Samsung | SM-G930F | Samsung Galaxy S7 Uživatelská přiručka (Nougat)

SM-G930F
Uživatelská příručka
Czech. 01/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
6
62 Instalace nebo odinstalace aplikací
64Telefon
68Kontakty
72Zprávy
74Internet
76E-mail
77Fotoaparát
100Galerie
105 Samsung Gear
105 Game Launcher
108Kalendář
109 S Health
112 S Voice
114Záznamník
116 Moje soubory
117Poznámka
118Hodiny
120Kalkulačka
120 Aplikace Google
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Obsah balení
9
10 Rozvržení zařízení
13Baterie
19 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
22 Paměťová karta (micro SD karta)
25 Konektor USB
26 Zapínání a vypínání zařízení
27 Ovládání dotykového displeje
30 Domovská obrazovka
36 Zámek displeje
37 Always On Display
39 Oznamovací panel
41 Zadávání textu
43 Zachycení obrazovky
44 Spouštění aplikací
45 Více oken
50 Účet Samsung account
51 Přenos dat z předchozího zařízení
55 Správa zařízení a dat
58 RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
60 Funkce sdílení
61 Tísňový režim
2
Obsah
Nastavení
122Úvod
122Připojení
134 Zvuky a vibrace
135Oznámení
135Zobrazení
137 Pozadí a motivy
138 Rozšířené funkce
140 Údržba zařízení
142Aplikace
143 Zamykací obr. a zabezp.
152 Cloud a účty
154Google
154Usnadnění
154 Obecná správa
155 Aktualizace softwaru
155 Uživatelská příručka
156 O zařízení
Dodatek
157Usnadnění
173 Řešení problémů
178 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
4
Základy
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení → Informace o
baterii.
Údržba odolnosti proti vodě a prachu
Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu
uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
• Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1,5 m ani ho pod vodou nenechávejte déle než
30 minut.
• Nevystavujte zařízení rychle tekoucí vodě.
• Pokud bylo zařízení vystaveno působení čisté vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky.
Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, ionizovaná voda, nebo alkoholický
nápoj, opláchněte jej čistou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Pokud byste se
těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled zařízení.
• Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je-li mokrý reproduktor či mikrofon, nemusí být
během hovoru dobře slyšet zvuk. Před použitím zařízení otřete suchým hadříkem nebo je
důkladně osušte.
• Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě.
• Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu
v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP68 uvedené v mezinárodní normě
IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování:
15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Bez ohledu na klasifikaci je možné, že v určitých
situacích dojde k poškození zařízení.
5
Základy
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
6
Základy
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při používání funkce zrcadlení obrazovky (při připojení k televizoru)
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
7
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Buďte opatrní, aby
nedošlo k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
8
Základy
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Základy
Rozvržení zařízení
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Přijímač
LED indikátor
Přední fotoaparát
GPS anténa
Snímač vzdálenosti
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko Domů
(snímač otisků prstu)
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Hlasitý reproduktor
Univerzální konektor
Mikrofon
10
Základy
Mikrofon
Zadní fotoaparát
Blesk
Tlačítko hlasitosti
NFC anténa / MST anténa /
Cívka na bezdrátové
nabíjení
Hlavní anténa
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač vzdálenosti příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče
obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
11
Základy
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
12
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru
zařízení.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
13
Základy
Zobrazení odhadované doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Údržba zařízení → Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Odhadovaná doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných
nebo horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
14
Základy
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji,
pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Informace o rychlém nabíjení
• Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením
nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti
Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která
podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.
15
Základy
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona .
Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, klepněte na domovské obrazovce na položku
Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení → Baterie → → Rozšířené nastavení a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
Bezdrátové nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet
pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).
Rychlé bezdrátové nabíjení
Zařízení můžete nabíjet rychleji pomocí funkce rychlého bezdrátového nabíjení. Abyste mohli
používat tuto funkci, musíte použít nabíječku a komponenty, které podporují funkci rychlého
bezdrátového nabíjení.
Ventilátor uvnitř nabíječky může během rychlého bezdrátového nabíjení vydávat hluk.
Pro snížení hluku ventilátoru musíte funkci rychlého bezdrátového nabíjení deaktivovat.
Možnost zapnout/vypnout se v nabídce nastavení vašeho zařízení objeví, jakmile je položíte
na nabíječku. Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Údržba zařízení → Baterie → → Rozšířené nastavení a potom funkci deaktivujte
klepnutím na přepínač Rych. bezdrátové nabíjení. Deaktivací této funkce hluk omezíte,
může tak ale dojít k prodloužení doby nabíjení.
16
Základy
Nabíjení baterie
1 Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky.
Na obrazovce se zobrazí odhadovaná doba nabíjení. Skutečná doba nabíjení se může lišit
v závislosti na podmínkách nabíjení.
2 Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.
Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem. Zařízení
by se nemuselo správně nabít nebo by se mohlo přehřát.
• Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě,
můžete ztratit příjem signálu sítě.
• Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali
jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.
17
Základy
Úsporný režim
Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → STŘ.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací úsporného režimu změnit jeho
nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
Maximálně úsporný režim
V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu a
omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
1 Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Baterie → MAX.
2 Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT můžete před aktivací maximálně úsporného režimu změnit
jeho nastavení.
3 Klepněte na položku POUŽÍT.
a vyberte
Po aktivaci maximálně úsporného režimu klepněte na domovské obrazovce na položku
aplikaci, kterou chcete použít. Chcete-li odstranit aplikace, klepněte na položku → Upravit a
vyberte aplikaci s .
Chcete-li maximálně úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku → Vypnout Maximální
úsporný režim.
Odhadovaná doba využívání baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a
provozních podmínkách.
18
Základy
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1
3
2
4
5
19
Základy
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
3 Vložte do přihrádky 1 kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Instalace správné karty
Nano SIM karta
Micro SD karta
Používejte pouze nano-SIM karty.
20
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
21
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná,
naformátujte ji na počítači.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
22
Základy
1
2
3
4
5
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
23
Základy
3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky 2 tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Přihrádka 1
Přihrádka 2
4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
24
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Údržba zařízení →
Úložiště → → Nastavení úložiště → SD karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Konektor USB
Pomocí dodaného konektoru USB (cestovního adaptéru) můžete přenášet data z ostatních
mobilních zařízení nebo připojovat k zařízení periferní zařízení USB, jako je myš nebo klávesnice.
Používejte výhradně konektor USB dodaný se zařízením.
Přenos dat z předchozího zařízení
Své předchozí zařízení můžete ke svému zařízení připojit pomocí konektoru USB a kabelu USB,
abyste mohli snadno a rychle přenášet data. Další informace naleznete v části Přenášení dat pomocí
konektoru USB.
Předchozí
zařízení
Vaše zařízení
1
Konektor USB
Kabel USB
2
25
Základy
Připojení periferního zařízení USB
Připojte periferní zařízení USB ke konektoru USB a zapojte konektor USB do univerzálního konektoru
zařízení.
Některá periferní zařízení USB nemusí být se zařízením kompatibilní.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
26
Základy
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
27
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
28
Základy
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
29
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
Ikona obrazovky Aplikace
30
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí a motivy: Můžete změnit tapetu, motiv nebo ikony zařízení.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
• Mřížka na obr.: Změňte velikost mřížky, abyste na domovské obrazovce a na obrazovce Aplikace
zobrazili více, nebo méně položek.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
31
Základy
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku
Přesunout aplikace v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky.
Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.
Odstranění položek
Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku Odstranit nebo Odebrat zástupce v horní
části obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
32
Základy
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
domovské obrazovce.
Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte
aplikaci na domovskou obrazovku.
Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete
vymazat, na položku Odebrat zástupce v horní části obrazovky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Používání rychlých možností
Rychlý přístup k možnostem využijete prostřednictvím klepnutí a podržení ikony aplikace nebo
složky.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
33
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět
aplikace, které budete chtít.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku PŘIDAT, zaškrtněte aplikace a
potom klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na
obrazovce Aplikace.
na složce. Bude vymazána pouze příslušná složka.
Chcete-li odstranit složku, klepněte na položku
Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Nové uspořádání položek
Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Třídit → Abecední pořadí.
34
Základy
Hledání položek
Aplikace můžete vyhledat na obrazovce Aplikace nebo v obchodech Galaxy Apps či Obchod Play.
Na obrazovce Aplikace zadejte znaky do vyhledávacího pole. Zařízení vyhledá a zobrazí položky
obsahující znaky, které jste zadali.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
35
Základy
Ikona
Definice
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte metodu zamykání
obrazovky.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo otisk prstu, můžete ochránit
své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu
zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
36
Základy
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Nastavení zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní
nastavení.
Always On Display
Můžete nastavit zařízení, aby zobrazovalo informace, jako jsou hodiny, kalendář nebo obrázek, na
obrazovce, když je vypnutá.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zobrazení → Always On Display a
klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
2 Klepněte na položku Rozložení → Obsah pro zobrazení a vyberte položku, která se má
zobrazit.
• Hodiny: Vyberte styl hodin a obrázek na pozadí.
• Kalendář: Vyberte styl kalendáře.
• Obrázek: Vyberte obrázek, který se bude zobrazovat na obrazovce, když je vypnutá.
Pokud vyberete položku Hodiny nebo Kalendář, můžete současně nastavit zobrazení ikon
oznámení. Funkci aktivujte klepnutím na přepínač Zobrazit oznamování.
Když je obrazovka vypnutá, bude se na zařízení zobrazovat vybraná informace.
Tato funkce se deaktivuje, jakmile úroveň nabití baterie klesne pod 5 %.
37
Základy
Nastavení plánu pro funkci Vždy na displeji
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zobrazení → Always On Display a
klepnutím na přepínač Vždy zobrazit funkci aktivujte. Potom klepněte na položku Nastavit plán a
nastavte čas spuštění a čas ukončení.
Otevírání oznámení, když je obrazovka vypnutá
Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se na obrazovce ikony
oznámení i v případě, že je vypnutá. Oznámení zobrazíte tak, že prstem poklepete na ikony
oznámení.
Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.
Ovládání přehrávání hudby, když je vypnutá obrazovka
Přehrávání hudby můžete ovládat i tehdy, když je obrazovka vypnutá.
Poklepejte prstem na název aktuálně přehrávané skladby. Zobrazí se ovladač hudby. Chcete-li
ovládat přehrávání, poklepejte na ikony.
38
Základy
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
39
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozložení tlačítek, klepněte na položku → Upravit, klepněte na tlačítko a podržte
jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
Vyhledávač
Můžete vyhledat různý obsah pomocí klíčového slova nebo vyhledat okolní zařízení.
Vyhledávání obsahu nebo okolních zařízení
Otevřete panel s oznámeními a táhněte po něm směrem dolů, potom klepněte na položku
Prohledat telefon a vyhledat nedaleká zařízení.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Chcete-li vyhledat blízká zařízení, klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ. Další informace
naleznete v části RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
40
Základy
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku → Nastavení → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → Přidat jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku
chcete používat.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a pak vyberte rozložení klávesnice, které
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
41
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
42
Základy
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Move to
vedle slovníku.
Manage dictionaries →
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom
psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze
rolovat.
Pořízení snímku obrazovky
Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky
Galerie.
• Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko.
• Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.
• Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná,
otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce a
potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Dlaní uložit obrazovku.
43
Základy
Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části
obrazovky:
• Zachycení posouvání: Umožňuje zachytit obsah, který pokračuje přes více stránek, jako
je například webová stránka. Po klepnutí na položku Zachycení posouvání se obrazovka
automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky. Do složky Galerie se uloží pouze oříznutá část.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
Pokud se možnosti na snímku obrazovky nezobrazí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Rozšířené funkce a funkci aktivujte klepnutím na přepínač
Inteligentní zachycení.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Aplikaci ukončíte klepnutím na položku
a na položku nebo přetažením okna poslední
aplikace doleva nebo doprava. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT
VŠE.
44
Základy
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení vyskakovacích
oken
45
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku DALŠÍ APLIKACE a vyberte aplikaci.
46
Základy
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Zavření právě vybrané
aplikace.
Přepnutí vybraného okna do
zobrazení nového okna.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
47
Základy
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte text nebo zkopírované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a
podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku
se objeví ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Abyste minimalizované zobrazení rozdělené obrazovky zavřeli, otevřete panel s oznámeními a
klepněte na ikonu na oznámení Více oken.
Maximalizace okna
Klepněte na okno aplikace a přetáhněte lištu mezi okny aplikace k hornímu nebo spodnímu okraji
obrazovky.
48
Základy
Zobrazení vyskakovacích oken
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 Táhněte nahoru nebo dolů, klepněte na okno aplikace a přidržte ho, potom je přetáhněte na
možnost Otevřít v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
49
Základy
Účet Samsung account
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností
Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete
obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Účet Samsung
account → Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
50
Základy
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account, klepnutím na účet jej odstraníte.
3 Klepněte na položku → Nastavení → Odebrat účet → ODEBRAT ÚČET.
4 Zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku POTVRDIT, potom klepněte na
položku ODEBRAT ÚČET.
Přenos dat z předchozího zařízení
Z předchozího zařízení do vašeho zařízení můžete přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí
aplikace Smart Switch (bezdrátově nebo pomocí konektoru USB) nebo pomocí úložiště Samsung
Cloud.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Aplikaci Smart
Switch můžete spustit klepnutím na položku Aplikace → Nastavení → Cloud a účty → Smart
Switch. Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Přenášení dat pomocí konektoru USB
Své předchozí zařízení můžete ke svému zařízení připojit pomocí konektoru USB a kabelu USB,
abyste mohli snadno a rychle přenášet data.
1 Zapojte konektor USB do univerzálního konektoru zařízení.
51
Základy
2 Připojte zařízení k předchozímu zařízení pomocí kabelu USB předchozího zařízení.
Předchozí
zařízení
Vaše zařízení
1
Konektor USB
Kabel USB
2
3 Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku Smart Switch →
PŘIJMOUT.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku POVOLIT.
Zařízení rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.
5 Přeneste z předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB ani konektor USB od zařízení. Mohlo by
dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte
se, že je zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat
přerušen.
52
Základy
Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1 Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
2 Na vašem zařízení klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Cloud a účty → Smart
Switch.
3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT → PŘIPOJIT.
5 Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
53
Základy
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
54
Základy
Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit
na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung account.
1 Na předchozím zařízení zazálohujte dat do vašeho účtu Samsung.
2 Na vašem zařízení klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Cloud a účty → Samsung
Cloud → Obnovit.
3 Klepněte na položku a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku OBNOVIT.
Správa zařízení a dat
Připojení zařízení k počítači pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenášení mediálních soub. přes USB →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenášení obrázků.
55
Základy
3 Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout
aktualizace ručně.
Když klepnutím na přepínač Stahovat aktualizace automaticky tuto funkci aktivujete,
budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
56
Základy
Zálohovaní a obnovování dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v částech Účet Samsung account a
Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení →
Zálohovat moje data pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek,
které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Vybraná data budou na zařízení obnovena.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení a
aktivujte funkci klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohovaní a obnovování dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
57
Základy
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
Úvod
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a táhněte po něm směrem dolů, potom klepněte na položku
Prohledat telefon a vyhledat nedaleká zařízení.
2 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují a zařízení automaticky vyhledá další zařízení ve svém okolí.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Připojování k televizoru
Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je
možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními a táhněte po něm směrem dolů, potom klepněte na položku
Prohledat telefon a vyhledat nedaleká zařízení.
58
Základy
3 Klepněte na položku RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
4 Vyberte televizor.
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.
5 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.
• Zobr. zař. v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V závislosti
na televizoru, který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat funkci
zrcadlení obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky, aktivujte
funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync
a AllShare Cast dongle.
• Použít jako dálkové ovládání: Používejte své zařízení jako dálkové ovládání televizoru.
• Zobrazit TV v zařízení: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat
ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
• Přehrát zvuk z televizoru v zařízení: Poslouchejte při sledování televize zvuk
prostřednictvím reproduktoru zařízení. K zařízení můžete připojit sluchátka, aby ostatní zvuk
televize neslyšeli.
• Zaregistrovat TV / Zrušit registraci TV: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli
používat další funkce, jako je Použít jako dálkové ovládání.
• Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do
mezipaměti.
• Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou
šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na
televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights
Management, DRM).
Streamování obsahu na registrovaném televizoru
Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při
přehrávání obsahu.
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.
• Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
• Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci
používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.
59
Základy
Funkce sdílení
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.
Můžete také používat následující možnosti:
• Sdílení odkazů: Umožňuje nahrát obsah na server úložiště Samsung a sdílet odkaz a
přístupový kód s ostatními kontakty, které nejsou uloženy v seznamu vašich kontaktů. Abyste
mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Přenést soubory do zař.: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím
připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
• Zobrazit obsah v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší
obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač
Přímé sdílení.
60
Základy
4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie. Některé aplikace a
funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním
informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Otevření dalších možností.
Zapnutí blesku.
Zvuková upozornění.
Odeslání aktuálních údajů o poloze
ve zprávě.
Zahájit volání.
Procházení Internetu.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie a zbývající
doba používání
Zahájit nouzové volání.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Případně
stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
61
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automatické aktualizace a pak vyberte vhodnou možnost.
62
→ Nastavení
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku ZAKÁZAT nebo OK.
Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Aplikace, vyberte aplikaci a pak
klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
aplikaci a potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Nastavení → Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam
oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění,
otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Aplikace → → Oprávnění
aplikace. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
63
Aplikace
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
3 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
.
uskutečníte
videohovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
64
Aplikace
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku → Rychlá volba, vyberte číslo rychlé
volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku POSLEDNÍ nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
65
Aplikace
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Telefon
→ → Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávy a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
POSLEDNÍ a zobrazte zmeškané hovory.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → → Nastavení → Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku , zaškrtněte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo., zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat anonymní hovory.
66
Aplikace
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• : Otevřít další možnosti.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor
hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k
uším.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• : Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Otevřít další možnosti.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor
hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu ve spodní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k
uším.
67
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
Naskenovat kontaktní informace z vizitky.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
68
Aplikace
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte číslo a klepněte na položku PŘIDAT DO KONTAKTŮ.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → POSLEDNÍ.
2 Klepněte na obrázek volající nebo na telefonní číslo → Detaily.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Import/export kontaktů → IMPORT.
3 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit.
4 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte název
účtu, vyberte účet, s kterým chcete provést synchronizaci, a potom klepněte na položku Kontakty
(Samsung účet) nebo Synchronizovat Kontakty.
69
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → Detaily. Pak proveďte jednu
z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení profilu
Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou
funkci sdílení profilu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → váš profil → Sdílení profilu a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílené info z profilu a vyberte
položky.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku Sdílet s a
vyberte možnost.
70
Aplikace
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Sdílet.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
4 Vyberte způsob sdílení.
Sloučení duplicitních kontaktů
Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty,
může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů
sloučením duplicitních položek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Sloučit duplicitní kontakty.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Odstranit.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek
kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → Detaily. Pak klepněte na položku → Odstranit.
71
Aplikace
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a klepněte na položku VYTVOŘIT.
4 Vložení zprávy.
Otevření dalších možností.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
5 Klepněte na položku ODES. a odešlete zprávu.
72
Aplikace
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku ODES.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Blokovat zprávy → Blokovat čísla.
3 Klepněte na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY, vyberte kontakt a pak klepněte na položku
.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou možnost aktivujte klepnutím
na přepínač.
73
Aplikace
3 Změna nastavení upozornění.
• Zvuk upozornění: Změní zvuk upozornění.
• Vibrace při přehr. zvuku: Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
• Autom. otevírané okno: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích
oknech.
• Náhled zprávy: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a
ve vyskakovacích oknech.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku
Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Klepnutím na přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
74
Aplikace
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku do
záložek.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim
můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.
Aktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → ZAPNOUT UTAJENÍ.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabez. Režimu utajení → Změnit heslo.
Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto
možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů. Více informací o používání otisků prstů naleznete v
části Rozpoznávání otisků prstů.
75
Aplikace
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → VYPNOUT UTAJENÍ.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
76
Aplikace
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Funkci Fotoaparát můžete spustit různými způsoby:
• Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
77
Aplikace
Používání gest tažení
Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim
snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.
Náhled předního
fotoaparátu
Režimy fotografování a
filmování
Náhled zadního fotoaparátu
Efekty filtru
Přepnutí fotoaparátů
Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo
dolů.
Zobrazení režimů snímání
Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zleva doprava.
78
Aplikace
Zobrazení efektů filtru
Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zprava doleva. S jejich
pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video. Chcete-li pořídit sérii fotografií, klepněte na položku
a podržte ji.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Aktuální režim
Oživení a rozjasnění
obličejů.
Nastavení fotoaparátu
Náhled miniatury
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Efekty filtru
Režimy fotografování
a filmování
79
Aplikace
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
• Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.
HDR (Vysoký dynamický rozsah)
Pomocí režimu HDR můžete pořizovat fotografie a videa v bohatých barvách a zachytit detaily, a to
i ve světlých a tmavých oblastech.
1 Na obrazovce náhledu opakovaně klepněte na položku
, dokud nepřejdete až na
požadovanou možnost.
• : Zařízení automaticky aktivuje režim HDR podle podmínek snímání.
• : Režim HDR se aktivuje.
• : Režim HDR se deaktivuje.
2 Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
video.
Bez efektu
S efektem
80
zaznamenejte
Aplikace
Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Přizpůsobení režimů snímání
Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.
Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku → Info.
Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku → Upravit, klepněte na ikonu režimu a
podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku → Přidat zást. na
dom. obr.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Automaticky.
81
Aplikace
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k nebo
, abyste ručně
upravili ostření. Pro přepnutí do režimu automatického ostření přetáhněte panel přizpůsobení
směrem k možnosti Auto.
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
a táhněte prstem po panelu teploty barev.
teplotu barev. Klepněte na položku
• : Vyberte barevný odstín. Chcete-li vytvořit svůj vlastní barevný odstín, klepněte na položku
Tón 1 nebo Tón 2.
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice. Hodnota
expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.
• : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude
světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na snímky pořizované v noci. Vysoká rychlost
závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na fotografování rychle se pohybujících
objektů.
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete provést nastavení ISO na Auto.
82
Aplikace
Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti
Můžete uzamknout zaostření a expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
V profesionálním režimu můžete oddělit expoziční čas a zaostření a nastavit je na odlišná místa.
Tato funkce je k dispozici, pouze pokud nastavíte rychlost závěrky a ostření na Auto v
profesionálním režimu.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit, potom ji podržte.
Na oblasti ostření se objeví rámeček AF/AE.
2 Přetáhněte snímek AF/AE do oblasti expozice.
Oblast expozice bude oddělena od oblasti zaostření.
83
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
2 Klepněte na položku a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
3 Klepnutím na položku zastavte pořizování fotografií.
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
Pohyblivé panorama
Můžete pořídit snímek a zobrazit pohyblivé panorama.
Při pořizování pohyblivých panoramatických snímků se nebude zaznamenávat zvuk.
1 Na obrazovce náhledu panoramatického snímku klepněte na položku
, čímž aktivujete funkci
pohyblivého panoramatu, a pořiďte pohyblivý panoramatický snímek.
2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
3 Klepněte na položku .
Přehraje se pořízený pohyblivý panoramatický snímek.
4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý panoramatický snímek, naklopte zařízení nebo táhněte
prstem po obrazovce.
Chcete-li pohyblivý panoramatický snímek uložit jako video, klepněte na položku ULOŽIT JAKO
NOVÝ.
84
Aplikace
Selektivní ostření
Použijte režim rozostření, abyste na fotografii zdůraznili určité objekty.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Selektivní ostření.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
4 Klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:
• Zaost. na blízko: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
• Zaostř. na dálku: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
• Pan. zaostření: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
6 Klepněte na položku ULOŽIT.
• Doporučujeme umístit objekty do 50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete
zaostřit, do blízkosti zařízení.
• Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná
vzdálenost. Vzdálenost by měla být větší než trojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a
předmětem.
• Během fotografování držte zařízení pevně a nehýbejte se.
• Kvalita fotografií pořízených zařízením může být ovlivněna v následujících situacích:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Na pozadí se nachází silné světlo, je nedostatek světla nebo pořizujete fotografie v
interiérech.
– – Předmět nebo pozadí nemá žádný vzor nebo má nevýraznou barvu.
85
Aplikace
Pomalý pohyb
Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zpomaleně.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pomalý pohyb.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zpomaleného přehrávání. Pokud je
na videu zachyceno velké množství pohybu, vytvoří se jedna nebo dvě části ve zpomaleném
přehrávání založené na nejvýraznějších pohybech.
Úprava částí zpomaleného přehrávání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Pokud chcete přehrávání pozastavit, klepněte na obrazovku a klepněte na položku .
4 Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadovaná místa, abyste nastavili trvání, po které
má být video přehráváno.
86
Aplikace
5 Přetažením položky
vyberte úsek videa, který se bude přehrávat zpomaleně.
Chcete-li nastavit úsek zpomaleného přehrávání přesněji, klepněte na položku , podržte ji a
potom táhněte prstem doleva nebo doprava, abyste úsekem videa procházeli po jednotlivých
snímcích.
Počáteční úchyt
Koncový úchyt
Sekce zpomaleného
pohybu
6 Klepněte na část zpomaleného přehrávání a nastavte následující možnosti:
• Rozdělit: Rozdělí oddíl na dvě části.
• Odstranit: Odstraní jednu z rozdělených částí.
• Rychlost: Změní rychlost přehrávání vybrané části.
7 Klepněte na položku a zobrazte náhled videa.
8 Klepnutím na položku EXPORT uložíte video jako nový soubor.
Hyperčas
Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená
videa. Snímková frekvence se automaticky upraví pro plynulejší záznam, pro méně roztřesená
zrychlená videa pořizovaná ze chůze, pro jízdu dopravním prostředkem a podobně.
Automatické ostření v tomto režimu nebude fungovat.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Hyperčas.
2 Klepněte na položku a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na Auto, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky
upravovat podle proměňující se scény.
87
Aplikace
3 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
4 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku
zobrazte
video.
Potraviny
Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Potraviny.
2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, které chcete zvýraznit.
Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
88
a přetáhněte panel přizpůsobení.
Aplikace
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
89
Aplikace
Koláž videa
Nahrávejte videa a vytvářejte z nich jedinečné koláže videí. Videa můžete upravovat a sdílet je
s ostatními.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Koláž videa.
2 Klepněte na položku a vyberte typ koláže pod poměrem stran obrazovky, který chcete použít.
Chcete-li nahrát video, které budete prohlížet v koláži zpomalených videí, vyberte typ koláže v
možnosti Zpomalená koláž.
Můžete také pro videa vybrat dobu nahrávání. Klepněte na položku
3 Klepnutím na položku
spustíte nahrávání.
Jakmile nahrajete video, zobrazí se obrazovka úprav.
90
a vyberte možnost.
Aplikace
4 Upravte video pomocí dostupných možností.
• Zvuk: Upravte nahraný zvuk nebo vložte hudbu na pozadí.
• Pom. části: V jednotlivých rámečcích vyberte části videa, které se budou přehrávat
zpomaleně. Tato možnost se objeví, když vyberete možnost Zpomalené video.
• Konc. značky: Zobrazí na videu datum a čas nahrávání.
5 Po dokončení úprav klepněte na položku ULOŽIT, abyste video uložili.
Chcete-li video sdílet s přáteli, klepněte na položku SDÍLET.
Živé vysílání
Nahrávejte a sdílejte živá videa svých jedinečných okamžiků. Pozvěte svou rodinu a přátele, aby vaše
živé vysílání sledovali. Další informace o funkci vysílání přes YouTube naleznete v nabídce nápovědy
služby YouTube.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Při vysílání pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
Než začnete
• Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
• Pokud chcete, aby bylo vaše vysílání po skončení automaticky uloženo do vašeho zařízení,
otevřete obrazovku náhledu, klepněte na položku Nastavení, potom klepněte na přepínač
Automatické uložení, abyste tuto funkci aktivovali. Videa můžete zobrazit v Galerie.
• Můžete nastavit zařízení tak, aby odkaz na vysílání během vysílání sdílelo prostřednictvím
sociálních sítí. Na obrazovce náhledu klepněte na položku Nastavení → Nastavení SNS, potom
klepněte na přepínač vedle sociální sítě, kterou chcete použít.
Zahájení vysílání
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Živé vysílání.
2 Přečtěte si podmínky používání a potom klepněte na položku POTVRDIT.
91
Aplikace
3 Chcete-li změnit název kanálu, klepněte na výchozí název a zadejte nový název.
4 Chcete-li nastavit vysílání jako veřejné nebo soukromé, klepněte na položku Nastavení →
Soukromí.
5 Klepněte na položku Pozvat a vyberte kontakty nebo ručně zadejte telefonní čísla.
Jakmile bude vysílání zahájeno, bude odkaz na video rozeslán vybraným kontaktům
prostřednictvím zprávy. Pozvané kontakty budou moci vysílání sledovat klepnutím na odkaz.
6 Klepnutím na položku
spustíte vysílání.
7 Klepnutím na položku
vysílání ukončíte.
Budete-li chtít během vysílání pozvat další osoby, klepněte na položku Sdílet a vyberte způsob
sdílení. Zatímco budete zvát další osoby, může dojít k pozastavení vysílání. Budete-li chtít
obnovit nahrávání, klepněte na položku POKR.
Vysílání bude automaticky nahráno na YouTube. Chcete-li odkaz sdílet s ostatními, klepněte na
položku SDÍLET ODKAZ.
Můžete vytvořit zástupce této funkce na domovské obrazovce klepnutím na položku Nastavení →
Přidat zástupce na dom. obrazovku.
Sledování živého vysílání
Pozvané kontakty mohou vysílání sledovat klepnutím na odkaz na video, který obdrželi. U veřejného
vysílání mohou sledující vyhledat název vašeho kanálu na YouTube.
92
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání blesku na autoportréty
Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový
displej sloužit jako blesk.
Na obrazovce náhledu opakovaně klepejte na položku
budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.
93
, dokud nepřejdete až na možnost . Když
Aplikace
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete použít efekt bodového světla nebo upravit rysy obličeje,
například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Samospoušť.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Tón vzhl.: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Sv. kužel: Upravte jas a umístění bodového světla. Umístění bodového světla nebo úpravu
jasu provedete posunutím panelu přizpůsobení směrem k požadované úrovni.
• Štíhlý ob.: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Velké oči: Zvětší vám oči.
• Oprava zkreslení: Když se váš obličej nachází u okraje obrazovky náhledu, bude se jevit
zkreslený. Povolte tuto možnost, abyste opravili tvar obličeje. Po provedení korekce tvaru se
může pozadí jevit mírně zkreslené.
Wide selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Wide selfie.
94
a přepněte
Aplikace
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
95
Aplikace
Pohyblivý širokoúhlý autoportrét
Můžete pořídit pohyblivý širokoúhlý autoportrét.
• Při pořizování širokoúhlého autoportrétu s pohybem se nebude zaznamenávat zvuk.
• V závislosti na podmínkách pořizování snímku nemusí být uložen pohyb.
1 Na obrazovce náhledu širokoúhlého autoportrétu klepněte na položku
, čímž aktivujete
funkci pohybu, a pořiďte pohyblivý širokoúhlý autoportrét.
2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
3 Klepněte na položku .
Přehraje se pořízený širokoúhlý autoportrét.
4 Chcete-li otočit pořízený pohyblivý širokoúhlý autoportrét, naklopte zařízení nebo táhněte
prstem po obrazovce.
Chcete-li pohyblivý širokoúhlý autoportrét uložit jako video, klepněte na položku ULOŽIT JAKO
NOVÝ.
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku STÁHNOUT.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím.
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Tuto funkci použijte k pořizování fotografií s bohatými barvami a k zachycení podrobností
i na tmavých a světlých místech.
96
Aplikace
• : Změna oblasti ostření.
Více bodů zaostří na několik oblastí v rámečku. Objeví se
Střed zaostří na střed rámečku.
několik obdélníků označujících zaostřené oblasti.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
• : Vytvářejte pohyblivé panoramatické snímky, které je možné přehrávat jako videa.
Pohyblivé panoramatické snímky můžete prohlížet z různých úhlů naklopením zařízení nebo
tažením prstu po obrazovce.
• : Vyberte dobu záznamu videa.
• : Změňte typ koláže videa nebo poměr stran obrazovky. Koláže videí můžete také nahrávat s
efektem zpomaleného přehrávání.
• : Vyberte snímkovou frekvenci.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
Pokud chcete zařízení nastavit tak, aby v profesionálním režimu ukládalo fotografie jako
nekomprimované soubory RAW (formát souborů DNG), klepněte na přepínač Uložit soubory
RAW a JPEG. Soubory RAW obsahují veškerá data fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu,
zabírají ale více místa v paměti. Chcete-li zobrazit soubory RAW, budete potřebovat aplikaci na
prohlížení snímků.
• Při použití této funkce bude každá fotografie uložena ve dvou formátech, DNG a JPG.
Fotografie pořízené sériovým snímáním budou uloženy pouze jako soubory JPG.
• Soubory JPG můžete zobrazit v Galerie. Soubory DNG můžete prohlížet nebo mazat ve
složce DCIM → Camera.
97
Aplikace
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Sledování AF: Nastaví zařízení, aby sledovalo a automaticky zaostřovalo vybraný objekt. Když
vyberete objekt, zařízení bude automaticky ostřit na objekt, i když se bude objekt pohybovat
nebo když změníte polohu fotoaparátu.
• Když je tato funkce aktivována, není možné použít funkci stabilizace videa.
• Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:
– – Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
– – Předmět se pohybuje příliš rychle.
– – Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
– – Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
– – Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
– – Fotoaparát se nadměrně třese.
– – Rozlišení videa je vysoké.
• Oprava zkreslení: Automatická oprava zkreslení na fotografiích.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které chcete použít.
98
Aplikace
SPOLEČNÉ
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• Fotografie pohybu: Nastaví zařízení, aby několik vteřin před klepnutím na
zaznamenalo
videoklip. Můžete tak zachytit okamžik, který byste jinak mohli zmeškat. Abyste video zobrazili,
klepněte na miniaturu náhledu a klepněte na položku . Chcete-li zachytit fotografii
z videoklipu, zastavte přehrávání klepnutím na obrazovku a klepněte na položku KOPIE.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu
způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových
příkazů. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“.
Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.
• Funkce tlačítka hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
99
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
Prohlížení snímků a videí
Zobrazení snímků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Automatické upravení snímku.
Odstranění snímku.
100
Aplikace
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Animovat
nebo Koláž a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.
Hledání snímků
Na obrazovce Galerie zobrazte klepnutím na položku
poloha, lidé, dokumenty a podobně.
snímky roztříděné podle kategorií, jako je
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
Prohlížení videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Otevření dalších
možností.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Vytvoření animace GIF.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
101
Aplikace
Použití funkce Vylepšení videa
Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev. Na
domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Rozšířené funkce a aktivujte
funkci klepnutím na přepínač Zlepšovač videa.
• Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
• Použití této funkce zvýší spotřebu energie z baterie.
Prohlížení alb
Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které
jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → ALBA a vyberte album.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT
POLOŽKY.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
102
Aplikace
Sdílení příběhů
Příběhy můžete sdílet se svými kontakty.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Vyberte příběh, který chcete sdílet.
3 Klepněte na položku POZVAT, zaškrtněte kontakty a potom klepněte na položku HOT.
Když vaše kontakty přijmou požadavek na sdílení, bude příběh sdílen a vaše kontakty budou
moci do tohoto příběhu přidávat další obrázky a videa.
• Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují
tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Příjemci odkazu
nebudou moci používat některé funkce. Platnost odkazu po určité době vyprší.
Odstranění příběhů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
103
Aplikace
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung account.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → → Nastavení a klepnutím na položku
Synchronizovat Cloud tuto funkci aktivujete. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky
uloží do úložiště Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
104
Aplikace
Samsung Gear
Samsung Gear je aplikace, která vám umožní spravovat přenosné zařízení Gear. Když své zařízení
připojíte k zařízení Gear, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace zařízení Gear.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Gear.
Klepněte na položku PŘIPOJIT KE GEAR, abyste své zařízení připojili k zařízení Gear. Nastavení
dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání zařízení Gear s vaším
zařízením naleznete v uživatelské příručce k zařízení Gear.
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevření dalších možností.
Přidá hry.
Zapnutí nebo vypnutí ikony Herní
nástroje.
Omezení využití baterie pro hraní
her.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
105
Aplikace
Používání aplikace Spouštění her
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry a klepnutím
na přepínač Game Launcher aplikaci aktivujte.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher.
3 Klepněte na hru v seznamu her.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat na
obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku Přidat aplikace.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku Odebrat.
Aktivace herního úsporného režimu
Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak
spotřebu energie z baterie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher → Úspora energie vypnuta. Vyberte
jednu z následujících možností:
• Vypnuto: Úsporný režim se nepoužije.
• Úspora energie: Sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení.
• Maximální úspora energie: Výrazně sníží spotřebu energie z baterie snížením rozlišení a
snímkové frekvence.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
106
Aplikace
Používání aplikace Herní nástroje
Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry a klepnutím na
přepínač Game Tools aplikaci aktivujte.
Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku
.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku
položku Skrýt v horní části obrazovky.
, podržte ji a přetáhněte ji na
Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na
oznámení Herní nástroje.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
příchozí hovory a nouzová
upozornění.
Zamknutí tlačítka Nedávné a Zpět.
Ztmaví a zamkne obrazovku hry.
Ikona Herní nástroje
Pořizování snímků obrazovky.
Zaznamenání herní relace.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Blokování upozornění během hraní her
→
Klepněte na položku
pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění
na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud
obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.
107
Aplikace
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
108
Aplikace
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku ZOBRAZIT → Úlohy.
3 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti o úloze.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Úkoly, vyberte účet
služby a potom klepnutím na přepínač Synchronizovat Kalendář aktivujte synchronizaci událostí a
úloh s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Kalendář
→ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci,
a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
S Health
Úvod
Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení,
kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → S Health.
2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
109
Aplikace
Používání aplikace S Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a
sledovat tak své zdraví a formu. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními
uživateli aplikace S Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy týkající se zdraví.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → S Health.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
Porovnávejte záznamy o počtu
kroků s jiným uživateli aplikace S
Health nebo soupeřte se svými
přáteli.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Nastavte si každodenní cíle a
sledujte svůj pokrok.
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Zobrazí zprávy průvodce nebo
oznámení z aplikace S Health.
Chcete-li přidat položky na obrazovku S Health, klepněte na položku → Správa položek a potom
vyberte položky pod jednotlivými kartami.
• MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
110
Aplikace
Další informace
• Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle
konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo
ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a
poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S
Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje
mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health,
můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran
bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany
soukromých údajů.
111
Aplikace
S Voice
Úvod
Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.
Nastavení příkazu probuzení
Aplikaci S Voice můžete spustit vlastním příkazem probuzení.
Když aplikaci S Voice spouštíte poprvé, klepněte na položku START a nastavte si vlastní příkaz
probuzení.
Chcete-li příkaz probuzení změnit, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Samsung
→ S Voice. Potom klepněte na položku → Voice wake-up → Change wake-up command →
Custom → START a řiďte se pokyny na obrazovce.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby spouštělo aplikaci S Voice hlasovým příkazem, když je zařízení
zamknuté, klepněte na položku a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Wake up in
secured lock.
112
Aplikace
Používání aplikace S Voice
1 Proneste předem nastavený příkaz probuzení.
Případně otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Samsung → S Voice.
Když se aplikace S Voice spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení služby S Voice
Zobrazit příkazy hlasových příkazů.
2 Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat
nebo proneste předem nastavený příkaz
nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku
probuzení.
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
113
Aplikace
Nastavení jazyka
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → S Voice →
vyberte jazyk.
→ Language, potom
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.
Záznamník
Úvod
Použijte různé režimy nahrávání pro různé situace, jako je rozhovor. Zařízení dokáže převádět váš
hlas na text a rozlišovat mezi různými zdroji zvuku.
Provádění záznamu hlasu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku Záložka a vložte záložku.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
114
Aplikace
3 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
4 Zadejte název souboru a klepněte na položku ULOŽIT.
Změna režimu záznamu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Záznamník.
V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.
• STANDARDNÍ: Toto je normální režim nahrávání.
• ROZHOVOR: Mikrofon je citlivý na zvuk ze dvou směrů. V tomto režimu zaznamenává stejné
množství zvuku horní i spodní část zařízení.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro
co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.
Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení
váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk
systému hlasových poznámek.
Přehrávání vybraných záznamů hlasu
Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo
jejich ztlumení zrušit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Záznamník.
2 Klepněte na položku SEZNAM a vyberte záznam hlasu nahraný v režimu rozhovoru.
115
Aplikace
3 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku
, aby byl příslušný směr zvuku
ztlumen.
Ikona se změní na
a zvuk bude ztišen.
Zdroj zvuku se ztlumenou hlasitostí
Zdroj zvuku s obnovenou hlasitostí
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení
nebo na paměťové kartě podle kategorie.
Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku → Správa využití úložiště → SMAZAT.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
116
.
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Vytváření poznámek
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
Klepněte na položku
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvoření nebo nastavení kategorie.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložení obrázků.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
117
Aplikace
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
118
Aplikace
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
119
Aplikace
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
120
Aplikace
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Odesílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a komunikujte s nimi prostřednictvím video
hovorů.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
121
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
122
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na WI-FI DIRECT.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
123
Nastavení
3 Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na WI-FI DIRECT.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
124
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
125
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Viditelnost telefonu
Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi obsah. Když je tato funkce
aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou vyhledat jako dostupné
zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Viditelnost telefonu.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat.
• Spořič dat: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Využití mobilních dat: Sledování využití mobilních dat.
• Fakturační cyklus: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Využití dat Wi-Fi: Sledování využití dat přenesených pomocí Wi-Fi.
• Omezit sítě: Vybírá sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Fakturační cyklus → Fakturační cyklus.
126
Nastavení
Omezení používání dat
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých
mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Fakturační cyklus a
potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Použít limit využití dat.
2 Klepněte na položku Limit využití dat, zadejte limit, potom klepněte na položku NAST.
3 Klepněte na položku Upozornění využití dat, zadejte úroveň upozornění na používaní dat,
potom klepněte na položku NAST.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač
Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste
anténu NFC nepoškodili.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
127
Nastavení
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
128
Nastavení
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2 Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
129
Nastavení
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení
internetového připojení → Mobilní hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
130
Nastavení
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Režim sítě: Slouží k výběru typu sítě.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Umístění.
• Metoda zjišťování polohy: Vyberte metodu, která má být použita k určení polohy zařízení.
• Zvýšit přesnost: Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak
přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE: Zobrazení, které aplikace požadují
aktuální informace o poloze.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• Stáhnout podporu: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a
mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Stáhnout podporu.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
131
Nastavení
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Stáhnout modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
MirrorLink
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
132
Nastavení
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
Stáhnout podporu
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Stáhnout
podporu.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
133
Nastavení
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Zvonění: Změnit vyzváněcí tón hovoru.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní nastavení zvuku upozornění pro jednotlivé aplikace.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlač.: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku
při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
nebo
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Vibrace tlačítek: Nastaví zařízení, aby vibrovalo po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
134
a
Nastavení
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku UPŘESNIT a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Zobrazit tiše: Nastaví zařízení, aby ztlumilo zvuky oznamování a skrývalo náhledy oznámení.
• Na zamykací obrazovce: Zobrazí nebo skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení
zamčené.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Rozlišení obrazovky: Změní rozlišení displeje.
• Zvětš. obrazovky a písmo: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Domovská obrazovka: Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím
panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části Možnosti
domovské obrazovky.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce. Další informace naleznete v části Snadný režim.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
135
Nastavení
• Always On Display: Nastaví, aby zařízení zobrazovalo obrázek nebo informaci, když je
obrazovka vypnutá. Další informace naleznete v části Always On Display.
• LED indikátor: Nastavte zařízení, aby LED indikátor rozsvítilo, když se nabíjí baterie, když máte
upozornění nebo když nahráváte záznamy hlasu.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.
• Zachovat vypnutý displej: Nastaví zařízení, aby nezapínalo obrazovku, když se nachází na
temném místě, například v kapse nebo v tašce.
Filtr modrého světla
Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.
Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR
videí, filtr modrého světla se nepoužije.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a klepnutím
na přepínač Zapnout tuto funkci aktivujte.
2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač Zapnout
podle plánu tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte zařízení tak, aby používalo filtr modrého světla v noci a
vypnulo jej ráno, podle vaší polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
136
Nastavení
Snadný režim
Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých
ikon na domovské obrazovce.
Některé funkce aplikací nemusejí být ve snadném režimu k dispozici.
Přepnutí do jednoduchého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Snadný režim → Snadný režim.
2 Klepněte na položku HOTOVO.
Návrat do standardního režimu
Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku Nastavení → Zobrazení
→ Snadný režim → Standardní režim → HOTOVO.
Správa zástupců
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, táhněte doleva, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li přidat zástupce kontaktu na domovskou obrazovku, táhněte doprava a klepněte na
položku .
Chcete-li odstranit zástupce z domovské obrazovky, klepněte na položku UPRAVIT a vyberte aplikaci
nebo kontakt pomocí položky .
Pozadí a motivy
Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro
zařízení nejrůznější motivy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí a motivy.
137
Nastavení
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Hry: Aktivujte ikonu aplikace Game Launcher a herní nástroje a změňte nastavení související se
hrami. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Identifikovat neuložená čísla: Nastavte zařízení, aby identifikovalo neuložená telefonní čísla,
když obdržíte příchozí hovory nebo zprávy.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Režim Jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rychlé vytáčení: Nastavte zařízení, aby zavolalo kontaktu, když stisknete a podržíte tlačítko
Domů a řeknete jméno kontaktu.
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
138
Nastavení
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na
rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem
dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
Další informace naleznete v části Odesílat SOS zprávy.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
• Zlepšovač videa: Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších
a živějších barev.
Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.
Odesílat SOS zprávy
V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy na nouzové kontakty. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Odesílat SOS zprávy a pak
funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte nouzové kontakty podle pokynů na obrazovce.
Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na
přepínač Připojit zvuk. nahrávku nebo Připojit obrázky, abyste danou funkci aktivovali.
Možnost Připojit obrázky nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
139
Nastavení
Přidávání nouzových kontaktů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Odesílat SOS zprávy → Odeslat
zprávy → PŘIDAT. Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte
na položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako nouzový kontakt.
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti RAM a zabezpečení
systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Režim výkonu
RAM
Úložiště
140
Nastavení
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Hledání škodlivého softwaru.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na
položku → Rozšířené nastavení.
Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku → Rozšířené nastavení
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač Rychlé nabíjení kabelem.
Režim výkonu
Umožňuje změnu režimu výkonu zařízení podle způsobu používání, například hraní her nebo
přehrávání hudby, pro dosažení nejlepšího výkonu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Režim výkonu.
141
Nastavení
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZATÍ.
Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii
v nabídce UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku
ODSTRANIT nebo ODINSTALOVAT.
RAM
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → RAM.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu paměti RAM, který využíváte, zaškrtněte aplikace
ze seznamu aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
PROHLEDAT ZAŘÍZENÍ.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
142
Nastavení
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat
obsah oznámení, a zvolí, která oznámení se budou zobrazovat.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení, abyste zařízení zabezpečili nebo se
přihlásili ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Samsung Pass: Ověří vaši identitu snadno a bezpečně pomocí vašich biometrických dat. Další
informace naleznete v části Samsung Pass.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find My Mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
143
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít
k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte
odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při
registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
144
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3 Umístěte prst na tlačítko Domů.
4 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.
Když se objeví vyskakovací okno zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku POVOLIT,
abyste mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.
145
Nastavení
Mazání otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Když zaregistrujete otisk prstu do služby Samsung Pass, můžete se pomocí tohoto otisku prstu
přihlašovat k webovým stránkám, které podporují ukládání ID a hesla. Další informace naleznete
v části Samsung Pass.
Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím
aplikace Internet.
146
Nastavení
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
4 Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.
Samsung Pass
Pomocí služby Samsung Pass můžete bezpečně ověřovat svou identitu při přístupu ke službám
aplikací nebo na webové stránky prostřednictvím svých biometrických dat namísto zadávání ID či
hesla.
Než začnete
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. Více informací
naleznete v části Účet Samsung account.
• Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete
v aplikaci Internet. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
Registrace služby Samsung Pass
Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své
biometrické údaje.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
3 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
147
Nastavení
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku DALŠÍ.
5 Klepněte na položku REGIST. OTISKY PRSTŮ a zaregistrujte svůj otisk prstu.
Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
6 Pro dokončení registrace ve službě Samsung Pass položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk
prstu.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání ID
a hesel.
1 Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
2 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
3 Zaškrtněte možnost Přihlásit pomocí otisků prstů prostřednictvím Samsung Pass a klepněte
na položku ZAPAMAT.
Nyní můžete při přihlašování k těmto webovým stránkám použít otisk prstu, který jste si
zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Správa přihlašovacích informací
Zde můžete zobrazit seznam webových stránek, které jste nastavili pro používání se službou
Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.é jste nastavili pro používání se službou Samsung
Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku Informace k webovému přihlášení.
4 Vyberte webové stránky ze seznamu.
5 Klepněte na položku → Upravit a upravte své ID, heslo a název webových stránek.
Chcete-li webové stránky odstranit, klepněte na položku → Odstranit.
148
Nastavení
Používání služby Samsung Pass s aplikacemi
Když používáte aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat
pomocí služby Samsung Pass.
Chcete-li zobrazit seznam aplikací, které podporu službu Samsung Pass, otevřete obrazovku
Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass → Podporované
aplikace. Pokud nejsou k dispozici žádné aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost
Podporované aplikace se nezobrazí.
• Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy
způsobené přihlašováním k aplikacím pomocí služby Samsung Pass.
Odstranění dat služby Samsung Pass
Pomocí možnosti Odstranit data můžete odstranit své biometrické údaje, informace pro
přihlašování k webovým stránkám a data aplikací zaregistrované ve službě Samsung Pass. Váš
souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Samsung Pass.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku Odstranit data.
4 Zadejte heslo k účtu Samsung.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.
149
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
150
Nastavení
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
151
Nastavení
Cloud a účty
Úvod
Synchronizujte, zálohujte nebo obnovujte data zařízení pomocí úložiště Samsung Cloud, nebo
zařízení resetujte. Můžete rovněž registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo účet
Google a přenášet data do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.
Pravidelně zálohujte data na bezpečné úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
Samsung Cloud
Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav
využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
Správa úložiště
Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem
využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých
zařízení.
ZÁLOHA A OBNOVENÍ
Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj
obnovte. Další informace naleznete v části Zálohovaní a obnovování dat.
NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE
Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních
preferencí.
152
Nastavení
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte název účtu, vyberte
účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku → Nastavení → Odebrat účet nebo
klepněte na položku → Odebrat účet.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení.
SAMSUNG ÚČET
• Zálohovat moje data: Zálohujte své osobní informace a data aplikací do úložiště Samsung
Cloud. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z úložiště Samsung
Cloud.
ÚČET GOOGLE
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
153
Nastavení
Smart Switch
Po spuštění aplikace Smart Switch můžete přenést data ze svého předchozího zařízení. Další
informace naleznete v části Přenos dat z předchozího zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části
Usnadnění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
• Datum a čas: Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
154
Nastavení
• Hlásit diagn. informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo
diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
Aktualizace softwaru
Aktualizujte software zařízení nebo změňte nastavení aktualizací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby vyhledávalo a stahovalo
aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené
aktualizace ve stanovený čas.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
155
Nastavení
O zařízení
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
• Moje telefonní číslo: Zobrazí vaše telefonní číslo.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Jméno zařízení: Zobrazte a upravte název, který se bude zobrazovat při připojení zařízení k
jiným zařízením prostřednictvím Bluetooth, funkce Wi-Fi Direct nebo jinými způsoby.
• Číslo modelu: Zobrazí číslo modelu zařízení.
• Informace o SW: Zobrazí informace o softwaru zařízení jako je například verze operačního
systému a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
156
Dodatek
Usnadnění
O možnostech usnadnění
Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají
narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění.
Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Přímý přístup a pak
klepnutím aktivujte přepínač. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře po rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
Máte přístup k následujícím nabídkám usnadnění.
• Usnadnění
• Voice Assistant
• Univerzální přepínač
• Okno Lupy
• Negativní barvy
• Stupně šedi
• Nastavení barev
• Řízení interakce
157
Dodatek
Voice Assistant (hlasová zpětná vazba)
Aktivace nebo deaktivace funkce Voice Assistant
Když aktivujete funkci Voice Assistant, zařízení zahájí zpětnou hlasovou vazbu. Když na vybranou
funkci jednou klepnete, zařízení nahlas přečte text na obrazovce. Když na funkci klepnete dvakrát,
funkce se aktivuje.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant a
pak klepnutím aktivujte přepínač.
Chcete-li funkci Voice Assistant deaktivovat, klepněte na přepínač a poté rychle dvakrát klepněte
kamkoli na obrazovku.
Při první aktivaci funkce Voice Assistant se po aktivaci spustí výukový program. Zopakovat jej můžete
klepnutím na položku Nápověda pro Voice Assistant.
Některé funkce jsou při používání funkce Voice Assistant nedostupné.
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky při používání funkce Voice Assistant můžete používat různá gesta prsty.
Gesta jedním prstem
• Klepnutí: Přečte nahlas položku pod prstem. Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku
umístíte prst a začnete jím pohybovat.
• Poklepání: Otevře vybranou položku. Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení
vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Přesun položky nebo přístup k dostupné možnosti.
• Tažení doleva: Přesun na předchozí položku.
• Tažení doprava: Přesun na další položku.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změňte nastavení poslední kontextové nabídky.
• Nepřerušené tažení doleva a poté doprava: Přechod po obrazovce nahoru.
• Nepřerušené tažení doprava a poté doleva: Přechod po obrazovce dolů.
• Nepřerušené tažení nahoru a poté dolů: Přesun k první položce na obrazovce.
• Nepřerušené tažení dolů a poté nahoru: Přesun k poslední položce na obrazovce.
158
Dodatek
Gesta dvěma prsty
• Poklepání: Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
• Tři klepnutí: Kontrola aktuálního času, zbývající úrovně nabití baterie a další možnosti. Chceteli změnit položky, které jsou předčítané nahlas, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na
položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENÍ → Informace na
stavovém panelu.
• Čtyři klepnutí: Aktivace nebo deaktivace hlasové zpětné vazby.
• Tažení doleva: Přesun na další stránku.
• Tažení doprava: Návrat na předchozí stránku.
• Tažení nahoru: Přesun v seznamu dolů.
• Tažení dolů: Přesun v seznamu nahoru.
• Tažení libovolným směrem na zamčené obrazovce: Odemčení obrazovky.
• Tažení směrem dolů od vrchu displeje: Otevření panelu s oznámeními.
Gesta třemi prsty
• Klepnutí: Zahájení hlasitého předčítání položek odshora dolů.
• Poklepání: Zahájení čtení od další položky.
• Tři klepnutí: Přečtení naposledy vybraného textu a jeho zkopírování do schránky.
• Tažení doleva nebo doprava: Otevření kontextové nabídky a procházení možnostmi.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změna zrnitosti čtení a výběru textu.
Používání kontextové nabídky
Během používání funkce Voice Assistant táhněte třemi prsty doleva nebo doprava. Zobrazí se
kontextová nabídka a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo
doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru
nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost
Hlasit. zař., můžete nastavit hlasitost tažením nahoru nebo dolů.
159
Dodatek
Přidávání a správa označení snímků
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Přidejte označení k neoznačeným obrázkům, a to tak, že třemi prsty dvakrát klepněte na
obrazovku a podržte.
Chcete-li spravovat štítky, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Usnadnění → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENÍ → Správa přizpůsobených štítků.
Konfigurace nastavení funkce Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavení funkce Voice Assistant podle potřeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENÍ.
• Hlasitost mluvení: Vyberte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Změny výšky: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě předčítalo text se
změněnou výškou.
• Zpětná vazba klávesnice: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě předčítalo
položky, které máte pod prstem.
• Mluvte při vypnutém displeji: Nastavení zařízení na hlasité předčítání oznámení, pokud je
obrazovka vypnutá.
• Použít čidlo přiblížení: Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte
ruku nad snímač v horní části zařízení.
• Zatřesením pokr. ve čtení: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na obrazovce,
když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
• Přečíst ID volajícího: Nastavení zařízení na hlasité přečtení jména volajícího, když máte příchozí
hovor.
• Přečíst foneticky abecedu: Nastavte zařízení, aby řeklo nahlas slovo, které začíná písmenem, na
které na klávesnici klepnete a podržíte.
160
Dodatek
• Přečíst užitečné tipy: Nastavte zařízení, aby nahlas četlo rady k používání, když zvolíte položku
tažením.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví vibrace zařízení při ovládání obrazovky, například při výběru
položky.
• Zvuková zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby při ovládání obrazovky, například při výběru
položky, vydalo zvuk.
• Zaměřit se na zvuk mluvení: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte
nahlas položku.
• Hlasitost zvukové zpětné vazby: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při dotyku
ovládacího prvku obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je aktivována možnost Zvuková
zpětná vazba.
• Velký kurzor: Nastavte zařízení, aby zesílilo obrys čtvercového kurzoru, který se objeví, když
klepnete na položku.
• Barva kurzoru: Vyberte barvu čtvercového kurzoru, který se zobrazuje při klepání na položky.
• Zpětná vazba tlačítek Zpět a Poslední: Nastavení zařízení, aby poskytovalo hlasovou zpětnou
nebo . Dvakrát klepněte na položku
nebo
vazbu, když jednou klepnete na položky
, abyste tato tlačítka použili.
• Rychlé menu: Vyberte možnosti kontextové nabídky, které se zobrazí, když táhněte třemi prsty
doleva nebo doprava.
• Správa přizpůsobených štítků: Spravuje přidaná označení.
• Informace na stavovém panelu: Vyberte položky, které chcete přečíst nahlas, když klepnete na
obrazovku třikrát pomocí dvou prstů.
• Vývojářské možnosti: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Kvůli soukromí můžete zařízení nastavit tak, aby s vypnutou obrazovkou fungovalo normálně.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete tlačítko Domů nebo klepnete na obrazovku. Momentálně
aktivované funkce se nevypnou, pokud je obrazovka vypnutá.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vypnutý displej a aktivujte jej. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým
stisknutím vypínacího tlačítka.
161
Dodatek
Hlasité čtení hesel
Když je funkce Voice Assistant aktivní, můžete zařízení nastavit na hlasité čtení hesla při zadávání
hesla.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vyslovovat hesla a aktivujte jej.
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtnutím aktivujte položku Rychlé zadávání z
klávesnice.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak
dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku.
Zadávání dalších znaků
Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad
tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat
znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst
uvolněte.
162
Dodatek
Zrak
Přidávání záznamů hlasu k hlasovým štítkům
Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete
zaznamenat a přidělit záznam hlasu k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC. Záznam hlasu
se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.
Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Hlasový
štítek.
Bude spuštěn záznam hlasu.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku HOT.
4 Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
Informace v hlasovém záznamu budou zapsány do hlasového štítku.
Změna lupy obrazovky a písma
Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Zvětš. obrazovky
a písmo.
Používání písma s vysokým kontrastem
Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vysoce kontrastní písma a aktivujte jej.
163
Dodatek
Používání klávesnice s vysokým kontrastem
Zvětšete velikost klávesnice Samsung a změňte barvy kláves, abyste zvýšili kontrast mezi textem a
jeho pozadím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vysoce kontr. klávesnice a aktivujte jej.
Zobrazení tvarů tlačítek
Zobrazte tvary tlačítek s rámečky, aby byly výraznější.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Zobrazit tvary tlačítek a aktivujte jej.
Používání lupy
Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Okno Lupy a aktivujte jej. Lupa se zobrazí na obrazovce.
Přetáhněte úchyt na spodní části lupy za účelem přesunutí lupy na místo, které chcete na obrazovce
zvětšit.
Zvětšení obrazovky
Zvětšete obrazovku a přibližte konkrétní oblasti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Gesta pro zvětšení a aktivujte jej.
• Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní
oblast. Znovu klepněte rychle třikrát na obrazovku, abyste obnovili normální zobrazení.
• Průzkum obrazovky rolováním: Potáhněte dva nebo více prstů přes zvětšenou obrazovku.
• Přizpůsobení poměru přiblížení: Přitáhněte k sobě dva nebo více prstů na zvětšené obrazovce
nebo je od sebe roztáhněte.
Obrazovku můžete také dočasně zvětšit trojnásobným klepnutím na obrazovku a podržením. Během
podržení obrazovky přetáhněte prst a obrazovku prozkoumejte. Uvolněním prstu se vrátíte do
normálního zobrazení.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například
Telefon a Kalkulačka.
164
Dodatek
Zvětšení ukazatelů myši nebo dotykové podložky
Při použití externí myši nebo dotykové podložky zvětší ukazatel.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Velký ukazatel myši/touchpadu a aktivujte jej.
Převod obrazovky do režimu stupňů šedi
Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Stupně šedi a aktivujte jej.
Převrácení barev displeje
Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Negativní barvy a aktivujte jej.
Nastavení barev
Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení
změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Nastavení barev a
pak klepnutím aktivujte přepínač. Postup nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.
165
Dodatek
Sluch
Detektory zvuku
Tato funkce nastaví zařízení tak, aby vibrovalo, pokud zachytí zvonek dveří nebo dětský pláč.
Když používáte rozpoznání hlasu, například aplikaci S Voice, nebudou detektory zvuku
fungovat.
Dětská chůvička
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory zvuku
a pak klepnutím aktivujte přepínač Dětská chůvička. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk,
a upozornění bude uloženo do protokolu.
Detektor zvonku u dveří
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory
zvuku a pak klepnutím aktivujte přepínač Detektor zvonku u dveří.
2 Klepněte na položku
a nahrajte svůj zvonek u dveří.
Zařízení identifikuje a zaznamená zvuk zvonku.
3 Klepněte na položku
, zazvoňte na zvonek u dveří a zkontrolujte, zda byl správně nahrán. Když
zařízení detekuje zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku Změnit zvuk zvonku u dveří.
Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.
Nastavení oznámení pomocí blesku
Nastavte, aby zablikal blesk, když se ozve budík nebo když budete mít upozornění, například na
příchozí hovory nebo nové zprávy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Upozorňování bleskem a aktivujte jej.
166
Dodatek
Vypnutí všech zvuků
Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během
hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Vypnout všechny zvuky a aktivujte jej.
Nastavení titulků
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Titulky Samsung
(skryté) nebo Titulky Google (skryté) a klepnutím aktivujte přepínač.
Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
1 Připojte k zařízení sluchátka a nasaďte si je.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch.
3 Přetáhněte panel přizpůsobení pod možností Vyváž. zvuku vlevo/vpravo doleva nebo doprava
a upravte vyvážení zvuku.
Mono zvuk
Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů
sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás
pohodlnější jedno sluchátko do ucha.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Mono zvuk a aktivujte jej.
167
Dodatek
Obratnost a interakce
Univerzální přepínač
Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepnutím na obrazovku nebo
pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Univerzální přepínač a pak klepnutím aktivujte přepínač. Pokud univerzální přepínače nejsou
na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku PŘIDAT PŘEPÍNAČ a nastavte přepínače za účelem
ovládání zařízení.
Chcete-li aktivovat funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň
jeden přepínač.
Chcete-li nastavit přepínače k ovládání zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ → Přepínače.
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte třikrát tlačítko Domů.
Pomocné menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a
nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo táhněte nahoru nebo
dolů a vyberte jiná menu.
168
Dodatek
Používání kurzoru
V pomocné nabídce klepněte na položku Kurzor. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých
pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat
kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Roluje po obrazovce doleva nebo doprava.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
Chcete-li změnit oblast dotyku, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Usnadnění → Obratnost a interakce → Pomocné menu. Pak přizpůsobte nastavení v části NAST.
DOT. DESTIČKY A KURZORU.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Pomocné menu → Pomocné plus, klepnutím aktivujte přepínač a pak vyberte aplikace.
Snadné zapnutí displeje
Zapněte obrazovku pohybem ruky nad snímačem v horní části zařízení. Obrazovku můžete zapnout
bez stisknutí tlačítka. Když používáte tuto funkci, umístěte zařízení na rovný povrch displejem
směřujícím nahoru nebo zařízení bezpečně držte, aby se nemohlo hýbat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce a
potom klepnutím na přepínač Snadné zapnutí displeje funkci aktivujte.
Autom. kliknout po zast. ukaz.
Nastavte zařízení, aby automaticky vybralo položku, když na ni umístíte kurzor.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce a
potom klepnutím na přepínač Autom. kliknout po zast. ukaz. funkci aktivujte.
169
Dodatek
Zpoždění klepnutí a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Zpoždění klepnutí a podržení a pak vyberte možnost.
Řízení interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací.
Tato funkce není k dispozici, když aktivujete funkci Dlaní uložit obrazovku, Přímé volání,
Inteligentní upozornění nebo Snadné ztlumení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Řízení interakce.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko snížení hlasitosti.
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku HOT.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a
pevné klávesy zařízení budou zakázány. V režimu ovládání interakce však můžete povolit funkce
pro vypínací tlačítko, tlačítko hlasitosti a klávesnici.
Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko snížení
hlasitosti a podržte je.
170
Dodatek
Směrový zámek
Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Směrový zámek a
klepnutím přepínač aktivujte.
2 Přetáhněte prst nahoru, dolů, doleva nebo doprava čtyři až osmkrát, a poté klepněte na položku
POKRAČOVAT.
3 Pro ověření směrovou kombinaci znovu nakreslete a klepněte na položku POTVRDIT.
Připomenutí oznámení
Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a
pak klepnutím aktivujte přepínač.
Chcete-li nastavit zařízení, aby zavibrovalo, když máte nepřečtená oznámení, aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Vibrace.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
Chcete-li vybrat aplikace, které vás mají upozorňovat na oznámení, vyberte aplikace v nabídce
ZOBRAZIT OZNÁMENÍ Z.
Příjem nebo ukončování hovorů
Nastavte na přijetí nebo ukončení hovoru stisknutím tlačítka nebo použitím hlasového příkazu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Příjem a ukončování
hovorů.
Vyberte požadovanou metodu.
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na volání
klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění a klepnutím na přepínač
Režim jednoho klepnutí tuto funkci aktivujete.
171
Dodatek
Správa nastavení usnadnění
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/export → Exportovat do složky Moje soubory.
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/export → Importovat ze složky Moje soubory. Vyberte soubor, který chcete importovat, a
klepněte na položku HOT. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Sdílet pomocí. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku HOT. Vyberte metodu sdílení
a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
172
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k
zadání jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
173
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do
továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke
stejnému účtu Google.
174
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
175
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
176
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
177
Dodatek
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí chytrého
správce, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
178
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising