Samsung 55'' LED Videowall Display UD55C-B Navodila

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung 55'' LED Videowall Display UD55C-B Navodila | Manualzz
ZASLON VELIKEGA FORMATA
Uporabniški priročnik
UD46C-B
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije
pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave delovanja.
BN46-00331A-01
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
5
Varnostni ukrepi
6
Simboli6
Čiščenje6
Shranjevanje7
Elektrika in varnost
7
Namestitev8
Delovanje10
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom 13
Priprave
Preverjanje vsebine
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
14
14
15
Deli17
Komplet zunanjega tipala
17
Zadnja stran
19
Daljinski upravljalnik
21
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj posebej) 24
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)25
Kot nagiba in sukanje
25
Prezračevanje25
Mere26
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 27
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
27
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)28
Daljinski upravljalnik
29
Povezava kablov
29
Povezava32
Kode nadzora
33
Povezava z zvočnim sistemom
49
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj
ločeno)50
MagicInfo50
Input
Source List53
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
40
40
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
41
41
42
42
43
Spreminjanje ločljivosti
44
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP 44
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista 44
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7 45
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8 45
Povezava zunanjega monitorja
46
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
Povezava s komponentnim kablom
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
46
46
47
47
48
PIP54
PIP54
Source55
Size56
Position56
Transparency57
Edit Name57
Source AutoSwitch Settings58
Source AutoSwitch58
Primary Source Recovery58
Primary Source59
Secondary Source59
Picture
Mode60
Custom61
Color Tone62
2
Kazalo
Color Control62
HDMI Black Level72
Holiday Management80
Color Temp.63
Film Mode72
Menu Transparency81
Image Lock63
PIP Picture73
Auto Adjustment64
Dynamic Contrast73
Safety Lock81
Change PIN81
Lock81
Signal Balance64
Signal Balance64
Signal Control64
Lamp Control74
Picture Reset74
Size65
HDMI Black Level65
PIP Picture66
Dynamic Contrast66
Lamp Control67
Picture Reset67
Sound
Mode75
Custom76
Auto Volume76
SRS TS XT77
Sound Select77
Picture
Sound Reset78
Color Tone70
Color Temp.70
Size71
Digital NR71
Video Wall82
Video Wall82
Format83
Horizontal83
Vertical84
Screen Position84
Safety Screen85
Pixel Shift85
Timer86
Bar86
Eraser87
Pixel87
Side Gray88
Resolution Select88
Mode68
Custom69
Energy Saving82
Power On Adjustment89
Setup
Language79
Time80
Clock Set80
Sleep Timer80
Timer1 / Timer2 / Timer380
OSD Rotation89
Advanced Settings90
Temperature90
Auto Power90
Button Lock91
User Auto Color91
Standby Control92
3
Kazalo
Lamp Schedule92
OSD Display93
Software Upgrade94
Upravljanje skupin
Upravljanje razporedov
Navodila za odpravljanje težav
127
129
131
Setup Reset95
Reset All95
Uporaba MDC
Multi Control96
Namestitev in odstranitev programa MDC 97
Namestitev97
Odstranitev97
Kaj je MDC?
98
Povezovanje z MDC
98
Upravljanje povezav
101
User Login102
Auto Set ID103
Kloniranje104
Znova izvedi ukaz
105
Kako začnete uporabljati MDC
106
Postavitev osnovnega zaslona
107
Meniji107
Prilagoditev zaslona
109
Dodatne funkcije
112
Prilagoditev zvoka
114
Nastavitev sistema
114
Nastavitve orodij
123
Druge funkcije
126
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
133
Preskušanje izdelka
133
Preverjanje ločljivosti in frekvence
133
Preverite naslednje.
134
Vprašanja in odgovori
Drugo153
Pravilno odlaganje
154
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
154
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 154
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
155
Optimalna kakovost slike
155
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
156
Licenca158
Terminologija159
137
Specifikacije
Splošno139
Varčevanje z energijo
142
Prednastavljeni časovni načini
143
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
145
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)153
Ni napaka na izdelku
153
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 153
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2013 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
5
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
6
Shranjevanje
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
Elektrika in varnost
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
!
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
7
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
8
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na
primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo
delovanje.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
9
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte monitorja.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
11
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
12
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
Izdelka ne postavljajte, kot je prikazano na sliki.
•• Zaslon se lahko hitro poškoduje.
Položite ga, kot je prikazano na sliki
•• lahko s pomočjo embalaže.
!
Pri premikanju izdelka uporabite ročaje na hrbtni strani.
!
Izdelka ne prijemajte na 15 mm sprednje strani.
13
Poglavje 02
Priprave
Preverjanje vsebine
2
S pomočjo utorov na škatli dvignite in odstranite zgornji del škatle.
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
Odstranjevanje embalaže
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1
Odstranite črno napravo za zaklepanje na dnu škatle.
1
2
3
――Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
4
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
14
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Videz komponent in elementov, ki so
na prodaj posebej, se lahko razlikuje od
prikazane slike.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
CD s programsko opremo
MagicInfo Lite Edition
Napajalni kabel
Kabel D-SUB (str.41)
(ni na voljo povsod)
-
+
-
-- Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti
stojalo, ga lahko kupite posebej.
+
Baterije (str.22)
Daljinski upravljalnik (str.21)
(ni na voljo povsod)
Wall-mount Fixed Bracket Kit
15
Predmeti, ki so naprodaj posebej
-- Naslednje elemente lahko kupite pri
najbližjem trgovcu.
Komplet za pritrditev na steno
Stojalo
Stereo kabel RS232C (str.98)
Kabel DVI (str.42)
Kabel HDMI-DVI (str.42)
Kabel HDMI (str.43)
Video kabel (str.46)
Stereo kabel
Komponentni kabel (str.47)
Stereo kabel RCA (str.49)
Kabel RCA (str.46)
AV/komponentni vmesnik
(str.46)
Zvočni vmesnik (str.46)
Kabel LAN (str.99)
Omrežni sprejemnik (str.50)
Kabel DP-DVI
16
Deli
Ime
Opis
Senzor daljinskega upravljalnika
ovir.
Komplet zunanjega tipala
――Komplet zunanjih senzorjev vsebuje senzor daljinskega upravljalnika, senzor
svetlosti in funkcijske tipke. Če boste zaslon namestili na steno, lahko komplet
zunanjih senzorjev namestite na rob zaslona.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
――Poskrbite, da med daljinskim senzorjem in daljinskim upravljalnikom ne bo
Senzor svetlobe
Samodejno zazna intenzivnost svetlosti okolice izbranega zaslona in prilagodi
svetlost tega zaslona.
Indikator napajanja
Med delovanjem ne sveti, v načinu varčevanja z energijo pa utripa zeleno.
Gumb SOURCE
Za preklop iz načina računalnika v način videa.
Omogoča izbor vira signala, na katerega je priključena zunanja naprava.
Gumb POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
17
Pritrditev kompleta zunanjih senzorjev na rob
――Ta komplet zunanjega tipala lahko z dvostranskim lepilnim trakom pričvrstite kamor koli na zaslon.
――Komplet zunanjega tipala lahko pročvrstite tudi na steno blizu zaslona.
――Če zaslon nima plastičnih ali kovinskih robov, kompleta zunanjega tipala ne namestite na zaslon. Zaslon se lahko poškoduje.
18
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
CONTROL IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in posreduje
signal prek vrat LOOP OUT.
RJ45 MDC
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
RS232C IN
Povezava z MDC s kablom RS232C
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
CONTROL IN
IR OUT
Opis
RS232C OUT
RJ45 MDC
RS232C IN
RS232C OUT
PC AUDIO
IN
OUT
AV /
COMPONENT IN
PC AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
PC AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
AV / COMPONENT IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo prek vmesnika za komponente/AV.
D-SUB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
DVI OUT (LOOPOUT)
Omogoča povezavo z drugim izdelkom s kablom DVI.
DVI IN (MagicInfo)
Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali DP-DVI.
ON
D-SUB IN
DVI IN
(MagicInfo)
POWER
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DVI OUT
(LOOPOUT)
19
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
20
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Prilagodite glasnost.
Izberite priključeno izvorno napravo.
2
5
8
0
Izklopi izdelek.
3
6
V meni na zaslonu vnesite geslo ali zamenjajte
kanal.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
9
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
CONTENT
(HOME)
VOL
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
CH
MENU
BLANK
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
21
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Na zaslonu prikaže informacije.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Aktivira označen menijski element.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MAGICINFO
3D
LOCK
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI ali
HDMI..
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Gumb za zagon MagicInfo Quick.
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če
je povezan omrežni sprejemnik.
Ta gumb je onemogočen za izdelke, ki ne
podpirajo funkcije MagicInfo.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
22
Prilagajanje prikaza na zaslonu (OSD) z daljinskim upravljalnikom
Opis
1
Odprite meni na zaslonu.
2
Izberite Input, Picture, Sound, Setup ali Multi Control
na prikazanem meniju OSD.
7m ~ 10m
Gumbi
Sprejemni doseg daljinskega upravljalnika
3
4
30˚
30˚
Poljubno spremenite nastavitve.
Končajte nastavitev.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in
desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
5
Zaprite meni na zaslonu (OSD).
23
Priključitev kabla za IR stereo (naprodaj
posebej)
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
1
IR OUT
2
CONTROL IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata [IR OUT] na izdelku in vrata
[CONTROL IN] na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
prejela oba prikazovalna izdelka:
in .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
, bosta
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov s kompletom
zunanjega senzorja (naprodaj posebej)
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
(s katerim
je povezan komplet zunanjega senzorja), bosta prejela oba prikazovalna
izdelka:
in .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
24
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
――Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
-- Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
-- Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
-- Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Kot nagiba in sukanje
15 ˚
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED
usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
25
Slika 1,3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1,2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm(palcev)
Ime modela
5
1
UD46C-B
1
1023.7
1 2
1018.3
23
572.9
34
578.3
45
95.5
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
2
4
3
26
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
27
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm(palcev)
Ime modela
UD46C-B
Luknje za vijake po
standardu VESA (A *
B) v milimetrih
600
Običajni vijak
400
Količina
M8, L12~16
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
28
Daljinski upravljalnik
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
29
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub
•• Dodelitev pinov
Kabel: Navzkrižni kabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
--------
3
Gnd
Ženski
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
30
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45 MDC
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
31
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
32
Kode nadzora
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Npr. vklop in ID = 0.
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Vrsta ukaza
Ukaz
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
Ukaz
Št.
Glava
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejne prilagoditve
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
33
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
34
Nadzor vhoda
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0 x 25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
•• Ack
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 14
"Input Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
35
Zaslon
•• Ack
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 18
"Screen Mode"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina podatkov
•• Nak
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
0
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Screen Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
36
Nadzor velikosti zaslona
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
Kontrolna
vsota
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
0
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen Size"
Kontrolna
vsota
•• Nak
0 x AA
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'N'
r-CMD
0 x 19
Vrednost 1
"ERR"
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
37
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
Nadzor načina video stene
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
•• Ack
0 x AA
Ukaz
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0 x 3D
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
"Auto
Adjustment"
0 x AA
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 3D
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Vrednost 1
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
0: Natural
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
"ERR"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
38
Varnostni zaklep
•• Nak
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOP
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
39
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje.
Na ta izdelek lahko priključite osebne računalnike, videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
40
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
D-SUB IN
PC AUDIO IN
41
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
DVI IN (MagicInfo)
PC AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za Edit Name
izberite DVI PC, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v
računalniku.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
PC AUDIO IN
42
Povezava s kablom HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
Spreminjanje ločljivosti
――Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
――Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Odprite Nadzorna plošča
Osebne nastavitve
Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
44
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8
Odprite Nastavitve
Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
45
Povezava zunanjega monitorja
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
DVI OUT (LOOPOUT)
PC AUDIO IN
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
SOURCE.
AV / COMPONENT IN
PC AUDIO IN
46
Povezava s komponentnim kablom
AV / COMPONENT IN
PC AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla
HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata
na izdelku in video napravi.
Ko s kablom HDMI-DVI povezujete video napravo z izdelkom, za Edit Name
izberite DVI Devices, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin,
shranjenih v video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
PC AUDIO IN
47
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do
1080p)
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno
napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete
zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI,
uporabite kabel HDMI/DVI in avdio kable.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AV Device
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico
načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo
prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte
izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je
različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne
bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
48
Povezava z zvočnim sistemom
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
PC AUDIO OUT
49
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj ločeno)
――Za podrobnosti o priključitvi omrežnega sprejemnika glejte priročnik za omrežni sprejemnik, ki ste ga prejeli ob nakupu.
MagicInfo
Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj posebej).
――Če želite spremeniti nastavitve funkcije MagicInfo, na namizju "zaženite MagicinfoSetupWizard".
――Za podrobnosti o uporabi funkcije MagicInfo si oglejte DVD, ki je priložen omrežnemu sprejemniku.
――Informacije v tem poglavju se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Pri morebitnih težavah zaradi namestitve drugega operacijskega sistema od tistega, ki je priložen omrežnemu sprejemniku, obnovitve prejšnje različice operacijskega
sistema ali namestitve programske opreme, ki ni združljiva s priloženim operacijskim sistemom, ne boste upravičeni do tehnične podpore in boste morali plačati za obisk
serviserja. Prav tako ne boste upravičeni do zamenjave izdelka ali vračila kupnine.
Odpiranje načina MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
1
Ko namestite in priklopite omrežni sprejemnik (na prodaj ločeno) v izdelek, ga vklopite.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite MagicInfo.
3
Izberite privzeto aplikacijo, ki se bo zagnala s funkcijo MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
50
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
4
Vnesite podatke o naslovu IP.
5
Izberite jezik. (Privzeti jezik je angleščina.)
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
51
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izberite način prikaza.
7
Znova preverite izbrane nastavitve.
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, dvakrat kliknite ikono MagicInfo na namizju. V spodnjem desnem kotu zaslona se bo
Setup Information
1. Application :
prikazala ikona.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
52
Poglavje 04
Input
Source List
MENU m :Input
T
Uporabite za izbiro možnosti PC, HDMI ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom LCD.
Uporabite za izbiro želenega zaslona.
Source List
ENTER
Source List
PC
DVI
AV
Component
HDMI1
HDMI2
MagicInfo
Move
PC
2
DVI
To je deaktivirano, če je nameščen omrežni sprejemnik.
:---:---:---:---:---:---:----
Enter
1
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj
posebej).
3
AV
4
Component
5
HDMI1
6
HDMI2
7
MagicInfo
To je aktivirano, če je povezan omrežni sprejemnik.
53
PIP
PIP
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
Off
:On
►
:PC
On
:
:
:Medium
Enter
Return
Za nastavitev možnosti PIP Screen Off/On.
•• Off / On
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če zaslon LCD preklopite na zunanji vir, se funkcija PIP izklopi.
――Če izberete
,
,
v Size, možnosti Position in Transparency ne bosta aktivirani.
――Funkcija PIP ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
――Ko so na zaslon LCD priključene zunanje naprave AV, kot so na primer videorekorderji ali predvajalniki DVD, vam možnost PIP omogoča ogled video posnetkov s teh
naprav v majhnih oknih, vezanih na video signal računalnika.
54
Source
Izbira vhodnega vira za PIP.
Brez omrežnega sprejemnika
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
Glavna slika
:On
:HDMI
DVI 1
:AV
AV
:---HDMI 1
:투명하게
HDMI 2
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Podslika
PC
DVI, AV, HDMI1, HDMI2
DVI
PC
AV
PC
HDMI1
PC
HDMI2
PC
Z omrežnim sprejemnikom
Glavna slika
Podslika
PC
AV, HDMI1, HDMI2
AV
PC
HDMI1
PC
HDMI2
PC
MagicInfo (Omrežni sprejemnik)
PC, AV, Component
――Možnost PIP je onemogočena, če osnovni zaslon ne sprejema signala.
55
Size
Sprememba velikosti okna PIP.
――Picture > Size se spremeni v 16:9, če možnost PIP nastavite na On.
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Position
Sprememba položaja okna PIP.
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
56
Transparency
Nastavitev prosojnosti oken PIP.
•• High
•• Medium
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
•• Low
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
High
Medium
Low
Opaque
Enter
•• Opaque
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Edit Name
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR /
PC / DVI PC / DVI Devices
――Katere naprave so prikazane, je odvisno od načina zunanjega vhoda.
Edit Name
PC
DVI
AV
Component
HDMI1
HDMI2
:---:---:---:---:---:----
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Če PC priključite na vrata HDMI, nastavite Edit Name na PC. V drugih primerih nastavite Edit Name na AV. Ker so 640 x 480,
720p (1280 x 720), in 1080p (1920 x 1080) običajni signali za AV in PC, nastavite Edit Name glede na vhodni signal.
――Meni Picture se spremeni glede na vhodni signal in Edit Name.
Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI (istočasno ne podpira avdia in videa), avdio vrata povežite z ločenim
avdio kablom.
Za predvajanje avdia in videa iz povezanega računalnika nastavite Edit Name na DVI PC.
Za predvajanje avdia in videa iz povezane naprave AV nastavite Edit Name na DVI Devices.
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
57
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Če je za Source AutoSwitch izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Source AutoSwitch Settings
: On
Off
Source AutoSwitch
On
: On
Primary Source Recovery
Primary Source
: DVI
Secondary Source
: PC
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Možnost Source AutoSwitch Settings je onemogočena, če je možnost PIP nastavljena na
On.
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila izbira možnosti Primary Source.Izbira možnosti Secondary
Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira. Če zaslon ne bo uspel prepoznati primarnega in
sekundarnega vira, bo znova izvedel iskanje. Če ne bo uspel najti nobenega aktivnega video signala, se bo prikazalo sporočilo,
da ni vhodnega signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
•• Off / On
――Izbira možnosti Source AutoSwitch in funkcija PIP: Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On, funkcija
PIP ne bo delovala. Če želite, da funkcija PIP deluje, morate izbiro možnosti Source AutoSwitch nastaviti na Off.
――Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On in/ali možnost Primary Source Recovery nastavljena na On,
se izklopi način zaslona za varčevanje z energijo.
――Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, sta na voljo samo izbiri možnosti Primary Source in
Secondary Source, ki sta zamenljivi med seboj in ju je mogoče izbrati. Oglejte si PIP > Source za informacij o signalih, ki so
združljivi s posameznim primarnim vhodnim virom.
Primary Source Recovery
Source AutoSwitch Settings
: On
Source AutoSwitch
: On
Off
Primary Source Recovery
On
:
Primary Source
Secondary Source
: PC
Move
Enter
Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, bo zaslon aktiven video signal iskal samo v izbranih video virih
Primary Source in Secondary Source.
Če bo našel aktiven video signal, bo izbrana možnost Primary Source. Če video signala ne bo uspel najti, bo izbrana možnost
Secondary Source. Če v možnosti Secondary Source znova ne bo mogoče najti video signala, se bo prikazalo sporočilo, da ni
vhodnega signala.
•• Off / On
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Primary Source Recovery
:
Primary Source
: DVI
Secondary Source
Move
Enter
: On
: On
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
Source AutoSwitch Settings
: On
Source AutoSwitch
: On
Primary Source Recovery
: PC
Primary Source
:
Secondary Source
DVI
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
59
Poglavje 05
Picture
način PC / DVI / MagicInfo
Mode
MENU m :Picture
T
Mode
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Information", "Advertisement" in "Custom").
ENTER
•• Information
Priporočljivo za posredovanje natančnih informacij (npr. javnih informacij).
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Control
Color Temp.
Image Lock
Auto Adjustment
Information
:사용자
조정
Advertisement
:---Custom
•• Advertisement
Priporočljivo za prikazovanje oglasov (npr. videov ali oglasov v zaprtih ali na prostem).
•• Custom
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
▶
More
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
――Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost Mode preklopi v način Custom.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Gamma
Move
Contrast
90
90
50
: Natural
Mode1
Mode2
Mode3
Enter
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Sharpness
Nastavitev ostrine.
Gamma
Prilagoditev svetlosti srednjega razpona (gama) slike.
•• Natural
•• Mode1
Nastavitev svetlejše slike kot z možnostjo Natural.
•• Mode2
Nastavitev temnejše slike kot z možnostjo Mode1.
•• Mode3
Povečanje kontrasta med temnimi in svetlimi barvami.
61
Color Tone
Spreminjanje barvnih tonov.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
•• Off / Cool / Normal / Warm / Custom
――Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color Temp. onemogočena.
――Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Control
Color Temp.
Image Lock
Auto Adjustment
: Custom
: 16:9
Off
Cool
Normal
: 16:9
Warm
: 동작
: 일반
Custom
▶
More
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Color Control
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
•• Red / Green / Blue
Color Control
50
50
50
Red
Green
Blue
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
Color Temp.
Color Temp. je merilo 'toplote' barv slike.
――Funkcija je omogočena, če je možnost Mode nastavljena na Custom ter možnosti Dynamic Contrast in Color Tone na Off.
Color Temp.
10000K
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Image Lock
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki
povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo
in nato znova Natančno.
Image Lock
2200
55
▶
Coarse
Fine
Position
•• Coarse
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem
za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.
•• Fine
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco
(hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
•• Position
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo samo v načinu PC-ja.
63
Auto Adjustment
i
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo.
Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
Auto Adjustment
Please wait.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo samo v načinu PC-ja.
Signal Balance
Signal Balance
Za nastavitev možnosti ravnovesja signalov na On ali Off.
Signal Balance
Signal Balance
Signal Control
Signal Control
:사용자
조정
Off
On
――Na voljo, če je možnost Signal Control nastavljena na On.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset / G-Offset / B-Offset
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Size
Možnost Size lahko preklopite.
•• 16:9 / 4:3 / Original Ratio
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Picture Reset
Move
: 16:9
4:3
: 일반
Original Ratio
: Off
: 100
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
HDMI Black Level
Če je naprava s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB povezana s kablom HDMI ali DVI, se lahko poslabša kakovost slike na
zaslonu, na primer zviša se raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd., kar je odvisno od povezane zunanje naprave. V
tem primeru prilagodite kakovost slike na napravi tako, da konfigurirate možnost HDMI Black Level.
•• Normal / Low
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Picture Reset
Move
: 16:9
: Normal
Low
: Off
: 100
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
――Razpoložljivi načini: PIP On
•• Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
PIP Picture
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
100
45
76
60
R 50
G 50
•• Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
•• Sharpness
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
•• Color
Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.
――Vhod PIP deluje samo v načinih AV, HDMI1 in HDMI2.
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Dynamic Contrast
•• Tint
Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.
――Vhod PIP deluje samo v načinih AV, HDMI1 in HDMI2.
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari optimalen kontrast.
•• Off / On
――Ta funkcija je onemogočena, če je možnost PIP ali Energy Saving nastavljena na On.
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Picture Reset
Move
: 16:9
: Normal
: 해제
Off
: 100
On
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Lamp Control
100
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Picture Reset
i
Ponastavi nastavitve zaslona.
Reset picture settings?
Yes
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
67
Poglavje 06
Picture
način AV / HDMI / TV / Component
Mode
MENU m :Picture
T
Mode
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic", "Standard", "Movie" in "Custom").
ENTER
•• Dynamic
Picture
•• Movie
Dynamic
: 16:9
Standard
Movie
: 16:9
Custom
•• Custom
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
: 16:9
: On
: Normal
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
•• Standard
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
68
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Contrast
Custom
50
50
50
50
R 50
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
G 50
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
Move
Enter
Return
Prilagoditev ostrine slike.
Color
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prilagoditev barve slike.
Tint
zaslon obarva z naravnimi toni.
――Drsnik Tint se prikaže le, če je za vir signala izbrano AV, Component, HDMI1 ali HDMI2.
69
Color Tone
Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
•• Off / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
――Če možnost Color Tone nastavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ali Warm2, je funkcija Color Temp. onemogočena.
――Če spremenite nastavitev v meniju Color Tone, se način zaslona preklopi na Custom.
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
▶
More
Move
: Custom
: 16:9
Off
Cool2
Cool1
: 16:9
Normal
: 동작
: 일반
Warm1
Warm2
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Color Temp.
Color Temp.
Color Temp. je merilo 'toplote' barv slike.
――Funkcija je omogočena, če je možnost Mode nastavljena na Custom ter možnosti Dynamic Contrast in Color Tone na Off.
10000K
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
70
Size
Možnost Size lahko preklopite.
•• 16:9
Sliko nastavi na način širokega prikaza 16:9.
•• Zoom1
Poveča sliko na zaslonu.
Size
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Screen Fit
Custom
▶
▶
•• Zoom2
večja povečava slike na zaslonu kot Zoom1.
▶
▶
•• 4:3
Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
•• Screen Fit
Prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i in 1080p.
Move
Enter
Return
•• Custom
Spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Digital NR
Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.
•• Off / On
――Funkcija Digital NR ni na voljo pri vseh ločljivostih.
Picture
: Custom
: Normal
: 16:9
: Off
: On
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
71
HDMI Black Level
Če je naprava s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB povezana s kablom HDMI ali DVI, se lahko poslabša kakovost slike na
zaslonu, na primer zviša se raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd., kar je odvisno od povezane zunanje naprave. V
tem primeru prilagodite kakovost slike na napravi tako, da konfigurirate možnost HDMI Black Level.
•• Normal / Low
――Pri uporabi možnosti časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinu HDMI in DTV, je aktivirana
možnost HDMI Black Level.
Picture
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
Move
: Custom
: Normal
: 16:9
: On
: Normal
Low
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Film Mode
Način Film Mode se uporablja za umerjanje nenaravne slike pri prikazovanju filma (24 sličic) na televizorju (30 sličic).
Če je ta način omogočen, so lahko premaknjeni podnapisi videti poškodovani.
――V načinu HDMI je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven pa ni.
•• Off / On
Picture
More
Film Mode
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Picture Reset
Move
:해제
Off
On
:Off
:100
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
72
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
•• Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
•• Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
PIP Picture
50
50
50
Contrast
Brightness
Sharpness
Move
Enter
•• Sharpness
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari optimalen kontrast.
•• Off / On
――Ta funkcija je onemogočena, če je možnost PIP ali Energy Saving nastavljena na On.
Picture
More
Film Mode
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Picture Reset
Move
:Off
: Off
:100
On
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
73
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
――Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Lamp Control
100
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Picture Reset
i
Ponastavi nastavitve zaslona.
Reset picture settings?
Yes
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
74
Poglavje 07
Sound
Mode
MENU m :Sound
T
Mode
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
ENTER
•• Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Sound Reset
Move
Standard
: 사용자
조정
Music
Movie
: 표준
: Speech
Custom
: 주화면
•• Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
•• Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
•• Speech
Možnost Speech izberite, ko gledate oddaje, ki večinoma temeljijo na dialogu (npr. novice).
Enter
Return
•• Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
――Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
――Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Custom
Bass
Treble
Balance
Bass
50
50
R 50
L 50
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
Poudari visokofrekvenčni zvok.
Move
Enter
Return
Balance
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Auto Volume
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
•• Off / On
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Sound Reset
Move
: Custom
Off
: 표준
: On
: Main
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
76
SRS TS XT
Image Lock je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh zvočnikov. TruSurround XT
proizvaja odličen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov
televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.
•• Off / On
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Sound Reset
Move
: Custom
: Off
: Off
: On
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Sound Select
Omogočanje predvajanja zvoka za primarni ali sekundarni zaslon v načinu PIP.
――Na voljo, če je možnost PIP nastavljena na On.
•• Main / Sub
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Sound Reset
Move
: Custom
: Off
: Off
:면
Main
Sub
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Sound Reset
i
Yes
Ponastavi nastavitve zvoka.
Reset sound settings?
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
78
Poglavje 08
Setup
Language
MENU m :
Setup
T
Language
ENTER
Izberete lahko enega od 14 jezikov.
――Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo v računalniku.
Setup
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
▶
More
Move
English
: 한국어
Deutsch
Español
: 투명하게
Français
Italiano
: 해제
Svenska
Русский
Português
Enter
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Time
Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: Clock Set, Sleep Timer, Timer in Holiday Management.
Clock Set
Time
Clock Set
Sleep Timer
Timer1
Timer2
Timer3
Holiday Management
Nastavitev trenutnega časa.
10:04 am ▶
: Off ▶
: Off ▶
: Off ▶
: Off ▶
▶
Sleep Timer
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
•• Off / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Timer1 / Timer2 / Timer3
Zaslon LCD lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ali izklopi ob določenem času.
――Omogočeno samo, če je ura nastavljena v meniju Clock Set.
――V možnosti Manual lahko izberete dan v tednu.
――Holiday : če izberete Apply, časovnik ni na voljo za praznike; če izberete Don't Apply, je časovnik na voljo za praznike.
Holiday Management
•• Add
Za registriranje praznikov.
•• Delete Selected
Za brisanje izbranih praznikov.
――Omogočeno samo, če so izbrani registrirani prazniki.
――Izbrati in izbrisati je mogoče več kot en praznik.
•• Delete All
Izbrišete lahko vse registrirane praznike.
80
Menu Transparency
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
•• High / Medium / Low / Opaque
Setup
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
: English
High
: 투명하게
Medium
Low
: 해제
Opaque
▶
More
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Safety Lock
Change PIN
Geslo je mogoče spremeniti.
Safety Lock
Change PIN
Lock
▶
▶
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".
――Če ste pozabili geslo, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumbe INFO
EXIT
MUTE in tako geslo ponastavite na
"0000."
Lock
To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi ne morejo spremeniti.
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
Energy Saving
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
•• Off / On
Setup
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
: English
: High
: 해제
Off
On
▶
More
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Video Wall
Video Wall
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali pa vsi zasloni
prikazujejo isto sliko.
Video Wall
Video Wall : On ▶
: Full ▶
Format
Horizontal : 1 ▶
▶
Vertical : 1 ▶
Screen Position
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
――Če se izvaja funkcija Video Wall, funkcije Size niso na voljo.
――Onemogočeno, če je za PIP izbrano On.
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
•• Off / On
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
82
Format
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
•• Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
Video Wall
Video Wall : On ▶
: Full ▶
Format
Horizontal : 1 ▶
▶
Vertical : 1 ▶
Screen Position
Move
Enter
•• Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Horizontal
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Petnajst nastavitev: 1~15.
――Če je možnost Vertical nastavljena na 15, je največja vrednost za Horizontal 6.
Video Wall
Video Wall : On : Full Format
Horizontal : 1 Vertical : 1 Screen Position
Move
Enter
▶
▶
▶
▶
▶
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
83
Vertical
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Petnajst nastavitev: 1~15.
――Če je možnost Horizontal nastavljena na 15, je največja vrednost za Vertical 6.
Video Wall
Video Wall : On ▶
: Full ▶
Format
Horizontal : 1 ▶
▶
Vertical : 1 ▶
Screen Position
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Screen Position
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno razporeditvijo.
•• Izberite način v možnosti Screen Position.
Screen Position
•• Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•• Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
•• Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov.
――Če so povezani več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite ločljivost XGA (1024 x 768) ali višjo, da ne pride do
poslabšanja slike.
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
Safety Screen
Pixel Shift
Pixel Shift
Pixel Shift
Pixel Shift : On : 4 Horizontal
Vertical : 4 : 4 min Time ▶
▶
▶
▶
Če želite preprečiti vžganost zakasnelih slik na zaslonu, lahko s to funkcijo nastavite, da se slikovne pike na zaslonu LCD
premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
•• Off / On
Horizontal
Nastavi, koliko slikovnih pik se pomika vodoravno na zaslonu.
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical
Nastavi, koliko slikovnih pik se pomika navpično na zaslonu.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Time
Nastavite ustrezen čas za vodoravni ali navpični premik.
85
Timer
Timer
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona. Če zaženete postopek izbrisa morebitnih preostalih slik, se postopek
izvaja določen čas in se nato samodejno dokonča.
Timer
Timer : On ▶
: Bar
▶
Mode
▶
Period : 4 Hour
▶
: 4 sec
Time •• Off / On
Mode
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
•• Bar / Eraser / Pixel
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Period
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za posamezen način, ki ste ga nastavili v Timer.
Čas
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
Bar
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne in bele navpične vrstice.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
Eraser
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Pixel
Funkcija prepreči zakasnelo sliko, do katere pride pri premikanju velikega številka slikovnih pik na zaslonu.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Side Gray
Izberite svetlost sive barve za ozadje zaslona.
•• Off / Light / Dark
Safety Screen
Pixel Shift
Timer
Bar
Eraser
Pixel
Side Gray
Move
: Off
Light
Dark
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Resolution Select
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360
x 768 @ 60Hz ali 1366 x 768 @ 60Hz ni pravilno prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno
ločljivostjo prikažete na zaslonu.
――Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768
Setup
@ 60Hz ali 1366 x 768 @ 60Hz.
•• Off / 1024 X 768 / 1280 X 768 / 1360 X 768 / 1366 X 768
▶
More
Resolution Select
Power On Adjustment
OSD Rotation
Advanced Settings
Setup Reset
Reset All
: 가로
Off
1024 X 768
1280 :X가로
768
1360 X 768
1366 X 768
S/N : -----------------Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu PC.
88
Power On Adjustment
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
――za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.
Power On Adjustment
Power On Adjustment :
0
Adjust
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
OSD Rotation
Sukanje prikaza na zaslonu
•• Landscape / Portrait
Setup
▶
More
Resolution Select
Power On Adjustment
OSD Rotation
Advanced Settings
Setup Reset
Reset All
: Off
: Landscape
Portrait
S/N : -----------------Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
Advanced Settings
Temperature
Konfigurira nastavitev funkcije temperature, ki zaznava notranjo temperaturo za zaščito izdelka.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
: Off
: Off
: Auto
Enter
Temperature Control
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zazna notranjo temperaturo izdelka in določi želeno temperaturo.
Izdelek je privzeto nastavljen na 77 C.
――Če temperatura preseže določeno vrednost, slika potemni in izdelek se samodejno izklopi, da se prepreči pregretje.
――Izdelek je najbolje uporabljati pri temperaturi 75–80 C (glede na okoljsko temperaturo 40 C).
Za podrobnosti o delovnih razmerah si oglejte "Specifikacije" v tem dokumentu.
Current Temperature
Prikaz trenutne temperature izdelka.
Auto Power
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
Za omogočanje ali onemogočanje možnosti Auto Power izdelka.
•• Off / On
――Če je možnost Auto Power nastavljena na On, se bo izdelek samodejno vklopil takoj, ko bo priklopljen na napajanje.
: Off
: On
: Auto
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
90
Button Lock
Za zaklepanje ali odklepanje gumbov na izdelku, ki se uporabljajo za upravljanje monitorja.
•• Off / On
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
: Off
: Off
On
: Auto
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
User Auto Color
•• Auto Color
Samodejno prilagajanje barv.
User Auto Color
――Omogočeno samo v načinu PC.
Auto Color
Reset
Move
•• Reset
Ponastavitev nastavitev barv.
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
91
Standby Control
Nastavitev načina v pripravljenosti, ki se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
•• Off
Če ni zaznan noben vhodni signal, se prikaže sporočilo No Signal.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
•• On
Način varčevanja z energijo se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
: Off
: Off
•• Auto
Če ni zaznan noben vhodni signal:
Off
: 자동설정
On
Auto
Enter
――se bo vklopil način varčevanja z energijo, če je povezana zunanja naprava.
――če ni povezana nobena zunanja naprava, se bo prikazalo sporočilo No Signal.
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Lamp Schedule
Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.
Lamp Schedule
Lamp Schedule
Hour
: On
▶
Minute am/pm Lamp
Schedule 1
12
00
am
100
Schedule 2
12
00
am
100
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
92
OSD Display
Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.
Source OSD
OSD Display
Source OSD : On ▶
Not Optimum Mode OSD : On ▶
: On ▶
No Signal OSD : On ▶
MDC OSD •• Off / On
Not Optimum Mode OSD
•• Off / On
No Signal OSD
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
MDC OSD
•• Off / On
93
Software Upgrade
Izvedba nadgradnje programske opreme.
1
Izdelek povežite z računalnikom prek digitalnega signala, kot sta DVI in HDMI. Kliknite slikovno datoteko BMP, pretvorjeno
iz kode programske opreme. Na zaslonu izdelka se bo prikazala spodnja slika.
2
Ko je na zaslonu prikazana slika BMP, v katero je bila pretvorjena koda programske opreme, izberite Software Upgrade.
3
Če je zaznana novejša različica programske opreme, kot je trenutna, se bo prikazalo sporočilo z vprašanjem, ali želite
nadgraditi trenutno programsko opremo. Če izberete Yes, se izvede nadgradnja.
4
Ko se nadgradnja programske opreme konča, se izdelek samodejno izklopi in znova vklopi.
――Deluje samo pri digitalnem signalu, npr. v načinih DVI, HDMI1 in HDMI2. (Ločljivost vhodih signalov mora biti enaka
-- V primeru dveh ali več slik BMP so te na zaslonu predvajane v diaprojekciji.
-- Priporočamo, da je interval predvajanja med dvema slikama BMP v diaprojekciji ena sekunda.
Pri drugih intervalih predvajanja je verjetnost ekstrahiranja slike manjša.
-- Slika BMP morda ne bo ekstrahirana, če jo prekriva druga slika (npr. kazalec miške).
ločljivosti zaslona.)
――V načinih HDMI1 in HDMI2 so vrednosti časovne izbire za računalnik in televizor podprte samo, če je možnost Edit Name
nastavljena na PC ali DVI PC.
――Ta možnost je podprta, če je za Size izbrano 16:9.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
: Off
버튼
잠금 is completed.
: 해제
Upgrade
사용자
색상
Power 자동
will be
off 조정
and turned on automatically.
대기 모드 설정
: 자동설정
OK
휘도 조정 기능
OSD Display
Software Upgrade
Move
Enter
Return
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Setup Reset
i
Ponastavitev vseh vrednosti nastavitve.
Reset settings in setup?
Yes
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset All
i
Ponastavitev vseh nastavitev zaslona.
All Settings return to default settings.
Yes
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
95
Poglavje 09
Uporaba MDC
Multi Control
•• ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
MENU m :Multi
T Control
•• ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri
katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
ENTER
Multi Control
•• MDC Connection
Za izbiro vrat za prejem vhoda programa MDC.
ID Setup
:
00
ID Input
:
--
MDC Connection
:
RJ45 MDC
――RS232C MDC: Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RS232C MDC.
――RJ45 MDC: Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RJ45 MDC.
•• Network Setting
IP Setting : Manual, Auto
Network Setting
IP Address : ročno vnesite IP Address, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
Move
Enter
Return
Subnet Mask: ročno vnesite Subnet Mask, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
Gateway: ročno vnesite Gateway, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
96
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Na namestitev programa MDC lahko
vplivajo grafična kartica, matična plošča in
stanje omrežja.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže
okno za namestitev programske opreme,
namestite izvršljivo datoteko MDC Unified
v mapi MDC na CD-ju.
Če ne določite poti imenika, se bo
program namestil na privzeto pot imenika.
Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite
"Finish", da takoj zaženete program MDC.
1
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
3
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
4
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite "Next".
6
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
7
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Next".
8
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Install".
9
Prikazal se bo potek namestitve.
10Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
11Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
-- Ikona za izvedbo programa MDC se
morda ne bo prikazala, odvisno od
sistema računalnika ali specifikacij
izdelka.
-- Če se ikona za izvedbo ne prikaže,
pritisnite F5.
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani program.
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
97
Kaj je MDC?
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov,
ki omogoča hkraten in enostaven nadzor
nad različnimi prikazovalnimi napravami iz
računalnika.
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
98
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Prikazovalne naprave lahko med seboj povežete s serijskim kablom RS-232C.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
RJ45 MDC
HUB
99
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
RS232C OUT
RJ45 MDC
RS232C OUT
RS232C IN
100
Upravljanje povezav
Upravljanje povezav vključuje Seznam povezav in možnosti spreminjanja Seznama povezav.
Seznam povezav – Prikazuje podrobnosti povezav, na primer nastavitev povezave (IP/COM, št. vrat, naslov MAC in vrsto povezave), stanje povezave, nastavitev Set ID
Range in zaznane naprave.
Vsaka povezava lahko vključuje največ 100 naprav, ki so med seboj povezane zaporedno. Vsi zaznani zasloni v povezati so prikazani na Seznamu naprav, v katerem lahko
uporabnik zaznane naprave združuje in jim pošilja ukaze.
Možnosti spreminjanja seznama povezav – Te vključujejo možnosti Add, Edit, Delete in Refresh.
101
User Login
Ko zaženete program, se prikaže okno za prijavo uporabnika.
Začetni prijavni ID (Username: admin) in geslo (password: admin) sta nastavljena na admin.
――Ko se prvič prijavite, spremenite geslo, da zagotovite varnost.
――Če želite spremeniti geslo, pojdite na Home > User Settings.
Ko se prijavite, se v spodnjem desnem delu programa prikaže [User Login : admin].
Če se želite samodejno prijaviti po vnovičnem zagonu programa, potrdite potrditveno polje Auto Login v oknu User Login.
102
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID dodeli nastavljeni ID vsem zaslonom, ki so zaporedno povezani v izbrano povezavo.
Povezava lahko vključuje največ 100 zaslonov.
Nastavljeni ID se dodeli zaporedno, in sicer od številke 1 do 99, zadnji nastavljeni ID pa je 0.
――ID za zadnji 100. zaslon je nastavljen na 0.
103
Kloniranje
S funkcijo kloniranja lahko nastavitev enega zaslona velikega formata kopirate v druge izbrane zaslonov velikega formata.
V oknu možnosti kopiranja nastavitev lahko klonirate samo izbrane ali vse kategorije zavihkov.
――Če želite izbrisati nastavitve, ki ste jih konfigurirali, kliknite gumb Paste Settings.
104
Znova izvedi ukaz
S to funkcijo določite, kolikokrat se bo izvajanje ukaza MDC ponovilo, če ne bo odziva ali če bo zaslon vrnil neveljaven odziv.
Število vnovičnih poskusov ukaza lahko določite v oknu z možnostmi MDC.
Število vnovičnih poskusov je lahko od 1 do 10. Privzeta vrednost je 1.
105
Kako začnete uporabljati MDC
1
Za zagon programa kliknite Start
Programi
Samsung
MDC Unified.
Ko zaženete program MDC, se prikaže okno za prijavo.
Vnesite uporabniški ID in geslo.
•• Privzeti uporabniški ID in geslo sta admin.
•• Ko se prvič prijavite, spremenite geslo.
2
Kliknite Add, če želite dodati prikazovalno napravo.
SET ID Range: Izberite razpon enoličnega ID-ja, ki je dodeljen zaslonu.
-- Če za povezavo uporabljate serijski kabel RS232C, odprite Serial in vnesite COM Port.
-- Če za povezavo uporabljate Ethernet, vnesite naslov IP prikazovalne naprave.
106
Postavitev osnovnega zaslona
1
6
1 Menijska vrstica
Spremenite stanje prikazovalne naprave ali lastnosti programa.
2 Kategorija naprave
Oglejte si seznam povezanih prikazovalnih naprav ali skupin naprav.
3 Kategorija razporeda
Oglejte si seznam razporedov za prikazovalne naprave.
4 Seznam nizov
Izberite prikazovalno napravo, ki jo želite prilagoditi.
2
5 Spremeni seznam nizov
Dodajte, uredite, prerazporedite ali izbrišite nize.
3
6 Teme pomoči
Prikaže pomoč za program.
5
4
Meniji
Izbrano napravo lahko vklopite ali izklopite, zamenjate vir signala ali prilagodite glasnost naprave.
Home
Izberite element in spremenite želeno nastavitev.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Home.
Napajanje
•• On : vklopite izbrani zaslon.
1
•• Off : izklopite izbrani zaslon.
Input
2
3
•• Vhodni vir : spremenite vhodni vir.
-- Razpoložljivi vhodni viri so odvisni od modelov prikazovalnih naprav.
-- Vhodni vir lahko spremenite le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
•• Channel : zamenjajte kanal.
-- S puščičnima gumboma navzgor/navzdol lahko preklopite na drug TV-kanal.
-- Kanal lahko zamenjate le, če je vhodni vir TV.
-- Izberete lahko le registrirane kanale.
-- Velja le za modele, ki podpirajo TV-je.
107
――Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka je možno le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnost izbranega zaslona.
2
Opozorilo
3
•• Glasnost lahko prilagodite z drsnikom na lestvici od 0 do 100.
Mute
•• Vklop ali izklop funkcije Mute izbranega zaslona.
Funkcija Mute se bo samodejno onemogočila, če prilagodite Volume, ko je omogočeno Mute.
Fault Device
•• Ta meni prikazuje seznam prikazovalnih naprav z naslednjimi napakami: napaka ventilatorja, temperature, tipala za
svetlost ali luči.
•• Na seznamu izberite prikazovalno napravo. Gumb Repair bo omogočen.
3
•• Kliknite gumb Refresh, da posodobite stanje napake v prikazovalni napravi. Obnovljena prikazovalna naprava bo izginila
s seznama Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Poročilo o zaznani prikazovalni napravi z napako bo poslano po e-pošti.
•• Izpolnite vsa zahtevana polja. Gumba Test in OK bosta omogočena.
Vnesti morate naslov Sender in vsaj en naslov Recipient.
108
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ali uredite podatke za prijavo.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnega uporabniškega računa tako:
•• Kliknite Logout. Prikaže se sporočilo »Do you want to log admin out?«.
•• Kliknite Yes. Prikaže se okno za prijavo uporabnika.
•• Če se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zapre.
――Če zaprete program tako, da izberete možnost Logout, se prikaže prijavno okno, ki vas pozove k vnosu informacij o
uporabniku, tudi če je potrjeno potrditveno polje Auto Login.
Prilagoditev zaslona
Prilagodite lahko nastavitve zaslona (kontrast, svetlost idr.).
Po meri
Izberite element in spremenite želeno nastavitev zaslona.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite slikovni način izbrane prikazovalne naprave.
Contrast
•• Prilagodite kontrast izbrane prikazovalne naprave.
Brightness
•• Prilagodite svetlost izbrane prikazovalne naprave.
109
Barva
Color
•• Prilagodite barve izbrane prikazovalne naprave.
Tint (G/R)
•• Prilagodite odtenek izbrane prikazovalne naprave.
Color Tone
•• Prilagodite barvni ton ozadja izbrane prikazovalne naprave.
Color Temp.
-- Nastavitvi Color in Tint (G/R) nista na voljo, če je vhodni vir PC.
-- Možnosti Color, Tint (G/R), Color Tone in Color Temp. niso na voljo, če sta izbrani funkciji PC
Source in Video Source.
Možnosti
•• Prilagodite barvno temperaturo izbrane prikazovalne naprave.
――Ta možnost je omogočena, če je za Color Tone izbrano Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level izbrane prikazovalne naprave.
Auto Motion Plus
Ta možnost se uporablja za prikaz dinamičnih slik.
•• Off : onemogočite funkcijo Auto Motion Plus.
•• Clear : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete jasno. Ta način je primeren za prikaz intenzivnih slik.
•• Standard : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete standardno.
•• Smooth : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete mehko. Ta način je primeren za prikaz neintenzivnih slik.
•• Custom : prilagodite raven vžganosti zakasnelih slik ali migljanja.
•• Demo : ta funkcija predstavi tehnologijo Auto Motion Plus. Predogled rezultata po spremembi načina je prikazan na levi
strani okna.
――Auto Motion Plus pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
•• Detail: Oglejte si podrobne informacije o izbrani prikazovalni napravi.
Brightness Sensor
•• Vklop ali izklop funkcije Brightness Sensor izbrane prikazovalne naprave.
•• Brightness Sensor zaznava intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
――Brightness Sensor pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
110
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja osvetlitev ozadja LED za povečanje jasnosti slike.
Cinema Black
V filmskem načinu ta funkcija zatemni zgornji in spodnji del videa ter tako zagotovi poglobljeno izkušnjo gledanja.
•• Off: Izklopi funkcijo Cinema Black.
•• On: Prilagodi zatemnitev zgornjega in spodnjega dela zaslona glede na video.
Velikost
Picture Size
•• Prilagodite velikost zaslona izbrane prikazovalne naprave.
•• Element Detail bo onemogočen, če je za Picture Size izbran način, ki ne podpira podrobne konfiguracije.
•• Z gumboma -/+ lahko prilagodite Zoom.
•• Zaslon lahko prestavljate z gumbi navzgor/navzdol/levo/desno.
Detail
•• Ogledate si lahko podrobnosti o izbrani velikosti zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagoditev frekvence ali natančno prilagajanje je možno z gumboma -/+ v možnosti Coarse ali Fine.
•• Če želite premakniti zaslon, kliknite eno od štirih slik pod Position.
•• Če želite samodejno prilagoditi frekvenco, natančno prilagoditi ali premakniti zaslon, kliknite Auto Adjustment.
111
Dodatne funkcije
3D Mode
Izberite obliko 3-D vhoda.
3D L/R Change
zamenjajte levo in desno sliko.
3D
2D
prikaže sliko le za levo oko.
3D Auto View
3D Control
Če nastavite 3D Auto View na Message Notice, se prikaže pojavno sporočilo, ko izdelek prejme 3D-signal.
3D Optimization
Splošna prilagoditev 3-D učinka.
3D Expert Pattern
Oglejte si 3D-vzorec.
3D Effect
Prilagodite 3-D učinke, na primer perspektivo in globino, za svojo izbrano izkušnjo gledanja 3-D slik.
•• Auto: Samodejno prilagodite nastavitve perspektive in globine v skladu z virom 3-D signala.
•• Manual: Ročno prilagodite nastavitve perspektive in globine.
112
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagajanje kontrasta zaslona.
Gamma Control
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
Flesh Tone
Poudari rožnat »Flesh Tone«.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
LED Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
Color Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
-- Če želite prilagoditi nastavitve Color, Red, Green, Blue in Reset, za Color Space izberite Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset
Ponastavi funkcijo White Balance na privzete nastavitve.
113
Prilagoditev zvoka
Spremenite nastavitve zvoka.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Sound.
Bass
•• Prilagoditev nizkih tonov za izbrani zaslon.
Treble
•• Prilagoditev visokih tonov za izbrani zaslon.
-- Element Bass ali Treble bo onemogočen, če ga izbrani niz ne podpira.
Balance(L/R)
•• Prilagoditev glasnost levega in desnega zvočnika za izbrani zaslon.
SRS TS XT
•• Vklop ali izklop učinka SRS TS XT izbrane prikazovalne naprave.
Nastavitev sistema
Video Wall
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek System.
Funkcijo Video Wall lahko uporabite za prikaz dela celotne slike ali ponavljanje iste slike na vseh priključenih zaslonih.
――Funkcija Video Wall je omogočena le, če so naprave v skupini.
Video Wall
•• Vklop ali izklop funkcije Video Wall.
114
Oblika zapisa
H
•• Izbira oblike zapisa za ogled razdeljenega zaslona.
•• Izberite število vodoravnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (H) razporejenih 15, jih je navpično (V) možno razporediti največ 6.
V
•• Izberite število navpičnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (V) razporejenih 15, jih je navpično (H) možno razporediti največ 6.
Screen Position
•• Oglejte si razporeditev zaslonov (konfigurirane z ločevalnikom zaslona) ali spremenite razporeditev.
•• Možnosti Screen Position in Preview so omogočene, če je funkcija Video Wall vklopljena.
•• Če je izbranih več nizov, je Preview omogočen le, če se nastavitvi za H in V ujemata s postavitvijo izbranih nizov.
Full
Natural
•• Če želite spremeniti Position, izberite niz in ga povlecite na drugo mesto.
――Obseg nastavitev ločevalnika zaslona se lahko razlikuje glede na model.
PIP
PIP Size
•• Oglejte si PIP Size za trenutni zaslon.
PIP Source
•• Izberite vhodni vir za funkcijo PIP.
Sound Select
•• Izberite in omogočite zvok iz primarnega ali sekundarnega zaslona.
Channel
-- V meniju bodo prikazane osnovne informacije za prilagoditev možnosti PIP.
•• Kanal lahko zamenjate, če je za PIP Source izbrano TV.
-- Možnost PIP bo onemogočena, če je za Video Wall izbrano On.
-- Možnost Picture Size je onemogočena, če je za PIP izbrano On.
115
Splošno
User Auto Color
•• Samodejno prilagodi barve na zaslonu.
――Na voljo le v načinu PC.
Auto Power
•• Nastavite, da se izdelek samodejno vklopi.
Standby Control
•• Nastavite, da izdelek preklopi v stanje pripravljenosti, če ne zazna vhodnega vira.
Ventilator & temperatura
Določite nastavitve zaznavanja hitrosti ventilatorja in notranje temperature za zaščito izdelka.
Fan Control
•• Izberite način konfiguriranja hitrosti ventilatorja.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte hitrost ventilatorja.
Temperature
•• Zazna notranjo temperaturo na podlagi temperaturnega razpona.
116
Varnost
Safety Lock
•• Zaklenite menije na zaslonu.
――Če jih želite odkleniti, za Safety Lock izberite Off.
Button Lock
•• Zaklenite gumbe na prikazovalni napravi.
――Če jih želite odkleniti, za Button Lock izberite Off.
Prikaz na zaslonu
Source OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ko zamenjate Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če je izbran način, ki ga naprava ne podpira.
No Signal OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če ni vhodnega signala.
MDC OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če funkcija MDC spremeni nastavitve.
117
Čas
Clock Set
Spremenite trenutni čas v izbrani prikazovalni napravi glede na čas v računalniku.
Če čas v prikazovalni napravi ni nastavljen, bodo prikazane ničelne vrednosti.
Timer
On Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• On Time : nastavite čas vklopa izbrane prikazovalne naprave.
•• Volume : določite glasnost prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
•• Source : določite vhodni vir prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
Off Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• Off Time : nastavite čas izklopa izbrane prikazovalne naprave.
――Potrditvena polja za izbiro dni v tednu pod možnostjo Repeat so omogočena le, če je izbrano Manual.
118
Holiday Management
S funkcijo Holiday Management preprečite, da bi se naprave, ki se vklopijo s funkcijo Timer, ob določenih dneh vklopile.
――Funkcijo Holiday Management lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami za Timer.
•• Add: vnesite praznike.
kliknite gumb Add v oknu Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potrdite želena polja in kliknite ta gumb.
•• Seznam praznikov: oglejte si seznam praznikov, ki ste jih dodali.
Zaščita pred vžganostjo zakasnelih slik
Pixel Shift
V določenih časovnih intervalih se zaslon rahlo premakne, da prepreči vžganost zakasnelih slik.
119
Screen Saver
S to funkcijo preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar izbrano prikazovalno napravo dlje časa pustite v istem stanju.
Timer: Nastavite lahko časovnik za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(Period).
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
•• Period (Hour): določite interval za vklop funkcije Screen Saver.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time (Sec): določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Saver vklopljena.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: Nastavite začetni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: Nastavite končni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
――Period (Hour) in Time (Sec) lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Repeat.
――Start Time in End Time lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Interval.
120
Safety Screen
S funkcijo Safety Screen lahko preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar je na zaslonu prikazovalne naprave dlje časa prikazana
statična slika.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control se uporablja za prilagoditev osvetlitve ozadja, da se zmanjša poraba energije.
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbrane prikazovalne naprave ob določenem času.
Če spremenite Manual Lamp Control, se za Auto Lamp Control samodejno izbere Off.
Ročna prilagoditev osvetlitve ozadja izbranega zaslona.
Če spremenite Auto Lamp Control, se za Manual Lamp Control samodejno izbere Off.
•• Ambient Light : funkcija Ambient Light zazna intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost vseh
zaslonov v isti zaporedni povezavi.
121
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
Ticker
Vklop ali izklop funkcije Ticker.
•• Off / On
Message
Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
Timer
Nastavite Start Time in End Time, da se prikaže sporočilo (Message).
Position
Za usmerjenost prikaza sporočila (Message) izberite Horizontal in Vertical.
Motion
Določite Direction in Speed, da se prikaže sporočilo (Message).
Font Options
Določite sporočilo Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color in Background Opacity.
122
Nastavitve orodij
•• Panel Control: vklopi ali izklopi zaslon prikazovalne naprave.
•• Remote Control: omogoči ali onemogoči daljinski upravljalnik.
Varnost
Ponastavi
•• Reset Picture: ponastavi nastavitve zaslona.
•• Reset Sound: ponastavi nastavitve zvoka.
•• Reset System: ponastavi nastavitve sistema.
•• Reset All: hkrati ponastavi nastavitve zaslona, zvoka in sistema.
123
Uredi stolpec
Konfigurirajte nastavitve za elemente, ki bodo prikazani na seznamu prikazanih.
•• Language: izberite jezik programa MDC. Ko izberete jezik, znova zaženite program MDC, da se izbrani jezik uveljavi.
Options
•• Command Retry Count: določite število vnovičnih poskusov, če ukaz ne uspe.
•• Error Status Interval: določite časovni interval za poizvedbo prikazovalne naprave, s katerim preverite, ali je prišlo do
napake »Fault Device«.
•• Mail Alert Interval: določite časovni interval za e-poštna obvestila, če pride do napake »Fault Device«.
Edit Column
Izberite elemente, ki jih želite prikazati na seznamu nizov.
124
Monitor Window
Prikaže se okno s podrobnostmi o prenosu podatkov med računalnikom in prikazovalnimi napravami.
•• Filter
Information
Oglejte si informacije o programu.
125
Druge funkcije
Spreminjanje velikosti okna
Postavite kazalko miške v kot programskega okna. Prikazala se bo puščica.
Premaknite puščico in tako prilagodite velikost programskega okna.
126
Upravljanje skupin
Ustvarite skupine in upravljajte seznam nizov na ravni skupine.
――Imena skupin morajo biti različna.
Združevanje v skupine
1
Kliknite z desno tipko miške in izberite Group
Edit na seznamu prikazovalnih naprav na levi strani programskega
okna.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Add on the same level ali Add on the sub level.
•• Add on the same level: ustvarite skupino na isti ravni kot je izbrana skupina.
-- Gumb Add on the same level je omogočen le, če obstaja najmanj ena skupina.
127
•• Add on the sub level: ustvarite podskupino izbrane skupine.
Brisanje skupin
3
Vnesite ime skupine.
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Skupina bo izbrisana.
128
Preimenovanje skupin
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Rename.
3
Če se v prejšnjem imenu skupine prikaže kazalka, vnesite novo ime skupine.
Rename
Upravljanje razporedov
Ustvarjanje razporedov
Ustvarite in registrirajte razpored na ravni skupine.
1
Kliknite All Schedule List v razdelku razporeda na levi strani programskega okna. Gumb Add na sredini bo omogočen.
129
2
Kliknite gumb Add. Odprlo se bo okno Add Schedule.
3
Kliknite Add pod elementom Device Group in izberite skupino, v katero želite dodati razpored.
4
Izberite Date&Time/Action in kliknite OK. Razpored bo dodan in v oknu s seznamom nizov bo prikazan seznam
razporedov.
-- Device Group : izberite skupino.
-- Date&Time
Instant Execution : takoj zažene razpored.
Timer : določi datum, čas in interval za zagon razporeda.
-- Action : izberite funkcijo, ki se bo vklopila ob izbranem času in intervalu.
Spreminjanje razporeda
Če želite spremeniti razpored, ga izberite in kliknite Edit.
Brisanje razporeda
Če želite izbrisati razpored, ga izberite in kliknite Delete.
130
Navodila za odpravljanje težav
-- Ta program morda ne bo deloval
pravilno zaradi težave pri komunikaciji
med računalnikom in zaslonom ali
zaradi elektromagnetnih valov iz bližnjih
elektronskih naprav.
Težava
Zaslon, ki ga želite nadzorovati, se
ne prikaže v tabeli s sistemskimi
informacijami.
Rešitev
1
Preverite povezavo kabla RS232C (preverite, ali je kabel pravilno priključen v ustrezna serijska vrata).
2
Preverite, ali je morda priključen drug zaslon z enakim ID-jem. Če je priključen zaslon z enakim ID-jem, zasloni morda
ne bodo prikazani zaradi spora med podatki.
3
Preverite, ali je ID zaslona v razponu od 0 do 99. (Spremenite ID v meniju zaslona.)
――Pri zaslonu, ki podpira ID v razponu od 0 do 99, mora biti ID nastavljen med 0 in 99.
Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne
prikaže v drugih tabelah z informacijami
o nadzoru.
Preverite, ali je zaslon vklopljen. (Glejte stanje napajanja v tabeli s sistemskimi informacijami.)
Prikazuje se naslednje sporočilo.
Preverite, ali ste izbrali zaslon, ki ga želite upravljati.
Zasloni se vklapljajo ali izklapljajo ob
različnih časih, čeprav je nastavljena
možnost On Time ali Off Time.
Prilagodite čas v računalniku, da sinhronizirate čas v povezanih zaslonih.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval, če boste odstranili kabel RS-232C ali nepravilno zaprli program, ko je za funkcijo
Remote Control izbrano Disable. Težavo odpravite, tako da ponovno zaženite program in za Remote Control izberete
Enable.
Preverite, ali ste izbrali vhodni vir, na katerega je priključen zaslon.
131
Prikaz lastnosti zaslona pri uporabi več zaslonov
1
Če ni izbran zaslon: prikaže se privzeta vrednost.
2
Če je izbran en zaslon: prikažejo se nastavitve za izbrani zaslon.
3
Če sta izbrana dva zaslona (npr. z ID 1 in ID 3): nastavitve za ID 1 se prikažejo pred nastavitvami za ID 3.
4
Če sta potrjeni polji All + Select in so izbrani vsi zasloni: prikažejo se privzete nastavitve.
132
Poglavje 10
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
133
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal (oglejte si
razdelek "Povezava z računalnikom").
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
134
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Color Control.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Color Control.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
135
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
136
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve
Dodatno Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
Dodatno
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve
zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon Prilagajanje
ločljivosti Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon
Prilagodi ločljivost Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
nastavite ločljivost.
Videz in teme
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Zaslon
Zaslon
Nastavitve in nastavite
Videz in prilagajanje
Videz in prilagajanje
•• Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Nastavitve in
Prilagodi
Zaslon
Videz in prilagajanje
Zaslon
137
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz
in teme Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz
in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve Nadzorna
plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
138
Poglavje 11
Specifikacije
1
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
2
Območje prikaza
V
N
3
UD46C-B
Velikost
46 palcev (116,84 cm)
Območje prikaza
1018,3 mm (V) x 572,9 mm (N)
Mere (Š x V x G)
1023,7 x 578,3 x 95,5 mm
Teža (brez stojala)
18,2 kg
VESA
600 x 400 mm
Mere (Š x V x G)
G
V
Š
139
Ime modela
UD46C-B
Barve zaslona
Sinhronizacija
Ločljivost
16,7 M
Vodoravna frekvenca
30 ~ 81 kHz
Navpična frekvenca
56 ~ 85 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v
posameznih državah razlikuje.
Priključki za
signale
Vhodni signal
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)
Izhodni signal
DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out
Izbirno omrežje
USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
140
[Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na Support (Podpora) > Search
Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
141
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Ocena
Indikator napajanja
Vklopljen (Zeleni)
Poraba toka
120 W
Način varčevanja z energijo
običajno
113 W
Izklop
(Gumb za vklop/izklop je
izklopljen)
Utripa
Vklopljen (Oranžna)
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite
napajalni kabel.
142
Prednastavljeni časovni načini
-- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek
nastavite samo na eno ločljivost za
vsako velikost zaslona, da dobite
optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša
kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki
je določena za vaš izdelek.
-- Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je
priključen na računalnik) z izdelkom
LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD
ne podpira 85 Hz, spremenite navpično
frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom
CDT, preden ga nadomestite z izdelkom
LCD.
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
143
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki
vodoravno povezuje desni rob zaslona
z levim, se imenuje vodoravni cikel,
inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
-- Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon
ponoviti isto sliko mnogokrat na sekundo,
da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota:
Hz
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
144
Poglavje 12
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
――V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
145
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
146
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
147
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
148
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
149
ASIA PACIFIC
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
150
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
AFRICA
151
AFRICA
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
152
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
153
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite
od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo
pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni
dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se
posvetujte s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije
ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za
zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.
154
Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
•• Za optimalno kakovost slike odprite nadzorno ploščo v računalniku ter prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na naslednji način. Kakovost slike zaslonov LCD TFT
se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
-- Ločljivost: 1920 x 1080
-- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 56 ~ 85 Hz
Hitrost osveževanja zaslona: pove, kolikokrat v sekundi se slika na zaslonu osveži.
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6,220,800
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.
•• Za razliko od monitorjev CDT lahko monitorje LCD TFT (zaradi narave zaslona) nastavite samo na eno ločljivost, da dobite optimalno kakovost slike. Zato lahko
nastavitev ločljivosti, ki ni določena, zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš monitor.
155
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni nenehno
spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v
napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.
Barvni filter
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se ob
spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako,
Vir
da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko
servisiranje.
Odvod
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 20-urni uporabi izdelek izklopite za 4 uri.
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
TFT
Vrata
Linija podatkovnega vodila
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
156
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
*Svetlost: pomeni svetlost ali temnost
barve, ki je odvisna od količine oddane
svetlobe.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
157
Licenca
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
158
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Vrata za komponente (zelena, modra
in rdeča)____ Vrata za komponente,
ki zaznavajo, prenašajo in sprejemajo
kontrastne signale, zagotavljajo boljšo
kakovost slike kot kateri koli drug način
video povezave.
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
159

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement