Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Наръчник за потребителя (Marshmallow)

SM-G900F
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 03/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Съдържание
Прочети ме първо
Персонализиране
37
37
Начално ръководство
40
8
Оформление на устройството
10Бутони
11 Съдържание на пакета
12 Инсталиране на SIM или USIM карта и
батерия
15 Зареждане на батерията
18 Поставяне на картата с памет
20 Включване и изключване на
устройството
20 Държане на устройството
21 Отключване и заключване на
устройството
41
41
42
42
Връзки с мрежи
44
44
45
46
Основни функции
22
25
26
28
31
31
33
35
36
Превключване към лесен режим
Управление на началния екран и екрана
с приложения
Промяна на метода за заключване на
екрана
Задаване на тапет
Промяна на тоновете на звънене
Настройка на акаунти
Преместване на записи от други
устройства на вашето устройство
46
Използване на сензорния екран
Индикаторни икони
Панели за уведомления и бързи
настройки
Начален екран и екран с приложения
Отваряне на приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Въвеждане на текст
Използване на функцията за пестене на
енергия
Достъп до помощна информация
Свързване към мобилна мрежа
Свързване към Wi-Fi мрежа
Използване на подсилване на теглене
Използване на умен мрежов
превключвател
Привързване на устройства и
използване на mobile hotspots
Движения и функции за
използване
49
53
53
57
58
59
2
Движения за контрол
Въздушен изглед
Множ. прозорец
Кутия с инструменти
Работа с една ръка
Увеличаване на чувствителността на
сензорния екран
Съдържание
Телефон
Галерия
60
63
64
84
86
Осъществяване на повиквания
Получаване на повиквания
По време на повикване
Преглед на съдържание на устройството
Промяна на съдържание на
устройството
Контакти
Интернет и SNS
65
65
88Интернет
89Chrome
89Hangouts
Добавяне на записи
Работа със записи
Съобщения и имейли
S Health
67Съобщения
69Email
90
90
91
92
93
70Gmail
Камера
71
73
73
75
75
76
78
79
81
81
82
83
Заснемане на снимки или видеоклипове
Използване на ефект HDR (богат тон)
Използване на режим на избирателен
фокус
Стартиране на камерата при заключен
екран
Използване на режима за снимане
Използване на режим Снимане и още
Използване на режим на двойна камера
Използване на режим за виртуална
обиколка
Прилаганe на филтърни ефекти
Използване на функцията за мащабиране
Използване на режима за отдалечен
визьор
Промяна настройките на камерата
За S Health
Стартиране на S Health
Използване на S Health
Измерване на извървените стъпки
Използване на допълнителните менюта
Гласови функции
94 S Voice
96Диктофон
98 Гласово търсене
98 Режим Авт.
Мултимедия
103Музика
105Видео
106YouTube
107Flipboard
107Google+
3
Съдържание
Свързване с други
устройства
107Снимки
108 Play Игри
108 Play Музика
108 Play Павилион
131NFC
133Bluetooth
136 S Beam
137 Бързо свързване
139 Peel Smart Remote
142 Screen Mirroring
144 Използване на функцията за мобилно
отпечатване
Защита
109 Скенер за пръсти
112 Личен режим
Безопасност
Диспечер на устройства и
данни
114 Режим на спешност
116 Изпращане на съобщения за помощ
117 Известия за лоши метеорологични
условия (Гео новини)
145 Надстройка на устройството
146 Прехвърляне на файлове между
устройството и компютър
147 Архивиране и възстановяване на данни
148 Извършване на нулиране на данните
Помощни програми
119 S Finder
120 S Planner
122Калкулатор
123Часовник
124Drive
124Dropbox
125Google
126 Режим Деца
127Лупа
128Карти
128Записка
129 Моите файлове
Настройки
149 Относно настройките
149 Бързи настройки
149 Мрежови връзки
153 Свързване и споделяне
154 Звук и визуализация
159Персонализиране
160Движение
161 Потребител и архивиране
162Системен
168Приложения
4
Съдържание
Достъпност
169Достъпност
170 Използване на бутона за начален екран
за отваряне на менютата за достъпност
170TalkBack
180 Промяна на размера на шрифта
181 Увеличаване на екрана
181 Настройка на напомняния за
уведомления
181 Обръщане на цветовете на дисплея
182 Регулиране на цвета
182 Настройка на премигващо уведомяване
182 Изключване на всички звуци
183 Персонализиране на настройките за
надпис
183 Регулиране на баланса на звука
184 Използване моно на звук
184 Използване на детектор за бебешки плач
184 Използване на помощните менюта
186 Включване на екрана с функцията за
въздушни жестове
186 Настройка на опциите за забавяне на
натискане и задържане
186 Използване на функцията за
взаимодействащ контрол
187 Отговаряне и прекратяване на
разговори
187 Използване на режим с едно чукване
188 Конфигуриране на настройките за
достъпност
189 Използване на други полезни функции
Разрешаване на проблеми
5
Прочети ме първо
Това устройство предоставя мобилна комуникация и медийни услуги, използвайки най-новите
стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя и информацията на
адрес www.samsung.com съдържат подробности за функциите на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
6
Прочети ме първо
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
7
Начално ръководство
Оформление на устройството
Инфрачервен LED
Датчик за разстояние/
осветеност/жестове
Лампичка за уведомления
Предна камера
Слушалка
Бутон за включване
Сензорен екран
Бутон за начален екран
Бутон за назад
Бутон за скорошни
приложения
Микрофон
Многофункционален жак
Жак за слушалка
Микрофон
GPS антена
Задна камера
Бутон за сила на звука
Светкавица
Заден капак
NFC антена (на батерията)
Високоговорители
Главна антена
8
Начално ръководство
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Устройството може да се повреди, ако в него навлезе вода или прах. Следвайте тези съвети
внимателно, за да предотвратите повреда на устройството и да запазите характеристиките му на
водо- и прахоустойчивост.
• Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго
от 30 минути.
• Проверете, за да сте сигурни, че задното капаче и капачето на многофункционалния жак са
затворени плътно. В противен случай те може да не осигурят защита от вода и прах.
• Не потапяйте устройството във вода за дълги периоди от време.
• Не излагайте устройството на вода, движеща се със сила, като течаща от кран вода, океански
вълни или водопади.
• Не отваряйте капачетата на устройството, когато то е във вода или на много влажни места,
като плувни басейни или бани.
• Не отваряйте задния капак с мокри ръце или когато устройството е мокро.
• Гуменото уплътнение, монтирано към задния капак, е важен компонент на устройството.
Внимавайте, когато отваряте и затваряте задния капак, да не повредите гуменото уплътнение.
Също така, уверете се, че в гуменото уплътнение няма остатъци като пясък или прах, за да
предотвратите повреда на устройството.
• Не разкачайте или отстранявайте капачето на многофункционалния жак от устройството.
• Ако устройството влезе в контакт с вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако
устройството влезе в контакт с каквато и да било друга течност, изплакнете го незабавно
с вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за
изплакване с чиста вода и подсушаване може да доведе до експлоатационни и козметични
проблеми с устройството.
• Задното капаче и капачето на многофункционалния жак може леко да се разхлабят, ако
устройството бъде изпуснато или ударено. Потвърдете, че всички капачета са добре
подравнени и затворени.
9
Начално ръководство
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е
мокър, може да не чувате ясно звука по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът или
високоговорителят е чист и сух и го изсушете, като го избършете със суха кърпа.
• Водоустойчивият дизайн на устройството го кара леко да вибрира при определени условия.
Вибрациите при такива условия, като например, когато нивото на силата на звука е високо, са
нормални и не влияят върху качествата на устройството.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода или други течности.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 метра, 30
минути). Въпреки тази класификация, вашето устройство не е водонепроницаемо при
всякакви ситуации.
Бутони
Бутон
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Скорошни
приложения
Начален екран
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният
екран се изключи.
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за
текущия екран.
• Натиснете, за да отключите устройството. Устройството влиза
в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
10
Начално ръководство
Бутон
Функция
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Някои принадлежности, като
например устройства за зареждане, може да нямат същата сертификация за водо- и
прахоустойчивост.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
11
Начално ръководство
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и
включената батерия.
• Устройството работи само с MicroSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на
услугата.
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
12
Начално ръководство
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
• Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за
SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да
извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
3 Поставете батерията.
2
1
13
Начално ръководство
4 Поставете отново задния капак.
2
1
Натиснете
Подравнете
• Проверете дали задният капак е плътно затворен.
• Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с
устройството.
Премахване на SIM или USIM карта и батерия
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
3 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.
14
Начално ръководство
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или
приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа
бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по
време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно
зареждане на батерията.
1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
2 Отворете капачето на многофункционалния жак.
3 Когато използвате USB кабел, пъхнете USB кабела в дясната страна на многофункционалния
жак, както е показано на изображението по-долу.
15
Начално ръководство
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Потвърдете, че задното капаче и капачето на многофункционалния жак са плътно
затворени, за да предотвратите навлизането на вода и прах в устройството. Вода и
прах може да навлязат в устройството и да предизвикат повреда при отворени или
разхлабени капачета.
• Внимавайте да не повредите или откачите капачето на многофункционалния жак.
Повреденото или липсващо капаче може да доведе до повреда от навлизане на вода в
устройството.
4 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
5 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва
да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
16
Начално ръководство
6 Затворете капачето на многофункционалния жак.
Проверете дали капачето на многофункционалния жак е плътно затворено.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
17
Начално ръководство
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 128 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
3 Поставете отново задния капак.
18
Начално ръководство
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → SD карта → Демонтиране.
1 Премахнете задния капак.
2 Издърпайте картата с памет навън.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → SD карта → Форматиране →
ФОРМАТИРАНЕ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
19
Начално ръководство
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
20
Начално ръководство
Отключване и заключване на устройството
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и
плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.
Можете да промените кода за отключване за устройството. Вижте Промяна на метода за
заключване на екрана за подробности.
21
Основни функции
Използване на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.
22
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите икона или миниатюра, чукнете я и я задръжте, след което я плъзнете до желаната
позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част.
Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.
23
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
24
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани на лентата за състоянието, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
Свързана LTE мрежа (за модели, които поддържат LTE услуга)
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Активирана функция за въздушен преглед
Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
Ново текстово или мултимедийно съобщение
25
Основни функции
Икона
Значение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Панели за уведомления и бързи настройки
Използване на панела за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу.
За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
26
Основни функции
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Активирайте или деактивирайте
опции. Чукнете и задръжте опции,
за да видите по-подробни
настройки.
Вижте всички бутони за бързи
настройки.
Стартирайте S Finder.
Стартирайте Бързо свързване.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Настройте яркостта.
Изчистете всички уведомления.
Използване на панела за бързи настройки
На панела за известяване има редица бутони за бързи настройки. За да видите или да отидете до
бутони за бързи настройки, отворете панела за бързи настройки. Когато отворите панела за бързи
настройки, можете да активирате или деактивирате различни функции или да конфигурирате
настройки.
За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста.
За да затворите панела за бърза настройка, плъзнете нагоре по екрана.
За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.
27
, чукнете и
Основни функции
Начален екран и екран с приложения
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния екран и
екрана с приложения за подробности.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранни индикатори
Любими приложения
28
Основни функции
Опции на началния екран
Чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си на началния екран, за да отидете до
опциите, налични на началния екран.
Табло с информация
Използвайте тази функция, за да разглеждате най-новите статии в различни категории. С помощта
на тази функция можете да бъдете в течение на новини, които ви интересуват.
1 На началния екран чукнете или плъзнете с пръсти надясно, за да отворите BRIEFING.
2 Чукнете START READING, когато използвате тази функция за първи път.
3 Плъзнете пръст нагоре, за да разгледате статии във всяка категория новини.
За да деактивирате Табло с информация, чукнете и задръжте празна област на началния
екран. След това чукнете Настройки на нач. екран и махнете отметката от Табло с
информация.
29
Основни функции
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете Прил. за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели,
превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана.
За да персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на началния екран и екрана с
приложения за подробности.
Идете до
допълнителни опции.
Приложение
Екранни индикатори
30
Основни функции
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
приложение, което да отворите.
и изберете икона на
Затваряне на приложение
→ , след което чукнете КРАЙ до приложение, за да го затворите. За да затворите
Чукнете
→ .
всички текущи приложения, чукнете ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ. Или чукнете
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Samsung GALAXY Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
Чукнете Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете ТЪРСЕНЕ, за да потърсите ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса,
чукнете бутона, показващ цената на приложението.
По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани
приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по
подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете ОЩЕ → Настройки →
Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
31
Основни функции
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупувате и изтегляте приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани
приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по
→ Настройки →
подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете
Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
Теглене на предложени приложения
Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.
На началния екран чукнете визуалния елемент GALAXY Essentials или GALAXY Gifts, след което
чукнете до дадено приложение.
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
За да деактивирате приложения по подразбиране, на екрана с приложения чукнете →
Деинсталиране/деактивиране на приложения. До приложенията, които можете да деактивирате,
се появява . Изберете приложение и чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ.
За да деинсталирате изтеглени приложения, на екрана с приложения, чукнете → Изтеглени
приложения → → Деинсталиране. Или на екрана с приложения, чукнете Настройки →
Диспечер на приложения, изберете приложение и след това чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
32
Основни функции
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете → Показване на деактивирани приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО.
Или на екрана с приложения, чукнете Настройки → Диспечер на приложения → Всички
прилож. → Деактивирано, изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
• Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете
да продължите да използвате скрити приложения.
• Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране,
които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате
деактивирани приложения.
• Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.
Въвеждане на текст
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Предложени ключови думи
Задайте опции за клавиатурата
Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.
Задаване на езици за въвеждане
Чукнете → Изберете езици на въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако
изберете два или повече езика, можете да променяте езиците, като плъзнете клавиша за интервал
наляво или надясно.
33
Основни функции
Смяна на оформлението на клавиатурата
Чукнете , изберете език под Езици на въвеждане, след което изберете оформление на
клавиатурата, което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ,
чукнете няколкократно клавиша, докато не достигнете съответния символ.
Използване на допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате следните функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
Отворете клавиатурата.
Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази
функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез
мобилна мрежа.
• : Добавете елемент от клипборда.
• : Задайте опции за клавиатурата.
• : Въведете емотикони.
• : Преминете към плаващата клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място,
като плъзнете раздела.
Превключете към стандартната
клавиатура.
34
Основни функции
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване. Избраният текст се копира в клипборда.
4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → Поставяне. За да
поставите текст, който сте копирали преди, чукнете
→ Системен буфер и изберете текста.
Използване на функцията за пестене на енергия
Режим на пестене на енергия
Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Пестене на енергия → Режим на пестене на
енергия и след това плъзнете превключвателя Режим на пестене на енергия надясно. Или
отворете панела за бързи настройки и чукнете Пест. на енерг., за да го активирате.
Режим ултра пестене на енергия
Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на
пестене на енергия устройството извършва следното:
• Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
• Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
• Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
• Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.
35
Основни функции
На екрана с приложения чукнете Настройки → Пестене на енергия → Режим ултра пестене на
енергия и след това плъзнете превключвателя Режим ултра пестене на енергия надясно. Или
отворете панела за бързи настройки и чукнете Ултра пест. ен., за да го активирате.
За да добавите приложение към началния екран, чукнете
и изберете приложение.
За да отстраните приложение от началния екран, чукнете → Премахване, изберете приложение
с и чукнете OK.
За да промените настройки за мрежови връзки и други, чукнете → Настройки.
За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете → Деакт. Режим ултра пест. на
ен.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на
готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните
условия.
Достъп до помощна информация
За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете → Помощ.
За да отидете до помощна информация за използване на устройството и приложенията, на екрана
с приложения чукнете Настройки → Помощ.
• Някои приложения може да не поддържат тази функция.
• Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази
функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция
чрез мобилна мрежа.
36
Персонализиране
Превключване към лесен режим
Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и
по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения,
често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Лесен режим → Лесен режим, изберете
приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете ГОТОВО.
За да се върнете към стандартния режим, на началния екран чукнете Лесни настройки → Лесен
режим → Стандартен режим → ГОТОВО.
Управление на кратки пътища
За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете
изберете приложение.
За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете
и
.
За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете → Редакт., изберете приложение или запис
с .
Управление на началния екран и екрана с
приложения
Управление на началния екран
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете
Виз. елементи, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.
37
Персонализиране
Преместване или отстраняване на елемент
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към Премахни,
което се появява в горната част на екрана.
Създаване на папка
1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка,
което се появява в горната част на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
38
.
Персонализиране
Управление на екрана с приложения
Скриване на приложения
Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.
На екрана с приложения чукнете → Скрив. приложения, изберете приложения и чукнете
ГОТОВО.
За да покажете скрити приложения, чукнете → Показване на скрити приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО.
Преместване на елементи
На екрана с приложения чукнете → Редакт. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново
място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към Създаване на страница, което се
появява в горната част на екрана.
Създаване на папки
1 На екрана с приложения чукнете
→ Създаване на папка. Или чукнете → Редакт., чукнете и
задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка, което се появява в горната част
на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
39
Персонализиране
Промяна на метода за заключване на екрана
Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята
лична информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана и
изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Шаблон
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Пръстов отпечатък
Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте Скенер за пръсти за
подробности.
PIN код
PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
40
Персонализиране
Парола
Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и
след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на тапет
Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или
заключения екран.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Тапет. Или на началния екран чукнете и
задръжте празна област, след което чукнете Тапети.
2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на
екрана.
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете
От Галерия.
4 Чукнете ЗАДАВАНЕ КАТО ТАПЕТ или ГОТОВО.
Промяна на тоновете на звънене
Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и уведомленията.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Звуци и уведомления.
За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете Мелодии, изберете тон на
звънене и чукнете OK. За да използвате песен, запазена на устройството или във вашите акаунти,
като тон на звънене, чукнете ДОБАВЯНЕ.
За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете Тон на звънене за уведомяване,
изберете мелодия на звънене и чукнете OK.
41
Персонализиране
Настройка на акаунти
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт и изберете услуга
за акаунти. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за
синхронизиране.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете акаунт и чукнете → Премахни
акаунта.
Преместване на записи от други устройства на
вашето устройство
Преместване на записи, използвайки Samsung Smart Switch
Можете да прехвърляте записи от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за
мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.
Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
Използване на Smart Switch Mobile
Използвайте това приложение, за да прехвърляте записи от ваше предишно iPhone или Android
устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от Galaxy Apps или Google Play
Магазин.
42
Персонализиране
1 На вашето устройство чукнете Smart Switch.
2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и
следвайте инструкциите на екрана.
Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch
Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.
Използване на Smart Switch с компютри
Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите записи (от мобилни
устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
1 Архивирайте записи от предишно устройство на компютър. За подробности се свържете с
производителя на устройството.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте
инструкциите на екрана, за да прехвърлите записи на устройството.
Преместване на записи, използвайки Samsung Kies
Импортирайте файла с архивираните ваши записи от вашия компютър през Samsung Kies, за да
възстановите записите в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате записи
на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за подробности.
43
Връзки с мрежи
Свързване към мобилна мрежа
Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате интернет, когато не е налична Wi-Fi
мрежа.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Ползване на данни и отметнете Мобилни данни.
Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Мобилни данни, за да го активирате.
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi. Или отворете панела за бързи
настройки и чукнете и задръжте Wi-Fi.
2 Плъзнете Wi-Fi плъзгача надясно.
3 Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се
появяват с икона на катинар.
4 Чукнете СВЪРЗВАНЕ. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се
свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.
44
Връзки с мрежи
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
Използване на подсилване на теглене
Използвайте тази функция, за да теглите големи файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи
едновременно. Преди да използвате тази функция, проверете дали връзката за мобилни данни и
Wi-Fi са активирани. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Ускорител на изтегляне и след това плъзнете
превключвателя Ускорител на изтегляне надясно. Или отворете панела за бързи настройки и
чукнете Ускор. на изтег., за да го активирате.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилната
мрежа.
• Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството
надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
• Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция
могат да бъдат засегнати от това.
• Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос
на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
• Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други
протоколи като FTP.
45
Връзки с мрежи
Използване на умен мрежов превключвател
Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна връзка с мрежата, когато разглеждате
уеб страници, теглите съдържание и други. Преди да използвате тази функция, проверете дали
връзката за мобилни данни и Wi-Fi са активирани.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилнат
мрежа.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и отметнете Превключване на умна мрежа.
Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата
Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството
превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.
Привързване на устройства и използване на
mobile hotspots
За привързването и mobile hotspots
Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с
компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят
чрез функциите Wi-Fi, USB или Bluetooth.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
Преди да използвате тази функция
• Проверете дали Wi-Fi функцията е деактивирана.
• Проверете дали мобилната връзка за данни на устройството е активирана.
46
Връзки с мрежи
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot → Mobile
hotspot.
2 Плъзнете превключвателя Mobile hotspot надясно.
• се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в
списъка с Wi-Fi мрежи.
• За да зададете парола за точката за достъп, чукнете → Конфигуриране на точка достъп
и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Използване на USB привързване
Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB кабел.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot.
2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
3 Отметнете Сдвояване през USB.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.
47
Връзки с мрежи
Използване на Bluetooth привързване
Споделете мобилната връзка за данни на устройството със свързани компютри и други устройства
чрез Bluetooth.
Преди да използвате тази функция
• Проверете дали вашето устройство е сдвоено с други устройства чрез Bluetooth. Вижте
Bluetooth за подробности.
• Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.
1 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете Настройки → Привързване и Mobile
hotspot.
2 Отметнете Bluetooth привързване.
3 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете
→ Интернет
достъп.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.
48
Движения и функции за
използване
Движения за контрол
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Преглеждане във въздуха
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Преглеждане във
въздуха и плъзнете превключвателя Преглеждане във въздуха надясно.
Превъртайте през страници или списъци, като местите ръката си над сензора в посоката, в която
искате да превъртате.
49
Движения и функции за използване
Директно повикване
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Директно повикване и
след това плъзнете превключвателя Директно повикване надясно.
Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо
до ухото си, за да осъществите повикване.
Умно известяване
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Умно известяване и след
това плъзнете превключвателя Умно известяване надясно.
Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или
когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.
50
Движения и функции за използване
Спир. звук/пауза
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Спир. звук/пауза и след
това плъзнете превключвателя Спир. звук/пауза надясно.
Поставяне на длан върху екрана
Покрийте екрана с длан, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза
във възпроизвеждането на медийни файлове.
Обръщане на устройството
Обърнете устройството наобратно, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да
направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.
51
Движения и функции за използване
Умно паузиране
Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва
отново, когато погледнете екрана.
Плъзнете с длан за заснемане
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Плъзнете с длан за
заснемане и плъзнете превключвателя Плъзнете с длан за заснемане надясно.
Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво
или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка Галерия →
→ Албум → Screenshots.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
52
Движения и функции за използване
Въздушен изглед
Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, докато пръста ви преминава над
екрана. Посочете към елемент, за да визуализирате съдържание или да видите информация в
изскачащ прозорец.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Въздушен изглед и след това плъзнете
превключвателя Въздушен изглед надясно.
Множ. прозорец
За Множ. прозорец
Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.
Можете да използвате тази функция, за да преглеждате имейли или да сърфирате в интернет,
докато едновременно възпроизвеждате видео.
Стартиране на Множ. прозорец
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Множ. прозорец и плъзнете превключвателя
Множ. прозорец надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Много
прозорци, за да го активирате.
2 Чукнете и задръжте
, за да отворите системните икони на Множ. прозорци.
53
Движения и функции за използване
3 Чукнете и задръжте икона на приложение, и я плъзнете от системните икони върху екрана.
След това плъзнете друга икона на приложение към ново място на екрана.
Иконите на приложенията, маркирани с
отделни прозорци на екрана.
, могат да бъдат стартирани едновременно в
Създаване на комбинация от Множ. прозорци
Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на
Множ. прозорец.
1 Стартирайте две приложения в разделен екран на Множ. прозорец.
2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → Създай.
Текущо изпълняващата се комбинация на Множ. прозорец се добавя към системните икони на
Множ. прозорец.
54
Движения и функции за използване
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера
на прозорците.
Използване на опциите на Множ. прозорец
Когато използвате приложения в Множ. прозорец, изберете прозореца на приложението и около
него ще се появи синя рамка. Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до
следните опции:
• : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
55
Движения и функции за използване
• : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и
задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
• : Максимизирайте прозореца.
• : Затворете приложението.
Пренареждане на приложенията в системните икони на Множ.
прозорец
Можете да пренаредите приложенията в Множ. прозорец.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Множ. прозорец и плъзнете превключвателя
Множ. прозорец надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Много
прозорци, за да го активирате.
2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете
→ Редакт.
Устройството извежда наличните приложения, които можете да използвате в системните
икони на Множ. прозорец.
56
Движения и функции за използване
3 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към системните икони на Множ. прозорец.
4 Чукнете Готв.
Кутия с инструменти
Можете лесно да стартирате различни приложения от иконата на кутията с инструменти, докато
използвате други приложения.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Кутия с инструменти и плъзнете превключвателя
Кутия с инструменти надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Кутия с инстр.,
за да го активирате. На екрана се появява .
За да стартирате приложение, чукнете
и изберете приложение.
За да преместите иконата на кутията с инструменти, чукнете
и я плъзнете към друго място.
За да промените приложенията, които са в кутията с инструменти, чукнете и задръжте
което го плъзнете към Edit.
За да скриете иконата на кутията с инструменти, чукнете и задръжте
Премахни.
57
, след
, след което го плъзнете към
Движения и функции за използване
Работа с една ръка
Можете да преминете към режим на работа с една ръка, за да работите удобно с устройството с
една ръка.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Работа с една ръка и след това плъзнете
превключвателя Работа с една ръка надясно.
За да преминете към режим на работа с една ръка, задръжте устройството в една ръка. След това
бързо плъзнете палеца си от края на екрана към центъра на екрана и обратно.
Уголемете или смалете размера
на екрана.
Отворете страничното меню и
отидете до любими приложения.
Върнете се до изгледа на цял
екран.
Отворете страничното меню и
отидете до любими записи.
Върнете се на началния екран.
Настройте силата на звука.
Върнете се до предишния екран.
Отворете списъка със скорошни
приложения.
58
Движения и функции за използване
Управление на кратки пътища към записи или приложения
Можете да управлявате кратки пътища към записи или приложения, като отворите страничното
меню.
1 Чукнете или , за да отворите страничното меню.
2 Чукнете в долната част на страничното меню.
3 Чукнете и задръжте изображение на запис или приложение, след което го плъзнете към
страничното меню.
За да изтриете кратък път към изображение на запис или приложение, чукнете
4 Чукнете
.
.
Увеличаване на чувствителността на сензорния
екран
Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей и отметнете Увелич. чувств. на допир.
Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Чувств. на допир, за да го активирате.
• Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана.
Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
• За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
• Екранът може да не реагира, ако носите ръкавици, когато използвате устройството през
прозореца на екрана на S View.
59
Телефон
Осъществяване на повиквания
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Чукнете Клавиатура, въведете телефонен номер и чукнете , за да осъществите гласово
повикване, или чукнете , за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате
повиквания към телефонни номера, изброени в Регистри, Предпочитани и Контакти.
Вижте регистри за повиквания и
съобщения.
Вижте предпочитани записи.
Въведете номера, използвайки
клавиатурата.
Вижте списъка със записи.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
60
Телефон
Осъществяване на повиквания от регистри с повиквания или списъци със
записи
Чукнете Регистри или Контакти и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да
осъществите повикване.
За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете →
Настройки → Контакти и махнете отметката от Плъзн. за пов. или съобщ.
Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани
Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с
предпочитани записи.
За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете Контакти, изберете записи и чукнете
.
За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете Предпочитани и изберете запис.
61
Телефон
Предвиждане на номера
Чукнете Клавиатура.
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
един от тях, за да осъществите повикване.
Номера за бързо набиране
Чукнете Клавиатура.
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо
набиране от клавиатурата, чукнете OK и изберете запис. Или чукнете Контакти → → Бързо
набиране, изберете номер, след което изберете запис.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете Клавиатура.
Чукнете и задръжте 0 до появяване на знака +. Въведете кода на страната, кода на населеното
място и телефонния номер, и чукнете .
За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете → Настройки → Повикване
→ Още настройки → Забрана на разговорите. След това изберете тип повикване и отметнете
Международни повиквания.
62
Телефон
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете ОТГОВОР в
изскачащия прозорец.
Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде осъществено друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете ОТКАЗ. в
изскачащия прозорец.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, на екрана с приложения чукнете Телефон →
→ Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване → Отхвърляне със съобщения → .
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване → Режим на
автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне.
3 Чукнете Списък за авто отхвърляне →
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
, въведете номер и задайте категория.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за
уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения
чукнете Телефон → Регистри, за да видите пропуснатите повиквания.
63
Телефон
По време на повикване
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• : Увеличете силата на звука.
• Доб. разг.: Наберете второ повикване.
• Клавиат.: Отворете клавиатурата.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
По време на видео разговор
Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути.
След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• Превключване: Превключете между предната и задната камера.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
64
Контакти
Добавяне на записи
Преместване на записи от други устройства
Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Преместване на
записи от други устройства на вашето устройство за подробности.
Създаване на записи ръчно
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Чукнете и въведете информацията за записа.
3 Чукнете ЗАПАЗИ.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете Клавиатура,
въведете номера и чукнете Добавяне в Контакти.
Работа със записи
Редактиране на запис
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .
3 Редактирайте данните на записа или чукнете ДОБАВЯНЕ НА НОВО ПОЛЕ, за да добавите
повече данни за записа.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
65
Контакти
Изтриване на запис
Изберете запис, който да бъде изтрит, и чукнете → Изтриване.
Споделяне на запис
Изберете запис, който да споделите, чукнете → Споделяне на визитка и изберете метод за
споделяне.
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
66
Съобщения и имейли
Съобщения
Изпращане на съобщения
Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Въведете получатели.
Изберете записи от списъка със
записи.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете емотикони.
Въведете съобщение.
4 Чукнете
, за да изпратите съобщението.
67
Съобщения и имейли
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, чукнете → Планиране на съобщение. Задайте час и дата и чукнете
НАСТРОЙ.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
Добавяне на записи към приоритетен списък
Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като
изберете икона на запис от горния списък със съобщения.
Чукнете Чукнете, за да добавите приоритетни податели. → ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., изберете
записи за добавяне и след това чукнете ГОТОВО. За да добавите повече записи, чукнете .
За да изтриете записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис и чукнете
68
→ ГОТОВО.
Съобщения и имейли
Преглеждане на входящи съобщения
Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да
прегледате съобщенията на човека.
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.
Email
Настройка на имейл акаунти
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете СЛЕДВАЩ за частен имейл акаунт, като Google
Mail или чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните
инструкции, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт, чукнете
→ УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ →
.
Изпращане на съобщения
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете
.
в долната част на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете
Чукнете
, за да добавите получател от списъка със записи.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.
Чукнете →
, за да вмъкнете изображения, събития и други в съобщението.
69
Съобщения и имейли
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, чукнете → Планиране на имейл. Отметнете Планиране на имейл,
задайте час и дата и след това чукнете ГОТОВО.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
Прочитане на съобщения
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете , изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени.
За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Gmail
Използвайте това приложение, за да отидете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Gmail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
70
Камера
Заснемане на снимки или видеоклипове
За заснемането на снимки или видеоклипове
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. Вижте Преглед на съдържание на устройството за подробности.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В
широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
71
Камера
3 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
• За да промените фокуса, докато правите видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
Покажете текущия
режим.
Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.
Започнете да снимате
видеоклип.
Активирайте или
деактивирайте режим
на избирателен фокус.
Снимайте.
Променете режима на
заснемане.
Активирайте или
деактивирайте HDR
(богат тон).
Вижте снимки и
видеоклипове, които
сте заснели.
Променете
настройките на
камерата.
Преглед на снимки или видеоклипове
Можете да прегледате снимките и видеоклиповете веднага след тяхното заснемане, като отворите
миниатюрата на екрана на камерата.
Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана.
72
Камера
Използване на ефект HDR (богат тон)
Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
На екрана с приложения чукнете Камера →
и направете снимка.
Без ефект
С ефект
Използване на режим на избирателен фокус
Използвайте ефект на разфокусиране, за да замъглите фона, така че обектът да изпъкне.
Без ефект
С ефект
73
Камера
Преди да използвате този режим
• Препоръчваме ви да разположите обектите на 10 - 50 см от устройството. Разположете
обектите, върху които искате да фокусирате, близо до устройството.
• Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние.
Разстоянието трябва да е повече от два пъти разстоянието между устройството и обекта.
• Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните
обстоятелства:
– – Снимки на обекти, които се движат.
– – Снимки, заснети, когато устройството се движи.
– – Снимки на закрито, при слабо осветление или ако има силна светлина зад обекта.
– – Снимки, използващи фон, който не може да се различи от обекта, като сенки или
едноцветни стени.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете в лявата част на екрана.
Ако
не се появи, чукнете
→ Избирателен фокус, за да го активирате.
3 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
4 Чукнете , за да направите снимка.
5 Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана, за да редактирате снимката.
6 Чукнете и изберете едно от следните:
• Близък фокус: Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
• Далечен фокус: Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
• Панорамен фокус: Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.
7 Чукнете
.
74
Камера
Стартиране на камерата при заключен екран
За да снимате бързо специални моменти, чукнете Камера на заключения екран.
1 При заключен екран плъзнете извън големия кръг.
2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
3 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Използване на режима за снимане
Налични са няколко ефекта за снимки.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим.
• Авто: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
• Красиво лице: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството
идентифицира снимката с
в Галерия.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
• Вирт. обик.: Заснемете снимки на пространство, като движите устройството и снимате под
различни ъгли, за да създадете стереоскопично изображение. Устройството идентифицира
снимката с в Галерия.
• Снимка и още: Заснемете серия снимки и приложете различни ефекти върху тях.
Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
75
Камера
• Дв. камера: Заснемете пейзажни снимки или видеоклипове със задната или предната
камера. Изображението, заснето с предната камера, се появява във вътрешен прозорец в
изображението, заснето от задната камера или обратно.
• Управ.режими: Изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.
• Изтегли: Изтеглете повече режими на снимане от Galaxy Apps.
Използване на режим Снимане и още
За режим Снимане и още
Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на
различни ефекти, използвайки режимите на снимане.
Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете Режим → Снимка и още.
3 Чукнете .
Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.
4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.
• Най-добра снимка: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да
прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва найдобрата снимка и я отбелязва с .
76
Камера
• Най-добро лице: Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте,
за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете жълтата рамка около
всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които
се появяват в долната част на екрана. След това слейте изображенията в една снимка.
Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
• Драмат. снимка: Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете
изображение, показващо следи от движенията.
• Гума: Изтрийте движещите се обекти във фона. Чукнете , за да изтриете движещите се
обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
• Преместващ кадър: Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда,
че се движи бързо. Чукнете Обекти, за да изберете обект. Чукнете Замаз. дв., за да
промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете и очертайте
кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да
регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.
5 Чукнете
.
Драмат. снимка
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете Режим → Снимка и още.
3 Чукнете .
Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните ефекти.
4 Когато сте готови със снимките, чукнете Драмат. снимка.
5 Изберете още снимки със следи от движение, които искате да използвате, от долната част на
екрана.
За да редактирате следите от движение на избраните снимки, чукнете
и изберете снимка.
, за да изтриете
Чукнете , за да изведете следите от движение на обекта или чукнете
следите от движение. Редактирайте снимката, както желаете, и чукнете ГОТОВО.
77
Камера
6 Чукнете
, за да запазите.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не
заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.
• Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
• Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
• Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
• Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
Използване на режим на двойна камера
Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от
предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да
заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Дв. камера, за да преминете към режим на
двойна камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.
Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.
Чукнете, за да
преоразмерите или
промените
местоположението.
Изберете от
разнообразните
налични стилове.
• Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във
Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
• Докато заснемате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния
микрофон.
78
Камера
Използване на режим за виртуална обиколка
За режима на виртуална обиколка
Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване
напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни
ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през
пространството.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете Режим → Вирт. обик.
3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на
екрана за предварителна визуализация. Устройството забелязва, когато спрете и започнете да
снимате снимки от тази позиция в пространството.
4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки.
Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.
79
Камера
5 Преместете се бавно с устройството в посоката на стрелката. Когато точката е в центъра
на големия кръг, устройството започва да прави снимки. Повторете това действие, за да
заснемете повече снимки.
За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете в долната лява част на
екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за
предварителна визуализация.
За да изтриете последната направена снимка, чукнете Върни.
6 За да завършите, чукнете
.
Преглед на снимки
Прегледайте серия от снимки, заснети от различни места и посоки.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение с икона на миниатюрата на изображението.
3 Чукнете .
Устройство извежда снимките в слайдшоу.
Покажете пътеки на
движение.
Плъзнете, за да
видите снимката от
други места и посоки.
Стартирайте или
направете пауза в
слайдшоуто.
80
Камера
Прилаганe на филтърни ефекти
Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете → Ефекти и изберете ефект, който да приложите.
За да изтеглите повече ефекти, чукнете Изтегли.
За да промените реда на ефектите или да скриете ефекти от списъка, чукнете Управ.ефекти.
Използване на функцията за мащабиране
Увеличете или намалете мащаба на екрана, когато заснемате снимки или видеоклипове.
Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране
по време на заснемане на видеоклип.
81
Камера
Използване на режима за отдалечен визьор
Използвайте своето устройство като визьор за друго устройство. Можете да контролирате другото
устройство дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние. Устройството
извежда същото изображение, което се извежда и на свързаното устройство.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете → Отдалечен визьор.
3 Чукнете ЛЕСНО СВЪРЗВАНЕ ПРЕЗ NFC или НАСТРОЙКИ ЗА WI-FI DIRECT, за да се свържете
към другото устройство.
• ЛЕСНО СВЪРЗВАНЕ ПРЕЗ NFC: Активирайте NFC функцията на двете устройства.
• НАСТРОЙКИ ЗА WI-FI DIRECT: Активирайте функцията Wi-Fi Direct на двете устройства.
4 Чукнете изображението на екрана за визуализация, където устройството трябва да фокусира.
5 Чукнете , за да заснемете снимката, която е показана във визьора на свързаното устройство.
Потвърдете, че устройство, към което искате да се свържете, поддържа режима на
отдалечен визьор.
82
Камера
Промяна настройките на камерата
Пренареждане на преките пътища на камерата
1 На екрана с приложения чукнете Камера → .
2 Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.
Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп
до екрана за предварителна визуализация.
Конфигуриране на настройките
На екрана с приложения чукнете Камера → . Не всички от следните опции са налични в двата
режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните
опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
83
Галерия
Преглед на съдържание на устройството
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Търсете изображения или
видеоклипове.
Стартирайте Камера.
Сортирайте изображения или
видеоклипове по време, албум и
други.
Идете до допълнителни опции.
Изображения и видеоклипове
2 Изберете изображение.
• Избор на няколко изображения:
Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява
изображение, за да изберете още.
. След това чукнете
• Избор на всички изображения:
Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява
избрани.
84
. След това чукнете 1
Галерия
3 Изберете опция.
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния
екран.
Идете до допълнителни опции.
Търсете други устройства, за да
видите изображението.
Изтрийте изображението.
Преглед на съдържание, запазено на други устройства
Можете да гледате съдържание, запазено на други устройства, ако устройствата са регистрирани
със Samsung Link. Влезте в своя Samsung акаунт, за да видите списък с други устройства, които
имат съдържание за преглед. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или
мобилна мрежа. Посетете link.samsung.com за повече информация.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други
устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi
функцията.
Чукнете
, изберете устройство под Регистрирани устройства, след което изберете съдържание.
85
Галерия
Промяна на съдържание на устройството
Използване на студио режим
Докато гледате изображения или видеоклипове, можете да използвате функциите за редактиране
в студио режим, за да редактирате съдържанието.
На екрана с приложения чукнете Галерия → → Студио.
• Фото студио: Редактирайте изображения, като прилагате различни ефекти.
• Студио за колаж: Комбинирайте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.
• Снимка и още: Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.
• Студио за видеоклипове: Редактирайте или създайте видеоклипове с няколко изображения.
• Орязване на видео: Изрежете сегменти от видеоклип.
Редактиране на изображения
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Фото студио и изберете изображение.
3 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.
Приложете ефекти към
изображението.
Коригирайте ефекта "червени очи",
променете и ретуширайте лица или
направете фона неясен.
Регулирайте наситеността или
яркостта на изображението.
Украсете изображението, като
добавите стикери, вмъкнете рамка
или рисувате по изображението.
Изрежете, преместете или
преоразмерете изображението.
86
Галерия
4 Чукнете ГОТОВО → .
5 Изберете опция за запазване и чукнете ЗАПАЗИ.
Редактираната снимка се запазва в папка Studio. За да отворите папката, чукнете Галерия →
→ Албум → Studio.
Редактиране на видеоклипове
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Студио за видеоклипове.
3 Изберете видеоклипове, които да редактирате, и чукнете ГОТОВО.
Можете също да изберете изображения, за да създадете видеоклип.
4 Редактирайте видеоклипа, като приложите различни ефекти.
Изберете музика за фон.
Анулирайте видеоклипа.
Запазете видеоклипа.
Променете реда на
видеоклиповете или
изображенията във видеоклипа
или добавете още файлове.
Прегледайте видеоклипа.
Възпроизведете видеоклипа.
Променете дължината на
видеоклипа.
Приложете ефекти към
видеоклипа.
5 Чукнете .
6 Изберете опция за запазване и чукнете ЗАПАЗИ.
Редактираният видеоклип се запазва в папка Studio. За да отворите папката, чукнете Галерия
→
→ Албум → Studio.
87
Интернет и SNS
Интернет
Преглед на уеб страници
1 Чукнете Интернет на екрана с приложения.
2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината
за търсене до полето за уеб адреса.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай. За да търсите в мрежата чрез глас,
чукнете .
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Вижте своите показалци, запазени
страници и скорошна Интернет
история.
Придвижете се до началната
страница.
Отворете диспечера за прозорци
на уеб страници.
Придвижете се до предишно
посетената страница.
88
Интернет и SNS
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса или ключова дума и след това чукнете Давай.
Hangouts
Използвайте това приложение, за да провеждате чатове и да общувате с вашите приятели
индивидуално или в групи.
Чукнете Hangouts на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
89
S Health
За S Health
Използвайте това приложение, за да зададете своя прием на калории и нивата на изгаряне на
калории, основаващи се на физическите ви характеристики. Можете да го използвате за запис
на действителните калории, които приемате и изгаряте. Също така, приложението препоръчва
упражнения и дава здравословни съвети, за да ви помогне да водите балансиран начин на живот.
Чукнете S Health на екрана с приложения.
Стартиране на S Health
Когато стартирате това приложение за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата и
след това задайте потребителски профил.
1 Чукнете S Health на екрана с приложения.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
90
S Health
Използване на S Health
Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване
на S Health, за да следите вашето здраве и форма.
Чукнете S Health на екрана с приложения.
Идете до допълнителни опции.
91
S Health
Измерване на извървените стъпки
Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция. Освен това,
с помощта на сензор измерва калориите, които сте изгорили.
От екрана на менюто на S Health чукнете Крачки.
Устройството измерва броя направени стъпки, изминатото разстояние, изгорените калории и ги
извежда в реално време.
Измерванията се запазват.
Вижте дневниците за ежедневните
си стъпки.
Идете до допълнителни опции.
Броене на стъпки
Целеви брой стъпки
Вижте извървените от вас стъпки в
графика.
Разстояние, което сте извървели
Калории, които сте изгорили
• Може да изпитате кратко забавяне, докато педометърът проследи стъпките ви и след
това покаже броя на стъпките.
• Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил
или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
92
S Health
Използване на допълнителните менюта
Можете да изтеглите и инсталирате различни приложения, които са съвместими с това
приложение.
1 Чукнете ОЩЕ → Партньорски приложения.
2 Изберете приложение.
3 Следвайте инструкциите на екрана и инсталирайте приложението.
• Личната информация, събрана от S Health, може да бъде запазена в устройството
само с информационна цел. Samsung не получава, съхранява или предава вашата
лична информация. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни
може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява
лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни,
съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за
настройки или като деинсталирате приложението. Нулирането на данните ще изтрие
информацията, съхранена на сървъра. За да изтриете данните, които сте споделили в
социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете
отделно.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени
в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при
споделянето на своите лични данни с други потребители.
• За да защитите своята лична информация, на главния екран на S Health чукнете ОЩЕ →
Настройки → Парола, и задайте парола.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни
смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други
устройства, предаващи радио вълни.
• Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в
зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с
приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.
93
Гласови функции
S Voice
За S Voice
Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни
функции.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
За да деактивирате достъпа, като натиснете бутона за начален екран, чукнете → Settings и
махнете отметката от Open via the home key.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Настройка на езика
Чукнете → Settings → Language, след което изберете език.
Избраният език се прилага само към S Voice, езикът на екрана на устройството не се
променя.
Използване на S Voice
Когато стартирате S Voice, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона
става синя.
Изречете гласова команда.
Ако устройството разпознае командата, то ще изпълни съответното действие.
94
Гласови функции
Съвети за по-добро разпознаване на гласа:
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност
Ако S Voice не се използва за определено време, то автоматически се превключва в режим на
готовност.
Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" на устройството, за да възобновите
използването на гласово разпознаване.
Промяна на командата за събуждане
Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy". Командата за събуждане се използва
за стартиране на S Voice, когато устройство е в режим на готовност.
Чукнете → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Деактивиране на гласова обратна връзка
Чукнете → Disable Voice feedback. Устройството спира да предоставя гласова обратна връзка,
когато изговаряте команди.
Коригиране на нежелани гласови команди
Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.
За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения
текст и редактирайте текста с клавиатурата.
95
Гласови функции
Диктофон
Записване на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на
пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.
Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.
Идете до допълнителни опции.
Запис на изтеклото време
Започнете записването.
Покажете списък с гласови
бележки.
Променете режима на запис.
За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете → Настройки и отметнете
Потискане на шума.
Запазване на файлове с контекстуални тагове
Добавете контекстуални тагове, като местоположение или дати, към имената на файловете, когато
запазвате гласова бележка.
Чукнете → Настройки и поставете отметка до Контекстно име на файл. Устройството добавя
датата на записване към името на файла. За да добавите местоположението на записване на
гласовата бележка, чукнете → Настройки и отметнете Тагове на местоположение.
96
Гласови функции
Възпроизвеждане на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете
и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : Изрежете гласовата бележка.
• : Задайте част от гласовата бележка, която да се повтаря.
• • : Променете скоростта на възпроизвеждане.
: Пропуснете тиха част в гласовата бележка.
• : Вмъкнете показалци в гласовата бележка.
• /
• /
: Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
: Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.
Използване на списъка с показалци
Можете да маркирате специфични точки в гласова бележка с показалци. Всеки показалец се
маркира с икона на показалец в гласовата бележка.
За да видите подробности за показалеца, докато възпроизвеждате гласова бележка, чукнете →
Показалци. Изберете показалец от списъка с показалци, за да възпроизвеждате гласови бележки
от тази позиция.
Управление на гласови бележки
На екрана с приложения чукнете Диктофон →
Чукнете
, за да търсите гласови бележки.
Чукнете
, за да изтриете гласови бележки.
.
Преименуване на гласови бележки
Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете → Преименуване, въведете името за гласовата
бележка и чукнете ПРЕИМЕНУВАНЕ.
Управление на категории
Чукнете → Редактиране на категории →
Готово.
, въведете име на категория, изберете цвят и чукнете
За да промените или припишете категории към гласовата бележка, в списъка с гласови бележки
чукнете и задръжте гласовата бележка. След това чукнете → Промяна на категорията и изберете
категорията.
За да филтрирате гласови бележки по категория, чукнете → Филтриране по категория и
изберете категорията.
97
Гласови функции
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Слуша се..., кажете ключова дума или фраза.
Режим Авт.
За режима на автомобил
Използвайте този режим, за да контролирате устройството, докато шофирате. Можете да слушате
съобщения и музика чрез гласови команди и без да докосвате устройството.
Отворете панела за бързи настройки и чукнете Режим Авт., за да го активирате.
Не гледайте към екрана, за да извършвате функции с ръцете си, докато шофирате.
• Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни
може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва
винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори,
които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за
безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
• Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате функцията за навигация.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Този режим не се поддържа на някои езици.
Преди да използвате този режим
• Проверете дали превозното средство, с което свързвате вашето устройство, поддържа
Bluetooth функцията.
• Проведете дали Bluetooth функцията на вашето устройство и превозното средство е
активирана, когато регистрирате превозното средство в устройството.
98
Гласови функции
Стартиране на режим на автомобил
Когато стартирате това приложение за пръв път, следвайте екранните инструкции, за да завършите
настройката.
1 Отворете панела за бързи настройки и чукнете Режим Авт., за да го активирате.
2 Когато екранът на режим автомобил се появи, чукнете NEXT.
3 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете NEXT.
4 Прочетете предупредителното съобщение и чукнете NEXT.
5 Чукнете ДА, за да свържете вашето устройство и превозното средство чрез Bluetooth.
Когато устройството не може да намери превозното средство, на устройството чукнете
SEARCH FROM MOBILE DEVICE и регистрирайте ръчно превозното средство.
6 Когато завършите с регистрацията, чукнете NEXT.
7 Прочетете съобщенията на екрана и чукнете START.
Когато завършите с настройката, ще се появи главният екран на режим на автомобил.
Регистриране на превозно средство
Когато регистрирате превозно средство към устройството, можете да слушате гласова обратна
връзка от устройството чрез високоговорителите на автомобила. Можете също да настроите
устройството да активира режим на автомобил автоматично, когато се свърже с превозното
средство, и други.
1 Чукнете → Settings → My cars → Add car.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството с превозното средство.
Ако превозното средство не може да открие вашето устройство, чукнете SEARCH FROM
MOBILE DEVICE, за потърсите превозното средство от вашето устройство.
• Преди да регистрирате вашето превозно средство, запалете превозното средство и
включете радиото.
• Когато регистрирате превозно средство в устройството, поставете устройството близо
до превозното средство.
99
Гласови функции
Автоматично активиране на режим автомобил
Можете да настроите устройството да активира автоматично режим автомобил, когато
устройството и превозното средство са свързани с Bluetooth.
Когато завършите с регистрацията на превозното средство, чукнете → Settings → My cars и
отметнете Auto Open via Bluetooth.
Добавяне на преки пътища към често посещавани места
Запазете преките пътища към често посещаваните места за по-лесно търсене на маршрути.
1 Чукнете → Settings → Registered Places.
2 Чукнете Дом, Служебен или Автомобил.
За да добавите места, чукнете
мястото и чукнете ГОТОВО.
, въведете име на мястото, задайте метод на разпознаване на
3 Чукнете Изберете метод и изберете метод за откриване на местоположението, като карти,
Wi-Fi или Bluetooth.
4 Чукнете ГОТОВО.
Използване на менютата на режим автомобил
Отворете панела за бързи настройки и чукнете Режим Авт., за да го активирате.
Когато главният екран на режим автомобил се появи, кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или
чукнете по горната част на екрана и изречете гласова команда. Като друга възможност можете да
използвате менютата на екрана чрез чукване върху тях.
• Ако режимът на автомобил работи във фона, можете да използвате гласова команда
за събуждане на режима. Тази функция не е налична, ако устройството вече е
настроено да стартира Google чрез фразата "OK Google". За да деактивирате команда
за събуждане, на екрана с приложения чукнете Настройки → Език и въвеждане →
Гласово въвеждане с Google → „Ok Google“.
• „Ok Google“ може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
100
Гласови функции
Идете до
допълнителни опции.
Активирайте
функцията за гласова
команда.
Осъществете
повиквания.
Слушайте музика.
Изпратете съобщения.
Получете упътване.
Използване на функцията за навигация
Отворете панела за бързи настройки и чукнете Режим Авт., за да го активирате.
Упътване до предварително зададена дестинация
Устройство ви упътва към предварително зададена дестинация. Преди да използвате тази функция,
запазете преките пътища към често посещаваните места за по-лесно търсене на маршрути. Вижте
Добавяне на преки пътища към често посещавани места за подробности.
1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по
горната част на екрана.
2 Кажете "Navigation" и кажете името на предварително зададена дестинация, използвайки
гласова команда. Или чукнете Navigation и изберете предварително зададена дестинация
като Home, Work или My Place.
101
Гласови функции
Упътване до дестинация
Изберете местоположение точно, като го чукване и задържите с пръст върху картата. Или
използвайте гласова команда за упътване до дестинация.
1 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi, Galaxy" (Здравей, Галакси) или чукнете по
горната част на екрана.
2 Кажете "Navigation" или чукнете Navigation.
3 Кажете ключова дума или адреса за местоположението, използвайки гласова команда. Или
чукнете Map и въведете ключова дума или адреса на мястото.
За да търсите място, чукнете полето за търсене.
4 Кажете "Маршрут" или чукнете Маршрут.
102
Мултимедия
Музика
Възпроизвеждане на музика
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Търсете други устройства или
възпроизведете файла.
Идете до допълнителни опции.
Настройте силата на звука.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Отворете плейлиста.
Добавете песента към плейлиста.
Прескочете до предишната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
103
Мултимедия
Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства
Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Възможно е някои функции да са с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Достъп до музика на регистрирано устройство
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Регистрирани устройства, за да отидете
до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройствата,
регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че
регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други
устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi
функцията.
Достъп до песен на устройство наблизо
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства наблизо, за да отидете до музиката и
да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройства с активирана функция за
споделяне на съдържание.
За да активирате функцията, на екрана с приложения, чукнете Настройки → Устройства
наблизо и плъзнете превключвателя Устройства наблизо надясно. Вижте Устройства наблизо за
допълнителни настройки.
104
Мултимедия
Видео
Възпроизвеждане на видеоклипове
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Търсете други
устройства или
възпроизведете файла.
Настройте силата на
звука.
Придвижете се напред
или назад, като
плъзгате лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Идете до
допълнителни опции.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо напред.
Прескочете до
предишния видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо назад.
За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете →
Настройки, отметнете Мини контролер, след което чукнете ЗАТВОРИ. След това чукнете или ,
за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.
Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.
105
Мултимедия
Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други
устройства
Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Достъп до видеоклип на регистрирано устройство
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Регистрирани устройства, за да отидете до
видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипове на устройствата,
регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че
регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други
устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi
функцията.
Достъп до видеоклип на устройство в близост
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства наблизо, за да отидете до видеоклипа
и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана
функция за споделяне на съдържание.
За да активирате функцията за споделяне на съдържание, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Устройства наблизо и плъзнете превключвателя Устройства наблизо надясно.
Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
106
Мултимедия
Flipboard
Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да стартирате своя Flipboard, отметнете приветствената страница и изберете теми новини.
Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Начало, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да
видите публикации от вашите кръгове.
Снимки
Използвайте това приложение, за да управлявате снимки, албуми и видеоклипове, които сте
запазили на устройството и сте качили в Google+.
Чукнете Снимки на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
107
Мултимедия
Play Игри
Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.
Чукнете Play Игри на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Павилион
Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.
Чукнете Play Павилион на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
108
Защита
Скенер за пръсти
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• Бутонът за начален екран съдържа сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Бутонът
за начален екран не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети,
ключове и огърлици.
• Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора
за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите
чувствителността на отпечатъка.
• Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена
скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
109
Защита
Регистриране на пръстови отпечатъци
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Мениджър на пръст.
отпеч.
2 Прочетете информацията на екрана и чукнете OK.
3 Поставете пръста си върху областта за пръстови отпечатъци в долната централна част на
екрана.
4 Чукнете и задръжте екрана в областта за пръстови отпечатъци, след което плъзнете пръста си
надолу по бутона за началния екран.
Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се
регистрира.
Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не
разпознае вашия пръстов отпечатък.
5 Чукнете ГОТОВО, за да завършите сканирането на вашите пръсти. Или чукнете
РЕГИСТРИРАНЕ, за да регистрирате допълнителен пръстов отпечатък.
6 Когато се появи екран, който изисква да регистрирате резервна парола, въведете резервната
парола и чукнете ПРОДЪЛЖИ.
7 Въведете резервната парола отново, за да я потвърдите и чукнете OK.
Можете да използвате резервната парола вместо да сканирате пръстовите си отпечатъци.
8 Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете OK.
Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.
110
Защита
Управление на регистрирани пръстови отпечатъци
Можете да изтриете или да преименувате своите регистрирани пръстови отпечатъци.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Мениджър на пръст. отпеч.
За да изтриете пръстови отпечатъци, чукнете → Дерегистриране, изберете пръстови отпечатъци
и чукнете ГОТОВО → OK.
За да преименувате пръстов отпечатък, чукнете → Избор, изберете пръстов отпечатък, чукнете
, въведете ново име и след това чукнете OK.
Промяна на алтернативната парола
Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на
вашите пръстови отпечатъци.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Смяна на резервна
парола.
2 Въведете резервната парола.
3 Въведете нова парола и чукнете ПРОДЪЛЖИ.
4 Въведете паролата отново и чукнете OK.
Отключване на екрана с пръстови отпечатъци
Можете да отключите екрана с регистрираните пръстови отпечатъци.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Заключване на екрана →
Пръстов отпечатък. Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран →
Заключване на екрана → Пръстов отпечатък.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете
да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на
съдържание от Galaxy Apps.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Проверка на Samsung
акаунт и плъзнете превключвателя Проверка на Samsung акаунт надясно.
111
Защита
Използване на пръстови отпечатъци за покупка чрез PayPal
Можете да извършвате покупки чрез сканиране на своите пръстови отпечатъци.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Плащане с PayPal.
2 Отметнете Поддръжка на FIDO Ready™ и PayPal и чукнете ИНСТАЛИРАНЕ.
3 Когато инсталирането завърши, чукнете СВЪРЗВАНЕ АКАУНТ В PAYPAL.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в уебсайта на PayPal и да регистрирате
своите пръстови отпечатъци.
Личен режим
За личния режим
Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и
документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на
определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.
Скриване на съдържание
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и плъзнете превключвателя
Личен режим надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Личен режим, за
да го активирате.
Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява .
112
Защита
3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете
елементи, за да ги изберете, и чукнете → Преместване в Лична.
Преместените към личния режим елементи се появяват с
върху тях.
4 След избор на елементите за скриване, на екрана с приложения чукнете Настройки → Личен
режим и плъзнете превключвателя Личен режим наляво. Или отворете панела за бързи
настройки и чукнете Личен режим, за да го деактивирате.
Избраните елементи ще изчезнат от екрана.
Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате
личния режим.
Преглед на скрито съдържание
Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и плъзнете превключвателя
Личен режим надясно. Или отворете панела за бързи настройки и деактивирайте Личен
режим.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
3 На екрана с приложения чукнете Моите файлове → Лична.
Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.
113
Безопасност
Режим на спешност
За режима на спешност
Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато
сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и
консумацията на батерия се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете
да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за
местоположението си на други хора.
Активиране на режима на спешност
Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Спешен режим. Или на екрана
с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Спешен режим и след това
плъзнете превключвателя Спешен режим надясно.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате
мобилната мрежа.
114
Безопасност
Идете до допълнителни опции.
Включете светкавицата.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето
текущо местоположение в
съобщение.
Стартирайте Телефон.
Стартирайте Интернет.
Добавете още приложения за
използване.
Оставащ заряд на батерията и
прогнозно време в режим
готовност на батерията
Осъществете повикване по
спешност.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на
готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните
условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това
чукнете Спешен режим. Или чукнете → Деактивиране на Спешен режим. Режимът на спешност
се деактивира.
115
Безопасност
Изпращане на съобщения за помощ
За изпращането на съобщения за помощ
Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация.
Изпращайте съобщения на вашите основни записи, като бързо натиснете три пъти бутона за
включване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Добавяне на основни записи
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
2 Чукнете Управление на основни контакти → Създаване на основен контакт.
3 Чукнете Създай запис и въведете информация за записа или чукнете Изберете от записи, за
да добавите съществуващ запис като основен запис.
Задаване на съобщения за помощ
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Изпращане на
съобщения за помощ, плъзнете превключвателя Изпращане на съобщения за помощ надясно и
изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.
Изпращане на съобщения за помощ
При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща
съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението
ви.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате
мобилната мрежа.
116
Безопасност
Известия за лоши метеорологични условия (Гео
новини)
За известията за лоши метеорологични условия (Гео новини)
Използвайте тази функция, за да получавате известия за лоши метеорологични условия близо до
текущото ви местоположение.
• Функцията идентифицира вашето местоположение и ви дава информация за бедствия
във вашата област. Предоставената информация може да се различава в зависимост от
доставчика на услуги на текущото място.
За да видите информация за лоши метеорологични условия и регионите и езиците, за
които е налична тази информация, посетете www.samsung.com/geonews.
• Може да бъдете таксувани допълнително, ако получите известия от услугата за
прогноза на времето, докато сте в роуминг.
Получаване на известия
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Гео новини и плъзнете
превключвателя Гео новини надясно.
Изскачащи уведомления
Отметнете Изскачащи прозор. за Гео новини.
Устройството показва известието в изскачащ прозорец. Можете да осъществите повикване по
спешност или да изпратите съобщения за спешни случаи до предварително зададени записи от
изскачащия прозорец.
117
Безопасност
Използване на визуалния елемент за гео новини
Можете да видите текущото си местоположение и информация за бедствия във вашия регион във
визуалния елемент Гео новини.
На началния екран превъртете наляво и чукнете визуалния елемент Гео новини.
Идете до допълнителни
опции.
Текущо местоположение
Информация за бедствия
за вашето текущо
местоположение.
118
Помощни програми
S Finder
Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството и през интернет.
Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.
Отворете панела за уведомления и чукнете S Finder.
Търсене на съдържание
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете
За да получите по-конкретни резултати, чукнете Филтър.
Управление на хронологията на търсене
За да изтриете хронологията, чукнете
до елемент.
119
и кажете ключова дума.
Помощни програми
S Planner
Стартиране на S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Променете режима на изглед.
Идете до допълнителни опции.
Отидете до днешната дата.
Създайте събития или задачи.
Създаване на събития или задачи
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете . Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
120
.
Помощни програми
3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
• Добавяне на събитие: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете
допълнителна настройка за повтаряне.
• Добавяне на задача: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да
зададете допълнителна настройка за приоритет.
Изберете елемент.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Въведете заглавие.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието или задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете → Синхр. сега.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете → Календари → Добавяне на
акаунт. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на
акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.
За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Акаунти и изберете услуга за акаунти.
121
Помощни програми
Изтриване на събития или задачи
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да изтриете събития или задачи, чукнете → Изтрий, изберете събития и задачи и чукнете
ГОТОВО → ИЗТРИЙ.
За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете
→ ИЗТРИЙ.
За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената
задача.
Споделяне на събития или задачи
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете
и изберете метод на споделяне.
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
на екр. е изключено, чукнете → Инженерен калкулатор.
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
За да изчистите хронологията, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
→ Изтриване на хронология.
122
Помощни програми
Часовник
Аларма
На екрана с приложения чукнете Часовник → Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ГОТОВО. За да активирате или деактивирате аларми,
чукнете до алармата в списъка с аларми.
• Дрямка: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
• Умна аларма: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила
на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата
на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни
предварително зададената аларма.
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
извън големия кръг, за да се
Изтриване на аларми
Чукнете → Изтриване, изберете аларми и чукнете ГОТОВО.
Световен часовник
На екрана с приложения чукнете Часовник → Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете
и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Изтриване на часовници
Чукнете → Изтриване, изберете часовници и чукнете ГОТОВО.
123
.
Помощни програми
Хронометър
На екрана с приложения чукнете Часовник → Хронометър.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време. Чукнете ОБИК., за да запишете време на обиколка.
Чукнете СТОП, за да спрете броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете
НУЛИРАНЕ.
Таймер
На екрана с приложения чукнете Часовник → Таймер.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
Drive
Използвайте това приложение за достъп до файлове, запазени в услугата за съхранение Google
Drive. Можете да запазите всички свои файлове на едно място, да получите достъп до тях
отвсякъде и да ги споделите с други.
Чукнете Drive на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители
чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето
устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат
инсталиран Dropbox.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
1 Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
2 Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.
124
Помощни програми
3 Чукнете TURN ON CAMERA UPLOAD.
Устройството качва снимки, направени с камерата, в Dropbox. За да качите видеоклипове,
плъзнете превключвателя Include videos надясно.
За да качите снимки или видеоклипове ръчно, чукнете SKIP.
4 Чукнете
и използвайте следните функции:
• Files: Качете или отворете файлове. Чукнете
, за да качите файлове.
• Photos: Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете
изтриете файлове или да създадете албуми.
, за да споделите или
• Offline files: Вижте снимки и видеоклипове, докато сте офлайн.
• Notifications: Вижте уведомления.
Google
Използвайте това приложение, за да търсите в интернет. Можете да го използвате и за търсене на
приложения и съдържание на приложения, запазени на устройството или картата с памет.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
125
Помощни програми
Режим Деца
Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като
ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.
Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния
екран чукнете Режим Деца → ИНСТАЛИРАНЕ. След инсталиране на визуалния елемент, той се
появява на началния екран и екрана с приложения.
За да стартирате режима за деца, чукнете Режим Деца на началния екран или екрана с
приложения.
Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, задайте PIN. След това следвайте екранните
инструкции.
Ако визуалният елемент Режим Деца бъде неволно деинсталиран, можете да го
инсталирате отново. На началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете Виз.
елементи, чукнете и задръжте визуалния елемент Режим Деца. Плъзнете визуалния
елемент към началния екран и чукнете Режим Деца, за да го инсталриате отново.
Начален екран на режима за деца
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.
Детска камера
Детска галерия
Отидете до родителски контрол.
Излезте от режима за деца.
126
Помощни програми
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте това приложение, за да гледате запазени изображения, рисунки, записи на глас и
медийни файлове, до които сте позволили достъп от страна на вашите деца.
Родителски контрол
Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате
достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца,
ограниченията за време на използване и други.
На началния екран чукнете
и въведете PIN кода.
За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.
• Дневно огранич. за игра: Задайте лимит на времето, за да управлявате потреблението от
страна на децата ви.
• Контакти: Позвоете на децата си достъп до определени контакти.
• Приложения: Вижте и добавете приложения, които е позволено да се използват в режима за
деца.
• Мултимедия: Дайте достъп на децата ви до определени изображения и видеоклипове,
запазени в устройството.
• Магазин за деца: Изтеглете приложения за деца от Galaxy Apps.
Лупа
Използвайте това приложение, за да увеличите текст или обекти със задната камера.
За да го добавите към началния екран, на началния екран чукнете и задръжте празна област,
чукнете Виз. елементи, чукнете и задръжте Лупа и го плъзнете към началния екран.
Чукнете визуалния елемент Лупа на началния екран.
Чукнете
или
, за да регулирате увеличението.
За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете
чукнете там, където искате да фокусирате.
. Можете също да регулирате фокуса ръчно, като
За да включите светкавицата, за да видите текст или обекти на тъмни места, чукнете
За да направите снимка на текст или обекти, чукнете
127
.
.
Помощни програми
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на
местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте
помощта за повече информация.
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на
пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.
Записка
Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и
преглеждате по-късно.
Чукнете Записка на екрана с приложения.
Добавяне и управление на категории
Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.
В списъка със записки чукнете
→ УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ.
За да добавите нова категория, чукнете
За да изтриете категория, чукнете
, въведете име за категорията и чукнете OK.
до категорията.
За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за
категорията и чукнете НОВО ИМЕ.
За да промените реда на категориите, чукнете
ново място.
до категория и я плъзнете нагоре или надолу до
128
Помощни програми
Съставяне на записки
Чукнете на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• : Създайте или задайте категория.
• : Вмъкнете изображения.
• : Направете запис на глас, който да вмъкнете.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗИ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи
ключовата дума.
Изтриване на записки
Чукнете → Изтриване, изберете бележки и чукнете ГОТОВО.
За да изтриете записката, докато я гледате, чукнете → Изтриване.
Моите файлове
За Моите файлове
Използвайте това приложение, за да получите достъп до всякакъв вид файлове, запазени на
устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Разглеждане на файлове
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете
За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете .
129
.
Помощни програми
Търсене на файлове и папки
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Чукнете
и въведете критерии за търсене.
Преглед на информация за съхранение
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Чукнете → Използвано място за съхранение, за да видите информация за паметта за вашето
устройство и картата с памет.
Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството
Добавете бърз достъп до FTP сървър към областта с кратки пътища.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Чукнете → Добавяне на FTP сървър, въведете данни като адрес на сървъра, потребителско име
и парола, и чукнете ГОТОВО.
130
Свързване с други устройства
NFC
За NFC
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Преди да използвате тази функция
• Проверете мястото на NFC антените на вашето устройство и другото устройство.
• Потвърдете, че NFC функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с които
желаете да се свържете.
• Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма
да чете NFC тагове или да получава данни.
131
Свързване с други устройства
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и плъзнете превключвателя NFC надясно.
Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага
ще се появи на дисплея ви.
Покупка с NFC функцията
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата,
свържете се с мобилния си оператор.
На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и плъзнете превключвателя NFC надясно.
Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете Чукване и плащане и изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
132
Свързване с други устройства
Изпращане на данни
Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на
устройства с активиран NFC.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и плъзнете превключвателя NFC надясно.
2 Чукнете Android Beam и плъзнете превключвателя Android Beam надясно.
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Bluetooth
За Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
133
Свързване с други устройства
Преди да използвате тази функция
• Потвърдете, че Bluetooth функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с
които желаете да се свържете.
• Потвърдете, че и двете устройства са зададени като видими за други Bluetooth устройства.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth, плъзнете превключвателя
Bluetooth надясно и чукнете СКАНИРАНЕ. Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
Изпращане на изображение
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение.
134
Свързване с други устройства
3 Чукнете
→ Bluetooth и изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство
да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други
устройства.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Получаване на изображение
Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на
Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка Галерия → Download.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
135
Свързване с други устройства
S Beam
Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.
Преди да използвате тази функция
• Потвърдете, че NFC функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на
устройствата, към които желаете да изпратите файлове.
Изпращане на данни
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и плъзнете превключвателя NFC надясно.
2 Чукнете S Beam и плъзнете превключвателя S Beam надясно.
3 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите файла.
• Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Ако направите това
е възможно да нарушите закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за
нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
• Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно,
прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.
136
Свързване с други устройства
Бързо свързване
За бързото свързване
Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост.
• Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
• Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с
които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.
Преди да използвате тази функция
• Проверете дали устройствата, които ще се свързват, поддържат функцията Бързо свързване и
дали екраните им са включени.
• Проверете дали Wi-Fi Direct или Bluetooth са активирани на устройствата, които не поддържат
функцията Бързо свързване.
Свързване на други устройства
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и
устройството търси устройства наблизо.
2 Изберете устройство, с което да се свържете.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте
инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.
За да позволите на устройства наблизо да търсят вашето устройство и да се свържат с него,
чукнете ОЩЕ → Задаване на видимост на устройството → Видимост на устройството и
изберете опция.
137
Свързване с други устройства
Повторно търсене на устройства
Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.
Чукнете ОПРЕСНЯВАНЕ и изберете устройството от списъка с открити устройства.
Споделяне на съдържание
Споделете съдържание със свързаните устройства.
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
3 Изберете медийна категория.
4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете ГОТОВО.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.
138
Свързване с други устройства
Peel Smart Remote
За Peel дистанционно управление
Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизор и да използвайте устройството като
дистанционното управление. Можете да търсите и да избирате ТВ програми и да контролирате
каналите с устройството.
Чукнете Peel Smart Remote на екрана с приложения.
Преди да използвате това приложение
• Проверете дали устройството е свързано с мрежа.
• Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.
Свързване към телевизор
1 Чукнете Peel Smart Remote на екрана с приложения.
2 Изберете регион и услуга за разпространение.
Появяват се наличните телевизионни програми.
139
Свързване с други устройства
Използване на устройството като дистанционно управление
Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на
звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.
1 На устройството чукнете .
2 Уверете се, че вашият телевизор е изключен и чукнете ДА, ТЕЛЕВИЗОРЪТ МИ Е ИЗКЛЮЧЕН.
3 Изберете марката на телевизора.
4 Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора и чукнете БУТОН
1. След това чукнете ДА, ако устройството включи телевизора.
Ако устройството не включва телевизора, чукнете НЕ и повторете това, докато телевизорът не
разпознае сигнала.
5 Изберете канал.
Включете или изключете
телевизора.
Допълнителни функции
Менюта за управление на
телевизор
140
Свързване с други устройства
Гледане на телевизия, използвайки устройството
Изберете телевизионни програми от списъка с налични програми, които да гледате на свързания
телевизор.
1 Чукнете ИЗЛЪЧВА СЕ В МОМЕНТА, ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧИ ПО-КЪСНО или ПОТОЧНО.
2 Изберете телевизионна програма и чукнете ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА ГЛЕДАТЕ.
Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.
3 Чукнете
, за да промените канала или да регулирате силата на звука.
Дистанционният контролен панел се появява на екрана.
Настройка на напомняне за програми
1 Изберете телевизионна програма, която да гледате.
2 Чукнете НАПОМНИ МИ.
Алармата прозвучава в зададения час.
141
Свързване с други устройства
Screen Mirroring
За огледалното отражение на екрана
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
Устройства с огледално
отражение на екрана
(AllShare Cast ключ за порт,
HomeSync и устройства в
Wi-Fi Miracast)
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
142
Свързване с други устройства
Преди да използвате тази функция
• Проверете дали устройството с активирано огледално отражение на екрана е свързано към
телевизора с помощта на HDMI кабел.
• Проверете дали телевизорът е включен.
Преглед на съдържание на телевизор
Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с
активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството
на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на
телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.
1 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете
външно устройство.
2 На екрана с приложения чукнете Настройки → Screen Mirroring.
Изброяват се откритите устройства.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка
и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
4 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.
Спиране на прегледа на съдържание
На екрана с приложения чукнете Настройки → Screen Mirroring.
143
Свързване с други устройства
Използване на функцията за мобилно
отпечатване
Свържете устройството към принтер, за да отпечатате изображения или документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Преди да използвате тази функция
• Потвърдете, че Wi-Fi функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на
принтера.
Свързване към принтер
На екрана с приложения чукнете Настройки → Отпечатване, изберете типа принтер и плъзнете
превключвателя в горния десен ъгъл на екрана надясно. Устройството търси принтери,
свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по
подразбиране.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер → ADD PRINTER, въведете
данни и чукнете OK.
За да промените настройките за отпечатване, чукнете → Настройки.
Отпечатване на съдържание
Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете → Отпечатване и
изберете принтер.
144
Диспечер на устройства и
данни
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Ръчно изтегляне на
актуализации.
Надстройка със Samsung Kies
Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies
и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството
и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации.
Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката.
Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
145
Диспечер на устройства и данни
Прехвърляне на файлове между устройството и
компютър
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
• Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
• Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра
възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете
възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройството и компютъра.
• Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Прехвърляне на мултимедийни файлове.
Чукнете Прехвърляне на изображения, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer
Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
146
Диспечер на устройства и данни
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея
по-късно.
Използване на Google акаунт
1 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
2 Чукнете Архивиране и нулиране → Архивиране на моите данни и плъзнете превключвателя
Архивиране на моите данни надясно.
3 Чукнете Акаунт за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за
настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите
нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от
съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.
147
Диспечер на устройства и данни
Използване на Samsung акаунт
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт → Samsung
account и влезте в своя Samsung акаунт.
2 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
3 Чукнете Облак → Резервно копие, изберете елементи за архивиране и чукнете АРХИВИРАЙ
СЕГА.
За да възстановите данни, чукнете Възстанови, изберете елементите, които да възстановите, и
чукнете ВЪЗСТ. СЕГА.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни
данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за подробности.
1 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
2 Чукнете Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни.
3 Чукнете НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ.
Устройството се рестартира автоматично.
148
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Поддържаните функции може да се различават или да са с различни надписи в зависимост
от това дали устройството е с единичен или двоен SIM.
Бързи настройки
Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройки.
За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройки, чукнете → Редактиране на
бързи настройки, изберете опция за настройка и чукнете ГОТОВО.
Мрежови връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
На екрана с настройки чукнете Wi-Fi и плъзнете превключвателя Wi-Fi надясно.
Можете да запазите стабилна връзка с мрежата като автоматично изберете или Wi-Fi, или мобилна
мрежа, за да използвате най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично,
отметнете Превключване на умна мрежа.
149
Настройки
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
Чукнете → Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време на сън.
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на
Винаги.
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
Чукнете → Допълнителни и отметнете Мрежово уведомяване, за да активирате тази функция.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
Чукнете → Wi-Fi Direct.
Ускорител на изтегляне
Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.
На екрана с настройки чукнете Ускорител на изтегляне и плъзнете превключвателя Ускорител на
изтегляне надясно.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
На екрана с настройки чукнете Bluetooth и плъзнете превключвателя Bluetooth надясно.
150
Настройки
Привързване и Mobile hotspot
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства. Вижте Привързване на устройства и използване на mobile
hotspots за подробности.
На екрана с настройки чукнете Привързване и Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на
устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежата. Можете да използвате тази
функция, когато не е налична връзка с мрежата.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Режим полет.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Ползване на данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете .
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира автоматичното
синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва използването на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Изберете mobile hotspots, за да забраните на приложенията,
изпълняващи се във фона, да ги използват.
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
151
Настройки
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
На екрана с настройки чукнете Място и плъзнете превключвателя Място надясно.
• Режим: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
• Подобрена точност: Настройте устройството да подобрява точността на местоположението
чрез използване на Wi-Fi и Bluetooth функции.
• Скорошни заявки за местоположение: Вижте кои приложения изискват информация за
текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
• Услуги на местоположение: Вижте услугите за местоположение, които използва вашето
устройство.
• Моите места: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
На екрана с настройки чукнете Още мрежи.
Скан. устройства наблизо
Търсете устройствата, свързани с Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APN).
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
152
Настройки
Свързване и споделяне
NFC
Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат
информация.
На екрана с настройки чукнете NFC и плъзнете превключвателя NFC надясно.
• Android Beam: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб
страници и записи, на устройства с активиран NFC.
• S Beam: Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове,
изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
• Чукване и плащане: Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни
плащания.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Устройства наблизо
Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства
наблизо.
На екрана с настройки чукнете Устройства наблизо и плъзнете превключвателя Устройства
наблизо надясно.
• Име на устройство: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
• Съдържание за споделяне: Настройте устройството да споделя съдържание с други
устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство
е блокиран.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Получаване файлове от други устр.: Настройте устройството да приема качени файлове от
други устройства.
153
Настройки
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
На екрана с настройки чукнете Отпечатване.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
На екрана с настройки чукнете Screen Mirroring.
Звук и визуализация
Звуци и уведомления
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и уведомления.
• Тон позвъняване: Регулирайте нивото на звука за мелодиите на звънене.
• Медии: Регулирайте силата на звука за музика и видеоклипове.
• Уведомления: Регулирайте нивото на звука за известията.
• Системен: Регулирайте нивото на звука за системните звуци.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Мелодии: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
• Вибрации: Изберете схема на вибриране.
• Тон на звънене за уведомяване: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи
съобщения.
154
Настройки
• Други звуци: Конфигурирайте допълнителни настройки на звуците.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания и
известия, освен от позволените изключения.
• Уведомления на заключения екран: Настройте дали да се показва или не съдържанието на
известия на заключения екран.
• Уведомления на приложение: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
• Достъп за уведомления: Изберете приложения, които да покажат всичките си известия на
панела за известия.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Настройте яркостта на дисплея.
• Шрифт:
– – Стил на шрифт: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
– – Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Въртене на екрана: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате
устройството.
– – Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате
дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
155
Настройки
• Режим на екрана:
– – Адаптиране на дисплея: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно
настройките за визуализация.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална обстановка.
– – Професионална снимка: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на
тона за визуализация.
– – Кино: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
• Авт. регул. тон на екрана: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта
на дисплея.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.
• Светодиоден индикатор:
– – Зареждане: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато
зареждате батерията.
– – Изтощена батерия: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления,
когато батерията е изтощена.
– – Уведомления: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато
имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
– – Запис на глас: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато
записвате гласови бележки.
• Продължителност на осветяване на сензорен клавиш: Настройте продължителността на
осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
• Увелич. чувств. на допир: Настройте устройството да позволява използване на сензорния
екран с ръкавици.
В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои
команди може да не бъдат разпознати.
156
Настройки
Тапет
Изберете фоново изображение за началния или заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник.
• Размер на часовник: Променете размера на часовника.
• Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
• Бърз бутон за камера: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на
заключения екран.
• Данни притежател: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
• Ефект на отключване: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
• Допълнителна информация: Настройте устройството да показва информация на заключения
екран, с информация за времето или броя направени крачки, когато използвате помощник за
ходене в S Health.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
Множ. прозорец
Настройте устройството да използва Множ. прозорец.
На екрана с настройки чукнете Множ. прозорец и плъзнете превключвателя Множ. прозорец
надясно.
• Отв. в изгл. мн. прозорци: Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорец,
когато отворите файлове от Моите файлове или Видео. Освен това устройството активира
тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.
157
Настройки
Панел за известяване
Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за уведомления.
На екрана с настройки чукнете Панел за известяване.
• Регулиране на яркостта: Настройте устройството да показва лентата за регулиране на
яркостта на панела за известяване.
• Препоръчвани приложения: Настройте устройството да показва списък с препоръчани
приложения на панела за уведомяване въз основа на вашите действия, като например
свърване на слушалки към устройството.
• Зад. бут. за бърза настр.: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за
уведомяване.
Кутия с инструменти
Настройте устройството да използва кутията с инструменти.
На екрана с настройки чукнете Кутия с инструменти и плъзнете превключвателя Кутия с
инструменти надясно.
Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти. За да редактирате
списъка с приложения, чукнете РЕДАКТ.
Работа с една ръка
Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате
устройството с една ръка.
На екрана с настройки чукнете Работа с една ръка и след това плъзнете превключвателя Работа с
една ръка надясно.
158
Настройки
Персонализиране
Лесен режим
Настройте устройството в лесен режим.
На екрана с настройки чукнете Лесен режим.
• Стандартен режим: Настройте устройството в стандартен режим.
• Лесен режим: Настройте устройството в лесен режим.
• Лесни приложения: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.
Достъпност
Можете да използвате тази функция, за да получите достъп до настройки, подобряващи
достъпността му. Вижте Достъпност за подробности.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
Личен режим
Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като
активирате личен режим.
На екрана с настройки чукнете Личен режим и плъзнете превключвателя Личен режим надясно.
• Тип достъп до Личен режим: Задайте или променете метода на отключване за активиране на
личен режим.
• Авто деактивиране: Настройте устройството да излиза автоматично от личен режим, когато
екранът се изключи.
159
Настройки
Скенер за пръсти
Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя
Samsung акаунт.
На екрана с настройки чукнете Скенер за пръсти.
• Мениджър на пръст. отпеч.: Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите
отпечатъци.
• Смяна на резервна парола: Променете алтернативната парола, ако устройството не
разпознае вашия пръстов отпечатък.
• Заключване на екрана: Задайте метод за отключване и алтернативна парола.
• Уеб влизане: Настройте устройството да влиза в уеб страници.
• Проверка на Samsung акаунт: Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung
акаунт с пръстови отпечатъци.
• Плащане с PayPal: Настройте устройството да потвърждава вашия PayPal акаунт и да
упълномощава покупки, използвайки вашите пръстови отпечатъци.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Движение
Движения и жестове
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Движения и жестове.
• Преглеждане във въздуха: Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да
прегледате изображения, уеб страници или песни.
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
160
Настройки
• Спир. звук/пауза: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми или
да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на
дланта или погледнете настрани от екрана.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато
плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.
Въздушен изглед
Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като посочите елемент с
пръста си.
На екрана с настройки чукнете Въздушен изглед и плъзнете превключвателя Въздушен изглед
надясно.
Потребител и архивиране
Акаунти
Добавете имейл или SNS акаунти.
На екрана с настройки чукнете Акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
На екрана с настройки чукнете Облак.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки чукнете Архивиране и нулиране.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
161
Настройки
• Нулиране на настройки за мрежа: Върнете настройките за връзка с мрежата до фабричните
настройки по подразбиране.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Системен
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
На екрана с настройки чукнете Език и въвеждане.
Език
Изберете език за дисплей на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
Променете настройките на клавиатурата Samsung.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• English(UK): Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Авто заместване: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи,
като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
• Моите горещи клавиши: Задайте цифрови кратки пътища към често използван текст. Можете
да чукнете и да задържите клавиш с цифра, за да вмъкнете предварително зададен текст.
162
Настройки
• Авто преобразув. в главни: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата
буква след краен пунктуационен знак като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Плъзгане на клавиатура:
– – Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
– – Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по
клавиатурата.
– – Контрол на курсора: Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да
местите курсора, като превъртате клавиатурата.
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.
Гласово въвеждане с Google
Променете настройките за гласово въвеждане.
• Език: Изберете езици за въвеждане на текст.
• „Ok Google“: Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете
команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Сега при чукване: Настройте устройството да използва търсене с Google в изскачащ
прозорец.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Хендсфри: Позволете на устройството да извършва търсения с глас чрез слушалки.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
163
Настройки
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от
гласовото въвеждане.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да записва гласа ви с Bluetooth слушалки.
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за
изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-вговор.
Четене на глас на напомн.
Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения
или събития.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
На екрана с настройки чукнете Дата и час.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Настройте ръчно текущата дата.
• Задаване на час: Настройте ръчно текущия час.
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Задайте своя домашен часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
164
Настройки
Помощ за безопасност
Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации.
Вижте Режим на спешност за подробности.
На екрана с настройки чукнете Помощ за безопасност.
• Спешен режим: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява
консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
• Гео новини: Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия.
• Изпращане на съобщения за помощ: Настройте устройството да изпраща съобщения за
помощ като натиснете бутона за включване три пъти.
– – Изпращане на снимки: Настройте устройството да изпраща снимки, направени от
предната и задната камера, със съобщението за помощ.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
– – Изпращане на звукозапис: Настройте устройството да записва звук и да го изпраща
заедно със съобщението към получателите.
• Управление на основни контакти: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията
за помощ.
Аксесоари
Променете настройките за аксесоари.
На екрана с настройки чукнете Аксесоари.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
• КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА: Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от
вашето устройство.
• Пестене енергия на прил.: Спестете енергията на батерията, като оптимизирате използването
на батерията за всяко приложение.
• Проценти в лента за съст.: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
165
Настройки
Пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия. Вижте Използване на функцията за пестене на енергия за подробности.
На екрана с настройки чукнете Пестене на енергия.
• Режим на пестене на енергия: Активирайте режима на пестене на енергия и променете
настройките на режима пестене на енергия.
• Режим ултра пестене на енергия: Удължете времето в състояние на готовност и намалете
консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен
достъп до дадено приложение.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на
готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните
условия.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
На екрана с настройки чукнете Памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Защита.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
166
Настройки
• Защита на шифровани данни: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето
загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон,
която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
• Към уебсайта: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете
да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта
Намери моя телефон.
• Заключв. реактивиране: Настройте устройството да изисква вашия Samsung акаунт след като
е било нулирано, за да не могат други хора да реактивират устройството.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: Настройте устройството да показва паролите, докато ги
въвеждате.
• Актуал. полит. за защита: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на
защитата.
• Изпращане на доклади за защитата: Настройте устройството да изпраща автоматично
актуализирани доклади за защитата на Samsung.
• Тип съхранение: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
167
Настройки
• Тръстови агенти: Вижте доверените агенти, инсталирани на устройството.
• Закачане на прозорци: Настройте устройството да закача избраното приложение на екрана.
• Достъп до данни за изпол.: Вижте кое приложение може да получи достъп до хронологията
на използване на устройството.
• Smart Lock: Настройте устройството да заобикаля заключването на екрана при откриване на
доверени устройства или местоположения.
• Разреш. „Не безпокойте“: Вижте приложенията, които мога да деактивират функцията Не ме
безпокой.
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Помощ.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
Приложения
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
На екрана с настройки чукнете Диспечер на приложения.
Приложения по подразбир.
Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения по подразбир.
168
Достъпност
Достъпност
Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като
например лошо зрение или увреждане на слуха. Можете да използвате следните функции:
• TalkBack
• Промяна на размера на шрифта
• Увеличаване на екрана
• Напомняне за известие
• Обръщане на цветовете на дисплея
• Регулиране на цвета
• Изключване на всички звуци
• Уведомления с премигване
• Регулиране на баланса на звука
• Режим на моно звук
• Персонализиране на настройките за надпис
• Наблюдение на бебе
• Помощни менюта
• Функция въздушен жест
• Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
• Режим на взаимодействащ контрол
• Промяна на метода за отговор и край на повиквания
• Режим с едно чукване
• Конфигуриране на настройките за достъпност
За да използвате менютата за достъпност, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Достъпност.
169
Достъпност
Използване на бутона за начален екран за
отваряне на менютата за достъпност
Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона
за начален екран.
• Достъпност
• TalkBack
• Цветове в негатив
• Контрола за взаимод.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Директен достъп и след това
плъзнете превключвателя Директен достъп надясно. След това изберете меню за достъпност,
което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.
Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита
кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да
активирате Контрола за взаимод. на менютата за достъпност, активирайте функцията. На екрана с
приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие → Контрола
за взаимод. и плъзнете превключвателя Контрола за взаимод. надясно.
TalkBack
Активиране и деактивиране на TalkBack
Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция.
Тази функция е полезна, ако не можете да видите или имате трудности с виждането на екрана.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack.
2 Плъзнете превключвателя TalkBack надясно.
За да деактивирате TalkBack, плъзнете превключвателя TalkBack наляво.
3 Чукнете OК.
170
Достъпност
Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на
глас функциите, които изберете. Също така устройството осигурява гласова информация, когато
екранът се изключи, имате нови уведомления и други.
Когато активирате Изследване чрез докосване, докато използвате TalkBack, устройството
прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана,
когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението, ако
чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако Изследване чрез докосване е деактивиран,
устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.
За да активирате функцията Изследване чрез докосване, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ и отметнете Изследване чрез
докосване.
Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.
Управление на екрана чрез жестове с пръсти
Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack.
Ако Изследване чрез докосване е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои
функции, изискващи жестове с пръсти.
За да активирате функцията Изследване чрез докосване, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ и отметнете Изследване чрез
докосване.
• Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана.
Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете
пръста си, елементът под пръста ви се избира.
• Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте
елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
• Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете
желания елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана
два пъти бързо.
• Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.
171
Достъпност
• Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
• Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
• Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
• Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
• Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на
заключения екран.
• Отваряне на панела за известия: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
• Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в Управление на
жестовете. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за подробности.
Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти
Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове
с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на
началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.
Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете
Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да
конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате,
и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни
преки пътища.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack →
НАСТРОЙКИ → Управление на жестовете. Изберете жест, след което му припишете функция.
Налични са следните функции:
• Предишен елемент: Отидете до предишния елемент.
• Следващ елемент: Отидете до следващия елемент.
• Фокусиране върху първия елемент на екрана: Отидете до първия елемент на екрана. В
режим на избор на текст преместете курсора до началото на текста.
• Фокусиране върху последния елемент на екрана: Отидете до последния елемент на екрана.
В режим на избор на текст преместете курсора до края на текста.
172
Достъпност
• Превъртане назад: Превъртете списъка надолу. В режима за избор на текст копирайте
избрания текст.
• Превъртане напред: Превъртете списъка нагоре. В режима за избор на текст изберете целия
текст.
• Предишно ниво на детайлност: Отидете до предишния елемент на четене.
• Следващо ниво на детайлност: Отидете до следващия елемент на четене.
• Бутон за назад: Върнете се към предишния екран.
• Бутон „Начало“: Отворете началния екран.
• Бутон за общ преглед: Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
• Отваряне на известията: Отворете панела за уведомления.
• Отваряне на глобалното контекстно меню: Отворете глобалното контекстно меню. Чукнете
и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате
функции като Бързо навигиране, Четене от горната част, Изговаряне буква по буква
на последната... и Четене от следващия елемент. След това изследвайте менютата чрез
рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете
пръста си от менюто, за да го изберете.
Чукнете Поставяне на пауза на обратната връзка в горния ляв ъгъл на екрана, за да
направите пауза в гласовата обратна връзка.
Чукнете Настройки на TalkBack в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките
на TalkBack. Вижте Конфигуриране на настройките на TalkBack за подробности.
• Отваряне на локалното контекстно меню: Отворете локалното контекстно меню. Можете
да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато
въвеждате текст, са налични контекстни менюта, като менюто за управление на курсора.
Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстно меню. След това изследвайте
менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което
търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
• Четене от горната част: Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
• Четене от следващия елемент: Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент,
намиращ се до избрания.
173
Достъпност
Промяна на частите за четене
Когато използвате TalkBack, можете да чуете текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си
нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желания текст. По подразбиране устройството
прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на
други части, като редове или абзаци.
Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстно
меню
1 Изберете текст, който да бъде прочетен.
2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното
контекстно меню.
3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта.
След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.
За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на локалното контекстно меню, вижте
Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.
Поставяне TalkBack на пауза
Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по
екрана, без да го махате. Когато изберете Поставяне на пауза на обратната връзка в горната лява
част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.
Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или
други методи. За да промените метода за възобновяване на TalkBack, на екрана с приложения
чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ → Възобновяване от
спирането. След това изберете опция.
За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на глобалното контекстно меню, вижте
Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.
174
Достъпност
Използване на функцията за бърза навигация
С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана,
без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.
Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по
екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си
около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете Бързо
навигиране. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да
изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаното меню.
Добавяне и управление на етикети по изображенията
Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите,
когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез
използване на локалното контекстно меню.
Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по
екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си
около менютата, за да изследвате менюто. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете
пръста си, за да зададете етикети.
За да прегледате етикетите, на екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение
→ TalkBack → НАСТРОЙКИ → Управление на персонализираните етикети.
Конфигуриране на настройките на TalkBack
Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack →
НАСТРОЙКИ. Или отворете глобалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след
това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на
екрана и го вдигнете, когато чуете Настройки на TalkBack.
• Сила на звука на говора: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.
Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на
звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре
или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана
с приложения чукнете Настройки → Звуци и увед омления и плъзнете наляво или надясно
лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
175
Достъпност
• Да се използват промените във височината: Настройте устройството да чете на глас текст
при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
• Ехо от клавиатурата: Настройте устройството да чете на глас текст или символи, въведени с
клавиатурата. Също така можете да настроите вида клавиатура, към която да приложите тази
функция.
• Говор при изключен екран: Настройте устройството да осигурява гласова информация,
когато екранът е изключен.
• Сензор за близост: Ползв.: Настройте устройството да поставя гласовата информация
на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството. За да
възобновите гласовата информация, чукнете екрана.
• Разтърсване за начало на четенето без прекъсване: Настройте устройството да чете на
глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за
скорост на разклащането.
• Идентификация на обаждането: Изговаряне: Настройте устройството да прочита на глас
името на повикващия, когато имате входящо повикване.
• Обр. връзка с вибриране: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
• Звукова обратна връзка: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана,
например когато превъртате екрана и други.
• С фокус върху звука на говора: Настройте устройството да намалява силата на звука на
медията, когато чете елемент на глас.
• Сила на звука: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато
докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана Звукова
обратна връзка.
• Изследване чрез докосване: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана
под пръста ви. Например, когато чукнете Прил. на началния екран с пръста си, устройството
чете "Приложения". За да изберете Прил., вдигнете пръста си от менюто и чукнете където и
да е на екрана бързо два пъти. Можете да преместите желаната страница, като превъртите
екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана,
използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте Управление на екрана чрез
жестове с пръсти за повече информация.
• Авт. превъртане на списъците: Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от
списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
• Избиране чрез едно докосване: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно
чукване.
• Показване на контекстното меню като списък: Настройте устройството да показва
контекстуалното менщ като списък или кръг.
176
Достъпност
• Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“: Изгледайте учебния материал относно
използването на функцията Изследване чрез докосване.
• Управление на жестовете: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте
Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за подробности.
• Управление на персонализираните етикети: Вижте добавените от вас етикети.
• Управление на клавишните комбинации: Задайте кратки пътища на клавиатурата, за да
извършвате конкретни действия.
• Пряк път за спиране и възобновяване на TalkBack: Настройте устройството да прекратява и
възобновява TalkBack при едновременно натискане и задържане на бутоните за увеличаване и
намаляване на силата на звука.
• Затъмняване на екрана, когато услугата TalkBack е активирана: Настройте устройството да
затъмнява екрана, докато използвате TalkBack.
• TalkBack в Google Play Магазин: Стартирайте Google Play Магазин, за да проверите за
актуализации.
• Общи условия: Вижте условията за използване на TalkBack.
• Декларация за поверителност: Вижте политиката за поверителност за TalkBack.
• Възобновяване от спирането: Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
• Настройки за програмисти: Задайте опции за разработване на приложения.
Използване на устройството, докато екранът е изключен
Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на
съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете външни бутони
или чукнете екрана. Освен това текущо активните функции не се изключват.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Тъмен екран. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона за
включване два пъти.
Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш
Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете
да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате
двукратно по екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Въвеждане от бързи клавиши.
177
Достъпност
Прочитане на пароли на глас
Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е
активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Изговорете паролите.
Настройка на функциите за текст-в-говор
Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като
езици, скорост и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Опции за синтез на реч
и използвайте следните функции:
• Ядро за синтез на реч от Samsung / Google Text-to-speech Еngine: Изберете изпълнимо ядро
за функцията текст-в-говор.
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да
прочете на глас примерите, чукнете → Инсталиране на гласови данни, за да изтеглите и
инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
• Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-вговор.
Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата
За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти
където и да е по екрана.
Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака,
намиращ се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я
изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.
Ако Въвеждане от бързи клавиши не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете
където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията "въвеждане с бърз клавиш",
на екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка на
Въвеждане от бързи клавиши.
178
Достъпност
Въвеждане на допълнителни символи
Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане
на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете
знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.
Промяна на езика на въвеждане на клавиатурата
За да добавите езици на въвеждане, на екрана с приложения чукнете Настройки → Език и
въвеждане. След това чукнете Клавиатура Samsung → Изберете езици на въвеждане и
изберете езици.
За да промените езика за въвеждане на клавиатурата, докато въвеждате текст, чукнете двукратно
.
Редактиране на текст
Използвайте локалното контекстно меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите
текст.
Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно
по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг около
менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуете Промяна
на детайлността. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг около менюто, за да изследвате
менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.
Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В
режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.
Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който
искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:
• Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
• Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и
прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстно меню
и изберете Контрол върху курсора → Стартиране на режима за избор. Превъртете наляво
или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да
деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстно меню и изберете Контрол
върху курсора → Край на режима за избор.
• Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстно меню и изберете Контрол върху
курсора → Избери всички. Ще бъде избран целият текст в документа.
179
Достъпност
• Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстно меню.
След това отворете локалното контекстно меню и изберете Контрол върху курсора. Чукнете
Копиране, за да копирате избрания текст или изберете Изрязване, за да изрежете избрания
текст. Избраният текст се копира в клипборда.
• Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста,
отворете локалното контекстно меню и след това изберете Контрол върху курсора →
Поставяне.
Въвеждане на текст чрез глас
Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на
текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.
Когато чукнете и задържите , устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за
клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете , вдигнете пръста
си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се
появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.
За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.
Промяна на размера на шрифта
Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни
размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със
зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на Огромен може да не е налично в
някои приложения.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Р-р шрифт.
180
Достъпност
Увеличаване на екрана
Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Жестове за
увеличаване и след това плъзнете превключвателя Жестове за увеличаване надясно.
• Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена
област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
• Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през
увеличения екран.
• Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете
двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.
• Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
• Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като Телефон и
Калкулатор, може да бъде засегнато.
Настройка на напомняния за уведомления
Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за уведомления, които не сте
проверили в интервала.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Напомняне за
известие и след това плъзнете превключвателя Напомняне за известие надясно.
За да зададете интервал между уведомленията, чукнете Интервал на напомнянето.
Обръщане на цветовете на дисплея
Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите
да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва
негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава
контраста между белия и черния цвят.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Цветове в негатив.
181
Достъпност
Регулиране на цвета
Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате
затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми
цветове.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Регулиране на
цвета.
2 Плъзнете превключвателя надясно.
3 Чукнете СТАРТ.
4 Подредете цветните плочки в ред на сходство, започвайки от основния цвят.
5 Когато завършите с настройката на цветовете, чукнете ГОТОВО.
Ако различавате цветовете, не е нужна допълнителна настройка.
6 Ако цветовете не се различават, чукнете Камера или Изображение.
7 Плъзнете плъзгача за настройка на цветовете наляво или надясно и чукнете ГОТОВО.
За да регулирате повторно цвета, чукнете НУЛИРАНЕ.
Настройка на премигващо уведомяване
Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или
уведомления.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до
Присветващо уведомяване.
Изключване на всички звуци
Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци,
включително и гласа на повикващия по време на разговор.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до
Изключ. на всички звуци.
182
Достъпност
Персонализиране на настройките за надпис
Samsung надпис
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Субтитри на Samsung (CC)
и след това плъзнете превключвателя Субтитри на Samsung (CC) надясно.
Използвайте следните опции:
• Подравняване на текста: Променете позицията на надписа.
• Шрифт: Променете вида на шрифта.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта.
• Край: Променете ръба на текста със субтитри.
• Шрифт: Регулирайте прозрачността и променете цвета на текста.
• Фон: Регулирайте прозрачността и променете цвета на фона на полето с надписи.
• Прозорец със субтитри: Регулирайте прозрачността и променете цвета на прозореца с
надписи.
Google надпис
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Субтитри на Google (CC) и
след това плъзнете превключвателя Субтитри на Google (CC) надясно.
Използвайте следните опции:
• Език: Изберете език на надписа.
• Размер на текст: Променете размера на шрифта.
• Стил на надписа: Променете стила на надписа.
Регулиране на баланса на звука
Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения
чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Баланс на звука. Плъзнете плъзгача за регулиране
наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете OK.
183
Достъпност
Използване моно на звук
Настройте устройството да активира моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка
за ухо. Можете да използвате този режим, ако имате слухово увреждане или в ситуации, когато
една слушалка е по-удобна.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до Моно
звук.
Използване на детектор за бебешки плач
Настройте устройството да засича бебешки плач и да ви сигнализира чрез вибриране.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Детектор за детски плач и
след това плъзнете превключвателя Детектор за детски плач надясно.
Чукнете , за да активирате функцията за засичане на звук. Когато устройството засече звук, то
вибрира. За да зададете премигване на светкавицата за засечен шум, чукнете → Настройки и
отметнете Присветващо уведомяване.
Използване на помощните менюта
Извеждане на помощната икона за бърз достъп
Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате
иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в
иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате
екрана. При стартиране на тази функция се активира Режим на еднократно чукване.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Помощно меню.
2 Плъзнете превключвателя надясно.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
3 Чукнете Използвана ръка, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно
място.
184
Достъпност
Достъп до помощни менюта
Иконата на помощният пряк път се появява като плаваща икона, за да осигури лесен достъп до
помощните менюта от всеки екран.
Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта
се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други
панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.
Използване на курсора
В помощното меню чукнете Курсор. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може
да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната
област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете
екрана, за да изберете елементи под курсора.
Използвайте следните опции:
• /
: Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
• /
: Превъртете екрана нагоре или надолу.
• : Преместете сензорната област към друго място.
• : Затворете сензорната област.
За да промените настройките на курсора, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Достъпност → Подвижност и взаимодействие → Помощно меню, плъзнете превключвателя
надясно и използвайте опциите под Настройки за тъчпада и курсора.
Използване на подобрени помощни менюта
Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.
Например, когато стартирате Съобщения, функциите за търсене и писане се появяват в
помощното меню.
На екрана с приложения, чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Помощно меню → Помощник плюс, плъзнете превключвателя надясно и след това изберете
приложения.
Редактиране на помощните менюта
Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз
достъп.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Помощно меню, плъзнете превключвателя надясно и чукнете Редактиране. За да добавите или
изтриете менюта, чукнете или .
185
Достъпност
Включване на екрана с функцията за въздушни
жестове
Използвайте функцията за въздушни жестове, за да включите екрана, като преместите ръката си
над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате бутон.
Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност или го дръжте
здраво, за да не се мърда.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Въздушно събуждане и плъзнете превключвателя Въздушно събуждане надясно.
Настройка на опциите за забавяне на натискане
и задържане
Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Продължителност за натискане и задържане и след това изберете опция.
Използване на функцията за взаимодействащ
контрол
Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството,
докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други
само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Контрола за взаимод.
2 Плъзнете превключвателя Контрола за взаимод. надясно.
3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука
надолу, докато използвате някое приложение.
186
Достъпност
4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да
ограничите.
5 Чукнете OK.
Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като
бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.
За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задръжте едновременно
бутона за начален екран и бутона за сила на звука.
Отговаряне и прекратяване на разговори
Задайте метод за отговор и край на повиквания.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Отговаряне и прекратяване на
разговори.
Използвайте следните опции:
• Натискане клавиша начало: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато
натиснете бутона за начален екран.
• Използв. гласови команди: Настройте устройството да отговаря на повикване с гласови
команди.
• Размахване на ръка над устройството: Когато получите входящо повикване, придвижете
ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
• Натискане клавиш за захр.: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато
натиснете бутона за включване.
Използване на режим с едно чукване
Настройте устройството да контролира входящите повиквания или уведомления, като чуквате
бутон, вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за
да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност и отметнете Режим на еднократно
чукване.
187
Достъпност
Конфигуриране на настройките за достъпност
Запазване на настройки за достъпност във файл
Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за експортиране. Файлът с настройките за
достъпност се запазва на избраното място за съхранение.
Импортиране на файл с настройки за достъпност
Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който
да импортирате, и чукнете ГОТОВО → ИМПОРТИРАНЕ. Настройките за достъпност ще се
актуализират според импортирания файл.
Споделяне на файлове с настройки за достъпност
Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност →
Споделяне чрез. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете ГОТОВО.
Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.
Преглед на услуги за достъпност
Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност и вижте списъка с налични услуги за
достъпност в Услуги.
188
Достъпност
Използване на други полезни функции
• Използване на S Voice: Можете да използвате S Voice за извършване на различни действия
с гласови команди. Стартирайте S Voice и осъществете повиквания, изпратете съобщения и
вижте задачи. Вижте S Voice за подробности.
• Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници.
Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за
въвеждане на текст. Вижте Гласово търсене за подробности.
• Използване на панела за известия: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите
панела за известия. Можете да видите пропуснати повиквания, нови съобщения, да
регулирате яркостта на екрана и други. Вижте Панели за уведомления и бързи настройки за
подробности.
• Преминаване към лесен режим: Лесният режим използва по-просто оформление и по-големи
икони за по-голяма лекота на ползване. Можете да добавите често използвани приложения
или кратки пътища към началния екран за по-лесен достъп. Вижте Превключване към лесен
режим за подробности.
• Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или
жестове. Вижте Движения за контрол за подробности.
• Използване на скенера за пръсти: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци към
устройството, за да отключвате екрана и да потвърждавате паролата за своя Samsung акаунт.
Вижте Скенер за пръсти за подробности.
• Използване на режим на автомобил: Контролирайте устройството за извършване на различни
функции чрез гласови команди, докато шофирате. Можете да получавате входящи повиквания,
да гледате съобщения и да слушате музика, без да докосвате устройството. Вижте Режим Авт.
за подробности.
• Използване на запис на глас: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте Диктофон
за подробности.
189
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията
напълно, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
190
Разрешаване на проблеми
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте
едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана
с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните
данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
191
Разрешаване на проблеми
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства,
одобрени от Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
192
Разрешаване на проблеми
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения
за грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
193
Разрешаване на проблеми
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с
компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
194
Разрешаване на проблеми
Данните, запазени на устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
195
Авторски права
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™
™и
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising