Samsung | SM-A300FU | Samsung Galaxy A3 Наръчник за потребителя (Marshmallow)

SM-A300FU
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 07/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Прочети ме първо
Връзки с мрежи
Начално ръководство
35 Мобилни данни
35Wi-Fi
36 Привързване и Mobile hotspot
7
8
10
14
16
17
Съдържание на пакета
Оформление на устройството
Използване на SIM или USIM карта и
батерия
Използване на карта с памет
Включване и изключване на
устройството
Отключване и заключване на екрана
Движения и функции за
използване
38
Персонализиране
41
Основни функции
18
21
25
28
28
30
32
32
33
34
Движения и жестове
43
44
Използване на сензорния екран
Оформление на началния екран
Панели за известия и бързи настройки
Отваряне на приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Въвеждане на текст
Екранна снимка
Моите файлове
Пестене на енергия
Преглед на помощна информация
45
46
47
48
2
Управление на началния екран и екрана
с приложения
Задаване на тапет и тонове на звънене
Промяна на метода за заключване на
екрана
Личен режим
Лесен режим
Прехвърляне на данни от предишно
устройство
Настройка на акаунти
Съдържание
Телефон
Помощ за безопасност
49
50
51
67
68
Осъществяване на повиквания
Получаване на повиквания
Опции по време на гласов разговор
Спешен режим
Съобщение за помощ
Контакти
Полезни приложения и
функции
53
53
54
69
69
71
Добавяне на записи
Импортиране и експортиране на записи
Търсене на записи
S Voice
72Интернет
73Музика
74Видео
75Часовник
77Калкyлатор
77Записка
78Диктофон
79Dropbox
80Flipboard
80Радио
82 Google apps
Съобщения и имейли
55Съобщения
56Email
Камера
58
59
63
Основно заснемане
Режими на заснемане
Настройки на камерата
Свързване с други
устройства
Галерия
65
66
S Finder
S Planner
Преглед на съдържание на устройството
Преглед на съдържание, запазено на
други устройства
84Bluetooth
86 Wi-Fi Direct
88NFC
90 S Beam
91 Бързо свързване
92 Screen Mirroring
94 Мобилно принтиране
3
Съдържание
Диспечер на устройства и
данни
95
96
97
97
Надстройка на устройството
Прехвърляне на файлове между
устройството и компютър
Архивиране и възстановяване на данни
Извършване на нулиране на данните
Настройки
98 Относно настройките
98 Бързи настройки
98Връзки
103Устройство
106Персонализиране
109Системен
115Приложения
Приложение
116 Разрешаване на проблеми
122 Отстраняване на батерията
4
Прочети ме първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, докоснете
Приложения → Настройки → За устройството.
5
Прочети ме първо
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
6
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
7
Начално ръководство
Оформление на устройството
Микрофон
Датчик за
разстояние/Сензор за
осветеност
Слушалка
Предна камера
Бутон за включване
Сензорен екран
Поставка за карта с памет
Подложка за SIM карти
Бутон за начален екран
Бутон за скорошни
приложения
Бутон за назад
Микрофон
Жак за слушалка
Многофункционален жак
GPS антена
Светкавица
NFC антена
Задна камера
Бутон за сила на звука
Високоговорители
Главна антена
8
Начално ръководство
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния
екран при влажни условия или при излагане на вода.
Бутони
Бутон
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Скорошни
приложения
Начален екран
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за
текущия екран.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
9
Начално ръководство
Използване на SIM или USIM карта и батерия
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Устройството работи само с nano-SIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността
на услугата.
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за SIM карти, за да освободите
подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2 Извадете подложката за SIM картите внимателно от слота.
10
Начално ръководство
3 Поставете SIM или USIM картата в подложката за SIM карти със златистите пластини на картата
с лице надолу.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
4 Поставете подложката за SIM карти обратно в слота.
11
Начално ръководство
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за SIM карти, за да освободите
подложката.
2 Извадете подложката за SIM картите внимателно от слота.
3 Отстранете SIM или USIM картата.
4 Поставете подложката за SIM карти обратно в слота.
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или
приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа
бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по
време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно
зареждане на батерията.
12
Начално ръководство
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
мултифункционалния жак.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете
зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
13
Начално ръководство
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Използване на карта с памет
Инсталиране на карта с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 128 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
1 Поставете помощното лостче в отвора на държача за карта с памет, за да освободите държача.
14
Начално ръководство
2 Извадете държача за картата с памет внимателно от слота.
3 Поставете карта с памет на държача за карта с памет със златистите пластини на картата с лице
надолу.
4 Поставете държача за карта с памет обратно в слота.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Приложения → Настройки → Памет → SD карта → Демонтиране.
1 Поставете помощното лостче в отвора на държача за карта с памет, за да освободите държача.
2 Извадете държача за картата с памет внимателно от слота.
3 Премахнете картата с памет.
4 Поставете държача за карта с памет обратно в слота.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини загуба или повреда на данните, или да повреди картата с памет
или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
15
Начално ръководство
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Приложения → Настройки → Памет → SD карта → Форматиране →
ФОРМАТИРАНЕ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
Ако устройството ви блокира и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./
Изкл. и бутона за намаляване на силата на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
Бутон за намаляване на
силата на звука
Бутон за включване
16
Начално ръководство
Отключване и заключване на екрана
Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се
изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и
плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.
Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте Промяна на метода за
заключване на екрана за повече информация.
17
Основни функции
Използване на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.
18
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
19
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
20
Основни функции
Оформление на началния екран
Начален екран
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в
долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния
екран.
Визуален елемент
Папка
Приложение
Екранни индикатори
Любими приложения
21
Основни функции
Опции на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
наличните опции.
Табло с информация
Използвайте тази функция, за да разглеждате най-новите статии в различни категории. С помощта
на тази функция можете да бъдете в течение на новини, които ви интересуват.
1 На началния екран чукнете или плъзнете вдясно, за да отворите Табло с информация.
2 Чукнете START READING, когато стартирате тази функция за първи път.
3 Плъзнете нагоре, за да прегледате статии във всяка категория за новини.
За да деактивирате Табло с информация, чукнете и задръжте празна област на началния
екран. След това чукнете Настройки на нач. екран и махнете отметката от Табло с
информация.
22
Основни функции
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
На началния екран чукнете Приложения за да отворите екрана с приложения. За да видите други
панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на
екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на екрана с приложения.
Идете до
допълнителни
опции.
Приложение
Екранни индикатори
23
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Функцията Умно оставане е активирана
Ново текстово или мултимедийно съобщение
24
Основни функции
Икона
Значение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Панели за известия и бързи настройки
Използване на панела за известяване
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за известия и вижте подробности.
За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела
за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.
25
Основни функции
Можете да използвате следните функции на панела за известяване.
Активирайте или деактивирайте
опции. Чукнете и задръжте бутон,
за да видите по-подробни
настройки.
Стартирайте Настройки.
Вижте всички бутони за бързи
настройки.
Настройте яркостта.
Стартирайте S Finder.
Стартирайте Бързо свързване.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Пренареждане на бутоните за бързи настройки
За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете
и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.
26
→
, чукнете
Основни функции
Използване на панела за бързи настройки
Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за известия. За да активирате или
деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.
За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста.
Или чукнете в панела за известия. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата
от долната част на екрана нагоре.
Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни
настройки, ако чукнете и задържите бутон.
• Wi-Fi: Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Място: Вижте Място за повече информация.
• Звук / Вибрация / Заглуш.: Изберете режим на звука.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Bluetooth: Вижте Bluetooth за повече информация.
• Мобилни данни: Вижте Ползване на данни или Мобилни мрежи за повече информация.
• Ултра пест. ен.: Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.
• Режим полет: Вижте Режим полет за повече информация.
• Mobile hotspot: Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.
• Screen Mirroring: Вижте Screen Mirroring за повече информация.
• NFC: Вижте NFC за повече информация.
• Синхр.: Когато активирате тази функция, устройството автоматично синхронизира
приложения, като например календар или имейл.
27
Основни функции
• Умно оставане: Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
• Пест. на енерг.: Вижте Пестене на енергия за повече информация.
• Личен режим: Вижте Личен режим за повече информация.
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
приложение, което да отворите.
и изберете икона на
Затваряне на приложение
→ , след което чукнете КРАЙ до приложение, за да го затворите. За да затворите
Чукнете
→ .
всички текущи приложения, чукнете ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ. Или чукнете
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.
Чукнете Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете ТЪРСЕНЕ, за да потърсите ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса,
чукнете бутона, показващ цената на приложението.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ОЩЕ
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
28
Основни функции
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и докоснете →
Деинсталиране/деактивиране на приложения. До приложенията, които можете да деактивирате,
се появява . Изберете приложение и чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ.
За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и докоснете →
Изтеглени приложения → → Деинсталиране. Или на екрана с приложения, чукнете Настройки
→ Диспечер на приложения, изберете приложение и след това чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете → Показване на деактивирани приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО. Или на екрана с приложения, чукнете Настройки → Диспечер на
приложения, превъртете до Деактивирано, изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
• Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете
да продължите да използвате скрити приложения.
• Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране,
които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате
деактивирани приложения.
• Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.
29
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Прескочете до следващия ред.
Въведете препинателни знаци.
Променете настройките на
клавиатурата.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
→ Изберете езици на въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако
Чукнете
изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете
клавиша за интервал наляво или надясно.
Смяна на оформлението на клавиатура
Чукнете , изберете език под Езици на въвеждане, след което изберете оформление на
клавиатурата, което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
30
Основни функции
Използване на допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата
могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
• : Добавете елемент от клипборда.
• : Променете настройките на клавиатурата.
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване. Избраният текст се копира в клипборда.
4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → Поставяне. За да
поставите текст, който сте копирали преди, чукнете
31
→ Системен буфер и изберете текста.
Основни функции
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване.
→ Албум → Screenshots. След заснемане на
Изображението се запазва в папка Галерия →
екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.
Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте Плъзнете с длан за
заснемане за повече информация.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
Моите файлове
Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на
други места, като услуги за облачно съхранение.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Търсете файлове и папки.
Идете до допълнителни опции.
Вижте файлове по категории.
Вижте хронология на изтегляне.
Вижте файлове, запазени в
устройството.
Прегледайте запазените файлове в
облачни услуги за съхранение.
32
Основни функции
Пестене на енергия
Режим на пестене на енергия
Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Батерия → Режим на пестене на енергия и
чукнете превключвателя Режим на пестене на енергия, за да го активирате. Или отворете панела
за бързи настройки и чукнете Пест. на енерг., за да го активирате.
За да предотвратите приложенията, които се изпълняват във фонов режим, да използват мобилна
връзка за данни, докоснете Огранич. всички фонови данни.
Режим за ултра пестене енергия
Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на
пестене на енергия устройството извършва следното:
• Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
• Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
• Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
• Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Батерия → Режим за ултра пестене енергия
и чукнете превключвателя Режим ултра пестене на енергия, за да го активирате. Или отворете
панела за бързи настройки и чукнете Ултра пест. ен., за да го активирате.
За да добавите приложение към началния екран, чукнете
и изберете приложение.
За да отстраните приложение от началния екран, чукнете → Премаxване, изберете приложение
с и чукнете OK.
За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с
мрежи или звук, чукнете → Настройки.
За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете → Деакт. Режим ултра пест. на
ен.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
33
Основни функции
Преглед на помощна информация
За да видите помощна информация за използване на устройството и приложенията, отворете
екрана с приложения и чукнете Настройки → Помощ.
За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете → Помощ.
Някои приложения може да не съдържат помощна информация.
34
Връзки с мрежи
Мобилни данни
Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с
други устройства. Вижте Ползване на данни за допълнителни опции.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Ползване на данни и отметнете Мобилни данни.
Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Мобилни данни, за да го активирате.
Wi-Fi
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го
активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с
икона на катинар.
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола.
За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от
списъка с мрежи и чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
35
Връзки с мрежи
Привързване и Mobile hotspot
За привързването и мобилните точки за достъп
Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с
компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят
чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot → Mobile
hotspot.
2 Чукнете превключвателя Mobile hotspot, за да го активирате.
• се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в
списъка с Wi-Fi мрежи.
• За да зададете парола за точката за достъп, чукнете → Конфигуриране на точка достъп
и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
36
Връзки с мрежи
Използване на USB привързване
Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Привързване и Mobile hotspot.
2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
3 Отметнете Сдвояване през USB.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.
Използване на Bluetooth привързване
Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth.
Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.
1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте Сдвояване с други
Bluetooth устройства за повече информация.
2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете Настройки → Привързване и Mobile
hotspot.
3 Отметнете Bluetooth привързване.
4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете
→ Интернет
достъп.
На лентата за състояние се появява
, когато двете устройства се свържат.
5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.
37
Движения и функции за
използване
Движения и жестове
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Умно известяване
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Умно известяване и
чукнете превключвателя Умно известяване, за да го активирате.
Ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, устройството ще вибрира, когато го
вземете.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
38
Движения и функции за използване
Спир. звук/пауза
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Спир. звук/пауза и
чукнете превключвателя Спир. звук/пауза, за да го активирате.
Поставяне на длан върху екрана
Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми.
Обръщане на устройството
Обърнете устройството надолу, за да заглушите входящи повиквания или аларми.
39
Движения и функции за използване
Плъзнете с длан за заснемане
На екрана с приложения чукнете Настройки → Движения и жестове → Плъзнете с длан за
заснемане и чукнете превключвателя Плъзнете с длан за заснемане, за да го активирате.
Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво
или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка Галерия
→
→ Албум → Screenshots. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате
изображението и да го споделяте с други.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
40
Персонализиране
Управление на началния екран и екрана с
приложения
Управление на началния екран
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, отворете началния, екран докоснете и задръжте празна област,
докоснете Виз. елементи, докоснете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния
екран.
Преместване или отстраняване на елемент
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към Премахни,
което се появява в горната част на екрана.
Създаване на папка
1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка,
което се появява в горната част на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
41
Персонализиране
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
.
Управление на екрана с приложения
Промяна на метода на сортиране
На екрана с приложения чукнете → Сортиране по и изберете метод на сортиране.
Скриване на приложения
Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.
На екрана с приложения чукнете → Скрив. приложения, изберете приложения и чукнете
ГОТОВО.
За да покажете скрити приложения, чукнете → Показване на скрити приложения, изберете
приложения и чукнете ГОТОВО.
Преместване на елементи
На екрана с приложения чукнете → Редакт. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново
място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към Създаване на страница, което се
появява в горната част на екрана.
Създаване на папки
1 На екрана с приложения чукнете
→ Създаване на папка. Или чукнете → Редакт., чукнете и
задръжте приложение и го плъзнете към Създаване на папка, което се появява в горната част
на екрана.
2 Въведете име на папката.
3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете ГОТОВО.
42
Персонализиране
Задаване на тапет и тонове на звънене
Задаване на тапет
Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или
заключения екран.
1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете Тапети. Или на
екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей и тапет → Тапет.
2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на
екрана.
За да изберете снимки, заснети от камерата на устройството или други изображения, чукнете
От Галерия.
4 Чукнете ЗАДАВАНЕ КАТО ТАПЕТ или ГОТОВО.
Промяна на тоновете на звънене
Променете тоновите на звънене за входящите повиквания и известията.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Звуци и уведомления.
За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете Мелодии, изберете тон на
звънене и чукнете OK. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като
тон на звънене, чукнете ДОБАВЯНЕ.
За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете Тон на звънене за уведомяване,
изберете мелодия на звънене и чукнете OK.
43
Персонализиране
Промяна на метода за заключване на екрана
Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята
лична информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана и
изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Шаблон
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
PIN КОД
PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
Парола
Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и
след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
44
Персонализиране
Личен режим
За личния режим
Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и
документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на
определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.
Скриване на съдържание
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и чукнете превключвателя
Личен режим, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Личен
режим, за да го активирате.
Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява
.
3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете
елементи, за да ги изберете, и чукнете → Преместване в Лична или чукнете → Премести
→ Лична → ПРЕМЕСТВАНЕ ТУК.
Преместените към личния режим елементи се появяват с
върху тях.
4 След избор на елементите за скриване, отворете екрана с приложения, чукнете Настройки →
Личен режим и чукнете превключвателя Личен режим, за да го деактивирате. Или отворете
панела за бързи настройки и чукнете Личен режим, за да го активирате.
Избраните елементи ще изчезнат от екрана.
Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате
личния режим.
45
Персонализиране
Преглед на скрито съдържание
Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Личен режим и чукнете превключвателя
Личен режим, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете Личен
режим, за да го активирате.
2 Въведете код за отключване на личния режим.
3 На екрана с приложения чукнете Моите файлове → Лична.
Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.
Лесен режим
Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и
по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения,
често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Лесен режим → Лесен режим, изберете
приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете ГОТОВО.
За да се върнете към стандартния режим, отворете началния екран и чукнете Лесни настройки →
Лесен режим → Стандартен режим → ГОТОВО.
Управление на кратки пътища
За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете
изберете приложение.
За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете
и
.
За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете → Редакт., изберете приложение или запис
с .
46
Персонализиране
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Използване на резервни акаунти
Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google
или Samsung акаунт. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.
Използване на Samsung Smart Switch
Можете да прехвърляте данни от предходно устройство към ново устройство чрез Smart Switch.
Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.
Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
Използване на Smart Switch Mobile
Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно устройство към ново
устройство. Можете да свалите приложението от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
1 На вашето устройство чукнете Smart Switch.
2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и
следвайте инструкциите на екрана.
Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch
Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.
Използване на Smart Switch с компютри
Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни
устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се
свържете с производителя на устройството.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
47
Персонализиране
3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте
инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.
Използване на Samsung Kies
Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да
възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни
на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за повече информация.
Настройка на акаунти
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт и изберете услуга
за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за
синхронизиране.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете акаунт и чукнете → Премахни
акаунта.
48
Телефон
Осъществяване на повиквания
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Чукнете Клавиатура въведете телефонен номер и чукнете
повикване, или
за да осъществите видео повикване.
Вижте регистри за повиквания и
съобщения.
, за да осъществите гласово
Вижте предпочитани записи.
Въведете номера, използвайки
клавиатурата.
Вижте списъка със записи.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в Дневник,
Предпочитани и Контакти.
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете Дневник или Контакти и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да
осъществите повикване.
За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете →
Настройки → Контакти и махнете отметката от Плъзн. за пов. или съобщ.
49
Телефон
Осъществяване на международен разговор
Чукнете Клавиатура.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +. Въведете кода на страната, кода на населеното
място и телефонния номер, и чукнете .
За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете → Настройки → Повикване
→ Още настройки → Забрана на разговорите. След това изберете тип повикване и поставете
отметка за Международни повиквания.
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и докоснете
Телефон → → Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване → Отхвърляне със
съобщения → .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за
известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете
Телефон → Дневник, за да видите пропуснатите повиквания.
50
Телефон
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• : Увеличете силата на звука.
• Доб. разг.: Набира второ повикване.
• Клавиат.: Отваряне на клавиатурата.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Bluetooth: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
Чукнете , за да видите още опции.
Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за
повиквания ( ). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.
За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.
За да изтриете изскачащия прозорец, чукнете го и го задръжте, след което чукнете OK.
За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.
51
Телефон
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• → Скрий ме: Скрива вашето изображение от другия участник.
• → Изходящо изображение: Изберете изображение, което да бъде показано на другия
участник.
• → Заснеми изображение: Заснема изображението на другия участник.
• → Запис на видео: Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
• → Записка: Създайте бележка.
• → Съобщения: Изпратете съобщение.
• → Клавиатура: Отваряне на клавиатурата.
• → Включване на високоговорителя / Изключване на високоговорителя: Активирайте
или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в
микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
• → Превключи на слушалки / Превключи на телефон: Превключете изхода на звук към
свързани Bluetooth слушалки или обратно към високоговорителя на устройството.
• Превключване: Превключете между предната и задната камера.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
52
Контакти
Добавяне на записи
Преместване на записи от други устройства
Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Прехвърляне на
данни от предишно устройство за повече информация.
Създаване на записи ръчно
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Чукнете и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте полето на записа.
3 Чукнете ЗАПАЗИ.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете Клавиатура,
въведете номера и чукнете Добавяне в Контакти.
Импортиране и експортиране на записи
Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте
записи от устройството към устройства за съхранение.
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Чукнете → Настройки → Контакти → Импортиране/експортиране на записи и след това
изберете опция за импортиране или експортиране.
53
Контакти
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Изпратете имейл.
Добавяне на кратки пътища към началния екран
Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.
1 На екрана с приложения чукнете Контакти → Контакти.
2 Изберете запис.
3 Чукнете → Добавяне на бърз клавиш в началния екран.
54
Съобщения и имейли
Съобщения
Изпращане на съобщения
Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на
съобщения, когато сте в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Въведете получатели.
Изберете записи от списъка със
записи.
Въведете съобщение.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете емотикони.
4 Чукнете
, за да изпратите съобщението.
Преглеждане на входящи съобщения
Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да
прегледате съобщенията на човека.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на
съобщения, когато сте в роуминг.
Докато разглеждате съобщение, чукнете , за да видите още опции.
55
Съобщения и имейли
Email
Настройка на имейл акаунти
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Докоснете СЛЕДВАЩ за частен имейл акаунт или докоснете
РЪЧНА НАСТРОЙКА за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да
завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт, чукнете
→ УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ →
.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ → → Задаване на акаунт по
подразбиране. Чукнете
подразбиране.
Изпращане на имейли
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете
в долната част на екрана, за да съставите съобщение.
Запазете съобщението за
изпращане по-късно.
Изчистете съобщението.
Изпратете съобщението.
Прикачете изображения,
видеоклипове и други.
Идете до допълнителни опции.
Добавете получатели.
Добавете CC или BCC.
Въведете тема.
Вмъкнете файлове в съобщението
или използвайте опции за
редактиране.
Въведете съобщение.
Изберете получатели от списъка
със записи.
56
Съобщения и имейли
Четене на имейли
Чукнете Email на екрана с приложения.
Чукнете , изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени.
За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Изтрийте съобщението.
Идете до допълнителни опции.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи или вижте
други опции.
Отворете прикачени файлове.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Препратете съобщението.
Идете до предишното или
следващо съобщение.
Отговорете на всички получатели.
Отговорете на съобщението.
57
Камера
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете Камера на екрана с приложения.
2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
3 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
Покажете текущия
режим.
Започнете да
записвате видеоклип.
Превключете между
предната и задната
камера.
Снимайте.
Променете режима на
заснемане.
Променете
настройките на
камерата.
Вижте снимки и
видеоклипове, които
сте заснели.
58
Камера
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Предната камера притежава широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
Стартиране на камерата при заключен екран
За да снимате бързо специални моменти, чукнете Камера на заключения екран.
При заключен екран плъзнете извън големия кръг. Ако не се показва, отворете екрана
с приложения, чукнете Настройки → Заключен екран и поставете отметка до Бърз бутон за
камера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Режими на заснемане
Авто
Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Авто.
Красиво лице
Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Красиво лице.
59
Камера
Панорама
Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки.
Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Панорама.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
Селфи
Използвайте този режим за заснемане на автопортрет с помощта на предната камера.
1 На екрана с приложения чукнете Камера.
2 Чукнете , за да използвате предната камера.
3 Чукнете Режим → Селфи.
4 Покажете дланта си пред екрана или чукнете , за да си направите снимка.
Селфи зад. кам.
Използвайте този режим, за да позволите на камерата да засече и фокусира лицето ви
автоматично, когато правите автопортрет с помощта на задната камера.
1 На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Селфи зад. кам.
2 Преместете рамката на позиция, при която лицето ви ще се появи, и регулирайте размера й.
3 Позиционирайте устройството така, че задната камера да е насочена към лицето ви. Когато
лицето бъде засечено, устройството издава звуков сигнал. След това устройството снима
автоматично след 2 секунди.
60
Камера
Продължително снимане
Използвайте този режим, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Продължително снимане.
HDR (Богати цветове)
Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и възпроизвеждате детайли
дори на светли и тъмни места.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → HDR (Богати цветове).
Без ефект
С ефект
Нощ
Използвайте този режим, за да заснемете в условия на слаба осветеност, без да използвате
светкавицата.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Нощ.
Анимиран GIF
Използвайте този режим за създаване на анимирана снимка от серия снимки.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Анимиран GIF.
61
Камера
Звук и снимка
Използвайте този режим за заснемане на снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Звук и снимка.
Спорт
Използвайте този режим, за да заснемете снимка на бързодвижещи се обекти.
На екрана с приложения чукнете Камера → Режим → Спорт.
Широка селфи
Използвайте този режим за заснемане на широк автопортрет с помощта на предната камера.
Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
1 На екрана с приложения чукнете Камера.
2 Чукнете , за да използвате предната камера.
3 Чукнете Режим → Широка селфи.
4 Покажете дланта си пред екрана или чукнете , за да си направите снимка.
5 Бавно завъртете устройството наляво и след това надясно, за да заснемете панорамна снимка.
Устройството комбинира снимките в едно панорамно изображение.
• Не забравяйте да държите синята рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Разделителната способност на снимката може да се повлияе от осветлението.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
• За получаване на отлични резултати, хванете устройството в ръка и я протегнете
възможно най-много.
62
Камера
Настройки на камерата
На екрана с приложения чукнете Камера → . Не всички от следните опции са налични в двата
режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.
• / : Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност
за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
• : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на
видеоклипове.
• : Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• : настройте устройството да направи няколко снимки през предварително определени
интервали, когато снима с предната камера.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Селфи с длан: Настройте устройството да засича дланта ви, за да можете да я използвате при
заснемане на автопортрети.
• Красиво лице: Настройте устройството да прави снимки с осветени лица за по-нежни
изображения.
• Стойност на експонацията: Променете стойността на експонацията. Това определя колко
светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока
експонация.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат
по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
• Режими на измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват
стойностите на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра
на сцената. Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира
върху цялостната сцена.
• Чукнете за снимане: Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна
способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
63
Камера
• Режим на запис: Променете режима на запис.
• Тагове за местополож.: Настройте устройството да поставя таг на местоположение на
снимката.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Когато споделяте снимка с поставен таг на местоположение, информацията за
местоположението може да е видна за други хора. За да избегнете това, докато
преглеждате снимката, чукнете → Още информация →
и след това чукнете
Позиция, за да изтриете информацията за местоположението си.
в
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните.
• Зап. като обърнато: Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на
обекти, за да укаже изходната композиция.
• Управление с глас: Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
• Бутон сила на звука: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за
управление на затвора или функцията за мащабиране.
• Преглед на сним./видео: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след
като ги заснемете.
• Нyлиране на настройки: Възстановяване на заводските настройки на камерата.
Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
64
Галерия
Преглед на съдържание на устройството
На екрана с приложения чукнете Галерия и изберете изображение или видеоклип.
Видео файловете са обозначени с икона
на миниатюрата за предварителна визуализация.
За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация,
чукнете екрана.
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния
екран.
Идете до допълнителни опции.
Търсете други устройства, за да
видите изображението.
Изтрийте изображението.
Миниатюри за визуализация на
изображения и видео
65
Галерия
Преглед на съдържание, запазено на други
устройства
Търсете съдържание, съхранено на други устройства, и го преглеждайте на устройството си.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Достъп до съдържание на устройство наблизо
За да използвате тази функция, на екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне
→ Устройства наблизо и след това чукнете превключвателя Устройства наблизо, за да го
активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
На основния екран на галерията чукнете
и изберете устройство в Устройства наблизо, за
да получите достъп до съдържание. Можете да разглеждате съдържание на устройствата с
активирана функция за споделяне на съдържание.
66
Помощ за безопасност
Спешен режим
За режима на спешност
Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато
сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и
консумацията на батерията се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете
да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за
местоположението си на други хора.
Активиране на режима на спешност
Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Спешен режим. Или на екрана с
приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Спешен режим и след това чукнете
бутона Спешен режим, за да го активирате.
Идете до допълнителни опции.
Пуснете аларми.
Включете светкавицата.
Изпратете информация за своето
текущо местоположение в
съобщение.
Осъществете повикване.
Добавете още приложения за
използване.
Сърфирайте в интернет.
Оставащ заряд на батерията и
прогнозно време в режим
готовност на батерията
Осъществете повикване по
спешност.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
67
Помощ за безопасност
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това
чукнете Спешен режим. Или чукнете → Деактивиране на Спешен режим. Режимът на спешност
се деактивира.
Съобщение за помощ
За съобщението за помощ
Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация.
Изпращайте съобщения на вашите основни контакти, като бързо натиснете три пъти бутона за
включване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
Добавяне на основни записи
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност.
2 Чукнете Управление на основни контакти → Създаване на основен контакт.
3 Чукнете Създай запис и въведете информация за записа или чукнете Изберете от записи, за
да добавите съществуващ запис като основен запис.
Задаване на съобщения за помощ
На екрана с приложения чукнете Настройки → Помощ за безопасност → Изпращане на
съобщения за помощ и чукнете превключвателя Изпращане на съобщения за помощ, за да го
активирате. Изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.
Изпращане на съобщения за помощ
При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща
съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението
ви.
68
Полезни приложения и
функции
S Finder
Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството. Можете да приложите
различни филтри и да видите хронология на търсенето.
Отворете панела за известяване и чукнете S Finder.
Търсене на съдържание
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете
и кажете ключова дума.
За да получите по-филтрирани резултати, докоснете Филтър под полето за търсене.
За избор на категории за търсене чукнете → Избор местоп. за търсене.
S Planner
Създаване на събития или задачи
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете . Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.
3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
• Добавяне на събитие: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете
допълнителна настройка за повтаряне.
• Добавяне на задача: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да
зададете допълнителна настройка за приоритет.
69
Полезни приложения и функции
Изберете елемент.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Въведете заглавие.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието или задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете → Синхр. сега.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете → Календари → Добавяне на
акаунт. След това изберете акаунт за синхронизиране и влезте. След добавяне на акаунт до името
на акаунта се показва зелен кръг.
За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Акаунти и изберете услуга за акаунти.
70
Полезни приложения и функции
S Voice
За S Voice
Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни
функции.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете → Settings и
махнете отметката от Open via the home key.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Настройка на езика
Чукнете → Settings → Language, след което изберете език.
Избраният език се прилага само към S Voice, а не към езика, показан на устройството.
Използване на S Voice
Когато стартирате S Voice, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона
става синя.
Изречете гласова команда.
Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана
премигва в синьо. След това устройството изпълнява командата.
Съвети за по-добро разпознаване на гласа:
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
71
Полезни приложения и функции
Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност
Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на
готовност.
Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да
възобновите използването на гласово разпознаване.
Промяна на командата за събуждане
Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за
събуждане се използва за стартиране на S Voice, когато устройство е в режим на готовност.
Чукнете → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Интернет
1 Чукнете Интернет на екрана с приложения.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Презаредете текущата уеб
страница.
Идете до допълнителни опции.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
страници и скорошна Интернет
история.
Придвижете се до предишно
посетената страница.
Отворете диспечера за прозорци
на уеб страници.
72
Полезни приложения и функции
Музика
Възпроизвеждане на музика
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Търсете други устройства или
възпроизведете файла.
Идете до допълнителни опции.
Настройте силата на звука.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Отворете плейлиста.
Добавете песента към плейлиста.
Прескочете до предишната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете → Настройки и отметнете Умна
аларма.
Когато функцията Умна аларма се активира, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
Умна аларма може да не се активира за някои файлове.
73
Полезни приложения и функции
Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства
Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Достъп до песен на устройство наблизо
За да използвате тази функция, на екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне
→ Устройства наблизо и след това чукнете превключвателя Устройства наблизо, за да го
активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
На основния екран с музика чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства наблизо,
за да осъществите достъп до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песен
на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.
Видео
Възпроизвеждане на видеоклипове
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Настройте силата на
звука.
Търсете други
устройства или
възпроизведете
файла.
Идете до
допълнителни опции.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Придвижете се напред
или назад, като
плъзгате лентата.
Завъртете
ориентацията на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Променете
съотношението на
екрана.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо
назад.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо напред.
74
Полезни приложения и функции
За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете →
Настройки, отметнете Мини контролер, след което чукнете ЗАТВОРИ. След това чукнете или
, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.
Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.
Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други
устройства
Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Достъп до видеоклип на устройство в близост
За да използвате тази функция, на екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне
→ Устройства наблизо и след това чукнете превключвателя Устройства наблизо, за да го
активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.
На основния екран с видеоклипове чукнете УСТРОЙСТВА и изберете устройство в Устройства
наблизо, за да осъществите достъп до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да
възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.
Часовник
Аларма
На екрана с приложения чукнете Часовник → Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ГОТОВО. За да активирате или деактивирате аларми,
чукнете до алармата в списъка с аларми.
• Дрямка: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
• Умна аларма: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила
на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата
на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни
предварително зададената аларма.
75
Полезни приложения и функции
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията
дрямка, плъзнете извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от
време.
Изтриване на аларми
Чукнете → Изтриване, изберете аларми и чукнете ГОТОВО.
Световен часовник
На екрана с приложения чукнете Часовник → Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете
и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
.
Изтриване на часовници
Чукнете → Изтриване, изберете часовници и чукнете ГОТОВО.
Хронометър
На екрана с приложения чукнете Часовник → Хронометър.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време. Чукнете ОБИК., за да запишете време на обиколка.
Чукнете СТОП, за да спрете броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете
НYЛИРАНЕ.
Таймер
На екрана с приложения чукнете Часовник → Таймер.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
76
Полезни приложения и функции
Калкyлатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
на екр. е изключено, чукнете → Инженерен калкулатор.
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
За да изчистите хронологията, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
→ ИЗТРИВАНЕ НА ХРОНОЛОГИЯ.
Записка
Използвайте това приложение, за да създавате бележки и да ги организирате по категории.
Чукнете Записка на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Чукнете на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• : Създайте или задайте категория.
• : Вмъкнете изображения.
• : Направете запис на глас, който да вмъкнете.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗИ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи
ключовата дума.
77
Полезни приложения и функции
Диктофон
Записване на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на
пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.
Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.
Идете до допълнителни опции.
Запис на изтеклото време
Променете режима на запис.
Покажете списък с гласови
бележки.
Започнете записването.
За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете → Настройки и отметнете
Потискане на шума.
78
Полезни приложения и функции
Възпроизвеждане на гласови бележки
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Чукнете
и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : изрязвате гласовата бележка.
• : Задайте част от гласовата бележка да се възпроизвежда с повторение.
• : регулирате скоростта на възпроизвеждане.
• : пропуснете тиха част на гласовата бележка.
• : Вмъкнете показалци за гласови бележки.
• /
• : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
/
: Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да запазвате и споделяте файлове с други потребители
чрез облачната услуга за съхранение Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето
устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат
инсталиран Dropbox.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
Чукнете
и използвайте следните функции:
• Files: Качете или отворете файлове. Докоснете
опции.
, за да качите файлове, и след това изберете
• Photos: Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете
файлове или да създадете албуми.
• Notifications: Вижте известявания.
79
, за да споделите или изтриете
Полезни приложения и функции
Flipboard
Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и
новини в персонализиран формат списание.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.
Радио
Слушане на FM радио
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
Чукнете за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радиостанция от
списъка със станции.
80
Полезни приложения и функции
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Вижте информация за настоящата
радиостанция.
Запишете песен от FM радиото.
Включете или изключете FM
радиото.
Идете до допълнителни опции.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Разгледайте списъка с любими
станции.
Сканиране за радио станции
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Чукнете СТАНЦИИ → Сканиране и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и
автоматично запазва наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
81
Полезни приложения и функции
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до
някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Настройка на акаунти за повече
информация.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Google+
Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и
други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте
информация за различни места.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.
Play Филми
Гледайте видеоклипове, запаметени във вашето устройство, и изтегляйте разнообразно
съдържание за гледане от Google Play Магазин.
82
Полезни приложения и функции
Play Книги
Изтегляйте различни книги от Google Play Магазин и ги четете.
Play Павилион
Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.
Play Игри
Изтегляйте игри от Google Play Магазин и ги играйте с други.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Фото
Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в
Google+.
Hangouts
Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и
видеоповиквания, докато общувате.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Гласово търсене
Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.
83
Свързване с други устройства
Bluetooth
За Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth, чукнете превключвателя Bluetooth,
за да го активирате, и чукнете СКАНИРАНЕ.
Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
84
Свързване с други устройства
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
Изпращане на изображение
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство
да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други
устройства.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Получаване на изображение
Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на
Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка Галерия → Download.
85
Свързване с други устройства
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
Wi-Fi Direct
За Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
Свързване на други устройства
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го
активирате.
2 Чукнете
→ Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
За да промените името на устройството, чукнете → Преименуване на устройството.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.
86
Свързване с други устройства
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
Изпращане на изображение
1 На екрана с приложения чукнете Галерия.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.
Получаване на изображение
Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi
Direct. Полученото изображение се запазва в папка Галерия → Download.
Край на връзката на устройството
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi.
2 Чукнете → Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете КРАЙ НА ВРЪЗКАТА → OK, за да прекъснете връзката между устройствата.
87
Свързване с други устройства
NFC
За NFC
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена около обектива на задната камера.
Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне → NFC и чукнете
превключвателя NFC, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете NFC,
за да го активирате.
Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага се
появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
88
Свързване с други устройства
Покупка с NFC функцията
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне → NFC и чукнете
превключвателя NFC, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете NFC,
за да го активирате.
Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете Чукване и плащане и изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Изпращане на данни
Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на
устройства с активиран NFC.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне → NFC и чукнете
превключвателя NFC, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете
NFC, за да го активирате.
2 Чукнете Android Beam и след това бутона Android Beam, за да го активирате.
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
89
Свързване с други устройства
S Beam
Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.
1 Активирайте функцията S Beam на приемащото устройство.
2 На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне → NFC и чукнете
превключвателя NFC, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете
NFC, за да го активирате.
3 Чукнете S Beam и след това бутона S Beam, за да го активирате.
4 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
5 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите файла.
• Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това
правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не
носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско
право данни.
• Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно,
прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.
90
Свързване с други устройства
Бързо свързване
За бързото свързване
Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете също
удобно да споделяте съдържание, запазено на вашето устройство, с компютри.
• При свързване на устройство, което не поддържа функцията Бързо свързване, уверете
се че функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.
• Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
• Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с
които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.
Свързване на други устройства
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
Ако използвате тази функция за пръв път, изберете опция за видимост и чукнете СТАРТ.
Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и
устройството търси устройства в близост.
2 Изберете устройство, с което да се свържете.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте
инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.
За да позволите на близки устройства да търсят вашето устройство и да се свързват към него,
чукнете ОЩЕ → Задаване на видимост на устройството → Видимост на устройството и
след това изберете опция.
Повторно търсене на устройства
Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.
Чукнете ОПРЕСНЯВАНЕ и изберете устройството от списъка с открити устройства.
91
Свързване с други устройства
Споделяне на съдържание
Споделете съдържание със свързаните устройства.
1 Отворете панела за известия и чукнете Бързо свързване.
2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
3 Изберете медийна категория.
4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете ГОТОВО.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.
Screen Mirroring
За огледалното отражение на екрана
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание.
Устройства с активирано
огледално отражение на
екрана (донгъл устройство
AllShare Cast, HomeSync)
92
Свързване с други устройства
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
Преглед на съдържание на телевизор
Преди да свържете вашето устройство към телевизор, свържете устройството с активирано
огледално отражение на екрана към телевизора. За да установите връзката, вижте ръководството
на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на
телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.
1 Свържете донгъл устройството AllShare Cast към телевизора с помощта на HDMI кабел.
2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете
външно устройство.
3 На екрана с приложения чукнете Настройки → NFC и споделяне → Screen Mirroring.
Изброяват се откритите устройства.
4 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за първи път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в
списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.
93
Свързване с други устройства
Мобилно принтиране
Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатвайте изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
На екрана с приложения докоснете Настройки → NFC и споделяне → Отпечатване → Изтегляне
на добавката и търсете добавки за принтер в Google Play Магазин. Изберете добавка за принтер
и я инсталирайте.
Свързване към принтер
На екрана с приложения докоснете Настройки → NFC и споделяне → Отпечатване, изберете
добавка за принтер и докоснете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да го
активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.
За да добавите принтери ръчно, изберете добавка за принтер, докоснете → Добавяне на
принтер → ADD PRINTER, въведете данни и докоснете OK.
За да промените настройките за печат, изберете добавка за принтер и докоснете → Настройки.
Отпечатване на съдържание
Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете → Отпечатване →
→ Всички принтери и изберете принтер.
94
Диспечер на устройства и
данни
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Ръчно изтегляне на
актуализации.
Надстройка със Samsung Kies
Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies
и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството
и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации.
Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката.
Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
95
Диспечер на устройства и данни
Прехвърляне на файлове между устройството и
компютър
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
• Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра
възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете
възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
• Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Прехвър. мултимед. файлове чрез USB →
Прехвърляне на мултимедийни файлове.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете Прехвърляне на изображения.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
96
Диспечер на устройства и данни
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея
по-късно.
Използване на Google акаунт
1 Чукнете Настройки на екрана с приложения.
2 Чукнете Архивиране и нулиране и отметнете Архивиране на моите данни.
3 Чукнете Акаунт за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за
настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите
нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от
съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.
Използване на Samsung акаунт
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт → Samsung
account и влезте в своя Samsung акаунт.
Чукнете Samsung account → Резервно копие, изберете елементите за архивиране и след това
чукнете АРХИВИРАЙ СЕГА.
За възстановяване на данни отворете екрана с приложения, чукнете Настройки →
Акаунти → Samsung account → Възстанови, изберете елементи и чукнете ВЪЗСТ. СЕГА.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се
рестартира автоматично.
97
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Можете да смените режима на изглед на отделни раздели или списък. Чукнете → Виж като и
изберете режим на изглед.
Бързи настройки
Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройка.
За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройка, чукнете → Редактиране на
бързи настройки, изберете опция за настройка и след това чукнете ГОТОВО.
Връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
На екрана с приложения чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя Wi-Fi, за да го активирате.
Устройството може да поддържа стабилна мрежова връзка чрез автоматично избиране на Wi-Fi
или мобилната връзка, за да използва най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи
автоматично, отметнете Превключване на умна мрежа.
98
Настройки
За да използвате опциите, чукнете .
• Сканиране: Търсете налични мрежи.
• Wi-Fi Direct: Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да
споделяте файлове.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Вижте помощна информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
Чукнете → Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време на сън.
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на
Винаги.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
На екрана с приложения чукнете Bluetooth и чукнете превключвателя Bluetooth, за да го
активирате.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете .
• Период на изчакване: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
• Получени файлове: Вижте получените чрез Bluetooth файлове.
• Преименуване на устройството: Променете името на устройството.
• Помощ: Вижте помощна информация за Bluetooth.
99
Настройки
Привързване и Mobile hotspot
Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова
връзка на устройството с други устройства. Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече
информация.
На екрана с настройки чукнете Привързване и Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да
използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Режим полет.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Ползване на данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Задаване на ограничение за мобилни данни: Задайте лимит за използване на мобилни
данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете .
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира фоновото
синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Изберете мобилни точки за безжичен интернет достъп, за
предотвратите използването им от работещи фонови приложения.
100
Настройки
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
На екрана с приложения чукнете Място и чукнете превключвателя Място, за да го активирате.
• Режим: Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
• Скорошни заявки за местоположение: Виждате кои приложения изискват информация за
текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
• Услуги на местоположение: Преглеждате услугите за местоположение, които устройството
използва.
• Моите места: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.
NFC и споделяне
Персонализиране на настройките за контролиране на връзките с други устройства.
На екрана с настройки чукнете NFC и споделяне.
NFC
Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат
информация.
• Android Beam: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и
записи, на устройства с активирано NFC.
• S Beam: Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове,
изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
• Чукване и плащане: Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни
плащания.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Устройства наблизо
Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства
наблизо. Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi direct или да бъдат свързани към една и
съща точка за достъп.
• Име устройство: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
• Съдържание за споделяне: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други
устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
101
Настройки
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат
достъп до вашето устройство.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Получаване файлове от други устр.: Настройте устройството да приема подаване на данни
от други устройства.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
На екрана с настройки чукнете Още мрежи.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Мрежов режим: Избор на тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежови оператори: Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
102
Настройки
Устройство
Звуци и уведомления
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и уведомления.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за известие.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Мелодии: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
• Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Тон на звънене за уведомяване: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за
събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
Дисплей и тапет
Променете настройките на дисплея.
На екрана с настройки чукнете Дисплей и тапет.
• Яркост: Задайте яркостта на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
103
Настройки
• Шрифт:
– – Стил на шрифт: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
– – Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Въртене на екрана: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате
устройството.
• Умно оставане: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото
осветление, докато гледате дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Режим на екрана:
– – Адаптивен дисплей: Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според
настройките на дисплея.
– – AMOLED кино: Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в
тъмна стая.
– – AMOLED снимка: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за
визуализация.
– – Базово: Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
• Авт. регул. тон на екрана: Настройте устройството да пести енергия като регулирате яркостта
на дисплея.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
• Продължителност на осветяване на сензорен клавиш: Настройте продължителността, за
която осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад остава включено.
Заключен екран
Промяна на настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
• Заключване на екрана: Променете метода за заключване на екрана. Следните опции може да
се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник.
• Размер на часовник: Променете размера на часовника.
• Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
104
Настройки
• Бърз бутон за камера: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на
заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Данни притежател: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
• Ефект на отключване: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
Теми
Сменете темата за Началния екран, екрана с приложения и заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Теми.
Панел за известяване
Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
На екрана с настройки чукнете Панел за известяване.
Движения и жестове
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Движения и жестове.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
• Спир. звук/пауза: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез използване на движения на дланта или чрез обръщане на устройството с екрана надолу.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.
105
Настройки
Персонализиране
Акаунти
Добавете имейл или SNS акаунти.
На екрана с настройки чукнете Акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
На екрана с настройки чукнете Облак.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки чукнете Архивиране и нулиране.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Лесен режим
Настройте устройството в лесен режим.
На екрана с настройки чукнете Лесен режим.
• Стандартен режим: Настройте устройството в стандартен режим.
• Лесен режим: Настройте устройството в лесен режим.
• Лесни приложения: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.
106
Настройки
Достъпност
Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
– – TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация. За да видите
помощна информация, за да научите как да използвате тази функция, чукнете НАСТРОЙКИ
→ Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“.
– – Тъмен екран: Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази
поверителността на съдържанието във вашето устройство.
– – Въвеждане от бързи клавиши: Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете
пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци
вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.
– – Изговорете паролите: Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате
пароли, докато TalkBack е активиран.
– – Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
– – Жестове за увеличаване: Настройте устройството да увеличава екрана и да приближава
дадена област.
– – Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които
не сте проверили в интервала.
– – Цветове в негатив: Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
– – Регулиране на цвета: Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството
определи, че вие не различавате цветовете или имате затруднения с четене на
съдържание.
– – Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира Talkback, когато
натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с
два пръста.
– – Опции за синтез на реч: Променете настройките за използваните функции текст-в-говор,
когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.
107
Настройки
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
– – Присветващо уведомяване: Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи
повиквания, нови съобщения или уведомления.
– – Изключ. на всички звуци: Настройте устройството да заглушава всички звуци на
устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.
– – Субтитри на Samsung (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в
съдържание, поддържано от Samsung, и да променя настройките на затворения текст.
– – Субтитри на Google (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в
съдържание, поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
– – Баланс на звука: Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате
слушалки.
– – Моно звук: Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато
са свързани слушалки.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
– – Помощно меню: Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп,
която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или
функции на панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи
клавиши.
– – Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване, когато
чуквате и задържате екрана.
– – Контрола за взаимод.: Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите
реакциите на устройството, докато използвате приложения.
• Директен достъп: Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато
натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• Управление на достъпност: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за
да ги споделяте с други устройства.
• Услуги: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
108
Настройки
Личен режим
Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като
активирате личен режим.
На екрана с приложения чукнете Личен режим и чукнете превключвателя Личен режим, за да го
активирате.
• Тип достъп до Личен режим: Задайте или променете метода за отключване за активиране на
личен режим.
Системен
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
На екрана с настройки чукнете Език и въвеждане.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
109
Настройки
Клавиатура Samsung
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• English(UK): Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Авто заместване: Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като
натиснете интервал или препинателен знак.
• Авто преобразув. в главни: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата
буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Плъзгане на клавиатура:
– – Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
– – Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане
по клавиатурата.
– – Контрол на курсора: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да
мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Нyлиране на настройките: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.
110
Настройки
Гласово въвеждане с Google
• Езици: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството за забрана за разпознаване на
неприлични думи при гласово въвеждане.
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
Четене на глас на напомн.
Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения
или събития.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
111
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
На екрана с настройки чукнете Дата и час.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Настройте домашния си часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Показва часа в 24-часов формат.
Помощ за безопасност
Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации.
Вижте Спешен режим за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Помощ за безопасност.
• Спешен режим: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява
консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
• Изпращане на съобщения за помощ: Настройте устройството да изпраща съобщения за
помощ, като натиснете бутона за включване три пъти.
• Управление на основни контакти: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията
за помощ.
112
Настройки
Батерия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия. Вижте Пестене на енергия за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
• Режим на пестене на енергия: Активирайте режима на пестене на енергия и променете
настройките на режима пестене на енергия.
• Режим за ултра пестене енергия: Удължете времето в състояние на готовност и намалете
консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен
достъп до дадено приложение.
Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди
зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се
различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
• Проценти в лента за съст.: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
На екрана с настройки чукнете Памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Защита.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
113
Настройки
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет
върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване
на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или
откраднато.
• Към уебсайта: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile)
(findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или
откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
• Заключв. реактивиране: Настройте устройството да изисква вашия Samsung акаунт, след като
е било възстановено към фабричните настройки, за да се предотврати повторно активиране
от други лица.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: Настройте устройството да показва паролите, докато ги
въвеждате.
• Актуал. полит. за защита: Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на
защитата.
• Изпращане на доклади за защитата: Настройте устройството да изпраща автоматично
актуализирани доклади за защитата на Samsung.
• Тип съхранение: Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
114
Настройки
Помощ
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Помощ.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
Приложения
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
На екрана с настройки чукнете Диспечер на приложения.
Приложения по подразбир.
Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения по подразбир.
Настройки за приложение
Персонализирайте настройките за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Настройки за приложение.
115
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN,
трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни
опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на
услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM
или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
116
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако поставите протектор за екран или допълнителни принадлежности към сензорния екран,
той може да не работи правилно.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви блокира и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./
Изкл. и бутона за намаляване на силата на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите
нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни
копия на всички важни данни, съхранени в устройството.
117
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства,
одобрени от Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
118
Приложение
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако устройството прегрее
или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако
устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
119
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения
за грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с
компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10, или по-нови.
120
Приложение
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
121
Приложение
Отстраняване на батерията
• За да отстраните батерията, трябва да посетите упълномощен сервизен център с
предоставените инструкции.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
1 Отстранете държачите за SIM картата или за картата с памет от устройството.
2 За да се омекоти лепилото, което задържа предния панел към основното устройство,
устройството трябва да се загрее до контролирана степен, като се използва специална
контролирана температурна камера.
Поставете вакуумен инструмент за отстраняване в долния край на предния панел и, като
държите устройството здраво, издърпайте предния панел от долу нагоре.
3 Разхлабете и отстранете винтовете при точките за фиксиране и отстранете шасито.
4 Разкачете конектора на батерията и внимателно с приплъзване извадете батерията от
основния корпус на устройството.
122
Авторски права
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising