Samsung | ED65C | Samsung 65'' LED Essential Display ED65C Navodila

ZASLON VELIKEGA FORMATA
Uporabniški priročnik
ED65C ED75C
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije
pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave delovanja.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
5
Varnostni ukrepi
6
Simboli6
Čiščenje6
Shranjevanje7
Elektrika in varnost
7
Namestitev8
Delovanje10
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 25
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
25
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)26
Daljinski upravljalnik (RS232C)
27
Povezava kablov
27
Povezava30
Kode nadzora
31
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
Priprave
Preverjanje vsebine
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
13
13
14
Deli15
Tipka na plošči
15
Zadnja stran
16
Komplet zunanjega tipala
17
Namestitev držala stojala za kable
19
Ključavnica proti kraji
19
Daljinski upravljalnik
20
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
23
Kot nagiba in sukanje
23
Prezračevanje23
Mere24
40
40
Povezava z računalnikom
41
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
41
Povezava s kablom HDMI-DVI
42
Povezava s kablom HDMI
42
Spreminjanje ločljivosti
43
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP 43
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista 43
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7 44
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8 44
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Priključitev s kablom HDMI
45
45
46
Povezava z zvočnim sistemom
47
Uporaba MDC
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control49
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control49
Namestitev in odstranitev programa MDC 50
Namestitev50
Odstranitev50
Kaj je MDC?
51
Povezovanje z MDC
51
Upravljanje povezav
53
User Login54
Auto Set ID55
Kloniranje56
Znova izvedi ukaz
57
Kako začnete uporabljati MDC
58
Postavitev osnovnega zaslona
59
Meniji59
Prilagoditev zaslona
61
Dodatne funkcije
64
Prilagoditev zvoka
66
Nastavitev sistema
66
Nastavitve orodij
75
Druge funkcije
78
Upravljanje skupin
79
Upravljanje razporedov
81
Navodila za odpravljanje težav
83
Sprememba vira signala
48
Source48
2
Kazalo
Prilagoditev zaslona
Picture Mode85
Če je vir signala PC, HDMI(računalnik)85
Če je vir signala HDMI(AV)85
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Color / Tint (G/R)86
Picture Size87
Picture Size87
Position88
Resolution Select88
Film Mode95
Auto Motion Plus95
Dynamic Backlight95
Picture Off96
Reset Picture96
Prilagoditev zvoka
Sound Mode97
Auto Adjustment89
Sound Effect98
PC Screen Adjustment89
Speaker Settings99
PIP90
Reset Sound99
Advanced Settings91
Dynamic Contrast91
Black Tone91
Flesh Tone91
RGB Only Mode91
Color Space91
White Balance92
Gamma92
Motion Lighting92
Picture Options93
Color Tone94
Color Temp.94
Digital Clean View94
MPEG Noise Filter94
HDMI Black Level94
Time103
Clock Set103
Sleep Timer103
On Timer104
Off Timer105
Holiday Management105
Eco Solution106
Energy Saving106
Eco Sensor106
Auto Power Off106
Screen Burn Protection107
Pixel Shift107
Timer108
Immediate Display109
Side Gray109
Ticker110
Applications
Source List100
Edit Name100
Information100
System
Menu Language101
Multi Control102
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control102
Video Wall111
Video Wall111
Format111
Horizontal111
Vertical112
Screen Position112
Source AutoSwitch Settings113
Source AutoSwitch113
Primary Source Recovery113
Primary Source113
Secondary Source113
Change PIN114
3
Kazalo
General115
Max. Power Saving115
Game Mode115
Auto Power115
Safety Lock115
Standby Control116
Lamp Schedule116
OSD Display117
Power On Adjustment117
Temperature Control117
Anynet+ (HDMI-CEC)118
Anynet+ (HDMI-CEC)118
Auto Turn Off119
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
120
Magic Clone122
Reset System122
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
125
Preskušanje izdelka
125
Preverjanje ločljivosti in frekvence
125
Preverite naslednje.
126
Vprašanja in odgovori
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
147
Optimalna kakovost slike
147
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
148
Licenca150
Terminologija151
129
Specifikacije
Splošno131
Varčevanje z energijo
133
Prednastavljeni časovni načini
134
Reset All123
PC Module Power123
Synced Power-On123
Synced Power-Off123
Support
Software Update124
By USB124
Contact Samsung124
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
136
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)145
Ni napaka na izdelku
145
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 145
Drugo145
Pravilno odlaganje
146
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
146
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 146
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2013 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
5
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
6
Shranjevanje
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
Elektrika in varnost
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
!
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
7
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
8
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na
primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo
delovanje.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
9
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte monitorja.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
11
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
12
Poglavje 02
Priprave
Preverjanje vsebine
Odstranjevanje embalaže
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1
Odstranite črno napravo za zaklepanje na dnu škatle.
1
2
3
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
――Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
2
S pomočjo utorov na škatli dvignite in odstranite zgornji del škatle.
4
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
13
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Videz komponent in elementov, ki so
na prodaj posebej, se lahko razlikuje od
prikazane slike.
-- Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti
stojalo, ga lahko kupite posebej.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Kabel D-SUB (str.41)
Napajalni kabel
Držalno stojalo za kable
Držalni obroč (4EA)
Kabel HDMI-DVI (str.42)
PIM
(ni na voljo povsod)
-
-
+
+
Daljinski upravljalnik (str.20)
Baterije (str.21)
(AA59-00714A)
(ni na voljo povsod)
Predmeti, ki so naprodaj posebej
Komplet za pritrditev na steno
Kabel HDMI (str.42)
14
Deli
Tipka na plošči
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb [ ], ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Odpre levi ali desni meni.
Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko nadzorni
meni ni prikazan.
15
Zadnja stran
Vrata
Opis
HDMI IN
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
SERVICE (5V 0.5A)
Ta vrata so uporabljena za nadgradnjo programske opreme.
EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
RGB / HDMI AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
RS232C IN
Omogoča povezavo s programom MDC s stereo vmesnikom RS232C.
RS232C OUT
PIM
Vzpostavi povezavo z modulom PIM. (Podrobnosti najdete v uporabniškem
priročniku za PIM.)
16
Komplet zunanjega tipala
――Komplet zunanjih senzorjev vsebuje senzor daljinskega upravljalnika, senzor
svetlosti in funkcijske tipke. Če boste zaslon namestili na steno, lahko komplet
zunanjih senzorjev namestite na rob zaslona.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Gumbi
Opis
Senzor daljinskega
upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
――Poskrbite, da med daljinskim senzorjem in daljinskim upravljalnikom ne bo ovir.
Senzor svetlobe
Samodejno zazna intenzivnost svetlosti okolice izbranega zaslona in prilagodi
svetlost tega zaslona.
Indikator napajanja
Med delovanjem ne sveti, v načinu varčevanja z energijo pa utripa zeleno.
Gumb POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Gumb SOURCE
Za preklop iz načina računalnika v način videa.
Omogoča izbor vira signala, na katerega je priključena zunanja naprava.
17
Pritrditev kompleta zunanjih senzorjev na rob
――Ta komplet zunanjega tipala lahko z dvostranskim lepilnim trakom pričvrstite kamor koli na zaslon.
――Komplet zunanjega tipala lahko pročvrstite tudi na steno blizu zaslona.
――Če zaslon nima plastičnih ali kovinskih robov, kompleta zunanjega tipala ne namestite na zaslon. Zaslon se lahko poškoduje.
18
Namestitev držala stojala za kable
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
――Stojalo: na prodaj ločeno
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
19
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
2
5
8
0
3
6
VOL
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
9
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
CONTENT
(HOME)
Prilagodite glasnost.
Izklopi izdelek.
CH
Izberite priključeno izvorno napravo.
MENU
BLANK
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
20
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Na zaslonu prikaže informacije.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MAGICINFO
3D
LOCK
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, HDMI.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
21
Prilagajanje prikaza na zaslonu (OSD) z daljinskim upravljalnikom
Opis
1
Odprite meni na zaslonu.
2
Izberite Picture, Sound, Applications, System ali
Support na prikazanem meniju OSD.
3
Poljubno spremenite nastavitve.
4
Končajte nastavitev.
7m ~ 10m
Gumbi
Sprejemni doseg daljinskega upravljalnika
30˚
30˚
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in
desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
5
Zaprite meni na zaslonu (OSD).
22
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
15 ˚
Kot nagiba in sukanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED
usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
23
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm
Ime modela
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
ED65C
1467,5
1431,4
806,5
848,0
65,0
ED75C
1675,0
1653,3
931,3
958,5
65,0
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
3
24
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
1
25
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
ED65C
Luknje za vijake po
standardu VESA (A *
B) v milimetrih
400 x 400
Običajni vijak
M8, L32
Količina
4 EA
ED75C
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
26
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
27
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
9
•• Dodelitev pinov
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
28
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
29
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
30
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
31
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
32
Nadzor vhoda
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0 x 25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
•• Ack
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
33
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Nadzor velikosti zaslona
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x 18
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
34
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Auto
Adjustment"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
35
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
0 x AA
Ukaz
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0 x 5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
36
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
0: IZKLOPI videosteno
•• Ack
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
1: VKLOPI videosteno
Ukaz
0 x AA
ID
Uporabniški nadzor videostene
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Vrednost 1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
37
Model videostene10 x 10
1
2
3
Izklopljen
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
38
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
39
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite osebne računalnike,
videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
40
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
RGB IN
RGB / HDMI AUDIO IN
41
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za Edit Name
izberite DVI PC, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v
računalniku.
HDMI IN
RGB / HDMI AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI
HDMI IN
42
Spreminjanje ločljivosti
――Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
――Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Odprite Nadzorna plošča
Osebne nastavitve
Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
43
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Odprite Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8
Odprite Nastavitve
Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
44
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla
HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata
na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-DVI povezujete video napravo
z izdelkom, za Edit Name izberite DVI Devices, da boste lahko dostopali do
video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI IN
45
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do
1080p)
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno
napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete
zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI,
uporabite kabel HDMI-DVI in avdio kable.
HDMI IN
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico
načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo
prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte
izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je
različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne
bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
46
Povezava z zvočnim sistemom
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RGB / HDMI AUDIO IN
47
Sprememba vira signala
Source
T
MENUm :
Applications
Source List
ENTER
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Source
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
HDMI
PC
PC
----
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
48
Poglavje 04
Uporaba MDC
MDC (Nadzor več zaslonov) je aplikacija, ki omogoča istočasen in enostaven nadzor več prikazovalnih naprav z računalnikom.
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
MENU m :System
T
Multi Control
ENTER
Izdelku dodelite posamezni ID.
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
Pritisnite
, da izberete številko, nato pritisnite
.
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
49
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Na namestitev programa MDC lahko
vplivajo grafična kartica, matična plošča in
stanje omrežja.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže
okno za namestitev programske opreme,
namestite izvršljivo datoteko MDC Unified
v mapi MDC na CD-ju.
Če ne določite poti imenika, se bo
program namestil na privzeto pot imenika.
Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite
"Finish", da takoj zaženete program MDC.
1
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
3
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
4
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite "Next".
6
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
7
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Next".
8
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "Install".
9
Prikazal se bo potek namestitve.
10Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
11Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
-- Ikona za izvedbo programa MDC se
morda ne bo prikazala, odvisno od
sistema računalnika ali specifikacij
izdelka.
-- Če se ikona za izvedbo ne prikaže,
pritisnite F5.
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani program.
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
50
Kaj je MDC?
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov,
ki omogoča hkraten in enostaven nadzor
nad različnimi prikazovalnimi napravami iz
računalnika.
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN /OUT
RS232C IN
Monitor 2
RS232C OUT
Computer
51
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Prikazovalne naprave lahko med seboj povežete s serijskim kablom RS-232C.
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
52
Upravljanje povezav
Upravljanje povezav vključuje Seznam povezav in možnosti spreminjanja Seznama povezav.
Seznam povezav – Prikazuje podrobnosti povezav, na primer nastavitev povezave (IP/COM, št. vrat, naslov MAC in vrsto povezave), stanje povezave, nastavitev Set ID
Range in zaznane naprave.
Vsaka povezava lahko vključuje največ 100 naprav, ki so med seboj povezane zaporedno. Vsi zaznani zasloni v povezati so prikazani na Seznamu naprav, v katerem lahko
uporabnik zaznane naprave združuje in jim pošilja ukaze.
Možnosti spreminjanja seznama povezav – Te vključujejo možnosti Add, Edit, Delete in Refresh.
53
User Login
Ko zaženete program, se prikaže okno za prijavo uporabnika.
Začetni prijavni ID (Username: admin) in geslo (password: admin) sta nastavljena na admin.
――Ko se prvič prijavite, spremenite geslo, da zagotovite varnost.
――Če želite spremeniti geslo, pojdite na Home > User Settings.
Ko se prijavite, se v spodnjem desnem delu programa prikaže [User Login : admin].
Če se želite samodejno prijaviti po vnovičnem zagonu programa, potrdite potrditveno polje Auto Login v oknu User Login.
54
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID dodeli nastavljeni ID vsem zaslonom, ki so zaporedno povezani v izbrano povezavo.
Povezava lahko vključuje največ 100 zaslonov.
Nastavljeni ID se dodeli zaporedno, in sicer od številke 1 do 99, zadnji nastavljeni ID pa je 0.
――ID za zadnji 100. zaslon je nastavljen na 0.
55
Kloniranje
S funkcijo kloniranja lahko nastavitev enega zaslona velikega formata kopirate v druge izbrane zaslonov velikega formata.
V oknu možnosti kopiranja nastavitev lahko klonirate samo izbrane ali vse kategorije zavihkov.
――Če želite izbrisati nastavitve, ki ste jih konfigurirali, kliknite gumb Paste Settings.
56
Znova izvedi ukaz
S to funkcijo določite, kolikokrat se bo izvajanje ukaza MDC ponovilo, če ne bo odziva ali če bo zaslon vrnil neveljaven odziv.
Število vnovičnih poskusov ukaza lahko določite v oknu z možnostmi MDC.
Število vnovičnih poskusov je lahko od 1 do 10. Privzeta vrednost je 1.
57
Kako začnete uporabljati MDC
1
1
Za zagon programa kliknite Start
Programi
Samsung
MDC Unified.
Ko zaženete program MDC, se prikaže okno za prijavo.
Vnesite uporabniški ID in geslo.
•• Privzeti uporabniški ID in geslo sta admin.
•• Ko se prvič prijavite, spremenite geslo.
2
2
Kliknite Add, če želite dodati prikazovalno napravo.
SET ID Range: Izberite razpon enoličnega ID-ja, ki je dodeljen zaslonu.
-- Če za povezavo uporabljate serijski kabel RS232C, odprite Serial in vnesite COM Port.
-- Če za povezavo uporabljate Ethernet, vnesite naslov IP prikazovalne naprave.
58
Postavitev osnovnega zaslona
1
6
5
4
2
3
1 Menijska vrstica
Spremenite stanje prikazovalne naprave ali lastnosti programa.
2 Kategorija naprave
Oglejte si seznam povezanih prikazovalnih naprav ali skupin naprav.
3 Kategorija razporeda
Oglejte si seznam razporedov za prikazovalne naprave.
4 Seznam nizov
Izberite prikazovalno napravo, ki jo želite prilagoditi.
5 Spremeni seznam nizov
Dodajte, uredite, prerazporedite ali izbrišite nize.
6 Teme pomoči
Prikaže pomoč za program.
Meniji
Izbrano napravo lahko vklopite ali izklopite, zamenjate vir signala ali prilagodite glasnost naprave.
Home
Izberite element in spremenite želeno nastavitev.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Home.
Napajanje
•• On : vklopite izbrani zaslon.
1
•• Off : izklopite izbrani zaslon.
Input
2
3
•• Vhodni vir : spremenite vhodni vir.
-- Razpoložljivi vhodni viri so odvisni od modelov prikazovalnih naprav.
-- Vhodni vir lahko spremenite le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
•• Channel : zamenjajte kanal.
-- S puščičnima gumboma navzgor/navzdol lahko preklopite na drug TV-kanal.
-- Kanal lahko zamenjate le, če je vhodni vir TV.
-- Izberete lahko le registrirane kanale.
-- Velja le za modele, ki podpirajo TV-je.
59
――Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka je možno le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnost izbranega zaslona.
2
Opozorilo
3
•• Glasnost lahko prilagodite z drsnikom na lestvici od 0 do 100.
Mute
•• Vklop ali izklop funkcije Mute izbranega zaslona.
Funkcija Mute se bo samodejno onemogočila, če prilagodite Volume, ko je omogočeno Mute.
Fault Device
•• Ta meni prikazuje seznam prikazovalnih naprav z naslednjimi napakami: napaka ventilatorja, temperature, tipala za
svetlost ali luči.
•• Na seznamu izberite prikazovalno napravo. Gumb Repair bo omogočen.
3
•• Kliknite gumb Refresh, da posodobite stanje napake v prikazovalni napravi. Obnovljena prikazovalna naprava bo izginila
s seznama Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Poročilo o zaznani prikazovalni napravi z napako bo poslano po e-pošti.
•• Izpolnite vsa zahtevana polja. Gumba Test in OK bosta omogočena.
Vnesti morate naslov Sender in vsaj en naslov Recipient.
60
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ali uredite podatke za prijavo.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnega uporabniškega računa tako:
•• Kliknite Logout. Prikaže se sporočilo »Do you want to log admin out?«.
•• Kliknite Yes. Prikaže se okno za prijavo uporabnika.
•• Če se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zapre.
――Če zaprete program tako, da izberete možnost Logout, se prikaže prijavno okno, ki vas pozove k vnosu informacij o
uporabniku, tudi če je potrjeno potrditveno polje Auto Login.
Prilagoditev zaslona
Prilagodite lahko nastavitve zaslona (kontrast, svetlost idr.).
Po meri
Izberite element in spremenite želeno nastavitev zaslona.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite slikovni način izbrane prikazovalne naprave.
Contrast
•• Prilagodite kontrast izbrane prikazovalne naprave.
Brightness
•• Prilagodite svetlost izbrane prikazovalne naprave.
61
Barva
Color
•• Prilagodite barve izbrane prikazovalne naprave.
Tint (G/R)
•• Prilagodite odtenek izbrane prikazovalne naprave.
Color Tone
•• Prilagodite barvni ton ozadja izbrane prikazovalne naprave.
Color Temp.
-- Nastavitvi Color in Tint (G/R) nista na voljo, če je vhodni vir PC.
-- Možnosti Color, Tint (G/R), Color Tone in Color Temp. niso na voljo, če sta izbrani funkciji PC
Source in Video Source.
Možnosti
•• Prilagodite barvno temperaturo izbrane prikazovalne naprave.
――Ta možnost je omogočena, če je za Color Tone izbrano Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level izbrane prikazovalne naprave.
Auto Motion Plus
Ta možnost se uporablja za prikaz dinamičnih slik.
•• Off : onemogočite funkcijo Auto Motion Plus.
•• Clear : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete jasno. Ta način je primeren za prikaz intenzivnih slik.
•• Standard : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete standardno.
•• Smooth : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete mehko. Ta način je primeren za prikaz neintenzivnih slik.
•• Custom : prilagodite raven vžganosti zakasnelih slik ali migljanja.
•• Demo : ta funkcija predstavi tehnologijo Auto Motion Plus. Predogled rezultata po spremembi načina je prikazan na levi
strani okna.
――Auto Motion Plus pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
•• Detail: Oglejte si podrobne informacije o izbrani prikazovalni napravi.
Brightness Sensor
•• Vklop ali izklop funkcije Brightness Sensor izbrane prikazovalne naprave.
•• Brightness Sensor zaznava intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
――Brightness Sensor pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
62
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja osvetlitev ozadja LED za povečanje jasnosti slike.
Cinema Black
V filmskem načinu ta funkcija zatemni zgornji in spodnji del videa ter tako zagotovi poglobljeno izkušnjo gledanja.
•• Off: Izklopi funkcijo Cinema Black.
•• On: Prilagodi zatemnitev zgornjega in spodnjega dela zaslona glede na video.
Velikost
Picture Size
•• Prilagodite velikost zaslona izbrane prikazovalne naprave.
•• Element Detail bo onemogočen, če je za Picture Size izbran način, ki ne podpira podrobne konfiguracije.
•• Z gumboma -/+ lahko prilagodite Zoom.
•• Zaslon lahko prestavljate z gumbi navzgor/navzdol/levo/desno.
Detail
•• Ogledate si lahko podrobnosti o izbrani velikosti zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagoditev frekvence ali natančno prilagajanje je možno z gumboma -/+ v možnosti Coarse ali Fine.
•• Če želite premakniti zaslon, kliknite eno od štirih slik pod Position.
•• Če želite samodejno prilagoditi frekvenco, natančno prilagoditi ali premakniti zaslon, kliknite Auto Adjustment.
63
Dodatne funkcije
3D Mode
Izberite obliko 3-D vhoda.
3D L/R Change
zamenjajte levo in desno sliko.
3D
2D
prikaže sliko le za levo oko.
3D Auto View
3D Control
Če nastavite 3D Auto View na Message Notice, se prikaže pojavno sporočilo, ko izdelek prejme 3D-signal.
3D Optimization
Splošna prilagoditev 3-D učinka.
3D Expert Pattern
Oglejte si 3D-vzorec.
3D Effect
Prilagodite 3-D učinke, na primer perspektivo in globino, za svojo izbrano izkušnjo gledanja 3-D slik.
•• Auto: Samodejno prilagodite nastavitve perspektive in globine v skladu z virom 3-D signala.
•• Manual: Ročno prilagodite nastavitve perspektive in globine.
64
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagajanje kontrasta zaslona.
Gamma Control
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
Flesh Tone
Poudari rožnat »Flesh Tone«.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
LED Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
Color Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
-- Če želite prilagoditi nastavitve Color, Red, Green, Blue in Reset, za Color Space izberite Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset
Ponastavi funkcijo White Balance na privzete nastavitve.
65
Prilagoditev zvoka
Spremenite nastavitve zvoka.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Sound.
Bass
•• Prilagoditev nizkih tonov za izbrani zaslon.
Treble
•• Prilagoditev visokih tonov za izbrani zaslon.
-- Element Bass ali Treble bo onemogočen, če ga izbrani niz ne podpira.
Balance(L/R)
•• Prilagoditev glasnost levega in desnega zvočnika za izbrani zaslon.
SRS TS XT
•• Vklop ali izklop učinka SRS TS XT izbrane prikazovalne naprave.
Nastavitev sistema
Video Wall
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek System.
Funkcijo Video Wall lahko uporabite za prikaz dela celotne slike ali ponavljanje iste slike na vseh priključenih zaslonih.
――Funkcija Video Wall je omogočena le, če so naprave v skupini.
Video Wall
•• Vklop ali izklop funkcije Video Wall.
66
Oblika zapisa
H
•• Izbira oblike zapisa za ogled razdeljenega zaslona.
•• Izberite število vodoravnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (H) razporejenih 15, jih je navpično (V) možno razporediti največ 6.
V
•• Izberite število navpičnih prikazovalnih naprav.
•• V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
――Če jih je vodoravno (V) razporejenih 15, jih je navpično (H) možno razporediti največ 6.
Screen Position
•• Oglejte si razporeditev zaslonov (konfigurirane z ločevalnikom zaslona) ali spremenite razporeditev.
•• Možnosti Screen Position in Preview so omogočene, če je funkcija Video Wall vklopljena.
•• Če je izbranih več nizov, je Preview omogočen le, če se nastavitvi za H in V ujemata s postavitvijo izbranih nizov.
Full
Natural
•• Če želite spremeniti Position, izberite niz in ga povlecite na drugo mesto.
――Obseg nastavitev ločevalnika zaslona se lahko razlikuje glede na model.
PIP
PIP Size
•• Oglejte si PIP Size za trenutni zaslon.
PIP Source
•• Izberite vhodni vir za funkcijo PIP.
Sound Select
•• Izberite in omogočite zvok iz primarnega ali sekundarnega zaslona.
Channel
-- V meniju bodo prikazane osnovne informacije za prilagoditev možnosti PIP.
•• Kanal lahko zamenjate, če je za PIP Source izbrano TV.
-- Možnost PIP bo onemogočena, če je za Video Wall izbrano On.
-- Možnost Picture Size je onemogočena, če je za PIP izbrano On.
67
Splošno
User Auto Color
•• Samodejno prilagodi barve na zaslonu.
――Na voljo le v načinu PC.
Auto Power
•• Nastavite, da se izdelek samodejno vklopi.
Standby Control
•• Nastavite, da izdelek preklopi v stanje pripravljenosti, če ne zazna vhodnega vira.
Ventilator & temperatura
Določite nastavitve zaznavanja hitrosti ventilatorja in notranje temperature za zaščito izdelka.
Fan Control
•• Izberite način konfiguriranja hitrosti ventilatorja.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte hitrost ventilatorja.
Temperature
•• Zazna notranjo temperaturo na podlagi temperaturnega razpona.
68
Varnost
Safety Lock
•• Zaklenite menije na zaslonu.
――Če jih želite odkleniti, za Safety Lock izberite Off.
Button Lock
•• Zaklenite gumbe na prikazovalni napravi.
――Če jih želite odkleniti, za Button Lock izberite Off.
Prikaz na zaslonu
Source OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ko zamenjate Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če je izbran način, ki ga naprava ne podpira.
No Signal OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če ni vhodnega signala.
MDC OSD
•• Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če funkcija MDC spremeni nastavitve.
69
Čas
Clock Set
Spremenite trenutni čas v izbrani prikazovalni napravi glede na čas v računalniku.
Če čas v prikazovalni napravi ni nastavljen, bodo prikazane ničelne vrednosti.
Timer
On Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• On Time : nastavite čas vklopa izbrane prikazovalne naprave.
•• Volume : določite glasnost prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
•• Source : določite vhodni vir prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
Off Timer
•• Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
•• Off Time : nastavite čas izklopa izbrane prikazovalne naprave.
――Potrditvena polja za izbiro dni v tednu pod možnostjo Repeat so omogočena le, če je izbrano Manual.
70
Holiday Management
S funkcijo Holiday Management preprečite, da bi se naprave, ki se vklopijo s funkcijo Timer, ob določenih dneh vklopile.
――Funkcijo Holiday Management lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami za Timer.
•• Add: vnesite praznike.
kliknite gumb Add v oknu Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potrdite želena polja in kliknite ta gumb.
•• Seznam praznikov: oglejte si seznam praznikov, ki ste jih dodali.
Zaščita pred vžganostjo zakasnelih slik
Pixel Shift
V določenih časovnih intervalih se zaslon rahlo premakne, da prepreči vžganost zakasnelih slik.
71
Screen Saver
S to funkcijo preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar izbrano prikazovalno napravo dlje časa pustite v istem stanju.
Timer: Nastavite lahko časovnik za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(Period).
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
•• Period (Hour): določite interval za vklop funkcije Screen Saver.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time (Sec): določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Saver vklopljena.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: Nastavite začetni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: Nastavite končni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
――Period (Hour) in Time (Sec) lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Repeat.
――Start Time in End Time lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost
Interval.
72
Safety Screen
S funkcijo Safety Screen lahko preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar je na zaslonu prikazovalne naprave dlje časa prikazana
statična slika.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control se uporablja za prilagoditev osvetlitve ozadja, da se zmanjša poraba energije.
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbrane prikazovalne naprave ob določenem času.
Če spremenite Manual Lamp Control, se za Auto Lamp Control samodejno izbere Off.
Ročna prilagoditev osvetlitve ozadja izbranega zaslona.
Če spremenite Auto Lamp Control, se za Manual Lamp Control samodejno izbere Off.
•• Ambient Light : funkcija Ambient Light zazna intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost vseh
zaslonov v isti zaporedni povezavi.
73
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
Ticker
Vklop ali izklop funkcije Ticker.
•• Off / On
Message
Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
Timer
Nastavite Start Time in End Time, da se prikaže sporočilo (Message).
Position
Za usmerjenost prikaza sporočila (Message) izberite Horizontal in Vertical.
Motion
Določite Direction in Speed, da se prikaže sporočilo (Message).
Font Options
Določite sporočilo Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color in Background Opacity.
74
Nastavitve orodij
•• Panel Control: vklopi ali izklopi zaslon prikazovalne naprave.
•• Remote Control: omogoči ali onemogoči daljinski upravljalnik.
Varnost
Ponastavi
•• Reset Picture: ponastavi nastavitve zaslona.
•• Reset Sound: ponastavi nastavitve zvoka.
•• Reset System: ponastavi nastavitve sistema.
•• Reset All: hkrati ponastavi nastavitve zaslona, zvoka in sistema.
75
Uredi stolpec
Konfigurirajte nastavitve za elemente, ki bodo prikazani na seznamu prikazanih.
•• Language: izberite jezik programa MDC. Ko izberete jezik, znova zaženite program MDC, da se izbrani jezik uveljavi.
Options
•• Command Retry Count: določite število vnovičnih poskusov, če ukaz ne uspe.
•• Error Status Interval: določite časovni interval za poizvedbo prikazovalne naprave, s katerim preverite, ali je prišlo do
napake »Fault Device«.
•• Mail Alert Interval: določite časovni interval za e-poštna obvestila, če pride do napake »Fault Device«.
Edit Column
Izberite elemente, ki jih želite prikazati na seznamu nizov.
76
Monitor Window
Prikaže se okno s podrobnostmi o prenosu podatkov med računalnikom in prikazovalnimi napravami.
•• Filter
Information
Oglejte si informacije o programu.
77
Druge funkcije
Spreminjanje velikosti okna
Postavite kazalko miške v kot programskega okna. Prikazala se bo puščica.
Premaknite puščico in tako prilagodite velikost programskega okna.
78
Upravljanje skupin
Ustvarite skupine in upravljajte seznam nizov na ravni skupine.
――Imena skupin morajo biti različna.
Združevanje v skupine
1
Kliknite z desno tipko miške in izberite Group
Edit na seznamu prikazovalnih naprav na levi strani programskega
okna.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Add on the same level ali Add on the sub level.
•• Add on the same level: ustvarite skupino na isti ravni kot je izbrana skupina.
-- Gumb Add on the same level je omogočen le, če obstaja najmanj ena skupina.
79
•• Add on the sub level: ustvarite podskupino izbrane skupine.
Brisanje skupin
3
Vnesite ime skupine.
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Skupina bo izbrisana.
80
Preimenovanje skupin
1
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Rename.
3
Če se v prejšnjem imenu skupine prikaže kazalka, vnesite novo ime skupine.
Rename
Upravljanje razporedov
Ustvarjanje razporedov
Ustvarite in registrirajte razpored na ravni skupine.
1
Kliknite All Schedule List v razdelku razporeda na levi strani programskega okna. Gumb Add na sredini bo omogočen.
81
2
Kliknite gumb Add. Odprlo se bo okno Add Schedule.
3
Kliknite Add pod elementom Device Group in izberite skupino, v katero želite dodati razpored.
4
Izberite Date&Time/Action in kliknite OK. Razpored bo dodan in v oknu s seznamom nizov bo prikazan seznam
razporedov.
-- Device Group : izberite skupino.
-- Date&Time
Instant Execution : takoj zažene razpored.
Timer : določi datum, čas in interval za zagon razporeda.
-- Action : izberite funkcijo, ki se bo vklopila ob izbranem času in intervalu.
Spreminjanje razporeda
Če želite spremeniti razpored, ga izberite in kliknite Edit.
Brisanje razporeda
Če želite izbrisati razpored, ga izberite in kliknite Delete.
82
Navodila za odpravljanje težav
-- Ta program morda ne bo deloval
pravilno zaradi težave pri komunikaciji
med računalnikom in zaslonom ali
zaradi elektromagnetnih valov iz bližnjih
elektronskih naprav.
Težava
Zaslon, ki ga želite nadzorovati, se
ne prikaže v tabeli s sistemskimi
informacijami.
Rešitev
1
Preverite povezavo kabla RS232C (preverite, ali je kabel pravilno priključen v ustrezna serijska vrata).
2
Preverite, ali je morda priključen drug zaslon z enakim ID-jem. Če je priključen zaslon z enakim ID-jem, zasloni morda
ne bodo prikazani zaradi spora med podatki.
3
Preverite, ali je ID zaslona v razponu od 0 do 99. (Spremenite ID v meniju zaslona.)
――Pri zaslonu, ki podpira ID v razponu od 0 do 99, mora biti ID nastavljen med 0 in 99.
Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne
prikaže v drugih tabelah z informacijami
o nadzoru.
Preverite, ali je zaslon vklopljen. (Glejte stanje napajanja v tabeli s sistemskimi informacijami.)
Prikazuje se naslednje sporočilo.
Preverite, ali ste izbrali zaslon, ki ga želite upravljati.
Zasloni se vklapljajo ali izklapljajo ob
različnih časih, čeprav je nastavljena
možnost On Time ali Off Time.
Prilagodite čas v računalniku, da sinhronizirate čas v povezanih zaslonih.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval, če boste odstranili kabel RS-232C ali nepravilno zaprli program, ko je za funkcijo
Remote Control izbrano Disable. Težavo odpravite, tako da ponovno zaženite program in za Remote Control izberete
Enable.
Preverite, ali ste izbrali vhodni vir, na katerega je priključen zaslon.
83
Prikaz lastnosti zaslona pri uporabi več zaslonov
1
Če ni izbran zaslon: prikaže se privzeta vrednost.
2
Če je izbran en zaslon: prikažejo se nastavitve za izbrani zaslon.
3
Če sta izbrana dva zaslona (npr. z ID 1 in ID 3): nastavitve za ID 1 se prikažejo pred nastavitvami za ID 3.
4
Če sta potrjeni polji All + Select in so izbrani vsi zasloni: prikažejo se privzete nastavitve.
84
Poglavje 05
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Color Tone idr.)
-- Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
MENU m :Picture
T
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Prikazane so različne možnosti za Picture Mode, ki so odvisne od trenutnega vira signala.
ENTER
Če je vir signala PC, HDMI(računalnik)
•• Information: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.
Picture
•• Advertisement: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Color
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
Če je vir signala HDMI(AV)
•• Dynamic: ta način je primeren za svetle prostore.
•• Standard: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
•• Natural: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
•• Movie: ta način zmanjšuje utrujenost oči.
R50
50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
85
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Vhodni vir
PC, HDMI (če je priključen računalnik)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
ENTER
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Color
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Nastavljive možnosti
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R50
50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
Picture Size
MENU m :Picture
T
Picture Size
Picture Size
Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, lahko ta vključuje svoj nabor velikosti zaslona. Vendar vam toplo priporočamo, da
izdelek večino časa uporabljate v načinu 16:9.
ENTER
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
16:9
· Position
Resolution Select
Off
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI.
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI .
•• Wide Fit: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI(720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original Ratio: če je vhodni vir PC, HDMI (povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala
Vir signala
Picture Size
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide Fit,
Screen Fit
PC, HDMI(če je priključen računalnik)
16:9, 4:3, Original Ratio
87
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ali Original Ratio, upoštevajte
spodnja navodila.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
1
S tipko
izberite Position. Pritisnite tipko
2
S tipko
ali
3
Pritisnite tipko
.
premaknite sliko navzgor ali navzdol.
.
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Resolution Select
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
88
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino zaslona.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
50
0
Pritisnite tipko
ali , da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko
ali , da prilagodite vodoravni položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
Position
Image Reset
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
PIP
Nastavitve za PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
T
MENUm :
System
PIP
ENTER
Glavna slika
Podslika
Picture
PC
HDMI
PIP
HDMI
PC
•• PIP (Off/On): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Size (
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok PIP glejte navodila za Sound Select.
-- Če izklopite izdelek pri gledanju v načinu PIP, je funkcija PIP znova izklopljena. Ko vklopite
izdelek, morate za gledanje v načinu PIP znova vklopiti način PIP.
,
•• Position (
――V načinu (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): izberite velikost podslike.
): izberite položaj podslike.
) ni mogoče izbrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike Main ali slike Sub.
-- Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu
PIP postane rahlo nenaravna.
90
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Vir signala
Advanced Settings
ENTER
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
Picture Mode
PC, HDMI (če je priključen
računalnik)
Advanced Settings
Information
White Balance / Gamma
Advertisement
White Balance / Gamma
Dynamic Contrast
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Color Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native / Custom
――Če želite prilagoditi nastavitve Color, Red, Green, Blue in Reset, za Color Space izberite Custom.
91
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
White Balance
Gamma
Motion Lighting
0
Off
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: ponastavi White Balance na privzete nastavitve.
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
92
Picture Options
MENUm
Picture
:
TPicture Options
Možnost izberite s puščičnima tipkama
in , nato pritisnite
S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite
ENTER
Vhodni vir
PC, HDMI(če je priključen
računalnik)
Picture Options
Color Tone
Standard
Color Temp.
10,000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Mode
.
.
Picture Options
Information
Color Tone / Color Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Color Tone / Color Temp. / Dynamic Backlight
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
93
Color Tone
Picture Options
Če je vir signala PC, HDMI(povezava z računalnikom).
Color Tone
Standard
Color Temp.
10,000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je vir signala HDMI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm12
――Možnost Warm1 ali Warm2 bo onemogočena, če je za Picture Mode izbrano Dynamic.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Color Temp.
Prilagodite temperaturo barve (Red/Green/Blue). (Razpon: 3000K–15000K)
――Ta možnost je na voljo, če je za Color Tone izbrano Off.
Digital Clean View
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Clean View, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Normal / Low
――Na voljo le v načinih HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
94
Film Mode
Picture Options
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu HDMI(1080i).
Auto Motion Plus
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off : izklopi možnost Auto Motion Plus.
Clear : za Auto Motion Plus izbere način Clear (primeren za jasno sliko v filmih).
Standard : za Auto Motion Plus izbere način Standard.
Smooth : za Auto Motion Plus izbere način Smooth (primeren za naravnejšo sliko v filmih).
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
•• Blur Reduction : to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
-- Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
•• Judder Reduction: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
-- Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
•• LED Clear Motion
•• Reset: ponastavi nastavitve Auto Motion Plus na privzete vrednosti.
-- Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.
-- Onemogočeno, če je za PIP izbrano On.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight ni na voljo, če je vir signala PC in je za Video Wall izbrano On.
95
Picture Off
Zaslon izdelka se bo izklopil, zvok pa se bo š e sliš al. Zaslon vklopite tako, da pritisnete katero koli tipko na
daljinskem upravljalniku.
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
96
Poglavje 06
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
MENU m :Sound
T
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
ENTER
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro
sluha.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Mode onemogočena.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
97
Sound Effect
MENU m :Sound
T
Sound Effect
Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Effect onemogočena.
ENTER
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
•• DTS TruSurround (Off / On)
Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• DTS TruDialog (Off / On)
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov,
tako da je dialog bolj razumljiv.
•• Equalizer
S funkcijo Equalizer prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.
-- Balance(L/R): prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne
širine.
-- Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
98
Speaker Settings
MENU m :Sound
T
Speaker Settings
ENTER
Sound
•• Speaker Select (External / Internal / Receiver)
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga
povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru
v izdelku izberite možnost External.
――Če je za Speaker Select izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Select izbrano Internal, se vklopijo tako zvočniki na
izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
Sound Mode
Standard
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Sound
MENU m :Sound
T
Reset Sound
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
ENTER
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
99
Poglavje 07
Applications
Source List
Edit Name
T
MENUm :
Applications
Source List
TOOLS
Edit Name
ENTER
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s
seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno
napravo, v katero ga želite pretvoriti.
T
Applications
MENUm :
Source List
ENTER
Applications
Source List
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV /
IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način PC v razdelku Edit Name.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN , v izdelku izberite način DVI PC v razdelku Edit
Name.
•• Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način DVI Devices v razdelku
Edit Name.
Information
T
MENUm :
Applications
Source List
TOOLS
Information
ENTER
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
100
Poglavje 08
System
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
T
MENUm :
System
Menu Language
ENTER
System
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Screen Burn Protection
Ticker
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
101
Multi Control
MENU m :
System
T
Multi Control
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
ENTER
Pritisnite
.
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.
System
Menu Language
ali , da izberete številko, nato pritisnite
English
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
Multi Control
Time
Eco Solution
Screen Burn Protection
Ticker
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
102
Time
MENU m :
System
T
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času
samodejno vklopi ali izklopi.
Time
Clock Set
ENTER
Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.
Time
•• Clock Set
Nastavite Date in Time.
Clock Set
Sleep Timer
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite
Off
.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite
.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite
. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
103
On Timer
Time
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
Off
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Za uporabo funkcije On Timer morate nastaviti uro.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
104
Off Timer
Time
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
――Za uporabo funkcije Off Timer morate nastaviti uro.
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Holiday Management
Timer se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.
•• Add: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama / izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
-- Delete: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.
Izberite Delete. Prikaže se sporočilo »Delete all holidays?«.
Izberite Yes. Izbrisani bodo vsi prazniki.
•• Apply: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite
, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
105
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
T Eco Solution
MENUm :
System
ENTER
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Auto Power Off
Off
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev Backlight v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
•• Min. Backlight: Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
svetlobe v prostoru. Najmanjšo svetlost zaslona lahko nadzirate s funkcijo Min. Backlight.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Auto Power Off
Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku
oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.
•• Off / On
106
Screen Burn Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
T
MENUm :
System
Screen Burn Protection
ENTER
Nastavitev Pixel Shift Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
Immediate Display
Off
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Side Gray
Off
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
Nastavitve, ki so na voljo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min.~4 min.
4 min.
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Ta funkcija ni na voljo v načinu Screen Fit.
107
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(Period).
――Period in Time lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost Repeat.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Funkcija Pixel Shift se po določenem času samodejno izklopi.
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
-- Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
-- Rolling Bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
-- Fading Screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling Bar in Fading Screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
-- Hour 1 ~ Hour 10
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
-- sec 10 ~ sec 50
――Možnost je na voljo le, če je za Pixel izbrano Mode.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
108
Immediate Display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
•• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
Side Gray
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
109
Ticker
T
MENUm :
System
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
Ticker
ENTER
System
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion in Font Options so na voljo le, če je za Ticker izbrano On.
•• Message: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: za Start Time in End Time izberite Message.
•• Position: za usmerjenost prikaza možnosti Message izberite Horizontal ali Vertical.
-- Horizontal (Left / Center / Right)
-- Vertical (Up / Middle / Down)
•• Motion: določite Direction in Speed za prikaz možnosti Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Up / Down)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction in Speed sta na voljo le, če je za Motion izbrano On.
•• Font Style: vnesite sporočilo Size in Font Color.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
110
Video Wall
T
MENUm :
System
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Video Wall
Video Wall
ENTER
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Video Wall
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Format
Za izbiro oblike zapisa prikaza slik na več zaslonih.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirni ločljivosti brez povečave ali pomanjšave.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Horizontal
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
-- Možnost Video Wall je na voljo le, če je za PIP izbrano Off.
-- Če so vodoravno in navpično priključeni več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite
ločljivost vhoda XGA (1024 x 768) ali višjo, da preprečite temno sliko zaradi zmanjšanja
kontrasta ali intenzivnosti barve.
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število vodoravnih zaslonov.
Vnesite število vodoravno razporejenih zaslonov.
Vodoravni zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
Za vodoravno razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
――Možnost Horizontal je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
111
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število navpičnih zaslonov.
Vnesite število navpično razporejenih zaslonov.
Navpični zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.
· Horizontal
1
Za navpično razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.
――Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna
· Vertical
1
razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev
nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.
· Screen Position
――Možnost Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
Screen Position
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Razporeditev razdeljenih zaslonov lahko prilagajate tako, da s funkcijo Screen Position premikate oštevilčene zaslone.
Izberite Screen Position, da prikažete razporeditev (oštevilčenih) zaslonov glede na nastavitvi Horizontal ali Vertical. Za
.
prilagoditev razporeditve premaknite številko (zaslon) s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku in pritisnite
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 100 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Okno Screen Position se prikaže le, če sta konfigurirani nastavitvi Horizontal in Vertical.
112
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je za Source AutoSwitch izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal
aktiven video signal v drugih virih video signala.
T
MENUm :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Če je za Source AutoSwitch izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Source AutoSwitch Settings
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
113
Change PIN
T
MENUm :
System
Change PIN
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
ENTER
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
114
General
Max. Power Saving
Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
T
MENUm :
System
General
•• Off / On
――Na voljo le v načinih PC, HDMI.
ENTER
General
Game Mode
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
Auto Power
Off
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
Safety Lock
Off
Standby Control
Off
Lamp Schedule
Off
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
――Game Mode ni na voljo, če je za vir signala izbrano PC.
――Če je za Game Mode izbrano On. Za Picture Mode je izbrano Standard, za Sound Mode pa je izbrano Movie.
Auto Power
Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Safety Lock
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
•• Off / On
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
115
Standby Control
General
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
Safety Lock
Off
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Standby Control
Off
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
Lamp Schedule
Off
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
――Možnost Standby Control je na voljo le, če je za Source List izbrano PC, HDMI.
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Lamp Schedule
Uporabniku omogoča, da v načinu MDC prilagodi vrednost »Lamp« na svojo vrednost ob določenem času.
•• Off / On
116
OSD Display
General
Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 sec
77
Power On Adjustment
Za nastavitev časa ogrevanja zaslona, preden se ta vklopi po pritisku gumba za napajanje. (Razpon: 0 – 50 sekund.)
――Prekratek čas ogrevanja lahko poškoduje izdelek zaradi prenapetosti.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
117
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Funkcij sistema Anynet+ (HDMI-CEC) ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo
Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema
Anynet+.
――Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
――Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo Anynet+.
――Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
――V načinu PIP je funkcija Anynet+ na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena
kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
――Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
Meni Anynet+
Meni Anynet+ se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.
-- Navodila za povezavo z zunanjimi napravami Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za
napravo.
Meni Anynet+
-- Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
View PC
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Device List
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(ime_naprave) MENU
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev,
se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(ime_naprave) Tools
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(ime_naprave) Title Menu
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.
――Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
Opis
118
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Nastavite, da se naprava Anynet+ samodejno izklopi (Off), ko izklopite izdelek.
•• No / Yes
――Če je za Auto Turn Off izbrano Yes, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.
――Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.
Preklapljanje med napravami Anynet+
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in pritisnite
2
Izberite Device List in pritisnite tipko
.
.
Če ne najdete želene naprave, izberite Refresh, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in pritisnite tipko
. Preklopite na izbrano napravo.
――Meni Device List se prikaže le, če je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
――Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.
――Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti
funkcije Anynet+.
――Preklopite na napravo Anynet+ z možnostjo Device List.
119
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v nastavitvenem meniju Anynet+.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On
v meniju Anynet+ System.
•• Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni Anynet+, nato izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
•• Izberite View PC v meniju Anynet+.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Connecting to Anynet+ device ...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
120
Težava
Priključena naprava ni prikazana.
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju Anynet+ System.
•• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
Zvok izdelka ni predvajan prek
sprejemnika.
•• Priključite optični kabel na izdelek in sprejemnik.
121
Magic Clone
T Magic Clone
MENUm :
System
Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
ENTER
Magic Clone
•• Clone to USB: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.
•• Clone From USB: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.
-- Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
――Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.
――Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.
Clone to USB
――Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi Model Code in Software Version.
Odprite Support
Clone From USB
Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
T Reset System
MENUm :
System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
ENTER
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
122
Reset All
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
T Reset All
MENUm :
System
ENTER
System
Reset All
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Module Power
T
MENUm :
System
PC Module Power
System
PC Module Power
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
ENTER
Synced Power-On
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Modul PC: pomeni omrežne komunikatorje.
123
Poglavje 09
Support
Software Update
-- Current Version: to je različica
programske opreme, ki je že nameščena
v izdelku.
T
MENUm :
Support
Software Update
ENTER
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
By USB
Če želite posodobiti programsko opremo iz USB naprave, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Contact Samsung
T
MENUm :
Support
Contact Samsung
ENTER
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
124
Poglavje 10
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
125
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal (oglejte si
razdelek "Povezava z računalnikom").
Prikaže se Not Optimum Mode.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
126
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Color Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
127
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
128
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve
Dodatno Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
Dodatno
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve
zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon Prilagajanje
ločljivosti Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon
Prilagodi ločljivost Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
nastavite ločljivost.
Videz in teme
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Zaslon
Zaslon
Nastavitve in nastavite
Videz in prilagajanje
Videz in prilagajanje
•• Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Nastavitve in
Prilagodi
Zaslon
Videz in prilagajanje
Zaslon
129
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz
in teme Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz
in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve Nadzorna
plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
130
Poglavje 11
Specifikacije
1
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
2
ED75C
Velikost
Razred 65 (64,5 palcev / 163 cm)
Razred 75 (75 palcev / 189 cm)
Območje prikaza
1431,4 (V) x 806,5 (N) mm
1653,3 (V) x 931,3 (N) mm
Mere (Š x V x G)
1467,5 x 848,0 x 65,0 mm
1675,0 x 958,5 x 65,0 mm
Teža (brez stojala)
26,8 kg
28,8 kg
VESA
400 x 400 mm
Barve zaslona
10-bitne(barvno stresanje), 1,07B
Območje prikaza
V
ED65C
N
3
Sinhronizacija
Mere (Š x V x G)
G
Ločljivost
V
Š
Vodoravna frekvenca
30 ~ 81 kHz
Navpična frekvenca
48 ~ 75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v
posameznih državah razlikuje.
131
Ime modela
Priključki za signale
Okoljski vidiki
ED65C
ED75C
Vhodni signal
PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(Service Only), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In Module-Option)
Izhodni signal
Audio Out, RS232C Out
Delovanje
Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
132
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Ocena
Indikator napajanja
običajno
Najv
Izklopljen
Način varčevanja
z energijo
Izklop
(signal SOG:ni podprt v
načinu DPM)
Izklop
(Gumb za
vklop/izklop je
izklopljen)
Utripa
Vklopljen
Vklopljen
ED65C
215 W
180 W
235 W
1W
1W
0W
ED75C
280 W
247 W
310 W
1W
1W
0W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite
napajalni kabel.
133
Prednastavljeni časovni načini
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
134
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
135
Poglavje 12
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
――V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
136
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
137
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská
394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung
Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
138
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
139
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
140
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
141
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MENA
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
142
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
143
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
144
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
145
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite
od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni
dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se
posvetujte s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije
ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za
zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
146
Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
•• Za optimalno kakovost slike odprite nadzorno ploščo v računalniku ter prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na naslednji način. Kakovost slike zaslonov LCD TFT
se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
-- Ločljivost: 65" ~ 75": FHD (1920x1080)
-- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 48 ~ 75 Hz
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6,220,800
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.
•• Za razliko od monitorjev CDT lahko monitorje LCD TFT (zaradi narave zaslona) nastavite samo na eno ločljivost, da dobite optimalno kakovost slike. Zato lahko
nastavitev ločljivosti, ki ni določena, zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš monitor.
147
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni nenehno
spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v
napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.
Barvni filter
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se ob
spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.
Vir
Odvod
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako,
da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko
servisiranje.
TFT
Vrata
Linija podatkovnega vodila
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 20-urni uporabi izdelek izklopite za 4 uri.
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
148
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
149
Licenca
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
®
Premium Sound 5.1
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
150
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
151
Download PDF

advertising