Samsung | SGH-F110 | Samsung SGH-F110 Navodila

* Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku za vaš telefon ne veljajo v celoti. To je odvisno od nameščene programske
opreme, vašega operaterja omrežja in države.
* Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna oprema na ilustracijah v tem priročniku prikazana drugače.
© 2007 adidas AG
adidas in logotip podjetja s tremi črtami sta registrirani blagovni znamki skupine adidas.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-18042A
Slovenian. 03/2008. Rev. 1.0
SGH-F110
Navodila za uporabo
Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu
Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo. Vozilo
najprej ustavite.
Pomembni
varnostni napotki
Neupoštevanje teh napotkov je lahko nevarno
ali nezakonito.
Avtorske informacije
• Bluetooth® je svetovno registrirana blagovna
znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B013279
• JavaTM je blagovna oziroma zaščitena blagovna znamka
podjetja Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation.
Med točenjem goriva mora biti telefon izklopljen
Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na
bencinski črpalki) oziroma v bližini goriv in kemikalij.
V letalu mora biti telefon izklopljen
Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje. Njihova uporaba
v letalu je nezakonita in nevarna.
Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav
V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo
medicinsko opremo, ki je občutljiva na zunanje
radiofrekvenčne vplive. Upoštevajte predpise in pravila.
Interferenca
Vsi mobilni telefoni lahko povzročajo motnje, kar lahko
vpliva na delovanje drugih naprav.
Ne pozabite na posebne predpise.
Dodatna oprema in baterije
Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih
območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova
uporaba prepovedana ali kjer bi lahko povzročil motnje ali
nevarnost.
Uporabljajte samo baterije in dodatno opremo, odobreno s
strani proizvajalca Samsung, npr. slušalke ter kable za
prenos podatkov za PC. Uporaba neoriginalne dodatne
opreme lahko poškoduje vas ali vaš telefon in je lahko
nevarna.
Vodotesnost
Vaš telefon ni vodotesen. Hranite ga na suhem.
Pravilna uporaba
Telefon uporabljajte zgolj v pravilnem položaju (držite ga ob
ušesu). Kadar je telefon vklopljen, se nikar ne dotikajte
antene po nepotrebnem.
• Telefon lahko eksplodira, če baterijo zamenjate z
napačnim tipom baterije.
• Izrabljene baterije odlagajte v skladu z navodili
proizvajalca.
Če je zvok zelo močan, lahko dolgotrajna
uporaba slušalk poškoduje sluh.
Klici v sili
Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na območju,
kjer se nahajate, in pritisnite
.
Strokovno usposobljen servis
Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok
Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno
usposobljeno servisno osebje.
Telefon, njegovi deli, vključno z dodatno opremo, naj ne
bodo v dosegu majhnih otrok.
Za podrobnejše varnostne napotke glejte "Varnostni in
zdravstveni napotki" na strani 45.
1
O tem priročniku
Ta uporabniški priročnik vam zagotavlja izčrpne podatke o
pravilni uporabi telefona.
V tem priročniku se pojavljajo naslednje ikone:
Označuje, da morate pozorno prebrati
naslednje informacije o varnosti ali možnostih
telefona.
→
2
Označuje, da morate pritisniti tipke za
pomikanje, če se želite pomakniti do določene
možnosti in jo nato izbrati.
[ ]
Označuje. Na primer [
< >
Označuje izbirno tipko, za katero je funkcija
prikazana na zaslonu telefona. Na primer
<Meni>
]
• Vadbeni pomočnik
Vadite z virtualnim pomočnikom in
posebno adidasovo opremo, ki vam
bosta pomagala do učinkovitejše
vadbe.
Posebne
funkcije vašega telefona
• Fotoaparat in kamera
Z modulom fotoaparata na svojem
telefonu lahko fotografirate ali
posnamete video.
• Sinhronizacija s programom
Windows Media Player
Prenesite glasbene datoteke v vaš
telefon neposredno iz programa
Windows Media Player.
• Predvajalnik glasbe
Predvajanje glasbenih datotek v
telefonu. Med poslušanjem glasbe
lahko uporabljate druge funkcije
telefona.
• FM radio
Poslušajte najljubše radijske postaje
kadar koli in kjer koli.
• Urejevalnik slik
Obrežite, zavrtite in okrasite
fotografije ter spremenite njihovo
velikost.
• Tiskanje digitalnih podatkov
Natisnite slike, sporočila in druge
osebne podatke neposredno iz
telefona.
• Način brez povezave
Preklopite telefon tako, da boste na
letalu uporabljali njegove funkcije, za
katere ni potrebno omrežje.
• Bluetooth
Prenesite predstavnostne datoteke in
osebne podatke ter se povežite z
drugimi napravami preko brezplačne
brezžične tehnologije Bluetooth.
• E-pošta
Pošiljajte in prejemajte e-pošto s
slikovnimi, video in zvočnimi
prilogami.
• Sporočilo SOS
Ko ste v stiski, lahko prosite za
pomoč svoje družinske člane ali
prijatelje, in sicer tako, da jim pošljete
sporočilo v sili.
3
Vsebina
Odpiranje embalaže
6
Preverite, ali imate vse elemente.
Kako začeti
6
Prvi koraki pri upravljanju telefona
Sestavljanje in polnjenje telefona ..................................... 6
Vklop ali izklop .................................................................. 7
Vaš telefon ........................................................................ 8
Tipke in ikone.................................................................... 9
Dostop do menijskih funkcij ............................................ 12
Vnos besedila ................................................................. 13
Prilagoditev nastavitev telefona ...................................... 14
To ni samo telefon
17
Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, predvajalnik glasbe,
spletni brskalnik in druge posebne funkcije
Opravljanje ali sprejemanje klicev................................... 17
4
Vadba s pomočjo funkcije miCoach ...............................
Uporaba fotoaparata.......................................................
Predvajanje glasbe .........................................................
Poslušanje UKV-radia ....................................................
Brskanje v spletu ............................................................
Uporaba imenika ............................................................
Pošiljanje sporočil...........................................................
Ogled sporočil.................................................................
Uporaba povezave Bluetooth .........................................
18
23
24
27
28
29
30
32
33
Menijske funkcije
35
Navedene so vse možnosti menija
Varnostni in zdravstveni napotki
45
Pregled menijskih funkcij
Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti pritisnite <Meni>.
1 Vpis klica
5 Sporočila
9 miCoach
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Začni
Vadba
Glasba
Slike
Koledar
Nastavitve
Zadnji stiki
Neodgovorjeni klici
Opravljeni klici
Prejeti klici
Briši vse
Upravitelj klicev
2 Imenik
Ustvari sporočilo
Moja sporočila
Predloge
Briši vse
Nastavitve
Sporočila v sili
Info sporočila
Stanje pomnilnika
6 Moje datoteke
3 Glasba
4 Brskalnik
1
2
3
4
5
6
Domača stran
Vnesi URL
Zaznamki
Shranjene strani
Zgodovina
Nastavitve brskalnika
Images
Videos
Sounds
Music
Other files
7 Koledar
8 Fotoaparat
* Aplikacije
1 Snemalec glasu
2 FM radio
3 Urejevalnik slik
4 Bluetooth
5 JAVA svet
6 Beležka
7 Naloga
8 Svetovna ura
9 Računalo
10 Pretvornik
11 Števec
12 Štoparica
13 SIM AT1
0 Alarmi
# Nastavitve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavitve telefona
Nastavitve osvetlitve
Nastavitve prikaza
Nastavitve sporočil
Klicne nastavitve
Nastavitve imenika
Koledarske nastavitve
Nastavitve brskalnika
Nastavitve predvajalnika
glasbe2
10 Omrežne nastavitve
11 Nastavitve za varnost
12 Čarovnik za nastavitve
13 Nastavitve pomnilnika
14 Ponastavitev nastavitev
1. Na voljo samo, če to podpira vaša kartica
SIM.
2. Namesto tega menija se bo morda
prikazala možnost Nastavitve
predvajalnika medijev, kar je odvisno
od vašega ponudnika storitev.
5
Odpiranje embalaže
Preverite, ali imate vse elemente.
•
•
•
•
•
•
•
Telefon
Polnilnik
Baterija
Trak za zapestje
Slušalke
Kabel za mikrofon
Uporabniški priročnik
Kako začeti
Prvi koraki pri upravljanju telefona
Sestavljanje in polnjenje telefona
Različno dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem
prodajalcu Samsungovih telefonov.
Elementi, ki so priloženi telefonu, in dodatna oprema, ki
je na voljo pri prodajalcu Samsungovih telefonov, se
lahko razlikujejo glede na državo in ponudnika storitev.
V električno vtičnico AC
6
Odstranjevanje pokrovčka za baterijo
Vklop ali izklop
Vklop
1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [
].
3. Če je treba, vnesite PIN in
pritisnite <V redu!>.
4. Ko se prikaže čarovnik za
nastavitve, prilagodite
nastavitve telefona v skladu s
svojimi željami.
Izklop
1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [
].
7
Kako začeti
Vaš telefon
Pogled s hrbtne strani
Pogled s sprednje strani
Slušalka
Ogledalo
Zvočnik
Tipka za dostop
do spleta/
potrditev
Večnamenski
priključek
Tipki za glasnost
Leva izbirna tipka
Tipka za vadbo
Tipka za klicanje
Tipkovnica
Tipke za posebne
funkcije
8
Zaslon
Navigacijske tipke
(Gor/Dol/Levo/
Desno)
Objektiv
fotoaparata
Tipka za
fotoaparat
Desna izbirna tipka
Tipka za predvajanje
glasbe
Tipka za vklop/izklop/
izhod iz menija
Tipka za brisanje
Mikrofon
Ko telefon zaprete, se izpostavljene tipke zaklenejo, s
čimer se prepreči neželeno delovanje telefona, do
katerega bi lahko prišlo, če bi po nesreči pritisnili katero
od tipk. Tipkovnico odklenete tako, da pritisnete tipko
<Odkleni> in nato <V redu!>.
Tipke in ikone
Tipke
Za izvajanje funkcije, ki je označena v
spodnji vrstici zaslona.
V stanju pripravljenosti lahko neposredno
dostopate do naslednjih menijev:
• Gor: način Moj meni
• Dol/Levo/Desno: vaši priljubljeni meniji
Za pomikanje po možnostih menija v
menijskem načinu.
V stanju pripravljenosti zaženite spletni
brskalnik.
Za izbiranje označene možnosti v meniju
ali potrditev vnosa v menijskem načinu.
Na zaslonu v stanju pripravljenosti lahko
začasno zaustavite ali ponovno
predvajate glasbo.
V stanju pripravljenosti dostopajte do
menija miCoach.
Začasna zaustavitev ali ponoven zagon
vadbe. Če želite zaustaviti vadbo,
pritisnite in držite tipko.
V stanju pripravljenosti dostopajte do
menija Glasba. Pritisnite in držite tipko, da
zaženete glasbeni predvajalnik.
Za opravljanje in sprejemanje klicev.
V stanju pripravljenosti prikličite zadnje
številke, ki ste jih klicali, prejeli ali na
katere niste odgovorili.
Za brisanje znakov z zaslona ali
elementov v aplikaciji.
9
Kako začeti
Pritisnite in držite za vklop ali izklop
telefona.
Za prekinitev klica.
Za preklic vnosa in vrnitev telefona v
stanje pripravljenosti v menijskem načinu.
Za vnos številk, črk in nekaterih posebnih
znakov.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
[1] za dostop do strežnika glasovne pošte.
Pritisnite in držite [0] za vnos predpone za
mednarodne klice.
Za vnos posebnih znakov ali izvajanje
posebnih funkcij.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
[ ], da vključite ali izključite tihi profil.
Pritisnite in držite [ ] za vnos presledka
med številkami.
10
Za nastavitev glasnosti telefona.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
to tipko, da vklopite fotoaparat.
Za fotografiranje ali snemanje videa v
načinu fotoaparata.
Ikone
Spodnje ikone se lahko pojavijo v zgornjem delu
zaslona in prikazujejo stanje vašega telefona. Ikone, ki
so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na
državo ali ponudnika storitev.
Moč signala
Klic je vzpostavljen
Zunaj območja signala
Alarm je nastavljen
Vključena je funkcija pošiljanja
sporočila SOS
Novo sporočilo:
•
: Besedilno sporočilo
•
: Večpredstavnostno sporočilo
•
: E-pošta
•
: Telefonski predal
Priključena je slušalka ali komplet
Bluetooth za prostoročno telefoniranje
v avtomobilu
Stanje omrežja GPRS
• Modro: Omrežje GPRS
• Rdeče: Prenašanje podatkov v
omrežju GPRS
Stanje omrežja EDGE
• Modro: Omrežje EDGE
• Rdeče: Prenašanje podatkov v
omrežju EDGE
Vključena je funkcija za preusmeritev
klicev
Domača cona
Bluetooth je aktiven
Službena cona
11
Kako začeti
Predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe je začasno
ustavljeno
Dostop do menijskih funkcij
Izbira
možnosti
Vklopljen je UKV radio
Nastavitev profila:
•
: Običajno
•
: Tihi
•
: Vožnja
•
: Sestanek
•
: Vadba
•
: Odklopljen
•
: Po meri uporabnika
Stanje baterije
12
1. Pritisnite želeno izbirno tipko.
2. Pritisnite navigacijske tipke, če se
želite premakniti na naslednjo ali
prejšnjo možnost.
3. Pritisnite <Izberi>, <V redu!> ali
[
], da potrdite prikazano
funkcijo ali označeno možnost.
4. Pritisnite <Nazaj>, če se želite
premakniti eno stopnjo navzgor.
Pritisnite [
] za vrnitev v stanje
pripravljenosti.
Uporaba
številk
menijev
Pritisnite številsko tipko, ki ustreza
želeni možnosti.
Vnos besedila
Spreminjanje
načina za
vnos besedila
•
•
•
ABC način
Način T9
Za vnos besede:
1. Za začetek vnašanja besede
pritiskajte tipke od [2] do [9].
Za preklapljanje med načinom
T9 in ABC, pritisnite in držite
[ ].
Če želite spremeniti velikost črk
ali preklopiti v način za pisanje
številk, pritisnite [ ].
Za preklop v način za pisanje
simbolov pritisnite in držite [ ].
2. Preden začnete urejati ali
brisati znake, vnesite celo
besedo.
3. Ko je beseda prikazana
pravilno, pritisnite [ ] in
vnesite presledek.
V nasprotnem primeru pritisnite
[0] za prikaz drugih možnih
besed.
Za vnos besede:
Pritiskajte ustrezno tipko, dokler se
na zaslonu ne pojavi želeni znak.
Način za
pisanje
številk
Pritisnite tipke, ki ustrezajo želenim
številkam.
13
Kako začeti
Način za
pisanje
simbolov
Pritisnite tipke, ki ustrezajo želenim
simbolom.
Druge
operacije
•
•
•
•
•
Za vnos ločil ali posebnih
znakov pritisnite [1].
Za vnos presledka pritisnite
[ ].
Za premikanje kazalca
uporabite navigacijske tipke.
Pritiskajte [C], če želite izbrisati
znake enega za drugim.
Za brisanje celotnega zaslona
pritisnite in držite [C].
Prilagoditev nastavitev telefona
Jezik na
zaslonu
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Jezik.
2. Izberite jezik.
Melodija
zvonjenja
Za spreminjanje lastnosti profila:
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Telefonski profili.
2. Pomaknite se do profila, ki ga
uporabljate.
14
3. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Uredi.
4. Izberite Melodija zvonjenja za
govorni klic → kategorija
→ melodija zvonjenja.
Ozadje v stanju
pripravljenosti
2. Pritisnite [Levo] ali [Desno] za
izbiro možnosti Slike.
5. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Shrani profil.
Za spreminjanje profila zvoka:
3. Izberite Ozadje.
4. Izberite kategorijo slike.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Telefonski profili.
2. Izberite želeni profil.
Glasnost
zvoka tipk
V stanju pripravljenosti pritisnite
[Glasnost], da nastavite glasnost
zvoka tipk.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve prikaza
→ Domači zaslon.
5. Izberite sliko.
6. Pritisnite <Shrani>.
Barva grafične
podobe menija
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve prikaza
→ Moja tema.
2. Izberite temo.
15
Kako začeti
Bližnjice
menijev
Tihi profil
16
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Bližnjice.
Zaklepanje
telefona
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve za varnost
→ Zapora telefona.
2. Izberite tipko.
2. Izberite Vključeno.
3. Izberite meni, ki ga želite
dodeliti tipki.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno
geslo in pritisnite <V redu!>.
Tihi profil lahko vključite, če ne
želite motiti drugih ljudi. V stanju
pripravljenosti pritisnite in držite
[ ].
4. Ponovno vnesite novo geslo in
pritisnite <V redu!>.
To ni samo telefon
Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, predvajalnik glasbe,
spletni brskalnik in druge posebne funkcije
Sprejemanje
klicev
Opravljanje ali sprejemanje klicev
Opravljanje
klicev
1. V stanju pripravljenosti vnesite
omrežno skupino in telefonsko
številko.
2. Pritisnite [ ].
Pritisnite [Glasnost], da
nastavite glasnost.
3. Za končanje klica pritisnite
[
].
Uporaba
zvočnika
Konferenčni klic
1. Ko telefon zazvoni, ga odprite.
Če je že odprt, pritisnite [ ].
2. Za končanje klica pritisnite
[
].
Za vključitev zvočnika med klicem
pritisnite [
] in nato <Da>.
S ponovnim pritiskom tipke [
]
preklopite nazaj na slušalko.
1. Med klicem lahko pokličete
drugega udeleženca.
Telefon prvi klic zadrži.
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Konferenčni klic.
17
To ni samo telefon
3. Če želite dodati več
udeležencev, ponovite 1. in 2.
korak.
4. Med konferenčnim klicem:
• Za zasebni pogovor z enim
udeležencem pritisnite
<Možnosti> in izberite Loči.
• Da odstranite udeleženca,
pritisnite <Možnosti> in
izberite Odstrani.
5. Če želite končati konferenčni
klic, pritisnite [
].
18
Vadba s pomočjo funkcije miCoach
Vaš telefon je opremljen s funkcijo športne vadbe, ki
deluje s posebej oblikovanimi adidasovimi pripomočki.
Z adidasovim merilcem srčnih utripov in korakov vam
vaš telefonski virtualni vadbeni pomočnik pomaga do
učinkovitejše vadbe.
Če želite izvedeti več podrobnosti o uporabi merilca
srčnih utripov in korakov, obiščite spletno mesto
www.micoach.com ali si oglejte njihov uporabniški
priročnik.
Oblikovanje
profila vadbe
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
[ ] in izberite Nastavitve
→ Telo in enote.
2. Navedite podatke o vašem
telesu in pritisnite <Shrani>.
3. Pritisnite <Nazaj>.
4. Dostopite do Vadba → Ustvari
vadbo.
5. Izberite vrsto cilja.
6. Izberite cilj ali vnesite drug cilj.
7. Izberite intenzivnost vadbe.
Najvišja stopnja intenzivnosti je
Moč, najnižja pa Energija.
8. Vnesite ime za svoj profil vadbe
in pritisnite <Shrani>.
Začetek vadbe
1. Pripnite vse pripomočke: merilec
srčnih utripov na prsi, merilec
korakov na eno od vezalk.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite
[ ] in izberite Začni → profil
vadbe.
Če želite oceniti raven svoje
telesne pripravljenosti, izberite
Ocenjevalni tek.
3. Pritisnite <V redu!>.
4. Če želite med vadbo poslušati
glasbo, pritisnite <Da> in
izberite glasbeno datoteko.
Glejte stran 26.
19
To ni samo telefon
5. Ko telefon zazna senzorske
pripomočke, pritisnite <Da>, da
jih priključite.
6. Pritisnite <Začni> in začnite z
vadbo.
7. Med vadbo uporabite naslednje
funkcije:
• Če želite začasno zaustaviti
ali ponovno pričeti z vadbo,
pritisnite [ ].
• Če želite poslušati
motivacijske pesmi, pritisnite
in držite [
].
• Če želite slišati informacije o
trenutni vadbi, z roko dvakrat
nežno potrepljajte telefon.
20
• Če si želite ogledati svoj
napredek pri vadbi, pritisnite
izbirno tipko.
Pri pregledu vadbe so na voljo
naslednje ikone:
•
: Čas
•
: Razdalja
•
: Kalorije
•
: Srčni utrip
•
: Hitrost
•
: Štetje korakov
8. Če želite zaustaviti vadbo,
pritisnite in držite [ ]. Prikaže
se rezultat vaše vadbe.
9. Če želite končati vadbo,
pritisnite <Izhod>. Če želite
oceniti, kako naporna je bila
vaša vadba, pritisnite <Oceni>.
Rezultat vadbe se shrani v
Koledar.
Rezultate svoje vadbe lahko
posredujete računalniku, kjer si
lahko na adidasovem spletnem
mestu ogledate podrobno oceno.
Če želite poslušati glasbo:
Uporaba
večpredstavnost- 1. Na pogledu vadbe pritisnite
[ ].
nih funkcij med
vadbo
2. Izberite glasbeno kategorijo →
Če želite posneti fotografijo:
1. Na pogledu vadbe pritisnite in
zadržite tipko za fotoaparat
[Fotoaparat], s katero vključite
fotoaparat.
2. Objektiv usmerite proti
predmetu in prilagodite želene
nastavitve.
3. Fotografijo posnamete s
pritiskom tipke [
] ali
[Fotoaparat]. Fotografija se
samodejno shrani.
4. Pritisnite < >, če želite
posneti novo fotografijo.
glasbeno datoteko.
21
To ni samo telefon
Priprava urnika
vadbe
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
[ ] in izberite Koledar.
2. Izberite datum.
3. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Pripravi urnik vadbe.
4. Določite podatke načrta vadbe.
5. Pritisnite <Shrani>, da shranite
načrt vadbe.
Prilagodite
nastavitve
vadbe
22
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
[ ] in izberite Nastavitve.
2. Nastavite naslednje možnosti
vadbe:
• Telo in enote: Navedite
podatke o vašem telesu.
• Obvestilo: Določite, ali želite
med vadbo prejemati
obvestila.
• Govor: Nastavite možnosti
za pripovedovanje vašega
pomočnika.
• Povezava: Poiščite številke
ID, ki jih potrebujete za
priključitev vaših senzorskih
pripomočkov oz. spremenite
številke ID.
• Pedometer: Vklopite ali
izklopite merilec korakov.
• Ponastavitev nastavitev:
Ponastavite vse nastavitve
vadbe.
Uporaba fotoaparata
Fotografiranje
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
in zadržite tipko za fotoaparat
[Fotoaparat], s katero vključite
fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon
v levo.
3. Objektiv usmerite proti
predmetu in prilagodite želene
nastavitve.
4. Fotografijo posnamete s
pritiskom tipke [
] ali
[Fotoaparat]. Fotografija se
samodejno shrani.
Ogled
fotografije
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Moje
datoteke → Images →
My photos.
2. Izberite želeno fotografijo.
Snemanje
videoposnetkov
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
in zadržite tipko za kamero
[Fotoaparat], s katero vključite
kamero.
2. Pritisnite [1] za preklop v način
za snemanje.
3. Za ležeči pogled obrnite telefon
v levo.
5. Pritisnite < >, če želite
posneti novo fotografijo.
23
To ni samo telefon
Predvajanje glasbe
4. Za začetek snemanja pritisnite
[
] ali [Fotoaparat].
5. Če želite snemanje zaustaviti,
pritisnite [
], < > ali
[Fotoaparat]. Videoposnetek se
samodejno shrani.
6. Če želite posneti nov
videoposnetek, pritisnite <
Ogled
videoposnetkov
>.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Moje
datoteke → Videos →
My video clips.
2. Izberite želeni videoposnetek.
24
Priprava
glasbenih
datotek
Uporabite naslednje načine:
• Prenesite jih iz brezžičnega
spleta.
• Prenesite jih iz računalnika z
dodatnim programom Samsung
PC Studio. Glejte Uporabniški
priročnik za Samsung PC
Studio.
• Prejmite jih prek povezave
Bluetooth.
• Skopirajte jih neposredno iz
računalnika. Glejte naslednje
poglavje.
• Sinhronizirajte glasbene
datoteke s programom Windows
Media Player. Glejte stran 25.
Kopiranje
glasbenih
datotek v
telefon
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Povezave z osebnim
računalnikom → Pomnilnik.
2. Telefon povežite z računalnikom
s pomočjo dodatnega kabla za
prenos podatkov.
3. Ko se v računalniku prikaže
pojavno okno, izberite Odpri
mapo za ogled datotek.
4. Kopirajte datoteke iz
računalnika v telefon.
5. Ko končate, izključite telefon iz
računalnika.
Sinhronizacija
s programom
Windows
Media Player
V svoj telefon lahko kopirate
glasbene datoteke tako, da jih
sinhronizirate s programom
Windows Media Player 11.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Nastavitve
→ Nastavitve telefona
→ Povezave z osebnim
računalnikom → miCoach/
predvajalnik.
2. Telefon povežite z računalnikom
s pomočjo dodatnega kabla za
prenos podatkov.
3. Ko se v računalniku prikaže
pojavno okno, izberite
Sinhroniziraj digitalne
predstavnostne datoteke v
napravo.
25
To ni samo telefon
4. Vnesite ime telefona in kliknite
Končaj.
5. Izberite in povlecite želene
glasbene datoteke na seznam
za sinhronizacijo.
6. Kliknite Trenutek
sinhronizacije.
7. Ko je sinhronizacija končana,
izključite telefon iz računalnika.
Predvajanje
glasbenih
datotek
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
[ ].
2. Izberite glasbeno kategorijo
→ glasbeno datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na
voljo naslednje tipke:
•
: začasna zaustavitev ali
nadaljevanje predvajanja.
• Levo: vrnitev na prejšnjo
datoteko. Pritisnite tipko in jo
zadržite, da se v datoteki
pomaknete nazaj.
• Desno: preskok na
naslednjo datoteko.
Pritisnite tipko in jo zadržite,
da se v datoteki pomaknete
naprej.
• Gor: odpiranje seznama
predvajanja.
• Glasnost: prilagajanje
glasnosti.
4. Če želite končati predvajanje,
pritisnite [Dol].
26
Poslušanje UKV-radia
Ustvarjanje
seznama
predvajanja
1. Na zaslonu predvajalnika
glasbe pritisnite <Možnosti> in
izberite Odpri seznam za
predvajanje → Vsi → Seznami
predvajanja.
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Ustvari seznam predvajanja.
3. Vnesite naslov seznama
predvajanja in pritisnite [
].
4. Izberite dodan seznam
predvajanja.
5. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Dodaj → vir.
6. Izberite seznam predvajanja ali
želene datoteke in pritisnete
<Dodaj>.
Poslušanje
radia
1. Priključek priloženih slušalk
povežite z večnamenskim
priključkom na telefonu.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Aplikacije
→ FM radio.
3. Radio vklopite tako, da
pritisnete [
].
4. Ko prvič vklopite UKV radio,
pritisnite <Da>, če želite vključiti
samodejno iskanje.
Razpoložljive radijske postaje
se samodejno shranijo.
7. Za predvajanje glasbe pritisnite
[
].
27
To ni samo telefon
Z ročno nastavitvijo:
5. S tipko [Gor] ali [Dol] izberite
shranjeno radijsko postajo.
Razpoložljive radijske postaje
lahko poiščete tudi s
pritiskanjem tipke [Levo] ali
[Desno].
6. Radio izklopite tako, da
pritisnete [
].
Shranjevanje
radijskih postaj
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Dodaj med priljubljene.
Brskanje v spletu
S samodejnim iskanjem:
1. Na radijskem zaslonu pritisnite
<Možnosti> in izberite
Samodejno iskanje.
2. Izbiro potrdite tako, da pritisnete
<Da>. Razpoložljive radijske
postaje se samodejno shranijo.
28
1. Na radijskem zaslonu pritisnite
[Levo] ali [Desno], da izberete
želeno radijsko postajo.
Zagon
spletnega
brskalnika
V stanju pripravljenosti pritisnite
[
]. Odpre se domača stran
vašega ponudnika storitev.
Krmarjenje po
spletu
•
•
•
•
Če želite brskati po elementih v
brskalniku, pritisnite [Gor] ali
[Dol].
Če želite izbrati element,
pritisnite [
].
Če se želite vrniti na prejšnjo
stran, pritisnite <Nazaj>.
Za dostop do možnosti
brskalnika pritisnite <Možnosti>.
Uporaba imenika
Dodajanje stika
1. V stanju pripravljenosti vnesite
telefonsko številko.
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Shrani → mesto pomnilnika
→ Novo.
3. Za Telefon izberite vrsto številke.
4. Navedite podatke o stiku.
5. Pritisnite [
] ali <Možnosti> in
izberite Shrani, če želite shraniti
stik.
Iskanje stikov
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Kont.>.
2. Vnesite prvih nekaj črk želenega
imena.
3. Izberite stik.
4. Če želite klicati, se pomaknite do
številke in pritisnite [ ]. Če
želite urediti informacije o stiku,
].
pa pritisnite [
29
To ni samo telefon
Pošiljanje sporočil
Pošiljanje
besedilnega
sporočila
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Sporočila
→ Ustvari sporočilo
→ Besedilno sporočilo.
2. Vnesite besedilo sporočila.
3. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Shrani in pošlji ali Pošlji le.
4. Vnesite številke prejemnikov.
5. Če želite poslati sporočilo,
pritisnite [
].
Pošiljanje
večpredstavnostnih sporočil
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Sporočila
→ Ustvari sporočilo
→ Multimedijsko sporočilo.
2. Izberite Predmet.
3. Vnesite zadevo sporočila in
pritisnite [
].
4. Izberite Slika ali video
posnetek in dodajte sliko ali
videoposnetek.
5. Izberite Glasba ali zvok in
dodajte glasbeni ali zvočni
posnetek.
6. Izberite Besedilo.
30
7. Vnesite besedilo sporočila in
pritisnite [
].
8. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Pošlji.
9. Vnesite številke prejemnikov ali
e-poštne naslove.
10.Če želite poslati sporočilo,
pritisnite [
].
Pošiljanje
e-pošte
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Sporočila
→ Ustvari sporočilo
→ E-pošta.
2. Pritisnite <Da>.
3. Ko se odpre čarovnik za
nastavitve, pritisnite <Da> in
prilagodite nastavitve
e-poštnega računa.
4. Izberite Predmet.
5. Vnesite besedilo e-pošte in
pritisnite [
].
6. Izberite Sporočilo.
7. Vnesite besedilo e-pošte in
pritisnite [
].
8. Izberite Pripni datoteko.
9. Dodajte sliko, videoposnetek,
zvok, glasbo ali datoteke.
10.Pritisnite <Možnosti> in izberite
Pošlji.
11. Vnesite e-poštne naslove.
12.Če želite poslati e-pošto,
pritisnite [
].
31
To ni samo telefon
Ogled sporočil
Ogled e-pošte
Ogled
besedilnih
sporočil
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Sporočila
→ Moja sporočila
→ Prejeta pošta.
2. Izberite besedilno sporočilo.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
Ogled
<Meni> in izberite Sporočila
večpredstavnost→ Moja sporočila
nih sporočil
→ Prejeta pošta.
2. Izberite večpredstavnostno
sporočilo.
32
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Sporočila
→ Moja sporočila
→ Prejeta e-pošta.
2. Izberite Preveri nova
sporočila.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali
glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite
<Možnosti> in izberite Prenesi,
da si ogledate vsebino e-pošte.
Uporaba povezave Bluetooth
Vaš telefon je opremljen s tehnologijo Bluetooth, ki
vam omogoča, da telefon brezžično povežete z
drugimi napravami Bluetooth in z njimi izmenjate
podatke, prostoročno telefonirate ali telefon upravljate
na daljavo.
Vklop
povezave
Bluetooth
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Aplikacije
→ Bluetooth → Vključi
→ Vključeno.
2. Izberite Vidnost mojega
telefona → Vključeno, če želite
drugim napravam omogočiti, da
najdejo vaš telefon.
Iskanje in
seznanitev z
napravami
Bluetooth
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
<Meni> in izberite Aplikacije
→ Bluetooth → Moje naprave
→ Poišči novo napravo.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite kodo PIN povezave
Bluetooth za telefon ali drugo
napravo, če jo ima, in pritisnite
<V redu!>.
Ko lastnik druge naprave vpiše
isto kodo, je seznanjanje
zaključeno.
33
To ni samo telefon
Pošiljanje
podatkov
1. Odprite aplikacijo, kot je Imenik,
Moje datoteke, Koledar,
Beležka ali Naloga.
2. Izberite predmet, ki ga želite
poslati.
3. Pritisnite <Možnosti> in izberite
Pošlji vizitko preko ali Pošlji
prek → Bluetooth.
4. Za pošiljanje podatkov o stiku
izberite, katere podatke želite
poslati.
5. Poiščite napravo in jo izberite.
6. Po potrebi vnesite kodo PIN za
Bluetooth in pritisnite
<V redu!>.
34
Prejemanje
podatkov
1. Po potrebi vnesite kodo PIN za
Bluetooth in pritisnite
<V redu!>.
2. Pritisnite <Da> in tako potrdite,
da ste pripravljeni sprejeti
podatke.
Menijske funkcije
Navedene so vse možnosti menija
V tem poglavju so na kratko razložene menijske
funkcije telefona.
Vpis klica
Meni
Opis
Zadnji stiki,
Neodgovorjeni
klici, Opravljeni
klici, Prejeti klici
Tu lahko preverite zadnje
opravljene, prejete in
neodgovorjene klice.
Briši vse
Izbrišite vse zapise o klicih v
vseh skupinah posameznih
klicev.
Upravitelj klicev →
Čas klica
Preverite čas opravljenih in
prejetih klicev.
Meni
Opis
Upravitelj klicev →
Stroški klica
Preverite stroške vaših klicev,
če to možnost podpira vaša
kartica SIM.
Upravitelj klicev →
Seznam
zavrnjenih
Naredite seznam telefonskih
številk, ki jih ne želite sprejeti.
Imenik
Poiščite podatke o osebah, ki so shranjene v imeniku.
Glasba
Tu lahko dostopate do vseh glasbenih datotek, ki so
razvrščene po kriterijih, in jih predvajate. Ustvarite
lahko tudi lastne sezname predvajanja.
35
Menijske funkcije
Brskalnik
36
Meni
Opis
Domača stran
Povežite telefon z omrežjem in
naložite domačo stran
ponudnika storitev brezžičnega
spleta.
Vnesi URL
Vnesite naslov URL in
dostopajte do sorodne spletne
strani.
Zaznamki
Shranite naslove URL za hiter
dostop do spletnih strani.
Shranjene strani
Dostopajte do seznama strani,
ki ste jih shranili ob
vzpostavljeni spletni povezavi.
Zgodovina
Dostopajte do seznama strani,
ki ste jih obiskali pred kratkim.
Meni
Opis
Nastavitve
brskalnika
Izberite profil povezave, s
katerim želite dostopati do
brezžičnega spleta.
Sporočila
Meni
Opis
Ustvari sporočilo
Ustvarite in pošljite besedilna,
večpredstavnostna in e-poštna
sporočila.
Moja sporočila
Dostopajte do prejetih ali
poslanih sporočil in do sporočil,
katerih pošiljanje ni uspelo.
Predloge
Ustvarite in uporabljajte
predloge pogosto uporabljenih
sporočil ali besedil.
Meni
Opis
Meni
Opis
Briši vse
Izbrišite vsa sporočila v
določeni mapi s sporočili
naenkrat.
Stanje pomnilnika
Preverite podatke o
pomnilniku, ki je trenutno v
uporabi.
Nastavitve
Nastavite različne možnosti za
uporabo storitev pošiljanja in
prejemanja sporočil.
Sporočila v sili
Info sporočila
Nastavite možnosti pošiljanja
in prejemanja sporočila SOS.
Ko je telefon zaprt in so
izpostavljene tipke zaklenjene,
lahko sporočilo SOS pošljete
tako, da 4-krat pritisnete
[Glasnost].
Spremenite nastavitve za
prejemanje razpršenih sporočil.
Moje datoteke
Dostopajte do predstavnostnih in drugih datotek, ki so
shranjene v pomnilniku telefona.
Koledar
Spremljajte svoj urnik.
Fotoaparat
Fotografirajte in snemajte videoposnetke s kamero, ki
je vgrajena v telefonu.
37
Menijske funkcije
miCoach
38
Meni
Opis
Nastavitve
Prilagodite nastavitve svoje
vadbe. Prav tako lahko
ponastavite vse nastavitve
vadbe.
Meni
Opis
Začni
Z vadbo začnite tako, da
izberete enega od profilov s
seznama profilov vadbe.
Merite lahko tudi raven svoje
vadbe.
Vadba
Ustvarite in urejajte profile
vadbe.
Meni
Opis
Glasba
Dostopajte do menija Glasba.
Snemalec glasu
Slike
Dostopajte do fotografij, ki ste
jih posneli med vadbo.
Posnemite glasovne beležke in
druge zvoke.
FM radio
Koledar
V svoj koledar vnesite načrt
vadbe in preverjajte rezultate
svoje vadbe.
Poslušajte glasbo ali novice
prek UKV-radia v telefonu.
Urejevalnik slik
Svoje fotografije lahko uredite z
različnimi orodji za urejanje.
Aplikacije
Meni
Opis
Meni
Opis
Bluetooth
Brezžično povežite telefon z
drugimi napravami Bluetooth.
Števec
V telefonu nastavite čas za
odštevanje.
JAVA svet
Dostopajte do iger in aplikacij
Java.
Štoparica
Za merjenje pretečenega časa.
SIM AT
Za uporabo številnih dodatnih
storitev, ki jih omogoča vaš
ponudnik storitev. Ta meni bo
morda označen drugače, kar je
odvisno od vaše kartice SIM.
Beležka
Naredite in urejajte beležke o
pomembnih stvareh.
Naloga
Ustvarite seznam opravil, ki jih
želite končati.
Svetovna ura
Nastavite lokalni časovni pas in
si oglejte, koliko je ura na
drugem koncu sveta.
Računalo
Za izvajanje matematičnih
funkcij.
Pretvornik
Za pretvarjanje enot, na primer
dolžine in temperature.
Alarmi
Nastavite budilko za jutranje bujenje ali alarm, ki vas
bo opozoril na dogodek ob določenem času.
39
Menijske funkcije
Nastavitve
40
Meni
Opis
Nastavitve
telefona →
Telefonski profili
Spremenite nastavitve zvoka
telefona za različne dogodke ali
situacije.
Nastavitve
telefona → Jezik
Izberite jezik besedila na
zaslonu.
Nastavitve
telefona →
Bližnjice
Uporabite navigacijske tipke kot
bližnjice za neposreden dostop
do določenih menijev v stanju
pripravljenosti. Tipka [Gor] je
rezervirana za način Moj meni.
Nastavitve
telefona → Ura in
datum
Spremenite uro in datum, ki sta
prikazana na telefonu.
Meni
Opis
Nastavitve
telefona → Tipka
za glasnost
Nastavite, kako naj se telefon
odzove, ko ob dohodnem klicu
pritisnete in držite [Glasnost].
Nastavitve
telefona → Prikaži
informacije o
kličočem
Nastavite telefon tako, da bo
prikazal ali blokiral podatke o
klicatelju pri vseh zgrešenih
klicih in dohodnih sporočilih.
Nastavitve
telefona →
Moj meni
Ustvarite lahko meni s svojimi
priljubljenimi elementi. Do njega
lahko hitro dostopate tako, da v
stanju pripravljenosti pritisnete
[Gor].
Nastavitve
Nastavite, kako naj se telefon
telefona →
odzove, ko ga odprete ob
Nastavitve drsnika dohodnem klicu ali zaprete med
uporabo kakšne funkcije.
Meni
Opis
Meni
Nastavitve
telefona →
Povezave z
osebnim
računalnikom
Izberite način USB, ki naj bo
uporabljen, ko prek vmesnika
USB povežete telefon z
računalnikom.
Nastavitve prikaza Izberite temo za menijski način.
→ Moja tema
Opis
Nastavitve
osvetlitve → Čas
osvetlitve ozadja
Izberite čas trajanja osvetlitve
zaslona, ko telefona ne
uporabljate.
Nastavitve prikaza Prilagodite nastavitve prikaza
→ Prikaz izbiranja med klicanjem.
Nastavitve
osvetlitve →
Svetlost
Prilagodite svetlost zaslona
različnim svetlobnim razmeram.
Nastavitve prikaza Vnesite pozdrav, ki se na kratko
→ Sporočilo
prikaže, ko vklopite telefon.
pozdrava
Nastavitve
osvetlitve →
Osvetlitev
tipkovnice
Nastavite nadzor osvetlitve
tipkovnice telefona.
Nastavitve prikaza Izberite prehod, ko se premikate
→ Učinek prehoda med meniji v menijskem načinu.
menija
Nastavitve prikaza
→ Domači zaslon
Na zaslonu nastavite zaslon v
pripravljenosti.
Nastavitve prikaza Spreminjajte nastavitve prikaza
→ Prikaz besedila besedila na zaslonu v
pripravljenosti.
Nastavitve sporočil Nastavite različne možnosti za
uporabo storitev pošiljanja in
prejemanja sporočil.
41
Menijske funkcije
Meni
Opis
Meni
Klicne nastavitve
Dostopajte do omrežnih storitev
za klicne funkcije.
Nastavitve imenika Preverite svoje telefonske
→ Nastavitev
številke ali vsaki številki dodelite
lastne številke
ime.
Nastavitve imenika Številkam, ki jih najpogosteje
→ Hitro klicanje
kličete, lahko dodelite številko
za hitro klicanje.
Nastavitve imenika Izberite privzeto mesto v
→ Nove stike
pomnilniku za shranjevanje
shrani v
stikov.
Nastavitve imenika Izbira mesta v pomnilniku, iz
→ Prikaži imenik iz katerega bo imenik prikazoval
vnose.
Nastavitve imenika Nastavite vrstni red vaših stikov.
→ Zaporedje
prikazanega imena
42
Opis
Koledarske
nastavitve →
Začetni dan
Nastavite dan, s katerim se
začne tedenski koledar.
Koledarske
nastavitve →
Privzeti pogled
glede na
Izberite privzeti način pogleda
koledarja.
Nastavitve
brskalnika
Počistite predpomnilnik, izbrišite
piškotke ali spremenite
nastavitve prikaza brskalnika.
Izberete lahko tudi profil
povezave, s katerim želite
dostopati do brezžičnega
spleta.
Meni
Opis
Meni
Opis
Nastavitve
predvajalnika
glasbe/Nastavitve
predvajalnika
medijev
Glede na vašega ponudnika
storitev je v telefonu na voljo
eden od naslednjih dveh
menijev:
• Nastavitve predvajalnika
glasbe: spremenite privzete
nastavitve za predvajanje
glasbe.
• Nastavitve predvajalnika
medijev: spremenite
privzete nastavitve za
predvajanje glasbe. Izberite
tudi profil povezave za
dostop do strežnika za
pretakanje videoposnetkov.
Omrežne
nastavitve →
Izberi omrežje
Izberite omrežje, ki ga želite
uporabiti med gostovanjem
zunaj domačega omrežja, ali
nastavite samodejno izbiro
omrežja.
Omrežne
nastavitve →
Omrežni način
Ko ste v tujini, preklopite na
ustrezen pas.
Nastavitve za
varnost →
Zapora telefona
Aktivirajte geslo za zaščito
telefona pred nepooblaščeno
uporabo.
Nastavitve za
varnost →
Zapora SIM
Nastavite telefon tako, da deluje
le s trenutno kartico SIM, in
sicer tako, da telefonu dodelite
geslo za zaklepanje kartice
SIM.
43
Menijske funkcije
44
Meni
Opis
Meni
Opis
Nastavitve za
varnost →
Zaklepanje PIN
Aktivirajte kodo PIN za zaščito
kartice SIM pred
nepooblaščeno uporabo.
Spremenite kodo PIN.
Nastavitve za
varnost →
Zaklepanje za
zasebnost
Zaklenite dostop do dnevnikov
klicev, sporočil, funkcije
miCoach, datotek, koledarja,
opravil in beležk.
Nastavitve za
varnost →
Spremeni kodo
PIN
Spremenite trenutno kodo
PIN2. Možnost je na voljo le, če
jo podpira vaša kartica SIM.
Nastavitve za
varnost →
Omejeno klicanje
Nastavite telefon tako, da omeji
možnost klicanja na določen niz
telefonskih številk. Možnost je
na voljo le, če jo podpira vaša
kartica SIM.
Nastavitve za
varnost →
Spremeni kodo
PIN2.
Nastavitve za
varnost →
Mobilni sledilnik
Nastavitve za
varnost →
Spremeni geslo
Spremenite geslo telefona.
Nastavite telefon za pošiljanje
prednastavljenega sledilnega
sporočila družinskim članom ali
prijateljem, ko nekdo poskuša v
vašem telefonu uporabiti drugo
kartico SIM. Ta možnost je na
voljo le, če vaš ponudnik
storitev podpira določene
funkcije.
Meni
Opis
Čarovnik za
nastavitve
Hitro prilagodite osnovne
nastavitve telefona. Za vsako
nastavitev izberite želeno
možnost tako, da sledite
navodilom na zaslonu.
Nastavitve
pomnilnika
Preverite podatke o pomnilniku,
ki je trenutno v uporabi. Na voljo
je tudi brisanje pomnilnika.
Ponastavitev
nastavitev
Ponastavite spremenjene
nastavitve telefona.
Varnostni in zdravstveni
napotki
Informacije o certifikatu SAR
Ta telefon izpolnjuje zahteve Evropske unije (EU), ki določajo
izpostavljenost radijskim valovom.
Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan
in izdelan je tako, da ne presega mejne vrednosti pri
izpostavljenosti radiofrekvenčnim (RF) signalom, ki jo je
priporočil Svet Evropske unije. Te mejne vrednosti so sestavni
del obsežnih smernic in predstavljajo dovoljene količine
radiofrekvenčnih signalov za prebivalstvo. Smernice so
izoblikovale neodvisne znanstvene organizacije, in sicer na
podlagi temeljitega periodičnega presojanja znanstvenih ved.
Te mejne vrednosti vključujejo obsežno varnostno rezervo, ki
zagotavlja varnost vsem osebam, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
Standard izpostavljenosti pri mobilnih telefonih uporablja
mersko enoto SAR (Specific Absorption Rate). Po priporočilu
Sveta Evropske unije je mejna vrednost SAR 2.0 W/kg.1
45
Varnostni in zdravstveni napotki
Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je bila 0.509 W/kg.
Testi SAR so opravljeni za normalne položaje uporabe telefona,
pri oddajanju z najvišjo stopnjo moči v vseh testiranih
frekvenčnih pasovih. Čeprav se vrednost SAR določi na najvišji
stopnji moči delovanja, je dejanska vrednost SAR med
delovanjem telefona lahko občutno manjša od najvišje
izmerjene. To pa zato, ker je telefon zasnovan, da lahko deluje v
večih stopnjah moči, kar pomeni, da uporablja samo moč, ki jo
potrebuje za dostop do omrežja. Na splošno velja – bližje ste
bazni postaji, manjša je poraba energije telefona.
Preden je nov model telefona primeren za javno prodajo, mora
biti skladen z evropsko smernico R&TTE. Ena od bistvenih
zahtev te direktive je zagotovitev zdravja in varnosti za
uporabnika in vse ostale osebe.
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij
•
•
•
•
•
•
1. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone za javno uporabo je 2.0
vatov/kilogram (W/kg), v povprečju na deset gramov telesnega tkiva.
Mejna vrednost vsebuje obsežno varnostno rezervo za dodatno
zaščito uporabnikov in za utemeljitev kakršnihkoli odstopanj pri
merjenjih. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo med seboj, odvisno od
nacionalnih zahtev za poročanje in pasu omrežja.
46
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali baterije.
Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je
narejena.
Če uporabljate telefon blizu omrežne bazne postaje, telefon
porabi manj energije. Na pogovorni čas in čas
pripravljenosti močno vpliva jakost signala brezžičnega
omrežja in parametri, ki jih je nastavil operater omrežja.
Čas polnjenja baterije je odvisen od njene izpraznjenosti,
tipa baterije in polnilca, ki ga uporabljate. Baterijo je mogoče
napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle
izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja občutno krajši kot
normalno, je čas za nakup nove baterije.
Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se
postopoma prazni sama od sebe.
Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki so odobreni s strani
proizvajalca Samsung. Kadar polnilca ne uporabljate, ga
izklopite iz napajalnega vira. Baterije ne pustite priklopljene
na polnilec dlje kot teden dni, saj prekomerno polnjenje
baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
•
•
•
•
Ekstremne temperature vplivajo na polnilno kapaciteto vaše
baterije: pustite, naj se najprej ohladi ali segreje.
Če pustite baterijo na vročem ali hladnem mestu se
zmanjša njena kapaciteta in skrajša njena življenjska doba.
Baterijo skušajte hraniti pri sobni temperaturi. Če je v
telefonu vroča ali hladna baterija, ta morda nekaj časa ne
bo deloval, čeprav je baterija polna. Delovanje Li-ion baterij
je posebno omejeno pri temperaturah pod 0° C (32° F).
Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Kratek stik lahko
nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem,
sponko ali peresom) sklenete + in – pol baterije (kovinska
trakova na hrbtni strani baterije). Na primer, kadar
prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici, kjer lahko
baterija pride v stik s kovinskimi predmeti. Kratek stik lahko
poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.
Odlaganje izrabljenih baterij naj poteka v skladu z
veljavnimi predpisi. Vedno reciklirajte. Ne mečite izrabljenih
baterij v ogenj.
Varnost v prometu
Ta brezžični telefon vam omogoča, da se lahko pogovarjate
praktično vedno in povsod. Vendar mora vsak uporabnik poleg
prednosti brezžične telefonije upoštevati tudi odgovornost, ki jo
spremlja na vsakem koraku.
Kadar ste v avtu, naj bo vožnja vaša prednostna naloga. Kadar
med vožnjo uporabljate mobilni telefon, upoštevajte lokalne
predpise v deželi ali regiji, v kateri se nahajate.
Okolje delovanja
Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih
območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba
prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.
Kadar povezujete telefon ali katerokoli dodatno opremo z
drugimi napravami, preberite njihov priročnik za podrobnejše
varnostne napotke. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.
Tako kot pri ostali radiooddajni opremi uporabnikom svetujemo,
da je za zadovoljivo delovanje opreme in zaradi varnosti osebja
priporočljivo, da se opremo uporablja samo v normalnem
položaju za uporabo (ob ušesu in z anteno usmerjeno preko
ramen).
47
Varnostni in zdravstveni napotki
Elektronske naprave
Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred
radiofrekvenčnimi (RF) signali. Kljub temu pa določena
elektronska oprema morda ni zaščitena pred RF signali iz
vašega brezžičnega telefona. O možnostih se posvetujte s
proizvajalcem.
Srčni spodbujevalniki
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo
brezžičnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v
njegovem delovanju. Omenjena priporočila so rezultat
neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o
brezžični tehnologiji. Če imate kakršenkoli razlog za sum, da
prihaja do interference, takoj izklopite telefon.
Slušni pripomočki
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje
nekaterih slušnih pripomočkov. V takih primerih se o možnostih
posvetujte s proizvajalcem slušnih pripomočkov.
48
Druge medicinske naprave
Če uporabljate katerekoli druge osebne medicinske naprave, se
posvetujte s proizvajalcem vaše naprave in ugotovite, ali je ta
ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.
Vaš osebni zdravnik vam lahko pomaga pri iskanju teh
informacij.
Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da
je njegova uporaba prepovedana.
Vozila
Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih
sistemov v vašem motornem vozilu, če ti niso ustrezno zaščiteni
ali pa so nepravilno vgrajeni. O tem se pozanimajte pri
proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo.
Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli
opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.
Objekti, kjer je uporaba prepovedana
Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno,
da je uporaba telefona prepovedana.
Potencialno eksplozivno okolje
Klici v sili
Izklopite telefon, kadar se nahajate na območjih, kjer lahko
pride do eksplozije, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne
znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali
zanetijo požar ter s tem povzročijo hude telesne poškodbe ali
celo smrt.
Uporabnikom priporočamo, naj telefon izklopijo pri natakanju
goriva (na bencinski črpalki). Uporabniki morajo upoštevati
omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva
(deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v
bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.
Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto jasno označeni,
vendar temu ni vedno tako. Sem spadajo: podpalubja čolnov,
skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila na
tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko
hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali
kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate
ponavadi ugasniti motor vozila.
Ta telefon, enako kot ostali mobilni telefoni, deluje s pomočjo
radijskih signalov ter omrežja mobilne in stacionarne telefonije
ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik, zato
vzpostavitev telefonske zveze ni zajamčena v vseh okoliščinah.
Nikoli se ne zanašajte samo na mobilni, kadar gre za bistvene
komunikacije, npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč.
Pomnite, da mora biti za klicanje ali sprejem klica telefon
vključen in v območju zadostnega signala omrežja. Klici v sili
morda niso mogoči v vseh mobilnih omrežjih ali takrat, ko so v
uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih
nastavitvah telefona. To preverite pri svojem ponudniku storitev.
Za izvedbo klica v sili:
1. Vklopite telefon.
2. Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na območju,
kjer se nahajate. Številke za klic v sili se od območja do
območja razlikujejo.
3. Pritisnite [
].
Določene funkcije, npr. zapora klicev, boste morda morali
izklopiti, preden lahko kličete v sili. Preberite ta navodila in
vprašajte za nasvet vašega operaterja omrežja.
49
Varnostni in zdravstveni napotki
Ostali pomembni varnostni napotki
Nega in vzdrževanje
•
Vaš telefon je izdelek vrhunske oblike in tehnologije, zato je
potrebno z njim ravnati previdno. Nasveti, našteti v
nadaljevanju, vam bodo pomagali, da izpolnite vse obveze iz
garancije in vam bodo omogočili, da uživate v uporabi tega
izdelka več let.
• Telefon, njegovi deli ali dodatna oprema naj ne bodo v
dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljenčkov. Pomotoma
lahko poškodujejo te stvari ali pa se zadušijo z majhnimi
deli.
• Telefon hranite na suhem. Padavine, vlaga in tekočine
vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo
elektronskih vezij.
• Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. V tem primeru vas
lahko strese elektrika ali pa se telefon poškoduje.
• Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali
umazanem okolju, saj se pri tem lahko poškodujejo njegovi
gibljivi deli.
• Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko
skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo
baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
•
•
•
•
•
50
Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v
vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko
nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo.
Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v
vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno deluje.
Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali
eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom,
njegovimi deli ali dodatno opremo.
Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-te
aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne
vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v
območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v
vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se
aktivira zračna blazina, lahko nastanejo hude telesne
poškodbe.
Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon. Uporaba
mobilnega telefona v letalu je nevarna in nezakonita, ker
lahko telefon zmoti delovanje letala.
Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno
izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je
lahko uveden kazenski postopek ali oboje.
•
•
•
•
•
•
•
Ne hranite telefona na hladnem. Ko se telefon nato segreje
na običajno temperaturo, se lahko v njegovi notranjosti
nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje
lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
Pri čiščenju ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih pralnih
sredstev. Obrišite ga z mehko krpo.
Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave
in prepreči pravilno delovanje.
Ne postavljajte telefona v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovna pečica, štedilnik ali radiator. Telefon lahko
eksplodira, če se preveč segreje.
Če se telefon ali baterija zmoči, oznaka, ki označuje
poškodbo z vodo, znotraj telefona spremeni barvo. V tem
primeru, garancija proizvajalca ne krije več popravila
telefona, tudi če garancija za vaš telefon še ni potekla.
Če ima vaš telefon bliskavico ali lučko, je ne uporabljajte
preblizu oči ljudi ali živali. To lahko poškoduje njihove oči.
•
•
Uporabite samo priloženo anteno oziroma njeno
zamenjavo, ki je odobrena s strani proizvajalca.
Neoriginalne antene ali prilagojena dodatna oprema lahko
poškodujejo telefon in pripeljejo do kršitve predpisov o
radijskih napravah.
Če telefon, baterija, polnilec ali katerakoli dodatna oprema
ne delujejo pravilno, jih odnesite v najbližji strokovno
usposobljen servis. Osebje servisa vam bo pomagalo in
poskrbelo za popravilo, če bo to potrebno.
51
Samsung Electronics,
EN 60950– 1 : 2001 +A11:2004
EN 301 489– 01 V1.5.1 (11–2004)
EN 301 489– 01 V1.6.1 (09–2005)
EN 301 489– 03 V1.4.1 (08–2002)
EN 301 489– 07 V1.2.1 (08–2002)
EN 301 489– 17 V1.2.1 (08–2002)
EN 50360 : 2001
EN 62209–1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03–2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)
(mesto in datum izdaje)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega
centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili
vaš telefon.
Yong-Sang Park/S. Direktor
(ime in podpis pooblaščene osebe)
2007.11.05
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire,
GU46 6GG, UK*
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics QA Lab.
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani
v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi
ustanovami:
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je
zgoraj imenovani izdelek v skladju s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/
EC.
RADIO
SAR
Varnost
EMC
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali
normativnimi dokumenti.
GSM mobilni telefon : SGH-F110
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
Mi,
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Download PDF

advertising