Samsung | BD-P3600 | Samsung BD-P3600 Наръчник за потребителя

BD-P3600
Blu-ray диск плейър
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 1
2009-08-06 오후 6:15:22
основни характеристики на вашия
blu-ray плейър за видео дискове
функции на плейъра
Поддържа различни типове дискова
• Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video и DVD-RW/-R дискове (само режим видео и финализирани) и аудио дискове.
• Съдържанието на CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R и USB флаш устройство за съхранение, като например MP3, JPEG, DivX,
MKV и MP4 файлове.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI намалява шума в картината като пропуска чист видео/аудио сигнал по пътя от плейъра към вашия
телевизор.
DivX
DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Този плейър е официално DivX сертифицирано
устройство, което възпроизвежда DivX видео в HD разделителна способност.
характеристики на Blu-ray дисковете
Blu-ray дисковете поддържат най-високо качество видео с висока разделителна способност (HD) предлагано
в отрасъла – Големият капацитет означава, че не се правят компромиси по отношение качеството на
видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия познат размер и външен вид като едно DVD.
* Следните характеристики на Blu-ray дискове зависят от вида на диска.
Външният вид и движението между функциите също са различни при различните дискове.
Не всички дискове имат описаните по-долу функции.
Основни видео характеристики
Форматът BD-ROM поддържа три много усъвършенствани видео кодеци, включително AVC, VC-1 и MPEG-2.
Предлагат се и HD видео разделителни способности:
• 1920 x 1080 Високо качество
• 1280 x 720 Високо качество
за възпроизвеждане с висока разделителна способност
За да гледате съдържание с висока разделителна способност от Blu-ray дискове, е необходим телевизор с
висока разделителна способност - HDTV (High Definition Television). Някои дискове е възможно да изискват
изходящ сигнал от HDMI OUT извода на плейъра, за да може да се гледа съдържание с висока разделителна
способност. Способността за гледане на съдържание с висока разделителна способност от Blu-ray дискове
може да бъде ограничена, в зависимост от разделителната способност на вашия телевизор.
графични равнини
На разположение са два отделни видео
слоя с пълна HD разделителна способност
(1920x1080), върху HD видео слоя.
Единият слой е определен за графика във
връзка видеото (например субтитри), а
другият е за интерактивни елементи, като
бутони или менюта. В двата слоя са
достъпни различни ефекти като изтриване,
плавно избледняване или потъмняване и
превъртане.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Графични
равнини
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
2_ Ключови функции
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 2
2009-08-06 오후 6:15:23
графика на менюто
Поддържа се пълна цветна графика и анимация, с което значително се надвишават възможностите на
DVD-Video. За разлика от DVD, по време на възпроизвеждане може да бъде осъществен достъп до менютата.
звуци на менюто
Когато осветите или изберете опция от менюто на диск, се чуват звуци като щракване на бутон или глас,
който обяснява осветения избор от менюто.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
интерактивност
Определени Blu-ray дискове могат да съдържат анимирани менюта и игри на теми от ежедневието.
Слайдшоута, които могат да се разглеждат от потребителя
При Blu-ray дисковете можете да разглеждате снимки, докато аудиото продължава да се възпроизвежда.
Субтитри
В зависимост от съдържанието на даден Blu-ray диск, можете да избирате различни стилове, размери и
цветове за шрифтовете на субтитрите. Субтитрите могат също така да бъдат анимирани, превъртани или
постепенно да избледняват или да се появяват.
● КЛЮчОВи фунКции
Многостранични/изскачащи менюта
За разлика от DVD-Video, възпроизвеждането не се прекъсва при
всеки нов достъп до екранно меню. Благодарение на способността
на Blu-ray диска да зарежда предварително данни от диска без да
прекъсва възпроизвеждането, едно меню може да се състои от
няколко страници.
Можете да преглеждате страниците от менюто или да изберете
различни пътища в менюто, докато аудиото и видеото продължават
да се възпроизвеждат на фона на менюто.
BD-LIVE
Може да използвате Blu-ray диск, поддържащ BD-LIVE чрез мрежова връзка, за да се радвате на различно
съдържание, предоставено от производителя на диска.
YouTubo
Този Blu-ray плейър ви позволява да се наслаждавате на VOD (videos on-demand), предоставено от YouYube
чрез мрежова връзка.
КАКВО е ВКЛЮченО
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Кабел за композитно видео, аудио L/R (Л/Д)
Батерии за дистанционно управление (Размер AAA)
Адаптер за безжичен LAN и накрайник
POWER
AUDIO
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
TV
POWER
REPEAT
A-B
1
2
4
3
5
7
6
8
CANCEL
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RET
MEN
U
URN
ENTER
DISC MENU
AK59-00104K
Ръководство за потребителя
Кратко ръководство
EXIT
INFO
A
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Дистанционно управление
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 3
2009-08-06 오후 6:15:24
информация за безопасност
Предупреждение
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАР Я
Този символ показва "опасно напрежение" в ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
Този символ показва важни инструкции,
продукта, което представлява риск от токов СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ отнасящи се за продукта.
удар или телесни увреждания.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Не монтирайте това оборудване в затворено място като шкаф за книги или подобно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : З а да предотвратите повреда, която би могла да доведе до пожар или токов удар, не
излагайте този уред на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : B
lu-ray диск плейърът ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ
ОПАСНО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ПРЯКО НАСОЧВАНЕ. НЕПРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАЙТЕ Blu-ray диск
плейъра ПРАВИЛНО СЪОБРАЗНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО РАДИАЦИОННО
ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на CE разпоредбите относно екранирани кабели и съединители използвани за свързване
на уреда към друго устройство. За предотвратяване на електромагнитни смущения от електроуреди, като
радиоапарати и телевизори, използвайте екранирани кабели и съединители за свързвания.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с формован щепсел, в който е включен предпазител.
Стойността на предпазителя е указана на стената на щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се използва предпазител, одобрен съгласно BS1362, със същата
номинална стойност.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако е
необходимо капаче на предпазителя за смяна, то трябва да бъде със същия цвят, както и стената на щепсела,
на която са щифтовете. Резервни капачета се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите във вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за
да достигне до контакта на захранването, трябва да се снабдите с подходящ удължител, утвърден от гледна
точка на безопасността, или да се консултирате с вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването на щепсела, извадете предпазителя и след това по безопасен
начин се освободете от щепсела. Не включвайте щепсела към мрежови изход, тъй като съществува риск от
удар с електрически ток от оголения гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, затова трябва
да има достъп до контакта.
_ информация за безопасност
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 4
2009-08-06 오후 6:15:25
Устройството, за което се отнася това ръководство за потребителя, е лицензирано под определени права на
интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до лична некомерсиална
употреба от крайни потребители за лизензирано съдържание.
Никакви права не са дадени за комерсиална употреба.
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация, преди да използвате устройството. Следвайте
всички инструкции за безопасност, изброени по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на удобно място за бъдещи справки.
1)
Прочетете тези инструкции.
2)
Запазете тези инструкции.
3)
Вземете под внимание всички предупреждения.
4)
Следвайте всички инструкции.
5)
Не използвайте този плейър в близост до вода.
6)
Почиствайте само със суха кърпа.
7)
Не закривайте никакви вентилационни отвори; инсталирайте в съответствие с инструкциите на
производителя.
8)
Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, топлинни регулатори, или други
плейъри (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9)
Щепселът с поляризация или заземяване е важен за безопасността. Поляризираният щепсел има два
щифта, като единият е по-широк от другия. Заземеният тип щепсел има два щифта и трети заземен
зъбец. Широкият щифт или зъбец е предвиден за ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не
съответства на вашия контакт, консултирайте се с електротехник за замяната на контакта.
● информация за безопасност
Лицензът не покрива никакъв уред, различен от този уред, а също така не се простира и по отношение на
никакъв нелицензиран продукт или процес в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3,
използван или продаван в комбинация с този продукт. Лицензът покрива само използването на този продукт
за кодиране и/или декодиране на аудио файлове, съответстващи на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.
Не се дават никакви права с този лиценз по отношение на характеристики или функции на продукта, които
не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.
10) Пазете електрическия кабел да не бъде деформиран или защипван, по специално при щепселите и
контейнера за удобство, в онази част, от която кабелът излиза от апарата.
11) Използвайте само приспособления за закрепване/аксесоари, определени от производителя.
12) Използвайте само с уред за превозване, стойка, тринога, конзола или маса,
определени от производителя или продавани с плейъра. Когато се използва уред за
превозване, използвайте предпазни мерки при местенето на комбинацията от уреда
за превозване/плейър, за да избегнете наранявания от преобръщане.
13) Извадете щепсела от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се
използва за дълъг период от време.
14) За всякакъв вид сервиз се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизните услуги са
необходими, когато апаратурата е била повредена по някакъв начин, като например кабела за
електрическо захранване или щепсела са повредени, разлята е течност или обекти са паднали в
плейъра, плейърът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил изпускан.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 5
2009-08-06 오후 6:15:25
информация за безопасност
Предупреждения при работа
• Преди да свържете други компоненти към Blu-ray диск плейъра, уверете се, че всички те са изключени.
• Не местете Blu-ray Disc плейъра, докато се възпроизвежда диск, защото дискът може да бъде надраскан
или счупен, а вътрешните части на плейъра могат да бъдат повредени.
• Не поставяйте ваза за цветя, пълна с вода или какъвто и да било метален обект върху плейъра.
• Внимавайте да не поставите ръката си върху тавичката на диска.
• Не поставяйте нищо, различно от диск, в тавичката за диск.
• Външни смущения причинени от светкавица или статично електричество могат да повлияят на нормалната
работа на Blu-ray диск плейъра. Ако това стане, изключете Blu-ray плейъра и го включете отново като
използвате бутона POWER, или извадете кабела за променливо захранване AC и после отново го
поставете в изхода за променливо захранване. Blu-ray диск плейърът трябва да работи нормално.
• След употреба не забравяйте да извадите диска и да изключите Blu-ray диск плейъра.
• Изваждайте кабела за променливо захранване от изхода за променливо захранване, когато нямате
намерение да използвате Blu-ray плейъра за дълъг период от време.
• Почистете диска чрез бърсане в права линия в посока от вътрешната страна към външната страна на
диска.
• Не допускайте изливане на течности върху плейъра.
• Когато щепселът за захранване с променлив ток е свързан към стенен контакт, плейърът използва енергия
дори когато е изключен (режим на готовност).
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и върху него не бива да се поставят предмети, пълни
с течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
Поддръжка на корпуса
От съображения за безопасност, уверете се, че сте извадили кабела за променливо захранване от изхода за
променливо захранване.
• Не използвайте бензин, разредител или други разтворители за почистване.
• Избърсвайте корпуса с мека кърпа.
Ограничения за възпроизвеждане
• Възможно е този плейър да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои Blu-ray, DVD или
CD дискове позволяват само конкретни или ограничени действия и функции по време на
възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на плейъра.
• Samsung не може да бъде сигурен, че този плейър ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и
CD, тъй като дисковите формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при
създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или производството на дискове.
Този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео оборудване.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на Blu-ray, DVD или CD дискове с този
плейър, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте
останалата част на това ръководство за допълнителна информация или относно ограниченията при
възпроизвеждане.
_ информация за безопасност
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 6
2009-08-06 오후 6:15:25
съдържание
основни характеристики на вашия
blu-ray плейър за видео дискове
3
Какво е включено
информация за безопасност
4
5
Предупреждение
Предпазни мерки
10
11
15
Преди да прочетете ръководството за
потребителя
Видове дискове и характеристики
Съхранение и управление на дискове
описание
16
17
18
Преден панел
Дисплей на предния панел
Заден панел
дистанционно управление
19
20
Преглед на дистанционното управление
Настройка на дистанционното
управление
Относно батерията
Управляеми кодове за телевизор
4
начало
10
16
19
свързвания
22
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
● съдържание
2
Свързване към Телевизор с Hdmi Кабел
- НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
Свързване към Телевизор с Dvi Кабел
- НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
Свързване към Телевизор
(КОМПОНЕНТЕН СИГНАЛ) - ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО
Свързване към Телевизор (Видео)
- ДОБРО КАЧЕСТВО
Свързване към Аудио Система
(Усилвател с Поддръжка на Hdmi)
- Най-добро Качество (Препоръчително)
Свързване към Аудио Система
(7.1-канален Усилвател)
- По-добро Качество
Свързване към Аудио Система
(Dolby Digital, Dts Усилвател)
- По-добро Качество
Свързване към Аудио Система
(2-канален Усилвател) - ДОБРО КАЧЕСТВО
Свързване към Мрежа
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 7
2009-08-06 오후 6:15:25
съдържание
основни функции на вашия
blu-ray диск плейър
33
33
34
34
35
35
36
Преди Възпроизвеждане
Движение През Екранните Менюта
Възпроизвеждане на Диск
Настройка на Звука
Използване на Функциите за Търсене и
Прескачане
Възпроизвеждане с Намалена Скорост/
покадрово Възпроизвеждане
настройка на системата
37
Настройване на Часовника
настройване на езика
38
Настройка на Езиковите Опции
настройка на аудио
39
Задаване на Аудио Опциите
настройка на дисплея
43
Задаване на Опциите на Дисплея
настройка на HDMI
47
Настройка на Опциите за Hdmi
настройка на родителски
контрол
50
Настройка на Родителския Контрол
мрежови настройки
52
Задаване на Опциите за Настройка на
Мрежата
37
38
39
43
47
50
52
_ съдържание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 8
2009-08-06 오후 6:15:25
57
Свързване към Компютър и Изпълнение
на Mp3, Jpeg, Divx, MKV и MP4
Съдържание
BD управление на данни
60
61
61
Управление на Системни Устройства
Divx(R) Регистрация
Divx(R) Деактивация
обновяване на системата
62
64
64
Обновяване на Фърмуера
Системна Информация
Съобщение за Надстройка на Фърмуера
гледане на филм
65
66
Използване на Функцията Дисплей
Използване на Disc Menu & Popup/title
Menu
Повторение на Възпроизвеждане
Избиране на Език за Аудио
Избиране на Език за Субтитри
Смяна на Ъгъла на Камерата
Настройки За Bonusview
Bd-live™
57
60
62
65
слушане на музика
71
67
68
68
69
70
70
71
71
72
Бутони на Дистанционното, Използвани
за Audio Cd Възпроизвеждане на
(Cd-da)/mp3 Диск
Повторение на Аудио Диск (Cd-da)/mp3
Възпроизвеждане на Аудио Диск
(Cd-da)/mp3
Възпроизвеждане на картина
75
Възпроизвеждане на Jpeg Диск
Използване на електронноСъдържание
76
Използване на YouTube
приложение
82
84
Отстраняване на неизправности
Спецификация
75
● съдържание
функция за пряко изпълнение
на компютъра
76
82
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 9
2009-08-06 오후 6:15:25
начало
Преди да прочетете ръководството за потребителя
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
Икона
h
g
f
Z
C
V
Условие
BD-ROM
F
M
Това включва налична функция в BD-ROM.
BD-RE
Това включва налична функция в BD-RE.
BD-R
Това включва налична функция в BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Аудио CD
A
G
Определение
Това включва налична функция в DVD-Video или DVD-RW/-R дискове, които са записани и
финализирани в режим Video (Видео).
Това включва налична функция в DVD-RW. (само дискове в режим V и финализирани)
Това включва налична функция в DVD-R. (само дискове в режим V и финализирани)
Това включва функция, предлагана на аудио CD-RW/CD-R (формат CD-DA).
MP3
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB флаш
устройства за съхранение.
JPEG
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB флаш
устройства за съхранение.
DivX, MKV, MP4
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB флаш
устройства за съхранение.
USB флаш устройство
Това включва налична функция в USB флаш устройство за съхранение.
за съхранение
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този
продукт. (Вж. стр. 4~6)
2) Ако възникне проблем, проверете в раздел Отстраняване на неизправности. (Вж. стр. 82~83)
Авторско право
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя
не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на
Samsung Electronics Co.,Ltd.
10_ начало
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 10
2009-08-06 오후 6:15:25
Видове дискове и характеристики
Видове дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видове дискове Лого на диска Записано съдържание
BD-ROM
BD-RE/BD-R
АУДИО + ВИДЕО
Макс. възпроизвеждана минута
Едностранно
Времето на възпроизвеждане
зависи от заглавието
Едностранно (12 см)
240
Двустранни (12 см)
480
Едностранно (8 см)
80
Двустранни (8 см)
160
DVD-RW
(само дискове в режим
V и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено възпроизвеждане)
DVD-R
(само дискове в режим
V и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено възпроизвеждане)
Едностранно (12 см)
74
Едностранно (8 см)
20
Едностранно (12 см)
-
Едностранно (8 см)
-
AUDIO-CD
DivX
АУДИО
DivX филм
● начало
DVD-VIDEO
АУДИО + ВИДЕО
Форма на диска
Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Blu-ray Disc
DTS-HD основно аудио
Digital Audio
(Цифрово аудио)
Dolby TrueHD
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени
• Blu-ray Discs с регионален код различен от “Регион B”.
• DVD-Видео с регионален номер, различен от “2” или
“ALL”
• HD DVD дискове
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (режим VR)
• 3.9 GB DVD-R диск за създаване.
• DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
• Super Audio CD(с изключение на CD
слоя)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
(CDG възпроизвеждат само аудио, не
и графика.)
Български _11
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 11
2009-08-06 오후 6:15:26
начало
[Бележка]
• Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да
бъдат възпроизведени с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове се показва или
“This disc can not be played.” или “Please check the regional code of the disc.”.
• Ако DVD-R/-RW диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се
възпроизвежда.
Регионален код
Както Blu-ray плейърът, така и дисковете са кодирани според региона. Трябва да има
съответствие на тези регионални кодове, за да може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не
съответстват, дискът няма да се възпроизвежда.
Регионалният номер на този Blu-ray диск плейър е посочен на задния панел на Blu-ray плейъра.
Видове дискове
Blu-ray
DVD-VIDEO
Регионален код
B
2
Blu-ray регионален код
Област
A
Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
Регионален DVD код
Област
1
Съединените щати, територии на Съединените щати и Канада
2
Европа, Япония, Близкия изток, Египет, Южна Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините, Индонезия, Хонконг
4
Мексико, Южна Америка, Централна Америка, Нова Зеландия, тихоокеанските острови, Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия, по-голямата част от Африка, Северна Корея, Монголия
6
Китай
Съвместимост на Blu-ray дискове
Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск може да бъде възпроизвеждан.
За допълнителна информация, вж. раздела с бележките за съответствие и съвместимост в
настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център
за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
M
 Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции
като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията.
Моля, вижте това, ако е необходимо.
 Не позволявайте дискът да се замърси или надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания или
наслагвания от цигарен дим върху записваемата повърхност може да направят диска невъзможен за възпроизвеждане.
 При възпроизвеждане на BD-J заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да
се изпълняват по-бавно.
12_ начало
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 12
2009-08-06 오후 6:15:27
Видове дискове
❖ BD-ROM
Blu-ray диск само за четене. Един BD-ROM диск съдържа предварително записани данни.
Въпреки че BD-ROM може да съдържа всякакви данни, повечето BD-ROM дискове съдържат
филми във формат High Definition (висока разделителна способност) за възпроизвеждане с Blu-ray
диск плейъри. Това устройство може да възпроизвежда предварително записани комерсиални
BD-ROM дискове.
Blu-ray Disc презаписваем/Blu-ray Disc записваем. BD-RE/BD-R е идеалният формат за правене
на резервни копия, или за запис на лични видеоклипове.
❖ DVD-Video
● начало
❖ BD-RE/BD-R
• Дигиталният многостранен диск (DVD) може да съдържа до 135 минути с изображения, 8
езика за звук и 32 езика за субтитри. Той използва компресия за изображения MPEG-2 и
съраунд звук Dolby Digital, което ви дава възможност да се наслаждавате на живи и ясни
изображения с качество като в киносалон.
• Когато превключвате от първия слой към втория слой на двуслоен DVD Video диск, може да
се получи моментно изкривяване на картината и звука. Това не е неизправност на
устройството.
• След като един DVD-RW/-R бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video. Предварително записаните (щамповани) комерсиални DVD дискове
с филми също се наричат DVD-Video дискове. Това устройство може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD дискове (DVD-Video) с филми.
❖ Audio CD
• Един аудио диск, на който е записано 44.1kHz PCM Аудио.
• Това устройство може да възпроизвежда CD-DA формат аудио CD-RW и CD-R дискове.
• Устройството може да не бъде способно да възпроизвежда някои CD-RW или CD-R дискове
поради условията на записването им.
❖ CD-RW/CD-R
• Използвайте 700MB (80 минути) CD-RW/CD-R диск. Ако е възможно, не използвайте 800MB
(90 минути) диск или повече, защото дискът може да не бъде възпроизведен.
• Ако CD-RW/CD-R дискът не е записан като затворен запис, можете да срещнете забавяне в
началото на възпроизвеждането, или да не бъдат възпроизведени всички записани файлове.
• Някои CD-RW/CD-R дискове може да не могат да бъдат изпълнени с това устройство, в
зависимост от устройството, което е използвано за записването им. За съдържание,
записано на CD-RW/CD-R медия от CD за ваша лична употреба, възпроизвеждането може
за варира в зависимост от съдържанието и дисковете.
❖ Възпроизвеждане на DVD-R
• След като един DVD-R диск бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video.
• Това устройство може да възпроизвежда DVD-R дискове, записани и финализирани със
Samsung DVD видео рекордер. Някои DVD-R дискове е възможно да не могат да бъдат
възпроизведени, в зависимост от диска и условията на записване.
❖ Възпроизвеждане на DVD-RW
• Възможно е да бъдат възпроизвеждани DVD-RW дискове само в режим Video (Видео) и
финализирани.
• След като един DVD-RW бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video. Способността за възпроизвеждане зависи от условията на
записване.
Български _13
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 13
2009-08-06 오후 6:15:27
начало
Форматиране на дискове
❖ DVD-RW/-R (V)
• Този формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск.
Дискът може да бъде възпроизведен от този Blu-ray плейър, след като бъде финализиран.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, за пряко изпълнение на компютъра
Видео файл със следните разширения може да бъде възпроизвеждан. : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video (кодек) формат : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (без QPEL и GMC)
DivX Audio (кодек) формат : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Поддържан формат за субтитри: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Макс. разделителна способност: 1920x1080
Мин. разделителна способност: 16x16
Макс. скорост на кадрите за прогресивен източник: 60 кадъра в секунда.
Макс. полева скорост за презредов източник: 60 полета в секунда.
❖ MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, за пряко изпълнение на компютъра
• Видео файл със следните разширения може да бъде възпроизвеждан. : .avi, .divx, .mkv, .mp4,
.AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
❖ AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Усъвършенстван видео кодек
за висока разделителна способност)
• Този плейър може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове
обикновено се записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат “x.v.Color”.
• Този плейър може да възпроизвежда AVCHD дискове във формат “x.v.Color”.
• “x.v.Color” е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и
на Sony Corporation.
M
 Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на
запис. Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
 “x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
 Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от разделителната способност и
условията на кадровата скорост.
14_ начало
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 14
2009-08-06 오후 6:15:27
Съхранение и управление на дискове
Работа с диск
❖ Форма на диска
• Използвайте дискове с обичайна форма. Ако диск с неправилна
форма (диск със специална форма) бъде използван, този Blu-ray
плейър може да бъде повреден.
● начало
❖ Начин на държане на дискове
• Избягвайте да докосвате повърхността на диска, където се прави запис.
❖ Blu-ray дискове
• Ако плейърът не се използва продължително време, извадете Blu-ray диска от плейъра и го
приберете в кутията му.
• Внимавайте да не направите отпечатъци от пръсти и драскотини по повърхността на Blu-ray диска.
❖ DVD-RW и DVD-R
• Почиствайте с приспособление за почистване PD (предлага се допълнително) (на някои
места се предлага и LF-K200DCA1). Не използвайте приспособления за почистване или
кърпи за CD, за да почиствате DVD-RW/-R дискове.
❖ DVD-Видео, аудио CD
• Избършете замърсяването или праха от диска с мека кърпа.
❖ Предупреждения при боравене с дискове
• Не пишете върху страната със записа с химикалка или молив.
• Не използвайте спрейове за почистване на записите или антистатични
вещества. Също така, не използвайте летливи химикали като бензин или
разредители.
• Не използвайте етикети или стикери за дисковете. (Не използвайте
дискове, закрепени с открита залепваща лента или останали недообелени стикери.)
• Не използвайте предпазители или капачета, който е доказано, че могат да надраскат.
• Не използвайте дискове с етикети отпечатани с принтери за етикети, предлагани на пазара.
• Не зареждайте изкривени или напукани дискове.
Съхранение на дискове
Внимавайте да не нараните диска, защото данните от тези дискове са много уязвими към средата.
• Не пазете под директна слънчева светлина.
• Пазете на хладно и проветриво място.
• Съхранявайте във вертикално положение.
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
• Ако преместите вашия Blu-ray диск плейър внезапно от студено място на топло място,
възможно е да се образува кондензат върху работещите части и лещите и да причини
неестествено възпроизвеждане на диска. Ако това стане, изчакайте два часа преди да включите
щепсела в контакта за захранване. След това поставете диска и опитайте да го възпроизведете
отново.
Български _15
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 15
2009-08-06 오후 6:15:27
описание
Преден панел
M
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
Отваря и затваря тавичката на диска.
БУТОНИ ТЪРСЕНЕ/
ПРЕСКАЧАНЕ
За отиване до следващото заглавие/глава/изпълнение или за връщане към предишното
заглавие/глава/изпълнение.
БУТОН СТОП
Спира възпроизвеждането на диска.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
Възпроизвежда диск или прави пауза на възпроизвеждането.
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
Включва и изключва Blu-ray диск плейъра.
USB ХОСТ
Едно USB флаш устройство за съхранение може да бъде свързано тук и използвано като
устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE. Може за бъде използвано за
обновяване на фърмуера и за възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
Сензор за дистанционно
управление
Открива сигнали от дистанционното.
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
Отваря се, за да бъде поставен диск.
 Трябва да използвате USB ХОСТ на задното табло на Blu-ray диск плейъра, за да свържете безжичен LAN адаптер.
 Не може да използвате USB флаш устройства за съхранение едновременно в задния и предния USB порт.
 Едно USB HDD устройство не може да бъде използвано за BD съхранение на данни (BD-LIVE).
16_ описание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 16
2009-08-06 오후 6:15:28
Дисплей на предния панел
● описание
Индикатор за наличие на
светва, когато в тавичката има диск.
диск
Индикатори за вид диск
Светва, за да укаже типа диск в тавичката.
USB индикатор
Свети, за да посочи кога е свързан USB.
HDMI индикатор
Свети, за да посочи кога е свързан HDMI.
HD ИНДИКАТОР
Показва, че изходното изображение на екрана е с HD (висока разделителна способност).
24F ИНДИКАТОР
Показва, че текущият режим е 24Fs (24 кадъра в секунда).
Индикатор за СЪСТОЯНИЕ
Индикатор за време за възпроизвеждане/текущо състояние.
Български _17
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 17
2009-08-06 오후 6:15:28
описание
Заден панел
Вентилатор
Когато електрозахранването е включено,
вентилаторът винаги работи. Когато инсталирате
устройството, осигурете минимум 10 см свободно
пространство от всички страни на вентилатора.
M
USB HOST
Едно USB флаш устройство за съхранение може да бъде свързано тук и използвано като
устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE. Може за бъде използвано за
обновяване на фърмуера и за възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4, както и
за свързване на BD-Live с безжичен LAN адаптер.
LAN
Може да се използва за връзката с BD-LIVE и YouTube.
Може също така да се използва за обновяване на фърмуера.
COMPONENT
VIDEO OUT
Свързва към оборудване с вход за компонентно видео.
HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI изход към HDMI входа на вашия
телевизор, за да получите картина с най-добро качество, или към вашия рисивър, за да
получите звук с най-добро качество.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Свързване към рисивър.
7.1CH ANALOG AUDIO
OUT
Свържете към 7.1-канален аналогов вход на A/V усилвател
(При свързване към система за домашно кино с 5.1 канала или към приемник,
свържете всички изходи на плейъра за аналогово аудио с изключение на изходите
Surround Back Left/Surround Back Right (съраунд „заден ляв” и „заден десен”))
VIDEO OUT
Свързва входящ сигнал от външно оборудване чрез видео кабел.
AUDIO OUT
Свържете към аудио вход на външно оборудване чрез аудио кабели.




Обновяването на софтуера през USB Host извода се поддържа само чрез USB флаш устройство за съхранение.
USB устройствата с прекалено големи размери може да не могат да се поставят, когато е свързан LAN или HDMI кабел.
USB устройство, консумиращо над 500mA изисква отделно устройство за захранване за нормално функциониране.
Едно USB HDD устройство не може да бъде използвано за BD съхранение на данни (BD-LIVE).
18_ описание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 18
2009-08-06 오후 6:15:29
дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Поставяне на батериите в дистанционното управление
2. Поставете две батерии размер ААА.
3. Поставете обратно капачето.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на батериите
При стандартно използване на телевизора
съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
батериите издържат около една година.
Бутон OPEN/CLOSE
За отваряне и затваряне на тавичката на диска.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Бутон TV POWER
Бутон POWER
Бутон SUBTITLE
Натиснете го, за да превключите езика на
субтитрите на Blu-ray диск/DVD диск.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
3
Бутони ЦИФРИ
4
5
6
7
8
Бутон CANCEL
CANCEL
Използвайте за включване или изключване на функцията
BONUSVIEW при поддържани Blu-ray дискове.
Позволява ви да повторите дадено заглавие,
глава, изпълнение или диск.
9
Бутон TV SOURCE
TV SOURCE
0
Бутон BONUSVIEW
Бутони ПРОПУСКАНЕ НАЗАД/НАПРЕД
STOP
Натиснете, за да направите пауза при
възпроизвеждане на диска.
Бутон PLAY
PLAY
Натиснете, за да възпроизведете диска.
Бутони ТЪРСЕНЕ НАЗАД/НАПРЕД
Бутон STOP
Натиснете, за да търсите назад или напред от
диска.
Натиснете, за да спрете диска.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Бутон TV CH
RE
Бутон RETURN
Бутон TV MUTE
ME
N
Бутон MENU
U
Заглушава високоговорителите на вашия телевизор.
Показва на екрана менюто за настройка на Blu-ray
диск плейъра.
TU
RN
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
Бутон INFO
B
C
AK59-00104K
Бутон EXIT
D
POPUP MENU
Бутон DISC MENU
Използвайте го, за да влезете в менюто.
Използвайте този бутон, за да изберете
телевизионна програма.
Бутони ENTER/ПОСОКА
ENTER
Показва текущите настройки или състоянието
на диска.
След настройката ви дава възможност да изберете
източника на входящия сигнал за вашия телевизор.
Бутон PAUSE
BONUSVIEW PAUSE
Натиснете, за да прескочите назад или напред от диска.
Бутон TV VOL
Позволява ви да повторите възпроизвеждането на
определена част.
Бутон REPEAT A-B
Бутон AUDIO
Използвайте този бутон за достъп до различни
аудио функции на диска (Blu-ray диск/DVD).
Регулиране на силата на звука на телевизора.
Бутон REPEAT
● дистанционно управление
1. LiftПовдигнете нагоре капачето на гърба
на дистанционното управление, както е
показано на фигурата.
TITLE MENU
Бутони ЦВЯТ : ЧЕРВЕН (A), ЗЕЛЕН (B),
ЖЪЛТ (C), СИНИЯ (D)
Използва се за достъп до различни функции на
BD-J дискове (в зависимост от диска).
Бутон POPUP MENU/TITLE MENU
Използвайте този бутон, за да влезете в изскачащо
меню/меню за заглавие.
Български _19
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 19
2009-08-06 오후 6:15:30
дистанционно управление
нАСТрОйКА нА диСТАнциОннОТО уПрАВЛение
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Бутоните за управление на функциите включват : TV POWER, TV CH ,/., TV VOL +/–,
TV MUTE, TV SOURCE.
за да определите дали телевизорът ви е съвместим, следвайте инструкциите по-долу.
1. Включете телевизора.
2. Насочете дистанционното управление срещу телевизора.
3. Натиснете и задръжте бутона TV POWER и въведете двете двуцифрения код, който
съответства на марката на вашия телевизор, като натиснете необходимите цифрови бутони.
(вж. списъка с кодовете на следващата страница).
Ако вашият телевизор е съвместим с дистанционното управление, той ще се изключи.
Сега той е програмиран да работи с дистанционното управление.
M
 Ако няколко кода са показани за вашата марка телевизор, пробвайте всеки един от тях, докато не откриете този,
който работи.
 Ако замените батериите на дистанционното управление, вие трябва отново да зададете кода на марката.
Тогава можете да контролирате телевизора, използвайки следните бутони, след бутона
за телевизора.
Бутон
Функция
TV POWER
Натиснете за включване и изключване на телевизора.
TV SOURCE
Използва се за избиране на външния източник.
TV VOL (+/–)
Използва се за регулиране силата на звука на телевизора.
TV CH (,/.)
Използва се за избиране на желания канал.
TV MUTE
Използва се за превключване на звука на включен и изключен.
M
 Различните функции не е задължително да работят за всички телевизори. Ако срещнете проблеми, работете
директно с телевизора.
ОТнОСнО БАТериЯТА
Ако дистанционното не работи правилно:
• Проверете поляритета +/– на батериите (сух елемент).
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Проверете дали дистанционните сензори не са блокирани от препятствия.
• Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно осветление.
изхвърлете батериите според действащата нормативна
уредба за околната следа. не ги поставяйте в кошчето
за боклук в дома си.
20_ дистанционно управление
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 20
2009-08-06 오후 6:15:31
Управляеми кодове за телевизор
Марка
Код
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● дистанционно управление
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Български _21
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 21
2009-08-06 오후 6:15:31
свързвания
В този раздел са разгледани различни начини за свързване на Blu-ray диск
плейъра към външни компоненти.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР С HDMI КАБЕЛ
- НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
1. Като използвате HDMI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск
плейъра към HDMI IN извода на вашия телевизор.
2. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи HDMI
сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (вж. страници 20~21), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
HDMI кабел
(не е приложен)
M
 Ако плейърът Blu-ray е свързан към вашия телевизор в изходен режим HDMI 1080p, трябва да използвате
високоскоростен (категория 2) HDMI кабел.
 Ако HDMI кабелът бъде свързан или изключен по време на възпроизвеждане на CD-DA, плейърът ще спре
възпроизвеждането.
22_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 22
2009-08-06 오후 6:15:32
Функция за Автоматично Откриване на HDMI
Видео изходящият сигнал на плейърът автоматично се променя на режим HDMI при свързване
на HDMI кабел при включено захранване (вж. стр. 45).
M
 В зависимост от вашия телевизор, някои HDMI разделителни способности на изходящия сигнал е възможно да не
действат. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
 Ако има свързан HDMI кабел от плейъра към телевизор, изходният сигнал на системата Blu-ray се задава
автоматично на HDMI изходна разделителна способност след 10 секунди.
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе
телевизора.
 Ако свържете телевизор Samsung към Blu-ray диск плейъра чрез HDMI кабел, плейърът може да се управлява
лесно чрез дистанционното на телевизора. (Това е възможно само при телевизори Samsung, които поддържат
функцията Anynet+.) (Вж. стр. 47~48)
● свързвания
 Ако са свързани и Компонентен, и HDMI кабел, автоматично се избира HDMI режим. (Вж. стр. 45.)
 Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява цифрово предаване на видео и аудио данни чрез един
конектор.
Като използва HDMI, Blu-ray диск плейърът предава цифров видео и аудио сигнал и показва
картина с живи цветове на телевизор с входен жак за HDMI.
• Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – Поддържа видео и цифрови аудио данни (LPCM или Bitstream).
- HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
- Ако телевизорът не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
(Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят произволни смущения.
• Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. Обаче когато се
възпроизвежда Blu-ray диск/DVD, сигналът, които се предава на телевизора е дигитален. По
тази причина се изисква или дигитален-към-аналогов конвертор (в Blu-ray диск плейъра) или
аналогов-към- дигитален конвертор (в телевизора). По време на преобразуването, качеството
на картината е влошено, което се дължи на шум и загуба на сигнал. HDMI технологията е подобра, защото не изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от
плейъра към вашия телевизор.
• Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита на Blu-ray диск/
DVD съдържание от копиране при подаване чрез HDMI. Това осигурява дигитална защитна
връзка между видео източника (PC, DVD. и т.н.) и устройство за показване (телевизор,
проектор и т.н.). Съдържанието е шифровано в устройството-източник, за да бъде предпазено
от правенето на неразрешени копия.
• Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие на това устройство през
телевизори Samsung с функция Anynet+.
- Ако вашият телевизор Samsung има съответното лого ', значи поддържа функцията
Anynet+.
-Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска, а
телевизорът ще се включи автоматично и ще премине в режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона PLAY при вече поставен диск, телевизорът ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.
• Какво е BD Wise?
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
- Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез HDMI, оптималната разделителна
способност ще се настрои автоматично.
Български _23
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 23
2009-08-06 오후 6:15:32
свързвания
СВързВАне КъМ ТеЛеВизОр С DVI КАБеЛ
- нАй-дОБрО КАчеСТВО (ПреПОръчиТеЛнО)
1. Като използвате HDMI-DVI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск
плейъра към DVI IN извода на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червен и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червен и бяло) изводите на вашия телевизор.
Включете Blu-ray диск плейъра и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи DVI
сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (вж. страници 20~21), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
Когато свържете HDMI кабел при включено електрозахранване на Blu-ray плейъра, видео изходящият сигнал
на плейъра автоматично ще се смени на HDMI режим (вж. стр. 45).
M
 в зависимост от вашия телевизор, някои HDMI разделителни способности на изходящия сигнал е възможно да не
действат. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
 Ако HDMI-DVI кабел бъде свързан към телевизор, изходящият сигнал на Blu-ray плейъра се настройва
автоматично на HDMI за 10 секунди.
 Ако са свързани и Компонентен, и HDMI кабел, автоматично се избира HDMI режим. (Вж. стр. 45.)
 когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе
телевизора.
 Ако HDMI кабелът бъде свързан или изключен по време на възпроизвеждане на CD-DA, плейърът ще спре
възпроизвеждането.
Удио кабел
HDMI-DVI кабел
(не е приложен)
Червен
Бяло
2_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 24
2009-08-06 오후 6:15:33
СВързВАне КъМ ТеЛеВизОр (КОМПОненТен СигнАЛ) - ПО-дОБрО КАчеСТВО
- Свързване към вашия телевизор чрез кабели за компонентно видео.
- Ще се радвате на висококачествени изображения с точно възпроизвеждане на цветовете. Компонентното
видео разделя елемента на картината на черно-бели (Y), сини (PB), червени (PR) сигнали, за да представя
най-ясните и чисти изображения (Аудио сигналите се подават през аудио изхода.)
1. Като използвате кабели за компонентно видео (не е приложен), свържете изводите COMPONENT VIDEO
OUT на задната част на Blu-ray диск плейъра към изводите COMPONENT IN на вашия телевизор.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи
компонентен видео сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 20~21),
натиснете бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете COMPONENT за външен източник на
сигнал за телевизора.
Удио кабел
Кабел за компонентно
видео (не е приложен)
(Удио)Червен Бяло
M
● СВързВАниЯ
2. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червен и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червен и бяло) изводите на вашия телевизор. Включете Blu-ray диск плейъра и
телевизора.
Червен
Синия
Зелено
 В зависимост от производителя, изводите за компонентно видео на вашия телевизор могат да бъдат обозначени
“R-Y, B-Y, Y” или “Cr, Cb, Y” вместо “PB, PR, Y”. Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост
от телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
 Можете да избирате от различни разделителни способности за Blu-ray дискове като 1080i, 720p, 576p/480p и
576i/480i, в зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 45)
 Действителната разделителна способност може да се различава от тази в менюто SETUP, ако са свързани и
компонентен, и HDMI кабел. Разделителната способност може да бъде различна и в зависимост от диска.
(вж. стр. 45)
 При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно видео 1080p,
1080i или 720p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Display Setup ще покаже изходящата
разделителна способност като 1080p, 1080i или 720p.
Разделителната способност в действителност е 576i/480i.
Български _2
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 25
2009-08-06 오후 6:15:34
свързвания
СВързВАне КъМ ТеЛеВизОр (ВидеО) - дОБрО КАчеСТВО
1. Като използвате аудио кабели, свържете VIDEO (жълт) / AUDIO OUT (червени бяло) изводите на гърба
на Blu-ray диск плейъра с VIDEO (жълт) / AUDIO IN (червен и бяло) изводите на вашия телевизор.
2. Включете Blu-ray диск плейъра и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи
видео сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (вж. страници 20~21), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете VIDEO за външен източник на сигнал за телевизора.
Аудио/Видео кабел
Червен
M
Бяло
Жълт
 Възможно е да се появи шум, ако аудио кабелът е разположен твърде близо до кабела за електрозахранване.
 Ако искате да направите свързване към усилвател, направете справка със страниците за свързване на усилвател.
(Вж. стр. 27~30)
 Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора. Направете справка с ръководството
за потребителя на вашия телевизор.
 Ако на телевизора има един извод за входящо аудио, свържете го към извода [AUDIO OUT] [ляво] (бяло) на
Blu-ray диск плейъра.
 Изходящият сигнал от VIDEO източник е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от
разделителната способност, зададена чрез менюто SETUP. (Вж. стр. 45.)
2_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 26
2009-08-06 오후 6:15:35
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА (УСИЛВАТЕЛ С ПОДДРЪЖКА
НА HDMI) - НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)
1. Като използвате HDMI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск
плейъра към HDMI IN извода на вашия усилвател.
2. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT на усилвателя към извода HDMI IN на вашия
телевизор.
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
● свързвания
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за
да чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия
усилвател, за да настроите входящия сигнал на усилвателя.
HDMI кабел
(не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
M
 Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди
високоговорителите или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 39~42)
 Положението на HDMI изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с
ръководството за потребителя на вашия усилвател.
Български _27
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 27
2009-08-06 오후 6:15:37
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА (7.1-КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ)
- ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО
1. Като използвате 7,1-канални аудио кабели, свържете изводите 7.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R,
Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R, SURR.BACK L , SURR.BACK R) на гърба на
Blu-ray диск плейъра към изводите 7.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER,
SUBWOOFER, Surround L, Surround R, SURR.BACK L, SURR.BACK R) на вашия усилвател.
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор. (Вж. стр. 22~26)
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за
да чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия
усилвател, за да настроите входящия сигнал на усилвателя.
7.1-канални аудио
кабели (не е приложен)
7.1-КАНАЛЕН
УСИЛВАТЕЛ
M
 Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди
високоговорителите или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 39~42)
 Положението на изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия усилвател.
 Предният ляв и десен изход на вашия плейър и 7.1-каналния усилвател трябва да бъдат свързани, за да се чува
аудио от менюто на диска при определени Blu-ray дискове.
 При свързване към система за домашно кино с 5.1 канала или към приемник, свържете всички изходи на плейъра
за аналогово аудио с изключение на изходите Surround Back Left/Surround Back Right (съраунд „заден ляв” и
„заден десен”)
28_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 28
2009-08-06 오후 6:15:38
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА
(DOLBY DIGITAL, DTS УСИЛВАТЕЛ) - ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО
1. Използване на оптичен кабел (не е приложен), DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на гърба на Blu-ray диск
плейъра към извода DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на вашия усилвател.
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор. (Вж. стр. 22~26)
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за
да чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия
усилвател, за да настроите входящия сигнал на усилвателя.
● свързвания
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
Оптичен кабел
(не е приложен)
M
 Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди
високоговорителите или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 39~42)
 Положението на изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия усилвател.
 Когато използвате този начин на свързване, LPCM аудио записи ще се чуват само от предните два канала.
Български _29
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 29
2009-08-06 오후 6:15:38
свързвания
СВързВАне КъМ АудиО СиСТеМА (2-КАнАЛен уСиЛВАТеЛ)
- дОБрО КАчеСТВО
1. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червен и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червен и бяло) изводите на вашия усилвател.
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор. (Вж. стр. 22~26)
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за
да чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия
усилвател, за да настроите входящия сигнал на усилвателя.
Удио кабел
2-Канален усилвател
Червен
M
Бяло
 Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
 Произведено по лиценз на Патент на САЩ #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & и други патенти на САЩ и световни патенти,
публикувани и заявени. DTS е регистрирана търговска марка, а DTS логото, символът, DTS-HD и DTS-HD Master
Audio са търговски марки на DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
30_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 30
2009-08-06 오후 6:15:39
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖА
За да имате достъп до мрежова услуга или да обновите фърмуера, трябва да направите една или повече
свързвания.
Когато се свържете с мрежа, ще имате достъп до BD-LIVE, YouTube услуги, поточно изпълнение и
софтуерни надстройки от сървъра за актуализация на Samsung. Препоръчваме да използвате AP или рутер
за мрежата.
Ако нямате такъв, трябва да имате две услуги за мрежова доставка, за да използвате поточно изпълнение на
компютъра.
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел, не е приложен), свържете LAN извода на Blu-ray
диск плейъра към LAN извода на вашия модем.
● свързвания
Кабелна мрежа
Към порта на локалната мрежа
Свързване с използване на
маршрутизатор (напр. DSL)
Широколентов модем
(с вграден маршрутизатор)
Маршрутизатор
Широколентов модем
Широколентова
услуга
Широколентова
услуга
Към порта на локалната мрежа
Към порта на локалната мрежа
или
Компютърна връзка към
рутер за функцията за пряко
изпълнение на компютъра
M
 Задайте мрежовите опции, след като свържете LAN кабела. (Вж. стр. 52~53)
 За функцията за поточно изпълнение на компютъра той трябва да е свързан в мрежата, както е показано на
фигурата.
 Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от
маршрутизатора, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги.
За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
 За потребителите на DSL – моля, използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово свързване.
Български _31
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 31
2009-08-06 오후 6:15:40
свързвания
Безжична мрежа
Можете да се свържете към мрежа, чрез Безжичен IP sharer.
1. Необходим е безжичен AP/IP за установяване на безжична мрежова връзка. Свържете LAN
адаптера към USB порта на задния панел на плейра Blu-ray и задайте опциите за безжична
мрежа. (Вж. стр. 53~55)
2. Ако компютърът поддържа LAN връзка, може да се свърже към рутера с кабел или безжично.
(За повече информация за връзка с рутер вж. ръководството за потребителя на рутера или се
свържете с производителя за техническа помощ.)
Порт на модема
Безжичен IP sharer
Безжичен LAN
Адаптер
Модемен кабел
M
 Това устройство е съвместимо само със Samsung Безжичен LAN адаптер.
(Име на модела: WIS09ABGN).
 Трябва да използвате Безжичен IP sharer, който поддържа IEEE 802.11 a/b/g/n. (n се препоръчва за стабилна
работа на безжичната мрежа.)
 Безжичният LAN, по своята същност, може да причини смущения, в зависимост от условията на използване
(AP качество на работа, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
 Задайте на безжичния IP sharer инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
 Когато прилагате код за защита към AP (безжичен IP sharer), само следните се поддържат.
1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Тип шифроване : WEP, TKIP, AES
32_ свързвания
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 32
2009-08-06 오후 6:15:42
основни функции на вашия
blu-ray диск плейър
Този раздел представя основни функции на възпроизвеждането и
възпроизвеждане според вида на диска.
• Включете вашия телевизор и задайте правилен входящ видео сигнал (входът, към който е свързан Blu-ray
плейъра).
• Ако сте направили свързване към външна аудио система, включете аудио системата и я настройте за
правилен аудио входящ сигнал.
След като включите плейъра, при първото натискане на бутона POWER се появява този екран:
● ОСнОВни фунКции
Преди ВъзПрОизВеждАне
Ако искате да изберете език, натиснете бутона цифри.
(Този екран се появява само когато включите плейъра за
MENU LANGUAGE SELECTION
пръв път.) Ако не е зададен език за стартовия екран,
Press 1 for English
настройките могат да се променят всеки път когато
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
включите или изключите захранването. Затова, уверете
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
се, че задавате езика, който искате да използвате. След
Druk op 6 voor Nederlands
като изберете език за менюто, можете да го промените
Macrovision: BBSXXX
като натиснете бутона ПреСКАчАне (]) на предния
панел на устройството в продължение на повече от 5
секунди, без да има диск в устройството. След това се
появява прозорец MENU LANGUAGE SELECTION, в който можете да зададете отново
предпочитан от вас език.
Когато свързвате плейъра Blu-ray и телевизора Samsung с функция Anynet+ (HDMI-CEC) чрез
HDMI кабел, прозореца LANGUAGE SELECTION (ИЗБОР НА ЕЗИК) може да се появи за кратко.
Ако искате да изберете език, деактивирайте функцията Anynet+ (HDMI-CEC) на телевизора
M
 Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани на този плейър (По отношение на дисковете по-долу,
възможността за възпроизвеждане може да зависи от условията на запис.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (Видео режим) • CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Възможно е устройството да не може да възпроизвежда определени CD-RW/CD-R и DVD-R дискове, в
зависимост от типа диск или условията на запис
 Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с този плейър.
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (режим VR)
• 3.9 GB DVD-R диск за създаване.
• DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
• Super Audio CD(с изключение на CD слоя)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CDG възпроизвеждат само аудио, не и графика.)
 Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на дисковете и
съществуващите формати за дискове. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск ще се възпроизвежда.
За допълнителна информация, вж. разделите с бележките типове и характеристики на дисковете и за съответствие и
съвместимост в настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Български _33
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 33
2009-08-06 오후 6:15:43
основни функции на вашия
blu-ray диск плейър
ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЕКРАННИТЕ МЕНЮТА
❖ GUI (Графичен потребителски интерфейс) в това ръководство може да се различава, в зависимост от
версията на фърмуера.
System
Language
Video
System Information
Audio
Subtitle
Video File Subtitle
Disc Menu
Menu
Music
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Speaker
Still Mode
Screen Message
Front Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
e-Contents
YouTube
34_ основни функции
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 34
2009-08-06 오후 6:15:43
ВъзПрОизВеждАне нА диСК
1. Натиснете бутона OPEN/CLOSE.
2. Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона PLAY или OPEN/CLOSE, за да затворите тавичката на диска.
M
 Когато спрете възпроизвеждането на диска, плейърът запомня къде сте спрели, така че когато натиснете отново


нАСТрОйКА нА зВуКА
● ОСнОВни фунКции


бутона PLAY, ще започне от мястото на прекъсването. Тази функция се нарича "Възобновяване".
В някои BD дискове(BD-J)тази функция може да се забрани.
Натиснете бутона STOP два пъти по време на възпроизвеждане, за да изключите функцията Възобновяване.
За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE по време на възпроизвеждане.
За да възобновите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY.
Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 5 минути без намеса на
потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът остане в режим на
скрийнсейвър в продължение на повече от 15 минути, захранването ще се изключи автоматично, освен по време
на възпроизвеждане на CD-DA (Функция за автоматично изключване на захранването).
Ако не бъдат натискани никакви клавиши на устройството или на дистанционното управление за повече от 5 минути
в режим пауза, операцията ще се прекрати (освен за някои Blu-ray дискове).
Включване/изключване на Мелодията
Може да бъде зададен звук мелодия, така че да се чува всеки път, когато включвате или
изключвате плейъра.
1. Когато устройството е в режим Стоп, натиснете
бутона MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
System Information
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
◄
►
System Update
Network
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Power On/Off
sound, и след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off, и след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто за настройка.
задаване на Включване/изключване звук на клавишите
Можете да настроите плейъра така, че да се чува звук при всяко натискане на клавиш от предния
панел на устройството.
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 до 4 по-горе.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Touch Key
Sound, и след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off,
и след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто за
настройка.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No disc
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 35
2009-08-06 오후 6:15:45
основни функции на вашия
blu-ray диск плейър
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕСКАЧАНЕ
По време на възпроизвеждане можете да търсите бързо в дадена глава или изпълнение, и да използвате
функцията за прескачане, за да отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене в глава или изпълнение
hgfZCV
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
), скоростта на възпроизвеждане ще се променя,
както следва.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
) X 2 ➞ ) X 4 ➞ ) X 8 ➞ ) X 16 ➞ ) X 32 ➞ ) X 128
( X 2 ➞ ( X 4 ➞ ( X 8 ➞ ( X 16 ➞ ( X 32 ➞ ( X 128
)X2➞)X4➞)X8
~ Можете да сканирате програмата в обратен ред.
• За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона PLAY.
M
 В режим на търсене не се чува звук.
Пропускане на записи
hgfZCV
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
).
Когато се възпроизвежда Blu-ray диск/DVD, ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), дискът
преминава към следващата глава. Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той преминава към
началото на главата. При още едно натискане той преминава към началото на предишната глава.
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ С НАМАЛЕНА СКОРОСТ/ПОКАДРОВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Възпроизвеждане с намалена скорост
hgfZCV
В режим на пауза, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
).
~ Ако натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
), възпроизвеждането ще бъде с намалена скорост
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Натиснете бутона PLAY, за да възобновите нормалното възпроизвеждане.
M
 Тази ( ) икона означава невалидно натискане на бутон.
 При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
 Бавното възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
Покадрово възпроизвеждане
hgfZCV
В режим на пауза, натиснете бутона PAUSE.
• Всеки път, когато бъде натиснат бутона PAUSE, ще се появи нов кадър.
• Натиснете бутона PLAY, за да възобновите нормалното възпроизвеждане.
M
 В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
 Покадрово възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
36_ основни функции
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 36
2009-08-06 오후 6:15:46
настройка на системата
За ваше удобство, можете да настроите функциите на плейъра с оглед на
най-доброто им използване в условията на вашия дом.
нАСТрОйВАне нА чАСОВниКА
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Music
Photo
No disc
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Time Zone,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Използвайте бутона ◄►, за да поставите курсова на
съответната часова зона за вашата област, и
натиснете бутона ENTER.
● нАСТрОйКА нА СиСТеМАТА
изберете вашата часова зона
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
System Information
System
◄
Language
Display
◄
HDMI
Time Zone
►
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
GMT + 00:00BD Data Management
►
NetworkLondon, Lisbon, Casablanca
DivX(R) Registration
Parental
s Save
M
DivX(R)rDeactivation
Return
 За автоматична настройка на часа, задайте NTP сървъра на On.. (вж. стр. 56)
настройка на часовника
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 до 4 по-горе.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Clock Set,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
System Information
Photo
No disc
. Натиснете бутоните ◄►, за да се придвижите на
“Date”(дата), “hr.” (час),“min.” (минута). Настройте
датата и часа с бутоните ▲▼, и след това натиснете
бутона ENTER.
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Audio
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Music
No disc
Clock Set
Language
Clock Set
Time Zone
Date
Language
JAN/01/2009
Audio
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
DisplayThursday
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
r Return
System
s Save
◄
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
►
: On
: On
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 37
2009-08-06 오후 6:15:49
настройване на езика
нАСТрОйКА нА езиКОВиТе ОПции
Ако настроите предварително аудио, субтитри, меню диск и езиковите опции за менюто на плейъра, те ще
се появяват автоматично всеки път, когато гледате филм.
M
 Ако искате да изберете друг език за аудио и субтитри за възпроизвеждане на диск, можете да използвате и менюто
за диск, за да направите избор.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Language,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на език.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
Video File Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
►
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за език, натиснете бутона ENTER или ►.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
• Audio : За аудио езика на диска.
• Subtitle : За субтитрите на диска.
• Video File Subtitle : За език на Video File Subtitle по
регион.
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
Video File Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
Parental
◄
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Western
Африканс, Баски, Каталонски, Датски, Холандски, Английски, Скандинавски, Фински, Френски, Немски,
Исландски, Индонезийски, Италиански, Малайски, Норвежки, Португалски, Испански, Суахили, Шведски
Central
Английски, Албански, Хърватски, Унгарски, Полски, Румънски, Сръбски (Латински), Словашки,
Словенски
Cyrillic
Английски, Азери, Белоруски, Български, Казахски, Македонски, Руски, Сръбски, Татарски, Украински,
Узбекски
Greek
Английски, Гръцки
• Disc Menu : За менюто на диска, съдържащо се в самия диск.
• Menu : За екранното меню на вашия Blu-ray диск плейър.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания език, след това натиснете бутона ENTER.
M
 Натиснете бутона rETUrN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за да
излезете от менюто.
 Избраният език ще се появи, само ако се поддържа от диска.
 Ако Video File Subtitle се показва с развален шрифт, задайте Video File Subtitle на подходящия регион. Ако все
още не работи, това означава, че форматът не се поддържа.
3_ настройване на езика
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 38
2009-08-06 오후 6:15:50
настройка на аудио
зАдАВАне нА АудиО ОПцииТе
Позволява ви да настроите аудио устройство и състояние на звука, в зависимост от аудио системата, която
използвате с плейъра.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Music
Setup
Audio
►
HDMI
Network
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за аудио от описаните по-долу, натиснете
бутона ENTER или ►.
Music
Photo
No disc
Setup
. Всяка аудио опция е описана подробно по-долу.
M
Language
◄
Display
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент, след това натиснете бутона ENTER.
System
Photo
No disc
● нАСТрОйКА нА АудиО
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
Parental
Speaker
Audio
◄
►
: Normal stereo
 натиснете бутона rETUrN или ◄, за да се върнете към предишното
меню.натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто.
цифров изход
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока.
Music
- Първично аудио : Основния аудио саундтрак на диска
- Вторично аудио : Осигурява аудио за прозореца
BONUSVIEW на Blu-ray диск.
Photo
No disc
Setup
System
Language
Digital Output
: PCM
✓ PCM
PCM Down Sampling
: On Bitstream(Re-encode)
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Parental
Speaker
Audio
Display
- Аудио Ефект : Можете да чувате сигнални звуци (и др.)
при избор на елементи от менюто на Blu-ray диск
(в зависимост от диска).
◄
►
HDMI
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Дефиниция
Декодира потоците за
първично, вторично и ефект
аудио заедно в PCM аудио.
Декодира потоците за
първично, вторично и ефект
аудио заедно в PCM аудио,
след това кодира отново PCM
аудиото в DTS побитов поток.
Подава изходящ сигнал само
първично аудио (главен
саундтрак на основната
функция), така че вашият
приемник може да декодира
побитовия аудио поток.
Сила
Слабост
Можете да слушате не само
Първично аудио, но и Вторично
аудио и Ефект заедно.
Това устройство може да
Ако използвате оптичен кабел,
декодира Dolby TrueHD и
можете да не чуете
DTS-HD Master Audio,
многоканален съраунд звук.
качеството на изходното аудио
ще бъде същото с настройката
Bitstream (audiophile).
Качеството на аудиото може да е
Можете да слушате не само
по-ниско от настройки за PCM
Първично аудио, но и Вторично или Bitstream (Audiophile),
аудио и Ефект заедно.
когато използвате приемник с
HDMI или Оптичен изход.
Това устройство може да
декодира Dolby TrueHD и
DTS-HD Master Audio,
Няма да чувате вторично и
качеството на изходното аудио ефект аудио.
ще бъде същото с настройката
Bitstream (audiophile).
Препоръчвана употреба
Препоръчван избор, ако имате
HDMI приемник.
Препоръчван избор, ако нямате
рисивър, който поддържа
HDMI, но имате рисивър с
оптичен вход, който може да
декодира DTS.
Препоръчван избор, ако имате
HDMI 1.3 приемник, който
има възможност да декодира
Dolby TrueHD и DTS-HD
Master Audio.
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 39
2009-08-06 오후 6:15:52
настройка на аудио
M
 Уверете се, че сте избрали правилния Digital Output или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
 Ако HDMI устройството (рисивър, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby digital, DTS),
аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
 Вторично и ефект аудио няма да се чуват с обикновени DVD дискове.
 Някои Blu-ray дискове нямат вторично и ефект аудио.
 Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI сигнал към
вашия телевизор. Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия сигнал при свързване към
рисивър.
 Когато плейърът подава изходящ HD аудио побитов поток (Dolby TrueHD или DTS-HD Master Audio) от оптичния
извод към HDMI 1.3 рисивър, ще се чува само 2-канално PCM аудио.
 Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо от избора на цифров изход (PCM или Bitstream), аудио
сигналът се извежда във формат PCM.
PCM Down семплиране
• On : Изберете това, когато усилвателят, който е
свързан към плейъра, не е съвместим с 96KHz.
Сигналите с честота 96KHz се конвертират до 48KHz
• Off : Изберете това, когато усилвателят, който е
свързан към плейъра, е съвместим с 96KHz. Сигналите
ще се възпроизвеждат без промени.
M
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
Network
Speaker
►
: Normal stereo
Parental
 Дори когато PCM Down Sampling е зададено да бъде Off,, при някои дискове се възпроизвежда само аудио с помалка честота на оптичния цифров изход.
HDMI
• Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани многоканални формати (Dolby Digital,
DTS), устройството може да подава PCM 2-канално смесено (за намаляване на броя на
каналите) аудио, дори ако сте задали Bitstream(или Re-encode, или Audiophile) от менюто за
настройка.
• Ако вашият телевизор не е съвместим с PCM честоти на семплиране над 48kHz, устройството
може да подава PCM аудио с честота на семплиране под 48kHz дори когато сте задали "PCM
Down Sampling" да бъде Off.
динамична компресия
Това е активно само когато бъде открит Dolby Digital
сигнал.
• On : Когато се възпроизвеждат филмови звукови
записи (саундтрак) с ниска сила на звука или с помалки високоговорители, системата може да приложи
съответната компресия, за да направи съдържанието с
ниско ниво по разбираемо и да предпази от
драматични преминавания към твърде високо.
• Off : Можете да се радвате на филма със стандартния
динамичен обхват.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Display
Downmixing mode
HDMI
Speaker
►
Off stereo
: Normal
Network
Parental
0_ настройка на аудио
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 40
2009-08-06 오후 6:15:54
режим на смесване
No disc
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : On
◄
Downmixing mode
►
: Normal
stereo
✓ Normal
stereo
Surround
Compatible
Speaker
● нАСТрОйКА нА АудиО
Тази опция позволява съвместимост със системи Dolby Pro Logic.
• Normal stereo : Това е само за смесване с 2-канално
Music
аудио. Не е съвместимо с Dolby Surround, Dolby
System
Photo
Language
Surround Pro Logic или Dolby Pro Logic II.
Audio
Setup
• Surround Compatible : 2/0 Lt/Rt смесването е
Display
HDMI
двуканален, съвместим с Dolby Surround изход, който
Network
може да се декодира с Dolby Surround (пасивен), Dolby
Parental
Surround Pro Logic (активен) or Dolby Pro Logic II
(активен) декодери.
Това смесване предоставя фонова съвместимост за
съществуващи системи Dolby Surround и може да се
запише на двуканални носители като ленти, използвани от видеорекордери.
Високоговорител
Ако сте свързали този плейър към усилвател/рисивър или система за домашно кино през
изводите за 7.1-канално аудио, трябва да настроите опциите за високоговорители, за да
получите най-добър звук.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 39.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Speaker,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
високоговорител, след това натиснете бутона
ENTER, за да смените настройката на
високоговорителя.
Music
Photo
No disc
Setup
PCM Down Sampling
: On
System
Dynamic Compression : On
Language
Downmixing mode
Audio
◄
: Normal stereo
Speaker
►
Display
HDMI
Network
Parental
. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да
изберете Save, и след това натиснете бутона
ENTER.
Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄ ►,
за да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
Високоговорител
Front (L, R)
Large, Small
Center (C)
Large, Small, None
Surround (LS, RS)
Large, Small, None
Subwoofer (LFE)
On, Off
Surround Back
(LSB, RSB)
Large, Small, None
Music
Photo
No disc
Setup
PCM Down Sampling
System
System
Language
Language
Audio
Audio
Display
Display
HDMI
HDMI
Network
Network
Parental
Parental
a Test Tone
: On
SpeakerDynamic Compression : On
Downmixing mode
: Normal stereo
◄
◄
Front
Speaker
: Large
LFE
: On
Center
: Large
Surround
: Large
►
Surround Back : Large
Save
s Select
Cancel
r Return
Високоговорител
• Large : Предава пълна честотна лента с баси под 100 Hz.
• Small : Ако LFE е включено, басите под 100 Hz ще се предават през събуфър, а не през
високоговорителите. Ако LFE е изключено и предният високоговорител е зададен Large
(Голям), звукът ще се предава през предния високоговорител.
• None : Избира се, за да се изключат високоговорителите.
Български _1
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 41
2009-08-06 오후 6:15:56
настройка на аудио
Събуфър
• On : Изберете, когато използвате високоговорител събуфър.
• Off : Изберете, за да деактивирате високоговорителя събуфър.
(Тази опция може да се избере само когато високоговорителите Front (L+R) (Предно (Л+Д) са
зададени Large (Голям).)
Натиснете бутона ЧЕРВЕН (A)
• Ще бъде подаден тестов тон последователно към L ; C ; R ; RS ; RSB ; LSB ; LS ;
LFE, за да се уверите, че високоговорителите са настроени правилно.
• За да спрете тестовия тон, натиснете бутона ЧЕРВЕН (A) отново.
• Тестовият тон може да се активира само когато в устройството няма диск.
• Изходи за тестов звуков сигнал само през аналоговите изходи 7.1-канална система.
M
 натиснете бутона return или ◄, за да се върнете към предишното меню.
натиснете бутона menu, за да излезете от менюто.
42_ настройка на аудио
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 42
2009-08-06 오후 6:15:56
настройка на дисплея
зАдАВАне нА ОПцииТе нА диСПЛеЯ
Тази функция ви позволява да задавате настройки на телевизионния
екран. Тази функция зависи от типа на диска или телевизора. При
някои дискове или телевизори тя може да не работи.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
_
Display
►
HDMI
Network
Parental
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Display, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на видео.
Music
Photo
No disc
. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желаната
опция за дисплея от опциите на следващите страници.
Setup
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент от подменюто с опции за видео дисплея, след
това натиснете бутона ENTER.
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
● нАСТрОйКА нА диСПЛеЯ
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
Setup
. Всяка видео опция е описана подробно по-долу.
M
 Натиснете бутона rETUrN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто.
Пропорции за телевизора
В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате екранната настройка. (пропорции на екрана)
• 4:3 Letter Box :
System
Music
Изберете това, когато искате да видите
Language
Photo
Audio
картината в цялото съотношения 16:9 от
Setup
Display
TV Aspect
Blu-ray/DVD, въпреки, че имате телевизор,
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се
Network
Resolution
появят ленти с черен цвят в горната и в
Parental
Progressive Mode
долната част на екрана.
Still Mode
Screen Message
• 4:3 Pan-Scan :
Front Display
Изберете кога искате да видите 16:9 видео,
предоставено от Blu-ray Disc/DVD без
черните ленти отгоре и отдолу, въпреки че
имате ТВ с екранно съотношение
4:3.(Крайната лява и дясна страна от
картината на филма ще бъдат отрязани.)
• 16:9 Wide :
Можете да виждате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.
No disc
◄
: 16:94:3Normal
Letter Box
►
: Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
: 1080p
✓ 16:9 Normal
: Auto
: Auto
: On
: Bright
• 16:9 Normal :
Някои филми (изходящ сигнал 4:3) се показват във формат 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на
картината) дори когато е избран широкоекранен режим 16:9 нормален.
M
 В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
 Ако изберете екранно съотношение различно от екранното съотношение на вашия телевизор, картината може да
изглежда деформирана.
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 43
2009-08-06 오후 6:15:59
настройка на дисплея
филмова скорост (24 кадъра/сек.)
Филмите обикновено се заснемат със скорост 24 кадъра
в секунда. Някои Blu-ray дискове имат способността да
възпроизвеждат с тази скорост. Задаването на настройка
ON на функцията Movie Frame (24Fs) ви позволява да
коригирате HDMI изходящия сигнал на Blu-ray плейъра
на 24 кадъра в секунда, за по-добро качество на
картината.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
Display
Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
Можете да се наслаждавате на функцията Movie Frame
(24Fs) само при телевизори, които поддържат тази
скорост на кадрите.
Това меню може да се избере само в режими с разделителна способност 1080i или 1080p HDMI.
В зависимост от диска, могат да се включват два вида източници: Филмов материал (24 кадъра) и
видео материал (30 кадъра). Когато източникът превключва между Филм (24 кадъра) и Видео (30
кадъра), възможно е екранът да примига за няколко секунди.
разделителна способност
Задава разделителната способност за Компонентен и
System
Music
Language
TV Aspect
HDMI видео сигнал.
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs)
• Цифрите в 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p и 1080i
Display
Setup
Resolution
показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i
HDMI
Progressive Mode
Network
Still Mode
и p показват съответно презредово и прогресивно
Parental
Screen Message
сканиране.
Front Display
- BD Wise : Автоматично настройва оптималната
разделителна способност, когато е свързано чрез
HDMI с телевизор с BD Wise функция.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD Wise е зададено на “Вкл”.)
- 1080p : Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео (само HDMI).
- 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
- 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
- 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео.
- 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда презредово видео (само компонент).
No disc
Ако свързаният телевизор не поддържа кадровата
честота или избраната разделителна способност, ще
видите следното съобщение:
Ако изберете Yes и разделителната способност не се
поддържа, екранът на телевизора ще остане без
картина. Моля, изчакайте 15 секунди и разделителната
способност ще се върне автоматично към предишната
стойност.
M
◄
: PCM
✓ 1080p
►
: Auto1080i
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
System
Music
Photo
No disc
: 16:9 Normal
: Off
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
the resolution will be reverted
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: 1080p
►
: Auto
: Auto
: On
: Bright
 Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона ПРЕСКАЧАНЕ (]) отпред на плейъра в продължение на
повече от 5 секунди (без поставен диск). Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки по
подразбиране. Следвайте стъпките от предишната страница за достъп до всеки режим и изберете Display Setup
(Настройка на дисплея) поддържана от вашия телевизор.
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
_ настройка на дисплея
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 44
2009-08-06 오후 6:16:01
❖ разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• Blu-ray възпроизвеждане
Изход
Компонент (Свързване HDMI и компонентно видео/ Само
компонентно видео)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) изключена
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) включена
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) изключена
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Компонент (Свързване HDMI и компонентно видео/ Само
компонентно видео)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
● нАСТрОйКА нА диСПЛеЯ
HDMI
Настройка
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
M
 При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно видео 1080p,
1080i или 720p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Display Setup ще покаже изходящата
разделителна способност като 1080p, 1080i или 720p.
Разделителната способност в действителност е 576i/480i.
 Този плейър има функция за автоматично откриване на HDMI. Когато плейърът бъде свързан за пръв път към
телевизор чрез HDMI, изходящият сигнал на плейъра автоматично се задава да бъде HDMI.
 Ако функцията за автоматично откриване на HDMI не работи, не можете да изберете разделителна способност
1080p или филмова скорост Movie Frame (24Fs).
 Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва режим Movie Frame (24Fs).
Прогресиращ режим
Прогресиращият режим помага за подобряване качеството на картината, когато гледате DVD
дискове с разделителна способност 480i.
• Auto : Изберете това, за автоматична настройка на
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Music
най-добрата картина за DVD-то, което гледате.
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Photo
Audio
Resolution
: 1080p
• Video : Изберете това, за да получите най-добрана
Display
Setup
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
картина DVD дискове с концерти или телевизионни
HDMI
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
: On
шоута
◄
No disc
Parental
Front Display
►
: Bright
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 45
2009-08-06 오후 6:16:02
настройка на дисплея
Лента на рамки и полета
режим застой
Задайте настройка Auto, Field или Frame, за да получите
най-добрата възможна неподвижна картина (режим
пауза) от DVD.
• Auto : Автоматично: Изберете тази настройки, за да
може плейъра автоматично да покаже най-добрата
картина в зависимост от съдържанието.
• Field : Изберете тази настройка, когато поставяте
сцена с много действие на пауза.
• Frame : Изберете това за увеличаване разделителната
способност на снимка.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
екранно съобщение
• On : Показва съобщения относно режима на работа.
• Off : Не показва съобщения относно режима на работа.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Display
◄
HDMI
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
►
Network
Parental
Преден дисплей
• Auto : Дисплеят е тъмен по време на възпроизвеждане
и светва, когато устройството е в режим Stop.
• Dim : Изберете, за да затъмните прозореца на дисплея.
• Bright : Изберете, за да осветите прозореца на
дисплея.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
_ настройка на дисплея
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 46
2009-08-06 오후 6:16:04
настройка на HDMI
нАСТрОйКА нА ОПцииТе зА HDMI
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона MENU.
Audio
Photo
No disc
Setup
Display
◄
HDMI
►
Network
● нАСТрОйКА нА HDMI
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Language
Music
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете HDMI, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на HDMI.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за дисплея натиснете бутона ENTER или ►.
Anynet+ (HDMI-CEC) (Само за продукти на samsung)
Когато е зададено HDMI да бъде включено, можете да
използвате функцията Anynet+.
• On : Anynet+ функцията ще работи.
• Off : Anynet+ функцията няма да работи.
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано
действие с други продукти на Samsung с функция Anynet+.
Можете да работите с това устройство чрез
дистанционното на телевизор Samsung или да включвате телевизор или система за домашно
кино Samsung и да започвате възпроизвеждане на диск като просто натиснете бутона PLAY на
дистанционното на телевизора.
M
 Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
за да използвате Anynet+
1. Свържете Blu-ray диск плейъра към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 22~24)
2. Задайте Anynet+ (HDMI-CEC) да бъде “On” на вашия Blu-ray диск плейър.
3. Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор. (Вж. ръководството с инструкции за
телевизора за повече информация.)
Anynet+ функции
• Възпроизвеждане с едно докосване
Можете да включите вашия телевизор и система за домашно кино Samsung и да възпроизвеждате
диск в това устройство като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното на телевизора.
• Гледане с едно докосване
Изберете “Watching Blu-ray Disc Player" или "Connected to Blu-ray Disc Player" (в зависимост от
менюто на вашия телевизор) в менюто Anynet+ на телевизора. Blu-ray плейърът ще се включи
автоматично и телевизорът ще се превключи в режим HDMI.
• Връзка към дистанционно управление
Можете да работите с този плейър като използвате дистанционното на вашия телевизор Samsung.
• Налични бутони на дистанционното на телевизор Samsung: Тези бутони работят по същия
начин като тези на дистанционното на Blu-ray диск плейъра.
- Бутони за управление на възпроизвеждането :
- Бутони за работа с менюто :
- Цифрови бутони :
~
- Цветни бутони :
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 47
2009-08-06 오후 6:16:06
настройка на HDMI
Anynet+ меню на телевизора
Когато натиснете бутона Anynet+ на дистанционното на
n
вашия телевизор Samsung, ще се покаже следния
BD Player
екранен дисплей (OSD).
View TV
Select Device
• Меню за Blu-ray диск плейър
Record
Menu on Device
- При възпроизвеждане на филм : показва менюто на
Device Operation
диска (същото като бутона DISC MENU на
Receiver : Off
дистанционното на Blu-ray плейъра)
Setup
>Move
sEnter
- В режим Stop : показва менюто SETUP (същото като
eExit
бутона MENU на дистанционното на Blu-ray диск
плейъра)
• Меню за работа с Blu-ray диск плейър
- По време на възпроизвеждане на DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE:
показва INFO OSD (същото както бутона INFO на дистанционното на плейъра)
M
 Тези менюта могат да изглеждат по различен начин, в зависимост от вашия телевизор Samsung.
HDMI формат
Можете да оптимизирате изходящия сигнал HDMI за свързване към телевизор или монитор.
• TV : Изберете връзка към телевизор чрез HDMI.
Language
Music
Audio
• Monitor : Изберете връзка към монитор чрез HDMI Ако
Photo
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Display
плейърът е свързан към телевизор, опцията за
HDMI Format
: PCM
Setup
HDMI
✓ TV
монитор не е достъпна.
BD
Wise
:
On Monitor
Network
No disc
◄
►
Parental
M
 Преди да изберете тази опция към плейъра трябва да има свързан телевизор или монитор.
_ настройка на HDmi
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 48
2009-08-06 오후 6:16:07
BD Wise (Само за продукти на samsung)
No disc
M
◄
►
 Ако искате да промените разделителната способност в BD Wise, трябва предварително да изключите режима BD.
 Ако изключите BD Wise, разделителната способност на свързания телевизор ще бъде автоматично настроена на
нейната максимална разделителна способност.
 Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
 За правилното функциониране на BD Wise, включете всяко меню "BD Wise" на плейъра и съответно на
● нАСТрОйКА нА HDMI
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез HDMI, оптималната разделителна
способност ще се настрои автоматично.
• On : Оригиналната разделителна способност за BD/
Language
Music
DVD диск ще се изведе директно на телевизора.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• Off : Изходната разделителна способност ще бъде
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
фиксирана според предишно зададената, независимо
Off
Network
от разделителната способност на диска.
Parental
телевизора.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 49
2009-08-06 오후 6:16:08
настройка на родителски контрол
нАСТрОйКА нА рОдиТеЛСКиЯ КОнТрОЛ
Функцията Parental Lock (Родителски контрол) работи заедно с Blu-ray/DVD-та, които са получили оценка,
която ви помага да контролирате видовете Blu-ray/DVD-та, които семейството ви гледа. Има до 8 оценъчни
нива на диск.
hZ
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Display
Music
HDMI
Photo
No disc
Setup
Network
◄
Parental
►
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Parental, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►. Когато
включите за пръв път Blu-ray диск плейъра, ще се
появи съобщението “Enter New password.” (Въведете
нова парола).
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
HDMI
Parental
Parental
◄
Enter New password.
- Number
. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Ще се появи съобщение “Confirm the password.”
(Потвърдете паролата). Въведете отново паролата си.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
. Натиснете бутона ENTER или ►, за да изберете
Parental Lock.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off,
след това натиснете бутона ENTER.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Натиснете бутона rETUrN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за да
излезете от менюто.
0_ настройка на родителски контрол
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 50
2009-08-06 오후 6:16:10
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона ПреСКАчАне (]) на предния панел в продължение на повече
от 5 секунди.
• Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
M
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Rating Level,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното от
вас ниво на оценка, след това натиснете бутона ENTER.
Например, ако изберете до ниво 6, дискове, които
съдържат ниво 7 или 8 няма да се възпроизвеждат.
По-голям номер показва, че програмата е
предназначена само за възрастни.
Ниво 1 е най-ограничително, а ниво 8 е най-малко
ограничително.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
Смяна на паролата
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете New
Password, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
2. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното. Показва се
“Enter New password.” (Въведете нова парола)
съобщение.
Music
Photo
No disc
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
● нАСТрОйКА нА рОдиТеЛСКи КОнТрОЛ
задаване на ниво на оценка
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
HDMI
Network
Parental
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Enter New password.
- Number
3. Въведете отново паролата си, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Confirm the password.
- Number
r Return
Български _1
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 51
2009-08-06 오후 6:16:13
мрежови настройки
зАдАВАне нА ОПцииТе зА нАСТрОйКА нА МрежАТА
За да получите информация за правилните настройки, проверете мрежовите настройки на вашия
компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
За да зададете мрежата на вашия Blu-ray Disc плейър, следвайте настройките по-долу.
1. Когато устройството е в режим Stop/No Disc,
натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
HDMI
◄
Network
►
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за мрежа от описаните по-долу, натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желан елемент, след това натиснете ENTER.
Всяка мрежова опция е описана подробно по-долу.
избор на мрежа
Изберете Кабелно или Безжично като метод за свързване към мрежа.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Selection, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
• Cable : Изберете това, за да се свържете с мрежата
посредством кабел. (вж. стр. 31)
• Wireless : Изберете това, за да се свържете с
мрежата безжично. (вж. стр. 32)
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Кабелна мрежа
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Cable
Network, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след
това натиснете бутона ENTER.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
 Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP адрес,
BD-LIVE Internet
Connection
Subnet Mask или Gateway.
: Allow (Valid Only)
 Ако DNS е зададено Аuto, не можете да избирате Primary/
Secondary DNS.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
2_ мрежови настройки
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 52
2009-08-06 오후 6:16:16
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент, след това натиснете ENTER.
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на
Ръчно, въведете настройките за вашия
IP адрес, Subnet Mask, Gateway и
Primary DNS (Secondary DNS е по
избор).
Audio
Music
No disc
Setup
Cable Network
Network Selection
:
: Off
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Manual
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
_
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Manual
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
Setup
_
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на
Аuto, не са необходими по-нататъшни
или допълнителни настройки.
_
Можете да
правите настройки
: (Valid Only)
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
Parental
DNS
: Auto
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
Secondary DNS : 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
◄
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
Не можете да
правите настройки
Display
Photo
Setup
►
Audio
Music
No disc
: (Valid Only)
Audio
Music
No disc
Можете да
правите настройки
● МрежОВи нАСТрОйКи
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на
Ръчно, въведете настройка за Primary
DNS (Secondary DNS е по избор).
►
►
Не можете да
правите настройки
: (Valid Only)
 Когато избирате елемент, използвайте цифровите и ▲▼◄ ▶ бутоните.
 Ако автоматичните настройки не работят, свържете се с доставчика на интернет.
. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете
бутона ENTER.
. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
 Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес трябва да
направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите настройки на
вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
Безжична мрежа
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Wireless
Network, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
Network Selection
HDMI
Cable Network
Network
Parental
◄
: Wireless
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 53
2009-08-06 오후 6:16:18
мрежови настройки
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след
това натиснете бутона ENTER.
M
Audio
Music
 Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP адрес,
No disc
Wireless Network
Display
Photo
Setup
Subnet Mask или Gateway.
HDMI
Access Point
Network Selection
: Not Selected
DHCP
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
:
DNS
DNS Server
Secondary DNS.
►
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
 Ако DNS е зададено Аuto, не можете да избирате Primary/
:
Save
s Select
r Return
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент, след това натиснете ENTER.
ENTER
• Изберете точка на достъп и след това натиснете бутона
Audio
Music
ENTER, за да се покаже списъка с налични точки на достъп.
Display Wireless Network
Photo
Network Selection
:
HDMI
Access Point
: Not Selected
(Това може да отнеме няколко секунди за търсене.)
Setup
DHCP
: OnCable Network
Network
- Когато потребителят избере точка на достъп и
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
натисне бутона ENTER, то се опитва да се свърже
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
със зададената точка на достъп.
Network Connection Test
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
- Ако е успешно, ще се появи съобщение.
Connection
s Select
r Return
(Ако избраният AP се показва като заключена
икона, може да е необходимо да предоставите
удостоверяване за защита.)
No disc
- Изберете подходящата защитена точка за достъп,
ако е позната. Ако не е, изберете WEP, WPAPSK
или WPA2PSK от списъка по-долу и въведете
паролата. Продължавайте да опитвате всяка
Защитена точка за достъп и въведете паролата,
докато не установите връзка.
◄
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
►
Display Access Point – Security
1
2
Network Selection
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
3
:
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Въведете паролата, после натиснете СиниЯ (D) за
връзка с вашата точка на достъп (Рутер).
Music
Photo
No disc
Audio
Display
:
Password
1
2
Network Selection
HDMI
Setup _
Network
A B C Parental
D E F G
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
- Number
3
:
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
(Valid Only)
r Return
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
За повече подробности по отношение на защитата на точката за достъп, вижте
ръководството за потребителя за точката за достъп.
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на
Ръчно, въведете настройките за вашия
IP адрес, Subnet Mask, Gateway и DNS
Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: Off Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
:
►
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Можете да
правите настройки
: (Valid Only)
_ мрежови настройки
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 54
2009-08-06 오후 6:16:22
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на
Ръчно, въведете вашия DNS Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
_
:
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Auto
Не можете да
правите настройки
Можете да
правите настройки
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
M
►
: (Valid Only)
:
►
Не можете да
правите настройки
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Когато избирате елемент, използвайте цифровите и ▲▼◄ ▶ бутоните.
 Ако автоматичните настройки не работят, свържете се с доставчика на интернет.
● МрежОВи нАСТрОйКи
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на
Auto, не са необходими по-нататъшни
или допълнителни настройки.
:
. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете
бутона ENTER.
. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
 Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес трябва да
направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите настройки на
вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
настройка на Прокси
Прокси сървърът обслужва заявки като ги препраща към други сървъри.
Ако е необходимо да конфигурирате настройки за прокси, въведете настройките определени от
доставчика на интернет услуги.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Proxy, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
No disc
Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
Audio
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
:◄
User
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 55
2009-08-06 오후 6:16:24
мрежови настройки
настройка за NTP Сървър (използва се за изтегляне на
информация за Време от NTP Сървър)
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете NTP Server,
и след това натиснете бутона ENTER или ►.
• On : Плейърът се свързва автоматично с интернет
сървъра, за да регулира настройките за време.
• Off : Плейърът не се свързва с интернет сървъра за
регулиране на настройките за време.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
Wireless Network
Proxy
HDMI
Network
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
Тест за мрежова връзка
Използвайте това меню, за да проверявате дали вашата мрежова връзка работи или не.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Connection Test, след това натиснете бутона ENTER
или бутона ►.
Music
Photo
No disc
Setup
Wireless Network
Audio
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
ParentalPing
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
BD-LIVE интернет Връзка
Blu-ray диск плейърът поддържа BD-LIVE, което ви дава възможност да се наслаждавате на
разнообразие от съдържание за интерактивни услуги, осигурени от производителя на диска чрез
мрежовата връзка. За да се наслаждавате на тази функция, първо трябва да направите LAN
връзката (вж. стр. 31) или връзка с Безжичен LAN адаптер и USB слота.
Интернет връзката може да е ограничена, докато използвате съдържание BD-LIVE.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~4 на стр. 52.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD-LIVE
Internet Connection, и след това натиснете бутона
ENTER или ►.
• Allow (All) : Интернет връзката ще бъде разрешена
за цялото съдържание BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Интернет връзката ще бъде
разрешена за онова съдържание BD-LIVE,
съдържащо валиден сертификат.
• Prohibit : Интернет връзката ще бъде разрешена за
всяко съдържание BD-LIVE.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Proxy
Display
NTP Server
HDMI
Network Connection Test
Network
Parental
◄
BD-LIVE Internet
Connection
: Off
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Какво е валиден сртификат? Когато Blu-ray диск плейърът използва BD-LIVE, за да изпрати данните от диска
и да изиска от сървъра да сертифицира диска, сървърът използва прехвърлените данни, за да провери дали дискът
е валиден и изпраща сертификата обратно на плейъра.
 Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.
_ мрежови настройки
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 56
2009-08-06 오후 6:16:26
функция за пряко изпълнение на компютъра
Методът на настройка на споделената папка може да е различен, в зависимост от операционната система
на компютъра.
Може да свържете Blu-ray плейър към компютър за изпълнение на MP3, JPEG, DivX, MKV и MP4
файлове в споделена папка. (Вж. стр. 31~32 за връзката)
1. Използвайте рутер и LAN кабел иби безжичен LAN адаптер за свързване между компютъра и
Blu-ray плейъра.
2. Създайте споделена папка на компютъра и запишете там желаните MP3, JPEG, DivX, MKV и
MP4 файлове.
- За подробна информация за настройка на споделена папка посетете уеб сайта на Samsung и
изтеглете ръководството Setting the shared folder (Настройка на споделена папка) от центъра
за изтегляне.
3. Натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутона черВен (A).
Ще видите прозорец, където може да изберете
търсене на тип мрежа.
No disc
_
DISC
e-Contents
Video
● фунКциЯ зА ПрЯКО изПъЛнение нА КОМПЮТърА
СВързВАне КъМ КОМПЮТър и изПъЛнение нА MP3, JPEG, DIVX,
MKV и MP4 СъдържАние
Music
Photo
Setup
a Network Search
. Използвайте бутоните ◄ ►, за да изберете тип
мрежа.
Ще се появи списък със споделени сървъри.
• Auto : Автоматично търсене на наличен компютър.
• Manual : Трябва да въведете IP адрес, име на папка,
потребителско име и парола на windows, преди да
намерите желан комютър.
No disc
_
DISC
e-Contents
Network Search Type
Video
Music
Please
select natwork search type
Photo
Auto
Manual
Setup
s Select
r Return
a Network Search
. за търсене на споделена папка:
Има 2 метода за достъп до споделени папки на компютър.
(Ако търсите папка автоматично, трябва да съдържа по-малко от 12 знака. Трябва да изберете
ръчен режим за папки с 12 или повече знака.)
• Автоматичен режим
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
компютър, след това натиснете ENTER.
(При първото свързване трябва да въведете
потребителско име и парола на .)
Music
Photo
No disc
_
DISC
Setup
e-Contents
B
C
a Network Search
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 57
2009-08-06 오후 6:16:29
функция за пряко изпълнение на компютъра
2. Въведете потребителското име за компютъра в
прозореца.
No disc
Music User
DISC
e-Contents
+
Photo
_
B
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
C
Setup
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
- Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
s Select
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
3. Въведете паролата за компютъра в прозореца.
Ще се покаже споделената папка.
No disc
DISC
Password
e-Contents
+
_
B
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
C
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
- Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
s Select
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
папка.
No disc
DISC
Select Folder
e-Contents
+
ADMIN$
B
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
r Return
a Network Search
• ръчен режим
1. Въведете IP адреса на компютъра, който има
споделените папки.
No disc
DISC
Manual Search
e-Contents
+
B
1
2
3
4
Please input IP address
C
0
- Number
. 0
.0
.0
s Select
r Return
a Network Search
2. Въведете името на споделената папка в прозореца и
натиснете СиниЯ (D) бутон за запис.
No disc
DISC
e-Contents
+
C
B
Manual Search
1
2
3
4
Please input shared folder name
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
_ функция за пряко изпълнение на компютъра
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 58
2009-08-06 오후 6:16:33
3. Въведете паролата на компютъра и натиснете
СиниЯ (D) бутон за запис.
No disc
DISC
e-Contents
+
C
B
Manual Search
1
2
3
4
Please input password
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
c Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
r Return
a Network Search
No disc
Video
Music
Photo
Setup
M
 Името на компютъра трябва да е на английски и без знаци като символи.
 Може да търсите до 4 компютъра, свързани към мрежата, за да изпълните съдържанието.
 Може да изпитате проблеми с връзката в зависимост от средата на компютъра.
- Ако се появи проблем с Auto Mode (Автоматичен режим), опитайте с Manual Mode (Ръчен режим).
● фунКциЯ зА ПрЯКО изПъЛнение нА КОМПЮТърА
. Натиснете бутона ►, после бутоните▲▼ за избор на
Video, Music или Photo.
(За изпълнение на видео, музика или снимки, вж. стр.
71~75)
 Ако се появи конфликт между простото споделяне на Windows XP и функцията за поточно изпълнение на плейъра
Blu-ray Disc, деактивирайте простото споделяне на файлове.
- За подробна информация посетете уеб сайта на Samsung и изтеглете ръководството Setting the shared folder
(Настройка на споделена папка) от центъра за изтегляне.
 Ако възникнат проблеми с функцията за поточно изпълнение, когато използвате споделена папка на работния плот
на Windows Vista, посетете сайта за техническа поддръжка на операционната система, за да смените настройка
или директория.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 59
2009-08-06 오후 6:16:35
BD управление на данни
BD данни (във вътрешната флаш памет: Прибл. 1ГБ) е Blu-ray дикс
съдържание, като например трейлъри и други специални функции,
изтеглени от BD-LIVE услугата или Blu-ray дискове.
уПрАВЛение нА СиСТеМни уСТрОйСТВА
Можете да управлявате потребителски данни, съхранени
в BD данни.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language
DivX(R) Registration
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
HDMI
►
Network
Parental
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD Data Management, и след това натиснете бутона
ENTER или ►.
- за изтриване на флаш паметта 1. Натиснете бутона _ +, за да изберете BD Data
Delete, а после натиснете бутона ENTER.
Clock Set
Music
Photo
No disc
2. Съобщението "All BD data will be deleted. Do you want
to continue?" ще се покаже.
Setup
3. Натиснете бутона ◄ ►, за да изберете Yes, а после
натиснете бутона ENTER.
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
DivX(R) Registration
Language
Total Size : 975MB Available Size : 889MB
System Update
Audio
BD Data Delete
Change Device
Display
r Return
HDMI s Select
►
Network
Parental
Описание на информация за устройството
(записана) в плейъра
• Total Size : Общ размер на устройството (съхранение).
• Available Size : Разполагаем размер на устройството (съхранение).
- за смяна на устройството 1. Натиснете бутона _ +, за да изберете Change
Device, а после натиснете бутона ENTER.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
флаш памет, след това натиснете ENTER.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
DivX(R) Registration
Language
Total Size : 975MB Available Size : 889MB
System Update
Audio
BD Data Delete
Change Device
Display
r Return
HDMI s Select
►
Network
Parental
M
 В режим на външна памет възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете USB устройството по време
на изпълнението.
 Поддържаме само USB устройство, което има файлова система FAT (DOS 8.3 издание) и препоръчваме
използване на USB устройство с USB 2.0 protocol, 4 MB или повече скорост на четене/писане.
 Едно USB HDD устройство не може да бъде използвано за BD съхранение на данни (BD-LIVE).
 Функцията Продължаване на възпроизвеждането може да не работи след форматирането на устройството за
съхранение.
 Общият размер на BD управление на данни може да се различава, в зависимост от версията на фърмуера.
0_BD управление на данни
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 60
2009-08-06 오후 6:16:38
DIVX(R) региСТрАциЯ
Използвайте кода за регистрация, за да регистрирате
този Blu-ray плейър на дискове с формата DivX(R) Video
On Demand. За още информация посетете www.divx.
com/vod
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
 Тази опция не се активира, ако изберете ОК. За да активирате тази опция, активирайте DivX(R) деактивирането.
DIVX(R) деАКТиВАциЯ
Ако искате да деактивирате регистрационния код на уеб
сайта, изберете Yes. След това може да получите нов
код.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
● BD уПрАВЛение нА дАнни
M
Display
HDMI Yes
No
Network
Parental
M
 С тази функция може да се работи, когато DivX(R) регистрирането е налично.
❖ DivX
ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. HD тестови комплект v1.1
или по-нов за показване на DivX видео (1080p): Изпълнява DivX® видео до HD 1080p,
включително висококачествено съдържание.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е
регистрирано за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. Първо създайте DivX
VOD регистрационен код за вашето устройство и го изпратете по време на регистрационния
процес. [Важно: Съдържанието DivX VOD е защитено от системата DivX DRM (Digital Rights
Management), която ограничава изпълнението на регистрирани, сертифицирани с DivX,
устройства. Ако опитате възпроизвеждане на DivX VOD съдържание, което не е оторизирано за
вашето устройство, ще се покаже съобщението Authorization Error (Грешка при оторизиране) и
съдържането няма да се изпълни.] Научете повече на www.divx.com/vod.
DivX® е регистрирана търговска марка на DivX, Inc. и се използва под лиценз
Български _1
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 61
2009-08-06 오후 6:16:39
обновяване на системата
Samsung може да предложи обновяване на фърмуера на вашия Blu-ray диск плейър в бъдеще. За да обновите
фърмуера, трябва :
1. USB: Посетете www.samsung.com/bluraysupport, после изтеглете и запишете най-новия фърмуер (RUF
файл) в USB флаш устройството. Свържете USB устройството към USB порта на плейъра Blu-ray Disc
(тавичката за дискове може да е празна), за да актуализирате фърмуера, след това следвайте екранните
инструкции.
2. CD/DVD : Посетете www.samsung.com/bluraysupport, изтеглете и запишете най-новия фърмуер (RUF
файл) на диск. Поставете и изпълнете диска в плейъра Blu-ray, за да стартирате актуализацията и
следвайте екранните инструкции.
3. Ethernet : Ако плейърът Blu-ray Disc Player е правилно свързан към мрежата, той ще се свърже
автоматично към сайта при всяко включване и ще изтегля файлове за актуализация, ако такива са
налични. Следвайте стъпките по-долу.
ОБнОВЯВАне нА фърМуерА
1. Когато устройството е в режим Stop/No Disc, натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Update,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
DivX(R) Deactivation
Setup
System
_
System Update
+
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
. Плейърът ще провери автоматично състоянието на кабела
или мрежовата връзка. Ще се появи прозорец за
проверката на връзката.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ Ако обновяването е възможно : Ще видите информация
за текущата и нови версии на фърмуера в прозорец за
съобщения.
@ Ако обновяването не е възможно : Ще видите следното
описание в прозореца за съобщения.
• Ако кабелът не е свързан :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ако свързването към мрежата е неуспешно :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ако няма по-нова версия (вече е инсталирана най-нова версия):
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
2_ обновяване на системата
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 62
2009-08-06 오후 6:16:42
• Ако в плейъра има диск :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Това означава, че трябва да извадите всички дискове от устройството, за да извършите
актуализация.
• Ако услугата от сървъра не е достъпна :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. За да извършите обновяването на системата натиснете
бутоните ◄►, за да изберете Start и след това натиснете
бутона ENTER.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Network
Start
Parental
. Актуализирането на системата започва.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Parental
. Ако изберете Отказ по време на процеса на изтегляне, ще
бъдете запитани за потвърждение на избора си в прозорец
за съобщение.
Ако искате да отмените изтеглянето, изберете Yes и
натиснете ENTER.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
10. Ще продължи извършване на проверка. Когато
изтеглянето завърши, процесът на обновяване на
фърмуера ще започне автоматично.
Cancel
● ОБнОВЯВАне нА СиСТеМАТА
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
Photo
No disc
Setup
No
_
System
1 2 _ 3 System
4 Update
+
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
11. Когато инсталирането завърши, плейърът автоматично ще
се изключи след 5 секунди.
При следващото стартиране на системата от вас всички
настройки ще се върнат към фабричните стойности и ще
видите прозореца за избор на език за менюто.
BD Data Management
Music
No disc
Photo
DivX(R) Registration
System Update
Setup
1 2 _ 3 System
4 Update
_
System
+
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Ако искате да отмените обновяването в процеса на изтегляне на данните за обновяване, натиснете бутона ENTEr
ENTEr.
Ще видите съобщение за потвърждение.
Ако изберете Yes, ще прекратите процеса на обновяване, а ако изберете No, ще продължите с процеса на обновяване.




Когато обновяването на системата завърши, проверете подробностите за фърмуера в менюто Обновяване на системата.
Не изключвайте плейъра по време на обновяването на системата, ако направите това, плейърът може да не работи правилно.
Не използвайте USB устройства освен USB флаш устройства, за да надстроите софтуера с USB хост гнездото.
За да може плейърът да извърши правилно обновяването, в USB флаш паметта трябва да има само един файл за
обновяване на фърмуер.
 USB устройствата с прекалено големи размери може да не могат да се поставят, когато е свързан LAN или HDMI кабел.
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 63
2009-08-06 오후 6:16:45
обновяване на системата
СиСТеМнА инфОрМАциЯ
Когато обновяването на фърмуера завърши, проверете подробностите за фърмуера чрез стъпките по-долу.
1. Когато устройството е в режим Stop/No Disc,
натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутона ENTER или ►.
Music
Photo
No disc
Setup
◄
System
►
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Language
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
HDMI
. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System
Information след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
Можете да видите подробна информация за текущата
версия на фърмуера.
Audio
Display
Network
Parental
Music
Photo
No disc
. Натиснете бутона ENTER, за да изберете OK.
Ще се покаже менюто System Setup.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
System
System Information
System Information
◄
Music
Photo
No disc
Setup
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
СъОБЩение зА нАдСТрОйКА нА фърМуерА
Изскачащото меню се появява, когато нова версия на фърмуера е налична от сървъра за актуализация на
SAMSUNG, освен тази на Blu-ray плейърът на дискове, ако той е свързан към мрежата и е включен.
• Yes : Изберете това за актуализация сега.
• No : Изберете това за актуализация по-късно.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
_ обновяване на системата
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 64
2009-08-06 오후 6:16:48
гледане на филм
изПОЛзВАне нА фунКциЯТА диСПЛей
hgfZCV
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ENTER.
• Можете да използвате цифровите бутони на
дистанционното за пряк достъп до заглавие, глава
или за да стартирате възпроизвеждането от
определен час.
. За да изчезне екрана, натиснете отново бутона INFO.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
● гЛедАне нА фиЛМ
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
• Ако текущото заглавие на Blu-ray диск има функция
BONUSVIEW, натиснете бутона INFO в раздела
BONUSVIEW, за да видите информация за
BONUSVIEW.
s Select
<Меню за INFO за раздела BONUSVIEW>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Ако възпроизвеждате съдържание от менюто за информация, възможно е някои функции да не са достъпни, в
зависимост от диска.
 Title : За достъп до желаното заглавие, когато има повече от един диск. Например, ако на един Blu-ray/DVD диск
има повече от един филм, всеки от тях ще бъде идентифициран като Заглавие.
 Chapter: Повечето Blu-ray/DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намирате определена
глава.
 Playing Time : Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час за отчитане.
Функцията Търсене на време не работи при някои дискове.
 Audio : Вж. езика на звукозаписа на филма. Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD
до 8.
 Subtitle : Вж. езиците за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да избирате език за субтитрите или, ако
предпочитате, да ги изключите от екрана. Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един
DVD до 32.
 Angle : Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да
изберете функцията ANGLE (ЪГЪЛ).
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Можете да правите настройки за BONUSVIEW видео или BONUSVIEW
аудио, ако текущото заглавие на Blu-ray диск се вижда в раздела BONUSVIEW. Опциите за BONUSVIEW видео /
BONUSVIEW аудио обаче ще бъдат недостъпни при Blu-ray диск, който не поддържа функцията BONUSVIEW.
 Picture Mode : Тази функция ви дава възможност за регулиране на видео качеството, когато сте свързани с
телевизор чрез HDMI.
- Dynamic : Изберете тази настройка за увеличаване на Остротата.
- Normal : Изберете тази настройка за повечето приложения за преглед.
- Movie : Това е най-добрата настройка за гледане на филми.
- User: Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 65
2009-08-06 오후 6:16:52
гледане на филм
изПОЛзВАне нА DISC MENU & POPUP/TITLE MENU
hZ
използване на менюто диск
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
DISC MENU на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите
желаната настройка, след това натиснете бутона ►
или ENTER.
• Елементите за настройка на меню Диск може да са
различни за различните дискове.
M
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 В зависимост от диска, меню Диск може да не работи.
Z
използване на менюто заглавия
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона TITLE MENU на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желания избор, след това натиснете бутона
ENTER.
• Елементите за настройка на меню Заглавия може да са различни за различните дискове.
M
 В зависимост от диска, меню Заглавие може да не работи.
 Меню Title ще бъде показано само ако на диска има поне две заглавия.
gf
Възпроизвеждане на списъка със заглавия
1. Когато устройството е в спрян режим/режим на
възпроизвеждане, натиснете бутон DISC MENU или
бутон TITLE MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете заглавие от
Списък със заглавия, което искате да възпроизведете,
и след това натиснете бутона ► или ENTER.
Ще бъде възпроизведен избраният елемент
(заглавие).
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- Отиване на Списък за възпроизвеждане За да отидете на Списъка за възпроизвеждане, натиснете черВен (A) бутон.
_ гледане на филм
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 66
2009-08-06 오후 6:16:54
h
използване на менюто Popup
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
POPUP MENU на дистанционното управление.
M
AUDIO SET UP
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 В зависимост от диска, меню Изскачащи надписи може да не
работи.
ПОВТОрение нА ВъзПрОизВеждАне
Повторение на текущата глава или заглавие.
● гЛедАне нА фиЛМ
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или бутона ENTER, за да
изберете желаното меню.
• Елементите за настройка на меню Изскачащи
надписи може да са различни за различните
дискове.
MAIN MENU
hgfZCV
Повторение на възпроизвеждане
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
REPEAT на дистанционното управление. Появява се
екран за повторение.
Repeat
Off
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Chapter или
Title.
• Blu-ray/DVD дискът повтаря възпроизвеждането по
глави или заглавия.
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново бутона REPEAT, и след това
натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Off.
M
 В зависимост от диска, функцията Повторение може да не работи.
hgfZCV
използване на функцията A-B Repeat
1. Натиснете бутона REPEAT A-B на дистанционното
управление по време на възпроизвеждане.
2. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която
искате да започне повторното възпроизвеждане (А).
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
3. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която
искате да спре повторното възпроизвеждане (В).
. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете бутона CANCEL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали 5 секунди възпроизвеждане от точка A.
 В зависимост от диска менюто ПОВТОРЕНИЕ A-B може да не е налично.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 67
2009-08-06 오후 6:17:00
гледане на филм
hgfZ
изБирАне нА езиК зА АудиО
Можете да изберете желания език за аудио бързо и лесно с бутона AUDIO.
използване на бутона АудиО
1. Натиснете бутона AUDIO по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане на бутона
аудиото се променя.
• Езиците за аудио са представени със съкращения.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
2. За да премахнете Аudio лентата, натиснете бутона
CANCEL или RETURN.
използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
 Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани на диска, като може да не работи с всички дискове.
 Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
 В зависимост от типа на диска, можете да използвате бутона AUDIO, за да смените аудио записа, а също така и
аудио езика.
Някои Blu-ray дискове могат да ви позволят да избирате или многоканално LPCM, или Dolby digital аудио от
звукозаписи на английски език.
 Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
Използвайте бутоните ◄▶, за да превключите между режимите на основно и вторично аудио.
 Индикаторът ◄▶ няма да бъде показан на екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки за
BONUSVIEW аудио.
изБирАне нА езиК зА СуБТиТри
Можете да изберете желания език за субтитри бързо и лесно с бутона SUBTITLE.
hZ
използване на бутона Субтитри
1. Натиснете бутона SUBTITLE. При всяко натискане на
бутона субтитрите се променят. Езиците за субтитри
са представени със съкращения.
Subtitle
NONE
2. За да премахнете лентата за Subtitle, натиснете
бутона CANCEL или RETURN.
_ гледане на филм
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 68
2009-08-06 오후 6:17:04
използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Subtitle.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
 В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените желаните субтитри в менюто Диск.
Натиснете бутона DISC MENU.
 Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички Blu-ray диск/
Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.
Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
Броят на субтитрите е сума от основните и вторичните.
СМЯнА нА ъгъЛА нА КАМерАТА
● гЛедАне нА фиЛМ
DVD дискове.




Когато Blu-ray диск/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да
изберете функцията ANGLE.
hZ
използване на функцията ъгъЛ
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
BD
Info
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Angle.
Title
3. Натиснете бутоните ◄►, или можете да използвате
цифровите бутони на дистанционното, за да изберете
желания ъгъл.
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: NONE
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{
Angle
{ Change
M
: 001/500
Move
 Ако на диска има само един ъгъл, тази функция няма да работи. Понастоящем много малко дискове предлагат тази
функция.
 В зависимост от диска, тази функция може да не работи.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 69
2009-08-06 오후 6:17:06
гледане на филм
нАСТрОйКи зА BONUSVIEW
Функцията BONUSVIEW позволява да гледате допълнително съдържание (като коминтарии) на малък екран,
докато филмът се изпълнява.
h
използване на бутона BONUSVIEW
1. Ако текущият Blu-ray диск има функция BONUSVIEW,
можете да използвате бутона BONUSVIEW за да
превключвате BONUSVIEW On или Off.
2. При всяко натискане на бутона BONUSVIEW можете
да превключвате между BONUSVIEW On и
BONUSVIEW Off.
M
 Можете да променяте подробните настройки на функцията BONUSVIEW в менюто INFO. (вж. стр. 65: избор на
вторично аудио, видео поток, субтитри и т.н.).
 Ако превключите от BONUSVIEW видео, BONUSVIEW аудио ще се промени автоматично в съответствие с
BONUSVIEW видео.
 Ако Blu-ray дискът поддържа само BONUSVIEW аудио, можете просто да натиснете бутона BONUSVIEW, за да
включите или изключите режима на вторично аудио.
BD-LIVE™
Blu-ray плейърът поддържа BD-LIVE, което ви позволява да се радвате на разнообрадни интерактивни
услуги, предоставени от производителя на дискове чрез мрежова връзка.
използване на BD-LIVE диск
1. Свържете с мрежата (вж. стр. 31~32) и проверете настройката на мрежата (вж. стр. 52~56).
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
3. Изберете осигуреното съдържание от производителя на диска, за да се насладите на BD-LIVE.
M
 Начинът на използване на BD-LIVE и функциите може да са различни в зависимост от диска.
0_ гледане на филм
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 70
2009-08-06 오후 6:17:08
слушане на музика
БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА AUDIO CD
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА (CD-DA)/mp3 ДИСК
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
A
EX
IT
IN
FO
B
C
D
DISC MENU
POPUP MENU
● слушане на музика
1. Бутон PAUSE : Паузира възпроизвеждането.
2. Бутон SKIP (
) : По време на възпроизвеждането,
преминава към следващата страница в музикалния списък
или списъка за възпроизвеждане.
3. Бутон PLAY : Възпроизвежда текущо избрания запис.
4. Бутони ▲▼ : Избира се запис (песен) или папка от Списък с
музика или Списък за възпроизвеждане.
5. Бутони ЦВЯТ
• Бутон ЧЕРВЕН (A) : Избира режим Възпроизвеждане
(Повторение) по време на възпроизвеждане.
• Бутон ЗЕЛЕН (B) : Отиване на Списък за възпроизвеждане
от Музикалния списък.
• Бутон ЖЪЛТ (C) : Възпроизвеждане на списък за възпроизвеждане.
6. Бутони ◄►: По време на възпроизвеждане тези бутони не
са налични.
◄ : Връща се в главното меню (или по-висок ред).
► : Връща се в менюто на запис (песен).
7. Бутон ENTER : Възпроизвежда избрания запис (песен).
8. Бутон STOP : Спира запис (песен).
9. Натискане на бутони SEARCH (
):
Бързо възпроизвеждане.
10. Бутон SKIP (
) : Ако натиснете този бутон след три секунди
възпроизвеждане, текущото изпълнение се възпроизвежда
отначало. Но, ако натиснете този бутон в рамките на три
секунди след като е започнало възпроизвеждането, ще бъде
възпроизведено предишното изпълнение.
Използва се за преминаване на предишната страница от
Музикалния списък или Списък за възпроизвеждане.
ПОВТОРЕНИЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA)/MP3
По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутон REPEAT или ЧЕРВЕН (A), за да
изберете режима на повторение, който желаете.
❖ Аудио CD (CD-DA)
➝
➝
➝
❖ MP3
•
•
•
•
•
➝
➝
➝
Нормално (Аудио CD (CD-DA)/MP3) : Записите от диска се възпроизвеждат в реда, в
който са били записани върху диска.
Повтаряне на песен (Аудио CD (CD-DA)/MP3)
Повтаряне на папка (MP3)
Произволно (Аудио CD (CD-DA)/MP3) : Опцията Произволно възпроизвежда
изпълненията в случаен ред.
Повтаряне на всички (Аудио CD (CD-DA) : Повтарят се всички записи.
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане Натиснете неколкократно бутона REPEAT или ЧЕРВЕН (A), за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
Български _71
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 71
2009-08-06 오후 6:17:09
слушане на музика
Може да изберете източник на данни, като натиснете бутона ▲▼ в менюто на екрана.
(PC/CD/DVD/USB флаш устройство за съхранение)
AF
ВъзПрОизВеждАне нА АудиО диСК (CD-DA)/MP3
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в
тавичката за диск.
• При един аудио диск, първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Music, след това натиснете бутона
ENTER.
(Може да слушате mp3 файлове с USB флаш
устройството за съхранение.)
2. За да преминете към Списък на музика, натиснете
бутон STOP или RETURN.
На екрана на вашия телевизор се показва Музикален
списък.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
изпълнението, което искате да бъде възпроизведено,
и след това натиснете бутона ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
_
b Playlist
Page
❖ елементи от екран за Аудио CD(CD-DA)/MP3
Показва типа носител.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Текущ запис (песен)
Показва номера или заглавието на записа, който се
възпроизвежда в момента.
Лента за състоянието на възпроизвеждане
a Play Mode
Показва състоянието на повторение.
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и общият
брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните цВЯТ бутони.
2_ слушане на музика
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 72
2009-08-06 오후 6:17:13
AF
Списък за възпроизвеждане
Можете да създадете списък за възпроизвеждане с до 99 записа.
2. За да преминете към Музикален списък, натиснете
бутон зеЛен (B) или RETURN.
Показва се екрана Музикален списък.
3. Натиснете бутон зеЛен (B), за да отидете на списък
за изпълнение.
Video
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
_
TRACK 009
+
00:03:54
b Playlist
Page
Original
★ Playlist
Video
Music
CD
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
● СЛушАне нА МузиКА
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в
тавичката за диск.
• При аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Music, след това натиснете бутона ENTER.
(Може да слушате mp3 файлове с USB флаш
устройството за съхранение.)
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Натиснете бутони ▲▼, за да изберете запис, след
това натиснете бутон ENTER, за да го добавите към
Списъка за възпроизвеждане. Повторете тази
процедура, за да добавите още записи.
s Add
Original
Playlist
TRACK 002
Music
CD
★
Play
TRACK 001
Video
. Ако в списъка има нежелан запис, натиснете бутони
+$%, за да го изберете, и след това натиснете бутон
ENTER.
• Избраният запис ще бъде изтрит.
. Натиснете бутона жъЛТ (C), за да възпроизведете
избраните записи.
След завършване на записа автоматично ще се
възпроизведе следващия запис.
c Playlist Play
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
►
TRACK 001
CD
c Playlist Play
s Add
★
Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. За да редактирате Списък за възпроизвеждане, натиснете бутон STOP или RETURN.
. За да преминете към Музикален списък, натиснете бутона RETURN.
Български _3
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 73
2009-08-06 오후 6:17:20
слушане на музика
едновременно възпроизвеждане на MP3 & JPEG
AGF
Можете да се наслаждавате на слушането на MP3 файлове докато едновременно гледате JPEG
файлове.
1. Докато възпроизвеждате MP3 файлове, натиснете
бутона СиниЯ (D).
Показва се екран за скоростта на слайдшоуто.
►
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
2. Изберете желаната скорост на слайдшоуто.
a Play Mode
M
d Slide Show
 За да работите с тази функция, трябва да изберете папката, съдържаща едновременно музикални файлове и
файлове със снимки.
 Когато изпълнявате едновременно MP3 и JPEG файлове, може да се появи занижаване на качеството според
побитовата скорост на MP3, размера на JPEG изображението и метода на кодиране.
_ слушане на музика
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 74
2009-08-06 오후 6:17:21
Възпроизвеждане на картина
GF
ВъзПрОизВеждАне нА JPEG диСК
1. Поставете JPEG диск в тавичката за дискове.
(Може да гледате jpeg файлове с USB флаш
устройството за съхранение.)
Video
Music
CD
+
Setup
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Photo, след
това натиснете бутона ENTER или ►.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете папката,
която искате да изпълните, след това натиснете
бутона ENTER.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
● ВъзПрОизВеждАне нА КАрТинА
Photo
_
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
-1. Натиснете бутона СиниЯ (D), за да стартирате
слайдшоуто.
#
gun003.jpg
03/100
CD
-2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете картината,
която искате да изпълните, след това натиснете
бутона ENTER.
Може да работите с функциите ротация, мащабиране
и слайдшоу.
• черВен (A) бутон : Всеки път, когато бъде
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
Slide Show
натиснат този бутон, картината се върти на 90
градуса в посока обратна на часовниковата стрелка.
• зеЛен (B) бутон : Всеки път, когато бъде натиснат този бутон, картината се върти на 90
градуса в посока часовниковата стрелка.
• жъЛТ (C) бутон : Всеки път, когато бъде натиснат този бутона, картината се увеличава до
4X.
(Четири пъти нормалния размер).
• СиниЯ (D) бутон : Избира скорост на слайдшоу
• Бутон PLAY: Картината влиза в режим слайдшоу.
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 75
2009-08-06 오후 6:17:26
Използване на
електронно-Съдържание
С този Blu-ray плейър, можете да използвате услугите с електронноСъдържание (например YouTube) чрез мрежата.
След като свържете с мрежата (вж. стр. 31~32), проверете настройката на
мрежата (вж. стр. 52~56).
M
 Според политиката на компанията, спецификациите са обект на промяна.
 възпроизвеждането на електронното съдържание може временно да паузира, спре или буферира, в зависимост от скоростта на
широколентовата ви връзка.
изПОЛзВАне нА YOUTUBE
Този Blu-ray плейър ви позволява да използвате следните услуги, предоставени от YouYube.
1. Когато устройството е в режим Stop mode/No disk mode (Спрян режим/Режим липса на диск), натиснете
бутона черВен(A) върху екрана на менюто.
❖ елементи от екрана на Youtube
Информация за избраните държави: Показва държава,
която сте избрали.
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
bkj
Today
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Текущо сортиране по час: Показва списък със заглавията,
сортирани по Час. ((Today (Днес), Weekly (Седмично),
Monthly (Месечно), All (Всички))
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out b Change Mode c Select d Option [/] Page
Информация за потребителя: Показва се само при влизане.
Номер на страница: Брой страници за избраното заглавие /
Общо страници в текущия списък.
Списък на съдържание: Показва Заглавие, Брой прегледи,
Оценки, Време за изпълнение и Дата.
Помощ при навигация: Показва налични бутони.
Списък с категории: За по-подробна информация, моля
вж. по-долу.
Списък с категории
Most Viewed
Top Rated
Most Popular
Most Discussed
Показва най-гледаните видео файлове.
Показва най-високо оценените видео файлове.
Показва списък с най-известните видео файлове.
Показва най-дискутираните видео файлове.
Top Favorites
Показва видео файловете, които потребителите най-често прибавят към своите Предпочитани.
Most Linked
Показва видео файловете, които са свързани с най-много други уеб страници.
Most Responded
Показва видео файловете, които са с най-много отговори от уеб потребители.
76_ Използване на електронно-Съдържание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 76
2009-08-06 오후 6:17:29
Featured
Показва списък с видео файлове с функции.
Visited History
Показва списък с хронология на посещенията на видео файлове.
My Favorites
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray плейър и сте добавили видео файл към
Предпочитани, можете да възпроизвеждате видео файла с Blu-ray плейъра или компютър, който
е синхронизиран с YouTube страницата.
Player Library
Можете да добавяте видео файлове към Библиотеката на плейъра, без да влизате във вашия
YouTube акаунт.
Country Setup
Account Management
Изберете критерии за търсене и въведете ключова дума за видеото, което искате да се
възпроизведе.
Показва списък от видео файлове за желаната държава.
Разрешава ви да управлявате потребителски имена и пароли в YouTube.
настройка за държава
Ако изберете държава в Настройка за държава, можете да гледате видео файлове от страницата
на YouTube от тази държава.
1. Натиснете бутона $%, за да изберете Country Setup
(Настройка за държава) , след това натиснете бутона
ENTER.
2. Натиснете бутона $%_ +, за да изберете желаната
държава, след това натиснете бутона ENTER.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Worldwide
India
Poland
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
● изПОЛзВАне нА еЛеКТрОннО-СъдържАние
Search
a Log In
Влизане в системата
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray плейъра, можете да възпроизвеждате видео
файлове, добавени в Предпочитани.
1. Натиснете бутона черВен(A) на YouTube екрана.
YouTube /
2. Натиснете бутона $%_ +, за да въведете
потребителско име и след това натиснете бутона
жъЛТ(C).
Most viewed
I
Top rated
Most Popular
.. @
Most Discussed
ghi
Top Favorites
3. Натиснете бутона $%_ +, за да въведете парола и
след това натиснете бутона жъЛТ(C).
Most Linked
pgrs
Most Responded
Featured Delete
Visiteda
History
a/A/1/
My Favorites
YouTube /
4. Натиснете бутона _ +, за да изберете OK и след това
натиснете бутона ENTER.
Worldwide
You Tube
Today
Username
1/5
abc...
abc
abc
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
jkl
tuv
wxyz
ghi...
b Blank
Done
c
jkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
You Tube
bkj
Today
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Please register 4-digit numeric password.
def...
Then you can login YouTube on this player simply
Views : 5969
Rating : 
by pressing numeric buttons on the remote control.
ghi...
Views : 5969
OK
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Skip
00:06:20
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 77
2009-08-06 오후 6:17:32
Използване на
електронно-Съдържание
5. Въведете 4-цифрената парола.
Можете да влезете в YouTube с този Blu-ray плейър,
само с натискане на цифровите бутони.
M
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Enter new password
def...
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
Confirm the password
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
[0~9] Number r Return
2009-05-21
Views : 5969
2009-05-21
ghi...
jkl...
Rating : 
00:06:20
00:06:20
 Натиснете бутона ЧЕРВЕН(A),, за да излезете от вашия YouTube акаунт.
Възпроизвеждане на видео
1. Натиснете бутона $%, за да изберете желаната
категория.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
a Log In
2. Изберете текущия период за сортиране (Today,
Weekly, Monthly, All) чрез натискане на бутона
зеЛен(B).
3. Натиснете бутона +, за да се придвижите до списъка
със съдържанието и след това натиснете бутона $%,
за да изберете желаното заглавие.
YouTube /
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
00:06:20
b Change Mode
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
Today
1/5
abc...
Views : 5969
2009-05-21
Views : 5969MonthlyRatingAll: 

Weekly
2009-05-21
def...
 Today
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
YouTube > Most viewed
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
4. Натиснете бутона ENTER.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Натиснете бутона ENTEr,, за да гледате видеото на пълен екран по време на възпроизвеждане и за да бъдат
осигурени свързани видео клипове, след като текущо-възпроизвежданият свърши.
 В зависимост от спецификациите на Youtube, съдържанието с висока детайлност (HD), може да не бъде
възпроизвеждано ясно.
 Натиснете бутона EXIT, за да излезете от YouTube.
По време на възпроизвеждане, бутонът EXIT не е наличен.
78_ Използване на електронно-Съдържание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 78
2009-08-06 오후 6:17:35
Търсене на видео
1. Натиснете бутона $%, за да изберете Search, след
това натиснете бутона ENTER.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Search
Player Library
Relevance
3. Натиснете бутоните _ +, за да изберете Keyword и
след това натиснете бутона ENTER.
YouTube /
Published
View Count
abc
abc
jkl
tuv
Delete
a a/A/1/
b Blank
Search
abc...
1/5
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
wxyz
ghi...
Search
cjkl...
(/) Cursor
5. Натиснете бутона ENTER няколко пъти подред в
текстовото поле, за да изберете желаната буква,
цифра или икона.
abc
abc
jkl
tuv
Delete
a a/A/1/
abc...
Views : 5969
Views : 5969
b Blank
1/5
Rating : 
ab
abc
Views : 5969 abcd
Rating : 
abcde
wxyz
ghi...
abcdef
def
def...
mno
Search
cjkl...
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
Select r Return
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
00:06:20
2009-05-21
Rating : 
(/) Cursor
YouTube /
00:06:20
Search
Views : 5969
6. След като въведете темата, която искате да търсите,
натиснете бутона жъЛТ(C) на дистанционното
управление.
00:06:20
You Tube
Today
pgrs
00:06:20
Select r Return
Worldwide
Player aLibrary
bI
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
00:06:20
Views : 5969
Views : 5969
YouTube /
a Log In
You Tube
Today
pgrs
Keyword
0/0
Worldwide
Player Library
I
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
4. Натиснете бутона $%_ +, за да изберете текстово
поле.
Rating
● изПОЛзВАне нА еЛеКТрОннО-СъдържАние
Search
2. Натиснете бутоните _ +, за да изберете критериите
Country Setup
My Search History
Account Management
за търсене и след това натиснете бутона ENTER.
• Relevance: Изберете това, ако искате да търсите
подобни видео файлове.
• Published: Изберете това, ако искате да сортирате
видео файлове по дата на създаване.
• View count: Изберете това, ако искате да сортирате
видео файлове по броя преглеждания.
• Rating: Изберете това, ако искате да сортирате видео файлове по оценката.
You Tube
1/5
ab...
Views : 5969
abc...
Views : 5969
abcd...
Views : 5969
abcde...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
Български _
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 79
2009-08-06 오후 6:17:39
Използване на
електронно-Съдържание
7. Натиснете бутоните $%, за да изберете желаното
видео, след това натиснете ENTER.
YouTube > Search
Worldwide
You Tube
abcd
A wild goose is honking.
+
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites [/] Skip _ + Prev/Next
M
Full Screen
 Натискането на бутона ENTEr докато се намирате в текстовото поле a/A/1/ ви разрешава да променяте
текстовите полета на малки букви, главни букви, цифри и икони.
My Favorite (Моите предпочитани)
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray плейър и сте добавили видео файл към My
Favorite, можете да възпроизвеждате видео файла с Blu-ray плейъра или компютър, който е
синхронизиран с YouTube страницата.
записване на видео
1. Натиснете бутона зеЛен(B) по време на
възпроизвеждане. Появява се пътят за запаметяване
на файлове
YouTube > Most viewed
You Tube
bkj
Falling in love

You can select
filedogs.
storage path.
I love amy
2. Натиснете бутона $%, за да изберете My Favorite,
след това натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете бутона ENTER.
Желаният видео файл ще бъде добавен към моите
предпочитани.
Worldwide

My Favorites
Player Library
+
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless
login process.
Views :of
196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Възпроизвеждане на видео файл, записан в My Favorites
1. Натиснете бутона $%, за да изберете My Favorites
от списъка с категории.
2. Натиснете бутона +, за да се придвижите до списъка
със съдържанието и след това натиснете бутона $%,
за да изберете желания видео файл.
3. Натиснете бутона ENTER.
Избраният видео файл ще бъде възпроизведен.
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out c Select d Option [/] Page
M
 Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт, можете също така да възпроизведете видео файл, който сте
добавили към My Favorites на вашия компютър.
80_ Използване на електронно-Съдържание
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 80
2009-08-06 오후 6:17:41
Player Library (Библиотека на плейъра)
Можете да добавяте видео файлове към Player Library, без да влизате във вашия YouTube акаунт.
записване на видео
1. Натиснете бутона зеЛен(B) по време на
възпроизвеждането.
YouTube > Most viewed
Worldwide
You Tube
Falling in love
2. Натиснете бутона ENTER.
Желаният видео файл ще бъде добавен към
библиотеката на плейъра.
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Възпроизвеждане на видео файл, записан в Player Library
1. Натиснете бутона $%, за да изберете Player Library
от списъка с категории.
2. Натиснете бутона +, за да се придвижите до списъка
със съдържанието, и след това натиснете бутона $%,
за да изберете желания видео файл.
3. Натиснете бутона ENTER.
Избраният видео файл ще бъде възпроизведен.
YouTube /
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
You Tube
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
● изПОЛзВАне нА еЛеКТрОннО-СъдържАние
OK
+
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
Български _1
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 81
2009-08-06 오후 6:17:43
приложение
отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции чрез
дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м.
• И звадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона в продължение на
няколко минути, за да изразходвате енергията на микропроцесора в дистанционното и
да го нулирате. Поставете отново батериите и се опитайте отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
На екрана се появява иконата
• Проверете дали дискът има Меню.
.
• Тази икона се появява при натискане на невалиден бутон.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD не позволява това.
2. Софтуерът на Blu-ray/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния
диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се отличава
от избрания в менюто за настройка.
• Н якои от функциите, избрани в менюто Setup (Настройка) може да не работят
правилно, ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да бъдат
променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray/DVD диска.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто Аудио.
Екранът е блокиран.
• Н атиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (]) (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
• Това не е проблем на плейъра.
• К огато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на
• Н атиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (]) (на предния панел) в продължение на повече от 5
разделителна способност, която вашият телевизор
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
не може да поддържа (например, 1080p),
• К огато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
възможно е да не виждате картина на телевизора.
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Забравена парола
• Натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (]) (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки, включително и паролата, ще се върнат
към фабричните настройки. Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• К огато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
82_ приложение
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 82
2009-08-06 오후 6:17:43
ПРОБЛЕМ
Ако срещнете други проблеми.
РЕШЕНИЕ
• О тидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции, който съдържа
обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете процедурата още веднъж.
• А ко проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
В картината има шум или изкривявания.
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI жака на Blu-ray диск плейъра.
• П роверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p/480p/
720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
M
• А ко на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че
телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието).
● приложение
• Почистете диска.
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще
бъдат изтрити.
Български _83
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 83
2009-08-06 오후 6:17:43
приложение
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обща информация
Изискване към захранването
AC 110-240V, 50/60Hz
Мощност на потребление
30 W
Тегло
3.0кг
Размери
440(Ш) × 250(Д) × 56(В)mm
Диапазон на работна температура
+ 5° C до + 35°C
Диапазон на работна влажност
от 10 % до 75 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене : 4,917 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) : 135 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray / DVD диск : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Видеоизход
PR : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Компонентно видео
PB : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Видео/Аудио
Аудиоизход
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио
2-канално
L(1/L), R(2/R)
7.1-канално
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Цифров аудио изход
Оптичен
*Честотен диапазон
48 kHz семплиране: 4 Hz до 22 kHz
96 kHz семплиране: 4 Hz до 44 kHz
*S/N съотношение
110 dB
*Динамичен обхват
100 dB
*Обща хармонична деформация
0.003%
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
84_ приложение
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 84
2009-08-06 오후 6:17:43
ЗАЩИТА СРЕЩУ КОПИРАНЕ
● приложение
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на съдържание за формата Blu-ray
диск, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за формата DVD, наложени са определени ограничения върху
възпроизвеждането, изходящия аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS. Работата с този продукт и
ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост от времето на покупката, тъй като тези ограничения
могат да бъдат приети и/или променени от AACS след производството на продукта. Освен това, BD-ROM Mark и BD+ се
използват допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени ограничения, включително
ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с BD-ROM Mark и/или BD+. За допълнителна информация
относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или този продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Много Blu-ray диск/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. По тази причина трябва да свържете вашия
Blu-ray диск плейър само към вашия телевизор, но не към видеокасетофон. Свързването към VCR довежда до изкривена
картина от защитените срещу копиране Blu-ray диск/DVD дискове.
• Този продукт има вградена технология за защита на авторското право, чрез метод за предявяване на определени
американски патенти или други права за интелектуална собственост, притежавани от Macrovision Corporation и други
собственици на права. Използването на тази защита на авторските права трябва да бъде оторизирана от Macrovision
Corporation и е предназначена за домашни и други ограничени за гледане потребители, освен ако не е оторизирано друго
от Macrovision Corporation. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското право на други държави,
неразрешеното записване, използване, показване, разпространение или преработване на телевизионни програми, видео ленти,
Blu-ray дискове, DVD дискове, CD дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• За Blu-ray диск плейъри с прогресивно сканиране и изходящ сигнал : ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ
ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО СЪВМЕСТИМИ С ТОВА УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В
КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ.В СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ В КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ
ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
Бележки за съответствие и съвместимост
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство, включително в раздела за
типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани
комерсиални BD-ROM, DVD-Video, и Audio CD дискове; BD-RE, BD-R, DVD-RW / DVD-R дискове; и CD-RW/CD-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този плейър. Също така, някои
от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video,
DVD-RW / DVD-R и CD-RW / CD-R, и този плейър е възможно да не реагира на всички работни команди или да работи с
всички функции на всеки диск. Тези и други въпроси на съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите
формати на дискове са възможни, защото:
- Blu-ray диск форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички функции на Blu-ray
дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е да са добавени допълнителни функции към
Blu-ray формата след производството на плейъра, а предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
- н0овите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни, актуализирани,
подобрявани и/или допълвани;
- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа или функции по време на възпроизвеждане;
- някои функции може да са по избор, допълнителни функции е възможно да бъдат добавени след производството на този
плейър, или предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R и CD-RW/ CD-R все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото им състояние или условията на записване;
- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray диск, DVD софтуер и/или производството на дискове;
- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео оборудване; и/или
- п о причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се към център за обслужване
на клиенти на SAMSUNG. Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за
евентуално обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта на дисковете, вж. разделите
"Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за потребителя", "Типове и характеристики на дискове", и "Преди
възпроизвеждане" в това ръководство.
Български _85
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 85
2009-08-06 오후 6:17:43
приложение
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright,
patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your
personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized
by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the
applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit,
translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services
displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING
NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY
OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS
A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or
warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are
transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any
interruption or suspension of any content or service made available through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or
request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service
providers.
86_ приложение
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 86
2009-08-06 오후 6:17:43
❖
❖
❖
❖
This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license.
This Product uses some software programs which are distributed under the OpenSSL license.
Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can
be provided after asking to vdswmanager@samsung.com.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: UClibc, directfb
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any
such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 87
2009-08-06 오후 6:17:43
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from
the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 88
2009-08-06 오후 6:17:43
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 89
2009-08-06 오후 6:17:44
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 90
2009-08-06 오후 6:17:44
GNU Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service
if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into
non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than
the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License
for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 91
2009-08-06 오후 6:17:44
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user
of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 92
2009-08-06 오후 6:17:44
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms
of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its
use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 93
2009-08-06 오후 6:17:44
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machinereadable “work that uses
the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was
made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a
copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 94
2009-08-06 오후 6:17:44
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 95
2009-08-06 오후 6:17:44
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@
openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 96
2009-08-06 오후 6:17:44
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Регион
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Държава
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Център за обслужване на клиенти 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 97
Уеб сайт
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-08-06 오후 6:17:44
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт
не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над
контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат
да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните
ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством
Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или
със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат
тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
AK68-01794R
01794R-BD-P3600-EDC-BUL.indb 98
2009-08-06 오후 6:17:45
Download PDF

advertising