Samsung | FQ159UST/XEN | Samsung FQ159UST/XEN Handleiding

Gebruiksaanwijzing en kooktips
TURBO-COMBI-OVEN
FQ159ST / FQ159UST
Gebruikershandleiding
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
1
2006-02-08
ソタネト 2:36:08
2
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
2
2006-02-08
ソタネト 2:36:08
Inhoud
Deze handleiding gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan overmatige magnetronstraling . . 2
Installatie en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eigenschappen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Verwarmingstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
De ovenstand gebruiken . . . . . . . . . . .
De ovenstand instellen . . . . . . . . .
Instelling dubbele hete lucht . . . . . . .
Instelling Hete lucht + bovenverwarming
Instelling Conventionele warmte. . . . .
Grill Instelling . . . . . . . . . . . . . .
Instelling Hete lucht + onderverwarming
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
12
14
15
16
17
18
De bereidingstijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De eindtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Functie Reservering bereidingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De snelmenustand gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
De snelmenustand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gids voor automatische Snelmenu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
De stand Snel-ontdooien gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De stand Snel-ontdooien instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gids voor instellingen voor automatisch snel-ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De werking van een magnetronoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
De magnetronstand gebruiken . . . . .
De magnetronstand instellen . . .
Gids voor het magnetronvermogen
Gids kookmaterialen magnetron. .
Magnetronkooktips . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
28
29
30
32
Het geluidssignaal uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
De stoomreinigingsfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De magnetronoven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
De magnetronoven opbergen of laten repareren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Foutcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Technische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
1
2006-02-08
ソタネト 2:36:08
Deze handleiding gebruiken
NL
Hartelijk dank voor de aanschaf van een turbo-combi-oven van SAMSUNG.
Uw gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en essentiële
informatie over het gebruik en onderhoud van uw nieuwe turbo-combi-oven.
Lees alle informatie in deze handleiding voordat u de oven gebruikt en bewaar
deze voor raadpleging in de toekomst.
Op de binnenkant van de omslag vindt u handige beknopte aanwijzingen waarin
voor uw gemak de basisbewerkingen voor bereidingen worden uitgelegd.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MAGNETRONSTRALING
Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling aan
schadelijke magnetronstraling.
(a) Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Laat de vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in de gaten van de deurvergrendeling.
(b) Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van
voedsel of reinigingsmiddelen zich verzamelen op de afsluitstrippen. Zorg ervoor dat de
deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik te reinigen, eerst met een
vochtige en daarna met een droge doek.
(c) Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd door een
gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is opgeleid. Het is vooral
belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan:
(1) deur, afsluitstrippen en afsluitende oppervlakken,
(2) deurscharnieren (gebroken of los), of
(3) voedingskabel.
(d) De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.
2
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
2
2006-02-08
ソタネト 2:36:08
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen (vervolg)
Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor raadpleging in de
toekomst.
Controleer voordat u gerechten of vloeistoffen in de oven gaat bereiden of de
volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
NL
1. NOOIT metalen kookmaterialen gebruiken wanneer u de magnetronfunctie gebruikt:
● Metalen schaaltjes.
● Serviesgoed met gouden of zilveren sierrand.
● Vleespennen, vorken, enzovoort.
Reden
Er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
2. NOOIT de volgende artikelen opwarmen:
● Luchtdichte of vacuum afgesloten flessen, potten, verpakkingen. (bijvoorbeeld potjes
babyvoeding)
● Luchtdichte voedingsmiddelen. (bijvoorbeeld eieren, ongepelde noten, tomaten)
Reden
Door de toegenomen druk kunnen deze exploderen.
Tip
verwijder het deksel, maak gaten in het omhulsel, enzovoort.
3. NOOIT de magnetronfunctie gebruiken wanneer de oven leeg is.
Reden
De ovenwand kan worden beschadigd.
Tip
Laat altijd een glas water in de oven staan. Het water absorbeert de microgolven als u de oven per ongeluk aan zet terwijl deze leeg is.
4. NOOIT de ventilatieopeningen aan de achterzijde bedekken met textiel of papier.
Reden
Het textiel of papier kan vlam vatten door de hete lucht die door de oven wordt
uitgestoten.
5. ALTIJD ovenwanten gebruiken om een schotel uit de oven te halen.
Reden
Sommige schotels absorberen microgolven en bovendien wordt de warmte
altijd via het gerecht aan de schotel doorgegeven. De schotel is daarom altijd
heet.
6. NOOIT de verwarmingselementen of de binnenwand van de oven aanraken.
Reden
Ook na afloop van de bereiding kunnen de wanden zo heet zijn dat u brandwonden kunt oplopen, zelfs al lijkt dat misschien niet zo. Blijft uit de buurt van
hete onderdelen. Laat geen ontvlambare materialen in aanraking komen met
het binnenste van de oven. Laat de oven eerst afkoelen.
7. Verminder de kans op brand in de ovenruimte door de volgende aanwijzingen op te volgen:
● Geen brandbare materialen bewaren in de oven.
● Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.
● De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranten.
● Bij rookvorming de ovendeur dicht laten en de oven uitschakelen en loskoppelen van
het lichtnet.
3
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
3
2006-02-08
ソタネト 2:36:08
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen (vervolg)
NL
8. Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding wanneer u de
magnetronfunctie gebruikt.
● ALTIJD een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
● Roer zonodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
● Om te voorkomen dat vloeistoffen buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook
raken en naar buiten spatten, moet u het gerecht voor, tijdens en na het verwarmen
goed doorroeren.
● Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
* Houd het verbrande lichaamsdeel ten minste 10 minuten ondergedompeld in koud water.
* Dek de wond af met schoon, droog verband.
* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
● NOOIT een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de bovenkant
breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te voorkomen. Flessen
met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit raken.
● ALTIJD de temperatuur van babyvoeding of -melk controleren voor u deze aan de baby geeft.
● NOOIT een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze
oververhit raakt.
● Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd buiten de
magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten, moet u
bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt.
9. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet wordt beschadigd.
● Dompel de voedingskabel en stekker niet onder in water en houd de voedingskabel uit
de buurt van hete oppervlakken.
● Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.
10.Ga tijdens het openen van de ovendeur op een armlengte afstand van de oven staan.
Reden
De hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.
11. Houd de binnenkant van de oven schoon.
● Reinig de binnenzijde van de oven direct na elk gebruik met een licht sopje, maar laat
de magnetron eerst afkoelen om verwonding te voorkomen.
Reden
Voedselresten en vetspatten die zich aan de ovenwanden hechten, kunnen de
keramische laag beschadigen en de effectiviteit van de oven verminderen.
12.Tijdens de werking van de oven kunt u een “klikkend” geluid waarnemen, met name tijdens
het ontdooien.
Reden
Dit geluid wordt veroorzaakt door het schakelen van het elektrisch vermogen.
Dit is normaal.
4
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
4
2006-02-08
ソタネト 2:36:09
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen (vervolg)
13.Als de magnetronstand wordt ingeschakeld terwijl er niets in de oven staat, wordt de
stroomtoevoer om veiligheidsredenen automatisch afgesloten. Nadat u de oven 30 minuten
hebt laten rusten, kunt u deze weer normaal gebruiken.
● Maakt u zich geen zorgen als de oven aan lijkt te blijven nadat de bereiding is voltooid.
Reden
Dit product is zo ontworpen dat de koelventilator 5 minuten blijft werken nadat
de bereiding klaar is om de interne elektronische onderdelen af te koelen.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven viermaal een geluidssignaal
horen en knippert er een “0”. Daarna geeft de oven een keer per minuut een
geluidssignaal.
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare materialen tijdens het verwarmen van het voedsel zo nu en dan even in de oven.
BELANGRIJK
Laat NOOIT jonge kinderen of zwakke personen de magnetronoven bedienen of met de
magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt van de
magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen aantrekken boven
de oven bewaren of verbergen.
WAARSCHUWING
Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze
is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.
WAARSCHUWING
Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan
microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.
WAARSCHUWING
Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking,
aangezien deze kan exploderen.
WAARSCHUWING
Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies
hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier
te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.
WAARSCHUWING
Omwille van het risico op ontbranding, raden wij u aan de oven in het oog te houden wanneer
u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.
WAARSCHUWING
Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op elektrische schok te vermijden.
Recycle of verwijder het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke
manier.
Neem contact op met uw lokale instanties met betrekking tot de milieuvriendelijke verwijdering van dit product.
5
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
5
2006-02-08
ソタネト 2:36:09
Installatie en aansluiting
NL
● Dit apparaat is NIET bedoeld voor gebruik in een commerciële omgeving.
● Dit apparaat moet minstens 85 cm boven het vloerniveau worden geplaatst.
● Houd rekening met de installatierichtlijnen en onthoud dat dit apparaat alleen door een
bevoegde technicus mag worden geïnstalleerd.
● Het apparaat is voorzien van een stekker en mag alleen op een correct geïnstalleerde,
geaarde wandcontactdoos worden aangesloten. De beveiliging van de zekering moet een
vermogen van 16 amp hebben (mini-stroomonderbrekers van het type L of B).
● Als een nieuwe wandcontactdoos nodig is, moet u de installatie en de kabelaansluiting
overlaten aan een bevoegde elektricien. Als de stekker na de installatie niet meer bereikbaar is, moet een poolontkoppelingsapparaat op de plaats van de installatie aanwezig zijn
met een contactopening van ten minste 3 mm.
● U mag geen adapters, meervoudige stekkerdozen en verlengkabels gebruiken. Overbelasting kan brand veroorzaken.
● Aansluiten
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit, lichten alle segmenten gedurende
een seconde op.
Na 3 seconden begint 12:00 te knipperen op het display. Hiermee wordt aangegeven dat
u de klok moet instellen. Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar
zomertijd en wintertijd.
min
550
min 446
max 450
min 564
max 568
50
460
2
200 cm
520
595
6
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
6
2006-02-08
ソタネト 2:36:09
De klok instellen
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit, licht het DISPLAY op. Na
drie seconden verschijnt het kloksymbool en begint “12:00” te knipperen op het
DISPLAY.
NL
De klok instellen
1
Druk op de toets KLOK . De “12”
begint te knipperen.
2
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om
het uur in te stellen.
3
Druk opnieuw op de toets KLOK . De
“00” begint te knipperen.
4
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om
de minuten in te stellen.
5
Druk opnieuw op de toets KLOK.
De klok stelt zichzelf in binnen 5
seconden.
7
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
7
2006-02-08
ソタネト 2:36:10
Eigenschappen van de oven
Bedieningspaneel
NL
Bovenste verwarmingselementen
Ovenlamp
Niveau 5
Niveau 4
Ovenniveaus
Niveau 3
Niveau 2
Magnetron niveau 1
Veiligheidsvergrendeling
deur
Deur
Deurhandgreep
Opmerking
● De niveaus voor de bakplaten zijn van onder naar boven genummerd.
● De niveaus 4 en 5 worden vooral gebruikt voor de grillfunctie.
● Het magnetronniveau wordt doorgaans gebruikt voor de magnetronfunctie.
● Lees de kooktips die u in deze handleiding terugvindt om het geschikte niveau van de
bakplaat voor uw gerechten te bepalen.
8
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
8
2006-02-08
ソタネト 2:36:11
Accessoires
De volgende accessoires worden bij uw magnetronoven geleverd:
1
Keramische plaat
(nuttig voor magnetronstand)
2
Twee bakplaten
(NIET gebruiken voor de
magnetronstand.)
4
Ovenrooster
(NIET gebruiken voor de
magnetronstand.)
NL
Inleggrill
Keramische plaat
3
Inleggrill voor keramische plaat
(nuttig voor Snelmenu- en grillstand)
Opmerking
Lees de kooktips die u in deze handleiding terugvindt om het geschikte accessoire voor uw
gerechten te bepalen.
9
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
9
2006-02-08
ソタネト 2:36:11
Bedieningspaneel
NL
1
6
16
7
23 4 5
8
9
10
11
12
13
1. UIT
9. KLOK
2. OVENSTAND
10.BEREIDINGSTIJD
14
15
3. SNELMENUSTAND
11. EINDTIJD
4. STAND SNEL-ONTDOOIEN
12.TEMPERATUUR
5. MAGNETRONSTAND
13.VERMOGENSNIVEAU/ENTER
6. KEUZESCHAKELAAR
14.MULTIFUNCTIESCHAKELAAR
7. DISPLAY
15.STOPPEN / ANNULEREN
8. STOOMREINIGING
16.STARTEN
Drukschakelaars gebruiken
Opmerking
De KEUZESCHAKELAAR (6) en de MULTIFUNCTIESCHAKELAAR (14) zijn drukschakelaars. Druk op de knop en draai deze naar de gewenste instelling.
10
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
10
2006-02-08
ソタネト 2:36:24
Verwarmingstypen
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende verwarmingsstanden en instellingen die op uw oven beschikbaar zijn. Gebruik de kooktips op de hierna volgende pagina’s om de geschikte stand en instelling voor al uw recepten te bepalen.
NL
OVENSTAND
Instelling dubbele hete lucht
Het voedsel wordt verwarmd door warme lucht van de linker- en rechterkant van de oven. Deze instelling biedt gelijkmatige verwarming en is
ideaal geschikt om te bakken.
Instelling hete lucht + bovenverwarming
Door de combinatie van hete lucht en het bovenverwarmingselement
is dit de ideale instelling voor een knapperig en bruin korstje. Vooral
aanbevolen voor vleesgerechten.
Instelling conventionele warmte
De warmte wordt geleverd door de bovenste en onderste verwarmingselementen. Deze instelling is geschikt voor het bakken en roosteren.
Grillinstelling
Het voedsel wordt verwarmd door het bovenste verwarmingselement.
Instelling hete lucht + onderverwarming
Door de combinatie van hete lucht en het onderverwarmingselement
krijgt het voedsel een knapperig en bruin korstje.
SNELMENUSTAND
Kies een van de twaalf voorgeprogrammeerde snelmenu-instellingen om op een gerieflijke manier uw favoriete gerechten te koken, te
roosteren of te bakken. De bereidingstijd en het vermogen worden
automatisch ingesteld. Selecteer het programma en het gewicht om de
bereiding te starten.
STAND SNEL-ONTDOOIEN
Kies een van de vijf voorgeprogrammeerde instellingen voor het snel
ontdooien.
De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld. Selecteer het programma en het gewicht om het ontdooien te starten.
MAGNETRONSTAND
Voor het bereiden en ontdooien van voedingsmiddelen worden microgolven gebruikt. Hiermee kunt u snel en efficiënt eten bereiden zonder
dat de kleur of de vorm van het voedsel verandert. Het vermogen en de
bereidingstijd worden handmatig ingesteld zodat ze aan de verschillende gerechten kunnen worden aangepast.
11
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
11
2006-02-08
ソタネト 2:36:25
De ovenstand gebruiken
NL
In deze stand zijn vijf instellingen beschikbaar. Raadpleeg de kooktips op
pagina’s 14 tot 18 om de geschikte instelling te bepalen.
De ovenstand instellen
1
2
Draai de KEUZESCHAKELAAR naar
de positie van de ovenstand.
Draai de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR naar
de gewenste ovenstand. De ovenstand
en de aanbevolen temperatuur worden
weergegeven.
Dubbele hete lucht
Hete lucht + bovenverwarming
Conventionele warmte
Grill
Hete lucht + onderverwarming
Opmerking
De hete luchtverwarming en de grillverwarming worden voortdurend in- en uitgeschakeld om
de temperatuur te regelen.
3
4
Om een andere temperatuur
te selecteren, drukt u op
TEMPERATUUR en draait u de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om de
gewenste temperatuur in te stellen.
Om de bereidingstijd in te stellen, drukt
u op BEREIDINGSTIJD en draait u de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om de
gewenste bereidingstijd in te stellen.
12
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
12
2006-02-08
ソタネト 2:36:27
De ovenstand gebruiken (vervolg)
NL
5
Druk op de toets START.
► De TEMPERATUUR-indicator op het
display licht op. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, begint de
indicator te knipperen.
Opmerking
1) Tijdens de bereiding kunt u de toetsen BEREIDINGSTIJD en TEMPERATUUR gebruiken
om de instelling te wijzigen.
2) In de ovenstand worden de hete luchtverwarming en de bovenste en onderste verwarmingselementen tijdens het koken in- en uitgeschakeld om de temperatuur te regelen.
3) Tijdens de bereiding kunt u de binnentemperatuur weergeven door de toetsen TEMPERATUUR en VERMOGEN/ ENTER tegelijk in te drukken.
Belangrijk
Wanneer u de ovenstand gebruikt, moet u glazen bakvormen gebruiken die geschikt zijn voor
temperaturen van 40 tot 250°C.
13
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
13
2006-02-08
ソタネト 2:36:28
De ovenstand gebruiken (vervolg)
NL
Instelling (
) dubbele hete lucht
Het voedsel wordt verwarmd door de warme lucht van de linker- en rechterkant
van de oven. Deze instelling biedt gelijkmatige verwarming en is ideaal geschikt
om te bakken.
Wanneer u op twee bakplaten tegelijk eten bereidt,
plaatst u de platen op niveau
en niveau
.
*
Zorg ervoor dat de glazen bakvormen geschikt zijn voor temperaturen van 40 tot 250°C.
Kooktips
Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het bakken.
Wij raden u aan de oven voor te verwarmen met de dubbele hete luchtverwarming.
Plaatniveau
Temperatuur
(°C)
Accessoire
Tijd (u)
Vierkante vorm hazelnotentaart
2
160 - 170
Ovenrooster
1:00 - 1:10
Ringvormige of bolvormige
bakvorm citroentaart
2
150 - 160
Ovenrooster
0:50 - 1:00
Biscuitgebak
3
150 - 160
Ovenrooster
0:35 - 0:45
Fruitvlaaibodem
3
150 - 170
Ovenrooster
0:25 - 0:35
Plat vruchtenkruimelgebak
(gistdeeg)
3
150 - 170
Bakplaat
0:30 - 0:40
Croissants
3
170 - 180
Bakplaat
0:10 - 0:15
Broodjes
2
180 - 190
Bakplaat
0:10 - 0:15
Koekjes
3/4
160 - 180
Twee bakplaten
0:10 - 0:20
Voedselitem
Opmerking
Voorverwarming aanbevolen.
14
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
14
2006-02-08
ソタネト 2:36:28
De ovenstand gebruiken (vervolg)
Instelling Hete lucht (
) + bovenverwarming
Door de combinatie van hete lucht en het bovenverwarmingselement is dit de
ideale instelling voor een knapperig en bruin korstje. Deze instelling is speciaal
aanbevolen voor het bereiden van vleesgerechten.
NL
Wanneer u vlees bereidt, legt u het vlees op de
rooster op niveau
en plaatst u de bakplaat op
niveau
om het braadvet op te vangen.
*
Zorg ervoor dat de glazen bakvormen geschikt zijn voor temperaturen van 40 tot 250°C.
Kooktips
Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het roosteren.
Het voorverwarmen van de oven is aanbevolen wanneer u de stand Hete lucht + bovenverwarming te gebruiken.
Leg het vlees op het ovenrooster, volg het advies van de tabel voor het niveau van de plaat en
gebruik een bakplaat als oliepan op niveau 1.
Voedselitem
Plaatniveau
Temperatuur
(°C)
Accessoire
Tijd (u)
Geroosterd rundvlees/
1kg medium
3/1
170 - 190
Ovenrooster /
Bakplaat
1:00 - 1:30
Varkensschouder /
rol 1 kg
3/1
180 - 200
Ovenrooster/
Bakplaat
1:30 - 2:00
Geroosterd lamsvlees /
Lamsbout 0.8 kg
2/1
190 - 210
Ovenrooster /
Bakplaat
0:50 - 1:20
Hele kip
Kip 1 kg
3/1
170 - 190
Ovenrooster /
Bakplaat
0:50 - 1:10
Hele forellen
2 stuks / 0.5 kg
4/1
170 - 180
Ovenrooster /
Bakplaat
0:30 - 0:40
Eendenborst 0.3 kg
4/1
180 - 200
Ovenrooster /
Bakplaat
0:25 - 0:35
Opmerking
Voorverwarming aanbevolen.
15
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
15
2006-02-08
ソタネト 2:36:29
De ovenstand gebruiken (vervolg)
NL
Instelling (
) Conventionele warmte
De warmte wordt geleverd door de bovenste en onderste verwarmingselementen.
Deze instelling is geschikt voor het bakken en roosteren.
De bakplaat of het ovenrooster wordt doorgaans
op niveau
geplaatst.
*
Zorg ervoor dat de glazen bakvormen geschikt zijn voor temperaturen van 40 tot 250°C.
Kooktips
Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het bakken. Het is aan te
bevelen dat u de oven voorverwarmt met de conventionele warmtestand.
Voedselitem
Plaatniveau
Temperatuur (°C)
Accessoire
Tijd (u)
Lasagne
3
200 - 220
Ovenrooster
0:25 - 0:35
Gegratineerde
groenten
3
180 - 200
Ovenrooster
0:20 - 0:30
Gegratineerde
aardappelen
3
180 - 200
Ovenrooster
0:25 - 0:35
Ingevroren pizzastokbroodjes
3
160 - 180
Bakplaat
0:10 - 0:15
Ovenfrites
3
200 - 220
Bakplaat
0:15 - 0:20
Marmercake
3
180 - 200
Ovenrooster
0:50 - 1:10
Muffins
3
180 - 200
Ovenrooster
0:10 - 0:15
Koekjes
4
180 - 200
Bakplaat
0:08 - 0:15
Opmerking
Voorverwarming aanbevolen.
16
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
16
2006-02-08
ソタネト 2:36:30
De ovenstand gebruiken (vervolg)
Grill (
)-instelling
Het voedsel wordt verwarmd door de bovenste verwarmingselementen.
NL
Bij het grillen wordt een keramische plaat met
inleggrill gebruikt die op niveau
wordt geplaatst.
*
Zorg ervoor dat de glazen bakvormen geschikt zijn voor temperaturen van 40 tot 250°C.
Kooktips
Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het grillen.
Stel de grilltemperatuur in op 220°C en laat de oven gedurende 3 minuten voorverwarmen.
Voedselitem
Plaatniveau
Tijd (min)
1ste zijde
Tijd (min) 2de
zijde
Accessoire
Kebabvleespennen
4
8 - 10
6-8
Inleggrill met keramische plaat
Varkenslapjes
4
7-9
5-7
Inleggrill met keramische plaat
Worstjes
4
4-6
3-5
Bakplaat
Kipdelen
4
10 - 15
8 - 10
Inleggrill met keramische plaat
Zalmmoten
4
8 - 12
6 - 10
Inleggrill met keramische plaat
Schijfjes groenten
5
5-7
3-5
Bakplaat
Geroosterd brood
5
2-3
1-2
Ovenrooster
Kaastosti
5
4-5
-
Ovenrooster
Opmerking
De aanbevolen temperatuur voor het grillen is 220 °C.
Voorverwarming gedurende drie minuten aanbevolen.
17
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
17
2006-02-08
ソタネト 2:36:30
De ovenstand gebruiken (vervolg)
NL
Instelling Hete lucht + onderverwarming (
)
Door de combinatie van hete lucht en het onderste verwarmingselement wordt
het voedsel verwarmd. Dit is een nuttige instelling om het gerecht knapperig en
bruin te maken.
De bakplaat of het ovenrooster wordt doorgaans
op niveau
gebruikt.
*
Zorg ervoor dat de glazen bakvormen geschikt zijn voor temperaturen van 40 tot 250°C.
Kooktips
Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het bakken.
Het is aan te bevelen dat u de oven voorverwarmt met de stand Hete lucht + onderverwarming.
Plaatniveau
Temperatuur
(°C)
Accessoire
Tijd (min)
Verse pizza
3
180 - 200
Bakplaat
15-25
Gekoelde en voorgebakken
quiche/taart
2
180 - 200
Ovenrooster
10-15
Zelfrijzende pizza (diepvries)
2
180 - 200
Bakplaat
15-20
Ingevroren pizza
3
200 - 220
Ovenrooster
10-15
Gekoelde pizza
3
180 - 220
Bakplaat
08-15
Diepgevroren met vruchten
gevuld bladerdeeg
2
180 - 200
Bakplaat
10-15
Voedselitem
Opmerking
Voorverwarming aanbevolen.
18
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
18
2006-02-08
ソタネト 2:36:31
De bereidingstijd instellen
NL
1
Selecteer de gewenste ovenfunctie en
temperatuur. (Zie ook hoofdstuk “De
ovenfunctie en temperatuur wijzigen”)
Opmerking: Als het bedieningspaneel
gedurende 5 seconden niet
wordt bediend, begint de
starttoets te knipperen.
2
Druk op de toets BEREIDINGSTIJD.
3
4
Wanneer u op de toets START
drukt, wordt de oven onmiddellijk
ingeschakeld.
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om de
gewenste bereidingstijd in te stellen.
1) Na 5 seconden wordt de instelling
voor de bereidingstijd automatisch
beëindigd en begint de toets START
te knipperen.
2) Druk op de toets BEREIDINGSTIJD
om de instelling voor de bereidingstijd
te beëindigen.
5
Nadat de ingestelde tijd is verstreken,
klinkt een hoorbaar signaal en schakelt
de oven zichzelf uit.
Opmerking: Functie Meer / minder. Tijdens de bereiding kunt u de MULTIFUNCTIESCHAKELAAR gebruiken om de vooraf ingestelde bereidingstijd aan te passen
en betere resultaten te bekomen.
19
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
19
2006-02-08
ソタネト 2:36:31
De eindtijd instellen
NL
1
Selecteer de gewenste ovenfunctie en
temperatuur.
2
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om de
gewenste uren en minuten in te stellen.
(14:00).
Voorbeeld: De gewenste tijd is 14:00.
4
Druk op de toets EINDTIJD.
De huidige tijd wordt knipperend
weergegeven op het DISPLAY.
Voorbeeld: De huidige tijd is 13:00.
De notatie “13:00” van de
huidige tijd zal knipperen.
3
5
Druk opnieuw op de toets EINDTIJD.
Voorbeeld: De huidige tijd is 13:00.
De gewenste eindtijd is
14:00.
De bereidingstijd van “1:00”
wordt weergegeven.
Druk op de toets START om de oven te
starten.
De oven wordt onmiddellijk gestart.
Opmerking:
1) De bereidingstijd wordt afgeteld op het tijddisplay. Nadat de ingestelde tijd is verstreken,
klinkt een hoorbaar signaal en schakelt de oven zichzelf uit.
2) Tijdens de bereiding kunt u de MULTIFUNCTIESCHAKELAAR gebruiken om de vooraf
ingestelde bereidingstijd aan te passen en betere resultaten te bekomen.
3) Tijdens de bereiding kunt u de binnentemperatuur weergeven door de toetsen TEMPERATUUR en VERMOGEN/ ENTER tegelijk in te drukken.
20
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
20
2006-02-08
ソタネト 2:36:32
Functie Reservering bereidingstijd
Voorbeeld: Huidige tijd: 12:00
Bereidingstijd :2:00 als u de bereiding wilt eindigen om 18:00
1
3
Selecteer de ovenstand en de
gewenste functie.
Druk op de toets EINDTIJD.
► “14:00”, de bereidingstijd die wordt
toegevoegd aan de huidige tijd, wordt
weergegeven.
► Voer de gewenste eindtijd in.
(18:00)
NL
2
Selecteer de bereidingstijd en geef de
gewenste bereidingstijd op. (2:00)
4
Druk op de toets EINDTIJD.
► De oven start automatisch op het
geprogrammeerde tijdstip 16:00.
► De bereidingstijd wordt weergegeven
bij het begin van de bereiding.
Opmerking:
•
De eindtijd wordt weergegeven wanneer de programmering is voltooid.
•
De bereidingstijd en de eindtijd kunnen worden gewijzigd vóór de geprogrammeerde tijd.
21
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
21
2006-02-08
ソタネト 2:36:33
De snelmenustand gebruiken
NL
Met de Snelmenustand kunt u kiezen uit twaalf voorgeprogrammeerde instellingen
om op een gerieflijke manier uw favoriete gerechten te koken, te roosteren of te
bakken. De bereidingstijd en het vermogen worden automatisch ingesteld. Selecteer een van de twaalf instellingen en stel het gewicht in om de bereiding te starten.
De snelmenustand instellen
1
Draai de KEUZESCHAKELAAR naar
de Snelmenupositie.
2
Draai de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR
naar de gewenste instelling voor het
Snelmenu.
Raadpleeg de tabel op pagina’s 23 en
24 voor een beschrijving van de 12
Snelmenu-instellingen.
3
Druk op de toets VERMOGEN / ENTER
om het gewicht te wijzigen.
4
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om het
gewenste gewicht te selecteren.
5
Druk op de toets START.
Opmerking
• Sommige snelmenu’s werken doorlopend. Andere menu’s zullen vereisen dat het voedsel
wordt omgedraaid. Op dat ogenblik piept de oven om u hieraan te herinneren.
• De oventemperatuur die tijdens het gebruik van het snelmenu is ingesteld, wordt weergegeven.
• Temperaturen en tijden kunnen niet worden gewijzigd tijdens de bereiding.
22
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
22
2006-02-08
ソタネト 2:36:34
De snelmenustand gebruiken (vervolg)
Gids voor automatische Snelmenu-instellingen
In de volgende tabel vindt u 12 automatische programma’s voor snelkoken, roosteren en bakken.
De tabel bevat hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Deze automatische programma’s bevatten speciale bereidingsstanden die werden ontwikkeld voor uw gemak.
Nr
Voedselitem
1
Ingevroren
pizza
2
Diepvries
ovenfrites
3
Diepvries
aardappelkroketten
4
Diepgevroren
lasagne
5
Gewicht
(kg)
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
Accessoire
Plaatniveau
Inleggrill met
keramische
plaat
4
Leg de diepvriespizza in het
midden van de inleggrill in de
keramische plaat.
Bakplaat
3
Verdeel de diepgevroren ovenfrites over de metalen bakplaat.
Inleggrill met
keramische
plaat
4
0.3 - 0.4
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
Keramische
plaat
3
Diepgevroren
gegratineerde
vis
0.3 - 0.4
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
Keramische
plaat
3
Kipdelen
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
Inleggrill met
keramische
plaat
4
7
Hele kip
0.8 - 0.9
1.0 - 1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5
Inleggrill met
keramische
plaat
3
8
Biefstuk
0.3 - 0.6
0.6 - 0.8
Inleggrill met
keramische
plaat
4
6
NL
Aanbevelingen
Verdeel de diepgevroren
aardappelkroketten gelijkmatig
over de inleggrill op de keramische plaat.
Leg de diepgevroren lasagne in
een geschikte vuurvaste glazen
of keramische schaal. Laat het
gerecht na het verwarmen gedurende 3-4 minuten nagaren.
Leg de diepgevroren gegratineerde vis in een geschikte
vuurvaste glazen of keramische
schaal. Na de bereiding 3-4
minuten laten staan.
Smeer de gekoelde kipdelen in
met olie en kruiden. Leg ze op
een inleggrill op een keramische plaat met het vel naar
beneden. Omkeren wanneer
het geluidssignaal klinkt. Laat
het gerecht na het bereiden
gedurende 2 minuten nagaren.
Smeer de gekoelde kipdelen in
met olie en kruiden en leg ze
met de borst naar beneden op
de inleggrill op de keramische
plaat. Omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt. Laat het
gerecht na het bereiden gedurende 5 minuten nagaren.
Leg de biefstukken naast elkaar
in het midden van de inleggrill
op de keramische plaat.
23
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
23
2006-02-08
ソタネト 2:36:34
De snelmenustand gebruiken (vervolg)
NL
Nr
Voedselitem
Gewicht
(kg)
Accessoire
Plaatniveau
9
Geroosterd
rundvlees
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
1.1 - 1.2
1.3 -1.5
Inleggrill met
keramische
plaat
3
10
Aardappelen
in de schil
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
Inleggrill met
keramische
plaat
4
11
Cake
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
Keramische
plaat
3
12
Muffins
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
Ovenrooster
3
Aanbevelingen
Marineer het geroosterde rundvlees en leg het met de zijde
met het vet naar beneden op
de inleggrill op de keramische
plaat. Omkeren wanneer het
geluidssignaal klinkt. Na het
bakken in aluminiumfolie wikkelen en 5-10 minuten laten
staan.
De aardappelen wassen en
schoonmaken en met een vork
gaatjes in de schil maken. Leg
de aardappelen (elk 200 - 250
g) naast elkaar op de inleggrill
op de keramische plaat. Laat
het gerecht na het bereiden
gedurende 3 tot 5 minuten
nagaren.
Leg het deeg in een ronde
vuurvaste glazen bakschotel
met een geschikte grootte. Dit
programma is geschikt voor
beslag zoals marmercake,
citroencake en hazelnotentaart.
Leg het deeg van de muffin in
een metalen muffinschotel die
geschikt is voor 12 muffins. Zet
de vorm op het ovenrooster.
Een gewicht van 0.5 tot 0.6 kg
is aanbevolen voor muffins van
elk 45 g. Voor muffins van een
gemiddelde grootte van elk 65
g, is een gewicht van 0.7 tot
0.8 kg aanbevolen.
Belangrijk
De meeste instellingen van de Snelmenustand maken gebruik van microgolven om voedsel
te verwarmen. U moet dan ook de richtlijnen voor kookmaterialen en andere veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van microgolven strikt naleven wanneer u de magnetronfunctie
gebruikt.
24
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
24
2006-02-08
ソタネト 2:36:34
De stand Snel-ontdooien gebruiken
De stand Snel-ontdooien instellen
Kies een van de vijf voorgeprogrammeerde magnetroninstellingen voor het snel ontdooien. De
ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld. Selecteer gewoon de instelling en
het gewicht om het ontdooien te starten.
NL
Open de deur. Plaats het diepgevroren gerecht in het midden van de keramische
plaat. De plaat is op niveau 1 geplaatst. Sluit de deur.
1
Draai de KEUZESCHAKELAAR naar
het symbool voor Snel ontdooien (
).
2
Draai de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR naar
het gewenste item voor het ontdooien.
Druk op de toets VERMOGEN /
ENTER om het gewenste item voor
het ontdooien in te stellen. (Raadpleeg
de tabel op pagina 26 voor een
beschrijving van de 5 instellingen voor
Snel-ontdooien)
3
Draai de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om het
gewicht van het voedsel te selecteren.
4
Druk op de toets START om de
bereiding te starten.
Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven vier maal een geluidssignaal horen en knippert de
melding “End” op het display. Daarna geeft de oven een keer per 3 minuten een geluidssignaal.
Resultaat
◆ Het ontdooien begint.
◆ De oven laat halverwege het ontdooiproces een geluidssignaal horen om u eraan te
herinneren het voedsel om te keren.
Belangrijk
•
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
•
U kunt ook gerechten handmatig ontdooien. Hiertoe selecteert u de magnetronfunctie
Bereiden / Opwarmen met een vermogen van 180W. Raadpleeg het gedeelte “Bereiden /
Opwarmen” op pagina 35 voor meer informatie.
25
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
25
2006-02-08
ソタネト 2:36:35
De stand Snel-ontdooien gebruiken (vervolg)
NL
Gids voor instellingen voor automatisch snel-ontdooien
Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma’s voor automatisch ontdooien,
inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Deze programma’s
maken uitsluitend gebruik van microgolven. Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het
ontdooien begint. Leg vlees, gevogelte en vis op een keramische plaat.
Voed- Gewicht Acces- Plaat- Nagaartijd
Aanwijzingen
selitem
(kg)
soire niveau
(min)
1 Vlees
0.2 - 2.0 Kera1
20 – 90
De randen afschermen met aluminimische
umfolie. Het vlees omkeren wanneer
plaat
het geluidssignaal klinkt. Dit programma is geschikt voor rundvlees,
lamsvlees, varkensvlees, biefstuk,
karbonades en gehakt.
2 Gevo0.2 - 2.0 Kera1
20 – 90
Het uiteinde van de poten en vleugels
gelte
mische
afschermen met aluminiumfolie. Het
plaat
vlees omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is
zowel geschikt voor een hele kip
alsvoor kipdelen.
3 Vis
0.2 -.2.0 Kera1
20 – 60
Scherm de staart van de vis af met
mische
aluminiumfolie. De vis omkeren
plaat
wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit
programma is zowel geschikt voor een
hele vis als voor visfilet.
4 Brood / 0.1 - 1.0 Kera1
10 – 30
Brood op een stuk keukenpapier
gebak
mische
leggen en omkeren wanneer het
plaat
geluidssignaal klinkt. Gebak op een
keramische plaat leggen, zo mogelijk
omkeren wanneer het geluidssignaal
klinkt. (de oven blijft aan en wordt
tijdelijk stopgezet wanneer u de deur
opent). Dit programma is geschikt voor
alle soorten brood, heel of gesneden,
evenals broodjes en stokbroodjes.
Leg de broodjes in een cirkel. Dit programma is geschikt voor alle soorten
gistgebak, koekjes, kwarktaart en
bladerdeeg. Het is niet geschikt voor
zandgebak, fruit- en slagroomtaart en
cake met chocoladegarnering.
5 Fruit
0.1 - 1.0 Kera1
5 – 15
Verdeel het diepgevroren fruit gelijkmische
matig over de keramische plaat. Dit
plaat
programma is geschikt voor vruchten
zoals frambozen, gemengde bessen
en tropische vruchten.
Belangrijk
De stand Snel-ontdooien gebruikt microgolven om voedsel te verwarmen.
U moet dan ook de richtlijnen voor kookmaterialen en andere veiligheidsvoorschriften voor het
gebruik van microgolven strikt naleven wanneer u de magnetronfunctie gebruikt.
Nr
26
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
26
2006-02-08
ソタネト 2:36:35
De werking van een magnetronoven
Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. De energie
in deze golven zorgt ervoor dat de gerechten gaar worden of worden opgewarmd
zonder dat de vorm of kleur ervan verandert.
U kunt een magnetron gebruiken voor:
• Ontdooien
• Bereiden
NL
Bereidingsprincipe
1. De microgolven die door de magnetron worden gegenereerd, worden gelijkmatig verdeeld door middel van
het roerdistributiesysteem.
Hierdoor wordt het gerecht gelijkmatig verwarmd.
2. De microgolven worden door het gerecht opgenomen
tot een diepte van ongeveer 2.5 cm. Het verwarmingsproces gaat verder doordat de warmte binnen het
gerecht wordt doorgegeven.
3. De bereidingstijd varieert afhankelijk van de gebruikte
schaal en de eigenschappen van het gerecht:
• Hoeveelheid en dichtheid
• Watergehalte
• Begintemperatuur (gekoeld of kamertemperatuur)
Belangrijk
Aangezien de binnenkant van het gerecht wordt verwarmd door warmtedoorgifte, gaat het
verwarmingsproces zelfs nog door nadat u het gerecht uit de oven hebt gehaald.
Om deze reden moet u de gaartijden die in recepten en in deze handleiding worden vermeld
aanhouden. Dit is om ervoor te zorgen dat:
•
Het gerecht ook van binnen gaar wordt
•
Het gerecht overal even warm wordt
27
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
27
2006-02-08
ソタネト 2:36:36
De magnetronstand gebruiken
NL
Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. Bij het
bereiden met magnetrons, dringen microgolven door in het gerecht en worden ze
aangetrokken en opgenomen door het aanwezige water, vet en suikers. De microgolven zorgen ervoor dat de moleculen in het gerecht zich snel gaan bewegen.
De snelle beweging van deze moleculen veroorzaakt wrijving en de warmte die
daarbij ontstaat verwarmt het gerecht.
De magnetronstand instellen
1
Draai de KEUZESCHAKELAAR naar
de magnetronpositie. De tijd en het
vermogen verschijnen op het DISPLAY.
2
Draai aan de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR om de
gewenste bereidingstijd in te stellen.
Wanneer de bereidingstijd is ingesteld,
knippert de toets START.
Als u het vermogen niet wilt wijzigen,
drukt u op de toets START om de
bereiding te starten.
3
Om het vermogen te wijzigen,
drukt u op de toets VERMOGEN
/ ENTER en draait u de
MULTIFUNCTIESCHAKELAAR naar
het gewenste niveau. Raadpleeg
de kooktips (pagina’s 32 tot 37)
voor richtlijnen over de geschikte
bereidingstijden en vermogensniveaus.
4
Druk op de toets START om de
bereiding te starten.
28
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
28
2006-02-08
ソタネト 2:36:36
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
Gids voor het magnetronvermogen
VERMOGEN
NL
PERCENTAGE
GELEVERD
(%)
VERMOGEN (W)
HOOG
100
900
HOOG / LAAG
83
750
MIDDEL / HOOG
67
600
MIDDEL
50
450
MIDDEL / LAAG
33
300
ONTDOOIEN
20
180
LAAG
11
100
OPMERKING
Voor het verwarmen van vloeistoffen.
Voor het opwarmen en bereiden van
voedsel.
Voor het opwarmen en bereiden van
voedsel.
Voor het bereiden van vlees en het
opwarmen van delicate gerechten.
Voor het ontdooien en doorlopend
bereiden.
Voor het ontdooien van delicate
gerechten.
29
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
29
2006-02-08
ソタネト 2:36:36
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
NL
Gids kookmaterialen magnetron
Kookmaterialen die in de magnetronstand worden gebruikt, moeten microgolven kunnen
doorlaten zodat ze in het voedsel kunnen dringen. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium
en koper weerkaatsen microgolven. Gebruik daarom geen kookmaterialen die uit metaal zijn
vervaardigd. Kookmateriaal dat als magnetronbestendig is gemarkeerd, is altijd veilig voor
gebruik. Raadpleeg de volgende gids voor extra informatie over geschikte kookmaterialen.
Gebruik altijd een keramische plaat op niveau 1 wanneer u de magnetronstand gebruikt.
KOOKMATERIALEN
MAGNETRONBESTENDIG
OPMERKINGEN
Aluminiumfolie
✓✗
Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde
delen van het voedsel te gaar worden. Als
te veel folie wordt gebruikt of de folie te
dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter
vonken ontstaan.
Bruineerbord
✓
Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.
Porselein en aardewerk
✓
Porselein, aardewerk en geglazuurd
aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij
er een metalen sierrand op is aangebracht.
Wegwerpborden van
polyester en karton
✓
Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt
in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen
•
Polystyreen bekers
✓
Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan
smelten door oververhitting.
•
Papieren zakken en
kranten
✗
Kunnen vlam vatten.
•
Kringlooppapier en
metalen garneringen
✗
Kunnen vonken veroorzaken.
•
Ovenvaste serveerschalen
✓
•
Fijn glaswerk
✓
Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien
van metalen sierrand. Kunnen worden
gebruikt voor het opwarmen van voedsel of
vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als
gevolg van plotselinge verhitting.
•
Glazen potten
✓
Het deksel moet worden verwijderd. Alleen
geschikt voor opwarmen.
Kunnen vonken veroorzaken.
Glas
Metaal
•
Schalen
✗
•
Binddraadjes voor
plastic zakken
✗
30
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
30
2006-02-08
ソタネト 2:36:36
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
KOOKMATERIALEN
MAGNETRONBESTENDIG
OPMERKINGEN
NL
Papier
•
Borden, bekers,
servetten en
keukenrol
✓
Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook
voor het absorberen van overtollig vocht.
•
Kringlooppapier
✗
Kan vonken veroorzaken.
Plastic
•
Opbergdozen
✓
Met name hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of
verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik
geen melamine.
•
Plasticfolie
✓
Kan worden gebruikt om vocht vast te houden.
Mag niet in contact komen met het voedsel.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de
folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
•
Diepvrieszakken
✓✗
Alleen indien kookvast of ovenbestendig.
Mag niet luchtdicht zijn. Zonodig met een vork
gaatjes aanbrengen.
✓
Kan worden gebruikt om vocht vast te houden
en spatten te voorkomen.
Was of vetvrij papier
Opmerking
Er kunnen vonken ontstaan in de magnetron wanneer metaal wordt gebruikt.
31
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
31
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
NL
Magnetronkooktips
ALGEMENE RICHTLIJNEN
Gerechten die geschikt zijn voor bereiding in de magnetron
Veel typen gerechten zijn geschikt voor bereiding in de magnetron, inclusief verse en diepgevroren groenten, fruit, pasta, rijst, granen, bonen, vis en vlees. Sauzen, custard, soep, pudding,
conserven en chutney kunnen eveneens in de magnetron worden bereid. In het algemeen is
de magnetron ideaal voor alle gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden.
Afdekken tijdens het verwarmen
De gerechten moeten worden afgedekt tijdens het opwarmen. Het verdampte water komt
in de vorm van stoom omhoog en draagt bij tot het verwarmingsproces. Het voedsel kan op
verschillende manieren worden afgedekt, bijvoorbeeld met een keramische plaat, een plastic
deksel of magnetronfolie.
Nagaartijden
Na het opwarmen is het belangrijk dat u het gerecht nog even laat staan gedurende de aanbevolen nagaartijd, zodat de temperatuur gelijkmatig in het voedsel kan worden verdeeld.
KOOKTIPS VOOR DIEPGEVROREN GROENTEN
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Kook de groente met afgesloten deksel de
aangegeven minimumtijd (zie tabel).
Ga desgewenst door met koken tot u het gewenste resultaat bereikt. Roer het gerecht tijdens
de bereiding tweemaal en na de bereiding eenmaal door.
Voeg zout, kruiden en boter toe na het koken. Houd het gerecht tijdens het nagaren afgedekt.
Portie
(g)
Vermogen (W)
Tijd
(min)
Nagaartijd
(min)
Spinazie
150
600
5-6
2-3
Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud
water toe.
Broccoli
300
600
8-9
2-3
Voeg 30 ml (2 eetl.) koud
water toe.
Erwten
300
600
7-8
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.) koud
water toe.
Sperziebonen
300
600
7½ - 8½
2-3
Voeg 30 ml (2 eetl.) koud
water toe.
Gemengde groenten (wortelen/
erwten/maïs)
Gemengde Chinese groenten
300
600
7-8
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.) koud
water toe.
300
600
7½ - 8½
2-3
Voeg 15 ml (1 eetl.) koud
water toe.
Gerecht
Aanwijzingen
32
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
32
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
KOOKTIPS VOOR VERSE GROENTEN
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Voeg 30-45 ml koud water (2-3 eetl.) toe
per 250 gr. groente, tenzij anders vermeld (zie tabel). Kook de groente met afgesloten deksel
de aangegeven minimumtijd (zie tabel). Ga desgewenst door met koken tot u het gewenste
resultaat bereikt. Tijdens en na de bereiding eenmaal doorroeren.
Voeg zout, kruiden en boter toe na het koken. Dek het gerecht af tijdens de 3 minuten nagaartijd.
Tip : Snijd de groente in stukken van gelijke grootte. Hoe kleiner de stukken, des te
sneller zijn ze gaar.
Opmerking : Kook verse groenten in de magnetron altijd op vol vermogen (900W).
Broccoli
250
500
Tijd
(min)
3-4
6-7
Spruitjes
250
5-6
3
Wortelen
250
4-5
3
Bloemkool
250
500
4-5
7-8
3
Courgette
250
3-4
3
Aubergine
250
3-4
3
Prei
Champignons
250
125
250
3-4
1-2
2-3
3
3
Uien
250
4-5
3
Paprika
Aardappelen
250
250
500
4-5
4-5
7-8
3
3
Koolraap
250
5-6
3
Gerecht
Portie (g)
Nagaartijd
(min)
3
NL
Aanwijzingen
Verdelen in roosjes van gelijke
grootte.
Leg ze met de steeltjes naar het
midden.
Voeg 60-75 ml (4-5 eetl.) water
toe.
Snijd de wortelen in stukken van
gelijke grootte.
Verdelen in roosjes van gelijke
grootte. Grote roosjes doormidden
snijden. Leg ze met de steeltjes
naar het midden.
Snijd de courgettes in plakjes.
Voeg 30ml (2 eetl.) water of een
klontje boter toe. Koken tot ze net
gaar zijn.
Snijd de aubergines in dunne
plakjes en sprenkel er 1 eetlepel
citroensap over.
Snijd de prei in dikke plakken.
De champignons heel of in plakjes
bereiden. Geen water toevoegen.
Besprenkelen met citroensap. Kruiden met peper en zout.
Voor het serveren laten uitlekken.
Uien doormidden of in plakjes snijden. Voeg slechts 15 ml (1 eetl.)
water toe.
Snijd de paprika in reepjes.
Weeg de aardappelen en snijd ze
doormidden of in vieren in stukken
van ongeveer gelijke grootte.
Snijd de koolraap in kleine blokjes.
33
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
33
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
NL
KOOKTIPS VOOR RIJST EN PASTA
Rijst
Pasta
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal met deksel. (Houd er rekening
mee dat het volume van rijst verdubbelt tijdens het koken.) Afdekken. Na het
koken, voor het nagaren doorroeren.
Zout of kruiden en boter toevoegen. De rijst heeft aan het einde van de bereidingstijd mogelijk niet alle water opgenomen.
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal. Kokend water en een snufje zout
toevoegen en goed doorroeren.
Niet afdekken. Tijdens en na de bereiding af en toe doorroeren. Tijdens de
nagaartijd afdekken en na afloop goed afgieten.
Gerecht
Witte rijst
(snelkook)
Bruine rijst
(snelkook)
Gemengde rijst
(witte/bruine rijst
+ wilde rijst)
Gemengde
granen
(rijst + graan)
Pasta
Portie Vermo(g)
gen (W)
250
900
375
250
900
375
Tijd (min)
15 - 16
17½ - 18½
20 - 21
22 - 23
Nagaartijd
(min)
5
5
Aanwijzingen
Voeg 500 ml koud water toe.
Voeg 750 ml koud water toe
Voeg 500 ml koud water toe.
Voeg 750 ml koud water toe
250
900
16 - 17
5
Voeg 500 ml koud water toe.
250
900
17 - 18
5
Voeg 400 ml koud water toe.
250
900
10 - 11
5
Voeg 1000 ml kokend water
toe.
OPWARMEN
Met de magnetron kunt u gerechten opwarmen in een fractie van de tijd die u nodig zou hebben bij een gewone oven.
Vermijd grote stukken
Warm liever geen grote stukken voedsel op, zoals braadstuk. Deze hebben de neiging aan de
buitenkant te gaar te worden en uit te drogen voordat de binnenkant goed heet wordt. U zult
meer succes hebben als u kleinere stukken opwarmt. Als u het gerecht afgedekt houdt tijdens
het opwarmen, helpt u te voorkomen dat het uitdroogt.
Vermogensniveaus
Er kunnen verschillende vermogensniveaus worden gebruikt voor het opwarmen van gerechten.
Voor grotere hoeveelheden delicate gerechten of voedingswaren die snel opwarmen, zoals
pasteitjes, is het gebruik van een lager vermogen aanbevolen.
Roeren
Voor het beste resultaat het gerecht tijdens het opwarmen doorroeren of omkeren. Zo mogelijk
voor het serveren nogmaals doorroeren. Vooral wanneer u vloeistoffen opwarmt, is het belangrijk dat u deze goed doorroert.
Opwarm- en nagaartijden
Wanneer u voor het eerst een gerecht opwarmt, is het handig om de door u gebruikte bereidingstijd te noteren. Vermijd oververhitting. Als u twijfelt, raden wij u aan de bereidingstijd
lager in te schatten. Indien nodig kunt u achteraf extra opwarmingstijd toevoegen. Controleer
altijd of het gerecht door en door verwarmd is. Laat het gerecht na het opwarmen altijd even
nagaren, zodat de warmte zich gelijkmatig over het gerecht kan verdelen De aanbevolen
nagaartijd na het opwarmen is 2 tot 4 minuten
34
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
34
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
VLOEISTOFFEN OPWARMEN
NL
Ga voorzichtig te werk wanneer u vloeistoffen opwarmt. Om te voorkomen dat vloeistoffen
plotseling aan de kook raken en naar buiten spatten, zet u een lepel of een glazen staafje in
de vloeistof. Roer tijdens het verwarmen en roer altijd na het verwarmen.
Altijd een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld,
zodat de warmte zich kan verdelen.
BABYVOEDING OPWARMEN
Babyvoeding
Wees extra voorzichtig wanneer u babyvoeding opwarmt. Leg de voeding in een diepe keramische schotel. Dek het af met een plastic deksel. Roer alles goed door na het opwarmen.
Ongeveer 2-3 minuten laten staan voor u het aan de baby geeft. Nogmaals doorroeren en de
temperatuur controleren. De aanbevolen serveertemperatuur ligt tussen 30 en 40°C.
Babymelk
Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Niet afdekken. Nooit een melkfles met de
speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze oververhit raakt. Na het opwarmen
goed schudden en nogmaals schudden voor u de melk aan de baby geeft. Controleer altijd
nauwkeurig de temperatuur van de babymelk of -voeding voordat u deze aan de baby geeft.
De aanbevolen serveertemperatuur is 37°C.
ONTDOOIEN
Microgolven zijn bijzonder geschikt voor het ontdooien van ingevroren voedsel. De microgolven zorgen ervoor dat het ingevroren voedsel in weinig tijd wordt ontdooid. Dit kan erg handig
zijn, bijvoorbeeld wanneer u onverwacht visite krijgt.
Ingevroren gevogelte moet door en door ontdooid zijn voordat u het gaat bereiden. Verwijder
eventuele metalen draadjes en neem het gerecht uit de verpakking, zodat ontdooide sappen
weg kunnen lopen.
Leg het ingevroren gerecht op een schaal zonder deksel. Halverwege de ontdooitijd het
gerecht keren, eventueel vocht weg laten lopen en zo snel mogelijk eventuele ingewanden
verwijderen.
Controleer regelmatig of het gerecht niet warm aanvoelt.
Wanneer de kleinere en dunnere delen warm beginnen te worden, kunt u deze in strookjes
aluminiumfolie wikkelen en daarna verder gaan met ontdooien
Zodra het gevogelte aan de buitenkant warm aanvoelt, dient u het ontdooiproces te STOPPEN / ANNULEREN en 20 minuten te wachten voordat u verder gaat met ontdooien.
Laat vis, vlees en gevogelte altijd even staan, zodat het voedsel ook van binnen goed ontdooit.
De nagaartijd is afhankelijk van de hoeveelheid.
Zie de tabel op de volgende pagina.
Dunne gerechten ontdooien gemakkelijker dan dikke, en kleinere hoeveelheden
Tip
ontdooien sneller dan grote. Denk hieraan bij het invriezen en ontdooien van gerechten.
Voor het ontdooien van voedsel met een temperatuur van -18 tot - 20°C kunt u de onderstaande tabel aanhouden.
Bevroren gerechten moeten moet altijd worden ontdooid op de vermogenstand voor ontdooien
(180W).
35
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
35
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
NL
Portie
Tijd
(min)
Nagaartijd
(min)
250 g
500 g
250 g
6-7
10 - 12
7-8
15 - 30
Leg het vlees op de keramische plaat.
Dunne randen afschermen met aluminiumfolie.
Halverwege de ontdooitijd omkeren!
12 - 14
15 - 60
Hele kip
500 g
(2 stuks)
1200 g
Leg de kipdelen met het vel naar
beneden, de hele kip met de borst
naar beneden op een plat, keramisch
bord. De dunnere delen, zoals de
vleugels en uiteinden, afdekken met
aluminiumfolie. Halverwege de ontdooitijd omkeren
Vis
Visfilet
Hele vis
200 g
400 g
6-7
11 - 13
10 - 25
De diepgevroren vis midden op een
keramisch bord leggen. Dunnere
delen onder de dikkere delen leggen.
Dunne uiteinden afschermen met
aluminiumfolie, evenals de staart van
de hele vis. Halverwege de ontdooitijd
omkeren!
Fruit
Bessen
300 g
6-7
5 - 10
Het fruit uitspreiden op een grote,
ronde glazen schotel.
2 stuks
4 stuks
250 g
500 g
1 - 1½
2½ - 3
4 - 4½
7-9
5 - 20
Broodjes in een cirkel en heel brood
horizontaal op keukenpapier op de
keramische plaat leggen.
Halverwege de ontdooitijd omkeren.
Gerecht
Vlees
Gehakt
Varkenslapjes
Gevogelte
Kipdelen
Brood
Broodjes
(elk ca. 50 gr.)
Boterhammen
28 - 32
Aanwijzingen
36
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
36
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
De magnetronstand gebruiken (vervolg)
SNEL & EENVOUDIG
NL
Boter smelten
Doe 50 gr. boter in een glazen schaaltje. Dek het af met een plastic deksel.
Gedurende 30 - 40 seconden bij een vermogen van 900 W verwarmen.
Chocolade smelten
Doe 100 gr. chocolade in een glazen schaaltje.
Gedurende 3 tot 5 minuten bij een vermogen van 450 W verwarmen.
Tijdens het smelten een of twee keer doorroeren.
Gekristalliseerde honing smelten
Doe 20 gr. gekristalliseerde honing in een glazen schaaltje.
Gedurende 20 -30 seconden bij een vermogen van 300 W verwarmen.
Gelatine smelten
Laat droge gelatineblaadjes (10 gr.) gedurende 5 minuten in koud water weken.
Leg de uitgelekte gelatine in een vuurvast glazen schaaltje.
Gedurende 1 minuut bij een vermogen van 300 W verwarmen.
Na het smelten doorroeren.
Glazuur bereiden
Meng instantglazuur (ongeveer 14 gram) met 40 gr. suiker en 250 ml koud water.
Onafgedekt in een vuurvaste glazen schaal verhitten bij een vermogen van 900 W tot het
glazuur doorzichtig wordt (ongeveer 3½ tot 4½ minuten). Tijdens de bereiding tweemaal doorroeren.
Jam maken
Doe 600 gr. fruit zoals gemengde bessen, in een vuurvaste glazen schaal.
Voeg 300 gr. geleisuiker toe en roer het geheel goed door.
Afgedekt 10-12 minuten verwarmen bij 900 W.
Tijdens de bereiding enkele keren doorroeren.
Direct in jampotjes met draaideksel gieten.
Laat de jam met deksel gedurende 5 minuten nagaren.
Pudding maken
Meng het puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de instructies van de fabrikant
en roer het geheel goed door. Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel.
Afgedekt 6½ tot 7½ minuten verwarmen bij 900 W.
Tijdens de bereiding enkele keren doorroeren.
Geschaafde amandel bruinen
Verspreid 30 gr. amandelsnippers over een keramische plaat.
Verwarm het gerecht 3½ tot 4½ minuten bij een vermogen van 600 W en roer verschillende
keren.
Gedurende 2 tot 3 minuten in de oven laten staan.
37
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
37
2006-02-08
ソタネト 2:36:37
Het geluidssignaal uitschakelen
NL
De oven laat een geluidssignaal horen aan het einde van de bereidingstijd en de
melding “End” knippert 4 maal op het display.
1
2
Om het geluidssignaal uit te schakelen,
houdt u de toetsen STOPPEN /
ANNULEREN (
) en START (
)
tegelijk ingedrukt gedurende één seconde.
Om het geluidssignaal opnieuw in
te schakelen, houdt u de toetsen
STOPPEN / ANNULEREN (
) en
START (
) opnieuw tegelijk ingedrukt
gedurende één seconde.
38
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
38
2006-02-08
ソタネト 2:36:38
Kinderslot
Met het kinderslot van de oven kunt u het bedieningspaneel vergrendelen om te
vermijden dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.
NL
De oven vergrendelen
1
Houd de toetsen STOOMREINIGING
en KLOK tegelijk ingedrukt gedurende
3 seconden.
2
Het vergrendelingssymbool verschijnt
op het DISPLAY. Hiermee wordt
aangegeven dat alle functies zijn
vergrendeld.
2
Het vergrendelingssymbool verdwijnt.
Hiermee wordt aangegeven dat alle
functies werden ontgrendeld.
De oven ontgrendelen
1
Houd de toetsen STOOMREINIGING
en KLOK tegelijk ingedrukt gedurende
3 seconden.
39
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
39
2006-02-08
ソタネト 2:36:39
De stoomreinigingsfunctie gebruiken
NL
Met de functie Stoomreiniging kunt u uw oven in slechts 15 minuten zuiveren.
1
2
Draai de KEUZESCHAKELAAR naar
de positie “Off”.
► Giet ongeveer 100 ml water op de
bodem van de lege oven.
Druk op de toets STOOMREINIGING.
De oven start automatisch.
► Na 15 minuten stopt de oven automatisch. Veeg de oven af met een droge
doek.
Belangrijk
● Gebruik deze functie alleen wanneer de oven volledig is afgekoeld tot kamertemperatuur.
● Gebruik GEEN gedistilleerd water.
40
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
40
2006-02-08
ソタネト 2:36:40
De magnetronoven reinigen
Reinig uw oven regelmatig om te vermijden dat er resten van vet en voedsel
worden opgehoopt, vooral op de binnen- en buitenoppervlakken, de deur en de
afsluitstrips.
NL
1. De buitenkant reinigen met een zachte doek en een warm sopje. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder alle spatten of vlekken van de oppervlakken aan de binnenkant met een doekje
met zeepsop. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje verdund
citroensap op de bodem van de lege oven en schakelt u de magnetron tien minuten lang
op maximaal vermogen in.
4. Was de binnenkant.
Belangrijk
● NOOIT water in de ventilatieopeningen laten lopen.
● NOOIT schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken.
● ALTIJD controleren of de deurstrips schoon zijn om te vermijden dat kleine deeltjes worden
opgehoopt zodat de deur altijd goed kan sluiten.
De magnetronoven opbergen of laten repareren
Reparaties mogen alleen door een bevoegde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Als er reparaties nodig zijn, koppelt u de oven los en neemt u contact op met de
klantenservice van Samsung bij u in de buurt.
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt:
● Het modelnummer en het serienummer (te vinden op de achterkant van de
oven.)
● Garantiegegevens
● Een duidelijke omschrijving van het probleem
Als u de oven tijdelijk moet opslaan, moet u hiervoor een droge, schone plaats
kiezen omdat stof en vocht het apparaat kunnen beschadigen.
41
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
41
2006-02-08
ソタネト 2:36:40
Problemen oplossen
NL
Als u problemen ondervindt met uw oven, kunt u een van de onderstaande oplossingen proberen. Zo kunt u een onnodig bezoek aan de serviceafdeling voorkomen.
◆ De gerechten worden niet gaar.
● Controleer of de timer correct is ingesteld en of de START-toets is ingedrukt.
● Sluit de deur stevig.
● Controleer of er geen zekering is gesprongen of als er geen aardlekschakelaar is geactiveerd.
◆ Het gerecht is niet helemaal gaar of te gaar.
● Controleer of de correcte bereidingstijd werd gebruikt.
● Controleer of het correcte vermogen werd gebruikt.
◆ Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven.
● Controleer of u de correcte kookmaterialen gebruikt en of deze geen metalen sierranden bevatten.
● Controleer of er geen vorken of andere metalen voorwerpen in de oven zijn achtergebleven.
● Als u aluminiumfolie gebruikt, moet u controleren of de folie niet te dicht tegen de binnenwanden aanligt.
◆ De oven stoort de radio of televisie.
● Tijdens de werking van de oven kan een lichte storing op radio of televisie optreden.
U kunt dit effect minimaliseren door de oven uit de buurt van de televisie, radio en
antenne te plaatsen.
◆ Het DISPLAY wordt opnieuw ingesteld door elektronische storingen.
● Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact. Stel de
klok opnieuw in.
◆ Condensvorming in de oven.
● Dit is normaal. Veeg dit af na de bereiding.
◆ De ventilator blijft werken nadat de oven is uitgeschakeld.
● Dit is normaal. De koelventilator kan nog drie minuten verder werken nadat de oven is
uitgeschakeld.
◆ Luchtstroom rond de deur en de behuizing.
● Dit is normaal.
◆ Lichtweerkaatsing rond de deur en de behuizing.
● Dit is normaal.
◆ Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen.
● Dit is normaal.
◆ Er is een klikkend geluid hoorbaar terwijl de oven werkt, vooral in de stand Ontdooien.
● Dit is normaal.
Contact SAMSUNG Wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,
gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van SAMSUNG.
Samsung Electronics Bennlux BV P.O. Box 681 2600 AR Delft, The Netherlands. Tel : 0900 20 200 88 (EUR 0.10/Min). Website: http ://www.samsung.com
42
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
42
2006-02-08
ソタネト 2:36:40
Foutcode
Foutcode
NL
Algemene functies
TEMP SENSOR OPEN
Als de waarde van een temperatuursensor hoger is dan 250°C tijdens
de werking/annulering.
TEMP SENSOR LAAG
Als de waarde van een temperatuursensor lager is dan 5 °C tijdens de
werking/annulering.
MEER DAN 210 °C TIJDENS DE WERKING VAN DE MAGNETRONOVEN
Als de temperatuur stijgt boven 210°C tijdens de werking van de magnetronoven (BRANDDETECTIE)
DAMPER S/W
Als het mislukt wordt gedetecteerd of de DAMPER gedurende 2 minuten moet worden geopend of gesloten.
43
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
43
2006-02-08
ソタネト 2:36:41
Technische specificaties
NL
“Samsung streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.”
Model
FQ159ST (Displaykleur : oranje)
FQ159UST (Displaykleur : blauw)
Voedingsbron
230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen
Maximaal vermogen
Magnetronfunctie
Grill bovenaan
Verwarmingselement onderaan
Dubbele hete lucht
3150 W
1650 W
2800 W
1000 W
3000 W
Afgegeven vermogen
100 W / 900 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75P(20)
Koelmethode
Ventilator met motor
Afmetingen (B x H x D)
Buitenmaten
Ovenruimte
595 x 460 x 520 mm
429 x 229 x 430 mm
Inhoud
42 liter
Gewicht
Netto
Bruto
ong. 37 kg
ong. 46 kg
44
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
44
2006-02-08
ソタネト 2:36:41
Opmerking
NL
45
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
45
2006-02-08
ソタネト 2:36:42
46
FQ159UST_XEN-03150C_NL.indd
46
2006-02-08
ソタネト 2:36:42
Download PDF

advertising