Samsung | SM-G935F | Samsung Galaxy S7 edge Наръчник за потребителя (Nougat)

SM-G935F
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 01/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
Приложения
4
6
70
Прочети ме първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
9
Съдържание на пакета
10 Оформление на устройството
13Батерия
19 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
22 Карта с памет (microSD карта)
25 USB конектор
26 Включване и изключване на
устройството
27 Контрол на сензорния екран
30 Начален екран
36 Заключен екран
38 Краен екран
45 Always On Display
47 Панел за уведомления
49 Въвеждане на текст
51 Екранна снимка
52 Отваряне на приложения
53 Множ. прозорец
58 Samsung account
59 Прехвърляне на данни от предишно
устройство
63 Управление на устройството и данните
66 БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ
68 Функции за споделяне
69 Спешен режим
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
72Телефон
76Контакти
80Съобщения
82Интернет
84Email
85Камера
108Галерия
113 Samsung Gear
113 Game Launcher
116Календар
117 S Health
120 S Voice
122Диктофон
124 Моите файлове
125Записка
126Часовник
128Калкyлатор
128 Google apps
2
Съдържание
Настройки
130Увод
130Връзки
142 Звуци и вибрация
143Известия
143Дисплей
145 Тапети и теми
146 Разширени функции
148 Поддръжка на устройството
150Приложения
151 Заключен екран и защита
160 Облак и акаунти
162Googlе
162Достъпност
162 Основно управление
163 Актуализация на софтуера
163 Ръководство на потребителя
164 За устройството
Приложение
165Достъпност
181 Разрешаване на проблеми
186 Отстраняване на батерията
3
Основни функции
Прочети ме първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
4
Основни функции
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, чукнете
Прилож. → Настройки → За устройството → Информация за батерията.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да
поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да
предизвикате повреда на устройството.
• Устройството не трябва да се потапя във вода, по-дълбока от 1,5 м или да остава потопено за
по-дълго от 30 минути.
• Не излагайте устройството на бързо движеща се вода.
• Ако устройството влезе в контакт с чиста вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако
устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, например солена вода,
йонизирана вода или алкохолна напитка, изплакнете го с чиста вода и го подсушете добре с
чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на устройството
може да се влошат.
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е
мокър, може да не чувате ясно звука по време на повикване. Избършете устройство със суха
кърпа или го подсушете добре, преди да го използвате.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1,5 метра,
30 минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации устройството да
се повреди.
5
Основни функции
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
6
Основни функции
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При използване на функцията за огледално отражение на екрана (При свързване към
телевизор)
• При мултитаскинг (или, когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за мобилна точка за достъп и тетъринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
7
Основни функции
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете повреждане на устройството или съкращаване на продължителността
на живота на батерията.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например
метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно
устройство.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
8
Основни функции
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
9
Основни функции
Оформление на устройството
SIM карта/Подложка за
карти с памет
Слушалка
Предна камера
Светодиоден индикатор
GPS антена
Датчик за разстояние
Сензорен екран
Бутон Вкл./Изкл.
Извит екран
Извит екран
Основен клавиш (Сензор
за разпознаване на
пръстови отпечатъци)
Клавиш скорошни
приложения
Клавиш Назад
Жак за слушалка
Високоговорители
Многофункционален жак
Микрофон
10
Основни функции
Микрофон
Задна камера
Светкавица
Клавиш за сила на звука
NFC антена / MST антена /
Бобина за безжично
зареждане
Главна антена
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние с аксесоари за екрана като протектор на екрана
или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
• Цветовете на извития екран може да изглеждат различно в зависимост от позицията ви
на гледане.
11
Основни функции
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
Начален
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Назад
• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за
текущия екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
12
Основни функции
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва
да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
1 Свържете USB кабела към адаптера за USB захранване и след това вкарайте края на USB
кабела в многофункционалния жак на устройството.
2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
13
Основни функции
Преглед на приблизителното време за зареждане
Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка на
устройството → Батерия.
Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на
вашето устройство и условията на зареждане. Приблизителното време за зареждане може
да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи
условия.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране, като например имейли.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
14
Основни функции
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
Бързо зареждане
Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо,
ако устройството или неговият екран са изключени.
Относно Бързо зареждане
• Бързо зареждане използва технология, която зарежда батерията по-бързо чрез увеличаване
на мощността на зареждане. Устройството поддържа функцията Адаптивно бързо зареждане
на Samsung и Qualcomm Quick Charge 2.0.
• За да използвате бързо зареждане на вашето устройство, свържете го към зарядно
устройство, което поддържа адаптивно бързо зареждане или Quick Charge 2.0.
15
Основни функции
Увеличаване на скоростта на зареждане
За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате
батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява
иконата .
Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, на началния екран чукнете Прилож. →
Настройки → Поддръжка на устройството → Батерия → → Разширени настройки, след което
чукнете превключвателя Бързо зареждане с кабел за да го активирате.
• Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате
батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
• Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на
зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за
предотвратяване на повреди по устройството.
Безжично зареждане
Устройството има вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с
помощта на безжично зарядно устройство (продава се отделно).
Бързо безжично зареждане
Можете да заредите устройството по-бързо, използвайки функцията за бързо безжично
зареждане. За да използвате тази функция, трябва да използвате зарядно устройство и
компоненти, поддържащи функцията за бързо безжично зареждане.
Вентилаторът в зарядното устройство може да причини шум по време на бързо безжично
зареждане. За да намалите шума от вентилатора, трябва да деактивирате функцията
за бързо безжично зареждане. Опцията за включване/изключване ще бъде добавена
към менюто с настройки на вашето устройство, когато го поставите за пръв път върху
зарядното устройство. На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка
на устройството → Батерия → → Разширени настройки, след което чукнете
превключвателя Бързо безжично зареждане, за да го активирате. Деактивирането на
тази функция ще намали шума, но може да доведе до по-бавно зареждане.
16
Основни функции
Зареждане на батерията
1 Поставете центъра на гърба на устройството върху центъра на безжичното зарядно
устройство.
Приблизителното време за зареждане ще се появи на екрана. Действителното време за
зареждане може да се различава в зависимост от условията на зареждане.
2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от безжичното зарядно устройство.
При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство. Съществува риск устройството да не се зареди правилно или да
прегрее.
• Ако използвате безжичното зарядно устройство в зони със слаби мрежови сигнали,
можете да загубите сигнала на мрежата.
• Използвайте одобрени от Samsung безжични зарядни устройства. Ако използвате
други зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.
17
Основни функции
Режим на пестене енергия
Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
1 На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка на устройството →
Батерия → СРЕДНО.
2 Чукнете ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ, за да промените настройките за пестене на енергия преди
преминаване в режим на пестене на енергия.
3 Чукнете ПРИЛАГАНЕ.
Режим за максимално пестене на енергия
При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода на батерията чрез
прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и функции. Мрежови връзки, с
изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
1 На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка на устройството →
Батерия → МАКС.
2 Чукнете ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ, за да промените настройките за пестене на енергия преди
преминаване в режим на максимално пестене на енергия.
3 Чукнете ПРИЛАГАНЕ.
След въвеждане на максимален режим за пестене на енергия, на началния екран, чукнете
и изберете приложение, което да използвате. За премахване на приложения, чукнете →
Редактиране и изберете приложение с
.
За да деактивирате режима на максимално пестене на енергия, чукнете → Деактивиране на
Режим на максимално пестене на ен.
Приблизителното време на използване на батерията може да се различава в зависимост
от настройките на вашето устройство и работните условия.
18
Основни функции
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
1
2
3
4
5
19
Основни функции
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
3 Поставете SIM или USIM картата в подложка 1 със златистите пластини, сочещи надолу.
4 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да
изпадне от подложката.
5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Правилно поставяне на картата
Nano-SIM карта
MicroSD карта
Използвайте само nano-SIM карта.
20
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
3 Отстранете SIM или USIM картата.
4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
21
Основни функции
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. Ако устройството не разпознава картата памет,
форматирайте я на вашия компютър.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
22
Основни функции
1
2
3
4
5
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се
деактивира.
23
Основни функции
3 Поставете карта с памет в подложка 2 със златистите пластини с лице надолу.
Подложка 1
Подложка 2
4 Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.
5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка на устройството →
Устройство за съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта →
ДЕМОНТИРАНЕ.
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
3 Премахнете картата с памет.
4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
24
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Поддръжка на устройството →
Устройство за съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
USB конектор
С предоставения USB конектор (адаптер за зареждане в движение) можете да прехвърляте данни
от други мобилни устройства или да свързвате USB периферни устройства, като мишка или
клавиатура, към устройството.
Използвайте само USB конектора доставен с устройството.
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор и USB кабел,
за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни. За допълнителна информация разгледайте
Прехвърляне на данни чрез USB конектор.
Предишно
устройство
Вашето
устройство
1
USB конектор
USB кабел
2
25
Основни функции
Свързване на USB периферно устройство
Свържете USB периферно устройство към USB конектора и свържете USB конектора в
многофункционалния жак на устройството.
Някои USB периферни устройства може да не са съвместими с вашето устройство.
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.
Клавиш за намаляване
на звука
Бутон Вкл./Изкл.
26
Основни функции
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.
27
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
Двойно чукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
28
Основни функции
Плъзгане на пръстите
Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите
други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
29
Основни функции
Начален екран
Начален екран
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
За да прегледате другите панели, плъзнете наляво или надясно.
Началният екран може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен
оператор.
Манипулатор на панел на извития
екран
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранен индикатор за новини.
Прегледайте най-новите статии в
различни категории.
Екранни индикатори
Любими приложения
Икона на екрана с приложения
30
Основни функции
Опции на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите
панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите
визуални елементи на началния екран и други.
• Тапети и теми: Промяна на тапет, тема, или икони на устройството.
• Виз. елементи: Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
• Мрежа на екрана: Променете размера на решетката, за да изведете повече или по-малко
елементи на началния екран и екрана с приложения.
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете
Виз. елементи, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.
31
Основни функции
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
За да преместите елемент по-лесно, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към Преместване
на приложения в горната част на екрана. Елементът ще се премести към панела в горната част на
екрана. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да отидете до друг панел, след което плъзнете
елемента към новото място.
Премахване на елементи
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до Изтриване или Премахни в горната част на екрана.
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
32
Основни функции
3 Чукнете Въведете име на папка и въведете име на папка.
.
За да промените цвета на папката, чукнете
За да добавите приложение към папката, чукнете ДОБАВЯНЕ, отметнете приложението и
чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на
началния екран.
За да преместите приложения от папка към началния екран, чукнете папката, след което плъзнете
приложението до началния екран.
За да изтриете приложения в папка, чукнете папката, след което плъзнете приложението, което
искате да изтриете, към Премах. прякпът в горната част на екрана.
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
.
Използване на бързи опции
На началния екран чукнете и задръжте икона или папка, за да получите бърз достъп до опциите.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
На началния екран чукнете Прилож. за да отворите екрана с приложения. За да прегледате
другите панели, плъзнете наляво или надясно.
Преместване на елементи
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
На екрана с приложения чукнете → Редактиране. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към
ново място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
33
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на желаните
приложения.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
1 На екрана с приложения чукнете → Редактиране.
2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
4 Чукнете Въведете име на папка и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете
.
За да добавите приложение към папката, чукнете ДОБАВЯНЕ, отметнете приложението и
чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на
екрана с приложения.
на папката. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в
За да изтриете папка, чукнете
папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
34
Основни функции
Пренареждане на елементи
Можете да пренаредите елементи по азбучен ред на екрана с приложения.
На екрана с приложения, чукнете → Сортиране → По азбучен ред.
Търсене на елементи
Можете да търсите приложения на екрана с приложения или от Galaxy Apps или от Google Play
Магазин.
На екрана с приложения, въведете символи в полето за търсене. Устройството ще търси и ще
покаже елементите, съдържащи въведените от вас знаци.
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
Wi-Fi свързан
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
35
Основни функции
Икона
Значение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
Екранът се заключва с Плъзгане - методът за заключване на екрана по подразбиране.
Натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете с пръст в която и да е посока, за да
отключите екрана.
36
Основни функции
За да промените метода на заключване на екрана, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Заключен екран и защита → Тип заключен екран и изберете метод.
Когато зададете шаблон, PIN, парола или пръстов отпечатък като метод на отключване на екрана,
можете да защитите своята лична информация, не позволявайки достъп на други лица до вашето
устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за
отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
За допълнителна информация разгледайте Разпознаване на пръстови отпечатъци.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за
опити. На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран и защита →
Настройки за защитено заключв. и чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране,
за да го активирате.
37
Основни функции
Краен екран
Увод
Можете лесно да получите достъп до своите любими приложения, задачи, контакти и други
от различни панели на извития екран. Дори когато екранът е изключен, можете да видите
информация като новини, пропуснати повиквания и известия за съобщения, както и да видите
нощния часовник на извития екран.
Използване на панелите на извития екран
Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана. След това плъзнете
наляво или надясно, за да превключите между панелите на извития екран.
Ако манипулаторът на панела на екрана с приложения не е видим, отворете Екрана с приложения,
чукнете Настройки → Дисплей → Краен екран и след това чукнете превключвател Крайни
панели, за да го активирате.
Крайни панели
Манипулатор на панел на
извития екран
Край за приложения
Край за хора
Край със задачи
38
Основни функции
Редактиране на панелите на извития екран
Изберете панели, които да изведете на извития екран или които да редактирате.
1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на панела.
2 Чукнете , за да отворите екрана с настройки на панела на извития екран.
3 Отметнете панелите на извития екран, които да изведете.
За да редактирате панел, чукнете РЕДАКТИРАНЕ.
За да изтеглите допълнителни панели, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ.
За да пренаредите панели, чукнете → Пренареждане и плъзнете
към друго място.
Настройка на манипулатора на панела на извития екран
Можете да промените местоположението, размера или прозрачността на манипулатора.
Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана. След това, чукнете
→ → Настройки на манипулатор.
Край за приложения
Стартирайте бързо често използвани приложения.
1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за приложения.
3 Изберете приложение, за да го стартирате.
39
Основни функции
Редактиране на панела на Край за приложения
• За да добавите приложение, чукнете
приложения.
от панела и чукнете приложение от списъка с
• За да създадете папка на панела, чукнете
върху панела чукнете и задръжте приложение от
списъка, след което го плъзнете върху друго приложение на панела на Край за приложения.
Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
• За да изтриете приложение, чукнете и задръжте приложение от панела и го плъзнете към
Премахни в горната част на панела.
• За да промените реда на приложенията, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете на
друго място.
Можете също да редактирате панела на извития екран за приложения, като чукнете
след което чукнете РЕДАКТИРАНЕ под Край за приложения.
,
Край за хора
Добавете любими записи към панела на Край за хора, за да се свързвате с тях бързо и да виждате
известия, получени от тях.
1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за хора.
Добавяне на контакти към панела на Края за хора
Добавете често използвани записи към панела на Край за хора и ги задайте като ваши приоритетни
контакти.
Чукнете
и изберете контакт от списъка с любими, или чукнете ИЗБОР КОНТАКТ, изберете
контакти и след това чукнете ГОТОВО.
Само контакти, запазени в Контакти, могат да бъдат добавени към панела на Края за хора.
40
Основни функции
Редактиране на панела Край за хора
• За да промените реда на записите, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете на друго
място.
• За да изтриете запис, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете към Премахни в горната
част на екрана.
Можете също да редактирате панела на Край за хора, като чукнете
РЕДАКТИРАНЕ под Край за хора.
, след което чукнете
Осъществяване на контакт с хора от панела на Край за хора
Отворете панела на Край за хора и чукнете запис. Бутоните за комуникация ще се появят на екрана.
Чукнете желания бутон за да изберете или изпратите съобщение на контакта.
41
Основни функции
Крайна светкавица
Извитият екран светва, когато получите повикване или известие, докато екранът на устройството е
обърнат надолу.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей → Краен екран и чукнете
превключвателя Крайна светкавица, за да го активирате.
Можете да отхвърлите входящи повиквания с помощта на персонализирани съобщения за
отхвърляне. Докато екранът на устройството е обърнат надолу, задръжте пръста си върху сензора
на гърба на устройството за две секунди, за да отхвърлите повиквания.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей → Краен екран → Крайна светкавица
→ Бърз отговор, и чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да активирате съобщението за отхвърляне по подразбиране, чукнете текста на съобщението
под СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪРЗ ОТГОВОР.
42
Основни функции
Край със задачи
Изпълнявайте бързо често използвани задачи, като съставяне на съобщения и създаване на
събития.
1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на извития екран за задачи.
3 Чукнете задача, за да я изпълните.
Редактиране на панела на извития екран за задачи
• За да добавите задача, чукнете
от панела и чукнете задача от списъка със задачи.
• За да изтриете задача, чукнете и задръжте задача от панела и я плъзнете към Премахни в
горната част на панела.
• За да промените реда на задачите, чукнете и задръжте задача и я плъзнете на друго място.
Можете също да редактирате панела на Край за задачи, като чукнете
чукнете РЕДАКТИРАНЕ под Край за задачи.
, след което
Емисии в края
Новини в реално време, пропуснати повиквания, известия за съобщения и друга информация,
която сте задали, може да бъде изведена на извития екран, когато екранът е изключен.
Настройки на информационни канали на извития екран
Задайте информация, която да се извежда на извития екран.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей → Краен екран.
2 Чукнете Емисии в края и чукнете превключвателя, за да го активирате.
3 Отметнете елементи за извеждане.
За да редактирате информационен канал, чукнете РЕДАКТИРАНЕ.
За да изтеглите допълнителни елементи, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ.
За пренаредите елементи, чукнете → Пренареждане. След това чукнете и задръжте
върху елемент и го плъзнете към ново място.
43
Основни функции
Преглед на информационни канали на извития екран
1 При включен екран плъзнете нагоре и после надолу, или обратно по извития екран, за да го
включите.
2 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите информационните канали на
извития екран.
• Извитият екран се изключва ако устройството не се използва за определено време. За
да промените настройката на срока за изчакване на извития екран, отворете екрана с
приложения и чукнете Настройки → Дисплей → Краен екран → Емисии в края →
→ Таймаут на крайна емисия.
• Когато информационните канали са активни, не можете да използвате функцията
Винаги на дисплея.
44
Основни функции
Нощен часовник
Поддържайте часовника на извития екран включен, за да го виждате през нощта.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей.
2 Чукнете Нощен часовник и чукнете превключвателя, за да го активирате.
3 Задайте времето, през което нощният часовник да остане включен.
За да зададете местоположението на нощния часовник, чукнете Позиция на Нощен часовник и
изберете страна.
• Функцията Нощен часовник може да бъде настроена за максимум 18 часа.
• Функцията Нощен часовник ще се деактивира, когато нивото на мощността на
батерията спадне под 5%.
• Когато нощният часовник е активен, не можете да използвате функцията Винаги на
дисплея.
Always On Display
Можете да настроите устройството да показва информация като часовник, календар или
изображение на екрана, когато той е изключен.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей → Always On Display и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете Оформления → Съдържание за показване и изберете елемент за показване.
• Часовник: Изберете стил на часовник и фоново изображение.
• Календар: Изберете стил на календар.
• Изображ.: Изберете изображение, което да покажете на екрана, докато той е изключен.
Когато изберете Часовник или Календар, можете да зададете също и показване на иконите за
уведомяване. Чукнете превключвателя Покажи уведомяванията, за да го активирате.
Докато екранът е изключен, устройството ще покаже избраната информация.
• Функцията ще се деактивира, когато нивото на енергия на батерията спадне под 5%.
• Когато нощният часовник е активен, не можете да използвате функцията Винаги на
дисплея.
45
Основни функции
Създаване на график за функцията "Винаги на дисплея"
На екрана с приложения чукнете Настройки → Дисплей → Always On Display и чукнете
превключвателя Да се показва винаги, за да го активирате. След това чукнете Задаване на
график и задайте началния и краен час.
Отваряне на уведомления, когато екранът е изключен
Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на екрана
ще се появят индикаторни икони, дори когато той е изключен. Чукнете два пъти иконата на
уведомление с пръста си, за да прегледате известието.
Ако екранът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.
Контролиране на възпроизвеждането на музика, когато екранът е изключен.
Можете да управлявате възпроизвеждането на музика, когато екранът е изключен, без да го
включвате.
Чукнете два пъти заглавието на възпроизвежданата в момента песен с пръста си. Музикалният
контрол ще се появи. Чукнете два пъти иконите, за да контролирате възпроизвеждането.
46
Основни функции
Панел за уведомления
Използване на панела за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
47
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Редакт., чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго
местоположение.
Finder
Търсене за разнообразно съдържание по ключови думи или търсене на устройства в близост.
Търсене на съдържание в устройство в близост.
Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу върху него и след това чукнете Търсете в
телефона и сканирайте за устройства наблизо.
Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете
и кажете ключова дума.
За да получите по-филтрирани резултати, чукнете Филтър под полето за търсене и изберете
подробности за филтъра.
За да търсите за устройства в близост, чукнете БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ. За допълнителна информация
разгледайте БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ.
48
Основни функции
Задаване на категории за търсене
Можете да зададете категории за търсене, за да търсите съдържание в определени полета за
търсене.
Чукнете → Настройки → Избор местоп. за търсене и изберете категории.
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете символи.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на
клавиатурата.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Езици и типове → Добавяне езици въвеждане и изберете езиците, които да
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
Смяна на оформлението на клавиатурата
Чукнете → Езици и типове, изберете език, след което изберете оформление на клавиатурата,
което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
49
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Променете настройките за гласово
въвеждане.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
• : Добавете елемент от клипборда.
• : Въведете емотикони.
• : Променете клавиатурата за работа с една ръка.
• : Променете настройките на клавиатурата.
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
50
Основни функции
Речник
Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб
страници.
1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете
текст.
или
, за да изберете желания
2 Чукнете Речник в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете Move to Manage
dictionaries →
до речник, за да го изтеглите.
3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да
видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка
си с предпочитани думи, или чукнете Search Web, за да използвате думата като термин за
търсене.
Екранна снимка
Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или
споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.
Заснемане на екранна снимка
Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще
бъдат запазени в Галерия.
• Заснемане с бутон: Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл.
• Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
• Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, отворете екрана с
приложенията, чукнете Настройки → Разширени функции и чукнете превключвателя
Плъзнете с длан за заснемане, за да го активирате.
51
Основни функции
След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната
част на екрана:
• Заснемане при превъртане: Заснемете съдържание, което продължава на няколко
екрана, като например уеб страница. Когато чукнете Заснемане при превъртане екранът
автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по екранната снимка.
• Изрязване: Изрежете част от екранната снимка. Само изрязаната област ще бъде запазена в
Галерия.
• Споделям: Споделете екранната снимка с други.
Ако опциите не са видими на заснетия екран, отворете екрана с приложенията, чукнете
Настройки → Разширени функции и чукнете превключвателя Смарт заснемане, за да го
активирате.
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
прозорец на скорошно приложение.
и изберете
Затваряне на приложение
Чукнете
и чукнете или плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за
да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете ЗАТВОРИ ВСИЧКИ.
52
Основни функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен
екран
Изглед изскачащ
прозорец
53
Основни функции
Изглед на разделен екран
1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете
ОЩЕ ПРИЛОЖ. и изберете приложение.
54
Основни функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Променете разположението
на прозорците на
приложенията.
Затваряне на текущо избрано
приложение.
Превключване на избрания
прозорец за изскачащ изглед.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
55
Основни функции
Споделяне на текст или изображения между прозорците
Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте
елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Минимизиране на изглед на разделен екран
Натиснете основния клавиш, за да минимизирате изгледа на разделен екран. Икона ще се появи
на лентата за състоянието. Приложението в долния прозорец ще се затвори, а приложението в
горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
За да затворите минимизиран изглед разделен екран, отворете панела за уведомяване и чукнете
икона на известяване за Множ. прозорец.
Увеличаване на прозорец
Чукнете прозорец на приложение и плъзнете лентата между прозорците на приложенията към
горния или долния ръб на екрана.
56
Основни функции
Изглед изскачащ прозорец
1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
2 Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това
го плъзнете до Отваряне в изглед на изскачащи прозорци.
Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте прозореца.
Затворете приложението.
Максимизирайте прозореца.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете
на ново място.
57
Основни функции
Samsung account
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения,
предоставени от Samsung, без да влизате в акаунта.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите отворете екрана с
приложения и чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2 Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2 Чукнете Samsung account.
3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете Забравили сте ИД или паролата
си? Можете да намерите информацията за своя акаунт, когато въведете необходимата
информация и кода за сигурност, показан на екрана.
58
Основни функции
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти.
2 Чукнете Samsung account, след което чукнете акаунта за премахване.
3 Чукнете → Настройки → Прем. акаунт → ПРЕМАХВАНЕ НА АКАУНТ.
4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ, след това чукнете
ПРЕМАХНИ АКАУНТА.
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да прехвърляте контакти, изображения и други данни от предишно устройство към
вашето устройство посредством Smart Switch (безжично или с помощта на USB конектор) или
облак Samsung.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Прехвърляне на данни чрез Smart Switch
Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. Можете да стартирате Smart
Switch, като чукнете Прилож. → Настройки → Облак и акаунти → Smart Switch. Ако нямате
приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
Прехвърляне на данни чрез USB конектор
Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор и USB кабел, за
да можете лесно и бързо да прехвърляте данни.
1 Включете USB конектора в многофункционалния жак на устройството.
59
Основни функции
2 Свържете устройството и предишното устройство, като използвате USB кабела на предишното
устройство.
Предишно
устройство
Вашето
устройство
1
USB конектор
USB кабел
2
3 При появяване на изскачащия прозорец за избор чукнете Smart Switch → ПОЛУЧАВАНЕ.
4 На предишното устройство чукнете ПОЗВОЛИ.
Вашето устройство ще разпознае предишното устройство и ще се появи списък с данни, които
можете да прехвърлите.
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното устройство.
Не изваждайте USB кабела или USB конектора от устройството, докато прехвърляте
файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.
Прехвърляне на данни увеличава консумацията на енергия от батерията на вашето
устройство. Уверете се, че устройството има достатъчно заряд, преди да прехвърляте
данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде
прекъснато.
60
Основни функции
Прехвърляне на файлове чрез Wi-Fi Direct
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
1 На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2 На вашето устройство, чукнете Прилож. → Настройки → Облак и акаунти → Smart Switch.
3 Поставете устройствата близо едно до друго.
4 На предишното устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ → СВЪРЗВАНЕ.
5 На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
61
Основни функции
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
62
Основни функции
Прехвърляне на данни чрез облака на Samsung
Архивирайте данните от вашето предишно устройство на облака на Samsung и импортирайте
данните в своето устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за
да използвате облака на Samsung. За допълнителна информация разгледайте Samsung account.
1 На предишното устройство, архивирайте данните във вашия Samsung акаунт.
2 На вашето устройство, чукнете Прилож. → Настройки → Облак и акаунти → Samsung Cloud
→ Възстанов.
3 Чукнете и изберете предишното устройство от списъка с устройства.
4 Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТ. СЕГА.
Управление на устройството и данните
Свързване на устройството с компютър за прехвърляне на
данни
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и чукнете Прехвъ. мултимед. файлове чрез USB →
Прехвърляне на мултимедийни файлове.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете Прехвърляне на изображения.
63
Основни функции
3 Чукнете ПОЗВОЛИ, за да позволите на компютъра да получи достъп до данните в
устройството.
Когато компютърът разпознае устройството, устройството ще се появи в Моят компютър.
4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Актуализиране на устройството
Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.
Актуализиране по въздух
Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → Актуализация на софтуера → Ръчно изтегляне
на актуализации.
Когато чукнете превключвателя Авто изтегляне на актуализации, за да го активирате,
актуализациите ще бъдат изтеглени, когато устройството се свърже с Wi-Fi мрежа.
Актуализиране със Smart Switch
Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart
Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да
актуализирате устройството.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства
към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да
актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.
64
Основни функции
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва
да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. За
допълнителна информация разгледайте Samsung account и Акаунти.
Използване на Samsung акаунт
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване
→ Архивиране на моите данни за Samsung акаунта, чукнете превключвателите до елементите за
архивиране, за да ги активирате, след което чукнете АРХИВИРАЙ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на облак Samsung. За допълнителна информация разгледайте
Samsung Cloud.
За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете
превключвателя Автоматично архивиране, за да го активирате.
За да възстановите данни с помощта на облака на Samsung като използвате Samsung акаунт,
чукнете Възстановяване. Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и
чукнете ВЪЗСТ. СЕГА. Избраните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Използване на потребителски профил в Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване
и чукнете превключвател Архивиране на моите данни за Google акаунт, за да го активирате.
Чукнете Акаунт за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни
данни, съхранени в устройството. За допълнителна информация разгледайте Архивиране и
възстановяване на данни.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се
рестартира автоматично.
65
Основни функции
БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ
Увод
Търсете бързо и се свързвайте с устройства в близост, като Bluetooth слушалки или телевизори, с
помощта на функцията за бързо свързване.
• Ако устройството, което искате да свържете, не поддържа функцията Бързо свързване,
активирайте неговата Wi-Fi Direct или Bluetooth функция преди да стартирате БЪРЗО
СВЪРЗВАНЕ на своето устройство.
• Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
Свързване на други устройства
1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу върху него и след това чукнете Търсете в
телефона и сканирайте за устройства наблизо.
2 Чукнете БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ.
Функциите Wi-Fi и Bluetooth ще се активират автоматично и устройството автоматично ще
търси устройства в близост.
3 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
Свързване към телевизор
Свържете устройството с телевизор, за да гледате съдържанието на устройството на голям екран.
Може да е възможно да използвате повече функции в зависимост от свързания телевизор.
1 Включете телевизора и поставете вашето устройство в близост с телевизора.
2 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу върху него и след това чукнете Търсете в
телефона и сканирайте за устройства наблизо.
3 Чукнете БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ.
66
Основни функции
4 Изберете телевизора.
Появява се списък с функциите, които можете да използвате с телевизора.
5 Изберете функция и следвайте инструкциите на екрана, за да използвате функцията.
Наличните функции може да се различават в зависимост от телевизора.
• Глед. устр. на ТВ (Smart View): Гледайте съдържанието на устройството на екрана на
телевизора. Може да е необходимо да активирате функцията за огледално отражение
на екрана на телевизора в зависимост от телевизора, който искате да свържете. Ако
телевизорът не поддържа функцията за огледално отражение на екрана, използвайте
съвместими принадлежности, за да активирате функцията. Съвместимите принадлежности
включват HomeSync и AllShare Cast ключ за порт.
• Ползване като дистанционно управление: Използвайте устройството като
дистанционното управление за телевизора.
• Гледане на ТВ на устройство: Гледайте телевизия на екрана на устройството. Можете да
продължите да гледате телевизия в рамките на допустимия диапазон на връзката.
• Възпроизвеждане на ТВ звук на устройство: Слушайте звука чрез високоговорителите на
устройството, докато гледате телевизора. Можете да свържете слушалки към устройството,
така че другите да не чуват звука на телевизора.
• Регистриране на телевизор / Дерегистриране на ТВ: Регистрирайте телевизора с
вашето устройство, за да използвате допълнителни функции като, като Ползване като
дистанционно управление.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от връзката.
• Ако телевизорът не поддържа широколентова система за защита на цифрово
съдържание (HDCP), не можете да гледате съдържание, защитено с управлението на
цифровите права (DRM), на телевизора.
Поточно прехвърляне на съдържание на регистрирания телевизор
Ако регистрирате телевизор към устройството, можете лесно да се свързвате с телевизора, докато
възпроизвеждате съдържание.
Когато устройството ви разпознае регистрирания телевизор, докато гледате съдържание, иконата
ще се появи на устройството. Чукнете иконата, за да прехвърлите поточно съдържанието от
вашето устройство на телевизора.
• Тази функция се поддържа само от приложението по подразбиране за галерия на
вашето устройство.
• Когато регистрираният телевизор е свързан с електрически контакт, можете да
използвате тази функция дори ако екранът на телевизора е изключен.
67
Основни функции
Функции за споделяне
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделяне и изберете метод за споделяне, като Bluetooth и имейл.
Можете също да използвате следните опции:
• Споделяне на връзка: Качване на съдържание на сървър за съхранение на Samsung и
споделяне на връзката и кода за достъп с вашите контакти, дори когато те не са запаметени
във вашия списък с контакти. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер
трябва да е потвърден.
• Прехв. файлове в устр.: Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct
или Bluetooth. Настройките за видимост ще бъдат активирани на устройствата.
• Преглед на съдържание на ТВ (Smart View): Вижте показаното съдържание от вашето
устройство на голям екран чрез безжична връзка.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание
с тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция
не е активирана, отворете екрана с приложенията, чукнете Настройки → Разширени
функции и след това чукнете превключвател Директно сподел., за да го активирате.
68
Основни функции
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да споделите изображението с други.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
Спешен режим
Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на
батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да
осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение
на други, звукова и спешна аларма и други.
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
Идете до допълнителни опции.
Включете светкавицата.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето
текущо местоположение в
съобщение.
Осъществете повикване.
Разгледайте в Интернет.
Добавете още приложения за
използване.
Оставащ заряд на батерията и
време за използване
Осъществете повикване по
спешност.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, чукнете → Деактивиране на Спешен режим. Или
натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
69
Приложения
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Чукнете Samsung → Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
70
Приложения
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
На екрана с приложения чукнете → Редактиране. До приложенията, които можете да
деактивирате или деинсталирате, се появява иконата
. Изберете приложение и чукнете
ЗАБРАНА или OK. Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения, изберете
приложение и след това чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
• ДЕАКТИВИРАНЕ: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да
бъдат деинсталирани от устройството.
• ДЕИНСТАЛИРАНЕ: Деинсталирайте изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения →
изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
→ Деактивирано,
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За да видите настройките за разрешения за приложенията, отворете екрана с приложения и
чукнете Настройки → Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да
видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, отворете
екрана с приложения, чукнете Настройки → Приложения → → Разрешения за приложения.
Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
71
Приложения
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете телефонен номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3 Чукнете
, за да отворите клавиатурата.
, за да осъществите гласово повикване, или чукнете
, за да осъществите видео
повикване.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
72
Приложения
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, чукнете → Бързо набиране, изберете номер за бързо
набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
2 Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
73
.
Приложения
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете
Телефон → → Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщението и чукнете .
Пропуснати повиквания
. Отворете панела
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения
чукнете Телефон → СКОРОШНИ, за да видите пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 На екрана с приложения чукнете Телефон → → Настройки → Блокиране номера.
2 Чукнете , изберете контакти и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер., въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД
на повикващ. Чукнете превключвателя Блок. анонимни повиквания, за да активирате
функцията.
74
Приложения
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• : Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• : Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• : Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
• : Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в долната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
75
Приложения
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете и изберете място за съхранение.
3 Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече информационни
полета.
Сканиране на информация за
контакт от визитка.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
76
Приложения
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете номера и чукнете ДОБАВЯНЕ В КОНТАКТИ.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
, за да отворите клавиатурата.
3 Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуализиране
съществуващ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1 На екрана с приложения чукнете Телефон → СКОРОШНИ.
2 Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
3 Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛИЗИРАНЕ
СЪЩЕСТВУВАЩ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Импорт/експорт контакти → ИМПОРТИРАНЕ.
3 Изберете място за съхранение за да запаметите контактите там.
4 Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти, изберете име на
акаунт, изберете акаунта, с който ще синхронизирате, и след това чукнете превключвател Контакти
(Samsung акаунт) или Синхронизиране на Контакти, за да го активирате.
77
Приложения
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това
предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на профил
Споделете информация от вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за
състояние, с други, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Тази функция е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне
на профил на своите устройства.
На екрана с приложения чукнете Контакти → вашия профил → Споделяне на профил, след което
чукнете превключвателя, за да активирате функцията. За да използвате тази функция, вашият
телефонен номер трябва да е потвърден. Можете да видите актуализирана профилна информация
на вашите записи в Контакти.
За да зададете допълнителни елементи за споделяне, чукнете Споделена профилна инф. и
изберете елементи.
За да зададете група записи, с които да споделите вашия профил, чукнете Споделяне чрез и
изберете опция.
78
Приложения
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Споделям.
3 Отметнете контакти и чукнете СПОДЕЛЯМ.
4 Изберете метод на споделяне.
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате или премествате
контакти в други акаунти, списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти.
Обединяване на дублиращи се контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Обединяване на дублирани контакти.
3 Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете → Изтриване.
3 Отметнете записи и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на
контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това чукнете → Изтриване.
79
Приложения
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и чукнете ПИСАНЕ.
4 Въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Редактиране на получатели.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
Въведете емотикони.
5 Чукнете ИЗПР., за да изпратите съобщението.
80
Приложения
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 В списъка със съобщения изберете запис.
3 Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, въведете съобщение и чукнете ИЗПР.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Блокиране на съобщения → Блокиране номера.
3 Чукнете ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., изберете запис и чукнете .
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете номер, след което въведете телефонен номер.
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете → Настройки → Уведомления, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
81
Приложения
3 Променете настройките за известяване.
• Звук за уведомяване: Променете звука за известяване.
• Вибриране при възпр. звук: Настройте устройството да вибрира, когато получите
съобщения.
• Показв. на изскач. проз.: Настройте устройството да показва съобщения в изскачащи
прозорци.
• Визуализиране на съобщението: Настройте устройството да показва съдържание на
съобщение на заключения екран и в изскачащи прозорци.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Достъпност → Напомняне за известие и чукнете превключвателя, за да го
активирате. След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Интернет.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
82
Приложения
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Маркирайте текущата уеб страница
с показалец.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
уеб страници и скорошна
хронология на преглед.
Придвижване между страниците.
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък.
Активиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ВКЛЮЧВАНЕ ТАЕН. Ако
използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък като метод на заключване заедно с
паролата, чукнете превключвателя Пръстови отпечатъци, за да го активирате. За допълнителна
информация относно използването на пръстови отпечатъци разгледайте Разпознаване на
пръстови отпечатъци.
83
Приложения
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ИЗКЛЮЧВАНЕ ТАЕН.
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Email.
2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт, чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
подразбиране. Чукнете → → → Задаване на акаунт по подразбиране.
Изпращане на имейли
1 Чукнете , за да съставите имейл.
2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
3 Чукнете ИЗПРАТИ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете → → името на вашия акаунт,
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
84
Приложения
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:
• Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Натиснете основния клавиш бързо два пъти.
• При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате Камера от заключения
екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.
85
Приложения
Използване на жестове на бързо плъзгане
Бърз контрол на екрана за преглед чрез приплъзване в различни посоки. Можете да промените
режима на снимане, да превключвате между камерите, или да прилагате филтърни ефекти.
Визуализация предна
камера
Режими на заснемане
Визуализация задна камера
Филтър ефекти
Превключване на камери
На екрана за преглед, плъзнете нагоре или надолу, за да превключите между камерите.
Преглед на режима на снимане
На екрана за преглед, плъзнете отляво надясно, за да отворите списъка с режим на снимане.
86
Приложения
Преглед на филтърните ефекти
На екрана за преглед, плъзнете от дясно на ляво, за да отворите списъка с филтърни ефекти.
Можете да приложите уникално усещане за вашите снимки или видеоклипове.
Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
поредица от снимки, чукнете и задръжте
, за да запишете видеоклип. За да направите
.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
Текущ режим
Прави лицата да
изглеждат по-ярки и
по-ясни.
Настройки на
камерата
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Снимайте.
Бързи настройки
Запишете видеоклип.
Превключете между
предната и задната
камера.
Филтър ефекти
Режими на заснемане
87
Приложения
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
• Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока
резолюция.
HDR (Високодинамичен обхват)
Използвайте HDR режим, за да заснемате снимки и видеоклипове с богати цветове и да
възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете
неколкократно, докато достигнете
желаната опция.
• : Устройството автоматично активира режима HDR в зависимост от условията за
заснемане.
• : Режимът HDR е активиран.
• : Режимът HDR е деактивиран.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Без ефект
С ефект
88
Приложения
Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката АФ/АЕ ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.
Персонализиране на режими на заснемане
На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за да отворите списъка с режими на
заснемане и изберете режим.
За да видите информация за всеки режим, чукнете → Инфо.
За да пренаредите режими, чукнете → Редактиране, чукнете и задръжте икона на режим, след
което я плъзнете към ново място.
За да добавите още кратки пътища към началния екран, чукнете → Доб. пряк път в нач. екран.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режима на снимане, чукнете Авто.
89
Приложения
Режим про
Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на
експонацията и стойност на ISO.
В списъка с режима на снимане, чукнете Професионално. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.
• : Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране към или
, за да
регулирате фокуса ръчно. За да превключите в режим автоматичен фокус, плъзнете лентата за
регулиране към Auto.
• : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета. Чукнете
и плъзнете пръста си по лентата за
температура на цвета.
• : Изберете цветови тон. За да създадете свой собствен цветови тон, чукнете Тон 1 или Тон
2.
• : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да промените стойността на
експонацията. Стойността на експонацията ще се промени и ще се покаже въз основа на
настройката за скорост на затвора.
• : Регулирайте скоростта на затвора. Ниската скорост на затвора позволява навлизането на
повече светлина, при което снимката става по-ярка. Това е идеално за пейзажни снимки или
снимки, заснети през нощта. Високата скорост на затвора позволява навлизането на по-малко
светлина. Това е идеално за заснемане на бързо движещи се обекти.
• : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да зададете ISO настройката като
Auto.
90
Приложения
Разделяне на областта на фокус и областта на експонация
Можете да фиксирате фокуса и експозицията върху избрана област, за да избегнете автоматичното
настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници. В про режим,
можете да разделите експозицията и фокуса и да ги настроите в различни точки.
Тази функция е налична само когато зададете скоростта на затвора и фокуса на Auto в
професионален режим.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете и задръжте областта, която желаете да
фокусирате.
Рамката AF/AE ще се появи върху областта за фокусиране.
2 Плъзнете рамката AF/AE към областта на експонация.
Областта на експонация ще се отдели от фокусната област.
91
Приложения
Панорама
Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете
широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Панорама.
2 Чукнете и преместете устройството бавно в една посока.
3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.
4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
Панорама с движение
Можете да заснемате и преглеждате панорама с движение.
При заснемане на панорами с движение няма да се запише звук.
1 На екрана с визуализация на панорамата, чукнете
, за да активирате функцията панорама с
движение и да заснемете панорама с движение.
2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
3 Чукнете .
Заснетата панорама с движение ще бъде възпроизведена.
4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетата панорама с
движение.
За да запазите панорамата с движение като видеоклип, чукнете ЗАПИС КАТО НОВ.
92
Приложения
Избирателен фокус
Използвайте функцията за разфокусиране, така че определени обекти да изпъкнат на снимката.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Избирателен фокус.
2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
3 Чукнете , за да направите снимка.
4 Чукнете миниатюрата за визуализация.
5 Чукнете и изберете едно от следните:
• Близък фокус: Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
• Далечен фокус: Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
• Панорамен фокус: Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.
6 Чукнете ЗАПАЗИ.
• Препоръчваме ви да разположите обектите в рамките на 50 см от устройството.
Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
• Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно
разстояние. Разстоянието трябва да е повече от три пъти разстоянието между
устройството и обекта.
• Дръжте устройството стабилно и не се движете, докато правите снимка.
• Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните
условия:
– – Устройството или обектът се местят.
– – Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на
закрито.
– – Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.
93
Приложения
Забавен кадър
Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите
видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Забавен кадър.
2 Чукнете , за да стартирате записа.
3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.
4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
5 Чукнете .
Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел със забавено
движение. Ако даден видеоклип съдържа много движение, ще бъдат създадени един или два
отрязъка със забавено движени на база на най-големите движения.
Редактиране на раздели със забавено движение
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
2 Чукнете .
3 Чукнете екрана и чукнете да направите пауза във възпроизвеждането.
4 Плъзнете началната скоба и крайната скоба до желаните точки, за да зададете
продължителността на видеоклипа, които да се възпроизведе.
94
Приложения
5 Плъзнете
, за да изберете областта от видеоклипа, която да се възпроизведе със забавено
движение.
За да зададете раздел със забавено движение по-прецизно, чукнете и задръжте и плъзнете
пръста си наляво или надясно, за да се придвижите през раздела кадър по кадър.
Начална скоба
Крайна скоба
Отрязъци със забавено
движение
6 Чукнете раздела със забавено движение и използвайте следните опции:
• Делене: Разделете раздела на две части.
• Изтриване: Изтрийте един от разделените отрязъци.
• Скорост: Променете скоростта на възпроизвеждане на избрания раздел.
7 Чукнете за предварителен преглед на видеоклипа.
8 Чукнете ЕКСПОРТИР., за да запазите видеоклипа като нов файл.
Хиперлапс
Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо
движение. Кадровата честота се регулира автоматично за записване на по-плавни, по-стабилни
видеоклипове с бързо движение, докато ходите, пътувате с автомобил и други.
В този режим автоматичното фокусиране не работи.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Хиперлапс.
2 Чукнете и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като Авто, устройството автоматично ще регулира кадровата
честота според промяната на честотата на сцената.
95
Приложения
3 Чукнете , за да стартирате записа.
4 Чукнете , за да приключите записа.
5 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което
чукнете
, за да гледате видеоклипа.
Храна
Снимайте храна в по-живи цветове.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Храна.
2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.
3 Чукнете
4 Чукнете
и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
, за да направите снимка.
96
Приложения
Виртуална снимка
Заснемете серия снимки, докато обикаляте около обект, за да създадете изглед към обекта от
множество ъгли. Можете да видите обекта от различни ъгли чрез плъзгане на пръст наляво или
надясно по снимката.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Виртуална снимка.
2 Разположете обект в центъра на екрана за предварителна визуализация и чукнете .
3 Преместете устройството бавно около обекта в една посока, за да направите още снимки.
Когато стрелката стане напълно жълта или когато спрете да обикаляте обекта, устройството
автоматично ще спре да снима.
Преглеждане на виртуални снимки
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
2 Чукнете .
3 Плъзнете пръст наляво или надясно по екрана или бавно завъртете устройството наляво или
надясно, за да видите обекта от различни ъгли.
97
Приложения
Видеоколаж
Запишете видеоклипове, за да създадете уникален видео колаж. Можете да редактирате
видеоклиповете и да ги споделяте с други.
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Видеоколаж.
2 Чукнете и изберете тип колаж под екранното съотношение, което искате да използвате.
За да запишете видеоклип, който да гледате във видео колаж със забавено движение,
изберете тип колаж под Колаж на забавен каданс.
Можете също да изберете време за запис за видеоклипове. Чукнете
3 Чукнете
, за да стартирате записа.
След записване на видеоклипа се появява екран за редактиране.
98
и изберете опция.
Приложения
4 Редактирайте видеоклипа, използвайки наличните опции.
• Звук: Регулирайте записания звук или вмъкнете фонова музика.
• Бавни части: Изберете отрязъци от видеоклипа във всеки кадър, които да бъдат
възпроизведени в забавено движение. Тази опция се появява, когато изберете опцията за
видеоклип със забавено движение.
• Крайни обоз.: Покажете датата и часа на записа във видеоклипа.
5 Когато приключите редактирането, чукнете ЗАПИС, за да запазите видеоклипа.
За да споделите видеоклипа с други, чукнете СПОДЕЛЯМ.
Излъчване на живо
Записвайте и споделяйте видеоклипове на живо с вашите специални моменти. Поканете роднини
и приятели да гледат вашето излъчване на живо. За повече информация относно функцията за
излъчване на YouTube вижте помощното меню на YouTube.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Може да бъдете таксувани допълнително за излъчване чрез мобилната мрежа.
Преди да започнете
• Трябва да влезете в своя Google акаунт, за да използвате тази функция.
• За да запазите автоматично своето излъчване на устройството, когато завърши, отворете
екрана за предварителна визуализация, чукнете Настройки, след което чукнете
превключвателя Автозаписване, за да го активирате. Можете да видите своите видеоклипове
в Галерия.
• Можете да настроите устройството да споделя вашата препратка за излъчване чрез услуги
за социални мрежи, докато излъчвате. На екрана за предварителна визуализация чукнете
Настройки → Настройки за SNS и чукнете превключвателя до услугите за социални мрежи,
които искате да използвате.
Стартиране на вашето излъчване
1 В списъка с режима на снимане, чукнете Излъчване на живо.
2 Прочетете условията и правилата, след което чукнете ПОТВЪР.
99
Приложения
3 За да промените името на своя канал, чукнете името по подразбиране и въведете ново име.
4 За да настроите своето излъчване като публично или лично, чукнете Настройки →
Поверителност.
5 Чукнете Покана и изберете записи или ръчно въведете телефонни номера.
Когато излъчването започне, препратката към видеоклипа ще бъде изпратена на избраните
записи чрез съобщение. Поканените записи могат да гледат излъчването, като чукнат
препратката.
6 Чукнете
, за да стартирате излъчването.
7 Чукнете
, за да прекратите излъчването.
За да поканите още хора по време на излъчването, чукнете Сподели и изберете метод за
споделяне. Докато поканвате хора, излъчването ще бъде задържано на пауза. За да започнете
записа отново, чукнете ВЪЗОБН.
Излъчването ще бъде автоматично качено на YouTube. За да споделите препратката с други,
чукнете СПОД. НА ВРЪЗКА.
Можете да създадете кратък път към тази функция на началния екран, като чукнете Настройки →
Добавяне пряк път в началния екран.
Гледане на излъчване на живо
Поканените записи могат да гледат излъчването, като чукнат препратката за видеоклипа, която са
получили. При публични излъчвания зрителите могат да търсят името на вашия канал в YouTube.
100
Приложения
Селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
, за да
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режима на снимане, чукнете Селфи.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да
заснемете автопортрет.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
за правене снимки и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Начини
Използване на светкавицата за селфита
Когато заснемате автопортрети с предната камера в условия на ниска осветеност, сензорният
екран може да служи като светкавица.
На екрана за предварителна визуализация чукнете неколкократно
заснемане на снимка сензорният екран ще присветне.
101
, докато достигнете . При
Приложения
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да приложите ефект на точково осветяване или да промените чертите на лицето, като
отенък на кожата или форма на лицето, преди да заснемете автопортрети.
Тази функция е налична само в режим Селфи.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
2 Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да
заснемете автопортрет.
• Тон кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
• Прожектор: Регулирайте яркостта и мястото на точковото осветление. За да зададете
мястото на точката за осветление или да регулирате яркостта, плъзнете лентата за
регулиране към желаното ниво.
• Издъл.лице: Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
• Големи очи: Направете очите си да изглеждат по-големи.
• Корекция на форма: Когато лицето ви е при краищата на екрана за визуализация, то ще
изглежда изкривено. Активирайте тази опция, за да коригирате формата на лицето си. След
корекция на формата фонът може да изглежда леко изкривен.
Широка селфи
Заснемете широк авто-портрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2 В списъка с режима на снимане, чукнете Широка селфи.
102
, за да
Приложения
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да
заснемете автопортрет.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
за правене снимки и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Начини
5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
103
Приложения
Широк авто-портрет с движение
Можете да заснемате и преглеждате широк авто-портрет с движение.
• При снимането на широк автопортрет с движение, звукът няма да бъде записан.
• В зависимост от условията на снимане, движение може да не бъде записано.
1 На екрана за визуализация на широкия автопортрет, чукнете
, за да активирате функцията
за движение и заснемете широк авто-портрет с движение.
2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
3 Чукнете .
Заснетият широк автопортрет ще бъде възпроизведен.
4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетия широк
автопортрет.
За да запазите широкия автопортрет като видеоклип, чукнете ЗАПИС КАТО НОВ.
Изтегляне на режими
Изтеглете повече режими на заснемане от Galaxy Apps.
В списъка с режима на снимане, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ.
Някои изтеглени режими на заснемане нямат достъп до всяка функция.
Настройки на камерата
Бързи настройки
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• : Използвайте този режим, за да заснемете снимки с богати цветове и да възпроизвеждате
детайли дори на светли и тъмни места.
104
Приложения
• : Променете областта на фокусиране.
Мулти фокусиране върху няколко области
в рамката. Ще се появят множество правоъгълници, указващи фокусираните области.
Центьр фокусира върху центъра на рамката.
• : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност. Централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
Спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
Матрично
фокусира върху цялостната сцена.
• : Създайте панорамни снимки с движение, които могат да се възпроизведат като
видеоклипове. Можете да видите панорамните снимки с движение от различни ъгли чрез
накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.
• : Изберете време за запис на видеоклип.
• : Променете типа на видео колажа или екранното съотношение. Можете също да запишете
видео колажи, представящи ефект на забавено движение.
• : Изберете кадрова честота.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• : Фокусирайте се върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън рамката.
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
Чукнете превключвател Запис RAW и JPEG файлове, за да настройте устройството да запазва
снимки като некомпресирани RAW файлове (DNG файлов формат) в професионален режим.
RAW файловете запазват всички данни за снимката за най-добро качество на изображението,
но заемат много място в паметта. За да видите RAW файлове, е необходимо приложение за
преглед на изображения.
• Когато използвате тази функция, всяка снимка се запазва в два формата - DNG и JPG.
Серийно заснетите снимки се запазва само като JPG файлове.
• Можете да видите JPG файлове в Галерия. DNG файловете могат да бъдат разгледани
или изтрити в папката DCIM → Camera.
105
Приложения
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Проследяване с AF: Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху
избран обект. Когато изберете обект, устройството ще се фокусира върху обекта, дори когато
обектът се движи или когато промените положението на камерата.
• Когато тази функция е активирана, не можете да използвате функцията за видео
стабилизиране.
• Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:
– – Обектът е твърде голям или твърде малък.
– – Обектът се движи прекалено.
– – Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
– – Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
– – Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
– – Камерата се разклаща прекалено.
– – Видео разделителната способност е висока.
• Корекция на форми: Автоматично коригиране на изкривявания на снимки.
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Запис на картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Начини за правене снимки: Изберете опции за заснемане, които ще използвате.
106
Приложения
ОБЩИ
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• Снимка на движение: Настройте устройството да заснема видеоклип за няколко секунди,
преди да чукнете . Това ви позволява да заснемете момент, който може да сте пропуснали.
За да видите видеоклипа, чукнете миниатюрата за визуализация, след което чукнете
. За да заснемете статично изображение от видеоклипа, чукнете екрана, за да спрете
възпроизвеждането, след което чукнете ЗАСНЕМ.
• Стабилизация на видео: Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или
елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис
на видеоклип.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на основния клавиш.
• Управление с глас: Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове
с гласови команди. Можете също да кажете "Усмивка", "Зеле", "Снимай", или "Щрак", за да
направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Запиши видеоклип."
• Фун. клавиши за сила звук: Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за
да контролира бутона за заснемане.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
107
Приложения
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории, които да споделяте с другите.
Преглед на изображения и видеоклипове
Разглеждане на изображения
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
предпочитани.
Споделете изображението с други.
Променете изображението.
Регулирайте автоматично
изображението.
Изтрийте изображението.
108
Приложения
За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. Чукнете →
Анимиране или Колаж, и след това изберете изображения. Можете да избирате до шест
изображения за колаж.
Търсене на изображения
На екрана на Галерия, чукнете , за да прегледате изображенията подредени по категория, като
местоположение, хора, документи и други.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
Преглед на видеоклипове
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИЗОБРАЖЕНИЯ.
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
на
миниатюрата за предварителна визуализация.
Идете до
допълнителни опции.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане назад.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте за
бързо превъртане
напред.
Придвижете се напред
или назад като
плъзгате лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Заключване на екрана
за възпроизвеждане.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Създаване на GIF
анимация.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
109
Приложения
Използване на функцията видео подобрител
Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки
и по-живи цветове. На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Разширени функции и
чукнете превключвател Видеоподобрител, за да го активирате.
• Тази функция е налична само в някои приложения.
• Използването на тази функция ще подобри консумацията на батерията.
Преглед на албуми
Можете да сортирате изображения и видеоклипове, запаметени във вашето устройство по папка
или албум. Анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в
списъка с албуми.
На екрана с приложения чукнете Галерия → АЛБУМИ и изберете албум.
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Чукнете → Създаване на история.
3 Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
4 Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
110
Приложения
Споделяне на истории
Можете да споделите истории с вашите контакти.
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Изберете история, която искате да споделите.
3 Чукнете ПОКАНА, отметнете контакти и след това чукнете ГОТОВО.
Когато вашите контакти приемат заявката за споделяне, историята ще бъде споделена, при
което могат да се добавят още снимки и видеоклипове към историята от вашите контакти.
• За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
• Ако получателите не са потвърдили своите телефонни номера или техните устройства
не поддържат функцията, до тях ще бъде изпратено текстово съобщение, съдържащо
препратка към файловете. Получателите на препратката може да не могат да използват
някои функции. Валидността на препратката ще изтече след определен период.
Изтриването истории
1 На екрана с приложения чукнете Галерия → ИСТОРИИ.
2 Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
111
Приложения
Синхронизиране на изображения и видеоклипове с облака на
Samsung
Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете записани в Галерия с облака на
Samsung и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете
във вашия Samsung акаунт, за да използвате облака на Samsung. За допълнителна информация
разгледайте Samsung account.
На екрана с приложения чукнете Галерия → → Настройки и чукнете превключвателя
Синхронизиране с облака, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с
устройството ще се запаметяват автоматично в облака на Samsung.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете Изтрий в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1 На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
3 Чукнете ИЗТРИЙ.
Споделяне на изображения или видеоклипове
Изберете изображение или видеоклип, чукнете Споделяне в долната част на екрана и изберете
метод за споделяне.
112
Приложения
Samsung Gear
Samsung Gear е приложение, което ви позволява да управлявате своето Gear устройство за
носене. Когато свържете своето устройство към Gear, можете да персонализирате настройките и
приложенията на Gear.
На екрана с приложения чукнете Samsung Gear.
Чукнете СВЪРЗВАНЕ С GEAR, за да свържете своето устройство с Gear. Следвайте инструкциите
на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на потребителя на Gear за повече
информация относно свързването и използването на Gear с вашето устройство.
Game Launcher
Увод
Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps
на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете
на игри по-лесно.
Идете до допълнителни опции.
Добавяне на игри.
Включете или изключете иконата
на инструментите за игри.
Намалете използването на
батерията за игри.
Отворете игрите с или без звук.
113
Приложения
Използване на програмата за стартиране на игри
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Разширени функции → Игри и чукнете
превключвателя Game Launcher, за да го активирате.
Game Launcher ще бъде добавена към началния екран и екрана с приложения.
Когато деактивирате функцията, Game Launcher ще бъде премахната от началния екран и
екрана с приложения.
2 На екрана с приложения чукнете Game Launcher.
3 Чукнете игра от списъка с игри.
Игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps, ще бъдат автоматично показани
на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете Добавяне приложения.
Премахване на игра от програмата за стартиране на игри
Чукнете и задръжте игра и после чукнете Премахване.
Активиране на режим на пестене на енергия при игри
Когато активирате режима за пестене на енергия при игри, устройството ще намали резолюцията
и кадровата честота на игрите, за да намали консумацията на енергия на батерията.
На екрана с приложения чукнете Game Launcher → Пестене енергия изкл. Изберете една от
следните опции:
• Изключи: Не се използва режим на пестене на енергия.
• Пестене на енергия: Намалете консумацията на енергия на батерията, като намалите
резолюцията.
• Пестене на максимум енергия: Намалете драстично консумацията на енергия на батерията,
като намалите резолюцията и кадровата честота.
Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.
114
Приложения
Използване на инструменти за игри
Можете да зададете показване на иконата за инструменти за игри като плаваща икона на екраните
за игри.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Разширени функции → Игри и чукнете
превключвателя Game Tools, за да го активирате.
Докато играете на игра, чукнете
За да преместите иконата, чукнете
, за да изведете инструментите за играта.
и я плъзнете към ново място.
За да скриете иконата от екрана на текущата игра, чукнете и задръжте
Скриване в горната част на екрана.
и го плъзнете към
За да покажете отново икона на екрана с игри, отворете панела за известяване и чукнете на
известяването за Инструменти за игри.
Заглушете звуци за известяване и
покажете само известия за
входящи повиквания и спешни
сигнализации.
Заключете клавишите Скорошни и
Назад.
Затъмнете и заключете екрана на
играта.
Икона на инструментите за игри
Заснемете екранни снимки.
Запишете своята сесия на игра.
Отидете до настройките на
инструментите за игри.
Блокиране на известия по време на игри
→ , за да заглушите звуци за известяване и да покажете само известия за входящи
Чукнете
повиквания и спешни сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете
безпокоени. Ако получите входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко
известие.
115
Приложения
Календар
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1 Чукнете Календар на екрана с приложения.
2 Чукнете или чукнете два пъти дадена дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
3 Въведете данни за събитие.
Въведете заглавие.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на
събитието.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
116
Приложения
Създаване на задачи
1 Чукнете Календар на екрана с приложения.
2 Чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
3 Чукнете и въведете детайли за задачата.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак и акаунти → Акаунти, изберете услуга с
акаунти и чукнете превключвателя Синхронизиране на Календар, за да синхронизирате събития
и задачи с акаунта.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете
Календар → → Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с
който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.
S Health
Увод
S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.
Стартиране на S Health
Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.
1 Чукнете Samsung → S Health на екрана с приложения.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
117
Приложения
Използване на S Health
Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване
на S Health, за да следите вашето здраве и форма. Можете също така да сравните вашите записи
на брой стъпки с други потребители на S Health, за да се конкурирате с приятелите си и да
преглеждате съвети за здравословен начин на живот.
Чукнете Samsung → S Health на екрана с приложения.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
Сравнете записите за броя на
стъпките си с други потребители на
S Health или се състезавайте с
вашите приятели.
Проследявайте здравето и фитнес
формата си.
Преглед на здравни съвети.
Задайте дневни цели и проследете
напредъка си.
Преглед и управление на тракери.
Преглед на водещи съобщения или
уведомления от S Health.
За да добавите елементи в екрана на S Health, чукнете → Управление на елементи, и след това
изберете елементи от всеки раздел.
• ТРАКЕРИ: Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
• ЦЕЛИ: Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
• ПРОГРАМИ: Използвайте персонализирани програми за упражнения.
118
Приложения
Допълнителна информация
• S Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за
използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение,
смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Наличните функции, характеристики и добавени приложения за S Health може да се
различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби.
Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна
преди употреба.
• Приложенията и услугата на S Health могат да бъдат предупредени или преустановени без
предизвестие.
• Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга,
включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране
на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени
услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят
на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до
постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S
Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които
сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги
изтриете отделно.
• Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на
Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от другите ви
свързани устройства. Достъпът до информацията от S Health от подобни допълнителни услуги
или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения
от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства,
предаващи радио вълни.
• Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на S
Health, преди да го използвате.
119
Приложения
S Voice
Увод
Изпълнете различни задачи просто като говорите.
Задаване на команда за събуждане
Можете да стартирате S Voice с помощта на ваша собствена команда за събуждане.
Когато стартирате S Voice за пръв път, чукнете START и задайте ваша собствена команда за
събуждане.
За да промените командата за събуждане, отворете екрана с приложения и чукнете Samsung → S
Voice. След това чукнете → Voice wake-up → Change wake-up command → Custom → START и
следвайте инструкциите на екрана.
За да настроите устройството да стартира S Voice, използвайки командата за събуждане, докато
устройството е заключено, чукнете , след което чукнете превключвателя Wake up in secured
lock, за да активирате функцията.
120
Приложения
Използване на S Voice
1 Кажете предварително зададената команда за събуждане.
Или отворете екрана с приложения и чукнете Samsung → S Voice.
Когато S Voice стартира, устройството започва гласово разпознаване.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Настройки на S Voice
Вижте примери за гласови
команди.
2 Изречете гласова команда.
Ако устройството разпознае командата, то ще изпълни съответното действие. За да
или изговорете
повторите гласова команда или да изговорите различна команда, чукнете
предварително зададената команда за събуждане.
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
121
Приложения
Настройка на езика
На екрана с приложения чукнете Samsung → S Voice →
→ Language и изберете език.
Избраният език се прилага само към S Voice, а не към езика, показан на устройството.
Диктофон
Увод
Използвайте различни режими на запис за различни ситуации като например интервю.
Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.
Осъществяване на записи на глас
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Диктофон.
2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете
, за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете Показалец, за да въведете показалец.
Променете режима на запис.
Започнете записването.
122
Приложения
3 Чукнете , за да приключите записа.
4 Въведете потребителско име и чукнете ЗАПАЗИ.
Промяна на режима на запис
На екрана с приложения чукнете Samsung → Диктофон.
Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.
• СТАНДАРТНО: Това е нормалният режим на запис.
• ИНТЕРВЮ: Микрофонът е чувствителен към звуци от две посоки. В този режим и горната и
долната част на устройството приемат еднакви количества звук.
• ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА: Устройството записва гласа ви и едновременно с това го преобразува в
текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете
ясно и високо на тихо място.
Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език,
устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете
текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.
Възпроизвеждане на избрани записи на глас
Когато преглеждате записи от интервюта, можете да изключите или да включите звука от
определени източници в записа.
1 На екрана с приложения чукнете Samsung → Диктофон.
2 Чукнете СПИСЪК и изберете запис на глас, осъществен в режим интервю.
123
Приложения
3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете
за съответната посока, звукът от
която трябва да бъде заглушен.
Иконата ще се промени на
и звукът ще се изключи.
Изключен източник на звук
Включен източник на звук
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
На екрана с приложения чукнете Samsung → Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение. Можете също да
видите файловете в устройството или на карта с памет по категория.
За да освободите памет на устройството, чукнете → Управление на използв. памет → ПОЧИСТ.
СЕГА.
За да търсите файлове или папки, чукнете
.
124
Приложения
Записка
Създайте бележки и ги организирайте по категории.
На екрана с приложения чукнете Записка.
Съставяне на записки
Чукнете
на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• Категория: Създайте или задайте категория.
• Задачи: Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със
задачи.
• Изображ.: Вмъкнете изображения.
• Рисунка: Пишете или рисувайте бележки, които да вмъкнете. Можете да изберете плътност и
цвят на писеца.
• Глас: Направете запис на глас, който да вмъкнете.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗВАНЕ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете ТЪРСИ върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки,
съдържащи ключовата дума.
125
Приложения
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
АЛАРМА
На екрана с приложения чукнете Часовник → АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
126
Приложения
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
На екрана с приложения чукнете Часовник → СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
ХРОНОМЕТЪР
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → ХРОНОМЕТЪР.
2 Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3 Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВИ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НYЛИРАНЕ.
ТАЙМЕР
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → ТАЙМЕР.
2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
127
Приложения
Калкyлатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто
въртене е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт. За допълнителна информация разгледайте
Акаунти.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
128
Приложения
Play Филми
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play
Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Hangouts
Изпращане на съобщения, изображения и емотикони на приятелите си и провеждане на видео
разговори с тях.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
129
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето
устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
На екрана с приложения чукнете Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
130
Настройки
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете WI-FI DIRECT.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
131
Настройки
3 Чукнете Споделяне → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
2 Чукнете WI-FI DIRECT.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
132
Настройки
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Изброяват се откритите устройства.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделяне → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
133
Настройки
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
Видимост на телефона
Позволява на други устройства да намират вашето устройство за споделяне на съдържание с него.
Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде видимо за други устройства, когато те
търсят за налични устройства, използващи тяхната опция за прехвърляне на файлове.
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател Видимост на телефона
за да го активирате.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни.
• Записване на данни: Забранете на приложенията, работещи във фонов режим да използват
мобилната връзка за данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Използване мобилни данни: Наблюдавайте използването на мобилни данни.
• Цикъл на фактуриране: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
• Използване на Wi-Fi данни: Наблюдавайте използването на Wi-Fi данни.
• Ограничаване на мрежи: Изберете Wi-Fi мрежи, за да забраните на приложенията, работещи
във фонов режим, да ги използват.
За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете Цикъл на
фактуриране → Цикъл на фактуриране.
134
Настройки
Ограничаване ползването на данни
Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато
количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Цикъл на фактуриране, и
след това чукнете превключвател Прил. лимит за изп. данни, за да го активирате.
2 Чукнете Лимит ползване на данни, въведете лимита и след това чукнете НАСТРОЙ.
3 Чукнете Предупр. за потреб. данни, въведете ниво на аларма за използването на данни, и
след това чукнете НАСТРОЙ.
Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното нивото бъде достигнато.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател Режим полет, за да го
активирате.
Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете
да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
135
Настройки
2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и
чукнете Връзки → NFC и плащане → Чукване и плащане → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
136
Настройки
Изпращане на данни
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
137
Настройки
Тетъринг и Мобилна точка за достъп
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Тетъринг и Мобилна точка за достъп.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Mobile hotspot: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на
устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Тетъринг и Мобилна точка за достъп → Mobile
hotspot.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфиг. на Mobile hotspot и
изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
138
Настройки
Мобилни мрежи
Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилни мрежи.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APN).
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Място.
• Метод на намиране: Изберете метод за използване за локализиране на вашето устройство.
• Подобрена точност: Настройте устройството да използва функцията Wi-Fi или Bluetooth, за
да се увеличи точността на информацията за местоположението ви, дори когато функциите са
деактивирани.
• СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Вижте кои приложения изискват информация
за текущото ви местоположение.
• УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Вижте услугите за местоположение, които използва вашето
устройство.
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. За допълнителна информация разгледайте Отпечатване.
• MirrorLink: Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на
устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. За допълнителна
информация разгледайте MirrorLink.
• Ускорител на изтегляне: Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по
бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. За допълнителна информация разгледайте
Ускорител на изтегляне.
• VPN: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
139
Настройки
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Изтегляне на добавката.
2 Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
5 Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери, и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
MirrorLink
Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията
на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → MirrorLink.
Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1
или по-висока.
140
Настройки
Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink
Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна
мрежа.
1 Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.
За допълнителна информация разгледайте Сдвояване с други Bluetooth устройства.
2 Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.
Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора
на системата.
Прекъсване на MirrorLink връзката
Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.
Ускорител на изтегляне
Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни
мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Ускорител на
изтегляне.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
• Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството
надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
• Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция
могат да бъдат засегнати от това.
• Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос
на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
• Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други
протоколи като FTP.
141
Настройки
Звуци и вибрация
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Тон позвъняване: Сменете мелодията при повикване.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Променете настройките за звуци за известяване за всяко приложение.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци докос.: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция
на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Обр. връзка с вибриране: Настройте устройството да вибрира, когато чукнете
за други действия като чукване и задържане на елементи.
или
и
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибриране на клавиатурата: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
142
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За да персонализирате настройките за известия, чукнете ДОПЪЛНИТЕЛНИ и изберете
приложение.
• Позволяване уведомления: Позволете известия от избраното приложение.
• Показване тихо: Настройка на устройството да заглуши звуци за уведомяване и да скрие
показването на известията.
• На заключен екран: Показва или скрива известия от избраните приложения, когато
устройството е заключено.
• Задаване като приоритетно: Покажете известия в горната част на панела за известяване и ги
включете в списъка с позволени елементи, когато е активирано Не безпокойте.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. За допълнителна информация разгледайте Филтър за синя светлина.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на
дисплея.
• Резделит. способн. екран: Променете резолюцията на екрана.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Начален екран: Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите
панели на началния екран и други. За допълнителна информация разгледайте Опции на
началния екран.
• Лесен режим: Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто
оформление на началния екран. За допълнителна информация разгледайте Лесен режим.
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Краен екран: Променете настройките за извит екран. За допълнителна информация
разгледайте Краен екран.
143
Настройки
• Always On Display: Настройте устройството да показва изображение или информация, докато
екранът е изключен. За допълнителна информация разгледайте Always On Display.
• Нощен часовник: Настройте устройството да използва извития екран като часовник през
нощта. Можете да зададете периода от време, през което нощният часовник остава включен.
• Светодиоден индикатор: Настройте устройството да включва светодиодния индикатор,
докато батерията се зарежда, когато имате известия или осъществявате записи на глас.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.
• Запазване на екрана изкл.: Настройте устройството да предотвратява включването на
екрана, когато е на тъмно място като джоб или чанта.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, филтър синя светлина няма
да се прилага.
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Активиране сега, за да го активирате.
2 Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
3 За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Активиране като планирано преминете за да го активирате и изберете
опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на местоположението ви.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
144
Настройки
Лесен режим
Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и поголеми икони на началния екран.
Някои функции на приложенията може да не са налични в лесен режим.
Превключване към лесен режим
1 На екрана с настройки чукнете Дисплей → Лесен режим → Лесен режим.
2 Чукнете ГОТОВО.
Връщане към стандартния режим
Плъзнете наляво по началния екран и чукнете Настройки → Дисплей → Лесен режим →
Стандартен режим → ГОТОВО.
Управление на кратки пътища
За да добавите кратък път към приложение на началния екран, плъзнете наляво, чукнете
изберете приложение.
За да добавите кратък път към запис на началния екран, плъзнете надясно и чукнете
и
.
За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете РЕДАКТ. и изберете приложение или запис с
.
Тапети и теми
Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на
различни теми за устройството.
На екрана с настройки чукнете Тапети и теми.
145
Настройки
Разширени функции
Опции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции.
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате
дисплея.
• Игри: Активирайте програмата за стартиране на игри и иконата на инструментите за игри и
променете свързани с игрите настройки. За допълнителна информация разгледайте Game
Launcher.
• Идентифициране на незаписаните номера: Настройте устройството да идентифицира
незапазени телефонни номера, когато получавате входящи повиквания или съобщения.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Режим за една ръка: Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство,
когато използвате устройството с една ръка.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Бързо набиране: Настройте устройството да избира контакт, когато натиснете и задържите
основен клавиш и кажете името на контакта.
• Бързо стартиране Камера: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно
бързо натискане на основния клавиш.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
• Смарт заснемане: Настройте устройството да заснема съдържание, което продължава на
няколко екрана и изрежете и споделете екранната снимка незабавно.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в
Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
146
Настройки
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с
помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
• Изпращ. на SOS съобщения: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез
натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със
съобщението до получателите. За допълнителна информация разгледайте Изпращ. на SOS
съобщения.
• Директно сподел.: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
• Видеоподобрител: Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да
се насладите на по-ярки и по-живи цветове.
Тази функция може да не е налична в някои приложения.
Изпращ. на SOS съобщения
При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона Вкл./Изкл. Устройство изпраща съобщения на
вашите записи за спешни случаи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.
1 На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Изпращ. на SOS съобщения, и след
това чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите записи за спешни случаи, ако вече не сте го
направили.
За да изпратите съобщения за помощ с аудио записи или снимки, чукнете превключвателя
Прикачване на аудиозапис или Прикачване на картини, за да го активирате.
Опцията Прикачване на картини може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
147
Настройки
Добавяне на записи за спешни случаи
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Изпращ. на SOS съобщения →
Изпращане на съобщения до → ДОБАВЯНЕ. Чукнете Създай запис и въведете информация за
записа или чукнете Изберете от записи, за да добавите съществуващ запис като запис за спешни
случаи.
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта,
RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате
устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Режим производителност
RAM
Устройство за съхранение на данни
148
Настройки
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → ПОПРАВКА СЕГА или
ОПТИМИЗИР. СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за злонамерен софтуер.
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на
енергия.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки за да зададете опции за надзор на консумацията на енергия от приложенията.
Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете → Разширени
настройки и чукнете превключвател Бързо зареждане с кабел за да го активирате.
Режим производителност
Промяна на режима на работата на устройството според употребата му, като например за игри или
музика, за да получите най-добри резултати.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Режим производителност.
149
Настройки
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА. За
да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете
категория от ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете
ИЗТРИВАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
RAM
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → RAM.
За да ускорите вашето устройство като намалите използваната RAM, маркирайте приложения от
списъка с приложения, и чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО.
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
150
Настройки
Заключен екран и защита
Опции
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Преки пътища за приложения и информация: Променете настройките за показаните на
заключения екран елементи.
• Уведомления на заключения екран: Изберете дали да показвате или не съдържание на
известия на заключения екран и изберете кои известия да показвате.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своя пръстов отпечатък към устройството, за да
защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. За допълнителна информация
разгледайте Разпознаване на пръстови отпечатъци.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. За допълнителна информация разгледайте Samsung Pass.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или
контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
• Личен режим: Активирайте личен режим, за да предотвратите достъпа на други до своето
лично съдържание. За допълнителна информация разгледайте Личен режим.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
151
Настройки
Разпознаване на пръстови отпечатъци
За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви
отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията
можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:
• Заключване на екрана
• Влизане в Уеб
• Пров. на Samsung акаунт
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на
всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността
сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много
малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много
сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
• Ако използвате пръстовите си отпечатъци като метод за заключване на екрана, вашите
пръстови отпечатъци не могат да се използват за отключване на екрана при включване
на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с
помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на пръстовите
отпечатъци. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на
фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след
това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата
са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
152
Настройки
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш
не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и
огърлици.
• Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора
за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите
чувствителността на отпечатъка.
• Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае
вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
Регистриране на пръстови отпечатъци
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Пръстови отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3 Поставете пръста си върху основния клавиш.
4 След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете на
основния клавиш отново.
Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран.
Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстов отпечатък, чукнете
АКТИВИРАНЕ, за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.
153
Настройки
Изтриване на пръстови отпечатъци
Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Пръстови отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете РЕДАКТ.
4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете ПРЕМАXВ.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете
да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на
съдържание от Galaxy Apps.
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Пръстови отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвателя Samsung account, за да го активирате.
4 Влезте в своя Samsung акаунт.
Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти
Когато регистрирате пръстов отпечатък за Samsung Pass, можете да използвате пръстовия
отпечатък, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на ID и парола. За
допълнителна информация разгледайте Samsung Pass.
Тази функция е налична само за уеб страници, които отваряте чрез приложението
Интернет.
154
Настройки
Отключване на екрана с пръстови отпечатъци
Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или
парола.
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Пръстови отпечатъци.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете превключвателя Откл. с пръстов отпечатък, за да го активирате.
4 На заключения екран поставете пръста си върху основния клавиш и сканирайте своя пръстов
отпечатък.
Samsung Pass
Използвайте Samsung Pass за сигурно потвърждаване на вашата идентичност, когато достъпвате
услуги на прил. или уеб сайтове чрез вашите биометрични данни, вместо да въвеждате вашето ИД
или парола.
Преди да започнете
• За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт. За повече
информация вижте Samsung account.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението Интернет.
Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1 На екрана с приложения, чукнете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ВЛИЗАНЕ.
3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
155
Настройки
4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете НАПРЕД.
5 Чукнете РЕГИСТР. ПРЪСТ. ОТП. и регистрирайте пръстовите си отпечатъци.
За допълнителна информация разгледайте Разпознаване на пръстови отпечатъци.
6 Поставете пръст върху основния клавиш и сканирайте пръстовите си отпечатъци, за да
завършите регистрацията на Samsung Pass.
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат спестяване на
ИД и парола.
1 Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
3 Отметнете Влизане с пръстови отпечатьци чрез Samsung Pass и чукнете ЗАПОМНИ.
Сега можете да използвате пръстовия отпечатък, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайт.
Управление на информацията за вход
Преглед на списъка с уеб сайтове, които са настроени да използват Samsung Pass и управление на
вашата информация за вход.
1 На екрана с приложения, чукнете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Информация за влизане в уеб.
4 Изберете уебсайт от списъка.
5 Чукнете → Редакт. и променете вашето ИД, парола и името на уеб сайта.
За да изтриете уебсайт, чукнете → Изтриване.
156
Настройки
Използване на Samsung Pass с прил.
Когато използвате приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със
Samsung Pass.
За да видите списъка с приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана с настройки,
чукнете Заключен екран и защита → Samsung Pass → Поддържани прил. Ако няма приложения,
които поддържат Samsung Pass, Поддържани прил. няма да се появи.
• Наличните приложения може да се различават в зависимост от региона или доставчика
на услуги.
• Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в
приложения чрез Samsung Pass.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass с Изтриване на данни. Вашето съгласие с правилата и условията и
личния ви Samsung акаунт ще останат активни.
1 На екрана с приложения, чукнете Заключен екран и защита → Samsung Pass.
2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
3 Чукнете Изтриване на данни.
4 Въведете паролата за вашия Samsung акаунт.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
157
Настройки
Личен режим
Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до
него.
Активиране на личен режим
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Личен режим и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Ако активирате личен режим за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете
код за достъп до личния режим.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до
личния режим.
Личният режим се активира и иконата
се появява на лентата за състоянието.
Можете да видите и да получите достъп до скрити елементи, само когато е активиран
личен режим. За да скриете елементи, съхранени в личната папка, деактивирайте личния
режим.
Скриване на съдържание
1 На екрана с приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.
2 Изберете елемент и чукнете → Преместване в Лична.
Ако не е активиран личен режим, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете
предварително зададения код за достъп до личния режим.
Избраните елементи ще се преместят в личната папка.
Преглед на скрито съдържание
Можете да видите скрити елементи, само когато е активиран личен режим.
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Личен режим и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до
личния режим.
3 На екрана с приложения чукнете Samsung → Моите файлове → Лична.
Елементите, преместени в личната папка, ще се появят на екрана.
158
Настройки
Показване на скрито съдържание
1 В личната папка чукнете и задръжте елемент и после отметнете елементи, които да се покажат.
2 Чукнете → Премахване от Лични.
3 Изберете папка, в която да преместите елементите, и чукнете ГОТОВО.
Елементите ще се преместят в избраната папка.
Автоматично деактивиране на личен режим
Можете да настроите устройството да изключва автоматично личен режим винаги, когато екранът
се изключи.
1 На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита → Личен режим и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до
личния режим.
3 Чукнете превключвателя Авто деактивиране, за да го активирате.
Когато опцията Авто деактивиране е включена, устройството няма да може да прехвърли
файлове към личната папка ако екранът се изключи по време на прехвърлянето.
159
Настройки
Облак и акаунти
Увод
Синхронизиране, архивиране, или възстановяване на данни на устройството си с помощта на
облака на Samsung или нулирайте устройството ви. Можете също така да регистрирате и да
управлявате акаунти, като вашия Samsung акаунт или Google акаунт, и прехвърляйте данни към
или от други устройства чрез Smart Switch.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място, като облака на Samsung или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено зануляване с фабричните настройки.
Samsung Cloud
Можете да управлявате съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в Samsung
облак. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung облак за съхранение, и
синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud.
Управление на паметта
Прегледайте размера на мястото за съхранение, което използвате в момента в облака на Samsung
и използвания обем по тип данни. Можете също така да изтривате архивни данни от стари
устройства след пресортиране на данните.
АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВ.
Архивиране на данните от приложенията и настройките на устройството в облака на Samsung
и тяхното възстановяване, когато е необходимо. За допълнителна информация разгледайте
Архивиране и възстановяване на данни.
НАСТРОЙКИ ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ
Персонализирайте настройките за вашите данни, като контакти, събития от календара,
изображения и видеоклипове.
160
Настройки
Акаунти
Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
1 На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Изберете услуга за акаунти.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които
да синхронизирате.
Премахване на акаунти
На екрана с настройки чукнете Облак и акаунти → Акаунти, изберете име на акаунт, изберете
акаунта, който да бъде премахнат и чукнете → Настройки → Прем. акаунт или чукнете →
Премахни акаунта.
Архивир. и възстановяване
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване.
SAMSUNG АКАУНТ
• Архивиране на моите данни: Архивирайте вашата лична информация и данните от
приложения на облака на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира
данните автоматично.
• Възстановяване: Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения
от вашия облак на Samsung.
АКАУНТ ЗА GOOGLE
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките
и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
161
Настройки
Smart Switch
Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от своето предишно устройство. За допълнителна
информация разгледайте Прехвърляне на данни от предишно устройство.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Smart Switch.
Googlе
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Googlе.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството. За
допълнителна информация разгледайте Достъпност.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език.
• Дата и час: Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как
устройството да показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
162
Настройки
• Докл. на инф. за диагн.: Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за
диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки.
Актуализация на софтуера
Актуализирайте софтуера на устройството или промените настройките за обновяване.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройка на устройството да проверява и да изтегля
актуализациите автоматично при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани актуал. на софтуера: Настройка на устройството да инсталира изтеглените
актуализации в определено време.
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
163
Настройки
За устройството
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
• Моят телефонен номер: Преглед на вашия тел. номер.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Име устройство: Преглед и редактиране на името, което ще се появява, когато свързвате
устройството си с други устройства чрез Bluetooth, Wi-Fi Direct, и други методи.
• Модел номер: Вижте номера на модела на устройството.
• Софтуерна инф.: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като версията на
операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
164
Приложение
Достъпност
За достъпността
Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от
потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност.
Използване на основния клавиш за отваряне на менютата за
достъпност
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Директен достъп и чукнете
превключвателя, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите,
когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.
Можете да влезете в следните менюта за достъпност.
• Достъпност
• Voice Assistant
• Универсален превключвател
• Прозорец на „Лупа“
• Цветове в негатив
• Скала на сивото
• Регулиране на цвета
• Контрола за взаимодействие
165
Приложение
Voice Assistant (гласова обратна връзка)
Активиране или деактивиране на Voice Assistant
Когато активирате Voice Assistant, устройството ще стартира гласова обратна връзка. Когато
чукнете избраната функция веднъж, устройството ще прочете текста на екрана на глас.
Двукратното чукване на функцията ще активира функцията.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Voice Assistant и
чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да деактивирате Voice Assistant, чукнете превключвателя и чукнете където и да е по екрана
бързо два пъти.
Когато активирате Voice Assistant за пръв път, самоучителят ще стартира след активирането.
Можете да го възпроизведете отново чрез чукване на Помощ за Voice Assistant.
Някои функции не са налични, докато използвате Voice Assistant.
Управление на екрана чрез жестове с пръсти
Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате Voice
Assistant.
Жестове с един пръст
• Чукване: Прочетете на глас елемента под вашия пръст. За да изучите екрана, поставете пръст
върху екрана и го придвижете по него.
• Двукратно чукване: Отворете избрания елемент. Докато избраните елементи се четат на
глас, когато чуете желания от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете
където и да е по екрана два пъти бързо.
• Двойно чукване и задържане на екрана: Преместете елемент или вижте налична опция.
• Плъзгане наляво: Преминете към предишния елемент.
• Плъзгане надясно: Преминете към следващия елемент.
• Плъзгане нагоре или надолу с пръстите: Променете последните настройки на контекстуалното
меню.
• Плъзгане наляво и после надясно с едно движение: Превъртете екрана нагоре.
• Плъзгане надясно и после наляво с едно движение: Превъртете екрана надолу.
• Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към първия елемент на екрана.
• Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към последния елемент на
екрана.
166
Приложение
Жестове с два пръста
• Двукратно чукване: Стартирайте, направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
• Трикратно чукване: Проверете текущото време, оставащия заряд на батерията и други. За
да промените елементи, които се прочитат на глас, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение → Voice Assistant → НАСТРОЙКИ → Информ. на лента
на състоянието.
• Четирикратно почукване: Активира или деактивира гласовата обратна връзка.
• Плъзгане наляво: Преминете към следващата страница.
• Плъзгане надясно: Преминете към предишната страница.
• Плъзгане нагоре: Превъртете списъка надолу.
• Плъзгане надолу: Превъртете списъка нагоре.
• Плъзгане в произволна посока върху заключения екран: Отключете екрана.
• Плъзгане надолу от горната страна на екрана: Отворете панела за известия.
Жестове с три пръста
• Чукване: Започнете четене на елементите на глас от най-горе.
• Двукратно чукване: Започнете четене от следващия елемент.
• Трикратно чукване: Прочетете последния избран текст и го копирайте в клипборда.
• Плъзгане наляво или надясно: Отворете контекстуалното меню и превъртете опциите.
• Плъзгане нагоре или надолу: Променете зърнистостта на четене и избор на текста.
Използване на контекстуалното меню
Докато използвате Voice Assistant, плъзнете наляво или надясно с три пръста. Контекстуалното
меню ще се появи и устройството ще прочете на глас опциите. Плъзнете наляво или надясно с три
пръста, за да превъртете опциите. Когато чуете желаната опция, плъзнете нагоре или надолу, за да
използвате опцията или да регулирате настройките на опцията. Например, когато чуете Звук на
устр., можете да регулирате силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу.
167
Приложение
Добавяне и управление на етикети по изображенията
Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите,
когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети по немаркирани изображения чрез
двукратно чукване на екрана с три пръста и задържане.
За да видите етикетите, отворете екрана с приложения, чукнете Настройки → Достъпност →
Зрение → Voice Assistant → НАСТРОЙКИ → Управление на персонализирани етикети.
Конфигуриране на настройки за Voice Assistant
Конфигурирайте настройките за Voice Assistant за ваше удобство.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Voice Assistant →
НАСТРОЙКИ.
• Сила на звука на речта: Изберете силата на звука за гласовата информация.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice
Assistant е активиран, като езици, скорост и други.Превключване на избрания прозорец за
изскачащ изглед.
• Промени височ.тон: Настройте устройството да чете на глас текст с променена височина на
звука, докато използвате клавиатурата.
• Реакция на клавиатурата: Настройте устройството да чете на глас елемента под пръста ви,
докато използвате клавиатурата.
• Говорене при изключен екран: Настройте устройството да чете на глас известия, когато
екранът е изключен.
• Използване на сензор за близост: Настройте устройството да поставя гласовата информация
на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството.
• Разкл., за да прод.четене: Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана,
когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
• Четене на глас на ИД на повикващия: Настройте устройството да прочита на глас името на
повикващия, когато имате входящо повикване.
• Проч. на глас фонет.азбука: Настройте устройството да казва дума, започваща с буквата,
която натиснете и задържите на клавиатурата.
168
Приложение
• Проч. на глас подск.изпол.: Настройте устройството да изговаря на глас съвети за използване,
когато изберете елемент чрез плъзгане с пръстите.
• Обратна връзка с вибриране: Настройте устройството да вибрира, когато управлявате
екрана, например когато избирате елемент.
• Звукова обратна връзка: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана,
например когато избирате елемент.
• Фокус върху аудио на реч: Настройте устройството да намалява силата на звука на медията,
когато чете елемент на глас.
• Сила на звука на звукова обратна връзка: Регулирайте силата на звука, при която се
възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е
налична, когато е активирана Звукова обратна връзка.
• Голям курсор: Настройте устройството да удебелява границата на квадратния курсор,
появяващ се при чукване на елементи.
• Цвят на курсора: Изберете цвят на квадратния курсор, който се появява, когато чукнете
елементи.
• Реакция на клавишите за скорошни и за назад: Настройте устройството да осигурява
обратна връзка когато чукнете
или
еднократно. Чукнете двукратно
или
, за да
използвате клавишите.
• Бързо меню: Изберете опции на контекстуално меню, които да изведете, когато плъзнете
наляво или надясно с три пръста.
• Управление на персонализирани етикети: Управлявайте добавените от вас етикети.
• Информ. на лента на състоянието: Изберете елементи за прочитане на глас, когато чукнете
екрана три пъти с два пръста.
• Опции за разработчици: Задайте опции за разработване на приложения.
Използване на устройството, докато екранът е изключен
За поверителност можете да настройте устройството да работи нормално с изключен екран.
Екранът не се включва, когато натиснете основния клавиш или чукнете екрана. Текущо
активираните функции не се изключват, когато екранът е изключен.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Тъмен екран, за да го активирате. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като
натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.
169
Приложение
Прочитане на пароли на глас
Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато Voice Assistant
е активиран.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Изговорете паролите, за да го активирате.
Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата
За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти
където и да е по екрана.
За да активирате функцията въвеждане с бърз клавиш, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя Въвеждане от бързи клавиши,
за да го активирате.
Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на
знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от
екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.
Ако Въвеждане от бързи клавиши не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете
където и да е по екрана бързо два пъти.
Въвеждане на допълнителни символи
Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за
клавиша. Над клавиша се появява изскачащ прозорец, който показва наличните знаци. За да
изберете знак, плъзнете пръста си по изскачащия прозорец, докато чуете желания знак, след което
го вдигнете.
170
Приложение
Зрение
Добавяне на записи на глас към гласови етикети
Можете да използвате гласови етикети, за да различите обекти с подобна форма чрез прикачване
на етикети към тях. Можете да запишете и припишете запис на глас към гласов етикет с NFC
функционалност. Записът на глас се възпроизвежда, когато поставите устройството близо до
етикета.
Включете функцията NFC преди да използвате тази функция.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Гласов етикет.
Диктофонът ще се стартира.
2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
3 Когато завършите записа, чукнете ГОТОВО, за да спрете.
4 Задръжте гърба на устройството над гласовия етикет.
Информацията от гласовия запис ще се запише в гласовия етикет.
Промяна на мащабиране на екрана и шрифт
Промяна на настройката на мащабирането на екрана или размер на шрифта и стила.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Мащабиране екран и
шрифт.
Използване на висококонтрастния шрифт
Регулирайте цвета и очертаването на шрифтове, за да увеличите контраста между текста и фона.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Шрифтове с висок контраст, за да го активирате.
171
Приложение
Използване на висококонтрастната клавиатура
Увеличете размера на Samsung клавиатурата и променете цветовете на клавишите, за да
увеличите контраста между текста и фона.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Клавиат. с висок контраст, за да го активирате.
Показване на форми на бутони
Покажете форми на бутони с рамки, за да изпъкнат.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Показване форми на бутони, за да го активирате.
Използване на лупа
Активирайте лупа, за да приближите екрана и да видите увеличена версия на съдържанието.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Прозорец на „Лупа“, за да го активирате. Лупата ще се появи на екрана.
Преместете дръжката в долната част на лупата, за да я преместите до мястото, където искате да
увеличите на екрана.
Увеличаване на екрана
Увеличете екрана и приближете дадена област.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Жестове за увеличаване, за да го активирате.
• Приближаване и отдалечаване: Чукнете бързо екрана три пъти, за да приближите дадена
област. Чукнете екрана отново бързо три пъти, за да се върнете към нормалния изглед.
• Изучаване на екрана чрез превъртане: Плъзнете два или повече пръста през увеличения
екран.
• Регулиране на мащабирането: Съберете два или повече пръста върху увеличения екран или
ги раздалечете.
Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Докато
задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се
върнете към нормален изглед.
• Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
• Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като Телефон и
Калкyлатор, може да бъде засегнато.
172
Приложение
Увеличаване на показалците на мишката и тъчпада
Уголемяване на показалеца, когато използвате външна мишка или тъчпад.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Голям показалец на мишката/тъчпада, за да го активирате.
Преобразуване на екрана в режим скала на сиво
Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Скала на сивото, за да го активирате.
Обръщане на цветовете на дисплея
Увеличете видимостта на екрана, за да помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста
на екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение и чукнете превключвателя
Цветове в негатив, за да го активирате.
Регулиране на цвета
Настройте начина на показване на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при
различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Зрение → Регулиране на цвета и
чукнете превключвателя, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
процедурата за регулиране на цвета.
173
Приложение
Слух
Звукови детектори
Настройте устройството да вибрира, когато засече звънене на входната врата или плача на вашето
бебе.
Когато използвате гласово разпознаване, като например S Voice, звуковите детектори
няма да работят.
Детектор за детски плач
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Звукови детектори и
чукнете превключвателя Детектор за детски плач, за да го активирате. Устройството ще вибрира,
когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.
Детектор за звънец на врата
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Звукови детектори и
чукнете превключвателя Детектор за звънец на врата, за да го активирате.
2 Чукнете
, за да запишете звъненето на входната ви врата.
Устройството ще открие и ще запише звъненето на входна ви врата.
3 Чукнете
и позвънете на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан
правилно. Когато устройството открие звука на звънеца на входната врата, чукнете OK.
За да промените звука на звънене на входната врата, чукнете Промяна на звука на звънеца
на вратата.
Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като
регистър.
Настройка на премигващо уведомяване
Настройте светкавицата да присветва при прозвучаване на аларма или когато имате известия, като
входящи повиквания и нови съобщения.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и чукнете превключвателя
Присветващо уведомяване, за да го активирате.
174
Приложение
Изключване на всички звуци
Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа
на повикващия по време на разговор.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и чукнете превключвателя
Изключ. на всички звуци, за да го активирате.
Настройки на надписи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух → Субтитри на Samsung (CC)
или Субтитри на Google (CC) и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.
Регулиране на баланса на звука
Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.
1 Свържете слушалки към устройството и ги носете.
2 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух.
3 Плъзнете плъзгача за регулиране под Ляв/десен баланс на звука наляво или надясно и
регулирайте баланса на звука.
Моно звук
Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички
високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или
използването на единична слушалка е по-удобно.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Слух и чукнете превключвателя
Моно звук, за да го активирате.
175
Приложение
Подвижност и взаимодействие
Универсален превключвател
Можете да управлявате сензорния екран като свържете външен превключвател, като чукнете по
екрана или използвате движения на главата или лицеви жестове.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие →
Универсален превключвател и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако универсалните
превключватели не са регистрирани в устройството, чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ и
задайте превключвателите, които да управляват устройството.
За да се активира функцията универсален превключвател, в устройството трябва да бъде
регистриран поне един превключвател.
За да зададете превключвателите, които да управляват устройството, чукнете НАСТРОЙКИ →
Превключватели.
За деактивиране на тази функция, натиснете основния клавиш три пъти.
Помощно меню
Извеждане на помощната икона за бърз достъп
Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции
и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в
иконата.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Помощно меню.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
Достъп до помощни менюта
Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните
менюта от всеки екран.
Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта
се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други
панели или плъзнете нагоре или надолу, за да изберете други менюта.
176
Приложение
Използване на курсора
В помощното меню чукнете Курсор. Можете да контролирате екрана с малки движения на
пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора.
Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.
Използвайте следните опции:
• /
: Превъртете екрана наляво или надясно.
• /
: Превъртете екрана нагоре или надолу.
• : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
• : Преместете сензорната област към друго място.
• : Затворете сензорната област.
За да промените сензорната област и настройките на курсора, отворете екрана с приложения,
чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие → Помощно меню. След
това персонализирайте настройките в НАСТРОЙКИ ЗА ТЪЧПАДА И КУРСОРА.
Използване на подобрени помощни менюта
Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.
На екрана с приложения, чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Помощно меню → Помощник плюс, чукнете превключвателя, за да го активирате и след това
изберете приложения.
Лесно включване на екрана
Включете екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете
да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете
устройството на плоска повърхност с екрана обърнат нагоре, или го дръжте здраво, за да не се
мърда.
На екрана с настройки чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие, и
чукнете превключвателя Лесно включване на екрана, за да го активирате.
Авто щрак. след спир. показалец
Настройка на устройството за автоматично избиране на елемент, когато поставите показалеца
върху него.
На екрана с настройки чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие, и
чукнете превключвателя Авто щрак. след спир. показалец, за да го активирате.
177
Приложение
Продължителност за натискане и задържане
Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и взаимодействие
→ Продължителност за натискане и задържане и след това изберете опция.
Контрола за взаимод.
Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството,
докато използвате приложения.
Тази функция не е налична, когато активирате Плъзнете с длан за заснемане, Директно
повикване, Умно известяване или Лесно заглушаване.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Подвижност и
взаимодействие → Контрола за взаимод.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
3 Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за намаляване на звука,
докато използвате приложение.
4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да
ограничите.
5 Чукнете OK.
Устройството извежда ограничената област. Ограничената област няма да реагира, когато
я докоснете, и клавишите на устройството ще бъдат деактивирани. Въпреки това можете да
активирате функции за бутона Вкл./Изкл., клавиша за сила на звука и клавиатурата в режима
на контрола за взаимодействие.
За да деактивирате режима на контрола за взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно
основния клавиш и клавиша за намаляване на звука.
178
Приложение
Заключване на посока
Създайте комбинация от посоки за отключване на екрана.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Заключване на посока и
чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно четири до осем пъти и след това
чукнете ПРОДЪЛЖИ.
3 Нарисувайте комбинацията от посоки отново, за да я потвърдите, и чукнете ПОТВЪРДИ.
Напомняне за известие
Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Напомняне за известие и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
За да настроите устройството да вибрира, когато имате непроверени известия, чукнете
превключвателя Вибрация, за да го активирате.
За да зададете интервал между уведомленията, чукнете Интервал на напомнянето.
За да зададете приложения, които да ви предупреждават за известия, изберете приложения под
ПОКАЗВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ.
Отговаряне и прекратяване на разговори
Настройте да отговаряте или приключвате повиквания чрез натискане на бутон или с помощта на
гласови команди.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Отговаряне и прекратяване на
разговори.
Изберете желания метод.
Използване на режим с едно чукване
Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да
отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност и чукнете превключвателя Режим на
еднократно чукване, за да го активирате.
179
Приложение
Управление на настройките за достъпност
Запазване на настройки за достъпност във файл
Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност →
Импортиране/експортиране → Експортиране в Моите файлове.
Импортиране на файл с настройки за достъпност
Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност
→ Импортиране/експортиране → Импортиране от Моите файлове. Изберете файл, който
да импортирате, и чукнете ГОТОВО. Настройките за достъпност ще се актуализират според
импортирания файл.
Споделяне на файлове с настройки за достъпност
Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Достъпност → Управление на достъпност →
Споделяне чрез. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете ГОТОВО.
Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.
180
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
181
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите
нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни
копия на всички важни данни, съхранени в устройството.
Ако сте регистрирали Google акаунт на устройството, трябва да влезете в същия Google акаунт,
след рестартиране на устройството.
182
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
183
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства,
одобрени от Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
184
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения
за грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с
компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
185
Приложение
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на
устройството
С помощта на умния диспечер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта,
неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
186
Авторски права
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising