Samsung | SGH-E250 | Samsung SGH-E250 Uživatelská přiručka

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném
softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-12421A
Czech. 11/2006. Rev. 1.0
SGH-E250
Uživatelská příručka
Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve
zastavte a zaparkujte vozidlo.
Důležitá
bezpečnostní
upozornění
Pokud je nebudete dodržovat, může to být
nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.
Vypnutí telefonu při doplňování paliva
Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v
blízkosti paliv či chemikálií.
Vypnutí telefonu v letadle
Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů.
Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také
nebezpečné.
Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv
zdravotnických přístrojů
Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat
přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na
rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel
nebo předpisů.
Rušení
Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením,
které může narušit jejich funkci.
Odolnost proti vodě
Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v
suchu.
Vhodné používání
Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u
ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se
zbytečnému kontaktu s anténou.
Příslušenství a baterie
Používejte jen baterie a příslušenství, například
náhlavní sady a datové kabely, schválené společností
Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného
příslušenství může poškodit telefon a může být
nebezpečné.
DůleDůležitá bezpečnostní upozornění
Zvláštní předpisy
Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v
kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je
jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití
může způsobit rušení nebo nebezpečí.
• Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie
vyměněna za nesprávný typ.
• Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.
Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké
hlasitosti může poškodit sluch.
Tísňová volání
Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a
stiskněte
.
Kvalifikovaný servis
Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný
servisní personál.
Udržování telefonu mimo dosah dětí
Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte
mimo dosah malých dětí.
Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části
"Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně
115.
1
O této příručce
Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o
používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní
ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více
než jen telefon".
V této příručce jsou použity následující ikony:
Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující
informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí
telefonu.
→
2
Oznamuje, že na uvedené stránce je možné
získat více informací.
Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a
pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]
Označuje tlačítko na telefonu. Například, [
< >
Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce
je zobrazena na displeji telefonu. Například,
<Menu>
]
• Fotoaparát nebo videokamera
Pro pořízení fotografie nebo
videozáznamu použijte funkci
Fotoaparát.
Speciální funkce telefonu
• Hudební přehrávač
Telefon můžete použít jako
přehrávač hudebních souborů.
• FM rádio
Poslouchejte oblíbené rádiové
stanice kdykoliv a kdekoliv.
• Bluetooth
Přenos multimediálních souborů a
osobních dat a připojení k jiným
zařízením pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth zdarma.
• Režim offline
Přepnutí telefonu, aby bylo možné
používat v letadle funkce telefonu,
které nesouvisejí s bezdrátovým
připojením.
• Vizitka
Vytvořte vizitky se svým číslem a
profilem. Pro představení, můžete
použít tuto užitečnou elektronickou
vizitku.
• MMS (Multimedia Message
Service)
Odesílání a příjem MMS zpráv s
kombinací textu, obrázku,
videozáznamu a zvuku.
Speciální funkce telefonu
• Tisk digitálních dat
Tisk obrázků, zpráv a dalších
osobních dat přímo z telefonu.
• E-mail
Odesílání a příjem e-mailů s
obrázky, videozáznamy a
zvukovými přílohami.
• Java
Užijte si nainstalované hry a
stáhněte si nové hry založené na
technologii Java™.
• Záznamník
Zaznamenejte si poznámky nebo
zvuky.
3
Obsah
Vybalení
6
Zkontrolujte, zda máte všechny položky
Telefon
6
Tlačítka, funkce a umístění
Začínáme
7
První kroky při ovládání telefonu
Instalace a nabíjení telefonu .............................................. 7
Zapnutí nebo vypnutí.......................................................... 9
Tlačítka a displej............................................................... 10
Funkce pro přístup do menu ............................................ 13
Upravte si telefon ............................................................. 14
Volání / příjem hovorů ...................................................... 16
Více než jen telefon
17
Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým
prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi
Používání fotoaparátu ...................................................... 17
Přehrávání hudby ............................................................. 18
Poslouchání FM rádia ...................................................... 19
4
Procházení webu ..............................................................
Používání Kontaktů...........................................................
Odesílání zpráv.................................................................
Čtení zpráv .......................................................................
Odeslání zprávy SOS .......................................................
Používání funkce Bluetooth ..............................................
Používání paměťové karty ................................................
20
21
22
24
25
26
27
Zadávání textu
29
Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů
Funkce volání
32
Pokročilé funkce volání
Funkce menu
37
Uvedeny jsou všechny funkce menu
Řešení problémů
113
Pomoc a osobní potřeby
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
115
Rejstřík
123
Přehled funkcí menu
Režim Menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.
1 Záznamy hovorů
s. 37
3 Aplikace (pokračování)
1
2
3
4
5
6
7
s. 37
s. 38
s. 38
s. 38
s. 38
s. 38
s. 39
4
5
6
7
Poslední kontakty
Zmeškané hovory
Odchozí hovory
Přijaté hovory
Odstranit vše
Doba hovoru
Cena hovoru1
2 Kontakty
s. 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
s. 39
s. 40
s. 41
s. 42
s. 42
s. 43
s. 44
s. 44
s. 44
Seznam kontaktů
FDN kontakty1
Vytvořit kontakt
Skupina
Rychlé vytáčení
Moje vizitka
Vlastní číslo
Správa
Číslo služby1
3 Aplikace
s. 45
1 Hudební přehrávač
2 Záznamník
3 Editor obrázků
s. 45
s. 48
s. 49
FM rádio
Bluetooth
Svět JAVA
SIM-AT1
s. 50
s. 52
s. 54
s. 56
4 Prohlížeč
s. 56
1
2
3
4
5
6
s. 56
s. 57
s. 58
s. 58
s. 58
s. 60
Domácí stránka
Záložky
Zadat URL
Smazat pamět’
Nastavení serveru
Stávající server
5 Zprávy
s. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
s. 60
s. 64
s. 69
s. 70
s. 71
s. 77
s. 77
s. 78
Napsat zprávu
Moje zprávy
Šablony
Odstranit vše
Nastavení
Zprávy SOS
Vysílání
Stav paměti
6 Moje soubory
s. 78
8 Fotoaparát (pokračování)
1
2
3
4
5
6
7
s. 78
s. 80
s. 81
s. 81
s. 82
s. 83
s. 83
4 Přejít do složky Moje
videoklipy
s. 99
9 Nastavení
s. 99
1 Datum a čas
2 Nastavení telefonu
3 Nastavení displeje
4 Nastavení zvuků
5 Nastavení osvětlení
6 Služby sítě
7 Zabezpečení
8 Stav paměti
9 Obnovit nastavení
10 Správa klíčů
11 Nastavení VOD3
s. 99
s. 100
s. 104
s. 105
s. 106
s. 107
s. 109
s. 111
s. 111
s. 112
s. 112
Obrázky
Videa
Hudba
Zvuky
Jiné soubory
Pamět’ová karta2
Stav paměti
7 Plánovač
s. 84
1
2
3
4
5
6
7
8
s. 84
s. 85
s. 89
s. 90
s. 91
s. 91
s. 92
s. 92
Budík
Kalendář
Poznámka
Světové hodiny
Kalkulačka
Převodník
Časovač
Stopky
8 Fotoaparát
s. 93
1 Vyfotografovat
2 Nahrát video
3 Přejít do složky Moje
fotografie
s. 93
s. 96
s. 99
1. Zobrazuje se pouze v případě, že
je podporováno SIM kartou.
2. Zobrazuje se pouze tehdy, když je
v telefonu vložena pamět’ová
karta.
3. Zobrazuje se pouze v případě, že
je podporováno poskytovatelem
služeb.
5
Vybalení
Tlačítka, funkce a umístění
• Telefon
• Cestovní adaptér
• Baterie
• Uživatelská příručka
U místního prodejce výrobků
Samsung můžete zakoupit
různé příslušenství.
Sluchátko
Položky dodané s telefonem
a příslušenství dostupné u
prodejce Samsung se může
lišit v závislosti na zemi
nebo poskytovateli služeb.
6
Telefon
Zkontrolujte, zda máte všechny
položky
Objektiv
fotoaparátu
Displej
Tlačítko pro přístup
k webu/potvrzení
Tlačítka hlasitosti
Levé kontextové
tlačítko
Tlačítko volání
Alfanumerická
tlačítka
Slot pro
paměťovou kartu
Tlačítka
zvláštních funkcí
Navigace Tlačítka
(Nahoru/Dolů/
Vlevo/Vpravo)
Pravé kontextové
tlačítko
Tlačítko zapnout/
vypnout/ukončení menu
Tlačítko
Odstranit
Mikrofon
Konektor pro
sluchátka/
adaptér
Začínáme
Vložte SIM kartu.
První kroky při ovládání telefonu
Informace o SIM kartě
Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních
služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity
Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o
předplatném, například PIN a dostupné volitelné
služby.
Zlaté kontakty na kartě
musejí směřovat dolů.
Vložte baterii.
Instalace a nabíjení telefonu
Odstraňte kryt
baterie.
Nasaďte kryt zpět.
Pokud je již telefon
zapnutý, nejdříve jej
vypněte stisknutím a
podržením [
].
7
Začínáme
Připojte k telefonu
cestovní adaptér.
Zapojte adaptér do standardní elektrické
zásuvky.
Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie
přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické
zásuvky.
8
Odpojte adaptér od
telefonu.
Indikátor vybití baterie
Když je napětí baterie nízké:
• zazní zvukové upozornění,
• zobrazí se zpráva o nízkém napětí baterie
• a začne blikat ikona vybité baterie
.
Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky
vypne. Dobijte baterii.
Zapnutí nebo vypnutí
Nezapínejte
telefon, když je
zakázáno
používání
mobilních telefonů.
Vypnutí
1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [
].
3. Pokud je to nutné, zadejte
PIN a stiskněte <OK>.
1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [
].
Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou,
aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění
žádné funkce.
Klávesnici odemknete stisknutím <Odemk.> a potom
<OK>.
Začínáme
Zapnutí
Zámek klávesnice
Režim offline
Telefon je možné přepnout do režimu offline, ve kterém
jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují
připojení k síti. Tento režim je užitečný, když chcete
používat telefon na místě, na kterém není dovoleno
používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v
nemocnici.
Do režimu offline přepnete stisknutím <Menu> a
vyberte možnost Nastavení → Nastavení telefonu →
Režim Offline → ZAP.
V režimu offline je možné používat funkce
nesouvisející s bezdrátovým připojením, například hry,
kalendář, fotoaparát a hudební přehrávač.
9
Začínáme
Tlačítka a displej
Tlačítka
Provedení funkce indikované na spodním
řádku displeje.
V základním režimu, přímý přístup k
menu:
• Nahoru: Režim Moje nabídka
• Dolů: Fotoaparát
• Vlevo/Vpravo: Oblíbené nabídky
s. 101
V režimu Menu pohyb mezi možnostmi
menu.
V základním režimu spuštění webového
prohlížeče.
V režimu Menu výběr zvýrazněné položky
menu či potvrzení zadaného údaje.
10
Zahájení nebo příjem hovoru.
V základním režimu vyvolání posledních
volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů
nebo čísel přijatých hovorů.
Odstranění znaků na displeji nebo
položek v aplikaci.
Stisknutím a podržením zapnete nebo
vypnete telefon.
Ukončení hovoru.
V režimu Menu zrušení zadaných údajů a
návrat telefonu do základního režimu.
Zadávání čísel, písmen a některých
zvláštních znaků.
V základním režimu přistoupíte stisknutím
a podržením [1] k hlasové poště.
Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím
a podržením [0].
Nastavení hlasitosti telefonu.
V základním režimu při otevřeném krytu
slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek.
Displej
Ikony1
Síla signálu
Začínáme
Zadávání zvláštních znaků.
V základním režimu stisknutím a
podržením [ ] aktivujete nebo
deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a
podržením [ ] zadáte mezeru mezi čísly.
Probíhá hovor
Mimo oblast služby; nelze volat
nebo přijímat hovory
Je nastaveno upozornění
s. 84
Funkce zpráva SOS je aktivní
s. 77
Nová SMS zpráva
Rozvržení
Ikony
zobrazení různých ikon.
Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů
a zadaných informací.
Menu
Kontakty
Indikátory funkce
kontextových tlačítek
zobrazení funkce
aktuálně přiřazené
kontextovým tlačítkům.
Nová zpráva v hlasové poště
Nová MMS zpráva
Nový e-mail
Funkce přesměrování hovorů je
aktivnís. 107
Funkce Bluetooth je aktivní
s. 52
11
Začínáme
Je připojeno sluchátko nebo sada
handsfree Bluetooth do
automobilus. 52
Stav sítě GPRS
• Modrá: Síť GPRS
• Červená: Přenos dat v síti
GPRS
Stav sítě EDGE
• Modrá: Síť EDGE
• Červená: Přenos dat v síti
EDGE
Domácí oblast, pokud jste si
zaregistrovali příslušnou službu
Oblast kanceláře, pokud jste si
zaregistrovali příslušnou službu
12
Procházení Internetus. 56
Je vložena paměťová karta
s. 28
Tichý režim (Vibrace)
Tichý režim (Tichý)
Typ vyzváněnís. 105
• Žádné: Melodie
•
: Vibrace
•
: Melodie a vibrace
•
: Melodie a pak vibrace
•
: Vibrace a pak melodie
Stav baterie
1. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na
zemi nebo poskytovateli služeb.
Funkce pro přístup do menu
Funkce kontextových tlačítek se liší v
závislosti na funkci, kterou používáte.
Jejich funkce je uvedena na spodním
řádku displeje.
Zvolit
Zvýrazněnou
možnost vyberete
stisknutím levého
kontextového
tlačítka.
2. Stisknutím navigačních tlačítek
přejdete na další nebo předchozí
možnost.
3. Stisknutím <Zvolit> nebo [
]
potvrďte zobrazenou funkci nebo
zvýrazněnou možnost.
Zpět
Stisknutím pravého
kontextového
tlačítka se vrátíte
na předchozí
úroveň menu.
1. Stiskněte požadované kontextové
tlačítko.
Začínáme
Používání
kontextových
tlačítek
Vyberte
možnost
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
• Stisknutím <Zpět> se
přesunete o úroveň výše.
• Stisknutím [ ] se vrátíte do
základního režimu.
Používání
zkratek
Stiskněte číselné tlačítko, které
odpovídá požadované možnosti.
13
Začínáme
Upravte si telefon
Jazyk telefonu
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení
telefonu → Jazyk.
Pozadí v
základním
režimu
2. Vyberte jazyk.
Melodie
vyzvánění
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení zvuků
→ Příchozí hovor → Zvonění.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo
[Vpravo] vyberte kategorii
zvonění.
3. Stisknutím [Nahoru] a [Dolů]
vyberte zvonění.
4. Stiskněte <Uložit>.
Můžete nastavit pozadí základní
obrazovky displeje.
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení
displeje → Pozadí → Pozadí.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <Uložit>.
Vzhled Menu
Je možné změnit barvu
zobrazených součástí, například
lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení
displeje → Vzhled
2. Vyberte barevný vzor.
14
2. Vyberte položku, kterou chcete
změnit.
Tlačítka [Vlevo] a [Vpravo] lze
nastavit jako klávesové zkratky pro
přístup k oblíbeným menu.
3. Vyberte požadovanou položku
menu.
Přístup k položce Mojí nabídky:
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení
telefonu → Zkratky.
1. V základním režimu stiskněte
[Nahoru].
2. Vyberte tlačítko.
2. Přejděte na položku.
3. Vyberte menu, které se má
přiřadit tlačítku.
Režim Moje
nabídka
Můžete nastavit menu s vlastními
oblíbenými položkami.
Nastavení položky Mojí nabídky:
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Nastavení
telefonu → Moje nabídka.
Začínáme
Zkratky menu
3. Stiskněte [
Tichý režim
].
Abyste nerušili ostatní lidi, můžete
telefon přepnout do tichého režimu.
Stiskněte a podržte [ ] v
základním režimu.
15
Začínáme
Zámek telefonu
Telefon je možné chránit před
nepovolaným použitím pomocí
hesla telefonu. Telefon bude
požadovat heslo při spuštění.
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Nastavení → Zabezpečení →
Změnit heslo.
2. Zadejte výchozí heslo,
00000000, a stiskněte <OK>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné
heslo a stiskněte <OK>.
4. Zadejte nové heslo znovu a
stiskněte <OK>.
5. Vyberte možnost Zámek tel.
6. Vyberte možnost Aktivovat.
7. Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
16
Volání / příjem hovorů
Volání
1. Zadejte směrové číslo oblasti a
telefonní číslo.
2. Stiskněte [
].
3. Hovor ukončíte stisknutím [
Příjem hovoru
1. Když telefon zvoní, stiskněte
[ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [
Nastavení
hlasitosti
během hovoru
].
Stiskněte [ / ].
].
Více než jen telefon
Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem,
webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi
Zobrazení
fotografie
Používání fotoaparátu
Fotografování
1. Stiskněte [Dolů] v základním
režimu a výběrem možnosti
Vyfotografovat zapněte
fotoaparát.
2. Zamiřte objektivem na předmět
a proveďte požadované úpravy.
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Moje soubory → Obrázky →
Moje fotografie.
2. Vyberte požadovanou fotografii.
Nahrávání
videozáznamu
1. V základním režimu stiskněte
[Dolů] a vyberte možnost
Nahrát video.
2. Stisknutím [
nahrávání.
] spustíte
3. Stisknutím [
] pořídíte
fotografii. Fotografie se
automaticky uloží.
3. Stisknutím [
] nebo < >
nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky
uloží.
4. Stisknutím <Zpět> pořídíte další
fotografii.
4. Stisknutím < > můžete nahrát
další videozáznam.
17
Více než jen telefon
Přehrávání
videozáznamu
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Moje soubory → Videa →
Moje videoklipy.
•
•
2. Vyberte požadovaný videoklip.
Přehrávání hudby
Kopírování
hudebních
souborů do
telefonu
18
Použijte tyto způsoby:
• Stažení z webus. 56
• Stažení z počítače pomocí
volitelné aplikace Samsung PC
StudioUživatelská příručka
Samsung PC Studio
Vytvoření
seznamu
skladeb
Stáhnout přes Bluetooth
s. 54
Kopírováním na paměťovou
kartu a vložením karty do
telefonus. 27
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Aplikace → Hudební
přehrávač.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Přidat hudbu z →
umístění v paměti.
3. Vyberte požadované soubory
stisknutím [
] a stiskněte
<Přidat>.
Poslouchání FM rádia
1. Na obrazovce hudebního
přehrávače stiskněte [
].
2. Během přehrávání použijte
následující tlačítka:
•
: pozastavení nebo
pokračování přehrávání.
• Nahoru: otevření aktuálního
seznamu skladeb.
• Vlevo: vrátí se k
předchozímu souboru.
Podržením se posunete v
souboru směrem dozadu.
• Vpravo: přeskočí na
následující soubor.
Podržením se posunete v
souboru směrem dopředu.
•
/ : nastavení hlasitosti.
Poslouchání
rádia
Více než jen telefon
Přehrávání
hudebních
souborů
1. Připojte konektor dodaných
sluchátek ke konektoru na
pravé straně telefonu.
2. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Aplikace → FM rádio.
3. Stisknutím [
zapnete.
] rádio
4. Stisknutím [Vlevo] nebo
[Vpravo] naleznete dostupné
rádiové stanice.
5. Rádio vypnete stisknutím
[
] nebo odpojením
sluchátek od telefonu.
3. Stisknutím [Dolů] přehrávání
zastavíte.
19
Více než jen telefon
Uložení
rádiových
stanic
1. Při zobrazení seznamu stanic
stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Přidat.
•
3. Vyberte umístění, na které
chcete stanici uložit.
•
Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete
jednoduše procházet web a získat množství aktuálních
informací a služeb a stahovat obsah z webu.
20
•
2. Zadejte název a frekvenci
stanice a stiskněte <Uložit>.
Procházení webu
Spuštění
webového
prohlížeče
Navigace na
webu
V základním režimu stiskněte
[
] nebo stiskněte <Menu> a
vyberte možnost Prohlížeč →
Domácí stránka.
•
•
•
Mezi položkami prohlížeče lze
procházet stisknutím [Nahoru]
nebo [Dolů].
Položku vyberete stisknutím
<
> nebo [
].
Chcete-li se vrátit na předchozí
stránku, stiskněte <Zpět> nebo
[C].
Na domovskou stránku se
vrátíte stisknutím a podržením
[C].
Možnosti prohlížeče otevřete
vybráním možnosti
nebo
stisknutím [ ].
Další menu telefonu otevřete
stisknutím [ ].
Používání Kontaktů
Přidání
kontaktu
1. V základním režimu zadejte
telefonní číslo a stiskněte
[
].
1. V základním režimu zadejte
telefonní číslo a stiskněte
[
].
2. Vyberte možnost SIM → Nové.
3. Zadejte jméno.
2. Vyberte možnost Telefon →
Nové → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno,
Příjmení, Mobil, Domů,
Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail,
Grafické ID, Zvonění, Skupina a
Poznámky.
4. Stisknutím <Uložit> se kontakt
uloží.
Více než jen telefon
Na SIM kartu:
Do paměti telefonu:
4. Stisknutím <Uložit> se kontakt
uloží.
Nalezení
kontaktu
1. V základním režimu stiskněte
<Kontakty>.
2. Zadejte několik prvních písmen
požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím
[ ] jej vytočte nebo upravte
kontaktní údaje stisknutím
[
].
21
Více než jen telefon
Vytvoření a
odeslání vizitky
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Kontakty → Moje vizitka.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte
[
].
2. Zadejte své kontaktní údaje.
4. Stisknutím [
odešlete.
3. Stisknutím [
uložíte.
3. Zadejte cílová čísla.
] vizitku
4. Vizitku lze odeslat stisknutím
<Volby> a vybráním možnosti
Odeslat přes → způsob
odeslání.
Odeslání MMS
] zprávu
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Napsat zprávu →
MMS zpráva.
2. Vyberte možnost Předmět.
Odesílání zpráv
Odeslání SMS
22
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Napsat zprávu →
SMS zpráva.
3. Zadejte předmět zprávy a
stiskněte [
].
4. Vyberte možnost Obrázek nebo
video nebo Hudba nebo zvuk.
6. Vyberte možnost Text.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte
[
].
8. Stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Odeslat.
9. Zadejte cílová čísla nebo
adresy.
10.Stisknutím [
odešlete.
] zprávu
Odeslání
e-mailu
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Napsat zprávu →
E-mail.
Více než jen telefon
5. Vyberte možnost Přidat
obrázek nebo Přidat video a
přidejte obrázek nebo videoklip.
Nebo vyberte možnost Přidat
hudbu nebo Přidat zvuk a
přidejte hudební soubor nebo
zvukovou nahrávku.
2. Vyberte možnost Předmět.
3. Zadejte předmět e-mailu a
stiskněte [
].
4. Vyberte možnost Zpráva.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte
[
].
6. Vyberte možnost Připojit
soubor.
7. Přidejte soubor s obrázkem,
videozáznamem, zvukem nebo
hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Odeslat.
23
Více než jen telefon
Odeslání
e-mailu
(pokračování)
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10.Stisknutím [
odešlete.
] e-mail
Zobrazení
MMS
Když se zobrazí oznámení:
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Moje zprávy →
Přijaté.
1. Stiskněte <Zvolit>.
2. Vyberte MMS zprávu (
2. Vyberte zprávu ze schránky.
Ze složky Přijaté:
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Moje zprávy →
Přijaté.
2. Vyberte SMS zprávu (
24
1. Stiskněte <Zvolit>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.
Ze složky Přijaté:
Čtení zpráv
Čtení SMS
Když se zobrazí oznámení:
).
Zobrazení
e-mailu
).
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Moje zprávy →
Přijatá pošta.
2. Vyberte možnost Zkontrolovat
nový mail.
3. Vyberte možnost Příjemci.
4. Pokud jste vybrali záhlaví,
stiskněte <Volby> a vybráním
možnosti Stáhnout zobrazíte
tělo e-mailu.
4. Zadejte telefonní čísla, na která
chcete odesílat zprávu SOS, a
stiskněte [
].
5. Stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Uložit.
Odeslání zprávy SOS
6. Stisknutím <Ano> odešlete
upozornění na registrovaná
čísla.
V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině
nebo přátelům.
Možnosti
nastavení
zprávy SOS
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Zprávy → Zprávy SOS →
Možnosti odesílání.
Více než jen telefon
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
Odeslání
zprávy SOS
V základním režimu, když je telefon
zavřený, stiskněte 4krát [ / ].
Telefon odešle zprávu SOS.
2. Vyberte možnost ZAP na řádku
Odesílání zprávy SOS.
25
Více než jen telefon
Používání funkce Bluetooth
Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která
umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným
zařízením s podporou technologie Bluetooth,
přenášení dat, používání handsfree a ovládání
telefonu na dálku.
Vyhledání a
spárování se
zařízením
Bluetooth
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Aplikace → Bluetooth → Moje
zařízení → Hledat nové
zařízení.
2. Vyberte zařízení.
Zapnutí
Bluetooth
1. V základním režimu stiskněte
<Menu> a vyberte možnost
Aplikace → Bluetooth →
Aktivování → ZAP.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth
nebo PIN kód pro Bluetooth
druhého zařízení, pokud jej má,
a stiskněte <OK>.
2. Vybráním možnosti Viditelnost
telefonu → ZAP umožníte
ostatním zařízením nalézt váš
telefon.
4. Když majitel druhého zařízení
zadá stejný kód, bude
spárování dokončeno.
Odeslání dat
26
1. Otevřete aplikaci nebo část
Kontakty, Moje soubory,
Kalendář nebo Poznámka.
2. Vyberte položku, kterou chcete
odeslat.
Používání paměťové karty
4. V případě Kontaktů vyberte
data, která chcete odeslat.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN
pro Bluetooth a stiskněte <OK>.
Příjem dat
Abyste mohli přijmout data přes
Bluetooth, musí být funkce
Bluetooth telefonu aktivní.
1. Když se zařízení pokusí připojit
k telefonu, povolte připojení
stisknutím <Ano>.
2. V případě potřeby potvrďte
příjem stisknutím <Ano>.
Více než jen telefon
3. Stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Odeslat přes →
Bluetooth.
Kapacitu telefonu lze zvýšit pomocí paměťové karty
microSD.
Důležité
informace k
paměťové
kartě
•
•
•
•
Časté mazání a zapisování
zkracuje životnost karty.
Nevyjímejte kartu z telefonu a
nevypínejte telefon, když se
přistupuje k datům nebo když se
data přenášejí. Mohlo by tak
dojít ke ztrátě dat a poškození
karty nebo telefonu.
Nevystavujte karty silným
nárazům.
Nedotýkejte se kontaktů karty
prsty nebo kovovými předměty.
Pokud je znečištěná, otřete
kartu měkkým hadříkem.
27
Více než jen telefon
Důležité
informace k
paměťové
kartě
(pokračování)
Vložení
paměťové
karty
•
•
Udržujte karty mimo dosah
malých dětí a domácích zvířat.
Nevystavujte karty
elektrostatickým výbojům a
elektrickému šumu.
1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu
stranou se štítkem směrem
nahoru.
Vyjmutí
paměťové
karty
Používání
adaptéru pro
karty
1. Zatlačte na kartu, aby se
uvolnila z telefonu.
2. Vysuňte kartu ze slotu.
Pomocí adaptéru pro karty, lze číst
paměťové karty v počítači.
1. Vložte paměťovou kartu do
adaptéru pro karty a potom
vložte adaptér do čtecího a
zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a
zapisovacího zařízení karet do
portu USB v počítači.
2. Zatlačte kartu, aby se zajistila
na svém místě.
28
3. Otevřete příslušné paměťové
médium a zkopírujte data z
karty nebo na kartu.
Zadávání textu
Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů
Pro některé funkce, například Zprávy, Kontakty nebo
Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC,
T9, číselného režimu a režimu symbolů.
Používání režimu ABC
Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce
nezobrazí požadovaný znak.
Tlačítko
Pořadí zobrazených znaků
Velké písmeno
Malé písmeno
Změna režimu zadávání textu
Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je
kurzor v textovém poli.
• Stisknutím a podržením [ ] lze přepnout mezi
režimy T9 (
) a ABC (
).
• Stisknutím [ ] se přepínají velká a malá písmena a
číselný režim (
).
• Stisknutím a podržením [ ] se aktivuje režim
symbolů (
).
(Tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)
29
Zadávání textu
Další operace režimu ABC
•
•
•
•
Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání
jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než
se kurzor automaticky posune doprava nebo
stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
Stisknutím [ ] vložíte mezeru.
Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
Stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.
Používání režimu T9
Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje
zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí
tlačítka.
Zadání slova v režimu T9
1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9]. Pro
každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze
jednou.
30
Například slovo Ahoj zadáte v režimu T9 stisknutím
[2], [4], [6] a [5].
T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s
každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte
jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku
4. Pokud ne, tak stisknutím [0] zobrazte další
možnosti pro stisknutá tlačítka.
Například pro slova Od a Ne použijete [6] a [3].
4. Stisknutím [ ] vložíte mezeru a můžete zadat další
slovo.
Další operace režimu T9
•
•
•
Stisknutím [1] se automaticky vloží tečky a
apostrofy.
Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
Stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.
Používání režimu symbolů
Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.
Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.
1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [0] zobrazíte alternativní slova pro
stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k
dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost
Hláskuj.
3. Stiskněte <Hláskuj>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a
stiskněte <Přidat>.
Požadovaná operace
Zadávání textu
Přidání nového slova do slovníku režimu T9
Stiskněte
přechod na sadu symbolů.
navigační tlačítka.
výběr symbolu
odpovídající číselné
tlačítko.
vymazání symbolů
[C].
vložení symbolů
<OK>.
Používání režimu čísel
V číselném režimu je možné zadávat čísla.
Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.
31
Funkce volání
Opakované volání posledních volaných čísel
1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních
volaných čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].
Pokročilé funkce volání
Volání
1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a
telefonní číslo.
• Stisknutím [C] vymažete poslední číslici a
stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.
• Stisknutím a podržením [ ] zadáte mezeru mezi
čísly.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [
].
Mezinárodní volání
1. V základním režimu stiskněte a podržte [0]. Zobrazí
se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní
číslo účastníka a pak stiskněte [ ].
32
Volání čísla z Kontaktů
Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit
vybráním z Kontaktů.s. 39
Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit
nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku.
s. 42
Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla
umístění, které se přiřadilo při uložení.
1. V základním režimu zadejte číslo pozice
telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte
[ ].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <Volat> nebo [ ] vytočíte požadované
číslo.
Zobrazení zmeškaných hovorů
Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí
obrázek příchozího hovoru.
Stisknutím <Přijm.> nebo [ ] hovor přijmete.
Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji
zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.
Rady pro příjem hovoru
•
•
•
•
Když je možnost Odpověď libov. tlačítkem
aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím
].
libovolného tlačítka, kromě <Odmít.> a [
s. 104
Když je položka Vysunutí v části Nastavení
vysouvání nastavena na možnost Přijmout
hovor, můžete jednoduše otevřít telefon.s. 100
] hovor odmítnete.
Stisknutím <Odmít.> nebo [
Stisknutím a podržením [ / ] odmítnete hovor
nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení
položky Tlačítko hlasitosti.s. 103
Funkce volání
Příjem hovoru
1. Stiskněte <Zvolit>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými
hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.
Používání náhlavní soupravy
Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat
hovory bez držení telefonu.
Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně
telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje
následujícím způsobem:
Požadovaná operace
Stiskněte
vytočení čísla
posledního hovoru
tlačítko, a potom jej znovu
stiskněte a podržte.
33
Funkce volání
Požadovaná operace
Stiskněte
příjem hovoru
tlačítko a podržte jej.
ukončení hovoru
tlačítko a podržte jej.
Možnosti v průběhu volání
Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.
Nastavení hlasitosti během hovoru
Pomocí [ / ] nastavíte během hovoru hlasitost
sluchátka.
Stisknutím [ ] hlasitost zvýšíte a stisknutím [ ]
hlasitost snížíte.
Podržení / vyvolání hovoru
Stisknutím <Podržet> nebo <Obnovit> hovor podržíte
nebo vyvoláte.
34
Uskutečnění druhého hovoru
Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit
další hovor.
1. Stisknutím <Podržet> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <Prohoď> můžete mezi hovory
přepínat.
4. Stisknutím <Volby> a vybráním možnosti Ukončit
podržený hovor ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [
].
Příjem druhého hovoru
Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci
čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již
telefonujete.s. 108
1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude
automaticky podržen.
2. Stisknutím <Prohoď> můžete mezi hovory
přepínat.
Použití funkce hlasitý odposlech
•
Používání možností při hovoru
Stisknutím <Volby> během hovoru získáte přístup k
následujícím možnostem:
• Přepnuto do sluchátka/Přepnout do telefonu:
přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu
handsfree do automobilu nebo zpět do telefonu.
Aby bylo možné tuto funkci použít, je nejdříve
nutné připojit sluchátko nebo sadu do automobilu k
telefonu.s. 52
Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.: odstranění
okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás
osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když
jste na hlučném místě.
Funkce volání
Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete
použít funkci hlasitý odposlech.
Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [
]
] přepnete
a potom <Ano> Dalším stisknutím [
zpět na sluchátko.
Pokud používáte funkci hlasitý odposlech, je nutné ji
deaktivovat, aby bylo možné použít funkci čistota
hlasu.
•
•
•
Ztišený mód zap./Ztišený mód vyp.: zapnutí
nebo vypnutí režimu šeptání. Režim šeptání
automaticky zvýší citlivost mikrofonu, aby druhý
účastník mohl slyšet váš hlas, i pokud šeptáte.
Ztišit/Mikrofon zap.: vypnutí mikrofonu telefonu,
aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné
zapnutí.
Vypnout tóny tlačítek/Odesílat tlačítka: zapnutí
nebo vypnutí tónů tlačítek.
Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo
počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána
volba Odesílat tlačítka.
35
Funkce volání
•
•
•
•
•
36
Kontakty: otevření seznamu kontaktů.
Zapnout DTMF: odeslat tóny DTMF (Dual tone
multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou
tóny, které se používají v telefonech pro tónovou
volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato
volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla
účtu, pokud telefonujete s automatizovaným
systémem, jako například s bankovní službou.
Zpráva: přečtení příchozí zprávy a odeslání nové
zprávy.s. 60
Konference: nastavení konferenčního hovoru
přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně
aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze
zařadit až pět lidí.
Rozděl: soukromý rozhovor s vybraným
účastníkem. Ostatní účastníci mohou mezi sebou
mezitím navzájem hovořit. Po soukromém
rozhovoru můžete vybráním možnosti Konference
vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
•
•
•
•
Přesunout: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na
volajícího, který je podržen. Dva volající spolu
mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
Odebrat: odpojení vybraného účastníka.
Ukončit podržený hovor: odpojení hovoru, který
je aktuálně podržen.
Služby SIM: přístup ke speciálním službám jako
jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní
služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je
dostupná, pokud používáte SIM kartu, která
podporuje menu SIM AT.
Funkce menu
Uvedeny jsou všechny funkce menu
Záznamy hovorů (Menu 1)
V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané
hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje,
můžete také zkontrolovat cenu hovorů.
Tuto nabídku otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Záznamy hovorů.
Poslední kontakty (Menu 1.1)
V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté
a zmeškané hovory.
Přístup k záznamům hovorů
1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný
typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte
seznamem hovorů.
3. Stisknutím [ ] číslo vytočte, nebo zobrazte
podrobnosti o hovoru stisknutím [
].
Používání možností záznamů hovorů
Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Podrobnosti: otevření podrobností o hovoru.
• Hovor: zavolání na číslo.
• Přidat do telefonního seznamu: uložení čísla do
kontaktů.
• Odeslat zprávu: odeslání SMS nebo MMS zprávy.
• Odstranit: odstranění vybraného záznamu hovoru
nebo všech záznamů.
• Seznam odmítnutých: zadání čísel, ze kterých
nechcete přijímat hovory.
• Přidat do seznamu odmítnutých: přidání čísla do
seznamu odmítnutých.
37
Funkce menu
Zmeškané hovory (Menu 1.2)
1. Stisknutím [
] vyberte typy hovorů, které se
mají vymazat.
2. Stiskněte <Odstran.>.
3. Stisknutím <Ano> odstranění potvrdíte.
V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané
příchozí hovory.
Doba hovoru (Menu 1.6)
•
Zobrazit detaily kontaktu: otevření kontaktních
údajů, pokud je volající uložen v Kontaktech.
Odchozí hovory (Menu 1.3)
V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí
hovory.
Přijaté hovory (Menu 1.4)
V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.
Odstranit vše (Menu 1.5)
Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o
každém typu hovoru.
38
Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a
přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná
poskytovatelem služeb se bude lišit.
• Čas posledního hovoru: zobrazení délky
posledního hovoru.
• Celkem odchozích: zobrazení celkové délky
všech odchozích hovorů.
• Celkem příchozích: zobrazení celkové délky
všech příchozích hovorů.
• Obnovit časovače: vynulování časovačů hovorů.
Musíte zadat heslo telefonu.
Heslo je přednastaveno na 00000000. Heslo lze
změnit.s. 110
Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do
paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se
používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když
jsou obě paměti fyzicky oddělené.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Kontakty.
Kontakty (Menu 2)
Kontakty (Menu 2)
Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je
k dispozici, pouze pokud ji SIM karta podporuje. Tato
funkce není určena pro účtování.
• Cena posledního hovoru: zobrazení ceny
posledního hovoru.
• Celková cena: zobrazení celkové ceny všech
hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální
cenu nastavenou v možnosti Nastavit maximální
cenu, musíte před dalším voláním vynulovat
počitadlo.
• Maximální cena: zobrazení maximální ceny
nastavené v možnosti Nastavit maximální cenu.
• Obnovit počítadla: vynulování počítadel ceny.
• Nastavit maximální cenu: nastavení maximální
povolené ceny pro volání.
• Sazba: nastavení ceny za jednotku, která se
používá při výpočtu ceny za hovor.
Funkce menu
Cena hovoru (Menu 1.7)
Seznam kontaktů (Menu 2.1)
Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.
Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím
<Kontakty> v základním režimu.
Nalezení kontaktu
1. Zadejte několik prvních písmen jména, které
chcete vyhledat.
2. Vyberte požadovaný kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte,
nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [
].
39
Funkce menu
Používání možností Kontaktů
Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte
stisknutím <Volby> následující možnosti:
• Upravit: upravení kontaktních údajů.
• Odeslat zprávu: odeslání SMS nebo MMS zprávy
na vybrané číslo, nebo odeslání MMS nebo e-mailu
zprávy na vybranou e-mailovou adresu.
• Kopírovat: zkopírování čísla do paměti telefonu,
na SIM kartu nebo do seznamu pevné volby.
• Kopírovat do telefonu: zkopírování e-mailové
adresy se jménem do nového kontaktu.
• Odeslat přes: odeslání kontaktu přes SMS, MMS,
e-mail nebo Bluetooth.
• Odstranit: odstranění vybraného kontaktu.
• Označit jako výchozí číslo: nastavit vybrané číslo
jako výchozí pro kontakt.
• Tisknout přes Bluetooth: vytištění kontaktu
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
40
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
FDN kontakty (Menu 2.2)
Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v
tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v
režimu pevné volby, ve kterém telefon umožňuje
odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla.
Režim pevné volby můžete aktivovat v menu FDN mód.
s. 110
Přidání kontaktu
1. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Přidat.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte <OK>.
3. Zadejte informace o kontaktu:
• Jméno: zadání jména.
• Číslo: zadání čísla.
• Místo: přiřazení čísla umístění.
4. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.
•
Vytvořit kontakt (Menu 2.3)
•
Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.
Uložení kontaktu do paměti telefonu
1. Vyberte možnost Telefon.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:
• Jméno/Příjmení: zadání jména.
• Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní: přidejte
číslo do libovolné kategorie.
Typ čísla lze změnit stisknutím <Volby> a
vybráním možnosti Změnit typ.
• E-mail: zadání e-mailové adresy.
Grafické ID: přiřazení obrázku jako ID
volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor
od této osoby.
Zvonění: přiřazení vyzváněcí melodie, která
vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
Kontakty (Menu 2)
V seznamu režimu pevné volby lze otevřít stejné
možnosti kontaktu jako v části Kontakty stisknutím
<Volby>.
Funkce menu
Můžete nastavit a načíst rozšíření názvu
domény stisknutím <Volby> a vybráním
možnosti Běžná adresa.
Používání možností kontaktů
Nastavení v částech Grafické ID a Zvonění
mají vyšší prioritu než nastavení skupiny.
• Skupina: přiřazení čísla do skupiny.
• Poznámky: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.
Uložení kontaktu na SIM kartu
1. Vyberte možnost SIM.
2. Zadejte informace o kontaktu.
• Jméno: zadání jména.
• Číslo: zadání čísla.
41
Funkce menu
•
Místo: přiřazení čísla umístění.
Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo
skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.
3. Stisknutím <Uložit> se kontakt uloží.
Skupina (Menu 2.4)
V tomto menu můžete organizovat kontakty ve
skupinách.
Přidání členů do skupiny volajících
1.
2.
3.
4.
Vyberte skupinu.
Stiskněte <Přidat>.
Stisknutím [
] vyberete požadované kontakty.
Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Přidat.
Správa skupin volajících
42
Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Zobrazit: zobrazení členů vybrané skupiny.
•
•
•
•
Přidat: přidání nové skupiny.
Upravit: změna vlastností vybrané skupiny.
Odeslat zprávu: odeslání SMS, MMS zprávy nebo
e-mailu vybraným členům.
Odstranit: odstranění vybrané skupiny. Členové
skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.
Rychlé vytáčení (Menu 2.5)
V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až
9) osmi nejčastěji volaným číslům.
Přiřazení čísel rychlé volby
1. Přejděte na místo tlačítka od 2 do 9. Tlačítko 1 je
vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Přidat →
Připojit nebo FDN kontakt.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte
požadované číslo.
Uložení vizitky
V aplikaci rychlé volby stiskněte <Volby>. Zobrazí se
následující možnosti:
• Přidat: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
Kontakt můžete vybrat z kontaktů nebo seznamu
režimu pevné volby.
• Zobrazit: kontrola jména a čísla přiřazeného
tlačítku.
• Upravit: přiřazení jiného čísla tlačítku.
• Odebrat: vymazání nastavení rychlé volby pro
tlačítko.
Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro
uložení telefonního čísla do paměti telefonu.s. 41
Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním
režimu.
Moje vizitka (Menu 2.6)
Používání možností vizitky
Po uložení vizitky stiskněte <Volby>. Zobrazí se
následující možnosti:
• Upravit: upravení vizitky.
• Odeslat přes: odeslání vizitky přes SMS, MMS,
e-mail nebo Bluetooth.
• Vyměnit vizitku: výměna vizitek s jinou osobou
přes Bluetooth.
• Odebrat: odstranění vizitky.
• Tisknout přes Bluetooth: vytištění vizitky
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Kontakty (Menu 2)
Vytáčení čísel rychlé volby
Funkce menu
Správa položek rychlé volby
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným
lidem.
43
Funkce menu
Vlastní číslo (Menu 2.7)
•
Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní
čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které
zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na
SIM kartě.
•
Správa (Menu 2.8)
V tomto menu můžete spravovat kontakty.
• Uložit nové kontakty do: výběr výchozího
umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete
možnost Vždy se zeptat, telefon se zeptá na
umístění při každém ukládání čísla.
• Kopírovat vše: zkopírování všech kontaktů
uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo
naopak.
• Seřadit podle: třídění kontaktů podle jména nebo
příjmení.
44
Odstranit vše: odstranění všech kontaktů z paměti
telefonu, ze SIM karty, ze seznamu pevné volby
nebo ze všech umístění.
Stav paměti: zobrazení počtu kontaktů, které jsou
uloženy v kontaktech.
Číslo služby (Menu 2.9)
V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb
SDN (Service Dialling Number) přiřazených
poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové
volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k
dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.
1. Přejděte na požadované číslo.
2. Stiskněte <Volat> nebo [ ].
Aplikace (Menu 3)
V tomto menu můžete přehrávat hudbu. Nejdříve je
nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu.
Kvalitní hudbu si vychutnáte lépe s volitelnými
stereofonními sluchátky Bluetooth.
Normální náhlavní sady a monofonní sluchátka
Bluetooth nejsou s hudebním přehrávačem
kompatibilní.
Stahování nebo příjem hudebních souborů
Aplikace (Menu 3)
Hudební přehrávač (Menu 3.1)
Hudební soubory lze do telefonu uložit následujícími
způsoby:
• Stažení z webus. 56
• Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace
Samsung PC StudioUživatelská příručka
Samsung PC Studio
• Příjem přes aktivní připojení Bluetooths. 54
• Kopírováním na paměťovou kartu a vložením karty
do telefonus. 27
Funkce menu
V tomto menu můžete používat Java aplikace,
přehrávat hudební soubory nebo upravovat fotografie.
Můžete také použít funkci Bluetooth.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Aplikace.
Vytvoření seznamu skladeb
Přidejte do seznamu skladeb hudební soubory, abyste
je mohli přehrát.
1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte
<Volby> a vyberte možnost Přidat hudbu z →
umístění v paměti.
2. Vyberte požadované soubory stisknutím [
]a
stiskněte <Přidat>.
Můžete přehrávat soubory *.mp3, *.aac, *.aac+ a
*.m4a.
45
Funkce menu
Přehrávání hudebních souborů
1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte
<Volby> a vyberte možnost Přehrát přes.
2. Vybráním možnosti Telefon se použije reproduktor
telefonu.
Když vyberete možnost Bluetooth stereo
headset, můžete použít Bluetooth stereo soupravu
a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní
soupravě.
Během přehrávání použijte následující tlačítka:
Tlačítko
Funkce
Pozastavení nebo pokračování
přehrávání.
46
Vlevo
Návrat k předchozímu souboru.
Podržením se posunete v souboru
směrem dozadu.
Vpravo
Přechod na další soubor. Podržením se
posunete v souboru směrem dopředu.
Tlačítko
Funkce
Nahoru
Otevření aktuálního seznamu skladeb.
Dolů
Zastavení přehrávání.
/
Nastavení hlasitosti.
1
Změna režimu opakování.
2
Změna animace přehrávání.
3
Nastavení hudebního přehrávače na
přehrávání v náhodném pořadí.
Používání možností hudebního přehrávače
Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete
stisknutím <Volby> následující možnosti:
• Přehrát přes: přehrání vybraného souboru přes
reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka
Bluetooth.
• Přehrát/Pauza: spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivační klíč: získání nového licenčního klíče po
vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
Znovu aktivovat klíč: získat další licenční klíč, i
když platnost klíče pro vybraný soubor DRM
nevypršela.
Správa klíčů: správa získaných licenčních klíčů.
Zkratky: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete
použít při přehrávání.
Aplikace (Menu 3)
•
•
Funkce menu
•
Přenést do Bluetooth stereo headsetu/Přenést
do telefonu: přepnutí výstupu zvuku na sluchátko
Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
Otevřít seznam skladeb: otevření aktuálního
seznamu skladeb nebo všech seznamů skladeb.
Odstranit ze seznamu skladeb: odebrání
vybraného souboru ze seznamu skladeb.
Odeslat přes: odeslání souboru přes MMS, e-mail,
nebo Bluetooth.
Nastavit jako: nastavení souboru jako
vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v
Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
Nastavení: změna výchozího nastavení pro
přehrávání hudebních souborů.
Režim opakování: výběr režimu opakování.
Mix: nastavení hudebního přehrávače na
přehrávání v náhodném pořadí.
Vizualizace: změna animace přehrávání.
Hlasitost: nastavení hlasitosti.
Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
Otevření seznamu skladeb
Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte
[Nahoru].
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Přehrát přes: přehrání vybraného souboru přes
reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka
Bluetooth.
• Přidat hudbu z: přidání souborů do seznamu
skladeb.
47
Funkce menu
•
•
•
•
•
Přesunout skladbu v seznamu skladeb:
přesunutí vybraného souboru na požadovanou
pozici v seznamu skladeb.
Přejít na všechny seznamy skladeb: otevření
všech seznamů skladeb.
Přesunout do: přesunutí vybraného souboru na
jiný seznam skladeb.
Kopírovat do: zkopírování vybraného souboru na
jiný seznam skladeb.
Odebrat: odstranit vybraný soubor nebo všechny
soubory ze seznamu skladeb.
Záznamník (Menu 3.2)
V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky.
Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.
Stisknutím [
] pozastavíte nebo budete
pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte <Uložit> nebo [Dolů].
Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [
]a
stisknutím [Nahoru] nahrajete další poznámky.
Přehrávání hlasové poznámky
1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <Volby> a
vyberte možnost Přejít do složky Moje hlasové
klipy.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se
přehraje.
Během přehrávání použijte následující tlačítka:
Tlačítko
Záznam hlasové poznámky
1. Stisknutím [
] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
48
Funkce
Pozastavení nebo pokračování
přehrávání.
Vlevo
Přechod zpět v poznámce.
Funkce
Vpravo
Přeskočení dopředu v poznámce.
/
Dolů
Nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání.
Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte <Volby>.
Zobrazí se následující možnosti:
• Nahrát: nahrát novou hlasovou poznámku.
• Přejít do složky Moje hlasové klipy: otevření
seznamu hlasových poznámek.
• Nastavení: upravení výchozího nastavení
diktafonu:
Délka nahrávky: nastavení doby nahrávání.
Hlasitost: nastavení hlasitosti.
Výchozí název: změna výchozí předpony pro
názvy souborů.
Vizualizace: změna animace přehrávání.
V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí
různých nástrojů pro úpravy.
Použití efektu
1. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Nový
obrázek → Otevřít nebo Vyfotografovat.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Stiskněte <Načíst> nebo stiskněte <Volby> a
vyberte možnost Načíst.
4. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Efekty →
efekt.
5. Stiskněte <Hotovo>.
6. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Uložit jako.
7. Stiskněte <Ano>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [
].
Aplikace (Menu 3)
Používání možností záznamníku
Editor obrázků (Menu 3.3)
Funkce menu
Tlačítko
49
Funkce menu
Přidání vizuálních prvků
FM rádio (Menu 3.4)
Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku nebo
obrázku.
Pomocí tohoto menu můžete poslouchat hudbu nebo
zprávy z rádia.
1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <Načíst> nebo stiskněte <Volby> a
vyberte možnost Načíst.
3. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vložit → typ
prvku.
• Rámeček: přidání ozdobného rámečku.
• Klipart: přidání obrázku.
• Emoticon: přidání emotikony.
4. Vyberte položku.
5. Upravte polohu vložené položky a stiskněte
<Hotovo>.
6. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Uložit jako.
7. Stiskněte <Ano>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [
].
50
Ladění a poslech rádia
Nejdříve je nutné připojit telefonu k náhlavní soupravě,
která slouží jako rádiová anténa.
1. Připojte konektor dodaných sluchátek ke konektoru
na pravé straně telefonu.
2. Na obrazovce rádia stiskněte [
].
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] nalezněte na
požadovanou rádiovou stanici.
Dostupné rádiové stanice můžete také vyhledat
stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo].
4. Pokud chcete zavřít menu FM rádio bez vypnutí
rádia, stiskněte [ ].
Takto je možné poslouchat rádio při používání
jiných funkcí.
Vypnutí rádia
Používání možností rádia
], nebo
Nastavení seznamu rádiových stanic
1. Připojte sluchátka k telefonu a zapněte rádio.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Přidat.
3. Zadejte požadovaný název pro stanici a frekvenci
stanice a stiskněte <Uložit>.
4. Vyberte umístění, na které chcete stanici uložit.
5. Další stanice můžete uložit opakováním postupu
od kroku 2.
Uložené stanice můžete naladit stisknutím [Nahoru]
nebo [Dolů] na obrazovce rádia.
Na obrazovce rádia otevřete stisknutím <Volby>
následující možnosti:
• FM rádio vypnout/FM rádio zapnout: vypnutí
nebo zapnutí rádia.
• Přidat: uložení rádiové stanice.
• Upravit: upravení názvu nebo frekvence pro
uloženou rádiovou stanici.
• Samoladicí: telefon automaticky vyhledá a uloží
dostupné rádiové stanice.
• Odebrat: odstranění vybrané stanice nebo všech
stanic.
• Okno s upozorněním: nastavení telefonu na
upozornění k poslechu FM rádio v zadaný čas.
Když se zobrazí upozornění, zapnete zadanou
rádiovou stanici stisknutím <Poslech>.
• Zapnout reproduktor/Zapnout sluchátka: změna
výstupu zvuku na reproduktor telefonu nebo
sluchátko.
• Nastavení: nastavení hlasitosti rádia.
Aplikace (Menu 3)
Oblíbené rádiové stanice můžete uložit, abyste k nim
měli rychlý přístup.
Funkce menu
Na obrazovce rádia stisknutím [
odpojením sluchátek od telefonu.
51
Funkce menu
Bluetooth (Menu 3.5)
Nastavení funkce Bluetooth
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete
telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth
a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu
handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.
Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení
zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií
Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů.
Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln,
nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.
Menu Bluetooth nabízí následující možnosti:
• Aktivování: aktivace nebo deaktivace funkce
Bluetooth.
• Moje zařízení: hledání zařízení Bluetooth, ke
kterým je možné se připojit.
• Viditelnost telefonu: umožnit ostatním zařízením
Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.
• Jméno telefonu: přiřazení názvu telefonu, který
bude potom ukázán ostatním zařízením.
• Zabezpečený režim: nastavení, zda se má telefon
dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k
vašim datům.
• Služby Bluetooth: zobrazení dostupných služeb
Bluetooth.
• Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být
maximální provozní dosah snížen.
• Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při
používání multimediálních funkcí, například
záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače
používat funkci Bluetooth a naopak.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována
nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí
být s telefonem kompatibilní.
52
Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth
1. V menu Bluetooth vyberte možnost Moje zařízení.
2. Vyberte možnost Hledat nové zařízení.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód,
bude spárování dokončeno.
Funkce menu
Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady
handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth,
například 0000. Pokud má druhé zařízení kód, musíte
jej zadat.
Používání možností pro zařízení
Aplikace (Menu 3)
Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke
kterým se můžete připojit. Následující ikony
označují druh zařízení:
•
Stereofonní sluchátka
•
Mobilní telefon
•
Počítač
•
PDA
•
Neznámé zařízení
•
Tiskárna
•
Monofonní sluchátko nebo sada handsfree
do automobilu
Barva ikony označuje stav zařízení:
• Šedá pro nespárovaná zařízení
• Modrá pro spárovaná zařízení
• Oranžová pro zařízení, která jsou aktuálně
připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <OK>. Tento
kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej
pamatovat.
Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Připojit: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě
handsfree do automobilu.
• Odpojit: ukončení spojení se zařízením.
• Procházet soubory: hledání dat v zařízení a
importování dat přímo do vašeho telefonu.
• Seznam služeb: otevření seznamu služeb
Bluetooth zařízení.
• Přejmenovat: přejmenování spárovaného
zařízení.
53
Funkce menu
•
•
Autorizovat zařízení/Nepovolené zařízení:
nastavení, zda od vás bude telefon požadovat
souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou
pokoušet o připojení k telefonu.
Odstranit: odstranění vybraného zařízení nebo
všech zařízení ze seznamu.
Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth
1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka,
kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte
<Volby>.
4. Vyberte možnost Odeslat přes → Bluetooth.
5. V případě Kontaktů vyberte data, která chcete
odeslat.
Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí
seznam dostupných zařízení.
6. Vyberte zařízení.
54
7. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth
potřebný pro spárování a stiskněte <OK>.
Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být
aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní
viditelnost.
Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na
váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data
přijmete stisknutím <Ano>.
Svět JAVA (Menu 3.6)
V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a
stažené Java aplikace.
Hraní hry
Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her
lišit.
Používání možností pro aplikace Java
APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu
sítě.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Proxy: nastavení, zda se má při spuštění
webového prohlížeče používat server proxy.
Nastavení Proxy: upravení následujících
nastavení proxy:
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Aktivovat:
- IP adresa: zadání adresy brány.
- Port: zadání čísla portu.
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Deaktivovat:
- DNS1: zadání adresy primárního serveru.
- DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
Funkce menu
Aplikace (Menu 3)
Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Spustit: spuštění vybrané aplikace.
• Odstranit: odstranění vybrané aplikace.
• Podrobnosti: otevření vlastností aplikace.
• Oprávnění: nastavení povolení pro dodatečně
placené služby, například přístup k síti a SMS.
• Zamknout/Odemknout: zamčení aplikace, aby
nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
• Upgrade: upgrade aplikace na nejnovější verzi,
kromě vestavěných her.
• Odeslat info. přes SMS: odeslání URL adresy,
která obsahuje aplikaci, přes SMS, kromě
vestavěných her.
• Stav paměti: zobrazení informací o paměti pro
aplikace.
• Nastavení sítě: upravení profilu připojení, který se
použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. K
dispozici jsou následující volby:
55
Funkce menu
SIM-AT (Menu 3.7)
Domácí stránka (Menu 4.1)
Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM
kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit
a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport,
zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou
lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další
informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo
můžete kontaktovat poskytovatele služeb.
Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete
domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního
webu. Můžete také stisknout [
] v základním
režimu.
Prohlížeč (Menu 4)
WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu
umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči
máte přístup k aktuálním informacím a širokému
množství multimediálního obsahu, například pozadím,
vyzváněcím tónům a hudebním souborům.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Prohlížeč.
56
Navigace s webovým prohlížečem
Požadovaná operace
Stiskněte
procházení položek
prohlížeče
[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče
<
návrat na předchozí
stránku
<Zpět> nebo [C].
návrat na domovskou
stránku
a podržte [C].
> nebo [
].
Používání možností prohlížeče
•
•
Zprávy: kontrola zpráv uložených ve složce Moje
zprávy. Můžete také napsat a odeslat novou SMS
zprávu.
Moje soubory: přechod do menu Moje soubory.
Funkce menu
Ukončení prohlížeče
Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [
].
Prohlížeč (Menu 4)
1. Vyberte možnost
nebo stiskněte [ ].
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
• Zpět: návrat na předchozí stránku.
• Domů: návrat na domovskou stránku.
• Konec: ukončení webového prohlížeče.
• Znovu načíst: opakované načtení aktuální
stránky.
• Zobrazit URL: zobrazení URL adresy aktuální
webové stránky.
• Info...: zobrazení informací o verzi a autorských
právech prohlížeče.
Záložky (Menu 4.2)
V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je
mohli rychle otevřít, nebo otevřít přednastavené
záložky.
Přístup k dalším menu telefonu
Přidání záložky
Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [ ]
následující možnosti:
• Zadat URL: ruční zadání URL adresy.
• Záložky: přechod do menu Záložky.
1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte [
].
57
Funkce menu
Otevření stránky se záložkou
Smazat paměť (Menu 4.4)
Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře
se příslušná webová stránka.
V tomto menu můžete vymazat mezipaměť, dočasnou
paměť, ve které jsou uloženy otevřené webové
stránky.
Používání možností záložky
Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Otevřít: otevření webové stránky.
• Upravit: upravení adresy a názvu záložky.
• Odstranit: odstranění aktuálně vybrané záložky
nebo všech záložek.
Zadat URL (Menu 4.3)
V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu webu
a web otevřít.
58
Nastavení serveru (Menu 4.5)
Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový
prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb,
který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.
Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:
• Jméno profilu: přiřazení názvu k profilu serveru.
• Domácí URL: zadání adresy domovské stránky.
• Typ přenosu: výběr typu přenosu pro jednotlivé
typy síťových adres.
• Proxy: nastavení, zda se má při spuštění
webového prohlížeče používat server proxy.
•
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Aktivovat:
IP Proxy: zadání adresy webové brány.
Port Proxy: zadání čísla portu.
Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Typ datového volání: výběr typu datového volání.
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Deaktivovat:
DNS1: zadání adresy primárního serveru.
DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Typ datového volání: výběr typu datového volání.
Funkce menu
Prohlížeč (Menu 4)
•
Nastavení GPRS: upravení nastavení sítě GPRS:
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Aktivovat:
IP Proxy: zadání adresy webové brány.
Port Proxy: zadání čísla portu.
APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu
sítě GPRS.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Deaktivovat:
DNS1: zadání adresy primárního serveru.
DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu
sítě GPRS.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Nastavení GSM: upravení následujících nastavení
sítě GSM:
59
Funkce menu
Stávající server (Menu 4.6)
Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze
serverů proxy, které jste nastavili.
Zprávy (Menu 5)
Pomocí menu Zprávy můžete posílat a přijímat krátké
zprávy, MMS zprávy a e-maily. Můžete také otevřít
push zprávy a rozesílané zprávy.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Zprávy.
Napsat zprávu (Menu 5.1)
Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS
zprávy, MMS zprávy a e-maily.
SMS zpráva (Menu 5.1.1)
60
Služba SMS (Short Message Service) umožňuje
odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují obrázky,
zvuky a animované obrázky.
Vytvoření a odeslání SMS zprávy
1. Zadejte zprávu a stiskněte [
].
• Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší
podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva
přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu
rozdělí.
• Stisknutím <Volby> můžete použít různé
možnosti.další část
2. Zadejte telefonní číslo příjemce.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci
vyplněním dalších cílových polí.
3. Stisknutím [
] zprávu odešlete.
Používání možností při vytváření SMS zprávy
Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte
přístup k následujícím možnostem:
• Pouze odeslat: odeslání zprávy.
• Uložit a odeslat: uložení zprávy do složky
Odeslané a odeslání zprávy.
•
•
MMS zpráva (Menu 5.1.2)
Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje
zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky,
videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z
telefonu na e-mail.
Vytvoření a odeslání MMS zprávy
1. Vyberte řádek Předmět.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [
].
3. Vyberte řádek Obrázek nebo video.
4. Vyberte možnost Přidat obrázek nebo Přidat
video a přidejte obrázek nebo videoklip.
Zprávy (Menu 5)
•
•
•
Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti
v jednotlivých polích.další část
Funkce menu
•
Vložit: vložení textové šablony, položky z Kontaktů
nebo záložky.
Přidat obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii:
připojení jednoduchého obrázku, animovaného
obrázku nebo melodie.
Připojit: přidání vizitky nebo údajů z kalendáře
jako přílohy v datovém formátu.
Uložit do: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
Jazyk zadávání: změna jazyka pro režim T9.
Styl písma: změna atributů textu.
• Maximální povolená velikost pro zprávu se může
lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
• V závislosti na typu souboru nebo systému DRM
(Digital Rights Management) nemohou být
některé soubory přeposlány.
5. Vyberte řádek Hudba nebo zvuk.
6. Vyberte možnost Přidat hudbu nebo Přidat zvuk
a přidejte hudební soubor nebo zvukovou
nahrávku.
7. Vyberte řádek Text.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte [
].
61
Funkce menu
9. Po dokončení stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Odeslat.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci
vyplněním dalších cílových polí.
11. Stisknutím [
] zprávu odešlete.
Používání možností při vytváření MMS zprávy
Stisknutím <Volby> při vytváření zprávy získáte
přístup k následujícím možnostem:
• Přidat: přidání předmětu nebo textu zprávy.
• Přidat obrázek/Přidat video/Přidat hudbu/Přidat
zvuk: přidání mediálních souborů uložených v
paměti telefonu.
• Změnit obrázek/Změnit video/Změnit hudbu/
Změnit zvuk: výměna položky.
• Upravit: upravení předmětu nebo textu.
• Náhled: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se
zobrazí v telefonu příjemce.
62
•
Zobrazit: otevření vybrané přílohy.
Připojené soubory ze složky Jiné soubory nelze
otevřít ve vašem telefonu.
•
•
•
•
•
•
•
Odeslat: odeslání zprávy.
Uložit do: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
Přidat stránku: přidání stránek. Mezi stránkami
můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo
[Vpravo].
Odstranit stránku: odstranění stránky.
Upravit stránku: změna doby zobrazení stránky
nebo přesunutí stránky dopředu nebo zpět mezi
ostatními stránkami.
Připojit: připojení položky z kontaktů jako vizitky
nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém
formátu nebo dokumentu uloženého ve složce Jiné
soubory.
Odstranit předmět/Odebrat text/Odstranit
médium/Odebrat: odstranění přidané položky.
E-mail (Menu 5.1.3)
1. Vyberte řádek Předmět.
Stisknutím <Volby> můžete použít různé možnosti
v jednotlivých polích.další část
2.
3.
4.
5.
6.
Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [
].
Vyberte řádek Zpráva.
Zadejte text e-mailu a stiskněte [
].
Vyberte řádek Připojit soubor.
Přidání mediálních souborů, dokumentů uložených
ve složce Jiné soubory, nebo položek z Kontaktů
jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v
datovém formátu.
7. Po dokončení stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Odeslat.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci
vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [
] e-mail odešlete.
Zprávy (Menu 5)
Vytvoření a odeslání e-mailu
Můžete vytvářet a odesílat e-maily.
V závislosti na typu souboru nebo systému DRM
(Digital Rights Management) nemohou být některé
soubory přeposlány.
Funkce menu
Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují
text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat,
musíte si aktivovat emailovou službu a nastavit
emailový účet a profil.s. 74, s. 76
Používání možností při vytváření e-mailu
Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím <Volby>
následující možnosti:
• Přidat: přidání předmětu nebo textu e-mailu.
• Upravit: upravení předmětu nebo textu.
• Přidat obrázek/Přidat videa/Přidat zvuky/Přidat
hudbu: přidání mediálních souborů uložených v
paměti telefonu.
• Přidat další soubor: přidání dokumentů uložených
ve složce Jiné soubory.
63
Funkce menu
•
•
Přidat z paměťové karty: přidání souborů
uložených na paměťové kartě.
Zobrazit/Přehrát: otevření vybrané přílohy.
Připojené soubory ze složky Jiné soubory nelze
otevřít ve vašem telefonu.
•
•
•
•
•
•
Odeslat: odeslání e-mailu.
Uložit do: uložení e-mailu do jiné složky zpráv.
Připojit: připojení kontaktů jako vizitek nebo údajů
z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
Odstranit předmět/Odstranit zprávu: vymazání
předmětu nebo textu.
Odstranit všechny připojené soubory:
odstranění všech příloh.
Odebrat: odstranění vybrané přílohy nebo všech
příloh.
Moje zprávy (Menu 5.2)
Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste
přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.
64
Přijaté (Menu 5.2.1)
V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy,
kromě e-mailů.
Zobrazení zprávy
V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony
označující typ zprávy:
•
SMS nebo hlášení o doručení odeslaných
zpráv
•
MMS
•
Upozornění na MMS zprávu ( : stahuje se,
: stažení se nezdařilo)
•
Hlasová pošta
•
Push zpráva z webových serverů
•
Konfigurační zpráva obsahující síťové
parametry od poskytovatele služeb
Ikona ! vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou
důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou
důležitost.
Používání možností zprávy
•
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Zprávy (Menu 5)
SMS
• Odpovědět přes: odeslání odpovědi odesilateli
přes SMS nebo MMS zprávu.
• Přeposlat: přeposlání zprávy dalším lidem.
• Odstranit: odstranění zprávy.
• Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na
SIM kartu: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a
pamětí telefonu.
• Přidat do seznamu blokovaných: přidání čísla
odesilatele do seznamu blokování, aby byly
odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.
• Použít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových
adres nebo kontaktů ze zprávy.
• Připojené položky: uložení multimediálního
obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
Tisknout přes Bluetooth: vytištění zprávy
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Funkce menu
Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby>
následující možnosti:
MMS
• Stáhnout: načtení MMS zprávu ze serveru.
• Odpovědět přes SMS?: odeslání odpovědi
odesilateli v SMS zprávě.
• Odpovědět přes MMS?: odeslání odpovědi
odesilateli nebo všem příjemcům přes MMS.
• Přeposlat: přeposlání zprávy dalším lidem.
• Odstranit: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
• Přidat do seznamu blokovaných: přidání čísla
odesilatele do seznamu blokování, aby byly
odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.
65
Funkce menu
•
•
•
•
Použít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových
adres nebo kontaktů ze zprávy.
Připojené položky: uložení multimediálního
obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Podrobnosti: otevření vlastností zprávy.
Push zprávy
• Otevřít URL adresu: připojení k URL adrese
uvedené ve zprávě.
• Odstranit: odstranění zprávy.
• Použít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových
adres nebo kontaktů ze zprávy.
Konfigurační zprávy
• Instalovat: použití hodnoty konfigurace ve zprávě
na telefon.
• Použít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových
adres nebo kontaktů ze zprávy.
66
•
•
Odstranit: odstranění zprávy.
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Koncept (Menu 5.2.2)
V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro
odeslání později.
Když vyberete SMS zprávu nebo e-mail, otevře se v
režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.
Když vyberete MMS zprávu, otevře se v režimu
náhledu, jako zpráva ve složce Přijaté. Pro upravení
MMS zprávy stiskněte <Volby> a vyberte možnost
Upravit.
K odeslání (Menu 5.2.3)
V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a
zprávy, které nešly odeslat.
Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby>
následující možnosti:
• Zobrazit/Přehrát: otevření vybrané přílohy.
•
•
•
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
•
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Podrobnosti: otevření vlastností zprávy.
V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně
odeslané.
Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby>
následující možnosti:
• Zobrazit/Přehrát: otevření vybrané přílohy.
• Registrovat: uložení připojených vizitek a položek
kalendáře do telefonu.
• Uložit do složky Moje soubory: uložení vybrané
přílohy.
• Přeposlat: přeposlání zprávy dalším lidem.
• Odstranit: odstranění vybrané zprávy.
• Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na
SIM kartu: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a
pamětí telefonu.
• Tisknout přes Bluetooth: vytištění zprávy
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Zprávy (Menu 5)
•
•
•
Odeslané (Menu 5.2.4)
Funkce menu
•
Registrovat: uložení připojených vizitek a položek
kalendáře do telefonu.
Uložit do složky Moje soubory: uložení vybrané
přílohy.
Poslat znovu: opakovaný pokus o odeslání
zprávy.
Upravit: upravení a odeslání zprávy.
Odstranit: odstranění zprávy.
Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na
SIM kartu: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a
pamětí telefonu.
Tisknout přes Bluetooth: vytištění zprávy
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
67
Funkce menu
•
•
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Podrobnosti: otevření vlastností zprávy.
Přijatá pošta (Menu 5.2.5)
Do této složky se ukládají přijaté e-maily.
Zobrazení e-mailu
1. Když se zobrazí položka Zkontrolovat nový mail,
stiskněte <Zvolit>. Telefon zkontroluje přítomnost
nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.
V seznamu e-mailů se mohou objevit následující
ikony označující stav e-mailu:
•
Staženo ze serveru
•
Probíhá stahování
•
Stažení se nezdařilo
Ikona ! vedle zprávy znamená, že e-mail má
vysokou důležitost. Šedá ikona e-mailu označuje
nízkou důležitost.
2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
68
3. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [ / ].
Stisknutím a podržením [ / ] se přesunete na
první nebo poslední stránku e-mailu.
4. Stisknutím [ ] nebo [ ] zobrazíte další nebo
předchozí e-mail.
Používání možností e-mailu
Při zobrazení e-mailu nebo záhlaví zobrazíte
stisknutím <Volby> následující možnosti:
• Stáhnout: načtení těla e-mailu z e-mailového
serveru.
• Zobrazit/Přehrát: otevření vybrané přílohy.
• Registrovat: uložení připojených vizitek a položek
kalendáře do telefonu.
• Uložit do složky Moje soubory: uložení vybrané
přílohy.
• Odpovědět: odeslání odpovědi odesilateli přes
e-mail nebo MMS.
• Odpovědět všem: odeslání odpovědi odesilateli a
všem ostatním příjemcům.
•
•
•
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
•
Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby
nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
Podrobnosti: otevření vlastností e-mailu.
Moje složka (Menu 5.2.6)
V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste
přesunuli do této složky pomocí možnosti Přesunout
do mé složky při zobrazení v seznamu zpráv.
Šablony (Menu 5.3)
V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často
používaných zpráv nebo pasáží.
Zprávy (Menu 5)
•
Přeposlat: přeposlání e-mailu dalším lidem.
Odstranit: odstranění e-mailu z paměti telefonu
nebo z paměti telefonu i e-mailového serveru.
Přidat do seznamu blokovaných: přidání
e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu do
seznamu blokování, aby byly e-maily z této adresy
nebo e-maily obsahující tento předmět odmítnuty.
Použít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových
adres a kontaktů.
Připojené položky: uložení vybrané přílohy nebo
všech příloh e-mailu do paměti telefonu.
Tisknout přes Bluetooth: vytištění e-mailu
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Funkce menu
•
•
Šablona SMS (Menu 5.3.1)
Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často
používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při
psaní SMS zpráv.
Vytvoření šablony
1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [
].
69
Funkce menu
Používání možností šablony
Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Upravit: upravení šablony.
• Odeslat: vytvoření a odeslání nové SMS nebo
MMS zprávy nebo e-mailu pomocí vybrané
šablony.
• Odstranit: odstranění vybrané šablony.
Šablona MMS (Menu 5.3.2)
Vestavěné MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili,
můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření
MMS zprávy.
Vytvoření šablony
1. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vytvořit.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS
zprávu.
3. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Uložit do →
Šablony.
70
Používání možností šablony
Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Zobrazit: otevření vybrané šablony.
• Odeslat: odeslání vybrané šablony.
• Upravit: upravení vybrané šablony.
• Vytvořit: přidání nové šablony.
• Odstranit: odstranění vybrané šablony nebo všech
šablon. Přednastavené šablony nelze odstranit.
Odstranit vše (Menu 5.4)
Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy všech
typů najednou.
1. Stisknutím [
] vyberte složky zpráv, které se
mají smazat.
2. Stiskněte <Odstran.>.
3. Stisknutím <Ano> odstranění potvrdíte.
Nastavení (Menu 5.5)
Textové zprávy (Menu 5.5.1)
•
Zprávy (Menu 5)
Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.
• Možnosti odesílání: nastavení možností pro
odesílání SMS zpráv:
Adresa pro odpověď: umožnění příjemci
odpovědět přes vaše středisko zpráv.
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás
informovala o doručení zpráv.
Podpora znaků: výběr typu kódování znaků.
Pokud vyberete možnost Automaticky, telefon
automaticky změní typ kódování z abecedy GSM
na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití
kódování Unicode zmenší maximální počet znaků
ve zprávě přibližně na polovinu.
Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí
nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.
Funkce menu
V tomto menu lze nastavit možnosti pro používání
služby zpráv.
Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou
zprávy uloženy ve středisku zpráv.
Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť
může zprávy převést do zvoleného formátu.
Servisní centrum: uložení nebo změna čísla
střediska zpráv.
Blokovat číslo: uložení kontaktů, ze kterých
chcete odmítnout SMS zprávy.
MMS zprávy (Menu 5.5.2)
Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.
• Možnosti odesílání: nastavení možností pro
odesílání MMS zpráv:
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás
informovala o doručení zpráv.
Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na
telefonu příjemce.
Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání
požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.
Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.
71
Funkce menu
•
72
Vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou
budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.
Čas doručení: nastavení časového zpoždění před
odesláním zpráv.
Možnosti příjmu: nastavení možností pro příjem
MMS zpráv:
Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od
neznámých odesilatelů.
Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.
Výpis povolen: nastavení sítě, aby informovala
odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.
Domovská síť: nastavení, zda telefon má načítat
nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.
Síť v zahraničí: nastavení, zda telefon má načítat
nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.
Příjem v domácí síti nebo při roamingu má
následující možnosti:
- Automaticky: telefon automaticky načítá zprávy
ze serveru.
- Odmítnout: telefon odmítá všechny zprávy.
•
- Ručně: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí
možnosti Stáhnout stáhnete nové zprávy ručně.
MMS profil: nastavení profilu MMS a výběr profilu,
který se použije.
Stávající server: výběr profilu.
Nastavení serveru: konfigurace profilů MMS s
různými servery MMS:
- Jméno profilu: přiřazení názvu k profilu MMS.
- Server URL: zadání adresy serveru MMS zpráv.
- Proxy: připojení k síti GPRS pomocí proxy
serveru.
- Nastavení GPRS: upravení nastavení potřebných
pro připojení k síti GPRS.
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Aktivovat:
IP adresa: zadání adresy brány.
Port: zadání čísla portu.
APN: zadání názvu přístupového bodu, který se
používá pro adresu sítě GPRS.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
•
•
Blokovat číslo: určení kontaktů, ze kterých
nebudou přijímány zprávy. Čísla zadaná zde se
také zařadí do seznamu blokování SMS.
Třída zpráv: výběr typu obsahu zprávy, který
přidáte, nebo velikost zprávy.
Zprávy (Menu 5)
V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být
možné nastavit maximální limit 300 kB. V takovém
případě zkuste změnit nastavení na 100 kB.
•
Pouze text: můžete přidat text až do velikosti 30
kB.
Malý obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky,
kromě videa, do velikosti 30 kB.
Střední obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ
položky, kromě videa, do velikosti 100 kB.
Malé video: můžete přidat jakýkoliv typ položek do
velikosti 100 kB.
Střední video: můžete přidat jakýkoliv typ položek
do velikosti 300 kB.
Režim vytváření: výběr režimu vytváření MMS
zprávy.
Varování: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv
typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás
upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.
Volné: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem
obsahu a libovolnou velikostí.
Omezeno: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv
typem obsahu a velikostí zadanou v části Třída
zpráv.
Funkce menu
Heslo: zadání hesla.
Pokud je funkce proxy serveru nastavena na
Deaktivovat:
DNS1: zadání adresy primárního serveru.
DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
APN: zadání názvu přístupového bodu, který se
používá pro adresu sítě GPRS.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
- Verze: výběr dostupné verze OMA a limitu
maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.
73
Funkce menu
E-maily (Menu 5.5.3)
•
Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.
Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když
se přijímá nebo odesílá e-mail.
•
74
Možnosti odesílání: nastavení možností pro
odesílání e-mailů:
Kopii sobě: odeslání kopie e-mailu na vlastní
e-mailový účet.
Výpis odoručení: nastavení sítě, aby vás
informovala o doručení e-mailů.
Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání
požadavku na potvrzení přečtení spolu s e-mailem.
Důležitost: výběr úrovně důležitosti e-mailů.
Přidat podpis: připojení jména, telefonního čísla
nebo jednoduché poznámky k e-mailům.
Jméno: zadání jména v podpisu.
Upravit telefonní číslo: zadání telefonního čísla v
podpisu.
Upravit poznámku: zadání dodatku v podpisu.
•
Možnosti příjmu: nastavení možností pro příjem
e-mailů:
Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon
kontroluje nové e-maily na serveru. Když vyberete
možnost Nepoužito, můžete stáhnout e-maily
ručně pomocí možnosti Zkontrolovat nový mail.
Odeslat potvrzení o přečtení: nastavení, zda
telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích
e-mailů. Když vyberete možnost Oznámení,
telefon zobrazí výzvu k odeslání výpisu o přečtení.
Možnosti pro stahování: nastavení, zda telefon
stahuje pouze záhlaví e-mailů nebo záhlaví i těla
e-mailů.
Možnosti pro odstranění: určuje, zda se e-maily
odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k
serveru.
Zachovat na serveru: ponechání kopie e-mailů po
načtení na serveru.
E-mailové účty: nastavení e-mailového účtu a
výběr používaného účtu:
- Port SMTP: zadání čísla SMTP portu.
- Uživatelské jméno SMTP: zadání uživatelského
jména pro server SMTP.
- Heslo SMTP: zadání hesla SMTP.
- Načíst typ serveru: výběr protokolu pro příchozí
e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé
na nastavení typu protokolu.
Pokud je typ protokolu nastaven na POP3:
- Server POP3: zadání IP adresy nebo názvu
hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- Port POP3: zadání čísla portu POP3.
- Stejné uživatelské jméno a heslo: použití
stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí
e-mailový server.
- Uživatelské jméno POP3: zadání uživatelského
jména POP3.
- Heslo POP3: zadání hesla POP3.
- Spojení APOP: připojení k serveru pomocí
přihlašovacího schématu APOP, když je tato
možnost vybrána.
Funkce menu
Zprávy (Menu 5)
Aktuální účet: výběr účtu.
Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů
využívajících různé e-mailové servery. Stiskněte
<Vytvořit>, nebo stiskněte <Volby> a vyberte
možnost Vytvořit, pokud již je některý uložen.
- Používá se: tuto možnost vyberte pro použití účtu
a zobrazení účtu ve složce Přijatá pošta.
- Název účtu: zadání názvu pro aktuálně vybraný
účet.
Následující možnosti zobrazíte stisknutím <Volby>
a vybráním možnosti Další nebo stisknutím
[
].
- Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména.
- E-mailová adresa: zadání vaší e-mailové adresy.
- Adresa pro odpověď: zadání e-mailové adresy,
která se použije, když příjemce odešle odpověď.
Následující možnosti zobrazíte stisknutím <Volby>
a vybráním možnosti Další nebo stisknutím
[
].
- Server SMTP: zadání IP adresy nebo názvu
hostitele odchozího e-mailového serveru.
75
Funkce menu
•
76
Pokud je typ protokolu nastaven na IMAP4:
- IMAP4 server: zadání IP adresy nebo názvu
hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- IMAP4 port: zadání čísla IMAP4 portu.
- Stejné uživatelské jméno a heslo: použití
stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí
e-mailový server.
- Uživatelské jméno IMAP4: zadání uživatelského
jména IMAP4.
- Heslo IMAP4: zadání hesla IMAP4.
- Zahrnout přílohy: vybráním této možnosti budete
s e-maily přijímat přílohy.
- Limit načítání e-mailů: nastavení počtu záhlaví,
která budou načtena ze serveru.
E-mailové profily: nastavení e-mailového profilu a
výběr používaného profilu.
Stávající server: výběr profilu.
Nastavení serveru: konfigurace emailových profilů
využívajících různé emailové servery. Nastavte
možnosti pro každý profil:
•
- Jméno profilu: zadání názvu pro e-mailový profil.
- APN: zadání názvu přístupového bodu, který se
používá pro adresu sítě GPRS.
- Uživatel: zadání uživatelského ID.
- Heslo: zadání hesla.
- DNS1: zadání adresy primárního serveru.
- DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
Blokovat seznam: zadání e-mailových adres nebo
předmětů, které chcete blokovat.
Push zprávy (Menu 5.5.4)
Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z
webového serveru.
• Přijmout: nastavení způsobu, kterým telefon
přijímá push zprávy.
• Servisní centrum: zadání adresy serveru, ze
kterého chcete přijímat push zprávy.
V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině
nebo přátelům. Můžete také přijímat zprávy SOS od
jiných lidí, kteří jsou v nouzové situaci. V tomto menu
můžete nastavit možnosti pro odesílání a příjem zpráv
SOS.
• Možnosti odesílání: nastavení možností pro
odeslání SMS zprávy:
Odesílání zprávy SOS: aktivace nebo deaktivace
funkce zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu
SOS, stiskněte 4krát [ / ], když je telefon zavřený
a v základním režimu.
Příjemci: nastavení kontaktů, na která chcete
odeslat zprávy SOS.
Opakovat: nastavení počtu opakovaných odeslání
zpráv SOS.
Zpráva: kontrola přednastaveného textu zprávy
SOS.
• Možnosti příjmu: nastavení typu upozornění na
příchozí zprávy SOS.
Služba cell broadcast doručuje krátké zprávy o
různých tématech, například o počasí nebo dopravní
situaci.
V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a
otevřít rozesílané zprávy.
• Číst: otevření přijaté vysílané zprávy.
Ve složce Dočasné jsou uloženy zprávy sítě,
dokud nebude telefon vypnut. Když se zobrazí
textové oznámení, uložíte zprávy do schránky
Archív stisknutím <Volby> a vybráním možnosti
Uložit.
Ve složce Archív jsou uloženy zprávy sítě natrvalo.
• Aktivování: nastavení, zda se mají přijímat zprávy
sítě, či nikoliv.
• Příjem kanálů: označení kanálů, ze kterých chcete
přijímat zprávy sítě. Další informace obdržíte od
poskytovatele služeb.
• Jazyk: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se
rozesílané zprávy zobrazují.
Zprávy (Menu 5)
Vysílání (Menu 5.7)
Funkce menu
Zprávy SOS (Menu 5.6)
77
Funkce menu
Stav paměti (Menu 5.8)
V tomto menu můžete zobrazit množství využité
paměti pro jednotlivé složky zpráv.
Výběrem v tomto menu lze také otevřít složku se
zprávami.
Moje soubory (Menu 6)
Menu Moje soubory umožňuje přístup k obrázkům,
videozáznamům, hudebním souborům a zvukovým
souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo
na paměťové kartě.
Tuto nabídku otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Moje soubory.
Rady pro systém Digital Rights Management
Díky systému DRM (Digital Rights Management)
mohou některé multimediální položky stažené z
Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro
otevření licenční klíč.
78
Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na
obsah; použijte možnost Aktivační klíč.
Podívejte se na následující ikony v seznamu:
•
: Položka s platným klíčem, kterou lze
přeposlat.
•
: Položka bez platného klíče, kterou lze
přeposlat.
•
: Položka s platným klíčem, kterou nelze
přeposlat.
•
: Položka bez platného klíče, kterou nelze
přeposlat.
Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s
určitým nebo neomezeným počtem přístupů.
Obrázky (Menu 6.1)
V této nabídce naleznete pořízené fotografie a
obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo
importovali z počítače.
•
1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.
•
Zobrazení prezentace
1.
2.
3.
4.
Vyberte složku s obrázky.
Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Prezentace.
Vyberte časový interval. Prezentace začne.
Stisknutím <Zpět> prezentaci zastavíte.
Používání možností obrázků
Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <Volby>
přístup k následujícím možnostem:
• Seznam: návrat k seznamu obrázků.
• Celá obrazovka: zobrazení obrázku na celém
displeji.
•
•
•
•
•
•
•
Moje soubory (Menu 6)
Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně
se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.
Odeslat přes: odeslání souboru přes MMS, e-mail
nebo Bluetooth.
Nastavit jako: nastavení obrázku jako pozadí na
displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku
v telefonním seznamu.
Upravit: upravení obrázku pomocí editoru obrázků,
pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v
telefonu.s. 49
Přesunout do: přesunutí souboru do jiné složky.
Kopírovat na kartu: zkopírování souborů na
paměťovou kartu.
Odstranit: odstranění vybraného souboru.
Přejmenovat: změna názvu souboru.
Prezentace: zobrazení všech obrázků ve formě
prezentace.
Viditelnost Bluetooth: sdílet soubor s ostatními
zařízeními Bluetooth.
Funkce menu
Zobrazení obrázku
79
Funkce menu
•
Tisknout přes Bluetooth: vytištění obrázku
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
•
•
•
•
Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
Aktivační klíč: získání nového licenčního klíče po
vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
Znovu aktivovat klíč: získat další klíč, i když
platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
Správa klíčů: správa získaných licenčních klíčů.
Přehrání videoklipu
1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.
Během přehrávání použijte následující tlačítka:
Tlačítko
Vlevo
Návrat k předchozímu souboru.
Podržením se posunete v souboru
směrem dozadu.
Vpravo
Přechod na další soubor. Podržením se
posunete v souboru směrem dopředu.
Videa (Menu 6.2)
V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli,
stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.
Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na
videokameře, nemusí být přehrány správně.
80
Funkce
Pozastavení nebo pokračování
přehrávání.
Nahoru
Otevře seznam souborů.
Dolů
Zastavení přehrávání.
/
Nastavení hlasitosti.
•
Správa klíčů: správa získaných licenčních klíčů.
Funkce menu
Hudba (Menu 6.3)
V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste
stáhli nebo importovali z počítače.
1. Vyberte možnost Hudba.
2. Vyberte soubor. Spustí se hudební přehrávač.
s. 46
Moje soubory (Menu 6)
Stisknutím < > po přehrání se zobrazí následující
možnosti:
• Přehrát: přehrání vybraného souboru.
• Odeslat přes: odeslání vybraného souboru přes
MMS, e-mail nebo Bluetooth.
• Přesunout do: přesunutí souboru do jiné složky.
• Kopírovat na kartu: zkopírování souborů na
paměťovou kartu.
• Odstranit: odstranění vybraného souboru.
• Přejmenovat: změna názvu souboru.
• Viditelnost Bluetooth: sdílení vybraného souboru
s ostatními zařízeními Bluetooth.
• Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
• Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
• Aktivační klíč: získání nového licenčního klíče po
vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
• Znovu aktivovat klíč: získat další klíč, i když
platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
Zvuky (Menu 6.4)
V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste
nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve
zprávách nebo importovali z počítače.
Přehrání zvukového souboru
1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových
poznámkách naleznete v části Záznamník.
s. 48
81
Funkce menu
Používání možností zvuku
Při přehrávání zvukového souboru zobrazíte
stisknutím <Volby> následující možnosti:
• Seznam: návrat k seznamu zvuků.
• Odeslat přes: odeslání vybraného souboru přes
MMS, e-mail nebo Bluetooth.
• Nastavit jako: nastavení souboru jako
vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v
Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
• Přesunout do: přesunutí souboru do jiné složky.
• Kopírovat na kartu: zkopírování souborů na
paměťovou kartu.
• Odstranit: odstranění souboru.
• Přejmenovat: změna názvu souboru.
• Viditelnost Bluetooth: sdílení aktuálně vybraného
souboru nebo souborů s ostatními zařízeními
Bluetooth.
• Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
82
•
•
•
•
Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
Aktivační klíč: získání nového licenčního klíče po
vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
Znovu aktivovat klíč: získat další klíč, i když
platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
Správa klíčů: správa získaných licenčních klíčů.
Jiné soubory (Menu 6.5)
V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou
podporovány telefonem. Tyto soubory nelze v telefonu
otevřít.
Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím
<Volby> následující možnosti:
• Odeslat přes: odeslání souboru přes MMS, e-mail
nebo Bluetooth.
• Přesunout na kartu: přesunutí souborů na
paměťovou kartu.
• Kopírovat na kartu: zkopírování souborů na
paměťovou kartu.
•
•
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
•
•
•
•
V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na
paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v
případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.
Stav paměti (Menu 6.7)
Moje soubory (Menu 6)
•
Paměťová karta (Menu 6.6)
Funkce menu
•
•
Odstranit: odstranění vybraného souboru nebo
všech souborů.
Přejmenovat: změna názvu souboru.
Seřadit podle: změna způsobu třídění seznamu
souborů.
Viditelnost Bluetooth: sdílení vybraného souboru
nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
Tisknout přes Bluetooth: vytištění obrázku
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a
množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou
schránkou s multimediálními objekty.
Výběrem v tomto menu lze otevřít složku médií.
Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
Aktivační klíč: získání nového licenčního klíče po
vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
Znovu aktivovat klíč: získat další klíč, i když
platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
Správa klíčů: správa získaných licenčních klíčů.
83
Funkce menu
Plánovač (Menu 7)
V tomto menu můžete sledovat plán. Můžete také
používat užitečné funkce, jako jsou budík, kalkulačka,
převodník, časovač a stopky.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Plánovač.
Budík (Menu 7.1)
V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ
upozornění pro normální upozornění odpovídá
nastavení typu upozornění na hovor. Budík není
ovlivněn nastavením zvuku.
Nastavení upozornění
1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku.
• Budík: aktivace upozornění.
• Čas budíku: zadání času, kdy má upozornění
zvonit.
84
Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém časovém formátu.
• Den upozornění: výběr dní v týdnu, ve kterých
bude budík zvonit.
• Tón budíku: výběr tónu upozornění.
• Odložit: (pro budíček) výběr doby, po které se
bude buzení opakovat.
• Opakovat: (pro budíček) výběr počtu
opakování buzení.
3. Stiskněte <Uložit>.
•
Zastavení upozornění
•
•
V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte
libovolné tlačítko.
].
V případě budíku stiskněte <OK> nebo [
Když je pro budík nastavena funkce odložení,
můžete zvonění posunout o určenou dobu
stisknutím libovolného tlačítka, kromě <OK> a
[
].
Deaktivace upozornění
•
1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost Vyp na řádku Budík a stiskněte
<Uložit>.
•
Nastavení zvuku upozornění, když je telefon
vypnutý
Vytvoření položky
V tomto menu můžete sledovat plán.
Výběr dne v kalendáři
Když otevřete menu Kalendář zobrazí se kalendář v
měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným
šedým políčkem.
Plánovač (Menu 7)
Kalendář (Menu 7.2)
Funkce menu
Na obrazovce Budík vyberte možnost Automatické
zapnutí → ZAP.
Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění,
telefon se zapne a upozornění začne zvonit.
•
Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po
dnech.
Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po
týdnech.
Stisknutím [ / ] se přesunete po měsících.
V kalendáři lze uložit schůzky, výročí, úkoly a různé
položky. Pro každý den lze uložit více než jednu
položku.
Zadání schůzky nebo různé položky
1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vytvořit →
Schůzka nebo Různé.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
• Předmět: zadání názvu položky.
• Podrobnosti: zadání podrobností položky.
• Počáteční datum a Čas zahájení: zadání data
a času zahájení položky.
85
Funkce menu
•
Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém časovém formátu.
• Datum ukončení a Čas ukončení: zadání data
a času ukončení položky.
• Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém formátu času.
• Místo: (pro možnost Schůzka) zadání informací
o místě schůzky.
• Budík: nastavení upozornění pro událost.
• před: nastavení jak dlouho před událostí na ni
chcete upozornit.
• Tón budíku: výběr tónu upozornění.
• Opakovat: (pro možnost Schůzka) nastavení
opakování položky a výběr jednotky opakování.
• do: (pro možnost Schůzka) pokud se položka
opakuje, nastavení koncového data.
4. Stisknutím <Uložit> položku uložíte.
Zadání výročí
1. Vyberte datum v kalendáři.
86
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vytvořit →
Výročí.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
• Příležitost: zadání informací o výročí.
• Datum: zadání data.
• Budík: nastavení upozornění pro výročí.
• před: nastavení, jak dlouho před výročím na něj
chcete upozornit.
• Čas budíku: zadání času, kdy má upozornění
zvonit.
• Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém formátu času.
• Tón budíku: výběr tónu upozornění.
• Opakovat každý rok: nastavení připomínání
výročí každý rok.
4. Stisknutím <Uložit> výročí uložíte.
Zadání úkolu
1. Vyberte datum v kalendáři.
Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře
zobrazí ikony položek a počet událostí pro daný den.
Schůzka
Výročí
Úkol
Různá položka
Zobrazení položky
1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro
daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další
položky naplánované pro vybraný den.
Při zobrazení položky získáte stisknutím <Volby>
přístup k následujícím možnostem:
• Upravit: upravení položky.
• Vytvořit: přidání nové položky.
• Odeslat přes: odeslání položky přes SMS, MMS,
e-mail nebo Bluetooth.
• Zobrazit podle: změna režimu zobrazení
kalendáře.
Plánovač (Menu 7)
Prohlížení kalendáře
•
•
•
•
Funkce menu
2. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vytvořit →
Úkol.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
• Úkol: zadání informací o úkolu.
• Počáteční datum: zadání data zahájení.
• Termín: zadání koncového data.
• Důležitost: nastavení důležitosti.
• Budík: nastavení upozornění pro úkol.
• před: nastavení jak dlouho před úkolem na něj
chcete upozornit.
• Čas budíku: zadání času, kdy má upozornění
zvonit.
• Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém časovém formátu.
• Tón budíku: výběr tónu upozornění.
4. Stisknutím <Uložit> úkol uložíte.
87
Funkce menu
•
•
•
Provedeno/Neprovedeno: změna stavu položky.
Odstranit: odstranění položky.
Tisknout přes Bluetooth: vytištění podrobností
položky připojením telefonu k tiskárně přes
Bluetooth.
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
Používání možností kalendáře
V kalendáři stiskněte <Volby>. Zobrazí se následující
možnosti:
• Zobrazit podle: změna režimu zobrazení
kalendáře.
• Vytvořit: přidání nové položky.
• Přejít: výběr dnešního data nebo zadání
specifického data.
• Seznam událostí: seřazení položek podle typu.
• Odstranit: odstranění položek uložených v
kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
• Nastavení: změna výchozích nastavení kalendáře.
88
•
•
Týden začít: nastavení dne, kterým týden v
kalendáři začíná.
Výchozí zobrazení podle: výběr výchozího režimu
zobrazení kalendáře.
Zmeškaná upozornění na události: zobrazení
položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
Stav paměti: zobrazení informací o paměti pro
položky uložené v kalendáři.
Zobrazení položek v jiném režimu
Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní
zobrazení. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost
Zobrazit podle → režim zobrazení.
Denní zobrazení
Zobrazí se položky pro vybraný den. Následující ikony
označují stav položky:
•
Je nastaveno upozornění
•
Opakující se položka
•
Provedený úkol
•
Poznámka (Menu 7.3)
V tomto menu můžete vytvářet poznámky o důležitých
věcech a poznámky spravovat.
Vytvoření poznámky
1. Stiskněte <Volby> a vyberte možnost Vytvořit.
2. Zadejte text poznámky a stiskněte [
].
Prohlížení poznámek
Používání možností poznámek
Při zobrazení podrobností poznámky otevřete
stisknutím <Volby> následující možnosti:
• Upravit: změna textu poznámky.
• Odeslat přes: odeslání vybrané poznámky v SMS,
MMS, e-mailu nebo přes Bluetooth.
• Odstranit: odstranění poznámky.
• Tisknout přes Bluetooth: vytištění podrobností
poznámky připojením telefonu k tiskárně přes
Bluetooth.
Plánovač (Menu 7)
Týdenní zobrazení
Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v
časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o
položce. Vyberte buňku v požadovaném dni.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte další
poznámky.
Funkce menu
Důležitost úkolu ( : vysoká, : normální a
: nízká)
Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
Stav paměti: kontrola počtu vytvořených
poznámek.
1. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit.
89
Funkce menu
Světové hodiny (Menu 7.4)
Pomocí tohoto menu můžete zjistit aktuální čas v jiné
části světa.
Nastavení místního časového pásma
1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <Volby> na
horním řádku ( ) a vyberte možnost Upravit.
2. Vyberte možnost Časové pásmo.
3. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejděte na
požadované město. Jak se posunuje řádek s
časem, zobrazuje se čas a datum příslušného
pásma.
4. Stisknutím [
] uložíte město jako místní
časové pásmo.
5. Stisknutím <Uložit>.
Zobrazení světového času
90
1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa
přejděte na požadované město v řádku časového
pásma (
nebo
).
Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas
a datum příslušného pásma.
2. Stisknutím [
] časové pásmo uložíte.
Používání možností světových hodin
Při zobrazení mapy světa otevřete stisknutím <Volby>
následující možnosti:
• Upravit: změna místního časového pásma.
• Uložit: uložení vybraného časového pásma.
• Použít letní čas: použití letního času na
požadované časové pásmo.
• Označit jako druhé hodiny: nastavení vybraného
časového pásma k zobrazení pro duální typ hodin.
• Nastavení displeje: výběr typu hodin, který se
zobrazí na displeji v základním režimu. Změna
hodin je k dispozici jen tehdy, pokud jste označili
časové pásmo pro duální typ hodin.
V základním režimu nelze zobrazit současně duální
hodiny a kalendář. Zobrazena bude poslední
možnost.
Převodník (Menu 7.6)
V tomto menu můžete provádět základní aritmetické
operace, například sčítání, odčítání, násobení a
dělení.
V tomto menu můžete provádět běžné převody
například měn a teploty.
Provedení převodu
1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní
jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte
[Dolů].
• Stisknutím [ ] vložíte desetinnou čárku.
• Stisknutím [ ] změníte teplotu na „nad nulou“
(+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na
kterou chcete hodnotu převést.
Zobrazí se převod zadané hodnoty.
Plánovač (Menu 7)
1. Zadejte první číslo.
• Stisknutím [ ] vložíte desetinnou čárku.
• Stisknutím [ ] vložíte závorku.
• Stisknutím [ / ] posunete kurzor.
• Stisknutím <Volby> můžete použít další
aritmetické funkce nebo přepnout na Převodník.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete
navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [
] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu
opakováním postupu od kroku 2.
Funkce menu
Kalkulačka (Menu 7.5)
91
Funkce menu
Používání možností převodníku
Zastavení časovače
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Odstranit: vymazání aktuálních hodnot.
• Obráceně: obrácení převodu.
• Kurz: upravení seznamu kurzů měn.
•
Časovač (Menu 7.7)
V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude
telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon
zazvoní.
Spuštění časovače
1. Stiskněte <Nastavit>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a
stiskněte <OK>.
3. Stisknutím [
] spustíte odpočítávání.
92
•
Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné
tlačítko.
Stisknutím [
] na obrazovce Časovač zastavíte
časovač před tím, než začne zvonit.
Stopky (Menu 7.8)
V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální
čas je 10 hodin.
1. Stisknutím [
] spustíte stopky.
2. Stisknutím [
] zkontrolujete mezičas. Tento
krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.
1. Otevřením menu Vyfotografovat zapnete
fotoaparát.
2. Proveďte požadované úpravy.
• Stisknutím < > otevřete možnosti
fotoaparátu.další část
• Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu
nebo přepněte na jiné režimy.s. 95
3. Stisknutím [
] pořídíte fotografii. Fotografie se
uloží do složky Moje fotografie.
• Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
• Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
• Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit
soukromí jiných osob.
Vyfotografovat (Menu 8.1)
Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.
Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo
za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku
objevit stíny.
4. Požadovaná operace
Fotoaparát (Menu 8)
Fotografování
Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete
použít zabudovaný fotoaparát.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Fotoaparát nebo
stisknutím [Dolů].
Funkce menu
Fotoaparát (Menu 8)
Stiskněte
otevření možností pro
fotografie
<Volby>.s. 96
odstranění fotografie
[C] a potom <Ano>.
návrat do režimu
fotografování
<Zpět>.
93
Funkce menu
94
Používání voleb fotoaparátu v režimu
fotografování
•
V režimu fotografování otevřete stisknutím < >
následující možnosti:
• Nahrát video: přepnutí do režimu nahrávání.
• Režim snímku: fotografování v následujících
režimech:
Jednoduchý záběr: fotografování v normálním
režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát
automaticky ukládat fotografie či nikoliv.
Vícenásobný záběr: řada akčních snímků. Můžete
vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.
Složený záběr: několik snímků a jejich složení do
jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
• Efekty: změna barevného tónu nebo použití
zvláštního efektu.
• Rámečky: použití ozdobného rámečku.
• Samospoušť: nastavení časové prodlevy před
zhotovením snímku.
•
Přejít do složky Moje fotografie: přechod do
složky Moje fotografie.
Nastavení fotoaparátu: změna výchozího
nastavení pro fotografování.
Nastavení fotografií: změna následujících
nastavení obrázků:
- Velikost: výběr velikosti snímku.
- Kvalita: nastavení kvality snímku.
- Režim hledáčku: výběr obrazovky s náhledem.
- Program Krajina: nastavení použití nočního
režimu.
- Měření expozice: výběr způsobu určení expozice
snímku podle určité oblasti na snímku.
- Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev
fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou
vypadat tepleji nebo chladněji.
Předvolby: změna následujících nastavení
fotoaparátu:
- Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při
stisknutí spouště.
Tlačítko
Funkce
Zrcadlové zobrazení snímku.
Přepnutí do režimu nahrávání.s. 96
2
Změna velikosti snímku.
3
Změna kvality snímku.
4
Změna režimu focení.
5
Změna barevného tónu nebo použití
zvláštního efektu.
Funkce
6
Změna nastavení vyvážení bílé.
Vlevo/
Vpravo
Nastaví jas.
7
Výběr ozdobného rámečku.
8
Nastavení časovače.
Nahoru/
Dolů
Zvětšení nebo zmenšení.
K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování
můžete použít následující tlačítka.
Tlačítko
Svislé překlopení snímku.
0
Fotoaparát (Menu 8)
1
Použití tlačítek v režimu fotografování.
Funkce menu
•
- Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí
zvukového efektu při transfokaci.
- Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí
zvukového efektu při nastavení jasu.
- Výchozí název: změna výchozí předpony pro
názvy souborů.
Zkratky fotoaparátu: zobrazení funkcí tlačítek,
které můžete použít v režimu fotografování.
Přechod do složky Moje fotografie.
Změna obrazovky s náhledem.
95
Funkce menu
Používání možností pro fotografii
Po uložení fotografie stiskněte <Volby>. Zobrazí se
následující možnosti:
• Zobrazit: zobrazení jedné z více fotografií.
• Odeslat přes: odeslání souboru přes MMS, e-mail
nebo Bluetooth.
• Hledáček: návrat do režimu fotografování.
• Nastavit jako: nastavení fotografie jako tapety
nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v
telefonním seznamu.
• Upravit: upravení obrázku pomocí editoru obrázků.
s. 49
• Odstranit: odstranění souboru.
• Odstranit všechny: odstranění požadovaných
vícenásobných snímků.
• Přejmenovat: změna názvu souboru.
• Přejít do složky Moje fotografie: přechod do
složky Moje fotografie.s. 78
• Viditelnost Bluetooth: sdílení vybraného souboru
nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
96
•
Tisknout přes Bluetooth: vytištění obrázku
připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
Některé tiskárny nemusejí být s telefonem
kompatibilní.
•
•
Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
Nahrát video (Menu 8.2)
Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji, a
uložit jej.
Nahrávání videozáznamu
1. Otevřete menu Nahrát video.
2. Proveďte požadované úpravy.
• Stisknutím < > otevřete možnosti
fotoaparátu.další část
• Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu
nebo přepněte na jiné režimy.s. 98
5. Požadovaná operace
Stiskněte
[
přístup k možnostem videa
<
].
odstranění videa
[C] a potom <Ano>.
návrat do režimu nahrávání
<
>.s. 99
>.
Použití možností fotoaparátu v režimu
nahrávání
V režimu nahrávání otevřete stisknutím < >
následující možnosti:
• Vyfotografovat: přepnutí do režimu fotografování.
• Efekty: změna barevného tónu nebo použití
zvláštního efektu.
•
•
Samospoušť: nastavení časové prodlevy před
začátkem nahrávání videa.
Přejít do složky Moje videoklipy: přechod do
složky Moje videoklipy.
Nastavení videokamery: změna následujících
nastavení pro nahrávání videozáznamu:
Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.
S možností Limit pro MMS nebo Limit pro e-mail
se bude nahrávat video vhodné pro MMS nebo
e-mail zprávu. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.
S možností Normální se nahraje videozáznam v
rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se
ukládá ve formátu MP4.
Velikost: výběr velikosti snímku.
Kvalita: nastavení kvality snímku.
Nahrát audio: nahrávání videoklipu se zvukem.
Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu.
Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo
chladněji.
Fotoaparát (Menu 8)
přehrání videoklipu
•
Funkce menu
3. Stisknutím [
] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [
] nebo < > nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky uloží do složky Moje
videoklipy.
97
Funkce menu
•
Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí
zvukového efektu při transfokaci.
Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí
zvukového efektu při nastavení jasu.
Výchozí název: změna výchozí předpony pro
názvy souborů.
Zkratky videokamery: zobrazení funkcí tlačítek,
které můžete použít v režimu nahrávání.
Použití tlačítek v režimu nahrávání
K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání
můžete použít následující tlačítka.
Tlačítko
Funkce
Vlevo/
Vpravo
Nastaví jas.
Nahoru/
Dolů
Zvětšení nebo zmenšení.
Svislé překlopení snímku.
98
Tlačítko
Funkce
Zrcadlové zobrazení snímku.
1
Přepnutí do režimu fotografování.
s. 93
2
Změna velikosti snímku.
3
Změna kvality snímku.
4
Změna režimu nahrávání
videozáznamu.
5
Změna barevného tónu nebo použití
zvláštního efektu.
6
Změna nastavení vyvážení bílé.
7
Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8
Nastavení časovače.
0
Přechod do složky Moje videoklipy.
Přejít do složky Moje videoklipy (Menu 8.4)
Po uložení videoklipu stiskněte < >. Zobrazí se
následující možnosti:
• Hledáček: návrat do režimu nahrávání.
• Odeslat přes: odeslání souboru přes MMS, e-mail
nebo Bluetooth.
• Odstranit: odstranění souboru.
• Přejmenovat: změna názvu souboru.
• Přejít do složky Moje videoklipy: přechod do
složky Moje videoklipy.s. 80
• Viditelnost Bluetooth: sdílet soubor s ostatními
zařízeními Bluetooth.
• Zamknout/Odemknout: zablokování souboru, aby
nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
• Podrobnosti: otevření vlastností souboru.
V tomto menu se zobrazuje seznam nahraných
videozáznamů.s. 80
Nastavení (Menu 9)
Menu Nastavení nabízí různé možnosti nastavení pro
upravení telefonu podle vašich představ a potřeb.
Můžete také obnovit výchozí nastavení.
Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním
režimu a vybráním možnosti Nastavení.
Nastavení (Menu 9)
Přejít do složky Moje fotografie (Menu 8.3)
Funkce menu
Používání možností videa
Datum a čas (Menu 9.1)
V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v
telefonu.
• Aktualizace časového pásma: výběr režimu
nastavení aktuálního data a času.
V tomto menu se zobrazuje seznam pořízených
fotografií.s. 78
99
Funkce menu
Nejprve se dotázat: telefon bude číst kód MCC
(Mobile Country Code) ze sítě a automaticky
aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se
nacházíte. Před aktualizací se vás telefon zeptá,
zda chcete aktualizovat časové údaje.
Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z
jednoho časového pásma do jiného v rámci země.
•
•
•
•
•
100
Automaticky: telefon bude přijímat informace o
čase ze sítě.
Pouze ručně: datum a čas můžete nastavit ručně.
Časové pásmo: nastavení domovského časového
pásma. Vyberte město, které odpovídá vašemu
domácímu pásmu. Pokud chcete nastavit letní čas,
vyberte možnost Nastavit letní čas.
Čas: zadání aktuálního času.
Dop./Odp.: výběr možnosti Dop. nebo Odp. ve
12hodinovém časovém formátu.
Formát času: výběr formátu času.
Datum: zadání aktuálního data.
•
Formát datumu: výběr formátu data.
Nastavení telefonu (Menu 9.2)
Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle
svých potřeb.
Jazyk (Menu 9.2.1)
V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení
textu.
Pozdrav (Menu 9.2.2)
V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce
zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení vysouvání (Menu 9.2.3)
V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude
telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na
zavření při používání některé funkce.
• Vysunutí: nastavení toho, zda se automaticky
přijme hovor otevřením telefonu.
•
Když nastavíte možnost Dolů na Pokračovat v
činnosti, bude zámek klávesnice fungovat pouze v
základním režimu nebo po vypnutí displeje.
Zkratky (Menu 9.2.4)
Přiřazení zkratky
1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako
klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.
Nastavení (Menu 9)
Pro přístup k určitým menu přímo ze základního
režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka.
V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené
tlačítkům [Vlevo] a [Vpravo]. Tlačítko [Nahoru] je
pevně definovaná zkratka pro funkci Moje nabídka a
tlačítko [Dolů] pro Fotoaparát.
Používání možností zkratek
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Přiřadit: přiřazení zkratky menu.
• Upravit: změna přiřazené zkratky menu.
• Odebrat: deaktivace přiřazení zkratky k
vybranému tlačítku.
• Odstranit všechno: deaktivace přiřazení všech
zkratek.
Funkce menu
Dolů: nastavení, zda má telefon uchovat na displeji
menu, které jste používali při zavření telefonu.
Moje nabídka (Menu 9.2.5)
Můžete nastavit vlastní menu s oblíbenými položkami
menu, které lze snadno otevřít stisknutím [Nahoru] v
základním režimu.
Nastavení položek pro funkci Moje nabídka
1. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
2. Vyberte požadovanou položku menu.
101
Funkce menu
Používání možností položek
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Přiřadit: přiřazení položky.
• Upravit: změna vybrané položky.
• Odebrat: odstranění vybrané položky.
• Odstranit všechno: odstranění všech položek.
Pokročilé zkratky (Menu 9.2.6)
Pomocí tohoto menu můžete aktivovat funkci Pokročilé
zkratky, která umožňuje rychle přistupovat k textovým
zprávám, upozorněním, kalendáři, kalkulačce a
převodníku z obrazovky pro vytáčení.
Spouštění menu číslem
1. V nabídce Pokročilé zkratky vyberte možnost
ZAP a stiskněte <Uložit>.
2. Zadejte v základním režimu číslo pro požadovanou
činnost.
102
Například zadejte čas, na který chcete nastavit
upozornění, jako čtyřmístné číslo, nebo zadejte
datum jako čtyři čísla, když chcete naplánovat
událost.
3. Stiskněte jedno z navigačních tlačítek.
Ve výchozím nastavení lze přistoupit k
následujícím aplikacím:
• Nahoru: Budíks. 84
• Dolů: Převodníks. 91
• Vlevo: SMSs. 60
• Vpravo: Kalendářs. 85
Změna tlačítka funkce Pokročilé zkratky
1. V menu Pokročilé zkratky stiskněte [Dolů] a
vyberte tlačítko, které chcete použít jako
klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.
V tomto menu můžete změnit nastavení tlačítka
hlasitosti.
• Funkce tlačítka Hlasitost: nastavení, zda se
stisknutím a podržením [ / ] při příchozím hovoru
ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor. Je také
možné nastavit, zda telefon odešle volajícímu SMS
zprávu, když hovor odmítnete.
• SMS zpráva: zadání zprávy, která se odešle
volajícímu při odmítnutí hovoru.
V tomto menu můžete vybrat režim rozhraní USB,
který se má použít při připojení telefonu k počítači přes
rozhraní USB.
• Modem: telefon lze použít jako modem pro
připojení počítače k síti.
• Velkokapacitní paměťové zařízení: můžete
přistoupit k paměťové kartě z počítače. Tato volba
je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu
vložena paměťová karta.
Nastavení (Menu 9)
Tlačítko hlasitosti (Menu 9.2.7)
Nastavení USB (Menu 9.2.8)
Funkce menu
Používání možností pokročilých zkratek
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Přiřadit: přiřazení zkratky menu.
• Upravit: změna zkratky menu.
• Odebrat: deaktivace přiřazení zkratky k
vybranému tlačítku.
• Odstranit všechno: deaktivace přiřazení všech
zkratek.
Jiná nastavení (Menu 9.2.9)
Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického
opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání
hovorů.
• Automatické vytáčení: nastavení telefonu na až
desetinásobné opakované vytáčení telefonního
čísla po neúspěšném volání.
103
Funkce menu
•
•
Odpověď libov. tlačítkem: příjem příchozího
hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě
<Odmít.> nebo [ ].
Čistota hlasu: odstranění okolního hluku a zvýšení
kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte,
bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.
•
Pozadí nabídky: nastavení toho, zda se má v
režimu Menu zobrazit stejný obrázek na pozadí.
Průhlednost: nastavení průhlednosti obrázku na
pozadí menu.
Styl hlav. menu (Menu 9.3.2)
Režim Offline (Menu 9.2.10)
Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl
zobrazení.
Pomocí tohoto menu můžete přepnout telefon do
režimu offline nebo zpět do režimu online.
Zobrazení textu (Menu 9.3.3)
Nastavení displeje (Menu 9.3)
V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.
Pozadí (Menu 9.3.1)
Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen
na displeji.
• Pozadí: výběr obrázku na pozadí v základním
režimu.
104
•
Můžete změnit nastavení zobrazení textu na
obrazovce základního režimu.
• Pozice textu: výběr pozice. Pokud nechcete
zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost
Vyp.
• Styl písma: výběr stylu písma.
• Barva textu: výběr barvy písma.
Vzhled (Menu 9.3.4)
Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.
Pomocí tohoto menu můžete vybrat velikost a barvu
písma pro zadaná čísla a barvu pozadí při vytáčení.
V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ
upozornění na příchozí hovory.
• Typ upozornění: nastavení způsobu upozorňování
na příchozí hovory.
• Zvonění: výběr tónu pro zvonění.
• Hlasitost: výběr hlasitosti vyzvánění.
Kalendář (Menu 9.3.7)
Tón klávesnice (Menu 9.4.2)
Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro
aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.
Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává
při stisknutí tlačítka.
Styl při vytáčení (Menu 9.3.6)
Zobrazit ID volajícího (Menu 9.3.8)
Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování
upozornění na zmeškané hovory s informacemi
posledního volajícího.
Nastavení zvuků (Menu 9.4)
V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.
Nastavení (Menu 9)
Příchozí hovor (Menu 9.4.1)
Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné
podmínky.
Funkce menu
Jas (Menu 9.3.5)
Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [ / ] v
základním režimu.
Tón zpráv (Menu 9.4.3)
V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí
zprávy a e-maily.
• Tón: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
• Typ upozornění: nastavení způsobu upozorňování
na příchozí zprávu.
105
Funkce menu
•
Opakování: nastavení, jak často telefon informuje
o nové zprávě.
Tón zapnutí/vypnutí (Menu 9.4.4)
V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní
při zapnutí a vypnutí telefonu.
Tón krytu (Menu 9.4.5)
V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává
při otevření nebo zavření telefonu.
Tichý režim (Menu 9.4.6)
V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování
na určité události v tichém režimu.
Jiné zvuky (Menu 9.4.7)
V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro
telefon.
• Minutové oznámení: nastavení telefonu na pípání
každou minutu během odchozího hovoru, aby
připomínal délku hovoru.
106
•
•
•
Tón spojení: nastavení tónu, kterým vás telefon
upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
Upozornění během hovoru: nastavení
upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci
budíku během hovoru.
Oznamovací tón: telefon zapípá při zobrazení
kontextového okna.
Nastavení osvětlení (Menu 9.5)
V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.
Doba podsvícení (Menu 9.5.1)
Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat
zapnutý, když se telefon nepoužívá.
• ZAP: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat
zapnuto.
• Úsporný provoz: výběr doby, po kterou bude
displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení.
Po určené době se displej vypne.
Osvětlení klávesnice (Menu 9.5.2)
•
V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich
dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u
kterého si také můžete tyto služby objednat.
2.
3.
Přesměrování hovorů (Menu 9.6.1)
4.
5.
Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na
zadané telefonní číslo.
6.
1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
• Přesměrovat vždy: přesměrování hovorů.
Nastavení (Menu 9)
Služby sítě (Menu 9.6)
Obsazeno: přesměrování hovoru, když máte
jiný hovor.
• Žádná odpověď: přesměrování hovor, pokud
hovor nepřijmete.
• Nedostupný: přesměrování hovorů, když
nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon
vypnutý.
• Zrušit vše: zrušení všech možností
přesměrování hovorů.
Výběr typu hovorů pro přesměrování.
Vyberte možnost Aktivovat. Přesměrování hovorů
deaktivujete vybráním možnosti Deaktivovat.
Přesuňte se na řádek Přesměrovat na.
Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat,
a stiskněte <Zvolit>.
Pokud jste vybrali možnost Žádná odpověď,
přesuňte se na řádek sek a vyberte dobu, za
kterou síť hovor přesměruje.
Funkce menu
Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice.
• Kdykoli: osvětlení klávesnice se používá vždy.
• Noc: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a
9:00.
• Vlastní čas: můžete zadat dobu, kdy se osvětlení
klávesnice bude používat.
107
Funkce menu
Zákaz hovorů (Menu 9.6.2)
Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.
1. Vyberte možnost blokování hovorů:
• Všechny odchozí: zákaz odchozích hovorů.
• Mezinárodní: zákaz mezinárodních hovorů.
• Mezinárodní kromě domů: povolení volání
pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v
zahraničí, a do domácí země.
• Všechny příchozí: zákaz příchozích hovorů.
• Příchozí v roamingu: zákaz příchozích hovorů,
když používáte telefon mimo domácí oblast
služeb.
• Zrušit vše: zrušení všech nastavení blokování
hovorů, které umožní normální volání a příjem
hovorů.
• Změnit heslo pro zákaz: změna hesla pro
zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel
služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
108
3. Vyberte možnost Aktivovat. Blokování hovorů
deaktivujete vybráním možnosti Deaktivovat.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám
přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <Zvolit>.
Čekající hovor (Menu 9.6.3)
Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo
snaží dovolat, když právě hovoříte.
1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající
hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost Aktivovat. Funkci čekající hovor
deaktivujete vybráním možnosti Deaktivovat.
Výběr sítě (Menu 9.6.4)
Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude
používána při roamingu mimo domácí oblast, nebo je
možné vybrat síť automaticky.
Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy,
pokud existuje platná roamingová smlouva mezi
dvěma poskytovateli.
Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být
přihlášen do jedné z dostupných sítí.
Telefon funguje ve všech následujících typech sítí:
Kombinované GSM 900/1800, GSM 1900 a GSM 900/
1800/1900.
Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v
jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí
nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.
Server hlasové pošty (Menu 9.6.6)
V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové
pošty a přistoupit k hlasové poště.
Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru
hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.
•
•
Připojit k hlasovému serveru: připojení k serveru
hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své
zprávy.
Číslo hlasového serveru: zadání čísla serveru
hlasové pošty.
Nastavení (Menu 9)
Výběr pásma (Menu 9.6.7)
Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo
před volanou osobou. Některé sítě neumožňují
uživateli měnit toto nastavení. Když vyberete možnost
Výchozí, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté
provozovatelem sítě.
Funkce menu
ID volajícího (Menu 9.6.5)
Zabezpečení (Menu 9.7)
Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před
nepovoleným použitím správou několika přístupových
kódů telefonu a SIM karty.
Když zadáte třikrát nesprávný PIN/PIN2 kód, SIM karta
se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK/
PUK2 kód (Personal Unblocking Key). Kódy jsou
dodávány provozovatelem sítě.
109
Funkce menu
Kontrola PIN (Menu 9.7.1)
Změnit heslo (Menu 9.7.4)
4 až 8místný PIN (Personal Identification Number)
chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je
tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při
každém zapnutí.
V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.
Změna PIN (Menu 9.7.2)
V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto
funkci použít, musí být zapnuta funkce kontroly PIN
kódu.
Zámek tel. (Menu 9.7.3)
Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným
použitím.
Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém
zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.
Heslo je přednastaveno na 00000000. Heslo můžete
změnit v menu Změnit heslo.
110
Soukromí (Menu 9.7.5)
Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup k
záznamům o volání, ke zprávám a k souborům.
Když je funkce soukromí zapnuta, musíte při přístupu k
zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.
Zámek SIM (Menu 9.7.6)
Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval
pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího
kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu,
musíte zadat kód zámku SIM karty.
FDN mód (Menu 9.7.7)
Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim
FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na
omezenou sadu kontaktů. Když je tato funkce aktivní,
můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM
kartě.
Změna PIN2 (Menu 9.7.8)
Mobile tracker (Menu 9.7.9)
Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli
neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat
telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné
deaktivovat funkci Mobile tracker.
1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <OK>.
2. Nastavte následující možnosti:
• Mobile tracker: aktivace nebo deaktivace
funkce Mobilní stopař.
Nastavení (Menu 9)
Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM
kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou
stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete
zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy
odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je
užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.
Příjemci: nastavení kontaktů, na která chcete
odeslat stopovací zprávy.
• Odesílateli: zadání jména odesílatele.
• Zpráva: kontrola přednastaveného textu
stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <Uložit>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na
displeji, stiskněte <Přijm.>.
•
Funkce menu
Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, změní
funkce PIN2 aktuální PIN2 kód.
Stav paměti (Menu 9.8)
V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti
využívané uloženými daty v částech Zprávy, Moje
soubory, Kalendář, Kontakty a Svět JAVA. Můžete také
zobrazit množství sdílené paměti.
Obnovit nastavení (Menu 9.9)
V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu,
která jste změnili.
111
Funkce menu
1. Stisknutím [
] vyberte kategorie nastavení,
které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <Obnovit>.
3. Stisknutím <Ano> obnovení potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <OK>.
Heslo je přednastaveno na 00000000. Heslo lze
změnit.s. 110
Správa klíčů (Menu 9.10)
V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které
jste získali pro aktivaci multimediálních souborů
zamčených systémem DRM.
Stisknutím <Volby> získáte přístup k následujícím
možnostem:
• Podrobnosti: zobrazení vlastností licenčního klíče.
• Displej/Náhled/Přehrát/Provést: otevření
příslušného multimediálního obsahu.
• Odstranit: odstranění vybraného licenčního klíče.
112
•
Přejít do složky Moje zprávy/Přejít do složky
Moje soubory/Přejít do Světa Java: otevření
zprávy obsahující multimediální obsah, příslušné
složky souborů nebo příslušné hry.
Nastavení VOD (Menu 9.11)
Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení,
který se použije pro připojení k serveru pro přenos
videa. Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na
poskytovateli služeb.
• Stávající server: výběr profilu.
• Nastavení serveru: upravení možností pro každý
profil.
Jméno profilu: přiřazení názvu k profilu.
APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu
sítě GPRS.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Řešení problémů
Pomoc a osobní potřeby
Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání
servisu, proveďte před voláním servisního odborníka
jednoduchou kontrolu podle této části.
Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující
zpráva:
"Vložit SIM"
• Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.
"Zámek tel."
• Je zapnutá funkce automatického zamknutí.
Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho
můžete používat.
"Zadat PIN"
• Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód,
který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
• Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém
zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li
vypnout tuto funkci, použijte menu Kontrola PIN.
"Zadejte PUK"
• Třikrát byl zadán nesprávný kód PIN a karta SIM je
nyní zablokovaná. Zadejte PUK kód, který jste
obdrželi od poskytovatele služeb.
Zobrazí se nápis "Žádná síť", "Síť není k dispozici"
nebo "Žádné služby"
• Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte
v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a
zkuste to znovu.
• Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u
poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti
zjistíte od poskytovatele služeb.
Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.
• Stiskněte [ ].
• Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní
sítě.
• Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování
odchozích hovorů.
113
Řešení problémů
Druhá strana se vám nemůže dovolat.
• Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
• Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní
sítě.
• Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování
příchozích hovorů.
Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se
přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.
Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se
žádné číslo
• Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo
pomocí menu Seznam kontaktů.
• V případě potřeby znovu uložte číslo.
Druhá strana vás neslyší.
• Zkontrolujte, zde není vypnutý mikrofon.
• Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům.
Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.
Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy
sám vypíná.
• Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii
čistým měkkým hadříkem.
Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis
"Vybitá baterie".
• Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.
Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit
problém, poznamenejte si:
• Modelové a výrobní číslo telefonu
• Záruční údaje
• Jasný popis problému
Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo
poprodejní servis společnosti Samsung.
Špatná zvuková kvalita hovoru
• Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (
Počet čar označuje sílu signálu od silného (
po slabý ( ).
114
•
).
)
Informace o ochraně zdraví a
bezpečnosti
Informace o certifikaci SAR
Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie
(EU) na expozici elektromagnetickému záření.
Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je
zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity
vystavení vysokofrekvenčnímu (RF)
elektromagnetickému záření podle doporučení Rady
EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a
stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie
pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny
nezávislými vědeckými organizacemi na základě
důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií.
Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která
zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a
zdraví.
Norma pro expozici mobilních telefonů používá
jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption
Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je
2,0 W/kg.1
Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla
0,702 W/kg.
Testy SAR se provádějí s využitím standardních
provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální
povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních
pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při
nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná
hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod
maximální hodnotou.
1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je
2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů
tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která
zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v
měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních
požadavcích a síťovém pásmu.
115
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby
pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá
jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě.
Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici,
tím nižší je výstupní výkon telefonu.
Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh,
musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům
R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze
základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost
uživatele, jakož i všech ostatních lidí.
•
•
•
Bezpečnostní opatření při používání baterií
•
•
•
116
Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je
jakýmkoli způsobem poškozená.
Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
Když používáte telefon v blízkosti základnové
stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas
hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na
intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech
nastavených provozovatelem sítě.
•
Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie
a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může
být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se
opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas
hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí
oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
Plně nabitá baterie, která není používána, se
časem samovolně vybíjí.
Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a
dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou
Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji
od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k
nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití,
které zkrátí její životnost.
Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí
kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit
nebo zahřát.
•
•
Bezpečnost na silnicích
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
•
Nenechávejte baterii na horkých nebo studených
místech, např. v automobilu v letním či zimním
období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila
životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při
pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či
studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to
i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou
obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může
dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo
pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami
baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud
nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce.
Zkratování svorek může poškodit baterii nebo
předmět, který způsobil zkrat.
Použité baterie likvidujte v souladu s místními
předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do
ohně.
Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost
hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody
mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také
značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý
uživatel vzít.
Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit.
Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu,
ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy
v uvedené oblasti nebo zemi.
Provozní prostředí
Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v
daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je
zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit
rušení či nebezpečí.
Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému
zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v
uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte
nekompatibilní přístroje.
117
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích
zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu
uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto
zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u
ucha, s anténou směřující přes rameno).
Elektronické přístroje
Většina moderních elektronických zařízení je stíněná
před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé
elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti
vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního
telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním
možná řešení.
Kardiostimulátory
118
Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi
mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla
udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání
případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení
jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a
doporučeními Wireless Technology Research.
Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že
dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.
Naslouchátka
Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé
typy naslouchátek. V případě takového rušení se
obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním
možné alternativy.
Ostatní zdravotnické přístroje
Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický
přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je
dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým
zářením.
Při zjišťování této informace vám může pomoci váš
lékař.
Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže
to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.
Automobily
Prostředí s nebezpečím výbuchu
Tísňová volání
Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s
nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a
instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou
způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění
nebo dokonce usmrcení.
Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní
telefony, pracuje s použitím rádiových signálů,
bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky
naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení
za všech podmínek.
Budovy s upozorněním
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to
vyžadují vyvěšené pokyny.
Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u
čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu
dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve
skladištích a distribučních centrech paliva, v
chemických závodech a v místech, kde se provádějí
odstřely.
Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy,
jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště
a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné
plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje
chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo
kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně
vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.
Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat
nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné
elektronické systémy v motorových vozidlech.
Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své
vozidlo.
Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení,
které bylo do vašeho automobilu přidáno.
119
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá
lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní
telefon.
Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory,
musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s
dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních
telefonních sítích nebo při použití určitých síťových
služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná
tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů
služeb.
Při tísňovém volání postupujte takto.
1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se
právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých
místech liší.
3. Stiskněte [ ].
Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může
být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli
tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte
svého místního poskytovatele služeb.
120
Další důležité bezpečnostní informace
•
•
•
•
Servis telefonů a jejich instalaci do motorových
vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál.
Špatně provedená instalace nebo oprava může být
nebezpečná a může mít za následek zánik záruky
na přístroj.
Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní
vybavení ve vašem vozidle správně namontováno
a pracuje správně.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny,
plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako
telefon, jeho díly či příslušenství.
U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti,
že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte
předměty, včetně nainstalovaných či přenosných
bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do
prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li
bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a
nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
•
Péče a údržba
Váš telefon je výrobek špičkové technologie a
provedení a musíte s ním zacházet opatrně.
Následující doporučení vám pomohou splnit všechny
záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek
mnoho let.
• Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a
příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat.
Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo
se zadusit malými díly.
•
•
•
•
•
Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a
kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi
elektronických obvodů.
Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k poranění elektrickým proudem nebo
poškození telefonu.
Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či
špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit
jeho pohyblivé součástky.
Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké
teploty mohou zkrátit životnost elektronických
obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo
roztavit některé plasty.
Neukládejte telefon na studených místech. Když se
telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu,
může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může
poškodit elektronické obvody telefonu.
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
•
Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití
mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné
pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
Nedodržování těchto pokynů může vést k
pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb,
popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.
121
Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti
•
•
•
•
•
•
122
Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s
ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může
poškodit vnitřní obvody.
K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie,
čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete
ho jemným hadříkem.
Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést
pohybující se díly přístroje a zabránit jeho
správnému fungování.
Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná
trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý
telefon může explodovat.
Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro
oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V
takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté
zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela
záruční doba.
Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte
je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k
poškození jejich očí.
•
•
Používejte pouze dodávanou nebo schválenou
náhradní anténu. Neautorizované antény nebo
upravená příslušenství mohou poškodit telefon a
porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli
příslušenství nepracují správně, odneste je do
nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní
personál vám pomůže a v případě potřeby se
postará o opravu.
Rejstřík
A
C
Automatické vytáčení • 103
Cena hovoru • 39
B
Č
Barva vzhledu • 104
Baterie
bezpečnostní opatření při
používání • 116
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7
Bezpečnost
informace • 115
Bezpečnost na silnicích • 117
Blokování, hovory • 108
Bluetooth
nastavení • 52
odesílání, data • 54
příjem, data • 54
Budík • 84
Čas, nastavení • 100
Časovač • 92
Čekající hovor • 108
Čistota hlasu • 35, 104
Čísla
hledání • 39
uložení • 41
D
Datum, nastavení • 100
Displej
ikony • 11
jas • 105
jazyk • 100
nastavení • 104
rozvržení • 11
Displej při vytáčení, nastavení • 105
Doba hovoru • 38
Dokumenty • 82
Doručené, zprávy
MMS/SMS • 64
DRM (Digital Rights Management) • 78
E
Editor obrázků • 49
E-maily
nastavení • 74
odstranění • 69, 70
vytvoření/odesílání • 63
zobrazení • 68
F
FM rádio • 50
Fotoaparát
fotografie • 93
videa • 96
123
Rejstřík
Fotografie
fotografování • 93
úpravy • 49
zobrazení • 79
H
Heslo
blokování hovorů • 108
telefon • 110
Hlasitý odposlech • 35
Hovory
blokování • 108
čekající • 108
odmítnutí • 33
opakování • 32
podržení • 34
přesměrování • 107
příjem • 33
uskutečnění • 32
Hovory, přesměrování • 107
Hry • 54
Hudba, stažená • 81
Hudební přehrávač • 45
124
I
ID volajícího • 109
Ikony, popisy • 11
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 56
J
Java aplikace • 54
Jazyk, výběr • 100
Jména
hledání • 39
zadávání • 29
K
K odeslání, zprávy • 66
Kalendář • 85
Kalkulačka • 91
Karta SIM
vložení • 7
Konferenční hovor • 36
Konfigurační zprávy • 66
Kontakty
možnosti • 40
nalezení • 39
odstranění • 40, 44
přidání • 41
rychlá volba • 42
správa • 44
úpravy • 40
Kontakty pevné volby • 40
M
Mezinárodní volání • 32
Minutové oznámení • 106
MMS zprávy
nastavení • 71
odstranění • 65, 70
vytvoření/odesílání • 61
zobrazení • 64
Mobilní stopař • 111
Moje nabídka • 101
N
O
Obnovení telefonu • 111
Obrázek na pozadí • 104
Obrázky, stažené • 78
Odeslané zprávy • 67
Odchozí hovory • 38
Odstranění
e-mail • 69, 70
kontakty • 44
MMS • 65, 67, 70
položky kalendáře • 88
poznámek • 89
SMS • 65, 67, 70
záznamy hovorů • 37, 38
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 115
Opakované vytáčení
automaticky • 103
ručně • 32
P
Paměťová karta
přístup k souborům • 83
vložení • 28
PIN, změna • 110
PIN2, změna • 111
Plánovač • 84
Podržení, hovor • 34
Podsvícení, nastavení
displej • 106
klávesnice • 107
Poslední číslo, opakovat • 32
Pozadí • 104
Pozdrav • 100
Poznámka • 89
Problémy, řešení • 113
Prohlížeč, web • 56
Převodník • 91
Přijaté hovory • 38
Přijaté zprávy
e-mail • 68
MMS/SMS • 64
Příjem
druhý hovor • 34
hovor • 33
Příjem libovolným tlačítkem • 104
Push zprávy • 66
Rejstřík
Nahrávání
hlasové poznámky • 48
videa • 96
Nastavení osvětlení • 106
Nastavení USB • 103
Nastavení vysouvání • 100
Nastavení zvuku • 105
R
Režim ABC, zadávání textu • 29
Režim FDN (Fixed Dialling Number) •
110
Režim offline • 9, 104
Režim T9, zadávání textu • 30
Roaming • 108
Rychlá volba • 42
S
Server hlasové pošty • 109
Schránka, zprávy
e-mail • 68
125
Rejstřík
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 110
Síťové pásmo, volba • 109
Skupiny volajících • 42
Služby sítě • 107
SMS zprávy
nastavení • 71
odstranění • 65, 70
vytvoření/odesílání • 60
zobrazení • 65
Soukromí • 110
Správa klíčů • 112
Správce souborů • 78
Stav paměti
kontakty • 44
správce souborů • 83
telefon • 111
zprávy • 78
Stopky • 92
Styl menu • 104
Světové hodiny • 90
126
Š
Šablony, zpráva • 69
T
Telefon
displej • 11
heslo • 110
ikony • 11
obnovení • 111
péče a údržba • 121
vybalení • 6
zamknutí • 110
zapnutí/vypnutí • 9
Text, zadávání • 29
Tichý režim
nastavení • 106
přepnutí • 15
Tísňová volání • 119
Tón krytu • 106
Tón připojení • 106
Tón zapnutí/vypnutí • 106
Tón zpráv • 105
Tóny DTMF, odesílání • 36
Tóny kláves
hlasitost • 105
odeslání/ztlumení • 35
výběr • 105
Tvorba zpráv
e-mail • 63
MMS • 61
SMS • 60
V
Videa
nahrávání • 96
přehrávání • 80
Vizitka • 43
Volba pásma • 109
Výběr sítě • 108
W
Webový prohlížeč
přístup • 56
záložky • 57
Z
Zprávy
e-mail • 63
konfigurace • 66
MMS • 61
pozdrav • 100
push • 66
SMS • 60
vysílání • 77
Zprávy push • 76
Zprávy sítě (Cell Broadcast) • 77
Zprávy sítě • 77
Zvonění
příchozí hovory • 105
zprávy • 105
Zvuky, stažené • 81
Rejstřík
Zabezpečení, hovory • 109
Zamknutí
funkce menu • 110
SIM karta • 110
telefon • 110
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 35
telefon • 9
Záznamník
nahrávání • 48
přehrávání • 48
Záznamy hovorů
odchozí • 38
přijaté • 38
zmeškané • 38
Zkratka • 101
Zmeškané hovory • 38
Znaky, zadávání • 29
127
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung
je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde
jste telefon zakoupili.
(místo a datum vydání)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.18
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(Zástupce v EU)
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
Samsung Electronics QA Lab.
Technická dokumentace je uložena u:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV]
směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících
autorizovaných orgánů:
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly
provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními
požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Sít'
SAR
Bezpečnost
Elektromagnetická
kompatibilita
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/
nebo jinými normativními dokumenty.
(název výrobního závodu, adresa)
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350
Vyrobeno v:
(Číslo modelu)
SGH-E250
(Název výrobku)
GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth
Mobilní telefon
Pro následující výrobek:
Prohlášení o shodě (R&TTE)
Download PDF

advertising