Samsung | SM-J530F | Samsung Galaxy J5 (2017, Single SIM) Наръчник за потребителя

SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
Приложения
4
5
54
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
8
Съдържание на пакета
9
Оформление на устройството
11Батерия
13 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
18 Карта с памет
21 Включване и изключване на
устройството
22 Контрол на сензорния екран
24 Начален екран и екран с приложения
29 Заключен екран
30 Always On Display
32 Панел за уведомления
34 Въвеждане на текст
36 Екранна снимка
36 Отваряне на приложения
37 Защитена папка
41 Множ. прозорец
46 Samsung акаунт
47 Прехвърляне на данни от предишно
устройство
50 Управление на устройството и данните
52 Функции за споделяне
53 Спешен режим
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
56Телефон
60Контакти
65Съобщения
68Интернет
69Email
70Камера
81Галерия
86 Samsung Pay
89 Samsung Members
90 Game Launcher
93 Samsung Notes
94Календар
95 S Health
98Диктофон
99 Моите файлове
99Часовник
101Калкyлатор
101Радио
102 Google apps
2
Съдържание
Настройки
104Увод
104Връзки
115 Звуци и вибрация
116Известия
116Дисплей
117 Тапети и теми
118 Разширени функции
120 Поддръжка на устройството
122Приложения
122 Заключен екран и защита
130 Облак и акаунти
132Google
132Достъпност
133 Основно управление
134 Актуализация на софтуера
134 Ръководство на потребителя
134 За телефона
Приложение
135 Разрешаване на проблеми
140 Отстраняване на батерията
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
4
Основни функции
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, стартирайте
приложението Настройки и натиснете За телефона → Информация за батерията.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
5
Основни функции
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
6
Основни функции
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за мобилен хотспот и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е достъпна само за поддържани модели.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
7
Основни функции
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
8
Основни функции
Оформление на устройството
Високоговорители
Предна камера
Светкавица
Високоговорители
Датчик за
разстояние/Сензор за
осветеност
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Основен клавиш (Сензор
за разпознаване на
пръстови отпечатъци)
Клавиш скорошни
приложения
Клавиш Назад
Микрофон
Жак за слушалка
Многофункционален жак
Задна камера
GPS антена
NFC antenna
Клавиш за сила на звука
Светкавица
Подложка за SIM карти
► Модели с една SIM
карта: Подложка за карти
с памет
► Модели с двоен SIM:
SIM карта/Подложка за
карти с памет
Главна антена
9
Основни функции
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние/светлина с аксесоари за екрана като протектор
на екрана или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
Начален екран
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Назад
• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за
текущия екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
10
Основни функции
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
1 Свържете USB кабела към адаптера за USB захранване и след това вкарайте края на USB
кабела в многофункционалния жак на устройството.
2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
11
Основни функции
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране, като например имейли.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
12
Основни функции
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
• Модели с две SIM карти: В някои области скоростта на прехвърляне на данни може да
е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти, отколкото ако е поставена
една SIM карта.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
► Модели с една SIM карта:
13
Основни функции
► Модели с двоен SIM:
– – Подложка 1 за SIM карти:
14
Основни функции
– – Подложка 2 за SIM карти:
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за SIM карти, за да освободите
подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2 Извадете внимателно държача за SIM картата от слота.
15
Основни функции
3 ► Модели с една SIM карта: Поставете SIM или USIM картата в подложката за SIM карти със
златистите пластини на картата с лице надолу.
► Модели с двоен SIM: Поставете SIM или USIM картата в подложката за SIM карти със
златистите пластини на картата с лице надолу.
Поставете основната SIM или USIM карта в държача за SIM карта 1, а допълнителната SIM или
USIM карта в държача за SIM карта 2.
4 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в държача, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да
изпадне от подложката.
5 Поставете държача за SIM карта обратно в слота.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Правилно поставяне на картата
► Модели с две SIM карти:
Nano-SIM карта
Nano-SIM карта
microSD карта
Използвайте само nano-SIM карта.
16
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за SIM карти, за да освободите
подложката.
2 Извадете внимателно държача за SIM картата от слота.
3 Отстранете SIM или USIM картата.
► Модели с една SIM карта:
► Модели с двоен SIM:
4 Поставете държача за SIM карта обратно в слота.
17
Основни функции
Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти)
Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на
услуги на едно устройство.
Активиране на SIM или USIM карти
На екрана с приложения натиснете Настройки → Връзки → Диспечер на SIM карта. Изберете SIM
или USIM карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.
Персонализиране на SIM или USIM карти
На екрана с приложения натиснете Настройки → Връзки → Диспечер на SIM карта и изберете
SIM или USIM карта, за да получите достъп до следните опции:
• Икона: Променете иконата на SIM или USIM картата.
• Име: Променете името на дисплея за SIM или USIM картата.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа, която да използвате със SIM или USIM картата.
Настройка на предпочитани SIM или USIM карти
Когато са активирани две карти, можете да припишете гласови повиквания, съобщения и услуги за
данни на конкретни карти.
На екрана с приложения натиснете Настройки → Връзки → Диспечер на SIM карта и задайте
предпочитанията за функции за вашите карти в ПРЕДПОЧИТАНА SIM КАРТА.
Карта с памет
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
18
Основни функции
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. Ако устройството не разпознава картата памет,
форматирайте я на вашия компютър.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
1 Поставете помощното лостче в отвора на държача за карта с памет, за да освободите държача.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
19
Основни функции
2 Извадете внимателно държача за картата с памет от слота.
3 Поставете карта с памет на държача за карта с памет със златистите пластини на картата с лице
надолу.
4 Внимателно натиснете картата с памет в поставката за карта с памет, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или
да изпадне от подложката.
5 Поставете държача за карта с памет обратно в слота.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
На екрана с приложения натиснете Настройки → Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → ДЕМОНТИРАНЕ.
1 Поставете помощното лостче в отвора на държача за карта с памет, за да освободите държача.
2 Извадете внимателно държача за картата с памет от слота.
3 Премахнете картата с памет.
4 Поставете държача за карта с памет обратно в слота.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
20
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На екран с приложения натиснете Настройки → Поддръжка на устройството → Устройство
за съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат →
ФОРМАТИРАНЕ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.
Клавиш за намаляване
на звука
Бутон Вкл./Изкл.
21
Основни функции
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
22
Основни функции
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
Двойно чукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите
други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
23
Основни функции
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
Начален екран и екран с приложения
Увод
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранен индикатор за новини.
Прегледайте най-новите статии в
различни категории.
Екранни индикатори
Любими приложения
24
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения. За връщане
към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Друг вариант е да
натиснете клавиша за начало или да докоснете клавиша за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За добавяне на пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната или долната част на екрана. Краткият
път ще бъде автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1 Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го
плъзнете върху друго приложение.
25
Основни функции
2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на
папка и въведете име на папка.
Добавяне на още приложения
Чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ върху папката. Отметнете прил. Които искате да добавите и
чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.
Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
Изтриване на папка
Натиснете и задръжте пръста си върху някоя папка, след което натиснете Изтриване на папка.
Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с
приложения.
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на страници: Плъзнете с пръст наляво и след това натиснете
.
• Преместване на страници: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на страници: Натиснете
на страницата.
26
Основни функции
• Тапети и теми: Промяна на тапет, тема, или икони на устройството.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или помалко елементи на началния екран и др.
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството да
показва всички приложения на началния екран. На началния екран натиснете и задръжте пръста
си върху празна област, след което натиснете Настройки на нач. екран → Оформление на
началния екран → Само началният екран → ПРИЛОЖИ.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
27
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
/
Сила на сигнала
/
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
/
Предпочитани SIM или USIM карти за обаждания (модели с две SIM карти)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
28
Основни функции
Икона
Значение
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
Екранът се заключва с Плъзгане - методът за заключване на екрана по подразбиране.
Натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете с пръст в която и да е посока, за да
отключите екрана.
За да промените метода на заключване на екрана, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Заключен екран и защита → Тип заключен екран и изберете метод.
Когато зададете шаблон, PIN, парола или пръстов отпечатък като метод на отключване на екрана,
можете да защитите своята лична информация, не позволявайки достъп на други лица до вашето
устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за
отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
29
Основни функции
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. На екана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран и защита →
Настройки за защитено заключв. и чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране,
за да го активирате.
Always On Display
Винаги можете да прегледате информация, като часовника или календара или да контролирате
възпроизвеждането на музика на екрана, когато той е изключен.
Можете също да правите проверка за нови уведомления, като съобщения или пропуснати
обаждания.
Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
Отваряне на уведомления, когато екранът е изключен
Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на екрана
ще се появят индикаторни икони, дори когато той е изключен. Чукнете два пъти иконата на
уведомление с пръста си, за да прегледате известието.
30
Основни функции
Ако екранът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.
Създаване на график за функцията „Винаги на дисплея“
На екрана с приложения докоснете Настройки → Заключен екран и защита → Always On
Display, след което докоснете превключвателя Да се показва винаги, за да го деактивирате. След
това чукнете Задаване на график и задайте началния и краен час.
Контролиране на възпроизвеждането на музика, когато екранът е изключен.
Можете да управлявате възпроизвеждането на музика, когато екранът е изключен, без да го
включвате.
1 На екрана с приложения докоснете Настройки → Заключен екран и защита → Информация
и FaceWidgets → FaceWidgets, след което докоснете превключвателя Музикален контролер,
за да го активирате.
2 За да управлявате възпроизвеждането на музика, когато екранът е изключен, чукнете два пъти
върху часовника.
3 Чукнете иконите, за да контролирате възпроизвеждането.
31
Основни функции
Панел за уведомления
Използване на панела за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
► Модели с една SIM карта:
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Блокиране на уведомления от
приложения.
32
Основни функции
► Модели с двоен SIM:
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Предпочитания за функции на SIM
и USIM карта. Чукнете, за да отидете
до диспечера на SIM карти.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Блокиране на уведомления от
приложения.
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
33
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете символи.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на
клавиатурата.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
Смяна на оформлението на клавиатурата
Докоснете → Езици и типове, изберете език, след което изберете оформление на клавиатурата,
което да се използва.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
34
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Променете настройките за гласово
въвеждане.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
• : Добавете елемент от клипборда.
• : Въведете емотикони.
• : Променете клавиатурата за работа с една ръка.
• : Променете настройките на клавиатурата.
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
35
Основни функции
Речник
Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб
страници.
1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете
текст.
или
, за да изберете желания
2 Чукнете Още → Речник в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете Move to Manage
dictionaries →
до речник, за да го изтеглите.
3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да
видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка
си с предпочитани думи, или чукнете Search Web, за да използвате думата като термин за
търсене.
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите
заснети снимки в Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
прозорец на скорошно приложение.
и изберете
Затваряне на приложение
Чукнете
и чукнете или плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за
да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете ЗАТВОРИ ВСИЧКИ.
36
Основни функции
Защитена папка
Увод
Защитената папка защитава личното съдържание и приложения, като например снимки и бележки,
да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично съдържание и
приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
37
Основни функции
Създаване на защитена папка
1 На екрана с приложения, чукнете Настройки → Заключен екран и защита → Защитена
папка.
2 Чукнете ВЛИЗАНЕ и влезте в своя Samsung акаунт.
3 Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите с
помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране, който се появява, когато е
въведен неправилен код за отключване и въведете паролата за вашия Samsung акаунт.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Чукнете → Настройки → Авто заключване на „Защитена папка“.
3 Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете Заключване.
Преместване на съдържание
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете елемент и чукнете → Преместване в Защитена папка.
Избраните елементи ще бъдат преместени в съответното приложение в Защитената папка.
Можете да преместите съдържание от защитената папка към съответното приложението в
място за съхранение по подразбиране. Изберете елемент и чукнете → Преместване от
Защитена папка.
38
Основни функции
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Чукнете Добав. приложения.
3 Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете ДОБ.
За инсталиране на приложения от Google Play Магазин, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ PLAY STORE.
За инсталиране на приложения от Galaxy Apps, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете Редактиране прилож., отметнете прил. И след това чукнете Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Чукнете → Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт.
3 Изберете услуга за акаунти.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Чукнете → Настройки и чукнете превключвател Показване на „Защитена папка“ за да го
активирате.
За да се покаже прекият път към Защитена папка, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Заключен екран и защита → Защитена папка, и след това чукнете превключвател
Показване на „Защитена папка“, за да го активирате.
39
Основни функции
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в Защитена папка на облака на Samsung, като използвате
вашия Samsung акаунт и ги възстановете по-късно.
Архивиране на данни
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Натиснете → Настройки → Архив и възстановяване.
3 Чукнете Добавяне на акаунт и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
4 Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
5 Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на облак Samsung.
Възстановяване на данни
1 На екрана с приложения натиснете Защитена папка.
2 Натиснете → Настройки → Архив и възстановяване.
3 Чукнете Възстановяване на архив.
4 Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВИ.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
40
Основни функции
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
1 На екрана с приложения, чукнете Настройки → Заключен екран и защита → Защитена
папка → Деинсталиране.
2 Натиснете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете
Преместване на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
За достъп до данни, архивирани от Secure Folder (Защитена папка), отворете папката Samsung,
стартирайте приложението Моите файлове, след което натиснете Вътрешна памет → Secure
Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
Много прозорци
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
Изскачащ изглед
41
Основни функции
Изглед на разделен екран
1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете
ОЩЕ ПРИЛ. и изберете приложение.
42
Основни функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Променете разположението
на прозорците на
приложенията.
Затворете текущо избраното
приложение.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
43
Основни функции
Споделяне на текст или изображения между прозорците
Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте
елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Минимизиране на изглед на разделен екран
Натиснете клавиша на началния екран, за да минимизирате изгледа на разделения екран. На
лентата за състоянието ще се появи иконата . Приложението в долния прозорец ще се затвори, а
приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
За да затворите минимизирания изглед на разделения екран, отворете панела за известия и
чукнете иконата
на Известия в няколко прозореца.
Максимизиране на прозорец
Чукнете прозорец на приложение и плъзнете лентата между прозорците на приложения в горния
или долния край на екрана.
44
Основни функции
Изскачащ изглед
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу, чукнете и задръжте прозорец на приложение, и след това го
плъзнете до Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци.
Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте прозореца.
Затворете приложението.
Максимизирайте прозореца.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете на лентата с инструменти на прозореца и я плъзнете
на ново място.
45
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения,
предоставени от Samsung, без да влизате в акаунта.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите отворете екрана с
приложения и чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2 Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2 Чукнете Samsung account → ВЛИЗАНЕ.
3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете Забравили сте ИД или паролата
си? Можете да намерите информацията за своя акаунт, когато въведете необходимата
информация и кода за сигурност, показан на екрана.
46
Основни функции
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти.
2 Натиснете Samsung account → → Премахни акаунта → OK.
3 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и след това докоснете ПРЕМАХНИ АКАУНТА.
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да прехвърляте контакти, изображения и други данни от предишно устройство към
вашето устройство посредством Smart Switch или Samsung Cloud.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Прехвърляне на данни чрез Smart Switch
Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на своето устройство чрез Samsung Smart
Switch.
Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.
• Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите
приложението от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
• Компютърна версия: Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
47
Основни функции
Прехвърляне на файлове чрез Wi-Fi Direct
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
1 На двете устройства изтеглете и инсталирайте Smart Switch от Galaxy Apps или Google Play
Магазин.
2 Поставете устройствата близо едно до друго.
3 Стартирайте Smart Switch и на двете устройства.
4 На предишното устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ → СВЪРЗВАНЕ.
5 На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
48
Основни функции
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
Прехвърляне на данни чрез облака на Samsung
Архивирайте данните от вашето предишно устройство на облака на Samsung и импортирайте
данните в своето устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за
да използвате облака на Samsung. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
1 На предишното устройство, архивирайте данните във вашия Samsung акаунт.
2 На вашето устройство стартирайте приложението Настройки и натиснете Облак и акаунти →
Samsung Cloud → Възстанов.
3 Чукнете и изберете предишното устройство от списъка с устройства.
4 Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТ. СЕГА.
49
Основни функции
Управление на устройството и данните
Свързване на устройството с компютър за прехвърляне на
данни
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и чукнете Прехв. мултим. файлове чрез USB → Прехв.
мултим. файлове.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете Прехвърляне изображения.
3 Чукнете ПОЗВОЛИ, за да позволите на компютъра да получи достъп до данните в
устройството.
Когато компютърът разпознае устройството, устройството ще се появи в Моят компютър.
4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Актуализиране на устройството
Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.
Актуализиране по въздух
Устройството може да бъде актуализирано директно чрез „фърмуер по въздуха“ (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → Актуализация на софтуера → Ръчно изтегляне
на актуализации.
Когато чукнете превключвателя Авто изтегляне на актуализации, за да го активирате,
актуализациите ще бъдат изтеглени, когато устройството се свърже с Wi-Fi мрежа.
50
Основни функции
Актуализиране със Smart Switch
Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart
Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да
актуализирате устройството.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства
към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да
актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва
да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. За
повече информация вижте Samsung акаунт и Акаунти.
Използване на Samsung акаунт
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване
→ Настройки архивиране за Samsung акаунта, чукнете превключвателите до елементите за
архивиране, за да ги активирате, след което чукнете АРХИВИРАЙ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на облак Samsung. Вижте Samsung Cloud за повече информация.
За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете
превключвателя АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ, за да го активирате.
За да възстановите данни с помощта на облака на Samsung като използвате Samsung акаунт,
чукнете Възстановяване. Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и
чукнете ВЪЗСТ. СЕГА. Избраните данни ще бъдат възстановени на устройството.
51
Основни функции
Използване на потребителски профил в Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване
и чукнете превключвател Архивиране на моите данни за Google акаунт, за да го активирате.
Чукнете Акаунт за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Основно управление → Нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се рестартира автоматично.
Функции за споделяне
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделям и изберете метод за споделяне, като Bluetooth и имейл.
52
Основни функции
Можете също да използвате следните опции:
• Споделяне на връзка: Качване на съдържание на сървър за съхранение на Samsung и
споделяне на връзката и кода за достъп с вашите контакти, дори когато те не са запаметени
във вашия списък с контакти. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер
трябва да е потвърден.
• Преглед на съдържание на ТВ (Smart View): Вижте показаното съдържание от вашето
устройство на голям екран чрез безжична връзка.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание
с тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция
не е активирана, отворете екрана с приложенията, чукнете Настройки → Разширени
функции и след това чукнете превключвател Директно сподел., за да го активирате.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да споделите изображението с други.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
Спешен режим
Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на
батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да
осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение
на други, звукова и спешна аларма и други.
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, чукнете → Деактивиране на Спешен режим. Или
натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
53
Приложения
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Чукнете Samsung → Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
54
Приложения
Управление на приложения
Деинсталиране на приложения и използване на режим заспиване за
приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Сън: Поставя приложенията в режим заспиване за пестене на батерията, като не им позволява
да работят във фонов режим.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения →
приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
→ Деактивирано, изберете
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
PAЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За да видите настройките за разрешения за приложенията, отворете екрана с приложения и
чукнете Настройки → Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да
видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, отворете
екрана с приложения, чукнете Настройки → Приложения → → Разрешения за приложения.
Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
55
Приложения
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете телефонен номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3 ► Модели с една SIM карта: Чукнете
, за да отворите клавиатурата.
, за да осъществите гласово повикване, или
, за да
осъществите видео повикване.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
56
Приложения
► Модели с двоен SIM: Чукнете
или
за да осъществите видео повикване.
, за да осъществите гласово повикване, или
,
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, чукнете → Бързо набиране, изберете номер за бързо
набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
57
Приложения
Осъществяване на международен разговор
1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
2 Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
3 ► Модели с една SIM карта: Въведете кода на страната, кода на населеното място и
телефонния номер, и чукнете
.
► Модели с двоен SIM: Въведете кода на държавата, кода на областта и телефонния номер и
след това докоснете
или
.
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете
Телефон → → Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщението и чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения
чукнете Телефон → СКОРОШНИ, за да видите пропуснатите повиквания.
58
Приложения
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 На екрана с приложения чукнете Телефон → → Настройки → Блокиране номера.
2 Чукнете , изберете контакти и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• : Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• : Прекратете текущия разговор.
59
Приложения
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• : Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
• : Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете и изберете място за съхранение.
60
Приложения
3 Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече информационни
полета.
Сканиране на информация за
контакт от визитка.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете номера и чукнете ДОБАВЯНЕ В КОНТАКТИ.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
, за да отворите клавиатурата.
3 Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуализиране
съществуващ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
61
Приложения
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1 На екрана с приложения чукнете Телефон → СКОРОШНИ.
2 Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
3 Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛИЗИРАНЕ
СЪЩЕСТВУВАЩ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Натиснете → Управление на контакти → Импортиране/експортиране на записи →
ИМПОРТИРАНЕ.
3 Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
4 Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
5 Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти, изберете име на
акаунт, изберете акаунта, с който ще синхронизирате, и след това чукнете Контакти (Samsung
акаунт) или Синхронизиране на Контакти.
62
Приложения
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това
предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Споделям.
3 Отметнете записи и чукнете СПОДЕЛЯМ.
4 Изберете метод на споделяне.
Запаметяване и споделяне на профил
Споделете информация от вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за
състояние, с други, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Тази функция е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне
на профил на своите устройства.
63
Приложения
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Изберете профила си.
3 Чукнете РЕДАКТ., редактирайте профила си и чукнете ЗАПАЗИ.
4 Натиснете → Споделяне на профил, след което натиснете превключвателя, за да го
активирате.
За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден. Можете да видите
актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За да зададете допълнителни елементи за споделяне, натиснете Споделено съдържание и
изберете елементи.
За да зададете група записи, с които да споделите вашия профил, чукнете Споделяне чрез и
изберете опция.
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате или премествате
контакти в други акаунти, списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти.
Обединяване на дублиращи се контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Докоснете → Управление на контакти → Обединяване контакти.
3 Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Изтриване.
3 Отметнете записи и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на
контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това чукнете → Изтриване.
64
Приложения
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и чукнете ПИСАНЕ.
4 Въведете съобщение.
► Модели с една SIM карта:
Идете до допълнителни опции.
Редактиране на получатели.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Въведете емотикони.
Въведете съобщение.
Изпратете съобщението.
Прикачете файлове.
65
Приложения
► Модели с двоен SIM:
Идете до допълнителни опции.
Редактиране на получатели.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Въведете емотикони.
Въведете съобщение.
Изберете SIM или USIM карта.
Прикачете файлове.
5 ► Модели с една SIM карта: Чукнете ИЗПР., за да изпратите съобщението.
► Модели с двоен SIM: Чукнете
или
, за да изпратите съобщението.
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 В списъка със съобщения изберете запис.
3 Прегледайте вашия разговор.
► Модели с една SIM карта: За да отговорите на съобщението, въведете съобщение и чукнете
ИЗПР.
► Модели с двоен SIM: За да отговорите на съобщението, въведете съобщение и чукнете
или
.
66
Приложения
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Блокиране на съобщения → Блокиране номера.
3 Чукнете ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., изберете запис и чукнете .
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете номер, след което въведете телефонен номер.
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Уведомления, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
3 Променете настройките за известяване.
• Звук за уведомяване: Променете звука за известяване.
• Вибриране при възпр. звук: Настройте устройството да вибрира, когато получите
съобщения.
• Показв. на изскач. проз.: Настройте устройството да показва съобщения в изскачащи
прозорци.
• Визуализиране на съобщението: Настройте устройството да показва съдържание на
съобщение на заключения екран и в изскачащи прозорци.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Достъпност → Напомняне за известие и чукнете превключвателя, за да го
активирате. След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
67
Приложения
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Интернет.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Идете до допълнителни опции.
Маркирайте текущата уеб страница
с показалец.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
уеб страници и скорошна
хронология на преглед.
Придвижване между страниците.
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
68
Приложения
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък.
Активиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния
режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък като метод на заключване заедно с паролата,
чукнете превключвателя Пръстови отпечатъци, за да го активирате. Вижте Разпознаване на
пръстови отпечатъци за повече информация относно използването на пръстови отпечатъци.
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ.
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Email.
2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
69
Приложения
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→
→ Добавяне на профил.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
подразбиране. Чукнете → → → Задаване на акаунт по подразбиране.
Изпращане на имейли
1 Чукнете , за да съставите имейл.
2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
3 Чукнете ИЗПРАТИ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете → → името на вашия акаунт,
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
70
Приложения
Стартиране на камерата
Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:
• Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Натиснете основния клавиш бързо два пъти.
• При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате Камера от заключения
екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.
Използване на жестове на бързо плъзгане
Бърз контрол на екрана за преглед чрез приплъзване в различни посоки. Можете да промените
режима на снимане, да превключвате между камерите, или да прилагате филтърни ефекти.
Визуализация предна
камера
Режими на заснемане
Визуализация задна камера
71
Филтър ефекти
Приложения
Превключване на камери
На екрана за преглед, плъзнете нагоре или надолу, за да превключите между камерите.
Преглед на режима на снимане
На екрана за преглед, плъзнете отляво надясно, за да отворите списъка с режим на снимане.
Преглед на филтърните ефекти
На екрана за преглед плъзнете от дясно наляво, за да отворите списъка с филтърни ефекти.
Можете да приложите уникално усещане за вашите снимки или видеоклипове.
Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
72
Приложения
Текущ режим
Прави лицата да
изглеждат по-ярки и
по-ясни.
Настройки на
камерата
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Променете
настройките на
светкавицата.
Снимайте.
Запишете видеоклип.
Превключете между
предната и задната
камера.
Филтър ефекти
Режими на заснемане
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Предната камера притежава широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
Заключване на фокуса и експонацията
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката АФ/АЕ ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.
73
Приложения
Персонализиране на режими на заснемане
На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за да отворите списъка с режими на
заснемане и изберете режим.
За да видите информация за всеки режим, чукнете → Инфо.
За да пренаредите режими, чукнете → Редактиране, чукнете и задръжте икона на режим, след
което я плъзнете към ново място.
За да добавите още кратки пътища към началния екран, чукнете → Доб. пряк път в нач. екран.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режима на снимане, чукнете Авто.
Режим про
Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на
експонацията и стойност на ISO.
В списъка с режима на снимане, чукнете Професионално. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.
• : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
• : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
• : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
74
Приложения
Панорама
Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете
широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Панорама.
2 Чукнете и преместете устройството бавно в една посока.
3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.
4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
Прод.снимане
Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
В списъка с режима на снимане, чукнете Прод.снимане.
Чукнете и задръжте
, за да направите няколко снимки една след друга.
75
Приложения
HDR (Богати цветове)
Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
В списъка с режима на снимане, чукнете HDR (Богати цветове).
Без ефект
С ефект
Нощ
Направете снимка в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.
В списъка с режима на снимане, чукнете Нощ.
Спорт
Заснемете снимка на бързодвижещи се обекти.
В списъка с режима на снимане, чукнете Спорт.
Звук и снимка
Заснемете снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с
В списъка с режима на снимане, чукнете Звук и снимка.
76
в Галерия.
Приложения
Селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режима на снимане, чукнете Селфи.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството разпознае лицето ви, покажете дланта си на предната камера. След
разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на
времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
за правене снимки и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Начини
Използване на светкавицата за селфита
Когато заснемате автопортрети с предната камера в условия на ниска осветеност, сензорният
екран може да служи като светкавица.
На екрана за предварителна визуализация чукнете неколкократно
, докато достигнете .
При заснемане на снимка сензорният екран ще присветне.
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да промените черти на лицето, като отенък на кожата или форма на лицето, преди да
заснемете автопортрети.
Тази функция е налична само в режим Селфи.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
2 Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да
заснемете автопортрет.
• Тон кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
• Издъл.лице: Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
• Големи очи: Направете очите си да изглеждат по-големи.
77
Приложения
Широка селфи
Заснемете широк авто-портрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режима на снимане, чукнете Широка селфи.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството разпознае лицето ви, покажете дланта си на предната камера. След
разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на
времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
за правене снимки и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Начини
5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
78
Приложения
Настройки на камерата
Бързи настройки
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност. централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
матрично
фокусира върху цялостната сцена.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
Не използвайте светкавицата близо до очите си. Използването на светкавицата в близост
до очите може да доведе до временна загуба на зрение или увреждане на очите.
• : Настройте устройството да записва звук преди или след заснемане на снимка.
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
79
Приложения
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Запис картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Начини за правене снимки: Изберете опции за заснемане, които да използвате.
ОБЩИ
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на основния клавиш.
• Местоположение на паметта: Изберете място за съхраняване на данните.
• Плаващ бутон на камерата: Добавете бутона на спусъка с възможност за персонализиране на
екрана за визуализация.
• Функцион. клавиш за сила звук: Настройте устройството да използва клавиша за сила на
звука, за да контролира бутона за заснемане.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
• Свържете се с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте
Samsung Members за повече информация.
80
Приложения
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории, които да споделяте с другите.
81
Приложения
Преглед на изображения и видеоклипове
Разглеждане на изображения
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Прегледайте подробната
информация за изображението.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Споделете изображението с други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Регулирайте автоматично
изображението.
За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. Чукнете →
Анимиране или Колаж, и след това изберете изображения. Можете да избирате до шест
изображения за колаж.
82
Приложения
Преглед на видеоклипове
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
на
миниатюрата за предварителна визуализация.
Идете до
допълнителни опции.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане назад.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте за
бързо превъртане
напред.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Придвижете се напред
или назад като
плъзгате лентата.
Променете
съотношението на
екрана.
Заключване на екрана
за възпроизвеждане.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Създаване на GIF
анимация.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
Преглед на албуми
Можете да сортирате изображения и видеоклипове, запаметени във вашето устройство по папка
или албум. Анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в
списъка с албуми.
На екрана с приложения чукнете Галерия → АЛБУМИ и изберете албум.
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
83
Приложения
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Чукнете → Създаване на история.
3 Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
4 Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
Споделяне на истории
Можете да споделите истории с вашите контакти.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Изберете история, която искате да споделите.
3 Чукнете ПОКАНА, отметнете контакти и след това чукнете ГОТОВО.
Когато вашите контакти приемат заявката за споделяне, историята ще бъде споделена, при
което могат да се добавят още снимки и видеоклипове към историята от вашите контакти.
• За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
• Ако получателите не са потвърдили своите телефонни номера или техните устройства
не поддържат функцията, до тях ще бъде изпратено текстово съобщение, съдържащо
препратка към файловете. Получателите на препратката може да не могат да използват
някои функции. Валидността на препратката ще изтече след определен период.
Изтриването истории
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
84
Приложения
Синхронизиране на изображения и видеоклипове с облака на
Samsung
Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете записани в Галерия с облака на
Samsung и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете
във вашия Samsung акаунт, за да използвате облака на Samsung. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Галерия → → Настройки и чукнете превключвателя Samsung
Cloud, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с устройството ще се запаметяват
автоматично в облака на Samsung.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете Изтрий в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1 На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
3 Чукнете ИЗТРИЙ.
Споделяне на изображения или видеоклипове
Изберете изображение или видеоклип, чукнете Споделям в долната част на екрана и изберете
метод за споделяне.
85
Приложения
Samsung Pay
Увод
Регистрирайте често използвани карти в мобилната услуга за плащане Samsung Pay, за да
осъществявате плащания бързо и сигурно. Samsung Pay поддържа магнитно защитено
прехвърляне (MST) както и комуникация в близкото поле (NFC), позволявайки плащане чрез
стандартни четци на кредитни карти.
Можете да видите повече информация, като например карти, поддържащи тази функция, на
www.samsung.com/samsungpay. Или отворете екрана с приложения и чукнете Samsung Pay →
Още → Помощ.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Процедурите за първоначална настройка и регистрация на карти може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
86
Приложения
Преди да започнете
• За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате
своите пръстови отпечатъци. За повече информация вижте Samsung акаунт и Разпознаване на
пръстови отпечатъци.
• За да осъществите плащания със Samsung Pay, може да е необходимо да свържете
устройството с Wi-Fi или мобилна мрежа в зависимост от региона.
Настройка на Samsung Pay
Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите първоначалната настройка.
1 На екрана с приложения чукнете Samsung Pay.
2 Влезте в своя Samsung акаунт.
3 Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
4 Регистрирайте своя пръстов отпечатък, който да използвате при осъществяване на плащания.
5 Създайте PIN, който да използвате при осъществяване на плащания.
Този PIN ще се използва за потвърждаване на различни действия в Samsung Pay, като
осъществяване на плащания и отключване на приложението.
Регистриране на карти
Можете лесно да регистрирате карти, като заснемете техните изображения с камерата.
Можете да проверите картите, поддържащи тази функция, на уебсайта на Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay).
На екрана с приложения чукнете Samsung Pay → ДОБАВИ и следвайте инструкциите на екрана, за
да завършите регистрацията на картите.
87
Приложения
Осъществяване на плащания
1 Чукнете и задръжте изображение на карта в долната част на екрана и го плъзнете нагоре.
Или чукнете Samsung Pay на екрана с приложения.
2 В списъка с карти плъзнете с пръст наляво или надясно, за да изберете карта, която да
използвате.
3 Поставете пръста си върху основния клавиш, за да сканирате своя пръстов отпечатък.
Или въведете PIN кода за плащане, който сте задали при настройката на Samsung Pay.
88
Приложения
4 Докоснете задната страна на устройството с четеца на карти.
Когато четецът на карти разпознае информацията за картата, плащането ще бъде обработено.
• Плащанията може да не бъдат обработени в зависимост от мрежовата връзка.
• Методът за проверка на плащания може да варира в зависимост от четците на карти.
Отмяна на плащания
Можете да отмените плащания, като посетите мястото, където сте ги осъществили.
В списъка с карти плъзнете с пръст наляво или надясно, за да изберете картата, която сте
използвали. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите отмяната на плащането.
Промяна на настройките на Samsung Pay
На екрана на Samsung Pay чукнете Още → Настройки. Изберете екрана, където ще се появи
изображението на картата, за да активирате Samsung Pay на началния екран или заключения екран
или при изключване на екрана.
Samsung Members
Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми
с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки.
Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy
или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung Members може да помогне за
разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.
Допълнителни опции
Изпращане на отзив
89
Приложения
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Това приложение може да се появи в папка Samsung в зависимост от региона или
мобилния оператор.
• За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва да
влезете във вашия Samsung акаунт. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
Game Launcher
Увод
Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps
на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете
на игри по-лесно.
Идете до допълнителни опции.
Добавете игри.
Вижте списък с най-популярните
игри за потребители на Galaxy.
Намалете използването на
батерията за игри.
Включете или изключете иконата
на инструментите за игри.
Отворете игрите с или без звук.
90
Приложения
Използване на програмата за стартиране на игри
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Разширени функции → Игри → Game
Launcher и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Game Launcher ще бъде добавена към началния екран и екрана с приложения.
Когато деактивирате функцията, Game Launcher ще бъде премахната от началния екран и
екрана с приложения.
2 На екрана с приложения чукнете Game Launcher.
3 Чукнете игра от списъка с игри.
Игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps, ще бъдат автоматично показани
на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете Добав. приложения.
Премахване на игра от програмата за стартиране на игри
Чукнете и задръжте игра и после чукнете Премахване.
Активиране на режим на пестене на енергия при игри
Когато активирате режима за пестене на енергия при игри, устройството ще намали резолюцията
и кадровата честота на игрите, за да намали консумацията на енергия на батерията.
На екрана с приложения чукнете Game Launcher → Пестене на енергия.
Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.
91
Приложения
Използване на инструменти за игри
Можете да зададете показване на иконата за инструменти за игри като плаваща икона на екраните
за игри.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Разширени функции → Игри и чукнете
превключвателя Game Tools, за да го активирате.
Докато играете на игра, чукнете
За да преместите иконата, чукнете
, за да изведете инструментите за играта.
и я плъзнете към ново място.
За да скриете иконата от екрана на текущата игра, чукнете и задръжте
Скриване в горната част на екрана.
и го плъзнете към
За да покажете отново иконата на екрана на играта, отворете панела за уведомления и докоснете
уведомлението на Game Tools.
Заглушете звуци за известяване и
покажете само известия за
входящи повиквания и спешни
сигнализации.
Заключете клавишите Скорошни и
Назад.
Заключете екрана на играта по
време на игра.
Икона на инструментите за игри
Заснемете екранни снимки.
Запишете своята сесия на игра.
Отидете до настройките на
инструментите за игри.
Блокиране на известия по време на игри
→ , за да заглушите звуци за известяване и да покажете само известия за входящи
Чукнете
повиквания и спешни сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете
безпокоени. Ако получите входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко
известие.
92
Приложения
Samsung Notes
Увод
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване
върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.
Създаване на записки
1 На екрана с приложения чукнете Samsung Notes → ВСИЧКИ → .
2 Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Докоснете Писалка, за да пишете или чертаете.
Докоснете Четка, за да рисувате с различни четки.
Чукнете Изображ. за да вмъкнете изображение, като изберете от Галерия или като направите
снимка.
Чукнете Глас за да направите запис на глас и да го поставите в бележката. Записът на глас ще
стартира веднага.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Пишете или рисувайте с писалките.
Вмъкнете запис на глас.
Рисувайте с четките.
Вмъкнете изображение.
3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете
Изтриване на бележки
1 На екрана с приложения чукнете Samsung Notes.
2 Чукнете ВСИЧКИ или КОЛЕКЦИИ и изберете категория.
93
→ Запазване или ЗАПАЗ.
Приложения
3 Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
4 Чукнете ИЗТРИЙ.
Календар
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1 Чукнете Календар на екрана с приложения.
2 Чукнете или чукнете два пъти дадена дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
3 Въведете данни за събитие.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Въведете заглавие.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на
събитието.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
94
Приложения
Създаване на задачи
1 Чукнете Календар на екрана с приложения.
2 Чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
3 Чукнете и въведете информацията за задачата.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти, изберете име на
акаунт, изберете акаунта, с който ще синхронизирате, и след това чукнете Календар (Samsung
акаунт) или Синхронизиране на Kалендар.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете
Календар → → Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с
който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.
S Health
Увод
S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.
Стартиране на S Health
Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.
1 Чукнете Samsung → S Health на екрана с приложения.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
95
Приложения
Използване на S Health
Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване
на S Health, за да следите вашето здраве и форма. Можете също така да сравнявате своите
записи за брой стъпки с други потребители на S Health, да се състезавате с ваши приятели и да
преглеждате здравни съвети.
Чукнете Samsung → S Health на екрана с приложения.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
Сравнявайте вашите записи за
брой стъпки с други потребители
на S Health или се състезавайте с
приятелите си.
Проследявайте здравето и фитнес
формата си.
Преглед на здравни съвети.
Задайте дневни цели и проследете
напредъка си.
Преглед и управление на визуални
елементи за проследяване.
Преглеждайте съобщения с насоки
или съобщения от S Health.
За да добавите елементи в екрана на S Health, чукнете → Управление на елементи, и след това
изберете елементи от всеки раздел.
• ТРАКЕРИ: Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
• ЦЕЛИ: Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
• ПРОГРАМИ: Използвайте персонализирани програми за упражнения.
96
Приложения
Допълнителна информация
• S Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за
използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение,
смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Наличните функции, характеристики и добавени приложения за S Health може да се
различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби.
Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна
преди употреба.
• Приложенията и услугата на S Health могат да бъдат предупредени или преустановени без
предизвестие.
• Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга,
включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране
на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени
услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят
на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до
постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението
S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните,
които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва
да ги изтриете отделно.
• Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на
Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от другите ви
свързани устройства. Достъпът до информацията от S Health от подобни допълнителни услуги
или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения
от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства,
предаващи радио вълни.
• Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на
S Health, преди да го използвате.
97
Приложения
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Диктофон.
2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете
, за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете ПОКАЗАЛЕЦ, за да въведете показалец.
Идете до допълнителни опции.
Започнете записването.
3 Чукнете , за да приключите записа.
4 Въведете потребителско име и чукнете ЗАПАЗИ.
98
Приложения
Моите файлове
Получете достъп до и управлявайте различни файлове, съхранени в устройството.
На екрана с приложения чукнете Samsung → Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение. Можете също да
видите файловете в устройството или на карта с памет по категория.
За да освободите памет на устройството, натиснете → Получаване на още място.
За да търсите файлове или папки, чукнете
.
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
АЛАРМА
На екрана с приложения чукнете Часовник → АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
99
Приложения
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
На екрана с приложения чукнете Часовник → СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
ХРОНОМЕТЪР
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → ХРОНОМЕТЪР.
2 Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3 Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВЯВ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НYЛИРАНЕ.
ТАЙМЕР
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → ТАЙМЕР.
2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
100
Приложения
Калкyлатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто
въртене е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
За да използвате инструмента за преобразуване на мерни единици, натиснете . Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
Радио
Слушане на FM радио
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
101
Приложения
Чукнете
за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радиостанция от
списъка със станции.
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Включете или изключете FM
радиото.
Запишете песен от FM радиото.
Идете до допълнителни опции.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Вижте списъка с налични станции.
Сканирайте и запаметете
наличните станции автоматично.
Сканиране за радио станции
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Чукнете СКАНИРАНЕ и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва
наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Акаунти за повече информация.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
102
Приложения
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Duo
Провеждайте видео разговори с други хора.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
103
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето
устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
На екрана с приложения чукнете Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
104
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Докоснете Споделям → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
105
Настройки
Край на връзката на устройството
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Изброяват се откритите устройства.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
106
Настройки
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделям → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
107
Настройки
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни.
• Записване на данни: Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни
данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Използване мобилни данни: Следете използването на мобилни данни.
• Цикъл фактур. и предупр. данни: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
• Използване на Wi-Fi данни: Следете използването на Wi-Fi данни.
• Ограничаване на мрежи: Изберете Wi-Fi мрежи, за да предотвратите използването им от
работещи фонови приложения.
За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете Цикъл фактур. и
предупр. данни → Начало цикъл на фактуриране на.
Ограничаване ползването на данни
Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато
количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Цикъл фактур. и предупр.
данни и след това чукнете превключвателя Лимит за данни, за да го активирате.
2 Чукнете Лимит за данни, въведете ограничението и след това чукнете НАСТРОЙ.
3 Чукнете Предупреждение за данни, въведете ниво за сигнализиране за използване на данни
и след това чукнете НАСТРОЙ.
Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното нивото бъде достигнато.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател Режим полет, за да го
активирате.
Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете
да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.
108
Настройки
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2 Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
109
Настройки
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2 Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и
чукнете Връзки → NFC и плащане → Чукване и плащане → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Изпращане на данни
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
110
Настройки
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
Тетъринг и Мобилна точка за достъп
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Тетъринг и Мобилна точка за достъп.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Mobile hotspot: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на
устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
111
Настройки
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Тетъринг и Мобилна точка за достъп → Mobile
hotspot.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфиг. на Mobile hotspot и
изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Мобилни мрежи
Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилни мрежи.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Мрежов режим (модели с една SIM карта): Избор на тип мрежа.
Мрежов режим 1. SIM / Мрежов режим 2. SIM (модели с две SIM карти): Избор на тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежови оператори: Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.
112
Настройки
Диспечер на SIM карта (модели с две SIM карти)
Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За
повече информация вижте Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти).
На екрана с настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта.
• Повиквания: Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
• Текстови съобщения: Изберете SIM или USIM за работа със съобщения.
• Мобилни данни: Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
• Потвър. SIM карта за повиквания: Задайте SIM или USIM карта за следващия разговор, когато
се обаждате без да използвате своята предпочитана SIM карта.
• Двойна SIM винаги включена: Настройте устройството да приема входящи повиквания от
другата SIM или USIM карта по време на разговор.
Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за
пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Място.
• Метод на намиране: Изберете метод, който да използвате за локализиране на вашето
устройство.
• Подобрена точност: Настройте устройството да използва функцията Wi-Fi или Bluetooth, за
да се увеличи точността на информацията за местоположението ви, дори когато функциите са
деактивирани.
• СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Виждате кои приложения изискват информация
за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
• УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Преглеждате услугите за местоположение, които
устройството използва.
113
Настройки
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• VPN: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОБАВКАТА.
2 Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
5 Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
114
Настройки
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери, и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
Звуци и вибрация
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Упр. кл. сила звук по подр.: Задайте управлението по подразбиране на клавиша за силата на
звука.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Тон позвъняване (модели с една SIM карта): Сменете мелодията при повикване.
Тон позвъняване (модели с две SIM карти): Сменете мелодиите за повиквания и известявания.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Променете настройките за звуци за известяване за всяко приложение.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение
или опция на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
115
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За да персонализирате настройките за известия, чукнете ДОПЪЛНИТЕЛНИ и изберете
приложение.
• Позволяване уведомления: Позволете известия от избраното приложение.
• Показване тихо: Настройка на устройството да заглуши звуци за уведомяване и да скрие
показването на известията.
• На заключен екран: Показва или скрива известия от избраните приложения, когато
устройството е заключено.
• Задаване като приоритетно: Покажете известия в горната част на панела за известяване и ги
включете в списъка с позволени елементи, когато е активирано Не безпокойте.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична яркост: Настройте устройството да пести енергия като регулирате автоматично
яркостта на дисплея.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър за синя светлина за повече информация.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на
дисплея.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Начален екран: Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите
панели на началния екран и други. Вижте Редактиране на началния екран за повече
информация.
• Лесен режим: Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто
оформление на началния екран.
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
116
Настройки
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Запазване на екрана изкл.: Настройте устройството да предотвратява включването на
екрана, когато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, филтър синя светлина няма
да се прилага.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2 Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
3 За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на местоположението ви.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
Тапети и теми
Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на
различни теми за устройството.
На екрана с настройки чукнете Тапети и теми.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството.
• Икони: Смяна на стила икони.
117
Настройки
Разширени функции
Опции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции.
• Аксесоари: Променете настройките за аксесоари.
• Игри: Активирайте програмата за стартиране на игри и иконата на инструментите за игри и
променете свързани с игрите настройки. Вижте Game Launcher за повече информация.
• ИД на повикващ и защита от спам: Настройте устройството да идентифицира незапазени
телефонни номера, когато получавате входящи повиквания или съобщения.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Режим за една ръка: Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство,
когато използвате устройството с една ръка.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Бързо стартиране Камера: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно
бързо натискане на основния клавиш.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез обръщане на екрана на устройството надолу.
118
Настройки
• Плъз. за повик. или изпр. съоб.: Настройте устройството да осъществява повикване или да
изпраща съобщение, когато запис наляво или надясно в указателя.
• Двоен месинджър: Изберете приложения за съобщения, за да използвате второ приложение.
Можете да използвате два различни акаунта за едно и също приложение.
Ако деактивирате или деинсталирате основното приложение за съобщения, второто
приложение ще се изтрие автоматично.
• Изпращ. на SOS съобщения: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез
натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със
съобщението до получателите. Вижте Изпращ. на SOS съобщения за повече информация.
• Директно сподел.: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
Изпращ. на SOS съобщения
При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона Вкл./Изкл. Устройство изпраща съобщения на
вашите записи за спешни случаи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.
1 На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Изпращ. на SOS съобщения, и след
това чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите записи за спешни случаи, ако вече не сте го
направили.
За да изпратите съобщения за помощ с аудио записи или снимки, чукнете превключвателя
Прикачване на аудиозапис или Прикачване на картини, за да го активирате.
Опцията Прикачване на картини може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
Добавяне на записи за спешни случаи
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Изпращ. на SOS съобщения →
Изпращане на съобщения до → ДОБАВЯНЕ. Чукнете Създай запис и въведете информация за
записа или чукнете Изберете от записи, за да добавите съществуващ запис като запис за спешни
случаи.
119
Настройки
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за
съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да
оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Памет
Памет
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → ПОПРАВИ СЕГА или ОПТИМИЗИР.
СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за злонамерен софтуер.
120
Настройки
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на
енергия.
Режим на пестене на енергия
• СРЕДНО: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване
на батерията.
• МАКС.: При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода
на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и
функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки за да зададете опции за надзор на консумацията на енергия от приложенията.
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ИЗЧ. СЕГА. За да изтриете
файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете категория от
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете ИЗТРИВАНЕ
или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
121
Настройки
Памет
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство като намалите използваната памет, маркирайте приложения от
списъка с приложения, и чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН.
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
Заключен екран и защита
Опции
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Скенер за пръстови отпечатъци: Регистрирайте своя пръстов отпечатък в устройството,
за да го защитите или за да влезете в своя Samsung акаунт. Вижте Разпознаване на пръстови
отпечатъци за повече информация.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
122
Настройки
• Smart Lock: Настройте устройството автоматично да се отключи в определени ситуации.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Always On Display: Настройте устройството да показва изображение или информация, докато
екранът е изключен. Вижте Always On Display за повече информация.
Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Информация и FaceWidgets: Промяна на настройките на елементите, показани на екрана,
когато той е изключен или е заключен.
• Известия: Изберете дали да показвате или не съдържание на известия на заключения екран и
изберете кои известия да показвате.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. Вижте Samsung Pass за повече информация.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
123
Настройки
Разпознаване на пръстови отпечатъци
За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви
отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията
можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:
• Заключване на екрана
• Влизане в Уеб
• Пров. на Samsung акаунт
• Защитена папка
• Samsung Pay
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на
всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността
сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много
малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много
сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
• Ако използвате пръстовите си отпечатъци като метод за заключване на екрана, вашите
пръстови отпечатъци не могат да се използват за отключване на екрана при включване
на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с
помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на пръстовите
отпечатъци. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на
фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след
това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата
са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
124
Настройки
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш
не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и
огърлици.
• Покриването на областта за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери
или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци.
Ако областта за разпознаване на пръстов отпечатък е първоначално покрита с предпазен
филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае
вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
Регистриране на пръстови отпечатъци
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Скенер за пръстови
отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3 Поставете пръста си върху основния клавиш.
4 След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете на
основния клавиш отново.
Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран. Когато завършите с
регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете ГОТОВО.
Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстов отпечатък, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ,
за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.
125
Настройки
Изтриване на пръстови отпечатъци
Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Скенер за пръстови
отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете РЕДАКТ.
4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете ПРЕМАXВ.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете
да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на
съдържание от Galaxy Apps.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Скенер за пръстови
отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвателя Samsung акаунт, за да го активирате.
4 Влезте в своя Samsung акаунт.
Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти
Когато регистрирате пръстовия си отпечатък в Samsung Pass, можете да го използвате, за да
влизате в уеб страници, които поддържат запазване на идентификатор и парола. Вижте Samsung
Pass за повече информация.
Тази функция е налична само за уеб страници, които отваряте чрез приложението
Интернет.
Използване на пръстови отпечатъци със Samsung Pay
Можете да използвате пръстови отпечатъци със Samsung Pay, за да извършвате плащания бързо и
сигурно.
Вижте Samsung Pay за повече информация.
Приложението Samsung Pay може да не е налично в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
126
Настройки
Отключване на екрана с пръстови отпечатъци
Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или
парола.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Скенер за пръстови
отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвателя Откл. с пръстов отпечатък, за да го активирате.
4 На заключения екран поставете пръста си върху основния клавиш и сканирайте своя пръстов
отпечатък.
Samsung Pass
Използвайте Samsung Pass за сигурно потвърждаване на вашата идентичност, когато достъпвате
услуги на прил. или уеб сайтове чрез вашите биометрични данни, вместо да въвеждате вашето ИД
или парола.
Преди да започнете
• За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт. За повече
информация вижте Samsung акаунт.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението Интернет.
Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ВЛИЗАНЕ.
3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете НАПРЕД.
127
Настройки
5 Натиснете РЕГИСТР. ПРЪСТ. ОТП. и регистрирайте пръстовия си отпечатък.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
6 Поставете пръста си върху основния клавиш, за да сканирате пръстовия си отпечатък и да
завършите регистрацията в Samsung Pass.
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат спестяване на
ИД и парола.
1 Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
3 Отметнете Влизане с пръстови отпечатъци чрез Samsung Pass и натиснете ЗАПОМНИ.
Вече можете да използвате пръстовия отпечатък, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайта.
Управление на информацията за вход
Преглед на списъка с уеб сайтове, които са настроени да използват Samsung Pass и управление на
вашата информация за вход.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Информация за влизане в уеб.
4 Изберете уебсайт от списъка.
5 Натиснете → Редакт. и променете идентификатора си, паролата и името на уеб сайта.
За да изтриете уеб сайта, натиснете → Изтриване.
128
Настройки
Използване на Samsung Pass с прил.
Когато използвате приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със
Samsung Pass.
За да видите списъка на приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана с
настройки, натиснете Заключен екран и защита → Samsung Pass → Поддържани приложения.
Ако няма приложения, които поддържат Samsung Pass, Поддържани приложения. Няма да се
появи.
• Наличните приложения може да се различават в зависимост от региона или доставчика
на услуги.
• Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в
приложения чрез Samsung Pass.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass с Изтриване на данни. Вашето съгласие с правилата и условията и
личния ви Samsung акаунт ще останат активни.
1 На екрана с настройки натиснете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Изтриване на данни.
4 Въведете паролата за вашия Samsung акаунт.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
129
Настройки
Облак и акаунти
Увод
Синхронизиране, архивиране, или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
облака на Samsung. Можете също така да регистрирате и управлявате акаунти, като например
вашия Samsung акаунт или Google акаунт.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място, като облака на Samsung или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено зануляване с фабричните настройки.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung облак за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Моят профил: Управлявайте вашата лична информация и данни за Samsung акаунт.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
Вижте Акаунти за повече информация.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт,
за да архивирате или възстановите данни. Вижте Архивир. и възстановяване за повече
информация.
Samsung Cloud
Можете да управлявате съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в Samsung
облак. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung облак за съхранение, и
синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud.
Управление на мястото в облака
Прегледайте размера на мястото за съхранение, което използвате в момента в облака на Samsung
и използвания обем по тип данни. Можете също така да изтривате архивни данни от стари
устройства след пресортиране на данните.
130
Настройки
АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Архивиране на данните от приложенията и настройките на устройството в облака на Samsung и
тяхното възстановяване, когато е необходимо. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за
повече информация.
ДАННИ ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ
Персонализирайте настройките за вашите данни, като контакти, събития от календара,
изображения и видеоклипове.
Акаунти
Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
1 На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Изберете услуга за акаунти.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които
да синхронизирате.
Премахване на акаунти
На екрана с настройки чукнете Облак и акаунти → Акаунти, изберете име на акаунт, изберете
акаунта, който да бъде премахнат и чукнете → Премахни акаунта.
131
Настройки
Архивир. и възстановяване
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване.
SAMSUNG АКАУНТ
• Настройки архивиране: Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения
на облака на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира данните
автоматично.
• Възстановяване: Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения
от вашия облак на Samsung.
АКАУНТ ЗА GOOGLE
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките
и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice
Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
132
Настройки
• Заключване на посока: Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на
екрана.
• Директен достъп: Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато
натиснете основния клавиш бързо три пъти.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• УСЛУГИ: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език.
• Дата и час: Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как
устройството да показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Свържете се с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте
Samsung Members за повече информация.
• Отчет за диагностична информ.: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нулиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки.
133
Настройки
Актуализация на софтуера
Актуализирайте софтуера на устройството или промените настройките за обновяване.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройка на устройството да проверява и да изтегля
актуализациите автоматично при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани актуализации на софтуера: Настройка на устройството да инсталира изтеглените
актуализации в определено време.
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За телефона
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За телефона.
• Моят телефонен номер: Преглед на вашия тел. номер.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Име устройство: Преглед и редактиране на името, което ще се появява, когато свързвате
устройството си с други устройства чрез Bluetooth, Wi-FiDirect и други методи.
• Модел номер: Вижте номера на модела на устройството.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
134
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
135
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Основно управление → Нулиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
Ако сте регистрирали Google акаунт на устройството, трябва да влезете в същия Google акаунт,
след рестартиране на устройството.
136
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
137
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
138
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
139
Приложение
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
Изтрийте ненужни данни, като например кеш паметта, с помощта на поддръжката на устройството
или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите място за
съхранение.
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
140
Авторски права
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Относно HEVC Advance
ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ПРОДАВА С ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ И Е УПЪЛНОМОЩЕН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
САМО ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ НА ВСЯКА ОТ СЛЕДНИТЕ ТРИ
КВАЛИФИКАЦИИ: (1) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА; (2) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ,
КОЕТО НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА; И (3) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ СОБСТВЕНИКА
НА ПРОДУКТА.
ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC КОДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ,
СЪЗДАДЕНО ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, КОЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ПОРЪЧАЛ ИЛИ ЗАКУПИЛ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ,
ОСВЕН АКО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ СА МУ ДАДЕНИ ОТДЕЛНО ПРАВА ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА С
ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ТЪРГОВЕЦ НА СЪДЪРЖАНИЕТО.
УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC КОДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ СЧИТА ЗА
ПРИЕМАНЕ НА ОГРАНИЧЕНОТО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ.
Download PDF

advertising