Samsung | 93V | Samsung 93V Наръчник за потребителя

SAMTRON 73V/93V
(Някои модели се продават в комплект с монтирана стойка. )
Уверете се, че сте получили Вашия монитор в комплект с посочените тук артикули. При
установена липса
се свържете с продавача.
Разопаковане
Монитор и стойка
Монитор и стойка
Долна част
Конзола
Ръководство
Ръководство за бързо
инсталиране
Kабел
Гаранционна карта
Ръководство за
потребителя и
компактдиск с драйвери
D-Sub кабел
Захранващ кабел
Предна част
1.
Бутон Menu [ ]
Отваря екранното меню. Освен това се използва за излизане от
екранното меню или връщане в предишното.
2.
Бутон Яркост
[ ]
MagicBright е нова функция, създаваща оптимална среда за
разглеждане на всяко едно конкретно изображение, което гледате на
екрана. В момента са налични три различни режима: Текст, Интернет
и Развлечения. Всеки режим има предварително зададено ниво на
яркост. Изборът на всяка една от тези три настройки става лесно –
просто натиснете контролните бутони на MagicBright.
1) Text : Нормална яркост
За работа с документации или друг вид работа с много текст
2) Internet : Средна яркост
За работа с комбинирано съдържание, например
текст и графика.
3) Entertain : Висока яркост
За гледане на филми, например на DVD или VCD.
4) Custom
Въпреки че нашите инженери са подбрали внимателно тези
стойности , е възможно зададените предва
рително настройки да не съвпадат с Вашите предпочитани.
В такъв случай нагласете яркостта и контраста от OSD
менюто (екранното меню).
3.
Когато екранното меню не е на екрана натиснете този бутон, за да
нагласите яркостта.
Бутон Яркост
[ ]
2,3. Бутони Adjust
(Настройки) [
]
Тези бутони позволяват да маркирате опция от менюто и да
извършите настройката й.
Бутон Въвеждане
(Enter) [ ]
Служи за избор на екранно меню .
Бутон Авт. (Auto)
Използвайте този бутон за да настроите автоматично директния
достъп.
5.
Бутон захранване [ ]
Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.
6.
Индикатор на
захранването
При нормална работа той свети в зелено и премигва веднъж, когато
мониторът запазва нови настройки.
4.
Забележка :За допълнителна информация отностно функциите за икономия на енергия вижте
раздел Икономичен режи За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е
необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.
Задна част
(Задната част на монитора може да се различава в зависимост от продукта. )
1.
Гнездо за захранване
2.
Сигнален кабел
Сложете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване,
разположено на гърба на телевизора.
Свържете сигналния кабел с видеопорта на Вашия компютър
(видеоплатката, видеокартата или графичната карта).
Забележка : Вижте Свързване на монитора за допълнителна информация относно кабелните
връзки.
Изберете модел
SAMTRON 93V
(Някои модели се продават в комплект с монтирана стойка. )
Уверете се, че сте получили Вашия монитор в комплект с посочените тук артикули. При
установена липса
се свържете с продавача.
Разопаковане
Монитор и стойка
Монитор и стойка
Ръководство
Ръководство за бързо
инсталиране
Kабел
Гаранционна карта
Ръководство за
потребителя и
компактдиск с драйвери
D-Sub кабел
Захранващ кабел
Предна част
1.
Бутон Menu [ ]
Отваря екранното меню. Освен това се използва за излизане от
екранното меню или връщане в предишното.
2.
Бутон Яркост
[ ]
MagicBright е нова функция, създаваща оптимална среда за
разглеждане на всяко едно конкретно изображение, което гледате на
екрана. В момента са налични три различни режима: Текст, Интернет
и Развлечения. Всеки режим има предварително зададено ниво на
яркост. Изборът на всяка една от тези три настройки става лесно –
просто натиснете контролните бутони на MagicBright.
1) Text : Нормална яркост
За работа с документации или друг вид работа с много текст
2) Internet : Средна яркост
За работа с комбинирано съдържание, например
текст и графика.
3) Entertain : Висока яркост
За гледане на филми, например на DVD или VCD.
4) Custom
Въпреки че нашите инженери са подбрали внимателно тези
стойности , е възможно зададените предва
рително настройки да не съвпадат с Вашите предпочитани.
В такъв случай нагласете яркостта и контраста от OSD
менюто (екранното меню).
>>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.
3.
4.
Бутон захранване
Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.
Индикатор на
захранването
При нормална работа той свети в зелено и премигва веднъж, когато
мониторът запазва нови настройки.
Бутон Яркост
[ ]
Когато екранното меню не е на екрана натиснете този бутон, за да
нагласите яркостта.
2,4. Бутони Adjust
(Настройки) [
5.
]
Тези бутони позволяват да маркирате опция от менюто и да
извършите настройката й.
Бутон Въвеждане
(Enter) [ ]
Служи за избор на екранно меню .
Бутон Авт. (Auto)
Използвайте този бутон за да настроите автоматично директния
достъп.
Забележка :За допълнителна информация отностно функциите за икономия на енергия вижте
раздел Икономичен режи За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е
необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.
Задна част
(Задната част на монитора може да се различава в зависимост от продукта. )
1.
Гнездо за захранване
2.
Сигнален кабел
Сложете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване,
разположено на гърба на телевизора.
Свържете сигналния кабел с видеопорта на Вашия компютър
(видеоплатката, видеокартата или графичната карта).
Забележка : Вижте Свързване на монитора за допълнителна информация относно кабелните
връзки.
1.
Сложете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване, разположено на гърба му.
Включете захранващия кабел на монитора в разположен наблизо електрически контакт.
2-1.
Използване на конектора D-sub (аналогов) на видеокартата.
Поставете сигналния кабел в 15-пиновия D-sub конектор, разположен на гърба на Вашия
монитор.
2-2.
Свързване с Macintosh
За свързване на монитора с компютър тип Macintosh е необходимо да използвате кабела за
съединителя D-Sub.
2-3.
В случай че искате да използвате стар модел на Macintosh, трябва да свържете монитора с
помощта на специален адаптер за Mac.
3.
Включете компютъра и монитора. Ако на монитора се появи изображение, значи инсталацията
е приключила.
Асемблиране на монитора
1. Монитор и долна част
2. Монитор и конзола
Поставяне на основата
Мониторът може да бъде поставян само върху отговаряща на изискванията на VESA контактна
монтажна повърхност с размери 100мм х 100мм
A. Монитор и стойка
B. Контактна монтажна повърхност
1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел от розетката.
2. Поставете LCD монитора с лицевата страна надолу върху възглавница, поставена на плоска
повърхност (за да не се увреди екранът).
3. Отстранете двата винта, след което извадете стойката от LCD монитора.
4. Подравнете контактната монтажна повърхност с дупките в монтажната повърхност на задния
капак и я закрепете с четирите винта, които ще намерите в раменната, конзолната или друг
вид подставка.
Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото
устройство CD-ROM компактдиска предоставен заедно с този монитор. Инсталирането
на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от операционната
система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от Вас операционна
система.
Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.
z
Интернет сайт: http://www.samsung-monitor.com/ (За целия свят)
http://www.samsungusa.com/monitor (САЩ)
http://www.sec.co.kr/monitor (Корея)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)
Windows XP/2000
1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете с мишката върху "Windows XP/2000 Driver".
3. Изберете Вашия монитор в представеният списък с модели на монитори, след което
натиснете бутона "OK".
4. Натиснете бутона "Инсталиране (Install)" в прозореца "Предупреждение (Warning)".
5. Ако видите следния прозорец със съобщение "Message", натиснете бутона "Продължи
въпреки това (Continue Anyway)". След това натиснете бутона "OK".
Този драйвер за монитор е под логото на Microsoft, което потвърждава, че е
сертифициран. Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система.
Сертифицираният драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Samsung
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото
устройство (CD-ROM) компактдиска, който е бил предоставен заедно с този монитор.
Инсталирането на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от
операционната система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от
Вас операционна система.
Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.
z
Интернет сайт: http://www.samsung-monitor.com/ (За целия свят)
http://www.samsungusa.com/monitor (САЩ)
http://www.sec.co.kr/monitor(Корея)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)
Операционна система Microsoft® Windows® XP
1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете "Старт (Start)" —> "Контролен панел (Control Panel)", след което изберете иконата
"Външен вид и теми (Appearance and Themes)".
3. Натиснете иконката "Дисплей (Display)" и изберете "Настройки (Settings)", след което
натиснете "Разширени... (Advanced..)".
4. Натиснете бутона "Свойства (Properties)" от раздел "Монитор (Monitor)" и изберете раздел
"Драйвер (Driver)".
5. Натиснете "Актуализирай драйвера... (Update Driver..)" и изберете "Инсталиране от списък
или ... (Install from a list or..)", след което натиснете бутона "Следващ (Next)".
6. Изберете "Не търси, аз ще.. (Don't search ,I will..)", след това натиснете "Следващ (Next)" и
"От диск... (Have disk)".
7. Натиснете бутона "Преглед (Browse)", изберете A:(D:\Driver), след което намерете модела на
Вашия монитор от списъка с монитори и натиснете бутона "Следващ (Next)".
8. Ако видите прозорец със следното "Съобщение (Message)", натиснете бутона "Продължи
въпреки това (Continue Anyway)". След това натиснете бутона "OK".
Този драйвер за монитор е под логото на Майкрософт, подтвърждаващо сертифицирането му.
Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система. Сертифицираният
драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Самсунг
http://www.samsung-monitor.com/.
9. Натиснете бутона "Close (Затвори)", след което натиснете продължително "OK".
10. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.
MОперационна система Microsoft® Windows® 2000
Ако видите съобщението "Цифровият подпис не е намерен" ("Digital Signature Not
Found") на монитора, следвайте следните стъпки:
1. Натиснете бутона "OK" в прозореца "Сложете диска (Insert disk)".
2. Натиснете бутона "Преглед (Browse)" в прозореца "Нужният файл (File Needed)".
3. Изберете A:(D:\Driver), след което натиснете бутоните "Отвори (Open)" и "OK".
Инсталиране
1.
2.
3.
4.
Натиснете "Старт (Start)" , "Настройки (Setting)" , "Контролен панел (Control Panel)".
Натиснете два пъти иконата "Дисплей (Display)".
Изберете раздел "Настройки (Settings)", след което натиснете "Разширени... (Advanced..)".
Изберете опцията "Монитор (Monitor)".
Случай1:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е деактивиран, това означава, че мониторът е
конфигуриран правилно. Спрете инсталацията
Случай2:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е активен, натиснете го и изпълнете следващите
стъпки:
5. Натиснете "Драйвер (Driver)", след което "Актуализиране на драйвера... (Update Driver..)" и
"Следващ (Next)".
6. Изберете опцията "Покажи списък с известни драйвери за устройството така, че да мога
да избера определен драйвер (Display a list of the known drivers for this device so that I can
7.
8.
9.
10.
choose a specific driver)", след което натиснете "Следващ (Next)", последвано от "От диск...
(Have disk)".
Натиснете бутона "Преглед (Browse)" и изберете A:(D:\Driver).
Натиснете бутона "Отвори (Open)", последван от "OK".
Изберете модела на Вашия монитор и натиснете бутона "Следващ (Next)" и още веднъж
"Следващ (Next)".
Натиснете бутона "Край (Finish)", последван от "Затвори (Close)".
Ако виждате прозореца "Цифровият подпис не е намерен (Digital Signature Not
Found)", натиснете бутона "Да (Yes)". След това натиснете бутона "Край (Finish)" и
"Затвори (Close)".
Операционна система Microsoft® Windows® NT
1. Натиснете Старт (Start), Настройки (Settings), Контролен панел (Control Panel), след което
два пъти натиснете иконата Дисплей (Display).
2. В прозореца с информация за регистрацията на дисплея (Display Registration Information),
натиснете раздел настройки (Settings) и Всичко режими на дисплея (All Display Modes).
3. Изберете режима, който желаете да ползвате (разделителна способност, брой цветове и
вертикална честота), след което натиснете OK.
4. Натиснете бутона Приложи (Apply), ако екранът работи нормално, след като натиснете Тест.
Ако екранът не изглежда нормално, изберете друг режим (намалете разделителната
способност, цветовете или честотата).
Забележка: Ако във Всички режими на дисплея (All Display Modes) няма налични
режими, изберете разделителната способност и вертикалната честота според
инструкциите в Предварително зададени режими на дисплея, които ще откриете в
ръководството за потребителя.
Операционна система Linux
За да стартирате X-Window, трябва да създадете X86Config (файл със системни настройки).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Натиснете Enter при първия и втория екран след стартиране на файла X86Config.
Третия екран служи за настройка на мишката (setting your mouse).
Инсталирайте мишката.
Следващият екран е за избор на клавиатура (selecting a keyboard).
Инсталирайте клавиатурата.
Следващият екран е за настройка на монитора (setting your monitor).
Преди всичко, настройте хоризонталната честота (horizontal frequency) на монитора. (Може
да я въведете директно.)
8. След това настройте вертикалната честота (vertical frequency) на монитора. (Може да я
въведете директно.)
9. Въведете модела на монитора (model name of your monitor). Тези данни няма да повлияят
върху същинското изпълнение на X-Window.
10. Вече сте завършили (finished) настройката на монитора.
Изпълнете (Execute) X-Window след приключване с настройките на останалия необходим
хардуер.
Изберете модел
SAMTRON 93V
1.
Сложете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване, разположено на гърба му.
Включете захранващия кабел на монитора в разположен наблизо електрически контакт.
2-1.
Използване на конектора D-sub (аналогов) на видеокартата.
Поставете сигналния кабел в 15-пиновия D-sub конектор, разположен на гърба на Вашия
монитор.
2-2.
Свързване с Macintosh
За свързване на монитора с компютър тип Macintosh е необходимо да използвате кабела за
съединителя D-Sub.
2-3.
В случай че искате да използвате стар модел на Macintosh, трябва да свържете монитора с
помощта на специален адаптер за Mac.
3.
Включете компютъра и монитора. Ако на монитора се появи изображение, значи инсталацията
е приключила.
Поставяне на основата
Мониторът може да бъде поставян само върху отговаряща на изискванията на VESA контактна
монтажна повърхност с размери 100мм х 100мм
A. Монитор и стойка
B. Контактна монтажна повърхност
1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел от розетката.
2. Поставете LCD монитора с лицевата страна надолу върху възглавница, поставена на плоска
повърхност (за да не се увреди екранът).
3. Отстранете двата винта, след което извадете стойката от LCD монитора.
4. Подравнете контактната монтажна повърхност с дупките в монтажната повърхност на задния
капак и я закрепете с четирите винта, които ще намерите в раменната, конзолната или друг
вид подставка.
Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото
устройство CD-ROM компактдиска предоставен заедно с този монитор. Инсталирането
на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от операционната
система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от Вас операционна
система.
Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.
z
Интернет сайт: http://www.samsung-monitor.com/ (За целия свят)
http://www.samsungusa.com/monitor (САЩ)
http://www.sec.co.kr/monitor (Корея)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)
Windows XP/2000
1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете с мишката върху "Windows XP/2000 Driver".
3. Изберете Вашия монитор в представеният списък с модели на монитори, след което
натиснете бутона "OK".
4. Натиснете бутона "Инсталиране (Install)" в прозореца "Предупреждение (Warning)".
5. Ако видите следния прозорец със съобщение "Message", натиснете бутона "Продължи
въпреки това (Continue Anyway)". След това натиснете бутона "OK".
Този драйвер за монитор е под логото на Microsoft, което потвърждава, че е
сертифициран. Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система.
Сертифицираният драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Samsung
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото
устройство (CD-ROM) компактдиска, който е бил предоставен заедно с този монитор.
Инсталирането на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от
операционната система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от
Вас операционна система.
Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.
z
Интернет сайт: http://www.samsung-monitor.com/ (За целия свят)
http://www.samsungusa.com/monitor (САЩ)
http://www.sec.co.kr/monitor(Корея)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)
Операционна система Microsoft® Windows® XP
1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете "Старт (Start)" —> "Контролен панел (Control Panel)", след което изберете иконата
"Външен вид и теми (Appearance and Themes)".
3. Натиснете иконката "Дисплей (Display)" и изберете "Настройки (Settings)", след което
натиснете "Разширени... (Advanced..)".
4. Натиснете бутона "Свойства (Properties)" от раздел "Монитор (Monitor)" и изберете раздел
"Драйвер (Driver)".
5. Натиснете "Актуализирай драйвера... (Update Driver..)" и изберете "Инсталиране от списък
или ... (Install from a list or..)", след което натиснете бутона "Следващ (Next)".
6. Изберете "Не търси, аз ще.. (Don't search ,I will..)", след това натиснете "Следващ (Next)" и
"От диск... (Have disk)".
7. Натиснете бутона "Преглед (Browse)", изберете A:(D:\Driver), след което намерете модела на
Вашия монитор от списъка с монитори и натиснете бутона "Следващ (Next)".
8. Ако видите прозорец със следното "Съобщение (Message)", натиснете бутона "Продължи
въпреки това (Continue Anyway)". След това натиснете бутона "OK".
Този драйвер за монитор е под логото на Майкрософт, подтвърждаващо сертифицирането му.
Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система. Сертифицираният
драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Самсунг
http://www.samsung-monitor.com/.
9. Натиснете бутона "Close (Затвори)", след което натиснете продължително "OK".
10. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.
MОперационна система Microsoft® Windows® 2000
Ако видите съобщението "Цифровият подпис не е намерен" ("Digital Signature Not
Found") на монитора, следвайте следните стъпки:
1. Натиснете бутона "OK" в прозореца "Сложете диска (Insert disk)".
2. Натиснете бутона "Преглед (Browse)" в прозореца "Нужният файл (File Needed)".
3. Изберете A:(D:\Driver), след което натиснете бутоните "Отвори (Open)" и "OK".
Инсталиране
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Натиснете "Старт (Start)" , "Настройки (Setting)" , "Контролен панел (Control Panel)".
Натиснете два пъти иконата "Дисплей (Display)".
Изберете раздел "Настройки (Settings)", след което натиснете "Разширени... (Advanced..)".
Изберете опцията "Монитор (Monitor)".
Случай1:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е деактивиран, това означава, че мониторът е
конфигуриран правилно. Спрете инсталацията
Случай2:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е активен, натиснете го и изпълнете следващите
стъпки:
Натиснете "Драйвер (Driver)", след което "Актуализиране на драйвера... (Update Driver..)" и
"Следващ (Next)".
Изберете опцията "Покажи списък с известни драйвери за устройството така, че да мога
да избера определен драйвер (Display a list of the known drivers for this device so that I can
choose a specific driver)", след което натиснете "Следващ (Next)", последвано от "От диск...
(Have disk)".
Натиснете бутона "Преглед (Browse)" и изберете A:(D:\Driver).
Натиснете бутона "Отвори (Open)", последван от "OK".
Изберете модела на Вашия монитор и натиснете бутона "Следващ (Next)" и още веднъж
"Следващ (Next)".
Натиснете бутона "Край (Finish)", последван от "Затвори (Close)".
Ако виждате прозореца "Цифровият подпис не е намерен (Digital Signature Not
Found)", натиснете бутона "Да (Yes)". След това натиснете бутона "Край (Finish)" и
"Затвори (Close)".
Операционна система Microsoft® Windows® NT
1. Натиснете Старт (Start), Настройки (Settings), Контролен панел (Control Panel), след което
два пъти натиснете иконата Дисплей (Display).
2. В прозореца с информация за регистрацията на дисплея (Display Registration Information),
натиснете раздел настройки (Settings) и Всичко режими на дисплея (All Display Modes).
3. Изберете режима, който желаете да ползвате (разделителна способност, брой цветове и
вертикална честота), след което натиснете OK.
4. Натиснете бутона Приложи (Apply), ако екранът работи нормално, след като натиснете Тест.
Ако екранът не изглежда нормално, изберете друг режим (намалете разделителната
способност, цветовете или честотата).
Забележка: Ако във Всички режими на дисплея (All Display Modes) няма налични
режими, изберете разделителната способност и вертикалната честота според
инструкциите в Предварително зададени режими на дисплея, които ще откриете в
ръководството за потребителя.
Операционна система Linux
За да стартирате X-Window, трябва да създадете X86Config (файл със системни настройки).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Натиснете Enter при първия и втория екран след стартиране на файла X86Config.
Третия екран служи за настройка на мишката (setting your mouse).
Инсталирайте мишката.
Следващият екран е за избор на клавиатура (selecting a keyboard).
Инсталирайте клавиатурата.
Следващият екран е за настройка на монитора (setting your monitor).
Преди всичко, настройте хоризонталната честота (horizontal frequency) на монитора. (Може
да я въведете директно.)
8. След това настройте вертикалната честота (vertical frequency) на монитора. (Може да я
въведете директно.)
9. Въведете модела на монитора (model name of your monitor). Тези данни няма да повлияят
върху същинското изпълнение на X-Window.
10. Вече сте завършили (finished) настройката на монитора.
Изпълнете (Execute) X-Window след приключване с настройките на останалия необходим
хардуер.
1. Отваря екранното меню. Освен това се използва за излизане от екранното меню или връщане в
предишното.
2. Настройка на съдържанието на менюто.
3. Настройка на съдържанието на менюто.
4. С него може да отворите екранното меню и да активирате маркирана опция.
AUTO
Меню
AUTO
Описание
При натискане на бутона ‘AUTO' (Авт.) се появява екранът за автоматична
настройка, така както е показано в анимирания екран, разположен в
центъра.
За да получите по-добро изображение при използване на функцията за
автоматична настройка, стартирайте функцията 'AUTO', когато е включен
'AUTO PATTERN'.
MagicBright™
Меню
MagicBright™
Описание
Натиснете още веднъж бутона MagicBright™, за да прегледате
предварително зададените режими.
- четири различни режима (Потребителски/Текст/Интернет/Развлечени
Brightness
Меню
Brightness
Описание
Настройка на яркостта
Picture
Меню
Описание
Play/Stop
Brightness
Contrast
Настройка на яркостта
Функции за директен контрол: WКогато екранното меню
не е на екрана натиснете този бутон, за да нагласите
яркостта.
Настройка на контраста
Color
Меню
Описание
Color Tone
Цветовият тон може да бъде променян, като за целта може
да изберете един от четирите налични режима – Студен,
Нормален, Топъл и Потребителски.
Color Control
Следвайте тези стъпки, за да настроите отделните цветови
настройки R, G, B.
Gamma
Image
Изберете една от трите предварително дефинирани гами.
Play/Stop
Меню
Coarse
Описание
Премахва шум, например вертикални ивици.
Прилагането на грубата настройка може да измести
видимата част на екрана. Използвайте менюто за
хоризонтални настройки, за да я преместите към центъра.
Fine
Премахва шум, например хоризонтални ивици. Ако
смущенията останат и след прилагане на фината
настройка, повторете я, след като настроите честотата
(тактовата честота - clock speed).
Sharpness
Следвайте тези инструкции, за да смените рязкостта на
изображението.
H-Position
Следвайте тези инструкции, за да промените
хоризонталната позиция на целия екран на монитора.
V-Position
Следвайте тези инструкции, за да промените вертикалната
позиция на целия екран на монитора.
OSD
Play/Stop
Меню
Описание
Language
Следвайте посочените по-долу стъпки, за да промените
езика на менютата. Можете да изберете един от следните
десет езика: Английски, немски, френски, италиански,
португалски, шведски, руски, полски и унгарски. (Някои от
езиците на екранното меню може да не са налични в
определени региони)
Забележка: Избраният език се отнася само за екранното
меню. Той няма да повлияе върху софтуера,
инсталиран на компютъра.
H-Position
Хоризонталната позиция на мястото, където на екрана се
появява екранното меню, може да бъде променяна.
V-Positon
Вертикалната позиция на мястото, където на екрана се
появява екранното меню, може да бъде променяна.
Transparency
Смяна на нивото на прозрачност на фона на екранното
меню (OSD).
Display Time
Менюто автоматично ще изчезне, ако в течение на
определен интервал от време не бъдат извършени никакви
промени.
Периодът от време, в течение на който менюто ще се
задържи на екрана, може да бъде променян.
Setup
Play/Stop
Меню
Описание
Image Reset
Параметрите на изображението се сменят с фабричните
настройки.
Color Reset
цветовите параметри се сменят с фабричните настройки.
Play/Stop
Information
Меню
Описание
Information
Показва източника на видеосигнала и режима на дисплея в екранното меню.
Преди да потърсите съдействие от сервизния персонал проверете дали информацията в този
раздел може да Ви помогне да разрешите проблема самостоятелно. Ако се нуждаете от
помощ, обадете се на телефонния номер, посочен върху гаранционната карта, или
телефонния номер, който ще откриете в информационния раздел или се свържете с
продавача.
Симптом
На екрана няма
изображение. Не мога
да включа
компютъра.
Контролен списък
Решения
Правилно ли е поставен
захранващият кабел?
Проверете свързването на
захранващия кабел и наличието на
захранване.
Изписано ли е на екрана
съобщението " "Check Signal
Cable" (Няма връзка! Проверете
сигналния кабел.)?
Проверете свързването на сигналния
кабел.
Ако захранването е включено,
рестартирайте компютъра, за да
видите първоначалния екран (за
оторизация), който се показва.
Ако първоначалният екран (за
оторизация) се появи, заредете
компютъра в съответния режим (за
Windows ME/XP/2000 това е "safe
mode" (безопасен режим)), след
което сменете честотата на
видеокартата.
(Вижте Предварително зададени
честоти на опресняване)
Забележка : Ако първоначалният
екран (за оторизация) не се появи, се
свържете със сервизния център или
с продавача..
Виждате ли съобщение " "Not
Optimum Mode" "Recommanded
mode 1280 x 1024 60Hz" " на
екрана?
Това съобщение се появява, когато
сигналът от видеокартата превишава
максималната разделителна
способност и честотата, поддържани
коректно от монитора.
Настройте максималната резолюция
и честотата, така че да съвпадат с
поддържаните от монитора.
If the display exceeds SXGA or 75Hz, a
"Not Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz" message is
displayed. If the display exceeds 85Hz,
the display will work properly but the
"Not Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz" message
appears for one minute and then
disappears.
Please change to the recommended
mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if the
system is rebooted.)
На екрана няма изображение. Мига
ли индикаторът на захранването на
интервали от 1 секунда?
Цветовете на екрана
са необичайни или
изображението е
черно-бяло.
Изображението на
екрана изведнъж
става неустойчиво.
Само един цвят ли показва екранът,
все едно, че гледате монитора през
целофан?
Мониторът е в икономичен режим.
Натиснете някой от клавишите на
клавиатурата или преместете
мишката, за да активирате монитора
и върнете изображението на екрана.
Проверете свързването на сигналния
кабел.
Уверете се, че видеокартата е
сложена докрай в слота й.
Дали цветовете на екрана са
станали необичайни след пускането
на някоя програма или след срив на
няколко програми?
Рестартирайте компютъра.
Правилни ли са настройките на
видеокартата?
Прегледайте ръководството за
работа с видеокартата, след което
извършете необходимите настройки.
Променяли ли сте драйвера на
видеокартата?
Нагласете позицията и размера на
изображението от екранното меню.
Променяли си сте настройката за
разделителна способност и честота
на монитора?
Нагласете разделителната
способност и честотата на
видеокартата.
(Вижте Предварително зададени
честоти на опресняване).
Изображението на екрана може да е неустойчиво поради цикъла
сигнали, получавани от видеокартата. Коригирайте позицията от
екранното меню.
Изображението на
екрана е
разфокусирано или
екранното меню не
може да бъде
настроено.
Променяли си сте настройката за
разделителна способност и честота
на монитора?
Нагласете разделителната
способност и честотата от
видеокартата.
(Вижте Предварително зададени
честоти на опресняване).
Индикаторът (LED) на
захранването мига, но
на екрана няма
изображение.
Правилно ли е настроена честотата?
Проверете това в раздел
"Синхронизация" на менюто.
Прегледайте ръководството за
работа с видеокартата и Preset
Предварително зададени режими на
опресняване, след което коригирайте
честотата.
(Максималната честота за всяка
разделителна способност е различна
в зависимост от продукта.)
На екрана се
изобразяват само 16
цвята. Цветовете са
се променили след
смяна на
видеокартата.
Правилно ли са настроени
цветовете на Windows?
За Windows ME/XP/2000:
Коригирайте настройката в Control
Panel ( Контролен панел ), Дисплей
(Display), Настройки (Settings)
Правилни ли са настройките на
видеокартата?
Прегледайте ръководството за
работа с видеокартата, след което
извършете необходимите настройки.
На екрана има
съобщение
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found (Неразпознат
монитор, намерен е
монитор тип Plug &
Play (VESA DDC))".
Инсталирали ли сте драйвера на
монитора?
Инсталирайте драйвера на
монитора, следвайки Инструкциите
за инсталиране на драйвера.
Вижте ръководството за
видеокартата, за да проверите дали
се поддържа функцията Plug & Play
(VESA DDC).
Инсталирайте драйвера на
монитора, следвайки Инструкциите
за инсталиране на драйвера.
Ако има проблеми с монитора, проверете следното:
1. Проверете дали захранващият кабел на компютъра и кабела към с монитора, са правилно
свързани.
2. Проверете дали компютърът издава сигнал повече от 3 пъти при стартиране.
(Ако е така, потърсете сервиз за техническа поддръжка на дънната платка на компютъра.)
3. Ако сте инсталирали нова видеокарта или сами сте асемблирали компютъра, проверете дали са
инсталирани драйверите за видеоадаптера и монитора.
4. Проверете дали текущата честота на сканиране на видеоекрана е между 75Hz и 85Hz.
(Не превишавайте 60Hz при използване на максималната разделителна способност.)
5. Ако възникнат проблеми при инсталирането на драйвера за видеоадаптера, стартирайте
компютъра в Safe Mode (Безопасен режим), отстранете адаптера на дисплея (Display Adapter) в
"Контролен панел (Control Panel), Система (System), Администратор на устройствата (Device
Administrator)", след което рестартирайте компютъра, за да преинсталирате драйвера на
видеоадаптера.
Забележка : Ако тези проблеми се повтарят, свържете се с оторизиран сервизен център.
Въпроси и отговори
Въпрос
Как се променя честотата?
Отговор
Честотата може да бъде променяна чрез реконфигурация на
видеокартата.
Имайте предвид, че поддръжката на видеокартата може да се
различава в зависимост от използваната версия на драйвера.
(Вижте ръководствата за компютъра и видеокартата за поподробна информация.)
Как се променя разделителната
способност?
За Windows ME/XP/2000: Коригирайте разделителната способност
в Контролен панел (Control Panel), Дисплей (Display),
Настройки (Settings).
* За допълнителна информация се свържете с производителя на
видеокартата.
Как се настройва функцията
икономичен режим?<
За Windows ME/XP/2000: Нагласете функцията в BIOS-SETUP на
компютъра или в screen saver-a. (Вижте ръководството за Windows
или за компютъра).
Как се почистват външната
страна на корпуса и кинескопът?
Извадете захранващия кабел, след което почистете монитора с
мека кърпа и почистващ разтвор или обикновена вода.
Избършете добре почистващото средство, за да не остане по
монитора, и внимавайте да не надраскате корпуса му. Не
позволявайте да попадне вода във вътрешността на монитора.
Самодиагностика на монитора
Самодиагностика на монитора | Предупреждения | Околна среда | Полезни съвети
Мониторът притежава функция за самодиагностика, която позволява да проверите дали той
функционира правилно.
Самодиагностика на монитора
1. Изключете компютъра и монитора.
2. Извадете видеокабела от задната част на компютъра.
3. Включете монитора.
If the monitor is functioning properly, you will see a box with a border and text inside as shown in
the following illustration: The three boxes inside the border are red, green and blue.
Ако някой от цветните квадрати не се появи, това означава, че има проблем с монитора.
Цветните квадрати се появяват на екрана и при нормална работа, ако видеокабелът се
извади или повреди.
4. Изключете монитора и свържете видеокабела отново, след което включете компютъра и монитора.
Ако при извършване на предишната процедура екранът остане празен, проверете
видеоконтролера и компютърната система - мониторът работи нормално.
Предупреждения
Ако нещо не е наред с входния сигнал, на екрана се появява съобщение или той става
празен въпреки, че индикаторът на захранването (LED) е включен. Съобщението може да е
свързано с това, че мониторът е настроен да работи извън допустимите честоти на
сканиране или че е необходимо да проверите сигналния кабел.
Околна среда
Мястото и позицията на монитора могат да влияят на качеството и другите
характеристики на монитора.
1. Ако в близост до монитора има басови високоговорители, изключете ги, след което ги
преместете в друга стая.
2. Отстранете всички електронни устройства, като радио, вентилатори, часовници и
телефони, които се намират на разстояние по-малко от 1 метър от монитора.
Полезни съвети
z
Мониторът пресъздава визуалните сигнали, получени от компютъра. Ето защо, ако има проблеми с
компютъра или с видеокартата, те могат да станат причина за появяване на празен екран, лоши
цветове, шумове, проблеми със синхронизацията (извън допустимата) и т.н. В този случай първо
z
проверете източника на проблема, след което се свържете със сервизния център или с продавача.
JПреценка на работното състояние на монитора
Ако екранът е празен или се появи съобщение "Not Optimum Mode","Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz", извадете кабела от компютъра, докато мониторът е включен.
{ Ако на екрана се появява съобщение или той става бял, това означава, че мониторът е в
нормално работно състояние.
{ В този случай е необходимо да търсите проблема в компютъра.
Изберете модел
Общи
Общи
Наименование на модела
SAMTRON 73V
LCD панел
Размер
17 инча по диагонал
Размери на дисплея
337,92(Х) x 270,336(В)
Разстояние между точките
(dot pitch)
0,264mm (Х) x 0,264mm (В)
Тип
a-si TFT активна матрица
Synchronization
Хоризонтална
30 ~ 81 kHz
Вертикална
56 ~ 75 Hz
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея
16.194.277
Разделителна способност
Оптимална разделителна
способност
1280 x 1024@60 Hz
Максимална разделителна
способност
1280 x 1024@75 Hz
Входен сигнал, Terminated
RGB аналог. ,
Комбинирана Х/В синхр.,SOG, 0.7Vp-p позитив. на 75 ома
Отделна Х/В синхр.,TTL ниво позитив. или негатив.
Максимална
Pixel Clock честота
140 MHz
SAMTRON 73V
Захранване
90 ~ 264VAC rms (ефективно), 60/50 Hz ± 3Hz
Сигнален кабел
D-sub кабел (15/15 пина), разглобяем
Консумация на енергия
Под 34Вт
Размери (ШхДхВ) / Тегло
382,0 x 62,0 x 320,5 mm (Без стойката)
382,0 x 175,0 x 383,7 mm (с основната стойка) / 4,55 kg
Монтажна повърхност тип VESA
100мм х 100 мм (за използване със специалния (конзолен) монтажен хардуер.)
Екологични съображения
Работна
температура 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Humidity: Влажност 10% ~ 80%, без кондензиране
Съхранение при температура -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Съхранение при
температура -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Влажност 5% ~ 95%, без кондензиране
Plug and Paly съвместимост
Мониторът може да се инсталира на всяка съвместима с Plug and Play система. Взаимодействието
между монитора и компютърните системи ще осигури възможно най-добри работни условия и найподходящи настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще протече
автоматично, освен ако потребителят предпочете да избере алтернативни настройки.
Допустими характеристики на точките
създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на
върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 99.999%. Все пак пикселите с
ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни
пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.
z Например, броят на TFT LCD пикселите, които съдържа този продукт са 3.932.160.
Забележка: Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.
Икономичен режим
Този монитор притежава вградена система за регулиране на енергията, наречена PowerSaver. Системата
спестява енергия, като превключва монитора в режим на ниска консумация на енергия, когато той не се
използва определено време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим след преместване на
мишката на компютъра или натискане на клавиш от клавиатурата. За да спестите енергия, изключвайте
монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.
Енергоспестяващата система функционира, ако видеокартата на компютъра Ви отговаря на стандартите
VESA DPMS. За да инсталирате тази функция използвайте помощната програма (utility), налична на
Вашия компютър.
Състояние
Нормален режим
Режим на изключено
захранване
EPA/ENERGY 2000
Механична мощност
S/W изкл.
Индикатор на
захранването
Зелено
Зелено, мигащо
Черно
Консумация на енергия
Под 1W (Режим
“изключен”)
Под 34W
Под 1W
(110/120 Vac)
Този монитор отговаря на стандартите EPA ENERGY STAR® и
ENERGY2000 при използване с компютър с VESA DPMS
функционалност.
В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава,
че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на
ENERGY STAR®.
Предварително зададени честоти на опресняване
Ако сигналът от компютъра съвпада с една от предварително зададените честоти на опресняване,
екранът ще се настрои автоматично. В противен случай може да се появи празен екран, въпреки че
индикаторът на захранването показва, че мониторът е включен. Вижте ръководството на видеокартата
и настройте екрана по следния начин:
Таблица 1. Предварително зададени честоти на опресняване
Режим на
дисплея
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(kHz)
Pixel Clock
(MHz)
Полярност на
синхронизацията
(Sync Polarity)
(Х/В)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Хоризонтална честота
Интервалът от време, необходим за сканиране на еднa линия,
свързваща хоризонтално десния и левия край на екрана се нарича
хоризонтален цикъл, а обратното число на хоризонталния цикъл се
нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz
Вертикална честота
Подобно на флуоресцентната лампа всяка секунда екранът трябва да
повтаря многократно едно и също изображение, за да може да го
покаже на потребителя. Честотата на това повторение се нарича
вертикална честота или честота на опресняване. Мерна единица: Hz
Изберете модел
Общи
Общи
Наименование на модела
SAMTRON 93V
LCD панел
Размер
19" инча по диагонал
Размери на дисплея
372,32(Х) x 301,56(В)
Разстояние между точките
(dot pitch)
0,294mm (Х) x 0,294mm (В)
Тип
a-si TFT активна матрица
Synchronization
Хоризонтална
31 ~ 81 kHz
Вертикална
56 ~ 75 Hz
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея
16.194.277
Разделителна способност
Оптимална разделителна
способност
1280 x 1024@60 Hz
Максимална разделителна
способност
1280 x 1024@75 Hz
Входен сигнал, Terminated
RGB аналог. ,
Комбинирана Х/В синхр.,SOG, 0.7Vp-p позитив. на 75 ома
Отделна Х/В синхр.,TTL ниво позитив. или негатив.
Максимална
Pixel Clock честота
135 MHz
SAMTRON 93V
Захранване
90 ~ 264VAC rms (ефективно), 60/50 Hz ± 3Hz
Сигнален кабел
D-sub кабел (15/15 пина), разглобяем
Консумация на енергия
Под 34Вт
Размери (ШхДхВ) / Тегло
428,0 X 61,8 X 356,0 mm (Без стойката)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm (с основната стойка) / 5,55 kg
Монтажна повърхност тип VESA
100мм х 100 мм (за използване със специалния (конзолен) монтажен хардуер.)
Екологични съображения
Работна
температура 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Humidity: Влажност 10% ~ 80%, без кондензиране
Съхранение при температура -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Съхранение при
температура -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Влажност 5% ~ 95%, без кондензиране
Plug and Paly съвместимост
Мониторът може да се инсталира на всяка съвместима с Plug and Play система. Взаимодействието
между монитора и компютърните системи ще осигури възможно най-добри работни условия и найподходящи настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще протече
автоматично, освен ако потребителят предпочете да избере алтернативни настройки.
Допустими характеристики на точките
създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на
върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 99.999%. Все пак пикселите с
ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни
пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.
z Например, броят на TFT LCD пикселите, които съдържа този продукт са 3.932.160.
Забележка: Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.
Икономичен режим
Този монитор притежава вградена система за регулиране на енергията, наречена PowerSaver. Системата
спестява енергия, като превключва монитора в режим на ниска консумация на енергия, когато той не се
използва определено време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим след преместване на
мишката на компютъра или натискане на клавиш от клавиатурата. За да спестите енергия, изключвайте
монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.
Енергоспестяващата система функционира, ако видеокартата на компютъра Ви отговаря на стандартите
VESA DPMS. За да инсталирате тази функция използвайте помощната програма (utility), налична на
Вашия компютър.
Състояние
Нормален режим
Режим на изключено
захранване
EPA/ENERGY 2000
Механична мощност
S/W изкл.
Индикатор на
захранването
Зелено
Зелено, мигащо
Черно
Консумация на енергия
Под 1W (Режим
“изключен”)
Под 38W
Под 1W
(230 Vac)
Този монитор отговаря на стандартите EPA ENERGY STAR® и
ENERGY2000 при използване с компютър с VESA DPMS
функционалност.
В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава,
че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на
ENERGY STAR®.
Предварително зададени честоти на опресняване
Ако сигналът от компютъра съвпада с една от предварително зададените честоти на опресняване,
екранът ще се настрои автоматично. В противен случай може да се появи празен екран, въпреки че
индикаторът на захранването показва, че мониторът е включен. Вижте ръководството на видеокартата
и настройте екрана по следния начин:
Таблица 1. Предварително зададени честоти на опресняване
Режим на
дисплея
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(kHz)
Pixel Clock
(MHz)
Полярност на
синхронизацията
(Sync Polarity)
(Х/В)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Хоризонтална честота
Интервалът от време, необходим за сканиране на еднa линия,
свързваща хоризонтално десния и левия край на екрана се нарича
хоризонтален цикъл, а обратното число на хоризонталния цикъл се
нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz
Вертикална честота
Подобно на флуоресцентната лампа всяка секунда екранът трябва да
повтаря многократно едно и също изображение, за да може да го
покаже на потребителя. Честотата на това повторение се нарича
вертикална честота или честота на опресняване. Мерна единица: Hz
Сервизни представителства
SAMTRON CANADA
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
7037 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3
TEL : 1-800-726-7864
FAX : 905-542-1199
SAMTRON EUROPE
SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6
65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL: 49 (0180) 5121213*
FAX: 49 (0180) 5121214*
* DM 0,24/MIN.
SAMTRON MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
SAMTRON SEOUL
15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU,
SEOUL, KOREA, 100-759
TEL : (82-2) 727-3114
SAMTRON SWEDEN
SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB
BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VДSBY
TEL : 468- 590- 966- 00 FAX : 468- 590- 966- 50
SAMTRON TOKYO
17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,
CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN
TEL : (81-3) 5641-9860 FAX : (81-3) 5641-9861
SAMTRON U.S.A.
SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL : 973-601-6200, FAX : 973-601-6001
1-800-SAMTRON (1-800-726-8766)
Условия
Dot Pitch
Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо са
разположени тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между
две точки с един и същи цвят се наричка 'Dot Pitch'. Мерна единица: мм
Вертикална честота
В течение на секунда изображението на екрана трябва да се пресъздаде няколко пъти, за да
стане видимо за потребителя. Честотата на това повторение (в секунда) се нарича вертикална
честота или ниво на опрeсняване. Мерна единица: Hz
Пример:
Ако една и съща светлина се повтори 60 пъти в секунда, това се счита за 60 Hz. В
този случай се забелязва трептене на екрана. За да избегнете този проблем, може
да използвате режим без трептене при вертикална честота над 70 Hz.
Хоризонтална честота
Времето, необходимо за сканиране на една линия, съединяваща по хоризонтал десния и левия
край на екрана, се нарича хоризонтален цикъл. Обратното число на хоризонталния цикъл се
нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz
Методи: презредова развивка (Interlace) и прогресивна развивка (Non-Interlace)
Последователното изобразяване на хоризонталните линии на екрана в посока от горната част
към долната се нарича прогресивна развивка (Non-Interlace метод), докато последователното
изобразяване на нечетните линии, последвани от четните, се нарична презредова развивка
(Interlace метод). Прогресивната развивка се използва в повечето монитори, за да се осигури
ясно изображение. Методът на презредовата развивка е същият като използвания в
телевизията.
Plug & Play
Тази функция осигурява най-висококачествено изображение на екрана, като се позволява на
компютъра и монитора да обменят информация автоматично. Мониторът отговаря на
международния стандарт VESA DDC за функцията Plug & Play.
Разделителна способност
Броят на хоризонтални и вертикални точки, които се използват за създаване на изображението
на екрана, се нарича разделителна способност. Този брой показва прецизността на дисплея.
Високата разделителна способност е подходяща за изпълнение на множество задачи, тъй като
повече информация за изображенията може да се показва на екрана.
Пример: Ако разделителната способност е 1280 X 1024, това означава, че изображението на
екрана се създава с 1280 хоризонтални точки (хоризонтална разделителна
способност) и 1024 вертикални линии (вертикална разделителна способност).
За по-качествена картин
1. Нагласете разделителната способност и честотата на опресняване в контролния панел на
компютъра по описания долу начин, за да се наслаждавате на най-високо качество на
изображенията. Качеството на картината може да е непостоянно, ако най-високото му ниво не
се поддържа от TFT-LCD.
{
{
Разделителна способност: 1280 x 1024
Вертикална честота (честота на опресняване): 60 Hz
2. За създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с
помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 99.999%. Все
пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да
се виждат някои черни пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде
неудобства при гледане.
{
Например, броят на TFT LCD пикселите, които съдържа този продукт са 3.932.160.
3. При външно почистване на монитора и панела прилагайте препоръчваното малко количество
почистващо вещество и използвайте мека суха кърпа. Не бива да се прилага сила при
почистване на течнокристалния екран. Той трябва да се избърсва деликатно. При прилагане
на прекомерна сила може да останат петна.делика
4. Ако не сте доволни от качеството на картината, може да получите по-добро изображение чрез
функцията за автоматична настройка в екранното меню, която се появява с натискане на
бутона за затваряне на прозореца. Ако след прилагането на автоматичната настройка остане
“шум”, използвайте функцията за настройка ФИНА/ГРУБА (FINE/COARSE).
5. Ако продължителен период от време гледате статично изображение, възможно е възникване
на остатъчно изображение или замъгляване. Когато не ползвате монитора продължително
време, включете икономичен режим скрийнсейвър.
Авторски права
Информацията, съдържаща се в този документ, може да бъде променена без предизвестие.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.
Пресъздаването по какъвто и да е начин без предварително писмено съгласие на Samsung
Electronics Co., Ltd. е строго забранено.
Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в този документ, както и
за случайни или последващи вреди във връзка с доставката, изработката или използването на този
материал.
Samsung е запазена търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows и Windows
NT са запазени търговски марки на Microsoft Corporation; VESA, DPMS и DDC са запазени търговски
марки на Video Electronics Standard Association; наименованието и логото ENERGY STAR® са
запазени търговски марки на Американската агенция за защита на околната среда (U.S.
Environmental Protection Agency - EPA)). В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG
потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY
STAR®. Всички други споменати наименования на продукти може да са търговски марки или
запазени търговски марки на техните съответни собственици.
Download PDF

advertising