Samsung | UE40ES6530S | Samsung UE26EH4510W Uživatelská přiručka

E-MANUAL
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce
www.samsung.com/register
Modelu__________ Sériové č._____________
Obsah
Preferenční funkce
Nabídka Kanál
• Připojení k síti
164
• Nastavení pevné sítě
181
• Nastavení bezdrátové sítě
194
• Používání nabídky Kanál27
• Správa zařízení připojených k síti
221
• Uložení kanálů do paměti
66
• Nastavení času
235
• Další funkce
81
• Blokování programů
253
• Ekonomická řešení
258
Základní funkce
• Obraz v obraze (PIP)
262
• Změna přednastaveného režimu obrazu 98
• Připojení zvukového zařízení
Samsung k televizoru
266
• Další funkce
270
• Nabídka podpory
300
• Připojení k televizoru
1
• Použití tlačítka INFO
(průvodce Teď & Další)
25
• Úpravy nastavení obrazu
103
• Změna velikosti obrazu
108
• Změna možností nastavení obrazu
123
• Použití televizoru s počítačem
142
• Změna přednastaveného režimu zvuku
146
• Úprava nastavení zvuku
148
• Fotografie (Ve službě AllShare Play)621
Pokročilé funkce
• Používání funkce 3D
326
• Hudba (Ve službě AllShare Play)638
• Smart Hub
341
• Přizpůsobení domovské obrazovky
367
• Nahraný TV program
(Ve službě AllShare Play)647
• Používání nabídky Samsung Apps
397
• Hledat
408
• Your Video
416
• Family Story
435
• Fitness
493
• Kids
505
• Web Browser
520
• Skype
550
• AllShare Play
554
• Použití softwaru AllShare Play
577
• Seznam (Ve službě AllShare Play)581
• Videa (Ve službě AllShare Play)602
• Timeshift
660
• Používání funkce DLNA
669
• Anynet+ (HDMI-CEC)
680
Další informace
• Smart Hub (Odstraňování potíží)756
• Odstraňování potíží698
• Web Browser (Odstraňování potíží)758
• Kvalita obrazu (Odstraňování potíží)699
• Podporované formáty titulků a souborů
• Kvalita zvuku (Odstraňování potíží)708
• Žádný obraz, žádné video
(Odstraňování potíží)713
AllShare Play
766
• Datová služba
775
• Funkce HbbTV
783
• Anténa připojení (Anténa / Kabel)
(Odstraňování potíží)718
• Připojení ke slotu televizní karty
787
• Funkce teletextu
797
• Připojení k počítači (Odstraňování potíží)720
• Zámek Kensington proti krádeži
804
• Připojení k síti (Odstraňování potíží)721
• Licence808
• Nahrávání / Timeshift
(Odstraňování potíží)722
• Jiné (Odstraňování potíží)731
• Anynet+ (HDMI-CEC)
(Odstraňování potíží)747
• AllShare Play (Odstraňování potíží)755
Připojení k televizoru
Připojení antény nebo satelitu
Zadní panel
televizoru
nebo
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Zadní panel
televizoru
nebo
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Připojení k audiovizuálnímu zařízení
Použití rozhraní HDMI (až 1080p)
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Boční panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Použití kabelu HDMI (až 1080p)
N HDMI IN 1 (DVI), HDMI IN 2 (ARC), HDMI
IN 3
● Lepší kvalitu obrazu i zvuku získáte, pokud
digitální zařízení připojíte pomocí kabelu
HDMI.
●● Kabel HDMI podporuje video i audio signály,
a proto není třeba zvláštní zvukový kabel.
–– Chcete-li televizor připojit k digitálnímu
zařízení, které výstup HDMI
nepodporuje, použijte kabely HDMI/DVI
a zvukové kabely.
●● Pokud je k televizoru připojeno externí
zařízení, které používá starší verzi režimu
HDMI, nemusí se obraz zobrazovat
normálně (nebo se nezobrazí vůbec), nebo
nemusí fungovat zvuk. Pokud se vyskytnou
takové potíže, požádejte výrobce externího
zařízení o sdělení verze režimu HDMI,
a pokud je verze zastaralá, vyžádejte si
aktualizaci.
●● pro řadu LED 6500 a novější Nezapomeňte použít
kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně.
●● Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel
HDMI. V opačném případě se nemusí
zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě
připojení.
●● Doporučujeme použít základní
vysokorychlostní kabel HDMI nebo kabel
HDMI pro síť Ethernet. Tento produkt
funkci sítě Ethernet přes kabel HDMI
nepodporuje.
●● Prostřednictvím kabelu HDMI ale tento
produkt podporuje funkce 3D a ARC (Audio
Return Channel). Upozorňujeme, že funkci
ARC podporuje pouze port HDMI IN 2 (ARC).
●● Funkce ARC zajišťuje prostřednictvím portu
HDMI IN 2 (ARC) digitální zvukový výstup.
Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li
televizor připojen ke zvukovému přijímači
s podporou funkce ARC.
Použití kabelu SCART
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Boční panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Použití rozhraní Component (až 1080i)
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Použití kabelu Component (až 1080i) nebo
Audio/video (pouze 480i) a kabelu SCART
N V režimu Ext. podporuje výstup DTV Out
pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.
NN Pokud chcete provést připojení ke vstupu
AV IN nebo COMPONENT/AV IN, zapojte
konektor AV (žlutý) ke konektoru
televizoru (zelený). (závisí na modelu)
NN Chcete-li dosáhnout lepší kvality obrazu,
je vhodnější místo připojení A/V použít
komponentní připojení nebo připojení
SCART.
Připojení ke zvukovému zařízení
Použití optického (digitálního) připojení
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Boční panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
●● Když připojíte digitální zvukový systém ke
konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL),
snižte hlasitost televizoru i systému.
●● Pro zvuk použijte systémové reproduktory.
●● 5.1kanálový zvuk je k dispozici tehdy, je-
li televizor připojen k externímu zařízení
s podporou 5.1kanálového zvuku.
●● Pokud je přijímač (systém domácího kina)
nastaven na možnost Zapnuto, uslyšíte zvuk
prostřednictvím propojení k optickému
konektoru televizoru. Pokud televizor
přijímá signál DTV, bude do přijímače
systému domácího kina posílat 5.1kanálový
zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta,
například přehrávač DVD/Blu-ray, kabelový
přijímač nebo satelitní přijímač (settop box), která je připojena k televizoru
prostřednictvím rozhraní HDMI, bude
možné na přijímači systému domácího kina
poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chceteli poslouchat 5.1kanálový zvuk, připojte
výstupní konektor digitálního zvuku
z přehrávače DVD/Blu-ray, kabelového
přijímače nebo satelitního přijímače (set-top
boxu) přímo do zesilovače nebo systému
domácího kina.
Použití připojení sluchátek
pro televizory LED
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Sluchátka H
Sluchátka lze připojit k výstupu pro
sluchátka na vašem zařízení. Po zapojení
sluchátek bude vypnutý výstup zvuku
z vestavěných reproduktorů.
●● Funkce zvuku může být při připojení
sluchátek k televizoru omezena.
●● Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru
se nastavují samostatně.
●● Konektor sluchátek podporuje pouze
3vodičový konektor typu TRS (tip-ringsleeve).
Připojení k počítači
Použití kabelu HDMI/DVI
Zadní panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Boční panel
televizoru
Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Použití kabelu HDMI nebo HDMI na DVI
Připojení kabelem HDMI nemusí být
v závislosti na počítači podporováno.
Optimální rozlišení je 1 920 × 1 080 při
60 Hz.
NN Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je
nutné použít konektor HDMI IN 1 (DVI).
NN Režim prokládaného zobrazení není
podporován.
NN Pokud je zvolen nestandardní formát
videa, nemusí přístroj fungovat správně.
NN Jsou podporovány režimy Separate
(Oddělený) a Composite (Kompozitní).
Režim SOG (Sync On Green) není
podporován.
NN Vstup z počítače (D-Sub) není
podporován.
Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další)
Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav
některých nastavení zvuku a videa.
Průvodce Teď & Další zobrazuje denní
televizní program pro jednotlivé kanály,
podle vysílacího času.
●● Pomocí tlačítek l, r zobrazíte informace
o požadovaném programu při sledování
aktuálního kanálu.
●● Pomocí tlačítek u, d zobrazíte informace
pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout
na právě vybraný kanál, vyberte pomocí
dálkového ovladače možnost E.
Používání nabídky Kanál
Stisknutím tlačítka ™ vyberte nabídku,
kterou chcete použít. Zobrazí se obrazovka
jednotlivé nabídky.
Programy
™ → Programy
Informace v elektronickém programovém
průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími
společnostmi.
Pomocí přehledů programů poskytovaných
vysílacími společnostmi můžete
s předstihem určit pořady, které chcete
sledovat, takže se kanál v zadaný čas
automaticky přepne na vybraný pořad.
V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje
o programu jevit jako prázdné nebo se
zastaralými informacemi.
Použití seznamu kanálů
●● a (Spr. plánu): Zobrazuje funkci Časový
rozvrh.
●● b (-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů,
které byly vysílány před 24 hodinami.
●● { (+24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů,
které budou vysílány za 24 hodin.
●● } (Režim K): Výběr typu kanálů, které
chcete zobrazit v okně Sezn. kanálů.
●● ` Informace: Zobrazení podrobností
o vybraném programu.
●● k Strana: Přesun na další nebo na předchozí
stranu.
●● E Sledovat / Plán: Při výběru aktuálního
pořadu můžete sledovat vybraný pořad.
/ Při výběru budoucího pořadu můžete
rezervovat sledování vybraného pořadu.
Kanál
™ → Kanál
Pomocí této funkce můžete odstraňovat
kanály, nastavovat oblíbené kanály a
upravovat název kanálu pro analogové
vysílání.
NN Dostupné položky se mohou lišit
v závislosti na vybraném zdroji antény.
●● Vše
Zobrazí všechny kanály.
●● TV
Zobrazí televizní kanály.
●● Rádio
Zobrazí rozhlasové stanice.
●● Data/Ostatní
Zobrazí datové kanály a ostatní kanály.
●● Analogové
Zobrazí analogové kanály.
●● Oblíbené 1 – Oblíbené 5
Zobrazí všechny oblíbené kanály v rozdělení
až do pěti skupin. Každá skupina má
samostatné kanály.
NN Televizor zobrazuje oblíbené kanály,
pouze pokud jste je přidali pomocí funkce
Upravit oblíb. v nabídce Nástroje.
NN Pokud je zvýrazněna položka v kategorii
Oblíbené 1 – Oblíbené 5, můžete změnit
název kategorie volbou možnosti b na
dálkovém ovladači.
●● Naposledy zobrazené
Zobrazí naposledy prohlížené kanály.
●● Nejsledovanější
Zobrazí nejčastěji prohlížené kanály.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v nabídce Kanál
●● a Anténa / Kabel / Satelit pro televizory řady
PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 a
vyšší
Vyberte požadovaný zdroj antény.
Možnosti se mohou v jednotlivých zemích
lišit.
NN Zobrazuje se pouze v případě, že
televizor uložil kanály Anténa i Kabel.
●● b Odstranit
Odstraní vybrané kanály.
●● ` Informace
Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.
●● k Strana
Prochází seznamem kanálů na další nebo
předchozí stranu.
●● E Vybrat / Zrušit
Výběr nebo zrušení výběru kanálu.
●● T Nástroje
Zobrazení nabídky možností.
●● R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
Použití nabídky Nástroje v nabídce Kanál
●● Upravit oblíb.
Umožňuje přiřadit často sledované kanály
do skupiny oblíbených kanálů a odebírat
kanály ze skupiny oblíbených kanálů. Přístup
k funkci Upravit oblíb. je v nabídce Nástroje.
●● Zámek / Odemk.
Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho
nebylo možné vybrat ani sledovat.
NN Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když
je položka Zámek kanálů nastavena na
hodnotu Zapnuto.
●● Přejmenovat kanál
(Zobrazí se pouze v případě, pokud jste
vybrali analogový kanál.)
Umožňuje přiřadit analogovému
kanálu název, který se skládá z až pěti
znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se
zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.
●● Upravit č. kanálu
Úprava čísla kanálu výběrem čísel.
NN V závislosti na oblasti nemusí být tato
funkce podporována.
●● Řazení (pouze digitální kanály)
Mění pořadí seznamu podle názvu nebo
čísla.
●● Informace o kanálu
Zobrazí informace o signálu kanálu. Položka
se může v závislosti na kanálu lišit.
●● Hledat (je-li anténa nastavena na hodnotu
Satelit)
Začne vyhledávání kanálů.
●● Odstranit
Odstranění kanálu, aby se zobrazovaly
pouze vámi požadované kanály.
●● Vybrat vše / Zrušit výběr všech
Vyberou se všechny kanály v seznamu.
/ Zruší se výběr všech kanálů, které jste
vybrali.
Chcete-li odstranit kanál ze seznamu
Kategorie na obrazovce Kanál, postupujte
podle následujících kroků:
1.Chcete-li kanál odstranit, vyberte jeho
kategorii.
2.Vyberte kanál v daném seznamu
Kategorie. Vlevo od vybraného kanálu se
zobrazí značka c.
NN Můžete vybrat více kanálů.
NN Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,
značka c zmizí.
3.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
4.Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí
se zpráva Odstranit vybrané kanály?.
Vyberte možnost OK.
NN Vybraný kanál můžete odstranit
okamžitě volbou možnosti b pomocí
dálkového ovladače.
NN Když odstraníte kanál v kategorii
Naposledy zobrazené nebo
Nejsledovanější, kanál zmizí ze seznamu
kategorií. Ale kanál se neodstraní.
Chcete-li nastavit kanály jako oblíbené,
postupujte podle těchto kroků:
1.Vyberte kategorii Všechny.
2.Vyberte kanál. Vlevo od vybraného
kanálu se zobrazí značka c.
NN Můžete vybrat více kanálů.
NN Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,
značka c zmizí.
3.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
4.Vyberte možnost Upravit oblíb.. Objeví
se obrazovka Upravit oblíb..
5.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost a. Vybraný kanál bude
přesunut do skupiny oblíbených kanálů.
NN Kanál můžete vybrat také na
obrazovce Upravit oblíb..
NN Oblíbený kanál můžete přidat do
kterékoli z těchto skupin. Chceteli změnit skupinu oblíbených kanálů,
vyberte pomocí dálkového ovladače
možnost }. Vždy, když vyberete
možnost }, skupina oblíbených kanálů
se změní.
6.Po dokončení vyberte možnost OK. Kanál
je označen jako oblíbený a je přiřazen ke
zvolené skupině oblíbených kanálů.
N Televizor zobrazí vedle kanálu symbol
„ “, který označuje, že je to váš
oblíbený kanál.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v nabídce Upravit oblíb.
● Na obrazovce Upravit oblíb. můžete
používat tato funkční tlačítka:
– a Přidat
Přidání vybraných kanálů do skupiny
oblíbených kanálů.
–– } Změnit Obl.
Změní skupinu oblíbených kanálů.
Vždy, když pomocí dálkového
ovladače vyberete možnost },
skupina oblíbených kanálů se změní.
–– Ÿ Přejít na
Pomocí dálkového ovladače můžete
ihned zadat číslo kanálu.
–– R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
●● Když je zvýraznění umístěno ve skupině
oblíbených kanálů na obrazovce Upravit
oblíb., můžete použít tyto možnosti:
–– a Odstranit
Odstraní vybraný kanál.
–– b Změnit pořadí
Změní pořadí výpisu skupiny
oblíbených kanálů.
–– E Hotovo
Dokončení funkce Změnit pořadí.
–– { Kopírovat
Zkopíruje vybraný kanál do ostatních
skupin oblíbených kanálů.
–– } Změnit Obl.
Změní skupinu oblíbených kanálů.
Vždy, když pomocí dálkového
ovladače vyberete možnost },
skupina oblíbených kanálů se změní.
–– Ÿ Přejít na
Pomocí dálkového ovladače můžete
ihned zadat číslo kanálu.
–– R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
Chcete-li odstranit kanál ze skupiny
oblíbených kanálů, postupujte podle
následujících kroků:
1.Vyberte kategorii skupiny oblíbených
kanálů.
2.Vyberte kanál ve skupině oblíbených
kanálů. Vlevo od vybraného kanálu se
zobrazí značka c.
NN Můžete vybrat více kanálů.
NN Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,
značka c zmizí.
3.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
4.Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí
se zpráva Chcete vybrané položky
odstranit?.
5.Vyberte možnost OK. Zobrazí se zpráva
Vybrané položky byly odstraněny..
NN Vybraný kanál můžete ze seznamu
skupin oblíbených kanálů odstranit
okamžitě volbou možnosti b pomocí
dálkového ovladače.
Zobrazení ikon použitých na obrazovkách Kanál
: Analogový kanál.
c: Vybraný kanál.
: Oblíbený kanál.
: Zablokovaný kanál.
Časový rozvrh
™ → Časový rozvrh
Pomocí této funkce můžete nastavit
televizor tak, aby automaticky zobrazoval
požadovaný kanál ve vámi zvolený den a
čas.
NN Abyste mohli tuto funkci používat,
nejprve musíte nastavit aktuální čas
pomocí funkce Doba trvání → Hodiny
v nabídce Systém.
Chcete-li použít funkci Plán sledování,
postupujte podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Časový rozvrh vyberte
pomocí dálkového ovladače možnost a.
2.Zobrazí se rozbalovací obrazovka.
Vyberte možnost Plán sledování.
3.Nastavte možnosti Anténa, Kanál,
Opakovat a Čas začátku.
●● Anténa
Vyberte požadovaný zdroj antény.
●● Kanál
Výběrem možnosti Kanál zobrazte čísla
kanálů. Vyberte požadovaný kanál.
NN Můžete vybrat pouze kanály uložené
do paměti.
NN Můžete také přímo zadat číslo kanálu
pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
●● Opakovat
Vyberte možnost Jednou, Manuální,
So~Ne, Po~Pa nebo Denně. Pokud
vyberete možnost Manuální, můžete
nastavit den, který chcete.
NN Značka c označuje vybraný den.
Datum: Můžete nastavit požadované
datum.
NN Položka Datum je dostupná, jen když
vyberete možnost Jednou v nabídce
Opakovat.
●● Čas začátku
Lze nastavit počáteční čas, který chcete.
4.Po dokončení vyberte možnost OK.
vybraný kanál je naplánován ke sledování.
NN Na obrazovce Časový rozvrh můžete
zobrazit seznam Plán sledování.
NN Pokud zvýrazníte položku a stisknete
tlačítko INFO, zobrazí se obrazovka
Informace. Na obrazovce Informace
můžete změnit nebo zrušit funkci Plán
sledování.
Zrušit plán: Zrušení funkce Plán
sledování.
Upravit plán: Změna funkce Plán
sledování.
Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.
Chcete-li odstranit položku ze seznamu
plánovaných položek, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Časový rozvrh zvýrazněte
položku, kterou chcete odstranit.
2.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
3.Vyberte možnost Zrušit plán. Zobrazí se
zpráva Zrušit vybrané seznamy?.
4.Vyberte možnost Ano. Zvolený plán se
zruší.
Chcete-li použít funkci Plán nahrávání,
postupujte podle následujících kroků:
pro televizory řady LED 4500, 5400 : Tato funkce není
podporována.
(pouze digitální kanály)
Umožňuje zajistit nahrání pořadu, který
teprve bude vysílán.
Před použitím této funkce nejdříve nastavte
aktuální čas.
1.Vyberte možnost Časový rozvrh. Zobrazí
se obrazovka Časový rozvrh.
2.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost a. Zobrazí se rozbalovací
obrazovka.
3.Vyberte možnost Plán nahrávání.
NN Doporučujeme použití pevného
disku USB s alespoň 5 400 ot./min,
ovšem pevný disk USB typu RAID není
podporován.
NN Podporovány jsou pouze pevné disky
USB s kapacitou maximálně 2TB.
NN Na paměťové zařízení USB nelze
nahrávat, dokud není proveden Test
výkonu zařízení.
NN Nelze použít paměťovou jednotku
USB Flash.
4.Nastavte položky Anténa, Kanál,
Opakovat, Datum, Start / Konec.
NN Pokud chcete přehrávat nahraný
pořad, přečtěte si informace v části
Nahraný TV program v elektronické
příručce.
Seznam kanálů
Pomocí této funkce můžete prohlížet
seznam kanálů, informace o programu,
sledovat oblíbené kanály a spravovat Plán
sledování.
1.Stiskněte tlačítko CH LIST. Okamžitě se
zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
2.Změna kanálu nebo režimu seznamu
kanálů.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v seznamu kanálů
NN Stisknutím tlačítka INFO se na televizoru
zobrazí podrobnosti o vybraném
programu.
●● a Anténa
Vyberte požadovaný zdroj antény.
Možnosti se mohou v jednotlivých zemích
lišit.
●● { Zobr. prog. / Sezn. kanálů
Po výběru digitálního kanálu se zobrazí
program. Poté se opět zobrazí seznam
kanálů.
●● lr Režim K / Kanál
Přejděte k typu kanálů, které chcete
zobrazit na obrazovce Seznam kanálů. / Na
obrazovce Zobr. prog. změňte kanál.
●● E Sledovat / Informace
Sleduje vámi vybraný kanál. / Zobrazení
podrobností o vybraném pořadu.
●● k Strana
Přesun na další nebo na předchozí stranu.
Použití funkce Plán sledování v seznamu kanálů
(pouze digitální kanály)
Pro naplánování sledování pořadu
digitálního kanálu můžete použít možnost
Plán sledování v nabídce Seznam kanálů.
Když pořad začne, televizor se zapne a
zobrazí pořad digitálního kanálu.
1.Stiskněte tlačítko CH LIST. Objeví se
obrazovka Seznam kanálů.
2.Vyberte požadovaný digitální kanál.
3.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost {. Televizor zobrazí seznam
pořadů zvoleného kanálu.
4.Pomocí dálkového ovladače vyberte
v zobrazení programů požadovaný
program a poté vyberte možnost
Informace.
5.Na obrazovce Informace vyberte
možnost Plán sledování. Zvolený
program se naplánuje.
NN Pokud chcete funkci Plán sledování
zrušit, postupujte podle kroků 1 až 4
a poté vyberte možnost Zrušit plán.
Ikony zobrazení stavu kanálu
: Analogový kanál.
: Rezervovaný pořad.
: Rezervované nahrávání pořadu.
: Zablokovaný kanál.
Uložení kanálů do paměti
Anténa
Menu → Kanál → Anténa
Než televizor může začít ukládat do paměti
dostupné kanály, je nutné zadat typ zdroje
signálu připojeného k televizoru.
NN Možnosti se mohou v jednotlivých zemích
lišit.
Země
Menu → Kanál → Země
Vyberte zemi, aby se mohl televizor správně
automaticky naladit na vysílané kanály.
NN Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu
PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
●● Digitální kanál: Změna země pro digitální
kanály.
●● Analogový kanál: Změna země pro
analogové kanály.
Automatické ladění
Menu → Kanál → Automatické ladění
Automatické vyhledání kanálů a jejich
uložení do televizoru.
NN Automaticky přidělená čísla programů
nemusejí odpovídat skutečným nebo
požadovaným číslům programů. Jestliže
je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek
kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu
PIN.
●● Automatické ladění: Automaticky
vyhledá kanály a uloží je do paměti
televizoru.
●● Možn. vyhl. kabel. sítě (je-li anténa
nastavena na hodnotu Kabel)
(v závislosti na zemi)
Slouží k nastavení dalších možností
vyhledávání (např. kmitočet a přenosová
rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.
Je-li možnost Zdroj antény nastavena na
hodnotu Anténa nebo Kabel
●● Dig. a Anal. / Digitální / Analogové: Vyberte
zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.
Při výběru možnosti Kabel → Dig. a Anal.
nebo Digitální: Zadejte hodnotu pro
vyhledávání kabelových kanálů.
●● Automatické pořadí (v závislosti na zemi):
Nalezené kanály budou automaticky
uspořádány podle kritéria stanoveného
hlavními národními a místními televizemi.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li zdroj antény nastaven na hodnotu
Anténa.
●● Řazení ostatních (v závislosti na zemi):
Pokud vyberete tuto nabídku, pořadí
ostatních kanálů bude uspořádáno přímo ze
soukromých národních televizí.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li zdroj antény nastaven na hodnotu
Anténa.
●● Výběr operátora (v závislosti na zemi):
Slouží k výběru poskytovatele kabelového
vysílání.
●● Režim vyhled.: Po výběru možnosti Kabel
se objeví obrazovka Režim vyhled.. Vyhledá
všechny kanály s aktivně vysílajícími
stanicemi a uloží je do paměti televizoru.
NN Pokud vyberete možnost Rychlé,
můžete pomocí dálkového ovladače
ručně nastavit hodnoty Síť, Síťové
ID, Kmitočet, Modulace a Přenosová
rychlost.
Síť: Vybere režim nastavení funkce Síťové
ID z možností Autom. a Manuální.
Síťové ID: Je-li položka Síť nastavena
na možnost Manuální, můžete nastavit
možnost Síťové ID.
Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu.
(hodnota se v jednotlivých zemích liší)
Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty
modulace.
Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné
přenosové rychlosti.
Je-li možnost Zdroj antény nastavena na
hodnotu Satelit
(v závislosti na zemi)
●● Typ kanálu: Umožňuje výběr hodnoty Typ
kanálu pro uložení do paměti.
●● Satelit: Umožňuje výběr satelitu pro
vyhledávání. Možnosti se mohou
v jednotlivých zemích lišit.
●● Vyhledávací režim: Slouží k výběru
vyhledávacího režimu pro vybraný satelit.
●● Znovu inicializovat: Umožňuje výběr
vyhledávacího režimu vybraného satelitu.
●● Režim vyhled.: Tlačítky nahoru/dolů
nastavte režim vyhledávání.
Ruční ladění
Menu → Kanál → Ruční ladění
Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do
televizoru.
NN Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce
Zámek kanálů, zobrazí se okno pro
zadání kódu PIN.
NN V závislosti na oblasti nemusí být tato
funkce podporována.
Je-li možnost Zdroj antény nastavena na
hodnotu Anténa nebo Kabel
●● Ladění digitálních kanálů: Vyhledání
digitálního kanálu.
1.Vyberte možnost Nový.
NN Při výběru možnosti Anténa →
Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma
NN Při výběru možnosti Anténa → Kabel:
Kmitočet, Modulace, Přenosová
rychlost
2.Vyberte možnost Hledat. Po dokončení
vyhledávání je kanál aktualizován
v seznamu kanálů.
●● Ladění analogových kanálů: Vyhledání
analogového kanálu.
1.Vyberte možnost Nový.
2.Nastavte položky Program, Systém
barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.
3.Vyberte možnost Uložit. Po dokončení
vyhledávání je kanál aktualizován
v seznamu kanálů.
Režim kanálu
●● P (režim programu): Po naladění jsou
stanicím vysílajícím ve vaší oblasti
přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0
do P99. V tomto režimu můžete kanál
vybrat zadáním čísla pozice.
●● C (režim příjmu kanálů z antény) / S
(režim příjmu kanálů prostřednictvím
kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr
kanálu zadáním přiřazeného čísla pro
každou vysílanou stanici nebo kabelový
kanál.
Je-li možnost Zdroj antény nastavena na
hodnotu Satelit
●● Transpondér: Umožňuje výběr
transpondéru.
●● Vyhledávací režim: Umožňuje výběr
bezplatných kanálů nebo všech kanálů pro
uložení.
●● Vyhledávání sítě: Vyhledávání sítě Zapnout
/ Vypnout.
●● Kvalita signálu: Zobrazí aktuální stav
vysílacího signálu.
NN Informace o satelitu a příslušném
transpondéru se mohou měnit podle
podmínek vysílání.
NN Když je nastavení dokončeno, přejděte
na možnost Hledat. Začne vyhledávání
kanálů.
Další funkce
Typ průvodce
Menu → Kanál → Typ průvodce
(v závislosti na zemi)
Můžete zvolit jiný typ Programy.
●● Samsung: Použije programového průvodce
společnosti Samsung.
●● Rovi On Screen: Použije programového
průvodce společnosti Rovi International
Solutions.
NN Prvotní nastavení programového
průvodce ROVI EPG může v závislosti na
regionu či vysílacím prostředí chvíli trvat.
Výběr žánru
pro Velkou Británii
Menu → Kanál → Výběr žánru
Funkce Výběr žánru je k dispozici, když
je položka Anténa nastavena na možnost
Freesat.
●● Výběr žánru: Při používání průvodce
zapněte nebo vypněte funkci výběru
kanálu či žánru.
Přenos seznamu kanálů
Menu → Kanál → Přenos seznamu kanálů
Slouží k importu či exportu mapy kanálů.
Chcete-li použít tuto funkci, připojte
paměťové zařízení USB.
NN Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu
PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte
PIN.
●● Import ze zařízení USB: Slouží k importu
seznamu kanálů ze zařízení USB.
●● Export do zařízení USB: Slouží k exportu
seznamu kanálů do zařízení USB. Tato
funkce je dostupná, pokud je připojeno
zařízení USB.
Jemné ladění
Menu → Kanál → Jemné ladění
(pouze analogové kanály)
V případě dobrého příjmu není potřeba
kanál dolaďovat. Doladí se automaticky
při hledání a ukládání. Jestliže je signál
slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit
sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava
můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.
NN Nastavení je použito na kanál, který
právě sledujete.
NN Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou
v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou
„*“ vpravo vedle čísla kanálu.
NN Chcete-li doladění resetovat, vyberte
možnost Obnovit.
Upravit č. kanálu
Menu → Kanál → Upravit č. kanálu
(závisí na modelu)
Úprava čísla kanálu výběrem čísel.
NN V závislosti na oblasti nemusí být tato
funkce podporována.
Redukce přeslechů
Menu → Kanál → Redukce přeslechů
(závisí na modelu)
(pouze analogové kanály)
Tato funkce snižuje diagonální šum obrazu
způsobený nežádoucími signály (rušením).
diagonální šum nebo zkreslení, zapněte tuto
funkci.
Satelitní systém
Menu → Kanál → Satelitní systém
Funkce Satelitní systém je k dispozici, když
je položka Anténa nastavena na možnost
Satelit. Před spuštěním funkce Automatické
ukládání nastavte položku Satelitní
systém. Vyhledávání kanálů poté proběhne
normálním způsobem.
NN Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu
PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
●● Výběr satelitu: Můžete si zvolit satelity pro
tento televizor.
●● Napájení LNB: Zapne nebo vypne napájení
pro LNB.
●● Nastavení antény satelitu (LNB): Slouží ke
konfiguraci venkovního vybavení.
Satelit: Umožňuje výběr satelitu pro příjem
digitálního vysílání.
Transpondér: Umožňuje výběr
transpondéru ze seznamu nebo přidání
nového transpondéru.
Režim DiSEqC: Umožňuje výběr možnosti
Režim DiSEqC pro vybrané LNB.
Dol. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení
oscilátorů LNB na nižší frekvenci.
Hor. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení
oscilátorů LNB na vyšší frekvenci.
Signál 22kHz: Umožňuje výběr možnosti
Signál 22 kHz podle typu LNB. Při použití
univerzálního LNB by tato položka měla být
nastavena na možnost Autom..
Kvalita signálu: Zobrazí aktuální stav
vysílacího signálu.
●● Nast. SatCR/Unicable: Konfigurace
instalace s jedním kabelem.
NN Tato funkce nemusí být v závislosti na
oblasti dostupná.
SatCR/Unicable: Zapnutí nebo vypnutí
podpory instalace s jedním kabelem.
Číslo slotu: Vyberte číslo slotu SatCR pro
tento přijímač.
Frekvence slotu: Zadání vhodné frekvence
pro příjem signálu ze systému SatCR.
Zjistit frekv. slotu: Automatická detekce
frekvence signálu pro vybrané číslo slotu.
Ověřit frekv. slotu: Ověření, zda zadaná
frekvence odpovídá vybranému slotu.
●● Nastavení regulátoru polohy: Umožňuje
konfiguraci regulátoru polohy antény.
Regulátor polohy: Zapne nebo vypne
regulaci polohy.
Typ pol. regul.: Umožňuje nastavení typu
polohy na hodnotu DiSEqC 1.2 nebo USALS
(Universal Satellite Automatic Location
System).
–– Zem. délka: Nastaví zeměpisnou délku
vaší polohy.
–– Zem. šířka: Nastaví zeměpisnou šířku vaší
polohy.
–– Nast. zem. délky pro satelit: Nastaví
zeměpisnou délku uživatelem
definovaných satelitů.
Uživatelský režim: Umožňuje nastavení
polohy satelitní antény podle jednotlivých
satelitů.
Pokud uložíte aktuální polohu satelitní
antény podle určitého satelitu, pak lze
v okamžiku, kdy bude potřeba signál tohoto
satelitu, přesunout satelitní anténu do
správné polohy.
–– Satelit: Umožňuje výběr satelitu, pro
který bude ukládána poloha.
–– Transpondér: Umožňuje výběr
transpondéru ze seznamu pro příjem
signálu.
–– Režim pohybu: Umožňuje výběr režimu
pohybu, lze vybrat nespojitý nebo spojitý
pohyb.
–– Velikost kroku: Umožňuje úpravu
velikosti kroku otáčení antény ve
stupních. Možnost Velikost kroku je
k dispozici v případě, že je položka Režim
pohybu nastavena na hodnotu Krok.
–– Přejít na uloženou polohu: Umožňuje
otočení antény na uloženou polohu
satelitu.
–– Poloha antény: Umožňuje úpravu a
uložení polohy antény pro vybraný
satelit.
–– Uložit současnou polohu: Umožňuje
uložit aktuální polohu jako vybranou mez
pro regulátor polohy.
–– Kvalita signálu: Zobrazí aktuální stav
vysílacího signálu.
Instalační režim: Umožňuje nastavení limitů
rozsahu pohybu satelitní antény nebo
resetování polohy. V instalační příručce se
obecně používá tato funkce.
–– Poloha meze: Umožňuje nastavení směru
meze regulátoru polohy.
–– Poloha antény: Umožňuje úpravu a
uložení polohy antény pro vybraný
satelit.
–– Uložit současnou polohu: Umožňuje
uložit aktuální polohu jako vybranou mez
pro regulátor polohy.
–– Vynulovat polohu: Umožňuje přesun
antény do referenční polohy.
–– Obnovit mez regulátoru polohy:
Umožňuje otáčení antény v celém
oblouku.
●● Obnovit veškerá nastavení: Veškerá
nastavení satelitu budou resetována na
původní hodnoty.
Změna přednastaveného režimu obrazu
Režim obrazu
Menu → Obraz → Režim obrazu
Režimy obrazu aplikují na obraz
přednastavená nastavení.
NN Je-li k televizoru připojen počítač pomocí
kabelu HDMI-DVI, můžete vybrat pouze
možnost Zábava a Standardní.
●● Dynamický
Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.
●● Standardní
Vhodný pro běžné prostředí.
●● Přirozené pro televizory LED řady 5300 a vyšš /
Odpočinek
pro televizory PDP řady 6500
Vhodný pro snížení namáhání očí.
●● Film
Vhodný pro sledování filmů v tmavé
místnosti.
●● Zábava
Vhodný pro sledování filmů a her.
NN Je k dispozici pouze v případě, že je
k televizoru připojen počítač pomocí
kabelů HDMI-DVI a HDMI.
Samsung MagicAngle
pro televizory LED řady 5400
Menu → Obraz → Samsung MagicAngle
Úhel pohledu na obrazovku nastavte tak,
abyste kvalitu obrazu optimálně přizpůsobili
pozici, z níž televizor budete sledovat.
●● Samsung MagicAngle: Budete-li se na
obrazovku dívat v úhlu zespoda nebo
seshora, můžete nastavením režimu
odpovídajícího dané pozici dosáhnout
kvality obrazu obdobné jako při pohledu na
obrazovku přímo zepředu.
–– Vypnuto: Tuto možnost zvolte při
sledování zepředu.
–– Naklonění dozadu: Tuto možnost zvolte
při sledování mírně zespodu.
–– Vestoje: Tuto možnost zvolte při
sledování shora.
●● Režim: Nastavte úhel pohledu na obrazovku.
NN Je-li funkce Samsung MagicAngle
nastavena na hodnotu Naklonění dozadu
nebo Vestoje, funkce Gamma nebude
dostupná.
Úpravy nastavení obrazu
Podsvícení
pro televizor LED
/ Jas buněk
pro
televizor PDP
Menu → Obraz → Podsvícení / Jas buněk
Nastavení jasu obrazových bodů. Nejjasnější
nastavení je 20.
Kontrast
Menu → Obraz → Kontrast
Nastavení úrovně kontrastu. Hodnoty,
které se blíží 100, znamenají vyšší kontrast
světlých/tmavých ploch.
Jas
Menu → Obraz → Jas
Nastavení úrovně jasu. Hodnoty, které se
blíží 100, znamenají světlejší obraz.
Ostrost
Menu → Obraz → Ostrost
Nastavení ostrosti obrazu. Hodnoty, které
se blíží 100, znamenají ostřejší obraz.
Barvy
Menu → Obraz → Barvy
Nastavení úrovně sytosti barev. Hodnoty,
které se blíží 100, znamenají intenzivnější
barvy.
Odstín (Z/Č)
Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)
Nastavení úrovní odstínu pro zelenou a
červenou barvu. Hodnoty, které se blíží
100, znamenají vyšší intenzitu dané barvy.
Pro nastavení kvality obrazu postupujte podle
následujících kroků:
1.Vyberte možnost, kterou chcete
nastavit. Když vyberete možnost, objeví
se obrazovka s posuvníkem.
2.Nastavte hodnotu možnosti pomocí
dálkového ovladače.
NN Pokud provádíte změnu hodnoty
možnosti, změní se podle toho i nabídka
na obrazovce.
NN Je-li televizor připojen k počítači pomocí
kabelu HDMI-DVI, nejsou k dispozici
možnosti Barvy a Odstín (Z/Č).
NN Nastavení lze upravit a uložit pro každé
externí zařízení připojené k televizoru.
NN Snížení jasu obrazu sníží spotřebu
energie.
Změna velikosti obrazu
Nastavení obrazovky
Menu → Obraz → Nastavení obrazovky
Pomocí této funkce můžete vybírat různé
možnosti velikosti obrazu a poměru stran.
●● Velikost obrazu
Přijímač kabelové televize nebo satelitní
přijímač mohou mít také vlastní sadu
velikostí obrazovky. Důrazně však
doporučujeme, abyste většinu času
používali režim 16:9.
Automat. formát: Automatické nastavení
formátu obrazu na poměr stran 16:9.
16:9: Nastavení formátu obrazu na poměr
stran 16:9, který je vhodný pro přehrávání
disků DVD nebo širokoúhlé vysílání.
Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na
více než 4:3.
Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých
obrazů formátu 16:9 ve svislém směru,
aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti
obrazovky.
4:3: Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné
vysílání.
NN Nesledujte televizor příliš dlouhou
dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení
zobrazené vlevo, vpravo a ve středu
obrazovky mohou způsobovat zhoršení
obrazu (zbytkový obraz), na které se
nevztahuje záruka.
Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu
bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI
(720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p)
nebo Component (1080i/1080p).
Smart obraz 1: Zmenší obraz 16:9 o 50 %
pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší
Smart obraz 2: Zmenší obraz 16:9 o 25 %
pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší
NN Funkce Smart obraz 1 je aktivní pouze
v režimu HDMI.
NN Funkce Smart obraz 2 je aktivní pouze
v režimech HDMI nebo DTV.
NN Velikost obrazu se může lišit, pokud
obsah přehráváte pomocí funkce Videa
v AllShare Play.
●● Zvětšení/Pozice
Nastavení zvětšení a polohy obrazu. Funkce
Zvětšený obraz je k dispozici pouze tehdy,
je-li položka Velikost obrazu nastavena na
možnost Zvětšený obraz. Funkce Pozice
je k dispozici pouze tehdy, je-li položka
Velikost obrazu nastavena na možnost
Široký zoom, Zvětšený obraz nebo Přizp.
obrazovce.
Chcete-li použít funkci Zvětšený obraz po
výběru možnosti Zvětšený obraz, postupujte
podle následujících kroků:
1.Vyberte možnost Zvětšený obraz.
2.Na obrazovce Zvětšení/Pozice vyberte
možnost Zvětšený obraz a poté
provádějte zmenšování nebo zvětšování
pomocí dálkového ovladače.
3.Jakmile budete hotovi, vyberte opět
možnost Zvětšený obraz a poté vyberte
možnost Zavřít.
4.Chcete-li obnovit velikost obrazu,
stiskněte tlačítko Obnovit.
Chcete-li použít funkci Pozice po výběru
možnosti Široký zoom, Zvětšený obraz
nebo Přizp. obrazovce, postupujte podle
následujících kroků:
1.Vyberte možnost Pozice.
2.Na obrazovce Pozice vyberte možnost
Pozice a poté přesuňte obraz do
požadované pozice pomocí dálkového
ovladače.
3.Jakmile budete hotovi, vyberte opět
možnost Pozice a poté vyberte možnost
Zavřít.
4.Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte
možnost Obnovit.
Velikosti obrazu, které jsou k dispozici podle
zdroje vstupu:
–– ATV, EXT, AV: Automat. formát, 16:9,
Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
–– DTV (576i, 576p, 720p): Automat.
formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený
obraz, 4:3, Smart obraz 2
pro televizory LED
řady 5300, 5500 a vyšší
–– DTV(1080i, 1080p) : Automat. formát,
16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3,
Přizp. obrazovce, Smart obraz 2
pro
televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší
–– Component(480i, 480p, 576i, 576p,
720p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený
obraz, 4:3
–– Component (1080i, 1080p): 16:9,
Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp.
obrazovce
–– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9,
Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Smart
obraz 1
vyšší
pro televizory LED řady 5300, 5500 a
Smart obraz 2
pro televizory LED řady
5300, 5500 a vyšší
–– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9,
Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp.
obrazovce, Smart obraz 1
LED řady 5300, 5500 a vyšší
pro televizory
Smart obraz 2
pro
televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší
NN Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit
v závislosti na vstupním zdroji.
NN Dostupné položky se mohou lišit
v závislosti na vybraném režimu.
NN HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p
(1920x1080), 720p (1280x720)
NN Nastavení lze upravit a uložit pro každé
externí zařízení, které jste připojili ke
vstupu televizoru. Vyberte možnost
Zdroj a upravte nastavení.
●● Poměr stran 4:3
Je k dispozici pouze v případě, že je velikost
obrazu nastavena na Automat. formát.
Velikost obrazu lze nastavit na možnost
4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na
původní velikost. Jednotlivé evropské země
vyžadují různé velikosti obrazu.
NN Funkce není dostupná v režimech
Component a HDMI.
●● Nast. obrazovky počítače pro televizory LED
řady 5400
NN Dostupné pouze v režimu PC.
–– Hrubý / Jemný: Odstraní nebo sníží
šum v obrazu. Pokud se šum nepodaří
odstranit pouze jemným doladěním,
upravte co možná nejlépe frekvenci
funkcí Hrubý (nahrubo) a pak znovu
proveďte jemné doladění. Po odstranění
šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl
přesně ve středu obrazovky.
–– Pozice: Pokud obrazovka počítače není
vystředěná nebo neodpovídá velikosti
obrazovky výrobku, upravte její polohu
pomocí dálkového ovladače.
–– Obnovení zobrazení: Obnovení výchozích
nastavení obrazu.
Automat. nastavení
pro televizory LED řady 5400
Menu → Obraz → Automat. nastavení
Automatické nastavení frekvence a pozice
obrazu a jemného ladění v režimu PC.
NN Dostupné pouze v režimu PC.
NN Není k dispozici, pokud připojujete
počítač kabelem HDMI nebo HDMI-DVI.
Změna možností nastavení obrazu
Pokročilá nastavení
Menu → Obraz → Pokročilá nastavení
Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat
pokročilá nastavení obrazu, abyste vytvořili
upřednostňovaný obraz.
NN Funkce Pokročilá nastavení je k dispozici
pouze v případě, že je položka Režim
obrazu nastavena na režim Standardní
nebo Film.
NN Při připojení počítače pomocí kabelu
HDMI-DVI můžete provést změny pouze
u položek Vyvážení bílé a Gamma.
●● Dynam. kontrast
Nastavení kontrastu obrazovky.
●● Černý tón
Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky
obrazu.
●● Pleťové odstíny
Zdůraznění růžového „pleťového odstínu“.
●● Pouze režim RGB
Zobrazení barev Červená, Zelená a Modrá,
abyste mohli provést jemná nastavení tónů
barev a sytosti.
●● Kolorim. prostor
Nastavení rozsahu a škály barev
(kolorimetrického prostoru) dostupných
pro vytvoření obrazů.
NN pro televizory LED řady 6100 – 6800 a televizory
PDP řady 6500
Chcete-li upravit hodnoty
Barvy, Červená, Zelená, Modrá a Obnovit,
nastavte možnost Kolorim. prostor na
hodnotu Vlast.nastav..
●● Vyvážení bílé
Nastavení teploty barev umožňující
dosáhnout přirozenějšího obrazu.
Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.:
Nastavení tmavosti pro každou barvu
(červená, zelená a modrá).
Více červené / Více zelené / Více modré:
Nastavení jasu pro každou barvu (červená,
zelená a modrá).
Obnovit: Obnovení výchozích hodnot
položky Vyvážení bílé.
●● Vyv. bílé v 10 b.
pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory
PDP řady 550 – 570 : Tato funkce není
podporována.
Umožňuje ovládat vyvážení bílé
prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené
a modré v 10bodových intervalech.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li položka Režim obrazu nastavena na
možnost Film. Funkce je k dispozici pro
všechny zdroje videa.
NN Některá externí zařízení tuto funkci
nemusí podporovat.
Interval: Výběr intervalu pro úpravu.
Červená: Slouží k úpravě úrovně červené.
Zelená: Slouží k úpravě úrovně zelené.
Modrá: Slouží k úpravě úrovně modré.
Obnovit: Obnovení hodnoty Vyv. bílé v 10 b.
na výchozí nastavení.
●● Gamma
Nastavení intenzity primární barvy.
●● Speciální vzhled
pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory
PDP řady 550 – 570 : Tato funkce není
podporována.
Ke kalibraci obrazu použijte funkci Speciální
vzhled. Pokud nabídka na obrazovce zmizí
nebo dojde k otevření jiné nabídky než
Obraz, kalibrace se uloží do televizoru a
zmizí obrazovka Speciální vzhled.
Vypnuto: Slouží k vypnutí funkce Speciální
vzhled.
Speciální vzhled 1: Tato testovací obrazovka
zobrazuje efekt nastavení zobrazení na
odstíny šedé a černé.
Speciální vzhled 2: Tato testovací obrazovka
zobrazuje efekt nastavení zobrazení na
všechny barvy.
NN Po zvolení funkce Speciální vzhled 1 nebo
Speciální vzhled 2 můžete upravit jakékoli
pokročilé nastavení pro požadovaný
efekt.
NN Je-li spuštěna funkce Speciální vzhled,
televizor nevydává zvuk.
NN Dostupné pouze v režimech DTV,
Komponent a HDMI.
●● xvYCC
pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory
PDP řady 550 – 570 : Tato funkce není
podporována.
Při aktivaci funkce xvYCC dojde při
sledování filmů z externího zařízení
(např. přehrávač BD/DVD) připojeného
ke vstupním konektorům HDMI nebo
Component ke zvýšení podrobnosti obrazu
a zvětšení kolorimetrického prostoru.
NN Funkce je dostupná pouze tehdy,
nastavíte-li položku Režim obrazu na
možnost Film a externí vstup na rozhraní
HDMI nebo Component.
NN Některá externí zařízení tuto funkci
nemusí podporovat.
●● Osvětl. dle pohybu
Omezí spotřebu energie snížením jasu
obrazovky, je-li na obrazovce zobrazen
pohybující se obraz.
NN Tato funkce není podporována v režimu
3D.
NN Dostupné pouze v režimu Standardní.
NN Když změníte položku Podsvícení u
televizoru LED
/ Jas buněk
u televizoru PDP
, Kontrast nebo Jas, televizor nastaví
funkci Osvětl. dle pohybu na hodnotu
Vypnuto.
Obraz - možnosti
Menu → Obraz → Obraz - možnosti
Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat
doplňková nastavení obrazu, abyste
vytvořili obraz podle svých představ.
NN Je-li k televizoru připojen počítač pomocí
kabelu HDMI-DVI, můžete měnit pouze
Teplota barev.
●● Teplota barev
Umožňuje volbu teploty barev.
NN Funkce Teplé1 nebo Teplé2 se deaktivují
při nastavení položky Režim obrazu na
možnost Dynamický.
NN Nastavení lze upravit a uložit ke každému
externímu zařízení připojenému ke
vstupu televizoru. Vyberte položku Zdroj
a upravte nastavení.
●● Filtr dig. šumu
Pokud je signál televizního vysílání přijímaný
televizním přijímačem slabý, je možné
aktivovat funkci Filtr dig. šumu, která omezí
statický šum a zdvojené obrysy, které se na
obrazovce mohou objevit.
Autom. vizualizace: Při přepínání
analogových kanálů zobrazí sílu signálu.
NN Pokud je signál slabý, vyzkoušejte
všechny možnosti, až dosáhnete co
nejlepšího obrazu televizoru.
NN Funkce je k dispozici pouze pro
analogové kanály.
NN Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější
možný signál.
●● Šumový filtr MPEG
Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje
zvýšenou kvalitu obrazu.
●● Černá HDMI
Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem
úrovně černé barvy.
NN Tato funkce je k dispozici pouze v režimu
HDMI.
●● Filmový režim
Nastavení televizoru na automatické
rozpoznávání a zpracování filmových
signálů ze všech zdrojů a na úpravu obrazu
na optimální kvalitu.
NN Funkce je dostupná v režimech TV, AV,
Component (480i/1080i) a HDMI (1080i).
●● Motion Plus pro televizor LED
pro televizory LED řady 5400 – 5500 : Tato funkce
není podporována.
Odstraňuje trhání v rychlých scénách
s velkým množstvím pohybu a vytváří tak
lepší obraz.
NN Na informační obrazovce televizoru
je zobrazeno rozlišení a kmitočet
příchozího signálu (60 Hz), avšak nikoli
kmitočet, který televizor vysílá pro
zobrazení obrazu při použití funkce
Motion Plus.
NN Pokud pozorujete na obrazovce šum,
nastavte funkci Motion Plus na hodnotu
Vypnuto. Pokud je funkce Motion Plus
nastavena na možnost Vlast.nastav.,
můžete ručně nastavit funkce Redukce
rozostření, Redukce vibrací nebo
Obnovit.
NN Pokud je funkce Motion Plus nastavena
na možnost Demo, můžete porovnat
rozdíl mezi režimy zapnuto a vypnuto.
Redukce rozostření: Umožňuje nastavit
úroveň redukce rozmazání ze zdrojů videa.
Redukce vibrací: Umožňuje nastavit
úroveň redukce chvění ze zdrojů videa při
přehrávání filmů.
Obnovit: Obnovení všech vlastních
nastavení na výchozí nastavení od výrobce.
●● Zdokonalení pohybu pro televizor LED
pro televizory LED řady 4500, 5400 : Tato funkce
není podporována.
Odstraňuje trhání v rychlých scénách
s velkým množstvím pohybu a vytváří tak
jasný obraz.
Obnovení obrazu
Menu → Obraz → Obnovení obrazu
Obnovení aktuálního režimu obrazu na
výchozí nastavení.
Použití televizoru s počítačem
Použití televizoru jako počítačového displeje
Zadávání nastavení videa (na základě
systému Windows 7)
Aby televizor fungoval správně jako
počítačový displej, musíte po připojení
televizoru k počítači zadat správné
nastavení videa.
NN V závislosti na verzi systému Windows
a na videokartě se postup na vašem
počítači bude pravděpodobně mírně lišit
od postupu zde uvedeného.
NN Některé základní informace budou ale
platit ve většině případů. (Není-li tomu
tak, obraťte se na výrobce vašeho
počítače nebo na prodejce výrobků
Samsung.)
1.V nabídce Start systému Windows
klepněte na možnost „Ovládací panely“.
2.V okně „Ovládací panely“ klepněte na
možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se
dialogové okno.
3.Klepněte na možnost „Zobrazení“.
Otevře se další dialogové okno.
4.V zobrazeném dialogovém okně klepněte
na kartu „Nastavení“.
–– Na kartě Nastavení nastavte správně
rozlišení (velikost obrazovky).
Optimální rozlišení pro tento televizor
je 1920 x 1080.
–– Pokud je v dialogovém okně pro
nastavení zobrazení k dispozici
položka obnovovací frekvence,
vyberte „60“ nebo „60 Hz“.
V ostatních případech zavřete
dialogové okno klepnutím na tlačítko
„OK“.
Změna přednastaveného režimu zvuku
Zvukový režim
Menu → Zvuk → Zvukový režim
Režimy zvuku jsou přednastavené
parametry zvuku.
NN Pokud je funkce Volba reproduktoru
nastavena na možnost Ext. reproduktor,
je položka Zvukový režim deaktivována.
●● Standardní
Slouží k výběru normálního režimu zvuku.
●● Hudba
Zvýrazní hudbu oproti hlasům.
●● Film
Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
●● Jasný hlas
Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
●● Zesílení
Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního
zvuku umožňující lepší poslech sluchově
postiženým osobám.
Úprava nastavení zvuku
Zvukový efekt
Menu → Zvuk → Zvukový efekt
NN Pokud je funkce Volba reproduktoru
nastavena na možnost Ext. reproduktor,
je položka Zvukový efekt deaktivována.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li položka Zvukový režim nastavena na
možnost Standardní.
●● SRS TruSurround HD
Tato funkce umožňuje poslech virtuálního
5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou
reproduktorů, a to technologií HRTF (Head
Related Transfer Function).
●● SRS TruDialog
Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity
hlasů oproti hudbě na pozadí nebo
zvukovým efektům, a zajišťuje tak
srozumitelnější poslech dialogů.
●● Ekvalizér
Výběrem funkce Ekvalizér zobrazíte několik
posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami
vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu.
Chcete-li provést Obnovit funkce Ekvalizér,
vyberte možnost Obnovit. Zobrazí se
automaticky otevírané okno s dotazem, zda
chcete provést obnovení. Vyberte možnost
Ano. Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost
Zavřít.
Stereováha L/Č: Umožňuje nastavit
vyvážení hlasitosti mezi levým a pravým
reproduktorem.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz
(Nastavení šířky pásma): Nastavení úrovně
hlasitosti určitých šířek frekvenčního
pásma.
Obnovit: Obnovení výchozích nastavení
ekvalizéru.
Možnosti reprodukce zvuku
Menu → Zvuk → Možnosti reprodukce zvuku
●● Jazyk zvuku
(pouze digitální kanály)
Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky
zvukové stopy.
NN Dostupné jazyky se mohou lišit
v závislosti na vysílaném programu.
●● Formát audio
(pouze digitální kanály)
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru
i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu
rychlostí dekódování mezi hlavním
reproduktorem a audio přijímačem objevit
ozvěna. V takovém případě použijte funkci
TV reproduktor.
NN Možnost Formát audio se může
v závislosti na vysílaném programu
lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je
k dispozici pouze tehdy, pokud je externí
reproduktor připojen pomocí optického
kabelu.
●● Zvukový popis
(V některých zemích není tato funkce
k dispozici) (pouze digitální kanály)
Tato funkce pracuje se zvukovým datovým
proudem zvukového popisu (AD), který je
odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.
NN Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto):
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce
zvukového popisu.
NN Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvukového
popisu.
Další nastavení
Menu → Zvuk → Další nastavení
●● Úroveň zvuku DTV
(pouze digitální kanály)
Tato funkce umožňuje snížit neshodu
hlasového signálu (což je jeden ze signálů
přijímaných při vysílání digitální televize) na
požadovanou úroveň.
NN Podle typu vysílaného signálu lze
hodnotu položky MPEG / HE-AAC
nastavit v rozmezí −10 dB až 0 dB.
NN Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost,
proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0
až −10.
●● Výstup SPDIF
Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace) slouží k zajištění digitálního
zvuku, snižuje rušení vstupující do
reproduktorů a různých digitálních zařízení,
jako je například přehrávač DVD.
●● Formát audio: Můžete vybrat formát
výstupu digitálního zvuku (SPDIF).
NN Dostupný formát výstupu digitálního
zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na
zdroj vstupu.
●● Zpoždění zvuku
Umožňuje napravit neshody zvuku a videa
při sledování televizoru a při poslechu
digitálního zvukového výstupu z televizoru
prostřednictvím externího zařízení, jako je
AV přijímač. Když vyberete funkci Zpoždění
zvuku, objeví se obrazovka s posuvníkem.
Nastavte hodnotu možnosti pomocí
dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).
●● Kom. Dolby Digital
Tato funkce minimalizuje neshodu signálů
mezi signálem Dolby Digital a hlasovým
signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV
Sound).
NN Výběrem možnosti Line získáte
dynamický zvuk a výběrem možnosti RF
snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými
zvuky v nočních hodinách.
Line: Nastavte výstupní úroveň signálů
vyšších nebo nižších než −31 dB (referenční
signál) na −20 dB nebo −31 dB.
RF: Nastavte výstupní úroveň signálů
vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční)
na -10 dB nebo -20 dB.
Nastavení reproduktorů
Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů
●● Volba reproduktoru
Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného
programu nebo filmu přes externí přijímač,
je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou
rozdílem v rychlosti dekódování mezi
reproduktory televizoru a reproduktory
připojenými k tomuto externímu přijímači.
V takovém případě nastavte televizor na
možnost Ext. reproduktor.
NN Nastavíte-li položku Volba reproduktoru
na možnost Ext. reproduktor, budou
reproduktory televizoru vypnuty.
Zvuk nyní uslyšíte pouze z externích
reproduktorů. Nastavíte-li položku
Volba reproduktoru na možnost
TV reproduktor, budou zapnuty
reproduktory televizoru i externího
přijímače. Zvuk tak uslyšíte ze všech
reproduktorů.
NN Nastavíte-li položku Volba reproduktoru
na možnost Ext. reproduktor, nebudou
fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce
ztlumení a nastavení zvuku bude
omezeno.
NN Pokud není přijímán žádný signál videa,
budou ztlumeny reproduktory televizoru
i externí reproduktory.
●● Automat. hlasitost
Normální: Automatické vyrovnání úrovně
hlasitosti při přepnutí na jiný kanál.
Noc: Automatické vyrovnání a snížení
hlasitosti na všech kanálech; všechny kanály
jsou tedy tišší. Možnost Noc je užitečná
v noci, chcete-li mít hlasitost nastavenou na
mírnou úroveň.
NN Chcete-li použít ovládání hlasitosti na
připojeném zdrojovém zařízení, nastavte
funkci Automat. hlasitost na Vypnuto. Jeli položka Automat. hlasitost nastavena
na hodnotu Normální nebo Noc, úprava
hlasitosti na připojeném zdrojovém
zařízení se nemusí nijak projevit.
Obnovit zvuk
Menu → Zvuk → Obnovit zvuk
Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí
nastavení od výrobce.
Připojení k síti
Připojení k pevné síti
Televizor lze připojit k síti LAN pomocí
kabelu třemi způsoby:
NN Chcete-li se podívat na ilustrace tří druhů
připojení k pevné síti, nahlédněte do
tištěné uživatelské příručky.
–– Televizor můžete připojit k síti LAN
prostřednictvím připojení portu LAN
na zadní straně televizoru k externímu
modemu kabelem LAN.
–– Televizor můžete připojit k síti LAN
prostřednictvím připojení konektoru LAN
na zadní straně televizoru ke směrovači,
který je připojen k externímu modemu.
Pro připojení použijte kabel LAN.
–– Pravděpodobně bude možné připojit
televizor k síti LAN tak, že pomocí kabelu
LAN připojíte konektor LAN na zadní
straně televizoru přímo k zásuvce sítě
umístěné na zdi. Upozorňujeme, že na zdi
umístěná zásuvka je připojena k modemu
nebo směrovači nacházejícímu se jinde
v domě.
NN Pokud vaše síť vyžaduje dynamickou
IP adresu, je třeba použít modem
ADSL nebo směrovač, který podporuje
protokol DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Modemy a
směrovače podporující protokol DHCP
automaticky poskytují hodnotu adresy
IP, masky podsítě, brány a serveru DNS,
které televizor potřebuje pro přístup
k Internetu. Není je tedy třeba zadávat
ručně. Dynamickou IP adresu využívá
většina domácích sítí.
NN Některé sítě vyžadují statickou adresu IP.
Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu
IP, je nutné při nastavování připojení k síti
zadat hodnoty adresy IP, masky podsítě,
brány a serveru DNS ručně. Hodnoty
adresy IP, masky podsítě, brány a serveru
DNS získáte od svého poskytovatele
služeb Internetu. Pokud máte počítač
s operačním systémem Windows, můžete
tyto hodnoty získat také prostřednictvím
počítače.
NN Pokud vaše síť vyžaduje statickou
adresu IP, můžete použít modemy ADSL
podporující protokol DHCP. Modemy
ADSL podporující protokol DHCP vám
také umožňují použít statické adresy IP.
Připojení k bezdrátové síti
NN Chcete-li se podívat na ilustraci připojení
k bezdrátové síti, nahlédněte do tištěné
uživatelské příručky.
NN pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800
a televizory PDP řady 550 – 570
Pro
bezdrátové připojení televizoru k síti
je třeba bezdrátový směrovač nebo
modem a adaptér Samsung Wireless
LAN Adapter (WIS09ABGNX nebo
WIS12ABGNX), který se připojuje k portu
USB na televizoru. Adaptér Samsung
Wireless LAN Adapter se prodává
samostatně. Naleznete jej v nabídce
vybraných maloobchodních prodejců,
internetových obchodů nebo portálu
Samsungparts.com.
Televizor lze k síti LAN připojit standardním
bezdrátovým směrovačem nebo modemem.
Tento televizor podporuje komunikační
protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost
Samsung doporučuje používat protokol
IEEE 802.11n. Při přehrávání videa
prostřednictvím síťového připojení pomocí
IEEE 802.11 a/b nebo g může docházet
k přerušování obrazu.
NN pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800
a televizory PDP řady 550 – 570
Adaptér
Samsung Wireless LAN Adapter a
prodlužovací kabel USB se prodávají
samostatně – nabízejí je vybrané
maloobchody, elektronické obchody a
portál Samsungparts.com.
NN pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a
televizory PDP řady 550 – 570
Před připojením
adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter
zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
NN pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800
a televizory PDP řady 550 – 570
Pokud
používáte k připojení adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter rozbočovač USB
nebo prodlužovací kabel USB jiný než
dodávaný, tento adaptér nemusí být
rozpoznán.
NN Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí
být televizor připojen k bezdrátovému
směrovači nebo modemu. Jestliže
bezdrátový směrovač nebo modem
podporuje protokol DHCP, může
televizor používat pro připojení
k bezdrátové síti protokol DHCP nebo
statickou adresu IP.
NN Vyberte kanál pro bezdrátový směrovač
nebo modem, který se momentálně
nepoužívá. Pokud je kanál nastavený
pro bezdrátový směrovač nebo modem
právě používán jiným blízkým zařízením,
povede to k rušení signálu a poruše
komunikace.
NN Tento televizor podporuje pouze
následující protokoly zabezpečení
bezdrátové sítě:
–– Režim ověřování: WEP, WPAPSK,
WPA2PSK
–– Typ šifrování: WEP, TKIP, AES
NN Vyberete-li výhradní režim s vysokou
propustností (Greenfield) 802.11n
a typ šifrování na přístupovém bodu
nebo bezdrátovém směrovači nastavíte
na možnost WEP nebo TKIP, nebude
televizor Samsung podporovat připojení
odpovídající novým specifikacím
certifikace Wi-Fi.
NN Pokud váš bezdrátový směrovač nebo
modem podporuje nastavení WPS (WiFi Protected Setup), můžete síť připojit
prostřednictvím konfigurace PBC (Push
Button Configuration) nebo kódu PIN
(Personal Identification Number).
WPS v obou režimech automaticky
nakonfiguruje klíč SSID a WPA.
NN Pokud směrovač, modem nebo jiné
zařízení nemá certifikaci, nemusí jít
připojit k televizoru.
NN Postupy připojení: Připojení k bezdrátové
síti lze nastavit čtyřmi způsoby:
–– Použití automatického nastavení
(pomocí funkce Automatické
vyhledání sítě)
–– Použití ručního nastavení
–– Používání funkce WPS(PBC)
–– Používání funkce Plug & Access
Upozornění
pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a
televizory PDP řady 550 – 570
Je-li televizor připojen k adaptéru
Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se
u některých kanálů objevovat chyby obrazu
nebo šum. Pokud k tomu dojde, proveďte
připojení jedním z uvedených postupů nebo
připojte adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter kabelem USB na místě, kde není
rádiové rušení.
●● Postup 1: Připojení pravoúhlého adaptéru
USB k bezdrátovému adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter.
Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter připojit pravoúhlým adaptérem
USB, postupujte podle následujících kroků:
1.Připojte pravoúhlý adaptér USB
k bezdrátovému adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter.
2.Druhý konec pravoúhlého adaptéru
připojte k portu USB.
●● Postup 2: Připojení adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter pomocí
prodlužovacího kabelu.
Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter připojit prodlužovacím kabelem,
postupujte podle následujících kroků:
1.Připojte prodlužovací kabel k portu USB.
2.Prodlužovací kabel zapojte do adaptéru
Samsung Wireless LAN Adapter.
3.Pomocí oboustranné lepicí pásky
připevněte adaptér Samsung Wireless
LAN Adapter na zadní stranu televizoru
v jeho horní části.
Nastavení pevné sítě
Nastavení sítě
Menu → Síť → Nastavení sítě
Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové
připojení k síti pro použití různých
internetových služeb, například Smart
Hub a AllShare Play, a provádět upgrady
softwaru.
Automatické nastavení kabelové sítě
Kabelové připojení televizoru k síti může
nastavit automaticky, připojíte-li televizor
k síti, která podporuje DHCP.
NN Po připojení kabelu LAN se automaticky
zobrazí okno pro nastavení pevné sítě.
Chcete-li automaticky nastavit kabelové
připojení televizoru k síti, postupujte podle
následujících kroků:
1.Přejděte na obrazovku Nastavení sítě.
(Síť → Nastavení sítě)
2.Vyberte možnost Start. Zobrazí se okno
pro testování sítě a proběhne ověření
připojení k síti.
3.Po ověření připojení se zobrazí zpráva
„Jste připojeni k Internetu. Pokud
máte potíže s používáním online služeb,
obraťte se na poskytovatele služeb
Internetu.“. Vyberte možnost OK.
NN Jestliže se připojení nezdaří,
zkontrolujte, zda je správně zapojen
konektor v portu LAN.
NN Jestliže nelze při automatickém
připojování nalézt parametry připojení
k síti nebo chcete-li připojení nastavit
ručně, přejděte do následující části
„Ruční nastavení sítě“.
Ruční nastavení kabelové sítě
Kabelové připojení televizoru k síti můžete
nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti,
která vyžaduje statickou adresu IP.
Získání hodnot pro připojení k síti
Chcete-li zobrazit hodnoty připojení k síti
(na počítačích se systémem Windows XP),
postupujte takto:
1.Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu
sítě na obrazovce vpravo dole.
2.V místní nabídce klepněte na možnost
Stav.
3.V dialogu, který se zobrazí, klepněte na
kartu Podpora.
4.Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro
připojení k síti.
Chcete-li ručně nastavit kabelové
připojení televizoru k síti, postupujte podle
následujících kroků:
1.Přejděte na obrazovku Nastavení sítě.
(Síť → Nastavení sítě)
2.Vyberte možnost Start. Zobrazí se okno
pro připojení k síti a zahájí se proces
ověřování.
3.Vyberte možnost Zastavit. Proces
ověřování se zastaví. V okně pro připojení
k síti vyberte možnost Nastavení IP.
Objeví se obrazovka Nastavení IP.
4.Vyberte položku Režim IP a nastavte
položku Režim IP na hodnotu Manuální.
5.Přejděte do pole pro zadání nastavení
Adresa IP a pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost Adresa IP.
6.Pomocí dálkového ovladače zadejte
do prvního pole první část nastavení
Adresa IP (např. 105). Potom přejděte do
následujícího pole.
7.Zadejte další část nastavení Adresa IP.
Potom přejděte do následujícího pole.
8.Opakujte zadávání pro všechna pole
v nastavení Adresa IP.
NN Jestliže uděláte při zadávání čísla
chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte
znovu.
9.Potom přejděte do polí Maska podsítě.
10.Opakujte tentýž postup zadávání pro
položky Maska podsítě, Brána a Server
DNS.
11.Po dokončení vyberte možnost OK.
Zobrazí se okno pro testování připojení
k síti a zahájí se proces ověřování. Po
ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste
připojeni k Internetu. Pokud máte potíže
s používáním online služeb, obraťte se
na poskytovatele služeb Internetu.“.
Vyberte možnost OK.
Stav sítě
Menu → Síť → Stav sítě
Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a
Internetu.
Jestliže se připojení k pevné síti nezdaří...
●● Nebyl nalezen síťový kabel.
Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně
zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je
zapnutý směrovač. Pokud je, zkuste jej
vypnout a znovu zapnout.
●● Nepodařilo se automaticky nastavit adresu
IP.
Zkuste provést automatické nastavení
adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně
výběrem možnosti Nastavení IP.
1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen
server DHCP. 2) Odpojte a znovu zapojte
směrovač. 3) Další informace získáte od
vašeho poskytovatele internetových služeb.
●● Nelze se připojit k síti.
Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda
je v nastavení Nastavení IP zadána správná
adresa IP. Další informace získáte od vašeho
poskytovatele internetových služeb.
●● Jste připojeni k místní síti, ale nelze se
připojit k Internetu.
Abyste získali přístup k Internetu,
zkontrolujte nastavení serveru DNS
v položce Nastavení IP nebo kontaktujte
svého poskytovatele internetových služeb.
●● Nastavení připojení k síti bylo provedeno,
ale nelze se připojit k Internetu.
Kontaktujte svého poskytovatele
internetových služeb.
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení sítě
Menu → Síť → Nastavení sítě
Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové
připojení k síti pro použití různých
internetových služeb, například Smart
Hub a AllShare Play, a provádět upgrady
softwaru.
Automatické nastavení bezdrátové sítě
Většina bezdrátových sítí je vybavena
volitelným systémem zabezpečení, který
od zařízení přistupujících k síti vyžaduje
vysílání šifrovaného bezpečnostního
kódu, označovaného jako přístupový nebo
bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je
založen na heslu, což je obvykle slovo nebo
řada písmen a čísel určité délky, jež musíte
zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové
sítě.
Pokud pro připojení k síti použijete tento
způsob nastavení a vaše bezdrátová
síť má bezpečnostní klíč, bude během
automatického i ručního procesu nastavení
nutné zadat heslo.
NN V závislosti na bezdrátovém směrovači
nebo modemu budete možná moci jako
alternativu používat WPS PIN.
Chcete-li automaticky nastavit bezdrátové
připojení televizoru k síti, postupujte
následovně:
1.Přejděte na obrazovku Nastavení sítě.
(Síť → Nastavení sítě)
2.Vyberte možnost Start. Funkce připojení
k síti vyhledá dostupné bezdrátové
sítě. Po dokončení se zobrazí seznam
dostupných sítí.
3.Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se
chcete připojit, a vyberte možnost Další.
NN Je-li bezdrátový směrovač nastaven
na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba
pro navázání spojení vybrat možnost
Přidat síť a zadat správné nastavení
Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč.
4.Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn.
klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže jste
vybrali bezdrátový směrovač, který
nemá bezdrátové zabezpečení, přejděte
ke kroku 7.
5.Chcete-li nastavit bezdrátové
zabezpečení směrovače, zadejte
bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo
PIN).
NN Pomocí klávesnice na obrazovce
zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn.
klíč nebo PIN). Pomocí dálkového
ovladače zadejte bezpečnostní klíč.
NN K zadání bezpečnostního klíče
můžete použít klávesnici připojenou
k rozhraní USB nebo Bluetooth. Funkce Bluetooth nemusí být
v závislosti na modelu dostupná.
NN Heslo byste měli nalézt na jedné
z obrazovek nastavení, které jste
použili k nastavení směrovače nebo
modemu.
6.Po dokončení vyberte možnost Další.
Zobrazí se okno pro připojení k síti
a zahájí se proces ověřování.
7.Po ověření připojení se zobrazí zpráva
Jste připojeni k Internetu. Pokud máte
potíže s používáním online služeb,
obraťte se na poskytovatele služeb
Internetu..
NN Jestliže síť neakceptuje zadaný
bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo
PIN), vyberte možnost Opakovat nebo
Nastavení IP a zadejte nastavení ručně.
NN Pokud chcete nastavit připojení ručně,
vyberte možnost Nastavení IP. Potom
přejděte k další části „Ruční nastavení
sítě“.
Ruční nastavení bezdrátové sítě
Kabelové připojení televizoru k síti můžete
nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti,
která vyžaduje statickou adresu IP, nebo
v případě, že se automatické připojení
nezdaří.
Získání hodnot pro připojení k síti
Pro získání hodnot pro připojení k síti je na
většině počítačů s operačním systémem
Windows třeba postupovat takto:
1.Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu
sítě na obrazovce vpravo dole.
2.V místní nabídce klepněte na možnost
Stav.
3.V dialogu, který se zobrazí, klepněte na
kartu Podpora.
4.Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro
připojení k síti.
Chcete-li nastavit bezdrátové připojení
televizoru k síti ručně, postupujte
následovně:
1.Přejděte na obrazovku Nastavení sítě.
(Síť → Nastavení sítě)
2.Vyberte možnost Start. Funkce připojení
k síti vyhledá dostupné bezdrátové
sítě. Po dokončení se zobrazí seznam
dostupných sítí.
3.Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se
chcete připojit, a vyberte možnost Další.
NN Je-li bezdrátový směrovač nastaven
na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba
pro navázání spojení vybrat možnost
Přidat síť a zadat správné nastavení
Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.
4.Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn.
klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže
vyberete bezdrátový směrovač, který
nemá bezdrátové zabezpečení, přejděte
ke kroku 7.
5.Chcete-li nastavit bezdrátové
zabezpečení směrovače, zadejte
bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo
PIN).
NN Pomocí klávesnice na obrazovce
zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn.
klíč nebo PIN). Pomocí dálkového
ovladače zadejte bezpečnostní klíč.
NN Heslo byste měli nalézt na jedné
z obrazovek nastavení, které jste
použili k nastavení směrovače nebo
modemu.
6.Po dokončení vyberte možnost Další.
Zobrazí se okno pro připojení k síti
a zahájí se proces ověřování.
7.Vyberte možnost Zastavit. Proces
ověřování se zastaví. V okně pro připojení
k síti vyberte možnost Nastavení IP.
Objeví se obrazovka Nastavení IP.
8.Vyberte položku Režim IP a nastavte
položku Režim IP na hodnotu Manuální.
9.Přejděte do pole pro zadání nastavení
Adresa IP a pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost Adresa IP.
10.Pomocí dálkového ovladače zadejte
do prvního pole první část nastavení
Adresa IP (např. 105). Potom přejděte do
následujícího pole.
11.Zadejte další část nastavení Adresa IP.
Potom přejděte do následujícího pole.
12.Opakujte zadávání pro všechna pole
v nastavení Adresa IP.
NN Jestliže uděláte při zadávání čísla
chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte
znovu.
13.Potom přejděte do polí Maska podsítě.
14.Opakujte tentýž postup zadávání pro
položky Maska podsítě, Brána a Server
DNS.
15.Po dokončení vyberte možnost OK.
Zobrazí se okno pro připojení k síti
a zahájí se proces ověřování. Po ověření
připojení se zobrazí zpráva „Jste
připojeni k Internetu. Pokud máte potíže
s používáním online služeb, obraťte se na
poskytovatele služeb Internetu.“.
Nastavení sítě WPS(PBC)
Je-li na směrovači tlačítko WPS (PBC),
můžete nastavit bezdrátové připojení
televizoru k síti pomocí tohoto tlačítka
rychleji a snadněji.
Chcete-li nastavit bezdrátové
připojení televizoru k síti pomocí
zabezpečeníWPS(PBC), postupujte podle
následujících kroků:
1.Přejděte na obrazovku Nastavení sítě.
(Síť → Nastavení sítě)
2.Vyberte možnost Start. Funkce připojení
k síti vyhledá dostupné bezdrátové
sítě. Po dokončení se zobrazí seznam
dostupných sítí.
3.Vyberte možnost WPS(PBC).
4.Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Televizor automaticky
získá všechny hodnoty nastavení sítě,
které potřebuje, a připojí se k síti.
5.Objeví se obrazovka připojení k síti
a proběhne nastavení sítě.
Nastavení sítě Plug & Access
Funkce Plug & Access umožňuje
snadné připojení televizoru Samsung
k bezdrátovému směrovači Samsung
(prodává se samostatně) pomocí paměťové
jednotky USB flash, na které přenesete
informace o nastavení sítě ze směrovače
do televizoru. Pokud máte bezdrátový
směrovač jiné značky než Samsung, který
nepodporuje funkci Plug & Access, musíte
se připojit některým z ostatních způsobů.
NN Seznam zařízení, která podporují funkci
Plug & Access, naleznete na webových
stránkách www.samsung.com.
Chcete-li nastavit bezdrátové připojení
televizoru k síti pomocí funkce Plug & Access,
postupujte takto:
1.Zapněte napájení bezdrátového
směrovače Samsung a televizoru.
2.Vložte paměťovou jednotku USB flash
do portu USB na bezdrátovém směrovači
Samsung. Zkontrolujte, zda svítí LED
kontrolka na směrovači (bliká → svítí).
3.Vyjměte paměťovou jednotku USB
flash ze směrovače a vložte ji do portu
USB na televizoru Samsung. Informace
o připojení se stáhnou na paměťovou
jednotku.
4.Počkejte, dokud není automaticky
navázáno připojení.
NN Jestliže se funkci Plug & Access
nepodaří připojit televizor
k bezdrátovému směrovači, objeví se
na obrazovce automaticky otevírané
okno s informací o chybě. Pokud se
chcete pokusit použít funkci Plug &
Access znovu, vyjměte paměťovou
jednotku USB flash, resetujte
směrovač a zkuste znovu opakovat
postup od kroku 1. Můžete také zvolit
jeden z ostatních způsobů nastavení
připojení.
5.Objeví se obrazovka připojení k síti
a proběhne nastavení sítě.
NN Pokud se nastavení bezdrátového
směrovače změní nebo nainstalujete
nový směrovač, musíte provést postup
nastavení funkce Plug & Access znovu od
kroku 1.
Stav sítě
Menu → Síť → Stav sítě
Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a
Internetu.
Jestliže se připojení k bezdrátové síti nezdaří...
●● Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.
Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte
do nastavení Nastavení sítě a vyberte
směrovač.
●● Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.
Zkuste následující postup: Zkontrolujte, zda
je směrovač zapnut, a pokud ano, zkuste
jej vypnout a znovu zapnout. Zkontrolujte,
zda pro použití směrovače nepotřebujete
bezpečnostní klíč.
●● Nepodařilo se automaticky nastavit adresu
IP.
Zkuste provést automatické nastavení
adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně
výběrem možnosti Nastavení IP.
1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen
server DHCP. 2) Odpojte a znovu zapojte
směrovač. 3) Další informace získáte od
vašeho poskytovatele internetových služeb.
●● Nelze se připojit k síti.
Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda
je v nastavení Nastavení IP zadána správná
adresa IP. Další informace získáte od vašeho
poskytovatele internetových služeb.
●● Jste připojeni k místní síti, ale nelze se
připojit k Internetu.
Abyste získali přístup na Internet,
zkontrolujte nastavení serveru DNS
v položce Nastavení IP nebo kontaktujte
svého poskytovatele internetových služeb.
●● Nastavení připojení k síti bylo provedeno,
ale nelze se připojit k Internetu.
Kontaktujte svého poskytovatele
internetových služeb.
Správa zařízení připojených k síti
Wi-Fi Direct
Menu → Síť → Wi-Fi Direct
Slouží k připojení televizoru k mobilním
bezdrátovým zařízením. Pomocí této funkce
můžete propojit mobilní bezdrátové zařízení
s vaším televizorem přímo bez použití
směrovače.
NN Chcete-li používat tuto funkci, musí být
vaše mobilní zařízení podporováno funkcí
Wi-Fi Direct.
NN pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a
televizory PDP řady 550 – 570
Tuto funkci
můžete používat při připojení adaptérem
Samsung Wireless LAN Adapter.
(V závislosti na modelu nemusí být tato
funkce podporována.)
Chcete-li propojit vaše mobilní zařízení
s televizorem pomocí funkce Wi-Fi Direct,
postupujte podle následujících kroků:
1.Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte
funkci Wi-Fi Direct.
2.Přejděte na obrazovku Wi-Fi Direct.
(Síť → Wi-Fi Direct) Televizor začne
vyhledávat zařízení a poté zařízení
zobrazí na obrazovce Wi-Fi Direct.
3.Zapněte funkci Wi-Fi Direct na vašem
zařízení. Vyberte požadované zařízení
Wi-Fi.
–– Chcete-li použít funkci PBC: Do
2 minut stiskněte tlačítko WPS
(PBC) na zařízení Wi-Fi. Zobrazí
se automaticky otevírané okno
Připojování a poté automaticky
otevírané okno Připojeno. Jakmile
se okno zavře, zobrazí se zařízení
uvedené v seznamu na obrazovce WiFi Direct jako připojené.
–– Chcete-li použít funkci PIN: Zadejte
na svém zařízení zobrazený kód PIN.
Zobrazí se automaticky otevírané
okno Připojování a poté automaticky
otevírané okno Připojeno. Jakmile
se okno zavře, zobrazí se zařízení
uvedené v seznamu na obrazovce WiFi Direct jako připojené.
NN Chcete-li zařízení odpojit, vyberte
připojené zařízení Wi-Fi a zvolte možnost
Odpojit.
NN Televizor a přehrávač BD hrají roli
vlastníka skupiny. Pokud je televizor nebo
přehrávač BD připojen prostřednictvím
funkce Wi-Fi Direct, bude toto připojené
zařízení uvedeno v seznamu funkce WiFi Direct jako vlastník skupiny. Ovšem
ani v takovém případě se nemůže
televizor prostřednictvím funkce Wi-Fi
Direct připojit k jinému televizoru nebo
přehrávači BD.
Soft. AP
Menu → Síť → Soft. AP
Pomocí této funkce můžete televizor
připojit k mobilnímu zařízení tehdy, jestliže
toto zařízení nepodporuje připojení Wi-Fi
Direct.
Na obrazovce Soft. AP můžete nastavit
možnosti připojení zařízení Wi-Fi.
●● Soft. AP
Zapne nebo vypne režim Soft. AP. Je-li
možnost Soft. AP nastavena na hodnotu
Zapnuto, mobilní zařízení může nalézt
síťový název televizoru v seznamu připojení
Wi-Fi.
●● Bezpečn. klíč
Pomocí dálkového ovladače zadejte
Bezpečn. klíč dlouhý nejméně 8 znaků. Po
dokončení vyberte možnost Hotovo.
–– Pokud bezpečnostní klíč neobsahuje
nejméně 8 znaků, možnost Hotovo není
k dispozici.
–– Chcete-li k televizoru připojit mobilní
zařízení, je nutné zadat do zařízení
bezpečnostní klíč.
–– Jestliže síť nepracuje správně,
zkontrolujte znovu bezpečnostní klíč.
Nesprávně zadaný bezpečnostní klíč
může způsobit nesprávnou funkci.
Pokud používáte funkci Wi-Fi Direct nebo Soft
AP, můžete sdílet data prostřednictvím softwaru
AllShare Play.
(pouze pro některé modely mobilních
zařízení s podporou funkcí Wi-Fi Direct
nebo Soft. AP.)
Wi-Fi Direct
Soft. AP
Počet zařízení Wi-Fi, která je
možné připojit
Až 5
Až 5
Sdílení dat
Podporováno prostřednictvím
služby AllShare (pouze pro
podporovaná mobilní zařízení)
Pouze prostřednictvím služby
AllShare
Nastavení AllShare
Menu → Síť → Nastavení AllShare
Služba AllShare Play umožňuje přehrávat
soubory kategorie Videa, Fotografie nebo
Hudba umístěné v počítači nebo v zařízení
kompatibilním se sítí DLNA v televizoru
prostřednictvím síťového připojení.
Umožňuje také ovládat televizor pomocí
těchto zařízení.
Na obrazovce Nastavení AllShare se
zobrazuje síť připojených zařízení AllShare
a jejich adresy IP. Prostřednictvím této
obrazovky můžete zařízení povolit přístup
k televizoru, zakázat mu přístup nebo
zařízení odstranit ze seznamu AllShare.
Zařízení se na obrazovce Nastavení AllShare
zobrazují pouze v případě, že jste vytvořili
síťová připojení k zařízením AllShare. Jinak
bude seznam prázdný.
Chcete-li používat síťovou funkci AllShare,
je nutné do počítače nainstalovat síťový
software AllShare. Podrobné informace
o možnostech nastavení najdete v pokynech
v části „Používání funkcí přehrávání služby
AllShare“.
Název zařízení
Menu → Síť → Název zařízení
Zadejte název televizoru. Tento název se
bude zobrazovat na síťových dálkových
ovladačích a zařízeních využívajících službu
AllShare Play.
NN Na obrazovce se zobrazí klávesnice.
Pomocí dálkového ovladače ručně
zadejte název televizoru. Po dokončení
vyberte možnost Hotovo.
NN Chcete-li zadat písmena, zvýrazněte
a vyberte jednotlivá písmena. Chceteli zadat čísla, zvýrazněte a vyberte
jednotlivá čísla nebo stiskněte číselná
tlačítka na dálkovém ovladači.
N Chcete-li přejít na psaní velkých písmen
(nebo přejít z psaní velkých písmen na
malá písmena), vyberte tlačítko Caps
nebo Shift.
N Chcete-li zobrazit symboly a interpunkci,
vyberte možnost
. Chcete-li znovu
zobrazit písmena, znovu vyberte
možnost
.
Nastavení času
Doba trvání
Menu → Systém → Doba trvání
NN Aktuální čas se zobrazí pokaždé, když
pomocí dálkového ovladače vyberete
možnost INFO.
●● Hodiny
Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo
možné používat nejrůznější funkce časovače
televizoru.
NN V případě odpojení napájecí šňůry je
třeba hodiny nastavit znovu.
Režim hodin: Ruční nebo automatické
nastavení aktuálního času.
–– Autom.: Televizor nastaví aktuální čas
automaticky s použitím času z digitálního
kanálu.
NN Pro automatické nastavení času
musíte mít k televizoru připojen kabel
nebo anténu.
NN V závislosti na vysílací stanici a signálu
nemusí být automatické nastavení
času správné. V takovém případě
nastavte čas ručně.
–– Manuální: Aktuální čas lze nastavit ručně.
Nastavení hodin: Ruční nastavení hodnot
Datum a Doba trvání. Aktuální datum
a čas můžete nastavit pomocí dálkového
ovladače.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li položka Režim hodin nastavena na
možnost Manuální.
Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.
NN Tato funkce je k dispozici pouze tehdy,
když je položka Režim hodin nastavena
na možnost Autom..
GMT: Volba časového pásma.
NN Je-li položka Země nastavena na možnost
Ostatní, můžete tuto funkci použít.
Letní čas: Zapne nebo vypne funkci Letní
čas.
NN Tato funkce je k dispozici pouze tehdy,
když je položka Režim hodin nastavena
na možnost Autom..
●● Časovač vypnutí
Automatické vypnutí televizoru za předem
nastavenou dobu. (30, 60, 90, 120, 150
nebo 180 minut).
NN Nastavte časový interval pomocí
dálkového ovladače. Chcete-li funkci
Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost
Vypnuto.
●● Čas zapnutí
Vyberete-li možnost Čas zapnutí, televizor
se automaticky zapne v den a čas, který jste
nastavili. Můžete nastavit tři samostatné
konfigurace Čas zapnutí (Čas zapnutí 1, Čas
zapnutí 2, Čas zapnutí 3) a vybrat obsah,
který bude přehráván po zapnutí televizoru:
kanál přijímaný anténou nebo po kabelu,
zařízení USB nebo set-top box připojené
k jednomu ze vstupů televizoru (HDMI1, AV,
apod.).
NN Než použijete funkci Čas zapnutí, musíte
nejprve nastavit hodiny.
Nastavení: Vyberte možnost Vypnuto,
Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo
Manuální. Vyberete-li možnost Manuální,
můžete si zvolit dny, kdy se má televizor
zapnout pomocí funkce Čas zapnutí.
NN Značka c označuje vybrané dny.
Doba trvání: Nastavte čas, kdy se televizor
automaticky zapne.
Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň
hlasitosti. Pomocí dálkového ovladače
upravte hlasitost.
Zdroj: Slouží k výběru zdroje obsahu, který
bude přehráván po zapnutí televizoru.
Můžete:
–– Vybrat možnost TV a zobrazit na
televizoru konkrétní kanál přijímaný
anténou nebo po kabelu.
–– Vybrat možnost USB a televizor bude
přehrávat soubory fotografií nebo
zvukové soubory ze zařízení USB.
–– Vybrat zdroj v televizoru (HDMI1,
HDMI2, Komponent apod.), k němuž jste
připojili set-top box. Televizor zobrazí
kanál ze set-top boxu.
NN Zařízení USB musí být připojeno
k televizoru, než budete moci vybrat
možnost USB.
NN Pokud vyberete jiný zdroj než televizor
nebo USB, je nutné:
ŒŒ Mít k tomuto zdroji připojený
přijímač kabelové televize nebo
satelitní přijímač (set-top box).
ŒŒ Nastavit set-top box na kanál,
který chcete sledovat při zapnutí
televizoru.
ŒŒ Ponechte set-top box zapnutý.
NN Pokud vyberete jiný zdroj než TV nebo
USB, možnosti Anténa a Kanál zmizí.
Anténa (je-li položka Zdroj nastavena na
možnost TV): Vyberte možnost ATV nebo
DTV.
Kanál (je-li položka Zdroj nastavena na
možnost TV): Vyberte požadovaný kanál.
Hudba / Fotog. (je-li položka Zdroj
nastavena na možnost USB): Vyberte
složku v zařízení USB obsahující hudební
soubory, které chcete automaticky přehrát
po zapnutí televizoru. Případně vyberte
složku obsahující hudbu a složku obsahující
soubory s fotografiemi. Pokud vyberete
obojí, televizor zobrazí vybrané fotografie a
zároveň bude přehrávat zvolenou hudbu.
Chcete-li vybrat složky v zařízení USB,
postupujte podle následujících kroků:
1.Vyberte možnost Hudba. Televizor
zobrazí jedinou složku (kořenovou
složku) a typ nebo název zařízení.
2.Vyberte typ nebo název zařízení, které
chcete přehrávat. Zobrazí se seznam
složek ve vybraném zařízení.
NN Jestliže v zařízení nejsou žádné složky,
přesuňte zvýraznění na možnost Vybrat
a poté vyberte kořenovou složku.
Obrazovka Časovač se objeví znovu a
bude na ní uveden název zařízení v poli
Hudba. Přejděte ke kroku 4.
3.Zvýrazněte složku obsahující hudbu,
zvýrazněte možnost Vybrat vedle ní.
Obrazovka Časovač se objeví znovu a
bude na ní uveden název složky v poli
Hudba.
4.Pokud chcete, aby televizor zobrazil
vybrané fotografie při přehrávání
vámi zvolené hudby, vyberte možnost
Fotografie a poté opakujte stejný postup.
5.Jakmile budete hotovi, vyberte možnost
Zavřít v dolní části obrazovky.
NN Je nutné vybrat hudební soubor. Nelze
vybrat pouze soubor fotografií.
NN Pokud se v zařízení USB nenachází
žádná hudba nebo není vybrána složka
s hudebními soubory, nebude funkce
Časovač pracovat správně.
NN Pokud je v zařízení USB pouze jeden
soubor s fotografií, prezentace se
nespustí.
NN Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze
složku vybrat.
NN Každému zařízení USB je přidělena vlastní
složka. Při použití více než jednoho typu
zařízení USB se přesvědčte, zda mají
složky přiřazené jednotlivým zařízením
USB rozdílné názvy.
NN Při použití funkce Čas zapnutí
doporučujeme použít paměťovou
jednotku USB flash a čtečku paměťových
karet. Funkce Čas zapnutí nemusí
být kompatibilní s USB zařízeními
s integrovanou baterií, MP3 přehrávači
či zařízeními PMP od některých výrobců,
jelikož jejich rozpoznání trvá televizoru
příliš dlouho.
NN Pokud nastavíte funkci Čas zapnutí pro
přehrání souboru uloženého na pevném
disku USB, může trvat až 40 sekund nebo
více, než se soubor po zapnutí televizoru
spustí.
●● Čas vypnutí
Vyberete-li možnost Čas vypnutí, televizor
se automaticky vypne v den a čas, který jste
nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace
možnosti Čas vypnutí. (Čas vypnutí 1, Čas
vypnutí 2, Čas vypnutí 3)
NN Než použijete možnost Čas vypnutí,
musíte nejprve nastavit hodiny.
Nastavení: Vyberte možnost Vypnuto,
Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo
Manuální. Vyberete-li možnost Manuální,
můžete si zvolit dny, kdy se má televizor
vypnout pomocí funkce Čas vypnutí.
NN Značka c označuje vybrané dny.
Doba trvání: Nastavte čas, kdy se televizor
automaticky vypne.
Blokování programů
Zabezpečení
Menu → Systém → Zabezpečení
Pomocí této funkce můžete nastavit
možnosti zabezpečení programů. Při
každém přístupu k funkcím Zabezpečení se
zobrazí okno, do kterého musíte zadat PIN.
Okno pro zadání PIN se zavře a zobrazí se
nabídka Zabezpečení.
●● Zámek kanálů
Zamknutím kanálů v nabídce Kanál
zabráníte neoprávněným uživatelům,
například dětem, ve sledování nevhodných
programů.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
položka Zdroj nastavena na možnost TV.
●● Zámek dle hod. prog.
(v závislosti na zemi)
Je-li funkce Zámek dle hod. prog. zapnuta,
může automaticky blokovat programy,
které považujete pro svoje děti za
nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit
kterékoli z omezení funkce Zámek dle
hod. prog., musíte zadat PIN (Personal
Indentification Number).
NN Položky funkce Zámek dle hod. prog. se
liší v závislosti na zemi.
●● Povol. dosp. žánru pro Velkou Británii
Můžete upravit nastavení funkce Povol.
dosp. žánru.
NN Funkce Povol. dosp. žánru je k dispozici
pouze u antény Freesat.
●● Změna kódu PIN
Objeví se obrazovka Změna kódu PIN.
Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód
PIN a zadejte je do okna Zadání nového
kódu PIN. Do okna Potvrzení nového kódu
PIN zadejte znovu stejný 4místný kód. Po
zavření obrazovky pro potvrzení vyberte
možnost Zavřít. Nový kód PIN je nyní uložen
v televizoru.
Jak sledovat omezený kanál nebo film
Bude-li televizor naladěn na omezený kanál,
funkce Zámek dle hod. prog. jej zablokuje.
Obrazovka zčerná a zobrazí se zpráva Kanál
je blokován nastavením zámku kanálů. Pro
odblokování zadejte PIN kód.. Chcete-li
program nebo film odblokovat, zadejte PIN
pomocí
dálkového ovladače.
Ekonomická řešení
Eko řešení
Menu → Systém → Eko řešení
●● Úspora energie
Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se
snížila spotřeba elektrické energie. Pokud
vyberete možnost Vyp. obrázek vypne se
obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý.
Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli
tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).
●● Eko čidlo
pro televizory LED řady 5300, 5500 : Tato funkce
není podporována.
Chcete-li vylepšit úsporu energie, nastavení
obrazu se automaticky přizpůsobí osvětlení
místnosti.
NN Nastavíte-li možnost Podsvícení
u televizoru LED
/ Jas buněk
u televizoru PDP
v nabídce Obraz, bude položka Eko čidlo
automaticky nastavena na hodnotu
Vypnuto.
Min. podsvícení
pro televizor LED
/ Min. jas
buněk pro televizor PDP : Je-li položka Eko čidlo
nastavena na možnost Zapnuto, můžete
ručně upravit minimální jas obrazovky.
NN Je-li položka Eko čidlo nastavena na
možnost Zapnuto, může se jas obrazovky
měnit (lehce ztmavnout nebo zesvětlat)
podle intenzity okolního osvětlení.
Minimální jas obrazovky můžete ovládat
pomocí funkce Min. podsvícení
LED
/ Min. jas buněk
u televizoru
u televizoru PDP .
●● Úsp. r. bez sign.
Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak
dlouho má zůstat televizor zapnutý, pokud
nepřijímá žádný signál.
●● Autom. vypnutí
Televizor se automaticky vypne, pokud
během 4 hodin není zjištěn zásah uživatele.
Je-li možnost Autom. vypnutí nastavena
na hodnotu Vypnuto, televizor zůstane
zapnutý, i když bude delší dobu nečinný.
Obraz v obraze (PIP)
PIP
Menu → Systém → PIP
Můžete zároveň sledovat program, jehož
signál prochází přes tuner televizoru,
a video z externího zdroje videosignálu.
Pokud například připojíte k televizoru
přehrávač Blu-ray, můžete s využitím
funkce PIP sledovat zároveň televizní
program i film na disku Blu-ray.
NN Je-li zapnuta funkce Smart Hub nebo
Zámek dle hod. prog., nelze použít funkci
PIP.
●● PIP
Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.
●● Kanál
Výběr kanálu pro podobrazovku.
●● Velikost
Výběr velikosti podobrazovky.
●● Pozice
Výběr pozice podobrazovky.
●● Výběr zvuku
Zvuk můžete poslouchat z hlavního obrazu
nebo z podobrazu.
NN Pokud při sledování v režimu PIP PIP
vypnete televizor, resetuje se funkce PIP
na nastavení Vypnuto. Když televizor
zapnete, musíte funkci PIP znovu
zapnout, chcete-li nadále sledovat
v režimu PIP.
NN Pokud používáte hlavní obrazovku
pro sledování hry nebo pro karaoke,
působí obraz v okně funkce PIP poněkud
nepřirozeným dojmem.
NN Funkce PIP nefunguje, je-li aktivní funkce
3D.
NN Nastavení funkce PIP: Obraz z externího
zdroje videosignálu bude v hlavní
obrazovce a obraz z tuneru televizoru
bude v podobrazovce funkce PIP.
–– Hlavní obraz: Component, HDMI
–– Podobraz: Televizor
Připojení zvukového zařízení Samsung
k televizoru
pro televizory řady LED 6100 a vyšší, pro televizor PDP
Nastavení SoundShare
Menu → Systém → Správce zař. → Nastavení
SoundShare
Umožňuje používat s vaším televizorem
zvukové zařízení Samsung. Pokud chcete
používat zvukové zařízení Samsung, připojte
jej prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
Pokud k televizoru připojíte zvukové
zařízení Samsung, zažijete čistší a hlasitější
zvuk televizoru.
●● Přidat nové zařízení
Zapíná nebo vypíná funkci SoundShare.
Pokud je funkce Přidat nové zařízení
nastavena na hodnotu Vypnuto, veškeré
vstupní signály z nových zařízení jsou
ignorovány.
●● Seznam zvukových zař. Samsung
Použít / Nepoužívat: Povolí / blokuje
zařízení.
Odstranit ze seznamu: Odstraní zařízení ze
seznamu.
Podporované modely zvukových zařízení
Samsung
–– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /
E680 / E750 / E751 / E760 / E761
NN Podrobnosti a pokyny týkající se párování
s televizorem naleznete na domovských
stránkách společnosti Samsung (www.
samsung.com).
NN Zvukové zařízení Samsung nemusí být
v závislosti na oblasti dostupné.
Další funkce
Jazyk
Menu → Systém → Jazyk
●● Jazyk menu
Nastavení jazyka nabídky.
●● Jazyk teletextu
Nastavení jazyka pro teletext.
NN V případech, kdy vybraný jazyk není ve
vysílání k dispozici, je výchozím jazykem
angličtina.
●● Preferovaný jazyk
Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem
při výběru kanálu.
Správce zař.
Menu → Systém → Správce zař.
Pomocí této funkce můžete nastavit
klávesnici nebo myš používané
s televizorem. V této nabídce si můžete
prohlédnout seznam zařízení a upravit
nastavení klávesnice nebo myši.
NN V závislosti na modelu rozhraní USB HID
nemusí být klávesnice a myš kompatibilní
s vaším televizorem.
NN Je možné připojit klávesnici i myš
zároveň.
●● Nastavení klávesnice
Umožňuje použití klávesnice připojené
k televizoru přes USB nebo Bluetooth.
Chcete-li použít klávesnici USB, připojte ji
k portu USB.
pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory
PDP
Chcete-li použít klávesnici Bluetooth,
připojte ji pomocí funkce Bluetooth.
NN Dostupné pouze v okamžiku, kdy je
zobrazena klávesnice QWERTY.
Vyberte klávesnici
Vyberte ze seznamu klávesnici, kterou
chcete použít. V jednom okamžiku můžete
použít pouze jednu klávesnici, i když jich je
připojeno více.
Přidat klávesnici Bluetooth
pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP
Můžete přidat klávesnici Bluetooth.
Možnosti klávesnice
Nastaví výchozí nastavení pro jazyk a typ
klávesnice.
–– Jazyk klávesnice: Nastavení jazyka pro
klávesnici.
–– Typ klávesnice: Nastavení typu
klávesnice, z níž zadáváte text.
–– Přepnout jazyk vstupu: Vyberte sekvenci
tlačítek pro změnu přepnutí vstupního
jazyka.
●● Nastavení myši
Umožňuje použití myši připojené
k televizoru přes USB nebo Bluetooth.
Chcete-li použít myš USB, připojte ji k portu
USB.
pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP
Chcete-li použít myš Bluetooth, připojte ji
pomocí funkce Bluetooth.
Připojíte-li k televizoru myš, můžete ji
používat v nabídkách televizoru stejně jako
na počítači.
Vyberte myš
Vyberte ze seznamu myš, kterou chcete
použít. V jednom okamžiku můžete použít
pouze jednu myš, i když jich je připojeno
více.
Přidat myš Bluetooth
pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP
Můžete přidat myš Bluetooth.
Možnosti myši
Nastaví výchozí nastavení tlačítek myši.
–– Primární tlačítko: Vyberte hlavní tlačítko,
které chcete používat pro klepnutí
a výběr na obrazovce.
–– Velikost ukazatele: Nastavení velikosti
ukazatele myši na obrazovce.
–– Rychlost ukaz.: Nastavení rychlosti
ukazatele myši na obrazovce.
Práce s nabídkami televizoru pomocí myši
1.Připojte k televizoru myš USB nebo
Bluetooth.
2.Klepněte hlavním tlačítkem, které jste
vybrali. Zobrazí se automaticky otevírané
okno Přejít na.
3.Klepněte na požadovanou nabídku
a pracujte s ní dále stejně jako na
počítači.
Titulky
(textové zprávy na obrazovce)
Menu → Systém → Titulky
Tato nabídka slouží k nastavení režimu
Titulky.
●● Titulky
Zapne nebo vypne titulky.
●● Režim titulků
Nastavení režimu titulků.
●● Jazyk titulků
Nastavení jazyka titulků.
NN Pokud sledovaný program nepodporuje
funkci Sluch. Postižení, pak se
automaticky aktivuje režim Normální,
a to i v případě, že je zvolen režim Sluch.
Postižení.
NN V případech, kdy vybraný jazyk není ve
vysílání k dispozici, je výchozím jazykem
angličtina.
Digitální text
pro Velkou Británii
Menu → Systém → Digitální text
Pokud je program vysílán s digitálním
textem, je tato funkce aktivní.
MHEG (Multimedia and Hypermedia
Information Coding Experts Group):
Mezinárodní standard pro systémy
kódování dat používané v multimédiích a
hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než
systém MPEG, který zahrnuje hypermédia
s propojením dat, např. statické snímky,
znakové služby, animace, grafické soubory,
videosoubory a také multimediální data.
MHEG představuje technologii pro
uživatelskou interakci za chodu a zavádí
se do různých oblastí, mezi které patří
technologie VOD (Video-On-Demand), ITV
(interaktivní televize), EC (elektronické
obchodování), dálkové vzdělávání,
telekonference, digitální knihovny a síťové
hry.
Ochr.proti vypál.ob.
pro televizor PDP
Menu → Systém → Ochr.proti vypál.ob.
Ke snížení rizika vypálení obrazovky je
tento přístroj vybaven technologií prevence
vypalování obrazovky Posunutí bodu.
Funkce Posunutí bodu jemně posunuje
obraz po obrazovce.
Nastavení času pro Posunutí bodu
umožňuje určit dobu mezi pohyby obrazu
(v minutách).
Televizor má následující další funkce pro
ochranu proti vypálení obrazovky:
–– Posunutí bodu
–– Doba autom. ochrany
–– Posouvání
–– Šedý okraj
●● Posunutí bodu
Pomocí této funkce můžete televizor
nastavit tak, aby se pixely nepatrně
pohybovaly po obrazovce PDP
v horizontálním nebo vertikálním směru,
a minimalizovat se tak vznik zbytkových
obrazů.
Dostupná a optimální nastavení funkce
Posunutí bodu:
Horizontální
–– Možná nastavení: 0–4 (pixely)
–– Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4
Vertikální
–– Možná nastavení: 0–4 (pixely)
–– Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4
Doba trvání (v minutách)
–– Možná nastavení: 1–4 min
–– Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4 min
NN Hodnota Posunutí bodu se může lišit
v závislosti na úhlopříčce monitoru
(v palcích) a zvoleném režimu.
NN Tato funkce není k dispozici v režimu
Přizp. obrazovce.
●● Doba autom. ochrany
Pokud je na obrazovce po určitou
definovanou dobu statický obraz, aktivuje
se spořič obrazovky televizoru, aby se
předešlo vypálení obrazu na obrazovce.
●● Posouvání
Tato funkce odstraní zbytkový obraz na
obrazovce rozsvícením všech pixelů na
obrazovce podle vzoru. Použijte tuto funkci,
pokud se obrazovce zobrazují zbytkové
obrazy nebo symboly, a to zejména pokud
jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali
statický obraz.
NN Abyste z obrazovky účinně odstranili
zbytkový obraz, funkci odstranění
zbytkového obrazu je nutné aktivovat na
dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud
zbytkový obraz nezmizí ani po použití
této funkce, použijte ji znovu.
NN Funkci zrušíte stisknutím libovolného
tlačítka.
●● Šedý okraj
Při sledování televizoru s poměrem
obrazovky nastaveným na hodnotu 4:3
může použití funkce Šedý okraj zabránit
poškození okrajů obrazovky díky nastavení
vyvážení bílé zcela vlevo a zcela vpravo.
Doba autom. ochrany
pro televizory LED
Menu → Systém → Doba autom. ochrany
Pokud je na obrazovce po určitou
definovanou dobu statický obraz, aktivuje
se spořič obrazovky televizoru, aby se
předešlo vypálení obrazu na obrazovce.
Obecné
Menu → Systém → Obecné
●● Režim hry
Při připojení herní konzoly, jako je
PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete
vychutnat realističtější zážitek ze hry,
pokud zapnete režim Režim hry.
Opatření a omezení pro režim Režim hry
–– Před odpojením herní konzoly
a připojením jiného externího zařízení
nastavte režim Režim hry na možnost
Vypnuto.
–– Pokud v režimu Režim hry zobrazíte
nabídku televizoru, obrazovka se mírně
rozechvěje.
NN Režim hry není k dispozici, je-li vstupní
zdroj nastaven na TV.
NN Režim hry nastavte na možnost Zapnuto
pouze tehdy, máte-li připojenou herní
konzolu. Zapnete-li režim Režim hry před
připojením herní konzoly, může dojít ke
snížení kvality obrazu.
NN Je-li Režim hry nastaven na možnost
Zapnuto, Režim obrazu se automaticky
nastaví na možnost Standardní a Zvukový
režim se automaticky nastaví na možnost
Film.
●● BD Wise
pro televizory LED řady 4500 – 5800: Tato funkce
není podporována.
Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro
výrobky DVD, Blu-ray a domácí kina
od společnosti Samsung podporující
technologii BD Wise. Pokud je položka BD
Wise nastavena na možnost Zapnuto, režim
obrazu se automaticky změní na optimální
rozlišení.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy,
připojíte-li zařízení značky Samsung,
které podporuje připojení BD Wise
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
●● Průhlednost menu
Nastavení průhlednosti okna s nabídkou.
●● Tóny tlačítek
Televizor poskytuje při používání zvukovou
zpětnou vazbu. Možnost Tóny tlačítek je
ve výchozím nastavení zapnuta. Vypněte
možnost Tóny tlačítek nebo upravte
hlasitost.
●● Zámek panelu
Současné uzamčení či odemčení všech
ovládacích prvků ovladače televizoru.
Pokud je funkce Zámek panelu zapnutá,
ovladač televizoru nebude fungovat.
●● Logo při zapn.
Po zapnutí televizoru se zobrazí logo
společnosti Samsung.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)
Funkce Anynet+ umožňuje ovládání
všech připojených zařízení Samsung,
která podporují funkci Anynet+, pomocí
dálkového ovladače televizoru Samsung.
Podrobný postup možností nastavení
získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMICEC)“.
DivX® Video On Demand
Menu → Systém → DivX® Video On Demand
Zobrazí schválený registrační kód
televizoru. Pokud se připojíte k webové
stránce DivX a zaregistrujete se pomocí
10místného registračního kódu, můžete si
stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním
souboru pomocí funkce Media Play bude
registrace dokončena.
NN Další informace o službě DivX(R) VOD
získáte na adrese http://vod.divx.com.
Běžné rozhraní
Menu → Systém → Běžné rozhraní
●● Nabídka CI: Tato možnost umožňuje
uživateli vybírat položky z nabídky
poskytované modulem CAM. Možnost
Nabídka CI vyberte na základě nabídky
Karta PC.
●● Informace o aplikaci: Zobrazení informací
o modulu CAM vloženém do slotu CI
a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené
do modulu CAM. Modul CAM můžete
nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý
nebo vypnutý.
1.Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího
prodejce nebo po telefonu.
2.Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do
modulu CAM ve směru šipky.
3.Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo
CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru
šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se
slotem.
4.Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným
signálem vidíte obraz.
Překódování CAM videa
Menu → Systém → Překódování CAM videa
Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby
docházelo k automatickému překódování
videokodeku z modulu CAM.
Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji
na hodnotu Vypnuto.
NN Je třeba používat modul CAM, který
podporuje překódování videokodeků.
Nabídka podpory
e-Manual
Menu → Podpora → e-Manual
Tato elektronická příručka je zabudována
do vašeho televizoru. Chcete-li zjistit, jak se
používají funkce televizoru, nahlédněte do
ní.
NN Podrobné informace o obrazovce
elektronické příručky najdete
v uživatelské příručce v části „Jak si
prohlížet elektronickou příručku“.
Autom. diagn.
Menu → Podpora → Autom. diagn.
●● Test obrazu
Slouží ke kontrole problémů s obrazem.
Funkce Test obrazu zobrazí obrázek ve
vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat
problémy či vady.
Ano:Pokud se testovací obrázek
nezobrazí anebo se v něm vyskytuje
šum nebo zkreslení, vyberte možnost
Ano. Pravděpodobně nastal problém
s televizorem. Pomoc vám poskytne
telefonní centrum společnosti Samsung.
Ne: Možnost Ne vyberte, jestliže se
testovací obrázek zobrazil správně.
Pravděpodobně nastal problém s externím
zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud
problém přetrvává, vyhledejte informace
v uživatelské příručce k externímu zařízení.
●● Test zvuku
Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné
melodie.
NN Jestliže není z reproduktorů televizoru
slyšet žádný zvuk, zkontrolujte
před provedením testu zvuku, zda je
položka Volba reproduktoru v nabídce
Zvuk nastavena na TV reproduktor,
a vyzkoušejte reproduktory znovu.
NN Melodii během testu uslyšíte i v případě,
že jste položku Volba reproduktoru
nastavili na možnost Ext. reproduktor
nebo ztlumili zvuk.
Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli
zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo
se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost
Ano. Pravděpodobně nastal problém
s televizorem. Pomoc vám poskytne
telefonní centrum společnosti Samsung.
Ne: Možnost Ne vyberte, pokud slyšíte
z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal
problém s externím zařízením. Zkontrolujte
zapojení. Pokud problém přetrvává,
vyhledejte informace v uživatelské příručce
k externímu zařízení.
●● Informace o signálu
(pouze digitální kanály)
Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných
vzduchem je buď výborná, nebo není daný
kanál k dispozici. Okno Informace o signálu
zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže
můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili
sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.
●● Obnovit
Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty
od výrobce s výjimkou síťových nastavení.
Chcete-li vrátit televizor na výchozí hodnoty
od výrobce, postupujte podle následujících
kroků:
1.Přejděte do nabídky Obnovit. (Podpora
→ Autom. diagn. → Obnovit)
2.Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu
PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte
čtyřmístný kód PIN.
NN Pokud jste kód PIN neměnili, zadejte
výchozí kód PIN, 0-0-0-0. Kód PIN
můžete změnit prostřednictvím
možnosti Změna kódu PIN. (Systém →
Zabezpečení → Změna kódu PIN)
3.Obrazovka pro zadání kódu PIN se
potom zavře. Zobrazí se zpráva „Budou
obnoveny výchozí hodnoty všech
nastavení.“.
4.Vyberte možnost Ano. Všechna
nastavení byla obnovena. Televizor
se vypne a znovu zapne automaticky.
Objeví se obrazovka Nastavení. Více
informací o Nastavení naleznete v tištěné
uživatelské příručce.
●● Odstraňování potíží
Zdá-li se vám, že televizor není v pořádku,
najděte řešení v průvodci odstraňování
potíží.
Aktualizace softwaru
Menu → Podpora → Aktualizace softwaru
Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje
upgrade softwaru televizoru na nejnovější
verzi.
Stávající verze: Verze softwaru, která již je
v televizoru nainstalována.
Upgrade na nejnovější verzi můžete provést pěti
způsoby:
–– Přes USB
–– Online
–– Přes kanál
–– Nový software
–– Pohotovostní režim
Na následujících stranách je těchto pět
způsobů vysvětleno.
NN Dávejte pozor, abyste nevypnuli napájení,
dokud nebude upgrade dokončen. Po
ukončení upgradu softwaru se televizor
automaticky vypne a opět zapne. Po
upgradu softwaru bude obnoveno
výchozí nastavení videa a audia.
Doporučujeme zapsat si nastavení,
abyste je mohli po aktualizaci snadno
obnovit.
●● Přes USB
Při upgradování metodou Přes USB
postupujte podle následujících kroků:
1.Navštivte webovou stránku www.
samsung.com.
2.Klikněte na možnost Podpora v horní
části stránky.
3.Na stránce Podpora zadejte číslo svého
modelu do pole Najděte svůj produkt.
Poté stiskněte tlačítko Enter nebo
klikněte na možnost Najít produkt.
4.Pod položkou Stahování na levé straně
klikněte na možnost Získat materiály ke
stažení. Objeví se obrazovka Středisko
stahování.
5.Klikněte na možnost Firmware na levé
části stránky.
6.Na kartě Firmware klikněte vpravo
na ikonu souboru. Poté se objeví
automaticky otevírané okno, ve kterém
klikněte na tlačítko Uložit soubor.
7.Rozbalte stažený soubor. Bude
vytvořena složka se stejným názvem,
jaký měl soubor.
8.Zkopírujte složku na jednotku USB.
9.Zapněte televizor a připojte jednotku
USB do konektoru USB na televizoru.
10.V nabídce televizoru přejděte do nabídky
Podpora → Upgrade softwaru.
11.Vyberte možnost Přes USB.
NN Dávejte pozor, abyste nevyjmuli
paměťovou jednotku USB flash dříve,
než bude upgrade dokončen.
●● Online
Funkce Online umožňuje stáhnout upgrade
softwaru z Internetu přímo do televizoru
a provést upgrade v jediném kroku. Chceteli použít funkci Online, musíte mít televizor
nakonfigurován pro připojení k vaší
síti a připojený k Internetu. Viz pokyny
„Nastavení sítě“.
Při upgradování metodou Online postupujte
podle následujících kroků:
1.Vyberte možnost Online. Zobrazí se
zpráva Connecting to Server (Připojování
k serveru).
2.Je-li k dispozici software ke stažení,
zobrazí se okno pro stahování
s ukazatelem postupu a stahování se
zahájí.
3.Po dokončení stahování se zobrazí
obrazovka s dotazem na upgrade se
třemi možnostmi: Aktual. nyní, Aktual.
pozd. nebo Neaktual..
–– Vyberete-li možnost Aktual. nyní,
provede televizor upgrade softwaru
a potom se automaticky vypne a znovu
zapne.
–– Jestliže neprovedete volbu do jedné
minuty nebo vyberete-li možnost
Aktual. pozd., uloží se nový upgrade
softwaru do televizoru. Potom můžete
software upgradovat pomocí funkce
Nový software.
–– Vyberete-li možnost Neaktual.,
upgrade bude zrušen.
●● Přes kanál
Upgrade softwaru prostřednictvím
vysílaného signálu
NN Pokud je funkce vybrána během přenosu
softwaru, automaticky se vyhledá a
stáhne dostupný software.
NN Čas potřebný ke stažení softwaru závisí
na stavu signálu.
●● Nový software
Možnost Nový software umožňuje provést
aktualizaci pomocí souboru, který jste
dříve stáhli do televizoru, ale rozhodli jste
se aktualizaci neprovádět ihned, nebo
pomocí souboru staženého do televizoru
v pohotovostním režimu (viz Pohotovostní
režim v následující části).
Při aktualizaci pomocí Nový software
postupujte podle následujících kroků:
1.Jestliže byla aktualizace softwaru již
stažena, uvidíte napravo od nápisu Nový
software číslo verze softwaru.
2.Vyberte možnost Nový software.
3.Na televizoru se zobrazí zpráva
s dotazem, zda chcete provést upgrade.
Vyberte možnost Ano. Televizor zahájí
upgrade.
4.Po dokončení upgradu se televizor
automaticky vypne a znovu zapne.
●● Pohotovostní režim
Můžete také nastavit funkci Pohotovostní
režim, pomocí které televizor stáhne
nový upgrade softwaru tehdy, když je
v pohotovostním režimu.
V pohotovostním režimu je televizor
vypnutý, ale jeho připojení k Internetu je
aktivní. To umožňuje automatické stažení
upgradu softwaru do televizoru, když
jej právě nepoužíváte. Protože interně
je televizor zapnutý, může obrazovka
mírně svítit. Tento jev může trvat déle než
1 hodinu, než bude stahování softwaru
dokončeno.
Při nastavování funkce Pohotovostní režim
postupujte podle následujících kroků:
1.Vyberte možnost Pohotovostní režim.
2.Vyberte možnost Vypnuto, Za 1 hodinu,
Za 2 hodiny, 00:00, 02:00, 12:00 nebo
14:00.
–– Vypnuto: Vyberete-li možnost
Vypnuto, zobrazí televizor zprávu,
jakmile bude k dispozici nový upgrade
softwaru.
–– Za 1 hodinu / Za 2 hodiny / 00:00
/ 02:00 / 12:00 / 14:00: Televizor
automaticky stáhne nový upgrade
softwaru, až bude v pohotovostním
režimu ve vypnutém stavu.
NN Chcete-li použít funkci Pohotovostní
režim, musí být televizor připojen
k Internetu.
Kont. Samsung
Menu → Podpora → Kont. Samsung
Tuto informaci zobrazte, pokud televizor
nefunguje správně nebo pokud chcete
aktualizovat software. Zde naleznete
informace o našich telefonních centrech
a o způsobu stahování produktů a softwaru.
Vzdálená správa
Menu → Podpora → Vzdálená správa
Vzdálená správa umožňuje našemu
telefonnímu centru přístup a odstranění
problému vašeho výrobku Samsung pomocí
vzdáleného přístupu. Vzdálenou správu
použijte pouze v případě, že se vyskytne
problém, a před aktivací vzdálené správy
nejprve kontaktujte naše telefonní centrum.
Aktuální číslo našeho telefonního centra
naleznete na webové stránce podpory na
adrese www.samsung.com, v části Kontakt
na podporu.
Smart Hub
Menu → Podpora → Smart Hub
Funkce Smart Hub vám umožňuje připojit
se k Internetu a užít si širokou škálu
internetového a multimediálního obsahu.
Další informace o používání funkce
Smart Hub získáte v části „Smart Hub“
v elektronické příručce.
Používání funkce 3D
pro televizory LED řady 4500 – 5800: Tato funkce není
podporována.
3D
Menu → Obraz → 3D
Tato skvělá nová funkce umožňuje sledování
trojrozměrného obsahu. Abyste si tuto
funkci skutečně užili a mohli sledovat video
ve 3D, je třeba zakoupit aktivní 3D brýle
Samsung.
NN Podpora funkce FULL HD 3D závisí na
kvalitě obsahu.
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A
BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D.
Před použitím funkce 3D tohoto televizoru
si přečtěte a vezměte na vědomí následující
informace týkající se bezpečnosti.
[[ Varování
ŒŒ Někteří diváci mohou při sledování
obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity,
například závrať, nevolnost a bolesti
hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli
z těchto příznaků, ukončete sledování
obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle
a odpočiňte si.
ŒŒ Sledování obrazu ve 3D po delší dobu
může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte,
že jsou vaše oči unavené, ukončete
sledování obrazu ve 3D, sundejte si
aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
ŒŒ Zodpovědný rodič by měl dohlížet na
děti, které používají funkci 3D. Pokud
mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí
závratí nebo nevolností, měly by přestat
sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
ŒŒ Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným
jiným účelům (např. jako běžné brýle,
sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
ŒŒ Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D
brýle, pokud se pohybujete. Budete-li
funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za
chůze nebo při jiném pohybu, může dojít
k poranění vlivem srážky s předmětem,
zakopnutí nebo upadnutí.
●● Režim 3D
Výběr vstupního formátu 3D.
NN Chcete-li si plně vychutnat efekt funkce
3D, nasaďte si nejprve aktivní 3D brýle
a poté vyberte z následujícího seznamu
možnost Režim 3D, která zajistí nejlepší
zážitek ze sledování 3D.
Off
: Slouží k vypnutí funkce 3D.
: Změní obraz 2D na 3D.
: Zobrazí dva obrazy vedle sebe.
: Zobrazí obrazy nad sebou.
NN Funkce Režim 3D se může lišit v závislosti
na vstupním signálu.
NN Některé formáty souborů nepodporují
funkci
.
●● 3D perspektiva
Úprava celkové 3D perspektivy obrazu.
●● Hloubka
Úprava celkové hloubky.
●● Změna L/P
Přepnutí levého a pravého obrazu.
●● 3D → 2D
Zobrazí pouze obraz pro levé oko.
NN Tato funkce se deaktivuje, pokud je
Režim 3D nastaven na hodnotu
Off
nebo
.
●● 3D Optimalizace pro televizor LED
Automaticky upraví celkový obraz, aby bylo
dosaženo optimálního 3D efektu.
Podporované rozlišení (pouze formát 16:9)
HDMI
Formát 3D
/
Frame Packing
Rozlišení
Kmitočet (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 /
30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz
Component
Rozlišení
Kmitočet (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
DTV
Rozlišení
Kmitočet (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P
25 Hz
Videa / Fotografie (v softwaru AllShare Play)
NN Viz „Podporované formáty titulků a
souborů softwaru AllShare Play“ v části
Další informace.
Rozlišení podporované v režimu HDMI PC
Optimální rozlišení pro 3D v režimu HDMI
PC je 1920 x 1080.
Jiné vstupní rozlišení než 1920 x 1080 se
v režimu 3D nebo při zobrazení na celou
obrazovku nemusí zobrazit správně.
Jak sledovat obraz 3D
Některé režimy 3D nemusejí být v závislosti
na formátu obrazu k dispozici.
Chcete-li sledovat obraz v režimu 3D,
nasaďte si aktivní 3D brýle a zapněte je
stisknutím tlačítka napájení.
1.Přejděte na obrazovku 3D. (Obraz → 3D)
2.Vyberte možnost Režim 3D; zobrazí se
obrazovka Režim 3D.
3.Vyberte Režim 3D pro obraz, který
chcete sledovat. Obrazovka je chvíli
prázdná a poté se znovu objeví obraz ve
vybraném režimu 3D.
Před použitím funkce 3D si přečtěte následující
poznámky...
ŒŒ Funkce Režim 3D se automaticky nastaví
na hodnotu Vypnuto v případě, že
otevřete funkci Smart Hub.
ŒŒ Režim 3D je při změně vstupního zdroje
automaticky nastaven podle uložené
konfigurace.
ŒŒ Některé funkce obrazu Obraz jsou
v režimu 3D vypnuté.
ŒŒ Funkce PIP není v režimu 3D
podporována.
ŒŒ Aktivní 3D brýle z předchozích 3D
výrobků Samsung (infračervený typ)
a 3D brýle od jiných výrobců nejsou
podporovány.
ŒŒ Pokud zapnete televizor, může nějakou
dobu trvat, než bude obraz ve 3D
optimalizován.
ŒŒ Aktivní 3D brýle nemusejí fungovat
správně, pokud je v blízkosti brýlí nebo
televizoru zapnutý jakýkoli jiný výrobek
3D nebo elektronické zařízení. Pokud
dochází k problémům, udržujte ostatní
elektronická zařízení co nejdále od
aktivních 3D brýlí.
ŒŒ Obraz ve 3D sledujte z optimálního úhlu
a ve správné vzdálenosti od televizoru.
V opačném případě nemusí být 3D obraz
zobrazen správně.
ŒŒ Optimální vzdálenost při sledování
obrazu ve 3D je trojnásobná nebo
větší, než je výška obrazovky. Je-li
například obrazovka vysoká 60 cm,
měli byste sedět alespoň 180 cm od ní.
Doporučujeme sedět tak, aby vaše oči
byly v úrovni obrazovky.
Smart Hub
Menu → Podpora → Smart Hub
Pomocí funkce Smart Hub můžete
přehrávat filmy, videa a hudbu z Internetu,
získat přístup k různým placeným nebo
bezplatným aplikacím a prohlížet je na
vašem televizoru.
Obsah aplikací zahrnuje zpravodajství,
sport, předpovědi počasí, burzovní
informace, mapy, fotografie a hry.
NN Tuto funkci můžete také spustit
stisknutím tlačítka ™ na dálkovém
ovladači.
Poznámka
ŒŒ Společnost Samsung Electronics nenese
žádnou právní zodpovědnost za jakékoliv
přerušení služby Smart Hub způsobené
poskytovatelem služby z jakéhokoli
důvodu.
ŒŒ Služby aplikací mohou být v závislosti
na oblasti k dispozici pouze v angličtině
a dostupný obsah se může lišit.
ŒŒ Více informací o službě Smart Hub
naleznete na webové stránce příslušného
poskytovatele služby.
ŒŒ Služba Smart Hub stahuje a zpracovává
data prostřednictvím sítě internet,
takže si budete moci internetový
obsah zobrazit na obrazovce vašeho
televizoru. Je-li připojení k internetu
nestabilní, může v chodu služby docházet
ke zpožděním či výpadkům. Navíc se
může přehrávač v závislosti na stavu
internetu automaticky vypnout. Pokud
k tomu dojde, zkontrolujte stav připojení
k internetu a spusťte přehrávání znovu.
ŒŒ Služby poskytované prostřednictvím
Smart Hub mohou být bez předchozího
upozornění poskytovatelem služby
změněny.
ŒŒ Obsah služby Smart Hub se může
lišit v závislosti na verzi firmwaru
přehrávače.
Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte
podle následujících kroků:
1.Stiskněte tlačítko ™.
2.Objeví se obrazovka Smart Hub.
V některých případech se okamžitě
objeví obrazovka Země.
3.Objeví-li se obrazovka Země, pomocí
dálkového ovladače vyberte zemi.
NN Některé aplikace jsou k dispozici
pouze v určitých zemích.
4.Objeví se obrazovka Vyloučení
odpovědnosti. Vyberte možnost
Souhlasím.
NN Zobrazení jednotlivých obrazovek
může chvíli trvat.
5.Objeví se obrazovka s informacemi
týkajícími se služeb společnosti Samsung:
Ochr. os. údajů. Vyberte možnost
Souhlasím.
6.Zobrazí se automaticky otevírané okno
Aktualizace. Vyberte možnost OK.
7.Objeví se obrazovka Aktualizace služby
a proběhne instalace několika služeb
a aplikací. Po dokončení obrazovka
zmizí. Na obrazovce služby Smart Hub se
zobrazí stažené aplikace a služby. Může
to chvíli trvat.
NN Služba Smart Hub může být v průběhu
procesu instalace krátkodobě
ukončena.
NN Po instalaci se může objevit několik
obrazovek. Můžete je zavřít nebo
ignorovat - zavřou se automaticky.
8.Aplikaci spustíte jejím výběrem pomocí
dálkového ovladače.
Používání klávesnic
V mnoha aplikacích služby Smart Hub
se zobrazuje číselná klávesnice nebo
klávesnice QWERTY, takže můžete zadávat
názvy účtů, hesla a jiné údaje. Ve většině
aplikací lze přepínat mezi číselnou klávesnicí
a klávesnicí QWERTY výběrem tlačítka b.
NN Při použití virtuální klávesnice IME je
možné při vytvoření hesla používat
pouze znaky a symboly standardní
anglické klávesnice. Pokud používáte
skutečnou klávesnici, virtuální klávesnice
bude vypnutá. Jazyk zadávání skutečnou
klávesnicí je možné nastavit v nastavení
na obrazovce jazyka klávesnice.
Použití číselné klávesnice
Pokud je zobrazena klávesnice, je možné
pomocí dálkového ovladače zadávat malá
nebo velká písmena, čísla, interpunkci a
symboly.
Znaky lze zadávat dvěma způsoby: v režimu
ABC a v režimu XT9.
Postup 1: Použití klávesnice typu ABC.
Příklad: Zadávání výrazu „105Chang“.
1.Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX
na dálkovém ovladači přepněte režim
vstupu z malých písmen na čísla.
2.Stiskněte tlačítka 1, 0 a 5 na dálkovém
ovladači v číselném pořadí.
3.Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX
na dálkovém ovladači přepněte režim
vstupu z čísel na velká písmena.
4.Trojím stisknutím tlačítka 2 na dálkovém
ovladači zadejte písmeno C.
5.Stejným způsobem pomocí dálkového
ovladače zadejte zbytek textu „Chang“.
Po dokončení vyberte možnost OK.
Postup 2: Použití klávesnice typu XT9.
Chcete-li přepnout na režim XT9,
postupujte podle následujících kroků:
A.Při zobrazené číselné klávesnici otevřete
pomocí dálkového ovladače nabídku
Nástroje.
B.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Zadávání textu XT9.
C.Vyberte možnost Zapnuto a poté
vyberte možnost OK.
Příklad: Zadávání výrazu „105Chang“.
1.Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX
na dálkovém ovladači přepněte režim
vstupu z malých písmen na čísla.
2.Stiskněte tlačítka 1, 0 a 5 na dálkovém
ovladači v číselném pořadí.
3.Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX
na dálkovém ovladači přepněte režim
vstupu z čísel na velká písmena.
4.Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:
2, 4, 2, 6, 4. V horní části obrazovky se
zobrazí tenké okno se seznamem slov,
která lze zadat.
Použití klávesnice QWERTY
Je-li k televizoru připojena klávesnice
USB nebo Bluetooth a na obrazovce se
zobrazuje klávesnice QWERTY, můžete
používat připojenou klávesnici tak, jak jste
zvyklí. Zadejte znak a znak se zobrazí na
obrazovce.
Pokud k televizoru není připojena klávesnice
USB nebo Bluetooth a na obrazovce se
zobrazuje klávesnice QWERTY, pomocí
dálkového ovladače postupně po jednom
označujte a vybírejte písmena, čísla a
symboly na klávesnici.
N Výběrem možnosti Caps nebo Shift
zobrazíte velká písmena. Opětovným
výběrem znovu zobrazíte malá písmena.
N Výběrem tlačítka 1
zobrazíte symboly
a ikony. Opětovným výběrem znovu
zobrazíte písmena.
N Pokud je funkce Zadávání textu XT9
nastavena na hodnotu Zapnuto, slova se
zobrazují v proužku v horní části stránky.
Stisknutím tlačítka } vyberete slovo
z proužku.
Používání barevných a funkčních tlačítek
s klávesnicí QWERTY
●● a Odstranit vše
Odstraní všechny zadané znaky.
●● b Numeric / QWERTY
Přepíná režim klávesnice mezi režimy
Numeric a QWERTY.
NN Je-li klávesnice nastavena na režim
QWERTY, můžete zadávat znaky
pomocí klávesnice USB nebo
Bluetooth připojené k televizoru.
●● { Mezera
Můžete zadat mezeru.
●● T Nastavení
Slouží k zobrazení nabídky možností.
jazyk vstupu: Výběr jazyka vstupu.
Zadávání textu XT9: Zapne nebo
vypne funkci XT9. Je k dispozici jak
na numerické klávesnici, tak v režimu
QWERTY, pokud k výběru a zadávání
znaků používáte dálkový ovladač nebo
myš.
●● E Zadat
Zadá vybraný znak.
●● R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
●● π Před.strana
Zobrazení předchozí sady symbolů nebo
ikon.
N Funkce je k dispozici pouze tehdy,
je-li obrazovka s klávesnicí v režimu
symbolů nebo ikon ( ).
● µ Další stránka
Zobrazení další sady symbolů nebo ikon.
N Funkce je k dispozici pouze tehdy,
je-li obrazovka s klávesnicí v režimu
symbolů nebo ikon ( ).
Vytvoření účtu
Chcete-li si zřídit vlastní, jedinečnou
konfiguraci služby Smart Hub, vytvořte si
vlastní účet Samsung.
NN Jako ID je třeba použít e-mailovou
adresu.
NN Zaregistrovat můžete až
10 uživatelských účtů.
NN Službu Smart Hub můžete používat i bez
účtu.
Chcete-li vytvořit účet, postupujte takto:
1.Na obrazovce služby Smart Hub stiskněte
tlačítko a na dálkovém ovladači. Objeví
se obrazovka Přihlásit.
2.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost Vytvořit účet. Objeví se
obrazovka Vytvořit účet.
3.Vyberte možnost Účet Samsung. Objeví
se přístupová obrazovka s klávesnicí.
4.Pomocí klávesnice zadejte vaši
e-mailovou adresu. Tato adresa slouží
jako vaše ID.
NN Je-li k televizoru připojena klávesnice
Bluetooth nebo USB, můžete
pomocí klávesnice zadat e-mailovou
adresu. Poté v krocích 6 až 10
můžete klávesnici použít k zadání
požadovaného hesla. Upozorňujeme,
že po zadání e-mailové adresy a hesla
bude třeba pokračovat v postupu
pomocí dálkového ovladače.
5.Po dokončení vyberte možnost OK.
Znovu se objeví obrazovka Přihlásit.
6.Vyberte možnost Heslo. Objeví se
obrazovka Heslo s klávesnicí.
7.Pomocí klávesnice zadejte heslo. Heslo
může tvořit libovolná kombinace písmen,
čísel a symbolů.
NN Stiskem tlačítka a na dálkovém
ovladači zobrazíte nebo skryjete heslo
v průběhu jeho zadávání.
8.Po dokončení vyberte možnost OK.
9.Vyberte možnost Potvrdit heslo. Znovu
se objeví obrazovka Heslo s klávesnicí.
10.Opakujte kroky 7 a 8
11.Po dokončení vyberte možnost Vytvořit
účet. Zobrazí se potvrzovací okno.
12.Vyberte možnost OK. Zobrazí se okno
Pokračovat v registraci ID služby.
13.Vyberte možnost OK.
NN Nemáte-li vytvořené účty poskytovatele
nebo v tuto chvíli nechcete zaregistrovat
stávající účty, vyberte Zrušit. Okno
můžete také ignorovat, přibližně
po minutě se automaticky zavře.
14.Objeví se okno Registrovat účet služby.
NN Máte-li vytvořené účty
u některého z poskytovatelů
uvedených v seznamu, můžete
účet poskytovatele a heslo účtu
poskytovatele přiřadit k vašemu
účtu Účet Samsung. Registrace vám
usnadní přístup k webové stránce
poskytovatele. Pokyny k registraci
naleznete v kapitole „Konfigurace
nabídky nastavení služby Smart Hub“
této příručky, krok 2 v části Správce
účtů pod nabídkou Nastavení.
Přizpůsobení domovské obrazovky
●● a Přihlásit / Odhlášení
Chcete-li se přihlásit k vašemu účtu
Samsung, postupujte podle následujících
kroků:
1.Po zobrazení hlavní obrazovky služby
Smart Hub na televizoru stiskněte
tlačítko a na dálkovém ovladači. Objeví
se obrazovka Přihlásit.
2.Vyberte ^ vedle pole pro zadání Účet
Samsung. Zobrazí se rozevírací seznam.
NN Chcete-li název pro svůj Účet
Samsung zadat ručně, vyberte pole
pro zadání Účet Samsung. Objeví se
obrazovka s klávesnicí. Zadejte ručně
svůj Účet Samsung. Poté přejděte ke
kroku 4.
3.Vyberte vaše ID ze seznamu. Znovu se
objeví obrazovka Přihlásit.
4.Vyberte možnost Heslo. Objeví se okno
Heslo s klávesnicí.
5.Pomocí dálkového ovladače zadejte
heslo. Po dokončení vyberte možnost
OK.
NN Pokud chcete, aby služba Smart Hub
zadávala vaše heslo automaticky,
po zadání hesla vyberte Zapamatovat
heslo. Zobrazí se znak c. Služba
Smart Hub bude nyní po výběru nebo
zadání vašeho ID zadávat vaše heslo
automaticky.
NN Chcete-li se do služby Smart Hub
přihlásit automaticky při spuštění funkce
Smart Hub, vyberte možnost Přihlásit
automaticky. Objeví se značka c.
NN Pokud zapomenete heslo k účtu
Samsung, můžete je resetovat. Vyberte
možnost Obnovit heslo. Zobrazí se
automaticky otevírané okno se zprávou.
Vyberte možnost OK. Služba Smart Hub
vám na vaši e-mailovou adresu pošle
návod na resetování hesla.
●● b Tapeta
Umožňuje změnit obrázek na pozadí
domovské obrazovky služby Smart Hub.
●● { Správce účtů
Umožňuje vám registrovat vaše účty
poskytovatele služby a mazat nebo
deaktivovat účet Samsung. Další informace
o funkci Správce účtů naleznete v části
„Konfigurace nastavení služby Smart Hub“
v této části příručky.
NN K dispozici pouze tehdy, jste-li přihlášeni
do služby Smart Hub.
Používání nabídky Nástroje s funkcí Smart Hub
NN V závislosti na ikonách a složkách
zobrazených na obrazovce služby Smart Hub
se některé z následujících uvedených funkcí
nemusejí zobrazit.
●● Přihlásit / Odhlášení
Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
Samsung.
●● Tapeta
Umožňuje změnit obrázek na pozadí
domovské obrazovky služby Smart Hub.
●● Přes.
Funkce Přes. umožňuje měnit umístění
obrazovky aplikace nebo složky.
Chcete-li použít funkci Přes., postupujte
takto:
1.Vyberte ikonu aplikace nebo složku
a pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Přes.. Objeví se
obrazovka pro změnu umístění.
3.Přesuňte ikonu pomocí dálkového
ovladače. Jakmile se bude ikona nacházet
na požadovaném místě, vyberte ji. Ikona
aplikace se přesune na nové místo.
●● Přes. do složky
Funkce Přes. do složky umožňuje přesunutí
aplikace do složky.
Chcete-li použít funkci Přes. do složky,
postupujte takto:
1.Vyberte aplikaci a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Přes. do složky. Zobrazí
se okno Přes. do složky.
3.Pomocí dálkového ovladače vyberte
složku. Zobrazí se zpráva o dokončení
přesunu. Vyberte možnost OK.
Obrazovka se zprávou zmizí. Aplikace
byla přesunuta do složky.
NN Pokud vyberete aplikaci ve složce,
můžete pomocí příkazu Přes. do složky
aplikaci přesunout na obrazovku služby
Smart Hub.
Spuštění aplikace ve složce
1.Na obrazovce služby Smart Hub vyberte
složku. Složka se otevře.
2.Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.
Služba aplikace se spustí.
●● Odstranit
Funkce Odstranit umožňuje odstranění
aplikací ze služby Smart Hub.
Chcete-li použít funkci Odstranit, postupujte
takto:
1.Vyberte aplikaci a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí
se zpráva Chcete vybrané položky
odstranit?.
3.Vyberte možnost OK. Aplikace je
odstraněna.
●● Nová složka
Funkce Nová složka umožňuje vytvářet
a pojmenovávat nové složky. Aplikace
můžete přesunout do složek,
které jste vytvořili.
Chcete-li použít funkci Nová složka,
postupujte takto:
1.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
2.V nabídce vyberte možnost Nová složka.
Objeví se automaticky otevírané okno
Nová složka a obrazovka s klávesnicí.
3.Pomocí klávesnice a dálkového ovladače
zadejte název složky.
4.Po dokončení vyberte možnost OK.
Obrazovka Nová složka se zavře, a Nová
složka se objeví na obrazovce služby
Smart Hub.
●● Přejm. složku
Funkce Přejm. složku umožňuje
přejmenovávat složky.
Chcete-li použít funkci Přejm. složku,
postupujte takto:
1.Vyberte složku a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Přejm. složku. Objeví
se okno Přejm. složku a obrazovka
s klávesnicí.
3.Pomocí dálkového ovladače zadejte nový
název nebo upravte starý název.
4.Po dokončení vyberte možnost OK. Okno
Přejm. složku se zavře a pod složkou se
objeví nový nebo upravený název.
●● Zámek
Funkce Zámek umožňuje uzamknout
některé aplikace služby Smart Hub, takže je
bude možné spustit až po zadání hesla.
Chcete-li použít funkci Zámek, postupujte
takto:
1.Vyberte aplikaci a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Zamknout. Objeví se
okno Zabezpečení.
3.Pomocí dálkového ovladače zadejte
bezpečnostní kód PIN. Pokud jste kód PIN
nevytvořili, zadejte číslo „0-0-0-0“.
4.Objeví se obrazovka s potvrzující
zprávou. Vyberte možnost OK.
Obrazovka se zprávou zmizí a nalevo
od aplikace se objeví symbol zámku.
●● Odemk.
Chcete-li použít funkci Odemk., postupujte
takto:
1.Vyberte zamknutou aplikaci a pomocí
dálkového ovladače otevřete nabídku
Nástroje.
2.Vyberte možnost Odemknout. Objeví se
okno Zabezpečení.
3.Pomocí dálkového ovladače zadejte
bezpečnostní kód PIN. Pokud jste kód PIN
nevytvořili, zadejte číslo „0-0-0-0“.
4.Objeví se obrazovka s potvrzující
zprávou. Vyberte možnost OK.
Obrazovka se zprávou se zavře a symbol
zámku nalevo od aplikace zmizí.
●● Informace
V závislosti na aplikaci lze zobrazit
podrobné informace o vybrané aplikaci.
NN Aplikaci na obrazovce Podrobnosti
můžete také zamknout nebo odemknout.
Konfigurace nabídky nastavení služby Smart
Hub
Nabídka Nastavení umožňuje přístup
k funkcím Správce účtů, Správce služeb,
Obnovit a O službě Smart Hub. Abyste mohli
použít tyto tři funkce, musíte být přihlášeni
k vašemu účtu Samsung pro službu Smart
Hub.
Chcete-li otevřít nabídku Nastavení a vybrat
položku, postupujte takto:
1.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Nastavení. Objeví se
okno Nastavení.
3.Pomocí dálkového ovladače vyberte
položku nabídky.
●● Správce účtů
Nabídka Správce účtů obsahuje funkce,
díky kterým můžete registrovat účty
poskytovatele služby a mazat nebo
deaktivovat váš účet Samsung.
Spojit s ostatními účty: Máte-li vytvořené
účty u některého z poskytovatelů
uvedených v seznamu funkce Spojit
s ostatními účty, můžete účet poskytovatele
a heslo účtu poskytovatele přiřadit
k vašemu účtu Samsung. Pokud účet
přiřadíte, budete se moci k němu snadno
přihlašovat prostřednictvím služby Smart
Hub, aniž byste museli zadávat název účtu
nebo heslo.
NN Před registrací účtu poskytovatele je
třeba nainstalovat příslušnou aplikaci
do služby Smart Hub.
Chcete-li použít funkci Link to other
accounts (Propojení s jinými účty),
postupujte podle následujících kroků:
1.V nabídce Správce účtů vyberte možnost
Spojit s ostatními účty. Objeví se okno
Spojit s ostatními účty.
2.Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit
k vašemu účtu Samsung.
3.V automaticky otevíraném okně vyberte
možnost Registr..
4.Na obrazovce pro zadání nazvané
Spojit s ostatními účty zadejte pomocí
dálkového ovladače ID a heslo vašeho
účtu. Po dokončení vyberte možnost OK.
NN Jedná se o ID a heslo, které běžně
používáte pro přístup k vašemu účtu
u této aplikace.
5.Pokud jste ID a heslo zadali správně,
objeví se zpráva Registrace byla
dokončena..
6.Chcete-li přidat další službu aplikace,
opakováním kroků 2 až 4 přiřaďte další
službu aplikace.
7.Po dokončení vyberte možnost OK.
Odebrat ze seznamu účtů TV: Zruší všechny
aktuálně zaregistrované účty služeb, které
se zobrazují na obrazovce Registrovat účet
služby.
Deaktivovat účet: Deaktivuje váš Účet
Samsung a zcela jej odstraní (včetně všech
nastavení účtu) ze služby Smart Hub.
●● Správce služeb
Autom. indikátor: Umožňuje nastavit
aktivaci aplikace Autom. indikátor
při zapnutí televizoru.
NN Aplikace Ticker poskytuje užitečné
zprávy, informace o počasí a o cenách
akcií. Než budete moci zapnout funkci
Autom. indikátor, je třeba stáhnout
aplikaci Ticker do služby Smart Hub.
NN V závislosti na zemi může být aplikace
Ticker vybavena různými službami nebo
nemusí být podporována.
Nastavení nabízeného oznamování: Je-li
aktivováno, při vzniku události v aplikaci
nainstalované ve službě Smart Hub zobrazí
funkce Nabízené oznamování zprávu
s upozorněním. Zpráva s upozorněním
se zobrazí na televizoru, kde si budete
moci prohlédnout podrobnosti události
i při sledování televizoru.
●● Obnovit
Funkce Obnovit inicializuje všechny stažené
aplikace, smaže všechny uživatelské účty
a nastavení z televizoru a obnoví výchozí
tovární nastavení služby Smart Hub. Poté
bude služba Smart Hub restartována
s nastavením jako při prvním spuštění.
Váš účet však na serveru služby Smart Hub
zůstane. K účtu se přihlásíte zadáním vašeho
ID a hesla na obrazovce Přihlásit.
Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte
takto:
1.V nabídce Nastavení vyberte Obnovit.
Objeví se obrazovka Obnovit.
2.Pomocí dálkového ovladače zadejte
bezpečnostní kód PIN.
3.Po chvíli se služba Smart Hub
automaticky resetuje. Obrazovka může
na chvíli zčernat, a poté se služba Smart
Hub znovu zobrazí. Po chvíli bude
zahájen inicializační proces.
4.Pro dokončení procesu inicializace
přejděte ke kroku 2 v části „Při prvním
spuštění služby Smart Hub postupujte
takto:“ této příručky.
●● O službě Smart Hub
Nabídka O službě Smart Hub obsahuje
funkce pro zobrazení informací o službě
Smart Hub.
Detail: Obsahuje seznam informací o službě
Smart Hub, například číslo verze, počet
nainstalovaných služeb, využití paměti
a jedinečné ID výrobku.
Smluvní podmínky služby: Zobrazí Smluvní
podmínky služby.
Používání nabídky Samsung Apps
Samsung Apps
™ → Samsung Apps
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny
lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Samsung Apps představuje úložiště pro
stahování aplikací, které jsou určeny
k použití v zařízeních TV/AV Samsung.
Uživatelé mohou pomocí stažených aplikací
používat nejrůznější obsah, například videa,
hudbu, fotografie, hry, užitečné informace
atd.
Pravidelně jsou přidávány nové aplikace.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v nabídce Samsung Apps
●● a Přihlásit / Odhlášení
Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
Samsung.
●● b Filtrovat podle ceny
Přepínání zobrazení mezi Všechny, Placené
a Zdarma.
●● { Třídění
Seřazení aplikací podle kategorií
Doporučeno, Jméno, Datum nebo Stažené.
NN Seřadit můžete všechny kategorie kromě
Nejoblíbenější.
●● } Rež. zob.
Stiskem tlačítka } na dálkovém ovladači
můžete přepínat Rež. zob. mezi základním
režimem a režimem miniatur.
●● πµ Posouvání
Přesun na další nebo na předchozí stranu.
●● T Nástroje
Zobrazení nabídky možností.
●● R Zpět
Přesun do předchozí nabídky.
Používání nabídky Samsung Apps podle
kategorie
K dispozici jsou následující kategorie:
●● Nejoblíbenější
Zobrazí nejpopulárnější aplikace mezi
uživateli.
●● Video
Zahrnuje aplikace obsahující videa,
například filmy, televizní pořady a krátká
videa.
●● Hra
Zahrnuje různé herní aplikace, například
sudoku nebo šachy.
●● Sport
Zahrnuje aplikace obsahující sportovní
obsah, například výsledky utkání, obrázky
a krátká videa.
●● Životní styl
Zahrnuje aplikace obsahující mediální služby
zabývající se životním stylem, například
hudbu, nástroje pro správu osobních
fotografií a sociální sítě, např. Facebook
a Twitter.
●● Informace
Zahrnuje aplikace obsahující informace,
například zprávy, informace z finančního
trhu, burzovní informace, počasí atd.
●● Vzdělávání
Zahrnuje aplikace obsahující informace
vzdělávacího charakteru, například knihy,
slovníky, službu VOD (Video on Demand)
obsah pro děti atd.
●● Moje App
Moje App nabízí informace o stavu
hotovosti na účtu App a informace
o zakoupených aplikacích nebo aplikacích
již nainstalovaných v televizoru.
NN Můžete si zakoupit hotovost App cash,
kterou můžete použít pro nákup aplikací
prostřednictvím stránky tv.samsungapps.
com.
NN Funkce Stažené aplik. zobrazuje seznam
bezplatných aplikací nainstalovaných
v televizoru.
●● Nápověda
Pokud máte otázky týkající se nabídky
Samsung Apps, prohlédněte si nejprve tuto
část.
Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps,
postupujte podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Samsung Apps vyberte
možnost Hledat v Samsung Apps. Objeví
se okno Hledat a klávesnice.
2.Pomocí dálkového ovladače zadejte
klíčové slovo. Klíčové slovo by mělo
být součástí názvu aplikace. Chceteli například hledat službu Facebook,
zadejte písmena f-a-c-e.
3.Jakmile budete hotovi, vyberte možnost
OK v dolní části klávesnice.
4.Vyčkejte na zobrazení obrazovky
s výsledky hledání. Až se v nabídce
Samsung Apps zobrazí výsledky hledání,
budete moci vybrat požadovanou
aplikaci na obrazovce s výsledky.
NN Dané klíčové slovo můžete najít v historii
hledání, pokud jste ho vyhledávali už
v minulosti.
NN Je-li k televizoru připojena klávesnice
nebo myš, můžete pomocí myši vybrat
pole Hledat v Samsung Apps a zadat
klíčové slovo pomocí klávesnice.
Hledat
™ → Hledat
(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce
podporována.)
Umožňuje snadné vyhledání a přístup
k obsahu z různých zdrojů (například
prostřednictvím aplikací nebo funkcí Your
Video, AllShare Play)
1.Ve službě Smart Hub vyberte možnost
Hledat v horní části obrazovky nebo
stiskněte tlačítko Search (Hledat) na
dálkovém ovladači.
2.Chcete-li hledaný výraz zadat přímo,
vyberte pole pro zadávání Zadejte
hled. kl. slovo.. Zobrazí se obrazovka
s klávesnicí. Pomocí dálkového ovladače
zadejte hledaný výraz.
NN Chcete-li hledat podle kategorie,
pomocí dálkového ovladače vyberte
kategorii uvedenou pod polem.
Použití funkce hledání podle kategorie
●● Your Video
Přizpůsobte si sledování filmů díky službě
doporučování videa VOD (Video On
Demand) s možností přizpůsobení.
●● Nejvyhledáv.
Umožňuje vyhledávat výběrem slova
ze seznamu klíčových slov. V seznamu
klíčových slov se zobrazují slova, která
často používáte pro hledání.
●● Nejl. aplikace
Umožňuje vyhledávat aplikace a služby
ze seznamu aplikací. V seznamu se zobrazují
aplikace, které uživatelé často stahují.
●● Historie hledání
Umožňuje odstranit dříve použitá klíčová
slova z historie hledání. Výběrem možnosti
Odstranit vše můžete odstranit celou
historii hledání.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v nabídce hledání
●● b Obnovit
Obnovení funkce Hledat.
●● T Nástroje
Umožňuje nastavit obecné parametry
funkce Hledat nebo odstranit historii
hledání.
●● R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
Použití nabídky Nástroje s funkcí Hledat
●● Obecné
Doporučování klíčových slov: Zapnutí nebo
vypnutí funkce doporučování klíčových slov.
Rozsah hledání: Nastavení rozsahu hledání.
Výchozím nastavením jsou všechny aplikace.
Chcete-li omezit oblast hledání, postupujte
podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Hledat pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte Obecné.
3.Vyberte aplikaci v Rozsah hledání.
V zaškrtávacím políčku zmizí značka c.
NN Jestliže odstraníte značku c, odeberete
danou aplikaci z rozsahu vyhledávání. Do
hledání jsou zahrnuty pouze zaškrtnuté
aplikace.
4.Po dokončení stiskněte tlačítko
RETURNR.
●● Historie hledání
Umožňuje odstranit dříve použitá klíčová
slova z historie hledání. Výběrem možnosti
Odstranit vše můžete odstranit celou
historii hledání.
Chcete-li odstranit klíčové slovo z historie
hledání, postupujte podle následujících
kroků:
1.Na obrazovce Hledat pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2.Vyberte možnost Historie hledání.
3.Vyberte klíčové slovo ze seznamu
klíčových slov.
4.Stiskněte tlačítko E. Klíčové slovo zmizí
ze seznamu.
Your Video
™ → Your Video
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou
pokyny lišit. V tomto případě postupujte
podle pokynů na obrazovce.
(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce
podporována.)
Použitím této služby ze služby Smart
Hub můžete získat doporučení k videím
a vyhledávat filmy od více poskytovatelů.
Můžete rovněž přehrávat nebo nakupovat
filmy. Chcete-li přehrávat nebo nakupovat
filmy, musíte mít ve službě Smart Hub
nainstalovánu aplikaci příslušného
dodavatele. V závislosti na dodavateli může
být vyžadován rovněž účet u dodavatele.
Použití karty pro vyhledávání videa
1.Na obrazovce Smart Hub vyberte
možnost Your Video.
2.Pokud ke službě Your Video přistupujete
poprvé, zobrazí se upozornění týkající
se ochrany soukromí. Přečtěte si
upozornění a poté vyberte možnost
Souhlasím.
3.Jakmile se objeví obrazovka Your Video,
zobrazí se na ní seznam doporučených
filmů, přičemž nabídka Doporučeno
v horní části obrazovky bude zvýrazněna.
Přesuňte zvýraznění z horní části
obrazovky dolů na první film a poté
procházením filmů směrem doprava
zobrazte všechny filmy v seznamu.
4.Chcete-li zobrazit další seznamy filmů,
přesuňte zvýraznění zpět do horní části
obrazovky. Kromě nabídky Doporučeno
můžete vybrat také možnosti Nové
vydání, 20 nej. filmů, 20 nejl. TV pořadů a
Od přátel.
5.Chcete-li vybrat film, zvýrazněte
jej a stiskněte tlačítko E. Objeví se
obrazovka Data vybraného filmu. Na
této obrazovce můžete zobrazit Basic
Information (Základní informace),
Director/Cast (Režisér/Obsazení),
Photos (Fotografie), Awards (Ocenění) a
Related Movies (Související filmy).
6.Chcete-li film shlédnout, vyberte
možnost Sledovat. Zobrazí se seznam
online dodavatelů, kteří uvedený film
nabízejí k zapůjčení nebo ke koupi.
Zapůjčením se obvykle rozumí přehrávání
filmu po určitý počet hodin nebo dní.
NN Chcete-li přejít na webové stránky
dodavatele, musíte mít ve službě
Smart Hub nainstalovánu aplikaci
příslušného dodavatele. Chceteli nainstalovat aplikace, otevřete
nabídku Samsung Apps na hlavní
obrazovce služby Smart Hub.
7.Můžete vyhledat konkrétní film. Chceteli vyhledávat, pomocí dálkového ovladače
vyberte tlačítko {. Objeví se okno
pro zadání vyhledávání a obrazovka
s klávesnicí.
8.Zadejte název filmu do pole pro
vyhledávání. Během zadávání znaků
zobrazí funkce vyhledávání návrhy níže.
Můžete pokračovat v zadávání znaků
nebo, pokud se film objeví, přesunout
zvýraznění dolů a vybrat jej. Objeví se
obrazovka Data vybraného filmu (viz
kroky 5 a 6).
NN Jestliže provádíte zadání na klávesnici,
můžete stisknout tlačítko Enter nebo
přesunout zvýraznění dolů pomocí
klávesy se šipkou.
Používání funkčních a barevných tlačítek na
kartě pro vyhledávání
●● a Přihlásit / Odhlášení
Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.
●● { Hledat
Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).
●● T Moje stránka
Zobrazení záložek, položek, které se
vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce
Moje video (máte-li zaregistrovaný účet
Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub)
a možnost nastavit některé preference.
●● R Zpět
Návrat do předchozí nabídky.
Používání funkčních a barevných tlačítek na
stránce Data filmu
●● a Přihlásit / Odhlášení
●● Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.
●● b Záložka / Odst. záložku
Označení filmu nebo videa záložkou
nebo odebrání záložky. Při označování
záložkou se záložka zobrazí na levé
straně obrazovky. Filmy nebo videa
označené záložkou jsou uvedeny
v seznamu Moje stránka.
●● { Hledat
Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a
8).
●● } Doma
Přechod na domovskou obrazovku Moje
video.
●● T Moje stránka
Zobrazení záložek, položek, které se
vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce
Moje video (máte-li zaregistrovaný
účet Facebook nebo Twitter u služby
Smart Hub) a možnost nastavit některé
preference.
●● R Zpět
Návrat na předchozí stránku nebo do
předchozí nabídky.
Použití karty žánru videa
Když spustíte službu Your Video, na
obrazovce služby Your Video se zobrazí
karta pro vyhledávání. Můžete také zobrazit
kartu Žánry, kde se filmy a videa setřídí
podle žánrů.
1.Na kartě pro vyhledávání služby Your
Video přesuňte zvýraznění do dolní části
obrazovky a vyberte možnost Žánry.
Objeví se karta Žánry.
2.Na kartě Žánry vyberte možnost Filmy
nebo TV pořad na levé straně obrazovky.
3.Na pravé straně obrazovky vyberte žánr
(Action/adventure (Akční/dobrodružné),
Animated (Animované) apod.). Ve službě
Your Video se zobrazí obrazovka Genre
Movie (Žánrový film) nebo TV Show List
(Seznam televizních pořadů) obsahující
filmy nebo televizní pořady spadající
do vybraného žánru.
4.Zvýrazněte film nebo televizní pořad a
poté jej vyberte. Objeví se obrazovka
Data vybraného filmu nebo televizního
pořadu.
Používání funkčních a barevných tlačítek na
obrazovce Genre Movie (Žánrový film) nebo
TV Show List (Seznam televizních pořadů)
●● a Přihlásit / Odhlášení
Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.
●● b Žánry
Opětovné zobrazení karty Žánry.
●● { Hledat
Vyhledávání filmů nebo videí.
●● } Třídění
Seřazení filmů nebo videí podle údajů
Ratings (Hodnocení), Year (Rok) nebo
Title (Název).
●● T Moje stránka
Zobrazení záložek, položek, které se
vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce
Moje video (máte-li zaregistrovaný
účet Facebook nebo Twitter u služby
Smart Hub) a možnost nastavit některé
preference.
●● R Zpět
Návrat na předchozí stránku nebo do
předchozí nabídky.
Používání nabídky Moje stránka
Nabídka Moje stránka zobrazuje záložky,
položky, které se vám líbí, a položky ke
sdílení z nabídky Moje video (máte-li
zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter
u služby Smart Hub) a umožňuje nastavit
některé preference. Jakmile se v dolní části
obrazovky zobrazí ikona T Moje stránka,
vyberte nebo stiskněte možnost T.
Nabídka Moje stránka zobrazuje vaše filmy
nebo videa označené záložkou. Můžete
vybrat film nebo video označené záložkou,
přistupovat k položkám, které se vám líbí,
nebo k položkám určeným ke sdílení a
můžete také měnit své preference.
Používání funkčních a barevných tlačítek na
obrazovce Moje video
●● a Přihlásit / Odhlášení
Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.
●● { Hledat
Vyhledávání filmů nebo videí.
●● } Doma
Přechod na domovskou obrazovku Moje
video.
●● R Zpět
Návrat na předchozí stránku nebo do
předchozí nabídky.
Family Story
™ → Family Story
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny
lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Funkce Family Story vám umožňuje sdílet
fotografie, zprávy a události s vaší rodinou.
●● Create Group
Pokud funkci Family Story spouštíte poprvé,
můžete vytvořit skupinu rodiny a přizvat
členy.
●● Pozvat členy
Po vytvoření skupiny budete moci přizvat
členy vaší rodiny, se kterými chcete sdílet
rodinné fotografie a události.
●● Připojit ke skupině
Pokud jste ke skupině rodiny byli přizváni
členem rodiny, vyberte možnost Připojit ke
skupině a můžete začít službu Family Story
využívat.
NN Abyste mohli vytvořit skupinu rodiny,
přistupovat ke své skupině nebo používat
aplikaci Family Story, musíte být
přihlášeni ke svému účtu služby Smart
Hub.
Chcete-li vytvořit skupinu rodiny, postupujte
podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Smart Hub vyberte
možnost Family Story. Objeví se
obrazovka Family Story.
2.Vyberte možnost Create Group. Zobrazí
se automaticky otevírané okno Vytvořit
a pozvat.
3.Vyberte možnost OK. Zobrazí se
smlouva k aplikaci Family Story. Přečtěte
si smlouvu a poté vyberte možnost
Přijmout.
NN Pro použití funkce Family Story je
třeba nejprve odsouhlasit podmínky
používání.
4.Pomocí dálkového ovladače zadejte
Název skupiny, Vaše jméno a Vaše
telefonní číslo. Nepoužívejte pomlčky.
NN Chcete-li přidat obrázek skupiny,
zaškrtněte políčko obrázku.
(K vašemu televizoru musí být
prostřednictvím USB připojeno
externí zařízení obsahující fotografie.)
NN * Pole označená hvězdičkou jsou
povinná.
5.Po dokončení vyberte možnost Hotovo.
Vytváření skupiny je dokončeno.
NN Chcete-li do vaší skupiny přizvat
členy, vyberte možnost Pozvat členy.
Chcete-li přejít do vaší skupiny Family
Story, vyberte možnost Jít na Family
Story. Pokud jste vybrali možnost
Pozvat členy, přejděte ke kroku 4
následujícího postupu.
Chcete-li se přizvat členy do vaší skupiny Family
Story, postupujte podle následujících kroků:
1.V úvodní nabídce Family Story pomocí
dálkového ovladače otevřete nabídku
Nástroje a poté vyberte možnost Členové
skupiny. Objeví se obrazovka Členové
skupiny.
2.Vyberte možnost Pozvat členy. Zobrazí
se automaticky otevírané okno Pozvat.
3.Vyberte možnost OK. Objeví se
obrazovka Pozvat členy.
4.Vyberte možnost Sem zadejte zprávu..
Objeví se obrazovka s klávesnicí.
5.Pomocí dálkového ovladače zadejte
zprávu. Jakmile budete hotovi, vyberte
možnost OK v dolní části klávesnice. Poté
vyberte možnost Hotovo.
6.Vyberte možnost Telefonní číslo nebo
ID účtu Samsung. Znovu se objeví
obrazovka s klávesnicí.
7.Pomocí dálkového ovladače zadejte
telefonní číslo nebo ID účtu Samsung
potenciálního člena. Jakmile budete
hotovi, vyberte možnost OK v dolní
části klávesnice. Poté vyberte možnost
Hotovo.
NN Chcete-li přidat další potenciální
členy, vyberte možnost Přidat člena
a opakujte kroky 4 až 7.
8.Až dokončíte přidávání členů, vyberte
možnost Hotovo. Objeví se obrazovka
Pozvání člena dokončeno.
9.V případě přizvání na základě telefonního
čísla bude vygenerován 4místný kód
pozvánky, který je třeba členovi
sdělit. V případě přizvání na základě
účtu Samsung bude člen na pozvánku
upozorněn e-mailem. Pro dokončení
vyberte OK.
Chcete-li se připojit ke skupině pomocí přijatého
kódu pozvánky, postupujte podle následujících
kroků:
1.Spusťte funkci Family Story a přijměte
podmínky používání.
2.Zobrazí se zpráva s dotazem na typ
pozvánky. Pokud jste byli přizváni
prostřednictvím telefonního čísla,
vyberte Zvací kód. Pokud jste byli
přizváni prostřednictvím účtu Samsung,
vyberte Účet Samsung.
3.Připojujete-li se na základě Účet
Samsung, zobrazí se seznam pozvánek
skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte
Přijmout. Nechcete-li se připojit
ke skupině, výběrem možnosti Zakázat
přizvání odmítnete.
4.Připojujete-li se na základě Zvací kód,
nejprve pomocí dálkového ovladače
zadejte své telefonní číslo. Po dokončení
vyberte možnost Hotovo. Poté se
zobrazí pozvánky skupin vaší rodiny.
Pro připojení vyberte Přijmout.
Nechcete-li se připojit ke skupině,
výběrem možnosti Zakázat přizvání
odmítnete. Zadejte 4místný kód
pozvánky, který vám byl zaslán členem
rodiny, a pro dokončení vyberte možnost
Hotovo.
5.Vyberte možnost OK. Připojování
ke skupině vaší rodiny bylo dokončeno.
Vytvoření alba
Můžete odeslat snímky ze zařízení USB a
vytvořit album snímků, které mohou ostatní
členové skupiny zobrazovat a přidávat do
něj snímky.
Chcete-li vytvořit album snímků, postupujte
podle následujících kroků:
1.Připojte k televizoru zařízení USB
obsahující snímky určené k odeslání do
alba snímků.
2.Přihlaste se ke svému účtu služby Smart
Hub a poté spusťte aplikaci Family Story.
3.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
ikonu „vytvořit album“ na levé straně
obrazovky aplikace Family Story nebo
vyberte možnost b Vytvořit. Objeví se
obrazovka Vytvořit.
4.Zvýrazněte a vyberte možnost Přidat na
kartě Album. Objeví se obrazovka File
Browser (Prohlížeč souborů).
5.Zvýrazněte a vyberte zařízení USB.
Zařízení se otevře a zobrazí se složky
nebo soubory snímků.
6.Jestliže se zobrazí soubory snímků,
zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory,
které chcete odeslat. U každého
vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
7.Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a
vyberte složku obsahující snímky, které
chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé
soubory, které chcete odeslat. U
každého vybraného souboru se zobrazí
zaškrtnutí.
NN Chcete-li vybrat všechny zobrazené
snímky, můžete napravo vybrat
tlačítko Vybrat vše.
8.Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a
vyberte tlačítko OK na pravé straně.
Obrazovka Vytvořit se objeví znovu a
na ní některé nebo všechny fotografie,
které chcete odeslat.
NN Chcete-li odstranit fotografii z fronty
k odeslání, vyberte možnost T
Nástroje. V nabídce Nástroje vyberte
možnost Odstranit fotografie.
Jednotlivé fotografie můžete
zvýraznit a vybrat nebo můžete
vybrat možnost Odstranit vše. Jakmile
budete hotovi, vyberte tlačítko
Odstranit v dolní části obrazovky.
Zobrazí se automaticky otevírané
okno s dotazem, zda se mají fotografie
skutečně odstranit. Vyberte možnost
Ano.
9.Zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo
v dolní části obrazovky. Fotografie se
odešlou a poté se zobrazí obrazovka
Příběh dne s fotografiemi.
10.Vyberte možnost R Zpět. Objeví se
obrazovka Cover Story (Main Family
Story) (Hlavní příběh), kde jsou
zobrazeny fotografie.
NN Na obrazovce Cover Story (Hlavní
příběh) běží průběžná prezentace
fotografií, které jste odeslali. Jsou zde
zobrazeny také některé fotografie na
„polici“, které jsou vidět pod oblastí
prezentace.
Odstranění snímku
Chcete-li odstranit snímek, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte pruh fotografií
vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh
dne.
2.Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou
chcete odstranit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem,
zda se má fotografie skutečně odstranit.
5.Vyberte možnost OK. Snímek je
odstraněn.
Úprava snímku
Funkce Upravit umožňuje přidat ke snímku
poznámku nebo přidat snímek k události.
Chcete-li upravit snímek, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte pruh fotografií
vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh
dne.
2.Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou
chcete upravit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5.Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte
a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat
poznámku). Objeví se obrazovka pro
zadání poznámky a klávesnice.
6.Chcete-li přidat snímek k události,
zvýrazněte a vyberte možnost Najít
událost. Objeví se obrazovka Seznam
událostí. Pomocí tlačítek se šipkou doleva
a doprava můžete změnit měsíc. Pomocí
tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete
vybrat událost. Jakmile budete hotovi,
stiskněte tlačítko Enter.
7.Až přidáte poznámku nebo snímek
k události, zvýrazněte a vyberte možnost
Hotovo v dolní části obrazovky.
Vytvoření poznámky
Můžete vytvořit poznámku, která se zobrazí
všem členům skupiny.
Chcete-li vytvořit poznámku, postupujte
podle následujících kroků:
1.Přihlaste se ke svému účtu služby Smart
Hub a poté spusťte funkci Family Story.
2.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
ikonu „vytvořit poznámku“ na pravé
straně obrazovky aplikace Family Story
nebo vyberte možnost b. Objeví se
obrazovka Vytvořit.
3.Na kartě Poznámky zvýrazněte a vyberte
oblast „enter Memo“ (Zadat poznámku).
Objeví se obrazovka pro zadání
poznámky a klávesnice.
4.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
a vyberte písmena. Je-li k televizoru
připojena klávesnice USB nebo
Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí
klávesnice.
5.Po dokončení vyberte na obrazovce
s klávesnicí možnost OK a stiskněte
tlačítko E. Pokud používáte
hardwarovou klávesnici, stiskněte
klávesu Enter na klávesnici. Znovu se
objeví obrazovka Vytvořit se zobrazenou
poznámkou.
NN Chcete-li poznámku upravit, znovu
zvýrazněte a vyberte pole „enter
Memo“ (Zadat poznámku). Znovu
se objeví obrazovka pro zadání
poznámky a klávesnice.
6.Zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo
v dolní části obrazovky. Objeví se
obrazovka Příběh dne se zobrazenou
poznámkou.
7.Výběrem možnosti R Zpět přejdete zpět
na hlavní obrazovku aplikace Family
Story.
Odstranění poznámky
Chcete-li odstranit poznámku, postupujte
podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte poznámky na pravé
straně obrazovky. Objeví se obrazovka
Příběh dne.
2.Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou
chcete odstranit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem,
zda se má poznámka skutečně odstranit.
5.Vyberte možnost OK. Poznámka je
odstraněna.
Úprava poznámky
Chcete-li upravit poznámku, postupujte
podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte poznámky na pravé
straně obrazovky. Objeví se obrazovka
Příběh dne.
2.Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou
chcete upravit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5. Zvýrazněte a vyberte pole Upravit.
Objeví se obrazovka poznámky
a klávesnice. Upravte poznámku a po
dokončení stiskněte klávesu Enter.
6.Znovu se objeví obrazovka Upravit.
Zvýrazněte a vyberte možnost Hotovo
v dolní části obrazovky.
Vytvoření události
Můžete vytvořit záznam události, například
narozeninové oslavy nebo svatby, doplněný
snímky, které se zobrazí všem členům
skupiny. Můžete vytvořit i záznam budoucí
události.
Chcete-li vytvořit událost, postupujte podle
následujících kroků:
1.Připojte k televizoru zařízení USB
obsahující snímky události určené
k odeslání do aplikace Family Story.
2.Přihlaste se ke svému účtu služby Smart
Hub a poté spusťte funkci Family Story.
3.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
ikonu „vytvořit událost“ na pravé straně
obrazovky aplikace Family Story nebo
vyberte možnost b. Objeví se obrazovka
Vytvořit.
4.Na kartě Událost zvýrazněte a vyberte
pole Název události. Objeví se obrazovka
Název události a klávesnice.
5.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
a vyberte písmena. Je-li k televizoru
připojena klávesnice USB nebo
Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí
klávesnice.
6.Po dokončení vyberte na obrazovce
s klávesnicí možnost OK a stiskněte
tlačítko E. Pokud používáte
hardwarovou klávesnici, stiskněte
klávesu E na klávesnici.
7.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
a vyberte možnost Hotovo na obrazovce
Název události. Znovu se objeví karta
Událost.
8.Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte
a vyberte pole „Zadejte popis“. Objeví se
obrazovka Zadejte popis a klávesnice.
9.Zadejte popis události stejným
způsobem, jakým jste zadali Název
události v kroku 5. Po dokončení zavřete
obrazovku Zadejte popis stejným
způsobem, jako jste zavřeli obrazovku
Název události v krocích 6 a 7.
10.Zvýrazněte a vyberte pole Od. Objeví
se obrazovka Nastavení času. Pomocí
tlačítek se šipkou nahoru a dolů na
dálkovém ovladači můžete změnit
hodnoty v jednotlivých polích. Pomocí
tlačítek se šipkou doleva a doprava
můžete přecházet z jednoho pole
do druhého. Jakmile budete hotovi,
stiskněte tlačítko Enter.
11.Zvýrazněte a vyberte pole Do. Objeví
se obrazovka Nastavení času. Čas Do
nastavte stejným způsobem, jako jste
nastavili čas Od v kroku 10.
12.Chcete-li definovat Typ události,
zvýrazněte a vyberte tlačítko Změnit.
Zobrazí se seznam Typ události.
13.Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů
na dálkovém ovladači můžete vybrat typ
události. Jakmile budete hotovi, stiskněte
tlačítko E. Znovu se objeví karta
Událost.
14.Chcete-li přidat fotografie, zvýrazněte
a vyberte tlačítko Přidat. Objeví se
obrazovka File Browser (Prohlížeč
souborů).
15.Zvýrazněte a vyberte zařízení USB.
Zařízení se otevře a zobrazí se složky
nebo soubory snímků.
16.Jestliže se zobrazí soubory snímků,
zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory,
které chcete odeslat. U každého
vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
17.Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a
vyberte složku obsahující snímky, které
chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé
soubory, které chcete odeslat. U
každého vybraného souboru se zobrazí
zaškrtnutí.
NN Chcete-li vybrat všechny zobrazené
snímky, můžete napravo zvýraznit a
vybrat tlačítko Vybrat vše.
18.Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a
vyberte tlačítko OK na pravé straně.
Karta Událost se objeví znovu a na ní
některé nebo všechny fotografie, které
chcete odeslat.
NN Chcete-li odstranit fotografii z fronty
k odeslání, vyberte možnost T
Nástroje. V nabídce Nástroje vyberte
možnost Odstranit fotografie.
Jednotlivé fotografie můžete
zvýraznit a vybrat nebo můžete
vybrat možnost Odstranit vše. Jakmile
budete hotovi, vyberte tlačítko
Odstranit v dolní části obrazovky.
Zobrazí se automaticky otevírané
okno s dotazem, zda se mají fotografie
skutečně odstranit. Vyberte možnost
Ano.
19.Jakmile zadáte všechny informace a
vyberete všechny fotografie, zvýrazněte
a vyberte tlačítko Hotovo v dolní části
karty Událost. Aplikace Family Story
odešle vybrané fotografie a poté zobrazí
obrazovku Příběh dne.
20.Výběrem možnosti R Zpět přejdete zpět
na hlavní obrazovku aplikace Family
Story.
Odstranění události
Chcete-li odstranit událost, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte události na pravé
straně obrazovky. Objeví se obrazovka
Příběh dne.
2.Zvýrazněte a vyberte událost, kterou
chcete odstranit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem,
zda se má událost skutečně odstranit.
5.Vyberte možnost OK. Událost je
odstraněna.
Úprava události
Chcete-li upravit událost, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte události na pravé
straně obrazovky. Objeví se obrazovka
Příběh dne.
2.Zvýrazněte a vyberte událost, kterou
chcete upravit.
3.Vyberte možnost T Nástroje.
4.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5.Upravte prvky události stejným
způsobem, jakým jste je předtím zadávali.
6.Chcete-li odebrat fotografii, zvýrazněte
ji a vyberte možnost T Nástroje.
7.V nabídce Nástroje vyberte možnost
Odpojit fotografie.
8.Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit
a vybrat nebo můžete zvýraznit a vybrat
možnost Vybrat vše.
9.Zvýrazněte a vyberte možnost Odstranit.
Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se mají
fotografie skutečně odstranit. Vyberte
možnost Ano.
10.Jakmile budete hotovi s úpravami,
zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo
v dolní části stránky.
Funkce hlavní obrazovky Cover Story (Hlavní
příběh)
Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
můžete spustit prezentaci, zobrazit
jednotlivé snímky, zobrazit poznámky a
zobrazit události.
Spuštění prezentace
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte velkou oblast
Prezentace. Toto je část obrazovky, kde
se zobrazují neustále se měnící snímky.
Spustí se prezentace. Dočasně se zobrazí
ovládací prvky prezentace, které posléze
zmizí.
2.Chcete-li prezentaci zastavit nebo
spustit a znovu zobrazit ovládací prvky,
stiskněte tlačítko Enter na dálkovém
ovladači.
3.Chcete-li zobrazit jednotlivé snímky,
zastavte prezentaci a stiskněte tlačítko
se šipkou doleva nebo doprava na
dálkovém ovladači.
4.Chcete-li změnit rychlost prezentace,
stiskněte tlačítkoπ π nebo µ.
5.Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte
možnost R Zpět.
Zobrazení jednotlivých snímků
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)
zvýrazněte a vyberte pruh fotografií
vpravo dole. Objeví se obrazovka Příběh
dne a na ní jednotlivé fotografie.
2.Zvýrazněte a vyberte fotografii. Zobrazí
se tato jednotlivá fotografie.
●● Chcete-li k fotografii přidat komentář,
zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat
komentář nebo vyberte možnost b
Přidat komentář. Objeví se obrazovka
Comment (Komentář) a klávesnice.
●● Chcete-li zobrazit prezentaci zahrnující
snímek, snímek zvýrazněte a vyberte jej.
Začne prezentace.
●● Chcete-li sledovat prezentaci společně
s dalším členem své skupiny, vyberte
možnost { Sledovat společně. Tato
funkce umožňuje vám a dalšímu členovi
vaší skupiny sledovat v televizoru stejnou
prezentaci, i kdybyste byli vzdáleni tisíc
kilometrů.
Zobrazení jednotlivých poznámek
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní
příběh) zvýrazněte a vyberte poznámky
zobrazené na pravé straně obrazovky.
Objeví se obrazovka Příběh dne a na ní
jednotlivé poznámky.
2.Zvýrazněte a vyberte poznámku. Zobrazí
se tato jednotlivá poznámka.
●● Chcete-li k poznámce přidat komentář,
zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat
komentář nebo vyberte možnost b
Přidat komentář. Objeví se obrazovka
Comment (Komentář) a klávesnice.
Zobrazení jednotlivých událostí
1.Na obrazovce Cover Story (Hlavní
příběh) zvýrazněte a vyberte události
zobrazené na pravé straně obrazovky.
Objeví se obrazovka Příběh dne a na ní
jednotlivé události.
2.Zvýrazněte a vyberte událost. Zobrazí se
tato jednotlivá událost.
●● Chcete-li k události přidat komentář,
zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat
komentář nebo vyberte možnost b
Přidat komentář. Objeví se obrazovka
Comment (Komentář) a klávesnice.
●● Chcete-li zobrazit prezentaci snímků
uložených v události, zvýrazněte a
vyberte snímky vlevo dole na obrazovce.
Začne prezentace.
Používání funkcí nabídky nástrojů
Na většině obrazovek aplikace Family Story
se zobrazuje nabídka Nástroje. V této části
je uveden seznam všech funkcí nabídky
Nástroje po jednotlivých obrazovkách.
Funkce nabídky Nástroje na obrazovce
Cover Story (Hlavní příběh)
Členové skupiny: Uvádí seznam aktuálních
členů skupiny a aktuálních potenciálních
členů s pozvánkami.
Moje skupiny: Uvádí seznam skupin, jichž
jste členy. Umožňuje také přístup k vašim
skupinám.
Nastavení: Umožňuje upravovat informace
o vašem profilu a nastavit, zda vaše skupina
povolí nový obsah, nové členy, nové
pozvánky, a zda bude vydávat připomínky
událostí.
Odhlášení: Odhlásí vás z funkce Family Story
a z účtu služby Smart Hub. Slouží k návratu
na obrazovku Smart Hub.
Vytvořit: Slouží k přechodu na obrazovku
Vytvořit, kde můžete vytvořit fotoalbum,
poznámku nebo záznam události.
Aktualizace: Informuje o případných
aktualizacích aplikace Family Story a
umožňuje jejich stažení a instalaci.
Nástroje Funkce nabídky na obrazovce
Příběh dne
Filtr: Umožňuje vybrat zobrazení na
obrazovce Příběh dne podle kategorií: Vše,
Album, Poznámky, Událost.
Zobrazit podle člena: Umožňuje zobrazit
položky (alba, poznámky, události) podle
členů.
Zbývající funkce – členové skupiny, moje
skupiny, nastavení, odhlášení a aktualizace
– jsou shodné s funkcemi na obrazovce
Cover Story (Hlavní příběh).
Ostatní funkce na obrazovce Příběh dne
Obrazovka Příběh dne nabízí také funkci
datového filtru v dolní části obrazovky.
Datum vytvoření / Datum uložení: Položky
na obrazovce Příběh dne můžete třídit
podle parametrů Datum vytvoření nebo
Datum uložení tím způsobem, že zvýrazníte
a poté vyberete posuvník Datum vytvoření /
Datum uložení.
Můžete také rychle přejít k měsíci, kdy
se odehrály nebo byly odeslány určité
položky: vyberte zvýrazněné číslo na
liště s čísly měsíců. Můžete také vybrat
rok a poté měsíc. Pokud vyberete měsíc,
aplikace Family Story zobrazí položky, jež
se odehrály nebo byly odeslány v daném
měsíci.
Fitness
™ → Fitness
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny
lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Aplikace Fitness poskytovaná v rámci služby
Smart Hub umožňuje sledovat a spravovat
program cvičení fitness, který si vytvoříte.
NN Abyste mohli použít funkci Fitness, je
třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.
Před zahájením cvičení si přečtěte tyto
poznámky...
NN Před zahájením cvičení se rozcvičte nebo
protáhněte.
NN Okamžitě přestaňte cvičit, pokud cítíte
bolest, nevolnost, vyčerpání nebo
dušnost.
Vytvoření vašeho profilu
Při prvním spuštění funkce Fitness je třeba si
vytvořit vlastní profil. Na obrazovce Fitness
vyberte možnost Vytvořit profil. Zobrazí
se automaticky otevírané okno se zprávou.
Vyberte možnost Vytvořit profil. Objeví se
obrazovka Personal Trainer/Create Profile
(Osobní trenér/Vytvořit profil).
1.Chcete-li přejít k dalšímu kroku, stiskněte
tlačítko se šipkou doprava. Zobrazí se
automaticky otevírané okno Jméno.
2.Vyberte možnost Rodné jméno. Objeví
se obrazovka Uživ. jméno a klávesnice.
Zadejte své jméno. Jakmile budete
hotovi, vyberte možnost OK.
3.Vyberte možnost Příjmení. Znovu
se objeví obrazovka Uživ. jméno a
klávesnice. Zadejte své příjmení. Jakmile
budete hotovi, vyberte možnost OK.
4.Stiskněte tlačítko se šipkou doprava
na dálkovém ovladači. Zobrazí se
automaticky otevírané okno Pohlaví.
5.Zvýrazněte a vyberte své pohlaví. Až
vyberete pohlaví, vedle vybrané možnosti
se zobrazí černá tečka.
6.Držte stisknuté tlačítko se šipkou
doprava na dálkovém ovladači, dokud se
nezobrazí automaticky otevírané okno
Narozeniny.
7.Pomocí dálkového ovladače zadejte
svoje datum narození. Bude použito
pro přizpůsobení některých parametrů.
8.Stiskněte tlačítko se šipkou doprava
na dálkovém ovladači. Zobrazí se
automaticky otevírané okno Units.
9.Vyberte vámi upřednostňované jednotky.
Zvolené jednotky budou použity v celé
aplikaci Fitness. Znovu se přesuňte
doprava. Zobrazí se automaticky
otevírané okno Výška.
10.Zadejte svou výšku. Bude použita
pro vypočítání vašeho indexu tělesné
hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte
doprava. Zobrazí se automaticky
otevírané okno Hmotnost.
11.Zadejte svou hmotnost. Bude použita
pro vypočítání vašeho indexu tělesné
hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte
doprava. Aplikace vypočítá váš index
BMI.
12.Vytváření vašeho profilu je dokončeno.
Na televizoru se zobrazí informace
o vašem profilu a index BMI. Chcete-li
spustit aplikaci Fitness, vyberte možnost
Užijte si Kondici.
Použití aplikace Fitness s kategoriemi
●● Cvičení
Poskytuje informace o cíli vašeho cvičení,
aktuálním stavu a doporučeném obsahu.
●● Průběh
Poskytuje informace o vašem základním
tělesném profilu, průběhu cvičení, plnění
vašich cílů apod.
●● Proch. vše
Obsah vhodný ke cvičení můžete používat
snadněji, protože je možné jej dělit podle
typů do skupin, jako jsou Cvičení břišních
svalů, Síla nebo Jóga.
Výběr cvičebních programů
V aplikaci Fitness se zobrazuje řada videí a
programů se cvičeními, která můžete využít
k dosažením svých cílů fitness cvičení. Každé
z těchto videí a programů je nutné stáhnout
ze Samsung Apps. Součástí skupiny
bezplatných videí se cvičeními jsou videa
označená zkratkou VOD (Video on Demand
neboli video na vyžádání). Doporučujeme
vám, abyste je stáhli jako první.
Chcete-li stáhnout program nebo video
VOD, postupujte podle následujících kroků:
1.Na obrazovce aplikace Fitness
zvýrazněte a vyberte program. Zobrazí
se zpráva s dotazem, zda chcete přejít na
Samsung apps.
2.Vyberte možnost Ano. Objeví se
obrazovka Samsung Apps.
NN Může to několik minut trvat.
3.Pokud stahujete program nebo video
VOD poprvé, budete přesměrováni
na stažení aplikace VOD video, která
umožňuje stahovat a přehrávat všechny
videa VOD se cvičeními.
4.Stáhněte aplikaci VOD video podle
pokynů uvedených na obrazovce.
5.Po stažení videa několikrát stiskněte
tlačítko RETURNR a vraťte se na
obrazovku aplikace Fitness.
6.Nyní můžete vybrat a přehrát libovolné
video VOD.
NN Během přehrávání těchto videí si
aplikace Fitness poznamená, které
video používáte, a vypočítá podle
něho množství spálených kalorií.
Kids
™ → Kids
Aplikace Smart Hubs Kids přináší aplikaci
pro rychlé spuštění a doporučený seznam
aplikací a obsahu určeného pro děti nebo
pro vzdělávání, které si vaše děti mohou
snadno a rychle spustit. K dispozici jsou
také nástroje pro správu, které umožňují
sledovat, co mohou děti shlédnout a jak
dlouho se mohou dívat.
Použití aplikace Kids s kategoriemi
●● Hřiště
Zobrazí doporučený obsah a aplikace.
Vyberete-li aplikaci nebo obsah, televizor
jej okamžitě spustí.
NN Do seznamu můžete přidat až 40
doporučených položek. Viz možnost
„Můj výběr“ v této části.
NN Seznam obsahu je možné upravovat.
Podrobnější informace naleznete v části
„Můj výběr“ této příručky.
NN Většinu obsahu je nutné stáhnout ze
Samsung apps. Chcete-li stahovat obsah,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení stahování opakovaným
stisknutím tlačítka RETURNR znovu
zobrazte aplikaci Kids. Zvýrazněte obsah
nebo aplikaci a poté ji vyberte.
●● Kniha samolepek
Zobrazí knihu Sticker Book se samolepkami,
které obdržely vaše děti. Knihu je také
možné sdílet s vaší skupinou Family Story.
Vaše děti mohou samolepky získávat těmito
způsoby:
–– Od uživatele (rodiče): Samolepku
můžete věnovat pomocí funkce Věnovat
samolepky v nabídce Rodiče.
–– Automaticky: Děti věnují samolepky
při sledování obsahu.
Vytvoření nové knihy Sticker Book
1.Chcete-li vytvořit novou knihu Kniha
samolepek, vyberte možnost Kniha
samolepek v horní části obrazovky a
poté možnost Vytvořit novou knihu
samolepek v dolní části obrazovky. Objeví
se obrazovka Vytvořit novou knihu
samolepek.
2.Pomocí dálkového ovladače zadejte
název knihy Sticker Book. Po dokončení
vyberte možnost Další.
3.Vyberte barvu knihy Sticker Book. Po
dokončení vyberte možnost Další.
4.Zkontrolujte vytvořenou knihu Sticker
Book. Chcete-li změnit název, vyberte
možnost Upravit. Chcete-li změnit barvu,
vyberte možnost Zpět.
5.Po dokončení vyberte možnost Hotovo.
Nová kniha Sticker Book je vytvořena.
NN Můžete vytvářet další nové knihy Sticker
book. Maximální počet knih je 10.
NN Přijaté samolepky si můžete prohlédnout
po zvýraznění a výběru možnosti New
Sticker. Možnost New Sticker (Nová
samolepka) zobrazuje pouze deset
nových typů samolepek současně.
●● Proch. vše
Zobrazí seznam aplikací pro děti, aplikací
souvisejících se vzděláváním a seznam
veškerého obsahu.
NN Po výběru aplikace nebo obsahu
(pokud aplikace nebo obsah nebyly již
v minulosti nainstalovány do televizoru)
se na televizoru zobrazí příslušná
obrazovka stahování v rámci obrazovky
Samsung Apps.
Chcete-li použít funkci Proch. vše,
postupujte podle následujících kroků:
1.Na obrazovce Proch. vše vyberte znak.
Obsah pro daný znak se zobrazí vpravo.
2.Vyberte požadovaný druh obsahu.
3.Objeví se obrazovka s podrobnými
informacemi o zvoleném obsahu. Obsah
můžete přehrát, sdílet s vaší skupinou
Family Story, přidat jej do Můj výběr
nebo jej ohodnotit.
NN Pokud jste obsah již zakoupili, můžete
jej přehrát. Pokud jste obsah dosud
nezakoupili, můžete jej stáhnout do
Samsung Apps.
●● Rodiče
Umožňuje vám upravovat Hřiště, dávat
samolepky vašim dětem, kontrolovat dobu
používání a nastavovat upozornění na dobu
sledování.
Můj výběr
Obsah v Hřiště můžete přidávat nebo
odstraňovat. V Hřiště se zobrazuje pouze
přidaný obsah.
Chcete-li přidat nebo odstranit obsah
v Hřišti, postupujte podle následujících
kroků:
1.Na obrazovce Rodiče vyberte možnost
Můj výběr. Objeví se obrazovka Můj
výběr.
NN Můj výběr zahrnuje obsah přidaný
prostřednictvím obrazovky Proch.
vše.
2.V seznamu vyberte obsah, který chcete
přidat nebo odstranit. Zobrazí se
automaticky otevírané okno se zprávou.
3.Vyberte možnost Ano.
4.Vybraný obsah je přidán nebo odstraněn.
Věnovat samolepky
Pokud vaše děti byly dnes hodné, můžete
jim věnovat samolepku.
Chcete-li vašim dětem věnovat samolepku,
postupujte takto:
1.Na obrazovce Rodiče vyberte možnost
Věnovat samolepky. Objeví se obrazovka
Věnovat samolepky.
2.Vyberte samolepku, kterou chcete
věnovat. Zobrazí se automaticky
otevírané okno se zprávou.
3.Vyberte možnost Ano.
4.Vyberte knihu Sticker Book, do níž
chcete dát samolepku. Poté vyberte
možnost Darovat.
NN Chcete-li si prohlédnout knihu
Sticker Book, vyberte Zkontrolovat.
Samolepky si můžete prohlédnout
ve vybrané knize Sticker Book.
5.Samolepka je vložena do vybrané knihy
Sticker Book.
Zobrazení historie
Umožňuje zkontrolovat dobu používání
aplikace vašimi dětmi prostřednictvím grafu.
Umožňuje rovněž zkontrolovat, jak dlouho
děti používaly jednotlivá videa nebo položku
obsahu. Pomocí dálkového ovladače změňte
datum nebo název obsahu.
Nastavit alarm
Umožňuje vám nastavit lhůtu pro sledování
obsahu vašimi dětmi. Po vypršení této lhůty
se zobrazí okno s upozorněním.
Chcete-li nastavit lhůtu pro sledování
obsahu vašimi dětmi, postupujte podle
následujících kroků:
1.Na obrazovce Rodiče vyberte možnost
Nastavit alarm. Objeví se obrazovka
Nastavit alarm.
2.Vyberte možnost Časovač.
3.Vyberte časovou lhůtu. Upozornění je
nastaveno.
Web Browser
™ → Web Browser
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny
lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů
na obrazovce.
(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce
podporována.)
Pomocí této funkce, poskytované službou
Smart Hub, můžete na svém televizoru
prohlížet obsah sítě internet.
1.Na obrazovce Smart Hub vyberte
možnost Web Browser. Objeví se
obrazovka Web Browser.
2.Surfujte po internetu podobně jako
na počítači.
Používání barevných a funkčních tlačítek
v aplikaci Web Browser
●● b Ovládací panel
Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní
části obrazovky.
●● { Směrové proch. / Proch. s ukazatelem
Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi
Směrové proch. a Proch. s ukazatelem.
V režimu Proch. s ukazatelem se k výběru
položek na obrazovce používá ukazatel
stejným způsobem, jako se používá ukazatel
myši u počítače. V režimu Směrové proch.
přesouváte stisknutím směrových tlačítek
na dálkovém ovladači modrý obdélník na
obrazovce z jednoho odkazu na druhý.
Režim Proch. s ukazatelem funguje nejlépe
v případě, že je k televizoru připojena myš.
Režim Směrové proch. funguje pouze při
prohlížení pomocí dálkového ovladače.
NN Pokud vyberete režim Proch. s
ukazatelem, nelze použít dálkový ovladač
k výběru položek v nabídce Nástroje.
NN V režimu Proch. s ukazatelem můžete
ukazatel přesouvat stisknutím tlačítek se
šipkami na dálkovém ovladači.
●● } PIP
Zapne nebo vypne režim PIP. Je-li režim PIP
zapnutý, budete moci sledovat televizor
a zároveň používat aplikaci Web Browser.
●● T Nástroje
Zobrazí nabídku.Nástroje
Ovládací panel: Zobrazí nebo skryje ovládací
panel v horní části obrazovky.
Směrové proch. / Proch. s ukazatelem:
Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi
Směrové proch. a Proch. s ukazatelem.
PIP: Zapne nebo vypne režim PIP.
Nastavení PIP: Umožňuje vybrat, kde se na
obrazovce zobrazí okno funkce PIP a ze
kterého zvukového zdroje bude televizor
hrát: zvuk z hlavní obrazovky (prohlížeč)
nebo zvuk z vedlejší obrazovky (okno
funkce PIP).
Přidat do záložek: Přidá aktuální stránku
do vašeho seznamu Záložky.
Zapnout tažení / Vypnout tažení: Umožňuje
se pohybovat libovolným směrem
na aktuální webové stránce. Chcete-li
přesunout webovou stránku, vyberte ji
a poté přesuňte požadovaným směrem
pomocí dálkového ovladače.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-
li kurzor nastaven do režimu Proch. s
ukazatelem.
●● πµ Nahoru/dolů
Umožňuje posun stránky nahoru nebo dolů.
●● R Zpět
Ukončí aplikaci Web Browser.
Použití ovládacího panelu v aplikaci Web
Browser
V aplikaci Web Browser se v horní části
obrazovky zobrazuje několik ikon, které
nabízejí mnoho praktických funkcí. Tyto
ikony slouží k snadnému ovládání aplikace
Web Browser. Následuje popis těchto ikon,
počínaje ikonou zcela vlevo.
●● Zpět
Přechod na předchozí webovou stránku
NN Pokud předchozí webová stránka
neexistuje, nebude tato ikona fungovat.
●● Vpřed
Přechod na další webovou stránku.
NN Pokud další webová stránka neexistuje,
nebude tato ikona fungovat
●● Obnovit / Zastavit
Obnovení aktuální stránky nebo zastavení
načítání aktuální stránky.
●● Domovská str.
Přechod na stránku, která je nastavena jako
domovská.
●● Zvětšený obraz
Umožňuje zvolit úroveň zvětšení z možností
50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%,
300% a Na obrazovku.
●● Záložky
Zobrazí obrazovku seznamu Záložky.
Jako záložku můžete nastavit aktuální
stránku nebo ze seznamu záložek vybrat
oblíbenou stránku, kterou chcete otevřít.
Stránky můžete také seřadit podle Datum,
Jméno nebo Počet návštěv. Chcete-li
stránky seřadit, vyberte Třídění. Výběrem
možnosti Zadejte URL, můžete zadat
novou adresu URL přímo pomocí dálkového
ovladače nebo myši a označit ji záložkou.
Po zvýraznění záložkou se vpravo zobrazí
tlačítko Možnost. V okně Možnost můžete
vybranou stránku upravit nebo ji odstranit
ze seznamu záložek.
Použití nabídky Nástroje s funkcí Záložky
●● Odstranit vše
Odstraní všechny seznamy záložek.
●● Přidat do záložek
Označí aktuální stránku záložkou.
●● Import záložek
Umožňuje importovat soubor záložek
uložený v jiném zařízení, například
počítači.
●● Export záložek
Umožňuje exportovat soubor záložek
z vašeho televizoru do jiného zařízení
připojeného k televizoru.
●● Historie
Zobrazí obrazovku seznamu Historie.
V seznamu Historie můžete vybrat webovou
stránku, kterou chcete otevřít. Stránky
můžete také seřadit podle Datum, Jméno
nebo Počet návštěv. Chcete-li stránky
seřadit, vyberte možnost Třídění. Výběrem
možnosti Zadejte URL můžete zadat novou
adresu URL přímo pomocí dálkového
ovladače nebo myši. Po zvýraznění stránky
se vpravo zobrazí tlačítko Možnost.
V okně Možnost můžete vybranou stránku
odstranit ze seznamu historie nebo ji přidat
do seznamu záložek.
NN Chcete-li odstranit všechny položky
v seznamech historie, otevřete nabídku
Nástroje a vyberte možnost Odstranit
vše.
●● Pole adresy URL
Slouží pro zobrazení adresy URL aktuální
stránky. Po vybrání pole URL se zobrazí
okno pro zadání adresy URL. Pomocí
dálkového ovladače můžete přímo zadat
novou adresu URL.
●● Seznam oken
Slouží k zobrazení seznamu nebo
obrázků otevřených oken (Seznam oken).
Ze seznamu můžete otevřít nové okno
(pomocí funkce Otevřít nové okno),
můžete vybrat a otevřít okno v seznamu,
vybrat a zavřít okno v seznamu nebo
zavřít všechna okna. Výběrem možnosti
Zadejte URL můžete zadat novou adresu
URL přímo pomocí dálkového ovladače
nebo myši. Kliknutím na tlačítko Text/
Image (Text/Obrázek) v pravé horní části
obrazovky můžete v seznamu Windows
(Okna) přepínat mezi textovým popisem
otevřených oken a obrázky otevřených
oken.
Použití nabídky Nástroje s funkcí Seznam
oken
●● Otevřít nové okno
Otevře nové okno webového prohlížeče.
V novém okně prohlížeče se automaticky
zobrazí domovská stránka.
●● Zavřít všechna okna
Zavře všechna aktuálně otevřená okna
v seznamu Seznam oken. Po zavření
všech oken se na televizoru automaticky
zobrazí nové okno webového prohlížeče.
V novém okně prohlížeče se automaticky
zobrazí domovská stránka.
●● Hledat
Slouží k vyhledávání na internetu.
Po vybrání pole Hledat se objeví obrazovka
Hledat.
Chcete-li na internetu vyhledat klíčové slovo,
postupujte takto:
1.Na obrazovce Hledat vyberte vyhledávací
službu.
2.Vyberte možnost Zadejte hled. kl. slovo..
Objeví se obrazovka s klávesnicí.
3.Pomocí dálkového ovladače nebo
myši zadejte požadované klíčové
slovo. Televizor vyhledá klíčové slovo
prostřednictvím vybrané vyhledávací
služby.
●● Sdílet
Sdílení aktuální webové stránky s vaší
skupinou Family Story.
●● Možnosti
Umožňuje konfiguraci nastavení aplikace
Web Browser.
Konfigurace nastavení funkce Web Browser
Přesuňte kurzor do horní části obrazovky
a vyberte ikonu Možnosti.
●● Nást. pro čtení
Usnadňuje čtení textu na stránce zvětšením
hlavního textu. Nást. pro čtení není
k dispozici u všech stránek.
●● Schválené servery
Umožňuje omezit přístup vašich dětí
k nevhodným webovým stránkám.
Tato funkce povoluje přístup pouze
k zaregistrovaným stránkám.
NN Při každém otevření funkce Schválené
servery se objeví obrazovka pro zadání
kódu PIN. Při prvním přístupu k funkci
Schválené servery zadejte výchozí
kód PIN, 0-0-0-0, pomocí číselné
klávesnice nebo dálkového ovladače.
Kód PIN můžete změnit pomocí hesla pro
resetování ve funkci Schválené servery.
Viz níže.
Schválené servery: Zapne nebo vypne
funkci Schválené servery.
Obnovit heslo pro Schválené servery.:
Změní heslo funkce Schválené servery.
Přidat akt. str.: Umožňuje přidání aktuálně
zobrazené stránky do seznamu funkce
Approved Sites (Povolené servery).
Správa schválených serverů: Umožňuje
zadat adresy URL pro přidání nebo
odstranění ze seznamu Approved Sites
(Povolené servery).
NN Pokud funkci Schválené servery
zapnete a do seznamu Approved Sites
(Povolené servery) nepřidáte žádné
stránky, nebude možné otevřít žádnou
internetovou stránku.
●● Soukr. procházení
Zapnutí nebo vypnutí režimu Soukromí.
Pokud je zapnut režim Soukromí, prohlížeč
neuchovává informace o navštívených
stránkách. Chcete-li zapnout funkci Soukr.
procházení, vyberte možnost Ano.
Je-li funkce Soukr. procházení spuštěná,
v horní části obrazovky před adresou URL
se zobrazí ikona „Stop“. Chcete-li funkci
Soukr. procházení vypnout, vyberte ji
znovu (funkce Soukr. procházení musí být
spuštěná).
●● Nastavení PIP
Umožňuje vám nakonfigurovat funkci PIP.
Pozice: Výběr umístění vloženého obrazu
funkce PIP.
Výběr zvuku: Výběr zdroje zvuku (hlavní
nebo vedlejší), který uslyšíte, je-li funkce PIP
zapnutá.
●● Nast. webového prohlížeče
Umožňuje konfiguraci možností aplikace
Web Browser.
Nast. jako dom. str.: Umožňuje nastavení
domovské stránky.
–– Nejnavštěvovanější: Nastavení nejčastěji
navštěvované stránky jako domovské.
–– Akt. stránka: Nastavení aktuální stránky
jako domovské.
–– Záložky: Nastavení adresy URL záložek
jako domovské stránky.
–– Zadejte URL: Umožňuje zadat adresu
URL stránky, kterou chcete nastavit jako
domovskou. Klávesnice funguje podobně
jako klávesnice mobilního telefonu.
Blokování oken: Zapne nebo vypne funkci
Blokování oken.
Blok. reklamy: Umožňuje zapnout blokování
reklam a vybrat adresy URL stránek, na
kterých se mají blokovat reklamy.
–– Blokování reklam: Zapne nebo vypne
funkci Blokování reklam.
–– Blokovat akt. str.: Přidá aktuální stránku
do seznamu blokovaných.
–– Správa blok. serverů: Zadáním adresy
URL můžete přidat webovou stránku,
na které budou blokovány reklamy, nebo
odstranit stránku ze seznamu.
Obecné: Umožňuje odstranění vašich
osobních údajů.
–– Odstranit historii: Umožňuje odstranění
historie navštívených stránek.
–– Odstranit data o procházení: Odstraní
údaje přístupu k Internetu, například
soubory cookie.
–– Obnovit nast.: Obnoví všechna nastavení
webového prohlížeče na výchozí
hodnoty.
–– Skrýt nabídku: Zapne nebo vypne
automatické skrývání ovládacího panelu.
Pokud vyberete možnost „zapnuto“,
ovládací panel nahoře bude skrytý a
zobrazí se pouze v případě, že přesunete
ukazatel do horní části obrazovky.
Kódování: Umožňuje nastavit kódování
webových stránek na automatický výběr
nebo ruční nastavení.
–– Autom. výběr: Zapne nebo vypne
automatické kódování webových
stránek. Prohlížeč automaticky vybírá
vhodný formát kódování webových
stránek
–– Nastavení: Umožňuje vybrat formát
kódování ručně ze seznamu. Formát se
použije u všech stránek.
Ukazatel: Umožňuje nastavení rychlosti
pohybu kurzoru (režim kurzoru musí být
nastaven na Režim ukazatele.
–– Rychlost ukaz.: Výběr rychlosti pohybu
kurzoru.
Informace o prohlížeči: Zobrazuje
informace o verzi a autorských právech pro
Web Browser.
Skype
™ → Skype
NN V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny
lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Společnost Skype vytvořila menší software,
díky němuž je komunikace s lidmi po celém
světě snadná a zábavná.
Se softwarem Skype můžete pozdravit nebo
obdarovat úsměvem kohokoli a kdekoli.
Pokud oba používáte software Skype, je
tato služba zdarma. Komunikujte s lidmi po
celém světě!
NN Chcete-li používat aplikaci Skype,
potřebujete televizní kameru Samsung
(prodává se samostatně). Televizní
kamery jiných společností nejsou
s aplikací Skype ve vašem televizoru
kompatibilní.
NN Chcete-li získat další informace, stáhněte
si uživatelskou příručku Skype ze stránky
„www.samsung.com“.
[Právní prohlášení]
Z důvodu rozdílných funkcí výrobků, které
obsahují službu Smart Hub – Content
Service společnosti Samsung, a také kvůli
omezením v dostupnosti obsahu nemusí
být některé funkce, aplikace a služby
pro všechna zařízení nebo ve všech
oblastech dostupné.
Některé funkce služby Smart Hub mohou
dále vyžadovat dodatečné periferie nebo
členské poplatky, které je třeba hradit
zvlášť. Další informace o konkrétních
zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete
na webové stránce http://www.samsung.
com. Služby a dostupnost obsahu
prostřednictvím služby Smart Hub se
mohou změnit bez předchozího upozornění.
AllShare Play
™ → AllShare Play
V televizoru můžete zobrazit nebo
přehrávat soubory fotografií, hudební
soubory nebo filmy uložené na
velkokapacitním paměťovém zařízení USB
(MSC), v počítači nebo v zařízení DLNA
(například v mobilním telefonu).
NN Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB,
je nutné zařízení připojit k portu USB na
televizoru.
NN Chcete-li použít pevný disk USB,
doporučujeme použít pevný disk USB
vybavený napájecím adaptérem.
NN Chcete-li přehrát obsah počítače nebo
mobilního telefonu kompatibilního se
sítí DLNA, musí být počítač a televizor
připojeny k síti. Je rovněž nutné do
počítače stáhnout a nainstalovat
počítačový software služby AllShare.
Připojení zařízení USB
1.Zapněte televizor.
2.Připojte zařízení USB obsahující soubory
s fotografiemi, hudebními soubory nebo
filmy k portu USB na televizoru.
3.Jakmile je zařízení USB připojeno
k televizoru, zobrazí se okno Připojené
zařízení. Vyberte požadovanou kategorii
pro přehrávání z možností Videa,
Fotografie a Hudba.
NN V případě, že je připojeno pouze jedno
zařízení USB, může televizor automaticky
zobrazit soubory uložené v tomto
zařízení.
4.Objeví se obrazovka služby AllShare Play
Hudba, Fotografie nebo Videa. Pokud
jsou v zařízení USB složky, televizor
zobrazí seznam složek. Zvýrazněte a
vyberte složku. Pokud v zařízení USB
nejsou složky, televizor zobrazí soubory
nebo miniatury.
5.Zvýrazněte a vyberte soubor k zobrazení
nebo přehrávání.
NN Chcete-li vybrat jiný Typ obsahu
nebo Typ zařízení, opakovaně
stiskněte tlačítko RETURNR, dokud
se nezobrazí hlavní obrazovka služby
AllShare Play.
NN Další informace o přehrávání souborů
naleznete v části „Ovládání přehrávání
videa“ této příručky.
Před použitím služby AllShare Play se zařízením
USB si prostudujte tyto informace.
Omezení a upozornění
ŒŒ Před připojením zařízení k televizoru
zálohujte soubory, abyste zabránili jejich
poškození nebo ztrátě dat. Společnost
SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost
za poškození datových souborů nebo za
ztrátu dat.
ŒŒ Připojte pevný disk USB kvyhrazenému
portu USB 1 (HDD 5 V 1A).
ŒŒ Neodpojujte zařízení USB, když televizor
načítá jejich obsah.
ŒŒ Při použití prodlužovacího kabelu USB
nemusí být zařízení USB rozpoznáno
nebo nemusejí být přečteny soubory
v zařízení.
ŒŒ Pokud není zařízení USB připojené
k televizoru rozpoznáno, jsou poškozeny
soubory v zařízení, nebo se nepřehraje
soubor ze seznamu, připojte zařízení USB
k počítači a naformátujte jej. Poté znovu
zkopírujte soubory do zařízení zkuste
přehrávání spustit znovu.
ŒŒ Pokud je soubor odstraněný z počítače
při spuštění služby Smart Hub nadále
nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí
funkce „Vyprázdnit koš“ v počítači.
ŒŒ Pokud počítač není schopen vytvořit
funkční databázi uložených souborů
v zařízení USB, protože v zařízení USB
není žádné volné místo, pravděpodobně
nebudete moci zobrazit žádné nově
přidané soubory, i když jste tyto soubory
uložili do zařízení USB.
Podporovaná zařízení
ŒŒ Určité typy zvukových zařízení
a digitálních fotoaparátů USB nemusejí
být s tímto televizorem kompatibilní.
ŒŒ Služba AllShare Play podporuje pouze
velkokapacitní paměťová zařízení
USB (MSC – Mass Storage Class).
Velkokapacitní paměťové zařízení je
zařízení BOT (Bulk-Only Transport).
Příklady velkokapacitních paměťových
zařízení: jednotky USB Flash, čtečky
karet Flash a pevné disky USB
(rozbočovače USB podporovány nejsou).
Zařízení je třeba připojit přímo k portu
USB televizoru.
NN Pevný disk USB není podporován u
modelů řady LED4500 a LED5400.
ŒŒ Podporovány jsou pouze pevné disky
USB s kapacitou maximálně 2TB.
ŒŒ Pokud jsou připojena více než 2 zařízení
PTP (Picture Transfer Protocol), je
možné současně používat pouze jedno.
ŒŒ Pokud jsou připojena více než dvě
velkokapacitní paměťová zařízení,
nemusí být některé z nich rozpoznáno.
ŒŒ Zařízení USB s vysokou spotřebou
(více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být
podporováno.
ŒŒ Pokud během doby stanovené pod
položkou Doba autom. ochrany nepřijme
televizor žádný vstup, spustí se spořič
obrazovky.
ŒŒ U některých externích jednotek pevných
disků může být při připojení k televizoru
automaticky aktivován režim úspory
energie.
Systém souborů a formáty
ŒŒ S nelicencovanými multimediálními
soubory nemusí funkce USB fungovat
správně.
ŒŒ Protokol MTP (Media Transfer Protocol)
není podporován.
ŒŒ Jsou podporovány systémy souborů
FAT16, FAT32 a NTFS.
ŒŒ Služba AllShare Play podporuje pouze
sekvenční formát jpeg. Nepodporuje
progresivní formát jpeg.
ŒŒ Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím
déle bude trvat zobrazení obrázku na
obrazovce.
ŒŒ Maximální podporované rozlišení
souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
ŒŒ Pokud je soubor poškozen nebo televizor
formát souboru nepodporuje, zobrazí se
zpráva Nepodporovaný formát souboru..
ŒŒ Pokud jsou soubory seřazeny podle
možnosti Složky, televizor je schopen
v každé složce zobrazit názvy až
1000 souborů.
ŒŒ Pokud přesáhne počet souborů a složek
uložených na úložném zařízení USB
přibližně 8 000, nemusí se některé
soubory či složky zobrazit a některé
složky nemusí být možné otevřít.
ŒŒ Televizor nedokáže přehrát soubory
typu MP3 chráněné technologií DRM,
které byly staženy z placené stránky.
Technologie DRM (Digital Rights
Management – Správa digitálních práv)
je technologie podporující vytváření,
šíření a správu digitálního obsahu
jednotným a komplexním způsobem,
který zahrnuje ochranu práv a zájmů
poskytovatelů obsahu, ochranu proti
nelegálnímu kopírování obsahu a také
správu fakturování a dohod.
ŒŒ Přestože je soubor, který chcete přehrát,
kódovaný v podporovaném formátu,
může se zobrazit chybová zpráva
z důvodu problému subkontejneru nebo
profilu.
Připojení k počítači prostřednictvím sítě
Ve službě AllShare Play lze prostřednictvím
síťového připojení prohlížet fotografie,
poslouchat hudbu a sledovat videa uložená
ve vašem počítači.
NN Další informace o způsobu konfigurace
televizoru a jeho připojení k síti najdete
v části „Nastavení sítě“ v této příručce.
NN Chcete-li zobrazit obsah počítače, musí
být počítač připojen k televizoru a také
k síti LAN. Je rovněž nutné do počítače
stáhnout a nainstalovat počítačový
software služby AllShare.
NN Doporučujeme, abyste televizor i
počítač umístili do stejné podsítě. Adresy
IP mají čtyři části oddělené tečkami
(111.222.333.444). Pokud se televizor i
počítač nacházejí ve stejné podsíti, první
3 části adresy IP televizoru a adresy
IP počítače (111.222.333) jsou stejné
a rozdílná bude pouze poslední část
(adresa hostitele).
Při přehrávání médií z počítače
prostřednictvím sítě nejsou podporovány
následující funkce služby AllShare Play:
NN Funkce Hudební kulisa a Nastavení
hudební kulisy.
NN Seřazení souborů podle preferencí ve
složkách Fotografie, Hudba a Videa.
–– Funkce † (REW) nebo … (FF) při
přehrávání filmu.
Další poznámky
NN Technologie DivX DRM není
podporována.
NN Bránu firewall v počítači nastavte tak,
aby byl počítačový software AllShare
povoleným programem.
NN Při použití služby AllShare Play
prostřednictvím síťového připojení
(v závislosti na internetovém serveru):
–– Metoda třídění se může lišit.
–– Funkce Hledat scénu nemusí být
podporována.
–– Nemusí být podporována funkce
Pokrač., která slouží k obnovení
přehrávání videa.
–– Funkce Pokrač. nepodporuje více
uživatelů. (Do paměti se uloží pouze
bod, kde přehrávání zastavil poslední
uživatel.)
–– Funkce vyhledávání nemusí v závislosti
na obsahu fungovat.
NN Při přehrávání videa ve službě AllShare
Play přes síť může docházet k zasekávání
souboru.
Obsah z webového úložiště můžete přehrávat
v televizoru. Postupujte podle těchto pokynů:
–– Spusťte software AllShare Play na
televizoru → Vyberte typ obsahu (Hudba,
Fotografie a Videa) → Vyberte funkci
SugarSync → Vyberte soubor, který se
má spustit.
–– Chcete-li odeslat obsah z počítače do
webového úložiště (funkce SugarSync),
navštivte webové stránky www.
sugarsync.com. Obsah z počítače můžete
v televizoru přehrávat pouze tehdy, je-li
cesta k odeslaným souborům následující:
Webové úložiště –AllShare Play - Hudba
/ Fotografie / Videa.
–– V televizoru můžete také přehrávat
obsah z mobilního zařízení
kompatibilního se softwarem AllShare
Play, přičemž cesta k odeslaným
souborům musí být stejná jako výše
uvedená.
Použití softwaru AllShare Play
Software AllShare Play vám umožňuje
využívat následující služby. Chcete-li použít
webové úložiště nebo sociální služby, musíte
se přihlásit ke svému účtu Samsung.
Prostřednictvím softwaru AllShare Play
můžete přehrávat nejrůznější obsah, a to
třemi způsoby:
–– Použití zařízení USB: Z připojeného
zařízení USB můžete spouštět videa,
fotografie nebo hudbu.
–– Použití funkce DLNA nebo webového
úložiště: Ze zařízení připojených do vaší
domácí sítě nebo z webového úložiště
můžete přehrávat nejrůznější obsah.
–– Použití sociálních služeb: Ze sociálních
služeb (Family Story, Facebook nebo
Picasa) můžete přehrávat některý obsah.
NN Před použitím funkcí Facebook nebo
Picasa nainstalujte ve službě Smart Hub
software AllShare Play.
NN Chcete-li používat funkce SugarSync,
Facebook nebo Picasa, přihlaste se do
příslušné aplikace. Případně můžete
zaregistrovat svůj účet aplikace do účtu
Samsung. Chcete-li zaregistrovat účet
aplikace, přečtěte si část „Konfigurace
nastavení služby Smart Hub“ v části o
službě Smart Hub.
NN Chcete-li použít aplikaci Family Story,
přihlaste se k účtu Samsung. Před
použitím aplikace Family Story byste
se měli přidat alespoň do jedné další
skupiny.
NN Můžete přenášet požadovaný obsah do
dalšího zařízení připojeného k televizoru.
Typ obsahu
USB
Kamera
Podporované zařízení pro
přenos
DLNA, SugarSync, Family
Story, Picasa, Facebook
DLNA
DLNA
USB
SugarSync
USB
Family Story
USB
Picasa
USB
Facebook
USB
Mobilní zařízení
USB
Seznam (Ve službě AllShare Play)
™ → AllShare Play → Seznam
Tato funkce slouží k snadnému a rychlému
přístupu k obsahu.
●● Poslední přehr.
Zobrazí seznam naposledy přehrávaných
souborů videa, fotografií nebo hudebních
souborů. Pokud chcete některý soubor
přehrát znovu, použijte tento seznam.
NN Pokud chcete přehrát soubor v seznamu
Poslední přehr. a zařízení USB není
připojené, případně není soubor nalezen,
zobrazí se zpráva „Hledaný soubor nebyl
nalezen.“.
NN V seznamu Poslední přehr. může být
uvedeno až 48 souborů. Soubory jsou
uspořádány tak, aby se naposledy
přehrávané soubory nacházely na
prvních místech seznamu.
NN Poslední přehr. soubory uložené
v mobilním telefonu se nemusí přehrát.
●● Novinky
Zobrazí seznam nově uložených souborů
videa, fotografií nebo hudebních souborů
uložených v zařízení USB nebo v počítači.
Pokud chcete přehrát některý nově
aktualizovaný soubor, použijte tuto
kategorii.
●● Výběr
Zobrazí soubory Výběr uložené v zařízení
USB nebo v počítači. Chcete-li přehrát
výběr, vyberte jej. Zvolený výběr se ihned
začne přehrávat.
NN Můžete vytvořit až 12 výběrů.
NN V jednom výběru může být až 100
souborů.
NN Do jednoho výběru můžete přidávat
pouze soubory stejného typu. Do výběru
obsahujícího hudbu můžete například
přidávat pouze hudební soubory.
Vytvoření seznamu Výběr
1.Na hlavní obrazovce služby AllShare Play
vyberte možnost Videa, Fotografie nebo
Hudba na levé straně obrazovky.
2.Na pravé straně obrazovky zvýrazněte
a vyberte zařízení obsahující soubory,
které chcete zařadit do seznamu Výběr.
Služba AllShare Play zobrazí složky nebo
soubory v zařízení.
3.Jestliže služba AllShare Play zobrazuje
složky, zvýrazněte a vyberte složku
obsahující požadované soubory. Pokud
se zobrazují jen soubory, přejděte ke
kroku 4.
4.Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
5.Zvýrazněte a vyberte možnost Přid. do
výběru.
6.Zvýrazněte a vyberte soubor, který
chcete přidat. V zaškrtávacím políčku se
zobrazí značka c.
7.Chcete-li vybrat další soubory, opakujte
krok 6.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
8.Po dokončení vyberte možnost Přidat.
Objeví se obrazovka Přid. do výběru.
9.Vyberte možnost Nový. Objeví se
obrazovka Vytvořte nový seznam..
10.Pomocí dálkového ovladače zadejte
název seznamu Výběr nebo přijměte
výchozí název.
11.Po dokončení vyberte možnost Hotovo.
Vytvoří se nový seznam Výběr. Zobrazí
se automaticky otevírané okno Přidáno.
12.Vyberte možnost Přehrát pro okamžité
přehrávání nebo možnost OK pro
pozdější přehrávání.
Chcete-li do seznamu Výběr přidat hudební
soubory, postupujte podle následujících
kroků:
1.Na hlavní obrazovce služby AllShare Play
vyberte možnost Videa, Fotografie nebo
Hudba na levé straně obrazovky.
NN Je nutné vybrat typ obsahu, který
je již uveden v seznamu. Chceteli například přidávat soubory do
hudebního seznamu Výběr, je nutné
vybrat možnost Hudba.
2.Na pravé straně obrazovky zvýrazněte
a vyberte zařízení obsahující soubory,
které chcete zařadit do seznamu Výběr.
Služba AllShare Play zobrazí složky nebo
soubory v zařízení.
3.Jestliže služba AllShare Play zobrazuje
složky, zvýrazněte a vyberte složku
obsahující požadované soubory. Pokud
se zobrazují jen soubory, přejděte ke
kroku 4.
4.Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje.
5.Zvýrazněte a vyberte možnost Přid. do
výběru.
6.Zvýrazněte a vyberte soubor, který
chcete přidat. V zaškrtávacím políčku se
zobrazí značka c.
7.Chcete-li vybrat další soubory, opakujte
krok 6.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, zvolte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
8.Po dokončení vyberte možnost Přidat.
Objeví se obrazovka Přid. do výběru.
9.Zvýrazněte a vyberte seznam Výběr, do
něhož chcete přidat soubory. Zobrazí se
automaticky otevírané okno Přidáno.
10.Vyberte možnost Přehrát pro okamžité
přehrávání nebo možnost OK pro
pozdější přehrávání.
Použití přehrávání výběru s hudebními soubory
1.Zvýrazněte hudební soubor v seznamu
souborů.
2.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje a vyberte možnost
Výběrové přehr..
3.Vyberte stopu, kterou chcete přidat.
V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka
c.
4.Chcete-li vybrat další stopy, opakujte
krok 3.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
5.Vyberte možnost Přehrát. Vybrané
hudební soubory se přehrají.
Použití možnosti Zobrazit s hudebními soubory
Pokud používáte software AllShare Play
s webovým úložištěm a nikoli se zařízením
USB, funkce Zobrazit nebude k dispozici.
1.Chcete-li seřadit soubory v seznamech
souborů, pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost }. Objeví se obrazovka
Zobrazit.
2.Vyberte požadovaná kritéria řazení.
●● Složky
Seřadí složky v zařízení v abecedním
pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a
miniatury souborů, vyberte složku.
●● Titul
Seřadí a zobrazí soubory podle názvu
v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet
(Abeceda) / Special order (Speciální
pořadí).
●● Interpret
Seřadí hudební soubory podle interpreta
v abecedním pořadí.
●● Album
Seřadí hudební soubory podle alba
v abecedním pořadí.
●● Žánr
Seřadí hudební soubory podle žánru.
Odeslání hudebních souborů
Umožňuje odeslat hudební soubory do
webového úložiště nebo do jiných zařízení.
NN Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba
se přihlásit ke službě Smart Hub.
1.Chcete-li seřadit hudební soubory
v seznamu souborů, pomocí dálkového
ovladače otevřete nabídku Nástroje a
poté vyberte možnost Odeslat.
2.Vyberte hudební soubor, který chcete
odeslat. V zaškrtávacím políčku se
zobrazí značka c.
3.Chcete-li vybrat další skladby, opakujte
krok 2.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
4.Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Objeví se obrazovka Odeslat.
5.Zvolte cílové zařízení, kam se mají
soubory odeslat, a vyberte možnost
Odeslat.
6.Po těchto krocích postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Chcete-li odstranit jeden nebo více souborů
z Výběru, postupujte podle následujících
kroků:
1.Na hlavní obrazovce AllShare Play
vyberte možnost Seznam.
2.V oblasti seznamu Výběr v dolní části
obrazovky zvýrazněte seznam Výběr,
který chcete upravit.
3.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje a vyberte možnost
Změnit výběr. Objeví se obrazovka
Změnit výběr.
4.Vyberte soubor, který chcete odstranit.
V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka
c.
5.Chcete-li vybrat další soubory, opakujte
krok 5.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
6.Po dokončení vyberte možnost Odebrat.
Zobrazí se automaticky otevírané okno
se zprávou.
7.Vyberte možnost Ano. Vybrané soubory
se odeberou ze seznamu Výběr.
Videa (Ve službě AllShare Play)
™ → AllShare Play → Videa
Můžete přehrát soubory videa uložené
v zařízení USB nebo v počítači.
NN Další informace o formátech titulků a
kodeků naleznete v části „Podporované
formáty titulků a souborů AllShare Play“
v kapitole Další informace.
Přehrávání videa
1.Na obrazovce AllShare Play vyberte
možnost Videa.
2.Zvýrazněte a vyberte zařízení, které
chcete přehrát.
3.Pokud služba AllShare Play zobrazí
složky, zvýrazněte a vyberte složku
obsahující požadovaný soubor a poté
přejděte ke kroku 4. Pokud služba
AllShare Play zobrazí pouze soubory,
přejděte přímo ke kroku 4.
4.Zvýrazněte a vyberte požadovaný
soubor videa na obrazovce seznamu
souborů.
NN Pokud přerušíte přehrávání videa,
bude je možné přehrát později od
okamžiku, kde bylo zastaveno.
NN Název souboru se zobrazí v horní části
obrazovky spolu s dobou přehrávání
videa.
NN Pokud nejsou informace o čase videa
známy, doba přehrávání a ukazatel
průběhu se nezobrazí.
NN Stisknutím a přidržením tlačítka
rychlého posunu zpět nebo vpřed
po dobu 3 sekund přepnete během
přehrávání videa na předchozí nebo
následující video.
Tlačítka pro ovládání přehrávání videa
●● †, …
Pokaždé, když pomocí dálkového
ovladače vyberete funkci † nebo …,
rychlost přehrávání se změní následujícím
způsobem. († 1 / † 2 / † 3 / … 1 / … 2 /
… 3)
●● l, r
Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo
dozadu.
●● ∑
Pozastaví scénu.
–– Možnost pohybu Pomalu: V režimu
pozastavení vyberte funkci ….
Pokaždé, když pomocí dálkového
ovladače vyberete funkci … , rychlost
přehrávání se sníží v tomto pořadí: „
1/8 / „1/4 / „1/2. Rychlost přehrávání
se zobrazuje v levém horním rohu.
–– Režim Krok: V režimu pozastavení
vyberte funkci ∑. Pokaždé, když
pomocí dálkového ovladače vyberete
funkci ∑, zobrazí se nový záběr.
NN Chcete-li se vrátit k přehrávání
normální rychlostí, pomocí dálkového
ovladače vyberte funkci r.
NN Výrobek v režimu Krok ani v režimu
Pomalu nepřehrává zvuk.
NN Režim Pomalu a režim Krok fungují
pouze ve směru dopředu.
Používání nabídky Nástroje s funkcí Videa
●● Na obrazovce se seznamem souborů
můžete použít tyto možnosti:
–– Zobrazit
Seznam souborů můžete seřadit podle
jednoho ze čtyř kritérií řazení.
–– Výběrové přehr.
Slouží k výběru jednoho nebo více
souborů, které chcete ihned přehrát.
–– Odeslat
Umožňuje odeslat videosoubory do
webového úložiště nebo do jiných
zařízení.
NN Chcete-li tuto funkci použít, je třeba
se přihlásit ke službě Smart Hub.
–– Přihlásit / Odhlášení
K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo
se z něj odhlásit.
–– Přid. do výběru
Umožňuje vytvářet seznamy Výběr.
Pokud vytváříte
seznamy Výběr, můžete snadno a rychle
přehrát řadu videí, která chcete sledovat.
–– Přejít na výběr
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
●● Během přehrávání můžete použít následující
možnosti nabídky Nástroje:
–– Jít na Seznam videa
Zastavení videa a přesun na
obrazovku seznamu souborů.
–– Přehrát od začátku
Můžete znovu od začátku spustit
přehrávání souboru videa.
–– Hledat scénu
K zobrazení nebo spuštění filmu od vámi
požadované scény lze během přehrávání
použít funkci Hledat scénu.
NN Jsou-li indexové informace poškozené
nebo soubor nepodporuje indexování,
nebudete moci funkci Hledat scénu
použít.
–– Hledání názvu
Můžete prohledávat video pomocí
tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo
pomocí dálkového ovladače přímo zadat
dobu přehrávání.
–– Hledání času
Umožňuje prohledávat video nebo
pomocí dálkového ovladače přímo zadat
dobu přehrávání.
–– Režim Opakování
Je možné opakovaně přehrát jeden
soubor s filmem nebo všechny soubory
uvedené na obrazovce Výběr.
–– Velikost obrazu
Umožňuje nastavit velikost obrazu podle
vašich preferencí.
–– Režim obrazu
Můžete změnit nastavení Režim obrazu.
–– Zvukový režim
Můžete změnit nastavení Zvukový režim.
–– Jazyk zvuku
Zvuk videa můžete poslouchat v jednom
z podporovaných jazyků. Tato funkce
je aktivní pouze tehdy, přehráváte-li
soubory datového proudu podporující
více zvukových formátů.
–– Titulky
Umožňuje zobrazení jazykových titulků.
Pokud soubor s titulky obsahuje více
jazyků, můžete zvolit příslušný jazyk.
–– Nastavení titulků
Zobrazuje Nastavení titulků. Slouží
k volbě možností titulků, jako je například
barva a průhlednost.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
NN Funkce, které jsou v daném okamžiku
dostupné v nabídce Nástroje, závisejí
na vlastnostech přehrávaného videa.
U všech videí nemusejí být zaručeně
k dispozici všechny funkce.
Použití možnosti Zobrazit se soubory videa
Pokud používáte software AllShare Play
s webovým úložištěm a nikoli se zařízením
USB, funkce Zobrazit nebude k dispozici.
1.Chcete-li seřadit soubory v seznamech
souborů, pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost }. Objeví se obrazovka
Zobrazit.
2.Vyberte kritéria třídění.
●● Složky
Seřadí složky v zařízení v abecedním
pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a
miniatury souborů, vyberte složku.
●● Titul
Seřadí a zobrazí soubory podle názvu
v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet
(Abeceda) / Special order (Speciální
pořadí).
●● Nejnov. datum
Seřadí a zobrazí soubory podle
nejnovějšího data vytvoření.
●● Nejst. datum
Seřadí a zobrazí soubory podle
nejstaršího data vytvoření.
Odeslání souborů videa
Umožňuje odeslat videosoubory do
webového úložiště nebo do jiných zařízení.
NN Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba
se přihlásit ke službě Smart Hub.
1.Chcete-li odeslat videosoubory
v seznamu souborů, otevřete pomocí
dálkového ovladače nabídku Nástroje a
vyberte možnost Odeslat.
2.Vyberte soubor videa, který chcete
odeslat. V zaškrtávacím políčku se
zobrazí značka c.
3.Chcete-li vybrat další soubory, opakujte
krok 2.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
4.Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Objeví se obrazovka Odeslat.
5.Zvolte cílové zařízení, kam se mají
soubory odeslat, a vyberte možnost
Odeslat.
6.Po těchto krocích postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Fotografie (Ve službě AllShare Play)
™ → AllShare Play → Fotografie
Zobrazení fotografie (nebo prezentace)
NN Další informace o podporovaných
formátech obrázků viz „Podporované
formáty titulků a souborů softwaru
AllShare Play“ v části Další informace.
1.Na obrazovce AllShare Play vyberte
možnost Fotografie.
2.Na pravé straně obrazovky zvýrazněte
a vyberte zařízení obsahující fotografie,
které chcete zobrazit.
3.Jestliže služba AllShare Play zobrazí
složky, vyberte složku obsahující
požadované fotografie a poté přejděte
ke kroku 4. Jestliže služba AllShare Play
zobrazí miniatury fotografií, přejděte
přímo ke kroku 4.
4.Chcete-li spustit prezentaci, pomocí
dálkového ovladače vyberte funkci ∂.
NN Chcete-li zobrazit další fotografii
ručně, stiskněte tlačítko l nebo r.
NN Během přehrávání prezentace
budou jeden po druhém zobrazeny
všechny soubory v seznamu souborů.
Přehrávání začne od vybraného
souboru.
NN Jsou-li ve stejném zařízení uloženy
také hudební soubory, můžete
v průběhu prohlížení souboru
fotografií nebo při sledování
prezentace přidat hudbu na pozadí.
NN Pokud vyberete nesprávnou hudbu na
pozadí, nelze ji změnit, dokud nebude
načítání hudby na pozadí (BGM) u
konce.
Tlačítka pro ovládání přehrávání fotografií
●● † / …
Rychlost prezentace se mění následovně
(Pomalu, Normální, Rychle). Rychlost se
zobrazuje v pravé horní části obrazovky.
●● l, r
Přesun na předchozí nebo další
fotografii.
●● ∫
Návrat na obrazovku seznamu souborů.
●● ∂
Spustí prezentaci
●● ∑
Pozastaví prezentaci.
Používání nabídky Nástroje se soubory fotografií
●● Chcete-li používat nabídku Nástroje
s fotografiemi, je nutné nejprve zvýraznit
soubor s fotografií na obrazovce se
seznamem souborů. Až zvýrazníte fotografii
na obrazovce se seznamem souborů,
můžete použít tyto možnosti nabídky
Nástroje:
–– Zobrazit
Seznam souborů můžete seřadit podle
jednoho ze čtyř kritérií řazení.
–– Výběrové přehr.
Slouží k výběru jednoho nebo více
souborů, které chcete ihned přehrát.
–– Odeslat
Umožňuje odeslat fotografie pomocí
účtu aplikace Family Story nebo aplikace
určené pro fotografie.
NN Chcete-li použít funkci Odeslat, je
třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.
–– Přihlásit / Odhlášení
K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo
se z něj odhlásit.
–– Přid. do výběru
Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když
vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno
a rychle přehrávat série fotografií.
–– Přejít na výběr
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
●● Při přehrávání souboru s fotografií můžete
použít následující možnosti:
–– Jít na Seznam fotog.
Přesun na obrazovku seznamu souborů.
–– Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci
Můžete spustit nebo zastavit prezentaci.
Případně můžete pomocí dálkového
ovladače vybrat funkci ∂ a spustit
prezentaci nebo ∑ a prezentaci zastavit.
–– Rychlost prezent.
Podle potřeby můžete během prezentace
zvolit její rychlost. Případně můžete
pomocí dálkového ovladače vybrat funkci
† nebo ….
–– Zapnout hudební kulisu / Vypnout
hudební kulisu
Umožňuje zapnout nebo vypnout hudbu
na pozadí.
–– Nastavení hudební kulisy
Při prohlížení souboru s fotografií nebo
při sledování prezentace můžete nastavit
a vybrat hudbu, která se má přehrávat na
pozadí.
–– Režim obrazu
Můžete změnit nastavení Režim obrazu.
–– Zvukový režim
Můžete změnit nastavení Zvukový režim.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy,
když je aktivována hudba na pozadí.
–– Zvětšený obraz
V režimu zobrazení na celou obrazovku
můžete zvětšovat obrázky.
–– Otočit
Umožňuje otáčet obrázky.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
Použití možnosti Zobrazit se soubory fotografií
Při použití funkce AllShare Play s aplikací
Family Story, Facebook nebo Picasa namísto
zařízení USB nebude funkce Zobrazit
podporována.
1.Chcete-li seřadit soubory v seznamech
souborů, pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost }. Objeví se obrazovka
Zobrazit.
2.Vyberte kritéria třídění.
●● Složky
Seřadí složky v zařízení v abecedním
pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a
miniatury souborů, vyberte složku.
●● Titul
Seřadí a zobrazí soubory podle názvu
v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet
(Abeceda) / Special order (Speciální
pořadí).
●● Nejnov. datum
Seřadí a zobrazí soubory podle
nejnovějšího data vytvoření.
●● Nejst. datum
Seřadí a zobrazí soubory podle
nejstaršího data vytvoření.
●● Měsíčně
Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle
měsíce.
Odesílání fotografií
Umožňuje odeslat fotografie pomocí
účtu aplikace Family Story nebo do jiných
zařízení.
NN Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba
se přihlásit ke službě Smart Hub.
1.Chcete-li například provést odeslání
pomocí nabídky Family Story.
2.Chcete-li seřadit soubory fotografií
v seznamu souborů, zvýrazněte soubor,
pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje a poté vyberte možnost
Odeslat.
3.Vyberte soubor s fotografií, který chcete
odeslat. V zaškrtávacím políčku vlevo se
zobrazí značka c.
4.Chcete-li vybrat další stopy, opakujte
krok 3.
NN Chcete-li vybrat všechny soubory
v seznamu, vyberte možnost Vybrat
vše. Výběr zrušíte opakovaným
výběrem souboru.
5.Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Objeví se obrazovka Odeslat.
6.Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor
odeslat.
7.Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete
sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané
okno.
8.Zadejte zprávu, která se odešle vybrané
skupině rodiny.
NN Na obrazovce s klávesnicí QWERTY
můžete k zadání zprávy použít
klávesnici připojenou k televizoru.
9.Po dokončení vyberte možnost Odeslat.
Hudba (Ve službě AllShare Play)
™ → AllShare Play → Hudba
Přehrávání hudby
NN Další informace o podporovaných
formátech hudebních souborů viz
„Podporované formáty titulků a souborů
softwaru AllShare Play“ v části Další
informace.
1.Na obrazovce AllShare Play vyberte
stisknutím tlačítka se šipkou možnost
Hudba.
2.Vyberte zařízení obsahující soubory, jež
chcete přehrávat.
3.Pokud služba AllShare Play zobrazí
složky, zvýrazněte a vyberte složku
obsahující požadovaný soubor a poté
přejděte ke kroku 4. Pokud služba
AllShare zobrazí pouze soubory, přejděte
přímo ke kroku 4.
4.Vyberte požadovaný hudební soubor
v seznamu souborů nebo pomocí
dálkového ovladače vyberte funkci∂.
NN Pro přechod na předchozí stránku
vyberte pomocí dálkového ovladače
možnost b. Pro přechod na další
stránku vyberte pomocí dálkového
ovladače možnost {.
NN Během přehrávání hudby můžete
pomocí dálkového ovladače hudební
soubor posunout rychle dopředu
nebo dozadu výběrem funkce † nebo
….
NN Zní-li zvuk při přehrávání souborů
MP3 neobvykle, upravte nastavení
možnosti Ekvalizér v nabídce Zvuk.
(Přemodulovaný soubor MP3 může
způsobit problém se zvukem.)
NN Stisknutím a přidržením tlačítka
rychlého posunu zpět nebo vpřed
po dobu 3 sekund přepnete během
přehrávání hudebního souboru na
předchozí nebo následující hudební
soubor.
Tlačítka pro ovládání přehrávání hudby
Během přehrávání můžete používat další
funkce uvedené vpravo dole na obrazovce.
●● Přehrát / Pozast.
Můžete spustit nebo pozastavit hudební
soubor. Případně můžete pomocí
dálkového ovladače vybrat funkci ∂ nebo
∑.
●● Režim Opakování
Můžete opakovaně přehrávat jeden nebo
všechny hudební soubory zobrazené
v seznamu souborů.
●● Náhodné přehr.
Hudební soubory lze přehrávat postupně
nebo náhodně.
●● Zvukový režim
Můžete změnit nastavení Zvukový režim.
Používání nabídky Nástroje s hudebními soubory
●● Chcete-li používat nabídku Nástroje
s hudbou, je nutné nejprve zvýraznit
hudební soubor na obrazovce se seznamem
souborů. Až zvýrazníte hudební soubor na
obrazovce se seznamem souborů, můžete
použít tyto možnosti nabídky Nástroje:
–– Zobrazit
Seznam souborů můžete seřadit podle
jednoho ze čtyř kritérií řazení.
–– Výběrové přehr.
Slouží k výběru jednoho nebo více
souborů, které chcete ihned přehrát.
–– Odeslat
Umožňuje odeslat hudební soubory
do webového úložiště nebo do jiných
zařízení.
NN Chcete-li použít funkci Odeslat, je
třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.
–– Přihlásit / Odhlášení
K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo
se z něj odhlásit.
–– Přid. do výběru
Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když
vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno
a rychle přehrávat skupinu hudebních
souborů.
–– Přejít na výběr
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
–– Kódování
Můžete vybrat formát kódování ze
seznamu kódování.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
Nahraný TV program (Ve službě AllShare Play)
pro televizory LED řady 4500 – 5400 : Tato funkce není
podporována.
™ → AllShare Play → Nahraný TV program
Chcete-li použít funkci nahrávání nebo
Timeshift, musí být připojené zařízení
USB k dispozici pro záznam. Pro použití
pevného disku USB se doporučuje funkce
Formátování zařízení.
NN Zařízení během formátování neodpojujte,
dokud formátování neproběhne. Pokud
zařízení zformátujete, budou odstraněny
všechny soubory.
NN Před formátováním zařízení pro použití
s televizorem zálohujte soubory, abyste
zabránili jejich poškození nebo ztrátě
dat. Společnost SAMSUNG nenese
žádnou odpovědnost za poškození
datových souborů nebo za ztrátu dat.
Záznam aktuálně vysílaného programu
Tato funkce umožňuje nahrávat aktuálně
vysílaný program.
Před použitím této funkce nejdříve nastavte
aktuální čas.
1.Chcete-li nahrávat vysílaný program,
stiskněte tlačítko ∏ na dálkovém ovladači.
Objeví se automaticky otevírané okno.
NN Doporučujeme použití pevného
disku USB s alespoň 5 400 ot./min,
ovšem pevný disk USB typu RAID není
podporován.
NN Na paměťové zařízení USB nelze
nahrávat, dokud není proveden Test
výkonu zařízení.
2.Výběrem možnosti Délka nastavte dobu
nahrávání. Poté vyberte možnost OK.
Přehrávání nahraného TV programu
1.Na obrazovce AllShare Play vyberte
možnost Nahraný TV program.
2.Vyberte zařízení, které chcete přehrávat.
3.Vyberte požadovaný soubor s nahraným
televizním programem v seznamu
souborů.
NN Pro přechod na předchozí stránku
vyberte pomocí dálkového ovladače
možnost π. Pro přechod na další
stránku vyberte možnost µ.
4.Vyberte možnost ∂.
●● Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se
svou dobou přehrávání.
Použití tlačítka ovládání přehrávání u souborů
s nahraným televizním programem
●● †, …
Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače
vyberete funkci †, …, rychlost přehrávání
se změní následujícím způsobem. († 1 / † 2
/†3/† 4/† 5/†6/† 7,…1/…2/…
3 /… 4 / … 5 / … 6 / … 7 )
●● l, r
Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo
dozadu.
●● ∑
Pozastaví scénu.
–– V režimu pozastavení vyberte pomocí
dálkového ovladače.funkci …. Pokaždé,
když pomocí dálkového ovladače
vyberete funkci …, rychlost přehrávání
se sníží na „1/8 / „1/4 / „1/2.
–– V režimu pozastavení vyberte pomocí
dálkového ovladače funkci ∑. Pokaždé,
když vyberete funkci ∑, zobrazí se nový
záběr.
NN Chcete-li se vrátit k přehrávání
normální rychlostí, pomocí dálkového
ovladače vyberte funkci r.
NN Výrobek v režimu zastavení
nepřehrává zvuk.
NN Zastavení pohybu funguje pouze ve
směru dopředu.
Používání nabídek Nástroje se soubory
s nahraným televizním programem
●● Na obrazovce se seznamem souborů
můžete použít tyto možnosti:
–– Přehr.skup.
Přehraje obsah vybraných skupin.
–– Zobrazit
Seznam souborů můžete seřadit podle
vybraných kritérií řazení.
–– Výběrové přehr.
Přehrávání spustíte výběrem
požadovaného souboru s televizním
záznamem v seznamu souborů.
–– Odstranit
Odstraní soubor ze seznamu.
–– Přid. do výběru
Umožňuje vám vytvořit vlastní výběr.
S využitím výběru můžete přehrát
snadno a rychle jakýkoli soubor
s televizním záznamem.
–– Přejít na výběr
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
–– Zamknout / Odemknout
Aktivuje nebo deaktivuje zámek.
–– Správa zařízení
V zařízení lze skenovat a formátovat.
●● Následující funkce jsou k dispozici pouze
pro vybranou položku obsahu.
–– Přejmenovat
Změna názvu obsahu.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
●● Během přehrávání můžete použít tyto
možnosti:
–– Jít na Seznam nahrávek
Přesun na obrazovku seznamu souborů.
–– Přehrát od začátku
Soubor s televizním záznamem můžete
spustit znovu od začátku.
–– Hledání názvu
Umožňuje přesun přímo na další titul.
–– Hledání času
Umožňuje prohledávat video nebo
pomocí dálkového ovladače přímo zadat
dobu přehrávání.
–– Režim Opakování
Soubor s televizním záznamem můžete
pouštět opakovaně.
–– Velikost obrazu
Velikost obrazu lze nastavit podle vašich
preferencí.
–– Režim obrazu
Můžete změnit nastavení Režim obrazu.
–– Zvukový režim
Můžete změnit nastavení Zvukový režim.
–– Informace
Zobrazuje podrobné informace
o vybraném souboru.
Timeshift
pro televizory LED řady 4500 – 5400: Tato funkce není
podporována.
Používání funkce Timeshift
Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se
díky této funkci podívat na záznam.
1.Chcete-li nahrát vysílaný program,
pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost ∂ a spusťte funkci Timeshift.
2.Pokud chcete funkci Timeshift zastavit,
pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost ∫.
NN Režim Timeshift může být spuštěn
maximálně 90 minut.
NN Funkce Timeshift není podporována u
analogových kanálů.
NN Funkce Timeshift nelze použít s kanály
uzamčenými pomocí funkce Zámek
kanálů.
Před použitím funkce Timeshift a nahrávání...
Nahraná videa jsou chráněna autorskými
právy DRM (správa digitálních práv) a není
je možné přehrávat v počítači nebo na
jiných televizorech. Upozorňujeme, že po
výměně základní desky již nebude možné
používat soubory uložené v televizoru.
POZNÁMKA
●● Doporučujeme použití pevného disku USB
s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk
USB typu RAID není podporován.
●● Dostupnost funkcí nahrávání a funkce
Timeshift se může lišit v závislosti na kvalitě
obrazu a volném místě na pevném disku.
●● Nelze použít paměťovou jednotku USB
Flash.
●● Pokud je funkce Timeshift vytížena
na maximum, není dostupná funkce
pozastavení.
●● Pokud probíhá nahrávání zároveň
prostřednictvím funkce PVR (osobního
rekordéru videa) a zařízení podporujícího
funkci HDMI-CEC, bude mít přednost
nahrávání prostřednictvím funkce PVR.
●● Pokud zařízení USB nesplnilo Test výkonu
zařízení, musíte funkce Formát. zařízení a
Test výkonu zařízení spustit pro zařízení
USB znovu. Pak teprve budete moci
nahrávat prostřednictvím funkce Programy
nebo Kanál.
●● Funkce Timeshift lze použít pouze u
paměťového zařízení USB, u kterého byl
dokončen Test výkonu zařízení.
●● Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání
nebo Timeshift na zařízení, u kterého nebyl
dokončen Test výkonu zařízení, funkce se
nespustí.
●● Pokud je jakákoli funkce, která vypíná
televizor (Časovač vypnutí, Čas vypnutí
apod.), nastavena na dobu zasahující do
nahrávání, bude televizor vypnut, jakmile
bude nahrávání dokončeno.
●● Zařízení USB vyžaduje pro provoz funkce
Timeshift alespoň 1,5 GB volného místa.
●● Funkce Plán nahrávání vyžaduje 100 MB
volného místa v zařízení USB.
●● Pokud volné místo v zařízení USB poklesne
během používání funkce Plán nahrávání pod
úroveň 50 MB, funkce Plán nahrávání se
automaticky ukončí.
●● Jsou-li spuštěny funkce Plán nahrávání i
Timeshift zároveň a volné místo v zařízení
USB poklesne pod úroveň 500 MB, bude
automaticky ukončena pouze funkce Plán
nahrávání.
●● Funkce Timeshift bude nadále aktivní, i
když dojde k přepnutí digitálního kanálu.
Uživatelé navíc mohou sledovat dříve
vysílané programy s využitím uložených dat
funkce Timeshift.
–– Pokud je televizor v režimu, ve kterém
není funkce Timeshift podporovaná
(např. pokud spustíte aplikaci, změníte
vstupní signál nebo přepnete analogový
kanál), data funkce Timeshift se neuloží.
●● Je-li televizor v režimu, ve kterém není
funkce Timeshift podporovaná (např. pokud
spustíte aplikaci, změníte vstupní signál
nebo přepnete analogový kanál), a funkce
Timeshift je spuštěná, bude automaticky
ukončena bez zobrazení dalších zpráv.
●● Pokud uživatel naladí digitální kanál,
pozastavená funkce Timeshift bude
automaticky pokračovat.
Používání funkce DLNA
™ → AllShare Play
Lze přehrávat mediální obsah, například
video, fotografie a hudbu, uložený
v mobilních telefonech nebo v jiných
zařízeních (například v osobním počítači),
přičemž se tato zařízení ovládají z televizoru
prostřednictvím sítě.
Další informace naleznete na stránkách
www.samsung.com nebo kontaktováním
centra telefonické podpory společnosti
Samsung. Mobilní zařízení mohou vyžadovat
instalaci dalšího softwaru. Informace
naleznete v uživatelských příručkách
k jednotlivým zařízením.
NN Pokud připojujete televizor Samsung
k serveru DLNA jiné značky než Samsung,
může při přehrávání videa docházet
k problémům s kompatibilitou.
NN Pokud připojíte televizor Samsung k síti
prostřednictvím softwaru AllShare Play,
můžete použít tyto originální funkce
společnosti Samsung:
–– Přehrávání různých formátů videa
(DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atd.)
–– Funkce miniatur videa
–– Funkce záložek (pro pokračování
v přehrávání videa)
–– Automatické kapitoly (navigace mezi
scénami)
–– Správa digitálního obsahu
–– Kompatibilita s různými formáty
titulků (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
–– Vyhledávání podle názvů souborů
–– A mnoho dalších
Nastavení AllShare
Menu → Síť → Nastavení AllShare
Zobrazí seznam mobilních telefonů nebo
připojených zařízení, která jsou nastavena
u tohoto televizoru pro použití funkce
Nastavení AllShare.
NN Funkce Nastavení AllShare je dostupná
ve všech zařízeních podporujících funkci
DLNA DMC.
●● Povoleno / Zakázáno: Povolí / blokuje
zařízení.
●● Odstranit: Odstraní zařízení ze seznamu.
NN Tato funkce pouze odstraní název
zařízení ze seznamu. Pokud je odstraněné
zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit
s televizorem, může se v seznamu opět
objevit.
Chcete-li přehrát mediální obsah zařízení
připojených pomocí funkce DLNA,
postupujte podle následujících kroků:
1.Na obrazovce AllShare Play vyberte typ
obsahu, který chcete přehrávat: Videa,
Fotografie, Hudba.
2.Na pravé straně obrazovky vyberte
možnost DLNA. Televizor zobrazí seznam
zařízení připojených pomocí funkce
DLNA.
3.Vyberte zařízení. Služba AllShare zobrazí
dostupné soubory nebo složky v zařízení.
4.Vyberte soubor v seznamu souborů.
Vybraný soubor se přehraje.
Přehrávání mediálního obsahu uloženého
v zařízeních DLNA
1.Připojte mobilní telefon nebo jiná zařízení
podporující funkci AllShare Play.
2.Přehrajte mediální obsah zařízení. V dolní
části obrazovky se zobrazí automaticky
otevírané okno.
3.Chcete-li přijmout připojené zařízení,
vyberte možnost Povolit. Nyní lze
mediální obsah zařízení přehrát
v televizoru.
NN Povolená zařízení naleznete pod
položkou Nastavení AllShare.
NN Zobrazí se okno s připomenutím, které
uživatele informuje o tom, že v televizoru
bude zobrazen mediální obsah (video,
fotografie, hudba) odeslaný z mobilního
telefonu. Obsah je přehrán automaticky
3 sekundy po zobrazení okna
s připomenutím.
–– Pokud během zobrazení okna
s připomenutím toto okno zavřete
dálkovým ovladačem, mediální obsah
se nepřehraje.
NN Při prvním přístupu zařízení k televizoru
prostřednictvím funkce médií se zobrazí
automaticky otevírané okno s varováním.
Vyberte možnost Povolit. Tím telefonu
povolíte volný přístup k televizoru
a použití funkce Média k přehrávání
obsahu.
NN Chcete-li vypnout přenos mediálního
obsahu z mobilního telefonu, nastavte
stav zařízení na hodnotu Zakázáno
v nabídce Nastavení AllShare.
NN V závislosti na rozlišení a formátu nemusí
být obsah v televizoru přehrán.
NN Funkce některých tlačítek nemusí být
v závislosti na typu mediálního obsahu
k dispozici.
NN Pomocí mobilního zařízení můžete
ovládat přehrávání médií. Informace
naleznete v uživatelských příručkách
k jednotlivým zařízením.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce umožňující ovládat
všechna připojená zařízení Samsung
podporující technologii Anynet+ pomocí
dálkového ovladače televizoru Samsung.
Systém Anynet+ lze používat pouze se
zařízeními Samsung vybavenými funkcí
Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše
zařízení Samsung touto funkcí vybaveno,
zkontrolujte, zda je označeno logem
Anynet+.
NN Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze
dálkovým ovladačem televizoru, nikoli
tlačítky na televizoru.
NN Za určitých podmínek nemusí být dálkový
ovladač televizoru funkční. Pokud k tomu
dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
NN Funkce Anynet+ nefungují s výrobky
jiných výrobců.
NN Informace o postupu při připojování
externích zařízení Anynet+ naleznete
v uživatelské příručce zařízení. Zařízení
Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu
HDMI. Některé kabely HDMI nemusí
funkce Anynet+ podporovat.
NN Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV
zařízení podporující systém Anynet+
v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
NN Anynet+ podporuje celkově až
12 zařízení AV. Mějte na paměti, že
můžete připojit až 3 zařízení stejného
typu.
NN Je ale možné připojit pouze jeden systém
domácího kina Anynet+. Chcete-li použít
domácí kino Anynet+, připojte domácí
kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Poté:
–– Chcete-li poslouchat zvuk pouze
z předního, levého a pravého
reproduktoru a subwooferu domácího
kina, připojte digitální optický
kabel k portu DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) na televizoru a ke vstupu
digitálního audia Digital Audio Input
na systému domácího kina.
–– Chcete-li poslouchat 5.1kanálový
zvuk, připojte kabely HDMI
k přehrávači DVD Anynet+, satelitnímu
přijímači apod. Poté připojte port
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
přehrávače DVD, satelitního přijímače
apod. (tedy Zařízení Anynet + 1 nebo
2) přímo k domácímu kinu, nikoli
k televizoru.
Anynet+ (HDMI-CEC) Nabídka
TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)
Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na
typu a stavu zařízení Anynet+ připojených
k televizoru.
●● Zobrazení TV
Změna režimu Anynet+ na režim
televizního vysílání.
●● Seznam zařízení
Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.
●● (název_zařízení) Menu
Zobrazí nabídku připojeného zařízení.
Pokud je například připojen přehrávač
DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače
DVD.
●● (název_zařízení) Nástroje
Zobrazí nabídku nástrojů připojeného
zařízení. Pokud je například připojen
přehrávač DVD, zobrazí se nabídka
nástrojů přehrávače DVD.
NN V závislosti na zařízení nemusí být
tato nabídka k dispozici.
●● (název_zařízení) Menu názvů
Zobrazí titulní nabídku disku
v připojeném zařízení. Pokud je například
připojen přehrávač DVD, zobrazí se
titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.
NN V závislosti na zařízení nemusí být
tato nabídka k dispozici.
●● Přijímač
Zvuk je přehráván prostřednictvím
přijímače.
Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné
nastavit položku Anynet+ (HDMI-CEC) na
hodnotu Zapnuto.
NN Jestliže je funkce Anynet+ (HDMI-
CEC) zakázána, jsou všechny operace
související se systémem Anynet+
deaktivovány.
●● Automatické vypnutí
Nastaví automatické vypnutí zařízení
Anynet+, pokud dojde k vypnutí televizoru.
NN Je-li funkce Automatické vypnutí
nastavena na hodnotu Ano, zapnutá
externí zařízení se budou vypínat
společně s televizorem.
NN Tato funkce nemusí v závislosti na
zařízení fungovat.
●● Přijímač
Zvuk můžete místo z reproduktoru
televizoru poslouchat prostřednictvím
přijímače (například domácího kina).
Přepínání mezi zařízeními Anynet+
1.Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje a vyberte možnost
Anynet+ (HDMI-CEC).
2.Vyberte možnost Seznam zařízení. Objeví
se obrazovka Seznam zařízení.
NN Pokud nemůžete najít požadované
zařízení, výběrem možnosti Obnovit
aktualizujte seznam.
3.Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než
dojde k přepnutí na vybrané zařízení.
NN Nabídka Seznam zařízení je dostupná
pouze v případě, že je funkce Anynet+
(HDMI-CEC) nastavena na hodnotu
Zapnuto v nabídce Systém.
NN Přepínání na zvolené zařízení může
trvat až 2 minuty. Probíhající operaci
přepínání nelze zrušit.
NN Pokud jste vybrali zařízení Anynet+
pomocí funkce Zdroj, nelze funkci
Anynet+ používat. Přepněte systém
na zařízení Anynet+ pomocí funkce
Seznam zařízení. (TOOLS → Anynet+
(HDMI-CEC) → Seznam zařízení)
Poslech prostřednictvím přijímače
Zvuk můžete místo z reproduktoru
televizoru poslouchat prostřednictvím
přijímače (například domácího kina).
Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím
přijímače, přejděte na obrazovku Přijímač
(Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) →
Přijímač). Poté vyberte možnost Přijímač a
nastavte ji na hodnotu Zapnuto.
NN Pokud váš přijímač podporuje pouze
zvuk, pravděpodobně se v seznamu
zařízení nezobrazí.
NN Přijímač bude fungovat v případě, že
jste správně připojili optický vstup
přijímače k portu DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) na televizoru.
NN Pokud je přijímač (např. domácí
kino) nastaven na hodnotu Zapnuto,
uslyšíte zvuk prostřednictvím
propojení k optickému konektoru
televizoru. Jestliže se na televizoru
zobrazuje signál DTV (z antény), bude
televizor do přijímače domácího kina
posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem
digitální komponenta, například
přehrávač DVD, která je připojena
k televizoru prostřednictvím
konektoru HDMI, bude možné na
přijímači poslouchat pouze 2kanálový
zvuk.
Používání funkce ARC
pro televizory řady LED 6500 a vyšší, pro televizor PDP
Můžete poslouchat zvuk televizoru
prostřednictvím přijímače připojeného
pomocí kabelu HDMI, aniž byste připojili
zvláštní optický kabel. Chcete-li poslouchat
zvuk prostřednictvím přijímače pomocí
funkce ARC, přejděte na obrazovku
Přijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) →
Přijímač). Poté vyberte možnost Přijímač a
nastavte ji na hodnotu Zapnuto.
NN Chcete-li používat funkci ARC, musí
být k portu HDMI IN 2 (ARC) připojen
přijímač podporující funkce HDMI-CEC a
ARC.
NN Chcete-li funkci ARC vypnout, nastavte
možnost Přijímač na hodnotu Vypnuto.
Přestože televizor vysílá signál ARC
trvale, bude zablokován příjem signálu
přijímačem.
Odstraňování potíží
Menu → Podpora → Autom. diagn. →
Odstraňování potíží
Seznam položek řešení problémů naleznete
tak, že přejdete na domovskou obrazovku
elektronické příručky (Menu → Podpora
→ e-Manual → Další informace) nebo
stisknutím tlačítka SUPPORT. Pak můžete
vybrat hledanou položku výběrem kapitoly.
Kvalita obrazu (Odstraňování potíží)
Provedením postupu Test obrazu nejprve
ověřte, zda televizor správně zobrazuje
zkušební obraz.
(Přejděte na položku Menu → Podpora →
Autom. diagn. → Test obrazu)
Pokud se zkušební obraz zobrazí správně,
může být špatná kvalita obrazu způsobena
zdrojem nebo signálem.
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako
v prodejně.
ŒŒ Pokud máte analogové kabelové
připojení / set-top box, proveďte
upgrade na digitální set-top box. Pro
získání obrazu v kvalitě HD (vysoké
rozlišení) použijte kabely HDMI nebo
Component.
ŒŒ Řada stanic vysílajících v kvalitě HD
vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD
(Standard Definition).
ŒŒ Odběratelé služeb kabelové nebo
satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky
kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě
HD.
ŒŒ Připojení antény: Proveďte automatické
ladění kanálů a poté zkuste zvolit stanice
vysílající v kvalitě HD.
ŒŒ Upravte výstupní rozlišení obrazu
terminálu kabelové televize nebo set-top
boxu na 1080i nebo 720p.
ŒŒ Ověřte, zda sledujete televizor
z minimální doporučené vzdálenosti
v závislosti na velikosti a na rozlišení
signálu.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé
bloky, body, pixelizace
ŒŒ Komprese obsahu videa může způsobit
zkreslení obrazu, zejména rychle se
pohybujících obrazů, jako jsou sportovní
přenosy a akční filmy.
ŒŒ Zkreslení obrazu může být způsobeno
nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou
signálu. Toto není závada televizoru.
ŒŒ Pokud používáte mobilní telefony
v blízkosti televizoru (ve vzdálenosti do
1 metru), může u analogových kanálů
docházet k rušení obrazu.
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.
ŒŒ Pokud používáte připojení
komponentního signálu, zkontrolujte,
zda jsou kabely Component připojeny
do správných konektorů. Nesprávná
nebo uvolněná připojení mohou způsobit
problémy s barvami nebo prázdnou
obrazovku.
Barvy jsou vybledlé nebo je nízký jas.
ŒŒ Upravte nastavení možností Obraz
v nabídce televizoru (přejděte do režimu
Obraz / Barvy / Jas / Ostrost)
ŒŒ Upravte nastavení možnosti Úspora
energie v nabídce televizoru (přejděte na
položku Menu → Systém → Eko řešení →
Úspora energie)
ŒŒ Zkuste obnovit nastavení obrazu na
výchozí hodnoty (přejděte na položku
Menu → Obraz → Obnovení obrazu)
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
ŒŒ Pokud je Velikost obrazu nastavena na
možnost Přizp. obrazovce, změňte ji na
16:9.
ŒŒ Změňte rozlišení přijímače kabelové
televize nebo set-top boxu.
Obraz je černobílý.
ŒŒ Pokud používáte kompozitní vstup AV,
připojte videokabel (žlutý) k zelenému
konektoru komponentního vstupu na
televizoru.
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je
zkreslený či se zpožďuje.
ŒŒ Je-li televizor připojen k přijímači
kabelové televize, zkuste přijímač
resetovat. (Odpojte a znovu připojte
kabel pro napájení střídavým proudem
a počkejte, dokud se přijímač kabelové
televize neresetuje. Může to trvat až
20 minut.)
ŒŒ Nastavte výstupní rozlišení přijímače
kabelové televize na hodnotu 1080i nebo
720p.
Kvalita zvuku (Odstraňování potíží)
Provedením postupu Test zvuku nejprve
ověřte, zda televizor správně přehrává
zvuk. (Přejděte na položku Menu →
Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku)
Pokud je zvuk OK, může být problém se
zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.
Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při
maximální hlasitosti příliš tichý.
ŒŒ Zkontrolujte nastavenou hlasitost
zařízení (přijímač kabelové televize nebo
satelitní televize, přehrávač DVD, Blu-ray
atd.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
ŒŒ Nastavte možnost Volba reproduktoru
na hodnotu TV reproduktor v nabídce
Zvuk.
ŒŒ Pokud používáte externí zařízení, ujistěte
se, zda jsou audiokabely připojeny ke
správným konektorům pro vstup zvuku
na televizoru.
ŒŒ Používáte-li externí zařízení, zkontrolujte
nastavení výstupu zvuku zařízení (např.
může být třeba změnit výstup zvuku
u přijímače kabelové televize na HDMI,
pokud je přijímač připojen k televizoru
pomocí kabelu HDMI).
ŒŒ Používáte-li převodní kabel z DVI na
HDMI, je nutný samostatný audiokabel.
ŒŒ Pokud je televizor vybaven konektorem
pro sluchátka, zkontrolujte, zda
v konektoru není něco připojeno.
ŒŒ Odpojte napájecí kabel zařízení, znovu
jej připojte a připojené zařízení tak
restartujte.
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.
ŒŒ Zkontrolujte připojení kabelů.
Zkontrolujte, zda není videokabel
připojen do vstupu audia.
ŒŒ V případě připojení k anténě nebo
přípojce kabelové televize zkontrolujte
sílu signálu. Nízká úroveň signálu může
vést ke zkreslení zvuku.
ŒŒ Proveďte Test zvuku. (Podpora →
Autom. diagn. → Test zvuku)
Žádný obraz, žádné video (Odstraňování potíží)
Televizor se nezapne.
ŒŒ Ujistěte se, zda je napájecí kabel
pevně připojen do elektrické zásuvky
a k televizoru.
ŒŒ Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka
funkční.
ŒŒ Stisknutím tlačítka P na televizoru
ověřte, zda není problém způsoben
dálkovým ovladačem. Pokud se televizor
zapne, přejděte k níže uvedené části
„Dálkový ovladač nefunguje“.
Televizor se automaticky vypíná.
ŒŒ Zkontrolujte, zda je funkce Časovač
vypnutí v nabídce Nastavení nastavena
na hodnotu Vypnuto.
ŒŒ Pokud je televizor připojen k počítači,
zkontrolujte nastavení napájení počítače.
ŒŒ Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně
připojen do elektrické zásuvky a
k televizoru.
ŒŒ Pokud sledujete televizní vysílání pomocí
antény nebo přípojky kabelové televize,
vypne se televizor v případě, že po dobu
10 až 15 minut nezjistí žádný signál.
Žádný obraz/video.
ŒŒ Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte
a znovu připojte všechny kabely
připojené k televizoru a externím
zařízením).
ŒŒ Nastavte výstupy videa externího
zařízení (přijímač kabelové televize nebo
set-top box, DVD, Blu-ray apod.) tak,
aby odpovídaly připojením ke vstupu
televizoru. Je-li například nastaven
výstup externího zařízení na HDMI,
měl by být připojen ke vstupu HDMI na
televizoru.
ŒŒ Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení
zapnutá.
ŒŒ Ujistěte se, zda jste volbou možnosti
Zdroj pomocí dálkového ovladače zvolili
správný zdroj pro televizor.
Anténa připojení (Anténa / Kabel) (Odstraňování
potíží)
Televizor nepřijímá některé kanály.
ŒŒ Zkontrolujte, zda je kabel antény pevně
připojen.
ŒŒ Pokuste se pomocí Nastavení přidat
dostupné kanály do seznamu kanálů.
Přejděte do Menu → Systém → Nastavení
a počkejte, dokud se všechny dostupné
kanály neuloží.
ŒŒ Ověřte, zda je správně umístěna anténa.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé
bloky, body, pixelizace.
ŒŒ Komprese obsahu videa může způsobit
zkreslení obrazu, zejména u rychle se
pohybujících obrazů, jako jsou sportovní
přenosy a akční filmy.
ŒŒ Slabý signál může způsobit zkreslení
obrazu. Toto není závada televizoru.
Připojení k počítači (Odstraňování potíží)
Zobrazí se zpráva „Nepodporováno“.
ŒŒ Nastavte výstupní rozlišení počítače tak,
aby odpovídalo rozlišení podporovanému
televizorem.
Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.
ŒŒ Pokud používáte připojení HDMI,
zkontrolujte nastavení výstupu zvuku
v počítači.
Připojení k síti (Odstraňování potíží)
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.
ŒŒ Pro použití bezdrátové sítě je potřeba
adaptér Samsung Wireless LAN Adapter.
pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a
televizory PDP řady 550 – 570
ŒŒ Zkontrolujte, zda je televizor připojen
k bezdrátovému zařízení sdílejícímu
adresy IP (směrovači).
Nahrávání / Timeshift (Odstraňování potíží)
Nebylo rozpoznáno zařízení USB nebo proběhl
neúspěšně proces Formát. zařízení, Kontrola
zařízení nebo Test výkonu zařízení.
ŒŒ Informace o tom, zda zařízení USB
podporuje nahrávání, naleznete
v příručce k zařízení USB.
ŒŒ Má-li zařízení USB funkci zámku,
odemkněte jej.
ŒŒ Ověřte, zda je možné formátovat zařízení
USB připojené k počítači. Připojte
zařízení USB k televizoru a zformátujte
je. (Formátování může v některých
případech selhat.)
ŒŒ Pokud funkce Test výkonu zařízení nebo
formátování selžou, znamená to, že došlo
k problému s hardwarem zařízení USB
nebo že výkon hardwaru zařízení USB je
příliš nízký.
Objevila se zpráva, že je třeba zformátovat
zařízení USB, které však pracuje správně.
ŒŒ Má-li zařízení USB funkci zámku,
odemkněte jej.
ŒŒ Proveďte obnovu zařízení USB pomocí
funkce obnovy v nabídce Kontrola
zařízení.
Funkce nahrávání nefunguje.
ŒŒ Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení
USB.
ŒŒ Zkontrolujte, zda jde o digitální kanál
umožňující nahrávání.
ŒŒ Pokud je signál slabý nebo není přítomen,
funkce nahrávání bude automaticky
ukončena.
ŒŒ Televizor nebude nahrávat, pokud
v zařízení USB není volné místo. Ověřte,
zda se nejedná o tento případ.
Režim Timeshift nefunguje.
ŒŒ Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení
USB.
ŒŒ Rozhlasové stanice a analogové vysílání
nejsou podporovány.
ŒŒ Kanály datového vysílání nejsou
podporovány.
ŒŒ Pokud je signál slabý nebo není
přítomen, bude funkce Režim Timeshift
automaticky ukončena.
ŒŒ Funkci Režim Timeshift nelze použít,
pokud v zařízení USB není volné místo.
Ověřte, zda se nejedná o tento případ.
ŒŒ Nelze použít paměťovou jednotku USB
Flash. Je třeba použít zařízení typu pevný
disk USB.
Zobrazuje se zpráva o selhání testu výkonu
a funkce nahrávání a Režim Timeshift nefungují.
ŒŒ K těmto problémům může dojít v případě
použití zařízení USB s pomalejší
přístupovou rychlostí, které nepodporuje
nahrávání. Doporučujeme použití
pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./
min, ovšem pevný disk USB typu RAID
není podporován.
Neproběhlo naplánované nahrávání.
ŒŒ Naplánované nahrávání je vypnuto
u některých činností, které provádí
přístup k systému souborů zařízení USB
(formátování, test výkonu, kontrola
chyb, odstraňování).
ŒŒ Pokud není připojeno žádné zařízení USB,
televizor neprovede nahrávání ani po
dosažení plánovaného času.
ŒŒ Televizor nebude nahrávat, pokud
v zařízení USB není volné místo. Ověřte,
zda se nejedná o tento případ.
ŒŒ Při nahrávání kanálu uzamčeného
pomocí funkce Zámek dle hod. prog., se
při pokusu o přehrání záznamu zobrazí
okno pro zadání kódu PIN.
Je připojeno několik nahrávacích zařízení, ale
televizor přestal nahrávat.
ŒŒ Pokud je připojeno více nahrávacích
zařízení a v zařízení nastaveném jako
výchozí zařízení pro nahrávání není
volné místo, funkce nahrávání bude
ukončena. Pokuste se provést nahrávání
znovu. Zařízení, ve kterém je nejvíce
volného místa, se automaticky nastaví
jako výchozí zařízení pro nahrávání a
televizor začne nahrávat.
Jiné (Odstraňování potíží)
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
ŒŒ Při zobrazení obsahu stanic vysílajících
obsah v kvalitě HD převzorkovaný
z kvality SD (4:3) se na obou stranách
obrazovky zobrazují černé pruhy.
ŒŒ Při vysílání filmů s jiným poměrem
stran, než je poměr stran televizoru, se
zobrazují černé pruhy v horní a dolní
části obrazovky.
ŒŒ Upravte velikost obrazu v externím
zařízení nebo nastavte velikost obrazu
v televizoru na celou obrazovku.
Dálkový ovladač nefunguje.
ŒŒ Vyměňte baterie dálkového ovladače,
přičemž dodržte správnou polaritu (+/–).
ŒŒ Vyčistěte okénko vysílací diody na
dálkovém ovladači.
ŒŒ Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na
televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač přijímače kabelové televize /
set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo
neumožňuje nastavit jeho hlasitost.
ŒŒ Naprogramujte dálkový ovladač
kabelového přijímače / set-top boxu
tak, aby mohl ovládat televizor. Kód
televizoru SAMSUNG naleznete
v uživatelské příručce kabelového
příjímače / set-top boxu.
Zobrazí se zpráva „Nepodporováno“.
ŒŒ Zkontrolujte podporované rozlišení
televizoru a podle něj upravte výstupní
rozlišení externího zařízení. Informace
o nastavení rozlišení naleznete v návodu
k použití.
Z televizoru je cítit zápach plastu.
ŒŒ Tento zápach je normální a zanedlouho
vyprchá.
Informace o signálu nejsou dostupné v nabídce
Automatická diagnóza.
ŒŒ Tato funkce je dostupná pouze při příjmu
digitálních kanálů pomocí připojení
antény / RF / koaxiálním kabelem.
Televizor je nakloněný na stranu.
ŒŒ Sejměte základnu stojanu z televizoru
a znovu připevněte stojan.
Nastaly potíže s montáží základny stojanu.
ŒŒ Ujistěte se, zda je televizor umístěn
na rovném povrchu. Pokud nemůžete
vyjmout šrouby z televizoru, je nezbytné
použít magnetický šroubovák.
Nabídka kanálů je šedá. (nedostupná)
ŒŒ Nabídka Kanál je dostupná pouze
v případě, že je zvolen jako zdroj
televizor.
Nastavení se po 30 minutách nebo po každém
vypnutí televizoru ztratí.
ŒŒ Pokud je televizor nastaven do režimu
Prodejna, obnoví se po každých
30 minutách výchozí nastavení pro zvuk
a obraz. Přepněte nastavení z režimu
Prodejna na režim Domácnost v postupu
Nastavení. Pomocí dálkového ovladače
vyberte možnost TV v nabídce Zdroj
a poté přejděte na Menu → Systém →
Nastavení.
Režim Prodejna můžete vypnout také
v nabídce Nástroje. (Nástroje → Demo →
Vypnuto)
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.
ŒŒ Zkontrolujte kabelová připojení a kabely
znovu připojte.
ŒŒ Ztráta zvuku nebo obrazu může být
způsobena použitím příliš neohebných
nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda
jsou kabely dostatečně ohebné pro
dlouhodobé použití. Při montáži na
stěnu doporučujeme použít kabely
s pravoúhlými konektory.
Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku
televizoru, vidíte malé částečky.
ŒŒ Jde o konstrukční prvek produktu,
nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.
ŒŒ Funkce PIP je k dispozici pouze při použití
zdroje HDMI nebo zdroje komponentního
signálu.
Zobrazuje se zpráva „Scramble signal“
(„Zakódovaný signál“) nebo „Weak Signal/No
Signal“ („Slabý signál/Žádný signál“).
ŒŒ Při použití modulu CAM s kartou CARD
(CI/CI+) zkontrolujte, zda je vložena do
slotu běžného rozhraní.
ŒŒ Pokud problém přetrvává, vytáhněte
kartu CARD modulu CAM z televizoru
a znovu ji do slotu zasuňte.
Před 45 minutami jste televizor vypnuli a on
se opět zapnul.
ŒŒ Jde o normální jev. Televizor využívá
funkci OTA (Over The Aerial) ke stahování
aktualizace firmwaru během sledování
televizního vysílání.
Opakovaně se vyskytuje problém s obrazem
nebo zvukem.
ŒŒ Zkontrolujte a změňte nastavený signál
nebo zdroj.
Gumové nožičky základny stojanu mohou
reagovat s povrchovou úpravou některých typů
nábytku.
ŒŒ Abyste tomu předešli, použijte plstěné
podložky na všechny povrchy televizoru,
které přichází do přímého kontaktu
s nábytkem.
Televizor můžete udržovat v optimálním
stavu tak, že stáhnete nejnovější aktualizaci
firmwaru z webových stránek (samsung.
com → Podpora → Download Centrum)
prostřednictvím zařízení USB.
Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní
pruh televizoru).
Vyberte možnost Domácnost v režimu
Nastavení. Podrobnosti naleznete v rámci
funkce Nastavení.
Plazmový televizor vydává bzučivý zvuk.
pro televizory PDP
Plazmové televizory
obvykle vydávají slabý bzučivý zvuk. Tento
jev je normální. Způsobují ho elektrické
výboje, které vytvářejí obraz na obrazovce.
Pokud je bzučivý zvuk hlasitý, je možné,
že je nastaven příliš vysoký jas televizoru.
Zkuste nastavit nižší úroveň jasu.
Hlasité bzučení se může objevit také tehdy,
je-li váš plazmový televizor příliš blízko zdi
nebo jiného tvrdého povrchu. Zkuste také
vést připojovací kabely jinou cestou.
V případě nesprávné instalace držáku na
zeď může televizor vydávat nadměrně
hlasitý hluk.
Problém zbytkového obrazu (vypalování).
pro televizory PDP
K minimalizaci rizika
vypálení obrazovky je tento přístroj
vybaven technologií Posunutí bodu, která
snižuje nebezpečí vypalování obrazovky.
Technologie Posunutí bodu umožňuje
nastavit obraz tak, aby se mírně pohyboval
nahoru a dolů (vertikální řádek) a ze strany
na stranu (horizontální tečka). Pravidelný
nepatrný posun obrazu snižuje riziko
vypálení obrazovky.
Anynet+ (HDMI-CEC) (Odstraňování potíží)
Systém Anynet+ není funkční.
Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení
Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze
zařízení Anynet+.
Je možné připojit pouze jeden přijímač
(domácí kino).
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení
Anynet+ správně připojen.
Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI
kabelu zařízení Anynet+.
Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMICEC) nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabídce nastavení funkce Anynet+.
Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač
televizoru v režimu TV.
Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní
s funkcí Anynet+.
Systém Anynet+ za určitých podmínek
nefunguje. (Prohledávání kanálů, používání
služby Smart Hub nebo Nastavení atd.)
Jestliže jste odpojili a znovu připojili kabel
HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo
vypněte a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém Anynet+.
Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+
správně připojeno k televizoru a zda je
funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena
na hodnotu Zapnuto. (Menu → Systém →
Anynet+ (HDMI-CEC))
Pomocí dálkového ovladače otevřete
nabídku Nástroje a vyberte možnost
Anynet+ (HDMI-CEC). Poté vyberte
požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém Anynet+.
V nabídce Anynet+ vyberte možnost
Zobrazení TV.
Pomocí dálkového ovladače přejděte
na obrazovku Zdroj a vyberte zařízení,
které nepodporuje funkci Anynet+.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k
zařízení Anynet+.
Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci
systému Anynet+ nebo při přepínání do
režimu zobrazení.
Po dokončení konfigurace Anynet+
televizorem nebo po ukončení přepnutí na
Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.
Funkci přehrávání nelze použít, pokud
probíhá funkce Nastavení.
Připojené zařízení není zobrazeno.
Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo
nepodporuje funkce systému Anynet+.
Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI
řádně připojen.
Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMICEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Menu
→ Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))
Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.
Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno
k televizoru kabelem HDMI.
Některé kabely HDMI nemusí funkce
Anynet+ podporovat.
Pokud je připojení přerušeno v důsledku
výpadku proudu nebo odpojení kabelu
HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.
Zvuk televizoru není vysílán prostřednictvím
přijímače.
Propojte televizor a přijímač optickým
kabelem.
Funkce ARC umožňuje digitální výstup
zvuku pomocí portu HDMI IN 2 (ARC) a lze
ji používat pouze v případě, že je televizor
připojen k audio přijímači podporujícímu
funkci ARC.
AllShare Play (Odstraňování potíží)
Tento soubor se nemusí přehrát správně.
Zpráva se může zobrazit v případě, že má
obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve
většině případů půjde obsah přehrát, ale
může docházet k chybám v přehrávání.
Smart Hub (Odstraňování potíží)
Obsah některých aplikací je pouze v angličtině.
Jak lze změnit jazyk?
Jazyk obsahu aplikace se může lišit od
jazyka uživatelského rozhraní aplikace.
Možnost změny jazyka závisí na
poskytovateli služeb.
Některé služby aplikací nefungují.
Ověřte u poskytovatele služeb.
Přejděte na web s nápovědou, kde získáte
informace o poskytovateli služeb aplikací.
Dojde-li k chybě sítě, k dispozici zůstane pouze
nabídka nastavení.
Pokud nefunguje síťové připojení, může
dojít k omezení služeb. Všechny funkce
s výjimkou nabídky nastavení jsou závislé na
funkčním připojení k Internetu.
Web Browser (Odstraňování potíží)
1.Chcete-li otevřít Web Browser, vyberte
možnost Web Browser. Web Browser se
může v závislosti na počítači zobrazovat
různě.
2.Web Browser není kompatibilní
s aplikacemi Java.
3.Při pokusu o stažení souboru jej není
možné uložit a objevuje se chybová
zpráva.
4.Přístup k některým webovým
stránkám nebo webovým prohlížečům
provozovaným určitými společnostmi
může být blokován.
5.Přehrávání videa ve formátu Flash může
být omezeno.
6.Elektronické obchody pro nákup výrobků
on-line nejsou podporovány.
7.Procházení webové stránky, která
umožňuje procházení pouze její části
(nikoli celé stránky), může způsobit
poškozené znaky.
8.ActiveX není podporováno.
9.Některé možnosti nejsou v režimu Tab
dostupné. (Chcete-li získat k těmto
možnostem přístup, přepněte na režim
Ukazatel.)
10.Některé texty se mohou zobrazovat
poškozené, protože počet
podporovaných fontů je omezen.
11.Odezva na příkaz dálkového ovladače
nebo obrazovky může být dočasně
opožděná, pokud se webová stránka
právě načítá.
12.V některých operačních systémech může
načítání webové stránky trvat dlouho
nebo se zcela zastavit.
13.Kopírování a vkládání není podporováno.
14.Při psaní e-mailů nebo odesílání
zpráv nemusejí být některé funkce
podporovány (například změna velikosti
či barvy).
15.Počet záložek a protokolů, které lze
uložit, je omezený.
16.Maximální počet zároveň otevřených
oken se může lišit v závislosti na stavu
procházení nebo na modelu televizoru.
17.Rychlost procházení webu závisí na stavu
sítě.
18.Funkce PIP se automaticky vypne,
pokud začnete v prohlížeči přehrávat
video. Videa se po přerušení funkce PIP
nemusí začít přehrávat a může být nutné
aktualizovat stránku.
19.Webový prohlížeč přehrává pouze
zvukové soubory formátu MP3.
20.Funkce importu a exportu záložek je
kompatibilní pouze se soubory záložek
v určitém formátu. (Kompatibilní formát:
Netscape-bookmark-file-1)
21.Při importu nebo exportu záložky
nebude strom složek zahrnut.
22.Při importu souboru záložky z televizoru
do počítače bude soubor záložek
uložen do složky „Samsung SmartTV
Bookmark“.
23.Pokud v nabídce není nastaven čas (Menu
→ Systém → Čas → Hodiny), informace
o historii se nemusí uložit.
24.Historie navštívených webových
stránek je uložena chronologicky a při
navštěvování nových stránek budou ze
seznamu odstraňovány nejstarší položky.
25.V závislosti na podporovaném kodeku
videa/zvuku se nemusí během přehrávání
formátu Flash zobrazovat obraz nebo
přehrávat zvuk.
26.Náhlá změna jasu v okně s videem může
ovlivnit jas okolního statického obrazu
na obrazovce.
pro televizory PDP
27.Videoobsah vyžadující Flash Player 10.2
nebo novější není podporován.
28.Zdroje videa z počítače – poskytovatelé
optimalizovaného streamování se nemusí
v našem webovém prohlížeči přehrávat
správně.
Podporované formáty titulků a souborů
AllShare Play
Titulky
Externí
–– MPEG-4 časovaný text (.ttxt)
–– SAMI (.smi)
–– SubRip (.srt)
–– SubViewer (.sub)
–– Micro (.sub nebo .txt)
–– SubStation Alpha (.ssa)
–– Advanced SubStation Alpha (.ass)
–– Powerdivx (.psb)
Interní
–– Xsub
Kontejner: AVI
–– SubStation Alpha
Kontejner: MKV
–– Advanced SubStation Alpha
Kontejner: MKV
–– SubRip
Kontejner: MKV
–– MPEG-4 časovaný text
Kontejner: MKV
Podporovaná rozlišení snímků
Přípona souboru
Typ
Rozlišení
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 × 8640
*.png
PNG
1920 × 1080
*.bmp
BMP
1920 × 1080
*.mpo
MPO
15360 × 8640
Podporované formáty hudebních souborů
Přípona souboru
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkce Hledat (Přejít) není
podporována.
Podporuje až 2kanálový zvuk
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje až 2kanálový zvuk
*.wma
WMA
WMA
WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1
channel a profil M2 (s výjimkou režimu
LBR u M0).
Videokodek
Poznámky
Přípona
souboru
Kontejner
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Videokodek
Rozlišení
Obnovovací
kmitočet
(snímky/
sekundu)
Přenosová
rychlost (Mb/
s)
Audiokodek
Divx 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
640 x 480
Window Media Video
v9
MPEG2
8
6 – 30
1920 x 1080
30
VP6
640 x 480
4
VP8
1920x1080
AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law,
μ-Law)
MPEG1
6~30
8
Jiná omezení
NN Obsah videa se nepřehraje, nebo se
Vorbis
nepřehraje správně, pokud je v obsahu
nebo kontejneru chyba.
NN Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud
má obsah standardní bitovou rychlost
/ obnovovací kmitočet vyšší, než je
kompatibilní počet snímků za sekundu
uvedený v tabulce výše.
NN Pokud se vyskytne chyba u indexové
tabulky, není podporována funkce Hledat
(Přejít).
NN Při přehrávání videa pomocí síťového
připojení může docházet k přerušování
obrazu.
NN Zobrazení nabídky může trvat déle,
jestliže je přenosová rychlost videa vyšší
než 10 Mb/s.
NN Některá zařízení USB nebo zařízení
digitálních fotoaparátů nemusí být
kompatibilní s přehrávačem.
Dekodér videa
●● Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
●● Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP /
MP / AP L4 nejsou podporovány.
●● Pro všechny videokodeky kromě VP8, VP6:
–– Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
–– Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
●● GMC není podporováno.
●● Podporuje pouze SVAF „Nahoře a dole“ a
„Vedle sebe“.
Dekodér zvuku
●● WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 channel a
profil M2 (s výjimkou režimu LBR u M0).
●● Bezztrátový formát zvuku WMA není
podporován.
●● Je-li Vorbis pouze v kontejneru WebM, je
podporován až 2kanálový zvuk.
Datová služba
Umožňuje uživateli využívat informací
(texty, obrázky, grafika, dokumenty,
software atd.) přenášených vysílající
společností.
Automatické spuštění datové služby (Zapnuto /
Vypnuto) pro Itálii
Menu → Systém → Aut. spušť. dat. sl.
Slouží k nastavení, zda má nebo nemá být
datová služba spuštěna automaticky.Aut.
spušť. dat. sl. automaticky spustí datovou
službu bez zásahu uživatele.
NN Pokud je spuštěná jakákoli jiná
sekundární funkce, funkce Aut. spušť.
dat. sl. nemusí fungovat.
Použití datové služby
Pokud právě sledovaný kanál obsahuje
datovou službu, můžete využít celou řadu
datových služeb zvolením možnosti a
pomocí dálkového ovladače.
NN Poskytované informace datové služby
se mohou v závislosti na vysílající
společnosti lišit.
NN Při používání některých datových služeb
nemusí být možné přepínat kanály
pomocí číselných funkcí.
1.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost a. Vyberte požadovanou
službu.
NN Je-li možnost Aut. spušť. dat. sl.
nastavena na hodnotu Zapnuto,
datová služba se automaticky spustí
(zobrazí se panel načítání). V takovém
případě nebude funkce a fungovat.
2.Pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost a. Zobrazí se obrazovka datové
služby.
3.Pomocí dálkového ovladače se přesuňte
na požadovanou položku na obrazovce
datové služby a vyberte možnost OK.
Vybraná služba se spustí.
NN Pokud se u určité funkce na
obrazovce zobrazí funkce Barva,
můžete výběrem odpovídající funkce
nabízenou funkci použít.
4.Vyberete-li možnost EXIT, datová služba
se ukončí.
Hlavní tlačítka datové služby a jejich funkce
●● a (Datová služba)
Zobrazí seznam Datová služba a okamžitě
spustí funkci Datová služba.
●● BACK
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
●● Barevné tlačítko
Provede funkci odpovídající obrázku
každého barevného tlačítka na obrazovce
během používání služby Datová služba.
NN Funkce se mohou v závislosti na
poskytovateli služby lišit.
●● Symbol
Pomocí čísel a písmen vytištěných na
číselných tlačítkách a nad nimi na dálkovém
ovladači můžete zadávat text. Pokud
postupně tisknete číselná tlačítka dálkového
ovladače v prázdném prostoru v místě, kde
je kurzor na obrazovce zadávání textu,
budou se zobrazovat odpovídající písmena,
čísla a speciální znaky. Pokud například
rychle za sebou stisknete tlačítko čísla 3,
budou se postupně objevovat přiřazená
písmena (D, E a F) a číslo 3 pro zadání.
●● TEXT
Slouží k přepnutí do režimu teletextu nebo
k návratu na předchozí obrazovku.
NN Funkce se mohou v závislosti na
poskytovateli služby lišit.
●● u / d / l / r
Slouží k pohybu v nabídce Datová služba
nahoru, dolů, doleva a doprava.
●● OK
Slouží ke spuštění vybrané položky.
●● EXIT
Ukončí běh funkce Datová služba.
Funkce HbbTV
(v závislosti na zemi)
Prostřednictvím funkce HbbTV lze získat
přístup ke službám poskytovatelů zábavy,
online poskytovatelů a výrobců CE.
NN V některých zemích je datovou službou
HbbTV.
NN Tato služba může být podporována
v jiných zemích.
NN Některá vysílání nemusí podporovat
službu HbbTV.
1.Funkce HbbTV je ve výchozím nastavení
vypnuta. Chcete-li funkci HbbTV
používat, přejděte do nabídky Systém →
Datová služba a nastavte ji na možnost
Zapnout. (v závislosti na zemi)
2.Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je
spuštěna funkce Timeshift, nebo pokud
se přehrává nahraný videozáznam.
3.U aplikací funkce HbbTV může dojít
k dočasným poruchám závisejícím
na podmínkách vysílací stanice a
poskytovatele aplikace.
4.Aplikace je k dispozici pro použití s funkcí
HbbTV pouze tehdy, je-li televizní síť
připojena k externí síti. U aplikací může
dojít k poruchám v závislosti na stavu
sítě.
5.Pokud je aktuální kanál kompatibilní
jak s režimy pro zadávání textu funkce
HbbTV, tak bez funkce HbbTV, aktivujte
teletext dvojím výběrem klávesy TTX.
●● Pokud obrazovka signalizuje (symbolem
a apod.), že se pokouší o přístup k funkci
HbbTV.
●● Pomocí dálkového ovladače jednou vyberte
klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu
zadávání textu funkce HbbTV.
●● Pomocí dálkového ovladače dvakrát vyberte
klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu
zadávání textu bez funkce HbbTV.
Připojení ke slotu televizní karty
Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD,
postupujte podle následujících kroků:
pro
televizory LED řady 4500 až 6300 a pro televizor PDP
Používání karty „CI nebo CI+ CARD“
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být
vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.
●● Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“,
zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný
signál“.
●● Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí
přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo,
ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele
a další informace. Pokud se objeví chybová
zpráva, obraťte se na svého poskytovatele
služeb.
●● Po dokončení konfigurace informací
o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace
dokončena“, která značí, že seznam kanálů
je nyní aktualizován.
POZNÁMKA
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od
místního poskytovatele kabelových
služeb.
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně
vytáhněte rukama, protože v případě
pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve
směru na ní vyznačeném.
–– Umístění slotu rozhraní COMMON
INTERFACE se může lišit podle modelu.
–– Karta „CI nebo CI+ CARD“ není
v některých zemích a oblastech
podporována. Informace vám poskytne
autorizovaný prodejce.
–– V případě jakýchkoli potíží kontaktujte
poskytovatele služby.
–– Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která
podporuje aktuální nastavení antény.
Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo
se nebude zobrazovat vůbec.
Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD,
postupujte podle následujících kroků:
pro
televizory LED řady 6500 a vyšší
NN Adaptér doporučujeme připojit ještě
před instalací sady pro upevnění na zeď
nebo před vložením karty „CI nebo CI+
CARD“.
<Zadní strana televizoru>
1.Vložte adaptér karet CI CARD do dvou
otvorů v produktu 1.
NN Vyhledejte dva otvory na zadní straně
televizoru. Dva otvory se nacházejí
vedle portu COMMON INTERFACE.
2.Vložte do konektoru COMMON
INTERFACE na produktu 2 adaptér karet
CI CARD.
3.Vložte kartu „CI nebo CI+“.
Varování
Před montáží televizoru na zeď
doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by
její vložení mohlo být obtížné. Kartu vložte
po připojení modulu karet CI k televizoru.
Připojení modulu by mohlo být obtížné,
pokud kartu vložíte před jeho upevněním.
Používání karty „CI nebo CI+ CARD“
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být
vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.
●● Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“,
zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný
signál“.
●● Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí
přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo,
ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele
a další informace. Pokud se objeví chybová
zpráva, obraťte se na svého poskytovatele
služeb.
●● Po dokončení konfigurace informací
o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace
dokončena“, která značí, že seznam kanálů
je nyní aktualizován.
POZNÁMKA
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od
místního poskytovatele kabelových
služeb.
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně
vytáhněte rukama, protože v případě
pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
–– Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve
směru na ní vyznačeném.
–– Umístění slotu rozhraní COMMON
INTERFACE se může lišit podle modelu.
Funkce teletextu
(v závislosti na zemi)
Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny
informace, jak službu používat. Aby se
informace teletextu zobrazovaly správně,
musí být příjem kanálu stabilní. V opačném
případě mohou určité informace chybět
nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.
NN Stránky teletextu můžete změnit
výběrem čísel pomocí dálkového
ovladače.
/ (Teletext zapnutý / zobrazení
teletextu i vysílaného obrazu / vypnutý:
Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude
se teletext překrývat s právě vysílaným
obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext
ukončíte.
8 Uložit: Uloží stránky teletextu.
4 Velikost: Zobrazí teletext v dvojnásobné
velikosti v horní polovině obrazovky.
Opětovným stisknutím text přesunete do
dolní poloviny obrazovky. Pro normální
zobrazení stiskněte znovu.
9 Držet: Podrží zobrazení na aktuální
stránce pro případ, že by automaticky
následovalo několik vedlejších stránek.
Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím
tlačítka.
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté,
modré): Pokud vysílající společnost používá
systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata
na stránce teletextu barevně odlišena a lze
je vybrat stisknutím barevných tlačítek.
Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě
tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená
stránka. Stejným způsobem lze vybírat
položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo
další stránku, vyberte odpovídající barevné
tlačítko.
0 Režim: Slouží k výběru režimu teletextu
(SEZNAM / FLOF). Pokud jej stisknete
v režimu SEZNAM, dojde k přepnutí do
režimu uložení seznamu. V režimu uložení
seznamu můžete uložit stránku teletextu do
seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).
1 Podstránka: Zobrazí dostupnou
podstránku.
2 Stránka nahoru: Zobrazí další stránku
teletextu.
3 Stránka dolů: Zobrazí předchozí stránku
teletextu.
6 Rejstřík: Zobrazení stránky rejstříku
(obsahu) kdykoli v průběhu sledování
teletextu.
5 Skrytý obsah: Zobrazení skrytého textu
(například odpovědí na kvízy). Opětovným
stisknutím přepnete do normálního
zobrazení obrazovky.
7 Zrušit: Zmenší zobrazení teletextu tak,
aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.
Typická stránka teletextu
Část
A
B
C
D
E
F
Obsah
Číslo vybrané stránky.
Označení vysílajícího kanálu.
Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
Datum a čas.
Text.
Informace o stavu. Informace FASTEXT.
Zámek Kensington proti krádeži
<Zadní strana
televizoru>
1
2
<Volitelné>
Zámek Kensington je zařízení, které
slouží k fyzickému zabezpečení televizoru
umístěného na veřejném místě.
Kabel zámku Kensington je třeba omotat
okolo velkého nepohyblivého předmětu
a zámek je nutno uchytit do otvoru
Kensington na zadní straně televizoru.
Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit
od ilustrace v závislosti na výrobci.
Další informace o správném použití si ověřte
v příručce dodané se zámkem Kensington.
Společnost Samsung zámek Kensington
nedodává.
NN Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně
televizoru. Otvor pro zámek Kensington
je umístěn pod ikonou „K“.
K uzamknutí výrobku postupujte podle
následujících kroků:
1.Obtočte kabel zámku Kensington kolem
velkého, pevně stojícího předmětu,
například stolu nebo židle.
2.Protáhněte konec kabelu s připojeným
zámkem skrz oko na konci kabelu zámku
Kensington.
3.Vložte uzamykací zařízení do otvoru
zámku Kensington na výrobku.
4.Uzamkněte zámek.
NN Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny
naleznete v uživatelské příručce dodané
s uzamykacím zařízením.
NN Uzamykací zařízení je třeba zakoupit
samostatně.
NN Umístění otvoru pro zámek Kensington
se může lišit podle modelu televizoru.
Licence
Licenční upozornění k softwaru Open Source
V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open
Source.
Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS
Lab, Inc.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and
worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos
are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc.
Tous droits réservés.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Obchodní známky: Rovi a Rovi Guide jsou obchodní známky společnosti
Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti
Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a patentovanými
aplikacemi zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně
jednoho nebo více patentů USA č. 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794
udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným
společnostem.
Prohlášení o odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo
její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou
odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním
programu ani jiných dat v systém Rovi Guide a nemohou garantovat
dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/
nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za
jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací
o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.
Download PDF

advertising