Samsung | SM-G965F | Samsung Galaxy S9+ Uživatelská přiručka (Oreo)

SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Uživatelská příručka
Czech. 03/2018. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Základy
85Internet
87E-mail
88Fotoaparát
120Galerie
126 Always On Display
128 Okraj Obrazovky
135 Více oken
141 Samsung Gear
141 Samsung Members
142 Samsung Notes
143Kalendář
144 Samsung Health
151Záznamník
153 Moje soubory
153Hodiny
155Kalkulačka
155 Game Launcher
158SmartThings
162 Sdílení obsahu
163 Samsung DeX
174 Připojení k externímu displeji
175 Aplikace Google
4
6
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
10 Rozvržení a funkce zařízení
16Baterie
21 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
27 Paměťová karta (micro SD karta)
31 Zapínání a vypínání zařízení
32 Výchozí nastavení
35 Účet Samsung account
37 Přenos dat z předchozího zařízení
39 Popis obrazovky
52 Oznamovací panel
54 Zadávání textu
Aplikace a funkce
57 Instalace nebo odinstalace aplikací
59Bixby
73Telefon
78Kontakty
82Zprávy
2
Obsah
Nastavení
226 Cloud a účty
227 Samsung Cloud
177Úvod
177Připojení
229 Smart Switch
232Google
233Usnadnění
233 Obecná správa
234 Aktualizace softwaru
235 Uživatelská příručka
235 O telefonu
178Wi-Fi
181Bluetooth
183 Spořič dat
184 NFC a platba
186 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
187 Správce SIM karet (modely se
dvěma kartami SIM)
188 Další nastavení připojení
191 Zvuky a vibrace
Dodatek
236Usnadnění
254 Řešení problémů
261 Vyjmutí baterie
192 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
192Oznámení
193Zobrazení
194 Filtr modrého světla
195 Změna režimu obrazovky
a nastavení barvy displeje
196 Rozlišení obrazovky
196 Spořič obrazovky
197 Pozadí a motivy
197 Rozšířené funkce
199 Dual Messenger
200 Údržba zařízení
203Aplikace
203 Zamykací obr. a zabezp.
205 Smart Lock
205 Inteligentní skenování
208 Rozpoznání obličeje
210 Rozpoznání duhovky
215 Rozpoznávání otisků prstu
218 Samsung Pass
222 Zabezpečená složka
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
4
Základy
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku O telefonu → Stav.
Údržba odolnosti proti vodě a prachu
Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu
uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
• Neponořujte zařízení do vody do hloubky větší než 1,5 m, ani je pod vodou nenechávejte déle
než 30 minut. Pokud zařízení ponoříte do jakékoliv kapaliny jiné, než je sladká voda, například
do slané vody, ionizované vody nebo do alkoholického nápoje, pronikne kapalina do zařízení
rychleji.
• Nevystavujte zařízení rychle tekoucí vodě.
• Pokud bylo zařízení vystaveno působení sladké vody, pečlivě ho usušte pomocí čistého
měkkého hadříku. Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, ionizovaná
voda, nebo alkoholický nápoj, opláchněte je sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým
hadříkem. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled
zařízení.
• Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je-li mokrý reproduktor či mikrofon, nemusí být
během hovoru dobře slyšet zvuk. Poté, co zařízení otřete suchým hadříkem, jej důkladně osušte
před dalším použitím.
• Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě.
• Pokud zařízení upustíte na zem nebo pokud dojde k nárazu do zařízení, mohou být funkce
odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.
• Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu
v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP68 uvedené v mezinárodní normě
IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování:
15–35 °C, 86–106 kPa, sladká voda, 1,5 metru, 30 minut). Bez ohledu na klasifikaci je možné,
že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.
5
Základy
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
6
Základy
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
7
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí,
když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až poklesne jeho teplota.
8
Základy
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
9
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
10
Základy
Rozvržení zařízení
► Modely Galaxy S9:
Snímač vzdálenosti /
světla
Reproduktor
LED dioda na rozpoznání
duhovky
Přední fotoaparát
LED indikátor
Fotoaparát na rozpoznání
duhovky
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tlacítko Bixby
Okraj obrazovky
Okraj obrazovky
Dotykový displej
Univerzální konektor (USB
typu C)
11
Základy
Zadní fotoaparát
Anténa MST
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Mikrofon
Blesk
GPS anténa
Snímač tepové frekvence
Snímač rozpoznávaní
otisků prstu
Anténa NFC/Cívka na
bezdrátové nabíjení
Hlavní anténa
Reproduktor
Sluchátkový konektor
Mikrofon
12
Základy
► Modely Galaxy S9+:
Snímač vzdálenosti /
světla
Reproduktor
LED dioda na rozpoznání
duhovky
Přední fotoaparát
LED indikátor
Fotoaparát na rozpoznání
duhovky
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tlacítko Bixby
Okraj obrazovky
Okraj obrazovky
Dotykový displej
Univerzální konektor (USB
typu C)
13
Základy
Anténa MST
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Mikrofon
Blesk
GPS anténa
Zadní fotoaparát (duální)
Snímač tepové frekvence
Snímač rozpoznávaní
otisků prstu
Anténa NFC/Cívka na
bezdrátové nabíjení
Hlavní anténa
Reproduktor
Sluchátkový konektor
Mikrofon
Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití
telefonu s hlasitým odposlechem, si neumisťujte zařízení do blízkosti uší.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče
obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
• Barvy na okraji obrazovky mohou vypadat různě v závislosti na úhlu pohledu.
14
Základy
Fyzická tlačítka
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tlačítko Bixby
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte
ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Stisknutím otevřete domovskou obrazovku služby Bixby. Další
informace naleznete v části Bixby.
Bixby
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
Hlasitost
Softwarová tlačítka
Tlačítko zobrazení a
skrytí
Tlačítko Zpět
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Domů
Po zapnutí zařízení se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou
ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Další informace
naleznete v části Navigační panel (softwarová tlačítka).
15
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro
USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
16
Základy
3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
Nabíjení dalších zařízení
Konektor USB (USB typu C) můžete použít k nabití jiného mobilního zařízení pomocí baterie svého
zařízení.
K univerzálnímu konektoru svého zařízení připojte konektor USB (USB typu C) a propojte je s jiným
zařízením prostřednictvím kabelu USB jiného zařízení.
Po spuštění nabíjení se na obrazovce zařízení zobrazí ikona nabíjení baterie.
Vaše zařízení
Druhé zařízení
Konektor USB (USB
typu C)
Kabel USB druhého
zařízení
Vyskakovací okno pro výběr aplikace, které se zobrazí na zařízení, je určeno pro přenos dat.
Nevybírejte ve vyskakovacím okně žádnou aplikaci.
17
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
18
Základy
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji,
pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona .
Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Údržba zařízení → Baterie → → Rozšířené nastavení a potom funkci aktivujte klepnutím na
přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
19
Základy
Bezdrátové nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet
pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).
Rychlé bezdrátové nabíjení
Zařízení můžete nabíjet rychleji pomocí funkce rychlého bezdrátového nabíjení. Abyste mohli
používat tuto funkci, musíte použít nabíječku a komponenty, které podporují funkci rychlého
bezdrátového nabíjení.
Pokud není funkce rychlého bezdrátového nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte
na položku Údržba zařízení → Baterie → → Rozšířené nastavení a potom funkci aktivujte
klepnutím na přepínač Rych. bezdrátové nabíjení.
• Možnost zapnout/vypnout se v nabídce nastavení vašeho zařízení objeví, jakmile je
položíte na nabíječku.
• Ventilátor uvnitř nabíječky může během rychlého bezdrátového nabíjení vydávat hluk.
Nabíjení baterie
1 Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky.
Na obrazovce se zobrazí odhadovaná doba nabíjení. Skutečná doba nabíjení se může lišit
v závislosti na podmínkách nabíjení.
20
Základy
2 Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.
Opatření pro bezdrátové nabíjení
• Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku tak, aby se mezi zadní částí zařízení
a krytem zařízení nacházela kreditní karta nebo karta pro identifikaci na rádiové frekvenci
(RFID) (například kartička na dopravu nebo karta, která slouží jako klíč).
• Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku, když se mezi zařízením a bezdrátovou
nabíječkou nacházejí vodivé materiály, například kovové předměty a magnety.
Zařízení se nemusí správně nabíjet nebo se může přehrávat, případně by mohlo dojít
k poškození zařízení a karet.
• Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě,
můžete ztratit příjem signálu sítě.
• Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali
jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
U modelů se dvěma kartami SIM můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM a mít tak dvě telefonní
čísla nebo dva poskytovatele služeb pro jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti
přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta
SIM.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
21
Základy
► Modely s jednou kartou SIM:
1
2
3
4
5
22
Základy
► Modely se dvěma kartami SIM:
1
2
3
4
5
23
Základy
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
3 ► Modely s jednou kartou SIM: Vložte do přihrádky 1 kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
► Modely se dvěma kartami SIM: Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů. Vložte primární kartu SIM nebo USIM do přihrádky 1 ( 1 ) a sekundární
kartu SIM nebo USIM kartu do přihrádky 2 ( 2 ).
1
Přihrádka 1
2
Přihrádka 2
4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
24
Základy
Instalace správné karty
► Modely s jednou kartou SIM:
Nano SIM karta
Micro SD karta
► Modely se dvěma kartami SIM:
Nano SIM karta 1
Nano SIM karta 2
Nano SIM karta
Micro SD karta
• Používejte pouze nano-SIM karty.
• Nemůžete vložit zároveň kartu nano-SIM a micro SD kartu do přihrádky 2.
25
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
Používání dvou karet SIM nebo USIM (modely se dvěma kartami
SIM)
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb
pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet. Vyberte kartu SIM
nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.
Přizpůsobení karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a vyberte kartu SIM
nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:
• Ikona: Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
• Název: Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
• Režim sítě: Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.
Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM
Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové
služby.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a nastavte pro své
karty upřednostňované funkce v možnosti PREFEROVANÁ SIM KARTA.
26
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
27
Základy
1
2
3
4
5
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
28
Základy
3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky 2 tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Přihrádka 1
Přihrádka 2
4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo
vypadnout.
5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
29
Základy
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
30
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
31
Základy
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé
aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat
ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Aktivace nouzového režimu
Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku
Tísňový režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Případně
stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.
1 Zapněte zařízení.
32
Základy
2 Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost
.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
4 Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
5 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete
ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání
obrazovky nastavit později, klepněte na položku Ne, děkuji.
33
Základy
6 Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními
a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části Účet
Samsung account.
7 Získejte svůj obsah ze služby Samsung Cloud nebo z předchozího zařízení. Další informace
naleznete v části Přenos dat z předchozího zařízení.
8 Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení.
Zobrazí se domovská obrazovka.
34
Základy
Účet Samsung account
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si
zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých
zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení,
prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Účet Samsung account → →
Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → PŘIHLÁSIT.
35
Základy
3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud zapomenete informace ke svému účtu, klepněte na položku Najít ID nebo Obnovit
heslo. Informace o svém účtu získáte, když zadáte požadované informace.
Pokud chcete ověřit heslo účtu Samsung prostřednictvím svých biometrických údajů, jako jsou
otisky prstů nebo duhovky, klepněte na položku Ověřte svou identitu místo hesla pomocí
biometriky s funkcí Samsung Pass. Další informace naleznete v části Samsung Pass.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku SOUHLASÍM.
5 Klepnutím na položku HOT. dokončete registraci účtu Samsung.
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → → Odebrat účet.
3 Klepněte na položku ODEBRAT, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku
ODEBRAT ÚČET.
36
Základy
Přenos dat z předchozího zařízení
Svá data, například snímky, kontakty, zprávy a aplikace, můžete obnovit ze služby Samsung Cloud.
Můžete je také zkopírovat ze svého předchozího zařízení prostřednictvím služby Smart Switch.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Následující obsah se týká funkcí obnovy dat, která je k dispozici během postupů počátečního
nastavování. Více informací o službě Samsung Cloud nebo Smart Switch naleznete v části Samsung
Cloud nebo Smart Switch.
Obnovení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
Předchozí zařízení můžete ke svému zařízení připojit pomocí konektoru USB (USB typu C) a kabelu
USB, abyste mohli snadno a rychle přenášet data.
1 Když se během počátečního nastavování objeví obrazovka obnovení dat, klepněte na položku
Ze starého zařízení → DALŠÍ.
2 Zapojte konektor USB (USB typu C) do univerzálního konektoru zařízení.
37
Základy
3 Připojte zařízení k předchozímu zařízení pomocí kabelu USB předchozího zařízení.
Předchozí
zařízení
Vaše zařízení
Konektor USB (USB typu C)
Kabel USB předchozího
zařízení
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku POVOLIT.
5 Přeneste z předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Během přenosu souborů od zařízení neodpojujte kabel USB ani konektor USB (USB typu C).
Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte
se, že je zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat
přerušen.
Obnova dat ze služby Samsung Cloud
Data, která jste zálohovali do úložiště Samsung Cloud z předchozího zařízení, můžete obnovit.
1 Když se během počátečního nastavování objeví obrazovka obnovení dat, klepněte na položku
Ze Samsung Cloud → DALŠÍ.
2 V možnosti ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ klepněte na položku a vyberte své předchozí zařízení.
3 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
38
Základy
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu
přibližně 2 sekund.
39
Základy
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do
jiného místa.
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva
prsty.
40
Základy
Navigační panel (softwarová tlačítka)
Po zapnutí zařízení se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka.
Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů
a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle
prostředí použití.
Tlačítko zobrazení a
skrytí
Tlačítko Zpět
Tlačítko Nedávné
Tlačítko
Tlačítko Domů
Funkce
Zobrazení a
skrytí
• Poklepáním navigační panel připnete nebo skryjete.
Nedávné
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Domů
Zpět
• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.
• Aplikaci Google spusťte klepnutím a podržením.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zobrazení nebo skrytí navigačního panelu
Pomocí tlačítka Zobrazit a skrýt na levé straně navigačního panelu můžete navigační panel při
používání aplikací nebo funkcí skrýt nebo připnout na obrazovku. Ve výchozím nastavení je
navigační panel připnut na obrazovku.
Pokud chcete zobrazit soubory nebo používat aplikace ve zobrazení na celou obrazovku, poklepejte
na tlačítko Zobrazit a skrýt, abyste navigační panel skryli.
Chcete-li navigační panel znovu zobrazit, potáhněte nahoru ze spodního okraje obrazovky.
• Na určitých obrazovkách, například na domovské obrazovce, bude navigační panel
zobrazen vždy a tlačítko Zobrazit a skrýt se nebude zobrazovat.
• I po připnutí navigačního panelu se může stát, že se panel při použití určitých aplikací
nebo funkcí, například přehrávače videa, skryje.
41
Základy
Zapnutí obrazovky stisknutím tlačítka Domů
Obrazovku zapnete silným stisknutím tlačítka Domů nebo oblasti tlačítka Domů.
Ve funkci Always On Display můžete také zapnout obrazovku poklepáním na tlačítko Domů.
Nastavení navigačního panelu
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Navigační panel a vyberte
požadovanou možnost.
• Tlačítko zobrazení a skrytí: Přidá tlačítko, které zobrazí nebo skryje navigační panel. Můžete
nastavit, zda se tlačítko bude nebo nebude zobrazovat pro jednotlivé aplikace.
• BARVA POZADÍ: Umožňuje změnit barvu pozadí navigačního panelu.
• Silné stisknutí tlačítka Domů: Nastaví zařízení tak, aby umožnilo návrat na domovskou
obrazovku silným stisknutím tlačítka Domů. Můžete také upravit tlak potřebný k silnému
stisknutí tlačítka Domů.
• Odemknout tlačítkem Domů: Nastaví zařízení tak, aby zamčenou obrazovku bylo možné
odemknout bez tažení prsty, pouze silným stisknutím tlačítka Domů. Tato funkce je dostupná,
pokud je aktivována možnost Silné stisknutí tlačítka Domů.
• Rozložení tlačítek: Umožňuje měnit pořadí tlačítek na navigačním panelu.
42
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Úchyt okraje obrazovky
Nástroj
Indikátor domovské stránky
systému Bixby. Zobrazení
přizpůsobeného obsahu.
Oblíbené aplikace
Navigační panel (softwarová
tlačítka)
43
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.
Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také
klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko
otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Tlačítko Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace →
POUŽÍT. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.
Tlačítko Aplikace
44
Základy
Zobrazení obrazovky v režimu na šířku
Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku Nast.
domovské obrazovky, potom klepnutím deaktivujte možnost Pouze v režimu Na výšku.
Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a potom ji přetáhněte do horní části obrazovky. Na domovskou obrazovku bude
přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
45
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název
složky a zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku PŘIDAT APLIKACE. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesouvání aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Vymazání složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
46
Základy
Upravování domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit
více nebo méně položek apod.
47
Základy
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → POUŽÍT.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
/
Preferovaná karta SIM nebo USIM pro volání (duální model SIM karty)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
48
Základy
Ikona
Definice
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.
Pokud je obrazovka vypnutá, stiskněte vypínací tlačítko nebo silně stiskněte tlačítko Domů nebo
oblast tlačítka Domů, abyste obrazovku zapnuli.
Zamknutá obrazovka
49
Základy
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo, obličej, duhovku nebo otisk prstu,
můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile
nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro
odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Inteligentní skenování: Zaregistrujte v zařízení obličej i duhovky, abyste obrazovku odemykali
pohodlněji. Další informace naleznete v části Inteligentní skenování.
• Obličej: Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části
Rozpoznání obličeje.
• Duhovka: Zaregistrujte své duhovky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznání duhovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstu.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Nastavení
zabezpečeného zámku, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu
odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní nastavení.
50
Základy
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom
psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze
rolovat.
Pořízení snímku obrazovky
Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky
Galerie.
• Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací
tlačítko.
• Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.
• Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte
klepnutím na přepínač Dlaní uložit obrazovku.
Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části
obrazovky:
• Bixby Vision: Rozpoznávejte obsah pomocí služby Bixby Vision a vyhledávejte související
informace.
• Zachycení posouvání: Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce,
například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení posouvání se obrazovka
automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky. Oříznutá plocha se uloží do složky Galerie.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
Pokud se možnosti na snímku obrazovky nezobrazí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a funkci aktivujte klepnutím na přepínač Inteligentní zachycení.
51
Základy
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Upřednostňovaná karta SIM nebo
USIM pro jednotlivé možnosti.
Klepnutím otevřete správce karet
SIM. (modely se dvěma kartami
SIM)
Zobrazení podrobností oznámení a provedení různých činností.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
52
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko,
podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
53
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
• Když klávesnici otevřete poprvé, objeví se obrazovka nastavení klávesnice. Nastavte jazyk
zadávání textu, typ klávesnice a nastavení klávesnice, potom klepněte na položku START.
• Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte
změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Další funkce klávesnice
Zobrazení více funkcí klávesnice.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky,
které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi
přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
54
Základy
Změna klávesnice
Klepnutím na položku
změňte klávesnici.
Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku
vyberte typ klávesnice, který chcete.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk, potom
• Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice ( ), spusťte aplikaci
Nastavení, klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání, potom klepnutím
aktivujte funkci Zobrazit tlačítko Klávesnice.
• Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Další funkce klávesnice
• : Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do
seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
• : Vložení emotikonů.
• : Vložení nálepek. Můžete také vkládat nálepky Moje emoji, které vypadají jako vy. Další
informace naleznete v části Moje emoji.
• : Připojí animované GIFy.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Zadávání textu hlasem.
• : Změna nastavení klávesnice.
• →
: Vložení položky ze schránky.
• →
: Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
55
Základy
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Další → Dictionary.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Move to
vedle slovníku.
Manage dictionaries →
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
56
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku
Nastavení → Automatické aktualizace a pak vyberte požadovanou možnost.
57
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Odinstal.: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k
používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s
požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na
položku POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Oprávnění aplikace. Vyberte položku a
klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
58
Aplikace a funkce
Bixby
Úvod
Bixby je nové rozhraní, které s vámi komunikuje a které vám poskytne služby, jež vám usnadní
požívání chytrého telefonu.
• Domovská obrazovka služby Bixby: Můžete zobrazit doporučené služby a informace, které
Bixby poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.
• Bixby Vision: Pomocí funkcí služby Bixby Vision můžete snadno vyhledávat relevantní informace
o objektech nebo lokalitách.
• Reminder: Můžete vytvářet upomínky a plánovat tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah,
který si chcete prohlédnout později.
• Abyste mohli používat funkci Bixby, musíte své zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní
síti.
• Chcete-li použít funkci Bixby, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
59
Aplikace a funkce
Stisknutím tlačítka Bixby otevřete domovskou obrazovku služby Bixby. Když toto tlačítko stisknete
znovu, domovská obrazovka služby Bixby se zavře.
Stiskněte
tlačítko Bixby.
Nadcházející
připomínka
Domovská stránka služby Bixby
Dostupné služby Bixby se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
60
Aplikace a funkce
Spuštění služby Bixby
Když službu Bixby spustíte poprvé, objeví se úvodní stránka Bixby. Musíte si zaregistrovat účet
Samsung a přihlásit se k němu podle pokynů na obrazovce a projevit svůj souhlas s obchodními
podmínkami.
1 Stiskněte tlačítko Bixby.
Tlacítko Bixby
2 Projděte úvodní stránku Bixby a klepněte na položku DALŠÍ.
3 Klepněte na položku PŘIHLÁSIT a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na
obrazovce.
Pokud jste již přihlášeni, tento krok se nezobrazí.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku DALŠÍ.
61
Aplikace a funkce
Domovská stránka služby Bixby
Na domovské obrazovce služby Bixby můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Bixby
poskytuje na základě analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.
Otevření domovské stránky služby Bixby
1 Stiskněte tlačítko Bixby. Také můžete potáhnout prstem doprava na domovské obrazovce.
Zobrazí se domovská obrazovka Bixby.
2 Pro zobrazení doporučeného obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.
Změna nastavení tlačítka Bixby.
Otevření dalších možností.
Přechod na webovou stránku Bixby.
Nadcházející připomínka
Doporučený obsah
3 Domovskou obrazovku služby Bixby zavřete tak, že znovu stiskněte tlačítko Bixby. Také můžete
na obrazovce potáhnout prstem doleva.
62
Aplikace a funkce
Použití doporučeného obsahu na domovské obrazovce služby Bixby
Když otevřete domovskou obrazovku služby Bixby, můžete obsah, který se často aktualizuje, zobrazit
jako karty služby Bixby. Karty služby Bixby zobrazíte potažením prstem nahoru nebo dolů.
Například na ranní cestě do práce můžete na domovské obrazovce služby Bixby zobrazit svůj denní
program a pustit si svou oblíbenou hudbu. Večer si můžete zobrazit budíky, projít denní činnost
a zobrazit informační kanály přátel.
Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Chcete-li karty
aktualizovat ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.
Úprava seznamu karet služby Bixby
• Pokud chcete připnout kartu do horní části stránky domovské obrazovky služby Bixby,
klepněte na položku → Připnout na začátek. Připnutí karty zrušíte klepnutím na položku →
Odepnout.
• Chcete-li v seznamu určitou kartu skrýt, klepněte na položku → Pro teď skrýt.
• Pokud chcete, aby se karta přestala zobrazovat v seznamu, klepněte na položku → Znovu
nezobrazovat.
Výběr aplikací, které se budou zobrazovat jako karty služby Bixby
Na domovské obrazovce služby Bixby můžete přidávat nebo odstraňovat aplikace, které se zobrazí
jako karty.
Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na položku → Nastavení → Aplikace a klepněte na
přepínače vedle položek, které chcete přidat nebo odstranit.
Pokud aplikace není v zařízení nainstalovaná, musíte ji nainstalovat, abyste ji mohli použít.
Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na položku → Nastavení → Aplikace a
stáhněte si aplikaci.
63
Aplikace a funkce
Bixby Vision
Bixby Vision je služba, která poskytuje informace, například podobné obrázky, polohu, přeložený text
a kódy QR Code. Bixby Vision rozpoznává objekty rychle a intuitivně, i když nevíte, jak se nazývají.
Můžete používat následující funkce aplikace Bixby Vision.
Text
Místo
Obrázek
QR Code
Víno
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
• Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce
k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje
aplikace Bixby Vision.
64
Aplikace a funkce
Spuštění aplikace Bixby Vision
1 Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.
• V aplikaci Fotoaparát vyberte režim AUTO a klepněte na položku
• V aplikaci Galerie vyberte snímek a klepněte na
.
.
• V aplikaci Internet klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku Bixby Vision.
• Zachyťte obrazovku a na liště nástrojů vyberte položku Bixby Vision.
• Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na domovskou obrazovku, spusťte aplikaci
Bixby Vision.
2 Vyberte požadovanou funkci.
3 Aby byl objekt rozpoznán, udržujte ho na obrazovce.
Jakmile bude objekt rozpoznán, objeví se na obrazovce výsledky vyhledávání.
Chcete-li zobrazit více informací, klepněte na položku na ikonu funkce nebo vyberte výsledek
vyhledávání.
Překlad nebo extrakce textu
Rozpoznejte a zobrazte přeložený text na obrazovce. Můžete také extrahovat text z dokumentu nebo
textového souboru.
Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete při cestách do zahraničí vědět, co se
píše na ceduli. Zařízení přeloží text v nápisu do vybraného jazyka.
1 Když máte požadovaný obrázek nebo objekt, spusťte službu Bixby Vision.
2 Aby byl text rozpoznán, vyberte položku a udržujte jej na obrazovce.
Na obrazovce se zobrazí přeložený text.
• Budete-li chtít text extrahovat, klepněte na položku
uložit.
. Extrahovaný text můžete sdílet nebo
• Chcete-li změnit zdrojový nebo cílový jazyk, klepněte na panel nastavení jazyka v horní části
obrazovky.
65
Aplikace a funkce
Vyhledávání podobných snímků
Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online. Můžete prohlížet různé snímky, které
mají vlastnosti podobné vašemu objektu, například podobnou barvu nebo tvar.
Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete zjistit název fotografie nebo obrázku.
Zařízení vyhledá a zobrazí související informace nebo obrázky s podobnými vlastnostmi.
1 Když máte požadovaný obrázek nebo objekt, spusťte službu Bixby Vision.
2 Aby byl objekt rozpoznán, vyberte položku a udržujte jej na obrazovce.
3 Klepněte na položku nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Zobrazí se podobné snímky.
Vyhledávání blízkých míst
Vyhledávejte pamětihodnosti nebo informace o nedalekých místech tím, necháte zařízení rozpoznat
svou aktuální polohu.
Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete vyhledat kavárny blízko
pamětihodnosti ve vaší blízkosti. Zařízení vyhledá kavárny ve vaší blízkosti a zobrazí je.
1 Když máte požadovanou pamětihodnost nebo místo, spusťte službu Bixby Vision.
2 Aby byly pamětihodnost nebo místo rozpoznány, vyberte položku a udržujte je na
obrazovce.
Můžete zobrazit základní informace o nedalekých místech.
Když se zařízením pohnete, na obrazovce se zobrazí blízká místa ve směru, kterým míří
fotoaparát.
Pokud používáte službu Bixby Vision s fotoaparátem, můžete zobrazit aktuální polohu
a informace o počasí. Chcete-li zobrazit svou aktuální polohu na mapě, namiřte fotoaparát
k zemi. Chcete-li aktuální informace o počasí, namiřte fotoaparát k obloze.
3 Klepněte na položku
nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Zařízení zobrazí informace o blízkých místech.
66
Aplikace a funkce
Vyhledávání informací o víně
Rozpoznejte informace z etikety vína a vyhledávejte informace o daném víně.
Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například naleznete své oblíbené víno nebo se budete
chtít o nějakém víně dozvědět více.
1 Když máte požadovaný obrázek nebo objekt, spusťte službu Bixby Vision.
2 Aby byla etiketa vína rozpoznána, vyberte položku a udržujte ji na obrazovce.
3 Klepněte na položku nebo vyberte výsledek vyhledávání na obrazovce.
Zobrazí se informace o etiketě daného vína.
Čtení kódů QR Code
Rozpoznejte QR code a zobrazujte různé informace, například webové stránky, fotografie, videa,
mapy nebo vizitky.
1 Když máte požadovaný obrázek nebo objekt, spusťte službu Bixby Vision.
2 Aby byl kód QR Code rozpoznán, vyberte položku a udržujte jej na obrazovce.
Zobrazí se informace připojené ke kódu QR Code.
67
Aplikace a funkce
Reminder
Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete
prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na
daném místě dostávat oznámení.
• Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
• Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.
Spuštění aplikace Upomínka
Upomínku můžete spustit na domovské obrazovce služby Bixby.
1 Stiskněte tlačítko Bixby. Také můžete potáhnout prstem doprava na domovské obrazovce.
Zobrazí se domovská obrazovka Bixby.
2 Klepněte na položku ZAČÍNÁME na kartě NADCHÁZEJÍCÍ PŘIPOMENUTÍ.
Zobrazí se úvodní stránka upomínek.
Přidání ikony
aplikace na
domovskou
obrazovku.
68
Aplikace a funkce
3 Klepněte na položku START.
Pokud je zaškrtnuta možnost Přidat Reminder na domovskou obrazovku, můžete spustit
aplikaci Reminder ( ) z domovské obrazovky.
Vytváření upomínek
Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte
upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná
poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.
Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.
1 Spusťte aplikaci Reminder.
2 Klepněte na položku Napište připomenutí a zadejte „Zalít kytky“.
3 Klepněte na položku Nastavit podmínky → Vybrat místo a nastavte polohu na domov.
4 Klepněte na položku KDYŽ PŘIJEDU → HOTOVO.
5 Uložte upomínku klepnutím na položku ULOŽIT.
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.
69
Aplikace a funkce
Kontrola oznámení upomínek
V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno
s upozorněním. Klepněte na položku DOKONČIT nebo POSUNOUT BUDÍK.
Prohlížení seznamu upomínek
Abyste zobrazili seznam připomínek, spusťte aplikaci Reminder. Výběrem připomínky zobrazíte její
podrobnosti.
70
Aplikace a funkce
Nastavení podrobností upomínky
Můžete přidávat nebo upravovat podrobnosti upomínky, jako je četnost zobrazování, datum a čas
nebo místo.
1 Vyberte upomínku, kterou chcete upravit, a klepněte na položku UPRAVIT. Případně potáhněte
na připomínce prstem doprava a klepněte na položku Upravit.
2 Upravte podmínky a klepněte na položku ULOŽIT.
Informace o upomínce
Kontrolní seznam
Podmínky upomínky
Interval opakování
Přidat obrázek.
Dokončení upomínek
Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.
Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku DOKONČIT. Také můžete na
upomínce potáhnout prstem doleva.
Obnova upomínek
Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.
1 V seznamu upomínek klepněte na položku → Dokončeno → UPRAVIT.
2 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem
nastavených časech.
71
Aplikace a funkce
Odstraňování upomínek
Chcete-li upomínku odstranit, táhněte po upomínce doprava a klepněte na položku Odstr. Chceteli odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete
odstranit, a potom klepněte na položku ODSTR.
Přizpůsobení nastavení služby Bixby
Na domovské obrazovce služby Bixby klepněte na položku → Nastavení.
• Účet Samsung account: Zobrazení informací o vašem účtu Samsung.
• KARTY HOME
– – Aplikace: Vyberte aplikace, které se na domovské obrazovce služby Bixby zobrazí jako karty.
– – Zobrazit na Zamykací obrazovce: Vyberte aplikace, které se mají zobrazit jako karty, když
otevřete domovskou obrazovku služby Bixby na zamčené obrazovce.
• OBECNÉ
– – Tlačítko Bixby: Nastavte, zda se po stisknutí tlačítka Bixby otevře domovská stránka služby
Bixby.
– – Automaticky aktualizovat Bixby: Nastaví zařízení, aby software Bixby automaticky
aktualizovalo i při používání vaší mobilní sítě.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
– – Oznámení: Nastaví, abyste dostávali oznámení o kartách domovské stránky služby Bixby,
marketingové informace a podobně.
– – Soukromí: Nastaví používání interaktivních a individuálních služeb Bixby pro rozšíření
vašeho prožitku. Data interakce Bixby můžete také vymazat.
– – O aplikaci Bixby: Zobrazte verzi služby Bixby a právní informace.
72
Aplikace a funkce
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volat
1 Spusťte aplikaci Telefon a zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
2 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
.
uskutečníte
video hovor.
U modelů se dvěma kartami SIM zahajte hlasový hovor klepnutím na položku
nebo
.
Otevření dalších možností.
Vytvoření nového kontaktu.
Přidání čísla ke stávajícímu
kontaktu.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
73
Aplikace a funkce
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku POSLEDNÍ nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené
funkce, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přejetím volat/poslat zprávy.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku KONTAKTY → → Rychlá volba, vyberte
číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
U modelů se dvěma kartami SIM zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte
nebo
.
na položku
74
Aplikace a funkce
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel ODESLAT ZPRÁVU
nahoru. Můžete poslat textovou zprávu nebo nálepku a odmítnout tak hovor. Pokud je vybrána
možnost Přidat připomenutí, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý
hovor upozorní.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci Telefon klepněte na položku →
Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci Telefon a zobrazte zmeškané hovory
klepnutím na položku POSLEDNÍ.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
75
Aplikace a funkce
Možnosti během hovorů
Pokud je oblast kolem zadního fotoaparátu a snímače rozpoznávaní otisků prstu zakrytá,
mohou se během hovoru objevit nežádoucí šumy. Odstraňte z oblasti kolem zadního
fotoaparátu příslušenství, například ochranu displeje nebo nálepky.
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• : Otevřít další možnosti.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde
k obnovení prvního hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
• : Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Otevřít další možnosti.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
76
Aplikace a funkce
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1 Spusťte aplikaci Telefon.
2 Zadejte číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1 Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku POSLEDNÍ.
2 Klepněte na obrázek volající nebo na telefonní číslo → Detaily.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání značky k telefonnímu číslu
Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit
informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.
1 Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku POSLEDNÍ.
2 Klepněte na telefonní číslo → Detaily.
3 Klepněte na položku Přidat značku, zadejte značku, a pak klepněte na položku HOT.
Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.
77
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
2 Zadejte informace kontaktu.
a vyberte umístění úložiště.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
Naskenovat kontaktní informace z vizitky.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
78
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
kontaktů → IMPORT.
→ Správa kontaktů → Import/export
2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku IMPORT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2 Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat Kontakty.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kontakty.
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
79
Aplikace a funkce
Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → Detaily. Pak proveďte jednu
z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
2 Vyberte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
3 Vyberte způsob sdílení.
→ Sdílet.
Uložení a sdílení profilu
Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení
aktivovanou funkci sdílení profilu.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a vyberte svůj profil.
2 Klepněte na položku UPRAVIT, upravte si profil a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Klepněte na položku → Sdílení profilu, potom danou možnost aktivujte klepnutím na
přepínač.
Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit
aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku Sdílet
s, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.
80
Aplikace a funkce
Vytváření skupin
Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku Skupiny → VYTVOŘIT.
2 Zadejte název skupiny.
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku Vyz. tón skupiny a vyberte
vyzváněcí tón.
3 Klepněte na položku Přidat člena, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom
klepněte na položku HOT.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Odeslání skupinové zprávy
Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.
Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku Skupiny, vyberte skupinu, potom klepněte na
položku → Odeslat zprávu.
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
2 Vyberte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek
kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → Detaily. Pak klepněte na položku → Odstranit.
81
Aplikace a funkce
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
2 Přidejte příjemce a klepněte na položku START.
3 Vložení zprávy.
.
a podržte ji, řekněte zprávu
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku
a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je skrytá klávesnice.
Otevření dalších možností.
Příjemce
Uskutečnit hovor s příjemcem.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložit nálepky.
4 Klepněte na položku
a odešlete zprávu.
U modelů se dvěma kartami SIM klepněte na položku
82
nebo
a odešlete zprávu.
Aplikace a funkce
Odesílání nálepek Moje emoji
Prostřednictvím zpráv můžete odesílat nálepky Moje emoji, které vypadají jako vy.
Při vytváření zprávy klepněte na položku nebo na klávesnici Samsung, potom klepněte na
ikonu Moje emoji. Objeví se nálepky Moje emoji. Vyberte nálepku, kterou chcete sdílet.
Nálepky Moje emoji se objeví poté, co v aplikaci Fotoaparát vytvoříte Moje emoji. Další
informace naleznete v části Moje emoji.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku KONVERZACE.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
83
Aplikace a funkce
3 Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na položku Zadejte zprávu, napište odpověď a
nebo
klepněte na položku . U modelů se dvěma kartami SIM klepněte na položku
.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
→ Nastavení → Blokovat čísla a zprávy →
Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku PŘIJATÉ a vyberte kontakt. Nebo klepněte na položku KONTAKTY, vyberte
kontakty a potom klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte číslo., zadejte telefonní číslo, potom
klepněte na položku .
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1 Spusťte aplikaci Zprávy, klepněte na položku
→ Nastavení → Oznámení a potom danou
možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Změna nastavení upozornění.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na
přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
84
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.
Uložit aktuální webovou stránku do
záložek.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Rychlé menu
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
85
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim
můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu nebo duhovky.
Aktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → ZAPNOUT REŽIM
UTAJENÍ. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo
nebo své biometrické údaje.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabezpečení Režimu utajení → Změnit
heslo. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu
nebo duhovky, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů nebo Duhovky. Více
informací o používání otisků prstů nebo duhovek naleznete v části Rozpoznávání otisků prstu nebo
Rozpoznání duhovky.
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → VYPNOUT REŽIM
UTAJENÍ.
86
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně,
potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
87
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:
• Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte vypínací tlačítko.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud spustíte aplikaci Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným
způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
88
Aplikace a funkce
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
2x optický zoom
(pouze pro modely
Galaxy S9+)
Režimy
fotografování a
filmování
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Náhled miniatury
Aktuální režim
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Nastavení
fotoaparátu
Bixby Vision
Možnosti pro
aktuální režim
snímání
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .
89
Aplikace a funkce
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost
zařízení.
• Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.
Přidání dalšího tlačítka Fotoaparát
Přidejte si další tlačítko Fotoaparát na místo na obrazovce, kde se vám, budou fotografie pohodlněji
pořizovat.
Přetáhněte položku
na obrazovku náhledu.
Pokud nebylo přidáno další tlačítko Fotoaparát, klepněte na položku na obrazovce
náhledu a klepnutím na přepínač Plovoucí tlačítko Fotoaparát tuto funkci aktivujte.
90
Aplikace a funkce
Nastavení činnosti tlačítka Fotoaparát
Klepnutím na tlačítko Fotoaparát a jeho přidržením můžete pořídit řadu snímků nebo vytvořit
animovaný GIF.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
kterou chcete použít.
→ Přidržení tlačítka Fotoaparát a vyberte činnost,
• Pořídit sériové snímání: Pořídíte sérii fotografií.
• Vytvořit GIF: Vytvoříte animovaný GIF z pořízených fotografií.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Přibližování a oddalování
Přibližování a oddalování můžete provádět různými způsoby.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Zoom můžete ovládat jedním prstem. Přetáhněte
na liště zoomu směrem k
nebo
.
• Pomocí 2násobného optického zoomu můžete pořizovat jasné fotografie, i když budete
zoomovat na vzdálený objekt. Na obrazovce náhledu klepněte na položku . (Pouze pro
modely Galaxy S9+)
• Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
• Pokud budete po dlouhou dobu během nahrávání videa používat funkci video zoomu,
může dojít ke zhoršení kvality videa, aby nedošlo k přehřátí zařízení. (Pouze pro modely
Galaxy S9+)
• 2násobný optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.
(Pouze pro modely Galaxy S9+)
91
Aplikace a funkce
Používání funkcí ostření a expozice
Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AUTO a PRO.
Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti
Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.
Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte
rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu PRO.
92
Aplikace a funkce
SUPERPOMALÝ
Všechny okamžiky, které nechcete zmeškat, můžete zachytit ultra vysokou rychlostí a přehrávat je
zpomaleně. Funkce super zpomalený záběr vám umožňuje nahrávat zvláštní příležitosti a rychle se
pohybující scény a užívat si je zábavným novým způsobem. Při přehrávání videa se budou segmenty
nahrané pomocí funkce super zpomalený záběr přehrávat zpomaleně.
• Vícenásobně: Nahrajte video a zachyťte několik okamžiků s funkcí super zpomalený záběr.
• Jednou: Nahrajte krátké video zachycením jediného okamžiku s funkcí super zpomalený záběr.
• Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
• Když natáčíte video v režimu Auto, může se v nevhodný okamžik spustit záznam super
pomalého pohybu, pokud nastanou například tyto podmínky:
– – Zatřese se zařízení.
– – V blízkosti objektu, který je v oblasti rozpoznání pohybu, se pohybuje další objekt.
– – Natáčí se v blikajícím světle, například ve světle zářivky.
– – Natáčí se v tmavých prostorách, kde se vyskytuje rušení.
93
Aplikace a funkce
Nahrávání v režimu více zpomalených záběrů
Při nahrávání videa budou všechny okamžiky, kdy se objekt pohybuje, zaznamenány v režimu super
zpomaleného záběru.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku SUPERPOMALÝ.
2 Ujistěte se, že je režim nastaven na Auto.
Zobrazí informací.
Oblast rozpoznání
pohybu
Spuštění nahrávání
videa.
Zastavení
nahrávání videa.
Přepínání mezi
automatickým a manuálním
režimem.
94
Aplikace a funkce
3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, klepněte na položku
.
Když je v oblasti rozpoznání pohybu rozpoznán pohyb, zařízení daný okamžik zachytí jako super
zpomalený záběr. Podle počtu bílých teček, které se objeví nad ikonou , poznáte, kolikrát byl
super zpomalený záběr použit. V rámci jednoho videa můžete super zpomalený záběr použít až
20 krát.
Počet použití super
zpomaleného záběru
Pokud se zařízení otřásá, je možné, že bude rozpoznán pohyb a že tak bude jako super
zpomalený záběr zaznamenán nechtěný pohyb.
4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku
.
Nahrávání v režimu jednoho zpomaleného záběru
Nahrajte krátké video zachycením jediného okamžiku, kdy se objekt pohybuje.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku SUPERPOMALÝ.
2 Na obrazovce náhledu klepněte na položku → Superpomalý → Jednou a dvakrát klepněte
na tlačítko Zpět.
3 Ujistěte se, že je režim nastaven na Auto.
4 Klepněte na položku .
Když je v oblasti rozpoznání pohybu rozpoznán pohyb, zařízení daný okamžik zachytí jako super
zpomalený záběr a ulož jej jako krátké video.
Pokud se zařízení otřásá, je možné, že bude rozpoznán pohyb a že tak bude jako super
zpomalený záběr zaznamenán nechtěný pohyb.
95
Aplikace a funkce
Změna oblasti rozpoznání pohybu
Chcete-li přesunout oblast rozpoznání pohybu, klepněte na oblast uvnitř rámečku, přidržte ji
a přesuňte do nové polohy. Chcete-li upravit velikost oblasti, klepněte na roh rámečku, přidržte jej
a přetáhněte.
Nahrávání v manuálním režimu
Můžete také začít nahrávat v režimu super zpomaleného záběru ručně klepnutím na tlačítko.
Na obrazovce náhledu super zpomaleného záběru klepněte na položku Auto pro přepnutí do Ručně
režimu.
V okamžiku, kdy budete chtít použít super zpomalený záběr, klepněte na položku
.
Přehrávání videí se super zpomalenými záběry
Vyberte video se super zpomaleným záběrem a klepněte na položku
.
Během přehrávání bude video automaticky doprovázet náhodná hudba na pozadí.
Upravování videí se super zpomalenými záběry
Na obrazovce přehrávání můžete video upravit a uložit ho jako jiný soubor nebo ho sdílet.
Zapnutí nebo vypnutí efektu
super zpomaleného záběru.
Zobrazení částí se super
zpomalenými záběry.
Změna hudby na pozadí.
Oříznutí části.
• : Ve videu můžete vybrat a zobrazit super zpomalený záběr. Pokud chcete vypnout efekt
super zpomaleného videa, klepněte na položku .
96
Aplikace a funkce
• : Vystřihněte požadovanou část. Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadované
místo, abyste vybrali část, kterou chcete zachovat.
Počáteční úchyt
Koncový úchyt
• : Změňte hudbu na pozadí.
Sdílení videa ve formě animovaného GIFu
1 Vyberte video se super zpomaleným záběrem a na obrazovce náhledu videa táhněte nahoru.
Objeví se krátké klipy s různými efekty.
2 Vyberte požadovaný klip.
3 Klepněte na položku SDÍLET.
Klip bude uložen jako animovaný GIF.
4 Vyberte způsob sdílení.
• Při ukládání animovaného GIFu může dojít ke zhoršení kvality videa, protože dochází
k omezení kapacity souboru.
• Některé sociální sítě a aplikace zpráv nemusejí funkci sdílení souborů GIF podporovat.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro neupravená původní videa nahraná s funkcí super
zpomaleného záběru.
97
Aplikace a funkce
ŽIVÉ ZAOSTŘ. (pouze pro modely Galaxy S9+)
Duální fotoaparát vám umožňuje pořizovat fotografie s malou hloubkou ostrosti, u kterých bude
pozadí rozmazané a objekt bude od něj výrazně oddělen. Funkce duálního zachycení navíc
umožňuje v jednom snímku pořídit detailní fotografii objektu přiblíženého zoomem a širokoúhlou
fotografii s větším pozadím.
Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření
Na obrazovce náhledu upravte úroveň rozmazání pozadí a pořiďte fotografii, která zdůrazní objekt.
• Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
• Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Objekt je tenký nebo průhledný.
– – Objekt má podobnou barvu nebo vzor jako pozadí.
– – Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku ŽIVÉ ZAOSTŘ.
2 Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň
rozmazání.
98
Aplikace a funkce
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Režim fotografování
Posuvník nastavení rozostření
pozadí
Zkrášlovací efekt
Duální zachycení
99
Aplikace a funkce
Úprava pozadí fotografií s funkcí živého ostření
Můžete také upravit úroveň rozmazání pozadí fotografie pořízené s funkcí živého ostření. Když se
v rozmazaných místech pozadí objeví světla, můžete změnit tvar rozmazání pozadí. Vyberte tvar,
například srdce, hvězdu nebo květinu, abyste fotografii ozdobili a odlišili.
Úprava úrovně rozmazání pozadí.
Změna tvaru rozmazání pozadí
100
Aplikace a funkce
1 Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku UPRAVIT
ROZOSTŘENÍ POZADÍ.
2 Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte lištu úpravy rozmazání doleva nebo
doprava.
Chcete-li upravit tvar rozmazání pozadí, přetáhněte seznam efektů doleva nebo doprava
a vyberte požadovaný efekt. Seznam efektů se objeví, pouze pokud má fotografie v pozadí
rozmazaný tvar.
Úprava úrovně
rozmazání pozadí.
Změna tvaru
rozmazání pozadí.
3 Klepněte na položku
a fotografii uložte.
101
Aplikace a funkce
Pořízení snímku skrytého pozadí s funkcí duálního zachycení.
V jednom snímku můžete zachytit detailní fotografii a širokoúhlou fotografii s větším pozadím.
Můžete zobrazit scénu na pozadí, která byla na obrazovce náhledu skrytá.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku ŽIVÉ ZAOSTŘ. Ujistěte se, že je aktivována funkce
duálního snímání ( ), potom pořiďte fotografii. Vyberte fotografii a zobrazte záběr zblízka a
širokoúhlou fotografii.
Detailní fotografie
Širokoúhlá fotografie
102
Aplikace a funkce
AR EMOJI
Moje emoji
Pomocí obrázku Moje emoji, který vypadá přesně jako vy, se můžete vyjadřovat zábavným a tvůrčím
způsobem. Můžete pořizovat fotografie a videa, kde Moje emoji použijete, nebo sdílet s ostatními
nálepky Moje emoji.
Vytvoření obrázku Moje emoji
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku AR EMOJI.
2 Klepněte na položku Vyt. Moje emoji.
3 Zarovnejte svůj obličej na obrazovce a pořiďte fotografii klepnutím na položku
4 Vyberte pro Moje emoji pohlaví a klepněte na položku DALŠÍ.
5 Ozdobte Moje emoji a klepněte na položku OK.
103
.
Aplikace a funkce
Pořizování fotografií a videí s obrázkem Moje emoji
Můžete pořizovat fotografie a videa s obrázkem Moje emoji, který bude napodobovat vaše výrazy.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku AR EMOJI.
2 Klepněte na položku a vyberte Moje emoji.
3 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
video.
Odstranění obrázku Moje emoji
Klepněte na Moje emoji, které chcete odstranit, podržte je a klepněte na položku
.
Použití nálepek Moje emoji
Nálepky Moje emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních
sítích.
Klepněte na na klávesnici Samsung a pak klepněte na ikonu Moje emoji. Objeví se nálepky Moje
emoji s různými výrazy tváře. Vyberte jednu z nálepek Moje emoji.
Tato nálepka Moje emoji bude vložena.
104
Aplikace a funkce
Odstraňování nálepek Moje emoji
1 Na klávesnici Samsung klepněte na položku → .
2 Vyberte nálepky Moje emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku ODSTRANIT.
Živé nálepky
Pořizuje fotografie a videa s různými živými nálepkami. Když pohnete obličejem, budou nálepky
sledovat vaše pohyby. Můžete také nahrát rozkošnou a legrační nálepku, která se bude ve videu
pohybovat.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku AR EMOJI.
2 Klepněte na položku nebo a vyberte nálepku, kterou chcete.
3 Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
video.
Náhodné použití nálepek
Nálepky můžete použít náhodně namísto toho, abyste je vybírali ze seznamu nálepek.
Opakovaně klepněte na položku Náhodně, dokud se neobjeví nálepka, kterou chcete.
105
Aplikace a funkce
Používání režimů snímání
Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo
táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Seznam režimů snímání můžete upravit. Na obrazovce náhledu klepněte na položku
→ Upravit režimy fotoaparátu. Případně můžete klepnout na seznam režimů snímání na
obrazovce náhledu a podržet jej.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku AUTO.
Profesionální režim
Pořizujte fotografie a videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu
expozice a hodnotu ISO.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku PRO. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
nebo nahrajte video klepnutím na položku .
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku
Dostupné možnosti
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit nastavení ISO na AUTO.
• : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude
světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na fotografie pořizované v noci. Vysoká rychlost
závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na fotografování rychle se pohybujících
objektů. Můžete vybrat hodnotu clony, která stanoví jas a hloubku ostrosti. Klepněte na položku
F1.5 nebo F2.4.
• : Vyberte barevný odstín. Chcete-li vytvořit svůj vlastní barevný odstín, klepněte na položku
Tón 1 nebo Tón 2.
106
Aplikace a funkce
• : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k
nebo
, abyste
ručně upravili ostření. Chcete-li přepnout na režim automatického ostření, klepněte na položku
MANUAL.
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
a táhněte prstem po panelu teploty barev.
teplotu barev. Klepněte na položku
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice.
Hodnota expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.
Panoramatický režim
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku PANORÁMA.
2 Klepněte na položku a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
3 Klepnutím na položku zastavte pořizování fotografií.
107
Aplikace a funkce
Pořízení pohyblivého panoramatického snímku
Můžete pořídit snímek a zobrazit pohyblivé panorama.
Při pořizování pohyblivých panoramatických snímků se nebude zaznamenávat zvuk.
1 Na obrazovce náhledu panoramatu se ujistěte, zda je aktivována funkce pohybu (
), a pořiďte
pohyblivé panorama.
2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
3 Klepněte na položku ZOBR. JAKO POHYB. PANORÁMA.
Přehraje se pořízený pohyblivý panoramatický snímek.
4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý panoramatický snímek, naklopte zařízení nebo táhněte
prstem po obrazovce.
Chcete-li pohyblivý panoramatický snímek uložit jako video, klepněte na položku ULOŽIT
VIDEO.
Režim Hyperlapse
Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená
videa.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku HYPERČAS.
2 Klepněte na položku a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na Auto, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky
upravovat podle proměňující se scény.
3 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
4 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku
video.
108
zobrazte
Aplikace a funkce
Režim jídla
Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku JÍDLO.
2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit.
Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
109
a přetáhněte panel přizpůsobení.
Aplikace a funkce
Režim zpomaleného pohybu
Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zpomaleně.
Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku → Upravit režimy fotoaparátu → Zadní
fotoaparát, potom zaškrtněte položku Pomalý pohyb.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku POMALÝ POHYB.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Nejrychlejší část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto
videu se vytvoří až dvě zpomalené části.
Chcete-li upravit oddíl zpomaleného videa, přetáhněte položku
doleva nebo doprava.
Sportovní režim
Pořizujte ostřejší fotografie rychle se pohybujících objektů, například běžící osoby nebo pohybujícího
se zvířete.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku SPORT.
Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku → Upravit režimy fotoaparátu → Zadní
fotoaparát, potom zaškrtněte položku Sport.
110
Aplikace a funkce
Režim selektivního zaostření (pouze pro modely Galaxy S9)
Použijte režim rozostření, abyste na fotografii zdůraznili určité objekty.
1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku SELEKTIVNÍ OSTŘENÍ.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
4 Klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku UPRAVIT ROZOSTŘENÍ POZADÍ a vyberte jednu z následujících možností:
• Zaost. na blízko: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
• Zaostř. na dálku: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
• Pan. zaostření: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
6 Klepněte na položku ULOŽIT.
• Doporučujeme umístit objekty do 50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete
zaostřit, do blízkosti zařízení.
• Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná
vzdálenost. Vzdálenost by měla být větší než trojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a
předmětem.
• Během fotografování držte zařízení pevně a nehýbejte se.
• Kvalita fotografií pořízených zařízením může být ovlivněna v následujících situacích:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Na pozadí se nachází silné světlo, je nedostatek světla nebo pořizujete fotografie v
interiérech.
– – Objekt má podobnou barvu nebo vzor jako pozadí.
111
Aplikace a funkce
Režim Selfie
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku SELFIE.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Můžete také pořizovat fotografie klepnutím na snímač tepové frekvence nebo na obrazovku.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete použít efekt bodového světla nebo upravit rysy obličeje,
například odstín pleti nebo tvar obličeje. Můžete také na obličeji zkoušet různý makeup.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na svém obličeji a pořiďte fotografii sebe
sama.
112
Aplikace a funkce
Režim ostření při pořizování selfie
Pořizujte selfie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku ZAOST. SELFIE.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Můžete také pořizovat fotografie klepnutím na snímač tepové frekvence nebo na obrazovku.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit odstín pleti.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na svém obličeji a pořiďte fotografii sebe
sama.
• Barva: Upravte barevný odstín obrazovky.
• Tón vzhl.: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
113
Aplikace a funkce
Režim Širokoúhlá selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku WIDE SELFIE.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Můžete také pořizovat fotografie klepnutím na snímač tepové frekvence nebo na obrazovku.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
114
Aplikace a funkce
Pořízení širokoúhlého autoportrétu s pohybem
Můžete pořídit pohyblivý širokoúhlý autoportrét.
• Při pořizování širokoúhlého autoportrétu s pohybem se nebude zaznamenávat zvuk.
• V závislosti na podmínkách pořizování snímku nemusí být uložen pohyb.
1 Na obrazovce náhledu širokoúhlého selfie se ujistěte, zda je aktivována funkce pohybu (
), a
pořiďte pohyblivé širokoúhlé selfie.
2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
3 Klepněte na položku ŠIROKOÚHLÉ SELFIE V POHYBU.
Přehraje se pořízený širokoúhlý autoportrét.
4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý širokoúhlý autoportrét, naklopte zařízení nebo táhněte
prstem po obrazovce.
Chcete-li širokoúhlý autoportrét uložit jako soubor videa, klepněte na položku ULOŽIT VIDEO.
115
Aplikace a funkce
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim snímání
Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Zapněte a vypněte celou obrazovku náhledu.
• : Vyberte snímkovou frekvenci.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
• : Změní oblast ostření v režimu automatického ostření.
Více bodů zaostří na několik
Střed zaostří
oblastí v rámečku. Objeví se několik obdélníků označujících zaostřené oblasti.
na střed rámečku.
• : Vytvářejte pohyblivé panoramatické snímky nebo pohyblivá širokoúhlá selfie, která budete
moci přehrávat jako videa. Pohyblivé snímky můžete prohlížet z různých úhlů naklopením
zařízení nebo tažením prstu po obrazovce.
• : V režimu JÍDLO zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
• : Aktivace nebo deaktivace funkce duálního zachycení. (Pouze pro modely Galaxy S9+)
116
Aplikace a funkce
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
Pokud chcete zařízení nastavit tak, aby v profesionálním režimu ukládalo fotografie jako
nekomprimované soubory RAW (formát souborů DNG), klepněte na přepínač Uložit soubory
RAW a JPEG. Soubory RAW obsahují veškerá data fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu, zabírají
ale více místa v paměti.
Při použití této funkce bude každá fotografie uložena ve dvou formátech, DNG a JPG.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
Pokud aktivujete funkci Vysoce efektivní video, můžete nahrávat videa ve formátu High
Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory,
abyste šetřili paměť zařízení.
• Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.
• Videa se super zpomalenými záběry a zpomalená videa nelze nahrávat ve formátu
HEVC.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• HDR (sytý tón): Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a
světlých místech.
117
Aplikace a funkce
• Sledování AF: Nastaví zařízení, aby sledovalo a automaticky zaostřovalo vybraný objekt.
Pokud na obrazovce náhledu vyberete objekt, zařízení na něj bude ostřit, i když se bude objekt
pohybovat nebo když změníte polohu fotoaparátu.
• Když je tato funkce aktivována, není možné použít funkci stabilizace videa.
• Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:
– – Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
– – Předmět se pohybuje příliš rychle.
– – Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
– – Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
– – Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
– – Fotoaparát se nadměrně třese.
– – Rozlišení videa je vysoké.
– – Při zoomování nebo používání 2násobného optického zoomu. (Pouze pro
modely Galaxy S9+)
• Superpomalý: Vyberte, jak chcete nahrávat super zpomalená videa.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
Pokud aktivujete funkci Vysoce efektivní video, můžete nahrávat videa ve formátu High
Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory,
abyste šetřili paměť zařízení.
Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• HDR (sytý tón): Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a
světlých místech.
118
Aplikace a funkce
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
• Oprava tvaru obličeje: Když se váš obličej nachází u okraje obrazovky náhledu, bude se jevit
zkreslený. Povolte tuto možnost, abyste opravili tvar obličeje. Po provedení korekce tvaru se
může pozadí jevit mírně zkreslené.
SPOLEČNÉ
• Upravit režimy fotoaparátu: Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam
režimů snímání.
• Fotografie pohybu: Nastaví zařízení, aby několik vteřin před klepnutím na
zaznamenalo
videoklip. Můžete tak zachytit okamžik, který byste jinak mohli zmeškat. Abyste video zobrazili,
klepněte na miniaturu náhledu a klepněte na položku PŘEHRÁT FOTOGRAFII POHYBU. Chceteli zachytit fotografii z videoklipu, zastavte přehrávání klepnutím na obrazovku a klepněte na
položku KOPIE. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AUTO a SELFIE.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu
způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
Tuto funkci nelze použít, když je aktivní funkce Sledování AF.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete vypínací tlačítko.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
119
Aplikace a funkce
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou
kartu.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových
příkazů. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“.
Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na
displej.
• Přidržení tlačítka Fotoaparát: Vyberte činnost, která se provede, když klepnete na tlačítko
Fotoaparát a podržíte je.
• Stisknutí tlačítka hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště
nebo funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy.
120
Aplikace a funkce
Zobrazení snímků
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Bixby Vision
Kreslí na snímek.
Přidání nálepky.
Použití filtru nebo efektu.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Odstranění snímku.
Z více snímků můžete vytvořit film, animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na
položku → Vytvořit nový → Film, GIF nebo Koláž, potom vyberte snímky.
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na položku
je typ, poloha nebo dokumenty.
zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
Úprava pozadí fotografií s funkcí živého ostření (pouze pro modely Galaxy S9+)
Můžete upravit úroveň rozmazání pozadí fotografie pořízené s funkcí živého ostření. Když se
v rozmazaných místech fotografií s funkcí živého ostření objeví světla na pozadí, můžete změnit tvar
rozmazání pozadí.
Spusťte aplikaci Galerie, vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepnutím na položku
UPRAVIT ROZOSTŘENÍ POZADÍ upravte úroveň rozmazání nebo změňte tvar rozmazání pozadí.
121
Aplikace a funkce
Prohlížení fotografií pořízených s funkcí duálního zachycení (pouze pro modely
Galaxy S9+)
Zobrazení detailní fotografie a širokoúhlé fotografie pořízených s funkcí duálního zachycení.
Spusťte aplikaci Galerie, vyberte fotografii pořízenou pomocí funkce duálního zachycení a klepněte
na položku ŠIROKOÚHLÝ nebo DETAIL.
Prohlížení videí
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
3 Klepnutím na položku přehrajete video.
Přejít na
předcházející video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
v miniatuře náhledu.
Otevření dalších
možností.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením
přetočíte obsah
dopředu.
Zachycení aktuální
obrazovky.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na
rozevírací
přehrávač videí.
Vytvoření
animovaného GIFu.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
122
Aplikace a funkce
Použití funkce Vylepšení videa
Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Zlepšovač videa.
• Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
• Použití této funkce zvýší spotřebu energie z baterie.
Zobrazování podrobností o snímcích a videích
Můžete zobrazit podrobnosti o souboru, jako jsou lidé, poloha a základní informace. Pokud se jedná
o automaticky vytvořený obsah, například příběh nebo GIF, zobrazí se i obsah.
Při prohlížení snímku nebo videa na obrazovce náhledu táhněte prsty nahoru po obrazovce. Objeví
se podrobnosti o souboru.
Související obsah můžete také zobrazit klepnutím na informace na obrazovce.
Úprava informací.
Podrobnosti o souboru
Informace o lidech
Informace o poloze
Automaticky
vytvořený obsah
Značky
123
Aplikace a funkce
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb. Filmy, animované GIFy nebo
koláže, které jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku ALBA a vyberte album.
Skrývání alb
Alba můžete skrývat.
Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba Fotoaparát a Kopie
displeje.
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku ALBA.
2 Klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba.
3 Vyberte alba, která chcete skrýt, a pak klepněte na položku POUŽÍT.
Chcete-li alba znovu zobrazit, klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba, zrušte výběr alb,
která chcete zobrazit, a potom klepněte na položku POUŽÍT.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku PŘÍBĚHY a vyberte příběh.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
124
Aplikace a funkce
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung account.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Samsung Cloud. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku
ve spodní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
125
Aplikace a funkce
Always On Display
Na vypnutém displeji můžete vždy zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně
ovládat přehrávání hudby.
Můžete zde také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.
• Jas funkce Always On Display se může automaticky měnit v závislosti na okolním
osvětlení.
• Pokud snímač v horní části zařízení na určitou dobu zakryjete, funkce Always On Display
se vypne.
Otevírání oznámení ve funkci Always On Display
Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On
Display ikony oznámení. Oznámení zobrazíte tak, že poklepáte na ikonu oznámení.
Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.
126
Aplikace a funkce
Ovládání přehrávání hudby ve funkci Always On Display
Přehrávání hudby můžete ovládat i pomocí funkce Always On Display, aniž byste museli zapínat
obrazovku.
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Hodiny
a FaceWidgets → FaceWidgets a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Ovladač
hudby.
2 Budete-li chtít ovládat přehrávání hudby pomocí funkce Always On Display, poklepejte na
hodiny.
3 Táhnutím doleva nebo doprava na hodinách přejděte na ovladač hudby.
4 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony.
Zobrazení snímku ve funkci Always On Display
Ve funkci Always On Display můžete zobrazit snímek. Můžete také zobrazit animovaný GIF.
1 Spusťte aplikaci Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Hodiny a FaceWidgets → Styl
hodin.
2 Přetáhněte seznam typů doleva nebo doprava a vyberte ikonu s obrázkem.
3 Klepněte na položku a vyberte snímek.
Chcete-li vložit animovaný GIF, klepněte na položku Přidat GIF a vyberte soubor.
4 Klepněte na položku POUŽÍT.
Změna plánu pro funkci Always On Display
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Always On Display →
Nastavit plán a nastavte čas zahájení a konce.
Aby se funkce Always On Display zobrazovala vždy, aktivujte tuto funkci klepnutím na přepínač Vždy
zobrazit.
Deaktivace funkce Always On Display
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp., potom klepnutím
deaktivujte přepínač Always On Display.
127
Aplikace a funkce
Okraj Obrazovky
Úvod
Můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím, funkcím a kontaktům z různých panelů
na okraji obrazovky.
Používání panelů na okraji obrazovky
Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky. Potom přepínejte mezi
panely na okraji obrazovky tažením prstem doleva nebo doprava. Případně klepněte na položku
a vyberte požadovaný panel.
Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Zobrazení → Okraj Obrazovky a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Panely na
okraji.
Panely na okraji obrazovky
Úchyt okraje obrazovky
Aplikace na okraji
Lidé na okraji
Inteligentní výběr
128
Aplikace a funkce
Upravování panelů na okraji obrazovky
Můžete zvolit panely, které chcete zobrazovat na okraji obrazovky, nebo je můžete upravovat.
1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
2 Klepnutím na položku otevřete obrazovku nastavení panelu na okraji obrazovky.
3 Zaškrtněte panely na okraji obrazovky, které chcete zobrazit.
Chcete-li panel upravit, klepněte na položku UPRAVIT.
Chcete-li stáhnout další panely, klepněte na položku STÁHNOUT.
Chcete-li změnit uspořádání panelů, klepněte na položku → Změnit uspořádání a přetáhněte
do jiného umístění.
položku
Nastavení úchytu panelu na okraji obrazovky
Můžete upravit nastavení umístění, velikost, průhlednost nebo vibrování úchytu.
Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky. Potom klepněte na
→ → Úchyt Panelu na okraji.
položku
Aplikace na okraji
Můžete rychle spouštět často používané aplikace.
1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
2 Táhněte doleva nebo doprava, abyste otevřeli panel Aplikace na okraji. Případně klepněte na
položku
→ Aplikace na okraji.
3 Vyberte aplikaci a spusťte ji.
129
Aplikace a funkce
Úprava panelu Aplikace na okraji
• Chcete-li přidat aplikaci, klepněte na položku
seznamu aplikací.
na panelu, potom klepněte na aplikaci v
• Chcete-li vytvořit složku na panelu, klepněte na položku
na panelu, klepněte na aplikaci v
seznamu aplikací, podržte ji a potom ji přetáhněte přes jinou aplikaci na panelu Aplikace na
okraji. Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
• Chcete-li odstranit aplikaci, klepněte na aplikaci na panelu, podržte ji a pak ji přetáhněte na
položku Odebrat v horní části panelu.
• Chcete-li změnit pořadí aplikací, klepněte na aplikaci, podržte ji a přetáhněte na jiné místo.
Můžete také upravit panel Aplikace na okraji klepnutím na položku UPRAVIT.
Lidé na okraji
Přidávejte na panel Lidé na okraji oblíbené kontakty, abyste je mohli rychle kontaktovat a prohlížet
upozornění, která jste od nich dostali.
1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
2 Táhněte doleva nebo doprava, abyste otevřeli panel Lidé na okraji. Případně klepněte na
položku
→ Lidé na okraji.
Přidávání kontaktů do panelu Lidé na okraji
Často používané kontakty můžete přidat do panelu Lidé na okraji a nastavit je jako prioritní kontakty.
a vyberte kontakt se seznamu oblíbených nebo klepněte na položku
Klepněte na položku
VYBERTE KONTAKTY, vyberte kontakty a potom klepněte na položku HOT.
Na panel Lidé na okraji můžete přidat pouze kontakty uložené v seznamu Kontakty.
130
Aplikace a funkce
Úprava panelu Lidé na okraji
• Chcete-li odstranit kontakt, klepněte na ikonu kontaktu, podržte ji a pak ji přetáhněte na
položku Odebrat v horní části obrazovky.
• Chcete-li změnit pořadí kontaktů, klepněte na ikonu kontaktu, podržte ji a přetáhněte na jiné
místo.
Můžete také upravit panel Lidé na okraji klepnutím na položku UPRAVIT.
Kontaktování osob z panelu Lidé na okraji
Otevřete panel aplikaci Lidé na okraji a klepněte na kontakt. Na obrazovce se objeví tlačítka
komunikace. Klepněte na požadované tlačítko, abyste danému kontaktu zatelefonovali nebo poslali
zprávu.
131
Aplikace a funkce
Inteligentní výběr
Vyberte oblast a zachyťte ji jako snímek nebo animaci ve formátu GIF. Můžete také snímek připnout
tak, aby se vždy zobrazoval v horní části seznamu.
Pořízení snímku
1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
2 Táhněte doleva nebo doprava, abyste otevřeli panel Inteligentní výběr. Případně klepněte na
položku
→ Inteligentní výběr.
3 Na panelu vyberte ikonu požadovaného tvaru.
4 Přetáhněte rámeček na obsah, který chcete vybrat.
Budete-li chtít změnit velikost rámečku, přetáhněte roh rámečku.
5 Klepněte na položku HOTOVO.
Pokud vybraná oblast obsahuje text, můžete jej nechat rozpoznat a vyjmout z vybrané oblasti
klepnutím na položku Vytáhnout text.
6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
• Bixby Vision: Rozpoznávejte obsah pomocí služby Bixby Vision a vyhledávejte související
informace.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
• Sdílet: Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
• Nastavit jako: Nastavte vybranou oblast, která se má zobrazovat, když je obrazovka vypnutá.
• Uložit: Slouží k uložení vybrané oblasti do složky Galerie.
132
Aplikace a funkce
Zachycení oblasti z videa
Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.
1 Pokud chcete zachytit obsah během přehrávání videa, přetáhněte úchyt okraje obrazovky
směrem ke středu obrazovky.
2 Táhněte doleva nebo doprava, abyste otevřeli panel Inteligentní výběr. Případně klepněte na
položku
→ Inteligentní výběr.
3 Na panelu klepněte na položku Animace.
4 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.
Upravení polohy.
Úprava velikosti
přetažením
rámečku.
Výběr kvality.
5 Klepnutím na položku NAHRÁT spustíte zachycení.
• Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
• Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování
oblasti videa.
• Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.
6 Klepnutím na položku STOP zachycování zastavte.
7 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku Náhled a ještě před
uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
• Sdílet: Vybranou oblast můžete sdílet s ostatními.
• Uložit: Slouží k uložení vybrané oblasti do složky Galerie.
133
Aplikace a funkce
Osvětlení okraje
Můžete zařízení nastavit, aby se okraje obrazovky rozsvítily a aby se zobrazila vyskakovací zpráva,
když obdržíte upozornění, například nové zprávy.
I když zařízení leží obrazovkou směrem dolů, okraje obrazovky se rozsvítí a upozorní vás tak na
hovor nebo nová upozornění. Když se při používání aplikace objeví vyskakovací okno, můžete rychle
zobrazit obsah a provést dostupné akce tak, že toto okno přetáhnete dolů.
Správa oznámení, která se budou zobrazovat jako rozsvícení okraje
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Okraj Obrazovky → Osvětlení
okraje.
2 Chcete-li přijímat oznámení ve formě osvětlení okraje, klepněte na položku Správa oznámení,
potom klepněte na přepínače vedle aplikací.
V závislosti na typech upozornění se okraj u některých typů upozornění nemusí rozsvítit.
Rychlá odpověď
Příchozí hovory můžete odmítnout pomocí vlastních zpráv odmítnutí. Když se zařízení nachází
obrazovkou směrem dolů, můžete hovory odmítnout přidržením prstu na snímači tepové frekvence
v zadní části zařízení po dobu dvou sekund.
Chcete-li upravit výchozí zprávu odmítnutí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zobrazení → Okraj Obrazovky → Osvětlení okraje → → Rychlá odpověď, potom klepněte na
text pod položkou ZPRÁVA RYCHLÉ ODPOVĚDI.
134
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení ve vyskakovacím
okně
135
Aplikace a funkce
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku .
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku SEZ. APL. a vyberte aplikaci.
136
Aplikace a funkce
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přidání této dvojice
aplikací na domovskou
obrazovku.
Používání funkce
přichyceného okna.
Uzavření aplikace.
Přepnutí vybraného okna
do zobrazení nového okna.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se
maximalizuje.
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku
se objeví ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Minimalizovaná rozdělená
obrazovka
Chcete-li zavřít zobrazení minimalizované rozdělené obrazovky, klepněte na položku
137
.
Aplikace a funkce
Přichycené okno
Můžete vybrat oblast, připnout ji do horní části obrazovky a ostatní aplikace používat ve spodním
okně.
1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
2 Klepněte na položku a přetáhněte rámec do oblasti, kam jej chcete připnout.
Chcete-li upravit velikost rámce, potáhněte
vzhůru nebo dolů.
3 Klepněte na položku HOTOVO.
Vybrané okno aplikace se připne do horní části obrazovky. Chcete-li připnutí okna zrušit,
přetáhněte lištu mezi okny aplikací.
4 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Přidání dvojic aplikaci na domovskou obrazovku
Pokud přidáte dvojice aplikací na domovskou obrazovku, můžete obě aplikace spustit v zobrazení
rozdělené obrazovky jedním klepnutím.
Klepněte na lištu mezi okny aplikace a pak klepněte na položku
.
Aktuální dvojice aplikací bude přidána na domovskou obrazovku.
Dvojice aplikací
138
Aplikace a funkce
Zobrazení ve vyskakovacím okně
1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
2 Táhněte nahoru nebo dolů, klepněte na okno aplikace a přidržte ho, potom je přetáhněte na
možnost Puštěním zde zobrazíte v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
139
Aplikace a funkce
Zobrazování oznámení v místním okně
Když obdržíte oznámení s osvětlením okrajů, můžete rychle zobrazit jeho obsah otevřením místního
okna a provést dostupné akce. Pokud například obdržíte zprávu při sledování videa nebo hraní hry,
můžete zprávu zobrazit a odpovědět na ni, aniž byste museli přepínat obrazovku.
Když obdržíte oznámení s osvětlením okrajů a právě používáte některou aplikaci, přetáhněte
oznámení dolů.
Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkce více oken a osvětlení
okraje. Chcete-li zobrazit podporované aplikace, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Zobrazení → Okraj Obrazovky → Osvětlení okraje → Správa oznámení.
140
Aplikace a funkce
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikace, která vám umožní spravovat přenosné zařízení Gear. Když své zařízení
připojíte k zařízení Gear, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace zařízení Gear.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Samsung Gear.
Klepněte na položku PŘIPOJIT KE GEAR, abyste své zařízení připojili k zařízení Gear. Nastavení
dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání zařízení Gear s vaším
zařízením naleznete v uživatelské příručce k zařízení Gear.
Samsung Members
Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika
problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete
sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější
novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy,
které mohou při používání zařízení vyvstat.
Další možnosti
Odeslat zpětnou vazbu.
• Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejňovat komentáře, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung
account.
141
Aplikace a funkce
Samsung Notes
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce.
Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1 Spusťte aplikaci Samsung Notes a klepněte na položku VŠE → .
2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku
nebo pořízením snímku.
→ Obrázek a vložte obrázek ze složky Galerie
Klepnutím na položku → Hlas můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam
hlasu se okamžitě spustí.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Vložení obrázku nebo hlasového
záznamu.
Psaní a kreslení pery.
Kreslení štětci.
3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku ULOŽIT.
Odstranění poznámek
1 Spusťte aplikaci Samsung Notes, klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
3 Klepněte na položku
.
142
Aplikace a funkce
Kalendář
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
2 Zadejte podrobnosti události.
Výběr nálepky k zobrazení s událostí.
Nastavení trvání.
Vložení názvu.
Změna barvy události.
Výběr kalendáře pro uložení
události.
Nastavení alarmu.
Zadání umístění.
Připojení mapy.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
3 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
143
Aplikace a funkce
Vytváření úloh
1 Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
2 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti o úloze.
3 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2 Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat Kalendář.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → Správa
kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se.
Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
Samsung Health
Úvod
Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle
cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
144
Aplikace a funkce
Používání aplikace Samsung Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace Samsung Health
a sledovat tak své zdraví a formu. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními
uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy týkající se zdraví.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Samsung Health. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé
nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
Porovnávejte záznamy o počtu
kroků s jiným uživateli aplikace
Samsung Health nebo soupeřte se
svými přáteli.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Nastavte si každodenní cíle a
sledujte svůj pokrok.
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Zobrazí zprávy průvodce nebo
oznámení z aplikace Samsung
Health.
145
Aplikace a funkce
Chcete-li přidat položky na obrazovku Samsung Health, klepněte na položku → Správa položek a
potom vyberte položky.
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
• OBECNÉ MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravy a tělesné míry.
• MONITORY CVIČENÍ: Přidávejte nástroje pro sledování různého cvičení a monitorujte své
aktivity.
Cíle
Můžete nastavit své cíle pro správu hmotnosti nebo vyváženější život. Po nastavení cílů můžete
sledovat svůj pokrok nebo zobrazovat průvodce na obrazovce Samsung Health.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na položku NASTAVIT CÍLE. Případně klepněte na položku
→ Správa položek a vyberte položku Správa hmotnosti nebo Vyvážený život.
TOGETHER
Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat
přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své
hodnocení na Žebříček kroků.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na položku TOGETHER.
146
Aplikace a funkce
Kroky
Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.
Aktuální celkový počet kroků
Cíl
• Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může
dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno
naznačí, že váš cíl byl dosažen.
• Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet
kroků ovlivňovat vibrace.
147
Aplikace a funkce
Srd. tep
Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.
Nástroj pro sledování tepové frekvence je určen pouze pro cvičení a informační účely a není
určen pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, nebo při léčbě, zmírňování,
ošetřování nebo prevenci nemocí.
Před měřením tepové frekvence vezměte na vědomí následující podmínky:
• Před provedením měření 5 minut odpočívejte.
• Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu 30 minut a pak
měření opakujte.
• Během zimy nebo ve studeném počasí se při měření tepové frekvence udržujte v teple.
• Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence
od normální tepové frekvence.
• Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k
nepřesnému záznamu tepové frekvence.
• Měření tepové frekvence se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém
jsou prováděna.
• Pokud snímač tepové frekvence nefunguje, ujistěte se, že činnost snímače nenarušuje žádná
překážka. Pokud stejný problém se snímačem tepové frekvence přetrvává, navštivte servisní
středisko Samsung.
148
Aplikace a funkce
1 Na obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování tepové frekvence a klepnutím
na položku MĚŘIT začněte měřit svou tepovou frekvenci.
2 Položte prst na snímač tepové frekvence na zadní straně zařízení.
3 Po krátké době se na obrazovce zobrazí aktuální tepová frekvence. Sejměte prost ze snímače.
Vaše aktuální tepová frekvence
149
Aplikace a funkce
Další informace
• Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou
určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování,
ošetřování nebo prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit
podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny
nebo ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj
a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace
Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.)
Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve
službě Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Resetovat údaje v menu Nastavení.
Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat
samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích
stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady
ochrany soukromých údajů.
150
Aplikace a funkce
Záznamník
Úvod
Můžete používat různé režimy záznamu pro různé situace. Zařízení dokáže převádět váš hlas na text
a rozlišovat mezi různými zdroji zvuku.
Provádění záznamu hlasu
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
3 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
4 Zadejte název souboru a klepněte na položku ULOŽIT.
151
Aplikace a funkce
Změna režimu záznamu
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Záznamník.
V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.
• STANDARDNÍ: Toto je normální režim nahrávání.
• ROZHOVOR: Mikrofon je citlivý na zvuk ze dvou směrů. V tomto režimu zaznamenává stejné
množství zvuku horní i spodní část zařízení.
• ŘEČ NA TEXT: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro co
nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.
Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení
váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk
systému hlasových poznámek.
Přehrávání vybraných záznamů hlasu
Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo
jejich ztlumení zrušit.
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Záznamník.
2 Klepněte na položku SEZNAM a vyberte záznam hlasu nahraný v režimu rozhovoru.
3 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku , aby byl příslušný směr zvuku
ztlumen.
Ikona se změní na
a zvuk bude ztišen.
Zdroj zvuku se ztlumenou hlasitostí
Zdroj zvuku s obnovenou hlasitostí
152
Aplikace a funkce
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.
Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku → Získat další místo.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
153
Aplikace a funkce
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
SVĚTOVÉ HODINY
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
STOPKY
1 Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
154
Aplikace a funkce
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Spusťte aplikaci Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku
hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
. Můžete převádět různé
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Zobrazení informací o hraní her.
Otevření dalších možností.
Stažené aplikace.
Vyhledání her.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
Změna režimu výkonu.
Zobrazení a instalování dalších her.
155
Aplikace a funkce
Používání aplikace Spouštění her
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce → Hry a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Game Launcher.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku nebo na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2 Spusťte aplikaci Game Launcher.
3 Klepněte na hru v seznamu her.
Chcete-li najít více her, přetáhněte obrazovku nahoru.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat na
obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku → Přidat hru.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku Odebrat.
Změna režimu výkonu
Můžete změnit režim výkonu her.
Spusťte aplikaci Game Launcher, klepněte na položku Normální výkon a opakovaným klepnutím
na tlačítko vyberte režim, který chcete.
• Normální výkon: Nepoužije se úsporný režim ani režim vysokého výkonu.
• Úspora energie: Sníží se spotřeba energie z baterie, zároveň ale dojde ke snížení výkonu
systému.
• Vysoký výkon: Dojde ke zvýšení výkonu systému, zvýší se tak ale spotřeba energie z baterie.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
156
Aplikace a funkce
Používání aplikace Herní nástroje
Při hraní her můžete používat různé možnosti panelu Herní nástroje. Panel Herní nástroje otevřete
na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho
klepnutím na položku
tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.
Otevření obrazovky Spouštění her.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Hraní her na celou obrazovku.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
příchozí hovory a nouzových
upozornění.
Zamknutí funkce silného stisknutí
tlačítka Domů.
Zamknutí funkce automatické
úpravy jasu.
Zamknutí okraje obrazovky.
Skrytí tlačítek na navigačním
panelu.
Zaznamenání herní relace.
Zamknutí dotykového displeje
během hraní hry.
Pořizování snímků obrazovky.
Blokování upozornění během hraní her
Klepněte na položku
a pak funkci aktivujte klepnutím na položku Žádná upoz. ve hře. Zařízení
ztlumí zvuky upozornění a zobrazí pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění,
abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části
obrazovky malé upozornění.
157
Aplikace a funkce
SmartThings
Úvod
K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiné chytré telefony, se můžete připojit
jednoduše a rychle. Pomocí chytrého telefonu také můžete ovládat a spravovat televizory, domácí
spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).
• Připojení k blízkým zařízením: Rychle a snadno se připojte k blízkým zařízením, jako jsou
sluchátka Bluetooth nebo nositelná zařízení.
• Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT: Zaregistrujte
si inteligentní chladničky, myčky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající
internet věcí (IoT) v chytrém telefonu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje
chytrého telefonu.
• Příjem oznámení: Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například
když vám dopere pračka, můžete dostat upozornění na chytrý telefon.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci SmartThings. Zobrazí se řídicí panel.
Otevření dalších možností.
Vyhledávání blízkých zařízení a
jejich registrace.
Podporovaná zařízení
Tipy k SmartThings
Příběhy uživatele
Zobrazení řídicího panelu.
Správa automatických pravidel.
Správa umístění a zařízení.
158
Aplikace a funkce
• Abyste mohli používat aplikaci SmartThings, musí být váš chytrý telefon a ostatní zařízení
připojeny k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li funkci SmartThings plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému
účtu Samsung.
• Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb. Chcete-li zobrazit seznam zařízení, která lze připojit, otevřete složku Samsung,
spusťte aplikaci SmartThings, a poté klepněte na položku PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ.
• Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
• Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti
Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na
výrobce zařízení.
Připojování k blízkým zařízením
K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci SmartThings.
2 Na řídicím panelu klepněte na položku Přidat zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
159
Aplikace a funkce
Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT
Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji chytrého
telefonu. Zařízení můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a
pohodlné ovládání.
Připojování zařízení
1 Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci SmartThings.
2 Na řídicím panelu klepněte na položku Přidat zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu.
v možnosti PŘIDAT ZAŘÍZENÍ
Pokud v seznamu není žádné zařízení, klepněte na položku
RUČNĚ a vyberte typ zařízení. Případně klepněte na položku Hledat a zadejte název zařízení
nebo modelu.
4 Registraci zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení a ovládání připojených zařízení
Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo
upravit hlasitost televizoru.
1 Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci SmartThings a pak klepněte na položku Zařízení.
Objeví se seznam připojených zařízení.
2 Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným
zařízením, budete moci zařízení ovládat.
Přidání zařízení a scén podle umístění
Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění
a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.
160
Aplikace a funkce
Přidání umístění
1 Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci SmartThings a pak klepněte na položku Zařízení →
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ → Přidat místo.
2 Zadejte název umístění.
Chcete-li nastavit umístění, klepnutím na položku Informace o zeměpisné poloze vyberte
umístění na mapě a klepněte na položku HOTOVO.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
Umístění bude přidáno.
Chcete-li pro dané umístění přidat zařízení, klepněte na položku PŘ. ZAŘÍZ. a podle pokynů na
obrazovce zařízení zaregistrujte.
Zařízení budou přidána k umístění.
Přidání scén
Přidejte scénu a zaregistrujte v ní zařízení, abyste mohli ovládat několik zařízení najednou jediným
klepnutím na tlačítko nebo hlasovým příkazem.
Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci SmartThings, vyberte umístění, klepněte na položku →
Přidat scénu, potom nastavte možnosti scény. Můžete nastavit název scény, ikonu a zařízení.
Přidání automatických pravidel
Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické provádění činností v závislosti na
předem nastavené době nebo stavu zařízení.
Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul
zvuk.
1 Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci SmartThings a pak klepněte na položku
Automatizace → PŘIDAT AUTOMATIZACI.
2 Klepněte na položku Kdy chcete použít tuto automatizaci?, nastavte podmínky a klepněte na
položku HOTOVO.
3 Klepněte na položku Co má dělat tato automatizace?, nastavte zařízení a činnosti, které se mají
provést, potom klepněte na položku HOTOVO.
Chcete-li, aby vám bylo zasláno oznámení při spuštění automatického pravidla, klepněte na
položku Upozornit a zadejte zprávu.
161
Aplikace a funkce
Příjem oznámení
Přijímejte oznámení z připojených zařízení na chytrém telefonu. Například když vám dopere pračka,
můžete dostat upozornění na chytrý telefon.
Chcete-li nastavit zařízení na příjem oznámení, otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci
SmartThings, klepněte na položku → Oznámení → → Nastavení upozornění, potom klepněte
na přepínače vedle zařízení, která chcete.
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na položku a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
162
Aplikace a funkce
Používání dalších funkcí
• Sdílení odkazů: Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště serveru
Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste mohli
tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Sdílet v zařízení: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení
Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Můžete také
prohlížet zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo
monitoru s aktivovanou funkcí Smart View.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
Samsung DeX
Úvod
Samsung DeX je služba, která umožňuje používat chytrý telefon jako počítač, stačí jej připojit k
externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru. Funkce chytrého telefonu
můžete pohodlně používat na velké obrazovce.
• Další informace o používání zařízení DeX Pad naleznete v uživatelské příručce zařízení
DeX Pad.
• Veškeré příslušenství včetně zařízení DeX Pad je prodáváno samostatně.
163
Aplikace a funkce
Uspořádání zařízení DeX Pad
Otvor ventilátoru
Povrch
Otvor ventilátoru
Konektor pro mobilní
zařízení (USB typ C)
Konektor nabíječky
(USB typu C)
Konektor USB
Port HDMI
164
Aplikace a funkce
Připojování zařízení
1 Nabíječku připojte ke konektoru nabíječky zařízení DeX Pad (USB typu C).
Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung, které podporují funkci rychlého
nabíjení.
2 Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI zařízení DeX Pad, druhý konec kabelu zapojte
do portu HDMI televizoru nebo monitoru.
Používejte pouze kabel HDMI dodaný se zařízením DeX Pad. V opačném případě nemusí
DeX Pad fungovat správně.
165
Aplikace a funkce
3 Univerzální konektor chytrého telefonu připojte ke konektoru pro mobilní zařízení (USB typ C)
na zařízení DeX Pad.
Konektor pro mobilní
zařízení (USB typ C)
• Dbejte na to, aby byl chytrý telefon vůči konektoru ve vodorovné poloze. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození zařízení DeX Pad a chytrého telefonu.
• Pokud připojíte chytrý telefon s nasazeným pouzdrem, nemusí být v závislosti na pouzdru
zařízení možné navázat správně připojení k zařízení DeX Pad nebo spustit Samsung DeX.
Před použitím sejměte pouzdro.
4 Na obrazovce chytrého telefonu vyberte režim obrazovky, který si přejete používat. Vybírat
můžete mezi režimem Samsung DeX nebo režimem zrcadlení obrazovky.
• SPUSTIT SAMSUNG DeX: Obrazovka chytrého telefonu se změní na dotykovou podložku
a objeví se na připojeném televizoru nebo monitoru v režimu Samsung DeX.
• PŘEPNOUT NA ZRCADLENÍ OBRAZOVKY: Na připojeném televizoru nebo monitoru se
zobrazí stejná obrazovka jako na chytrém telefonu.
Režim Samsung DeX
Režim zrcadlení obrazovky
Při následných připojeních se použije režim obrazovky, který jste vybrali jako první. Další
informace naleznete v části Změna režimu obrazovky.
166
Aplikace a funkce
Ovládání obrazovky Samsung DeX
Ovládání pomocí chytrého telefonu
Chytrý telefon můžete používat jako dotykovou podložku.
• Tuto dotykovou podložku můžete používat pouze v režimu Samsung DeX.
• Pokud je pouzdro chytrého telefonu vybavené předním krytem, zcela přední kryt
otevřete, abyste mohli chytrý telefon používat jako dotykovou podložku. Pokud by byl
přední kryt zavřený, nemusela by dotyková podložka správně fungovat.
Ovládání obrazovky
• Klepnutí: Spustíte aplikaci nebo vyberete tlačítko.
• Klepnutí dvěma prsty: Zobrazíte další možnosti.
• Tažení dvěma prsty: Posun obrazovky libovolným směrem.
• Roztažení nebo přiblížení dvou prstů: Přiblížení nebo oddálení.
• Klepnutí a přidržení: Výběr položky na obrazovce.
• Přetažení: Přesunutí položky nebo výběr textu.
167
Aplikace a funkce
Orientace obrazovky chytrého telefonu
Když používáte chytrý telefon jako dotykovou podložku, můžete jej používat na výšku, nebo na šířku.
1 Když jsou zařízení DeX Pad a chytrý telefon připojeny, zvedněte obě zařízení tak, aby byla kolmo
k povrchu ( 1 ). Potom podle potřeby otočte chytrý telefon tak, aby byl na výšku, nebo na šířku
( 2 ).
2
168
1
Aplikace a funkce
2 Zařízením DeX Pad a chytrým telefonem pohybujte mírně nahoru a dolů.
Pokud byla dotyková podložka správně orientována, objeví se v pravém horním rohu dotykové
podložky ikona .
169
Aplikace a funkce
Ovládání pomocí externí klávesnice a myši
Chcete-li používat klávesnici a myš, připojte je ke konektorům USB zařízení DeX Pad.
• Když připojíte myš, neobjeví se na chytrém telefonu dotyková podložka.
• Pomocí externí klávesnice a myši můžete ovládat chytrý telefon i v režimu zrcadlení
obrazovky.
Také můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš, nebo klávesnici/myš Bluetooth. Další informace
naleznete v příručce k příslušnému zařízení.
170
Aplikace a funkce
Používání aplikace Samsung DeX
Používejte funkce chytrého telefonu v prostředí podobnému prostředí počítače. Spuštěním více
aplikací současně můžete využívat multitaskingu. Můžete také kontrolovat upozornění a stav
chytrého telefonu.
Oblíbené aplikace
Domovská
obrazovka Samsung
DeX
Panel nástrojů pro
rychlý přístup
Tlačítko Aplikace
Stavová lišta
Hlavní panel
• Při spouštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných
aplikací.
• Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.
• Chcete-li upravit nastavení obrazovky, použijte nastavení displeje připojeného televizoru
nebo monitoru.
• Oblíbené aplikace: Přidejte si na domovskou obrazovku často používané aplikace, abyste je
mohli rychle spouštět.
• Tlačítko Aplikace: Prohlížejte a spouštějte aplikace svého chytrého telefonu. Chcete-li
nainstalovat aplikace, které jsou optimalizované pro Samsung DeX, klepněte na položku Apps
for Samsung DeX.
• Hlavní panel: Zobrazujte právě spuštěné aplikace.
• Stavová lišta: Kontrolujte upozornění a stav chytrého telefonu. Stavové ikony mohou v závislosti
na stavu chytrého telefonu vypadat odlišně. Když kliknete na ikonu , objeví se tlačítka
rychlého nastavení. Pomocí tlačítek rychlého nastavení můžete aktivovat nebo deaktivovat
určité funkce chytrého telefonu.
• Panel nástrojů pro rychlý přístup: Používejte rychlé nástroje, jako je klávesnice na obrazovce,
ovládání hlasitosti nebo hledání.
171
Aplikace a funkce
Používání klávesnice na obrazovce
Otevřete klávesnici na obrazovce připojeného televizoru nebo monitoru a zadávejte text.
Na panelu nástrojů pro rychlý přístup klepněte na položku
.
Zobrazí se podobné klávesnice na obrazovce.
Užívejte si hry živě na velké obrazovce
Hrajte hry z chytrého telefonu na velké obrazovce. Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte
aplikaci Game Launcher.
Příjem hovorů
Pokud používáte Samsung DeX, můžete přijímat hovory z chytrého telefonu v připojeném televizoru
nebo monitoru. V připojeném televizoru nebo monitoru, který chcete použít pro příjem hovoru,
vyberte možnost odpovědi na volání. Během hovorů se bude používat reproduktor chytrého
telefonu.
Pokud nechcete používat hlasitý poslech, odpojte sluchátka nebo vyjměte chytrý telefon ze
zařízení DeX Pad.
Změna režimu obrazovky
Režim obrazovky můžete změnit na připojeném televizoru či monitoru.
1 Na stavové liště klepněte na položku
, potom klepněte na položku
Samsung DeX.
172
vedle možnosti
Aplikace a funkce
2 Klepněte na položku
nad možností Použití Samsung DeX a pak klepněte na položku
ZRCADLENÍ OBRAZOVKY.
Režim Samsung DeX bude ukončen a na připojeném televizoru nebo monitoru se objeví stejná
obrazovka jako na chytrém telefonu.
Pokud chcete přepínat režimy na chytrém telefonu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na
vedle možnosti Samsung DeX a pak klepněte na položku SAMSUNG DEX.
položku
Nabíjení baterie chytrého telefonu
Baterii chytrého telefonu můžete nabíjet pomocí zařízení DeX Pad.
1 Na stavové liště klepněte na položku
, potom klepněte na položku
vedle možnosti
Samsung DeX.
2 Klepněte na položku
nad možností Použití Samsung DeX a pak klepněte na položku
RYCHLÉ NABÍJENÍ.
Připojený televizor nebo monitor se vypne a váš chytrý telefon se začne nabíjet.
Ukončení připojení
Chcete-li chytrý telefon odpojit od připojeného monitoru, odpojte chytrý telefon od zařízení DeX
Pad.
Chytrý telefon musíte vyjímat vodorovně. Zvedáním příliš vysoko, nadměrně silným tahem
nebo třesením můžete poškodit konektor pro mobilní zařízení (USB typ C).
173
Aplikace a funkce
Připojení k externímu displeji
Svůj chytrý telefon můžete připojit k externímu displeji, jako je televizor nebo monitor, a zobrazovat
prezentace nebo filmy na připojeném displeji. Svůj chytrý telefon k externímu displeji připojte
pomocí kabelu HDMI a adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI). Obsah z chytrého telefonu můžete
prohlížet na připojené obrazovce.
• Kabely a adaptéry HDMI (USB typ C k HDMI) se prodávají samostatně.
• Používejte pouze adaptér HDMI (USB typ C k HDMI) schválený společností Samsung. Na
problémy s výkonem a závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se
nevztahuje záruka.
1 Připojte k chytrému telefonu adaptér HDMI (USB typ C k HDMI).
2 Připojte kabel HDMI k adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI) a k portu HDMI televizoru nebo
monitoru.
Obrazovka chytrého telefonu se zobrazí na připojené obrazovce.
Kabel HDMI
Adaptér HDMI (USB
typ C k HDMI)
174
Aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Maps
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
175
Aplikace a funkce
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Duo
Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.
176
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých
možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku Hledat nebo
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Viditelnost telefonu: Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi
obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou
vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
• Použití dat: Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství
využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání
v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části Spořič dat.
177
Nastavení
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V
případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, je vždy používejte v režimu Letadlo.
• NFC a platba: Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k
provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných
aplikací. Další informace naleznete v části NFC a platba.
• Mobilní hotspot a Sdílení přip.: Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové
připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a
Sdílení přip.
• Mobilní sítě: Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
• Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM): Aktivuje své karty SIM nebo USIM a
přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části Správce SIM karet (modely
se dvěma kartami SIM).
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
178
Nastavení
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
179
Nastavení
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na položku → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
180
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení
tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách
druhého zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
181
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na položku → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Duální zvuk
K chytrému telefonu můžete prostřednictvím technologie Bluetooth připojit až dvě zvuková zařízení.
Připojte dvoje sluchátka nebo reproduktory s technologií Bluetooth a používejte je současně.
Chcete-li používat tuto funkci, musí připojená zvuková zařízení s technologií Bluetooth
podporovat funkci Zvuk média.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2 Klepněte na položku
→ Duální zvuk a klepnutím na přepínač funkci aktivujte a poté klepněte
na tlačítko Zpět.
3 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, které si přejete spárovat, v seznamu nenachází, zapněte na něm možnost
zviditelnění nebo na zařízení vstupte do párovacího režimu Bluetooth. Další informace
naleznete v uživatelských příručkách zařízení.
182
Nastavení
4 Klepněte na položku
vedle připojeného zařízení a klepnutím na přepínač Zvuk média funkci
aktivujte.
5 Vyberte v seznamu jiné zařízení a aktivujte u něj funkci Zvuk média.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Spořič dat
Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo
přijímání dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Spořič dat a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkce spořiče dat
Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku
Povolit aplik. při Spořiči dat a vyberte aplikace.
183
Nastavení
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC
anténu nepoškodili.
Čtení informací ze značek NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
184
Nastavení
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat pomocí funkce NFC
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2 Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
185
Nastavení
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
186
Nastavení
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip. →
Mobilní hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete
v části Používání dvou karet SIM nebo USIM (modely se dvěma kartami SIM).
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet.
• Hovory: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
• SMS: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro zprávy.
• Mobilní data: Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
• Potvrdit SIM kartu pro hovory: Nastavte zařízení tak, aby při zpětném volání nebo volání ze
zprávy zobrazovalo vyskakovací okno s výběrem karty SIM nebo USIM. Vyskakovací okno se
objeví, pouze pokud se SIM karta nebo USIM karta použití pro předchozí hovor nebo zprávu liší
od vaší upřednostňované SIM karty nebo USIM karty.
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM
nebo USIM během hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za
přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
187
Nastavení
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• Podpora stahování: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a
mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Podpora stahování.
• VPN: Nastavte na svém zařízení virtuální sítě (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo
firemní soukromé síti.
• Ethernet: Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení
a nakonfigurovat síťová nastavení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Přidat službu.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
188
Nastavení
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny… a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
MirrorLink
Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
189
Nastavení
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
Podpora stahování
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Podpora
stahování.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
190
Nastavení
Zvuky a vibrace
Možnosti
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý
režim.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Použít tl. ovl. hlas. pro média: Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při
stisknutí tlačítka hlasitosti.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Zvonění (modely s jednou kartou SIM): Změnit vyzváněcí tón hovoru.
Zvonění (modely se dvěma kartami SIM): Změnit vyzváněcí tóny pro hovory a oznámení.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní zvuk upozornění.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastavte zařízení tak, aby vibrovalo při klepnutí na tlačítka na
navigačním panelu a při dalších akcích, například při klepnutí na položku a jejím přidržení.
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
191
Nastavení
• Vibrace tlačítek: Nastaví zařízení, aby vibrovalo po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
Můžete také aktivovat režim prostorového zvuku. Další informace naleznete v části Dolby Atmos
(prostorový zvuk).
• Samostatný zvuk aplikace: Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní
aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z
ostatních aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení
zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth
vozidla.
Dolby Atmos (prostorový zvuk)
Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu
a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude
kolem vás.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace → Kvalita zvuku a efekty → Dolby
Atmos, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li zobrazovat symboly ikon, aktivujte tuto možnost klepnutím na položku Odznaky ikony
aplikace. Chcete-li změnit styl symbolů, klepněte na položku Odznaky ikony aplikace.
S číslem
Bez čísla
Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku UPŘESNIT a
vyberte aplikaci.
192
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Automatický jas: Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a
použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla.
• Písmo a zvětšení obrazovky: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Další informace
naleznete v části Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje.
• Rozlišení obrazovky: Změní rozlišení displeje. Další informace naleznete v části Rozlišení
obrazovky.
• Domovská obrazovka: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více
nebo méně položek apod.
• Aplikace na celou obrazovku: Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé
obrazovky.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Okraj Obrazovky: Změna nastavení okrajů obrazovky. Další informace naleznete v části Okraj
Obrazovky.
• LED indikátor: Nastavte zařízení tak, aby se LED indikátor rozsvítil, když nabíjíte baterii, máte
upozornění nebo nahráváte záznamy hlasu a je vypnutá obrazovka.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
193
Nastavení
• Navigační panel: Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Další informace naleznete v části
Navigační panel (softwarová tlačítka).
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Blokovat náhodné dotyky: Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se
nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další
informace naleznete v části Spořič obrazovky.
Filtr modrého světla
Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.
Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR
videí, filtr modrého světla se nemusí použít.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a klepnutím
na přepínač Zapnout nyní tuto funkci aktivujte.
2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač Zapnout
podle plánu tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte zařízení tak, aby v noci používalo filtr modrého světla a
ráno jej vypínalo podle aktuální lokality.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
194
Nastavení
Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
Vyberte režim obrazovky vhodný pro sledování filmů nebo obrázků nebo upravte barvu displeje
podle svých potřeb. Pokud vyberete režim Adaptivní obrazovka, můžete nastavovat vyvážení barev
displeje pomocí hodnot barev.
Změna režimu obrazovky
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje a vyberte požadovaný
režim.
• Adaptivní obrazovka: Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete
také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
• Kino AMOLED: Nastavení vhodné na sledování videa.
• Fotografie AMOLED: Nastavení vhodné na prohlížení fotografií.
• Základní: Toto je výchozí nastavení, které je vhodné pro běžné používání.
• Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu Adaptivní obrazovka.
• Režim Adaptivní obrazovka nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetí strany.
• Režim obrazovky nemůžete změnit, pokud právě používáte filtr modrého světla.
Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku
Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.
Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě Studená, zvýrazní se modrý barevný
odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě Teplá, zvýrazní se červený barevný odstín.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje → Adaptivní
obrazovka.
2 Upravte lištu pro úpravu barev v části Vyvážení barev na celé obrazovce.
Vyvážení barev obrazovky se optimalizuje.
195
Nastavení
Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev
Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit nezávislou úpravou hodnoty
Červená, Zelená nebo Modrá.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Režim displeje → Adaptivní
obrazovka.
2 Zaškrtněte možnost Rozšířené možnosti.
3 Upravte nastavení lišty barev Červená, Zelená nebo Modrá podle svých potřeb.
Dojde k úpravě obrazovky odstínu obrazovky.
Rozlišení obrazovky
Změna rozlišení obrazovky. Funkce je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu FHD+. Vyšší
rozlišení zajišťují živější zobrazení na displeji, při jejich použití se však rychleji vybíjí baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Rozlišení obrazovky.
2 Upravte rozlišení obrazovky přetažením panelu přizpůsobení, potom klepněte na položku
POUŽÍT.
Když změníte rozlišení, mohou se některé právě spuštěné aplikace zavřít.
Spořič obrazovky
Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič
obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Spořič obrazovky a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2 Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost Rámeček fotografie, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky.
Pokud vyberete možnost Tabulka fotografií, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé
kartičky, které se budou překrývat.
3 Klepněte na položku
a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
196
Nastavení
4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku NÁHLED.
Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.
Pozadí a motivy
Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro
zařízení nejrůznější motivy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí a motivy.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení.
• Ikony: Změní styl ikon.
• AOD: Vybere obraz, který se zobrazí s funkcí Always On Display.
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače
způsobit nezamýšlený vstup.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej
sledujete.
• Hry: Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Režim Jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
197
Nastavení
• Gesta snímače otisků prstů: Nastavte zařízení, aby panel s oznámeními otevíralo nebo zavíralo,
když prstem potáhnete nahoru nebo dolů po snímači rozpoznávaní otisků prstů. Tato funkce
není k dispozici, když snímač rozpoznává otisk prstu.
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete vypínací tlačítko.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Pomocná apl. v zařízení: Vyberte pomocnou aplikaci zařízení, která se spustí, když stisknete a
podržíte tlačítko Domů. Pomocná aplikace zařízení shromáždí informace z aktuální obrazovky a
poskytne související informace, aplikace a funkce.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo aktuální obrazovku s rolovací oblastí.
Snímek obrazovky pak můžete oříznout a okamžitě sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazenou zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží
na rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem
dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
• Přejetím volat/poslat zprávy: Nastavení zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy,
pokud na kontaktu nebo telefonním čísle potáhnete doleva nebo doprava v aplikaci Telefon
nebo Kontakty.
• Dual Messenger: Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu
aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části Dual Messenger.
198
Nastavení
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
• Zlepšovač videa: Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších
a živějších barev.
Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.
• Dotyková citlivost: Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
Dual Messenger
Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Objeví se pokročilé aplikace.
2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte
oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odliší od oznámení
první aplikace.
Druhá aplikace
• V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
• Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.
199
Nastavení
Odinstalování druhé aplikace
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete deaktivovat, potom klepněte na položku
VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Režim výkonu
Paměť
Úložiště
200
Nastavení
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají
úsporný režim.
Úsporný režim
• STŘ.: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• MAX.: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu
a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také klepnout na položku → Rozšířené nastavení a nastavit možnosti Monitor
režimu aplikací.
Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku → Rozšířené nastavení
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
201
Nastavení
Režim výkonu
Umožňuje změnu režimu výkonu zařízení podle způsobu používání, například hraní her nebo
přehrávání hudby, pro dosažení nejlepšího výkonu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Režim výkonu.
• Optimalizováno (dopor.): Ideální poměr mezi výdrží baterie a rozlišením obrazovky pro
každodenní používání.
• Hra: Plynulejší hraní pro ještě lepší herní zážitky.
• Zábava: Vychutnejte si naplno hudbu a videa s vysoce kvalitním zvukem, vylepšenými snímky a
maximálním nastavením displeje.
• Vysoký výkon: Používejte to nejlepší nastavení displeje.
Spotřeba energie z baterie se zvýší v závislosti na režimu.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace
v seznamu aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
202
Nastavení
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
ZKONTROLOVAT TELEFON.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Lock.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Inteligentní skenování: Zaregistrujte v zařízení obličej i duhovky, abyste obrazovku odemykali
pohodlněji. Další informace naleznete v části Inteligentní skenování.
• Rozpoznávání obličeje: Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho
obličeje. Další informace naleznete v části Rozpoznání obličeje.
• Skener duhovky: Zaregistrujte své duhovky pro odemknutí obrazovky. Další informace
naleznete v části Rozpoznání duhovky.
203
Nastavení
• Snímač otisků prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace
naleznete v části Rozpoznávání otisků prstu.
• Always On Display: Nastaví, aby zařízení zobrazovalo informace, když je obrazovka vypnutá.
Další informace naleznete v části Always On Display.
• Hodiny a FaceWidgets: Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených ve funkci Always On
Display a na zamčené obrazovce.
• Oznámení: Nastavte, zda se ve funkci Always On Display a na zamčené obrazovce bude
zobrazovat obsah oznámení, a vyberte, která oznámení se budou zobrazovat.
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• Google Play Protect: Nastaví zařízení, aby kontrolovalo škodlivé aplikace a chování a varovalo
před potenciálními škodami a aby tyto aplikace odstraňovalo.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find My Mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
Můžete také povolit službě určování polohy Google poskytování přesnějších informací o poloze
vašeho zařízení.
• Aktualizace zabezpečení: Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware
vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.
• Samsung Pass: Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat.
Další informace naleznete v části Samsung Pass.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Monitor oprávnění aplikací: Nastaví, abyste obdrželi upozornění, když budou oprávnění, která
vyberete, používána aplikacemi, které nepoužíváte. Můžete spravovat nastavení jednotlivých
aplikací a zobrazovat historii toho, jak využívaly oprávnění.
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
204
Nastavení
Smart Lock
Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo
zařízení.
Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile
přijdete domů, a automaticky se odemkne.
• Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknu obrazovky.
• Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete,
budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Smart Lock.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Inteligentní skenování
Použitím obličeje i duhovek můžete snadno a pohodlně odemknout obrazovku a ověřit svou
identitu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete inteligentní skenování, nebude
možné použít obličej a duhovky k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení.
Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu
PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje a duhovek. Dejte pozor, abyste
nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
• Pokud vaše duhovky nebudou rozpoznány, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci duhovek a proveďte opakovanou registraci
vašich duhovek. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, jako je Samsung Pass, musíte si své biometrické údaje
znovu zaregistrovat.
205
Nastavení
Bezpečnostní opatření pro použití funkce inteligentního skenování
Před použitím inteligentního skenování mějte na paměti následující bezpečnostní opatření.
• Chraňte si zrak a při používání funkce rozpoznání duhovek udržujte obrazovku ve vzdálenosti
alespoň 20 cm od obličeje.
• Pokud připevníte na obrazovku ochranné prostředky, (fólii pro ochranu soukromí, ochranné
temperované sklo apod.), nemusí se rozpoznání podařit.
• Nepoužívejte tuto funkci u kojenců. Mohlo by dojít k poškození jejich zraku.
• Pokud u vás někdy došlo k závratím, záchvatům, ztrátě vědomí nebo jiným symptomům
spojených s epilepsií nebo se tyto symptomy nebo onemocnění vyskytují ve vaší rodinné
anamnéze, obraťte se před použitím této funkce na lékaře.
• Inteligentní skenování není určeno pro diagnostické, terapeutické či preventivní lékařské účely.
• Telefon může odemknout osoba, která je vám podobná.
• Mějte svůj telefon v bezpečí a nedopusťte, aby jej odemkl někdo jiný.
Pro lepší rozpoznávání obličeje a duhovek
Telefon nemusí váš obličej nebo duhovky rozpoznat v případě, že:
• něco brání dobrému výhledu na váš obličej nebo oči (např. brýle, kontaktní čočky, klobouk,
přivřené oči, nedávný chirurgický zákrok v oblasti očí, onemocnění, nečistoty, poškození
fotoaparátu nebo nadměrný pohyb).
Registrace duhovek a obličeje
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Inteligentní
skenování.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
206
Nastavení
3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku POKRAČOVAT.
4 Zaregistrujte si obličej a duhovky.
Více informací naleznete v částech Rozpoznání obličeje a Rozpoznání duhovky.
Když se objeví obrazovka odemknutí pomocí inteligentního skenování, klepněte na položku
ZAPNOUT, abyste mohli obrazovku odemknout pomocí obličeje a duhovek.
Vymazání zaregistrovaných údajů o obličeji a duhovkách
Zaregistrované údaje o obličeji a duhovkách můžete odstranit.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Inteligentní
skenování.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku Odebrat data obličeje a duhovky.
Jakmile jsou zaregistrované údaje o obličeji a duhovkách odstraněny, deaktivují se zároveň
všechny související funkce.
Odemknutí obrazovky pomocí inteligentního skenování
Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje a duhovek namísto používání vzoru, kódu PIN nebo
hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Inteligentní
skenování.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemkn. pomocí lntel. skenování tuto funkci aktivujte.
4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud budou váš obličej a duhovky rozpoznány, budete moci odemknout obrazovku bez
nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej a duhovky rozpoznat
nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.
207
Nastavení
Rozpoznání obličeje
Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít
obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo
heslo.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, jako je Samsung Pass, musíte si své biometrické údaje
znovu zaregistrovat.
Bezpečností opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje
Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.
• Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
• Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.
Pro lepší rozpoznávání obličeje
Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:
• Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte
vousy nebo výrazné líčení).
• Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během
registrace čistý.
• Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.
Zaregistrování obličeje
Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Rozpoznávání
obličeje.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
208
Nastavení
3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku POKRAČOVAT.
4 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
5 Umístěte obličej do kruhu na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.
Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku
Odebrat data obličeje, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej
zaregistrovat.
Odstranění registrovaných údajů o obličeji
Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Rozpoznávání
obličeje.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku Odebrat data obličeje.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.
Odemknutí obrazovky pomocí obličeje
Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Rozpoznávání
obličeje.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
209
Nastavení
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí obličejem tuto funkci aktivujte.
Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích,
klepnutím deaktivujte přepínač Rychlejší rozpoznávání. Může tak dojít ke snížení rychlosti
rozpoznání obličejů.
4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít
další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený
způsob zámku obrazovky.
Rozpoznání duhovky
Funkce rozpoznání duhovky používá jedinečné charakteristiky duhovek, jako je například jejich tvar
a vzor, pro lepší zabezpečení vašeho zařízení. Data o vaší duhovce lze použít pro různé způsoby
ověření. Po registraci duhovky můžete zařízení nastavit na používání duhovky pro níže uvedené
funkce:
• Samsung Pass (ověření účtu Samsung a přihlášení k webovým stránkám)
• Zamknout displej
• Zabezpečená složka
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svou duhovku, nebude možné použít
duhovky k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci duhovek. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo
heslo.
• Pokud vaše duhovky nebudou rozpoznány, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci duhovek a proveďte opakovanou registraci
vašich duhovek. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, jako je Samsung Pass, musíte si své biometrické údaje
znovu zaregistrovat.
210
Nastavení
Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání duhovek
Před použitím funkce rozpoznání duhovky mějte na paměti následující bezpečnostní opatření.
• Chraňte si zrak a při používání funkce rozpoznání duhovek udržujte obrazovku ve vzdálenosti
alespoň 20 cm od obličeje.
• Pokud připevníte na obrazovku ochranné prostředky, (fólii pro ochranu soukromí, ochranné
temperované sklo apod.), nemusí se rozpoznání podařit.
• Nepoužívejte funkci rozpoznání duhovek u kojenců. Mohlo by dojít k poškození jejich zraku.
• Pokud u vás někdy došlo k závratím, záchvatům, ztrátě vědomí nebo jiným symptomům
spojených s epilepsií nebo se tyto symptomy nebo onemocnění vyskytují ve vaší rodinné
anamnéze, obraťte se před použitím funkce rozpoznání duhovky na lékaře.
• Biometrické údaje, které skener duhovek shromažďuje a ukládá v místním úložišti, nejsou určeny
k žádným diagnostickým, léčebným ani preventivním lékařským účelům.
Pro lepší rozpoznávání duhovek
Telefon nemusí vaše oči rozpoznat v případě, že:
• fotoaparátu při skenování vašich duhovek něco brání ve výhledu (např. brýle, spuštěná víčka,
nedávná operace očí, onemocnění, nečistoty, poškození fotoaparátu nebo nadměrný pohyb).
• světelné podmínky jsou výrazně odlišné od podmínek při nahrání duhovek (např. přímé
sluneční světlo).
Držte zařízení přibližně 25–35 cm od obličeje s obrazovkou otočenou směrem k vám.
25–35 cm
211
Nastavení
Registrace duhovek
Zařízení dokáže uložit data o duhovkách pouze jedné osoby. Nemůžete zaregistrovat víc než
jednu sadu duhovek.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Skener duhovky.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li registrovat pouze jednu duhovku vašich očí, klepněte na položku Registrovat jen 1
duhovku.
4 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
25–35 cm
212
Nastavení
5 Umístěte zařízení tak, aby byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, a doširoka oči otevřete.
Fotoaparát na rozpoznání duhovky provede skenování vašich duhovek.
Když se objeví obrazovka odemknutí pomocí duhovky, klepněte na položku ZAPNOUT, abyste
mohli obrazovku odemknout pomocí duhovky.
Vymazání zaregistrovaných údajů o duhovkách
Zaregistrované údaje o duhovkách můžete odstranit.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Skener duhovky.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku Odebrat data duhovky.
Jakmile jsou zaregistrované údaje o duhovkách odstraněny, deaktivují se zároveň všechny
související funkce.
Používání služby Samsung Pass
Když zaregistrujete své duhovky ve službě Samsung Pass, můžete je snadno používat k ověření své
identity nebo k přihlašování k webovým stránkám. Další informace naleznete v části Samsung Pass.
213
Nastavení
Odemknutí obrazovky pomocí duhovek
Obrazovku můžete odemknout pomocí duhovek namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Skener duhovky.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí duhovkou tuto funkci aktivujte.
4 Na uzamknuté obrazovce přetáhněte prstem libovolným směrem a umístěte zařízení tak, aby
byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, takže se budou moci naskenovat vaše duhovky.
25–35 cm
Abyste mohli odemykat obrazovku pomocí rozpoznání duhovky, aniž byste museli potáhnout po
zamčené obrazovce, aktivujte klepnutím přepínač Od. duhovkou při zap. obrazovky.
214
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstu
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Samsung Pass (ověření účtu Samsung a přihlášení k webovým stránkám)
• Zamknout displej
• Zabezpečená složka
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít
otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN
nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, jako je Samsung Pass, musíte si své biometrické údaje
znovu zaregistrovat.
215
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Snímač rozpoznávaní otisků prstů rozpoznává otisky prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k
poškrábání snímače rozpoznávaní otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty,
například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Zakrytí snímače rozpoznávaní otisků prstu ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným
příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je snímač rozpoznávaní
otisků prstu již zakryt ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom snímač rozpoznávaní otisků
prstu používejte.
• Ověřte, zda jsou snímač rozpoznávaní otisků prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celý snímač rozpoznávaní otisků prstů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Snímač otisků prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
216
Nastavení
3 Táhněte prstem směrem dolů po snímači rozpoznávání otisků prstu.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován. Po dokončení registrace otisků
prstů klepněte na položku HOT.
Když se objeví obrazovka zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku ZAPNOUT, abyste
mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.
Mazání registrovaných otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Snímač otisků prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, které chcete vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Používání služby Samsung Pass
Když zaregistrujete své otisky prstů ve službě Samsung Pass, můžete je snadno používat k ověření
své identity nebo k přihlašování k webovým stránkám. Další informace naleznete v části Samsung
Pass.
217
Nastavení
Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Snímač otisků prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávaní otisků prstů a načtěte otisk prstu.
Samsung Pass
Samsung Pass vám umožňuje přihlašovat se ke svému účtu Samsung, k webovým stránkám nebo
aplikacím snáze a bezpečněji prostřednictvím biometrických údajů, například otisků prstů nebo
duhovek, namísto zadávání přihlašovacích údajů.
Zaregistrujte své biometrické údaje do služby Samsung Pass a nastavte přihlašování
k podporovaným webovým stránkám nebo aplikacím pomocí těchto údajů prostřednictvím služby
Samsung Pass.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung. Více informací naleznete v části Účet Samsung account.
• Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které
otevřete v aplikaci Internet. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
218
Nastavení
Registrace služby Samsung Pass
Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své
biometrické údaje.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku DALŠÍ.
5 Klepněte na položku OTISKY PRSTŮ nebo DUHOVKA a zaregistrujte své otisky prstů či duhovky.
Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstu nebo Rozpoznání duhovky.
6 Registraci ve službě Samsung Pass dokončete načtením otisku prstu nebo duhovek a klepnutím
na položku DALŠÍ.
Pokud je zaškrtnuta možnost Přidat na Dom. obrazovku, bude ikona Samsung Pass přidána na
domovskou obrazovku.
Ověření hesla do účtu Samsung
Své heslo k účtu Samsung můžete ověřit pomocí služby Samsung Pass. Namísto zadávání hesla
můžete použít biometrické údaje, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku → Nastavení → Účet Samsung account a klepnutím na přepínač Použít
s Samsung Pass funkci aktivujte.
219
Nastavení
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují
automatické vyplňování ID a hesel.
1 Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
3 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte
možnost Přihlásit pomocí biometriky prostřednictvím Samsung Pass a klepněte na možnost
ZAPAMAT.
Nyní můžete při přihlašování k těmto webovým stránkám použít své biometrické údaje, které
jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické
vyplňování ID a hesel.
1 Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení k dané aplikaci.
3 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte
na tlačítko ULOŽIT.
Nyní můžete při přihlašování k této aplikaci použít své biometrické údaje, které jste si
zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Správa přihlašovacích informací
Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se
službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
220
Nastavení
3 Vyberte webové stránky nebo aplikaci ze seznamu.
4 Klepněte na položku → Upravit a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo
aplikace.
Chcete-li webové stránky nebo aplikaci odstranit, klepněte na položku → Odstranit.
Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi
Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se
snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.
Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass,
otevřete obrazovku Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass
a potom vyberte záložku stránek nebo aplikací. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky
nebo aplikace, které podporují službu Samsung Pass, záložka stránek nebo aplikací se nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy
způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung
Pass.
Odstranění dat služby Samsung Pass
Pomocí možnosti Odstranit data můžete odstranit své biometrické údaje, informace pro
přihlašování k webovým stránkám a data aplikací zaregistrované ve službě Samsung Pass. Váš
souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku → Nastavení → Odstranit data.
4 Zadejte své heslo Samsung a klepněte na položku POTVRDIT.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.
221
Nastavení
Zabezpečená složka
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
Nastavení zabezpečené složky
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. →
Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku START.
222
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIHLÁSIT a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
4 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku →
Přizpůsobit ikonu.
• Když spustíte aplikaci Zabezpečená složka, musíte aplikaci odemknout pomocí předem
nastaveného způsobu zamykání.
• Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí
svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko pro reset ve spodní části zamčené obrazovky
a zadejte své heslo k účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku
→ Nastavení → Autom. zámek
Zabezpečené složky.
2 Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku Zamknout.
Přesouvání obsahu do zabezpečené složky
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat soubory.
2 Klepněte na položku Obrázky, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na
položku HOTOVO.
3 Klepněte na položku PŘESUNOUT.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku KOPÍROVAT.
Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.
223
Nastavení
Přesouvání obsahu zabezpečené složky
Můžete přesunout obsah z zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.
Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
Vybraná položka bude přesunuta do Galerie ve výchozím úložišti.
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat aplikace.
2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li nainstalovat aplikace ze služby Obchod Play nebo Galaxy Apps, klepněte na položku
STÁHNOUT Z PLAY STORE nebo STÁHNOUT Z GALAXY APPS.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na položku Upravit aplikace, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku
Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku
účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
224
→ Nastavení → Účty → Přidat
Nastavení
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka, klepněte na položku → Nastavení a deaktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom
táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku Zabezpečená složka tuto funkci
deaktivujte.
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku
→ Nastavení → Záloha a
obnovení.
2 Klepněte na položku Přidat účet, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
3 Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
4 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1 Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku
→ Nastavení → Záloha a
obnovení.
2 Klepněte na položku Obnovit.
3 Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
225
Nastavení
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Další nastavení →
Odinstalovat.
Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Chcete-li přistupovat k datům zazálohovaným z Bezpečné složky, otevřete složku Samsung, spusťte
aplikaci Moje soubory a poté klepněte na položku Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
Cloud a účty
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Můžete
rovněž registrovat a spravovat účty (například účet Samsung nebo účet Google) nebo přenášet data
do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty.
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení ve svém zařízení
v bezpečí. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
• Smart Switch: Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Switch.
226
Nastavení
Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na
novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung account.
Zálohování dat
1 Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.
2 Spusťte aplikaci Nastavení, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.
• Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte
na položku Cloud a účty → Samsung Cloud, vyberte své zařízení v možnosti ZÁLOHA
A OBNOVENÍ, klepněte na položku Zálohovat a zazálohujte si data.
• Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zkontrolovat, která data se budou
zálohovat, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud, vyberte zařízení v možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ, potom klepněte na možnost
Zálohovat.
227
Nastavení
Obnovení dat
1 Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2 V možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ vyberte předchozí zařízení a klepněte na položku Obnovit
data.
3 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Synchronizace dat
Data uložená v zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit tak přístup k
nim z jiných zařízení.
1 Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Nastavení synchronizace.
3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.
Kontrola dat
Můžete zkontrolovat uložené položky a využitou paměť úložiště Samsung Cloud. Spusťte aplikaci
Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
• Můžete okamžitě zkontrolovat využitou paměť a uložené položky, jako je GALERIE, SAMSUNG
NOTES a SAMSUNG CLOUD DRIVE. Klepněte na jednotlivé karty a přejděte na následující
stránku. Můžete změnit nastavení nebo zkontrolovat uložená data.
• Můžete zkontrolovat data uložená v účtu Samsung pomocí možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ.
Vyberte své zařízení a klepněte na položku Obnovit data.
228
Nastavení
Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch.
Přenášení dat pomocí konektoru USB (USB typu C)
Předchozí zařízení můžete ke svému zařízení připojit pomocí konektoru USB (USB typu C) a kabelu
USB, abyste mohli snadno a rychle přenášet data.
1 Zapojte konektor USB (USB typu C) do univerzálního konektoru zařízení.
2 Připojte zařízení k předchozímu zařízení pomocí kabelu USB předchozího zařízení.
Předchozí
zařízení
Vaše zařízení
Konektor USB (USB typu C)
Kabel USB předchozího
zařízení
229
Nastavení
3 Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku Smart Switch →
PŘIJMOUT.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku POVOLIT.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Zařízení rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.
5 Přeneste z předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Během přenosu souborů od zařízení neodpojujte kabel USB ani konektor USB (USB typu C).
Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte
se, že je zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat
přerušen.
Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1 Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
2 Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch.
3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
230
Nastavení
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT → PŘIPOJIT.
5 Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenášení dat pomocí externího úložiště
Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.
1 Přeneste data z předchozího zařízení do externího úložiště.
2 Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
3 Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch →
EXTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ → OBNOVIT.
4 Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
231
Nastavení
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení importovaných dat
Importovaná data můžete prohlížet pomocí stejné aplikace jako na předchozím zařízení.
Pokud vaše nové zařízení není vybaveno stejnými aplikacemi pro prohlížení nebo přehrávání
importovaných dat, budou data uložena do podobné aplikace. Pokud například importujete
poznámky a vaše zařízení nemá aplikací Poznámky, můžete poznámky prohlížet pomocí aplikace
Samsung Notes.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
232
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části
Usnadnění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.
• Kontakt: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace
naleznete v části Samsung Members.
• Nahlásit diagnostické informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky
odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se
v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.
233
Nastavení
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku NAS. JAKO VÝCH. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku ZACHOVAT.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete.-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do
horní části seznamu. Potom klepněte na položku POUŽÍT. Pokud některá aplikace výchozí jazyk
nepodporuje, budou použit další podporovaný jazyk ze seznamu.
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo aktualizace ve
stanovený čas.
• Informace o posl. aktualizaci: Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.
234
Nastavení
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O telefonu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O telefonu.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku UPRAVIT.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
235
Dodatek
Usnadnění
O možnostech usnadnění
Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají
narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění.
Voice Assistant (hlasová zpětná vazba)
Aktivace nebo deaktivace funkce Voice Assistant
Když aktivujete funkci Voice Assistant, zařízení zahájí zpětnou hlasovou vazbu. Když na vybranou
funkci jednou klepnete, zařízení nahlas přečte text na obrazovce. Když na funkci klepnete dvakrát,
funkce se aktivuje.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Voice Assistant a poté
funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Chcete-li funkci Voice Assistant deaktivovat, klepněte na přepínač a poté rychle dvakrát klepněte
kamkoli na obrazovku.
Při první aktivaci funkce Voice Assistant se po aktivaci spustí výukový program. Zopakovat jej můžete
klepnutím na položku Nápověda pro Voice Assistant.
Některé funkce jsou při používání funkce Voice Assistant nedostupné.
236
Dodatek
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky při používání funkce Voice Assistant můžete používat různá gesta prsty.
Gesta jedním prstem
• Klepnutí: Přečte nahlas položku pod prstem. Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku
umístíte prst a začnete jím pohybovat.
• Poklepání: Otevře vybranou položku. Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení
vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Přesun položky nebo přístup k dostupné možnosti.
• Tažení doleva: Přesun na předchozí položku.
• Tažení doprava: Přesun na další položku.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změňte nastavení poslední kontextové nabídky.
• Nepřerušené tažení doleva a poté doprava: Přechod po obrazovce nahoru.
• Nepřerušené tažení doprava a poté doleva: Přechod po obrazovce dolů.
• Nepřerušené tažení nahoru a poté dolů: Přesun k první položce na obrazovce.
• Nepřerušené tažení dolů a poté nahoru: Přesun k poslední položce na obrazovce.
Gesta dvěma prsty
• Dvě klepnutí: Spuštění, pozastavení nebo obnovení aktuální činnosti.
• Tři klepnutí: Kontrola aktuálního času, zbývající úrovně nabití baterie a další možnosti. Chcete-li
změnit položky, které jsou předčítané nahlas, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Usnadnění → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENÍ → Informace na stavovém panelu.
• Čtyři klepnutí: Aktivace nebo deaktivace hlasové zpětné vazby.
• Tažení doleva: Přesun na další stránku.
• Tažení doprava: Návrat na předchozí stránku.
• Tažení nahoru: Přesun v seznamu dolů.
• Tažení dolů: Přesun v seznamu nahoru.
237
Dodatek
• Tažení nahoru nebo dolů na domovské obrazovce: Otevření obrazovky Aplikace.
• Tažení nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace: Návrat na domovskou obrazovku.
• Tažení libovolným směrem na zamčené obrazovce: Odemčení obrazovky.
• Tažení směrem dolů od vrchu displeje: Otevření panelu s oznámeními.
Gesta třemi prsty
• Klepnutí: Zahájení hlasitého předčítání položek odshora dolů.
• Poklepání: Zahájení čtení od další položky.
• Tři klepnutí: Přečtení naposledy vybraného textu a jeho zkopírování do schránky.
• Tažení doleva nebo doprava: Otevření kontextové nabídky a procházení možnostmi.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změna zrnitosti čtení a výběru textu.
• Nepřerušené tažení nahoru a poté dolů: Návrat na předchozí obrazovku.
• Nepřerušené tažení dolů a poté nahoru: Návrat na domovskou obrazovku.
Gesta čtyřmi prsty
• Klepnutí: Návrat na předchozí obrazovku.
• Poklepání: Návrat na domovskou obrazovku.
• Tři klepnutí: Otevření seznamu posledních aplikací.
Používání kontextové nabídky
Během používání funkce Voice Assistant táhněte třemi prsty doleva nebo doprava. Zobrazí se
kontextová nabídka a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo
doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru
nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost
Hlasitost mluvení, můžete nastavit hlasitost tažením nahoru nebo dolů.
238
Dodatek
Přidávání a správa označení snímků
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Přidejte označení k neoznačeným obrázkům, a to tak, že třemi prsty dvakrát klepnete na
obrazovku a podržíte.
Chcete-li spravovat štítky, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Zrak →
Voice Assistant → NASTAVENÍ → Správa vlastních štítků.
Konfigurace nastavení funkce Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavení funkce Voice Assistant podle potřeb.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENÍ.
• Hlasitost mluvení: Vyberte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Změny výšky: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě předčítalo text se
změněnou výškou.
• Číst nahlas vstup z klávesnice: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě
předčítalo položky, které máte pod prstem.
• Mluvte při vypnutém displeji: Nastavení zařízení na hlasité předčítání oznámení, pokud je
obrazovka vypnutá.
• Ztlumit s čidlem přiblížení: Nastavte zařízení tak, aby pozastavilo hlasovou zpětnou vazbu,
pokud položíte ruku nad snímač v horní části zařízení.
• Zatřást pro souvislé čtení: Nastavte zařízení tak, aby při zatřesení hlasitě četlo text zobrazený na
obrazovce. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
• Přečíst ID volajícího: Nastavení zařízení na hlasité přečtení jména volajícího, když máte příchozí
hovor.
• Abeceda foneticky: Nastavte zařízení tak, aby řeklo nahlas slovo začínající písmenem, na které
na klávesnici klepnete a podržíte.
239
Dodatek
• Tipy k použití: Nastavte zařízení tak, aby při výběru položky tažením nahlas četlo rady k
používání.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví vibrace zařízení při ovládání obrazovky, například při výběru
položky.
• Zvuková zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby při ovládání obrazovky, například při výběru
položky, vydalo zvuk.
• Zaměřit se na zvuk mluvení: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte
nahlas položku.
• Hlasitost zvukové zpětné vazby: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při dotyku
ovládacího prvku obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je aktivována možnost Zvuková
zpětná vazba.
• Velký kurzor: Nastavte zařízení, aby zesílilo obrys čtvercového kurzoru, který se objeví, když
klepnete na položku.
• Barva kurzoru: Vyberte barvu čtvercového kurzoru, který se zobrazuje při klepání na položky.
• Rychlé menu: Vyberte možnosti kontextové nabídky, které se zobrazí, když táhněte třemi prsty
doleva nebo doprava.
• Správa vlastních štítků: Spravuje přidané štítky.
• Klávesové zkratky: Nastaví klávesové zkratky pro použití s externí klávesnicí.
• Informace na stavovém panelu: Vyberte položky, které chcete přečíst nahlas, když klepnete na
obrazovku třikrát pomocí dvou prstů.
• Vývojářské možnosti: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Kvůli soukromí můžete zařízení nastavit tak, aby s vypnutou obrazovkou fungovalo normálně.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete tlačítka nebo klepnete na obrazovku. Momentálně
aktivované funkce se nevypnou, pokud je obrazovka vypnutá.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a potom klepnutím na přepínač
Vypnutý displej funkci aktivujte. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým rychlým
stisknutím vypínacího tlačítka.
240
Dodatek
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Usnadnění → Zrak a klepnutím na přepínač Rychlé zadávání z klávesnice funkci aktivujte.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak
dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku.
Zadávání dalších znaků
Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad
tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat
znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst
uvolněte.
241
Dodatek
Zrak
Přidávání záznamů hlasu k hlasovým štítkům
Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete
zaznamenat a přidělit záznam hlasu k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC. Záznam hlasu
se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.
Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Hlasový štítek.
Bude spuštěn záznam hlasu.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku HOT.
4 Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
Informace v záznamu hlasu budou zapsány do hlasového štítku.
Změna lupy obrazovky a písma
Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Písmo a zvětšení
obrazovky.
Používání písma s vysokým kontrastem
Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a klepnutím na přepínač
Vysoce kontrastní písma funkci aktivujte.
242
Dodatek
Používání klávesnice s vysokým kontrastem
Zvětšete velikost klávesnice Samsung a změňte barvy kláves, abyste zvýšili kontrast mezi textem a
jeho pozadím.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a klepnutím na přepínač
Vysoce kontr. klávesnice funkci aktivujte.
Zobrazení tvarů tlačítek
Zobrazte tvary tlačítek s rámečky, aby byly výraznější.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a potom klepnutím na přepínač
Zobrazit tvary tlačítek funkci aktivujte.
Používání lupy
Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a potom klepnutím na přepínač
Okno Lupy funkci aktivujte. Lupa se zobrazí na obrazovce.
Přetáhněte úchyt na spodní části lupy za účelem přesunutí lupy na místo, které chcete na obrazovce
zvětšit.
Zvětšení obrazovky
Zvětšete obrazovku a přibližte konkrétní oblasti.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Zvětšení.
• Trojím klepn. na obr. zvětšíte: Trojím klepnutím na obrazovku přiblížíte její obsah. Pro návrat na
normální zobrazení znovu třikrát klepněte na obrazovku.
• Klepnutím na tlačítko zvětšíte: Obsah přiblížíte klepnutím na tlačítko na navigačním panelu
a potom klepnutím na místo, kde chcete obrazovku zvětšit. Pro návrat na normální zobrazení
klepněte na položku .
Abyste mohli obrazovku procházet, potáhněte dva nebo více prsty přes zvětšenou obrazovku.
Chcete-li přizpůsobit poměru přiblížení, přitáhněte k sobě dva nebo více prstů na zvětšené
obrazovce nebo je od sebe roztáhněte.
243
Dodatek
Obrazovku můžete také dočasně zvětšit trojnásobným klepnutím na obrazovku a podržením.
Případně klepněte na položku , potom klepněte na obrazovku a podržte ji. Během podržení
obrazovky přetáhněte prst a obrazovku prozkoumejte. Uvolněním prstu se vrátíte do normálního
zobrazení.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Aktivace této funkce může ovlivnit výkon některých aplikací.
Zvětšení ukazatelů myši nebo dotykové podložky
Při použití externí myši nebo dotykové podložky zvětší ukazatel.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a potom klepnutím na přepínač
Velký ukazatel myši/touchpadu funkci aktivujte.
Převrácení barev displeje
Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak a potom klepnutím na přepínač
Negativní barvy funkci aktivujte.
Nastavení barev
Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení
změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Nastavení barev a poté
funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Vyberte možnost.
Chcete-li upravit intenzitu barev, přetáhněte lištu nastavení v části INTENZITA.
Pokud vyberete možnost Přizpůsobená barva, můžete si sami přizpůsobit barvu obrazovky. Postup
nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.
Barevná čočka
Pokud je pro vás obtížné číst text, upravte barvy obrazovky.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zrak → Barevná čočka a poté funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Vyberte požadovanou barvu.
Chcete-li upravit úroveň průhlednosti, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou
NEPRŮHLEDNOST.
244
Dodatek
Sluch
Detektory zvuku
Tato funkce nastaví zařízení tak, aby vibrovalo, pokud zachytí zvonek dveří nebo dětský pláč.
Když je tato funkce povolená, rozpoznání hlasu nebude fungovat.
Dětská chůvička
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch → Detektory zvuku a pak
klepnutím na přepínač Dětská chůvička funkci aktivujte. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná
zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.
Detektor zvonku u dveří
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch → Detektory zvuku a
pak klepnutím na přepínač Detektor zvonku u dveří funkci aktivujte.
2 Klepněte na položku
a nahrajte svůj zvonek u dveří.
Zařízení identifikuje a zaznamená zvuk zvonku.
3 Klepněte na položku
, zazvoňte na zvonek u dveří a zkontrolujte, zda byl správně nahrán. Když
zařízení detekuje zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku Změnit zvuk zvonku u dveří.
Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.
Nastavení světelného oznámení
Nastavte zařízení, aby zablikal blesk nebo displej, když se ozve budík nebo když budete mít
upozornění, například na příchozí hovory nebo nové zprávy.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch → Upozorňování bleskem,
potom klepněte na přepínače vedle možností, které chcete aktivovat.
245
Dodatek
Vypnutí všech zvuků
Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během
hovoru.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch a potom klepnutím na
přepínač Ztlumit všechny zvuky funkci aktivujte.
Nastavení titulků
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch → Titulky Samsung (skryté)
nebo Titulky Google (skryté) a potom aktivujte klepnutím na přepínač.
Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Umožňuje nastavení vyvážení zvuku zařízení při použití sluchátka.
1 Připojte k zařízení sluchátko a nasaďte si je.
2 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Sluch.
3 Přetáhněte panel přizpůsobení pod možností Vyváž. zvuku vlevo/vpravo doleva nebo doprava
a upravte vyvážení zvuku.
Mono zvuk
Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů
sluchátka. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás
pohodlnější jedno sluchátko do ucha.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Sluch a potom klepnutím na
přepínač Mono zvuk funkci aktivujte.
246
Dodatek
Obratnost a interakce
Univerzální přepínač
Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepnutím na obrazovku nebo
pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce →
Univerzální přepínač a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Pokud univerzální přepínače
nejsou na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku PŘIDAT PŘEPÍNAČ a nastavte přepínače za
účelem ovládání zařízení.
Chcete-li aktivovat funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň
jeden přepínač.
Chcete-li nastavit přepínače k ovládání zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ → Přepínače.
Abyste tuto funkci deaktivovali, stiskněte současně vypínací tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.
Pomocné menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a
nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce →
Pomocné menu.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
Chcete-li upravit úroveň průhlednosti ikony zástupce pomocníka, potáhněte panel přizpůsobení
pod položkou Průhlednost.
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku doleva nebo doprava a přejděte na další panely nebo táhněte doleva nebo
doprava a vyberte jiná menu.
247
Dodatek
Používání kurzoru
V pomocné nabídce klepněte na položku Kurzor. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých
pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat
kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Roluje po obrazovce doleva nebo doprava.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
Chcete-li změnit oblast dotyku, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění →
Obratnost a interakce → Pomocné menu. Pak přizpůsobte nastavení v části OVLÁDÁNÍ KURZORU
A OBRAZOVKY.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce → Pomocné
menu → Pomocné plus, klepnutím na přepínač funkci aktivujte a pak vyberte aplikace.
Snadné zapnutí displeje
Zapněte obrazovku pohybem ruky nad snímačem v horní části zařízení. Obrazovku můžete zapnout
bez stisknutí tlačítka. Když používáte tuto funkci, umístěte zařízení na rovný povrch displejem
směřujícím nahoru nebo zařízení bezpečně držte, aby se nemohlo hýbat.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce a potom
klepnutím na přepínač Snadné zapnutí displeje funkci aktivujte.
Zpoždění dotyku a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce → Zpoždění
dotyku a podržení a pak vyberte možnost.
248
Dodatek
Klepnout po zastavení ukazatele
Nastavte zařízení tak, aby automaticky vybralo položku, když na ni umístíte ukazatel myši.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce a potom
klepnutím na přepínač Klepnout po zastavení ukazatele funkci aktivujte.
Řízení interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce →
Řízení interakce.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte vypínací tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku HOTOVO.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a
tlačítka zařízení budou zakázána. V režimu ovládání interakce však můžete povolit funkce pro
vypínací tlačítko, tlačítko hlasitosti a klávesnici.
Chcete-li deaktivovat režim řízení interakce, zároveň stiskněte a podržte vypínací tlačítko a tlačítko
zvýšení hlasitosti.
Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po deaktivaci režimu řízení interakce zamykalo obrazovku, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Obratnost a interakce → Řízení interakce a
potom klepnutím na přepínač Použít při vypn. zámek displeje funkci aktivujte.
249
Dodatek
Nastavení funkcí převodu textu na řeč
Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky,
rychlost a další možnosti.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Převod textu na řeč a pak použijte
následující funkce:
• Preferovaný modul: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
• Jazyk: Změna jazyka používaného pro funkci převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Úprava rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Výška: Upravte výšku hlasu pro převod textu na řeč.
• PŘEHRÁT: Přehraje krátkou ukázku vašich nastavení řeči.
• OBNOVIT: Resetuje rychlost mluvení a výšku hlasu.
Směrový zámek
Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
1 Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Směrový zámek a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Přetáhněte prst nahoru, dolů, doleva nebo doprava šest až osmkrát a poté klepněte na položku
POKRAČOVAT.
3 Pro ověření směrovou kombinaci znovu nakreslete a klepněte na položku POTVRDIT.
250
Dodatek
Přímý přístup
Slouží k nastavení rychlého otvírání nabídek usnadnění.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Přímý přístup a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře při současném
stisknutí vypínacího tlačítka a tlačítka zvýšení hlasitosti.
Máte přístup k následujícím nabídkám usnadnění:
• Usnadnění
• Voice Assistant
• Univerzální přepínač
• Okno Lupy
• Negativní barvy
• Nastavení barev
• Řízení interakce
Zástupce usnadnění
Nastavením rychle spustíte službu zástupce.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Zástupce usnadnění a potom
funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Potom klepněte na možnost Služba zástupce a vyberte
službu záložek, která se bude spouštět, když současně stisknete a podržíte tlačítko zvýšení hlasitosti
a tlačítko snížení hlasitosti po dobu tří sekund.
Máte přístup k následujícím službám záložek:
• Univerzální přepínač Samsung
• Voice Assistant
251
Dodatek
Připomenutí oznámení
Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Usnadnění → Připomenutí oznámení a potom
funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Chcete-li nastavit zařízení, aby zavibrovalo, když máte nepřečtená oznámení, aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Vibrace.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
Chcete-li vybrat aplikace, které vás mají upozorňovat na oznámení, vyberte aplikace v nabídce
ZOBRAZIT OZNÁMENÍ Z.
Příjem nebo ukončování hovorů
Změňte metodu přijímání nebo ukončování hovorů.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Příjem a ukončování hovorů.
Vyberte požadovanou metodu.
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo hovor přijměte či
odmítněte klepnutím na tlačítko namísto přetažení tlačítka.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění, potom klepnutím na přepínač Režim
jednoho klepnutí tuto funkci aktivujte.
252
Dodatek
Správa nastavení usnadnění
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Záloha nastavení usnadnění →
Import/export → Exportovat do složky Moje soubory.
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Záloha nastavení usnadnění →
Import/export → Importovat ze složky Moje soubory. Vyberte soubor, který chcete importovat, a
klepněte na položku HOT. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Usnadnění → Záloha nastavení usnadnění
→ Sdílet. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku HOT. Vyberte metodu sdílení a
soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
253
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k
zadání jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
254
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit tovární
data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
255
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
256
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
257
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Bluetooth nefunguje správně
Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s přípojením
nebo s výkonem, zkuste následující:
• Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení, potom klepněte na
přepínač Bluetooth, abyste jej znovu aktivovali.
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Obecná správa → Obnovit
→ Obnovit nastavení sítě → VYNULOVAT NASTAVENÍ, abyste resetovali síťová nastavení. Při
provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
258
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí chytrého
správce, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace
Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na
domovské obrazovce. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky,
spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Zobrazení → Domovská obrazovka → Tlačítko
Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace → POUŽÍT.
259
Dodatek
Tlačítko Domů se nezobrazuje
Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li
zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na
oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku
přepínač Zobrazit ovládací prvek nahoře funkci aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
• Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.
Zařízení na uzamčené obrazovce nerozpozná mé duhovky
• Ujistěte se, že nic neblokuje fotoaparát na rozpoznání duhovky a indikátor LED, a zkuste to
znovu.
• Pokud se světelné podmínky velice liší od podmínek, ve kterých jste duhovky registrovali,
nemusí je zařízení rozpoznat. Přesuňte se na jiné místo a zkuste to znovu.
• Zařízení se nesmí pohybovat ani příliš naklánět.
260
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být zabezpečené.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
261
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Společnost HEVC Advance
TENTO PRODUKT SE PRODÁVÁ S LIMITOVANOU LICENCÍ A JE MOŽNÉ JEJ POUŽÍVAT POUZE
SPOLEČNĚ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY TŘI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: (1) OBSAH
HEVC, KTERÝ SLOUŽÍ POUZE K OSOBNÍ POTŘEBĚ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI;
A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ VYTVOŘIL VLASTNÍK PRODUKTU.
PRODUKT NELZE POUŽÍVAT SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC VYTVOŘENÝM TŘETÍ
STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO KOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL
NEOBDRŽEL ZVLÁŠŤ PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO
PRODEJCE DANÉHO OBSAHU.
VAŠE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC JE POVAŽOVÁNO
ZA PŘIJETÍ LIMITOVANÉHO OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ, JAK JE UVEDENO VÝŠE.
Download PDF

advertising