Samsung | LW15E33C | Samsung LW15E33C Handleiding

BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 1
LCD TV
LW15E33C
LW17E34C
Gebruikershandleiding
Lees voordat u het toestel in gebruik
neemt deze handleiding zorgvuldig door
en bewaar deze voor later gebruik.
SCHERMMENU'S
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEKST
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 2
Let op
LET OP
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OPEN NOOIT DE ACHTERZIJDE VAN HET
TOESTEL, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERMIJDEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD
OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS.
WAARSCHUWING:
De driehoek met daarin een
bliksemsymbool met pijlpunt is
een waarschuwingsteken dat u
attendeert op levensgevaarlijke
spanningen in het toestel.
De driehoek met een uitroepteken
is een waarschuwingsteken dat
verwijst naar belangrijke
instructies voor het product.
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM SCHADE TE
VOORKOMEN DIE BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TOT GEVOLG KAN HEBBEN.
netspanning staat op de achterzijde van de tv/monitor aangegeven en de frequentie bedraagt
☛ De
50 of 60 Hz.
Nederlands-2
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 3
Veilgheidscoorschriften
Deze illustraties tonen de voorzorgsmaatregelen die u in acht dient te nemen
75%
10%
35`
H
H
5`
œ Stel de tv/monitor NIET bloot
aan extreme temperaturen of
luchtvochtigheid.
Stel de tv/monitor NIET
bloot aan direct zonlicht. √
œ Stel de tv/monitor NIET bloot
aan vloeistoffen.
Als de tv/monitor defect is, probeer √
deze dan nooit zelf te repareren.
Neem contact op met een
gekwalificeerd technicus.
œ Haal bij onweer (zeker als het
bliksemt) de stekker uit het
stopcontact en maak de
antennekabel los van de tv/monitor.
Houd stroomadapters gescheiden. √
Brandgevaar.
œ Gebruik de stroomadapter alleen
in een goedgeventileerde ruimte.
Verwijder de plastic verpakking voordat √
u de adapter in gebruik neemt.
Brandgevaar.
œ Gebruik de stroomadapter niet in de
buurt van andere warmtebronnen.
Brandgevaar.
Als u de afstandsbediening langere tijd √
niet gebruikt, verwijdert u de batterijen
en bewaart u de afstandsbediening op
een droge, koele plaats.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Nederlands-3
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 4
Inhoud
◆ INHOUD
■
■
Let op ............................................................................................................
Veiligheidsvoorschriften .................................................................................
◆ UW TV AANSLUITEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
EN
2
3
VOORBEREIDEN
Overzicht van het bedieningspaneel ..............................................................
Overzicht van het aansluitpaneel ..................................................................
- Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk..........................................
- Aansluiten DTV Set-Top Box, Videorecorder of DVD-speler.......................
- Aansluiten op de Computer ........................................................................
- Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten ...............................................
- Kensington-sleuf ........................................................................................
Beelden van externe bronnen weergeven.......................................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ....................................................
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd teletekstfuncties) .............
Overzicht van de afstandsbediening (teletekstfuncties) ...................................
In- en uitschakelen .........................................................................................
Standby-modus inschakelen ..........................................................................
Afstandsbediening leren gebruiken.................................................................
Taal kiezen.....................................................................................................
6
7
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
◆ KANALEN INSTELLEN
■
■
■
■
■
■
Kanalen automatisch opslaan .........................................................................
Kanalen handmatig opslaan ...........................................................................
Kanalen een naam geven ...............................................................................
Ongewenste kanalen overslaan ......................................................................
Kanalen nauwkeurig instellen.........................................................................
Opgeslagen kanalen rangschikken .................................................................
17
18
19
20
20
21
◆ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN (fortsat)
■
■
■
■
Nederlands-4
De beeldstandaard aanpassen ........................................................................
De beeldinstellingen aanpassen .....................................................................
Het beeldformaat selecteren...........................................................................
Het beeld stilzetten ........................................................................................
22
22
23
23
BN68-00438D-02_ned
6/13/03 4:11 PM
Page 5
Inhoud (fortsat)
◆ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
■
■
De geluidsstandaard aanpasse........................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen ...................................................................
Genieten van Dolby geluid ............................................................................
Geluidsmodus selecteren .............................................................................
Picture-in-Picture (PIP) ...................................................................................
Automatisch uitschakelen...............................................................................
Informatie weergeven.....................................................................................
24
24
25
25
26
27
27
◆ DE PC- FUNCTIES GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
■
■
Software configureren (gebaseerd op Windows 2000) ...................................
Contrast en helderheid instellen .....................................................................
De beeldkwaliteit aanpassen ..........................................................................
De beeldpositie wijzigen................................................................................
De kleur instellen ...........................................................................................
De beeldinstellingen initialiseren ...................................................................
Het PC- beeld automatisch aanpassen............................................................
28
29
30
31
32
33
33
◆ TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
■
■
■
■
■
Teletekstfunctie ..............................................................................................
Teletekstinformatie weergeven .......................................................................
Een paginanummer selecteren........................................................................
Een paginanummer selecteren met FLOF .......................................................
Teletekstpagina's opslaan ...............................................................................
34
35
36
37
37
◆ TIPS VOOR GEBRUIK
■
■
■
■
■
■
■
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ....................
PowerSaver ....................................................................................................
Technische specificaties en milieu .................................................................
Weergavestanden ...........................................................................................
Onderhoud van het toestel ............................................................................
Het monteren van de voet aan het televisietoestel .........................................
De muurbevestigingsbeugel installeren .........................................................
Symbolen
Indrukken
☛
➢
Belangrijk
Opmerking
38
39
40
41
42
43
44
Nederlands-5
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 6
Overzicht van het bedieningspaneel
TV/VIDEO
Toont een menu van alle beschikbare ingangen.
(TV - Video1 - Video2 - S-Video - PC)
POWER
Schakelt het toestel in of uit.
MENU
Opent het schermmenu.
LUIDSPREKERS
+
Beweegt de cursor horizontaal door het
schermmenu. Verhoogt of verlaagt de waarde van
de geselecteerde functie of het geluidsniveau.
Beweegt de cursor verticaal door het schermmenu.
Selecteert een hoger of lager kanaalnummer.
Nederlands-6
LAMPJE VAN DE VOEDING
Het lampje gaat branden als u de voeding
uitschakelt.
AFSTANDSBEDIENINGSENSOR
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 7
Overzicht van het aansluitpaneel (fortsat)
Optie
Netvoeding
☛
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw tv/monitor
aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen. Raadpleeg de
documentatie die bij uw apparatuur hoort voor meer
gedetailleerde gegevens over aansluiten en de in acht te
nemen veiligheidsvoorschriften.
Nederlands-7
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 8
Viewing the Connection Panel (fortsat)
ΠAansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk (afhankelijk van het model)
Voor de juiste weergave van tv-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende
bronnen:
- Een buitenantenne
- Een kabeltelevisienetwerk
- Een satellietnetwerk
´ Aansluiten DTV Set-Top Box, videorecorder of DVD-speler
- Sluit de DTV-, VCR-, of DVD- SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting van de DTV, videorecorder of
DVD-speler.
- Als u zowel de DTV Set-Top Box en de videorecorder (of DVD-speler) tegelijk wenst aan te sluiten, sluit u
eerst de DTV Set-Top Box op de videorecorder (of DVD-speler) aan en vervolgens de VCR (of DVD) op uw
tv/monitor.
ˇ Aansluiten op de computer
- Sluit de 15-pinsstekker D-SUB op de video-aansluiting van de PC aan.
- Sluit de stereogeluidskabel aan op “Audio (ST)” aan de achterzijde van uw tv/monitor en het andere uiteinde
op “Audio Out” van de geluidskaart van uw computer.
➣
15-pinsstekker D-SUB
Nederlands-8
Pin
H/V apart
H/V samengesteld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rood (R)
Groen (G)
Blauw (B)
Massa
Massa (DDC-retour)
Massa - Rood (R)
Massa - Groen (G)
Massa - Blauw (B)
Geen aansluiting
Massa – Sync./zelftest
Massa
DDC - SDA (datum)
Horizontale sync..
Verticale sync.
DDC - SCL (klok)
Rood (R)
Groen (G)
Blauw (B)
Massa
Massa (DDC-retour)
Massa - Rood (R)
Massa - Groen (G)
Massa - Blauw (B)
Geen aansluiting
Massa – Sync./zelftest
Massa
DDC - SDA (datum)
Horizontale/verticale sync.
Niet in gebruik
DDC - SCL (klok)
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 9
Viewing the Connection Panel (fortsat)
¨ Externe Audio/Video-apparatuur aansluiten
- Sluit een RCA- of S-VIDEO-kabel aan op de externe audio- of videoapparatuur zoals een videorecorder,
DVD-speler of camcorder
- Sluit het ene uiteinde van RCA audiokabels aan op de aansluitingen “AUDIO (L)” en “AUDIO (R)” aan de
achterzijde van de tv/monitor en het andere uiteinde op de corresponderende uitgangen van het audioapparaat.
- Op de hoofdtelefoonuitgang (Ø) aan de achterzijde van de tv/monitor kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
ˆ Kensington-sleuf
- Deze televisie is speciaal voorzien van een vergrendeling tegen diefstal.
➢
Kantelbare voet
Kantel het scherm onder een hoek waarbij u prettig televisie
kunt kijken. De maximale hoek is 10 graden naar achteren.
Kantel het scherm niet onder een hoek buiten het
aangegeven bereik.
Anders kan de televisie blijvende schade aan de
mechanische onderdelen van de voet oplopen.
Nederlands-9
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 10
Beelden van externe bronnen weergeven
Nadat u de audio- en videosystemen hebt aangesloten, kunt u de
verschillende bronnen bekijken door de gewenste ingang te kiezen.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
1
Controleer of alle vereiste aansluitingen aanwezig zijn
(raadpleeg pagina's 8 en 9 voor verdere gegevens).
2
Schakel uw tv/monitor in en druk herhaaldelijk op de TV/VIDEO toets
tot u de gewenste bron heeft geselecteerd.
S.STD
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO - PC.
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Nederlands-10
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 11
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening:
◆ Bij aankoop van uw tv/monitor
◆ Wanneer u merkt dat de afstandbediening niet langer
betrouwbaar werkt
1
Verwijder het dekseltje over het batterijvak door het symbool naar
beneden te drukken en het dekseltje vervolgens naar buiten te
trekken.
2
Plaats twee R03, UM4, “AAA” 1,5V- (of gelijkwaardige) batterijen. Let
op de juiste polariteit:
◆ + op de batterij tegen de + in het batterijvak
◆ - op de batterij tegen de - in het batterijvak
3
Plaats het dekseltje gelijk met de onderkant van de afstandsbediening
en schuif het dicht.
➣
Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar
(bijvoorbeeld alkaline en mangaan).
Nederlands-11
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 12
Overzicht van de afstandsbediening (uitgezonderd Teletekstfuncties)
Selecteren voor rechtstreekse
pc-modus
Power
Televisie aan/uit
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Bron selecteren
Beeldinstellingen weergeven
Beeld bevriezen
P.STD
S.STD
Beeldeffect selecteren
Geluidseffect selecteren
Volgend kanaal
Menu weergeven en
wijzigingen bevestigen
P
MENU
Geluidsvolume verlagen
Volume verhogen
P
Vorig kanaal
MUTE
EXIT
Geluid tijdelijk uitzetten
Nummertoetsen voor
directe kanaalkeuze
Schermmenu verlaten/
Picture-In-Picture uitschakelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Kanaal kiezen met één/
twee cijfers
Geluidsmodus selecteren
0
Vorig kanaal
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Automatische instelling afgeleid
van inkomend videosignaal
Automatisch uitschakelen
Beeldformaat selecteren
ON
Picture-In-Picture inschakelen/
PIP-bron selecteren
Plaats PIP selecteren
Afmetingen PIP selecteren
➣
Nederlands-12
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 13
Overzicht van de afstandsbediening (Teletekstfuncties)
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Teletekst volgende pagina
Selecteren via programmanaam
P
MENU
P
Teletekst vorige pagina
MUTE
EXIT
Teletekstmodus verlaten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Teletekst display/
teletekstinformatie en normale
uitzending tegelijk op scherm
Teletekst vasthouden
Teletekst tonen
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Teletext opslaan
Beeldformaat teletekst
selecteren
CANCEL
Teletekstmodus selecteren
(overzicht of Flof)
Teletekst uitschakelen
ON
Teletekst sub-pagina
Onderwerp Fastext selecteren
Nederlands-13
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 14
In- en uitschakelen
The mains lead is attached to the rear of your set.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
1
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
Resultaat: Er gaat een standby-indicator branden op het voorpaneel.
2
Druk op de knop Power (
STILL
Power
P.STD
S.STD
) om het toestel in te schakelen.
Power
3
TV/VIDEO
Druk nogmaals op Power (
PC
DISPLAY
STILL
) om het toestel uit te schakelen.
TV/VIDEO
P.STD
PC
DISPLAY
STILL
S.STD
P.STD
MUTE
S.STD
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
MUTE
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
EXIT
MUTE
EXIT
CANCEL
Standby-modus inschakelen
ON
PRE-CH
-/--
U kunt de TV in de stand-by stand
van het
PRE-CH
-/-- zetten ter vermindering
TTX/MIX
AUTO
energieverbruik.
Power
TTX/MIX
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
AUTO
DUAL
LIST/FLOFwilt
CANCEL
De stand-by stand kan handigSLEEP
zijn als
u I/IItijdelijk
stoppen met
kijken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
SLEEP
P.SIZE
S.STD
Power
DUAL I/II LIST/FLOF
SUBPAGE
ON
PIP
SUBPAGE
SIZE
LOCATE
ON
DISPLAY
STILL
1
Druk op de knop Power ( P.SIZE
).
2
Druk nogmaals op Power ( ) of druk op een nummertoets om het
SIZE
LOCATE
toestel weer te activeren. TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
➣
MUTE
EXIT
S.STD
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
P.SIZE
S.STD
P.STD langere tijd in deS.STD
Laat de TV niet gedurende
stand-bymodus
Power
staan (zoals tijdens vakanties en dergelijke). Druk op de
knop ( )om de modus uit te schakelen. Haal ook de stekker
uit het
stopcontact
en
ontkoppel
de antenne.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
SLEEP
CANCEL
PIP
MUTE
AUTO
DUAL I/II LIST/FLOF
Nederlands-14
MUTE
CANCEL
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
EXIT
EXIT
ON
MUTE
-/--/-TTX/MIX
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 15
Afstandsbediening leren gebruiken
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt voor het volgende:
◆ Van kanaal veranderen en het geluidsvolume aanpassen
◆ De TV instellen via het schermmenu
Power
Power
De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte toetsen
en bijbehorende functies.
Power PC
TV/VIDEO
P.STD
TV/VIDEO
DISPLAY
PC
S.STD
Weergavefunctie
Menufunctie
Volgend kanaal
Terug naar vorige menuoptie.
P
▼
Vorig kanaal.
EXIT
EXIT
TV/VIDEO
P.STD
DISPLAY
MUTE
STILL
EXIT
Hiermee kunt u schakelen tussen de twee laatst bekeken
kanalen. (PRE-CH; vorig kanaal)
1
2
3
Weergave van de desbetreffende kanalen.
4
5
6
7
8
S.STD
0
tot
9
PRE-CH
AUTO
TTX/MIX-/--
-/--
TTX/MIXDUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SLEEP
P.SIZE
AUTO
CANCEL
DUAL I/II
LIST/FLOF PIPCANCEL
SUBPAGE
ON
PC
PC
P
Naar volgende menuoptie.
PRE-CH
-/--
/VIDEO
S.STD
MENU
PRE-CH
Power
STILL
P
Power
MUTE
DISPLAY
P.STD
▲
P
MUTE
PC
DISPLAY S.STDSTILL
Toets
P.STD
TV/VIDEO
STILL
P.SIZE
DISPLAY
TTX/MIX
Geluidsvolume verlagen.
EXIT
Geluidsvolume verhogen.
MUTE
EXIT
MENU
SLEEP
➣
AUTO
SUBPAGE
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Weergave van
CANCEL
schermmenu.
Voor...
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
◆ Weergave van een submenu
met selecties voor de huidige
P.STD
P.STD
S.STD
menuoptie.
◆ Handmatig achteruitzoeken
naar kanalen.
◆ Vergroten van een
menuoptiewaarde.
STILL
S.STD
Teruggaan naar vorig menu
of normale weergave.
MUTE
MUTE
EXIT
HetSUBPAGE
menusysteem
PIP verlaten en direct terugkeren naar normale
weergave.
ON
SIZE
EXIT
LOCATE
Nederlands-15
PIP
-/--
-/--
CANCEL
ON
CANCEL
ON
SIZE
DUAL I/II LIST/FLOF
Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt u nogmaals
op dezeAUTO
toets of drukt u op de
- of
+ toets.
DUAL I/II LIST/FLOF
EXIT
P.SIZE
PRE-CH
.SIZE
SLEEP
Geluid tijdelijk uitschakelen.
TTX/MIX
DUAL I/II LIST/FLOF
Voor...
◆ Weergave van een submenu
met selecties voor de huidige
menuoptie.
◆ Handmatig vooruitzoeken
naar kanalen.
◆ Verkleinen
van een
Power Power
menuoptiewaarde.
PRE-CH
-/--
MUTE
LEEP
AUTO
ON
LOCATE
MUTE
TX/MIX
0
STILL
S.STD
-/--
9
PRE-CH
-/--
SUBPAGE
SIZE
LOCATEPIP
SIZE
P.STD
Voor het kiezen van kanaalnummer tien of hoger (twee cijfers).
Na drukken op deze toets verschijnt het symbool “- -”.
Voer vervolgens het tweecijferig kanaalnummer in.
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 16
Taal kiezen
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
Power
STILL
P.STD
S.STD
Power
Wanneer u de TV/Monitor voor het eerst gebruikt, moet u de taal
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PCmenu's
DISPLAY
STILL
STILL
selecteren voorTV/VIDEO
het weergeven
van
en aanwijzingen.
Power
P
1
Power
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
S.STD
S.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
MENU
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
P
2
MUTE
Druk op P▼ of P▲ omP.STD
FunctieP.STD
te selecteren.
EXIT
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Functie worden
weergegeven.
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Taalkeuze te selecteren.
5
Druk net zo lang op de
heeft gevonden.
MUTE
MUTE
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
6
- or
+ toets.
- or
+ toets tot u de gewenste taal
EXIT
EXIT
Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets EXIT om
terug te keren naar normale weergave.
MUTE
PIP
MUTE
EXIT
EXIT
ON
SIZE
LOCATE
-/--
TTX/MIX
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
-/--
SLEEP
-/--
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
P.SIZE
PRE-CH
P.SIZE
AUTO
SIZE
LOCATE
P.SIZE
Nederlands-16
CANCEL
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
AUTO
PIP
DUAL
SLEEP
I/II ON
LIST/FLOF
DUAL I/II ON
LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
P.SIZE
PRE-CH
CANCEL
TTX/MIX
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SLEEP
AUTO
PRE-CH
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 17
Kanalen automatisch opslaan
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van
waar u woont). Power
Automatisch
Powertoegewezen programmanummers komen
mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste
programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
en ongewensteTV/VIDEO
kanalenTV/VIDEO
wissen
Power
Power
1
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
Power Power
P.STD
P.STD
Druk op P▼ of P▲ om
Kanaal
te selecteren. S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
weergegeven.
3
Druk op de
Power
P.STD
Power
- or
P.STD
+ toets.
S.STD
S.STD
Resultaat: Automatisch opslaan wordt geselecteerd.
4
Druk TV/VIDEO
nogmaals
opPCde
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
- or
DISPLAY
STILL
+ toets.
STILL
MUTE
EXIT
EXIT
Resultaat:MUTE
De beschikbare
opties in de
groep Automatisch
opslaan worden weergegeven als de optie Land wordt
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
geselecteerd.
5
MUTE
EXIT
Druk op de
- orMUTE + toets
om het gewenste
land teEXIT
selecteren.
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Belgie - Deutschland - Spanje - Frankrijk - Italie Nederland - Zwitserland - Zweden - Engeland - Oost-Europa.
6
Druk op P▼
of P▲MUTE
om Zoeken, te selecteren
en
druk vervolgens op
MUTE
EXIT
EXIT
- or
+.
PRE-CH PRE-CH
-/-Resultaat: -/-Het zoeken
wordt automatisch
gestopt.
De kanalen worden gerangschikt en opgeslagen volgens
hun positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO programma
AUTO
Het oorspronkelijk
geselecteerde
wordt
PRE-CH PRE-CH
-/--/-MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
vervolgens weergegeven.
➣
7
SLEEP
SLEEPI/IIEXIT
LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
CANCEL
Druk
op de DUAL
toets
alsI/IIu het
zoekenCANCEL
voortijdig wilt stoppen.
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
U kunt opgeslagen kanalen:
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
◆ wijzigen
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
◆ een naam geven (zie pagina 19) ON
ON
◆ wissen (zie pagina 20)
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
◆ nauwkeurig
indien
noodzakelijk
(zie
pagina
20)
TTX/MIX afstemmen,
TTX/MIX
AUTO
AUTO
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
◆ rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 21)
ON
-/--
TTX/MIX
SLEEP
-/--
P.SIZE
TTX/MIX
DUAL
SLEEPI/IIPRE-CH
LIST/FLOF
DUAL I/IIPRE-CH
LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE AUTO
SUBPAGE
AUTO
ON
SLEEP
SIZE CANCEL
SIZE
LOCATE
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
CANCEL
SIZE
LOCATE
ON
LOCATE
PIP
ON
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Nederlands-17
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 18
Kanalen handmatig opslaan
U kunt maximaal 100 tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via
kabelnetwerken worden ontvangen. Bij het handmatig opslaan van
kanalen kunt u het volgende kiezen:
Power
Power
◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat
◆ Welke programmanummers u aan de opgeslagen kanalen
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
toewijst
Power TV/VIDEO
Power
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op TV/VIDEO
de
toets MENU.
1
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
S.STD
Power
DrukPower
op P▼ of
P▲ om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
3
Druk op de
- or
+ toets.
P.STD Power
P.STD Power
4
S.STD
S.STD
PDruk op P▼ of P▲ bom Handmatig opslaan te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Handmatig opslaan
MUTE
EXIT
EXIT
wordenMUTE
weergegeven als de
optie Kleursysteem
wordt
geselecteerd.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Power
5 Power
Geef zo
nodig
de vereiste
uitzendstandaard
aan
door herhaaldelijk
op de
- or
+ toets te drukken.
Resultaat:
worden
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC De kleurenstandaarden
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL in deze volgorde weergegeven:
Power
AUTO Power
- PAL - SECAM - NT4.43.
6
P.STD
S.STD
S.STD te selecteren. Druk net zo
Druk opP.STD
P▼ of P▲ om Geluidssysteem
EXIT STILL
PC EXIT
langMUTE
opTV/VIDEO
de MUTE
-TV/VIDEO
orPC +DISPLAY
toets
tot DISPLAY
uSTILL
de gewenste
geluidsstandaard
heeft gevonden.
-/--
PRE-CH
-/--
PRE-CH
P.STD
P.STD
S.STDin deze
S.STD
Resultaat:
De geluidsstandaarden
worden
volgorde weergegeven:
DK - I - L.
PowerBG Power
-/-TTX/MIX
7
PRE-CH
AUTO
-/-TTX/MIX
PRE-CH
AUTO
EXIT
EXIT
Als u hetMUTE
nummer MUTE
weet van het kanaal
dat u wilt
opslaan, dan drukt
u op TV/VIDEO
P▼ of P▲
om
Kanaal
te
selecteren.
Druk
net
zo lang op de
PC
PC
STILL
STILL
Power
Power
SLEEPTV/VIDEO
DUAL
SLEEP
I/IIDISPLAY
LIST/FLOF
DUAL
I/IIDISPLAY
LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
- or TTX/MIX
+toets
tot u het gewenste
nummer
heeft gevonden.
Als u de
nummers
van het kanaal S.STD
niet weet,S.STD
dan drukt u op
P.STD
P.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PCI/II LIST/FLOF
DISPLAY
PC metCANCEL
DISPLAY
STILL teSTILL
SUBPAGE
SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZEI/II
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
LIST/FLOF
DUAL
CANCEL
P▼ of P▲SLEEP
om Zoeken
te selecteren.
Om
zoeken
beginnen
PRE-CH PRE-CH
-/-drukt -/-u op
- or
+.
ON
ON
P.STD
MUTE
P.STD
S.STD
S.STD
MUTE
EXIT
SIZEfrequentiebereik
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
Resultaat:
De tuner
scantEXIT
het
tot het eerste kanaal
TTX/MIX of
TTX/MIX
AUTO
AUTO ON
het door u geselecteerde
in beeld komt.
ONkanaal
8
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
Om een MUTE
programmanummer
aan een
kanaalPRE-CH
toe
MUTE
EXIT
EXITte wijzen selecteert
PRE-CH
-/--/-SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
u eerst Programma en vervolgens drukt u op P▼ of P▲.
Druk op
- or
+ tot u het juiste nummer vindt.
9
Druk op P▼ of P▲ om Opslaan te selecteren.
ON
Selecteer OK door op
- or ON+ te drukken.
P.SIZETTX/MIX
P.SIZETTX/MIX
PIP AUTO PIP AUTO
SUBPAGE SUBPAGE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
CANCEL
SIZE horende
LOCATE
LOCATE programmanummer
Resultaat: Het kanaal SIZE
en het daarbij
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
PRE-CH PRE-CH
-/--/-- worden opgeslagen.
10
SUBPAGE SUBPAGE
PIP
PIP
Herhaal stappen 7 t/m 9 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
MUTE
MUTE
EXIT
ON
ON
AUTO
AUTO
PRE-CH PRE-CH
-/-SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
-/--
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
ON
ON
PRE-CH PRE-CH
-/--/-SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
EXIT
Nederlands-18
TTX/MIX
TTX/MIX -/--
CANCEL
AUTO
-/-- AUTO
ON
AUTO
PRE-CH
ON
AUTO
PRE-CH
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 19
Kanalen een naam geven
Als de naam van een kanaal wordt uitgezonden op het moment dat u
de kanalen opslaat,
hetzij
automatisch, hetzij handmatig, wordt deze
Power
Power
direct aan het kanaal toegevoegd.
U kunt deze namen wijzigen of een geheel nieuwe naam aan een
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
kanaal toekennen.
Power TV/VIDEO
Power
1
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op TV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
S.STD
Power
Druk op P▼
of P▲Power
om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
weergegeven.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
3
Druk op de
Power
- or
P.STD
4
Power
+ toets.
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼
of P▲ TV/VIDEO
omPCNaam te
selecteren.
TV/VIDEO
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op de
- or
+ toets.
STILL
Resultaat: De huidige kanalen worden getoond.
P.STD MUTE
P.STD
MUTE
S.STD
EXIT
S.STD
EXIT
5
Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt
toewijzen door op P▼ of P▲ te drukken.
6
Druk op de
7
Druk op P▼ of P▲ om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of een
symbool (-, spatie) te selecteren. Ga naar de vorige of volgende
letter door op
- or
+ te drukken.
8
Herhaal stappen 5 t/m 7 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
PRE-CH PRE-CH
-/-naam wenst-/--te geven.
MUTE
MUTE
- or
MUTE
EXIT
EXIT
+ toets.
MUTE
EXIT
MUTE
MUTE
-/--/-TTX/MIX
TTX/MIX
EXIT
EXIT
EXIT
PRE-CH
AUTO PRE-CH
AUTO
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
P.SIZE
SLEEP
-/--
SUBPAGE
SUBPAGE
P.SIZEI/II LIST/FLOF
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
PRE-CH PRE-CH
-/-ON
ON
SIZE
SIZE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
TTX/MIX TTX/MIX
AUTO
ON
PRE-CH
-/--/-SIZE
SIZE
LOCATE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
P.SIZE
TTX/MIX
P.SIZE
CANCEL
AUTO
LOCATE
PIP
AUTO
ON
PRE-CH
LOCATE
CANCEL
AUTO
AUTO
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
PIP
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL ON
CANCEL
ON
P.SIZE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Nederlands-19
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 20
Ongewenste kanalen overslaan
U kunt kanalen naar keuze uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen enPower
niet weergegeven
Power
Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
weergegeven. TV/VIDEO
Power TV/VIDEO
Power
1
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op TV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STDPower
P.STD
2
PowerS.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De beschikbare
opties
in de groep
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC Kanaal
DISPLAY
STILLworden
STILL
weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Toevoegen/Wissen te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
- or
+ toets.P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Resultaat: De opgeslagen kanalen worden getoond.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
5
Druk op P▼ of P▲ om het kanaal te selecteren dat u wenst toe te
voegen of te wissen. Selecteer indien gewenst de Toegevoegd of
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Gewist kanalen
door
op
- or
+ te drukken.
6
Herhaal stap 5 voor elk kanaal dat u wenst toe te voegen of wissen.
MUTE
-/-Kanalen nauwkeurig instellen
-/-TTX/MIX
MUTE
-/--
-/-TTX/MIX
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
AUTO
EXIT
Als de ontvangstPower
goed is,Power
hoeft u het kanaal niet verder in te stellen
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II en
LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO is gebeurd.
omdat dat tijdens
het zoeken
opslaan
automatisch
Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
handmatig nauwkeuriger
instellen.
P.SIZE
P.SIZE -/--SUBPAGE-/--SUBPAGE
PIP
PIPPRE-CH PRE-CH
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
ON
ON
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
SIZETTX/MIX
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP AUTO
SUBPAGE
SUBPAGE
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
ON
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. ON
Power
1
2
Power
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
Druk op
P▼ ofP.STD
P▲ om Kanaal
teS.STD
selecteren.
P.STD
S.STD
AUTO
CANCEL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
weergegeven.
Nederlands-20
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Fijnafstemming te selecteren.
5
Druk op
- or
+ tot u een helder beeld en een goede
geluidsweergave
heeft
MUTE
MUTE verkregen.
EXIT
EXIT
MUTE
- or
MUTE
-/--
+ toets.
SIZE
EXIT
-/--
PRE-CH
EXIT
PRE-CH
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 21
Opgeslagen kanalen rangschikken
U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om:
◆ De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch
Power Power
werden opgeslagen, te wijzigen.
◆ Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de
TV/VIDEO
PC vaakst
DISPLAY
PCbekijkt.
DISPLAY
STILL
STILL
kanalen
die TV/VIDEO
uPower
het
Power
1
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op TV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STDPower
P.STDPower
2
S.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om Kanaal te selecteren.
Resultaat: De
beschikbare
in de groep
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC opties
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILLKanaal
STILLworden
weergegeven.
Power Power
3
4
Druk op de
- or
P.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
+ toets.
P.STD
DISPLAY
PC
S.STD
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
Power
Druk op P▼ of P▲ om Kanalen sorteren te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
Power
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanalen
sorteren
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
worden weergegeven als de optie Van wordt geselecteerd.
P.STD
P.STD
5
Selecteer het kanaalnummer dat u wenst te wijzigen door
MUTE
EXIT
EXIT
herhaaldelijk
op MUTE
- or
+ te drukken.
6
Druk op P▼ of P▲ om Naar te selecteren. Selecteer het nieuwe
nummer dat u aan het kanaal wenst toe te wijzen door herhaaldelijk
op
- or
+ te drukken.
7
Druk op P▼ of P▲ om Opslaan te selecteren. Selecteer OK om de
uitwisseling van kanaalnummers te bevestigen door o
- or
+
PRE-CH PRE-CH
-/-te drukken.-/--
MUTE
MUTE
EXIT
STILL
S.STD
S.STD
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
EXIT
MUTE
MUTE
Resultaat:
Het geselecteerdeEXIT
kanaal isEXIT
verwisseld met het kanaal dat
voorheen
onder het gekozen
was opgeslagen.
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-TTX/MIX
TTX/MIX
AUTOnummer
AUTO
8
MUTE
MUTE
Voor alle kanalen die u naar de gewenste kanaalnummers
wenst
te
verplaatsen,
herhaalt
u
stappen
5
tot
7
na
het
selecteren
van
Van
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II
LIST/FLOF
DUAL
I/II
LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
AUTO
AUTO
door op P▼ of P▲ te drukken.
P.SIZE -/--DUAL
P.SIZEI/II -/-PIPPRE-CH
PIPPRE-CH
SUBPAGE
SUBPAGE
SLEEP
SLEEP
LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
ON
ON
-/--
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZETTX/MIX
P.SIZETTX/MIX
PIP AUTO
PIP AUTO
SUBPAGE
SUBPAGE
PRE-CH PRE-CH
-/-ON
ON
SLEEP
DUAL
SLEEPI/IISIZELIST/FLOF
DUAL I/II
CANCEL
CANCEL
SIZELIST/FLOF
LOCATE
LOCATE
-/-AUTO
AUTO
TTX/MIX
TTX/MIX
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
CANCELON
SIZE
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
-/--
PIP
ON
TTX/MIX
TTX/MIX
LOCATE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
CANCEL
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Nederlands-21
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 22
De beeldstandaard aanpassen
Power Power
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC Power
DISPLAY
PC Power
DISPLAY
STILL
STILL
U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op P▼ of P▲ om Beeld te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
3
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op de
- or
+ toets om het gewenste
beeldeffect te selecteren.
MUTEbeeldeffecten
MUTE
EXIT
EXIT
De volgende
zijn beschikbaar:
Dynamiek - Standaard - Film - Voorkeur.
P.STD
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
STILL
S.STD
P
➣
MUTE
STILL
1
➣
EXIT
U kunt deze opties
ook instellen
van
MUTE
MUTE door het indrukken
EXIT
EXITde
toets P.STD (Picture Standard = beeldstandaard).
Als u de instellingen voor Helderheid, Contrast,
Helderheid, Scherpte, Kleur of Tint (alleen NTSC) in het
menu Beeld wijzigt, wordt automatisch de optie Voorkeur
geselecteerd.
-/--
PRE-CH
-/--
PRE-CH
De beeldinstellingen aanpassen
Power
TTX/MIX
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
-/-- AUTO
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
AUTO
SLEEP
Power
TTX/MIX -/--
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
STILL
CANCEL
TTX/MIXPower
TTX/MIX
AUTOwaarmee
AUTO u de
Uw TV/monitor heeft verschillende
instelmogelijkheden
Power
beeldkwaliteit kunt regelen.
P.STD
P.SIZE
P.STD
P.SIZE
S.STD
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
S.STD
PIP
1
SLEEP PCDUAL
SLEEPI/II
LIST/FLOF
DUAL I/II
LIST/FLOF
CANCELSTILL
CANCEL
TV/VIDEO
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Power
Power TV/VIDEO
Druk op de
toets MENU.
ON
ON
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
PC Power
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op TV/VIDEO
P▼ of P▲TV/VIDEO
om
Beeld
tePower
selecteren.
ON
ON
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden
weergegeven.
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
PIP S.STD PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
P.STDP.SIZE P.STDP.SIZE
S.STD
P.STD
3
Druk op de
P.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC S.STD
DISPLAY
PC S.STD
DISPLAY
STILL
- or
STILL
+ toets.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
4
Selecteer de optie (Helderheid, Contras, Scherpte, Kleur of Tint
- alleen NTSC) die u wenst in te stellen door op P▼ of P▲ te
drukken. Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat:MUTE
De horizontale
balk wordt weergegeven.
MUTE
EXIT
EXIT
5
Druk op de
6
Druk op P▼ of P▲MUTE
b om Kleur
MUTE tint te selecteren.
EXIT Druk
EXIT
herhaaldelijk op de toets
- of
+ om het gewenste
beeldformaat te selecteren.
De volgende
MUTEinstellingen
MUTE zijn beschikbaar:
EXIT
EXIT
Koel 2 - Koel 1 - Normaal - Warm 1 - Warm 2.
➣
- of
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Als u deze
wijzigt,
wordt PRE-CH
de beeldstandaard
PRE-CH
-/-- instellingen
-/-automatisch ingesteld op Voorkeur.
Nederlands-22
TTX/MIX
-/--
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
SLEEP
-/--
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
-/-TTX/MIX
TTX/MIX PRE-CH
CANCEL
PRE-CH
AUTO
AUTO
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
PRE-CH
SLEEP -/--DUAL
SLEEPI/II-/--LIST/FLOF
DUAL
CANCEL
ON I/II LIST/FLOF
ONPRE-CHCANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
TTX/MIX
TTX/MIX
-/--
AUTO
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
TV/VIDEO
Page 23
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Het beeldformaat selecteren
Power
Power
U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
wensen.
Power
1
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
Power
S.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
S.STD
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op P▼ of P▲ om Functie
P.STD te selecteren.
P.STD
S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Functie worden
weergegeven.
3
Druk op de
- or
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
+ toets.
ON
4
Druk op P▼ of P▲ om Formaat te selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op de toets
beeldformaat
MUTEte selecteren.
MUTE
➣
PRE-CH
-/--
- or
EXIT
+ om het gewenste
EXIT
U kunt deze opties ook instellen door op de toets P.SIZE
(Beeldformaat) te drukken.
MUTE
MUTE
EXIT
Normaal
-/--
TTX/MIX
Breed
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
Normaal
-/-SLEEP
EXIT
TTX/MIX
PRE-CH
PRE-CH
CANCEL
Stelt het beeld in op
16:9 AUTO
AUTO
breedbeeldmodus.
TTX/MIX
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
Het beeld stilzetten
PRE-CH
AUTO
AUTO
-/--Breed
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
Stelt het beeld in op de 4:3
normale modus. Dit is een
standaardbeeldformaat.
P.SIZE
P.SIZE
Zoom
Zoom
Vergroot het beeld op het
scherm.
PIP
SLEEP
DUAL
SLEEP
DUAL
CANCEL
ON I/II LIST/FLOF
ON I/II LIST/FLOF
SIZE
SIZE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
CANCEL
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
➣ Niet beschikbaar in PC-stand
Druk op de toets “STILL” om het beeld te "bevriezen".
Druk nogmaals op de toets “STILL” om terug te gaan naar de normale
weergave.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Nederlands-23
MUTE
-/--
EXIT
PRE-CH
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 24
De geluidsstandaard wijzigen
Power
Power
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
beelden die u bekijkt.
Power
1
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
P.STD
Druk op P▼ of P▲ om P.STD
Geluid te
selecteren.
S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
Power
TV/VIDEO
Power
PC
DISPLAY
STILL
3
P.STD
S.STD
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
4
P
Druk herhaaldelijk op de
- or
+ toets om het gewenste
geluidseffect te selecteren.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
De volgende
geluidseffecten
zijn beschikbaar:
Voorkeur - Standaard - Muziek - Film - Spraak.
➣
MUTE
-/--
EXIT
U kunt deze opties
ook instellen
van
MUTE
MUTE door het indrukken
EXIT
EXITde
toets S.STD (Sound Standard + geluidsstandaard).
-/--/-De geluidsinstellingen aanpassen
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
TTX/MIX
Power
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
TTX/MIX
LOCATE
-/--
-/--
AUTO
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
TV/VIDEO
PC aanpassen
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILLuw persoonlijke
STILL
U kunt de geluidsinstellingen
aan
voorkeur.
Power TV/VIDEO
Power
SLEEP
PIP
ON
SIZE
Power
TTX/MIX
1
2
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
CANCEL
AUTO
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op TV/VIDEO
de
toets MENU.
P.SIZE
PIP
PIP
Power P.SIZE
Power SUBPAGE SUBPAGE
SLEEPverschijnt.
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
Resultaat: Het hoofdmenu
ON
ON
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
TV/VIDEO
PC Geluid
DISPLAY
PC te selecteren.
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op TV/VIDEO
P▼ of P▲
om
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
AUTO
CANCEL
PIP
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid
ON worden
ON
weergegeven.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
SIZE
SIZE
LOCATE
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om (Laag of Hoog) te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
- or
LOCATE
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
MUTE
5
Druk op de
bereikt.
MUTE
➣
Nederlands-24
MUTE
- or
MUTE
EXIT
EXIT
+ toets tot u de gewenste instelling heeft
EXIT
EXIT
Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsstandaard
MUTE ingesteld
MUTE
EXIT
EXIT
automatisch
op Voorkeur.
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
AUTO
-/-TTX/MIX
-/-TTX/MIX
SLEEP
TTX/MIX
-/--
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
PRE-CH PRE-CH
-/--
P.SIZE
SLEEP
TTX/MIX
P.SIZEI/II LIST/FLOF
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
PIP
CANCEL
AUTO
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 25
Genieten van Dolby geluid
Power
Power
Deze optie zorgt voor een theatereffect bij u thuis door het mengen
TV/VIDEO
PC en rechter
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
van het geluid TV/VIDEO
uit de linker
luidsprekers.
Power
Power
P.STD
P.STD
Druk op de
toets MENU.
1
S.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
S.STD
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om Geluid
selecteren.
P.STD teP.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Geluid worden
weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Dolby te selecteren.
5
Selecteer Aan door op de
MUTE
- or
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
+ toets.
- or
+ toets te drukken.
MUTE
EXIT
MUTE
EXIT
MUTE
EXIT
EXIT
Geluidsmodus selecteren
Schakel de geluidsmodus
in
met de knopPRE-CH
"DUALI/II".
PRE-CH
-/--/-Als u op deze knop drukt, wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.
TTX/MIX
Type
geluidTTX/MIX
DUALAUTO
1/2
-/--
MONO
Mono
Automatisch
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
wijzigen
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
STEREO
Stereo
↔ MONO
P.SIZE
Dual
P.SIZE
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
1↔
DUAL 2PIP
SLEEP
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
SIZE
MONO
SIZE
LOCATE
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Automatisch
LOCATE
→ MONO → DUAL 1
SIZE
CANCEL
ON
P.SIZE
PIP wijzigen
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
MONOP.SIZE
↔ STEREO
DUAL 2
➣
AUTO
CANCEL
ON
Dual
TTX/MIX
DUAL 1
DUAL
SLEEPI/IIONLIST/FLOF
DUAL I/IIONLIST/FLOF
CANCEL
→
FM
Stereo
AUTO
Standaard
PRE-CH PRE-CH
-/--
PRE-CH
-/--
ON
SIZE DUAL
LOCATE
LOCATE
1
◆ Als de ontvangstcondities slechter worden, kunt u de
geluidskwaliteit verbeteren door MONO te selecteren.
◆ Als het stereosignaal zwak is en er automatische
zenderverdringing optreedt, kunt u beter overschakelen op
MONO.
Nederlands-25
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:14 AM
Page 26
Picture-in-Picture (PIP)
Binnen het beeld van een tv-programma of het beeld afkomstig van een
extern apparaat,Power
zoals een
videorecorder of DVD-speler, kunt u een
Power
subbeeld (secundair beeld) weergeven.
Op deze manier kunt het desbetreffende beeld volgen terwijl u naar de
TV/VIDEO
PC kijkt.
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
televisie of eenTV/VIDEO
andere
Power video
Power
1
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk opTV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Power
Power
Resultaat: Het hoofdmenu
verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om Functie te selecteren.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Power S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Functie worden
weergegeven.
Power
P.STD
P.STD
3
Druk op de
4
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk op P▼ of P▲ om PIP te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in
de groep
PIP worden
P.STD
P.STD
Power
Power
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
weergegeven.
S.STD
5
+ toets.
- or TV/VIDEO
+ toetsTV/VIDEO
tePCdrukken.
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
EXIT
EXIT
U kunt deze optie ook inschakelen door indrukken van de toets
PIP ON.
MUTE
MUTE
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
6
S.STD
S.STD
Selecteer Aan door op de
➣
Power
- or
P.STD
S.STD
STILL
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om TV/Video te selecteren. Selecteer vervolgens
MUTE
EXIT
een bron voor het subbeeld
doorMUTE
op
- or
+ EXIT
te drukken.
Resultaat: De bronnen worden in deze volgorde weergegeven:
PRE-CH
-/--/-- Power
TVPower
- VIDEO1
- VIDEO2PRE-CH
- S-VIDEO
.
7
MUTE
MUTE
EXIT
Druk op P▼ of P▲ om Formaat selecteren.
Selecteer vervolgens
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PCPRE-CH
DISPLAY
STILLor STILL
-/--voor
-/-een formaat
het
subbeeld
door
op
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO -PRE-CH
AUTO + te drukken.
EXIT
Resultaat: De afmetingen worden in deze volgorde weergegeven:
MUTE
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II- Groot.
LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
KleinTTX/MIX
- Nromasl
EXIT
➣
-/--
P.SIZE
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
8
-/--
PRE-CH
MUTE
MUTE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
EXIT
EXIT
LOCATE
PIP
Druk op P▼ of P▲ om Plaats te selecteren.
Beweeg
het subbeeld
ON
PRE-CH PRE-CH
-/--ON
-/-SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
linksom door op
- or
+ te drukken.
➣
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
U kunt het subbeeld ook verplaatsen door het indrukken van de
TTX/MIX SUBPAGE
TTX/MIX SUBPAGE
AUTO
AUTO
P.SIZE
PIP
PIP
toets LOCATE. P.SIZE
CANCEL
PIP
PRE-CH
◆SLEEP
U kuntDUAL
deze
ookLIST/FLOF
instellen
door
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP het indrukken van
SUBPAGE
SUBPAGE
SLEEP
I/II opties
LIST/FLOF
DUAL I/II
CANCEL
CANCEL
de toets SIZE.
ON
ON
TTX/MIX in PC-stand.
TTX/MIX
AUTO
AUTO
◆ Niet beschikbaar
ON
MUTE
MUTE
ON
SLEEP-/-- EXIT
DUAL
SLEEPI/II-/--LOCATE
LIST/FLOF
DUAL I/II LOCATE
LIST/FLOF
CANCEL
EXIT
SIZE
SIZE
PRE-CH CANCEL
PRE-CH
ON
SIZE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
TTX/MIX TTX/MIX
AUTO
ON
SLEEP
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
Nederlands-26
-/--
-/--
PIP
AUTO
ON
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
TTX/MIX
TTX/MIX
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
CANCEL
PIP
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 27
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Automatisch uitschakelen
Power
Power
U kunt een tijdsduur tussen 10 en 240 minuten instellen waarna de
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
TV/monitor automatisch
uitschakelt.
Power
P.STD
P.STD
1 Power
Druk op de
toets MENU.
S.STD
S.STD
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
2
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Druk o P▼ of P▲ om Functie te selecteren.
Resultaat:
opties in
de groep Functie worden
P.STD
P.STD De beschikbare
S.STD
S.STD
weergegeven.
3
Druk op de
- or
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
+ toets.
Resultaat: Sleep Timer wordt geselecteerd.
4
PRE-CH
-/--
ON
Selecteer het aantal minuten dat dient te verstrijken voordat uw
TV/monitor automatisch uitschakelt door herhaaldelijk op
MUTE
EXIT
EXIT
- or MUTE+ te drukken.
◆ De vooraf ingestelde intervals zijn: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210 en 240 minuten.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
U kunt deze optie ook inschakelen door indrukken van de
➣
toets “SLEEP”.
Als de stand-by klokfunctie reeds is ingesteld, toont het
scherm de resterende tijd waarna uw toestel wordt
uitgeschakeld.
Als
klokfunctie
nog niet is
PRE-CH
-/--/--de stand-by PRE-CH
ingesteld, wordt Uit weergegeven.
-/--
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
-/-SLEEP
PRE-CH PRE-CH
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
Informatie weergeven
TTX/MIX
TTX/MIX
P.SIZE
P.SIZE
AUTO
PIP
SUBPAGE AUTO
SUBPAGE
ON
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SIZE CANCEL
SIZE
LOCATE
AUTO
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
U kunt de instellingen van de geselecteerde bron bekijken door op de
toets “DISPLAY” op de afstandsbediening te drukken.
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP de geselecteerde bron.
SUBPAGE
SUBPAGE
De getoonde
informatie
is afhankelijk
van
SIZE
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Nederlands-27
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 28
Software configureren (gebaseerd op Windows 98)
Onderstaand ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. De schermen
van uw PC zullen waarschijnlijk verschillen, afhankelijk van de versie van Windows en de geïnstalleerde
videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde basisinstallatiegegevens van toepassing.
(Neem contact op met uw computerfabrikant of Samsung-leverancier als dat niet het geval is.)
1
Klik op “Settings (Instellingen)” in het menu Start
van Windows.
Klik op “Control Panel (Configuratiescherm)”.
2
3
Klik op "Display (Beeldscherm)" in
het Configuratiescherm om een
dialoogvenster voor het beeldscherm
te openen.
Klik op de tab “Settings (Instellingen)”.
Geef de juiste resolutie voor de monitor op
- 15” : 1024 x 768 pixels
- 17” : 1280 x 1024 pixels
Als het dialoogvenster een optie bevat voor het
instellen van de verticale frequentie, is de juiste
waarde “60” of “60 Hz”. Klik op “OK” om het
dialoogvenster te sluiten.
Nederlands-28
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 29
Power
ContrastPower
en helderheid
instellen
➣
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Power
Power
STILL
1
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op de
toets MENU.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
STILL
2
P.STD
Druk op P▼ of P▲ om
PC te P.STD
selecteren.
S.STD
Power
S.STD
Power
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
3
Power
Druk op de
Power
- or
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
+ toets.
Resultaat:P.STD
Image P.STD
(Beeld) wordt geselecteerd.
S.STD
S.STD
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
4
Druk nogmaals op de
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
- or
+ toets.
STILL
MUTE
EXIT
EXIT worden
Resultaat:MUTE
De beschikbare
opties in de
groep S.STD
Beeld
P.STD
P.STD
S.STD
weergegeven.
5
Selecteer de optie (Helderheid of Contrast) voor de kleuren op uw
MUTE
EXIT
computerscherm door
op P▼MUTE
of P▲ te drukken. EXIT
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op de
- or
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
-/--
MUTE
-/--
MUTE
TTX/MIX
MUTE
TTX/MIX
-/--
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX TTX/MIX
P.SIZE
-/--
EXIT
PRE-CH
-/--
EXIT
AUTO
EXIT
PRE-CH
EXIT
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
CANCEL
AUTO
AUTO
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
ON
PRE-CH
PRE-CH
-/-SIZE
P.SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
AUTO
AUTO
ON
PRE-CH PRE-CH
TTX/MIX
-/--
P.SIZE
TTX/MIX
-/--
SLEEP
TTX/MIX
SIZE
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
SIZE
LOCATE
CANCEL
AUTO
P.SIZE
SLEEP
SUBPAGE SUBPAGE
P.SIZE
PIP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
PIP
CANCEL
ON
P.SIZE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
LOCATE
PIP
SIZE
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
Nederlands-29
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 30
De beeldkwaliteit aanpassen
➣
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
Power
Power
Deze optie wordt gebruikt om het beeld nauwkeurig in te stellen door
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Power TV/VIDEO
Power
beeldruis weg te nemen.
1
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Druk opTV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
P.STD
2
P.STD
S.STD
S.STD
Power
Druk op P▼
of P▲Power
om PC te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Power
Power
3
Druk op de
4
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
PCom Beeld
DISPLAY
PC vastzetten
DISPLAY
STILL
STILL
Druk op TV/VIDEO
de P▼ ofTV/VIDEO
P▲
te selecteren.
Druk op de
- or
- or
+ toets.
+ toets.
Resultaat:P.STD
De beschikbare
opties in de
groep S.STD
Beeld vastzetten
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
EXIT
wordenMUTE
weergegeven.
5
Selecteer de optie (Grof or Fijn) voor de korrelstructuur van uw
MUTE
MUTE
computerbeeld
door
op P▼ of P▲ te EXIT
drukken. EXIT
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
6
Druk op de
MUTE
➣
- or
+ toets tot u de gewenste instelling bereikt.
MUTE
EXIT
PRE-CH
PRE-CH van het beeld.
-/--/-- verandert met
Deze mogelijkheid
de breedte
Stel het beeld zonodig in het midden van het scherm in.
MUTE
-/-TTX/MIX
MUTE
-/-TTX/MIX
EXIT
PRE-CH
AUTO
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
P.SIZE
SLEEP
-/--
P.SIZEI/II LIST/FLOF
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
PRE-CH PRE-CH
-/-ON
ON
P.SIZE
TTX/MIX
-/--
P.SIZE
TTX/MIX
-/--
EXIT
PRE-CH
AUTO
SLEEP
TTX/MIX
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
CANCEL
AUTO
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
AUTO
AUTO
ON
ON
PRE-CH
PRE-CH
P.SIZE
SLEEP
P.SIZE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
PIP
CANCEL
ON
P.SIZE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
LOCATE
PIP
SIZE
Nederlands-30
EXIT
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 31
Power Power
De beeldpositie
wijzigen
➣
1
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Power TV/VIDEO
Power
STILL
P.STD TV/VIDEO
P.STD
S.STD
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Power
Power
Druk opTV/VIDEO
de
toets MENU.
S.STD
STILL
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
P.STD
P.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
S.STD
DISPLAY
STILL
Power
Druk op P▼
of P▲Power
om PC te selecteren.
S.STD
STILL
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
weergegeven.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
3
Druk op de
P.STD
- or
+ toets.
P.STD
S.STD
S.STD
4
Druk op P▼ of P▲ om Plaatste selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
5
Druk op P▼
of P▲MUTE
om (H-positie ofEXIT
V-positie)
MUTE
EXIT te selecteren.
Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
MUTE
6
Druk op de
bereikt.
MUTE
- or
EXIT
EXIT
+ toets tot u de gewenste instelling heeft
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
AUTO
-/-TTX/MIX
-/-TTX/MIX
SLEEP
-/-TTX/MIX
DUAL
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
PRE-CH
PRE-CH
-/--I/II LIST/FLOF
TTX/MIX
AUTO
AUTO
P.SIZE
SLEEP
TTX/MIX
-/--
P.SIZEI/II LIST/FLOF
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
PRE-CH PRE-CH
-/-ON
ON
P.SIZE
SLEEP
TTX/MIX
SIZEI/II SUBPAGE
SIZE
LOCATE
P.SIZE
PIP
DUAL
SLEEPI/II SUBPAGE
LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
ON
P.SIZE
SLEEP
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
SUBPAGE
SUBPAGE
P.SIZE
PIP
PIP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL CANCEL
ON
ON
P.SIZE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
SIZE
LOCATE
PIP
CANCEL
AUTO
ON
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Nederlands-31
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 32
De kleur instellen
➣
Power
Power
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Power
Power
STILL
TV/VIDEO
1
P.STD DISPLAY
P.STD STILL
TV/VIDEO
Druk op PC
de
toets MENU.
S.STD
Power
Power
Resultaat: Het hoofdmenu
verschijnt.
P.STD
2
PC
DISPLAY
STILL
S.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Druk op P▼ of P▲ om PC te selecteren.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
P.STD
P.STD
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Kleuren te selecteren. Druk op de
+ toets.
Power
- or
+ toets.
Power
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
- or
Power opties in de groep Kleuren worden
Resultaat:Power
De beschikbare
MUTE
MUTE
EXIT
weergegeven
als de optie EXIT
Modus wordt
geselecteerd.
P.STD
5
P.STD
MUTE
TV/VIDEO TV/VIDEO
PCde DISPLAY
PC
STILL
STILLhet gewenste
Druk herhaaldelijk
op
- or DISPLAY
+ toets om
MUTE
EXIT
kleurmodus te selecteren. De volgende kleurmodi zijn beschikbaar:
EXIT
VoorkeurP.STD
- Kleur
1 - Kleur 2 -S.STD
Kleur S.STD
3.
P.STD
6
Als u de kleur die het best overeenkomt met uw wensen wenst aan
EXIT
EXIT
te passen, selecteert uMUTE
een van MUTE
de mogelijkheden (Rood,
Groen,
or
Blauw) door te drukken op P▼ of P▲.
Druk op de
- or
+ toets.
PRE-CH
-/-Resultaat: -/-De horizontale
balk wordtPRE-CH
weergegeven.
7
Druk op de
-/--
TTX/MIX
MUTE
PRE-CH
-/-+ toets tot u de gewenste instelling
bereikt.
- or
TTX/MIXPRE-CH
MUTE
AUTO
EXIT
AUTO
EXIT
TTX/MIX
Als u de
instellingen
Rood,
Groen,CANCEL
of Blauw aanpast,
➣
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II voor
LIST/FLOF
DUAL I/II
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
wordt de Modus automatisch gewijzigd in Voorkeur.
MUTE
SLEEP
P.SIZE
MUTE -/--
-/-- EXIT
P.SIZE CANCEL
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
DUALP.SIZE
I/II LIST/FLOF
ON
TTX/MIX TTX/MIX
SIZE
LOCATE
PIPSIZE
SUBPAGE
-/--
P.SIZE
CANCEL
ON
AUTO P.SIZEAUTO
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
ON
TTX/MIX
-/--
TTX/MIX
-/--
AUTO
AUTO
PRE-CH PRE-CH
SIZE
SIZE
LOCATE
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
CANCEL
AUTO
P.SIZE
SLEEP
SUBPAGE SUBPAGE
P.SIZE
PIP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
PIP
CANCEL
ON
P.SIZE
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE SUBPAGE
LOCATE
PIP
SIZE
Nederlands-32
PRE-CH PRE-CH
EXIT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
PIP
ON
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
LOCATE
PRE-CH PRE-CH
-/-P.SIZE
AUTO
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
SUBPAGE
PIP
ON
SIZE
LOCATE
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Power
Page 33
Power
De beeldinstellingen initialiseren
➣
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
Power
Power
STILL
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
P.STD
P.STD
S.STD
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
S.STD
S.STD
S.STD
U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.
Power
P.STD
Power
P.STD
1
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op P▼ of P▲ om PC te selecteren.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden weergegeven.
3
Druk op de
4
Druk op P▼ of P▲ om Reset te selecteren. Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: De beschikbare opties in de groep Reset worden
weergegeven.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
5
Selecteer de optie (Positie herstellen of KleurenMUTE
herstellen)
MUTE
door op P▼ of P▲ te drukken. Druk op de
- or
+ toets.
Resultaat: Het scherm wordt zwart en een paar seconden later keert
het oorspronkelijke beeld terug.
TV/VIDEO TV/VIDEO
PC
P.STD
- or
-/--
PRE-CH
TTX/MIX
AUTO
AUTO
-/--
Het PC- beeld automatisch aanpassen
Druk op de toets MENU.
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
2
P.STD
S.STD
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
EXIT
TTX/MIX
CANCEL
-/--/-SLEEP
Schakel met de toets PC over naar de PC-stand.
P.SIZE Power
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Power
ON
ON
P.SIZE
TTX/MIX TTX/MIX
P.STDTV/VIDEO
S.STD
S.STD
SIZE STILL
LOCATE
LOCATE
TV/VIDEO
PCP.STD DISPLAY
PC SIZE DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
EXIT
TTX/MIX
1
S.STD
MUTE
PRE-CH
SLEEP
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
Power DUAL
Power
➣
STILL
P.STD
-/-TTX/MIX
DISPLAY
STILL
+ toets.
MUTE
-/--
DISPLAY
PC
PRE-CH
PRE-CH
DUAL
SLEEPI/II
LIST/FLOF
DUAL I/II
LIST/FLOF
CANCEL
CANCEL
SUBPAGEAUTO
SUBPAGE
P.SIZE AUTO
PIP
ON
PIP
SIZE CANCEL
SIZE
LOCATE
SLEEP
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
S.STD
ON
LOCATE
Druk op P▼ of P▲ om PC te selecteren.
P.SIZE
P.SIZE
Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC worden
weergegeven.
SUBPAGE SUBPAGE
PIP
SIZE
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
3
Druk op de
4
Druk op de P▼ of P▲ knop om Autom. Instellen te selecteren.
Druk op
- or
+ knop.
- or
PIP
ON
+ toets.
Resultaat: De beeldkwaliteit en positie worden automatisch aangepast
MUTE
EXIT
en het MUTE
beeld neemt na eenEXIT
paar seconden
de
oorspronkelijke weergave weer aan.
MUTE
MUTE
-/--
EXIT
-/--
PRE-CH
EXIT
PRE-CH
Nederlands-33
-/-TTX/MIX -/-TTX/MIX
PRE-CH
AUTOPRE-CH
AUTO
SLEEPTTX/MIX
DUAL
SLEEPI/II LIST/FLOF
DUAL I/II AUTO
LIST/FLOF
CANCEL AUTO
CANCEL
TTX/MIX
P.SIZE DUAL
P.SIZE
PIP CANCEL
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
SLEEP
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II LIST/FLOF
CANCEL
ON
ON
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 34
Teletekstfunctie
De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatie via teletekst. Deze
informatie bestaat doorgaans uit:
◆ Tijden van tv-programma's
◆ Nieuws- en weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Reisinformatie
Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie
schema).
Onderdeel
A
Geselecteerd paginanummer
B
Aanduiding kanaal/zendstation.
C
Huidig paginanummer of zoekstatus.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
FASTEXT informatie.
➣
Nederlands-34
Inhoud
Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende
pagina's die in opeenvolgende volgorde worden getoond.
U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
◆ Het paginanummer in te voeren
◆ Een titel uit een overzicht op het scherm te selecteren
◆ Een tekst met een gekleurde kop te selecteren
(FASTEXT-systeem)
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 35
Teletekstinformatie weergeven
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
U kunt te allen tijde teletekstinformatie op uw scherm weergeven.
P
☛
Voor juiste weergave van Teletekstinformatie is stabiele
kanaalontvangst vereist, anders:
◆ Kan informatie ontbreken
◆ Worden sommige pagina's mogelijk niet weergegeven
1
Selecteer het kanaal dat de gewenste teletekstdienst aanbiedt door
op P▼ of P▲ te drukken.
2
Druk op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te activeren.
Resultaat: De inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd
opnieuw weergeven door op de toets
(index) te drukken.
3
4
5
Als u de TV-uitzending tegelijk met de teletekstpagina op het scherm
wilt weergeven, drukt u nogmaals op de toets TEXT/MIX.
Druk op de toets CANCEL (
weergave.
) om terug te gaan naar de normale
MENU
P
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Druk nogmaals op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te
verlaten.
Nederlands-35
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 36
Een paginanummer selecteren
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
P
U kunt met de cijfertoetsen op de afstandsbediening het
paginanummer direct invoeren.
1
Power
Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in
door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.
MENU
TV/VIDEO
PC
P
DISPLAY
P.STD
MUTE
S.STD
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat,
worden deze achtereenvolgens weergegeven. U kunt het beeld op
een bepaalde pagina stilzetten door op
(hold) te drukken.
Druk nogmaals op
(hold) om het stilzetten te annuleren.
9
PRE-CH
-/-0
MUTE
Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd en
vervolgens verschijnt de pagina.
STILL
Weergaveopties:
EXIT
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
-/--
LOCATE
PRE-CH
TTX/MIX
Voor de weergave van...
Drukt u op...
◆ Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
(tonen)
◆ Het normale beeld
(tonen) nogmaals
◆ Een subpagina, door het viercijferig
paginanummer in te toetsen
SUBPAGE (
)
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Nederlands-36
◆ De volgende pagina
(page up)
◆ De vorige pagina
(page down)
CANCEL
◆ Grote letters in:
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
(size)
• Eenmaal
• Tweemaal
◆ Normale weergave
• Driemaal
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 37
MUTE
EXIT
Een paginanummer selecteren via FLOF
PRE-CH
-/--
De verschillende onderwerpen in de teletekstpagina's zijn met een
kleur gecodeerd. U kunt deze onderwerpen selecteren door op de
gekleurde toetsen op de afstandsbediening te drukken.
1
Druk op de toets TTX/MIX om de teletekstinhoudspagina weer te
geven.
2
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de
beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
ON
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Resultaat: De pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden
geselecteerd.
3
Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets
met de corresponderende kleur.
4
Om de subpagina weer te geven, volgt u de volgende stappen:
P
MENU
P
MUTE
◆ Druk op de toets SUBPAGE ( ).
Resultaat: De beschikbare subpagina's verschijnen op het scherm.
◆ U kunt door de subpagina's schuiven met behulp van de toetsen
of
.
Teletekstpagina's opslaan
EXIT
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
-/--
PRE-CH
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
MUTE
SIZE
EXIT
LOCATE
ON
U kunt maximaal vier teletekstpagina's opslaan om ze later op uw
gemak te bekijken.
1
Selecteer de LIST mode met de toets LIST/FLOF (
Resultaat: Vier verschillende getallen van elk drie cijfers worden in
verschillende kleuren weergegeven.
➣
1
2
3
4
5
6
7
8
).
9
PRE-CH
-/--
Met de toets LIST/FLOF ( ) kunt u schakelen tussen de
standen voor LIST en FLOF.
2
Druk op de gekleurde toets die overeenkomt met de pagina die u wilt
vervangen.
3
Voer het nieuwe paginanummer in via de numerieke toetsen.
4
Herhaal stappen 2 en 3 voor elke pagina die u wilt opslaan, waarbij u
steeds een andere gekleurde toets gebruikt.
5
Druk op de toets
knipperen.
0
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
(Opslaan) tot de desbetreffende blokken
Nederlands-37
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 38
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model
en het serienummer van het apparaat en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
Geen geluid of beeld
◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
◆ Controleer of u op de toets Power ( ) heeft gedrukt.
◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van
het beeld.
◆ Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid
◆ Controleer het geluidsvolume.
◆ Controleer of de toets MUTE op de afstandsbediening is
ingedrukt.
Geen beeld of zwart-wit beeld
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Gestoord geluid en beeld
◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de tv/monitor
stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv/monitor.
◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid
◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet goed
◆ Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een
binnenantenne.
◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening
(transmissievenster).
◆ Controleer de batterijcontacten.
Melding om signaalkabel te controleren.
◆ Zorg dat de signaalkabel goed op de PC of videobron is
aangesloten.
◆ Zorg dat de PC of videobron zijn ingeschakeld.
Melding dat ondersteuning ontbreekt
(PC-stand)
◆ Controleer de maximale resolutie en frequentie van de
videoadapter.
◆ Vergelijk deze waarden met de gegevens in het overzicht met de
timing van de weergavestanden.
Horizontale of verticale balken lijken te
flikkeren, te bewegen of te schemeren in
het beeld (PC-stand).
◆ Pas de instelling voor grof of fijn aan.
Het beeldscherm is zwart en het
aan/uit-indicatielampje brandt permanent
amber of knippert een- of tweemaal per
seconde.
◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een toets op het
toetsenbord.
fortsat...
Nederlands-38
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 39
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Beeld is niet stabiel en kan lijken te trillen
(PC-stand).
◆ Controleer of de weergaveresolutie en frequentie van de PC of
videokaart een beschikbare modus van de TV is. Controleer op
uw computer: Configuratiescherm, Beeldscherm, Instellingen.
◆ Als de instelling niet correct is, wijzigt u de
beeldscherminstellingen met het computerhulpprogramma.
➣
Beeld wordt niet in het midden van het
scherm weergegeven (PC-stand).
De tv/monitor ondersteunt multiscan-weergavefuncties
binnen het volgende frequentiebereik:
Horizontale frequentie 15” : 30 ~ 69 kHz
17” : 30 ~ 81 kHz
Verticale frequentie 56 ~ 75 Hz
Maximale vernieuwingsfrequentie 15” : 1024 x 768 @ 75Hz
17” : 1280 x 1024 @ 75Hz
◆ Stel de horizontale en verticale positie in.
PowerSaver
Dit apparaat is voorzien van een systeem voor energiebesparing, PowerSaver genaamd. Als uw tv/monitor
enige tijd niet gebruikt wordt, schakelt dit systeem uw tv/monitor naar een stand waarin minder stroom
wordt verbruikt en zorgt daarmee voor een lager energieverbruik. De beschikbare standen zijn “On”
(Aan), “Standby” (Stand-by), “Sleep” (Autom. uitsch.) en ”Deep Sleep” (Uitgeschakeld). PowerSaver werkt
in combinatie met een videokaart in uw PC die voldoet aan de VESA DPMS-normen. Om deze functie in te
stellen gebruikt u een hulpprogramma dat op uw pc is geïnstalleerd.
Status
Normaal gebruik
Energiespaarstand (EPA/NUTEK)
Horizontale Sync.
Actief
Inactief
Verticale Sync.
Actief
Inactief
Netspanningsindicator
Groen
Groen, knipperend (interval 1 sec)
LW15E33C : 48W (Max.)
LW17E34C : 58W (Max.)
Minder dan 3W
Energieverbruik
➣
Deze tv/monitor schakelt automatisch terug naar normale weergave zodra horizontale en
verticale sync. terugkeren. Dat gebeurt als u de muis van de computer beweegt of op een toets
op het toetsenbord drukt.
Nederlands-39
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 40
Technische specificaties en milieu
Model
Paneel
Formaat
Weergavegebied
Type
Pixelafstand
Weergavehoek
LW15E33C
LW17E34C
15” Diagonaal
17” Diagonaal
304.1(H) x 228.1(V) mm
337.92(H) x 270.336(V) mm
a-si TFT active matrix
0.297 (H) x 0.297 (V) mm
0.264 (H) x 0.264 (V) mm
140/125 (Horizontaal/Verticaal)
140/110 (Horizontaal/Verticaal)
Frequentie
Horizontaal
Verticaal
Weergavekleur
Beeldresolutie
Optimale modus
Maximaal
30 ~ 69 kHz
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
Ingangssignaal
Sync.
Videosignaal
Voeding
Ingang
Uitgang
Energieverbruik
Maximaal
Power Saving
30 ~ 81 kHz
56 ~ 75 Hz
16,194,277 kleuren
H/V separaat, TTL, P. or N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
AC 90 ~ 264V(50Hz / 60Hz)
DC 14V/3A
DC 14V/3.5A
48 W
Karakteristieken geluidsinstallatie
Audio-ingang 1
Audio-ingang 2 (PC)
Hoofdtelefoon-uitgang
Frequentie
Snelheid
Nederlands-40
58 W
<3W
Afmetingen (W x D x H) / Gewicht
TV-behuizing
461 x 87.6 x 305.5 mm / 3.9 kg
Met voet
461 x 182.2 x 325.1 mm / 6.2 kg
Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
514.6 x 89.0 x 351.1 mm / 5.0 kg
514.6 x 180.9 x 371.3 mm / 7.7 kg
50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
10% to 80%
- 13 °F to 113 °F (-25 °C to 45 °C)
5% to 95%
RCA-aansluiting (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Ø Stereo-aansluiting, 0.5Vrms (-9dB)
Max. 10mW Uitgang (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 41
Weergavestanden
Als het signaal van het systeem overeenkomt met de standaardsignaalmodus, wordt het beeld
automatisch ingesteld. Als het systeem van het systeem niet overeenkomt met de
standaardsignaalmodus, stelt u de modus in aan de hand van de gebruikershandleiding van de
videokaart, omdat het beeld mogelijk niet wordt weergegeven of alleen het AAN/UIT-lampje brandt.
Voor de volgende weergavestanden is het beeld tijdens de fabricage geoptimaliseerd.
Modus
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Kloksnelheid
frequentie (MHz)
Sync polariteit
(H/V)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
SXGA
(LW17E34C)
1280 x 1024
1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
Nederlands-41
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 42
Onderhoud van het toestel
Maak de behuizing van de TV niet los, om het risico van elektrische schokken te vermijden (behalve
voor toegang tot de kabelaansluitingen zoals op pagina 7 is beschreven). Gebruikers kunnen de TV niet
zelf repareren. Het onderhoud aan de TV door de gebruiker beperkt zich tot het reinigen van het
toestel:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt.
◆ Gebruik voor het reinigen van het TFT-LCD–scherm en de buitenkant van het scherm de
aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel en wrijf met een zachte, droge doek. Ga voorzichtig
te werk wanneer u het scherm reinigt. Anders kunnen plekken op het scherm ontstaan.
◆ Gebruik nooit brandbaar reinigingsmateriaal om de televisie of andere elektrische apparatuur
te reinigen.
Nederlands-42
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 43
Het monteren van de voet aan het televisietoestel
Opmerking : De voet moet met kromme zijde naar achter bevestigd worden
aan de televisie, zoals aangegeven in de hierboven staande
afbeelding.
Nederlands-43
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 44
De muurbevestigingsbeugel installeren (Afzonderlijk verkocht)
1
2
Nederlands-44
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 45
De muurbevestigingsbeugel installeren (Afzonderlijk verkocht)
3
4
Nederlands-45
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Memo
Nederlands-46
Page 46
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 47
Memo
Nederlands-47
BN68-00438D-02_ned
6/12/03 9:15 AM
Page 48
- SERVICE NA VERKOOP
- Aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier of
servicedienst als een verandering in de prestaties van uw
product er op wijst dat mogelijk een defect is ontstaan.
Download PDF

advertising