Samsung | GT-I9295 | Samsung Galaxy S4 Active Наръчник за потребителя (Jellybean)

GT-I9295
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално,
за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на медийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
3
Използване на това ръководство
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store и
• Логото на Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk са търговски марки на Google, Inc.
•
•
™
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
®
®
DivX , DivX Certified и свързаните фирмени емблеми са
търговски марки на Rovi Corporation или техните филиали и
се използват с лиценз.
ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ
®
DivX е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално
DivX Certified устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да
възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.
®
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Това DivX Certified устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено
съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете
раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече
информация как да извършите регистрацията.
®
®
DivX Certified да възпроизвежда DivX видео с резолюция до HD 720p, включително и
заплатеното съдържание.
4
Съдържание
Начално ръководство
33 Панел за бързи настройки
34 Начален екран
37 Заключване на екрана
38 Използване на приложения
38 Екран с приложения
39Помощ
40 Въвеждане на текст
42 Свързване към Wi-Fi мрежа
43 Създаване на акаунти
44 Прехвърляне на файлове
45 Защита на устройството
47 Надстройка на устройството
7
Оформление на устройството
8Бутони
9
Съдържание на пакета
10 Инсталиране на SIM или USIM карта и
батерия
13 Зареждане на батерията
15 Поставяне на картата с памет
17 Включване и изключване на
устройството
18 Държане на устройството
18 Отключване и заключване на
устройството
18 Настройка на силата на звука
18 Превключване към тих режим
Комуникация
48Телефон
54Указател
57Съобщения
59Email
60 Google Mail
62 Говор (Hangouts)
62Google+
62Messenger
63ChatON
Основни функции
19 Индикаторни икони
20 Използване на сензорния екран
23 Движения за контрол
26 Движения на китката
27 Air Gesture
30 Въздушен изглед
30 Samsung Smart Pause
31 Samsung Smart Scroll
31 Активиране на режим ръкавици
32 Активиране на Multi Window
33Известяване
Уеб и мрежа
64Интернет
5
Съдържание
65Chrome
66Bluetooth
67 Screen Mirroring
67 Samsung Link
69 Group Play
70NFC
71 S Beam
71WatchON
101Часовник
103Калкулатор
103 S Health
105 S Преводач
106Диктофон
107 S Voice
109Google
110 Гласово търсене
110 Моите файлове
111 Изтеглени файлове
111TripAdvisor
111 Оптичен четец
Медия
73Музика
75Камера
81Галерия
85 Албум с история
87Видео
89YouTube
90Flipboard
На път и локално
113Карти
114Local
115Навигация
Магазин за приложения и
мултимедия
91
92
92
93
Настройки
116 Относно настройките
116Връзки
120 Моето устройство
133Акаунти
134Още
Google Play Магазин
Samsung Hub
Samsung Apps
Google Play Музика
Отстраняване на
неизправности
Помощни програми
94 S Memo
96 S Planner
99Dropbox
100Облак
6
Начално ръководство
Оформление на устройството
Светлинен
индикатор
Датчик за
разстояние/
жестове
Лампичка за
уведомления
Предна камера
Слушалка
Бутон за включване
Сензорен екран
Бутон за начален
екран
Бутон за назад
Бутон за меню
Микрофон
Многофункционален жак
IrLED
Микрофон за
високоговорител
GPS антена
Жак за слушалка
Задна камера
Светкавица
Бутон за сила на
звука
Заден капак
Високоговорители
Главна антена
7
Начално ръководство
Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител
или снимате видеоклип.
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Това устройство е устойчиво на вода и прах, когато всички отделения са плътно затворени.
Следвайте тези съвети, за да предотвратите повредата на устройството.
• Изплакнете устройството с чиста вода след излагането му на солена или йонизирана вода.
• Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго
от 30 минути.
• Ако устройството се намокри, подсушете го добре с чиста мека кърпа.
• Капачетата за гърба и многофункционалния жак може леко да се разхлабят ако устройството
бъде изпуснато или ударено. Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и
затворени. В противен случай те може да не осигурят защита от вода и прах.
• Поддържайте капачето на мултифункционалния жак чисто и внимавайте да не го повредите.
• Ако устройството е било потопено във вода и микрофонът е мокър, ответната страна може да
не ви чува ясно по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът е чист и сух и го изсушете,
като го избършете със суха кърпа и го оставете да изсъхне на въздуха.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е установено да е прахо- и
водоустойчиво при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификацията
IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър
в продължение на 30 минути). Въпреки тази класификация, вашето устройство не е
водонепроницаемо при всякакви ситуации.
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате
устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран
се изключи.
8
Начално ръководство
Бутон
Функция
Меню
Начален
екран
• Натиснете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия
екран.
• Натиснете и задръжте на началния екран, за да стартирате
функцията за търсене на Google.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно
използвани приложения.
• Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
Назад
• Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате Multi
Window.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
9
Начално ръководство
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и
включената батерия.
• Устройството работи само с microSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на
услугата.
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
• Не отстранявайте гуменото уплътнение от вътрешността на задния капак. Това може да
доведе до повреда на устройството от навлизане на вода.
• Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
10
Начално ръководство
3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.
• Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди
антената.
• Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет
заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център
на Samsung, за да извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
4 Поставете батерията.
2
1
5 Поставете отново задния капак.
За да затворите капака, закачете горната част на задния капак и натиснете здраво върху всяка
част последователно. Потвърдете, че всички кукички в капака ( 2 ) са добре подравнени и
плътно затворени.
2
1
3
• Потвърдете, че в областта на гуменото уплътнение няма чужди материали, като
например пясък или прах, преди да поставите отново задния капак.
• За да предотвратите повреда от навлизане на вода, потвърдете, че задният капак
е напълно затворен, като натиснете точно под светкавицата ( 3 ), докато чуете
изщракване.
11
Начално ръководство
Премахване на SIM или USIM карта и батерия
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я
извадете.
12
Начално ръководство
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще
покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
Зареждане със зарядното устройство
Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в
мултифункционалния жак.
• Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на
устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Потвърдете, че върху гумата на многофункционалния жак няма чужди материали, като
например пясък или прах, преди да поставите капака отново.
• Внимавайте да не повредите или откачите капачето на многофункционалния жак.
Повреденото или липсващо капаче може да доведе до повреда от навлизане на вода в
устройството.
13
Начално ръководство
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от
устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
14
Начално ръководство
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на
картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка SD memory card под вътрешната памет.
15
Начално ръководство
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4 Поставете отново задния капак.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Прилож. → Настройки → Още → Памет → Изключване на SD картата.
1 Премахнете задния капак.
2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
16
Начално ръководство
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Още → Памет → Форматиране на SD
карта → Форматиране на SD карта → Изтрий всички.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите или изключите
устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
17
Начално ръководство
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато
сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и
да е посока.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията
на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Заглуш. или Вибрация.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук или
Вибрация.
18
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
Свързана LTE мрежа
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Активирана функция Air Gesture
Активирана функция Интелигентен екран
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Няма SIM или USIM карта
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран тих режим
19
Основни функции
Икона
Значение
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
Сензорният екран може да не е активен във водата.
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
20
Основни функции
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете
двукратно отново, за да намалите мащаба й.
21
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
22
Основни функции
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Движения и жестове →
Движение и плъзнете превключвателя за Движение надясно.
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.
23
Основни функции
Вдигане
Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или
когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.
Задържане до ухото
Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо
до ухото си, за да осъществите повикване.
24
Основни функции
Преместване с цел преглед
Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което
преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.
Преобръщане
Преобърнете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във
възпроизвеждането на медия.
25
Основни функции
Накланяне
Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да
увеличите или намалите мащаба.
Движения на китката
Използвайте движения на китката, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.
Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На
началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Движения и жестове →
Движение на дланта и плъзнете превключвателя за Движение на дланта надясно.
Плъзгане през екрана
Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва
в Галерия → Screenshots. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато
използвате някои приложения.
26
Основни функции
Покриване
Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.
Air Gesture
Използвайте тази характеристика, за да контролирате функции, без да докосвате екрана.
Преди да използвате тази функция, потвърдете, че функцията за въздушни жестове е активирана.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Движения и жестове
→ Air gesture и плъзнете превключвателя за Air gesture надясно.
Устройството може да не разпознае вашите жестове ако ги извършите прекалено далеч от
устройството или докато носите дрехи с тъмни цветове, като например ръкавици.
Бърз преглед
Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите известия, пропуснати
повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.
27
Основни функции
Прескачане във въздуха
Докато гледате имейли или уеб страници, придвижете ръката си нагоре или надолу през сензора,
за да превъртите страницата нагоре или надолу.
Преглеждане във въздуха
Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, песни или
бележки.
28
Основни функции
Преместване във въздуха
Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно
през сензора, за да преместите иконата на друго място.
Докато използвате дневния или седмичния календар, чукнете и задръжте събитие, след което
придвижете другата си ръка наляво или надясно, за да преместите събитието към друг ден или
седмица.
Приемане на повикване във въздуха
Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през
сензора, за да отговорите на повикване.
29
Основни функции
Въздушен изглед
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Въздушен изглед и
плъзнете превключвателя Въздушен изглед надясно.
Посочете към елемент с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация
в изскачащ прозорец. Когато посочите област от уеб страница за няколко секунди, устройството
уголемява областта.
Samsung User Manual
Samsung Smart Pause
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Умен екран и
поставете отметка до Умно паузиране.
По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза
във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.
30
Основни функции
Samsung Smart Scroll
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Умен екран → Умно
превъртане и плъзнете превключвателя Умно превъртане надясно.
Докато гледате имейли или уеб страници, наклонете главата си надолу или нагоре, за да
превъртите в тази посока. Можете също да настроите устройството да превърта нагоре или
надолу, докато го накланяте напред и назад.
Можете да активирате или деактивирате сигналната икона на екрана. Когато устройството
разпознае движенията на главата ви или на устройството, иконата става зелена.
Активиране на режим ръкавици
Активирайте този режим, за да използвате сензорния екран с ръкавици на ръцете.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Моето устройство → Дисплей и поставете
отметка до Висока чувствит. на допир.
• Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана.
Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
• За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
• При докосване на екрана без ръкавици в режим ръкавици може да въведете нежелани
опции.
31
Основни функции
Активиране на Multi Window
Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.
• Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
• Когато стартирате приложения, съдържащи мултимедийни файлове, като например
музика или видеоклипове, звукът и от двата файла ще бъде възпроизведен.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
За да използвате Multi Window, на екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство
→ Дисплей и поставете отметка до Множ. прозорец.
Използване на панела за Multi Window
За да активирате панела Multi Window, чукнете и задръжте
. Панелът Multi Window се появява в
лявата страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към
нова позиция. За да скриете панела Multi Window, чукнете и задръжте
отново.
Плъзнете лентата между панелите на приложенията нагоре или надолу, за да промените размера
на панелите.
Чукнете дръжката на панела, за да го скриете или покажете. Когато панелът е отворен, чукнете и
задръжте дръжката, след което я плъзнете към левия или десния край на екрана, за да преместите
панела. Когато панелът е скрит, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете нагоре или
надолу, за да преместите дръжката.
32
Основни функции
Използване на приложенията на Multi Window
Докато използвате приложения на Multi Window, чукнете
следните опции:
или
и използвайте една от
• : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
• : Увеличете прозореца, за да изпълни екрана.
• : Затворете приложението.
Известяване
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят
за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството
и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия.
Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за
известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.
Панел за бързи настройки
От панела за бързи настройки можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете
надолу от лентата за състояния, чукнете , за да отворите панела за бързи настройки и
използвайте следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• GPS: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
• Звук: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на
вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
• Мобилни данни: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
• Режим на блокир.: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на
блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да
бъдат блокирани, чукнете Настройки → Моето устройство → Режим на блокиране.
33
Основни функции
• Пест. на енерг.: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
• Screen Mirroring: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално
отражение на екрана.
• Много прозорци: Задайте използване на Multi Window.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.
→
, чукнете и
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той
показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и
много други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете Прилож., чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Добавяне на елемент
Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или страници.
Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните
категории:
• Приложения и визуални елементи: Добавете визуални елементи или приложения към
началния екран.
• Папка: Създайте нова папка.
• Страница: Създайте нова страница.
34
Основни функции
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Натиснете бутона за меню и чукнете Редактиране на страница →
.
Преместване на панел
Натиснете бутона за меню, чукнете Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за
преглед и след това го плъзнете към ново място.
Премахване на панел
Натиснете бутона за меню, чукнете Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за
преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.
35
Основни функции
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
На началния екран натиснете бутона за меню, чукнете Задаване на тапет → Начален екран и
изберете едно от следните:
• Галерия: Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от
Интернет.
• Динамични тапети: Вижте анимирани изображения.
• Тапети: Вижте тапетни изображения.
След това изберете изображение и чукнете Задаване тапет. Или изберете изображение,
преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете Готово.
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и
информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за
визуални елементи на началния екран.
• Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран
визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
• Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или
мобилен оператор.
Добавяне на визуални елементи на началния екран
На началния екран чукнете Прилож. → Виз.елементи. Превъртете наляво или надясно панела
с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на
началния екран.
Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка
На началния екран чукнете Прилож. → Виз.елементи, след това чукнете и задръжте Бърз клавиш
за настройки, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да
бъде добавена на началния екран като съкратено меню.
Използване на визуалния елемент за резюме
Използвайте визуалния елемент за резюме, за да видите календарните събития.
36
Основни функции
Заключване на екрана
Заключеният екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се
използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.
Добавяне на визуални елементи
За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Моето устройство → Заключен екран и поставете отметка до Много визуални
елементи.
Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран в лесен режим.
Дръпнете панела с визуални елементи надолу, за да го разгърнете. Превъртете надясно до
последната страница, чукнете и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения
екран.
Пренареждане на панели
Преместване на панел
Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте
панела за преглед и след това го плъзнете към ново място.
Премахване на панел
Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте
панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.
37
Основни функции
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
Отваряне от наскоро използвани приложения
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте
използвали наскоро.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете Край в близост до
приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете Вс. край.
Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете Прилож. за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
Натиснете бутона за меню, чукнете Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го
плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
38
Основни функции
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
Натиснете бутона за меню, чукнете Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го
плъзнете към Създаване на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията
в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете Запази, за да запазите подредбата.
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps, за да изтеглите и
инсталирате приложения.
Деинсталиране на приложения
Натиснете бутона за меню, чукнете Деинсталиране и изберете приложение, за да го
деинсталирате.
Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да
бъдат деинсталирани.
Споделяне на приложения
Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.
Натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне на apps, изберете приложения, чукнете Готово и
след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания
метод.
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важните настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.
За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете
За да търсите ключови думи, чукнете
.
39
.
Основни функции
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Избор на метод на
въвеждане и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Използване на Samsung клавиатурата
Смяна на оформлението на клавиатура
Чукнете → Азбуки или Цифри и символи, след което чукнете Qwerty клавиатура или 3x4
клавиатура.
В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ,
чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.
Задайте опции за клавиатурата
Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква.
Прескочете до следващия ред.
Въведете препинателни знаци.
Въведете интервал.
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата. Чукнете и
задръжте
и преместете плаващата клавиатура до друго място.
За да преминете към фиксираната клавиатура, чукнете
40
.
Основни функции
Смяна на езиковите клавиатури
Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно,
за да промените езиковите клавиатури.
Ръкопис
Чукнете и задръжте , чукнете
, след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения
за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на
знаци и вмъкване на интервали. За да видите упътване за жестовете, чукнете и задръжте , след
което чукнете → Помощ → Използване на жестове за ръкопис.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете
алтернативна дума или фраза от падащия списък.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.
41
Основни функции
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от
текста, след което чукнете Копиране, за да копирате или Отрежи, за да изрежете. Избраният текст
е копиран в системния буфер.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го
поставите и след това чукнете Поставяне.
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други
устройства. (стр. 116)
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Wi-Fi и плъзнете превключвателя Wi-Fi
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете Свързване. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
Свързване.
42
Основни функции
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете Забравяне.
Създаване на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Магазин, изискват акаунт в Google, а Samsung Apps
изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от
устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт → Google. След това чукнете Нов за да създадете
нов или чукнете Съществуващ и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите
задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете името на акаунта под Моите
акаунти, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете Прем. акаунт.
43
Основни функции
Прехвърляне на файлове
Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.
Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови
формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или
операционната система на компютъра.
• Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
• Изображения: bmp, gif, jpg, и png
• Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm, и mkv
• Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите,
календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия
на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
44
Основни функции
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато е отключвано.
Задаване на отключване с лице
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Заключен екран →
Заключване на екрана → Отключване с лице.
Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон
за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.
Задаване на отключване с лице и глас
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Заключен екран →
Заключване на екрана → Лице и глас.
Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това
настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и
глас е неуспешно.
45
Основни функции
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Заключен екран →
Заключване на екрана → Шаблон.
Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Заключен екран →
Заключване на екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Заключен екран →
Заключване на екрана → Парола.
Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
46
Основни функции
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → Още → За устройството → Актуализация на
софтуера → Актуализация.
47
Комуникация
Телефон
Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повикване
Използвайте един от следните методи:
• Клавиатура: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
• Регистри: Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и
съобщения.
• Предпочитани: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
• Указател: Осъществете повикване от телефонния указател.
Номера за бързо набиране
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
Предвиждане на номера
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
едно от тях, за да осъществите повикване.
48
Комуникация
Намиране на записи
Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи.
Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете и задръжте 0, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и
телефонния номер и след това чукнете .
По време на повикване
Може да извършите следните действия:
• : Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
• : Деактивирайте функцията за намаляване на шума, така че другата страна да ви чува поясно.
• : Увеличете силата на звука.
• Задръж: Задръжте повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете
Прекъсни задържане, за да продължите задържания разговор или натиснете и задръжте
бутона на слушалките.
• Доб. разг.: Наберете второ повикване.
• Клавиатура: Отворете клавиатурата.
• Край повикване: Прекратете текущото повикване.
• Високоговорители: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си,
когато използвате високоговорителя.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Слушалка: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
• Замени: Превключете между два разговора.
• Сливане: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания.
Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана
услугата за разговор с няколко участника.
49
Комуникация
• Бутон за меню → Указател: Отворете списъка със записи.
• Бутон за меню → Записка: Създайте записка.
• Бутон за меню → Съобщение: Изпратете съобщение.
• Бутон за меню → Прехвърли: Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви
изключи от разговора.
• Бутон за меню → Управление на конферентен разговор: Осъществете частен разговор с
една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора
с много участници.
Добавяне на записи
За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и
чукнете Добави към Тел. Указ.
Преглед на регистрите с повиквания
Чукнете Регистри, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.
За да филтрирате регистър с повиквания, натиснете бутона за меню, чукнете Преглед по и
изберете опция.
Номер за фиксирано набиране
Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера
със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки повиквания → Допълнителни настройки →
Номера за фиксирано набиране → Активиране на FDN и след това въведете PIN2, предоставен
със SIM или USIM картата. Чукнете FDN списък и добавете цифри.
Забрана на разговори
Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени
повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки повиквания → Допълнителни настройки →
Забрана на разговорите, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите
и след това въведете парола.
50
Комуникация
Приемане на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на входящо повикване плъзнете
слушалката.
извън големия кръг или натиснете бутона на
Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
Отхвърляне на повикване
При получаване на входящо повикване плъзнете
бутона на слушалката.
извън големия кръг или натиснете и задръжте
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, натиснете бутона
за меню и чукнете Настройки повиквания → Настройване на съобщения за отхвърляне на
повиквания.
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
Натиснете бутона за меню и чукнете Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване →
Режим на автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне и след това чукнете Списък
за авто отхвърляне. Чукнете Създай, въведете номер, назначете категория и след това чукнете
Запази.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи
известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.
. Отворете панела за
Изчакване на повикване
Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да
използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази
услуга не е налична за видео разговори.
За да се възползвате от тази услуга, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки повиквания →
Допълнителни настройки → Изчакващ разговор.
51
Комуникация
Пренасочване на обаждане
Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки повиквания → Допълнителни настройки →
Препращане на повикване и изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете
Разрешаване.
Приключване на повикване
Чукнете Край рзг, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.
Видео разговори
Осъществяване на видео разговор
Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете
осъществите видео разговор.
, за да
По време на видео разговор
Може да извършите следните действия:
• Превключи камерата: Превключете между предната и задната камера.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Край повикване: Прекратете текущото повикване.
• Бутон за меню → Скрий ме: Скрийте своето изображение от другата страна.
• Бутон за меню → Изходящо изображение: Изберете изображение, което да се показва на
другата страна.
• Бутон за меню → Клавиатура: Отворете клавиатурата.
• Бутон за меню → Превключи на слушалки: Превключете на Bluetooth слушалка ако е
свързана към устройството.
• Бутон за меню → Изкл. високогов.: Деактивирайте високоговорителя.
• Бутон за меню → Анимирани емоции: Приложете емоционални икони към изображението
си.
• Бутон за меню → Преглед на тема: Приложете декоративни икони към изображението си.
• Бутон за меню → Разр. изг. карикат.: Променете режима на изглед на карикатурен изглед.
52
Комуникация
Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:
• Заснеми изображение: Заснемете изображението на другия участник.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Запис на видео: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия
участник.
Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:
• Превключи камерата: Превключете между предната и задната камера.
• Изходящо изображение: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
Разменяне на изображения
Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги
размените.
53
Комуникация
Указател
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
Чукнете Указател на екрана с приложения.
Работа със записи
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте поле на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
.
Изтриване на запис
Натиснете бутона за меню и чукнете Изтрий.
Задаване на номер за бързо набиране
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройка на бързо набиране, изберете номер за бързо
набиране и след това изберете запис за него. За да премахнете номера за бързо набиране го
чукнете и го задръжте и след това чукнете Маxни.
Търсене на записи
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
54
Комуникация
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
Показване на записи
По подразбиране устройството показва всички запазени записи на устройството, SIM или USIM
картата или друг акаунт.
Натиснете бутона за меню и чукнете Записи за показване, след което изберете мястото, където да
запазите записите.
Преместване на записи
Преместване на записи в Google
Натиснете бутона за меню и чукнете Обединяване на акаунти → Обединяване с Google.
Преместените в Google записи се появяват с
в списъка със записи.
Преместване на записи в Samsung
Натиснете бутона за меню и чукнете Обединяване на акаунти → Обединяване със Samsung
account.
Преместените в Samsung записи се появяват с
в списъка със записи.
Внасяне и експортиране на записи
Импортиране на записи
Натиснете бутона за меню и чукнете Импортиране/ експортиране → Импортиране от SIM
картата, Импортиране от SD картата или Импортиране от USB памет.
55
Комуникация
Експортиране на записи
Натиснете бутона за меню и чукнете Импортиране/ експортиране → Експортиране в SIM
картата, Експортиране в SD картата или Експортиране в USB памет.
Споделяне на записи
Натиснете бутона за меню, чукнете Импортиране/ експортиране → Сподели визитна картичка
чрез, изберете записи, чукнете Готово, след което изберете метод за споделяне.
Любими записи
Чукнете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:
• Търси: Търсете записи.
• Добавяне в Предпочитани: Добавете запис към предпочитани.
• Премахване от предпочитаните: Премахнете запис от предпочитани.
• Преглед в матрица / Преглед на списък: Вижте записите в решетка или списък.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Групи на записите
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете Готово.
Управление на групи
Чукнете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:
• Създай: Създайте нова група.
• Търси: Търсете записи.
• Смени реда: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към
друго място и след това чукнете Готово.
56
Комуникация
• Изтриване на групи: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това
чукнете Изтрий. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група
Изберете група, натиснете бутона за меню, чукнете Изпращане на съобщение или Изпращане на
еmail, изберете членове и след това чукнете Готово.
Визитка
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Настройване на профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете Запази. Ако информацията на потребителя е запазена, когато
задавате, изберете визитката в МЕН и след това чукнете , за да редактирате.
Натиснете бутона за меню, чукнете Сподели визитна картичка чрез и след това изберете метод за
споделяне.
Съобщения
Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни
съобщения (MMS).
Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Изпращане на съобщения
Чукнете
, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете
Използвайте следните методи, за да добавите получатели:
• Въведете телефонен номер.
• Чукнете
, изберете записи и след това чукнете Готово.
57
.
Комуникация
Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:
• Чукнете
и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
• Натиснете бутона за меню и чукнете Добави тема, за да въведете тема.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете Съобщение по разписание.
Задайте час и дата и чукнете OK. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения
час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
Превод и изпращане на съобщения
За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, чукнете Преведете, плъзнете
превключвателя Преведете надясно, задайте езикова двойка и чукнете OK.
Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете Готово. Преведеното съобщение ще
замени съобщението на изходния език.
Преглеждане на входящите съобщения
Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.
Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.
Прослушване на съобщение от гласовата поща
Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на
услуги.
58
Комуникация
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройване на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете Следващ за частен имейл акаунт, като Google Mail
или чукнете Ръчна настр. за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за
да завършите задаването.
За да зададете друг имейл акаунт, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Добавяне на
акаунт.
Изпращане на съобщения
Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .
в долния край на
Чукнете
, за да добавите получател от списъка със записи.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и
други, в съобщението.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете Планиране на изпращане.
Поставете отметка на Планиране на изпращане, задайте час и дата и след това чукнете Готово.
Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и
датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не
актуализира информацията.
59
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения чукнете .
Чукнете съобщени, за да го прочете.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Отворете прикачени файлове.
Изтрийте съобщението.
Препратете съобщението.
Отговорете на всички получатели.
Идете до предишното или
следващо съобщение.
Отговорете на съобщението.
Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете
Запиши, за да запазите файла.
Google Mail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Google Mail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
60
Комуникация
Изпращане на съобщения
Във всяка пощенска кутия чукнете
, въведете получател, съобщението и след това чукнете
.
Натиснете бутона за меню и чукнете Прикачване на снимка, за да прикачите изображения.
Натиснете бутона за меню и чукнете Прикачване на клип, за да прикачите видеоклипове.
Натиснете бутона за меню и чукнете Добавяне на Як:/Ск:, за да добавите още получатели.
Натиснете бутона за меню и чукнете Запазване на черновата, за да запазите съобщението за покъсна доставка.
Натиснете бутона за меню и чукнете Отхвърляне, за да започнете отначало.
Прочитане на съобщения
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Отговорете на това съобщение.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Отговорете на всички получатели
или препратете това съобщение на
други.
Визуализирайте прикачен файл.
Запазете това съобщение за
дълготрайно съхранение.
Маркирайте съобщението като
непрочетено.
Изтрийте това съобщение.
Означете това съобщение с етикет.
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
Чукнете
, за да прегледате съобщенията подредени по етикет.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете
етикета, който искате да назначите.
61
и след това изберете
Комуникация
Говор (Hangouts)
Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.
Чукнете Говор (Hangouts) на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всички кръгове, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу,
за да видите публикации от вашите кръгове.
Чукнете
, за да използвате други функции за социални мрежи.
Messenger
Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения
Google+.
Чукнете Messenger на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и
след това чукнете .
62
Комуникация
ChatON
Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това
приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
Чукнете ChatON на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия
Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете Синхр. на
записи, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.
Чукнете Чат → Започни чат и изберете приятел, с който да си говорите.
63
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Чукнете бутона за меню, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато
гледате уеб страница.
За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на
машината за търсене до уеб адреса.
Отваряне на нова страница
Натиснете бутона за меню и чукнете Нов прозорец.
За да посетите друга уеб страница, чукнете
страницата, за да я изберете.
, превъртете нагоре или надолу и чукнете
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
→ Добавяне на показалец.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
и изберете някоя.
Хронология
Натиснете бутона за меню и чукнете История, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро
посетени уеб страници. За да изчистите хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете
Изтриване хронология.
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запазените препратки, чукнете Изтегляне. (стр. 111)
64
Уеб и мрежа
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с други, натиснете бутона за меню и чукнете Споделяне
чрез.
За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете
Споделяне.
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Чукнете
→ Нов раздел.
За да посетите друга уеб страница, чукнете
→ уеб страница.
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
За да видите отворените раздели на други устройства, натиснете бутона за меню и чукнете Други
устройства. Изберете уеб страница, която да отворите.
За да видите показалците, чукнете
.
65
Уеб и мрежа
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Bluetooth и
плъзнете превключвателя Bluetooth надясно.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Bluetooth → Сканиране, при което се
появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и
приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, чукнете → Bluetooth и изберете едно от Bluetooth
устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото
устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в Bluetooth папката.
Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
66
Уеб и мрежа
Screen Mirroring
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → Screen Mirroring и плъзнете
превключвателя Screen Mirroring надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете
файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство,
използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.
Samsung Link
Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни
устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате мултимедийни файлове от
вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.
За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две
или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на
устройството. За да видите подробности, натиснете бутона за меню и чукнете Помощ.
Чукнете Samsung Link на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
При отваряне на това приложение ще се появи последно използваното съдържание от всички
регистрирани устройства. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате. За да започнете да
споделяте файлове, превъртете до УСТРОЙСТВА И ХРАНИЛИЩЕ и изберете опция.
67
Уеб и мрежа
Изпращане на файлове
Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.
Изберете устройство, чукнете
уеб хранилище.
, изберете файлове, чукнете Готово и изберете устройство или
Споделяне на файлове
Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете
изберете метод за споделяне.
, изберете файлове, чукнете Готово и
Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство
Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете
устройство.
, изберете файл и след това -
• Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните
устройства като медиен плейър.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение
Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.
За да изтеглите файлове от услуга за уеб съхранение, чукнете
Готово.
, изберете файлове и чукнете
За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, натиснете бутона за меню, чукнете
Настройки → Регистрирани места за съхранение → и изберете услуга за уеб съхранение.
68
Уеб и мрежа
Group Play
Използвайте това приложение, за да споделяте екрани с няколко устройства. Създайте или се
присъединете към Group Play сесия и споделяйте изображения, документи или музика.
Чукнете Group Play на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Докато използвате това приложение, не можете да използвате Интернет.
Създаване на група за Group Play
Чукнете Създаване на група, задайте парола, след което използвайте следните функции:
• Споделяне на музика: Изберете музикални файлове, които да споделите. Можете да свържете
две или повече устройства и да ги използвате за постигане на звуков ефект.
• Споделяне на снимките: Изберете изображения, които да споделите.
• Споделяне на документи: Изберете документи, които да споделите.
• Играене на игри: Играйте на онлайн игри с приятели.
и запишете бележка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това,
Чукнете
което създавате.
Чукнете
, за да видите всички споделени изображения в мозаичен изглед.
Чукнете
, за да изберете повече изображения или документи.
Чукнете
, за да видите участниците в групата.
Присъединяване към Group Play
• Чукнете Прис. към група, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и
въведете паролата за групата. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя
в момента, ще се покаже на устройството.
• Активирайте NFC функцията. На началния екран допрете гърба на вашето устройство към
гърба на друго устройство, което открива сесия.
69
Уеб и мрежа
NFC
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите
необходимите приложения.
Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава
информация.
За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → NFC.
Плъзнете NFC плъзгача надясно.
Прочитане на информация от NFC таг
Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC етикет. Информацията от
тага ще се появи на дисплея ви.
Покупка с NFC функцията
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата,
свържете се с мобилния си оператор.
Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.
Изпращане на данни чрез Android Beam
Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на
устройства с активирано NFC.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → NFC. Плъзнете Android Beam плъзгача
надясно.
Изберете обект, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете
дисплея на вашето устройство.
70
Уеб и мрежа
S Beam
Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.
Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на
последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не
носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско
право данни.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Връзки → S Beam. Плъзнете S Beam плъзгача
надясно.
Изберете файл, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете
дисплея на вашето устройство.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
WatchON
Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си
предавания и филми.
Чукнете WatchON на екрана с приложения.
Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на
устройството към телевизора.
71
Уеб и мрежа
Свързване към телевизор
Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да
контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.
Изберете страна и регион. Чукнете → Настройв. сега и следвайте инструкциите на екрана, за
да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите,
които сте избрали.
За да се свържете с други устройства, натиснете бутона за меню, след което чукнете Настройки →
Моята стая → Добавяне на устройства.
Гледане на телевизия
Изберете от предложенията за телевизионни програми на база на вашите предпочитания
при регистрирането на телевизия или изберете категория в горната част на екрана. Изберете
телевизионна програма и чукнете Пок. сега. Избраната програма ще се покаже на свързания
телевизор.
Чукнете
и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.
Настройка на напомняне за програми
Чукнете часа в долната част на екрана и изберете време за телевизионната програма, която искате
да гледате. Изберете програма, чукнете Напомняне и задайте време за алармата, която да ви
напомни за телевизионната програма.
72
Медия
Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на
устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от
използвания метод на кодиране.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния
плейър.
Настройка на силата на звука.
Сканирайте устройства с DLNA.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Скрийте екрана на музикалния
плейър.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен или
прескочете до предната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
73
Медия
За да слушате песни при равномерно ниво на сила на звука, натиснете бутона за меню и чукнете
Настройки → Умна аларма.
Когато функцията Умна аларма е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
За да зададете персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, натиснете бутона
за меню, след което чукнете Настройки → Adapt Sound → Включено. Когато увеличите
силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към
възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се
прилага отново.
Задаване на песен като мелодия на звънене
За да използвате текущо изпълняваната песен като мелодия на звънене, натиснете бутона за меню
и чукнете Задаване като → Тон на звънене на телефона.
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Чукнете Плейлиста, натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на списък за изпълнение.
Въведете име и чукнете ОК. Чукнете Добави музика, изберете песните, които да включите и
чукнете OK.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, натиснете бутона за меню и чукнете
Добавяне в списък за възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
устройството. След прибавяне на нова песен чукнете Музикална пиаца, натиснете бутона за меню
и чукнете Актуализиране на библиотека.
Чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като
плъзнете пръста си.
74
Медия
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 81)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Сензорният екран може да не е активен във водата. Използвайте бутона за сила на
звука, за да заснемете снимка или видеоклип под вода. (стр. 80)
Етикет на фотографа
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Вижте повече опции.
Указва кой режим на
заснемане се използва.
Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.
Започнете да снимате
видеоклип.
Променя режима на
снимане.
Отворете Галерия, за
да видите снимки и
видеоклипове.
Изберете от
разнообразните
налични ефекти.
75
Медия
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки.
Чукнете Режим и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.
• Авто: Използвайте това, за да позволите на фотоапарата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
• Красиво лице: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
• Най-добра снимка: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
• Продължително снимане: Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
• Най-добро лице: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и
ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.
Чукнете
, за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте
камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на Галерия чукнете
жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След
като изберете поза за всеки обект, чукнете Запазване, за да слеете изображениеят в една
снимка и я запазете.
• Звук и снимка: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.
Чукнете
, за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да
заснеме снимката.
Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.
• Драма: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете
изображение, показващо следи от движението.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не
заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.
– – Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
– – Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
– – Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
– – Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се
помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или
влак.
• Анимирана снимка: Използвайте това, за да създадете анимирани снимки от видеоклип.
• Богати цветове (HDR): Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно
съотношение.
76
Медия
• Гума: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фон.
Чукнете
, за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение
от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете Показ. движ. обекти и
чукнете осветената област.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
– – Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много,
фотоапаратът може да не разпознае всички движения.
– – Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички
движения.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.
• Вода: Използвайте този режим, за да заснемете снимка или видеоклип под вода. Натиснете
бутона за сила на звука нагоре или надолу, за да заснемете снимка или видеоклип. Можете да
определите действието за бутона за сила на звука.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете Режим → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за
визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да
снимате, чукнете
.
Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.
77
Медия
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете
преустановите записването, чукнете .
. За да
Докато записвате, използвайте следните действия:
• За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в
центъра на екрана, чукнете .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата
разделителна способност.
Режим на запис
Чукнете
→
, за да промените режима на запис.
• Нормално: Използвайте този режим за нормално качество.
• Огран. MMS: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез
съобщение.
78
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за
да отдалечите изображението.
Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране
по време на заснемане на видеоклип.
Споделяне на снимка
Чукнете
→
и след това изберете една от следните опции:
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct или
NFC.
• Споделяне на снимки с приятели: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за
когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
• Спод. снимка в ChatON: Изпратете снимка на друго устройство чрез ChatON.
• Отдалечен визьор: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.
Дистанционно контролиране на камерата
Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.
→
Чукнете
NFC. Чукнете
→ Отдалечен визьор и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct или
, за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.
79
Медия
Конфигуриране на настройките на камерата
→ , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са
Чукнете
налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции
може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Размер на снимката / Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте
по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция
заемат повече памет.
• Разпознаване на лице: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви
помага да ги снимате.
• Измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите
на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра на сцената.
Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира върху
цялостната сцена.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• С-ма анти-разклащ.: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане.
Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
• Запамети като: Настройте устройството да изтрива оригиналната снимка, когато заснема
снимки в режим на богат тон.
• GPS таг: Прикрепете към снимката таг с GPS координати. Активирайте тази функция, когато
заснемате снимки, за да създадете албуми в Албум с история.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да
има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
• Преглед: Покажете за кратко заснетите снимки.
• Бутон за звук: Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за да
контролира функцията на затвора или мащабирането.
• Таймер: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
80
Медия
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат пореални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
• Стойност на експонацията: Променете стойността на експонацията. Това определя колко
светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока
експонация.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор
на обекти, за да укаже изходната композиция.
• Светкавица: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• Управление с глас: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
• Контекстно име на файл: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте
това, за да използвате помощник за тагове в Галерия и Албум с история.
• Запиши като обърнато: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Натиснете бутона за меню и чукнете Редактиране на бързи настройки.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.
Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от
използвания метод на кодиране.
81
Медия
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например
Email, запазва изображение, автоматично се създава папка Download, в която се съхранява
изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка
Screenshots. Изберете папка, за да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Разглеждане на изображения чрез функцията за движение
Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Моето устройство → Движения и жестове →
Движение, плъзнете превключвателя Движение надясно и включете превключвателя за всяка
функция.
За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона
да гледате, и чукнете .
на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
Изрязване на сегменти от видеоклип
Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална
точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.
82
Медия
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Любими: Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Фото рамка: Използвайте това, за да запишете бележка под изображението. Редактираното
изображение се запазва в папка Photo frame.
• Бележка със снимка: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението.
Чукнете , за да редактирате бележката.
• Копирай в клипборда: Копирайте в клипборда.
• Отпечатаване: Отпечатайте изображението чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е
съвместимо само с някои принтери на Samsung.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Завъртане наляво: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
• Откриване на текст: Стартирайте Оптичен четец, за да извлечете текст от изображението.
• Сканиране за устройства наоколо: Потърсете устройства в близост с активирано споделяне
на медийни файлове.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
• Настройки: Променете настройките на Галерия.
Модифициране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Завъртане: Завъртете изображението.
• Изрязване: Изрежете изображението.
• Цвят: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
83
Медия
• Ефект: Приложете ефекти към изображението.
• Портретно: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете
фона неясен.
• Стикер: Прикачете стикери.
• Рисунка: Рисувайте по изображението.
• Рамка: Приложете рамки към изображението.
Предпочитани изображения
Докато гледате изображение, натиснете бутона за меню и чукнете Любими, за да добавите
изображението към своя списък с предпочитани.
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка натиснете бутона за меню, чукнете Изберете елемент, изберете изображения, като
поставите отметка до тях, след което чукнете .
• Докато разглеждате изображение, чукнете
.
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка натиснете бутона за меню, чукнете Изберете елемент, изберете изображения, като
поставите отметка до тях, след което чукнете , за да ги изпратите на други.
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
Задаване като тапет
Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и след това чукнете Задаване като, за
да зададете изображението като тапет или да го припишете на запис.
84
Медия
Отбелязване на лица
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки, след което поставете отметка до Таг за лице.
Около разпознатото лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете
Добавяне на име и изберете или добавете запис.
Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции,
като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.
Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на
лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
Използване на помощник
Натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Отбелязване на приятел с таг, след което
плъзнете превключвателя Отбелязване на приятел с таг надясно, за да покажете контекстуален
таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.
Албум с история
Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите
своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.
Чукнете Албум с история на екрана с приложения.
Създаване на албуми с истории
Чукнете Създаване на албум → По информация за тагове, за да създадете албум с история
автоматично. Изберете критерии и чукнете Намиране на картини. Въведете заглавие за албума,
изберете тема и чукнете Създаване на албум.
За да го създадете ръчно, чукнете Създаване на албум → От галерията.
85
Медия
Създаване на албуми по препоръка
Когато заснемате снимки на едно място, устройството автоматично сортира снимките ви в албуми
въз основа на зададените от вас критерии и дава предложение за нови албуми.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Роден град и задайте метод за разпознаване на
вашето местоположение. Изберете тип албум и задайте максималния брой снимки.
Когато заснемете снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще
предложи да направите нов албум.
Чукнете Създаване на албум → От предложения. Изберете албум, въведете заглавие за албума и
чукнете Създаване на албум.
Устройството ще препоръча да направите албуми с истории, когато надхвърлите
предварително зададения брой снимки за един ден.
Преглед на албуми с истории
Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.
Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Добавяне на съдържание: Добавете още съдържание към албума.
• Премахване на съдържание: Изтрийте съдържание в албума.
• Редакт.: Променете оформлението на страницата или редактирайте изображенията на
текущата страница.
• Смяна тема: Променете темата за оформлението на страницата.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
• Споделяне с: Споделете албума с други.
• Отпечатаване: Отпечатайте албума чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо
само с някои принтери на Samsung.
• Поръчване на фотоалбум: Дайте поръчка за печатен албум.
• Експортиране: Експортирайте албума към друго място за съхранение.
• Изтриване на албум: Изтрийте албума.
86
Медия
Редактиране на изображения
Чукнете изображението на страницата в албума.
За да добавите надпис, чукнете
.
За да изпратите изображението на други, чукнете
За да изтриете изображението, чукнете
.
.
За да приложите ефекти към изображението, чукнете
.
За да започнете слайдшоу, натиснете бутона за меню и чукнете Слайдшоу → Започване на
слайдшоу.
За да зададете изображение като корица за албум, натиснете бутона за меню и чукнете Зад.
корица.
За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, натиснете бутона за меню и
чукнете Завъртане наляво.
За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка, натиснете бутона за меню и
чукнете Завъртане надясно.
Видео
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
• Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX VideoOn-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX
Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от
използвания метод на кодиране.
87
Медия
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Сканирайте
устройства с DLNA.
Настройка на силата
на звука.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо напред.
Придвижете се напред
или назад, като
плъзгате лентата.
Променете
съотношението на
екрана.
Намалете размера на
видео екрана.
Рестартирайте
текущия видеоклип
или прескочете до
предния видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо назад.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Изтриване на видеоклипове
Натиснете бутона за меню, чукнете Изтриване, изберете видеоклипове, като поставите отметка до
тях, след което чукнете Изтриване.
Споделяне на видеоклипове
Натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне чрез, изберете видеоклипове, чукнете OK и след
това изберете метод за споделяне.
Използване на изскачащ видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.
Покупка на видеоклипове
Чукнете Изтегляне → Отиди в магазина, след което изберете видеоклип.
88
Медия
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.
Добавете
видеоклипа към
плейлиста си.
Търсите
видеоклипове.
Изпращате URL
адреса на други
хора.
Пауза или
възстановяване на
възпроизвеждането.
Придвижете се
напред или назад,
като плъзгате
лентата.
Променете
качеството на
дисплея.
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Изберете своя акаунт, чукнете
чукнете .
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и
89
Медия
Flipboard
Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо нагоре приветствената страница, изберете теми
новини и чукнете Build Your Flipboard.
Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.
Докато четете статия, използвайте следните опции:
• : Върнете се на предходния екран.
• : Задайте статията като харесвана във Facebook.
• : Добавете статията към своя списък с любими елементи в Twitter.
• : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.
• • : Споделете статията чрез Twitter.
: Споделете статията с други.
90
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете
ИНСТАЛИРАНЕ. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните
инструкции, за да извършите покупката.
• Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
• За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с
приложения чукнете Настройки → Още → Защита → Неизвестни източници.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Магазин.
Натиснете бутона за меню, чукнете Моите приложения, изберете от списъка с инсталирани
приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
91
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Hub
Използвайте това приложение, за да купувате и теглите мултимедийно съдържание. Можете също
да управлявате съдържанието на устройството.
Чукнете Samsung Hub на екрана с приложения.
Покупка на мултимедийно съдържание
Изберете категория услуга, изберете медийно съдържание и извършете процеса на покупка.
Управление на съдържанието на устройството
Изберете категория услуга, превъртете наляво и управлявайте съдържанието на устройството.
Samsung Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете www.samsungapps.com.
Чукнете Samsung Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Разгледайте приложенията по категории. Чукнете КАТЕГОРИЯ, за да изберете категория.
За да потърсите приложение, чукнете
търсене.
най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
Свободни. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции,
за да извършите покупката.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
92
Магазин за приложения и мултимедия
Google Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Google Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители,
като ги качите на място за съхранение в облака на Googlе.
93
Помощни програми
S Memo
Използвайте това приложение, за да създадете записка с изображения и записан глас.
Чукнете S Memo на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Създайте записки с обогатено съдържание, като рисувате скици с пръста си или добавяте записки
с изображения или глас.
Чукнете
, за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете
клавиатурата.
, за да въведете текст с
Отменете и повторете последното
действие.
Скицирайте или нарисувайте
записка.
Въведете бележка.
Изтрийте бележката.
Направете запис на глас, който да
вмъкнете.
Вмъкнете мултимедиен файл.
Прикачете друга страница към
текущата записка.
Превключете към режим на
преглед.
94
Помощни програми
Докато пишете записка, чукнете
линията или цвета на писеца.
още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на
Когато изтривате ръкописна бележка, чукнете
още веднъж, за да промените размера на
гумичката, или чукнете Изтрий всички, за да изтриете съдържанието на бележката.
Запазете текущите настройки като
профил на перо.
Променете типа на перото.
Променете дебелината на линиите.
Променете цвета на перото.
Вижте повече цветове.
За да промените фона на листа, натиснете бутона за меню и чукнете Промяна на фона.
За да добавите тагове, натиснете бутона за меню и чукнете Добави таг.
Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас
Чукнете
, за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.
Преглед на записки
Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.
За да търсите бележка, натиснете бутона за меню и чукнете Търсене.
За да изтриете бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване.
За да сортирате бележките по дата, заглавие, таг или други, натиснете бутона за меню и чукнете
Сортиране по.
За да промените режима на изглед, натиснете бутона за меню и чукнете Преглед на списък.
За да създадете бележка чрез импортиране на файл, натиснете бутона за меню и чукнете
Въвеждане.
За да експортирате бележки в друг файлов формат, натиснете бутона за меню и чукнете Експорт.
За да създадете папка, натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на папка.
95
Помощни програми
За да промените подредбата на бележките, натиснете бутона за меню и чукнете Смени реда.
За да преместите бележки в друга папка, натиснете бутона за меню и чукнете Премести.
За да копирате бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Копиране.
За да промените настройките на S Memo, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки.
За да видите помощна информация за S Memo, натиснете бутона за меню и чукнете Помощ.
За да архивирате или възстановите бележки на или от USB устройство за съхранение на данни,
натиснете бутона за меню и чукнете Архивиране и възстановяване.
Преглеждане на записка
Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.
За да изтриете бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване.
За да изпратите записката на други, натиснете бутона за меню и чукнете Споделяне чрез.
За да запазите записката като файл с изображение или PDF файл, натиснете бутона за меню и
чукнете Експорт.
За да добавите записката към своя списък с предпочитани, натиснете бутона за меню и чукнете
Добави към Предпочитани.
За да запазите записката като събитие, натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на събитие.
За да зададете записката като визуален елемент за началния екран, натиснете бутона за меню и
чукнете Задаване като.
За да отпечатате записката чрез USB или Wi-Fi връзка, натиснете бутона за меню и чукнете
Отпечатване. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
За да редактирате записката, чукнете
.
За да възпроизведете гласовия запис, чукнете
.
S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
96
Помощни програми
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Добавяне на събитие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Добавяне на задача: Въведете задача с опция за приоритет.
• Добавяне на бележка: Създайте ръчно написана записка, която да добавите към дата.
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
Редакт. данни за събитие или Редакт. данни за задача, за да добавите още детайли, напр. период
на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле Позиция, чукнете
до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.
Прикачете записка от S Memo. Чукнете Паметни бележки и съставете нова записка или изберете
една от съществуващите.
Прикачете изображение. Чукнете Изображения и направете снимка или изберете една от
съществуващите.
97
Помощни програми
Прикачване на записки към дата
Чукнете и задръжте дата, за да я изберете, при което се появява бележника.
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Google под Моите акаунти → Google
акаунт → Синхронизиране на Календар. За да синхронизирате ръчно за актуализация, на екрана
с приложения чукнете S Planner, натиснете бутона за меню и чукнете Синхр.
За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, чукнете Календари → Дисплей,
поставете отметка до акаунта в Google и чукнете Готово.
Промяна на типа на календара
Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични
или други в дясната страна на екрана. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на
календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги
раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.
98
Помощни програми
Търсене на събития
Натиснете бутона за меню, чукнете Търсене и въведете ключова дума за търсене.
За да визуализирате днешните събития, чукнете Днес в горния край на екрана.
Изтриване на събития
Изберете дата или събитие, натиснете бутона за меню и чукнете Изтрий.
Споделяне на събития
Изберете събитие, натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне чрез и след това изберете метод
за споделяне.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез
услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка,
вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Dropbox с вашия акаунт.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете Start, за да го активирате. Следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството,
се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За
да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете
и изберете файлове.
За да качите файлове в Dropbox, чукнете , натиснете бутона за меню, след което чукнете Upload
here → Photos or videos или Other files. За да отворите Dropbox, изберете файл.
Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете
любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете
99
, за да ги добавите в списък с
.
Помощни програми
Облак
Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за
приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Облак.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Синхронизиране с акаунт в Samsung
Чукнете върху акаунта си в Samsung или Настройки синхр., за да синхронизирате файлове.
Архивиране или възстановяване на данни
Чукнете Резервно копие, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.
Синхронизиране с Dropbox
Чукнете Свързв. на акаунта за Dropbox и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите инсталацията.
След като веднъж се впишете, чукнете Allow и устройството автоматично синхронизира файлове с
Dropbox при настъпила промяна в тях.
100
Помощни програми
Часовник
Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка
по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате
като настолен часовник.
Чукнете Часовник на екрана с приложения.
Включете или изключете тази
аларма.
Аларма
Настройка на аларми
Чукнете Създаване на аларма, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да
се повтаря изпълнението и чукнете Запази.
• Аларма за местоположение: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте
на местоположението.
• Дрямка: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
• Умна аларма: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи
алармата.
101
Помощни програми
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
извън големия кръг, за да се
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
Световен часовник
Създаване на часовници
Чукнете Добавяне на град и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Настройки за лятно часово време.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника и чукнете Изтриване.
Хронометър
Чукнете Старт, за да засечете време. Чукнете Обик., за да запишете време на обиколка.
Чукнете Нyлиране, за да изчистите записите за време на обиколка.
Таймер
Настройте продължителност и чукнете Старт.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
Настолен часовник
Чукнете
, за да визуализирате на цял екран.
102
Помощни програми
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
на екр. е деактивирано, натиснете бутона за меню и чукнете Инженерен калкулатор.
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
За да изчистите хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване на хронология.
За да промените размера на знаците за хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете Размер
на шрифта.
S Health
Използвайте това приложение, за да следите здравето си.
Чукнете S Health на екрана с приложения.
Задаване на профил
Чукнете Следващ, прочетете и приемете условията и чукнете Следващ. Въведете своите
физически данни и чукнете Старт.
Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето основно
метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да
не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.
103
Помощни програми
Проверка на информация за здравето ви
Можете да видите своята информация на здравословното табло. Изберете едно от следните, за да
видите подробности:
• Изгорени калории: Вижте колко калории сте изгорили.
• Прием на калории: Вижте колко калории сте поели.
Следене на калории
Чукнете → Другар за ходене, за да преброите стъпките си, или чукнете Другар за упражнения
и въведете информация за извършените упражнения. Можете да видите консумираните калории.
За да видите информация за извършените упражнения като графика, чукнете иконата в долния
десен ъгъл.
• Може да изпитате кратко забавяне, докато помощникът за вървене проследи стъпките
ви и след това покаже броя на стъпките.
• Ако използвате помощника за вървене, докато пътувате с кола или влак, вибрациите
може да засегнат преброяването на стъпките ви.
Чукнете → Следене на храненето и въведете храните, които сте изяли. Можете да видите колко
калории сте поели. За да видите информация за калориите като графика, чукнете иконата в долния
десен ъгъл.
Следене на физическа информация
Чукнете
→ Тегло и въведете стойност.
Можете да видите текущата статистика. За да видите хронология на статистиката като графика,
чукнете иконата в долния десен ъгъл.
104
Помощни програми
Конфигуриране на настройки за S Health
Чукнете
→ Настройки и след това изберете една от следните опции:
• Редактиране на профил: Редактирайте физическите си данни.
• Защита: Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
• Настройки за единици: Задайте опции за единици.
• Заключване на часова зона: Задайте, за да запазите настройката за часови пояс непроменена,
когато преминавате през различни часови пояси.
• Избор на часови пояс: Задайте своя часови пояс.
• Бърза ком. за изг. калор.: Задайте меню, където да отидете, когато чукнете Изгорени калории
на екрана на здравословното табло.
• Съвместими продукти: Вижте и управлявайте връзките на устройството.
• Нулиране на данните: Нулирайте данните за S Health.
• Провери за актуализации: Проверете текущата версия на S Health.
• Условия ползване: Вижте условията, включващи политиката за личните данни и запазване на
данните.
• Относно S Health: Вижте информация за S Health.
S Преводач
Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.
Чукнете S Преводач на екрана с приложения.
Използване на S Превпдач
Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете
За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете
За да изпратите езикова двойка на други, чукнете
105
.
.
.
Помощни програми
Започване на разговор с преводача
Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.
Чукнете Говорете за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе
казаното от вас. Чукнете
в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете
превода на глас.
След това чукнете Говорете за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да
отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете
в полето за
изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Записване на гласови бележки
Чукнете
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.
, за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.
Променете качеството на записа.
Запис на изтеклото време
Започнете записването.
Покажете списък с гласови
бележки.
106
Помощни програми
Възпроизвеждане на гласови бележки
Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : Изрежете гласовата бележка.
• : Променете скоростта на възпроизвеждане.
• : Направете пауза във възпроизвеждането.
• /
• : Прескочете 60 секунди назад или напред.
/
: Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.
За да изпратите гласова бележка на други, натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне чрез и
след това изберете метод за споделяне.
Управление на гласови бележки
В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и изберете една от следните опции:
• Споделяне чрез: Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод
за споделяне.
• Изтриване: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
• Настройки: Променете настройките на записващата функция.
• Край: Затворете записващата функция.
Запазване на файлове с контекстуални тагове
В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Контекстно име
на файл → Включено.
S Voice
Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете
(номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
107
Помощни програми
Следват няколко примера на устни команди:
• Отвори музика
• Стартирай калкулатор
• Набери мобилния номер на Лулу
• Набери служебния номер на Лулу
• Провери програмата със задачи
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Режим шофиране
В режим шофиране устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи
повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато
шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на
обаждащия се, когато получите входящо повикване.
За да активирате режим Шофиране, кажете "Включи режим Шофиране."
108
Помощни програми
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете
и изговорете ключова дума.
Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от
търсенето.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, натиснете бутона за меню, чукнете Настройки →
Търсене в телефона, след което отметнете елементите, които желаете да търсите.
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
настройките на Google Now, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Google Now.
109
Помощни програми
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или фраза.
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Разглеждане на файлове
Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете
върнете в основната директория, чукнете .
. За да се
В папка натиснете бутона за меню и използвайте една от следните опции:
• Избор на всичко: Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция за всички
едновременно.
• Създаване на папка: Създайте папка.
• Търсене: Търсете файлове.
• Преглед по: Променете режима на изглед.
• Сортиране по: Сортирайте файлове или папки.
• Настройки: Променете настройките на диспечера на файлове.
Добавяне на бърз достъп до папки
Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Натиснете бутона за
меню, чукнете Добавяне на бърза команда, въведете име на бързия път, изберете папка и чукнете
Задайте тук.
110
Помощни програми
Изтеглени файлове
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтеглени файлове на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
За да сортирате файловете по размер, чукнете Сортиране по размер.
За да сортирате файловете по дата, чукнете Сортиране по дата.
TripAdvisor
Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение
или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.
Чукнете TripAdvisor на екрана с приложения.
Оптичен четец
Използвайте това приложение, за да сканирате или извличате текст или данни от изображения,
документи, визитни картички или QR кодове.
Чукнете Оптичен четец на екрана с приложения.
За да изберете език за разпознаване, натиснете бутона за меню и чукнете Езикови настройки.
Сканиране на текст
Насочете показалеца към изображение, документ или QR код.
• Текст: Вижте дефиницията на извлечените думи.
• Визитни картички: Осъществете повиквания или изпратете съобщения от сканираната
информация за контакт.
• QR кодове: Вижте информация за QR кодове.
• Някои QR кодове може да не бъдат разпознати.
• Следните видове текст може да не бъдат разпознати: ръкопис, малък шрифт, графичен
шрифт, курсивен текст или текст в изображения.
111
Помощни програми
Извличане и превод на текст
Чукнете
и изберете езиците за превод. Насочете задната камера към текст и чукнете
заснемете изображение на текста.
, за да
За да заснемете голямо текстово изображение, което не се побира във визьора, чукнете
заснемете изображението в няколко раздела.
, за да
• Чукнете осветената дума, за да я преведете.
• Чукнете
, за да извлечете текста от изображението.
112
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Чукнете , въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате
подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .
След като намерите местоположението, натиснете бутона за меню и използвайте една от следните
функции:
• Изчистване: Изчистете картата.
• За достъп офлайн: Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
• Упътвания: Получете напътствия как да стигнете до местоположението.
• Слоеве: Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за
пътната обстановка и други.
• Настройки: Променете настройките на картата.
• Помощ: Вижте информация за използването на картата.
За да видите текущото местоположение, чукнете
.
113
На път и локално
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
1 Чукнете
2 Чукнете
.
и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
• Текущото ми местоположение: Използвайте сегашното си местоположение за начално.
• Контакти: Изберете от списъка със записи.
• Точка на картата: Отбележете чрез почукване на картата.
• Моите места: Изберете от списъка с любими местоположения.
3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или
придвижване пеш и чукнете УПЪТВАНИЯ.
4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете КАРТА, за да визуализирате детайлите.
Local
Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни
спирки и други.
Чукнете Local на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с
предложените.
• Карта: Отбележете местоположението на картата.
• Упътвания: Потърсете маршрут до местоположението.
• Обаждане: Позвънете на телефонния номер на обекта.
За да добавите категория за място, натиснете бутона за меню, чукнете Добавете търсене и
въведете ключова дума, която да търсите, в текстовото поле.
114
На път и локално
Навигация
Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.
Чукнете Навигация на екрана с приложения.
• Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни
може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва
винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори,
които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за
безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:
• Изговорете адреса на местоназначението.
• Въведете адреса на местоназначението.
• Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
• Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.
След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до
местоназначението.
115
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
Връзки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опции, натиснете бутона за меню.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Вижте помощна информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
Чукнете Wi-Fi, натиснете бутона за меню и след това чукнете Допълнителни → Остави Wi-Fi
включено по време на сън.
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни,
настройте тази опция на Винаги.
116
Настройки
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
Чукнете Wi-Fi, натиснете бутона за меню, чукнете Допълнителни и поставете отметка до Мрежово
уведомяване, за да активирате тази функция.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
Чукнете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.
• Период на изчакване: Задайте продължителност от време, през което устройството да е
видимо.
• Получени файлове: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
• Помощ: Вижте помощна информация за Bluetooth.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Зад. огранич. за моб. данни: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
• Цикъл на използ. на данни: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението
на мобилните си данни.
За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира автоматичното
синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
• Автоматично синхронизиране на данни: Настройте устройството автоматично да
синхронизира данните на записа, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на
социалните мрежи.
117
Настройки
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва използването на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията,
изпълняващи се на фон, да ги използват.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите
услуги.
• Данни в роуминг: Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в
роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.
Сдвояване и преносима т.достъп
• Преносима точка за Wi-Fi достъп: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да
споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през
Wi-Fi мрежа.
• USB привързване: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка
на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то
се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
• Помощ: Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
118
Настройки
NFC
• NFC: Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат
информация.
• Android Beam: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб
страници и записи, на устройства с активиран NFC.
• Плащане на NFC: Задайте метода за плащане по подразбиране.
S Beam
Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове,
изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
Устройства наблизо
• Споделяне на файлове: Активирайте споделяне на медийно съдържание, за да позволите на
други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето
устройство.
• Споделено съдържание: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
• Списък с разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат
достъп до вашето устройство.
• Списък с неразрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, на които им е
забранено да имат достъп до вашето устройство.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Качване от други устройства: Настройте устройството да приема качени файлове от други
устройства.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
Kies през Wi-Fi
Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.
119
Настройки
Моето устройство
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран. Наличните опции може да се различават в
зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Много визуални елементи: Настройте устройството да позволява използване на визуални
елементи на заключения екран.
• Виз. ел. за заключ. екран:
– – Предпочитани приложения или Камера: Настройте устройството да показва кратки
пътища за всяко приложение или стартирайте камерата автоматично, когато плъзгате
панели наляво на заключения екран.
– – Часовник или лично съобщ.: Настройте устройството да показва часовник или лично
съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от
вашия избор.
За лично съобщение:
– – Редактиране на лично съобщение: Редактирайте личното съобщение.
За часовник:
– – Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник.
– – Размер на часовник: Променете размера на часовника.
– – Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
– – Данни притежател: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
• Бутони за бърз достъп: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта
към приложенията на заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Ефект на отключване: Изберете ефект при отключване на екрана.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.
• Събуждане в заключен екран: Настройте устройството да разпознава командата ви за
събуждане, когато екранът е заключен.
• Задай команда за събужд.: Настройте команда за събуждане, за да стартирате S Voice или да
извършите конкретна операция.
120
Настройки
Дисплей
Промяна на настройките на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
• Панел за известяване: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за
известия.
• Множ. прозорец: Настройте устройството да използва Multi Window.
• Режим на екрана:
– – Оптимизиране на дисплея: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея
съгласно настройките за визуализация.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална обстановка.
– – Филм: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
• Яркост: Настройте яркостта на дисплея.
• Автоматично завъртане екран: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен
докинг или се зарежда.
• Стил на шрифт: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия заряд на
батерията.
• Редактиране след заснемане на екрана: Настройте устройството да редактира снимката от
екран, след като я заснеме.
• Висока чувствит. на допир: Настройте устройството да увеличава чувствителността, така че
да можете да използвате сензорния екран, докато носите ръкавици.
В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои
команди може да не бъдат разпознати.
121
Настройки
Светодиоден индикатор
• Зареждане: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато
зареждате батерията.
• Изтощена батерия: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, когато
батерията е изтощена.
• Уведомления: Настройте устройството да включва индикаторната лампичка, когато имате
пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
• Запис на глас: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато
записвате гласови бележки.
Звук
Промяна на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и известявания.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за известие.
• Мелодии: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
• Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Уведомления: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и
пропуснати повиквания.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Тон на клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на
клавиатурата.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или
опция на сензорния екран.
• Звук за заключване екран: Настройте устройството да издава звук при заключване или
отключване на сензорния екран.
• Сензорна обратна връзка: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
• Adapt Sound: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на
разговори или когато слушате музика.
Режим на начален екран
Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).
122
Настройки
Повикване
Персонализирайте настройките за функцията на повикване.
• Отхвърляне на повикване: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни
номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
• Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания: Добавете или редактирайте
съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
• Отговор/край на разговори:
– – Клавишът за начало отговаря на повиквания: Настройте устройството да отговаря на
повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
– – Управление с глас: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови
команди.
– – Бутон Вкл. прекъсва разг.: Настройте устройството да завършва повикване, когато
натиснете бутона за включване.
• Изключи екрана по време на повиквания: Настройте устройството да включва сензора за
близост по време на разговор.
• Известия за повикване:
– – Вибриране при отговор: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
отговори на повикване.
– – Предупр. за кр. пов.: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи
повикване.
– – Тон за свързано повикване: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
– – Минутно напомняне: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка
минута.
– – Тон за край на повикване: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
– – Сигн. по вр. на разг.: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на
разговор.
• Аксесоари за повиквания:
– – Автоматичен отговор: Настройте устройството да отговаря автоматично след определен
период (налично само при свързана слушалка).
– – Таймер за автом. отговор: Изберете продължителността от време, след което
устройството да отговори на повикване.
– – Условия за изх. повикване: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с
Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
– – Тип изходящо повикване: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да
осъществите с Bluetooth слушалка.
123
Настройки
• Допълнителни настройки:
– – Идентификация на повикването: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при
изходящи повиквания.
– – Препращане на повикване: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
– – Авто код на област: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за
страна или град) преди телефонен номер.
– – Забрана на разговорите: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
– – Изчакващ разговор: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате
разговор.
– – Авто преизбиране: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте
били свързани или разговорът е бил прекъснат.
– – Номера за фиксирано набиране: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да
ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен
със SIM или USIM картата.
• Тонове зв. и тонове клав.:
– – Тонове на звънене: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи
повиквания.
– – Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
– – Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
– – Тонове клавиши: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на
клавиатурата.
• Персон. моя звук за повикване: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със
слушалка.
• Потискане на шума: Настройте устройството да намалява фоновия шум. така че другата
страна да ви чува по-ясно.
• Увелич. сила звук в джоба: Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато
устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
• Изобр. при видео разговор: Изберете изображение, което да бъде показано на другия
участник.
• Използвай опции за неуспешно повикване: Изберете, за да опитате да осъществите гласово
повикване, когато видео повикването е било неуспешно.
• Услуга за гласова поща: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
• Настройки за гласова поща: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този
номер от своя доставчик на услуги.
• Звук: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
124
Настройки
• Акаунти: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги
за IP разговори.
• Ползване разг. по Интернет: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички
ваши разговори или само за IP разговори.
Режим на блокиране
Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за
повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.
Режим Шофиране
Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да
използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
Помощ за безопасност
Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете
и задръжте бутона за увеличаване на звука и бутона за намаляване на звука за 3 секунди, за да
изпратите съобщението.
• Редактиране на спешно съобщение: Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено,
когато сте в спешна ситуация.
• Изпр. аварийни снимки: Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно
със съобщението към получателите.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Интервал на съобщения: Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
• Зап. за спешни случаи: Изберете или редактирайте получателите на съобщението.
Фенерче
Променете настройките на фенерчето.
• Фенерче: Включете светкавицата, за да я използвате като фенерче.
• Изтекъл срок на фенерче: Настройте продължителността от време, което устройството да
изчака, преди да изключи фенерчето.
125
Настройки
Режим на пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия.
• Пестене на енергия на процесора: Настройте устройството да ограничава използването на
някои системни ресурси.
• Пестене енергия на екрана: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
• Изключване на сензорната обратна връзка: Настройте устройството да изключва
вибрацията, когато докосвате клавишите.
• Научете за режима Пестене на енергия: Открийте как да намалите консумацията на енергия
на батерията.
Аксесоар
Променете настройките за аксесоарите.
• Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или
свалено от настолен докинг.
• Режим на аудио изхода: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг
станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
• Показване на началния екран на Настолен: Настройте устройството да показва настолния
часовник, когато е свързано към настолен часовник.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Автоматично завъртане екран: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Изговорете паролите: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които
въвеждате с TalkBack.
• Отговор/край на разговори:
– – Клавишът за начало отговаря на повиквания: Настройте устройството да отговаря на
повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
– – Отг. на повик. с чукване: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване,
когато чукнете бутона за приемане на разговор два пъти.
126
Настройки
– – Управление с глас: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови
команди.
– – Бутон Вкл. прекъсва разг.: Настройте устройството да завършва повикване, когато
натиснете бутона за включване.
• Покажи бърза команда: Добавете кратък път до Достъпност на бързите менюта, които се
появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
• Управление на достъпност: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за
да ги споделите с други устройства.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Увеличение: Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
• Цветове в негатив: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
• Регулиране на цвета: Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството установи,
че не разпознавате цветовете или ви е трудно да прочетете дадено съдържание.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете
и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
• Опции за синтез на реч:
– – Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките
за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
– – Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
– – Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Подобряване на уеб достъпност: Настройте приложенията да инсталират мрежови
скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
• Баланс на звука: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
• Моно звук: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
• Изключ. на всички звуци: Заглушете всички звуци на устройството.
• Присветващо уведомяване: Настройте за премигване, когато имате входящи повиквания,
нови съобщения или известия.
• Помощно меню: Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени
менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за
уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
• Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване за
чукване и задържане на екрана.
• Контрола за взаимод.: Задайте област от екрана, която да бъде изключена от сензорното
въвеждане.
127
Настройки
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Гласово въвеждане с Google
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от
гласовия вход.
• Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн
гласов вход.
Клавиатура Samsung
За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Азбуки: Променете оформлението на клавиатурата.
• Цифри и символи: Променете оформлението на клавиатурата.
• Езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по
клавиатурата.
• Контрол на курсора: Позволете или забранете функцията за навигация на умната клавиатура,
за да местите курсора като превъртате клавиатурата.
• Ръкопис: Персонализирайте настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване,
дебелина на перото или цвят на перото.
128
Настройки
• Допълнителни:
– – Автоматично преобразуване в главни: Настройте устройството автоматично да изписва
главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или
удивителен знак.
– – Автоматични интервали: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
– – Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете
двукратно на клавиша за интервали.
– – Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на
всяка буква, която чукнете.
– – Вибр. при нат. на клавиш: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
– – Звук при нат. на клавиш: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на Samsung клаиватурата.
Разпознаване на глас
Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.
Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.
Гласово търсене
За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:
• Language: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Open via the home key: Настройте устройство да стартира S Voice при двукратно натискане на
бутона за начален екран.
• Use location data: Настройте устройството да използва информацията за местоположението
за резултатите от гласовото търсене.
• Hide offensive words: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Help: Достъп до помощна информация за S Voice.
• About: Преглед на информация за версия.
• Voice control: Контролирайте приложенията чрез гласови команди.
• Auto-start speaker: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя,
когато осъществявате повикване с S Voice.
129
Настройки
• Show body of message: Настройте устройството да показва текста на ново съобщение,
получено докато сте в режим шофиране.
• Wake up command: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете
команда за събуждане, докато използвате S Voice.
• Wake up in lock screen: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане,
когато екранът е заключен.
• Set wake-up command: Настройте команда за събуждане, за да стартирате S Voice или да
извършите конкретна операция.
• Check missed events: Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания,
съобщения или събития при стартиране на S Voice с бутона на слушалката.
• Home address: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за
местоположение с функцията за гласови команди.
• Log in to Facebook: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате
Facebook с S Voice.
• Log in to Twitter: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с S
Voice.
За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн
гласов вход.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth
слушалка, когато тя е свързана към устройството.
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за
изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
130
Настройки
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.
Движения и жестове
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
• Air gesture:
– – Научете за сенз. и иконата: Вижте информация за сензора за жестове и индикатора, който
се появява, докато използвате тази функция.
– – Бърз преглед: Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите
известия, пропуснати повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.
– – Прескачане във въздуха: Докато гледате имейли или уеб страници, придвижете ръката си
нагоре или надолу през сензора, за да превъртите страницата нагоре или надолу.
– – Преглеждане във въздуха: Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да
прегледате изображения, песни или бележки.
– – Преместване във въздуха: Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете
другата си ръка наляво или надясно през сензора, за да преместите иконата на друго
място.
– – Приемане на повикване във въздуха: Когато получите входящо повикване, придвижете
ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
• Движение:
– – Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
– – Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
– – Мащабиране: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате
изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две
точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
131
Настройки
– – Преглед на изображ.: Настройте устройството да превърта през изображение чрез
преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
– – Спир. звук/пауза: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и
музика, като го обърнете с лице надолу.
• Движение на дланта:
– – Заснемане на екрана: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато
плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
– – Спир. звук/пауза: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като
докоснете екрана с дланта си.
• Калибриране на жироскопа: Калибрирайте жироскопа, за да може устройството ви правилно
да разпознава завъртането.
• Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът
на калибриране може да е неуспешен, ако устройството вибрира или се мърда по
време на калибриране.
• Калибрирайте жироскопа, когато получите отклоняване или неволни движения, докато
използвате накланящи или преместващи движения, или играете на игри с движения.
Умен екран
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате
дисплея.
• Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
• Умно паузиране: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете
настрани от екрана.
• Умно превъртане:
– – Превъртане по: Изберете метод за превъртане на екрана нагоре или надолу.
– – Скорост: Регулирайте скоростта за превъртане на екрана.
– – Показване на визуална обратна връзка: Настройте устройството да показва сигнална
икона, когато разпознае вашето действие.
Тази функция може да не се изпълни както трябва при ярка светлина, при мрачни условия
или когато устройството се движи или разклаща.
132
Настройки
Въздушен изглед
Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като ги посочите елемент с
пръста си.
• Преглед на информация: Вижте съдържание в изскачащ прозорец, като посочвате елементи
с пръст.
• Преглед на напредъка: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте
сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с пръста си.
• Преглед на бързо набиране: Вижте информация за записи с номера за бързо набиране в
изскачащ прозорец, като посочите номера за бързо набиране с пръста си.
• Лупа за уебстраница: Докато сърфирате в Интернет, уголемете съдържанието, като посочите
към екрана.
• Звукова и сензорна обратна връзка: Настройте устройството да издава звук, когато посочите
елементи с пръст.
Управление с глас
Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.
Акаунти
Добавяне на акаунт
Добавете имейл или SNS акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
Dropbox облачно съхранение.
133
Настройки
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Още
Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.
Услуги на местоположение
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Достъп до моето местоположение: Настройте устройството да позволява на приложенията
да използват информация за текущото ви местоположение.
• Използване на GPS сателити: Настройте устройството да използва GPS сателит за намиране
на вашето местоположение.
• Използване на безжични мрежи: Настройте устройството да позволява събирането на
информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Моите места: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
134
Настройки
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове.
Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето
загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
– – Използване на безжични мрежи: Настройте устройството да позволява събирането на
информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон,
която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
• Уебст. Намери моя телефон: Идете на уебсайта Намери моя телефон
(findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или
откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите за защита.
Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това
не е зададено, теглете приложения само от Google Play Магазин.
• Проверка на приложения: Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията
за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
135
Настройки
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Дата и час
Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и
датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
136
Настройки
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Задайте своя домашен часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на датата.
За устройството
Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.
137
Отстраняване на
неизправности
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:
• Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може
да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за
устройства със сензорен екран.
• Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
• Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на
Samsung.
138
Отстраняване на неизправности
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои
програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако
устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за
7 секунди. Устройството автоматично се рестартира.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана
с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → Нулиране на устройството → Изтрий всички.
Повикванията пропадат
Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
Изходящите повиквания не се осъществяват
• Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
• Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
Входящите повиквания не се осъществяват
• Уверете се, че устройството ви е включено.
• Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
• Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
139
Отстраняване на неизправности
Качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява
• Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
• При нужда въведете отново и запазете номера.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.
Устройството издава звук и иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате
устройството.
Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва
• Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста,
суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
• Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място
и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни
отпадъци).
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
140
Отстраняване на неизправности
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за
да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка
Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство
поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на
вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се
свържете е включена.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
141
Отстраняване на неизправности
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия
компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Service Pack 3 или по-висок.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media
Player 10 или по-високи.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.
142
Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
www.samsung.com
Bulgarian. 08/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising