SyncMaster TC180
Monitor LCD
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Čiščenje monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
NAMESTITEV IZDELKA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Odstranjevanje stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Nameščanje opreme za pritrditev na steno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Povezava v omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Povezovanje z drugim monitorjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Povezava s SERIJSKIM kablom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Povezava s tiskalnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Povezava s stereo kablom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Povezava USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Povezava slušalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Namestitev mikrofona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
UPORABA IZDELKA
Kaj je omrežni monitor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Plug & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Namestitev gonilnika naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Gumbi za upravljanje izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME
Uporaba Windows Embedded Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Samodiagnoza monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Pogosta vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) . . . 6-3
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek "Odpravljanje težav".
Obvestilo o avtorskih pravicah
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logotip SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Vzdrževanje zunanje površine in zaslona
Izdelek čistite z mehko in vlažno krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in
razredčila, ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni
udar ali poškoduje izdelek.
•
Če uporabljate ultrazvočni vlažilnik zraka, lahko na površini
visokosijajnega modela nastane bel madež zaradi posebnih
značilnosti materiala.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zakasnele slike
•
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež. Če izdelka ne boste uporabljali
dalj časa, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona.
•
Zaradi tehnoloških omejitev proizvajalca zaslona LCD lahko izdelek prikazuje slike, ki so svetlejše ali temnejše, kot je
normalno, pri pribl. 1 slikovni piki na milijon (1 ppm).
Število osnovnih slikovnih pik zaslona LCD glede na velikost: Število osnovnih slikovnih pik = najv. vodoravna ločljivost x najv.
navpična ločljivost x 3
Primer: če je največja ločljivost 1366 x 768, je število osnovnih slikovnih pik 1366 x 768 x 3 = 3.147.264.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-2
1-3
Čiščenje monitorja
Čiščenje monitorja
•
Zaslon in ohišje vrhunskega monitorja se zlahka opraskata, zato bodite previdni. Monitor očistite po naslednjem postopku.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami in ga izključite tako, da ga primete za vtič, da preprečite
električni udar.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.
•
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi, alkohol ali topila.
Sicer se lahko ohišje razbarva ali poči ali se odstrani premaz z zaslona.
•
Vode in čistila ne pršite neposredno na monitor.
Če tekočina prodre v monitor, lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.
4. Zunanjost monitorja očistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode.
5. Ko končate čiščenje, priključite napajalni kabel na monitor.
6. Vklopite monitor in računalnik.
Varnostni ukrepi pri shranjevanju
•
Uporaba ultrazvočnega vlažilnika zraka lahko na visokosijajnem izdelku povzroči bele madeže.
Za čiščenje notranjosti monitorja se obrnite na najbližji servisni center (storitev je plačljiva).
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
1-4
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel in izdelek hranite stran od
grelnika.
Če so pini napajalnega vtiča ali stenska
vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do požara.
1-4
Pozor
Napajalnega kabla ne izključujte, medtem
ko izdelek deluje.
•
Sicer se lahko zaradi električnega udara
poškoduje izdelek.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
dobavilo podjetje Samsung. Poleg tega ne
uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč,
sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne
nameščajte blizu grelnika.
Če želite izdelek namestiti na steno, naj to
naredi inženir za namestitev ali ustrezno
podjetje.
•
•
Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
•
Uporabite navedeno opremo za
pritrditev na steno.
Sicer lahko pride do požara.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.
Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da
omogočite prezračevanje.
•
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran
izdelek, hranite stran od otrok.
•
Če si otroci plastično vrečo poveznejo
čez glavo, se lahko zadušijo.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je
nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena
polica.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je
izpostavljeno močnim tresljajem, se
lahko poškoduje in lahko pride do
požara.
1-4
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali
toplotnemu viru, kot sta ogenj in grelnik.
•
•
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
•
Ker je sprednji del težji, izdelek
namestite na ravno in stabilno površino.
Pozor
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega
navzdol.
•
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
To lahko poškoduje ploščo izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele
potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.
•
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-4
Uporaba
Opozorilo
Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne
razstavljajte, popravljate ali spreminjajte
sami.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
•
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel
predmet, lahko predmet ali izdelek pade,
kar lahko povzroči telesno poškodbo ali
celo smrt.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne
izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za
napajalni ali antenski kabel.
Sicer lahko izdelek pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so
igrače in piškoti.
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte
antenskega kabla, saj je to nevarno.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje
ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali
nanj plezali otroci.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega in antenskega kabla.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni ali signalni
kabel.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
1-4
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Pozor
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko,
lahko na zaslonu nastane zakasnela slika
ali madež.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, uporabite način varčevanja z
energijo ali nastavite ohranjevalnik
zaslona na način gibljive slike.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do električnega
udara.
Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za
izdelek.
Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.
•
•
Sicer je lahko gledanje naporno za oči.
Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne
oddaljenosti lahko poškoduje vid.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
•
Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je
pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut
vsako uro).
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne
dotikajte, saj zaslon postane vroč.
S tem boste zmanjšali morebitno
naprezanje oči.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite
stran od otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala
bodite previdni.
•
Če si priprete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
•
Če izdelek močno nagnete, lahko pade
in povzroči telesno poškodbo.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-4
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
•
Zravnajte hrbet.
•
Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte
navzdol.
•
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
•
Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•
Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
•
Komolec imejte pod pravim kotom.
•
Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od
srca.
1-4
2
Namestitev izdelka
2-1
Vsebina paketa
•
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Monitor
VSEBINA
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
DODATNI DELI
Tipkovnica (USB)
Miška (USB)
Slušalke
Mikrofon
Kabel D-Sub
Stereo kabel
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Namestitev izdelka
2-1
2-2
Namestitev stojala
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Zatiča stabilizatorja ne odstranite, dokler ne namestite podstavka.
Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki.
Podstavek stojala vstavite v spodnji del stojala v smeri, prikazani na sliki.
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
Namestitev izdelka
2-2
Ko je podstavek nameščen, monitor postavite pokonci, kot je prikazano na sliki. Zdaj lahko
odstranite zatič stabilizatorja in nastavite stojalo.
- Previdno
Izdelka ne dvigujte tako, da ga držite samo za stojalo.
•
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
•
Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.
Namestitev izdelka
2-2
2-3
Odstranjevanje stojala
Izdelek pred namestitvijo razstavite v skladu z naslednjimi koraki.
Stojalo monitorja z levo roko dvignite v najvišji položaj in z desno roko odstranite hrbtni
okrasni pokrov, kot je prikazano na sliki.
Odstranite vijaka (
).
Ko odstranite vijaka, lahko odstranite stojalo.
Nosilec stojala odstranite v smeri, prikazani na sliki.
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Namestitev izdelka
2-3
2-4
Nameščanje opreme za pritrditev na steno
Izdelek je opremljen z opremo za namestitev na steno mer 100 mm x 100 mm ki je v skladu s specifikacijam standarda VESA.
100 mm x 100 mm
Podstavek opreme za namestitev
na steno
Oprema za pritrditev na steno
(izbirno)
1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Odstranite stojalo.
4. Poravnajte utor podstavka opreme za pritrditev monitorja na steno z utorom stenskega nosilca in slednjega trdno pritrdite
tako, da privijete vijake.
•
Če uporabite vijak z dolžino, ki je daljša od dolžine, navedene v specifikacijah, lahko poškodujete notranjost izdelka.
•
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam standarda VESA, se lahko dolžina vijaka razlikuje glede na
njene specifikacije.
•
Ne uporabljate vijakov, ki niso združljivi s specifikacijami standarda VESA, in pri sestavljanju z njimi ne uporabljajte
prevelike sile.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe. Podjetje Samsung ne
odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
•
Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe stojala, ki
ne ustrezna navedenim specifikacijam, ali namestitve, ki je ni izvedel pooblaščen inženir za nameščanje.
•
Za nameščanje izdelka z opremo za pritrditev na steno kupite opremo za pritrditev na steno, ki omogoča, da je izdelek
vsaj 10 cm od stene.
•
Podjetje Samsung ni odgovorno za morebitne težave, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne ustreza navedenim
specifikacijam.
•
Uporabite opremo za pritrditev na steno, ki ustreza specifikacijam za vašo državo.
Namestitev izdelka
2-4
2-5
Povezava v omrežje
•
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
•
S kablom LNA povežite vrata [LAN] na izdelku in omrežje.
Namestitev izdelka
2-5
2-6
•
Povezava napajanja
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata [POWER] na izdelku.
(Vhodna napetost se samodejno preklopi.)
Ko je izdelek povezan z osebnim računalnikom, ga lahko vklopite in uporabljate.
Namestitev izdelka
2-6
2-7
•
Povezovanje z drugim monitorjem
S kablom D-Sub povežite vrata [VIDEO OUT] na izdelku in vrata D-Sub na monitorju.
Priključite na vrata [VIDEO OUT] za prikaz iste slike na drugem monitorju.
(Za predstavitve)
Namestitev izdelka
2-7
2-8
•
Povezava s SERIJSKIM kablom
Povezati je mogoče naprave, ki podpirajo povezavo RS-232C (vmesnik).
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
Namestitev izdelka
2-8
2-9
•
Povezava s tiskalnikom
Povezati je mogoče naprave, ki podpirajo 25-pinsko povezavo D-SUB (vmesnik).
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
Namestitev izdelka
2-9
2-10 Povezava osebnega računalnika
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na izdelku in vrata [D-Sub] na računalniku.
•
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
•
Vrata [RGB IN] uporabite za neposredno povezavo monitorja z računalnikom.
Namestitev izdelka
2-10
2-11 Povezava s stereo kablom
•
Povežite vrata [AUDIO IN] na hrbtni strani monitorja z zvočno kartico računalnika.
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
Namestitev izdelka
2-11
2-12 Povezava USB
•
Vrata
USB na monitorju podpirajo povezavo Full-Speed USB 2.0.
•
Povežite naprave USB, kot so miška, tipkovnica in zunanje shranjevalne naprave (na primer digitalni fotoaparat, predvajalnik
MP3, zunanji pomnilnik itd.).
•
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
•
Napravo USB, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklopom na vrata
USB monitorja brez priklopa na računalnik.
Namestitev izdelka
2-12
2-13 Povezava slušalk
•
Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.
•
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
•
Na monitor lahko povežete slušalke.
Namestitev izdelka
2-13
2-14 Namestitev mikrofona
•
Priključite kabel mikrofona na vrata MIC na monitorju.
Na monitor lahko povežete mikrofon.
Namestitev izdelka
2-14
2-15 Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne
informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Ključavnico Kensington ovijte okoli velikega nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Potisnite konec kabla, na katerem je priključena ključavnica, skozi zanko na drugem koncu kabla ključavnice Kensington.
3. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju (
4. Zaklenite ključavnico (
).
).
•
To so splošna navodila. Če želite natančna navodila, si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Zaklepno napravo lahko kupite v trgovini z električno opremo, v spletni trgovini ali našem servisnem centru.
Namestitev izdelka
2-15
3
Uporaba izdelka
3-1
Kaj je omrežni monitor?
•
Omrežni monitor se uporablja enako kot navadni. Opremljen je tudi s funkcijami večine računalnikov, lahko ga povežete z
internetom, ustvarjate dokumente, urejate slike, če ga povežete z gostiteljskim računalnikom prek lokalnega omrežja. Poleg
tega lahko na vrata USB priključite zunanjo napravo (DSC, MP3, zunanje shranjevalne medije) in predvajate glasbo, filme in
igre.
•
Zaslon, ki je prikazan na omrežnem monitorju, imate lahko v skupni rabi z drugimi uporabniki tako, da projektor ali drugo
prikazovalno napravo povežete na vrata VGA OUT na monitorju. To lahko uporabite za video konference in različna opravila
v skupni rabi.
•
Ker je v omrežnem monitorju nameščen Windows XP, lahko iščete po internetu in pomnilniku USB neodvisno od
gostiteljskega računalnika.
Uporaba izdelka
3-1
3-2
Plug & Play
Ko kupljeni izdelek prvič vklopite, se na zaslonu prikaže sporočilo o nastavitvi optimalne ločljivosti.
Izberite jezik in optimalno ločljivost.
▲/▼: S temi gumbi lahko izberete jezik.
MENU : če pritisnete ta gumb, sporočilo izgine.
Za nastavitev optimalne ločljivosti.
•
Ko je osebni računalnik izklopljen, z njim povežite izdelek in vklopite napajanje.
•
Z desnim gumbom miške kliknite na namizje in v pojavnem meniju izberite 'Properties' (Lastnosti).
•
Na zavihku 'Settings' (Nastavitve) nastavite ločljivost na optimalno.
•
Sporočilo se prikaže do 3-krat, če ni nastavljena optimalna ločljivost.
Uporaba izdelka
3-2
3-3
Tabela načinov standardnega signala
Monitor LCD ima eno optimalno ločljivost za najboljšo kakovost slik glede na velikost zaslona zaradi posebnih značilnosti
zaslona, tako kot monitor CDT.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal osebnega računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal
osebnega računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED
napajanja. Zato način signala konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-3
3-4
Namestitev gonilnika naprave
Če namestite gonilnik naprave, lahko za izdelek nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco. Gonilnik naprave najdete na CDROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite spletno mesto podjetja Samsung
Electronics (http://www.samsung.com/) in prenesite gonilnik.
1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
4. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne
informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.
Uporaba izdelka
3-4
3-5
Gumbi za upravljanje izdelka
Gumbi za upravljanje izdelka
Gumbi so na spodnjem delu izdelka.
IKONA
MENU/
OPIS
Ta gumb pritisnite za ogled prikaza na zaslonu.
Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ?ali vrnitev na meni prikaza
na zaslonu višje ravni.
* Funkcija zaklepa tipk
Za zaklep gumbov, s čimer ohranite trenutne nastavitve ali preprečite, da bi jih spreminjali drugi uporabniki.
Vklopljen: Če 5 sekund držite pritisnjen gumb [MENU], se funkcija zaklepa tipk vklopi.
Izklopljen: Če 5 sekund držite pritisnjen gumb [MENU], se funkcija zaklepa tipk izklopi.
Uporabniki lahko Customized Key nastavijo na eno od naslednjih funkcij. Če uporabnik
pritisne prilagojeno tipko [ ], potem ko jo je nastavil, se izvede konfigurirana funkcija.
<MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
Funkcijo tipke <Customized Key> nastavite tako, da v prikazu na zaslonu
izberete "<SETUP&RESET> -> <Customized Key>".
▲/▼
Za prilagoditev elementov menija.
Ko na zaslonu ni OSD-ja, s tem gumbom nastavite glasnost.
Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
/SOURCE
S tem gumbom izberite funkcijo.
Pritisnite [
/SOURCE] in izberite videosignal iz povezane naprave, ko je prikaz na
zaslonu izklopljen. (Ko pritisnete gumb [
/SOURCE] za spremembo načina vhoda,
se na zgornjem levem delu zaslona prikaže sporočilo o trenutnem načinu).
Zvok je mogoče prilagajati samo, če je način <PC/AV Mode> uporabljen pri
signalih <AV> in je zunanji vhod povezan s priključkom HDMI ali DVI.
AUTO
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
Če spremenite nastavitve ločljivosti v možnosti Display Properties, se izvede funkcija
<AUTO adjustment>.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Uporaba izdelka
3-5
IKONA
OPIS
Ta gumb pritisnite za vklop ali izklop izdelka.
Zvočniki
Indikator LED napajanja
Ta indikator LED je vklopljen, če izdelek deluje normalno.
Za dodatne informacije o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek o
funkciji varčevanja z energijo v Dodatnih informacijah. Če izdelka ne boste
uporabljali dalj časa, priporočamo, da izključite napajalni kabel, da zmanjšate
porabo energije.
Uporaba izdelka
3-5
3-6
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)Struktura
GLAVNI MENIJI
PICTURE
PODMENIJI
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Menu Transparency
Language
Clock
Off Timer
On Timer
On Timer Source
On Timer Volume
Display Time
Customized Key
Fine
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESE
T
INFORMATION
-
PICTURE
MENI
Brightness
OPIS
Nadzor svetlosti zaslona.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
Contrast
Sharpness
Uporaba izdelka
Nadzor kontrasta slik, prikazanih na zaslonu.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
Nadzor jasnosti podrobnosti slik, prikazanih na zaslonu.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
3-6
MENI
MagicBright
Coarse
OPIS
Nudi prednastavljene nastavitve slik, optimizirane za različna okolja uporabe, kot je urejanje dokumentov, brskanje po internetu, igranje iger, gledanje športnih oddaj, filmov itd.
•
<Custom>
Če vam prednastavljeni slikovni načini ne zadostujejo, lahko konfigurirate <Brightness>
in<Contrast>neposredno v tem načinu.
•
<Text>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za urejanje dokumentov.
•
<Internet>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za brskanje po spletu (besedilo in slike).
•
<Game>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za predvajanje iger z veliko grafike, ki zahtevajo
visoko hitrost osveževanja zaslona.
•
<Sport>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za gledanje športnih iger, v katerih je veliko gibanja.
•
<Movie>
Ta način nudi nastavitve svetlosti in ostrine za optimalno razvedrilno okolje (film, DVD-ji itd.).
Podobne so nastavitvam televizorja.
•
<Dynamic Contrast>
Samodejen nadzor kontrasta slike, tako da so svetle in temne slike v celoti uravnotežene.
Za odstranitev navpičnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Ko ste prilagodili zaslon, lahko spremenite njegov položaj. V tem primeru z uporabo menija <H-Position> zaslon pomaknite tako, da je prikazan na sredini zaslonske plošče.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Fine
Za odstranitev vodoravnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Če s funkcijo <Fine> šuma ne uspete popolnoma odpraviti, prilagodite nastavitev <Coarse> in nato
znova uporabite funkcijo <Fine>.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
COLOR
Uporaba izdelka
3-6
MENI
MagicColor
Red
OPIS
Za jasnejše naravne barve brez spreminjanja kakovosti slike, dosežene z uporabo lastniške tehnologije za izboljšavo kakovosti digitalnih slik, ki jo je razvilo podjetje Samsung Electronics.
•
<Off> - Za izklop funkcije <MagicColor>.
•
<Demo> - Slike, obdelane s programom <MagicColor>, lahko primerjate z izvirnimi.
•
<Full> - Za jasnejšo sliko, tudi na območjih s kožnimi odtenki.
•
<Intelligent> - Za izboljšanje jakosti barv slik, razen na območjih s kožnimi odtenki.
Po želji lahko prilagodite vrednost rdeče barve.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Green
Po želji lahko prilagodite vrednost zelene barve.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Blue
Po želji lahko prilagodite vrednost modre barve.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Color Tone
Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
•
<Cool> - Za nastavitev hladnejše barvne temperature zaslona.
•
<Normal> - Za nastavitev standardne barvne temperature zaslona.
•
<Warm> - Za nastavitev toplejše barvne temperature zaslona.
•
<Custom> - Ta meni izberite za ročno nastavitev barvne temperature.
Če prednastavljene barvne temperature niso po vaši želji, lahko ročno prilagodite barve za <Color
Effect>.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Color Effect
Vzdušje na sliki lahko spremenite tako, da spremenite barve slik.
•
<Off> - Za izklop funkcije Color effect.
•
<Grayscale> - Za prikaz črno-belih slik.
•
<Green> - Za prikaz slik v odtenkih zelene.
•
<Aqua> - Za prikaz slik v odtenkih modre.
•
<Sepia> - Za prikaz slik v odtenkih sepije.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Gamma
S tem menijem lahko spremenite intenzivnost srednje svetlih barv.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
<Funkcija Color> ni na voljo, če je možnost <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
Uporaba izdelka
3-6
SIZE & POSITION
MENI
H-Position
OPIS
Za vodoraven premik položaja območja prikaza na zaslonu.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
V-Position
Za navpičen premik položaja območja prikaza na zaslonu.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Image Size
•
<Auto> - Slika je prikazana z razmerjem stranic vhodnega signala.
•
<Wide> - Slika je prikazana v celozaslonskem načinu, ne glede na razmerje stranic vhodnega
signala.
•
Signali, ki niso v tabeli standardnih načinov, niso podprti.
•
Če je nastavljena optimalna ločljivost, se razmerje stranic ne spremeni, če je možnost
<Image Size> nastavljena ali na <Auto> ali na <Wide>.
Menu H-Position
Za prilagoditev vodoravnega položaja prikaza na zaslonu.
Menu V-Position
Za prilagoditev navpičnega položaja prikaza na zaslonu.
SETUP&RESET
MENI
Reset
OPIS
S to funkcijo obnovite kakovost slike in barvne nastavitve na tovarniške vrednosti.
•
Menu Transparency
Izberete lahko, ali je prikaz na zaslonu prosojen.
•
Uporaba izdelka
<No> - <Yes>
<Off> - <On>
3-6
MENI
Language
OPIS
Izberite jezik za prikaz na zaslonu.
Izbrani jezik se uporabi samo za prikaz na zaslonu izdelka. Nastavitev ne vpliva na druge
funkcije osebnega računalnika.
Clock
Nastavitev trenutnega časa.
Off Timer
Za nastavitev samodejnega izklopa izdelka ob določenem času.
•
<Off> - <On>
Ta meni je na voljo, če je nastavljena možnost <Clock>.
On Timer
Za nastavitev samodejnega vklopa izdelka ob določenem času.
•
<Off> - <On>
Ta meni je na voljo, če je nastavljena možnost <Clock>.
On Timer Source
Za nastavitev načina, v katerem naj bo izdelek, ko se samodejno vklopi.
•
<Analog> - <Client>
Ta meni je na voljo, če je nastavljena možnost <On Timer>.
On Timer Volume
Za samodejno prilagoditev glasnosti, ki naj bo nastavljena, ko se izdelek vklopi.
Ta meni je na voljo, če je nastavljena možnost <On Timer>.
Display Time
Če uporabnik ne stori ničesar, prikaz na zaslonu samodejno izgine.
Določite lahko čas, po preteku katerega se prikaz na zaslonu skrije.
•
Customized Key
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Funkcijo prilagojene tipke lahko nastavite na eno od naslednjega.
•
<MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
INFORMATION
MENI
INFORMATION
Uporaba izdelka
OPIS
Prikaz frekvence in ločljivosti, nastavljene v osebnem računalniku.
3-6
4
Namestitev programske opreme
4-1
Uporaba Windows Embedded Standard
Kaj je odjemalec WES ?
Microsoftov odjemalec Windows Embedded Standard (WES) uporablja Microsoftov operacijski sistem Windows Embedded
Standard. Ko je odjemalec WES povezan s strežnikom Citrix ICA ali drugim strežnikom za storitve Microsoft RDP, se podatki za
tipkovnico, miško, avdio/video in zaslon v omrežju prenašajo med odjemalcem in strežnikom.
Povezljivi strežniki
•
•
Strežnik Citrix ICA (neodvisna računalniška arhitektura)
•
Strežnik Microsoft Windows 2000/2003 Server, v katerem so namešèeni terminalske storitve in ogrodje Citrix
MetaFrame
•
Strežnik Microsoft Windows NT 4.0 Server, v katerem je nameščeno ogrodje Citrix MetaFrame
Strežnik Microsoft RDP (protokol povezave oddaljenih namizij)
•
Strežnik Microsoft Windows 2000 Server, v katerem so nameščene terminalske storitve
•
Operacijski sistem Microsoft Windows 2003 Server
•
Operacijski sistem Microsoft Windows XP Professional
V tem priročniku so opisane funkcije odjemalca WES. Ni pa predstavljena splošna funkcionalnost operacijskega
sistema Windows Embedded Standard. Za več informacij o sistemu Windows Embedded Standard si oglejte
Microsoftovo pomoč za Windows Embedded Standard.
Prijava
Ko se odjemalec zažene, se lahko z uporabniškim imenom in geslom prijavite v strežnik. Privzeti uporabniški imeni sta
"Administrator" in "MyUser", njuni gesli pa presledek.
Windows Embedded Standard Desktop (Namizje)
MyUser
Ko se prijavite, se prikaže uporabnikovo namizje. Privzete ikone na uporabnikovem namizju so ikone za spletni vtičnik Citrix
Xendesktop, program Remote Desktop Connection, Raziskovalca, odjemalca VMWare View in odjemalca 2X. To povezavo
lahko vzpostavite tudi v meniju Start. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC in sistemski čas so prikazane v uporabnikovi
opravilni vrstici.
Ob prijavi uporabnika obstajajo številne omejitve, ki sistem varujejo pred nepravilnimi dejanji uporabnika. Ne morete dostopati
do sistemskih pogonov, konfiguracija lastnosti zanje pa je omejena. Če želite konfigurirati napredne in podrobne nastavitve
odjemalca, se prijavite kot skrbnik.
Skrbnik
Če se prijavite kot skrbnik, se prikaže skrbnikovo namizje Privzete ikone na skrbnikovem namizju so ikone za Moj računalnik,
Moja omrežna mesta, spletni vtičnik Citrix Xendesktop, program Remote Desktop Connection, Raziskovalca, odjemalca
VMWare View, odjemalca 2X in Koš. V meniju Start lahko zaženete tudi programsko okolje Citrix, program Remote Desktop
Connection in Raziskovalca. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC, stanje naprednega filtra za zapisovanje in sistemski èas
so prikazane v Skrbnikovi opravilni vrstici. Za dodajanje in odstranjevanje programov potrebujete privilegije Skrbnika.
Odjava, ponoven zagon, zaustavitev
•
Če se želite odjaviti iz trenutne seje, v meniju Start zaustavite in ponovno zaženite odjemalca. [Kliknite Start →
Zaustavitev]. Prikaže se pogovorno okno Zaustavitev programa Windows. V kombiniranem polju izberite operacijo in
kliknite V redu. Odjemalca lahko tudi odjavite ali zaustavite v pogovornem oknu Varnost programa Windows, ki se prikaže,
Namestitev programske opreme
4-1
ko pritisnete tipke [Ctrl + Alt + Del]. Če je vključena možnost ‘Vsili samodejno prijavo', vas bo sistem po vsaki odjavi
samodejno ponovno prijavil.
•
Odjava, ponoven zagon in zaustavitev odjemalca vplivajo na delovanje EWF (naprednega filtra za zapisovanje). Če želite
ohraniti spremenjeno sistemsko konfiguracijo, predpomnilnik za trenutno sistemsko sejo shranite v pomnilnik Flash. Če
tega ne storite, bo spremenjena konfiguracija izgubljena, ko bo odjemalec zaustavljen ali ponovno zagnan. (V primeru
odjave si sistem konfiguracijo zapomni do ponovne prijave.) Za več informacij o naprednem filtru za zapisovanje si oglejte
pomoč za program.
Programi
Remote Desktop Connection
Z aktivnim terminalnim strežnikom ali drugim računalnikom (z operacijskim sistemom Windows 95 ali novejšim) lahko
oddaljeno upravljate s pomočjo povezave z oddaljenim namizjem.
•
Oddaljeno namizje
•
Za oddaljeno upravljanje raèunalnika mora biti namešèen operacijski sistem Windows XP Professional ali Windows
2000/2003 Server. Temu računalniku pravimo gostitelj.
•
Potrebujete oddaljeni računalnik z operacijskim sistemom, ki je novejši od Windows 95. Temu oddaljenemu
računalniku pravimo odjemalec. Na odjemalcu mora biti nameščena programska oprema za povezavo z oddaljenim
namizjem.
•
Vzpostavljena mora biti tudi internetna povezava. Širokopasovna internetna povezava zagotavlja hitro delovanje. Ker
oddaljeno namizje oddaja minimalen obseg podatkov, vključno s podatki o zaslonu in tipkovnici, širokopasovna
internetna povezava ni potrebna. Oddaljeno namizje lahko uporabljate tudi ob internetni povezavi nizke pasovne
širine.
Če oddaljeno namizje uporabljate v operacijskem sistemu Windows XP Professional, ne morete uporabljati
operacijskega sistema vašega računalnika.
•
Omogočanje računalnika kot gostitelja
Da bi z računalnikom lahko upravljali z drugim računalnikom, morate omogočiti funkcijo Oddaljeno namizje. Prijavite se
kot skrbnik ali član skupine skrbnikov in omogočite funkcijo Oddaljeno namizje računalnika. Storite naslednje:
•
Odprite mapo Sistem na nadzorni plošči. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve, kliknite Nadzorna plošča in dvokliknite
ikono Sistem.
•
Na zavihku Oddaljeno oznaèite potrditveno polje "Omogoèi uporabnikom, da se oddaljeno povežejo s tem
raèunalnikom"
•
Preverite, ali imate dovoljenje za oddaljeno povezavo računalnika, in kliknite V redu.
•
Računalnik pustite vključen in povezan z omrežjem odjemalca ob vzpostavljeni internetni povezavi.
Namestitev programske opreme
4-1
•
Zaženite sejo oddaljenega namizja v odjemalcu
Ko omogoèite oddaljene povezave z raèunalnikom gostiteljem in v raèunalnik odjemalec z operacijskim sistemom
Windows namestite programsko opremo odjemalca, lahko zaènete s sejo oddaljenega namizja. Najprej vzpostavite
virtualno zasebno omrežno povezave ali oddaljeno dostopno povezavo med raèunalnikom odjemalcem in raèunalnikom
gostiteljem.
1. Kliknite Start in nato Remote Desktop Connection. Ali pa dvokliknite ikono programa Remote Desktop Connection.
Odpre se okno programa Remote Desktop Connection.
2. Vnesite ime računalnika gostitelja. Podrobne nastavite lahko konfigurirate tako, da kliknete gumb Možnosti.
Za ta monitor ni na voljo datoteke s pomočjo.
3. Options
- General : Vnesite prijavne informacije za vzpostavitev povezave z računalnikom gostiteljem. Vnesite uporabniško
ime in geslo, da bo povezava z gostiteljem vzpostavljena samodejno.
Namestitev programske opreme
4-1
- Display : Program Remote Desktop Connection pošilja in prejema stisnjene podatke o zaslonu. Če nastavite visoko
ločljivost in barvno kakovost, to lahko zmanjša hitrost.
- Local Resource : Navedite, ali želite uporabljati trde diske in vrata.
Namestitev programske opreme
4-1
- Programs : Navedite, ali želite prikazati namizje ali zagnati aplikacijo, ko je vzpostavljena povezava. Privzeta
nastavitev je 'Namizje'.
- Experience : Izberite lahko hitrost povezave in skupno rabo možnosti okolja.
Namestitev programske opreme
4-1
- Advanced : Za zaščito osebnih podatkov, ko je monitor povezan z oddaljenim namizjem.
4. Kliknite Vzpostavi povezavo. Pojavi se pogovorno okno Prijava v program Windows.
5. V pogovornem oknu “Prijava v program Windows” vpišite uporabniško ime, geslo in domeno (je če potrebno) in kliknite
V redu. Odpre se okno oddaljenega namizja, kjer si lahko ogledate nastavitve namizja, datoteke in programe
računalnika gostitelja.
Za več informacij o programu Remote Desktop Connection obiščite Microsoftovo spletno mesto.
Namestitev programske opreme
4-1
Strežnik RealVNC
RealVNC (Virtual Network Computing) je program, ki vam omogoèa povezavo z drugim raèunalnikom v omrežju in oddaljeno
upravljanje z njim. RealVNC v primerjavi s terminalnimi storitvami Windows podobnih lastnosti povezavo s strežnikom
omogoèa samo enemu skrbniku hkrati. Èe se s strežnikom poveže drug skrbnik, bo povezava prejšnjega skrbnika prekinjena.
V programu RealVNC strežnik in pregledovalnik komunicirata preko protokola VNC. V raèunalnik, s katerim želite upravljati
oddaljeno, morate namestiti program RealVNC, v raèunalnik za oddaljeno upravljanje pa pregledovalnik RealVNC. Zato je
strežniški program RealVNC nameščen v odjemalcu WES.
Če uporabljate ta program, težave z odjemalcem lahko odpravljate povsem oddaljeno. Z odjemalcem se enostavno povežete
preko strežnika in težavo odpravite oddaljeno. Zato je program RealVNC zelo uporaben.
Lastnosti programa RealVNC lahko konfigurirajo samo skrbniki. Da bi odprli pogovorno okno za RealVNC, dvokliknite ikono
RealVNC v sistemski vrstici. V tem pogovornem oknu lahko zaženete strežnik VNC, spremenite geslo in različne lastnosti.
Privzeto geslo je 'Administrator'. Pri geslu je potrebno razlikovati velike in male črke.
Internet Explorer
Odjemalec WES vključuje program Internet Explorer. Ta program lahko uporabljajo vsi. Veè informacij o programu Internet
Explorer si oglejte na Microsoftovi spletni strani.
Napredni filter za zapisovanje
Napredni filter za zapisovanje (EWF) preprečuje prepisovanje vsebine v pomnilniku Flash in posledično ohranja njegovo
trpežnost. EWF odjemalcu omogoča dostop za branje in zapisovanje preko predpomnilnika namesto neposrednega dostopa
do vsebine v pomnilniku Flash.
Če je funkcija EWF aktivirana, se podatki ne shranjujejo v pomnilnik Flash. Podatki v predpomnilniku so dostopni samo, ko
odjemalec deluje. Èe ponovno zaženete ali zaustavite odjemalca, bodo podatki v predpomnilniku izgubljeni. Èe želite shraniti
podatke v registru, priljubljene, mape s piškotki, itd., vsebino iz predpomnilnika prenesite v pomnilnik Flash. Če zaradi
pomanjkanja prostora ni mogoče zapisovati v predpomnilnik, se izpiše sporočilo o napaki. Če se izpiše to sporočilo, izključite
EWF in tako izpraznite predpomnilnik EWF. Če dvokliknete ikono EWF v vrstici v desnem spodnjem kotu zaslona, odprete
program EWF Manager. Konfiguracijo EWF lahko spremenite tako, da v ukazni poziv vnesete ukaze za upravljanje z EWF.
Za to morate imeti privilegije skrbnika.
Namestitev programske opreme
4-1
•
Omogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik
Èe je EWF onemogoèen, ga omogoèite. S tem izpraznite predpomnilnik in omogočite EWF. Po ponovnem zagonu
raèunalnika se informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu odjemalca zapišejo v predpomnilnik. To operacijo lahko
izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -enable” in ponovno zaženete računalnik.
•
Onemogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Èe izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik
Flash, EWF pa bo onemogoèen. Po ponovnem zagonu raèunalnika se informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu
odjemalca zapišejo v pomnilnik Flash. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: commitanddisable” in ponovno zaženete računalnik.
•
Spremembe shranite na disk
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik
Flash. Vendar pa se stanje EWF ne bo spremenilo. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete
“ewfmgr.exe c: -commit”.
Konfiguracijo za zaščiteno vsebino si lahko ogledate tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c".
Filter za pisanje, ki temelji na datotekah (FBWF)
Filter za pisanje, ki temelji na datotekah (FBWF), ščiti pomnilnik odjemalca pred tem, da bi ga prepisal nepooblaščen
uporabnik. FBWF omejuje prekomerno pisanje v pomnilnik in tako omogoèa dolgotrajno uporabo odjemalca. Èe zahtevate V/
I, FBWF naroèi odjemalcu, da za izvajanje postopkov namesto pomnilnika uporabi predpomnilnik, s èimer se zašèiti
pomnilnik.
V predpomnilniku shranjeni podatki se ohranijo, odjemalec pa deluje normalno. Odstranijo se ob vnoviènem zagonu ali
izhodu. Èe želite shraniti spremembe, ustrezno datoteko zapišite na disk z ukazom commit. Èe ne veste, katera datoteka je
spremenjena, onemogoèite FBWF, jo spremenite in znova omogoèite filter.
FBWF lahko upravljate z razliènimi možnostmi ukaza fbwfmgr v ukaznem pozivu.
Namestitev programske opreme
4-1
•
•
•
Nastavitev FBWF-ja
•
Trenutno stanje FBWF-ja: Prikaže trenutno stanje FBWF-ja (Omogoèeno ali Onemogoèeno).
•
Ukaz za zagon: Prikaže ukaz FBWF-ja, ki se bo izvedel ob naslednjem zagonu.
•
Pomnilnik v uporabi: Prikaže velikost pomnilnika RAM, ki ga uporablja FBWF. Èe je trenutno stanje nastavljeno na
"Onemogoèeno", je za uporabljeni pomnilnik prikazano 0 KB.
•
Največ pomnilnika: Prikaže najveèjo velikost pomnilnika RAM, ki ga lahko uporabi FBWF.
Ukaz FBWF-ja
•
Omogoči FBWF in znova zaženi sistem: Omogoèi onemogoèen FBWF in znova zažene odjemalca. Èe odjemalec ni
vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v BWF_ENABLE, trenutno stanje pa ostane enako.
•
Onemogoči FBWF in znova zaženi sistem: Onemogoèi omogoèen FBWF in znova zažene odjemalca. Èe odjemalec ni
vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v FBWF_DISABLE, trenutno stanje pa ostane enako.
•
Spremembe zapiši na disk: Tudi èe so diski zašèiteni s FBWF-jem, lahko dodajate ali brišete datoteke, ki jih želite
shraniti nanje. Èe želite spremembe zapisati na disk, kliknite gumb [Spremembe zapiši na disk].
Stanje seje
•
Trenutna seja: Prikaže nosilce, ki so zašèiteni s FBWF-jem, in seznam map in datotek na teh nosilcih, ki niso
zašèitene s FBWF-jem.
•
Naslednja seja: Izberite nosilce, ki naj bodo ob naslednjem zagonu odjemalca zašèiteni s FBWF-jem. Izberite tudi
mape in datoteke, za katere želite, da so izvzete iz zašèite s FBWF-jem.
Windows Media Player
Odjemalec WES vključuje Windows Media Player 6,4. S programom Windows Media Player lahko predvajate zvočne in
slikovne datoteke na spletni strani.
Nadzorna plošča
Požarni zid Windows
Požarni zid Windows dodatno varuje odjemalca. Požarni zid Windows vam omogoèa omejitev dohodnih podatkov za
odjemalca iz drugih raèunalnikov in posledièno uèinkovitejši nadzor podatkov odjemalca. Predstavlja tudi pregrado med
odjemalcem in omrežnimi povezavami, s èimer omejuje nepooblašèen dostop, viruse in èrve v omrežjih.
Požarni zid je torej nekakšen stražar, ki prepoznava dohodne podatke iz interneta in drugih omrežij. Požarni zid lahko
nastavite tako, da dovoli ali zavrne dohodne podatke v raèunalnik.
Namestitev programske opreme
4-1
Požarni zid Windows privzeto namesti in vključi odjemalec. Skrbnik pa ga lahko izključi. Izberete lahko drug požarni zid. Zato
ni potrebno, da uporabljate ravno Požarni zid Windows. Ocenite funkcije ostalih požarnih zidov in izberite najprimernejšega.
Če želite namestiti in zagnati drug požarni zid, izključite Požarni zid Windows.
Èe želite vkljuèiti ali izkljuèiti Požarni zid Windows, morate biti prijavljen kot skrbnik. Požarni zid Windows izključite na
naslednji način.
1. Zaženite Požarni zid Windows.
2. Kliknite eno od teh možnosti na zavihku Splošno.
•
Vključeno (priporočeno) : To je priporočena nastavitev za normalno uporabo.
•
Vključeno z izjemami : Ta namestitev preprečuje nedovoljen dostop do odjemalca, vključno z zahtevami za programe
in storitve, izbrane v zavihku Izjeme. To nastavitev uporabite, če želite maksimalno zaščititi odjemalca.
•
Izključeno (ni priporočeno) : Če izključite Požarni zid Windows, bosta odjemalec in omrežje lahko bolj izpostavljena
virusom in vsiljivcem.
Pripomočki za konfiguracijo
Lokalni disk
•
Pogon C
Pogon C se uporablja za sistem. Če je prostega manj kot 3 MB prostora pomnilnika, operacijski sistem odjemalca ne more
delovati. Zato vedno zagotovite, da je na voljo dovolj prostora pomnilnika. EWF pomaga pri ohranjanju razpoložljivega
prostora s tem, da preprečuje neposredno zapisovanje na pogon C.
•
Shranjevanje datotek
Odjemalec uporablja določeno kapaciteto pomnilnika Flash. Zato je bolje, da datoteke namesto v odjemalca shranite v
strežnik.
Preslikava omrežnega pogona
Skrbnik mapo lahko preslika na omrežni pogon. Da bi podatke o preslikavi po ponovnem zagonu odjemalca ohranili,
natančno preberite ta navodila.
•
Označite potrditveno polje Ponovna vzpostavitev povezave pri prijavi v pogovornem oknu Preslikaj omrežni pogon.
•
Èe je EWF ali FBWF omogoèen, se spremembe shranijo na disk.
Namestitev MUI (večjezični uporabniški vmesnik)
Program za nastavitev MUI vam pomaga nastaviti jezike za odjemalec WES. Poleg tega lahko tudi izbrišete izvirni jezikovni
paket in s tem sprostite prostor na disku. Če želite spremeniti privzeti jezik, standarde ali oblike zapisa, uporabite Področne
možnosti na nadzorni plošči.
Če želite dodati jezik za odjemalec WES, storite naslednje:
•
Prijavite se kot skrbnik.
•
Èe je EWF ali FBWF omogoèen, ga pred zaèetkom namešèanja onemogoèite.
•
Kliknite Start in Zaženi. V odprto okno vpišite muisetup.exe in kliknite V redu. Prikaže se seznam jezikov, ki jih je
mogoče namestiti (prikazano spodaj). Prijavite se kot skrbnik.
•
Izberite jezik, ki ga želite namestiti, in v meniju Datoteka kliknite Namesti. Namestitev se začne. Prijavite se kot skrbnik.
Namestitev programske opreme
4-1
Izvirni jezikovni paket lahko izbrišete tako, da uporabite možnost Izbriši v meniju Datoteka.
S tem izbrišete samo izvirni jezikovni paket, ne pa tudi nameščene kopije na odjemalcu WES.
Obnovitev sistema
Pregled
Odjemalec WES ima funkcijo obnovitve, ki vam v primeru hude napake omogoča povrnitev shranjenih nastavitev sistema.
Sliko operacijskega sistema, ki deluje normalno, lahko varnostno kopirate v pomnilnik USB ali strežnik PXE. Varnostno
kopirano sliko lahko povrnete v primeru naslednjih težav z odjemalcem:
•
Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko oziroma je le-ta poškodovana
•
Če je računalnik odjemalec nestabilen oziroma je prišlo do težav z gonilnikom naprave
•
Če pride do težav po namestitvi novega programa ali naprave
•
Èe je raèunalnik odjemalec okužen z virusom
•
Če operacijskega sistema Windows Embedded Standard ni mogoče zagnati
Kako obnoviti sistem
•
•
Obnovitev s pomnilnikom USB
Po naslednjem postopku lahko vse potrebne datoteke shranite v pomnilnik USB, računalnik pa zaženete z varnostno
kopiranim sistemom v pomnilniku USB in tako obnovite sistem.
•
Sistemsko formatirajte pomnilnik USB, da ga boste lahko uporabili za zagon.
•
Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev,
ki ga boste pozneje povrnili v pomnilnik USB.
•
Sistem zaženite iz pomnilnika USB.
•
Sistem obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomočka za varnostno
kopiranje/obnovitev v pomnilniku USB.
Obnovitev z omrežnim zagonom
To metodo je mogoèe uporabiti s strežnikom PXE (okolje za izvajanje oddaljenega zagona). Strežnik PXE nudi vmesnik
odjemalca/strežnika na osnovi protokolov TCP/IP, DHCP in TFTP. Skrbniku na oddaljeni lokaciji preko omrežja omogoča
konfiguracijo in zagon operacijskega sistema na odjemalcu.
•
Uporabite strežnik PXE.
•
Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev,
ki ga boste pozneje povrnili v strežnik PXE.
•
Odjemalec zaženite preko omrežja.
•
Sistem preko omrežja obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomočka
za varnostno kopiranje/obnovitev v strežniku PXE.
Namestitev programske opreme
4-1
Veè informacij si lahko ogledate v uporabniškem priroèniku za strežnik PXE.
Namestitev programske opreme
4-1
4-2
Natural Color
Kaj je Natural Color ?
Ta programska oprema, ki deluje samo v izdelkih Samsung, omogoča prilagajanje prikazanih barv v izdelku in izenači barve v
izdelku z barvami na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).
Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in namestite;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Namestitev programske opreme
4-2
4-3
MagicTune
Kaj je MagicTune ?
MagicTune je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva
navodila.
Izdelek lahko prilagajate z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MagicTune.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MagicTune in jo dvokliknite.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MagicTune se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MagicTune™)
Na namestitev programa MagicTune™ lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
OS
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Odstranjevanje programske opreme
MagicTune™ lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs ] (Dodaj ali odstrani programe) v
operacijskem sistemu Windows.
Za odstranitev programa MagicTune™ izvedite naslednje korake.
1. kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) na nadzorni plošči.
3. V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicTune™, tako da je označen.
4. Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko opremo.
5. Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicTune™.
6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.
Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za MagicTune™
obiščite naše spletno mesto. (http://www.samsung.com/)
Namestitev programske opreme
4-3
4-4
MultiScreen
Kaj je MultiScreen ?
Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MultiScreen.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MultiScreen in jo dvokliknite.
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MultiScreen se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MultiScreen)
Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Operacijski sistem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32 bitno
•
Windows 7 32 bitno
Za MultiScreen priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 32 MB pomnilnika
•
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Odstranjevanje programske opreme
Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add or Remove Programs]
(Dodaj ali odstrani programe).
Na seznamu programov izberite MultiScreen in kliknite gumb [Add/Delete] (Dodaj/odstrani).
Namestitev programske opreme
4-4
5
Odpravljanje težav
5-1
Samodiagnoza monitorja
•
S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
•
Če je prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno
povezana, izvedite funkcijo samodiagnoze po spodnjih postopkih.
1. Izklopite izdelek in osebni računalnik.
2. Izključite signalni kabel iz izdelka.
3. Vklopite izdelek.
4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo <Check Signal Cable>.
Če se v tem primeru znova prikaže prazen zaslon, preverite, ali je morda vzrok težave osebni računalnik ali povezava. Izdelek
deluje pravilno.
Odpravljanje težav
5-1
5-2
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center Samsung Electronics.
PRIKAZAN JE PRAZEN ZASLON/IZDELKA NE MOREM VKLOPITI
Je napajalni kabel pravilno priključen?
Preverite stanje povezave napajalnega kabla.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Check Signal Cable>?
Preverite kabel, s katerim sta povezana računalnik in izdelek.
Če se sporočilo prikaže na zaslonu, čeprav je kabel ustrezno
povezan, znova preverite vhodni signal s pritiskom gumba
/SOURCE na izdelku.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Not Optimum Mode>?
To se zgodi, če signal grafične kartice preseže največjo
ločljivost ali frekvenco izdelka.
V tem primeru nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za
izdelek.
Ali je prikazan prazen zaslon in ali indikator LED napajanja
utripa v 1-sekundnih presledkih?
To se zgodi, če se izvaja funkcija varčevanja z energijo.
Če kliknete miško ali pritisnete katero od tipk, se vklopi
zaslon.
SLIKA JE PRESVETLA ALI PRETEMNA.
Prilagodite možnsoti <Brightness> in <Contrast>.
(Oglejte si <Brightness> in <Contrast>.)
Če je funkcija <MagicBright> nastavljena na <Dynamic Contrast>, se lahko svetlost zaslona razlikuje glede na vhodni signal.
MENI ZA PRILAGAJANJE NA ZASLONU (OSD) SE NE PRIKAŽE.
Ali ste preklicali funkcijo prilagajanja zaslona?
Preverite, ali je funkcija < Funkcija zaklepa tipk > izklopljena.
BARVA JE NENAVADNA/PRIKAZANA JE ČRNO-BELA SLIKA
Ali je celoten zaslon prikazan v isti barvi, kot če bi ga gledali
skozi celofan?
Preverite kable, priključene na računalnik.
Grafično kartico znova do konca vstavite v računalnik.
Preverite, ali je možnost <Color Effect> nastavljena na <Off>.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
OBMOČJE PRIKAZA SE NENADOMA POMAKNE NA ROB ALI NA SREDINO
Ali ste zamenjali grafično kartico ali gonilnik?
Pritisnite gumb [AUTO], da zaženete funkcijo samodejne prilagoditve.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala)
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
SLIKE SO NEIZOSTRENE.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala)
Odpravljanje težav
5-2
PRIKAZANE SO 16-BITNE BARVE (16 BARV). BARVE SO SE SPREMENILE, POTEM KO STE ZAMENJALI GRAFIČNO
KARTICO.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Windows XP: znova nastavite barve tako, da izberete Nadzorna plošča→Videz in teme → Zaslon → Nastavitve.
Windows ME/2000: Znova nastavite barve tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon)→ Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev
→ Nastavitve zaslona.
Windows 7: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.)
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte barve v skladu z novim gonilnikom grafične kartice.
KO POVEŽEM MONITOR, SE PRIKAŽE SPOROČILO 'NEZNAN MONITOR, NAJDEN MONITOR PLUG&PLAY (VESA
DDC)'.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
V uporabniškem priročniku grafične kartice preverite, ali so
podrte vse funkcije Plug&Play (VESA DDC).
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
KO ZAŽENEM RAČUNALNIK, SLIŠIM ZVOČNE SIGNALE.
Če zvočni signal slišite pri 3 ali več zagonih računalnika, se obrnite na servis za računalnik.
TEŽAVE Z ZVOKOM
Ni zvoka
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata
na monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici.
Preverite glasnost.
Zvok je prešibak.
Preverite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka,
preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali
v programski opremi.
Odpravljanje težav
5-2
5-3
Pogosta vprašanja
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim frekvenco video signala?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Spremenite frekvenco grafične kartice.
Windows XP: Frekvenco spremenite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon→ Nastavitve →
Dodatno → Monitor in nato spremenite hitrost osveževanja v
nastavitvi Nastavitve monitorja.
Windows ME/2000: Frekvenco spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve) → Advanced (Dodatno) → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Monitor Settings
(Nastavitve monitorja).
Windows Vista: Spremenite frekvenco tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Personalization (Videz in prilagajanje) → Personalization (Prilagajanje) →
Resolution (Ločljivost) → Advanced settings (Dodatne nastavitve) → Monitor in nato spremenite hitrost osveževanja v
možnosti Monitor Settings (Nastavitve monitorja).
Windows 7: spremenite frekvenco tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Nastavitve monitorja.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Odpravljanje težav
5-3
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim ločljivost?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon)→ Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite ločljivost tako, da izberete "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Personalization" (Videz in prilagajanje) → "Personalization"
(Prilagoditev) → "Resolution" (Ločljivost).
Windows 7: spremenite ločljivost tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti zaslona.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?
Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel
(Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in
teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali da jo konfigurirate v nastavitvi
BIOS-a računalnika.
Windows ME/2000: Konfigurirajte jo tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Screen
Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona), ali pa jo
konfigurirajte v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Windows Vista: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika
BIOS SETUP (Nastavitev BIOS-a).
Windows 7: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Spreminjanje ohranjevalnika zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika BIOS SETUP (Nastavitev BIOS-a).
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.)
Odpravljanje težav
5-3
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
IME MODELA
Plošča LCD
Sinhronizacija
Velikost
18,5 palcev (47 cm)
Območje prikaza
409,8 mm (V) x 230,4 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,300 mm (V) x 0,300 mm (N)
Vodoravno
31 ~ 60 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
TC180
16,7 M
Optimalna ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Analogni RGB
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
85,5 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100–240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka
Priključki za signale
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Dimenzije (Š x V x G)/teža
443,4 x 334,8 x 197,0 mm / 5,1 Kg
Pritrjevalna podloga
100 mm x 100 mm
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Ta naprava je digitalna oprema razreda B.
Dodatne informacije
6-1
6-2
Funkcija varčevanja z energijo
Ta izdelek je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo za samodejen izklop zaslona, ko izdelek ni uporabljen toliko časa, kot je
predhodno določeno, s čimer se zmanjša poraba energije. Če se izdelek preklopi v način varčevanja z energijo, se spremeni
barva indikatorja LED napajanja, kar pomeni, da je izdelek v načinu varčevanja z energijo. Ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo, napajanje ni izklopljeno in zaslon lahko znova vklopite s pritiskom katere koli tipke ali klikom miške. Funkcija varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
(STIKALO ZA NAPAJANJE
IZKLOPLJENO)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
30 W
Manj kot 2,7 W
0W
•
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
•
Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od navedene, če se spremeni stanje sistema ali njegove nastavitve.
Dodatne informacije
6-2
6-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-3
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111 - SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30) 210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010- SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
6-3
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
Dodatne informacije
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
Dodatne informacije
1 800 588 889
http://www.samsung.com
6-3
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
6-4
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatne informacije
6-4
Download PDF

advertising