Samsung | SP-50L6HV | Samsung SP-50L6HV Handleiding

BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 1
DLP TV
SP46L6HV
SP50L6HV
SP56K3HV
SP67L6HV
Gebruikershandleiding
Lees deze handleiding,
voordat u het toestel in gebruik neemt,
zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.
Picture In Picture (PIP)
My Colour Control
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Dit is een Klasse B digitaal apparaat.
Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!
BP68-00608E-00Dut
5/17/06
5:11 PM
Page 2
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 3
Inhoud
◆ DE TV AANSLUITEN EN VOORBEREIDEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Controleer de geleverde onderdelen .............................................................
Bedieningspanelen ........................................................................................
Aansluitingspaneel ........................................................................................
Infraroodafstandsbediening ...........................................................................
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen..................................................
Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk............................................
Een satellietontvanger of decoder aansluiten................................................
Televisie in- en uitschakelen .........................................................................
Televisie in standby-stand zetten ..................................................................
Leren werken met de afstandsbediening ......................................................
Plug & Play ....................................................................................................
Taal kiezen ....................................................................................................
5
6
8
11
12
13
13
14
14
15
16
17
◆ KANALEN INSTELLEN
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanalen automatisch opslaan .......................................................................
Kanalen handmatig opslaan ..........................................................................
Ongewenste kanalen overslaan ....................................................................
Opgeslagen kanalen rangschikken ...............................................................
Kanalen een naam geven..............................................................................
Het kanaal blokkeren.....................................................................................
De functie LNA (Low Noise Amplifier) ...........................................................
Kanalen fijn afstemmen .................................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ AAN DE SLAG MET UW PLASMASCHERM
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Informatie weergeven ....................................................................................
Beeldstandaard aanpassen...........................................................................
De beeldinstellingen aanpassen....................................................................
Het beeld instellen (PC-modus).....................................................................
Beeldformaat selecteren................................................................................
DNIe-demonstratie bekijken ..........................................................................
Het beeld stilzetten ........................................................................................
De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen.........................................
De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen.......................................
Het blauwe scherm instellen..........................................................................
Paneeltoetsblokkering activeren....................................................................
De filmmodus instellen ..................................................................................
Picture in Picture (PIP) ..................................................................................
De functie Digitale Ruisonderdrukking gebruiken..........................................
De geluidsstandaard wijzigen........................................................................
De geluidsinstellingen aanpassen .................................................................
De TruSurround XT instellen .........................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
35
35
36
37
40
41
42
43
vervolg...
Nederlands - 3
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 4
◆ GEBRUIK VAN UW TELEVISIE (vervolg)
■
■
■
■
■
■
■
■
Volume automatisch instellen........................................................................
De Internal Mute (geluidsonderdrukking) instellen ........................................
Muziekweergave instellen .............................................................................
Geluidsmodus selecteren (afhankelijk van het model) ..................................
Huidige tijd instellen en weergeven ...............................................................
Stand-byklok instellen....................................................................................
Televisie automatisch in- en uitschakelen .....................................................
Een externe signaalbron bekijken .................................................................
43
44
44
45
46
47
48
50
◆ GEBRUIK VAN DE TELETEKSTFUNCTIE
■
■
■
■
Teletekstfunctie .............................................................................................
Teletekstinformatie weergeven......................................................................
Weergaveopties selecteren ...........................................................................
Een teletekstpagina selecteren .....................................................................
51
52
53
54
◆ AANVULLENDE INFORMATIE EN AANSLUITINGEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Aansluiting op externe apparaten..................................................................
Aansluiting op RCA-ingang ...........................................................................
Aansluiting op S-Video-ingang ......................................................................
Aansluiting op componentingang ..................................................................
Aansluiting op pc-ingang ...............................................................................
Aansluiting op de HDMI-ingang (High Definition Multimedia Interface).........
Aansluiten op de HDMI-DVI Compatible .......................................................
Aansluiting en gebruik van het Home Theater System .................................
Software-instellingen (alleen Windows) ........................................................
Pc-invoermodus.............................................................................................
55
56
56
57
57
58
58
59
60
61
◆ AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK
■
■
■
■
■
De afstandsbediening instellen......................................................................
Codes afstandsbediening ..............................................................................
Lamp vervangen............................................................................................
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ..................
Technische specificaties................................................................................
Symbolen
Indrukken
Nederlands - 4
☛
Belangrijk
➢
Opmerking
62
64
67
68
69
➢
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 5
Controleer de geleverde onderdelen
Gebruikershandleiding
Afstandsbediening/
AAA-batterijen
Garantiekaart/Veiligh
eidsvoorschriften
(Niet op alle plaatsen
beschikbaar)
Netsnoer
Apart verkrijgbaar
S-VIDEO-kabel
HDMI-kabel
Antennekabel
Pc-kabel
Pc-audio-kabel
Vervangingslamp
Vraag het dichtstbijzijnde
servicecentrum om informatie voor
de aankoop van een
vervangingslamp.
• Gebruik alleen goedgekeurde
lampen. Het bedrijf kan de
kwaliteit van het product niet
garanderen als u een nietgoedgekeurde lamp gebruikt.
Componentkabels
(RCA)
SCART-kabel
➢
HDMI/DVI-kabel
Zet het product bij installatie niet te dicht op de
muur (minstens 10cm ruimte over laten). Dit
vanwege de ventilatie.
• Slechte ventilatie kan leiden tot een
verhoogde interne temperatuur en kan de
levensduur van componenten verkorten en
kan minder goede prestaties tot gevolg
hebben.
Nederlands - 5
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 6
Bedieningspanelen
➢
De configuratie van uw TV kan enigszins afwijken, afhankelijk van
het model.
(
Frontpaneel
(SP46L6HV/SP50L6HV/SP67L6HV)
Tussen video-ingangsmodi
schakelen
Het schermmenu weergeven
Het volume instellen
Kanalen selecteren
LED-indicators
Beeld (Aan/Uit)
De TV in- en uitschakelen
Toegang verkrijgen tot de
geselecteerde optie in het menu
Systeem
Sensor van afstandsbediening
➢
Frontpaneel
(SP56K3HV)
LED-indicators
Tussen video-ingangsmodi
schakelen
Het schermmenu weergeven
Het volume instellen
De TV in- en uitschakelen
Beeld (Aan/Uit)
Sensor van
afstandsbediening
Kanalen selecteren
Toegang verkrijgen tot de
geselecteerde optie in het menu
Systeem
vervolg...
Nederlands - 6
BP68-00608E-00Dut
(
:Aan,
TIMER
5/11/06
:Knipperen,
LAMP
12:58 PM
Page 7
:Uit)
STAND BY/TEMP
Indicatie
Stand-bymodus.
Het controlelampje voor de timer gaat branden als u Timer Auto On of Off
selecteert.
Normaal gebruik.
Normaal gebruik (als Timer Auto On of Off is geselecteerd).
Lamp wordt voorverwarmd. Het normale beeld verschijnt na 25 seconden.
Het normale beeld verschijnt na 25 seconden. (als Timer Auto On of Off is
geselecteerd).
Ventilatieklep aan de achterzijde van de TV is niet juist geïnstalleerd.
De temperatuur in de TV is te hoog. Maak de ventilatieklep aan de
achterzijde van de TV schoon. Schakel de TV pas na één uur weer in.
De lamp werkt niet. Neem contact op met een geautoriseerd
servicecentrum voor hulp.
➢
◆ Het toestel doet er ongeveer 30 seconden over om op te warmen, dus het is mogelijk dat u
niet direct normale heldere beelden ziet.
◆ Het toestel is voorzien van een ventilator die voorkomt dat de lamp binnen in het toestel
oververhit raakt. Af en toe kunt u deze horen.
◆ Afhankelijk van het model kunt u met de programmakeuzetoetsen het toestel inschakelen
vanuit de modus Standby.
◆ Als u het schermmenu gebruikt, hebben de volumeknoppen en programmakeuzetoetsen
dezelfde functie als de toetsen …/†/œ/√ van de afstandsbediening.
◆ Als de afstandsbediening niet meer werkt of zoek is geraakt, kunt u de toetsen op het paneel
van het toestel gebruiken.
◆ Druk op de "I"-kant van de knop POWER om de stroom van de tv in te schakelen.
Als de "I"-kant van de knop POWER niet ingedrukt is, dan werken de POWER-knop op de
afstandsbediening en de knop Picture On/Off op het voorpaneel van de tv niet.
..
Nederlands - 7
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 8
Aansluitingspaneel
➢
De configuratie van uw TV kan enigszins afwijken, afhankelijk van
het model.
Zijkant van tv
(SP46L6HV/SP50L6HV/SP67L6HV)
Video-ingang Audio-ingang S-Video-ingang
vervolg...
Nederlands - 8
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 9
Zijkant van tv
(SP56K3HV)
S-Video-ingang
Video-ingang
Audio-ingang
..
vervolg...
Nederlands - 9
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 10
Achterzijde van de tv
H
K
a) EXT 1(RGB), 2(Y/C)
Ingangen of uitgangen voor externe apparaten,
zoals videorecorders, dvd-spelers, spelcomputers
of kabel/satellietbronnen.
b) COMPONENT IN
Video- (Y/PB/PR) en audio-ingangen (AUDIO L/R)
voor Component.
c) PC IN (PC / AUDIO)
e) DVI IN (AUDIO L/R)
DVI-audio-ingangen voor externe apparaten.
f) AUDIO OUT
Aansluiten op de externe audioversterker.
g) SERVICE
Serviceverbinding voor gekwalificeerde monteur.
h) ANT IN
Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van
de computer.
d) HDMI/DVI IN
Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een
apparaat met HDMI-uitvoer. Deze ingangen
kunnen ook worden gebruikt als DVI-verbinding
met aparte analoge audio-ingangen. Wanneer u
de optionele HDMi-/DVI-adapter gebruikt, kunt u
via de analoge DVI audio-ingangen op uw tv het
geluid uit de linker- en rechter audiouitgangen
van uw DVI-apparaat ontvangen.
(Niet geschikt voor de pc)
Nederlands - 10
Coaxiale aansluiting voor antenne of
kabeltelevisienetwerk.
➢
➢
Zie pagina 55~59 voor meer informatie over de
aansluiting.
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw tv
aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen.
Raadpleeg de documentatie bij uw apparatuur voor
meer informatie over het aansluiten en de in acht te
nemen veiligheidsvoorschriften.
z
r.
oor
t te
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 11
Infraroodafstandsbediening
Hiermee selecteert u het apparaat dat
bediend moet worden met de
Samsung-afstandsbediening
(tv, dvd-speler, set-top box, kabel of
videorecorder).
Het toestel in- en uitschakelen
Externe invoer kiezen
Toetsen voor kanaalselectie
Schakelen tussen de twee laatst bekeken
kanalen / Teletekstsubpagina
Kanaal kiezen met één of twee cijfers
DNIe IN-/UITSCHAKELEN
Tv-modus selecteren
Weergeven van huidige tijd
VCR/DVD-functie
(terugspoelen, stoppen,
afspelen/stilzetten, vooruitspoelen)
Volume verhogen
Volume verlagen
Automatisch uitschakelen
(Zie pagina 47)
Volgend kanaal /
Volgende teletekstpagina
Vorig kanaal /
Vorige teletekstpagina
Geluid tijdelijk uitzetten
Menu weergeven /
Teletekstindex
Naar de gewenste menuoptie gaan /
Een menuoptiewaarde aanpassen
Picture-in-Picture in-/uitschakelen /
Teletekstpagina vasthouden
Geluidseffect selecteren
(Zie pagina 41)
Beeldeffect selecteren
(Zie pagina 27)
Geluidsmodus selecteren
TruSurround XT-modus selecteren
(Zie pagina 43)
Wordt gebruikt bij het instellen van
deze Samsung-afstandsbediening,
zodat deze compatibel is met andere
apparaten (videorecorder,
kabeldecoder en dvd-speler).
➢
➢
Menu afsluiten /
Teletekst annuleren
Informatie weergeven / Teletekst tonen
(Zie pagina 26)
Teletekstweergave /
Teletekstinformatie en normale
uitzending tegelijk op scherm
Stilstaand beeld (Zie pagina 32)
Onderwerp Fastext selecteren
Beeldformaat (Zie pagina 31)
PIP-functies:
- Wisselen tussen hoofd- en
subbeeld (SWAP)
- Kanaalselectie (P
)
(Zie pagina 39)
Als de afstandsbediening niet goed
werkt, verwijdert u de batterijen en houdt
u de resetknop 2-3 seconden ingedrukt.
Plaats de batterijen terug en probeer de
afstandsbediening opnieuw te gebruiken.
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
Dit is een speciale afstandsbediening met brailletekens voor visueel gehandicapten.
Nederlands - 11
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 12
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening wanneer u:
◆ De televisie net gekocht heeft
V
si
◆ Merkt dat de afstandsbediening niet langer betrouwbaar
werkt.
1
Open het klepje achter op de afstandsbediening met een
opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
2
Plaats twee AAA-batterijen.
➢ Zorg ervoor dat de “+” en “–”-polen van de batterijen
overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
3
Sluit het klepje zoals aangegeven in de afbeelding.
➢ Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge
plaats indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.
De maximale werkingsafstand tussen de tv en
afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij normaal
gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)
A
sa
te
tr
aa
◆
◆
➢
Nederlands - 12
u:
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 13
Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk
Voor de juiste weergave van TV-kanalen moet het toestel een
signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:
◆ Een buitenantenne
r
◆ Een kabeltelevisienetwerk
◆ Een satellietnetwerk
◆ Een binnenantenne
1
In de eerste drie gevallen sluit u de antenne of netwerkkabel aan
op de ANT IN uitgang aan de achterzijde van de televisie.
2
Bij het gebruik van een binnenantenne dient u de positie mogelijk
aan te passen wanneer u de televisie instelt, tot het beeld scherp
en helder is.
Zie voor meer informatie:
◆ "Kanalen automatisch opslaan" op pagina 18
◆ "Kanalen handmatig opslaan" op pagina 19
.
➢
Achterzijde van de TV
of
Kabeltelevisienetwerk
Gebruik bij het installeren of opnieuw installeren van de tv de
bijgeleverde coaxiale antennekabel.
Als u een andere coaxkabel gebruikt, bestaat het risico dat er
ruis of storing optreedt. (U moet geen andere kabel voor
algemeen gebruik gebruiken. Gebruik de bijgeleverde
Samsung-kabel van 3M/5M/7M.)
Een satellietontvanger of decoder aansluiten
Als u TV-programma's wilt ontvangen die worden uitgezonden via een
satellietnetwerk, moet u een satellietontvanger aan de achterzijde van het
televisietoestel aansluiten. Voor de decodering van een gecodeerd
transmissiesignaal moet u aan de achterzijde van de TV een decoder
aansluiten.
Achterzijde van de TV
◆ SCART-kabel gebruiken
Sluit de SCART-kabel voor ontvangst (of decoderen) aan op een van
de SCART-aansluitingen aan de achterzijde van de TV.
◆ Coaxiale kabel gebruiken
Sluit een coaxiale kabel aan op de:
- Uitgang voor ontvanger (of decoder).
- Aansluiting voor televisieantenne-ingang.
Coaxiale
kable
➢
SCART
-kabel
Als u zowel een satellietontvanger (of decoder) als een
videorecorder wilt aansluiten, moet u de:
◆ Ontvanger (of decoder) aansluiten op de videorecorder
◆ Videorecorder op de TV
Of de ontvanger (of decoder) rechtstreeks aansluiten op de TV.
Satellietontvanger/decoder
Nederlands - 13
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 14
Televisie in- en uitschakelen
Afhankelijk van het model
Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de tv.
1
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
➢
De netspanning is op de achterzijde van de TV
aangegeven. De frequentie is 50 of 60 Hz.
2
Druk op de Aan/Uit-knop aan de zijkant van het toestel om deze in
de stand “ON” (I) te zetten.
3
Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening (of de
toets “PICTURE ON/OFF” op het bedieningspaneel).
Resultaat: Het kanaal waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt
automatisch opnieuw geselecteerd. Echter, wanneer
er een SCART-invoersignaal is, heeft deze voorrang.
➢
Afhankelijk van het model
4
Als u nog geen kanalen hebt opgeslagen, is het beeld niet
helder. Zie “Kanalen automatisch opslaan” op pagina 18 of
“Kanalen handmatig opslaan” op pagina 19.
Om uw TV uit te zetten, drukt u de Aan/Uit-toets in de stand
“OFF” (O).
Televisie in standby-stand zetten
U kunt energie besparen door de TV in de modus stand-by te
zetten.
De modus stand-by kan handig zijn als u het kijken tijdelijk wilt
onderbreken (tijdens het eten bijvoorbeeld).
SP56K3HV
1
Druk op de toets POWER (
scherm uit te schakelen.
) op de afstandsbediening om het
Resultaat: Het STAND BY/TEMP-lampje aan de voorzijde van de
tv gaat branden.
2
SP46L6HV / SP50L6HV / SP67L6HV
Druk nogmaals op de toets POWER (
te zetten.
➢
☛
Nederlands - 14
D
) om het scherm weer aan
U kunt ook inschakelen door de knop P / , TV of een
willekeurige cijfertoets op de afstandsbediening in te drukken.
Laat de TV niet langere tijd in de stand-by-modus staan
(bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zet uw TV uit door op
de AAN/UIT-toets aan de achterzijde van de TV/monitor
te drukken. Haal ook de stekker uit het stopcontact en
ontkoppel de antenne.
In
to
n
t
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 15
Leren werken met de afstandsbediening
De afstandsbediening wordt vooral gebruikt om:
◆ Van kanaal veranderen en het volume aanpassen
◆ De TV in te stellen via het menu op het scherm
In de volgende tabel ziet u een overzicht van de meest gebruikte
toetsen en de bijbehorende functies.
Toets
P
t/m
Weergavefunctie
-
De desbetreffende kanalen weergeven.
➢
-/--
Menufunctie
Volgend opgeslagen
kanaal weergeven.
Vorig opgeslagen
kanaal weergeven.
Voor kanalen met twee cijfers moet het tweede cijfer
direct na het eerste worden ingedrukt. Doet u dat niet,
dan wordt een kanaal met één cijfer weergegeven.
Kanaalnummer tien of hoger selecteren.
Als u op deze toets drukt, verschijnt het symbool “--”.
Toets vervolgens het tweecijferige kanaalnummer in.
Geluid harder.
Geluid zachter.
MUTE
(
)
MENU
(
)
Geluid tijdelijk uitschakelen.
➢
Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt u
nogmaals op deze toets of op
of .
Menu op scherm
weergeven.
-
-
e
EXIT
(
)
n
PRE-CH
Terug naar vorig menu of
normale weergave.
Voor:
◆ Weergave van een
submenu met selecties
voor de huidige menuoptie
◆ Waarde voor een
menuoptie
verhogen/verlagen
Keuze bevestigen.
Hiermee verlaat u het menu
en gaat u rechtstreeks terug
naar normale weergave.
Druk op de toets PRE-CH. De TV schakelt over naar het
laatst bekeken kanaal.
Om snel te schakelen tussen twee kanalen die ver van
elkaar verwijderd liggen, schakelt u eerst in op het ene
kanaal en selecteert u vervolgens met de nummertoetsen
het andere kanaal. Nu kunt u met PRE-CH snel tussen deze
twee kanalen schakelen.
Nederlands - 15
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 16
Plug & Play
Wanneer de TV voor het eerst wordt ingeschakeld, worden
automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd.
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
Plug & Play
Plug & Play starten
A
OK
Enter
1
Sluiten
English
Deutsch
Français
Nederlands
Verpl.
Enter
2
Druk op de toets ENTER (
➢
Plug & Play
Antenne-ingang controleren
3
OK
4
Plug & Play
België
Frankrijk
Duitsland
Italië
Verpl.
Enter
Zorg dat de antenne op de TV is aangesloten.
Druk op de toets ENTER (
).
➢
Indien u niet op de toets ENTER (
) drukt, wordt na
enkele seconden het menu klok instellen weergegeven.
Oversl.
5
C --
Selecteer uw land (of regio) door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: Het menu waarin u de kanalen kunt kiezen, wordt
weergegeven.
Automatisch opslaan
1
Selecteer de gewenste taal door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: Het menu Land wordt weergegeven.
Plug & Play
P
Het menu Taalkeuze verschijnt na enkele seconden
automatisch, zelfs als u de knop ENTER (
) niet hebt
ingedrukt.
Resultaat: Het bericht om de verbonden status van de antenne te
controleren, wordt weergegeven.
Oversl.
Land
) om te beginnen met Plug & Play.
Resultaat: Het menu Taalkeuze verschijnt.
Oversl.
Enter
) op de afstandsbediening indien de
Resultaat: Het bericht om Plug & play te starten wordt
weergegeven.
Plug & Play
Taalkeuze
Druk op de toets POWER (
tv op stand-by staat.
40 MHz
0%
6
Start
Enter
Plug & Play
➢
-- : --
Enter
Oversl.
➢
Plug & Play
7
Klok instellen
Verpl.
00 : 00
Instellen
Enter
) om het opslaan van kanalen te starten.
Resultaat: Het zoeken wordt automatisch beëindigd. De kanalen
worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun
positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).
Zodra dit is voltooid, wordt het menu waarmee u de tijd
kunt instellen, weergegeven.
Oversl.
Klok instellen
Druk op ENTER (
8
Druk op de toets ENTER (
) om de klok in te stellen.
Druk op œ of √ om naar uren of minuten te gaan.
Stel deze in door op … of † te drukken.
➢
Oversl.
Als u het zoeken wilt onderbreken of terug wilt keren naar
de normale weergave, drukt u op de toets MENU (
) of
ENTER (
).
U kunt de uren of minuten invoeren met de numerieke
toetsen op de afstandsbediening.
De instellingen zijn gereed en het opgeslagen kanaal wordt
geactiveerd.
Veel kijkplezier
OK
Nederlands - 16
vervolg...
W
w
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 17
Als u deze functie wilt resetten...
1
TV
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk nogmaals op de toets ENTER (
selecteren.
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
).
Verpl.
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
) om Plug & Play te
Plug & Play
Resultaat: Het bericht start Plug & Play wordt weergegeven.
➢
Plug & Play starten
Kijk op de vorige pagina voor meer informatie over
instellingen.
OK
Enter
Terug
e
Taal kiezen
Wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in
welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
d
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Taalkeuze te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Verpl.
).
Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.
5
electeer de gewenste taal door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
TV
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
English
Deutsch
Français
: Uit
Nederlands
: AanEspañol
: Uit
Enter
..
Nederlands - 17
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 18
Kanalen automatisch opslaan
TV
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Verpl.
Enter
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk
van waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers
komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste
programmanummers. U kunt nummers echter handmatig
rangschikken en ongewenste kanalen wissen.
1
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Land
: Nederland
België
Automatisch opslaan Frankrijk
Handm. opslaan
Duitsland
Toevoegen/Wissen
Italië
Sorteren
Nederland
Naam
Spanje
Fijnafstemming
3
Enter
Terug
Druk op de toets ENTER (
4
Druk nogmaals op de toets ENTER (
5
Selecteer uw Land door op de toets … of † te drukken.
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Verpl.
Enter
Druk op de toets ENTER (
7
Druk op … of † om Automatisch opslaan te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
C --
Resultaat: het menu Automatisch opslaan verschijnt.
40 MHz
0%
➢
Terug
9
Nederlands - 18
Druk op de toets ENTER (
) om het zoeken te starten.
Resultaat: het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen
worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun
positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).
Het oorspronkelijk geselecteerde programma wordt
vervolgens weergegeven.
Start
Enter
).
Terug
Automatisch opslaan
1
Als u Overige hebt gekozen maar het PAL-frequentiebereik
niet wilt scannen, slaat u de kanalen handmatig op (“Kanalen
handmatig opslaan” op pagina 20).
6
8
P
).
Resultaat: de beschikbare landen worden weergegeven.
➢
TV
).
Resultaat: Land wordt geselecteerd.
: Uit
Verpl.
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
Kanaal
LNA
).
Terug
2
TV
Druk op de toets MENU (
Druk op de toets MENU (
) of ENTER (
zoeken voortijdig wilt stoppen.
) als u het
Als de kanalen zijn opgeslagen, kunt u:
◆ deze sorteren in de gewenste volgorde ("Opgeslagen kanalen
rangschikken” op pagina 22).
◆ een kanaal wissen ("Ongewenste kanalen overslaan" op
pagina 21).
◆ de kanaalontvangst indien nodig fijn afstemmen ("Kanalen fijn
afstemmen" op pagina 26).
◆ een naam toewijzen aan de opgeslagen kanalen ("Kanalen een
naam geven" op pagina 23).
◆ De functie Dig. ruisfilter (ruisonderdrukking) (de) activeren
("De functie Digitale Ruisonderdrukking gebruiken" op pagina
40).
◆ De functie LNA (Low Noise Amplifier) (de)activeren
("De functie LNA (Low Noise Amplifier)" op pagina 25).
U
w
B
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 19
Kanalen handmatig opslaan
U kunt de TV-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken
worden ontvangen.
TV
Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u kiezen:
◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat
◆ Het programmanummer van ieder opgeslagen kanaal
1
Druk op de toets MENU (
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
).
Verpl.
Enter
Terug
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
TV
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Handm. opslaan te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Geef, indien nodig, de vereiste uitzendstandaard aan.
Druk op de toets … of † om Kleursysteem te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
k
n
).
:
:
:
:
:
:
Verpl.
TV
6
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
Selecteer de gewenste kleurstandaard door op de toets … of † te
drukken. Druk op de toets ENTER (
).
Enter
Terug
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
Resultaat: de volgende instellingen zijn beschikbaar.
(afhankelijk van het model)
P 1
AUTO
BG
C
5
175 MHz
?
:
:
:
:
:
:
P 1
AUTO
AUTO
BG PAL
C SECAM
2
48NTSC
MHz4.43
?
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
7
Druk op de toets … of † om Geluidssysteem te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
8
Selecteer de gewenste geluidsstandaard door op de toets … of †
te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
BG - DK - I - L
Verpl.
TV
Enter
Terug
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
Verpl.
:
:
:
:
:
:
P 1
AUTO
BG BG
C
2
DK
48 MHz
I
?
L
Enter
n
vervolg...
Nederlands - 19
Terug
BP68-00608E-00Dut
TV
5/11/06
12:58 PM
Page 20
9
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
:
:
:
:
:
:
P 1
AUTO
BG
C
05
175 MHz
?
Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, volgt u
de volgende stappen.
◆ Druk op de toets … of † om Kanaal te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
U
W
o
o
◆ Druk op … of † om C (antennekanaal) of S (kabelkanaal) te
selecteren.
◆ Druk op de toets √.
Instellen
TV
Enter
➢
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
:
:
:
:
:
:
Instellen
TV
◆ Druk op de toets … of † om het gewenste nummer te
selecteren. Druk op de toets ENTER (
).
Terug
P 1
AUTO
BG
C
5
175 MHz
?
Enter
➢
10
Terug
Verpl.
:
:
:
:
:
:
P 1
AUTO
BG
C
5
175 MHz
OK
Enter
Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert
u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
Als u de kanaalnummers niet weet, drukt u op … of † om Zoeken
te selecteren. Druk op de toets ENTER (
).
Druk op de toets … of † om het zoeken te starten.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste
kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld
komt.
Handm. opslaan
Programma
Kleursysteem
Geluidssysteem
Kanaal
Zoeken
Opslaan
U kunt het kanaal direct selecteren met de numerieke
toetsen op de afstandsbediening.
11
Om een programmanummer aan een kanaal toe te wijzen, drukt u
eerst op … of † om een Programma te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
12
Druk op … of † tot u het juiste nummer vindt.
Druk op de toets ENTER (
).
Terug
➢
U kunt het programma direct selecteren met de numerieke
toetsen op de afstandsbediening.
\
13
Selecteer met … of † Opslaan om het kanaal en het bijbehorende
programmanummer op te slaan. Selecteer OK door op ENTER
(
) te drukken.
14
Herhaal stap 9 t/m 13 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.
15
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
☛
Kanaalmodus
◆ P (Programmamodus): Na afloop van het instellen via de
tuner zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen
aan positienummers P00 tot P99. In deze stand kunt u een
kanaalnummer selecteren door het positienummer in te
toetsen.
◆ C (Antennekanaalmodus): In deze stand kunt een kanaal
selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het
zendstation is toegewezen.
◆ S (Kabelkanaalmodus): In deze stand kunt een kanaal
selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het
kabelkanaal is toegewezen.
Nederlands - 20
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 21
Ongewenste kanalen overslaan
U kunt naar keuze kanalen uit de scanbewerking weglaten.
Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen
overgeslagen en niet weergegeven. Alle kanalen die u niet wilt
overslaan, worden tijdens het scannen weergegeven.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Verpl.
Enter
Terug
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Toevoegen/Wissen te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
TV
Toevoegen/Wissen
Prog.
t
0
1
2
3
4
Resultaat: Het menu Toevoegen/Wissen wordt weergegeven met
het huidige kanaal geselecteerd.
n
5
Druk op … of † om het vereiste kanaal te verwijderen of toe te
voegen.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: Als u de toets ENTER (
) herhaaldelijk indrukt,
zal
verschijnen en verdwijnen.
Als
verschijnt, is het kanaal toegevoegd.
u
6
Herhaal stap 5 voor elk kanaal dat u wenst toe te voegen of te
verwijderen.
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Naam
Verpl.
TV
Toegevoegd
---------------------
Enter
Terug
Toevoegen/Wissen
Prog.
0
1
2
3
4
Naam
Toegevoegd
---------------------
Verpl.
Enter
\
e
Nederlands - 21
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 22
Opgeslagen kanalen rangschikken
TV
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Verpl.
Enter
Terug
Door opgeslagen kanalen te rangschikken kunt u de
programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen.
Deze bewerking kan nodig zijn na het gebruik van de functie
Automatisch Opslaan.
1
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
TV
Sorteren
Prog.
0
Kanaal
C --
1
C7
2
C 19
3
C 25
4
C 26
Verpl.
TV
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Sorteren te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets … of
† te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
6
Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal
wilt verplaatsten door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
Enter
Terug
Sorteren
Prog.
0
Kanaal
C --
2
C 19
3
C 25
4
C 26
Resultaat: Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en
alle andere kanalen schuiven naargelang op.
Naam
C7
Verpl.
).
Naam
Enter
Nederlands - 22
Terug
7
Herhaal stap 5 t/m 6 totdat alle kanalen het gewenste
programmanummer hebben.
8
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
K
ka
U
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 23
Kanalen een naam geven
Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer
kanaalinformatie wordt uitgezonden.
U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toewijzen.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
Verpl.
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Naam te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
TV
5
0
Druk op de toets … of † om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of
een symbool te selecteren. Ga naar de vorige of volgende letter
door op œ of √ te drukken.
7
Druk op de toets ENTER (
8
Herhaal stappen 5 t/m 7 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe
naam wenst te geven.
9
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
).
Naam
-----
C7
-----
2
C 19
-----
3
C 25
-----
4
C 26
-----
Verpl.
TV
Enter
Terug
Naam
Prog.
6
Kanaal
C --
1
Selecteer het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen
door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: Rondom het naamvak worden pijlaanduidingen
weergegeven.
Terug
Naam
Prog.
Resultaat: Het menu Naam wordt weergegeven met het huidige
kanaal automatisch geselecteerd.
Enter
0
Kanaal
C --
Naam
-----
1
C7
A
2
C 19
-----
3
C 25
-----
4
C 26
-----
Verpl.
Instellen
Nederlands - 23
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 24
Het kanaal blokkeren
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Met deze functie kunt u voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals
kinderen, ongepaste programma's kijken door video en geluid uit te zetten.
Het kinderslot kan niet uitgezet worden door de toetsen op het frontpaneel
te gebruiken. Alleen met de afstandsbediening kan het Kinderslot uitgezet
worden, houd de afstandsbediening buiten gebruik van kinderen.
1
Druk op de toets MENU (
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Enter
Terug
Druk op de toets … of † om Instellingen te selecteren.
2
TV
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
Kinderslot
Kinderslot
Programma
Vergrend.
Verpl.
TV
: Aan
:P 1
:?
Enter
Instellen
: Aan
:
01
:?
Enter
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om Kinderslot te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Druk nogmaals op de toets ENTER ( ).
Selecteer Aan door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets … of † om Programma te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
7
Selecteer het nummer van het programma waarvan u het kanaal
wilt blokkeren door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
8
Druk op de toets … of † om Vergrend. te selecteren.
Selecteer Slot aan met behulp van de toets ENTER (
Terug
Kinderslot
Kinderslot
Programma
Vergrend.
).
).
).
Terug
Resultaat: Het geselecteerde kanaal wordt vergrendeld en
gemarkeerd met het symbool .
TV
Kinderslot
Kinderslot
Programma
Vergrend.
9
: Aan
:P 1
: Slot aan
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
Verpl.
Enter
P 1
Mono
Nederlands - 24
Terug
◆ Een blauw scherm wordt weergegeven wanneer het
Kinderslot is ingeschakeld.
◆ Om het slot uit te zetten, drukt u opnieuw op de toets
ENTER (
). Het vergrendelde kanaal wordt vrijgegeven.
◆ Als een kanaal vergrendeld is, wordt het kanaal gemarkeerd
met het symbool aan de linkerkant van de OSD (on
screen display<weergave op het scherm>) van het kanaal.
D
ge
T
ve
s
n.
el
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 25
De functie LNA (Low Noise Amplifier)
Deze functie is vooral handig wanneer de tv wordt gebruikt in
gebieden waar het signaal zwak is. De functie LNA versterkt het
TV-signaal in het gebied met het zwakke signaal, een ruisvrije
versterker versterkt het inkomende signaal.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
2
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Verpl.
Enter
Terug
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om LNA te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
).
TV
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
Uit
LNA
: Uit Aan
Verpl.
Enter
◆ Als het beeld ruis vertoont wanneer LNA is
ingeschakeld, schakelt u deze uit.
◆ De LNA-instelling moet voor elk afzonderlijk kanaal
worden ingesteld.
d
Nederlands - 25
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 26
Kanalen fijn afstemmen
TV
Kanaal
Land
: Nederland
Automatisch opslaan
Handm. opslaan
Toevoegen/Wissen
Sorteren
Naam
Fijnafstemming
LNA
: Uit
Verpl.
Enter
Terug
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen omdat
dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.
Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig
fijner instellen.
1
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Kanaal te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Kanaal verschijnt.
Fijnafstemming
P 1
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om Fijnafstemming te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
0
Reset
Instellen
Opslaan
Terug
Fijnafstemming
).
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
5
Druk op œ of √ tot u een helder beeld en een goede
geluidsweergave heeft verkregen.
6
Druk op de toets ENTER (
geheugen van de televisie.
P 1
+3
Reset
Instellen
Opslaan
Terug
) om de afstelling op te slaan in het
Resultaat: Het programmanummer wordt rood en wordt
gemarkeerd met “*”.
Fijnafstemming
P 1 *
7
Om de afstelling te herstellen naar 0, selecteert u Reset door op
de toets … of † te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
8
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
+3
Reset
Instellen
Opslaan
Terug
➢
P 1 *
Mono
➢
Als u een kanaal niet nauwkeurig in kunt stellen,
controleert u of de instellingen voor Kleursysteem en
Geluidssysteem correct zijn.
Door de fijnafstemming op te slaan verandert de kleur van de
OSD (On Screen Display <weergave op het scherm>) van het
kanaal van wit in rood, en wordt de markering “*” toegevoegd.
Informatie weergeven
U kunt kanaalinformatie en de geselecteerde instellingen bekijken
door op de toets "INFO (
)" op de afstandsbediening te drukken.
De informatie die wordt weergegeven, is afhankelijk van de
geselecteerde bron.
P 1
Mono
Beeld
Geluid
SRS TSXT
00 : 00
: Standaard
: Aangepast
: Uit
Nederlands - 26
U
w
t
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 27
Beeldstandaard aanpassen
U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw
wensen.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
).
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Enter
Terug
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
TV
4
Druk nogmaals op de toets ENTER (
).
Resultaat: Het menu Modus wordt weergegeven.
5
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
Dynamisch - Standaard - Film - Aangepast
➢
et
◆ Kies Dynamisch wanneer u overdag tv kijkt, of wanneer
er fel licht in de kamer is.
◆ Kies Standaard voor de standaard fabrieksinstellingen.
◆ Kies Film wanneer u een film kijkt.
◆ Kies Aangepast als u de instellingen wilt aanpassen aan
uw persoonlijke voorkeur (zie “De beeldinstellingen
aanpassen” op pagina 28).
6
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
G 50
Kleur tint
Reset
Verpl.
TV
80
50
50
50
R 50
: Koel1
Enter
Terug
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
G 50
Kleur tint
Reset
Verpl.
➢
: Standaard
: Dynamisch
Dynamisch
Standaard 80
50
Film
50
Aangepast
50
R 50
: Koel1
Enter
U kunt deze opties ook instellen door op de toets P.MODE
(
: Beeldmodus) op de afstandsbediening te drukken.
Nederlands - 27
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 28
De beeldinstellingen aanpassen
➢
TV
Uw TV heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de
beeldkwaliteit kunt instellen.
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
TV
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Enter
Terug
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
G 50
Kleur tint
Reset
Verpl.
1
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
4
Druk nogmaals op de toets ENTER (
).
Resultaat: Het menu Modus wordt weergegeven.
5
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
Dynamisch - Standaard - Film - Aangepast
6
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
7
Druk op de toets ENTER (
8
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
◆ Contrast - Helderheid - Scherpte - Kleur Tint (alleen NTSC)
◆ Contrast - Helderheid : PC-modus.
9
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
Druk op de toets œ of √ tot u de beste instelling
bereikt.
◆
Druk
op … of † om een andere optie(s) te selecteren.
➢
◆ De waarden van de instellingen kunnen variëren
afhankelijk van de ingangsbron. (bijv. RF, Video,
Component, PC of HDMI)
10
Druk op de knop MENU (
) om naar het menu Modus terug te
keren. Druk op de toets … of † om Kleur tint te selecteren.
).
Druk op de toets ENTER (
11
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
Koel2 - Koel1 - Normaal - Warm1 - Warm2
12
Druk op de toets ENTER (
13
Selecteer Reset met de toets … of † om de instellingen terug te
zetten naar de fabrieksinstellingen.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De eerder aangepaste kleuren worden teruggezet naar
de fabrieksinstellingen.
➢ De herstelfunctie is ingesteld voor iedere modus (Dynamisch,
Standaard, Film, of Aangepast).
➢ De herstelfunctie is ook ingesteld voor iedere Kleur tint
(Koel2, Koel1, Normaal, Warm1, of Warm2).
14
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
: Aangepast
80
50
50
50
R 50
: Koel1
Enter
Contrast
Terug
80
TV
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
G 50
Kleur tint
Reset
Verpl.
TV
: Aangepast
80
50
Koel2
50
Koel1
Normaal 50
Warm1 R 50
: Koel1
Warm2
Enter
Terug
Modus
Modus
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
G 50
Kleur tint
Reset
Verpl.
: Aangepast
80
50
50
50
R 50
: Koel1
Enter
Nederlands - 28
Terug
).
).
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:58 PM
Page 29
Het beeld instellen (PC-modus)
➢
1
Schakel met de toets SOURCE (
Druk op de toets MENU (
) over naar de PC-modus.
).
TV
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2
Druk op de toets … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om PC te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
).
Verpl.
Resultaat: Het PC -menu wordt weergegeven.
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
TV
Terug
PC
Beeld vergrendelen
5
6
Druk op ENTER (
) om Beeld vergrendelen te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Positie
Autom. afstellen
Beeld resetten
Druk op de toets … of † om de opties (Grof, Fijn) te selecteren
en te wijzigen. Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De horizontale balk wordt weergegeven.
Druk op de toets œ of √ tot u de beste instelling
bereikt.
➢
➢
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of
te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal
nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed
mogelijk in (grof) en voer opnieuw een fijnafstemming uit.
Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in
nadat de ruis is verminderd.
Druk op de toets ENTER (
8
Druk op de toets MENU (
Terug
Beeld vergrendelen
Grof
50
Fijn
50
Verpl.
).
Enter
Terug
).
Grof
Resultaat: Het menu PC wordt opnieuw weergegeven.
Druk op de toets … of † om Positie te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
➢
TV
Enter
Druk op … of † om een andere optie(s) te selecteren.
7
9
Verpl.
TV
Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is
aan het tv-scherm.
10
Pas de positie aan met de toets …/†/œ/√.
11
Druk op de toets ENTER (
50
PC
Beeld vergrendelen
Positie
Autom. afstellen
Beeld resetten
).
Verpl.
TV
Enter
Terug
Positie
r
vervolg...
Instellen
Enter
Nederlands - 29
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 30
12
TV
PC
Beeld vergrendelen
Autom. afstellen
Beeld resetten
13
Enter
U
w
Resultaat: De kwaliteit en de positie van het scherm worden
automatisch teruggezet.
De instellingen zijn alle gereed en de TV keert
automatisch terug naar het vorige beeld.
Positie
Verpl.
Druk op de toets … of † om Autom. afstellen te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Terug
Selecteer Beeld resetten met de toets … of † om de
instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De eerder aangepaste kleuren worden teruggezet naar
de fabrieksinstellingen.
Bezig met automatisch instellen
14
Wacht aub
TV
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
PC
Beeld vergrendelen
Positie
Autom. afstellen
Beeld resetten
Verpl.
Enter
Terug
Beeld is gereset.
Terug
Po
Nederlands - 30
r
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 31
Beeldformaat selecteren
U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw
wensen.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
2
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om Formaat te selecteren..
Druk op de toets ENTER (
).
).
Verpl.
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Enter
Terug
Modus RF/AV/S-Video SD-level-Component
TV
Formaat
Auto-breed
16:9
Zoom
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
5
4:3
Resultaat: De volgende modi zijn beschikbaar, afhankelijk van het
model.
◆ Auto-breed : Het beeld wordt vergroot en uitgerekt van 4:3tot 16:9-formaat.
◆ 16:9
◆ Zoom
◆ 4:3
6
: Stelt het beeld in op 16:9 breedbeeldmodus.
Druk op de toets √. U kunt in deze modus de
positie ( ,
) en het formaat ( ) van het
beeld instellen met de toets ▲ of ▼.
: Vergroot het beeld verticaal op het scherm.
Druk op de toets √. U kunt in deze modus de
positie ( ) en het formaat ( ) van het beeld
instellen met de toets ▲ of ▼.
: Stelt het beeld in op 4:3 breedbeeldmodus.
Druk op de toets √. U kunt in deze modus de
positie ( ,
) en het formaat ( ) van het
beeld instellen met de toets ▲ of ▼.
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets ENTER
(
).
7
Verpl.
◆ U kunt deze opties selecteren door op de toets P.SIZE op de
afstandsbediening te drukken.
◆ Als u het beeldformaat verandert wanneer PIP is
ingeschakeld, wordt PIP automatisch uitgeschakeld.
◆ Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de P.SIZE-opties
variëren.
Positie en formaat van het scherm regelen met Zoom
➢
◆ Door het formaat met Zoom opnieuw in te stellen, kunt u de
positie en het formaat van het scherm met de toets … of †
omhoog en omlaag bewegen en het schermformaat instellen.
◆ Verplaats het scherm omhoog of omlaag met de toets … of † nadat u
geselecteerd hebt door op de toets œ of √ te drukken.
◆ Vergroot of verklein het scherm in verticale richting met de toets
… of † nadat u
hebt geselecteerd met de toets œ of √.
(Door op de toets … te drukken vergroot u het scherm naar
boven en met de toets † naar beneden.)
◆ Schermvergroting werkt alleen op RF/AV/S-video/SD-niveau
Component (480i,576i,480p,576p)-ingangsmodi.
Terug
Pc-modus
TV
Formaat
Auto-breed
16:9
Zoom
4:3
Verpl.
TV
Enter
Terug
Formaat
Auto-breed
16:9
Zoom
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
Enter
4:3
Verpl.
Enter
Terug
HDMI-Modus
TV
Formaat
Auto-breed
16:9
Zoom
4:3
Verpl.
Enter
Nederlands - 31
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 32
DNIe-demonstratie bekijken
TV
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
Deze TV is voorzien van de DNIe-functie, waarmee een hoge
visuele kwaliteit wordt gewaarborgd.
Als u DNIe Demo op aan zet, kunt u ter demonstratie een normaal
beeld en een toegepast DNIe-beeld op uw scherm zien. Door deze
functie te gebruiken kunt u het verschil in visuele kwaliteit zien.
1
: Uit
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Verpl.
Enter
Terug
Druk op de toets … of † om Beeld te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
TV
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit Uit
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om DNIe-demo te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Aan
).
: Uit
Enter
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
Terug
◆ Aan: Schakelt de DNIe-demo -modus in.
◆ Uit: Schakelt de DNIe-demo -modus uit.
DNIe-demo
DNIe Uit
6
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
DNIe Aan
➢
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de
3D-ruisonderdrukking, detail enhancement, contrast
enhancement en white enhancement.
Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het
beeld scherper, helderder en gedetailleerder.
DNIeTM-technologie is geschikt voor verschillende
beeldsignalen.
Het beeld stilzetten
U kunt het beeld van een TV-programma eenvoudig stilzetten door
op de toets STILL te drukken.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u nogmaals op
deze toets.
➢
Nederlands - 32
In de PIP-modus worden de hoofd- en subbeelden tegelijk
stilgezet.
M
ti
in
d
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 33
De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen
Met deze functie kunt u kleuren naar uw voorkeur instellen door de
tinten van huid, lucht en gras aan te passen volgens vooringestelde
instellingen (Blauw, Groen, Roze, Standaard en Aangepast) zonder
dat daarbij de andere kleuren op het scherm veranderen.
1
Druk op de toets MENU (
TV
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Druk op de toets … of † om Beeld te selecteren.
2
Verpl.
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Enter
Terug
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
TV
).
Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
4
Pers. kleurinst.
Snelregeling
Detailregeling
: Aangepast
Resultaat: Snelregeling wordt geselecteerd.
5
Druk nogmaals op de toets ENTER (
➢
).
Verpl.
De huidige beeld wordt op het scherm weergegeven.
Enter
Terug
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
◆ Blauw
Benadrukt helderblauwe tinten.
Oorspronkelijk
Aangepast
◆ Groen
Benadrukt zachtgroene tinten.
◆ Roze
Benadrukt warme huidtinten.
◆ Standaard
Standaard beeld.
Standaard
Verpl.
Aangepast
Enter
◆ Aangepast
Als u de instellingen in het menu Detailregeling
wijzigt, wordt automatisch de modus Aangepast
geselecteerd (zie volgende pagina).
t
r
Snelregeling
œ
Selecteer de gewenste optie door op de toets œ of √ te drukken.
6
Resultaat : Het oorspronkelijke beeld (van voordat het werd
aangepast) wordt aan de linkerkant weergegeven,
terwijl aan de rechterkant de geselecteerde modus
wordt weergegeven.
7
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
8
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
p
➢
◆ De optie Pers. kleurinst. is niet beschikbaar in de pc-modus.
◆ Wanneer de functie Persoonlijke kleurinstellingen wordt
uitgevoerd, wordt het huidige beeld stilgezet voordat dit op
het scherm wordt weergegeven.
◆ U kunt deze functie niet gebruiken als PIP is ingeschakeld.
Nederlands - 33
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 34
De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen
U kunt de instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
TV
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
TV
:
:
:
:
1
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
2
TV
Druk op de toets … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
Terug
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Druk op … of † om Detailregeling te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Selecteer de gewenste optie (Roze, Groen of Blauw) door op de
toets … of † te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
7
Druk op de toets œ of √ tot u de gewenste instelling bereikt.
Pers. kleurinst.
Verpl.
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
: Uit
Enter
Snelregeling
Detailregeling
Druk op de toets MENU (
A
be
sc
).
: Aangepast
Enter
Terug
Resultaat : Als u een waarde wijzigt, wordt het aangepaste
scherm vernieuwd.
Detailregeling
Roze
Groen
Blauw
Reset
50
50
50
➢
8
Druk op … of † om een andere optie(s) te selecteren.
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: Het menu Detailregeling wordt opnieuw
weergegeven.
Verpl.
Enter
Oorspronkelijk
Terug
9
Resultaat: De aangepaste kleuren worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
Aangepast
10
Detailregeling
Roze
50
Instellen
Verpl.
TV
Terug
Detailregeling
Roze
Groen
Blauw
Reset
Verpl.
50
50
50
Enter
Nederlands - 34
Terug
Selecteer Reset met de toetsen … of † om de instellingen terug
te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Druk op de toets ENTER (
).
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
M
be
be
to
ge
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 35
Het blauwe scherm instellen
Als er geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt het wazige
beeld vervangen door een blauw beeld. Als u het slechte beeld wilt blijven zien,
schakelt u de modus Blauw scherm uit.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Verpl.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Blauw scherm te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
).
TV
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
: Uit Uit
: Aan Aan
: Uit
Enter
Terug
Paneeltoetsblokkering activeren
Met deze functie kunt u de toetsen op de tv blokkeren zodat de tv niet
bediend kan worden via het frontpaneel. De tv kan echter nog wel worden
bediend met de afstandsbediening. Alleen met de afstandsbediening kan de
toetsblokkering uitgezet worden. Houd de afstandsbediening dus buiten
gebruik van niet-toegestane gebruikers.
1
Druk op de toets MENU (
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Verpl.
2
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Toetsblokkering te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit Uit
Aan
Enter
Nederlands - 35
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 36
De filmmodus instellen
Beeld
TV
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Hiermee worden filmsignalen van verschillende bronnen automatisch
gedetecteerd en verwerkt en wordt het beeld aangepast voor een
optimale kwaliteit.
1
Enter
Terug
Druk op ▲ of ▼ om Beeld te selecteren.
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op ▲ of ▼ om Filmmodus te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
).
◆ Uit
Hiermee wordt de filmmodus uitgezet.
◆ Aan
Hiermee worden filmsignalen van verschillende
bronnen automatisch gedetecteerd en verwerkt en
wordt het beeld aangepast voor een optimale kwaliteit.
6
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets ENTER
(
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
Nederlands - 36
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Uit
Aan
2
Verpl.
Druk op de toets MENU (
◆ The filmmodus is niet beschikbaar in de modi PC, Component
(behalve 480i, 576i) of HDMI.
B
ex
he
te
h
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 37
Picture in Picture (PIP)
Binnen het beeld van een tv-programma of het beeld afkomstig van een
extern apparaat, kunt u een subbeeld weergeven. Op deze manier kunt u
het beeld volgen dat afkomstig is van een van de aangesloten bronnen,
terwijl u naar een ander beeld kijkt.
1
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om PIP te selecteren.
).
Druk op de toets ENTER (
Resultaat: De PIP wordt geselecteerd.
R
6
Verpl.
TV
).
U kunt deze opties selecteren door op de toets PIP op de
afstandsbediening te drukken.
Verpl.
TV
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
: Uit
Enter
Terug
: Aan Uit
: TV Aan
:
:
:P 1
Enter
Terug
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Druk op … of † om Bron te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
:
:
:
:
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Druk nogmaals op de toets ENTER ( ). Om de PIP te activeren
zet u deze op Aan door op … of † te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
➢
t.
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
5
TV
: Aan
: TV TV
:
:
:P
Ext.1
Ext.2
AV
1
S-Video
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video
➢
Verpl.
Dezelfde bron kan niet geselecteerd worden voor zowel het
hoofd- als het subscherm.
TV
7
Selecteer vervolgens een bron voor het subbeeld door op … of †
te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
8
Druk op … of † om Beeld/PIP te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
9
➢
-
-
U kunt de functie dubbel formaat (
de modi PC of HDMI.
,
:
:
:P 1
Enter
Terug
: Aan
: TV
:
:
:P
1
) niet gebruiken in
Verpl.
10
: Aan
: TV
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar
-
Verpl.
TV
Druk op … of † om Formaat te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Terug
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Resultaat: het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.
➢ U kunt de functie Beeld/PIP niet gebruiken in de modi pc,
HDMI of Component.
Enter
Enter
Selecteer vervolgens een formaat voor het subbeeld door op
… of † te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
vervolg...
Nederlands - 37
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 38
Ee
TV
11
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Verpl.
TV
: Aan
: TV
:
:
:P
➢
1
Enter
Terug
Instellen
: Aan
: TV
:
:
:
Enter
T
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar
-
PIP
PIP
Bron
Beeld/PIP
Formaat
Positie
Programma
Druk op … of † om Positie te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
01
Terug
P
Het menu Positie is beschikbaar als Formaat in de modus
of
staat.
12
Selecteer vervolgens een positie voor het subbeeld door op de
toets … of † te drukken. Druk op de toets ENTER (
).
13
Druk op de toets … of † om Programma te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
14
U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren
door op … of † te drukken.
15
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
16
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
S
P
T
On
T
E
E
A
S
C
P
H
vervolg...
Nederlands - 38
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 39
Eenvoudige functies op de afstandsbediening.
Toetsen
Functie
PIP
Voor rechtstreeks activeren of deactiveren van de PIP
functie.
SWAP
Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.
s
➢
P(
)
Wanneer het hoofdbeeld in de videomodus is en
het subbeeld in de TV-modus, is het geluid van
het hoofdbeeld mogelijk niet te horen wanneer u
op de toets SWAP drukt nadat het subbeeld op
een ander kanaal is gezet. Selecteer in dat geval
het kanaal voor het hoofdbeeld opnieuw.
Hiermee selecteert u het kanaal van het subbeeld.
Table met PIP-instellingen
Hoofdtuner
X - Deze PIP-combinatie is niet beschikbaar.
O - Deze PIP-combinatie is beschikbaar.
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
TV
X
O
O
O
O
O
O
O
Ext.1
O
X
O
O
O
O
O
O
Ext.2
O
O
X
O
O
O
O
O
AV
O
O
O
X
O
O
O
O
S-Video
O
O
O
O
X
O
O
O
Component
X
X
X
X
X
X
X
X
PC
X
X
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
X
X
Ondergeschikt
..
Nederlands - 39
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 40
De functie Digitale Ruisonderdrukking gebruiken
TV
Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u de functie Digitale
Ruisonderdrukking activeren om statische ruis en echobeelden te
reduceren die mogelijk op het scherm verschijnen.
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan
Uit
1
TV
Enter
Terug
Beeld
Modus
Formaat
Dig. ruisfilter
DNIe-demo
Pers. kleurinst.
Filmmodus
PIP
Verpl.
:
:
:
:
Standaard
Auto-breed
Aan Uit
Uit Aan
Nederlands - 40
Terug
Druk op … of † om Beeld te selecteren.
Resultaat: Het menu Beeld wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om Dig. ruisfilter te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
: Uit
Enter
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
: Uit
2
Verpl.
Druk op de toets MENU (
).
U
d
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 41
De geluidsstandaard wijzigen
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met
de beelden die u bekijkt.
1
Druk op de toets MENU (
TV
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
: Aangepast
: Uit
: Uit
: Uit
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Geluid wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
Verpl.
Enter
Terug
).
Resultaat: Modus wordt geselecteerd.
TV
4
Druk nogmaals op de toets ENTER (
5
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
).
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
: Standaard
Standaard
Muziek
: Uit Film
: UitSpraak
: Uit
Aangepast
Standaard - Muziek - Film - Spraak - Aangepast
➢
◆ Kies Standaard voor de standaard fabrieksinstellingen.
Verpl.
Enter
◆ Kies Muziek voor het bekijken van muziekvideo's of
concerten.
◆ Kies Film voor het bekijken van films.
◆ Kies Spraak voor het bekijken van programma’s waarin
voornamelijk wordt gesproken (bijvoorbeeld het nieuws).
◆ Kies Aangepast om uw persoonlijke instellingen te
herstellen (zie “De geluidsinstellingen aanpassen” op
pagina 42).
6
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
Aangepast
U kunt deze optie selecteren door op de toets S.MODE
(
: geluidsmodus) te drukken op de afstandsbediening.
Nederlands - 41
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 42
De geluidsinstellingen aanpassen
TV
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke
voorkeuren.
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
: Aangepast
1
Druk op de toets MENU (
: Uit
: Uit
: Uit
).
Tr
da
pr
m
is
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Geluid wordt weergegeven.
Verpl.
Enter
Terug
Toonregeling
TV
R
L
+
+
0
0
-
-
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Toonregeling te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
Resultaat: Het menu Toonregeling verschijnt.
5
Selecteer de gewenste optie (balans of toonregeling) door op de
toets œ of √ te drukken.
6
Druk op de toets … of † tot u de beste instelling bereikt.
Druk op de toets ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
Verpl.
Instellen
Terug
➢
➢
Als u instellingen voor de toonregeling wijzigt, wordt de
beeldstandaard automatisch ingesteld op Aangepast.
◆ L/R-geluidsbalans aanpassen
De geluidsbalans van de L/R-luidsprekers aanpassen.
◆ Bandbreedte aanpassen (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz)
Het niveau van de verschillende bandbreedtefrequenties
aanpassen.
El
ve
vo
ge
w
de
Nederlands - 42
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 43
De TruSurround XT instellen
TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost
dat 5.1-multichannel over twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround
produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem
met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het
is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.
1
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Resultaat: Het menu Geluid wordt weergegeven.
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op de toets … of † om SRS TSXT te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer de gewenste optie door op de toets … of † te drukken.
Resultaat: de volgende opties zijn beschikbaar.
Uit - 3D-mono - Stereo
6
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
z)
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Verpl.
3
➢
TV
: Aangepast
: Uit
: Uit
: Uit
Enter
Terug
).
U kunt deze opties selecteren door op de toets SRS (
op de afstandsbediening te drukken.
TV
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Verpl.
: Aangepast
: Uit Uit
: Uit
3D-mono
: UitStereo
Enter
Terug
)
TruSurround XT, SRS en het
-symbool
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.
De TruSurround XT-technologie
valt onder de licentie van SRS Labs, Inc.
Volume automatisch instellen
Elk zendstation heeft z’n eigen signaalvoorwaarden en de volumeregeling
verschilt per station. Het is dan ook erg onhandig om bij elk kanaal het
volume te moeten aanpassen. Met deze functie wordt het volume van het
gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal
wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt
de geluidsuitvoer verhoogd.
1
Druk op de toets MENU (
TV
: Aangepast
: Uit
: Uit
: Uit
).
Verpl.
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
2
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
Resultaat: Het menu Geluid wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Auto Volume te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
).
TV
Enter
Terug
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
Verpl.
: Aangepast
: Uit
: Uit Uit
: Uit Aan
Enter
Nederlands - 43
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 44
De Internal Mute (geluidsonderdrukking) instellen
TV
Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u
de interne versterker.
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
: Aangepast
1
Druk op de toets MENU (
: Uit
: Uit
: Uit
).
M
a
W
in
w
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Geluid te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Geluid wordt weergegeven.
Verpl.
Enter
TV
Terug
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Interne mute te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
: Uit
: Uit
: Uit Uit
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
Aan
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Geluid
Modus
Toonregeling
SRS TSXT
Auto Volume
Interne mute
: Aangepast
Verpl.
Enter
Terug
➢
).
De toetsen VOL +, VOL – en MUTE ( ) functioneren niet als de
Interne mute in de stand Aan staat.
Muziekweergave instellen
➢
U hoort een melodie wanneer u de televisie aan of uit zet.
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
TV
: Nederlands
1
: Uit
: Aan
: Uit
2
Druk op … of † bom Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
Terug
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Melodie te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
: Nederlands
5
Selecteer Uit of Aan door op de … of † toets te drukken.
Druk op de toets ENTER (
).
: Uit
: Uit
: Uit
6
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Instellingen
Verpl.
).
Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.
Enter
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Druk op de toets MENU (
Enter
Nederlands - 44
Uit
Aan
Terug
).
u
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 45
Geluidsmodus selecteren (afhankelijk van het model)
Met de toets "DUAL I-II" kunt u de verwerking en uitvoer van het
audiosignaal weergeven en regelen.
Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de modus automatisch
ingesteld op DUAL-I of Stereo, afhankelijk van wat op dat moment
wordt uitgezonden.
NICAM
Stereo
e
A2
Stereo
Type uitzending
Aanduiding op scherm
Normale uitzending
(Standaard audio)
Mono (normaal gebruik)
Normale en
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
NICAM DUAL-I/II
NICAM DUAL-I →
NICAM DUAL-II →
Mono
Normale uitzending
(Standaard audio)
Mono
Tweetalig of DUAL-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(geforceerd mono)
Stereo ↔ Mono
(geforceerd mono)
◆ Als de ontvangst slechter wordt, kunt u de
geluidskwaliteit verbeteren door Mono te selecteren.
◆ Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische
zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono
schakelen.
◆ Als in de modus AV het geluid in mono wordt
weergegeven, sluit u de ingang AUDIO-L aan op de
zijkant van de televisie. Als het monogeluid alleen uit de
luidspreker links komt, druk dan op de toets DUAL I-II.
Nederlands - 45
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 46
Huidige tijd instellen en weergeven
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt
weergegeven wanneer u op de toets INFO(
) drukt.
U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de
automatische aan/uit-timers.
1
: Uit
: Aan
: Uit
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Enter
Terug
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
TV
Tijd
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
00 : 00
: Uit
-- : -- Uit
-- : -- Uit
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
Resultaat: De Klok instellen wordt geselecteerd.
Verpl.
TV
Enter
Terug
5
Druk nogmaals op de toets ENTER (
6
Druk op de toets œ of √ om naar Uur of min te gaan.
Stel deze in door op … of † te drukken.
➢
Klok instellen
Uur
min
00
00
Verpl.
Instellen
Nederlands - 46
Terug
).
U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
7
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
8
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
➢
Bij een stroomstoring of wanneer de stroomtoevoer is
uitgeschakeld gaan de klokinstellingen verloren.
U
te
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 47
Stand-byklok instellen
U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de
televisie automatisch stand-by wordt gezet.
1
Druk op de toets MENU (
TV
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
2
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
Terug
).
TV
5
Druk op … of † om Slaaptimer te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
6
Druk meerdere keren op de toets … of † om de vooraf ingestelde
tijdsintervallen (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180) te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
7
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Tijd
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
Resultaat: Het menu Tijd verschijnt.
Verpl.
TV
➢
: Nederlands
◆ U kunt deze opties selecteren door op de toets SLEEP
<Slaapstand> op de afstandsbediening te drukken.
◆ Als de timer nog niet is ingesteld, wordt Uit
weergegeven. Als de timer reeds is ingesteld, wordt de
resterende tijd weergegeven voordat wordt
overgeschakeld op de stand-bymodus.
00 : 00
: Uit
-- : -- Uit
-- : -- Uit
Enter
Terug
Tijd
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
Verpl.
Slaaptimer
: 00 : 00
Uit
: Uit
30
60Uit
: 00 : 00
90Uit
: 00 : 00
120
150
180
Enter
: Uit
Nederlands - 47
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 48
Televisie automatisch in- en uitschakelen
TV
Instellingen
Plug & Play
Taalkeuze
Tijd
Kinderslot
Blauw scherm
Melodie
Toetsblokkering
PC
Verpl.
: Nederlands
: Uit
: Aan
: Uit
Enter
U kunt de On <Aan>- of Off <Uit>-timers zo instellen dat de TV:
◆ Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het
door u gekozen kanaal en tijdstip.
◆ Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen
tijdstip.
➢
Terug
1
TV
Verpl.
00 : 00
: Uit
-- : -- Uit
-- : -- Uit
Enter
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.
Tijd
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
Eerst stelt u de klok van de TV in (zie "Huidige tijd
instellen en weergeven" op pagina 46)
2
Druk op … of † om Instellingen te selecteren.
Resultaat: Het menu Instellingen wordt weergegeven.
Terug
3
Druk op de toets ENTER (
4
Druk op … of † om Tijd te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
).
Resultaat: Het menu Tijd verschijnt.
TV
Timer aan
Uur
min
00
00
5
Druk op … of † om Timer aan te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat : Het menu Timer aan verschijnt.
Programma
01
Volume
Activering
10
Nee
Verpl.
TV
Instellen
6
Uur
min
00
00
➢
Terug
Timer aan
Selecteer Uur, min, Programma, Volume door op de toets œ of √ te
drukken. Stel deze in door op … of † te drukken.
U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
7
Druk op œ of √ om Activering te selecteren.
8
Om de Timer aan te activeren, selecteert u Ja door op de toets
… of † te drukken.
9
Druk op de toets ENTER (
Programma
01
Volume
Activering
10
Ja
Verpl.
Instellen
).
Resultaat: Het menu Tijd verschijnt.
Terug
vervolg...
Nederlands - 48
BP68-00608E-00Dut
10
5/11/06
12:59 PM
Page 49
Druk op de toets … of † om Timer uit te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
TV
Resultaat: Het menu Timer uit verschijnt.
11
Selecteer Uur of min door op de toets œ of √ te drukken.
Stel deze in door op … of † te drukken.
➢
U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
12
Druk op œ of √ om Activering te selecteren.
13
Om de Timer uit te activeren, selecteert u Ja door op de toets
… of † te drukken.
14
Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets
ENTER (
).
15
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Tijd
Klok instellen
Slaaptimer
Timer aan
Timer uit
Verpl.
TV
➢
Automatisch uitschakelen
Als u de timer instelt op “Aan”, schakelt de televisie
uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch
inschakelen van het toestel geen knop wordt ingedrukt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus “Aan”.
Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan
gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.
Het televisietoestel wordt automatisch uitgeschakeld als voor
een periode van 15 minuten geen signaal wordt ontvangen.
Enter
Terug
Timer uit
Uur
min
Activering
00
00
Nee
Verpl.
➢
00 : 00
: Uit
00 : 00 Aan
-- : -- Uit
TV
Instellen
Terug
Timer uit
Uur
min
Activering
00
00
Ja
Verpl.
Instellen
..
Nederlands - 49
Terug
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 50
Een externe signaalbron bekijken
TV
U kunt met de afstandsbediening schakelen tussen signalen van
aangesloten bronnen zoals video, DVD, Set-top-box en TV (via
antenne of kabel).
Invoer
Bronlijst
D
D
: TV
Naam wijzigen
1
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2
Verpl.
Enter
TV
Druk op de toets ENTER (
Terug
Resultaat: Het menu Invoer wordt weergegeven.
3
Bronlijst
) om Invoer te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
Resultaat: De Bronlijst is geselecteerd.
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
Meer…
:
:
:
:
:
:
Verpl.
-------------------
Enter
Druk op de toets … of † om de gewenste signaalbron te
selecteren. Druk op de toets ENTER (
).
4
Resultaat: De beschikbare signaalbronnen worden weergegeven.
➢
Terug
5
◆ TV, Ext.1, Ext.2, Component, PC, of HDMI :
op het achterpaneel van de tv.
◆ AV, S-Video : op het zijpaneel van de tv.
◆ U kunt deze opties selecteren door op de toets
SOURCE (
) te drukken op de afstandsbediening.
◆ Alleen aangesloten apparaten kunnen geselecteerd
worden.
Druk op de toets MENU (
).
Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.
6
TV
Druk op de toets ENTER (
Resultaat: Het menu Invoer wordt weergegeven.
Invoer
Bronlijst
: TV
Naam wijzigen
Verpl.
TV
Enter
7
Druk op de toets … of † om Naam wijzigen te selecteren.
Druk op de toets ENTER (
).
8
Druk op de toets … of † om de externe bron te selecteren die
gewijzigd dient te worden.
Druk op de toets ENTER (
).
Terug
Resultaat: De namen van de beschikbare apparaten worden
getoond.
VCR, DVD, D-VHS, Kabel STB, HD STB, Satelliet
STB, AV-ontvanger, DVD-speler, Spelcomputer,
Camcorder, DVD-combo, DVD HDD of PC
Naam wijzigen
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Verpl.
) om Invoer te selecteren.
:
:
:
:
:
:
:
- - ---- - - - - -VCR
- - - -DVD
---D-VHS
---Kabel STB
-------
Enter
9
Selecteer het gewenste apparaat door op de toets … of † te
drukken. Druk op de toets ENTER (
).
10
Druk op de toets EXIT om het menu te verlaten.
Terug
➢
Nederlands - 50
Als u tijdens het kijken naar een andere externe bron
schakelt, kan het even duren voordat de beelden worden
gewijzigd.
D
.
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 51
Teletekstfunctie
De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatie via teletekst.
Deze informatie bestaat doorgaans uit:
◆ Uitzendtijden TV-programma’s
◆ Nieuws- en weerberichten
◆ Sportuitslagen
◆ Verkeersinformatie
De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd paginanummer.
B
Aanduiding zendstation.
C
Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie.
FASTEXT-informatie.
➢
Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende
pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven.
U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
◆ Het paginanummer in te voeren
◆ Een titel in een lijst te selecteren
◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
Nederlands - 51
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 52
Teletekstinformatie weergeven
U kunt op elk moment teletekstinformatie op de televisie weergeven.
een juiste weergave van teletekstinformatie is een
☛ Voor
stabiele kanaalontvangst vereist, anders:
◆ ontbreekt er mogelijk informatie
◆ worden bepaalde pagina’s niet weergegeven
1
Selecteer het kanaal met de teletekstservice door op de toets
P of
drukken.
2
Druk op de toets TTX/MIX (
activeren.
) om de teletekstmodus te
Resultaat: de inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd
opnieuw weergeven door op de toets
(index) te
drukken.
3
Druk nogmaals op TTX/MIX (
).
Resultaat: het scherm wordt in twee delen gesplitst. Met deze
dubbeltekstfunctie kunt u zowel de uitzending als de
teletekstinformatie afzonderlijk van elkaar op het scherm
weergeven.
Nederlands - 52
4
Wilt u zowel de uitzending als de teletekstinformatie op één
scherm weergeven, druk dan nogmaals op de toets TTX/MIX
(
).
5
Druk op de toets TV om teletekst uit te schakelen.
W
b
.
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 53
Weergaveopties selecteren
Wanneer u een teletekstpagina weergeeft, kunt u de weergave met
behulp van verschillende opties aanpassen.
n
Voor de weergave van...
Drukt u op...
◆ Verborgen tekst
(zoals antwoorden op quizvragen)
(tonen)
◆ Het normale beeld
nogmaals
(tonen)
◆ Een secundaire pagina door het
nummer in te voeren
(subpagina)
◆ Het kanaal wanneer u een pagina zoekt
(annuleren)
◆ De volgende pagina
(volgende
pagina)
◆ De vorige pagina
(vorige
pagina)
m
◆ Grote letters in:
• De bovenste helft van het scherm
• De onderste helft van het scherm
(formaat)
• Eenmaal
• Tweemaal
◆ Het normale beeld
• Driemaal
➢ Druk op de knop TV om terug te keren naar de normale
weergave nadat u de functie tonen of formaat hebt gebruikt.
Nederlands - 53
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 54
Een teletekstpagina selecteren
U kunt het paginanummer direct invoeren met de numerieke
toetsen op de afstandsbediening.
1
Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig
paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te
drukken.
Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd
en vervolgens verschijnt de pagina. Als de
geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's
bevat, worden deze achtereenvolgens weergegeven.
U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten
door op
(vasthouden) te drukken. Druk nogmaals
op de toets om weer door te gaan.
2
Als het zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem,
worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van
een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van
de gekleurde toetsen op de afstandsbediening.
Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de
beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met
statusinformatie).
Resultaat: de pagina wordt weergegeven met aanvullende
kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen
worden geselecteerd.
3
Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de
toets met de overeenkomstige kleur.
4
U geeft als volgt de subpagina weer:
◆ Druk op de toets
(subpagina).
Resultaat: de beschikbare subpagina's verschijnen op het
scherm.
◆ Selecteer de gewenste subpagina. U kunt door de
subpagina's bladeren met de toetsen
en
.
5
Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets TV voor de normale
beeldweergave.
☛
Nederlands - 54
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 55
Aansluiting op externe apparaten
“EXT 1” wordt gebruikt voor apparatuur met een RGB-uitgang, zoals spelcomputers en kabel-/satellietbronnen.
Achterzijde van de TV
VCR
②
①
③
DVD
of
Decoder/
spelcomputer
of
n
Videodisc-speler
④
Satellietontvanger
① Deze zijde kan uitgerust worden met:
◆ Een SCART-aansluiting
◆ Een S-Video-aansluiting en twee RCA-aansluitingen (L+R) EXT 2
◆ Drie RCA-aansluitingen (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Als u met een tweede videorecorder banden wenst te kopiëren, sluit u de bronrecorder aan op EXT 1
en de doelrecorder op EXT 2 zodat u het signaal van EXT 1 naar EXT 2 kunt omleiden.
③ Als u een decoder heeft, sluit die dan aan op de videorecorder en sluit de videorecorder aan op de
TV.
➃ Wanneer u een programma wenst op te nemen, sluit u de ontvanger aan op EXT 1 en de
videorecorder op EXT 2 zodat u het signaal van EXT 1 naar EXT 2 kunt omleiden.
➢
Zorg ervoor dat u elke kabel aansluit op het aansluitpunt met dezelfde kleur.
Specificaties voor de invoer/uitvoer
Ingang
Aansluiting
☛
Video
Audio (L/R)
EXT 1
✔
✔
EXT 2
✔
✔
Uitgang
S-Video
RGB
Video + audio (L/R)
✔
Alleen de TV-uitgang is beschikbaar.
✔
Monitoruitgang
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw TV aansluit,
dient u alle apparaten uit te schakelen.
Raadpleeg de documentatie bij uw apparatuur voor meer
informatie over het aansluiten en de in acht te nemen
veiligheidsvoorschriften.
Nederlands - 55
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 56
Aansluiting op RCA-ingang
➢
De RCA-aansluitingen (VIDEO + AUDIO L /R) worden gebruikt voor apparatuur zoals camcorders,
videodiscspelers en bepaalde spelcomputers.
Zijkant van tv
(SP56K3HV)
(SP46L6HV / SP50L6HV / SP67L6HV)
Camcorder
Spelcomputer
Videodisc-speler
➢
Zorg ervoor dat u elke kabel aansluit op het aansluitpunt met dezelfde kleur.
Aansluiting op S-Video-ingang
➢
De aansluitingen voor S-VIDEO en AUDIO L /R worden gebruikt voor apparatuur met een S-Videouitgang, zoals een camcorder of een video.
Zijkant van tv
(SP56K3HV)
(SP46L6HV / SP50L6HV / SP67L6HV)
①
Camcorder
en
Videorecorder
① Om beeld en geluid weer te geven moet zowel de S-VIDEO- als de
AUDIO L /R-aansluiting worden gebruikt.
➢
Zorg ervoor dat u elke kabel aansluit op het aansluitpunt met dezelfde kleur.
☛
Nederlands - 56
Wanneer u een audio- of videosysteem op uw TV aansluit, dient u
alle apparaten uit te schakelen. Raadpleeg de documentatie bij uw
apparatuur voor meer informatie over het aansluiten en de in acht te
nemen veiligheidsvoorschriften.
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 57
Aansluiting op componentingang
Achterzijde van de TV
①
②
DVD
DTV-ontvanger
① De COMPONENT IN-aansluitingen worden gebruikt voor apparaten met een DVD- of DTV-uitgang.
(480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
➢
Zorg ervoor dat u elke kabel aansluit op het aansluitpunt met dezelfde kleur.
Aansluiting op pc-ingang
➢
De "PC IN" (video) en "AUDIO" worden gebruikt voor interactie met uw computer.
Achterzijde van de TV
Computer
en
Nederlands - 57
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 58
Aansluiting op de HDMI-ingang (High Definition Multimedia Interface)
➢
De HDMI/DVI IN-aansluiting wordt gebruikt voor apparatuur met een HDMI-uitgang.
Achterzijde van de TV
DTV Set-Top Box
Aansluiten op de HDMI-DVI Compatible
➢
De HDMI/DVI IN-aansluiting wordt gebruikt voor apparatuur met een DVI-uitgang.
Achterzijde van de TV
DTV Set-Top Box
en
(HDMI/DVI-kabel)
Nederlands - 58
BP68-00608E-01Dut
6/8/06
2:14 PM
Page 59
Aansluiting en gebruik van het Home Theater System
Gebruikt de AUDIO OUT-poorten van de TV voor het aansluiten van het Home Theater System.
Achterzijde van de TV
①
Aansluiting van het Home Theater System
DVD Home Theater
① Sluit uitgang links en stekkers rechts van de AUDIO OUT aan
②
op het aansluitpaneel aan de achterzijde van de TV met de
audiokabel aan op de AUDIO IN stekkers van het DVD Home
Theater System (of AV-ontvanger) using the audio cable.
② Druk op de knop SOURCE (
Versterker AV-ontvanger
) om het gewenste externe
apparaat te selecteren dat is aangesloten op de TV.
③ Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen,
annuleert u de interne versterker.
➢
Zorg ervoor dat u elke kabel aansluit op het aansluitpunt met dezelfde kleur.
☛
◆ Zie de gebruikershandleiding van de fabrikant voor de bedrading tussen de
luidsprekers en het DVD Home Theater System (of AV-ontvanger).
◆ Schakel de interne luidspreker van de TV uit zodat u kunt genieten van het rijke
geluid door de luidsprekers van uw Home Theater System.
Het DVD Home Theater weergeven
! Zet het plasmascherm aan en druk op de toets SOURCE (
) om Ext.1, Ext.2 of Component.
@ Controleer of de videokabel goed is aangesloten, als de gewenste externe uitgang (Ext.1, Ext.2 of
Component) niet geselecteerd kan worden.
# Speel de dvd af zodra u het DVD Home Theater System hebt ingeschakeld.
$ Gebruik de volumeknop van het Home Theater System terwijl u het DVD Home Theater met de TV
gebruikt, aangezien de TV geen audio produceert.
Interne luidsprekers
TV
AV, S-Video
Audio-uitgang (L/R-uitgang)
Component, PC, HDMI
TV
AV, S-Video
Geluidsonderdrukking uit Luidsprekeruitgang Luidsprekeruitgang Luidsprekeruitgang Geluidsuitgang Geluidsuitgang
Geluidsonderdrukking aan
Geluid uit
Geluid uit
Geluid uit
Geen videosignaal
Geluid uit
Geluid uit
Geluid uit
Component, PC, HDMI
Geluid uit
Geluidsuitgang Geluidsuitgang Geluidsuitgang
Geluid uit
Geluid uit
Geluid uit
Nederlands - 59
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 60
Software-instellingen (alleen Windows)
Onderstaand ziet u de Windows (MS Windows XP)-beeldscherminstellingen voor een
standaardcomputer. Wat u op uw eigen PC ziet kan echter afwijken, afhankelijk van de Windows-versie
en de videokaart die u gebruikt. De globale informatie met betrekking tot instellingen is echter in bijna
alle gevallen geldig. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet
het geval is.)
Z
re
1 Klik met de rechtermuisknop op het Windows
bureaublad en klik vervolgens op Properties
(Eigenschappen).
Het dialoogvenster Properties (Eigenschappen)
verschijnt.
2 Klik op de tab Settings (instellingen) en stel
vervolgens met behulp van de tabel Display Modes
(weergave modi) de weergave modus in.U hoeft de
instellingen voor Colours (kleuren) niet te wijzigen.
3 Klik op Advanced (geavanceerd). Er zal een
◆
nieuw dialoogvenster voor de instellingen worden
weergegeven.
2
4 Klik op de tab Monitor (monitor) en stel met behulp
van de tabel Display Modes (weergave modi) de
snelheid in voor Screen Refresh (verversen van
het scherm). In plaats van het instellen van de
Screen refresh rate (snelheid voor het verversen
van het scherm) kunt u ook de verticale frequentie
en horizontale frequentie instellen.
3
5 Klik op OK als u het venster wilt sluiten. Klik
4
vervolgens in het venster Display Properties
(Weergave eigenschappen) op de knop OK.
Op dit moment zal het automatische rebooten
aanvangen.
➢
Nederlands - 60
◆
◆
◆
6 Schakel de computer uit en sluit deze aan op uw
televisie. (“Aansluiting op pc-ingang” op pagina 57)
5
◆
◆ Wat u op uw eigen computer ziet kan
afwijken, afhankelijk van uw eigen versie
van Windows en uw type computer.
◆ Als u uw TV als computerscherm gebruikt,
ondersteunt deze kleuren tot 32 bit.
◆ In dat geval kan de weergave op de TV
afwijken, afhankelijk van uw eigen versie van
Windows of de leverancier van uw computer.
◆ Wanneer u een computer aansluit moet u
deze instellen op het plasmascherm
instellingen die ondersteund worden door
de TV. Anders verschijnt het bericht Buiten
bereik in beeld.
◆
◆
e
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 61
Pc-invoermodus
Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende
resolutie. In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:
Standard
Resolutie
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
SXGA
1280 x 720
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync polariteit
(H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
57.80
60.02
44.70
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
72.00
75.00
59.80
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
74.99
78.75
74.50
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/-/+/-/+
◆ De interlace-modus wordt niet ondersteund.
Opmerkingen
◆ De modus 1280 x 720 komt overeen met de modus 16:9.
◆ Wanneer deze televisie als computerscherm wordt gebruikt, wordt 24-bits kleur ondersteund (meer dan 16
miljoen kleuren).
◆ Het op uw scherm weergegeven pc-beeld kan afwijken, afhankelijk van de fabrikant (en de versie van
Windows). Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw computer voor meer informatie over het aansluiten van
een televisie op de computer.
◆ Als u de mogelijkheid hebt de verticale en horizontale frequentie te selecteren, selecteert u 60 Hz (verticaal)
en 31.5 kHZ (horizontaal). In sommige gevallen verschijnen afwijkende signalen (bijvoorbeeld strepen) op het
scherm wanneer de computer is uitgeschakeld (of als de computer niet is aangesloten). Als dit het geval is,
drukt u op de toets SOURCE (
) om de videomodus te activeren. Controleer ook of de pc is aangesloten.
◆ Wanneer u een notebook op de televisie aansluit, mag het pc-beeld uitsluitend op de televisie worden
weergegeven (anders kunnen willekeurige signalen verschijnen). Dit is afhankelijk van het model van de
notebook.
◆ Wanneer horizontale synchrone signalen in pc-modus onregelmatig lijken, controleert u de instellingen voor
energiebeheer van de pc en de kabelverbindingen.
Nederlands - 61
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 62
De afstandsbediening instellen
Nadat de afstandsbediening correct is ingesteld, kan deze in vijf
verschillende modi worden gebruikt: Tv, video, kabel, dvd of
set-top box. Als u op de overeenkomstige knop op de
afstandsbediening drukt, kunt u tussen deze modi schakelen en een
apparaat naar keuze gebruiken.
➢
D
De afstandsbediening is mogelijk niet compatibel met alle
dvd-spelers, videorecorders, aftakdozen en set-top boxen.
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw videorecorder
1
Schakel de videorecorder uit.
2
Druk op de knop VCR op de afstandsbediening van de tv.
3
Druk op de knop SET op de afstandsbediening van de tv.
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de
drie cijfers in van de code voor uw merk videorecorder, die wordt
vermeld op pagina 64 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers
van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan
een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
5
Druk op de toets POWER op de afstandsbediening. Als de
afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de videorecorder
ingeschakeld. Als de videorecorder na het instellen niet wordt
ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere
codes die voor uw merk videorecorder worden gegeven. Als er
geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van
000 tot en met 080.
➢
➢
◆ Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi:
VCR
◆ Wanneer de afstandsbediening zich in de modus “VCR”
bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het
volume van de tv.
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw aftakdoos
Nederlands - 62
1
Schakel de aftakdoos uit.
2
Druk op de knop CABLE op de afstandsbediening van de tv.
3
Druk op de knop SET op de afstandsbediening van de tv.
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie
cijfers in van de code voor uw merk aftakdoos, die wordt vermeld op
pagina 65 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers van de code
in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan een code wordt
vermeld, probeert u de eerste code.)
5
Druk op de toets POWER op de afstandsbediening. Als de
afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de aftakdoos
ingeschakeld. Als de aftakdoos na het instellen niet wordt
ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere
codes die voor uw merk aftakdoos worden gegeven. Als er geen
andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot
en met 046.
➢
◆ Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi:
Aftakdoos
➢
◆ Wanneer de afstandsbediening zich in de modus
“CABLE” bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog
steeds het volume van de tv.
vervolg...
D
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 63
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw dvd-speler
n
e
n.
1
Schakel de dvd-speler uit.
2
Druk op de knop DVD op de afstandsbediening van de tv.
3
Druk op de knop SET op de afstandsbediening van de tv.
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de
drie cijfers in van de code voor uw merk dvd-speler, die wordt
vermeld op pagina 66 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers
van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan
een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
5
Druk op de toets POWER op de afstandsbediening. Als de
afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de dvd-speler
ingeschakeld.
Als de dvd-speler na het instellen niet wordt ingeschakeld,
herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor
uw merk dvd-speler worden gegeven. Als er geen andere codes
worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 141.
s
➢
◆ Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi:
DVD
➢
◆ Wanneer de afstandsbediening zich in de modus “DVD”
bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het
volume van de tv.
i:
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw set-top box
1
Schakel de set-top box uit.
2
Druk op de knop STB op de afstandsbediening van de tv.
3
Druk op de knop SET op de afstandsbediening van de tv.
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de
drie cijfers in van de code voor uw merk set-top box, die wordt
vermeld op pagina 65 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers
van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan
een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
5
Druk op de toets POWER op de afstandsbediening. Als de
afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de set-top box
ingeschakeld.
Als de set-top box na het instellen niet wordt ingeschakeld,
herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor
uw merk set-top box worden gegeven. Als er geen andere codes
worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 074.
e
e
t
i:
..
➢
◆ Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi:
STB
➢
◆ Wanneer de afstandsbediening zich in de modus “STB”
bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het
volume van de tv.
Nederlands - 63
BP68-00608E-00Dut
5/17/06
4:21 PM
Page 64
Codes afstandsbediening
VCR
Code
000 001 002 003 004 005 077 078 079
020
025
004 027 032
007 026
018
022
002 003 006 008 015 055
021 056
002 003 006 008 015 055
007
002 024
002 007 008 017 021 025 056 064 066
003 010 011 012 013 014 015 016
007 026
017
025
034
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040
047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
018 024 028 029 048 051 061
FISHER
025
FUNAI
GENERAL ELECTRIC 002 005 017 021 056
002
GO VIDEO
006 007 008 009 010
LG(Goldstar)
HARMAN KARDON 007
019 025 041 042 074
HITACHI
021
INSTANT REPLAY
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JC PENNEY
007 008 018 021 026 037
JCL
007 008 018 026 037
KENWOOD
070
KLH
025
LIOYD
038
LOGIK
LXI
025
JVC
081 082 083
MAGNAVOX
021 056 059
MARANTZ
007 008 018 021 026 037 062
MARTA
006
KONIA
036
ORION
073 074 075 076
MEI
021
MEMOREX
006 021 024 025
MGA
034
MIDLAND
005
MINOLTA
019 041 075
Merk
SAMSUNG
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AUDIO DYNAMICS
BELL&HOWELL
BROKSONIC
CANDLE
CANON
CITIZEN
COLORTYME
CRAIG
CURTIS MATHES
DAEWOO
DB
DIMENSIA
DYNATECH
ELECTROHOME
EMERSON
A
Merk
MITSUBISHI
MONTGOMERY WARD
MTC
MULTITECH
NEC
OPTIMUS
PANASONIC
PENTAX
PENTEX RESEARCH+
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
QUARTZ
QUASAR
RADIO SHACK/REALISTIC
RCA
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SHIMTOM
SIGNATURE
SONY
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKA
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Code
019 034 041 046
020
002 025
002 005 025 038
007 008 018 026 037 062 064
020
021 056 071 072
019 041 075
008
021 056 059
021 080
019 026 039 053
015 049 055
017
018
021 056
006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
026
018 024
003 047 052 067
006 018 019 024 028 029 041 048 051
020 034 045 015
027 033 038 058
025
027 033 044
021 025 056 059
025
018 025
006
037
025 037 068
021
006 021 025 031
066
003 019 029 051 052
002 006
002
007 026
026
007 026
002
002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
007 008 018 026 037
023 027 033
vervolg...
Nederlands - 64
M
S
G
H
H
J
M
M
O
P
P
P
R
R
S
P
G
S
C
S
S
S
M
A
A
C
C
C
D
D
D
D
D
D
E
E
G
G
G
H
H
H
H
IQ
IQ
J
J
J
BP68-00608E-00Dut
5/17/06
4:21 PM
Page 65
AFTAKDOOS
Merk
SAMSUNG
GI
HAMLIN
HITACHI
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
REGAL
Code
000 001 002 003 004 005 006 007
041
003 024 031
025 030
038 039
025 030
019 023 028
026
003 022 027 037 044
019 021 023 028
004 018 020 044
014 022 040
003
Merk
REGENCY
SA
SCIENTIFIC ATLAN
SPRUCER
STARGATE 2000
SYLVANIA
TEXSCAN
TOCOM
UNIVERSAL
VIEWSTAR
WAMER AMEX
ZENITH
Code
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045
SAMSUNG SET-TOP BOX
Product
Ground wave STB
Satellite STB
CABLE STB
STB DVD COMBO
Satellite STB HDD COMBO Standard
Code
001 002
003
004
008
009
Product
Satellite STB HDD COMBO Premium
CABLE STB HDD COMBO Standard
CABLE STB HDD COMBO Premium
Ground wave STB HDD COMBO Standard
Ground wave STB HDD COMBO Premium
Code
010
011
012
013
014
SET-TOP BOX
Merk
ALPHASTAR
ANAM
CHANNEL MASTER
CROSSDIGITAL
CHAPARRAL
DIRECT TV
Code
023
043
018 034
019
035
015 016 017 019 022 045 060 061 062 065
066 067 068
DAEWOO
074
DISH NETWORK SYSTEM 069 070
DISHPRO
069
DRAKE
018 024 032
DX ANTENNA
027
ECHOSTAR
025 069 070 071
EXPRESSVU
069
GOI
069
GE
065
GENERAL INSTRUMENT 046 047 048 063 064
HTS
069
HOME CABLE
056
HITACHI
022
HUGHES NETWORK 015 017
IQ
020
IQ PRISM
020
JANEIL
059
JERROID
063
JVC
069 070
Merk
LG(Goldstar)
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
MACOM
MITSUBISHI
NEXT LEVEL
PHILIPS
PRIMESTAR
PANASONIC
PAYSAT
PROSCAN
RCA
RADIOSHACK
REALISTIC
STS
STAR TRAK
SKY
SKY LIFE
SHACK
STAR CHOICE
SONY
TOSHIBA
ULTIMATE TV
UNIDEN
ZENITH
Code
044 073
016 021 036 038 039 040 041 042
016
064
018
015
047 048 064
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
046 049 050 063
058 059 061 062
016
065 066
051 052 053 065 066
064
057
020 027
026
031
005 006 007
064
064
054 060
015 017 028 029 030 072
060 066
016 021 037 055 056 057
024 031 068
vervolg...
Nederlands - 65
BP68-00608E-00Dut
5/17/06
4:21 PM
Page 66
SAMSUNG DVD
Product
DVD
DVDR
BD Record
VCR COMBO
VCR Record
DHR COMBO
Code
000 001 002
003 004
005 006
007 008 009 010 011
012
013
Product
Home Theater VCR COMBO
HDD Record COMBO
TWIN TRAY COMBO
STB DVD COMBO
DVD Receiver
AV Receiver
Code
014 015 016
017
018
019
020
021
Code
030
075
085
072
070 071 074 086 083 084 088 111 112
114
062
074
122 123
027
065 077 078 079 082
080 125
081
095
066
146
067 068
090
060
061 089 133 135
069 074
074
064 113
071
073
091 110
089
092
091
022 033 115 116
073
051 108 109
073
059 100 106 107
074 075
025 031
057
058
054
055
056
076 093
074 094
073
Merk
NORCENT
NEXT BASE
NEC
NANTAUS
NESA
OPTOMEDIA ELECTRONICS
OPTIVIEW
ONKYO
PHILCO
PRINCETON
PROSCAN
PANASONIC
PHILIPS
ROTEL
RIO
RCA
RAITE
ROWA
SAMPO
SONY
SHERWOOD
SVA
SYLVANIA
SHARP
SANSUI
SANYO
SHINSONIC
SANYO
THOMSON
TOSHIBA
TECHNICS
TVIEW
TOKAI
TEAC
TECHWOOD
TREDEX
URBAN CONCEPTS
VENTURER
VOCOPRO
YAMAHA
YAMAKAWA
XWAVE
ZENITH
Code
048 049 050
052
053
144
074
105
072
076 092 119
044 045
046 047
023
024 034 124 134 136 137 138
036 076
117 118
120
023 035 074 075 131 132
073
038
104
026 029 126 127 128 129 130 141
039 041
042
043 093
140
062
062
094
090
145
028 062 076
139
072
073
096
097
098 099 101
076
075
102
032 063
040 073
103
076 121
DVD
Merk
ANAM
AUDIOVOX
AUDIOLOGIC
ANABA
APEX DIGITAL
AIWA
BROKSONIC
BLAUPUNKT
B&K
CURTIS MATHES
CYBER HOME
CLARION
CIRRUS
CINEVISION
DAEWOO
DENON
FARENHEIT
FISHER
GPX
GO VIDEO
GE
GREENHILL
HITACHI
HITEKER
HOYO
HARMAN / KARDON
IRT
INTEGRA
JBL
JVC
JATON
KENWOOD
KISS
KONKA
KLH
LG(Goldstar)
LOEWE
LASONIC
MOBILE AUTHORITY
MEMOREX
MALATA
MAGNAVOX
MINTEK
MONYKA
Nederlands - 66
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 67
Lamp vervangen
1
Haal de stekker van de TV uit het stopcontact en verwijder
vervolgens de schroef met behulp van een schroevendraaier.
2
Verwijder de kap van de lamp.
3
Verwijder de afdekking van de lamp door het lipje vast te pakken
en dit naar buiten te trekken.
4
Verwijder met een schroevendraaier de schroef waarmee de lamp
bevestigd is.
5
Pak de hendel vast en trek deze naar buiten om de lamp van het
armatuur te verwijderen.
6
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de lamp weer te
installeren.
◆ Waarom moet ik de lamp vervangen?
De lamp die gebruikt wordt in de projectietelevisie heeft een
beperkte levensduur. Om een goede beeldkwaliteit te
behouden, moet deze af en toe vervangen worden. Nadat u
de lamp hebt vervangen, is de beeldkwaliteit weer als nieuw.
◆ Wanneer moet ik de lamp vervangen?
De lamp moet worden vervangen als het scherm donkerder
of minder helder wordt, of als drie van de LED-lampjes aan
de voorkant (TIMER, LAMP en STAND BY/TEMP) knipperen.
◆ Voordat u de lamp vervangt:
- Schakel het toestel uit en wacht 30 minuten voordat u de
lamp gaat vervangen, omdat deze nog heet is.
- Gebruik een lamp met de juiste code, om schade aan het
toestel te voorkomen. De code van de lamp staat op de
kap van de lamp of aan de zijkant van het toestel.
- Neem de code mee naar de winkel waar u de TV hebt
gekocht of naar een Samsung Service Center.
◆
Let op
- Raak het glazen gedeelte van de lamp niet met uw blote
handen aan en steek geen objecten in de kap. Dit kan
slechte beeldkwaliteit, elektrische schokken of brand tot
gevolg hebben.
- Plaats de oude lamp niet in de buurt van brandbare
objecten en houd deze buiten bereik van kinderen.
- Zorg dat zich geen vuil of stof aan de binnenkant van de
kap van de lamp of op de lamp verzamelt. Een vuile kap
of lamp kan vlam vatten, exploderen en een elektrische
schok teweegbrengen.
- Indien u niet juist met een nieuwe lamp omgaat, kan dit
van invloed zijn op de beeldkwaliteit en gaat de lamp
mogelijk minder lang mee dan verwacht.
- Zorg dat u na het vervangen van de lamp de kap van de
lamp goed vastzet op de TV. De TV werkt niet indien de
kap van de lamp niet goed is bevestigd. Draai de schroef
van de kap van de lamp goed aan wanneer u deze op de
TV hebt gezet.
Nederlands - 67
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 68
Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt
Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het
model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.
Geen geluid of beeld.
◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
◆ Controleer of u op de Aan/Uit-toets en de toets POWER ( ) hebt
gedrukt.
◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van
het beeld.
◆ Controleer het geluidsvolume.
◆ Controleer of Interne mute in de stand Aan staat.
Normaal beeld maar geen geluid.
◆ Controleer het geluidsvolume.
◆ Controleer of de toets MUTE (
ingedrukt.
) op de afstandsbediening is
Geen beeld of zwartwitbeeld.
◆ Pas de kleurinstellingen aan.
◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Geluid en beeld met storing
◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie
stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.
◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid. ◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet goed.
◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening (transmissievenster).
◆ Controleer de batterijcontacten.
Het scherm is zwart en het aan/
uit-lampje knippert gestaag
◆ Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets
op het toetsenbord.
◆ Controleer of het apparaat (STB, DVD, etc) aanstaat en of de
signaalkabel in orde is.
◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
◆ Druk op de toets SOURCE (
) op het paneel of op de
afstandsbediening.
◆ Zet de TV uit en weer aan.
Nederlands - 68
D
ke
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 69
Technische specificaties
De beschrijvingen en kenmerken in dit boekje zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
Modelnaam
SP46L6HV
SP50L6HV
SP56K3HV
Kleursystemen
AUTO, PAL, SECAM, NTSC4.43
Tv-standaards
BG, DK, I, L
Uitgangsvermogen audio
Afmetingen
(B x D x H)
Gewicht
SP67L6HV
15 W + 15 W
15 W + 15 W
10 W + 10 W
15 W + 15 W
1088 x 342.5
x 814.2 mm
1182 x 354
x 869.7 mm
1292x 415
x 906 mm
1584 x 502.5
x 1144.5 mm
28.8 kg
31.5 kg
33.3 kg
47.5 kg
.
).
.
s
Nederlands - 69
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 70
Deze pagina is met opzet
leeg gelaten.
BP68-00608E-00Dut
5/11/06
12:59 PM
Page 71
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product
moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
BP68-00608E-01Dut
6/8/06
9:26 AM
Page 72
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.
Samsung Electronics Benelux BV
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
BP68-00608E-01
Download PDF

advertising