Samsung 55'' LED Professionelles Display QM55F Navodila

Add to My manuals
115 Pages

advertisement

Samsung 55'' LED Professionelles Display QM55F Navodila | Manualzz
Uporabniški priročnik
QM49F QM55F QM65F
SMT-4933
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
23
5
Varnostni ukrepi
6
Simboli
6
Čiščenje
6
Shranjevanje7
Elektrika in varnost
7
Namestitev8
Delovanje10
Priprave
Pregled komponent
Komponente
13
13
Deli14
Nadzorna plošča
14
Zadnja stran
16
Ključavnica proti kraji
17
Daljinski upravljalnik
18
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)
20
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
Kot nagiba in sukanje
Prezračevanje
21
21
21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
Povezava
Kode nadzora
24
24
27
28
Priklop in uporaba
vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
37
37
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Priključitev s kablom DVI-RGB 37
37
38
38
39
39
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
40
40
41
Povezava z zvočnim sistemom
41
Namestitev omrežnega sprejemnika
(naprodaj ločeno)
42
Priklop omrežnega sprejemnika
(na prodaj ločeno)
MagicInfo
43
43
Sprememba vira signala
Source
45
45
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Odstranitev
46
46
46
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C
(standardi za serijsko podatkovno
komunikacijo)
Uporaba MDC po ethernetu
47
47
48
Funkcija domačega zaslona
Multi Screen50
Picture Mode51
On/Off Timer52
On Timer
52
Off Timer
52
Holiday Management
53
Network Settings54
MagicInfo Player I55
ID Settings56
Device ID
56
2
Kazalo
PC Connection Cable
56
PC Screen Adjustment69
Video Wall57
Video Wall
57
Picture Off70
Reset Picture70
More settings59
Prilagoditev zaslona
Picture Mode60
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)61
Color Temperature62
White Balance62
Gamma63
Calibrated Value63
Picture Options64
Color Tone
65
Digital NR
65
HDMI Black Level
65
Film Mode
66
Dynamic Backlight
66
Picture Size67
Picture Size
67
Zoom/Position
68
Resolution
68
Auto Adjustment69
OnScreen Display
Multi Screen71
Multi Screen71
Display Orientation76
Onscreen Menu Orientation
76
Source Content Orientation
76
Aspect Ratio
76
Screen Protection77
Pixel Shift77
Timer78
Immediate Display
79
Side Gray
79
Message Display79
Source Info
79
No Signal Message
79
MDC Message
79
Menu Language80
Reset OnScreen Display80
System
Setup81
Začetne nastavitve (System)81
Time82
Clock Set
82
DST
82
Sleep Timer
82
Power On Delay
82
MagicInfo I Source83
Auto Source Switching84
Auto Source Switching
84
Primary Source Recovery
84
Primary Source
84
Secondary Source
84
Power Control85
Auto Power On
85
PC Module Power
85
Standby Control
86
Network Standby
86
Power Button
86
Eco Solution87
Energy Saving87
Eco Sensor87
Screen Lamp Schedule88
No Signal Power Off 88
Auto Power Off88
Temperature Control89
Change PIN89
3
Kazalo
General90
Security
90
HDMI Hot Plug
90
Reset System91
Prilagoditev zvoka
Navodila za odpravljanje težav
Dodatek
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom
družbe Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
96
96
96
97
Vprašanja in odgovori
104
HDMI Sound92
Sound on Video Call93
Speaker Selection93
Reset Sound94
Specifikacije
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
112
112
112
Licenca114
Splošno106
Prednastavljeni časovni načini
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
111
Ni napaka na izdelku
111
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 111
Drugo111
Terminologija115
108
Podpora
Software Update95
Contact Samsung95
Go to Home95
Reset All95
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2016 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
–– (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
–– (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
5
Varnostni ukrepi
Čiščenje
Pozor
zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih
slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE
POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
1
Izklopite izdelek in računalnik.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi
rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na
upravljanje in vzdrževanje monitorja.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol,
topila ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo
površino.
!
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na
monitor.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato
pa z njo očistite zunanjost izdelka.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
6
Shranjevanje
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane
naprave tipa 1).
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na
površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
plačljiva).
Elektrika in varnost
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega
udara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo
pritrjene električne vtičnice.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Sicer lahko pride do požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
!
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
7
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh
monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme
biti ovir.
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do
poškodbe.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem
prekiniti napajanje monitorja.
!
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je
na primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z
gumbom za izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži
zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
8
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika
(nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči
poškodbe.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi
(kapljice vode), olju ali dimu.
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali
vročim predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči
poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
Izdelek previdno odložite.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno
in stabilno površino.
!
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega
pulta.
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam
ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno
deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na
učinkovitost njegovega delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite
na center družbe Samsung za pomoč strankam.
9
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki
privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo
seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih
poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni
kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop,
nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega
udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati,
pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg
tega takoj prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor
z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali
električnega udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni
kabel ali kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati,
pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih
sredstev ali vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela
slika ali pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo
se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.)
ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in
iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.),
iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako,
da ga vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v
katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči
poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in
iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš
vid poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
11
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci
ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko
postane vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne
uporabljajte nove in rabljene baterije hkrati.
!
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je
treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev
rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati
ali pa lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne
nastavite previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
12
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
Komponente
–– Če katere koli komponente
manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
–– Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
–– Stojalo ni priloženo. Če želite
namestiti stojalo, ga lahko kupite
posebej.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
–– Z vmesnikom RS232C lahko povežete
drug monitor s kablom RS232C z
9-pinskim D-SUB priključkom.
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
Adapter RS232C (IN)
13
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
Deli
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Deli
Nadzorna plošča
Logotip vmesnika
Opis
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
Usmerite daljinski upravljalnik v spodnji del sprednje strani izdelka in pritisnite gumb,
da izvedete funkcijo. Tipalo za daljinski upravljalnik je na spodnjem delu izdelka.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski senzor
Za uporabo daljinskega senzorja/senzorja eco se prepričajte,
da tipka na drsni plošči ne izstopa iz spodnjega dela izdelka.
Zvočnik
Tipka na plošči
Logotip vmesnika
Za uporabo tipke na plošči se prepričajte, da tipka na drsni
plošči ne izstopa iz spodnjega dela izdelka.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
Daljinski senzor &
Tipka na plošči
14
――Potisna tipka je spodaj desno na sprednjem delu izdelka.
――Če pritisnete gumb P na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo
Gumbi
Opis
Izklopi izdelek.
prikazal nadzorni meni.
Nadzorni meni
Power Off
Power Off
Izbere priključeni vir signala.
Source
Press: Move
Press & Hold: Select
Ko je prikazan nadzorni meni, na kratko pritisnite potisno tipko, da kazalec
premaknete na možnost Power Off , nato pa pritisnite in pridržite potisno
tipko, da izdelek izklopite.
Ko je prikazan nadzorni meni, na kratko pritisnite potisno tipko, da kazalec
premaknete na možnost Source , nato pa pritisnite in pridržite potisno
tipko, da prikažete zaslon vhodnega vira.
Ko je prikazan zaslon vhodnega vira, pritisnite in pridržite potisno tipko, da
preklopite na želeni vhodni vir.
――Potisno tipko je mogoče uporabiti samo za možnosti Power Off in Source.
――Če želite zapreti zaslon nadzornega menija, 3 sekunde ali več ne pritiskajte potisne tipke.
15
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
PC: Povezuje kabel D-SUB (prek adapterja DVI-RGB) ali kabel DVI-RGB z
računalnikom.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla
DP-DVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
DP IN 2 (UHD 60Hz)
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
RS232C IN
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 4
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
RS232C OUT
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
IR IN
Napaja zunanjo ploščo s tipali ali prejema signal zunanjega tipala za daljinski
upravljalnik.
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in
posreduje signal prek vrat LOOP OUT.
SERVICE
Povezava z napravo USB pri nadgradnji programske opreme.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
IR IN
SERVICE
RJ45
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
――Za kakovostno izostreno sliko pri gledanju vsebine UHD pri 60Hz.
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
HDMI IN 1
RS232C
OUT
――Za kakovostno izostreno sliko pri gledanju vsebine UHD pri 30Hz.
RJ45
HDMI IN 2
DP IN 2
(UHD 60Hz)
Opis
AUDIO OUT
16
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti
glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
–– Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
–– Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti
kraji.
–– Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
17
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
CH LIST
utiša zvok.
MUTE
VOL
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Uporabite to bližnjično tipko za neposredni
dostop do storitve MagicInfo. Ta bližnjična
tipka je na voljo, ko je priključen omrežni
sprejemnik.
Gumb za zagon Go to Home.
18
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
ali prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi
gumbi vnesite ID izdelka.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
ali DisplayPort2.
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost
in z daljinskim upravljalnikom upravljajte vse
povezane izdelke.
–– Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
19
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj
posebej)
Zunanje tipalo za daljinski upravljalnik morate priključiti, ko je izdelek
izklopljen. Nato vklopite izdelek.
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
IR OUT
IR IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata IR OUT na izdelku in vrata
IR IN na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
bosta prejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
,
Upravljanje več kot enega prikazovalnega izdelka z zunanjim
tipalom za daljinski upravljalnik (na prodaj posebej)
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek 1
(s katerim je povezano zunanje tipalo za daljinski upravljalnik), bosta
sprejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
IR IN
IR OUT
IR IN
20
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost
poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
15 ˚
Kot nagiba in sukanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je
indikator LED usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska
temperatura A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
21
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi
C
E
prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
Slika 1.2 Pogled od strani
22
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na
tla. Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije
obrnite na najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude
poškodbe oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne
dele za sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi
vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov
odvisna od specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne
odgovarja za tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev
na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil
za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
Luknje za vijake po standardu
VESA (A * B) v milimetrih
QM49F / QM55F / QM65F /
SMT-4933
400 × 400
Običajni vijak
M8
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
23
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
24
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
25
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
26
Povezava
•• Povezava 2
――Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto
vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano
spodaj (11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na
njihov ID, nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom,
vendar se ACK ne bo odzval.
28
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Ukaz
0 x AA
0 x FF
1
"Volume"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1 Kontrolna
vsota
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1 Kontrolna
vsota
3
'A'
0 x 12
"Volume"
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost Kontrolna
1
vsota
3
'N'
0 x 12
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
29
Nadzor vhoda
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
Ukaz
0 x AA
0 x 14
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
DisplayPort
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
ID
0 x 25
ukaze »Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
HDMI2_PC
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
0 x 24
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost Kontrolna
1
vsota
3
'N'
0 x 14
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
30
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0 x AA
ID
0 x 18
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna vsota
1
"Screen Mode"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
0 x AA
ID
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
Ukaz
Ukaz
Nadzor velikosti zaslona
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 19
"Screen Size"
'A'
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
31
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Dolžina Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 3D
"ERR"
'A'
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
Kontrolna
vsota
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 3C
"PIP"
'A'
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
'A'
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 3C
"PIP"
'A'
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
32
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
0: Natural
0 x AA
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni
zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Ack
Glava
Glava
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
1: VKLOP
Ukaz
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0 x 5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 5C
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
'A'
Kontrolna
vsota
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 5D
"Safety Lock"
'A'
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0 x 5D
"ERR"
'N'
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
33
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
Ukaz
0 x AA
0x84
Dolžina podatkov Podatki
1
Kontrolna vsota
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
1: VKLOPI videosteno
•• Ack
0 x AA
Ukaz
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
Glava
0 x AA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
ID
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
34
Model videostene10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklopljen
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0 x 11
0 x 12
0x13
0 x 14
0x15
0x16
0x17
0 x 18
0 x 19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21
0 x 22
0 x 23
0 x 24
0 x 25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C
0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C
0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina podatkov Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
0x89
ERR
'N'
Kontrolna vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
36
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
37
Povezava s kablom DP
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile
prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu
varčevanja z energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato
vklopiti računalnik.
――Vmesniki DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz) v izdelku in priložen kabel DP so izdelani
――Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
――Zvok ne bo dostopen, če so vrata DVI na izdelku povezana z vrati HDMI na računalniku prek
vmesnika DVI-HDMI.
skladno s standardi VESA. Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko
povzroči okvare izdelka. Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do
katerih pride zaradi uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
――Če želite optimalno ločljivost (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz) uporabiti, ko je
se lahko uvozijo novi podatki o ločljivosti, zaradi katerih se ponastavi velikost ali lokacija
opravilnega okna.
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI
vhodni vir DisplayPort1 ali DisplayPort2, priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 5 m.
――Če način varčevanja z energijo onemogočite, ko je vhodni vir DisplayPort1 ali DisplayPort2,
38
Povezava s kablom HDMI-DVI
Priključitev s kablom DVI-RGB
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je
prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
•• Sound → nastavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → nastavite način vsakega zaslona na Text v meniju Picture Mode
•• System → General → nastavite HDMI Hot Plug na Off
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
39
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da
odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
――Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati,
kot je prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz video naprave.
Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI. Zvok ne bo
dostopen, če so vrata DVI na izdelku povezana z vrati HDMI na računalniku prek vmesnika
DVI-HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
――Sound → nastavite HDMI Sound na AV(HDMI)
――Picture → nastavite način vsakega zaslona na Video/Image v meniju Picture Mode
――System → General → nastavite HDMI Hot Plug na On
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
40
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (UHD 30Hz)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom
HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega
kabla.
–– Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite
kabel HDMI-DVI in avdio kable.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika
morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do
tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
AUDIO OUT
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali
pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
41
Namestitev omrežnega sprejemnika (naprodaj ločeno)
1
Namestite omrežni sprejemnik, kot je
prikazano.
2
Najprej zatiča na omrežnem sprejemniku
vstavite v označeni reži ( A ) na okvirju
3
Namestite omrežni sprejemnik na
pritrjene okvirje za namestitev.
za namestitev. Zatiča morata viseti na
okvirju. Nato poravnajte označene luknje
( B ).
42
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj ločeno)
――Za podrobnosti o priključitvi omrežnega sprejemnika glejte priročnik za omrežni sprejemnik, ki ste ga prejeli ob nakupu.
MagicInfo
Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj posebej).
――Če želite spremeniti nastavitve funkcije MagicInfo, na namizju "zaženite MagicinfoSetupWizard".
――Za podrobnosti o uporabi funkcije MagicInfo si oglejte DVD, ki je priložen omrežnemu sprejemniku.
――Informacije v tem poglavju se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Pri morebitnih težavah zaradi namestitve drugega operacijskega sistema od tistega, ki je priložen omrežnemu sprejemniku, obnovitve prejšnje različice
operacijskega sistema ali namestitve programske opreme, ki ni združljiva s priloženim operacijskim sistemom, ne boste upravičeni do tehnične podpore
in boste morali plačati za obisk serviserja. Prav tako ne boste upravičeni do zamenjave izdelka ali vračila kupnine.
Odpiranje načina MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ko namestite in priklopite omrežni sprejemnik (na prodaj ločeno) v izdelek, ga vklopite.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite MagicInfo.
――Če v vrata DVI/PC/MAGICINFO IN na izdelku priključite omrežni sprejemnik, se bo nastavitev Source preklopila z
DVI v MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Izberite privzeto aplikacijo, ki se bo zagnala s funkcijo MagicInfo.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vnesite podatke o naslovu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izberite način prikaza.
7
Znova preverite izbrane nastavitve.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izberite jezik. (Privzeti jezik je
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže,
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
dvakrat kliknite ikono MagicInfo na
namizju. V spodnjem desnem kotu
zaslona se bo prikazala ikona.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Source
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon
izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
pretvoriti.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
DisplayPort1
DisplayPort2
....
....
HDMI1
....
HDMI2
....
HDMI3
....
HDMI4
....
Prilagodite ime priključene zunanje naprave.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
45
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Ko v zaporedju pritisnete tipki On in Off, izdelek približno minuto preverja stanje. Ukaz
poskusite zagnati po minuti.
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje
7
želite namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10 Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema
računalnika ali specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in
kliknite "Next".
5
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite
"Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
46
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
47
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
48
Povezava s križnim kablom za LAN
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
49
Poglavje 05
Funkcija domačega zaslona
Ta funkcija je na voljo v meniju Support → Go to Home.
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
Multi Screen
HOME
lone Product
Hkratni prikaz več virov na zaslonu.
•• Off
•• PIP: Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko
načina PIP.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete
slike z drugih naprav. Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
비디오 월
•• Four Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete
slike z drugih naprav. Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Za več informacij o podfunkcijah si oglejte razdelek Multi Screen v poglavju OnScreen
Display.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Video/Image izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
Picture Mode
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv Advanced Color Management.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
–– Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
displaysolutions.
51
――Za uporabo funkcije Clock Set morate nastaviti uro.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On/Off Timer
티커
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni
čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in
desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
52
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
–– Start: določi začetni datum praznika.
–– End: določi končni datum praznika.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
–– Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
–– Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
53
Network Settings
HOME
Oglejte si omrežne nastavitve.
→ Network Settings→ ENTER E
Network Settings
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
54
MagicInfo Player I
HOME
Spremenite vir v MagicInfo Player I.
Aplikacija MagicInfo Player I objavlja in predvaja različno vsebino iz strežnika ali povezane naprave, vključno z
ustvarjeno in večpredstavnostno vsebino (slike, videoposnetki in zvočna vsebina).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
ID Settings
HOME
one Product
Monitorju dodelite ID.
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon:
0~224)
――Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
PC Connection Cable
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
56
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli
morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih
naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
57
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo
video zid.
Če želite spremeniti vrstni red prikazanih naprav, spremenite številko naprave in pritisnite tipko E.
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 255 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
58
More settings
HOME
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
59
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Color Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Video/Image izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
Picture
Picture Mode
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv Advanced Color Management.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
–– Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
displaysolutions.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Backlight
――Če spremenite nastavitev Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno
prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
61
Color Temperature
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2800K-16000K)
――Omogočeno, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Color Temperature onemogočena.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
Picture
White Balance
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated Value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Advanced Color Management, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran www.samsung.com/
Picture
Calibrated Value
displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated Value onemogočena.
Don't Apply
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
63
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Calibration
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Film Mode / Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
•• Off / Cool / Normal / Warm
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Video/Image
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Color Tone onemogočena.
Film Mode
Off
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Dynamic Backlight
On
Digital NR
Zmanjša šum na sliki, da odpravi moteče utripanje.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off /On
HDMI Black Level
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Auto / Low / Normal
――Ta možnost ni na voljo, če je vir signala PC.
65
Film Mode
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno
kakovost.
•• Off / Auto
――To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načine 480i, 576i ali 1080i.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight ni na voljo, če je vir signala PC in je za Video Wall izbrano On.
66
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
Razpoložljive možnosti nastavitve Picture Size se lahko razlikujejo glede na to, ali je možnost Picture Mode
nastavljena na Video/Image ali Text.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
Resolution
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
Off
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
•• Wide: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike
na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p /
1080i / 1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original: prikaz slik v izvirni kakovosti.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
67
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Prilagodite velikost in položaj zaslona.
To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načina 1080i ali 1080p in je možnost Picture Size nastavljena
na Custom.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
――Na zaslonu Zoom/Position upoštevajte spodnje korake.
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
Resolution
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate
tako, da v tem meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
68
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Na voljo le v načinu PC.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse)
in znova zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s
sredino zaslona.
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◀ ali ▶, da prilagodite vodoravni
položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
–– Na voljo le v načinu PC.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
69
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
70
Poglavje 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENUm → OnScreen Display → Multi Screen → ENTERE
OnScreen Display
•• Triple Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete
slike z drugih naprav. Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
•• Four Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete
slike z drugih naprav. Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
――Za zvok Multi Screen glejte navodila za Select Sound.
Multi Screen
Display Orientation
――Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu Multi Screen, način Multi Screen ostane omogočen po vklopu/
Screen Protection
izklopu izdelka.
――Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu PIP postane rahlo
Message Display
Menu Language
•• PIP: Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko
načina PIP.
English
Reset OnScreen Display
nenaravna.
――Način Multi Screen podpira dva zaslona ločljivosti UHD (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz (HDMI) / 60
Hz (DP)). Pri uporabi tega načina lahko pride do nastanka vžganih slik na zaslonu (zmanjšanje kakovosti slike).
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
71
PIP (Landscape)
PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Screen Size: izberite velikost podslike.
Close
•• Position: izberite položaj podslike.
――V dvojnem načinu ne morete izbrati možnosti Position.
•• Select Sound (Main/Sub): izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu PIP.
•• Aspect Ratio (Original/Full): nastavite način zaslona na možnost Full ali Original.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
PC
Screen Size
•• Source: izberete lahko vir podslike.
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
Close
•• Screen Size: izberite velikost podslike.
•• Position: izberite položaj podslike.
――V dvojnem načinu ne morete izbrati možnosti Position.
•• Select Sound (Main/Sub): izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu PIP.
•• Aspect Ratio (Original/Full): nastavite način zaslona na možnost Full ali Original.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
72
Omejitve
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni
zaslon.
――Če je zaslon razdeljen, vhodnih virov HDMI4 in DVI ni mogoče uporabljati hkrati.
Če povezava z omrežnim sprejemnikom (naprodaj ločeno) ni vzpostavljena
Slika Main
Slika Sub
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Če povezava z omrežnim sprejemnikom (naprodaj ločeno) je vzpostavljena
Slika Main
Slika Sub
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
73
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav.
Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni
Main
Sub 1
zaslon.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Triple Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Triple Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Triple Screen.
•• Screen Size: nastavite velikosti zaslonov Main, Sub 1 in Sub 2.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Triple Screen.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav.
Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni
zaslon.
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Triple Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Triple Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Triple Screen.
•• Screen Size: nastavite velikosti zaslonov Main, Sub 1 in Sub 2.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Triple Screen.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
74
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav.
Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni
Main
Sub 1
zaslon.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Four Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Four Screen.
•• Sub 3: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 3 v načinu Four Screen.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Four Screen.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav.
Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni
zaslon.
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Four Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Four Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Four Screen.
•• Sub 3: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 3 v načinu Four Screen.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Four Screen.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon menija.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Nastavite usmeritev vsebine iz zunanjih naprav, povezanih z izdelkom.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Funkcija Display Orientation ni na voljo v načinu prepletanja signala.
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
――Če je za Multi Screen izbrano Triple Screen, je možnost Four Screen onemogočena.
76
Screen Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje
nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Časovna nastavitev Pixel Shift vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Protection
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal(slikovne pike)
0~4
4
Vertical(slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni
napaka v izdelku.
77
Timer
Nastavite lahko časovnik za Screen Protection.
Funkcija Screen Protection se po določenem času samodejno izklopi.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik v določenem intervalu.
–– Interval: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik za določeno časovno obdobje (od začetnega do končnega
časa).
――Ko je možnost Clock Set konfigurirana, je možnost Interval omogočena.
――Period, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
78
Immediate Display
Screen Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge
funkcije računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
80
Poglavje 08
System
Setup
Začetne nastavitve (System)
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob
določenem času samodejno vklopi ali izklopi.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se
lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50
sekund).
82
――Funkcija MagicInfo I Source je na voljo, če je priključen omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
MagicInfo I Source
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete MagicInfo Player I, se bo prikazala vsebina, povezana z omrežnim
sprejemnikom (naprodaj ločeno).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
83
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon
samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Off
Off
끄기
Primary Source
Secondary Source
All
HDMI1
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej
bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in
prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med
vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
84
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC Module Power
Power Control
Auto Power On
Off
Network Standby
Power Button
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced Power-On
PC Module Power
Standby Control
•• Off / On
Auto
Off
Power On Only
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
•• Off / On
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
85
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Auto
Off
Power On Only
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil
način varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power On Only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power On/Off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
86
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev Backlight v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off
izklopila.
――Če kontrast zaslona ne zadošča, nastavite funkcijo Eco Sensor na možnost Off.
Če je funkcija Eco Sensor nastavljena na možnost Off, morda ne ustreza energijskim standardom.
Min. Backlight
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši
način osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na
intenzivnost svetlobe v prostoru.
87
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
――Ta možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
Screen Lamp Schedule
Omogočite ali onemogočite urnik svetilke.
•• Off / On
Schedule1, Schedule2
Time
Svetlost zaslona bo ob določeni uri spremenjena na svetlost, določeno v možnosti Lamp.
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Lamp
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem
delu izdelka, se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
88
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
Priporočena temperatura za Temperature Control je od 75 C do 80 C (kadar je temperatura okolice 40 C).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej
77
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Change PIN
Odprl se bo zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v Enter the PIN
again..
System
Change PIN
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
General
Security
Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
MENUm → System → General → ENTERE
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
Safety Lock
General
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na
daljinskem upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0-0-0-0).
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
•• Off / On
――Zaslon morda ni prikazan pravilno, odvisno od vrste zunanje naprave. V tem primeru ga povežite, ko je funkcija
HDMI Hot Plug nastavljena na On.
90
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
91
Poglavje 09
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
HDMI Sound
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izberite zvočni izhod za poslušanje med video klicem.
•• Current Source / Video Call
――Če je za Speaker Selection izbrano External Speaker, je možnost Sound on Video Call onemogočena.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Speaker Selection
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga
povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem
primeru v izdelku izberite možnost External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Če je za Speaker Selection izbrano External Speaker, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Selection izbrano Internal Speaker, se vklopijo
tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
Sound
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Speaker Selection
Internal Speaker
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
93
Reset Sound
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške
nastavitve.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Poglavje 10
Podpora
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani
Dostopno prek gumba HOME
nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
na daljinskem upravljalniku.
Izberite možnost Go to Home za predvajanje različne vsebine iz pomnilniške naprave ali
povezanega omrežja.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali,
ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da
jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko
opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
95
Poglavje 11
Navodila za odpravljanje težav
–– Preden pokličite Samsungov
center za pomoč strankam,
preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
–– Če je zaslon še vedno prazen,
preverite računalniški sistem, video
krmilnik in kabel.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
96
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona,
posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice
oziroma računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno
povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Zaslon morda ni prikazan pravilno, odvisno od vrste zunanje naprave. V tem primeru ga
povežite, ko je funkcija HDMI Hot Plug nastavljena na On.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
97
Težave v zvezi z zaslonom
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni
v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob
upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega
signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do
15. minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
98
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri
predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno
prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje
statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Color, Brightness
in Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se
obrnite na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal
nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno
ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne
trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega
razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
99
Težave z zvokom
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Speaker Selection spremenite na Internal Speaker.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev
zvoka na HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Selection nastavljen na External Speaker, sta tipka za glasnost in izklop zvoka
onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik
(dekodirnik).
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči
odmev.
V tem primeru nastavitev Speaker Selection na External Speaker.
100
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno
delovanje. Če boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim
kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni Multi Screen ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not currently
supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not currently supported.« se prikaže, če ločljivost
vhodnega vira presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
101
Druge težave
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu
HDMI ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je,
da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI,
ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
Ta izdelek ne podpira funkcije HDMI-CEC.
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC ter so
priključene v vrata HDMI1, HDMI2 in HDMI3 na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh
zunanjih napravah. Med zunanje naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno
ustavi delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za
napravo ali se za pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
102
Druge težave
Tipalo IR ne deluje.
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato
znova vklopite.
(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za
napajanje, notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem
upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort1, DisplayPort2, zaslon BIOS in zaslon za zagon
nista prikazana.
Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na
DisplayPort1, DisplayPort2.
103
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve →
Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME/2000: Izberite Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno →
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
–– Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku
za računalnik ali grafično kartico.
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona →
Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona
v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve
in nastavite ločljivost.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
104
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
→ Videz in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna
plošča → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
→ Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve →
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje →
Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
105
Poglavje 12
Specifikacije
Splošno
–– Velikost
Ime modela
Zaslon
–– Območje prikaza
V
N
QM49F / SMT-4933
QM55F
QM65F
Velikost
Razred 49 (48,5 palca / 123,2 cm)
Razred 55 (54,6 palca / 138,7 cm)
Razred 65 (64,5 palca / 163,8 cm)
Območje
prikaza
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (N)
1209,60 mm (V) x 680,40 mm (N)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (N)
Napajanje
Izmenično napajanje 100 do 240 V (+/–10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 ℃–40 °C (32 °F–104 °F)
* Če namestite ohišje, mora biti notranja temperatura 40 °C ali nižja.
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
106
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem
in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje
izdelka.
――To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
107
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično
frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
–– Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice
z leve proti desni strani zaslona, se
imenuje vodoravni cikel. Recipročno
število vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
–– Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat
na sekundo (kot fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
QM49F / QM55F / QM65F / SMT-4933
Vodoravna frekvenca
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Navpična frekvenca
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik,
ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v
skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
108
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
109
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
110
Poglavje 13
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez
razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator,
lučka, filter, trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
111
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na
zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
–– Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 24.883.200
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti.
Normalno delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več
kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki
nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali
stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko
preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela
pojaviti.
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni
prilagoditvi viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
–– Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
dinamični ohranjevalnik zaslona.
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Vir
Odvod
Nastavitev vzorca proti nastanku vžganih slik
Vzorec proti nastanku vžganih slik deluje samodejno v načinu pripravljenosti.
•• Onemogočanje vzorca proti nastanku vžganih slik
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
TFT
Vrata
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Če tipalo daljinskega upravljalnika utripne enkrat, je vzorec onemogočen.
•• Omogočanje vzorca proti nastanku vžganih slik
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Če tipalo daljinskega upravljalnika utripne dvakrat, je vzorec omogočen.
――Vzorec proti nastanku vžganih slik deluje še dve uri po izklopu zaslona.
――Neprekinjeno delovanje vzorca proti nastanku vžganih slik dodatno poveča porabo
energije.
112
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali
nastavite računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate.
V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
–– Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
–– V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop
izdelka.
–– Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
–– Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• navadno spreminjanje barve besedila
–– Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
113
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung
ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected].
114
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj
navedenih hitrosti iskanja pomeni
število vrstic učinkovitega iskanja,
ki vpliva na ločljivost zaslona.
Hitrost iskanja je lahko označena
z i (prepletena) ali p (progresivna),
odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik
ustvarja čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se
vse vrstice slikovnih pik na zaslonu
iščejo posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica
slikovnih pik od zgoraj navzdol,
nato pa se iščejo preostale vrstice
slikovnih pik (ki niso bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način
neprepletanja (progresivno iskanje)
progresivno prikazuje vodoravno
črto od zgornjega do spodnjega dela
zaslona. Način prepletanja najprej
prikaže vrstice z lihimi števili in
nato vrstice s sodimi števili. Način
neprepletanja se večinoma uporablja
pri monitorjih, saj ustvarja jasnost
zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon
je sestavljen iz rdečih, zelenih in
modrih pik. Krajša razdalja med
pikami ustvarja višjo ločljivost.
Razdalja med pikami je najkrajša
razdalja med pikami iste barve.
Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike
60-krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas
branja ene vrstice od leve proti
desni strani zaslona se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni
vhodno video napravo, povezano z
izdelkom, na primer videokamero,
videorekorder ali predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem
in računalnikom za optimalno
okolje zaslona. Izdelek uporablja
mednarodni standard VESA DDC za
izvajanje funkcije Plug & Play.
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD je masovni pomnilniški disk v
velikosti CD-ja, na katerega lahko
shranjujete večpredstavnostne
aplikacije (avdio, video ali igre) s
tehnologijo stiskanja video podatkov
MPEG-2.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine
podatkov na zaslonu in je koristna
za izvajanje več opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni,
da je zaslon sestavljen iz 1920
vodoravnih slikovnih pik (vodoravna
ločljivost) in 1080 navpičnih
slikovnih pik (navpična ločljivost).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke
razločljivosti in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
115

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Edge-LED 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement