Samsung | GT-P5210 | Samsung GT-P5210 Navodila

GT-P5210
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
2
Več o teh navodilih
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
3
Več o teh navodilih
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
DivX®, DivX Certified® in ostali pridruženi logotipi so blagovne
znamke družbe Rovi Corporation in njenih podružnic in se
uporabljajo na podlagi licence.
O VIDEOPOSNETKU DIVX
DivX® je digitalni video zapis, ki ga je izdelala družba DivX, LLC, podružnica družbe Rovi
Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki je prestala temeljita testiranja z namenom
potrditve predvajanja video posnetkov DivX. Obiščite spletno stran www.divx.com za več
informacij in za programska orodja za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX.
O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO
To napravo, ki podpira DivX Certified®, je potrebno registrirati, če želite predvajati kupljene video
posnetke DivX na zahtevo (VOD). Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite rubriko
DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem,
kako dokončate prijavo.
DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetkov v ločljivosti do največ HD 720p, vključno s
posebno vsebino.
Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Digital Plus in dvojni D-simbol so blagovne znamke družbe
Dolby Laboratories.
4
Vsebina
Uvod
Komunikacija
7 Postavitev naprave
8Tipke
9 Vsebina paketa
10 Polnjenje baterije
12 Vstavljanje pomnilniške kartice
14 Vklop ali izklop naprave
14 Držanje naprave
15 Zaklep in odklep naprave
15 Prilagoditev glasnosti
15 Preklop v tihi način
34Stiki
38E-pošta
40 Google Mail
41Hangouts
41Google+
42ChatON
42Fotografije
Splet in omrežje
43Internet
44Chrome
45Bluetooth
46 Group Play
47 Smart Remote
Osnove
16 Indikatorske ikone
17 Uporaba zaslona na dotik
20 Vrtenje naprave
20Obvestila
21 Domači zaslon
24 Uporaba aplikacij
24 Zaslon z aplikacijami
26Pomoč
26 Vnos besedila
28 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
29 Nastavitev računov
30 Prenašanje datotek
31 Zaščita naprave
33 Nadgradnja naprave
Mediji
49Glasba
51Kamera
56Galerija
59 Album za zgodbo
59 Paper Artist
60Video
61YouTube
62Flipboard
62Businessweek+
62NYTimes
5
Vsebina
Aplikacije in medijske
trgovine
63
64
64
65
65
65
65
Nastavitve
79 Več o nastavitvah
79Wi-Fi
80Bluetooth
80 Poraba podatkov
80 Več nastavitev
81 Način blokiranja
81 Prostoročni način
82Zvok
82Zaslon
83Shramba
84 Način za varčevanje z energijo
84Baterija
84 Upravitelj aplikacij
84 Privzete aplikacije
84Lokacija
85 Zaklenjen zaslon
86Varnost
87 Jezik in vnos
89Cloud
89 Varnostno kopiranje in ponastavitev
89 Dodaj račun
89 Glasovno upravljanje
90Pripomočki
90 Datum in čas
90Dostopnost
92 O napravi
92 Nastavitve za Google
Trgovina Play
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Knjige Play
Play Movies
Glasba Play
Igre Play
Kiosk Play
Pripomočki
66Beležka
67 S Planner
69 POLARIS Office 5
71Dropbox
71Cloud
72Drive
72Budilka
73 Svetovna ura
74Kalkulator
74 S Voice
75Google
76 Glasovno iskanje
76 Moje datoteke
77Prenosi
Potovanja in lokalno
78Zemljevid
Odpravljanje težav
6
Uvod
Postavitev naprave
Tipka za glasnost
Tipka za vklop/izklop
Fotoaparat na sprednji
strani
Svetlobni senzor
Zvočnik
Zaslon na dotik
Tipka Meni
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Večnamenski priključek
Mikrofon
IrLED
Reža za pomnilniško
kartico
Vhod za slušalke
GPS antena
Zvočnik
Fotoaparat na zadnji
strani
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
7
Uvod
Tipke
Tipka
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Meni
Domov
• Če želite ponastaviti napravo, na kateri pride do usodne napake,
se obesi ali zamrzne, pritisnite in pridržite vsaj 9 sekund.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• Pritisnite, da odprete seznam možnosti, ki so na voljo za
trenutni zaslon.
• Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika
Google.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in držite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
8
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje naprave lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
Polnjenje s polnilnikom
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
10
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
11
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi SD memory card pod notranjim pomnilnikom.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
12
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Aplik. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD.
1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
13
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Držanje naprave
Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali spraznite baterijo.
14
Uvod
Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Če želite odkleniti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop ali gumb Domov in s prstom potisnite
v kateri koli smeri v področju odklenjenega zaslonu v desnem kotu zaslona.
Prilagoditev glasnosti
Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja ali glasnost pri predvajanju glasbe ali videoposnetka,
pritisnite gumb za glasnost v levo ali desno.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in pridržite levi gumb za glasnost, dokler ne preklopi v tihi način.
• Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop, ter nato pritisnite Utišaj.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok.
15
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
S prsti uporabljajte zaslon na dotik.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Vrtenje naprave
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
Obvestila
Ikone obvestil se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona in opozarjajo na nova sporočila,
koledarske dogodke, stanje naprave in drugo. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite
odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z
obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.
V podoknu za obvestila si lahko ogledate trenutne nastavitve svoje naprave. Povlecite navzdol iz
vrstice stanja in pritisnite , da boste lahko uporabili te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• Lokacija: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način.
20
Osnove
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Smart stay: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Smart stay.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala
obvestila. Če želite izbrati obvestila, ki bodo blokirana, pritisnite Nastavitve → Način
blokiranja.
• Način letenja: aktivirajte ali deaktivirajte letalski način.
• Prostoroč. način: vklop ali izklop prostoročnega načina.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
Če želite prerazporediti možnosti v oknu za obveščanje, ga odprite, pritisnite
pritisnite in povlecite element na drugo mesto.
→
, nato pa
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
21
Osnove
Dodajanje predmeta
Prilagodite domači zaslon z dodajanjem pripomočkov, map ali strani.
Pritisnite in pridržite prazno območje na domačem zaslonu in izberite eno izmed sledečih
kategorij:
• Programi in pripomočki: na domači zaslon doda pripomočke.
• Mapa: ustvari mapo.
• Stran: ustvari novo stran.
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega
zaslona. Ko se koš obarva rdeče, predmet spustite.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran →
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
Pritisnite
zaslona.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled okna ter ga povlecite v koš na vrhu
22
Osnove
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
od naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno
• Fotografije: oglejte si slike v mapi Fotografije.
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja, nato pa jo nastavite za ozadje.
Uporaba pripomočkov
Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije
in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.
• Nekateri pripomočki nudijo povezave do spletnih storitev. Uporaba s spletom
povezanih pripomočkov lahko privede do dodatnih finančnih stroškov.
• Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo
ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon.
Uporaba nastavitve pripomočka za bližnjice
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik. → Pripomočki, nato pritisnite in pridržite Bližnjica za
nastavitve, da odprete seznam možnosti nastavitev. Izberite možnost nastavitve, ki jo boste
dodali na domači zaslon kot bližnjico.
23
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Nekateri programi so združeni v mape. Pritisnite mapo, nato pa program, da ga odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in zadržite tipko za domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite Upr. opravil, in nato pritisnite Konec zraven
aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Izmenjujoče
pritisnite in pridržite tipko Domov in nato pritisnite Zapri vse.
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Aplik., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
24
Osnove
Razporejanje aplikacij
→ Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
Pritisnite
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.
→ Uredi in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na Ustvari mapo. Vnesite ime
Pritisnite
mape in pritisnite V redu. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite Shrani, da shranite
novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps (GALAXY Apps), za prenos in
namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Onemogočanje aplikacij
→ Odstranitev/onemogočanje aplikacij in izberite aplikacijo, ki jo želite
Pritisnite
onemogočiti.
Če želite omogočiti aplikacije, na zaslonu z aplikacijami pritisnite
aplikacije in izberite aplikacije, nato pa pritisnite Končano.
→ Pokaži onemogočene
• Prenesenih aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že bile nameščene v napravi,
ne morete onemogočiti.
• Ko uporabite to funkcijo, onemogočene aplikacije izginejo z zaslona z aplikacijami,
vendar ostanejo v napravi.
25
Osnove
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.
Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite
Če želite poiskati ključne besede, pritisnite
.
.
Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite Izberite način vnosa, ter
nato izberite tip tipkovnice za uporabo.
Uporaba tipkovnice Samsung
Nastavite možnosti za
tipkovnico Samsung.
Izbrišite predhodni znak.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vpišite veliko črko.
Vpišite veliko črko.
Vstavite ločila.
Dodajte element iz
odložišča.
Vstavite presledek.
26
Osnove
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite , da spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in
zadržite , ter premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.
Spreminjanje jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika
tipkovnice.
Ročna pisava
Pritisnite in pridržite , pritisnite , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se
pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
27
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofon. Naprava prikaže kar govorite.
Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in izberite alternativno
besedo ali frazo iz prikazanega seznama.
Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, in nato
izberite Kopiraj, da kopirate ali Izreži, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite Prilepi.
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 79)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
28
Osnove
Povezovanje na omrežje Wi-Fi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, in možnost Wi-Fi povlecite v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacija Samsung Apps
(GALAXY Apps) potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje
izkoristite delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
29
Osnove
Odstranjevanje računov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo RAČUNI,
izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstrani račun.
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniški program, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
30
Osnove
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Zaščita naprave
Z uporabo zaščitnih funkcij drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na
napravi hranjenih informacij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.
Nastavitve odklepanja z obrazom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Odklepanje z obrazom.
Obraz namestite v okvir, da bo fotografiran. Nato nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep
ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo obraza ni uspel.
31
Osnove
Nastavitve odklepanja z obrazom in glasom
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Obraz in glas.
Obraz prilagodite okvirju, da bo fotografiran, nato nastavite glasovni ukaz. Nato nastavite
varnostno kopijo kode PIN za odklep ali vzorec za odklep zaslona v primeru, da odklep s pomočjo
obraza in glasu ni uspel.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona →
Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
32
Osnove
Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov in vnesite kodo za
odklepanje.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko
Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji
se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
33
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu aplikacij.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Izberite stik, ter nato pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na levi strani seznama stikov se hitro pomikate tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
34
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite e-sporočilo.
Prikaz stikov
Privzeto prikaže naprava vse shranjene stike v napravi ali drugem računu.
Pritisnite
→ Stiki za prikaz in izberite mesto na katerem so shranjeni stiki.
Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija z imenikom Google
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z Računom Google.
Stiki združeni z imenikom Google se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Google, in
obratno.
Sinhronizacija s stiki v imeniku Samsung
Pritisnite
→ Združi račune → Združi z računom Samsung account.
Stiki združeni z imenikom Samsung se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan na imeniku Samsung, in
obratno.
35
Komunikacija
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz in izberite možnost uvoza.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz in izberite možnost izvoza.
Deljenje stikov
→ Deli vizitko prek → Več stikov, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
Pritisnite
način deljenja.
Priljubljeni stiki
Pritisnite Priljubljene.
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Skupine stikov
Pritisnite Skupine.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
36
Komunikacija
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Uredi skupino: spremenite nastavitve skupine.
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Odstrani iz skupine: odstranite člane iz skupine.
• Pošljite e-pošto: pošljite e-pošto članom skupine.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za uporabo stikov.
Pošiljanje e-pošte članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
→ Pošljite e-pošto, izberite člane in pritisnite Končano.
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni
naslov in pritisnite Shrani. Če so bile ob nastavitvi naprave shranjene uporabniške informacije,
pritisnite in pridržite vizitko v JAZ, nato pa za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
37
Komunikacija
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna nastav. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
Pritisnite
. Vnesite prejemnike, osebe, in
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite +Jaz in se dodajte kot prejemnik.
Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke in drugo.
Pritisnite
→
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike in informacije glede lokacije.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
→ Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika,
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite
nastavite uro in datum, ter nato pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri
in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
38
Komunikacija
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Sestavite sporočilo.
Prenesite nova sporočila.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Dodajte e-poštni naslov v
seznam stikov.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odgovorite na sporočilo.
Odprite datoteke.
Poiščite sporočilo.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite Shrani, ki se nahaja zraven priponke, da le-to
shranite.
39
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite
Pritisnite + KP/SKP, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite , če želite priložiti slike.
Pritisnite
→ Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Priloži datoteko, da priložite slike, videoposnetke, glasbo in drugo.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Če želite spremeniti nastavitve za Googlovo pošto, Pritisnite
→ Nastavitve.
Če želite sporočiti svoja mnenja glede razvoja programov, Pritisnite
informacije.
Če želite dostopati do informacij pomoči za Googlovo pošto, Pritisnite
→ Pošljite povratne
→ Pomoč.
Branje sporočil
Poiščite sporočilo.
Shranite sporočilo za dlje
časa.
Sestavite sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Odgovorite vsem
prejemnikom ali natisnite
sporočilo.
Predogled priloge.
Pošiljanje sporočila drugim.
Odgovorite na sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
40
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
izberite oznako, ki jo želite dodeliti.
→ Spreminjanje oznak, nato
Hangouts
Ta program uporabite za klepetanje z drugimi.
Pritisnite Hangouts na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za
iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vse za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.
41
Komunikacija
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi napravami. Za uporabo tega programa se morate
prijaviti v račun Samsung ali potrditi svojo telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Pritisnite
→ Začni pomenek in izberite prijatelja, s katerim boste začeli pogovor.
Fotografije
S to aplikacijo si lahko ogledate slike in videoposnetke ali jih delite z drugimi v Googlovih
družbenih omrežjih.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite eno od teh kategorij:
• VSI: ogled vseh slik ali videoposnetkov, posnetih z napravo ali prenesenih v njo.
• ZANIMIVOSTI: prikaz slik ali videoposnetkov, združenih v skupine po datumu ali albumu.
Pritisnite za prikaz vseh slik ali videoposnetkov v skupini.
Nato izberite sliko ali videoposnetek.
Med ogledom uporabite eno od teh ikon:
• : spreminjanje slike.
• : deljenje slike ali videoposnetka z drugimi.
• : brisanje slike ali videoposnetka.
42
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Med ogledovanjem spletne strani pritisnite
spletne strani.
Če želite spremeniti iskalnik, pritisnite
za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne
→ Nastavitve → Napredno → Izberite iskalnik.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno po naslovnem polju ter nato
pritisnite stran, da jo izberete.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
43
.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
→ Počisti zgodovino.
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Shranjene strani
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shranjene strani.
Povezave
Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali
kopirate.
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Souporaba preko.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite
Souporaba preko.
Chrome
Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno po naslovnem polju ter nato
pritisnite stran, da jo izberete.
44
Splet in omrežje
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
ime in spletni naslov, nato pritisnite Shrani.
Če želite odpreti zaznamovano spletno stran,
, vnesite podrobnosti, kot sta
→ Zaznamki in jo izberite.
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od predlaganih ključnih besed.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste
prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, katero želite odpreti.
→ Druge naprave. Izberite
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
45
Splet in omrežje
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko in pritisnite → Bluetooth ter izberite eno od naprav Bluetooth.
Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike.
Prenesena datoteka je shranjena v mapi Download. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na
seznam stikov.
Group Play
Uporabite to aplikacijo za souporabo zaslonov z več napravami. Ustvarite ali se pridružite seji
Group Play, ter nato souporabljajte slike, dokumente ali glasbo.
Pritisnite Group Play na zaslonu aplikacij.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Med uporabo te aplikacije ne morete uporabljati interneta.
Ustvarjanje skupine za Group Play
Ko ustvarite sejo Group Play, se lahko seji pridružijo druge naprave in souporabljajo vsebino.
Če za sejo Group Play uporabite geslo, morajo druge naprave za pridružitev seji vnesti geslo. Če
želite uporabljati geslo, označite možnost Nastav. skup. geslo.
Pritisnite Ustvari skupino in nato uporabite naslednje funkcije:
• Skupna raba glasbe: izberite glasbene datoteke, ki jih želite deliti z drugimi. Povežete lahko
dve ali več naprav in jih uporabite za doseganje prostorskega zvočnega učinka.
• Deljenje slik: izberite slike, ki jih želite deliti z drugimi.
• Skupna raba dokumentov: izberite dokumente, ki jih želite deliti z drugimi.
• Igre in drugo v trgovini Play: igrajte spletne igre s prijatelji.
46
Splet in omrežje
Pritisnite
in zapišite opombo ali rišite po zaslonu. Vsi udeleženci lahko vidijo vaše stvaritve.
Pritisnite
za ogled mozaične postavitve vseh slik v souporabi.
Pritisnite
za izbiro vse slik ali dokumentov.
Pritisnite
za ogled udeležencev skupine.
Prijava v storitev Group Play
Pritisnite Pridr. skupini, izberite sejo Group Play, ki se ji želite pridružiti, nato pa potrebi vnesite
geslo za skupino. Izberite kategorijo medija in na napravi se bo pojavila vsebina, ki je trenutno v
souporabi.
Smart Remote
Ta aplikacija omogoča, da uporabljate napravo kot daljinski upravljalnik za televizorje in
razvedrilne sisteme.
Pritisnite Smart Remote na zaslonu z aplikacijami.
Napravo morate najprej povezati v omrežje Wi-Fi in poskrbeti, da so infrardeča vrata naprave
obrnjena proti televizorju.
Nastavitev naprave kot daljinskega upravljalnika za televizor
Pritisnite Choose Your Country or Region, izberite državo ali regijo, nato pa za dokončanje
postopka nastavitve upoštevajte navodila na zaslonu.
Če želite odpreti oddaljeno nadzorno ploščo, pritisnite ročko okna v spodnjem desnem kotu
zaslona.
Če želite dodati drugo sobo, pritisnite
→ Add New Room.
47
Splet in omrežje
Prilagajanje nastavitev daljinskega upravljalnika
Pritisnite
in uporabite naslednje možnosti:
• Rooms & Devices: spremenite nastavitve povezave.
• Edit Channels: uredite kanale, ki so prikazani na zaslonu naprave.
• Profile: vnesite profil uporabnika, da bo lahko program Peel našel izbor najboljših.
• Favorite Programs: prikažite priljubljene programe.
• Cut Programs: obnovite predhodno skrite programe.
• Genres: skrijte ali spremenite vrstni red zvrsti.
• Sports: skrijte ali spremenite vrstni športa.
• Send Feedback: podajte svoja mnenja glede razvoja aplikacij.
• Notifications: vklopite ali izklopite samodejna obvestila.
• Reset Peel: ponastavite nastavitve povezave.
48
Mediji
Glasba
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.
Oglejte si podrobnosti o
datoteki.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Za prilagoditev glasnosti.
Skrijte zaslon glasbenega
predvajalnika.
Odprite seznam predvajanja.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Vključite naključno
predvajanje.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
49
Mediji
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite
Pametna glasnost.
→ Nastavitve → Napredno →
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.
Funkcija Pametna glasnost morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.
→ Nastavitve
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite
→ Napredno → Adapt Sound → Vključeno. Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost
za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se
možnost ponovno uporabi.
Nastavljanje skladbe kot melodije zvonjenja alarma
Če želite trenutno predvajano skladbo uporabiti za melodijo zvonjenja alarma, pritisnite
Nastavi kot in izberite možnost.
→
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite , vnesite naslov in pritisnite V redu. Izberite skladbe, ki jih želite vključiti in pritisnite
Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate glasbo pritisnite Glasbeni kotiček → .
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.
50
Mediji
Kamera
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi.
(str. 56)
Pritisnite Kamera na zaslonu aplikacij.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite
za fotografiranje.
Nastavite zakasnjene
posnetke.
Označuje shrambo, ki je v
uporabi.
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Preklopite med načinoma
za fotografije in
videoposnetke.
Spremenite način
fotografiranja.
Določite raven svetlobe, ki
jo prejme tipalo kamere.
Odprite pregledovalnik slik,
če želite prikazati
fotografije.
Spremenite nastavitve
kamere.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
51
Mediji
Scenski način
V naprej določene nastavitve olajšajo fotografiranje v načinu pokaži-in-posnemi.
Pritisnite
→ Način prizorišča.
• Pokrajina: s to nastavitvijo fotografirate modro nebo in pokrajine z bogatimi barvami.
• Šport: te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
• Zabava/znotraj: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih.
• Plaža/sneg: te nastavitve uporabite za dobro razsvetljene scene v zaprtih prostorih ali
sončne zunanje scene.
• Sončni zahod: te nastavitve uporabite za žive barve in močnejše kontraste.
• Zora: te nastavitve uporabite za nežne barve.
• Jesenska barva: te nastavitve uporabite za rdeče obarvano ozadje.
• Sveča: te nastavitve uporabite za močno svetlobo na temnem ozadju.
• Ognjemet: to nastavitev uporabite za visokokontrastne prizore.
• Osvetlitev: to nastavitev uporabite, če je za motivom močna svetloba.
• Noč: to nastavitev uporabite za fotografiranje v temnejših pogojih.
Način fotografiranja
Na voljo je več fotografskih učinkov.
Pritisnite
→ Snemalni način.
• Posamezen posnetek: posnemite posamezen posnetek.
• Panorama: posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.
• Sk. raba fotogr.: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo označili na sliki in
poslali tisti osebi. Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota,
velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
• Posn. nasmeška: posnemite fotografijo, ko se oseba smeji.
Panoramske slike
Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.
Pritisnite
→ Snemalni način → Panorama.
Pritisnite
in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko se modri okvir poravna z iskalnikom
pogleda, fotoaparat samodejno posname fotografije v panoramski sekvenci. Da prenehate s
fotografiranjem, pritisnite
.
52
Mediji
Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite
, da posnamete videoposnetek. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite
. Za pričetek
snemanja, pritisnite .
V načinu videoposnetka ročna izostritev ni možna.
Snemalni način
Nastavite zakasnjene
posnetke.
Označuje shrambo, ki je v
uporabi.
Preklopite med
fotoaparatoma na sprednji
in zadnji strani.
Preklopite med načinoma
za fotografije in
videoposnetke.
Spremenite snemalni način.
Določite raven svetlobe, ki
jo prejme tipalo kamere.
Odprite video predvajalnik
za predvajanje
videoposnetkov.
Spremenite nastavitve
kamere.
Izberite med različnimi
učinki na voljo.
53
Mediji
Pritisnite
, da spremenite način snemanja.
• Normalno: uporabite ta način za normalno kvaliteto.
• Omejitev za e-pošto: uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka, ki ga želite
poslati prek e-pošte.
Povečevanje in zmanjševanje
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Uredi bližnjice: preuredite bližnjice za pogosto uporabljene možnosti.
• Lokac. oznaka: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
54
Mediji
• Avtoportret: naredite posnetek samega sebe.
• Snemanje sebe: posnemite videoposnetek samega sebe.
• Snemalni način: spremenite način fotografiranja.
• Snemalni način: spremenite snemalni način.
• Učinki: izberite med različnimi učinki, ki so na voljo.
• Način prizorišča: spreminjanje načina prizorišča.
• Vrednost osvetlitve: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Ločljivost: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več
spomina.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Merjenje: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredin. utež. meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe na
določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Kontekstno ime datoteke: nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. To aktivirajte,
da boste lahko v možnostih Galerija uporabljali funkcijo Tag Buddy.
• Glasovno upravljanje: nastavite kamero na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Shrani kot obrnjeno: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
• Kakovost slike: nastavi raven kakovosti fotografij. Fotografije višje kakovosti zasedejo več
pomnilniškega prostora.
• Kakovost videa: nastavite nivo kvalitete za videoposnetke.
• Shranjevanje: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
Bližnjice
Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.
Pritisnite
→ Uredi bližnjice.
Dotaknite se možnosti in jo pridržite, ter jo povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
Znotraj seznama lahko premikate tudi druge datoteke tako, da se jih dotaknete in povlečete.
55
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko,
se samodejno ustvari mapa Download, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku
zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
pritisnite .
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in
56
Mediji
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Priljubljene: dodajte na seznam priljubljenih.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Okvir fotografije: to uporabite za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejen posnetek
zaslona je shranjen v Photo frame.
• Opomba fotografije: to uporabite za pisanje opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite
uredite zapiske.
, da
• Kopiraj v odložišče: kopira v odložišče.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
• Zavrti v levo: zavrtite v obratni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: s spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Nastavi kot: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
57
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
socialnega omrežja.
, da jih
, da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
→ Nastavitve → Oznake, nato pa označite Oznaka obraza. Okoli prepoznanega
Pritisnite
obraza na sliki, se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato
izberite ali dodajte stik.
Ko se na sliki prikaže oznaka obraza, jo pritisnite in uporabite razpoložljive možnosti, kot je
pošiljanje e-poštnih sporočil.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
Uporaba funkcije Označi prijatelja
→ Nastavitve → Oznake → Označi prijatelja, ter nato povlecite Označi prijatelja
Pritisnite
v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.
Ustvarjanje novih albumov
Pritisnite , vnesite naslov albuma in pritisnite V redu. V levem oknu izberite mapo, nato pa
v desnem izberite slike. Pritisnite in pridržite izbrane slike, povlecite jih v nov album, nato pa
pritisnite Končano → Premakni ali Kopiraj.
58
Mediji
Album za zgodbo
Uporabite to aplikacijo, da ustvarite lasten digitalnem album, kamor lahko shranite vaše zgodbe
s prikladnim in enostavnim sortiranjem.
Pritisnite Album za zgodbo na zaslonu aplikacij.
Če želite zagnati Album za zgodbo, morate prenesti in namestiti program. Pritisnite Namesti in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu z aplikacijami.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejen posnetek zaslona je shranjen v Galerija
→ v mapo Paper Pictures.
Narišite peresom S Pen.
Pritisnite da spremenite
debelino pisala.
Narišite s čopičem.
Pritisnite da spremenite
debelino čopiča.
Izberite obstoječo sliko.
Snemanje fotografije.
Uporabite okvirje na sliki.
Uporabite učinke na sliki.
Shranite sliko.
Ogled informacij o različici.
Prikažite imena orodij in
možnosti.
Dajte sliko v skupno rabo.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Izbrišite risbe. Pritisnite da
spremenite velikost
radirke.
59
Mediji
Video
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Ne zaklepajte zaslona naprave med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX
Video-On-Demand. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX
na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Za prilagoditev glasnosti.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Preskoči na naslednji
videoposnetek. Pritisnite
in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premik nadzorne plošče v
levo.
Premik nadzorne plošče v
desno.
Odprite seznam predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek. Pritisnite in
zadržite za hitri pomik nazaj.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in pritisnite Izbriši.
60
Mediji
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Souporaba preko, izberite videoposnetke in pritisnite Kon., nato pa izberite način
deljenja.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega predvajalnika.
Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če
želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Če želite prikazati celozaslonski način, pritisnite
.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Pritisnite prenesenih →
PRENESI.
, izberite videoposnetek in vnesite podatke o njem ter pritisnite
61
Mediji
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte
navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga
želite prebrati.
Businessweek+
S pomočjo tega progama lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju, tržnih podatkih
in še veliko več.
Pritisnite Businessweek+ na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
NYTimes
S to aplikacijo lahko brskate in krmarite po nekaterih člankih in drugo.
Pritisnite NYTimes na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če želite poiskati članke, pritisnite
→ Search articles in v iskalno polje vnesite ključno besedo.
62
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite NAMESTI. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite → Moje aplikacije, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
izbrisati ter pritisnite ODSTRANI.
63
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite spletno stran apps.samsung.com.
Pritisnite Samsung Apps (GALAXY Apps) na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
za izbiro kategorije.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Brezplač. Če je aplikacija
plačljiva, pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
Knjige Play
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Knjige Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
64
Aplikacije in medijske trgovine
Play Movies
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Play Movies na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Glasba Play
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku
Google.
Pritisnite Glasba Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Igre Play
S pomočjo tega programa lahko prenesete igre in jih igrate.
Pritisnite Igre Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Kiosk Play
Uporabite to aplikacijo za branje najnovejših novic.
Pritisnite Kiosk Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
65
Pripomočki
Beležka
S tem programom lahko zabeležite pomembne informacije, da jih shranite za poznejši ogled.
Pritisnite Beležka na zaslonu z aplikacijami.
Sestavljanje beležk
Pritisnite
, vnesite opombo in nato pritisnite Shrani.
Če želite spremeniti barvo ozadja, pritisnite
ozadja.
→ Barva. Vsaka kategorija ima drugo barvo
Če želite zakleniti opombo in tako drugim preprečiti ogled opombe, pritisnite
→ Zakleni.
Brskanje po beležkah
Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
.
Da spremenite način prikaza, pritisnite
Če želite brisati opombe, pritisnite
.
.
Če želite opombe razvrstiti po datumu, pritisnite
Če želite besedilo opomb poslati drugim, pritisnite
Če želite opombe poslati drugim, izberite
→ Razvrsti po.
→ Skupna raba besedila prek.
→ Souporaba preko.
Če želite napravo povezati s tiskalnikom in natisniti beležko, pritisnite
tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Če želite uvoziti opomnike iz Googlovih dokumentov, pritisnite
→ Uvoz.
Če želite izvozite opomnike na druga mesta za shranjevanje, pritisnite
Če želite spremeniti nastavitve opomnika, pritisnite
66
→ Tiskanje. Nekateri
→ Nastavitve.
→ Izvoz.
Pripomočki
Ogled beležke
Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete. Pomaknite se levo ali desno za ogled dodatnih opomb.
Če želite urediti opombo, jo pritisnite.
Pritisnite
in uporabite naslednje:
• Izbriši: izbrišite opombo.
• Barva: spremenite barvo ozadja.
• Zakleni: zaklenite opombo in tako drugim preprečite ogled opombe.
• Tiskanje: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite beležko. Nekateri tiskalniki morda niso
združljivi z napravo.
• Skupna raba besedila prek: besedilo iz opomnika pošljite drugim.
• Souporaba preko: pošljite opomnik drugim.
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
• Dodaj beležko: ustvarite ročno napisan opomnik, ki ga boste priložili datumu.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
67
Pripomočki
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobn. dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se
naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo ali kdaj se zgodi.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
Sinhronizacija z Google koledarjem
Na zaslonu Aplikacij pritisnite Nastavitve → Google v razdelku RAČUNI, izberite Google Račun
in kliknite Sinhronizacija Koledar. Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu z aplikacijami
→ Sinhroniziraj.
pritisnite S Planner →
→ Nastavitve → Prikaži nastavitve
Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil pritisnite
→ Koledarji → Zaslon izberite račun Google in pritisnite V redu.
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite želeno vrsto koledarja, vključno z letnim, mesečnim, tedenskim in drugimi. Vrsto
koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na primer, z uščipom
spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni koledar spremenil
nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
in vnesite ključno iskalno besedo.
Če si želite ogledati današnje dogodke, pritisnite Danes.
68
Pripomočki
Brisanje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
POLARIS Office 5
S tem programom lahko urejate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s preglednicami
in predstavitvami.
Pritisnite POLARIS Office 5 na zaslonu z aplikacijami.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od vrste datoteke.
Ustvarite dokument.
Preglejte nedavne
dokumente.
Deljenje dokumentov z
drugimi.
Prebrskajte mape.
Oglejte si priljubljene
dokumente.
Prebrskajte po oblikah
dokumentov.
Ustvarjanje dokumentov
Pritisnite
in izberite vrsto dokumenta.
Dokument uredite z orodno vrstico za urejanje, prikazano na vrhu zaslona.
Če želite končati, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem delu zaslona, pritisnite Shrani,
vnesite ime datoteke, izberite mapo za shranjevanje in pritisnite Shrani.
Če želite dokument shraniti v obliki datoteke PDF, pritisnite ikono dokumenta v levem zgornjem
delu zaslona, pritisnite Izvoz PDF, vnesite ime datoteke in pritisnite Izvozi.
69
Pripomočki
Med urejanjem dokumentov pritisnite
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopi na Način pogleda: predogled dokumenta.
• Opomba diapozitiva: urejanje beležk na diapozitivih.
• Najdi/zamenjaj: poiščite ali zamenjajte besedilo.
• Nastavitev strani: spremenite postavitev strani.
• Pretvorba zaslona: uporaba učinkov animacije ali prehoda na diapozitivih.
• Preference: spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Preberi vse: preverite dokument s funkcijo zapisa besedila v govor.
• Filter: ogled celic, filtriranih glede na pogoj.
• Razvrsti: razvrstite celice glede na pogoj.
• Zaščitni list: zaklenite list, da ga drugi ne bodo mogli urejati.
• Zamrzni: označeno vrstico obdržite na mestu.
• Preračunaj: znova izračunajte funkcije lista.
• Zajemanje zaslona: zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
Branje dokumentov
Pritisnite datoteko na zaslonu z nedavnimi dokumenti. Lahko pa pritisnite tudi Brskalnik
datotek, Tip obrazca, Priljubljene ali Skupni ogled; nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.
Če želite risati po dokumentu, pritisnite
.
Če želite v dokumentu poiskati besedilni niz, pritisnite
Pritisnite
.
in uporabite eno od teh funkcij:
• Preklopite na Način urejanja: odpiranje orodne vrstice za urejanje.
• Zaznamek: odpiranje okna z zaznamki. Izberite oznako, da odprete zaznamek.
• Preference: spreminjanje nastavitev načina pogleda.
• Pogled posameznega diapozitiva: ogled posameznih diapozitivov.
• Opomba diapozitiva: urejanje beležk na diapozitivih.
• Zamrzni: označeno vrstico obdržite na mestu.
• Zajemanje zaslona: zajemanje izbranega območja.
• Poglej informacije: ogled podrobnosti dokumenta.
• Pomoč: dostop do pomoči za uporabo aplikacije POLARIS Office.
70
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ko prvič zaženete Dropbox, upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek nastavitve.
Ko je storitev Dropbox vključena, se fotografije in videoposnetki, posneti s fotoaparatom
naprave, samodejno prenesejo na Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov,
pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite in nato izberite
datoteke.
→ Upload here → Photos or videos ali
Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite →
Other files. Če želite odpreti datoteko v storitvi Dropbox, izberite datoteko.
Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če
želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .
Cloud
Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje nastavitev in podatkov
programa z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Cloud.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite račun Samsung ali Nastavitve sinhronizacije za sinhronizacijo datotek.
Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov
Pritisnite Varnostno kopiranje ali Obnovi, če želite podatke varnostno kopirati ali obnoviti v
račun Samsung.
71
Pripomočki
Sinhronizacija s storitvijo Dropbox
Pritisnite Poveži račun Dropbox, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev,
sledite navodilom na zaslonu.
Ko se prijavite, pritisnite Allow in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo
Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.
Drive
S to aplikacijo lahko ustvarjate in urejate dokumente ter jih delite z drugimi prek shrambe
Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali datoteke prenesete v shrambo Google Drive, jih
naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in vsemi drugimi računalniki, v katerih je
nameščena shramba Google Drive. Do dokumentov lahko dostopate brez prenašanja.
Pritisnite Drive na zaslonu z aplikacijami.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Budilka
S to aplikacijo lahko nastavite alarme za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
72
Pripomočki
Nastavljanje alarmov
Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato
pritisnite Shrani.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite
ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.
izven velikega kroga, da
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite alarm, ter pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
S to aplikacijo lahko preverite čas v številnih glavnih mestih po svetu.
Pritisnite aplikacijo Svetovna ura na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali ga izberite z zemljevida; nato pritisnite
.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite Izbriši.
73
Pripomočki
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite
→ Počisti zgodovino.
S Voice
S to aplikacijo lahko z glasom ukazujete napravi, da izvede različne funkcije.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
74
Pripomočki
Uporaba ukazov za zbujanje na zaklenjenem zaslonu
Na zaklenjenem zaslonu lahko uporabljate različne funkcije s prednastavljenimi ukazi za
zbujanje.
Če želite vklopiti to funkcijo, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon
in potrdite polje Bujenje na zaklenjenem zaslonu. Pritisnite Nastavite ukaz za bujenje ter
nastavite funkcije in glasovne ukaze.
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Lahko tudi pritisnete , izgovorite ključno
besedo in izberete eno izmed predlaganih izpisanih besed.
Če med aplikacijami ni najdenih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate
iskanja.
Obseg iskanja
→ Nastavitve → Iskanje v tabličnem
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
računalniku, ter odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
→ Nastavitve → in drsnik Asistent Google povlecite v levo ali desno.
Google Now, pritisnite
75
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor. Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite
v korenski imenik pritisnite Domača stran.
. Če se želite vrniti
V mapi uporabite eno od teh funkcij:
• Poišči: iskanje datotek.
• Sličica: spremeni način pogleda.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Čas: razporedi datoteke ali mape.
Datoteko ali mapo izberete tako, da jo označite s kljukico in nato uporabite eno od teh funkcij:
• Kopiraj: kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
• Premakni: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Souporaba preko: datoteke pošljite drugim.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Podrobnosti: ogled podrobnosti datoteke ali mape.
76
Pripomočki
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite Razvrsti po velikosti.
Če želite zgodovino počistiti, pritisnite Počisti seznam.
77
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Iskanje lokacij
Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte
podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.
Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.
Naprava prikazuje poti do kraja.
78
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: odpre informacije o pomoči za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
mirovanja.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
da vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju,
79
Nastavitve
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
• Prejete datoteke: oglejte si datoteke, ki ste jih prejeli prek funkcije Bluetooth.
• Preimenujte napravo: določite ime naprave Bluetooth.
• Pomoč: dostopajte do informacij pomoči za Bluetooth.
Poraba podatkov
Spremljajte količino porabljenih podatkov.
Za uporabo več možnosti pritisnite
.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku
Nastavitve → RAČUNI.
• Mobilne dostopne točke: izberite dostopne točke Wi-Fi, da programom, ki se izvajajo v
ozadju, preprečite njihovo uporabo.
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za sporočanje.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.
80
Nastavitve
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprave v bližini
• IME NAPRAVE: prikaz imena naprave.
• Vsebina za deljenje: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.
Način blokiranja
Določite obvestila, ki bodo blokirana in njihovo trajanje.
Prostoročni način
Napravo nastavite tako, da bo vsebino brala na glas, ter podajte programe, ki jih boste uporabljali
v prostoročnem načinu.
81
Nastavitve
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in opozorila.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• APLIKACIJE SAMSUNG: spremenite nastavitve obvestil za vsako aplikacijo.
• Zvok ob pritisku: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Adapt Sound: prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Obvestilna plošča: prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
• Način zaslona:
– – Prilagoditev prikaza: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve
prikaza.
– – Dinamično: s tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
– – Standardno: ta način uporabite za običajna okolja.
– – Kino: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
82
Nastavitve
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Sanjarjenje: napravo nastavite tako, da bo odprla ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z
združitveno napravo ali se polni.
• Pametni zaslon:
– – Pametna ustavitev: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu
preprečila izklop svetlobe v ozadju.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Izboljšava berljivosti: poudarite besedilo, da bo lažje berljivo.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetlitve tipk.
• Prikaz odstotka baterije: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo
baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
83
Nastavitve
Način za varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Učinkovitost delovan. CPU: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
• Izhod zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
• Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Način: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o
vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje
trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.
84
Nastavitve
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od
izbrane funkcije za zaklep zaslona.
• Več pripomočkov: napravo nastavite tako, da bo dovolila uporabo pripomočkov na
zaklenjenem zaslonu.
• Pripom. na zakl. zaslonu: spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona. Te nastavitve so
uporabljene samo, če ste vključili zaklepanje z drsenjem.
– – Ura ali osebno sporočilo: napravo nastavite tako, da bo na zaklenjenem zaslonu
prikazala uro ali osebno sporočilo. Naslednje možnosti so odvisne od vaše izbire.
Za osebno sporočilo:
– – Urejanje osebnega sporočila: uredite osebno sporočilo.
Za uro:
– – Velikost ure: spremenite velikost ure.
– – Prikaži datum: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
– – Podatki o lastniku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Bližnjice: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Učinek odklepanja: izberite učinek za odklepanje zaslona.
• Besedilo s pomočjo: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.
• Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je
zaslon zaklenjen.
• Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za bujenje, da z njim zaženete aplikacijo S Voice
ali izvršite določeno funkcijo.
85
Nastavitve
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD: nastavite napravo za šifriranje datotek pri shranjevanju na
pomnilniško kartico.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene
naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račune Samsung in
Google.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih
podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave
(findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko
izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Gesla naredite vidna: zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite, da naprava dovoli namestitev aplikacij iz neznanih virov.
• Preveri aplikacije: to možnost nastavite, da Googlu dovolite, da pred nameščanjem
aplikacije preveri, ali je ta zlonamerna.
• Vrsta shrambe: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
86
Nastavitve
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• Izberite jezike vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejna zamenjava: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za
ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
• Samodejno pisanje z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko
začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med
besede.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Brez: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
• Neprekinjen vnos: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po
tipkovnici.
• Upravljanje kazalca: če želite premikati kazalko s pomikanjem po tipkovnici, omogočite ali
onemogočite pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
87
Nastavitve
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Pomoč: prikažite informacije pomoči za uporabo Samsungove tipkovnice.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• “Ok Google” hotword detection: nastavite, da naprava vklopi glasovno prepoznavanje, če
med uporabo aplikacije za iskanje izgovorite ukaz za bujenje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
• Prilagojeno prepozn.: nastavite, da naprava za natančnejše prepoznavanje govora
uporablja podatke z vaše nadzorne plošče Google.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke
Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v
govor.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
88
Nastavitve
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: nastavite napravo tako, da omogoča varnostno kopiranje vaših
nastavitev in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: nastavite napravo na način, ki omogoča obnovitev nastavitev in
podatkov aplikacij, ko aplikacijo znova namestite v napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
Dodaj račun
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Glasovno upravljanje
Spremenite nastavitve za nadzor možnosti z glasovnimi ukazi.
89
Nastavitve
Pripomočki
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Zvok odložišča: nastavite napravo, da predvaja zvok, ko jo priključite v namizno priklopno
postajo ali izključite iz nje.
• Izhodni način zvoka: nastavite napravo tako, da uporabi zvočnik priklopne postaje, ko je
priključena v namizno priklopno postajo.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
90
Nastavitve
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Pokaži bližnjico: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnite
in zadržite gumb za vklop.
• Urejanje dostopnosti: izvozite ali uvozite nastavitve pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami, da jih boste lahko souporabljali z drugimi napravami.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Poteze za povečevanje: to nastavite za povečavo in pomanjšavo s prstnimi potezami.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Bližnjica za dostopnost: napravo nastavite tako, da aktivira funkcijo Talkback, ko pritisnete
in pridržite gumb za vklop/izklop, nato pa pritisnite in pridržite zaslon z dvema prstoma.
• Možn. za Besedilo v govor:
– – PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Stanje privzetega jezika: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila
v govor.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Podnapisi Google (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Google, in spremenite nastavitve podnapisov.
• Podnapisi Samsung (CC): nastavite, da naprava prikaže podnapise pri vsebini, ki jo podpira
Samsung, in spremenite nastavitve podnapisov.
• Pomožni meni: napravo nastavite tako, da bo prikazala ikono bližnjice za podporno
tehnologijo, ki vam bo pomagala dostopati do funkcij, ki jih podpirajo zunanji gumbi ali
funkcije v oknu za obveščanje. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Interaktivno upravljanje: nastavite področje na zaslonu, ki bo izvzeto iz vnosov z dotikom.
91
Nastavitve
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
Nastavitve za Google
S tem programom lahko konfigurirate nastavitve za nekatere Googlove funkcije.
Pritisnite Nastavitve za Google na zaslonu z aplikacijami.
92
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo
preden vklopite napravo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
93
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 9 sekund za ponovni zagon.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev
na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo
podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
94
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
95
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika zapisa datoteke ni podprta, na
primer zapis DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki podpira to obliko. Za potrditev oblik
datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.
96
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies, Windows Media Player 10
ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
97
Odpravljanje težav
Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
98
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali različice
programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
www.samsung.com
Slovenian. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising