Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Наръчник за потребителя (Kitkat)

SM-P600
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално,
за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
3
Използване на това ръководство
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™
™и
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
4
Съдържание
Начално ръководство
38
41
42
42
43
44
46
7
Оформление на устройството
8Бутони
9
S Pen
9
Съдържание на пакета
10 Зареждане на батерията
12 Поставяне на картата с памет
14 Смяна на писеца на S Pen
15 Включване и изключване на
устройството
15 Държане на устройството
16 Отключване и заключване на
устройството
16 Настройка на силата на звука
16 Превключване към тих режим
Въвеждане на текст
Свързване към Wi-Fi мрежа
Настройка на акаунти
Създаване на потребителски профили
Прехвърляне на файлове
Защита на устройството
Надстройка на устройството
Комуникация
47Указател
51Email
52 Google Mail
54Hangouts
54ChatON
54Google+
55Снимки
55Twitter
Основни функции
17 Индикаторни икони
18 Използване на сензорния екран
21 Движения за контрол
23 Движения на китката
24 Samsung Smart Pause
24 Samsung Smart Scroll
25 Използване на Multi Window
29 Използване на S Pen
32 Въздушен изглед
33Известяване
34 Начален екран
36 Екран с приложения
37 Използване на приложения
38Помощ
Уеб и мрежа
56Интернет
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62WatchON
5
Съдържание
Медия
99 Световен часовник
99Калкулатор
100 S Преводач
100 S Voice
101 S Finder
101Google
102 Гласово търсене
102Скицник
103 Моите файлове
105 Изтеглени файлове
105TripAdvisor
106Evernote
106KNOX
63Музика
65Камера
72Галерия
76 Албум с история
76Видео
77 Видео редактор
78YouTube
78 Моето списание
79Flipboard
79Businessweek+
80NYTimes
80 SketchBook for Galaxy
На път и локално
Магазин за приложения и
мултимедия
81
82
82
83
83
83
83
107Карти
Google Play Maгaзин
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Настройки
Google Play Книги
Google Play Филми
108 Относно настройките
108Връзки
111Устройство
116Управление
120Общи
124 Настройки за Google
Google Play Музика
Play Игри
Google Play Павилион
Помощни програми
84 S Note
91 Динамична бележка
92 S Planner
94Dropbox
94Облак
95Диск
96 POLARIS Office 5
98Аларма
Приложение
125 Разрешаване на проблеми
131 Изваждане на батерията
6
Начално ръководство
Оформление на устройството
Бутон за сила на звука
Бутон за включване
Предна камера
Светлинен индикатор
Сензорен екран
Високоговорители
Бутон за меню
Бутон за начален
екран
Бутон за назад
Микрофон
Многофункционален
жак
Задна камера
Слот за S Pen
Жак за слушалка
Светкавица
Високоговорители
GPS антена
Слот за карта с памет
7
Начално ръководство
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния
екран при влажни условия или при излагане на вода.
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Бутон за
включване
Меню
Начален
екран
• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате
устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран
се изключи.
• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия
екран.
• Докоснете и задръжте върху началния екран, за да стартирате
S Finder.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно
използвани приложения.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
8
Начално ръководство
S Pen
Бутон за S Pen
Писец за S Pen
Име
Функция
Писец за S Pen
• Извършване на основни действия с S Pen. (стр. 18)
Бутон за S Pen
• Извършване на разширени действия с S Pen. (стр. 29)
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
9
Начално ръководство
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще
покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или
приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа
бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по
време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно
зареждане на батерията.
Зареждане със зарядното устройство
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
мултифункционалния жак.
Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на
устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
10
Начално ръководство
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от
устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
11
Начално ръководство
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на
картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка SD Memory card.
12
Начално ръководство
1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете → Настройки → Общи → Памет → Изключване на SD картата.
Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете → Настройки → Общи → Памет → Форматиране на SD карта →
Форматиране на SD карта → Изтрий всички.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
13
Начално ръководство
Смяна на писеца на S Pen
Когато използвате S Pen, писецът на S Pen може да се затъпи. Ако писецът е тъп, сменете го с нов.
1 Хванете писеца добре с пинцети и след това го издърпайте навън.
2 Вкарайте новия писец в S Pen, докато чуете щракване.
Внимавайте да не прещипете пръста си между пинцетите и писеца.
• Не използвайте повторно стари писци. Това може да доведе до неправилна работа на
S Pen.
• Не натискайте прекалено писеца при поставянето му в S Pen.
• Не вкарвайте заобления връх на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или
устройството.
Черният писец има бяла гумена капачка на върха. Ако гумената капачка се износи, сменете
писеца с нов.
14
Начално ръководство
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
15
Начално ръководство
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато
сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и
да е посока.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука при
възпроизвеждане на музика или видео.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Заглуш. или Вибрация.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук или
Вибрация.
16
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Активирана функция Интелигентен екран
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Алармата е активирана
S Pen е отстранен
Активиран тих режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
17
Основни функции
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си или S Pen, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
18
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
19
Основни функции
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част.
Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
20
Основни функции
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете → Настройки → Управление → Движения, и плъзнете превключвателя на
Движения на дясно.
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
21
Основни функции
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Накланяне
Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да
увеличите или намалите мащаба.
Преместване с цел преглед
Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което
преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.
22
Основни функции
Движения на китката
Използвайте движения на китката, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.
Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана.
На началния екран чукнете → Настройки → Управление → Движение на дланта, и плъзнете
превключвателя на Движение на дланта на дясно.
Плъзгане през екрана
Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва
в Галерия → Screenshots. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато
използвате някои приложения.
Покриване
Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.
23
Основни функции
Samsung Smart Pause
Използвайте тази функция, за да поставите видеоклипове на пауза, когато поглеждате далеч от екрана.
На началния екран чукнете
до Умно паузиране.
→ Настройки → Управление → Умен екран и поставете отметка
По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза
във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.
Samsung Smart Scroll
Използвайте тази функция, за да превъртите екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си
или устройството.
На началния екран чукнете → Настройки → Управление → Умен екран → Умно превъртане
и плъзнете превключвателя Умно превъртане надясно. Докоснете Умно превъртане и след това
изберете типа превъртане.
Когато преглеждате имейли или уеб страници, иконата за тип на превъртането (
на главата), която показва статуса на разпознаване на движенията, се показва.
за ориентация
Когато устройството разпознае движенията на главата ви или на устройството, иконата става
или . Тогава наклонете главата си надолу или нагоре или наклонете устройството напред или
назад, за да превъртите в тази посока.
24
Основни функции
Използване на Multi Window
Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.
• Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
За да използвате Multi Window, в началния екран докоснете → Настройки → Устройство →
Множ. прозорец и плъзнете превключвателя Множ. прозорец надясно.
Използване на Multi Window с разделен екран
Използвайте тази функция за стартиране на приложения в разделен екран.
Стартиране на приложения в Multi window с разделен екран
1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте
.
Папката Multi Window се появява в дясната страна на екрана.
Системни икони на
Множ. прозорец
25
Основни функции
2 Докоснете и задръжте икона на приложение в папката Multi Window и след това я плъзнете до
екрана.
Пуснете иконата на приложението, когато екранът стане син.
3 Докоснете и задръжте друга икона на приложение в папката Multi Window и след това я
плъзнете до ново място.
Можете да стартирате едно и също приложение в разделен екран едновременно. Тази
функция се поддържа само от приложения с до иконата им.
Споделяне на съдържание между приложения
Можете лесно да споделяте съдържание между приложения, като например Email и Интернет,
като ги плъзгате и пускате.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
26
Основни функции
1 Стартирайте Email и Интернет в Multi window с разделен екран.
Достъп до опциите на
Multi window.
2 Докоснете кръга между прозорците на приложението и след това докоснете
.
Докоснете кръга между прозорците на приложението, за да получите достъп до следните
опции:
• : Отворете списък на последно използваните приложения в избрания прозорец.
• : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
• : Споделяне на елементи като изображения, текст или връзки между прозорци на
приложение чрез плъзването и пускането им.
• : Увеличаване на прозореца.
• : Затворете приложението.
27
Основни функции
3 Докоснете и задръжте даден елемент в интернет прозореца и го плъзнете до място в
прозореца за имейл.
Създаване на Multi Window комбинация
Използвайте тази функция, за да запазвате работещи в момента приложения на Multi Window като
комбинация.
1 Стартирайте няколко приложения в Multi Window с разделен екран.
2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → Създай.
3 Въведете име и чукнете ОК.
Работещата в момента Multi Window комбинация се добавя към папката Multi Window.
За да стартирате приложения, като използвате запазена комбинация, изберете комбинацията
от папката Multi Window.
28
Основни функции
Използване на S Pen
Включеният S Pen може да се използва за лесен избор на елементи и извършване на функции.
Действията с S Pen с натиснат бутон предоставят допълнителни удобства, като например
заснемане на екрана.
Извадете S Pen от слота, за да го използвате.
Когато извадите S Pen от слота, устройството го забелязва и извършва следното:
• Включва сензорния екран (ако е изключен).
• Стартира Динамична бележка или показва въздушни команди.
• Писецът на писалката на S Pen е сменяем. Ако писецът на писалката се затъпи, сменете
го с нов.
• Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung. Вижте
уебсайта на Samsung за повече информация относно S Pen.
• За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и
избягвайте използването под резки ъгли.
29
Основни функции
Заснемане на изображения от екрана
С натиснат бутон на S Pen докоснете екрана докато не чуете щракване. Заснетото изображение от
екрана се запазва в папката Галерия → Screenshots.
Възможно е да рисувате, пишете или изрязвате заснетото изображение от екрана. Редактираното
изображение се запазва в папка Галерия → IMG_edited.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
Стартиране на динамична бележка
С натиснат бутон S Pen докоснете двукратно екрана, за да стартирате динамична бележка.
Нахвърляйте или нарисувайте бележка, след това изберете бележката, като докоснете
, за да
изпълните различни действия, като например добавяне на контакти или изпращане на имейл.
След като изберете бележка, очертайте с линия областта с S Pen, за да извършвате действия с
избраната област.
30
Основни функции
Избор и заснемане на изображение
С натиснат бутон S Pen нарисувайте затворена форма по контура на изображение за снимане.
Ако е необходимо, използвайте една от следните опции:
• : Възстановете първоначалния избор.
• : Конвертирайте избора до кръгла форма.
• : Конвертирайте избора до правоъгълна форма.
• : Персонализирайте избора.
Изберете приложение, което да използвате с избраната област от иконите, които се появяват в
долната част на екрана.
Въздушна команда
Натиснете бутона S Pen, докато държите S Pen над екрана, за да се покаже въздушна команда.
С тази функция можете директно да извършвате следните действия:
• Динамична бележка: Напишете бележка и след това я изберете чрез очертаване на линия
около нея, за да извършите действия, свързани с бележката.
• Скицник: Съберете разнообразно съдържание и го запаметете в Скицник. (стр. 102)
• Писане на екрана: Направете снимка на екрана и я редактирайте.
• S Finder: Търсете най-различно съдържание в устройството. (стр. 101)
• Прозорец на перо: Стартирайте множество приложения в определените области на екрана.
31
Основни функции
Стартиране на приложения в избраната зона
Докоснете Прозорец на перо от въздушните команди. Начертайте линия около дадена област
и след това изберете приложение. Приложението се стартира в рамките на областта, която сте
очертали.
За да минимизирате приложението, докоснете
подвижни икони.
. Минимизираните приложения се показват като
За да оптимизирате приложението, докоснете
.
За да затворите приложенията, докоснете
.
Отваряне на наличните опции
Някои елементи имат контекстни менюта, при които курсорът на S Pen свети. Натиснете бутона
S Pen, за да се покаже менюто, докато държите S Pen над елемента.
Въздушен изглед
Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, докато S Pen се движи над екрана.
На началния екран чукнете → Настройки → Управление → S Pen → Въздушен изглед, и
плъзнете превключвателя на Въздушен изглед на дясно.
Насочете към елемент с S Pen, за да прегледате съдържанието или да видите информация в
изскачащ прозорец.
Можете да превъртате през панели или списъци, премествайки курсора на S Pen към ръба (долу/
горе/вляво/вдясно) на екрана.
32
Основни функции
Известяване
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, за да известят
за нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и други. Плъзнете надолу
от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите
допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата,
която е най-долу на екрана.
От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от
лентата за състояние, след това докоснете , за да използвате следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Място: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
• Звук: Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на
вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
• Реж. на четене: Активиране или деактивиране на режима на четене. В режим на четене
устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта. За да изберете кои
приложения ще се използват, докоснете Настройки → Устройство → Дисплей → Режим на
четене.
• Пест. на енерг.: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
• Много прозорци: Настройте устройството да използва Multi Window.
• Screen Mirroring: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално
отражение на екрана.
• Синхр.: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
• Умно оставане: Активирайте или деактивирайте функцията умно оставане.
• Умна пауза: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
• Умно превърт.: Активирайте или деактивирайте функцията Smart Scroll.
• Режим на блокир.: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на
блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се
блокират, докоснете Настройки → Устройство → Режим на блокиране.
• Режим полет: Активирайте или деактивирайте режима Полет.
• Въздушен изглед: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушен изглед.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, докоснете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.
33
→
, докоснете и
Основни функции
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много
други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Добавяне на елемент
Можете да персонализирате началния екран, като добавяте визуални елементи, папки или панели.
Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните
категории:
• Приложения и визуални елементи: Добавяте визуални елементи или приложения в началния
екран.
• Папка: Създайте нова папка.
• Страница: Добавете нов панел към началния екран.
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
34
Основни функции
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Чукнете
→ Редактиране на страница →
.
Преместване на панел
→ Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го
Чукнете
плъзнете към новото място.
Премахване на панел
→ Редактиране на страница, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го
Докоснете
плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на екрана.
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
На началния екран чукнете
следните:
→ Задаване на тапет → Начален екран и изберете едно от
• Галерия: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от
Интернет.
• Динамични тапети: Вижте анимираните изображения.
• Снимки: Вижте изображения в Снимки.
• Тапети: Вижте тапетни изображения.
Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо, и след това го задайте като
тапет.
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и
информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за
визуални елементи на началния екран.
• Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран
визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
• Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или
мобилен оператор.
35
Основни функции
Добавяне на визуални елементи на началния екран
На началния екран чукнете → Виз. елементи. Превъртете наляво или надясно панела с
визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на
началния екран. Поставете го на желаното местоположение, преоразмерете чрез плъзгане
на рамката, ако е необходимо, и след това докоснете където и да е по екрана, за да запазите
местоположението на елемента.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете
за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място.
Чукнете
За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в Създаване
Чукнете
на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията в новата папка чрез
плъзгане и след това чукнете Запази, за да запазите подредбата.
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps (GALAXY Apps), за да
изтеглите и инсталирате приложения.
36
Основни функции
Деинсталиране на приложения
→ Деинсталиране/деактивиране на приложения и след това изберете
Чукнете
приложението, което да бъде деинсталирано.
Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да
бъдат деинсталирани.
Деактивиране на приложения
→ Деинсталиране/деактивиране на приложения и след това изберете
Докоснете
приложението, което да бъде деактивирано.
→ Показване на
За да активирате приложения, в екрана с приложения докоснете
деактивирани приложения, изберете приложенията и след това докоснете Готово.
• Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които са предоставени
заедно с устройството, не могат да се деактивират.
• Когато използвате тази функция, деактивираните приложения изчезват от екрана за
приложения, но продължават да се съхраняват в устройството.
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
Някои приложения са групирани в папки. Докоснете папка и след това приложение, за да
го отворите.
Отваряне от наскоро използвани приложения
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте
използвали наскоро.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
37
Основни функции
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, докоснете Дисп. на зад. и след това докоснете
Край до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете
Прекрати всички. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това
чукнете Затвори всички.
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важните настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.
За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете
За да търсите ключови думи, чукнете
.
.
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Избор на метод на
въвеждане и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Променете типа клавиатура.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква.
Прескочете до следващия
ред.
Въведете препинателни
знаци.
Въведете интервал.
Въведете главна буква.
Добавете елемент от
клипборда.
38
Основни функции
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Смяна на типа клавиатура
Докоснете
, за да смените типа на клавиатурата.
На подвижната клавиатура докоснете и задръжте
друго място.
, и преместете подвижната клавиатура на
Смяна на езиковите клавиатури
Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно,
за да промените езиковите клавиатури.
Ръкопис
Докоснете и задръжте
, докоснете , след което напишете дума с пръст или с S Pen. Появяват
се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на
знаци и вмъкване на интервали. За да видите указанията за жестове, докоснете и задръжте
,а
след това докоснете → Помощ.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
39
Основни функции
Пряко въвеждане с перо
На екрана с приложения чукнете Настройки → Управление → S Pen → Пряко въвеждане с перо
и плъзнете превключвателя Пряко въвеждане с перо надясно.
Когато задържите S Pen над текстово поле, се показва икона в горния ляв ъгъл на текстовото
поле. Докоснете , за да пишете с S Pen. За да направите прости корекции, да смените езиците на
въвеждане или да въведете интервал между символите, докоснете всеки инструмент за корекция,
показан на подложката за ръкописен текст.
Когато тази функция е активирана, можете да извършвате следното:
• Изпращане на ръкописно съобщение;
• Задаване на аларма чрез изписване на числата.
• Сърфиране в интернет, като пишете уеб адреси.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на глас, докоснете текущия
език.
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от
текста, след което чукнете Копиране, за да копирате или Отрежи, за да изрежете. Избраният текст
се копира в клипборда.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го
поставите и след това чукнете Поставяне.
40
Основни функции
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. (стр. 108)
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Wi-Fi и плъзнете превключвателя Wi-Fi
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете Свързване. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
Свързване.
Активиране на Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
С Passpoint, устройството автоматично търси за налични Wi-Fi мрежи и се свързва с такава. Ако се
преместите в нова област, ще се свърже с друга налична Wi-Fi мрежа без изискване на парола.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Wi-Fi →
отметнете Passpoint.
41
→ Допълнителни и
Основни функции
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете Забравяне.
Настройка на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Maгaзин, изискват акаунт в Google, а Samsung
Apps (GALAXY Apps) изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се
възползвате напълно от устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Общи → Акаунти → Добавяне на акаунт → Google. След това докоснете Нов, за да
създадете нов, или докоснете Съществуващ и след това следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google
акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Общи, изберете името на акаунта под Акаунти,
изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете Прем. акаунт.
Създаване на потребителски профили
Създайте потребителски профили и след това изберете един, когато отключвате устройството, за
да използвате персонализирани настройки. Чрез създаване на няколко потребителски профила,
няколко потребители могат да споделят устройството, без това да засяга личните настройки на
другите, като например имейл акаунти, предпочитания за тапети и т.н.
На началния екран докоснете → Настройки → Общи → Потребители → , а след това
следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов потребителски профил. За достъп до
устройството с потребителски профил изберете профил в горния десен ъгъл на заключения екран.
42
Основни функции
Прехвърляне на файлове
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
43
Основни функции
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато се отключва.
Настройка на подпис
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройство → Заключен екран → Заключване на
екрана → Подпис.
Подпишете се с S Pen и след това се подпишете още два пъти, за да потвърдите подписа. Задайте
резервен PIN или шаблон за отключване на екрана, когато забравите подписа.
Когато отключвате устройството се подписвайте по един и същ начин и спазвайте ъгъла на
писане като при регистрацията на подписа.
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройство → Заключен екран → Заключване на
екрана → Шаблон.
Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
44
Основни функции
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройство → Заключен екран → Заключване на
екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройство → Заключен екран → Заключване на
екрана → Парола.
Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново,
за да потвърдите.
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
45
Основни функции
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → Общи → За устройството → Актуализация на
софтуера → Актуализиране сега.
46
Комуникация
Указател
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
Чукнете Указател на екрана с приложения.
Работа със записи
Докоснете Указател.
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте полето на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
Изтриване на запис
Чукнете
→ Изтриване на записи.
47
.
Комуникация
Търсене на записи
Докоснете Указател.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• : Изпратете имейл.
Показване на записи
Докоснете Указател.
По подразбиране устройството показва всички запаметени контакти.
Докоснете
контактите.
→ Записи за показване, и след това изберете място, където да се запаметят
Преместване на записи
Докоснете Указател.
Преместване на записи в Google
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване с Google.
Преместените в Google записи се появяват с
в списъка със записи.
Преместване на записи в Samsung
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване със Samsung account.
Преместените в Samsung записи се появяват с
в списъка със записи.
48
Комуникация
Импортиране и експортиране на записи
Докоснете Указател.
Импортиране на записи
Докоснете
→ Импортиране/ експортиране и след това изберете опция за импортиране.
Експортиране на записи
Докоснете
→ Импортиране/ експортиране и след това изберете опция за експортиране.
Споделяне на записи
→ Сподели визитна картичка чрез → Множество контакти, изберете запис, чукнете
Чукнете
Готово, и след това изберете метод за споделяне.
Любими записи
Докоснете Предпочитани.
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Добави към Предпочитани: Добавете записите към списъка с предпочитани.
• Премахване от предпочитаните: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
• Преглед в матрица / Преглед на списък: Преглед на списъка със записи в решетка или
списък.
• Помощ: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.
Групи на записите
Чукнете Групи.
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете Готово.
49
Комуникация
Управление на групи
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Редактиране: Променете настройките на групата.
• Създай: Създаване на нова група.
• Отстрани член: Отстранете членове от групата.
• Изпращане на еmail: Изпратете на имейл до членове на група.
• Смени реда: Чукнете и задръжте в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или
надолу към друго място и след това чукнете Готово.
• Помощ: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.
Изтриване на групи
Докоснете , изберете групи, добавени от потребител, и след това докоснете Изтрий. Групите по
подразбира не могат да бъдат изтрити.
Изпращане на имейл до членове на група
Изберете група, докоснете
Готово.
→ Изпращане на еmail, изберете членове и след това докоснете
Визитка
Докоснете Указател.
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Настройване на профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете Запази. Ако информацията на потребителя е запазена, когато
задавате, изберете визитката в MEH и след това чукнете , за да редактирате.
→ Сподели визитна картичка чрез → Избран контакт, и след това изберете метод за
Чукнете
споделяне.
50
Комуникация
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете за частен имейл акаунт, като Google Mail или
чукнете Ръчна настройка за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за
да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→ Настройки → Добавяне на акаунт.
Изпращане на съобщения
Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .
Чукнете
в горния край на
, за да добавите получател от списъка със записи.
Докоснете + Мен, за да добавите себе си като получател.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението
и други, в съобщението.
Изпращане на съобщения по разписание
→ Планиране на изпращане, задайте час и дата и
Докато съставяте съобщение докоснете
след това докоснете Готово. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и
дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
51
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Препратете съобщението.
Изтрийте съобщението.
Добавете този имейл адрес
към списъка със записи.
Маркирайте съобщението
като напомняне.
Отговорете на съобщението.
Отворете прикачени
файлове.
Съставете съобщение.
Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете
Запиши, за да запазите файла.
Google Mail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Google Mail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
52
Комуникация
Изпращане на съобщения
Във всяка пощенска кутия чукнете
ИЗПРАЩАНЕ.
, въведете получател, съобщението и след това чукнете
Чукнете + ЯК/СК, за да добавите още получатели.
Докоснете , за да прикачите изображения.
→ Запазване на черновата, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.
Чукнете
Докоснете
други.
→ Прикачване на файл, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и
→ Отхвърляне, за да започнете отначало.
Чукнете
Докоснете
→ Настройки, за да промените настройките за Google Mail.
→ Изпращане на отзиви, за да дадете своето мнение за разработката на
Докоснете
приложение.
Докоснете
→ Помощ за достъп до помощна информация за Google Mail.
Прочитане на съобщения
Търсете съобщение.
Запазете съобщението за
дълготрайно съхранение.
Съставете съобщение.
Изтрийте съобщението.
Отговор до всички
получатели или отпечатване
на съобщението.
Визуализирайте прикачен
файл.
Препращане на
съобщението до други хора.
Отговорете на съобщението.
Маркирайте съобщението
като напомняне.
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете
етикетите и след това изберете етикета, който искате да назначите.
53
→ Промяна на
Комуникация
Hangouts
Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.
Чукнете Hangouts на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
ChatON
Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това
приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
Чукнете ChatON на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия
Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения.
Докоснете
→ Начало на чат и изберете приятел, с който да започнете да чатите.
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всичко, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да
видите публикации от вашите кръгове.
54
Комуникация
Снимки
Използвайте това приложение, за да разглеждате и споделяте изображения или видеоклипове,
използвайки социалната мрежа на Google.
Чукнете Снимки на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете една от следните категории:
• ВСИЧКИ: Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени
в устройството.
• АКЦЕНТИ: Прегледайте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум.
Докоснете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.
След това изберете изображение или видеоклип.
Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:
• : Променете изображението.
• : Споделете изображението или видеоклипа с други.
• : Изтрийте изображението или видеоклипа.
Twitter
Използвайте това приложение за достъп до сайта на социалната мрежа Туитър, за да поддържате
контакти с хора.
Чукнете Twitter на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
55
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Докоснете
за достъп до допълнителни опции, докато разглеждате дадена уеб страница.
За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на
машината за търсене до уеб адреса.
Отваряне на нова страница
Чукнете
.
За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и
докоснете заглавието, за да го изберете.
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете
ключови думи, които се появяват.
→ , кажете ключова дума и изберете една от предложените
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
и изберете някоя.
Хронология
Чукнете → Хронология, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб
страници. За изчистите хронологията, чукнете .
56
Уеб и мрежа
Записани страници
→ Запис. стр.
За да видите запазените уеб страници, чукнете
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запазените препратки, чукнете Изтеглени файлове. (стр. 105)
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете
→ Споделяне чрез.
За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете
Споделяне чрез.
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Чукнете
→ Нов раздел.
За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и
докоснете заглавието, за да го изберете.
Показалци
За да отбележите текущата уебстраница, докоснете
адрес, и след това докоснете Запазване.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
57
, въведете информация, например име и уеб
→ Отметки, и изберете някоя.
Уеб и мрежа
Гласово търсене в мрежата
Докоснете
, произнесете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи.
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете
Изберете уеб страница, която да отворите.
→ Скорошни раздели.
За да видите показалците, чукнете ОТМЕТКИ.
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Bluetooth и
плъзнете превключвателя Bluetooth надясно.
58
Уеб и мрежа
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Bluetooth → Сканиране, при което се
появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и
приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, докоснете → Bluetooth и изберете едно от Bluetooth
устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото
устройство, за да получите изображението. Когато друго устройство ви изпраща данни, приемете
заявката за оторизация на Bluetooth, отправена от него. Получените файлове се запаметяват в
папката Download. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
Screen Mirroring
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Screen Mirroring и плъзнете
превключвателя Screen Mirroring надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете
файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство,
използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.
59
Уеб и мрежа
Samsung Link
Използвайте това приложение, за да възпроизведете съдържание, запаметено в отдалечени
устройства или услуги за уеб съхранение по интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате
мултимедийни файлове на вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.
За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две
или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на
устройството.
Чукнете Samsung Link на екрана с приложения.
За да стартирате Samsung Link, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инстал. и следвайте инструкциите на екрана.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Group Play
Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с вашите приятели чрез споделяне
и възпроизвеждане на съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и
споделяйте съдържание като изображения или музика.
Чукнете Group Play на екрана с приложения.
За да стартирате Group Play, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инсталиране и следвайте инструкциите на екрана.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Докато използвате това приложение, не можете да влизате в Интернет.
60
Уеб и мрежа
Smart Remote
Използвайте това приложение, за да използвате устройството като дистанционно управление за
телевизори и системи за развлечение.
Докоснете Smart Remote на екрана с приложенията.
Най-напред трябва да свържете устройството към Wi-Fi мрежа и да се уверите, че инфрачервеният
порт на устройството е насочен към телевизора.
Настройване на устройството като дистанционно управление за
телевизор
Докоснете Choose Your Country or Region, изберете държава или регион и следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите процеса на конфигуриране.
За да отворите панела на дистанционното управление, докоснете дръжката на панела в долния
десен край на екрана.
За да добавите друго помещение, докоснете
→ Add New Room.
Персонализиране на настройките на дистанционното
управление
Чукнете
и използвайте следните опции:
• Rooms & Devices: Променете настройките за връзка.
• Edit Channels: Редактирайте канали, показани на екрана на устройството.
• Profile: Въведете профил на потребител, така че Peel да може да ви помогне да намерите найдобрите за вас предавания.
• Favorite Programs: Преглеждайте любими програми.
• Cut Programs: Възстановете скрити програми.
• Genres: Скрийте или променете реда на жанровете.
• Sports: Скрийте или променете реда на спортовете.
• Send Feedback: Съобщете своите мнения за разработване на приложение.
• Notifications: Настройте устройството да ви напомня за различни предстоящи телевизионни
програми.
• Reset Peel: Нулирайте настройките за свързване.
61
Уеб и мрежа
WatchON
Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си
предавания и филми.
Чукнете WatchON на екрана с приложения.
Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на
устройството към телевизора.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Свързване към телевизор
Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да
контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.
Докоснете Настройка на WatchON, изберете регион и услуга за излъчване, след което докоснете
Напред. Докоснете → Настройка, изберете марката на телевизора и следвайте инструкциите на
екрана, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от
опциите, които сте избрали.
За да се свържете към други устройства, чукнете
Добавяне на стая.
→ Настройки → Настройки за стая →
Гледане на телевизия
Изберете от предложените телевизионни програми или изберете категория в долната част на
екрана. Изберете телевизионна програма или филм, след това докоснете Гледане по телевизия,
Гледай този канал или Гледане сега. Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.
Чукнете
и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.
Настройка на напомняне за програми
Докоснете Времева линия в долната част на екрана и изберете време за телевизионната
програма, която искате да гледате. Изберете програма и след това докоснете .
Напомнянето за избраната програма се добавя към S Planner.
62
Медия
Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния
плейър.
Търсете други устройства
или възпроизведете файла.
Настройте на силата на
звука.
Задайте файла като своя
любима песен.
Промяна на режима на
повторение.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Включете разбъркването.
Скрийте екрана на
музикалния плейър.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен
или прескочете до предната
песен. Чукнете и задръжте,
за да се придвижите бързо
назад.
Прескочете до следващата
песен. Чукнете и задръжте,
за да се придвижите бързо
напред.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
63
Медия
За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете
Допълнителни → Умна аларма.
→ Настройки →
Когато функцията Умна аларма се активира, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
Умна аларма може да не се активира за някои файлове.
→
За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете
Настройки → Допълнителни → Adapt Sound → Включено. Когато увеличите силата на звука до
ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на
музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.
Задаване на песен като мелодия на аларма
За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на аларма, докоснете
Задай като тон за аларма, и изберете опция.
→
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Докоснете , въведете заглавие и докоснете OK. Изберете песни за добавяне и след това
докоснете Готово.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете
възпроизвеждане.
→ Добавяне в списък за
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
устройството. Когато добавите нова песен, чукнете Музикална пиаца → .
Чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като
плъзнете пръста си.
64
Медия
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 72)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Вижте повече опции.
Преминете в режим Двойна
Камера.
Покажете текущия режим.
Превключете между предния
и задния обектив на
камерата.
Започнете да снимате
видеоклип.
Променете режима на
заснемане.
Отворете Галерия, за да
видите снимки и
видеоклипове.
Изберете от разнообразните
налични ефекти.
65
Медия
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки.
Чукнете Режим и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.
• Авто: Използвайте, за да позволите на камерата да оцени заобикалящата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
• Красиво лице: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
• Най-добра снимка: Направете поредица от снимки и запазете само най-добрата.
• Най-добро лице: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и
ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.
Чукнете
, за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте
камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на Галерия чукнете
жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След
като изберете поза за всеки обект, чукнете Запазване, за да слеете изображениеят в една
снимка и я запазете.
• Звук и снимка: Използвайте за заснемане на снимка със звук.
Чукнете
, за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да
заснеме снимката.
Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.
• Драма: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете
изображение, показващо следи от движението.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не
заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.
– – Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
– – Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
– – Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
– – Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се
помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или
влак.
66
Медия
• Богати цветове (HDR): Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно
съотношение.
• Гума: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фона.
Чукнете
, за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение
от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете
се обекти и чукнете
осветената област.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Когато снимате обект и фон с подобни цветове, камерата може да не разпознае цялото
движение.
– – Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много,
фотоапаратът може да не разпознае всички движения.
– – Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички
движения.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете Режим → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за
визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да
снимате, чукнете
.
Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.
67
Медия
Прилаганe на филтърни ефекти
Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.
Докоснете
режима.
и изберете филтърен ефект. Наличните опции се различават в зависимост от
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете
преустановите записването, чукнете .
. За да
Докато записвате, използвайте следните действия:
• За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в
центъра на екрана, чукнете .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
Режим на запис
Докоснете
→
, за да промените режима на запис.
• Нормално: Използвайте този режим за нормално качество.
• Лимит за email: Използвайте този режим, за да намалите качеството на запис с цел изпращане
чрез имейл.
• Бързо движение: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект.
Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.
68
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране
по време на заснемане на видеоклип.
Режим Двойна Камера
Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от
предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да
заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.
Чукнете , за да преминете в режим Двойна Камера. Чукнете
за да запишете видеоклип.
, за да заснемете снимка, или
Натиснете и задръжте за
преоразмеряване или
преместване на
местоположението.
Изберете от разнообразните
налични стилове.
• Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във
Full HD режим и до 10 минути в HD режим.
• Докато заснемате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния
микрофон.
69
,
Медия
Споделяне на снимка
Докоснете
→
и изберете едно от следните:
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
• Споделяне на снимки с приятели: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за
който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
• Спод. снимка в ChatON: Изпратете снимка до друго устройство чрез ChatON.
• Отдалечен визьор: Настройте устройство да управлява камерата дистанционно.
Дистанционно контролиране на камерата
Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.
Докоснете
Чукнете
→
→ Отдалечен визьор и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct.
, за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.
Конфигуриране на настройките на камерата
→ , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции
Чукнете
са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с
камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Размер на снимката / Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте
по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция
заемат повече памет.
• Бързо снимане: Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
• Чукнете за снимане: Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
• Разпознаване на лице: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви
помага да ги снимате.
• Реж. на измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват
стойностите на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра
на сцената. Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира
върху цялостната сцена.
70
Медия
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• Видео стабилиз.: Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата
срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
• Автоматично откриване на нощ: Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни
условия и да регулира яркостта на снимката със светкавицата.
• Запиши като: Настройте устройството да изтрива оригиналната снимка, когато заснема
снимки в режим на богат тон.
• Таг на местоположение: Прикрепете към снимката таг с GPS координати. Активирайте тази
функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в Албум с история.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
• Прегл. сн./видео: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове след
заснемането им.
• Бутон за звук: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на
затвора или функцията за мащабиране.
• Самосним.: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат
по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
• Ст-т на експон.: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина
получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор
на обекти, за да укаже изходната композиция.
71
Медия
• Светкавица: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• Управл. с глас: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
• Контекстно име на файл: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте
за използване на отбелязване на приятел с таг в Галерия и Албум с история.
• Запиши като обърнато: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нулиране: Възстановяване на заводските настройки на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Чукнете
→ Редактиране на бързи настройки.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.
Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например
Email, запазва изображение, автоматично се създава папка Download, в която се съхранява
изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка
Screenshots. Изберете папка, за да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
72
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Разглеждане на изображения чрез функцията за движение
Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.
На екрана Приложения докоснете Настройки → Управление → Движения, плъзнете бутона на
Движения надясно и след това включете бутона за всяка функция.
За да спрете да използвате функцията за движение, плъзнете плъзгача за Движения наляво.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона
да гледате, и чукнете .
на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
Изрязване на сегменти от видеоклип
Изберете видеоклип и докоснете . Преместете началната скоба до желаната начална точка,
преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Любими: Добавете към списък с предпочитани.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Фото рамка: Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение.
Редактираното изображение се запазва в папка Photo frame.
• Бележка със снимка: Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете
, за да редактирате бележката.
• Копирай в клипборда: Копирайте в клипборда.
73
Медия
• Отпечатване: Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Завъртане наляво: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
• Настройки: Променете на настройките на Галерията.
Модифициране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Завъртане: Завъртете изображението.
• Изрязване: Изрежете изображението.
• Цвят: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
• Ефект: Приложете ефекти към изображението.
• Стикер: Прикачете стикери.
• Рисунка: Рисувайте по изображението.
• Рамка: Приложете рамки към изображението.
Предпочитани изображения
Когато гледате изображение, чукнете
предпочитания.
→ Любими, за да добавите изображението в списъка с
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папката докоснете
.
→ Изберете елемент, изберете изображения и след това докоснете
• Докато разглеждате изображение, чукнете
.
74
Медия
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папката докоснете
→ Изберете елемент, изберете изображения и след това докоснете
, за да ги изпратите до други потребители или да ги споделите в социалните мрежи.
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
Задаване като тапет
→ Задаване като, за да зададете изображението
Докато разглеждате изображение, чукнете
като тапет или да го присъедините към запис.
Отбелязване на лица
→ Настройки → Тагове, а след това поставете отмета за Таг за лице. Около
Докоснете
разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете Добавяне на име и
изберете или добавете запис.
Когато се появи етикет за лице върху снимка, докоснете го и използвайте наличните опции, като
например изпращане на съобщения.
Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на
лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
Използване на помощник за тагове
→ Настройки → Тагове → Отбелязване на приятел с таг и плъзнете превключвателя
Чукнете
Отбелязване на приятел с таг надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време,
местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.
Организиране чрез папки
Създайте папка за подреждане на снимки или видеоклипове, съхранени в устройството. Можете
да копирате или премествате файлове от една папка в друга.
За да създадете нова папка, докоснете . Въведете име на папката и докоснете OK, след това
поставете отметка за изображения и видеоклипове. Докоснете и задръжте което и да е избрано
изображение или видеоклип, плъзнете го в новата папка и докоснете Готово. Докоснете Копирай,
за да копирате, или Премести, за да преместите.
75
Медия
Албум с история
Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите
своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.
Чукнете Албум с история на екрана с приложения.
За да стартирате Албум с история, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инсталиране и следвайте инструкциите на екрана.
Видео
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Превключете на режим на
плуващ екран.
Търсете други устройства
или възпроизведете файла.
Настройте на силата на
звука.
Придвижете се напред или
назад, като плъзгате лентата.
Прескочете до следващия
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо
напред.
Преместете контролния
панел наляво.
Преместете контролния
панел надясно.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Променете съотношението
на екрана.
Рестартирайте текущия
видеоклип или прескочете
до предния видеоклип.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
76
Медия
Изтриване на видеоклипове
Докоснете
→ Изтриване, изберете видеоклипове и след това докоснете Изтриване.
Споделяне на видеоклипове
→ Споделяне чрез, изберете видеоклипове, докоснете OK и след това изберете
Докоснете
метод за споделяне.
Използване на изскачащ видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.
Покупка на видеоклипове
Докоснете МАГАЗИН ЗА ВИДЕО и след това изберете видеоклип.
Видео редактор
Използвайте приложението, за да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.
Чукнете Видео редактор на екрана с приложенията.
За да стартирате Видео редактор, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инстал. и следвайте инструкциите на екрана.
Някои видеофайлове в Галерия може да не могат да бъдат визуализирани в зависимост от
видео резолюцията и кодека.
77
Медия
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Докоснете
, за да се покаже на цял екран.
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Докоснете Качени →
КАЧВАНЕ.
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и докоснете
Моето списание
Използвайте тези приложения, за да направите свое социално списание.
В началния екран плъзнете пръста си от долу нагоре.
При стартиране на My magazine за първи път, докоснете Следващ, прочетете и приемете
условията за ползване и след това докоснете Старт.
За да конфигурирате списанието си, докоснете и след това поставете отметки за категории.
Докоснете , изберете нови теми и след това докоснете .
Плъзнете наляво или надясно за смяна на категорията, плъзнете нагоре или надолу за прелистване
на страниците на списанието, и след това изберете статия за четене.
78
Медия
Докато преглеждате страница, докоснете
• : Стартирайте S Note.
• : Стартирайте S Planner.
• : Изпратете имейл.
• : Стартирайте търсене в Google.
• : Отворете уеб браузъра.
• : Отворете екрана Приложения.
, за да използвате следното приложение:
Flipboard
Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.
Businessweek+
Използвайте това приложение, за да получите последните новини за финанси, бизнес, данни за
пазара и други.
Чукнете Businessweek+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
79
Медия
NYTimes
Използвайте това приложение за разглеждане и навигиране в статии и други.
Чукнете NYTimes на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да търсите статии, докоснете
и след това въведете ключова дума в полето за търсене.
SketchBook for Galaxy
Използвайте това приложение за създаване на бърза концепция или скица на вашата идея за
проект.
В екрана Приложения докоснете SketchBook за Galaxy.
Използвайте творчески инструменти, за да начертаете и оцветите своето дигитално произведение.
Изображението се запаметява в Галерия.
За да стартирате SketchBook for Galaxy, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението.
Докоснете Install и следвайте инструкциите на екрана.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
80
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Maгaзин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Maгaзин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
ИНСТАЛИРАНЕ. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите покупката.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Maгaзин.
Чукнете → Моите приложения, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да
изтриете и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
81
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете apps.samsung.com.
Чукнете Samsung Apps (GALAXY Apps) на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно
приложение, чукнете Свободени. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете
бутона, показващ цената на приложението.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Книги
Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.
Чукнете Google Play Книги на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
82
Магазин за приложения и мултимедия
Google Play Филми
Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.
Чукнете Google Play Филми на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Google Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Игри
Използвайте това приложение, за да изтеглите и да играете игри.
Чукнете Play Игри на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Павилион
Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.
Чукнете Google Play Павилион на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
83
Помощни програми
S Note
Използвайте това приложение, за да създадете бележка чрез мултимедийни файлове или гласови
бележки.
Чукнете S Note на екрана с приложенията.
Създаване на бележки
При стартиране на S Note за първи път, докоснете Старт, за да зададете корицата и шаблона по
подразбиране. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Съставяне на бележки
Създавайте бележки с богато съдържание чрез добавяне на мултимедийни файлове или гласови
бележки.
Чукнете , за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете
клавиатурата.
, за да въведете текст с
Отменете и повторете
последното действие.
Изберете бележката.
Изтрийте бележката.
Въведете бележка.
Съхранете бележката.
Прикачете друга страница
към текущата бележка.
Променете режима на
въвеждане, за да рисувате с
S Pen и с пръст, или само с
S Pen.
Вмъкнете мултимедиен
файл.
Превключете към режим на
уголемен ръкопис.
Променете опциите на
страницата.
84
Помощни програми
За да изтриете рамка, докоснете и задръжте рамката и след това докоснете Изтриване.
Докато пишете бележка, чукнете
на писеца.
, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета
Запазете текущите настройки като
профил на перо.
Променете типа на перото.
Променете дебелината на линиите.
Добавете нов цвят на базата на
избора от цветове.
Променете цвета на перото.
За да увеличите или намалите, раздалечете два пръста един от друг или ги приближете.
За да добавите нова страница, докоснете
За да изтриете страницата, докоснете
→ Добавяне на страница.
→ Изтрий страница.
За да добавите таг към страницата, докоснете
→ Редактиране на тагове.
→ Редактиране на индекс.
За да добавите индекс към страницата, докоснете
→ Добавяне на шаблон.
За да промените шаблона на страницата, докоснете
→ Промяна на фона.
За да промените фона на страницата, докоснете
За да покажете решетка на страницата, докоснете
→ Водещи линии.
Използване на инструмента за изтриване
Начертаната линия не се разпознава като серия от точки, а като къси черти. Поради тази причина
можете да изберете цяла линия и да я изтриете, преместите или трансформирате. Но, възможно е
да изтриете част от линията, без да искате, или да не успеете да изтриете по-силно очертани или
припокриващи се линии, когато използвате инструмента за изтриване.
За да намалите вероятността за нежелано изтриване на части, настройте размера на инструмента
за изтриване, като докоснете → .
За да изчистите бележката, докоснете Изч. всички.
Дори когато използвате по-малък размер на инструмента за изтриване, може да не успеете
да изтриете прецизно желаната област.
85
Помощни програми
Редактиране на ръкописни бележки
Изберете ръкописна бележка за изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.
За кратко изписване или изрисуване на бележка, докоснете
. След това докоснете бележката
или очертайте линия около нея, за да я изберете и редактирате.
За да преместите бележката на друго място, изберете я и след това я плъзнете на ново място.
За да промените размера на бележката, изберете бележката, след което плъзнете дръжката на
рамката.
При избрана ръкописна бележка използвайте следните опции:
• Свойства: Променете свойствата на бележката като оформление, размер, цвят или дебелина.
• Трансформиране в: Конвертирайте нарисувана форма или ръкописна бележка в добре
организирана такава.
• Отрежи: Изрежете бележката. За да я поставите на друго място, докоснете и задръжте мястото
и след това докоснете Поставяне.
• Копиране: Копирайте бележката. За да я поставите на друго място, докоснете и задръжте
мястото и след това докоснете Поставяне.
• Изтриване: Изтрийте бележката.
86
Помощни програми
Вмъкване на мултимедийни файлове
Докоснете
, за да вмъкнете изображения, видеоклипове, гласови бележки и други.
Вмъкване на скица на идея
Докоснете → Нахвърляне на идея и след това напишете ключова дума или изберете категория
за търсене на изображения.
За да добавите свои собствени скици към списъка, докоснете
изображение в панела за скициране.
и след това скицирайте
Вмъкване на изображение или видеоклип с рамка
Докоснете → Изображение или Видеоклип → Правене на снимка в нарисувана рамка или
Записване на видео на платното.
Начертайте рамка на бележката и след това докоснете в рамката с S Pen или с пръст, за да
заснемете снимка или видеоклип.
Вмъкване на информация за карта
Докоснете → Карти, превъртете през картите или докоснете
място, след което докоснете .
, за да потърсите конкретно
• За да видите местоположението на цял екран, докоснете и задръжте картата, след което
докоснете Отваряне на картата.
• За да споделите информацията за картата с други лица, докоснете
изберете метод за споделяне.
87
→ Споделяне чрез и
Помощни програми
Създаване и управление на диаграми
Създаване на таблица
Докоснете → Лесна диаграма → Таблица, задайте броя на редовете и колоните на таблицата и
след това докоснете OK.
• За да въведете данни в таблицата, докоснете клетка от нея.
• За да добавите или изтриете колони, докоснете
колона.
→ Добавяне на колона или Изтриване на
• За да добавите или изтриете редове, докоснете
ред.
→ Добавяне на ред или Изтриване на
Създаване на диаграма
За да направите диаграма, докоснете → Лесна диаграма и след това изберете типа диаграма.
След това начертайте колони, линии или разделители на диаграмата.
За да направите диаграма от данните в таблицата, докоснете и задръжте таблицата, докоснете
Редактиране на диаграма → и след това изберете тип на диаграма.
88
Помощни програми
Редактиране на диаграма
Докоснете и задръжте диаграма или таблица, докоснете Редактиране на диаграма и след това
използвайте следните опции:
• Докоснете
в горния ляв ъгъл на екрана, за да промените типа диаграма.
• Докоснете елемент, докоснете
и след това редактирайте стойностите.
Наличните опции може да се различават в зависимост от типа на диаграмата.
Преглед на страници с бележки
Когато разглеждате страници, докоснете
, за да използвате следните опции:
• Изтриване: Изтрийте страницата.
• Споделяне чрез: Изпратете страница на други хора.
• Експорт: Експортирайте страницата като файл с изображение или PDF файл.
• Редактиране на страници: Променете оформлението на страниците или импортирайте
страници от други бележки.
• Редактиране на тагове: Добавете таг към страница.
• Индексна страница: Добавете индекс към страница.
• Доб. бърза команда в нач.: Добавете пряк път към страницата в началния екран.
• Отпечатване: Разпечатване на страницата чрез свързване на устройството към принтер.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
• Запамети като: Запаметете страницата с различно име.
• Задаване като: Задайте страницата като тапет или изображение на контакт.
89
Помощни програми
Преглед на визуализация на страници
Плъзнете надолу бележка, за да визуализирате страниците над бележката.
Докоснете
на корицата на бележката за достъп до следните опции:
• Изтриване: Изтрийте бележката.
• Споделяне чрез: Споделете бележката с други.
• Експорт: Експортирайте бележката като файл с изображение или PDF файл.
• Преименуване: Преименувайте бележката.
• Редактир. на корица: Променете корицата на бележката.
• Добавяне в Предпочитани: Добавете бележката към списък с предпочитани.
• Заключи: Заключете бележката, така че да не се вижда от други.
• Доб. бърза команда в нач.: Добавете пряк път към бележката в началния екран.
Редактиране на бележки
Докоснете бележка, за да я отворите. Бележката се показва в режим на преглед. За да редактирате
бележката, докоснете .
Търсене на бележки
Използвайте тази функция, за да търсите бележка, като въведете критерии за търсене, например
имена, тагове, текст или ръкописни думи.
Докоснете
търсене.
, докоснете полето за търсене в горната част на екрана и въведете критерии за
90
Помощни програми
Динамична бележка
Използвайте това приложение, за да съставяте ръкописна бележка и за бързо извършване на една
от полезните функции, предоставени с Динамична бележка.
Чукнете Динамична бележка на екрана с приложенията.
Съставяне на записки
Докоснете , напишете бележка и след това докоснете
. Когато се появи менюто с функциите,
изберете функция, за да използвате информацията на бележката, която сте написали.
• : Създайте контакт.
• : Изпратете имейл.
• : Търсете в интернет.
• : Търсете място.
• : Създайте задача.
Ако желаете да използвате специфична информация от бележката, докоснете, за да премахнете
отметката на бележката, и начертайте кръг около информацията.
Сменяте цвета на фона.
Изтрийте бележката.
Скрийте някои инструменти.
Напишете бележка.
Съхранете бележката.
Очертайте с линия дадена област.
Затворете бележката.
Минимизирайте бележката.
Прегледайте списъка с бележки.
Настройте размера на подложката
за бележки.
Съхранете бележката и създайте
нова бележка.
91
Помощни програми
Преглед на записки
Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.
За да редактирате бележката, докоснете я.
За да създадете бележка, докоснете
За да търсите бележка, докоснете
За да изтриете бележки, докоснете
.
.
.
За да изпратите бележки на други потребители, докоснете
За да промените изгледа, чукнете
→ Споделяне чрез.
→ Преглед.
За да прегледате помощната информация за Динамична бележка, докоснете
→ Помощ.
S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Мероприятие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Задача: Въведете задача с опция за повтаряемост.
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
92
Помощни програми
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
Редакт. данни за събитие или Редакт. данни за задача, за да добавите още детайли, напр. период
на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле Позиция, чукнете
до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения докоснете Настройки → Общи → Акаунти → Google под Моите
акаунти, изберете Google акаунт и след това поставете отметка за Синхронизиране на Kалендар.
За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете S Planner →
Синхр.
За да покажете синхронизирани събития и задачи, докоснете
отметка за Google акаунта.
→ Календари и поставете
Ръкопис в преглед на месец
В екрана за преглед на месец докоснете
, за да активирате тази функция.
Промяна на типа на календара
Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или
други в горната страна на екрана.
Търсене на събития
Чукнете
и въведете ключова дума.
За да визуализирате днешните събития, чукнете Днес в горния край на екрана.
Изтриване на събития или задачи
Изберете дата или събитие и чукнете → Изтрий.
Споделяне на събития
Изберете събитие или задача, докоснете → Споделяне чрез и изберете метод на споделяне.
93
→
Помощни програми
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез
услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка,
вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Dropbox с вашия акаунт.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато стартирате Dropbox за първи път следвайте инструкциите на екрана, за да извършите
настройката.
След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството,
се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За
да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете
и изберете файлове.
За да качите файлове в Dropbox, чукнете →
files. За да отворите Dropbox, изберете файл.
→ Upload here → Photos or videos или Other
Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете
любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете
, за да ги добавите в списък с
.
Облак
Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за
приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Общи → Облак.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Синхронизиране с акаунт в Samsung
Чукнете върху акаунта си в Samsung или Настройки синхр., за да синхронизирате файлове.
94
Помощни програми
Архивиране или възстановяване на данни
Докоснете Резервно копие или Възстановяване, за да архивирате или възстановите данни от
акаунта си в Samsung.
Синхронизиране с Dropbox
Чукнете Свързв. на акаунт за Dropbox и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите настройката.
След като веднъж се впишете, чукнете Allow и устройството автоматично синхронизира файлове с
Dropbox при настъпила промяна в тях.
Диск
Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с
други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате
файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и
всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без
прехвърляне или изтегляне.
Чукнете Диск на екрана с приложенията.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
95
Помощни програми
POLARIS Office 5
Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително
електронни таблици и презентации.
Докоснете POLARIS Office 5 на екрана с приложения.
Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на файла.
Създайте документ.
Преглеждайте последни
документи.
Разглеждайте папки.
Споделяйте документи с
други.
Разглеждайте по формати на
документ.
Преглеждайте любими
документи.
Създаване на документи
Докоснете
и след това изберете тип документ.
Използвайте лентата за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате документа.
За да завършите, докоснете иконата на документа горе вляво на екрана, докоснете Запиши,
въведете име на файл, изберете папка, в която да съхраните, и след това докоснете Запиши.
За да съхраните документа като PDF файл, докоснете иконата на документа горе вляво на екрана,
докоснете PDF експортиране, въведете име на файл и след това докоснете Експортиране.
Докато редактирате документи, докоснете
и използвайте една от следните функции:
• Превключете в режим View (Разглеждай): Визуализиране на документа.
• Бележка на слайд: Редактиране на бележки на слайдове.
• Намери и Замести: Търсете или подменете текст.
• Оформление на страницата: Променете оформлението на страниците.
96
Помощни програми
• Конвертиране на екрана: Прилагане на анимация или преходни ефекти на слайдове.
• Предпочитания: Смяна на настройките на режима на изглед.
• Прочети всички: Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
• Филтър: Разглеждайте клетки, филтрирани по специфични критерии.
• Сортиране: Сортирайте клетки по специфични критерии.
• Защита на листа: Заключете таблицата, за да не се редактира от други.
• Замразяване: Запазете избрания ред на мястото му.
• Преизчисли: Преизчислете функциите на таблицата.
• Изображение, снето от екрана: Заснемане на избраната област.
• Преглед на информацията: Преглед на подробната информация за документа.
• Помощ: Достъп до помощната информация за използване на POLARIS Office.
Четене на документи
Докоснете файл от екрана с най-нови документи. Или докоснете Преглед на файлове, Тип
формуляр, Предпочитани или Разглеждай заедно, и след това изберете файл, който да отворите.
За да рисувате в документа, докоснете
.
За да търсите текстова поредица в документа, докоснете
Докоснете
.
и изберете една от следните функции:
• Превключете в режим на редактиране: Отваряне на лентата за редактиране.
• Показалец: Отваряне на панела с показалец. Изберете етикет, за да преминете към точка на
показалеца.
• Предпочитания: Смяна на настройките на режима на изглед.
• Изглед с един слайд: Разглеждайте слайдовете един по един.
• Бележка на слайд: Редактиране на бележки на слайдове.
• Замразяване: Запазете избрания ред на мястото му.
• Изображение, снето от екрана: Заснемане на избраната област.
• Преглед на информацията: Преглед на подробната информация за документа.
• Помощ: Достъп до помощната информация за използване на POLARIS Office.
97
Помощни програми
Споделяне на документи
Споделяйте документи с множество устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа. Докато
споделяте документи можете да напишете бележка или да рисувате по екрана.
За да създадете група за споделяне, докоснете Разглеждай заедно → . Изберете документ за
споделяне, въведете име и парола за групата за споделяне и след това докоснете OK.
За да се присъедините към група за споделяне, потърсете я и се присъединете към нея с паролата.
Аларма
Използвайте това приложение, за да настроите повиквания за събуждане и аларми за важни
събития.
Чукнете Аларма на екрана с приложенията.
Включете или изключете
тази аларма.
Дата и час
Настройка на аларми
Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря
изпълнението и чукнете Запази. С S Pen можете също да напишете време на аларма.
• Аларма за местоположение: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте
на местоположението.
• Дрямка: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
• Умна аларма: Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.
98
Помощни програми
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
извън големия кръг, за да се
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
Световен часовник
Използвайте това приложение, за да проверявате часа в множество големи градове в света.
Чукнете Световен часовник на екрана с приложенията.
Създаване на часовници
Чукнете
и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
→ Избор, изберете часовник и след това
За да приложите лятно часово време, докоснете
→ Настройки за лятно часово време.
докоснете
Изтриване на часовници
Чукнете
→ Избор, изберете часовници и чукнете
.
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
За изчистите хронологията, чукнете
.
99
Помощни програми
S Преводач
Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.
Чукнете S Преводач на екрана с приложения.
За да стартирате S Преводач, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инсталиране и след това следвайте инструкциите на екрана.
S Voice
Използвайте това приложение за управление на устройството чрез глас, за да изпълнява различни
функции.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение не се поддържа за някои езици.
Следват няколко примера на устни команди:
• Отвори музика
• Стартирай калкулатор
• Провери програмата със задачи
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Използване на команди за събуждане на заключения екран
При заключен екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди
за събуждане.
За да активирате тази функция, на екрана Приложения докоснете Настройки → Устройство →
Заключен екран и плъзнете бутона Събуждане в заключен екран надясно.
100
Помощни програми
S Finder
Използвайте това приложение за търсене на широка гама от елементи на устройството,
включително имейли, документи, изображения, музика, приложения и др.
Докоснете и задръжте
, за да стартирате S Finder.
Докоснете полето за търсене и въведете критерии за търсене. Алтернативно можете да докоснете
и да изговорите ключова дума за търсене. Можете също така да използвате тази функция, за да
търсите ръкописно съдържание в устройството.
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете
и изговорете ключова дума.
Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от
търсенето.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете
отметнете какво желаете да търсите.
→ Настройки → Търсене в таблета и
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
→ Настройки, след това плъзнете бутона Google Now
настройките на Google Now, докоснете
наляво или надясно.
101
Помощни програми
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или фраза.
Скицник
Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен цифров албум с изрезки със
съдържание от уеб страници, видеоклипове и др.
Чукнете Скицник на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Създаване на категории
Докоснете
, изберете оформление от списъка, въведете име и след това докоснете Запази.
Събиране на елементи
Докато разглеждате уеб страници или видеоклипове с натиснат бутон S Pen, оградете с линия
дадена област, за да я изберете. Докоснете Скицник (Албум с изрезки) от списъка с приложения,
който се появява в долната част на екрана, и след това изберете категория, за да добавите
избраната област.
Алтернативно можете да докоснете Скицник във въздушните команди, да очертаете с линия
дадена област и да докоснете OK.
Преглед на елементи
Изберете категория, след което изберете елемент. Докато преглеждате даден елемент, докоснете
икона в горната дясна част на екрана, за да преминете към източника.
102
Помощни програми
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Разглеждане на файлове
Файловете, съхранени в устройството, са подредени по критерии. От левия панел на екрана
изберете една от следните категории:
• Врем. линия: Вижте файлове, които са групирани по дата.
• Предпочитани папки: Преглед на преки пътища до папките.
• Папки: Прегледайте файловете, съхранени във вътрешната памет или карта с памет.
• Категор.: Преглед на файлове, сортирани според типа им.
• Приложения: Преглед на файлове, съхранени или създадени в специфични приложения.
Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да отворите.
В папката, чукнете
и използвайте една от следните опции:
• Избор: Изберете файлове или папки.
• Сортиране по: Сортирайте файлове или папки.
• Добавяне към Предпочитани папки: Добавяне на пряк път до папката в Предпочитани
папки.
• Доб. бърз кл. в Начален: Добавяне на пряк път до даден файл или папка в началния екран.
• Добавяне на FTP: Добавете бърз достъп до FTP сървър към областта с кратки пътища.
• Сканиране за устройства наоколо: Потърсете устройства с активирано споделяне на
медийни файлове.
• Опции на дисплея: Промяна на опциите за показване на файла.
Докоснете
функции:
→ Избор, изберете файл или папка и след това използвайте една от следните
• : Изпратете файл на други потребители.
• : Изтривайте файлове или папки.
• : Премествайте файлове или папки в друга папка.
• : Копирайте файлове или папки в друга папка.
103
Помощни програми
• → Ново име: Преименувате файл или папка.
• → Добавяне към Предпочитани папки: Добавяне на пряк път до папката в
Предпочитани папки.
• → Доб. бърз кл. в Начален: Добавяне на пряк път до даден файл или папка в началния
екран.
• → Zip: Компресиране на файлове или папки, за да създадете zip файл.
• → Детайли: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.
Търсене на файл
Докоснете
търсене.
, докоснете полето за търсене в горната част на екрана и въведете критерии за
Преглед на информация за съхранение
Чукнете
, за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.
Промяна на режима на преглед
Докоснете
, за да промените режима на преглед.
Създаване на папки
Докоснете
, въведете име за папката и след това докоснете OK.
Добавяне на бърз достъп до папки
Добавяне на пряк път до често използваните папки в Предпочитани папки. Изберете папка и
→ Добавяне към Предпочитани папки.
докоснете
Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството
Добавяне на пряк път до FTP сървър в Папки. Докоснете
данните за FTP сървъра и след това докоснете Готово.
104
→ Добавяне на FTP, въведете
Помощни програми
Изтеглени файлове
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтеглени файлове на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
За да сортирате файловете по размер, чукнете Сортиране по размер.
За да изчистите хронологията, чукнете Изтриване на списък.
TripAdvisor
Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение
или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.
Чукнете TripAdvisor на екрана с приложения.
За да стартирате TripAdvisor, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Install и след това следвайте инструкциите на екрана.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
105
Помощни програми
Evernote
Използвайте това приложение за създаване, синхронизиране и споделяне на мултимедийни
бележки, които сте създали. Можете да добавяте тагове към бележките или да ги сортирате в
бележник, така че да можете да управлявате своите идеи ефективно.
Чукнете Evernote на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
KNOX
Използвайте това приложение, за да отделите лични и работни данни и да осъществите защитен
достъп до фирмените приложения от устройството си.
Чукнете KNOX на екрана с приложения.
За да стартирате KNOX, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете Инсталир.
и следвайте инструкциите на екрана.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• С цел защита на вашите данни KNOX и свързаните с него данни се изтриват, когато
паролата бъде въведена неправилно няколко пъти.
106
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на
местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте
помощта за повече информация.
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на
пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.
107
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
Връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опции, чукнете Wi-Fi →
.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Отворете помощната информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
Чукнете Wi-Fi →
→ Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време на сън.
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
→ Допълнителни и поставете отметка до Мрежово уведомяване, за да
Чукнете Wi-Fi →
активирате тази функция.
108
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за
достъп.
Чукнете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Период на изчакване: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
• Получени файлове: Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
• Преименуване на устройството: Задайте Bluetooth име за устройството.
• Помощ: Отворете помощната информация за Bluetooth.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
Ползване на данни
Следете количеството на използваните от вас данни.
• Цикъл на използ. на данни: Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването
на вашите данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Автоматично синхронизиране на данни: Активирате или деактивирате автоматичното
синхронизиране на приложенията. Можете да изберете каква информация да синхронизирате
за всеки акаунт в Настройки → Общи → Акаунти.
• Мобилни точки за достъп: Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за
предотвратите използването им от работещи фонови приложения.
109
Настройки
Местоположения
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Режим: Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
• Скорошни заявки за местоположение: Настройте устройството да показва кои приложения
използват информацията за текущото ви местоположение и тяхната консумация на заряд от
батерията.
• Услуги на местоположение: Преглеждате услугите за местоположение, които устройството
използва.
• Моите места: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Устройства наблизо
• Име устройство: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
• Споделено съдържание: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други
устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат
достъп до вашето устройство.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Изтегл. от други устройства: Настройте устройството да приема подаване на данни от други
устройства.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
110
Настройки
Устройство
Звук
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила звук: Настройте нивото на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и
известявания.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за известие.
• Уведомления: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например
входящи съобщения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или
опция на сензорния екран.
• Звук за заключване екран: Настройте устройството да издава звук при заключване или
отключване на сензорния екран.
• Сензорна обратна връзка: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
• Звук за закачане/откачане на перо: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е
поставен или изваден от слота.
• Приложения на Samsung: Променете настройките за уведомление за всяко приложение.
• Звук при чукване: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибриране при чукване: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
• Adapt Sound: Персонализирайте звука за ухото, което използвате най-много, докато слушате
музика.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
• Яркост: Задайте яркостта на дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Продължителност на осветяване на сензорен клавиш: Задайте продължителност за
фоновото осветление на сензорния бутон.
111
Настройки
• Режим на екрана:
– – Adapt Display: Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според настройките
на дисплея.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
– – Кино: Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
• Режим на четене: Изберете кои приложения ще използват режим на четене. В режим на
четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е
свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия живот на
батерията.
• Редактиране след заснемане на екрана: Настройте за редактиране на заснетото
изображение от екрана след заснемането му.
Множ. прозорец
Активирайте функцията Multi Window, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и
също време.
• Отв. в изгл. мн. прозорци: Настройте устройството да активира функцията Multi Window,
когато отваряте файлове от Моите файлове или Видео.
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Опции за визуален елемент часовник: Конфигурирайте настройките на часовника.
– – Размер на часовник: Променете размера на часовника.
– – Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
112
Настройки
• Бутони за бърз достъп: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на
приложенията на заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Лично съобщение: Настройте устройството да показва персонално съобщение на
заключения екран.
– – Редактиране на лично съобщение: Редактирайте персоналното съобщение.
• Данни притежател: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
• Ефект на отключване: Изберете ефект, когато отключвате екрана.
• Ефект на мастило: Променете цвета на мастиления ефект. Мастиленият ефект е наличен само
с S Pen.
• Събуждане в заключен екран: Настройте устройството да разпознава командата ви за
събуждане, когато екранът е заключен.
• Динам. бел. на закл. екран: Задайте устройството да стартира Динамична бележка при
двукратно докосване на заключения екран с натиснат бутон S Pen.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
Тапет
Променете настройките за тапет.
• Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
• Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
• Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
Шрифт
Променете настройките за шрифт.
• Стил на шрифт: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
113
Настройки
Панел за известяване
Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
• Яркост и сила на звука: Настройте устройството да извежда лентата за регулиране на
яркостта и силата на звука в панела за известия.
• Препоръчвани приложения: Настройте устройството да извежда списък с препоръчани
приложения в панела за известия въз основа на вашите действия, като например свързване
на слушалки към устройството.
• Зад. бут. за бърза настр.: Пренаредете бутоните за бърза настройка, показани на панела за
известия.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Автоматично завъртане екран: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Изговорете паролите: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които
въвеждате с TalkBack.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството, за да контролирате уведомления
чрез докосване на бутона вместо плъзгането му.
• Покажи бърза команда: Добавете кратък път до Достъпност на бързите менюта, които се
появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
• Управление на достъпност: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за
да ги споделяте с други устройства.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Жестове за увеличаване: Настройте устройството за мащабиране с движения на пръстите.
• Цветове в негатив: Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
114
Настройки
• Регулиране на цвета: Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството определи,
че вие не различавате цветовете или имате затруднения с четене на съдържание.
• Напомняне за известие: Включете или деактивирайте звуковите сигнали за нови
уведомления.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете
и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
• Опции за синтез на реч:
– – Предпочитано TTS ядро: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
– – Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
– – Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
– – Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
• Баланс на звука: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
• Моно звук: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
• Изключ. на всички звуци: Заглушете всички звуци на устройството.
• Субтитри на Google (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание,
поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
• Субтитри на Samsung (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание,
поддържано от Samsung, и да променя настройките на затворения текст.
• Помощно меню: Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която
ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на
панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
• Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване, когато
чуквате и задържате екрана.
• Контрола за взаимод.: Активирайте режима на контрол за взаимодействие, за да ограничите
реакцията на устройството към въвеждания в приложение.
Режим на блокиране
Изберете кои известия да се блокират и за колко дълго време да се блокират.
115
Настройки
Управление
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Автоматична смяна: Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като
натиснете интервал или препинателен знак.
• Автоматично преобразуване в главни: Настройте устройството автоматично да изписва
главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или
удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
• Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по
клавиатурата.
• Контрол на курсора: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да
мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
116
Настройки
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Разпознаване на перо: Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете
полето с S Pen.
• Помощ: Възползвайте се от достъп до помощната информация за използване на клавиатурата
Samsung.
• Нyлиране на настройките: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.
Гласово въвеждане с Google
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството за забрана за разпознаване на
неприлични думи при гласово въвеждане.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
Разпознаване на ръкопис
Изберете език за разпознаване на ръкопис.
Гласово търсене
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Откриване на „OK Google“: Настройте устройството да стартира гласово разпознаване, когато
произнесете командата за събуждане при използване на приложението за търсене.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth
слушалка, когато тя е свързана към устройството.
117
Настройки
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
Управление с глас
Настройте устройството да разпознава гласови команди, за да го управлявате. Можете да изберете
функциите, които да управлявате с гласови команди.
S Pen
Промяна на настройките за използване на S Pen.
• Деакт. откриване на перо: Настройте екрана да не реагира, когато поставяте или премахвате
S Pen.
• Показалец: Настройте устройството да показва показалеца на S Pen при движение на S Pen
над екрана.
• Пряко въвеждане с перо: Настройте устройството да стартира подложката за ръкописен
текст при движение на S Pen над поле за въвеждане на текст.
• Въздушен изглед: Настройте устройството да активира функцията за въздушен изглед, за да
прегледате съдържание или информация в изскачащ прозорец, когато насочите S Pen към
елемент.
– – Преглед на информация: Прегледайте информацията в изскачащ прозорец, като посочите
елемент с S Pen.
– – Преглед на напредъка: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове,
визуализирайте сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с
S Pen.
– – Етикети на икони: Прегледайте информация за елемент в изскачащ прозорец, като
посочите елемента с S Pen.
– – Превъртане в списък: Докато преглеждате имейли или уеб страници, задръжте S Pen над
ръба на екрана, за да превъртите страницата.
118
Настройки
• Въздушна команда: Настройте устройството да активира функцията за въздушни команди, за
да извършвате различни действия при натиснат бутон S Pen.
• Звукова и сензорна обратна връзка: Настройте устройството да издава звук и вибрира,
когато посочвате файлове, обекти или опции.
• Опции за откачане на перо: Настройте устройството да активира Динамична бележка или да
показва въздушни команди когато S Pen е изваден от слота.
• Звук за закачане/откачане на перо: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е
поставен или изваден от слота.
• Вибр. за закач./откачане: Настройте устройството да вибрира, когато S Pen бъде поставен
или изваден от слота.
Движения
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
• Мащабиране: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате
изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки
с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
• Преглед на изображ.: Настройте устройството да превърта през изображение чрез
преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
Движение на дланта
Активирайте функцията за движение на дланта, за да управлявате устройството чрез докосване на
екрана.
• Заснемане на екрана: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с
ръка наляво или надясно през екрана.
• Спир. звук/пауза: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като
докоснете екрана с дланта си.
119
Настройки
Умен екран
• Умно оставане: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото
осветление, докато гледате дисплея.
• Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
• Умно паузиране: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете
настрани от екрана.
• Умно превъртане: Настройва устройството да превърта, когато погледнете в края на имейли
или уебстраници.
Общи
Акаунти
Добавете имейл или SNS акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за
приложенията в Google сървър.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Автомат. възстановяване: Настройте възстановяване на настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
120
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
• Избор на часови пояс: Настройте домашния си часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Показва часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на дата.
Аксесоари
Променете настройките за аксесоари.
• Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или
свалено от настолен докинг.
• Режим на аудио изхода: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг
станцията, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
• Автоматично отключване: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне
на капака.
• Daynote: Настройте устройството да показва ежедневна бележка, показваща датата, часа,
времето и събитията, когато отворите капака.
• Единица: Изберете мерната единица по подразбиране за температурата при показване на
информация за времето в Daynote.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
121
Настройки
Приложения по подразбир.
Изберете настройка по подразбиране за използване на приложения.
Потребители
Задайте и управлявайте потребителски профили за персонализирани настройки.
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
Режим на пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия.
• Производит. на процесора: Настройте устройството да ограничава използването на някои
системни ресурси.
• Изход на екрана: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
• Деактивиране на сензорната обратна връзка: Настройте устройството да изключва
вибрацията, когато докосвате клавишите.
• Научете за пестенето на енергия: Разберете как да намалите консумацията на батерията.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
122
Настройки
Защита
Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет
върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
– – Използване на безжични мрежи: Настройте устройството да позволява събиране на
данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi.
• Към уебсайта: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile)
(findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или
откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита
мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да позволи инсталирането на приложения от
непознати източници.
• Проверка на приложения: Настройте устройството да разреши Google да проверява
приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
• Актуал. полит. за защита:
– – Автоматични актуализации: Настройте устройството да проверява и да изтегля
актуализации на защитата автоматично.
– – Провери за актуализации: Проверка за актуализации на защитата.
123
Настройки
• Изпращане на доклади за защитата: Настройте устройството да изпраща доклади за
сигурност автоматично, когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
• Тип съхранение: Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
За устройството
Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.
Настройки за Google
Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от
Google.
Чукнете Настройки за Google на екрана с приложенията.
124
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN,
трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни
опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на
услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM
или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията
напълно, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
125
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте
бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с
приложения чукнете Настройки → Общи → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните
данни → Нулиране на устройството → Изтрий всички. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
126
Приложение
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или
някои приложения като игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
127
Приложение
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако форматът на файла
не се поддържа, например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа.
За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
128
Приложение
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Service Pack 3 или по-висок.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10 или по-високи.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
129
Приложение
Данните, запазени на устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
130
Приложение
Изваждане на батерията
• За да отстраните батерията, трябва да посетите оторизиран сервизен център с
предоставените инструкции.
• С оглед на вашата безопасност не трябва да се опитвате да отстранявате батерията. Ако
батерията не бъде отстранена правилно, това може да повреди батерията и устройството, да
причини физическо нараняване и/или да превърне устройството в небезопасно.
• Samsung не поема отговорност за каквато и да е щета или загуба (независимо дали по договор
или при деликт, включително небрежност), която може да произтича от неспазване на тези
предупреждения и инструкции, различна от смърт или физическо нараняване, причинено
поради небрежност на Samsung.
1 Отстранете картата с памет и S Pen от устройството.
2 Поставете инструмента за отваряне на устройството в междината между екрана на
устройството и задния капак.
След това започнете да отделяте екрана от задния капак, като използвате инструмента, за да ги
отделите.
3 Продължете да поставяте инструмента и да отделяте екрана от задния капак, като премествате
на близки разстояния по периферията на устройството.
4 Когато екранът се освободи, отделете екрана и задния капак.
След това оставете задния капак настрани и поставете екрана с лицето надолу върху плоска
работна повърхност.
5 Развинтете и отстранете винтовете.
6 Разкачете конектора на батерията.
7 Извадете батерията.
131
Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
www.samsung.com
Bulgarian. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF

advertising