Uporabniški
priročnik
H32B H40B
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00281B-02
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
7
Avtorske pravice
8
Pomembne informacije o garanciji v zvezi z
gledanjem televizijskih formatov
9
Čiščenje
9
Shranjevanje
10
Varnostni ukrepi
10
11
12
14
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
19
Preverjanje vsebine
19
20
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
22
Deli
22
24
25
26
29
Nadzorna plošča
Zadnja stran
Ključavnica proti kraji
Daljinski upravljalnik
Funkcija teleteksta
31
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
31
32
33
Kot nagiba in sukanje
Prezračevanje
Mere
33
Namestitev kompleta za pritrditev na
steno
33
33
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
35
Povezava RS232C
35
Povezava kablov
Kazalo
1
Kazalo
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
PRILAGODITEV ZASLONA
45
Pred priklopom
45
Točke preverjanja pred priklopom
46
Priklop in uporaba računalnika
46
48
Povezava z računalnikom
Spreminjanje ločljivosti
51
Povezava z video napravo
51
51
52
53
53
Povezava z video kablom
Povezava s komponentnim kablom
Priključitev s kablom HDMI
Povezava na zun. vir
Povezava z anteno
54
Povezava z režo COMMON INTERFACE
54
Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICE CI+"
55
Sprememba vira signala
55
Vir
56
Slikovni način
56
57
Če je vir signala PC
Če je vir signala AV, Component, HDMI ali TV
57
Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina /
Barve / Ton barve (Z/R)
58
Prilagoditev zaslona
58
59
60
60
60
Velikost slike
Položaj
Povečava / položaj
Vel. zaslona 4:3
Prilag. zasl. računalnika
60
Samodejna prilagoditev
Kazalo
2
Kazalo
PRILAGODITEV ZVOKA
UPORABA MENIJA KANAL
61
Dodatne nastavitve
61
61
61
62
62
62
62
62
Dinamični kontrast
Črni ton
Barva polti
Način Samo RGB
Barvni prostor
Nastavitev beline
Gama
Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop)
63
Možnosti slike
63
64
64
64
64
64
Barvni ton
Filter digitalnih motenj
Filter motenj MPEG
Stopnja črnine HDMI
Filmski način
LED Motion Plus (Izklop / Vklop) - (samo
model H40B)
65
Ponastavitev slike
66
Način zvoka
67
Zvočni učinek
68
Možnosti oddajanja zvoka
68
Dodatne nastavitve
69
Nastavitve zvočnika
69
Ponastavi zvok
70
Kanal
70
70
71
72
72
72
Antena
Država
Samodejno iskanje
Ročno iskanje
Prenesi sezn. kanalov
Natančna nastavitev
Kazalo
3
Kazalo
SISTEM
73
Nastavitev
74
Čas
74
74
75
76
Ura
Časovnik za spanje
Časovnik vklopa
Časovnik izklopa
76
Jezik
77
Ekološka nastavitev
77
77
77
Varč. z energ.
Izklop, če ni signala
Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop)
78
Podnapisi
78
78
78
Podnapisi
Način podnapisov
Jezik podnapisov
78
Digitalno besedilo
79
Varnost
79
79
79
Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop)
Zakl. kat. programa
Spremeni PIN.
80
PIP
80
Čas samodejne zaščite
81
Splošno
81
81
81
Igralni način
Zaklepanje plošče
Logot. ob zag.
82
Anynet+(HDMI-CEC)
82
83
84
Anynet+(HDMI-CEC)
Samodejen izklop (Ne. / Da)
Sprejemnik
85
DivX® Video na zahtevo
86
Splošni vmesnik
Kazalo
4
Kazalo
PODPORA
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
SPECIFIKACIJE
DODATEK
87
Samod. diagnoza
87
87
87
87
Preizkus slike (Da / Ne.)
Preizkus zvoka (Da / Ne.)
Informacije o signalu
Ponastavitev
88
Posodobitev programske opreme
88
89
Prek USB-ja
Nadomestna prog. oprema
89
Stik s Samsungom
90
Zač. zaslon vsebine
90
93
94
104
105
Seznam kanalov
Vodnik
Media Play
Upravitelj urnika
Vir
107
Zahteve, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
107
107
108
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
111
Vprašanja in odgovori
113
Splošno
114
Varčevanje z energijo
115
Prednastavljeni časovni načini
117
Licenca
118
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
Kazalo
5
Kazalo
120
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
120
120
120
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
121
Optimalna kakovost slike in
preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
121
122
Optimalna kakovost slike
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
124
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska
oprema)
125
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem
izdelku
126
Terminologija
KAZALO
Kazalo
6
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
2012 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Logotipa SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
z
Administrativni stroški se zaračunajo, če
†
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
†
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
z
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Pomembne informacije o garanciji v zvezi z gledanjem televizijskih formatov
1
Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na
območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop
do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu
preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2
DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa
je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere
funkcije, kot so EPG (elektronski programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat
še ni mogoče uporabljati.
3
Čeprav je izdelek v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče
jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4
Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato
morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, v
katerem uporabljate izdelek.
5
V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna
kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.
6
Za dodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam.
Na sprejem televizijskih signalov v tem izdelku lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v državah.
Pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov SAMSUNG ali v Samsungovem klicnem centru preverite, ali
je delovanje izdelka mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1.
Izklopite izdelek in računalnik.
2.
Izvlecite napajalni kabel iz izdelka.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
z
Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
z
Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4.
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
5.
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6.
Vklopite izdelek in računalnik.
Shranjevanje
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.
Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA).
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
z
Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
z
Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
z
Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
z
Sicer lahko pride do požara.
!
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
z
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte
napajalnega kabla z drugimi izdelki.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
z
Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
z
Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za izklop in
izklop na daljinskem upravljalniku.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
z
Sicer lahko pride do požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
z
Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
z
Uporabljajte le odobrene omarice.
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer
polica s knjigami ali omara.
z
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
z
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
z
Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).
z
Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
z
Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
z
Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
z
Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
z
Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in stabilno
površino.
Del kabla zunanje TV-antene upognite navzdol (tisti del v notranjem prostoru), da
v izdelek ne pride voda.
z
!
Če v izdelek pride voda, lahko povzroči požar ali električni udar.
Če uporabljate zunanjo anteno, jo namestite stran od bližnjih virov napajanja, da
se antena v primeru močnega vetra ne zruši nanje.
!
z
Če se antena prevrne, lahko povzroči električni udar ali poškodbe.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Pozor
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.
z
Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
z
Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Monitor odlagajte nežno.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na
letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.
z
Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Delovanje
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte
monitorja.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
!
z
Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
!
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
z
Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z gumbom za
vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
z
Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke
(igrače, slaščice itd.).
z
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
z
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko
tudi do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS
z
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
z
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko
tudi do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!
z
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
z
100
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte
kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih
predmetov (papirja, vžigalic idr.).
z
Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
z
Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
z
!
Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
z
Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
z
Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete
za podstavek.
z
Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
z
S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!
z
Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
z
Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko
pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
z
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta.
Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
z
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
z
!
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali
škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in
rabljene baterije hkrati.
z
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali
škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v
namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
!
z
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni
reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
Pred uporabo monitorja
18
1
1.1
Priprave
Preverjanje vsebine
1.1.1 Odstranjevanje embalaže
1
Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete
monitorja.
2
Odstranite stiropor z monitorja.
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
4
z
Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
z
Ta slika se uporablja samo za referenco.
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
1 Priprave
19
1.1.2 Pregled komponent
z
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
z
Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
RS232C Adapter
Daljinski upravljalnik
+
-
1
Priprave
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Držalno stojalo za kable
1 Priprave
20
1
Priprave
Elementi, ki so na prodaj posebej
Naslednje elemente lahko kupite pri najbližjem trgovcu.
Komplet za pritrditev na steno
Kabel HDMI
Kabel HDMI-DVI
Kabel RS232C
Komponentni kabel
Kabel AV
Kabel RCA
Stereo kabel RCA
Stereo kabel
Kabel SCART
Adapter za kartico za splošni
vmesnik
1 Priprave
21
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Nadzorna plošča
POWER
Položaj
Opis
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb [
], ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno
sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
V načinu TV lahko preklapljate med kanali tako, da pomikate tipko na plošči
navzgor ali navzdol, ko nadzorni meni ni prikazan.
Odpre levi ali desni meni.
Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
nadzorni meni ni prikazan.
Daljinski senzor
Če želite izdelek upravljati z daljinskim upravljalnikom, premaknite senzor za
daljinski upravljalnik v smeri puščice.
1 Priprave
22
1
Priprave
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Nadzorni meni
Če pritisnete gumb [
] na tipki na plošči ("1.2Deli") ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
Nazaj
Ikone
Opis
Izbere priključeni vir signala.
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Vir [
] v nadzornem meniju.
Ko se prikaže seznam virov signala, pomaknite tipko na plošči navzgor ali
navzdol, da izberete želeni vir signala. Nato pritisnite tipko na plošči.
Odpre meni na zaslonu.
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Meni [
] v nadzornem meniju.
Prikaže se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v
desno, da izberete želeni meni. Podmeni lahko izberete tako, da
pomaknete tipko na plošči navzgor, navzdol ali v levo ali desno. Če želite
spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in pritisnite tipko na plošči.
Odpre način Zač. zaslon vsebine.
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite Zač. zaslon vsebine [
]v
nadzornem meniju.
Izklopi izdelek.
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Izklop [
] v nadzornem
meniju. Nato pritisnite tipko na plošči.
Zapre trenutni meni.
1 Priprave
23
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
HDMI IN
1 (DVI)
2
PC IN
POWER
EXT
(RGB)
Vrata
Opis
[HDMI IN 1(DVI)]
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMIDVI.
[HDMI IN 2], [HDMI IN 3]
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
[SERVICE]
[PC / DVI AUDIO IN]
[PC IN]
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
[RS-232 IN]
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom
RS232C.
[R-AUDIO-L]
Povezava z avdio izhodom vhodne naprave s kablom RCA.
[COMPONENT / AV IN]
Povezava z vhodno napravo s kablom AV/Component.
[EXT (RGB)]
Omogoča priključitev s kablom SCART.
[ANT IN]
Omogoča priključitev antenskega kabla.
[COMMON INTERFACE]
[
Priključek je namenjen samo servisiranju.
(5 V 0,5 A)]
Reža splošnega vmesnika.
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
1 Priprave
24
1
Priprave
Pričvrstitev sponke za kable
1.2.3 Ključavnica proti kraji
z
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
z
Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način.
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.
z
Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
z
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
z
Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
25
1
Priprave
1.2.4 Daljinski upravljalnik
z
Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka,
lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
z
Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.
Za vklop in izklop izdelka.
V meni na zaslonu vnesite geslo ali
zamenjajte kanal.
Izberete lahko VKLOPLJEN teletekst, dvojno,
mešano ali IZKLOPLJEN.
Prilagodite glasnost.
Vrnitev na prejšnji kanal.
Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu.
"
%
Seznam kanalov, Vodnik,
Media Play, Upravitelj urnika, in Vir.
#
$
Za prikaz EPG-ja
(elektronski programski vodnik).
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
Vrnitev v prejšnji meni.
Izhod iz trenutnega menija.
na zaslonu.
E-MANUAL: Ni na voljo.
P.SIZE: Izberite Velikost slike.
AD/SUBT.!"
(ponekod ni na voljo).
/ Za prikaz digitalnih podnapisov.
&
$%
%'*+
1 Priprave
26
1
Priprave
Prilagajanje prikaza na zaslonu (OSD) z daljinskim upravljalnikom
1.
Odprite meni na zaslonu.
2.
V prikazanem meniju na zaslonu izberite možnost Slika, Zvok, Kanal,
Sistem ali Podpora.
3.
Poljubno spremenite nastavitve.
4.
Končajte nastavitev.
5.
Zaprite meni na zaslonu (OSD).
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
1
2
3
Baterije so na prodaj posebej.
1 Priprave
27
Sprejemni doseg daljinskega upravljalnika
7m ~ 10m
1
Priprave
456
456
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in
desno.
z
Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
z
Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
z
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
1 Priprave
28
1
Priprave
1.2.5 Funkcija teleteksta
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij
teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne
morejo biti prikazane. Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih tipk na daljinskem
upravljalniku.
z
(način): Izbere način teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopi na način
shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom
(shrani) shranite stran
teleteksta na seznam.
(Teletekst vklopljen/mešanje/izklopljen): Vklop teleteksta za trenutni kanal. Gumb pritisnite
z
dvakrat, na trenutnem zaslonu prikažete način teleteksta. Za izhod iz teleteksta ga pritisnite še
enkrat.
z
(Podstran): Za prikaz razpoložljive podstrani.
z
(Shrani): Za shranjevanje strani teleteksta.
z
(Kazalo): Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
z
(Velikost): Za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na
spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
z
(Zadrži): Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz
trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
z
z
z
(Naslednja stran): Za prikaz naslednje strani teleteksta.
(Prejšnja stran): Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
(Razkrij): Za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz
običajnega zaslona pritisnite znova.
z
(Prekliči): Za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da se prekriva s trenutnim programom.
z
Barvne tipke (rdeča, zelena, rumena, modra): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so
različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na
barvne tipke. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z
barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni
barvne tipke.
1 Priprave
29
1
Priprave
Strani teleteksta so organizirane v šest kategorij:
Del
Vsebina
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
A
B
C
D
E
F
1 Priprave
30
1
1.3
Priprave
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost
poškodbe.
z
Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
z
Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
z
Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
1.3.1 Kot nagiba in sukanje
Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
15 6
A Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.
B Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je
indikator LED usmerjen navzdol.
1 Priprave
31
1
Priprave
1.3.2 Prezračevanje
1. Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
z
Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene
oddaljen vsaj 40mm zaradi prezračevanja, okoljska
temperatura pa mora biti pod 35 C.
A
B
Figure 1.1 Pogled od strani
2. Namestitev na vbočeno steno
Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Figure 1.3 Pogled od zgoraj
A
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
C
C Najmanj 50 mm
E
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
Figure 1.2 Pogled od strani
Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi
prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
1 Priprave
32
1
Priprave
1.3.3 Mere
1
5
6
2
4
3
(Enota: mm)
Ime
modela
1
2
3
4
5
6
H32B
188,8
88,1
95,4
482,4
200
200
H40B
244
148,5
160
613,1
200
200
Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali
črkovanju.
1.4
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
1.4.1 Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena
kompletu. Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na
usposobljeno osebo. Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali
poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
1.4.2 Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na
površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če namestite izdelek na
neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.
1 Priprave
33
1
Priprave
z
V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za
pritrditev na steno.
z
Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo
priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele
za sestavljanje kompleta.
z
Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA.
z
Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali
takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki
lahko poškodujejo notranjost izdelka.
z
Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v
skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
z
Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek
poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne
odgovarja za tovrstne nezgode.
z
Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali
poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na
steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni
naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za
namestitev.
z
Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
z
Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
(Enota: mm)
Luknje za vijake po standardu VESA (A * B)
v milimetrih
Običajni vijak
Količina
200 x 200
M6
4
Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe
oseb zaradi električnega udara.
1 Priprave
34
1
1.5
Priprave
Povezava RS232C
1.5.1 Povezava kablov
Omrežne specifikacije RS232
Vmesnik
Pin
Bitna hitrost
Podatkovni biti
Parnost
Zaključni bit
RS232C (9-pinski)
TxD (št. 2), RxD (št. 3), GND (št. 5)
9600 b/s
8 bitov
Brez
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
4m (samo oklopljeni)
Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
1 Priprave
35
1
Priprave
Kabel RS232C
z
Priključek: 9-pinski D-Sub
z
Kabel: Navzkrižni kabel
9
6
5
9
1
6
-P1-
-P1Ženski
-P1-
-P2-
5
1
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
---------
3
Gnd
STEREO
PLUG (3,5
ø)
Povezava
1 Priprave
36
1
Priprave
Koda za krmiljenje
z
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor vhoda
0 x 14
-
3
Nadzor kontrasta
0 x 24
0 ~ 100
4
Nadzor osvetlitve
0 x 25
0 ~ 100
5
Ročno upravljanje žarnice
(osvetlitve ozadja)
0x58
0 ~ 100
6
NASLEDNJI PREJŠNJI KANAL
0x61
0~1
7
ZVIŠA ZNIŽA GLASNOST
0x62
0~1
Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Glava
Ukaz
ID
Podatki 1
0 x AA
0 x 11
1
"Power"
Glava
Ukaz
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
1
ID
0 x AA
z
Dolžina
podatkov
0 x 11
Kontrolna
vsota
13
Ta izdelek ne podpira nastavitve ID-ja. Ta izdelek za ID uporablja samo ničelno vrednost.
1 Priprave
37
1
Priprave
Nadzor napajanja
z
Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
z
Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
z
0 x 11
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x 11
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Power"
Kontrolna
vsota
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti na izdelku.
1: VKLOP napajanja
0: IZKLOP napajanja
z
Ack
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"A"
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti na izdelku.
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"N"
0 x 11
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka v kontrolni vsoti
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
38
1
Priprave
Nadzor vhoda
z
Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
z
Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
z
0 x 14
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Input
Source"
ID
0 x AA
0 x 14
Kontrolna
vsota
"Input Source": Koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 0C
AV (AV1)
0x0D
AV2
0x0E
Zun. (SCART1)
0 x 08
Komponenta
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
0 x 24
HDMI2_PC
0 x 31
HDMI3
0x32
HDMI3_PC
Opomba. Za HDMI1_PC, HDMI2_PC in HDMI3_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivajo se
samo na ukaze "Get" (Pridobi).
z
Ack
Glava
Ukaz
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
"A"
r-CMD
Vrednost 1
ID
0 x AA
0 x FF
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": Koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
1 Priprave
39
1
Priprave
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"N"
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka kontrolne vsote
1 : Ukaz ni podprt
Nadzor kontrasta
z
Funkcija
"Contrast" je mogoče spremeniti z računalnikom.
z
Pokaži stanje "Contrast"
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
z
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0 x 24
0
Ukaz
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
"Contrast"
Nastavi "Contrast"
Glava
ID
0 x AA
0 x 24
Kontrolna
vsota
"Contrast": koda vrednosti kontrasta, ki jo je treba nastaviti na izdelku (0~100)
z
Ack
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"A"
0 x 24
"Contrast"
Kontrolna
vsota
"Contrast": koda vrednosti kontrasta, ki jo je treba nastaviti na izdelku (0~100)
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"N"
0 x 24
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka kontrolne vsote
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
40
1
Priprave
Nadzor osvetlitve
z
Funkcija
"Brightness" je mogoče spremeniti z računalnikom.
z
Pokaži stanje "Brightness"
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
z
0 x 25
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavi "Brightness"
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x 25
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"brightness"
Kontrolna
vsota
"brightness" : koda vrednosti svetlosti, ki jo je treba nastaviti na izdelku. ( 0 ~ 100 )
z
Ack
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"A"
0 x 25
"brightness"
Kontrolna
vsota
"brightness" : koda vrednosti svetlosti, ki jo je treba nastaviti na izdelku. ( 0 ~ 100 )
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednos
t1
3
"N"
0 x 25
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka v kontrolni vsoti
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
41
1
Priprave
Ročno upravljanje žarnice (osvetlitve ozadja)
z
Funkcija
"Manual Lamp(backlight)" je mogoče spremeniti z računalnikom.
z
Pokaži stanje "Manual Lamp"
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
z
0x58
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavi "Manual Lamp"
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0x58
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"LampValue"
Kontrolna
vsota
"LampValue" : koda vrednosti ročne žarnice, ki jo je treba nastaviti na izdelku.) (0 ~ 100)
z
Ack
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"A"
0x58
"LampValue"
Kontrolna
vsota
"LampValue" : koda vrednosti ročne žarnice, ki jo je treba nastaviti na izdelku.) (0 ~ 100)
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednos
t1
3
"N"
0x58
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka kontrolne vsote
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
42
1
Priprave
Channel Up/Down (Naslednji/prejšnji kanal)
z
Funkcija
TV-kanale lahko upravljate z osebnim računalnikom.
(Če je vklopljen način PIP in je vir načina PIP televizor, bi tudi moralo delovati.)
z
Pokaži Prejšnji/naslednji TV-kanal: N/V
z
Nastavi Prejšnji/naslednji TV-kanal:
Glava
Ukaz
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
"Channel
Up/Down"
Kontrolna
vsota
ID
0 x AA
0x61
Channel Up/Down (Naslednji/prejšnji kanal): Prejšnji ali naslednji kanal, ki ga nastavite v izdelku. (0~1)
0 : Naslednji
1 : Prejšnji
z
Ack
Glava
Ukaz
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
"A"
r-CMD
Vrednost 1
ID
0 x AA
0 x FF
0x61
"Channel
Up/Down"
Kontrolna
vsota
"Channel Up/Down": Prejšnji ali naslednji kanal, ki ga nastavite v izdelku. (0~1)
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"N"
0x61
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka kontrolne vsote
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
43
1
Priprave
Nadzor glasnosti
z
Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
z
Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti) : N/V
z
Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0x62
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Volume"
Kontrolna
vsota
"Volume": Koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0 ~ 1)
0 : Naslednji
1 : Prejšnji
z
Ack
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"A"
0x62
"Volume"
Kontrolna
vsota
"Volume": Koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
z
Nak
Glava
Ukaz
ID
0 x AA
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
"N"
0x62
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
0 : Napaka kontrolne vsote
1 : Ukaz ni podprt
1 Priprave
44
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite
osebne računalnike, videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom
z
Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na
vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
z
Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite
med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
z
Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
z
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
45
2
2.2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priklop in uporaba računalnika
2.2.1 Povezava z računalnikom
z
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
z
Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
PC IN
PC / DVI AUDIO IN
Povezava s kablom HDMI-DVI
HDMI IN 1 (DVI)
PC / DVI AUDIO IN
Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, nastavite Uredi ime. na DVI PC, da boste
lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
46
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priključitev s kablom HDMI
HDMI IN 1 (DVI)
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
47
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Spreminjanje ločljivosti
Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.
Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Zaslon ter Nastavitve in spremenite ločljivost.
1
2
3
**********
**** ****
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
48
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Pojdite na Nadzorna plošča
Osebne nastavitve
Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
1
2
3
4
***********
***********
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
49
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Zaslon ter Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
1
2
3
4
**** ****
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
50
2
2.3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava z video napravo
z
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
z
Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
†
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
†
Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
2.3.1 Povezava z video kablom
VIDEO
R AUDIO L
2.3.2 Povezava s komponentnim kablom
R AUDIO L
COMPONENT / AV IN
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
51
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.3.3 Priključitev s kablom HDMI
(Zadaj)
HDMI IN 2
(Pogled od strani)
HDMI IN 3
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
z
Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
z
Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
†
Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI/DVI in zvočni kabel.
z
Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne
bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka.
z
Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
z
Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
z
Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel. Ta izdelek ne podpira
ethernetne povezave prek kabla HDMI.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
52
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.3.4 Povezava na zun. vir
EXT (RGB)
2.3.5 Povezava z anteno
VHF/UHF Antenna
ANT IN
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
53
2
2.4
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava z režo COMMON INTERFACE
2.4.1 Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".
z
Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih
prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
z
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA
SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo
o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
z
Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana",
kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
z
"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske
televizije.
z
"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z
rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
z
"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
z
Kje se nahaja reža "COMMON INTERFACE", je odvisno od modela.
z
"KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta.
Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
z
Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
z
Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve
antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
54
2
2.5
Priklop in uporaba vhodne naprave
Sprememba vira signala
2.5.1
Vir
O MENU [ m]
Podpora
Zač. zaslon vsebine
Vir
ENTER [
]
Vir omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Vir
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete
zaslon izbranega vira.
Za podrobnosti o meniju Vir si oglejte stran 105.
"
Seznam kanalov
Vodnik
Media Play
Upravitelj urnika
Vir
Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga
želite pretvoriti.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
55
3
Prilagoditev zaslona
Konfigurirajte nastavitve možnosti Slika (Svetlost, Ostrina itd.).
Razporeditev možnosti v meniju Slika se lahko razlikuje glede na izdelek.
3.1
Slikovni način
O MENU [ m]
Slika
Slikovni način
ENTER [
]
Izberite slikovni način (Slikovni način), ki ustreza okolju, v katerem boste uporabljali izdelek. Prikazane so
različne možnosti načina Slikovni način, odvisno od trenutnega vira signala:
Slika
Standardni
· Osvetlitev
70
· Kontrast
100
· Svetlost
45
· Ostrina
50
· Barve
50
· Ton barve (Z/R)
Z 50
R 50
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3.1.1 Če je vir signala PC
z
Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
z
Standardni: Primerno za običajno okolje.
Program Advanced Color Management lahko prenesete s spletnega mesta
www.samsunglfd.com.
3 Prilagoditev zaslona
56
3
Prilagoditev zaslona
3.1.2 Če je vir signala AV, Component, HDMI ali TV
3.2
z
Dinamično: Ta način je primeren za svetle prostore.
z
Standardno : Ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
z
Naravno: Primerno za zmanjšanje naprezanja oči. (samo model H40B)
z
Film: Ta način zmanjšuje utrujenost oči.
Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton
barve (Z/R)
O MENU [ m]
Slika
ENTER [
]
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike. Možnost izberite s tipkama
pritisnite tipko [
in
in nato
]. S puščičnimi tipkami prilagodite vrednost možnosti ali izberite nastavitev možnosti.
Ko končate, pritisnite tipko [
].
z
Ko spremenite možnost Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barve ali Ton barve (Z/R), se
zaslonski meni samodejno prilagodi.
z
Če izdelek priključite na PC, lahko spremenite le možnosti Osvetlitev, Kontrast, Svetlost in
Ostrina.
z
Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na izdelek.
z
Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
3 Prilagoditev zaslona
57
3
3.3
Prilagoditev zaslona
Prilagoditev zaslona
O MENU [ m]
Slika
Prilagoditev zaslona
ENTER [
]
Prilagoditev zaslona ponuja različne možnosti za velikost slike in razmerje višina/širina. Možnost izberite
s tipkama
in
pritisnite tipko [
in nato pritisnite tipko [
]. S puščičnimi tipkami izberite možnost v podmeniju in nato
].
Prikazane so različne možnosti za Prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vira signala.
Prilagoditev zaslona
Velikost slike
16:9
?"@
· Vel. zaslona 4:3
16:9
A
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3.3.1
Velikost slike
Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, lahko ta vključuje svoj nabor velikosti zaslona. Vendar vam
toplo priporočamo, da izdelek večino časa uporabljate v načinu 16:9.
z
Samod. široko: Velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
z
16:9: nastavi sliko v široki način 16:9.
z
Široka povečava: Povečava slike nad 4:3.
z
Povečava: Povečava široke slike z razmerjem stranic 16:9 tako, da je navpično prilagojena velikosti
zaslona.
z
4:3: nastavi sliko na osnovni način (4:3).
Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen v obliki 4:3. Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na
vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na zaslonu), ki niso vključene v
jamstvo.
z
Pametni pogled 1: Zmanjša sliko v načinu 16:9 za 50 %.
Pametni pogled 1 je povolený len v režime HDMI.
z
Pametni pogled 2: Zmanjša sliko v načinu 16:9 za 25%.
Pametni pogled 2 je povolený len v režime HDMI.
3 Prilagoditev zaslona
58
3
Prilagoditev zaslona
z
Prileganje zaslona: Prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI (720p/1080i/
1080p) ali Component (1080i/1080p).
Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna
vrata izdelka.
Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala
3.3.2
Vir signala
Velikost slike
AV in Component (480i in 480p)
16:9, Povečava 1, Povečava 2 in 4:3
Component (1080i in 1080p)
16:9, 4:3, Prileganje zaslona
HDMI (720p, 1080i in 1080p)
16:9, 4:3, Prileganje zaslona,
Pametni pogled 1, Pametni pogled 2
PC (ko je povezan računalnik)
16:9, 4:3
TV
Samod. široko, 16:9, Široka povečava,
Povečava, 4:3, Pametni pogled 2
Zun.
Samod. široko, 16:9, Široka povečava,
Povečava, 4:3
Položaj
Prilagodi položaj slike. Položaj je na voljo le, če možnost Velikost slike nastavite na Povečava 1,
Povečava 2, Široko prileganje, Prileganje zaslona ali Po meri.
z
Če želite uporabljati funkcijo Položaj, ko izberete Povečava 1, Povečava 2 ali Široko prileganje,
upoštevajte spodnja navodila.
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko
, da izberete Položaj.
Pritisnite tipko [
].
Pritisnite tipko
ali
Pritisnite tipko [
].
, da premaknete sliko navzgor ali navzdol.
Izberite Zapri, tako da zaporedoma pritisnete tipki
in
. Če želite ponastaviti položaj slike,
pritisnite tipko Ponastavitev.
z
Če želite uporabiti funkcijo Položaj, ko izberete Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i/1080p) ali
Component (1080i/1080p) ali ko izberete Po meri, upoštevajte spodnja navodila.
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko
, da izberete Položaj.
Pritisnite tipko [
Pritisnite tipko
Pritisnite tipko [
].
/
/
/
, da premaknete sliko.
].
Izberite Zapri, tako da zaporedoma pritisnete tipki
in
.
3 Prilagoditev zaslona
59
3
Prilagoditev zaslona
Če želite ponastaviti sliko na prvotni položaj, na zaslonu Položaj izberite Ponastavitev. Slika bo
nastavljena na privzeti položaj.
3.3.3 Povečava / položaj
Prilagodi velikost in položaj slike. Na voljo samo v možnosti Povečava.
3.3.4
Vel. zaslona 4:3
16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3
z
Na voljo samo, če je za velikost slike izbrano Samod. široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3
WSS ali izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.
3.3.5
Prilag. zasl. računalnika
Na voljo le v načinu PC.
Grobo / Natančno: odstrani ali zmanjša šum slike. Če šum ni odstranjen s samim natančnim
prilagajanjem, s funkcijo Grobo v največji mogoči meri prilagodite frekvenc (Grobo) in znova zaženite
natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino
zaslona.
Položaj: Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu
izdelka. Pritisnite tipko
ali
, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko
ali
, da prilagodite
vodoravni položaj.
Ponastavitev slike: Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
3.4
Samodejna prilagoditev
O MENU [ m]
Slika
Samodejna prilagoditev
ENTER [
]
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
Ta možnost je na voljo, če je vhodni vir PC.
3 Prilagoditev zaslona
60
3
3.5
Prilagoditev zaslona
Dodatne nastavitve
O MENU [ m]
Slika
Dodatne nastavitve
ENTER [
]
Vse nastavitve Dodatne nastavitve so na voljo v načinih Standardni in Film. To možnost izberite s
puščičnimi tipkami gor ali dol in nato pritisnite tipko [
tipkami in nato pritisnite [
]. Vrednost ali nastavitev spremenite s puščičnimi
].
V načinu PC lahko spreminjate le nastavitve za Gama in Nastavitev beline.
Dodatne nastavitve
F
Q
U
W&U
U
0
&
0
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3.5.1
Dinamični kontrast
Prilagajanje kontrasta zaslona.
z
3.5.2
Izklop / Nizko / Srednje / Visoko
Črni ton
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
z
3.5.3
Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše
Barva polti
Prilagodi ton barve kože.
3 Prilagoditev zaslona
61
3
Prilagoditev zaslona
3.5.4
Način Samo RGB
Prikazuje barve Rdeča, Zelena in Modra za fino prilagajanje odtenkov in nasičenosti.
z
3.5.5
Izklop / Rdeča / Zelena / Modra
Barvni prostor
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
z
3.5.6
Samodejno / Izvorno
Nastavitev beline
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
z
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Prilagodite temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
z
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Prilagodite svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
z
Ponastavitev: Ponastavite Nastavitev beline na privzete vrednosti.
3.5.7
Gama
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
3.5.8
Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop)
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
Na voljo le v načinu Standardni.
3 Prilagoditev zaslona
62
3
3.6
Prilagoditev zaslona
Možnosti slike
O MENU [m]
Slika
Možnosti slike
Možnost izberite s puščičnima tipkama
puščičnimi tipkami in nato pritisnite [
in
ENTER [
]
in nato pritisnite tipko [
]. Nastavitev spremenite s
].
Ko je naprava priključena na računalnik, lahko spreminjate le Barvni ton.
Y
U
#
[$
[YA\&
#FY
[
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3.6.1
Barvni ton
Hladno / Standardni / Toplo 1 / Toplo 2
z
z
Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, ko je Slikovni način nastavljen na Dinamično.
z
Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
3 Prilagoditev zaslona
63
3
Prilagoditev zaslona
3.6.2
Filter digitalnih motenj
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Filter digitalnih motenj, da
zmanjšate morebitno statiko ali podvajanje na zaslonu.
Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samodejno / samod. ponazor.
z
Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
samod. ponazor.: Pri vnašanju analognih kanalov se prikaže moč signala.
3.6.3
z
Na voljo samo pri analognih kanalih.
z
Če pritisnete tipko INFO, se prikaže lestvica moči signala.
z
Če je vrstica zelena, je signal optimalen.
Filter motenj MPEG
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
z
3.6.4
Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samodejno
Stopnja črnine HDMI
Omogoča vam prilagajanje globine zaslona z izbiro ravni črne.
z
Normalno / Nizko
Na voljo le v načinu HDMI.
3.6.5
Filmski način
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na
optimalno kakovost.
z
Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2
Na voljo v TV, AV, COMPONENT (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).
3.6.6
LED Motion Plus (Izklop / Vklop) - (samo model H40B)
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko
3 Prilagoditev zaslona
64
3
3.7
Prilagoditev zaslona
Ponastavitev slike
O MENU [ m]
Slika
Ponastavitev slike
ENTER [
]
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
3 Prilagoditev zaslona
65
4
4.1
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte zvočne nastavitve (Zvok) izdelka.
Način zvoka
O MENU [ m]
Zvok
Način zvoka
ENTER [
]
To možnost izberite s puščičnimi tipkami gor ali dol in nato pritisnite tipko [
].
Zvok
"
100
Y
95
F
45
50
A
50
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
z
Standardni: Izbere navadni zvočni način.
z
Glasba: Glasba je glasnejša od glasov.
z
Film: Ponuja najboljši zvok za filme.
z
Jasen glas: Glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
z
Ojačano: Poveča intenzivnost visoko frekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s
poslušanjem za osebe z okvaro sluha.
Če možnost Izbira zvočnika nastavite na Zunanji, je možnost Način zvoka onemogočena.
4 Prilagoditev zvoka
66
4
4.2
Prilagoditev zvoka
Zvočni učinek
O MENU [ m]
z
Zvok
Zvočni učinek
ENTER [
]
z
Če možnost Izbira zvočnika nastavite na Zunanji, je možnost Zvočni učinek onemogočena.
z
Na voljo le, če je možnost Način zvoka nastavljena na Standardni.
SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)
Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head
Related Transfer Function).
z
SRS TruDialog (Izklop / Vklop)
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali
zvočnikov učinkov, tako da je dialog bolj razumljiv.
z
Izenačevalnik
V izenačevalniku je prikazanih več drsnikov. Drsnik izberete s puščičnima tipkama gor in dol.
Vrednost drsnika spremenite s puščičnima tipkama levo in desno. Če želite za možnost
Izenačevalnik izbrati Ponastavitev, izberite Ponastavitev, pritisnite tipko [
pritisnite tipko [
]. Za izhod izberite Zapri in pritisnite tipko [
], izberite Da in nato
].
Izenačevalnik je na voljo le v standardnem zvočnem načinu.
†
Ravnovesje: Prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
†
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven
določenih frekvenc pasovne širine.
†
Ponastavitev: Ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
4 Prilagoditev zvoka
67
4
4.3
Prilagoditev zvoka
Možnosti oddajanja zvoka
O MENU [ m]
z
Zvok
Možnosti oddajanja zvoka
ENTER [
]
Jezik zvoka (samo pri digitalnih kanalih)
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.
Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
z
Oblika zvočnega zapisa (samo pri digitalnih kanalih)
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in zvočnega sprejemnika lahko pride do
odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in zvočni sprejemnik.
z
Zvočni opis (samo pri digitalnih kanalih)
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim
zvokom.
4.4
†
Zvočni opis (Izklop / Vklop): Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
†
Glasnost: Za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.
Dodatne nastavitve
O MENU [ m]
z
Zvok
Dodatne nastavitve
ENTER [
]
Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC) (samo pri digitalnih kanalih)
Ta funkcija zmanjša neskladnost glasovnega signala na želeno raven.
Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
z
Stiskanje Dolby Digital (Line / RF)
Ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj.
MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
Za dinamični zvok izberite možnost Line, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči
pa izberite možnost RF.
4 Prilagoditev zvoka
68
4
4.5
Prilagoditev zvoka
Nastavitve zvočnika
O MENU [ m]
z
Zvok
Nastavitve zvočnika
ENTER [
]
Samodejna glasnost (Izklop/Normalno/Nočno)
Normalno izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, tako da je pri spreminjanju kanalov raven
glasnosti enaka.
Nočno izenači in zmanjša raven glasnosti v posameznem kanalu, tako da glasnost v posameznem
kanalu manjša. Možnost Nočno je uporabna ponoči, kadar morda želite nižjo glasnost.
Če želite uporabljati nadzor glasnosti v priključeni vhodni napravi, možnost Samodejna glasnost
nastavite na Izklop. Sprememba v glasnosti v priključeni vhodni napravi morda ne bo uporabljena,
če možnost Samodejna glasnost nastavite na Normalno ali Nočno.
4.6
Ponastavi zvok
O MENU [ m]
Zvok
Ponastavi zvok
ENTER [
]
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve. Izberite Ponastavi zvok, pritisnite
tipko [
], v pojavnem oknu izberite Da in znova pritisnite tipko [
].
4 Prilagoditev zvoka
69
5
5.1
Uporaba menija Kanal
Kanal
O MENU [ m]
Kanal
ENTER [
]
Kanal
Antena
^
F
Samodejno iskanje
W
A
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
5.1.1
Antena
O MENU [m ]
Kanal
Antena
ENTER [
]
Če želite, da začne televizor shranjevati razpoložljive kanale, morate določiti vrsto vira signala, ki je
povezan z zaslonom LED.
z
Običajna antena / Kabelski signal
5.1.2
Država
O MENU [m ]
Kanal
Država
ENTER [
]
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
(Odvisno od države.)
z
Digitalni kanal: Za spreminjanje države digitalnih kanalov.
z
Analogni kanal: za spreminjanje države analognih kanalov.
5 Uporaba menija Kanal
70
5
Uporaba menija Kanal
5.1.3
Samodejno iskanje
O MENU [m ]
Kanal
Samodejno iskanje
ENTER [
]
Samodejno poišče kanal in ga shrani v izdelek.
(Odvisno od države.)
Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam
programov. Če je kanal zaklenjen, se odpre okno za vnos kode PIN.
z
z
Samodejno iskanje
†
Običajna antena / Kabelski signal: Izberite zračni vir, ki ga želite shraniti.
†
Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: Za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.
Možnost kabelskega iskanja
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem
omrežju.
(odvisno od države in na voljo samo za kabelske kanale)
†
Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: Nastavi začetno in končno frekvenco (razlikuje se od
države do države).
†
Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.
†
Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
5 Uporaba menija Kanal
71
5
Uporaba menija Kanal
5.1.4
Ročno iskanje
O MENU [m ]
Kanal
Ročno iskanje
ENTER [
]
Ročno poišče kanal in ga shrani v izdelek.
z
z
Če je kanal zaklenjen, se odpre okno za vnos kode PIN.
z
Glede na vir kanala je morda podprta tudi funkcija Ročno iskanje.
Digitalno shranjevanje programov: Ročno poišče digitalni kanal in ga shrani v izdelek. Za iskanje
digitalnih kanalov pritisnite tipko New. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu
kanalov.
z
– Če izberete Antena
Običajna antena: Kanal, Frekvenca, Pasovna širina
– Če izberete Antena
Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov
Analogno shranjevanje programov: Poišče analogni kanal. Pritisnite tipko Novo, da poiščete
kanale s prilagoditvijo nastavitev Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Iskanje.
5.1.5
Prenesi sezn. kanalov
O MENU [m ]
Kanal
Prenesi sezn. kanalov
ENTER [
]
Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
z
Uvozi iz USB-ja: Uvoz seznama kanalov z USB-ja.
z
Izvozi na USB.: Izvoz seznama kanalov na USB.
5.1.6
Natančna nastavitev
O MENU [m ]
Kanal
Natančna nastavitev
ENTER [
]
Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno nastaviti.
(samo pri analognih kanalih)
z
Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico »*«.
z
Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite možnost Ponastavitev.
5 Uporaba menija Kanal
72
6
6.1
Sistem
Nastavitev
O MENU [ m]
Sistem
Nastavitev
ENTER [
]
Ko izdelek prvič nastavljate ali ko enoto ponastavite, znova konfigurirajte kanale in uro.
Sistem
Nastavitev
Q
Jezik
Ekološka nastavitev
Podnapisi
Digitalno besedilo
Izklop
^
Varnost
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
6 Sistem
73
6
6.2
Sistem
Čas
O MENU [ m]
Sistem
Čas
ENTER [
]
Za konfiguracijo možnosti Nastavitev ure in Časovnik za spanje. Izdelek lahko nastavite tudi tako, da se
ob določenem času samodejno vklopi ali izklopi s funkcijo Časovnik.
6.2.1
Ura
Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.
z
Način ure: Trenutno uro lahko nastavite ročno ali samodejno.
- Samodejno: Za samodejno nastavitev trenutnega časa na podlagi digitalnega kanala.
Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora biti povezana zračna antena.
- Ročno: Ročna nastavitev trenutne ure.
z
Nastavitev ure
Nastavite možnost Datum in Čas.
Izberite možnost Nastavitev ure. Izberite možnost Datum ali Čas in pritisnite [
].
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v
drugega se lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite [
želite zapreti možnost Nastavitev ure, izberite Zapri in pritisnite [
]. Če
].
Nastavitvi Datum in Čas lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem
upravljalniku.
z
Časovni pas(odvisno od države): Izberite časovni pas.
6.2.2
†
Funkcija je na voljo le, ko je možnost Način ure nastavljena na Samodejno.
†
Če izberete Ročno v nastavitvi Časovni pas, se bosta vklopili nastavitvi GMT in Poletni/
zimski čas.
Časovnik za spanje
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju. (Izklop / 30 min / 60 min /
90 min / 120 min / 150 min / 180 min).
Nastavite časovno obdobje s številskimi tipkami in pritisnite [
]. Če želite funkcijo Časovnik za
spanje izklopiti, izberite Izklop.
6 Sistem
74
6
Sistem
6.2.3
Časovnik vklopa
Nastavite možnost Časovnik vklopa tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega
dne.
z
Časovnik vklopa: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije možnosti Časovnik vklopa. (Časovnik
vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3)
Preden lahko uporabite funkcijo Časovnik vklopa, morate nastaviti uro.
†
Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če
izberete Ročno, lahko izberete dneve, ob katerih funkcija Časovnik vklopa vklopi izdelek.
Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
†
Čas: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama
gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
†
Glasnost: Nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima
tipkama levo in desno.
†
Vir : Izberite želeni vir vnosa.
†
Glasba / Foto (če je možnost Vir nastavljena na USB): Izberite mapo v napravi USB, ki vsebuje
glasbene ali slikovne datoteke, ki jih želite predvajati ob samodejnem vklopu izdelka.
†
Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija
»Timer« ne deluje pravilno.
†
Če je v napravi USB le ena datoteka z eno fotografijo, ne bo mogoče predvajati diaprojekcije.
†
Če je ime mape predolgo, mape ni mogoče izbrati. Vsaki napravi USB, ki jo uporabite, je
dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so
dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
†
Priporočamo, da pri uporabi funkcije Časovnik vklopa uporabljate pomnilniški ključ USB in
bralnik več kartic. Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB z
vgrajeno baterijo, s predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih izdelovalcev, saj lahko izdelek
porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
6 Sistem
75
6
Sistem
6.2.4
Časovnik izklopa
Nastavite lahko tri ločene konfiguracije možnosti Časovnik izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik
izklopa 2, Časovnik izklopa 3)
Preden lahko uporabite funkcijo Časovnik izklopa, morate nastaviti uro.
z
Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če
izberete možnost Ročno, lahko izberete dneve, ob katerih naj funkcija Časovnik izklopa izklopi
vaš izdelek.
Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
z
6.3
Čas: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor
ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Jezik
O MENU [m]
Sistem
Jezik
ENTER [
]
Za nastavitev jezika menija.
Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za
druge funkcije računalnika.
z
Jezik menijev: Za nastavitev jezika menija.
z
Jezik teleteksta(odvisno od države): Za nastavitev želenega jezika teleteksta.
Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
z
Izbrani jezik: Za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.
6 Sistem
76
6
6.4
Sistem
Ekološka nastavitev
O MENU [m]
Sistem
Ekološka nastavitev
ENTER [
]
Ekološka nastavitev
%
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
6.4.1
Varč. z energ.
Prihranite energijo s funkcijo Varč. z energ..
Ko je vklopljen način varčevanja z energijo, je poraba energije izdelka nadzorovana, da prihranite energijo.
Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike
z
6.4.2
Izklop, če ni signala
Če se želite izogniti nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj bo izdelek vklopljen, če ne
prejema signala.
z
Izklop / 15 min / 30 min / 60 min
6.4.3
z
Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu
varčevanja z energijo.
z
Za ta izdelek je privzeta nastavitev 15 minut.
z
Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop)
Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na
daljinskem upravljalniku oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.
6 Sistem
77
6
6.5
Sistem
Podnapisi
O MENU [m]
Sistem
Podnapisi
ENTER [
]
S tem menijem nastavite način Podnapisi.
6.5.1 Podnapisi
Vklopi ali izklopi podnapise.
z
Izklop / Vklop
6.5.2
Način podnapisov
Nastavi način podnapisov.
z
Normalno / Okvara sluha
6.5.3
Jezik podnapisov
Nastavi jezik podnapisov.
6.6
z
Če trenutni program ne podpira funkcije Okvara sluha, se bo samodejno vklopila nastavitev
Normalno, tudi če je izbran način Okvara sluha.
z
Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Digitalno besedilo
O MENU [m]
Sistem
Digitalno besedilo
ENTER [
]
Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.
z
Onemogoči / Omogoči
6 Sistem
78
6
6.7
Sistem
Varnost
O MENU [m]
Sistem
Varnost
ENTER [
]
Pri vsakem dostopu do varnostnih funkcij se prikaže zaslon PIN, privzeta številka PIN je »0-0-0-0«. Po
vnosu PIN-a se zaslon za vnos PIN-a zapre in prikaže se meni Varnost.
Varnost
Zaklepanje kanala
Zakl. kat. programa
Vklop
Dovoli vse.
Spremeni PIN.
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
6.7.1
Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop)
Če želite nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečiti gledanje neprimernega programa,
v meniju Kanal zaklenite kanale.
Na voljo samo, če je za Vir izbrano TV.
6.7.2
Zakl. kat. programa
S štirimestno kodo PIN lahko nepooblaščenim uporabnikom, kot so otroci, preprečite gledanje
neprimernega programa.
Elementi funkcije Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo.
6.7.3
Spremeni PIN.
Prikaže se zaslon Spremeni PIN.. Izberite poljubne 4 števke za PIN in jih vnesite v polje Vnesi nov PIN..
V polje Potrdi nov PIN. znova vnesite iste 4 števke. Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko
Zapri. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
6 Sistem
79
6
6.8
Sistem
PIP
O MENU [ m]
z
Sistem
Slika v sliki (PIP)
ENTER [
]
z
Za zvok pri načinu PIP si oglejte navodila na zaslonu Izbira zvoka.
z
Če izklopite izdelek pri gledanju v načinu PIP, je funkcija PIP znova izklopljena. Ko vklopite izdelek,
morate za gledanje v načinu PIP znova vklopiti način PIP.
z
Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu PIP
postane rahlo nenaravna.
Nastavitve načina PIP
Glavna slika
Podslika
PC, Component, HDMI
TV
†
Slika v sliki (PIP) (Izklop / Vklop): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
†
Kanal: izberite kanal za podzaslon.
†
Velikost (
,
): izberite velikost za podsliko.
†
Položaj (
,
,
†
,
): izberite položaj za podsliko.
Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon): Zvok lahko poslušate s slike na zaslonu Glavni ali s slike na
zaslonu Podzaslon.
6.9
Čas samodejne zaščite
O MENU [ m]
Sistem
Čas samodejne zaščite
ENTER [
]
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi
preprečil nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
z
Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur
6 Sistem
80
6
Sistem
6.10 Splošno
O MENU [ m]
Sistem
Splošno
ENTER [
]
Splošno
Izklop
"
_
Izklop
Logot. ob zag.
Vklop
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
6.10.1
Igralni način
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za
igranje iger in si tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
z
Previdnostni ukrepi in omejitve za način Igralni način
†
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, možnost Igralni način
nastavite na Izklop v meniju Sistem.
†
Če prikažete meni izdelka v načinu Igralni način, se zaslon rahlo zatrese.
z
Način Igralni način ni na voljo, če je vir signala nastavljen na PC.
z
Ko priključite igralno konzolo, možnost Igralni način nastavite na Vklop. Kakovost slike bo žal
morda slabša.
z
Če je možnost Igralni način nastavljena na Vklop:
- možnost Slikovni način je nastavljena na Standardno, možnost Način zvoka pa na Film.
6.10.2
Zaklepanje plošče
Zaklene ali odklene vse tipke na plošči.
6.10.3
Logot. ob zag.
Ob vklopu izdelka prikaže logotip Samsung.
6 Sistem
81
6
Sistem
6.11 Anynet+(HDMI-CEC)
O MENU [ m]
6.11.1
Sistem
Anynet+(HDMI-CEC)
ENTER [
]
Anynet+(HDMI-CEC)
Kaj je Anynet+?
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo
Anynet+ z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s
Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova
naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema Anynet+.
z
Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka in ne s tipkami na
izdelku.
z
Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova
izberite napravo Anynet+.
z
Funkcij sistema Anynet+ ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
z
Navodila za priključitev zunanje naprave s funkcijo Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za
napravo. Napravo s funkcijo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda
ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
z
Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma je aktivna.
z
V načinu PIP je funkcija Anynet+ na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je
AV-naprava priključena kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
z
Anynet+ podpira do 12 naprav AV. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
z
Vendar pa lahko priključite le en domači kino, ki podpira Anynet+. Če želite priključiti domači kino,
ki podpira Anynet+, ga priključite na izdelek s kablom HDMI.
6 Sistem
82
6
Sistem
Meni Anynet+
Meni »Anynet+« se spremeni glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene na izdelek.
Meni »Anynet+«
Prikaz računalnika
Seznam naprav
Opis
Spremeni način Anynet+ v način PC.
Prikaže seznam naprav Anynet+.
(device_name) MENU
Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik
DVD-jev, se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.
(device_name) Orodja
Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen
predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.
Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
(device_name)
Naslovni meni
Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer
priključen predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v
predvajalniku DVD-jev.
Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.
Sprejemnik
6.11.2
Zvok se predvaja iz Sprejemnik.
Samodejen izklop (Ne. / Da)
Nastavite napravo Anynet+ na samodejni izklop, kadar je izdelek izklopljen.
Če želite uporabljati funkcijo Anynet+, morate aktivni vir na daljinskem upravljalniku izdelka nastaviti na
izdelek. Če možnost Samodejen izklop nastavite na Da, so izklopljene tudi priključene zunanje
naprave, kadar je izdelek izklopljen. Če zunanja naprava še vedno snema, bo morda izklopljena ali pa
tudi ne.
Preklapljanje med napravami Anynet+
1
2
Pritisnite tipko TOOLS, izberite Anynet+ (HDMI-CEC) in nato pritisnite tipko [
Izberite Seznam naprav in pritisnite tipko [
].
].
Če ne najdete želene naprave, izberite Osveži, da osvežite seznam.
3
Izberite napravo in prtisnite tipko [
]. Preklopite na izbrano napravo.
Meni Seznam naprav se prikaže le, če v meniju Sistem možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite
na Vklop.
z
Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne
morete preklicati.
6 Sistem
83
6
Sistem
z
6.11.3
Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno
napravo, ne morete uporabiti funkcije Anynet+. Na napravo Anynet+ preklopite v meniju
Seznam naprav.
Sprejemnik
Zvok lahko poslušate prek možnosti Sprejemnik (npr. domači kino) namesto prek zvočnika izdelka. Če
želite poslušati zvok iz sprejemnika, odprite zaslon Sprejemnik (Sistem
Anynet+ (HDMI-CEC)
Sprejemnik). Nato izberite možnost Sprejemnik in jo nastavite na Vklop.
Če Sprejemnik podpira le zvok, morda ne bo prikazan na seznamu naprav.
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Anynet+ ne deluje.
Mogoča rešitev
z
Preverite, ali naprava podpira Anynet+ . Sistem Anynet+ podpira
le naprave Anynet+.
z
Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).
z
Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno
priključen.
z
Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno
priključeni.
z
V meniju za nastavitev funkcije Anynet+ preverite, ali je možnost
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
z
Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
z
Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova
poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
Anynet+ želim zagnati.
z
Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
z
Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena na izdelek, in
nato v meniju za nastavitev funkcije Anynet+ preverite, ali je
možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
z
Pritisnite tipko TOOLS, da prikažete meni Anynet+, in nato
izberite želeni meni.
Anynet+ želim zapreti.
z
V meniju Anynet+ izberite Prikaz računalnika.
z
Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in
izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
6 Sistem
84
6
Sistem
Težava
Mogoča rešitev
Na zaslonu se prikaže
sporočilo »Connecting to
Anynet+ device...«
(Vzpostavljanje povezave z
napravo Anynet+).
Priključena naprava ni
prikazana.
z
Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne
morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
z
Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek
dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na napravo
Anynet+.
z
Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
z
Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
z
V meniju za nastavitev funkcije Anynet+ preverite, ali je možnost
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.
z
Znova poiščite naprave Anynet+.
z
Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se,
da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
z
Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
z
Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali
izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
6.12 DivX® Video na zahtevo
O MENU [m]
Sistem
DivX® Video na zahtevo
ENTER [
]
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek. Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom
DivX in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivX® VOD najdete na spletnem mestu http://vod.divx.com.
6 Sistem
85
6
Sistem
6.13 Splošni vmesnik
O MENU [ m]
z
Sistem
Splošni vmesnik
ENTER [
]
Meni splošnega vmesnika (CI): uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča
modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
z
Pretvorba videa CAM
z
Informacije o aplikaciji: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za
splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v
omenjeni modul. CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je izdelek vklopljen ali izklopljen.
1
2
Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
"KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v
smeri puščice.
3
Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo
za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4
Preverite, ali je na kanalu s kodiranim signalom prikazana slika.
6 Sistem
86
7
7.1
Podpora
Samod. diagnoza
Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, kar je normalno.
Podpora
Samod. diagnoza
Posodobitev programske opreme
Stik s Samsungom
"
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
7.1.1
Preizkus slike (Da / Ne.)
Uporabite za preverjanje težav s sliko.
7.1.2
Preizkus zvoka (Da / Ne.)
Z vgrajeno melodijo preverite težave z zvokom.
7.1.3
Informacije o signalu
(samo pri digitalnih kanalih)
Kakovost sprejema kanala HDTV je idealna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite zračno anteno, da
izboljšate moč signala.
7.1.4
Ponastavitev
Ponastavi vse nastavitve na tovarniške, razen omrežne nastavitve.
z
Pred nastavitvenim zaslonom se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
z
Vnesite štirimestno številko PIN. Z možnostjo Spremeni PIN. spremenite kodo PIN.
7 Podpora
87
7
7.2
Podpora
Posodobitev programske opreme
O MENU [m]
Podpora
Posodobitev programske opreme
ENTER [
]
V meniju Posodobitev programske opreme lahko programsko opremo izdelka nadgradite na
najnovejšo različico.
z
Trenutna različica: To je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji
programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi. Ko nadgradite programsko
opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve.
Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko
preprosto znova izbrali.
7.2.1
Prek USB-ja
Za nadgradnjo prek USB-ja upoštevajte ta navodila.
1
2
Obiščite spletno mesto www.samsung.com.
V računalnik prenesite stisnjeno datoteko EXE, v katero je vključena nadgradnja na najnovejšo
programsko opremo prek USB-ja.
3
Stisnjeno datoteko EXE ekstrahirajte v računalnik. Ustvarite eno mapo, ki ima enako ime kot
datoteka EXE.
4
5
6
7
Kopirajte mapo v pomnilniški ključek USB.
Vklopite izdelek in vstavite pomnilniški ključek USB v vrata USB na izdelku.
V meniju izdelka izberite Podpora
Posodobitev programske opreme.
Izberite Prek USB-ja.
Pogon USB odstranite šele po dokončani nadgradnji.
7 Podpora
88
7
Podpora
7.2.2
z
Nadomestna prog. oprema
Nadomestna prog. oprema
Možnost Nadomestna prog. oprema vam omogoča nadgradnjo z datoteko, ki jo je izdelek že
prenesel, vendar ste se odločili, da je ne boste namestili takoj, oziroma z datoteko, ki jo je izdelek
prenesel v načinu pripravljenosti. Za nadgradnjo prek možnosti Nadomestna prog. oprema
upoštevajte ta navodila.
1
Če je bila programska oprema za nadgradnjo prenesena, je na desni strani možnosti Nadomestna
prog. oprema prikazana številka različice programske opreme.
2
3
4
7.3
Izberite Nadomestna prog. oprema in pritisnite tipko [
].
Izdelek prikaže sporočilo, ali želite izvesti nadgradnjo. Izberite Da. Izdelek začne nadgradnjo.
Izdelek se po dokončani nadgradnji samodejno izklopi in nato znova vklopi.
Stik s Samsungom
O MENU [m ]
Podpora
Stik s Samsungom
ENTER [
]
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu
najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
7 Podpora
89
7
7.4
Podpora
Zač. zaslon vsebine
O MENU [m ]
Podpora
Zač. zaslon vsebine
ENTER [
]
Pritisnite tipko CONTENT, da izberete želeni meni. Prikazal se bo želeni zaslon.
7.4.1
Seznam kanalov
Za ogled vseh iskanih kanalov.
Če pritisnete tipko CH LIST na daljinskem upravljalniku, se bo takoj prikazal zaslon Seznam kanalov.
Seznam kanalov
TV
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Na voljo kmalu
6
R4 DTT
Ni informacij.
ˆ1
C2
ˆ2
C4
Orodja
Ch.
Glej
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
z
Vsi: Prikaz vseh trenutno razpoložljivih kanalov.
z
TV: Prikaz vseh trenutno razpoložljivih TV-kanalov.
z
Radio: Prikaz vseh trenutno razpoložljivih radijskih kanalov.
z
Podatk./Drugo: Prikaz vseh trenutno razpoložljivih kanalov MHP ali drugih kanalov.
z
Analogni: Prikaz vseh trenutno razpoložljivih analognih kanalov.
z
Priljubljeni 1-5: Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
Uporaba tipk daljinskega upravljalnika v funkciji Seznam kanalov.
z
z
z
z
(Orodja): Za prikaz menija z možnostmi.
(Način kanala / Kanal): Skoči na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali
Priljubljeni 1–5.
(Glej / Informacije): Odpre izbrani kanal. / za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
(Stran): Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
Uporaba funkcije Ogled razporeda za Seznam kanalov (samo pri digitalnih kanalih)
Če izberete Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov, lahko program nastavite le s funkcijo
Pogled programa.
7 Podpora
90
7
Podpora
1
2
3
4
Pritisnite tipko CH LIST in izberite želeni digitalni kanal.
Pritisnite tipko TOOLS in izberite Pogled programa. Prikaže se seznam oddaj za ta kanal.
S tipkami
/
izberite želeno oddajo in pritisnite tipko ENTER (Informacije) ali INFO.
Izberite Ogled razporeda in nato ENTER, ko končate.
Če želite preklicati funkcijo Ogled razporeda, ponovite postopek od 1. do 3. koraka. Izberite
Prekliči urnik.
Uporaba menija Option
Nastavite kanale z možnostmi v meniju Seznam kanalov (Pogled programa, Uredi priljub.,
Zakleni/Odkleni., Uredi ime kanala, Uredi številko kanala., Izbriši, Informacije, Razvrsti.,
Spremeni anteno, Način urej.).
Elementi menija Option so odvisni od stanja kanala in se lahko razlikujejo.
1
2
Izberite kanal in pritisnite tipko TOOLS.
Izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
z
Pogled programa: Prikaže program, če je izbran digitalni kanal.
z
Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. Dodajte ali izbrišite
izbrani kanal na položaju Priljubljeni 1–5.
1
2
Izberite Uredi priljub. in pritisnite tipko [
S tipko [
].
] izberite Priljubljeni 1–5 in pritisnite tipko OK.
Priljubljeni kanal lahko dodate na katero koli mesto v razponu Priljubljeni 1–5.
z
Zakleni/Odkleni.: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
z
Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): Za poimenovanje kanala.
z
Uredi številko kanala.: Uredite številko, tako da pritisnete želene številske tipke.
V nekaterih območjih funkciji Uredi ime kanala. in Uredi številko kanala. nista podprti.
z
Izbriši : Lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
z
Informacije: za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
z
Razvrsti. (samo pri digitalnih kanalih): Spremeni seznam, ki je urejen po številkah ali imenih kanalov.
z
Spremeni anteno: Preklopi v način Običajna antena ali Kabelski signal.
z
Način urej.: Izberete lahko želene kanale in jih uredite.
z
Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
Na zaslonu Uredi priljub. je prikazanih pet skupin (Priljubljeni 1,Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni
kanal lahko shranite v katero koli skupino. S tipkami
z
/
izberite skupino.
Zakleni/Odkleni.: Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
7 Podpora
91
7
Podpora
†
Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
†
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite štirimestno številko PIN. Z možnostjo Spremeni
PIN. spremenite kodo PIN.
z
Izbriši: Lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
z
Počisti izbor: Prekliče izbor kanalov.
z
Izberi vse: Izberite vse kanale na seznamu kanalov.
Uporaba menija Option
Nastavite posamezne kanale z možnostmi menija (Uredi priljub., Zakleni/Odkleni.,Izbriši, Počisti
izbor, Izberi vse).
1
Pritisnite tipko TOOLS na zaslonu Seznam kanalov in izberite Način urej.. Na levi strani kanala se
prikaže potrditveno polje.
2
S tipkami
/
izberite želeni kanal in pritisnite tipko ENTER. Potrditvena kljukica ( c ) označuje
izbrane kanale.
3
z
Izberete lahko več kot en kanal.
z
Znova pritisnite ENTER, da počistite izbiro kanala.
Pritisnite tipko TOOLS in izberite funkcijo ter spremenite nastavitve.
7 Podpora
92
7
Podpora
7.4.2
Vodnik
EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi
programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih
želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom.
Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.
Vodnik
Sre, Jan 4 1:36 am
IL MEDICO E LO STRGONE
DTV Air 6 R4 DTT
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Na voljo kmalu
Pogled kanala - Vsi
Danes
17:00
17:30
1
1futech
Ni informacij.
2
24ore.tv
Ni informacij.
3
BBC World
Ni informacij.
4
Class News
Ni informacij.
5
Na voljo kmalu
Ni informacij.
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
A Up. urnika
C +24 Ure
D 18:00
TG 4
GG
Informacije
18:30
Ni informacij.
Stran
Glej
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
z
A : Skoči na rezervirane oddaje v Up. urnika.
z
B : Za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.
z
: Za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.
z
: za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu Seznam kanalov. (Vsi, TV,
Radio, Podatk./Drugo, Priljubljeni 1-5)
z
: za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
z
: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
(Glej / Urnik)
z
†
Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
†
Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic
razporeda znova pritisnite tipko ENTER in izberite možnost Prekliči urnik.
7 Podpora
93
7
Podpora
7.4.3
Media Play
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage
Class).
Media Play / Videi /
USB
Nobena naprava ni povezana.
Videi
Fotografije
Glasba
Nazaj
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Priključitev naprave USB
1
2
Vklop izdelka.
Priključite USB-napravo, v kateri so shranjene fotografije in glasbene datoteke, v priključek USB ob
robu izdelka.
3
Ko je USB priključen v izdelek, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost Povezana je
nova naprava..
z
Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.
z
Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije Media Play.
z
Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
z
Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
z
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo
združljive z izdelkom.
z
Možnost Media Play je podprta samo pri napravah USB razreda masovnega pomnilnika. MSC
je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu.
Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB
itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave se priključijo neposredno na vrata USB na izdelku.
z
Trdi disk USB ni podrt.
z
Preden napravo priključite v izdelek, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne okvarijo ali
izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
z
Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
z
Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
z
Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
7 Podpora
94
7
Podpora
z
Pri nepodprtih ali okvarjenih datotekah se prikaže sporočilo »Oblika zapisa datoteke ni podprta«.
z
Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati.
Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in
upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov
ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja vsebin ter upravljanjem
zaračunavanja in obračunavanja.
z
Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
z
Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči,
naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
z
Če prikaz na izdelku miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Čas samodejne zaščite,
se zažene ohranjevalnik zaslona.
z
Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na izdelek se lahko samodejno sprosti način
varčevanja z energijo.
z
Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke
v napravi ne bodo prebrane.
z
Če naprava USB, povezana z izdelkom, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi
poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik,
formatirajte napravo in preverite povezavo.
z
Media Play podpira samo zaporedni format jpeg.
Prikaz na zaslonu
S tipkami
/
/
/
se pomaknite na želeno datoteko in pritisnite tipko [
]. Datoteka se začne
predvajati. Zaslon Media Play je odvisen od tega, kako odprete zaslon, zato se lahko razlikuje.
Informacije:
Prikaže ime izbrane naprave,
način vsebine, ime
mape/datoteke in stran.
Razdelek s
seznamom datotek:
potrdite lahko datoteke in
skupine, ki so razvrščene
po posameznih kategorijah.
Media Play
/ Videi /
SUM / 500 Days of... .avi
1/15
Informacije:
Prikaže ime, velikost in
datum nastanka izbrane
datoteke.
Premik strani E Predvajaj T Orodja R Nazaj
Upravljalni gumbi:
- E Predvajaj : Predvaja izbrano datoteko.
- T Orodja : za prikaz menija z možnostmi.
- R Nazaj : Pomik na prejšnji korak.
/ B CGPremik strani : Skoči na prejšnjo ali naslednjo stran.
-
7 Podpora
95
7
Podpora
Videos
Predvajanje videa
1
2
Pritisnite tipko
/
/
/
Pritisnite tipko ENTER [
, da izberete želeni videoposnetek na seznamu datotek.
] ali
(Predvajaj).
z
Ime izbrane datoteke je prikazano na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
z
Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
z
Med predvajanjem videoposnetka lahko iščete s tipkama
z
Med predvajanjem lahko uporabite tipki
(REW) in
in
.
(FF).
V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče
predvajati same igre.
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
7 Podpora
96
7
Podpora
Podprte oblike zapisa podnapisov
Zunanja
Ime
Datotečna pripona
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Notranja
Ime
Vsebnik
Oblika zapisa
Xsub
AVI
Slikovna oblika
SubStation Alpha
MKV
Besedilna oblika
Advanced SubStation Alpha
MKV
Besedilna oblika
SubRip
MKV
Besedilna oblika
MPEG-4 Timed text
MP4
Besedilna oblika
7 Podpora
97
7
Podpora
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.mkv
MPEG4 SP /
ASP
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.vro
Ločljivost
Hitrost
sličic v
sekundi
Bitna
hitrost
(Mb/s)
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.x
*.avi
*.3gp
Videokodek
AVI
MKV
*.mpg
ASF
*.mpeg
MP4
AC3
LPCM
1920 x 1080
30
ADPCM
(IMA, MS)
H.264 BP / MP /
HP
Motion JPEG
Zvočni kodek
AAC
HE-AAC
640 x 480
8
Window Media
Video v9
WMA
DD+
MPEG
MPEG2
(MP3)
6~30
*.ts
3GP
*.tp
VRO
DTS Core
*.trp
VOB
G.711(A-Law,
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
1920 x 1080
30
μ-Law)
MPEG1
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
7 Podpora
98
7
Podpora
Druge omejitve
z
Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne
bo mogoče predvajati pravilno.
z
Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad
združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v tabeli.
z
Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
z
Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
z
Meni se lahko prikaže z zamikom, če je bitna hitrost videoposnetka višja od 10 Mb/s.
Ime
z
Podpira do H.264, raven 4.1
z
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
in AVCHD niso podprti.
z
GMC ni podrt.
Oblika zapisa
z
WMA 10 Pro podpira največ 5,1 kanala in
profil M2. (Način nizke bitne hitrosti M0 ni
podprt.)
z
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
7 Podpora
99
7
Podpora
Fotografije
Ogled fotografije (ali diaprojekcije)
1
2
Pritisnite tipko
/
/
/
Pritisnite tipko ENTER [
, da izberete želeno fotografijo na seznamu datotek.
].
z
Med diaprojekcijo bodo po vrsti prikazane vse datoteke s seznama datotek.
z
Ko pritisnete tipko [
] (Predvajaj) na seznamu datotek, se takoj začne predvajanje
diaprojekcije.
z
Med predvajanjem diaprojekcije lahko hitrost diaprojekcije prilagajate s tipkama
(REW) in
(FF).
z
Na drugo datoteko skočite s tipko
ali
.
Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je izbrana možnost
Glasba v ozadju vkl..
Media Play / Fotografije /
Cruzer... / Fotografije / 0801181... .JPG
7 / 1000
0801181247070.JPG
1.Jan.2012
663.0KB
1920 x 1080
Zgornja mapa
Predvajaj
Orodja
R Nazaj
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Podprte oblike zapisa slik
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Ločljivost
*.jpg
JPEG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
7 Podpora
100
7
Podpora
Glasba
Predvajanje glasbe
1
2
Pritisnite tipko
/
/
/
Pritisnite tipko ENTER [
, da izberete želeno Glasba na seznamu datotek.
].
z
Prikaže samo datoteke s priponami v naslednjih podprtih oblikah zapisa glasbe. Datoteke z drugimi
priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
z
Če je pri zvok predvajanju datotek MP3 nenavaden, prilagodite možnost Izenačevalnik v meniju
Zvok. (Zaradi prekomerno spremenjene datoteke MP3 lahko pride do težav z zvokom.)
Uporaba menija za predvajanje
– Pritisnite tipko
/
, da izberete želeni meni.
z
Predvajaj / Premor: Začnete ali zaustavite lahko predvajanje glasbe. Namesto tega lahko
uporabite tudi tipko
ali
na daljinskem upravljalniku.
z
Način ponavljanja (Izklop / Ena pesem / Vsi): Glasbene datoteke se bodo ponavljale.
z
Način mešanja (Izklop / Vklop): Glasbene datoteke bodo predvajanje v naključnem vrstnem redu.
z
Način zvoka (Standardni / Glasba / Film / Jasen glas / Ojačano): Za prilagoditev nastavitev
zvoka.
Media Play / Glasba /
Cruzer... / Glasba / Glasba_01.mp3
Zgornja mapa
Glasba_01
Singer 1
Glasba_02
Singer 2
Glasba_03
Singer 3
Glasba_04
Singer 4
Glasba_05
Singer 5
Glasba_01
Glasba_06
Singer 6
Glasba_07
Singer 7
Singer 1
2003
Fallen
Other
Glasba_08
Singer 8
Glasba_09
Singer 9
2:36 / 5:00
Tools
PredvajajPlay Orodja
R Return
Nazaj
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Predvajanje izbrane glasbe
1
2
Pritisnite tipko TOOLS[
] in izberite Predv. izbire.
Izberite želeno glasbo.
Na levi strani izbranih datotek se prikaže oznaka
3
Pritisnite tipko TOOLS[
c.
] in izberite Predv. izbire.
S tipkami Izberi vse/Prekliči izbiro. izberete ali počistite izbiro vseh glasbenih datotek.
7 Podpora
101
7
Podpora
Podprte oblike zapisa glasbe
Datotečna
pripona
Type
(Vrsta)
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1, raven zvoka 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Ne podpira iskanja. Podpira najv. 2
kanala.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira najv. 2 kanala.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro podpira največ 5,1 kanala in
profil M2. (Način nizke bitne hitrosti M0 ni
podprt.)
Opomba
Media Play – Dodatne funkcije
Meni z možnostmi predvajanja Videi/Fotografije/Glasba
Pritisnite tipko TOOLS[
] za naslednje operacije.
Kategorija
Operacije
Iskanje naslova
Za neposredno premikanje na druge
datoteke.
Iskanje časa
S tipkama
in
se lahko pomikate po
videoposnetku v enominutnih intervalih ali
vnesete številko.
Videos
Fotografije
Glasba
c
c
Pri nekaterih virih signala ta funkcija ni
podprta.
Način ponavljanja
Večpredstavnostne datoteke se bodo
ponavljale.
c
Velikost slike
Velikost slike lahko prilagodite na želeno
velikost.
c
Slikovni način
Za prilagoditev nastavitev slike.
c
c
Način zvoka
Za prilagoditev nastavitev zvoka.
c
c
Jezik zvoka
Če videoposnetek vsebuje več jezikov,
lahko izberete jezik zvočnega posnetka.
c
7 Podpora
102
7
Podpora
Kategorija
Operacije
Videos
Fotografije
Glasba
Podnapisi
Za podnapise lahko izberete Vklop/
Izklop.
c
Nastavitve
podnap.
Videoposnetek lahko predvajate s
podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima
datoteka s podnapisi enak naslov kot
videodatoteka.
c
Zaženi
diaprojekcijo./
Ustavi
diaprojekcijo.
Začnete in zaustavite lahko predvajanje
diaprojekcije.
Hitrost
diaprojekcije
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
nastavite hitrost predvajanja.
c
Glasba v ozadju
vkl. / Glasba v
ozadju izkl.
Za vklop in izklop glasbe v ozadju med
ogledom diaprojekcije.
c
Nastavitev glasbe
za ozadje
Za izbiro glasbe v ozadju med ogledom
diaprojekcije.
c
Povečava
V celozaslonskem načinu lahko povečate
slike.
c
Zasukaj.
Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
c
Uredi sez.
predvajanja
Uredite seznam predvajanja želene
glasbe.
c
Predv. izbire
Izberite in predvajajte več datotek.
c
Informacije
Za ogled podrobnih informacij o predvajani
datoteki.
c
c
c
c
7 Podpora
103
7
Podpora
7.4.4
Upravitelj urnika
Nastavite lahko, da se bo ob določenem času samodejno prikazal želeni kanal. Kanal, ki ste ga rezervirali
za ogled, lahko tudi odprete, spremenite ali izbrišete. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljena
trenutna ura.
Uporaba menija Option
Nastavite kanale z možnostmi menija (Prekliči urnik, Uredi urnik, Ročna nastavitev razporeda,
Ogled vodnika).
1
Pritisnite tipko TOOLS, da izberete Ročna nastavitev razporeda.
Pritisnete lahko neposredno
2
S tipkami
/
/
/
A
(Ročna nastavitev razporeda) na zaslonu Upravitelj urnika.
ali številskimi tipkami izberite Antena, Kanal, Ponovi., Datum, Začetni čas.
z
Antena: Izberite želeni signal oddajanja.
z
Kanal: Za izbiro želenega kanala.
z
Ponovi. : Po želji izberite Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak dan. Če izberete
možnost Ročno, lahko nastavite želeni dan.
z
Datum: Nastavite želeni datum.
z
Začetni čas: Za nastavitev želenega časa začetka.
Če želite urediti ali preklicati urnik, izberite rezervirani urnik na seznamu Seznam rezervacij. Pritisnite
tipko TOOLS in izberite Uredi urnik ali Prekliči urnik.
7 Podpora
104
7
Podpora
7.4.5 Vir
Vir omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete
zaslon izbranega vira.
Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga
želite pretvoriti.
Uredi ime.
MENU [ m]
Podpora
Zač. zaslon vsebine
Vir
TOOLS
Uredi ime.
ENTER [
]
Priključeno vhodno napravo lahko preimenujete.
z
Zaslon se včasih ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Uredi ime.. Poleg
tega je za optimalno kakovost slike najbolje, če vhodno napravo preimenujete v Uredi ime..
Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Vhodne naprave na seznamu se razlikujejo
glede na izbran vir.
†
Videorekorder / DVD / Kabelski STB / Satelitski STB / PVR STB / Sprejemnik AV / Igra /
Videokamera / PC / DVI PC / Naprave DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Razpoložljive nastavitve v meniju Slika so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Uredi ime..
z
Pri povezovanju računalnika z vrati HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI nastavite način PC v razdelku
Uredi ime..
z
Pri povezovanju računalnika z vrati HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI v DVI nastavite način DVI PC v
razdelku Uredi ime..
z
Pri povezovanju naprav AV z vrati HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI v DVI nastavite način Naprave
DVI v razdelku Uredi ime..
Informacije
MENU [ m]
Podpora
Zač. zaslon vsebine
Vir
TOOLS
Informacije
ENTER [
]
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
7 Podpora
105
7
Podpora
Osveži
MENU [ m]
Podpora
Zač. zaslon vsebine
Vir
TOOLS
Osveži
ENTER [
]
Če v razdelku Vir niso prikazane zunanje naprave, pritisnite tipko TOOLS, da izberete možnost Osveži.
Poiščite povezane naprave.
7 Podpora
106
8
8.1
Navodila za odpravljanje težav
Zahteve, preden se obrnete na Samsungov center za
pomoč strankam
8.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno
povezana, izvedite preskušanje izdelka.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izklopite vse kable iz izdelka.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Ni signala., izdelek deluje normalno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
8.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če je izbran način, ki presega podprto ločljivost, se na kratko prikaže sporočilo Neoptimalen način (glej
razdelek Podprte ločljivosti).
8 Navodila za odpravljanje težav
107
8
Navodila za odpravljanje težav
8.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in
računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
("2.2 Priklop in uporaba računalnika")
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom
HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh
zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi
izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik
ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za
HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni
možnosti za prilagajanje velikosti zaslona,
posodobite gonilnik grafične kartice na
najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev
zaslona se obrnite na proizvajalca grafične
kartice oziroma računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
("2.2 Priklop in uporaba računalnika")
Na zaslonu se prikaže sporočilo Ni signala.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s
(oglejte si razdelek "Povezava z računalnikom"). kablom.
("2.2 Priklop in uporaba računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Neoptimalen način.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične
kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter
nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
("2.2 Priklop in uporaba računalnika")
8 Navodila za odpravljanje težav
108
8
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Grobo in Natančno.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v
računalniku in na grafični kartici nastavljeni v
razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato
ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob
upoštevanju razdelka Dodatne informacije v
meniju izdelka in tabele načinov standardnega
signala.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Svetlost in Kontrast.
Barva zaslona ni skladna.
V meniju Slika prilagodite nastavitve možnosti
Temperatura barve.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
V meniju Slika prilagodite nastavitve možnosti
Temperatura barve.
Bela barva ni videti bela.
V meniju Slika prilagodite nastavitve možnosti
Temperatura barve.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji
zaslon.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite povezavo avdio kabla ali prilagodite
glasnost.
("2.2 Priklop in uporaba računalnika")
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven
še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
8 Navodila za odpravljanje težav
109
8
Navodila za odpravljanje težav
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni
(+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči
ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
8 Navodila za odpravljanje težav
110
8
8.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
z
"Windows XP": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite frekvenco v nastavitvi Nastavitve
monitorja.
z
"Windows ME / 2000": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in
prilagodite frekvenco v nastavitvi Nastavitve monitorja.
z
"Windows Vista": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Dodatne nastavitve
Nastavitve zaslona
Monitor in prilagodite frekvenco
v nastavitvi Nastavitve monitorja.
z
"Windows 7": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
in prilagajanje
Zaslon
Dodatne nastavitve
Videz
Prilagodi ločljivost
Monitor in prilagodite frekvenco v
nastavitvi Nastavitve monitorja.
8 Navodila za odpravljanje težav
111
8
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor
z
"Windows XP": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve in nastavite
ločljivost.
z
"Windows ME / 2000": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon
z
Nastavitve in nastavite ločljivost.
"Windows Vista": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
z
"Windows 7": Pomaknite se na: Nadzorna plošča
in prilagajanje
Zaslon
Videz
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?
z
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
z
Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite
tako, da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
z
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
z
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
8 Navodila za odpravljanje težav
112
9
9.1
Specifikacije
Splošno
Ime modela
Zaslon
Velikost
Optimalna ločljivost
H32B
H40B
32 palcev (80 cm)
40 palcev (101 cm)
1366 x 768 pri 60 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
Avdio izhod
10 W + 10 W
Mere (Š x V x G); teža
738,8 x 436,7 x 93,3 mm
927,6 x 551 x 93 mm
(brez stojala)
5,8 kg
8,9 kg
Mere (Š x V x G); teža
738,8 x 493,3 x 191,7 mm
927,6 x 606,5 x 227,6 mm
(s stojalom)
6,4 kg
10,9 kg
Televizijski sistem
Analogni: B / G, D / K, L, I (odvisno od izbire države)
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Barvni / video sistem
Zvočni sistem
Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264 / AVC MP pri L3,
MP pri L4.0, HP pri L4.0
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
HDMI IN
Avdio: 2-kanalni linearni PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16- / 20- / 24bitni.
Delovanje
Temperatura: 10~40 ˚C (50~104 ˚F)
Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20~60 ˚C (-4~140 ˚F)
Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije
Okoljski vidiki
Napajanje: Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih
državah razlikuje.
Plug and Play: Ta izdelek je mogoče namestiti in uporabljati le z združljivimi sistemi Plug-and-Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med izdelkom in računalniškim sistemom optimizira nastavitve izdelka.
Izdelek se namesti samodejno. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087, 2. izdaja.
9 Specifikacije
113
9
9.2
Specifikacije
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Normalno delovanje
Varčevanje z energijo
Ocena
Indikator napajanja
običajno
Izklopljen
H32B
52 W
31 W
H40B
87 W
46 W
Poraba toka
Način
varčevanja z
energijo
(način
računalnika)
Izklop
(Gumb za
vklop/izklop je
izklopljen)
Utripa
Vklopljen
Manj kot 0,3 W
Manj kot 0,3 W
z
Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.
z
Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
z
Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če
izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.
9 Specifikacije
114
9
9.3
Specifikacije
Prednastavljeni časovni načini
z
Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost
slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
z
Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco.
Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom
CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom
standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo
zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v
skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Način prikaza
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura
(MHz)
Polariteta
sinhronizacije
(V / N)
H32B
H40B
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
c
c
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
c
c
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
c
c
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
c
c
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
c
c
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
c
c
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
c
c
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
c
c
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
c
c
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
c
c
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
c
c
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
c
c
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
c
c
c
9 Specifikacije
115
9
Specifikacije
Način prikaza
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura
(MHz)
Polariteta
sinhronizacije
(V / N)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
c
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
c
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
c
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
c
VESA,1600 x
900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
c
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
c
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
c
H32B
H40B
c
c
c
c
c
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.
9 Specifikacije
116
9
9.4
Specifikacije
Licenca
TheaterSound HD, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab,
Inc.
SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound
experience from the product's built-in speakers, while maintaining steady
volume and delivering rich bass and clear dialog.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Ime Dolby in simbol z dvojno
črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS
2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product
Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of
DivX, Inc. and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to
play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate
the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on
how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274 DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or
its subsidiaries and are used under license.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
9 Specifikacije
117
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€
0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
Dodatek
118
Dodatek
EUROPE
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48
22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)21
206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
Dodatek
119
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
z
Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
z
Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.).
z
Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
z
Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
z
Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
z
Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
z
Zunanji udarec ali padec.
z
Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
z
Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
z
Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
z
Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
z
Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
z
Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe (udar strele, požar, potres, poplava idr.).
z
Če zmanjka potrošnega materiala (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.).
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
120
Dodatek
Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih
slik
Optimalna kakovost slike
z
Za optimalno kakovost slike odprite nadzorno ploščo v računalniku ter prilagodite ločljivost in hitrost
osveževanja na naslednji način. Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana
optimalna ločljivost.
†
Ločljivost
H32B :1366 x 768
H40B :1920 x 1080
†
z
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 ~ 75 Hz
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
†
Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona
H32B :3.147.264
H40B :6.220.800
z
Zaženite Samodejna prilagoditev, da izboljšate kakovost slike. Če je po samodejni prilagoditvi še
vedno prisoten šum, prilagodite nastavitvi Grobo ali Natančno.
z
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
†
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
z
Za razliko od monitorjev CDT lahko monitorje LCD TFT (zaradi narave zaslona) nastavite samo na
eno ločljivost, da dobite optimalno kakovost slike. Zato lahko nastavitev ločljivosti, ki ni določena,
zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena
za vaš monitor.
Dodatek
121
Dodatek
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje
pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti
vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v
slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko
pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z
zmanjšanjem razlike napetosti.
Črna matrika
Vir
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
Odvod
Vrata
TFT
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Dodatek
122
Dodatek
z
Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
†
Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
†
V računalniku odprite možnost »Lastnosti zaslona« > »Napajanje« in nastavite izklop izdelka po
potrebi.
†
Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
z
Navadno spreminjanje barve
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
z
Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
navadno spreminjanje barve besedila
†
Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
: 20:30
OZ348
Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
†
Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z
navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
Dodatek
123
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
124
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi ločenega zbiranja baterij.)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/
66.
Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma
okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite
te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih
mestih.
Dodatek
125
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost osveževanja zaslona je
odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in izdelku.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu izdelka, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike
so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu izdelka. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat na sekundo, vodoravna
frekvenca pa je označena v 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
126
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna frekvenca) in 1080
navpičnih črt (navpična frekvenca).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med izdelkom in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Izdelek za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
127
Kazalo
A
Priklop računalnika 46
Anynet+(HDMI-CEC) 82
Prilagoditev zaslona 58
B
S
Baterije 27
Slikovni način 56
Specifikacije 113
Č
Časovnik za spanje 74
Sporočanje težave 107
Spremeni PIN 79
Spreminjanje ločljivosti 48
Standardno 57
D
Daljinski upravljalnik 26
Dodatek 118
U
Uredi ime. 105
E
Ekološka nastavitev 77
Elementi ki so na prodaj posebej 21
V
Varčevanje z energijo 77
Večkratni nadzor 73
Velikost slike 58
I
Video povezava 51
Izklop če ni signala 77
Z
J
Zaslon z nastavitvami po meri 57
Jezik menijev 76
K
Kanal 70
O
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 118
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 120
P
PIP 80
Posodobitev programske opreme 88
Kazalo
128
Download PDF

advertising