Samsung | SGH-Z240 | Samsung SGH-Z240 Navodila

SGH-Z240
Navodila za uporabo
Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu
Med upravljanjem vozila ne uporabljajte mobilnega
telefona. Pred pogovorom vozilo najprej parkirajte.
Pomembni
varnostni
napotki
Neupoštevanje teh napotkov je lahko
nevarno ali nezakonito.
Med točenjem goriva mora biti telefon
izklopljen
Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na
bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij.
V letalu mora biti telefon izklopljen
Brezžični telefoni lahko povzročajo motnje. Njihova
uporaba v letalu ni dovoljena in je nevarna.
Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav
V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah morda
uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva na
zunanje radiofrekvenčne vplive. Upoštevajte vse
predpise in pravila, ki so v veljavi.
Avtorske informacije
• Bluetooth® je svetovno registrirana blagovna
znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
• JavaTM je blagovna oziroma zaščitena blagovna
znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
• Picsel in Picsel ViewerTM sta blagovni znamki
podjetja Picsel Technologies, Inc.
Motnje
Vsi brezžični telefoni lahko povzročajo motnje, kar
lahko vpliva na delovanje drugih naprav.
Ne pozabite na posebne predpise.
Dodatna oprema in baterije
Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v
določenih območjih in vedno izklopite telefon, kjer
je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko
povzroči motnje ali nevarnost.
Uporabljajte samo baterije in dodatno opremo,
odobreno s strani proizvajalca Samsung, npr.
slušalke ter kable za prenos podatkov za PC.
Uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko
poškoduje vas ali vaš telefon in je lahko nevarna.
Vodotesnost
Vaš telefon ni vodotesen. Hranite ga na suhem.
Pravilna uporaba
Telefon uporabljajte zgolj v pravilnem položaju
(držite ga ob ušesu). Kadar je telefon vklopljen, se
nikar ne dotikajte antene po nepotrebnem.
Klici v sili
Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na
območju, kjer se nahajate, in pritisnite
.
• Telefon lahko eksplodira, če baterijo zamenjate z
napačnim tipom baterije.
• Izrabljene baterije odlagajte v skladu z navodili
proizvajalca.
Če je zvok zelo močan, lahko dolgotrajna
uporaba slušalk poškoduje sluh.
Strokovno usposobljen servis
Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno
usposobljeno servisno osebje.
Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok
Telefon, njegovi deli, vključno z dodatno opremo,
naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
Za podrobnejše varnostne napotke glejte
"Varnostni in zdravstveni napotki" na strani 30.
1
O tem priročniku
•
Ta uporabniški priročnik vam zagotavlja izčrpne
podatke o pravilni uporabi telefona.
V tem priročniku se pojavljajo naslednje ikone:
Označuje, da morate pozorno prebrati
naslednje informacije o varnosti ali
možnostih telefona.
2
3G
Telefon deluje v območjih 3G,
kar omogoča hitrejši prenos
podatkov, pretok video
posnetkov in video
konference.
Posebne možnosti vašega telefona
→
Označuje, da morate pritisniti tipke za
pomikanje, če se želite pomakniti do
določene možnosti in jo nato izbrati.
[ ]
Označuje tipko na telefonu. Na primer [
< >
Označuje izbirno tipko za katero je funkcija
prikazana na zaslonu telefona.
Na primer <Izberi>
•
Fotoaparat in kamera
Z modulom fotoaparata na
vašem telefonu lahko
fotografirate ali posnamete
video.
•
Medijski predvajalnik
Predvajajte medijske datoteke
na telefonu. Uživajte v
visokokakovostnih
videoposnetkih in glasbi.
]
•
Java
Uživajte v naloženih igrah, ki
temeljijo na Java™, ali
prenesite nove igre.
•
Pregledovalnik datotek
Na telefonu odpirajte
dokumente različnih formatov,
ne da bi jih pokvarili.
•
Urejevalnik slik
Obrežite, zavrtite in okrasite
fotografije ter spremenite
njihovo velikost.
•
Spletni brskalnik
Dostop do brezžičnega spleta
in pridobitev najnovejših
informacij ter različnih
medijskih vsebin.
•
Tiskanje fotografij
Natisnite fotografije in za
vedno ohranite svoje najlepše
trenutke.
•
Koledar
Sledite dnevnemu,
tedenskemu in mesečnemu
urniku.
•
Alarm
Telefon lahko uporabite kot
budilko za jutranje bujenje ali
za obveščanje o prihajajočem
dogodku.
•
Bluetooth
Prenos medijskih datotek in
osebnih podatkov ter
povezava z drugimi napravami
prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
3
Vosebina
Uporaba imenika ....................................................
Pošiljanje sporočil...................................................
Pregled sporočil......................................................
Uporaba Bluetooth-a ..............................................
Preklapljanje aplikacij .............................................
Zamenjajte sprednji pokrovček...............................
18
19
20
21
22
22
Prvi koraki za upravljanje telefona
Menijske funkcije
23
Sestavite in napolnite telefon ................................... 6
Vklop ali izklop .......................................................... 7
Prikaz telefona .......................................................... 7
Tipke in ikone ............................................................ 8
Dostop do menijskih funkcij..................................... 11
Vnos besedila.......................................................... 11
Prilagodite telefon ................................................... 12
Navedene vse možnosti menija
Odpiranje embalaže
6
Preverite, ali imate vse elemente
Uvod
To ni samo telefon
6
14
Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, medijski
predvajalnik, spletni brskalnik ali druge posebne funkcije
Klicanje ali sprejemanje klicev ................................
Uporaba kamere .....................................................
Predvajanje glasbe..................................................
Brskanje po spletu...................................................
4
14
15
16
18
Varnostni in zdravstveni napotki
30
Pregled menijskih funkcij
Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti pritisnite [OK].
1 Dnevnik klicev
2 Imenik
3 Medijski predvajalnik
4 Internet
1
2
3
4
5
6
7
Pojdi na domačo stran
Vnesite URL
Zaznamki
Shranjene strani
Zgodovina
Zahtevnejše
Nastavitve brskalnika
5 Sporočila
1 Ustvari sporočilo
2 Prejeta sporočila
3 Prejeta E-pošta
4 Osnutki
5 Izhodna pošta
6 Poslana sporočila
7 Moje mape
8 Predloge
9 Izbriši vse
10 Nastavitve sporočil
11 Stanje pomnilnika
6 Moje datoteke
1
2
3
4
5
6
7
Slike
Video posnetki
Zvoki
Igre in drugo
Druge datoteke
Album medijev1
Stanje pomnilnika
7 Koledar
0 Alarmi
8 Kamera
# Nastavitve
9 Google
1 Iskanje
2 Pošta
* Aplikacije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Beležka
Naloge
Snemalnik glasu
Čas v svetu
Kalkulator
Pretvornik
Odštevalnik
Štoparica
SIM aplikacije2
1 Profili telefona
2 Čas in datum
3 Nastavitve zaslona
4 Nastavitve telefona
5 Klicne nastavitve
6 Varnost
7 Nastavitve aplikacij
8 Omrežne nastavitve
9 Nastavitve pomnilnika
10 Nastavitve operaterja1
11 Glavna ponastavitev
1. Na voljo samo, če to podpira
ponudnik storitev.
2. Na voljo samo, če to podpira
kartica SIM.
5
Odpiranje embalaže
Preverite, ali imate vse elemente
•
•
•
•
•
Telefon
Polnilnik
Baterija
Dodatni sprednji pokrovčki in pokrovčki za
baterijo
Navodila za uporabo
Uvod
Prvi koraki za upravljanje telefona
Sestavite in napolnite telefon
Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov
lahko kupite različno dodatno opremo.
Elementi, ki jih dobite poleg telefona, in dodatna
oprema, ki je na voljo pri prodajalcu Samsungovih
telefonov, se lahko razlikujejo glede na državo in
ponudnika storitev.
V električno vtičnico z
izmeničnim tokom
6
Prikaz telefona
Odstranjevanje pokrovčka za baterijo
Ko je telefon odprt
Slušalka
Glavni zaslon
Vklop ali izklop
Vklop
1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [
].
3. Po potrebi vnesite PIN in
pritisnite <Potrdi>.
Izklop
Tipki za glasnost
1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [
Dostop do
menija/
potrditev
Leva izbirna tipka
Večnamenski
priključek
Tipka za
aplikacije
].
Tipka za klicanje
Tipke za vnos
besedila in
številk
Zvočnik
Notranji objektiv
fotoaparata
Navigacijske
tipke (gor/dol/
levo/desno)
Desna izbirna tipka
Tipka za video klic
Tipka za vklop/
izklop/izhod iz
menija
Tipka za brisanje
Mikrofon
Posebne
funkcijske tipke
7
Uvod
Ko je telefon zaprt
Zunanji objektiv
fotoaparata
Ogledalo
Zunanji zaslon
Reža za
pomnilniško
kartico
Tipka za
fotoaparat
Tipke in ikone
Tipke
8
V stanju pripravljenosti imate dostop
do menijskega načina.
V menijskem načinu izberete
označeno možnost v meniju ali
potrdite vnos.
Odpiranje okna aplikacije za dostop
do drugih aplikacij kar iz trenutne
aplikacije.
Kličete ali sprejmete klic.
V stanju pripravljenosti odprete
zadnje številke, ki ste jih klicali, prejeli
ali na katere niste odgovorili.
Izvede se funkcija, ki je označena v
spodnji vrstici zaslona.
Izbrišete znake z zaslona ali
elemente v aplikaciji.
V stanju pripravljenosti imate
neposreden dostop do priljubljenih
menijev.
V menijskem načinu se pomikate
skozi menije.
Video klic.
Pritisnite in držite za vklop ali izklop
telefona.
Končate klic.
V menijskem načinu prekličete vnos
in vrnete telefon v stanje
pripravljenosti.
Vnesete številke, črke in nekatere
posebne znake.
Ikone
Spodnje ikone se lahko pojavijo v zgornjem delu
zaslona in pokažejo status vašega telefona. Ikone,
ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo
glede na državo ali ponudnika storitev.
Moč signala
Omrežje GPRS (2.5 G)
Povezava z omrežjem GPRS (2.5G)
ali prenos podatkov v omrežju
GPRS (2.5G)
Vnesete posebne znake ali izvedete
posebne funkcije.
Omrežje EDGE
Nastavite glasnost telefona.
Omrežje UMTS (3G)
V stanju pripravljenosti pritisnite in
držite to tipko, da vklopite fotoaparat.
V načinu fotoaparata fotografirate ali
posnamete video.
Povezava z omrežjem EDGE ali
prenos podatkov v omrežju EDGE
Povezava z omrežjem UMTS (3G)
ali prenos podatkov v omrežju
UMTS (3G)
Govorni klic je vzpostavljen
9
Uvod
Zunaj območja signala
Video klic je vzpostavljen
Zunaj območja signala
Gostujoče omrežje
Aktiven je Bluetooth
Povezava z osebnim računalnikom
preko USB vrat
Brskanje po internetu
Povezano na varno spletno stranjo
Pomnilniška kartica je vstavljena
Novo sporočilo:
•
: Besedilno sporočilo (SMS)
•
: Multimedijsko sporočilo
(MMS)
•
: E-pošta
•
: Glasovna pošta
•
: Potisno sporočilo
•
: Konfiguracijsko sporočilo
10
Mapa Prejeta sporočila je polna:
•
: Besedilno sporočilo (SMS)
•
: Multimedijsko sporočilo
(MMS)
•
: E-pošta
•
: Glasovna pošta
•
: Potisno sporočilo
•
: Konfiguracijsko sporočilo
Nastavitev profila:
•
: Normalno
•
: Tiho
•
: Vožnja
•
: Sestanek
•
: Na prostem
•
: Ni omrežja
Stanje baterije
Nastavljen je alarm
Dostop do menijskih funkcij
Izbira
možnosti
1. Pritisnite želeno izbirno
tipko.
2. Uporabite tipke za
pomikanje, če se želite
premakniti na naslednjo ali
prejšnjo možnost.
Vnos besedila
Spreminjanje
načina za
vpisovanje
besedila
•
3. Pritisnite <Izberi>, <OK> ali
[OK], da potrdite prikazano
funkcijo ali označeno
možnost.
4. Pritisnite <Nazaj>, če se
želite premakniti eno stopnjo
navzgor.
Pritisnite [ ] za vrnitev v
stanje pripravljenosti.
Uporaba
številk
menijev
Pritisnite številsko tipko, ki
ustreza želeni možnosti.
•
•
Za preklapljanje med
načinom T9 (
) in
načinom ABC (
),
pritisnite in držite [ ].
Pritisnite [ ], da spremenite
velikost črk ali preklopite na
način za pisanje številk
(
).
Pritisnite in držite [ ], da
preklopite na način za
pisanje simbolov (
).
Način ABC
Za vnos besede:
pritiskajte ustrezno tipko, dokler
se na zaslonu ne pojavi ustrezen
znak.
Način T9
Za vnos besede:
1. za začetek vnašanja besede
pritisnite tipko od [2] do [9].
2. Vpišite celo besedo, preden
začnete urejati ali brisati
znake.
11
Uvod
3. Ko je beseda prikazana
pravilno, za vnos presledka
pritisnite [ ].
V nasprotnem primeru
pritisnite [0] za prikaz drugih
možnih besed.
Način za
pisanje
številk
Pritisnite tipke, ki ustrezajo
želenim številkam.
Način za
pisanje
simbolov
Pritisnite ustrezno številčno
tipko, da izberete simbol.
Druga
uporaba
•
•
•
•
•
12
Za vnos ločil ali posebnih
znakov pritisnite [1].
Za presledek pritisnite [ ].
Kazalec lahko premikate z
navigacijskimi tipkami.
Pritiskajte [C], če želite
zbrisati znake enega za
drugim.
Za brisanje celotnega
zaslona pritisnite in držite
[C].
Prilagodite telefon
Jezik na
zaslonu
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Nastavitve
telefona → Jezik →
Zaslonsko besedilo.
2. Izberite jezik.
3. Pritisnite <Shrani>.
Melodija
zvonjenja
Za spreminjanje lastnosti profila:
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Profili
telefona.
2. Pomaknite se do profila
zvoka, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Uredi.
4. Izberite način zvonjenja
Melodija zvonjenja za
govorni klic.
5. Izberite način zvonjenja
Melodija zvonjenja za
video klic.
2. Izberite kategorijo slik.
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite <Nastavi>.
6. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Shrani.
Če želite spremeniti profil zvoka:
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Profili
telefona.
Bližnjice
menijev
2. Izberite tipko.
3. Izberite meni, ki ga želite
dodeliti tipki.
2. Izberite želeni profil.
Glasnost
zvoka tipk
Ozadje v
stanju
pripravljenosti
V stanju pripravljenosti pritisnite
[ / ], da nastavite glasnost
zvoka tipk.
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Nastavitve
telefona → Bližnjice.
Tihi profil
Tihi profil lahko vključite, če ne
želite motiti drugih ljudi. V načinu
pripravljenosti pritisnite in držite
[ ].
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Nastavitve
zaslona → Glavni zaslon →
Ozadje → Slike → Slike.
13
Zaklepanje
telefona
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Varnost →
Spremeni geslo telefona.
2. Vnesite novo 4- do 8-mestno
geslo in pritisnite <Potrdi>.
3. Ponovno vnesite novo geslo
in pritisnite <Potrdi>.
4. Izberite Zaklepanje
telefona.
5. Izberite Vključen.
6. Vnesite geslo in pritisnite
<Potrdi>.
To ni samo telefon
Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, medijski
predvajalnik, spletni brskalnik ali druge posebne
funkcije
Klicanje ali sprejemanje klicev
Klicanje
Za govorni klic:
1. V stanju pripravljenosti
vpišite omrežno skupino in
telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ].
Pritisnite [ / ], da nastavite
glasnost.
3. Za končanje klica pritisnite
[ ].
Za video klic:
1. V stanju pripravljenosti
vpišite omrežno skupino in
telefonsko številko.
2. Pritisnite [
].
3. Za končanje klica pritisnite
[ ].
14
Sprejem klicev 1. Ko telefon zazvoni, pritisnite
4. Med konferenčnim klicem:
• za zasebni pogovor z
enim udeležencem
pritisnite <Možnosti> in
izberite Razdruži.
• Pritisnite <Možnosti> in
izberite Konec →
Izberite udeleženca →
udeleženec, ki ga želite
odstraniti → Opusti, da
odstranite udeleženca.
[ ].
Če gre za video klic, pritisnite
<Prikaži mi>, da kličočemu
omogočite, da vas vidi preko
kamere.
2. Za končanje klica pritisnite
[ ].
Uporaba
zvočnika
Pogovor z
več osebami
naenkrat
Da vključite zvočnik, med
govornim klicem pritisnite [OK] in
nato <Da>.
S ponovnim pritiskom tipke [OK]
preklopite nazaj na slušalko.
1. Med klicem lahko pokličete
drugega udeleženca.
Telefon prvi klic zadrži.
2. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Združi.
3. Za dodajanje več
udeležencev ponovite 1 in 2
korak.
5. Za končanje konferenčnega
klica pritisnite [ ].
Uporaba kamere
Fotografiranje
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite in držite [ ], da
vklopite fotoaparat.
2. Objektiv usmerite proti
predmetu in izvedite želene
nastavitve.
15
To ni samo telefon
Ogled
fotografij
3. Fotografijo posnamete s
pritiskom [OK] ali [ ].
Fotografija se samodejno
shrani.
4. Pritisnite [OK] ali [
snemanje ustavite.
Videoposnetek se
samodejno shrani.
4. Pritisnite < >, da
posnamete drugo fotografijo.
5. Če želite posneti drug video
posnetek, pritisnite <Nazaj>.
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Moje datoteke → Slike →
Moje fotografije.
Ogled videoposnetka
2. Izberite želeno fotografijo.
Snemanje
videoposnetkov
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite in držite [ ], da
vklopite fotoaparat.
2. Pritisnite [1], da preklopite v
način za snemanje.
3. Pritisnite [OK] ali [
začnete snemati.
16
], da
], da
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Moje datoteke → Video
posnetki → Moji video
posnetki.
2. Izberite želeni videoposnetek.
Predvajanje glasbe
Kopiranje
glasbenih
datotek v
telefon
Uporabite naslednje načine:
• Prenesite jih iz brezžičnega
spleta.
• Prenesite jih iz računalnika z
izbirnim programom
Samsung PC Studio. Glejte
Uporabniški priročnik za
Samsung PC Studio.
•
•
Ustvarjanje
seznama
predvajanj
Prejmite jih preko povezave
Bluetooth.
Prekopirajte jih na
pomnilniško kartico in jo
vstavite v telefon.
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Medijski predvajalnik.
2. Pomaknite se do oznake
Glasba.
3. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Ustvari seznam
predvajanj.
4. Vnesite ime za seznam
predvajanj in pritisnite
<Shrani>.
5. Izberite seznam predvajanj ki
ste ga ravnokar ustvarili.
6. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Dodaj → Seznam
predvajanj ali Datoteke.
7. Pomaknite se do želenega
seznama predvajanj ali
pritisnite [OK], da izberete
želene datoteke.
8. Pritisnite <Izberi> ali
<Dodaj>.
Predvajanje
glasbenih
datotek
1. Izberite datoteko, ki jo želite
predvajati.
2. Med predvajanjem uporabite
naslednje tipke:
• OK: prekinete
predvajanje ali
nadaljujete z njim.
• Levo: vrnete se na
prejšnjo datoteko.
• Desno: preskočite na
naslednjo datoteko.
•
/ : prilagodite
glasnost.
3. Če želite končati
predvajanje, pritisnite [dol].
17
To ni samo telefon
Brskanje po spletu
Zagon
spletnega
brskalnika
2. Izberite Dodaj v Imenik →
mesto pomnilnika → Novo.
V stanju pripravljenosti pritisnite
< >. Odpre se domača stran
vašega ponudnika storitev.
3. Za Telefon izberite vrsto
številke.
4. Navedite podatke o stiku.
Krmarjenje
po spletu
•
•
•
•
Če želite brskati po
elementih v brskalniku,
pritisnite [gor] ali [dol].
Če želite izbrati element,
pritisnite [OK].
Če se želite vrniti na prejšnjo
stran, pritisnite <Nazaj>.
Za dostop do možnosti
brskalnika pritisnite
<Možnosti>.
Uporaba imenika
Dodajanje
stika
18
1. V stanju pripravljenosti
vnesite telefonsko številko in
pritisnite <Možnosti>.
5. Pritisnite [OK], da shranite
stik.
Iskanje stikov
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Imenik.
2. Vtipkajte nekaj prvih črk
želenega imena.
3. Izberite stik.
4. Pomaknite se do številke in
za klic pritisnite [ ] ali
pritisnite [OK] in izberite
Uredi, da uredite podatke o
stiku.
Pošiljanje sporočil
Pošiljanje
sporočila
SMS
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite < > in izberite
Ustvari sporočilo →
Sporočilo.
2. Vpišite besedilo sporočila.
3. Pomaknite se v polje za
prejemnika.
4. Vpišite številke prejemnikov.
5. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Pošlji, da pošljete
sporočilo.
1. V stanju pripravljenosti
Pošiljanje
pritisnite < > in izberite
večpredUstvari sporočilo →
stavnostnih
Sporočilo.
sporočil (MMS)
2. Vpišite svoje sporočilo.
5. Vnesite zadevo sporočila in
pritisnite [dol], da se
pomaknete v polje za vnos
besedila.
6. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Dodaj predmete,
Ustvari predmet ali Dodaj
prilogo.
7. Dodajte medijsko datoteko,
osebo, predmet s koledarja
ali zaznamek.
8. Pritiskajte [gor], dokler se ne
označi polje za prejemnika.
9. Vpišite številke naslovnikov
ali e-poštne naslove.
10. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Pošlji, da pošljete
sporočilo.
3. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Dodaj predmet.
4. Pritisnite <OK>.
19
To ni samo telefon
Pošiljanje
e-poštnih
sporočil
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite < > in izberite
Ustvari sporočilo →
E-pošta.
Pregled sporočil
Pregled
sporočil SMS
2. Vnesite besedilo e-pošte.
3. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Dodaj predmet.
4. Vpišite zadevo e-pošte.
5. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Dodaj prilogo ali
Ustvari predmet.
6. Dodajte medijsko datoteko,
osebo, predmet s koledarja
ali zaznamek.
7. Pritiskajte [gor], dokler se ne
označi polje za prejemnika.
8. Vnesite e-poštne naslove.
9. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Pošlji, da pošljete
e-pošto.
20
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite < > in izberite
Prejeta sporočila.
2. Izberite sporočilo SMS.
1. V stanju pripravljenosti
Pregled
pritisnite < > in izberite
večpredPrejeta sporočila.
stavnostnih
sporočil (MMS) 2. Izberite večpredstavnostno
sporočilo.
Ogled
e-poštnih
sporočil
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite < > in izberite
Prejeta E-pošta.
2. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Prenesi.
3. Izberite e-poštno sporočilo
ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite
<Možnosti> in izberite
Prevzemi, da si ogledate
telo e-pošte.
Uporaba Bluetooth-a
3. Vnesite Bluetooth PIN kodo
telefona ali druge naprave,
če jo ima, in pritisnite <OK>.
Ko lastnik druge naprave
vpiše isto kodo, je
seznanjanje zaključeno.
Vaš telefon je opremljen s tehnologijo Bluetooth, ki
vam omogoča, da telefon brezžično povežete z
drugimi napravami Bluetooth in z njimi izmenjate
podatke, prostoročno telefonirate ali iz daljave
upravljate s telefonom.
Vklop
Bluetooth-a
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Omrežne
nastavitve → Bluetooth →
Vključi → Vključen.
2. Izberite Vidnost mojega
telefona → Vključen, če
želite drugim napravam
omogočiti, da najdejo vaš
telefon.
Iskanje in
seznanitev z
Bluetooth
napravami
1. V stanju pripravljenosti
pritisnite [OK] in izberite
Nastavitve → Omrežne
nastavitve → Bluetooth →
Moje naprave → Iskanje
novih naprav.
Pošiljanje
podatkov
1. Odprite aplikacijo Imenik,
Moje datoteke, Koledar,
Beležka ali Naloge.
2. Izberite predmet.
3. Pritisnite <Možnosti> in
izberite Pošlji kontaktne
podrobnosti preko/Pošlji
preko/Pošlji → Bluetooth/
Preko Bluetooth.
4. Poiščite napravo in jo
izberite.
5. Po potrebi vnesite Bluetooth
PIN kodo in pritisnite <OK>.
2. Izberite napravo.
21
To ni samo telefon
Prejemanje
podatkov
1. Ko naprava poskuša
dostopati do vašega
telefona, dovolite povezavo
tako, da pritisnete <Da>.
2. Po potrebi pritisnite <Da> in
tako potrdite, da ste
pripravljeni sprejeti podatke.
Preklapljanje aplikacij
Preklopite lahko na druge aplikacije v meniju, ne
da bi zaprli zaslon menija, ki ga uporabljate.
Preklopite
na aplikacijo
1. Med uporabo menija
pritisnite [ ].
2. Izberite aplikacijo.
Aplikacije, ki
so na voljo
•
•
•
22
Klic: odpre se zaslon za
klicanje.
Sporočila: dostop do menija
Sporočila.
Internet: zagon spletnega
brskalnika.
Zaprite vse
odprte
aplikacije
1. Pritisnite [
].
2. Pomaknite se do Končam
vse?
3. Pritisnite <Da>.
Zamenjajte sprednji pokrovček
Telefonu so priloženi dodatni sprednji pokrovčki in
pokrovčki za baterijo v različnih barvah. Izberete
lahko par pokrovčkov po svojem okusu.
Menijske funkcije
Navedene vse možnosti menija
V tem poglavju so na kratko razložene funkcije
menija telefona.
Internet
Meni
Opis
Pojdi na domačo
stran
Tu lahko povežete telefon z
omrežjem in naložite
domačo stran ponudnika
storitev brezžičnega spleta.
Vnesite URL
Vnesite naslov URL in
dostopajte do spletne strani,
povezane z njim.
Zaznamki
Če shranite naslove URL,
lahko hitro dostopate do
spletnih strani.
Shranjene strani
Dostopajte do seznama
strani, ki ste jih shranili ob
vzpostavljeni spletni
povezavi.
Zgodovina
Dostopajte do seznama
strani, ki ste jih obiskali pred
kratkim.
Dnevnik klicev
Tu lahko preverite zadnje klicane, prejete ali
neodgovorjene klice.
Imenik
Poiščite podatke o stikih, shranjene v Imeniku.
Medijski predvajalnik
Poslušajte glasbo ali predvajajte videoposnetek.
23
23
Menijske funkcije
Meni
Opis
Meni
Opis
Zahtevnejše
Počistite začasni pomnilnik.
Zbrišite piškotke ali
nastavite, ali naj se shranijo.
Spremenite nastavitve za
spletni brskalnik in
dostopajte do informacij o
različici brskalnika in
avtorskih pravicah.
Prejeta E-pošta
Dostopajte do e-pošte, ki ste
jo prejeli.
Osnutki
Dostopajte do sporočil, ki ste
jih shranili, da jih pošljete
pozneje.
Izhodna pošta
Dostopajte do sporočil, ki jih
telefon skuša poslati ali pa
mu jih ni uspelo poslati.
Poslana sporočila
Dostopajte do sporočil, ki ste
jih poslali.
Moje mape
Dostopajte do sporočil, ki ste
jih prestavili v to mapo.
Predloge
Ustvarite in uporabite
predloge sporočil ali besedil,
ki jih pogosto uporabljate.
Izbriši vse
Hkrati lahko zbrišete vsa
sporočila v določeni mapi s
sporočili.
Nastavitve
brskalnika
Izberite profil povezave, ki
naj se uporablja za dostop
do brezžičnega spleta.
Sporočila
Meni
Opis
Ustvari sporočilo
Ustvarite in pošljite
besedilna,
večpredstavnostna in epoštna sporočila.
Prejeta sporočila
24
Dostopajte do sporočil, ki ste
jih prejeli.
Meni
Opis
Meni
Opis
Nastavitve
sporočil
Nastavite različne možnosti
za uporabo storitev
pošiljanja in prejemanja
sporočil.
Album medijev
Stanje pomnilnika
Za vsako mapo s sporočili
lahko preverite količino
uporabljenega pomnilnika.
Dostopajte do storitve Album
medijev, s katero lahko
organizirate svoj spletni
album. Ta meni je na voljo le,
če ga podpira vaš ponudnik
storitev.
Stanje pomnilnika
Preverite lahko podatke o
pomnilniku za medijske
elemente.
Moje datoteke
Meni
Opis
Koledar
Slike, Video
posnetki, Zvoki,
Druge datoteke
Dostopajte do medijskih in
drugih datotek, ki so
shranjene v pomnilniku
telefona.
Spremljate lahko svoj urnik.
Igre in drugo
Dostopajte do naloženih
Java iger ali prenašajte Java
aplikacije.
Za slikanje in snemanje videoposnetkov lahko
uporabite kamero, ki je nameščena v vašem
telefonu.
Kamera
25
25
Menijske funkcije
Google
Meni
Opis
Iskanje
Povežite se z omrežjem in
zaženite iskalnik Google.
Pošta
Uporabljajte Googlovo
storitev za e-pošto.
Meni
Opis
Čas v svetu
Tu lahko nastavite lokalni
časovni pas in ugotovite,
koliko je ura na drugem
koncu sveta.
Kalkulator
Opravljanje matematičnih
funkcij.
Pretvornik
Pretvarjajte, na primer
dolžino in temperaturo.
Odštevalnik
V telefonu nastavite čas za
odštevanje.
Štoparica
Merite pretečeni čas.
SIM aplikacije
Uporabljate lahko številne
dodatne storitve, ki jih
omogoča vaš ponudnik
storitev.
Ta meni je na voljo le, če ga
vaša SIM kartica podpira.
Aplikacije
26
Meni
Opis
Beležka
Snemanje beležk o
pomembnih stvareh in
njihovo urejanje.
Naloge
Ustvarite seznam opravil, ki
jih želite končati.
Snemalnik glasu
Tu lahko snemate glasovne
beležke in druge zvoke.
Alarmi
Nastavitev alarmov. Alarm za bujenje zazvoni, tudi
če je vključen tihi način.
Nastavitve
Meni
Opis
Profili telefona
Spremenite nastavitve zvoka
telefona za različne dogodke
ali situacije.
Čas in datum
Spremenite čas in datum, ki
je prikazan v telefonu.
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon → Ozadje
Spremenite sliko ozadja, ki
je prikazana v stanju
pripravljenosti.
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon →
Pozdravno
sporočilo
Vnesite pozdrav, ki se na
kratko prikaže na glavnem
zaslonu, ob vklopu telefona.
Meni
Opis
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon → Slog
glavnega menija
Izberete lahko slog zaslona
glavnega menija.
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon → Pojavni
meni seznama
Prikaže se pojavni seznam,
ki prikazuje možnosti menija.
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon →
Nastavitve
izbiranja
Prilagoditev nastavitev
zaslona med klicanjem.
Nastavitve
zaslona → Glavni
zaslon → Prikaz
ure
Nastavite dve uri, eno za
lokalni časovni pas in drugo
za časovni pas po vaši izbiri,
ki bosta prikazani v stanju
pripravljenosti.
Nastavitve
zaslona → Zaslon
na pokrovčku →
Pozdravno
sporočilo
Vnesite pozdrav, ki se na
kratko prikaže na zunanjem
zaslonu, ob vklopu telefona.
27
27
Menijske funkcije
28
Meni
Opis
Meni
Opis
Nastavitve
zaslona → Zaslon
na pokrovčku →
Barva pisave
Izberite barvo zunanjega
zaslona.
Nastavitve
telefona →
Bližnjice
Uporabite navigacijske tipke
kot hitre tipke za neposreden
dostop do določenih menijev
iz stanja pripravljenosti.
Nastavitve
zaslona →
Nastavitve
osvetlitve →
Svetlost
Prilagoditev svetlosti
zaslona, za različne
svetlobne razmere.
Nastavitve
telefona →
Lastna številka
Preverite svoje telefonske
številke ali pa dodelite ime
posameznim številkam.
Nastavitve
zaslona →
Nastavitve
osvetlitve →
Čas osvetlitve
Izberite čas osvetlitve ali
vklopa zaslona, ko telefona
ne uporabljate.
Nastavitve
telefona →
Funkcija tipke za
glasnost
Nastavite lahko, kaj naj
telefon stori, ko ob
dohodnem klicu pritisnete in
držite [ / ].
Klicne nastavitve
Nastavite možnosti za klicne
funkcije.
Nastavitve
zaslona →
Nastavitve
osvetlitve →
Osvetlitev
tipkovnice
Nastavite nadzor osvetlitve
tipkovnice telefona.
Varnost →
Zaklepanje
telefona
Vključite geslo za zaščito
telefona pred
nepooblaščeno uporabo.
Varnost →
Zaklepanje
kartice SIM
Nastavitve
telefona → Jezik
Izberite jezik besedila na
zaslonu.
Nastavite telefon tako, da
deluje le s trenutno kartico
SIM, in sicer tako, da
telefonu dodelite kodo
zaklepanja kartice SIM.
Meni
Opis
Meni
Opis
Varnost →
Zaklepanje s
kodo PIN
Vključite kodo PIN za zaščito
kartice SIM pred
nepooblaščeno uporabo.
Varnost →
Mobilni sledilnik
Varnost →
Zaklepanje
zasebnosti
Zaklenite dostop do sporočil,
datotek, dnevnikov klicev,
stikov, koledarja, beležke ali
opravil.
Nastavite telefon za
pošiljanje prednastavljenega
sledilnega sporočila
družinskim članom ali
prijateljem, ko nekdo
poskuša v vašem telefonu
uporabiti drugo kartico SIM.
Nastavitve
aplikacij
Prilagodite nastavitve za
uporabo aplikacij, ki so na
voljo na telefonu.
Omrežne
nastavitve →
Bluetooth
Telefon lahko brezžično
povežete z drugimi
napravami Bluetooth.
Omrežne
nastavitve →
Izbiranje omrežja
Izberite omrežje, ki naj bo
uporabljeno med
gostovanjem zunaj
domačega omrežja, ali
nastavitev samodejne izbire
omrežja.
Omrežne
nastavitve →
Omrežni način
Izberite omrežje, ki ga
uporabljate.
Varnost →
Nastavite telefon tako, da
Način predpisanih omeji možnost klicanja na
številk
določen niz telefonskih
številk. Možnost je na voljo
le, če jo podpira vaša kartica
SIM.
Varnost →
Spremeni geslo
telefona
Spremenite geslo telefona.
Varnost →
Spremeni
kodo PIN
Spremenite kodo PIN.
Varnost →
Spremeni
kodo PIN2
Spremenite kodo PIN2.
29
29
Meni
Opis
Omrežne
nastavitve →
Prednostna
omrežja
Dodajte novo omrežje na
seznam prednostnih omrežij.
Možnost je na volje le, če jo
podpira vaša SIM kartica.
Omrežne
nastavitve →
Povezave
Ustvarite in prilagodite
profile, ki vsebujejo
nastavitve za povezovanje
telefona z omrežjem.
Nastavitve
pomnilnika
Upravljajte pomnilnik
telefona in pomnilniško
kartico.
Nastavitve
operaterja
Nastavite ponudnika storitev
glede na kartico SIM, ki jo
uporabljate.
Glavna
ponastavitev
Ponastavite spremenjene
nastavitve telefona.
Varnostni in zdravstveni
napotki
Informacije o certifikatu SAR
Ta telefon izpolnjuje zahteve Evropske unije (EU), ki
določajo izpostavljenost radijskim valovom.
Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik.
Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejne
vrednosti pri izpostavljenosti radiofrekvenčnim (RF)
signalom, ki jo je priporočil Svet Evropske unije. Te mejne
vrednosti so sestavni del obsežnih smernic in predstavljajo
dovoljene količine radiofrekvenčnih signalov za
prebivalstvo. Smernice so izoblikovale neodvisne
znanstvene organizacije, in sicer na podlagi temeljitega
periodičnega presojanja znanstvenih ved. Te mejne
vrednosti vključujejo obsežno varnostno rezervo, ki
zagotavlja varnost vsem osebam, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
Standard izpostavljenosti pri mobilnih telefonih uporablja
mersko enoto SAR (Specific Absorption Rate). Po
priporočilu Sveta Evropske unije je mejna vrednost SAR
2,0 W/kg.1
1. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone za javno uporabo je
2,0 vatov/kilogram (W/kg), v povprečju na deset gramov
telesnega tkiva. Mejna vrednost vsebuje obsežno varnostno
rezervo za dodatno zaščito uporabnikov in za utemeljitev
kakršnihkoli odstopanj pri merjenjih. Vrednosti SAR se lahko
razlikujejo med seboj, odvisno od nacionalnih zahtev za
poročanje in pasu omrežja.
30
Najvišja vrednost SAR za ta model telefona ja bila
0,349 W/kg.
Testi SAR so opravljeni za normalne položaje uporabe
telefona, pri oddajanju z najvišjo stopnjo moči v vseh
testiranih frekvenčnih pasovih. Čeprav se vrednost SAR
določi na najvišji stopnji moči delovanja, je dejanska
vrednost SAR med delovanjem telefona lahko občutno
manjša od najvišje. To pa zato, ker je telefon zasnovan, da
lahko deluje v večih stopnjah moči, kar pomeni, da porabi
samo energijo, ki jo potrebuje za dostop do omrežja. Na
splošno velja – bližje ste bazni postaji, manjša je poraba
energije telefona.
Preden je nov model telefona primeren za javno prodajo,
mora biti skladen z evropsko smernico R&TTE. Ena od
bistvenih zahtev te direktive je zagotovitev zdravja in
varnosti za uporabnika in vse ostale osebe.
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij
•
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali baterije.
•
Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je
narejena.
Če uporabljate telefon blizu omrežne bazne postaje,
telefon porabi manj energije. Na pogovorni čas in čas
pripravljenosti močno vpliva jakost signala brezžičnega
omrežja in parametri, ki jih je nastavil operater omrežja.
Čas polnjenja baterije je odvisen od njene
izpraznjenosti, tipa baterije in polnilca, ki ga
uporabljate. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti
več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko
opazite, da so časi delovanja občutno krajši kot
normalno, je čas za nakup nove baterije.
•
•
•
•
•
•
•
•
Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se
postopoma prazni sama od sebe.
Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki so odobreni s
strani proizvajalca Samsung. Kadar polnilca ne
uporabljate, ga izklopite iz napajalnega vira. Baterije ne
pustite priklopljene na polnilec dlje kot teden dni, saj
prekomerno polnjenje baterije lahko skrajša njeno
življenjsko dobo.
Ekstremne temperature vplivajo na polnilno kapaciteto
vaše baterije: pustite, naj se najprej ohladi ali segreje.
Če pustite baterijo na vročem ali hladnem mestu se
zmanjša njena kapaciteta in skrajša njena življenjska
doba. Baterijo skušajte hraniti pri sobni temperaturi. Če
je v telefonu vroča ali hladna baterija, ta morda nekaj
časa ne bo deloval, čeprav je baterija polna. Delovanje
Li-ion baterij je posebno omejeno pri temperaturah pod
0° C (32° F).
Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Kratek stik
lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom
(kovancem, sponko ali peresom) sklenete + in – pol
baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije). Na
primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali
torbici, kjer lahko baterija pride v stik s kovinskimi
predmeti. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali
predmet, ki ga je sprožil.
Odlaganje izrabljenih baterij naj poteka v skladu z
veljavnimi predpisi. Vedno reciklirajte. Ne mečite
izrabljenih baterij v ogenj.
31
31
Varnostni in zdravstveni napotki
Varnost v prometu
Elektronske naprave
Ta brezžični telefon vam omogoča, da se lahko
pogovarjate praktično vedno in povsod. Vendar mora vsak
uporabnik poleg prednosti brezžične telefonije upoštevati
tudi odgovornost, ki jo spremlja na vsakem koraku.
Kadar ste v avtu, naj bo vožnja vaša prednostna naloga.
Kadar med vožnjo uporabljate brezžični telefon,
upoštevajte lokalne predpise v deželi ali regiji, v kateri se
nahajate.
Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred
radiofrekvenčnimi (RF) signali. Kljub temu pa določena
elektronska oprema morda ni zaščitena pred RF signali iz
vašega brezžičnega telefona. O možnostih se posvetujte s
proizvajalcem.
Okolje delovanja
Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih
območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova
uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco
ali nevarnost.
Kadar povezujete telefon ali katerokoli dodatno opremo z
drugimi napravami, preberite njihov priročnik za
podrobnejše varnostne napotke. Ne priklapljajte
nezdružljivih izdelkov.
Tako kot pri ostali radiooddajni opremi uporabnikom
svetujemo, da je za zadovoljivo delovanje opreme in zaradi
varnosti osebja priporočljivo, da se opremo uporablja samo
v normalnem položaju za uporabo (ob ušesu in z anteno
usmerjeno preko ramen).
32
Srčni spodbujevalniki
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo
brezžičnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v
njegovem delovanju. Omenjena priporočila so rezultat
neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave
o brezžični tehnologiji. Če imate kakršenkoli razlog za sum,
da prihaja do interference, takoj izklopite telefon.
Slušni pripomočki
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje
nekaterih slušnih pripomočkov. V takih primerih se o
možnostih posvetujte s proizvajalcem slušnih pripomočkov.
Druge medicinske naprave
Če uporabljate katerekoli druge osebne medicinske
naprave, se posvetujte s proizvajalcem vaše naprave in
ugotovite, ali je ta ustrezno zaščitena pred zunanjimi
radiofrekvenčnimi vplivi.
Vaš osebni zdravnik vam lahko pomaga pri iskanju teh
informacij.
Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je
objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana.
Vozila
Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih
sistemov v vašem motornem vozilu, če ti niso ustrezno
zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni. O tem se
pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo.
Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o
kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše
vozilo.
Objekti, kjer je uporaba prepovedana
Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je
označeno, da je uporaba telefona prepovedana.
Potencialno eksplozivno okolje
Izklopite telefon, kadar se nahajate na območjih, kjer lahko
pride do eksplozije, in upoštevajte vsa navodila in
opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo
eksplozijo ali zanetijo požar ter s tem povzročijo hude
telesne poškodbe ali celo smrt.
Uporabnikom priporočamo, naj telefon izklopijo pri
natakanju goriva (na bencinski črpalki). Uporabniki morajo
upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v
skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke),
kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka
razstreljevanje.
Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto jasno
označeni, vendar temu ni vedno tako.
Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za
shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila na tekoči plin
(npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov
kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski
delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi
ugasniti motor vozila.
Klici v sili
Ta telefon, isto kot drugi brezžični telefoni, deluje s
pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in
stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi
sam uporabnik, zato vzpostavitev telefonske zveze ni
zajamčena v vseh okoliščinah. Nikoli se ne zanašajte samo
na brezžični telefon, kadar gre za bistvene komunikacije,
npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč.
Pomnite, da mora biti za klicanje ali sprejem klica telefon
vključen in v območju zadostnega signala omrežja. Klici v
sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije
ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali
pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri svojem
ponudniku storitev.
Za izvedbo klica v sili:
1. Vklopite telefon.
2. Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na
območju, kjer se nahajate. Številke za klic v sili se od
območja do območja razlikujejo.
3. Pritisnite [ ].
Določene funkcije, npr. zapora klicev, boste morda morali
izklopiti, preden lahko kličete v sili. Preberite ta navodila in
vprašajte za nasvet vašega operaterja omrežja.
33
33
Varnostni in zdravstveni napotki
Ostali pomembni varnostni napotki
Nega in vzdrževanje
•
Vaš telefon je izdelek vrhunske oblike in tehnologije, zato je
potrebno z njim ravnati previdno. Nasveti, našteti v
nadaljevanju, vam bodo pomagali, da izpolnite vse obveze
iz garancije in vam bodo omogočili, da uživate v uporabi
tega izdelka več let.
• Telefon, njegovi deli ali dodatna oprema naj ne bodo v
dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljenčkov. Pomotoma
lahko poškodujejo te stvari ali pa se zadušijo z
majhnimi deli.
• Telefon hranite na suhem. Padavine, vlaga in tekočine
vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo
elektronskih vezij.
• Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. V tem primeru
vas lahko strese elektrika ali pa se telefon poškoduje.
• Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali
umazanem okolju, saj se pri tem lahko poškodujejo
njegovi gibljivi deli.
• Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature
lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav,
poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste
plastik.
• Ne hranite telefona na hladnem. Ko se telefon nato
segreje na običajno temperaturo, se lahko v njegovi
notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje
elektronska vezja.
• Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo
ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
•
•
•
•
•
34
Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga
vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje
sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za
napravo.
Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska
oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno
deluje.
Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali
eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom,
njegovimi deli ali dodatno opremo.
Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino,
le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne
odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih
brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina
nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave
nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina,
lahko nastanejo hude telesne poškodbe.
Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon. Uporaba
brezžičnega telefona v letalu je nevarna in nezakonita,
ker lahko telefon zmoti delovanje letala.
Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali
trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev,
proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali
oboje.
•
•
•
•
•
•
•
Pri čiščenju ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih
pralnih sredstev. Obrišite ga z mehko krpo.
Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele
naprave in prepreči pravilno delovanje.
Ne postavljajte telefona v ali na grelne naprave, kot so
npr. mikrovalovna pečica, štedilnik ali radiator. Telefon
lahko eksplodira, če se preveč segreje.
Če se telefon ali baterija zmoči, oznaka, ki označuje
poškodbo z vodo, znotraj telefona spremeni barvo. V
tem primeru, garancija proizvajalca ne krije več
popravila telefona, tudi če garancija za vaš telefon še ni
potekla.
Če ima vaš telefon bliskavico ali lučko, je ne
uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali. To lahko
poškoduje njihove oči.
Uporabite samo priloženo anteno oziroma njeno
zamenjavo, ki je odobrena s strani proizvajalca.
Neoriginalne antene ali prilagojena dodatna oprema
lahko poškodujejo telefon in pripeljejo do kršitve
predpisov o radijskih napravah.
Če telefon, baterija, polnilec ali katerakoli dodatna
oprema ne delujejo pravilno, jih odnesite v najbližji
strokovno usposobljen servis. Osebje servisa vam bo
pomagalo in poskrbelo za popravilo, če bo to potrebno.
35
35
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Samsung Electronics
Mi,
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM mobilni telefon : SGH-Z240
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.
Varnost
EMC
SAR
RADIO
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 v3.2.1 (06-2006)
EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani
izdelek v skladju s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV]
Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Samsung Electronics QA Lab.
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.01.19
(mesto in datum izdaje)
Yong-Sang Park/S. Direktor
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v
garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.
* Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku za vaš telefon ne veljajo v celoti. To je odvisno od nameščene
programske opreme, vašega operaterja omrežja in države.
* Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna oprema na ilustracijah v tem priročniku prikazana drugače.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-14830A
Slovenian. 05/2007. Rev. 1.0
Download PDF

advertising