Samsung | SM-R770 | Samsung Gear S3 classic Navodila

SM-R760
SM-R770
Navodila za uporabo
Slovenian. 01/2017. Rev.1.2
www.samsung.com
Vsebina
Začetek
Osnove
5
O napravi Gear S3
24 Krmiljenje zaslona
6
Preberi najprej
7
Zadrževanje vode in odpornost na
prah
8
Postavitev naprave
8
9
11
24
25
25
27
29
32
Vsebina paketa
Naprava Gear
Brezžični dok za polnjenje
34Ura
34
34
35
12Baterija
12
14
15
Polnjenje baterije
Nasveti in previdnostni ukrepi pri
polnjenju baterije
Način za varčevanje z energijo
35
17
35
36
37
Namestitev naprave Gear
Napotki in previdnostni ukrepi za
pašček
Zamenjava paščka
37Uvod
38 Uporaba glasovnega vnosa
38 Uporaba emotikon
39 Uporaba načina za vnos z rokopisom
ali tipkovnico
20 Priključitev naprave Gear na
mobilno napravo
22
Obvestilna plošča
Ogled prihajajočih obvestil.
Pošiljanje obvestil o aplikaciji v Gear
37 Vnos besedila
19 Vklop ali izklop naprave Gear
20
20
Zaslon ure
Spreminjanje sloga ure
Uporaba funkcijo Ura vedno
vključena
Način za izklop ure
35Obvestila
16 Nošenje naprave Gear
16
16
Sestava zaslona
Vklop ali izklop zaslona
Navigacija po zaslonu
Uporaba okvirja
Zaslon na dotik
Plošča stanja
Namestitev aplikacije Samsung Gear
Priključitev naprave Gear na mobilno
napravo prek Bluetooth
Oddaljena povezava
40GPS
41 SOS sporočila
42 Iskanje mojega Gear
22 Uporaba naprave Gear brez
mobilne naprave
2
Vsebina
Aplikacije
67 S Voice
67Uvod
67 Nastavitev ukaza za bujenje
68 Uporaba S Voice
69 Nastavljanje jezika
43Sporočila
44Telefon
44Uvod
44 Prejeti klici
46Klicanje
46 Možnosti med klicem
69Vreme
69Budilka
70 Svetovna ura
47Stiki
71Galerija
48 S Health
71
72
72
48Uvod
51 24-urni dnevnik
52Koraki
53Etaže
54Vadba
56 Srč. utrip
58Voda
58Kofein
59Together
60 Dodatne informacije
Uvoz in izvoz slik
Ogled slik
Brisanje fotografij
73 Kratke novice
73 Poiš. moj tel.
74E-pošta
74 Prenesi več aplikacij
75Nastavitve
75Uvod
75Slog
75 Zvoki in vibriranje
76Naprava
77Prikaz
77Klic
77Sporočila
78Povezave
81Varnost
81Dostopnost
81Vnos
81 Varč. z energ.
82 Podatki o Gear
82 Povez. z novim telefonom
82 Povezava s telefonom
83 Posodobitev naprave Gear
61 Višinomer barometer
64 Predvaj. glasbe
64Uvod
64 Predvajanje glasbe
64 Uvoz glasbe
65 Predvajanje glasbe na napravi Gear
65 Predvajanje glasbe z vaše mobilne
naprave
65 Glasba samo na napravi
66Opomniki
67Urnik
3
Vsebina
Aplikacija Samsung Gear
84Uvod
85PODATKI
86NASTAVITVE
86 Številčnice ure
86Obvestila
87Aplikacije
87 Pošiljanje vsebine v Gear
88 Pošiljanje zahtev SOS
88 Poišči mojo uro Gear
89 Povezovanje naprave Gear
89 Hitra sporočila
89 Deljenje prek družabnih omrežij
89 S Health
90 Samsung Galaxy Apps
90 Več o Gear
91 Več o apl. Samsung Gear
Dodatek
92 Odpravljanje težav
96 Odstranjevanje baterije
4
Začetek
O napravi Gear S3
Gear S3 je pametna ura, ki deluje kot tradicionalna ura in omogoča uporabo raznolikih aplikacij
za opravljanje telefonskih klicev, predvajanje glasbe in spremljanje zdravja. Z zasukom okvirja
lahko hitro in enostavno dostopate do priročnih funkcij. Številčnico in pašček lahko zamenjate
glede na vaše želje.
Povežite vaš Gear S3 z mobilno napravo, da izboljšate funkcionalnost mobilne naprave oz.
uporabljajte Gear S3 samostojno, brez povezave z mobilno napravo.
5
Začetek
Preberi najprej
Pred uporabo te naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava Gear ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi
Gear, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne
ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti
odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi Gear, so predmet posodobitev in morda
ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo,
ki je prednaložena na napravi Gear, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije,
nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave Gear ali nameščanje programske opreme iz
neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave Gear in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta
dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija
neveljavna.
• Slike v teh navodilih so osnovane na modelu SM-R760.
• Nekatere funkcije morda ne bodo delovale kot je opisano v teh navodilih, odvisno od
proizvajalca in modela mobilne naprave, ki je povezana z napravo Gear.
6
Začetek
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Zadrževanje vode in odpornost na prah
Vaša naprava nudi odpornost pred vodo in prahom. Upoštevajte te nasvete, da ohranite
odpornost pred vodo in prahom vaše naprave. Neupoštevanje lahko privede do poškodbe vaše
naprave.
• Naprave ne potapljajte v vodo, ki je globlja od 1,5 m, ali jo držite pod vodo več kot 30 minut.
• Naprave ne izpostavljajte vodi z močnim tokom.
• Ko nosite napravo, se ne tuširajte ali ne plavajte.
• Če so naprava ali vaše roke mokre, jih temeljito osušite pred rokovanjem z napravo.
• Če je naprava izpostavljena čisti vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je
naprava izpostavljena drugi tekočini (npr. slani vodi, ionizirani vodi ali alkoholni pijači),
jo sperite s čisto vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če ne upoštevate teh
navodil, lahko s tem vplivate na delovanje in videz naprave.
• Če vam naprava pade ali prejme udarec, se lahko funkcije odpornosti pred vodo in prahom
poškodujejo.
• Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči, med klicem morda
ne boste razločno slišali zvoka. Pred uporabo obrišite napravo s suho krpo ali jo temeljito
posušite.
7
Začetek
• Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate
pod vodo.
• Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na
vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP68, kot je opisano
v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP];
testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji, se lahko
vaša naprava poškoduje v določenih okoliščinah.
Postavitev naprave
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava Gear
• Brezžični dok za polnjenje
• Pašček
• Navodila za hitri začetek
• Če je nameščen pašček prevelik za vaše zapestje, ga zamenjajte z manjšim.
• Izdelki, ki so priloženi napravi Gear, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od
regije oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo Gear in morda ne bodo združljivi
z drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo Gear.
• Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega
certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
8
Začetek
Naprava Gear
► SM-R760
NFC antena
GPS antena
Zaslon na dotik
Tipka Nazaj
Okvir
Mikrofon
Svetlobni senzor
Tipka Domov (tipka
za vklop/izklop)
Ventil za tlačno
razbremenitev
(senzor
atmosferskega
tlaka)
Senzor za srčni
utrip
Zvočnik
Pašček
9
Začetek
► SM-R770
NFC antena
GPS antena
Tipka Nazaj
Zaslon na dotik
Okvir
Mikrofon
Svetlobni senzor
Tipka Domov (tipka
za vklop/izklop)
Ventil za tlačno
razbremenitev
(senzor
atmosferskega
tlaka)
Senzor za srčni
utrip
Zvočnik
Pašček
10
Začetek
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave Gear.
• Pritisnite za vklop zaslona.
/
Domov/
izklop/vklop
• Pritisnite in zadržite za več kot 7 sekund za ponovni zagon
naprave Gear.
• Pritisnite, da odprete zaslon aplikacij, ko se nahajate na
zaslonu ure.
• Pritisnite, da odprete zaslon ure, ko se nahajate na drugem
zaslonu.
/
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Zagotovite, da pašček ostane čist. Stik z onesnaževalci, kot so prah in barve, lahko
povzročijo madeže na pasku, ki jih morda ne boste mogli v celoti odstraniti.
• Če je zvočnik moker, je lahko zvok popačen. Poskrbite, da je zvočnik suh.
• Mikrofon naprave Gear ne sme biti oviran, ko govorite vanj.
Brezžični dok za polnjenje
Površina za
brezžično
polnjenje
Vrata za
napajalnik
Indikator LED
Brezžičnega doka za polnjenje ne izpostavljajte vodi.
11
Začetek
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo Gear.
• Uporabite priložen namizni brezžični dok za polnjenje in napajalnik. Naprave Gear ne
morete pravilno napolniti z napajalnikom tretjega proizvajalca.
• Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija
ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1 Manjši konec napajalnika vstavite v večnamenski priključek na brezžičnem doku za polnjenje
in večji del polnilca pa v električno vtičnico.
12
Začetek
2 Postavite napravo Gear v brezžični dok za polnjenje.
Preverjanje stanja napajanja
Ko priključite napravo Gear in brezžični dok za polnjenje, prične indikator LED na brezžičnem
doku za polnjenje utripati z različnimi barvami, ki opozarjajo na stanje baterije.
Barva
Stanje polnjenja
Rdeča
Polnjenje
Zelena
V celoti napolnjena
Oranžna
Priključeno na nizkonapetostni vmesnik
V primeru okvare brezžičnega dokaz za polnjenje indikator LED utripa z rdečo. Odklopite
napravo Gear z brezžičnega doka za polnjenje in ju ponovno priklopite. Če se napaka
ponovi, se obrnite na servisni center Samsung za servisno podporo.
13
Začetek
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava Gear ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije.
• Ko naprave Gear ne uporabljate, izklopite zaslon tako, da zaslon prekrijete z dlanjo.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Izključite funkcijo Ura vedno vključena.
• Izključite funkcijo za glasovno prebujanje v S Voice.
• Prilagodite nastavitve obveščanja v Samsung Gear na mobilni napravi.
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Če se med napravo Gear in brezžičnim dokom za polnjenje ovire, se naprava Gear morda
ne bo pravilno polnila. Preprečite stik naprave Gear in brezžičnega napajalnika z znojem,
tekočino ali prahom.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave Gear ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo Gear.
• Če uporabljate več aplikacij hkrati, boste s tem prej spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa
med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Če napravo Gear polnite z drugimi napravami prek napajalnika za več naprav, lahko
polnjenje poteka dlje časa.
14
Začetek
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo Gear, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava Gear med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na
dotik morda ne bo deloval. V tem primeru, odklopite napravo Gear z brezžičnega doka za
polnjenje.
• Med polnjenjem se naprava Gear lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave Gear. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava Gear ne polni pravilno, napravo Gear prinesite v Samsungov servisni
center.
• Ne uporabljajte kabla USB, ki je zvit ali poškodovan.
Način za varčevanje z energijo
Vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Izključi funkcije, razen funkcije telefona, sporočil in obvestil.
• Izključi funkcijo Wi-Fi.
• Omeji delovanje procesorja naprave Gear.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Nastavitve) → Varč. z energ. →
in zadržite tipko Domov in nato pritisnete Varč. z energ. → .
Če želite izključiti ta način, pritisnite IZKLOP →
Domov in nato pritisnete Varč. z energ. → .
. Prav tako lahko pritisnite
. Prav tako lahko pritisnite in zadržite tipko
15
Začetek
Nošenje naprave Gear
Namestitev naprave Gear
Odprite zaponko in namestite pašček okoli vašega zapestja. Namestite pašček na vaše zapestje,
vstavite zatič v luknjo za prilagoditev in pritisnite zaponko, da jo zaprete.
Paščka ne zvijajte čezmerno. To lahko poškoduje napravo Gear.
Za bolj natančno meritev srčnega utripa naprave Gear, nosite napravo Gear čvrsto okoli
spodnjega dela roke, tik nad zapestjem. Glejte Pravilno nošenje naprave Gear za več
informacij.
Napotki in previdnostni ukrepi za pašček
• Pri nošenju naprave Gear bodite pazljivi. Če imate občutljivo kožo ali napravo Gear preveč
zategnete, lahko občutite nelagodje.
• Nekateri lahko med daljšim nošenje naprave Gear občutite nelagodje.
• Draženje kože se lahko pojavi, če pašček dlje časa izpostavljate milnici, znoju, alergenom ali
onesnaževalcem.
• Naprave ne nosite preveč zategnjene. Naprava naj bo ves čas čista in suha. Čeprav naprava
dosega mednarodne varnostne standarde, lahko nekatere osebe občutijo draženje kože, če
so te alergične na določene snovi.
16
Začetek
• Zapomnite si naslednje, da zaščitite usnjeni pašček.
– – Usnjeni pašček ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in vročim ali vlažnim okoljem.
Usnjeni pašček lahko izgubi barvo ali se deformira.
– – Usnje je prepustno, zato lahko vanj prodrejo olja in kozmetika. Usnjenega paščka ne
izpostavljajte tem izdelkom.
• Uporaba kovinskega paščka ni priporočena. Kovinski paščki lahko povzročijo težave s
povezovanjem v območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom.
Zamenjava paščka
Snemite pašček z naprave Gear, da ga zamenjate z novim.
Videz paščka je lahko odvisen od vašega modela.
1 Potisnite vzmet paščka navznoter.
17
Začetek
2 Povlecite pašček stran od ohišja naprave Gear.
3 Vstavite en konec vzmeti v držaj naprave Gear.
18
Začetek
4 Potisnite vzmet navznoter in povežite pašček.
1
2
Vklop ali izklop naprave Gear
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko Domov (tipko za vklop/izklop), da vklopite napravo
Gear. Ko prvič vklopite napravo Gear ali jo ponastavite, se prikaže pojavno okno. Sledite
navodilom na zaslonu za prenos in namestitev aplikacije Samsung Gear na vaši mobilni napravi.
Glejte Priključitev naprave Gear na mobilno napravo za več informacij.
Če želite izklopiti napravo Gear, pritisnite in zadržite tipko Domov (tipko za vklop/izklop) in nato
pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
19
Začetek
Ponovni zagon naprave Gear
Če je Gear zamrznjen in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko Domov (tipka za vklop/izklop) za
več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Priključitev naprave Gear na mobilno napravo
Namestitev aplikacije Samsung Gear
Za povezavo vaše naprave Gear z mobilno napravo, namestite aplikacijo Samsung Gear na
mobilno napravo. Odvisno od vaše naprave, lahko prenesete aplikacijo Samsung Gear z
naslednjih mest:
• Naprave Samsung Android: Galaxy Apps, apps.samsung.com/gear
• Druge naprave Android: Trgovina Play, apps.samsung.com/gear
• Naprave iOS: App Store
Aplikacije Samsung Gear ne morete namestiti na mobilne naprave, ki ne podpirajo
sinhronizacije z napravo Gear. Preverite, ali je vaša mobilne naprava združljiva z napravo
Gear.
Priključitev naprave Gear na mobilno napravo prek Bluetooth
Naprava Gear 1 Vklopite napravo Gear.
Ob vklopu Gear se prikaže pojavno okno o prenosu in namestitvi aplikacije Samsung Gear
na vaši mobilni napravi.
Mobilna naprava 2 Na vaši mobilni napravi zaženite Samsung Gear.
3 Pritisnite POV. Z NAPRAVO GEAR.
4 Pritisnite V REDU, ko se prikaže okno z zahtevo za aktivacijo Bluetooth.
20
Začetek
5 Če želite končati povezavo, sledite navodilom na zaslonu.
Ko sta napravi povezani, se na zaslonu naprave Gear prikaže vodnik. Sledite navodilom na
zaslonu in spoznajte osnovne krmilne elemente naprave Gear.
• Metode za povezovanje in posnetki zaslona so lahko odvisni od vaše mobilne naprave
in različice programske opreme.
• Pri vzpostavljeni povezavi se lahko baterija naprave Gear hitreje prazni med
sinhronizacijo podatkov, kot so stiki.
• Podprte mobilne naprave in funkcije so lahko odvisne od vaše regije, ponudnika
storitve in proizvajalca naprave. Obiščite www.samsung.com in si oglejte seznam
združljivih naprav.
Priključitev naprave Gear na novo mobilno napravo
Ko povežete napravo Gear z drugo mobilno napravo, se prikaže pojavno okno, ki zahteva
ponovni zagon naprave Gear. Naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so
shranjeni v vaši napravi Gear. Za več informacij o varnostnem kopiranju naprave Gear glejte
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.
1 Na napravi Gear odprite zaslon aplikacij, pritisnite
(Nastavitve) → Povez. z novim
telefonom.
Povezava med vašo napravo Gear in vašo mobilno napravo bo prekinjena. Po kratki
ponastavitvi bo samodejno vstopila v način za seznanitev prek Bluetooth.
2 Na drugi mobilni napravi zaženite Samsung Gear, da se povežete z Gear.
Če je mobilna naprava, ki jo želite povezati, že povezana z drugo napravo Gear, vaša
naprava Gear ne more vzpostaviti povezave. Odklopite vašo mobilno napravo s prejšnje
naprave Gear in jo povežite s trenutno napravo Gear.
21
Začetek
Oddaljena povezava
Naprava Gear in mobilna naprava sta povezani prek Bluetooth. Ko povezava Bluetooth ni na
voljo, lahko na daljavo povežete napravo Gear in mobilni napravo z uporabo vašega računa
Samsung prek omrežja Wi-Fi. To omogoča, da še vedno prejemate obvestila z mobilne naprave.
Ta funkcija je samodejno vključena, ko se prvič povežete z vašo mobilno napravo prek Bluetooth.
Če ta funkcija ni vklopljena, zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi, pritisnite
NASTAVITVE → Povezovanje naprave Gear in nato pritisnite stikalo Oddaljena povezava.
Uporaba naprave Gear brez mobilne naprave
Napravo Gear lahko uporabljate brez, da bi je povezali z mobilno napravo. Napravo Gear lahko
nastavite za uporabo brez mobilne naprave, ko prvič vklopite napravo Gear ali jo ponastavite.
Nekatere funkcije niso na voljo.
1 Vklopite napravo Gear.
2 Pritisnite , podrsajte navzdol po zaslonu in pritisnite here.
3 Izberite jezik.
4 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite .
22
Začetek
5 Preberite pogoje in določila ter se nato strinjajte z njimi.
6 Sledite navodilom za nastavitev PIN, da zaščitite osebne podatke.
7 Ustvarite PIN za uporabo pri varnostnem kopiranju ali obnavljanju podatkov.
8 Nastavite datum in čas.
Na napravi Gear odprite zaslon aplikacij, pritisnite
(Nastavitve) → Povezava s
telefonom → V redu, da povežete Gear z mobilno napravo pri uporabi naprave Gear
brez mobilne naprave.
23
Osnove
Krmiljenje zaslona
Sestava zaslona
Zaslon ure je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave Gear.
S pritiskom tipke, zasukom okvirja ali drsenjem prsta po zaslonu lahko dostopate do drugih
zaslonov.
Ura
Obvestila
Pripomočki
Dodajte
pripomočke.
Razpoložljivi pripomočki, obvestila in njihove razporeditve so lahko odvisni od modela in
različice programske opreme.
Dodajanje pripomočkov
Na domač zaslon lahko dodate več pripomočkov.
Pomaknite se po zaslonu, pritisnite
na novi plošči.
in izberite pripomoček. Izbrani pripomoček se bo prikazal
Odstranjevanje pripomočkov
Pritisnite in pridržite pripomoček in nato pritisnite
24
.
Osnove
Vklop ali izklop zaslona
Za vklop zaslona zasukajte okvir. Oziroma, pritisnite tipko Domov ali tipko Nazaj.
Za izklop zaslona, ga prekrijte z dlanjo. Prav tako se bo zaslon izklopil, če napravo Gear ne
uporabljate določen čas.
Zaslon lahko prav tako vklopite z uporabo poteze. Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Nastavitve)
→ Naprava → Poteza za bujenje in nato pritisnite stikalo Poteza za bujenje, da ga vključite.
Navigacija po zaslonu
Preklop med zaslonom ure in zaslonom aplikacij
Da odprete zaslon aplikacij, pritisnite tipko Domov na zaslonu ure.
Za vrnitev na zaslon ure pritisnite tipko Domov.
Oglejte si nedavno
uporabljene aplikacije.
Aplikacija
Zaslon ure
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije.
Za ogled drugih plošč zasukajte okvir. Prav tako lahko pritisnite ali podrsate po zaslonu v levo ali
desno.
Razpoložljive aplikacije so lahko odvisni od modela in različice programske opreme.
25
Osnove
Odpiranje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite ikono aplikacije, da jo odprete.
Če želite odpreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite
aplik.) na zaslonu aplikacij in izberite okno nedavnih aplikacij.
Zapiranje aplikacij
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite (Nedavne aplik.).
2 Zasukajte okvir, da označite aplikacijo, ki jo želite zapreti.
3 Pritisnite .
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite ZAPRI VSE.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite tipko Nazaj. Prav tako lahko podrsate navzdol z zgornjega dela zaslona.
26
(Nedavne
Osnove
Uporaba okvirja
Zasukajte okvir za enostavno upravljanje različnih funkcij naprave Gear.
• Področje okvirja ne sme vsebovati tujkov.
• Okvirja ne uporabljajte v bližnji magnetnih polij, saj lahko ti vplivajo na magnete
vdelane v okvir in povzročijo okvaro.
Če se okvir ne zasuče, napravo odnesite v Samsungov servisni center. Ne razstavljajte
naprave Gear.
Premikanje po zaslonih
Zasukajte okvir za ogled drugih zaslonov. Na zaslonu ure zasukajte okvir proti smeri urinega
kazalca za ogled obvestil.
27
Osnove
Izbira elementa
Zasukajte okvir, da označite element, ki ga želite izbrati in nato pritisnite element. Ko zasukate
okvir, se bo označeni indikator premaknil v isti smeri.
Prilagoditev vnesene vrednosti
Zasukajte okvir za prilagoditev prostornine ali svetlosti. Med prilagajanjem svetlosti zasukajte
okvir v smeri urinega kazalca, da povečate svetlost zaslona.
8
6
28
Osnove
Sprejem ali zavrnitev dohodnih klicev
Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca, da sprejmete dohodni klic ali prekličete alarm. Zasukajte
okvir proti smeri urinega kazalca, da zavrnete dohodni klic ali vključite funkcijo dremeža za alarm.
Zaslon na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
Naprava Gear morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja
za vnos z dotikom.
Pritiskanje
Če želite odpreti aplikacijo, izberite element menija oz. z vašim prstom pritisnite tipko na zaslonu.
29
Osnove
Pritiskanje in držanje
Pritisnite in zadržite zaslon za dve ali več sekund, da odprete način za urejanje ali za ogled
razpoložljivih možnosti.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
30
Osnove
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na sliko ali besedilo, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
Drsenje
Podrsajte v levo ali desno za ogled drugih ploščic.
31
Osnove
Plošča stanja
Ta plošča omogoča ogled trenutnega stanja in konfiguriranje osnovnih nastavitev.
Na zaslonu ure povlecite navzdol z zgornjega dela zaslona.
Indikatorske ikone
Stanje povezave z
napravo Gear
Osvetlitev
Glasnost
Ne moti
Način letenja
Predvajalnik glasbe
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone se prikažejo na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.
Prikazane indikatorske ikone so odvisne od regije.
Ikona
Pomen
Bluetooth povezan
Bluetooth prekinjen
Slušalke Bluetooth povezane
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Način letenja je vključen
Stanje baterije
32
Osnove
Predvajanje glasbe
Predvajate lahko glasbo, ki je shranjena v napravi Gear ali mobilni napravi.
Na plošči stanja pritisnite .
Način letenja
Način letenja lahko vključite ali izključite.
Na plošči stanja pritisnite
.
Na vrhu zaslona ure se prikaže ikona
.
Način Ne moti
Napravo Gear lahko nastavite, da je ob prejemu obvestila tiho in da se zaslon ne vklopi. Alarmi
boso še vedno delovali normalno.
Na plošči stanja pritisnite
.
Na vrhu zaslona ure se prikaže ikona
.
Prilagoditev glasnosti
Prilagodite lahko nivo glasnosti za različne zvoke.
Na plošči stanja pritisnite
.
in prilagodite glasnost z zasukom okvirja oziroma pritisnite
ali
Prilagoditev svetlosti
Svetlost zaslona naprave Gear lahko nastavite in jo prilagodite okolici.
Na plošči stanja pritisnite
in prilagodite svetlost z zasukom okvirja oziroma pritisnite
33
ali
.
Osnove
Ura
Zaslon ure
Oglejte si trenutni čas. Če se ne nahajate na zaslonu ure, pritisnite tipko Domov za vrnitev na
zaslon ure.
Spreminjanje sloga ure
Pritisnite in zadržite zaslon ure, premaknite so po seznamu in izberite številčnico ure. Prav tako
lahko po meri nastavite uro s pritiskom PRIL. SLOG. Če želite prenesti več številčnic ure z Galaxy
Apps, pritisnite Več številčnic ure.
Prav tako lahko številčnico ure naprave Gear spremenite z vaše mobilne naprave. Zaženite
Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Številčnice ure. Če želite
prenesti več številčnic ure z Galaxy Apps, pritisnite PODATKI → PRIKAŽI VEČ ŠTEVILČ. URE.
34
Osnove
Uporaba funkcijo Ura vedno vključena
Napravo Gear lahko nastavite, da prikazuje čas, ko je zaslon izklopljen.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
vključite.
(Nastavitve) → Slog in pritisnite stikalo Ura vedno vkl., da ga
Način za izklop ure
Ko je baterija naprave Gear skoraj prazna, boste prejeli poziv za vklop načina za izklop ure, ki
varčuje z energijo baterije in omogoča nadaljnjo delovanje ure.
V načinu za izklop ure so vse funkcije naprave Gear izklopljene in ura bo prikazana v načinu
varčevanja z energijo.
Obvestila
Obvestilna plošča
Bodite obveščeni o dogodkih, obvestilih in sporočilih z vaše mobilne naprave in naprave Gear.
Na zaslonu ure zasukajte okvir proti smeri urinega kazalca za ogled plošče z obvestili. V primeru
obvestil, ki jih še niste pregledali, se na zaslonu prikaže rumena pika.
Indikator za obvestila
35
Osnove
Ogled prihajajočih obvestil.
Ko prejmete obvestilo, se na zaslonu prikažejo informacije o obvestilo, na primer vrsta. Pritisnite
obvestilo za ogled podrobnosti.
Dostop do
dodatnih možnosti.
Za ogled kontrolnikov za predvajanje glasbe zasukajte okvir v smeri urinega kazalca.
Izbris obvestil
Obvestilo izbrišete tako, da podrsate navzgor od spodnjega roba zaslona med ogledom
obvestila.
36
Osnove
Pošiljanje obvestil o aplikaciji v Gear
Nastavite vašo mobilno napravo, da pošlje obvestila aplikacije na napravo Gear.
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Obvestila in
pritisnite stikalo.
2 Pritisnite Upravljanje obvestil in pritisnite stikalo zraven aplikacij, da prejmete njihova
obvestila na napravi Gear.
Vnos besedila
Uvod
Prikaže se zaslon za vnos besedila, kjer boste lahko vnesli besedilo.
• Razporeditev zaslona je lahko odvisna od zagnane aplikacije.
• Ko je vaša naprava Gear povezana z mobilno napravo prek Bluetooth, se za napravo
Gear uporabijo jezikovne nastavitve mobilne naprave.
Vstavite emotikone.
Uporabi govor-v-besedilo.
Odprite način za vnos z
rokopisom ali tipkovnico.
Vstavite besedilno predlogo.
37
Osnove
Uporaba glasovnega vnosa
Pritisnite
in z govorom vnesite sporočilo.
Da spremenite zaznani jezik, pritisnite → Jeziki vnosa.
• Ta funkcija za nekatere jezike ni podprta.
• Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
– – Govorite jasno.
– – Govorite na tihih krajih.
– – Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
– – Izognite se govoru z naglasom.
Naprava Gear morda ne bo prepoznala glasovnih sporočil, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
Uporaba emotikon
Pritisnite
in izberite emotikono, ki jo želite poslati. Da narišete sliko, pritisnite Čečkanje na
vrhu zaslona in narišite sporočilo.
Zasukajte okvir proti smeri urinega kazalca, da izbrišete posamezno potezo. Za obnovitev poteze
zasukajte okvir v smeri urinega kazalca.
38
Osnove
Uporaba načina za vnos z rokopisom ali tipkovnico
Pritisnite
in odprite način za rokopis in pišite po zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sprememba načina vnosa
Zasukajte okvir, da spremenite način vnosa. Preklopite lahko med načinom za rokopis, načina
za znake, načinom za številke, načinom za ločila, načinom za emotikone in načinom za vnos z
govorom.
Sprememba jezika vnosa
Podrsajte preslednico v levo ali desno.
Če želite dodati več jezikov, preklopite na način za številke, način za ločila ali način za emotikone.
→ Izberite jezike vnosa in izberite jezik, ki ga želite dodati. uporabite lahko do
Nato pritisnite
dva jezika.
39
Osnove
Uporaba tipkovnice
Zasukajte okvir za vnos besedila z uporabo tipkovnice.
• Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
• Postavitev tipkovnice je lahko odvisna od regije.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Vstavite presledek.
GPS
Gear ima senzor GPS, ki omogoča, da si ogledate lokacijske podatke v realnem času, brez
povezovanja z mobilno napravo. Prav tako lahko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo lokacijske
podatke, kot je Višinomer barometer, ter dovolite drugim, da sledijo vaši lokacijo s pošiljanjem
sporočila SOS v sili.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
Lokacija za aktivacijo.
(Nastavitve) → Povezave → Lokacija, ter nato pritisnite drsnik
Da izberete metodo, ki se uporablja za lociranje, se pomaknite navzdol po zaslonu in izberite
možnost.
Ko sta naprava Gear in mobilna naprava povezani, ta funkcija uporabi lokacijske podatke z vaše
mobilne naprave. Aktivirajte lokacijsko funkcijo mobilne naprave, da uporabite senzor GPS.
Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali
na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
40
Osnove
SOS sporočila
V izrednih razmerah lahko pošljete sporočila SOS s trikratnim hitrim pritiskom tipke Domov na
napravi Gear. Prav tako lahko napravo Gear nastavite, da samodejno pokliče vaše stike v sili.
Nastavitve sporočila SOS
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje
zahtev SOS in pritisnite stikala za aktivacijo.
2 Sledite navodilom na zaslonu, da dodatne stike v sili, če tega že niste storili.
Dodajanje stikov v sili
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje zahtev
SOS → Pošiljanje spor. SOS stiku → DODAJ.
Pritisnite Ustvarite stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite Izberi iz stikov, da dodate
obstoječi stik kot stik v sili.
Aktiviranje klicev SOS
Nastavite Gear za samodejni klic stika v sili po pošiljanju sporočila SOS. Kličete lahko samo enega
izmed stikov v sili.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje zahtev
SOS. Pritisnite stikalo Klicanje stika za SOS, da ga vključite in izberite stik v sili.
Nastavitev zamika za sporočilo SOS
Nastavite Gear, da pošlje sporočilo SOS pet sekund po trikratnem hitrem pritisku tipke Domov na
napravi Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje zahtev
SOS. Pritisnite stikalo Odštev. pred pošiljanjem, da ga vključite.
41
Osnove
Pošiljanje sporočil SOS
V primeru izredne razmere, trikrat hitro pritisnite tipko Domov naprave Gear.
Naprava Gear pošlje sporočila SOS vašim stikom v sili. Sporočila bodo vsebovala vašo trenutno
lokacijo in povezavo do informacij o lokaciji v realnem času za 60 minut.
Če vključite funkcijo Klicanje stika za SOS, bo naprava Gear samodejno poklicala izbran stik v sili.
Po poslanem sporočilu SOS, je na zaslonu ure prikazana ikona
rezultata vaše zahteve SOS.
. Podrsajte v desno za ogled
Ogled moje lokacije
Po poslanem sporočilu SOS, ki vključuje lokacijske podatke, si lahko ogledate vašo lokacijo v
plošči z obvestili. Na zaslonu ure podrsajte v desno na plošči z obvestili in pritisnite zaslon za
ogled vaše trenutne lokacije.
Če želite zaključiti z deljenjem lokacije z vašimi stiki v sili, se pomaknite navzdol po zaslonu in
→ .
pritisnite
Iskanje mojega Gear
Če ste založili svojo napravo Gear, uporabite aplikacije Samsung Gear na mobilni napravi, da jo
poiščete.
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Poišči mojo
uro Gear.
2 Pritisnite
.
Naprava Gear bo oddala zvok in zaslon se bo vklopil. Povlecite v desno na napravi Gear ali
zasukajte okvir v smeri urinega kazalca oz. pritisnite
na mobilni napravi.
Če ste izgubili napravo Gear ali so vam jo ukradli, jo lahko krmilite na daljavo. Zaženite
Samsung Gear na mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Poišči mojo uro Gear →
Upravljanje na daljavo in pritisnite stikalo, da ga vključite.
42
Aplikacije
Sporočila
Oglejte si sporočila in odgovorite na njih z uporabo naprave Gear.
Ogled sporočil
1 Pritisnite
(Sporočila) na zaslonu aplikacij.
Oziroma podrsajte v desno na zaslonu ure, ko prejmete obvestilo o novem sporočilu.
2 Prebrskajte seznam sporočil in nato izberite stik za ogled pogovorov.
Za ogled sporočila na vaši mobilni napravi pritisnite zasukajte okvir in pritisnite Pokaži v tel.
Za odgovor na sporočilo pritisnite
in vnesite vaše sporočilo.
Pošiljanje sporočil
1 Pritisnite
(Sporočila) na zaslonu aplikacij.
Ustvari novo sporočilo.
Stiki
Seznam sporočil
2 Pritisnite
.
Oziroma, izberite prejemnika sporočila s pritiskom
sporočil.
43
ali izberite stik med stiki s seznama
Aplikacije
3 Dodajte prejemnika in pritisnite NAPREJ.
4 Vnesite besedilo z uporabo ene od metod na voljo in pritisnite ikono za pošiljanje sporočila.
Ko izberete predlogo besedila ali emotikono, bo sporočilo samodejno poslano prejemnikom.
Ko vnesete besedilo z glasom, lahko za obliko sporočanja izbirate med besedilom ali
zvokom. Če se zaslon za izbiro oblike sporočanja ne prikaže, odprite zaslon aplikacij,
pritisnite
(Nastavitve) → Sporočila in pritisnite stikalo Pošlji kot zvok, da ga vklopite.
Telefon
Uvod
Neposredno kličite ali prejmite klice z vašo napravo Gear. Prek vgrajenega mikrofona imate lahko
telefonske pogovore.
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
urinega kazalca.
izven velikega kroga. Prav tako lahko zasukate okvir v smeri
Če je vključena funkcija glasovnega upravljanja, izgovorite »Answer« za sprejem klica. Da
vključite funkcijo glasovnega upravljanja, odprite zaslon aplikacij, pritisnite
(Nastavitve) →
Klic in pritisnite stikalo Glasov. sprejem.
44
Aplikacije
Zavrnitev klica
Zavrni dohodni klic in klicatelju pošlji sporočilo o zavrnitvi.
Ob dohodnem klicu povlecite
urinega kazalca.
izven velikega kroga. Prav tako lahko zasukate okvir proti smeri
Za pošiljanje sporočila ob zavrnitvi dohodnega klica podrsajte navzgor s spodnjega roba zaslona.
Če je vključena funkcija glasovnega upravljanja, izgovorite »Reject« za zavrnitev klica. Da vključite
funkcijo glasovnega upravljanja, odprite zaslon aplikacij, pritisnite
(Nastavitve) → Klic in
pritisnite stikalo Glasov. sprejem.
Zgrešeni klici
Če imate neodgovorjen klic, se obvestilo pojavi na zaslonu. Na zaslonu ure zasukajte okvir proti
smeri urinega kazalca za ogled obvestil o neodgovorjenih klicih. Prav tako lahko pritisnite
(Telefon) na zaslonu aplikacij za ogled neodgovorjenih klicev.
45
Aplikacije
Klicanje
Pritisnite
(Telefon) na zaslonu aplikacij.
Številčnica
Stiki
Seznam dnevnika
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite
, s pomočjo tipkovnice vnesite številko in nato pritisnite
• Pritisnite
, poiščite ali izberite stik in nato pritisnite
.
.
• Premaknite se po seznamu dnevnika, izberite vnos v dnevnik in nato pritisnite
.
Možnosti med klicem
Na voljo so sledeče možnosti:
Prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Izklopite mikrofon tako, da vas
sogovornik ne sliši.
Končajte trenutni klic.
46
Aplikacije
Preusmerjanje klicev na mobilno napravo
S klici lahko nadaljujete na mobilni napravi.
Pritisnite → Telefon.
Odpiranje tipkovnice
Pritisnite → Številčn.
Stiki
Oglejte si seznam stikov v vaši mobilni napravi. Opravite klic ali pošljite sporočilo stiku.
Pritisnite
(Stiki) na zaslonu aplikacij.
Na vrhu seznama stikov bo prikazan seznam priljubljenih stikov v mobilni napravi.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pritisnite Iskanje in vnesite kriterij iskanja.
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Zasukajte okvir. Ko hitro zasukate okvir, se po seznamu pomaknete po abecedi, od prve črke
naprej.
Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:
• : opravljanje glasovni klic.
• : sestavite sporočilo.
47
Aplikacije
Dodajanje zdravstvenih podatkov v moj profil
Dodajte zdravstvene podatke v svoj profil in olajšate delo reševalcu v izrednih razmerah.
Na mobilni napravi pritisnite Stiki, izberite profil in vnesite svoje zdravstvene podatke. Za ogled
zdravstvenih podatkov na zaslonu aplikacij pritisnite
(Stiki) → vaš profil in podrsajte navzgor
s spodnjega roba zaslona.
V izrednih razmerah pritisnite in zadržite tipko Domov (tipko za vklop/izklop) naprave Gear in
pritisnite Nujne zdravstvene informacije.
Uporaba te funkcije je lahko odvisno od mobilne naprave, ki jo povežete z napravo Gear.
S Health
Uvod
S Health vas spodbuja k bolj zdravemu življenju s sledenjem vaše aktivnosti 24 ur na dan in z
možnostjo nastavitve ciljev.
Če telovadite več kot 10 minut med nošenjem naprave Gear, bo ta prikazala sporočilo s
spodbudo. Ko naprava Gear zazna, da niste aktivni več kot eno uro, vas o tem obvesti in prikaže
vaje za razgibavanje.
Pritisnite
(S Health) na zaslonu aplikacij.
• O prvem zagonu te aplikacije oziroma po opravljeni ponastavitvi podatkov pritisnite
ZAČNI.
• Funkcije S Health so namenjene samo za prosti čas, zdravo počutje in telovadbo.
Niso namenjeni za zdravstveno uporabo. Pred uporabo teh funkcij pazljivo preberite
navodila.
• Vse informacije, ki jih prejmete z uporabo naprave Gear ali programske opreme Fit oz.
vseh prednaloženih aplikacij, morda niso primerne, natančne, dokončne ali zanesljive.
48
Aplikacije
Pravilno nošenje naprave Gear
Ko vključite funkcijo samodejnega sledenja srčnemu utripu oz. ko naprava Gear zazna telovadbo,
bo naprava Gear samodejno sledila vašemu srčnemu utripu. Pri merjenju srčnega utripa, nosite
napravo Gear tesno na roki tik nad zapestjem, kot to prikazuje spodnja skica. Naprave Gear ne
zategnite premočno.
<Zadaj>
Senzor za srčni utrip
• Natančnost senzorja za srčni utrip se lahko zmanjša, odvisno od stanja kože oz.
pogojev merjenja in okolice.
• Uporabite funkcijo HR samo za merjenje srčnega utripa.
• Ne glejte neposredno v lučke senzorja za srčni utrip. S tem se lahko poslabša vaš vid.
Pazite, da otroci ne gledajo neposredno v luči.
• Hladna temperatura okolice lahko vpliva na vašo meritev; v zimskem času ali mrzlem
vremenu bodite na toplem v času merjenja srčnega utripa.
• Srčni utrip izmerite, ko sedite in ste sproščeni. Med meritvijo srčnega utripa ne
premikajte telesa. S tem lahko povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
49
Aplikacije
• Če ste prejeli meritev, ki se zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte
30 minut in ga nato ponovno izmerite.
• Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen
od vašega običajnega srčnega utripa.
• Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko
povzročite, da bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
• Ker senzor za srečni utrip uporablja svetlobo za približno meritev srčnega utripa, je
lahko njegova točnost odvisna od fizičnih dejavnikov, ki vplivajo na absorpcijo in
odboj, kot so krvni obtok / tlak, težave s koži in lokacija ter koncentracija krvnih žil.
Poleg tega, če je vaš srčni utrip izredno visok ali nizek, so lahko meritve netočne.
• Če naprava ni pravilno zatesnjena, lahko uporabniki s tanjšimi zapestji morda
prejmejo netočne meritve srčnega utripa, zaradi neenakomerno odbite svetlobe. Če
merjenje srčnega utripa ne deluje pravilno, prilagodite položaj senzorja za srčni utrip
na napravi v levo, desno, gor ali dol po zapestju oz. obrnite napravo tako, da senzor za
srčni utrip pravilno sede na notranjo stran vašega zapestja.
• Če je senzor srčnega utripa umazan, obrišite senzor in poizkusite znova. Ovire med
paskom naprave in vašim zapestjem, kot so dlake, umazanija ali drugi predmeti, lahko
preprečijo enakomerni odboj svetlobe. Pred uporabo odstranite te ovire.
• Če naprava postane vroča na dotik, jo odstranite in pustite, da se ohladi. Če kožo
izpostavite vroči površini naprave za dlje časa, lahko s tem povzročite opekline.
50
Aplikacije
24-urni dnevnik
Glede na vaš profil si lahko hitro ogledate vašo osnovno presnovno stopnjo (BMR) in dnevno
aktivnost. Prav tako si lahko ogledate stopnjo aktivnosti in porabljene kalorije.
V podoknu pripomočkov izberite pripomoček 24-urni dnevnik. Oziroma pritisnite
na zaslonu aplikacij.
(S Health)
Osnovna presnovna stopnja
Pritisnite zaslon in zasukajte okvir za ogled podrobnosti vašega dnevnika aktivnosti.
• Zdrava ( ) : obvestilo o hoji ali teku. Če ste opravili več kot 100 korakov na minuto v
zaporednih 10 minutah, vas bo naprava Gear spodbudila, da nadaljujete.
• Lahka (
) : to označuje čas lažje aktivnosti in ne težje aktivnosti ali neaktivnosti.
• Nedejaven (
) : to označuje čas, ko ste stali na miru oziroma se niste premaknili eno uro
ali več. Naprava Gear vas bo 50 minutah neaktivnosti opozorila in spodbudila gibanju.
51
Aplikacije
Koraki
Naprava Gear šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.
V podoknu pripomočkov izberite pripomoček Koraki. Oziroma pritisnite
(S Health) na
zaslonu aplikacij, zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite podokno sledilnika korakov.
Trenutno skupno število korakov
Cilj
Pritisnite zaslon za ogled grafikona vašega skupnega številka korakov. Za ogled zapisov po
dnevih zasukajte okvir.
• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite
kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi,
da ste dosegli vaš cilj.
• Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko
tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
52
Aplikacije
Etaže
Zabeležite in sledite številu nadstropij, ki ste jih prehodili.
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca, da odprete ploščo sledilnika nadstropij.
Trenutno skupno število
nadstropij
Cilj
Pritisnite zaslon za ogled grafikona vaših zapisov vzponov. Za ogled zapisov po dnevih zasukajte
okvir.
• Eno nadstropje je izmerjeno kot približno 3 metre. Izmerjena nadstropja se morda ne
bodo ujemala z dejanskim številom prehojenih nadstropij.
• Število izmerjenih nadstropij morda ni natančno zaradi okolja, gibanja uporabnika in
pogojev zgradbe.
• Meritev nadstropij morda ne bo točna, če ventil za tlačno razbremenitev (senzor
atmosferskega tlaka) pride v stik z vodo ali tujki. Če se na napravi Gear nahaja
detergent, znoj ali vodne kapljice, jo sperite s čisto vodo in temeljito posušite ventil za
sprostitev tlaka (senzor atmosferskega tlaka) pred uporabo.
53
Aplikacije
Vadba
Zabeležite informacije o vaši vadbi in porabljenih kalorijah z uporabo funkcije telovadbe v
aplikaciji S Health.
• Pred uporabo te funkcije, se nosečnicam, starejšim, mlajšim otrokom, uporabnikom, ki
trpijo za kroničnimi boleznimi srca ali visokim krvnim tlakom, priporoča posvetovanje
z zdravstvenim osebjem z licenco.
• Če ste omotični, čutite bolečine ali težko dihate med vadbo, prenehajte z uporabo te
funkcije in poiščite nasvet zdravstvenega osebja z licenco.
Bodite pozorni na naslednje pogoje pred telovadbo v mrzlem vremenu:
• Naprave ne uporabljajte v mrzlem vremenu. Če je mogoče, uporabljajte napravo v prostoru.
• Če uporabljate napravo v mrzlem vremenu, pred uporabo prekrijte napravo Gear z rokavom.
• Če ste pravkar kupili ali ponastavili napravo Gear, preberite informacije na zaslonu o aplikaciji
in ustvarite vaš profil.
Nastavitev telovadbe
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite ploščo sledilnika telovadbe.
3 Pritisnite zaslon in nato pritisnite Vrsta dejavn. za izbiro vrste telovadbe, ki jo želite nadzirati.
4 Pritisnite Cilj za izbiro vrste cilja.
5 Nastavite cilj.
54
Aplikacije
Telovadba z napravo Gear
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite ploščo sledilnika telovadbe.
3 Pritisnite za začetek telovadbe.
• Pritisnite , da dovolite tej aplikaciji uporabo lokacijske podatke med telovadbo.
Nastavitve skupne rabe lokacijskih podatkov bodo privzeto shranjene.
• Da ponovno nastavite telovadbo, pritisnite zaslon sledilnika telovadbe.
Ob zasuku okvirja, oziroma pritisku spodnjega dela zaslona, si lahko ogledate podatke o
telovadbi, kot so porabljene kalorije in trenutna hitrost.
Za poslušanje glasbe zasukajte okvir proti smeri urinega kazalca.
Čas telovadbe
Srčni utrip
4 Za končanje vadbe pritisnite tipko Nazaj in pritisnite KONČAJ →
.
Predvajanje glasbe se nadaljuje, če prenehate s telovadbo. Zaustavite predvajanje glasbe
še preden končate s telovadbo. Oziroma, zaženite
(Predvaj. glasbe) za zaustavitev
glasbe.
Samodejno zaznavanje telovadbe
Ko pri nošenju naprave Gear telovadite več kot 10 minut, ta samodejno zazna, da telovadite in
zabeleži vrsto telovadbe in trajanje.
Če ne telovadite več kot eno minuto, naprava Gear samodejno zazna prekinitev telovadbe in
izključi to funkcijo.
55
Aplikacije
• Med različnimi vrstami telovadbe lahko izmerite samo hoj, tek, eliptične vaje, veslanje
in kolesarjenje.
• Funkcija samodejnega zaznavanja telovadbe izmeri prepotovano razdaljo in
porabljene kalorije z uporabo senzorja pospeškov. Meritve morda ne bodo točne,
odvisno od vaše hoje in načina telovadbe.
Srč. utrip
Izmerite in zabeležite vaš srčni utrip.
• Sledilnik srčnega utripa naprave Gear je namenjen samo za fitnes in informacijske
namene, ter ni namenjen za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev,
zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
• Za bolj natančno meritev srčnega utripa naprave Gear, nosite napravo Gear čvrsto
okoli spodnjega dela roke, tik nad zapestjem. Glejte Pravilno nošenje naprave Gear za
več informacij.
Pred meritvijo srčnega utripa bodite pozorni na naslednje pogoje:
• Pred meritvijo počivajte 5 minut.
• Če se meritev zelo razlikuje od pričakovanega srčnega utripa, počivajte 30 minut in ga nato
ponovno izmerite.
• Pozimi ali v mrzlem vremenu ohranjajte toploto med meritvijo srčnega utripa.
• Kajenje in uživanje alkohola pred meritvijo lahko povzroči, da bo srčni utrip drugačen od
vašega običajnega srčnega utripa.
• Med meritvijo srčnega utripa ne hodite, zehajte ali globo dihajte. S tem lahko povzročite, da
bo vaš srčni utrip zabeležen napačno.
• Meritve srčnega utripa so lahko odvisne od metode merjenje in okolice, kjer je bilo to
izvedeno.
• Če senzor za srčni utrip ne deluje, preverite položaj naprave Gear na vašem zapestju in
poskrbite, da senzor ni oviran. Če imate še vedno isto težavo s senzorjem za srčni utrip,
obiščite servis podjetja Samsung.
56
Aplikacije
Merjenje vašega srčnega utripa
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite ploščo sledilnika srčnega utripa.
3 Pritisnite za začetek merjenja srčnega utripa.
Čez trenutek bo vaš trenutni srčni utrip prikazan na zaslonu.
Pritisnite zaslon za ogled grafikona vaših zapisov. Za ogled zapisov po urah zasukajte okvir.
Sledenje vašemu srčnemu utripu
Naprava Gear lahko samodejno izmeri in sledi vašemu srčnemu utripu. Naprava Gear bo izmerila
vaš srčni utrip v rednih intervalih. Ta funkcija morda ne bo pravilno delovala, če se premikate. Pri
uporabi aplikacije za telovadbo se vaš srčni utrip samodejno meri.
Če želite slediti srčnemu utripu, zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite zaslon
→ Samodejni SU in nato pritisnite stikalo Samodejni SU, da ga
nastavitev. Nato pritisnite
vključite.
57
Aplikacije
Voda
Zabeležite in sledite številu kozarcev vode, ki jih popijete.
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite zaslon sledilnika vode.
3 Pritisnite
, ko popijete kozarec vode.
Če ste pomotoma dodali nepravilno vrednost, jo lahko popravite s pritiskom
.
Pritisnite zaslon za ogled grafikona vaših zapisov. Za ogled zapisov po dnevih zasukajte okvir.
Kofein
Zabeležite in sledite številu skodelic kave, ki jih popijete.
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite zaslon sledilnika kofeina.
58
Aplikacije
3 Pritisnite
, ko popijete skodelico kave.
Če ste pomotoma dodali nepravilno vrednost, jo lahko popravite s pritiskom
.
Pritisnite zaslon za ogled grafikona vaših zapisov. Za ogled zapisov po dnevih zasukajte okvir.
Together
Primerjate zapise števila korakov z drugimi uporabniki S Health. Nastavite lahko cilj, tekmujete s
prijatelji in so ogledate stanje izzivov.
Aktivirajte skupinsko funkcijo v aplikaciji S Health v vaši mobilni napravi.
1 Pritisnite (S Health) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir v smeri urinega kazalca in odprite skupinski zaslon.
Pritisnite zaslon za ogled stanja izziva in lestvico.
59
Aplikacije
Dodatne informacije
• Namen zbiranja teh podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z
nudenjem dodatnih informacij za izboljšanje vašega wellnessa, varnostno kopiranje/
sinhronizacijo podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa
se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku
za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi
niso končani. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali
prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava Gear povezana z mobilno napravo, preverite protokol komunikacije, da
potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na
napravo Gear vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave Gear ne uporabljajte v
bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
• Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske
opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica
podpore brez predhodnega obvestila.
• Razpoložljive funkcije in storitve S Health se morda odvisne od lokalnih zakonov in
predpisov vaše regije.
• Nekatere funkcije S Health morda niso na voljo, odvisno od vaše regije.
• Funkcije S Health so namenjene samo za fitnes in informacijske namene, ter niso namenjene
za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Izmerjena razdalja se lahko razlikuje od dejanske razdalje zaradi neenakomernih
korakov, hitrosti hoje in hoje na mestu.
• Shranjeni so samo zapisi za zadnjih trideset dni. Predhodne podatke si lahko ogledate
na mobilni napravi, kjer imate nameščeno aplikacijo S Health.
60
Aplikacije
Višinomer barometer
Z uporabo notranjega atmosferskega senzorja izmerite višino in atmosferski tlak na vaši trenutni
lokaciji.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
podrsajte v levo.
(Višinomer barometer). Če si želite ogledati barometer,
Višinomer
Barometer
Merjenje višine
Izmerite trenutno višino in si oglejte grafikon sprememb v zadnjih 6 urah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Višinomer barometer).
• Če ste nedavno kupili ali ponastavili napravo Gear, pritisnite POJDI, da aktivirate
funkcijo GPS naprave Gear.
• Meritev višine morda ne bo točna, če ventil za tlačno razbremenitev (senzor
atmosferskega tlaka) pride v stik z vodo ali tujki. Če se na napravi Gear nahaja
detergent, znoj ali vodne kapljice, jo sperite s čisto vodo in temeljito posušite ventil za
sprostitev tlaka (senzor atmosferskega tlaka) pred uporabo.
Trenutna višina
Sprememba višine
Čas zadnjega umerjanja
Umeri
61
Aplikacije
Ročno umerjanje višine
Izmerjeno višino lahko ročno umerite.
1 Podrsajte v levo, da odprete zaslon nastavitev.
2 Pritisnite SPREMENI >.
3 Pritisnite Ročno umerjanje in pritisnite stikalo Ročno umerjanje, da ga vključite.
4 Pritisnite Višina in nastavite referenčna vrednost.
Višina je umerjena glede na vneseno referenčno vrednost.
Merjenje atmosferskega tlaka
Izmerite trenutni atmosferski tlak in si oglejte grafikon sprememb v zadnjih 6 urah. Z uporabo
merilnika za predvidevanje tlaka lahko predvidite vremenske spremembe.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite (Višinomer barometer).
2 Za odpiranje zaslona barometra podrsajte v levo.
Izmerjen atmosferski tlak morda ne bo točna, če ventil za tlačno razbremenitev (senzor
atmosferskega tlaka) pride v stik z vodo ali tujki. Če se na napravi Gear nahaja detergent,
znoj ali vodne kapljice, jo sperite s čisto vodo in temeljito posušite ventil za sprostitev
tlaka (senzor atmosferskega tlaka) pred uporabo.
Trenutni atmosferski tlak
Spremembe v atmosferskem tlaku
Napovedi za tlak
62
Aplikacije
Ročno umerjanje atmosferskega tlaka
Izmerjen atmosferski tlak lahko ročno umerite.
1 Podrsajte v levo, da odprete zaslon nastavitev.
2 Pritisnite SPREMENI >.
3 Pritisnite Ročno umerjanje in pritisnite stikalo Ročno umerjanje, da ga vključite.
4 Pritisnite Tlak na višini morske gladine in nastavite referenčno vrednost.
Atmosferski tlak je umerjen glede na vneseno referenčno vrednost.
Konfiguracija višino-barometra
Pomaknite se po zaslonu, da odprete zaslon nastavitev in pritisnite SPREMENI > za uporabo
naslednji možnosti.
• Ročno umerjanje: umerite višinomer in atmosferski tlak glede na vneseno referenčno
vrednost.
• Opozorila o tlaku: nastavite obveščanje za nenadne spremembe atmosferskega tlaka.
• Enota razdalje: spremenite mersko enoto za višino.
• Enota za tlak: spremenite mersko enoto za tlak.
• Pomoč: oglejte si informacije o uporabi višinomera oz. barometra.
63
Aplikacije
Predvaj. glasbe
Uvod
Poslušajte glasbo shranjeno v napravi Gear in v mobilni napravi.
Predvajanje glasbe
Pritisnite
(Predvaj. glasbe) na zaslonu aplikacij.
Za ogled seznama predvajanja podrsajte navzgor s spodnjega roba zaslona.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Prilagoditev glasnosti.
Spremenite napravo, ki se
uporablja za predvajanje glasbe.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
datoteko. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednjo datoteko.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Uvoz glasbe
Uvoz glasbe, ki je shranjena na vaši napravi, na napravo Gear.
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi.
2 Pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje vsebine v Gear.
3 Pritisnite Izberite skladbe.
4 Izberite datoteke in pritisnite KONČANO.
Za sinhronizacijo glasbe v vaši mobilni napravi z napravo Gear pritisnite stikalo Samodejna
sinhronizacija pod Glasba. Glasba v vaši mobilni napravi bo sinhronizirana z vašo napravo Gear
med polnjenjem in če ima več kot 15 % preostale baterije.
64
Aplikacije
Predvajanje glasbe na napravi Gear
Predvajajte glasbo, ki je shranjena v napravi Gear prek notranjih zvočnikov. Glasbo lahko prav
tako predvajajte prek priključenih slušalk Bluetooth.
1 Pritisnite
2 Pritisnite
(Predvaj. glasbe).
za predvajanje glasbe, ki je shranjena v vaši napravi Gear.
Ikona se bo spremenila v
3 Pritisnite
.
.
Predvajanje glasbe prek slušalk Bluetooth.
Z uporabo slušalk Bluetooth lahko poslušate glasbo, ki je shranjena v vaši napravi Gear.
Pritisnite , zasukajte okvir in pritisnite Poslušanje prek BT. Izberite slušalke s seznama zaznanih
naprav.
Predvajanje glasbe z vaše mobilne naprave
Predvajajte glasbo, ki je shranjena v vaši mobilni napravi in jo upravljajte z napravo Gear.
1 Pritisnite
2 Pritisnite
(Predvaj. glasbe).
za predvajanje glasbe, ki je shranjena v vaši mobilni napravi.
Ikona se bo spremenila v
3 Pritisnite
.
.
Glasba samo na napravi
Poslušajte glasbo ali radio z uporabo same naprave Gear. Na napravo Gear morate prenesti
glasbo ali aplikacijo za pretakanje radia.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Prenesi več aplikacij) → Pokaži v telefonu. Brskajte ali
prenesite glasbo ali aplikacijo za pretakanje radia v Galaxy Apps.
65
Aplikacije
Opomniki
Dodajte opomnike za dogodke, kot so nakup kart, obisk čistilnice ali jemanje zdravil, brez
uporabe aplikacije za koledar. Prav tako lahko nastavite alarme za prejemanje opomnikov ob
določenem času.
Ustvarjanje opomnika
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite
2 Pritisnite Ustvari opomnik.
(Opomniki).
Če ste shranili opomnik, pritisnite Ustvari na seznamu.
3 Govorite, da ustvarite opomnik. Ko končate, pritisnite KONČANO.
Oziroma, pritisnite TIPKOVNICA > za vnos besedila in pritisnite Kon.
4 Da nastavite alarm, pritisnite NASTAVI URO >, nastavite čas alarma z zasukom okvirja in nato
pritisnite KONČANO.
5 Pritisnite SHRANI.
Ogled alarma opomnika
Ob zvoku alarma pritisnite obvestilo za ogled podrobnosti opomnika.
Prav tako lahko na zaslonu ure zasukate okvir proti smeri urinega kazalca in si ogledate
opomnike.
• Za izbris opomnika ali uporabo funkcije dremeža pritisnite .
• V aplikaciji Opomniki si lahko ogledate vse opomnike, vključno z izbrisanimi
opomniki.
Zaključek ali izbris opomnika.
Ko končate opravilo lahko nastavite opomnik kot zaključen ali ga izbrišete.
V podrobnostih opomnika pritisnite
, da ga končate.
Za izbris pritisnite , zasukajte okvir in pritisnite Izbriši.
66
Aplikacije
Urnik
Oglejte si načrtovane dogodke z mobilne naprave.
1 Pritisnite (Urnik) na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite kjer koli na mesečnem koledarju.
Prikaže se seznam dogodkov za trenutni dan.
3 Za ogled načrtovanih dogodkov zasukajte okvir v smeri urinega kazalca.
S Voice
Uvod
Opravite različna opravila, tako da jih preprosto izgovorite.
Mikrofon naprave Gear ne sme biti oviran, ko govorite vanj.
Nastavitev ukaza za bujenje
(S Voice) lahko zaženete z uporabo lastnega ukaza za bujenje. To funkcije lahko uporabite
samo, ko je zaslon naprave Gear vklopljen.
Če želite spremeniti ukaz za bujenje, pritisnite , zasukajte okvir in pritisnite Set wake-up
command.
67
Aplikacije
Uporaba S Voice
1 Izgovorite prednastavljen ukaz za bujenje. Prav tako lahko pritisnite S Voice na zaslonu
aplikacij.
Ko se
(S Voice) zažene, naprava Gear prične s prepoznavanjem glasu.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Oglejte si primere glasovnih
ukazov.
Nastavitve S Voice
2 Izgovorite glasovni ukaz.
Če naprava Gear prepozna ukaz, bo naprava Gear izvršila ustrezno dejanje.
Če želite ponoviti glasovni ukaz ali izgovoriti drug ukaz, pritisnite .
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava Gear morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega
okolja v katerem ste in kako govorite.
68
Aplikacije
Nastavljanje jezika
Na zaslonu aplikacij pritisnite
izberite jezik.
(S Voice) → , zasukajte okvir, pritisnite Language in nato
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi Gear.
Vreme
Oglejte si informacije o napravi Gear za lokacije nastavljene na mobilni napravi, ko sta napravi
povezani.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Vreme).
Za ogled vremenskih podatkov za trenutni dan pritisnite zaslon in zasukajte okvir.
Če želite dodati vremenske podatke za druga mesta, zasukajte okvir v smeri urinega kazalca.
Budilka
Nastavite budilke in jih upravljajte. Ko nastavite budilko na povezani mobilni napravi, vas bo
naprava Gear opozarjala.
Nastavljanje alarmov
1 Pritisnite (Budilka) na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Dodaj alarm.
Če ste shranili budilko, pritisnite Dodaj na seznamu budilk.
3 Nastavite budilko z zasukom okvirja in pritiskom NAPREJ.
4 Izberite dneve, ko želite, da se budilka ponovi, in pritisnite NAPREJ.
69
Aplikacije
5 Izberite vrsto obvestila za budilko in pritisnite SHRANI.
Shranjen alarm je dodan na seznam alarmov.
Na seznamu budilk pritisnite
, da vključite budilko, ali pritisnite
, da izključite budilko.
Izključitev alarmov
Povlecite
kazalca.
v desno, da zaustavite budilko. Prav tako lahko zasukate okvir v smeri urinega
Če želite uporabite funkcijo dremeža, povlecite
v levi in budilka se bo ponovno sprožila čez
5 minut. Prav tako lahko zasukate okvir proti smeri urinega kazalca.
Brisanje alarmov
V seznamu budilk pritisnite in pridržite budilko ter nato pritisnite IZBRIŠI.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
1 Pritisnite (Svetovna ura) na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Dodajte mesto.
Če ste shranili svetovno uro, pritisnite Dodaj na seznamu svetovnih ur.
3 Zasukajte okvir in izberite časovni pas z zemljevida.
Prav tako lahko pritisnite VSA MESTA > in poiščete mesto ali izberete mesto s seznama.
4 Pritisnite ime mesta, ki predstavlja izbrani časovni pas.
5 Zasukajte okvir na želeno mesto in ga pritisnite.
Brisanje ur
Na seznamu ur pritisnite in pridržite uro ter nato pritisnite IZBRIŠI.
70
Aplikacije
Galerija
Uvoz in izvoz slik
Izvoz slik z vaše mobilne naprave
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi.
2 Pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje vsebine v Gear.
3 Pritisnite Izberite fotografije.
4 Izberite datoteke in pritisnite KONČANO.
Za sinhronizacijo slik v vaši mobilni napravi z napravo Gear, pritisnite stikalo Samodejna
sinhronizacija pod Fotografija, pritisnite Albumi za sinhronizacijo in nato izberite albume za
uvoz v Gear. Izbrani albumi bodo sinhronizirani z vašo napravo Gear med polnjenjem in če ima
več kot 15 % preostale baterije.
Izvoz slik v vašo mobilno napravo
1 Pritisnite (Galerija) na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite sliko.
3 Pritisnite in zadržite sliko za izvoz.
4 Zasukajte okvir in izberite eno od slik za izvoz.
5 Pritisnite → Poš. v telefon.
Izvožene slike si lahko ogledate v aplikaciji Galerija na vaši mobilni napravi.
71
Aplikacije
Ogled slik
1 Pritisnite (Galerija) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir za brskanje bo seznamu slik in izberite sliko.
Povečava in zmanjševanje
Med ogledom slike dvakrat pritisnite sliko za povečavo ali zmanjševanje.
Ko je slika povečana, si lahko ogledate ostali del slike s pomikom po zaslonu.
Brisanje fotografij
1 Pritisnite (Galerija) na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite sliko.
3 Pritisnite in zadržite sliko za izbris.
4 Zasukajte okvir, da označite sliko, ki jo želite izbrisati.
5 Pritisnite IZBRIŠI → .
72
Aplikacije
Kratke novice
Oglejte si najnovejše članke iz različnih kategorij. Preberete lahko kategorije novic, ki vas
zanimajo.
1 Pritisnite (Kratke novice) na zaslonu aplikacij.
2 Zasukajte okvir in izberite članek iz določene kategorije.
Če želite urediti kategorije, pritisnite , zasukajte okvir, pritisnite Izberite temo in nato
izberite kategorije.
3 Pritisnite članek, ki ga želite prebrati.
Za ogled celotnega članka pritisnite
in ga preberite na vaši mobilni napravi.
Poiš. moj tel.
Če založite mobilni napravo, jo lahko najdete s pomočjo naprave Gear.
1 Pritisnite
2 Pritisnite
(Poiš. moj tel.) na zaslonu aplikacij.
.
Mobilna naprava odda zvok in vklopi zaslon.
Povlecite
izven velikega kroga na mobilni napravi oz. pritisnite
Ogled lokacije vaše mobilne naprave
Pritisnite , zasukajte okvir in pritisnite Najdi telefon.
Naprava Gear bo prikazala lokacijo vaše mobilne naprave.
73
na napravi Gear.
Aplikacije
E-pošta
Oglejte si e-pošto prejeto na mobilni napravi in odgovorite nanjo.
Branje e-pošte
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite (E-pošta).
2 Izberite e-pošto, da odprte glavni zaslon.
Za ogled e-pošte na mobilni napravi pritisnite , zasukajte okvir in pritisnite Pokaži v tel.
Za odgovor na sporočilo pritisnite
in vnesite vaše sporočilo.
Odgovarjanje na e-pošto je lahko odvisno od mobilne naprave, ki jo povežete z napravo
Gear.
Prenesi več aplikacij
Prenesite posebne aplikacije na vaši napravi Gear, brez povezane mobilne naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
aplikacijo za prenos.
(Prenesi več aplikacij). Pomaknite se po seznamu in izberite
Pritisnite Pokaži v telefonu, da zaženete Galaxy Apps na vaši mobilni napravi. Nato prebrskajte
in izberite aplikacijo, ki jo želite prenesti.
74
Aplikacije
Nastavitve
Uvod
Prilagodite nastavitve za funkcije in aplikacije. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko
po meri prilagodite vašo napravo Gear.
Pritisnite
(Nastavitve) na zaslonu aplikacij.
Slog
Prilagodite številčnico ure in zaslon aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Slog.
• Številčnice ure: izberite vrsto ure. Izberete lahko elemente za prikaz na številčnici ure in
prenesete več številčnic ure z Galaxy Apps.
• Ura vedno vkl.: nastavite napravo Gear, da prikaže uro, ko je zaslon izklopljen.
Ta funkcija deluje samo, ko nosite napravo Gear.
• Indikator obvestil: nastavi napravo Gear, da prikaže rumeno piko na zaslonu ure in vas s tem
opozori na obvestila, ki si jih še niste ogledali.
• Slog ozadja: spremenite ozadje zaslon aplikacij.
• Pisava: spremenite vrsto pisave in velikost.
Zvoki in vibriranje
Spremenite nastavitve za različne zvoke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje.
• Način zvoka: nastavite napravo Gear za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Vibriranje z zvokom: nastavite napravo Gear, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice in obvestila.
• Glasnost: prilagodite nivo glasnosti za različne zvoke.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
75
Aplikacije
• Dolgo brenčanje: nastavite napravo Gear, da dlje časa vibrira za dohodne klice in obvestila.
• Zvonjenja: spremenite melodijo zvonjenja.
• Vibriranje pri zvonjenju: izberite vzorec vibracije za dohodne klice.
• Zvok obvestila: spremenite zvonjenje za obvestila.
• Vibriranje za obvestila: izberite vzorec vibracije za obvestila.
• Zvoki dotika: nastavite napravo Gear, da ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik
odda zvok.
Naprava
Spremenite nastavitve za interakcijo z napravo Gear.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprava.
• Dvak. pr. tip. za dom.: izberite dejanje, ki ga želite izvršiti ob dvakratnem pritisku tipke
Domov naprave Gear.
• Poteza za bujenje: nastavite napravo Gear, da vklopi zaslon, ko dvignete zapestje na
katerem nosite napravo Gear.
76
Aplikacije
• Občutlj. na dotik: nastavite napravo Gear, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice in zvoke obvestil.
• Samod. odp. apl.: nastavite napravo Gear, da samodejno odpre aplikacijo, ko je ta
poudarjena.
• Datum in ura: nastavite datum in čas naprave Gear, ko ni povezana z mobilno napravo.
• Jezik: izberite jezik zaslona Gear.
Možnosti Datum in ura in Jezik sta na voljo, ko naprava Gear ni povezana z vašo mobilno
napravo.
Prikaz
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Prikaz.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Samodejna nizka svetlost: nastavite napravo Gear, da samodejno prilagodi svetlost glede
na svetlobne pogoje okolice.
• Čas. omej. zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava Gear uporabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
Klic
Spremenite nastavitve funkcije za klic.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Glasov. sprejem: nastavite napravo Gear, da sprejme ali zavrne klice z uporabo glasovnih
ukazov.
Sporočila
Spremenite nastavitve funkcije za sporočanje.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Sporočila.
• Pošlji kot zvok: nastavite napravo Gear, da pošlje glasovno sporočilo kot zvočno datoteko.
77
Aplikacije
Povezave
Bluetooth
Povežite mobilno napravo prek Bluetooth. Z napravo Gear lahko prav tako lahko povežete
slušalke Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
• Bluetooth: vključite in izključite funkcijo Bluetooth.
• Slušalke BT: poiščite slušalke Bluetooth in jih povežite z napravo Gear.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi za povezavo z omrežjem Wi-Fi.
Ta funkcija je na voljo, ko naprava Gear ni priključena na mobilno napravo prek Bluetooth.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite POVEŽI.
78
Aplikacije
• Ko se naprava Gear poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave Gear z
omrežjem vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave
Gear z omrežjem, jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
NFC
Po prenosu potrebnih aplikacij lahko napravo Gear uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic
za potniški promet ali dogodke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC.
Naprava Gear vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo Gear ravnajte previdno, če želite
preprečiti poškodbe antene NFC.
• NFC: vključite funkcijo NFC in povežite napravo Gear z vašo kreditno ali debetno kartico.
• Prit. in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za mobilna plačila.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1 Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC in nato pritisnite drsnik NFC, da ga
vključite.
2 Dotaknite se z območjem antene NFC, na vrhu zaslona na dotik naprave Gear, bralnika kartic
NFC.
79
Aplikacije
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite Povezave →
NFC → Prit. in plačaj in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
NFC antena
Opozorila
Nastavite napravo Gear, da zavibrira, ko jo odklopite z mobilne naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Opozorila.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Način letenja.
Poskrbite, da je naprava med vzletom in pristankom izklopljena. Med letom lahko
napravo uporabljate v načinu letenja, če je to dopuščeno s strani letalskega osebja.
Lokacija
Nastavite napravo Gear, da dovoli aplikacijam uporabo informacij o vaši trenutni lokaciji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Lokacija.
Pritisnite stikalo Lokacija, da ga vključite in nato izberite metodo za zbiranje lokacijskih
podatkov.
80
Aplikacije
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave Gear.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Zakl. zaslona: vključite ali izključite funkcijo za zaklep zaslona. Ko je vklopljena funkcija
zaklepa zaslona, naprava Gear prepreči drugim osebam dostop do osebnih podatkov, ki so
shranjeni v napravi Gear.
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave Gear.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne
uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro
sluha.
• Neposredni dostop: nastavite napravo Gear, da vključi funkcijo branja zaslona, ko trikrat z
dvema prstoma pritisnete zaslon.
Vnos
Spremenite nastavitve vnosa besedila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vnos.
• Privz. tipkovn.: izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
• Nast. tipkovnice: spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung.
Varč. z energ.
Vključite način varčevanja z energijo in prihranite moč baterije z omejitvijo funkcij naprave Gear.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varč. z energ.
81
Aplikacije
Podatki o Gear
Poglej podatke o napravi Gear.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Podatki o Gear.
• Posod. prog. opr. za Gear: posodobite programsko opremo vaše naprave Gear na
najnovejšo različico.
• Samodejna posodobitev aplikacij: spremenite nastavitve samodejne posodobitve za
aplikacije v napravi Gear.
• Več o napravi: dostop do informacij o napravi Gear.
• Prijava podatkov o diagnostiki in uporabi: nastavite napravo Gear, da samodejno pošlje
diagnostične podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Ponast. Gear: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje
vseh podatkov.
• Odpr. napak: vključite ali izključite način odpravljanja napak pri razvijanju aplikacij za
napravo Gear.
Možnosti Posod. prog. opr. za Gear in Samodejna posodobitev aplikacij sta na voljo,
ko naprava Gear ni povezana z vašo mobilno napravo.
Povez. z novim telefonom
Povežite napravo Gear na novo mobilno napravo. Naprava Gear se lahko poveže z drugo mobilno
napravo po lažji ponastavitvi, ki izbriše podatke, razen medijskih datotek in osebnih podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povez. z novim telefonom.
Ta funkcija je na voljo, ko je naprava Gear povezana z mobilno napravo.
Povezava s telefonom
Povežite mobilno napravo z uporabo same naprave Gear. Izberete lahko obnovitev podatkov
naprave Gear, ki so shranjeni v mobilni napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezava s telefonom → V redu.
• : povežite napravo Gear z mobilno napravo in sinhronizirajte podatke o vašem zdravju,
vrednosti nastavitev in informacije o stikih, ki so shranjene v napravi Gear.
• : povežite napravo Gear z mobilno napravo po ponastavitvi vseh podatkov, ki so shranjeni
v napravi Gear.
Ta funkcija je na voljo, ko vaša naprava Gear ni priključena na vašo mobilno napravo.
82
Aplikacije
Posodobitev naprave Gear
Napravo Gear lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme.
Posodobitev prek naprave Gear
Napravo Gear lahko posodobite brez povezave z mobilno napravo.
Na napravi Gear odprite zaslon aplikacij, pritisnite
prog. opr. za Gear.
(Nastavitve) → Podatki o Gear → Posod.
Ta funkcija je na voljo, ko vaša naprava Gear ni priključena na vašo mobilno napravo.
Posodobitev programske opreme prek aplikacije Samsung Gear
Napravo Gear lahko neposredno posodobite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi.
2 Pritisnite NASTAVITVE → Več o Gear → Posodobitev programske opreme za uro Gear →
Ročni prenos posodobitev.
3 Preberite informacije na zaslonu in pritisnite PRENESI.
Naprava Gear bo kopirala posodobljeno programsko opremo z vaše mobilne naprave in se
ponovno zagnala.
Za samodejno iskanje razpoložljivih posodobitev pritisnite stikalo Samodejni prenos
posodobitev, da ga vključite. Posodobitve bodo prenesene samo, ko je naprava
povezana z omrežjem Wi-Fi.
83
Aplikacija Samsung Gear
Uvod
Za povezavo vaše naprave Gear z mobilno napravo morate namestiti aplikacijo Samsung Gear
na vaši mobilni napravi. Preverite lahko stanje ure Gear in prenesete priporočene številčnice in
aplikacije. Prilagodite lahko različne nastavitve ure Gear, kot so nastavitve obvestil.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od vrste priključene mobilne
naprave.
Dostop do
dodatnih
možnosti.
Stanje naprave
Gear
Prilagodite
nastavitve za
Gear.
Priporočena
vrsta ure in
aplikacije
PODATKI
NASTAVITVE
84
Aplikacija Samsung Gear
Pritisnite za uporabo naslednjih možnosti:
• Prekinite povezavo: prekinite povezavo med vašo napravo Gear in trenutno povezano
mobilno napravo.
• Poveži novo napravo Gear: prekinite povezavo med vašo napravo Gear in trenutno
povezano mobilno napravo in povežite nov Gear. Pritisnite PREIŠČI za iskanje nove naprave
Gear. Za ponovno povezavo naprave Gear, ki ste jo že povezali, jo izberite s seznama
Povezane naprave.
• Samodejni preklop naprave: nastavite mobilno napravo, da si zapomni že povezano
napravo Gear in se samodejno poveže z njo, ko jo nosite.
• Pomoč: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.
• Navodila za uporabo: oglejte si navodila za uporabo in se seznanite z uporabo naprave
Gear.
• Pišite nam: Samsung Members zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je
diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in
poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov
Galaxy ali si ogledate najnovejše novice in nasvete za Galaxy. Samsung Members vam lahko
pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
PODATKI
Oglejte si stanje naprave Gear, podatke S Health in prenesite priporočene številčnice za uro in
aplikacije.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite PODATKI.
Več o Gear
Ponuja pregled stanja baterije vaše naprave Gear, shrambe in pomnilnika RAM.
Za ogled podrobnosti izberite predmet.
Predlagane številčnice ure
Priporočene številčnice ure lahko prenesete z Galaxy Apps.
Izberite predlagano številčnico ure in jo prenesite. Za ogled številčnic ure pritisnite PRIKAŽI VEČ
ŠTEVILČ. URE.
85
Aplikacija Samsung Gear
Predlagane aplikacije
Priporočene aplikacije lahko prenesete z Galaxy Apps.
Izberite predlagano aplikacijo in jo prenesite. Za ogled več aplikacij pritisnite PRIKAŽI VEČ
APLIKACIJ.
Zdravje
Oglejte si shranjene podatke aplikacije S Health.
Pritisnite ODPRI S HEALTH.
NASTAVITVE
Številčnice ure
Spremenite lahko vrsto ure, ki jo prikazuje zaslon ure.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi, pritisnite NASTAVITVE → Številčnice ure in
izberite želeno vrsto ure. Izbran obraz ure bo uporabljen za zaslon ure.
Pritisnite PRIL. SLOG, da izberete ozadje in elemente, ki jih želite prikazati na obrazu ure.
Obvestila
Spremenite nastavitve za funkcijo obveščanja. Bodite obveščeni o različnih dogodkih, kot so
nova sporočila prejeta na mobilni napravi.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi, pritisnite NASTAVITVE → Obvestila, pritisnite
stikalo, da ga aktivirate in nato aktivirajte predmete.
• Upravljanje obvestil: izberite aplikacije na mobilni napravi za pošiljanje obvestil na napravo
Gear.
• Prikaz samo med noš. nap. Gear: nastavite napravo Gear, da prikaže obvestila samo med
nošenjem.
• Prikaz med uporabo telefona: nastavite napravo Gear, da prikaže obvestila med uporabo
mobilne naprave.
86
Aplikacija Samsung Gear
• Vklop zaslona: nastavite napravo Gear, da vklopi zaslon ob prejemu obvestila.
• Samod. prikaz podrobnosti: nastavite napravo Gear, da prikaže podrobnosti obvestil ob
prejetju.
• Indikator obvestil: nastavi napravo Gear, da prikaže rumeno piko na zaslonu ure in vas s tem
opozori na obvestila, ki si jih še niste ogledali.
• Pametno posredovanje: nastavite mobilno napravo, da prikaže informacije obvestila, ki je
prikazano na napravi Gear, ko dvignete obilno napravo.
• Ta funkcija je na voljo samo pri vklopljenem zaslonu naprave Gear.
• Nekatere mobilne naprave ne podpirajo te funkcije.
• Za ogled podrobnosti na zaklenjenem zaslonu morate mobilno napravo najprej
odkleniti.
Aplikacije
Prilagodite zaslon aplikacij naprave Gear. Aplikacije lahko izberete in jih razporedite.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite → Odstranitev in pritisnite
zraven aplikacij, ki jih želite odstraniti z naprave Gear.
Razporeditev aplikacij
Pritisnite → Prerazporedite in pritisnite
položaj.
zraven aplikacije in jo povlecite gor ali dol na drug
Pošiljanje vsebine v Gear
Prenesite shranjene zvočne ali slikovne datoteke z vaše mobilne naprave na vašo napravo Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje vsebine
v Gear.
Ko naprava Gear nima dovolj razpoložljivega pomnilnika, izbriše datoteke, ki jih niste
nastavili kot priljubljene, po vrsti od najstarejše do najnovejše.
• Izberite skladbe: izberite zvočne datoteke in jih ročno pošljite z mobilne naprave na
napravo Gear.
87
Aplikacija Samsung Gear
• Samodejna sinhronizacija: nastavite napravo, da sinhronizira zvočne datoteke z napravo
Gear, medtem ko se naprava Gear polni.
• Izberite fotografije: izberite zvočne datoteke in jih ročno pošljite z mobilne naprave na
napravo Gear.
• Samodejna sinhronizacija: nastavite napravo, da sinhronizira slike z napravo Gear, medtem
ko se naprava Gear polni.
• Albumi za sinhronizacijo: izberite mapo slik, ki jo želite sinhronizirati z napravo Gear.
Pošiljanje zahtev SOS
Nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim pritiskom tipke Domov na napravi
Gear. Prav tako jo lahko nastavite, da samodejno pokliče vaše stike v sili.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi, pritisnite NASTAVITVE → Pošiljanje zahtev
SOS in pritisnite stikala za aktivacijo. Glejte SOS sporočila za več informacij.
Poišči mojo uro Gear
Daljinsko upravljajte z napravo Gear v primeru izgube ali če ste jo založili.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Poišči mojo uro
Gear.
• Zaklepan. vn. aktiviranja: nastavite napravo Gear, da zahteva podatke vašega računa
Samsung ob ponastavitvi naprave. To prepreči drugim ponovno aktiviranje naprave, če to
izgubite ali je ukradena.
• Upravljanje na daljavo:
– – Določanje lokacije ure Gear: oglejte si lokacijo vaše naprave Gear.
– – Zaklepanje ure Gear: na daljavo zaklenite napravo Gear in preprečite nepooblaščen
dostop. To funkcijo lahko vključite, ko se povezava Bluetooth, med napravo Gear in
mobilno napravo, konča in je daljinska povezava vključena.
– – Ponastavitev ure Gear: na daljavo izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v napravi
Gear. Ko je naprava Gear ponastavljena, podatkov ne boste mogli obnoviti ali uporabiti
funkcije Najdi mojo napravo Gear.
88
Aplikacija Samsung Gear
Povezovanje naprave Gear
Prilagodite nastavitve brezžične povezave naprave Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi, pritisnite NASTAVITVE → Povezovanje
naprave Gear in pritisnite stikala za aktivacijo.
• Oddaljena povezava: nastavite napravo Gear za oddaljeno povezavo z mobilno napravo, ko
povezava Bluetooth med napravama ni na voljo.
• Sinhroniz. profilov Wi-Fi: nastavite napravo, da sinhronizira seznam shranjenih omrežij Wi-Fi
z vašo napravo Gear.
Hitra sporočila
Uredite ali dodajte predloge, ki se uporabljajo za odgovarjanje na sporočila.
1 Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Hitra
sporočila.
2 Pritisnite Hitri odzivi ali Sporočila za zavrnitev klica.
3 Izberite predlogo, ki jo želite urediti.
Če želite ustvariti dodatne predloge, pritisnite
.
4 Uredite predlogo in pritisnite SHRANI.
Deljenje prek družabnih omrežij
Souporabljajte telovadne dosežke v S Health z vašimi prijatelji na družabnih omrežjih.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Deljenje prek
družabnih omrežij. Izberite družabno omrežje in se vpišite vanj.
Ko izberete možnost za skupno rabo v S Health na vaši napravi Gear ali mobilni napravi, bodo
informacije o vaši telovadbi objavljene na izbranem družabnem omrežju.
S Health
Oglejte si podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → S Health.
89
Aplikacija Samsung Gear
Samsung Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije, ki so posebej namenjene za Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Samsung Galaxy
Apps.
Brskajte po kategoriji in izberite aplikacijo za prenos.
Več o Gear
Oglejte si stanje naprave Gear, varnostno kopirajte ali obnovite podatke oziroma posodobite
programsko opremo Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Več o Gear.
• Baterija: preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave Gear.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• Shranjevanje: preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika. Za izbris
nepotrebnih datotek pritisnite POČISTI ZDAJ.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
• RAM: preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega RAM-a. Da bo naprava Gear delovala
hitreje, ker boste zmanjšali količino uporabljenih RAM-ov, označite aplikacije na seznamu
aplikacij in pritisnite POČISTI ZDAJ.
• Posodobitev programske opreme za uro Gear: posodobite programsko opremo naprave
Gear na najnovejšo različico.
• Varnos. kopiranje in obnovitev: varnostno kopirajte podatke naprave Gear v aplikaciji
Samsung Gear ali obnovitve varnostno kopirane podatke.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije za napravo Gear.
• Neznani viri: nastavite napravo Gear, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Samsung račun: oglejte si informacije o računu Samsung.
• Ime naprave: spremenite ime naprave Gear.
90
Aplikacija Samsung Gear
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Ohranite podatke nastavitev naprave Gear in druge nastavitve aplikacij ter jih obnovite kasneje.
Če želite varnostno kopirati podatke, zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite
NASTAVITVE → Več o Gear → Varnos. kopiranje in obnovitev → Varnostno kopiranje
podatkov. Podatki bodo shranjeni v Oblak Samsung.
• Glasba in slike, ki so shranjene v napravi Gear, ne bodo varnostno kopirane.
• Aplikacijski podatki S Health bodo samodejno shranjeni v aplikacijo S Health na
povezani mobilni napravi.
Za obnovitev, zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Več o
Gear → Varnos. kopiranje in obnovitev → Obnovitev podatkov. Najnovejši varnostni podatki
bodo obnovljeni.
Več o apl. Samsung Gear
Oglejte si informacije o aplikaciji Samsung Gear.
Zaženite Samsung Gear na vaši mobilni napravi in pritisnite NASTAVITVE → Več o apl.
Samsung Gear.
91
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo Gear.
Vaša naprava Gear se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava Gear ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo Gear.
Vaša naprava Gear prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo Gear, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi Gear posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
92
Dodatek
Vaša naprava Gear zamrzne ali pa pride do resnih napak
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava Gear zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in
ponovno vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je Gear zamrznjen in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko Domov (tipka za vklop/izklop) za
več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite
(Nastavitve) → Podatki o Gear → Ponast. Gear. Pred
tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov,
shranjenih v napravi Gear.
Druga naprava Bluetooth ne najde vaše naprave Gear
• Preverite, ali je v napravi Gear vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Ponovno zaženite vašo napravo Gear in poizkusite ponovno.
• Preverite, ali je naprava Gear in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave
Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate napravi.
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
93
Dodatek
Vzpostavljena je povezava Bluetooth oz. povezava med vašo napravo
Gear in mobilno napravo je prekinjena
• Zagotovite, da je funkcija Bluetooth vključena na obeh napravah.
• Zagotovite, da se med napravama ne nahajajo ovire, kot so stene ali električna oprema.
• Zagotovite, da je na mobilni napravi nameščena najnovejša različica aplikacije Samsung
Gear.
• Preverite, ali je naprava Gear in druga naprava Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave
Bluetooth (največ 10 m). Razdalja je odvisna od okolja v katerem uporabljate napravi.
• Ponovno zaženite obe napravi in ponovno zaženite aplikacijo Samsung Gear na mobilni
napravi.
Klici se ne povežejo
• Zagotovite, da je vaša naprava Gear povezana z mobilno napravo.
• Zagotovite, da ima vaša mobilna naprava dostop do pravega mobilnega omrežja.
• Zagotovite, da na mobilni napravi niste nastavili omejitev klicev za klicano številko.
• Zagotovite, da na mobilni napravi niste nastavili omejitev klicev za dohodno klicno številko.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost ali se pomaknite na drugo območje.
94
Dodatek
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate območja antene naprave Gear.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave Gear med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja
onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da napravo Gear priključite na brezžični dok za polnjenje in pravilno priključite
dok na napajalnik.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo Gear ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Pri uporabi nekaterih aplikacij se poraba energije baterije poveča.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Naprava Gear je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije na napravi Gear
dlje časa, je naprava Gear morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
delovanje naprave Gear.
Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še
vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
95
Dodatek
Vaša naprava Gear ne najde vaše trenutne lokacije
Naprava Gear uporablja lokacijske informacije vaše mobilne naprave. Signali GPS so lahko ovirani
na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite mobilno napravo, da uporabi Wi-Fi za iskanje
vaše trenutne lokacije.
Podatki shranjeni na napravi Gear so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi Gear,
prek aplikacije Samsung Gear. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v
primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na
napravi Gear.
Na zunanji strani ohišja naprave Gear se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
96
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising