Samsung | SM-G389F | Samsung SM-G389F Наръчник за потребителя (Marshmallow)

SM-G389F
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 04/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
53Email
54Камера
60Галерия
62 S Planner
63Диктофон
64 Моите файлове
65Записка
65Часовник
67Калкyлатор
68Радио
69 Google apps
4
Прочети ме първо
7
Съдържание на пакета
8
Оформление на устройството
10Батерия
16 SIM или USIM карта (microSIM карта)
17 Карта с памет (microSD карта)
19 Закачане на каишка за ръка
20 Включване и изключване на
устройството
20 Сензорен екран
23 Начален екран
29 Заключен екран
31 Панел за уведомления
32 Въвеждане на текст
34 Екранна снимка
34 Отваряне на приложения
34 Samsung акаунт
36 Прехвърляне на данни от предишно
устройство
38 Управление на устройството и данните
Настройки
71Увод
71Wi-Fi
73Bluetooth
75 Режим полет
75 Тетъринг и Мобилна точка за достъп
76 Ползване на данни
77 Мобилни мрежи
77 NFC и плащане
80 Още настройки за свързване
81 Smart Manager
83Приложения
83 Звуци и вибрации
84Уведомления
84 Не безпокойте
85Дисплей
Приложения
41
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
43Телефон
47Контакти
49Съобщения
51Интернет
2
Съдържание
85 Разширени функции
86Тапет
86 Начален екран
86 Заключен екран и защита
87Поверителност
87Достъпност
88Акаунти
89 Архивиране и нулиране
89 Активен бутон
90 Език и въвеждане
90Батерия
91Памет
91 Дата и час
91 Ръководство на потребителя
91 За устройството
Приложение
92
Разрешаване на проблеми
3
Основни функции
Прочети ме първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
4
Основни функции
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да
поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да
предизвикате повреда на устройството.
• Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго
от 30 минути.
• Уверете се, че задното капаче е плътно затворено. В противен случай то може да не осигури
защита от вода и прах.
• Не излагайте устройството на вода, движеща се със сила, като течаща от кран вода, океански
вълни или водопади.
• Не отваряйте капачетата на устройството, когато то е във вода или на много влажни места,
като плувни басейни или бани.
• Не отваряйте задния капак с мокри ръце или когато устройството е мокро.
• Гуменото уплътнение, монтирано към задния капак, е важен компонент на устройството.
Внимавайте, когато отваряте и затваряте задния капак, да не повредите гуменото уплътнение.
Също така, уверете се, че в гуменото уплътнение няма остатъци като пясък или прах, за да
предотвратите повреда на устройството.
• Ако устройството влезе в контакт с чиста вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа.
Ако устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, изплакнете го с чиста
вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и
външният вид на устройството може да се влошат.
• Задното капаче може леко да се разхлаби, ако устройството бъде изпуснато или ударено.
Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и затворени.
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът, високоговорителят или
слушалката са мокри, може да не чувате ясно звука по време на повикване. Избършете
устройство със суха кърпа или го подсушете добре, преди да го използвате.
5
Основни функции
• Водоустойчивият дизайн на устройството го кара леко да вибрира при определени условия.
Вибрациите при такива условия, като например, когато нивото на силата на звука е високо, са
нормални и не влияят върху качествата на устройството.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1 метра, 30
минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации устройството да се
повреди.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
6
Основни функции
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
7
Основни функции
Оформление на устройството
Жак за слушалка
Датчик за разстояние
Слушалка
Предна камера
Сензорен екран
Бутон Вкл./Изкл.
Основен клавиш
Клавиш скорошни
приложения
Клавиш Назад
Микрофон
Многофункционален жак
GPS антена
Светкавица
Високоговорители
Активен клавиш
Задна камера
Клавиш за сила на звука
Заден капак
NFC антена (на батерията)
Главна антена
8
Основни функции
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Скорошни
• Натиснете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
Начален екран
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
• Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
Назад
Активен
• Натиснете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции
за текущия екран.
• Натиснете или натиснете и задръжте, за да стартирате
предварително зададени приложения.
• Натиснете, за да направите снимка в режим на камера.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
9
Основни функции
Батерия
Поставяне на батерията
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2 Поставете батерията със златистите контакти правилно подравнени с контактите на
устройството.
2
1
10
Основни функции
3 Поставете отново задния капак.
2
1
Натиснете
Подравнете
Уверете се, че задното капаче е плътно затворено, за да предотвратите навлизането на
вода и прах в устройството. При отворено или разхлабено задно капаче в устройството
може да навлязат вода и прах и да предизвикат повреда.
Отстраняване на батерията
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
11
Основни функции
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
многофункционалния жак.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
12
Основни функции
3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва
да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
Преглед на оставащото време на заряд
Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете Прил. → Настройки → Батерия.
Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на
вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде
показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./
Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране, като например имейли.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
13
Основни функции
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
14
Основни функции
Режим на пестене на енергия
Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Батерия → Режим на пестене на енергия и
чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията
достигне предварително зададеното ниво, чукнете Старт на пестене енергия и изберете опция.
Режим за ултра пестене енергия
Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на
пестене на енергия устройството извършва следното:
• Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
• Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
• Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Батерия → Режим за ултра пестене енергия и
чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ОЩЕ → Деакт. Режим ултра пест.
на ен.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
15
Основни функции
SIM или USIM карта (microSIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Устройството работи само с microSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността
на услугата.
1 Свалете задния капак и батерията.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
• Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за
SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да
извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
3 Поставете отново задния капак и батерията.
16
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Свалете задния капак и батерията.
2 Издърпайте навън SIM или USIM картата.
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 128 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
17
Основни функции
1 Свалете задния капак и батерията.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
3 Поставете отново задния капак и батерията.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → SD карта → Демонтиране.
1 Свалете задния капак и батерията.
2 Издърпайте картата с памет навън.
3 Поставете отново задния капак и батерията.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
18
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Памет → SD карта → Формат →
ФОРМАТИРАНЕ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Закачане на каишка за ръка
1 Премахнете задния капак.
2 Плъзнете каишката за ръка през отвора и я закачете за малката издатина.
3 Поставете отново задния капак.
19
Основни функции
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
• Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно
бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го
рестартирате.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Сензорен екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
20
Основни функции
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
21
Основни функции
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите
други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
22
Основни функции
Начален екран
Начален екран
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
За да прегледате другите панели, плъзнете наляво или надясно.
Началният екран може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен
оператор.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранни индикатори
Любими приложения
Икона на екрана с приложения
23
Основни функции
Опции на началния екран
На началния екран чукнете Прил. → Настройки → Начален екран, за да получите достъп до
наличните опции. Или на началния екран чукнете и задръжте празна област. Персонализирайте
началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете
също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и
други.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Виз. елементи: Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете
Виз. елементи, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.
24
Основни функции
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
За да преместите елемент по-лесно, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към Преместване
на приложения в горната част на екрана. Елементът ще се премести към панела в горната част на
екрана. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да отидете до друг панел, след което плъзнете
елемента към новото място.
Премахване на елементи
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до Премахни в горната част на екрана.
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
25
Основни функции
3 Чукнете Въведете име на папка. и въведете име на папка.
.
За да промените цвета на папката, чукнете
За да добавите приложение към папката, чукнете , отметнете приложението и чукнете
ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на началния
екран.
За да преместите приложения от папка към началния екран, чукнете папката, след което плъзнете
приложението до началния екран.
За да изтриете приложения в папка, чукнете папката, след което плъзнете приложението, което
искате да изтриете, към Премахни в горната част на екрана.
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
На началния екран чукнете Прил. за да отворите екрана с приложения. За да прегледате другите
панели, плъзнете наляво или надясно.
Преместване на елементи
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново
място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
26
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на желаните
приложения.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
1 На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ.
2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
4 Чукнете Въведете име на папка. и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете
.
За да добавите приложение към папката, чукнете , отметнете приложението и чукнете
ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на екрана с
приложения.
. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в
За да изтриете папка, изберете папка с
папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
27
Основни функции
Пренареждане на елементи
Можете да пренаредите елементи по азбучен ред на екрана с приложения.
На екрана с приложения чукнете A-Z → ЗАПАЗИ.
Търсене на елементи
Можете да търсите елементи на екрана с приложения.
На екрана с приложения чукнете ТЪРСЕНЕ и въведете знаци. Устройството ще търси и ще покаже
елементите, съдържащи въведените от вас знаци.
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
28
Основни функции
Икона
Значение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
Екранът се заключва с Плъзгане - методът за заключване на екрана по подразбиране.
Натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете с пръст в която и да е посока, за да
отключите екрана.
29
Основни функции
За да промените метода на заключване на екрана, на екрана с приложения чукнете Настройки →
Заключен екран и защита → Тип заключен екран и изберете метод.
Когато зададете шаблон, PIN или парола или пръстов отпечатък като метод на отключване на
екрана, можете да защитите своята лична информация, не позволявайки достъп на други лица до
вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква
код за отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
• Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. На екана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран и защита
→ Настройки за защитено заключв. и чукнете превключвателя Авто фабрично
нулиране, за да го активирате.
30
Основни функции
Панел за уведомления
Използване на панела за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Вижте повече бутони за бързи
настройки.
Максимизирайте яркостта за
по-добра видимост на ярка
светлина.
Настройте яркостта.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
31
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете с пръст наляво
или надясно по областта на бутоните или чукнете
, за да видите още бутони. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете
друго местоположение.
→ РЕДАКЦИЯ, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на
клавиатурата.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Добавяне езици въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете
два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или
надясно по клавиша за интервал.
Смяна на оформлението на клавиатурата
Чукнете , изберете език под Езици и типове, след което изберете оформление на клавиатурата,
което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
32
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
Отворете клавиатурата.
• : Въведете емотикони.
• : Променете настройките на клавиатурата.
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
33
Основни функции
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Заснемане на изображения от екран
Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите
заснети снимки в Галерия.
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, натиснете клавиш
скорошни приложения и изберете прозореца Скорошни приложения.
Затваряне на приложение
Натиснете клавиша скорошни приложения и изтеглете прозореца Скорошни приложения вляво
или вдясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете ЗАТВОРИ
ВСИЧКИ.
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения,
предоставени от Samsung, без да влизате в акаунта.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите отворете екрана с
приложения и чукнете Настройки → Акаунти → Samsung account → Помощ.
34
Основни функции
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Чукнете Samsung account.
3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете Забравили сте ИД или паролата
си? Можете да намерите информацията за своя акаунт, когато въведете необходимата
информация и кода за сигурност, показан на екрана.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1 На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти.
2 Чукнете Samsung account, след което чукнете акаунта за премахване.
3 Чукнете ОЩЕ → Премахни акаунта → ПРЕМАХНИ АКАУНТА.
4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
5 Чукнете ПРЕМАХНИ АКАУНТА.
35
Основни функции
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на своето устройство чрез Samsung Smart
Switch.
Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.
• Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите
приложението от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
• Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Прехвърляне на данни безжично
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство.
1 На двете устройства изтеглете и инсталирайте Smart Switch от Galaxy Apps или Play Store.
2 Поставете устройствата близо едно до друго.
36
Основни функции
3 Стартирайте Smart Switch и на двете устройства.
4 На вашето устройство изберете типа на предишното устройство от списъка и чукнете СТАРТ.
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в
своето устройство.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
37
Основни функции
Управление на устройството и данните
Свързване на устройството с компютър за прехвърляне на
данни
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Прехвърляне на мултимедийни файлове.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете Прехвърляне на изображения.
3 Чукнете ПОЗВОЛИ, за да позволите на компютъра да получи достъп до данните в
устройството.
Когато компютърът разпознае устройството, устройството ще се появи в Моят компютър.
4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Актуализиране на устройството
Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.
Актуализиране по въздух
Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Ръчно изтегляне на
актуализации.
Когато чукнете превключвателя Авто изтегляне на актуализации, за да го активирате,
актуализациите ще бъдат изтеглени, когато устройството се свърже с Wi-Fi мрежа.
38
Основни функции
Актуализиране със Smart Switch
Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart
Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да
актуализирате устройството.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства
към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да
актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до
нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или
възстановите данни. Вижте Samsung акаунт и Акаунти за повече информация.
Използване на Samsung акаунт
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Архивиране на моите
данни за Samsung акаунта, чукнете превключвателите до елементите за архивиране, за да ги
активирате, след което чукнете АРХИВИРАЙ СЕГА.
За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете
превключвателя Автоматично архивиране, за да го активирате.
За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, чукнете Възстановяване. Текущите данни
ще бъдат изтрити от устройството, за да се възстановят избраните елементи.
39
Основни функции
Използване на потребителски профил в Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Архивиране на
моите данни за Google акаунта и чукнете превключвателя, за да го активирате. Чукнете Акаунт за
архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се
рестартира автоматично.
40
Приложения
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Чукнете Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете ТЪРСЕНЕ, за да потърсите ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ОЩЕ
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
41
Приложения
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ. До приложенията, които можете да деактивирате или
деинсталирате, се появява иконата
. Изберете приложение и чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ или OK.
Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения → Диспечер на приложения,
изберете приложение и след това чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
• ДЕАКТИВИРАНЕ: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да
бъдат деинсталирани от устройството.
• ДЕИНСТАЛИРАНЕ: Деинсталирайте изтеглени приложения.
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения → Диспечер на приложения →
→ Деактивирано, изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За да видите настройките за разрешения за приложенията, отворете екрана с приложения и
чукнете Настройки → Приложения → Диспечер на приложения. Изберете приложение и
чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените
неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, отворете
екрана с приложения, чукнете Настройки → Поверителност → Разрешения за приложения.
Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
42
Приложения
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете телефонен номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3 Чукнете
, за да отворите клавиатурата.
, за да за да осъществите гласово повикване, или
, за да осъществите видео
повикване.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Изтрийте предходен знак.
Прегледайте телефонния номер.
Скрийте клавиатурата.
43
Приложения
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, чукнете ОЩЕ → Бързо набиране, изберете номер за
бързо набиране, след което изберете запис.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете ДНЕВНИК или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
2 Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
44
.
Приложения
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения, чукнете
Телефон → ОЩЕ → Настройки → Блокиране на повиквания → Съобщ. за отхвър. повик.,
въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения
чукнете Телефон → ДНЕВНИК, за да видите пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1 На екрана с приложения чукнете Телефон → ОЩЕ → Настройки → Блокиране на
повиквания → Блокиране на списък.
2 Чукнете ДНЕВНИК или УКАЗАТЕЛ, за да изберете записи, и чукнете
.
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете телефонен номер., след което въведете
телефонен номер.
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД
на повикващ. Чукнете превключвателя Блок. анонимни повиквания, за да активирате
функцията.
45
Приложения
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• ЗАДРЪЖ: Задръжте повикване. Чукнете ПОДНОВИ РАЗГОВОРА, за да продължите задържания
разговор.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Имейл: Изпратете имейл.
• Съобщ-ие: Изпратете съобщение.
• Интернет: Разглеждайте страници.
• Контакти: Отворете списъка със записи.
• S Planner: Отворете календара.
• Записка: Създайте бележка.
• : Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• ОЩЕ: Отидете до допълнителни опции.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
• : Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
46
Приложения
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на записи ръчно
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете и изберете място за съхранение.
3 Въведете информация за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте поле на записа.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, отворете екрана
с приложения и чукнете Телефон. Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да
отворите клавиатурата. Въведете номера и чукнете Добавяне в Контакти.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания, отворете
екрана с приложения и чукнете Телефон → ДНЕВНИК → запис.
Импортиране на записи
Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.
На екрана с приложения чукнете Контакти → ОЩЕ → Настройки → Импортиране/експортиране
на записи → ИМПОРТИРАНЕ и изберете опция за импортиране.
47
Приложения
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете ОЩЕ → Споделям.
3 Отметнете записи и чукнете СПОДЕЛЯМ.
4 Изберете метод на споделяне.
48
Приложения
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
3 Добавете получатели и въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Въведете получатели.
Изберете записи от списъка със
записи.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
Въведете емотикони.
4 Чукнете ИЗПР., за да изпратите съобщението.
49
Приложения
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 В списъка със съобщения изберете запис.
3 Прегледайте вашия разговор.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокирайте съобщения от специфични номера или съобщения, съдържащи фрази, добавени към
вашия списък за блокиране.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете ОЩЕ → Настройки → Блокиране на съобщения.
3 Чукнете Списък с блокирани.
За да добавите фрази за блокиране, чукнете Блокиране на фрази.
4 Чукнете ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., за да изберете записи, и чукнете
.
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете номер, след което въведете телефонен номер.
Когато получите съобщения от блокирани номера или съобщения, съдържащи блокирани фрази,
няма да бъдете уведомени. За да видите блокирани съобщения, чукнете ОЩЕ → Настройки →
Блокиране на съобщения → Блокирани съобщения.
50
Приложения
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете ОЩЕ → Настройки → Уведомления, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
3 Променете настройките за известяване.
• Звук за уведомяване: Променете звука за известяване.
• Вибрации: Настройте устройството да вибрира, когато получите съобщения.
• Показв. на изскач. проз.: Настройте устройството да показва съобщения в изскачащи
прозорци.
• Визуализиране на съобщението: Настройте устройството да показва съдържание на
съобщение на заключения екран и в изскачащи прозорци.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете
Настройки → Достъпност → Напомняне за известие и чукнете превключвателя, за да го
активирате. След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1 Чукнете Интернет на екрана с приложения.
2 Чукнете адресното поле.
51
Приложения
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
уеб страници и скорошна
хронология на преглед.
Придвижете се до предишно
посетената страница.
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Използване на таен режим
В таен режим можете да запазите и да управлявате отворени раздели, показалци и запазени
страници поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола.
Активиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ВКЛЮЧВАНЕ ТАЕН. Ако
използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
52
Приложения
Промяна настройките за сигурност
Можете да смените паролата си.
Чукнете ОЩЕ → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на
паролата.
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ИЗКЛЮЧВАНЕ ТАЕН. Или
затворете приложението за интернет.
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1 Чукнете Email на екрана с приложения.
2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да настроите друг имейл акаунт, чукнете ОЩЕ → Настройки → Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
подразбиране. Чукнете ОЩЕ → Настройки → ОЩЕ → Задаване на акаунт по подразбиране.
Изпращане на имейли
1 Чукнете , за да съставите имейл.
2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
3 Чукнете ИЗПРАТИ, за да изпратите имейла.
53
Приложения
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете ОЩЕ → Настройки → името на
вашия запис, след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го
активирате.
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Основно заснемане
Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и
видеоклипове в Галерия.
Чукнете Камера на екрана с приложения.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
поредица от снимки, чукнете и задръжте
, за да запишете видеоклип. За да направите
.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате.
54
Приложения
Текущ режим
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Скрийте или покажете
иконите за настройки.
Запишете видеоклип.
Бързи настройки
Снимайте.
Превключете между
предната и задната
камера.
Настройки на камерата
Режими на заснемане
На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на
заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
• Предната камера притежава широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
• Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока
резолюция.
Стартиране на камерата при заключен екран
За да заснемете бързо снимки, чукнете Камера на заключения екран.
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате Камера от заключения
екран докато функциите за сигурност са активирани.
55
Приложения
Бързо стартиране на камерата
Натиснете основния клавиш бързо два пъти, за да стартирате Камера.
Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате Камера от заключения
екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.
Персонализиране на режими на заснемане
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ и изберете режим.
За да видите информация за всеки режим, чукнете Инфо.
За да пренаредите режими, докоснете и задръжте икона на режим, а след това я плъзнете до ново
място.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Авто.
Режим про
Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на
експонацията и стойност на ISO.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Професионално. Изберете опции и
персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.
• : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
• : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
• : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
56
Приложения
Панорама
Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете
широка сцена.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Панорама.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
Прод.снимане
Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Прод.снимане.
Чукнете и задръжте
, за да направите продължителна поредица от снимки.
Красиво лице
Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Красиво лице.
Звук и снимка
Заснемане на снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Звук и снимка.
Спорт
Заснемете снимка на бързо движещи се обекти.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Спорт.
57
Приложения
Селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете
, за да превключите на предната камера
за автопортрети.
2 Чукнете РЕЖИМ → Селфи.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да заснемете автопортрет.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете
Управление с жестове, за да го активирате.
и чукнете превключвателя
Настройки на камерата
Бързи настройки
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване
на видеоклипове.
• : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност. Централно - претеглено използва светлината в централната част на снимката, за
да изчисли експонацията на снимката. Зона използва светлината в концентрирана централна
област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. Матрица фокусира върху
цялостната сцена.
• : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• : Регулирайте плъзгащата лента, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви
изображения.
• : За да настроите устройството да записва звук преди или след заснемането на снимка.
58
Приложения
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• Размер на снимка (отзад) / Размер на снимка (отпред): Изберете резолюция за снимките.
Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо
качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видео (отзад) / Размер на видео (отпред): Изберете резолюция за
видеоклиповете. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до
видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Управление с жестове: Настройте устройството да открива дланта ви, за да можете да го
използвате за заснемане на автопортрети.
• Запис картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Режим фокусиране: Изберете режим на фокусиране. Автофокус се контролира от камерата.
Макрос е за заснемане на много близки обекти.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на основния клавиш.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните.
• Фун. клавиши за сила звук: Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за
да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
59
Приложения
Галерия
Увод
Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.
Разглеждане на изображения
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
Придвижете се до предишния
екран.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Споделете изображението с други.
За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.
60
Приложения
Преглед на видеоклипове
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
на
миниатюрата за предварителна визуализация.
Покажете своите
видеоклипове.
Идете до допълнителни
опции.
Придвижете се напред
или назад като плъзгате
лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Променете
съотношението на
екрана.
Настройте силата на
звука.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте за
бързо превъртане
напред.
Прескочете до
предишния видеоклип.
Чукнете и задръжте за
бързо превъртане назад.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете Изтрий в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1 На главния екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
3 Чукнете ОЩЕ → Изтрий.
61
Приложения
Споделяне на изображения или видеоклипове
Изберете изображение или видеоклип, чукнете Споделяне в долната част на екрана и изберете
метод за споделяне.
S Planner
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете или чукнете два пъти дадена дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
3 Въведете данни за събитие.
Въведете заглавие.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на
събитието.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
62
Приложения
Създаване на задачи
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете → Задачи.
3 Въведете детайли за задачата и чукнете ДНЕС или УТРЕ, за да зададете краен срок.
За да добавите повече детайли, чукнете
.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете услуга с акаунти и чукнете
превключвателя Синхронизиране на Календар, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете S
Planner → ОЩЕ → Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт,
с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.
Диктофон
Увод
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
Осъществяване на записи на глас
1 На екрана с приложения чукнете Tools → Диктофон.
63
Приложения
2 Чукнете
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
, за да поставите записа на пауза.
Започнете записването.
3 Чукнете ЗАПАЗИ, за да приключите записа.
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
На екрана с приложения чукнете Tools → Моите файлове.
Вижте файлове по категория или вижте файлове, съхранени на устройството или в услуга за
съхранение в облак.
За да проверите състоянието на използваната и наличната памет, чукнете ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПАМЕТТА.
За да търсите файлове или папки, чукнете ТЪРСЕНЕ.
64
Приложения
Записка
Създайте бележки и ги организирайте по категории.
На екрана с приложения чукнете Tools → Записка.
Съставяне на записки
Чукнете
на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• Категория: Създайте или задайте категория.
• Задачи: Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със
задачи.
• Изображ.: Вмъкнете изображения.
• Рисунка: Пишете или рисувайте бележки, които да вмъкнете. Можете да изберете плътност и
цвят на писеца.
• Глас: Направете запис на глас, който да вмъкнете.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗВАНЕ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете ТЪРСИ върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки,
съдържащи ключовата дума.
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
65
Приложения
Аларма
На екрана с приложения чукнете Часовник → Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете ДОБАВИ и укажете час на активиране на алармата и след това чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да укажете аларма с различни настройки за нея, задайте опции за алармата под полето за
въвеждане на час и чукнете ЗАПАЗИ.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете
върху аларма в списъка с аларми.
Световен часовник
На екрана с приложения чукнете Часовник → Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете ДОБАВИ и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
Изтриване на часовници
Чукнете
върху часовник.
66
Приложения
Хронометър
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → Хронометър.
2 Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3 Чукнете СПРИ, за да спрете броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВИ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НYЛИРАНЕ.
Таймер
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → Таймер.
2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкyлатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто
въртене е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
67
Приложения
Радио
Слушане на FM радио
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята
на радио антена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
Изберете желаната от вас радио станция от списъка.
Въведете честота на радиостанция
ръчно.
Запишете песен от FM радиото.
Включете или изключете FM
радиото.
Идете до допълнителни опции.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Вижте списъка с любими станции.
Вижте списъка с налични станции.
Сканиране за радио станции
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Чукнете СКАНИРАНЕ и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва
наличните станции.
Изберете желаната от вас радио станция от списъка.
68
Приложения
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Акаунти за повече информация.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте
информация за различни места.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми
Изтеглете видеоклипове, които да гледате, от Google Play Магазин.
Drive
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
69
Приложения
Фото
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Hangouts
Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и
видеоповиквания, докато общувате.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Гласово търсене
Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.
70
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето
устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
На екрана с приложения чукнете Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете ТЪРСЕНЕ.
За да редактирате списъка с често използвани настройки, чукнете РЕДАКТ. След това отметнете
елементи за добавяне или махнете отметката от елементи за премахване.
Wi-Fi
Свързване към Wi-Fi мрежа
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
1 На екрана с настройки чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
71
Настройки
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1 На екрана с настройки чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка
на другото устройство.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
72
Настройки
3 Чукнете Споделяне → Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1 Чукнете Wi-Fi на екрана с настройки.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
Bluetooth
Увод
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
73
Настройки
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с настройки чукнете Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изброяват се откритите устройства.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделяне → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
74
Настройки
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 Чукнете Bluetooth на екрана с настройки.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Режим полет.
Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете
да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.
Тетъринг и Мобилна точка за достъп
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Тетъринг и Мобилна точка за достъп.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Mobile hotspot: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на
устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
75
Настройки
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1 На екрана с настройки чукнете Тетъринг и Мобилна точка за достъп → Mobile hotspot.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за mobile hotspot, чукнете ОЩЕ → Конфиг. на Mobile hotspot и
изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Ползване на данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Фонови данни: Забранете на приложенията на фон да използват мобилната връзка за данни.
• Задаване на ограничение за мобилни данни: Задайте лимит за използване на мобилни
данни.
За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете
цикъла.
76
→ Смяна на
Настройки
Ограничаване ползването на данни
Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато
количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.
1 На екрана с настройки чукнете Ползване на данни и чукнете превключвателя Задаване на
ограничение за мобилни данни, за да го активирате.
2 Плъзнете лентата за регулиране на ограничението нагоре или надолу, за да зададете
ограничението.
3 Плъзнете лентата за регулиране на предупреждението нагоре или надолу, за да зададете
предупредително ниво за ползване на данни.
Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното нивото бъде достигнато.
Мобилни мрежи
Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
На екрана с настройки чукнете Мобилни мрежи.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APN).
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.
NFC и плащане
Увод
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
77
Настройки
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1 На екрана с настройки чукнете NFC и плащане, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1 На екрана с настройки чукнете NFC и плащане, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете
NFC и плащане → Чукване и плащане и изберете приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
78
Настройки
Изпращане на данни
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1 На екрана с настройки чукнете NFC и плащане, след което чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Чукнете Android Beam и чукнете превключвателя, за да го активирате.
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
79
Настройки
Още настройки за свързване
Опции
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Разгледайте Отпечатване за допълнителна информация.
• VPN: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Още настройки за свързване → Отпечатване → Изтегляне
на добавката.
2 Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
За ръчно добавяне на принтери, чукнете ОЩЕ → Добавяне на принтер → ADD PRINTER.
За да промените настройките на принтера, чукнете ОЩЕ → Настройки за печат.
80
Настройки
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, чукнете Споделяне → Печат
→
→ Всички принтери и изберете принтер.
Smart Manager
Увод
Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната
сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с
чукване с пръст.
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Smart Manager → ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Сканиране за злонамерен софтуер.
81
Настройки
Батерия
На екрана с настройки чукнете Smart Manager → Батерия.
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на
енергия.
Управление на батерията
За да запазите енергията на батерията, като зададете дали да оптимизирате използването на
батерията за всяко приложение, чукнете ПОДРОБНОСТИ за пестене на енергия от приложението и
чукнете превключвателя за пестене на енергия от приложение, за да го активирате.
Памет
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Smart Manager → Памет.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ИЗТРИВАНЕ. За да
изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, чукнете
ПОДРОБНОСТИ за потребителските данни и изберете категория. След това отметнете елементи, за
да ги изберете, и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
RAM
На екрана с настройки чукнете Smart Manager → RAM.
За да ускорите устройството, като намалите количеството използвана RAM памет, чукнете
ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ, за да затворите всички приложения на фон.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Smart Manager → Защита на устройство.
82
Настройки
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
• Диспечер на приложения: Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
• Приложения по подразбир.: Изберете настройка по подразбиране за използване на
приложения.
• Настройки за приложение: Персонализирайте настройките за всяко приложение.
• Настройки на Google: Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
Звуци и вибрации
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрации.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Тон позвъняване: Променете настройките на тона на звънене.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Изберете звук за известяване по подразбиране. Можете също да
промените настройките за известяване за всяко от приложенията.
• Звуци докос.: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция
на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
83
Настройки
Уведомления
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Уведомления.
За да персонализирате настройките за известия, чукнете ДОПЪЛНИТЕЛНИ и изберете
приложение.
• Позволяване уведомления: Позволете известия от избраното приложение.
• Задаване като приоритетно: Покажете известия в горната част на панела за известяване и ги
включете в списъка с позволени елементи, когато е активирано Не безпокойте.
• Прегл. на изск. прозорци: Покажете прегледи на известия в изскачащи прозорци.
• Скриване на заключ. екран: Скрийте известия от избраните приложения, когато устройството
е заключено.
• Криене съдър. на зак. екран: Скрийте съдържанието на известия от избраните приложения,
когато устройството е заключено.
• Още настройки: Персонализирайте настройките за допълнителни известявания в избраното
приложение.
Не безпокойте
Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания и известия, освен от
позволените изключения.
На екрана с настройки чукнете Не безпокойте.
• Активиране сега: Активирайте режим Не ме безпокой веднага.
• Активиране като планирано: Активирайте режим Не ме безпокой в предварително зададени
часове. Можете да изберете дни и да зададете начално и крайно време.
• Позволяване на изключения: Персонализирайте настройките за позволени изключения.
84
Настройки
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Режим на открито: Активирайте режим на открито, за да направите екрана по-лесен за
виждане на ярка светлина.
• Шрифт: Променете размера и вида на шрифта.
• Фонове на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е
свързано към станция за зареждане.
Разширени функции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции.
• Бързо стартиране Камера: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно
бързо натискане на основния клавиш.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
85
Настройки
Тапет
Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
Начален екран
Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния
екран и други. Вижте Опции на началния екран за повече информация.
На екрана с настройки чукнете Начален екран.
Заключен екран и защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Преки пътища за приложения и информация: Променете настройките за показаните на
заключения екран елементи.
• Уведомления на заключения екран: Изберете дали да показвате или не съдържание на
известия на заключения екран и изберете кои известия да показвате.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или
контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
86
Настройки
• Шифроване на устройство: Шифровайте данните на своето устройство, за да предотвратите
достъпа до вашето устройство от други лица, ако то е загубено или откраднато. За да
използвате своето шифровано устройство, трябва да дешифровате данните на устройството
при всяко включване на устройството. Можете да зададете дали данните на устройството да
се дешифрират автоматично или да се изисква код за отключване. Не е възможно архивиране
или възстановяване на данни, когато устройството е шифровано. Ако няколко поредни пъти
въведете кода за отключване неправилно и достигнете лимита за опити, устройството ще
извърши нулиране до фабричните настройки.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
Поверителност
Променете настройките за запазване на поверителността на вашите данни.
На екрана с настройки чукнете Поверителност.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Разрешения за приложения: Вижте списъка с функции и приложения, които имат
разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения.
Разгледайте Настройка на разрешения за приложения за допълнителна информация.
• Докл. на инф. за диагн.: Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за
диагностика и използване на устройството към Samsung.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увредено
зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увреден слух.
87
Настройки
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за хора с намалена сръчност.
• Директен достъп: Настройте устройството да избира менюта за достъпност когато натиснете
основния клавиш три пъти бързо.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор или край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известията, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка. За да видите
помощна информация как да се научите да използвате тази функция, чукнете НАСТРОЙКИ →
Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“.
• Достъп с превключване: Указвате устройството да управлява екранните менюта чрез
натискане на физически клавиши от устройството.
Акаунти
Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Изберете услуга за акаунти.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които
да синхронизирате.
Премахване на акаунти
На екрана с настройки чукнете Акаунти, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете
да премахнете, и чукнете ОЩЕ → Премахни акаунта.
88
Настройки
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки чукнете Архивиране и нулиране.
• Архивиране на моите данни: Архивирайте вашата лична информация и данните от
приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира
данните автоматично.
• Възстановяване: Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения
от вашия Samsung акаунт.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките
и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
• Нyлиране на настройките: Върнете устройството до фабричните му настройки по
подразбиране, без да изтривате данни.
• Нулиране на мрежовите настройки: Върнете настройките за връзка с мрежата до
фабричните настройки по подразбиране.
• Нулиране с фабричните данни: Върнете устройството до фабричните му настройки по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Активен бутон
Вижте и редактирайте стартираните приложения, когато натиснете активния клавиш.
На екрана с настройки чукнете Активен бутон.
• Кратко натискане: Изберете приложение, което да стартирате при натискане на активния
клавиш.
• Продължително натискане: Изберете приложение, което да стартирате при натискане и
задържане на активния клавиш.
• Използване при закл.екран: Укажете устройството да разреши активния клавиш, когато
екранът е заключен.
89
Настройки
Език и въвеждане
Изберете езици за устройството и променете настройки като типове клавиатури и гласово
въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.
На екрана с настройки чукнете Език и въвеждане.
• Език: Изберете език за дисплей на всички менюта и приложения.
• Клавиатура по подразбиране: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане
на текст.
• Клавиатура Samsung: Променете настройките на клавиатурата Samsung.
• Гласово въвеждане с Google: Променете настройките за гласово въвеждане.
• Синтез на реч: Променете настройките за синтез на реч.
• Скорост на показалеца: Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада,
свързани с устройството.
Батерия
Вижте информация за заряда на батерията и променете опциите за пестене на енергия.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
• КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА: Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от
вашето устройство.
• Режим на пестене на енергия: Активирайте режима на пестене на енергия и променете
настройките на режима пестене на енергия. Разгледайте Режим на пестене на енергия за
допълнителна информация.
• Режим за ултра пестене енергия: Удължете времето в състояние на готовност и намалете
консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен
достъп до дадено приложение. Разгледайте Режим за ултра пестене енергия за допълнителна
информация.
• Пестене енергия на прил.: Спестете енергията на батерията, като оптимизирате използването
на батерията за всяко приложение.
• Проценти в лента за съст.: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
90
Настройки
Памет
Вижте информация за паметта за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Памет.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
На екрана с настройки чукнете Дата и час.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови
зони. Когато тази функция е деактивирана, можете ръчно да зададете датата, часа и часовия
пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
91
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
92
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите
нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни
копия на всички важни данни, съхранени в устройството.
93
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
94
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства,
одобрени от Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със
съобщения или някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със
сервизен център на Samsung.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
95
Приложение
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения
за грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
96
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с
компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на
устройството
С помощта на умния диспечер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта,
неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.
97
Авторски права
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising