Samsung | SM-R800 | Samsung Samsung Galaxy Watch Наръчник за потребителя

SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Начално ръководство
6
За Galaxy Watch
7
Да се прочете първо
28 Използване на Galaxy Watch без
мобилно устройство
29 Управление на екрана
11 Оформление на устройството
29
Съдържание на екрана
30
Включване и изключване на екрана
30
Превключване на екран
11
Съдържание на пакета
12
Galaxy Watch
32
Използване на рамката
15
Докинг на безжично зарядно
устройство
34
Сензорен екран
37
Панел за бърз достъп
15Батерия
45
Заключен екран
15
Зареждане на батерията
46Гледане
17
Съвети и предпазни мерки за
зареждане на батерията
46
Екран с часовник
46
Промяна на лице на часовник
18
Режим за пестене на енергия
47
Използване на функцията за
постоянно включен часовник
48
Режим Само часовник
19 Носене на Galaxy Watch
19
Поставяне на Galaxy Watch
20
Съвети и предпазни мерки за
каишката
20
48Уведомления
Подмяна на каишката
23 Включване и изключване на Galaxy
Watch
48
Панел за уведомления
49
Преглед на входящи известия
50
Избиране на приложения за
получаване на известия
50 Въвеждане на текст
24 Свързване на Galaxy Watch към
мобилно устройство
50Увод
24
Инсталиране на приложението Galaxy
Wearable
51
Използване на функцията за гласово
въвеждане
24
Свързване на Galaxy Watch с мобилно
устройство чрез Bluetooth
52
Използване на емотикони
52
Използване на режима за ръкописен
текст или клавиатурата
27
Отдалечена връзка
2
Съдържание
Приложения и функции
88Музика
88Увод
54Съобщения
88
Възпроизвеждане на музика
56Телефон
88
Импортиране на музика
56Увод
89
Възпроизвеждане на музика с Galaxy
Watch
89
Възпроизвеждане на музика от
вашето мобилно устройство
90
Възпроизвеждане на музика без
свързване към мобилно устройство
56
Получаване на повиквания
58
Осъществяване на повиквания
58
Опции по време на гласов разговор
59Контакти
90Reminder
61 Samsung Health
61Увод
91Календар
64Калории
92Времето
65Крачки
66Етажи
92Аларма
68Упражнение
93 Свет. часовник
74Сън
75
94Галерия
Сър. ритъм
77Стрес
79Храна
81Вода
82Кофеин
94
Импортиране и експортиране на
изображения
95
Разглеждане на изображения
95
Изтриване на изображения
83Together
96 Кратки новини
83Настр.
97 Намери ми тел.
84
97 Намери моя часовник
Допълнителна информация
85GPS
98 SOS съобщения
85Алти-барометър
100Имейл
3
Съдържание
Приложение Galaxy
Wearable
100 PPT контролер
100Увод
100 Свързване на вашия Galaxy Watch към
компютър чрез Bluetooth
122Увод
102 Настройка на функциите на алармата
123ИНФО
103 Samsung Flow
124ЦИФЕРБЛАТИ
103Увод
125НАСТРОЙКИ
103 Свързване на устройства чрез
Bluetooth
125Уведомления
104 Отключване на компютъра или
таблета
126Приложения
127Уиджети
105 Galaxy Apps
127 Звук и вибриране
128Дисплей
105Настройки
105Увод
128Разширени
105Циферблати
129 Добав. съдържание към часовника
106 Звук и вибриране
130 Изпращане на SOS заявки
107Дисплей
130 Намери моя часовник
107Разширени
131 Връзка с часовника
109Връзки
131 Galaxy Apps
114Приложения
131 Samsung Health
116Защита
132SmartThings
116 Акаунт и архивиране (Акаунт)
132 Мобилни мрежи
117Достъпност
132 За часовника
117 Обща информация
134 За Galaxy Wearable
119Батерия
120 За часовника
120 Свързване към нов телефон
121 Свързване към телефон
4
Съдържание
Използване на Galaxy Watch
135Увод
135 Използване за планиране
135 Проверка на днешната информация
137 Управление на моето ежедневие
139 Използване на двоен часовник, когато
сте в чужбина
140 Използване на удобно напомняне
141 Използване като личен треньор за
вашето здраве
141 Управление на стреса и качеството на
съня
142 Постигане на целта ви за дневните
калории
143 Правене на усилени упражнения
144 Използване като обикновено
устройство за отключване
144 Отключване на компютъра бързо и
лесно
Приложение
145 Разрешаване на проблеми
150 Отстраняване на батерията
5
Начално ръководство
За Galaxy Watch
Galaxy Watch е умен часовник, който може да анализира модела на тренировката ви и да
наблюдава вашето здраве и ви позволява да използвате различни удобни приложения за
провеждане на телефонни разговори и възпроизвеждане на музика. Чрез завъртане на рамката
можете да получите достъп до удобни функции бързо и лесно. Можете да променяте циферблата
на часовника по свой вкус.
Свържете своя Galaxy Watch към вашето мобилно устройство, за да разширите възможностите на
мобилно си устройство или използвайте Galaxy Watch самостоятелно, без свързване към мобилно
устройство.
6
Начално ръководство
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате това устройство, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на Galaxy Watch или приложенията.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с този Galaxy Watch, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането
и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с Galaxy Watch, са предмет на актуализации
без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение,
предоставено с Galaxy Watch, свържете се със сервизен център на Samsung. За приложенията,
инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на Galaxy Watch или инсталирането на софтуер от
неофициални източници може да доведе до повреда на Galaxy Watch, както и до увреждане
или загуба на данни. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със
Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
• Изображенията в това ръководство са базирани на моделите SM-R800 и SM-R805F.
• Някои функции може да не работят според описанието в това ръководство в зависимост от
пазара и модела на мобилното устройство, което свързвате с Galaxy Watch.
7
Начално ръководство
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да
поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да
предизвикате повреда на устройството.
• Не излагайте устройството на бързо движеща се вода.
• Не използвайте устройството, когато се гмуркате във вода, плувате с шнорхел или
практикувате водни спортове в бързо движеща се вода.
• Ако устройството или вашите ръце са мокри, изсушете ги напълно, преди да работите с
устройството.
• Ако устройството влезе в контакт с прясна вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа.
Ако устройството е изложено на контакт с други течности, например солена вода, вода от
плувен басейн, сапунена вода, олио, парфюм, слънцезащитен крем, гел за почистване на ръце,
или химически продукти, например козметика, изплакнете го с чиста вода и старателно го
почистете с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на
устройството може да се влошат.
• Ако устройството бъде изпуснато или ударено, водо- и прахоустойчивостта на устройството
могат да бъдат засегнати.
• Не разглобявайте устройството си. Функциите за водо- и прахоустойчивост на устройството
могат да се повредят.
• Не излагайте устройството си на рязка промяна в температурата на въздуха или
температурата на водата.
• Не сушете устройството с отоплителен уред като сешоар.
• Функцията за водоустойчивост на устройството може да се повреди в сауна.
• Някои функции като сензорният екран може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода.
• Устройството е тествано в контролирана среда и сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво при определени ситуации и условия. (Отговаря на изискванията за
водоустойчивост в 50 м дълбока вода, както е описано в международния стандарт ISO
22810:2010, като вашето устройство може да се използва в плитки води. Отговаря на
изискванията за устойчивост на прах, както е описано в класификацията IEC 60529 IP6X.)
8
Начално ръководство
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Почистване и работа с Galaxy Watch
Следвайте точките по-долу, за да сте сигурни, че Galaxy Watch ще функционира правилно и ще
запази външния си вид. Неспазването на тези указания може да доведе до повреда на Galaxy Watch
и до дразнене на кожата.
• Избягвайте да излагате устройството на прах, пот, мастило, масла и химически продукти като
козметика, антибактериален спрей, почистващ препарат за ръце, детергенти и инсектициди.
Това може да доведе до повреда на вътрешните и външните части на Galaxy Watch или
до влошаване на работата му. Ако вашият Galaxy Watch бъде изложен на което и да е от
гореспоменатите вещества, използвайте немъхеста мека кърпа, за да го почистите.
• Не използвайте сапун, почистващи препарати, абразивни материали и сгъстен въздух, когато
почиствате Galaxy Watch и не го почиствайте с ултразвукови вълни или външни източници на
топлина. Това може да повреди Galaxy Watch. Дразненето на кожата може да се причини от
сапун, почистващи и дезинфекциращи препарати за ръце или други почистващи препарати,
останали върху Galaxy Watch.
• Почиствайте китката и каишката след упражнения или изпотяване. Почистете Galaxy Watch със
сладка вода, избършете го с малко етилов спирт и внимателно го подсушете.
• Когато отстранявате слънцезащитен крем, лосион или масло, използвайте препарат без сапун,
след което изплакнете и изсушете внимателно вашия Galaxy Watch.
• Ако по Galaxy Watch се появят петна или се зацапа с някакви вещества, избършете го с
навлажнена четка за зъби с меки влакна.
9
Начално ръководство
Бъдете внимателни, ако сте алергични към някои от материалите по Galaxy
Watch.
• Samsung е извършил тест на вредните материали, използвани в Galaxy Watch, с помощта на
вътрешните и външните сертификационни органи, включително и тест на всички материали,
които са в контакт с кожата, тест за токсичност върху кожата и тест за износване на Galaxy
Watch.
• Galaxy Watch съдържа никел. Вземете необходимите предпазни мерки, ако кожата ви е
свръхчувствителна или имате алергия към някои материалите използвани в Galaxy Watch.
– – Никел: Galaxy Watch съдържа малко количество никел, което е под референтния праг,
определен от европейския регламент REACH. Няма да имате допир с никела, намиращ се в
Galaxy Watch, а Galaxy Watch е преминал успешно международния сертифициран тест. Ако
обаче сте чувствителни към никел, бъдете внимателни при използването на Galaxy Watch.
• При изработката на Galaxy Watch са използвани само материали, които отговарят на
стандартите на Комисията на САЩ за безопасност на потребителските продукти (CPSC),
регламентите на европейските държави и други международни стандарти.
• За повече информация относно как Samsung борави с химикали, посетете уебсайта на
Samsung (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Начално ръководство
Оформление на устройството
Съдържание на пакета
Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.
• Наличните каишки може да се различават според модела. Използвайте подходящата
каишка, която съответства на всеки размер на модела.
• Елементите, доставени с Galaxy Watch, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за този Galaxy Watch и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Преди да ги купите се уверете, че са съвместими с Galaxy Watch.
• С изключение на Galaxy Watch, някои принадлежности, като например устройства за
зареждане, може да нямат същата сертификация за водо- и прахоустойчивост.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
11
Начално ръководство
Galaxy Watch
► SM-R800, SM-R805F
SM-R800: GPS антена
SM-R805F: LTE/GPS антена
NFC антена
Сензорен екран
Клавиш Назад
Рамка
Микрофон
Светлинен
индикатор
Основен клавиш
(бутон Вкл./Изкл.)
Клапан за
освобождаване на
налягането
Сензор за
атмосферно
налягане
Сензор за сърдечна
честота
Високоговорители
Каишка
12
Начално ръководство
► SM-R810, SM-R815F
SM-R810: GPS антена
SM-R815F: LTE/GPS антена
NFC антена
Сензорен екран
Клавиш Назад
Рамка
Микрофон
Светлинен
индикатор
Основен клавиш
(бутон Вкл./Изкл.)
Клапан за
освобождаване на
налягането
Сензор за
атмосферно
налягане
Сензор за сърдечна
честота
Високоговорители
Каишка
13
Начално ръководство
• Поддържайте каишката чиста. Контактът със замърсители, като например прах и боя,
може да образува петна по каишката, които да не могат да се отстранят напълно.
• Не поставяйте остри предмети в сензора за атмосферно налягане, клапана за
освобождаване на налягането, високоговорителите или микрофона. Вътрешните
компоненти на Galaxy Watch могат да се повредят заедно с функцията за
водоустойчивост.
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите метални стикери върху областта на антената на Galaxy Watch
– – Ако покриете областта на антената на Galaxy Watch с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка с мрежа
• Уверете се, че микрофонът на Galaxy Watch не е препречен, когато говорите в него.
• Клапанът за освобождаване на налягането гарантира, че вътрешните части и сензорите
на Galaxy Watch работят правилно, когато използвате Galaxy Watch в среда с промени в
атмосферното налягане.
Клавиши
Клавиш
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Galaxy
Watch.
• Натиснете, за да включите екрана.
Начален
екран/Вкл./
Изкл.
• Натиснете и задръжте повече от 7 секунди, за да
рестартирате Galaxy Watch.
• Натиснете, за да отворите екрана с приложения, когато сте на
екрана с часовник.
• Натиснете, за да отворите екрана с часовник, когато сте на
друг екран.
Назад
• Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
14
Начално ръководство
Докинг на безжично зарядно устройство
Повърхност за
безжично
зареждане
Порт за
зарядното
устройство
Светодиоден
индикатор
Не излагайте докинг станцията на безжичното зарядно устройство на вода, защото тя
може да не разполага със същите способности за издръжливост на вода и прах като Galaxy
Watch.
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрени зарядни устройства или кабели могат да причинят експлодиране на
батерията или повреда на Galaxy Watch.
• Използвайте предоставената докинг станция за безжично зареждане и зарядно
устройство. Galaxy Watch не може да се зареди правилно със зарядно устройство на
трета страна.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва
да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
15
Начално ръководство
1 Вкарайте малкия край на зарядното в порта на зарядното на докинг станция на безжичното
зарядно устройство, а големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
2 Поставете Galaxy Watch в докинга на безжичното зарядно устройство, като приравните
центъра на задната страна на вашия Galaxy Watch с центъра на докинга на безжичното
зарядно устройство.
Когато използвате Galaxy Watch с металната каишка (продава се отделно), натиснете
долната част на Galaxy Watch в посока на стрелката, показана на долното изображение,
след като го поставите в докинга на безжичното зарядно устройство, за да ги свържете
правилно. Ако Galaxy Watch и докингът на безжичното зарядно устройство не се свържат
правилно, Galaxy Watch може да не се зареди правилно.
16
Начално ръководство
Проверка на състоянието на зареждане
Когато свържете Galaxy Watch и докинг станцията на безжичното зарядно устройство,
светодиодният индикатор на докинг станцията на безжичното зарядно устройство премигва в
определени цветове, за да укаже състоянието на зареждане.
Цвят
Състояние на зареждане
Червен
Зарежда се
Зелен
Напълно заредена
Оранжев
Свързан към адаптер с ниска мощност
Ако възникне грешка в докинг станцията на безжичното зарядно устройство,
светодиодният индикатор присветва в червено. Прекъснете връзката на Galaxy Watch с
докинга на безжичното зарядно устройство, изчакайте докато светодиодният индикатор
спре да присветва и ги свържете отново. Ако грешката възникне отново, се свържете със
сервизен център на Samsung за поддръжка.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Ако има препятствия между Galaxy Watch и докинг станцията на безжичното зарядно
устройство, Galaxy Watch може да не се зареди правилно. Не допускайте контакт на Galaxy
Watch и безжичното зарядно устройство с пот, течности или прах.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, Galaxy Watch не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зарежда няколко
минути, преди да опитате да включите Galaxy Watch.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, батерията ще се изтощи бързо. За да
избегнете спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте
тези приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Ако Galaxy Watch се зарежда заедно с други устройства чрез комбинирано зарядно
устройство, зареждането може да отнеме по-дълго време.
• Можете да използвате Galaxy Watch, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
17
Начално ръководство
• Ако Galaxy Watch получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако се случи това, разкачете Galaxy Watch от докинг станцията на
безжичното зарядно устройство.
• По време на зареждане Galaxy Watch може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да
повлияе на продължителността на живота и ефективността на Galaxy Watch. Ако батерията
стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
• Ако Galaxy Watch не се зарежда правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.
• Избягвайте използване на прегънат или повреден USB кабел. Ако USB кабелът е повреден, не
го използвайте.
Режим за пестене на енергия
Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
• Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
• Изключва всички функции, освен спешните повиквания (при използване на модела с мобилна
мрежа), и остават достъпни само приложенията, които не се нуждаят от мобилна връзка с
мрежата. Телефонът, съобщенията и известията обаче са налице, когато Galaxy Watch е свързан
към мобилно устройство чрез Bluetooth.
• Деактивира Wi-Fi мрежата и мобилната мрежа.
• Ограничава производителността на CPU на Galaxy Watch.
На екрана с приложения чукнете
(Настройки) → Батерия → Пестене на енергия →
. Или
чукнете →
върху панела за бърз достъп, за да активирате режима за пестене на енергия. За
повече информация относно как да отворите панела за бърз достъп, вижте Панел за бърз достъп.
За да деактивирате този режим, чукнете ИЗКЛЮЧЕНО в дъното на екрана режима за пестене на
енергия и чукнете
. Или чукнете →
върху панела за бърз достъп, за да деактивирате
режима за пестене на енергия.
18
Начално ръководство
Носене на Galaxy Watch
Поставяне на Galaxy Watch
Отворете закопчалката и поставете каишката около китката си. Нагласете каишката по китката си,
поставете щифта в отвора за регулиране, след което обезопасете закопчалката, за да я затворите.
Не прегъвайте каишката прекалено. Това може да повреди Galaxy Watch.
• За да измерите своя сърдечен ритъм по-точно с Galaxy Watch, носете Galaxy Watch
плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте Правилно носене на
Galaxy Watch за подробности.
• Когато някои материи се докоснат до гърба на вашия Galaxy Watch, вашият Galaxy Watch
може да приеме, че го носите на китката си.
• Ако вашият Galaxy Watch не регистрира наличието на движение повече от 10 минути,
вашият Galaxy Watch може да приеме, че го носите на китката си.
19
Начално ръководство
Съвети и предпазни мерки за каишката
• Когато носите Galaxy Watch продължително време или правите упражнения с висока
интензивност, докато го носите, може да се появи дразнене на кожата, дължащо се на триене
и натиск. Ако носите Galaxy Watch продължително време, свалете Galaxy Watch от китката си и
не го носете в продължение на няколко часа.
• Може да се появи дразнене на кожата поради алергия, фактори на околната среда, други
фактори или когато кожата ви е изложена на сапун или пот за продължителни периоди от
време. В този случай не носете Galaxy Watch 2 или 3 дни, за да облекчите симптомите. Ако
симптомите продължат или се влошат, незабавно се обадете на Вашия лекар.
• Уверете се, че кожата ви е суха, преди да сложите Galaxy Watch. Ако носите влажен Galaxy
Watch дълго време, кожата ви може да бъде засегната.
• Ако използвате Galaxy Watch във водата, отстранете чуждите материали от кожата си и Galaxy
Watch и ги подсушете напълно, за да предотвратите дразнене на кожата.
• Не използвайте каквито и да е аксесоари, освен Galaxy Watch във водата.
Подмяна на каишката
Свалете каишката от Galaxy Watch, за да я замените с нова.
Видът на каишката може да се различава в зависимост от вашия модел.
1 Плъзнете пружинната лента на каишката навътре.
20
Начално ръководство
2 Издърпайте каишката от корпуса на Galaxy Watch.
3 Поставете единият край на пружинната лента в ухото на Galaxy Watch.
21
Начално ръководство
4 Плъзнете пружинната лента навътре и свържете каишката.
1
2
22
Начално ръководство
Включване и изключване на Galaxy Watch
Натиснете и задръжте основния клавиш (бутон Вкл./Изкл.) няколко секунди, за да включите Galaxy
Watch.
Когато включите Galaxy Watch за първи път или когато го нулирате, на екрана ще се появят
инструкции за изтегляне и инсталиране на приложението Galaxy Wearable на вашето мобилно
устройство. Вижте Свързване на Galaxy Watch към мобилно устройство за подробности.
За да изключите Galaxy Watch, натиснете и задръжте бутона за основния екран (бутон вкл./изкл.) и
чукнете Изключване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на Galaxy Watch
Ако вашият Galaxy Watch блокира и е неактивен, натиснете и задръжте основния клавиш (бутон
Вкл./Изкл.) за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
23
Начално ръководство
Свързване на Galaxy Watch към мобилно
устройство
Инсталиране на приложението Galaxy Wearable
Можете да използвате други разнообразни функции, след като свържете своя Galaxy Watch с
мобилно устройство. За да свържете своя Galaxy Watch с мобилно устройство, инсталирайте
приложението Galaxy Wearable на мобилното устройство.
В зависимост от мобилното устройство можете да изтеглите приложението Galaxy Wearable от
следните места:
• Устройства Samsung Android: Galaxy Apps, Google Play Магазин
• Други устройства с Android: Google Play Магазин
Не можете да инсталирате приложението Galaxy Wearable на мобилни устройства, които
не поддържат синхронизиране с Galaxy Watch. Уверете се, че вашето мобилно устройство
е съвместимо с Galaxy Watch.
Свързване на Galaxy Watch с мобилно устройство чрез Bluetooth
Galaxy Watch 1 Включете Galaxy Watch.
Ще се покаже екран за изтегляне и инсталиране на приложението Galaxy Wearable.
2 Чукнете
и изберете езика, който да използвате.
Ако искате да използвате Galaxy Watch без да го свързвате към мобилно устройство, вижте
Използване на Galaxy Watch без мобилно устройство.
Мобилно устройство 3 Стартиране на Galaxy Wearable.
Ако е необходимо, актуализирайте приложението Galaxy Wearable до най-новата версия.
4 Чукнете НАЧАЛО ПЪТЕШЕСТВИЕ.
24
Начално ръководство
5 Изберете вашето устройство на екрана.
Ако не намирате вашето устройство, чукнете МОЯТ НЕ Е ТУК.
6 Чукнете ВКЛЮЧВАНЕ когато се появи прозорецът със заявка за активиране на Bluetooth.
7 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
Когато свързването завърши, както на екрана на Galaxy Watch, така и на екрана на мобилното
устройство ще се покаже въвеждащ курс. Следвайте инструкциите на екрана, за да научите за
основните контролни функции на Galaxy Watch.
• Методите за свързване и екрана може да се различават в зависимост от вашето
мобилно устройство и софтуерната версия.
• Galaxy Watch е по-малък от нормалните мобилни устройства, затова качеството на
мрежата може да бъде по-ниско, особено в райони със слаб сигнал или лошо приемане.
Ако използвате своя Galaxy Watch без да го свържете с мобилно устройство или няма
налична Bluetooth връзка, вашата клетъчна мрежа или интернет връзка може да се
влошат или да се разпаднат.
• Когато свържете своя Galaxy Watch с мобилно устройство за първи път след нулиране,
батерията на Galaxy Watch може да се изтощи по-бързо при синхронизирането на
данни, като например контакти.
• Поддържаните мобилни устройства и функции може да се различават в зависимост от
вашия регион, доставчик на услуги и производител на устройството.
25
Начално ръководство
Активиране на мобилната мрежа на Galaxy Watch
Можете да получавате обаждания и съобщения на своя Galaxy Watch без мобилно устройство, а
също и да използвате разнообразни услуги през мобилната мрежа след нейното активиране.
Започнете чрез свързването на своя Galaxy Watch с мобилното устройство. За повече информация
вижте Свързване на Galaxy Watch към мобилно устройство.
• Проверете дали доставчиците на услуги на вашия Galaxy Watch и мобилното устройство
са еднакви. Методът за свързване може да е различен в зависимост от доставчика на
услуги и региона.
• Мобилното устройство трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Можете да активирате мобилната мрежа само ако използвате мобилно устройство с
операционна система Android 5.0 или по-нова и с 1,5 GB RAM или повече.
• Ако мобилната мрежа не може да бъде активирана правилно, свържете се с доставчика
ви на услугата.
• Докато свързвате своя Galaxy Watch с мобилното устройство, активирайте мобилната мрежа
от екрана Мобилна услуга за часовника.
• На екрана с приложения на Galaxy Watch чукнете
(Настройки) → Връзки → Мобилни
мрежи и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
• Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство, чукнете НАСТРОЙКИ → Мобилни
мрежи, а после следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
26
Начално ръководство
Свързване на Galaxy Watch към ново мобилно устройство
Когато свържете Galaxy Watch към новото си мобилно устройство, инструкциите на екрана ще ви
помолят да нулирате Galaxy Watch. Уверете се, че сте архивирали всички важни данни, които се
съхраняват на вашия Galaxy Watch, преди да свържете Galaxy Watch с ново мобилно устройство. За
повече информация относно архивирането на Galaxy Watch, вижте Архивиране и възстановяване
на данни.
1 На екрана с приложения и чукнете
(Настройки) → Свързване към нов телефон →
.
Връзката между Galaxy Watch и вашето мобилно устройство ще се прекъсне. След леко
рестартиране, той автоматично ще влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
2 На вашето ново мобилно устройство, стартирайте Galaxy Wearable да се свърже с Galaxy
Watch.
Ако мобилното устройство, което искате да свържете е вече свързано с друго устройство,
стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете → Свързване ново
устройство, за да се свържете с ново устройство.
Отдалечена връзка
Сега вашият Galaxy Watch и мобилното устройство са свързани чрез Bluetooth. Когато няма
налична Bluetooth връзка, можете дистанционно да свържете Galaxy Watch към вашето мобилно
устройство с помощта на вашия Samsung акаунт чрез Wi-Fi мрежа. Това ще ви позволи да
продължите да получавате известия от вашето мобилно устройство.
Тази функция се активира автоматично, когато се свържете с мобилното устройство чрез Bluetooth
за пръв път.
Ако тази функция не е включена, стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и
чукнете НАСТРОЙКИ → Връзка с часовника, и след това чукнете превключвател Отдалечена
връзка.
27
Начално ръководство
Използване на Galaxy Watch без мобилно
устройство
Можете да използвате Galaxy Watch без свързване към мобилно устройство. Използвайте своя
Galaxy Watch удобно, без да се свързвате с мобилно устройство, докато правите дейности на
открито, като катерене в планината или упражнения. При първоначално включване на Galaxy
Watch или когато го рестартирате можете да укажете Galaxy Watch да работи без мобилно
устройство.
• Някои функции не са достъпни, когато използвате Galaxy Watch без свързване към
мобилно устройство.
• За да прегледате правната информация относно първоначалната настройка на режима
на свързване без телефон, посетете www.samsung.com.
1 Включете Galaxy Watch.
2 Чукнете и изберете езика, който да използвате.
3 Чукнете , превъртете надолу по екрана и чукнете тук.
4 Проверете известието и чукнете Продължав. >.
5 Прочетете условията и реда на споразумението и чукнете НАПРЕД, за да се съгласите с тях.
6 Влезте със своя Samsung акаунт.
7 Ако искате да възстановите данни, възстановете данните на друг Galaxy Watch, съхранявани
във вашия Samsung акаунт.
8 Свържете се към мобилната мрежа.
Тази стъпка не се появява, когато използвате модела с Bluetooth.
9 Задайте часови пояс.
10Задайте PIN код за възстановяване или архивиране на данни.
На екрана с приложенията чукнете
(Настройки) → Свързване към телефон →
и въведете PIN, за да свържете Galaxy Watch към мобилно устройство, докато използвате
Galaxy Watch без мобилно устройство.
28
Начално ръководство
Управление на екрана
Съдържание на екрана
Началния екран на часовника е стартовата точка за достъп до множеството екрани на Galaxy
Watch.
Можете да прегледате другите екрани като натиснете бутона, завъртите рамката или плъзнете
пръстта си върху екрана.
Гледане
Визуални елементи
Уведомления
Добавете
визуални
елементи.
Наличните визуални елементи, известия и тяхната подредба може да се различават в
зависимост от версията на софтуера.
Добавяне на визуални елементи
Можете да добавите още визуални елементи на началния екран.
Плъзнете наляво върху екрана и чукнете
елемент ще се появи в нов панел.
, за да изберете визуален елемент. Избраният визуален
Преместване на визуални елементи
Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към желаното място.
Премахване на визуални елементи
Чукнете и задръжте визуален елемент и после чукнете
29
.
Начално ръководство
Включване и изключване на екрана
За да включите екрана, завъртете рамката. Или натиснете основния клавиш или клавиш Назад.
Ако екранът не се включи след като завъртите рамката, чукнете
(Настройки) на екрана с
приложения, чукнете Разширени → Събуждане с безел, и след това докоснете Събуждане с
безелпревключвателя, за да активирате функцията.
За да изключите екрана, го покрийте с длан. Също така екранът ще се изключи автоматично, ако
Galaxy Watch не се използва за определено време.
Можете също да включите екрана, използвайки функцията за жест за събуждане. На екрана
с приложения чукнете
(Настройки) → Разширени → Жест за събуждане и чукнете
превключвателя Жест за събуждане, за да го активирате.
Превключване на екран
Превключване между екрана с часовник и екрана с приложения
За да отворите екрана с приложения, натиснете основния клавиш на екрана с часовник.
За да се върнете към екрана с часовник, натиснете основния клавиш.
Преглед на скорошните
приложения.
Приложение
Екран с часовник
Екран с приложения
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения.
За да прегледате другите панели, завъртете рамката или плъзнете екрана наляво или надясно.
Наличните приложения може да се различават в зависимост от версията на софтуера.
30
Начално ръководство
Отваряне на приложения
На екрана с приложения чукнете икона на приложение, за да отворите приложението.
За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
прил.) на екрана с приложения.
(Скорошни
Можете да стартирате приложения директно, когато добавяте често използвани
приложения към визуалния елемент Бърз кл. прилож. Чукнете
и добавете
приложението, което искате. Ако няма място за прибавяне на често използваните
приложения, чукнете и задръжте екрана, чукнете РЕДАКТИРАНЕ, а след това чукнете
върху предишно добавено приложение, за да добавите друго приложение.
Затваряне на приложения
1 На екрана с приложения чукнете (Скорошни прил.).
2 Завъртете рамката или плъзнете екрана наляво или надясно, за да маркирате приложението,
което искате да затворите.
3 Чукнете
.
За да затворите всички текущи приложения, чукнете ЗАТ. ВСИЧКИ.
Връщане до предишния екран
За да се върнете към предишния екран, натиснете клавиш Назад.
31
Начално ръководство
Използване на рамката
Завъртане рамката за лесно контролиране на различните функции на Galaxy Watch.
• Уверете се, че в областта на рамката няма чужди материали, като например прах или
пясък.
• Не използвайте рамката близо до магнитни полета, тъй като те могат да причинят
смущения във вътрешните магнити на рамката и да я повредят.
Ако рамката не се завърта, занесете устройството Galaxy Watch в сервизен център на
Samsung, без да го разглобявате.
Превъртане през екрани
Завъртете рамката, за да видите други екрани. На екрана с часовника завъртете рамката обратно
на часовниковата стрелка, за да видите известия.
32
Начално ръководство
Избор на елемент
Завъртете рамката, за да преминете от един елемент в друг. Когато завъртите рамката, индикаторът
за маркиране ще се премести в същата посока и ще маркира елемент.
Регулиране на изходните стойности
Завъртете рамката, за да регулирате силата на звука или яркостта. Когато регулирате яркостта,
завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да направите екрана по-светъл.
33
Начално ръководство
Използване на функцията за телефон или аларма
Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да получите входящо обаждане или за
да спрете аларма. Завъртете рамката по посока обратна на часовниковата стрелка, за да откажете
входящо обаждане или за да активирате аларма.
Сензорен екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Galaxy Watch може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
• Възможно е сензорният екран да не е наличен, когато се активира режимът за
заключване против вода.
34
Начално ръководство
Чукване
За да отворите приложение, изберете елемент от меню или да натиснете екранен бутон, трябва да
го чукнете с пръст.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за две или повече секунди, за да отидете до режима на редактиране
или да видите наличните опции.
35
Начално ръководство
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
Двойно чукване
Чукнете двукратно върху изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се
върнете.
36
Начално ръководство
Плъзгане на пръстите
Плъзнете наляво или надясно, за да видите други панели.
Панел за бърз достъп
Този панел ви позволява да видите текущото състояние на Galaxy Watch и да конфигурирате
настройки.
Плъзнете надолу от горната част на екрана.
Икона за ниво на
заряд на батерията
Индикаторни икони
Икони за бързи
настройки
Състояние на
връзката на Galaxy
Watch
37
Начално ръководство
Проверяване на иконите на индикатора
Иконите на индикатора се появяват от горната страна на панела за бърз достъп и ви осведомяват
за текущото състояние на Galaxy Watch. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Индикаторните икони може да са различни в зависимост от региона.
Икона
Значение
Bluetooth свързан
Bluetooth прекъснат
Сила на сигнала (само за модели за мобилна мрежа)
Свързана Bluetooth слушалка
Свързан с 3G мрежа (само за модели за мобилна мрежа)
Свързан с LTE мрежа (само за модели за мобилна мрежа)
Wi-Fi свързан
Прехвърляне на обаждането към Galaxy Watch
Ниво на заряд на батерията
Проверка на иконите за бърза настройка
Иконите за бърза настройка се появяват върху панела за бърз достъп. Чукнете иконата, за да
промените основните настройки или да стартирате функцията удобно. На панела за бърз достъп се
показват до осем икони.
За да добавите нови икони върху панела за бърз достъп, вижте Редактиране на иконите за бърза
настройка.
Икона
Значение
Активирайте режим на пестене на енергия
Активирайте режим полет
Отворете менюто за сила звука
Активирайте режим Не ме безпокой
38
Начално ръководство
Икона
Значение
Активирайте функцията за постоянно включен часовник
Настройте яркостта
Свързване с Wi-Fi мрежа или автоматично свързване с Wi-Fi мрежа.
/
Отворете екрана с настройки
Активирайте NFC функцията
Стартиране на прил. Намери ми тел.
Свържете се с мобилната мрежа
Отворете менюто за управление на батерията
Свържете Bluetooth слушалките
/
/
Активирайте режим на звук, вибрация или тих режим
Активирайте режим театър
Активирайте режим на заключване против вода
Активирайте функцията за информация за местоположение
/
Възпроизвеждане или пауза на музика
Активирайте режим лека нощ
Активирайте функцията за чувствителност към допир
Редактиране на иконите за бърза настройка
Можете да редактирате иконите на панела за бърз достъп и могат да се добавят до осем икони за
бърз достъп. Можете да добавяте нова икона само след премахване на друга, ако вече са добавени
осем икони.
Премахване на икона за бърза настройка
Чукнете и задръжте икона, която искате да изтриете от панела за бърз достъп и чукнете
Иконата за бърза настройка ще бъде премахната.
39
.
Начално ръководство
Добавяне на икона за бърза настройка
Чукнете и задръжте икона за бърза настройка и чукнете
искате да добавите към панела за бърз достъп.
, след което изберете функция, която
Иконата за функцията, която сте избрали, ще бъде добавена в панела за бърз достъп.
Можете също да редактирате панела за бърз достъп, като чукнете
Разширени → Редактиране на бързи настройки.
(Настройки) →
Активиране на режим на пестене на енергия
Активирайте режима за пестене на енергия, за да ограничите някои от функциите на Galaxy Watch
и да намалите потреблението на батерия.
На панела за бърз достъп чукнете
.
След активиране цветовете ще се показват в степени на сивото.
Вижте Режим за пестене на енергия за повече информация.
Активиране на режим полет
Можете да активирате режим полет, когато се качвате в самолет. Активирането на тази функция ще
ограничи приложенията, които се нуждаят от връзка с мрежата, но ще ви позволи да използвате
други приложения и функции по обичайния начин.
На панела за бърз достъп чукнете
Иконата
.
ще се появи в горната част на екрана с часовник.
Отваряне на менюто за сила звука
Настройте силата на звука за мелодията звънене, медиите, уведомленията и системата.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Настройте силата на звука чрез завъртане на рамката или чрез чукване върху
или
.
• Екранът за тона за звънене не се появява, когато използвате модела с Bluetooth без да
сте свързани с мобилно устройство.
• Когато е активирана функцията Voice Assistant, можете също да настроите силата на
звука за достъпност.
40
Начално ръководство
Активиране на режим Не ме безпокой
Когато се получи известие, което не е аларма, можете да зададете своя Galaxy Watch да не вибрира
и да не включва екрана.
От панела за бърз достъп чукнете
Иконата
и задайте в режим Не ме безпокой.
ще се появи в горната част на екрана с часовник.
Активиране на функцията за постоянно включен часовник
Можете да зададете екрана да се включва дори да не използвате своя Galaxy Watch, когато го
носите.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Ако активирате тази функция, батерията ще се изтощава по-бързо от обичайното.
Регулиране на яркостта
Можете да регулирайте яркостта на дисплея на Galaxy Watch, така че да отговаря на средата.
На панела за бърз достъп чукнете
или .
и регулирайте яркостта, като завъртите рамката или чукнете
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете се с Wi-Fi мрежа на ръка или задайте Wi-Fi мрежата да се свързва автоматично.
На панела за бърз достъп чукнете
или
.
Wi-Fi мрежата ще бъде свързана или прекъсната. За да зададете автоматично свързване на Wi-Fi
мрежата, чукнете иконата Wi-Fi, докато се появи
.
не се появява и Wi-Fi мрежата не се свързва автоматично, когато използвате Galaxy
Watch без свързване към мобилно устройство.
Отваряне на екрана с настройки
Отворете екрана с настройки, за да конфигурирате различните функции и приложения на Galaxy
Watch.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Ще се появи екранът за настройки.
41
Начално ръководство
Активиране на NFC функцията
Активирайте NFC функцията.
На панела за бърз достъп чукнете .
NFC функцията може да се използва удобно с NFC антената. За повече информация вижте NFC.
Стартиране на прил. Намери моя телефон.
Стартирайте приложението Намери ми тел. и намерете мобилното си устройство, когато го
загубите.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Мобилното устройство ще издаде звук и ще включи екрана. За повече информация вижте Намери
моя часовник.
Тази функция не се показва когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате връзка с
мобилно устройство.
Свързване към мобилна мрежа
Свържете се или се разкачете от мобилната мрежа.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Мобилната мрежа е свързана и можете да приемате обаждания и съобщения.
Тази функция не се показва на модела с Bluetooth.
Отваряне на менюто за управление на батерията
Отворете менюто за управление на батерията, за да управлявате по лесен начин потреблението на
батерията.
На панела за бърз достъп чукнете .
Ще се появи менюто за управление на батерията.
42
Начално ръководство
Свързване на Bluetooth слушалките
Свържете Bluetooth слушалките и през тях можете да слушате музика и да осъществявате
телефонни разговори.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Функцията Bluetooth е активирана и списъкът с налични Bluetooth слушалки ще бъде прегледан.
Ако е наличен предишно използван Bluetooth, той ще се свърже автоматично.
Активиране на режим на звук, вибрация или тих режим
Активирайте режим на звук, вибрация или тих режим.
На панела за бърз достъп чукнете
,
или
.
Активиране на режим театър
Активирайте режим театър, за да гледате филми.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Иконата
ще се появи в горната част на екрана с часовник. Екранът ще остане изключен, звукът
ще бъде заглушен, а функциите за събуждане с жест и постоянно включен часовник ще бъдат
деактивирани автоматично.
Активиране на режима на заключване против вода
Можете да активирате режима Заключване против вода, когато тренирате във вода.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Сензорният екран, функцията за жест събуждане и функцията за постоянна работа на часовника
ще бъдат дезактивирани.
Натиснете и задръжте основния клавиш, докато кръгът изчезне, за да изключите режима за
заключване против вода.
Активиране на функцията за информация за местоположение
Активирайте информацията за местоположение, за да използвате данните от GPS и данните за
местоположение с определени приложения.
На панела за бърз достъп чукнете
.
43
Начално ръководство
Възпроизвеждане или пауза на музика
Възпроизвеждане или пауза на музика.
На панела за бърз достъп чукнете
или
.
Музиката ще се възпроизвежда или ще бъде на пауза на Galaxy Watch и свързаното мобилно
устройство. Можете да слушате музика след свързване на Bluetooth слушалки.
Активиране режим лека нощ
Активирайте режим лека нощ за спане.
На панела за бърз достъп чукнете
.
Иконата
ще се появи в горната част на екрана с часовник. Всички звуци, освен звуците при
докосване и алармите, ще бъдат заглушени, а функциите за събуждане с жест и постоянно включен
часовник ще бъдат деактивирани автоматично.
Активиране на функцията за чувствителност към допир
Активирайте функцията за чувствителност към допир, за да използвате сензорния екран с
ръкавици.
На панела за бърз достъп чукнете
.
В зависимост от вида на ръкавиците, сензорният екран може да не разпознае докосването
ви и функцията може да не се активира.
44
Начално ръководство
Заключен екран
Използвайте функцията за заключване на екрана, за да защитите своите лични данни, като
не позволите на другите достъп до вашия Galaxy Watch. След активирането на функцията за
заключване на екрана Galaxy Watch ще изисква код за отключване при всяко отключване.
Настройка на заключване на екрана
На екрана с приложения чукнете
метод за заключване.
(Настройки) → Защита → Заключване → Тип и изберете
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
Можете да въведете PIN с рамката. Завъртете рамката, за да отидете на цифрата, която
искате да въведете. След като се промени цветът на цифрата, цифрата ще бъде въведена.
45
Начално ръководство
Гледане
Екран с часовник
Вижте текущия час. Когато не сте на екрана с часовник, натиснете основния клавиш, за да се
върнете към екрана с часовник.
Промяна на лице на часовник
Чукнете и задръжте екрана с часовника и завъртете рамката или плъзнете екрана наляво или
надясно и изберете циферблат. Можете също да персонализирате часовника, като чукнете
ПЕРСОН. За да изтеглите повече циферблати от приложението Galaxy Apps, чукнете Galaxy Apps.
Чукнете и задръжте екрана с часовник и завъртете бързо рамката. Наличните циферблати
ще се появят на екрана и ще можете лесно да избирате от тях. Функцията ПЕРСОН. обаче
ще е недостъпна.
46
Начално ръководство
Можете да промените циферблата на часовника Galaxy Watch и от вашето мобилното устройство.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете ЦИФЕРБЛАТИ. За да изтеглите
още циферблати от Galaxy Apps, стартирайте Galaxy Wearable и чукнете ИНФО → ПРЕГ. ОЩЕ от
картата ТОП ЦИФЕРБЛАТИ.
Персонализиране на циферблат със снимка
Приложете снимка за своя циферблат след като я импортирате от мобилното си устройство.
За повече информация относно импортирането на снимки от мобилно устройство, вижте
Импортиране на изображения от вашето мобилно устройство.
1 Чукнете и задръжте екрана с часовник и завъртете рамката или плъзнете екрана наляво или
надясно и чукнете ПЕРСОН. от циферблата Моята снимка+.
2 Чукнете екрана и чукнете Добавяне на снимка.
3 Изберете снимка, която искате да приложите като циферблат и чукнете OK → OK.
Можете да увеличавате и намалявате снимката чрез въртене на рамката. Когато снимката е
увеличена, плъзнете екрана, за да се покаже част от снимката върху екрана.
За добавяне на допълнителни снимки, завъртете рамката по часовниковата стрелка или
плъзнете екрана наляво и изберете Добавяне на снимка. Могат да се добавят до двадесет
снимки за циферблат. Снимките, които добавяте, ще се въртят последователно.
4 Плъзнете екрана, за да промените цвета или шрифта, и чукнете OK.
Можете да активирате тиктакащ звук от часовник за някои аналогови циферблати. От
екрана Тиктакащ звук включвайте или изключвайте тиктакащия звук със завъртане на
рамката.
Използване на функцията за постоянно включен часовник
Можете да настройте Galaxy Watch да показва часа, когато екранът е изключен, докато носите своя
Galaxy Watch.
На панела за бърз достъп чукнете . Или на екрана с приложения чукнете
(Настройки) →
Циферблати и чукнете превключвателя Часовникът винаги включен, за да го активирате.
47
Начално ръководство
Режим Само часовник
Можете да активирате режим Само часовник. В режима Само часовник ще се показва само
часовникът и всички други функции ще бъдат изключени.
На екрана с приложения чукнете
(Настройки) → Батерия → Само часовник.
Уведомления
Панел за уведомления
Проверете известие, като например ново съобщение или пропуснато обаждане, на панела
за известия. На екрана с часовника завъртете рамката обратно на часовниковата стрелка или
плъзнете надясно, за да отворите панела с известията. Когато има непроверени известия, на
екрана на часовника ще се вижда оранжева точка.
Индикатор за известия
48
Начално ръководство
Преглед на входящи известия
Когато получите известие, на екрана ще се изведе информация за това известие, например какъв е
видът му или времето на получаване. Ако са получени повече от две известия, завъртете рамката,
за да видите повече известия.
Чукнете известието, за да видите подробности.
Идете до
допълнителни
опции.
Изтриване на известия
Изтрийте известие, като плъзнете нагоре на екрана, докато гледате известие.
49
Начално ръководство
Избиране на приложения за получаване на известия
Изберете приложение от мобилното си устройство за получаване на известия.
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ →
Уведомления и чукнете превключвателя.
2 Чукнете Управление на уведомления и чукнете превключвателя до приложенията, за да
получавате известия от тях на своя Galaxy Watch.
Въвеждане на текст
Увод
Екранът за въвеждане на текст ще се появи, когато можете да въведете текст.
• Оформлението на екрана може да е различно в зависимост от приложението, което
стартирате.
• Когато Galaxy Watch е свързан към мобилно устройство чрез Bluetooth, настройките за
език, приложени към мобилното устройство, се прилагат и към Galaxy Watch.
Вмъкнете емотикони.
Използвайте функцията за гласово
въвеждане.
Стартиране на режима за
ръкописен текст или клавиатурата.
Вмъкнете текстов шаблон.
50
Начално ръководство
Използване на функцията за гласово въвеждане
Чукнете
и започнете да говорите, за да въведете своето съобщение.
За да смените разпознатия език, чукнете → Езици на въвежд.
Идете до допълнителни опции.
Разпознаване на гласово
въвеждане.
• Тази функция не се поддържа за някои езици.
• Съвети за по-добро разпознаване на гласа
– – Говорете отчетливо.
– – Говорете на тихи места.
– – Не използвайте обидни или жаргонни думи.
– – Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е Galaxy Watch да не разпознае изговореното от вас съобщение в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
51
Начално ръководство
Използване на емотикони
Чукнете
и изберете категорията. Ще се покаже списъкът с емотикони на избраната категория.
За да нарисувате рисунка, чукнете Драскане в горната част на екрана и нарисувайте съобщението
си.
Завъртете рамката обратно на часовниковата стрелка, за да изтриете черта по черта. За да
възстановите линията, завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка.
Използване на режима за ръкописен текст или клавиатурата
Чукнете
и активирайте режим за ръкописен текст и пишете върху екрана.
Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.
52
Начално ръководство
Промяна на режима на въвеждане
Завъртете рамката, за да промените режима на въвеждане на екрана за въвеждане на текст.
Можете да превключвате между режим за ръкописен текст, режим знаци, режим цифри, режим
емотикони и режим гласово въвеждане.
Промяна на езика на въвеждане
Плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, докато го чуквате и задържате, за да смените
езика за въвеждане.
За да добавите още езици, превключете на режим цифри, режим пунктуация или режим
→ Изб. езици въвеждане и изберете език, който да добавите.
емотикони. След това чукнете
Можете да добавите до два езика.
Използване на клавиатурата
Завъртете рамката, за да въведете текст като използвате клавиатурата.
• Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да
промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
• Оформлението на клавиатурата може да се различава в зависимост от региона.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Въведете интервал.
53
Приложения и функции
Съобщения
Прегледайте съобщения и им отговорете с помощта на Galaxy Watch.
Преглеждане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, докато сте
в роуминг.
1 Чукнете
(Съобщения) на екрана с приложения.
Или плъзнете надясно на екрана с часовника или завъртете рамката обратно на
часовниковата стрелка, когато получите ново известие за съобщение.
2 Превъртете през списъка със съобщения и изберете запис, за да видите своите разговори.
За да видите съобщение на мобилното устройство, чукнете , завъртете рамката Показ. на тел.
За да отговорите на съобщение, изберете режим на въвеждане и напишете своето съобщение.
54
Приложения и функции
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, докато сте
в роуминг.
1 Чукнете
(Съобщения) на екрана с приложения.
Създайте ново съобщение.
Контакти
Списък със съобщения
2 Чукнете
.
Можете също да изберете получател на съобщение, като чукнете
от списъка с контакти.
3 Добавете получател и чукнете НАПРЕД.
4 Въведете текст с помощта на един от наличните методи и чукнете ИЗПРАЩАНЕ или Изпрати.
Когато изберете текстов шаблон или емотикон, съобщението автоматично ще бъде изпратено
до получателите.
Когато въвеждате текст чрез глас, можете да изберете между текст и аудио за формата
на съобщение. Ако екранът за избор на формат на съобщението не се появи, отворете
(Настройки) → Приложения → Съобщения и чукнете
екрана с приложения, чукнете
превключвател Изпр. като аудиo, за да го активирате.
55
Приложения и функции
Телефон
Увод
На Galaxy Watch, провеждате или приемате повиквания. Можете да провеждате телефонни
разговори чрез вградения микрофон, високоговорители или слушалки с връзка през Bluetooth.
С модела с мобилна мрежа можете да осъществявате обаждания без да сте свързани с
мобилно устройство.
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
Когато се получи повикване, завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка. Или
издърпайте извън големия кръг.
Можете да провеждате телефонни разговори чрез вградения микрофон, високоговорители или
слушалки с връзка през Bluetooth.
Ако се абонирате за изчакващо повикване, можете да получавате повиквания, докато сте на
телефона. Когато отговорите на второто повикване, можете да задържите текущия разговор или
да го прекратите. Моделите за мобилна мрежа могат да приемат обаждания както от телефонния
номер на Galaxy Watch, така и от свързано мобилно устройство. Макар че, когато приемате второ
обаждане на номер, различен от този, който използвате, не можете да поставите на изчакване това
обаждане, докато отговаряте на второто обаждане. Обаждането просто ще приключи.
56
Приложения и функции
Отхвърляне на повикване
Отхвърлете входящо повикване и изпратите съобщение за отхвърляне на повикващия.
Когато се получи повикване, завъртете рамката в посока, обратна на часовниковата стрелка. Или
издърпайте извън големия кръг.
За да изпратите съобщение при отхвърляне на входящо повикване, плъзнете нагоре от долния
край на екрана.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, на екрана ще се появи известие. На екрана с часовника плъзнете
екрана надясно или завъртете рамката обратно на часовниковата стрелка, за да прегледате
известия за пропуснати повиквания. Или чукнете
(Телефон) на екрана с приложения, за да
видите пропуснати повиквания.
57
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания
Чукнете
(Телефон) на екрана с приложения.
Клавиатура
Контакти
Регистърен списък
Използвайте един от следните методи:
• Чукнете
, въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете
• Чукнете
, потърсете или изберете контакт и след това чукнете
.
.
• Превъртете през регистърния списък, изберете запис в регистъра и чукнете
.
Опции по време на гласов разговор
Използване екрана за повиквания
Може да извършите следните действия:
Настройте силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Прехвърляне на повиквания към
мобилното устройство
Изключва микрофона, така че
човекът от другата страна не може
да ви чуе.
Прекратете текущото повикване.
58
Приложения и функции
Превключване на Bluetooth слушалка
Превключете Galaxy Watch на Bluetooth слушалка, за да продължите повикването на нея.
Когато Bluetooth слушалката е свързана към Galaxy Watch, чукнете
за да проведете разговор с Bluetooth слушалката.
върху екрана на обаждането,
Ако не е свързана Bluetooth слушалка към Galaxy Watch, на екрана с приложения чукнете
(Настройки) → Връзки → Bluetooth → BT слушалка. Когато се появи списък с налични Bluetooth
слушалки, изберете Bluetooth слушалката, която искате да използвате.
Тази функция е достъпна, когато използвате модела за мобилна мрежа без да
осъществявате връзка с мобилно устройство.
Отваряне на клавиатурата
Чукнете → Клавиатура.
Контакти
Прегледайте списъка с контакти на вашето устройство след като свържете вашия Galaxy Watch
с вашето мобилно устройство. Можете лесно да осъществите повикване или да изпратите
съобщение на контакт.
Чукнете
(Контакти) на екрана с приложения.
Списъкът с любими контакти, наличен в мобилното устройство, ще се изведе в горната
част на списъка с контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Чукнете
и въведете критериите за търсене в горната част на списъка с контакти.
• Плъзнете по списъка с контакти.
• Завъртете рамката. Когато бързо завъртите рамката, списъкът преминава през азбуката от
първата буква.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Осъществете гласово повикване.
• : Съставете съобщение.
59
Приложения и функции
Добавяне на записи
1 Чукнете (Контакти) на екрана с приложения.
2 Чукнете в горната част на списъка с контакти и въведете информацията за контакт.
3 Чукнете ЗАПИС.
Избиране на често използваните контакти от визуалния елемент
След като добавите визуалния елемент Контакти, добавете често използваните контакти, за да
можете да се свързвате с тях лесно чрез текстово съобщение или телефонно обаждане. Чукнете
Добав.контакти, изберете контакт и след това чукнете ГОТОВО. За повече информация относно
добавянето на визуални елементи вижте Добавяне на визуални елементи.
Във визуалния елемент могат да бъдат добавяни до четири контакта.
Добавяне на медицинска информация към моя профил
Добави медицинска информация към моя профил, така че спасителите да могат бърза да я видят
при извънредна ситуация.
На мобилното си устройство стартирайте Контакти, изберете вашия профил и въведете своята
медицинска информация. За преглед на вашата медицинска информация на вашия Galaxy Watch,
на екрана с приложения чукнете
(Контакти) → вашия профил и плъзнете нагоре от долния
край на екрана.
При спешна ситуация, натиснете и задръжте основния клавиш на Galaxy Watch (бутон Вкл./Изкл.) и
чукнете Медицинска информация за спешни случаи.
Може да е невъзможно да използвате тази функция на мобилното устройство, което
свързвате с Galaxy Watch.
60
Приложения и функции
Samsung Health
Увод
Samsung Health записва и наблюдава вашата 24-часова активност и модел на съня, за да
поддържате здравословни навици. Когато свържете Galaxy Watch с мобилните си устройства,
можете да запазвате и управлявате данните, свързани със здравето, и да получавате полезна
информация за вашето здраве всеки ден.
Когато тренирате повече от 10 минути, докато носите Galaxy Watch, той ще покаже окуражително
съобщение. Когато Galaxy Watch установи неактивност за повече от един час, той ще ви уведоми
и ще ви покаже някои упражнения за стречинг, които да следвате. Когато вашият Galaxy Watch
разпознае, че шофирате, възможно е той да не покаже окуражително съобщение или упражнения
за стретчинг.
Чукнете
(Samsung Health) на екрана с приложения.
• Функциите на Samsung Health са предназначени за свободното време,
благосъстоянието и фитнес цели. Те не са предназначени за медицински цели. Преди да
използвате тези функции, прочетете внимателно инструкциите.
• Всяка информация, която се получава в резултат на използването на Galaxy Watch,
Fit софтуера или всяко друго фабрично инсталирано приложение, може да бъде
неподходяща, неточна, непълна или ненадеждна.
61
Приложения и функции
Правилно носене на Galaxy Watch
• Когато активирате функцията за автоматично проследяване на сърдечния ритъм, или когато
Galaxy Watch разпознае, че тренирате, Galaxy Watch автоматично ще проследи пулса ви. Когато
измервате своята сърдечна честота, носете Galaxy Watch плътно по ръката си над китката,
както е показано на фигурата по-долу.
• Ако стегнете Galaxy Watch прекалено плътно, може да възникне дразнене на кожата, а ако го
поставите твърде разхлабено, може да се появи триене.
<Отзад>
Сензор за сърдечна честота
• Точността на сензора за сърдечна честота може да се намали в зависимост от условията
на измерване и околната среда.
• Използвайте функцията сърдечна честота само за измерване на вашата сърдечна
честота.
• Не гледайте директно към светлината на сензора за сърдечна честота. Това може да
увреди зрението ви. Уверете се, че деца не гледат директно към светлините.
• Ниските температури могат да засегнат вашето измерване, затова през зимата или при
студено време се поддържайте топли при проверка на сърдечната ви честота.
• Измерете сърдечната честота, когато сте седнали и спокойни. Не движете тялото си,
докато правите измерване на сърдечната честота. Това може да доведе до неточен
запис на вашата сърдечна честота.
• Ако получите резултат, който се различава съществено от очакваната ви сърдечна
честота, починете си за 30 минути и повторете измерването.
62
Приложения и функции
• Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в
сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
• Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната
честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
• Тъй като сензорът за сърдечна честота използва светлина, за да получи приблизителна
стойност на сърдечната честота, точността му може да се различава поради физически
фактори, които засягат поглъщането и отразяването на светлина като кръвообращение/
кръвно налягане, състояние на кожата и разположение и концентрация на кръвоносни
съдове. Освен това, ако вашата сърдечна честота е изключително висока или ниска,
измерванията може да са неточни.
• Потребителите с тънки китки могат да получат неточни измервания на сърдечната
честота, ако устройството е разхлабено, което предизвиква неравномерно отразяване
на светлината. Ако измерването на сърдечната честота не функционира правилно,
коригирайте местоположението на сензора за сърдечна честота на устройството
надясно, наляво, нагоре или надолу по вашата китка, или обърнете устройството така,
че сензорът за сърдечна честота да застане твърдо към вътрешната страна на вашата
китка.
• Ако сензорът за сърдечна честота е замърсен, изтрийте го и опитайте отново.
Препятствията между каишката на устройството и вашата китка, като телесно
окосмяване, замърсяване или други обекти, може да попречат на светлината да
се отрази равномерно. Уверете се, че сте отстранили подобни препятствия преди
употреба.
• Ако устройството стане горещо на пипане, отстранете го докато се охлади.
Продължителният допир на кожата до гореща повърхност на устройството може да
причини кожно изгаряне.
63
Приложения и функции
Калории
Можете да проверите калориите, изгорени през деня или седмицата.
Чукнете
(Samsung Health) от екрана с приложения и отворете екрана за калориите. Или
завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка върху екрана на часовника, изберете
приспособлението Обобщ. здраве и после чукнете менюто за калориите.
За да видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
• Калориите, които изгаряте, включват вашия основен метаболизъм, изчислен по
профила, който сте регистрирали. Когато стартирате приложението Samsung
Health за първи път, основният ви метаболизъм до времето, когато сте стартирали
приложението, ще бъде показан като изгорени от вас калории.
• Активирайте функцията за контролиране на теглото в приложението Samsung Health
на мобилното си устройство, за да проверите теглото си на екрана за калориен баланс.
Можете да управлявате дневно и седмично изгорените калории и приема на калории
въз основа на зададеното тегло.
64
Приложения и функции
Крачки
Galaxy Watch брои изминатите от вас крачки и измерва изминатото разстояние.
Измерване на броя на крачките и изминатото разстояние
Чукнете
(Samsung Health) на екрана за приложения и завъртете рамката по посока на
часовниковата стрелка, за да отворите екрана за проследяване на стъпки. Или завъртете рамката
по посока на часовниковата стрелка върху екрана на часовника, изберете приспособлението
Обобщ. здраве, а после чукнете менюто за отчитане на крачките.
Текущ сбор на стъпките
Цел
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
• Когато започнете да измервате стъпките си, елементът за проследяване на стъпки ще
следи вашите стъпки и ще покаже техния брой след кратко забавяне, защото вашият
Galaxy Watch разпознава с точност вашето движение след като ходите известно време.
Също така за точно измерване на стъпките е възможно да усетите кратко забавяне
преди изскачащият прозорец да посочи, че е достигната определена цел.
• Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил
или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
65
Приложения и функции
Задаване на целта за стъпки
1 Чукнете → Настр.
2 Чукнете Цел за крачки.
3 Завъртете рамката, за да зададете целта и чукнете ГОТОВО.
Настройка на алармата
За да получите аларма за достигане на цел, чукнете → Настр. и чукнете превключвателя
Уведомления, за да го активирате.
Етажи
Запишете и проследете колко етажа сте изкачили.
Измерване на качените етажи
Чукнете
(Samsung Health) на екрана за приложения и завъртете рамката по посока на
часовниковата стрелка, за да отворите екрана за проследяване на етажи. Или завъртете рамката по
посока на часовниковата стрелка върху екрана на часовника, изберете приспособлението Обобщ.
здраве, а после чукнете менюто за проследяване на етажи.
Текущ сбор на етажите
Цел
66
Приложения и функции
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
• Разстоянието за един етаж се отчита приблизително 3 метра. Възможно е измерените
етажи да не съответстват точно на броя изкачени от вас етажи.
• В зависимост от средата, движенията на потребителя и условията в сградите,
измереният брой етажи може да не е точен.
• Възможно е измерените етажи да не са точни, ако в датчика за атмосферно налягане
нахлуе вода (дейност в душ или във вода) или чужди елементи. Ако има прах за пране,
пот или дъждовни капки върху Galaxy Watch, изплакнете го с чиста вода и подсушете
сензора за атмосферно налягане внимателно преди употреба.
Задаване на цел за качени етажи
1 Чукнете → Настр.
2 Чукнете Цел за етажи.
3 Завъртете рамката, за да зададете целта и чукнете ГОТОВО.
Настройка на алармата
За да получите аларма за достигане на цел, чукнете → Настр. и чукнете превключвателя
Уведомления, за да го активирате.
67
Приложения и функции
Упражнение
Запишете информация за упражненията и изгорените от вас калории, използвайки функцията за
упражнения на Samsung Health.
• Преди да използват тази функция, на бременните жени, възрастните хора и малките
деца, потребителите, страдащи от заболявания като хронична сърдечна болест или
високо кръвно налягане, се препоръчва да се консултират с квалифициран лекар.
• Ако почувствате световъртеж, изпитате болка или затруднения при дишане по време
на упражнение, спрете да използвате тази функция и потърсете съвет от квалифициран
лекар.
• Ако току-що сте закупили или рестартирали Galaxy Watch, създайте си профил.
Преди да започнете упражнения при студено време, имайте предвид следните условия:
• Избягвайте да използвате устройството в студено време. Ако е възможно използвайте
устройството на закрито.
• Ако използвате устройството на открито при студено време, покрийте Galaxy Watch с ръкавите
си, преди да го използвате.
Започване на упражненията
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на упражненията.
3 Чукнете ТРЕНИРОВКА и изберете вида на упражнението. За да добавите друг тип упражнение,
чукнете
.
Завъртете рамката по часовниковата стрелка на екрана с часовника и ще можете да
започнете тренировката директно на визуалния елемент Много тренир. Чукнете Доб.
преки път. за тренировка, за да добавите до 4 различни типа упражнения.
4 Чукнете Цел, за да изберете вид на целта и да зададете цел.
Ако изберете Осн. тренир. за цел, можете да тренирате колкото си искате без ограничение
на време и разстояние.
68
Приложения и функции
5 Чукнете Екран тренировка, за да персонализирате екрана с информация за тренировката.
• За повече информация вижте Персонализиране на екрана с информация за
упражненията.
• Екранът с информация за упражнение не може да се променя по време на тренировка.
6 Задайте различните опции за всеки тип упражнение.
• Местопол.: Задайте GPS антената на Galaxy Watch да проследява вашето текущо
местоположение, когато работите навън.
• Авто пауза: Задайте функцията за упражнения на Galaxy Watch да направи пауза
автоматично, когато спрете да тренирате.
• Честота на ръководство: Задайте да получавате насоки, когато достигнете разстоянието
или времето, които сте задали.
• Дължина басейн: Задайте дължината на басейна.
7 Чукнете
, за да започнете тренировката.
• Настройте дали да се използва информацията за местоположението ви, когато
използвате вашия Galaxy Watch за първи път след покупка или нулиране.
Разрешаването на информацията за местоположение е зададено по подразбиране.
• Сърдечната ви честота се измерва в секунди, когато започнете тренировка. За да
измерите своя сърдечен ритъм по-точно с Galaxy Watch, носете Galaxy Watch плътно
около долната част на ръката си точно над китката.
• Не се местете, докато сърдечната ви честота не се покаже на екрана, така че да може да
се измери по-точно.
• Сърдечната ви честота може временно да не се вижда поради различни причини, като
околна среда, физическото ви състояние или заради начина, по който се носи Galaxy
Watch.
• Когато изберете Плуване, режимът за заключване против вода ще се активира
автоматично.
69
Приложения и функции
8 Вижте информацията за упражненията, като сърдечен ритъм, разстояние или време, на
екрана с информация за упражнението, когато завъртите рамката или плъзнете наляво или
надясно на екрана.
Когато плувате, можете да проверявате допълнителна информация за тренировката, като
предишния ви размах и скорост.
За да слушате музика, завъртете рамката обратно на часовниковата стрелка.
• Когато изберете Плуване, режимът за заключване против вода ще се активира
автоматично и сензорният екран ще се изключи. Екранът ще се промени автоматично и
можете да проверите информацията за упражнението.
• Когато изберете Плуване е възможно записаната стойност да не е точна в следните
случаи:
– – Ако спрете да плувате преди да достигнете края на коридора
– – Ако смените начина си на плуване в талвег
– – Ако спрете да движите ръцете си преди да достигнете края на коридора
– – Ако ритате с краката си върху дъска за плуване или плувате, без да премествате
ръцете си
– – Ако не направите пауза или рестартирате упражнението, като натиснете клавиша
Назад ГОТОВО
9 Ако искате да направите пауза или да рестартирате упражнението, натиснете клавиша Назад.
За да спрете упражнението, чукнете ГОТОВО →
, след като направите пауза.
За да приключите плуването, чукнете и задръжте бутон Вкл./Изкл., за да деактивирате първо
.
режима за заключване против вода и чукнете ГОТОВО →
70
Приложения и функции
10За да прегледате информацията за своята тренировка, плъзнете нагоре или надолу по екрана
след като я завършите.
• Музиката ще продължи да се възпроизвежда, дори ако сте приключили с тренировката.
За да спрете възпроизвеждането на музика, спрете музиката преди да завършите
упражнението или стартирайте
(Музика), за да спрете възпроизвеждането на
музика.
• Ако вашият Galaxy Watch не издава добре звук, можете да извадите водата от
високоговорителя със силен звук. На екрана с приложения чукнете
(Настройки) →
Разширени → Режим закл. вода → Изважд. вода → Възпр. звук.
Правене на няколко упражнения
Можете да запишете различни упражнения и да преминете през цяла програма, като започнете
друго упражнение веднага след приключване на текущото упражнение.
1 Натиснете клавиш Назад за да поставите на пауза текущото упражнение.
2 Чукнете ГОТОВО → СЛЕДВ. ТРЕНИР.
3 Изберете упражнението и започнете следващото упражнение.
Започване на повтарящи се упражнения
Можете да правите повтарящи се упражнения, като клякане или мъртва тяга. Вашият Galaxy Watch
ще брои колко пъти повтаряте движението със звукови сигнали.
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на упражненията.
3 Чукнете ТРЕНИРОВКА и изберете вида на упражнението с повторения.
4 Чукнете OK, когато се появи наръчника за избраното упражнение.
За някои упражнение може да няма насоки.
71
Приложения и функции
5 Чукнете Цел, за да изберете вид на целта и да зададете цел.
• Ако изберете Осн. тренир. за цел, можете да тренирате колкото си искате без
ограничение на време и повторения.
• За да се броят, броят на повторенията за някои упражнения трябва да бъде зададен на
поне пет.
6 Задайте различните опции за всеки тип упражнение.
• Брояч повтор.: Броене на повторенията със звукови сигнали.
• Китка за носене: Изберете китката, която носите на вашия Galaxy Watch, за да подобрите
точността на броене.
7 Чукнете
, за да започнете тренировката.
Упражнението ще започне, след като застанете в правилното положение, за да го започнете,
като следвате позата на екрана.
8 Броенето ще започне със звуков сигнал.
Направете почивка, след като завършите серията. Или, чукнете ПРОП., ако искате да
прескочите на следващата серия. Упражнението ще започне, след като застанете в правилното
положение, за да го започнете, като следвате позата на екрана.
9 Ако искате да направите пауза или да рестартирате упражнението, натиснете клавиша Назад.
За да спрете упражнението, чукнете ГОТОВО →
, след като направите пауза.
10За да прегледате информацията за своята тренировка, плъзнете нагоре или надолу по екрана
след като я завършите.
72
Приложения и функции
Персонализиране на екрана с информация за упражненията
Персонализирайте екрана с информация за упражненията, който се показва, докато тренирате, с
информацията, която искате да прегледате.
Екранът с информация за упражнение не може да се променя по време на тренировка.
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на упражненията.
3 Чукнете ТРЕНИРОВКА и изберете вида на упражнението.
4 Чукнете Екран тренировка, изберете типа на екрана с информация за упражнението, задайте
дали да го използвате и след това изберете информацията, която да се показва на екрана.
Автоматично разпознаване на тренировка
Когато се заемете с дейност със средна или висока интензивност за повече от десет минути,
докато носите вашия Galaxy Watch, той автоматично ще разпознае, че се упражнявате и ще запише
информацията за упражнението, като например неговия вид, продължителност и изгорените
калории.
Когато спрете да тренирате за повече от една минута, Galaxy Watch автоматично разпознава, че сте
спрели да тренирате и тази функция се деактивира.
• Можете да проверите списъка с упражнения, които се поддържат от функцията за
автоматично разпознаване на упражнения, като чукнете Настр. → Откр. тренировка
→ Дейн. за откриване.
• Автоматичната функция за разпознаване измерва изминатото разстояние и изгорените
калории с помощта на сензора за ускорение. Измерванията може да не са точни в
зависимост от вашата рутина при ходене пеша и трениране, а и от начина ви на живот.
73
Приложения и функции
Сън
Анализирайте модела на съня си и го запишете, като измервате сърдечната си честота, докато
спите.
• Моделът на съня ще има своите четири състояния (будност, БДО, лек, дълбок),
анализирани чрез вашето движение и промените в сърдечния ви ритъм, докато спите.
Въпреки това, Настройки на Авто СР трябва да бъдат зададени на Винаги, за да се
измерва постоянно сърдечния ви ритъм, докато спите. За повече информация вижте
Проследяване на вашата сърдечна честота.
• Ако сърдечната ви честота е непостоянна, вашият Galaxy Watch няма да я разпознае
правилно или ако не зададете Настройки на Авто СР на Винаги, моделът ще бъде
анализиран в три състояния (неспокоен, лек, неподвижен).
• За да измерите своя сърдечен ритъм по-точно с Galaxy Watch, носете Galaxy Watch
плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте Правилно носене на
Galaxy Watch за подробности.
Измерване модела на съня ви
1 Спете, докато носите Galaxy Watch.
Galaxy Watch ще започне да измерва вашия модел на сън.
2 Чукнете (Samsung Health) от екрана с приложения, след като се събудите.
3 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите екрана за
проследяване на съня.
4 Вижте модела и информацията за съня си.
74
Приложения и функции
Настройване на уведомлението за отчета на съня
1 Чукнете → Уведомления.
2 Чукнете превключвателя Уведомления за отчети за сън, за да го активирате.
Уведомлението ще се появи, след като бъде анализиран моделът на съня ви.
Сър. ритъм
Измерете и запишете своята сърдечна честота.
• Елементът на Galaxy Watch за проследяване на сърдечната честота е предназначен
само за информационни и фитнес цели и не е предназначен за използване при
диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване
или предотвратяване на заболявания.
• За да измерите своя сърдечен ритъм по-точно с Galaxy Watch, носете Galaxy Watch
плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте Правилно носене на
Galaxy Watch за подробности.
• Ако току що сте закупили или сте нулирали Galaxy Watch, прочетете информацията
на екрана относно приложението и си създайте профил.
Преди да измерите сърдечната си честота, имайте предвид следните условия:
• Починете си 5 минути преди да направите измервания.
• Ако измерването е много различно от очакваната сърдечната честота, починете 30 минути и
направете измерването отново.
• През зимата или при студено време първо се стоплете, преди да измервате своята сърдечна
честота.
• Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в
сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
• Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната честота. Това
може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
• Резултатите от измерването на сърдечната честота може да се различават в зависимост от
метода на измерване и средата, в която са извършени.
• Ако сензорът за сърдечна честота не работи, проверете позицията на Galaxy Watch на китката
ви и се уверете, че нищо не пречи на сензора. Ако сензорът за сърдечна честота продължи да
има същия проблем, посетете сервизен център на Samsung.
75
Приложения и функции
Измерване на вашата сърдечна честота
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на сърдечната честота.
3 Чукнете ИЗМЕРВАНЕ, за да започнете да измервате своята сърдечна честота.
След един миг текущата ви сърдечна честота ще се покаже на екрана.
Galaxy Watch ще показва информация относно сърдечната ви честота. Сърдечната честота се
измерва въз основа на възрастта и пола, които се въвели във вашия профил и ще покаже дали
сърдечната ви честота е в рамките или извън средните показания за сърдечна честота.
Можете да измервате сърдечната си честота директно. Завъртете рамката върху екрана
на часовника, изберете приспособлението Обобщ. здраве, а после чукнете менюто за
проследяване на сърдечна честота.
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
76
Приложения и функции
Проследяване на вашата сърдечна честота
Galaxy Watch може автоматично да измерва и записва вашата сърдечна честота на равни
интервали във вашето ежедневие, когато не използвате визуалните елементи за проследяване на
упражнения.
Чукнете на екрана на елемента за проследяване на сърдечна честота, завъртете рамката, за да
изберете Настройки на Авто СР, след което изберете опцията, която искате.
• Винаги: Вашата сърдечна честота ще се измерва непрекъснато независимо от вашето
движение.
• Често: Galaxy Watch ще измерва Вашата сърдечна честота на интервал от 10 минути, когато не
се движите.
• Никога: Вашата сърдечна честота няма да се измерва автоматично.
Сърдечната ви честота ще се измерва независимо от автом. настройки за СЧ, докато
тренирате.
Стрес
Изчислете и запишете вашето ниво на стрес, като използвате промените в сърдечната честота и
намалете стреса си, като следвате инструкциите за дишане, които Galaxy Watch предлага.
• Неколкократното измерване ще доведе до по-точен резултат.
• Личните ви емоции не се изчисляват при измерване на нивото на стрес.
• За да измерите своя сърдечен ритъм по-точно с Galaxy Watch, носете Galaxy Watch
плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте Правилно носене на
Galaxy Watch за подробности.
Измерване на вашето ниво на стрес
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите екрана за
проследяване на стреса.
77
Приложения и функции
3 Чукнете ИЗМЕРВАНЕ, за да започнете да измервате нивото на вашия стрес.
След един миг текущото ниво на стреса ви ще се покаже на екрана.
Завъртете рамката по часовниковата стрелка на екрана на часовника и ще можете да
измерите нивото си на стрес директно на визуалния елемент Стрес.
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
78
Приложения и функции
Намаляване на стреса
Можете да намалите стреса с дълбоко и бавно дишане, като следвате Galaxy Watch.
1 Чукнете ДИШАНЕ >, след като сте измерили стреса.
2 Чукнете Цел, завъртете рамката, за да зададете цел и след това чукнете ЗАДАВАНЕ.
3 Чукнете Вдишване/Издишване, за да настроите колко дълго ще вдишвате и издишвате.
4 Чукнете и започнете да дишате, следвайки звука.
5 Чукнете , за да спрете.
Следене на вашето ниво на стрес
Galaxy Watch може автоматично да измерва и записва вашето ниво на стрес на равни интервали
във вашето ежедневие.
Чукнете на екрана за проследяване на стреса, завъртете рамката, за да изберете Авто настройки
стрес, а после изберете превключвателя Винаги, за да я активирате.
Нивото на стрес не се измерва автоматично, докато спите или се движите много.
Храна
Записвайте калориите, които приемате на ден и ги сравнявайте с целта си или с препоръчителните
дневни калории, за да получите помощ при контролиране на теглото си.
Ако току-що сте закупили или рестартирали Galaxy Watch, създайте си профил. Galaxy
Watch ще ви информира за дневните ви препоръчителни калории въз основа на
възрастта, пола и физическите условия, които сте въвели в профила си.
Записване на калориите
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите екрана за храна.
79
Приложения и функции
3 Чукнете ДОБАВЯНЕ, завъртете рамката, за да въведете калории и след това чукнете ГОТОВО.
За да промените вида на ястието, чукнете вид на ястието в горната част на екрана и
изберете опция.
За да премахнете записа, чукнете на екрана за храна, завъртете рамката, за да изберете
Изтриване на днешния рег..., изберете данните, а после чукнете ИЗТРИВ.
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
Задаване на целевите калории
1 Чукнете върху екрана за храна и завъртете рамката, за да изберете Задаване цел.
2 Задайте целта за дневните калории и чукнете ГОТОВО.
Можете да променяте целта за дневните калории от приложението Samsung Health на
свързаното мобилно устройство.
80
Приложения и функции
Вода
Запишете и проследете колко чаши вода сте изпили.
Запис на информацията за обема изпита вода
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на вода.
3 Чукнете
, когато изпиете чаша вода.
Ако случайно добавите грешна стойност, можете да поправите това, като чукнете
.
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
Настройване на цел относно обема на изпитата вода
1 Чукнете и завъртете рамката, за да изберете Задаване цел.
2 Чукнете превключвателя Задаване цел, за да активирате функцията.
3 Чукнете Дневна цел.
4 Завъртете рамката, за да зададете целта и чукнете ГОТОВО.
81
Приложения и функции
Кофеин
Запишете и проследете колко чаши кафе сте изпили.
Запис на консумираното от вас кафе
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на елемента за
проследяване на кофеин.
3 Чукнете
, когато изпиете чаша кафе.
Ако случайно добавите грешна стойност, можете да поправите това, като чукнете
.
За да прегледате седмичните записи с графика, плъзнете по екрана нагоре или надолу. За да
видите записите по ден, чукнете Преглед вс. дата.
Настройване на ограничение на количеството изпито кафе.
1 Чукнете и завъртете рамката, за да изберете Задаване цел.
2 Чукнете превключвателя Задаване цел, за да активирате функцията.
3 Чукнете Дневна цел.
4 Завъртете рамката, за да зададете целта и чукнете ГОТОВО.
82
Приложения и функции
Together
Сравнете записите за броя на стъпките си за седмица с други потребители на Samsung
Health. Можете да зададете цел, да се конкурирате с приятелите си и да прегледате статуса на
предизвикателство.
• Активирайте функцията "Заедно" в приложението Samsung Health на мобилното си
устройство, за да проверите информацията на вашия Galaxy Watch.
• Тази функция не e налична, когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате
връзка с мобилно устройство.
1 Чукнете (Samsung Health) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отворите панела на общия
екран.
Чукнете екрана, за да прегледате подробна информация, като например състоянието на вашите
предизвикателства и тези на приятелите ви за стъпките ви за всяка седмица.
Настр.
Можете да зададете различните опции за настройки, свързани с упражнението.
Чукнете
(Samsung Health) и завъртете рамката по часовниковата стрелка и чукнете Настр.
• Профил: Въведете информацията за профила си като например пол, височина и тегло.
• Откр. тренировка: Настройте своя Galaxy Watch да разпознава автоматично вашата
тренировка.
• Известия за време неактивност: Известяват ви за вашето време на неактивност, когато не се
движите в период от време, докато носите своя Galaxy Watch.
• Помощ: Прегледайте информацията за приложението Samsung Health.
83
Приложения и функции
Допълнителна информация
• Целта на събирането на подобни данни е ограничена до предоставяне на заявената от
вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма,
архивиране/синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване
и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung
Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се
съхранява лична информация до постигането на тези цели. За да изтриете данните, които сте
споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги
изтриете отделно.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако Galaxy Watch е свързан към мобилно устройство, потвърдете протокола за свързване, за
да потвърдите правилната работа. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth,
Galaxy Watch може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте
използването на Galaxy Watch в близост с други устройства, излъчващи радиовълни.
• Съдържанието, използвано в приложението Samsung Health, може да се различава
в зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с
приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.
• Наличните функции и услуги на Samsung Health може да се различават в зависимост от
местното законодателство и разпоредби във вашата страна.
• Някои функции на Samsung Health може да не се предлагат в зависимост от вашата страна.
• Функциите на Samsung Health са предназначени само за информационни и фитнес цели и не е
предназначена за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или
при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Измереното разстояние може да се различава от действителното поради
неравномерни крачки, ходене на едно място и в кръг.
• Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да прегледате
предишни данни на мобилното устройство, на което е инсталирано приложението
Samsung Health.
84
Приложения и функции
GPS
Galaxy Watch има GPS сензор, така че можете да проверявате информацията за местоположението
си в реално време без да се свързвате към мобилно устройство. Когато използвате своя Galaxy
Watch без свързване към мобилно устройство или приложения като например Алти-барометър,
ще бъде използван GPS датчикът във вашия Galaxy Watch. Също така можете да позволите на
други да проследяват вашето местоположение чрез изпращане на SOS съобщение в извънредна
ситуация.
На екрана с приложения чукнете
(Настройки) → Връзки → Местоположение и чукнете
превключвателя Местоположение, за да го активирате.
За да изберете метод за локализиране, превъртете екрана надолу и изберете опция.
Когато вашият Galaxy Watch и мобилното устройство са свързани, тази функция използва GPS на
мобилното ви устройство. Активирайте функцията за местоположение на мобилното устройство
да използва GPS сензора.
Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
Алти-барометър
Измерете височината и атмосферното налягане на текущото си местоположение с помощта на
вътрешния сензор за атмосферно налягане.
Чукнете
(Алти-барометър) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по часовниковата
стрелка на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Алти-барометър, за да го
стартирате.
За да прегледате барометъра, плъзнете наляво.
Висотомер
Барометър
85
Приложения и функции
Измерване на текущата ви надморската височина
Измерване на текущата надморска височина и преглед на графиката на промените през
последните 6 часа.
Чукнете
(Алти-барометър) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по часовниковата
стрелка на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Алти-барометър, за да го
стартирате.
• Ако наскоро сте закупили или нулирали Galaxy Watch, чукнете СТАРТ за да активирате
GPS функцията на Galaxy Watch.
• След като калибрирате висотомера, стойността за висотомера ще бъде неточно след
известен период от време. За да измерите точната височина, чуквайте
често, за да
калибрирате стойността за висотомера.
• Възможно е измерената височина да не е точна, ако в сензора за атмосферно налягане
нахлуе вода (дейност в душ или във вода) или чужди елементи. Ако има прах за пране,
пот или дъждовни капки върху Galaxy Watch, изплакнете го с чиста вода и подсушете
сензора за атмосферно налягане внимателно преди употреба.
Текуща надморска височина
Промяна във височината
Време на последната калибровка
Калибриране
Ръчно калибриране на надморската височина
Можете ръчно да калибрирате измерената височина.
1 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка или плъзнете наляво, за да отворите
екрана за настройки.
2 Чукнете ПРОМЯНА >.
3 Чукнете Ръчно калибриране и чукнете превключвател Ръчно калибриране, за да го
активирате.
4 Чукнете Височина и въведете референтна стойност.
Надморската височина се калибрира на база на въведената референтна стойност.
86
Приложения и функции
Измерване на текущото атмосферно налягане
Измерване на вашата текуща надморска височина и преглед на графиката на промените през
последните 6 часа. Можете да очаквате промени в прогнозата, когато използвате калибъра за
предсказване на налягането.
1 Чукнете
(Алти-барометър) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по
часовниковата стрелка на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Алтибарометър, за да го стартирате.
2 Плъзнете наляво, за да отворите екрана на барометъра.
Възможно е измереното атмосферно налягане да не е точно, ако в сензора за атмосферно
налягане нахлуе вода (дейност в душ или във вода) или чужди елементи. Ако има прах
за пране, пот или дъждовни капки върху Galaxy Watch, изплакнете го с чиста вода и
подсушете сензора за атмосферно налягане внимателно преди употреба.
Текущо атмосферно налягане
Промени в атмосферното налягане
Уред за предсказване на
налягането
Конфигуриране на висотомер-барометъра
Плъзнете по екрана, за да отворите екрана с настройки и чукнете ПРОМЯНА >, за да използвате
следните опции.
• Авто обновяване: След регулиране на висотомера, той ще се калибрира автоматично след
определен период от време.
• Ръчно калибриране: Ръчно калибриране на висотомера или налягането въз основа на
въведената референтна стойност за висотомера или налягането на морското равнище.
• Известия за налягане: Задайте за уведомяване за бързи промени на атмосферното налягане.
• Един. височина: Сменете единицата за височина.
• Единица за налягане: Сменете единицата за налягане.
• Помощ: Вижте информация за използването на висотомер-барометъра.
87
Приложения и функции
Музика
Увод
Слушайте музика, запазена в Galaxy Watch и в мобилното устройство.
Възпроизвеждане на музика
Чукнете
(Музика) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по часовниковата стрелка
на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Музика, за да го стартирате.
Докато слушате музика, запаметена във вашия Galaxy Watch, плъзнете нагоре от долния ръб на
екрана, за да отворите екрана на библиотеката. На екрана на библиотеката можете да прегледате
текущо възпроизвеждащата се песен и плейлист, както и да подредите музиката по песни, албуми
и изпълнители.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
Настройте силата на звука.
Смяна на устройството, използвано
за възпроизвеждане на музика.
Рестартирайте текущо
възпроизвеждания файл или
прескочете до предходния файл.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия файл.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Импортиране на музика
Импортирайте музика, запазена на вашето мобилно устройство, към Galaxy Watch.
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство.
2 Чукнете НАСТРОЙКИ → Добав. съдържание към часовника.
3 Чукнете Добавяне на песни.
4 Изберете файлове и чукнете ГОТОВО.
88
Приложения и функции
За синхронизиране на музиката на вашето мобилно устройство с Galaxy Watch, чукнете
превключвател Авто синхронизиране под МУЗИКА. Музиката в мобилното ви устройство ще
се синхронизира автоматично с вашия Galaxy Watch, когато има повече от 15% оставащ заряд на
батерията.
Възпроизвеждане на музика с Galaxy Watch
Възпроизвеждане на музика от Galaxy Watch чрез вграден високоговорител. Можете също да
възпроизвеждате музика чрез свързани с Bluetooth слушалки.
1 Чукнете
2 Чукнете
(Музика).
, за възпроизвеждане на музика, запаметена на вашия Galaxy Watch.
Иконата ще се промени на
3 Чукнете
.
.
Възпроизвеждане на музика от вашето мобилно устройство
Възпроизвеждане на музика, запаметена на вашето мобилно устройство и нейното
контролирането от Galaxy Watch.
Мобилно устройство 1 Стартирайте приложението музикален плейър.
Galaxy Watch 2 Чукнете
3 Чукнете
(Музика).
, за възпроизвеждане на музика запаметена на мобилното устройство.
Иконата ще се промени на
4 Чукнете
.
.
За да промените музикалния плейър, използван от вашия Galaxy Watch, чукнете → Музикален
плейър и изберете приложение от инсталираните на мобилното устройство музикални плейъри.
89
Приложения и функции
Възпроизвеждане на музика без свързване към мобилно
устройство
Слушайте музика или радио, като използвате Galaxy Watch самостоятелно. Трябва да изтеглите
приложение за музика или за радио стрийминг на Galaxy Watch.
На екрана с приложения чукнете
(Galaxy Apps). Прегледайте и изтеглете музика или
приложение за радио стрийминг в Galaxy Apps и стартирайте приложението.
Reminder
Добавяйте напомняния за събития, като например закупуване на билети, пералнята или лекарства,
без да използвате приложението за календара. Можете да задавате аларми за получаване на
напомняния в посочени моменти.
Създаване на напомняне
1 На екрана с приложения чукнете
(Reminder) → Създ. напомн. Или завъртете рамката на
екрана с часовника и чукнете Създ. напомн. на визуалния елемент Reminder.
Ако имате запазено напомняне, чукнете Създаване или
отгоре на списъка.
2 Ако вашият Galaxy Watch поддържа гласово въвеждане, задайте график за създаване на
напомняне. Когато сте готови, чукнете ГОТОВО.
Или чукнете Пис. записка >, за да въведете текст и чукнете Край.
3 За да зададете аларма, чукнете Задаване час >, задайте алармата като въртите рамката и
чукнете ГОТОВО.
4 Чукнете ЗАПИС.
90
Приложения и функции
Преглед на алармата на напомняне
Когато се появи аларма, проверете подробностите за напомнянето.
Можете също така да завъртите рамката обратно на часовниковата стрелка на екрана с часовника,
за да отворите панела за известия и да видите напомнянията.
• Всички напомняния в Galaxy Watch ще се синхронизират автоматично със свързаното
мобилно устройство, така че да можете да получавате аларми и да ги проверявате от
мобилното устройство.
• Чукнете Редакт. час >, за да зададете ново напомняне или чукнете и завъртете
рамката, за да изберете Изтриване, за да го премахнете.
Завършване или изтриване на напомняне
Когато приключите с вашата задача, можете да зададете напомнянето като приключило или да го
изтриете.
На подробностите за напомнянето, чукнете Завършване, за да го завършите.
За да го изтриете, чукнете , завъртете рамката и чукнете Изтриване.
Календар
Преглеждайте събития, насрочени на вашето мобилно устройство и Galaxy Watch.
Всички събития, насрочени на вашия Galaxy Watch, ще бъдат синхронизирани автоматично
със свързаното мобилно устройство, за да ги проверявате и за да се получават аларми от
мобилното устройство.
1 Чукнете (Календар) на екрана с приложения.
2 Чукнете където и да е по месечния календар.
Ще бъде показан списък със събитията през текущия ден.
3 За да видите предстоящи събития, завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка.
91
Приложения и функции
Времето
Вижте прогнозата за времето на Galaxy Watch за зададени на мобилното устройство
местоположения, когато устройствата са свързани.
Чукнете
(Времето) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по часовниковата стрелка
на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Времето, за да го стартирате.
За да видите прогноза за времето за текущия ден, чукнете екрана и завъртете рамката.
За да добавите информация за времето в друг град, завъртете рамката по часовниковата стрелка
или плъзнете наляво на екрана, чукнете Добав. местоп. и после добавете града от свързаното
мобилно устройство.
Не можете да добавите град, когато използвате Galaxy Watch без да осъществите връзка с
мобилно устройство.
Аларма
Настройка и управление на аларма.
Настройка на аларми
1 Чукнете (Аларма) на екрана с приложения.
2 Чукнете Добавяне аларма.
Ако имате запазена аларма, чукнете Добавяне в списъка с аларми.
3 Задайте времето на алармата, като завъртите рамката и чукнете НАПРЕД.
4 Изберете дните, в които да се повтаря алармата и чукнете ЗАПИС.
Запазената аларма се добавя към списъка с аларми.
В списъка с аларми чукнете
, за да активирате алармата, или чукнете
92
, за да я деактивирате.
Приложения и функции
Спиране на аларми
Плъзнете
извън големия кръг, за да спрете алармата. Алтернативно, завъртете рамката по
посока на часовниковата стрелка.
Ако искате да използвате функцията за дрямка, плъзнете
рамката по посока на часовниковата стрелка.
извън големия кръг. Или завъртете
Изтриване на аларми
В списъка с аларми чукнете и задръжте аларма и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
Свет. часовник
Създаване на световни часовници
1 Чукнете (Свет. часовник) на екрана с приложения.
2 Чукнете Добавяне на град.
Ако имате запазен световен часовник, чукнете Добавяне в списъка с часовници.
3 Завъртете рамката, за да изберете часови пояс на глобуса.
Можете също да чукнете ВСИЧКИ ГРАДОВЕ > и да потърсите град или да изберете град от
списъка.
4 Чукнете името на града, представляващ избраната часова зона.
Изтриване на световни часовници
В списъка със световни часовници чукнете и задръжте часовник, след което чукнете ИЗТРИВАНЕ.
93
Приложения и функции
Галерия
Импортиране и експортиране на изображения
Импортиране на изображения от вашето мобилно устройство
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство.
2 Чукнете НАСТРОЙКИ → Добав. съдържание към часовника.
3 Чукнете Копиране на изображения.
4 Изберете файлове и чукнете ГОТОВО.
За да синхронизирате изображения на вашето мобилно устройство с вашия Galaxy Watch,
чукнете превключвателя Авто синхронизиране, под ИЗОБРАЖЕНИЯ, чукнете Албуми за
синхронизиране, изберете албумите, които да импортирате в своя Galaxy Watch и след това
чукнете ГОТОВО. Избраните албуми ще се синхронизират автоматично с вашия Galaxy Watch,
когато има повече от 15% оставащ заряд на батерията.
Експортиране на изображения към вашето мобилно устройство
1 Чукнете (Галерия) на екрана с приложения.
2 Чукнете изображение.
3 Чукнете и задръжте изображение за експортиране.
4 Завъртете рамката и изберете изображенията, които да експортирате.
5 Чукнете → Изпращане в телефона.
Можете да преглеждате експортираните изображения в приложения, като Галерия, на
мобилното си устройство.
94
Приложения и функции
Разглеждане на изображения
Разгледайте и управлявайте запазените изображения на своя Galaxy Watch.
1 Чукнете (Галерия) на екрана с приложения.
2 Завъртете рамката, за да превъртите списъка с изображения и изберете изображение.
Увеличаване или намаляване на мащаба
Докато гледате изображение, чукнете двукратно изображението, за да увеличите или намалите
мащаба.
Когато изображението е увеличено, можете да видите останалата част от изображението, като
превъртите около екрана.
Изтриване на изображения
1 Чукнете (Галерия) на екрана с приложения.
2 Чукнете изображение.
3 Чукнете и задръжте изображение за изтриване.
4 Завъртете рамката и изберете изображенията, които искате да изтриете.
5 Чукнете ИЗТРИВ. → .
95
Приложения и функции
Кратки новини
Прегледайте най-новите статии в различни категории. Можете да се запознаете с категориите
новини, от които се интересувате.
1 Чукнете
(Кратки новини) на екрана с приложения. Или завъртете рамката по
часовниковата стрелка на екрана с часовника и изберете визуалния елемент Кратки новини,
за да го стартирате.
2 Когато използвате приложението Кратки новини за първи път, прочетете правната
информация и чукнете ПРИЕМАМ.
3 Чукнете СТАРТ, за да изберете статия от определена категория и чукнете OK.
За да редактирате категориите, чукнете → Избор на тема, след което отметнете категориите.
4 Чукнете статия, за да я прочете.
За да прочетете пълната статия, чукнете
устройство.
(Показ. на тел.) и я прочетете на вашето мобилно
Избиране на регион
Чукнете , завъртете рамката, за да изберете Избор на регион, а после изберете региона, който
желаете.
След това можете да разгледате регионалните новини.
96
Приложения и функции
Намери ми тел.
Ако изгубите мобилното си устройство, Galaxy Watch може да ви помогне да го намерите.
Тази функция не e налична, когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате връзка с
мобилно устройство.
1 Чукнете
2 Чукнете
(Намери ми тел.) на екрана с приложения.
.
Мобилното устройство издава звукове и включва екрана. Чукнете
мобилното устройство или чукнете
върху Galaxy Watch.
и го издърпайте върху
Преглед на местоположението на вашето мобилно устройство
Чукнете → Намиране на телефон.
Galaxy Watch ще покаже местоположението на вашето мобилно устройство.
Намери моя часовник
Ако изгубите своя Galaxy Watch, използвайте приложението Galaxy Wearable на мобилното си
устройство, за да го намерите.
Тази функция не e налична, когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате връзка с
мобилно устройство.
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Намери
моя часовник.
2 Чукнете
.
извън
Galaxy Watch ще издаде звук и ще вибрира и екранът ще се включи. Плъзнете
големия кръг на Galaxy Watch или завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка или
чукнете
на мобилното устройство, за да спрете звука и вибрацията.
97
Приложения и функции
Контролиране на Galaxy Watch дистанционно
Ако не можете да намерите своя Galaxy Watch, чукнете ИЗВЛ. МЕСТОПОЛОЖ., за да проверите
текущото местоположение на своя Galaxy Watch.
Когато Galaxy Watch е изгубен или откраднат, можете да го контролирате дистанционно.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Намери
моя часовник → ЗАДАВАНЕ НА ЗАЩИТА, изберете функция и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Тази функция е достъпна, след регистриране на Samsung акаунт и на Galaxy Watch, и на
мобилното устройство.
SOS съобщения
При спешен случай, можете да изпратите SOS съобщение като натиснете бързо три пъти основния
клавиш на Galaxy Watch. Можете също да настроите Galaxy Watch да набира автоматично вашите
контакти за спешни случаи.
Задаване на съобщения за спешни случаи
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ →
Изпращане на SOS заявки и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите записи за спешни случаи, ако вече не сте го
направили.
Добавяне на записи за спешни случаи
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Изпращане
на SOS заявки → Изпращане SOS съобщ. до → ДОБАВИ.
Чукнете Създаване на контакт и въведете информация за записа или чукнете Изберете от записи,
за да добавите съществуващ контакт като контакт за спешни случаи.
98
Приложения и функции
Активиране на спешни повиквания
Настройте Galaxy Watch да избира автоматично вашите контакти за спешни случаи след изпращане
на съобщение за спешен случай. Можете да наберете само един от спешните контакти.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Изпращане
на SOS заявки. Чукнете превключвател Извършване SOS повик. към, за да го активирате и
изберете контакт за спешен случай.
Настройване на задържане на съобщение за спешен случай
Настройте Galaxy Watch да изпрати съобщение за спешен случай известно време след като бързо
сте натиснали три пъти основния клавиш на Galaxy Watch.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Изпращане
на SOS заявки. Чукнете превключвател Отброяв. преди изпращане, за да го активирате.
Изпращане на SOS съобщения
При спешен случай натиснете бързо три пъти основния клавиш на Galaxy Watch.
Съобщението, включително информацията, необходима за проследяване на текущото ви
местоположение, ще бъде изпратена до предишния регистриран контакт при спешност и ще се
покаже за 60 минути. Ако функцията Извършване SOS повик. към е активирана, Galaxy Watch
автоматично ще набере избраните контакти за спешни случаи.
След изпращането на спешно съобщение, иконата
ще се покаже върху панела за уведомления
и ще можете да видите резултата от вашата спешна заявка.
Преглед на моето местоположение
След изпращане на съобщение за спешен случай, което включва информация за вашето
местоположение, можете да видите местоположението си върху панела за уведомяване. На екрана
с часовника плъзнете надясно или завъртете рамката обратно на часовниковата стрелка и чукнете
SOS екрана, за да видите текущото си местоположение на картата.
За да завършите споделянето на местоположението си с вашите контакти за спешни случаи,
превъртете надолу по екрана, и чукнете
(Стоп на споделяне) →
.
99
Приложения и функции
Имейл
Прегледайте имейли, получени на мобилното устройство и им отговаряйте.
Четене на имейли
1 Чукнете (Имейл) на екрана с приложения.
2 Изберете имейл, за да отворите екрана за имейли.
За да видите имейл на мобилното устройство, чукнете , завъртете рамката, за да изберете Показ.
на тел.
За да отговорите на имейл, изберете режим на въвеждане и напишете своя имейл.
Може да е невъзможно да отговаряте на имейли в зависимост от мобилното устройство,
което свързвате с Galaxy Watch.
PPT контролер
Увод
Можете да контролирате PPT слайдове на вашия компютър с Galaxy Watch, след като свържете
Galaxy Watch към компютър.
Свързване на вашия Galaxy Watch към компютър чрез Bluetooth
1 Чукнете
(PPT контролер) на екрана с приложения.
Научете основните функции и контроли, когато на вашия Galaxy Watch се появи екранно
пояснение.
2 Чукнете СВЪРЗВ.
Вашият Galaxy Watch влиза в Bluetooth режим на сдвояване и компютърът ще намери вашия
Galaxy Watch.
100
Приложения и функции
3 Търсете или изберете своя Galaxy Watch от списъка за Bluetooth на вашия компютър.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
Ако вашият компютър и Galaxy Watch не се свържат, отменете Bluetooth заявката на двете
устройства и опитайте отново. Можете също да премахнете своя Galaxy Watch от списъка
за Bluetooth на компютъра, в който се е появил и да опитате отново. Вижте ръководството
на потребителя на компютъра за повече информация.
5 Чукнете СЛАЙДШОУ, за да контролирате слайдовете.
Чукнете , за да преминете на следващият слайд или чукнете , за да преминете на
предишния слайд. Можете също да завъртите рамката по часовниковата стрелка или обратно
на часовниковата стрелка, за да преминавате между слайдовете.
Чукнете ТЪЧПАД > и движете пръста си по екрана, за да контролирате курсора на вашия
компютър.
Дисплеят на Galaxy Watch може да се изключи, докато контролирате слайдовете с Galaxy
Watch. За да настроите екранът да е винаги включен, чукнете → Екранът винаги е
включен и чукнете превключвателя Винаги включено, за да го активирате.
6 Чукнете СТОП, за да спрете контролирането на слайдовете.
Свързване на Galaxy Watch към нов компютър.
1 За да свържете Galaxy Watch с нов компютър чукнете
и завъртете рамката, за да изберете
Свързване нов компютър.
2 Чукнете
, за да прекъснете връзката на вашия Galaxy Watch с предишния компютър и
чукнете СВЪРЗВ., за да го свържете към нов компютър.
101
Приложения и функции
Настройка на функциите на алармата
Настройване на алармата за приключване
Когато правите презентация с помощта на слайдове, задайте времето на край на вашия Galaxy
Watch предварително, за да получите аларма.
1 Чукнете и завъртете рамката, за да изберете Известие за приключване.
2 Чукнете превключвател Известие за приключване, за да го активирате.
3 Чукнете Задаване на час и завъртете рамката, за да зададете времето на приключване и след
това чукнете ЗАДАВАНЕ.
Задаване на аларми на интервал
Задайте редовни аларми на интервал на своя Galaxy Watch предварително, докато правите
презентация.
1 Чукнете и завъртете рамката, за да изберете Интервални известия.
2 Чукнете превключвател Интервални известия, за да го активирате.
3 Чукнете Задаване на интервал и завъртете рамката, за да зададете интервала и след това
чукнете ЗАДАВАНЕ.
102
Приложения и функции
Samsung Flow
Увод
Отключете компютъра си или таблета с Galaxy Watch, като използвате Samsung Flow.
• Ако Samsung Flow все още не е инсталиран на вашето мобилно устройство, компютър
или таблет, изтеглете го от Galaxy Apps, Google Play Магазин или Microsoft Store.
• За да използвате Samsung Flow, настройте функцията за заключване на екрана на своя
Galaxy Watch или мобилно устройство. За да използвате функцията за заключване
на екрана на своя Galaxy Watch или мобилно устройство, вижте Заключен екран и
ръководство на потребителя на мобилното устройство.
Свързване на устройства чрез Bluetooth
Свържете своя Galaxy Watch и мобилно устройство с компютър или таблет.
Galaxy Watch 1 На екрана с приложения чукнете
2 Чукнете .
(Samsung Flow).
Вашият Galaxy Watch влиза в Bluetooth режим на сдвояване и компютърът или таблетът ще
намерят вашия Galaxy Watch.
Мобилно устройство 3 Стартиране на прил. Samsung Flow.
103
Приложения и функции
Компютър или таблет 4 Търсете или изберете своя Galaxy Watch от списъка за Bluetooth на вашия компютър или
таблет.
5 Стартирайте приложението Samsung Flow и изберете СТАРТ, за да регистрирате Galaxy Watch
и мобилното устройство.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.
Отключване на компютъра или таблета
Нормално отключване на компютъра или таблета
1 Поставете вашия Galaxy Watch близо до заключването на екрана на компютъра или таблета.
2 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да отключите компютъра или
таблета.
Отключване на компютъра или таблета с лесния метод за отключване
1 На екрана с приложения на Galaxy Watch чукнете (Samsung Flow).
2 Чукнете превключвател Опростено отключване, за да го активирате.
3 Поставете вашия Galaxy Watch близо до заключването на екрана на компютъра или таблета.
Компютърът или таблетът ще бъдат отключени автоматично.
104
Приложения и функции
Galaxy Apps
Изтегляйте специализирани приложения и циферблати за часовник на вашия Galaxy Watch не през
свързаното мобилно устройство.
На екрана с приложения чукнете
(Galaxy Apps). Прелистете списъка и изберете приложение
или циферблат, който да свалите или чукнете , за да търсите приложения по ключова дума.
Чукнете и завъртете рамката, за да изберете Показ. на тел. и стартирайте Galaxy Apps на
мобилното си устройство. Потърсете и изберете приложение или циферблат, който да изтеглите.
Първо регистрирайте своя Samsung акаунт на свързаното мобилно устройство, за да
използвате това приложение.
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите своя Galaxy Watch
по-персонализиран, като конфигурирате различни опции на настройките.
Чукнете
(Настройки) на екрана с приложения.
Циферблати
Персонализирайте циферблата.
На екрана с настройки чукнете Циферблати.
• Циферблати: Изберете тип часовник. Можете също така да изберете елементи, които да се
показват на циферблата и да изтеглите още циферблати от Galaxy Apps.
• Часовникът винаги включен: Настройте Galaxy Watch да показва часовник, когато екранът е
изключен.
Функцията Часовникът винаги включен работи само когато носите своя Galaxy
Watch.
105
Приложения и функции
• Подр. циферблати: Изберете как да подредите циферблатите.
– – Първо последните: Задайте наскоро използваният циферблат да се появява първи.
– – По избор: Подредете циферблата по собствено предпочитание.
• Камбана на всеки час: Настройте Galaxy Watch да ви уведомява на всеки час със звук или
вибрация.
• Индикатор за уведомления: Настройте Galaxy Watch да показва оранжева точка на екрана с
часовник, за да ви сигнализира за известия, които не сте проверили.
• Индикатор за състояние: Задайте индикаторите за състояние да се показват на екрана с
часовника.
Звук и вибриране
Променете настройките на Galaxy Watch за звук и вибрация.
На екрана с настройки чукнете Звук и вибриране.
Някои опции не се показват, когато използвате Bluetooth модела без да осъществявате
връзка с мобилно устройство.
• Режим на звука: Настройте Galaxy Watch да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране със звук: Настройте Galaxy Watch да вибрира и възпроизвежда тон на звънене
при входящи повиквания и известия.
• Сила на звука: Настройте силата на звука за мелодията звънене, медиите, уведомленията и
системата.
• Екранът за тона за звънене не се появява, когато използвате модела с Bluetooth без
да сте свързани с мобилно устройство.
• Когато е активирана функцията Voice Assistant, можете също да настроите силата на
звука за достъпност.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Дълго вибриране: Настройте Galaxy Watch да вибрира по-дълго при входящи повиквания и
известия.
• Тон звънене: Променете тона на звънене.
• Вибриране с тон на звън.: Изберете модел на вибрация за входящи повиквания.
• Звук за уведомления: Променете рингтона за известяване.
• Вибриране за уведомления: Изберете модел на вибрация за известия.
• Звуци докос.: Настройте Galaxy Watch да издава звук при избор на приложения или опции от
сензорния екран.
106
Приложения и функции
Дисплей
Променете настройките на дисплея на Galaxy Watch и екрана с приложения.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична ниска яркост: Настройте Galaxy Watch за автоматично регулиране на яркостта в
зависимост от условията на осветеност.
• Вр. изкл. екр.: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на
дисплея на Galaxy Watch.
• Пок.посл. прил.: Изберете времето за показване на скоро използвано приложение, когато
екранът се включи отново, след изключване.
• Стил на фона: Променете тапета.
• Шрифт: Променете вида и размера на шрифта.
Разширени
Активирайте допълнителните функции на Galaxy Watch и променете настройките за контрол.
На екрана с настройки чукнете Разширени.
• Двойно натискане клавиш начало: Изберете действие, което да се извърши при двукратно
натискане на основния клавиш на Galaxy Watch.
• Жест за събуждане: Настройте Galaxy Watch да включва екрана, когато повдигнете китката,
носеща Galaxy Watch.
107
Приложения и функции
• Събуждане с безел: Задайте Galaxy Watch да включва екрана, когато завъртите рамката.
• Режим закл. вода:
– – Режим закл. вода: Активирайте режима на заключване против вода, преди да влезете във
водата. Сензорният екран, функцията за жест събуждане и функцията за постоянна работа
на часовника ще бъдат дезактивирани.
– – Изважд. вода: Извадете водата от високоговорителя със силен звук, ако вашият Galaxy
Watch не издава добре звук, след използването му под вода. Чукнете Възпр. звук, за да
започне изчистването на водата вътре.
– – Помощ: Вижте информация за режима за заключване против вода.
• Чувств. на допир: Настройте Galaxy Watch да позволява използване на сензорния екран с
ръкавици.
• Не безпокойте: Задайте Galaxy Watch да не вибрира при получаване на обаждания или
известия, с изключение на аларми.
• Режим театър: aктивирайте режим театър, за да гледате филми. Екранът ще остане изключен,
звукът ще бъде заглушен, а функциите за събуждане с жест и постоянно включен часовник ще
бъдат деактивирани автоматично.
• Режим лека нощ: Активирайте режим Лека нощ за спане. Всички звуци, освен звуците при
докосване и алармите, ще бъдат заглушени, а функциите за събуждане с жест и постоянно
включен часовник ще бъдат деактивирани автоматично.
• Редактиране на бързи настройки: Промяна на панела за бърз достъп на Galaxy Watch.
• Заснемане на екрана: Плъзнете надясно по екрана, докато държите основния клавиш, за да
снимате екрана.
108
Приложения и функции
Връзки
Bluetooth
Свързване към мобилно устройство чрез Bluetooth. Можете също да свържете Bluetooth слушалки
към Galaxy Watch и да слушате музика.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
• Bluetooth: Включете или изключете Bluetooth функцията.
• BТ слушалка: Търсете Bluetooth слушалки и ги свържете към Galaxy Watch.
109
Приложения и функции
Мобилни мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилни мрежи.
Опциите за Мобилни мрежи не се показват при модела с Bluetooth.
• Мобилни мрежи:
– – Авто вкл./изкл.: Настройте Galaxy Watch да се свързва или да прекъсва автоматично
връзката с мобилната мрежа в зависимост от връзката на Galaxy Watch с мобилното
устройство чрез Bluetooth.
• Когато Galaxy Watch е свързан с мобилното устройство през Bluetooth, мобилната
мрежа на Galaxy Watch се изключва, за да се спести енергията на батерията. След
това Galaxy Watch няма да получава съобщения и повиквания, отправени към
телефонния номер на Galaxy Watch.
• Мобилната мрежа на Galaxy Watch се включва автоматично след малко, когато
няма открита Bluetooth връзка. След това ще можете да получавате съобщения и
повиквания, отправени към телефонния номер на Galaxy Watch.
– – Винаги включено: Настройте Galaxy Watch да се свързва с мобилната мрежа.
Ако тази опция е активирана, можете да получавате входящи повиквания и съобщения до
Galaxy Watch и телефонните номера на мобилните устройства.
Когато активирате опцията Винаги включено, може да се увеличи консумацията на
батерията на Galaxy Watch.
– – Винаги изключено: Настройте Galaxy Watch да не се свързва с мобилната мрежа.
Когато тази опция е активирана, не можете да приемате входящи повиквания и съобщения
до телефонния номер на Galaxy Watch. Ако Galaxy Watch е свързан към мобилното
устройство чрез Bluetooth, можете да получавате входящи повиквания или известия от
телефонния номер на мобилното ви устройство.
110
Приложения и функции
• Моб. данни: Настройте Galaxy Watch да използва връзки за данни на която и да е мобилна
мрежа.
• Роуминг на данни: Настройте Galaxy Watch да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Мрежов режим: Изберете типа мрежа за свързване от LTE и 3G.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APN).
Wi-Fi
Активирайте функцията Wi-Fi, за да се свържете към Wi-Fi мрежа.
Тази функция е налична, когато Galaxy Watch не е свързан към мобилното устройство през
Bluetooth.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
2 Чукнете Wi-Fi и изберете Автоматично или Винаги включено, за да се свържете с Wi-Fi мрежа.
Ако изберете Автоматично, Wi-Fi мрежата ще бъде прекъсната автоматично, когато вашият
Galaxy Watch се свърже с вашето мобилно устройство чрез Bluetooth. Ако изберете Винаги
изключено, можете да използвате вашия Galaxy Watch след като го свържете с вашето
мобилно устройство чрез Bluetooth вместо да използвате Wi-Fi мрежа.
• Когато изберете опцията Винаги включено, батерията ще се изтощава по-бързо от
обичайното.
• Опцията Автоматично не се показва и не можете да се свържете с Wi-Fi мрежа
автоматично, когато използвате Galaxy Watch без свързване към мобилно устройство.
3 Чукнете Wi-Fi мрежи и изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
111
Приложения и функции
4 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
• След като Galaxy Watch се свърже с Wi-Fi мрежа, Galaxy Watch ще се свързва отново
с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се
предотврати автоматично свързване на Galaxy Watch с мрежата, изберете я от списъка с
мрежи и чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
NFC
Можете да използвате функцията NFC.
На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC.
Galaxy Watch съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с Galaxy Watch, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
• NFC: Активирайте NFC функцията.
• Док. и плащане: Настройте приложението по подразбиране за използване на функцията NFC.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Използване на NFC функцията
Преди да използвате функцията NFC, трябва да се регистрирате за съответната услуга. За да
се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си
оператор.
1 На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и чукнете превключвателя NFC, за да го
активирате.
2 Допрете областта на NFC антената в горната част на сензорния екран на Galaxy Watch към NFC
четеца за карти.
112
Приложения и функции
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана Настройки и чукнете
Връзки → NFC → Док. и плащане и изберете приложение.
Списъкът с услуги може да не включва всички налични приложения.
NFC антена
Известия
Настройте Galaxy Watch да вибрира при прекъсване на връзката с мобилното устройство.
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това изберете превключвателя Известия, за да го
активирате.
Функцията Известия не се показва когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате
връзка с мобилно устройство.
Самолетен режим
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател Самолетен режим, за
да го активирате.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета.
В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в
режим "полет".
Ползвани данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
113
Приложения и функции
На екрана с настройки чукнете Връзки → Ползвани данни.
Опциите за Ползвани данни не се показват при модела с Bluetooth.
• Моб. данни: Настройте Galaxy Watch да използва връзки за данни на която и да е мобилна
мрежа.
• Лимит за данни: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
• Цикъл полз.данни: Задайте цикъл за нулиране, за да следите потреблението на своите
мобилни данни през отделните периоди на потребление.
• Начална дата: Задайте начална дата на цикъла за използване на данни.
• Детайли потреб.: Вижте общото си потребление на данни за текущия цикъл.
Местоположение
Настройте Galaxy Watch да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви
местоположение.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Местоположение.
Чукнете Местоположение, за да го активирате и изберете начин за събиране на данни за вашето
местоположение.
Приложения
Подред. прилож.
Изберете как да бъдат подредени приложенията на екрана с приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения → Подред. прилож.
• Първо последните: Задайте наскоро използваните приложения да се появяват първи.
• По избор: Подредете приложенията по собствено предпочитание.
Авто отвар. прил.
Задайте приложение, което да се стартира чрез завъртане на рамката без да бъде чукнато. Когато
иконата на индикатора за рамката плава над приложението, приложението ще бъде стартирано
автоматично.
На екрана с настройки чукнете Приложения и след това чукнете превключвател Авто отвар.
прил., за да го активирате.
114
Приложения и функции
Разрешения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп
или използване на информация на Galaxy Watch. Вижте настройките за разрешения на всяко
приложение и променете настройките.
На екрана с настройки чукнете Приложения → Разрешения.
Повикване
Променете настройките на функцията за повиквания.
На екрана с настройки чукнете Приложения → Повикване.
Опциите за Повикване не се показват при модела с Bluetooth.
• Изходящ номер: Вижте телефонния номер на Galaxy Watch.
Някои опции не се показват, когато използвате модела за мобилни мрежи без да
осъществявате връзка с мобилно устройство.
• Показ. мой ИД пов.: Настройте номерът на вашия Galaxy Watch да се показва на екрана на
приемащия обаждане когато звъните.
• Гласова поща: Въведете номера, за да се свържете с услугата за гласова поща или с гласовата
поща.
• Списък блокиране: Вижте блокираните телефонни номера.
Съобщения
Променете настройките на функцията за съобщения.
На екрана с настройки чукнете Приложения → Съобщения.
• Опциите за Съобщения не се показват, когато използвате Bluetooth модела без да
осъществявате връзка с мобилно устройство.
• Някои опции не се показват при модела с Bluetooth.
• Изпр. като аудио: Настройте Galaxy Watch за изпращане на гласово съобщение като аудио
файл.
• Списък за блокиране: Вижте блокираните номера и съобщенията от тях.
115
Приложения и функции
Защита
Заключване
Променете настройките за сигурност на Galaxy Watch. Когато използвате тази функция, Galaxy
Watch може да бъде заключен автоматично, ако не се движи за определен период от време.
На екрана с настройки чукнете Защита → Заключване.
• Тип: Изберете метода за заключване на Galaxy Watch.
• Помощ: Вижте информация за заключването на вашия Galaxy Watch.
Услуга за актуализиране защита
Можете да актуализирате политиката за защита на ръка или автоматично.
На екрана с настройки чукнете Защита → Услуга за актуализиране защита.
Когато използвате Bluetooth модел без свързване към мобилно устройство, политиката за
защита може да се актуализира само при свързване на Galaxy Watch към Wi-Fi.
• Проверка актуализации: Ръчно актуализиране на политиката за защита на Galaxy Watch.
• Авто актуализация: Автоматично актуализиране на политиката за защита на Galaxy Watch.
• Изтегляне на актуализации: Задаване на Galaxy Watch да актуализира политиката за защита
автоматично при свързване към Wi-Fi или мобилна мрежа.
Акаунт и архивиране (Акаунт)
Влезте със своя Samsung акаунт и архивирайте данните в своя Galaxy Watch в Samsung Cloud или
възстановете запазените данни на Galaxy Watch на вашия Samsung акаунт на вашия Galaxy Watch.
На екрана с настройки чукнете Акаунт и архивиране или Акаунт.
Когато използвате Galaxy Watch без да го свързвате с мобилно устройство, можете да
влезете в своя Samsung акаунт и опцията Архивиране и възстановяване ще се покаже.
Ако използвате Galaxy Watch, докато е свързан с мобилно устройство, архивирайте и
възстановете данните на вашето мобилно устройство със същия Samsung акаунт като на
мобилното устройство. За повече информация вижте Архивиране и възстановяване на
данни.
• Samsung account: Въведете вашия Samsung акаунт и данните си за влизане.
116
Приложения и функции
• Архивиране и възстановяване: Архивирайте запазените във вашия Galaxy Watch данни в
Samsung Cloud или възстановете запазените данни в Samsung Cloud на вашия Galaxy Watch.
• Услуга за персонализиране: Настройте Galaxy Watch да осигурява подходящата функция в
зависимост от местоположението и ситуацията, след като анализира начина ви на живот.
Тази функция е налице, след като свържете Galaxy Watch с мобилно устройство, което
поддържа платформата за услугата за персонализиране 2.2 или по-нова версия.
След като сте се съгласили да използвате услугата за персонализиране, стартирайте
приложението Настройки, чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account
→ Поверителност → Услуга за персонализиране, а после чукнете превключвателя,
за да активирате.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до Galaxy Watch.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увредено
зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увреден слух.
• Синтез на реч: Промяна на настройките за текст-към-говор.
• Директен достъп: настройка за бързо отваряне на менютата за достъпност.
• Напомняне за уведомление: Настройте Galaxy Watch да ви напомня на редовни интервали,
ако има непроверени уведомления и изберете интервала.
Обща информация
Въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Въвеждане.
• Клавиатура по подразбиране: Отбележете клавиатурата по подразбиране за въвеждане на
символи.
• Настройки на клавиатурата: Конфигурирайте настройките на клавиатурата Samsung.
117
Приложения и функции
Синтез на реч
Променете настройките за използваните функции текст-в-говор като езици, скорост и други.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Синтез на реч.
• Език: Изберете езика, който да използвате.
• Скорост на речта: Задайте скорост на прочит.
• Прочитане уведомленията на глас: Задайте Galaxy Watch да прочита получените на него
известия.
• Проверка за актуализации: Актуализирайте поддържаните езици.
Дата и час
Можете да зададете на ръка датата и часа.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Дата и час.
Опциите Дата и час са достъпни само когато използвате Galaxy Watch без свързване към
мобилно устройство.
• Автоматично: Задайте часовата зона, предоставена от мрежата, която да се прилага при
пътуване до друга часова зона.
Тази опция не се показва когато използвате Bluetooth модела без да осъществявате
връзка с мобилно устройство.
• Задаване дата: Настройте ръчно датата.
• Задаване час: Настройте ръчно часа.
• Избор час. зона: Изберете на ръка часовия пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа във формат 24-hour.
Език
Изберете език, който да използвате на вашия Galaxy Watch.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Език.
Опцията Език се показва само когато използвате Galaxy Watch без да осъществявате
връзка с мобилно устройство.
118
Приложения и функции
Нулиране
Изтрива всички данни на вашия Galaxy Watch.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Нулиране.
Актуализация софтуер часовник
Актуализирайте Galaxy Watch до най-новата версия на софтуера.
На екрана с настройки чукнете Обща информация → Актуализация софтуер часовник.
Опцията Актуализация софтуер часовник се показва само когато използвате Galaxy
Watch без да осъществявате връзка с мобилно устройство.
Батерия
Изберете режима на батерията на Galaxy Watch. Можете да намалите потреблението на батерията с
някои режими на батерията.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
• По подразбиране: Изберете, когато използвате своя Galaxy Watch по обичайния начин.
Можете да използвате всички функции на Galaxy Watch.
• Пестене на енергия: Изберете, когато активирате режим за икономия на енергия. Показва
цветовете на екрана в степени на сивото и някои функции са ограничени, за да се намали
потреблението на батерията. Вижте Режим за пестене на енергия за повече информация.
• Само часовник: На екрана ще се показва само часовникът и всичко други функции ще бъдат
дезактивирани, за да се намали потреблението на батерията. Натиснете бутона за основния
екран, за да видите часовника. Натиснете и задръжте основния клавиш, за да дезактивирате
режима "Само часовник".
119
Приложения и функции
За часовника
Вижте информацията на Galaxy Watch.
На екрана с настройки чукнете За часовника.
• Телефонен номер на часовника: Проверете тел. номер на Galaxy Watch.
Тази опция не се показва на модела с Bluetooth.
• Ном. на модел: Вижте номера на модела на вашия Galaxy Watch.
• Сериен номер: Проверете сер. номер на Galaxy Watch.
• Памет: Проверете общото място и използваното място за съхранение.
• Устройство: Вижте информацията за Galaxy Watch, като Wi-Fi MAC адрес, Bluetooth адрес и
сериен номер.
• Софтуер: Проверете версията на софтуера и състоянието на защитата на вашия Galaxy Watch.
• Батерия: Преглед на напрежението и капацитета на батерията на Galaxy Watch.
• Лицензи отв. изх.код: Прегледайте ръководството за проверка на лиценза за отворен код на
Galaxy Watch.
• Съобщ. информ. за диагностика и потребление: Настройте Galaxy Watch да изпраща
автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Поправка: Активирайте или деактивирайте режим за отстраняване на грешки при разработка
на приложения за Galaxy Watch.
Свързване към нов телефон
Свържете своя Galaxy Watch към ново мобилно устройство. Galaxy Watch може да се свърже
с друго мобилно устройство след извършване на леко нулиране за изтриване на данни, с
изключение на медийни файлове и лични данни.
На екрана с настройки чукнете Свързване към нов телефон.
Опцията Свързване към нов телефон е достъпна само когато Galaxy Watch е свързан с
мобилно устройство.
120
Приложения и функции
Свързване към телефон
Свържете се с мобилно устройство, докато използвате Galaxy Watch самостоятелно. Можете
да изберете дали да се възстановите данните на Galaxy Watch, които са записани на мобилното
устройство.
На екрана с настройки чукнете Свързване към телефон.
• : Свържете своя Galaxy Watch към мобилно устройство и синхронизирайте вашата здравна
информация, стойности за настройка и информация за контактите, записани в Galaxy Watch.
• : Свържете Galaxy Watch към мобилно устройство след нулиране на всички данни,
запаметени на Galaxy Watch.
Опцията Свързване към телефон се показва само когато използвате Galaxy Watch без да
осъществявате връзка с мобилно устройство.
121
Приложение Galaxy Wearable
Увод
За да свържете своя Galaxy Watch с мобилно устройство, инсталирайте приложението Galaxy
Wearable на вашето мобилно устройство. Можете да проверите състоянието на Galaxy Watch
и да изтеглите препоръчани циферблати на часовници и приложения. Можете също така да
персонализирате различните настройки на Galaxy Watch, като настройките за известяване.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство.
Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на свързаното мобилно
устройство.
Персонализира
йте циферблата.
Персонализирайте
настройките на Galaxy Watch.
Идете до
допълнителни
опции.
Състояние на
Galaxy Watch
Препоръчани
циферблати и
приложения/
Samsung Health
ИНФО
ЦИФЕРБЛАТИ
122
НАСТРОЙКИ
Приложение Galaxy Wearable
Чукнете и използвайте следните опции:
• Прекъсване: Изключете Galaxy Watch от свързаното в момента мобилно устройство.
• Свързване ново устройство: Изключете вашето устройство от свързаното в момента
мобилно устройство и свържете ново устройство. Чукнете СКАНИРАНЕ, за да намерите ново
устройство. За да се свържете отново с предходно свързано устройство, изберете от списъка
със СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА.
• Авто превклч.: Galaxy Watch ще продължи да се свързва автоматично с мобилното ви
устройство, ако го носите на китката си.
Тази опция се показва само когато с вашето мобилно устройство са сдвоени повече от
два Galaxy Watch.
• Ръководство на потребителя: Вижте ръководството на потребителя, за да научите как да
използвате своя Galaxy Watch.
• Връзка с нас: Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като
диагностика на проблеми с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси
и доклади за грешки. Можете също да споделяте информация с други хора в общността на
потребителите на Galaxy или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung
Members може да помогне за разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат,
докато използвате устройството си.
Възможно е тази опция да не е достъпна в зависимост от региона, доставчика на
услугата или моделът, който не поддържа приложението Samsung Members.
ИНФО
Вижте статуса на Galaxy Watch, данните от Samsung Health и изтеглете популярни циферблати и
приложения.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете ИНФО.
ЗА ЧАСОВНИКА
Предоставя преглед на статуса на батерията на Galaxy Watch, паметта и RAM.
Изберете елемент за преглед на детайлите за него.
123
Приложение Galaxy Wearable
ТОП ЦИФЕРБЛАТИ
Можете да изтеглите популярни циферблати от Galaxy Apps.
Изберете популярен циферблат, за да го изтеглите. За да видите повече циферблати, чукнете ПРЕГ.
ОЩЕ.
ТОП ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЧАСОВНИКА
Можете да изтеглите популярни приложения от Galaxy Apps.
Изберете популярно приложение, за да го изтеглите. За да видите повече приложения, чукнете
ПРЕГ. ОЩЕ.
ЗДРАВЕ
Прегледайте запазените данни на Samsung Health, като например броят на стъпките или
сърдечната ви честота.
Чукнете ОТВАР. SAMSUNG HEALTH.
ЦИФЕРБЛАТИ
Можете да промените вида часовник, който да се показва на екрана с часовника.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете ЦИФЕРБЛАТИ и изберете
желания тип часовник. Избраното лице на часовник ще бъде приложено към екрана с часовника.
Чукнете
, за да промените фона и елементите за показване върху циферблата.
124
Приложение Galaxy Wearable
НАСТРОЙКИ
Уведомления
Променете настройките за функцията за известяване. Информирайте се непрекъснато за различни
събития за нови съобщения, получени на мобилното устройство.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство, чукнете НАСТРОЙКИ → Уведомления,
чукнете превключвателя, за да го активирате и след това активирайте елементите.
• Управление на уведомления: Изберете приложения на мобилното устройство, които да
изпращат известия към Galaxy Watch.
• Пок. само при носене часовник: Настройте Galaxy Watch да показва известия само докато го
носите.
• Заглушаване свързания телефон: Извести мобилното устройство при заглушаване, когато
свързаният Galaxy Watch получи уведомление.
• Авто показване на детайли: Настройте Galaxy Watch да показва подробности за известия при
тяхното получаване.
• Индикатор за уведомления: Настройте Galaxy Watch да показва оранжева точка на екрана с
часовник, за да ви сигнализира за известия, които не сте проверили.
• Включване на екрана: Настройте Galaxy Watch да включва екрана при получаване на
известието.
• Показване при използване тел.: Настройте Galaxy Watch да показва известия докато
използвате мобилното си устройство.
• Умно реле: Настройте мобилното устройство автоматично да активира приложение, което
получава уведомление от Galaxy Watch, когато вдигнете мобилното устройство.
• Някои мобилни устройства не поддържа функцията за интелигентно предаване.
• Мобилното устройство трябва първо да се отключи, за да видите данните, когато
екранът е заключен.
125
Приложение Galaxy Wearable
Приложения
Персонализирайте екрана с приложения на Galaxy Watch. Можете също да разместите
приложенията.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Приложения.
Деинсталиране на приложения
Чукнете → Деинсталиране и чукнете
Watch.
до приложението, което искате да махнете от Galaxy
Пренареждане на приложения
1 Чукнете
2 Чукнете
→ Пренареждане и чукнете По избор.
до приложение и го плъзнете нагоре или надолу до друго място.
Можете също да пренаредите приложенията, като изберете Първо последните или По избор.
Скриване на приложения
Скрийте приложение, за да не се показва на екрана с приложения.
1 Чукнете → Скриване.
2 Изберете приложение и чукнете ПРИЛАГ.
Приложението ще се появява в списъка Скрити приложения и няма да се вижда на екрана с
приложения.
Разкриване на приложения
1 Чукнете → Скриване.
2 Изберете скритото приложение и чукнете ПРИЛАГ.
Приложението ще изчезне от списъка Скрити приложения и ще се появи на последната
страница на екрана с приложения като последно приложение.
Персонализиране на приложения
Чукнете
на приложението, за да промените основните настройки.
126
Приложение Galaxy Wearable
Уиджети
Персонализирайте визуалните елементи на Galaxy Watch. Можете също да разместите визуалните
елементи.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Уиджети.
Добавяне и премахване на визуални елементи
Чукнете
добавите.
на визуалния елемент, за да го премахнете или чукнете
на елемента, за да го
Пренареждане на визуални елементи
Чукнете
до визуалния елемент и го плъзнете нагоре или надолу до друго място.
Звук и вибриране
Променете настройките на Galaxy Watch за звук и вибрация.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Звук и
вибриране.
• Режим на звука: Настройте Galaxy Watch да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране със звук: Настройте Galaxy Watch да вибрира и възпроизвежда тон на звънене
при входящи повиквания и известия.
• Сила на звука: Настройте силата на звука за мелодията звънене, медиите, уведомленията и
системата.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Дълго вибриране: Настройте Galaxy Watch да вибрира по-дълго при входящи повиквания и
известия.
• Тон на звънене: Променете тона на звънене.
• Вибриране с тон на звън.: Изберете модел на вибрация за входящи повиквания.
• Звук за уведомления: Променете рингтона за известяване.
• Вибриране за уведомления: Изберете модел на вибрация за известия.
• Звуци докос.: Настройте Galaxy Watch да издава звук при избор на приложения или опции от
сензорния екран.
127
Приложение Galaxy Wearable
Дисплей
Променете настройките на дисплея на Galaxy Watch и екрана с приложения.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична ниска яркост: Настройте Galaxy Watch за автоматично регулиране на яркостта в
зависимост от условията на осветеност.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на Galaxy Watch.
• Пок.посл. прил.: Изберете времето за показване на скоро използвано приложение, когато
екранът се включи отново, след изключване.
• Стил на фона: Променете тапета.
Разширени
Активирайте допълнителните функции на Galaxy Watch и променете настройките за контрол.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Разширени.
• Двойно натискане клавиш начало: Изберете действие, което да се извърши при двукратно
натискане на основния клавиш на Galaxy Watch.
• Жест за събуждане: Настройте Galaxy Watch да включва екрана, когато повдигнете китката,
носеща Galaxy Watch.
• Събуждане с безел: Задайте Galaxy Watch да включва екрана, когато завъртите рамката.
• Режим закл. вода: Активирайте режима на заключване против вода, преди да влезете във
водата. Сензорният екран, функцията за жест събуждане и функцията за постоянна работа на
часовника ще бъдат дезактивирани.
• Чувств. на допир: Настройте Galaxy Watch да позволява използване на сензорния екран с
ръкавици.
• Не безпокойте: Задайте Galaxy Watch да не вибрира при получаване на обаждания или
известия, с изключение на аларми.
• Режим театър: aктивирайте режим театър, за да гледате филми. Екранът ще остане изключен,
звукът ще бъде заглушен, а функциите за събуждане с жест и постоянно включен часовник ще
бъдат деактивирани автоматично.
128
Приложение Galaxy Wearable
• Режим лека нощ: Активирайте режим Лека нощ за спане. Всички звуци, освен звуците при
докосване и алармите, ще бъдат заглушени, а функциите за събуждане с жест и постоянно
включен часовник ще бъдат деактивирани автоматично.
• Заснемане на екрана: Плъзнете надясно по екрана, докато държите основния клавиш, за да
снимате екрана.
Добав. съдържание към часовника
Прехвърляйте запазени аудио файлове или файлове с изображения от вашето мобилно
устройство на Galaxy Watch на ръка или автоматично.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Добав.
съдържание към часовника.
• МУЗИКА
– – Добавяне на песни: Изберете аудио файлове и ръчно ги изпратете от мобилното
устройство към Galaxy Watch.
– – Авто синхронизиране: Задайте устройството да синхронизира наскоро добавените аудио
файлове с Galaxy Watch, когато има повече от 15% оставащ заряд на батерията.
Ако музикалните файлове в Galaxy Watch са повече от 1 GB, той изтрива файловете,
които не сте задали като любимите си, в последователност от музикалните файлове,
които сте добавили първи.
– – Плейлисти за синхрониз.: Изберете плейлист за синхронизиране с Galaxy Watch.
Плейлисти за синхрониз. е достъпно само чрез приложението Samsung Music, което
е инсталирано на мобилното ви устройство и се активира, когато включите функцията
Авто синхронизиране.
• ИЗОБРАЖЕНИЯ
– – Копиране на изображения: Изберете изображения и ръчно ги изпратете от мобилното
устройство към Galaxy Watch.
– – Авто синхронизиране: Задайте устройството да синхронизира наскоро добавените
изображения с Galaxy Watch, когато има повече от 15% оставащ заряд на батерията.
– – Ограничение за изображения: Изберете броя на изображенията за изпращане до вашия
Galaxy Watch от мобилно устройство.
– – Албуми за синхронизиране: Изберете албум с изображения за синхронизиране с Galaxy
Watch.
129
Приложение Galaxy Wearable
Изпращане на SOS заявки
Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ при трикратно натискане на основния
клавиш на Galaxy Watch. Можете също да го настроите да набира автоматично вашите контакти за
спешни случаи.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Изпращане
на SOS заявки и чукнете превключвателя, за да го активирате. Вижте SOS съобщения за повече
информация.
Намери моя часовник
Контролирайте отдалечено своя Galaxy Watch, когато го изгубите или не можете да го намерите.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Намери моя
часовник.
Първо регистрирайте своя Samsung акаунт на свързаното мобилно устройство, за да
използвате тази функция.
• ИЗВЛ. МЕСТОПОЛОЖ.: Вижте къде е оставен Galaxy Watch.
• ЗАДАВАНЕ НА ЗАЩИТА:
– – Отдалечено заключване: Заключете Galaxy Watch отдалечено, за да предотвратите
неоторизиран достъп. Тази функция може да се използва, когато вашето мобилно
устройство е свързано с вашия Galaxy Watch чрез Bluetooth или отдалечена връзка. Когато
вашият Galaxy Watch е заключен, свържете своето мобилно устройство към Galaxy Watch
чрез Bluetooth. Заключването ще бъде дезактивирано автоматично.
– – Нулиране на часовника: Изтрийте отдалечено цялата лична информация, запазена в
Galaxy Watch. След нулиране на Galaxy Watch не можете да възстановите информацията
или да използвате функцията Намери моя часовник.
– – Заключв. за реактивиране: Настройте Galaxy Watch да изисква информация за вашия
Samsung акаунт след нулиране на устройството. Това предотвратява активирането на
вашето устройство от други, ако то е изгубено или откраднато.
130
Приложение Galaxy Wearable
Връзка с часовника
Персонализирайте настройките за безжично свързване на вашия Galaxy Watch.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Връзка с
часовника и чукнете превключвателя, за да го активирате.
• Отдалечена връзка: Настройте Galaxy Watch да се свързва отдалечено с мобилната мрежа или
с Wi-Fi мрежа, когато не е възможна Bluetooth връзка между устройствата.
Първо регистрирайте своя Samsung акаунт на свързаното мобилно устройство, за да
използвате тази функция.
• Уведомяване за връзка: Настройте Galaxy Watch да получи известие, когато Galaxy Watch е
изключен от мобилно устройство.
• Синхр. на Wi-Fi профили: Настройте устройството да синхронизира списъка със запазени
Wi-Fi мрежи с вашия Galaxy Watch.
Galaxy Apps
Закупувайте и изтегляйте приложения или циферблати, които са специализирани за Galaxy Watch
от приложението Galaxy Apps.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Galaxy Apps.
Потърсете по категории и изберете приложение и циферблат за изтегляне.
Samsung Health
Преглед на данните запаметени в приложение Samsung Health.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → Samsung
Health.
131
Приложение Galaxy Wearable
SmartThings
Стартирайте SmartThings на мобилното си устройство, за да контролирате и управлявате удобно
домашни уреди и Интернет на нещата (IoT) продукти.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → SmartThings.
Мобилни мрежи
Използвайте разнообразни други услуги през мобилната мрежа след нейното активиране на
Galaxy Watch.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете Мобилни мрежи.
Опцията за Мобилни мрежи не се показва при модела с Bluetooth.
За часовника
Преглед на статуса на Galaxy Watch, архивиране или възстановяване на данни, или актуализиране
на софтуера на Galaxy Watch.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → За
часовника.
• Батерия: Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на Galaxy Watch.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Устройство за: Проверете състоянието на използваната и наличната памет. За изтриване на
ненужни файлове, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия
капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат
част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате
устройството.
• RAM: Проверете състоянието на използваната и наличната RAM. За да ускорите Galaxy Watch
като намалите използваната RAM, маркирайте приложения от списъка с приложения, и
чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
132
Приложение Galaxy Wearable
• Актуализация софтуер часовник: Актуализирайте Galaxy Watch до най-новата версия на
софтуера.
• Архивиране и възстановяване: Архивиране на данните на Galaxy Watch в Samsung Cloud
или възстановяване на архивирани данни. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за
повече информация.
• Правна информация: Вижте правната информация за Galaxy Watch.
• Неизвестни източници: Настройте Galaxy Watch да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
• Samsung account: Преглед на информацията за Samsung акаунт.
• Име на устройство: Променете името на Galaxy Watch.
• Информация за устройството: Вижте информацията за Galaxy Watch, като Wi-Fi MAC адрес,
Bluetooth адрес и сериен номер.
Актуализиране на софтуера с помощта на приложението Galaxy Wearable
Galaxy Watch може да бъде актуализиран директно до най-новата версия на софтуера чрез
"фърмуер по въздуха" (FOTA).
1 Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство.
2 Чукнете НАСТРОЙКИ → За часовника → Актуализация софтуер часовник →
Актуализиране сега.
3 Чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ и инсталирайте най-новата софтуерна версия на вашето мобилно
устройство.
4 Прочетете информацията на екрана и чукнете ИНСТАЛАЦИЯ СЕГА.
Galaxy Watch ще копира актуализирания софтуер от вашето мобилно устройство и ще се
рестартира.
За да проверите автоматично за налични актуализации, след което чукнете Авто
актуализация, за да го активирате. Актуализациите ще бъдат изтеглени само ако
устройството е свързано с Wi-Fi мрежа.
133
Приложение Galaxy Wearable
Архивиране и възстановяване на данни
Запазване на данните за настройките на Galaxy Watch и други настройки на приложения и
възстановяването им по-късно.
За да архивирате данни, стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете
НАСТРОЙКИ → За часовника → Архивиране и възстановяване → Настройки за архивиране,
чукнете превключвателя за елемента за архивиране и после чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА. Тогава
данните ще бъдат запазени в Samsung Cloud.
• Музиката и изображенията в Galaxy Watch няма да бъдат архивирани.
• Данните от приложение Samsung Health автоматично ще бъдат запазени в Samsung
Health на свързаното мобилно устройство.
За да въстановите данни, стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете
НАСТРОЙКИ → За часовника → Архивиране и възстановяване → Възстановяване, отбележете
типа данни, които искате да възстановите и после чукнете ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА. Последните
архивирани данни ще бъдат възстановени.
За Galaxy Wearable
Вижте информация за версията на приложението Galaxy Wearable.
Стартирайте Galaxy Wearable на мобилното си устройство и чукнете НАСТРОЙКИ → За Galaxy
Wearable.
134
Използване на Galaxy Watch
Увод
Използвайте полезните функции на Galaxy Watch, за да добавите удобство към ежедневието си и
да управлявате вашето здраве. Също така, услугата за персонализиране на Galaxy Watch анализира
моделите и състоянието ви на използване, за да предостави услуги и информация според
местоположението и мястото ви.
Насладете се на многобройните функции на Galaxy Watch.
Използване за планиране
Проверка на днешната информация
Използвайте Galaxy Watch за важен ден. Можете да преглеждате информация като графици,
напомняния и час на алармата на екрана на часовника, дори и да не сте пуснали никакви
приложения.
Чукнете и задръжте екрана с часовник и завъртете рамката или плъзнете екрана наляво или
надясно, за да изберете циферблата Моят ден. Можете да преглеждате своя дневен график и да го
управлявате от циферблата Моят ден.
На циферблата можете да видите следната информация:
• Днешният график, който сте задали в календара
• Елементи, които сте запазили като напомняния
• Часове на аларми
135
Използване на Galaxy Watch
За повече информация относно регистрирането на график или напомняне или за настройка на
аларма, вижте Календар, Reminder или Аларма.
• Можете да проверите само информация за график и аларма, която е била настроена в
рамките на 10 часа от текущото време.
• Информацията за алармата, добавена към мобилното устройство, не се показва на
екрана на часовника.
136
Използване на Galaxy Watch
Управление на моето ежедневие
Galaxy Watch ви помага да се наслаждавате на живота си комфортно. Услугата за персонализиране
на Galaxy Watch идентифицира вашия начин на живот и вкус и предоставя подходящи функции
според вашето местоположение или ситуация. Започнете и приключете деня си с Galaxy Watch.
Galaxy Watch ще ви предостави най-необходимото за вас винаги и навсякъде.
• Тази функция е налице, след като свържете Galaxy Watch с мобилно устройство, което
поддържа платформата за услугата за персонализиране 2.2 или по-нова версия.
След като сте се съгласили да използвате услугата за персонализиране, стартирайте
приложението Настройки, чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account
→ Поверителност → Услуга за персонализиране, а после чукнете превключвателя, за
да активирате.
• Ако предишно анализираният модел на начин на живот се промени, Galaxy Watch ще
предостави услугата и функцията, базирани на променения модел.
Да бъдете информирани два пъти на ден
Можете да бъдете информирани, след като се събудите и преди да си легнете с полезна
информация, от която се нуждаете за деня.
След събуждане, Galaxy Watch ви известява за днешните важни събития или времето. Преди да
си легнете, Galaxy Watch ви уведомява за състоянието ви от упражнения, времето за утре и ви
напомня за всички недовършени елементи с напомняния.
За повече информация относно регистрирането на график или напомняне за новини, вижте
Календар или Reminder.
137
Използване на Galaxy Watch
Стартиране на препоръчаните приложения според местоположение и време
Стартирайте любимите си приложения удобно с визуални елементи. Galaxy Watch анализира
моделите ви на използване по време и място, за да добави автоматично любимите ви приложения,
които сте използвали в определени часове или места, в елемента Бърз кл. прилож.
Например, когато отидете на автобусна спирка по време на пиковия час, често използваните ви
карти или приложенията, свързани с транзит, и вашето музикално приложение автоматично се
добавят към визуалния елемент.
Завъртете рамката към циферблата, за да стартирате автоматично приложения, добавени към
елемента Бърз кл. прилож.
Стартиране на режим Лека нощ, за да спите по-комфортно
Преди лягане Galaxy Watch ви напомня, че е време за спане. Активирайте режим Лека нощ,
оптмизиран за сън.
Когато получите известие за активиране на режим Лека нощ, следвайте екрана, за да го
активирате.
Следните функции са деактивирани:
• Всички звуци освен алармите и системните алармиращи звуци
• Функцията за постоянно включен часовник
• Функцията за събуждане с жест
138
Използване на Galaxy Watch
Режимът Лека нощ се деактивира автоматично след като се събудите.
Ако не активирате режим Лека нощ през известието за активиране на режим Лека нощ
ръчно, режимът не се деактивира автоматично след събуждане.
Използване на двоен часовник, когато сте в чужбина
Ако пътувате в чужбина или сте на бизнес пътуване, Galaxy Watch автоматично открива
променената часова зона и предлага да преминете към екрана с двоен часовник, за да видите
местното време и времето във вашата страна. Използвайте функцията за двоен часовник, като
промените циферблата според известията.
Тази функция е налице, след като свържете Galaxy Watch с мобилно устройство, което
поддържа платформата за услугата за персонализиране 2.2 или по-нова версия. След като
сте се съгласили да използвате услугата за персонализиране, стартирайте приложението
Настройки, чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → Поверителност
→ Услуга за персонализиране, а после чукнете превключвателя, за да активирате.
139
Използване на Galaxy Watch
Използване на удобно напомняне
Регистрирайте напомняне бързо с гласа си и разгледайте днешните напомняния.
Регистриране на напомняния с вашия глас
Можете лесно да запазите това, което трябва да запомните с гласа си.
Кажете например "Обади се на мама в 3 часа" и създайте напомняне. В 3 часа ще ви бъде
напомнено, че е време да се обадите на мама.
За повече информация относно регистрирането на напомняния вижте Създаване на напомняне.
140
Използване на Galaxy Watch
Използване като личен треньор за вашето
здраве
Погрижете се за здравето си с Galaxy Watch. Сензорът за сърдечна честота отмерва сърдечната
ви честота от време на време и анализира вашето ниво на стрес и моделът ви на сън. Също така
можете да създадете лична програма въз основа на въведените от вас в профила данни.
Можете да използвате различни други упражнения и функции за управление на здравето,
когато използвате Galaxy Watch, докато е свързан с мобилно устройство.
Управление на стреса и качеството на съня
Един по-точен сензор за сърдечна честота непрекъснато отмерва нивата ви на стрес и моделите ви
на сън.
След приключване на отмерването на нивото на стрес, чукнете ДИШАНЕ > и релаксирайте, като
следвате насоките, давани от Galaxy Watch. Дишането заедно със звука ще ви помогне да облекчите
стреса.
141
Използване на Galaxy Watch
Когато се събуждате сутринта, Galaxy Watch анализира до четири фази от модела на съня ви.
Открийте своя модел на сън си чрез постоянно наблюдение.
Моделът на съня ще има своите четири състояния (събуждане, лек, дълбок, БДО),
анализирани чрез вашето движение и промените в сърдечния ви ритъм, докато спите.
Въпреки това, Настройки на Авто СР трябва да бъдат зададени на Винаги, за да се
измерва постоянно сърдечния ви ритъм, докато спите. За повече информация вижте
Проследяване на вашата сърдечна честота.
Постигане на целта ви за дневните калории
Galaxy Watch ви помага да управлявате теглото и здравето си въз основа на модела на упражнения
и целта ви за дневните калории.
Въведете количеството калории, които сте консумирали през деня. Ако количеството въведени
калории превиши целта ви, направете още упражнения. Започнете допълнителна тренировка, за
да създадете добре балансирано здраво тяло.
За повече информация относно въвеждането на калории, вижте Храна.
142
Използване на Galaxy Watch
Правене на усилени упражнения
Galaxy Watch поддържа около 40 упражнения и дейности за на закрито и открито. Упражнявайте
се ефективно с Galaxy Watch у дома, навън или във фитнес центъра. Galaxy Watch ви помага да
постигнете зададената си цел, като внимателно проверява времето на тренировка, разстоянието,
скоростта, сърдечната честота и консумацията на калории по време на тренировка.
За повече информация относно започване на различни упражнения, вижте Упражнение.
Можете ефективно да продължите през няколко упражнения в една сесия. След като завършите
едно упражнение, незабавно започнете следващото.
За повече информация вижте Правене на няколко упражнения.
143
Използване на Galaxy Watch
Използване като обикновено устройство за
отключване
Отключване на компютъра бързо и лесно
Можете лесно да отключите компютъра си с Bluetooth функцията на Samsung Flow на Galaxy Watch,
без да въвеждате вашите парола или биометрична информация на компютъра си. Сложете Galaxy
Watch по-близо до вашия компютър и след това компютърът е отключен. За повече информация
вижте Samsung Flow.
144
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашия Galaxy Watch.
Панелът за бърз достъп показва съобщения за грешка в мрежата
или услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Galaxy Watch не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, Galaxy Watch няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите Galaxy Watch.
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте Galaxy Watch, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът за Galaxy Watch е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
145
Приложение
Вашият Galaxy Watch замръзва или има грешки
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на Galaxy Watch
Ако вашият Galaxy Watch замръзва или увисне, може да се наложи да затворите някои приложения
или да изключите Galaxy Watch и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако вашият Galaxy Watch блокира и е неактивен, натиснете и задръжте основния клавиш (бутон
Вкл./Изкл.) за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на Galaxy Watch
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете
(Настройки) → Обща информация → Нулиране. Преди да
извършите нулирането до фабричните настройки, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в Galaxy Watch.
Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия Galaxy
Watch
• Уверете се, че функцията Bluetooth е включена на вашия Galaxy Watch.
• Нулирайте Galaxy Watch и опитайте отново.
• Уверете се, че вашият Galaxy Watch и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth
свързване (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват
устройствата.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
146
Приложение
Не се установява Bluetooth връзка или Galaxy Watch и мобилното
устройство прекъсват връзката си
• Потвърдете, че Bluetooth функцията и на двете устройства е активирана.
• Потвърдете, че няма препятствия като стени или електрическо оборудване между
устройствата.
• Уверете се, че на мобилното устройство е инсталирана най-новата версия на приложението
Galaxy Wearable.
• Уверете се, че вашият Galaxy Watch и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth
свързване (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват
устройствата.
• Рестартирайте и двете устройства и стартирайте отново Galaxy Wearable на мобилното
устройство.
Не се осъществяват повиквания
• Потвърдете, че Galaxy Watch е свързан към мобилно устройство чрез Bluetooth. Ако вашият
Galaxy Watch е свързан отдалечено с вашето мобилно устройство, не можете да получавате
входящи обаждания.
• Уверете се, че мобилното устройство r Galaxy Watch са получили достъп до правилната
мобилна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на повиквания за входящия телефонен номер на
мобилното устройство и Galaxy Watch.
• Уверете се, че не сте задали забрана на повиквания за номера, който набирате на мобилното
устройство и Galaxy Watch.
• Проверете дали режимите Не безпокой, Лека нощ и Театър са активирани. Ако е активиран
един от тези режими, сензорният екран няма да се включи при входящи обаждания. Завъртете
рамката или натиснете основния клавиш или клавиша Назад, за да включите екрана и да
проверите входящото обаждане.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате Bluetooth слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
147
Приложение
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука или се преместете на друго място.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на Galaxy Watch.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства,
одобрени от Samsung)
• Уверете се, че сте свързали Galaxy Watch към докинг станцията за безжично зареждане и сте
свързали докинг станцията правилно към зарядното устройство.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите Galaxy Watch или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията се увеличава, когато използвате някои приложения.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
148
Приложение
Galaxy Watch е горещ на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
вашия Galaxy Watch продължително време, той може да загрее. Това е нормално и не би трябвало
да повлияе на продължителността на живота и ефективността на Galaxy Watch.
Ако Galaxy Watch прегрее или остане горещ на допир за продължителен период, не го използвайте
известно време. Ако Galaxy Watch продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на
Samsung.
Информацията от висотомера-барометър е грешна
• След като калибрирате висотомера, стойността за висотомера ще бъде неточно след известен
период от време. За да измерите точната височина, чуквайте
често, за да калибрирате
стойността за висотомера.
• Възможно е измерената височина да не е точна, ако в сензора за атмосферно налягане
нахлуе вода (дейност в душ или във вода) или чужди елементи. Ако има прах за пране, пот
или дъждовни капки върху Galaxy Watch, изплакнете го с чиста вода и подсушете сензора за
атмосферно налягане внимателно преди употреба.
Galaxy Watch не може да намери текущото ви местоположение
Galaxy Watch използва информацията за местоположението на вашето мобилно устройство.
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
мобилното устройство да използва Wi-Fi мрежа или мобилна мрежа, за да намери текущото ви
местоположение.
Данните, запазени в Galaxy Watch, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на важната информация, запазена в Galaxy Watch. В противен
случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в Galaxy Watch.
149
Приложение
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
Galaxy Watch
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно място в паметта на Galaxy Watch
Изтрийте ненужни данни, като кеш, с помощта на приложението Galaxy Wearable или ръчно
изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите пространство в паметта.
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
150
Авторски права
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising