Samsung | YP-P3JEB | Samsung YP-P3JEB Handleiding

YP-P3
MP3-speler
Gebruiksaanwijzing
imagine… ongekende
mogelijkheden
Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Registreer uw product voor een zo volledig
mogelijke service op:
www.samsung.com/register
kenmerken van uw nieuwe MP3-speler
Mooi. Intelligent. Betrouwbaar. En vooral leuk! Dat is uw nieuwe MP3-speler, en nog
veel meer. De ultramoderne technologie zorgt voor een krachtig geluid en heldere
beelden. U zult heel veel plezier beleven aan uw nieuwe MP3-speler, of u nu aan het
sporten bent, uw favoriete nummers downloadt, video’s bekijkt of gewoon naar de
radio luistert.
Nadat u hem eenmaal hebt gebruikt, vraagt u zich af hoe u ooit zonder hebt gekund.
MEER MULTI IN MULTIMEDIA
We noemen het een MP3-speler, maar het is
veel meer dan dat. U kunt afbeeldingen, tekst en
video’s bekijken en naar FM-radio luisteren.
De ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie
verandert uw MP3-speler in uw eigen
persoonlijke netwerk.
LANGERE AFSPEELDUUR EN KORTERE
DOWNLOADTIJD
LCD-KLEURENSCHERM
Met een volledig geladen batterij kan
maximaal 30 uur muziek en 5 uur video
worden afgespeeld (bij
gebruik van de oortelefoon).
Het downloaden gaat sneller. Dankzij de
compatibiliteit met USB 2.0 is de speler veel
sneller dan modellen met USB 1.1.
Op het brede LCD-scherm worden heldere
kleuren en beelden weergegeven.
WONDER VAN GELUIDSKWALITEIT
DYNAMISCHE FEEDBACK OP UW
AANRAKING
Het apparaat biedt verschillende soorten
feedback wanneer uw duim of vingers het
aanraakscherm aanraken.
HANDIGE EN NUTTIGE WIDGETS
U kunt een klok, agenda en andere widgets
op het hoofdscherm zetten zodat u deze
gemakkelijk en snel kunt bereiken.
U kunt knoppen en pictogrammen op de
achtergrond wijzigen en versieren.
Uw nieuwe MP3-speler is uitgerust met
DNSe™ (Digital Natural Sound-engine),
de unieke geluidstechnologie van Samsung
voor een rijker, dieper geluid en een
ongelofelijke luisterbeleving.
veiligheidsinformatie
Betekenis van de pictogrammen en aanduidingen in
deze gebruiksaanwijzing:
Risico van lichamelijk letsel met mogelijk fatale gevolgen.
WARNING
Risico van lichamelijk letsel of materiële schade.
LET OP
LET OP
U kunt het risico op brand, ontploffing, elektrische schokken of lichamelijk
letsel tijdens het gebruik van uw MP3-speler verminderen door de
genoemde belangrijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
OPMERKING
Tips of verwijzingen naar informatie die u kunnen helpen
bij het bedienen van de speler.
NIET proberen.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Volg de aanwijzingen nauwgezet op.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Bel het servicecenter voor assistentie.
Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel, van uzelf en van anderen, te voorkomen.
Volg de aanwijzigen nauwgezet op. Bewaar de gebruiksaanwijzing nadat u dit gedeelte hebt
doorgelezen op een veilige plaats, zodat u deze informatie later nog eens kunt naslaan.
veiligheidsinformatie
In deze gebruiksaanwijzing wordt het juiste gebruik van uw nieuwe
MP3-speler beschreven. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
om te voorkomen dat u de speler beschadigt of uzelf verwondt.
Let met name op de volgende serieuze waarschuwingen:
BESCHERM UZELF
ƒ Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
LET OP
LET OP
LET OP
ƒ Zorg dat het product niet nat wordt. Het product is niet waterbestendig.
Als het product nat wordt, schakel het dan niet in. Anders zou u een
elektrische schok kunnen krijgen. Neem in dat geval contact op met het
dichtstbijzijnde Samsung Service Center.
ƒ Gebruik het product niet tijdens onweer met bliksem. Anders loopt u het
risico op storingen of elektrische schok.
ƒ Gebruik de oordopjes niet als u op een fiets zit of een auto of motor
bestuurt. Dit kan een ernstig ongeluk veroorzaken. Het is bovendien in
enkele landen bij wet verboden. Gebruik van de oortelefoon tijdens het
lopen en joggen op de openbare weg, met name tijdens het oversteken,
kan leiden tot ernstige ongelukken.
ƒ Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de oortelefoonkabel niet in de
weg zit bij uw arm of andere omringende voorwerpen.
ƒ Plaats het product niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving. Anders
zou brand kunnen ontstaan of loopt u het risico op een elektrische schok.
ƒ Gebruik het product niet als het scherm gebarsten of gebroken is.
Gebroken glas of acryl kan schade aan uw hand of gezicht veroorzaken.
Breng het product naar een servicecentrum van Samsung om het
scherm te vervangen. Schade door achteloos gebruik maakt de garantie
ongeldig.
BESCHERM UZELF
WARNING
ƒ Het gebruik van een oortelefoon of koptelefoon gedurende langere tijd
kan leiden tot ernstige gehoorbeschadiging.
Blootstelling voor langere tijd aan een geluidsniveau van meer dan 85 dB
kan uw gehoor schaden. Hoe hoger het geluidsniveau, des te ernstiger
de mogelijke gehoorschade. (Een normaal gesprek vindt plaats op een
niveau van 50 tot 60 dB. Het geluidsniveau op de weg is ongeveer 80
dB.) U wordt uitdrukkelijk aanbevolen het volumeniveau op medium te
zetten. (Medium is doorgaans minder dan 2/3 van het maximum.)
ƒ Als u een piep in uw oren ervaart, moet u het volume verlagen of het
gebruik van oortelefoon of koptelefoon staken.
UW MP3-SPELER BESCHERMEN
ƒ Bewaar of gebruik de speler niet bij temperaturen boven 35°C (bijvoorbeeld
een sauna of in een geparkeerde auto).
ƒ Zorg dat u de speler nergens tegen stoot en laat de speler niet vallen.
ƒ Plaats geen zware voorwerpen op de speler.
ƒ Voorkom dat externe deeltjes of stof in het product komen.
ƒ Plaats het product niet in de buurt van magnetische objecten.
ƒ Zorg dat u een reservekopie van belangrijke gegevens maakt. Samsung is
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.
ƒ Gebruik uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires.
ƒ Spuit geen water op het product. Maak het product niet schoon met
LET OP
chemicaliën als benzeen of thinner. Hierdoor kan er brand ontstaan, kunt u
een elektrische schok krijgen en kan het oppervlak beschadigd raken.
ƒ Het niet opvolgen van deze instructies kan tot lichamelijk letsel leiden of
LET OP
schade aan de speler veroorzaken.
ƒ Als u deze gebruiksaanwijzing wilt afdrukken, adviseren we u dat u deze in
kleur afdrukt en de optie “Aan pagina aanpassen” in de afdrukopties selecteert
OPMERKING
voor een betere weergave.
inhoud
BASISINFORMATIE
11
11
12
14
15
16
16
17
17
18
28
30
35
37
38
39
40
41
42
43
Inhoud van de verpakking
Uw MP3-speler
De MP3-speler resetten
De batterij opladen
Onderhoud van de batterij
De speler in- en uitschakelen
Muziek afspelen
De toetsen vergrendelen
Bestanden zoeken met “File browser”
(Bestandsbrowser)
Bestanden verwijderen met “File
browser” (Bestandsbrowser)
Werken met het aanraakscherm
De weergave van het hoofdmenu
instellen
Widgetpictogrammen
Widgets gebruiken
Het snelvak gebruiken
De minispeler gebruiken
Instellingen en voorkeuren wijzigen
Opties voor geluidsinstellingen
Weergave-instellingen
Opties voor taalinstellingen
Tijdinstellingen
Opties voor systeeminstellingen
48
49
Systeemvereisten
EmoDio gebruiken
18
19
26
EMODIO
48
inhoud
EEN VIDEO BEKIJKEN
51
MUZIEK
BELUISTEREN
63
51
52
53
54
63
65
66
70
Luisteren op categorie
Muziekweergavescherm
Aanraakpictogrammen voor
afspeelbesturing
Een fragment herhaald afspelen
Een afspeellijst op uw mp3-speler
maken
Een afspeellijst afspelen
Een bestand verwijderen uit de
afspeellijst
Het muziekmenu gebruiken
79
80
82
83
Afbeeldingen bekijken
Afbeeldingenweergave
Een afbeelding vergroten
Het afbeeldingsmenu gebruiken
86
87
Tekst lezen
Het tekstmenu gebruiken
67
68
69
69
AFBEELDINGEN
BEKIJKEN
79
86
TEKST LEZEN
Een video bekijken
Videoweergavescherm
Aanraakpictogrammen voor
afspeelbesturing
Het videomenu gebruiken
inhoud
BLUETOOTH
GEBRUIKEN
90
DATACASTS WEERGEVEN
90
92
Wat is Bluetooth?
Een Bluetooth-stereokoptelefoon
gebruiken
95 Een mobiele telefoon met Bluetooth
gebruiken
101 Bestanden overbrengen naar/van een
Bluetooth-apparaat
106 Het Bluetooth-menu gebruiken
107 Bluetooth-instellingen
109 Datacasts weergeven
109
NAAR DE FM-RADIO
LUISTEREN
110
GENIETEN VAN FLASHBESTANDEN
120
110
111
113
114
115
Naar de FM-radio luisteren
FM-radioweergave
FM-stations zoeken
FM-radio opnemen
Het menu FM-radio gebruiken
120 Een metronoom gebruiken
inhoud
STEMOPNAME
121 Stemopname
121
VIDEOGAMES
SPELEN
123 Videogames spelen
123
HET ALARM
INSTELLEN
129 Het alarm instellen
129
HET ADRESBOEK
BEKIJKEN
131
131 Het adresboek bekijken
inhoud
DE REKENMACHINE
GEBRUIKEN
132 De rekenmachine gebruiken
132
WERELDKAART METRO
WEERGEVEN
133 Wereldkaart metro weergeven
133
PROBLEMEN
OPLOSSEN
134
137
BIJLAGE
134 Problemen oplossen
137 Overzicht van menuopties
138 Productspecificaties
141 Licentie
basisinformatie
INHOUD VAN DE VERPAKKING
Bij uw nieuwe MP3-speler worden de volgende accessoires geleverd. Als een
van deze items ontbreekt, moet u contact opnemen met de klantenservice van
Samsung.
Speler
Oortelefoon
USB-kabel
Het ontwerp van de accessoires kan ter verbetering van het product zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
basisinformatie _ 11
UW MP3-SPELER
Aan/uit- en vergrendelknop
Eenmaal indrukken om de knopfuncties te
vergrendelen.
Eenmaal indrukken om de knopfuncties te
ontgrendelen.
Ingedrukt houden om het apparaat in- of uit te
schakelen.
Toets Volume omlaag
Indrukken om het volume te verlagen
Toets Volume omhoog
Indrukken om het volume te verhogen
Luidspreker
Aanraakscherm
Aanraakvlak minispeler
Horizontaal strijken om de minispeler
te laten verschijnen.
12 _ basisinformatie
UW MP3-SPELER (vervolg)
Oortelefoonstekker
Microfoon/resetopening
Oortelefoon
Op het linkerdopje
ziet u een
“L” en op het
rechterdopje een
“R”. Fungeert
tevens als
antenne voor de
FM-radio in de
MP3-speler.
USB-aansluiting
basisinformatie _ 13
DE MP3-SPELER RESETTEN
Als uw MP3-speler niet start, geen muziek wil afspelen of niet wordt herkend
door uw computer wanneer u deze aansluit, is het misschien nodig het systeem
te resetten.
Druk met een puntig voorwerp, bijvoorbeeld
een paperclip, in de resetopening aan de
onderzijde van het apparaat.
ƒ Het systeem wordt geïnitialiseerd.
ƒ Met de Reset-functie worden geen
tijdgegevens en gegevens in het ingebouwde
geheugen verwijderd.
14 _ basisinformatie
DE BATTERIJ OPLADEN
Laad de speler op voordat u deze voor het eerst gebruikt en wanneer u deze
lange tijd niet hebt gebruikt.
Schermweergave
ƒ <USB connected>
(USB aangesloten.)
ƒ <
> - Opladen
ƒ <
> - Volledig opgeladen
2
1
1. Sluit het grootste uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting aan
de onderkant van de speler.
2. Sluit het kleinere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort (
uw computer.
Oplaadtijd
) van
circa 3 uur
ƒ Totale oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van uw computeromgeving.
OPMERKING
basisinformatie _ 15
ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ
De batterij gaat langer mee als u de volgende eenvoudige richtlijnen voor het
onderhouden en opbergen van de speler in acht neemt.
• Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5°C~35°C (40°F~95°F).
• De batterij niet te lang opladen (niet langer 12 uur).
Overmatig opladen of ontladen kan de levensduur van de batterij verkorten.
• Aangezien een batterij een verbruiksartikel is, neemt de levensduur van de
batterij na verloop van tijd geleidelijk af.
OPMERKING
LET OP
ƒ Als u de speler oplaadt door deze aan te sluiten op een draagbare computer, controleer dan
eerst of de batterij van de draagbare computer zelf volledig is opgeladen of de draagbare
computer is aangesloten op het lichtnet.
ƒ De oplaadbare accu in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem
contact op met uw servicecenter voor informatie over vervanging.
ƒ De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem
contact op met uw servicecenter voor informatie over vervanging.
DE SPELER IN- EN UITSCHAKELEN
De speler inschakelen
Houd de toets [
] ingedrukt.
De speler uitschakelen
Houd de toets [
] ingedrukt.
ƒ Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als gedurende een bepaalde tijd geen
toetsen worden ingedrukt in de stopstand. De fabrieksinstelling voor <Auto Power
Off> (Autom. uitschakelen) is 1 minuut, maar u kunt deze tijd zelf wijzigen. Zie
pagina 43 voor meer informatie.
16 _ basisinformatie
OPMERKING
MUZIEK AFSPELEN
U kunt het volume regelen tijdens het afspelen van een bestand.
Druk op de toets [
], [
].
ƒ Het volumebereik is ingesteld van 0 tot 30.
DE TOETSEN VERGRENDELEN
Met de vergrendelfunctie kunt u alle andere toetsen op de MP3-speler
deactiveren, zodat uw muziek niet wordt onderbroken wanneer een van de
toetsen, bijvoorbeeld tijdens het sporten, per ongeluk wordt ingedrukt.
1. Druk eenmaal op de toets [
].
2. Druk eenmaal op de toets [
] om de
vergrendelingsfunctie uit te schakelen.
OPMERKING
ƒ Als <Touch Screen Only> (Alleen aanraakscherm) is geselecteerd in <Settings>
(Instellingen) ĺ <System> (Systeem) ĺ <Hold Option> (Optie Vergrendelen), wordt
alleen het aanraakscherm vergrendeld en kunnen de toetsen [
],
[
] en [
] gewoon worden gebruikt. Zie pagina 43.
basisinformatie _ 17
BESTANDEN ZOEKEN MET “FILE BROWSER”
(BESTANDSBROWSER)
U kunt eenvoudig bestanden zoeken met de functie “File
Browser” (Bestandsbrowser).
1. Tik op het
in het hoofdmenu.
2. Tik op de gewenste map om de bestandslijst weer te geven.
3. Tik op het gewenste bestand.
ƒ Het bestand wordt afgespeeld.
BESTANDEN VERWIJDEREN MET “FILE
BROWSER” (BESTANDSBROWSER)
Volg stap 1 en 2 hierboven.
3. Tik op het pictogram [
].
4. Tik op <Delete> (Wissen).
5. Tik op het bestand dat u wilt verwijderen.
ƒ Tik op het pictogram [
] om alle bestanden te verwijderen.
6. Tik op <OK> ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Het bestand wordt verwijderd.
OPMERKING
ƒ Het geselecteerde bestand kan niet worden verwijderd als deze
wordt afgespeeld.
ƒ Bestanden kunnen niet meer worden hersteld nadat ze zijn verwijderd.
LET OP
18 _ basisinformatie
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM
Tik met uw duim of vingertop op het aanraakscherm.
OPMERKING
ƒ Gebruik geen kracht bij het aanraken van het scherm. Dit kan het scherm
beschadigen.
ƒ Gebruik geen andere voorwerpen dan uw duim of uw vingers om op het scherm te
tikken. Anders zou het aanraakscherm kunnen beschadigen.
ƒ Tik niet op het aanraakscherm met uw duim of vingers wanneer deze niet schoon
zijn.
ƒ Tik niet op het aanraakscherm met handschoenen aan.
ƒ Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed als u bijvoorbeeld uw vingernagel of
een balpen gebruikt.
basisinformatie _ 19
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Eenmaal tikken
Tik eenmaal op het gewenste deel van het aanraakscherm.
Voorbeelden
1. Een object selecteren
of naar het volgende
scherm gaan
2. Weergave-informatie en
functiepictogrammen
weergeven
3. Het venster voor het
instellen van de stijl
van het hoofdmenu
weergeven
20 _ basisinformatie
ƒ U kunt een functie uitvoeren door op het
betreffende pictogram te tikken, of u kunt een
item selecteren in een lijst.
ƒ Tik op het aanraakscherm om weergave-
informatie en pictogrammen voor de weergave
van video, muziek, afbeeldingen en tekst weer
te geven.
ƒ Als u op een leeg gedeelte van het
hoofdmenuscherm tikt, verschijnen de
opties <Style> (Stijl), <Icon> (Pictogram) en
<Widget> waarmee u de weergave van het
hoofdmenu kunt wijzigen.
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Tweemaal tikken
Tik tweemaal op het gewenste deel van het aanraakscherm.
Voorbeelden
1. Het schermformaat
wijzigen en de afbeelding
vergroten
2. De lettergrootte wijzigen
OPMERKING
ƒ U kunt het schermformaat wijzigen
tijdens het weergeven van video, of het
afbeeldingbestand.
ƒ U kunt de grootte van de letters op een
tekstscherm wijzigen.
ƒ Bij sommige videobestanden kan het schermformaat mogelijk niet worden
gewijzigd.
basisinformatie _ 21
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Langer aanraken
Houd het gewenste deel van het aanraakscherm ingedrukt.
Voorbeelden
1. Terugkeren naar
het voorgaande
afspeelscherm.
of
ingedrukt
om een recent afgespeeld bestand af te spelen
of om terug te keren naar het afspeelscherm
van het huidige bestand.
ƒ Houd het pictogram
ƒ Druk en houd ingedrukt op het scherm
2. Automatisch
videohoofdstuk maken
22 _ basisinformatie
tijdens het afspelen van beelden om zoveel
hoofdstukken te maken als is gedefinieerd in
de vooraf ingestelde splitsingsoptie.
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Strijken
Plaats uw duim of vingers op het
aanraakscherm en strijk in de gewenste
richting.
Voorbeelden
1. Bladeren op het
hoofdmenuscherm
ƒ Strijk horizontaal over een leeg gedeelte van
het aanraakscherm om te bladeren op het
hoofdmenuscherm.
ƒ Strijk verticaal over een lijstweergave om naar het vorige/
volgende scherm te gaan.
ƒ Strijk tijdens het afspelen van video of muziek in
2. Pagina verplaatsen /
Naar volgende/vorige /
Zoeken tijdens afspelen
horizontale richting om vooruit of achteruit te spoelen,
afhankelijk van de instellingen voor horizontaal strijken.
ƒ Strijk in horizontale richting over het
afbeeldingenweergavescherm om naar de vorige/
volgende afbeelding te gaan.
ƒ Strijk in horizontale richting over het tekstweergavescherm
om naar de vorige/volgende pagina te gaan.
ƒ Strijk in horizontale richting over het FM-radioscherm om
automatisch te zoeken naar het vorige/volgende station.
basisinformatie _ 23
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Slepen
Tik en sleep uw duim of vingers naar het gewenste punt.
Voorbeelden
1. Bladeren op het
hoofdmenuscherm
ƒ Sleep horizontaal over een leeg
gedeelte van het aanraakscherm om het
hoofdmenuscherm te verplaatsen.
ƒ U kunt kijken naar de volgende/vorige lijst
2. Het menu verplaatsen
door verticaal te slepen over het menuscherm
voor video of muziek.
ƒ Houd uw vinger op de afspeelstatusbalk op
3. De afspeelstatusbalk
bedienen
4. Widgetpictogrammen
verplaatsen
24 _ basisinformatie
het scherm, beweeg uw duim of vingers naar
een gewenst punt voordat u deze van het
scherm haalt.
ƒ Als u widgets gebruikt, kunt u het hoofdmenu
of het widgetpictogram dat u wilt verplaatsen
selecteren en naar het gewenste punt slepen.
WERKEN MET HET AANRAAKSCHERM (vervolg)
Cirkelen
Plaats uw duim of vingers op het aanraakscherm en draai zachtjes
rondjes.
Voorbeelden
ƒ De weergavemodus wijzigen op een
1. Roteren
afbeelding-/tekstscherm, het beeld of
tekstscherm draaien.
ƒ Als u in de pauzestand, waarin geen afspeelinformatie
2. Snel zoeken in video
of pictogram wordt weergegeven, uw vinger op het
aanraakscherm plaatst en rondjes draait, speelt de
speler het huidige bestand versneld af.
Tik op het pictogram [
] om het scherm
vast te leggen en op te slaan. Het opgenomen
scherm wordt opgeslagen in <Pictures>
(Afbeeld.) ĺ <Captured> (Vastgelegd).
basisinformatie _ 25
DE WEERGAVE VAN HET HOOFDMENU INSTELLEN
De stijl van het hoofdmenu wijzigen
U kunt de stijl van het hoofdmenu wijzigen.
1. Tik op een leeg gedeelte van het hoofdscherm.
2. Tik op <Style> (Stijl).
3. Selecteer de gewenste stijl van het hoofdmenu.
4. Tik op <OK>.
De opmaak van het hoofdmenu wijzigen
U kunt de opmaak van het hoofdmenu wijzigen door de pictogrammen
van het hoofdmenu naar de gewenste positie te slepen.
1. Tik op een leeg gedeelte van het hoofdscherm.
2. Tik op <Icon> (Pictogram)
3. Tik op een pictogram van het hoofdmenu en sleep
het naar de gewenste positie/pagina.
ƒ Als u een menupictogram versleept naar een lege
pagina wordt een nieuwe pagina aan het hoofdmenu
toegevoegd.
4. Tik op <OK>.
OPMERKING
ƒ U kunt naast de standaardpagina’s nog 2 pagina’s toevoegen aan het
hoofdmenu.
26 _ basisinformatie
DE WEERGAVE VAN HET HOOFDMENU INSTELLEN (vervolg)
Een widgetpictogram toevoegen/verwijderen
U kunt een widgetpictogram aan het hoofdmenu toevoegen of eruit
verwijderen.
1. Tik op een leeg gedeelte van het hoofdscherm.
2. Tik op <Widget>.
3. Sleep het widgetpictogram van de widgetbalk
naar het hoofdmenuscherm of sleep het van het
hoofdmenuscherm naar de widgetbalk.
4. Tik op <OK>.
basisinformatie _ 27
WIDGETPICTOGRAMMEN
Een widget is een kleine, gespecialiseerde GUI-toepassing op het scherm
die visuele informatie geeft en gemakkelijk toegang biedt tot veel gebruikte
toepassingen als een klok, agenda en notitieblok. U kunt een klok, agenda en
andere widgets op het hoofdscherm zetten zodat u deze gemakkelijk en snel
kunt bereiken.
Geeft een analoge klok weer met de huidige tijd. De tijd kan ook
worden ingesteld. Zie pagina 30.
Geeft een digitale klok weer met de huidige tijd. De tijd kan ook
worden ingesteld. Zie pagina 30.
Een decoratief item met een vlinder rond een bloem.
Een decoratief item met bloemblaadjes die bewegen wanneer ze
worden aangetikt.
Een decoratief item met een kopje koffie dat stoomt wanneer het
wordt aangetikt.
Een decoratief item met een koekje dat een beetje breekt wanneer
het wordt aangetikt.
28 _ basisinformatie
WIDGETPICTOGRAMMEN (vervolg)
U kunt een memo maken en opslaan. Zie pagina 31.
U kunt de agenda en uw planning bekijken. Zie pagina 32.
U kunt de huidige tijd bekijken in twee belangrijke wereldsteden.
Zie pagina 33.
U kunt afbeeldingen die op de speler zijn opgeslagen laten
weergeven in de modus Diashow.
U kunt een map selecteren voor een diashow. Zie pagina 34.
Tik op het gloeilampje om de helderheid van het aanraakscherm in
te stellen.
ƒ U kunt de helderheid ook instellen bij <Settings> (Instellingen) ĺ
<Display> (Weergave) ĺ <Brightness> (Helderheid). Zie pagina 40.
U kunt de sluimertijd instellen door hierop te tikken. Het apparaat
wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.
ƒ U kunt de sluimertijd ook instellen bij <Settings> (Instellingen) ĺ <System>
(Systeem) ĺ <Sleep> (Standby). Zie pagina 43.
basisinformatie _ 29
WIDGETS GEBRUIKEN
De huidige tijd instellen
1. Tik op de widget met de digitale of analoge klok op
het hoofdscherm.
2. Tik boven of onder de cijfers voor <Year> (Jaar),
<Month> (Maand), <Day> (Dag), <Hour> (Uur),
<Min> en <AM/PM> om de huidige tijd in te stellen.
3. Tik op <OK> ĺ <Yes> (Ja).
Opties voor de klok instellen
1. Tik op de widget met de digitale of analoge klok op het hoofdscherm.
2. Tik op het pictogram [
].
3. Stel de optie <Style> (Stijl) in.
Opties voor de klok
ƒ <Style> (Stijl): U kunt de stijl van de klokwidget op het hoofdmenuscherm
wijzigen.
OPMERKING
ƒ U kunt de tijd ook instellen in <Settings> (Instellingen) ĺ <Time> (Tijd) ĺ
<Date/Time Set> (Datum/tijd instellen). Zie pagina 42.
30 _ basisinformatie
WIDGETS GEBRUIKEN (vervolg)
Een memo invoeren
1. Tik op de memowidget op het hoofdmenuscherm.
2. Tik op het pictogram [
ƒ Tik op het pictogram [
te verwijderen.
].
] om de gewenste memo
3. Voer uw memo in met behulp van het
schermtoetsenbord en tik op <OK>.
] : De invoermodus schakelt over van hoofd- en
kleine letters naar cijfers.
] : U kunt de tekens één voor één wissen.
ƒ [
ƒ [
ƒ [
,
] : De cursor vooruit/achteruit verplaatsen.
ƒ [
] : U kunt een spatie tussen tekens plaatsen.
ƒ [
] : U kunt regelovergangen invoegen.
ƒ [
] : Bevestig uw instelling.
Opties voor memo’s instellen
1.
2.
3.
4.
Tik op de memowidget op het hoofdmenuscherm.
Tik op de gewenste memo.
Tik op het pictogram [
].
Stel de gewenste opties in.
Opties voor memo’s
ƒ <Set as Main Memo> (Instellen als hoofdmemo): Om een memo weer te kunnen
geven op het hoofdmenuscherm moet het worden ingesteld als hoofdmemo.
ƒ <Style> (Stijl): U kunt de stijl van de memowidget op het hoofdmenuscherm wijzigen.
basisinformatie _ 31
WIDGETS GEBRUIKEN (vervolg)
De agenda/afspraken weergeven
U kunt uw afspraken alleen bekijken als het afsprakenbestand (.ics) dat met MS
Office Outlook is gemaakt naar de map <File Browser> (Bestandsbrowser) ĺ <My
Pack> (Mijn pakket) ĺ <Calendar> (Agenda) op de speler is overgebracht.
1. Tik op de agendawidget op het hoofdmenuscherm.
2. Selecteer de gewenste maand.
ƒ Strijk met uw duim of vingers in verticale richting over het
scherm om het gewenste jaar te selecteren.
3. Tik op een datum met het afspraakpictogram van
de agenda.
4. Tik op de gewenste afspraak.
ƒ U kunt uw afspraak bekijken.
] om de afspraak te
ƒ Tik op het pictogram [
verwijderen.
ƒ U kunt geen afspraken plannen op de speler.
OPMERKING
Opties voor de agenda/afspraken instellen
1. Tik op de agendawidget op het hoofdmenuscherm.
2. Tik op het pictogram [
].
3. Stel de gewenste opties in.
Opties voor agenda/afspraken
ƒ <Style> (Stijl): De stijl van de agendawidget op het hoofdmenuscherm wijzigen.
ƒ <View Type> (Weergavetype): U kunt het weergavetype van de agenda wijzigen.
ƒ <Icon Type> (Pictogramtype): De stijl van het afspraakpictogram dat op de datum
wordt weergegeven wijzigen.
ƒ <Delete All> (Alles verwijderen): Alle opgeslagen afspraken verwijderen.
32 _ basisinformatie
WIDGETS GEBRUIKEN (vervolg)
De tijd van de wereldklok wijzigen
U kunt de locatie en datum/tijd van grote wereldsteden bekijken op
basis van de respectievelijke tijdzone.
ƒ Voordat u begint! - Eerst moet u de klok op de huidige tijd instellen.
Zie pagina 42.
Stel de gewenste tijdzone in via <Settings> (Instellingen) ĺ <Time> (Tijd)
ĺ <Time Zone> (Tijdszone). Zie pagina 42.
1. Tik op de widget Wereldtijd op het hoofdscherm.
ƒ U kunt de wereldtijd zowel aan de bovenkant als de
onderkant van het scherm laten weergeven.
2. Selecteer de gewenste tijdzone en tik op <OK>.
Opties voor de wereldklok instellen
1. Tik op de widget Wereldtijd op het hoofdscherm.
2. Tik op het pictogram [
].
3. Stel de optie <Style> (Stijl) in.
Opties voor Wereldklok
ƒ <Style> (Stijl): U kunt de stijl van de widget Wereldklok wijzigen in het
hoofdmenu.
basisinformatie _ 33
WIDGETS GEBRUIKEN (vervolg)
Een diashow bekijken
1. Tik op de widget Diashow op het hoofdscherm.
2. Tik op het gewenste afbeeldingbestand.
ƒ U kunt afbeeldingen die op de speler zijn opgeslagen
laten weergeven in de modus Diashow.
Opties voor diashow instellen
1. Tik op de widget Diashow op het hoofdscherm.
2. Tik op het pictogram [
].
3. Stel de gewenste opties in.
Opties voor diashow
ƒ <Select Slideshow Folder>(Diamap selecteren) : U kunt afbeeldingen
selecteren voor een diashow. De foto’s in de geselecteerde map worden in
willekeurige volgorde in de diashow weergegeven.
ƒ <Change Frame> (Frame wijzigen): U kunt de vorm van het frame wijzigen
waarin de widget Diashow wordt weergegeven.
34 _ basisinformatie
HET SNELVAK GEBRUIKEN
Het snelvak biedt toegang tot het hoofdmenu, het selecteren van de
geluidsuitgang, het vergrendelen of uitschakelen van het display en het maken
van verbinding met een Bluetooth-stereokoptelefoon.
Het snelvak gebruiken
Het snelvak openen
Tik op de bovenkant van het aanraakscherm.
Het snelvak sluiten
Tik op het aanraakscherm.
3
1
4
2
1
VERGRENDELEN / Display uit
2
Verbinding maken / verbreken
Bluetooth-stereokoptelefoon
3
Geluidsuitgang instellen
4
Naar het hoofdmenu
[Snelvak]
basisinformatie _ 35
HET SNELVAK GEBRUIKEN (vervolg)
Naar het hoofdmenu
Door op het pictogram [
hoofdscherm gaan.
] in het snelvak te tikken kunt u naar het
Geluidsuitgang instellen
Door op het pictogram [
] in het snelvak te tikken kunt u instellen
of het geluid moet worden weergegeven via de luidspreker of de
oortelefoon. Kies een van de pictogrammen [
] (Auto), [
]
(Oortelefoon) en [
] (Luidspreker). Zie pagina 39.
Vergrendelen / Display uit
Als u tikt op het pictogram [
] in het snelvak worden alle toetsen
vergrendeld en wordt het scherm uitgeschakeld, om energie te sparen
tijdens het luisteren.
Verbinding met de Bluetooth-stereokoptelefoon maken / verbreken
Door te tikken op het pictogram [
] in het snelvak kunt u
automatisch een verbinding met een Bluetooth-stereokoptelefoon
maken of verbreken.
ƒ Als de Bluetooth-stereokoptelefoon niet is geregistreerd, kunt u er geen
verbinding mee maken. Zie <Een Bluetooth-stereokoptelefoon gebruiken> voor
meer informatie. Zie pagina 92.
36 _ basisinformatie
DE MINISPELER GEBRUIKEN
U kunt de minispeler gebruiken om muziek of de FM-radio te beluisteren.
De minispeler gebruiken
Met de minispeler kunt u luisteren naar muziek of FMradio zonder over te schakelen naar de muziek- of FMradiomodus.
Minispeler
Aanraakvlak minispeler
De minispeler openen
Schuif uw vinger in horizontale richting over het aanraakvlak van de
minispeler.
De minispeler sluiten
Schuif uw vinger nogmaals in horizontale richting over het aanraakvlak
van de minispeler.
ƒ U kunt de afspeelstatusbalk van de minispeler niet bijstellen.
OPMERKING
basisinformatie _ 37
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN
U kunt de vooringestelde fabrieksinstellingen wijzigen om uw MP3-speler aan
uw eigen behoeften aan te passen.
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het gewenste item in de instellingenlijst.
3. Tik op de gewenste instellingsoptie.
4. Stel de gewenste opties in.
[Instellingenlijst]
OPMERKING
ƒ Als u in het scherm <Settings> (Instellingen) gedurende 1 minuut geen
toetsen indrukt, gaan de instellingen die u nog niet hebt opgeslagen
verloren en keert de speler terug naar de voorgaande functie.
38 _ basisinformatie
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Opties voor geluidsinstellingen
U kunt de instellingen hoofd-EQ, toonkeuze, aut.
volumeaanpassing enzovoort instellen.
ƒ Master EQ (Hoofd-EQ) : U kunt de geluidsinstellingen
optimaliseren. Selecteer de gewenste frequentie en het niveau.
ƒ Touch Tone (Toonkeuze): U kunt het volume en vibratieniveau
van de aanraaktoon instellen. U kunt kiezen uit 0-7 voor volume
en 0-5 voor vibratie.
ƒ Notification/Alert tone (Melding/waarschuwingstoon):
U kunt het geluidsvolume en de vibratie-instellingen voor
waarschuwings- en bevestigingsvensters selecteren.
U kunt kiezen uit 0-7 voor volume en 0-5 voor vibratie.
ƒ Wise Volume (Aut. Volumeaanpassing): U kunt het risico op gehoorbeschadiging
verminderen door een limiet voor het geluidsvolume in te stellen bij gebruik van de
oortelefoon. Als dit op <On> (Aan) is gezet, wordt een melding weergegeven wanneer
u voor langere tijd bent blootgesteld aan een hoger volumeniveau en wordt het volume
automatisch ingesteld op een lager niveau. Als de volumeaanpassing op <Off> (Uit) is
gezet, bedraagt het maximum volumeniveau 30.
Ook als u <Off> (Uit) hebt geselecteerd, wordt het volume op het moment dat u de speler
weer aanzet teruggezet naar 15 om gehoorbeschadiging tijdens het inschakelen te
voorkomen.
ƒ Output (Uitvoer): U kunt het geluid laten uitvoeren naar de luidspreker of de
koptelefoon. U kunt kiezen voor <Auto>, <Earphone> (Oortelefoon) of <Speaker>
(Luidspreker). Als u <Auto> kiest, hoort u het geluid door de oortelefoon wanneer deze
is aangesloten; anders wordt het geluid weergegeven via de ingebouwde luidspreker.
Als u <Earphone> (Oortelefoon) selecteert, wordt het geluid alleen via de oortelefoon
weergegeven. Als u <Speaker> (Luidspreker) selecteert, wordt het geluid weergegeven
via de ingebouwde luidspreker, zelfs als de oortelefoon is aangesloten. In dat geval
kunnen de menu’s <Master EQ> (Hoofd-EQ), <Street Mode> (Straatmodus), <Playlist
DNSe> (DNSe-afspeellijst), <Audio Upscaler> en <DNSe> niet worden geselecteerd.
basisinformatie _ 39
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Weergave-instellingen
Het lettertype, de uitschakeltijd, de helderheid van uw scherm enzovoort
wijzigen.
ƒ Font (Lettertype) : U kunt het lettertype van de menutaal wijzigen.
Kies één van de drie lettertypes. Voor sommige talen is de optie
<Font> (Lettertype) uitgeschakeld.
ƒ Transparency (Transparantie): U kunt de transparantie van het
aanraakscherm instellen. U kunt kiezen uit <OFF> (UIT), <1>, <2>, <3>.
ƒ Random Skin (Willekeurige skin): U kunt afbeeldingbestanden
opslaan in de map <Pictures> (Afbeeld.) Š<Skin>. Hieruit wordt
tijdens het inschakelen van de speler een willekeurige afbeelding
geselecteerd als achtergrondafbeelding. Zie pagina 85 voor meer
informatie over het opslaan van afbeeldingen in de map <Skin>. Als
u <Set as My Skin> (Instellen als Mijn skin) in het menu Afbeeld.
selecteert nadat u Willekeurige skin hebt ingesteld op <On> (Aan),
wordt Willekeurige skin automatisch op <Off> (Uit) gezet.
ƒ Reset My Skin (Mijn skin herstellen): Stelt de achtergrondafbeelding van
het aanraakscherm in op de standaardafbeelding. Selecteer <Yes> (Ja) om de
achtergrondafbeelding terug te zetten.
ƒ Reset Booting Image (Opstartafbeelding herstellen): De opstartafbeelding (de
afbeelding die wordt weergegeven wanneer de speler wordt aangezet) wordt teruggezet
naar de standaardafbeelding. Selecteer <Yes> (Ja) om de opstartafbeelding terug te
zetten. Zie pagina 85 voor meer informatie over het instellen van de opstartafbeelding.
ƒ Display Off Time (Schermuitschakeltijd) : Het aanraakscherm wordt automatisch
uitgeschakeld als er gedurende de onderstaande tijd geen toetsen of pictogrammen
worden aangeraakt. U kunt kiezen uit <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> en
<Always On> (Altijd aan). U kunt het scherm weer inschakelen door op een willekeurige
toets te drukken.
ƒ Brightness (Helderheid) : U kunt de helderheid van het scherm instellen. Kies een
niveau van <0-10>, met 10 als meest helder.
40 _ basisinformatie
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Opties voor taalinstellingen
De menu’s van de MP3-speler kunnen in diverse talen worden
weergegeven.
ƒ Menu : De menutaal instellen
U kunt kiezen uit <English>, c䚐ạ㛨e, <Français>,
<Deutsch>, <Italiano>, c襲莇蛑e, <ㅔԧЁ᭛>, <㐕储Ё
᭛>, <Español>, <Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>,
<Polski>, <Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>, <ýeština>,
<ǼȜȜȘȞȚțȐ>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>,
<Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>,
<Indonesia>, <TiӃng ViӋt>, <Bulgarian>, <Română>,
<ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>, <Slovenšþina> of <Slovenský>.
ƒ Contents (Inhoud) : De taal instellen waarin de
informatie over de muzieknummers en tekst worden
weergegeven. U kunt kiezen uit <English>, <Korean>,
<French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>,
<Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>,
<Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>,
<Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>,
<Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>,
<Slovene>, <Turkish> of <Vietnamese>.
ƒ De ondersteunde talen kunnen worden gewijzigd of uitgebreid.
OPMERKING
basisinformatie _ 41
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Tijdinstellingen
Door de tijd in te stellen kunt u de ingestelde datum/tijd, het datumtype
en zelfs de tijdzone gebruiken.
ƒ Date/Time Set (Datum/tijd instellen) : De huidige datum
en tijd instellen. Tik boven of onder de cijfers voor <Year>
(Jaar), <Month> (Maand), <Day> (Dag), <Hour> (Uur),
<Min> en <AM/PM> om de huidige tijd in te stellen.
ƒ Date Type (Datumtype) : U kunt het type tijdweergave
voor de wereldklok instellen. U kunt kiezen uit <YY-MMDD> (JJ-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-JJ) en <DDMM-YY> (DD-MM-JJ).
ƒ Time Zone (Tijdzone): U kunt zien hoe laat het is door
een plaats in een specifieke tijdzone te selecteren. U moet
de tijdzone instellen voordat de wereldtijd kan worden
weergegeven. Zie pagina 33.
42 _ basisinformatie
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Opties voor systeeminstellingen
Kies de gewenste instellingen voor de sluimerfunctie en automatisch
uitschakelen.
ƒ My Info (Mijn info): U kunt uw naam en geboortedatum
instellen. Zie pagina 45.
ƒ Sleep (Standby) : Het apparaat wordt na de opgegeven tijd
automatisch uitgeschakeld. U kunt kiezen uit <Off> (UIT),
<15min>, <30min>, <60min>, <90min> en <120min>.
ƒ Auto Power Off (Autom. Uitschakelen) : Schakelt de stroom
automatisch uit als de speler in de modus Pause (Pauze) staat en
de toetsen niet worden geactiveerd binnen de vooraf ingestelde
tijd. U kunt kiezen uit <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>,
<5min> of <Always On> (Altijd aan).
ƒ PC Connection (PC-verbinding): U kunt de USB-verbinding met de
computer instellen op <UMS> of <MTP>.
De standaardinstelling (fabrieksinstelling) voor de verbinding met de computer is
<MTP>. Als u <UMS> selecteert, kunt u de speler gebruiken als een verwisselbaar
opslagapparaat. Zie pagina 46.
ƒ Hold Option (Optie Vergrendelen) : u kunt de vergrendeloptie selecteren om
alle toetsen te vergrendelen, zowel inclusief het aanraakscherm als alleen het
aanraakscherm. Selecteer <All> (Alle) of <Touch Screen Only> (Alleen aanraakscherm).
Zie pagina 17.
ƒ Default Set (Standaard instellen) : De standaardwaarden voor alle instellingen
worden hersteld. U kunt kiezen uit <Yes> (Ja) en <No> (Nee). Met <Yes> (Ja) zet u alle
instellingen terug naar de beginwaarden. Met <No> (Nee) annuleert u het herstellen van
de standaardinstellingen.
ƒ Format (Formatteren) : Het interne geheugen formatteren. Als u <Yes> (Ja) kiest, wordt
het interne geheugen geformatteerd en worden alle bestanden op de speler gewist. Als
u <No> (Nee) selecteert, wordt het interne geheugen niet geformatteerd. Controleer
voordat u gaat formatteren of alle bestanden gewist mogen worden.
basisinformatie _ 43
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Opties voor systeeminstellingen (vervolg)
ƒ About (Info): De firmwareversie en geheugencapaciteit controleren.
ƒ Firmware - Hier wordt de huidige versie van de firmware weergegeven.
ƒ Memory (Geheugen) - Geeft de resterende geheugencapaciteit aan.
<Used> (Gebruikt) geeft het gebruikte geheugen aan, <Remaining>
(Resterend) geeft het resterende geheugen aan en <Total> (Totaal) staat
voor de totale geheugencapaciteit.
ƒ Demo Mode (Demomodus): Als u de demomodus instelt op <On> (Aan), wordt
de voorbeeldclip in de videomap herhaaldelijk afgespeeld.
OPMERKING
ƒ Het ingebouwde geheugen
1GB=1.000.000.000 bytes : de werkelijke, geformatteerde capaciteit is
mogelijk minder omdat een gedeelte van het geheugen wordt gebruikt
door de interne firmware.
44 _ basisinformatie
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Mijn naam instellen
1. Tik op <My Info> (Mijn info)
2. Tik op het invoervak onder <My Name> (Mijn naam).
3. Voer uw naam in met behulp van het
schermtoetsenbord en tik op <OK>.
] : De invoermodus schakelt over van hoofd- en
kleine letters naar cijfers.
] : U kunt de tekens één voor één wissen.
ƒ [
ƒ [
ƒ [
ƒ [
,
] : De cursor vooruit /achteruit verplaatsen.
] : U kunt een spatie tussen tekens plaatsen.
ƒ [
] : Bevestig uw instelling.
ƒ Wanneer u de naam eenmaal hebt ingevoerd, wordt deze weergegeven.
Mijn verjaardag instellen
ƒ Voordat u begint! - Eerst moet u de klok op de huidige tijd instellen.
Zie pagina 42.
1. Tik op <My Info> (Mijn info).
2. Tik boven of onder de cijfers van het pictogram
<Year> (Jaar), <Month> (Maand), <Day> (Dag),
onder <My Birthday> (Mijn verjaardag) om uw
verjaardag in te stellen.
3. Tik op <OK>.
ƒ Nadat u uw verjaardag hebt ingesteld, wordt u aan uw
verjaardag herinnert.
basisinformatie _ 45
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Wanneer de verbinding met de computer is ingesteld op <UMS>
Gebruiken als een verwisselbare schijf
U kunt de speler gebruiken als een verwisselbaar opslagapparaat.
ƒ Voordat u begint! - Sluit de speler aan op de computer.
1. Open de bestanden/mappen die
u wilt overbrengen vanaf de computer.
2. Open <My Computer> (Deze
computer) ĺ <P3> vanaf uw
bureaublad.
3. Selecteer de bestanden/mappen die
u wilt overbrengen naar uw computer
en sleep ze naar de gewenste map in
<P3>.
ƒ De geselecteerde mappen of bestanden worden
overgebracht naar de speler.
ƒ Het bestandsoverdrachtbericht wordt weergegeven tijdens het uploaden of
downloaden van bestanden. Als u de USB-kabel loskoppelt terwijl het bericht wordt
weergegeven, kan dit een storing veroorzaken.
ƒ ҏDe volgorde waarin de muziekbestanden op uw pc worden weergegeven kan
afwijken van de afspeelvolgorde op de speler.
ƒ Als u een bestand met DRM (Digital Rights Management) naar de speler kopieert,
wordt het bestand niet afgespeeld.
ƒ Video-indelingen die niet worden ondersteund door de speler moet naar de speler
OPMERKING worden overgebracht met behulp van <EmoDio>.
ƒ Wat is DRM?
Digital Rights Management (DRM) is een technologie en service waarmee wordt
voorkomen dat digitale inhoud illegaal wordt gebruikt en waarmee de inkomsten en
rechten van de houders van auteursrechten worden beschermd. DRM-bestanden
zijn muziekbestanden met kopieerbeveiliging.
LET OP
46 _ basisinformatie
INSTELLINGEN EN VOORKEUREN WIJZIGEN (vervolg)
Wanneer de verbinding met de computer is ingesteld op <UMS>
(vervolg)
Loskoppelen van de computer
Volg de onderstaande stappen om schade aan de speler en de gegevens
te voorkomen wanneer u de speler loskoppelt van de computer.
1. Wijs met de muisaanwijzer op de
taakbalk in de rechterbenedenhoek
van de computer het
pictogram
aan en klik met de linkermuisknop.
2. Klik op het <Safely Remove USB
Mass Storage Device Drive>
(USB-apparaat voor massaopslag
veilig verwijderen).
1
3. Koppel de speler los van de
computer.
LET OP
ƒ Koppel de speler niet los tijdens
de bestandsoverdracht. Hierdoor
kunnen de gegevens en de speler
beschadigd raken.
ƒ U kunt de speler niet verwijderen
terwijl bestanden die op de speler
zijn opgeslagen worden afgespeeld
op de computer. Probeer het nogmaals nadat het afspelen is voltooid.
2
ƒ Als u de speler van de computer hebt verwijderd en deze opnieuw wilt
aansluiten, moet u controleren of de speler volledig is uitgeschakeld
voordat u deze weer aansluit.
basisinformatie _ 47
EmoDio
EmoDio is een softwaretoepassing voor deze MP3-speler met
diverse contentgerelateerde services en ondersteuning van
apparaten.
ƒ Voordat u begint! - Volg de snelstartgids om de installatie van EmoDio ongedaan
te maken.
Sluit de speler aan op de computer.
<EmoDio> wordt automatisch gestart op het moment dat de speler wordt
aangesloten op de computer. Als het programma niet automatisch wordt gestart,
van <EmoDio> op het bureaublad.
dubbelklikt u op het pictogram
SYSTEEMVEREISTEN
Uw computersysteem moet minimaal voldoen aan de volgende specificaties om
EmoDio te installeren en gebruiken:
• Pentium 500MHz of hoger
• USB 2.0-poort
• Windows XP Service Pack 2 of
hoger
• DirectX 9.0 of hoger
• 300 MB vrije schijfruimte
48 _ EmoDio
• Cd-romstation (2x of hoger)
• Windows Media Player 10.0 of
hoger
• Resolutie 1024 X 768 of hoger
• Internet Explorer 6.0 of hoger
• 512 MB RAM of hoger
EMODIO GEBRUIKEN
EmoDio is een gebruiksvriendelijke softwaretoepassing voor het ordenen van
bestanden op uw computer. Nadat uw bestanden zijn geordend in EmoDio, kunt
u de bestanden in een handomdraai overzetten naar uw MP3-speler, zonder dat
u de hele vaste schijf hoeft te doorzoeken voor het juiste bestand.
“EmoDio” biedt de handigste manier om uw bestanden van uw computer
over te zetten naar uw MP3-speler.
Met “EmoDio” kunt u uw eigen collectie of album met geluidsbestanden
samenstellen.
U kunt RSS-bloginformatie en -bestanden naar de speler overbrengen.
Dit is een online community-service voor EmoDio.com-gebruikers. Inhoud
aangemaakt via EmoDio kan eenvoudig worden ge-upload / gedownload
en deze service biedt manieren om uw verhalen met andere gebruikers in
de gemeenschap te delen.
OPMERKING
ƒ Voor meer informatie over <EmoDio> klikt u op <MENU> ĺ <Help> ĺ<Help>
boven in het programma <EmoDio>.
EmoDio _ 49
EMODIO GEBRUIKEN (vervolg)
ƒ Koppel de USB-kabel niet los tijdens de bestandsoverdracht. Loskoppelen van de USBconnector tijdens bestandsoverdracht kan leiden tot beschadiging van de speler en de
computer.
ƒ Sluit de speler rechtstreeks op de computer aan in plaats van via een USB-hub.
Zo voorkomt u een instabiele verbinding.
ƒ Wanneer de speler op de computer wordt aangesloten, worden alle functies van de
OPMERKING speler uitgeschakeld.
ƒ Gebruik FAT 32 als bestandssysteem wanneer u de speler op uw computer formatteert.
Klik in Windows Vista op Standaardwaarde voor apparaat herstellen en begin met het
formatteren.
ƒ Als u de USB-kabel aansluit op de computer terwijl het batterijvermogen van de speler
laag is, wordt de speler enkele minuten opgeladen voordat de verbinding met de
computer wordt gemaakt.
LET OP
ƒ De technologie voor het herkennen van muziek en verwante gegevens wordt
geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het logotype en logo
van Gracenote, Gracenote CDDB en het logo “Powered by Gracenote CDDB” zijn
gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS
zijn servicemerken van Gracenote.
50 _ EmoDio
een video bekijken
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de
batterij.
EEN VIDEO BEKIJKEN
Video track 1.svi
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het videobestand dat moet worden afgespeeld.
ƒ Het geselecteerde videobestand wordt horizontaal afgespeeld.
OPMERKING
ƒ Video-indelingen die niet worden ondersteund door de speler moet naar de speler
worden overgebracht met behulp van <EmoDio>.
ƒ Sommige Divx- en WMV-bestanden kunnen niet correct worden afgespeeld.
ƒ Voor sommige videobestanden werkt de Bluetooth-functie niet tijdens het afspelen.
een video bekijken _ 51
VIDEOWEERGAVESCHERM
Tik op het scherm als u de gegevens en pictogrammen voor videoweergave wilt
weergeven.
1
7
8
2
Video track 1.svi
3
9
4
5
10
6
11
1
Bluetooth/Vergrendeling/
Alarmindicator
7
Indicatie voor Afspelen/Pauze/
Zoeken
2
Batterijstatus
8
Indicator videomodus
3
Huidige tijd
9
Statusbalk afspelen
4
Huidige/totale afspeeltijd
10
Pictogram voor Terug
5
Bestandsnaam
11
Pictogram Menu
6
Pictogram Afspelen/Pauze/
Zoeken
OPMERKING
ƒ De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in
werkelijkheid anders uitzien.
52 _ een video bekijken
AANRAAKPICTOGRAMMEN VOOR AFSPEELBESTURING
Video track 1.svi
Hierop tikken om naar het vorige scherm te gaan.
Ingedrukt houden om naar het hoofdmenuscherm te gaan.
Hierop tikken om het menu weer te geven.
Hierop tikken om het menu te sluiten.
Drie seconden nadat het afspelen van het huidige bestand is begonnen
eenmaal tikken om het huidige bestand opnieuw af te spelen.
Drie seconden nadat het afspelen van het huidige bestand is begonnen
tweemaal tikken om het vorige bestand af te spelen.
Ingedrukt houden om terug te spoelen binnen het huidige bestand.
Hierop tikken om het afspelen te pauzeren.
Hierop tikken om het afspelen te hervatten.
Hierop tikken om het volgende bestand af te spelen.
Ingedrukt houden om vooruit te spoelen binnen het huidige bestand.
een video bekijken _ 53
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN
De Digital Natural Sound-engine (DNSe) instellen
De juiste geluidsweergave voor elk videogenre selecteren.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <DNSe>.
3. Tik op een gewenste DNSe.
ƒ U kunt kiezen uit <Normal> (Normaal),
<Theater>, <Drama> en <Action> (Hand.).
OPMERKING
ƒ Wat is DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) is een functie voor geluidseffecten
voor MP3-spelers die is ontwikkeld door Samsung. Dit biedt verschillende
geluidsinstellingen voor het verbeteren van de kwaliteit van het type muziek
waar u naar luistert.
De VibeWoofer instellen
U kunt diverse trillingseffecten verkrijgen afhankelijk van de kracht van
de beat van het geluid.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
].
pictogram [
2. Tik op <VibeWoofer> ĺ <On> (Aan).
54 _ een video bekijken
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De functie Mosaic Search (Mozaïek doorzoeken)
gebruiken
U kunt zoveel videohoofdstukken maken als is gedefinieerd in de vooraf
ingestelde splitsingsoptie en naar de gewenste scène gaan door op het
desbetreffende hoofdstuk te tikken.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Mosaic Search> (Mozaïek
doorzoeken).
3. Tik op de gewenste splitsingsoptie.
ƒ Kies uit <16-split> (16-delig), <36-split> (36-delig) en <64-split> (64-delig).
ƒ Er worden vervolgens hoofdstukken gemaakt.
4. Tik op het gewenste hoofdstuk.
ƒ De speler begint met het afspelen van de
beelden vanaf het geselecteerde hoofdstuk.
ƒ U kunt terugkeren naar het vorige scherm
] in de linkerbenedenhoek te
door op [
tikken.
OPMERKING
ƒ U kunt de functie Mosaic Search (Mozaïek doorzoeken) gebruiken door
tijdens het afspelen van de beelden op het scherm te tikken en ingedrukt
te houden.
een video bekijken _ 55
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De ondertiteling weergeven
U kunt een video samen met de eventueel aanwezige ondertiteling afspelen.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
].
pictogram [
2. Tik op <Subtitle> (Ondertiteling) ĺ
<View> (Weergave) ĺ <On> (Aan).
OPMERKING
ƒ Alleen de SMI-bestandsindeling wordt
ondersteund voor de ondertiteling.
ƒ De naam van het ondertitelingsbestand moet overeenkomen met die van het af te
spelen videobestand.
- Bijvoorbeeld: videobestand: Video Track.avi/ondertitelingsbestand: Video Track.smi
ƒ Het menu <Subtitle> (Ondertiteling) wordt niet weergegeven als geen
ondertitelingsbestand beschikbaar is, de bestandsnaam niet overeenkomt met de
naam van het videobestand of het ondertitelingsbestand een incompatibele indeling
heeft.
De synchronisatie van de ondertiteling aanpassen
Als de ondertiteling sneller of langzamer loopt dan de video, kunt u de
synchronisatietijd aanpassen om beide op elkaar af te stemmen.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Subtitle> (Ondertiteling) ĺ
<Sync> (Synchronisatie).
3. Selecteer een gewenste tijdoptie en tik
op <OK>.
ƒ Pas de synchronisatietijd aan per 0,5 seconde.
ƒ Als u de videomodus verlaat nadat u de synchronisatie van de ondertiteling hebt
OPMERKING aangepast, moet de synchronisatietijd opnieuw worden ingesteld.
56 _ een video bekijken
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De grootte van de ondertiteling wijzigen
U kunt de lettergrootte van de huidige ondertiteling wijzigen.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
].
pictogram [
2. Tik op <Subtitle> (Ondertiteling) ĺ
<Size> (Grootte).
3. Selecteer de gewenste lettergrootte en
tik op <OK>.
ƒ U kunt een waarde tussen 16 en 32 selecteren.
De kleur van de ondertiteling wijzigen
U kunt de tekenkleur van de huidige ondertiteling wijzigen.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Subtitle> (Ondertiteling) ĺ
<Color> (Kleur).
3. Selecteer de gewenste tekenkleur en tik
op <OK>.
ƒ U kunt kiezen uit 27 kleuren.
een video bekijken _ 57
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Het schermformaat selecteren
U kunt het weergaveformaat voor het afspelen van video’s selecteren.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Display> (Weergave) ĺ
<Screen Size> (Schermformaat).
3. Tik op het gewenste schermformaat.
ƒ U kunt kiezen uit <Actual> (Werkelijk), <Standard> (Standaard), <Full>
(Volledig) en <Zoom>.
Het menu Schermformaat
Standard <Standaard>
OPMERKING
Full <Volledig>
<Zoom>
ƒ Voor sommige videobestanden wordt het menu <Screen Size>
(Schermformaat) of andere verwante menu’s mogelijk niet weergegeven.
58 _ een video bekijken
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De helderheid wijzigen
U kunt de helderheid van het videoscherm instellen.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Display> (Weergave) ĺ
<Brightness> (Helderheid).
3. Selecteer de gewenste helderheid en tik
op <OK>.
ƒ Selecteer een niveau tussen <0-10>.
ƒ De helderheidsinstelling kan alleen worden aangepast op het videoscherm.
OPMERKING
een video bekijken _ 59
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Een bladwijzer instellen
Als u een bladwijzer instelt voor een bepaalde scène, kunt u die
opnieuw bekijken wanneer u maar wilt.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
].
pictogram [
2. Tik op <Bookmark> (Bladwijzer) ĺ
<Add> (Toev.).
ƒ Op het huidige punt wordt een bladwijzer
ingesteld.
ƒ U ziet het symbool [
OPMERKING
| ] op de afspeelstatusbalk.
ƒ U kunt één bladwijzer per video instellen met een maximum van 100
bladwijzers.
ƒ Het punt van de bladwijzer kan iets afwijken van het eigenlijke punt.
Naar de bladwijzer gaan (afspelen)/de bladwijzer verwijderen
1. Tik op het pictogram [
video-afspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Bookmark> (Bladwijzer) ĺ <Go
to> (Ga naar) of <Delete> (Wissen).
ƒ Als u <Go to> (Ga naar) selecteert, gaat u
naar de geselecteerde bladwijzer en wordt
deze afgespeeld.
ƒ Met <Delete> (Wissen) verwijdert u de geselecteerde bladwijzer uit het
videobestand.
60 _ een video bekijken
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De afspeelsnelheid instellen
U kunt de afspeelsnelheid van een video versnellen of vertragen.
1. Tik op het pictogram [
video-afspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Play Speed> (Afspeelsnelheid).
3. Selecteer de gewenste afspeelsnelheid
en tik op ҏ<OK>.
ƒ Selecteer <Slow 5> (Traag 5), <Slow 4>
(Traag 4),<Slow 3> (Traag 3), <Slow 2> (Traag 2), <Slow 1> (Traag 1),
<Normal> (Normaal), <Fast 1> (Snel 1), <Fast 2> (Snel 2), <Fast 3> (Snel 3),
<Fast 4> (Snel 4), <Fast 5> (Snel 5).
OPMERKING
ƒ Bij sommige bestanden zijn mogelijk niet alle afspeelsnelheden <Slow 5>
(Traag 5) tot <Fast 5> (Snel 5) beschikbaar.
ƒ U kunt <Play Speed> (Afspeelsnelheid) niet selecteren als de speler is
verbonden met een Bluetooth-stereokoptelefoon.
een video bekijken _ 61
HET VIDEOMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Het bladerinterval instellen
U kunt snel vooruit door een bestand bladeren met verschillende intervallen
als u het scherm links of rechts aanraakt. Sla een heel bestand over of
meerdere seconden tegelijkertijd.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <Horizontal Stroke>
(Bladerinterval).
3. Tik op het gewenste bladerinterval.
ƒ U kunt kiezen uit <1 File> (1 best.), <Seek>
(Zoeken), <10sec Skip> (10sec Oversl.), <30sec Skip> (30sec Oversl.) en
<1min Skip> (1min Overslaan.).
ƒ Als u de optie <Seek> (Zoeken) instelt, kunt u door de afspeelsnelheden
<x2> ĺ <x4> ĺ <x8> bladeren door uw duim of vingers naar links of rechts
te bewegen.
ƒ Het bladerinterval kan verschillen van het eigenlijke interval voor overslaan.
OPMERKING
Bestandsinformatie controleren
U kunt de gedetailleerd informatie over de huidige video bekijken, zoals de
bestandsgrootte, het codectype, de resolutie, enzovoort.
1. Tik tijdens de gewenste scène op het
pictogram [
].
2. Tik op <File Information>
(Bestandsinfo).
ƒ Er wordt een venster geopend met
gedetailleerde informatie over het huidige
bestand.
62 _ een video bekijken
muziek beluisteren
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de
batterij.
LUISTEREN OP CATEGORIE
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het gewenste item in de muzieklijst.
3. Tik op het muziekbestand dat moet worden afgespeeld.
ƒ De muziek wordt afgespeeld.
muziek beluisteren _ 63
LUISTEREN OP CATEGORIE (vervolg)
Muzieklijst
Bestandsinformatie, waaronder naam van de artiest, naam van het album, titel van het
nummer en het genre worden weergegeven, gebaseerd op de ID3-taginformatie bij
het muziekbestand. Bestanden zonder ID3-Tag worden weergegeven als <Unknown>
(Onbekend).
ƒ Now Playing (Nu speelt) : Speelt een recent afgespeeld bestand af of gaat naar het
afspeelscherm van het huidige bestand.
ƒ Artists (Artiest) : Afspelen op artiest
ƒ Albums (Album) : Afspelen op album. De albumhoes wordt weergegeven.
ƒ Songs (Nummers) : Afspelen in numerieke of alfabetische volgorde
ƒ Genres (Genre) : Afspelen op genre
ƒ Playlists (Afspeellijsten) : Afspelen op afspeellijst
ƒ Recorded Files (Opgenomen Bestanden) : Toont alle opgenomen bestanden.
ƒ Music Browser (Muziekbrowser) : Geeft alle muziekbestanden in de muziekmap weer.
ƒ De speler kan MP3-, WMA- en AAC-muziekbestanden afspelen.
OPMERKING
ƒ Wat is ID3-taginformatie?
Dit is een tag in een MP3-bestand die informatie bevat over het bestand, zoals de
titel, de artiest, het album, het jaar, het genre en een veld voor opmerkingen.
64 _ muziek beluisteren
MUZIEKWEERGAVESCHERM
Tik op het scherm als u de pictogrammen voor het afspelen van de muziek wilt weergeven.
1
11
12
1
2
2
3
3
13
4
5
6
14
15
7
9
17
10
Batterijstatus
Indicator huidig nummer / totaal
aantal nummers
5
Muziekafspeelscherm
6
Pictogram Afspelen/Pauze/Zoeken
7
Titel
8
Huidige/totale afspeeltijd
9
Pictogram A-B herhalen
10
Pictogram Menu
11
Indicatie voor Afspelen/Pauze/Zoeken
12
Indicator muziekmodus
13
Indicator hoofdmenu
14
Statusbalk afspelen
15
Indicator afspeelmodus
16
Indicator DNSe-modus
17
Pictogram voor Terug
8
16
OPMERKING
4
Bluetooth/Vergrendeling/
Alarmindicator
Huidige tijd
ƒ De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in
werkelijkheid anders uitzien.
muziek beluisteren _ 65
AANRAAKPICTOGRAMMEN VOOR AFSPEELBESTURING
Hierop tikken om naar het vorige scherm te gaan.
Ingedrukt houden om naar het hoofdmenuscherm te gaan.
Hierop tikken om het menu weer te geven.
Hierop tikken om het menu te sluiten.
Drie seconden nadat het afspelen van het huidige nummer is begonnen
eenmaal tikken om het huidige nummer opnieuw af te spelen.
Drie seconden nadat het afspelen van het huidige nummer is begonnen
tweemaal tikken om het vorige nummer af te spelen
Ingedrukt houden om terug te spoelen in het huidige bestand.
Hierop tikken om het afspelen te pauzeren.
Hierop tikken om het afspelen te hervatten.
Hierop tikken om het volgende bestand af te spelen.
Ingedrukt houden om vooruit te spoelen in het huidige bestand.
ƒ Wanneer u VBR-bestanden afspeelt, wordt het vorige nummer mogelijk niet
].
afgespeeld, ook al tikt u op het pictogram [
66 _ muziek beluisteren
OPMERKING
EEN FRAGMENT HERHAALD AFSPELEN
Deze functie stelt u in staat om een bepaald gedeelte van een nummer
meerdere keren achter elkaar te beluisteren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer
u een taal probeert te leren.
] aan het begin van het
1. Tik op het pictogram [
fragment dat u wilt herhalen.
ƒ Het startpunt is ingesteld en <Rep A> wordt weergegeven.
2. Tik nogmaals op het pictogram [
] om het eind van
het fragment op te geven dat u wilt herhalen.
ƒ <Rep AB> wordt weergegeven en het betreffende fragment wordt
herhaald afgespeeld.
Herhaald afspelen annuleren
Tik tijdens het herhaald afspelen van het fragment op het pictogram
[
].
ƒ Het herhalen van het fragment wordt geannuleerd.
OPMERKING
ƒ Het herhalen van een gedeelte wordt in het volgende geval automatisch
geannuleerd.
- Het startpunt van het te herhalen gedeelte is ingesteld, maar het eindpunt is niet
ingesteld voor het einde van het huidige nummer.
- Indien de periode tussen het begin- en het eindpunt korter is dan 3 seconden.
muziek beluisteren _ 67
EEN AFSPEELLIJST OP UW MP3-SPELER MAKEN
Als u al bestanden hebt gedownload naar uw MP3-speler, kunt u een afspeellijst
met ‘Favorieten’ samenstellen zonder de hulp van EmoDio of uw computer.
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Music Browser> (Muziekbrowser) in de muzieklijst.
3 Tik op het pictogram [
].
4. Tik op <Add to Playlist> (Toev. aan afsp.).
5. Tik op het nummer van de gewenste afspeellijst.
6. Tik op het bestand dat aan de afspeellijst moet worden
toegevoegd.
ƒ Tik op het pictogram [
] om alle bestanden toe te voegen.
7. Tik op <OK>.
ƒ Het geselecteerde bestand wordt aan de afspeellijst toegevoegd.
ƒ U kunt de afspeellijst bekijken via <Music>(Muziek) ĺ <Playlists> (Afspeellijsten) ĺ
<Playlist 1>(Afspeellijst 1) tot en met <Playlist 5> (Afspeellijst 5) in het hoofdmenu.
ƒ U kunt maximaal 200 muziekbestanden toevoegen aan elke afspeellijst.
OPMERKING
ƒ Raadpleeg <EmoDio> voor informatie over het aanmaken van een afspeellijst in
<EmoDio> en het overbrengen van deze lijst naar de speler.
ƒ U kunt ook bestanden aan de afspeellijst toevoegen via het menu Muziek. Zie
pagina 78.
68 _ muziek beluisteren
EEN AFSPEELLIJST AFSPELEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Playlists> (Afspeellijsten).
3. Tik op het nummer van de gewenste afspeellijst.
4. Tik op het muziekbestand dat moet worden afgespeeld.
ƒ Het muziekbestand wordt afgespeeld.
EEN BESTAND VERWIJDEREN UIT DE AFSPEELLIJST
Volg stap 1 tot en met 3 hierboven.
4 Tik op het pictogram [
].
5. Tik op het bestand dat u wilt verwijderen.
ƒ Tik op het pictogram [
] om alle bestanden toe te voegen.
6. Tik op <OK>.
ƒ Het geselecteerde bestand wordt verwijderd uit de afspeellijst.
OPMERKING
ƒ Het geselecteerde bestand kan niet worden verwijderd als deze wordt afgespeeld.
muziek beluisteren _ 69
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN
Via het menu Muziek heeft u controle over alle facetten van het luisteren
naar muziek; van het herhalen van nummers en albums tot het kiezen van de
schermachtergrond tijdens het afspelen van muziek.
Het geluidseffect instellen
U kunt geluidseffecten selecteren voor uw
muziekbestanden.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Sound Effect> (Geluidseffect).
3. Tik op het gewenste geluidseffect.
Opties voor geluidseffecten
ƒ Street Mode (Straatmodus) : In deze modus kunt u ook buiten luisteren naar muziek met
een helder geluid, doordat straatgeluiden gefilterd worden. Maak een keuze uit 0~2.
ƒ Playlist DNSe (DNSe-afspeellijst): Wanneer u met behulp van <EmoDio> een op
de computer samengestelde afspeellijst met een gebruikers-DNSe overzet, wordt het
geluidseffect van de DNSe van de afspeellijst toegepast. Als u <Off> (Uit) selecteert, wordt
het vorige geluidseffect ingesteld. Als u <On> (Aan) selecteert, verschijnt <Playlist DNSe>
(DNSe-afspeellijst) in het menu <DNSe>.
ƒ Audio Upscaler: Deze functie werkt het geluid bij zodat de weergave meer met het
oorspronkelijke geluid overeenkomt. De Audio Upscaler werkt alleen met muziekbestanden
van een lage kwaliteit.
U kunt kiezen uit <Off> (Uit) en <On> (Aan).
ƒ VibeWoofer: U kunt diverse trillingseffecten verkrijgen afhankelijk van de kracht van de
beat van het geluid. U kunt kiezen uit <Off> (Uit) en <On> (Aan).
70 _ muziek beluisteren
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Het geluidseffect instellen (vervolg)
ƒ Zie de Help van <EmoDio> voor meer informatie over Playlist DNSe.
OPMERKING
muziek beluisteren _ 71
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De Digital Natural Sound-engine (DNSe) instellen (DNSe)
Hier selecteert u de juiste geluidsweergave voor elk muziekgenre.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <DNSe>.
3. Tik op de gewenste DNSe.
ƒ U kunt kiezen uit <Auto>, <Normal> (Normaal),
<Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassiek), <Jazz>,
<Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café>,
<Concert>, <Church> (Kerk) en <myDNSe>.
ƒ <Auto> zal automatisch de bijbehorende DNSe-modus
selecteren als er informatie over het muziekgenre is
toegevoegd aan de ID3-tag van het muziekbestand.
ƒ Als u <myDNSe> selecteert, kunt u een gebruikers-DNSe opgeven. Zie
pagina 73.
OPMERKING
ƒ Wat is DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) is een functie voor geluidseffecten
voor MP3-spelers die is ontwikkeld door Samsung. Dit biedt verschillende
geluidsinstellingen voor het verbeteren van de kwaliteit van het type
muziek waar u naar luistert.
72 _ muziek beluisteren
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Gebruikers-DNSe selecteren
U kunt 3 verschillende gebruikers-DNSe’s instellen op de speler en maximaal
97 in de EmoDio-software voor overdracht naar de speler. Hierdoor kunt u
diverse verschillende DNSe-instellingen creëren voor het verbeteren van de
geluidskwaliteit van allerlei soorten muziek.
1. Tik op het pictogram [
] in het
muziekafspeelscherm.
2. Tik op <DNSe> ĺ <myDNSe>.
3. Tik op het pictogram [
] van de gewenste
gebruikers-DNSe.
ƒ U kunt opties instellen voor de gebruikers-DNSe.
4. Tik op <OK>.
ƒ De ingestelde gebruikers-DNSe wordt geselecteerd.
ƒ Op de speler zijn <User 1> (Gebruiker 1) - <User 3> (Gebruiker
3) beschikbaar. U kunt EmoDio gebruiken voor het maken en
downloaden van andere gebruikers-DNSe’s voor uw speler.
Opties voor gebruikers-DNSe’s
U kunt <EQ>, <3D&Bass> (3D en bas), <Concert Hall> (Concertzaal) en
<Clarity> (Helderheid) instellen als u <myDNSe> hebt geselecteerd.
ƒ EQ: U kunt de individuele geluidsfrequenties naar wens instellen. De frequenties die kunnen
worden aangepast, zijn <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1kHz>, <3.5kHz>, <8kHz>, <14kHz>
en het geselecteerde frequentieniveau kan worden ingesteld van <–10> tot <+10>.
ƒ 3D&Bass (3D en bas): Met deze optie stelt u 3D-geluidseffecten en extra bas in. Voor <3D>
(3D) en <Bass> (Bas) kunt u kiezen uit <0-4>.
ƒ Concert Hall (Concertzaal): U kunt de grootte en het niveau van de concertzaal aanpassen
alsof u naar de muziek luistert in een echte concertzaal. Voor <Size> (Grootte) en <Level>
(Niveau) kunt u kiezen uit <0-4>.
ƒ Clarity (Helderheid): Geniet van een helderder geluid met verbeterde kwaliteit. U kunt kiezen
uit <0-2>.
OPMERKING
ƒ Zie <EmoDio> voor meer informatie over het instellen van een gebruikersDNSe via <EmoDio>.
muziek beluisteren _ 73
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De afspeelmodus instellen
Selecteer de afspeelmodus uit de onderstaande opties.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Play Mode> (Afspeelmodus).
3. Tik op de gewenste afspeelmodus.
Opties voor afspeelmodus
ƒ Normal (Normaal) : Alle bestanden in de huidige
muzieklijst worden één keer op volgorde afgespeeld.
ƒ Repeat (Herhaal) : Alle bestanden in de huidige
muzieklijst worden herhaaldelijk afgespeeld.
ƒ Repeat One (Eén herhalen) : Eén bestand wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
ƒ Shuffle (Willekeurig) : Alle bestanden in de huidige
muzieklijst worden in willekeurige volgorde herhaaldelijk
afgespeeld.
74 _ muziek beluisteren
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Het muziekafspeelscherm selecteren
Kies een van de beschikbare achtergrondafbeeldingen om deze tijdens
het luisteren naar de muziek te laten weergeven.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Music Play Screen>
(Muziekafspeelscherm).
3. Selecteer het gewenste muziekweergavescherm en
tik op <OK>.
Opties voor muziekafspeelscherm
ƒ U kunt kiezen uit <Spectrum>, <Passionate> (Hartstochtelijk), <Sweet> (Lief),
<Quiet> (Stilte), <Cheerful> (Vrolijk), <Mood Tag> (Stemmingstag) en <Album
Art> (Albumontw.).
ƒ Mood Tag (Stemmingstag): Het muziekweergavescherm wordt weergegeven
op genre- of stijlinformatie die is ingesteld door EmoDio. Raadpleeg EmoDio
voor meer informatie. Een bestand zonder <Mood Tag> (Stemmingstag)
informatie wordt weergegeven als <Spectrum>.
ƒ Album Art (Albumontw.) : Een afbeelding van de cd-hoes wordt weergegeven
als deze informatie is opgenomen in de ID3-taginformatie van het
muziekbestand. Afbeeldingen van cd-hoesjes worden ondersteund als deze niet
groter zijn dan 200 pixels (horizontaal) x 200 pixels (verticaal).
OPMERKING
ƒ Wat is een ID3-parameter?
Dit is een tag in een MP3-bestand die informatie bevat over het bestand, zoals de
titel, de artiest, het album, het jaar, het genre en een veld voor opmerkingen.
muziek beluisteren _ 75
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De afspeelsnelheid instellen
U kunt de afspeelsnelheid van uw muziek versnellen of vertragen.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Play Speed> (Afspeelsnelheid).
3. Selecteer de gewenste afspeelsnelheid en tik op
<OK>.
ƒ U kunt kiezen uit <Slow 3> (Traag 3), <Slow 2> (Traag
2), <Slow 1> (Traag 1), <Normal> (Normaal), <Fast 1>
(Snel 1), <Fast 2> (Snel 2), <Fast 3> (Snel 3).
OPMERKING
ƒ U kunt <Play Speed> (Afspeelsnelheid) niet selecteren als de speler is
verbonden met een Bluetooth-stereokoptelefoon.
76 _ muziek beluisteren
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Alarmgeluiden toevoegen
U kunt uw muziekbestanden toevoegen aan de lijst met
wekkergeluiden, zodat u dit de volgende keer dat het alarm afgaat,
hoort. Zie pagina 129 voor informatie over het instellen van het alarm.
1. Selecteer een muziekbestand om toe te voegen
aan de alarmgeluiden en tik op het pictogram
[
].
2. Tik op <Add to Alarm> (Aan Alarm toevoegen) ĺ
<Yes> (Ja).
ƒ De geselecteerde muziek wordt toegevoegd aan de lijst
met alarmgeluiden.
ƒ Er kan één muziekbestand worden toegevoegd als
alarmgeluid.
Het bladerinterval instellen
U kunt het interval voor het bladeren door muziekbestanden instellen
door uw duim of vingers op het scherm naar links of naar rechts te
bewegen.
1. Tik op het pictogram [
] in het
muziekafspeelscherm.
2. Tik op <Horizontal Stroke> (Bladerinterval).
3. Tik op het gewenste bladerinterval.
ƒ U kunt kiezen uit <1 File> (1 best.), <10sec Skip>
(10 sec Oversl), <30sec Skip> (30 sec Oversl) en <1min
Skip> (1 min Overslaan).
OPMERKING
ƒ Als het bestand is opgenomen met een variabele
bitrate, komt het bladerinterval mogelijk niet precies
overeen met wat u hebt ingesteld.
muziek beluisteren _ 77
HET MUZIEKMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Toevoegen aan een afspeellijst
U kunt het huidige muzieknummer toevoegen aan een gewenste
afspeellijst.
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Add to Playlist> (Toev. aan afsp.).
3. Tik op het nummer van de gewenste afspeellijst.
ƒ Het huidige nummer wordt aan de afspeellijst
toegevoegd.
ƒ U kunt de afspeellijst bekijken via <Music>(Muziek) ĺ
<Playlists> (Afspeellijsten) ĺ <Playlist 1>(Afspeellijst 1)
tot en met <Playlist 5> (Afspeellijst 5) in het hoofdmenu.
Verwijderen uit een afspeellijst
1. Tik op het pictogram [
muziekafspeelscherm.
] in het
2. Tik op <Delete from Playlist> (Verw. uit
afspeellijst).
3. Tik op het nummer van de gewenste afspeellijst en
tik op <Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde bestand wordt uit de afspeellijst
verwijderd.
ƒ Nadat het huidige bestand is toegevoegd aan de
afspeellijst verschijnt het menu <Delete from Playlist>
(Verw. uit afspeellijst).
78 _ muziek beluisteren
OPMERKING
afbeeldingen bekijken
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de batterij.
AFBEELDINGEN BEKIJKEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het gewenste afbeeldingbestand.
ƒ <Skin> is een map waarin de afbeeldingen die als
achtergrondafbeeldingen kunnen worden gebruikt worden
opgeslagen. Zie pagina 85.
ƒ <Captured> (Vastgelegd) is een map waar afbeeldingen worden
opgeslagen die zijn vastgelegd in de videomodus. Zie pagina 25.
Naar de vorige/volgende afbeelding gaan
Tik op het pictogram [
,
] in het scherm voor afbeeldingsweergave.
ƒ De vorige/volgende afbeelding wordt weergegeven.
OPMERKING
ƒ [ ] wordt weergegeven als in de afbeeldingbestanden niet de juiste
miniatuurweergave-informatie is opgenomen.
ƒ Sommige afbeeldingen worden langzamer weergegeven dan andere.
ƒ Wanneer u een afbeelding naar de speler overbrengt met <EmoDio>, wordt het
bestand vóór de overdracht geconverteerd naar JPG-indeling. Tevens wordt de
bestandsgrootte aangepast. Raadpleeg <EmoDio> voor meer informatie.
afbeeldingen bekijken _ 79
AFBEELDINGENWEERGAVE
Voorbeeldweergavescherm
5
1
6
2
3
1
Bluetooth/Vergrendeling/
Alarmindicator
2
Batterijstatus
3
Huidige tijd
4
Pictogram Diashow
5
Afspeelstatus muziek
6
Indicator Afbeeldingsmodus
7
Indicator hoofdmenu
8
Miniatuurweergaven
9
Pictogram voor Terug
7
8
9
OPMERKING
4
ƒ De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in
werkelijkheid anders uitzien.
80 _ afbeeldingen bekijken
AFBEELDINGENWEERGAVE (vervolg)
Scherm voor afbeeldingenweergave
Tik op het scherm als u afbeeldingsinformatie en pictogrammen wilt
weergeven.
Picture 1
4
5
1
2
6
7
OPMERKING
3
1
Indicator huidig bestand/totaal
aantal bestanden
2
Pictogram Volgende afbeelding
3
Pictogram Zoom
4
Bestandsnaam
5
Pictogram Vorige afbeelding
6
Pictogram Menu
7
Pictogram voor Terug
ƒ De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in
werkelijkheid anders uitzien.
afbeeldingen bekijken _ 81
EEN AFBEELDING VERGROTEN
U kunt inzoomen op een afbeelding.
Tik op het pictogram[
afbeeldingsweergave.
] in het scherm voor
ƒ Elke keer dat u op het pictogram [
] drukt, wordt de
afbeelding vergroot volgens de stappen <x2> ĺ <x3> ĺ <x4>.
ƒ U kunt het vergroten van een afbeelding annuleren door eenmaal
op het aanraakscherm te tikken en op het pictogram [
] te
tikken.
De vergrote afbeelding weergeven
1. Tik op de vergrote afbeelding.
ƒ Tik eenmaal om de beeldinformatie en pictogrammen
weer te geven of tik tweemaal om het pictogram
[ , , , ] weer te geven.
2. Tik op het pictogram [ , , , ] om de
afbeelding in de gewenste richting te verplaatsen.
82 _ afbeeldingen bekijken
Picture 1
HET AFBEELDINGSMENU GEBRUIKEN
Een diashow bekijken
1. Tik op het pictogram [
] in het voorbeeldscherm.
2. Tik op <Start Slideshow> (Begin diashow).
ƒ Het pictogram [
OPMERKING
] verschijnt op het scherm en de diashow begint.
ƒ U kunt een diashow starten door te tikken op het pictogram
[
] op het voorbeeldweergavescherm.
De diashow beëindigen
Tik op het scherm in de diashowmodus.
ƒ De diashow wordt stopgezet.
De afspeelsnelheid van de diashow instellen
1. Tik op het pictogram [
voorbeeldscherm.
] in het
2. Tik op <Slideshow Speed> (Snelheid diavoorst.).
3. Tik op de gewenste snelheid.
Start Slideshow
Slideshow Speed
ƒ U kunt kiezen uit <Fast> (Snel), <Normal> (Normaal) en
<Slow> (Traag).
Fast
Normal
Slow
Set as Booting Image
afbeeldingen bekijken _ 83
HET AFBEELDINGSMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Een afbeelding draaien
U kunt een afbeelding desgewenst draaien.
1. Tik op het pictogram [
voorbeeldscherm.
] in het
2. Tik op <Rotate> (Draaien).
Start Slideshow
3. Tik op de gewenste hoek.
Slideshow Speed
ƒ U kunt kiezen uit <Left 90°> (Links 90°), <Right 90°>
(Rechts 90°) en <180°>.
Rotate
Left 90°
Right 90°
180°
De afbeeldingsweergavemodus selecteren
1. Tik op het pictogram [
voorbeeldscherm.
] in het
2. Tik op <View Mode> (Weergavemodus).
3. Tik op de gewenste modus.
Start Slideshow
Slideshow Speed
ƒ U kunt kiezen uit <Auto> en <Horizontal> (Horizontaal).
Rotate
ƒ Als u <Auto> selecteert, wordt een afbeelding
waarvan de breedte groter is dan de hoogte verticaal
weergegeven, en een afbeelding waarvan de hoogte
groter is dan de breedte horizontaal.
View Mode
84 _ afbeeldingen bekijken
Auto
Horizontal
HET AFBEELDINGSMENU GEBRUIKEN (vervolg)
Een afbeelding als achtergrondafbeelding selecteren
U kunt een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond voor het
scherm.
1. Selecteer een afbeelding om in te stellen als
achtergrondafbeelding en tik op het pictogram
].
[
Start Slideshow
2. Tik op <Set as My Skin> (Instellen als Mijn skin) ĺ
<Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde afbeeldingbestand wordt als
achtergrond opgeslagen in de map <Skin> van
<Pictures> (Afbeeld.).
Slideshow Speed
Rotate
View Mode
Set as My Skin
Set as Booting Image
Een afbeelding als opstartafbeelding selecteren
U kunt de afbeelding selecteren die moet worden weergegeven tijdens
het opstarten van de speler.
1. Selecteer een afbeelding om in te stellen als
opstartafbeelding en tik op het pictogram [
].
2. Tik op <Set as Booting Image> (Instellen als
opstartafbeelding) ĺ <Yes> (Ja).
ƒ De geselecteerde afbeelding wordt ingesteld als
opstartafbeelding.
Start Slideshow
Slideshow Speed
Rotate
View Mode
Set as My Skin
ƒ Een vergrote afbeelding wordt als zodanig
weergegeven.
OPMERKING
Set as Booting Image
afbeeldingen bekijken _ 85
tekst lezen
Of het gaat om een roman, het manuscript van een nieuw verhaal of uw
scriptie; u kunt het lezen op uw MP3-speler... met uw favoriete muziek
op de achtergrond!
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de
batterij.
Stel een voorkeurstaal voor tekst in via <Settings> (Instellingen) ĺ <Language>
(Taal(Language)) ĺ <Contents> (Inhoud). Zie pagina 41.
TEKST LEZEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het gewenste tekstbestand.
ƒ Het tekstbestand wordt beeldvullend weergegeven.
ƒ Tik op het scherm als u de tekstinformatie en pictogrammen wilt
weergeven.
OPMERKING
ƒ Uw MP3-speler ondersteunt de bestandsindeling TXT in de
tekstmodus.
Naar de vorige/volgende pagina gaan
Tik op het pictogram [Ż,Ź] onder aan het aanraakscherm.
86 _ tekst lezen
HET TEKSTMENU GEBRUIKEN
Een bladwijzer instellen
Stel een bladwijzer in om een volgende keer terug te gaan naar een
bepaald punt in de tekst.
1. Tik tijdens het lezen van een tekst op de gewenste
pagina op het pictogram [ ].
2. Tik op <Add Bookmark> (Bladwijzer toev.).
ƒ Op het huidige tekstscherm wordt een bladwijzer
ingesteld en het symbool [ ] wordt linksboven op het
volledige scherm weergegeven.
OPMERKING
ƒ U kunt één bladwijzer per tekstbestand instellen met
een maximum van 100 bladwijzers.
Naar de bladwijzer gaan/de bladwijzer verwijderen
1. Tik op het pictogram [
tekstweergave.
] in het scherm voor
2. Tik op <Go to Bookmark> (Ga naar bladwijzer) of
<Delete Bookmark> (Bladwijzer verw.).
ƒ Als u <Go to Bookmark> (Ga naar bladwijzer)
selecteert, gaat u naar de geselecteerde bladwijzer. Met
<Delete Bookmark> (Bladwijzer verw.) verwijdert u de
geselecteerde bladwijzer uit het tekstbestand.
tekst lezen _ 87
HET TEKSTMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De kleur van de tekstviewer instellen
Kies in welke kleur u de tekst wilt weergeven.
1. Tik op het pictogram [
tekstweergave.
] in het scherm voor
2. Tik op <Text Viewer Color> (Kleur tekstviewer).
3. Selecteer de gewenste kleur voor de tekstweergave
en tik op <OK>.
ƒ U kunt kiezen uit <Type 1> tot en met <Type 7>.
ƒ De geselecteerde kleur voor de tekstviewer wordt
weergegeven.
88 _ tekst lezen
HET TEKSTMENU GEBRUIKEN (vervolg)
De lettergrootte wijzigen
U kunt de lettergrootte van de tekst wijzigen.
1. Tik op het pictogram [
tekstweergave.
] in het scherm voor
2. Tik op <Font Size> (Lettergr.).
3. Selecteer de gewenste lettergrootte en tik op <OK>.
ƒ U kunt kiezen uit <Small> (Klein), <Medium> en <Large>
(Groot).
ƒ De lettergrootte is gewijzigd.
De tekstweergavemodus instellen
U kunt tekst horizontaal of verticaal weergeven.
1. Tik op het pictogram [
tekstweergave.
] in het scherm voor
2. Tik op <View Mode> (Weergavemodus).
3. Tik op <Vertical> (Verticaal) of <Horizontal>
(Horizontaal).
ƒ Selecteer <Vertical> (Verticaal) om tekst verticaal weer
te geven en selecteer <Horizontal> (Horizontaal) om de
tekst horizontaal te draaien.
tekst lezen _ 89
Bluetooth gebruiken
Als u Bluetooth gebruikt, kunt u uw speler draadloos aansluiten op andere
apparaten met Bluetooth. Zo kunt u gegevens uitwisselen, handsfree praten of
naar muziek luisteren met een Bluetooth-stereokoptelefoon.
WAT IS BLUETOOTH?
Bluetooth is een industriestandaard voor draadloze PAN’s (personal area networks).
Bluetooth biedt verbinding en uitwisseling tussen apparaten als mobiele telefoons,
laptops, pc’s, printers, digitale camera’s en videospelcomputers via beveiligde,
wereldwijd ongelicentieerde korte golf radiofrequenties.
ƒ Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kunnen Bluetooth-apparaten ruis of storingen
veroorzaken.
ƒ Fysieke signaalstoringen, zoals wanneer u de speler in de hand houdt en een stereokoptelefoon
draagt.
ƒ Wanneer een deel van het lichaam in contact is met het zend-/ontvangstsysteem van de speler
of het Bluetooth-apparaat.
ƒ Spanningsvariatie als gevolg van elektrische storing door muren, hoeken of scheidingswanden.
ƒ Elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische
apparatuur, magnetrons en draadloze LAN’s.
ƒ Houd de afstand tussen het Bluetooth-apparaat en de speler zo klein mogelijk.
ƒ Hoe groter de afstand tussen de speler en het Bluetooth-apparaat, des te minder de
kwaliteit. Als de afstand de limiet overschrijdt, wordt de verbinding verbroken.
ƒ We raden af om de tekst- en afbeeldingsmodi te gebruiken terwijl u naar muziek luistert via
de stereokoptelefoon. Dit verslechtert zowel de prestaties van de speler als de Bluetoothcommunicatie.
ƒ Afhankelijk van het model van het gebruikte Bluetooth-apparaat kunnen bestanden van
minder dan 32 kHz niet worden afgespeeld.
ƒ In gebieden met een slechte ontvangst, bijvoorbeeld in een lift of ondergronds, werkt de
Bluetooth-verbinding mogelijk niet goed.
90 _ Bluetooth gebruiken
WAT IS BLUETOOTH? (vervolg)
ƒ De maximumafstand voor draadloze verbinding tussen de speler en een Bluetoothapparaat is 10 meter. Als de afstand groter wordt, wordt de verbinding automatisch
verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door
obstakels zoals muren of deuren.
OPMERKING
ƒ Schakel de <Bluetooth Mode> naar <Off> (Uit) als deze niet in gebruik is. Als u de
<Bluetooth Mode> in de stand <On> (Aan) laat staan, loopt de batterij sneller leeg.
ƒ De Bluetooth-functie van de speler is optimaal afgestemd op Samsung-producten.
In combinatie met andere producten werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet
correct.
LET OP
ƒ Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (illegale kopieën, illegaal
gebruik van draadloze netwerken, enzovoort voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet aansprakelijk voor dergelijk illegaal gebruik en de gevolgen
daarvan.
Bluetooth gebruiken_ 91
EEN BLUETOOTH-STEREOKOPTELEFOON GEBRUIKEN
U kunt een Bluetooth-stereokoptelefoon gebruiken om draadloos van muziek te
genieten met stereogeluid van een hoge kwaliteit.
ƒ Voordat u begint! - Als de speler via Bluetooth verbinding heeft gemaakt met een
mobiele telefoon of een extern apparaat, moet u om te beginnen de verbinding
uitschakelen. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u wilt aansluiten klaar is
om te worden gekoppeld. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat)
De Bluetooth-stereokoptelefoon registreren
(U hoeft de koptelefoon slechts één keer te registreren)
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ De <Bluetooth Mode> is ingesteld
ƒ Het pictogram [
] verschijnt.
3. Maak de Bluetooth-stereokoptelefoon gereed voor
koppeling.
ƒ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om de koptelefoon
gereed te maken voor de koppeling.
4. Tik op <Stereo Headset> (Stereo Koptelefoon) en
tik op het pictogram [
].
ƒ Als nog niet eerder een Bluetooth-apparaat is gevonden,
begint de speler automatisch met zoeken, zelfs als u niet
] tikt.
op het pictogram [
92 _ Bluetooth gebruiken
EEN BLUETOOTH-STEREOKOPTELEFOON GEBRUIKEN (vervolg)
De Bluetooth-stereokoptelefoon registreren (vervolg)
5. Tik op de naam van de Bluetooth- stereokoptelefoon die u wilt
registreren.
ƒ Het venster voor het invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven als
het wachtwoord voor de koptelefoon anders is dan 0000. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de koptelefoon voor het wachtwoord.
ƒ De registratie van de koptelefoon is voltooid.
OPMERKING
ƒ U kunt de Bluetooth-functie alleen gebruiken voor het afspelen van muziek,
videobestanden en games. Er is geen ondersteuning voor het luisteren
naar FM-radio.
ƒ Voor sommige videobestanden werkt de Bluetooth-functie niet tijdens het
afspelen.
ƒ Beschrijving van het Bluetooth-pictogram
: Bluetooth-modus aan
: Verbonden met een stereo-koptelefoon
: Verbonden met een
mobiele telefoon
ƒ Gebruik alleen stereo-koptelefoons die zijn gecertificeerd voor Bluetooth.
Handsfree mono-koptelefoons worden niet ondersteund.
ƒ U kunt maximaal 20 apparaten toevoegen voor de Bluetooth-verbinding.
ƒ Deze speler is mogelijk niet compatibel met alle Bluetooth-stereokoptelefoons.
ƒ Headsets die geschikt zijn voor Bluetooth
Fabrikant
Plantronics
wiREVO
Sony Ericsson
SONY
Fusion NFC
Model
PULSAR 590
S300
HBH-DS970
DR-BT30Q
BT-55D
Fabrikant
LUBIX
SAMSUNG
Jabra
Motorola
Model
NC1
SBH-170
BT-620S
HT-820
Bluetooth gebruiken_ 93
EEN BLUETOOTH-STEREOKOPTELEFOON GEBRUIKEN (vervolg)
Verbinding maken met de geregistreerde Bluetooth-stereokoptelefoon
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Stereo Headset> (Stereo Koptelefoon).
3. Tik op de Bluetooth-stereokoptelefoon om
verbinding te maken.
ƒ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het
] op het scherm.
pictogram [
ƒ U kunt verbinding maken met maximaal twee
koptelefoons.
4. Speel het gewenste bestand af.
ƒ U kunt met een Bluetooth-stereokoptelefoon naar de muziek luisteren.
OPMERKING
ƒ Als u de gewenste koptelefoon niet kunt vinden, moet u deze eerst
registreren. Zie pagina 92.
ƒ De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als u de speler of de koptelefoon
uitschakelt en na een seconde weer inschakelt. Herhaal de bovenstaande
instructies als u met de stereo-koptelefoon naar muziek wilt luisteren.
ƒ Als er verbinding is met twee koptelefoons, kan alleen de koptelefoon
waarmee het eerst verbinding is gemaakt, worden ingeschakeld voor
functionele bediening zoals afspelen/stoppen en volumeregeling. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de koptelefoon voor meer informatie.
94 _ Bluetooth gebruiken
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN
Wanneer u een mobiele telefoon met Bluetooth aansluit, kunt u
telefoongesprekken voeren en ontvangen met uw speler. De speler functioneert
als een handsfree apparaat.
ƒ Voordat u begint! - Als de speler via Bluetooth verbinding heeft gemaakt met een
stereo-koptelefoon of een extern apparaat, moet u om te beginnen de verbinding
uitschakelen. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon met Bluetooth die u wilt
aansluiten, klaar is om te worden gekoppeld. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de mobiele telefoon.) Selecteer <Discoverable> (Zichtbaar) in <Bluetooth Settings>
(Bluetooth Instellingen) ĺ <Discover Option> (Zichtbaarheid). Zie pagina 107.
De mobiele telefoon met Bluetooth registreren
(U hoeft het toestel slechts één keer te registreren)
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ De <Bluetooth Mode> is ingesteld op <On> (Aan).
ƒ Het pictogram [
] verschijnt.
3. Zoek de YP-P3 in het menu van uw mobiele
telefoon.
ƒ Als u de YP-P3-speler een nieuwe naam hebt gegeven,
zoekt u naar de nieuwe naam.
4. Voer het wachtwoord in wanneer op de mobiele telefoon het
invoervenster voor het wachtwoord wordt weergegeven.
5. Als u de melding <Connect?> (Aansluiten?) ziet, tikt u op <Yes> (Ja).
OPMERKING
ƒ De wachtwoordcijfers kunnen variëren, afhankelijk van de mobiele
telefoon. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon)
Bluetooth gebruiken_ 95
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN (vervolg)
De mobiele telefoon met Bluetooth registreren (vervolg)
6. Voer het wachtwoord in voor de mobiele telefoon die
u met de speler wilt verbinden en tik op <OK>.
ƒ Voer hetzelfde wachtwoord in als bij stap 4 hierboven.
ƒ De registratie van de mobiele telefoon is voltooid.
OPMERKING
ƒ Bij sommige mobiele telefoons werken de functies voor toestel zoeken en
telefoongesprekken (bellen/gebeld worden) niet correct.
ƒ Als u een toets op de mobiele telefoon indrukt of belt of het bellen beëindigt
terwijl de speler via Bluetooth met de mobiele telefoon is verbonden, kan er
ruis in de speler optreden.
ƒ We raden u aan een Engelse apparaatnaam voor de mobiele telefoon te
gebruiken.
ƒ Mobiele telefoons die geschikt zijn voor Bluetooth
Fabrikant
SAMSUNG
Model
SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270,
SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG
LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY
IM-U130
NOKIA
N72
PHILIPS
S900
MOTOROLA
96 _ Bluetooth gebruiken
Z3
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN (vervolg)
Verbinding maken met de geregistreerde mobiele
telefoon met Bluetooth
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het Bluetooth-scherm op <Mobile Phone>
(GSM).
3. Tik op <Mobile Phone> (GSM).
4. Tik op de mobiele telefoon waarmee een
verbinding moet worden gemaakt.
ƒ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het
] op het scherm.
pictogram [
OPMERKING
ƒ Als u geen toestel kunt vinden om verbinding mee te maken, moet u het
toestel eerst op de speler registreren. Zie pagina 95.
ƒ De mobiele-telefoonverbinding kan worden uitgeschakeld wanneer u de
speler uit- en weer inschakelt. Als dat het geval is, herhaalt u bovenstaande
stappen om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
Bluetooth gebruiken_ 97
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN (vervolg)
Het laatste nummer opnieuw bellen
1. Tik op het Bluetooth-scherm op <Mobile Phone>
(GSM).
2. Tik op <Redial> (Opnieuw bellen).
ƒ Het laatst gebruikte telefoonnummer wordt nu gekozen.
ƒ De lijst met laatste oproepen wordt weergegeven, afhankelijk
van de mobiele telefoon. Selecteer in de oproepenlijst het
nummer dat u wilt bellen.
Bellen met de speler
1. Tik op het Bluetooth-scherm op <Mobile Phone> (GSM).
2. Tik op <Call by Number> (Nummer bellen).
3. Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen.
4. Tik op het pictogram [
].
ƒ Het gewenste telefoonnummer wordt nu gekozen.
OPMERKING
ƒ Als er op de aangesloten GSM sneltoetsen zijn ingesteld, kunt u direct
op de speler een nummer kiezen door het laatste cijfer van de sneltoets
ingedrukt te houden.
Het telefoongesprek beëindigen
Tik tijdens een telefoongesprek op <Disconnect> (Afsluiten).
ƒ Het telefoongesprek wordt beëindigd.
98 _ Bluetooth gebruiken
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN (vervolg)
Bellen met behulp van de lijst met telefoonnummers
1. Tik op het Bluetooth-scherm op <Mobile Phone>
(GSM).
2. Tik op <Call History> (Oproepgeschiedenis).
3. Tik op het gewenste telefoonnummer.
ƒ Het gewenste telefoonnummer wordt nu gekozen.
Een telefoonnummer uit de lijst met telefoonnummers verwijderen
1. Tik in <Call History> (Oproepgeschiedenis) op het pictogram
[
].
2. Tik op het telefoonnummer dat u wilt verwijderen
ƒ Als u alle nummers uit de lijst met telefoonnummers wilt verwijderen, tikt u op
].
het pictogram [
3. Tik op <OK> ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde nummer wordt verwijderd.
Bluetooth gebruiken_ 99
EEN MOBIELE TELEFOON MET BLUETOOTH GEBRUIKEN (vervolg)
De telefoon opnemen
1. Wanneer u wordt gebeld, wordt <Connect?> (Aansluiten?)
weergegeven.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ U kunt nu spreken.
Overschakelen op de mobiele telefoon terwijl u via de speler
(YP-P3) in gesprek bent
Tik op <Voice to Phone> (Geluid naar Tel.) terwijl u via de speler
spreekt.
ƒ U kunt nu het gesprek via de mobiele telefoon voortzetten.
Overschakelen op de speler (YP-P3) terwijl u via de mobiele
telefoon in gesprek bent
Tik op <Voice to Hands-free> (Geluid nr Handsfr.) terwijl u via de GSM
spreekt.
ƒ U kunt nu het gesprek via het handsfree apparaat voortzetten.
Het volume wijzigen
Terwijl u op het handsfree apparaat in gesprek bent, tikt u op de toets
[
,
] om het volume aan te passen.
ƒ U kunt het volume instellen van 0 tot 30.
100 _ Bluetooth gebruiken
BESTANDEN OVERBRENGEN NAAR/VAN EEN
BLUETOOTH-APPARAAT
U kunt muziek-, foto- en filmbestanden van voor Bluetooth geschikte externe
apparaten zoals een MP3-speler, mobiele telefoon, enzovoort naar de speler
overbrengen en vice versa.
ƒ Voordat u begint! -Als de speler via Bluetooth verbinding heeft gemaakt met
een stereo-koptelefoon of mobiele telefoon, moet u om te beginnen de verbinding
uitschakelen. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u gaat gebruiken, gereed
is voor koppelen. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.)
Controleer of het Bluetooth-apparaat het overbrengen van bestanden ondersteunt.
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.)
Een extern apparaat op de speler registreren
(U hoeft het apparaat slechts één keer te registreren)
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ De <Bluetooth Mode> is ingesteld op <On> (Aan).
ƒ Het pictogram [
] verschijnt.
3. Maak het externe apparaat gereed voor koppeling.
ƒ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor
meer informatie over hoe u het apparaat gereedmaakt voor
koppeling.
4. Tik op <File Transfer> (Bestandsoverdracht) en tik op het pictogram
[
].
ƒ Als nog niet eerder een Bluetooth-apparaat is gevonden, begint de speler
] tikt.
automatisch met zoeken, ook als u niet op het pictogram [
Bluetooth gebruiken_ 101
BESTANDEN OVERBRENGEN NAAR/VAN EEN
BLUETOOTH-APPARAAT (vervolg)
Een extern apparaat op de speler registreren (vervolg)
5. Tik op de naam van het apparaat dat u wilt
registreren.
ƒ Het venster voor het invoeren van het wachtwoord wordt
weergegeven als het wachtwoord voor het externe apparaat
anders is dan 0000. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het externe apparaat voor het wachtwoord.
6. Voer het wachtwoord in wanneer op het externe
apparaat het invoervenster voor het wachtwoord
wordt weergegeven.
ƒ Voer hetzelfde wachtwoord in als bij stap 5 hierboven.
ƒ Nadat het koppelen is voltooid, wordt het scherm Bestandsoverdracht
weergegeven.
ƒ Zie stap 3 op pagina 103 om bestanden van de speler over te brengen naar een
extern apparaat.
OPMERKING
ƒ De cijfers van het wachtwoord kunnen variëren, afhankelijk van het externe
apparaat. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.)
ƒ Sommige functies werken mogelijk niet goed als u een ander Bluetoothapparaat dan de YP-P3 gebruikt voor het overbrengen van bestanden.
102 _ Bluetooth gebruiken
BESTANDEN OVERBRENGEN NAAR/VAN EEN
BLUETOOTH-APPARAAT (vervolg)
Een bestand van de speler naar het externe apparaat
overbrengen
ƒ Voordat u begint! - Als u het externe apparaat niet kunt vinden waarmee u
verbinding wilt maken,moet u het toestel eerst op de speler registreren. Zie
pagina 101. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u gaat gebruiken,
gereed is voor koppelen. (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
apparaat).
1. Tik op het Bluetooth-scherm op <File Transfer>
(Bestandsoverdracht).
2. Tik op het externe apparaat waarmee een
verbinding moet worden gemaakt.
ƒ Nadat het verbinden is voltooid, wordt het scherm
Bestandsoverdracht weergegeven.
3. Tik op de gewenste map.
4. Tik op het bestand dat u wilt overbrengen.
ƒ Het geselecteerde bestand wordt overgebracht naar het
externe apparaat.
OPMERKING
Voorbeeld: scherm
<File Transfer>
(Bestandsoverdracht)
van de speler
ƒ Nadat de bestandsoverdracht is voltooid, tikt u
] om de modus voor
op het pictogram [
bestandsoverdracht te sluiten. Zie pagina 104.
ƒ Via DRM beveiligde bestanden kunnen niet op de speler worden
afgespeeld.
ƒ De verbinding kan worden uitgeschakeld wanneer u de speler of het
externe apparaat uit- en weer inschakelt.Als dat het geval is, herhaalt u
bovenstaande stappen om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
Bluetooth gebruiken_ 103
BESTANDEN OVERBRENGEN NAAR/VAN EEN
BLUETOOTH-APPARAAT (vervolg)
De bestandsoverdracht annuleren
Tik tijdens de overdracht op <Cancel> (Annul.).
ƒ De bestandsoverdracht wordt gestopt.
De bestandsoverdrachtmodus afsluiten.
1. Houd in het venster met de bestandenlijst het pictogram [
ingedrukt.
ƒ Telkens wanneer u op het pictogram [
] tikt, keert de speler terug
naar het vorige scherm en ziet u het venster voor het afsluiten van de
bestandsoverdracht.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ De bestandsoverdrachtmodus wordt afgesloten.
104 _ Bluetooth gebruiken
]
BESTANDEN OVERBRENGEN NAAR/VAN EEN
BLUETOOTH-APPARAAT (vervolg)
Een bestand van het externe apparaat naar de speler
overbrengen
Als u een extern bestand naar de speler wilt overbrengen, moet u het eerst
voorbereiden voor het koppelen.
ƒ Voordat u begint! - Als de speler via Bluetooth verbinding heeft gemaakt met
een stereo-koptelefoon of een GSM, moet u eerst de verbinding uitschakelen.
Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u wilt aansluiten, gereed is voor
koppelen. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat)
Controleer of het Bluetooth-apparaat de bestandsoverdrachtfunctie ondersteunt.
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.)
Selecteer <Discoverable> (Zichtbaar) in <Bluetooth Settings> (Bluetooth
Instellingen) ĺ <Discover Option> (Zichtbaarheid). Zie pagina 107.
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ De <Bluetooth Mode> is ingesteld op <On> (Aan).
ƒ Het pictogram [
] verschijnt.
ƒ U kunt een bestand van het externe apparaat naar de speler overbrengen.
ƒ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat om het externe apparaat te
koppelen met en over te dragen naar de speler.
ƒ Overgebrachte bestanden worden opgeslagen in de map <File Browser>
(Bestandsbrowser) ĺ <My Pack> (Mijn pakket) ĺ <Shared Data>.
Bluetooth gebruiken_ 105
HET BLUETOOTH-MENU GEBRUIKEN
De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken
1. Tik op het pictogram
2. Tik op het pictogram [
in het hoofdmenu.
].
3. Tik op <Disconnect> (Afsluiten).
4. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ Het aangesloten apparaat wordt losgekoppeld.
Het verbonden Bluetooth-apparaat controleren
1. Tik op het pictogram
2. Tik op het pictogram [
in het hoofdmenu.
].
3. Tik op <Connected Device> (Verbonden
apparaat.)
ƒ Er wordt informatie over het aangesloten apparaat
weergegeven.
OPMERKING
ƒ U kunt de verbinding van het verbonden apparaat
alleen verbreken of het verbonden apparaat alleen
controleren wanneer een Bluetooth stereo-koptelefoon
of GSM is aangesloten.
106 _ Bluetooth gebruiken
BLUETOOTH-INSTELLINGEN
ƒ Voordat u begint! - Stel de <Bluetooth Mode> in op <On> (Aan).
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <Bluetooth Settings> (Bluetooth Instellingen).
3. Stel de gewenste opties in.
Opties voor Bluetooth-instellingen
ƒ Discover Option (Zichtbaarheid) : U kunt instellen dat het Bluetooth-apparaat
deze speler herkent. Als u <Discoverable> (Zichtbaar) instelt, wordt de speler
herkend en als u <Non-Discoverable> (Onzichtbaar) instelt, wordt de speler niet
herkend.
ƒ Delete Device (Apparaat verwijderen) : U kunt de registratie van een apparaat
] om alle geregistreerde
uit de speler verwijderen. Tik op het pictogram [
apparaten te verwijderen. Zie pagina 108.
ƒ My Device Info. (Mijn Apparaat Informatie) : U kunt de naam en het adres
van uw speler nagaan.
Bluetooth gebruiken_ 107
BLUETOOTH-INSTELLINGEN (vervolg)
Een Bluetooth-apparaat verwijderen
1. Tik op <Delete Device> (Apparaat verwijderen).
2. Tik op het apparaat dat moet worden verwijderd en
tik op <OK>.
ƒ Tik op het pictogram [
apparaten te verwijderen.
] om alle geregistreerde
3. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde apparaat wordt verwijderd.
Een Bluetooth-apparaat hernoemen
1. Tik op <My Device Info> (Mijn Apparaat
Informatie).
2. Tik op het pictogram [
].
3. Hernoem het apparaat door op het nummer- of
teken pictogram te tikken.
ƒ [1Aa] : De invoermodus schakelt over van cijfers naar
hoofd- en kleine letters.
ƒ [] : U kunt de tekens één voor één wissen.
ƒ [ – ] : U kunt een spatie tussen tekens plaatsen.
U kunt het teken ‘–‘ invoegen.
ƒ [OK] : Hiermee bevestigt u de wijziging.
ƒ Als u bijvoorbeeld ‘YPP3’ wilt invoeren:
-
(één keer) ¨
(drie keer) ¨
(twee keer) ¨
(één keer)
108 _ Bluetooth gebruiken
(één keer) ¨
(één keer) ¨
datacasts weergeven
U kunt automatisch bijgewerkte informatie ontvangen zonder telkens
naar uw veelbezochte nieuws-, blog- en UCC-sites te hoeven gaan.
ƒ Voordat u begint! - Breng de gewenste kanaalberichten over naar de speler via
<EmoDio>.
Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de batterij.
DATACASTS WEERGEVEN
U kunt aan <Datacasts> toegevoegde kanaalberichten
weergeven.
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op de gewenste kanaaltitel.
ƒ pictogram
: Tekstbestand
ƒ pictogram
: Afbeeldingsbestand
ƒ pictogram
: Muziekbestand
ƒ pictogram
: Videobestand
3. Tik op het gewenste bestand.
ƒ Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
ƒ Zie <Datacasts> van <EmoDio> voor meer informatie.
OPMERKING
datacasts weergeven _ 109
naar de FM-radio luisteren
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer de batterij.
NAAR DE FM-RADIO LUISTEREN
Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
ƒ FM-radio wordt ontvangen.
De dempfunctie gebruiken
1. Tik op het pictogram [
] tijdens het luisteren naar de FM-radio.
ƒ Druk nogmaals op de het pictogram [
OPMERKING
] om het luisteren te hervatten.
ƒ Sluit altijd de oortelefoon aan op uw speler als u frequenties zoekt of instelt. De
oortelefoon fungeert als antenne voor het ontvangen van FM-radio.
ƒ In gebieden met slechte ontvangst worden mogelijk geen FM-stations gevonden.
ƒ De Bluetooth-functie kan niet worden gebruikt tijdens het luisteren naar de radio.
110 _ naar de FM-radio luisteren
FM-RADIOWEERGAVE
Handmatige modus
6
1
7
2
1
Huidige tijd
2
Batterijstatus
3
Handmatige indicator
4
Pictogram Dempen
5
Pictogram Opnemen
6
Bluetooth/Vergrendeling/
Alarmindicator
7
Indicator radiomodus
8
Huidige frequentie (MHz)
9
RDS-indicator
10
Pictogram Menu
11
Pictogram voor Terug
3
8
9
4
News
Today Headline
10
11
OPMERKING
4
ƒ Wat is RDS?
RDS (Radio Data System (Radiogegevenssysteem)) verzorgt de ontvangst en
weergave van berichten zoals uitzendinformatie.
De programmagegevens zoals News (Nieuws), Sports (Sport) of Music (Muziek), of
informatie over het zendstation worden weergegeven op het display.
ƒ Als het FM-signaal zwak is, worden de RDS-gegevens mogelijk niet weergegeven.
ƒ De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in
werkelijkheid anders uitzien.
naar de FM-radio luisteren _ 111
FM-RADIOWEERGAVE (vervolg)
Voorinstellingsmodus
1
Voorinstellingsindicator
2
Pictogram
Voorgeprogrammeerd nummer
1
News
Today Headline
2
112 _ naar de FM-radio luisteren
FM-STATIONS ZOEKEN
Houd het pictogram [ , ] ingedrukt en haal uw vinger van het
scherm in de handmatige modus.
ƒ Het zoeken stopt bij de eerstvolgende frequentie nadat u het
pictogram hebt losgelaten.
OF,
Tik op het pictogram [ , ] om de frequenties stap voor stap
langs te gaan in de handmatige modus.
ƒ Wanneer u het pictogram indrukt wordt er naar een frequentie gezocht.
naar de FM-radio luisteren _ 113
FM-RADIO OPNEMEN
Een FM-radio-uitzending opnemen
U kunt op elk gewenst moment een FM-radio-uitzending
opnemen terwijl u naar de radio luistert.
1. Selecteer de radiofrequentie die u wilt opnemen op
het FM-radioscherm en tik op het pictogram
[
].
News
Today Headline
2. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ Het opnemen wordt gestart.
De opname beëindigen
1. Tik tijdens het opnemen op het pictogram [
].
ƒ U wordt gevraagd of u het bestand dat u zojuist heeft
opgenomen, wilt beluisteren.
2. Tik op <Yes> (Ja) of <No> (Nee).
ƒ Als u <Yes> (Ja) kiest, wordt het zojuist opgenomen
bestand afgespeeld.
ƒ Als u <No> (Nee) kiest, wordt het zojuist opgenomen
bestand niet afgespeeld.
News
Today Headline
ƒ Het opgenomen bestand is opgeslagen in MP3-indeling.
ƒ Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in <File
Browser> (Bestandsbrowser) ĺ <Recorded Files>
(Opgenomen Bestanden) ĺ <FM Radio> (FM-radio).
ƒ Elk FM-opnamebestand is maximaal 5 uur lang.
ƒ U kunt maximaal ongeveer 18 uur aan opnamen maken. (gebaseerd op 128
Kbps, 1 GB)
ƒ U kunt maximaal 999 FM-opnamen opslaan op datum.
114 _ naar de FM-radio luisteren
OPMERKING
HET MENU FM-RADIO GEBRUIKEN
Overschakelen naar de stand met voorinstellingen
Selecteer deze stand als u de opgeslagen FM-voorinstellingen wilt
afzoeken.
1. Tik in de handmatige modus op het pictogram
[
].
2. Tik op <Go to Preset Mode> (Ga naar Preset
Modus).
OPMERKING
News
Today Headline
ƒ Als er vooraf geen frequenties zijn ingesteld,
schakelt de speler niet naar de Preset mode
(Voorinstellingsmodus).
Overschakelen naar de handmatige stand
Selecteer deze stand als u de FM-band handmatig per frequentie wilt
afzoeken.
1. Tik in de voorinstellingsmodus op het pictogram
[
].
2. Tik op <Go to Manual Mode> (Ga naar Handm.
Modus).
News
Today Headline
naar de FM-radio luisteren _ 115
HET MENU FM-RADIO GEBRUIKEN (vervolg)
Stations opslaan in het voorkeuzegeheugen
U kunt maximaal 30 stations opslaan in het geheugen van uw MP3speler en deze vervolgens met één druk op de knop oproepen.
Manual (Handmatig) : alleen de stations kiezen die u wilt opslaan
1. Selecteer een frequentie die u wilt voorprogrammeren
in de handmatige modus en tik vervolgens op het
pictogram [
].
2. Tik op <Add to Preset> (Toev. aan voorinst.).
News
Today Headline
ƒ Het geselecteerde station wordt ingesteld als
voorkeuzestation.
Automatisch : automatisch alle zenders opslaan die
de speler ontvangt.
1. Tik op het pictogram [
] om het menu te
verlaten.
2. Tik op <Auto Preset> (Autom. Voorinst.) ĺ <Yes> (Ja).
Automatische voorinstelling annuleren
Als u de automatische voorinstelling wilt annuleren, tikt u tijdens het
proces op het pictogram [
].
ƒ Het automatisch voorprogrammeren wordt geannuleerd en alleen de
frequenties die tot op dat moment zijn ingesteld, worden opgeslagen.
OPMERKING
ƒ Voorgeprogrammeerde frequenties worden opgeslagen in numerieke
volgorde.
ƒ U kunt de opgeslagen stations opnieuw instellen als u de MP3-speler in
een andere stad gaat gebruiken. Als u de opgeslagen stations wilt wissen
en nieuwe wilt laten opslaan, hoeft u het proces slechts te herhalen.
116 _ naar de FM-radio luisteren
HET MENU FM-RADIO GEBRUIKEN (vervolg)
Luisteren naar een voorkeuzestation
Tik op het gewenste voorgeprogrammeerde nummer in
de voorinstellingsmodus.
ƒ U kunt luisteren naar de radiofrequentie die eerder onder
dat nummer is opgeslagen.
News
Today Headline
Een voorkeuzestation wissen
Volg de onderstaande stappen om frequenties te verwijderen terwijl u
naar de radio luistert.
1. Tik in de voorinstellingsmodus op het
pictogram [
].
2. Tik op <Delete from Preset> (Verw. uit voorpr.).
3. Tik op de frequentie die u wilt verwijderen
News
Today Headline
4. Tik op <Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde voorgeprogrammeerde nummer wordt
gewist.
OPMERKING
ƒ Als een voorgeprogrammeerde frequentie wordt
verwijderd, worden de nummers van de volgende voorgeprogrammeerde
zenders één stap opgeschoven.
naar de FM-radio luisteren _ 117
HET MENU FM-RADIO GEBRUIKEN (vervolg)
FM-ontvangst instellen
Met de instelling <FM Sensitivity> (FM Gevoeligheid) kunt u de
ontvangstgevoeligheid instellen.
1. Tik op het pictogram [
radioscherm.
] in het FM-
2. Tik op <FM Sensitivity> (FM Gevoeligheid).
3. Tik op de gewenste ontvangstgevoeligheid.
ƒ U kunt kiezen uit <High> (Hoog), <Middle> (Midden) en
<Low> (Laag).
ƒ Als u <High> (Hoog) selecteert, worden meer frequenties
ontvangen.
118 _ naar de FM-radio luisteren
News
Today Headline
HET MENU FM-RADIO GEBRUIKEN (vervolg)
Een FM-regio instellen
U kunt een FM-regio instellen voor reizen naar het buitenland.
1. Tik op het pictogram [
radioscherm.
] in het FM-
2. Tik op <FM Region> (FM-regio).
News
Today Headline
3. Tik op de gewenste FM-regio.
ƒ ҏU kunt kiezen uit <Worldwide> (Wereldwijd), <USA> (VS),
<Korea> en <Japan>.
ƒ Frequentiebereik naar regio
OPMERKING
Worldwide
(Wereldwijd)
FM-frequenties tussen 87.50 MHz-108.00
MHz zoeken in stappen van 50 kHz.
USA
(VS)
FM-frequenties in 100 kHz-spelers zoeken
tussen 87.5 MHz~108.0 MHz.
Korea
FM-frequenties in 100 kHz-spelers zoeken
tussen 87.5 MHz~108.0 MHz.
Japan
FM-frequenties in 100 kHz-spelers zoeken
tussen 76.0 MHz~108.0 MHz.
ƒ Opgeslagen radiofrequenties worden gewist wanneer u de instelling <FM
Region> (FM-regio) op de speler wijzigt.
ƒ De FM-regio kan worden verwijderd of gewijzigd overeenkomstig de
doelregio voor de speler.
naar de FM-radio luisteren _ 119
genieten van flash-bestanden
U kunt genieten van bestanden in de Flash-bestandsindeling (.swf).
EEN METRONOOM GEBRUIKEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het flashbestand Metronoom.
ƒ Tik horizontaal op het scherm om de metronoom te starten.
ƒ Sommige SWF-bestanden worden mogelijk niet ondersteund.
OPMERKING
ƒ Bij sommige swf-bestanden kan de speler uitschakelen en
opnieuw starten tijdens het afspelen.
120 _ genieten van flash-bestanden
stemopname
Hiermee kunt u een stemopname maken.
STEMOPNAME
Een stemopname maken
1. Tik op het pictogram
2. Tik op het pictogram [
in het hoofdmenu.
] ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Het opnemen wordt gestart.
OPMERKING
ƒ Plaats de microfoon niet te ver weg of te dichtbij uw mond tijdens de
opname. Dit kan ten koste gaan van de opnamekwaliteit.
ƒ Spraakopname werkt niet goed als de batterij bijna leeg is.
stemopname _ 121
STEMOPNAME (vervolg)
De geluidsopname beëindigen
1. Tik tijdens het opnemen op het pictogram [
].
ƒ U wordt gevraagd of u het bestand dat u zojuist heeft
opgenomen, wilt beluisteren.
2. Tik op <Yes> (Ja) of <No> (Nee).
ƒ Als u <Yes> (Ja) kiest, wordt het zojuist opgenomen
bestand afgespeeld.
ƒ Als u <No> (Nee) kiest, wordt het zojuist opgenomen
bestand niet afgespeeld.
ƒ Het opgenomen bestand is opgeslagen in MP3-indeling.
OPMERKING
ƒ Het opgenomen bestand wordt opgeslagen in <File Browser>
(Bestandsbrowser) ĺ <Recorded Files> (Opgenomen Bestanden) ĺ <Voice>
(Stem).
ƒ Elk spraakopnamebestand is maximaal 5 uur lang.
ƒ U kunt maximaal ongeveer 18 uur aan opnamen maken. (gebaseerd op 128
Kbps, 1 GB)
ƒ U kunt maximaal 999 bestanden voor spraakopname opslaan per datum.
122 _ stemopname
videogames spelen
Op uw mp3-speler staan al spannende games!
VIDEOGAMES SPELEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op de gewenste game.
ƒ Games kunnen zonder voorafgaand bericht worden toegevoegd of gewijzigd.
OPMERKING
ƒ Raadpleeg het Help-gedeelte van de betreffende game voor meer informatie.
videogames spelen _ 123
VIDEOGAMES SPELEN (vervolg)
Bubble Bang
U scoort punten door zoveel mogelijk bellen uit elkaar te laten springen
binnen de aangegeven tijd.
Tik of strijk op de bel om deze uit elkaar te laten
springen.
Als u de bel [
] uit elkaar laat springen, wordt de
aanvankelijk gegeven tijd verkort.
Bubble Smile
U moet een zo hoog mogelijke score behalen door de
volgorde van drie zeepbellen te veranderen en deze
horizontaal of diagonaal te combineren.
Draai de drie aangrenzende zeepbellen op volgorde
links- of rechtsom.
De zeepbel wordt verplaatst in de geselecteerde
richting.
U krijgt alleen punten wanneer u ten minste drie
zeepbellen combineert.
124 _ videogames spelen
VIDEOGAMES SPELEN (vervolg)
World Car Puzzle
Geniet van ‘s werelds beroemdste auto’s terwijl u de puzzelstukjes aan
elkaar probeert te leggen.
Selecteer de gewenste auto, het aantal
puzzelstukjes en de vorm, tips en tijdslimiet.
Tik op een puzzelstukje en hou deze vast
om het vervolgens naar de gewenste
positie te slepen voordat u het loslaat.
ƒ Het puzzelstukje wordt naar de gewenste
locatie verplaatst.
videogames spelen _ 125
VIDEOGAMES SPELEN (vervolg)
ALGGAGI
Om dit spel te winnen, moet u alle stukken van de tegenstander op het
schaakbord verwijderen door deze met uw stukken te raken.
Schuif een van uw stukken in de richting
van een stuk van uw tegenstander om deze
van het schaakbord te verwijderen.
ƒ Als u niet binnen de gestelde tijd een van
uw stukken hebt verplaatst, gaat de beurt
naar de tegenstander.
Omok2
Om dit spel te winnen, moet u een ononderbroken horizontale, verticale of
diagonale rij van vijf stenen zien te maken, voordat uw tegenstander dit lukt.
Tik op het gebied waar u de steen wilt plaatsen, zodat het gebied
vergroot wordt weergegeven.
ƒ Tik in het vergrote gebied op de exacte
positie waar u de steen wilt plaatsen.
ƒ Uw steen wordt op de betreffende positie
geplaatst.Als u niet binnen de gestelde tijd
een van uw stukken hebt verplaatst, gaat de
beurt naar de tegenstander.
OPMERKING
ƒ Als u het speelscherm tijdens het spel wilt sluiten, tikt u in de
linkerbenedenhoek van het aanraakscherm.
126 _ videogames spelen
VIDEOGAMES SPELEN (vervolg)
Sudoku Champ
Dit is een denkspel waarbij u de cijfers 1 tot 9 moet invullen op elk van
de 9x9 rijen, kolommen, en vakken van 3x3.
Selecteer een leeg vakje en voer een cijfer van 1 tot 9
in (elk eenmaal) met behulp van het cijferblok.
ƒ Tik op <Memo> om meer dan één cijfer voor een leeg
vakje te raden en in te voeren.
ƒ Tik op <Menu> ĺ <Hint> om het juiste cijfer in het vakje
te laten weergeven.
ƒ Tik op <Menu> ĺ <Checkup> (Controle) om te
controleren in welk vakje een verkeerd cijfer is ingevoerd.
Pow Wow
Dit is een schietspel waarbij u punten kunt scoren door een bewegend
doel te raken.
Tik op het bewegende doel.
Als u het geweer opnieuw wilt laden, tikt u op het
scherm op <Reload> (Herladen).
videogames spelen _ 127
VIDEOGAMES SPELEN (vervolg)
Met 2 spelers spelen in de Bluetooth-modus
ƒ Voordat u begint! - Sluit de oortelefoon aan, zet de speler aan en controleer
de batterij. Als de speler via Bluetooth verbinding heeft gemaakt met een stereo
headset, mobiele telefoon of een extern apparaat, moet u om te beginnen de
verbinding uitschakelen. Tik achtereenvolgens op <Bluetooth> ĺ <Bluetooth
Mode> en <On> (Aan). Selecteer <Discoverable> (Zichtbaar) ĺ <Bluetooth
Settings> (Bluetooth Instellingen) ĺ <Discover option> (Zichtbaarheid).
1. Voer hetzelfde spel uit (<Omok2>
of <AlGGAGI>) op de twee YP-P3modellen en selecteer de modus
<Double>.
2. Selecteer bij de ene speler <Wait>
(Wachten) en bij de andere speler
<Connect> (Verbinden).
ƒ YP-P3 wordt weergegeven op de
YP-P3 waar <Connect> (Verbinden) is
geselecteerd.
Voorbeeld) Alggagi – Scherm voor
het selecteren van de modus
3. Tik op <YP-P3>.
ƒ De Bluetooth-verbinding wordt tot stand
gebracht en de beide spelers kunnen tegen
elkaar spelen.
OPMERKING
Voorbeeld) Bluetooth-scherm voor
wachten/verbinden
ƒ Wanneer de speler verbinding maakt met
de Bluetooth-stereoheadset, kunnen de twee spelers niet via Bluetooth
tegen elkaar spelen.
128 _ videogames spelen
het alarm instellen
Deze speler heeft een alarm dat u zo kunt instellen, dat deze afgaat op
een gepland tijdstip.
ƒ Voordat u begint! - Eerst moet u de klok op de huidige tijd instellen. Zie pagina 42.
HET ALARM INSTELLEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op <New Alarm> (Nieuw alarm).
3. Tik meerdere keren op het eerste item om de frequentie
van het alarm te selecteren.
ƒ U kunt kiezen uit <Once> (Eenmalig), <Everyday> (Elke dag),
<Mon~Fri> (Maan-Vrijd), <Mon~Sat> (Maan-Zat), <Sat~Sun>
(Zat-Zon) en <Off> (Uit).
4. Tik op het tweede item.
5. Tik boven of onder de cijfers voor uur/minuut en AM/PM om
de alarmtijd in te stellen en tik op <OK>.
6. Tik meerdere keren op het derde item om het alarmgeluid
te selecteren.
ƒ U kunt kiezen uit <Alarm Sound 1> (Alarmgeluid 1) tot en met
<Alarm Sound 3> (Alarmgeluid 3) of muziekbestanden die zijn
toegevoegd als alarmgeluid. Zie pagina 77.
7. Tik meerdere keren op het vierde item om het alarminterval
in te stellen.
ƒ Als het interval is ingesteld, wordt het alarm herhaald volgens het
ingestelde interval. U kunt kiezen uit <Interval: 3min> (interval
: 3min), <Interval: 5min> (interval : 5min) en <Interval: 10min>
(interval : 10min).
8. Tik op <OK> ĺ <Yes> (Ja).
ƒ De alarminstelling wordt toegevoegd aan de alarmlijst.
ƒ U kunt maximaal 7 alarmtijden instellen.V
OPMERKING
het alarm instellen _ 129
HET ALARM INSTELLEN (vervolg)
Een alarm uitschakelen
Het alarm gaat op de ingestelde tijd af. Tik op <Alarm Off> (Alarm uit)
om het alarm te stoppen. Als u het alarm weer wilt laten afgaan, tikt u
op het alarminterval.
Een alarminstelling verwijderen
1. Tik op het pictogram [
alarmlijstscherm.
] op het
2. Tik op de alarminstelling die u wilt verwijderen.
ƒ Tik op het pictogram [
te verwijderen.
] om alle alarminstellingen
3. Tik op <OK> ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Het geselecteerde alarm wordt verwijderd.
ƒ De alarmfunctie werkt niet als de speler op de computer is aangesloten.
LET OP
130 _ het alarm instellen
het adresboek bekijken
U kunt het adresboek downloaden met behulp van de Bluetooth-functie
om het telefoonnummer te controleren en de betreffende persoon via de
speler direct te bellen.
ƒ Voordat u begint! - Gebruik eerst de op Bluetooth gebaseerde bestandsoverdracht om
het adresboek van een extern apparaat te downloaden. Zie <Een bestand van het externe
apparaat naar de speler overbrengen> voor meer informatie. Zie pagina 105. U moet uw
mobiele telefoon koppelen met de speler voordat u een nummer belt in het venster adresboek.
Zie <Een mobiele telefoon met Bluetooth gebruiken> voor meer informatie. Zie pagina 95.
HET ADRESBOEK BEKIJKEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op het adresboekscherm op de naam die u wilt
aanvinken.
ƒ De geselecteerde adresgegevens worden weergegeven.
Een nummer bellen in het adresboek
1. Tik op het adresboekscherm op de naam van de
persoon die u wilt bellen.
2. Tik op het gewenste telefoonnummer.
ƒ Het gewenste telefoonnummer wordt nu gekozen.
OPMERKING
ƒ Het adresboek wordt weergegeven in alfabetische volgorde.
ƒ De adresboekbestanden die naar de speler zijn overgebracht, worden opgeslagen
in de map File Browser> (Bestandsbrowser) ĺ <My Pack> (Mijn pakket) ĺ
<Address Book> (Adresboek).
ƒ Alleen de vCard-bestandsindeling wordt ondersteund voor het adresboek.
het adresboek bekijken _ 131
de rekenmachine gebruiken
De speler is voorzien van een handige rekenmachine.
DE REKENMACHINE GEBRUIKEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Maak een berekening door op de cijfers op het scherm te
tikken.
132 _ de rekenmachine gebruiken
wereldkaart metro weergeven
U kunt door de wereldkaart van de metro en bekende plaatsen in de
buurt van het station bladeren.
WERELDKAART METRO WEERGEVEN
1. Tik op het pictogram
in het hoofdmenu.
2. Tik op de gewenste regio.
ƒ U kunt kiezen uit <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE>
(EUROPA), <ASIA/OCEANIA> (AZIË/OCEANIË).
3. Tik op de stad om de metrokaart weer te geven.
4. Tik op de plattegrond om het op het scherm geselecteerde
gebied uit te vergroten.
ƒ Tik nogmaals op de vergrote kaart om de pictogrammen
] weer te geven en verplaats de kaart met deze toetsen.
[
ƒ Als er zich interessante plaatsen in de nabijheid van het station bevinden op de
vergrote kaart, tikt u op het pictogram om de informatie hiervoor weer te geven.
OPMERKING
ƒ Tik op het pictogram [
wereldregio’s.
] om terug te keren naar het scherm met de
ƒ De kaart kan afwijken van de werkelijke metrokaart.
wereldkaart metro weergeven_ 133
problemen oplossen
Als u problemen ondervindt met uw nieuwe MP3-speler, vindt u mogelijk een
oplossing in deze lijst. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact
opnemen met het dichtstbijzijnde Samsung Customer Service Center.
PROBLEM
OPLOSSING
Kan de speler niet
inschakelen.
• De speler kan niet worden ingeschakeld als de
batterij helemaal leeg is. Laad de batterij op en
schakel de speler nogmaals in.
• Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
De toetsen werken niet.
• Controleer of de vergrendelfunctie is ingeschakeld
zodat alle toetsen zijn vergrendeld.
• Controleer of u op de juiste toets of het juiste
pictogram drukt.
• Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
Het scherm wordt niet
ingeschakeld.
De speler wordt
uitgeschakeld.
134 _ problemen oplossen
• Het scherm is in vol zonlicht mogelijk niet goed
zichtbaar.
• Als <Display Off Time> (Schermuitschakeltijd)
is geselecteerd in <Settings> (Instellingen) ĺ
<Display> (Weergave), wordt het aanraakscherm
uitgeschakeld.
Tik op een willekeurige toets of op het scherm en
kijk of het scherm aangaat.
• De speler wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
de batterij helemaal leeg is. Laad de batterij op.
• Als u <Auto Power Off> (Autom. Uitschakelen)
selecteert via <Settings> (Instellingen) ĺ <System>
(Systeem), zal de speler in de pauzestand worden
uitgeschakeld. Schakel de speler in.
PROBLEM
OPLOSSING
De levensduur van
de batterij verschilt
van de duur die in de
gebruiksaanwijzing is
vermeld.
• Hoelang de batterij meegaat kan variëren,
afhankelijk van de geluids- en scherminstellingen.
• Wanneer de speler langdurig wordt blootgesteld
aan lage of hoge temperaturen, kan dit ten koste
gaan van de levensduur van de batterij.
Storingen in de werking
van EmoDio
• Controleer of uw computer voldoet aan de minimum
systeemvereisten.
Kan geen verbinding
met de computer
maken.
• Controleer of de USB-kabel juist is aangesloten en
probeer het nogmaals.
• Voer een Windows-update uit op uw computer.
Selecteer Essentiële updates en Service packs en
installeer alle updates. Start de computer opnieuw
op en sluit de speler opnieuw aan.
De overdrachtssnelheid
van bestanden is te
laag.
• De overdrachtssnelheid is lager als u meerdere
programma’s, waaronder <EmoDio>, op uw
computer uitvoert. Sluit overbodige programma’s af
en probeer het nog eens.
De speler speelt niet af
• Controleer of het bestand is opgeslagen in het
geheugen.
• Controleer of het muziekbestand is beschadigd.
• Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
Het uploaden van
bestanden werkt niet.
• Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.
Sluit deze zonodig opnieuw aan.
• Controleer of het geheugen vol is.
• Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.
problemen oplossen _ 135
PROBLEM
OPLOSSING
Er ontbreken bestanden • Controleer of de USB-kabel is losgeraakt tijdens de
bestandsoverdracht. Dit kan overigens niet alleen
of gegevens.
leiden tot ernstige beschadiging van de bestanden/
gegevens, maar ook van het product. Samsung is
niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.
Abnormale afspeeltijd
• Controleer of het bestand een VBR-indeling
tijdens het afspelen.
(Variable Bit Rate) heeft.
Abnormale weergave
• Ga naar <Settings> (Instellingen) ĺҏ<Language>
van bestandsnaam.
(Taal(Language)) ĺ <Contents> (Inhoud) in het
hoofdmenu om de juiste taal in te stellen.
Het product wordt
warm.
Er wordt een melding
weergegeven tijdens het
bekijken van een video.
Bluetooth-verbindingen
kunnen niet tot stand
worden gebracht.
136 _ problemen oplossen
• Er komt tijdens het opladen wat warmte vrij. Dit heeft geen
invloed op de levensduur of functies van het product.
• Probeer de videoclip nogmaals te downloaden met
EmoDio.
• Controleer of de stereo-koptelefoon geschikt is voor
Bluetooth. Monokoptelefoons voor handsfree worden niet
ondersteund.
• De Bluetooth-verbinding kan worden uitgeschakeld als u de
speler of stereokoptelefoon uit- en inschakelt. Probeer in dit
geval opnieuw verbinding te maken.
• Als u op uw mobiele telefoon een gesprek wilt voeren, moet u
controleren of u de Bluetooth-verbinding tussen de speler en
de stereo-koptelefoon hebt uitgeschakeld.
• Als u op uw mobiele telefoon een gesprek wilt voeren, moet u
controleren of u de speler hebt ingesteld op <Discoverable>
(Zichtbaar) onder <Bluetooth Settings> (Bluetooth
Instellingen) ĺ <Discover Option> (Zichtbaarheid). Als u
<Non-Discoverable> (Onzichtbaar) hebt geselecteerd, kunt u
de speler niet vinden op uw mobiele telefoon.
bijlage
OVERZICHT VAN MENUOPTIES
Hier vindt u een overzicht van de structuur van de menu’s en functies op uw
nieuwe MP3-speler.
Het selectievenster Menu
Subway
Map
Flash
Player
Videos
Music
Bluetooth
Settings
Stereo Headset
Sound
Mobile Phone
Display
File Transfer
Language
Bluetooth Mode
Time
Bluetooth Settings
System
Datacasts
Alarm
Pictures
Texts
FM Radio
Games
Calculator
Address
Book
Voice
REC
File
Browser
bijlage _ 137
PRODUCTSPECIFICATIES
Model
YP-P3
Classificatie
DC 5,0V / 1 A
Vermogen ingebouwde
batterij
610 mAh / DC 3,7 V
Bestandscompatibiliteit
AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps - 320 kbps, 22 kHz
- 48 kHz),
WMA (8 kbps - 320 kbps, 8 kHz - 48 kHz),
AAC-LC (16 kbps - 256 kbps, 8kHz - 48 kHz),
AAC-Plus (16 kbps - 256 kbps, 16 kHz - 44,1 kHz),
Enhanced-AAC-Plus (16 kbps - 56 kbps, 32 kHz
- 44,1 kHz)
VIDEO:
Video
Audio
MPEG-4 (Max. 800x600),
Simple Profile
H.264/AVC (max.
MP3/AAC/AAC+/
avi/svi
640x480), Baseline
AC3
Profile op niveau 1.3
DivX 3 (max. 640x480),
DivX 4/5 (max. 800x600)
MPEG-4 (max. 800x600),
Simple Profile
mp4
AAC/AAC+
H.264/AVC (max.
640x480), Baseline
Profile op niveau 1.3
WMV7/8/9 (max.
WMA (max.
wmv
640x480, max bitrate
bitrate 256kbps)
860kbps), Simple Profile
AFBEELDINGEN: JPEG (Baseline, Progressive), BMP (Max
32-bits), PNG, GIF(89a/87a)
FLASH: SWF (Flash Player 8.0 of oudere versie,
ActionScript 2.0 of oudere versie)
138 _ bijlage
Uitgangsvermogen
oortelefoon
20mW/kan. (Frankrijk 5mW/kan.) (op basis van 16Ÿ)
Frequentiebereik
20Hz~20kHz
Signaal/ruisverhouding
89 dB bij 20 kHz LPF (gebaseerd op 1kHz 0 dB)
Aantal ondersteunde
bestanden/mappen
Max. 10.000 (waarvan 4000 muziekbestanden)
Mappen: Max. 10.000 (incl. bestanden)
Afspeelduur (bij gebruik
van de oortelefoon)
Muziek: Max. 30 uur (MP3 128 kbps, Volume: 15,
Normale geluidsmodus , LCD uit)
Video: Max. 5 uur (Helderheid 5, Volume: 15, normale
geluidsmodus)
Temperatuurbereik voor
gebruik
-5~35°C (23~95°F)
Behuizing
Hardglas, plastic, aluminium
Gewicht
80 g
Afmetingen (BxHxD)
52,7 x 102 x 9,9 mm
Luidspreker
FM-radio
Uitgangsvermogen
0,6 W mono
Impedantie
8ȍ
Frequentiebereik
400 Hz - 20 kHz
FM-frequentie
87,5~108,0MHz
Totale
harmonische
vervorming FM
0,8%
Signaalruisverhouding
FM
45 dB
Gevoeligheid
FM
38dB—
bijlage _ 139
PRODUCTSPECIFICATIES (vervolg)
Draadloos systeem
Bluetooth QD-ID
B014773
Emissietype
F1D
RF-stroomvoorziening
2,4mW
Zendfrequentie
2402MHz ~ 2480MHz
Ontvangstfrequentie
2402MHz ~ 2480MHz
Aantal kanalen
79 kan.
Temperatuur
-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Modulatiesysteem
GFSK
Communicatiemodus
Semi-duplex communicatie
Vochtigheid
0~95%
Spec. ondersteunde versie
2.1 + EDR
Module
BCM2048
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan ter verbetering zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
140 _ bijlage
LICENTIE
Op dit apparaat en de gebruiksaanwijzing rusten intellectuele eigendomsrechten
en auteursrechten van derden. Het gebruiksrecht van de gelicentieerde inhoud
is beperkt tot niet-commercieel gebruik door eindgebruikers. Commercieel
gebruik hiervan is niet toegestaan. Het gebruiksrecht beperkt zich tot dit
apparaat en strekt zich niet uit tot andere niet-gelicentieerde onderdelen
of processen die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 en die
in combinatie met dit product gebruikt of verkocht zijn. De licentie beperkt
zich tot het gebruik van dit product voor het encoderen en/of decoderen van
geluidsbestanden die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.
Deze licentie houdt geen overdracht van rechten in voor producteigenschappen
of -functies die niet voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.
“Protected by U.S. patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s
website at www.immersion.com.”
bijlage _ 141
CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT
(ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal
duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag
worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk
kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en
de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden
gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
CORRECTE BEHANDELING VAN EEN GEBRUIKTE
BATTERIJ UIT DIT PRODUCT
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in
dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen
Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de
batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u
afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval
en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor
accu’s en batterijen in uw omgeving.
142 _ bijlage
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Samsung
Samsung Electronics Benelux BV
Voor Nederland:
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
Voor België:
02 201 2418
www.samsung.com/be
REV. 4.0
Download PDF

advertising