Samsung | GT-I9295 | Samsung Galaxy S4 Active Наръчник за потребителя (Lollipop)

GT-I9295
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е
създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Авторски права
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
3
Използване на това ръководство
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™
™и
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
®
®
DivX , DivX Certified и свързаните фирмени емблеми са
търговски марки на Rovi Corporation или техните филиали и
се използват с лиценз.
ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ
®
DivX е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално
DivX Certified устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да
възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.
®
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Това DivX Certified устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено
съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете
раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече
информация как да извършите регистрацията.
®
®
DivX Certified да възпроизвежда DivX видео с резолюция до HD 720p, включително и
заплатеното съдържание.
4
Съдържание
Начално ръководство
37 Екран с приложения
38Помощ
39 Въвеждане на текст
41 Свързване към Wi-Fi мрежа
42 Настройка на акаунти
43 Прехвърляне на файлове
44 Защита на устройството
45 Надстройка на устройството
7
Оформление на устройството
9Бутони
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта и
батерия
14 Зареждане на батерията
16 Поставяне на картата с памет
18 Включване и изключване на
устройството
19 Държане на устройството
19 Отключване и заключване на
устройството
19 Настройка на силата на звука
19 Превключване към тих режим
Комуникация
46Телефон
51Контакти
54Съобщения
56Email
57Gmail
59Hangouts
59Google+
60Снимки
Основни функции
20
21
24
27
28
30
31
31
Индикаторни икони
Използване на сензорния екран
Движения за контрол
Движения на дланта
Air Gesture
Въздушен изглед
Samsung Smart Pause
Увеличаване на чувствителността на
сензорния екран
32 Активиране на Множ. прозорец
33Известия
35 Начален екран
37 Използване на приложения
Уеб и мрежа
61Интернет
62Chrome
63Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link
66 Group Play
68NFC
5
Съдържание
69 S Beam
70WatchON
115 S Voice
116Google
117 Гласово търсене
117 Моите файлове
118 Изтеглени файлове
118TripAdvisor
118 Оптичен четец
Медия
71Музика
73Камера
79Галерия
84 Албум с история
88Видео
89YouTube
90Flipboard
На път и локално
120Карти
Настройки
Магазин за приложения и
мултимедия
91
92
92
93
93
93
93
Google Play Книги
Google Play Филми
121 Относно настройките
121ВРЪЗКИ
125 МОЕ УСТР.
136АКАУНТИ
137ОЩЕ
140 Настройки за Google
Google Play Музика
Play Игри
Google Play Павилион
Разрешаване на проблеми
Google Play Магазин
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Помощни програми
94 S Memo
97 S Planner
99Dropbox
100Облак
101Диск
102Часовник
104Калкулатор
104 S Health
112 S Преводач
113Диктофон
6
Начално ръководство
Оформление на устройството
Светлинен индикатор
Датчик за разстояние/
жестове
Лампичка за уведомления
Предна камера
Слушалка
Бутон за включване
Сензорен екран
Бутон за начален екран
Бутон за назад
Бутон за меню
Микрофон
Многофункционален жак
IrLED
Микрофон за
високоговорител
GPS антена
Жак за слушалка
Задна камера
Светкавица
Бутон за сила на звука
Заден капак
Високоговорители
Главна антена
7
Начално ръководство
Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител
или снимате видеоклип.
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Това устройство е устойчиво на вода и прах, когато всички отделения са плътно затворени.
Следвайте тези съвети, за да предотвратите повредата на устройството.
• Изплакнете устройството с чиста вода след излагането му на солена или йонизирана вода.
• Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго
от 30 минути.
• Ако устройството се намокри, подсушете го добре с чиста мека кърпа.
• Капачетата за гърба и многофункционалния жак може леко да се разхлабят ако устройството
бъде изпуснато или ударено. Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и
затворени. В противен случай те може да не осигурят защита от вода и прах.
• Поддържайте капачето на мултифункционалния жак чисто и внимавайте да не го повредите.
• Ако устройството е било потопено във вода и микрофонът е мокър, ответната страна може да
не ви чува ясно по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът е чист и сух и го изсушете,
като го избършете със суха кърпа и го оставете да изсъхне на въздуха.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е установено, че е прахо- и
водоустойчиво при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификацията
IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 метър
в продължение на 30 минути). Въпреки тази класификация вашето устройство не е
водонепроницаемо при всякакви ситуации.
8
Начално ръководство
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Меню
Начален
екран
• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате
устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран
се изключи.
• Натиснете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия
екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате S Finder.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно
използвани приложения.
Назад
• Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
9
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
10
Начално ръководство
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и
включената батерия.
• Устройството работи само с microSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на
услугата.
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
• Не отстранявайте гуменото уплътнение от вътрешността на задния капак. Това може да
доведе до повреда на устройството от навлизане на вода.
• Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
11
Начално ръководство
3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.
• Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди
антената.
• Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за
SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да
извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
4 Поставете батерията.
2
1
5 Поставете отново задния капак.
За да затворите капака, закачете горната част на задния капак и натиснете здраво върху всяка
част последователно. Потвърдете, че всички кукички в капака ( 2 ) са добре подравнени и
плътно затворени.
2
1
Потвърдете, че в областта на гуменото уплътнение няма чужди материали, като например
пясък или прах, преди да поставите отново задния капак.
12
Начално ръководство
Премахване на SIM или USIM карта и батерия
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я
извадете.
13
Начално ръководство
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще
покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
Зареждане със зарядното устройство
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
моногофункционалния жак.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Потвърдете, че върху гумата на многофункционалния жак няма чужди материали, като
например пясък или прах, преди да поставите капака отново.
• Внимавайте да не повредите или откачите капачето на многофункционалния жак.
Повреденото или липсващо капаче може да доведе до повреда от навлизане на вода в
устройството.
14
Начално ръководство
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете
зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва
да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
15
Начално ръководство
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка SD карта.
16
Начално ръководство
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
4 Поставете отново задния капак.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Прил. → Настройки → ОЩЕ → Памет → Изключване на SD картата.
1 Премахнете задния капак.
2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
17
Начално ръководство
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → ОЩЕ → Памет → Форматиране на SD карта
→ ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите или изключите
устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
18
Начално ръководство
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран, когато
сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и
да е посока.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията
на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук или
Вибрация.
19
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
Свързана LTE мрежа
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Активирана функция за въздушен жест
Активирана функция Интелигентен екран
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Няма SIM или USIM карта
20
Основни функции
Икона
Значение
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран тих режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Сензорният екран може да не е активен във водата.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
21
Основни функции
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
22
Основни функции
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част.
Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
23
Основни функции
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Движения и жестове → Движение и
плъзнете превключвателя Движение надясно.
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.
24
Основни функции
Вдигане
Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или
когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.
Задържане до ухото
Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо
до ухото си, за да осъществите повикване.
25
Основни функции
Преместване с цел преглед
Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което
преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.
Преобръщане
Преобърнете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във
възпроизвеждането на медия.
26
Основни функции
Накланяне
Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да
увеличите или намалите мащаба.
Движения на дланта
Използвайте движения на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.
Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На
началния екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Движения и жестове → Движение
на дланта и плъзнете превключвателя Движение на дланта надясно.
Плъзгане през екрана
Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва
в Галерия → Screenshots. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато
използвате някои приложения.
27
Основни функции
Покриване
Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.
Air Gesture
Използвайте тази характеристика, за да контролирате функции, без да докосвате екрана.
Преди да използвате тази функция, потвърдете, че функцията за въздушни жестове е активирана.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Движения и жестове → Air
gesture и плъзнете превключвателя Air gesture надясно.
Устройството може да не разпознае вашите жестове ако ги извършите прекалено далеч от
устройството или докато носите дрехи с тъмни цветове, като например ръкавици.
Бърз преглед
Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите известия, пропуснати
повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.
28
Основни функции
Преглеждане във въздуха
Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, песни или
бележки.
Преместване във въздуха
Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно
през сензора, за да преместите иконата на друго място.
Докато използвате дневния или седмичния календар, чукнете и задръжте събитие, след което
придвижете другата си ръка наляво или надясно, за да преместите събитието към друг ден или
седмица.
29
Основни функции
Приемане на повикване във въздуха
Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през
сензора, за да отговорите на повикване.
Въздушен изглед
Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, когато пръстът ви преминава над
екрана.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Въздушен изглед и плъзнете
превключвателя Въздушен изглед надясно.
Посочете към елемент с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация
в изскачащ прозорец. Когато посочите област от уеб страница за няколко секунди, устройството
уголемява областта.
Samsung User Manual
30
Основни функции
Samsung Smart Pause
Използвайте тази функция, за да направите пауза във видеоклипове, когато погледнете настрани
от екрана.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Умен екран и отметнете Умно
паузиране.
По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза
във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.
Увеличаване на чувствителността на сензорния
екран
Използвайте тази функция, за да позволите на устройството да увеличи чувствителността на своя
сензорен екран.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → МОЕ УСТР. → Дисплей и отметнете Увелич.
чувств. на допир.
• Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана.
Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
• За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
• При докосване на екрана без ръкавици в режим ръкавици може да въведете нежелани
опции.
31
Основни функции
Активиране на Множ. прозорец
Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.
• Само приложенията в панела Множ. прозорец могат да бъдат стартирани.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
За да използвате Множ. прозорци, на екрана с приложения чукнете Настройки → МОЕ УСТР. →
Дисплей и поставете отметка до Множ. прозорец.
Използване на панела Множ. прозорец
За да покажете панела Множ. прозорец, натиснете и задръжте бутона за назад. Панелът Множ.
прозорец се появява в дясната страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете
друго приложение към нова позиция. Можете да стартирате едно и също приложение в двата
прозореца едновременно. За да скриете панела Множ. прозорец, натиснете и задръжте бутона за
назад отново.
Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера
на прозорците.
32
Основни функции
Използване на приложенията на Множ. прозорец
Докато използвате приложения Множ. прозорец, изберете прозорец на приложение, чукнете
кръга между прозорците на приложенията и използвайте една от следните опции:
• : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
• : Увеличете прозореца, за да изпълни екрана.
• : Затворете приложението.
Споделяне на файлове
Плъзнете елемент, който искате да споделите, до другия прозорец. Някои приложения може да не
поддържат тази функция.
Създаване на комбинация от прозорци
Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на
Множ. прозорец.
От панела на Множ. прозорец чукнете
→ Създай.
Известия
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят
за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството
и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия.
Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за
известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.
От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от
лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Място: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
• Звук: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите устройството си
на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
33
Основни функции
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
• Мобилни данни: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
• Много прозорци: Задайте използване на Множ. прозорец.
• Mobile hotspot: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
• Screen Mirroring: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално
отражение на екрана.
• S Beam: Активирайте или деактивирайте функцията S Beam.
• NFC: Активирайте или деактивирайте NFC функцията.
• Синхр.: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
• Умно оставане: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
• Умна пауза: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
• Пест. на енерг.: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
• Режим полет: Активирайте или деактивирайте режим Полет.
• Въздушен изглед: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушен изглед.
• Жест във въздуха: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушни жестове.
• Режим своб. ръце: Активирайте или деактивирайте режим на свободни ръце.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.
34
→
, чукнете и
Основни функции
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много
други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете Прил., чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Натиснете бутона за меню, превъртете до последната страница, след което чукнете
.
Преместване на панел
Натиснете бутона за меню, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към ново
място.
Премахване на панел
Натиснете бутона за меню, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към
кошчето в горната част на екрана.
35
Основни функции
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
1 На началния екран натиснете бутона за меню, след което чукнете Тапети.
2 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на
екрана.
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете
От Галерия.
3 Чукнете ЗАДАВАНЕ КАТО ТАПЕТ или ЗАПИС.
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и
информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за
визуални елементи на началния екран.
• Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран
визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
• Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или
мобилен оператор.
Добавяне на визуални елементи на началния екран
На началния екран натиснете бутона за меню, след което чукнете Виз. елементи. Превъртете
наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент,
за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като
плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите
позицията на визуалния елемент.
Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка
На началния екран натиснете бутона за меню, след което чукнете Виз. елементи → Настройки,
след което чукнете и задръжте Бърз клавиш за настройки, за да отворите списък с опции
за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като
съкратено меню.
36
Основни функции
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
Отваряне от наскоро използвани приложения
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте
използвали наскоро.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете КРАЙ в близост до
приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете ПРЕКРАТИ
ВСИЧКИ. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете Прил. за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.
Натиснете бутона за меню, чукнете Редакт., чукнете и задръжте приложение и след това го
плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
37
Основни функции
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
Натиснете бутона за меню, чукнете Редакт., чукнете и задръжте приложение и след това го
плъзнете към Създаване на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията
в новата папка чрез плъзгане и след това натиснете бутона за назад, за да запазите подредбата.
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps (GALAXY Apps), за да
изтеглите и инсталирате приложения.
Деинсталиране на приложения
Натиснете бутона за меню, чукнете Деинсталиране/деактивиране на приложения и изберете
приложение, за да го деинсталирате.
Някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат
деинсталирани.
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важните настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.
За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете
За да търсите ключови думи, чукнете
.
38
.
Основни функции
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Изберете клавиатура и
изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Използване на Samsung клавиатурата
Задайте опции за клавиатурата
Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква.
Прескочете до следващия ред.
Въведете препинателни знаци.
Въведете интервал.
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете и задръжте , след което чукнете
, за да промените типа на клавиатурата. На
плаващата клавиатура чукнете и задръжте раздела и преместете плаващата клавиатура до друго
място.
Смяна на езиковите клавиатури
Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно,
за да промените езиковите клавиатури.
39
Основни функции
Ръкопис
Чукнете и задръжте , чукнете
, след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения
за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете
алтернативна дума или фраза от падащия списък.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част
от текста, след което чукнете Копиране, за да копирате или Изрязване, за да изрежете. Избраният
текст се копира в клипборда.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го
поставите и след това чукнете Поставяне.
40
Основни функции
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. (стр. 121)
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → Wi-Fi и плъзнете превключвателя Wi-Fi
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете СВЪРЗВАНЕ. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
41
Основни функции
Настройка на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Магазин, изискват акаунт в Google, а Samsung
Apps (GALAXY Apps) изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се
възползвате напълно от устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → АКАУНТИ → Добавяне на акаунт → Google. След това въведете вашия имейл
адрес, за да влезете, или чукнете ИЛИ СЪЗДАЙТЕ НОВ ПРОФИЛ и следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите настройката на акаунта. На устройството може да бъде използван повече
от един Google акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → АКАУНТИ, изберете името на акаунта под Моите
акаунти, изберете кой акаунт да премахнете, натиснете бутона за меню и след това чукнете
Премахни акаунта.
42
Основни функции
Прехвърляне на файлове
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете Свързан като мултимедийно
устройство → Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
43
Основни функции
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато се отключва.
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → МОЕ УСТР. → Заключен екран → Заключване на
екрана → Шаблон.
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → МОЕ УСТР. → Заключен екран → Заключване на
екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → МОЕ УСТР. → Заключен екран → Заключване на
екрана → Парола.
Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново,
за да потвърдите.
44
Основни функции
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → ОЩЕ → За устройството → Актуализации на
софтуера → Актуализиране сега.
45
Комуникация
Телефон
Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повикване
Използвайте един от следните методи:
• Клавиатура: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете
.
• Регистри: Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и
съобщения.
• Предпочитани: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
• Контакти: Осъществете повикване от телефонния указател.
Номера за бързо набиране
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
Предвиждане на номера
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
един от тях, за да осъществите повикване.
46
Комуникация
Намиране на записи
Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи.
Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете и задръжте 0, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и
телефонния номер, и чукнете .
По време на повикване
Може да извършите следните действия:
• : Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
• : Деактивирайте функцията за намаляване на шума, така че другата страна да ви чува поясно.
• : Увеличете силата на звука.
• Задръж: Задръжте повикване. Чукнете Освободи, за да продължите задържания разговор.
• Доб. разг.: Наберете второ повикване.
• Клавиат.: Отворете клавиатурата.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
• Високог: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато
използвате високоговорителя.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Бутон за меню → Указател: Отворете списъка със записи.
• Бутон за меню → Записка: Създайте записка.
• Бутон за меню → Съобщение: Изпратете съобщение.
47
Комуникация
Добавяне на записи
За да добавите телефонен номер към списъка със записи, въведете номера от клавиатурата и
чукнете Добавяне в Контакти.
Изпращане на съобщение
Натиснете бутона за меню и чукнете Изпращане на съобщение, за да изпратите съобщение към
показания номер.
Преглед на регистрите с повиквания
Чукнете Регистри, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.
За да филтрирате регистър с повиквания, чукнете Всички регистри и изберете опция.
Номер за фиксирано набиране
Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера
със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Повикване → Още настройки → Номера за
фиксирано набиране → Активиране на FDN и след това въведете PIN2, предоставен със SIM или
USIM картата. Чукнете FDN списък и добавете цифри.
Забрана на разговори
Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени
повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Повикване → Още настройки → Забрана на
разговорите, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това
въведете парола.
48
Комуникация
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, натиснете бутона
за меню и чукнете Настройки → Повикване → Отхвърляне със съобщения.
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
Натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Повикване → Отхвърляне на повикване →
Режим на автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне и след това чукнете Списък за
авто отхвърляне. Чукнете , въведете номер, назначете категория и след това чукнете ЗАПАЗИ.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи
уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.
. Отворете панела за
Изчакване на повикване
Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да
използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази
услуга не е налична за видео разговори.
За да се възползвате от тази услуга, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Повикване
→ Още настройки → Изчакващ разговор.
49
Комуникация
Пренасочване на обаждане
Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Повикване → Още настройки → Препращане
на повикване, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ.
Видео разговори
Осъществяване на видео разговор
Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете
осъществите видео разговор.
, за да
По време на видео разговор
Може да извършите следните действия:
• Превключване: Превключете между предната и задната камера.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Край рзг: Прекратете текущото повикване.
• Бутон за меню → Скрий ме: Скрийте своето изображение от другата страна.
• Бутон за меню → Изходящо изображение: Изберете изображение, което да се показва на
другата страна.
• Бутон за меню → Клавиатура: Отворете клавиатурата.
• Бутон за меню → Изкл. високогов.: Деактивирайте високоговорителя.
• Бутон за меню → Превключи на слушалки: Превключете на Bluetooth слушалка ако е
свързана към устройството.
50
Комуникация
Контакти
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
Чукнете Контакти на екрана с приложения.
Работа със записи
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте поле на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
.
Изтриване на запис
Натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване.
Задаване на номер за бързо набиране
Натиснете бутона за меню, чукнете Бързо набиране, изберете номер за бързо набиране и след
това изберете запис за него. За да премахнете номер за бързо набиране, чукнете .
Търсене на записи
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
51
Комуникация
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
Показване на записи
По подразбиране устройството показва всички запазени записи на устройството, SIM или USIM
картата или друг акаунт.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Контакти → Записи за показване и изберете
мястото, където са запазени записите.
Преместване на записи
Преместване на записи в Google
Натиснете бутона за меню и чукнете Преместване на контакти от устройството към → Google.
Преместване на записи в Samsung
Натиснете бутона за меню и чукнете Преместване на контакти от устройството към → Samsung
account.
Импортиране и експортиране на записи
Импортиране на записи
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Контакти → Импортиране/eкспортиране на
записи и изберете опция за импортиране.
Експортиране на записи
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Контакти → Импортиране/eкспортиране на
записи и изберете опция за експортиране.
52
Комуникация
Споделяне на записи
Натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне на визитка, изберете записи, чукнете ГОТОВО и
изберете метод за споделяне.
Любими записи
Натиснете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:
• Търси: Търсете записи.
• Премахване от предпочитаните: Премахнете запис от предпочитани.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Групи на записите
Чукнете Контакти →
.
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и чукнете ГОТОВО.
Управление на групи
Натиснете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:
• Търси: Търсете записи.
• Изтрий групата: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете
ГОТОВО. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
• Смени реда: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към
друго място и след това чукнете ГОТОВО.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група
Изберете група, натиснете бутона за меню, чукнете Изпращане на съобщение или имейл →
Съобщение или Email, изберете членове и след това чукнете ГОТОВО.
53
Комуникация
Визитка
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Задаване на моя профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете ЗАПАЗИ. Ако информацията на потребителя е била запазена
при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.
Натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне на визитка и след това изберете метод за
споделяне.
Съобщения
Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни
съобщения (MMS).
Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Изпращане на съобщения
Чукнете
, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете
.
Използвайте следните методи, за да добавите получатели:
• Въведете телефонен номер.
• Чукнете
, изберете записи и чукнете ГОТОВО.
Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:
• Чукнете
и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
• Натиснете бутона за меню и чукнете Добави тема, за да въведете тема.
54
Комуникация
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете Планиране на съобщение.
Задайте час и дата и чукнете ГОТОВО. Устройството ще изпрати съобщението в специално
зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
Превод и изпращане на съобщения
За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню,
чукнете Преведете, плъзнете превключвателя Преведете надясно, задайте езикова двойка и
чукнете OK.
Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете ГОТОВО. Преведеното съобщение
ще замени съобщението на изходния език.
Преглеждане на входящи съобщения
Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.
Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.
Прослушване на съобщение от гласовата поща
Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на
услуги.
55
Комуникация
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете СЛЕДВАЩ за частен имейл акаунт, като Google
Mail или чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните
инструкции, за да завършите задаването.
За да зададете друг имейл акаунт, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Управление
на акаунти → .
Изпращане на съобщения
→ имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете
Чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .
в долния край на
Чукнете
, за да добавите получател от списъка със записи.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и
други, в съобщението.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете Планиране на имейл.
Отметнете Планиране на имейл, задайте час и дата и след това чукнете ГОТОВО. Устройството ще
изпрати съобщението в специално зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
56
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Изтрийте съобщението.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Отворете прикачени файлове.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Препратете съобщението.
Отговорете на всички получатели.
Идете до предишното или
следващо съобщение.
Отговорете на съобщението.
Чукнете , за да отворите изтеглените файлове и чукнете СМЪКНИ, за да го запазите.
Gmail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Gmail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
57
Комуникация
Изпращане на съобщения
Във всяка пощенска кутия чукнете
, въведете получател, съобщението и след това чукнете
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и други.
Чукнете
, за да добавите още получатели.
.
Натиснете бутона за меню и чукнете Запазване на чернова, за да запазите съобщението за покъсна доставка.
Натиснете бутона за меню и чукнете Отхвърляне, за да започнете отначало.
Натиснете бутона за меню и чукнете Настройки, за да промените настройките на Google Mail.
Прочитане на съобщения
Изтрийте това съобщение.
Запазете това съобщение за
дълготрайно съхранение.
Маркирайте съобщението като
непрочетено.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Отговорете на всички получатели
или препратете това съобщение на
други.
Отговорете на това съобщение.
Визуализирайте прикачен файл.
58
Комуникация
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
Плъзнете пръста си надолу по екрана, за да извлечете ръчно новите съобщения.
Чукнете
, за да прегледате съобщенията подредени по етикет.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, натиснете бутона за меню, чукнете
Промяна на етикетите и изберете етикета, който искате да припишете.
Hangouts
Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.
Чукнете Hangouts на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всичко, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да
видите публикации от вашите кръгове.
59
Комуникация
Снимки
Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез
услугите за социални мрежи на Google.
Чукнете Снимки на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете една от следните категории:
• ВСИЧКИ: Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в
устройството.
• АКЦЕНТИ: Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Чукнете , за
да видите всички изображения или видеоклипове в групата.
След това изберете изображение или видеоклип.
Докато гледате, използвайте една от следните икони:
• : Променете изображението.
• : Споделете изображението или видеоклипа с други.
• : Изтрийте изображението или видеоклипа.
60
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Натиснете бутона за меню, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато
гледате уеб страница.
За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на
машината за търсене до уеб адреса.
Отваряне на нова страница
Натиснете бутона за меню и чукнете Нов раздел.
За да посетите друга уеб страница, чукнете
страницата, за да я изберете.
, превъртете нагоре или надолу и чукнете
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
→
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
61
.
и изберете някоя.
Уеб и мрежа
Хронология
Чукнете → История, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб
страници. За да изчистите хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване
хронология.
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запазените препратки, чукнете Изтеглени файлове. (стр. 118)
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с други, натиснете бутона за меню и чукнете Споделяне
чрез.
За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете
Споделяне чрез.
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Натиснете бутона за меню и след това чукнете Нов раздел.
За да отидете до друга уеб страница, натиснете бутона за меню, чукнете Скорошни раздели и
изберете уеб страница.
62
Уеб и мрежа
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете
ключови думи, които се появяват.
→
, кажете ключова дума и изберете една от предложените
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
За да видите отворените раздели на други устройства, натиснете бутона за меню и чукнете
Скорошни раздели. Изберете уеб страница, която да отворите.
За да видите показалци, натиснете бутона за меню и чукнете Отметки.
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → Bluetooth и
плъзнете превключвателя Bluetooth надясно.
63
Уеб и мрежа
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → Bluetooth → СКАНИРАНЕ, при което се
появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и
приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, чукнете → Bluetooth и изберете едно от Bluetooth
устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото
устройство, за да получите изображението. Прехвърленият файл се запазва в папката Download.
Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
Screen Mirroring
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → Screen Mirroring. Изберете устройство,
отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За
да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да
въведете PIN кода.
64
Уеб и мрежа
Samsung Link
Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на отдалечени
устройства или услуги за уеб съхранение, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да
изпращате мултимедийни файлове от вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб
съхранение.
За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две
или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на
устройството.
Чукнете Samsung Link на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато отворите това приложение, ще се появи цялото съдържание от вашите регистрирани
устройства и услуги за съхранение. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате.
Изпращане на файлове
Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете → Избор, изберете файлове и чукнете
.
Споделяне на файлове
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете → Избор, изберете файлове, чукнете
споделяне.
, след което изберете метод за
Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете → Избор, изберете файлове, чукнете
и изберете устройство.
• Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните
устройства като медиен плейър.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
65
Уеб и мрежа
Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение
Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.
За да прехвърляте файлове между вашето устройство и услугата за уеб съхранение, чукнете →
Избор, изберете файлове и чукнете .
За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете
и изберете услуга за уеб съхранение.
→ Добавяне на хранил.
Group Play
Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с приятелите си, като споделяте или
възпроизвеждате съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте
съдържание като изображения или музика.
Чукнете Group Play на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Докато използвате това приложение, не можете да получите достъп до Интернет чрез
Wi-Fi мрежа.
Присъединете се към Group Play
сесия.
Създайте Group Play сесия.
Задайте дали да изисквате парола
за групата.
66
Уеб и мрежа
Създаване на група за Group Play
Когато създадете Group Play сесия, други устройства могат да се присъединят към нея и да
споделят съдържанието.
Когато използвате парола за Group Play сесия, другите устройства трябва да въведат парола, за да
се присъединят към сесията. За да използвате парола, чукнете Зад. групова парола.
Чукнете СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА, задайте парола, след което използвайте следните функции:
• Споделяне на музика: Свържете две или повече устройства и ги използвайте за постигане на
ефект на съраунд звук, когато споделяте музика.
• Споделяне на изображения: Изберете изображения, които да споделите.
• Споделяне на видео: Свържете две или повече устройства, за да споделите видеоклип или да
комбинирате устройствата в по-голям дисплей. Всяко устройство показва части от видеоклипа
едно временно, които могат да се възпроизведат заедно, за да се създаде голям дисплей,
показващ целия видеоклип. За да активирате тази функция, чукнете
, докато споделяте
видеоклип.
• Споделяне на документи: Изберете документи, които да споделите.
• Играйте игри и още: Играйте на онлайн игри с приятели.
Присъединяване към Group Play
Присъединете се към Group Play сесия, създадена от друго устройство.
• Чукнете ПРИС. КЪМ ГРУПА, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините,
и въведете паролата за групата ако е необходимо. Изберете медийна категория и
съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
• Активирайте функцията NFC и допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго
устройство, което открива сесия. (стр. 68)
67
Уеб и мрежа
Използване на допълнителни функции в Group Play сесия
Докато споделяте съдържание с други устройства, използвайте следните функции:
• : Променете настройките за високоговорител за всяко свързано устройство.
• →
: Настройте силата на звука.
• →
: Настройте устройството да използва всички свързани устройства като стерео
високоговорители.
• : Комбинирайте екраните на свързаните устройства, за да покажете по-голям дисплей.
• : Разделете комбинирания екран.
• : Настройте силата на звука.
• : Напишете записка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което
създавате.
• : Вижте всички споделени изображения в мозаичен изглед. Тази функция е налична, когато
изберете повече от две изображения.
• /
• : Вижте участниците в групата.
: Изберете още изображения или документи.
NFC
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите
необходимите приложения.
Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава
информация.
За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → NFC.
Плъзнете NFC плъзгача надясно.
68
Уеб и мрежа
Прочитане на информация от NFC таг
Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага
ще се появи на дисплея ви.
Покупка с NFC функцията
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата,
свържете се с мобилния си оператор.
Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
Изпращане на данни чрез Android Beam
Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на
устройства с активиран NFC.
На екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → NFC. Плъзнете Android Beam плъзгача
надясно.
Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с
тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.
S Beam
Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.
Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това
правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи
отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право
данни.
На екрана с приложения чукнете Настройки → ВРЪЗКИ → S Beam. Плъзнете S Beam плъзгача
надясно.
Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с
тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
69
Уеб и мрежа
WatchON
Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си
предавания и филми.
Чукнете WatchON на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на
устройството към телевизора.
Свързване към телевизор
Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да
контролирате телевизора дистанционно чрез устройството. Стъпките се различават в зависимост
от опциите, които сте избрали.
Изберете държава, регион и услуга за разпространение. Следвайте инструкциите на екрана, за
да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите,
които сте избрали.
За да се свържете с други устройства, натиснете бутона за меню, след което чукнете Настройки →
Моята стая → ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВА.
Гледане на телевизия
Изберете от предложенията за телевизионни програми на база на вашите предпочитания
при регистрирането на телевизия или изберете категория в горната част на екрана. Изберете
телевизионна програма и чукнете ГЛЕДАЙТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА. Избраната програма ще се покаже
на свързания телевизор.
Чукнете и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.
Настройка на напомняне за програми
Чукнете часа в долната част на екрана и изберете време за телевизионната програма, която искате
да гледате. Изберете програма и чукнете НАПОМНИ МИ.
70
Медия
Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Търсете други устройства или
възпроизведете файла.
Настройте силата на звука.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Отворете плейлиста.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен или
прескочете до предната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
71
Медия
За да слушате песни при равномерна сила на звука, натиснете бутона за меню и чукнете
Настройки → Умна аларма.
Когато функцията Умна аларма се активира, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
Умна аларма може да не се активира за някои файлове.
За да зададете персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, натиснете бутона
за меню, след което чукнете Настройки → Adapt Sound → Включено. Когато увеличите
силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към
възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се
прилага отново.
Задаване на песен като мелодия на звънене
За да използвате текущо изпълняваната песен като тон на звънене, натиснете бутона за меню
и чукнете Задаване като → От началото или Автоматични препоръки → Тон на звънене на
телефона → OK.
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Чукнете СПИС. ИЗП., натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на списък за изпълнение.
Въведете заглавие и чукнете СЪЗДАЙ. Чукнете , изберете песни, които да включите, и чукнете
OK.
За да добавите изпълняваната в момента песен към плейлиста, чукнете
.
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
устройството.
Натиснете бутона за меню, чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или
изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.
72
Медия
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 79)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Сензорният екран може да не е активен във водата. Използвайте бутона за сила на
звука, за да заснемете снимка или видеоклип под вода. (стр. 78)
Етикет на камерата
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Вижте повече опции.
Указва кой режим на
заснемане се
използва.
Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.
Започнете да снимате
видеоклип.
Променете режима на
заснемане.
Отворете Галерия, за
да видите снимки и
видеоклипове.
Изберете от
разнообразните
налични ефекти.
73
Медия
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки.
Чукнете Режим и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.
• Авто: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
• Красиво лице: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
• Най-добра снимка: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
• Продължително снимане: Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
• Най-добро лице: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и
ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.
Чукнете
, за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте
камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на Галерия чукнете
жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След
като изберете поза за всеки обект, чукнете , за да слеете изображенията в една снимка и я
запазете.
• Звук и снимка: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.
Чукнете
, за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да
заснеме снимката.
Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.
• Драма: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете
изображение, показващо следи от движението.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не
заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.
– – Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
– – Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
– – Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
– – Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се
помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или
влак.
• Анимирана снимка: Използвайте това, за да създадете анимирани снимки от видеоклип.
• Богати цветове (HDR): Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно
съотношение.
74
Медия
• Гума: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фон.
Чукнете
, за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение
от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете , след което чукнете
осветената област.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
– – Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
– – Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много,
камерата може да не разпознае всички движения.
– – Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички
движения.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.
• Вода: Използвайте този режим, за да заснемете снимка или видеоклип под вода. Натиснете
бутона за сила на звука нагоре или надолу, за да заснемете снимка или видеоклип. Можете да
определите действието за бутона за сила на звука.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете Режим → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с визьора,
камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да снимате,
чукнете
.
Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.
75
Медия
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете
преустановите записването, чукнете .
. За да
Докато записвате, използвайте следните действия:
• За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в
центъра на екрана, чукнете .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
Режим на запис
Чукнете
→
, за да промените режима на запис.
• Нормално: Използвайте този режим за нормално качество.
• Ограничение за MMS: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане
чрез съобщение.
76
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране
по време на заснемане на видеоклип.
Споделяне на снимка
Чукнете
→
и след това изберете една от следните опции:
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct или
NFC.
• Споделяне на снимки с приятели: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за
когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
• Отдалечен визьор: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.
Дистанционно контролиране на камерата
Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.
→
Чукнете
NFC. Чукнете
→ Отдалечен визьор и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct или
, за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.
77
Медия
Конфигуриране на настройките на камерата
→ , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции
Чукнете
са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с
камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Размер на снимката / Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте
по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция
заемат повече памет.
• Разпознаване на лице: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви
помага да ги снимате.
• Реж. на измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват
стойностите на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра
на сцената. Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира
върху цялостната сцена.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• С-ма анти-разклащ.: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане.
Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
• Запиши като: Настройте устройството да изтрива оригиналната снимка, когато заснема
снимки в режим на богат тон.
• Таг на местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение. Активирайте
тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в Албум с история.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
• Прегл. на сним./вид.: Покажете за кратко заснетите снимки.
• Бутон за звук: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира
бутона за заснемане или мащабирането.
• Самосним.: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат пореални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
78
Медия
• Ст-т на експон.: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина
получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да
укаже изходната композиция.
• Светкавица: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• Управл. с глас: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
• Контекстно име на файл: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте
това, за да използвате помощник за тагове в Галерия и Албум с история.
• Запиши като обърнато: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Натиснете бутона за меню и чукнете Редактиране на бързи настройки.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.
Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например
Email, запазва изображение, автоматично се създава папка Download, в която се съхранява
изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка
Screenshots. Изберете папка, за да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
79
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Разглеждане на изображения чрез функцията за движение
Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.
На екрана с приложения чукнете Настройки → МОЕ УСТР. → Движения и жестове → Движение,
плъзнете превключвателя Движение надясно и включете превключвателя за всяка функция.
За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.
За да настроите чувствителността на всяко движение за активиране, изберете характеристика,
чукнете РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ и използвайте плъзгача за регулиране.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона
да гледате, и чукнете .
на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
Изрязване на сегменти от видеоклип
Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална
точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Любими: Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Фото рамка: Използвайте това, за да запишете бележка под изображението. Редактираното
изображение се запазва в папка Photo frame.
• Бележка със снимка: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението.
Чукнете , за да редактирате бележката.
80
Медия
• Отпечатване: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои
принтери може да не са съвместими с устройството.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Завъртане наляво: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете бялата рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
• Откриване на текст: Стартирайте Оптичен четец, за да извлечете текст от изображението.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
• Настройки: Променете настройките на Галерия.
Модифициране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Завъртане: Завъртете изображението.
• Изрязване: Изрежете изображението.
• Цвят: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
• Ефект: Приложете ефекти към изображението.
• Портретно: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете
фона неясен.
• Стикер: Прикачете стикери.
• Рисунка: Рисувайте по изображението.
• Рамка: Приложете рамки към изображението.
Предпочитани изображения
Докато гледате изображение, натиснете бутона за меню и чукнете Любими, за да добавите
изображението към своя списък с предпочитани.
81
Медия
Създаване на колажи от изображения
В папка натиснете бутона за меню, чукнете Изберете елемент, изберете от две до четири
изображения, като поставите отметка до тях, след което натиснете бутона за меню и чукнете
Създаване на колаж. Изберете стил в долната част на екрана и чукнете .
→ Добавяне на картина.
За да добавите изображения, чукнете
За да изтриете изображения, чукнете
.
За да промените типа на разделянето, чукнете
.
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка натиснете бутона за меню, чукнете Изберете елемент, изберете изображения, като
поставите отметка до тях, след което чукнете .
• Докато разглеждате изображение, чукнете
.
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка натиснете бутона за меню, чукнете Изберете елемент, изберете изображения, като
поставите отметка до тях, след което чукнете , за да ги изпратите на други.
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
Задаване като тапет
Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и след това чукнете Задаване като, за
да зададете изображението като тапет или да го припишете на запис.
82
Медия
Отбелязване на лица
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки, след което поставете отметка до Таг за лице.
Около разпознатото лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете
Добавяне на име и изберете или добавете запис.
Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции,
като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.
Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на
лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
Използване на помощник
Натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Отбелязване на приятел с таг, след което
плъзнете превключвателя Отбелязване на приятел с таг надясно, за да покажете контекстуален
таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.
Организиране чрез папки
Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в
устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.
За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете OK и поставете
отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано
изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете ГОТОВО. Чукнете
КОПИРАНЕ, за да копирате, или ПРЕМЕСТИ, за да преместите.
83
Медия
Албум с история
Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите
своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.
Чукнете Албум с история на екрана с приложения.
Създаване на албуми с истории
Създайте албуми с истории, като изберете изображения от Галерия или изображения, сортирани
по информация от таг.
Чукнете
и изберете опция.
Изберете изображения от Галерия.
Изберете изображения по
информация от таг.
Създаване на албуми от Галерия
Чукнете От галерията, изберете папка, изберете изображения и чукнете ГОТОВО. Въведете
заглавие за албума, изберете тема и изображение за корица и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
84
Медия
Създаване на албуми по информация от таг
Създайте албуми, като сортирате снимки по информация от таг, като например местоположението,
където е било заснето изображението, обектите или часа.
Чукнете По информация за тагове и задайте следните опции за таг:
• Позиция: Задайте местоположение. Устройството сортира изображения от
местоположението. За да използвате тагове за местоположение, активирайте настройката за
GPS таг в Камера, преди да снимате. (стр. 78)
• Хора: Изберете хора от изображения с тагове. Устройството сортира изображения, заснети
с хората. За да използвате тагове за хора, добавете тагове към изображения в Галерия.
(стр. 83)
• Час: Задайте период от време. Устройството сортира изображения, заснети по време на
зададения период.
След завършване на настройката чукнете НАМИРАНЕ НА КАРТИНИ. Въведете заглавие за албума,
изберете тема и изображение за корица и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
Преглед на албуми с истории
Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.
На страница от албума натиснете бутона за меню и използвайте следните функции. Наличните
опции се различават в зависимост от избраната страница.
• Редактиране на заглавие: Преименувайте албума.
• Добавяне на съдържание: Добавете още съдържание към текущата страница.
• Премахване на съдържание: Изтрийте съдържание от текущата страница.
• Редактиране: Променете оформлението на текущата страница.
• Смяна тема: Променете темата за оформлението на страницата.
• Промяна изобр. на корица: Променете изображението на корицата на албума.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
• Споделяне чрез: Споделете албума с други.
• Експортиране: Експортирайте албума към друго място за съхранение.
• Отпечатване: Отпечатайте албума, като свържете устройството с принтер. Някои принтери
може да не са съвместими с устройството.
• Поръчване на фотоалбум: Дайте поръчка за печатен албум.
• Изтрий страница: Изтрийте страницата.
85
Медия
Редактиране на изображения
Чукнете изображението на страницата в албума.
Изтрийте изображението.
Добавете надпис.
Изпратете изображението на други.
Изберете от разнообразните
налични ефекти.
Натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Слайдшоу: Започнете слайдшоу.
• Зад. корица: Задайте изображението като корица на албума.
• Завъртане наляво: Завъртете изображението обратно на часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете изображението по посока на часовниковата стрелка.
86
Медия
Създаване на албуми с препоръчани снимки
Когато заснемете много снимки на дадено място, устройството предлага създаване на нов албум
въз основа на местоположението. Тази функция ви помага да създавате фотоалбуми удобно, когато
имате ежедневни събития или пътувате.
Задаване на домашен град
Задайте своя домашен град, за да позволите на устройството да разпознава дали сте у дома или
пътувате. Устройството предлага да създадете албуми за събития или пътуване въз основа на
вашето местоположение. Например, когато снимате извън своя домашен град, устройството
предлага да създадете албум от пътуване.
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Роден град, изберете метод за настройки и
чукнете ЗАПАЗИ.
Задаване на минимален брой снимки
Натиснете бутона за меню, чукнете Настройки и плъзнете превключвателя до типа албум надясно.
Изберете типа албум и задайте минималния брой снимки.
Когато заснемете снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще
предложи да създадете албум.
Устройството ще препоръча да създадете албуми с истории, когато надхвърлите
предварително зададения брой снимки за един ден.
Създаване на албум за събитие или пътуване
Чукнете → От предложения. Изберете албум, въведете заглавие за албума и чукнете
СЪЗДАВАНЕ.
87
Медия
Видео
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-OnDemand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX VideoOn-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Търсете други
устройства или
възпроизведете
файла.
Настройте силата на
звука.
Придвижете се напред
или назад, като
плъзгате лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Променете
съотношението на
екрана.
Намалете размера на
видео екрана.
Рестартирайте
текущия видеоклип
или прескочете до
предния видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо назад.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за
да се придвижите
бързо напред.
Изтриване на видеоклипове
Натиснете бутона за меню, чукнете Изтриване, изберете видеоклипове, като поставите отметка до
тях, след което чукнете .
Споделяне на видеоклипове
По време на възпроизвеждане натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне чрез и след това
изберете метод за споделяне.
88
Медия
Използване на изскачащ видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Чукнете
чукнете
→ Качени →
.
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което
89
Медия
Flipboard
Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо нагоре приветствената страница, изберете теми на
новини и чукнете Build Your Flipboard.
Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.
90
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
ИНСТАЛИРАНЕ. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните
инструкции, за да извършите покупката.
• Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
• За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с
приложения чукнете Настройки → ОЩЕ → Защита → Неизвестни източници.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Магазин.
→ Моите приложения, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което
Чукнете
желаете да изтриете, и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
91
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете apps.samsung.com.
Чукнете Samsung Apps (GALAXY Apps) на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Разгледайте приложенията по категории. Чукнете
За да потърсите приложение, чукнете
търсене.
, за да изберете категория.
най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
Инсталиране. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните
инструкции, за да извършите покупката.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
Google Play Книги
Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.
Чукнете Google Play Книги на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
92
Магазин за приложения и мултимедия
Google Play Филми
Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.
Чукнете Google Play Филми на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Google Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Игри
Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.
Чукнете Play Игри на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Павилион
Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.
Чукнете Google Play Павилион на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
93
Помощни програми
S Memo
Използвайте това приложение, за да създадете записка с изображения и записи на глас.
Чукнете S Memo на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Създайте записки с обогатено съдържание, като рисувате скици с пръста си или добавяте записки
с изображения или глас.
Чукнете
, за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете
клавиатурата.
, за да въведете текст с
Скицирайте или нарисувайте
записка.
Въведете бележка.
Отменете и повторете последното
действие.
Изтрийте бележката.
Направете запис на глас, който да
вмъкнете.
Прикачете друга страница към
текущата записка.
Вмъкнете мултимедиен файл.
Превключете към режим на
преглед.
94
Помощни програми
Докато пишете записка, чукнете
линията или цвета на писеца.
още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на
Когато изтривате ръкописна бележка, чукнете още веднъж, за да промените размера на
гумичката, или чукнете Изтрий всички, за да изтриете съдържанието на бележката.
Запазете текущите настройки като
профил на перо.
Променете типа на перото.
Променете дебелината на линиите.
Променете цвета на перото.
Вижте повече цветове.
За да промените фона на листа, натиснете бутона за меню и чукнете Промяна на фона.
За да добавите тагове, натиснете бутона за меню и чукнете Добави таг.
Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас
Чукнете
, за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.
Преглед на записки
Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.
За да търсите бележка, натиснете бутона за меню и чукнете Търсене.
За да изтриете бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване.
За да сортирате бележките по дата, заглавие, таг или други, натиснете бутона за меню и чукнете
Сортиране по.
За да промените режима на изглед, натиснете бутона за меню и чукнете Преглед на списък.
За да създадете бележка чрез импортиране на файл, натиснете бутона за меню и чукнете
Въвеждане.
За да експортирате бележки в друг файлов формат, натиснете бутона за меню и чукнете Експорт.
За да създадете папка, натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на папка.
95
Помощни програми
За да промените подредбата на бележките, натиснете бутона за меню и чукнете Смени реда.
За да преместите бележки в друга папка, натиснете бутона за меню и чукнете Премести.
За да копирате бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Копиране.
За да промените настройките на S Memo, натиснете бутона за меню и чукнете Настройки.
За да видите помощна информация за S Memo, натиснете бутона за меню и чукнете Помощ.
За да архивирате или възстановите бележки на или от място за съхранение на данни, натиснете
бутона за меню и чукнете Архивиране и възстановяване.
Преглеждане на записка
Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.
За да изтриете бележки, натиснете бутона за меню и чукнете Изтриване.
За да изпратите записката на други, натиснете бутона за меню и чукнете Споделяне чрез.
За да експортирате записката в друг файлов формат, натиснете бутона за меню и чукнете Експорт.
За да добавите записката към своя списък с предпочитани, натиснете бутона за меню и чукнете
Добави към Предпочитани.
За да запазите записката като събитие, натиснете бутона за меню и чукнете Създаване на събитие.
За да зададете записката като тапет или да я припишете на запис, натиснете бутона за меню и
чукнете Задаване като.
За да отпечатате записката чрез свързване на устройството с принтер, натиснете бутона за меню и
чукнете Отпечатване. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
За да редактирате записката, чукнете
.
За да възпроизведете запис на глас, чукнете
.
96
Помощни програми
S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Добавяне на събитие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Добавяне на задача: Въведете задача с опция за приоритет.
• Добавяне на бележка: Създайте ръчно написана записка, която да добавите към дата.
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ ОПЦИИ, за да добавите още детайли, като например период на повторение на
събитието или дали е зададено предварително предупреждение.
97
Помощни програми
Прикачване на записки към дата
Чукнете и задръжте дата, за да я изберете, при което се появява бележника.
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → АКАУНТИ → Google под Моите акаунти → Google
акаунт → Синхронизиране на Календар. За да синхронизирате ръчно за актуализация, на екрана
с приложения чукнете S Planner, натиснете бутона за меню и чукнете Синхр. сега.
За да покажете синхронизирани събития или задачи, натиснете бутона за меню, чукнете
Календари и отметнете календарите, които искате да покажете.
Промяна на типа на календара
Чукнете
и изберете един от различните типове календари, включително година, месец,
седмица и др.
98
Помощни програми
Търсене на събития
Натиснете бутона за меню, чукнете Търсене и въведете ключова дума за търсене.
За да визуализирате днешните събития, чукнете ДНЕС в горния край на екрана.
Изтриване на събития
Изберете събитие и след това чукнете
.
Споделяне на събития
Изберете събитие, чукнете
и изберете метод на споделяне.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез
услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка,
вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Dropbox с вашия акаунт.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.
След активиране на Dropbox чукнете Turn on Camera Upload, за да качите автоматично снимки
и видеоклипове, заснети с камерата на устройството, в Dropbox. За да видите качените снимки
или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми,
чукнете
и изберете файлове.
За да качите файлове в Dropbox, чукнете , натиснете бутона за меню, след което чукнете Upload
here → Photos or videos или Other files. За да отворите Dropbox, изберете файл.
Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете
любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете
99
, за да ги добавите в списък с
.
Помощни програми
Облак
Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения
със своя Samsung акаунт или Dropbox.
На екрана с приложения чукнете Настройки → АКАУНТИ → Облак.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Синхронизиране с акаунт в Samsung
Чукнете върху акаунта си в Samsung или Настройки синхр., за да синхронизирате файлове.
Архивиране или възстановяване на данни
Чукнете Резервно копие или Възстановяване, за да архивирате или възстановите данни от
акаунта си в Samsung.
Синхронизиране с Dropbox
Чукнете Свързв. на акаунта за Dropbox и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите настройката.
След като веднъж се впишете, чукнете Allow и устройството автоматично синхронизира файлове с
Dropbox при настъпила промяна в тях.
100
Помощни програми
Диск
Използвайте това приложение, за да запазвате и споделяте файлове с други чрез услугата Google
Drive като избирате файлове от устройството, или създавате или сканирате документи. Когато
запаметите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб
сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive.
Чукнете Диск на екрана с приложения.
Качване на файлове
→ Качвания, изберете един от файловете, запазени в устройството, и го качете в
Чукнете
Google Drive. За да създадете нов документ или да сканирате изображение или документ и да го
качите, чукнете → Сканиране, Google Документи, Google Таблици или Google Презентации.
Разглеждане на файлове
Изберете файл, за да го отворите.
Докато разглеждате файл, чукнете
и използвайте една от следните опции:
• Споделяне: Споделете файла с други.
• Със звезда: Маркирайте файла като важен.
• Преместване: Преместете файла в друга папка.
• : Идете до допълнителни опции.
101
Помощни програми
Часовник
Използвайте това приложение, за да настроите аларми, да проверите времето в големите градове
по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да използвате
настолен часовник.
Чукнете Часовник на екрана с приложения.
Включете или изключете тази
аларма.
Аларма
Настройка на аларми
Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря
изпълнението и чукнете ГОТОВО.
• Аларма за местоположение: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте
на местоположението.
• Дрямка: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
• Умна аларма: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи
алармата.
102
Помощни програми
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
извън големия кръг, за да се
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
Световен часовник
Създаване на часовници
Чукнете
и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Настройки за лятно часово време.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника и чукнете Изтриване.
Хронометър
Чукнете СТАРТ, за да засечете време. Чукнете ОБИК., за да запишете време на обиколка.
Чукнете НУЛИРАНЕ, за да изчистите записите за време на обиколка.
Таймер
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
Настолен часовник
Чукнете
, за да визуализирате на цял екран.
103
Помощни програми
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
на екр. е деактивирано, натиснете бутона за меню и чукнете Инженерен калкулатор.
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
За да изчистите хронологията, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
→ Изтриване на хронология.
S Health
Използвайте това приложение, за да следите своето здраве, като управлявате приетите и
изгорените калории.
Чукнете S Health на екрана с приложения.
Стартиране на S Health
Когато отворите това приложение за пръв път, следвайте инструкциите на екрана и въведете
своите физически данни, за да завършите настройката. След това екранът на менюто на S Health се
появява на екрана.
Отидете до началния екран на
S Health.
Проследете калориите.
Управлявайте теглото.
104
Помощни програми
За да редактирате профила, натиснете бутона за меню, чукнете Настройки → Редактиране на
любимите.
Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето основно
метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да
не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.
Проверка на информация за здравето ви
Вижте своята информация на началния екран на S Health.
На екрана на менюто на S Health чукнете Главен екран.
Отидете до екрана на менюто на
S Health.
105
Помощни програми
Използване на помощника за ходене
Задайте целеви брой стъпки и проследявайте своите стъпки и изгорени калории за деня.
На началния екран на менюто на S Health чукнете
→ Крачкомер.
Вижте дневниците за ежедневните
си стъпки.
Отидете до екрана на менюто на
S Health.
Вижте и управлявайте връзките с
допълнителни устройства.
Отидете до определена дата, за да
видите записи за броя на стъпките.
Отброени стъпки
Целеви брой стъпки
Какво разстояние сте извървели
Колко калории сте изгорили
Вижте броя на стъпките в графика.
Натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Дневна цел за крачки: Променете целевия брой крачки.
• Споделяне с: Споделете текущата страница с други.
• Помощ: Идете до помощната информация за използване на тази функция.
• Може да изпитате кратко забавяне, докато помощникът за вървене проследи стъпките
ви и след това покаже броя на стъпките.
• Ако използвате помощника за вървене, докато пътувате с кола или влак, вибрациите
може да засегнат преброяването на стъпките ви.
106
Помощни програми
Използване на помощника за упражнения
Задайте цел за упражнения и следете своите изгорени калории.
На началния екран на менюто на S Health чукнете
→ Упражнение.
Вижте дневниците за ежедневните
си упражнения.
Отидете до екрана на менюто на
S Health.
Вижте записи за упражненията в
графика.
Натиснете бутона за меню и чукнете Помощ, за да видите помощна информация за използването
на тази функция.
107
Помощни програми
За да зададете цел за упражнения и да започнете да се упражнявате, чукнете ЗАДАВ. ЦЕЛ ЗА
ТРЕНИРОВКА. Задайте подробности като тип или цел на упражнението и чукнете СТАРТ.
Вижте карта на местата, където сте
се упражнявали.
Придвижете се до предишния
екран.
Вижте и управлявайте връзките с
допълнителни устройства.
Вижте своите записи за
упражнения.
Активирайте или деактивирайте
аудио водача.
Състояние на GPS сигнала
108
Помощни програми
Използване на програмата за проследяване на храната
Задайте калорична цел и запишете дневния си прием на калории.
На началния екран на менюто на S Health чукнете
→ Храна.
Вижте регистри на дневния си
прием на калории.
Отидете до екрана на менюто на
S Health.
Отидете до определена дата със
записи за приети калории.
Приети калории
Въведете информация за храната.
Вижте данните за приетите от вас
калории в графика.
Чукнете , за да въведете приетите калории. Въведете информация за времето на хранене и
чукнете ЗАПАЗИ.
Натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Дневни цели за калории: Променете целта за дневния прием на калории.
• Споделяне с: Споделете текущата страница с други.
• Помощ: Идете до помощната информация за използване на тази функция.
109
Помощни програми
Управление на теглото
Запишете промените в теглото си и управлявайте данните за тегло.
На началния екран на менюто на S Health чукнете
→ Тегло.
Вижте регистри на дневното си
тегло.
Отидете до екрана на менюто на
S Health.
Вижте и управлявайте връзките с
допълнителни устройства.
Отидете до определена дата със
записи за данни за тегло.
Данни за тегло
Данни за височина
Въведете данни за тегло.
Вижте промените в теглото си в
графика.
Чукнете АКТУАЛИЗИРАНЕ, за да въведете данни за теглото. Въведете стойност и чукнете ЗАПАЗИ.
Когато промените данните за тегловот, устройството прилага тези данни към вашия профил.
Можете да свържете устройство за измерване и да записвате теглото си. Чукнете →
СКАНИРАНЕ, изберете устройство за измерване и следвайте инструкциите на екрана, за да
свържете устройството за измерване.
Натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:
• Споделяне с: Споделете текущата страница с други.
• Помощ: Идете до помощната информация за използване на тази функция.
110
Помощни програми
Конфигуриране на настройки за S Health
На началния екран на S Health натиснете бутона за меню, чукнете Настройки и след това изберете
една от следните опции:
• Редактиране на профил: Редактирайте физическите си данни.
• Акаунти: Управлявайте данните на S Health, като влезете в своя Samsung акаунт.
• Парола: Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
• Настройки за единици: Задайте опции за единици.
• Уведомяване: Настройте устройството да извежда нови събития.
• Моите аксесоари: Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
• Съвместими аксесоари: Вижте принадлежности, които са съвместими с устройството, или
управлявайте свързани принадлежности.
• Нулиране на данните: Нулирайте данните за S Health.
• Провери за актуализации: Проверете текущата версия на S Health.
• Правила и условия: Вижте условията, включително политиката за запазване на личните данни
и информация.
• Относно S Health: Вижте информация за S Health.
111
Помощни програми
S Преводач
Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.
Чукнете S Преводач на екрана с приложения.
Използване на S Преводач
Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете
За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете
За да изпратите езикова двойка на други, чукнете
.
.
.
Започване на разговор с преводача
Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.
Чукнете Speak за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе
казаното от вас. Чукнете
в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете
превода на глас.
След това чукнете Speak за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да
отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете
в полето за
изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.
112
Помощни програми
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Записване на гласови бележки
Чукнете
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.
, за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.
Запис на изтеклото време
Започнете записването.
Покажете списък с гласови
бележки.
Променете качеството на записа.
За да настроите устройство да отстранява фоновия шум, натиснете бутона за меню и чукнете
Настройки → Потискане на шума → Включено.
113
Помощни програми
Възпроизвеждане на гласови бележки
Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : Изрежете гласовата бележка.
• • : Променете скоростта на възпроизвеждане.
: Направете пауза във възпроизвеждането.
• /
• : Прескочете 60 секунди назад или напред.
/
: Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.
За да изпратите гласова бележка на други, натиснете бутона за меню, чукнете Споделяне чрез и
след това изберете метод за споделяне.
Управление на гласови бележки
В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и изберете една от следните опции:
• Споделяне чрез: Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод
за споделяне.
• Изтриване: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
• Настройки: Променете настройките на записващата функция.
Запазване на файлове с контекстуални тагове
В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и чукнете Настройки → Контекстно име
на файл → Включено.
114
Помощни програми
S Voice
Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете
(номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Следват няколко примера на устни команди:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Режим на свободни ръце
В режим на свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате
входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце,
докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на
обаждащия се, когато получите входящо повикване.
За да активирате режим на свободни ръце, кажете "Включи режим Свободни ръце."
115
Помощни програми
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете
и изговорете ключова дума.
Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от
търсенето.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, натиснете бутона за меню, чукнете Настройки →
Търсене в телефона, след което отметнете елементите, които желаете да търсите.
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
настройките на Google Now, натиснете бутона за меню, чукнете Настройки и плъзнете
превключвателя Google Now наляво или надясно.
116
Помощни програми
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или фраза.
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Разглеждане на файлове
Изберете категория, след което изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската
папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .
В папка натиснете бутона за меню и използвайте една от следните опции:
• Избор на всичко: Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция за всички
едновременно.
• Създаване на папка: Създайте папка.
• Търсене: Търсете файлове.
• Преглед по: Променете режима на изглед.
• Сортиране по: Сортирайте файлове или папки.
• Настройки: Променете настройките на диспечера на файлове.
Добавяне на бърз достъп до папки
Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Натиснете бутона за
меню, чукнете Добавяне на бърза команда, въведете име на бързия път, изберете папка и чукнете
ЗАДАЙТЕ ТУК.
117
Помощни програми
Изтеглени файлове
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтеглени файлове на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
За да сортирате файловете по размер, чукнете СОРТИРАНЕ ПО РАЗМЕР.
За да сортирате файловете по дата, чукнете СОРТИРАНЕ ПО ДАТА.
За да изчистите хронологията, чукнете ИЗТРИВАНЕ НА СПИСЪК.
TripAdvisor
Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение
или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.
Чукнете TripAdvisor на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Оптичен четец
Използвайте това приложение, за да сканирате или извличате текст или данни от изображения,
документи, визитни картички или QR кодове.
Чукнете Оптичен четец на екрана с приложения.
За да стартирате Оптичен четец, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Чукнете OK
и следвайте инструкциите на екрана.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите това приложение чрез мобилна
мрежа. За да избегнете допълнителни такси, се свържете със своя мобилен оператор.
За да изберете език за разпознаване, натиснете бутона за меню и чукнете Езикови настройки.
118
Помощни програми
Сканиране на текст
Насочете показалеца към изображение, документ или QR код.
• Текст: Вижте дефиницията на извлечените думи.
• Визитни картички: Осъществете повиквания или изпратете съобщения от сканираната
информация за контакт.
• QR кодове: Вижте информация за QR кодове.
• Някои QR кодове може да не бъдат разпознати.
• Следните видове текст може да не бъдат разпознати: Ръкопис, малък шрифт, графичен
шрифт, курсивен текст или текст в изображения.
Извличане и превод на текст
Чукнете
и изберете езиците за превод. Насочете задната камера към текст и чукнете
, за да заснемете изображение на текста.
За да заснемете голямо текстово изображение, което не се побира във визьора, чукнете
заснемете изображението в няколко раздела.
• Чукнете подчертаната дума, за да я преведете.
• Чукнете
, за да извлечете текста от изображението.
119
→
, за да
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на
местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте
помощта за повече информация.
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на
пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.
120
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
ВРЪЗКИ
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опции, натиснете бутона за меню.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Вижте помощна информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
На екрана за настройки чукнете ВРЪЗКИ → Wi-Fi, натиснете бутона за меню и чукнете
Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време на сън.
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни,
настройте тази опция на Винаги.
121
Настройки
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
На екрана за настройки чукнете ВРЪЗКИ → Wi-Fi, натиснете бутона за меню, чукнете
Допълнителни и отметнете Мрежово уведомяване, за да активирате тази функция.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
На екрана за настройки чукнете ВРЪЗКИ → Wi-Fi, натиснете бутона за меню и чукнете Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.
• Период на изчакване: Задайте продължителност от време, през което устройството да е
видимо.
• Получени файлове: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
• Помощ: Вижте помощна информация за Bluetooth.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Задаване на ограничение за мобилни данни: Задайте лимит за използването на мобилни
данни.
За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира автоматичното
синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва използването на данни
през Wi-Fi.
122
Настройки
• Мобилни точки за достъп: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията,
изпълняващи се на фон, да ги използват.
• Автоматично синхронизиране на данни: Настройте устройството автоматично да
синхронизира данните на записа, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на
социалните мрежи.
Още мрежи
Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
Приложение за съобщения по подразбиране
Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите
услуги.
• Данни в роуминг: Използвайте устройството за връзка с други мрежи, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APN).
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.
123
Настройки
Привързване и Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната
мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова
връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройсва чрез Bluetooth.
• Помощ: Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
NFC
Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат
информация.
• Android Beam: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб
страници и записи, на устройства с активиран NFC.
• Чукване и плащане: Задайте метода за плащане по подразбиране.
S Beam
Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове,
изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
124
Настройки
Устройства наблизо
• Съдържание споделяне: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство
е блокиран.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Получаване файлове от други устр.: Настройте устройството да приема качени файлове от
други устройства.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
МОЕ УСТР.
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Виз. ел. за заключ. екран:
– – Часовник или лично съобщ.: Настройте устройството да показва часовник или лично
съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от
вашия избор.
За лично съобщение:
– – Редактиране на лично съобщение: Редактирайте личното съобщение.
За часовник:
– – Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник.
– – Размер на часовник: Променете размера на часовника.
– – Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
– – Данни притежател: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
125
Настройки
• Ефект на отключване: Изберете ефект при отключване на екрана.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
• Събуждане в заключен екран: Настройте устройството да разпознава командата ви за
събуждане, когато екранът е заключен.
• Задай команда за събужд.: Настройте команда за събуждане, за да стартирате S Voice или да
извършите конкретна операция.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
• Панел за известяване: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за
известия.
• Множ. прозорец: Настройте устройството да използва Множ. прозорец.
• Режим на екрана:
– – Адаптиране на дисплея: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно
настройките за визуализация.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална обстановка.
– – Кино: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
• Яркост: Настройте яркостта на дисплея.
• Автоматично завъртане екран: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен
докинг.
126
Настройки
• Стил на шрифт: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия заряд на
батерията.
• Редактиране след заснемане на екрана: Настройте устройството да редактира снимката от
екран, след като я заснеме.
• Увелич. чувств. на допир: Настройте устройството да увеличава чувствителността, така че да
можете да използвате сензорния екран, докато носите ръкавици.
В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои
команди може да не бъдат разпознати.
Светодиоден индикатор
• Зареждане: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато
зареждате батерията.
• Изтощена батерия: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато
батерията е изтощена.
• Уведомления: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато имате
пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
• Запис на глас: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато
записвате гласови бележки.
Звуци и уведомления
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Мелодии: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
• Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Тон на звънене за уведомяване: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи
съобщения и пропуснати повиквания.
• Уведомления на приложение: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
• Adapt Sound: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на
разговори или когато слушате музика.
127
Настройки
Лесен режим
Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).
Повикване
Персонализирайте настройките за функцията на повикване.
• Отхвърляне на повикване: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни
номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
• Отхвърляне със съобщения: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при
отхвърляне на повикване.
• Отговаряне и прекратяване на разговори:
– – Натискане на клавиша за начало: Настройте устройството да отговаря на входящо
повикване при натискане на бутона за начален екран.
– – Управ. с глас: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови
команди.
– – Натискане на клавиша за включване: Настройте устройството да прекратява повиквания,
когато натиснете бутона за включване.
• Изключи екрана по време на повиквания: Настройте устройството да включва датчика за
разстояние по време на разговор.
• Известия за повикване:
– – Вибриране при отговор: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
отговори на повикване.
– – Вибр. при прикл. на разг.: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
прекрати повикване.
– – Тон за свързано повикване: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
– – Минутно напомняне: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка
минута.
– – Тон за край на повикване: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
– – Увед. по вр. на разговор: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време
на разговор.
128
Настройки
• Аксесоари за повиквания:
– – Автоматичен отговор: Настройте устройството да отговаря автоматично след определен
период (налично само при свързана слушалка).
– – Таймер за автом. отговор: Изберете продължителността от време, след което
устройството да отговори на повикване.
– – Условия за изх. повикване: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с
Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
– – Типове изходящи повиквания: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете
да осъществите с Bluetooth слушалка.
• Още настройки:
– – Идентификация на повикването: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при
изходящи повиквания.
– – Препращане на повикване: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
– – Авто код на област: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за
страна или град) преди телефонен номер.
– – Забрана на разговорите: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
– – Изчакващ разговор: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате
разговор.
– – Авто преизбиране: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте
били свързани или разговорът е бил прекъснат.
– – Номера за фиксирано набиране: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да
ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата.
• Тонове зв. и тонове клав.:
– – Тонове на звънене: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи
повиквания.
– – Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
– – Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
– – Тон на клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните
на клавиатурата.
129
Настройки
• Персон. моя звук за пов.: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
• Потискане на шума: Настройте устройството да намалява фоновия шум така че другата
страна да ви чува по-ясно.
• Увелич. сила звук в джоба: Настройте устройството да увеличава силата на звука на тона на
звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
• Скриване на моето видео: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
• Използвай опции за неуспешно повикване: Изберете, за да опитате да осъществите гласово
повикване, когато видео повикването е било неуспешно.
• Доставчик на услуги: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
• Настройки за гласова поща: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този
номер от своя доставчик на услуги.
• Звук за известяване: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова
поща.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Режим свободни ръце
Настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени
приложения в режим на свободни ръце.
Помощ за безопасност
Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете
и задръжте бутона за увеличаване силата на звука и бутона за намаляване силата на звука за
3 секунди, за да изпратите съобщението.
• Редактиране на спешно съобщение: Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено,
когато сте в спешна ситуация.
• Изпр. аварийни снимки: Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно
със съобщението към получателите.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Интервал на съобщения: Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
• Зап. за спешни случаи: Изберете или редактирайте получателите на съобщението.
130
Настройки
Режим на пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия.
• Производит. на процесора: Настройте устройството да ограничава използването на някои
системни ресурси.
• Изход на екрана: Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
• Деактивиране на сензорната обратна връзка: Настройте устройството да изключва
вибрацията, когато докосвате клавишите.
• Научете за пестенето на енергия: Открийте как да намалите консумацията на енергия на
батерията.
Аксесоари
Променете настройките за аксесоари.
• Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или
свалено от настолен докинг.
• Режим на аудио изхода: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг
станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
• Показване на началния екран на Настолен: Настройте устройството да показва настолния
часовник, когато е свързано към настолен часовник.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Отговаряне и прекратяване на разговори:
– – Натискане на клавиша за начало: Настройте устройството да отговаря на входящо
повикване при натискане на бутона за начален екран.
– – Управ. с глас: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови
команди.
– – Натискане на клавиша за включване: Настройте устройството да прекратява повиквания,
когато натиснете бутона за включване.
• Управление на достъпност: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за
да ги споделите с други устройства.
131
Настройки
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
Променете настройките на клавиатурата Samsung.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Авто заместване: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи,
като чукнете клавиша за интервал.
• Авто преобразув. в главни: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата
буква след краен пунктуационен знак като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.
132
Настройки
Гласово въвеждане с Google
Променете настройките за гласово въвеждане.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от
гласовото въвеждане.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
Гласово въвеждане
Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Откриване на „Ok Google“: Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато
изречете командата за събуждане, докато използвате приложението за търсене.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth
слушалка, когато тя е свързана към устройството.
133
Настройки
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за
изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-вговор.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
Движения и жестове
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
• Air gesture:
– – Научете за сенз. и иконата: Вижте информация за сензора за жестове и индикатора, който
се появява, докато използвате тази функция.
– – Бърз преглед: Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите
известия, пропуснати повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.
– – Преглеждане във въздуха: Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да
прегледате изображения, песни или бележки.
– – Преместване във въздуха: Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете
другата си ръка наляво или надясно през сензора, за да преместите иконата на друго
място.
– – Приемане на повикване във въздуха: Когато получите входящо повикване, придвижете
ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
134
Настройки
• Движение:
– – Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
обаждания, съобщения или записи.
– – Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
– – Мащабиране: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате
изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две
точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
– – Преглед на изображ.: Настройте устройството да превърта през изображение чрез
преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
– – Спир. звук/пауза: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и
музика, като го обърнете с лице надолу.
• Движение на дланта:
– – Заснемане на екрана: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато
плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
– – Спир. звук/пауза: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като
докоснете екрана с дланта си.
Умен екран
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате
дисплея.
• Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
• Умно паузиране: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете
настрани от екрана.
135
Настройки
Въздушен изглед
Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като посочите елемент с
пръста си.
• Преглед на информация: Вижте съдържание в изскачащ прозорец, като посочвате елементи
с пръст.
• Преглед на напредъка: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте
сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с пръста си.
• Преглед на бързо набиране: Вижте информация за записи с номера за бързо набиране в
изскачащ прозорец, като посочите номера за бързо набиране с пръста си.
• Лупа за уебстраница: Докато сърфирате в Интернет, уголемете съдържанието, като посочите
към екрана.
• Обратна връзка със звук и вибриране: Настройте устройството да издава звук и да вибрира,
когато посочите елементи с пръст.
Управление с глас
Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.
АКАУНТИ
Добавяне на акаунт
Добавете имейл или SNS акаунти.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
136
Настройки
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
ОЩЕ
Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.
Място
Променете настройките за местоположение и активирайте разрешения, за да позволите на
приложенията да използват информацията за вашето местоположение.
• Режим: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
• Скорошни заявки за местоположение: Вижте кои приложения изискват информация за
текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
• Услуги на местоположение: Вижте услугите за местоположение, които използва вашето
устройство.
• Моите места: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това
не е избрано, теглете приложения само от Google Play Магазин.
137
Настройки
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето
загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
– – Услуга за местоположение на Google: Настройте устройството да позволява събирането
на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено
или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон,
която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
• Към уебсайта: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете
да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта
Намери моя телефон.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите за защита.
Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Актуал. полит. за защита:
– – Автоматични актуализации: Настройте устройството да проверява и изтегля
актуализации на защитата автоматично.
– – Предпочитани мрежи: Изберете опция за мрежова връзка, за да проверявате и теглите
автоматично актуализации за защита.
– – Провери за актуализации: Проверете за актуализации на защитата.
138
Настройки
• Изпращане на доклади за защитата: Настройте устройството да изпраща отчети за защита
автоматично, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.
• Тип съхранение: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
Приложения по подразбир.
Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
• Начало: Изберете режим за началния екран по подразбиране.
• Съобщения: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със
съобщения.
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия заряд на
батерията.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
139
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Настройте ръчно текущата дата.
• Задаване на час: Настройте ръчно текущия час.
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Задайте своя домашен часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на датата.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
Настройки за Google
Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от
Google.
Чукнете Настройки за Google на екрана с приложения.
140
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията
напълно, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
141
Разрешаване на проблеми
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте
бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана
с приложения чукнете Настройки → АКАУНТИ → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите
нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни
копия на всички важни данни, съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
142
Разрешаване на проблеми
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или
някои приложения като игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
143
Разрешаване на проблеми
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат
файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
144
Разрешаване на проблеми
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10, или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
145
Разрешаване на проблеми
Данните, запазени на устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
146
Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
www.samsung.com
Bulgarian. 03/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising