Samsung | SM-G800F | Samsung SM-G800F Наръчник за потребителя (Lollipop)

SM-G800F
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 05/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Прочети ме първо
Връзки с мрежи
43 Мобилни данни
43Wi-Fi
45 Привързване и Mobile hotspot
47Интернет
Начално ръководство
8
9
11
17
19
20
Съдържание на пакета
Оформление на устройството
Използване на SIM или USIM карта и
батерия
Използване на карта с памет
Включване и изключване на
устройството
Отключване и заключване на екрана
Движения и функции за
използване
49
52
52
53
Основни функции
21
24
29
32
33
35
37
38
40
42
Използване на сензорния екран
Оформление на началния екран
Панели за известия и бързи настройки
Отваряне на приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Въвеждане на текст
Екранна снимка
Моите файлове
Пестене на енергия
Преглед на помощна информация
Движения и жестове
Въздушен изглед
Кутия с инструменти
Увеличаване на чувствителността на
сензорния екран
Персонализиране
54
57
58
59
62
63
64
66
2
Управление на началния екран и екрана
с приложения
Задаване на тапет и тонове на звънене
Промяна на метода за заключване на
екрана
Скенер за пръсти
Личен режим
Лесен режим
Прехвърляне на данни от предишно
устройство
Настройка на акаунти
Съдържание
Телефон
Функции за защита
67
70
71
105 Спешен режим
106 Съобщение за помощ
Осъществяване на повиквания
Получаване на повиквания
Опции по време на гласов разговор
Полезни приложения и
функции
Контакти
73
74
Добавяне на записи
Работа със записи
107 Режим Деца
110 S Finder
111 S Planner
114 S Health
117 S Voice
Съобщения и имейли
119Часовник
121Калкyлатор
121Записка
123Диктофон
125Dropbox
126Flipboard
126 Smart Remote
77Съобщения
80Email
Камера
83
85
90
Основно заснемане
Режими на заснемане
128Фенерче
129Лупа
129 Google apps
Настройки на камерата
Галерия
92
94
98
Свързване с други
устройства
Преглед на снимки или видеоклипове
Редактиране на снимки или
видеоклипове
Настройки на Галерия
132Bluetooth
134 Wi-Fi Direct
136 Бързо свързване
138 Screen Mirroring
140 Мобилно принтиране
Мултимедия
99Музика
102Видео
3
Съдържание
Диспечер на устройства и
данни
183
183
184
184
185
187
141 Надстройка на устройството
142 Прехвърляне на файлове между
устройството и компютър
143 Архивиране и възстановяване на данни
144 Извършване на нулиране на данните
187
188
Настройки
188
188
145 Относно настройките
145 Бързи настройки
145 Мрежови връзки
149 Свързване и споделяне
150 Звук и визуализация
153Персонализиране
155Движение
156 Потребител и архивиране
157Системен
163Приложения
190
Изключване на всички звуци
Настройки на надписи
Регулиране на баланса на звука
Моно звук
Помощно меню
Настройка на опциите за забавяне на
натискане и задържане
Контрола за взаимод.
Отговаряне и прекратяване на
разговори
Използване на режим с едно чукване
Управление на настройките за
достъпност
Използване на други полезни функции
Разрешаване на проблеми
Достъпност
170 За достъпността
171 Използване на бутона за начален екран
за отваряне на менютата за достъпност
171 Гласова обратна връзка (TalkBack)
181 Промяна на размера на шрифта
181 Увеличаване на екрана
181 Настройка на напомняния за известия
182 Обръщане на цветовете на дисплея
182 Регулиране на цвета
183 Настройка на премигващо уведомяване
4
Прочети ме първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
5
Прочети ме първо
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Устройството може да се повреди ако в него навлезе вода или прах. Следвайте тези съвети
внимателно, за да предотвратите повреда на устройството и да запазите характеристиките му на
водо- и прахоустойчивост.
• Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго
от 30 минути.
• Проверете дали задният капак е плътно затворен. В противен случай той може да не осигури
защита от вода и прах.
• Не потапяйте устройството във вода за дълги периоди от време.
• Не излагайте устройството на вода, движеща се със сила, като течаща от кран вода, океански
вълни или водопади.
• Не отваряйте капачетата на устройството, когато то е във вода или много влажни места, като
плувни басейни или бани.
• Не отваряйте задния капак с мокри ръце или когато устройството е мокро.
• Гуменото уплътнение, монтирано към задния капак, е важен компонент на устройството.
Внимавайте, когато отваряте и затваряте задния капак, да не повредите гуменото уплътнение.
Също така, уверете се, че в гуменото уплътнение няма остатъци като пясък или прах, за да
предотвратите повреда на устройството.
• Ако устройството влезе в контакт с вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако
устройството влезе в контакт с каквато и да било друга течност, изплакнете го незабавно
с вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за
изплакване и подсушаване може да доведе до експлоатационни и козметични проблеми с
устройството.
• Задният капак може да се разхлаби, ако устройството бъде изпуснато или ударено.
Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и затворени.
6
Прочети ме първо
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е
мокър, можете да не чуете ясно звука по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът или
високоговорителя е чист и сух и го изсушете, като го избършете със суха кърпа.
• Водоустойчивият дизайн на устройството го кара леко да вибрира при определени условия.
Вибрациите при такива условия, като например когато нивото на силата на звука е високо, са
нормални и не влияят върху качествата на устройството.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно ако устройството се
използва във вода или други течности.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър, 30
минути). Въпреки тази класификация, вашето устройство не е водонепроницаемо при
всякакви ситуации.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
7
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Някои принадлежности, като
например устройства за зареждане, може да нямат същата сертификация за водо- и
прахоустойчивост.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
8
Начално ръководство
Оформление на устройството
Датчик за
разстояние/Сензор за
осветеност
Инфрачервен LED
Лампичка за уведомления
Предна камера
Слушалка
Бутон за включване
Сензорен екран
Бутон за начален екран
Бутон за скорошни
приложения
Бутон за назад
Микрофон
Многофункционален жак
Жак за слушалка
Микрофон
GPS антена
Задна камера
Бутон за сила на звука
Светкавица
Заден капак
NFC антена (на батерията)
Високоговорители
Главна антена
9
Начално ръководство
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
Бутони
Бутон
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Скорошни
приложения
Начален екран
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за
текущия екран.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
10
Начално ръководство
Използване на SIM или USIM карта и батерия
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и
включената батерия.
• Устройството работи само с microSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността
на услугата.
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
11
Начално ръководство
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
• Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет
заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център
на Samsung, за да извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
3 Поставете батерията.
2
1
12
Начално ръководство
4 Поставете отново задния капак.
2
1
Натиснете
Подравнете
• Проверете дали задният капак е плътно затворен.
• Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с
устройството.
Премахване на SIM или USIM карта и батерия
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
13
Начално ръководство
3 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или
приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа
бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по
време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно
зареждане на батерията.
1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
14
Начално ръководство
2 Включете USB кабела в многофункционалния жак.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Уверете се, че задният капак е плътно затворен, за да се предотврати навлизането
на вода и прах в устройството. Вода и прах може да навлязат в устройството и да
предизвикат повреда при отворен или разхлабен заден капак.
3 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
15
Начално ръководство
4 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
16
Начално ръководство
Използване на карта с памет
Инсталиране на карта с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
3 Поставете отново задния капак.
17
Начално ръководство
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → Изключване на SD картата.
1 Премахнете задния капак.
2 Издърпайте картата с памет навън.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини загуба или повреда на данните, или да повреди картата с памет
или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта →
ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
18
Начално ръководство
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
19
Начално ръководство
Отключване и заключване на екрана
Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се
изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и
плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.
Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте Промяна на метода за
заключване на екрана за повече информация.
20
Основни функции
Използване на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.
21
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
22
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
23
Основни функции
Оформление на началния екран
Начален екран
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в
долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния
екран.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранни индикатори
Любими приложения
24
Основни функции
Опции на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
наличните опции.
25
Основни функции
Използване на Моето списание
Моето списание показва актуализации от социални мрежи и новини в реално време, от които се
интересувате.
За да активирате Моето списание, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това
чукнете Настройки на нач. екран и поставете отметка до Моето списание.
На началния екран чукнете
или плъзнете надясно, за да отворите Моето списание.
Идете до
допълнителни опции.
За да изберете съдържанието, което да се показва, чукнете → Настройки и изберете категориите,
които ви интересуват.
За да актуализирате съдържанието автоматично, когато Моето списание се отвори, чукнете →
Настройки и отметнете Авто-опресняване при отваряне.
26
Основни функции
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
На началния екран чукнете Прил. за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели,
превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да
персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на екрана с приложения.
Идете до
допълнителни опции.
Приложение
Екранни индикатори
27
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
28
Основни функции
Икона
Значение
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Панели за известия и бързи настройки
Използване на панела за известяване
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за известия и вижте подробности.
За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела
за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.
29
Основни функции
Можете да използвате следните функции на панела за известяване.
Стартирайте Настройки.
Активирайте или деактивирайте
опции. Чукнете и задръжте бутон,
за да видите по-подробни
настройки.
Вижте всички бутони за бързи
настройки.
Настройте яркостта.
Стартирайте S Finder.
Стартирайте Бързо свързване.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Регулиране на яркостта
За да настроите устройството автоматично да регулира яркостта, поставете отметка до Авто. За
ръчно регулиране на яркостта плъзнете лентата за регулиране на яркостта наляво или надясно.
Когато зарядът на батерията е нисък, лентата за регулиране на яркостта изчезва от панела за
известяване.
Пренареждане на бутоните за бързи настройки
За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете
и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.
30
→
, чукнете
Основни функции
Използване на панела за бързи настройки
Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за известия. За да активирате или
деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.
За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста.
Или чукнете в панела за известия. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата
от долната част на екрана нагоре.
Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни
настройки, ако чукнете и задържите бутон.
• Wi-Fi: Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Място: Вижте Място за повече информация.
• Звук / Вибрация / Заглуш.: Изберете режим на звука.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Bluetooth: Вижте Bluetooth за повече информация.
• Мобилни данни: Вижте Ползвани данни или Мобилни мрежи за повече информация.
• Ултра пест. ен.: Вижте Режим ултра пестене на енергия за повече информация.
• Кутия с инстр.: Вижте Кутия с инструменти за повече информация.
31
Основни функции
• Mobile hotspot: Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.
• Screen Mirroring: Вижте Screen Mirroring за повече информация.
• NFC: Вижте NFC за повече информация.
• Синхр.: Когато активирате тази функция, устройството синхронизира автоматично
приложения, като календар или имейл.
• Умно оставане: Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
• Пест. на енерг.: Вижте Пестене на енергия за повече информация.
• Не безпокойте: Когато активирате тази функция, устройството заглушава известията с
изключение на оставените разрешени такива.
• Режим полет: Вижте Режим полет за повече информация.
• Личен режим: Вижте Личен режим за повече информация.
• Чувств. на допир: Вижте Увеличаване на чувствителността на сензорния екран за повече
информация.
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
приложение, което да отворите.
и изберете икона на
Затваряне на приложение
→ , след което чукнете КРАЙ до приложение, за да го затворите. За да затворите
Чукнете
→ .
всички текущи приложения, чукнете ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ. Или чукнете
32
Основни функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.
Чукнете Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете ТЪРСЕНЕ, за да потърсите ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса,
чукнете бутона, показващ цената на приложението.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете полето за търсене, за да потърсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложенията и изберете опция.
33
Основни функции
Теглене на предложени приложения
Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.
На екрана с приложения чукнете → GALAXY Essentials. Или на началния екран чукнете визуалния
елемент GALAXY Essentials и след това до приложение.
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
За да деактивирате приложения по подразбиране, на екрана с приложения чукнете →
Деинсталиране/деактивиране на приложения. До приложенията, които можете да деактивирате,
се появява . Изберете приложение и чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ.
За да деинсталирате изтеглени приложения, на екрана с приложения, чукнете → Изтеглени
приложения → → Деинсталиране. Или на екрана с приложения, чукнете Настройки →
Диспечер на приложения, изберете приложение и след това чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете → Показване на деактивирани приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО. Или на екрана с приложения, чукнете Настройки → Диспечер на
приложения, превъртете до ДЕАКТИВИРАНО, изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
• Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете
да продължите да използвате скрити приложения.
• Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране,
които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате
деактивирани приложения.
• Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.
34
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Променете настройките на
клавиатурата.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Прескочете до следващия ред.
Въвеждане на цифри и
препинателни знаци.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Изберете езици на въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако
изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете
клавиша за интервал наляво или надясно.
35
Основни функции
Смяна на оформлението на клавиатурата
Чукнете , изберете език под Езици на въвеждане, след което изберете оформление на
клавиатурата, което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
Използване на допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате следните функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
Отворете клавиатурата.
• : Добавете елемент от клипборда.
• : Променете настройките на клавиатурата.
• : Въведете емотикони.
36
Основни функции
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване. Избраният текст се копира в клипборда.
4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → Поставяне. За да
поставите текст, който сте копирали преди, чукнете
→ Системен буфер и изберете текста.]
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване.
→ Албум → Screenshots. След заснемане на
Изображението се запазва в папка Галерия →
екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.
Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте Плъзнете с длан за
заснемане за повече информация.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
37
Основни функции
Моите файлове
За Моите файлове
Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на
други места, като услуги за облачно съхранение.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Търсете файлове и папки.
Идете до допълнителни опции.
Вижте файлове по категории.
Вижте хронология на изтегляне.
Вижте файлове, запазени в
устройството.
Прегледайте запазените файлове в
облачни услуги за съхранение.
Чукнете и използвайте следните опции:
• Добавяне на пряк път: Добавете пряк път към папка на главния екран на Моите файлове.
• Добавяне на FTP сървър: Добавете пряк път за FTP сървър на главния екран на Моите
файлове.
• Сканиране за устройства наоколо: Потърсете устройства с активирано споделяне на
медийни файлове.
• Настройки: Променете настройките на файловия мениджър.
38
Основни функции
Разглеждане на файлове
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете
За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете .
.
Изберете папка, чукнете и след това използвайте следните опции:
• Избор: Изберете файлове или папки, за да приложите опции.
• Изтриване: Изтривайте файлове или папки.
• Създаване на папка: Създайте папка.
• Пр. като: Променете режима на изглед.
• Сортиране по: Сортирайте файлове или папки.
• Добавяне на пряк път: Добавете пряк път към папка на главния екран на Моите файлове или
на началния екран.
• Настройки: Променете настройките на файловия мениджър.
Чукнете и задръжте файл или папка, и използвайте следните опции:
• : Споделете файлове с други.
• : Изтривайте файлове или папки.
• → Премести: Премествайте файлове или папки в друга папка.
• → Копиране: Копирайте файлове или папки в друга папка.
• → Ново име: Преименувате файл или папка.
• → Добавяне на пряк път: Добавете пряк път към папка на главния екран на Моите файлове
или на началния екран.
• → Zip: Компресиране на файлове или папки, за да създадете zip файл.
• → Детайли: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.
39
Основни функции
Пестене на енергия
Режим на пестене на енергия
Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Пестене на енергия → Режим на пестене на
енергия и след това бутона Режим на пестене на енергия, за да го активирате. Или отворете
панела за бързи настройки и чукнете Пест. на енерг., за да го активирате.
Изберете от следните опции:
• Огр. на данни във фонов режим: Забранете на приложенията във фона да използват връзката
за мобилни данни.
• Ограничаване на производителността: Ограничете различни опции, като например
изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
• Режим скала на сивото: Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.
Режим ултра пестене на енергия
Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на
пестене на енергия устройството извършва следното:
• Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
• Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
• Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
• Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.
40
Основни функции
На екрана с приложения чукнете Настройки → Пестене на енергия → Режим ултра пестене на
енергия и чукнете превключвателя Режим ултра пестене на енергия, за да го активирате. Или
отворете панела за бързи настройки и чукнете Ултра пест. ен., за да го активирате.
Идете до допълнителни опции.
Осъществете повикване.
Изпратете съобщение.
Разгледайте в Интернет.
Добавете още приложения за
използване.
Оставащ заряд на батерията
Прогнозно максимално време в
режим на готовност
За да добавите приложение към началния екран, чукнете
и изберете приложение.
За да отстраните приложение от началния екран, чукнете → Премаxване, изберете приложение
с и чукнете OK.
За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с
мрежи или звук, чукнете → Настройки.
За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете → Деакт. Режим ултра пест. на
ен.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
41
Основни функции
Преглед на помощна информация
За да видите помощна информация за използване на устройството и приложенията, на екрана с
приложения чукнете Настройки → Помощ.
За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете → Помощ.
Някои приложения може да не съдържат помощна информация.
42
Връзки с мрежи
Мобилни данни
Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с
други устройства. Вижте Ползвани данни за допълнителни опции.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Ползвани данни и отметнете Мобилни данни.
Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Мобилни данни, за да го активирате.
Wi-Fi
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го
активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се
появяват с икона на катинар.
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежата, то ще се свързва
автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.
43
Връзки с мрежи
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
Свързване.
Активиране на Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi Passpoint дава възможност на устройството да търси и да се свързва със сертифицирана
Wi-Fi мрежа. Можете да използвате функцията Passpoint за връзка с обществени Wi-Fi мрежи,
поддържащи автоматизирано удостоверяване. Когато се преместите на ново място, тя ще търси и
ще се свърже към друга сертифицирана Wi-Fi мрежа.
Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.
Чукнете → Допълнителни и поставете отметка до Passpoint.
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
Използване на умен мрежов превключвател
Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб
страници, теглите съдържание и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и отметнете Превключване на умна мрежа.
Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата
Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството
превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.
44
Връзки с мрежи
Привързване и Mobile hotspot
За привързването и мобилните точки за достъп
Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с
компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят
чрез функциите Wi-Fi, USB или Bluetooth.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot → Mobile
hotspot.
2 Чукнете превключвателя Mobile hotspot, за да го активирате.
• се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в
списъка с Wi-Fi мрежи.
• За да зададете парола за точката за достъп, чукнете → Конфигуриране на точка достъп
и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
45
Връзки с мрежи
Използване на USB привързване
Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot.
2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
3 Отметнете Сдвояване през USB.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.
Използване на Bluetooth привързване
Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth.
Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.
1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте Сдвояване с други
Bluetooth устройства за повече информация.
2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете Настройки → Привързване и Mobile
hotspot.
3 Отметнете Bluetooth привързване.
4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете
→ Достъп
до интернет.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.
46
Връзки с мрежи
Интернет
Преглед на уеб страници
1 Чукнете Интернет на екрана с приложения.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай. За да търсите в мрежата чрез глас,
чукнете
.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
страници и скорошна Интернет
история.
Придвижете се до предишно
посетената страница.
Отворете диспечера за прозорци
на уеб страници.
47
Връзки с мрежи
Задаване на началната страница
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Чукнете ОЩЕ → Настройки → Начална страница и след това изберете една от следните опции:
• Бърз достъп: Задайте списъка за бърз достъп като начална страница.
• Текуща страница: Задайте текущата страница като начална страница.
• Най-посещ. уеб сайтове: Задайте списъка с най-посещавани сайтове като начална страница.
• Друга уеб стр.: Настройте предварително зададена уеб страница като начална страница.
Докато разглеждате уеб страница, чукнете Начална страница, за да отворите началната страница.
Управление на списъка за бърз достъп
Можете да получите бърз достъп до често посещаваните уеб страници, като ги добавите към
списъка за бърз достъп.
За да добавите уеб страница към списъка за бърз достъп, отворете уеб страницата, която искате да
добавите. След това чукнете ОЩЕ → Добавяне към бърз достъп.
За да изтриете уеб страница от списъка за бърз достъп, чукнете и задръжте иконата на уеб
страницата, която искате да изтриете. След това чукнете → ГОТОВО.
Управление на хронологията на уеб страниците
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Чукнете Маркери → ИСТОРИЯ, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб
страници.
За да изтриете уеб страници, чукнете ОЩЕ → Изтриване или Изтриване на хронология.
48
Движения и функции за
използване
Движения и жестове
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Директно повикване
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Директно повикване и
чукнете превключвателя Директно повикване, за да го активирате.
Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо
до ухото си, за да осъществите повикване.
49
Движения и функции за използване
Умно известяване
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Умно известяване и
чукнете превключвателя Умно известяване, за да го активирате.
Ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, устройството ще вибрира, когато го
вземете.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
Спир. звук/пауза
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Спир. звук/пауза и
чукнете превключвателя Спир. звук/пауза, за да го активирате.
Поставяне на длан върху екрана
Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите
пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.
50
Движения и функции за използване
Обръщане на устройството
Преобърнете устройството, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите
пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.
Плъзнете с длан за заснемане
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Плъзнете с длан за
заснемане и чукнете превключвателя Плъзнете с длан за заснемане, за да го активирате.
Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво
или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка Галерия
→
→ Албум → Screenshots. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате
изображението и да го споделяте с други.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
51
Движения и функции за използване
Въздушен изглед
Задръжте пръста си върху даден елемент или екрана, за да визуализирате съдържанието или да
видите информация в изскачащ прозорец.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Въздушен изглед и чукнете превключвателя
Въздушен изглед, за да го активирате.
Кутия с инструменти
Можете лесно да стартирате различни приложения от кутията с инструменти, докато използвате
други приложения.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Кутия с инструменти и чукнете превключвателя
Кутия с инструменти, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете
Кутия с инстр., за да го активирате. На екрана се появява .
За да стартирате приложение, чукнете
и изберете приложение.
За да преместите кутията с инструменти, чукнете
и я плъзнете към друго място.
За да промените приложенията в кутията с инструменти, чукнете и задръжте
плъзнете към Редактиране.
За да скриете кутията с инструменти, чукнете и задръжте
Премахни.
52
, след което го
, след което го плъзнете към
Движения и функции за използване
Увеличаване на чувствителността на сензорния
екран
Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей и отметнете Увелич. чувств. на допир.
Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Чувств. на допир, за да го активирате.
• Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана.
Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
• За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
• Тази функция може да не работи правилно, когато използвате S view.
53
Персонализиране
Управление на началния екран и екрана с
приложения
Управление на началния екран
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете
Виз. елементи, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.
Преместване или отстраняване на елемент
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към Премахни,
което се появява в горната част на екрана.
Създаване на папка
1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка,
което се появява в горната част на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
54
Персонализиране
Управление на папки
За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете
ново име на папката и чукнете OK.
За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете и изберете цвят.
За да преместите още приложения в папка, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към
папката.
За да преместите приложение от папка, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към ново
място.
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
.
Управление на екрана с приложения
Промяна на режим на изглед
На екрана с приложения чукнете → Виж като и изберете метод на сортиране.
Скриване на приложения
Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.
На екрана с приложения чукнете → Скрив. приложения, изберете приложения и чукнете
ГОТОВО.
За да покажете скрити приложения, чукнете → Показване на скрити приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО.
55
Персонализиране
Преместване на елементи
На екрана с приложения чукнете → Редакт. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново
място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към Създаване на страница, което се
появява в горната част на екрана.
Създаване на папки
1 На екрана с приложения чукнете
→ Създаване на папка. Или чукнете → Редакт., чукнете и
задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка, което се появява в горната част
на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
Управление на папки
За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете
ново име на папката и чукнете OK.
За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете и изберете цвят.
За да преместите още приложения в папка, чукнете → Редакт., чукнете и задръжте приложение и
го плъзнете към папката.
За да преместите приложение от папка, чукнете → Редакт., изберете папка, чукнете и задръжте
приложението и го плъзнете към панел с приложения.
56
Персонализиране
Задаване на тапет и тонове на звънене
Задаване на тапет
Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или
заключения екран.
1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете Тапети. Или на
екрана с приложения чукнете Настройки → Тапет.
2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на
екрана.
За да изберете снимки, заснети от камерата на устройството или други изображения, чукнете
От Галерия.
4 Чукнете ЗАДАВАНЕ КАТО ТАПЕТ или ГОТОВО.
Промяна на тоновете на звънене
Променете тоновите на звънене за входящите повиквания и известията.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Звуци и уведомления.
За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете Мелодии, изберете тон на
звънене и чукнете OK. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като
тон на звънене, чукнете ДОБАВЯНЕ.
За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете Тон на звънене за уведомяване,
изберете мелодия на звънене и чукнете OK.
57
Персонализиране
Промяна на метода за заключване на екрана
Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята
лична информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана и
изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Шаблон
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
PIN
PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
Парола
Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и
след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Пръстов отпечатък
Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте Скенер за пръсти за
повече информация.
58
Персонализиране
Скенер за пръсти
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• Бутонът за начален екран съдържа сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Бутонът
за начален екран не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети,
ключове и огърлици.
• Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора
за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите
чувствителността на отпечатъка.
• Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена
скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
Регистриране на пръстови отпечатъци
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Мениджър на пръст.
отпеч.
2 Ако регистрирате повече пръстови отпечатъци, се появява изскачащ прозорец за
разпознаване на пръстови отпечатъци. Сканирайте регистриран пръстов отпечатък на
устройството и чукнете .
59
Персонализиране
3 Поставете пръста си върху областта за пръстови отпечатъци в долната централна част на
екрана.
4 Чукнете и задръжте екрана в областта за пръстови отпечатъци, след което плъзнете пръста си
надолу по бутона за началния екран.
Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се
регистрира.
Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не
разпознае вашия пръстов отпечатък.
5 За да завършите сканирането на пръстовия ви отпечатък, чукнете ГОТОВО. Или чукнете
РЕГИСТРИРАНЕ, за да регистрирате своя пръстов отпечатък в случаите, когато държите
устройството в едната си ръка.
6 Ако се появи изскачащ прозорец, изискващ парола, въведете алтернативната парола и
чукнете ПРОДЪЛЖИ, въведете отново алтернативната парола, за да я потвърдите, след което
чукнете OK. Можете да използвате алтернативната парола вместо да сканирате пръстови
отпечатъци.
7 Ако се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете OK. Можете
да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.
Управление на регистрирани пръстови отпечатъци
Можете да изтриете или да преименувате своите регистрирани пръстови отпечатъци.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Мениджър на пръст. отпеч.
За да изтриете пръстови отпечатъци, чукнете → Дерегистриране, изберете пръстови отпечатъци
и чукнете ГОТОВО.
За да преименувате пръстов отпечатък, чукнете и задръжте пръстов отпечатък, чукнете
въведете ново име и чукнете OK.
60
,
Персонализиране
Промяна на алтернативната парола
Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на
вашите пръстови отпечатъци.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Смяна на резервна
парола.
2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете
3 Въведете нова парола и чукнете ПРОДЪЛЖИ.
4 Въведете паролата отново и чукнете OK.
.
Отключване на екрана с пръстови отпечатъци
Можете да отключите екрана с регистрираните пръстови отпечатъци.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Заключване на екрана →
Пръстов отпечатък. Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран →
Заключване на екрана → Пръстов отпечатък.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете
да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на
съдържание от Galaxy Apps.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Скенер за пръсти → Проверка на Samsung
акаунт и чукнете бутона Проверка на Samsung акаунт, за да го активирате. Въведете паролата за
своя Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
61
Персонализиране
Личен режим
За личния режим
Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и
документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на
определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.
Скриване на съдържание
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и чукнете превключвателя
Личен режим, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Личен
режим, за да го активирате.
Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява
.
3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете
елементи, за да ги изберете, и чукнете → Преместване в Лична или чукнете Премести →
Лична → ПРЕМЕСТВАНЕ ТУК.
Преместените към личния режим елементи се появяват с
върху тях.
4 След избор на елементите за скриване, отворете екрана с приложения, чукнете Настройки →
Личен режим и чукнете бутона Личен режим, за да го деактивирате. Или отворете панела за
бързи настройки и чукнете Личен режим, за да го активирате.
Избраните елементи ще изчезнат от екрана.
Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате
личния режим.
62
Персонализиране
Преглед на скрито съдържание
Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и чукнете превключвателя
Личен режим, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Личен
режим, за да го активирате.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
3 На екрана с приложения чукнете Моите файлове → Лична.
Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.
Лесен режим
Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и
по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения,
често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Лесен режим → Лесен режим, изберете
приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете ГОТОВО.
За да се върнете към стандартния режим, на началния екран чукнете Лесни настройки → Лесен
режим → Стандартен режим → ГОТОВО.
Управление на кратки пътища
За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете
изберете приложение.
За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете
и
.
За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете → Редакт., изберете приложение или запис
с .
63
Персонализиране
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Използване на резервни акаунти
Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google
или Samsung акаунт. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.
Използване на Samsung Smart Switch
Можете да прехвърляте данни от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за
мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.
Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
64
Персонализиране
Използване на Smart Switch Mobile
Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно iPhone или Android
устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от Galaxy Apps или Google Play
Магазин.
1 На вашето устройство чукнете Smart Switch.
2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и
следвайте инструкциите на екрана.
Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch
Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.
Използване на Smart Switch с компютри
Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни
устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се
свържете с производителя на устройството.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте
инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.
Използване на Samsung Kies
Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да
възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни
на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за повече информация.
65
Персонализиране
Настройка на акаунти
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт и изберете услуга
за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за
синхронизиране.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете акаунт и чукнете → Премахни
акаунта.
66
Телефон
Осъществяване на повиквания
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Чукнете Клавиатура въведете телефонен номер и чукнете
повикване, или
за да осъществите видео повикване.
, за да осъществите гласово
Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в Регистри,
Предпочитани и Контакти.
Вижте регистри за повиквания и
съобщения.
Вижте предпочитани записи.
Въведете номера, използвайки
клавиатурата.
Вижте списъка със записи.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
67
Телефон
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете Регистри или Контакти и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да
осъществите повикване.
За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете →
Настройки → Контакти и махнете отметката от Плъзн. за пов. или съобщ.
Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани
Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с
предпочитани записи.
За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете Контакти, изберете записи и чукнете
За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете Предпочитани и изберете запис.
68
.
Телефон
Предвиждане на номера
Чукнете Клавиатура.
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
един от тях, за да осъществите повикване.
Номера за бързо набиране
Чукнете Клавиатура.
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо
набиране от клавиатурата, чукнете OK и изберете запис. Или чукнете Контакти → → Бързо
набиране, изберете номер, след което изберете запис.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете Клавиатура.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +. Въведете кода на страната, кода на населеното
място и телефонния номер, и чукнете .
За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете → Настройки → Повикване
→ Още настройки → Забрана на разговорите. Изберете тип повикване и махнете отметката от
Международни повиквания.
69
Телефон
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете ПРИЕМАМ в
изскачащия прозорец.
Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете ОТКАЗ. в
изскачащия прозорец.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, на екрана с приложения чукнете Телефон →
→ Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване → Отхвърляне със съобщения →
.
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване → Режим на
автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне.
3 Чукнете Списък за авто отхвърляне →
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
, въведете номер и задайте категория.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за
известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете
Телефон → Регистри, за да видите пропуснатите повиквания.
70
Телефон
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• : Увеличете силата на звука.
• Доб. разг.: Набира второ повикване.
• Клавиат.: Отваряне на клавиатурата.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Bluetooth: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
• → Задръж: Задържане на повикване. Докоснете Подновяване на разговор за да се върнете
към задържаното повикване.
• → Указател: Отваря списъка със записи.
• → Записка: Създайте бележка.
• → Съобщения: Изпратете съобщение.
• → Персонализиране на моя звук за повикване: Изберете или персонализирайте
качеството на звука, използвано по време на повиквания, когато има свързани слушалки.
• → Настройки: Променете настройките за повикването.
Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за
повиквания ( ). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.
За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.
За да изтриете изскачащия прозорец, чукнете го и го задръжте, след което чукнете OK.
За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.
71
Телефон
По време на видео разговор
Може да извършите следните действия:
• → Скрий ме: Скрива вашето изображение от другия участник.
• → Изходящо изображение: Изберете изображение, което да бъде показано на другия
участник.
• → Заснеми изображение: Заснема изображението на другия участник.
• → Запис на видео: Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
• → Записка: Създайте бележка.
• → Съобщения: Изпратете съобщение.
• → Клавиат.: Отваряне на клавиатурата.
• → Изключване на високоговорителя / Включване на високоговорителя: Активирайте
или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в
микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
• → Превключи на слушалки: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има
свързана такава.
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• Превключване: Превключете между предната и задната камера.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
72
Контакти
Добавяне на записи
Преместване на записи от други устройства
Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Прехвърляне на
данни от предишно устройство за повече информация.
Създаване на записи ръчно
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Чукнете и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте полето на записа.
3 Чукнете ЗАПАЗИ.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете Клавиатура,
въведете номера и чукнете Добавяне в Контакти.
73
Контакти
Работа със записи
Редактиране на запис
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .
3 Редактирайте данните на записа или чукнете ДОБАВЯНЕ НА НОВО ПОЛЕ, за да добавите
повече данни за записа.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
Изтриване на запис
Изберете запис, който да изтриете, след което чукнете → Изтриване.
Споделяне на запис
Изберете запис, който да споделите, чукнете → Споделяне на визитка и изберете метод за
споделяне.
74
Контакти
Управление на групи
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Чукнете
.
Създаване на нова група
Чукнете
, въведете име на групата и след това чукнете ЗАПАЗИ.
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете ГОТОВО.
Изтриване на група
Чукнете → Изтрий групата, изберете групи, добавени от потребители, и чукнете
.
Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група
Изберете група, чукнете → Изпращане на съобщение или имейл → Съобщение или Email,
изберете членове, чукнете ГОТОВО, въведете съобщение и след това чукнете бутона за изпращане.
Сливане на записи с акаунти
Слейте записи, запазени на устройството, с вашите акаунти.
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Чукнете → Преместване на контакти от устройството към → Google или Samsung account.
Импортиране и експортиране на записи
Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте
записи от устройството към устройства за съхранение.
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Чукнете → Настройки → Контакти → Импортиране/експортиране на записи и след това
изберете опция за импортиране или експортиране.
75
Контакти
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Изпратете имейл.
Добавяне на кратки пътища към началния екран
Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Изберете запис.
3 Чукнете → Добавяне на бърз клавиш в началния екран.
76
Съобщения и имейли
Съобщения
Изпращане на съобщения
Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на
съобщения, когато сте в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Въведете получатели.
Изберете записи от списъка със
записи.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
4 Чукнете
, за да изпратите съобщението.
77
Съобщения и имейли
Докато съставяте съобщение, чукнете и използвайте една от следните опции:
• Бързи отговори: Изберете шаблон на съобщение и въведете съобщение.
• Вмъкни усмихнато лице: Въведете емотикони.
• Добави тема: Въведете тема.
• Добавяне на слайд: Добавете слайдове на съобщението.
• Планиране на съобщение: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде
изпратено.
• Анулиране: Отменете писането на съобщението.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, чукнете → Планиране на съобщение. Задайте час и дата и чукнете
НАСТРОЙ.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат
да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или
мрежата не актуализира информацията.
Добавяне на записи към приоритетен списък
Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като
изберете икона на запис от горния списък със съобщения.
Чукнете Чукнете, за да добавите приоритетни податели. → ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., изберете
записи за добавяне и след това чукнете ГОТОВО. За да добавите повече записи, чукнете .
За да изтриете контакти от приоритетния списък, чукнете и задръжте даден контакт и чукнете
за всеки поотделно, след което чукнете ГОТОВО.
78
Съобщения и имейли
Преглеждане на входящи съобщения
Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да
прегледате съобщенията на човека.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на
съобщения, когато сте в роуминг.
Докато гледате съобщение, чукнете и използвайте една от следните опции:
• Видео разговор: Осъществете видео повикване към записа.
• Преглед на тел. указ.: Вижте информацията за записа.
• Добави към Тел. Указ.: Добавете записа към указателя.
• Добавяне получател: Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
• Бързи отговори: Въведете съобщение, като изберете един от шаблоните за съобщения.
• Вмъкни усмихнато лице: Въведете емотикони.
• Добави тема: Въведете тема.
• Добавяне на слайд: Добавете слайдове на съобщението.
• Планиране на съобщение: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде
изпратено.
• Добав. към приоритетни податели / Премах. от Приорит. податели: Добавете записи или ги
премахнете от списъка с приоритетни податели.
• Добавяне към спам номера / Премахване от спам номерата: Определете телефонен номер
като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
• Анулиране: Отменете писането на съобщението.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
79
Съобщения и имейли
Управление на съобщения
Докато преглеждате списъка със съобщения, чукнете и използвайте следните опции:
• Чернови съобщения: Прегледайте съобщенията, запазени за по-късно изпращане.
• Заключени съобщения: Прегледайте заключените съобщения.
• Съобщения по разписание: Прегледайте съобщенията по разписание.
• Спам съобщения: Прегледайте спам съобщенията.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
• Настройки: Променете настройките за съобщения.
• Помощ: Вижте помощна информация относно изпращането и управлението на съобщения.
Email
Настройка на имейл акаунти
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете СЛЕДВАЩ за частен имейл акаунт, като Google
Mail или чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните
инструкции, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт, чукнете
→ УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ →
.
Ако имате повече от два имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ → → Задаване на акаунт по
подразбиране. Чукнете
подразбиране.
80
Съобщения и имейли
Изпращане на съобщения
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете
в долната част на екрана, за да съставите съобщение.
Запазете съобщението за
изпращане по-късно.
Изчистете съобщението.
Прикачете изображения,
видеоклипове и други.
Изпратете съобщението.
Идете до допълнителни опции.
Добавете получатели.
Добавете CC или BCC.
Въведете тема.
Вмъкнете файлове в съобщението
или използвайте опции за
редактиране.
Въведете съобщение.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Достъп до допълнителни опции
Докато съставяте съобщение, чукнете за достъп до допълнителни опции.
• Изпр. имейл до себе си: Изпратете съобщението до себе си.
• Планиране на имейл: Изпратете съобщението в предварително определено време.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат
да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или
мрежата не актуализира информацията.
• Приоритет: Изберете ниво на приоритет на съобщението.
• Опции за защита: Задайте опции за сигурност за съобщението.
81
Съобщения и имейли
Прочитане на съобщения
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете , изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени.
За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Изтрийте съобщението.
Идете до допълнителни опции.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи или вижте
други опции.
Отворете прикачени файлове.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Препратете съобщението.
Отговорете на всички получатели.
Идете до предишното или
следващо съобщение.
Отговорете на съобщението.
Добавяне на записи към приоритетен списък
Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи.
→ Приоритетни податели → Чукнете, за да добавите приоритетни податели. →
Чукнете
ВЪВ. ИМЕЙЛ или ТЕЛ. УКАЗ., въведете имейл адреси или изберете записи за добавяне и чукнете
OK или ГОТОВО.
За да добавите повече записи към приоритетния списък, чукнете
.
За да изтриете контакти от приоритетния списък, чукнете и задръжте даден контакт, чукнете
всеки поотделно, след което чукнете ГОТОВО.
82
за
Камера
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
3 Чукнете
, за да направите снимка, или
, за да запишете видеоклип.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
Покажете текущия
режим.
Превключете между
предната и задната
камера.
Започнете да
записвате видеоклип.
Променете
настройките на
светкавицата.
Снимайте.
Променете режима на
заснемане.
Променете
настройките на
камерата.
Вижте снимки и
видеоклипове, които
сте заснели.
83
Камера
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В
широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
Стартиране на камерата при заключен екран
За да снимате бързо специални моменти, чукнете Камера на заключения екран.
При заключен екран плъзнете извън големия кръг. Ако не се показва, отворете екрана
с приложения, чукнете Настройки → Заключен екран и поставете отметка до Бърз бутон за
камера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Пренареждане на преките пътища на камерата
Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до
екрана за предварителна визуализация. Чукнете на екрана за предварителна визуализация.
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.
84
Камера
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Режими на заснемане
Авто
Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Авто.
Красиво лице
Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Красиво лице.
Панорама
Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки.
Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Панорама.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
85
Камера
Вирт. обик.
Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване
напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни
ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през
пространството. Устройството идентифицира снимките с в Галерия.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете Режим → Вирт. обик.
3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на
екрана за предварителна визуализация.
Когато границата на кръга стане синя, устройството започва да прави снимки.
86
Камера
4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки.
Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.
5 Повторете това действие, за да заснемете повече снимки.
За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете в долната лява част на
екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за
предварителна визуализация.
За да изтриете последната направена снимка, чукнете Върни.
6 За да завършите, чукнете
.
Продължително снимане
Използвайте този режим, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Продължително снимане.
87
Камера
HDR (Богати цветове)
Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и възпроизвеждате детайли
дори на светли и тъмни места.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → HDR (Богати цветове).
Без ефект
С ефект
Снимка и още
Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на
различни ефекти, използвайки режимите на снимане. Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете Режим → Снимка и още.
88
Камера
3 Чукнете
.
Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.
4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.
• Най-добра снимка: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да
прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва найдобрата снимка и я отбелязва с .
• Най-добро лице: Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за
да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете жълтата рамка на всяко лице
и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки субект от позите, които се появяват в
долната част на екрана. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
• Драмат. снимка: Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете
изображение, показващо следи от движенията. Удължете следите от движенията като
изберете още снимки от долната част на екрана. За да редактирате следите от движение
на избраните снимки, чукнете и изберете снимка. Чукнете , за да изведете следите
от движение на обекта или чукнете
, за да изтриете следите от движение. Редактирайте
снимката, както желаете и чукнете ГОТОВО.
• Гума: Изтриване на нежелани движещи се обекти. Чукнете , за да изтриете нежеланите
движещи се обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
• Преместващ кадър: Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда,
че се движи бързо. Чукнете Обекти, за да изберете обект. Чукнете Замаз. дв., за да
промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете и очертайте
кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да
регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.
5 Когато сте готови с редактирането на снимките, чукнете
.
Управление на режимите на заснемане
Изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Управ.режими.
Изтегляне на режими на снимане
Изтеглете повече режими на заснемане от Galaxy Apps.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Изтегли.
89
Камера
Настройки на камерата
На екрана с приложения чукнете Камера → . Не всички от следните опции са налични в двата
режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните
опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна
способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• Режими на измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват
стойностите на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра
на сцената. Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира
върху цялостната сцена.
• Чукнете за снимане: Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
• Запиши като: Настройте устройството да запамети и снимката с богати цветове, и
оригиналната снимка, или само снимката с богати цветове.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна
способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
• Режим на запис: Променете режима на запис.
• Ефекти: Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или
записване на видеоклипове.
• Светкавица: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• Таймер: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
90
Камера
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните.
• Преглед на сним./видео: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след
като ги заснемете.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат
по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
• Стойност на експонацията: Променете стойността на експонацията. Това определя колко
светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока
експонация.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на
обекти, за да укаже изходната композиция.
• Бутон сила на звука: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за
управление на затвора или функцията за мащабиране.
• Управление с глас: Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
• Помощ: Вижте помощната информация за използване на камерата.
• Нyлиране на настройки: Възстановяване на заводските настройки на камерата.
91
Галерия
Преглед на снимки или видеоклипове
Преглед на съдържание на устройството
На екрана с приложения чукнете Галерия и изберете изображение или видеоклип.
Видео файловете са обозначени с икона
на миниатюрата за предварителна визуализация.
За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация,
чукнете екрана.
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния
екран.
Идете до допълнителни опции.
Изтрийте изображението.
Търсете други устройства, за да
видите изображението.
Миниатюри за визуализация на
изображения и видео
92
Галерия
Избор на опция за сортиране
Изображенията и видеоклиповете във вашето устройство могат да бъдат сортирани по време или
по албум. Можете също да филтрирате изображения и видеоклипове по категория, като например
хора или сцени.
На екрана с приложения чукнете Галерия →
и изберете опция за сортиране.
Достъп до допълнителни опции
На екрана с приложения чукнете Галерия и изберете изображение или видеоклип. Чукнете и
използвайте следните опции. Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания
файл.
• Още информация: Вижте повече информация за файла.
• Студио: Редактирайте изображения или видеоклипове в студио режим.
• Завъртане наляво: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Изрежете изображението.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
• Отпечатване: Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер.
Вижте Мобилно принтиране за повече информация.
• Настройки: Променете на настройките на Галерията.
В списъка с файлове можете да изберете множество файлове чрез чукване и задържане на файл.
Можете да споделите или изтриете избраните файлове наведнъж и да използвате допълнителни
опции, като чукнете .
93
Галерия
Редактиране на снимки или видеоклипове
Фото студио
Редактирайте изображения като приложите различни ефекти.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Фото студио.
3 Изберете изображение за редактиране.
4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.
Изрежете, преместете или
преоразмерете изображението.
Украсете изображението, като
добавите стикери, вмъкнете рамка
или рисувате по изображението.
Регулирайте наситеността или
яркостта на изображението.
Приложете ефекти към снимка на
човек.
Приложете ефекти към
изображението.
5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете ГОТОВО →
6 Изберете опция за запазване и чукнете ЗАПАЗИ.
.
Редактираната снимка се запазва в папка Studio. За да отворите папката, чукнете Галерия →
→ Албум → Studio.
94
Галерия
Студио за колаж
Комбинирайте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Студио за колаж.
3 Изберете изображения, които да комбинирате, и чукнете ГОТОВО.
4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.
Разбъркайте снимките и
използвайте произволно избрани
оформление и фон.
Променете съотношението.
Изберете фон.
Настройте полетата или
закръглянето на ъглите.
Изберете оформление.
5 Когато сте готови с редактирането на изображенията, чукнете
.
Редактираната снимка се запазва в папка Studio. За да отворите папката, чукнете Галерия →
→ Албум → Studio.
95
Галерия
Снимка и още
Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.
Могат да се избират само изображения, заснети в режим снимане и още.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Снимка и още.
3 Изберете изображение за редактиране.
4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.
Запазете най-добрата снимка.
Накарайте обектът да изглежда
бързоподвижен.
Създайте възможно най-доброто
изображение.
Изтрийте движещите се обекти от
фона.
Създайте изображение, показващо
следи от движенията.
5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете
.
Редактираната снимка се запазва в папка Studio. За да отворите папката, чукнете Галерия →
→ Албум → Studio.
96
Галерия
Орязване на видео
Изрежете сегменти от видеоклиповете.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Студио → Орязване на видео.
3 Изберете видеоклип за редактиране.
4 Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към
желаната крайна точка и чукнете ГОТОВО.
Текущо
местоположение
Начална скоба
Крайна скоба
5 Въведете име на файл и чукнете OK, за да запазите видеоклипа.
97
Галерия
Настройки на Галерия
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки.
3 Използвайте следните опции:
• Синхрон. само чрез Wi-Fi: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато
Wi-Fi връзката е активирана.
• Отбелязване на приятел с таг: Отбелязвайте с таг информация като например дата и
местоположение. За да редактирате тагове, чукнете информацията върху снимката, чукнете
, редактирайте детайлите и чукнете ГОТОВО.
• Таг за лице: Задайте тагове на лицата на снимката. При откриване на лице, около него се
появява жълта рамка. Изберете лице, чукнете Добавяне на име и изберете запис, за да
идентифицирате тага за лицето. Когато се появи тагът за лице върху някое изображение,
чукнете върху него и използвайте различните опции, като например повикване или
изпращане на съобщение до лицето.
Когато използвате Таг за лице, разпознаването на лице може да не сработи в зависимост
от ъгъла на заснемане, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, осветеността
или аксесоарите, които носи обектът.
98
Мултимедия
Музика
Възпроизвеждане на музика
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Идете до допълнителни опции.
Търсете други устройства или
възпроизведете файла.
Настройте силата на звука.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Отворете плейлиста.
Добавете песента към плейлиста.
Прескочете до предишната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
99
Мултимедия
За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете → Настройки и отметнете Умна
аларма.
Когато функцията Умна аларма се активира, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
Умна аларма може да не се активира за някои файлове.
За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете → Настройки
→ Adapt Sound → Включено.
Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете СТАРТ, за да адаптирате звука. Устройството
започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови
сигнали. Чукнете ДА ако чувате звуковия сигнал или НЕ ако не го чувате. Повторете тази стъпка за
всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете Сила на звука за музика
и чукнете OK, за да приложите опцията, когато слушате музика.
Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на
звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но
ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.
Преглед на списък с препоръчвани песни
За да видите списък с препоръчвани песни на базата на песента, която се възпроизвежда в
момента, завъртете устройството в пейзажна ориентация.
Задаване на песен като тон за звънене или аларма
За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене или мелодия на
аларма, чукнете → Задаване като, изберете опция и след това чукнете OK.
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Чукнете СПИС. ИЗП. → → Създаване на списък за изпълнение. Въведете име и чукнете
СЪЗДАЙ. Чукнете , изберете песни, които да включите, и чукнете OK.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете
100
и изберете плейлистата.
Мултимедия
Възпроизвеждане на музика според настроение
Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате музика, която отговаря на настроението ви.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Чукнете → Музикална пиаца. Песните се категоризират автоматично по настроение. Чукнете
клетка с настроение или плъзнете няколко клетки, за да слушате музиката в клетките.
Категориите песни са базирани на налична информация за песента. Някои песни може да
не бъдат категоризирани в клетки за настроение.
Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства
Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Достъп до музика на регистрирано устройство
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Регистрирани устройства, за да отидете
до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройствата,
регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че
регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други
устройства чрез мобилната мрежа.
Достъп до песен на устройство наблизо
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства наблизо, за да отидете до музиката и
да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песен на устройства с активирана функция за
споделяне на съдържание.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройства наблизо и чукнете превключвателя
Устройства наблизо, за да го активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
101
Мултимедия
Видео
Възпроизвеждане на видеоклипове
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Търсете други
устройства или
възпроизведете
файла.
Настройте силата на
звука.
Идете до
допълнителни опции.
Придвижете се напред
или назад, като
плъзгате лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Променете
съотношението на
екрана.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо
назад.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо напред.
За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете →
Настройки, отметнете Мини контролер, след което чукнете ЗАТВОРИ. След това чукнете или ,
за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.
Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.
102
Мултимедия
Използване на изскачащия видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия видео плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.
Заснемане на изображения
За да използвате тази функция, по време на възпроизвеждане чукнете → Настройки, отметнете
Снимка и чукнете ЗАТВОРИ.
Чукнете
, за да заснемете изображение от видеоклип по време на възпроизвеждане.
Споделяне или изтриване на видеоклипове
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Чукнете и задръжте видеоклип, чукнете
и изберете метод на споделяне.
Чукнете → Изтриване, изберете видеоклипове и чукнете OK → ИЗТРИВАНЕ.
Редактиране на видеоклипове
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Изберете видеоклип, чукнете → Студио → Орязване на видео. Преместете началната скоба до
желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка, чукнете ГОТОВО,
въведете име на файл и след това чукнете OK, за да запазите видеоклипа.
103
Мултимедия
Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други
устройства
Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Достъп до видеоклип на регистрирано устройство
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Регистрирани устройства, за да отидете до
видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипа на устройствата,
регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че
регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други
устройства чрез мобилната мрежа.
Достъп до видеоклип на устройство в близост
Чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства наблизо, за да отидете до видеоклипа
и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана
функция за споделяне на съдържание.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Устройства наблизо и чукнете превключвателя
Устройства наблизо, за да го активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
104
Функции за защита
Спешен режим
За режима на спешност
Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато
сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и
консумацията на батерията се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете
да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за
местоположението си на други хора.
Активиране на режима на спешност
Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Спешен режим. Или на екрана с
приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Спешен режим и след това чукнете
бутона Спешен режим, за да го активирате.
Идете до допълнителни опции.
Включете светкавицата.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето
текущо местоположение в
съобщение.
Осъществете повикване.
Сърфирайте в интернет.
Добавете още приложения за
използване.
Оставащ заряд на батерията и
прогнозно време в режим
готовност на батерията
Осъществете повикване по
спешност.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
105
Функции за защита
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това
чукнете Спешен режим. Или чукнете → Деактивиране на Спешен режим. Режимът на спешност
се деактивира.
Съобщение за помощ
За съобщението за помощ
Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация.
Изпращайте съобщения на вашите основни контакти, като бързо натиснете три пъти бутона за
включване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
Добавяне на основни записи
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
2 Чукнете Управление на основни контакти → Създаване на основен контакт.
3 Чукнете Създай запис и въведете информация за записа или чукнете Изберете от записи, за
да добавите съществуващ запис като основен запис.
Задаване на съобщения за помощ
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Изпращане на
съобщения за помощ и чукнете превключвателя Изпращане на съобщения за помощ, за да го
активирате. Изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.
Изпращане на съобщения за помощ
При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща
съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението
ви.
106
Полезни приложения и
функции
Режим Деца
Стартиране на режим деца
Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като
ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.
Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния
екран чукнете Режим Деца → ИНСТАЛИРАНЕ. След инсталиране на визуалния елемент, той се
появява на началния екран и екрана с приложения.
За да стартирате режима за деца, чукнете Режим Деца на началния екран или екрана с
приложения.
Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете ЗАДАВАНЕ НА PIN в долната част на
екрана. След това следвайте екранните инструкции.
Ако визуалният елемент Режим Деца бъде неволно деинсталиран, можете да го
инсталирате отново. На началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете Виз.
елементи, чукнете и задръжте визуалния елемент Режим Деца. Плъзнете визуалния
елемент към началния екран и чукнете Режим Деца, за да го инсталриате отново.
107
Полезни приложения и функции
Начален екран на режима за деца
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.
Детска медия
Детска галерия
Детска рисунка
Детска камера
Запис на глас за деца
Излезте от режима за деца.
Отидете до родителски контрол.
Използвайте това приложение, за да гледате запазени изображения, рисунки, записи на глас и
медийни файлове, до които сте позволили достъп от страна на вашите деца.
Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате видеоклипове. Преди да използвате
това приложение, добавете видеоклипове, запазени на устройството, към приложението. Вижте
Родителски контрол за повече информация.
108
Полезни приложения и функции
Използвайте това приложение, за да създадете рисунка с писец, четка и други.
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате записи на глас.
Използвайте това приложение, за да правите снимки и да записвате видеоклипове.
Област за игра на режима за деца
Превъртете надясно по началния екран, за да отворите областта за игра на режима за деца.
Можете да взаимодействате с герои, фонови обекти и други.
109
Полезни приложения и функции
Родителски контрол
Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате
достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца,
ограниченията за време на използване и други.
На началния екран чукнете
и въведете PIN кода.
За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.
Чукнете
и използвайте следните:
• Име на децата: Вижте и редактирайте профила на децата.
• Дневно огранич. за игра: Задайте лимит на времето, за да управлявате потреблението от
страна на децата ви.
• Приложения: Вижте и добавете приложения, които е позволено да се използват в режима за
деца.
• Медии: Дайте достъп на децата ви до определени изображения и видеоклипове, запазени в
устройството.
• Магазин за деца: Изтеглете приложения за деца от Galaxy Apps.
S Finder
Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството. Можете да приложите
различни филтри и да видите хронология на търсенето.
Отворете панела за известяване и чукнете S Finder.
Търсене на съдържание
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете
и кажете ключова дума.
За да получите по-филтрирани резултати, чукнете филтри под полето за търсене.
Можете да зададете параметрите на търсене, използвайки наличните филтри или да изберете
категории за търсене. Чукнете → Настройки → Избер. катег. за търсене.
Управление на хронологията на търсене
Можете да видите или да изтривате минали търсения. Изберете елемент от предходно търсене, за
да повторите търсенето отново.
За да изтриете хронологията на търсене, чукнете
.
За да настроите устройството да не запазва хронологията на търсене, чукнете → Настройки и
махнете отметката от Използв. хрон. на търсене.
110
Полезни приложения и функции
S Planner
Стартиране на S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Променете режима на изглед.
Идете до допълнителни опции.
Отидете до днешната дата.
Създайте събития или задачи.
Чукнете и използвайте следните:
• Изберете да дата за преглед: Идете до определена дата.
• Изтрий: Изтрийте събития или задачи.
• Търсене: Търсете събития или задачи.
• Календари: Изберете календари за показване.
• Синхр. сега: Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
• Настройки: Променете настройките за S Planner.
111
Полезни приложения и функции
Създаване на събития или задачи
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете . Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
• Добавяне на събитие: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете
допълнителна настройка за повтаряне.
• Добавяне на задача: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да
зададете допълнителна настройка за приоритет.
Изберете елемент.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Въведете заглавие.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието или задачата.
112
Полезни приложения и функции
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете → Синхр. сега.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете → Календари → Добавяне на
акаунт. След това изберете акаунт за синхронизиране и влезте. След добавяне на акаунт до името
на акаунта се показва зелен кръг.
За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Акаунти и изберете услуга за акаунти.
Изтриване на събития или задачи
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да изтриете събития или задачи, чукнете → Изтрий, изберете събития и задачи и чукнете
ГОТОВО → ИЗТРИЙ.
За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете
→ ИЗТРИЙ.
За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената
задача.
Споделяне на събития или задачи
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете
113
и изберете метод на споделяне.
Полезни приложения и функции
S Health
Въведение
S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.
Стартиране на S Health
Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.
1 Чукнете S Health на екрана с приложения.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Въз основа на вашите физически данни, устройството изчислява вашето стандартно
основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките
може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.
114
Полезни приложения и функции
Използване на S Health
Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване
на S Health, за да следите вашето здраве и форма.
Чукнете S Health на екрана с приложения.
Цели и програми
Визуални елементи за
проследяване
• ТРАКЕРИ: Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
• ЦЕЛИ: Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
• ПРОГРАМИ: Използвайте персонализирани програми за упражнения.
За да добавите визуални елементи за проследяване, цели или програми на екрана на S Health,
чукнете ОЩЕ → Управление на елементи и изберете елементи под раздела ТРАКЕРИ, ЦЕЛИ или
ПРОГРАМИ.
За да видите повече информация за функциите на S Health, чукнете ОЩЕ → Настройки →
Помощ.
115
Полезни приложения и функции
Допълнителна информация
• Целта на събирането на тези данни се ограничава до предоставяне на услугата, която сте
поискали, включително и предоставяне на допълнителна информация за подобряване на
вашето здраве, архивиране/синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика или
разработване и предоставяне на по-добри услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от
S Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да
се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните
данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за
настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили
на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни
смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други
устройства, предаващи радио вълни.
• Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в зависимост от
версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с приложението, са предмет
на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.
• Достъпните функции и услуги на S Health може да се различават в зависимост от местните
закони и разпоредби във вашия регион.
• Някои функции на S Health може да не се предоставят в зависимост от вашия регион.
• Функциите на S Health са предназначени само за фитнес и информационни цели и не са
предназначени за използване при диагностициране на заболяване или други състояния, или
за лечение, облекчаване, третиране или предотвратяване на заболяване.
116
Полезни приложения и функции
S Voice
За S Voice
Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни
функции.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете → Settings и
махнете отметката от Open via the home key.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Настройка на езика
Чукнете → Settings → Language, след което изберете език.
Избраният език се прилага само към S Voice, а не към езика, показан на устройството.
Използване на S Voice
Когато стартирате S Voice, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона
става синя.
Изречете гласова команда.
Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана
премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.
117
Полезни приложения и функции
Съвети за по-добро разпознаване на гласа:
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност
Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на
готовност.
Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да
възобновите използването на гласово разпознаване.
Промяна на командата за събуждане
Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за
събуждане се използва за стартиране на S Voice, когато устройство е в режим на готовност.
Чукнете → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Деактивиране на гласова обратна връзка
Чукнете → Disable Voice feedback. Устройството спира да предоставя гласова обратна връзка,
когато изговаряте команди.
Коригиране на нежелани гласови команди
Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.
За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения
текст и редактирайте текста с клавиатурата.
118
Полезни приложения и функции
Часовник
Аларма
На екрана с приложения чукнете Часовник → Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ГОТОВО. За да активирате или деактивирате аларми,
чукнете до алармата в списъка с аларми.
• Дрямка: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
• Умна аларма: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила
на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата
на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни
предварително зададената аларма.
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията
дрямка, плъзнете извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от
време.
Изтриване на аларми
Чукнете → Изтриване, изберете аларми и чукнете ГОТОВО.
119
Полезни приложения и функции
Световен часовник
На екрана с приложения чукнете Часовник → Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете
и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
.
Изтриване на часовници
Чукнете → Изтриване, изберете часовници и чукнете ГОТОВО.
Хронометър
На екрана с приложения чукнете Часовник → Хронометър.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време. Чукнете ОБИК., за да запишете време на обиколка.
Чукнете СТОП, за да спрете броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете
НYЛИРАНЕ.
Таймер
На екрана с приложения чукнете Часовник → Таймер.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
За да промените настройките за тона на звънене на алармата, чукнете → Настройки.
120
Полезни приложения и функции
Калкyлатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
на екр. е изключено, чукнете → Инженерен калкулатор.
Записка
Използвайте това приложение, за да създавате бележки и да ги организирате по категории.
Чукнете Записка на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Чукнете на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• : Създайте или задайте категория.
• : Вмъкнете изображения.
• : Направете запис на глас, който да вмъкнете.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗИ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи
ключовата дума.
121
Полезни приложения и функции
Добавяне и управление на категории
Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.
В списъка със записки чукнете
→ УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ.
За да добавите нова категория, чукнете
За да изтриете категория, чукнете
, въведете име за категорията и чукнете OK.
до категорията и след това ИЗТРИВАНЕ.
За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за
категорията и чукнете НОВО ИМЕ.
За да промените реда на категориите, чукнете
ново място.
до категория и я плъзнете нагоре или надолу до
Достъп до допълнителни опции
Можете да получите достъп до допълнителни опции в списъка с бележки и докато преглеждате
бележки.
В списъка с бележки чукнете и използвайте следните опции:
• Избор: Изберете бележки, за да приложите опции.
• Изтриване: Изтрийте бележки.
• Акаунт: Синхронизирайте бележките със своя Samsung акаунт.
Докато преглеждате бележка, чукнете и използвайте следните опции:
• Изтриване: изтривате бележката.
• Споделяне с: Споделете бележката с други.
• Печат: Разпечатайте бележката чрез свързване на устройството към принтер. Вижте Мобилно
принтиране за повече информация.
122
Полезни приложения и функции
Диктофон
Записване на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на
пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.
Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.
Идете до допълнителни опции.
Запис на изтеклото време
Покажете списък с гласови
бележки.
Променете режима на запис.
Започнете записването.
За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете → Настройки и отметнете
Потискане на шума.
Запазване на файлове с контекстуални тагове
Добавете контекстуални тагове, като местоположение или дати, към имената на файловете, когато
запазвате гласова бележка.
Чукнете → Настройки и поставете отметка до Контекстно име на файл. Устройството добавя
датата на записване към името на файла. За да добавите местоположението на записване на
гласовата бележка, чукнете → Настройки и отметнете Тагове на местоположение.
123
Полезни приложения и функции
Възпроизвеждане на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете
и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : изрязвате гласовата бележка.
• : Задайте част от гласовата бележка да се възпроизвежда с повторение.
• • : регулирате скоростта на възпроизвеждане.
: пропуснете тиха част на гласовата бележка.
• : Вмъкнете показалци за гласови бележки.
• /
• /
: Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
: Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.
Използване на списъка с показалци
Можете да маркирате специфични точки в гласова бележка с показалци. Всеки показалец се
маркира с икона на показалец в гласовата бележка.
За да видите подробности за показалеца, докато възпроизвеждате гласова бележка, чукнете →
Показалци. Изберете показалец от списъка с показалци, за да възпроизвеждате гласови бележки
от тази позиция.
Управление на гласови бележки
На екрана с приложения чукнете Диктофон →
Чукнете
, за да търсите гласови бележки.
Чукнете
, за да изтриете гласови бележки.
.
Чукнете и изберете едно от следните:
• Избор: Изберете гласови бележки, за да приложите опции.
• Сортирай по: Подредете бележките по дата, заглавие или категория.
• Филтриране по категория: Вижте бележки, филтрирани по категория.
• Редактиране на категории: Добавете, изтрийте или преименувайте категории.
• Настройки: Променете настройките на диктофона.
124
Полезни приложения и функции
Преименуване на гласови бележки
Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете → Преименуване, въведете ново име за
гласовата бележка и чукнете ПРЕИМЕНУВАНЕ.
Управление на категории
Чукнете → Редактиране на категории →
OK.
, въведете име на категория, изберете цвят и чукнете
За да промените или припишете категории към гласовата бележка, в списъка с гласови бележки
чукнете и задръжте гласовата бележка. След това чукнете → Промяна на категорията и изберете
категорията.
За да филтрирате гласови бележки по категория, чукнете → Филтриране по категория и
изберете категорията.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да запазвате и споделяте файлове с други потребители
чрез облачната услуга за съхранение Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето
устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат
инсталиран Dropbox.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
1 Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
2 Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.
3 Чукнете Turn on Camera Upload.
Устройството качва снимки, направени с камерата, в Dropbox. За да качите видеоклипове,
чукнете бутона Include videos, за да го активирате.
За да качите снимки или видеоклипове ръчно, чукнете Skip this.
4 Използвайте следните функции:
• : Качете или отворете файлове. Чукнете → Upload here, за да качите файлове.
• : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете
файлове или да създадете албуми.
• : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
• : Вижте известявания.
125
, за да споделите или изтриете
Полезни приложения и функции
Flipboard
Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и
новини в персонализиран формат списание.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.
Smart Remote
За Smart Remote
Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизор и да използвайте устройството като
дистанционното управление. Можете да търсите и да избирате ТВ програми и да контролирате
каналите с устройството.
Чукнете Smart Remote на екрана с приложения.
126
Полезни приложения и функции
Свързване към телевизор
1 Чукнете Smart Remote на екрана с приложения.
2 Чукнете НАЧАЛО и изберете държава.
3 Изберете регион и услуга за разпространение.
Появяват се наличните телевизионни програми.
Използване на устройството като дистанционно управление
Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на
звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.
1 На устройството чукнете → Следващ.
2 Изберете марката на телевизора и чукнете Следващ.
3 Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора и чукнете
След това чукнете ДА, ако устройството изключи телевизора.
Ако устройството не изключи телевизора, чукнете НЕ и след това повтаряйте това, докато
телевизорът разпознае сигнала.
4 Изберете изходящ канал и чукнете Следващ.
Идете до допълнителни опции.
Включете или изключете
телевизора.
Допълнителни функции
Менюта за управление на
телевизор
127
.
Полезни приложения и функции
Гледане на телевизия, използвайки устройството
Изберете телевизионни програми от списъка с налични програми, които да гледате на свързания
телевизор. Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.
1 Чукнете ТВ ПРЕДАВАНИЯ, ФИЛМИ или СПОРТ и превъртете наляво или надясно за да
изберете категория.
2 Изберете телевизионна програма и чукнете ГЛЕДАЙТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.
3 Чукнете
, за да промените канала или да регулирате силата на звука.
Дистанционният контролен панел се появява на екрана.
Настройка на напомняне за програми
1 Изберете телевизионна програма, която да гледате.
2 Чукнете Задаване на напомняне и настройте аларма, която да ви напомни за началния час на
телевизионното предаване.
Алармата прозвучава в зададения час.
Фенерче
Използвайте този визуален елемент, за да включите или изключите светкавицата, за да подобрите
видимостта.
За да го добавите към началния екран, на началния екран чукнете и задръжте празна област,
чукнете Виз. елементи, чукнете и задръжте Фенерче и го плъзнете към началния екран.
Чукнете визуалния елемент Фенерче на началния екран, за да го включите или изключите.
128
Полезни приложения и функции
Лупа
Използвайте това приложение, за да увеличите текст или обекти със задната камера.
За да го добавите към началния екран, на началния екран чукнете и задръжте празна област,
чукнете Виз. елементи, чукнете и задръжте Лупа и го плъзнете към началния екран.
Чукнете визуалния елемент Лупа на началния екран.
Чукнете
или
, за да регулирате увеличението.
За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете Фокус. Можете също да регулирате фокуса ръчно,
като чукнете там, където искате да фокусирате.
За да включите светкавицата, за да видите текст или обекти на тъмни места, чукнете Фенерче.
За да направите снимка на текст или обекти, чукнете Заснем.
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до
някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Настройка на акаунти за повече
информация.
За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко приложение
и чукнете → Помощ.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Google+
Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и
други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.
129
Полезни приложения и функции
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте
информация за различни места.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.
Play Филми
Гледайте видеоклипове, запаметени във вашето устройство, и изтегляйте разнообразно
съдържание за гледане от Play Store.
Play Книги
Изтегляйте различни книги от Play Store и ги четете.
Play Павилион
Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.
Play Игри
Изтегляйте игри от Play Store и ги играйте с други.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в
Google+.
130
Полезни приложения и функции
Hangouts
Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и
видеоповиквания, докато общувате.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Гласово търсене
Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.
Настройки за Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
131
Свързване с други устройства
Bluetooth
За Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
132
Свързване с други устройства
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth, чукнете превключвателя Bluetooth,
за да го активирате, и чукнете СКАНИРАНЕ.
Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
Изпращане на изображение
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство
да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други
устройства.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
133
Свързване с други устройства
Получаване на изображение
Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на
Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка Галерия → Download.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
Wi-Fi Direct
За Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
Свързване на други устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го
активирате.
2 Чукнете
→ Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
За да промените името на устройството, чукнете → Преименуване на устройството.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.
134
Свързване с други устройства
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
Изпращане на изображение
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.
Получаване на изображение
Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi
Direct. Полученото изображение се запазва в папка Галерия → Download.
Край на връзката на устройството
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi.
2 Чукнете → Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете КРАЙ НА ВРЪЗКАТА → OK, за да прекъснете връзката между устройствата.
135
Свързване с други устройства
Бързо свързване
За Quick Connect
Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете да
използвате устройството като дистанционно управление, като го свържете с телевизор. Можете
също удобно да споделяте съдържание, запазено на вашето устройство, с компютри.
• Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
• Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с
които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.
Преди да използвате тази функция
• При свързване с устройство, което поддържа функцията Quick Connect, включете екрана на
устройството, за да го направите откриваемо.
• При свързване на устройство, което не поддържа функцията Quick Connect, уверете се че
функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.
Свързване на други устройства
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
Ако използвате тази функция за пръв път, изберете опция за видимост и чукнете ВКЛ. НА
БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ.
Когато панелът се появи, Wi-Fi се активира автоматично и устройството търси устройства в
близост.
2 Изберете устройство, с което да се свържете.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте
инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.
За да позволите на близки устройства да търсят вашето устройство и да се свързват към него,
чукнете ОЩЕ → Задаване на видимост на устройството → Видимост на устройството и
след това изберете опция.
136
Свързване с други устройства
Повторно търсене на устройства
Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.
Чукнете ПРЕЗАР. и изберете устройството от списъка с открити устройства.
Споделяне на съдържание
Споделете съдържание със свързаните устройства.
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
3 Чукнете Споделяне на съдържание и изберете медийна категория.
4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете ГОТОВО.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.
Свързване към телевизор
Свържете устройството с телевизор и контролирайте телевизора, като използвате устройството
като дистанционно управление.
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
Проверете дали телевизорът е включен.
2 Изберете телевизор от списъка с открити устройства.
При свързване на устройството с телевизора на екрана се появява оформление на
дистанционно управление.
Когато свързвате устройството към телевизор за пръв път, чукнете Настр. Дистанц. у-ние.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на устройствата.
3 Контролирайте свързания телевизор чрез дистанционното управление.
137
Свързване с други устройства
Screen Mirroring
За огледалното отражение на екрана
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
Устройства с активирано
огледално отражение на
екрана (AllShare Cast ключ
за порт, HomeSync и Wi-Fi
Miracast устройства)
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
138
Свързване с други устройства
Преглед на съдържание на телевизор
Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с
активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството
на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на
телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.
1 Свържете устройството с активирано огледално отражение на екрана към телевизора с
помощта на HDMI кабел.
2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете
външно устройство.
3 На екрана с приложения чукнете Настройки → Screen Mirroring.
Изброяват се откритите устройства.
4 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за първи път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в
списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.
Спиране на прегледа на съдържание
На екрана с приложения чукнете Настройки → Screen Mirroring и чукнете превключвателя Screen
Mirroring, за да го деактивирате.
139
Свързване с други устройства
Мобилно принтиране
Свържете устройството с принтер чрез функцията Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатвайте
изображения или документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Свързване към принтер
На екрана с приложения чукнете Настройки → Отпечатване, изберете типа принтер и чукнете
превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да го активирате. Устройството търси принтери,
свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по
подразбиране.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер → ADD PRINTER, въведете
данни и чукнете OK.
За да промените настройките на принтера, чукнете → Настройки.
Отпечатване на съдържание
Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете → Отпечатване →
→ Всички принтери и изберете принтер.
140
Диспечер на устройства и
данни
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Актуализации на софтуера
→ Актуализиране сега.
Надстройка със Samsung Kies
Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies
и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството
и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации.
Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката.
Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
141
Диспечер на устройства и данни
Прехвърляне на файлове между устройството и
компютър
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
• Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра
възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете
възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
• Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
142
Диспечер на устройства и данни
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея
по-късно.
Използване на Google акаунт
1 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
2 Чукнете Архивиране и нулиране и отметнете Архивиране на моите данни.
3 Чукнете Акаунт за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за
настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите
нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от
съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.
143
Диспечер на устройства и данни
Използване на Samsung акаунт
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт → Samsung
account и влезте в своя Samsung акаунт.
2 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
3 Чукнете Облак → Резервно копие, отметнете елементи за архивиране и чукнете АРХИВИРАЙ
СЕГА → АРХИВИРАНЕ.
За възстановяване на данни отворете екрана с приложения, чукнете Настройки → Облак
→ Възстанови, изберете елементи и чукнете ВЪЗСТ. СЕГА.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се
рестартира автоматично.
144
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Бързи настройки
Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройка.
За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройка, чукнете → Редактиране на
бързи настройки, изберете опция за настройки и чукнете ГОТОВО.
Мрежови връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
На екрана с приложения чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го активирате.
Устройството може да поддържа стабилна мрежова връзка чрез автоматично избиране на Wi-Fi
или мобилната връзка, за да използва най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи
автоматично, отметнете Превключване на умна мрежа.
145
Настройки
За да използвате опциите, чукнете .
• Сканиране: Търсете налични мрежи.
• Wi-Fi Direct: Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да
споделяте файлове.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Вижте помощна информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
Чукнете → Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време на сън.
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на
Винаги.
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
Чукнете → Допълнителни и отметнете Мрежово уведомяване, за да активирате тази функция.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
На екрана с приложения чукнете Bluetooth и чукнете превключвателя Bluetooth, за да го
активирате.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете .
• Период на изчакване: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
• Получени файлове: Вижте получените чрез Bluetooth файлове.
• Преименуване на устройството: Променете името на устройството.
• Помощ: Вижте помощна информация за Bluetooth.
146
Настройки
Привързване и Mobile hotspot
Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова
връзка на устройството с други устройства. Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече
информация.
На екрана с настройки чукнете Привързване и Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да
използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Режим полет.
Ползвани данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Ползвани данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Задаване на ограничение за мобилни данни: Задайте лимит за използване на мобилни
данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете .
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира фоновото
синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Изберете мобилни точки за безжичен интернет достъп, за
предотвратите използването им от работещи фонови приложения.
147
Настройки
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
На екрана с приложения чукнете Място и чукнете превключвателя Място, за да го активирате.
• Режим: Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
• Скорошни заявки за местоположение: Виждате кои приложения изискват информация за
текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
• Услуги на местоположение: Преглеждате услугите за местоположение, които устройството
използва.
• Моите места: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
На екрана с настройки чукнете Още мрежи.
Приложение за съобщения по подразбиране
Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежов режим: Избор на тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
148
Настройки
Свързване и споделяне
NFC
Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат
информация.
На екрана с приложения чукнете NFC и чукнете превключвателя NFC, за да го активирате.
• Android Beam: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и
записи, на устройства с активирано NFC.
• S Beam: Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове,
изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
• Чукване и плащане: Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни
плащания.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Устройства наблизо
Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства
наблизо.
На екрана с приложения чукнете Устройства наблизо и чукнете превключвателя Устройства
наблизо, за да го активирате.
• Име на устройство: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
• Съдържание за споделяне: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други
устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат
достъп до вашето устройство.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Получаване файлове от други устр.: Настройте устройството да приема подаване на данни
от други устройства.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
На екрана с настройки чукнете Отпечатване.
149
Настройки
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
На екрана с настройки чукнете Screen Mirroring.
Звук и визуализация
Звуци и уведомления
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и уведомления.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Мелодии: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
• Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Тон на звънене за уведомяване: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за
събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Задайте яркостта на дисплея.
• Шрифт:
– – Стил на шрифт: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
– – Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Въртене на екрана: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате
устройството.
– – Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
• Умно оставане: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото
осветление, докато гледате дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
150
Настройки
• Режим на екрана:
– – Адаптиране на дисплея: Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според
настройките на дисплея.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
– – Професионална снимка: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на
тона за визуализация.
– – Кино: Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
• Авт. регул. тон на екрана: Настройте устройството да пести енергия като регулирате яркостта
на дисплея.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
• Светодиоден индикатор:
– – Зареждане: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато
батерията се зарежда.
– – Изтощена батерия: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление,
когато батерията е изтощена.
– – Уведомления: Настройте устройството да включва индикаторната лампичка, когато имате
пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
– – Запис на глас: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато
записвате гласови бележки.
• Продължителност на осветяване на сензорен клавиш: Настройте продължителността, за
която осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад остава включено.
• Увелич. чувств. на допир: Настройте устройството да позволява използване на сензорния
екран с ръкавици.
В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои
команди може да не бъдат разпознати.
151
Настройки
Тапет
Променете настройките за тапет.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
• Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
• Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
• Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
Заключен екран
Промяна на настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник.
• Размер на часовник: Променете размера на часовника.
• Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
• Бърз бутон за камера: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на
заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Данни притежател: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
• Ефект на отключване: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
• Допълнителна информация: Настройте устройството да показва допълнителна информация
на заключения екран.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
152
Настройки
Панел за известяване
Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
На екрана с настройки чукнете Панел за известяване.
• Регулиране на яркостта: Настройте устройството да извежда лентата за регулиране на
яркостта в панела за известия.
• Препоръчвани приложения: Настройте устройството да показва списък с препоръчани
приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например
свърване на слушалки към устройството.
• Зад. бут. за бърза настр.: Пренаредете бутоните за бърза настройка, показани на панела за
известия.
Кутия с инструменти
Настройте устройството да използва кутията с инструменти.
На екрана с приложения чукнете Кутия с инструменти и чукнете превключвателя Кутия с
инструменти, за да го активирате.
• Приложения: Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.
• РЕДАКТ.: Изберете приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.
Персонализиране
Лесен режим
Настройте устройството в лесен режим.
На екрана с настройки чукнете Лесен режим.
• Стандартен режим: Настройте устройството в стандартен режим.
• Лесен режим: Настройте устройството в лесен режим.
• Лесни приложения: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.
153
Настройки
Достъпност
Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте За достъпността
за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
Личен режим
Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като
активирате личен режим.
На екрана с приложения чукнете Личен режим и чукнете превключвателя Личен режим, за да го
активирате.
• Тип достъп до Личен режим: Задайте или променете метода за отключване за активиране на
личен режим.
Скенер за пръсти
Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя
Samsung акаунт.
На екрана с настройки чукнете Скенер за пръсти.
• Мениджър на пръст. отпеч.: Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите
отпечатъци.
• Смяна на резервна парола: Променете алтернативната парола, ако устройството не
разпознае вашия пръстов отпечатък.
• Заключване на екрана: Задайте метод за отключване и алтернативна парола.
• Проверка на Samsung акаунт: Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung
акаунт с пръстови отпечатъци.
154
Настройки
Движение
Движения и жестове
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Движения и жестове.
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
• Спир. звук/пауза: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или
да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на
дланта или погледнете настрани от екрана.
– – Поставяне на длан върху екрана: Настройте устройството да заглушава входящи
повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове,
когато покриете екрана с дланта си.
– – Обръщане на устройството: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания
или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, като го
обърнете с лице надолу.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.
Въздушен изглед
Задръжте пръста си върху даден елемент или екрана, за да визуализирате съдържанието или да
видите информация в изскачащ прозорец.
На екрана с приложения чукнете Въздушен изглед и чукнете превключвателя Въздушен изглед,
за да го активирате.
155
Настройки
Потребител и архивиране
Акаунти
Добавете имейл или SNS акаунти.
На екрана с настройки чукнете Акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
На екрана с настройки чукнете Облак.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки чукнете Архивиране и нулиране.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
156
Настройки
Системен
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
На екрана с настройки чукнете Език и въвеждане.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• English(UK) / Български: Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Авто заместване: Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като
натиснете интервал или препинателен знак.
• Авто преобразув. в главни: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата
буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
157
Настройки
• Плъзгане на клавиатура:
– – Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
– – Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане
по клавиатурата.
– – Контрол на курсора: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да
мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Нyлиране на настройките: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.
Гласово въвеждане с Google
• Език: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството за забрана за разпознаване на
неприлични думи при гласово въвеждане.
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
Четене на глас на напомн.
Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения
или събития.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
158
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
На екрана с настройки чукнете Дата и час.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Настройте домашния си часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Показва часа в 24-часов формат.
Помощ за безопасност
Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации.
Вижте Спешен режим за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Помощ за безопасност.
• Спешен режим: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява
консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
• Изпращане на съобщения за помощ: Настройте устройството да изпраща съобщения за
помощ, като натиснете бутона за включване три пъти.
– – Изпращане на звукозапис: Настройте устройството да записва звук и да го изпраща
заедно със съобщението към получателите.
• Управление на основни контакти: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията
за помощ.
159
Настройки
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия живот на
батерията.
Пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия. Вижте Пестене на енергия за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Пестене на енергия.
• Режим на пестене на енергия: Активирайте режима на пестене на енергия и променете
настройките на режима пестене на енергия.
– – Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да предотвратява използването
на мобилна връзка за данни от приложения, които работят във фонов режим.
– – Ограничаване на производителността: Настройте устройството да ограничава различни
опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни
приложения и бутона за назад.
– – Режим скала на сивото: Настройте устройството да показва цветовете на екрана като сиви
тонове.
• Режим ултра пестене на енергия: Удължете времето в състояние на готовност и намалете
консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен
достъп до дадено приложение.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
На екрана с настройки чукнете Памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
160
Настройки
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Защита.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет
върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
– – Услуга за местоположение на Google: Настройте устройството да позволява събиране
на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване
на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или
откраднато.
• Към уебсайта: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile)
(findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или
откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
161
Настройки
• Направи паролата видима: Настройте устройството да показва паролите, докато ги
въвеждате.
• Актуал. полит. за защита: Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на
защитата.
• Изпращане на доклади за защитата: Настройте устройството да изпраща автоматично
актуализирани доклади за защитата на Samsung.
• Тип съхранение: Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
Помощ
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Помощ.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
162
Настройки
Приложения
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
На екрана с настройки чукнете Диспечер на приложения.
Приложения по подразбир.
Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения по подразбир.
Повикване
Персонализирайте настройките за функцията на повикване.
На екрана с настройки чукнете Повикване.
• Отхвърляне на повикване: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни
номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
• Отговаряне и прекратяване на разговори:
– – Натискане клавиша начало: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато
натиснете бутона за начален екран.
– – Използв. гласови команди: Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля
повикване с гласови команди.
– – Натискане клавиш за захр.: Настройте устройството да завършва повикване, когато
натиснете бутона за включване.
163
Настройки
• Изк. проз., свърз. с разговора:
– – Изскачащи уведом. за повикване: Настройте устройството да показва изскачащ
прозорец, когато получите входящо повикване, докато използвате приложения.
– – Изк. проз. съст. на разг.: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, показващ
състоянието на повикването, докато използвате приложения.
• Показв. данни за повикващ: Настройте устройството да показва скорошната активност на
повикващия в социални мрежи, когато получите повикване.
• Известия за повикване:
– – Вибриране при отговор: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
отговори на повикване.
– – Вибр. при прикл. на разг.: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
приключи повикване.
– – Тон за свързано повикване: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
– – Минутно напомняне: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка
минута.
– – Тон за край на повикване: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
– – Увед. по вр. на разговор: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време
на разговор.
• Аксесоари за повиквания:
– – Автоматичен отговор: Настройте устройството да отговаря автоматично на повиквания,
когато са свързани слушалки.
– – Таймер за автом. отговор: Настройте продължителността на времето, в което
устройството изчаква, преди да отговори на повикване.
– – Условия за изх. повикване: Настройте устройството да разрешава изходящи повиквания с
Bluetooth слушалки, когато устройството е заключено.
– – Типове изходящи повиквания: Изберете вида изходящи повиквания, които да се
осъществяват при използване на Bluetooth слушалки.
164
Настройки
• Още настройки:
– – Показване мой ИД на пов.: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при
изходящи повиквания.
– – Препращане на повикване: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
– – Авто код на област: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код на
страна или населено място) преди телефонен номер.
– – Забрана на разговорите: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
– – Изчакващ разговор: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате
разговор.
– – Авто преизбиране: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте
били свързани или разговорът е бил прекъснат.
– – Номера за фиксирано набиране: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да
ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен
със SIM или USIM картата.
• Тонове зв. и тонове клав.:
– – Тонове на звънене: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
– – Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
– – Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
– – Тон на клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук при почукване по
бутоните на клавиатурата.
• Персон. моя звук за пов.: Изберете или персонализирайте качеството на звука, използвано
по време на повиквания, когато има свързани слушалки.
• Скриване на моето видео: Изберете изображение, което да бъде показано на другия
участник.
165
Настройки
Контакти
Променете настройките за използването на записи.
На екрана с настройки чукнете Контакти.
• Импортиране/експортиране на записи: Импортирайте или експортирайте записи.
• Записи за показване: Изберете кои записи да се показват.
• Плъзн. за пов. или съобщ.: Настройте устройството да осъществява повикване или да
изпраща съобщение, когато запис наляво или надясно в указателя.
• Само записи с телефони: Настройте устройството да показва само записи с телефонен номер.
• Сортирай по: Изберете опция за сортиране на записи.
• Показване на записите по: Изберете опция за показване на имената на записите.
• Пращане няколко визитки: Изберете метод за споделяне на записи.
• Акаунти: Добавете или редактирайте акаунти, с които да синхронизирате записи.
Email
Променете настройките за управление и изпращане на имейли.
На екрана с настройки чукнете Email.
• Управление на акаунти: Управлявайте съществуващите имейл акаунти или добавете нови
акаунти.
• Покажи: Променете настройките за показване на имейли.
• Показване по подразбиране: Настройте устройството да отваря определен екран, след като
изтриете имейли.
• Настройки за приоритетен подател: Променете настройките за приоритетните податели.
• Спам адреси: Добавете имейл адреси, които да блокирате.
• Забави изпращане на имейла: Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите
имейли, след като чукнете бутона за изпращане.
166
Настройки
Галерия
Променете настройките за използването на Галерия.
На екрана с настройки чукнете Галерия.
• Синхрон. само чрез Wi-Fi: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато
Wi-Fi връзката е активирана.
• Отбелязване на приятел с таг: Настройте устройството да показва контекстуални тагове.
• Таг за лице: Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.
Интернет
Променете настройките за използването на интернет.
На екрана с настройки чукнете Интернет.
• Начална страница: Задайте начална страница по подразбиране.
• Авто попълване на профил: Настройте устройството автоматично да въвежда потребителска
информация, като имена или телефонни номера, когато попълвате формуляри на уеб
страници.
• Поверителност: Управлявайте личните си данни, когато посещавате уеб страници.
Съобщения
Променете настройките за използването на съобщения.
На екрана с настройки чукнете Съобщения.
• Приложение за съобщения по подразбиране: Изберете приложението, което да се използва
по подразбиране за работа със съобщения.
• Дисплей: Променете настройките на прозореца за съобщения, като размер на шрифта, цвят
на фона и други.
• Бързи отговори: Добавете или редактирайте шаблоните за съобщения.
• Текстови съобщения: Променете настройките за текстови съобщения.
• Мултимедийни съобщения: Променете настройките за мултимедийни съобщения.
• Изтриване на стари съобщения: Настройте устройството да изтрива стари съобщения.
• Приоритетни податели: Настройте устройството да показва списък с приоритетни податели.
• Push съобщения: Задайте интервал за изскачащи известия, които ви сигнализират за нови
съобщения.
167
Настройки
• Информационни съобщения: Настройте устройството да получава съобщения от клетъчно
разпространение.
• Уведомления: Настройте устройството да ви сигнализира за нови съобщения.
• Подпис: Настройте устройството да показва вашия подпис в съобщението.
• Филтър против спам: Настройте устройството да блокира съобщения от дадени номера,
които съдържат определени думи.
• Позвол. дост. до вс. вр.: Настройте устройството да позволява отварянето на препратка в
съобщение, когато чукнете препратката.
S Planner
Променете настройките за използването на S Planner.
На екрана с настройки чукнете S Planner.
• Първи ден на седмицата: Изберете първия ден от седмицата.
• Показ. номер на седмицата: Настройте устройството да показва номерата на седмиците в
годината.
• Скриване на отклонените събития: Настройте устройството да скрива изтеклите събития.
• Скриване на завършени задачи: Настройте устройството да скрива завършените задачи.
• 7-дни прогноза за времето: Настройте устройството да показва прогноза за времето.
• Заключване на часова зона: Настройте устройството да запазва настройката за часови пояс
непроменена, когато преминавате през различни часови пояси.
• Избор на часови пояс: Изберете часовия пояс.
• Виж днес според: Настройте календара да използва вашия домашен часови пояс или избран
часови пояс.
• Изберете тип предупреждение: Изберете настройките за известяване за събития.
• Звук за уведомяване: Изберете тон на звънене за събития или задачи.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира, за да ви сигнализира за събития или задачи.
• Бързи отговори: Създайте шаблони за изпращане на съобщения до участниците в събитие.
168
Настройки
S Voice
Променете настройките за разпознаване на глас.
На екрана с настройки чукнете S Voice.
• Voice wake-up: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете
команда за събуждане, докато използвате S Voice.
• Open via the home key: Настройте устройство да стартира S Voice, когато натиснете бутона за
начален екран два пъти.
• Language: Изберете език за гласово разпознаване.
• Auto start speakerphone: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя,
когато осъществявате повикване с S Voice.
• Erase S Voice data: Изтриване на данни, използвани от S Voice, от сървъра на S Voice.
• About S Voice: Вижте информация за версията.
169
Достъпност
За достъпността
Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като
например лошо зрение или увреждане на слуха. Можете да използвате следните функции:
• TalkBack
• Промяна на размера на шрифта
• Увеличаване на екрана
• Напомняне за известия
• Обръщане на цветовете на дисплея
• Регулиране на цвета
• Изключване на всички звуци
• Известия с премигване
• Регулиране на баланса на звука
• Режим на моно звук
• Персонализиране на настройките за надпис
• Помощни менюта
• Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
• Режим на взаимодействащ контрол
• Промяна на метода за отговор или край на повиквания
• Режим с едно чукване
• Управление на настройките за достъпност
За да използвате менютата за достъпност, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Достъпност.
170
Достъпност
Използване на бутона за начален екран за
отваряне на менютата за достъпност
Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона
за начален екран.
• Достъпност
• TalkBack
• Цветове в негатив
• Контрола за взаимодействие
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Директен достъп и чукнете
превключвателя Директен достъп, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност,
което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.
Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита
кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да
активирате Контрола за взаимодействие на менютата за достъпност, активирайте функцията. На
екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие →
Контрола за взаимод. и чукнете превключвателя Контрола за взаимод., за да го активирате.
Гласова обратна връзка (TalkBack)
Активиране и деактивиране на TalkBack
Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция.
Тази функция е полезна, ако имате трудности с виждането на екрана.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack.
2 Чукнете превключвателя TalkBack, за да го активирате.
За да деактивирате TalkBack, чукнете бутона TalkBack и след това чукнете бързо два пъти,
където и да е по екрана.
3 Чукнете OK.
За да деактивирате TalkBack, чукнете OK и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.
171
Достъпност
Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на
глас функциите, които изберете. Също така, устройството осигурява гласова информация, когато
екранът се изключи, имате ново известие и други.
Когато активирате Изследване чрез докосване, докато използвате TalkBack, устройството
прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана,
когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението, ако
чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако Изследване чрез докосване е деактивиран,
устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.
За да активирате функцията Изследване чрез докосване, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ и отметнете Изследване чрез
докосване.
Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.
Управление на екрана чрез жестове с пръсти
Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack.
Ако Изследване чрез докосване е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои
функции, изискващи жестове на пръстите.
За да активирате функцията Изследване чрез докосване, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ и отметнете Изследване чрез
докосване.
• Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана.
Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете
пръста си, елементът под пръста ви се избира.
• Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте
елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
• Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете
желания от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по
екрана два пъти бързо.
• Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.
172
Достъпност
• збор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
• Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
• Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
• Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
• Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на
заключения екран.
• Отваряне на панела за известия: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
• Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в Управление на
жестовете. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.
Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти
Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове
с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на
началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.
Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете
Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да
конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате,
и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни
преки пътища.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack →
НАСТРОЙКИ → Управление на жестовете. Изберете жест, след което му припишете функция.
Налични са следните функции:
• Бутон за назад: Върнете се до предишния екран.
• Бутон „Начало“: Отворете началния екран.
• Бутон за общ преглед: Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
• Отваряне на известията: Отворете панела за известия.
173
Достъпност
• Отваряне на глобалното контекстно меню: Отворете глобалното контекстуално меню.
Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да
използвате функции като Бързо навигиране, Четене от горната част, Изговаряне буква
по буква на последната команда и Четене от следващия елемент. След това изследвайте
менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което
търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
Чукнете Поставяне на пауза на обратната връзка в горния ляв ъгъл на екрана, за да
направите пауза в гласовата обратна връзка.
Чукнете Настройки на TalkBack в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките
на TalkBack. Вижте Конфигуриране на настройките на TalkBack за повече информация.
• Отваряне на локалното контекстно меню: Отворете локалното контекстуално меню.
Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция,
докато въвеждате текст, контекстуалните менюта, като менюто за управление на курсора, са
налични. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстуално меню. След това
изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете
менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
• Четене от горната част: Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
• Четене от следващия елемент: Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент,
намиращ се до избрания.
Промяна на частите за четене
Когато използвате TalkBack, можете да чуете текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си
нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желания текст. По подразбиране устройството
прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на
други части, като редове или абзаци.
Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното
контекстуално меню
1 Изберете текст, който да бъде прочетен.
2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното
контекстуално меню.
3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта.
След това вдигнете пръста си, когато чуете Промяна на детайлността.
174
Достъпност
4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате
менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.
За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на локалното контекстуално меню,
вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.
Поставяне TalkBack на пауза
Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по
екрана без да го махате. Когато изберете Поставяне на пауза на обратната връзка в горната лява
част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.
Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или
други методи. За да промените метода за възобновяване на TalkBack, в екрана с приложения
чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack → НАСТРОЙКИ → Възобновяване от
спирането. След това изберете опция.
За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на глобалното контекстуално меню,
вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.
Използване на функцията за бърза навигация
С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана
без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.
Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно
по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста
си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете Бързо
навигиране. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да
изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаното меню.
Добавяне и управление на етикети по изображенията
Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите,
когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез
използване на локалното контекстуално меню.
Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно
по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си
около менюто, за да изследвате менютата. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете
пръста си, за да зададете етикети.
За да прегледате етикетите, на екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение
→ TalkBack → НАСТРОЙКИ → Управление на персонализираните етикети.
175
Достъпност
Конфигуриране на настройките на TalkBack
Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → TalkBack →
НАСТРОЙКИ. Или отворете глобалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу
и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна
част на екрана и го вдигнете, когато чуете Настройки на TalkBack.
• Сила на звука на говора: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.
Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на
звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре
или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана
с приложения чукнете Настройки → Звуци и уведомления и плъзнете наляво или надясно
лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
• Да се използват промените във височината: Настройте устройството да чете на глас текст
при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
• Ехо от клавиатурата: Настройте устройството да чете на глас текст или символи, въведени с
клавиатурата. Също така можете да настроите вида клавиатура, към която да приложите тази
функция.
• Говор при изключен екран: Настройте устройството да осигурява гласова информация,
когато екранът е изключен.
• Сензор за близост: Ползв.: Настройте устройството да поставя гласовата информация
на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството. За да
възобновите гласовата информация, чукнете екрана.
• Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване: Настройте устройството
да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни
опции за скорост на разклащането.
• Идентификация на обаждането: Изговаряне: Настройте устройството да прочита на глас
името на повикващия, когато имате входящо повикване.
• Обр. връзка с вибриране: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
• Звукова обратна връзка: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана,
например когато превъртате екрана и други.
176
Достъпност
• С фокус върху звука на говора: Настройте устройството да намаля звука на медията, когато
чете елемент на глас.
• Сила на звука: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато
докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана Звукова
обратна връзка.
• Изследване чрез докосване: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана
под пръста ви. Когато например чукнете с пръст Прил. на началния екран, устройството чете
„Прил.“. За да изберете Прил., вдигнете пръста си от менюто и чукнете където и да е на екрана
бързо два пъти. Можете да преместите желаната страница, като превъртите екрана наляво
или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки
функцията Изследване чрез докосване, вижте Управление на екрана чрез жестове с пръсти за
повече информация.
• Списъците да се превъртат автоматично: Настройте устройството автоматично да превърта
остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
• Избиране чрез едно докосване: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно
чукване.
• Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“: Изгледайте учебния материал относно
използването на функцията Изследване чрез докосване.
• Управление на жестовете: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте
Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.
• Управление на персонализираните етикети: Вижте добавените от вас етикети.
• Възобновяване от спирането: Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
• Настройки за програмисти: Задайте опции за разработване на приложения.
Използване на устройството, докато екранът е изключен
Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на
съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете външни бутони
или чукнете екрана. Също така, текущо активните функции не се изключват.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Тъмен екран. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона за
включване два пъти.
177
Достъпност
Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш
Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете
да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате
двукратно по екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Въвеждане от бързи клавиши.
Прочитане на пароли на глас
Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е
активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Изговорете паролите.
Настройка на функциите за текст-в-говор
Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като
езици, скорост и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Опции за синтез на реч
и използвайте следните функции:
• Ядро за синтез на реч от Samsung / Google Text-to-speech Engine: Изберете изпълнимо ядро
за функцията текст-в-говор.
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да
прочете на глас примерите, чукнете → Инсталиране на гласови данни, за да изтеглите и
инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
• Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-вговор.
178
Достъпност
Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата
За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти
където и да е по екрана.
Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака,
намиращ се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я
изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.
Ако Въвеждане от бързи клавиши не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете
където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията "въвеждане с бърз клавиш",
на екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка на
Въвеждане от бързи клавиши.
Въвеждане на допълнителни символи
Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане
на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете
знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.
Промяна на езика на въвеждане
За да добавите езици на въвеждане, на екрана с приложения чукнете Настройки → Език и
въвеждане. След това чукнете Клавиатура Samsung → Изберете езици на въвеждане и
изберете езиците за използване.
За да промените езика на въвеждане, чукнете
и чукнете където и да е на екрана бързо два пъти.
Редактиране на текст
Използвайте локалното контекстуално меню, за да преместите курсора или да копирате и
поставите текст.
Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно
по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг около
менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуете Промяна
на детайлността. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг около менюто, за да изследвате
менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.
Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В
режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.
179
Достъпност
Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който
искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:
• Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
• Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и
прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстуално меню
и изберете Контрол върху курсора → Стартиране на режима за избор. Превъртете наляво
или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да
деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете Контрол
върху курсора → Край на режима за избор.
• Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстуално меню и изберете Контрол върху
курсора → Избери всички. Ще бъде избран целият текст в документа.
• Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстуално меню.
След това отворете локалното контекстуално меню и изберете Контрол върху курсора.
Чукнете Копиране, за да копирате избрания текст или изберете Изрязване, за да изрежете
избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
• Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста,
отворете локалното контекстуално меню и след това изберете Контрол върху курсора →
Поставяне.
Въвеждане на текст чрез глас
Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на
текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.
Когато чукнете и задържите , устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за
клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете , вдигнете пръста
си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се
появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.
За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.
180
Достъпност
Промяна на размера на шрифта
Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни
размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със
зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на Огромен може да не е налично в
някои приложения.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Р-р шрифт.
Увеличаване на екрана
Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Жестове за
увеличаване и чукнете превключвателя Жестове за увеличаване, за да го активирате.
• Мащабиране: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново
бързо три пъти екрана, за да се върнете.
• Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през
увеличения екран.
• Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете
двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.
• Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
• Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като Телефон и
Калкyлатор, може да бъде засегнато.
Настройка на напомняния за известия
Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за известия, които не сте проверили в
интервала.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Напомняне за
известие и чукнете превключвателя Напомняне за известие, за да го активирате.
За да зададете интервал между уведомленията, чукнете Интервал на напомнянето.
181
Достъпност
Обръщане на цветовете на дисплея
Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите
да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва
негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава
контраста между белия и черния цвят.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и сложете отметка до
Цветове в негатив.
Регулиране на цвета
Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате
затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми
цветове.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Регулиране на
цвета.
2 Чукнете превключвателя Регулиране на цвета, за да го активирате.
3 Чукнете СТАРТ.
4 Подредете цветните плочки в ред на сходство, започвайки от основния цвят.
5 Когато завършите с настройката на цветовете, чукнете OK.
Ако различавате цветовете, не е нужна допълнителна настройка.
6 Ако цветовете не се различават, чукнете Камера или Изображение.
7 Плъзнете плъзгача за настройка на цветовете наляво или надясно и чукнете OK.
За да регулирате цвета отново, чукнете → Пренастройване на цвета.
182
Достъпност
Настройка на премигващо уведомяване
Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или
уведомления.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до
Присветващо уведомяване.
Изключване на всички звуци
Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа
на повикващия по време на разговор.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до
Изключ. на всички звуци.
Настройки на надписи
Samsung надпис
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Субтитри на Samsung (CC)
и след това бутона Субтитри на Samsung (CC), за да го активирате.
Използвайте следните опции:
• Подравняване на текста: Променете позицията на надписа.
• Шрифт: Променете вида на шрифта.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта.
• Край: Променете ръба на текста със субтитри.
• Шрифт: Променете цвета и прозрачността на текста.
• Фон: Променете цвета и прозрачността на фона на полето с надписи.
• Прозорец със субтитри: Променете цвета и прозрачността на прозореца с надписи.
183
Достъпност
Google надпис
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Субтитри на Google (CC) и
след това бутона Субтитри на Google (CC), за да го активирате.
Използвайте следните опции:
• Език: Изберете език на надписа.
• Размер на текст: Променете размера на шрифта.
• Стил на надписа: Променете стила на надписа.
Регулиране на баланса на звука
Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.
За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения
чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Баланс на звука. Плъзнете плъзгача за регулиране
наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете OK.
Моно звук
Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани
слушалки. Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през
всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или
използването на единична слушалка е по-удобно.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и сложете отметка до Моно
звук.
184
Достъпност
Помощно меню
Извеждане на помощната икона за бърз достъп
Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате
иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в
иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате
екрана. При стартиране на тази функция се активира Режим на еднократно чукване.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Помощно меню.
2 Чукнете превключвателя Помощно меню, за да го активирате.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
3 Чукнете Използвана ръка, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно
място.
Достъп до помощни менюта
Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните
менюта от всеки екран.
Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта
се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други
панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.
185
Достъпност
Използване на курсора
В помощното меню чукнете Курсор. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може
да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната
област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете
екрана, за да изберете елементи под курсора.
Използвайте следните опции:
• /
: Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
• /
: Превъртете екрана нагоре или надолу.
• : Преместете сензорната област към друго място.
• : Затворете сензорната област.
За да промените настройките на курсора, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Достъпност → Подвижност и взаимодействие → Помощно меню, чукнете бутона Помощно
меню, за да го активирате. След това използвайте опциите в Настройки за тъчпада и курсора.
Използване на подобрени помощни менюта
Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.
Например, когато стартирате Съобщения, функциите за търсене и писане се появяват в
помощното меню.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Помощно меню → Помощник плюс, чукнете бутона Помощник плюс, за да го активирате, и
след това изберете приложения.
Редактиране на помощните менюта
Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз
достъп.
На екрана с приложения, чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Помощно меню, чукнете бутона Помощно меню, за да го активирате, и след това чукнете
Редактиране. За да добавите или изтриете менюта, чукнете или .
186
Достъпност
Настройка на опциите за забавяне на натискане
и задържане
Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Продължителност за натискане и задържане и след това изберете опция.
Контрола за взаимод.
Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството,
докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други
само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Контрола за взаимод.
2 Чукнете превключвателя Контрола за взаимод., за да го активирате.
3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука
надолу, докато използвате някое приложение.
4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да
ограничите.
5 Чукнете OK.
Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като
бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.
За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задръжте едновременно
бутона за начален екран и бутона за намаляване на звука.
187
Достъпност
Отговаряне и прекратяване на разговори
Променете метода за отговор и край на повиквания.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Отговаряне и прекратяване на
разговори.
Използвайте следните опции:
• Натискане клавиша начало: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато
натиснете бутона за начален екран.
• Използв. гласови команди: Настройте устройството да отговаря на повикване с гласови
команди.
• Натискане клавиш за захр.: Настройте устройството да прекратява повикване, когато
натиснете бутона за включване.
Използване на режим с едно чукване
Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон
вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да
спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност и отметнете Режим на еднократно
чукване.
Управление на настройките за достъпност
Запазване на настройки за достъпност във файл
Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за експортиране. Файлът с настройките за
достъпност се запазва на избраното място за съхранение.
188
Достъпност
Импортиране на файл с настройки за достъпност
Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да
импортирате, и чукнете ГОТОВО → OK. Настройките за достъпност ще се актуализират според
импортирания файл.
Споделяне на файлове с настройки за достъпност
Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност →
Споделяне чрез. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете ГОТОВО.
Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.
Преглед на услуги за достъпност
Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност и вижте списъка с налични услуги за
достъпност в Услуги.
189
Достъпност
Използване на други полезни функции
• Използване на S Voice: Можете да използвате S Voice за извършване на различни действия
с гласови команди. Стартирайте S Voice и осъществете повиквания, изпратете съобщения и
вижте задачи. Вижте S Voice за повече информация.
• Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници.
Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за
въвеждане на текст. Вижте Гласово търсене за повече информация.
• Използване на панела за известяване: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите
панела за известия. Можете да преглеждате пропуснати повиквания, нови съобщения, да
регулирате яркостта на екрана и други. Вижте Панели за известия и бързи настройки за
повече информация.
• Преминаване към лесен режим: Лесният режим използва по-просто оформление и по-големи
икони за по-голяма лекота на ползване. Можете да добавите често използвани приложения
или кратки пътища към началния екран за по-лесен достъп. Вижте Лесен режим за повече
информация.
• Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или
жестове. Вижте Движения и жестове за повече информация.
• Използване на скенера за пръсти: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци към
устройството, за да отключвате екрана и да потвърждавате паролата за своя Samsung акаунт.
Вижте Скенер за пръсти за повече информация.
• Използване на кратки пътища към записи: Добавете преки пътища към контактите в началния
екран, за да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения по-удобно. Вижте
Добавяне на кратки пътища към началния екран за повече информация.
• Използване на диктофона: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте Диктофон за
повече информация.
190
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN,
трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни
опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на
услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM
или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
191
Разрешаване на проблеми
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте
едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана
с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните
данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
192
Разрешаване на проблеми
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
193
Разрешаване на проблеми
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
194
Разрешаване на проблеми
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10, или по-нови.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
195
Разрешаване на проблеми
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
196
Авторски права
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™
™и
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising