Samsung | SM-R325 | Samsung Gear VR with Controller 2 (SM-R325) Navodila

NAVODILA ZA
UPORABO
SM-R325
Printed in Korea
GH68-48465Y Rev.1.1
Slovenian. 11/2017
O napravi Gear VR
Naprava Samsung Gear VR omogoča uživanje v 2D, 3D in 360-stopinjski
vsebini tako, da jo povežete z mobilno napravo.
Na njej si lahko ogledate lahko tudi spletne strani in vaše osebne
360-stopinjske slike ali videoposnetke. Z mobilno napravo lahko
povežete tudi druge naprave, kot so upravljalniki (priloženi), krmilniki za
igre ali slušalke (naprodaj ločeno), za še bolj poglobljeno izkušnjo.
2
Vsebina
Preberi najprej
Uvod
7 Vsebina paketa
8 Postavitev naprave
17 Povezava mobilne naprave in
nošenje naprave Gear VR
33 Priprava upravljalnika za
uporabo
38 Namestitev aplikacije Gear
VR (Oculus) in povezava
upravljalnika
Osnove
48 Uporaba sledilne tablice naprave
Gear VR
50 Uporaba upravljalnika
53 Premik kazalca ali zaslona
54 Izbira elementov
54 Uporaba univerzalnega menija
57 Prenos aplikacij in vsebin
58 Ogled obvestil na mobilni
napravi
3
Vsebina
Ogled vsebine
60 Ogled vsebine na domačem
zaslonu Oculus
64 Ogled vsebine na mobilni
napravi
67 Ogled spletne vsebine
Zdravstvena in varnostna
opozorila
Varnostne informacije
Dodatek
90 Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
• Pred uporabo Samsung Gear VR (prav tako imenovan Gear VR)
preberite ta navodila, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Da preprečite poškodbe ali poškodovanje naprav, pred uporabo
naprave Gear VR preberite zdravstvena in varnostna opozorila in
informacije.
• Gear VR uporabljajte samo za predviden namen. Uporaba Gear VR
za druge namene lahko povzroči telesno poškodbo.
• Gear VR ne morete uporabljati samostojno. Za uporabo naprave
Gear VR jo morate povezati z mobilno napravo. Obiščite
www.samsung.com in si oglejte seznam združljivih mobilnih
naprav.
• Za uporabo mobilne naprave z napravo Gear VR nadgradite
programsko opremo mobilne naprave na najnovejšo različico.
• Nekateri jeziki ali vsebina v nekaterih regijah in omrežjih morda ni
na voljo.
• Za ogled odprtokodne licence za Gear VR glejte
opensource.samsung.com.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo
uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo
opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Naprava Gear VR, zgornji trak, glavni trak, držalo naprave mikro USB
(za zamenjavo), upravljalnik, zapestni trak, držalo za upravljalnik,
dve bateriji AAA in navodila za uporabo
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki,
so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda
ne bodo združljivi z drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.
Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali
napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti
odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih
dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Gear VR
Kolešček za
prilagoditev
izostritve
Tipka Nazaj
Tipka Domov
Sprednji pokrov
Sledilna tablica
Sledilna tablica in tipke
Sledilna
tablica
8
Funkcija
• Pritisnite za izbiro elementa. Na
naslednji ali prejšnji element se
lahko premaknete tako, da podrsate
naprej ali nazaj. Za več informacij
glejte razdelek Uporaba sledilne
tablice naprave Gear VR. (str. 48)
Uvod
Sledilna tablica in tipke
Funkcija
Domov
• Pritisnite za vrnitev na domači
zaslon Oculus.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji
zaslon.
• Pritisnite in zadržite, da s tem
odprete univerzalni meni. Tukaj si
lahko ogledate stanje Gear VR in
konfigurirate nastavitve.
Kolešček za
prilagoditev
izostritve
• Prilagodite ostrino s prilagoditvijo
razdalje med objektivi mobilne
naprave in Gear VR.
9
Uvod
Zanka za
naglavni trak
Držalo naprave
(leva stran)
Večnamenski
priključek
(USB tipa C)
Zanka za zgornji
trak
Zanka za
naglavni trak
Držalo naprave
(desna stran)
Tipalo za bližino
Penasto
oblazinjenje
Objektiva
10
Uvod
• Gear VR ni potrebno polniti, saj ga poganja baterija mobilne
naprave.
• Mobilno napravo lahko polnite tako, da priključite napajalnik v
večnamenski priključek na napravi Gear VR. Uporabljajte samo
napajalnike, ki jih je odobril Samsung. Neodobreni napajalniki
lahko povzročijo, da baterija mobilne naprave eksplodira, ali
lahko poškodujejo naprave.
–– Če uporabljate napajalnik mikro USB, najprej priključite
konektor mikro USB, preden napajalnik priključite v
napravo Gear VR. Konektor mikro USB, ki ga lahko kupite
posebej, je namenjen samo za polnjenje baterije.
11
Uvod
–– Če uporabljate Gear VR, ko je napajalnik priklopljen v
večnamenski priključek na napravi Gear VR, bo naprava
delovala s pomočjo napajalnika in ne s pomočjo baterije
mobilne naprave. Ko uporabljate vsebino, ki porablja veliko
električne energije (več kot 1 A), in ste priklopili napajalnik,
Gear VR uporabi dva vira napajanja. V primeru večje
porabe električne moči, Gear VR napaja tako napajalnik kot
baterija mobilne naprave.
–– Če je na Gear VR priklopljen napajalnik, a naprave ne
uporabljate, bo ta polnil baterijo mobilne naprave.
–– Če napravo Gear VR med uporabo priključite na napajalnik
ali jo odklopite z njega, se lahko slika na zaslonu za kratek
čas izključi. V tem času se bo zaslon ponovno umeril in
Gear VR morda ne bo prepoznal gibe vaše glave.
–– Če ponovno priključite mobilno napravo z Gear VR, ko
nanj priključen napajalnik, Gear VR morda ne bo prepoznal
mobilne naprave. Preden priključite mobilno napravo
odklopite napajalnik.
12
Uvod
• Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta
ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga
morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s
tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v
bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno
dosegljiv.
Krmilnik
Upravljalnik lahko povežete z mobilno napravo, ki je povezana z
napravo Gear VR prek povezave Bluetooth. S tipkami in sledilno tablico
upravljalnika lahko upravljate različne funkcije naprave Gear VR.
Tipka Domov
Sledilna tablica
Sprožilec
Tipka Nazaj
Pokrov baterije
Tipka za glasnost
Indikatorska
lučka
Luknja za
namestitev
zapestnega traku
13
Uvod
Sledilna tablica in tipke
14
Funkcija
Sledilna
tablica
• Pritisnite za izbiro elementa. Na
naslednji ali prejšnji element se lahko
premaknete s podrsavanjem levo ali
desno. Za več informacij glejte razdelek
Uporaba upravljalnika. (str. 50)
Domov
Ko upravljalnik ni povezan z napravo
Gear VR:
• Pritisnite in držite, če želite preklopiti
v način seznanjanja prek povezave
Bluetooth.
Ko je upravljalnik povezan z napravo
Gear VR:
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon
Oculus.
• Pritisnite in zadržite, če želite
spremeniti smer kazalca upravljalnika,
kadar ni poravnan na sredini.
Uvod
Sledilna tablica in tipke
Funkcija
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
• Pritisnite in zadržite, da s tem
odprete univerzalni meni. Tukaj si
lahko ogledate stanje Gear VR in
konfigurirate nastavitve.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti
Gear VR.
Sprožilec
• Pritisnite za izbiro elementa ali tipko
uporabite kot sprožilec pri igranju
določenih iger. Njegova funkcija se
lahko razlikuje, odvisno od zagnanih
aplikacij.
15
Uvod
Indikatorska lučka
Barva
Utripa rdeče, zeleno in
modro
Trikrat zasveti z modro
Enkrat utripne modro
Stanje
• Upravljalnik je v načinu seznanjanja
prek povezave Bluetooth.
• Povezava Bluetooth je
vzpostavljena.
• Način mirovanja je izključen.
Pas in način
Pas in način
Bluetooth 2,4 GHz
Izhodna moč
13 dBm
Izjava o skladnosti
Samsung Electronics izjavlja, da je ta naprava skladna z osnovnimi
zahtevami in ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.
Pojdite na www.samsung.com/mobile_doc, če si želite ogledati izjavo
o skladnosti.
16
Uvod
Povezava mobilne naprave in nošenje naprave
Gear VR
Ne glejte neposredno v močno svetlobo med nošenjem Gear VR
brez vstavljene mobilne naprave. S tem lahko poškodujete vaš vid
ali povzročite slepoto.
• Ne nosite Gear VR hkrati, ko nosite očala. S tem lahko povzročite
poškodbe obraza. Če nosite korekcijske leče, priporočamo, da
nosite kontaktne leče med uporabo Gear VR.
• Če ste daljnovidni ali če obstaja velika razlika med vidom v
vašem levem in desnem očesu, si pred uporabo naprave Gear
VR nadenite korekcijske leče.
Da preprečite poškodbo Gear VR ali mobilne naprave.
• Ne puščajte Gear VR na neposredni sončni svetlobi.
Izpostavljenost neposredni sončni svetlobi lahko poškoduje
Gear VR ali mobilno napravo.
• Ne izpostavljajte objektiva zunanjim svetlobnim virom, vključno
s sončno svetlobo, laserji itd., ki lahko poškodujejo napravo.
• Ko naprave ne uporabljate, shranite komponente v škatlo
za shranjevanje, da s tem zmanjšanje možnost nenamerne
poškodbe ali izpostavljenost okolju.
17
Uvod
• Če se na Gear VR nahaja tovarniško nameščena zaščita za
objektiv, odstranite zaščito za objektiv pred uporabo Gear VR
za bolj jasno sliko.
• Objektiva morata biti čista in zaščitena pred praskami. Če se
objektiva umažeta ali rosita, ju očistite s čisto krpico za leče.
• Penasto oblazinjenje se lahko umaže, če med nošenjem Gear
VR vaš obraz postane poten. Ne poskušajte spirati penastega
oblazinjenja. Odstranite umazano penasto oblazinjenje z
naprave Gear VR in pritrdite novo.
• Sledilna tablica deluje samo, ko nosite napravo Gear VR.
• Tipalo za bližino znotraj Gear VR zazna položaj vašega obraza.
Med nošenjem naprave Gear VR se zaslon mobilne naprave
vklopi in aktivira se sledilna tablica naprave Gear VR. Ko ne
nosite naprave Gear VR, ne postavljajte predmetov v bližino
senzorja za bližino znotraj Gear VR. S tem lahko zaslon
mobilne naprave ostane vklopljen in izprazni njeno baterijo.
18
Uvod
Povezava trakov
Vstavite konca trakov skozi zanko na Gear VR in z ježki pripnite
posamezni konec.
19
Uvod
Odstranitev trakov
Odstranite zgornji trak tako, da povlečete njegovo zanko proti
penastemu oblazinjenju. Nato odstranite glavni trak z naprave Gear VR.
20
Uvod
Odstranite sprednji pokrov
Povlecite držalo naprave (desno) v desno ( 1 ) in nato odstranite
sprednji pokrov ( 2 ).
1
2
21
Uvod
Zamenjava držala naprave
Na napravo Gear VR je privzeto nameščeno držalo naprave USB tipa C.
Če ima vaša mobilna naprava večnamenski priključek USB tipa C, lahko
mobilno napravo povežete z napravo Gear VR. Če ima vaša mobilna
naprava večnamenski priključek mikro USB, zamenjajte držalo naprave
z držalom mikro USB, preden mobilno napravo povežete z napravo
Gear VR.
Stikalo za zaklep držala naprave
Zaklenjeno Odklenjeno
Držalo naprave
mikro USB
22
Držalo naprave
USB tipa C
Uvod
1
Potisnite stikalo za zaklepanje v položaj
in povlecite držalo
naprave z naprave Gear VR, da ga odstranite.
1
2
Stikalo za zaklep
23
Uvod
2
Izberite drugo držalo naprave. Ko je stikalo za zaklepanje v položaju
, potisnite držalo naprave v režo držala. Nato zaklenite držalo
tako, da stikalo za zaklepanje potisnete v položaj .
1
24
2
Uvod
Ne potiskajte držala naprave v režo za držalo, kadar je stikalo za
zaklepanje v položaju . S tem lahko poškodujete zapah stikala
za zaklep.
25
Uvod
Priključitev mobilne naprave
1
Povlecite držalo naprave (desno) do konca v desno ( 1 ). Nato
narahlo potisnite držalo naprave (leva stran) ( 2 ) in ga potisnite na
položaj A ali B ( 3 ), odvisno od velikosti zaslona mobilne naprave, ki
jo želite uporabiti.
Položaj A: za večje naprave.
Položaj B: za manjše naprave.
3
2
Držalo naprave (leva
stran)
Držalo naprave (desna stran)
2
26
Sprostite zapah držala naprave (leva stran).
1
Uvod
3
Ko je mobilna naprava vklopljena, jo priključite na konektor na
držalu naprave ( 1 ).
Mobilna naprava odda zvok, ko je pravilno povezana z napravo
Gear VR.
Vstavite mobilno napravo v sredino naprave Gear VR in narahlo
potisnite mobilno napravo, da se zaskoči na mesto ( 2 ). Držalo
naprave (desno) se vrne v prejšnji položaj in drži mobilno napravo
( 3 ).
1
2
3
27
Uvod
• Ne vstavljajte konektorja v mobilno napravo na silo. S tem
lahko poškodujete konektor.
• Ne zvijajte ali upogibajte konektorja Gear VR, ko priklapljate
ali odklapljate mobilno napravo. S tem lahko poškodujete
konektor.
• Zaklenite držalo naprave tako, da stikalo za zaklepanje
potisnete na položaj . Če tega ne storite, se lahko mobilna
naprava sname z naprave Gear VR in se poškoduje.
• Čvrsto potiskajte mobilno napravi v Gear VR, dokler se ne
zaskoči na mestu. Če ta ni varno zaklenjena, se lahko mobilna
naprava sname z Gear VR in poškoduje.
• Če mobilno napravo vstavite pod naklonom, lahko to povzroči
nelagodje.
28
Uvod
Če ne slišite zvoka, ko vstavite konektor naprave Gear VR v
mobilno napravo, je morda naprava Gear VR ni prepoznala.
Odklenite zaslon mobilne naprave pred uporabo naprave Gear
VR.
29
Uvod
Nošenje naprave Gear VR
Postavite napravo Gear VR na glavo in nastavite dolžino zgornjega in
naglavnega traku.
30
Uvod
Med uporabo Gear VR ne hodite ali vozite. Vedno bodite pozorni
na okolico med uporabo Gear VR, da s tem preprečite poškodbo
sebe ali drugih.
• Pravilno nosite Gear VR. Če je Gear VR nagnjen na eno stran,
lahko povzroči nelagodje.
• Če se zaslon premakne v levo ali desno, preverite, ali je držalo
naprave (leva stran) v pravilnem položaju. Po premiku držala
naprave (leva stran) na položaj A ali B, v skladu z velikostjo
zaslona mobilne naprave, ponovno priključite mobilno
napravo.
• Ko je zaslon nagnjen, prilagodite Gear VR in ostrino zaslona.
• Če želite med uporabo naprave Gear VR uporabljati slušalke ali
slušalke Bluetooth, jih povežite z mobilno napravo še preden
povežete mobilno napravo z napravo Gear VR. Slušalke in
slušalke Bluetooth se prodajajo ločeno.
• Za upravljanje naprave Gear VR z upravljalnikom povežite
upravljalnik z mobilno napravo, ki ste jo priključili na napravo
Gear VR. (str. 42)
31
Uvod
Ločevanje mobilne naprave
Ločite mobilno napravo z Gear VR, ko prenehate z uporabo.
Povlecite držalo naprave (desno) v desno ( 1 ) in snemite mobilno
napravo ( 2 ).
2
1
Ponovno namestite sprednji pokrov, ko prenehate z uporabo
Gear VR.
32
Uvod
Priprava upravljalnika za uporabo
Nameščanje zapestnega traku
Če na upravljalnik namestite zapestni trak, lahko upravljalnik varno
uporabljate, ne da bi vam padel na tla.
1
Med pritiskanjem tipke
na zadnji strani upravljalnika potisnite
pokrov baterije v smeri, kot je prikazano spodaj, da ga odprete.
Pokrova baterije ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. S
tem lahko poškodujete pokrov baterije.
33
Uvod
2
Vstavite zanko zapestnega traku v luknjo za namestitev zapestnega
traku in ga namestite na pritrditveno točko, da ga pritrdite.
2
1
Namestitev baterij
1
34
Vstavite baterije s pozitivnim in negativnim priključkom
poravnanim s simboloma + in – na upravljalniku.
Uvod
2
Namestite pokrov baterije na upravljalnik in ga potisnite nazaj,
dokler se ne zaskoči nazaj na mesto.
• Če med uporabo upravljalnika indikatorska lučka utripa rdeče,
zamenjajte bateriji.
• Ne polnite priloženih baterij (bateriji tipa AAA).
35
Uvod
Uporaba držala za upravljalnik
Na glavni trak naprave Gear VR lahko namestite držalo za upravljalnik,
da lahko upravljalnik shranite, kadar ga ne uporabljate.
1
36
Napeljite glavni trak naprave Gear VR skozi držalo za upravljalnik.
Uvod
2
Postavite upravljalnik v držalo za upravljalnik, da ga shranite.
Upravljalnik vstavite v držalo za upravljalnik pravilno. Če
upravljalnik ni varno vstavljen, se lahko nenamerno sname z
držala za upravljalnik in se poškoduje.
Če upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, preden ga
shranite, iz njega odstranite bateriji.
37
Uvod
Namestitev aplikacije Gear VR (Oculus) in
povezava upravljalnika
Za uporabo naprave Gear VR morate ročno namestiti aplikacijo Gear
VR (Oculus). Poleg tega povežite upravljalnik z mobilno napravo pred
upravljanjem naprave Gear VR. Ko mobilno napravo prvič povežete z
napravo Gear VR, se namestitev aplikacije Gear VR (Oculus) in povezava
upravljalnika zaženeta samodejno.
• Pred namestitvijo aplikacije zagotovite, da je mobilna naprava
povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
• Način namestitve ali zasloni se lahko razlikujejo, odvisno od
različice aplikacije.
1
2
Povežite mobilno naprav z Gear VR.
Ko vas govorni poziv pozove, da ločite mobilno napravo z Gear VR,
odstranite mobilno napravo.
Na mobilni napravi se bo prikazal zaslon za namestitev aplikacije
Gear VR (Oculus).
38
Uvod
3
4
Na zaslonu namestitve aplikacije Gear VR (Oculus) pritisnite ZAČNI.
5
6
Pritisnite NAMESTITEV, da namestite privzete aplikacije VR.
Preberite in sprejmite zdravstvena in varnostna opozorila ter
pogoje in določila licenčne pogodbe za končnega uporabnika
(EULA) in nato pritisnite NAPREJ.
Če želite ustvariti račun Oculus z uporabo vašega računa Facebook,
pritisnite Continue with Facebook. Če nadaljujete z uporabo
storitve Facebook, lahko sinhronizirate vaše prijatelje Facebook,
pretakate videoposnetke v živo prek storitve Facebook in več.
Da ustvarite račun Oculus, pritisnite Create Account. Če že imate
račun Oculus, pritisnite Sign In in se prijavite vanj. Vaš račun Oculus
bo uporabljen, ko boste uporabljali aplikacije in vsebino, ki jih
zagotavlja Oculus.
39
Uvod
7
Nastavite plačilno metodo za plačevanje, če prenesete plačljive
aplikacije VR ali igre iz Trgovine Oculus.
8
Sledite navodilom na zaslonu povežite upravljalnik in izberite roko,
s katero boste uporabljali upravljalnik.
• Če upravljalnik ni zaznan, pritisnite in zadržite tipko Domov na
upravljalniku, da znova preklopite na način seznanjanja prek
povezave Bluetooth.
• Ko naslednjič povežete upravljalnik, ga lahko povežete z
mobilno napravo na zaslonu nastavitev mobilne naprave ali v
aplikaciji Gear VR (Oculus). (str. 42, str. 43)
40
Uvod
9
Ponovno povežite mobilno napravo z napravo Gear VR in postavite
napravo Gear VR na glavo.
Ob prijavi v račun Oculus se bo zagnala vadnica. Po ogledu vadnice
se bo prikazal domači zaslon Oculus.
Upravljajte napravo Gear VR s tipkami in sledilno tablico
upravljalnika.
• Tipalo za bližino znotraj Gear VR zazna položaj vašega obraza.
Ko nosite Gear VR, se zaslon odklene in uporabljate lahko
sledilno tablico.
• Izkušnja s 3D ogledom je lahko odvisna od vaše ostrine vida.
• Odklenite mobilno napravo pred uporabo naprave Gear VR.
• Če je zaslon nagnjen ali poševen, med uporabo Gear VR,
le-tega snemite. Položite Gear VR na ravno površino, z
objektivom obrnjenim naprej in koleščkom za prilagoditev
izostritve. Počakajte 5–7 sekund pred ponovno uporabo.
41
Uvod
Povezava upravljalnika z aplikacijo Gear VR (Oculus)
1
Pritisnite in zadržite tipko Domov na upravljalniku, da preklopite na
način seznanjanja prek povezave Bluetooth.
Indikatorska lučka bo utripala rdeče, zeleno in modro.
2
V aplikaciji Gear VR (Oculus) pritisnite
upravljalnika, da povežete upravljalnik.
in izberite meni
Lučka indikatorja bo trikrat utripnila modro.
Način za povezavo upravljalnika je mogoče spremeniti, odvisno
od storitve Oculus.
3
Ponovno povežite mobilno napravo z napravo Gear VR in postavite
napravo Gear VR na glavo.
Upravljajte napravo Gear VR s tipkami in sledilno tablico
upravljalnika.
42
Uvod
Povezava upravljalnika prek povezave Bluetooth
Upravljalnik lahko povežete prek povezave Bluetooth samo
na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android 6.0 ali
novejšim. Če upravljalnika ne morete povezati prek povezave
Bluetooth, ga povežite z aplikacijo Gear VR (Oculus).
1
Pritisnite in zadržite tipko Domov na upravljalniku, da preklopite na
način seznanjanja prek povezave Bluetooth.
Indikatorska lučka bo utripala rdeče, zeleno in modro.
2
Po vklopu funkcije Bluetooth na mobilni napravi pritisnite Gear VR
Controller(0000) na seznamu razpoložljivih naprav za dokončanje
seznanjanja prek povezave Bluetooth.
43
Uvod
Lučka indikatorja bo trikrat utripnila modro.
Številka PIN za upravljalnik je štirimestna številka v oklepaju, ki
je prikazana na zaslonu nastavitev funkcije Bluetooth mobilne
naprave. Številka se razlikuje glede na upravljalnik.
3
Ponovno povežite mobilno napravo z napravo Gear VR in postavite
napravo Gear VR na glavo.
Upravljajte napravo Gear VR s tipkami in sledilno tablico
upravljalnika.
44
Uvod
Prekinitev in ponovna povezava upravljalnika
Če napravo Gear VR odstranite z vaše glave ali če se trenutna povezava
prekine, upravljalnik preklopi v način mirovanja. Pritisnite sprožilec,
sledilno tablico ali poljubno tipko na upravljalniku za izklop načina
mirovanja in ponovni preklop v način seznanjanja prek povezave
Bluetooth.
Upravljalnik se bo samodejno ponovno povezal s prejšnjo mobilno
napravo.
• Če upravljalnik in mobilna naprava nista v dosegu povezave
Bluetooth, bo povezava z upravljalnikom prekinjena.
• Če sta iz upravljalnika odstranjeni bateriji ali če se funkcija
Bluetooth v mobilni napravi izklopi, bo povezava z
upravljalnikom prekinjena.
• Če se povezava Bluetooth izgubi zaradi težave s priključeno
mobilno napravo, odprite meni Bluetooth na mobilni napravi
in ponovno seznanite napravi.
• Če upravljalnik ne deluje pravilno, potem upravljalnik in
napravo Gear VR prinesite v Samsungov servisni center.
45
Uvod
Obvestila za uporabo funkcije Bluetooth
Bluetooth je standard za brezžično tehnologijo, ki uporablja 2,4 GHz
frekvenco za povezavo različnih naprav preko kratkih razdalj. Lahko
se poveže in izmenja podatke z drugimi napravami, ki podpirajo
Bluetooth, kot so mobilne naprave, računalniki, tiskalniki in druge
digitalne domače naprave, brez uporabe kablov.
• Da se izognete težavam pri povezovanju upravljalnika z drugo
napravo, postavite napravi v bližino drug druge.
• Zagotovite, da sta upravljalnik in druga naprava Bluetooth znotraj
največjega dosega povezave Bluetooth. Razdalja je odvisna od
okolja v katerem uporabljate napravi.
• Zagotovite, da med upravljalnikom in povezano napravo ni ovir,
vključno z ljudmi, stenami, vogali stavb ali ograjami.
• Ne dotikajte se antene Bluetooth povezane naprave.
• Bluetooth uporablja enako frekvenco kot industrijski, znanstveni,
medicinski izdelki in izdelki z nizko porabo, zato se pri
vzpostavljanju povezave v bližini teh tipov izdelkov lahko pojavijo
motnje.
46
Uvod
• Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo
združenje Bluetooth SIG, morda niso združljive z upravljalnikom.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer,
piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim
komunikacijam).
47
Osnove
Uporaba sledilne tablice naprave Gear VR
Sledilna tablica se nahaja pod tipko Nazaj in tipko Domov. Uporabite
sledilno tablico za izbiro elementov ali krmiljenje Gear VR.
Da se izognete poškodovanju sledilne tablice naprave Gear VR,
po njej ne udarjajte z ostrimi predmeti.
• Tipalo za bližino v napravi Gear VR zazna položaj vašega
obraza in vklopi sledilno tablico. Ko ne nosite naprave Gear VR,
sledilna tablica ne deluje.
• Funkcije sledilne tablice se lahko razlikujejo glede na
aplikacijo.
Pritiskanje
• Izberite element.
• Med predvajanjem videoposnetka
prikažite razpoložljive funkcije.
48
Osnove
Podrsavanje naprej ali nazaj
• Premaknite se na naslednji ali prejšnji
element.
• Pomaknite se desno ali levo na seznamu.
• Zavrnite dohodni klic.
Podrsavanje navzgor ali navzdol
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po
spletni strani ali seznamu.
• Med gledanjem slike jo povečajte ali
pomanjšajte.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo drsenje navzgor ali
navzdol.
49
Osnove
Uporaba upravljalnika
Upravljajte napravo Gear VR s premikanjem zapestja v poljubno
smer, da premaknete kazalec, in uporabite sledilno tablico za izbiro
elementov.
Da se izognete poškodovanju sledilne tablice upravljalnika, po
njej ne udarjajte z ostrimi predmeti.
• Za uporabo upravljalnika ga povežite z mobilno napravo.
• Funkcije upravljalnika se lahko razlikujejo glede na aplikacijo.
Pritiskanje
• Izberite element.
• Med predvajanjem videoposnetka
prikažite razpoložljive funkcije.
50
Osnove
Premikanje
• Premaknite zapestje za premik kazalca
levo, desno, navzgor in navzdol po
zaslonu.
Podrsavanje levo ali desno
• Premaknite se na naslednji ali prejšnji
element.
• Pomaknite se desno ali levo na seznamu.
• Zavrnite dohodni klic.
51
Osnove
Podrsavanje navzgor ali navzdol
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po
spletni strani ali seznamu.
• Med gledanjem slike jo povečajte ali
pomanjšajte.
Nekatere aplikacije ne omogočajo
uporabe funkcije podrsavanja.
Uporaba sprožilca
• Pritisnite za izbiro elementa ali tipko
uporabite kot sprožilec pri igranju
določenih iger. Njegova funkcija se lahko
razlikuje, odvisno od zagnanih aplikacij.
52
Osnove
Premik kazalca ali zaslona
Gear VR prepozna premike glave. Premaknite glavo v katerokoli smer za
premik kazalca ali zaslona.
Za upravljanje naprave Gear VR z upravljalnikom premaknite zapestje v
poljubno smer, da premaknete kazalec.
• Kazalec se nahaja na sredini zaslona. Nekatere aplikacije in
vsebine morda ne bodo prikazovale kazalca ves čas.
• Morda je premikanje zaslona omejeno, odvisno od aplikacije.
53
Osnove
Izbira elementov
Elemente lahko izberete s premikom glave in pritiskom sledilne tablice
naprave Gear VR. Elemente lahko izberete tudi tako, da premaknete
upravljalnik z zapestjem in nato pritisnete sledilno tablico.
Kazalec premaknite na želeni element. Ko je rob elementa označen,
pritisnite sledilno tablico naprave Gear VR ali pritisnite sledilno tablico
upravljalnika, da izberete element.
Uporaba univerzalnega menija
Z univerzalnim menijem lahko konfigurirate nastavitve za Gear VR in
posnamete zaslon naprave Gear VR. Prav tako si lahko ogledate trenutni
čas, preostalo moč baterije in način.
Pritisnite in zadržite tipko Nazaj na napravi Gear VR ali tipko Nazaj na
upravljalniku, da odprete univerzalni meni. Za vrnitev na prejšnji zaslon
pritisnite tipko Nazaj na napravi Gear VR ali tipko Nazaj na upravljalniku.
54
Osnove
•
•
•
: vrnite se na domači zaslon Oculus.
: oglejte si profil vašega računa Oculus.
: oglejte si seznam vaših prijateljev in preverite zahteve za
prijatelja. Prijatelje lahko povabite v sobo za zabavo ter skupaj z
njimi igrate igre in gledate videoposnetke.
•
: oglejte si obvestila o dohodnih klicih in sporočilih.
•
: možnosti nastavitev zaslona.
––
: prilagodite glasnost.
––
: prilagoditev svetlosti.
55
Osnove
––
––
––
: poravnajte zaslon s trenutno smerjo, v katero ste obrnjeni.
: izberite roko, s katero boste uporabljali upravljalnik.
: nastavite napravo Gear VR tako, da vklopi ali izklopi pojavna
sporočila za dohodne klice in obvestila.
–– : vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
––
: vklopite ali izklopite funkcijo Wi-Fi.
•
: možnosti orodij zaslona.
––
: zajemite zaslon naprave Gear VR.
––
: posnemite zaslon naprave Gear VR.
––
: vklopite fotoaparat na zadnji strani mobilne naprave za
gledanje izven naprave Gear VR. Da izključite kamero, izberite
ikono Turn Camera Off.
• Te funkcije morda niso na voljo v vseh aplikacijah zaradi
zaščite avtorskih pravic.
• Zaslon univerzalnega menija se lahko razlikuje, odvisno od
storitve Oculus.
56
Osnove
Prenos aplikacij in vsebin
Zaženite aplikacijo Trgovina Oculus ter prenesite različne aplikacije in
vsebine, kot so 360-stopinjski videoposnetki ali fotografije.
Na domačem zaslonu Oculus izberite Store. Izberite aplikacijo ali
vsebino, ki jo želite prenesti. Nato izberite Free izberite tipko, ki
prikazuje ceno aplikacije, ter sledite navodilom na zaslonu, da potrdite
prenos.
Odstranjevanje aplikacij
Če želite odstraniti preneseno aplikacijo, izberite Library → ob
aplikaciji, ki jo želite izbrisati. Izberite Uninstall.
57
Osnove
Ogled obvestil na mobilni napravi
Ogled podatkov o klicatelju ali zavrnitev klicev
Če prejmete klic med uporabo Gear VR, se na zaslonu prikaže sporočilo.
Ogledate si lahko podatke o klicatelju ali zavrnete klic.
Za sprejem klica ločite mobilno napravo z naprave Gear VR in sprejmite
klic na mobilni napravi.
Za zavrnitev klica podrsajte nazaj ali naprej na sledilni tablici naprave
Gear VR ali podrsajte levo ali desno na sledilni tablici upravljalnika.
Mobilna naprava se lahko segreje bolj kot običajno, ko jo
uporabljate z Gear VR. To se lahko zgodi še posebej, če napravo
dlje časa uporabljate za gledanje videoposnetkov ali igranje iger.
Sprejemanje klica, ko je mobilna naprava vroča, lahko povzroči
manjše opekline na vašem obrazu ali ušesu. Da preprečite
opekline, odstranite mobilno napravo in jo pustite, da se ohladi.
Če morate sprejeti klic, ko je še vroča, priključite slušalke ali
uporabite zvočnik.
58
Osnove
Naprava Gear VR blokira pojavna sporočila za dohodne klice, če
blokirate pojavna sporočila za dohodne klice ali druga obvestila.
Pojavna sporočila lahko vklopite v univerzalnem meniju.
(str. 56)
Ogled obvestil
Med uporabo Gear VR lahko preverite splošna obvestila, kot so
dogodki, sporočila in opozorila. Ko prejmete obvestilo, se na zaslonu
prikaže pojavno sporočilo. Za več podrobnosti o obvestilu, ločite
napravo z Gear VR in si ga oglejte na mobilni napravi.
Naprava Gear VR blokira pojavna sporočila za obvestila, če
blokirate pojavna sporočila za dohodne klice ali druga obvestila.
Pojavna sporočila lahko vklopite v univerzalnem meniju.
(str. 56)
59
Ogled vsebine
Ogled vsebine na domačem zaslonu Oculus
Domači zaslon Oculus
Ko priključite mobilno napravo na napravo Gear VR in si namestite
napravo Gear VR, se prikaže domači zaslon Oculus. Na domačem
zaslonu Oculus izberite aplikacijo ali vsebino za ogled različne 2D, 3D ali
360-stopinjske vsebine. Med uporabo naprave Gear VR pritisnite tipko
Domov na napravi Gear VR ali tipko Domov na upravljalniku za vrnitev
na domači zaslon Oculus.
60
Ogled vsebine
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Vadnica
Trgovina
Oculus
Seznam
prijateljev
Priporočila
Domači zaslon Oculus se lahko razlikuje, odvisno od storitve
Oculus.
Library
Oglejte si vsebine in aplikacije, ki ste jih prenesli iz Trgovine Oculus.
Na domačem zaslonu Oculus izberite Library. Premaknite se na
vsebino ali aplikacijo, ki jo želite uporabiti, in jo izberite.
61
Ogled vsebine
Oculus Video
Uživajte v različnih videoposnetkih in 3D filmih na zaslonu z lastnim
navideznim kinom.
Ogledate si lahko tudi 360-stopinjske in 2D- ali 3D-videoposnetke, ki so
shranjeni v vaši mobilni napravi.
Če aplikacija Oculus Video ni nameščena kot privzeta aplikacija, jo
prenesite iz Trgovine Oculus.
1
2
3
Na domačem zaslonu Oculus izberite Library → Oculus Video.
Izberite kategorijo in videoposnetek.
Premaknite glavo v poljubno smer ali uporabite upravljalnik za
gledanje videoposnetkov iz različnih kotov.
Podrsajte nazaj ali naprej na sledilni tablici naprave Gear VR ali
podrsajte levo ali desno na sledilni tablici upravljalnika za previjanje
nazaj ali naprej.
Med gledanjem videoposnetkov pritisnite sledilno tablico naprave Gear
VR ali sledilno tablico upravljalnika za uporabo naslednjih funkcij:
• / : premor in nadaljevanje predvajanja.
•
: vrnitev na seznam predvajanja.
62
Ogled vsebine
Oculus 360 Photos
Oglejte si priporočene 360-stopinjske slike, 3D umetniške slike in druge
različne slike.
Ogledate si lahko tudi 360-stopinjske slike, ki so shranjene v vaši
mobilni napravi.
Če aplikacija za Oculus 360 Photos ni nameščena kot privzeta aplikacija,
jo prenesite iz Trgovine Oculus.
1
Na domačem zaslonu Oculus izberite Library → Oculus 360
Photos.
2
3
Izberite kategorijo in sliko.
Premaknite glavo v poljubno smer za gledanje slik iz različnih kotov.
Podrsajte nazaj ali naprej na sledilni tablici naprave Gear VR ali
podrsajte levo ali desno na sledilni tablici upravljalnika za ogled
prejšnje ali naslednje slike.
63
Ogled vsebine
Ogled vsebine na mobilni napravi
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši mobilni napravi.
Uživate lahko tudi v 2D- in 3D-videoposnetkih s podnapisi
in stereofonskim zvokom ter v 360-stopinjski vsebini, zajeti s
360-stopinjskimi kamerami, kot je Gear 360.
Če aplikacija Samsung Gallery ni nameščena kot privzeta aplikacija, jo
prenesite iz Trgovine Oculus.
Na domačem zaslonu Oculus izberite Library → Samsung Gallery.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek in ga predvajajte.
Podrsajte nazaj ali naprej na sledilni tablici naprave Gear VR ali podrsajte
levo ali desno na sledilni tablici upravljalnika za previjanje nazaj ali
naprej.
Med gledanjem videoposnetkov pritisnite sledilno tablico naprave Gear
VR ali sledilno tablico upravljalnika za uporabo naslednjih funkcij:
• / : premor in nadaljevanje predvajanja.
•
/
: premaknite se na prejšnji ali naslednji videoposnetek.
•
: izberite videoposnetek s seznama videoposnetkov.
64
Ogled vsebine
•
: izberite način pogleda.
–– 2D: oglejte si videoposnetek v 2D.
–– 360°: oglejte si 360-stopinjske videoposnetke.
–– 180°: oglejte si 180-stopinjske videoposnetke.
–– 3D SBS/3D TB/360° 3D SBS/360° 3D TB/180° 3D SBS/180° 3D
TB: oglejte si 3D-videoposnetke v 3D.
•
: izberite, če želite prikazati podnapise.
• : dostop do dodatnih možnosti.
––
: prestavite zaslon.
––
: prilagodite svetlost zaslona.
Ogled slik
Izberite sliko.
Podrsajte nazaj ali naprej na sledilni tablici naprave Gear VR ali podrsajte
levo ali desno na sledilni tablici upravljalnika za ogled prejšnje ali
naslednje slike.
Če želite povečati ali pomanjšati velikost slike, podrsajte gor ali dol na
sledilni tablici naprave Gear VR ali sledilni tablici upravljalnika.
65
Ogled vsebine
Če želite obrniti zaslon v smeri, v katero ste trenutno obrnjeni, pritisnite
sledilno tablico na Gear VR ali pritisnite sledilno tablico na upravljalniku.
Zaslon lahko prav tako premaknete s premikom glave, medtem ko
pritiskate ali pritisnete in zadržite sledilno tablico. Prav tako lahko
dvakrat pritisnete tipko Nazaj na Gear VR.
Med gledanjem slik pritisnite sledilno tablico naprave Gear VR ali
sledilno tablico upravljalnika za uporabo naslednjih funkcij:
• / : ogled naslednje ali prejšnje slike.
•
: ogled slik kot diaprojekcijo.
•
: izbira načina pogleda.
–– 2D: ogled 2D-slik.
–– 360: ogled 360-stopinjskih slik.
–– Panorama: ogled panoramskih slik.
• : dostop do dodatnih možnosti.
––
: prestavite zaslon.
––
: prilagodite svetlost zaslona.
––
: zavrtite sliko.
66
Ogled vsebine
Ogled spletne vsebine
Z uporabo aplikacije Samsung Internet si lahko ogledate spletno
vsebino in videoposnetke na spletnih straneh.
Prenesite aplikacijo Samsung Internet iz Trgovine Oculus in zaženite
aplikacijo, da si ogledate spletno vsebino.
67
Zdravstvena in varnostna opozorila
ZDRAVSTVENA IN VARNOSTNA OPOZORILA: da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb, nelagodja ali poškodbe lastnine,
poskrbite da so vsi uporabniki Gear VR seznanjeni s spodnjimi
opozorili pred uporabo Gear VR.
Pred uporabo Gear VR
• Preberite in upoštevajte vsa navodila za nastavitev in delovanje, ki
so priložena Gear VR.
• Preglejte priporočila za strojno in programsko opremo za uporabo
z Gear VR. Če ne uporabljate priporočene strojne in programske
opreme, lahko povečate nevarnost nelagodja.
68
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Vaš Gear VR ni zasnovan za uporabo z neustreznimi napravami,
dodatki in/ali programsko opremo. Uporabe neustrezne naprave,
dodatka in/ali programske opreme lahko povzroči poškodbe vam
ali drugim, povzroči težave z učinkovitostjo delovanja ali poškoduje
vaš sistem in s tem povezane storitve.
• Udobna izkušnja z navidezno resničnostjo zahteva neoviran
občutek gibanja in ravnotežja. Ne uporabljajte Gear VR, ko ste
utrujeni, zaspani, pod vplivom alkohola ali mamil, imate mačka,
prebavne težave, ste pod čustvenim stresom ali se počutite
utesnjeno, oziroma, če imate prehlad, gripo, glavobol, migrene ali
bolečine v ušesih, saj to lahko poveča vašo dovzetnost do neželenih
simptomov.
• Pred uporabo Gear VR priporočamo obisk zdravnika, če ste noseči,
starejši, imate obstoječe nepravilnosti binokularnega vida ali
psihiatrične motnje oz. trpite za boleznijo srca ali drugo resno
zdravstveno stanje.
69
Zdravstvena in varnostna opozorila
Epileptični napadi
Nekateri ljudje (približno 1 od 4.000) lahko imajo hudo omotico,
napade, epileptične napade ali izgubijo vid zaradi utripanja svetlobe
utripa ali vzorcev, to pa se lahko zgodi, medtem ko gledajo televizijo,
igrajo video igro ali doživljajo navidezno resničnost, četudi niso nikoli
pred tem imeli napad ali izgubili zavest oziroma nimajo zgodovine
napadov ali epileptičnih napadov. Takšni napadi so bolj pogosti pri
otrocih in osebah mlajših od 20 let. Vsakdo, ki je imel napad, izgubil
zavest, ali imel drug simptom povezan z epileptičnim stanjem, mora
obiskati zdravnika pred uporabo Gear VR.
70
Zdravstvena in varnostna opozorila
Otroci
Gear VR ne smejo uporabljati otroci, ki so mlajši od 13 let, saj so ti otroci
v kritičnem obdobju vizualnega razvoja. Odrasli morajo biti pozorni
pri otrocih (starosti 13 let in starejši), ki uporabljajo ali so uporabljali
Gear VR, na simptome, opisane v nadaljevanju, in morajo omejiti čas,
ki ga otroci preživijo z uporabo Gear VR in jim zagotovi odmore med
uporabo. Dolgotrajni uporabi se je potrebno izogniti, saj bi ta lahko
negativno vplivala koordinacijo rok in oči, ravnotežje in sposobnosti
večopravilnosti. Odrasli naj med in po uporabi Gear VR pozorno
spremljajo otroke za vsako zmanjšanje teh sposobnosti.
71
Zdravstvena in varnostna opozorila
Splošni previdnostni ukrepi
Da zmanjšate tveganje za poškodbe ali nelagodje, vedno slediti tem
navodilom in upoštevajte naslednje varnostne ukrepe med uporabo
Gear VR.
• Uporabljajte samo v varnem okolju: Gear VR proizvaja realistično
navidezno resničnost, ki zakriva in povsem zastre vaš pogled na
dejansko okolico.
–– Vedno se zavedajte svoje okolice pred začetkom uporabe in med
uporabo Gear VR. Bodite previdni, da preprečite poškodbe.
–– Uporaba Gear VR lahko povzroči izgubo ravnotežja.
–– Ne pozabite, da predmete, ki jih vidite v navideznem okolju ne
obstajajo v realnem okolju, zato se ne usedajte ali stojte na njih
oz. jih ne uporabljajte za podporo.
–– Za najbolj varno izkušnjo med uporabo Gear VR sedeti ali stojte
na miru.
–– Lahko pride do resnih poškodb zaradi spotika, udarca ob
steno, pohištvo ali druge predmete, zato pred uporabo Gear VR
pospravite prostor za varno uporabo.
72
Zdravstvena in varnostna opozorila
–– Bodite posebno pozorni, da niste v bližini drugih ljudi,
predmetov, stopnic, balkonov, odprtih vrat, oken, pohištva,
odprtega ognja, stropnih ventilatorjev ali stropnih svetilk oz.
drugih predmetov, katere lahko zadenete ali prevrnete med
uporabo ali takoj po uporabi Gear VR.
–– Odstranite vse nevarnost spotikanja iz prostora pred uporabo
Gear VR.
–– Ne pozabite, da se morda ne boste zavedali približevanja ljudi in
domačih živali med uporabo Gear VR.
–– Med uporabo Gear VR ne uporabljajte ostrih ali nevarnih
predmetov.
–– Nikoli ne nosite Gear VR v okoliščinah, ki zahtevajo vašo
pozornost, kot so hoja, kolesarjenje ali vožnja.
• Prepričajte se, da je Gear VR naravnost in varno ter udobno
nameščen na vaši glavi, ter da vidite eno, jasno sliko.
73
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Počasi se privadite na uporabo Gear VR in dovolite telesu, da se
prilagodi; ko prvič uporabljate napravo, le-to uporabljajte le nekaj
minut in samo postopoma povečajte količino časa, ki ga preživite z
Gear VR, da se s tem privadite na navidezno resničnost. Ob prvem
vstopu v navidezno resničnost vam bo pomagalo gledanje po
okolici in uporaba naprave za vnos, saj se boste s tem prilagodili na
morebitne majhne razlike med vašimi realnimi gibi in posledično
izkušnjo v navidezni resničnosti.
• Gear VR ne uporabljajte v premikajočem vozilu, kot so avtomobil,
avtobus ali vlak, saj lahko to poveča dovzetnost za škodljive
simptome.
• Vzemite si vsaj 10 do 15 minut za počitek, vsakih 30 minut, tudi
če mislite, da ga ne potrebujete. Vsaka oseba je drugačna, zato
počivajte dlje in večkrat, če se počutite slabo. Sami se morate
odločiti, kaj vam najbolj ustreza.
• Gear VR lahko opremite s funkcijo »pogled skozi«, ki omogoča, da
začasno vidite okolico za kratko interakcijo z resničnim svetom.
Vedno snemite Gear VR za vsako okoliščino, ki zahteva pozornost ali
koordinacijo.
74
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Poslušanje zvok pri visoki glasnosti lahko nepopravljivo poškoduje
vaš sluh. Hrup v ozadju, kot tudi dolgotrajna izpostavljenost visokim
ravnem glasnosti, lahko povzroči, da so zvoki tišji kot v resnici so.
Zaradi narave izkušnje z navidezno resničnostjo ne uporabljajte
Gear VR z zvokom pri visoki glasnosti, da s tem zavedate svoje
okolice in zmanjšate tveganje za poškodbe sluha.
Nelagodje
• Takoj prenehajte z uporabo, če tekom uporabe Gear VR doživite
katerega od naslednjih simptomov: krči; izguba zavesti; utrujenost
oči; trzanje oči ali mišic; nehoteni gibi; spremenjen; zamegljen
ali dvojni vid ali druge vidne nepravilnosti; omotica; zmedenost;
motnje ravnotežja; motnje koordinacije rok in oči; prekomerno
znojenje; povečano slinjenje; siljenje na bruhanje; vrtoglavica;
neprijeten občutek ali bolečine v glavi ali očeh; zaspanost;
utrujenost ali kakršni koli simptomi, ki so podobni slabosti.
75
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Tako kot s simptomi, ki jih ljudje doživijo, potem ko se izkrcajo s
križarke, lahko simptomi navidezne resničnosti postanejo vidni in
bolj očitni ure po uporabi. Ti simptomi po uporabi lahko vključujejo
zgoraj naštete simptome, kot tudi prekomerno zaspanost in
zmanjšano sposobnost večopravilnosti. Ti simptomi lahko povečajo
tveganje telesne poškodbe pri opravljanju običajnih dejavnosti v
resničnem svetu.
• Ne vozite, ne upravljajte strojev, ali sodelujejo v drugih vizualno
ali fizično zahtevnih dejavnosti, ki imajo potencialno resne
posledice (tj. dejavnosti, v katerem doživljanje katerega koli od
teh simptomov lahko privede do smrti, telesne poškodbe ali
poškodbo lastnine), ali druge dejavnosti, ki zahtevajo neoslabljeno
ravnotežje in koordinacijo rok in oči (kot je ukvarjanje s športom ali
vožnja s kolesom itd.), dokler se niste popolnoma opomogli od teh
simptomov.
76
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Ne uporabljajte Gear VR, dokler vsi simptomi povsem ne izginejo
za nekaj ur. Prepričajte se, da ste pravilno nastavili Gear VR pred
nadaljevanjem uporabe.
• Bodite pozorni na vrsto vsebine, ki ste jo uporabljali pred začetkom
kakršnih koli simptomov, ker ste lahko bolj dovzetni do simptomov,
ki temeljijo na uporabljeni vsebini.
• Obiščite zdravnika, če imate resne in/ali stalne simptome.
Ponavljajoča se stresna poškodba.
Uporaba Gear VR lahko povzroča bolečine v mišicah, sklepih ali na koži.
Če katerikoli del vašega telesa postane utrujen ali začutite bolečine
med uporabo Gear VR, oziroma čutite simptome, kot so mravljinci,
odrevenelost, pekoč občutek ali togost, prenehajte z uporabo in pred
ponovno uporabo Gear VR počivajte nekaj ur. Če boste še naprej imeli
katerega od zgoraj naštetih simptomov ali druga neugodja med ali po
igri, prenehajte z uporabo Gear VR in obiščite zdravnika.
77
Zdravstvena in varnostna opozorila
Motenje medicinskih pripomočkov
Naprava Gear VR vsebuje magnete in lahko oddaja radijske valove.
To lahko vpliva na delovanje bližnje elektronike, vključno s srčnimi
spodbujevalniki, slušnimi aparati in defibrilatorji. Če nosite srčni
spodbujevalnik ali drugo vsajeno medicinsko napravo, ne uporabljajte
Gear VR brez, da bi se posvetovali z vašim zdravnikom ali proizvajalcem
medicinske naprave. Ohranjajte varno razdaljo med Gear VR in
medicinskimi pripomočki ter prenehajte z uporabo Gear VR, če opazite
trajno motenje vaših medicinskih pripomočkov.
Krmilnik
• Vaši napravi Gear VR je lahko priložen krmilnik tretjega proizvajalca.
• Obrnite se na proizvajalca za zdravstvena in varnostna opozorila za
krmilnik.
• Vedno uporabljajte priložene trake s krmilniki, da krmilnik varno
zapnete okoli zapestja med uporabo.
78
Zdravstvena in varnostna opozorila
Baterije
• NEVARNOST ZADUŠITVE. Upravljalniki niso igrače. Vsebujejo
baterije, ki so majhni deli. Hranite zunaj dosega otrok,
mlajših od 3 let.
• NE ZAUŽIJTE BATERIJ. NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN.
• Če bi baterijo pogoltnili, lahko povzroči hude notranje opekline in
možno perforacijo požiralnika v samo 2 urah in lahko povzroči smrt.
Baterije hranite zunaj dosega otrok.
• Če se prostor za baterijo ne zapre trdno, prenehajte uporabljati
izdelek in ga hranite zunaj dosega otrok.
• Nevarnost požara. Baterije lahko povzročijo toplotni pojav ali
uhajanje toplote, če so nameščene v nasprotni smeri, če so
razstavljene, preveč napolnjene, preluknjane, zdrobljene, če jih
mešate z uporabljenimi baterijami ali baterijami drugega tipa ali
če so neposredno izpostavljene ognju ali visoki temperaturi. Ne
polnite baterij za enkratno uporabo. Zamenjajte vse baterije v
napravi hkrati.
• Hranite jih v originalni embalaži, dokler jih ne potrebujete.
Uporabljene baterije takoj ustrezno zavrzite.
79
Zdravstvena in varnostna opozorila
• Preprečite, da bi se prevodni materiali dotikali terminalov baterije
na napravi. Poskrbite, da so baterije suhe, in preprečite vdor vode.
• Ne razstavljajte, prebadajte ali poskušajte spreminjati baterij.
Električni udar
Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:
• Ne spreminjajte ali odpirajte priloženih komponent.
• Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli kabel poškodovan ali žica
izpostavljena.
Če je vključen napajalnik:
• Napajalnika ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
• Pred čiščenjem odklopite napajalnik in ga očistite samo s suho krpo.
• Napajalnik hranite proč od odprtega ognja in drugih toplotnih virov.
• Uporabite samo napajalnik, ki je priložen napravi Gear VR.
80
Zdravstvena in varnostna opozorila
Poškodovana ali zlomljena naprava
• Če je kakršen koli del naprave zlomljen ali poškodovan, je ne
uporabljajte.
• Ne poskušajte sami popravljati delov naprave. Popravila lahko
opravlja samo pooblaščen servise.
Kužne bolezni
Da bi preprečili prenašanje kužnih bolezni (kot je pordelo oko), ne
delite Gear VR z osebami s kužnimi boleznimi, okužbami ali boleznimi,
predvsem oči, kože in lasišča. Gear VR je potrebno očistiti med vsako
uporabo s koži prijaznimi antibakterijski robčki (zlasti leče) in obrisati s
krpo iz mikrovlaken.
81
Zdravstvena in varnostna opozorila
Draženje kože
Gear VR se nosi tesno ob koži in lasišču. Prenehajte z uporabo Gear
VR, če opazite otekanje, srbenje ali drugo draženje. Če simptomi ne
izginejo, se posvetujte z zdravnikom.
Da preprečite poškodbo Gear VR
• Ne puščajte Gear VR na neposredni sončni svetlobi. Izpostavljenost
neposredni sončni svetlobi lahko poškoduje Gear VR.
• Skozi leče ne svetite z laserjem ali zunanjim virom svetlobe, ker jih
lahko s tem poškodujete.
• Ko naprave ne uporabljate, shranite komponente v škatlo za
shranjevanje, da s tem zmanjšanje možnost nenamerne poškodbe
ali izpostavljenost okolju.
82
Varnostne informacije
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave,
pred uporabo preberite vse varnostne informacije za vašo
napravo.
Napravo uporabljajte samo za predviden namen.
Pazite, da vam napajalnik ali naprava ne pade na tla in da ga ne oz.
jo ne izpostavljate udarcem.
Naprave ne uporabljajte ali hranite v prostorih z visoko
koncentracijo prahu ali prašnih delcev.
Prah ali tuji delci lahko privedejo do nepravilnega delovanja vaše
naprave.
Ne dovolite, da pride konektor naprave v stik s prevodniki, kot so
tekočine, prah, kovinski ostružki in konice svinčnikov.
Stik s prevodniki lahko povzroči kratek stik ali korozijo konektorja in
posledično privede do eksplozije, požara ali poškodbe naprave.
83
Varnostne informacije
Ne grizite ali sesajte naprave.
Manjši deli lahko ob zaužitju povzročijo dušenje živali ali otrok.
Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta.
To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.
Naprave ne izpostavljajte dimu ali hlapom.
Takšno ravnanje lahko poškoduje ohišje naprave ali povzroči njeno
nepravilno okvaro.
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami.
Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele ali električna vezja naprave.
84
Varnostne informacije
Napravo lahko uporabljate v krajih z okoljsko temperaturo med
0 °C in 35 °C. Napravo lahko shranite pri okoljski temperaturi
med -20 °C in 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven
priporočenega temperaturnega obsega lahko poškoduje napravo
ali skrajša življenjsko dobo baterije.
Naprave ne shranjujte na vročem območju, na primer v avtomobilu
sredi poletja. Takšno ravnanje lahko povzroči okvaro zaslona, poškodbo
naprave ali eksplozijo baterije.
Ne glejte neposredno v močno svetlobo med nošenjem naprave
brez vstavljene mobilne naprave. S tem lahko poškodujete vaš vid.
Naprave ne uporabljajte, če se pojavi okvara. Nadaljnja uporaba
okvarjene naprave lahko povzroči nelagodje ali telesno poškodbo.
Če ste alergični na barvo ali kovinske dele na napravi, lahko to
povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru
prenehajte uporabljati izdelek in obiščite zdravnika.
85
Varnostne informacije
Naprave ne uporabljajte v bolnišnicah, letalih ali avtomobilih, ki
bi jih lahko motila radio frekvenca. S tem lahko povzročite okvare
opreme in posledično telesno poškodbo oziroma poškodujete
lastnino.
Pri povezovanju naprave z drugimi napravami prek Bluetooth,
naprave ne uporabljajte vsaj 15 cm od srčnih spodbujevalnikov,
če je to mogoče, saj lahko vaša naprava zmoti delovanje srčnih
spodbujevalnikov.
Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa.
• Prekomerna izpostavljenost glasnim zvokom lahko
povzroči okvaro sluha.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir
znižajte glasnost, za poslušanje glasbe pa uporabljajte
najmanjšo potrebno glasnost.
• Zagotovite, da kabel slušalk ni ovit okoli predmetov v bližini.
Če je naprava počena ali razbita, je ne uporabljajte.
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz.
Napravo odnesite na popravilo v Samsungov servisni center.
86
Varnostne informacije
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec.
Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta
uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte.
Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo
garancijo proizvajalca. Če naprava potrebuje popravilo, jo odnesite v
Samsungov servisni center.
Med čiščenjem naprave upoštevajte sledeče.
• Napravo ali njen objektiv očistite z mehko krpo ali vatirano palčko.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov. S tem lahko razbarvate ali
povzročite nastanek korozije na zunanji strani naprave.
• Ne spirajte penastega oblazinjenja. S tem lahko poškodujete ali
poslabšate stanje penastega oblazinjenja.
87
Varnostne informacije
Napravo in napajalnik uporabljajte in odstranjujte previdno.
• Baterije ali naprave nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot
so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji.
• Naprave nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati.
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, jo lahko
poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.
Ustrezno odstranjevanje izdelka
(Odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji
pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električnega polnilnika, slušalk in kabla USB) ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
88
Varnostne informacije
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte
v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in
kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja ter preverijo
pogoje in določila kupne pogodbe. Izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi
gospodarskimi odpadki.
Za informacije o okoljevarstvenih zaobljubah podjetja
Samsung in zakonskih obveznostih za določen izdelek,
npr. REACH, WEEE, baterije, obiščite spletno mesto
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
89
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje
rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.
Če s spodnjimi nasveti ne odpravite težave, se obrnite na Samsungov
servisni center.
Domači zaslon Oculus se ne prikaže, ko mobilno
napravo povežete z Gear VR
• Poskrbite, da je mobilna naprava povezana z Gear VR.
• Poskrbite, da je mobilna naprava vklopljena.
• Da bo naprava Gear VR na voljo na mobilni napravi, na mobilno
napravo namestite aplikacijo Gear VR (Oculus). (str. 38)
• Poskrbite, da je baterija mobilne naprave povsem napolnjena.
90
Dodatek
Mobilna naprava je vroča na dotik
Ko uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije kot običajno oz. ko
uporabljate aplikacije na napravi dlje časa, bo morda mobilna naprava
vroča na dotik. Ko Gear VR zazna visoko temperaturo, se na zaslonu
prikaže sporočilo, ki vas opozarja na prenehanje nošenja Gear VR in da
počakate, da se ohladi. Prenehajte z uporabo Gear VR dokler se mobilna
naprave ne ohladi in nato nadaljujte z uporabo. To je običajno in ne
vpliva na življenjsko dobo ali delovanje mobilne naprave.
Slika na zaslonu je nagnjena ali poševna
Odstranite Gear VR in ga položite na ravno površino, z objektivom
obrnjenim naprej in koleščkom za prilagoditev izostritve na vrhu.
Počakajte 5–7 sekund pred ponovno uporabo.
Slika na zaslonu se naključno premika
Na Gear VR lahko vplivajo magnetne motenje, ki jih ustvarjajo predmeti,
kot so računalniki, televizorji ali električni kabli. Izogibajte se uporabe
Gear VR v prostorih z močnimi magnetnimi motnjami.
91
Dodatek
Zaslon ni oster
• Poskrbite, da je Gear VR pravilno nameščen na vaš obraz.
• Sukajte kolešček za prilagoditev izostritve dokler zaslon ne postane
jasen.
Zaslon se premika v levo ali desno
Poskrbite, da je držalo naprave (leva stran) v pravilnem položaju.
Po premiku držala naprave (leva stran) na položaj A ali B, v skladu z
velikostjo zaslona mobilne naprave, ponovno priključite mobilno
napravo. (str. 26)
Slika na zaslonu se trese
• Odklopite mobilno napravo z Gear VR in jo ponovno povežite.
• Znova zaženite mobilno napravo.
92
Dodatek
Upravljalnik, krmilnik za igre ali slušalke Bluetooth
ne delujejo
• Zagotovite, da je naprava Bluetooth povezana z mobilno napravo.
• Preverite, ali sta mobilna naprava in druga naprava Bluetooth
znotraj največjega dosega funkcije Bluetooth.
• Zagotovite, da je baterija naprave Bluetooth, s katero se povezujete,
povsem polna.
• Če upravljalnik ne deluje pravilno, potem upravljalnik in napravo
Gear VR prinesite v Samsungov servisni center.
93
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti
ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski
ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali
shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje
podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki
podjetja Samsung Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG,
Inc. po svetu.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
www.samsung.com
Download PDF

advertising