Samsung | HW-MS550 | Samsung HW-MS550/EN Soundbar Sound+ (Flat) Vodič za brzi početak

USER MANUAL
HW-MS550 / HW-MS551
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE
vlazi.
POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE
OPREZ
•• DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR,
SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM
NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U
OSOBLJU.
ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
OPREZ
•• Da biste isključili uređaj iz struje, morate
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA NE
OTVARAJTE
izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni
Ovaj simbol znači da je struja u
unutrašnjosti visokog napona. Opasno je
dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim
sklopovima proizvoda.
Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj
priložena važna dokumentacija o
njegovom radu i održavanju.
utikač treba biti spreman za rad.
•• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju
tekućina. Ne stavljajte predmete pune
tekućine, poput vaza, na uređaj.
•• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
Proizvod II. razreda: Ovaj simbol
označava da nije potrebna sigurnosna
veza s uzemljenjem.
AC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja AC napon.
DC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja DC napon.
Oprez, pogledajte upute za upotrebu:
Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži
dodatne informacije u pogledu
sigurnosti u korisničkom priručniku.
CRO - ii
MJERE OPREZA
5. Baterije korištene s ovim proizvodom
sadržavaju kemikalije koje su štetne za
okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom
1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom
kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru.
u vašem domaćinstvu odgovara
Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili
identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na
pregrijavati baterije. U slučaju zamjene
poleđini proizvoda. Proizvod postavite
neodgovarajućim baterijama postoji
vodoravno na prikladnu površinu (namještaj)
opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte
s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm.
samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu
prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na
jedinica dizajnirana je za neprekidnu
O OVOM PRIRUČNIKU
uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice
Korisnički priručnik ima dva dijela: ovaj
pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova
izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako
ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje
vrijeme, izvucite utikač.
jednostavni KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljni
POTPUNI PRIRUČNIK koji možete preuzeti.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite
utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz
zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili drugim izvorima topline. To može dovesti
do pregrijavanja i kvara uređaja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za sigurnosne upute,
instalaciju proizvoda, komponente,
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i
povezivanje i specifikacije proizvoda.
prekomjerne topline (npr. kamin) ili od
opreme koja stvara jaka magnetska ili
električna polja. Isključite kabel za napajanje
iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako
jedinica neispravno radi. Proizvod nije
namijenjen za industrijsku uporabu. On je
namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su
proizvod ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama, može doći do kondenzacije.
Ako tijekom zime prenosite jedinicu,
pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije
uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
POTPUNI PRIRUČNIK
Potpunom priručniku možete pristupiti putem
web-centra službe za korisnike skeniranjem
QR koda. Kako biste vidjeli priručnik na vašem
računalu ili mobilnom uređaju preuzmite ga s
mrežne stranice u obliku dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn, specifikacije i zaslon Aplikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
CRO - iii
SADRŽAJ
01
Provjera Komponenti
2
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2) -------------------------- 2
02
03
Pregled Proizvoda
3
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Donja ploča uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Spajanje Uređaja Soundbar
Spajanje na dovod električne energije
04
05
06
Povezivanje s Vašim Televizorom
4
-------------------------- 4
5
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
–– Povezivanje pomoću optičkog kabela
–– Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2 Bežično povezivanje
–– Povezivanje na televizor putem Bluetootha
–– Povezivanje putem bežične veze
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Povezivanje s Vanjskim Uređajem
11
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX)
-------------------------- 11
Povezivanje pomoću HDMI kabela
-------------------------- 12
Spajanje Uređaja USB
13
CRO - iv
07
08
Povezivanje s Mobilnim Uređajem
14
Metoda 1 Povezivanje putem Bluetootha
-------------------------- 14
Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
-------------------------- 15
Korištenje Daljinskog Upravljača
17
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
-------------------------- 17
Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a
-------------------------- 19
09
Ažuriranje Softvera
20
10
Postavljanje Zidnog Nosača
20
11
Mjere opreza prilikom postavljanja
-------------------------- 20
Komponente za zidnu montažu
-------------------------- 20
Sklapanje držača kabela
-------------------------- 22
Rješavanje Problema
23
12Licenca
24
13
Obavijest o Licenci za Uporabu Softvera
Otvorenog Koda
24
14
Važna Napomena Vezana uz Servis
25
15
Tehnički Podaci i Vodič
25
Tehnički podaci
-------------------------- 25
CRO - v
01 PROVJERA KOMPONENTI
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Glavna jedinica Soundbar
Kabel za napajanje
Daljinski upravljač / Baterije
Držač kabela
Optički kabel
Vijak
•• Za komponente za postavljanje Soundbara na zid pogledajte stranicu 20.
•• Upute za uporabu Držač kabela potražite na str. 22.
•• Dodatne komponente ili kabele možete kupiti putem Samsungovog servisnog centra ili Službe za
korisničku podršku tvrtke Samsung.
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)
Povucite poklopac baterije u smjeru strelice dok se u potpunosti ne otvori. Umetnite 2 AA baterije
(1,5 V) usmjerene tako da im je polaritet ispravan. Povucite poklopac baterije natrag na mjesto.
CRO - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
Desna strana uređaja
Soundbar
Namjestite proizvod
tako da logotip
Napajanje
Glasnoća
SAMSUNG bude na
vrhu.
Zaslon
Donja ploča uređaja Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
Izvor
POWER OUT
(For TV)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Odabir načina unosa izvora. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT / USB )
•• Za uključivanje načina „BT PAIRING” promijenite izvor u način „BT”, a zatim pritisnite i
držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi.
Priključite kabel za napajanje televizora Samsung povezanog sa sustavom Soundbar i
montiranog na zid pomoću kompleta za zidnu montažu (WMN300SB – nije isporučen).
Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom sustava Soundbar.
Povežite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
Priključite hardverski ključ za bežičnu vezu kojim se sustav Soundbar bežično povezuje
sa surround zvučnicima i subwooferom (surround zvučnik, subwoofer i hardverski ključ
za bežičnu vezu prodaju se zasebno).
Povežite na analogni izlaz vanjskog uređaja.
CRO - 3
USB
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Povežite USB uređaj kako biste reproducirali glazbu s uređaja USB pomoću uređaja
Soundbar.
Unosi digitalne video i audio signale istovremeno pomoću kabela HDMI.
Povežite na izlaz HDMI vanjskog uređaja.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) na televizoru.
Povežite se s bežičnom mrežom (Wi-Fi) putem aplikacije Samsung Multiroom.
03 SPAJANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Spajanje na dovod električne energije
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Naljepnica: Podnožje glavne jedinice Soundbar)
•• Priključite isporučeni kabel za napajanje
Kabel za napajanje
u priključak POWER IN.
POWER
IN
USB (5V 0.5A)
Spajanje na dovod
električne energije
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Podnožje glavne jedinice Soundbar
•• Utikač POWER OUT upotrebljava se za napajanje
televizora Samsung montiranog na zid pomoću
POWER
OUT
(For TV)
kompleta za zidnu montažu (WMN300SB – nije
isporučen).
•• Utikač POWER OUT može se priključiti samo na
televizore Samsung s 2-igličnim kabelom za
POWER IN
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Podnožje glavne jedinice Soundbar
napajanje i potrošnjom snage do 400 W.
(priključivanjem utikača u uređaj snage veće od 400
W može oštetiti sustav Soundbar ili izazvati kvar.)
Popis televizora Samsung koji su kompatibilni s
kompletom za zidnu montažu WMN300SB i utikačem
POWER OUT potražite u Korisničkom priručniku za
komplet za zidnu montažu WMN300SB.
Priručnik možete pregledati na
http://www.samsung.com/support.
CRO - 4
04 POVEZIVANJE S VAŠIM TELEVIZOROM
Čujte zvuk TV-a na Soundbaru pomoću žične ili bežične veze.
•• Kada je povezan s odabranim televizorima Samsung, sustavom Soundbar može se upravljati
daljinskim upravljačem televizora.
–– Pri uporabi optičkog kabela ovu funkciju mogu podržavati pametni televizori Samsung s
funkcijom Bluetooth koji su proizvedeni 2017. godine.
–– Ova funkcija vam omogućava uporabu izbornika TV-a za prilagođavanje zvučnog polja i
različitih postavki kao što su glasnoća i isključivanje zvuka.
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
Kada su signali prijenosa Dolby Digital, a postavka na televizoru za „Digitalni izlazni audioformat” je
PCM, preporučuje se da prebacite postavku na Dolby Digital. Nakon promjene postavke moći ćete
slušati kvalitetniji zvuk (izbornik ovisi o proizvođaču televizora).
Povezivanje pomoću optičkog kabela
Donji dio uređaja Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optički kabel
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar u priključak OPTICAL OUT
televizora pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite način
„D.IN”.
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje Soundbar kad je TV uključen.
1. Spojite Soundbar i televizor pomoću digitalnog optičkog kabela.
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „D.IN”.
CRO - 5
3. Pritisnite gumb Lijevo na daljinskom upravljaču 5 sekundi za uključivanje ili
isključivanje opcije Auto Power Link.
•• Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
(Za isključivanje ove funkcije isključite Auto Power pomoću Soundbara.)
•• Ovisno o povezanom uređaju Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova je funkcija dostupna samo u načinu „D.IN”.
Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
Donji dio uređaja Soundbar
Spojite u priključak HDMI IN
(ARC) na televizoru.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI OUT
(nije priloženo)
(TV-ARC)
Spojite u priključak HDMI OUT (TV-ARC) na
glavnoj jedinici Soundbar.
TV
ARC
Desna strana uređaja
Soundbar
1. S uključenim Soundbarom i TV-om priključite kabel HDMI (nije priložen) kao što je prikazano na
slici.
2. „TV ARC” se prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar i zvuk televizora se reproducira
pomoću Soundbara.
•• Ako se zvuk televizora ne čuje, pritisnite gumb
(Izvor) na daljinskom upravljaču na desnoj
strani Soundbara kako biste promijenili način u „D.IN”. Na zaslonu se prikazuju „D.IN” i „TV ARC”
u nizu i zvuk s televizora se reproducira.
•• Ako se „TV ARC” ne prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar, provjerite je li kabel
priključen u ispravan priključak.
•• Upotrijebite gumbe za prilagođavanje glasnoće na daljinskom upravljaču TV-a kako biste
promijenili glasnoću na uređaju Soundbar.
CRO - 6
Metoda 2 Bežično povezivanje
Povezivanje na televizor putem Bluetootha
Kad je televizor povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Samo jedan televizor može biti priključen u određenom trenutku.
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „BT”.
2. Promijenite „BT” u „BT PAIRING”.
•• Ako se pojavi natpis „BT READY” pritisnite i držite gumb
(Izvor) na ploči na desnoj strani
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo
„BT PAIRING”.
3. Odaberite način Bluetooth na TV-u. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
4. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” s popisa na zaslonu televizora.
Dostupni Soundbar je prikazan kao „Need Pairing” ili „Paired” na popisu uređaja Bluetootha.
Za priključivanje na Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kad je televizor priključen na prednjem zaslonu Soundbara pojavljuje se [Naziv TV-a] → „BT”.
5. Sad možete slušati zvuk s televizora pomoću Soundbara.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) pojavi na popisu,
obrišite ga.
•• U načinu „BT” pritisnite i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na
daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „BT PAIRING”.
Zatim odaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” s popisa pretraživanja na televizoru.
Što znače statusi BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom načinu možete pretraživati prethodno povezivane TV uređaje ili se povezati na
uređaj Soundbar s mobilnog uređaja koji je već bio povezivan.
•• BT PAIRING : U ovom načinu možete se povezati s novim uređajem. (Dok ste u načinu „BT” pritisnite
i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na daljinskom upravljaču).
CRO - 7
NAPOMENE
•• Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
•• U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i
uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u stanju pripravnosti.
•• Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u
sljedećim okolnostima:
–– Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
–– Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
–– Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
•• Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske
valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN
uređaji itd.
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i TV-a
Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji
način osim „BT”.
•• Prekidanje veze traje jer TV mora primiti odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu TV-a.)
•• Da biste poništili automatsko povezivanje putem Bluetooth funkcije između sustava Soundbar i
televizora, pritisnite gumb p (Reprodukcija/Pauza) Na daljinskom upravljaču na 5 sekundi u stanju
„BT READY”. (Prebacivanje iz stanja Uključeno → Isključeno)
Povezivanje putem bežične veze
Kontrolni popis prije povezivanja
1. Provjerite je li pametni televizor Samsung pušten na tržište nakon 2014. godine. Ova funkcija
kompatibilna je samo s pametnim televizorima Samsung koji su pušteni na tržište poslije 2014.
godine.
2. Uvjerite se da je Bežični usmjerivač (Wi-Fi) spreman i da radi.
3. Uvjerite se da je televizor povezan s bežičnim usmjerivačem (za vašu bežičnu mrežu).
CRO - 8
1. korak : Povezivanje sustava Soundbar s bežičnom mrežom
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir
načina „WIFI“.
•• Pri uporabi odabranih televizora Samsung (pametni televizori Samsung iz 2016. ili 2017. godine
koji podržavaju funkciju Bluetooth)
–– Ako odaberete način „WIFI“ dok je televizor uključen, na zaslonu televizora prikazat će se
skočni prozor s uputama za automatsko povezivanje sustava Soundbar s bežičnim
usmjerivačem (Wi-Fi). Pogledajte upute u skočnom prozoru televizora.
WIFI
2. Povežite mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) s bežičnom mrežom s kojom je povezan
televizor.
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom na mobilnom uređaju (pametni telefon,
tablet itd.).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Slijedite upute na zaslonu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali sustav Soundbar sa
svojom bežičnom mrežom.
2. korak : Konfiguriranje postavki na televizoru
•• Ako se veza između televizora i bežične mreže prekine nakon što ste promijenili izvor ulaznog
signala za sustav Soundbar, putem izbornika televizora ponovno povežite televizor s mrežom.
Za televizore puštene u prodaju 2017
1. Početna izbornik  Postavke (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  Odaberite [AV] Soundbar MSxxx
(Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.
Za televizore puštene u prodaju 2016
1. Početna izbornik  Postavke (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  Odaberite [AV] Samsung Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.
CRO - 9
Za televizore puštene u prodaju 2015
1. Početna izbornik  Zvuk  Popis zvučnika  Odaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.
Za televizore puštene u prodaju 2014
1. Početna izbornik  Zvuk  Postavke zvučnika  Odaberite Multiroom Link - Postavke 
Soundbar+Surround.
2. Na položaju uređaja Soundbar odaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” i odaberite „U redu”.
3. Početna izbornik  Zvuk  Postavke zvučnika  Odaberite Izlaz zvuka TV-a  Multiroom Link
Postavke zvučnika
Multiroom Link
Izlaz zvuka TV-a
Multiroom Link
Zvuč. telev.
• Način postav. televizora
TV SoundConnect
• Popis Samsung audiouređaja
• Dodaj novi uređaj
Multiroom Link
• Postavke
Soundbar+Surround
3
Postolje
Soundbar
Uključeno
Soundbar+Surround
Bluetooth slušalica
• Popis Bluetooth slušalicaist
U redu
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Nemoj upotrijebiti
U redu
Jačina zvuka
Test zvučnika
2
Uređivanj
4. Zvučnik sustava Soundbar reproducira zvuk televizora.
NAPOMENE
•• Televizor i Soundbar moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom (Wi-Fi).
•• Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi) upotrebljava DFS kanal, nećete moći uspostaviti bežičnu vezu
između televizora i sustava Soundbar. Pojedinosti možete saznati od svojeg pružatelja internetskih
usluga.
•• Ako bežična veza od 5 GHz ne radi dobro, upotrijebite pojasnu širinu od 2,4 GHz.
CRO - 10
05 POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM
Povežite s vanjskim uređajem pomoću žične ili bežične mreže kako biste reproducirali zvuk vanjskog
uređaja putem Soundbara.
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio kabela (AUX)
Desna strana uređaja Soundbar
BD / DVD čitač / Upravljačka kutija /
Igraća konzola
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optički kabel
WIRELESS
ILI
R - AUDIO - L
AUX IN
Audio (AUX) kabel
(nije priložen)
Donji dio uređaja Soundbar
Optički kabel
XX Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnoj jedinici u priključak OPTICAL OUT
izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabela.
YY Odaberite način „D.IN” pritiskom na gumb
(Izvor) na desnoj strani ploče ili na daljinskom
upravljaču.
ILI
Audio (AUX) kabel
XX Spojite AUX IN (Audio) na glavnu jedinicu u priključak AUDIO OUT izvornog uređaja pomoću audio
kabela.
YY Odaberite način „AUX” pritiskom na gumb
(Izvor) na desnoj strani ploče ili na daljinskom
upravljaču.
CRO - 11
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Donji dio uređaja Soundbar
Vanjski uređaj
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI kabel
(nije priložen)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabel
(nije priložen)
HDMI
Desna strana
uređaja Soundbar
1. Spojite HDMI kabel (nije priloženo) iz priključka HDMI IN na pozadini proizvoda u priključak HDMI
OUT na digitalnom uređaju.
2. Spojite HDMI kabel (nije priložen) iz priključka HDMI OUT (TV-ARC) na pozadini proizvoda u
priključak HDMI IN na vašem TV-u.
3. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „HDMI”.
4. „HDMI” način prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar te se reproducira zvuk.
CRO - 12
06 SPAJANJE UREĐAJA USB
Možete reproducirati glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.
Zaslon
USB priključak
Wi-Fi SETUP SPK ADD
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
1. Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda.
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „USB”.
3. „USB” se pojavljuje na zaslonu.
4. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja za pohranu USB pomoću uređaja Soundbar.
•• Pokud není zařízení USB připojeno déle než 5 minut, zařízení Soundbar se automaticky vypne
(Automatické vypnutí).
CRO - 13
07 POVEZIVANJE S MOBILNIM UREĐAJEM
Metoda 1 Povezivanje putem Bluetootha
Kad je mobilni uređaj povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Ne možete povezati više od jednog uređaja pomoću Bluetootha istovremeno.
Bluetooth uređaj
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „BT”.
2. Promijenite „BT” u „BT PAIRING”.
•• Ako se pojavi natpis „BT READY” pritisnite i držite gumb
(Izvor) na ploči na desnoj strani
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo
„BT PAIRING”.
3. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” s popisa.
•• Kad je uređaj Soundbar povezan s uređajem Bluetooth na prednjem zaslonu pojavljuje se
[Naziv uređaja Bluetooth] → „BT”.
4. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog pomoću Bluetootha s uređajem Soundbar.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) pojavi na popisu,
obrišite ga.
•• U načinu „BT” pritisnite i držite gumb
(Izvor) duže od 5 sekundi na desnoj strani Soundbara ili na
daljinskom upravljaču kako biste promijenili način u „BT PAIRING”.
Zatim odaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” s popisa pretraživanja uređaja Bluetooth.
Više informacija o Bluetooth povezivanju potražite u odjeljku „Povezivanje na televizor
putem Bluetootha“ na stranicama 7 ~ 8.
CRO - 14
Metoda 2 Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
•• Povežite jedan sustav Soundbar s bežične mreže (Wi-Fi) kako biste mogli pristupiti različitim
uslugama za reprodukciju glazbe i internetskim radijskim postajama. Povežite više sustava
Soundbar s bežične mreže (Wi-Fi) kako biste mogli upotrebljavati načine grupne reprodukcije ili
stereo zvuka
•• Da biste povezali Soundbar s mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je
aplikacija Samsung Multiroom.
Mobilni uređaj
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir
načina „WIFI“.
WIFI
2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom na mobilnom uređaju (primjerice pametnom
telefonu ili tabletu).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Slijedite upute na zaslonu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali sustav Soundbar s
bežičnom mrežom.
CRO - 15
Instalacija dodatnog sustava Soundbar dok se bežični zvučnici Samsung već koriste
1. Na početnom zaslonu aplikacije Samsung Multiroom odaberite Postavke (
) na vrhu, i zatim
odaberite „Add Speaker“.
2. Da biste povezali Soundbar s 2 bežična zvučnika Samsung i konfigurirali sustav surround zvuka,
slijedite dolje navedene korake (Sustav surround zvuka ne možete postaviti pomoću jednog
audiouređaja i jednog sustava Soundbar).
XX Dodirnite da biste otvorili popis svih zvučnika.
YY Dodirnite desno od naziva modela sustava Soundbar.
ZZ Dodirnite Surround Setup. Odaberite Done nakon što ste povukli zvučnik na željeno mjesto.
[[ Povezivanje za surround zvuk je dovršeno.
Soundbar
NAPOMENA
•• Da biste povezali dodatni uređaj SWA-9000S (nije isporučen), odvojite bežične zvučnike Samsung
od sustava Soundbar kako biste onemogućili sustav surround zvuka. (Ako povežete surround
zvučnike bez odvajanja uređaja SWA-9000S, zvuk će se reproducirati putem bežičnog zvučnika
Samsung i zvučnika za surround zvuk.)
CRO - 16
08 KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
Upravljanje
zvukom
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
Surround
Surround
SOUNDBAR
Možete odabrati TREBLE, SYNC,
REAR LEVEL ili REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Da biste prilagodili glasnoću opcije
TREBLE, odaberite kontrolu zvuka TREBLE,
a zatim pritisnite gumbe Gore/Dolje da
biste prilagodili glasnoću u rasponu od
-6 do +6.
•• Ako video i audio signal između televizora i
zvučnika Soundbar nisu usklađeni, u
postavkama zvuka odaberite SYNC, a zatim
namjestite odgodu zvuka na 0~300
milisekundi pomoću gumba Gore/Dolje.
(Osim u načinu „USB”)
•• Ako
su priključeni zvučnici za surround
Bluetooth
POWER
Bluetooth
zvuk
(nisu isporučeni), odaberite REAR
POWER
LEVEL i pritisnite gumbe Gore/Dolje da
biste prilagodili zvuk u rasponu od -6 do +6.
SOUND
MODE Funkcija REAR SPEAKER može se ON/OFF
SOUND
MODE
pritiskom na gumbe Gore/Dolje.
•• Samo neke funkcije podržavaju značajku
Sinkronizacije zvuka.
Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i prostornost zvuku.
Bluetooth
POWER
Svaki put
kada pritisnete ovaj gumb, izmjenjuju se ON i OFF.
Bluetooth
•• ON : Zvuk se reproducira na svim zvučnicima.
POWER
VOL
WOOFER
Surround
•• OFF : Možete čuti zvuk izvornog kanala s nekoliko zvučnika.
Surround
Surround
VOL
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
WOOFER
Možete odabrati željeni efekt zvuka odabirom STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS,
ili MOVIE.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Omogućuje vam primjenu upravljanja dinamičkim rasponom na Dolby Digital zvuk.
Ako pritisnete i držite gumb SOUND MODE dok ste u načinu mirovanja, DRC (Dynamic
Range Control) se uključuje ili isključuje. Kad je DRC uključen glasni zvukovi su stišani.
(Zvuk može biti iskrivljen.)
WOOFER
WOOFER
CRO - 17
Pritisnite za odabir izvora povezanog s uređajem Soundbar.
•• Način BT PAIRING
Za uključivanje načina „BT PAIRING” u funkciji BT pritisnite i držite gumb
više od 5 sekundi. Za detalje pogledajte stranicu 14.
Izvor
(Izvor)
Pritisnite gumb p za privremeno zaustavljanje glazbene datoteke.
Ako ponovno pritisnete gumb glazbena datoteka će se nastaviti reproducirati.
Reprodukcija/
Pauza
Surround
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Surround
Pritisnite označene površine za odabir Gore/Dolje/Lijevo/
Desno.
Gore/Dolje/
Bluetooth
POWER
SOUND Surround
MODE Lijevo/Desno
SOUND
MODE
•• Ponavljanje
VOL
WOOFER
VOL
VOL
Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu za odabir ili postavljanje funkcija.
WOOFER
WOOFER
Za uporabu funkcije ponavljanja pritisnite gumb Gore.
•• Preskakanje glazbe
Pritisnite gumb Desno za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite gumb Lijevo
za odabir prethodne glazbene datoteke.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Anynet+ i Auto Power Link možete uključiti ili isključiti.
Anynet+ i Auto Power Link kontrolira se gumbima Desno i Lijevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan sa Samsungovim TV-om pomoću
HDMI kabela možete upravljati svojim uređajem Soundbar pomoću daljinskog
upravljača Samsungovog TV-a. Pritisnite i držite gumb Desno 5 sekundi da biste
promijenili Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je spojen s vašim televizorom preko digitalnog optičkog
kabela, Soundbar se može automatski uključiti kada uključite televizor.
Pritisnite i držite gumb Lijevo 5 sekundi kako biste promijenili Auto Power Link
na ON i OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
Surround
SMART
MODE
Automatski optimizira zvučne efekte tako da odgovaraju sceni koja se trenutačno
reproducira. Pri svakom pritisku gumba mogućnost će se uključiti ili isključiti.
SMART MODE
SOUND
MODE
VOL
BASS
CRO - 18
D
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
BA
SS
Su
rro
un
d
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
BASS
Su
rro
un
d
VOL
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
Pritisnite gumb prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću BASS u rasponu od -6
do +6. Da biste postavili razinu glasnoće BASS 0, pritisnite gumb.
•• Kada je priključen subwoofer (nije isporučen), gumb BASS pretvara se u gumb
Subwoofer. Gurnite gumb prema gore ili prema dolje za namještanje glasnoće
subwoofera na -12 ili u rasponu od -6 do +6. Da biste postavili razinu glasnoće
subwoofera na 0, pritisnite gumb.
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
SMART
MODE
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
U
N
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
BASS
BASS
Surround
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Gurnite gumb prema dolje ili prema gore za namještanje glasnoće.
•• Isključi zvuk
Pritisnite gumb VOL za isključivanje zvuka. Pritisnite ga ponovo kako biste uključili zvuk.
Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a
Upotrijebite izbornik televizora za namještanje zvučnika televizora na Samsungovom TV-u
na vanjske zvučnike. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
•• Nakon instaliranja uređaja Soundbar možete prilagoditi njegovu glasnoću pomoću IC daljinskog
upravljača koji ste dobili uz Samsung TV. (Ako ne želite iskoristiti ovu mogućnost, kad je Soundbar
uključen pritisnite i držite gumb Surround 5 sekundi. „OFF-TV REMOTE” pojavljuje se na zaslonu
Soundbara i funkcija se isključuje.)
Kako biste prilagodili glasnoću pomoću daljinskog upravljača Samsungovog TV-a pritisnite i držite
gumb Surround duže od 5 sekundi dok se na zaslonu ne pojavi „SAMSUNG-TV REMOTE”.
–– Svaki put kad se gumb Surround drži 5 sekundi, način se mijenja sljedećim redoslijedom:
„SAMSUNG-TV REMOTE” (zadani način) → „OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV REMOTE”.
•• Za prilagođavanje glasnoće Soundbara pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili s TV-om drugog
proizvođača, uključite Soundbar, pritisnite i držite gumb Surround 5 sekundi („OFF-TV REMOTE” se
pojavljuje na zaslonu Soundbara), pustite gumb Surround, a zatim ponovno pritisnite i držite gumb
Surround duže od 5 sekundi. (Na zaslonu uređaja Soundbar pojavljuje se poruka „ALL-TV REMOTE”.)
–– Ova mogućnost možda nije dostupna, ovisno o daljinskom upravljaču.
–– Popis proizvođača koji podržavaju ovu funkciju potražite u POTPUNI PRIRUČNIK za sustav
Soundbar na web-mjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com/support).
–– Ova mogućnost upravljanja jačinom zvuka radi isključivo s IR daljinskim upravljačima televizora.
Ne radi s Bluetooth daljinskim upravljačima (upravljačima za koje je potrebno uparivanje).
CRO - 19
09 AŽURIRANJE
SOFTVERA
•• Spojite kabele s uređaja na vanjske uređaje
prije nego što postavite Soundbar na zid.
•• Uređaj treba biti isključen i odspojen iz napajanja
prije nego ga postavite.
U suprotnom, može dovesti do strujnog udara.
Kada je Soundbar povezan s internetom, softver
se ažurira automatski, čak i kada je Soundbar
Komponente za zidnu montažu
isključen.
•• Da biste upotrijebili funkciju Automatsko
ažuriranje, proizvod mora biti povezan s
450mm
internetom. Bežična veza sa sustavom
Soundbar prekinut će se ako se kabel za
Vodilica zidnog nosača
napajanje sustava isključi ili ako dođe do
prekida napajanja. Ako se napajanje isključi,
uključite sustav Soundbar i ponovno ga
povežite.
Vijak držača
10 POSTAVLJANJE
ZIDNOG NOSAČA
Vijak (2 komada)
(2 komada)
Mjere opreza prilikom
postavljanja
Zidni nosač (2 komada)
1. Stavite Vodilicu zidnog nosača na zid.
•• Postavite isključivo na okomiti zid.
•• Vodilicu zidnog nosača mora biti u ravnini.
•• Ne postavljajte na mjesto s visokom
•• Ako je vaš televizor postavljen na zid,
temperaturom ili vlažnosti.
postavite Soundbar barem 5 cm ispod
•• Provjerite je li zid dovoljno čvrst za
televizora.
podržavanje težine proizvoda. Ako nije,
ojačajte zid ili odaberite drugo mjesto za
postavljanje.
•• Kupite i upotrijebite vijke za učvršćivanje koji
odgovaraju vrsti zida (gipsani, željezni, drveni itd.).
Ako je moguće postavite vijke nosača u
5 cm ili više
nosače zida.
•• Kupite vijke za postavljanje na zid u skladu s
vrstom i debljinom zida na koji želite postaviti
Soundbar.
–– Promjer: M5
–– Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
CRO - 20
2. Poravnajte Središnju liniju predloška papira
5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki Nosivi
sa sredinom televizora (ako postavljate
vijak, a zatim čvrsto zategnite svaki vijak u
Soundbar ispod televizora), a zatim postavite
otvor potpornog vijka.
Vodilicu zidnog nosača na zid pomoću trake.
•• Ako ne postavljate ispod televizora,
postavite Središnju liniju u sredinu
područja za postavljanje.
6. Postavite 2 Zidna nosača u odgovarajućem
smjeru na dnu sustava Soundbar pomoću
2 Vijka.
450mm
Središnju liniju
3. Oštrim predmetom, primjerice kemijskom ili
običnom olovkom, označite položaje rupa, a
zatim uklonite Vodilicu za zidnu montažu.
450mm
CENTER LINE
•• Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li
se vješajući dijelovi Zidnih nosača iza
pozadine uređaja Soundbar.
Stražnja strana uređaja Soundbar
4. Pomoću svrdla odgovarajuće veličine
izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih vijaka, provjerite jeste li umetnuli
odgovarajuće tiple u otvore prije
umetanja potpornih vijaka. Ako ste
upotrijebili tiple, provjerite jesu li otvori
koje ste izbušili dovoljno veliki za te tiple.
Desni kraj uređaja Soundbar
CRO - 21
7. Montirajte Soundbar s priloženim Zidnim
nosačem tako da objesite Zidnim nosačem
na Nosive vijke na zidu.
Sklapanje držača kabela
Kao što je prikazano na slici upotrijebite
isporučeni Vijak za uređaj kako biste pričvrstili
Držač kabela na sustav Soundbar, a zatim
upotrijebite Držač kabela da biste organizirali
kabele.
8. Povucite Soundbar prema dolje kako je
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
prikazano ispod kako bi Zidna nosača čvrsto
sjeli na Vijke držača.
S
ES
WIREL
R
POWET
OU
(For TV)
•• Umetnite Vijke držača u širi (donji) dio
R
POWE
IN
Zidna nosača, a zatim gurnite Zidna
nosača prema dolje kako bi Zidna nosača
dobro sjeli na Vijke držača.
Držač kabela
USB
A)
(5V 0.5
HDMI
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
ESS
WIREL
AUX
R
POWET
OU
)
(For TV
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
USB
(5V 0.5A)
HDMI
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
IN
SS
WIRELE
AUX
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
CRO - 22
IN
IN
OUT
)
HDMI
(TV-ARC
SPK ADD
IN
IN
OUT
HDMI
RC)
(TV-A
11 RJEŠAVANJE PROBLEMA
Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.
Jedinica se ne uključuje.
Povezivanje s televizorom nije moguće.
Je li kabel za napajanje priključen u utičnicu?
U slučaju povezivanja putem ožičene mreže
;; Spojite kabel za napajanje s utičnicom.
;; Provjerite je li kabel pravilno priključen.
(Provjerite naziv priključka kako biste se
Funkcija ne radi kad se pritisne gumb.
uvjerili da je kabel priključen u odgovarajući
priključak.) (Na odgovarajućoj stranici
Ima li statičkog elektriciteta u zraku?
nalaze se informacije o svim načinima
;; Odspojite kabel za napajanje i ponovno ga
priključivanja.)
spojite.
;; Pritisnite gumb
Dolazi do prekida zvuka u načinu BT.
(Izvor) na desnoj strani
sustava Soundbar ili na daljinskom
upravljaču kako biste se uvjerili da je način
;; Pogledajte odjeljke za povezivanje pomoću
pravilan.
Bluetootha na stranicama 7 i 14.
U slučaju povezivanja putem bežične mreže
;; Povezivanje putem Bluetootha
Zvuk se ne proizvodi.
1. Prebacite sustav u način „BT PAIRING“ i
Je li uključena funkcija Mute (Isključi zvuk)?
zatim ponovite pretraživanje na televizoru
;; Pritisnite gumb VOL za isključivanje
(detalje potražite na str. 7).
;; Povezivanje putem bežične mreže
funkcije.
Je li glasnoća postavljena na minimum?
1. Provjerite je li televizor kompatibilan.
;; Prilagodite glasnoću.
•• Podržani su samo modeli pametni
Daljinski upravljač ne radi.
televizori Samsung pušteni na tržište
nakon 2014. godine.
Jesu li baterije ispražnjene?
2. Provjerite je li televizor povezan s
;; Zamijenite novim baterijama.
Je li udaljenost između daljinskog upravljača i
glavne jedinice Soundbar prevelika?
;; Premjestite daljinski upravljač bliže glavnoj
jedinici Soundbar.
bežičnom mrežom.
•• Ako televizor nije povezan s bežičnom
mrežom, upotrijebite izbornik za
umrežavanje na televizoru kako biste
uspostavili vezu (pogledajte korisnički
priručnik za televizor).
CRO - 23
3. Provjerite je li Soundbar povezan s
bežičnom mrežom.
•• Kada je povezan, Soundbar će se pojaviti
na popisu zvučnika prilikom pokretanja
aplikacije Samsung Multiroom na
mobilnom uređaju (npr. pametni telefon
ili tablet). (detalje potražite na str. 15).
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
4. Provjerite DFS kanal.
•• Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi)
upotrebljava DFS kanal, nećete moći
•• Softver Spotify predmet je licence treće
uspostaviti bežičnu vezu između
strane koju možete pronaći ovdje:
televizora i sustava Soundbar.
www.spotify.com/connect/third-party-
Pojedinosti možete saznati od svojeg
licenses.
pružatelja internetskih usluga.
•• Za više informacija o softveru Spotify
Connect posjetite stranicu
www.spotify.com/connect
12 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
13 OBAVIJEST O
LICENCI ZA
UPORABU
SOFTVERA
OTVORENOG
KODA
Za dodatne informacije o otvorenom kodu
korištenom u ovom proizvodu, posjetite:
http://opensource.samsung.com
CRO - 24
14 VAŽNA NAPOMENA VEZANA UZ SERVIS
•• Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda.
•• Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
(a) p
oziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički
priručnik)
(b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali
korisnički priručnik)
•• S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog
posjeta.
15 TEHNIČKI PODACI I VODIČ
Tehnički podaci
OPĆENITO
USB
5V/0,5A
Težina
5,0 kg
Dimenzije
(Š x V x D)
890,0 x 71,0 x 130,5 mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % ~ 75 %
Zvučnik
Woofer x 4, tweeter x 2, 4 ohma
Podržani formati za reprodukciju
(Zvuk DTS 2.0 se reproducira u formatu DTS.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržava
Izlazna snaga
bežičnog uređaja
Dolby® Digital), DTS
Maks. snaga Wi-Fi odašiljača
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz,
5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
Maks. snaga BT odašiljača
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
•• Težina i dimenzije su približni.
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Oznaka : Podnožje Glavne Jedinice Soundbar)
CRO - 25
Mjera opreza : Kad uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet proizvod će se automatski ponovno
postaviti.
Ukupna potrošnja električne energije u
stanju mirovanja (W) (Svi mrežni priključci
su u stanju „UKLJUČENO“)
3,2W
Wi-Fi/Ethernet
Metoda deaktivacije
priključka
Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet
pritisnite tipku Wi-Fi SETUP na proizvodu
tijekom 30 sekundi.
Bluetooth
Metoda deaktivacije
priključka
Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite
tipku SPK ADD na proizvodu tijekom 30 sekundi.
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa
zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Potpuni tekst Izjave o usklađenosti sa
zahtjevima EU-a dostupan je na sljedećoj web-adresi:
http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraživanje podrške za
proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema smije se upotrebljavati u svim
zemljama EU-a.
Funkcija WLAN(Wi-Fi ili SRD) od 5 GHz ove opreme smije se koristiti samo u
zatvorenom prostoru.
CRO - 26
[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu,
kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC
Directive 2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od
ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju
radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti
za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmetmože odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi
s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CRO - 27
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
kiši ili vlazi.
(ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU
OPREZ
SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE
•• DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO
KRAJA.
OPREZ
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARATI.
•• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na
AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
•• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar
uređaja prisutan visoki napon. Svaka
vrsta kontakta sa unutrašnjim
komponentama ovog uređaja
predstavlja opasnost.
Ovaj simbol ukazuje na to da se uz
proizvod isporučuje važna
dokumentacija koja se odnosi na
rukovanje i održavanje.
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
•• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
•• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga
utikač mora u svakom trenutku da bude
pristupačan.
Proizvod klase II: Ovaj simbol označava
da povezivanje na zaštitno električno
uzemljenje nije neophodno.
Naizmenična struja: Ovaj simbol
označava da naizmeničnu struju.
Jednosmerna struja: Ovaj simbol
označava da jednosmernu struju.
Oprez, videti uputstva za upotrebu:
Ovaj simbol upućuje korisnika da u
korisničkom priručniku pročita dodatne
informacije u vezi sa bezbednošću.
SER - ii
MERE OPREZA
5. Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom
sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte
1. Osigurajte da AC mrežni napon u vašem
odlagati baterije u vatru. Nemojte
domu bude u skladu sa nalepnicom na
kratkospajati, rastavljati niti previše
zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte
zagrevati baterije. U slučaju nepravilne
horizontalno, na odgovarajućoj podlozi
zamene baterija postoji opasnost od
(nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno
eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim
prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da
baterijama istog tipa.
otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne
stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu
koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je
namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u
potpunosti isključili uređaj, isključite AC
O OVOM PRIRUČNIKU
Ovaj korisnički priručnik ima dva dela: ovaj
jednostavan papirni KORISNIČKI PRIRUČNIK i
detaljan KOMPLETAN PRIRUČNIK koji možete da
preuzmete.
priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj
ako ne nameravate da ga koristite u dužem
vremenskom periodu.
2. Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz
utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom
zračenju ili drugim izvorima toplote. To može
da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
4. Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i
prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja
stvara jaka magnetna ili električna polja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za bezbednosna
uputstva, postavljanje proizvoda, komponente,
povezivanje i specifikacije proizvoda.
Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora
(utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za
ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na
hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje
zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
KOMPLETAN PRIRUČNIK
Kompletnom priručniku možete pristupiti u
Samsung centru korisničke podrške na mreži
tako što ćete skenirati QR kôd. Da biste
pogledali priručnik na vašem računaru ili
mobilnom uređaju, preuzmite priručnik u
formatu dokumenta sa internet stranice.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn, specifikacije i ekran „Aplikacija“ su podložni
izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
SER - iii
SADRŽAJI
01
Provera Komponenata
2
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
02
03
Pregled Proizvoda
3
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
-------------------------- 3
Povezivanje Uređaja Soundbar
Povezivanje električnog napajanja
04
05
06
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Povezivanje sa Televizorom
5
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
–– Povezivanje pomoću optičkog kabla
–– Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2. Bežično povezivanje
–– Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
–– Povezivanje putem Wi-Fi mreže
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Povezivanje sa Spoljnim Uređajem
11
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla
-------------------------- 11
Povezivanje pomoću HDMI kabla
-------------------------- 12
Povezivanje USB-a
13
SER - iv
07
08
Povezivanje sa Mobilnim Uređajem
14
Metoda 1. Povezivanje putem Bluetooth veze
-------------------------- 14
Metoda 2. Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
-------------------------- 15
Korišćenje Daljinskog Upravljača
17
Kako da koristite daljinski upravljač
-------------------------- 17
Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača televizora
-------------------------- 19
09
Ažuriranje Softvera
20
10
Postavljanje Zidnog Nosača
20
11
Mere predostrožnosti za postavljanje
-------------------------- 20
Komponente zidnog nosača
-------------------------- 20
Sklapanje kabla držača
-------------------------- 22
Rešavanje Problema
23
12Licenca
24
13
Obaveštenje o Licenci Otvorenog Izvornog Koda
24
14
Važna Napomena o Servisiranju
25
15
Specifikacije i Vodič
25
Specifikacije
-------------------------- 25
SER - v
01 PROVERA KOMPONENATA
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Glavni uređaj Soundbar
Kabl za napajanje
Daljinski upravljač/
baterije
Kabl držača
Optički kabl
Šrafilica
•• Za komponente za montažu na zid uređaja Soundbar, pogledajte str. 20.
•• Uputstva za upotrebu za Kabl držača potražite na 22. stranici.
•• Da biste kupili dodatne komponente ili opcione kablove, kontaktirajte Samsung servisni centar ili
Samsung korisničku podršku.
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
Prevucite poklopac za baterije u smeru strelice dok ga potpuno ne skinete.
Stavite 2 AA baterije (od 1,5 V), orijentisane tako da je njihov polaritet tačan. Ponovo stavite poklopac za
baterije na mesto.
SER - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
Desna strana uređaja
Soundbar
Pozicionirajte
Jačina zvuka
proizvod tako da se
Napajanje
SAMSUNG logotip
nalazi u gornjem delu.
Ekran
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Izvor
Bira režim ulaza izvora. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT / USB)
•• Da biste uključili režim „BT PAIRING“, promenite izvor na režim „BT“, a zatim pritisnite
i zadržite dugme
(Izvor) duže od 5 sekundi.
POWER OUT
(For TV)
Povežite priključni kabl Samsung televizora sa uređajem Soundbar i montirajte ga na zid
pomoću opreme za montiranje na zid (WMN300SB - nije isporučeno).
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
Povežite sa AC priključnim kablom uređaja Soundbar.
Povežite na digitalni (optički) izlaz spoljnog uređaja.
Prikačite bežični adapter koji bežično povezuje uređaj Soundbar sa zvučnicima za
okružujući zvuk i sabvuferom. (Zvučnik za okružujući zvuk, sabvufer i bežični adapter se
zasebno prodaju.)
Povežite na analogni izlaz spoljnog uređaja.
SER - 3
USB
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Ovde povežite USB uređaj da biste reprodukovali muzičke datoteke na USB uređaju
pomoću uređaja Soundbar.
Istovremeni ulaz za digitalni signal slike i zvuka, pomoću HDMI kabla.
Povežite na HDMI izlaz spoljnog uređaja.
Povežite na HDMI (ARC) konektor na televizoru.
Povežite se sa bežičnom mrežom (Wi-Fi) pomoću aplikacije Samsung Multiroom.
03 POVEZIVANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Povezivanje električnog napajanja
•• Više informacija u vezi sa potrebnim električnim napajanjem i potrošnjom energije potražite na
nalepnici na proizvodu. (Nalepnica: na donjem delu glavnog uređaja Soundbar)
•• Povežite isporučeni priključni kabl za
Kabl za napajanje
utikač POWER IN.
POWER
IN
USB (5V 0.5A)
Povezivanje
električnog
napajanja
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Donji deo glavnog uređaja Soundbar
•• Utikač POWER OUT se koristi za napajanje Samsung
televizora montiranog na zid korišćenjem opreme za
POWER
OUT
(For TV)
montiranje na zid (WMN300SB - nije isporučeno).
•• Utikač POWER OUT može biti povezan samo sa
Samsung televizorima koji koriste 2-pinski priključni
kabl i troše 400 W ili manje. (Povezivanje utikača sa
POWER IN
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Donji deo glavnog uređaja Soundbar
uređajem koji troši više od 400 W može da ošteti
uređaj Soundbar ili da izazove kvar.)
Za listu Samsung televizora koji su kompatibilni sa
opremom za montiranje na zid WMN300SB i
utikačem POWER OUT, pogledajte korisnički priručnik
za opremu za montiranje na zid WMN300SB.
Priručnik možete videti na mreži na adresi
http://www.samsung.com/support.
SER - 4
04 POVEZIVANJE SA TELEVIZOROM
Slušajte zvuk sa televizora sa vašeg uređaja Soundbar putem žičane ili bežične veze.
•• Kada je Soundbar povezan sa izabranim Samsung televizorima, Soundbar može da se kontroliše
pomoću daljinskog upravljača televizora.
–– Kada se koristi optički kabl, ovu funkciju mogu da podrže Samsung Smart TV uređaji iz 2017.
godine koji podržavaju funkciju Bluetooth.
–– Ova funkcija vam takođe omogućava da koristite meni televizora za podešavanje zvučnog polja
i različita podešavanja, kao i podešavanje jačine zvuka i isključivanja zvuka.
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
Kada su signali emitovanja u sistemu Dolby Digital a podešavanje za „Format audio digitalnog izlaza“ na
vašem TV uređaju je PCM, preporučuje se da promenite to podešavanje na Dolby Digital. Kada se to
podešavanje promeni, dobićete bolji kvalitet zvuka. (Meni može da se razlikuje u zavisnosti od
proizvođača TV uređaja).
Povezivanje pomoću optičkog kabla
Donji deo uređaja Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optički kabl
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Povežite konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar sa konektorom OPTICAL
OUT na televizoru koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite režim „D.IN“
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje uređaj Soundbar kada se televizor uključi.
1. Povežite uređaj Soundbar sa televizorom koristeći digitalni optički kabl.
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „D.IN“.
SER - 5
3. Pritisnite dugme Nalevo na daljinskom upravljaču u trajanju od 5 sekundi da
biste uključili ili isključili funkciju Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link podrazumevano je podešena na ON.
(Da biste isključili ovu funkciju, isključite Auto Power pomoću uređaja
Soundbar.)
•• U zavisnosti od povezanog uređaja, Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova funkcija je dostupna samu u režimu „D.IN“.
Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
Donji deo uređaja Soundbar
Povežite sa HDMI IN (ARC)
otvorom vašeg televizora.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabl
HDMI OUT
(ne isporučuje
(TV-ARC)
se)
Povežite sa HDMI OUT (TV-ARC)
otvorom Soundbar glavnog uređaja.
TV
ARC
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Kada su uređaj Soundbar i televizor uključeni, povežite HDMI kabl (ne isporučuje se) kao što je
prikazano na slici.
2. „TV ARC“ će se pojaviti u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar i uređaj Soundbar će
reprodukovati zvuk sa televizora.
•• Ako se ne čuje zvuk sa televizora, pritisnite dugme
(Izvor) na daljinskom upravljaču ili na
desnoj strani uređaja Soundbar da biste prešli na režim „D.IN“. Na ekranu se redom prikazuje
„D.IN“ i „TV ARC“, a zvuk sa televizora se reprodukuje.
•• Ako se „TV ARC“ ne prikazuje u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar, proverite da li je kabl
povezan na odgovarajući port.
•• Koristite dugmad za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču televizora da biste promenili jačinu
zvuka uređaja Soundbar.
SER - 6
Metoda 2. Bežično povezivanje
Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
Kada je televizor povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Samo jedan televizor može biti povezan u jednom trenutku.
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „BT“.
2. Promenite „BT“ u „BT PAIRING“.
•• Ako se prikaže „BT READY“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo
„BT PAIRING“.
3. Izaberite režim Bluetooth na televizoru. (Za više informacija, vidite priručnik za televizor.)
4. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ sa spiska na ekranu televizora.
Dostupan uređaj Soundbar je naznačen sa „Need Pairing“ ili „Paired“ na spisku Bluetooth uređaja
na televizoru. Da biste se povezali sa uređajem Soundbar, izaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kada je televizor povezan, na prednjem ekranu uređaja Soundbar prikazuje se
[Naziv televizora] → „BT“.
5. Sada možete da slušate zvuk sa televizora sa uređaja Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska
(npr. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“), izbrišite ga.
•• U režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili
na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „BT PAIRING“.
Zatim izaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ sa spiska sa rezultatima pretrage na televizoru.
Šta su statusi BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom režimu, možete da pretražujete prethodno povezane televizore ili da se
povežete na uređaj Soundbar sa prethodno povezanog mobilnog uređaja.
•• BT PAIRING : U ovom režimu, možete da se povežete na novi uređaj. (Dok je uključen režim „BT“,
pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi.)
SER - 7
NAPOMENE
•• Ako se od vas zatraži PIN kod tokom povezivanja Bluetooth uređaja, unesite <0000>.
•• U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se gubi ako je udaljenost između uređaja Soundbar
i Bluetooth uređaja veća od 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 5 minuta u režimu spreman.
•• Uređaj Soundbar možda neće obavljati Bluetooth pretraživanje ili se možda neće pravilno povezivati
u sledećim uslovima:
–– Ako uređaj Soundbar okružuje jako električno polje.
–– Ako se sa uređajem Soundbar istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
–– Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
•• Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase
morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa
bežičnim LAN-om itd.
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i televizora
Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču i pređite na bilo koji
režim osim režima „BT“.
•• Za prekidanje veze je potrebno vreme, jer televizor mora da dobije odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vreme može da se razlikuje, u zavisnosti od modela televizora.)
•• Kako biste otkazali automatsko Bluetooth povezivanje između Soundbar jedinice i TV uređaja, držite
dugme p (Reprodukcija/Pauza) na daljinskom upravljaču pritisnutim 5 sekundi u statusu
„BT READY“. (Prebacivanje uključivanje → isključivanje)
Povezivanje putem Wi-Fi mreže
Lista za proveru pre povezivanja
1. Potvrdite da je vaš Samsung pametni televizor proizveden nakon 2014. Ova funkcija je
kompatibilna samo sa Samsung pametnim televizorima proizvedenim nakon 2014. godine.
2. Uverite se da je bežični ruter (Wi-Fi) spreman i da radi.
3. Uverite se da je televizor povezan sa bežičnim ruterom (vašom Wi-Fi mrežom).
SER - 8
1. korak: Povežite uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom
1. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste
izabrali režim „WIFI“.
•• Kada se koristi izabrani Samsung TV (Samsung Smart TV uređaji iz 2016. ili 2017. godine koji
podržavaju funkciju Bluetooth)
–– Ako izaberete „WIFI“ režim kada je televizor uključen, ekran televizora će prikazati iskačući
prozor sa uputstvima kako da automatski povežete uređaj Soundbar sa bežičnim ruterom
(Wi-Fi). Pogledajte uputstva u iskačućem prozoru televizora.
WIFI
2. Povežite svoj mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) sa Wi-Fi mrežom na koji je povezan
televizor.
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom na vašem mobilnom uređaju (pametnom
telefonu, tabletu itd.).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa
Wi-Fi mrežom.
2. korak: Konfigurisanje opcije Settings (Postavke) na televizoru
•• Ako se televizor isključi sa bežične mreže nakon što promenite izvor ulaza na uređaj Soundbar,
pomoću menija televizora povežite televizor ponovo sa mrežom
Za televizore puštene u prodaju tokom 2017
1. Meni Početna  Podešavanja (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  Izaberite [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.
Za televizore puštene u prodaju tokom 2016
1. Meni Početna  Podešavanja (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  Izaberite [AV] Samsung Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.
SER - 9
Za televizore puštene u prodaju tokom 2015
1. Meni Početna  Zvuk  Lista zvučnika  Izaberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.
Za televizore puštene u prodaju tokom 2014
1. Meni Početna  Zvuk  Postavke zvučnika  Izaberite Multiroom Link - Podešavanja 
Soundbar+Surround.
2. Sa pozicije Soundbar izaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“, a zatim „OK“.
3. Meni Početna  Zvuk  Postavke zvučnika  Izaberite Izlaz zvuka na TV-u  Multiroom Link
Postavke zvučnika
Izlaz zvuka na TV-u
Multiroom Link
Multiroom Link
Zvučnik TV-a
• Tip instalacije TV-a
TV SoundConnect
• Lista audio-uređaja Samsung
• Dodaj novi uređaj
Multiroom Link
• Podešavanja
Soundbar+Surround
3
Postolje
Soundbar
Uklj.
Soundbar+Surround
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Ne koristi
Bluetooth slušalica
• Lista Bluetooth slušalica
OK
OK
Nivo jačine zvuka
Test zvučnika
Promeni
4. Uređaj Soundbar emituje zvuk sa televizora.
NAPOMENE
•• Televizor i uređaj Soundbar moraju biti povezani na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
•• Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći da uspostavite Wi-Fi vezu između
televizora i uređaja Soundbar. Za detalje kontaktirajte dobavljača internet usluga.
•• Ako Wi-Fi veza na 5 GHz nije dobra, koristite propusni opseg na 2,4 GHz.
SER - 10
2
05 POVEZIVANJE SA SPOLJNIM UREĐAJEM
Povežite se sa spoljnim uređajem preko žičane ili bežične mreže za reprodukciju zvuka spoljnog uređaja
preko uređaja Soundbar.
Povezivanje pomoću optičkog ili analognog audio (AUX) kabla
Desna strana uređaja
Soundbar
BD/DVD plejer/uređaj Set-top box/
konzola za igrice
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optički kabl
WIRELESS
ILI
R - AUDIO - L
AUX IN
Audio (AUX) kabl
Donji deo uređaja Soundbar
(ne isporučuje se)
Optički kabl
XX Povežite DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnom uređaju sa konektorom OPTICAL OUT na
izvornom uređaju koristeći digitalni optički kabl.
YY Izaberite režim „D.IN“ pritiskom na dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom
upravljaču.
ILI
Audio (AUX) kabl
XX Povežite AUX IN na glavnom uređaju sa konektorom AUDIO OUT na izvornom uređaju pomoću audio
kabla.
YY Izaberite režim „AUX“ pritiskom na dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom
upravljaču.
SER - 11
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Donji deo uređaja Soundbar
Spoljni uređaj
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabl
(ne isporučuje se)
HDMI
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor HDMI IN na zadnjem delu proizvoda sa
konektorom HDMI OUT na digitalnom uređaju.
2. Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnjem delu
proizvoda sa konektorom HDMI IN na televizoru.
3. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „HDMI“.
4. „HDMI“ režim će biti prikazan na ekranu uređaja Soundbar i reprodukovaće se zvuk.
SER - 12
06 POVEZIVANJE USB-A
Možete da reprodukujete muzičke datoteke koje se nalaze na uređajima za skladištenje pomoću uređaja
Soundbar.
Ekran
USB port
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
1. Povežite USB uređaj na USB port proizvoda.
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „USB“.
3. „USB“ se prikazuje na ekranu.
4. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja za skladištenje pomoću uređaja Soundbar.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje (Automatsko isključivanje) ako nijedan USB uređaj
nije povezan duže od 5 minuta.
SER - 13
07 POVEZIVANJE SA MOBILNIM UREĐAJEM
Metoda 1. Povezivanje putem Bluetooth veze
Kada je mobilni uređaj povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Ne možete istovremeno da povežete više od jednog Bluetooth uređaja.
Bluetooth uređaj
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „BT“.
2. Promenite „BT“ u „BT PAIRING“.
•• Ako se prikaže „BT READY“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane
uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da bi se prikazalo „BT PAIRING“.
3. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ sa spiska.
•• Kada je uređaj Soundbar povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem ekranu se prikazuje
[Naziv Bluetooth uređaja] → „BT“.
4. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja, povezanog putem Bluetooth veze, pomoću uređaja
Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „[AV] Samsung
Soundbar MSxxx“), izbrišite ga.
•• U režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane uređaja Soundbar ili
na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi da biste prešli na režim „BT PAIRING“.
Zatim izaberite „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ sa spiska sa rezultatima pretrage Bluetooth
uređaja.
Više informacija o Bluetooth povezivanju pronaći ćete u odeljku „Povezivanje televizora
putem Bluetooth veze” na stranicama 7 i 8.
SER - 14
Metoda 2. Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
•• Povežite jedan uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom da biste pristupili mnoštvu usluga strimovanja
muzike i internet radiju. Povežite više uređaja Soundbars sa Wi-Fi mrežom da biste koristili
grupisano reprodukovanje ili stereo režim zvuka.
•• Da biste povezali uređaj Soundbar sa mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je
aplikacija Samsung Multiroom.
Mobilni uređaj
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste
izabrali režim „WIFI“.
WIFI
2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom na vašem mobilnom uređaju (npr.
pametnom telefonu ili tabletu).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa
Wi-Fi mrežom.
SER - 15
Instaliranje dodatnog uređaja Soundbar kada su Samsung bežični zvučnici već u upotrebi
1. Na ekranu Početak aplikacije Samsung Multiroom izaberite Postavke (
) na vrhu, a zatim
izaberite „Add Speaker“.
2. Da biste povezali uređaj Soundbar sa 2 Samsung bežična zvučnika i konfigurisali sistem
okružujućeg zvuka, pratite korake prikazane u nastavku. (Ne možete da podesite sistem
okružujućeg zvuka korišćenjem jednog uređaja za zvuka i jednog uređaja Soundbar.)
XX Dodirnite da biste otišli na listu svih zvučnika.
YY Dodirnite sa desne strane sa nazivom modela uređaja Soundbar.
ZZ Dodirnite Surround Setup. Izaberite Done nakon što prevučete zvučnik na željenu lokaciju.
[[ Veza okružujućeg zvuka je potpuna.
Soundbar
NAPOMENA
•• Da biste povezali dodatni SWA-9000S (nije isporučeno), otkačite Samsung bežične zvučnike sa
uređaja Soundbar da biste onemogućili sistem okružujućeg zvuka. (Ako povezivanje zvučnika za
okružujući zvuk bez otkačinjanja uređaja SWA-9000S, zvuk se reprodukuje putem Samsung
bežičnog zvučnika i zvučnika za okružujući zvuk.)
SER - 16
08 KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako da koristite daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
Možete izabrati opcije TREBLE, SYNC,
REAR LEVEL ili REAR SPEAKER ON/OFF.
Kontrola zvuka
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
Surround
Surround
SOUNDBAR
•• Da biste prilagodili jačinu TREBLE, izaberite
Kontrola zvuka - TREBLE, a zatim koristite
dugmad Nagore/Nadole da biste
prilagodili jačinu u opsegu -6 do +6.
•• Ukoliko slika i zvuk između televizora i
uređaj Soundbar nisu sinhronizovani,
izaberite SYNC u opciji Kontrola zvuka, a
zatim podesite kašnjenje zvuka između
0~300 milisekundi korišćenjem dugmadi
Nagore/Nadole. (Osim „USB“ režima)
•• Ako su povezani zvučnici za okružujući zvuk
(nisu
isporučeni), izaberite REAR LEVEL i
Bluetooth
POWER
Bluetooth
koristite
POWER dugmad Nagore/Nadole da biste
prilagodili jačinu zvuka u okviru opsega -6
do +6.
SOUND
MODE Funkcija REAR SPEAKER može biti
SOUND
MODE
stavljena u položaj ON/OFF korišćenjem
dugmadi Nagore/Nadole.
•• Opcija Sinhronizacija zvuka je podržana
samo kod nekih funkcija.
Funkcija Surround zvuk dodaje dubinu i osećaj prostornog zvuka.
Bluetooth
POWER
Svaki put
kada pritisnete ovo dugme,
se opcije ON i OFF.
VOLsmenjujuWOOFER
Bluetooth
•• ON : Reprodukujte zvuk preko svih zvučnika.
POWER
VOL
WOOFER
Surround
•• OFF : Možete da slušate zvuk originalnog kanala izvora sa nekoliko zvučnika.
Surround
Surround
SOUND
MODE
Možete da izaberete željeni zvučni efekat tako što ćete izabrati STANDARD, MUSIC, CLEAR
VOICE, SPORTS, ili MOVIE.
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
WOOFER
•• DRC (Dynamic Range Control)
Omogućava vam da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital numere.
Ako pritisnete i zadržite dugme SOUND MODE tokom režima pripravnosti, DRC
(Dynamic Range Control) se uključuje ili isključuje. Kada je DRC uključen, glasan zvuk
se smanjuje. (Zvuk može biti izobličen.)
WOOFER
SER - 17
Pritisnite da biste izabrali izvor povezan sa uređajem Soundbar.
•• Režim BT PAIRING
Da biste uključili režim „BT PAIRING“ u režimu „BT“, pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) duže od 5 sekundi. Detaljna uputstva se nalaze na str. 14.
Izvor
Pritisnite dugme p da biste privremeno pauzirali muzičku datoteku.
Ako ponovo pritisnete ovo dugme, muzička datoteka se reprodukuje.
Reprodukcija /
Pauza
Surround
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Surround
Pritisnite označene oblasti da biste izabrali Nagore/Nadole/
Nalevo/Nadesno.
Nagore/
Bluetooth
POWER
SOUND Surround
MODE
Nadole/
SOUND
MODE
Nalevo/
VOLNadesno
WOOFER
Pritisnite Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno na dugmetu da biste izabrali ili podesili
funkcije.
•• Ponovi
Da biste koristili funkciju ponavljanja, pritisnite dugme Nagore.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Preskoči muzičku datoteku
Pritisnite dugme Nadesno da biste izabrali sledeću muzičku datoteku.
Pritisnite dugme Nalevo da biste izabrali prethodnu muzičku datoteku.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Možete da uključite ili isključite Anynet+ i Auto Power Link.
Funkcijama Anynet+ i Auto Power Link upravlja se pomoću dugmadi Nadesno i
Nalevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan na Samsung televizor preko HDMI
kabla, vašim uređajem Soundbar možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača Samsung televizora.
Pritisnite i zadržite dugme Nadesno u trajanju od 5 sekundi da biste podesili
Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je uređaj Soundbar povezan sa vašim televizorom preko
digitalnog optičkog kabla, uređaj Soundbar se može automatski uključiti kada
uključite televizor. Pritisnite i zadržite dugme Nalevo u trajanju od 5 sekundi da
biste podesili Auto Power Link na ON i OFF.
–– Funkcije Anynet+/Auto Power Link podrazumevano su podešene na ON.
Surround
SMART
MODE
Automatski optimizuje zvučne efekte kako bi odgovarali sceni koja se trenutno
reprodukuje. Režim se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.
SMART MODE
SOUND
MODE
SER - 18
VOL
BASS
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
D
SO
U
N
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
Su
rro
un
d
BA
SS
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
Pritisnite dugme za gore ili dole da biste prilagodili jačinu za BASS u opsegu -6 do +6.
Da biste podesili nivo jačine zvuka za BASS na 0, pritisnite dugme.
•• Kada je povezan sabvufer (nije isporučen), dugme BASS se prebacuje u taster za
sabvufer. Pritisnite dugme gore il idole da biste prilagodili jačinu zvuka sabvufera ili
na -12 ili u okviru opsega -6 do +6. Da biste podesili jačinu zvuka sabvufera na 0,
pritisnite dugme.
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
Surround
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
BASS
BASS
VO
L
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.
•• Isključivanje zvuka
Pritisnite dugme VOL da biste isključili zvuk. Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.
Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača televizora
Koristite meni televizora za podešavanje zvučnika televizora na Samsung televizoru kao
spoljnih zvučnika. (Za više informacija, vidite korisnički priručnik za televizor.)
•• Nakon postavljanja uređaja Soundbar, možete da podesite jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću
IR daljinskog upravljača koji ste dobili uz Samsung televizor. (Ako ne želite da koristite ovu funkciju,
kada je uređaj Soundbar uključen, pritisnite i zadržite dugme Surround u trajanju od 5 sekundi.
Na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „OFF-TV REMOTE“ i funkcija se isključuje.)
Da biste podesili jačinu zvuka samo pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora, pritisnite i
zadržite dugme Surround duže od 5 sekundi, dok se na ekranu uređaja Soundbar ne prikaže
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Svaki put kada se dugme Surround zadrži u trajanju od 5 sekundi, režim se prebacuje u sledećem
redosledu: „SAMSUNG-TV REMOTE“ (podrazumevani režim) → „OFF-TV REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
•• Da biste podesili jačinu zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili uz
televizor nekog drugog proizvođača, uključite uređaj Soundbar, pritisnite i zadržite dugme Surround
u trajanju od 5 sekundi (na ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „OFF-TV REMOTE“, otpustite
dugme Surround, a zatim ponovo pritisnite i zadržite dugme Surround duže od 5 sekundi. (Na
ekranu uređaja Soundbar prikazuje se „ALL-TV REMOTE“.)
–– Ova funkcija možda nije dostupna, u zavisnosti od daljinskog upravljača.
–– Za proizvođače koji podržavaju ovu funkciju, pogledajte KOMPLETAN PRIRUČNIK za uređaj
Soundbar na veb-lokaciji kompanije Samsung (www.samsung.com/support).
–– Ova funkcija upravljanja jačinom zvuka radi samo kod IR daljinskih upravljača za televizor.
Ne radi kod Bluetooth daljinskih upravljača za televizor (daljinski upravljači za koje je potrebno
uparivanje).
SER - 19
09 AŽURIRANJE
SOFTVERA
•• Pre postavljanja uređaja Soundbar na zid,
povežite kablove uređaja na spoljne uređaje.
•• Obavezno isključite uređaj i napajanje strujom
pre postavljanja. U suprotnom, to može da
dovede do električnog udara.
Kada je uređaj Soundbar povezan sa internetom,
softverske ispravke se automatski obavljaju čak i
kada je uređaj Soundbar isključen.
Komponente zidnog nosača
•• Da biste koristili funkciju Automatska
ispravka, uređaj Soundbar mora biti povezan
450mm
sa internetom. Wi-Fi veza sa uređajem
Soundbar biće prekinuta ako se priključni kabl
Vođica za montažu na zid
iskopča ili ako dođe do prekida napajanja. Ako
dođe do prekida napajanja, uključite uređaj
Soundbar i ponovo ga povežite.
10 POSTAVLJANJE
ZIDNOG NOSAČA
Mere predostrožnosti za
postavljanje
Zavrtanj držača
Zavrtanj
(2 komada)
(2 komada)
Nosača za montažu na zid (2 komada)
•• Postavite samo na vertikalan zid.
1. Postavite Vođicu za montažu na zid na zidnu
•• Ne postavljajte na mestima sa visokom
površinu.
temperaturom ili velikom vlažnošću.
•• Vođicu za montažu na zid mora biti
•• Proverite da li je zid dovoljno čvrst da izdrži
nivelisana.
težinu proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili
•• Postavite uređaj Soundbar najmanje 5 cm
izaberite drugo mesto za postavljanje.
•• Kupite i koristite zavrtnje za pričvršćivanje ili
ankere koji su prikladni za tip zida koji imate
ispod televizora, ako je televizor montiran
na zid.
(gipsana ploča, gvozdena ploča, drvo itd.). Ako
je moguće, pričvrstite potporne zavrtnje u
stubove zida.
•• Kupite zavrtnje za zidnu montažu u skladu sa
tipom i debljinom zida na koji želite da
montirate uređaj Soundbar.
–– Prečnik: M5
–– Dužina: preporučuje se 35 mm ili duži.
SER - 20
5 cm ili više
2. Poravnajte Osa papirnog šablona sa
5. Gurnite zavrtanj (ne isporučuje se) kroz svaki
sredinom televizora (ako montirate uređaj
Zavrtanj držača, a zatim čvrsto uvrnite svaki
Soundbar ispod televizora), a zatim
zavrtanj u otvor za potporni zavrtanj.
pričvrstite Vođicu za montažu na zid za zid
koristeći traku.
•• Ako ne montirate uređaj ispod televizora,
postavite Osa na sredinu oblasti za
montiranje.
6. Montirajte 2 Nosača za montažu na zid u
odgovarajućoj orijentaciji na dnu uređaja
Soundbar, pomoću 2 Zavrtnja.
450mm
Osa
3. Pomoću oštrog predmeta, kao što su olovka
ili hemijska olovka, označite položaje rupa, a
zatim izvadite Vođicu za montažu na zid.
450mm
CENTER LINE
•• Prilikom sklapanja noseći delovi Nosač za
montažu na zid treba da se nalaze sa
zadnje strane uređaja Soundbar.
Zadnja strana uređaja Soundbar
4. Burgijom odgovarajuće veličine izbušite
otvor na zidu na mestu svake oznake.
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih zavrtnjeva, stavite odgovarajuće
ankere ili zavrtnje za tanke pregrade u
otvore pre nego što stavite potporne
zavrtnje. Ako koristite ankere ili zavrtnje
za tanke pregrade, proverite da li su
Desni kraj uređaja Soundbar
izbušeni otvori dovoljno veliki za
korišćene ankere ili zavrtnje za tanke
pregrade.
SER - 21
7. Postavite uređaj Soundbar sa pričvršćenim
Nosač za montažu na zid tako što ćete
okačiti Nosač za montažu na zid na Zavrtanj
držača na zidu.
Sklapanje kabla držača
Kao što je prikazano na slici, koristite isporučenu
Zavrtanj da biste pričvrstili Kabl držača za uređaj
Soundbar, a zatim koristite Kabl držača za
organizovanje kablova.
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
ESS
WIREL
8. Gurnite uređaj Soundbar nadole kao što je
R
POWET
OU
(For TV)
prikazano u nastavku tako da Nosači za
R
montažu na zid budu bezbedno pričvršćeni
POWE
IN
na Zavrtnje držača.
•• Postavite Zavrtnje držača u široki (donji)
Kabl držača
deo Nosači za montažu na zid, a zatim
USB
gurnite Nosače za montažu na zid nadole
IN
HDMI
tako da Nosači za montažu na zid budu
čvrsto postavljeni na Zavrtnje držača.
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
ESS
WIREL
AUX
R
POWET
OU
)
(For TV
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
USB
(5V 0.5A)
HDMI
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
IN
SS
WIRELE
AUX
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
SER - 22
A)
(5V 0.5
IN
IN
OUT
)
HDMI
(TV-ARC
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
RC)
(TV-A
11 REŠAVANJE PROBLEMA
Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.
Uređaj neće da se uključi.
Nije moguće povezivanje sa televizorom.
Da li je kabl za napajanje priključen u utičnicu?
Ako je povezan putem žičane mreže
;; Utaknite utikač za napajanje u utičnicu.
;; Proverite da li je kabl pravilno povezan.
(Proverite naziv otvora da biste se uverili da
Funkcija ne radi kada se pritisne dugme.
je kabl povezan sa odgovarajućim
otvorom.) (Pogledajte odgovarajuću
Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?
stranicu za svaki metod povezivanja)
;; Izvucite utikač za napajanje i ponovo ga
;; Pritisnite dugme
utaknite.
(Izvor) sa desne
strane uređaja Soundbar ili na daljinskom
Dolazi do prekida zvuka u režimu BT.
upravljaču da biste proverili da li je režim
ispravan.
;; Pogledajte odeljke o Bluetooth vezi na
Ako je povezan putem bežične mreže
;; Povežite putem Bluetooth veze
str. 7 i 14.
Zvuk se ne čuje.
1. Prebacite uređaj Soundbar na
„BT PAIRING“ režim, a zatim ponovo
Da li je uključena funkcija Isključivanje zvuka?
;; Pritisnite dugme VOL da biste otkazali tu
pretražite pomoću televizora. (Detalji se
nalazi na 7. stranici)
;; Povezano putem Wi-Fi mreže
funkciju.
Da li je jačina zvuka podešena na minimum?
1. Proverite da li je televizor kompatibilnog
;; Podesite jačinu zvuka.
modela.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Podržani su samo Samsung pametni
televizori proizvedeni nakon 2014.
Da li su baterija istrošene?
godine.
;; Zamenite baterije novim baterijama.
Da li je udaljenost između daljinskog upravljača
i glavnog uređaja Soundbar prevelika?
2. Proverite da li je televizor povezan na
Wi-Fi mrežu.
•• Ako televizor nije povezan na Wi-Fi mrežu,
;; Približite daljinski upravljač glavnom
koristite meni mreže na televizoru da biste
uređaju Soundbar.
uspostavili vezu. (Pogledajte korisničko
uputstvo televizora)
SER - 23
3. Proverite da li je uređaj Soundbar povezan
na Wi-Fi mrežu.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
•• Kada je povezan, uređaj Soundbar se
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
nalazi na listi zvučnika kada se
trademarks or registered trademarks of HDMI
aplikacija Samsung Multiroom na
Licensing LLC in the United States and other
mobilnom uređaju (npr. pametnom
countries.
telefonu ili tabletu).
(Detalji se nalazi na 15. stranici)
4. Proverite DFS kanal.
•• Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi
•• Softver Spotify je predmet licenci
DFS kanal, nećete moći da uspostavite
nezavisnih proizvođača koje možete
Wi-Fi vežu između televizora i uređaja
pronaći ovde :
Soundbar. Za detalje kontaktirajte
www.spotify.com/connect/third-party-
dobavljača internet usluga.
licenses.
•• Za dodatne informacije o funkciji Spotify
12 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
Connect posetite www.spotify.com/connect
13 OBAVEŠTENJE O
LICENCI
OTVORENOG
IZVORNOG KODA
Za dodatne informacije o otvorenim izvornim
kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
veb lokaciju: http://opensource.samsung.com
SER - 24
14 VAŽNA NAPOMENA O SERVISIRANJU
•• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i
mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
•• Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
(a) t ehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo
korisničko uputstvo),
(b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko
uputstvo).
•• I znos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne
posete.
15 SPECIFIKACIJE I VODIČ
Specifikacije
OPŠTE
USB
5V/0,5A
Težina
5,0 kg
Dimenzije
(Š x V x D)
890,0 x 71,0 x 130,5 mm
Opseg radne temperature
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % ~ 75 %
Zvučnik
Vufer x 4, Tviter x 2, 4 oma
Podržani formati za reprodukciju
(DTS 2.0 zvuk se reprodukuje u DTS formatu.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podržani
Izlazna snaga
bežičnog uređaja
Wi-Fi maks. snaga predajnika
BT maks. snaga predajnika
Dolby® Digital), DTS
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
•• Težina i dimenzije su približne.
•• Više informacija u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.
(Oznaka : Donji deo Glavnog Uređaja Soundbar)
SER - 25
Oprez : Proizvod će se automatski restartovati ako uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet.
Ukupna potrošnja energije u režimu
pripravnosti (W) (Svi mrežni portovi su u
stanju „UKLJUČENO“)
3,2W
Wi-Fi/Ethernet
Metod deaktivacije porta
Pritisnite i zadržite dugme Wi-Fi SETUP na
proizvodu 30 sekundi da biste uključili/
isključili Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth
Metod deaktivacije porta
Pritisnite i zadržite dugme SPK ADD na
proizvodu 30 sekundi da biste uključili/
isključili Bluetooth.
•• Ovim putem Samsung Electronics izjavljuje da je ova oprema u skladu sa
direktivom 2014/53/EU. Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti je
dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.samsung.com; idite na
Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Funkcija WLAN (Wi-Fi ili SRD) ove opreme sa opsegom od 5GHz može se
koristiti samo u zatvorenom prostoru.
SER - 26
[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih
elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu
okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala,
odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj
proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Za više informacija o posvećenosti životnoj sredini i o regulatornim obavezama kompanije Samsung, npr.
REACH, WEEE, Baterije, posetite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SER - 27
VARNOSTNI PODATKI
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
OPOZORILO
•• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA)
udara.
POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI
POZOR
•• ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA
POTISNITE V VTIČNICO.
POZOR
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
•• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
•• Če želite napravo izključiti iz električnega
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
Ta simbol označuje visoko napetost v
notranjosti. Priti v kakršen koli stik s
katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija o
njegovi uporabi in vzdrževanju.
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
•• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali
pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer
vaz.
•• Če želite napravo popolnoma izključiti,
morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje,
mora biti vtič vedno hitro in preprosto
da izdelek ne potrebuje varnostne
dostopen.
povezave z električno ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo: Ta
simbol svetuje uporabniku, da si v
uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
SLV - ii
PREVIDNOSTNI
UKREPI
5. Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem
izdelkom, vsebujejo okolju nevarne
kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki. Baterij ne
odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in
1. Preverite, ali električna napeljava v vašem
domu ustreza podatkom na identifikacijski
jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če baterija
nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo
ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost
namestite na vodoravno in čvrsto podlago
eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste
(pohištvo) z ustreznim prostorom za
ali enakovredne vrste.
prezračevanje 7–10 cm. Prezračevalne reže
ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte
na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se
segreva. Naprava je namenjena za
O TEM PRIROČNIKU
Uporabniški priročnik ima dva dela: ta preprosti
neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v
popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne
vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne
papirnati UPORABNIŠKI PRIROČNIK in podrobni
POPOLNI PRIROČNIK, ki ga lahko prenesete.
vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.
2. Med neurji vtikač izključite iz električne
vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči
strela, lahko poškoduje napravo.
3. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Ta priročnik si oglejte za varnostna navodila,
povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
4. Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in
prekomerno toploto (npr. kaminom) ali
namestitev izdelka, dele, povezave in
specifikacije izdelka.
napravami, ki ustvarjajo močno
elektromagnetno valovanje. Če pride do
okvare naprave, napajalni kabel izključite iz
vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko
rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno
uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v
hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije. Če napravo prevažate v
zimskem času, pred uporabo počakajte
približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
POPOLNI PRIROČNIK
Če preberete kodo QR, lahko v Samsungovem
spletnem centru za pomoč strankam
dostopate do Polnega priročnika. Za ogled
priročnika v računalniku ali mobilni napravi s
spletnega mesta prenesite priročnik v obliki
dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)
Oblika, opis in zaslonski prikaz aplikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
SLV - iii
VSEBINA
01
Preverjanje komponent
2
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika
(2 bateriji AA)
02
03
Pregled izdelka
3
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
-------------------------- 3
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
-------------------------- 3
Povezovanje zvočnika Soundbar
Priključitev v električno napajanje
04
05
06
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Povezava s televizorjem
5
Metoda 1. Povezava s kablom
–– Povezovanje z optičnim kablom
–– Povezovanje televizorja s kablom HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2. Brezžično povezovanje
–– Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
–– Povezovanje prek omrežja Wi-Fi
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Povezovanje zunanje naprave
11
Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom
-------------------------- 11
Povezovanje s kablom HDMI
-------------------------- 12
Povezovanje USB
13
SLV - iv
07
08
Povezovanje mobilne naprave
14
Metoda 1. Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
-------------------------- 14
Metoda 2. Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje)
-------------------------- 15
Uporaba daljinskega upravljalnika
17
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
-------------------------- 17
Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom
televizorja
-------------------------- 19
09
Posodobitev programske opreme
20
10
Namestitev stenskega nosilca
20
11
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
-------------------------- 20
Komponente stenskega nosilca
-------------------------- 20
Namestitev držala za kabel
-------------------------- 22
Odpravljanje napak
23
12Licenca
24
13
Obvestilo o odprtokodnih licencah
24
14
Pomembno obvestilo o servisiranju
25
15
Specifikacije in vodnik
25
Tehnične lastnosti
-------------------------- 25
SLV - v
01 PREVERJANJE KOMPONENT
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Glavna enota zvočnika Soundbar
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik/
Baterije
Držalo za kabel
Optični kabel
Vijak
•• Za dele za namestitev zvočnika Soundbar na steno si oglejte stran 20.
•• Za navodila za uporabo Držalo za kabel glejte stran 22.
•• Za nakup dodatnih delov ali izbirnih kablov se obrnite na Samsungov servisni center ali podporo za
stranke Samsung.
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika
(2 bateriji AA)
Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga v celoti ne odstranite. Vstavite 2 bateriji AA (1,5V),
tako da sta njuni polariteti pravilno usmerjeni. Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.
SLV - 2
02 PREGLED IZDELKA
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
Desna stran zvočnika
Soundbar
Vklop
Glasnost
Izdelek postavite
tako, da je logotip
SAMSUNG na vrhu.
Zaslon
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
Vir
POWER OUT
(For TV)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Izbere vhodni način vira. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT / USB)
•• Za vklop načina »BT PAIRING« spremenite v način »BT« in pridržite gumb
za več kot 5 sekund.
(Vir)
Priključite napajalni kabel televizorja Samsung, ki je povezan z zvočnikom Soundbar in
nameščen na steno s kompletom za namestitev na steno (WMN300SB – ni priložen).
Priključite električni napajalni kabel zvočnika Soundbar.
Povežite z digitalnim (optičnim) izhodom zunanje naprave.
Priključite brezžični ključek, ki brezžično povezuje zvočnik Soundbar z zvočniki za
prostorski zvok in globokotonskim zvočnikom. (Zvočnik za prostorski zvok,
globokotonski zvočnik in brezžični ključek so na prodaj ločeno.)
Povežite se z analognim izhodom zunanje naprave.
SLV - 3
USB
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Tukaj povežite napravo USB za predvajanje glasbenih datotek v napravi USB prek
zvočnika Soundbar.
Hkrati vnaša digitalne video in zvočne signale s kablom HDMI.
Povežite z izhodom HDMI zunanje naprave.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) v televizorju.
Z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) se povežite prek aplikacije Samsung Multiroom.
03 POVEZOVANJE ZVOČNIKA SOUNDBAR
Priključitev v električno napajanje
•• Za več informacij o potrebni električni energiji in porabi električne energije si oglejte oznako na
izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)
•• Priloženi napajalni kabel vstavite v
Napajalni kabel
priključek POWER IN.
POWER
IN
USB (5V 0.5A)
Priključitev v
električno
napajanje
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Spodnji del glavne enote
zvočnika Soundbar
•• Priključek POWER OUT se uporablja za napajanje
televizorja Samsung, ki je nameščen na steno s
POWER
OUT
(For TV)
kompletom za namestitev na steno
(WMN300SB – ni priložen).
•• Priključek POWER OUT lahko povežete samo s
televizorji Samsung, ki uporabljajo 2-pinski napajalni
POWER IN
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar
kabel in porabljajo 400 W ali manj. (Če priključek
povežete z napravo, ki porablja več kot 400 W, se
lahko zvočnik Soundbar poškoduje ali neha delovati.)
Za seznam televizorjev Samsung, ki so združljivi s
kompletom za namestitev na steno WMN300SB in
priključkom POWER OUT, si oglejte uporabniški
priročnik za Komplet za namestitev na steno
WMN300SB. Priročnik si lahko ogledate v spletu na
naslovu http://www.samsung.com/support.
SLV - 4
04 POVEZAVA S TELEVIZORJEM
Poslušajte zvok televizorja iz zvočnika Soundbar prek žične ali brezžične povezave.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z izbranimi televizorji Samsung, ga lahko upravljate s televizijskim
daljinskim upravljalnikom.
–– Če uporabljate optični kabel, lahko to funkcijo podpirajo pametni televizorji Samsung 2017, ki
podpirajo povezavo Bluetooth.
–– Ta funkcija omogoča tudi uporabo televizijskega menija za prilagoditev zvočnega polja in
številnih nastavitev, kot sta glasnost in izklop zvoka.
Metoda 1. Povezava s kablom
Če pri oddajanju signalov Dolby Digital v televizorju uporabljate nastavitev PCM za »Digitalna izhodna
oblika zvoka«, priporočamo spremembo nastavitve v Dolby Digital. Ko spremenite nastavitev, lahko
izkusite boljšo kakovost zvoka. (Meni se lahko razlikuje, odvisno od proizvajalca televizorja.)
Povezovanje z optičnim kablom
Spodnji del zvočnika Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optični kabel
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Z digitalnim optičnim kablom vtič DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zvočniku Soundbar povežite z
vtičem OPTICAL OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na desni plošči ali daljinskem upravljalniku, nato izberite način »D.IN«.
Funkcija Auto Power Link
Ko vklopite televizor, funkcija Auto Power Link samodejno vklopi zvočnik Soundbar.
1. Zvočnik Soundbar in televizor povežite z digitalnim optičnim kablom.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»D.IN«.
SLV - 5
3. Pritisnite gumb Levo na daljinskem upravljalniku in ga pridržite 5 sekund, da
vklopite ali izklopite funkcijo Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
(Za izklop te funkcije z zvočnikom Soundbar izklopite funkcijo Samodejni
vklop.)
•• Odvisno od povezane naprave funkcija Auto Power Link morda ne bo
delovala.
•• Ta funkcija je na voljo samo v načinu »D.IN«.
Povezovanje televizorja s kablom HDMI
Spodnji del zvočnika Soundbar
Povežite z vrati HDMI IN
(ARC) v televizorju.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI OUT
(ni priložen)
(TV-ARC)
Povežite z vrati HDMI OUT (TV-ARC)
na glavni enoti zvočnika Soundbar.
TV
ARC
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Ko sta zvočnik Soundbar in televizor vklopljena, priključite kabel HDMI (ni priložen), kot je
prikazano na skici.
2. Na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar se pojavi napis »TV ARC« in zvočnik Soundbar
predvaja televizijski zvok
•• Če televizijski zvok ni slišen, pritisnite gumb
(Vir) na daljinskem upravljalniku ali desni
strani zvočnika Soundbar, da preklopite v način »D.IN«. Na zaslonu se zaporedno pojavita
»D.IN« in »TV ARC« in televizijski zvok se začne predvajati.
•• Če se na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar ne izpiše »TV ARC«, preverite, ali je kabel
povezan z ustreznimi vrati.
•• Če želite spremeniti glasnost zvočnika Soundbar, uporabite gumbe za glasnost na daljinskem
upravljalniku televizorja.
SLV - 6
Metoda 2. Brezžično povezovanje
Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
Ko je televizor povezan prek povezave Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s kabli.
•• Naenkrat lahko povežete samo en televizor.
Osnovna povezava
1. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»BT«.
2. Spremenite »BT« v »BT PAIRING«.
•• Če se pojavi »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani zvočnika Soundbar
ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi sporočilo
»BT PAIRING«.
3. V televizorju izberite način Bluetooth. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
4. Na seznamu televizijskega zaslona izberite »[AV] Samsung Soundbar MSxxx«.
Razpoložljiv zvočnik Soundbar je na seznamu naprav Bluetooth v televizorju naveden z
»Need Pairing« ali »Paired«. Če se želite povezati z zvočnikom Soundbar, izberite sporočilo in
vzpostavite povezavo.
•• Ko se televizor poveže, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavi [Ime televizorja] →
»BT«.
5. Zdaj lahko televizijski zvok slišite iz zvočnika Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar MSxxx«), jo izbrišite.
•• V načinu »BT« pritisnite in pridržite gumb
(Vir) na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem
upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »BT PAIRING«.
Nato na iskalnem seznamu televizorja izberite »[AV] Samsung Soundbar MSxxx«.
Kaj pomenita stanji BT READY in BT PAIRING?
•• BT READY : V tem načinu lahko iščete predhodno povezane televizorje ali se povežete z zvočnikom
Soundbar iz predhodno povezane mobilne naprave.
•• BT PAIRING : V tem načinu se lahko povežete z novo napravo. (Ko ste v načinu »BT«, pritisnite in
pridržite gumb
(Vir) na zgornji plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku več kot
5 sekund.)
SLV - 7
OPOMBE
•• Če ste ob povezovanju naprave Bluetooth pozvani za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
•• V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto
Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
•• Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 5 minutah v stanju pripravljenosti.
•• Zvočnik Soundbar iskanja Bluetooth ali povezovanja ne bo izvedel pravilno v naslednjih primerih:
–– Če je okrog zvočnika Soundbar močno električno polje.
–– Če je z zvočnikom Soundbar hkrati povezanih več naprav Bluetooth.
–– Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni na mestu ali ne deluje pravilno.
•• Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne
valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic,
naprav za brezžično omrežje LAN itd.).
Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in televizorjem
Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in preklopite v kateri koli
način razen »BT«.
•• Prekinitev povezave traja, ker mora televizor prejeti odziv iz zvočnika Soundbar.
(Čas se lahko razlikuje, odvisno od modela televizorja.)
•• Če želite preklicati samodejno povezavo med zvočnikom Soundbar in televizorjem prek vmesnika
Bluetooth, pritisnite in 5 sekund držite gumb p (Predvajanje/Začasna ustavitev) na daljinskem
upravljalniku v stanju »BT READY«. (Preklopite iz Vklop → Izklop)
Povezovanje prek omrežja Wi-Fi
Kontrolni seznam pred povezovanjem
1. Potrdite, da je bil pametni televizor Samsung Smart TV naprodaj po letu 2014. Ta funkcija je
združljiva samo s pametnimi televizorji Samsung, ki so naprodaj po letu 2014.
2. Zagotovite, da je brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) pripravljen in deluje.
3. Zagotovite, da je televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (omrežjem Wi-Fi).
SLV - 8
1. korak: Povezovanje zvočnika Soundbar z omrežjem Wi-Fi
1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(Vir), da
izberete način »WIFI«.
•• Če uporabljate izbrani televizor Samsung (pametni televizorji Samsung 2016 ali 2017, ki
podpirajo povezavo Bluetooth)
–– Če izberete način »WIFI«, ko je televizor vklopljen, se bo na televizijskem zaslonu prikazalo
pojavno okno z navodili za samodejno povezavo zvočnika Soundbar z brezžičnim
usmerjevalnikom (Wi-Fi). Oglejte si navodila v pojavnem oknu v televizorju.
WIFI
2. Mobilno napravo (pametni telefon, tablični računalnik ipd.) povežite v omrežje Wi-Fi, v katerega je
povezan televizor.
3. Namestite in zaženite aplikacijo Samsung Multiroom v mobilni napravi (pametni telefon, tablični
računalnik ipd.).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z
omrežjem Wi-Fi.
2. korak : Konfiguracija nastavitev v televizorju
•• Če se po tem, ko vhodni vir spremenite v zvočnik Soundbar, povezava med televizorjem in
brezžičnim omrežjem prekine, prek televizijskega menija televizor znova povežite z omrežjem.
Za televizorje iz leta 2017
1. Meni Domov  Nastavitve (
)  Zvok  Predvajanje zvoka  Izberite [AV] Soundbar MSxxx
(Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.
Za televizorje iz leta 2016
1. Meni Domov  Nastavitve (
)  Zvok  Predvajanje zvoka  Izberite [AV] Samsung Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.
SLV - 9
Za televizorje iz leta 2015
1. Meni Domov  V  Seznam zvočnikov  Izberite [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.
Za televizorje iz leta 2014
1. Meni Domov  Zvok  Nastavitve zvočnika  Izberite Multiroom Link - Nastavitve 
Soundbar+Surround.
2. S položaja zvočnika Soundbar izberite možnost »[AV] Samsung Soundbar MSxxx« in nato
»V redu.«.
3. Meni Domov  Zvok  Nastavitve zvočnika  Izberite Predvajanje TV-zvoka  Multiroom Link
Nastavitve zvočnika
Predvajanje TV-zvoka
Multiroom Link
Multiroom Link
TV zvočnik
• Vrsta TV-namestitve
TV SoundConnect
• Seznam zvočnih naprav Samsung
• Dodajan. nove naprave
Multiroom Link
• Nastavitve
Soundbar+Surround
3
Stojalo
Soundbar
Vklop
Soundbar+Surround
Slušalke Bluetooth
• Seznam slušalk Bluetooth
V redu.
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Ne uporabi
V redu.
Glasnost
Preizkus zvočnika
4. Zvočnik Soundbar začne predvajati televizijski zvok.
OPOMBE
•• Televizor in zvočnik Soundbar morata biti povezana v isto brezžično omrežje (Wi-Fi).
•• Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi med televizorjem in
zvočnikom Soundbar ne bo mogoče vzpostaviti. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
•• Če povezava Wi-Fi s pasovno širino 5 GHz ni tekoča, uporabite pasovno širino 2,4 GHz.
SLV - 10
2
Uredi i
05 POVEZOVANJE ZUNANJE NAPRAVE
Če želite predvajati zvok zunanje naprave prek zvočnika Soundbar, povežite zunanjo napravo prek
žičnega ali brezžičnega omrežja.
Povezovanje z optičnim ali analognim zvočnim (AUX) kablom
Desna stran zvočnika
Soundbar
BD/Predvajalnik DVD/STB/
Igralna konzola
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optični kabel
WIRELESS
ALI
R - AUDIO - L
AUX IN
Kabel za zvok (AUX)
(ni priložen)
Spodnji del zvočnika Soundbar
Optični kabel
XX Vhod DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavni enoti z digitalnim optičnim kablom povežite z vtičem
OPTICAL OUT na vhodni napravi.
YY Izberite način »D.IN«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
(Vir).
ALI
Kabla za zvok (AUX)
XX Vhod AUX IN (zvok) na glavni enoti s kablom za zvok povežite s priključkom AUDIO OUT na vhodni
napravi.
YY Izberite način »AUX«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
SLV - 11
(Vir).
Povezovanje s kablom HDMI
Spodnji del zvočnika Soundbar
Zunanja naprava
HDMI IN
HDMI OUT
Kabel HDMI
(ni priložen)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
(ni priložen)
HDMI
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču HDMI IN na zadnji strani izdelka povežite z vtičem HDMI OUT v
digitalni napravi.
2. Kabel HDMI (ni priložen) v vtiču HDMI OUT (TV-ARC) na zadnji strani izdelka povežite s priključkom
HDMI IN v televizorju.
3. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»HDMI«.
4. Način »HDMI« je prikazan na zaslonu zvočnika Soundbar in zvok se predvaja.
SLV - 12
06 POVEZOVANJE USB
V zvočniku Soundbar lahko predvajate glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje.
Zaslon
Vrata USB
Wi-Fi SETUP SPK ADD
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
1. Napravo USB priključite v vrata USB izdelka.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»USB«.
3. Na zaslonu se pojavi »USB«.
4. Prek zvočnika Soundbar predvajajte glasbene datoteke iz naprave za shranjevanje.
•• Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi (Auto Power Off), če več kot 5 minut ni povezana
nobena naprava USB.
SLV - 13
07 POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE
Metoda 1. Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
Ko je mobilna naprava povezana prek vmesnika Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s
kabli.
•• Naenkrat lahko povežete največ eno napravo Bluetooth.
Naprava Bluetooth
Osnovna povezava
1. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»BT«.
2. Spremenite »BT« v »BT PAIRING«.
•• Če se pojavi »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani zvočnika Soundbar
ali na daljinskem upravljalniku in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi »BT PAIRING«.
3. Na seznamu izberite »[AV] Samsung Soundbar MSxxx«.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z napravo Bluetooth, se na sprednjem zaslonu pojavi
[Ime naprave Bluetooth] → »BT«.
4. S povezavo prek vmesnika Bluetooth predvajajte glasbene datoteke iz naprave prek zvočnika
Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar MSxxx«), jo izbrišite.
•• V načinu »BT« pritisnite in pridržite gumb
(Vir) na desni plošči zvočnika Soundbar ali daljinskem
upravljalniku več kot 5 sekund, da preklopite v način »BT PAIRING«.
Nato na iskalnem seznamu naprave Bluetooth izberite »[AV] Samsung Soundbar MSxxx«.
Za več informacij o povezavah Bluetooth si oglejte »Povezovanje televizorja prek funkcije
Bluetooth« na strani 7-8.
SLV - 14
Metoda 2. Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje)
•• Če z omrežjem Wi-Fi povežete en zvočnik Soundbar, lahko dostopate do številnih storitev
pretočnega predvajanja glasbe in internetnega radia. Če z omrežjem Wi-Fi povežete več zvočnikov
Soundbar, lahko uporabite skupinsko predvajanje ali način stereo zvoka.
•• Če želite zvočnik Soundbar z mobilno napravo povezati prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi),
potrebujete aplikacijo Samsung Multiroom.
Mobilna naprava
Osnovna povezava
1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(Vir), da
izberete način »WIFI«.
WIFI
2. Namestite in zaženite aplikacijo Samsung Multiroom v mobilni napravi (denimo pametni telefon ali
tablični računalnik).
Aplikacija Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z
omrežjem Wi-Fi.
SLV - 15
Nameščanje dodatnega zvočnika Soundbar, ko so brezžični zvočniki Samsung že v uporabi
1. Na domačem zaslonu aplikacije Samsung Multiroom izberite meni Nastavitve (
) na vrhu in
nato »Add Speaker«.
2. Če želite zvočnik Soundbar povezati z Dvema (2) brezžičnima zvočnikoma Samsung in
konfigurirati sistem prostorskega zvoka, upoštevajte spodnje korake. (Sistema prostorskega zvoka
ni mogoče nastaviti z eno zvočno napravo in enim zvočnikom Soundbar.)
XX Dotaknite se gumba za pomik na seznam vseh zvočnikov.
YY Dotaknite se gumba na desni strani imena modela zvočnika Soundbar.
ZZ Dotaknite se možnosti Surround Setup. Ko zvočnik prestavite na želeno mesto, pritisnite Done.
[[ Povezava za prostorski zvok je končana.
Soundbar
OPOMBA
•• Če želite povezati dodatni zvočnik SWA-9000S (ni priložen), prekinite povezavo med brezžičnimi
zvočniki Samsung in zvočnikom Soundbar, da onemogočite sistem prostorskega zvoka. (Če
povežete zvočnike za prostorski zvok brez prekinitve povezave zvočnika SWA-9000S, se bo zvok
predvajal prek brezžičnega zvočnika Samsung in zvočnika za prostorski zvok.)Surround speaker.)
SLV - 16
08 UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
Vklopi ali izklopi zvočnik Soundbar.
Vklop
Izbirate lahko med TREBLE, SYNC, REAR
LEVEL ali REAR SPEAKER ON/OFF.
Upravljanje
zvoka
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
Surround
Surround
SOUNDBAR
•• Če želite prilagoditi glasnost za TREBLE,
izberite možnost Upravljanje zvoka
TREBLE, nato uporabite gumba Gor/Dol, da
prilagodite glasnost od –6 do +6.
•• Če slika in zvok med televizorjem in
zvočnikom Soundbar nista usklajena, v
meniju Upravljanje zvoka izberite SYNC in
nato z gumboma Gor/Dol nastavite zamik
zvoka med 0 in 300 milisekundami. (Razen
načina »USB«)
•• Če so povezani zvočniki za prostorski zvok
(niso
priloženi), izberite REAR LEVEL in z
Bluetooth
POWER
Bluetooth
gumboma
POWER Gor/Dol prilagodite glasnost od
–6 do +6.
Funkcijo REAR SPEAKER lahko nastavite
SOUND
MODE na ON/OFF z gumboma Gor/Dol.
SOUND
MODE
•• Funkcija Audio Sync je podprta samo v
nekaterih funkcijah.
Funkcija prostorskega zvoka doda zvoku globino in občutek prostora.
Bluetooth
Vsakič,POWER
ko pritisnete ta gumb, se izmenjata funkciji ON ali OFF.
Bluetooth
•
•
ON
:
Predvaja zvok prek vseh zvočnikov.
POWER
Surround
•• OFF : Zvok izvirnega kanala lahko
zvočnikov.
VOLslišite iz več
WOOFER
Surround
Surround
SOUND
MODE
WOOFER MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS ali
Želeni zvočni učinek lahko izbereteVOL
z izbiro STANDARD,
MOVIE.
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
•• DRC (Dynamic Range Control)
Omogoča uporabo nadzora dinamičnega obsega pri predvajanju posnetkov Dolby
Digital. Če v stanju pripravljenosti pritisnete in pridržite gumb SOUND MODE, se bo
način DRC vklopil ali izklopil. Ko je način DRC vklopljen, se glasnost zvoka zmanjša.
(Zvok bo morda popačen.)
WOOFER
WOOFER
SLV - 17
Pritisnite za izbor vira, povezanega z zvočnikom Soundbar.
•• Način BT PAIRING
Za vklop načina »BT PAIRING« v način »BT« pritisnite in pridržite gumb
kot 5 sekund. Za podrobnosti glejte stran 14.
Vir
(Vir) dlje
Pritisnite gumb p, da začasno ustavite glasbeno datoteko.
Če gumb pritisnete še enkrat, se glasbena datoteka začne predvajati.
Predvajanje/
Začasna
ustavitev
Bluetooth
Surround (BT/Wi-Fi)
POWER
Surround
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Pritisnite izbrano območje, da izberete Gor/Dol/Levo/Desno.
SOUND
Gor/dol/
Bluetooth
MODE Surround
POWER
levo/desno
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
Pritisnite Gor/Dol/Levo/Desno na gumbu, da izberete ali nastavite funkcije.
•• Ponavljanje
Če želite uporabiti funkcijo ponavljanja, pritisnite gumb Gor.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Preskakovanje glasbe
Pritisnite gumb Desno, da izberete naslednjo glasbeno datoteko. Pritisnite gumb
Levo, da izberete prejšnjo glasbeno datoteko.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko vklopite ali izklopite.
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko upravljate z gumboma Desno in Levo.
–– Anynet+ : Če sta zvočnik Soundbar in televizor Samsung povezana s kablom
HDMI, lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Za preklop funkcije Anynet+ med ON in OFF pridržite gumb Desno za 5 sekund.
–– Auto Power Link : Če je zvočnik Soundbar s televizorjem povezan z digitalnim
optičnim kablom, se zvočnik Soundbar samodejno vklopi, ko vklopite televizor.
Za preklop funkcije Auto Power Link med ON in OFF pridržite gumb Levo za 5
sekund.
–– Funkcija Anynet+ / Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
Surround
SMART
MODE
Samodejno optimizira zvočne učinke, da ustrezajo trenutno predvajanemu prizoru. Način
se vklopi ali izklopi vsakič, ko pritisnete gumb.
SMART MODE
SOUND
MODE
VOL
BASS
SLV - 18
BA
SS
D
BA
R
VO
L
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
Gumb pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost za BASS od –6 do +6. Če želite stopnjo
glasnosti za BASS nastaviti na 0, pritisnite gumb.
•• Ko je povezan globokotonski zvočnik (ni priložen), se gumb BASS spremeni v tipko za
globokotonski zvočnik. Če želite prilagoditi glasnost globokotonskega zvočnika na
–12 ali od –6 do +6, pritisnite gumb gor ali dol. Če želite glasnost globokotonskega
zvočnika nastaviti na 0, pritisnite gumb.
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
SO
SOUND
MODE
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
Bluetooth
POWER
U
N
VO
L
D
BA
R
U
N
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
BASS
BASS
Surround
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb gor ali dol.
•• Nemo
Pritisnite gumb VOL, da utišate zvok. Za ponovni vklop zvoka pritisnite gumb še enkrat.
Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim
upravljalnikom televizorja
V meniju televizorja nastavite zvočnik televizorja v televizorju Samsung na zunanje
zvočnike. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
•• Ko namestite zvočnik Soundbar, lahko prilagodite glasnost zvočnika Soundbar z daljinskim
upravljalnikom IR, ki je bil priložen televizorju Samsung. (Če te funkcije ne želite uporabljati, ko je
zvočnik Soundbar vklopljen, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb Surround. Na zaslonu zvočnika
Soundbar se pojavi sporočilo »OFF-TV REMOTE« in funkcija se izklopi.)
Če želite prilagoditi glasnost samo z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung, pritisnite in za
več kot 5 sekund pridržite gumb Surround, dokler se na zaslonu zvočnika Soundbar ne pojavi
sporočilo »SAMSUNG-TV REMOTE«.
–– Vsakič, ko gumb Surround držite 5 sekund, se način preklopi v naslednjem zaporedju:
»SAMSUNG-TV REMOTE« (privzeti način) → »OFF-TV REMOTE« → »ALL-TV REMOTE«.
•• Če želite glasnost zvočnika Soundbar prilagoditi z daljinskim upravljalnikom drugega proizvajalca,
vklopite zvočnik Soundbar, pritisnite in 5 sekund pridržite gumb Surround (na zaslonu zvočnika
Soundbar se pojavi sporočilo »OFF-TV REMOTE«), gumb Surround izpustite in ga znova pritisnite
ter pridržite za več kot 5 sekund. (Na zaslonu zvočnika Soundbar se pojavi sporočilo »ALL-TV
REMOTE«.)
–– Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od daljinskega upravljalnika.
–– Za seznam proizvajalcev, ki podpirajo to funkcijo, si oglejte POPOLNI PRIROČNIK za zvočnik
Soundbar na spletnem mestu Samsung (www.samsung.com/support).
–– Ta funkcija za upravljanje glasnosti deluje samo z daljinskimi upravljalniki televizorjev IR. Ne
deluje z daljinskimi upravljalniki televizorjev Bluetooth (upravljalniki, ki zahtevajo seznanjanje).
SLV - 19
09 POSODOBITEV
PROGRAMSKE
OPREME
•• Kable iz enote priključite v zunanje naprave,
preden zvočnik Soundbar namestite na steno.
•• Prepričajte se, da je enota izklopljena in brez
električnega napajanja, preden jo namestite.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
Ko je zvočnik Soundbar povezan z internetom, se
posodobitve programske opreme pojavijo
samodejno, tudi če je zvočnik Soundbar izklopljen.
•• Če želite uporabiti funkcijo Auto Update
(Samodejna posodobitev), mora biti zvočnik
Soundbar povezan z internetom. Povezava
Wi-Fi z zvočnikom Soundbar bo prekinjena, če
izvlečete napajalni kabel ali zmanjka
elektrike. Če zmanjka elektrike, vklopite
zvočnik Soundbar in ga znova povežite.
Komponente stenskega nosilca
450mm
Priročnik za namestitev na steno
Držalo vijaka (2 kosa)
10 NAMESTITEV
STENSKEGA
NOSILCA
Vijak (2 kosa)
Stenskega nosilca (2 kosa)
Previdnostni ukrepi pri
namestitvi
•• Nameščajte samo na navpične stene.
•• Ne nameščajte v prostor z visoko
temperaturo ali vlažnostjo.
•• Preverite, ali je stena dovolj močna, da
podpira težo izdelka. Če ni, steno ojačajte ali
izberite drugo mesto namestitve.
•• Kupite in uporabite pritrdilne vijake ali
nastavke, ki so primerni za vašo steno
(mavčna plošča, železna plošča, les itd.). Če je
mogoče, podporne vijake pričvrstite v stebre.
•• Stenske vijake kupite glede na vrsto in
debelino stene, na katero želite namestiti
zvočnik Soundbar.
–– Premer: M5
–– Dolžina: priporočena 35 mm ali daljša.
1. Priročnik za namestitev na steno postavite
ob površino stene.
•• Priročnik za namestitev na steno mora
biti poravnano.
•• Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik
Soundbar namestite vsaj 5 cm pod
SLV - 20
televizorjem.
5 cm ali več
2. Sredinsko črto papirnate predloge
5. Vijak (ni priložen) potisnite skozi Držalo
poravnajte s sredino televizorja (če zvočnik
vijaka in nato oba vijaka čvrsto privijte v
Soundbar nameščate pod televizor) in s
luknjo podpornega vijaka.
trakom namestite Priročnik za namestitev
na steno na steno.
•• Če zvočnika ne nameščate pod televizor,
Sredinsko črto postavite na sredino
območja namestitve.
6. Na spodnji del zvočnika Soundbar z Dvema
vijakoma (2) pravilno namestite Dva stenska
nosilca (2).
450mm
Sredinsko črto
3. Z ostrim predmetom, denimo pisalom ali
svinčnikom, označite položaj lukenj in
odstranite Priročnik za namestitev na steno.
450mm
•• Pri namestitvi zagotovite, da so obešalni
CENTER LINE
deli Stenskih nosilcev na zadnji strani
zvočnika Soundbar.
Hrbtna stran zvočnika Soundbar
4. Z vrtalno krono ustrezne velikosti pri vsaki
oznaki v steni izvrtajte luknjo.
•• Če oznaki ne ustrezata položajem vijakov,
morate pred vstavitvijo podpornih vijakov
v luknji vstaviti ustrezni vijačni ali stenski
sidri. Če uporabljate vijačni ali stenski
sidri, se prepričajte, da sta luknji, ki jih
Desni zadnji del zvočnika Soundbar
boste izvrtali, dovolj veliki za sidri, ki ju
boste uporabili.
SLV - 21
Namestitev držala za kabel
7. Zvočnik Soundbar namestite s priloženimi
Stenskimi nosilci, tako da stenski nosilec
Kot je prikazano na sliki, uporabite priložene Vijak,
obesite na Držala vijakov na steni.
da pričvrstite Držalo za kabel na zvočnik
Soundbar, nato uporabite Držalo za kabel, da
organizirate kable.
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
8. Zvočnik Soundbar potisnite dol, kot je
ESS
WIREL
prikazano spodaj, tako da se Stenski nosilci
varno zasidrajo na Vijake nosilca.
R
POWET
OU
(For TV)
R
POWE
IN
•• Vijake nosilca vstavite v širok (spodnji)
del Stenskih nosilcev, nato pa Stenske
nosilce potisnite navzdol, da se Stenski
nosilci varno zasidrajo na Vijake nosilca.
Držalo za kabel
USB
A)
(5V 0.5
IN
HDMI
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
ESS
WIREL
AUX
R
POWET
OU
)
(For TV
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
USB
(5V 0.5A)
HDMI
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
IN
SS
WIRELE
AUX
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
SLV - 22
IN
IN
OUT
)
HDMI
(TV-ARC
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
RC)
(TV-A
11 ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.
Enota se ne vklopi.
Povezava s televizorjem ni mogoča.
Je električni kabel priključen v vtičnico?
Pri povezavi prek žičnega omrežja
;; Električni kabel priključite v vtičnico.
;; Preverite, ali je kabel pravilno priključen.
(Preverite ime vrat, da zagotovite, da je
Ko pritisnem gumb, funkcija ne deluje.
kabel priključen v prava vrata.) (Oglejte si
ustrezno stran o različnih načinih
Je v zraku statična elektrika?
povezovanja)
;; Izvlecite električni kabel in ga znova
;; Pritisnite gumb
priključite.
(Vir) na desni strani
zvočnika Soundbar ali na daljinskem
V načinu BT prihaja do prekinitev zvoka.
upravljalniku, da preverite, ali je način pravi.
Pri povezavi prek brezžičnega omrežja
;; Oglejte si razdelke o povezavah Bluetooth
;; Povezava prek vmesnika Bluetooth
na straneh 7 in 14.
1. Zvočnik Soundbar preklopite v način
Ni zvoka.
»BT PAIRING«, nato s televizorjem znova
zaženite iskanje. (Za podrobnosti glejte
Je vklopljena funkcija Nemo?
stran 7.)
;; Pritisnite gumb VOL, da jo prekličete.
;; Povezava prek omrežja Wi-Fi
Je glasnost nastavljena na najnižjo?
1. Preverite, ali je model televizorja združljiv.
;; Prilagodite glasnost.
•• Podprti so samo pametni televizorji
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Samsung Smart TV, naprodaj po letu
2014.
So baterije iztrošene?
2. Preverite, ali je televizor povezan z
;; Zamenjajte jih z novimi.
omrežjem Wi-Fi.
Je razdalja med daljinskim upravljalnikom in
•• Če televizor ni povezan z omrežjem
glavno enoto zvočnika Soundbar prevelika?
;; Daljinski upravljalnik približajte glavni enoti
zvočnika Soundbar.
Wi-Fi, za povezavo televizorja
uporabite omrežni meni v televizorju.
(Oglejte si uporabniški priročnik za
televizor.)
SLV - 23
3. Preverite, ali je zvočnik Soundbar povezan
z omrežjem W-Fi.
•• Ko je povezan, lahko zvočnik Soundbar
najdete na seznamu zvočnikov, ko
aplikacijo Samsung Multiroom
zaženete v mobilni napravi (denimo
pametnem telefonu ali tabličnem
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
računalniku). (Za podrobnosti glejte
stran 15.)
4. Preverite kanal DFS.
•• Za programsko opremo Spotify veljajo
•• Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi)
licence tretjih oseb, ki so na voljo na
uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi
naslovu:
med televizorjem in zvočnikom
www.spotify.com/connect/third-party-
Soundbar ni mogoče vzpostaviti. Za
licenses.
podrobnosti se obrnite na ponudnika
•• Podrobnejše informacije o funkciji Spotify
internetnih storitev.
Connect najdete na naslovu
www.spotify.com/connect
12 LICENCA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
13 OBVESTILO O
ODPRTOKODNIH
LICENCAH
Podrobne informacije o odprtokodnih programih,
ki jih uporablja izdelek, najdete na naslovu:
http://opensource.samsung.com
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
SLV - 24
14 POMEMBNO OBVESTILO O SERVISIRANJU
•• Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
•• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
(a) e
na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali
tega uporabniškega priročnika);
(b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
•• O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred
obiskom na domu.
15 SPECIFIKACIJE IN VODNIK
Tehnične lastnosti
SPLOŠNO
USB
5V/0,5A
Teža
5,0 kg
Mere
(Š x V x G)
890,0 x 71,0 x 130,5 mm
Območje obratovalne temperature
+5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % ~ 75 %
Globokotonski zvočnik x 4,
Zvočnik
visokotonski zvočnik x 2, 4 Ohm
Podprte oblike zapisa za predvajanje
(Zvok DTS 2.0 se predvaja v obliki DTS.)
Izhodna moč
brezžične
naprave
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podpira Dolby® Digital), DTS
Največja oddajna moč vmesnika
100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
Wi-Fi
5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz
Največja oddajna moč vmesnika BT
100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz
OPOMBE
•• Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega bvestila.
•• Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
•• Za več informacij o električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku.
(Oznaka : Spodnji del Glavne enote Zvočnika Soundbar)
SLV - 25
Pozor : Če izklopite/vklopite brezžično/ethernetno povezavo, se bo izdelek samodejno
znova zagnal.
Skupna električna poraba v stanju
pripravljenosti (W) (če so vsa omrežna vrata
vklopljena)
3,2W
Wi-Fi/Ethernet
Postopek izklopa omrežnih
vrat
Za vklop/izklop brezžične/ethernetne
povezave pritisnite gumb Wi-Fi SETUP in ga
držite 30 sekund.
Bluetooth
Postopek izklopa omrežnih
vrat
Za vklop/izklop povezave Bluetooth pritisnite
gumb SPK ADD in ga držite 30 sekund.
•• Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.samsung.com. Pojdite v razdelek Podpora >
Iskanje podpore za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je mogoče
uporabljati v vseh državah EU. Funkcijo WLAN (Wi-Fi ali SRD) s pasovno širino
5 GHz te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
SLV - 26
[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove
življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v
recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so
uredba REACH, direktiva WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLV - 27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΖΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική
σύνδεση γείωσης.
•• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της
συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε
σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό
εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα
από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα
πρέπει να είναι κατάλληλη.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία
και τη συντήρηση.
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το σύμβολο
υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται
σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική
γείωση.
•• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες
ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε
δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
•• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό
το σύμβολο υποδεικνύει ότι η
ονομαστική τάση που επισημαίνεται
με το σύμβολο είναι τάση
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το
σύμβολο υποδεικνύει ότι η
ονομαστική τάση που επισημαίνεται
με το σύμβολο είναι τάση συνεχούς
ρεύματος.
Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το
χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο
χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια.
GRE - ii
συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις
ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν,
το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα
και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου
ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με
τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην
ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω
μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν
οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο),
προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για
εξαερισμό 7~10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι
οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην
τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή
άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να
θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί
για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε
πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.
Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την
αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές
της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό
φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να
προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία
της μονάδας.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ.
ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι)
ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν
παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν
δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική
χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση
υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται
σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να
μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο,
περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού
τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν
περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το
περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη
βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και
μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε
εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε
μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη: το
παρόν απλό έντυπο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ και ένα
λεπτομερές ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ το οποίο
διατίθεται προς λήψη ηλεκτρονικά.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για οδηγίες
ασφαλείας, εγκατάσταση του προϊόντος,
εξαρτήματα, συνδέσεις και προδιαγραφές
του προϊόντος.
ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Μπορείτε να δείτε το Πλήρες εγχειρίδιο στο
online κέντρο υποστήριξης πελατών της
Samsung σαρώνοντας τον κωδικό QR Για να
δείτε το εγχειρίδιο στον υπολογιστή ή στη
φορητή συσκευή σας, πραγματοποιήστε τη λήψη
του εγχειριδίου (ως έγγραφο) από την τοποθεσία
web. (http://www.samsung.com/support)
Η σχεδίαση, οι προδιαγραφές και η οθόνη εφαρμογών
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
GRE - iii
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
01
Ελεγχος των εξαρτηματων
2
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
(2 μπαταρίες AA)
-------------------------- 2
02
03
Επισκοπηση προϊοντος
3
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
-------------------------- 3
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
-------------------------- 3
Συνεση του Soundbar
4
Σύνδεση του ρεύματος
04
05
06
-------------------------- 4
Συνδεση στην τηλεοραση
5
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
–– Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
–– Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
–– Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
–– Σύνδεση μέσω Wi-Fi
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Συνδεση εξωτερικης συσκευης
11
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX)
-------------------------- 11
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
-------------------------- 12
Συνδεση συσκευης USB
13
GRE - iv
07
08
Συνδεση φορητης συσκευης
14
Μέθοδος 1 Σύνδεση μέσω Bluetooth
-------------------------- 14
Μέθοδος 2 Σύνδεση μέσω Wi-Fi (ασύρματου δικτύου)
-------------------------- 15
Χρηση τηλεχειριστηριου
17
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
-------------------------- 17
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης
-------------------------- 19
09
Ενημερωση λογισμικου
20
10
Εγκατασταση βασης τοιχου
20
Προφυλάξεις εγκατάστασης
-------------------------- 20
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο
-------------------------- 20
Συναρμολόγηση του στηρίγματος καλωδίων
-------------------------- 22
11
Αντιμετωπιση προβληματων
23
12
Αδεια
24
13
Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού
ανοιχτού κώδικα
24
14
Σημαντικη σημειωση σχετικα με το σερβις
25
15
Προδιαγρφες και οδηγιες
25
Προδιαγραφες
-------------------------- 25
GRE - v
01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Κύρια μονάδα του Soundbar
Καλώδιο τροφοδοσίας
Τηλεχειριστήριο /
Μπαταρίες
Στήριγμα καλωδίων
Καλώδιο οπτικών
ινών
Βίδα
•• Για τα εξαρτήματα τοποθέτησης του Soundbar σε τοίχο, ανατρέξτε στη σελίδα 20.
•• Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Στήριγμα καλωδίων, ανατρέξτε στη σελίδα 22.
•• Για αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ή προαιρετικών καλωδίων, επικοινωνήστε με το Κέντρο
σέρβις ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AA)
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας για το σωστό προσανατολισμό των πόλων τους.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.
GRE - 2
02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
Δεξιά πλευρά του Soundbar
Τοποθετήστε το προϊόν
έτσι ώστε το λογότυπο
Ένταση
ήχου
Λειτουργία
SAMSUNG να βρίσκεται
στην κορυφή.
Οθόνη
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Πηγή
Επιλογή λειτουργίας εισόδου πηγής. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT / USB)
•• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «BT PAIRING», αλλάξτε την πηγή σε
λειτουργία «BT» και, στη συνέχεια, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί
(Πηγή).
POWER OUT
(For TV)
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μιας τηλεόρασης Samsung που είναι συνδεδεμένη
με το Soundbar και τοποθετημένη στον τοίχο με Κιτ επιτοίχιας στήριξης
(WMN300SB - δεν παρέχεται).
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC του Soundbar.
Συνδέστε σε ψηφιακή (οπτική) έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
Συνδέστε το ασύρματο κλειδί υλικού που συνδέει ασύρματα το Soundbar με τα ηχεία
surround και το subwoofer. (Τα ηχεία surround, το subwoofer και το ασύρματο κλειδί
υλικού πωλούνται ξεχωριστά).
Συνδέστε σε αναλογική έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
GRE - 3
USB
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για αναπαραγωγή μουσικών αρχείων που βρίσκονται
στη συσκευή USB μέσω του Soundbar.
Ταυτόχρονη είσοδος ψηφιακών σημάτων εικόνας και ήχου μέσω καλωδίου HDMI.
Συνδέστε σε έξοδο HDMI μια εξωτερική συσκευή.
Συνδέεται στην υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης.
Συνδέστε τη συσκευή σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) μέσω της εφαρμογής Samsung Multiroom.
03 ΣΥΝΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR
Σύνδεση του ρεύματος
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση
ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της
κύριας μονάδας του Soundbar)
•• Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο
τροφοδοσίας στην υποδοχή POWER IN.
Καλώδιο
τροφοδοσίας
POWER
IN
USB (5V 0.5A)
Σύνδεση του
ρεύματος
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Κάτω μέρος της κύριας
μονάδας του Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER IN
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Κάτω μέρος της κύριας μονάδας του Soundbar
•• Η υποδοχή POWER OUT χρησιμοποιείται για την
τροφοδοσία τηλεόρασης Samsung που είναι
τοποθετημένη στον τοίχο με ένα Κιτ επιτοίχιας
στήριξης (WMN300SB - δεν παρέχεται).
•• Η υποδοχή POWER OUT μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο για τη σύνδεση τηλεοράσεων Samsung με
καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων και κατανάλωση
400 W ή λιγότερο. (Αν συνδέσετε στην υποδοχή μια
συσκευή που καταναλώνει πάνω από 400 W, ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία στο Soundbar).
Για να δείτε τη λίστα των τηλεοράσεων Samsung που
είναι συμβατές με το Κιτ επιτοίχιας στήριξης
WMN300SB και την υποδοχή POWER OUT, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του Κιτ επιτοίχιας στήριξης
WMN300SB. Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο online
στη διεύθυνση http://www.samsung.com/support.
GRE - 4
04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακούστε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.
•• Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε κάποια από τις επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung,
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
–– Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο οπτικών ινών, η λειτουργία αυτή μπορεί να υποστηριχθεί από
Smart TV Samsung του 2017 με υποστήριξη Bluetooth.
–– Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το μενού της τηλεόρασής σας για να
προσαρμόσετε το πεδίο ήχου και διάφορες ρυθμίσεις, καθώς και την ένταση και τη σίγασή του.
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
Αν στην τηλεόραση μεταδίδεται ψηφιακό σήμα «Dolby Digital» και η ρύθμιση μορφής εξόδου
ψηφιακού ήχου έχει οριστεί σε «PCM», συνιστάται να αλλάξετε τη ρύθμιση σε «Dolby Digital».
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου. (Το μενού μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.)
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
Κάτω μέρος του Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Καλώδιο
οπτικών ινών
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του Soundbar με την υποδοχή OPTICAL OUT
της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN».
Auto Power Link
Η λειτουργία Auto Power Link ενεργοποιεί αυτόματα το Soundbar όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
1. Συνδέστε το Soundbar και μια τηλεόραση με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN».
GRE - 5
3. Πατήστε το Αριστερά κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Link.
•• Η λειτουργία Auto Power Link είναι ON από προεπιλογή.
(Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Αυτόματη τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το Soundbar).
•• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία Auto Power Link
(Σύνδεση αυτόματης τροφοδοσίας) ενδέχεται να μη λειτουργεί.
•• Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο στη λειτουργία «D.IN».
Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
Κάτω μέρος του Soundbar
Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα
HDMI IN (ARC) της τηλεόρασής σας.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
HDMI OUT
(δεν παρέχεται)
(TV-ARC)
Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα HDMI OUT (TV-ARC)
στην κύρια μονάδα του Soundbar.
TV
ARC
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Με ενεργοποιημένο το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν
παρέχεται) όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «TV ARC» και
ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
•• Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται, πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο
τηλεχειριστήριο ή στη δεξιά πλευρά του Soundbar για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
«D.IN». Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις «D.IN» και «TV ARC» και ακούγεται
ο ήχος της τηλεόρασης.
•• Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη «TV ARC»,
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.
•• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να
αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.
GRE - 6
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη
δυσκολία των καλωδίων.
•• Μπορεί να συνδέεται μόνο μία τηλεόραση τη φορά.
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «BT».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «BT» σε λειτουργία «BT PAIRING».
•• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «BT READY», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η
ένδειξη «BT PAIRING».
3. Στην τηλεόραση επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης).
4. Στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar
MSxxx». Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη «Need Pairing» ή «Paired» στη
λίστα συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης. Για να συνδεθείτε στο Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα
και πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
•• Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα τηλεόρασης] → BT».
5. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα (π.χ.
«[AV] Samsung Soundbar MSxxx»), διαγράψτε την.
•• Στη λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία «BT PAIRING». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της τηλεόρασης επιλέξτε
«[AV] Samsung Soundbar MSxxx».
Τι σημαίνει η λειτουργία «BT READY» και «BT PAIRING».
•• BT READY : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αναζητήσετε τηλεοράσεις που είχαν συνδεθεί
προγενέστερα ή να συνδεθείτε στο Soundbar από μια φορητή συσκευή που είχε συνδεθεί
προγενέστερα.
•• BT PAIRING : Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδεθείτε σε μια νέα συσκευή. (Ενώ είστε στη
λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο.)
GRE - 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
•• Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του
Soundbar και της συσκευής Bluetooth ξεπερνάει τα 10 μέτρα.
•• Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση “Έτοιμο” για 5 λεπτά.
•• Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση του Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά
υπό τις παρακάτω συνθήκες:
–– Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
–– Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
–– Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, εκτός της θέσης της ή δυσλειτουργεί.
•• Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την
κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ.
φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN κ.λπ.
Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση
Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε σε οποιαδήποτε
λειτουργία εκτός της «BT».
•• Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση πρέπει να λάβει απόκριση από το
Soundbar. (Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της
τηλεόρασης).
•• Για την κατάργηση της αυτόματης σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο Soundbar και την
τηλεόραση, πατήστε το κουμπί p (Αναπαραγωγή/Παύση) στο τηλεχειριστήριο για
5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση «BT READY». [Εναλλαγή Ενεργοποίησης → Απενεργοποίησης]
Σύνδεση μέσω Wi-Fi
Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση
1. Επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση Smart TV της Samsung έχει κυκλοφορήσει μετά το 2014. Αυτή
η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε τηλεοράσεις Smart TV της Samsung που κυκλοφόρησαν
μετά το 2014.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) είναι έτοιμος και λειτουργεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τον ασύρματο δρομολογητή (δηλ. ότι είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi).
GRE - 8
Βήμα 1: Σύνδεση του Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε τη λειτουργία «WIFI».
•• Αν χρησιμοποιείτε επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung (Smart TV Samsung του 2016 ή 2017 με
υποστήριξη Bluetooth)
–– Αν επιλέξετε τη λειτουργία «WIFI» όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης ένα αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες για την αυτόματη
σύνδεση του Soundbar με ασύρματο δρομολογητή (Wi-Fi). Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο της τηλεόρασης.
WIFI
2. Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας (smartphone, tablet κ.λπ.) στο δίκτυο Wi-Fi όπου είναι
συνδεδεμένη η τηλεόραση.
3. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Multiroom στη φορητή συσκευή σας
(smartphone, tablet κ.λπ.).
Εφαρμογή Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το
Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.
Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων στην τηλεόραση
•• Σε περίπτωση αποσύνδεσης της τηλεόρασης από το ασύρματο δίκτυο έπειτα από αλλαγή πηγής
εισόδου στο Soundbar, χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να συνδέσετε ξανά την
τηλεόραση στο δίκτυο.
Για τηλεοράσεις του 2017
1. Μενού αρχικής οθόνης  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Έξοδος ήχου  Επιλέξτε [AV] Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.
Για τηλεοράσεις του 2016
1. Μενού αρχικής οθόνης  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Έξοδος ήχου  Επιλέξτε [AV] Samsung
Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.
GRE - 9
Για τηλεοράσεις του 2015
1. Μενού αρχικής οθόνης  Ήχος  Λίστα ηχείων  Επιλέξτε [AV] Samsung Soundbar MSxxx
(Wi-Fi)
2. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.
Για τηλεοράσεις του 2014
1. Μενού αρχικής οθόνης  Ήχος  Ρυθμίσεις ηχείου  Επιλέξτε Multiroom Link - Ρυθμίσεις 
Soundbar+Surround.
2. Από τη θέση Soundbar, επιλέξτε “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” και έπειτα επιλέξτε “OK”.
3. Μενού αρχικής οθόνης  Ήχος  Ρυθμίσεις ηχείου  Επιλέξτε Έξοδος ήχου TV  Multiroom
Link
Ρυθμίσεις ηχείου
Έξοδος ήχου TV
Multiroom Link
Multiroom Link
Ηχείο TV
• Τύπος εγκατάστασης TV
TV SoundConnect
• Λίστα συσκευών ήχου Samsung
• Προσθ. νέας συσκευής
Multiroom Link
• Ρυθμίσεις
Soundbar+Surround
3
Βάση
Soundbar
Ενεργ.
Soundbar+Surround
Ακουστικά Bluetooth
• Λίστα ακουστικών Bluetooth
OK
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Να μη γίνει χρήση
OK
Στάθμη ήχου
Έλεγχος ηχείων
2
Επεξ. ονό
4. Ο ήχος της τηλεόρασης αναπαράγεται από το Soundbar.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Η τηλεόραση και το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
•• Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.
•• Αν η σύνδεση Wi-Fi στα 5GHz δεν είναι ομαλή, χρησιμοποιήστε εύρος ζώνης 2,4GHz.
GRE - 10
05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συνδέστε το Soundbar σε μια εξωτερική συσκευή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου για
αναπαραγωγή του ήχου της εξωτερικής συσκευής από το Soundbar.
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών ή αναλογικό καλώδιο ήχου (AUX)
Συσκευή αναπαραγωγής BD / DVD /
Δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης /
Κονσόλα παιχνιδιών
OPTICAL OUT
Δεξιά πλευρά του Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Καλώδιο οπτικών ινών
WIRELESS
Ή
R - AUDIO - L
AUX IN
Καλώδιο ήχου (AUX)
(Δεν παρέχεται)
Κάτω μέρος του Soundbar
Καλώδιο οπτικών ινών
XX Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) της κύριας μονάδας με την υποδοχή OPTICAL
OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών.
YY Επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN» πατώντας το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή στο
τηλεχειριστήριο.
Ή
Καλώδιο ήχου (AUX)
XX Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (Ήχος) της κύριας μονάδας με την υποδοχή AUDIO OUT της
συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου.
YY Επιλέξτε τη λειτουργία «AUX» πατώντας το κουμπί
τηλεχειριστήριο.
GRE - 11
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή στο
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Κάτω μέρος του Soundbar
Εξωτερική συσκευή
HDMI IN
HDMI OUT
Καλώδιο HDMI
(δεν παρέχεται)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
(δεν παρέχεται)
HDMI
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά του
προϊόντος στην υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) από την υποδοχή HDMI OUT (TV-ARC) στην πίσω
πλευρά του προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «HDMI».
4. Η λειτουργία «HDMI» εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar και αναπαράγεται ο ήχος.
GRE - 12
06 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται σε συσκευές αποθήκευσης USB μέσω
του Soundbar.
Οθόνη
Θύρα USB
USB (5V 0.5A)
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB
USB (5V 0.5A)
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «USB».
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «USB»
4. Αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής από τη συσκευή αποθήκευσης USB μέσω του Soundbar.
•• Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα (Αυτόματη απενεργοποίηση) εάν δεν συνδεθεί
καμία συσκευή USB για παραπάνω από 5 λεπτά.
GRE - 13
07 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Μέθοδος 1 Σύνδεση μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια φορητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς
τη δυσκολία των καλωδίων.
•• Δεν μπορείτε να συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth τη φορά.
Συσκευή Bluetooth
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «BT».
2. Αλλάξτε τη λειτουργία «BT» σε λειτουργία «BT PAIRING».
•• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «BT READY», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η
ένδειξη «BT PAIRING».
3. Επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar MSxxx» από τη λίστα.
•• Όταν στη συσκευή Bluetooth συνδέεται ένα Soundbar, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα συσκευής Bluetooth] → BT».
4. Αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής από τη συνδεδεμένη μέσω Bluetooth συσκευή μέσω του
Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα
(π.χ. «[AV] Samsung Soundbar MSxxx»), διαγράψτε την.
•• Στη λειτουργία «BT», πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) που
βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία «BT PAIRING». Στη συνέχεια, από τη λίστα αναζήτησης της συσκευής Bluetooth
επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar MSxxx».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth» στις σελίδες 7-8.
GRE - 14
Μέθοδος 2 Σύνδεση μέσω Wi-Fi (ασύρματου δικτύου)
•• Μπορείτε να συνδέσετε μία μονάδα Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να έχετε πρόσβαση σε
διάφορες υπηρεσίες μετάδοσης ροής μουσικής και διαδικτυακού ραδιοφώνου. Μπορείτε να
συνδέσετε πολλές μονάδες Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ομαδικής αναπαραγωγής ή στερεοφωνικού ήχου.
•• Για να συνδέσετε ένα Soundbar με μια φορητή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi),
απαιτείται η εφαρμογή Samsung Multiroom.
Φορητή συσκευή
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε τη λειτουργία «WIFI».
WIFI
2. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Multiroom στη φορητή συσκευή σας (π.χ.
smartphone ή tablet).
Εφαρμογή Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το
Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.
GRE - 15
Εγκατάσταση επιπλέον μονάδας Soundbar κατά τη χρήση ασύρματων ηχείων Samsung
1. Στην οθόνη Αρχική της εφαρμογής Samsung Multiroom, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις (
)
στην κορυφή και μετά επιλέξτε «Add Speaker».
2. Για να συνδέσετε το Soundbar σε 2 ασύρματα ηχεία Samsung και να διαμορφώσετε ένα
ηχοσύστημα surround, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται παρακάτω. (Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε ηχοσύστημα surround με μία συσκευή ήχου και ένα Soundbar).
XX Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα με όλα τα ηχεία.
YY Πατήστε το κουμπί δεξιά από το όνομα μοντέλου του Soundbar.
ZZ Πατήστε Surround Setup. Σύρετε το ηχείο στην επιθυμητή θέση και επιλέξτε Done.
[[ Η σύνδεση surround έχει ολοκληρωθεί.
Soundbar
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
•• Για να συνδέσετε ένα πρόσθετο SWA-9000S (δεν παρέχεται), αποσυνδέστε τα ασύρματα ηχεία
Samsung από το Soundbar, ώστε να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα surround. (Αν συνδέσετε
τα αρχεία surround χωρίς να έχετε αποσυνδέσει το SWA-9000S, ο ήχος θα αναπαράγεται μέσω
του ασύρματου ηχείου Samsung και του ηχείου surround.)
GRE - 16
08 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
Soundbar.
Λειτουργία
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Μπορείτε να επιλέξετε TREBLE, SYNC,
REAR LEVEL ή REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Για να προσαρμόσετε την ένταση στο
TREBLE, επιλέξτε TREBLE στο μενού κουμπί
Έλεγχος ήχου
ελέγχου και μετά χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
προσαρμόσετε την ένταση μεταξύ -6 και +6.
•• Αν η εικόνα και ο ήχος δεν είναι
συγχρονισμένα στην τηλεόραση και στο
Soundbar, επιλέξτε SYNC στο μενού ελέγχου
ήχου και μετά ορίστε την καθυστέρηση
ήχου μεταξύ 0~300 κλασμάτων του
δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά Επάνω/Κάτω. (Εξαιρείται η
λειτουργία «USB»)
Bluetooth
Surround
•
•
ΑνPOWER
έχετε συνδέσει ηχεία surround (δεν
Bluetooth
Surround
POWER
παρέχονται),
επιλέξτε REAR LEVEL και
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω
SOUND για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου
MODE
SOUND
μεταξύ -6 και +6.
MODE
Μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία REAR
SPEAKER σε ON/OFF χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά Επάνω/Κάτω.
•• Η δυνατότητα Συγχρονισμού ήχου
υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες
λειτουργίες.
VOL
WOOFER
Η λειτουργία ήχου Surround προσθέτει βάθος και μια αίσθηση χώρου στον ήχο.
Bluetooth
VOL πραγματοποιείται
WOOFER
POWER
Με κάθε
πάτημα αυτού του κουμπιού,
εναλλαγή μεταξύ ON και OFF.
Bluetooth
•
•
ON
:
Αναπαραγωγή
ήχου
σε
όλα
τα
ηχεία.
POWER
Surround
•• OFF : Μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καναλιού της αρχικής πηγής από πολλά ηχεία.
Surround
Surround
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ επιλέγοντας STANDARD, MUSIC,
CLEAR VOICE, SPORTS ή MOVIE.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε κομμάτια Dolby Digital.
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί SOUND MODE στη λειτουργία αναμονής,
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους). Με
ενεργοποιημένο το DRC, ο δυνατός ήχος μειώνεται. (Ο ήχος μπορεί να παραμορφωθεί).
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
GRE - 17
Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar.
•• Λειτουργία BT PAIRING
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «BT PAIRING» στη λειτουργία «BT», πατήστε
για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στη σελίδα 14.
Πηγή
Πατήστε το κουμπί p για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή ενός μουσικού
αρχείου.
Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, η αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου θα συνεχιστεί.
Αναπαραγωγή
/ Παύση
Surround
Surround
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Πατήστε τις υποδεδειγμένες περιοχές για να επιλέξετε
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.
SOUND
Bluetooth
Surround
MODEΕπάνω/Κάτω/
POWER
Αριστερά/
SOUND
MODE
Δεξιά
VOL
WOOFER
VOL
VOL
Surround
WOOFER
WOOFER
SMART
MODE
Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε
λειτουργίες.
•• Επανάληψη
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουμπί Επάνω.
•• Παράκαμψη μουσικής
Πατήστε το κουμπί Δεξιά για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου.
Πατήστε το κουμπί Αριστερά για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού αρχείου.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες Anynet+ και Auto
Power Link.
Ο χειρισμός των λειτουργιών Anynet+ και Auto Power Link πραγματοποιείται με το
πάτημα των κουμπιών Δεξιά και Αριστερά αντίστοιχα.
–– Anynet+ : Εάν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung μέσω
καλωδίου HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε το Soundbar με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασής σας. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Δεξιά για
ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Anynet+.
–– Auto Power Link : Σε περίπτωση σύνδεσης του Soundbar στην τηλεόρασή σας
μέσω ψηφιακού καλωδίου οπτικών ινών, το Soundbar μπορεί να
ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Πατήστε για
5 δευτερόλεπτα το κουμπί Αριστερά για ενεργοποίηση (ON) και
απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Auto Power Link.
–– Οι λειτουργίες Anynet+ / Auto Power Link είναι ενεργοποιημένες (ON) από
προεπιλογή.
Βελτιστοποιεί αυτόματα τα εφέ ήχου, ανάλογα με τη σκηνή που προβάλλεται τη
δεδομένη στιγμή. Η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κάθε φορά που
πατάτε το κουμπί.
SMART MODE
SOUND
MODE
GRE - 18
VOL
BASS
D
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
BA
SS
Su
rro
un
d
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
Πατήστε το κουμπί προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση BASS
μεταξύ -6 και +6. Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των BASS σε 0, πατήστε το κουμπί.
•• Αν έχετε συνδέσει subwoofer (δεν παρέχεται), το κουμπί BASS μετατρέπεται σε
πλήκτρο ελέγχου subwoofer. Πατήστε το κουμπί προς τα επάνω ή προς τα κάτω
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε -12 ή μεταξύ -6 και +6. Για να
ορίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε 0, πατήστε το κουμπί.
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
Bluetooth
POWER
SO
U
N
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
BASS
BASS
Surround
VO
L
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
VOL
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.
•• Σίγαση
Πατήστε το κουμπί VOL για σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη
σίγαση ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να ορίσετε το ηχείο της τηλεόρασης σε
μια τηλεόραση Samsung σε εξωτερικά ηχεία. (Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
•• Μετά την εγκατάσταση του Soundbar, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του με το
τηλεχειριστήριο IR που μιας τηλεόρασης Samsung. (Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν
τη λειτουργία, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround όταν είναι ενεργοποιημένο το
Soundbar. Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «OFF-TV REMOTE» και η λειτουργία
απενεργοποιείται).
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας μόνο το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Samsung, πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround έως ότου στην οθόνη
του Soundbar εμφανιστεί η ένδειξη «SAMSUNG-TV REMOTE».
–– Κάθε φορά που το κουμπί Surround πατιέται για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αλλάζει με
την εξής σειρά: «SAMSUNG-TV REMOTE» (Προεπιλεγμένη λειτουργία) → «OFF-TV REMOTE»
→ «ALL-TV REMOTE».
•• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Soundbar με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης τρίτου
κατασκευαστή, ενεργοποιήστε το Soundbar, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround
(στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «OFF-TV REMOTE», αφήστε το κουμπί Surround
και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Surround. (Στην
οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «ALL-TV REMOTE».)
–– Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο.
–– Για να δείτε τους κατασκευαστές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στο
ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του Soundbar στον ιστότοπο της Samsung (www.samsung.com/support).
–– Αυτή η λειτουργία ελέγχου έντασης ήχου λειτουργεί μόνο με τηλεχειριστήρια IR. Δεν
λειτουργεί με τηλεχειριστήρια Bluetooth (τηλεχειριστήρια που απαιτούν ζεύξη).
GRE - 19
09 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο
Internet, πραγματοποιούνται αυτόματα
ενημερώσεις λογισμικού, ακόμα κι αν το
Soundbar είναι απενεργοποιημένο.
•• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει
να είναι συνδεδεμένο στο Internet. Η σύνδεση
Wi-Fi του Soundbar διακόπτεται σε
περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου
τροφοδοσίας ή διακοπής ρεύματος. Εάν κοπεί
το ρεύμα, ενεργοποιήστε το Soundbar και
συνδέστε το ξανά.
10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
•• Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς
τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήστε
το Soundbar στον τοίχο.
•• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη
από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες
τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο
450mm
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης
Βίδα στερέωσης (2 τεμάχια)
Προφυλάξεις εγκατάστασης
Βίδα (2 τεμάχια)
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης (2 τεμάχια)
•• Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
•• Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή
θερμοκρασία ή υγρασία.
•• Βεβαιωθείτε εάν ο τοίχος είναι κατάλληλος
για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν
δεν είναι, ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε
άλλο σημείο εγκατάστασης.
•• Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε βίδες
στήριξης ή στηρίγματα κατάλληλα για τον
τοίχο σας (γυψοσανίδα, σιδηροκατασκευή,
ξύλο κ.λπ.). Εάν είναι εφικτό, στερεώστε τις
βίδες στα στηρίγματα του τοίχου.
•• Προμηθευτείτε βίδες στερέωσης στον τοίχο
ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου
στον οποίο θέλετε να στερεώσετε το
Soundbar.
–– Διάμετρος: M5
–– Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή
μεγαλύτερο
1. Τοποθετήστε τον Οδηγός επιτοίχιας
στήριξης στην επιφάνεια του τοίχου.
•• Ο Οδηγός επιτοίχιας στήριξης πρέπει
να εφάπτεται στον τοίχο.
•• Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί
στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε
απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από
την τηλεόραση.
GRE - 20
5 cm ή παραπάνω
2. Ευθυγραμμίστε την Κεντρική γραμμή του
5. Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε
έντυπου προτύπου με το κέντρο της
κάθε Βίδα στερέωσης και, στη συνέχεια,
τηλεόρασής σας (εάν στερεώνετε το
βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της
Soundbar κάτω από την τηλεόραση) και,
βίδας συγκράτησης.
στη συνέχεια, στερεώστε τον Οδηγός
επιτοίχιας στήριξης στον τοίχο
χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία.
•• Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από την
τηλεόραση, τοποθετήστε την Κεντρική
γραμμή στο κέντρο της περιοχής
τοποθέτησης.
6. Τοποθετήστε με τον σωστό
προσανατολισμό τους 2 βραχίονες
επιτοίχιας στήριξης στο κάτω μέρος του
Soundbar χρησιμοποιώντας 2 βίδες.
450mm
Κεντρική γραμμή
3. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο
(π.χ. στυλό ή μολύβι) για να σημειώσετε τη
θέση των οπών και αφαιρέστε τον Οδηγός
επιτοίχιας στήριξης.
•• Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε
450mm
ότι τα εξαρτήματα στήριξης των
Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
CENTER LINE
βρίσκονται πίσω από το Soundbar.
Πίσω πλευρά του Soundbar
4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος
μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον
τοίχο σε κάθε σημάδι.
•• Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις
θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τοποθετήσει στηρίγματα στις
Δεξιά πλευρά του Soundbar
οπές πριν τοποθετήσετε τις βίδες
στερέωσης. Εάν χρησιμοποιείτε
στηρίγματα, βεβαιωθείτε ότι οι οπές
που δημιουργείτε είναι αρκετά μεγάλες
για τα συγκεκριμένα στηρίγματα.
GRE - 21
7. Τοποθετήστε το Soundbar έχοντας συνδέσει
τον Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
κρεμώντας τον βραχίονα επιτοίχιας
Συναρμολόγηση του
στηρίγματος καλωδίων
Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε
στήριξης στις Βραχιόνων επιτοίχιας
την παρεχόμενη Βίδα συναρμολόγησης για να
στήριξης στον τοίχο.
στερεώσετε το Στήριγμα καλωδίων στο
Soundbar. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το
Στήριγμα καλωδίων για την οργάνωση
καλωδίων.
8. Σύρετε το Soundbar προς τα κάτω, όπως
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε οι
S
ES
WIREL
βραχίονες επιτοίχιας στήριξης να
R
POWET
OU
(For TV)
ασφαλίσουν στις βίδες συγκράτησης.
R
POWE
IN
•• Τοποθετήστε τις βίδες συγκράτησης
στο φαρδύ (κάτω) μέρος των βραχίονες
επιτοίχιας στήριξης και μετά σύρετε
Στήριγμα καλωδίων
τους βραχίονες επιτοίχιας στήριξης
USB
προς τα κάτω, έτσι ώστε να ασφαλίσουν
HDMI
στις βίδες συγκράτησης.
O IN
DI
L AU
DIGITAICAL)
(OPT
ESS
WIREL
AUX
R
POWET
OU
)
(For TV
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
USB
(5V 0.5A)
HDMI
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
IN
SS
WIRELE
AUX
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
GRE - 22
A)
(5V 0.5
IN
IN
OUT
)
HDMI
(TV-ARC
SPK ADD
IN
IN
OUT
HDMI
RC)
(TV-A
11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την
τηλεόραση.
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο στην πρίζα;
;; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην
πρίζα.
Μια λειτουργία δεν ανταποκρίνεται όταν
πατιέται το κουμπί.
Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στην
ατμόσφαιρα;
;; Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το
ξανά.
Παρουσιάζονται διακοπές ήχου στη
λειτουργία BT.
;; Ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη
σύνδεση Bluetooth στις σελίδες 7 και
14.
Δεν παράγεται ήχος.
Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
σίγασης;
;; Πατήστε το κουμπί VOL για να ακυρώσετε
τη λειτουργία.
Είναι η ένταση ήχου ρυθμισμένη στην
ελάχιστη βαθμίδα;
;; Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
;; Αντικαταστήστε με καινούργιες
μπαταρίες.
Μήπως η απόσταση μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της κύριας μονάδας
του Soundbar είναι πολύ μεγάλη;
;; Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο
κοντά στην κύρια μονάδα του Soundbar.
Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ενσύρματου
δικτύου:
;; Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένο το
καλώδιο. (Ελέγξτε το όνομα της θύρας, για
να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
συνδεδεμένο στη σωστή θύρα). (Ανατρέξτε
στην αντίστοιχη σελίδα για κάθε μέθοδο
σύνδεσης).
;; Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά
πλευρά του Soundbar ή στο
τηλεχειριστήριο για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.
Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ασύρματου
δικτύου:
;; Σύνδεση μέσω Bluetooth
1. Θέστε το Soundbar στη λειτουργία
«BT PAIRING» και επαναλάβετε την
αναζήτηση στην τηλεόραση. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 7 για λεπτομέρειες).
;; Σύνδεση μέσω Wi-Fi
1. Ελέγξτε αν το μοντέλο της τηλεόρασης
είναι συμβατό.
•• Υποστηρίζονται μόνο οι τηλεοράσεις
Smart TV της Samsung που έχουν
κυκλοφορήσει μετά το 2014.
2. Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
•• Αν η τηλεόραση δεν είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi,
χρησιμοποιήστε το μενού δικτύου της
τηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε
σύνδεση. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης).
GRE - 23
3. Ελέγξτε αν το Soundbar είναι
συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
•• Αν είναι συνδεδεμένο, το Soundbar
εμφανίζεται στη λίστα ηχείων της
εφαρμογής Samsung Multiroom που
εκτελείται στη φορητή συσκευή (π.χ.
smartphone ή tablet). (Ανατρέξτε στη
σελίδα 15 για λεπτομέρειες).
4. Ελέγξτε αν υπάρχει κανάλι DFS.
•• Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)
χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν
μπορείτε να πραγματοποιήσετε
σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης
και του Soundbar. Επικοινωνήστε με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet για λεπτομέρειες.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Το λογισμικό Spotify διέπεται από τις
άδειες χρήσης τρίτων, που υπάρχουν εδώ:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Spotify Connect, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.spotify.com/connect
12 ΑΔΕΙΑ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
13 ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
Ανοιχτές πηγές που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το προϊόν, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία: http://opensource.samsung.com
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
GRE - 24
14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΕΡΒΙΣ
•• Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και
ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
(a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
(b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο
ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ’ οίκον επίσκεψης.
15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προδιαγραφες
ΓΕΝΙΚΑ
USB
5V/0,5A
Βάρος
5,0 kg
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
890,0 x 71,0 x 130,5 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
Ηχείο
4 Woofer, 2 Tweeter, 4 ohm
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής
(Ο ήχος DTS 2.0 αναπαράγεται σε μορφή DTS).
LPCM 2 καναλιών, Dolby Audio™
Ισχύς εξόδου
ασύρματης
συσκευής
(υποστηρίζει Dolby® Digital), DTS
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης
Wi-Fi
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις
προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
•• Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας,
ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της κύριας
μονάδας του Soundbar)
GRE - 25
Προσοχή : Το προϊόν θα επανεκκινηθεί αυτόματα αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
το Wi-Fi/Ethernet.
Συνολική κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής (W) (Όλες οι θύρες
δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)
3,2W
Wi-Fi/Ethernet
Πατήστε το κουμπί Wi-Fi SETUP στο προϊόν επί
Μέθοδος
30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποίησης θύρας
απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth
Πατήστε το κουμπί SPK ADD στο προϊόν επί
Μέθοδος
30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποίησης θύρας
απενεργοποιήσετε το Bluetooth.
•• Η Samsung Electronics δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με
την οδηγία 2014/53/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ
διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.samsung.com.
Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το
όνομα του μοντέλου.
Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi ή SRD) αυτού του
εξοπλισμού μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε εσωτερικό χώρο.
GRE - 26
[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις
μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών
πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το
συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του
κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά
τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό
το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE και μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
GRE - 27
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-00352A-01
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.
com/pl/support/
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/at/
support
ESTONIA
800-7267
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/
bg/support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-00352A-01
Download PDF

advertising