Samsung | SM-T835 | Samsung Galaxy Tab S4 (10,5'', LTE) Наръчник за потребителя (Oreo)

SM-T835
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
Приложения и функции
4
6
50
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
9
Оформление и функции на устройството
15Батерия
18 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
21 Карта с памет (microSD карта)
24 Включване и изключване на
устройството
25 Първоначална настройка
27 Samsung акаунт
29 Прехвърляне на данни от предишно
устройство
33 Разбиране на екрана
45 Панел за уведомления
47 Въвеждане на текст
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
52 Функции на S Pen
63Bixby
74Телефон
79Контакти
83Съобщения
85Интернет
87Email
88Камера
102Галерия
110 Множ. прозорец
115 Samsung Members
116 Samsung Notes
122PENUP
128Календар
130 Samsung Flow
131 Моите файлове
132Часовник
133Калкулатор
134 Game Launcher
137SmartThings
141 Споделяне на съдържание
142 Дневно табло
144 Режим Деца
145 Samsung DeX
154 Свързване към външен дисплей
155 Google apps
2
Съдържание
Настройки
Приложение
157Увод
157Връзки
203 Разрешаване на проблеми
209 Отстраняване на батерията
158Wi-Fi
160Bluetooth
162 Записване на данни
162 Мобилна точка достъп и тетъринг
163 Още настройки за свързване
165 Звуци и вибрация
166 Dolby Atmos (съраунд звук)
167Известия
167Дисплей
168 Филтър за синя светлина
169 Промяна на режима на екрана или
настройване на цвета на дисплея
170Скрийнсейвър
171Тапет
171 Разширени функции
172 Поддръжка на устройството
175Приложения
175 Заключен екран
176 Smart Lock
176 Биометрия и защита
178 Интелигентно сканиране
180 Разпознаване на лице
183 Ирис разпознаване
188 Samsung Pass
191 Защитена папка
196 Облак и акаунти
197Потребители
198Google
199Достъпност
200 Основно управление
201 Актуализация на софтуера
202 Ръководство на потребителя
202 За таблета
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
4
Основни функции
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте
прилoжението Настройки и чукнете За таблета → Състояние.
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
5
Основни функции
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
6
Основни функции
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
7
Основни функции
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
8
Основни функции
Оформление и функции на устройството
Съдържание на пакета
Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
9
Основни функции
Оформление на устройството
Микрофон
Предна камера
Датчик за разстояние/
Сензор за осветеност
Високоговорители
Високоговорители
Бутон Вкл./Изкл.
LED технология за ирис
разпознаване
Клавиш за сила на звука
Камера за ирис
разпознаване
Микрофон
Порт за клавиатура
Сензорен екран
SIM карта/
Подложка за карти с
памет
Многофункционален жак
(USB Тип C)
Главна антена
GPS антена
Задна камера
Светкавица
Високоговорители
Високоговорители
Жак за слушалки
10
Основни функции
Устройството и някои от аксесоарите (продавани отделно) съдържат магнити.
Американската сърдечна асоциация (AHA – САЩ) и Регулаторната агенция по
лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA – Обединено
кралство) предупреждават, че магнитите могат да повлияят на работата на имплантирани
пейсмейкъри, кардиовертери, дефибрилатори, инсулинови помпи и други
електромедицински устройства (наричани общо „медицинско устройство“) в рамките на
разстояние от 15 cm (6 инча). Ако използвате някои от следните медицински устройства,
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО И НЯКОИ ОТ АКСЕСОАРИТЕ (ПРОДАВАНИ ОТДЕЛНО),
БЕЗ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР.
• Не съхранявайте устройството си и някои аксесоари (продават се отделно) в
близост до магнитни полета. Картите с магнитни полета, включително кредитните
карти, мобилните карти, пропуските и бордните карти могат да бъдат повредени от
магнитните полета.
• Когато използвате високоговорителите, например, когато се изпълняват мултимедийни
файлове или използвате високоговорителя, не поставяйте устройството близо ушите си.
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от
типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при
влажни условия или при излагане на вода.
11
Основни функции
Хардуерни бутони
Бутон Вкл./Изкл.
Клавиш за сила на звука
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
Функционални бутони
Показване и
скриване на бутон
Бутон за назад
Бутон скорошни
приложения
Бутон за начален
екран
Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана.
Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон
за Начален екран и бутон за назад. Вижте Лента за навигация (функционални бутони) за повече
информация.
12
Основни функции
S Pen
Бутон за S Pen
Писец на S Pen
Пинцети
Име
Функции
• Използвайте S Pen за да пишете, рисувате и докосвате екрана.
Писец на S Pen
Бутон за S Pen
Пинцети
• Посочете с S Pen елементи върху екрана за достъп до допълнителни
функции на S Pen като въздушен изглед.
• Посочете екрана с S Pen и натиснете бутона на S Pen, за да покажете
функциите за въздушна команда.
• Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху
елементи, за да ги изберете.
• Извадете писеца на S Pen с пинцетите при смяна.
13
Основни функции
Подмяна на писеца на S Pen
Ако писецът е притъпен, подменете го с нов.
1 Хванете писеца здраво с пинцетите и го извадете.
2 Вкарайте нов писец в S Pen.
14
Основни функции
Внимавайте да не защипете пръстите си с пинцетите.
• Не използвайте повторно стари писци. Това може да предизвика повреда на S Pen.
• Не натискайте писеца прекалено, когато го вкарвате в S Pen.
• Не вкарвайте кръглия край на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето
устройство.
• Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате. S Pen може
да се повреди или писецът му може да се деформира.
• Не притискайте S Pen силно към екрана. Писецът може да се деформира.
• Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не
разпознае действията на S Pen.
• За повече информация относно S Pen посетете уебсайта на Samsung.
• Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Използвайте само USB кабел Тип-С, предоставен заедно с устройството. Устройството
може да се повреди, ако използвате Micro USB кабел.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
15
Основни функции
1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
2 Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.
3 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
4 След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете
зарядното устройство от електрическия контакт.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
16
Основни функции
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
17
Основни функции
Бързо зареждане
Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо,
ако устройството или неговият екран са изключени.
Увеличаване на скоростта на зареждане
За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате
батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява
иконата .
Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете
Поддръжка на устройството → Батерия → → Разширени настройки, и след това чукнете
превключвател Бързо зареждане с кабел, за да го активирате.
• Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате
батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
• Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на
зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за
предотвратяване на повреди по устройството.
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Използвайте само nano-SIM карта.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
18
Основни функции
1 Поставете устройството с долната му страна обърната нагоре.
2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
3 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
19
Основни функции
4 Поставете SIM или USIM картата в подложката със златистите пластини, сочещи нагоре.
5 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да
изпадне от подложката.
6 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
3 Отстранете SIM или USIM картата.
4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
20
Основни функции
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я
форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата
с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен
център на Samsung.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
21
Основни функции
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се
деактивира.
22
Основни функции
3 Поставете карта с памет в поставката със златистите контакти, обърнати надолу.
4 Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или
да изпадне от подложката.
5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → ДЕМОНТИРАНЕ.
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
3 Премахнете картата с памет.
4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато
устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне
на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди
външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи
отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна
употреба на устройства за външно съхранение на данни.
23
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Бутон Вкл./Изкл.
Клавиш за намаляване
на звука
24
Основни функции
Първоначална настройка
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера
на устройството и вашия регион.
1 Включете устройството.
2 Изберете предпочитания език за устройството и
.
Изберет език.
3 Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.
Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на
устройството по време на първоначалната настройка.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.
5 Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да
защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето
устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете Не, благодаря.
25
Основни функции
6 Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите
данните си актуална и защитени на всичките си устройства. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
7 Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка.
Ще се появи Началния екран.
26
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни
актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и
управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung
Members и още.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.
Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1 Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
27
Основни функции
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1 Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Чукнете Samsung account → ВЛИЗАНЕ.
3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете ИД за търсене или Нулиране на
паролата. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
Ако искате да проверите паролата на Samsung акаунта си чрез своите биометрични данни,
например ириси, докоснете Потвърдете самоличността си с биом. данни вместо с парола
чрез Samsung Pass. Вижте Samsung Pass за повече информация.
4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете СЪГЛАСЕН.
5 Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1 Стартирате прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти.
2 Чукнете Samsung account → → Премахни акаунта.
3 Чукнете ПРЕМАХВ., въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
28
Основни функции
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да възстановите данните си, например изображения, контакти, съобщения и приложения
от облака на Samsung. Можете да също да ги копирате от своето предходно устройство чрез Smart
Switch.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Smart Switch
Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. За да използвате Smart
Switch, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart Switch. Ако нямате
приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
Прехвърляне на данни от мобилно устройство
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
29
Основни функции
1 На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2 На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch.
3 Поставете устройствата близо едно до друго.
4 На предишното устройство докоснете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ.
5 На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
Прехвърляне на данни чрез външно устройство за съхранение на данни
Прехвърлете данни чрез външно устройство за съхранение на данни, например microSD карта.
1 Прехвърлете данни от предишно устройство на външно устройство за съхраняване на данни.
2 Поставете или свържете външното устройство за съхранение на данни към своето устройство.
3 Стартирайте прил. Настройки от своето устройство и докоснете Облак и акаунти → Smart
Switch → ВЪНШНА ПАМЕТ → ВЪЗСТАНОВИ.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външно устройство за
съхранение на данни.
30
Основни функции
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на
устройството.
4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
Преглеждане на импортирани данни
Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си
устройство.
Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане
на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате
бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в
приложението Samsung Notes.
31
Основни функции
Samsung Cloud
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните
в новото си устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да
използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
Архивиране на данни
1 На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
2 Стартирайте прил. Настройки изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
• Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Облак и акаунти → Samsung Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, чукнете Архивиране и след това архивирайте данните си.
• Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
• Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат
архивирани, стартирайте прил. Настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung
Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Архивиране.
Възстановяване на данни
1 На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2 Изберете вашето предишно устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Възстановяване на данни.
3 Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ.
32
Основни функции
Синхронизиране на данни
Можете да синхронизирате съхранените във вашето устройство данни със Samsung Cloud и да
имате достъп до тях от други устройства.
1 На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2 Докоснете → Настройки → Настройки за синхронизиране.
3 Докоснете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
Проверка на данни
Можете да проверявате запазените елементи и използваната памет в своя Samsung Cloud.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud.
• Можете незабавно да проверите използваната си памет и запазените позиции, като например
ГАЛЕРИЯ, SAMSUNG NOTES и SAMSUNG CLOUD DRIVE. Чукнете всяка карта и въведете
следващата страница. Можете да променяте настройките или да проверявате запазените
данни.
• Можете да проверявате архивираните данни в своя Samsung акаунт чрез използването
на опцията АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. Изберете вашето устройство и докоснете
Възстановяване на данни.
Разбиране на екрана
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си или S Pen при работа със сензорния екран.
33
Основни функции
Чукване
Чукнете на екрана.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за приблизително 2 секунди.
Плъзгане
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към мястото на целта.
34
Основни функции
Двойно чукване
Чукнете два пъти екрана.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.
35
Основни функции
Лента за навигация (функционални бутони)
Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят върху навигационната
лента в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон
Скорошни приложения бутон за Начален екран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да
се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.
Показване и
скриване на бутон
Бутон за назад
Бутон скорошни
приложения
Бутон
Бутон за начален
екран
Функция
Показване и
скриване
• Чукнете два пъти, за да закачите или скриете лентата за
навигация.
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
Начален екран
Назад
• Чукнете, за да се върнете към началния екран.
• Докоснете и задръжте, за да стартирате прил. Google.
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Показване или скриване на лентата за навигиране
Като използвате бутоните за скриване и показване в лявата част на лентата за навигиране, можете
да зададете лентата за навигиране да бъде скрита или закачена към екрана, когато използвате
приложения или функции. По подразбиране лентата за навигиране е закачена.
Ако искате да преглеждате файлове или да използвате приложения на цял екран, чукнете
двукратно бутона за показване и скриване, за да скриете лентата за навигиране.
За да видите отново лентата за навигиране, плъзнете нагоре от долната част на екрана.
• На определени екрани, например началния екран, лентата за навигиране ще се показва
винаги, като бутонът за показване и скриване ще бъде скрит.
• Дори след като закачите лентата за навигиране, тя може да се скрива при използване на
някои приложения или функции, например видео плейър.
36
Основни функции
Настройки на лентата за навигация
Стартирайте прил. Настройки чукнете Дисплей → Лента за навигация и след това изберете
опция.
• Показване и скриване на бутона: Добавете бутон за скриване или застопоряване на лентата
за навигиране. Можете да задавате дали бутонът да се показва за всяко отделно приложение.
• ФОНОВ ЦВЯТ: Променете цвета на фона на лентата за навигация.
• Оформление на бутон: Променете реда на бутоните върху лентата за навигация.
Начален екран и екран с приложения
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Индикатор Bixby Home. Преглед
на вашето персонализирано
съдържание.
Екранни индикатори
Любими приложения
Лента за навигация
(функционални бутони)
37
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.
За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете
бутона за начален екран или бутона за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с
приложения, като чуквате върху бутона. От началния екран чукнете и задръжте върху празно
място и чукнете Настройки на нач. екран → Бутон за приложения → Показ. бутон приложения
→ ПРИЛОЖИ. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.
Бутон за прил.
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За добавяне на пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната или долната част на екрана. Краткият
път ще бъде автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
38
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1 Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го
плъзнете върху друго приложение.
2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на
папка и въведете име на папка.
• Добавяне на още приложения
Чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ върху папката. Отметнете прил. Които искате да
добавите и чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към
папката.
• Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
• Изтриване на папка
Чукнете и задръжте папка и после чукнете Изтриване на папка. Ще бъде изтрита само една
папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
39
Основни функции
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на панели: Плъзнете с пръст наляво и след това натиснете
.
• Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на панели: Чукнете
върху страницата.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете настройките на началния екран.
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството
да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте
върху празно място, и след това чукнете Настройки на нач. екран → Оформление на началния
екран → Само началният екран → ПРИЛОЖИ.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
40
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
41
Основни функции
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.
Ако екранът е изключен, натиснете клавиша Вкл./Изкл. или двукратно чукнете където и да е по
екрана, за да го включите.
Заключване на екрана
42
Основни функции
Промяна на метода за заключване на екрана
За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Заключен екран → Тип заключен екран и след това изберете метод.
Когато зададете фигура, PIN, парола или Вашите биометрични данни като метод за отключване на
екрана, можете да защитите своята лична информация, като предотвратите достъпа на други лица
до Вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква
код за отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Интелигентно сканиране: Регистрирайте своето лице или ириси на устройството за поудобно отключване на екрана. Вижте Интелигентно сканиране за повече информация.
• Лице: Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. Вижте Разпознаване на лице за
повече информация.
• Ирис: Регистрирайте своите ириси за отключване на екрана. Вижте Ирис разпознаване за
повече информация.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. Стартирайте прил. Настройки, докоснете Заключен екран → Настройки
за защитено заключв., отключете екрана, като използвате предварително зададения
метод за заключване на екрана и след това докоснете превключвателя Авто фабрично
нулиране, за да го активиране.
43
Основни функции
Екранна снимка
Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или
споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.
Заснемане на екранна снимка
Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще
бъдат запазени в Галерия.
• Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и
бутон Вкл./Изкл.
• Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
• Заснемане с въздушна команда: Придвижете S Pen над екрана и натиснете бутона на S Pen, за
да се отвори панела за въздушни команди, след което докоснете Писане на екрана. Вижте
Писане на екрана за повече информация.
• Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте прил. Настройки
чукнете Разширени функции, и след това чукнете превключвател Плъзнете с длан за
заснемане, за да го активирате.
След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната
част на екрана:
• Bixby Vision: Разпознаване на съдържание чрез Bixby Vision и търсене на съответна
информация. Тази опция не се поддържа, когато правите екранна снимка чрез функцията
Писане на екрана.
• Заснемане при превъртане: Представяне на текущото и скритото съдържание на удължена
страница, като например уеб страница. Когато чукнете Заснемане при превъртане екранът
автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по екранната снимка. Вижте Писане на екрана за повече
информация.
• Изрязване: Изрежете част от екранната снимка. Изрязаната област ще бъде запазена в
Галерия.
• Споделяне: Споделете екранната снимка с други.
Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. Настройки чукнете
Разширени функции, и след това чукнете превключвател Смарт заснемане, за да го
активирате.
44
Основни функции
Панел за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Прегледайте данните за
известията и изпълнявайте
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
45
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
46
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
• Когато клавиатурата се отвори за първи път, ще се покаже екранът за настройка на
клавиатурата. Задайте езика за въвеждане, типа на клавиатурата и настройките й и след
това докоснете СТАРТ.
• Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да
промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Вижте още функции на
клавиатурата.
Допълнителни функции на
клавиатурата
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви,
го чукнете два пъти.
Прескочете до следващия ред.
Въведете символи.
Преместете курсора.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
→ Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да
Чукнете
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
Промяна на клавиатурата
Докоснете
, за да промените клавиатурата.
За да промените типа на клавиатурата, докоснете
изберете типа на клавиатурата, който желаете.
→ Езици и типове, изберете език, след което
Ако бутонът на клавиатурата ( ) не се появи в лентата за навигация, стартирайте прил.
Настройки, докоснете Основно управление → Език и въвеждане, след което докоснете
превключвателя Показване на бутон клавиатура, за да го активирате.
47
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
• : Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи.
За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
• : Въведете емотикони.
• : Въведете стикери.
• : Прикачете анимирани GIF.
• : Въведете текст чрез глас.
• : Променете настройките на клавиатурата.
• → : Създайте живо съобщение. Вместо текстово съобщение, запишете действията си
на ръка или начертайте съобщение, след което запазете това съобщение като анимиран файл.
Вижте Съобщение на живо за повече информация.
• →
: Превключете към режим на ръкопис.
Превключете към стандартната
клавиатура.
Прегледайте информацията за
редактиране на ръкописен текст.
Можете бързо да преминете в режим на ръкописен текст, като задържите курсора
на S Pen над полето за текст и почуквате
. Ако тази функция не е активирана,
стартирайте приложението Настройки, чукнете Разширени функции → S Pen, след
което чукнете превключвателя Пряко въвеждане с перо, за да го активирате.
• →
: Добавете елемент от клипборда.
• →
: Преминете към плаващата или разделена клавиатура. Можете да преместите
клавиатура до друго място, като плъзнете раздела.
48
Основни функции
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
Речник
Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб
страници.
1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете
текст.
или
, за да изберете желания
2 Чукнете Dictionary в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете Move to Manage
dictionaries →
до речник, за да го изтеглите.
3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да
видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка
си с предпочитани думи, или чукнете Search Web, за да използвате думата като термин за
търсене.
49
Приложения и функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Galaxy Apps.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Стартиране на приложение Google Play Магазин.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
50
Приложения и функции
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Стартирайте прил. Настройки чукнете Приложения →
чукнете АКТИВИРАНЕ.
→ Деактивирано, изберете прил. и
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. Настройки и
чукнете Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с
разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте
прил. Настройки и чукнете Приложения → → Разрешения за приложения. Изберете елемент и
чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
51
Приложения и функции
Функции на S Pen
Въздушна команда
Въздушните команди са меню, което предоставя функциите на S Pen и бърз достъп до често
използвани приложения.
За да отворите панела на въздушните команди, придвижите S Pen над екрана и натиснете бутона на
S Pen. Можете също така да чукнете иконата за въздушна команда със S Pen.
Плъзнете нагоре или надолу в Панела за въздушни команди и изберете желаната функция или
приложение.
Настройки въздушна команда
Създаване на бележка
Преглед на всички бележки
Умно избиране
Икона на въздушна команда
Писане на екрана
Съобщение на живо
PENUP
Превеждане
Добавяне на кратък път към панела на въздушната команда
Добавяне на преки пътища за често използвани приложения или функции към панела на
въздушната команда.
На панела на въздушната команда, чукнете Добавяне на преки пътища и изберете приложения
или функции, които да се отварят от панела.
Или отворете панела за въздушна команда и чукнете
52
→ Бутони за бърз достъп.
Приложения и функции
Функции на S Pen
Активирайте различни функции на S Pen от панела на въздушната команда. Преките пътища, които
не се появяват на панела по подразбиране, могат да се добавят с помощта на функцията Добавяне
на преки пътища.
• Създаване на бележка: Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без
да стартирате приложението Samsung Notes. Вижте Създаване на бележка за повече
информация.
• Преглед всич. бележки: Преглед на всички бележки в приложението Samsung Notes.
• Умно избиране: Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като
например споделяне или запаметяване. Вижте Умно избиране за повече информация.
• Писане на екрана: Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях
или да изрежете част от заснетото изображение. Също така можете да заснемете текущото
съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница.
Вижте Писане на екрана за повече информация.
• Съобщение на живо: Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение,
като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите
това съобщение като анимиран файл. Вижте Съобщение на живо за повече информация.
• Превеждане: Посочете с S Pen над дадена дума, за да я преведете. Направете справка с
Превеждане за повече информация.
• PENUP: Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни
съвети за рисуване. Вижте PENUP за повече информация.
• Добавяне на преки пътища: Добавяне на преки пътища до често използвани приложения
към панела за въздушна команда.
Икона на въздушна команда
Когато панела на въздушната команда е затворен, иконата на въздушната команда ще остане на
екрана. Можете да отворите панела на въздушната команда чрез почукване на иконата със S Pen.
За да преместите иконата, плъзнете
до ново място.
Ако иконата на въздушната команда не се появява на екрана, стартирайте приложението
Настройки, чукнете Разширени функции → S Pen, след което чукнете превключвателя Плаваща
икона, за да го активирате.
53
Приложения и функции
Създаване на бележка
Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без да стартирате приложението
Samsung Notes.
1 Отворете панела за въздушни команди и чукнете Създаване на бележка. Също така можете
да чукнете двукратно екрана, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.
Екранът за бележки ще се покаже като изскачащ прозорец.
2 Създайте бележка с помощта на S Pen.
Режим гумичка
Режим писалка
Отмени
Преправи
3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете ЗАПАЗ.
Бележката ще бъде запазена в Samsung Notes.
54
Приложения и функции
Умно избиране
Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като например споделяне или
запаметяване. Можете също така да изберете област от видео и да го заснемете като GIF анимация.
1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от изображение, отворете
панела на въздушната команда и чукнете Умно избиране.
2 Изберете желаната форма на иконата от лентата с инструменти и плъзнете S Pen през
съдържанието, което искате да изберете.
Чукнете Авто. избиране, за да преоразмерите автоматично избраната област.
Ако има текст включен в избраната област, чукнете Извлич. текст за разпознаване и
извличане на текст от избраната област.
За да закачите избраната област в горната част на екрана, чукнете Закач. на екран.
3 Изберете опция, която да използвате с избраната област.
• Bixby Vision: Разпознаване на съдържание чрез Bixby Vision и търсене на съответна
информация.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по избраната област.
• Споделяне: Споделете избраната област с други.
• Запис: Запазете избраната област в Галерия.
55
Приложения и функции
Заснемане на област от видеоклип
При възпроизвеждане на видео, можете да изберете област и да я заснемете като GIF анимация.
1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете по време на възпроизвеждане на видео,
отворете панела на въздушната команда и чукнете Умно избиране.
2 В лентата с инструменти, чукнете Анимация.
3 Нагласете позицията и размера на заснеманата област.
Плъзнете ъгъл на
рамката, за да
преоразмерите.
Регулиране на
позицията.
Изберете качество.
4 Чукнете ЗАПИС, за да започнете заснемането.
• Преди заснемане на видео, уверете се че видеото се възпроизвежда.
• Максималната продължителност, която можете да заснемете с площ от видеото ще бъде
показана на екрана.
• Когато заснемате област от видео, звукът на видеото няма да се запише.
5 Чукнете СТОП, за да спрете заснемането.
6 Изберете опция, която да използвате с избраната област.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по избраната област. Чукнете Преглед, за да прегледате
резултата преди запазване на файла.
• Споделяне: Споделете избраната област с други.
• Запис: Запазете избраната област в Галерия.
56
Приложения и функции
Писане на екрана
Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от
заснетото изображение.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, отворете панела на въздушната команда
и чукнете Писане на екрана.
Текущият екран се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява.
2 Ако заснемате съдържанието на удължена страница, като например уеб страница, чукнете
Заснемане при превъртане, за да заснемете скритото съдържание. Чукнете ЗАСНЕМАНЕ ПРИ
ПРЕВЪРТАНЕ неколкократно, докато заснемането на екрана е завършено и след това чукнете
ГОТОВО.
3 Напишете бележка върху екранната снимка.
Преправи
Отмени
Режим писалка
Режим гумичка
57
Приложения и функции
4 Изберете опция, която да използвате с екранната снимка.
• Изрязване: Изрежете част от екранната снимка. Само изрязаната област ще бъде запазена в
Галерия.
• Споделяне: Споделете екранната снимка с други.
• Запис: Запазете снимката на екрана в Галерия.
Съобщение на живо
Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията
си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран
файл.
1 Когато искате да изпратите анимирано съобщение, докато съставяте съобщението, отворете
панела за въздушни команди и чукнете Съобщение на живо. Или докоснете
клавиатурата Samsung.
Ще се появи прозорецът за живи съобщения.
2 Персонализирайте настройките на писеца и фоновото изображение.
• : Промяна на ефекта на писане.
• : Промяна на радиуса на писеца.
• : Промяна на цвета на писеца.
• : Cменяте цвета на фона.
• : Промяна на фоновото изображение.
58
→
на
Приложения и функции
3 Пишете или рисувайте по екрана за живи съобщения.
Отворете
списъка си със
съобщения на
живо.
Лента за
напредъка
Персонализира
йте настройките
на писалката.
сменяте цвета
на фона.
Предварителна
визуализация.
Започнете
отначало.
Промяна на
фоновото
изображение.
Отмени
4 Когато сте готови, чукнете ГОТОВО и изпратете съобщението.
Живото съобщение ще се запази в Галерия като анимиран GIF файл и ще бъде приложено към
текущото съобщение.
Можете също така да споделяте живи съобщения чрез други методи.
• Изберете живо съобщение в Галерия и чукнете
.
• На екраните, различни от екрана за съставяне на съобщения, отворете въздушната
команда, чукнете Съобщение на живо, създайте живо съобщение и след това чукнете
СПОДЕЛЯНЕ.
59
Приложения и функции
Превеждане
Плъзнете S Pen над текста, който искате да преведете. Обхванатите в текста мерни единици също
ще бъдат преобразувани.
• За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• Тази функция не поддържа някои езици.
• Тази функция е достъпна само когато на екрана има текст, който може да бъде засечен.
1 Когато искате да преведете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете
Превеждане.
2 Изберете езиците от панела на преводача в горната част на екрана.
Можете да променяте текста между думите и изреченията, като чукнете
или
.
3 Посочете със S Pen текста, който искате да преведете, или мерната единица, която искате да
преобразувате.
Преведеният текст ще се появи над оригиналния текст. За да чуете произношението на
оригиналният текст, чукнете .
Възможно е иконата
да не се появи, което зависи от избрания език.
Избор на
зърнистостта на
текста (дума или
изречение)
Изберете езици.
Резултат от превода
4 За да затворите преводача, чукнете
върху панела на преводача.
60
Приложения и функции
Въздушен изглед
Посочете със S Pen към елемент на екрана, за да визуализирате съдържанието или да видите
информация в изскачащ прозорец.
При някои приложения, бутоните за действие ще се покажат да прозореца за визуализиране.
Бутони за действие
Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението Настройки, чукнете
Разширени функции → S Pen, след което чукнете превключвателя Въздушен изглед, за
да го активирате.
Избор с писеца
Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи,
за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните
елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.
61
Приложения и функции
Записка при изключен екран
Можете бързо да създадете бележки като пишете на екрана, без да го включвате.
Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението Настройки, чукнете
Разширени функции → S Pen, след което чукнете превключвателя Бел. изкл. екран, за да
го активирате.
Създаване на бележка при изключен екран
1 Когато екранът е изключен, придвижите S Pen над екрана и натиснете бутона на S Pen.
2 Напишете или нарисувайте бележка.
За да разширите страницата, докоснете
.
3 За да запазите бележката, докоснете ЗАПИС В БЕЛ. Бележката ще бъде запазена в Samsung
Notes.
За да видите напомнянията, стартирайте приложението Samsung Notes и докоснете
Записка при изключен екран.
62
→
Приложения и функции
Bixby
Увод
Bixby е нов интерфейс, който може да комуникира с вас и да предоставя услуги, които ви помагат
да използвате таблета си по-удобно.
• Bixby Home: Можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby
предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни
дейности.
• Bixby Vision: Можете лесно да търсите уместна информация относно обекти или места, като
използвате функциите на Bixby Vision.
• Reminder: Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или
за да преглеждате съдържание към по-късна дата.
• За да използвате функцията Bixby, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате функция Bixby, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
Стартиране на Bixby
Когато стартирате Bixby за първи път, ще се покаже въвеждащата страница за Bixby. Трябва да
се регистрирате и да влезете в Samsung акаунта си съгласно инструкциите на екрана и да се
съгласите с правилата и условията.
1 Плъзнете с пръст надясно по началния екран.
2 Вижте въвеждащата страница за Bixby и чукнете СТАРТИРАНЕ.
3 Чукнете ВЛИЗАНЕ и следвайте инструкциите на екрана, за да влезте в своя Samsung акаунт.
Ако вече сте влезли в профила си, тази стъпка няма да се появи.
4 Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
5 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете НАПРЕД.
Ще се появи екран Bixby Home.
63
Приложения и функции
Bixby Home
От екран Bixby Home можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby Home
предоставя чрез анализиране на Вашите модели на използване и на Вашите рутинни дейности.
Отваряне на Bixby Home
1 Плъзнете с пръст надясно по началния екран.
Ще се появи екран Bixby Home.
2 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръчаното съдържание.
Идете до допълнителни опции.
Препоръчано съдържание
Предстоящо напомняне
3 За да затворите началния екран на Bixby, плъзнете наляво на екрана.
64
Приложения и функции
Използване на препоръчано съдържание в Bixby Home
Когато отворите Bixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира в
картите на Bixby Home. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите Bixby Home.
Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете
любимите си песни от екрана на Bixby Home.
Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За
ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.
Редактиране на списък с карти Bixby Home
• За да закачите карта в началото на екран Bixby Home, чукнете → Закачване най-горе. За да
откачите карта, чукнете → Откачване.
• За скриване на карта от списъка, чукнете → Скриване засега.
• За спиране на показване на карта, чукнете → Да не се показва повече.
Избор на приложения за показване като карти Bixby Home
Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на Началния екран на Bixby.
Върху Началния екран на Bixby, чукнете → Настройки → Карти и чукнете превключвателите до
елементите, за да ги добавите или изтриете.
Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да
го използвате. На началния екран Bixby чукнете → Настройки → Карти и след това
изтеглете приложение.
65
Приложения и функции
Bixby Vision
Bixby Vision е услуга, която предоставя информация, например подобни изображения,
местоположение, преведен текст и QR кодове. Bixby Vision бързо и интуитивно разпознава обекти
дори когато не знаете тяхното име.
Използвайте следните функции на Bixby Vision.
Текст
Място
Изображение
QR код
Вино
• За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
• Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
• Тази функция може да не е достъпна или може да не получите правилни резултати
от търсенето в зависимост от размера, формата или разделителната способност на
изображението.
• Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.
66
Приложения и функции
Стартиране на Bixby Vision
1 Стартирайте Bixby Vision, като използвате един от следните методи.
• В приложението Камера изберете режим АВТОМАТИЧНО и чукнете
• В прил. Галерия, изберете изображение и чукнете
.
.
• В прил. Интернет, чукнете и задръжте изображение и чукнете Bixby Vision.
• Отворете панела за въздушни команди, чукнете Умно избиране, изберете област и след
това чукнете Bixby Vision.
• Заснемете екран и изберете Bixby Vision от лентата с инструменти.
• Ако сте добавили иконата на прил. Bixby Vision в началния екран и екрана с приложения,
стартирайте прил. Bixby Vision.
2 Изберете желаната функция.
3 За да разпознаете даден обект, задръжте го в рамките на екрана.
Когато обектът бъде разпознат, на екрана ще се появи свързана с него информация.
За да видите повече информация чукнете иконата на функцията или изберете резултат от
търсенето.
Превеждане или извличане на текст
Разпознай и покажи преведения текст на екрана. Освен това можете да извлечете текст от
документ или тестов файл.
Например, ако искате да знаете какво означава даден знак докато пътувате в чужбина, използвайте
функциите на Bixby Vision. Устройството ще преведе текста на знака на езика, който изберете.
1 Когато имате желано изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
2 Изберете и задръжте текста в рамката на екрана, за да го разпознаете.
Преведеният текст ще се появи на екрана.
• За да извлечете текст, докоснете
текст.
. Можете да споделяте или съхранявате извлечения
• За да промените източника или целевия език, докоснете панела за езикови настройки в
горната част на екрана.
67
Приложения и функции
Търсене на подобни изображения.
Търсене онлайн на изображения, подобни на разпознатия обект. Можете да прегледате различни
изображения със свойства, подобни на обекта, като например цвят или форма.
Например, ако искате да знаете заглавието на снимка или изображение, използвайте функциите
на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже свързана информация или изображения с
подобни характеристики.
1 Когато имате желано изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
2 Изберете и задръжте обекта в рамката на екрана, за да го разпознаете.
3 Чукнете или изберете резултат от търсенето на екрана.
Ще се появят подобни изображения.
Търсене на места в района.
Търсене на информация за места наблизо чрез разпознаване на текущото ви местоположение.
Например, ако искате да търсите кафенета наблизо, използвайте функциите на Bixby Vision.
Устройството ще търси и ще ви покаже близките кафенета.
1 Когато имате желано място, стартирайте Bixby Vision.
2 Изберете и задръжте мястото в рамката на екрана, за да го разпознаете.
Можете да видите основна информация за местата наблизо.
Когато местите устройството, на екрана на камерата ще се появят местата наблизо в посоката,
към която гледа камерата.
Ако използвате Bixby Vision с камерата, можете да прегледате текущото си
местоположение и информация за времето. За да прегледате текущото си
местоположение на картата, насочете камерата към земята. За да прегледате текущата
информация за времето, насочете камерата към небето.
3 Чукнете
или изберете резултат от търсенето на екрана.
Устройството ще покаже информация за места наблизо.
68
Приложения и функции
Търсене на информация за вина
Откриване на информацията от етикета на виното и търсене на информация за виното.
Например, ако намерите любимото си вино или искате да знаете повече за дадено вино,
използвайте функциите на Bixby Vision.
1 Когато имате желано изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
2 Изберете и задръжте етикета на виното в рамката на екрана, за да го разпознаете.
3 Чукнете или изберете резултат от търсенето на екрана.
Информацията от етикета на виното ще се появи.
Четене на QR code
Разпознаване на QR code и преглед на различна информация, като уеб сайтове, снимки, клипове,
карти и визитки.
1 Когато имате желано изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
2 Изберете и задръжте QR кода в рамката на екрана, за да го разпознаете.
Информацията, свързана с QR кода, ще се появи на дисплея ви.
69
Приложения и функции
Reminder
Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да
преглеждате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място
за всяко напомняне.
• За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е
активирана.
Стартиране на Напомняне
Можете да стартирате Напомняне от Bixby Home.
1 Плъзнете с пръст надясно по началния екран.
Ще се появи екран Bixby Home.
2 Чукнете ВЪВЕДЕНИЕ върху карта ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ.
Ще се появи началната страница с напомняния.
Добавете иконата
на приложението в
началния екран.
3 Чукнете СТАРТИР.
Ако има отметка на опцията Добавяне на Reminder на началния екран, можете да стартирате
прил. Reminder ( ) от началния екран.
70
Приложения и функции
Създаване на напомняне
Можете да създавате напомняния по различни начини. Напомнянето ще ви сигнализира ако
създадете напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така
да запазвате различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги
преглеждате по-късно.
Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира „да си полея цветята, когато се прибера
вкъщи“.
1 Стартиране на прил. Reminder.
2 Докоснете Писане на напомняне и въведете „Да си полея цветята“.
3 Докоснете Задаване на условия → Избор на място и настройте дома си като
местоположение.
4 Докоснете КОГАТО ПРИСТИГНА В → ГОТОВО.
5 Чукнете ЗАПИС, за да запазите напомнянето.
Когато стигнете в дома си, на екрана ще се появи известието „Да си полея цветята“.
71
Приложения и функции
Проверка на известия за напомняния
В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване.
Чукнете ЗАВЪРШ. или ДРЯМКА.
Преглед на списъка с напомняния
Стартирайте прил. Reminder, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите
на напомняне, изберете напомняне.
Задаване на детайли към напомняне
Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или
местоположение.
1 Изберете напомняне за редактиране и чукнете РЕДАКТИРАНЕ. Или плъзнете надясно върху
напомняне и чукнете Редактиране.
2 Редактирайте условията и чукнете ЗАПИС.
Информация за напомняне
Контролен списък
Условия на напомняне
Интервал на повторение
Добавете изображение.
72
Приложения и функции
Завършване на напомняния
Маркирайте напомняния, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.
От списъка с напомняния, изберете напомняне и чукнете ЗАВЪРШ. Или плъзнете наляво върху
напомняне.
Възстановяване на напомняния
Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.
1 От списъка с напомняния чукнете → Завършени → РЕДАКТИРАНЕ.
2 Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАН.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено в
определеното време.
Изтриване на напомняния
За изтриване на напомняне плъзнете надясно върху напомняне и чукнете Изтрив. За изтриване на
множество напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и
чукнете ИЗТРИВ.
Персонализиране на настройките на Bixby
На началния екран Bixby чукнете → Настройки.
• Samsung account: Преглед на информацията за Samsung акаунта ви.
• Карти: Изберете приложенията, които да се показват като карти на екрана Bixby Home.
• Уведомления: Настройте, за да получавате известия относно карти Bixby Home.
• Поверителност: Направете настройки, за да използвате интерактивните и персонализирани
услуги на Bixby и да подобрите работата си.
• За Bixby Home: Прегледайте версията на Bixby и правната информация.
73
Приложения и функции
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1 Стартирайте прил. Телефон и въведете тел. номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
2 Чукнете
, за да отворите клавиатурата.
, за да осъществите гласово повикване, или
, за да осъществите видео
повикване.
Идете до допълнителни опции.
Създайте нов контакт.
Добавете номера към
съществуващ контакт.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
74
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте приложение Настройки, чукнете Разширени
функции, и след това чукнете превключвател Плъз. за повик. или изпр. съоб., за да го активирате.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, докоснете КОНТАКТИ → → Номера за бързо
набиране, изберете номер за бързо набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън кръга.
Осъществяване на международен разговор
1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
2 Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
75
.
Приложения и функции
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата ИЗПРАЩАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ нагоре. Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на
повикване. Ако опцията Добавяне на напомняне е избрана, ще бъде запазено напомняне, което
да ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. Телефон, чукнете →
Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил.
Телефон и чукнете СКОРОШНИ, за да прегледате пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 Стартирайте прил. Телефон и чукнете → Настройки → Блокиране номера.
2 Чукнете , изберете записи и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
76
Приложения и функции
Опции по време на гласов разговор
Ако областта около задната камера е покрита, по време на разговор може да чуете
нежелани шумове. Махнете аксесоари като протектор на екрана или стикери, от областта
на задната камера.
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• СИЛА ЗВУК: Настройте силата на звука.
• : Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на
изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Задържано повикване: Задържане на повикване. Докоснете Подновяване на разговора за
да се върнете към задържаното повикване.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
• : Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• СИЛА ЗВУК: Настройте силата на звука.
• : Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
• : Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
77
Приложения и функции
Добавяне на телефонен номер към Контакт
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1 Стартиране на прил. Телефон.
2 Въведете номера.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
, за да отворите клавиатурата.
3 Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛ. СЪЩЕСТВ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1 Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
2 Чукнете върху контакта.
3 Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуал. съществ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на таг към телефонен номер
Можете да добавяте тагове към номера, без да ги съхранявате в списъка си с контакти. Това ще ви
позволи да видите информацията за повикващия, когато получите входящо повикване, без да се
налага да го включвате в списъка с контакти.
1 Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
2 Чукнете върху контакта.
3 Докоснете Добавяне обознач., въведете таг, след което докоснете ГОТОВО.
Когато получите повикване от този номер, тагът ще се покаже под номера.
78
Приложения и функции
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1 Стартирайте прил. Контакти, чукнете
2 Въведете информация за записа.
, и след това изберете място за съхранение.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече
информационни полета.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
3 Чукнете ЗАПАЗИ.
79
Приложения и функции
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1 Стартирайте прил. Контакти и чукнете
→ Управление на контакти → Импортиране/
експортиране на записи → ИМПОРТИРАНЕ.
2 Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
3 Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
4 Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
1 Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2 Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Контакти,
за да го активирате.
80
Приложения и функции
Търсене на записи
Стартиране на прил. Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Чукнете върху контакта. След това предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1 Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Споделям.
2 Изберете контакти и чукнете СПОДЕЛЯМ.
3 Изберете метод на споделяне.
81
Приложения и функции
Запаметяване и споделяне на профил
Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или
съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
• Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали
функцията за споделяне на профил на своите устройства.
1 Стартирайте прил. Контакти и изберете вашия профил.
2 Чукнете РЕДАКТ., редактирайте профила си и чукнете ЗАПАЗИ.
3 Натиснете → Споделяне на профил, след което натиснете превключвателя, за да го
активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете Споделяне
чрез, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти,
списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се
контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1 Стартирайте прил. Контакти и чукнете
→ Управление на контакти → Обединяване на
контакти.
2 Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1 Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Изтриване.
2 Изберете контакти и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един отворете списъка с контакти и чукнете върху контакт. След
това чукнете → Изтриване.
82
Приложения и функции
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Стартиране на прил. Съобщения и чукнете .
2 Добавете получатели и чукнете СТАРТИРАНЕ.
3 Въведете съобщение.
, продиктувайте своето
За запис и изпращане на гласово съобщение докоснете и задръжте
съобщение, след което отделете пръста си от екрана. Иконата за запис се появява само когато
клавиатурата е скрита.
Идете до допълнителни опции.
Получател
Обадете се на получателя.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
4 Чукнете
Въведете стикери.
, за да изпратите съобщението.
83
Приложения и функции
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Стартирайте прил. Съобщения и чукнете РАЗГОВОРИ.
2 В списъка със съобщения изберете запис.
3 Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, докоснете Въведете съобщение, въведете съобщение и
след това докоснете
.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 Стартирайте прил. Съобщения и докоснете
съобщения → Блокиране номера.
→ Настройки → Блокиране на номера и
2 Докоснете ВХОДЯЩИ и изберете контакт. Или докоснете ТЕЛ. УКАЗ., изберете контакти и след
това докоснете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете номер, въведете телефонния номер и след
това чукнете .
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1 Стартирайте прил. Съобщения, чукнете
→ Настройки → Уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2 Променете настройките за известяване.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Достъпност → Напомняне за известие, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
84
Приложения и функции
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1 Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Интернет.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Придвижване между страниците.
Идете до допълнителни опции.
Вижте своите показалци,
запазени уеб страници и
скорошна хронология на
преглед.
Маркирайте текущата уеб
страница с показалец.
Затворете раздела.
Отворете началната страница.
Отворете нов раздел.
Презаредете текущата уеб
страница.
Бързо меню
85
Приложения и функции
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и Вашите ириси.
Активиране на таен режим
Чукнете → Включ. Таен режим. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да
използвате парола за тайния режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
За да зададете своите регистрирани ириси като метод на заключване заедно с паролата, докоснете
превключвателя Ириси, за да го активирате. Вижте Ирис разпознаване за повече информация
относно използването на ирисите.
Деактивиране на таен режим
Чукнете → Изключване на Таен режим.
86
Приложения и функции
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1 Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Email.
2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ → Задаване на акаунт по подразбиране.
подразбиране. Чукнете →
Изпращане на имейли
1 Чукнете , за да съставите имейл.
2 Добавете получатели и въведете ред за темата и текст.
3 Чукнете ИЗПРАЩАНЕ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
имейли ръчно, плъзнете надолу в горната част на списъка с имейлите.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
→ името на вашия акаунт,
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете →
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
87
Приложения и функции
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Стартиране на прил. Камера.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте
отново.
88
Приложения и функции
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Превключете
между предната и
задната камера.
Режими на
заснемане
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Текущ режим
Снимайте.
Запишете
видеоклип.
Настройки на
камерата
Bixby Vision
Опции за текущия
режим за снимане
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
89
Приложения и функции
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството
може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна
способност.
• Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
• Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока
резолюция.
Добавяне на друг бутон за камера
Добавете друг бутон за камера на място на екрана, където желаете, за да правите снимки поудобно.
Плъзнете
на екрана за предварителна визуализация.
90
Приложения и функции
Настройка на действието на бутон на камерата
Можете да заснемате серии снимки или да създадете анимиран GIF чрез чукване и задържане на
бутона на камерата.
→ Задържане бутона на камерата за и
На екрана за предварителна визуализация чукнете
след това изберете действие, което искате да използвате.
• Заснемане серийна снимка: Заснемете серия снимки.
• Създаване на GIF: Създаване на анимиран GIF с последователно заснети от Вас снимки.
Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.
Мащабиране
Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
• Управлявайте мащабирането с един пръст. Плъзнете
на лентата за мащабиране към
или
Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
Използване на функциите за фокус и експозиция
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в режими АВТОМАТИЧНО и ПРОФЕСИОНАЛЕН.
91
.
Приложения и функции
По-забавно е с живи стикери
Правете снимки и видеоклипове с различни живи стикери. Докато движите лицето си, стикерите
ще проследяват вашите движения. Можете също така да запишете хубав и забавен стикер, който се
движи във видеоклипа.
1 В списъка с режими на снимане докоснете СТИКЕРИ.
2 Докоснете и изберете стикер.
3 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Прилагане на случайни стикери
Можете да прилагате стикерите по случаен начин, вместо да ги избирате от списъка.
Чукнете Случ. няколко пъти, докато не се покаже желаният стикер.
92
Приложения и функции
Използване на режими на снимане
За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или
плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.
Изберете режима на снимане, който искате.
Имате възможност да редактирате списъка с режими на снимане. На екрана за
→ Редактиране режими на камерата.
предварителна визуализация докоснете
Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режими на снимане чукнете АВТОМАТИЧНО.
Режим Разкрасяване
Направете снимка с изсветлен тен на кожата и променени черти на лицето.
В списъка с режими на снимане докоснете КРАСОТА.
За да приложите разкрасителен ефект, докоснете
разкрасителни ефекти за повече информация.
и изберете опции. Вижте Прилагане на
Режим про
Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане,
например стойност на експозицията и стойност на ISO.
В списъка с режими на снимане чукнете ПРОФЕСИОНАЛЕН. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което докоснете , за да заснемете снимка, или докоснете
, за да запишете
видеоклип.
Налични опции
• : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
• : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
• : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
93
Приложения и функции
Режим панорама
Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да
създадете широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1 В списъка с режими на снимане чукнете ПАНОРАМА.
2 Чукнете и преместете устройството бавно в една посока.
3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.
Заснемане на панорама с движение
Можете да заснемате и преглеждате панорама с движение.
При заснемане на панорами с движение няма да се запише звук.
1 На екрана за предварителен преглед на панорами се уверете, че е активирана функцията
движение (
), след което снимайте панорама в движение.
2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
3 Чукнете ПР. КАТО ПАНОРАМА С ДВИЖ.
Заснетата панорама с движение ще бъде възпроизведена.
4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетата панорама с
движение.
За да запазите панорамата с движение като видеоклип, чукнете ЗАПИС НА ВИДЕО.
94
Приложения и функции
Режим HDR
Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
В списъка с режими на снимане чукнете HDR.
Без ефект
С ефект
Режим храна
Снимайте храна в по-живи цветове.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка
→
с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация докоснете
Редактиране режими на камерата → Задна камера, след което отметнете Храна.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете ХРАНА.
2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.
95
Приложения и функции
3 Чукнете
4 Чукнете
и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
, за да направите снимка.
Хиперлапс режим
Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо
движение.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете ХИПЕРЛАПС.
2 Чукнете и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като Авто, устройството автоматично ще регулира кадровата
честота според промяната на честотата на сцената.
3 Чукнете , за да стартирате записа.
4 Чукнете , за да приключите записа.
5 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което
чукнете
, за да гледате видеоклипа.
Режим Спорт
Правете по-ясни снимки на бързодвижещите се обекти, например бягащ човек или домашен
любимец в движение.
В списъка с режими на снимане чукнете СПОРТ.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка
→
с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация докоснете
Редактиране режими на камерата → Задна камера, след което отметнете Спорт.
96
Приложения и функции
Режим селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Чукнете , за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Методи
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да промените черти на лицето, като отенък на кожата или форма на лицето, преди да
заснемете автопортрети.
Тази функция е налична само в режими СЕЛФИ и КРАСОТА.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
2 Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да
заснемете автопортрет.
• Кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
• Лице: Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
• Очи: Направете очите си да изглеждат по-големи.
97
Приложения и функции
Режим на фокусиране при селфи
Правете селфита, които са фокусирани върху вашето лице чрез замъгляване на фона зад вас.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ ФОКУС.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Чукнете , за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Методи
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да настроите оттенък на кожата, преди да заснемете автопортрети.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
2 Изберете опциите, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете
автопортрет.
• Цвят: Регулиране на оттенъка на цвета на екрана.
• Кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
98
Приложения и функции
Режим широко селфи
Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режими на снимане чукнете ШИРОКО СЕЛФИ.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Чукнете , за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Методи
5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
99
Приложения и функции
Заснемане на широк самопортрет с движение
Можете да заснемате и преглеждате широк автопортрет с движение.
• При снимането на широк автопортрет с движение, звукът няма да бъде записан.
• В зависимост от условията на снимане, движение може да не бъде записано.
1 На екрана за визуализация на широкия автопортрет се уверете, че е активирана функцията
движение (
), след което заснемете широк автопортрет с движение.
2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
3 Чукнете ШИРОКОЪГЪЛНО СЕЛФИ С ДВИЖЕНИЕ.
Заснетият широк автопортрет ще бъде възпроизведен.
4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетия широк
автопортрет.
За да запазите широкия автопортрет като видеоклип, чукнете ЗАПИС НА ВИДЕО.
Персонализиране на настройките на камерата
Опции за текущия режим за снимане
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на
видеоклипове.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност.
централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
матрично
фокусира върху цялостната сцена.
• : Създайте панорамни снимки с движение или широкоекранни селфита с движение, които
могат да се възпроизведат като видеоклипове. Можете да видите снимките с движение от
различни ъгли чрез накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.
• : В режим ХРАНА фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението
извън нея.
• : Изберете кадрова честота.
100
Приложения и функции
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
зависимост от режима на заснемане.
. Някои опции може да не са налични в
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• Запис на картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Методи на снимане: Изберете опции за заснемане, които да използвате.
ОБЩИ
• Редактиране режими на камерата: Вижте наличните режими на снимане или редактирайте
списъка с режими на снимане.
• Стабилизация на видео: Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или
елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис
на видеоклип.
• Изглед в цял екран (16:9): Настройте устройството за визуализиране на снимки или
видеоклипове с използване на съотношение на цял екран.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет.
За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
101
Приложения и функции
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато
поставите карта с памет.
• Плаващ бутон на камерата: Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите
навсякъде по екрана.
• Задържане бутона на камерата за: Изберете действие, което ще изпълнявате, когато чукнете
и задържите бутона на камерата.
• Натискане клавиш сила звук за: Настройване на устройството да използва клавиша за сила
на звука за управление на затвора, увеличаване или намаляване на изображението или
регулиране на нивото на звука за системните звуци.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории, които да споделяте с другите.
102
Приложения и функции
Разглеждане на изображения
1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Bixby Vision
Рисувайте по изображението.
Добавете стикер.
Приложете филтър или ефект.
Споделете изображението с
други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Миниатюри за визуализация на
изображения и видео
Можете да създадете филм, GIF анимация или колаж от няколко изображения. В списъка
докоснете → Създаване на филм, Създаване на GIF или Създ. колаж, след което
изберете изображения.
Търсене на изображения
Стартирайте прил. Галерия и докоснете , за да прегледате изображенията, подредени по
категория, например типове, местоположение и документи.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
103
Приложения и функции
Преглед на видеоклипове
1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
на
миниатюрата за предварителна визуализация.
3 Докоснете
за изпълнение на видеоклипа.
Покажете своите
видеоклипове.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете
и задръжте за
бързо превъртане
назад.
Идете до
допълнителни
опции.
Прескочете до
следващия
видеоклип. Чукнете
и задръжте за бързо
превъртане напред.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Уловете текущия
екран.
Придвижете се
напред или назад
като плъзгате
лентата.
Заключване на
екрана за
възпроизвеждане.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Създайте анимиран
GIF.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
104
Приложения и функции
Преглед на подробности за изображения и видеоклипове
Можете да прегледате подробности за файла, например хора, място и основна информация. Ако
има автоматично създадено съдържание, например история или GIF, съдържанието също ще се
покаже на дисплея.
Докато гледате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклип,
плъзнете надолу по екрана. Ще се появят подробностите за файла.
Можете също да видите свързано съдържание чрез чукване върху информация на екрана.
Редактиране на
информация.
Подробности на
файл
Информация за
хора
Информация за
местоположение
Автоматично
създадено
съдържание
Тагове
105
Приложения и функции
Преглед на албуми
Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Филмите,
GIF анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с
албуми.
Стартирайте прил. Галерия чукнете АЛБУМИ и след това изберете албум.
Скриване на албуми
Можете да скриете албуми.
Не можете да скривате албуми, създавани по подразбиране, например албуми Камера и
Екранни снимки.
1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете АЛБУМИ.
2 Докоснете → Скриване или пок. албуми.
3 Изберете албумите, които да скриете и докоснете ПРИЛОЖИ.
За да се покажат отново албумите, докоснете → Скриване или пок. албуми, махнете отметката
от албумите, които да се показват, след което докоснете ПРИЛОЖИ.
106
Приложения и функции
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Стартирайте прил. Галерия докоснете ИСТОРИИ и след това изберете история.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
2 Чукнете → Създаване на история.
3 Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
4 Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
Изтриването истории
1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
2 Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
107
Приложения и функции
Споделяне на албуми
Създавайте албуми и ги споделяйте със семейството и приятелите си, записани във вашите
контакти. Те могат да разглеждат споделените албуми на устройства, вписани в техния Samsung
акаунт, като например смартфони, телевизори или хладилници.
• За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
Създаване на албуми за споделяне
1 Стартирайте приложението Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
Когато използвате тази функция за пръв път, чукнете ВЪВЕДЕНИЕ и приемете условията и
правилата на Samsung Social.
2 Чукнете .
3 Въведете заглавие на албума.
4 Изберете група, с която да споделите.
Ако искате да създадете група, чукнете Добавяне на група, въведете име на групата и
изберете контакти, които да се добавят в групата.
5 Чукнете ГОТОВО.
Получателите ще получат известие.
108
Приложения и функции
Добавяне на изображения или видеоклипове към албум
1 Стартирайте приложението Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
2 Изберете албум и добавете изображения или видеоклипове.
3 Чукнете ДОБАВЯНЕ и поставете отметка на изображения или видеоклипове, които да се
добавят.
4 Чукнете ГОТОВО.
Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung
Cloud
Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете, записани в Галерия, със Samsung
Cloud и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете
във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
Стартирайте прил. Галерия чукнете → Настройки и след това чукнете превключвател Samsung
Cloud, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с устройството ще се запаметяват
автоматично в Samsung Cloud.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете
в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1 На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
3 Чукнете ИЗТРИЙ.
109
Приложения и функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
Изскачащ изглед
110
Приложения и функции
Изглед на разделен екран
1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете СП.
ПРИЛ. и изберете приложение.
111
Приложения и функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Добавете тази двойка
приложения в началния
екран.
Променете
разположението на
прозорците на
приложенията.
Затворете приложението.
Превключване на
избрания прозорец за
изскачащ изглед.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на
екрана, прозорецът ще бъде увеличен.
Минимизиране на изглед на разделен екран
Докоснете бутона за начален екран, за да минимизирате изгледа на разделен екран. На лентата
за състоянието ще се появи иконата . Приложението в долния прозорец ще се затвори, а
приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
Минимизиран разделен екран
За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете
112
.
Приложения и функции
Добавяне на двойки приложения в началния екран
Когато добавяте двойки приложения към началния екран, можете да стартирате две приложения в
изгледа на разделен екран с едно докосване.
Докоснете лентата между прозорците на приложенията и след това докоснете
.
Текущата двойка приложения ще бъде добавена към началния екран.
Двойка
приложения
113
Приложения и функции
Изскачащ изглед
1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това
го плъзнете до Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци.
Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте
прозореца.
Затворете приложението.
Максимизирайте
прозореца.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете
на ново място.
114
Приложения и функции
Samsung Members
Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми
с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки.
Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy
или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung Members може да помогне за
разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.
Допълнителни опции
Изпращане на обратна връзка.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва
да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт. Вижте Samsung акаунт за
повече информация.
115
Приложения и функции
Samsung Notes
Увод
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване
върху екрана със S Pen. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.
Създаване на записки
1 Стартирайте приложението Samsung Notes и докоснете
.
Можете също да отворите панела за въздушни команди и да чукнете краткия път към
Създаване на бележка.
2 Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Чукнете → Изображ., за да вмъкнете изображение, като изберете от Галерия или като
направите снимка.
Чукнете → Глас за да направите запис на глас и да го поставите в бележката. Записът на
глас ще стартира веднага.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Вмъкване на изображения или
запис на глас.
Пишете или рисувайте с
писалките.
Рисувайте с четките.
3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете ЗАПИС.
116
Приложения и функции
Съставяне на бележки в режим на ръкопис
На екрана за писане на бележки, чукнете Писалка, за да пишете или рисувате с S Pen.
Отмени
Преправи
Режим на избор
Режим гумичка
Панел за лесно писане
Режим писалка
Промяна на настройките на писеца
Докато пишете или рисувате по екрана, чукнете
линията или цвета на писеца.
за да промените типа писец, дебелината на
Променете типа на перото.
Променете дебелината на
линиите.
Променете цвета на перото.
Изберете нов цвят с помощта на
избирателя за цвят.
117
Приложения и функции
Използване на гумичката
Когато искате да изтриете писаното в дадена бележка, чукнете
и изберете област за изтриване.
Също така можете да изберете област, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.
За да промените вида на гумата, чукнете
отново.
• Изтрив. с щрих: Изтрийте реда, който сте избрали.
• Изтриване на докосната зона: Изтрийте само избраната област. Можете да регулирате
големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.
• ИЗTP.BCИЧКИ: Изтриване на бележката.
Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.
Използване на панела за лесно писане
Можете да използвате панела за лесно писане, за да пишете по-лесно.
Когато пишете или чертаете по панела за лесно писане, написаното ще бъде автоматично
коригирано и въведено между редовете на входното поле.
От екрана за съставяне на бележки чукнете
формата на панела за лесно писане.
. Входното поле ще се увеличи и ще се покаже под
Панел за лесно писане
118
Приложения и функции
Редактиране на ръчно написани записки
Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като
изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.
1 Ако на бележката има ръкопис, чукнете
.
За да промените формата на селекцията, чукнете
още веднъж.
2 Чукнете или очертайте линия около въведения текст, за да го изберете.
За да преместите въведения текст на друго място, изберете го и го плъзнете към ново място.
За да промените размера на селекцията, чукнете върху въведената информация и плъзнете
ъгъла на рамката, която се появява.
119
Приложения и функции
3 Редактиране на въведената информация, като се използват наличните опции.
• Отрежи: Изрежете въведеното съдържание. За да я поставите на друго място, докоснете и
задръжте мястото и след това докоснете Поставяне.
• Копиране: Копирайте въведеното съдържание. За да я поставите на друго място,
докоснете и задръжте мястото и след това докоснете Поставяне.
• Изтрий: Изтрийте въведеното.
• Извлич. текст: Извлечете текста от избраната област. За да поставите или копирате текста
към бележка, чукнете ПОСТАВЯНЕ В БЕЛЕЖКА или КОПИРАНЕ.
• Още → Придвижване напред: Изпрати въведената информация на преден фон.
• Още → Придвижване назад: Изпрати въведената информация на заден фон.
Рисуване с четките
На екрана за съставяне на бележки, чукнете Четка, за да рисувате с различни четки.
Когато приключите, чукнете ГОТОВО за да поставите картина в бележката.
Можете да публикувате рисунката си в PENUP, за да я споделите с другите.
Поставете картината в
бележката.
Изберете нов цвят с помощта на
избирателя за цвят.
Променете цвета на четката.
Отмени
Преправи
Режим гумичка
Публикуване на картината в
PENUP.
120
Приложения и функции
Поставяне на изображения в бележка
В екрана за съставяне на бележки, чукнете → Изображ. Чукнете КАМЕРА →
за да направите
снимка, или чукнете ГАЛЕРИЯ или ДРУГИ, за да изберете изображение. Изображението ще бъде
вмъкнато в бележката.
Поставяне на запис на глас в бележка
На екрана за съставяне на бележки, чукнете → Глас, за да направите запис на глас. Чукнете
за да спете записа. Записът на глас ще бъде вмъкнат в бележката.
Закачане на бележка на началния екран
Закачете бележка на началния екран, за бърз преглед ли отваряне и редактиране.
1 Стартиране на приложението Samsung Notes.
2 Изберете запис и чукнете → Закачане към началния екран.
Бележката ще бъде автоматично добавена към началния екран.
На началния екран чукнете и задръжте бележка, за да я преместите или промените размера й. За
→ ПРОМЯНА НА БЕЛЕЖКА.
да смените бележката с друга, чукнете
Запазване на бележка като напомняне
Можете да запазвате бележка като напомняне, за да я видите по-късно.
1 Стартиране на приложението Samsung Notes.
2 Изберете запис и чукнете → Изпращане в Reminder.
Бележката ще се запази като напомняне.
Изтриване на бележки
1 Стартиране на приложението Samsung Notes.
2 Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
3 Чукнете
.
121
,
Приложения и функции
PENUP
Увод
PENUP е услуга на социална мрежа за споделяне на творби, изготвени с S Pen. Публикувайте вашата
творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване.
Преглед на историята с
последните ви действия.
Вашият профил
Вижте творбите по категория.
Публикувайте вашите творби.
Можете да влезете в PENUP с вашия Samsung акаунт или други SNS акаунти.
122
Приложения и функции
Публикуване на ваши произведения на изкуството
Публикуване на ваши творби създадени в Samsung Notes или други приложения за рисуване в
PENUP.
1 Отворете папката Samsung, стартирайте прил. PENUP и чукнете .
2 За да публикувате творби от Галерия, чукнете От „Галерия“, изберете творбата си за
публикуване, след което чукнете ГОТОВО.
За да публикувате нова творба, чукнете Рисунка, нарисувайте творбата и след това чукнете
ГОТОВО.
3 Въведете заглавие, описание и хаштаг.
Добавяне на вашата творба към
публикация.
Въведете заглавие.
Добавете хаштаг.
Въведете описание.
Изберете къде да публикувате
творбата.
Изберете категория.
Споделяне на творбата с
останалите ваши SNS акаунти.
Настройте своята творба така, че
да може да се търси във външна
машина за търсене.
4 Чукнете ПУБЛИК.
Публикуване на произведение от други приложения
За да публикувате ваши творби от Галерия или други приложения за рисуване, изберете творба от
дадено приложение и чукнете → PENUP.
123
Приложения и функции
Разглеждане на произведения на изкуството
Изберете пост, който искате да видите. Докато разглеждате дадена творба, можете да добавите
коментар, или да я зададете като любима. Можете също да изтеглите творба или да я зададете като
тапет.
Задаване на творбата като
любима.
Преглед на потребителите, които
харесват творбата.
Преглед на коментари и
добавяне на коментар.
Повторно публикуване на
творбата. Можете също да
прегледате потребителите, които
публикуват повторно творбата.
За да изтеглите творба, докоснете → Изтегляне. Изтеглените творби ще бъдат запазени
в Галерия. Можете да изтеглите само произведения на изкуството, които са позволени от
притежателите.
124
Приложения и функции
Оцветяване на изображения
Чрез усъвършенстваното S Pen и различни цветове можете да добавите към изображенията
собствени цветове. Чукнете ОЦВЕТЯВАНЕ, изберете изображение и след това чукнете ЗАПОЧВАНЕ
НА ОЦВЕТЯВАНЕ.
Започнете оцветяване.
125
Приложения и функции
ЖИВИ РИСУНКИ
Рисувайте, докато гледате видеоклипа за рисуване на живо, който показва процеса на създаване
на изображение. Можете лесно да нарисувате прекрасно изображение.
1 Отворете папката Samsung, стартирайте приложението PENUP и докоснете ЖИВИ РИСУНКИ.
2 Изберете изображение.
3 Докоснете УЧЕНЕ НА РИСУВАНЕ.
4 За да рисувате върху изображението, докоснете , за да спрете в пауза възпроизвеждането
на видеоклипа.
Можете да промените скоростта на възпроизвеждане, като докоснете
5 Когато сте готови чукнете
.
.
Оригиналното изображение ще бъде скрито и можете да видите нарисуваното от Вас
изображение.
126
Приложения и функции
Рисуване върху снимка
Рисувайте изображения върху свои снимки и ги запазете като свое собствено произведение
на изкуството. Изберете снимка от Галерия или направете снимка и рисувайте върху нея. След
завършване на рисуването можете да видите изображението, което сте нарисували, като скриете
снимката.
1 Отворете папка Samsung и стартирайте приложението PENUP.
2 Докоснете → Рисунка → .
3 Докоснете Направи снимка, направете снимка и след това докоснете OK.
Или докоснете Избор от Галерия и изберете снимка.
4 Изберете област за рисуване, коригирайте нивото на прозрачност и след това докоснете
ЗАПАЗИ.
Избраната област ще се добави като фон.
5 Рисувайте по снимката.
6 Когато сте готови чукнете
.
Снимката ще бъде скрита и можете да видите нарисуваното от Вас изображение.
127
Приложения и функции
Календар
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1 Стартирайте прил. Календар и чукнете
или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
2 Въведете данни за събитие.
Задайте продължителността.
Изберете стикер, който да се
покаже със събитието.
Въведете заглавие.
Смяна на цвета на събитието.
Изберете календар, в който да
запазите събитието.
Задайте аларма.
Въведете местоположението.
Прикачване на карта.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
3 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
128
Приложения и функции
Създаване на задачи
1 Стартирайте прил. Календар и чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
2 Чукнете и въведете информацията за задачата.
3 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
1 Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2 Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Календар,
за да го активирате.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте Календар и чукнете →
Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с който да
синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името му ще се покаже синьо кръгче.
129
Приложения и функции
Samsung Flow
Увод
Samsung Flow ви позволява лесно да свързвате таблета към смартфона си и да ги използвате
удобно, като например за проверка на известия или споделяне на съдържание.
Samsung Flow трябва да е инсталирано и на двете устройства, които желаете да свържете. Ако
Samsung Flow не е инсталирано, изтеглете го от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
• Тази функция е налична само на някои устройства Samsung с Android.
• За да използвате тази функция, трябва да активирате Bluetooth функцията на таблета и
на смартфона си.
Свързване на Вашия таблет и смартфон
1 На смартфона си стартирайте Samsung Flow.
2 На таблета си отворете папката Samsung и стартирайте приложението Samsung Flow.
Ако използвате тази функция за първи път, чукнете СТАРТ.
3 Чукнете СКАН. ЗА УСТРОЙСТВА.
4 Изберете смартфона си от списъка с открити устройства.
5 Приемете заявката за свързване и на двете устройства.
6 Потвърдете ключа за достъп и на двете устройства.
Устройствата ще се свържат.
Ако вашият смартфон поддържа функция за разпознаване на пръстов отпечатък, задайте
Samsung Pass на смартфона за свързване на устройствата още по-лесно и сигурно чрез
вашия пръстов отпечатък.
130
Приложения и функции
Споделяне на мобилната връзка за данни
Споделете мобилната връзка за данни на смартфона с таблета си, като използвате мобилна точка
за достъп, ако на таблета нямате налична интернет връзка.
1 На таблета си отворете папката Samsung и стартирайте приложението Samsung Flow.
2 Чукнете → Свърз. с Моб. точка дост.
Можете да осъществявате достъп до интернет от таблета, като използвате мобилната връзка
за данни на смартфона си.
• Вашият смартфон трябва да поддържа функцията за мобилна точка за достъп.
• Може да ви бъдат начислени допълнителни такси на смартфона, когато използвате тази
функция.
Проверка на известия на таблета
Когато получавате нови известия на смартфона, проверявайте ги в изскачащ прозорец на таблета.
Споделяне на съдържание
Можете да споделяте съдържанието на смартфона с таблета си.
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение. Можете също да
видите файловете в устройството или на карта с памет по категория.
За да освободите памет на устройството, натиснете → Получаване на още място.
За да търсите файлове или папки, чукнете в полето за търсене и въведете ключова дума. Или
чукнете и изговорете ключова дума.
131
Приложения и функции
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
АЛАРМА
Стартирайте прил. Часовник и чукнете АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
Стартирайте прил. Часовник и чукнете СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
132
Приложения и функции
ХРОНОМЕТЪР
1 Стартирайте прил. Часовник и чукнете ХРОНОМЕТЪР.
2 Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3 Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВЯВ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НУЛИРАНЕ.
ТАЙМЕР
1 Стартирайте прил. Часовник и чукнете ТАЙМЕР.
2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкулатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Стартиране на прил. Калкулатор.
Можете да видите хронология на изчисленията в горната част на екрана.
За да изчистите хронологията, чукнете ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
За да използвате инструмента за преобразуване на мерни единици, натиснете
. Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
133
Приложения и функции
Game Launcher
Увод
Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps
на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете
на игри по-лесно.
Идете до допълнителни опции.
Вижте информация за игрите, на
които сте играли.
Изтеглени приложения.
Вижте списък с най-популярните
игри за потребители на Galaxy.
Отворете игрите с или без звук.
Промяна на режима на
изпълнение.
134
Приложения и функции
Използване на програмата за стартиране на игри
1 Стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции → Игри, и след това чукнете
превключвател Game Launcher, за да го активирате.
Game Launcher ще бъде добавена към началния екран или екрана с приложения.
Когато деактивирате функцията, Game Launcher ще бъде премахната от началния екран и
екрана с приложения.
2 Стартиране на прил. Game Launcher.
3 Чукнете игра от списъка с игри.
За да откриете още игри, плъзнете наляво на екрана.
Игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps, ще бъдат автоматично показани
на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете → Добав. приложения.
Премахване на игра от програмата за стартиране на игри
Чукнете и задръжте игра и после чукнете Премаxване.
Промяна на режима на изпълнение
Можете да променяте режима на изпълнение на игри.
Стартирайте приложението Game Launcher, докоснете
настройки в съответствие с предпочитанията си.
, след което плъзнете лентата за
• Фокус пестене енергия: Това намалява консумацията на енергия на батерията, но води до
намаляване на производителността на системата.
• Балансирано: Режимът на пестене на енергия или режимът на висока производителността не
се използват.
• Фокус към производ.: Това подобрява производителността на системата, но ще увеличи
потреблението на енергия от батерията.
• Настройки за всяка игра: Променете настройките за всяка игра.
Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.
135
Приложения и функции
Използване на инструменти за игри
Можете да използвате различни опции от панела с Инструменти за игри, докато играете на игра. За
да отворите панела с Инструменти за игри, чукнете
върху лентата за навигиране. Ако лентата за
навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже.
Достъп до програмата за
стартиране на игри.
Отидете до настройките на
инструментите за игри.
Заглушаване на звуци за
известяване и показване само на
известия за входящи
повиквания и спешни
сигнализации.
Заключване на функцията за
автоматично коригиране на
яркостта.
Скриване на бутоните на лентата
за навигация.
Запишете своята сесия на игра.
Заключване на сензорния екран,
докато се играе на играта.
Заснемете екранни снимки.
Блокиране на известия по време на игри
Чукнете
и чукнете превключвател Без известия при игра, за да го активирате. Устройството ще
заглуши звуците за известяване и ще показва само уведомления за входящи повиквания и спешни
сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете прекъсвани. Ако получите
входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко известие.
136
Приложения и функции
SmartThings
Увод
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други
смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и
продукти в Интернет на нещата (IoT) чрез своя таблет.
• Свързване с близкостоящи устройства: Свържете се лесно и бързо с устройства в близост,
например Bluetooth слушалки или портативни устройства.
• Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти
на Интернет на нещата (IoT): Регистрирайте умни хладилници, перални, климатици,
пречистватели на въздух, телевизори и продукти в Интернет на нещата (IoT) на таблета и
преглеждайте състоянието им или ги управлявайте от екрана на таблета.
• Получаване на известия: Получавайте известия от свързани устройства на таблета.
Например, когато е свършило прането, можете да получите известие на таблета.
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings. Ще се появи таблото.
Идете до допълнителни опции.
Съвети за SmartThings
Търсене на и регистриране на
устройства в близост.
Поддържани устройства
Прегледайте таблото.
Управлявайте автоматизации.
Управлявайте места и
устройства.
137
Приложения и функции
• За да използвате SmartThings, вашият таблет и други устройства трябва да бъдат
свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на SmartThings трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност
за свързване, отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това
чукнете ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА.
• Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
• Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от
гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти,
трябва да се свържете с производителя на устройството.
Свързване с устройства в близост
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.
Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
1 Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings.
2 На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
3 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
138
Приложения и функции
Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на
Интернет на нещата (IoT)
Преглеждайте състоянието на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти в Интернет
на нещата (IoT) от екрана на таблета. Можете да групирате устройства по местоположение и да
добавяте правила за управление на устройствата лесно и удобно.
Свързване на устройства
1 Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings.
2 На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
3 Изберете устройство от списъка.
под РЪЧНО ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО
Ако няма устройство в списъка, докоснете
и изберете тип на устройство. Или докоснете Търси и въведете името на устройството или
модела.
4 Следвайте инструкциите на екрана за регистриране на устройства.
Преглед и управление на свързани устройства
Можете да видите и управлявате устройствата. Например, можете да проверите какво има в
хладилника ви или да настроите силата на звука на телевизора.
1 Отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това докоснете Устройства.
Ще се появи списъкът на свързаните устройства.
2 Преглед на статуса на устройство от списъка.
За управление на устройства, изберете устройство. Когато контролерът на устройството,
доставен с избраното устройство, се изтегли, можете да управлявате устройството.
Добавяне на устройства и сцени по местоположение
Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също
населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на
няколко устройства едновременно.
139
Приложения и функции
Добавяне на местоположения
1 Отворете папката Samsung, стартирайте прил. SmartThings, след което докоснете Устройства
→ ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА → Добавяне местоположение.
2 Въведете име на местоположение.
За задаване на местоположение, чукнете Географско местоположение, за да изберете
местоположение на картата и чукнете ГОТОВО.
3 Чукнете ЗАПИС.
Вашето местоположение ще бъде добавено.
За да добавите устройства към мястото, докоснете ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО и следвайте
инструкциите на екрана, за да регистрирате устройства.
Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.
Добавяне на пейзажи
Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по
едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението SmartThings, изберете място, докоснете
→ Добавяне на сцена и след това задайте опции за пейзажа. Можете да зададете име на пейзажа,
икона и устройства.
Добавяне на автоматизации
Можете да задавате автоматизации за автоматично изпълнение на действия, в зависимост от
предварително зададено време или състояние на устройствата.
Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.
1 Отворете папката Samsung, стартирайте прил. SmartThings, след което докоснете Автоматиз.
→ ДОБАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ.
2 Изберете условията, когато искате да активирате автоматизация.
3 Изберете опция и чукнете НАПРЕД.
4 Чукнете ДОБАВЯНЕ до След това и задайте действия за изпълнение.
За получаване на уведомление, докато се изпълнява автоматизация, чукнете Уведомявай ме,
въведете съобщение и чукнете ГОТОВО.
5 Когато сте готови чукнете ЗАПИС.
140
Приложения и функции
Получаване на известия
Можете да получавате известия от свързани устройства на таблета. Например, когато е свършило
прането, можете да получите известие на таблета.
За да зададете устройства за получаване на известия, отворете папката Samsung, стартирайте
прил. SmartThings, докоснете → Уведомления → → Настройки за уведомяване, след което
докоснете превключвателите до устройствата, които желаете.
Споделяне на съдържание
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1 Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
2 Чукнете и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с
тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не
е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции, и след това
чукнете превключвател Директно споделяне, за да го активирате.
141
Приложения и функции
Използване на допълнителни функции
• Споделяне на връзка: Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървъра
за съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да
използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Споделяне с устройство: Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct
или Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings. Можете също да преглеждате
показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с
телевизор или монитор, който поддържа функционалността Smart View.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
Дневно табло
Увод
Дневно табло ви позволява да използвате таблета като рамка за картина, когато се зарежда или
е свързан към станция за зареждане. Можете да се наслаждавате на слайдшоу с вашите любими
изображения и да преглеждате информация, като например часа или времето.
• Трябва да използвате POGO станция за зареждане, ако искате да използвате тази
функция чрез свързване на таблета към станция за зареждане.
• POGO станцията за зареждане се продава отделно.
142
Приложения и функции
Стартиране на Дневно табло
Стартиране на Дневно табло по време на зареждане
1 Когато устройството се зарежда, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите
панела за известия.
2 Чукнете Докоснете тук, за да стартирате слайдшоу на „Дневно табло“., за да стартирате
Дневното табло.
Ако използвате тази функция за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата, след
което чукнете СТАРТ.
Стартиране на Дневно табло от станция за зареждане
1 Свържете зарядното устройство на станцията за зареждане.
2 Плъзнете устройството в станцията за зареждане, за да се допрат конекторите на
устройството и изводите за зареждане на станцията.
3 Когато устройството се свърже със станцията за зареждане, автоматично ще се стартира
Дневно табло.
Ако използвате тази функция за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата, след
което чукнете СТАРТ.
Ако Дневно табло не се стартира автоматично, стартирайте приложението Настройки,
чукнете Разширени функции → Дневно табло, след което чукнете превключвателя
Автоматично стартиране, за да го активирате.
Добавяне на изображения
Можете да добавяте свои любими изображения, които да бъдат показвани.
1 Стартирайте приложението Настройки и чукнете Разширени функции → Дневно табло.
2 Чукнете Добавяне на изображения и изберете албум.
Избраните изображения ще бъдат показвани, когато започне слайдшоуто.
От Галерия можете да изберете до 1000 изображения, които да се показват.
143
Приложения и функции
Затваряне на Дневно табло
За да затворите Дневно табло, чукнете бутона за връщане назад.
Деактивиране на Дневно табло
Можете да настроите устройството така, че Дневно табло да не се стартира дори когато е свързано
към зарядно устройство или станция за зареждане.
Стартирайте приложението Настройки, чукнете Разширени функции и след това чукнете
превключвателя Дневно табло, за да го деактивирате.
Режим Деца
Предоставете забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до
определени приложения или съдържание.
За да стартирате режим за деца, отворете папката Samsung и стартирайте приложението Режим
Деца.
При отваряне на приложението за първи път, задайте PIN код. След това следвайте екранните
инструкции.
Приложение
Излезте от режима
за деца.
Отидете до
родителски контрол.
144
Приложения и функции
Samsung DeX
Увод
Samsung DeX е услуга, която Ви позволява да използвате вашия таблет като компютър от екрана на
таблет или на външен дисплей, като например телевизор или монитор. Когато използвате Samsung
DeX на външен дисплей, можете едновременно с това да използвате своя таблет.
Можете да свържете таблета към калъф с клавиатура или външен дисплей посредством DeX кабел.
Следващата информация се отнася за начина на използване на калъфа с клавиатурата и DeX
кабела.
• Всички аксесоари се продават отделно.
• Използвайте само официални, поддържани от Samsung DeX аксесоари, които се
доставят от Samsung. Проблеми с производителността и повреди, причинени от
използването на аксесоари, които не са официално поддържани, не се покриват от
гаранционния сервиз.
На екран на таблет
На външен дисплей
145
Приложения и функции
Стартиране на Samsung DeX
Можете да използвате Samsung DeX по два начина: на екрана на екран на таблет и на външен
дисплей.
Стартиране на Samsung DeX на екран на таблет
Използвайте таблета като компютър, като свържете калъфа с клавиатура.
За да превключите директно към Samsung DeX при свързване на калъфа с клавиатура, стартирайте
приложението Настройки, докоснете Разширени функции → Samsung DeX, след което докоснете
превключвателя Авто стартиране при свързан калъф с клавиатура, за да го активирате.
1 Позиционирайте задната камера на таблета, за да я вмъкнете в отвора за задна камера и
поставете таблета в стойката.
146
Приложения и функции
2 Вмъкнете таблета в отвора за свързване, за да се допрат конекторите на таблета и изводите на
станцията.
Екранът на таблета ще се промени и ще премине в Samsung DeX.
Можете също да стартирате Samsung DeX от бързи настройки без калъф с клавиатура.
Плъзнете надолу върху панел за известия и докоснете Samsung DeX.
Затваряне на Samsung DeX на екран на таблет
→ .
За да затворите Samsung DeX на екрана на таблет, в лентата на състоянието чукнете
Или стартирайте приложението Настройки, чукнете превключвателя Samsung DeX → Авто
стартиране при свързан калъф с клавиатура, за да го дезактивирате.
147
Приложения и функции
Стартиране на Samsung DeX на външен дисплей
Свържете своя таблет към външен дисплей и използвайте функциите на таблета на голям екран.
Екранът на Samsung DeX ще се появи на свързания телевизор или монитор без смяна на екрана на
таблета.
За да превключите директно към Samsung DeX при свързване на DeX кабел, стартирайте
приложението Настройки, докоснете Разширени функции → Samsung DeX, след което докоснете
превключвателя Авто стартиране при свързан HDMI, за да го активирате.
1 Включете конектор на таблета в многофункционалния жак на таблета.
2 Свържете HDMI конектора към HDMI порт на телевизор или монитор.
Екранът на Samsung DeX ще се появи на свързания екран.
Затваряне на Samsung DeX на външен дисплей
За да затворите Samsung DeX на външен дисплей, разкачете таблета от DeX кабела. Или
стартирайте приложението Настройки, чукнете превключвателя Samsung DeX → Авто
стартиране при свързан HDMI, за да го деактивирате.
148
Приложения и функции
Използване на Samsung DeX
Използвайте функциите на Вашия таблет в среда за интерфейс, подобна на тази на компютър.
Можете да изпълнявате няколко задачи, като работите с няколко приложения едновременно.
Можете също така да проверите уведомленията и статуса на таблета си.
Любими
приложения
Начален екран на
Samsung DeX
Лента на задачите за
бърз достъп
Бутон за прил.
Лента за състояние
Лента на задачите
• Когато стартирате или изключвате Samsung DeX, работещите приложения може да
бъдат затворени.
• Някои приложения или функции може да не са налични, когато използвате Samsung
DeX.
• За да регулирате настройките на екрана, използвайте настройките за дисплея на
свързания телевизор или монитор.
• Любими приложения: Добавяне на често използвани прил. към Начален екран и бързото им
стартиране.
• Бутон за прил.: Преглед и стартиране на приложения на таблета. За да инсталирате
приложения, които са оптимизирани за Samsung DeX, чукнете Apps for Samsung DeX.
• Лента на задачите: Преглед на приложенията, които работят в момента.
• Лента за състоянието: Преглед на уведомленията и статуса на таблета. Иконите за състояние
могат да изглеждат различно в зависимост от състоянието на таблета Ви. Когато щракнете ,
ще се появи бутона за бързи настройки. Можете да активирате или деактивирате определени
функции на таблета, като използвате бутоните за бързи настройки.
• Лента на задачите за бърз достъп: Използвайте бързи инструменти, като екранна клавиатура,
контрол на силата на звука или търсене.
149
Приложения и функции
Използване едновременно на външен дисплей и таблет
Когато използвате Samsung DeX, можете едновременно да използвате различни приложения на
външния дисплей и на таблета.
Например, докато гледате видеоклип на свързания телевизор или монитор, можете да създавате
бележка. на таблета си.
От свързания телевизор или монитор стартирайте приложение за работа на екрана на Samsung
DeX. След това стартирайте друго приложение на таблета.
Заключване на екрана на Samsung DeX
Ако искате да заключите външния дисплей и екрана на таблета, докато използвате Samsung DeX,
изберете
от лентата на задачите за бърз достъп.
Докато използвате Samsung DeX, не можете да заключвате външния дисплей и екрана на
таблета с натискане на клавиша Вкл./Изкл.
Наслаждавайте се на ярки игри на голям екран
Играйте игрите от таблета си на голям екран. От свързания телевизор или монитор стартирайте
прил. Game Launcher.
150
Приложения и функции
Управление на екрана на Samsung DeX
Контролиране с външни клавиатура и мишка
Можете да използвате безжична клавиатура/мишка или клавиатура/мишка с Bluetooth. Можете
също да използвате USB клавиатура или мишка, като ги свържете към USB порт на многопортов
адаптер. Вижте ръководството на съответното устройство за повече информация.
• Можете да настройвате показалеца на мишката да преминава от външния дисплей в
екрана на таблета. Стартирайте приложението Настройки, изберете Samsung DeX →
Мишка/трекпад, след което изберете превключвателя Премест. показалец екран
таблет, за да го активирате.
• Можете също да използвате външна клавиатура на екрана на таблета.
151
Приложения и функции
Използване на таблета като сензорна подложка
Можете да използвате таблета си като сензорна подложка и да работите с пръстите си или с S Pen.
Плъзнете надолу на таблета си, от горния край на екрана, за да отворите панела за известия и
докоснете Използване таблета като тъчпад.
• Можете да използвате сензорната подложка само, когато използвате Samsung DeX на
външен дисплей.
• Ако екранът на таблета е изключен, натиснете клавиша Вкл./Изкл. или двукратно
чукнете където и да е по екрана, за да го включите.
152
Приложения и функции
Ориентиране на сензорната подложка
Когато използвате своя таблет като сензорна подложка, можете да го ползвате както в
хоризонтална, така и във вертикална позиция.
За да завъртите сензорната подложка, завъртете таблета или докоснете двукратно
.
Използване на таблета, докато го използвате като сензорна подложка
Можете да използвате приложения на Вашия таблет дори когато той се използва като сензорна
подложка.
Плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се покаже лентата за навигация, докоснете бутона
за начален екран, за да се придвижите към началния екран и след това изберете приложенията,
които искате да използвате.
Писане или рисуване върху сензорната подложка с S Pen
Можете да пишете ръкописно или да рисувате върху сензорната подложка с S Pen.
Завъртете сензорната подложка във вертикална позиция и приближете S Pen до екрана. На
сензорния екран ще се появи подложката за рисуване на S Pen.
Използване на екранна клавиатура
Когато въвеждате текст, за да изпращате съобщения, да създавате бележки или да изпълнявате
други задачи, на екрана на таблета автоматично ще се появи екранна клавиатура, без да се свързва
външна клавиатура.
Ако клавиатурата не се появи, докоснете
в лентата на задачите за бърз достъп.
Завършване на Samsung DeX
Когато използвате Samsung DeX на екрана на таблет, в лентата на състоянието чукнете
→
Когато използвате Samsung DeX на свързан телевизор или монитор, разкачете таблета от DeX
кабела.
153
.
Приложения и функции
Свързване към външен дисплей
Можете да свържете таблета си към външен дисплей, напр. телевизор или монитор, и да
преглеждате презентации или филми на свързания дисплей. Свържете таблета си към външен
дисплей, като използвате DeX кабел. Можете да преглеждате съдържанието на Вашия таблет на
свързания екран.
• DeX кабелът се продава отделно.
• Използвайте само DeX кабел, одобрен от Samsung. Проблеми с производителността и
повреди, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват
от гаранционния сервиз.
1 Включете конектор на таблета в многофункционалния жак на таблета.
2 Свържете HDMI конектора към HDMI порт на телевизор или монитор.
Екранът на таблета ще се появи на свързания екран.
154
Приложения и функции
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play
Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
155
Приложения и функции
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Duo
Осъществете обикновено видео повикване.
156
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство поперсонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
Стартиране на прил. Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Връзки
Опции
Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки.
• Wi-Fi: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до
Интернет или други мрежови устройства. Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Bluetooth: Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други
устройства с Bluetooth. Вижте Bluetooth за повече информация.
• Видимост на таблета: Позволява на други устройства да намират вашето устройство за
споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде
видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната
опция за прехвърляне на файлове.
• Ползване на данни: Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките
за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира
мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни
достигне зададения лимит.
Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите
изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов
режим. Вижте Записване на данни за повече информация.
157
Настройки
• Самолетен режим: Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на
вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на
самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го
използвайте в режим "полет".
• Мобилна точка достъп и тетъринг: Използвайте устройството като mobile hotspot, за да
споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата
връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. Вижте
Мобилна точка достъп и тетъринг за повече информация.
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Още настройки за свързване: Персонализирайте настройките за да контролирате други
функции. Вижте Още настройки за свързване за повече информация.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
158
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1 Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
2 Чукнете → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
3 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
159
Настройки
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да извършите сдвояване, не е в списъка, настройте това
устройство за влизане в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на
потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
160
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1 Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
2 Чукнете → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
161
Настройки
Записване на данни
Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим
приложения да изпращат или получават данни.
От екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Записване на данни и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Когато защитната функция за данни се активира, иконата
ще се покаже на лентата за състояние.
Защитната функция за данни е
активирана
За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете Позв.
прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложенията.
Мобилна точка достъп и тетъринг
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки, чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Мобилна точка за достъп: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
162
Настройки
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг → Мобилна
точка за достъп.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфигуриране на
„Мобилна точка за достъп“ и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и
чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• Ускорител на изтегляне: Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB
по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Вижте Ускорител на изтегляне за повече
информация.
• VPN: Настройте виртуални мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна
или фирмена частна мрежа.
• Ethernet: Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да
конфигурирате настройките на мрежата.
163
Настройки
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Добавяне на услуга.
2 Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
5 Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери..., и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
164
Настройки
Ускорител на изтегляне
Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни
мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Ускорител на
изтегляне.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
• Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството
надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
• Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция
могат да бъдат засегнати от това.
• Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос
на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
• Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други
протоколи като FTP.
Звуци и вибрация
Опции
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Изпол. кл. сила звук за мултим.: Настройте устройството да регулира силата на звука на
мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Тон позвъняване: Сменете мелодията при повикване.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
165
Настройки
• Звуци за уведомления: Променете звука за известяване.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение
или опция на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Обр. връзка с вибриране: Настройте устройството да вибрира, когато чукнете бутоните на
лентата за навигация и за други действия като чукване и задържане на елементи.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибриране на клавиатурата: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
Можете да активирате режим за съраунд звук. Вижте Dolby Atmos (съраунд звук) за повече
информация.
• Отделен звук на приложение: Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен
звук от конкретно приложение през свързания Bluetooth високоговорител или слушалки
отделно от звука от други приложения. Например, можете да слушате приложението за
Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от
приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.
Dolby Atmos (съраунд звук)
Изберете режим на съраунд звук, оптимизиран за различни типове музика, например филми,
музикални изпълнения и глас. С Dolby Atmos можете да се наслаждавате на плаващ звук, който се
носи около вас.
На екрана с настройки докоснете Звуци и вибрация → Ефекти и качество на звук → Dolby
Atmos, докоснете превключвателя, за да го активирате и след това изберете режим.
166
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За показване на символите на иконите чукнете превключвателя Значки на икони на приложения,
за да го активирате. За да промените стила на символите на икони, докоснете Значки на икони на
приложения.
С номер
Без номер
За да персонализирате настройките за известия за повече приложения, докоснете
ДОПЪЛНИТЕЛНИ и изберете приложение.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична яркост: Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост
и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър за синя светлина за повече информация.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана или настройте цвета на дисплея. Вижте
Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея за повече информация.
• Начален екран: Променете настройките на началния екран.
167
Настройки
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
• Лента за навигация: Променете настройките за лентата за навигиране. Вижте Лента за
навигация (функционални бутони) за повече информация.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Блокиране на случайно докосване: Настройте устройството да възпрепятства включване на
екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е
свързано към станция за зареждане. Вижте Скрийнсейвър за повече информация.
• Двукратно докос. за събуждане: Настройте устройството да включва екрана чрез двукратно
чукване където и да е по екрана, докато екранът е изключен.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя
светлина да не се прилага.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2 Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
3 За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
168
Настройки
Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на
дисплея
Изберете режим на екрана, подходящ за гледане на филми или изображения, или настройте цвета
на дисплея според предпочитанията си. Ако изберете режима Адаптивен дисплей, можете да
регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
Промяна на режима на екрана
На екрана с настройки, чукнете Дисплей → Режим на екрана и изберете режима, който искате.
• Адаптивен дисплей: Това оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на
дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
• AMOLED кино: Подходящ за гледане на клипове.
• AMOLED снимка: Подходящ за разглеждане на изображения.
• Базово: Настроен по подразбиране и подходящ за обща употреба.
• Можете да регулирате цвета на дисплея само в режим Адаптивен дисплей.
• Режим Адаптивен дисплей може да не е съвместим с приложения на трети страни.
• Не можете да променяте режима на екрана, докато използвате филтъра за синя
светлина.
Оптимизиране на баланса на цветовете на цял екран
Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите
предпочитания.
Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към Хладно, синият тон на цвета ще се увеличи.
Когато плъзгате лентата към Топло, червеният тон на цвета ще се увеличи.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
2 Настройте лентата за настройка на цветовете под Баланс на цветовете на цял екран.
Балансът на цветовете на екрана ще се оптимизира.
169
Настройки
Регулиране на тона на екрана по цветова стойност
Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за Червен,
Зелен или Син по отделно.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
2 Отметнете Разширени опции.
3 Регулирайте лентата с Червен, Зелен или Син цвят според вашите предпочитания.
Тоналността на екрана ще бъде настроена.
Скрийнсейвър
Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи
автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда или е свързано към
станция за зареждане.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Скрийнсейвър и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Изберете опция.
Ако изберете Фото рамка или Google Снимки, ще се стартира слайдшоу с избраните
изображения. Ако изберете Фототаблица, избраните изображения ще се показват като малки
карти и ще се припокриват.
3 Чукнете , за да изберете албуми за показване на изображения.
4 Когато сте готови, чукнете бутона за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете ПРЕГЛЕД.
Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.
170
Настройки
Тапет
Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
Разширени функции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции, които използват сензори.
• S Pen: Промяна на настройките за използване на S Pen. Вижте Функции на S Pen за повече
информация относно Въздушен изглед и Бел. изкл. екран.
• Samsung DeX: Настройте устройството да се използва като компютър. Вижте Samsung DeX за
повече информация.
• Аксесоари: Променете настройките за аксесоари.
• Дневно табло: Настройте устройството да показва слайдшоу с избраните изображения. Вижте
Дневно табло за повече информация.
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.
• Игри: Активирайте програмата за стартиране на игри. Вижте Game Launcher за повече
информация.
• Прил. съдействие за устр.: Изберете приложение за помощ за устройството, което да се
стартира при натискане и задържане на бутон за начален екран. Приложението за помощ
за устройството събира информация от текущия екран и предоставя свързана информация,
приложения и функции.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
• Смарт заснемане: Настройте устройството да заснема текущия екран и областта на
превъртане и изрязвайте и споделяйте екранната снимка незабавно.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в
Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
171
Настройки
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез движения на дланта.
• Плъз. за повик. или изпр. съоб.: Настройте устройството да осъществява повикване или
да изпраща съобщение, когато плъзнете с пръст наляво или надясно върху контакт или
телефонен номер в прил. Телефон или Контакти.
• Директно споделяне: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за
съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да
оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Устройство за съхранение на
данни
Памет
172
Настройки
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → ПОПРАВИ СЕГА или
ОПТИМИЗИРАНЕ СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене
на енергия.
Режим на пестене на енергия
• СРЕДНО: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване
на батерията.
• МАКС.: При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода
на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и
функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки, за да зададете опции за Следене на енергията на приложения.
Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете → Разширени
настройки и чукнете превключвател Бързо зареждане с кабел за да го активирате.
173
Настройки
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
• Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от
паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
• Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела
Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА. За
да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете
категория от ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете
ИЗТРИВАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Памет
На екрана с настройки, чукнете Поддръжка на устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство чрез спиране на работещи приложения във фонов режим,
маркирайте приложенията от списъка с приложения и докоснете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ НА ТАБЛЕТА.
174
Настройки
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
Заключен екран
Опции
Променете настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Smart Lock: Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения
или устройства. Вижте Smart Lock за повече информация.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Стил на часовника: Промяна на типа и цвета на часовника на заключения екран.
• Часовник за роуминг: Промяна на часовника, за да се показва местната и часовата зона у
дома на заключения екран, когато сте в роуминг.
• FaceWidgets: Променете настройките на елементите, показани на заключения екран.
• Информация за контакт: Настройване на устройството да показва информация за контакт,
например вашия имейл адрес, на заключения екран.
• Известия: Настройване дали да се показват или не известия на заключения екран и избор на
това кои известия да се показват.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
• За заключения екран: Преглед на версията за заключване на екрана на устройството.
175
Настройки
Smart Lock
Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни
локации или устройства.
Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи,
устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.
• Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за
заключване на екрана.
• Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го
включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които
сте задали.
1 На екрана с настройки докоснете Заключен екран → Smart Lock.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Биометрия и защита
Опции
Променете настройките за сигурност на устройството.
На екрана с настройки изберете Биометрия и защита.
• Интелигентно сканиране: Регистрирайте своето лице или ириси на устройството за поудобно отключване на екрана. Вижте Интелигентно сканиране за повече информация.
• Разпознаване на лице: Настройка на устройството за отключване на екрана чрез
разпознаване на лицето ви. Вижте Разпознаване на лице за повече информация.
• Скенер за ириси: Регистрирайте своите ириси за отключване на екрана. Вижте Ирис
разпознаване за повече информация.
• Google Play Protect: Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение,
да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
Можете също да позволите на услугата за местоположение на Google да предостави по-точна
информация относно местоположение на вашето устройство.
176
Настройки
• Актуализация на защитата: Вижте версията на системата за сигурност на вашето устройство
и проверете за обновявания.
• Инстал. неизвестни приложения: Настройте устройството да разрешава инсталирането на
приложения от неизвестни източници.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. Вижте Samsung Pass за повече информация.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Следене на разрешения на приложения: Настройте да получавате известия, когато
разрешенията, които сте дали, се използват от приложения, които не използвате. Можете
да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на
използваните от него разрешения.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове.
Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
177
Настройки
Интелигентно сканиране
Като използвате както лицето, така и ирисите си можете лесно и удобно да отключите екрана и да
проверите своята самоличност.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Ако използвате интелигентното сканиране като метод за заключване на екрана, лицето
и ирисите ви не могат да се използват за отключване на екрана за първи път след
включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана
с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистриране на лицето
и ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата,
PIN-а или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това
регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са
забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
• Ако промените метода на заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако искате да използвате
своите биометрични данни в приложения или функции, трябва да регистрирате отново
тези данни.
Предпазни мерки при използване на интелигентно сканиране
Преди да използвате интелигентно сканиране, следва да имате предвид следните предпазни
мерки.
• За да предпазите очите си, екранът трябва да бъде на най-малко 20 см от лицето ви, при
разпознаване на ириса.
• Ако прикрепите екранни протектори (фолио за защита на личното пространство, протектори
от закалено (темперирано) стъкло и др.), разпознаването може да се провали.
• Не използвайте тази функция при кърмачета. Това може да повреди зрението им.
• Всеки, който е страдал от световъртеж, гърчове, загуба на съзнание, припадъци или други
симптоми, свързани с епилептично състояние или има такива симптоми или заболявания в
семейството, трябва да се консултира с лекар, преди да използва тази функция.
• Интелигентното сканиране не е предназначено за диагностични, терапевтични или
превантивни медицински цели.
• Вашият таблет може да бъде отключен от някой друг, който изглежда като Вас.
• Съхранявайте таблета си на сигурно място и не позволявайте на друго лице да отключва
таблета Ви.
178
Настройки
Съвети за по-добро разпознаване с лице или ириси
Таблетът може да не разпознае ирисите или лицето Ви, ако:
• Нещо пречи на добрата видимост на лицето или ирисите ви (например, очила, контактни
лещи, шапка, ниско спуснати клепачи, наскоро извършена очна хирургическа интервенция,
заболяване, мръсотия, повреда на камерата или твърде бързо движение).
Регистриране на ириси и лице
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Интелигентно сканиране.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ПРОДЪЛЖАВАНЕ.
4 Регистриране на вашето лице и ириси.
За повече информация вижте Разпознаване на лице и Ирис разпознаване.
Когато се появи екран за отключване с интелигентно сканиране чукнете ВКЛЮЧВАНЕ, за да
използвате лицето и ирисите си за отключване на екрана.
Изтриване на данни за регистрирано лице и ириси
Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице и ириси.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Интелигентно сканиране.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Премахване данни лице и ириси.
След като регистрираните данни за лице и ириси бъдат изтрити, всички свързани с тях
функции също ще бъдат деактивирани.
179
Настройки
Отключване на екрана с използване на интелигентното сканиране
Можете да отключите екрана с вашето лице и ириси, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Интелигентно сканиране.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвател Отключване с Интелиг. сканиране, за да го активирате.
4 На заключен екран, погледнете в екрана.
Когато лицето и ирисите ви бъдат разпознати, можете да отключите екрана, без да използвате
допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето и ирисите ви не бъдат разпознати,
използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.
Разпознаване на лице
Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.
• Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, няма да можете да го
използвате за отключване на екрана първия път след включване на устройството. За да
използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблона, PIN или
паролата, които сте задали при регистриране на лицето. Внимавайте да не забравите
вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако промените метода на заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако искате да използвате
своите биометрични данни в приложения или функции, трябва да регистрирате отново
тези данни.
Предпазни мерки за използване на разпознаване на лице
Преди да използвате разпознаване на лице за отключване на устройството, имайте предвид
следните предпазни мерки.
• Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше
изображение.
• Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.
180
Настройки
За по-добро разпознаване на лице
Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:
• Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се
регистрирате.
• Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при
регистрирането.
• Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.
Регистриране на лицето ви
За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка
слънчева светлина.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3 Изберете дали носите очила или не и чукнете ПРОДЪЛЖАВАНЕ.
4 Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.
5 Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.
Камерата ще сканира лицето ви.
Когато се появи екран за заключване с лице, чукнете OK, за да използвате своето лице за
отключване на екрана.
Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете Премахване на данни
за лице, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
181
Настройки
Изтриване на регистрирани данни за лице
Можете да изтриете данните за лице, които сте регистрирали.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Докоснете Премахване на данни за лице.
След като регистрираното лице е изтрито, всички свързани с него функции също ще бъдат
деактивирани.
Отключване на екрана с вашето лице
Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвател Отключване с лице, за да го активирате.
Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или
видеоклипове, чукнете превключвател По-бързо разпознаване, за да го деактивирате.
Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.
4 На заключен екран, погледнете в екрана.
Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате
допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте
предварително зададения метод за заключване на екрана.
182
Настройки
Ирис разпознаване
Ирис разпознаването използва уникалните характеристики на вашите ириси, като тяхната форма
и цвят, за да увеличи сигурността на вашето устройството. Вашите данни за ириса могат да се
използват за различни цели за удостоверяване. След като регистрирате ирисите си, можете да
настроите устройството да използва вашите ириси за следните функции:
• Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
• Заключване на екрана
• Защитена папка
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Ако използвате ирисите си като метод за заключване на екрана, ирисите ви не могат да
се използват за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За
да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или
парола, които сте задали при регистриране на ирисите ви. Внимавайте да не забравите
вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата,
PIN-а или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това
регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са
забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
• Ако промените метода на заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако искате да използвате
своите биометрични данни в приложения или функции, трябва да регистрирате отново
тези данни.
183
Настройки
Предпазни мерки за разпознаване на ириса
Преди да използвате разпознаване на ириса, следва да имате предвид следните предпазни мерки.
• За да предпазите очите си, екранът трябва да бъде на най-малко 20 см от лицето ви, при
разпознаване на ириса.
• Ако прикрепите екранни протектори (фолио за защита на личното пространство, протектори
от закалено (темперирано) стъкло и др.), разпознаването може да се провали.
• Не използвайте ирис разпознаване при бебета. Това може да повреди зрението им.
• Всеки, който е страдал от световъртеж, гърчове, загуба на съзнание, припадъци или други
симптоми, свързани с епилептично състояние или има такива симптоми или заболявания в
семейството, трябва да се консултира с лекар, преди да използва ирис разпознаването.
• Биометричните данни, събрани и съхранявани локално от скенера за ириси, не са
предназначени за диагностични, терапевтични или профилактични медицински цели.
За по-добро разпознаване на ириса
Таблетът може да не разпознае очите ви, когато:
• Нещо пречи на камерата да има добра видимост на вашите ириси (например очила, смъкнати
клепачи, скорошна операция на очите, заболяване, замърсяване, повреда на камерата или
прекомерно движение).
• Осветлението е твърде различно от това, когато сте записали вашите ириси (например пряка
слънчева светлина).
Дръжте устройството на разстояние от около 25 - 35 см от лицето ви, като екранът е обърнат към
вас.
25 - 35 см
184
Настройки
Регистриране на ириси
Устройството може да запише данните на ириса на само един човек. Вие не може да
регистрира повече от един чифт ириси.
1 На екрана с настройки изберете Биометрия и защита → Скенер за ириси.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ПРОДЪЛЖАВАНЕ.
За да регистрирате само единия от вашите ириси, чукнете Регистриране на 1 ирис.
4 Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.
25 - 35 см
185
Настройки
5 Позиционирайте очите си в кръговете на екрана и отворете широко очи.
Камера за ирис разпознаване ще сканира ирисите ви.
Когато се появи екран за отключване с ириси, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ, за да използвате ирисите
си за отключване на екрана.
Изтриване на данни за регистрирани ириси
Можете да изтриете регистрираните от вас данни за ириси.
1 На екрана с настройки изберете Биометрия и защита → Скенер за ириси.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Премахване на данни за ирис.
След като регистрираните данни за ириси бъдат изтрити, всички свързани с тях функции също
ще бъдат деактивирани.
Използване на Samsung Pass
Когато регистрирате вашите ириси в Samsung Pass, можете да ги използвате, за лесно
потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. Вижте Samsung Pass за повече
информация.
186
Настройки
Отключване на екрана чрез ирисите ви
Можете да отключите екрана с вашите ириси, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1 На екрана с настройки изберете Биометрия и защита → Скенер за ириси.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвател Отключване с ирис, за да го активирате.
4 На заключен екран, плъзнете в някоя посока и позиционирайте очите си вътре в кръговете на
екрана, за да сканирате вашите ириси.
25 - 35 см
За отключване на екрана с помощта на ирис разпознаване, без плъзване на заключен екран,
докоснете превключвателя Разпознав. ирис при вкл. екран, за да го активирате.
187
Настройки
Samsung Pass
Samsung Pass Ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във Вашия Samsung акаунт, уебсайтове
или приложения чрез Вашите биометрични данни, вместо да въвеждате данните си за вход.
Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте да влизате в поддържани
уебсайтове или приложения, използващи данните чрез Samsung Pass.
• За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт. За повече информация вижте Samsung акаунт.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението
Интернет. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Samsung Pass.
2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ВЛИЗАНЕ.
3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
4 Докоснете ИРИС и регистрирайте ирисите си.
Вижте Ирис разпознаване за повече информация.
5 Сканирайте Вашите ириси и докоснете НАПРЕД, за да завършите регистрацията в Samsung
Pass.
Ако опцията Добав. към началния екран е отметната, в начален екран ще се добави икона за
Samsung Pass.
188
Настройки
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Можете да използвате Samsung Pass, за да потвърдите паролата за профила си в Samsung акаунт.
Можете да използвате биометричните си данни, вместо да въвеждате парола, например при
закупуване на съдържание от Galaxy Apps.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Докоснете → Настройки → Samsung account, а след това докоснете превключвателя
Използване с Samsung Pass, за да го активирате.
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1 Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
3 Когато се появи изскачащ прозорец, който Ви подканва да запазите информацията за вход,
поставете отметка на Влизане със Samsung Pass и докоснете ЗАПОМНИ.
Сега можете да използвате биометричните данни, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайт.
Използване на Samsung Pass за вход в приложения
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1 Отворете приложението, в което искате да влезете.
2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в приложението.
3 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
чукнете ЗАПАЗВАНЕ.
Сега при влизане в приложението можете да използвате биометричните данни, които сте
регистрирали в Samsung Pass.
189
Настройки
Управление на информацията за вход
Преглед на списъка с уеб сайтове и приложения, които са настроени да използват Samsung Pass, и
управление на вашата информация за вход.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Изберете уеб сайт или приложение от списъка.
4 Натиснете → Редактиране и променете идентификатора си, паролата и името на уеб сайта
или приложението.
За да изтриете уеб сайта или приложението, натиснете → Изтриване.
Използване на Samsung Pass с уебсайтове и прил.
Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да
влизате в тях със Samsung Pass.
За да видите списъка с уеб сайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана
с настройки, докоснете Биометрия и защита → Samsung Pass и след това изберете раздела за
сайтове или прил. Ако няма уебсайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass, разделът
за сайтове или прил. няма да се появи.
• Наличните уебсайтове и приложения могат да се различават в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
• Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в
уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass с Изтриване на данни. Вашето съгласие с правилата и условията и
личния ви Samsung акаунт ще останат активни.
1 На екрана с настройки докоснете Биометрия и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Докоснете → Настройки → Изтриване на данни → ИЗТРИВАНЕ.
4 Въведете паролата за своя Samsung и докоснете ПОТВЪРДИ.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
190
Настройки
Защитена папка
Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки
и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично
съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
191
Настройки
Настройка на Защитена папка
1 Стартиране на прил. Защитена папка.
В случая стартирайте прил. Настройки и изберете Биометрия и защита → Защитена папка.
2 Чукнете СТАРТ.
3 Чукнете ВЛИЗАНЕ и влезте в своя Samsung акаунт.
4 Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
За да промените името или цвета на иконата на Защитена папка, докоснете → Икона за
персонализиране.
• Когато стартирате прил. Защитена папка, трябва да отключите приложението, като
използвате предварително зададения метод на заключване.
• Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите
с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на
заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете
→ Настройки → Авто заключване на
„Защитена папка“.
2 Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете Заключване.
192
Настройки
Преместване на съдържание в Защитена папка
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добавяне на файлове.
2 Чукнете Изображения, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете
ГОТОВО.
3 Чукнете ПРЕМЕСТВАНЕ.
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете КОПИРАНЕ.
Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
Преместване на съдържание от Защитена папка
Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение
по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена
папка към място за съхранение по подразбиране.
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Галерия.
2 Изберете елемент и чукнете → Преместване от Защитена папка.
Избраният елемент ще бъде преместен в Галерия в място за съхранение по подразбиране.
193
Настройки
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добав. приложения.
2 Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете ДОБАВИ.
За инсталиране на прил. от Google Play Магазин или Galaxy Apps, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ
PLAY STORE или ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете Редактиране прилож., отметнете прил. И след това чукнете Деактивиране или
Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете
→ Настройки → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2 Изберете услуга за акаунти.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
Стартирайте прил. Защитена папка, чукнете → Настройки, и след това чукнете превключвател
Показване на „Защитена папка“, за да го деактивирате.
Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това,
плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете Защитена папка, за деактивиране на
функцията.
194
Настройки
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта
използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.
Архивиране на данни
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
2 Чукнете Добавяне на акаунт и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
3 Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
4 Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.
Възстановяване на данни
1 Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
2 Чукнете Възстановяване.
3 Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Още настройки →
Деинсталиране.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете Преместване
на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ. За достъп до данни
архивирани от Защитена папка, отворете папка Samsung, стартирайте прил. Моите файлове и
след това чукнете Вътрешна памет → Secure Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
195
Настройки
Облак и акаунти
Опции
Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung
акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart
Switch.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
• Потребители: Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството
от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети
и други. Вижте Потребители за повече информация.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за
да архивирате или възстановите данни.
• Smart Switch: Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство.
Вижте Smart Switch за повече информация.
196
Настройки
Потребители
Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други
потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други.
Налични са следните видове потребителски акаунти:
• Администратор: Акаунтът на администратор се създава само при първоначалните настройки
на устройството и не може да се създава повече от един. Този акаунт има пълен контрол над
устройството, включително управление на потребителските акаунти. Можете да добавяте или
изтривате потребителски акаунти само когато използвате този акаунт.
• Гост: Този акаунт позволява на гости да имат достъп до устройството. Информацията и
данните, използвани по време на гост сесия, се съхраняват временно. Всеки път, когато
използвате този акаунт, ще бъдете попитани дали да продължите предходната гост сесия, или
да я нулирате.
• Потребител: Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения
и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
Добавяне на потребители
1 На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Потребители.
2 Чукнете Добавяне на потребител → OK → HACTPOЙB. CEГA.
Устройството ще премине към нов потребителски акаунт и на дисплея ще се появи
заключения екран по подразбиране.
3 Отключете устройството и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на
акаунта.
197
Настройки
Промяна на потребители
Чукнете иконата на потребителския акаунт в горната част на заключения екран и изберете акаунт,
към който да преминете.
Заключване на екрана
Управление на потребители
Когато използвате акаунта Притежател, можете да изтривате акаунти или да променяте техните
настройки.
За да изтриете потребителски акаунт, докоснете
потребител.
до акаунта и след това докоснете Изтрий
За да промените настройките на акаунт, докоснете
до акаунта.
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
198
Настройки
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice
Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
• Заключване на посока: Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на
екрана.
• Директен достъп: Настройте устройството да стартира избрани менюта с достъпност, когато
натиснете клавиша Вкл./Изкл. и клавиша за увеличаване на силата на звука едновременно.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира гласовия помощник
или универсалния превключвател на Samsung, като натиснете и задържите едновременно
клавиша за увеличаване на силата на звука и клавиша за намаляване на силата на звука за
повече от 3 секунди.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• Архивиране на настройките за достъпност: Импортирате, експортирате или споделяте
текущите настройки за достъпност.
• УСЛУГИ: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
199
Настройки
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език. Вижте Добавяне на езици на устройството за повече информация.
• Дата и час: Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да
показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
• Съобщ. данни диагностика на Samsung: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки.
Можете също да настроите устройството да се рестартира в предварително зададено време за
оптимизация на устройството.
Добавяне на езици на устройството
Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.
1 На екрана с настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане → Език →
Добавяне на език.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете → Всички езици.
2 Изберете език за добавяне.
200
Настройки
3 За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете ЗАДАВ. ПО ПОДР. За да
запазите текущите настройки за език, чукнете ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по
подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.
За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете до езика и го
преместете в началото на списъка. След това чукнете ГОТОВО. Ако дадено приложение не
поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.
Актуализация на софтуера
Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).
Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за
блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без
вашето съгласие.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройте устройството да изтегля автоматично
актуализации при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани софтуерни актуализ.: Настройте устройството да инсталира актуализации в
определено време.
• Информ. последна актуализация: Вижте информацията за последното обновяване на
софтуера.
Информация за актуализация на защитата
Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за
защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете
security.samsungmobile.com.
Уебсайтът поддържа само някои езици.
201
Настройки
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За таблета
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За таблета.
За промяна на името на вашето устройство чукнете РЕДАКТ.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
202
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• ПИН: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
203
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
204
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
205
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или
приложения, като GPS, игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
206
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Bluetooth не работи добре
Ако не можете да откриете друго Bluetooth устройство или има проблеми със свързването или
устройството работи неправилно, опитайте следното:
• Уверете се, че устройството, към което искате да се свържете, е готово да бъде сканирано или
да се свържете към него.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
• Стартирайте прил. Настройки на вашето устройство, докоснете Връзки, след което докоснете
превключвателя Bluetooth, за да го активирате.
• Стартирайте прил. Настройки на вашето устройство, докоснете Основно управление →
Нyлиране → Нулиране на мрежовите настройки → НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, за
да нулирате мрежовите настройки. Можете да загубите регистрирана информация при
изпълнение на нулиране.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
207
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
Изтрийте ненужни данни, като например кеш паметта, с помощта на поддръжката на устройството
или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите място за
съхранение.
Бутона за приложенията не се появява на началния екран
Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете
нагоре или надолу на началния екран. За да покажете бутона за приложения в долната част на
началния екран, стартирайте прил. Настройки и чукнете Дисплей → Начален екран → Бутон за
приложения → Показ. бутон приложения → ПРИЛОЖИ.
208
Приложение
Бутон за начален екран не се появява
Лентата за навигация съдържаща бутона за начален екран може да изчезне, когато използвате
някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от
долната част на екрана.
Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела
за уведомяване
Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това
плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете
до лентата за настройка на яркостта и
чукнете превключвател Показване на контролата отгоре, за да го активирате.
Samsung Cloud не работи
• Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
• По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте
отново по-късно.
Устройството не разпознава ирисите ми от заключен екран
• Уверете се, че нищо не пречи на камерата за ирис разпознаване и на LED и опитайте отново
по-късно.
• Ако условията на осветеност са много различни от тези, когато сте регистрирали ирисите си,
устройството може да не разпознае вашите ириси. Преместете се на друго място и опитайте
отново.
• Уверете се, че устройството не се движи или не е твърде наклонено.
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
209
Авторски права
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно “D” са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising