Samsung | UE32LS001CU | Samsung UE24LS001BU Uživatelský manuál

E-MANUAL
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek
na webové stránce
www.samsung.com/register
Modelu______________ Sériové č.______________
Obsah
Používání aplikace Zrcadlení obrazovky
Stručné příručky
Používání aplikace Smart Hub
1
Připojení k Internetu
1
Nastavení funkce Smart Hub
1
Používání aplikace Smart Hub
Používání ovladače Samsung Smart Control
2
Ovládání televizoru pomocí tlačítka pointer
3
Nastavení ovladače Samsung Smart Control
3
Spárování televizoru s ovladačem Samsung Smart Control
Úprava kanálů
4
Spuštění funkce Upravit kanál
4
Změna pořadí a odstraňování kanálů
15
Připojení mobilních zařízení bez použití bezdrátového
směrovače (Wi-Fi Direct)
15
Připojení mobilního zařízení prostřednictvím aplikace Samsung
Smart View 2.0
Změna vstupního signálu u externích zařízení
Poznámky k připojení!
17
Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
17
Poznámky k připojení zvukových zařízení
18
Poznámky k připojení počítačů
18
Poznámky k připojení mobilních zařízení
Ovladač a periferní zařízení
O ovladači Samsung Smart Control
Připojení
Připojení antény (Anténa)
Připojení k Internetu
6
Navázání bezdrátového připojení k Internetu
Používání ovladače Samsung Smart Control
21
Ovládání televizoru pomocí tlačítka pointer
21
Ovládání televizoru pomocí navigačních tlačítek a tlačítka Zadat
22
Zobrazení a používání dálkového ovladače na obrazovce
24
Spárování televizoru s ovladačem Samsung Smart Control
Odstraňování potíží s připojením k Internetu
Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače
televizoru – používání univerzálního dálkového ovladače
8
24
Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k Internetu
Nastavení univerzálního dálkového ovladače
Připojení videozařízení
Ovládání televizoru pomocí klávesnice
9
Připojení pomocí kabelu HDMI
25
Připojení klávesnice
10
Připojení pro vstup a výstup zvuku
26
Používání klávesnice
10
Připojení pomocí kabelu HDMI (ARC)
Ovládání televizoru pomocí myši
11
Připojení pomocí digitálního zvukového (optického) kabelu
27
Připojení myši USB
11
Připojení sluchátek
27
Použití myši
Připojení počítače
12
Připojení pomocí konektoru HDMI
13
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
13
Připojení prostřednictvím domácí sítě
Připojení gamepadu Bluetooth
Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY na obrazovce
28
Používání dalších funkcí
Funkce Smart
Přehrávání mediálního obsahu
40
Přečtěte si před zahájením přehrávání mediálního obsahu
Smart Hub
41
Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu
29
Zobrazení režimu opony
42
Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení fotografií
30
Konfigurace dalších funkcí režimu opony
43
Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení videí
30
Automatické spuštění služby Smart Hub
45
Tlačítka a funkce dostupné pro přehrávání hudby
30
Testování připojení služby Smart Hub
30
Resetování služby Smart Hub
Používání služby Smart Hub s účtem Účet Samsung
Sledování televizoru
31
Vytvoření účtu Samsung
Okamžitý přehled o digitálním vysílání
32
Přihlášení k účtu Samsung
46
Používání programového průvodce
32
Propojení účtu Samsung s účty externích služeb
47
Zobrazení informací o aktuálním programu
33
Změna a přidání informací do účtu Samsung
47
Změna signálu televizního vysílání
33
Odstranění účtu Samsung z televizoru
47
Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu
Používání panelu Moje aplikace
Nahrávání programů
34
48
Nahrávání programů
49
Používání funkcí dostupných při nahrávání programu
49
Používání tlačítek dálkového ovladače při nahrávání pořadu
50
Správa seznamu plánu nahrávání
50
Sledování nahraných programů
52
Správa nahraných souborů
Správa stažených aplikací pomocí automaticky otevíraného
okna nabídky Možnosti
35
Instalace aplikace
35
Zapnutí automatických aktualizací aplikací
35
Odebrání aplikace z televizoru
36
Přesouvání aplikací
36
Zamknutí a odemknutí aplikací
36
Aktualizace aplikací
36
Změna uspořádání aplikací
36
Ohodnocení zakoupených aplikací
36
Používání dalších funkcí aplikací
Používání příručky e-Manual
37
Spuštění příručky e-Manual
37
Používání tlačítek v příručce e-Manual
Používání webového prohlížeče
38
Preference procházení
Nastavení funkce Plán sledování
53
Nastavení plánovaného sledování pro kanál
54
Úprava plánu sledování
54
Zrušení plánovaného sledování
Používání funkce Timeshift
55
Používání tlačítek dálkového ovladače při používání funkce
Timeshift
Používání režimu Seznam kanálů
Registrování, odebrání a úprava kanálů
57
Registrování a odebrání kanálů
58
Úprava registrovaných kanálů
Používání panelu Fotografie
59
Povolení/zakázání ochrany heslem u kanálů
Používání panelu Čas
59
Zamknutí/odemknutí kanálů
59
Změna čísla kanálu
Používání panelu Reproduktor
Vytvoření osobního seznamu oblíbených
Nastavení kvality zvuku
60
Registrování kanálů jako oblíbených
77
Výběr režimu zvuku
60
Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených
78
Použití zvukových efektů
Úprava seznamu oblíbených
Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku
61
79
Výběr reproduktorů
79
Určení typu instalace televizoru
79
Poslech zvuku televizoru prostřednictvím zvukového zařízení
Používání položek nabídky obrazovky Upravit oblíb.
Pomocné televizní funkce
63
Sledování televizního vysílání s titulky
64
Čtení digitálního textu
64
Vyhledávání dostupných kanálů
65
Výběr jazyka zvuku vysílání
65
Zvukový popis
65
Výběr žánru
65
Používání služeb pro dospělé
Používání nastavení kanálů
Samsung Bluetooth
80
Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth
81
Povolení digitálního zvukového výstupu
82
Obnovení všech nastavení zvuku
Systém a podpora
Nastavení času a používání časovače
66
Nastavení země (oblast)
66
Ruční ladění signálů vysílání
67
Jemné doladění obrazovky
67
Přenesení seznamu kanálů
Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce
67
Odstranění profilu operátora CAM
87
Ochrana proti vypálení obrazu
68
Nastavení satelitního systému
87
Snižování spotřeby energie televizoru
68
Změna jazyka teletextu
68
Zobrazení nabídky rozhraní CI
Obraz a zvuk
83
Nastavení aktuálního času
85
Používání časovačů
Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
88
Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
88
Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Aktualizace softwaru televizoru
90
Aktualizace softwaru televizoru na nejnovější verzi
Nastavení kvality obrazu
90
Automatická aktualizace televizoru
69
Výběr režimu obrazu
91
Ruční aktualizace televizoru
70
Nastavení kvality obrazu
71
Úprava pokročilých nastavení
72
Nastavení možností obrazu
Pomocná nastavení obrazu
74
Sledování obrazu v obraze (PIP)
75
Změna velikosti a polohy obrazu
76
Pouze poslech zvuku (Vyp. obrázek)
76
Obnovení nastavení režimu obrazu
Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem
91
Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích
92
Konfigurace dalších funkcí
Ostatní funkce
93
Rychlé spuštění funkcí usnadnění
93
Úprava průhlednosti nabídky
93
Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)
93
Zvětšení písma (pro zrakově postižené)
94
Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro
sluchově postižené)
Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)
94
Změna jazyka nabídek
94
Nastavení hesla
94
Kontrola Upozorňování
95
Zámek dle hod. prog.
Problémy s přehráváním souborů
95
Zapnutí herního režimu
Jak resetovat televizor
95
Bohatější barvy a špičková kvalita obrazu (BD Wise)
96
Zapnutí a vypnutí zvukové zpětné vazby
96
Zamykání a odemykání ovládací páčky
96
Zobrazení nebo skrytí loga Samsung při spuštění
96
Rychlejší spuštění televizoru
97
Registrace jako certifikované zařízení DivX (pro sledování
placených filmů DivX)
97
Obnovení televizoru na nastavení z výroby
97
Používání televizoru v prezentačním režimu (určeno pro
prodejny)
Automatické spuštění datové služby
Problémy se spouštěním a používáním aplikací
Další problémy
Opatření a poznámky
Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
115 Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání
116 Před použitím funkce Timeshift
Podporovaná rozlišení u jednotlivých vstupních signálů UHD
(u modelů UE40LS001)
117 Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto
Funkce HbbTV
117 Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto
Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)
Přečtěte si před použitím Moje aplikace
99
Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE
100 Použití karty CI nebo CI+
Funkce teletextu
Přečtete si před použitím funkce Web Browser
Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních
souborů
121 Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními
Odstraňování potíží
soubory.
122 Podporované externí titulky
122 Podporované interní titulky
Využívání služeb podpory Podpora
123 Podporované formáty a rozlišení obrázků
103 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
123 Podporované hudební formáty a kodeky
104 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
124 Podporované videokodeky (pro modely UE40LS001)
Problémy s obrazem
105 Testování obrazu
Problémy se zvukem
107 Testování zvuku
Problémy s vysíláním
Problémy s připojením počítače
Problémy s připojením k Internetu
Datová služba
Problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift
126 Podporované videokodeky (pro modely UE32LS001)
128 Podporované videokodeky (pro modely UE24LS001)
Omezení
130 Omezení funkce PIP (obraz v obraze)
130 Flexibilní rozhraní CI
Přečtěte si po nainstalování televizoru
131 Velikosti obrazu a vstupní signály
132 Montáž zámku proti krádeži
133 Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení
k Internetu
Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
134 U modelů UE40LS001
136 U modelů UE32LS001
138 U modelů UE24LS001
Podporovaná rozlišení obrazových signálů
140 U modelů UE40LS001
141 U modelů UE32LS001
142 U modelů UE24LS001
Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
143 Omezení týkající se rozhraní Bluetooth
Licence
Slovníček
Používání aplikace Smart Hub
Připojení k Internetu
menu
Detail
Síť
Nastavení sítě
Připojte bezdrátově televizor k internetu.
Nastavení funkce Smart Hub
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Když poprvé spouštíte službu Smart Hub, musíte nakonfigurovat
nastavení služby Smart Hub. Podle pokynů na obrazovce proveďte požadovaná nastavení a dokončete nastavení.
TV
Moje
aplikace
Reproduktor Fotografie
Používání aplikace Smart Hub
Oceníte množství funkcí, které služba Smart Hub nabízí v režimu opony.
"" Další informace naleznete v části „Smart Hub“.
Čas
Používání ovladače Samsung Smart Control
Ovládání televizoru pomocí tlačítka pointer
Položte prst na tlačítko
a pohybujte ovladačem Samsung Smart Control. Ukazatel na obrazovce se bude
pohybovat ve směru, v němž pohybujete ovladačem Samsung Smart Control. Přesuňte ukazatel na jednu z níže
uvedených ikon na obrazovce a poté stiskněte tlačítko
.
●●
: Umožňuje změnu hlasitosti nebo výběr reproduktorů.
●●
: Zobrazí seznam kanálů.
●●
: Zobrazení elektronického programového průvodce EPG.
Nastavení ovladače Samsung Smart Control
menu
Detail
Systém
Nastavení Smart Control
Nakonfigurujte základní nastavení pro použití ovladače Samsung Smart Control.
Systém
Chytré zabezpečení
Univerzální dálkové ovl.
Čas
Upozorňování
Správce zař.
Nastavení Smart Control
Eko řešení
"" V závislosti na modelu se nabídka vašeho televizoru může od výše uvedeného obrázku lišit.
Spárování televizoru s ovladačem Samsung Smart Control
Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Samsung Smart Control s televizorem.
Pokud se ovladač Smart Control s televizorem automaticky nespáruje, namiřte ovladač na snímač dálkového
ovládání na televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ① a ② na ovladači Samsung Smart
Control.
Úprava kanálů
Spuštění funkce Upravit kanál
menu
Detail
Vysílání
Upravit kanál
Vysílání
Automatické ladění
Anténa
Anténa
Seznam kanálů
Programy
Časový rozvrh
Upravit kanál
Upravit oblíb.
"" V závislosti na modelu se nabídka vašeho televizoru může od výše uvedeného obrázku lišit.
Změna pořadí a odstraňování kanálů
menu
Detail
Vysílání
Upravit kanál
Změnit číslo nebo Odstranit
Můžete změnit pořadí kanálů a také kanály odstraňovat. Chcete-li změnit pořadí kanálu, vyberte jej a poté vyberte
možnost Změnit číslo. Chcete-li kanál odstranit, vyberte jej a poté vyberte možnost Odstranit.
"" V závislosti na typu kanálu nejsou některé kanály dostupné.
Připojení antény (Anténa)
Pro příjem signálu vysílání propojte televizor se zásuvkou antény nebo kabelové televize.
Připojte kabel antény nebo kabelové televize ke vstupnímu konektoru antény (ANT IN), viz obrázek níže.
"" Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.
Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC. Switch a podobně a nastavit možnost
Typ připojení antény na hodnotu Dva oscilátory.
"" Způsob připojení se může mezi různými modely lišit.
"" Systém DVB-T2 nemusí být v určitých zeměpisných oblastech k dispozici.
Připojení k Internetu
Navázání bezdrátového připojení k Internetu
Automatické připojení k bezdrátové internetové síti
menu
Detail
Síť
Nastavení sítě
Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového směrovače a nastavení
hesla.
1.
Televizor automaticky zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
2.
Vyberte síť. Pokud se požadovaná síť nezobrazuje v seznamu, vyberte možnost Přidat síť a poté zadejte
3.
Jestliže vaše síť používá zabezpečení, zadejte heslo. Pokud síť zabezpečení nepoužívá, televizor obejde
identifikátor SSID (název) sítě ručně.
klávesnici na obrazovce a pokusí se ihned připojit.
Připojení k bezdrátové internetové síti pomocí funkce WPS
menu
Detail
Síť
Nastavení sítě
Pokud směrovač obsahuje tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete ho použít k automatickému připojení
televizoru ke směrovači.
1.
Televizor automaticky zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
2.
Vyberte možnost Zastavit a poté vyberte možnost WPS.
3.
Do dvou minut poté stiskněte tlačítko WPS nebo PBC na vašem bezdrátovém směrovači.
4.
Televizor je automaticky připojen k síti.
Kontrola stavu připojení k Internetu
menu
Detail
Síť
Stav sítě Spustit
Síť
Stav sítě
Nastavení sítě
Wi-Fi Direct
Správce multimediálních zařízení
Zrcadlení obrazovky
Název zařízení
[TV] Samsung
"" V závislosti na modelu se nabídka vašeho televizoru může od výše uvedeného obrázku lišit.
Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k Internetu.
Změna názvu televizoru v síti
menu
Detail
Síť
Název zařízení Spustit
Je možné změnit název televizoru, který se zobrazí v mobilních zařízeních a v přenosných počítačích.
1.
Vyberte možnost Název zařízení z menu Síť.
2.
Vyberte název ze seznamu, který se zobrazí. Můžete také vybrat možnost Uživ. vstup a zadat název ručně.
Odstraňování potíží s připojením k Internetu
Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k Internetu
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo
Jestliže vybraný bezdrátový směrovač není nalezen, přejděte do nabídky Nastavení sítě a vyberte správný
směrovač.
Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači
1.
Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý. Pokud je zapnutý, vypněte ho a znovu zapněte.
2.
Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.
Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo
Proveďte následující postup nebo nakonfigurujte Nastavení IP ručně.
1.
Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP. Poté odpojte směrovač od napájení a znovu jej připojte.
2.
Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.
3.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.
Nelze se připojit k síti
1.
Zkontrolujte všechna Nastavení IP.
2.
Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno.
3.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.
Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k Internetu
1.
Ujistěte se, že je kabel sítě LAN Internetu připojen ke konektoru externí sítě LAN na směrovači.
2.
Zkontrolujte hodnoty serveru DNS pod položkou Nastavení IP.
3.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.
Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k Internetu
Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.
Připojení videozařízení
Váš televizor má konektor HDMI pro obrazový vstup z externích zařízení.
Připojení pomocí kabelu HDMI
Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
●●
Vysokorychlostní kabel HDMI
●●
Vysokorychlostní kabel HDMI pro síť Ethernet
Připojte kabel HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI televizoru a výstupnímu konektoru HDMI zařízení, jak je
ukázáno na obrázku níže.
"" U počítače připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ zařízení na hodnotu DVI PC, u počítače
připojeného kabelem HDMI na hodnotu PC. U zařízení AV připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ
zařízení na hodnotu Zařízení DVI.
Připojení pro vstup a výstup zvuku
Váš televizor má celou škálu připojení pro zvukový vstup z externích zařízení. Tato připojení jsou uvedena níže.
●●
HDMI/ARC (Audio Return Channel)
●●
Digitální zvuk (optické připojení)
●●
Zvuk (analogový)
Připojení pomocí kabelu HDMI (ARC)
Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje výstup digitálního zvuku z televizoru do zvukového zařízení a vstup
digitálního zvuku z téhož zvukového zařízení prostřednictvím jednoho kabelu HDMI. Funkce ARC je k dispozici
pouze při použití konektoru HDMI (ARC) a pouze pokud je televizor připojen k AV přijímači s podporou funkce ARC.
Připojte kabel HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI (ARC) televizoru a výstupnímu konektoru HDMI zařízení, jak je
ukázáno na obrázku níže.
Připojení pomocí digitálního zvukového (optického) kabelu
Po připojení přijímače AV k televizoru prostřednictvím digitálního zvukového (optického) konektoru můžete
poslouchat digitální zvuk.
Připojte optický kabel ke konektoru digitálního zvukového výstupu televizoru a konektoru digitálního zvukového
vstupu zařízení, jak je ukázáno na obrázku níže.
Připojení sluchátek
Připojte sluchátka k výstupnímu konektoru pro sluchátka televizoru, jak je ukázáno na obrázku níže.
"" Některé modely nemají výstupní konektor pro sluchátka.
Připojení počítače
Níže jsou uvedeny typy možných připojení.
Chcete-li televizor použít jako monitor počítače
●●
Připojte jej ke konektoru HDMI pomocí kabelu HDMI.
●●
Připojte jej ke konektoru HDMI (DVI) pomocí kabelu HDMI-DVI.
Chcete-li na televizoru zobrazit nebo přehrát obsah uložený na počítači
●●
Použijte připojení prostřednictvím domácí sítě.
Připojení pomocí konektoru HDMI
Pro připojení HDMI doporučujeme použít jeden z následujících typů kabelů HDMI:
●●
Vysokorychlostní kabel HDMI
●●
Vysokorychlostní kabel HDMI pro síť Ethernet
Připojte kabel HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI televizoru a výstupnímu konektoru HDMI zařízení, jak je
ukázáno na obrázku níže.
"" U počítače připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ zařízení na hodnotu DVI PC, u počítače
připojeného kabelem HDMI na hodnotu PC. U zařízení AV připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ
zařízení na hodnotu Zařízení DVI.
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Pokud grafická karta televizoru nepodporuje rozhraní HDMI, použijte pro připojení počítače k televizoru kabel DVI
(Digital Visual Interactive) na HDMI. Upozorňujeme, že připojení HDMI-DVI je podporováno pouze prostřednictvím
konektoru HDMI (DVI) a nepřenáší zvuk. Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru
zvukového výstupu počítače externí reproduktory.
Připojte kabel HDMI-DVI ke vstupnímu konektoru HDMI (DVI) televizoru a výstupnímu konektoru DVI zařízení, jak
je ukázáno na obrázku níže.
"" U počítače připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ zařízení na hodnotu DVI PC, u počítače
připojeného kabelem HDMI na hodnotu PC. U zařízení AV připojeného kabelem HDMI-DVI nastavte možnost Upravit typ
zařízení na hodnotu Zařízení DVI.
"" Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná
rozlišení)“.
Připojení prostřednictvím domácí sítě
Můžete rychle otevřít, zobrazit a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory uložené v počítači na obrazovce
televizoru.
1.
Připojte televizor a počítač ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP). Jakmile je připojíte ke
2.
V počítači vyberte možnost [Ovládací panely]
3.
V seznamu nastavte televizor na hodnotu [Povoleno].
4.
V počítači spusťte aplikaci Windows Media Player. Vyberte možnost [Nastavení]
stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP), domácí síť je nakonfigurována.
[Síť a Internet]
[Centrum síťových připojení a sdílení]
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] a vyberte možnost [Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií...]
a aktivujte datový proud médií.
[Správa knihovny] a poté
přidejte umístění úložiště fotografií, videa a hudebních souborů, abyste je mohli zobrazit či přehrát na
obrazovce televizoru.
"" Můžete také soubory přesunout do výchozí složky zadané aplikací Windows Media Player a poté je zobrazit či přehrát na
obrazovce televizoru.
Používání aplikace Zrcadlení obrazovky
menu
Detail
Síť
Zrcadlení obrazovky Spustit
K televizoru můžete bezdrátově připojit mobilní zařízení s povolenou funkcí zrcadlení a přehrávat na televizoru
videa a zvukové soubory uložené v zařízení. Zrcadlení označuje funkci přehrávání videa a zvukových souborů
z mobilního zařízení současně na mobilním zařízení i na televizoru.
Připojení z mobilního zařízení
1.
Spusťte ve svém mobilním zařízení funkci Zrcadlení obrazovky. Mobilní zařízení vyhledá dostupná zařízení,
2.
Vyberte ze seznamu váš televizor. Televizor automatický povolí připojení a zařízení se připojí.
3.
Pro připojení mobilního zařízení vyberte možnost Povolit.
ke kterým se může připojit.
""
Všechna předtím povolená mobilní zařízení se automaticky připojí bez potřeby povolení.
""
Jestliže vyberete možnost Zakázat, zařízení se nebude moci připojit. Chcete-li změnit stav připojení zakázaného
zařízení, vyberte možnost menu Detail Síť Správce multimediálních zařízení, vyberte zařízení a poté
vyberte možnost Povolit. Spustit
Připojení automatickým povolením připojení
1.
Vyberte možnost menu
Detail
Síť
Zrcadlení obrazovky. Zrcadlení obrazovky můžete zahájit také
stiskem tlačítka source na dálkovém ovladači a výběrem možnosti Zrcadlení obrazovky ze seznamu v horní
části obrazovky.
2.
Spusťte ve svém mobilním zařízení funkci Zrcadlení obrazovky. Mobilní zařízení vyhledá dostupná zařízení, ke
3.
Vyberte ze seznamu váš televizor. Televizor automatický povolí připojení a zařízení se připojí.
kterým se může připojit.
""
Jestliže se mobilní zařízení nepřipojí, vypněte a znovu zapněte televizor i mobilní zařízení.
Připojení mobilních zařízení bez použití bezdrátového směrovače (Wi-Fi
Direct)
menu
Detail
Síť
Wi-Fi Direct Spustit
Funkce Wi-Fi Direct vám umožňuje připojit mobilní zařízení přímo k televizoru bez použití bezdrátového
směrovače nebo přístupového bodu. Připojení mobilního zařízení k televizoru prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct
vám umožní přehrávat na televizoru fotografie, videa a hudební soubory uložené na mobilním zařízení.
1.
Zapněte funkci Wi-Fi Direct na mobilním zařízení a poté spusťte funkci Wi-Fi Direct na televizoru. Televizor
2.
Výběrem zařízení ze seznamu zahájíte připojování. Když televizor požádá o připojení, zobrazí se výzva
3.
Povolte připojení. Mobilní zařízení je připojeno k televizoru.
automaticky vyhledá a zobrazí seznam dostupných zařízení. Název televizoru se současně zobrazí na
mobilním zařízení.
k povolení na mobilním zařízení a naopak.
"" Seznam mobilních zařízení s povoleným a zakázaným připojením zobrazíte výběrem možnosti menu
Správce multimediálních zařízení.
Detail
Síť
"" Když umístíte mobilní zařízení blíže k televizoru s aktivní funkcí Wi-Fi Direct, zobrazí se okno povolení připojení na levé
straně obrazovky umožňující snadné připojení.
Správa stavu připojení dříve připojených mobilních zařízení
1.
Vyberte možnost menu
Detail
Síť
Správce multimediálních zařízení. Televizor zobrazí seznam
zařízení, která k němu byla dříve připojena, nebo se pokusila o připojení a byla zakázána. Zobrazí se také stav
připojení (Povolit/Zakázat).
2.
Vyberte zařízení.
3.
Vyberte typ připojení nebo odstraňte zařízení ze seznamu.
"" Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že byla zařízení dříve připojena k televizoru, nebo se dříve pokusila o připojení
a byla zakázána.
Připojení mobilního zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Smart View
2.0
Když na mobilním zařízení připojeném k televizoru nainstalujete a spustíte sužbu Samsung Smart View 2.0, můžete
přehrávat multimediální obsah z mobilního zařízení, jako jsou videa, fotografie a hudba. Prostřednictvím mobilního
zařízení můžete odesílat textové zprávy a ovládat televizor.
Změna vstupního signálu u externích zařízení
Stisknutím tlačítka source můžete přepínat mezi externími zařízeními připojenými k televizoru.
●●
Možnosti
Chcete-li zobrazit nabídku Možnosti, stiskněte tlačítko
zahrnovat kterékoli z následujících funkcí:
""
. Funkce zobrazené v nabídce Možnosti mohou
Názvy konektorů se mohou u různých výrobků lišit.
––
Upravit typ zařízení: Změna typu externího zařízení. Vyberte externí zařízení, které chcete změnit.
Můžete například použít kabel HDMI pro označení počítače připojeného k televizoru jako PC. Můžete
také použít kabel HDMI-DVI pro označení zařízení AV jako Zařízení DVI.
––
Upravit název: Zařízení připojená k televizoru můžete přejmenovat, abyste se mohli v externích zdrojích
snadněji orientovat.
––
Informace: Slouží k zobrazení informací o připojených zařízeních.
––
Anynet+ (HDMI-CEC): Slouží k zobrazení seznamu zařízení Anynet+ (HDMI-CEC) připojených
k televizoru.
""
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu
Zapnuto.
––
Odebrat zařízení USB: Slouží k odstranění zařízení USB připojeného k televizoru.
––
Odstranit univerzální dálkové ovládání: Slouží k odstranění externího zařízení připojeného k televizoru
pomocí funkce univerzálního dálkového ovladače.
""
––
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Dálkový ovladač televizoru můžete použít k ovládání externích zařízení.
""
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Poznámky k připojení!
"" Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.
"" Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externího
zařízení, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na výrobci.
Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
●●
Použijte kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně.
●●
Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
●●
Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací
HDMI.
●●
Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area
Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
●●
Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD u modelů UE40LS001 použijte kabel kratší než 3 metry.
●●
Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI. Pokud má
grafická karta vašeho počítače konektor DVI, připojte počítač k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI. Další
informace naleznete v části „Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI“.
Poznámky k připojení zvukových zařízení
●●
Pokud zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou.
V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
●●
Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.
●●
Používejte pouze sluchátka s 3vodičovým konektorem typu TRS.
●●
Hlasitost sluchátek a hlasitost reproduktorů televizoru se nastavují nezávisle na sobě.
●●
Když jsou připojena sluchátka, jsou ztlumeny reproduktory televizoru a některé možnosti v kategorii Zvuk
jsou deaktivovány.
Poznámky k připojení počítačů
●●
Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače
(podporovaná rozlišení)“.
●●
Jestliže je aktivováno sdílení souborů, může dojít k neoprávněnému přístupu. Pokud právě není vyžadován
přístup k datům, sdílení souborů zakažte.
●●
Počítač a televizor Smart TV musí být připojeny ve stejné síti.
Poznámky k připojení mobilních zařízení
●●
Pokud chcete používat funkci Zrcadlení obrazovky, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako
je AllShare Cast nebo Zrcadlení obrazovky. Chcete-li zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje funkci
zrcadlení, zjistěte si to na webu výrobce zařízení.
●●
Pokud chcete používat funkci Wi-Fi Direct, musí ji mobilní zařízení podporovat. Zkontrolujte, zda vaše
mobilní zařízení podporuje funkci Wi-Fi Direct.
●●
Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být spolu propojeny ve stejné síti.
●●
V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
O ovladači Samsung Smart Control
Tlačítko
Popis
Mute-AD
Stisknutím tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk.
Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka zobrazíte panel Zástupci usnadnění, který aktivuje
nebo deaktivuje nabídky Usnadnění (menu Detail Systém Usnadnění).
menu
Zobrazí nabídku na obrazovce.
Položte prst na tlačítko
a pohybujte ovladačem Samsung Smart Control. Ukazatel na
obrazovce se bude pohybovat ve směru, kterým pohybujete ovladačem Samsung Smart
pointer
Control. Pomocí tlačítka
můžete vybrat nebo spustit označenou položku.
"" Další informace naleznete v části „Ovládání televizoru pomocí tlačítka pointer“.
,
,
Zadat
,
Umožňuje označovat položky a mění hodnoty zobrazené v menu televizoru.
Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky.
Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka spustíte funkci Programy při sledování televizoru.
Návrat k předchozí nabídce nebo kanálu.
Stisknutím a přidržením ukončíte na obrazovce televizoru aktuálně spuštěnou funkci.
Spustí aplikace Smart Hub.
Slouží k ovládání obsahu při přehrávání médií, jako jsou filmy, obrázky nebo hudba.
123
Zobrazí číselná tlačítka, tlačítka pro ovládání obsahu a další funkční tlačítka na obrazovce,
abyste mohli pohodlně spouštět funkci.
"" Další informace naleznete v části „Zobrazení a používání dálkového ovladače na
obrazovce“.
source
Zobrazení a výběr dostupných zdrojů videa.
"" Obrázek ovladače Samsung Smart Control se může lišit v závislosti na modelu.
"" Tlačítka a funkce ovladače Samsung Smart Control se mohou lišit v závislosti na modelu.
"" Používejte ovladač Samsung Smart Control ve vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, se může
lišit v závislosti na okolních podmínkách.
Používání ovladače Samsung Smart Control
Ovládání televizoru pomocí tlačítka pointer
Položte prst na tlačítko
a pohybujte ovladačem Samsung Smart Control. Ukazatel na obrazovce se bude
pohybovat ve směru, v němž pohybujete ovladačem Samsung Smart Control. Přesuňte ukazatel a vyberte položku
na obrazovce.
●●
: Umožňuje změnu hlasitosti nebo výběr reproduktorů.
●●
: Zobrazí seznam kanálů.
●●
: Zobrazení elektronického programového průvodce EPG.
Ovládání televizoru pomocí navigačních tlačítek a tlačítka Zadat
Stisknutím tlačítek , , , a přesunete ukazatel, výběr nebo kurzor požadovaným směrem nebo změníte
nastavení zobrazené ve vybrané položce. Pomocí tlačítka Zadat můžete vybrat položku nebo spustit označenou
položku. Stisknutím a podržením tlačítka Zadat při sledování televizoru zobrazíte Programy.
"" Chcete-li upravit rychlost ukazatele, vyberte možnost menu
detekce pohybu. Spustit
Detail
Systém
Nastavení Smart Control
Citlivost
Zobrazení a používání dálkového ovladače na obrazovce
Dálkový ovladač na obrazovce můžete zobrazit a používat stiskem tlačítka 123 na ovladači Samsung Smart
Control.
Tlačítko
Popis
●● Zadáním čísla kanálu můžete přepnout přímo na příslušný kanál. Výběrem možnosti PRECH se vrátíte k předchozímu kanálu.
●● OK: Slouží k výběru položky nebo ke spuštění vybrané položky.
Ovládání při přehrávání videa, fotografie nebo hudby nebo sledování nahraného programu.
Tlačítka také můžete použít k ovládání obsahu v externím zařízení.
TTX/MIX
Přepínání mezi možnostmi Teletext ZAPNUTÝ, Duální, Mix nebo VYPNUTÝ.
Umožňuje výběr reproduktorů, které mají přehrávat zvuk televizoru.
Slouží k otevření seznamu Seznam kanálů.
Tlačítko
Popis
Dálkový ovladač televizoru můžete použít k ovládání externích zařízení.
Zobrazí ikony externích zařízení připojených k televizoru. Připojená zařízení můžete ovládat
dálkovým ovladačem televizoru.
Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou
k dispozici pro používanou funkci.
Přesunout numerickou
klávesnici doprava /
Přesunout numerickou
klávesnici doleva
Přesune číselnou klávesnici doleva nebo doprava.
"" Tlačítka dálkového ovladače na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu televizoru, regionu, externích zařízení
a používaných funkcích televizoru.
"" Chcete-li změnit pořadí položek nabídky v prvním řádku, vyberte položku nabídky, kterou chcete přesunout, stiskněte
a přidržte tlačítko Zadat a pak pomocí směrových tlačítek určete nové místo.
Spárování televizoru s ovladačem Samsung Smart Control
Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Samsung Smart Control s televizorem.
Pokud se ovladač Smart Control s televizorem automaticky nespáruje, namiřte ovladač na snímač dálkového
ovládání na televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ① a ② na ovladači Samsung Smart
Control.
Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače
televizoru – používání univerzálního dálkového ovladače
menu
Detail
Systém
Univerzální dálkové ovl. Spustit
Můžete ovládat externí zařízení připojená k televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru.
"" K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), která umožňuje ovládání
z jednoho dálkového ovladače televizoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace najdete v části „Používání
funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
"" Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
Nastavení univerzálního dálkového ovladače
1.
Připojte externí zařízení pro ovládání pomocí univerzálního dálkového ovladače ke konektoru HDMI na
2.
Stisknutím tlačítka source na dálkovém ovladači vyvolejte obrazovku Zdroj.
3.
Vyberte možnost Univerzální dálkové ovl..
4.
Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení a zaregistrujte zařízení. Pokyny se budou lišit v závislosti na
televizoru a poté zapněte externí zařízení.
zařízení, které chcete ovládat.
""
Pokud externí zařízení po registraci nereaguje, zaregistrujte je znovu pomocí jeho čísla modelu.
""
Televizor si uloží do paměti externí zařízení i konektor (HDMI 1, HDMI 2 atd.), ke kterému je zařízení připojeno.
Ovládání televizoru pomocí klávesnice
menu
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení klávesnice Spustit
"" Některé modely nejsou kompatibilní s klávesnicemi typu HID USB.
Připojení klávesnice
Připojení klávesnice USB
Zasuňte kabel klávesnice do portu USB televizoru.
Připojení klávesnice Bluetooth
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
1.
Uveďte klávesnici Bluetooth do pohotovostního stavu.
2.
Vyberte možnost menu
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení klávesnice
Bluetooth. Televizor automaticky vyhledá dostupné klávesnice. Spustit
""
Přidat klávesnici
Pokud klávesnice nebyla rozpoznána, přemístěte ji blíže k televizoru a poté vyberte možnost Obnovit. Televizor
znovu vyhledá dostupné klávesnice.
3.
Ze seznamu výsledků vyberte klávesnici Bluetooth a poté vyberte možnost Spárovat a připojit. Na obrazovce
4.
Zadejte toto číslo pomocí klávesnice Bluetooth. Tím spárujete klávesnici Bluetooth s televizorem.
se objeví číslo.
Používání klávesnice
Následující funkce dálkového ovladače můžete používat pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené
k televizoru.
Klávesnice
Funkce dálkového ovladače
Navigační klávesy
Přesunutí výběru
Klávesa Windows
Zobrazení nabídky
Klávesa seznamu nabídek
Zobrazení dálkového ovladače na obrazovce
Klávesa Enter
Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC
Slouží k návratu na předchozí obrazovku
/
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4
/
/
Klávesa F5
Spuštění tlačítka
Klávesa F6
Zobrazení zdrojové obrazovky
Klávesa F7
Otevření seznamu Seznam kanálů
Klávesa F8
Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10
Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12
Přepnutí kanálu
Změna nastavení klávesnice
Vyberte možnost menu
●●
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení klávesnice
Možnosti klávesnice. Spustit
Jazyk klávesnice
Zobrazí jazyky, které můžete na klávesnici používat, a umožní vám vybrat požadovaný jazyk.
●●
Typ klávesnice
Zobrazí seznam typů klávesnic a umožní vám vybrat typ klávesnice, který odpovídá vámi zvolenému jazyku
klávesnice.
""
●●
Seznam typů klávesnic se liší v závislosti na jazyku vybraném v nabídce Jazyk klávesnice.
Přepnout jazyk vstupu
Zobrazí seznam kláves, které můžete používat k přepínání mezi jazyky, a umožní vám výběr klávesy.
Ovládání televizoru pomocí myši
menu
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení myši Spustit
"" Některé modely nejsou kompatibilní s myší typu HID USB.
Připojení myši USB
Připojte kabel myši ke konektoru USB televizoru.
Připojení myši Bluetooth
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
1.
Převeďte myš Bluetooth do pohotovostního stavu.
2.
Vyberte možnost menu
3.
Ze seznamu výsledků vyberte vyberte myš Bluetooth a poté vyberte možnost Spárovat a připojit. Tím
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení myši
Přidat myš Bluetooth. Spustit
spárujete myš Bluetooth s televizorem.
Použití myši
Ukazatel můžete použít k ovládání televizoru stejným způsobem, jakým používáte ukazatel na počítači.
●●
Výběr a spuštění položky
Levé klepnutí myší.
●●
Posunování nabídky televizoru nebo obrazovky
Otočte kolečkem myši nahoru nebo dolů.
●●
Opuštění nabídky televizoru nebo funkce
Umístěte ukazatel na volné místo na obrazovce a klepněte levým tlačítkem myši.
Změna tlačítek myši a rychlosti ukazatele
menu
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení myši
Možnosti myši Spustit
Primární tlačítko
●●
Vyberte, které tlačítko
nebo
chcete používat k výběru a spouštění položek.
Rychlost ukaz.
●●
Slouží k úpravě rychlosti ukazatele.
Připojení gamepadu Bluetooth
menu
Detail
Systém
Správce zař.
Nastavení gamepadu Bluetooth Spustit
Stažené hry nainstalované ve službě Smart Hub můžete hrát pomocí gamepadu Bluetooth. Vyberte možnost
Nastavení gamepadu Bluetooth a poté umístěte gamepad Bluetooth do blízkosti televizoru. Televizor automaticky
vyhledá dostupné gamepady Bluetooth. (Doporučujeme gamepad DualShock®4, který je optimalizovaný pro
PlayStation.) Po dokončení vyhledávání můžete začít hrát hry pomocí gamepadu Bluetooth.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Pokud televizor gamepad Bluetooth nenajde, umístěte jej blíže k televizoru a poté vyberte možnost Obnovit. Další
informace o párování najdete v uživatelské příručce gamepadu Bluetooth.
Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY na obrazovce
Používání dalších funkcí
Na obrazovce klávesnice QWERTY vyberte
●●
. K dispozici jsou následující možnosti:
Doporučený text
Slouží k zapnutí či vypnutí funkce doporučeného textu. Klávesnice zobrazuje doporučená slova, aby pro vás
bylo zadávání textu jednodušší.
●●
Obnovit data doporučeného textu
Slouží ke smazání seznamu odstraněním doporučených a zapamatovaných slov.
●●
Předpovědět další znak (při používání směrových tlačítek)
Slouží k zapnutí či vypnutí funkce předpovídání textu.
●●
Jazyk
Umožňuje vybrat jazyk ze seznamu.
""
V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.
Smart Hub
nebo menu
Detail
Smart Hub
Otevřít Smart Hub Spustit
TV
Moje
aplikace
Reproduktor Fotografie
Čas
"" Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.
Se službou Smart Hub můžete procházet web a stahovat aplikace. Kromě toho můžete prohlížet a přehrávat
soubory fotografií uložené na externích úložných zařízeních.
"" Chcete-li spustit službu Smart Hub, zatímco používáte službu poskytovanou službou Smart Hub, přejděte na stejnou
cestu, jak je popsáno výše.
Zobrazení režimu opony
Po úplném nastavení služby Smart Hub můžete použít následující panely.
"" Pokud není rozpoznán videosignál, režim opony bude zobrazen černobíle.
●●
TV
Můžete opustit režim opony a poté sledovat vysílání.
●●
Moje aplikace
Můžete stáhnout a spouštět aplikace.
●●
Reproduktor
You can stream songs or play songs saved on your mobile device by using Bluetooth.
●●
Fotografie
Můžete přehrát prezentaci fotografií uloženou na zařízení USB.
●●
Čas
Jestliže nejprve nastavujete hodiny televizoru, můžete sledovat aktuální čas na obrazovce televizoru.
●●
Můžete nastavit barvu a mřížku režimu opony a zda se služba Smart Hub spustí či nespustí automaticky.
Konfigurace dalších funkcí režimu opony
Vyberte možnost
●●
na obrazovce režimu opony. K dispozici jsou následující možnosti:
Barvy
Umožňuje změnit barvu režimu opony. Vyberte barvu z možností Červená, Zelená, Modrá nebo Šedá.
Chcete-li se navrátit k výchozí barvě, vyberte možnost Výchozí.
●●
Mřížka
Umožňuje změnit hodnotu struktury režimu opony, vytvořenou ze skupin protínajících se přímek, a to
vertikálně, horizontálně a pod úhlem. Pokud preferujete výchozí mřížku, vyberte možnost Výchozí.
●●
Auto start
Umožňuje nastavit, zda se při zapnutí televizoru služba Smart Hub spustí či nespustí automaticky.
Automatické spuštění služby Smart Hub
menu
Detail
Smart Hub
Nastavení automatického spuštění
Smart Hub
Službu Smart Hub můžete spustit automaticky současně se zapnutím televizoru.
Testování připojení služby Smart Hub
menu
Detail
Podpora
Autom. diagn.
Test připojení ke Smart Hub Spustit
Jestliže služba Smart Hub nefunguje, vyberte možnost Test připojení ke Smart Hub. Test připojení určí příčinu
problému ověřením připojení k internetu, vašeho poskytovatele internetových služeb, serveru Samsung a služby
Moje aplikace.
"" Pokud máte po dokončení testu se službou Smart Hub i nadále problémy, obraťte se na svého poskytovatele služeb
Internetu nebo na servisní středisko společnosti Samsung.
Resetování služby Smart Hub
menu
Detail
Smart Hub
Obnovit Smart Hub Spustit
Můžete odebrat účty Samsung uložené v televizoru a vše, co je s nimi spojeno, včetně aplikací.
"" Některé konkrétní služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny. Chcete-li využít zpoplatněnou službu, musíte mít
účet u poskytovatele služby nebo účet Samsung. Další informace naleznete v části „Používání služby Smart Hub s účtem
Účet Samsung“.
"" Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k Internetu.
"" Některé funkce služby Smart Hub nemusí být k dispozici v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo regionu.
"" Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k Internetu.
"" Pokud chcete používat službu Smart Hub, je nutné souhlasit se smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany
osobních údajů. V opačném případě nebude možné přistupovat k funkcím a s nimi spojeným službám. Celý text
dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat můžete zobrazit tak, že přejdete do části menu Detail Smart Hub
Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat. Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit.
Spustit
Používání služby Smart Hub s účtem Účet Samsung
Vytvoření účtu Samsung
menu
Detail
Smart Hub
Účet Samsung Spustit
Některé konkrétní služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny. Chcete-li využít zpoplatněnou službu, musíte
mít účet u poskytovatele služby nebo účet Samsung.
Účet Samsung můžete vytvořit s využitím vaší e-mailové adresy jako vašeho ID.
"" Pokud chcete používat účet Samsung, je nutné souhlasit se smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany
osobních údajů.
"" Účet Samsung můžete také vytvořit na adrese http://content.samsung.com. Jakmile máte účet, můžete používat stejné
ID na televizoru i na stránkách společnosti Samsung.
Vytvoření účtu Samsung
menu
Detail
Smart Hub
Účet Samsung
Vytvořit účet
Vytvořit účet Samsung
Účet Samsung můžete vytvořit podle pokynů na obrazovce. Jakmile je účet Samsung vytvořen, jste k němu
automaticky přihlášeni.
"" Chcete-li si smluvní podmínky prostudovat, vyberte možnost Zobr. detaily.
"" Chcete-li svůj účet chránit, vyberte možnost Výběr obrázku v profilu a zadání hesla (vysoké zabezpečení) v poli pod
polem pro heslo.
"" Chcete-li, aby se televizor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost Přihlásit automaticky.
Vytvoření účtu Samsung pomocí účtu sítě Facebook
menu Detail
Facebooku.
Smart Hub
Účet Samsung
Vytvořit účet
Vytvořte účet Samsung pomocí účtu na
Zadejte své ID a heslo pro Facebook a poté dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je účet
Samsung vytvořen, jste k němu automaticky přihlášeni.
"" Pokud vytvoříte účet Samsung pomocí účtu sítě Facebook, je váš účet Samsung automaticky propojen s vaším účtem sítě
Facebook.
Přihlášení k účtu Samsung
menu
Detail
Smart Hub
Účet Samsung
Přihlásit
K účtu Samsung se můžete přihlásit automaticky a používat službu Smart Hub.
Registrování účtu Samsung k televizoru
Pokud už máte účet Samsung, můžete televizor zaregistrovat k tomuto účtu. Na obrazovce účtu Samsung vyberte
možnost + Přihlásit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přihlášení k registrovanému účtu Samsung uloženému v televizoru
Pokud si registrujete účet Samsung, bude uložen v televizoru. Pro přihlášení k registrovanému účtu Samsung stačí
účet vybrat na televizoru.
"" Pokud chcete změnit způsob přihlašování, naleznete informace v části „Změna a přidání informací do účtu Samsung“.
Propojení účtu Samsung s účty externích služeb
Jestliže propojíte svůj účet Samsung s účty externích služeb, můžete být automaticky přihlašováni k propojeným
účtům aplikací, kdykoli se přihlásíte ke svému účtu Samsung.
"" Pokud chcete používat Spojit účty služeb, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
Propojení nebo zrušení propojení účtu služby
menu
●●
Detail
Smart Hub
Účet Samsung
Spojit účty služeb
Připojení účtu služby
Vyberte účet ze seznamu a přihlaste se k němu podle pokynů na obrazovce. Účet služby je propojen s účtem
Samsung.
●●
Odpojení propojeného účtu
Vyberte účet ze seznamu a zrušte propojení podle pokynů na obrazovce.
Změna a přidání informací do účtu Samsung
menu
Detail
Smart Hub
Účet Samsung
Upravit profil
Svůj účet Samsung můžete spravovat. Pomocí klávesnice zobrazené na obrazovce televizoru zadejte heslo a poté
vyberte možnost Hotovo. Na obrazovce můžete provést následující funkce.
"" Chcete-li změnit informace o účtu, musíte být přihlášeni k účtu Samsung.
●●
Změna obrázku v profilu
●●
Výběr metody přihlašování k účtu Samsung
●●
Vypnutí a zapnutí automatického přihlašování
●●
Zadání základních informací o uživateli
●●
Přihlášení k odběru elektronického zpravodaje Samsung
Odstranění účtu Samsung z televizoru
menu
Detail
Smart Hub
Účet Samsung
Odebrat účty z televizoru
Z televizoru můžete odebrat informace o účtu Samsung a heslu k němu. Z televizoru jsou odebrány také informace
o případných externích účtech propojených s tímto účtem.
"" Chcete-li odebrat informace o účtu, musíte být přihlášeni k účtu Samsung.
Používání panelu Moje aplikace
Moje aplikace
Moje aplikace
Moje A…
Novinky
Nejoblíbeně…
Video
Hra
Sport
Životní…
Informace
Vzdělává…
Děti
"" Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.
Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství,
sportu, předpovědí počasí a her. Aplikace můžete stáhnout ze služby Smart Hub. Na panelu Moje aplikace vyberte
možnost +. Vyberte aplikaci zobrazenou na obrazovce, případně nahoře na obrazovce vyberte kategorii žánru,
například Nejoblíbenější nebo Novinky, a poté vyberte aplikaci ve zvoleném žánru. Můžete instalovat a spouštět
aplikace uspořádané podle žánrů, jako jsou Novinky, Nejoblíbenější.
"" Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k Internetu.
"" Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou v různých
oblastech lišit.
Správa stažených aplikací pomocí automaticky otevíraného okna nabídky
Možnosti
Přesuňte výběr na aplikaci a poté stiskněte a přidržte tlačítko Zadat. Můžete používat následující funkce.
●●
Odstranit
●●
Přes.
●●
Zobr. detaily
●●
Instalovat
"" Automaticky otevíraná nabídka se může lišit v závislosti na aplikaci.
Instalace aplikace
Rychlá instalace aplikace
1.
Na obrazovce Moje aplikace vyberte kategorii.
2.
Přesuňte výběr na aplikaci a poté stiskněte a přidržte tlačítko Zadat. Zobrazí se kontextová nabídka.
3.
Vyberte možnost Stáhnout. Vybraná aplikace se nainstaluje do televizoru.
"" Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce Moje aplikace.
"" Můžete také aplikaci nainstalovat z obrazovky s detailními informacemi.
"" Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete aplikaci nainstalovat na zařízení USB.
"" Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru.
Pokud zařízení USB odpojíte, když je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
"" Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.
Spuštění aplikace
Aplikaci můžete spustit tak, že ji vyberete na obrazovce Moje aplikace. Ve vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené
ikony, které mají následující význam:
●●
: Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
●●
: Aplikace je chráněna heslem.
●●
: Aplikace je nainstalována.
Zapnutí automatických aktualizací aplikací
menu
Detail
Smart Hub
Automaticky aktualizovat aplikace
Chcete-li aplikace aktualizovat automaticky, nastavte položku Automaticky aktualizovat aplikace na hodnotu
Zapnuto. Aplikace budou aktualizovány automaticky, kdykoli bude aktualizace k dispozici.
Odebrání aplikace z televizoru
Vyberte aplikaci k odebrání na obrazovce Moje aplikace a jako potvrzení stiskněte a přidržte tlačítko Zadat.
Chcete-li odebrat více aplikací, vyberte všechny aplikace k odstranění. Poté vyberte možnost Možnosti v horní
části obrazovky a následně možnost Odstranit z Moje App.
"" Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.
Přesouvání aplikací
Aplikace můžete přesunout na požadované místo v kategorii Moje App.
Vyberte možnost Možnosti Přesunout Moje App na obrazovce Moje aplikace. Vyberte aplikaci, kterou chcete
přesunout. Kolem aplikace se zobrazí 4 navigační šipky. Pomocí navigačních šipek na obrazovce přesuňte aplikaci
na požadované místo a potom stiskněte tlačítko Zadat.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Zamknutí a odemknutí aplikací
Vyberte možnost Možnosti Zamknout/Odemknout Moje App na obrazovce Moje aplikace. Zobrazí se obrazovka
pro zadání hesla. Zadejte heslo, vyberte aplikace, které chcete zamknout nebo odemknout, a pak vyberte možnost
Uložit. Tím zamknete nebo odemknete všechny vybrané aplikace.
Aktualizace aplikací
Vyberte možnost Možnosti Aktualizovat aplikace na obrazovce Moje aplikace. Televizor vyhledá aktualizace
aplikací a poté zobrazí jejich seznam. Po vyhledávání můžete aktualizovat jen některé nebo všechny aplikace.
Změna uspořádání aplikací
Vyberte možnost Možnosti na obrazovce Moje aplikace a poté výběrem možnosti Seřadit podle proveďte třídění
aplikací podle data, času nebo jiných kritérií.
Ohodnocení zakoupených aplikací
Na obrazovce s podrobnými informacemi můžete pomocí tlačítek
nebo
nastavit počet hvězdiček.
Používání dalších funkcí aplikací
menu
Detail
Smart Hub
Nastavení automatického spuštění
Aplikace a indikátor spojené s kanály
Můžete nakonfigurovat dodatečné funkce aplikací.
Používání aplikací spojených s kanály
Při sledování televizoru můžete dostávat informace o televizních programech a dalších relevantních službách
pomocí aplikace nainstalované v televizoru a propojené s konkrétním kanálem.
"" Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je v televizoru nainstalována aplikace podporující funkci Aplikace a indikátor
spojené s kanály.
Používání příručky e-Manual
Spuštění příručky e-Manual
menu
Detail
Podpora
e-Manual
Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.
1.
Na obrazovce e-Manual vyberte kategorii. Na obrazovce se zobrazí seznam vybrané kategorie.
2.
Vyberte položku ze seznamu. Zobrazí se odpovídající téma příručky e-Manual.
""
Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung.
""
Slova psaná modrou barvou (například Režim obrazu) označují položku nabídky.
Používání tlačítek v příručce e-Manual
(Hledat): zobrazí obrazovku vyhledávání. Zadejte hledané slovo a vyberte možnost Hotovo. Výběrem položky
ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.
(Rejstřík): zobrazí obrazovku rejstříku. Výběrem tématu ze seznamu přejdete na příslušnou stránku.
(Otevřená stránka): Zobrazí seznam dříve přečtených stránek. Vyberte stránku. Příručka e-Manual přejde na
vybranou stránku.
Přístup na příslušnou obrazovku nabídky ze stránky témat příručky e-Manual
(Spustit): umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.
(Propojit): umožňuje otevřít příslušnou stránku odkazu.
"" Některé nabídky na obrazovce neumožňují otevřít příručku e-Manual.
Aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi
Příručku e-Manual můžete aktualizovat stejným způsobem jako aplikace.
Používání webového prohlížeče
V televizoru můžete procházet Internet stejně jako v počítači, a to i během sledování televizního programu,
s využitím funkce PIP. Výběrem možnosti Nápověda zobrazte informace o webovém prohlížeči.
"" Pro pohodlnější procházení Internetu použijte klávesnici a myš.
"" Stránka prohlížeče se může lišit od stránky v počítači.
"" Funkce PIP nemusí být webovým prohlížečem podporována v závislosti na určitých modelech v konkrétních
geografických oblastech.
Preference procházení
Vyberte možnost
●●
Nastavení. Nakonfigurujte si nastavení procházení podle svých potřeb.
Obecné
Automaticky skryje karty nebo panely nabídky po určité době nečinnosti, případně resetuje veškerá
uživatelská nastavení.
""
●●
Vámi vytvořené záložky ani historie procházení nebudou resetovány.
Domovská str.
Nastaví webovou stránku, která se zobrazí při spuštění webového prohlížeče.
●●
Vyhledávač
Vyhledá zadané informace a zobrazí výsledné webové stránky.
●●
Soukromí a zabezpečení
Umožňuje zabránit v přístupu k nevhodným webovým stránkám nebo nastaví možnost, kdy se neukládá
historie procházení.
●●
Blokované stránky
Zablokuje nebo zruší blokování stránek. Seznam stránek určených k blokování je možné spravovat.
●●
Schválené stránky
Omezí použití pouze na schválenou stránku. Pro použití této možnosti zadejte heslo. Schválené stránky
můžete přidat či odebrat.
●●
Kódování
Nastaví kódování na možnost Autom. nebo vybere způsob kódování ze seznamu.
●●
O aplikaci
Zobrazí aktuální verzi webového prohlížeče.
Používání panelu Reproduktor
Reproduktor
You can play songs saved on your mobile device by using the Bluetooth function.
"" Nepřipojíte-li mobilní zařízení, bude se přehrávat výchozí hudba uložená v televizoru, a to v kategorii Reproduktor.
"" When you re-pair the Samsung Smart Control to the TV while music is playing, the music currently playing pauses for a
moment and then resumes.
Používání panelu Fotografie
Fotografie
Můžete přehrát prezentaci fotografií uložených v paměťovém zařízení USB. Připojte zařízení USB k televizoru.
Zastavíte-li prezentaci, obrazovka se vrátí na panel Fotografie.
"" K přehrávání prezentace můžete použít pouze fotografie ve formátu JPG a JPEG.
"" Chcete-li si postupně prohlížet jednotlivé fotografie uložené v zařízení USB, přejděte na obrazovku MŮJ OBSAH.
Používání panelu Čas
Čas
Na obrazovce můžete zobrazit aktuální čas. Před zobrazením aktuálního času na panelu Čas vyberte možnost
menu Detail Systém Čas Hodiny Nastavení hodin Manuální a nastavte ručně hodiny.
Přehrávání mediálního obsahu
MŮJ OBSAH
Mobilní zaří…
USB 2
PC
Průvodci připoje…
"" Obrázek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a oblasti.
V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený v úložných zařízeních, jako je zařízení USB, mobilní
zařízení a fotoaparát. Když připojíte úložné zařízení k televizoru, zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
Vyberte možnost Ano a prohlížejte soubory obsažené v seznamu MŮJ OBSAH. Televizor zobrazí kartu s názvem
připojeného zařízení. Výběrem karty potvrdíte obsah uložený v úložném zařízení.
"" Prezentaci můžete sledovat v panelu Fotografie.
"" Hudební soubory můžete přehrát přímo v panelu Reproduktor s použitím funkce Bluetooth.
"" Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace
naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
"" Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo
ztracené soubory.
"" Připojíte-li úložné zařízení, na kterém je pouze jediný multimediální soubor, zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
Výběrem možnosti Ano přehrajete daný soubor ve složce MŮJ OBSAH.
Přečtěte si před zahájením přehrávání mediálního obsahu
"" Informace o připojení televizoru k počítači naleznete v části „Připojení počítače“.
"" Informace o připojení televizoru k mobilnímu zařízení naleznete v části „Používání aplikace Zrcadlení obrazovky“.
"" Chcete-li televizor připojit k zařízení USB nebo k externímu paměťovému zařízení, připojte zařízení k portu USB
televizoru.
Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu
Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.
●●
Filtr podle
Složí k filtrování mediálního obsahu a zobrazení požadovaného typu média.
●●
Seřadit podle
Slouží k seřazení seznamu obsahu. Metoda řazení se mění v závislosti na typu obsahu, který jste vybrali.
""
●●
Tato funkce není k dispozici, je-li možnost Filtr podle nastavena na hodnotu Vše.
Odstranit
Odstraní vybraný mediální obsah ze seznamu mediálního obsahu.
""
●●
Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost Filtr nastavena na hodnotu Nahraný.
Přehrát vybrané
Přehraje vybraný mediální obsah ze seznamu mediálního obsahu.
""
Tato funkce není k dispozici, je-li možnost Filtr podle nastavena na hodnotu Vše.
Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení fotografií
Stisknutím tlačítka Zadat během prohlížení fotografií zobrazíte dostupné možnosti. Můžete také zobrazit
miniatury fotografií uložené v televizoru při prohlížení fotografií. Možnosti zmizí po stisknutí tlačítka
●●
.
Pozast. / Přehrát
Spustí nebo zastaví prezentaci. Pomocí prezentace můžete jednotlivě přehrát všechny fotografie ve složce.
●●
Předch. / Další
Zobrazí předchozí nebo další fotografii.
●●
Pozastavit hudbu na pozadí / Přehrát hudbu na pozadí
Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí.
●●
Možnosti
Funkce
Popis
Rychlost prezentace
Nastaví rychlost prezentace.
Efekt prezentace
Použije u prezentace efekt přechodu.
Otočení a zvětšení
Umožňuje nastavit až čtyřnásobné zvětšení.
Otočí fotografii.
Hudební kulisa
Slouží k přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.
"" Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubor fotografie.
"" Při přehrávání hudby na pozadí se na obrazovce zobrazí miniaturní ikona hudby. Pomocí této
ikony hudby můžete pozastavit aktuální hudební soubor nebo přehrát jiný.
Zvukový režim
Slouží k výběru nastavení režimu zvuku.
"" Tento režim je podporován pouze při přehrávání hudby na pozadí.
Seznam
reproduktorů
Umožňuje výběr reproduktorů, přes které se bude přehrávat hudba na pozadí.
Režim obrazu
Slouží k výběru nastavení režimu obrazu.
Informace
Zobrazí podrobné informace o aktuální fotografii.
Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení videí
Stisknutím tlačítka Zadat během prohlížení videí zobrazíte dostupné možnosti. Zobrazí se snímky videa s časovými
intervaly, které umožňují snadno přejít na určitý snímek. Možnosti zmizí po stisknutí tlačítka
●●
.
Pozast. / Přehrát
Pozastaví přehrávání nebo přehraje video. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít
následující funkce. Při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.
●●
––
Krok: Umožňuje procházení pozastaveného videa po jednotlivých snímcích stiskem tlačítka .
––
Zpomalené přehrávání: Umožňuje přehrát video nízkou rychlostí (1/8, 1/4, 1/2) stiskem tlačítka
.
Rychle dozadu / Rychle dopředu
Slouží k rychlému převinutí videa dozadu nebo dopředu. Chcete-li zvýšit rychlost převíjení dozadu či
dopředu až na trojnásobek oproti běžné rychlosti, vyberte tlačítko opakovaně. Normální rychlost přehrávání
obnovíte stisknutím tlačítka .
●●
Předch. / Další
Přehrávání předchozího nebo dalšího videa. Dvojím stisknutím tlačítka
stisknutím tlačítka
spustíte přehrávání aktuálního videa od začátku.
Stisknutím tlačítka
●●
přehrajete předchozí video. Jedním
přehrajete následující video.
Opakovat
Přehrává opakovaně aktuální soubor nebo všechny soubory uložené ve stejné složce.
●●
Možnosti
Funkce
Popis
Velikost obrazu
Změna velikosti obrazu. Podporované velikosti obrazu se liší v závislosti videu.
Titulky
Umožňuje ovládat funkci související s titulky, například vybrat jazyk, měnit velikost písma titulků
nebo upravovat synchronizaci titulků.
Otočit
Otočí video.
Režim obrazu
Slouží k výběru nastavení režimu obrazu.
Zvukový režim
Slouží ke změně nastavení režimu zvuku.
Seznam
reproduktorů
Umožňuje výběr reproduktorů, přes které se bude přehrávat zvuk videa.
Jazyk zvuku
Slouží k výběru jazyka zvuku.
"" Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace
Zobrazí podrobné informace o videu.
Tlačítka a funkce dostupné pro přehrávání hudby
●●
Pozast. / Přehrát
Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby.
●●
Předch. / Další
Slouží k přehrání předchozího nebo následujícího hudebního souboru. Dvojitým stisknutím tlačítka
přehrajete předchozí hudební soubor. Jedním stisknutím tlačítka
spustíte přehrávání aktuálního
hudebního souboru od začátku.
Stisknutím tlačítka
●●
přehrajete následující hudební soubor.
Opakovat
Přehrává opakovaně aktuální hudební soubor nebo všechny hudební soubory uložené ve stejné složce.
●●
Náhodně
Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.
●●
Seznam reproduktorů
Umožňuje výběr reproduktorů, přes které se bude přehrávat hudba.
●●
Vyp. obrázek
Přehrává hudební soubory pouze při zhasnuté obrazovce.
Okamžitý přehled o digitálním vysílání
Používání programového průvodce
menu
Detail
Vysílání
Programy Spustit Spustit EPG
Možnost Programy zobrazuje přehled o programech jednotlivých digitálních kanálů.
V průvodci Programy se můžete posouvat po 2 hodinách v obou směrech při každém stisknutí tlačítka
Pomocí tlačítka
části obrazovky.
nebo
.
na ovladači Samsung Smart Control můžete vybrat tlačítka, která se budou zobrazovat v dolní
"" Informace na obrazovce Programy se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.
"" Pro zobrazení průvodce Programy je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru (menu
Hodiny).
Detail
Systém
Čas
Chcete-li po spuštění průvodce Programy zobrazit funkce průvodce, stiskněte a podržte tlačítko Zadat na
dálkovém ovladači. Zobrazí se místní okno se seznamem následujících funkcí.
●●
Filtr kanálů
Filtruje kanály na obrazovce Programy podle vybraného filtru.
●●
Časový rozvrh
Zobrazí časový rozvrh.
""
●●
Informace o časovém rozvrhu najdete v části „Nastavení funkce Plán sledování“.
Upravit oblíbené kanály
Umožňuje nastavit kanál vybraný na obrazovce Programy jako oblíbený.
●●
Zobr. detaily
Zobrazí podrobné informace o vybraném pořadu. Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu
signálu vysílání a u některých programů nemusí být k dispozici vůbec.
●●
––
Vyberte aktuální pořad na jiném kanálu a zvolte možnost Zobr. detaily, pokud chcete pořad Sledovat
nebo Nahrávat.
––
Vyberte nadcházející pořad a pak vyberte Zobr. detaily, pokud chcete nastavit Plán sledování nebo Plán
nahrávání.
""
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko INFO.
""
Další informace o sledování nebo funkci Plán sledování najdete v části „Nastavení funkce Plán sledování“.
""
Další informace o funkci Plán nahrávání najdete v části „Nahrávání programů“.
""
Můžete si prohlížet pouze programy, které následují od aktuálního času.
Nahrávat
Spustí okamžité nahrávání vybraného programu.
Zobrazení informací o aktuálním programu
Informace o aktuálně sledovaném programu si můžete zobrazit stisknutím tlačítka Zadat.
Pokud chcete zobrazit informace o aktuálním programu, okamžitě nahrávat aktuální program nebo použít funkci
Timeshift, vyberte příslušnou možnost v okně O programu.
Pokud si chcete prohlížet informace o nadcházejících programech, použijte tlačítka
Plán sledování nebo Plán nahrávání pro pořad, vyberte příslušný pořad.
"" Pro zobrazení informací o programu je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru (menu
Hodiny).
a . Pokud chcete nastavit
Detail
Systém
Čas
"" Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu příchozího signálu a u některých programů nemusí být
k dispozici vůbec.
"" Další informace o funkci Plán nahrávání najdete v části „Nahrávání programů“.
"" Další informace o funkci Plán sledování najdete v části „Nastavení funkce Plán sledování“.
Změna signálu televizního vysílání
menu
Detail
Vysílání
Anténa Spustit
Můžete vybrat upřednostňovanou metodu příjmu digitálního vysílání.
"" Tato funkce není potřebná, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.
Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu
menu
Detail
Podpora
Autom. diagn.
Informace o signálu Spustit
Můžete si prohlédnout informace o signálu digitálního kanálu a jeho síle.
"" Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu
k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.
"" Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.
Nahrávání programů
U programů a kanálů, pro které je nastavena funkce Plán nahrávání, se zobrazí ikona
.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace najdete v části „Před použitím funkcí
Nahrávání a Timeshift“.
Nahrávání programů
Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy.
Okamžité nahrávání
Chcete-li ihned začít nahrávat aktuální program, stiskněte tlačítko
na standardním dálkovém ovladači.
Toto tlačítko však není na některých modelech dostupné.
Nebo stiskněte tlačítko 123 na ovladači Samsung Smart Control a poté vyberte tlačítko
obrazovce.
na ovladači na
Používání okamžitého a plánovaného nahrávání z programového průvodce
Chcete-li spustit okamžité nahrávání aktuálního programu, vyberte daný program v průvodci Programy. Poté
vyberte možnost Nahrávat. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, který se bude vysílat v budoucnu, vyberte
program na obrazovce Programy, stiskněte a přidržte tlačítko Zadat, vyberte možnost Zobr. detaily a poté
možnost Plán nahrávání.
Používání okamžitého a plánovaného nahrávání z okna informací o programu
Chcete-li spustit okamžité nahrávání aktuálního programu nebo naplánovat nahrávání programu, stiskněte tlačítko
Zadat. Zobrazí se okno informací o programu.
Výběrem možnosti
spustíte okamžité nahrávání právě vysílaného programu. Chcete-li spustit plán nahrávání
programu, který se bude vysílat, vyberte pomocí tlačítek nebo daný program, stiskněte tlačítko Zadat a pak
vyberte možnost
.
Používání plánovaného nahrávání pro nahrávání v určený den a hodinu
menu
Detail
Vysílání
Časový rozvrh
Plán
1.
Vyberte možnost Plán nahrávání.
2.
Určete možnosti Zdroj, Kanál, Opakovat, Čas začátku a Konec pro program, který chcete nahrát, a poté
vyberte možnost OK.
Používání funkcí dostupných při nahrávání programu
Stiskněte tlačítko Zadat během nahrávání programu. Na obrazovce se zobrazí následující tlačítka a ukazatel
průběhu nahrávání.
●●
Další informace
Zobrazí podrobné informace o nahrávaném programu.
""
●●
Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu signálu vysílání a u některých programů nemusí být
k dispozici vůbec.
Doba nahrávání
Nastavení času nahrávání.
●●
Zast. nahrávání / Přejít na Živé vysílání
Zastavení nahrávání. / Přepnutí obrazu na živé vysílání.
Používání tlačítek dálkového ovladače při nahrávání pořadu
●●
Pozast. / Přehrát
Stisknutím tlačítka
nahrávání.
nebo
pozastavíte obrazovku nahrávání nebo obnovíte pozastavenou obrazovku
Když je záznam pozastaven, můžete použít následující funkce. Při pozastaveném záznamu se nepřehrává
zvuk.
––
Krok: Stiskněte tlačítko 123 na ovladači Samsung Smart Control a pak výběrem tlačítka
video snímek po snímku.
""
––
.
Zpomalené přehrávání: Pro přehrávání aktuálního programu poloviční rychlostí stiskněte tlačítko 123 na
ovladači Samsung Smart Control a pak vyberte tlačítko .
""
●●
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
procházejte
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
.
Rychle dozadu / Rychle dopředu
Chcete-li zvýšit rychlost převíjení dozadu či dopředu až na maximální rychlost v 7 krocích, stiskněte tlačítko
nebo .
123 na ovladači Samsung Smart Control a poté vyberte tlačítko
""
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
""
Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.
nebo
.
Správa seznamu plánu nahrávání
menu
Detail
Vysílání
Časový rozvrh
Můžete změnit nastavení relací plánovaného nahrávání nebo je kompletně zrušit.
Sledování nahraných programů
Když připojíte zařízení USB pro nahrávání k televizoru, objeví se složka CONTENTS (OBSAH). Ve složce CONTENTS
(OBSAH) vyberte soubor s nahraným programem a vybraný soubor se přehraje.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Používání funkcí dostupných při přehrávání nahrávek
Stiskněte tlačítko Zadat. Zobrazí se následující tlačítka. Tlačítka skryjete stisknutím tlačítka
.
"" Zobrazená ovládací tlačítka se liší podle přehrávaného souboru.
●●
Pozast. / Přehrát
Pozastaví přehrávání souboru (nahraný program) nebo obnoví pozastavené přehrávání.
Když je video pozastaveno, můžete použít následující funkce. Při pozastaveném videu se nepřehrává zvuk.
●●
––
Krok: Výběrem možnosti
––
Zpomalené přehrávání: Když vyberete možnost
můžete procházet video po jednotlivých snímcích.
, bude se video přehrávat poloviční rychlostí.
Předch. / Další
Když budete chtít pustit přehrávání videa od začátku, vyberte tlačítko
Chcete-li přehrát další soubor (nahraný pořad), vyberte tlačítko
.
.
●●
Rychle dozadu / Rychle dopředu
Zrychlení posunu dopředu či dozadu až na maximální rychlost ve 3 krocích. Normální rychlost přehrávání
obnovíte výběrem možnosti .
""
●●
Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.
Opakovat
Přehrává opakovaně aktuální soubor nebo všechny soubory uložené ve stejné složce.
●●
Možnosti
Funkce
Popis
Velikost obrazu
Změna velikosti obrazu. Podporované velikosti obrazu se liší v závislosti videu.
Nastavení titulků
Titulky: Zapnutí nebo vypnutí titulků.
Jazyk titulků: Změna jazyka.
Režim obrazu
Změní režim obrazu.
Zvukový režim
Změna režimu zvuku.
Seznam
reproduktorů
Umožňuje vybrat reproduktory pro přehrávání zvuku.
"" Funkce je dostupná pouze v případě, že máte k televizoru připojeno domácí kino nebo
přijímač.
Jazyk zvuku
Umožňuje vybrat jiný jazyk zvuku.
"" Tato funkce je dostupná jen u souborů, které podporují více stop zvuku.
Informace
Zobrazení podrobných informací o aktuálním souboru.
Správa nahraných souborů
Vyberte zařízení USB, které obsahuje nahrávky. Zobrazí se seznam nahrávek.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Používání funkcí seznamu uložených souborů
●●
Filtr
Zobrazí se pouze soubory vyhovující vybranému filtru.
●●
Seřadit podle
Zobrazí soubory seřazené podle vybraného režimu zobrazení.
""
●●
Tato funkce není k dispozici, je-li položka Filtr nastavena na možnost Vše.
Odstranit
Odstranění vybraných souborů kromě uzamknutých souborů.
""
●●
Tato funkce není k dispozici, je-li položka Filtr nastavena na možnost Vše.
Přehrát vybrané
Přehrání vybraných souborů. Vyberte soubory ze seznamu souborů a pak vyberte možnost Přehrát.
Pokud je režim zobrazení nastaven na zobrazení Složka, je možné vybírat pouze soubory obsažené ve stejné
složce. Chcete-li přidat do výběru soubor obsažený v jiných složkách, změňte režim zobrazení.
""
Tato funkce není k dispozici, je-li položka Filtr nastavena na možnost Vše.
Nastavení funkce Plán sledování
U programů, pro které byl nastaven Plán sledování, se zobrazuje ikona
.
"" Abyste mohli nastavit Plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru (menu
Hodiny).
Detail
Systém
Čas
Nastavení plánovaného sledování pro kanál
Nastavení plánovaného sledování pro digitální kanál
Můžete nastavit plánované sledování digitálního kanálu pomocí funkce Programy nebo na obrazovce Informace.
●●
Obrazovka Programy
Na obrazovce Programy pomocí dálkového ovladače označte a vyberte program, který chcete sledovat,
a poté stiskněte a podržte tlačítko Zadat. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte
možnost Plán sledování. Program je naplánován pro sledování. Znovu se objeví obrazovka Programy.
●●
Obrazovka O programu
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Zadat. Zobrazí se okno informací o programu. Stisknutím tlačítka
nebo
vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte tlačítko Zadat. Vyberte ikonu
obrazovce informací o programu. Program je naplánován pro sledování.
na
Nastavení plánovaného sledování pro analogový kanál
menu
Detail
Vysílání
Časový rozvrh Spustit
Můžete nastavit plán sledování pro analogový kanál. Vyberte možnost Plán Plán sledování. Určete možnosti
Zdroj, Kanál, Opakovat a Čas začátku pro program, který chcete sledovat, a nakonec vyberte OK.
Úprava plánu sledování
menu
Detail
Vysílání
Časový rozvrh
Na obrazovce Naplánováno vyberte plán sledování. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Vyberte možnost
Upravit. Změňte čas, dny nebo kanál. Po dokončení vyberte OK.
Zrušení plánovaného sledování
menu
Detail
Vysílání
Časový rozvrh
Na obrazovce Naplánováno vyberte plán sledování. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Vyberte možnost
Odstranit. V automaticky otevírané nabídce vyberte možnost OK. Plán sledování se odstraní.
"" Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání Plán sledování a Plán nahrávání.
Používání funkce Timeshift
Živé vysílání můžete pozastavit a posouvat se v něm jako při přehrávání DVD pomocí funkce Timeshift.
Aktivováním této funkce se deaktivuje funkce Vysílání.
"" Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí
Nahrávání a Timeshift“.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Chcete-li při sledování televizoru aktivovat funkci Timeshift, stiskněte tlačítko Zadat a pak vyberte možnost
v okně informací o programu. V horní části obrazovky se zobrazí ukazatel průběhu a následující tlačítka:
●●
Další informace
Zobrazí podrobné informace o aktuálním pořadu.
●●
""
Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu příchozího signálu a u některých programů nemusí být
k dispozici vůbec.
""
Toto tlačítko je dostupné jen při sledování živého vysílání.
Nahrávat
Spustí okamžité nahrávání aktuálního programu.
●●
Přejít na Živé vysílání / Zastavit funkci Timeshift
Přepnutí na živé vysílání nebo ukončení funkce Timeshift.
Používání tlačítek dálkového ovladače při používání funkce Timeshift
Pozast. / Přehrát
●●
Pozastavení obrazu.
Stisknutím tlačítka nebo při používání funkce Timeshift pozastavíte nebo obnovíte aktuální program.
Následující funkce jsou dostupné při pozastaveném aktuálním programu. Při pozastaveném aktuálním
programu se nepřehrává zvuk.
––
Krok: Stiskněte tlačítko 123 na ovladači Samsung Smart Control a pak výběrem tlačítka
aktuální program snímek po snímku.
""
––
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
procházejte
.
Zpomalené přehrávání: Pro přehrávání aktuálního programu poloviční rychlostí stiskněte tlačítko 123 na
ovladači Samsung Smart Control a pak vyberte tlačítko
nebo .
""
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
nebo
.
Rychle dozadu / Rychle dopředu
●●
Chcete-li zvýšit rychlost převíjení dozadu či dopředu až na maximální rychlost v 7 krocích, stiskněte tlačítko
nebo .
123 na ovladači Samsung Smart Control a poté vyberte tlačítko
""
Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
""
Funkce Rychle dopředu není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.
nebo
.
Používání režimu Seznam kanálů
menu
Detail
Vysílání
Seznam kanálů Spustit
Pomocí funkce Seznam kanálů můžete během sledování televize přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných
digitálních kanálech.
Stiskněte tlačítko . K dispozici jsou následující funkce:
●●
Historie
Zobrazí seznam naposledy sledovaných kanálů.
●●
Přidat nový seznam
Umožňuje vytvořit nový seznam kanálů přidáním kanálů ze seznamu oblíbených či na základě žánru nebo
kategorie, která vás zajímá.
""
●●
Skutečný zobrazený seznam se může v konkrétních zeměpisných oblastech lišit.
Vše
Zobrazení všech kanálů uložených v televizoru.
●●
Možnosti
Možnost
Popis
Umožňuje vybrat mezi možnostmi Anténa, Kabel a Satelit.
Anténa
"" Tato možnost je dostupná jen u určitých modelů a v určitých oblastech.
Třídění
Řazení seznamu podle vlastnosti Číslo kanálu nebo podle vlastnosti Jméno (pouze digitální kanály).
Žánr
Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného žánru. Možnost Žánr však může využívat
pouze kanály obsahující informace o žánru.
Zkontrolujte síť a ujistěte se, že je televizor připojen k internetu. Aby televizor mohl přijímat
informace o žánru kanálů, musí být připojen k internetu.
Upravit seznamy
kanálů
Umožňuje přeuspořádat pořadí kanálů v seznamu kanálů nebo odebrat kanály ze seznamu kanálů.
Upravit kanál
Umožňuje odebrat kanály z rejstříku, obnovit odebrané kanály a přejmenovat analogové kanály.
Upravit oblíb.
Nastavení oblíbených kanálů.
"" Další informace naleznete v části „Vytvoření osobního seznamu oblíbených“.
Registrování, odebrání a úprava kanálů
menu
Detail
Vysílání
Upravit kanál Spustit Spustit
Ikony na obrazovce Upravit kanál mají následující význam:
●●
: Analogový kanál
●●
: Oblíbený kanál
●●
: Zamčený kanál
Registrování a odebrání kanálů
Odebrání registrovaných kanálů
Můžete odebrat registrovaný kanál nebo všechny kanály z rejstříku kanálů. Chcete-li kanál odebrat, vyberte jej
a poté vyberte možnost Odstranit. Chcete-li odebrat všechny kanály, vyberte možnost Možnosti Vybrat vše
a poté vyberte možnost Odstranit.
Úprava registrovaných kanálů
Následující možnosti si zpřístupníte výběrem položky Možnosti na obrazovce. Dostupné možnosti se mohou lišit
v závislosti na signálu vysílání.
●●
Vybrat vše / Zrušit výběr všech
Slouží k výběru nebo zrušení výběru všech kanálů zobrazených na obrazovce Upravit kanál.
●●
Třídění
Mění uspořádání seznamu podle Číslo nebo Jméno.
""
●●
Tato možnost je k dispozici pouze pro digitální kanály.
Anténa
Umožňuje vybrat mezi možnostmi Anténa, Kabel a Satelit.
""
●●
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Kategorie
Zobrazení kanálů uložených ve vybrané kategorii.
●●
Upravit oblíb.
Nastavení oblíbených kanálů.
""
●●
Další informace naleznete v části „Vytvoření osobního seznamu oblíbených“.
Přejmenovat kanál
Přejmenování analogových kanálů. Nový název může obsahovat až 5 znaků.
●●
Informace
Zobrazí podrobné informace o aktuálním pořadu.
Povolení/zakázání ochrany heslem u kanálů
menu
Detail
Vysílání
Upravit kanál
Můžete aktivovat ochranu heslem u kanálů, u kterých nechcete, aby je sledovaly vaše děti.
"" Před aktivováním ochrany heslem se ujistěte, že je možnost Zámek kanálů (menu
nastavena na hodnotu Zapnuto.
Detail
Vysílání
Zámek kanálů)
Zamknutí/odemknutí kanálů
Můžete zamknout nebo odemknout kanály. Vyberte kanály na obrazovce Upravit kanál a poté vyberte možnost
Zámek nebo Odemk. v dolní části obrazovky. Po zobrazení okna pro zadání hesla zadejte heslo.
Změna čísla kanálu
menu
Detail
Vysílání
Upravit č. kanálu
Můžete změnit čísla kanálů. Nastavte položku Upravit č. kanálu na možnost Zapnout.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.
Vytvoření osobního seznamu oblíbených
Oblíbené kanály jsou na obrazovkách Upravit kanál a Seznam kanálů označeny symbolem
5 seznamů oblíbených kanálů.
. Můžete vytvořit až
Registrování kanálů jako oblíbených
menu
Detail
Vysílání
Upravit oblíb.
Je možné současně registrovat více kanálů jako oblíbené.
1.
V seznamu na obrazovce vyberte kanály, které chcete přidat do seznamu (seznamů) oblíbených.
2.
Na obrazovce vyberte možnost Změnit Obl. a vyberte seznam oblíbených.
3.
Na obrazovce vyberte možnost Přidat. Televizor přidá zvolené kanály do vybraného seznamu oblíbených.
Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených
menu
Detail
Vysílání
Seznam kanálů
Můžete přepínat pouze mezi kanály v seznamu oblíbených kanálů a vybírat kanály s použitím tlačítek pro přepínání
kanálů.
1.
Stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam oblíbených.
2.
Zvýrazněte kanál ve vybraném seznamu oblíbených s použitím tlačítek pro přepínání kanálů a pak ho vyberte.
Kanál se změní.
""
Seznam oblíbených můžete vybrat, jen když obsahuje alespoň jeden oblíbený kanál.
Úprava seznamu oblíbených
menu
Detail
Vysílání
Upravit oblíb. Spustit Spustit
Používání položek nabídky obrazovky Upravit oblíb.
Následující možnosti si zpřístupníte vybráním Možnosti na obrazovce Upravit oblíb..
●●
Vybrat vše / Zrušit výběr všech
Slouží k výběru nebo zrušení výběru všech kanálů uložených v televizoru.
●●
Kopírovat do Oblíb.
Kopírování kanálů z jednoho seznamu oblíbených kanálů do druhého.
●●
""
Další informace naleznete v části „Kopírování kanálů z jednoho seznamu oblíbených do druhého“.
""
Tato možnost je dostupná, jen když je registrován alespoň jeden kanál v alespoň jednom seznamu kanálů.
Přejmenovat Oblíbené
Přejmenování stávajícího seznamu oblíbených kanálů.
●●
""
Další informace naleznete v části „Přejmenování seznamu oblíbených“.
""
Tato možnost je dostupná, jen když je registrován alespoň jeden kanál v alespoň jednom seznamu kanálů.
Třídění
Mění uspořádání seznamu podle Číslo nebo Jméno.
""
●●
Tato možnost je k dispozici pouze pro digitální kanály.
Anténa
Umožňuje vybrat mezi možnostmi Anténa, Kabel a Satelit.
""
●●
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Upravit kanál
Umožňuje spravovat uložené kanály televizoru.
""
Další informace naleznete v části „Registrování, odebrání a úprava kanálů“.
Odebrání registrovaných kanálů ze seznamu oblíbených
Výběrem možnosti Upravit oblíb. Změnit Obl. se přesuňte se na seznam oblíbených, jenž obsahuje kanály, které
chcete odstranit. Vyberte kanály a poté vyberte možnost Odstranit.
Změna uspořádání seznamu oblíbených
Výběrem možnosti Upravit oblíb. Změnit Obl. se přesuňte se na seznam oblíbených, jenž obsahuje kanály,
u kterých chcete změnit uspořádání. Vyberte kanály a poté vyberte možnost Změnit pořadí. Objeví se zvýraznění
položky Změnit pořadí. Stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů označte novou pozici kanálů. Stisknutím tlačítka
Zadat nastavte kanály na novou pozici.
Přejmenování seznamu oblíbených
Vyberte možnost Upravit oblíb. Možnosti Přejmenovat Oblíbené. Vyberte seznam oblíbených, který chcete
přejmenovat. Zadejte nový název pomocí klávesnice na obrazovce, která se zobrazí, a poté vyberte možnost
Hotovo. Vyberte možnost OK.
Kopírování kanálů z jednoho seznamu oblíbených do druhého
Výběrem možnosti Upravit oblíb. Změnit Obl. se přesuňte na zdrojový seznam oblíbených a poté vyberte kanály,
které chcete kopírovat. Vyberte možnost Možnosti Kopírovat do Oblíb.. Vyberte cílový seznam oblíbených
a poté vyberte možnost OK. Znovu vyberte možnost OK.
"" Možnost Kopírovat do Oblíb. je dostupná, jen když alespoň jeden seznam oblíbených obsahuje kanály.
Pomocné televizní funkce
Sledování televizního vysílání s titulky
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Titulky
Televizní vysílání můžete sledovat s titulky.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Titulky u disků DVD jsou k dispozici jen v případě, že je ke konektoru externího vstupu připojen přehrávač DVD.
Titulky
●●
Zapnutí nebo vypnutí titulků.
Režim titulků
●●
Nastavení režimu titulků.
Jazyk titulků
●●
Nastavení jazyka titulků.
""
Televizor nemůže ovládat nebo upravovat titulky při přehrávání disků DVD nebo Blu-ray. Titulky disků DVD nebo
Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.
Výběr jazyka titulků vysílání
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Titulky
Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam režimů se může lišit v závislosti na vysílání.
●●
Primární titulky
Nastavení hlavního jazyka titulků.
●●
Sekundární titulky
Nastavení vedlejšího jazyka titulků.
Čtení digitálního textu
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Digitální text
Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.
"" Tato funkce je dostupná pouze ve Velké Británii.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování
dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia
s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální
data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří
technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání,
telekonference, digitální knihovny a síťové hry.
Vyhledávání dostupných kanálů
menu
Detail
Vysílání
Automatické ladění
Automatické ladění Spustit Spustit
Když tuto funkci zapnete poprvé, musíte v automaticky otevíraném okně zadat kód PIN. Nakonfigurujte nastavení
Anténa a Typ kanálu a poté vyberte možnost Ladění. Televizor začne automaticky vyhledávat dostupné kanály.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.
"" Systém DVB-T2 nemusí být v určitých zeměpisných oblastech k dispozici.
Výběr jazyka zvuku vysílání
menu
Detail
Vysílání
Možnosti zvuku Spustit
Můžete vybrat vhodné nastavení zvuku pro vysílaný obsah.
Jazyk zvuku
●●
Změna výchozího jazyka zvuku.
––
Primární zvuk: Nastavení primárního jazyka zvuku.
––
Sekundární zvuk: Nastavení sekundárního jazyka zvuku.
""
Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.
Formát audio
●●
Změna formátu zvuku.
""
Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.
""
Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.
Zvukový popis
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Zvukový popis
Můžete používat zvukový datový proud zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.
Hlasitost zvukového popisu lze nastavit pomocí funkce Hlasitost.
"" Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.
●●
Zvukový popis
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.
●●
Hlasitost
Nastavení hlasitosti zvukového popisu.
Výběr žánru
menu
Detail
Vysílání
Výběr žánru
Při používání průvodce Programy můžete zapnout nebo vypnout funkci výběru žánru programů.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Používání služeb pro dospělé
menu
Detail
Vysílání
Povol. dosp. žánru
Můžete povolit nebo zakázat všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro
dospělé.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Používání nastavení kanálů
Nastavení země (oblast)
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Země (Oblast)
Můžete vybrat zemi, aby se televizor mohl správně automaticky naladit na vysílané kanály.
1.
Zadejte svůj kód PIN.
2.
Změňte svoji oblast. Pokud chcete změnit zemi pro digitální kanály, vyberte Digitální kanál. Pokud chcete
změnit zemi pro analogové kanály, vyberte Analogový kanál.
"" Tato funkce není dostupná ve všech oblastech.
"" Seznam zemí (oblastí) zobrazovaný na obrazovce televizoru se může lišit podle oblasti.
Ruční ladění signálů vysílání Spustit
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Ruční ladění
Když tuto funkci zapnete poprvé, musíte v automaticky otevíraném okně zadat kód PIN. Vyberte typ kanálu
ručního ladění a poté dokončete nastavení.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost Anténa nastavena na Anténa nebo Kabel.
Ladění digitálních kanálů
menu
Detail
Vysílání
Když vyberte Nový
Nastavení kanálů
Ruční ladění
Ladění digitálních kanálů
Hledat, automaticky se vyhledají digitální kanály a jejich seznam se uloží v televizoru.
Ladění analogových kanálů
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Ruční ladění
Ladění analogových kanálů
Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte Nový a nakonfigurujte možnosti Program, Systém barev, Zvukový
systém, Kanál a Hledat. Pak vyberte Obchod a vyhledané kanály se uloží do televizoru.
"" Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.
Jemné doladění obrazovky Spustit
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Jemné ladění
Pokud je analogový kanál roztřesený a obsahuje šum, můžete jemně doladit jeho obraz.
"" Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.
Přenesení seznamu kanálů
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Přenos seznamu kanálů
Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB.
●●
Import ze zařízení USB: Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
●●
Export do zařízení USB: Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.
"" Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.
Odstranění profilu operátora CAM
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Odstranit profil operátora CAM
Můžete odstranit operátora CAM.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Nastavení satelitního systému
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Satelitní systém
Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Změna jazyka teletextu
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Jazyk teletextu
Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce,
vyberte jazyk nastavení Primární teletext. Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext
v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením Sekundární teletext.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Zobrazení nabídky rozhraní CI
menu
Detail
Vysílání
Běžné rozhraní
Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.
●●
Nabídka CI
Umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI podle nabídky
PC Card (Karta PC).
●●
Překódování CAM videa
Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete
používat, nastavte ji na Vypnuto.
""
●●
Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.
Informace o aplikaci
Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM.
Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.
●●
Správce PIN kódu CICAM
Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN
nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.
Nastavení kvality obrazu
Výběr režimu obrazu
menu
Detail
Obraz
Režim obrazu Spustit
Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.
"" Rychlý přístup k této funkci můžete také získat stisknutím tlačítka menu.
●●
Dynamický
Nastaví vyšší ostrost obrazu, pokud je okolní osvětlení natolik jasné, že je obraz obtížně vidět.
●●
Standardní
Toto je výchozí režim vhodný pro většinu prostředí.
●●
Přirozená obrazovka
Snižuje namáhání očí.
●●
Film
Ztmavení obrazu, které redukuje odlesky a odstraňuje únavu očí. Tento režim používejte při sledování
televizoru v tmavé místnosti nebo při sledování filmu.
●●
Zábava
Zostření obrazu, které zajistí intenzivnější zážitek při sledování.
"" Je-li vstupní zdroj nastaven na počítač, jsou k dispozici pouze režimy Standardní a Zábava.
"" Když je počítač připojen k televizoru, ale režim Zábava není dostupný, nastavte možnost Upravit typ zařízení na DVI PC
nebo PC.
Nastavení kvality obrazu
menu
Detail
Obraz
Následující nastavení kvality obrazu můžete ručně upravit pro každou kombinaci zdroje vstupu a režimu obrazu.
●●
Podsvícení Spustit
Nastavení jasu jednotlivých pixelů. Snížením jasu se sníží spotřeba energie.
●●
Kontrast Spustit
Nastavení kontrastu obrazovky.
●●
Jas Spustit
Nastavení celkového jasu.
●●
Ostrost Spustit
Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.
●●
Barvy Spustit
Nastavení celkové sytosti barev.
●●
Odstín (Z/Č) Spustit
Úprava poměru zelené a červené barvy. Při zvýšení hodnoty zelené barvy budou sytější zelené tóny, při
zvýšení hodnoty červené barvy pak červené tóny.
"" Televizor uloží nastavené hodnoty pro aktuální zdroj vstupu a režim obrazu a použije tyto hodnoty při každém vybrání
stejného zdroje vstupu a režimu obrazu.
"" Nastavení Barvy a Odstín (Z/Č) nelze upravovat, když je televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI.
Použití aktuálního nastavení obrazu na ostatní zdroje vstupu
menu
Detail
Obraz
Použít režim obrazu Spustit
Můžete použít nastavení kvality obrazu na aktuální zdroj a ostatní zdroje vstupu.
●●
Všechny zdroje
Použije nastavení na všechna externí zařízení připojená k televizoru.
●●
Aktuální zdroj
Použije nastavení pouze na aktuálně vybraný zdroj.
Úprava pokročilých nastavení
menu
Detail
Obraz
Pokročilá nastavení Spustit
Můžete jemně doladit obraz televizoru pro režimy obrazu Standardní a Film.
●●
Dynam. kontrast Spustit
Automatické nastavení kontrastu obrazu zajišťující optimální nastavení kontrastu.
●●
Černý tón Spustit
Nastavení hloubky černé barvy.
●●
Pleťové odstíny Spustit
Ztmavení nebo zesvětlení odstínů pleti.
●●
Pouze režim RGB Spustit
Samostatné nastavení úrovní zelené, červené a modré barvy.
●●
Kolorim. prostor Spustit
Nastavení barevného rozsahu zobrazovaného na obrazovce.
––
Autom.: Automatické nastavení barevného prostoru podle vstupního signálu.
––
Přirozený: Použije se širší škála barev, než jakou má vstupní signál.
––
Vlast.nastav.: Umožňuje nastavit barevný prostor ručně. Vyberte barvu a změňte u ní sytost položek
Červená, Zelená a Modrá. Možnost Obnovit vám umožní obnovit výchozí hodnoty pro položku Kolorim.
prostor.
""
●●
Funkci Barvy lze konfigurovat, jen když je možnost Kolorim. prostor nastavena na Vlast.nastav..
Vyvážení bílé Spustit
Nastaví barevnou teplotu obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé a obraz měl celkově přirozený barevný
tón.
––
2 body: Umožňuje nastavit zářivost červené, zelené a modré barvy s použitím nabídky posunu a jejich jas
pak s použitím nabídky přírůstku. Možnost Obnovit umožňuje obnovit výchozí hodnoty.
––
10 bodů: Červená, zelená a modrá barevná složka jsou rozděleny na 10 částí a úpravou jasu každé části
můžete měnit nastavení vyvážení bílé. Možností Úroveň se vybírá část pro nastavení.
""
●●
Funkci 10 bodů lze používat, jen když je možnost Režim obrazu nastavena na Film. Tato funkce nemusí být
podporována některými externími zařízeními.
Gamma Spustit
Nastavení intenzity primární barvy.
""
Pokročilá nastavení je k dispozici jen v případě, že je možnost Režim obrazu nastavena na Standardní nebo Film.
""
Možnosti Vyvážení bílé a Gamma jsou k dispozici, jen když je televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI.
Nastavení možností obrazu
menu
Detail
Obraz
Obraz - možnosti Spustit
Můžete nastavit možnosti obrazu a optimalizovat tak svůj zážitek ze sledování. Vyberte režim obrazu a pak
nastavte možnosti obrazu.
●●
Teplota barev Spustit
Nastavení barevného tónu. Vybraný barevný tón se uloží do paměti televizoru. Když změníte aktuální režim
obrazu, použije se uložený barevný tón automaticky na nový režim obrazu.
●●
""
Možnosti Studené a Standardní jsou dostupné, jen když je možnost Režim obrazu nastavena na Dynamický.
""
Možnost Teplota barev je k dispozici, jen když je televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI.
Vyčištění dig. signálu Spustit
Omezuje statický šum a zdvojené obrysy způsobené slabým signálem. Když vyberete možnost Autom.
vizualizace, zobrazí se v dolní části obrazovky síla signálu. Zelená barva znamená nejlepší možný signál.
""
●●
Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.
Šumový filtr MPEG Spustit
Snižuje šum formátu MPEG a vylepšuje kvalitu obrazu.
●●
Černá HDMI Spustit
Kompenzace nízké úrovně černé, která způsobuje nízký kontrast a nevýrazné barvy.
""
Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na
RGB444.
●●
HDMI UHD Color
Umožňuje nastavit režim HDMI UHD Color na hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto pro jednotlivé konektory
HDMI na televizoru. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, televizor optimalizuje zpracování signálů UHD
50P/60P.
●●
""
Nastavíte-li konektor HDMI na hodnotu Zapnuto, televizor se vypne a automaticky znovu zapne.
""
U modelů řady UE40LS001 nebo vyšší je možné každý konektor HDMI optimalizovat pro funkci HDMI UHD Color
jednotlivě. Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvenci UHD 24 nebo 30 Hz, případně
libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce HDMI UHD Color dostupná. V takovém případě nastavte funkci HDMI
UHD Color na hodnotu Vypnuto.
""
Konektor HDMI, u kterého je funkce HDMI UHD Color nastavená na hodnotu Vypnuto, podporuje vstupní signál ve
formátu až UHD 50P/60P 4:2:0, zatímco připojení HDMI s funkcí HDMI UHD Color nastavenou na hodnotu Zapnuto
podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Další informace naleznete v části „Podporovaná
rozlišení u jednotlivých vstupních signálů UHD (u modelů UE40LS001)“.
Filmový režim Spustit
Optimalizuje kvalitu obrazu filmů.
●●
""
Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání, při vstupním signálu AV nebo při signálu HDMI
(1080i).
""
Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Auto Motion Plus
Odstraňuje rozostření a chvění obrazu při scénách s rychlým pohybem. Vyberete-li možnost Vlast.nastav.,
můžete nakonfigurovat funkce Redukce rozostření a Redukce vibrací ručně a nastavit možnost LED Clear
Motion na Zapnuto pro získání ostřejšího obrazu na obrazovce LED. Pro návrat na výchozí nastavení vyberte
Obnovit.
●●
""
Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
""
Když je možnost LED Clear Motion nastavena na hodnotu Zapnuto, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu
Vypnuto.
""
Pokud nastavíte funkci LED Clear Motion na hodnotu Zapnuto při videosignálu 60 Hz, obrazovka může blikat.
Vyčištění analog. signálu
Odstraňuje šum v podobě úhlopříčné čáry, která se objevuje při vzájemném rušení signálů.
""
Tato funkce je podporována pouze pro analogové vysílání.
Pomocná nastavení obrazu
Sledování obrazu v obraze (PIP)
menu
Detail
Obraz
PIP Spustit
Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat televizní
vysílání v okně funkce PIP (obraz v obraze).
●●
PIP
Zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
●●
Anténa
Výběr zdroje vstupu pro okno PIP.
●●
Kanál
Výběr kanálu PIP.
●●
Velikost
Nastavení velikosti okna PIP.
●●
Pozice
Nastavení umístění okna PIP.
●●
Výběr zvuku
Výběr zdroje zvuku.
"" Funkci PIP nelze používat, když je aktivní služba Smart Hub.
"" Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
"" Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení HDMI. 2)
Vstupní rozlišení je nižší než FHD (Full HD).
"" Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.
Změna velikosti a polohy obrazu
Změna velikost obrazu
menu
Detail
Obraz
Velikost obrazu
Velikost obrazu Spustit
Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru.
●●
16:9
Nastavení velikosti obrazu na širokoúhlý formát 16:9.
●●
Zvětšený obraz
Zvětšení obrazu 16:9 ve svislém směru. Zvětšený obraz lze posouvat nahoru a dolů.
●●
Vlast.nastav.
Zvětšení nebo zmenšení obrazu 16:9 ve svislém nebo vodorovném směru. Zvětšený nebo zmenšený obraz
lze posouvat doleva, doprava, nahoru a dolů.
●●
4:3
Nastaví obraz na základní režim 4:3.
[[ Nesledujte televizor v režimu 4:3 po delší dobu. Mohlo by to způsobit zobrazení černých pruhů na horním,
dolním, levém a pravém okraji obrazovky, které mohou určitou dobu přetrvávat. Na tento jev se nevztahuje
záruka.
"" Rychlý přístup k této funkci můžete také získat stisknutím tlačítka menu.
"" Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu
najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.
Automatická změna velikosti obrazu
menu
Detail
Obraz
Velikost obrazu
Automat. formát
Je-li možnost nastavena na hodnotu Zapnuto, televizor automaticky mění velikost obrazu tak, jak doporučuje
poskytovatel programu.
Změna velikosti obrazu v režimech 4:3 a Přizp. obrazovce
menu
Detail
Obraz
Velikost obrazu
Poměr stran 4:3
Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu 4:3 nebo Na
obrazovku. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit
velikost obrazu.
"" Režim 4:3 není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru HDMI.
Přizpůsobení obrazu obrazovce
menu
Detail
Obraz
Velikost obrazu
Na obrazovku
Můžete televizor nastavit tak, aby celý obraz zaplnil obrazovku bez jakéhokoli oříznutí, ve velikosti, kterou jste si
zvolili.
"" Tato funkce nemusí být v závislosti na hodnotě Velikost obrazu dostupná.
Nastavení polohy obrazu
menu
Detail
Obraz
Velikost obrazu
Zvětšení/Pozice Spustit
Zvětšení nebo zmenšení obrazu 16:9 ve svislém nebo vodorovném směru. Zvětšený nebo zmenšený obraz lze
posouvat doleva, doprava, nahoru a dolů.
"" Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost Velikost obrazu nastavena na Zvětšený obraz nebo Vlast.nastav..
Nemůžete ale změnit polohu obrazu, pokud je televizor naladěn na digitální kanál a možnost Velikost obrazu je nastavena
na Vlast.nastav..
Pouze poslech zvuku (Vyp. obrázek)
menu
Detail
Obraz
Vyp. obrázek Spustit
Můžete vypnout obrazovku a přehrávat pouze zvuk prostřednictvím reproduktorů. Chcete-li opět zapnout
obrazovku, stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítka napájení a tlačítek hlasitosti.
Obnovení nastavení režimu obrazu
menu
Detail
Obraz
Obnovení obrazu Spustit
Můžete obnovit aktuální režim obrazu na výchozí nastavení z výroby. Neovlivní se tím nastavení jiných režimů
obrazu.
Nastavení kvality zvuku
Výběr režimu zvuku
menu
Detail
Zvuk
Zvukový režim Spustit
Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu.
"" Rychlý přístup k této funkci můžete také získat stisknutím tlačítka menu.
●●
Standardní
Toto je výchozí režim vhodný pro většinu prostředí.
●●
Hudba
Zvýraznění hudby oproti hlasu.
●●
Film
Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
●●
Jasný hlas
Zvýraznění hlasu.
●●
Zesílení
Zvýší celkovou intenzitu vysokofrekvenčního zvuku, což umožní lepší poslech sluchově postiženým osobám.
"" Tato funkce není dostupná, pokud posloucháte zvuk s použitím externích reproduktorů.
Použití zvukových efektů
menu
Detail
Zvuk
Zvukový efekt Spustit
S použitím zvukových efektů můžete změnit způsob, jakým televizor přehrává zvuk.
●●
Virtual Surround Spustit
Zvukový efekt, který vytváří pocit, že se nacházíte v kině nebo koncertním sále.
●●
Dialog Clarity Spustit
Zvyšuje intenzitu hlasu a zlepšuje tak srozumitelnost dialogů.
●●
Sluchátka Surround Spustit
Zažijte prostorový zvuk jako v domácím kině přímo ve sluchátkách.
●●
Stereováha Spustit
Umožňuje upravit nastavení vyvážení zvuku levého a pravého reproduktoru. Výchozí hodnoty obnovíte
výběrem možnosti Obnovit.
●●
Ekvalizér Spustit
Umožňuje nastavení hlasitosti konkrétních frekvenčních rozsahů, aby bylo možné přizpůsobit bohatost
zvuku. Výchozí hodnoty obnovíte výběrem možnosti Obnovit.
"" Tato funkce není dostupná, pokud posloucháte zvuk s použitím externích reproduktorů.
"" Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost Zvukový režim nastavena na hodnotu Standardní.
Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku
Výběr reproduktorů
123
Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.
"" Pokud je možnost Seznam reproduktorů nastavena tak, že zvuk vychází pouze z externích reproduktorů, jsou tlačítka
Hlasitost a Ztlumit zvuk a některé funkce zvuku vypnuty.
Určení typu instalace televizoru
menu
Detail
Zvuk
Další nastavení
Typ instalace TV
Můžete určit typ instalace televizoru, buď jako Na stěně, nebo jako Stojan. Toto nastavení automaticky
optimalizuje zvuk televizoru.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Poslech zvuku televizoru prostřednictvím zvukového zařízení Samsung
Bluetooth
menu
Detail
Zvuk
Další nastavení
Připojení zvuku z TV
K televizoru můžete připojit zvuková zařízení Samsung Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce
Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zvukového zařízení Samsung
Bluetooth.
●●
Přidat nové zařízení
Přidání nového zařízení do seznamu spárovaných zařízení. Pokud je možnost Přidat nové zařízení nastavena
na Vypnuto, jsou signály připojení z nových zařízení ignorovány.
●●
Seznam zvukových zař. Samsung
Zobrazí seznam spárovaných zvukových zařízení Samsung. Výběr zařízení, pro něž chcete zobrazit možnosti
nabídky. Můžete aktivovat/deaktivovat zvukové zařízení nebo ho odstranit ze seznamu.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Tato funkce je dostupná jen pro zvuková zařízení Samsung s podporou funkce Připojení zvuku z TV.
"" Funkce Připojení zvuku z TV, Surround a sluchátka Bluetooth nelze používat současně.
"" Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth
menu
Detail
Zvuk
Další nastavení
Zvuk Bluetooth
K televizoru můžete připojit zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce
Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.
●●
Zvuková zařízení Bluetooth
Zobrazí seznam zařízení s technologií Bluetooth, která je možné spárovat s televizorem. Výběr zařízení
s technologií Bluetooth, pro které chcete zobrazit možnosti nabídky. V této nabídce můžete aktivovat/
deaktivovat (spárovat/odpojit) zařízení s technologií Bluetooth, nebo jej odebrat ze seznamu.
●●
""
Pokud televizor sluchátka nevyhledá, zkuste je umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost Obnovit.
""
Když zapnete spárované zařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí
automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zařízení s technologií Bluetooth
aktivovat nebo deaktivovat.
Vícenásobný výstup zvuku
Umožňuje poslouchat zvuk současně prostřednictvím reproduktorů televizoru a připojených zařízení
s technologií Bluetooth.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
Povolení digitálního zvukového výstupu
menu
Detail
Zvuk
Další nastavení Spustit
Protože tento televizor Smart TV podporuje rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), můžete
televizor nakonfigurovat na digitální zvukový výstup pro různá digitální zvuková zařízení, jako jsou reproduktory,
A/V přijímače a domácí kina, pomocí následujících nastavení.
●●
Úroveň zvuku DTV Spustit
Umožňuje nastavit hlasitost, když sledujete na televizoru digitální vysílání a používáte pro výstup A/V
přijímač.
●●
""
Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.
""
Hlasitost lze nastavit v rozmezí 0 db až 10 db. Tento rozsah hlasitosti se může lišit v závislosti na signálu vysílání.
""
V případě signálu vysílání ve formátu MPEG / HE-AAC je možné nastavit hlasitost v rozsahu 0 db až 10 db.
Formát zvuku HDMI
Vyberte formát vstupního zvukového signálu vhodný pro externí zařízení připojené k portu HDMI televizoru.
●●
Formát audio Spustit
Výběr formátu výstupu digitálního zvuku (S/PDIF). Dostupné formáty jsou závislé na zdroji vstupu.
●●
Zpoždění zvuku Spustit
Pomáhá napravit chyby v časování mezi zvukovou a obrazovou stopou při sledování televizoru s použitím
zvukového výstupu na digitální zvukové zařízení. Můžete nastavit zpoždění až 250 ms.
●●
Kom. Dolby Digital Spustit
Nastavení režimu komprese zvuku Dolby Digital.
HD zvuk
●●
Zapnutí převzorkování zvuku z televizoru na zvukovou kvalitu HD. Přejděte do služby MŮJ OBSAH a vyberte
hudební soubor, který chcete přehrát v kvalitě HD. Před přehráváním formátu HD Audio nastavte možnost
HD zvuk (menu) Detail Zvuk Další nastavení HD zvuk) na hodnotu Zapnuto.
""
Pokud hudební soubor podporuje formát HD Audio, v seznamu se bude zobrazovat ikona HD.
""
Vyberte hudební soubor a poté jej výběrem ikony
""
Když při přehrávání nastavíte režim HD zvuk na hodnotu Vypnuto, bude se následující hudební soubor přehrávat se
standardním zvukovým signálem.
""
Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.
""
Některé přijímače S/PDIF nemusí být kompatibilní. U nekompatibilních přijímačů deaktivujte tento režim a použijte
namísto něj běžný režim zvuku.
""
Zvuk v HD v televizoru není dostupný z externích zvukových přehrávačů připojených přes rozhraní HDMI,
Bluetooth, ale také ze sítí Wi-Fi.
přehrajte.
Automat. hlasitost Spustit
●●
Automaticky přizpůsobí hlasitost televizoru při přepnutí kanálu, zdroje videa nebo obsahu tak, aby hlasitost
zůstala u všech zdrojů stejná. Možnost Automat. hlasitost dokáže regulovat hlasitost až do 12 dB, aby si
zvuk zachoval stejnou hlasitost. Při možnosti Normální se použije normální úroveň hlasitosti, zatímco při
nastavení Noc se použije mírně nižší hlasitost. Tato možnost je ideální pro noční sledování televize.
""
Pokud chcete používat ovládání hlasitosti připojeného zdrojového zařízení, deaktivujte funkci Automat. hlasitost.
Používáte-li funkci Automat. hlasitost se zdrojovým zařízením, ovládání hlasitosti na zařízení nemusí správně
fungovat.
Obnovení všech nastavení zvuku
menu
Detail
Zvuk
Obnovit zvuk Spustit
Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.
Nastavení času a používání časovače
Nastavení aktuálního času
menu
Detail
Systém
Čas
Hodiny Spustit
Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky.
Chcete-li zjistit čas po nastavení hodin:
––
Pomocí ovladače Samsung Smart Control: Stiskněte tlačítko Zadat.
––
Pomocí standardního dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko INFO.
"" Hodiny je nutné znovu nastavit po každém odpojení napájení.
Nastavení hodin s použitím údajů digitálního vysílání
menu
Detail
Systém
Čas
Hodiny
Režim hodin Spustit
Televizor můžete nastavit tak, aby automaticky stahoval informace o čase z digitálního kanálu a podle toho
nastavoval aktuální čas. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku Režim hodin na možnost Autom.. Pokud je
televizor připojen k set-top boxu nebo satelitnímu přijímači pomocí konektorů HDMI, je nutné nastavit aktuální čas
ručně.
"" Tato funkce funguje pouze tehdy, když je k anténnímu konektoru televizoru připojena anténa nebo výstup kabelové
televize a přijímá se digitální vysílání.
"" Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
Ruční nastavení hodin
menu
Detail
Systém
Čas
Hodiny
Nastavení hodin Spustit
Hodiny můžete nastavit ručně. Nastavte možnost Režim hodin na hodnotu Manuální a poté zadejte současné
datum a čas do pole pro datum a čas.
Automatické nastavení hodin
menu
Detail
Systém
Čas
Hodiny
Časové pásmo
Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.
"" Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka Režim hodin nastavena na možnost Autom..
Letní čas
●●
Zapnutí nebo vypnutí funkce Letní čas.
""
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka Režim hodin nastavena na možnost Autom..
GMT
●●
Výběr časového pásma.
""
Tuto funkci můžete použít, pokud je položka Země nastavena na hodnotu Ostatní.
Pokud jsou hodiny v automatickém režimu nastaveny nesprávně...
menu
Detail
Systém
Čas
Hodiny
Posunutí času Spustit
Můžete nastavit časový posun v hodinových přírůstcích až o -/+ 12 hodin, pokud televizor z nějakého důvodu
zobrazuje nesprávný automatický čas.
"" Funkce Posunutí času slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení. Tato funkce je dostupná, jen když je
možnost Režim hodin nastavena na Autom. a televizor je připojen k Internetu prostřednictvím místní sítě.
"" Možnost Posunutí času se použije k úpravě nastavení času, když se televizoru nepodaří získat údaje o čase z normálních
signálů digitálního vysílání.
Používání časovačů
Používání časovače vypnutí
menu
Detail
Systém
Čas
Časovač vypnutí Spustit
Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač
můžete nastavit v 30minutových přírůstcích na dobu až 3 hodin.
"" Rychlý přístup k této funkci můžete také získat stisknutím tlačítka menu.
Zapnutí televizoru s použitím časovače
menu
Detail
Systém
Čas
Čas zapnutí Spustit
Můžete nastavit funkci Čas zapnutí, která televizor automaticky zapne v určenou dobu. Můžete použít až tři různé
konfigurace: Čas zapnutí 1, 2 a 3. Funkce Čas zapnutí je dostupná, jen pokud je již nastaven čas (Hodiny).
●●
Nastavení
Pokud vyberete možnost Manuální, můžete označit a vybrat jednotlivé dny a určit tak dny, kdy má funkce
Čas zapnutí zapnout televizor.
●●
Čas
●●
Hlasitost
●●
Zdroj
V seznamu vyberte zdroj signálu pro televizor, který se použije při zapnutí. Pokud chcete přehrávat obsah
uložený na zařízení USB nebo obsah ze zdroje HDMI, jako je DVD přehrávač, přehrávač Blu-ray nebo set-top
box, připojte zařízení k televizoru před nastavením funkce Čas zapnutí. Potom nechejte zařízení připojené
k televizoru.
●●
Anténa
Umožňuje vybrat zdroj signálu vysílání, když je možnost Zdroj nastavena na TV.
●●
Kanál
Umožňuje vybrat kanál, když je možnost Zdroj nastavena na TV.
Hudba / Fotog.
●●
Umožňuje určit zařízení USB nebo složku obsahující hudební soubory v poli hudby a nebo složku obsahující
fotografie v poli fotografií, když je možnost Zdroj nastavena na USB. Pokud vyberete současně složku
obsahující hudební soubory a složku obsahující fotografie, televizor současně přehraje hudební soubory a
zobrazí fotografie.
""
Pokud vybraná složka obsahuje podsložky, můžete stejným způsobem vybrat podsložku.
""
Tato funkce nebude fungovat správně, pokud vybrané zařízení USB neobsahuje multimediální obsah nebo nebyla
určena složka.
""
Prezentace se nespustí, pokud se na zařízení USB nachází jen jeden soubor obrázku.
""
Složky s dlouhými názvy nelze vybrat.
""
Pro více různých zařízení USB vždy používejte odlišné názvy složek.
""
Použijte paměťovou jednotku USB flash nebo čtečku paměťových karet. Funkce Čas zapnutí nemusí být
kompatibilní s některými zařízeními USB napájenými baterií, přehrávači MP3 či zařízeními PMP, protože jejich
rozpoznání může televizoru trvat příliš dlouhou dobu.
Vypnutí televizoru s použitím časovače
menu
Detail
Systém
Čas
Čas vypnutí Spustit
Můžete použít funkci Čas vypnutí, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Lze nastavit tři různé
konfigurace: Čas vypnutí 1, 2 a 3. Funkce Čas vypnutí je dostupná, jen pokud je již nastaven čas (Hodiny).
●●
Nastavení
Slouží k nastavení dnů v týdnu, kdy se televizor vypíná automaticky. Pokud vyberete možnost Manuální,
můžete zvýraznit a vybrat jednotlivé dny.
●●
Čas
Nastavení času, kdy se televizor automaticky vypne.
Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce
Ochrana proti vypálení obrazu
menu
Detail
Systém
Doba autom. ochrany Spustit
K ochraně obrazovky můžete použít funkci Ochr.proti vypál.ob. Dlouhodobě zobrazené statické obrazy mohou
způsobovat na obrazovce vypálení zbytkového obrazu. Vyberte časové nastavení ze seznamu. Pokud se na
obrazovce bude zobrazovat statický obraz déle, než je nastavená doba, televizor automaticky aktivuje funkci Ochr.
proti vypál.ob.
Snižování spotřeby energie televizoru
menu
Detail
Systém
Eko řešení Spustit
Můžete nastavit úroveň jasu televizoru a ochranu před přehříváním, aby se snížila celková spotřeba energie.
●●
Úspora energie Spustit
Umožňuje vybrat ze seznamu takové nastavení jasu, které sníží spotřebu energie televizoru.
●●
Eko čidlo Spustit
Automaticky přizpůsobí úroveň jasu televizoru podle okolního osvětlení, aby se snížila spotřeba energie.
Pokud funkce Eko čidlo přizpůsobila úroveň jasu obrazovky, můžete pomocí možnosti Min. podsvícení ručně
nastavit minimální jas obrazu.
""
●●
Je-li možnost Eko čidlo nastavena na hodnotu Zapnuto, obrazovka je tmavší než obvykle.
Úsp. r. bez sign. Spustit
Umožňuje vybrat čas ze seznamu. Když bude televizor po určenou dobu bez signálu, automaticky se vypne
kvůli úspoře energie.
●●
Autom. vypnutí Spustit
Automaticky vypne televizor, aby se zabránilo jeho přehřívání, pokud je po dobu nastavenou uživatelem
zapnutý bez uživatelské interakce.
●●
Osvětl. dle pohybu Spustit
Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.
""
Tato funkce je k dispozici, jen když je možnost Režim obrazu nastavena na hodnotu Standardní.
""
Tato funkce je deaktivována, pokud změníte nastavení kvality obrazu, jako je Kontrast a Jas.
Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí
kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Funkci Anynet+ (HDMI-CEC) lze nastavit pouze
pomocí dálkového ovladače.
Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
menu
●●
Detail
Systém
Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit
Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit
Funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete zapnout nebo vypnout. Nastavením Vypnuto a Zapnuto zakážete a
povolíte všechny příslušné funkce Anynet+.
●●
Automatické vypnutí Spustit
Při nastavení na možnost Ano se při vypnutí televizoru vypnou všechna externí zařízení kompatibilní s funkcí
Anynet+.
""
●●
Tato funkce není podporována některými zařízeními kompatibilními s funkcí Anynet+.
Hledat zařízení Spustit
Automaticky vyhledá a rozpozná externí zařízení kompatibilní s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC), která jsou
připojena k televizoru.
Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Výběr externího zařízení
Po připojení externích zařízení k televizoru vyberte možnost (menu Detail Systém Anynet+ (HDMI-CEC)
Hledat zařízení). Televizor zobrazí seznam zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), která můžete nastavit jako zařízení
s aktivovanou funkcí Anynet+ (HDMI-CEC) (tedy zařízení, která je možné ovládat dálkovým ovladačem televizoru).
Chcete-li nastavit zařízení Anynet+ (HDMI-CEC) jako zařízení s aktivovanou funkcí Anynet+ (HDMI-CEC), musíte jej
vybrat na obrazovce Zdroj. Postupujte podle pokynů v následující části.
"" Je-li externí zařízení nastaveno zároveň jako zařízení s aktivovanou funkcí Anynet+ (tedy zařízení, které je možné ovládat
dálkovým ovladačem televizoru) i jako zařízení s aktivovanou funkcí univerzálního dálkového ovladače (tedy zařízení,
které je možné ovládat univerzálním dálkovým ovladačem), je možné jej ovládat pouze univerzálním dálkovým ovladačem.
Aktivace funkce Anynet+ (HDMI-CEC) v zařízení
1.
Stiskněte tlačítko source na dálkovém ovladači. Na obrazovce Zdroj vyberte zařízení a pak stiskněte tlačítko
2.
V seznamu Nástroje vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC). U vybraného zařízení bude aktivována funkce
.
Anynet+ (HDMI-CEC). K dispozici jsou následující možnosti nabídky.
""
●●
Možnosti nabídky dostupné v automaticky otevíraném okně nabídky se mohou lišit v závislosti na externím zařízení.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Aktivuje v zařízení funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a pak zobrazí seznam zařízení Anynet+ (HDMI-CEC)
připojených k televizoru. Výběrem možnosti Zobrazení TV zavřete nabídku Anynet+ (HDMI-CEC) a můžete
sledovat televizní vysílání.
Přečtete si před použitím připojení Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci
HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v části „Ovládání
externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru – používání univerzálního dálkového ovladače“.
"" Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
"" Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci
Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. V takovém případě znovu vyberte zařízení Anynet+.
"" Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními podporujícími technologii HDMI-CEC, a to pouze
tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
"" Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) umožňuje ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 jednoho typu). V případě
systémů domácího kina je ale možné ovládat pouze jeden systém.
"" Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI
a připojte systém domácího kina ke konektoru digitálního zvukového výstupu televizoru.
"" Systém domácího kina, který je připojen k televizoru kabelem HDMI a optickým kabelem, podporuje pouze dvoukanálový
zvuk. 5.1kanálový zvuk bude nicméně dostupný u digitálního vysílání s 5.1kanálovým zvukem.
Aktualizace softwaru televizoru
menu
Detail
Podpora
Aktualizace softwaru Spustit
Máte možnost zobrazit verzi softwaru televizoru a jeho případné aktualizace.
Aktualizace softwaru televizoru na nejnovější verzi
menu
Detail
Podpora
Aktualizace softwaru
Aktualizovat Spustit
Software televizoru lze aktualizovat stažením aktualizace z internetu přímo do televizoru nebo zkopírováním
aktualizace do televizoru z jednotky USB Flash, která aktualizaci obsahuje.
"" Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.
"" Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.
[[ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se
televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení obrazu a zvuku
obnoví na výchozí hodnoty.
Automatická aktualizace televizoru
menu
Detail
Podpora
Aktualizace softwaru
Autom. aktualizace Spustit
Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během
sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.
"" Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna jiná síťová funkce.
"" Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.
"" Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce Autom. aktualizace se automaticky nastaví na hodnotu
Zapnuto. Pokud nechcete provádět automatické aktualizace softwaru televizoru, nastavte možnost Autom. aktualizace
na hodnotu Vypnuto.
Ruční aktualizace televizoru
Při ruční aktualizaci televizoru pomocí jednotky USB Flash proveďte tento postup:
"" Před aktualizací si poznamenejte aktuální nastavení, abyste je mohli po dokončení aktualizace znovu načíst. Po aktualizaci
softwaru se všechna nastavení obrazu a zvuku obnoví na výchozí hodnoty.
1.
Na počítači navštivte web společnosti Samsung a stáhněte balíček aktualizace do zařízení USB.
""
Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB Flash. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace
rozpoznat.
2.
Připojte zařízení USB s aktualizací k televizoru.
3.
V nabídce televizoru přejděte na možnost Podpora
4.
Vyberte možnost OK. Televizor aktualizuje software, poté se automaticky vypne a znovu zapne.
Aktualizace softwaru
Aktualizovat. Televizor začne
vyhledávat software na jednotce USB. Jakmile jej najde, zobrazí se okno Žádost o aktualizaci.
[[ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se
televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení obrazu a zvuku
obnoví na výchozí hodnoty.
Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem
menu
Detail
Systém
Chytré zabezpečení Spustit
Při připojení k Internetu můžete k ochraně televizoru před hackery a škodlivým kódem použít funkci Chytré
zabezpečení.
Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích
menu
Detail
Systém
Chytré zabezpečení
Ladění Spustit
Můžete provést kontrolu, zda televizor a připojené média neobsahují škodlivý kód. Pokud nebude zjištěn žádný
škodlivý kód, zobrazí se okno se zprávou.
Pokud bude zjištěn škodlivý kód...
Pokud bude zjištěn škodlivý kód, zobrazí se na obrazovce výsledky kontroly. V okně s výsledky se zobrazí všechny
nalezené škodlivé kódy. Kód můžete přesunout do karantény (izolovat), aby se nemohl spustit.
1.
Vyberte veškerý škodlivý kód, který má být přesunut do karantény.
2.
Vyberte možnost Izolovat. Tyto možnosti přesunou vybraný škodlivý kód do seznamu Seznam izolovaných.
""
V seznamu Seznam izolovaných se zobrazují všechny škodlivé kódy v karanténě.
Konfigurace dalších funkcí
menu
Detail
Systém
Chytré zabezpečení
Nastavení Spustit
Můžete v televizoru vyhledat viry nebo aktivovat další bezpečnostní funkce, jako je například funkce zabezpečení
sítě.
●●
Antivirus
Sleduje televizor v reálném čase a chrání jej před napadením viry.
●●
Zabezpečení sítě
Chrání televizor před hackery a minimalizuje únik soukromých informací.
●●
Fotoap.
Umožňuje používání kamer připojených k televizoru.
●●
Mikrofon
Umožňuje používání mikrofonů připojených k televizoru.
●●
Autom. kontrola
Provede automatické prohledání televizoru a připojených úložných médií po jejich zapnutí.
●●
Automaticky izolovat
Automaticky přidá škodlivé kódy zjištěné během procesu vyhledávání do položky Seznam izolovaných.
Ostatní funkce
Rychlé spuštění funkcí usnadnění
Pomocí nabídky Zástupci usnadnění můžete rychle spustit funkce usnadnění pro postižené. Stiskněte a přidržte
tlačítko Mute-AD na ovladači Samsung Smart Control. Nebo stiskněte tlačítko AD/SUBT. na standardním dálkovém
ovladači. V nabídce Zástupci usnadnění jsou k dispozici možnosti Zvukový popis, Titulky, Režim titulků, Jazyk
titulků, Primární titulky, Sekundární titulky, Průhlednost menu, Vysoký kontrast, Zvětšit a Vícenásobný výstup
zvuku.
Úprava průhlednosti nabídky
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Průhlednost menu Spustit
Můžete upravit průhlednost nabídky.
"" Nastavením možnosti Vysoký kontrast na hodnotu Zapnuto se automaticky nastaví neprůhledný režim zobrazení
nabídky. Nastavení Průhlednost menu nelze měnit ručně.
Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Vysoký kontrast Spustit
Většinu obrazovek se servisními zprávami lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze změnit průhledné
nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte
možnost Vysoký kontrast na Zapnuto.
Zvětšení písma (pro zrakově postižené)
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Zvětšit Spustit
Písmo na obrazovce můžete zvětšit. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte možnost Zvětšit na Zapnuto.
Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově
postižené)
menu
Detail
Systém
Usnadnění
Vícenásobný výstup zvuku
Můžete zapnout reproduktor televizoru i zařízení Bluetooth současně. Jestliže je tato funkce aktivní, lze při úpravě
hlasitosti televizoru nastavit hlasitost zařízení Bluetooth tak, aby hrála hlasitěji než reproduktor televizoru.
"" Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Když připojíte zařízení Bluetooth k televizoru, aktivuje se nabídka Vícenásobný výstup zvuku. Další informace o připojení
zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth“.
Změna jazyka nabídek
menu
Detail
Systém
Jazyk menu Spustit
Tato funkce slouží ke změně jazyka nabídek. Vyberte jazyk ze seznamu.
Nastavení hesla
menu
Detail
Systém
Změna kódu PIN Spustit
Pro uzamknutí kanálů, resetování televizoru a změnu nastavení můžete nastavit kód PIN.
Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí
kód PIN je 0000. (pro Francii a Itálii: 1111)
"" Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím
následujících tlačítek na dálkovém ovladači resetujte PIN na hodnotu 0000 (pro Francii a Itálii: 1111): MUTE →
→ RETURN → (Zeslabit) → RETURN → → RETURN.
(Zesílit)
Kontrola Upozorňování
menu
Detail
Systém
Upozorňování Spustit
Můžete zobrazit seznam zpráv o událostech zaslaných televizorem. Upozorňování se zobrazí na obrazovce při
událostech, jako je například vydání aktualizace pro aplikaci nebo přihlášení či odhlášení z účtu Samsung.
"" Pokud chcete odstranit všechna upozornění, vyberte možnost Odstranit vše.
"" Výběrem možnosti Oznámení služby zkontrolujete upozornění služby SMART TV ve webovém prohlížeči.
Zámek dle hod. prog.
menu
Detail
Vysílání
Zámek dle hod. prog.
Funkce Zámek dle hod. prog. blokuje programy, které mají vyšší než požadované hodnocení. Přispívá to ke kontrole
programů sledovaných na televizoru dětmi. Funkce nefunguje u programů pocházejících z externích zdrojů,
například z přehrávačů DVD nebo souborů ze zařízení USB.
Tento kód PIN je vyžadován pro sledování blokovaného programu.
Funkce Vysílání není k dispozici v režimu HDMI.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Zapnutí herního režimu
menu
Detail
Systém
Obecné
Režim hry Spustit
Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolách,
například na zařízení PlayStation™ nebo Xbox™.
"" Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.
"" Obraz se může mírně třást.
"" Je-li zapnutý Režim hry, Režim obrazu a Zvukový režim jsou automaticky nastaveny na možnost Hra.
"" Pokud budete chtít používat jiné externí zařízení, nejprve odpojte herní konzoli a vypněte funkci Režim hry.
Bohatější barvy a špičková kvalita obrazu (BD Wise)
menu
Detail
Systém
Obecné
BD Wise Spustit
Můžete zvýraznit barvy a zvýšit kvalitu obrazu, pokud připojíte Samsung přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray nebo
systém domácího kina, které podporují BD Wise. Při zapnutí funkce BD Wise se automaticky optimalizuje rozlišení
televizoru.
"" Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI.
Zapnutí a vypnutí zvukové zpětné vazby
menu
Detail
Systém
Obecné
Tóny tlačítek Spustit
Funkce zvukové zpětné vazby umožňuje přehrávat zvuky při procházení nabídek a výběru položek nabídek. Můžete
ji nastavit na Nízký, Střední, Vysoký nebo Vypnuto.
Zamykání a odemykání ovládací páčky
menu
Detail
Systém
Obecné
Zámek panelu Spustit
Tlačítka na předním panelu (nabídka, kanál a hlasitost) televizoru a ovládací páčku na zadní straně televizoru
můžete zamknout nebo odemknout.
Zobrazení nebo skrytí loga Samsung při spuštění
menu
Detail
Systém
Obecné
Logo při zapn. Spustit
Při spuštění televizoru můžete povolit nebo zakázat zobrazení loga Samsung.
"" Tato funkce není k dispozici, je-li možnost Samsung Instant On nastavena na hodnotu Zapnuto.
Rychlejší spuštění televizoru
menu
Detail
Systém
Obecné
Samsung Instant On Spustit
Nastavením funkce Samsung Instant On na možnost Zapnuto zrychlíte spouštění televizoru.
"" Je-li funkce Samsung Instant On nastavena na hodnotu Zapnuto, může být historie použití v televizoru používaných
aplikací ukládána do televizoru.
"" Spotřeba vypnutého televizoru splňuje specifikaci spotřeby energie v pohotovostním režimu uvedenou na štítku
výrobku, i když je zapnutá funkce Samsung Instant On.
"" Funkce Samsung Instant On bude aktivní, pokud funkci Samsung Instant On nastavíte na hodnotu Zapnuto, necháte
připojený napájecí kabel a zapnete televizor. Pokud napájecí kabel odpojíte a znovu připojíte a pak zapnete televizor,
funkce nebude aktivní.
Registrace jako certifikované zařízení DivX (pro sledování placených filmů
DivX)
menu
Detail
Systém
DivX® Video On Demand
Na televizoru můžete sledovat filmy chráněné technologií DRM pouze v případě, že se jedná o certifikované
zařízení DivX.
"" Technologie DRM (Digital Rights Management) představuje mechanismus technického zabezpečení, který slouží
k ochraně autorských práv poskytovatele obsahu.
"" Nahrané filmy nebo bezplatné filmy DivX můžete sledovat bez registrace.
"" Před zaregistrováním televizoru jako certifikovaného zařízení DivX se nejprve na webu DivX (http://www.divx.com)
přihlaste ke svému uživatelskému účtu. Pokud nemáte účet, vytvořte si ho.
Obnovení televizoru na nastavení z výroby
menu
Detail
Podpora
Autom. diagn.
Obnovit Spustit
Můžete obnovit všechna nastavení televizoru (kromě připojení k Internetu a síťových nastavení) na výchozí
nastavení z výroby.
1.
Vyberte možnost Obnovit. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2.
Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost Ano. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor se
automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Nastavení.
""
Další informace o Nastavení najdete v uživatelské příručce televizoru.
Používání televizoru v prezentačním režimu (určeno pro prodejny)
menu
Detail
Podpora
Režim použití Spustit
Televizor můžete přepnout do režimu pro použití v prodejně nastavením možnosti Prodejna.
"" Pro všechna ostatní použití vyberte možnost Domácnost.
"" V režimu Prodejna jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby
automaticky obnoví.
Automatické spuštění datové služby
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
menu
Detail
Vysílání
Nastavení kanálů
Aut. spušť. dat. sl.
Můžete určit, zda chcete automaticky spouštět datovou službu. Pokud právě sledovaný kanál obsahuje datovou
službu, můžete využít celou řadu datových služeb po výběru tlačítka .
"" Tato funkce není dostupná, pokud je spuštěná jakákoli jiná sekundární funkce.
"" Poskytované informace datové služby se mohou v závislosti na vysílající společnosti lišit.
"" Používáte-li datovou službu, nemusí v závislosti na službě fungovat přepínání kanálů číselnými tlačítky.
"" Pokud je funkce Aut. spušť. dat. sl. nastavena na Zapnuto, zobrazí se zaváděcí obrazovka a funkce bude dočasně
nedostupná.
Funkce HbbTV
"" V některých zemích může funkce HbbTV zastupovat datovou službu.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
"" Některá vysílání nemusí podporovat službu HbbTV.
Chcete-li používat službu HbbTV, stáhněte si, nainstalujte a spusťte widget HbbTV ze služby SAMSUNG APPS
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Funkce HbbTV je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li používat funkci HbbTV, přejděte na možnost (menu
Detail Systém Datová služba a nastavte ji na hodnotu Zapnout. (v závislosti na zemi)
●●
Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift, nebo pokud se přehrává nahraný
videozáznam.
●●
U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a
poskytovatele aplikace.
●●
Aplikace funkce HbbTV je možné používat pouze tehdy, když je televizor připojen k externí síti. U aplikací
může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
●●
Pokud je aktuální kanál kompatibilní jak s režimem pro zadávání textu funkce HbbTV, tak bez funkce HbbTV,
aktivujte teletext dvojím stisknutím tlačítka TTX.
Používání funkce HbbTV:
●●
Pokud obrazovka signalizuje (zobrazením symbolu
atd.), že je dostupná funkce HbbTV.
●●
Jedním stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači přepnete do režimu zadávání textu funkce HbbTV.
●●
Dvojím stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu zadávání textu bez funkce HbbTV.
Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)
Postup připojení vaší televizní karty se může podle modelu lišit.
"" Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE
Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.
Použití karty CI nebo CI+
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.
●●
Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.3. Jestliže televizor zobrazí zprávu „Zakódovaný
signál“, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.3. V případě problémů kontaktujte centrum
telefonické podpory společnosti Samsung.
●●
Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
●●
Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty CI nebo CI+, ID
hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
●●
Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že
seznam kanálů je nyní aktualizován.
"" Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
"" Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
"" Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.
"" Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
"" Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
"" V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
"" Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude
zobrazovat vůbec.
Funkce teletextu
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu
zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se
nemusí zobrazovat některé stránky.
"" Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.
/ Teletext zapnutý / teletext i obraz / vypnutý: Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko
stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext
ukončíte.
8 Uložení: Uloží stránky teletextu.
4 Velikost: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text
přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
9 Podržení: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších
stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou
jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte
barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat
položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
0 Režim: Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení
seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).
1 Podstránka: Zobrazí dostupnou podstránku.
2 Další stránka: Zobrazí další stránku teletextu.
3 Předchozí stránka: Zobrazí předchozí stránku teletextu.
6 Rejstřík: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
5 Zobrazit: Zobrazení skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do
normálního zobrazení obrazovky.
7 Zrušit: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.
Typická stránka teletextu
Část
Obsah
A
Číslo vybrané stránky.
B
Označení vysílajícího kanálu.
C
Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D
Datum a čas.
E
Text.
F
Informace o stavu. Informace FASTEXT.
Využívání služeb podpory Podpora
Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
menu
Detail
Podpora
Vzdálená správa Spustit
Pokud potřebujete pomoci s televizorem, můžete použít tuto funkci, která umožňuje společnosti Samsung
Electronics diagnostikovat televizor na dálku. Před použitím této funkce je nutné přečíst a odsouhlasit smluvní
podmínky služby. Technik společnosti Samsung Electronics pak provede diagnostiku, opravu a aktualizaci
televizoru na dálku.
"" Tato možnost vyžaduje připojení k Internetu.
Jak služba vzdálené podpory funguje?
Služba Samsung Remote Support poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung.
●●
Diagnostika televizoru
●●
Úprava nastavení televizoru podle vašich potřeb
●●
Obnovení na nastavení od výrobce
●●
Instalace doporučených aktualizací firmwaru
Jak to funguje?
Vzdálený servisní zásah technika společnosti Samsung na vašem televizoru je snadno dostupný.
Zavolejte do střediska
společnosti Samsung
a požádejte o vzdálenou
podporu.
Otevřete menu televizoru a
přejděte do části Podpora.
Zvolte možnost Vzdálená
správa a přečtěte si a
odsouhlaste smluvní
podmínky služby. Když se
zobrazí obrazovka kódu
PIN, sdělte kód PIN našemu
pracovníkovi.
Pracovník se připojí
k televizoru.
Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
menu
Detail
Podpora
Kont. Samsung
Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi
softwaru televizoru, informace o službě Smart Hub a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při
využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.
"" Chcete-li zobrazit licenci na Open Source software, stiskněte tlačítko
.
Problémy s obrazem
Testování obrazu
menu
Detail
Podpora
Autom. diagn.
Test obrazu Spustit
Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci Test obrazu, která vám pomůže
určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce Test obrazu zobrazí obraz ve vysokém rozlišení, který umožní
rozpoznat problémy či vady.
Problém
Blikání a ztmavení obrazu
Barva obrazovky
Vyzkoušejte toto!
Pokud váš televizor Samsung občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině
některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout. Zakažte funkci Úspora energie (menu
Detail Systém Eko řešení Úspora energie) nebo Eko čidlo (menu Detail Systém
Eko řešení Eko čidlo).
Pokud televizor Samsung nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou,
spusťte funkci Test obrazu (menu Detail Podpora Autom. diagn. Test obrazu).
Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte
následovně:
●● Ujistěte se, že jsou konektory obrazového vstupu televizoru připojeny ke správným
konektorům obrazového výstupu externího zařízení.
Jas obrazovky
Pokud televizor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš
tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.
●● Přejděte do menu Obraz a upravte nastavení Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy a
Odstín (Z/Č).
Zdvojené obrysy,
rozostření nebo chvění
obrazu
Pokud má obraz zdvojené obrysy nebo je rozostřený, vyřešte tento problém pomocí funkce
Auto Motion Plus (menu Detail Obraz Obraz - možnosti Auto Motion Plus).
Nechtěné vypínání
Pokud se televizor Samsung sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné
funkce. Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí (menu Detail Systém
Čas Časovač vypnutí). Funkce Časovač vypnutí po určené době automaticky vypne
televizor. Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce
Úsp. r. bez sign. (menu Detail Systém Eko řešení Úsp. r. bez sign.) nebo Autom.
vypnutí (menu Detail Systém Eko řešení Autom. vypnutí), a pokud ano, obě tyto
funkce zakažte.
Problémy se zapínáním
Při zapnutí televizoru přijímač dálkového ovladače 5krát blikne a až potom se zapne
obrazovka.
Pokud máte problémy se zapínáním televizoru Samsung, je potřeba zkontrolovat několik
věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko. Ujistěte se, že napájecí kabel
televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má. Ujistěte
se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen. Pokud používáte set-top box
kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.
Nelze najít kanál
Pokud není váš televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitnímu přijímači,
spusťte funkci Nastavení (menu Detail Systém Nastavení) nebo Automatické ladění
(Vysílání Automatické ladění).
Problém
Obraz na televizoru
nevypadá tak dobře jako
v prodejně.
Vyzkoušejte toto!
Při prezentaci v prodejně jsou televizory naladěny na digitální kanály HD s vysokým
rozlišením.
Pokud používáte analogový přijímač kabelové televize / set-top box, proveďte upgrade na
digitální set-top box. Pro dosažení obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabel HDMI.
Mnoho stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (standardní
rozlišení). Najděte si kanál, který vysílá plnohodnotný HD obsah.
●● Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty
stanice, které vysílají v kvalitě HD.
●● Příjem pozemního vysílání nebo vysílání kabelové televize: Spusťte funkci Automatické
ladění a potom zkuste kanály vysílající v HD.
Nastavte výstupní rozlišení obrazu přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače na
1080i nebo 720p.
Obraz je zkreslený.
Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících
obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.
Zkreslení obrazu může být způsobeno slabým nebo nekvalitním signálem. Nejde o závadu
televizoru.
Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových
i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.
Vybledlé barvy nebo
nedostatečně jasný
obraz.
Přejděte do menu Obraz a upravte nastavení Režim obrazu, Jas, Ostrost a Barvy.
Zkontrolujte, zda není povolena funkce Úspora energie (menu Detail Systém
řešení Úspora energie).
Zkuste obnovit nastavení obrazu. (menu Detail Obraz Obnovení obrazu)
Na okraji obrazovky je
tečkovaná čára.
Změňte možnost Velikost obrazu na hodnotu 16:9.
Změňte rozlišení přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.
Eko
"" Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o
pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.
"" Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.
"" Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.
Problémy se zvukem
Testování zvuku
menu
Detail
Podpora
Autom. diagn.
Test zvuku Spustit
Pokud televizor přehraje zkušební melodii bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se
silou signálu vysílání.
Problém
Vyzkoušejte toto!
Z výrobku nevychází zvuk
nebo je zvuk při maximální
hlasitosti příliš tichý.
Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního
přijímače, přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.
Make sure that the TV and stand are properly aligned, according to the method of
installation.
Obraz je kvalitní, ale není
slyšet zvuk.
Stiskněte tlačítko menu a poté vyberte možnost Seznam reproduktorů TV
reproduktor.
Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.
(Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být
potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.)
Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu
počítače externí reproduktor.
Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není
nic připojeno.
Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.
Z reproduktorů vychází
nezvyklý zvuk.
Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na
externím zařízení.
V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte informace
o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.
Spusťte funkci Test zvuku (menu Detail Podpora Autom. diagn. Test zvuku).
The speakers may play different sounds, depending on whether the stand is installed. If
the TV is installed without the stand, insert the rubber stoppers into the screw holes in
the stand.
●● If the TV is installed with the stand and the screw holes in the stand are not covered
by rubber stoppers, sound may be fuzzy and indistinct.
●● Do not misplace the rubber stoppers when the TV is installed with the stand.
●● Make sure that the TV is installed on a flat surface.
Problémy s vysíláním
Problém
Vyzkoušejte toto!
●● Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru.
Televizor nepřijímá některé
kanály.
●● Spusťte funkci Nastavení (menu
ladění (menu
Detail
Vysílání
Detail
Systém
Nastavení) nebo Automatické
Automatické ladění).
●● Pokud používáte k příjmu anténu, ujistěte se, že je správně umístěna a řádně připojena.
U digitálních kanálů se
nezobrazují titulky.
Přejděte na možnost Titulky (menu Detail Systém
Režim titulků.
Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.
Usnadnění
Titulky) a změňte
Obraz je zkreslený.
Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu. Platí to zejména u rychle se
pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.
Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejde o závadu televizoru.
Problémy s připojením počítače
Problém
Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva
„Nepodporovaný režim“.
Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení podporovanému
televizorem.
Obraz je v pořádku, ale
chybí zvuk.
Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.
Používáte-li převodní kabel HDMI-DVI, je nutný samostatný audiokabel.
Problémy s připojením k Internetu
Problém
Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti
se nezdařilo.
Zkontrolujte, zda je váš bezdrátový modem/směrovač zapnutý a připojený k Internetu.
Aktualizace softwaru přes
Internet se nezdařila.
Zkontrolujte stav připojení k síti (menu Detail Síť Stav sítě).
Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti.
Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovánu nejnovější verzi softwaru.
Datová služba
Problém
Vyzkoušejte toto!
Proč se zobrazují zprávy
na obrazovce, když
nebyla vybrána možnost
Datová služba?
Pokud je možnost Aut. spušť. dat. sl. nastavena na hodnotu Zapnuto, budou se na obrazovce
automaticky zobrazovat zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Datová služba.
Pokud aktuální vysílání nepodporuje funkci Datová služba, nebudou se zobrazovat žádné
zprávy na obrazovce.
Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Datová služba, vypněte funkci Aut. spušť. dat.
sl..
Jak skrýt zprávy funkce
Datová služba?
. Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Datová služba,
Stiskněte a přidržte tlačítko
vypněte funkci Aut. spušť. dat. sl..
Jak se používá funkce
Datová služba?
Pokud je zapnuta možnost Aut. spušť. dat. sl., budou se na obrazovce automaticky zobrazovat
zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Datová služba. K doplňkovým funkcím
nabízeným příslušným vysíláním se dostanete stisknutím odpovídajících tlačítek zobrazených
na obrazovce.
Co je interaktivní služba a
jak funguje?
Mezi interaktivní služby patří divácké průzkumy, kvízy, požadavky na lístky, nákup produktů
a další interakce mezi divákem a televizní stanicí. Abyste mohli využívat nabízené interaktivní
služby, musíte si obvykle vytvořit účet u vysílající stanice a přihlásit se ke svému účtu.
Interaktivní služby jsou k dispozici pouze tehdy, když je televizor připojen k Internetu. Kromě
toho služby T-Commerce vyžadují, abyste vlastnili příslušný certifikát.
Zkopírujte svůj certifikát z počítače na zařízení USB, které pak připojíte k televizoru.
(Interaktivní služby zatím ještě nejsou nabízeny. Skutečné datum zahájení těchto služeb závisí
na provozovateli stanice.)
Zobrazuje se zpráva
„Příjem“, ale nic se
nemění.
Znamená to, že došlo k chybě při příjmu dat. Na obrazovce se také zobrazí zpráva o chybě při
provádění. Pokud k tomu dojde, opakujte akci.
Po spuštění funkce
Datová služba zůstane
obrazovka prázdná.
Funkce Datová služba se právě může inicializovat nebo došlo k výpadku signálu stanice.
Problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift
Problém
Plán nahrávání nelze použít.
Vyzkoušejte toto!
Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení USB.
Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Funkce Timeshift
nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání.
Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)
Problém
Vyzkoušejte toto!
Systém Anynet+ není
funkční.
Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze
zařízení Anynet+.
Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+.
Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+.
Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Detail Systém Anynet+ (HDMI-CEC))
a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.
Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV.
Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+.
Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohledávání kanálů,
služby Smart Hub, Plug & Play atd.
Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte
a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém
Anynet+.
Zkontrolujte, že je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru, a poté po výběru nabídky
Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Detail Systém Anynet+ (HDMI-CEC)) zkontrolujte, že je
možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.
Chci přestat používat
systém Anynet+.
V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV.
V seznamu Zdroj vyberte zařízení bez funkce Anynet+.
Na obrazovce se
zobrazuje zpráva
„Připojování k zařízení
Anynet+“ nebo
„Odpojování od zařízení
Anynet+“.
Dálkový ovladač nelze používat při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu
zobrazení. Po dokončení konfigurace systému Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na
režim zobrazení můžete používat dálkový ovladač.
Zařízení Anynet+
nepřehrává.
Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Nastavení.
Připojené zařízení není
zobrazeno.
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.
Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.
Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) (menu Detail Systém Anynet+ (HDMI-CEC))
a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.
Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.
Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je
zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat
funkci Anynet+.
Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI,
opakujte vyhledávání zařízení.
Zvuk televizoru se
nepřehrává na přijímači.
Připojte televizor k přijímači optickým kabelem.
Funkce ARC umožňuje výstup digitálního zvuku z televizoru pomocí portu HDMI (ARC).
Funkce ARC je k dispozici, jen pokud je televizor připojen k audio přijímači podporujícímu
funkci ARC.
Problémy se spouštěním a používáním aplikací
Problém
Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale
je v angličtině. Jak lze
změnit jazyk?
Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od jazyka uživatelského rozhraní. Možnost změnit
jazyk závisí na poskytovateli služeb.
Moje aplikace nefunguje.
Ověřte u poskytovatele služeb.
Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb
aplikací.
Problémy s přehráváním souborů
Problém
Některé soubory nelze
přehrát.
Vyzkoušejte toto!
K tomuto problému může docházet u souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu
souborů by mělo být možné přehrát, ale soubory s vysokou přenosovou rychlostí mohou
způsobovat problémy.
Jak resetovat televizor
Resetovat
Cesta
Popis
Resetování
nastavení
menu Detail Podpora
Autom. diagn. Obnovit
Resetování možností Obraz, Zvuk, Kanál, Smart Hub a všech
ostatních nastavení, kromě nastavení sítě, na výchozí nastavení.
Resetování služby
Smart Hub
menu Detail Smart Hub
Obnovit Smart Hub
Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí
nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících
s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami
a aplikacemi služby Smart Hub.
Další problémy
Problém
Vyzkoušejte toto!
Televizor je horký na dotek.
Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu. Teplo z panelu je odváděno
vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru. Dolní část televizoru ale může po
delším používání zůstat horká na dotek. Když televizor sledují děti, musejí být stále pod
dohledem, aby se nedotýkaly televizoru. Toto zahřívaní ale není příznakem poruchy a nemá
vliv na funkci televizoru.
Obraz nevyplňuje celou
obrazovku.
Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3)
se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.
Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé
pruhy v horní a dolní části obrazovky.
Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou
obrazovku.
Zobrazuje se zpráva
„Nepodporovaný režim“.
Výstupní rozlišení připojeného zařízení není podporováno televizorem. Zkontrolujte
podporované rozlišení televizoru a odpovídajícím způsobem upravte výstupní rozlišení
externího zařízení.
Položka Titulky v nabídce
televizoru je zobrazena
šedě.
Položku nabídky Titulky není možné vybrat, pokud jste vybrali zdroj signálu připojený
k televizoru kabelem HDMI. Pokud chcete zobrazit titulky, zapněte funkci titulků externího
zařízení.
Z televizoru je cítit zápach
plastu.
Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Možnost Informace o
signálu v části Autom.
diagn. není aktivní.
Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální.
Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály.
Televizor je nakloněný na
stranu.
Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Problém
Vyzkoušejte toto!
Možnost Vysílání byla
deaktivována.
Vysílání je k dispozici, jen když je funkce Zdroj nastavena na TV.
Menu Vysílání je nedostupné, pokud sledujete televizor s použitím kabelového nebo
satelitního přijímače.
Menu Vysílání je nedostupné v průběhu nahrávání nebo při spuštěné funkci Timeshift.
Nastavení se po 5 minutách
nebo po každém vypnutí
televizoru ztratí.
Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Prodejna, dochází každých 5 minut
k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku.
Změňte nastavení možnosti Režim použití (menu Detail Podpora Režim použití) na
hodnotu Domácnost.
Občas se ztrácí zvuk nebo
obraz.
Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.
Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných
kabelů.
Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži
televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
Na rámu televizoru jsou
malé částečky.
Jde o konstrukční prvek výrobku, nejedná se o závadu.
Menu PIP není dostupné.
Funkce PIP je k dispozici pouze v případě, že máte při sledování videa nastaven na hlavní
obrazovce zdroj HDMI.
Zobrazuje se obrazovka
POP (interní reklamní pruh
televizoru).
Změňte nastavení možnosti Režim použití (menu
hodnotu Domácnost.
Televizor vydává praskavý
zvuk.
Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru.
Nenaznačuje to chybu výrobku. Používání televizoru je bezpečné.
Televizor vydává bzučivý
zvuk.
Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického
proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický
televizor.
Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon
a spolehlivost.
Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod
k vrácení nebo výměně výrobku.
Detail
Podpora
Režim použití) na
Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání
●●
Abyste mohli nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte Hodiny (menu
Detail Systém Čas Hodiny).
●●
Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání Plán sledování a Plán nahrávání.
●●
Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto
soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
●●
Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB
typu RAID.
●●
Jednotky USB flash nejsou podporovány.
●●
Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni
kvality záznamu.
●●
Plán nahrávání vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví,
pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
●●
Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání
i Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
●●
Maximální doba nahrávání je 720 minut.
●●
Video se přehraje podle nastavení televizoru.
●●
Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne.
V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .
●●
Při používání funkce Nahrávat nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později,
než byl nastavený čas.
●●
Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMICEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
●●
Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které
jsou poškozené.
●●
Pokud je nastavena funkce Čas vypnutí nebo Autom. vypnutí, televizor tato nastavení potlačí, bude
pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
Před použitím funkce Timeshift
●●
Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB
typu RAID.
●●
Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
●●
Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni
kvality záznamu.
●●
Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání
i Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
●●
Maximální délka vysílání, s kterou dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
●●
Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
●●
Přehraje se video s posunem času podle nastavení televizoru.
●●
Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
●●
Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.
Podporovaná rozlišení u jednotlivých vstupních signálů UHD
(u modelů UE40LS001)
●●
Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Konektor HDMI, u kterého je funkce HDMI UHD Color nastavená na hodnotu Vypnuto, podporuje vstupní signál ve
formátu až UHD 50P/60P 4:2:0, zatímco připojení HDMI s funkcí HDMI UHD Color nastavenou na hodnotu Zapnuto
podporuje vstupní signál ve formátu až UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto
Frek. sním.
(snímky/sekundu)
Barevná hloubka /
Podvzorkování
barvonosných
složek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8bitové
-
-
-
O
Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto
Frek. sním.
(snímky/sekundu)
50 / 60
Barevná hloubka /
Podvzorkování
barvonosných
složek
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8bitové
O
O
O
O
10bitové
-
-
O
O
12bitové
-
-
O
O
"" U modelů UE40LS001 je nutné připojit ke konektoru HDMI IN (STB/DVI) televizoru. Přestože je k tomuto konektoru
připojen kabel HDMI, funkce HDMI UHD Color není u modelů řady UE32LS001 a UE24LS001 k dispozici.
Přečtěte si před použitím Moje aplikace
●●
Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také
kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna
zařízení nebo ve všech oblastech. Některé funkce služby Smart Hub mohou navíc vyžadovat doplňková
periferní zařízení nebo členské poplatky. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu
najdete na webových stránkách http://www.samsung.com. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez
předchozího upozornění.
●●
Společnost Samsung Electronics nenese žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací
způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
●●
Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
●●
Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
●●
Nestabilní připojení k Internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může
u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení
k Internetu a zkuste akci opakovat.
●●
Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
●●
Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
●●
Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
●●
Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání
aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
●●
V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
Přečtete si před použitím funkce Web Browser
●●
Obrazovka prohlížeče se může lišit od prohlížeče v počítači.
●●
Webový prohlížeč není kompatibilní s aplikacemi Java.
●●
Soubory nelze stahovat. Pokud se pokusíte stáhnout soubor, zobrazí se chybová zpráva.
●●
Webový prohlížeč může mít problém zobrazit některé webové stránky.
●●
Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.
●●
Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
●●
Na webových stránkách s posuvnými okny může posouvání okna způsobit poškození písma.
●●
Rozhraní ActiveX není podporováno.
●●
Některé možnosti mohou jsou v režimu Směrové proch. nedostupné. (Je potřeba přepnout do režimu Proch.
s ukazatelem.)
●●
Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
●●
Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se
webová stránka právě načítá.
●●
U některých operačních systémů se načítání webové stránky může zpozdit nebo zcela zastavit.
●●
Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
●●
Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost
písma nebo výběr barvy.
●●
Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
●●
Povolený počet zároveň otevřených oken se liší v závislosti na prohlížených stránkách a modelu televizoru.
●●
Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
●●
Při přehrávání vloženého videa se automaticky vypne funkce PIP. Po vypnutí funkce PIP se může přehrávání
videa zastavit. V takovém případě musíte obnovit stránku.
""
Funkce PIP nemusí být webovým prohlížečem podporována v závislosti na určitých modelech v konkrétních
geografických oblastech.
●●
Webový prohlížeč podporuje pouze zvukové soubory formátu MP3.
●●
Pokud nejsou nastaveny Hodiny (menu
ukládat.
●●
Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání
nejstarších položek.
●●
V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků může dojít k tomu, že během přehrávání
obsahu Flash nepůjde přehrávat určité soubory videa nebo zvukové soubory.
●●
Zdroje videa od poskytovatelů služeb datových proudů optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem
webovém prohlížeči přehrávat správně.
●●
Při použití klávesnice QWERTY na obrazovce se automaticky vypne funkce PIP. (Kromě zadávání adres URL.)
""
Detail
Systém
Čas
Hodiny), nebude se historie procházení
Funkce PIP nemusí být webovým prohlížečem podporována v závislosti na určitých modelech v konkrétních
geografických oblastech.
Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních
souborů
Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory.
●●
Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je
označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet
a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo
ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat
zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Zařízení USB neodpojujte během přenosu
souborů.
●●
Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD). Doporučujeme používat externí pevný disk
s vlastním napájecím adaptérem.
●●
Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem
kompatibilní.
●●
Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně
nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup připojujte ke konektoru USB [5 V, 1 A].
●●
Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
●●
Po seřazení souborů v režimu Složky dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud
zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
●●
Režim připojení PTP (Picture Transfer Protocol) je dostupný pouze pro digitální kamery. Pokud k televizoru
připojíte chytrý telefon nebo tablet v režimu PTP, televizor ho nerozpozná.
●●
K portu USB 3.0 je nutné připojit zařízení USB nebo externí pevný disk podporující rozhraní USB 3.0.
●●
Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
●●
V závislosti na modelu nejsou některé soubory dostupné.
Podporované externí titulky
Název
Formát
Časovaný text MPEG-4
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub nebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Podporované interní titulky
Název
Kontejner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
Časovaný text MPEG-4
MP4
TTML v plynulém streamování
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podporované formáty a rozlišení obrázků
Přípona souboru
Formát
Rozlišení
JPEG
15 360 × 8 640
*.png
PNG
4 096 × 4 096
*.bmp
BMP
4 096 × 4 096
*.mpo
MPO
15 360 × 8 640
*.jpg
*.jpeg
Podporované hudební formáty a kodeky
Přípona
souboru
Formát
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podpora pro až 2 kanály
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpora pro až 2 kanály
*.wma
WMA
WMA
Podpora až 5.1kanálového zvuku verze 10 Pro
Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
Podpora až do profilu M2.
*.wav
wav
wav
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Poznámka
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
Podpora typu 0 a typu 1
Procházení není podporováno.
Je podporováno pouze zařízení USB.
Podporované videokodeky (pro modely UE40LS001)
Formát
souborů
Kontejner
Videokodeky
Rozlišení
4096X2160: 24
H.264 BP/MP/HP
HEVC (H.265 – Main, Main10,
Main4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Frek. sním.
(snímky/
sekundu)
3840X2160: 30
4 096 × 2 160
3 840 x 2 160
Přenosová
rychlost (Mb/
s)
Audiokodeky
40
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM (IMA,
MS)
Windows Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
MPEG2
1 920 × 1 080
20
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1 920 × 1 080
VP9
4 096 × 2 160
60
4096X2160: 24
3840X2160: 30
Vorbis
Jiná omezení
●●
Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
●●
Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
●●
Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků
přesahuje meze kompatibility televizoru.
●●
Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
●●
Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
●●
Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
●●
Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
Dekodéry videa
●●
H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (FMO/ASO/RS není podporováno)
●●
H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
●●
HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1 a HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
●●
VC1 AP L4 není podporováno.
●●
Všechny videokodeky kromě WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
●●
Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.
●●
U SVAF jsou podporovány pouze typy sekvence zobrazení „Nahoře a dole“, „Vedle sebe“ a „Vlevo a vpravo“
(2ES).
●●
Jsou podporovány pouze specifikace BD MVC.
Dekodéry audia
●●
WMA 10 Pro: podpora až do 5.1 kanálů. Podpora až do profilu M2. Bezztrátový formát zvuku WMA není
podporován.
●●
Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
●●
Vorbis podporováno až do 5.1 kanálů.
●●
Dolby Digital Plus je podporován až do 5.1 kanálů.
●●
Kodek DTS LBR je k dispozici pouze pro kontejnery MKV / MP4 / TS.
●●
Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.
Podporované videokodeky (pro modely UE32LS001)
Formát
souborů
Kontejner
Videokodeky
Rozlišení
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Přenosová
rychlost (Mb/s)
Audiokodeky
60
HEVC (H.265 – pouze profil
Main)
*.avi
Frek. sním.
(snímky/
sekundu)
30
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM (IMA,
MS)
Windows Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
MPEG2
1 920 × 1 080
20
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
60
Vorbis
Jiná omezení
●●
Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
●●
Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
●●
Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků
přesahuje meze kompatibility televizoru.
●●
Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
●●
Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
●●
Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
●●
Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
Dekodéry videa
●●
H.264 je podporováno až do úrovně 4.1. (FMO/ASO/RS není podporováno)
●●
VC1 AP L4 není podporováno.
●●
Všechny videokodeky kromě WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
●●
Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.
●●
U SVAF jsou podporovány pouze typy sekvence zobrazení „Nahoře a dole“, „Vedle sebe“ a „Vlevo a vpravo“
(2ES).
●●
Jsou podporovány pouze specifikace BD MVC.
Dekodéry audia
●●
WMA 10 Pro: podpora až do 5.1 kanálů. Podpora až do profilu M2. Bezztrátový formát zvuku WMA není
podporován.
●●
Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
●●
Vorbis podporováno až do 5.1 kanálů.
●●
Dolby Digital Plus je podporován až do 5.1 kanálů.
●●
Kodek DTS LBR je k dispozici pouze pro kontejnery MKV / MP4 / TS.
●●
Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.
Podporované videokodeky (pro modely UE24LS001)
Formát
souborů
Kontejner
Videokodeky
Rozlišení
Motion JPEG
640 x 480
Frek. sním.
(snímky/
sekundu)
Přenosová
rychlost
(Mb/s)
Audiokodeky
*.avi
*.mkv
8
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
AVI
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
3GP
MOV
FLV
VRO
*.flv
VOB
*.vob
PS
*.svi
TS
*.divx
*.webm
WebM
Dolby Digital
H.264 BP/MP/HP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
AAC
1 920 × 1 080
MAX 30
30
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
Windows Media Video v9 (VC1)
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG2
G.711 (A-Law,
μ-Law)
MPEG1
VP8
1 920 × 1 080
6~30
20
Vorbis
Jiná omezení
●●
Pokud dojde k problému s daty obsahu, kodeky nemusí fungovat správně.
●●
Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
●●
Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků
přesahuje meze kompatibility televizoru.
●●
Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Seek (Jump) (Hledat (Přejít)).
●●
Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
●●
Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů či kamer nemusí být kompatibilní s přehrávačem.
●●
Zobrazení nabídek je opožděno, dochází-li k přenosu rychlostí 10 Mb/s nebo vyšší.
Dekodéry videa
●●
Podpora až do H.264, úroveň 4.1 (nepodporuje FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 není podporováno.
●●
Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.
Dekodéry audia
●●
WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Podpora až do profilu M2.
●●
Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
●●
Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
●●
Vorbis podporován až do 2 kanálů.
●●
Dolby Digital Plus je podporován až do 5.1 kanálů.
●●
Kodek DTS LBR je k dispozici pouze pro kontejnery MKV / MP4 / TS.
Omezení
Omezení funkce PIP (obraz v obraze)
●●
Funkci PIP nelze používat, když je aktivní služba Smart Hub.
●●
Při vypnutí televizoru se automaticky deaktivuje funkce PIP.
●●
Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu
v obraze).
●●
Režim PIP není podporován u zdroje UHD.
Model
s 1 tunerem
HLAVNÍ TELEVIZOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
DTV
X
X
○
ATV
X
X
○
"" Dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Model s 2 tunery
HLAVNÍ TELEVIZOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
DTV
○
○
○
ATV
X
X
○
"" Dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Flexibilní rozhraní CI
Nejsou podporovány současně 2 šifrované kanály.
Tuner 1
Tuner 2
Kompatibilita
Placený kanál
Placený kanál
X
Placený kanál
Bezplatný kanál
○
Bezplatný kanál
Placený kanál
○
Bezplatný kanál
Bezplatný kanál
○
Přečtěte si po nainstalování televizoru
Velikosti obrazu a vstupní signály
Nastavení funkce Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro Velikost obrazu bude pro
příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.
"" Z důvodu designu televizoru může být část obrazovky zakryta rámem.
U modelů UE40LS001
"" Funkce Velikost obrazu není k dispozici u obrazu v rozlišení 3840 x 2160p, protože velikost obrazovky 3840 x 2160p je
pevná a nelze ji změnit.
Vstupní signál
Velikost obrazu
Digitální kanál (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (3840 x 2160p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav.
Digitální kanál (4096 x 2160p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav.
HDMI (720p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav.
HDMI (4096 x 2160p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav.
U modelů UE32LS001
Vstupní signál
Velikost obrazu
Komponentní
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
Komponentní (1080i, 1080p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (720p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9, Zvětšený obraz, Vlast.nastav., 4:3
U modelů UE24LS001
"" Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Vstupní signál
Velikost obrazu
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
Automat. formát
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
16:9
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Široký zoom, Zvětšený obraz
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3
DTV (1080i, 1080p), Komponent (1080i, 1080p), HDMI
(720p, 1080i, 1080p)
Přizp. obrazovce
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
Komponent (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Vlast.nastav.
Montáž zámku proti krádeži
●●
Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní
straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo
předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na
televizoru. Zámek se prodává zvlášť.
●●
Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů televizoru lišit. Více informací najdete
v uživatelské příručce k zámku.
"" Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k Internetu
Opatření týkající se bezdrátového Internetu
●●
Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje
používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru
prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
""
Komunikační protokol IEEE 802.11 ac není u některých modelů dostupný.
●●
Pokud chcete používat bezdrátový Internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo
modemu. Jestliže bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení
k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
●●
Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro
bezdrátový směrovač právě používán jiným zařízením, vede to obvykle k rušení signálu nebo chybám
komunikace.
●●
Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě
musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Pro připojení k zabezpečenému přístupovému bodu je vyžadováno
heslo.
Protokoly bezdrátového zabezpečení
●●
Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě.
––
Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy šifrování: WEP, TKIP, AES
●●
V souladu s nejnovějšími specifikacemi Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP
nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n.
●●
Pokud bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit
k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number).
Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.
●●
Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým směrovačům.
Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
"" Z důvodu designu televizoru může být část obrazovky zakryta rámem.
U modelů UE40LS001
●●
Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení,
která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení.
Optimální a doporučované rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz.
●●
Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen
kontrolka napájení.
●●
Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.
IBM
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 × 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1 152 × 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
Rozlišení
(tečky x čáry)
720 × 400
MAC
Rozlišení
(tečky x čáry)
VESA DMT
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 × 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 × 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 × 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 × 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 × 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 × 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 × 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 × 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1 152 × 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 280 × 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1 280 × 1 024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1 280 × 1 024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1 366 × 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1 440 × 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1 600 × 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1 680 × 1 050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Rozlišení
(tečky x čáry)
U modelů UE32LS001
●●
Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení,
která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení.
Optimální a doporučované rozlišení je 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz.
●●
Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen
kontrolka napájení.
●●
Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.
IBM
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 × 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1 152 × 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
Rozlišení
(tečky x čáry)
720 × 400
MAC
Rozlišení
(tečky x čáry)
VESA DMT
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 × 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 × 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 × 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 × 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 × 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 × 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 × 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 × 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1 152 × 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 280 × 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1 280 × 1 024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1 280 × 1 024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1 366 × 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1 440 × 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1 600 × 900 RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1 680 × 1 050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
Rozlišení
(tečky x čáry)
U modelů UE24LS001
Po připojení počítače k televizoru nastavte v počítači rozlišení obrazovky pro televizor. Optimální rozlišení je 1366
x 768 při 60 Hz. Pokud provedete nastavení na jinou hodnotu, než jaká je uvedena v tabulce níže, televizor nemusí
nic zobrazit. Nastavte správné rozlišení s využitím informací v uživatelské příručce k počítači nebo jeho grafické
kartě.
IBM
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 × 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
Rozlišení
(tečky x čáry)
720 × 400
MAC
Rozlišení
(tečky x čáry)
VESA DMT
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
640 × 480
60 Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640 × 480
72 Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640 × 480
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 × 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 × 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 × 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 × 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 × 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 × 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 366 × 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
Rozlišení
(tečky x čáry)
Podporovaná rozlišení obrazových signálů
"" Z důvodu designu televizoru může být část obrazovky zakryta rámem.
U modelů UE40LS001
CEA-861
Rozlišení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
(tečky x čáry)
Formát
zobrazení
720 (1 440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 (1 440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 × 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 × 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1 280 × 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3 840 × 2 160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3 840 × 2 160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3 840 × 2 160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4 096 × 2 160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4 096 × 2 160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4 096 × 2 160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
"" *: U modelů UE40LS001 je nutné připojit ke konektoru HDMI IN (STB/DVI) televizoru. Přestože je k tomuto konektoru
připojen kabel HDMI, funkce HDMI UHD Color není u modelů řady UE32LS001 a UE24LS001 k dispozici.
U modelů UE32LS001
CEA-861
Rozlišení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
(tečky x čáry)
Formát
zobrazení
720 (1 440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 (1 440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 × 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 × 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 280 × 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
DVI
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
720 × 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 × 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 280 × 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
Rozlišení
(tečky x čáry)
U modelů UE24LS001
Formát zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Taktovací
frekvence
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontální /
vertikální)
720 (1 440) x 480i
60 Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720 (1 440) x 576i
50 Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720 × 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720 × 576
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
1 280 × 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1 280 × 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 × 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1 920 × 1 080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1 920 × 1 080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
Rozlišení
(tečky x čáry)
Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
Omezení týkající se rozhraní Bluetooth
●●
Reproduktor Samsung Bluetooth lze používat pouze v případě, že zařízení podporuje funkci Připojení zvuku
z TV.
●●
Není možné současně používat zařízení Bluetooth, funkci Připojení zvuku z TV (menu
Další nastavení Připojení zvuku z TV) a funkci Surround.
●●
V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní
telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
●●
Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
●●
V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
●●
Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat
●●
Detail
Zvuk
––
Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo
televizoru.
––
Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo
přepážka kanceláře.
––
Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou
například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
Pokud problém přetrvává, použijte konektor Digital Sound Output (Optical) nebo HDMI (ARC).
Licence
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně
jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím
dceřiným společnostem.
Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou
odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systém Rovi Guide a nemohou
garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě
neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo
jiných dat v systému Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Slovníček
●●
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Obvykle označuje počet vykreslovaných řádků, které určují rozlišení obrazu. Existují dvě metody
vykreslování: prokládané a progresivní.
––
Vykreslování
Postupné promítání pixelů, které ve výsledku tvoří obraz. Čím je vyšší počet pixelů, tím je obraz ostřejší a
jasnější.
––
Progresivní
Metoda souvislého vykreslování, kdy se postupně vykresluje každý řádek.
––
Prokládané
Nesouvislé vykreslování, při kterém se vykresluje každý druhý řádek, dokud se nedosáhne konce
obrazovky. Poté se vykreslí zbývající řádky.
Například: Pokud je horizontální rozlišení 480i
Vykreslí se 240 řádků od začátku do konce a pak se vykreslí zbývajících 240 řádků, což je v součtu 480 řádků.
* Základní rozdíly v rozlišení 480i a 480p:
●●
480i
480p
Horizontální frekvence
15,75 kHz
31,5 kHz
Snímky za sekundu
30
60
Řádků na obrazovce
480
480
ARC (Audio Return Channel)
ARC umožňuje výstup digitálního zvuku do zvukového zařízení a vstup digitálního zvuku ze stejného
zvukového zařízení prostřednictvím jednoho kabelu HDMI. Funkce ARC je však k dispozici pouze při použití
konektoru HDMI (ARC) a pouze pokud je televizor připojen k AV přijímači s podporou funkce ARC.
●●
DVI (Digital Visual Interface)
Připojení konektoru DVI televizoru ke konektoru DVI počítače pomocí kabelu HDMI-DVI umožňuje používat
televizor jako monitor počítače. Kabely HDMI-DVI ale dokážou přenášet jen obrazový signál. Chcete-li
přehrávat zvuk z počítače, je nutné k němu připojit reproduktory samostatným kabelem.
●●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI je rozhraní umožňující současný přenos zvukového i obrazového signálu pomocí jednoho kabelu.
●●
Rozdíl mezi dynamickými a statickými adresami IP
Pokud síť vyžaduje dynamickou adresu IP, použijte modem ADSL nebo směrovač, který podporuje
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP
automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které televizor potřebuje pro
přístup k Internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Většina domácích sítí používá dynamickou adresu IP.
Pokud síť vyžaduje statickou adresu IP, při nastavování připojení k síti zadejte ručně hodnoty adresy IP,
masky podsítě, brány a serveru DNS. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od
svého poskytovatele služeb Internetu (ISP).
Pokud síť vyžaduje statickou adresu IP, použijte modem ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL
podporující protokol DHCP rovněž umožňují použít statické adresy IP.
●●
Bluetooth
Bluetooth je protokol bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost umožňující výměnu informací mezi
připojenými mobilními telefony, notebooky, sluchátky a zařízeními, která jsou kompatibilní s rozhraním
Bluetooth. Většinou se používá pro bezdrátová připojení s nízkou spotřebou na velmi krátké vzdálenosti (do
10 m).
●●
Ethernet
Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) využívající koaxiální kabely dle standardu IEEE.
Download PDF

advertising