Samsung | GT-S6010 | Samsung Galaxy Music S6010 Android User Manual (Icecream)

GT-S6010
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als
u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem contact
op met uw serviceprovider voor informatie.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
3
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store
• Het Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
en Google Talk zijn handelsmerken van Google, Inc.
™
• en
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HDxtechnologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
• Windows Media Player is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
4
Inhoud
Aan de slag
31
32
33
34
35
7Indeling
8Toetsen
9
Inhoud van de verpakking
10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
13 De batterij opladen
15 Een geheugenkaart plaatsen
17 Het apparaat in- en uitschakelen
17 Het apparaat vasthouden
18 Het apparaat vergrendelen en
ontgrendelen
18 Het volume aanpassen
18 Overschakelen naar de stille stand
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Accounts instellen
Bestanden overbrengen
Het apparaat beveiligen
Het apparaat upgraden
Communiceren
36Telefoon
40Contacten
43Berichten
44E-mail
45 Google Mail
47Talk
48Google+
48Messenger
48ChatON
Basisfuncties
19Pictogrammen
20 Het aanraakscherm gebruiken
23Bedieningsbewegingen
25Meldingen
26Startscherm
28 Applicaties gebruiken
28 Scherm Applicaties
30 Tekst ingeven
Internet en netwerk
49Internet
50Bluetooth
Media
52Muziekspeler
53Camera
5
Inhoud
Instellingen
58Galerij
60Videospeler
61YouTube
62FM-radio
79 Over Instellingen
79Wi-Fi
79Bluetooth
79Gegevensgebruik
80 Meer instellingen
81Geluid
82Display
82Achtergrond
82Beweging
83Opslag
83Batterij
83Applicatiebeheer
83 Account- en synchronisatie-instelling
83Locatieservices
84Beveiliging
86 Taal en invoer
88 Back-up maken en terugzetten
88 Datum en tijd
89Toegankelijkheid
90Ontwikkelaarsopties
90Toestel-info
Applicatie- en mediastores
64
65
65
66
66
Play Store
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Play Books
Hulpprogramma's
67Notitie
68 S Planner
70Quickoffice
70Klok
72Calculator
73Spraakrecorder
74Zoeken
75 Mijn bestanden
75Downloads
Problemen oplossen
Reizen en lokaal
76Maps
77Lokaal
78Latitude
78Navigatie
6
Aan de slag
Indeling
Luidspreker/
luistergedeelte
Nabijheidssensor
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Starttoets
Muziektoets
Menutoets
Terugtoets
Luidspreker
Microfoon
Headsetaansluiting
Multifunctionele
aansluiting
GPS-antenne
Camera aan de
achterzijde
Volumetoets
Achterklep
Sleuf voor
geheugenkaart
Hoofdantenne
7
Aan de slag
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
• Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• 8-10 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als
er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken
of het apparaat vastloopt.
Menu
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn
voor het huidige scherm.
Start
• Blijven aanraken op het startscherm om Google Search te starten.
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.
Terug
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
• Druk hierop om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
Muziek
• Houd de toets ingedrukt om het scherm van de muziekspeler
weer te geven.
• Druk twee keer hierop om door te gaan naar de volgende track.
8
Aan de slag
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Batterij
• Snelstartgids
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan
schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
9
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de
bijgeleverde batterij.
1 Verwijder de achterklep.
• Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.
• Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
10
Aan de slag
• U moet de beschermende tape die de antenne bedekt, niet verwijderen, omdat de
antenne hierdoor kan worden beschadigd.
• De SIM-kaartsleuf van uw apparaat is alleen geschikt voor standaard SIM-kaarten. Als u
een microSIM-kaart of een microSIM-kaart plaatst met een niet-goedgekeurde houder,
kan de SIM-kaartsleuf van uw apparaat beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
3 Plaats de batterij.
2
1
4 Plaats de achterklep terug.
11
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen
1 Verwijder de achterklep.
2 Trek de batterij naar buiten.
3 Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten.
12
Aan de slag
De batterij opladen
Laad de batterij op voor het eerste gebruik. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. Een
computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er
een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
Opladen met de oplader
Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het apparaat, en
steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
13
Aan de slag
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
14
Aan de slag
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 32 GB gebruiken. Afhankelijk van de
fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten
mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt
u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map extSdCard in het interne geheugen.
15
Aan de slag
1 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
2 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → Instellingen → Opslag → SD-kaart
afmelden → OK.
Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Opslag → SD-kaart formatteren → SD-kaart
formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
16
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Blijf de aan/uit-toets aanraken en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
17
Aan de slag
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen
te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelingsstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het
aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger
in een willekeurige richting.
Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille modus.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op
.
• Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op Stil.
U kunt het apparaat zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor
verschillende gebeurtenissen. Tik op het startscherm op → Instellingen → Geluid → Stille
tikken.
stand → Trillen. U kunt ook de aan/uit-toets ingedrukt houden en vervolgens op
18
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie geactiveerd
GPS ingeschakeld
Oproep actief
Gemiste oproep
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stille stand ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
19
Basisfuncties
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
20
Basisfuncties
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik
nogmaals om terug te gaan.
21
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
22
Basisfuncties
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is geactiveerd. Tik op
het startscherm op → Instellingen → Beweging en sleep de schakelaar Beweging naar rechts.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie uit.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De
calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid
naar liggende stand.
23
Basisfuncties
Omkeren
Keer het apparaat om om de beltoon te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FMradio te dempen.
Schudden
Schud het apparaat om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
24
Basisfuncties
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste
oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven.
Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer
waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog
die onder aan het scherm wordt weergegeven.
In het meldingenvenster kunt u de huidige status van uw apparaat weergeven en de volgende
opties gebruiken:
• Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in
de stille stand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Melding: meldingspictogrammen verbergen of weergeven.
• Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
25
Basisfuncties
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.
Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrollt u
naar links of rechts.
Items verplaatsen
Een applicatiepictogram toevoegen
Tik op het startscherm op
voorbeeldvenster.
, tik op een applicatiepictogram en blijf dit aanraken. Sleep het naar het
Een item toevoegen
U kunt het startscherm aanpassen door widgets of mappen toe te voegen of vensters verplaatsen.
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:
• Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
• Map: een nieuwe map maken.
• Pagina: vensters op het startscherm verplaatsen.
Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt
verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die onder aan het
startscherm wordt weergegeven. Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.
26
Basisfuncties
Vensters verplaatsen
Een nieuw venster toevoegen
Tik op
→ Pagina bewerken →
.
Een venster verplaatsen
→ Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster
Tik op
naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
→ Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar de
Tik op
prullenbak onder aan het scherm.
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm.
Tik op het startscherm op een leeg gedeelte en blijf dit aanraken, tik op Achtergrond instellen voor
→ Startscherm en selecteer een van de volgende:
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond instellen. Of selecteer een afbeelding, wijzig het
formaat door de rand te verslepen en tik op Gereed.
27
Basisfuncties
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Blijf de starttoets ingedrukt houden om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
Houd de starttoets ingedrukt, tik op Taakbeheer en tik op Stop naast een applicatie om deze te
sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen.
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op
om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts.
Applicaties verplaatsen
→ Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een
Tik op
nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het
scherm.
28
Basisfuncties
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
→ Bewerken, tik op een applicatiepictogram en blijf dit aanraken. Sleep het naar . Tik
Tik op
op de map → Naamloze map, geef een mapnaam in en tik op Ger. Plaats applicaties in de nieuwe
map door ze te slepen. Tik vervolgens op Opsl. om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar een
nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
Applicaties verwijderen
Tik op
→ Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
Applicaties delen
U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere
methoden.
→ Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.
Tik op
De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde methode.
29
Basisfuncties
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het Samsung-toetsenbord gebruiken
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op
→ Staande toetsenbordtypen en tik op QWERTY of 3x4 toetsenbord.
Op het 3x4-toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt ingeven, tikt
u herhaaldelijk op de toets van het teken.
Opties instellen voor het
Samsung-toetsenbord.
Het voorgaande teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
Cijfers en leestekens ingeven.
Een spatie ingeven.
Hoofdletters ingeven
Tik op
voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.
Toetsenbordtalen wijzigen
Schuif de spatietoets naar links of rechts om de toetsenbordtaal te wijzigen.
30
Basisfuncties
Tekst via spraak ingeven
Wanneer Google spraakgestuurd typen is ingeschakeld, wordt het scherm voor spraakherkenning
om terug te
weergegeven. Spreek een tekst in de microfoon. Wanneer u klaar bent, tikt u op
gaan naar de tekst.
Als u de tekst wilt wijzigen, tikt u op de onderstreping en selecteert u een woord of zin in de
vervolgkeuzelijsten.
Kopiëren en plakken
Blijf de tekst aanraken, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op om te
kopiëren of op om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, plaatst u de cursor op het punt waar de tekst moet
worden ingevoerd en raakt u → Plakken aan.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 79)
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar Wi-Fi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
31
Basisfuncties
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onder aan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype en geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is. Tik op
Opslaan.
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Google Mail of Play Store, is een Google-account vereist en voor
Samsung Apps is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om
het meeste uit uw apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met of registreren voor een Google-account, tikt u op het scherm
Applicaties op Instellingen → Account- en synchronisatie-instelling → Account toev. → Google.
Tik hierna op Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om
het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Account- en synchronisatie-instelling, selecteer
het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account.
32
Basisfuncties
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.
Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat worden bepaalde
bestandsindelingen niet ondersteund.
• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
• Video: 3gp, mp4, webm en mkv
• Document: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt,
pptx, pot, potx, potm, pptm, ppsx, ppsm, pdf en txt
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken, contacten en agenda's beheert en
synchroniseert met Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de
Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Verbonden als een extern opslagapparaat → Mediaapparaat (MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
33
Basisfuncties
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een vooraf ingesteld patroon, PIN-code of
wachtwoord is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Schermvergrendeling → Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen.
Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Schermvergrendeling → Geef
PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Schermvergrendeling →
Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in
om het te bevestigen.
34
Basisfuncties
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef het patroon, de
PIN-code of het wachtwoord in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
om het te laten resetten.
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden geüpgrade naar de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden geüpgrade naar de nieuwste software met de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Bijwerken.
35
Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om spraakmemo's op te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.
Oproepen plaatsen
Bellen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op
.
• Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande
oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.
Snelkiesnummers
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Cijfervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.
Selecteer een van deze om een oproep te doen.
36
Communiceren
Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met
contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een
contact om te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en
abonneenummer in en tik op .
Tijdens een oproep
De volgende acties zijn beschikbaar:
• In wacht: een oproep in de wacht zetten. Tik op Uit wacht om de oproep uit de wacht te halen.
• Nieuwe oproep: een tweede oproep tot stand brengen.
• Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren
wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Samenvoegen: een vergadergesprek maken wanneer u verbinding hebt met twee bellers.
Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service
voor vergadergesprekken ingeschakeld is.
• → Contacten: de lijst met contacten openen.
• → Notitie: een notitie maken.
• → Doorverbinden: de eerste bellers doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier
neemt u niet langer deel aan het gesprek.
37
Communiceren
Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u
het nummer in en tikt u op Toevoegen aan contacten.
Een bericht verzenden
Tik op
om een bericht te verzenden naar het nummer dat wordt weergegeven.
Oproepenlijsten bekijken
Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op
→ Weergave en selecteert u een optie.
FDN-nummer
Het apparaat kan worden ingesteld zodat uitgaande oproepen zijn beperkt tot nummers met
bepaalde voorvoegsels. Deze voorvoegsels zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart.
→ Oproep instellingen → Extra instellingen → FDN-nummers → FDN inschakelen en
Tik op
geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op FDN-lijst en voeg nummers
toe.
Oproepen blokkeren
Het apparaat kan worden ingesteld om te voorkomen dat bepaalde oproepen worden uitgevoerd.
Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.
→ Oproep instellingen → Extra instellingen → Oproepen blokkeren, selecteer een
Tik op
oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
buiten de cirkel of drukt u op de headsettoets.
Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.
38
Communiceren
Een oproep weigeren
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
ingedrukt.
buiten de cirkel of houdt u de headsettoets
Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, tikt u op Oproep met
→ Oproep instellingen →
bericht weigeren. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op
Weigerberichten instellen.
Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers
→ Oproep instellingen → Oproep weigeren, sleep de schakelaar Automatisch
Tik op
weigeren naar rechts en tik op Lijst voor automatisch weigeren. Tik op Nieuw, geef een nummer
in, wijs een categorie toe en tik op Opslaan.
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt
weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster
om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.
Wisselgesprek
Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze
service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een
inkomende oproep.
Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op
Wisselgesprek.
→ Oproep instellingen → Extra instellingen →
Oproepen doorschakelen
Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een
opgegeven nummer.
→ Oproep instellingen → Oproepen doorschakelen en selecteer een oproeptype en
Tik op
voorwaarde. Geef een nummer in en tik op Inschakelen.
Een oproep beëindigen
Tik op
om een oproep te beëindigen. Of druk op de headsettoets.
39
Communiceren
Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen,
enzovoort.
Tik op Contacten op het scherm Applicaties.
Contacten beheren
Een contact maken
Tik op
• en geef contactgegevens in.
: een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op
.
Een contact verwijderen
Tik op
→ Wissen.
Een snelkiesnummer instellen
→ Instelling snelkiesnummer, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact
Tik op
→ Instelling
dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, tikt u op
→ Verwijderen.
snelkiesnummer →
40
Communiceren
Zoeken naar contacten
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw
vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld boven aan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• : bellen.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
Contacten im- en exporteren
Synchroniseren met Google Contacts
Tik op
→ Samenvoegen met Google → OK.
Contacten die zijn gesynchroniseerd met Google Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Als een contact wordt toegevoegd of verwijderd op het apparaat, wordt het ook toegevoegd of
verwijderd in Google Contacts en andersom.
Synchroniseren met sociale netwerksites
Tik op
→ Accounts, selecteer een SNS-account en selecteer Contacten synchroniseren.
Contacten importeren
→ Importeren/exporteren → Importeren van SIM-kaart, Importeren van SD-kaart of
Tik op
Importeren uit USB-opslag.
41
Communiceren
Contacten exporteren
→ Importeren/exporteren → Exporteren naar SIM-kaart, Exporteren naar SD-kaart of
Tik op
Exporteren naar USB-opslag.
Contacten delen
→ Importeren/exporteren → Naamkaartje delen via, selecteer contacten, tik op
Tik op
Gereed en selecteer een methode voor delen.
Favoriete contacten
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.
• Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.
• Rasterweergave/Lijstweergave: geef contacten weer in rasterweergave of lijstweergave.
Contactgroepen
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op
. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.
Groepen beheren
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Nieuw: een nieuwe groep maken.
• Zoeken: contacten zoeken.
• Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleep dit omhoog of omlaag naar
een andere positie en tik op Gereed.
• Wissen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen. Standaardgroepen
kunnen niet worden verwijderd.
42
Communiceren
Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden
Selecteer een groep, tik op
Gereed.
→ Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op
Visitekaartje
Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op
Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u
het visitekaartje in MIJ en tikt u op om te bewerken.
Tik op
→ Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen.
Berichten
Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.
Tik op Berichten op het scherm Applicaties.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen
van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem contact op met uw
serviceprovider voor informatie.
Berichten verzenden
Tik op
, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op
.
• Geef een telefoonnummer in.
• Tik op
, selecteer contacten en tik op Gereed.
Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:
• Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
• Tik op
→ Smiley invoegen om emoticons in te voegen.
• Tik op
→ Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.
43
Communiceren
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.
Luisteren naar een spraakbericht
Blijf 1 aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.
E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals
Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies
op het scherm om het instellen te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→ Instellingen →
.
Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
boven aan het scherm. Geef de
ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .
Tik op
om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.
Tik op
→ CC/BCC toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op
om afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe te voegen.
om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten en informatielocatie in te voegen in het
Tik op
bericht.
44
Communiceren
Berichten lezen
Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u
handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht doorsturen.
Het bericht beantwoorden.
Het bericht verwijderen.
Het bericht markeren als
herinnering.
Bijlagen openen.
Tik op het bijlagetabblad om bijlagen te openen en tik op
naast een bijlage om deze op te slaan.
Google Mail
Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.
Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
45
Communiceren
Berichten verzenden
Tik in een postvak op
, geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op
Tik op
→ Bestand bijvoegen om afbeeldingen toe te voegen.
Tik op
→ Cc/Bcc toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op
→ Opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.
Tik op
→ Verwijderen om opnieuw te beginnen.
.
Berichten lezen
Het bericht markeren als
herinnering.
Dit bericht beantwoorden.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Alle ontvangers beantwoorden of
dit bericht doorsturen naar
anderen.
Voorbeeld weergeven van bijlage.
Bijlage downloaden.
Dit bericht bewaren voor
langdurige opslag.
Het bericht markeren als ongelezen.
Dit bericht verwijderen.
Een label toevoegen aan dit bericht.
Labels
Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail
wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.
Tik op
om berichten in andere labels weer te geven.
Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op
het label dat u wilt toewijzen.
46
en selecteert u
Communiceren
Talk
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via Google Talk.
Tik op Talk op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Openbaar profiel
Tik op de account-id boven aan de lijst met vrienden om de beschikbaarheidsstatus, afbeelding of
het statusbericht te wijzigen.
Vrienden toevoegen
Tik op
, geef het e-mailadres in van de vriend die u wilt toevoegen en tik op GEREED.
Chatten met vrienden
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
Als u een vriend wilt toevoegen aan de chatsessie, tikt u op
Als u de chatsessie wilt beëindigen, tikt u op
→ Toevoegen aan chat.
→ Chat beëindigen.
Schakelen tussen chatsessies
Scroll naar links of rechts.
Chatgeschiedenis verwijderen
Chatsessies worden automatisch opgeslagen. Als u de chatgeschiedenis wilt verwijderen, tikt u op
→ Chatgeschiedenis wissen.
47
.
Communiceren
Google+
Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.
Tik op Google+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Alle kringen om de categorie te wijzigen en scroll omhoog of omlaag om posten in uw
kringen weer te geven.
Messenger
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via de chatservice Google+.
Tik op Messenger op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
ChatON
Gebruik deze applicatie om te chatten met apparaten die een mobiel telefoonnummer hebben.
Tik op ChatON op het scherm Applicaties.
Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties.
Selecteer een vriend om te chatten.
Als u contacten op het apparaat wilt synchroniseren met ChatON, tikt u op Instellingen →
Contacten synchroniseren.
48
.
Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Internet op het scherm Applicaties.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.
Raak terwijl u een webpagina bekijkt
drukken.
aan om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te
Een nieuwe pagina openen
Tik op
→ Nieuw venster.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op
pagina om deze te selecteren.
, scrollt u naar links of rechts en tikt u op de
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
→ Favoriet toevoegen.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
en selecteert u een pagina.
Geschiedenis
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende
→ Geschiedenis wissen.
webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
Tik op → Geschiedenis → Meest bezocht om een webpagina te openen vanuit de lijst met
meest bezochte webpagina's.
49
Internet en netwerk
Opgeslagen pagina’s
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Opgesl. pag aan.
Koppelingen
Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te
slaan of te kopiëren.
Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tikt u op
→ Downloads.
Webpagina's delen
Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op
→ Pagina delen.
Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op
.
Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de
Bluetooth-functie.
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth en
sleept u de schakelaar Bluetooth naar rechts.
50
Internet en netwerk
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth → Scannen. De gedetecteerde
apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het
automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de gekoppelde
Bluetooth-apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om
de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als
een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.
51
Media
Muziekspeler
Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.
Tik op Muziekspeler op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
Muziek afspelen
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Muziek afspelen op
DLNA-apparaten.
Het volume aanpassen.
De herhaalstand wijzigen.
Shuffle inschakelen.
Music square openen.
Een geluidseffect selecteren.
De afspeellijst openen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het huidige nummer opnieuw
starten of naar het vorige nummer
gaan. Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Het afspelen onderbreken of
hervatten.
™
• SRS CS Headphone biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaals inhoud,
zoals DVD-films, via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
™
• SRS WOW HDx zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde
audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge
frequenties voor een zuivere geluidsweergave.
52
Media
Een nummer instellen als beltoon
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, tikt u op
Instellen als → Beltoon.
→
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
→ Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Tik op
Tik op Afspeellijsten en tik op
Muziek toevoegen, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op Gereed.
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op
→ Naar afspeellijst.
Muziek afspelen op stemming
Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door
→
het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music square →
Bibliotheek bijwerken.
Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming.
Camera
Gebruik deze applicatie om foto’s of video’s te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat. (p. 58)
Tik op Camera op het scherm Applicaties.
De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
53
Media
Foto's maken
Een foto maken
Tik op
om de foto te maken.
De opnamestand wijzigen.
Geeft aan welke opslag wordt
gebruikt.
Schakelen tussen de foto- en
videomodus.
Een van de vele beschikbare
effecten selecteren.
De helderheid aanpassen.
De afbeeldingsviewer
openen om foto's weer te
geven.
De camera-instellingen
wijzigen.
Scènemodus
Dankzij de vooraf ingestelde instellingen is het eenvoudiger om snel foto's te maken.
Tik op
→ Scènemodus.
• Landschap: gebruik deze instelling voor een grotere scène.
• Nacht: gebruik deze instelling om foto's te maken in donkere omstandigheden.
• Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
• Feest/binnen: gebruik deze instelling voor goedverlichte scènes binnenshuis.
• Zonsondergang: gebruik deze instelling voor rijkere kleuren en scherpere contrasten.
• Dageraad: gebruik deze instelling voor zeer subtiele kleuren.
• Herfstkleur: gebruik deze instelling voor achtergrondomgevingen met rode tinten.
• Kaarslicht: gebruik deze instelling voor afbeeldingen van fel licht tegen een donkere
achtergrond.
• Achtergrondverlichting: gebruik deze instelling voor onderwerpen waarbij van achter heldere
lichten schijnen.
54
Media
Fotostand
Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar zoals cartoonweergave.
Tik op
→ Fotostand.
• Eén opname: één foto maken.
• Smile shot: een foto maken terwijl de camera wacht tot het onderwerp glimlacht.
• Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
• Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
Panoramafoto's
Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.
Tik op
→ Fotostand → Panorama.
en beweeg de camera in een willekeurige richting. Wanneer het blauwe kader
Tik op
overeenkomt met de zoeker, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische
.
reeks. Als u wilt stoppen met het maken van opnamen, tikt u nogmaals op
Video's maken
Een video maken
Schuif de regelaar voor foto's/video's naar het videopictogram en tik op
.
maken. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op
om een video te
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.
55
Media
Videostand
De opnamestand wijzigen.
Geeft aan welke opslag wordt
gebruikt.
Schakelen tussen de foto- en
videomodus.
Een van de vele beschikbare
effecten selecteren.
De helderheid aanpassen.
De videospeler openen om
video's af te spelen.
De camera-instellingen
wijzigen.
Tik op
om de opnamestand te wijzigen.
• Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
• MMS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via chatten.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste
resolutie.
• Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het
maken van video's.
56
Media
Instellingen configureren voor de camera
Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn
beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk
van de geselecteerde stand.
• Sneltoetsen wijzigen: sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen.
• Fotostand: de opnamestand wijzigen.
• Videostand: de opnamestand wijzigen.
• Scenemodus: de scènestand wijzigen.
• Belichtingswaarde: hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.
Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• Effecten: een van de vele foto-effecten selecteren die beschikbaar zijn.
• Resolutie: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Maar
hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.
• Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Meting: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène.
Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige scène in
op gemiddeld.
• Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
• Beeldkwaliteit: beelden van hogere kwaliteit nemen meer opslagruimte in beslag.
• Videokwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor video's.
• GPS-tag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.
Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
• Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Resetten: de camera-instellingen resetten.
57
Media
Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de
camera.
Tik op
→ Sneltoetsen wijzigen.
Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een aan de linkerkant van het scherm. De andere
pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen.
Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video’s weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
Beelden weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie,
zoals E-mail een afbeelding opslaat, wordt de downloadmap automatisch gemaakt om de
afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots
gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.
In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer
een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.
Scroll naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te
gaan.
58
Media
Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer de video die
u wilt bekijken en tik op . De Videospeler wordt gestart.
Afbeeldingen bewerken
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Verwijderen: de afbeelding verwijderen.
• Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: het formaat van het oranje kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij
te snijden en op te slaan.
• Inst. als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Afdrukken: afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met
bepaalde Samsung-printers.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: scannen naar apparaten waarop functies voor media
delen zijn geactiveerd.
• Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.
Afbeeldingen verwijderen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
→ Verwijderen.
→ Verwijderen.
Afbeeldingen delen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
anderen te verzenden.
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
sociale netwerkservices.
om ze naar
om deze naar anderen te verzenden of te delen via
59
Media
Als achtergrond instellen
→ Inst. als om de afbeelding in te stellen als
Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
achtergrond of toe te wijzen aan een contact.
Videospeler
Gebruik deze applicatie om video’s af te spelen.
Tik op Videospeler op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
Video's afspelen
Selecteer een video om af te spelen.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit gaan
door de balk te verschuiven.
Naar de volgende video gaan.
Blijven aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw
starten of naar de vorige
video gaan. Blijven aanraken
om snel terug te spoelen.
Het afspelen onderbreken of
hervatten.
60
Media
Video's verwijderen
Tik op
→ Verwijderen, selecteer video’s door ze aan te vinken en tik op Verwijderen.
Video's delen
→ Delen via, selecteer een methode voor delen, selecteer video's door op ze te tikken en
Tik op
tik op Gereed.
YouTube
Gebruik deze applicatie om video’s te bekijken op de website van YouTube.
Tik op YouTube op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Video's kijken
Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een
video te bekijken.
Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.
De video toevoegen aan de
afspeellijst.
Video's zoeken.
De URL naar anderen
verzenden.
Het afspelen onderbreken of
hervatten.
Vooruit of achteruit gaan
door de balk te verschuiven.
Het apparaat naar de staande
stand draaien.
De weergavekwaliteit
aanpassen.
61
Media
Video's delen
Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op
, en selecteer een methode voor delen.
Video's uploaden
Selecteer uw account, tik op
Uploaden.
, selecteer een video, geef informatie in voor de video en tik op
Als u een video wilt maken die u wilt uploaden naar YouTube, tikt u op
boven aan het scherm.
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio.
Tik op FM-radio op het scherm Applicaties.
Naar de FM-radio luisteren
De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
Tik op om de FM-radio in te schakelen. Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op
om naar het scherm van de FM-radio te gaan.
Nummers van de FM-radio
opnemen.
Het volume aanpassen.
De FM-radio in- of uitschakelen.
Services openen voor de huidige
zender.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
62
Media
Radiozenders scannen
→ Scannen en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare
Tik op
zenders worden op het apparaat opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op
gaan.
om naar het scherm van de FM-radio te
Zenders aan de lijst met favorieten toevoegen
Selecteer een radiozender en tik op
om de zender aan de lijst met favorieten toe te voegen.
63
Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt
u op Installeren. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen
van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij
te werken.
• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Onbekende bronnen.
Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
→ Mijn apps, selecteer een applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde
Tik op
applicaties en tik op Verwijderen.
64
Applicatie- en mediastores
Samsung Apps
Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer
informatie naar www.samsungapps.com.
Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als er geen Samsung-account is geregistreerd, volgt u de aanwijzingen op het scherm om een
Samsung-account te maken. Als u het abonnementsproces wilt voltooien, leest u de voorwaarden
en bepalingen en tikt u op OK om akkoord te gaan met de voorwaarden.
Applicaties installeren
U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op
Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op
in het zoekveld in.
om een categorie te selecteren.
boven aan het scherm en geeft u een zoekwoord
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u
op Ophalen.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
Game Hub
Gebruik deze applicatie voor toegang tot aanbevolen Samsung-games.
Tik op Game Hub op het scherm Applicaties.
Selecteer een gameservice en volg de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
65
Applicatie- en mediastores
Music Hub
Gebruik deze applicatie om liedjes aan te schaffen en te downloaden.
Tik op Music Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken. Selecteer één resultaat uit de
lijst met zoekresultaten.
Als u een album wilt kopen, selecteert u het prijslabel en volgt u de instructies op het scherm om het
aankoopproces te voltooien.
Play Books
Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.
Tik op Play Books op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een boekbestand door naar links of rechts te scrollen. Tik tijdens het lezen van een
om extra opties weer te geven.
boekbestand op
Als u boekbestanden wilt kopen, tikt u op
.
66
Hulpprogramma's
Notitie
Gebruik deze applicatie om belangrijke informatie te noteren zodat u deze kunt opslaan en later
bekijken.
Tik op Notitie op het scherm Applicaties.
Notities opstellen
Tik op
, geef een notitie in en tik op Opslaan.
Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op
Tik op
→
→
.
als u de notitie wilt vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.
Bladeren door notities
U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.
Tik op
om de notitie te bewerken.
Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op
Als u notities wilt verwijderen, tikt u op
Tik op
→ Zoeken.
→ Wissen.
→ Verzenden als u notities naar anderen wilt verzenden.
Als u notities wilt sorteren op datum of kleur, tikt u op
Tik op
→ Sorteren op.
→ Synchroniseer als u notities wilt synchroniseren met een Google-account.
Als u een PIN-code wilt instellen om een notitie te vergrendelen of ontgrendelen, tikt u op
PIN-blokkering.
→
Een notitie weergeven
Tik op de notitie om deze te openen. Scroll naar links of rechts om meer notities weer te geven.
Tik op
en gebruik de volgende opties:
• : de notitie verwijderen.
• : de achtergrondkleur wijzigen.
• : de notitie vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.
• : de notitie afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met
bepaalde Samsung-printers.
67
Hulpprogramma's
S Planner
Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Applicaties.
Gebeurtenissen of taken maken
Tik op
en gebruik een van de volgende methodes:
• Quick add: een gebeurtenis of taak maken vanuit een notitie. Deze functie is alleen beschikbaar
voor het Engels en Koreaans.
• Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
• Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.
Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en
tikt u er nogmaals op.
Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet
worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bew. of Taakdetails bewerken
om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een
waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.
Nodig anderen uit voor de gebeurtenis door een e-mail te verzenden. Geef het e-mailadres in het
om de lijst met contacten te openen.
veld Deelnemers in of tik op
68
Hulpprogramma's
Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op
naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven
aanraken op de kaart die wordt weergegeven.
Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de
bestaande afbeeldingen.
Synchroniseren met Google Agenda
→ Instellingen → Agenda-items/taken synchroniseren, selecteer het Google-account
Tik op
→
en selecteer Agenda synchroniseren. Als u updates handmatig wilt synchroniseren, tikt u op
Synchroniseren.
Agendatype wijzigen
Tik in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer een van de verschillende agendatypen,
waaronder maand, week en meer. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te
wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de weekkalender naar de maandkalender
en spreid uw vingers om de maandkalender te wijzigen in de weekkalender.
Zoeken naar gebeurtenissen
Tik op
→ Zoeken en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.
Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag boven aan het scherm.
Gebeurtenissen verwijderen
Selecteer een datum of gebeurtenis en tik op
→ Wissen.
Gebeurtenissen delen
Selecteer een gebeurtenis, tik op
→ Delen via en selecteer een methode voor delen.
69
Hulpprogramma's
Quickoffice
Gebruik deze applicatie om documenten in verschillende indelingen weer te geven, waaronder
spreadsheets en presentaties.
Tik op Quickoffice op het scherm Applicaties.
Documenten lezen
Selecteer een Quickoffice-programma → Interne opslag of Recente documenten → een
document.
Documenten zoeken
Tik op Zoeken en geef zoekcriteria in.
Klok
Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen, de tijd op een andere locatie in de wereld te
controleren, de duur van een gebeurtenis te berekenen, een timer in te stellen of te gebruiken als
bureauklok.
Tik op Klok op het scherm Applicaties.
Dit alarm in- of uitschakelen.
70
Hulpprogramma's
Alarm
Alarm instellen
Tik op Alarm instellen, stel een tijd in waarop het alarm afgaat, selecteer de dagen waarop het alarm
moet worden herhaald en tik op Opslaan.
• Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde
tijd.
• Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.
Alarm stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep
alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
buiten de grote cirkel om het
Alarm verwijderen
Blijf een alarm aanraken en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Klokken maken
Tik op Plaats toevoegen en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op Zomertijd instellen te
tikken.
Klokken verwijderen
Tik op
→ Verwijderen, selecteer klokken en tik op Verwijderen.
71
Hulpprogramma's
Stopwatch
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te
leggen.
Tik op Resetten om rondetijden te wissen.
Timer
Stel de duur in en tik op Start.
Sleep
buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.
Bureauklok
Tik op
om het volledige scherm weer te geven.
Calculator
Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Applicaties.
Draai het apparaat naar de liggende stand en tik op om de wetenschappelijke calculator te
→ Wetenschappelijke calculator.
gebruiken. Als Schermrotatie is uitgeschakeld, tikt u op
Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
om het toetsenbord te verbergen.
→ Geschiedenis wissen.
Als u de tekengrootte wilt wijzigen voor de geschiedenis, tikt u op
72
→ Tekstgrootte.
Hulpprogramma's
Spraakrecorder
Gebruik deze applicatie om spraakmemo's op te nemen of af te spelen.
Tik op Spraakrecorder op het scherm Applicaties.
Spraakmemo's opnemen
Tik op om de opname te starten. Spreek in de microfoon onder aan het apparaat. Tik op
opname te onderbreken. Tik op om de opname te voltooien.
om de
Verstreken tijd opnemen
Opname starten.
De lijst met spraakmemo's
weergeven.
Spraakmemo's afspelen
Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
• : de spraakmemo bijsnijden.
• : het volume aanpassen door de volumebalk te slepen.
• : het afspelen stoppen.
• : het afspelen onderbreken.
Als u een spraakmemo naar anderen wilt verzenden, tikt u op
methode voor delen.
73
→ Delen via en selecteert u een
Hulpprogramma's
Spraakmemo's beheren
Tik in de lijst met spraakmemo's op
en selecteer een van de volgende opties:
• Delen via: selecteer een methode voor delen en selecteer de spraakmemo's die u wilt
verzenden.
• Verwijderen: selecteer de spraakmemo's die u wilt verwijderen.
• Instellingen: de instellingen van de spraakrecorder wijzigen.
• Stop: de spraakrecorder sluiten.
Zoeken
Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de
bijbehorende inhoud op het apparaat.
Tik op Zoeken op het scherm Applicaties.
Het apparaat doorzoeken
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. Of tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer
een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.
Als er geen resultaten worden gevonden in de applicaties, wordt de webbrowser weergegeven met
de zoekresultaten.
Zoekbereik
Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op
Doorzoekbare items en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.
74
→ Instellingen →
Hulpprogramma's
Mijn bestanden
Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder
afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.
Selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, tikt u op
wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .
Tik in een map op
. Als u
en gebruik een van de volgende opties:
• Map maken: een map maken.
• Wissen: bestanden of mappen verwijderen.
• Zoeken: zoeken naar bestanden.
• Weergave: de weergavestand wijzigen.
• Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.
• Delen via: een bestand verzenden naar anderen.
• Verplaatsen: bestanden of mappen verplaatsen naar een andere bestandsmap.
• Kopiëren: bestanden of mappen kopiëren naar een andere bestandsmap.
• Hernoem: de naam van een bestand of map wijzigen.
• Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.
Downloads
Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.
Tik op Downloads op het scherm Applicaties.
Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op Internet downloads,
of tikt u op Overige downloads om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere
applicaties zoals E-mail.
Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.
75
Reizen en lokaal
Maps
Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of
een routebeschrijving te krijgen.
Tik op Maps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Zoeken naar locaties
Tik op , geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde locatiegegevens
weer te geven. Tik op om locaties in de buurt te zoeken.
Gebruik de volgende methoden in de kaartweergave:
Als u de kaart wilt wissen, tikt u op
→ Kaart wissen.
Als u de kaart van een opgegeven gebied wilt opslaan om deze offline te bekijken, tikt u op
Offline beschikbaar maken.
→
Als u meerdere lagen over elkaar wilt leggen, waaronder satellietbeelden, verkeersinformatie en
→ Lagen.
meer, tikt u op
Als u de kaartinstellingen wilt wijzigen, tikt u op
→ Instellingen.
Als u uw huidige locatie wilt weergeven, tikt u op
.
Als u wilt in- of uitzoomen, spreidt u twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijpt u ze
samen om uit te zoomen.
76
Reizen en lokaal
Routebeschrijvingen naar een bestemming
1 Tik op
2 Tik op
.
en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven:
• Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt.
• Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten.
• Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken.
• Mijn plaatsen: selecteren in een lijst met favoriete plaatsen.
3 Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op
ROUTEBESCHRIJVING.
4 Selecteer een van de routes die worden weergegeven en tik op KAART om details weer te
geven.
Lokaal
Gebruik deze applicatie om naar restaurants, banken, bushaltes en meer in de buurt te zoeken.
Tik op Lokaal op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een plaatscategorie en selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.
• Kaart: de locatie op de kaart aanwijzen.
• Route: zoeken naar een route naar de locatie.
• Bellen: de locatie bellen.
→ Zoekopdracht toevoegen in de
Als u een plaatscategorie wilt toevoegen, tikt u op
categorielijst en geeft u een zoekwoord in het tekstveld in waarnaar u wilt zoeken.
77
Reizen en lokaal
Latitude
Gebruik deze applicatie om locatiegegevens te delen met vrienden.
Tik op Latitude op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u een vriend wilt toevoegen waarmee locatiegegevens worden gedeeld, tikt u op →
Selecteren uit contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres. Selecteer een contact in Contacten
of geef een e-mailadres in en tik op Vrienden toevoegen om een uitnodiging te verzenden.
Wanneer de uitnodiging is geaccepteerd kunnen beide partijen zien waar de andere partij is.
Navigatie
Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.
Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.
• Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de
daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de
weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle
veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Geef de bestemming in met een van de volgende methoden:
• Spreek het adres van de bestemming uit.
• Geef het adres van de bestemming in.
• Selecteer het adres van de bestemming in de lijst met contacten.
• Selecteer de bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
Zodra een route is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om naar de bestemming te gaan.
78
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts
toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-toegangspunt en toegang te
krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.
• Mobiele gegevens: instellen dat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken moeten
worden gebruikt.
• Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de
gaten te houden.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Roaming: instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
• Achtergrondgegevens beperken: synchronisatie op de achtergrond uitschakelen bij het
gebruik van mobiele netwerken.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven.
79
Instellingen
Meer instellingen
Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
• Roaming: instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u
buiten bereik van uw eigen netwerk bent.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming
selecteren.
Tethering en draagbare hotspot
• Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het
apparaat te delen met computers via Bluetooth.
• Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.
80
Instellingen
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten met elkaar zonder dat hiervoor een toegangspunt is vereist.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
• Stille stand: de stille stand activeren om uw apparaat te laten trillen of alle geluiden dempen
met uitzondering van mediageluiden en alarmtonen.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Beltoon apparaat: een beltoon voor inkomende oproepen en meldingen selecteren.
• Standaardmeldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende
berichten, gemiste oproepen en alarmmeldingen.
• Geluid en trilling: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt.
• Toetstonen: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op
het belscherm.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of
een optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
81
Instellingen
Display
Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
Achtergrond
Hier kunt u de achtergrondinstellingen wijzigen.
• Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
• Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
• Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelde scherm.
Beweging
Hier kunt u de functie voor bewegingsherkenning activeren en de instellingen voor
bewegingsherkenning wijzigen voor uw apparaat.
• Schudden om bij te werken: instellen dat uw apparaat naar Bluetooth-apparaten zoekt
wanneer u het apparaat schudt.
• Omkeren om te dempen/pauzeren: instellen dat inkomende oproepen, alarmen, muziek en de
FM-radio worden gedempt door het apparaat omgekeerd neer te leggen.
• Informatie over bewegingen: de zelfstudie weergeven voor het bedienen met bewegingen.
82
Instellingen
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart
formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaardapplicaties.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat.
Applicatiebeheer
De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.
Account- en synchronisatie-instelling
De instellingen voor de functie voor automatisch synchroniseren wijzigen of accounts beheren die
moeten worden gesynchroniseerd.
Locatieservices
Instellingen voor GPS-functionaliteit wijzigen.
• Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt
om uw locatie te bepalen.
• GPS-satellieten gebruiken: instellen dat GPS-satellieten worden gebruikt om de huidige locatie
te bepalen.
• Locatie en Google zoeken: instellen dat uw huidige locatie wordt gebruikt voor de zoekfunctie
en andere services van Google.
83
Instellingen
Beveiliging
Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren.
• Vergendelscherm opties: de instellingen voor het vergrendelde scherm wijzigen. Deze
instellingen worden alleen toegepast wanneer u de vergrendelingsoptie met vegen instelt.
– – Sneltoets: instellen voor weergeven en bewerken van snelkoppelingen naar applicaties op
het vergrendelde scherm.
– – Klok: instellen dat de klok wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
– – Dubbele klok: instellen dat de dubbele klok wordt weergegeven op het vergrendelde
scherm.
– – Weer: instellen dat de weersinformatie wordt weergegeven en de instellingen voor de
weergave van het weer wijzigen.
– – Help-tekst: instellen dat de helptekst wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die op het vergrendelde scherm worden weergegeven.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen:
– – Externe SD-kaart coderen: instellen dat bestanden worden gecodeerd wanneer u ze op een
geheugenkaart opslaat.
– – Volledige codering: instellen dat alle bestanden op een geheugenkaart wordt gecodeerd.
– – Multimediabestanden uitsluiten: instellen dat alle bestanden op een geheugenkaart
worden gecodeerd, met uitzondering van mediabestanden.
Als u met deze instelling geactiveerd besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u een reset uitvoert.
84
Instellingen
• Externe besturingselementen: instellen dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan
worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw
Samsung- en Google-accounts.
– – Account toev.: uw Samsung- en Google-accounts toevoegen of weergeven.
– – Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat locatiegegevens mogen worden verzameld
en de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepalen via Wi-Fi en mobiele netwerken.
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mobiel apparaat traceren inschakelen.
• Webpagina SamsungDive: de SamsungDive-website openen (www.samsungdive.com). U kunt
uw verloren of gestolen apparaten opzoeken op de SamsungDive-website.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
– – SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie
zorgt dat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
– – SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: het apparaat verbergt wachtwoorden standaard voor beveiliging. U
kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden
gedownload. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van Play
Store.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van diverse applicaties.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
85
Instellingen
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Google spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
• Aanstootgevende woorden blokkeren: instellen om te verhinderen dat aanstootgevende
woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
• Staande toetsenbordtypen: de indeling van het toetsenbord wijzigen.
• Invoertaal: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Doorlopende invoer: instellen om tekst in te geven door over het toetsenbord te vegen.
• Over toetsenbord vegen: instellen om de tekstinvoermodus te schakelen door met uw vinger
van links naar rechts of andersom over het toetsenbord te vegen.
• Schrijven: handschriftstand activeren. U kunt ook de instellingen aanpassen voor de
handschriftstand, zoals de herkenningstijd, pendikte of penkleur.
86
Instellingen
• Spraakinvoer: de functie voor spraakinvoer activeren zodat u tekst met uw stem kunt ingeven
via het Samsung-toetsenbord.
• Automatische hoofdletters: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een
punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
• Automatische interpunctie: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de
spatiebalk dubbeltikt.
• Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond
van elke letter die u intoetst.
• Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke
letter die u intoetst.
• Zelfstudie: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Gesproken zoekopdracht
• Taal: een taal voor spraakherkenning selecteren.
• SafeSearch: instellen dat het apparaat bepaalde tekst en afbeeldingen uit de zoekresultaten
filtert.
• Aanstootgevende woorden blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten
van gesproken zoekopdrachten.
Uitvoer Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Autostand: de autostand activeren zodat het apparaat inhoud hardop voorleest.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
87
Instellingen
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat er een back-up van uw instellingen en
applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch
worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: de tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone
reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat tijdzonegegevens worden ontvangen van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
• Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
88
Instellingen
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.
Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar
te maken die u ingeeft.
• Antwoord/einde oproep:
– – Toets voor antwoorden: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord wanneer u
op de starttoets drukt.
– – Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de
aan/uit-toets drukt.
• Sneltoets toegankelijkheid: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het
snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.
• Webscripts installeren: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde
toegankelijkheid van inhoud.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
• Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
89
Instellingen
Ontwikkelaarsopties
De instellingen voor de ontwikkeling van applicaties wijzigen.
• USB-foutopsporing: de modus voor USB-foutopsporing activeren om uw apparaat aan te
sluiten op een computer met een USB-kabel.
• Apparaat-ID ontwikkeling: de ontwikkelings-ID van uw apparaat weergeven.
• Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden
naar een Location Manager-service worden verzonden.
• Back-upwachtwoord desktop: een wachtwoord instellen voor beveiliging van back-ups.
• Beperkte stand: instellen dat het scherm knippert bij langdurige bewerkingen door een
applicatie.
• Locatie aanwijzer tonen: instellen dat coördinaten en positiewisseling van de aanwijzer worden
weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
• Aanrakingen weergeven: instellen dat de aanwijzer zichtbaar wordt wanneer u het scherm
aanraakt.
• Schermupdates weergeven: instellen dat schermgedeelten knipperen wanneer ze worden
bijgewerkt.
• CPU-gebruik tonen: instellen dat een lijst van alle actieve processen wordt weergegeven.
• GPU-weergave forceren: instellen dat 2D hardwareversnelling moet worden gebruikt voor
betere grafische prestaties.
• Vensteranimatie schalen: snelheid selecteren voor openen en sluiten van pop-upvensters.
• Animatieschaal overgang: snelheid selecteren voor schakelen tussen schermen.
• Activiteiten niet bewaren: instellen dat een actieve applicatie moet worden afgesloten
wanneer u een nieuwe applicatie start.
• Achtergrondprocessen beperken: een limiet instellen voor het aantal processen dat op de
achtergrond ingeschakeld kan zijn.
• Alle ANR's tonen: instellen dat u wordt geattendeerd op niet-reagerende applicaties die op de
achtergrond ingeschakeld zijn.
Toestel-info
Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.
90
Problemen oplossen
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt.
U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart ontgrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutberichten weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
Als uw apparaat beschikt over een aanraakscherm en het aanraakscherm reageert niet correct, kunt
u het volgende proberen:
• Verwijder beschermende folie van het aanraakscherm. Beschermende folie kan voorkomen dat
het apparaat uw invoer herkent en is niet aanbevolen voor schermen met aanraakschermen.
• Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, moet u het apparaat naar een Samsung
Servicecenter brengen.
91
Problemen oplossen
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als u apparaat vastloopt, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om de
functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uittoets 8-10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het
scherm Applicaties op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens
herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen.
Oproepen worden afgebroken
Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, kan de verbinding
worden verbroken door het netwerk. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Zorg ervoor dat u de op beltoets hebt gedrukt.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
92
Problemen oplossen
Audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijsten met contacten.
• Geef het nummer opnieuw in en sla het op, indien nodig.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer van het
contact.
Het apparaat piept en het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het batterij te blijven gebruiken.
De batterij laadt niet goed op of het apparaat schakelt uit
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige contactpunten schoon met een
schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de
plaatselijke regelgevingen en plaatst u een nieuwe batterij.
Uw apparaat is heet wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt
op uw apparaat, kan uw apparaat heet aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op
de levensduur of prestaties van het apparaat.
93
Problemen oplossen
Foutberichten worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw Samsung-apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de cameraapplicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt
u het volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
Foutberichten worden weergegeven bij het openen van
muziekbestanden
Sommige muziekbestanden kunnen om verschillende redenen niet worden afgespeeld op uw
Samsung-apparaat. Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u muziekbestanden opent
op uw apparaat, kunt u het volgende proberen:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken, indien nodig.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
94
Problemen oplossen
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk is voor de fabricage en hierdoor kunnen de onderdelen enigszins
bewegen of trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
95
* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com
Dutch. 11/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising