Samsung SP-L221 Navodila

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Samsung SP-L221 Navodila | Manualzz
SP-L201 SP-L221 SP-L251
Projektor LCD
Uporabnikova navodila
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Menjava luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Zadnja stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Nastavitev okolja računalnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Priključitev zunanjega monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Priključitev naprave AV s kablom D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom . . . . . . . . . . . . . 2-16
Priključitev z video kablom/kablom S-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Priključitev zunanjega zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Tabela ukazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila,
ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
•
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na
polico se mora sprednji del izdelka v celoti
nahajati v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
se lahko poškoduje ali pa pride do
telesne poškodbe.
•
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
1-3
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če otrok poskuša doseči katerega od
teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči in slike
ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
To je posebno nevarno za otroke.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Če pride do zaužitja, nemudoma
obiščite zdravnika.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
•
To lahko poškoduje lečo.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dotikajte se leče na izdelku.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in pokrova luči, ko izdelek deluje ali takoj po
njegovem izklopu.
1-3
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite
razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center, da vam vsaj
enkrat letno očisti notranjost projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ko je projektor vključen, se ne dotikajte
odprtine za hlajenje, saj iz nje piha vroč
zrak.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za
prezračevanje se ne dotikajte z rokami in
telesom.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
Luči projektorja se ne dotikajte s telesom.
Luč je vroča.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro namestitev
Daljinski upravljalnik/1 baterija (CR 2025, ni na voljo povsod)
2-1
Garancija
(ni na voljo povsod)
CD z uporabniškim priročnikom
Čistilna krpa
Kabel D-Sub
Napajalni kabel
Namestitev in povezava
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna. Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo
imela oblike pravokotnika.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
•
Če platno nameščate v svetlem okolju, zagrnite zavese.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta: spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na strop.(Za ogled
nastavitev položaja namestitve)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite polprosojno platno.
1. Izberite Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Izberite Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
1. Izberite Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Izberite Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Namestitev in povezava
2-2
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Za naravnavanje ravni projektorja uporabite nastavljive nogice
projektorja.
Projektor lahko nastavite na višino do 30 mm (približno 12 stopinj) od referenčne točke.
Glede na položaj projektorja lahko pride do popačenja popravka trapezaste slike.
Če je možnost <Auto Keystone> (Popravek trapezaste slike) nastavljena na <On> (Vklop), so vsa popačenja slike
samodejno odpravljena. Če je po samodejni prilagoditvi potrebna še fina nastavitev, jo opravite s funkcijo <V-Keystone>.
2-3
Namestitev in povezava
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Gumb za povečavo: Z gumbom za povečavo lahko prilagajate
velikost slike v okviru danega razpona povečave.
Obroček za izostritev: Izostrite sliko na platnu z obročkom za
izostritev.
Če je izdelek nameščen na mestu zunaj določene oddaljenosti projekcije (oglejte siVelikost slike in oddaljenost projekcije),
izostritve ni mogoče ustrezno prilagoditi.
Namestitev in povezava
2-4
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
A. Zaslon/Z.Projekcijska razdalja/Y’.Razdalja od središča objektiva do dna slike
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike. Če slike
niso jasne, jih prilagodite z gumbom za povečavo ali obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
VELIKOST ZASLONA
M (DIAGONALA)
PALCI
CM
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
X
(VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
PALCI
PALCI
PALCI
PALCI
CM
CM
CM
CM
Y'
PALCI
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
2-5
Namestitev in povezava
VELIKOST ZASLONA
M (DIAGONALA)
PALCI
CM
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
X
(VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
PALCI
PALCI
PALCI
PALCI
CM
CM
CM
CM
Y'
PALCI
CM
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Ta projektor je zasnovan za optimalno prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
Namestitev in povezava
2-5
2-6
Menjava luči
Opozorila pri menjavi luči
•
Projektorska luč je potrošni material. Za najboljše delovanje jo po določenem času uporabe zamenjajte. Čas uporabe luči si
lahko ogledate v Prikazu informacij (gumb INFO)
•
Za menjavo uporabite priporočeno luč. Zamenjajte luč s spodaj navedeno.
- Ime modela luči: NSHA230SS
- Proizvajalec luči: Ushio
- Za informacije o nakupu luči si oglejte 'Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE'.
•
Pred menjavo luči mora biti napajalni kabel odklopljen.
•
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
•
Luč je na levi strani projektorja (če gledate od spredaj).
•
Stare luči ne pustite v bližini vnetljivih snovi ali na dosegu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali drugih poškodb.
•
S primernim sesalnikom odstranite umazanijo ali tujke v okolici ali v sami enoti za luč.
•
Pazite, da se pri ravnanju z lučjo dotikate samo ročaja. Če z lučjo ne ravnate pravilno, lahko poslabšate kakovost
prikazovanja in skrajšate njeno življenjsko dobo.
•
Projektor pokrijte z mehko tkanino na ravni podlagi, preden ga zaradi menjave obrnete.
•
Projektor je zasnovan tako, da ne deluje, če po zamenjavi luči njen pokrov ni v celoti sestavljen. Če projektor ne deluje
pravilno, preverite stanje delovanja indikatorja LED.
Vsebuje živo srebro, odstranite v skladu z lokalnimi oz. nacionalnimi predpisi
Postopek menjave luči
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
Luč je na levi strani projektorja (če gledate od spredaj).
1. Odstranite vijak, ki je prikazan na spodnji sliki, in nato odprite pokrov.
2. Odstranite dva (2) vijaka, ki sta prikazana na spodnji sliki.
3. Primite ročaj luči in ga izvlecite iz projektorja, kot je prikazano na spodnji sliki.
2-6
Namestitev in povezava
Novo žarnico namestite v obratnem vrstnem redu.
Menjava in čiščenje filtra
Varnostni ukrepi pri menjavi filtra projektorja
•
Filter se nahaja v spodnjem delu projektorja.
•
Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
Sicer se lahko poškodujejo sestavni deli zaradi visoke notranje temperature.
•
Pri menjavi filtra je lahko prašno.
•
Za informacije o nakupu filtra si oglejte 'Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE'.
Zaporedje menjave ali čiščenja filtra projektorja.
1. Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
2. Izdelek postavite tako, da je spodnji del obrnjen navzgor, in nato v smeri puščice potisnite in odstranite pokrovček filtra. *
Preden izdelek postavite s spodnjim delom navzgor, na tla položite mehko tkanino, da se ne opraska.
3. Zamenjajte ali očistite filter.
•
Filter očistite z majhnim sesalnikom za računalnike in majhne električne aparate ali pa ga operite pod tekočo vodo.
•
Če filter operete pod tekočo vodo, ga popolnoma posušite. Vlaga lahko povzroči rjavenje filtra.
•
Če filtra ne morete očistiti prahu ali pa se je strgal, ga zamenjajte.
•
Ko ste zamenjali ali očistili filter projektorja, izberite Reset Filter Time (Ponastavi čas filtra)
Odprtine za prezračevanje
Mesta odprtin za prezračevanje
•
Odprtine za prezračevanje so na desni, levi in spodnji strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-6
2-6
Namestitev in povezava
2-7
Zadnja stran
1. VrataPC IN
7. VrataAUDIO OUT
2. VrataPC/DVI AUDIO IN
8. Vrata[AV IN] R-AUDIO-L
3. VrataHDMI/DVI IN
9. Vrata[AV IN] VIDEO
4. Sprejemnik za signale daljinskega upravljalnika
10. Vrata[AV IN] S-VIDEO
5. Vrata RS-232C (za servisne naprave)
11. Ključavnica Kensington
6. VrataPC OUT
12. Vhodni priključek za POWER
Namestitev in povezava
2-7
2-8
Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Properties (Lastnosti)]. Prikaže se zavihek <Display
Properties> (Lastnosti zaslona).
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nastavite <Ločljivost zaslona> v skladu z nastavitvijo <Ločljivost>, opisano v tabeli načinov
prikaza, ki jih podpira ta projektor. Nastavitve <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite <Screen refresh rate> (Hitrost osveževanja zaslona) v skladu z nastavitvijo <Vertical
Frequency> (Navpična frekvenca), opisano v tabeli podprtih načinov ločljivosti/velikosti.
S tem boste nastavili navpično in vodoravno frekvenco.
5. Kliknite gumb [OK (V redu)], da zaprete okno, in nato v oknu <Display Properties> (Lastnosti zaslona) kliknite gumb [OK (V
redu)], da zaprete okno. Računalnik se bo morda samodejno znova zagnal.
6. Zaustavite računalnik in priključite projektor.
2-8
Namestitev in povezava
•
Postopek se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico programa Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se naprava uporablja kot računalniški monitor, podpira do 32 bitov na slikovno piko v barvni kakovosti.
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja ali različice programa Windows.
•
Pri povezavi projektorja z računalnikom preverite, ali nastavitev računalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. Če ne, lahko pride do težav s signalom.
Namestitev in povezava
2-8
2-9
Podprti načini prikaza
Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
2-9
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
TOČKE (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Namestitev in povezava
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
TOČKE (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Če ima pri zgoraj navedenih ločljivostih vhodni signal ločljivost, ki je nižja ali višja od 1024 x 768, ga prilagojevalni čip v
projektorju pretvori v 1024 x 768.
Če sta dejanska ločljivost projektorja (1024 x 768) in izhodna ločljivost računalnika enaki, je kakovost zaslona optimalna.
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Prepleteno
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresivno
BT.601
576i
50Hz
Prepleteno
BT.1358
576p
50Hz
Progresivno
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progresivno
720p
50Hz
Progresivno
1080i
59,94Hz/60Hz
Prepleteno
1080i
50Hz
Prepleteno
BT.709 SMPTE 274M
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
TOČKE (MHZ)
EIA-861
Oblika
zapisa1
640 x 480
Progresivno
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Oblika
zapisa1
640 x 480
Progresivno
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Oblika
zapisa2,3
720 x 480
Progresivno
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Oblika
zapisa2,3
720 x 480
Progresivno
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Oblika
zapisa4
1280 x 720
Progresivno
59,939
44,955
74,175
Namestitev in povezava
2-9
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
FREKVENCA
TOČKE (MHZ)
EIA-861
Oblika
zapisa4
1280 x 720
Progresivno
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Oblika
zapisa5
1920 x 1080
Prepleteno
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Oblika
zapisa5
1920 x 1080
Prepleteno
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Oblika
zapisa17,18
720 x 576
Progresivno
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Oblika
zapisa19
1280 x 720
Progresivno
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Oblika
zapisa20
1920 x 1080
Prepleteno
50,000
28,125
74,250
Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-9
Namestitev in povezava
2-10 Povezava napajanja
1. Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico na hrbtni strani projektorja.
Namestitev in povezava
2-10
2-11 Povezava osebnega računalnika
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtnem delu projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
2. Ko ste povezali vrata, povežite napajalna kabla projektorja in računalnika.
3. Z avdio kablom povežite vhodna vrata projektorja [PC/DVI AUDIO IN] z izhodnimi vrati zvočnika računalnika.
Izdelek podpira funkcijo "Vstavi in poženi", zato če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika
v računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in pritisnite gumb [SOURCE], da izberete <PC>.
Če način <PC> ni na voljo, preverite, ali je video kabel računalnika pravilno priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite okolje računalnika.
3. Prilagodite sliko. (<Auto Adjustment>)
2-11
Namestitev in povezava
2-12 Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Poskrbite, da sta računalnik in projektor izklopljena.
1. S kablom HDMI/HDMI ali HDMI/DVI (ni priložen) povežite priključek [HDMI/DVI IN] na projektorju in priključek za HDMI ali DVI
na računalniku.
- Za povezavo s priključkom HDMI na računalniku uporabite kabel HDMI (ni priložen).
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)".
2. Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na računalniku.
- Če želite priključka povezati s kablom HDMI/HDMI, potrebujete tudi avdio kabel (ni priložen).
Namestitev in povezava
2-12
2-13 Priključitev zunanjega monitorja
Sliko lahko hkrati gledate na projektorju in ločenem monitorju.
Poskrbite, da sta računalnik in projektor izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na računalniku.
2. S kablom D-Sub povežite priključek [PC OUT] na projektorju in priključek za D-Sub na monitorju.
- Če monitor priključite z uporabo funkcije [PC OUT], povežite računalnik s priključkom [PC IN].
- Po pritisku gumba [Blank] na daljinskem upravljalniku je izhod normalen, tudi če je prikazan prazen zaslon na projektorju in
monitorju, ki je povezan s priključkom [PC OUT].
- Funkcija [PC OUT] v stanju pripravljenosti.
2-13
Namestitev in povezava
2-14 Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
1. S kablom HDMI/DVI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhod za HDMI ali HDMI/DVI na napravi z
digitalnim izhodom.
- Za povezavo z izhodom za HDMI na napravi z digitalnim izhodom uporabite kabel HDMI.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)".
2. Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na napravi z digitalnim
izhodom.
- Če želite priključka povezati s kablom HDMI/HDMI, potrebujete tudi avdio kabel (ni priložen).
Namestitev in povezava
2-14
2-15 Priključitev naprave AV s kablom D-Sub
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)".
2. Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV.
2-15
Namestitev in povezava
2-16 Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
1. S kablom D-Sub/komponentnim kablom (ni priložen) povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek za
komponento na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)".
2. Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključek [PC/DVI AUDIO IN] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV.
Namestitev in povezava
2-16
2-17 Priključitev z video kablom/kablom S-Video
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
1. Z video kablom ali kablom S-Video (ni priložen) povežite priključek [VIDEO] ali [S-VIDEO] in napravo AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)".
2. Z avdio kablom (ni priložen) povežite priključek [AV IN R-AUDIO-L] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV.
2-17
Namestitev in povezava
2-18 Priključitev zunanjega zvočnika
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvočnika namesto notranjega zvočnika projektorja.
1. Pripravite avdio kabel (Ni priloženo), ki je primeren za zunanji zvočnik.
2. Z avdio kablom povežite priključek [AUDIO OUT] na projektorju in zunanji zvočnik.
- Ko uporabljate zunanji zvočnik, notranji zvočnik ne deluje, vendar lahko glasnost zunanjega zvočnika prilagajte z gumbom
za glasnost na projektorju (ali daljinskem upravljalniku).
- Priključek [AUDIO OUT] omogoča izhod vseh avdio signalov.
Namestitev in povezava
2-18
2-19 Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington (ni priložena) je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, da ga lahko varno
uporabljajo na javnih mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si
za dodatne informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Zaklepanje izdelka
1. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino ključavnice Kensington na izdelku in ga zasukajte v smeri zaklepanja.
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Kabel ključavnice Kensington privežite na mizo ali težak predmet.
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.
2-19
Namestitev in povezava
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
1. Optični mehanizem z novo tehnologijo zaslona LCD
•
Uporabljena je plošča 1024x768.
•
Uporablja zaslon LCD s 3 ploščami.
•
SP-L201 : Zaslon s svetilnostjo 2000 lumnov.
SP-L221 : Zaslon s svetilnostjo 2200 lumnov.
SP-L251 : Zaslon s svetilnostjo 2500 lumnov.
•
Kompaktne velikosti, majhne teže in lahko prenosljiv.
2. Minimalna glasnost ventilatorja
•
Zmanjša hrup, ki ga proizvaja ventilator izdelka, z optimiziranjem notranjega pretoka zraka in namestitve ventilatorja.
3. Različni vhodni priključki
•
Omogoča boljšo povezljivost z zunanjimi napravami, na primer 15-pinskim D-Sub (podpira signal DTV), S-Video, Video,
HDMI, itd.
4. Avdio izhod
•
Izdelek je opremljen z dvema stereo zvočnikoma, na levi in na desni strani, in podpira 5-pasovni izenačevalnik.
5. Uporabniške prilagoditve
•
Ta enota omogoča prilagajanje posameznih vhodnih vrat.
•
Enota ima referenčni vzorec, ki ga lahko uporabite za določanje položaja in prilagajanje.
Uporaba
3-1
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- STAND BY (modri LED)
- LAMP (modri LED)
- TEMP (rdeči LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Gumb Pomakni
Izberi
/
/
/Glasnost
: S tem gumbom se pomaknete na element v meniju ali ga izberete.
: S tem gumbom prilagodite glasnost.
3. Gumb za MENU
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
4. Gumb SOURCE
S tem gumbom izberete signal zunanje naprave.
5. Gumb
Za vklop ali izklop projektorja.
6. Objektiv
-
7. Sprejemnik za signale
daljinskega upravljalnika
-
8. Obroček za izostritev
Uporablja se za prilagajanje izostritve.
9. Gumb za povečavo
Uporablja se za povečavo ali pomanjšavo slike.
10. Pokrov objektiva
-
3-2
Uporaba
3-3
Daljinski upravljalnik
1. Gumb POWER ( )
S tem gumbom vklopite in izklopite izdelek.
2. Gumb AUTO
Samodejno prilagodi sliko. (Na voljo samo v načinu <PC>)
3. Gumb MENU (
)
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
4. Gumb za Premakni (
)/( )
Uporablja se za prikaz zaslona menija.
5. Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
6. Gumb INSTALL
Uporablja se za zrcaljenje in obračanje projicirane slike.
7. Gumb BLANK
Za začasen izklop videa in zvoka.
Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba [POWER] (Vklop/
izklop), bosta video in zvok znova na voljo.
8. Gumb P.SIZE
Uporablja se za prilagajanje velikosti zaslona za sliko.
9. Gumb QUICK
Za hiter povratek v zadnji uporabljeni meni.
10. Gumb MUTE ( )
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če je zvok izklopljen in ga
želite vklopiti, znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb
VOL (
).
11. Gumb RETURN ( )
Vrnitev na prejšnji meni.
12. Gumb EXIT ( )
Uporablja se za izklop menija zaslona.
13. Gumb VOL (
)
Uporablja se za nadzor glasnosti.
14. Gumb INFO
Uporablja se za preverjanje izvirnih signalov, nastavitve slike,
nastavitve zaslona računalnika in življenjske dobe luči.
15. Gumb SOURCE
Za preverjanje ali izbiro stanja povezave zunanjih naprav.
16. Gumb P.MODE
Uporablja se za izbiro slikovnega načina
17. Gumb STILL
Za ogled mirujočih slik.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in
poškodujete sebe ali izdelek.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti
približno 7 m od izdelka.
Uporaba
3-3
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STAND BY
: Lučka utripa
LAMP
: Lučka je izklopljena
TEMP
INFORMACIJE
Če pritisnete gumb [POWER] na daljinskem upravljalniku ali projektorju, se v
30 sekundah prikaže slika.
Projektor normalno deluje.
To stanje nastopi, ko se po pritisku gumba [POWER] na projektorju ali daljinskem upravljalniku projektor začne pripravljati na delovanje.
Pritisnili ste gumb [POWER] za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi notranjost projektorja. (Deluje približno 3 sekund.)
Če hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno, si oglejte Prvi ukrep spodaj.
Če pokrov luči, ki ščiti luč, ni pravilno zaprt, si oglejte Drugi ukrep spodaj.
To pomeni, da se pokrovček objektiva ne odpre popolnoma. Oglejte si Tretji
ukrep spodaj.
To pomeni, da se je izdelek preklopil v način ohlajanja, ker je notranja temperatura projektorja presegla omejitev za vzdrževanje. Oglejte si Četrti ukrep spodaj.
To pomeni, da se je samodejno izklopilo napajanje, ker je notranja temperatura
projektorja presegla omejitev za vzdrževanje.
Oglejte si Peti ukrep spodaj.
Prišlo je do težave pri uporabi luči. Glejte Ukrep 6.
Odpravljanje težav z indikatorji
3-4
Uporaba
KLASIFIKAC
IJA
STANJE
UKREPI
Ukrep 1
Če sistem hladilnega ventilatorja ne deluje normalno.
Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili
napajalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na prodajalca vašega
izdelka ali na naš servisni center.
Ukrep 2
Če pokrov luči, ki ščiti luč, ni
pravilno zaprt ali sistem senzorjev ne deluje normalno.
Preverite, ali so vijaki na stranskem delu projektorja ustrezno zaklenjeni.
Če so, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisno službo.
Ukrep 3
Stanje, ko pokrovček objektiva
ni popolnoma odprt.
Popolnoma odprite pokrovček zaslona.
Če med delovanjem projektorja pokrovček objektiva ni popolnoma odprt,
se video in zvok samodejno izklopita.
Če ostane stanje nespremenjeno deset minut, se projektor samodejno
izklopi.
Ukrep 4
To pomeni, da se je izdelek
preklopil v način ohlajanja, ker
je notranja temperatura projektorja presegla omejitev za vzdrževanje.
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev za vzdrževanje, se
izdelek preklopi v način ohlajanja, preden se samodejno izklopi.
* Način ohlajanja: Stanje, ko se hitrost ventilatorja zviša in se luč projektorja prisilno preklopi v varni način.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje.
Preverite, ali je blokiran zračni filter. Če je, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Ukrep 5
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev, se
projektor samodejno izklopi.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje.
Preverite, ali je blokiran zračni filter. Če je, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Če se znova pojavi ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Ukrep 6
Luč ne deluje pravilno po
nenormalnem izklopu napajanja ali po vklopu takoj po
izklopu projektorja.
Izklopite napajanje, počakajte dovolj časa, da se izdelek ohladi, in nato
vklopite napajanje, da boste izdelek lahko uporabljali. Če se znova pojavi
ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
zvok, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
Uporaba
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
MENI
PODMENI
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Background
Auto Power On
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Uporaba
MENI
Mode
OPIS
Za izbiro stanja slike, prilagojene za vaš projektor, ali spreminjanje načina slike po vaši želji.
•
<Mode>
•
<Standard>: Ta slikovni način je najsplošnejši in je primeren za večino primerov.
•
<Presentation> : Ta način je primeren za predstavitve.
•
<Text> : Ta način je primeren za delo z besedilom.
•
<Movie>: Ta način je primeren za gledanje filma.
•
<Game> : Besedilo na zaustavljeni sliki je lahko nepravilno prikazano.
Besedilo na zaustavljeni sliki je lahko nepravilno prikazano.
•
<User>: Ta način je prilagojen, ustvarjen z uporabo funkcije <Mode>→<Save>.
Načina Presentation in Text sta na voljo samo, če je vhodni signal sinhroniziran z
računalnikom (D-Sub/HDMI).
•
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
•
<Brightness >: Za prilagajanje svetlosti cele slike.
•
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Sharpness > ni
mogoče prilagajati.
•
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Color > ni
mogoče prilagajati.
•
<Tint>: Za naravnejše barve predmetov z uporabo funkcije izboljšave zelene ali rdeče.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI) in je vrste PAL in SECAM
načinov [S-Video] in [AV], barve ni mogoče prilagajati.
•
•
Size
<Color Temperature>: Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
•
Tovarniške nastavitve: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Barvno temperaturo za spodnje elemente lahko izberete po vaši želji.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Za prilagoditev barvne temperature ravni bele.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Za prilagoditev barvne temperature ravni črne.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma >: Za spreminjanje svetlosti vsakega barvnega tona na sliki.
•
Večja (+) ko je vrednost, večji je kontrast med svetlimi in temnimi deli;
manjša (-) ko je vrednost, tem temnejši so temni deli.
•
Prilagodljiv razpon: -3 do +3
•
<Save >: Stanje zaslona, ki ste ga nastavili po vaši želji, lahko shranite z uporabo prikaza na
zaslonu <Mode>→<User>.
•
<Reset> : Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Za izbiro velikosti slike glede na vrsto prizora.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Zoom1>/<Zoom2>
ni podprta.
•
Position
Uporaba
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
Za prilagoditev položaja slike, če ni poravnana.
3-5
MENI
Digital NR
OPIS
Če je prikazana pikčasta črta ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite
funkcijo odpravljanja šumov.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Digital NR> ne
deluje.
Black Level
Izberete lahko standard svetlosti signala glede na vhodni signal. Če je neprimeren za vhodni signal,
temni deli morda niso jasni ali pa so pretemni.
Možnost Black level je mogoče nastaviti samo za signala 480i in 576i načinov [AV], [S-Video] in
način sinhroniziranja z napravo AV (D-Sub) in za signal RGB načina [HDMI].
•
•
Overscan
Za signala 480i in 576i načinov [AV], [S-Video] in načina sinhroniziranja z napravo AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <7.5 IRE>.
Za signal RGB načina <HDMI>.
•
<Normal >: za uporabo v normalnem okolju.
•
<Low > : za uporabo, ko so temni deli presvetli.
S to funkcijo lahko sliko povečate tako, da odrežete robove slike, s tem pa odpravite morebitne
motnje na robu slike.
Ni podprto v načinih [AV] in [S-Video].
To je podprto samo, če je vhodni signal v načinu Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) ali
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI).
Če je možnost <Overscan> izklopljena, so morda prikazani tudi nepotrebni dodatni deli ob
robovih slike. V tem primeru vklopite možnost <Overscan>.
Film Mode
S to funkcijo lahko nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> je podprt samo pri signalih [AV], [S-Video], 480i in 576i.
PC
Za odpravljanje ali zmanjšanje šumov, ki povzročajo nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma
ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco na najvišjo vrednost in nato znova izvedite
fino poravnavo.
Omogočeno je samo za vhod, Sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), priključka za DSub.
Oglejte si razdelek Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment> : Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: Če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Za 2-, 4- ali 8-kratno povečavo zaslona računalnika.
To je mogoče prilagoditi samo, če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI).
3-5
Uporaba
3-5-3. Setup
MENI
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve, lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravna/navpična obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
Uporablja se za nastavljanje svetlosti slike s prilagajanjem količine svetlobe, ki jo oddaja luč.
•
<Eco> : Ta način je optimiziran za zaslone, ki so manjši od 100 palcev.
Ta način zmanjša svetlost luči, s čimer se podaljša življenjska doba luči ter zmanjša hrup in
poraba energije.
•
<Bright >: Ta način poveča svetlost luči v močno osvetljenem prostoru. Z večanjem svetlosti luči
se krajša življenjska doba luči in lahko se povečata hrup in poraba energije.
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo <Auto Keystone> tako, da jo
nastavite na <On> (Vklop). Funkcija <V-Keystone> se zažene samodejno.
•
V-Keystone
<Off>-<On>
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike.
Med spreminjanjem keystone (trapezasta slika) je zvok projektorja začasno izklopljen.
Keystone (trapezasta slika) ni mogoče popraviti v prikazu na zaslonu.
Background
Nastavite lahko možnost ozadja za ozadje, ki je prikazano, ko ni signala iz zunanje naprave, povezane s projektorjem. Če projektor prejme signal, nastavljeno ozadje izgine in prikaže se normalna
slika.
•
Test Pattern
Uporaba
<Logo > -<Blue > -<Black >
Izdela sam projektor. Namenjen je za pomoč pri namestitvi projektorja.
•
<Crosshatch> : Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size> : Ogledate si lahko velikosti formatov slike, kot sta 1,33 : 1 in 1,78 : 1.
3-5
MENI
Video Type
OPIS
Če kakovost zaslona ni normalna, ker projektor samodejno ne prepozna vrste vhodnega signala v
načinih <PC> ali <HDMI>, lahko vrsto vhodnega signala nastavite sami.
V načinu<PC> je to omogočeno samo, če je vhodni signal sinhroniziran z napravo AV (D-Sub).
Za ločeno sinhronizacijo V/N pa je to omogočeno za signale 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
V načinu <HDMI> je omogočeno samo za naslednje signale v načinu Sinhroniziranje z napravo
AV (HDMI): 640 x 480p 59,94 Hz/60 Hz, 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : načinu <PC>
•
<Auto>-<PC>-<AV> : načinu <HDMI>
Usage
PC menu and
zoom
yniOwjP
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–GˆG
wjG›–G›ŒGkTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
yniOh}P
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–G
ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒG€w‰w™G–œ›—œ›G–G
€w‰w™Oh}P ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
wj
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆGwjG›–G›ŒGoktpG
›Œ™”•ˆ“
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
h}
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
T
T
hœ›–
Caption
Color,
Sharpness,Tint
hœ›–GšŒ››•Žš
Funkcija <Caption> je podprta, če so v zunanjem analognem signalu vsebovani podnapisi (naprava
priključena na priključka Video ali S-Video).
Funkcija <Caption> ni na voljo v načinih <PC> (vključno s sestavnimi deli) ali <HDMI>.
Glede na zunanji signal je morda treba spremeniti kanal ali nastavitev <Field>.
Možnosti <Channel> in <Field> vsebujeta različne informacije. Možnost <Field><2> vsebuje
dodatne informacije, ki dopolnjujejo informacije v možnosti <Field><1>.
(če so na primer v možnosti <Channel><1> na voljo angleški podnapisi, so v možnosti
<Channel><2> na voljo španski podnapisi)
Reset
3-5
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške nastavitve.
•
<Factory Default> : Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
•
<Reset Filter Time> : Za ponastavitev časa filtra.
Uporaba
3-5-4. Option
MENI
OPIS
Language
Za izbiro jezika zaslona menija.
Menu Option
•
<Position>: Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
•
<Transparency >: Za nastavitev prosojnosti menija.
•
<Display Time> : Za nastavitev časa prikaza menija.
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Za prilagajanje desnega in levega zvočnega ravnovesja in izenačevalnika 3 W stereo zvočnika, ki je
vgrajen v projektorju.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Za nastavitev obdobja preverjanja za filter (enota: ura).
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Če je čas uporabe filtra daljši od obdobja preverjanja filtra, se ob vsakem vklopu projektorja
za eno minuto prikaže sporočilo o preverjanju filtra.
Sporočilo o preverjanju filtra: "Check the filter, and if necessary, clean or replace it.".
Auto Power On
Če se projektor napaja, se vklopi samodejno, brez pritiska na gumb za napajanje.
•
Sleep Timer
Če projektor določen čas ne prejme vhodnega signala, se samodejno izklopi. (V tem času ne sme biti
pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja.)
•
Information
Uporaba
<Off>-<On>
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike in prilagoditev slike računalnika.
3-5
4
Odpravljanje težav
4-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev in
povezava
Meni in
daljinski
upravljalnik
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
Preverite povezave napajalnega kabla.
Projektor želim namestiti na strop.
Podpora za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se
na lokalnega prodajalca izdelkov.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Prepričajte se, da so napajalni kabli (video) pravilno priključeni
na ustrezna vrata. Če naprava ni pravilno priključena, je ni
mogoče izbrati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo daljinskega upravljalnika. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmerite v senzor na hrbtnem delu enote
z razdalje do približno 7 m. Odstranite morebitne ovire med
daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku
prazen.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Menija ni mogoče izbrati.
4-1
Preverite, ali je meni sive barve. Če je meni siv, ni na voljo.
Odpravljanje težav
Znaki
Slika in
zunanji vir
Slik ni mogoče videti.
Odpravljanje težav
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Blede barve.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Slike niso jasne.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projekcija predaleč ali preblizu platna.
Nenavadni zvoki.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center
Indikator delovanja LED sveti.
Obrnite se na korektivne ukrepe glede na indikatorje LED.
Na sliki se prikažejo črte.
Ker se lahko med uporabo osebnega računalnika pojavijo
šumi, prilagodite frekvenco zaslona.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali
so bili prilagoditveni elementi, kot sta <Brightness> in <Contrast>, pravilno spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode> v
meniju projektorja.
Prikazan je samo moder zaslon.
Zunanje naprave morajo biti pravilno priključene. Znova preverite priključitvene kable.
Slika je črno-bela ali pa je barva nenormalna./
Slika je pretemna ali presvetla.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast > in <Color>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju zaženite <Factory Default>.
Odpravljanje težav
4-1
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
MODEL
Plošča
Velikost
0,63" 3P LCD
Ločljivost
XGA (1024 x 768)
Razmerje stranic
Napajanje
Lamp
SP-L201
Poraba toka
270 W (Izklopljeno napajanje : Manj kot 0,5 W)
Napetost
100~240V AC, 50/60Hz
Poraba toka
203W ( Eco : 172W )
Življenjska doba
2.500 ur (Eco : 3.000 ur )
291 x 289 x 127 mm
Teža
3,8 Kg
Vhodni signal
Svetlost
2.000 ANSI
Kontrast
500:1
Velikost slike (diagonala)
Diagonala: 40–300 palcev
Oddaljenost projekcije
1 m ~ 10 m
Popravek trapezaste slike
Navpično(±20˚)
Prilagajanje zooma
Ročno
Prilagajanje izostritve
Ročno
Objektiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Razmerje zooma
1:1,2
D-Sub 15p
Analogni RGB, analogni YPbPr
HDMI
Digitalni RGB, digitalni YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Kompozitni video
Zvočnik
Okolje uporabe
SP-L251
4:3
Dimenzije
Glavne funkcije
SP-L221
2.200 ANSI
2.500 ANSI
3W x 2 (Stereo)
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura : 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F ),
vlažnost : 20 % ~ 80 % (brez kondenzacije)
Shranjevanje: Temperatura : -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F ),
vlažnost : 10 % ~ 90 % (brez kondenzacije)
Hrup
Eco : 30dB, Bright : 32dB
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za uporabo v
stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so
namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
5-1
Dodatne informacije
Zaslon LCD, ki je uporabljen v projektorju LCD, je sestavljen iz več tisoč drobnih slikovnih pik. Kot druge video prikazovalne
naprave tudi zaslon LCD lahko vsebuje okvarjene slikovne pike, ki ne delujejo. Pri dostavi izdelka proizvajalec zaslona LCD
in naše podjetje strogo nadzoruje, da je ugotavljanje okvarjenih slikovnih pik in določanje števila okvarjenih slikovnih pik, ki
jih sme zaslon LCD vsebovati, v skladu z ustreznimi standardi. Čeprav je lahko na zaslonu nekaj mrtvih slikovnih pik, to ne
vpliva na splošno kakovost zaslona in življenjsko dobo izdelka.
Dodatne informacije
5-1
5-2
RS-232C Tabela ukazov
Komunikacijski format (v skladu s standardom RS232C)
•
Hitrost prenosa: 9.600 b/s
•
parnost: Brez
•
Podatkovni biti: 8, zaključni bit: 1
•
Nadzor pretoka: Brez
Protokol serijske komunikacije
1. Struktura paketa ukazov [7 bajtov]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
vrednost
CS
Paket ukazov je skupaj sestavljen iz 7 bajtov.
•
Bajta 0x08 in 0x22 označujeta, da je paket namenjen serijski komunikaciji.
•
Naslednji 4 bajti predstavljajo vnaprej določen ukaz, ki ga lahko opredeli uporabnik.
•
Zadnji bajt je kontrolna vsota, ki preveri veljavnost trenutnega paketa.
•
Glava [2 bajta]: Vnaprej določeni vrednosti 0x08 in 0x22.
•
Cmd1 [1 bajt]: Prva vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd2 [1 bajt]: Druga vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd3 [1 bajt]: Tretja vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Vrednost [1 bajt]: Vhodni parameter za ukaz (privzeto: 0) (šestnajstiško)
•
CS [1 bajt]: Kontrolna vsota (dvojiški komplement vsote vseh vrednosti, razen vrednosti CS).
2. Struktura paketa odgovorov [3 bajti]
1. Uspešno
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Neuspešno
0x03
•
Če ima prejeti paket iz zunanje naprave veljavno vrednost, je poslan paket z odgovorom Uspešno. V nasprotnem
primeru je poslan paket z odgovorom Neuspešno.
•
Paket z odgovorom Neuspešno je poslan:
•
•
Dolžina prejetega paketa ni enaka 7 bajtov.
•
Vrednost 2-bajtne glave paketa ni enaka 0x08, 0x22.
•
Kontrolna vsota je nepravilna.
Zunanja naprava je zaznala napako.
•
5-2
Zunanja naprava paket označi kot Neuspešno, če v roku 100 ms ne prejme paketa Uspešno.
Dodatne informacije
Tabela ukazov
NADZORNI ELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
0x00
Picture
Source List
Mode
0
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
On
0x00
0x02
0x00
0x00
0
0x03
0x00
0x00
0
Off
Input
VREDNOS
T
1
Mute
Blank
0x00
CMD3
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
AV
AV
S-Video
1
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
0x00
0
Standard
0x0A
0x0B
0x00
0X00
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Dodatne informacije
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
Up
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
X1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VREDNOS
T
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Dodatne informacije
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VREDNOS
T
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
NADZORNI ELEMENT
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto
Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
Ok
Text
Channel
0
Ok
On
5-2
0
1
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
F-C
Bright
Keystone
VREDNOS
T
0
1
0x03
0
1
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
0A
Türkçe
0B
ไทย
0C
Position
Transparency
Display Time
Dodatne informacije
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
NADZORNI ELEMENT
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
5-2
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VREDNOS
T
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
Dodatne informacije
5-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A.
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Dodatne informacije
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Dodatne informacije
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Dodatne informacije
5-3
5-4
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe
ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
5-4
Dodatne informacije

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement