Samsung | VP-DC171 | Samsung VP-DC171 Uživatelská přiručka

HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera
DVD videokamera
P
H
O
T
O
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/ VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/
DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
AF
CCD
LCD
AF
CCD
LCD
Autofókusz
Töltéscsatolt eszköz
Folyadékkristályos képernyő
Használati útmutató
Mielőtt működtetné az eszközt, olvassa
el ezt a tájékoztatót alaposan, és őrizze
meg, mert később is szüksége lehet rá.
Displej z tekutých krystalů
Používejte jen schválené baterie.
Jinak je nebezpečí přiehřiátí, ohně nebo
exploze.
Problémy způsobené použitím
neschváleného přiíslušenství nejsou kryty
zárukou společnosti Samsung.
DVD+ReWritable
1
Zařiízení s nábojovou vazbou
Uživatelská příručka
Před použitím zařízení si pozorně
přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro další použití.
Csak a gyártó által jóváhagyott
akkumulátort használjon.
Egyébként az akku túlmelegedhet, tüzet
vagy robbanást okozhat.
A Samsung nem felelős a nem ajánlott
akkumulátorok okozta problémákért.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
Automatické ostřiení
DVD+R DL
2007-05-03
ソタネト 4:35:44
HUNGARIAN
ČESKY
Tartalom
Obsah
Megjegyzések és biztonsági előírások ...................................................6
Poznámky a bezpečnostní pokyny .........................................................6
A videókamera ismertetése .....................................................................9
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou .................................................9
Tulajdonságok ........................................................................................................9
Megfelelő lemezek és azok tulajdonságai ............................................................10
Hogyan használjuk a DVD videókamerát egyszerűen .........................................12
A DVD videókamerához mellékelt tartozékok ......................................................13
Bal-elölnézet .........................................................................................................14
Bal-oldalnézet .......................................................................................................15
Jobb-felülnézet .....................................................................................................16
Hátul-alulnézet ....................................................................................................17
Távvezérlő
(csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .......18
Funkce ....................................................................................................................9
Seznámení s použitelnými disky a jejich funkcemi ...............................................10
Jak používat DVD videokameru snadno ..............................................................12
Příslušenství dodané s DVD videokamerou .........................................................13
Pohled zepředu a zleva ........................................................................................14
Pohled zleva .........................................................................................................15
Pohled zprava a shora .........................................................................................16
Pohled zezadu a zespodu ...................................................................................17
Dálkový ovladač
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .....18
Előkészületek ..........................................................................................19
Příprava ...................................................................................................19
A kézi tartószíj és az objektív védősapka használata ..........................................19
Lítium elem behelyezése .....................................................................................20
A lítium-ion akku használata .................................................................................21
Hálózati kábel csatlakoztatása .............................................................................25
Üzemmódok .........................................................................................................26
A botkormány használata .....................................................................................26
A GYORSMENÜ használata ................................................................................27
OSD (képernyő kijelzés) Kamera Mód/Lejátszás Mód .........................................28
OSD (képernyő kijelzés) M.Kam Mód/M.Lejátszás Mód(csak VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ......................................................29
Az OSD (képernyő kijelzés) Ki/Be kapcsolása .....................................................29
Jak používat řemínek na ruku a kryt objektivu .....................................................19
Instalace lithiové baterie .......................................................................................20
Použití lithium-ionové baterie ...............................................................................21
Připojení ke zdroji napájení ..................................................................................25
O provozních režimech ........................................................................................26
Používání joysticku ...............................................................................................26
Použití Rychlé nabídky .........................................................................................27
OSD (obrazovková nabídka) v režimech Videokamera / Přehrávání ...................28
OSD (obrazovková nabídka) v režimech M. Cam / M. Player
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .....................29
Zapnutí a vypnutí funkce OSD (obrazovková nabídka) ........................................29
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás ......................................30
Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky ..........................30
Órabeállítás (Órabeállítás) ...................................................................................30
Távvezérlő beállítása (Távvezérlõ)
(csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .......31
Hangjelzés beállítása (Hangjelzés) ......................................................................32
Zárhang beállítása (zárhang)
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .......................33
Válassza ki a kívánt nyelvet. (Language) .............................................................34
Demonstráció megjelenítése (Bemutató) .............................................................35
Nastavení hodin (Clock Set) .................................................................................30
Nastavení příjmu bezdrátového dálkového ovladače (Remote)
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .....31
Nastavení pípání (Beep Sound) ...........................................................................32
Nastavení zvuku závěrky (Shutter Sound)
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .....................33
Výběr jazyka OSD (Language) .............................................................................34
Zobrazení ukázky (Demonstration) ......................................................................35
Kezdeti beállítások: Megjelenítési menü beállítása.............................36
Počáteční nastavení: Nastavení nabídky zobrazení ............................36
LCD kijelző beállítása (LCD fényerõ/LCD szín) ..................................................36
Dátum/Idő megjelenítése (Dátum/Idõ) .................................................................37
A TV kijelző beállítása (TV kijelző) .......................................................................38
Nastavení LCD monitoru (LCD Bright/LCD Colour) .............................................36
Zobrazení data/času (Date/Time) .........................................................................37
Nastavení televizního zobrazení (TV Display) .....................................................38
2
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
2
2007-05-03
ソタネト 4:35:45
HUNGARIAN
ČESKY
Tartalom
Obsah
DVD videókamera: Felvétel elõtt ...........................................................39
DVD videokamera: Před záznamem ......................................................39
A kereső használata .............................................................................................39
Az LCD BŐVÍTÉS használata ..............................................................................39
Különböző felvételi technikák ...............................................................................40
Lemez behelyezése és kivétele ...........................................................................41
A Felvétel mód kiválasztása (Felv mód) ...............................................................43
Použití hledáčku ...................................................................................................39
Používání posilovače LCD ...................................................................................39
Různé metody záznamu .......................................................................................40
Vložení a vysunutí disku .......................................................................................41
Výběr režimu záznamu (Rec Mode) .....................................................................43
DVD videókamera: Felvétel alapfokon..................................................44
DVD videokamera: Základní záznam ....................................................44
Az első felvétel elkészítése ..................................................................................44
Egyszerű felvétel kezdők számára (EASY. Q mód)..............................................45
Zoomolás (közelítés és távolítás) .........................................................................46
Képerősítés és képhalványítás használata (FADE) .............................................47
Ellenfény korrekció (BLC) használata ..................................................................48
Éjszakai színek használata ..................................................................................49
A Megvilágítás (LIGHT) használata
(csak VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).......................................50
Váš první záznam .................................................................................................44
Snadný záznam pro začátečníky (EASY.Q Mode) ...............................................45
Přibližování a oddalování (zoom) .........................................................................46
Použití funkce Fade In a Out (FADE) ...................................................................47
Použití funkce Kompenzace protisvětla (BLC) .....................................................48
Použití funkce Colour Nite ....................................................................................49
Použití LIGHT (Přisvícení LED)
(pouze VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ....................................50
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon ............................................51
DVD videokamera: Zdokonalený záznam .............................................51
A szélzaj csökkentése (Szélzaj-csökk) .................................................................51
Zársebesség és Expozíció beállítása (Zár/Expozíció) .........................................52
Autofókusz/Kézi élességállítás .............................................................................53
Programozott automata expozíciós mód (Program AE) .......................................54
Fehéregyensúly beállítása (Fehér-egy.) ...............................................................56
Digitális képhatások alkalmazása (Digit. effekt) ...................................................58
A 16:9 mód beállítása (16:9 méret) ......................................................................60
A digitális képstabilizátor beállítása (Dig. Képstab.) .............................................61
Közelítés és távolítás a Digitális Zoomal (Digitális zoom) ....................................62
Protihlukový filtr (Wind Cut) ..................................................................................51
Nastavení rychlosti závěrky a expozice (Shutter/Exposure) ................................52
Automatické ostření / ruční ostření .......................................................................53
Naprogramované režimy s automatickou expozicí (Program AE) ........................54
Nastavení vyvážení bílé (White Balance) .............................................................56
Použití digitálních efektů (Digital Effect) ...............................................................58
Nastavení režimu širokoúhlý 16:9 (16:9 Wide) .....................................................60
Nastavení digitálního stabilizátoru obrazu (DIS) ..................................................61
Zvětšování a zmenšování pomocí digitálního přiblížení (Digital Zoom) ...............62
DVD videókamera: Miniatűr indexképek és lejátszási lista ................63
DVD videokamera: Seznam náhledů a seznam pro přehrávání .........63
Mi a miniatűr indexkép? .......................................................................................63
Mi a Lejátszási lista? ............................................................................................63
Co je seznam náhledů? ........................................................................................63
Po odstranění nemůžete už titul obnovit. .............................................................63
DVD videókamera ...................................................................................64
DVD videokamera ...................................................................................64
Címjelenetekk lejátszása ......................................................................................64
Hangerő szabályozása .........................................................................................64
Különböző beállítások Lejátszási módban ...........................................................65
Cím törlése (Törlés) ..............................................................................................67
Cím részének törlése (Részl. törlés) ....................................................................68
Přehrávání titulů (scén) ........................................................................................64
Nastavení hlasitosti ..............................................................................................64
Různé funkce během zapnutého režimu Přehrávač ............................................65
Odstranění titulu (Delete) .....................................................................................67
Odstranění části titulu (Partial Delete) ..................................................................68
3
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
3
2007-05-03
ソタネト 4:35:45
HUNGARIAN
ČESKY
Tartalom
Obsah
DVD videókamera: Lejátszási lista........................................................69
DVD videokamera: Playlist ....................................................................69
Új lejátszási lista készítése (Új Lej. Lista) ............................................................69
Lejátszási lista lejátszása .....................................................................................70
Lejátszási lista törlése (Törlés) .............................................................................71
Jelenetek hozzáadása a Lejátszási listához (Jelenet-Hozzáadás) ......................72
Jelenetek sorrendjének megváltoztatása a Lejátszási listában
(Jelenet-Mozgat) ..................................................................................................73
Jelenetek törlése a Lejátszási listából (Jelenet-Törlés) ........................................74
Részlet törlése a Lejátszási listáról (Jelenet-Részl. törlés) ..................................75
Vytvoření nového přehrávacího seznamu (New Playlist) .....................................69
Přehrávání přehrávacího seznamu ......................................................................70
Odstranění přehrávacího seznamu (Delete) ........................................................71
Přidání scén do přehrávacího seznamu (Scéna-Add) ..........................................72
měna pořadí scén přehrávaných v rámci přehrávacího seznamu
(Scéna-Move) .......................................................................................................73
Odstranění scén z přehrávacího seznamu (Scéna-Delete) .................................74
Odstranění části přehrávacího seznamu (Scéna-Partial Delete) .........................75
DVD videókamera: Lemezkezelö ...........................................................77
DVD videokamera: Disc Manager..........................................................77
Lemezinformáció (Lemez info) .............................................................................77
Lemeznév szerkesztése (Lemez info-Átnev.) .......................................................78
Lemez formázása (Lemez típus) ..........................................................................79
Lemez lezárása (Lemez Lezárása) ......................................................................80
Lejátszás DVD meghajtóval rendelkező számítógépen. ......................................81
Egy finalizált lemez lejátszása DVD Lejátszóval/felvevővel .................................81
Lemez lezárásnak törlése (Lemez Nyitva) ...........................................................82
Informace o disku (Disc Info) ................................................................................77
Změna názvu disku (Disc Info-Rename) ..............................................................78
Formátování disku (Disc Format) .........................................................................79
Dokončení disku (Disc Finalise) ...........................................................................80
Přehrávání na PC s jednotkou DVD .....................................................................81
Přehrávání ukončených disků na DVD přehrávači/rekordéru ..............................81
Zrušení dokončení disku (Disc Unfinalise) ...........................................................82
DVD videókamera: Kapcsolat ................................................................83
DVD videokamera: Připojení..................................................................83
AV Be/Ki beállítása (csak VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/
DC575Wi) .............................................................................................................83
Felvételek megtekintése TV-n ..............................................................................84
Másolás lemezről kazettára ..................................................................................86
Hang + használata ...............................................................................................87
Tv műsor vagy videoszalag felvétele lemezre
(csak VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi) ...................88
Nastavení AV Vstup/Výstup (pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/
DC575Wi) ...............................................................................................................83
Sledování záznamů na televizoru ........................................................................84
Kopírování disku na videokazetu .........................................................................86
Použití funkce Voice Plus .....................................................................................87
Záznam (Kopírování) televizního programu nebo videokazety na disk
(pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi) .................88
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).....89
Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ...... 89
A Memóriakártya használata (Felhasználható memóriakártyák)
(nem tartozék) ......................................................................................................89
A memóriakártya módok .................................................................................89
Memóriakártya behelyezése ..........................................................................89
Memóriakártya kivétele ..................................................................................89
Mappák és fájlok szerkezete a memóriakártyán ..................................................90
Képminőség kiválasztása (Kép minőség) ............................................................91
A fénykép méretének beállíátsa (Photo Size) (VP-DC575WB/DC575Wi csak) ...92
Fájlszám beállítása (fájl száma) ...........................................................................93
Állókép készítése (JPEG) a memóriakártyán .......................................................94
Állóképek megtekintése (JPEG) a memóriakártyán .............................................95
Véletlen letörlés elleni védelem (Védelem) ..........................................................96
Jak používat paměťovou kartu (Použitelné typy paměťových karet)
(není součástí dodávky) .......................................................................................89
Funkce paměťové karty ..................................................................................89
Vkládání paměťové karty................................................................................89
Vyjmutí paměťové karty ..................................................................................89
Struktura složek a souborů na paměťové kartě....................................................90
Volba kvality fotografie (Photo Quality) ................................................................91
Nastavení velikosti fotografie (Photo Size) (pouze VP-DC575WB/DC575Wi) .....92
Nastavení Čísla souboru (File No.) ......................................................................93
Fotografování (JPEG) na paměťovou kartu .........................................................94
Prohlížení snímků (JPEG) ....................................................................................95
Ochrana před náhodným vymazáním (Protect) ...................................................96
4
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
4
2007-05-03
ソタネト 4:35:46
HUNGARIAN
ČESKY
Tartalom
Obsah
Álló- és mozgóképek törlése (Törlés) ...................................................................97
Memóriakártya formázása (Formázás) ................................................................99
Mozgókép (MPEG) felvétele a memóriakártyán .................................................100
Mozgókép (MPEG) lejátszása a memóriakártyán ..............................................101
DVD lejátszás alatti állóképrögzítés a memóriakártyára ...................................102
Képek kijelölése nyomtatásra (Nyomtatási jel) ...................................................103
Odstraňování fotografií a videozáznamů (Delete) ................................................97
Formátování paměťové karty (Format).................................................................99
Záznam filmu (MPEG) na paměťovou kartu .......................................................100
Přehrávání filmů (MPEG) na paměťové kartě ....................................................101
Záznam statických snímků na paměťovou kartu během přehrávání DVD .........102
Označování snímků pro tisk (Print Mark) ...........................................................103
PictBridge™ (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ......105
PictBridge™ (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ....105
Képek nyomtatása – A PictBridge™ segítségével .............................................105
Csatlakoztatás nyomtatóhoz (USB csatlakozás) ..........................................105
A példányszám beállítása .............................................................................106
Dátum rányomtatás beállítása ......................................................................106
Képek kinyomtatása .....................................................................................106
A nyomtatás törlése ......................................................................................106
Tisk vašich fotografií pomocí technologie PictBridge™......................................105
Připojení k tiskárně (USB Connect) ..............................................................105
Nastavení počtu výtisků ...............................................................................106
Nastavení volby vložení Data/času ..............................................................106
Tisk Fotografií ...............................................................................................106
Zrušení tisku .................................................................................................106
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) .....107
Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ..107
USB interfész használata ...................................................................................107
Az USB eszköz kiválasztása (USB csatl.) ..........................................................109
A DVC Media Pro program telepítése ................................................................ 110
Csatlakoztatás számítógéphez .......................................................................... 112
USB kábel eltávolítása ................................................................................. 112
A PC kamera mód használata ...................................................................... 113
Az USB adatletöltési mód használata .......................................................... 114
A Eltávolítható lemez beállítás használata (Removable Disc) ...................... 114
Používání rozhraní USB .....................................................................................107
Volba zařízení USB (USB Connect) ...................................................................109
Instalace programu DV Media PRO ................................................................... 110
Připojení k PC .................................................................................................... 112
Odpojení USB kabelu ................................................................................... 112
Použití funkce PC Camera (webkamera) ..................................................... 113
Použití funkce USB Streaming ..................................................................... 114
Použití funkce Removable Disk (výměnný disk) .......................................... 114
Karbantartás.......................................................................................... 115
Údržba.................................................................................................... 115
A videókamera használata külföldön .................................................................. 115
Použití DVD videokamery v zahraničí ................................................................ 115
Hibaelhárítás ......................................................................................... 116
Odstraňování problémů ....................................................................... 116
Hibaelhárítás ...................................................................................................... 116
Menü beállítása ..................................................................................................121
Odstraňování problémů ...................................................................................... 116
Položky nabídky Settings (Nastavení) ................................................................121
Vegyes információ ................................................................................123
Další informace .....................................................................................123
Lemeztípus leírás ...............................................................................................123
Popis typů disku .................................................................................................123
Minőségtanúsítás (műszaki adatok) ...................................................124
Technické údaje ....................................................................................124
Tárgymutató ..........................................................................................125
Rejstřík...................................................................................................125
5
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
5
2007-05-03
ソタネト 4:35:46
HUNGARIAN
ČESKY
Megjegyzések és biztonsági előírások Poznámky a bezpečnostní pokyny
Az LCD kijelző forgatása
Poznámky k otáčení LCD monitoru
Az LCD kiejlzőt óvatosan forgassa, ahogy a
mellékelt ábra mutatja.
A túlforgatás az LCD-képernyőt a
videókamerához csatlakoztató forgópánt
sérülését okozhatja.
1. Nyissa ki az LCD kijelzőt az ujjaival
a videokamerához képest 90 fokos
szögben.
2. Forgassa el a megfelelő szögbe
felvételhez vagy lejátszáshoz.
 Ha 180 fokkal fordítja el a kijelzőt,
akkor be tudja csukni az LCD kijelzőt
kifelé.
 Ez kényelmes visszajátszási műveletek közben.
Tudnivalók
 Lásd a 36. oldalt az LCD fényerejének illetve színének beállítása.
 Ne érintse meg véletlenül se hitelkártyája mágneses csíkját az LCD
panel közelében. Ennek következtében eltűnhet a hitelkártyáján tárolt
információ.
LCD kijelző, kereső és az objektív
S LCD monitorem otáčejte opatrně, dle
vyobrazení.
Přílišné natočení může způsobit poškození
závěsu dvířek, která spojují LCD obrazovku
s DVD videokamerou.
1. LCD monitor otevřete prstem v pravém
úhlu vůči videokameře.
2. Otočte monitor do nejvhodnějšího úhlu
pro záznam nebo přehrávání.
 Když otočíte LCD monitor o 180
stupňů ke straně s objektivem,
můžete zavřít LCD monitor tak, že
bude směřovat ven.
 To je pohodlné pro přehrávání.


Poznámky
Na straně 36 najdete postup nastavení jasu a barvy LCD monitoru.
Dbejte na to, aby se magnetická páska vaší kreditní karty nedostala do
blízkosti LCD panelu. Mohlo by dojít ke ztrátě informací z vaší kreditní
karty.
Poznámky o LCD monitoru, hledáčku a objektivu
1. Přímé sluneční světlo může
poškodit LCD monitor, vnitřek
hledáčku nebo objektiv. Slunce
fotografujte jen když svítí
slabě, např. za soumraku.
PHOTO
PHOTO
1. A közvetlen napfény károsítja az
LCD kijelzőt, a keresőt, illetve az
objektívet. A Napról csak gyenge
fényviszonyok között készítsen
felvételt, mint pl. szürkület.
2. Az LCD kijelző nagy precíziójú
technológia alkalmazásával
készült.
Ennek ellenére apró pontok
(piros, kék vagy zöld)
feltűnhetnek a kijelzőn. Ezek
a pontok normálisak és
semmiképp nem befolyásolják a felvett képet.
3. A DVD videókamerát ne emelje fel a keresőnél, az LCD kijelzőnél vagy
az elemtartónál fogva.
4. A kereső túl erős használata károsíthatja azt.
2. LCD monitor byl vyroben velmi
přesnou technologií.
Přesto se na něm mohou objevit
drobné tečky (červené, modré
nebo zelené). Tyto tečky jsou
normální a neovlivňují kvalitu
nahrávaného obrazu.
3. Nechytejte DVD videokameru držením hledáčku,
LCD obrazovky nebo bateriového modulu.
4. Použitím příliš velké síly může dojít k poškození
hledáčku.
6
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
6
2007-05-03
ソタネト 4:35:48
HUNGARIAN
ČESKY
Megjegyzések és biztonsági előírások Poznámky a bezpečnostní pokyny
A lemez tisztítása és kezelése









Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a lemez felvevő oldalát (a
szivárványszínű oldalt) az ujjainkkal. Az idegen anyagokkal
vagy ujjlenyomatokkal szennyezett lemez nem játszható le
megfelelően.
Puha ruhát használjon a lemez tisztításához.
Tisztítsa a lemezt óvatosan a közepétől kifele haladva.
A körkörös mozdulatok vagy a túl erős tisztítás karcokat
okothat a lemezen és a későbbiekben a lemezt nem lehet
megfelelően lejátszani.
Ne használjon benzint, hígítót, mosószert, alkoholt vagy
antisztatikus spray-t a lemez tisztításához.
Ez e lemez helytelen működéséhez vezethet.
Nyomja meg a tartót a lemeztok közepén a lemez könnyű
eltávolításához.
A lemezt a szélénél és a középső lyuknál tartsa, hogy
elkerülje az ujjlenyomatokat a felvevő oldalon.
Ne hajlítsa meg, illetve ne melegítse a lemezt.
A lemezt mindig tárolja a műanyag tokjában, függőlegesen,
ha nem használja.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túlzott
hőnek, párának vagy pornak.
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy
megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott
környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a
hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni
kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
7
Poznámky o čištění a zacházení s diskem









Dávejte pozor, abyste se nedotkli záznamové strany
(duhově zbarvené strany) disku prsty. Disky znečištěné
otisky prstů nebo cizími látkami se nemusejí správně
přehrávat.
Povrch disků očistěte měkkým suchým hadříkem.
Čistěte zlehka od středu disku směrem k vnějšímu
okraji. Kroužení a příliš silný tlak při čištění může disk
poškrábat a navíc způsobit, že se disk bude přehrávat
abnormálně.
Pro čištění disku nepoužívejte benzen, ředidlo,
detergent, alkohol ani antistatický sprej .
Může způsobit poruchu disku.
Disk snadno vyjmete, když stlačíte podpůrný držák
uprostřed krabičky na disk.
Disky držte na okrajích a za prostřední otvor, abyste na
záznamové straně disku nezanechali otisky prstů.
Disk neohýbejte ani neohřívejte.
Nepoužívané disky vždy skladujte svisle v jejich
plastových krabičkách.
Disky vždy skladujte mimo dosah přímého slunečního
záření, topných těles, vlhkosti a prachu.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená,
že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení
svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění
životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému
zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož
produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností,
kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu
prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat
s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
7
2007-05-03
ソタネト 4:35:50
HUNGARIAN
ČESKY
Megjegyzések és biztonsági előírások Poznámky a bezpečnostní pokyny
A videókamerára vonatkozó megjegyzések




A videókamerát ne tegye ki magas (60 °C vagy 140 ° F feletti)
hőmérsékletnek,
Például, napon parkoló autóban, vagy közvetlen napfényen.
Ügyeljen arra, hogy a videókamera ne legyen nedves. A videókamerát tartsa
távol esõtõl, tengervíztõl és minden más nedvességtõl.
A videókamera károsodhat, ha nedvesség éri. Néha a folyadék által okozott
meghibásodás nem javítható ki.
A levegő hőmérsékletének hirtelen csökkenése következtében a videókamera
belsejében pára csapódhat le.
Amikor a videókamerát hideg helyrõl egy melegre (például, télen a
szabadból meleg helyiségbe) viszi.
vagy amikor a videókamerát hûvös helyrõl forró helyre (például, nyáron a
hûvösbõl a szabadba) viszi.
Az eszköz konnektorból való kihúzásához, a dugót ki kell húzni a
konnektorból, így a fõkapcsoló újra használható.
Poznámky týkající se DVD videokamery




A szerzői jogvédelem (csak VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)
Egyes televízióműsorok, mozifilmeket tartalmazó videokazetták, DVD filmek,
játékfilmek és más anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak.
Szerzői jogvédelem alatt álló anyagok jogtalan másolása törvényellenes.
Az ebben a tájékoztatóban vagy bármilyen más, a Samsung termékhez tartozó
dokumentumokban említett márkanevek és védjegyek a jogos tulajdonosuk
márkanevei vagy védjegyei.
Poznámky k autorským právům (Pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)
Televizní programy, videokazety, DVD tituly, filmy a jiné materiály mohou být
chráněny autorskými právy.
Neoprávněné kopírování materiálu chráněného autorským právem může být
nezákonné.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v této
příručce a další dokumentaci dodané s výrobkem Samsung jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Szerviz és pótalkatrészek





Ne kísérletezzen a videókamera házilagos szervizelésével.
Fedelek felnyitásával vagy eltávolításával nagyfeszültségnek vagy más
veszélyeknek teszi ki magát.
A javítást mindig bízza szakemberre.
Ha tartalékalkatrészre van szüksége, győződjön meg róla, hogy a szervizelő a
gyártó által meghatározott alkatrészt használ, és hogy jellegében megegyezik
az eredeti alkatrésszel.
Nem megfelelő helyettesítések tüzet, áramütést vagy más veszélyeket
okozhatnak.
Nenechávejte DVD videokameru vystavenou vysokým teplotám (nad 60 °C
nebo 140 °F).
Například v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na přímém slunečním
světle.
Nenechávejtete DVD videokameru navlhnout. Nenechávejte DVD
videokameru vystavenou dešti, mořské vodě a jakýmkoliv dalším formám
vlhkosti.
Pokud dojde k navlhnutí kamery, může dojít k jejímu poškození. Někdy
chybnou funkci, která vznikla v důsledku vystavení kapalinám, nelze opravit.
Náhlý vzestup vnější teploty může způsobit vytváření kondenzace uvnitř DVD
videokamery.
- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladného místa na teplé místo
(např. zvenku dovnitř během zimy.)
- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladnějšího místa na teplejší
místo (např. zevnitř ven během léta.)
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.
Opravy a náhradní díly





Nesnažte se provádět servis DVD videokamery sami.
Otevřením nebo odstraněním krytů mohu být odkryty části s nebezpečným
napětím nebo jinak nebezpečné součásti.
Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému personálu servisu.
Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že odborník použil náhradní díly
specifikované výrobcem, které mají stejné vlastnosti jako původní díly.
Nesprávné náhradní díly mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo jiné nebezpečí.
8
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
8
2007-05-03
ソタネト 4:35:51
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Tulajdonságok














Funkce
DVD lemez videokamera
DVD-VIDEO címkészítés 8cm-es DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL(Kétoldalú) lemezekkel.
Nagyteljesítményű zoom objektív
Nagy teljesítményű zoom objektívet kínál 34x (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i) csak) zoom
objektívvel, 26x zoom lencsével (VP-DC575WB/DC575Wi csak).
USB Interfész a digitális képek letöltéséhez
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
USB interfésszel átvihet képeket PC-re memóriakártya nélkül.
Képrögzítés (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A képrögzítési mód lehetővé teszi, hogy megragadjuk a kiválasztott képet mialatt a
lemezt lejátsszuk, és állóképként elmentsük a Memóriakártyára
1200x Digitális Zoom
Lehetővé teszi, hogy felnagyítsunk egy képet akár az eredeti méret 1200-szorosára
Színes TFT LCD
Nagy felbontású színes TFT LCD tiszta, éles képet ad, valamint lehetővé teszi a
felvételek azonnali visszanézését. 2,7 inch LCD kijelző méret is. (csak VP-DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
LCD bővítő
Ez tiszta, minőségi képet biztosít az LCD kijelzőn, kültéren is, erős nappali fény
esetében is.
Mega-pixel CCD (VP-DC575WB/DC575Wi csak)
A DVD kamera 1.0 mega-pixel-es CCD-vel egyesül. A nagy felbontású fényképeket
memória kártyára veheti fel.
Digitális Képstabilizáló (DIS)
A DIS kompenzálja a kézremegést, stabilizálja a képeket, főleg nagy felbontásban.
Változatos Digitális képhatások
A Digitális képhatások lehetővé teszik, hogy a filmjeinknek kölönleges megjelenést
biztosítsunk speciális effektek hozzáadásával.
Digitális állókép kamera mód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
- A Memóriakártyával könnyedén tud készíteni és visszanézni az állóképeket.
- Küldhet állóképeket a memóriakártyán a PC-jére USB interfésszel.
Mozgókép felvétel (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A mozgóképfelvétel lehetővé teszi, hogy videót vegyen fel a memóriakártyára.
MMC/SD kártya nyílás (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
csak)
MMC/SD kártya nyílást használhatja MMC (Multi Media Cards) és SD kárnyához.
Többszörös menünyelv (OSD)
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet az OSD listáról.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
9














DVD videokamera
Tvorba titulů DVD-VIDEO s disky 8cm DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL (Dual Layer).
Objektiv s motorizovaným velkým přiblížením
Nabízí objektiv s motorizovaným velkým přiblížením se 34násobným přiblížením (pouze
(VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)), nebo s 26násobným přiblížením (pouze VP-DC575WB/DC575Wi).
Rozhraní USB pro přenos dat digitálních snímků (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Pomocí rozhraní USB lze přenášet fotografie do počítače bez přídavné karty.
Fotografování (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Funkce fotografování vám dovoluje zachytit požadovanou scénu během přehrávání disku, a
uložit jako snímek na paměťovou kartu.
1200x digitální přiblížení
Umožňuje až 1200násobné zvětšení obrazu.
Barevný TFT LCD displej
Barevný TFT LCD displej s vysokým rozlišením poskytuje čistý, ostrý obraz včetně možnosti
okamžitého prohlížení vašich záznamů. Rovněž obsahuje 2,7 palcový širokoúhlý LCD
displej. (pouze VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi).
Posilovač LCD
Poskytuje jasný kvalitní obraz na LCD monitoru i v exteriéru za jasného denního světla.
Megapixelový snímač CCD (pouze VP-DC575WB/DC575Wi)
Vaše DVD videokamera je vybavena snímačem CCD s 1 000 000 pixelů. Na paměťovou
kartu lze ukládat fotografie ve vysokém rozlišení.
Digitální stabilizátor obrazu (DIS)
Stabilizátor DIS kompenzuje pohyby ruky a omezuje nestálé snímky zejména při vyšším
zvětšení.
Různé digitální efekty
Pomocí digitálních efektů je možné dodat filmům speciální vzhled přidáním různých
speciálních efektů.
Digitální fotoaparát (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Pomocí paměťové karty lze snadno pořizovat a prohlížet standardní fotografie.
- Fotografie uložené na paměťové kartě lze prostřednictvím rozhraní USB přenášet do
PC.
Záznam filmů (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Záznam filmů umožňuje ukládání videozáznamu na paměťovou kartu.
Štěrbina pro kartu MMC/SD (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
Slot pro paměťovou kartu MMC/SD podporuje karty MMC (Multi Media Card) a SD.
Vícejazyčná nabídka OSD
9
Jazyk pro displej OSD lze vybrat ze seznamu.
2007-05-03
ソタネト 4:35:51
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Megfelelő lemezek és azok tulajdonságai
Seznámení s použitelnými disky a jejich funkcemi
A DVD kamera csak 8 cm-es DVD-R/+R DL/-RW/+RW lemezekre (nincs
mellékelve) tud felvenni, és ezeket is játsza le. Ellenőrizze, hogy megfelelő
lemezt használ.
Tato DVD videokamera nahrává a přehrává pouze 8 cm disky DVD-R/+R
DL/-RW/+RW (nejsou součástí dodávky). Ověřte si prosím, zda váš disk lze
použít.
Melyik lemez megfelelő?
DVD-R
DVD+R DL
DVD+ReWritable
DVD+ReWritable
DVD+R DL
DVD-RW
DVD+ReWritable
DVD+R DL
Csak egyszer
készíthet felvételt.
Nem törölheti, vagy
szerkesztheti a felvételt.
Miután lezárta
a lemezt már
lejátszhatja azt a
legáltalánosabb
DVD-lejátszókon is.
DVD+R DL
Többször készíthet felvételt
és szerkesztheti is azt.
(Törölheti a felvett képfájlokat
vagy formázhatja a lemezt és
újrahasználhatja.)
Formázhatja a lemezt
annak érdekében,
hogy kiválaszhassa a
lemezhasználat megfelelő
formátumát.
Video mód: Miután lezárta a
Které disky jsou použitelné?
DVD+ReWritable
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
DVD+ReWritable
DVD+R DL
Többször készíthet
felvételt.
DVD+ReWritable
DVD+R DL
DVD+R DL
Törölheti, vagy
formázhatja a tartalmat,
de nem szerkesztheti a
felvételt.
Lze nahrát pouze
jednou.
A DVD+RW lemezt
lejátszhatja más
DVD-lejátszókon
lezárás nélkül is.
Po dokončení disku
lze záznamy přehrát
pomocí většiny
běžných přehrávačů
DVD.
lemezt, a felvételeket lejátszhatja
azt a legáltalánosabb DVDlejátszókon is.
Nelze smazat ani
upravit záznamy.
Egyszerűen és könnyen
szerkesztheti a felvételeit a
DVD videókameráján. A felvételt
ugyanakkor csak olyan DVDfelvevőn játszhatja le ebben a
formátumban, mely támogatja a
VR módot.
 Ne használjon 12 cm-es CD/DVD lemezt.
 A 8cm-es lemezek használhatatlanok.
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R (Single
Layer)/DVD-RAM/DVD-R (Dual Layer)
 Floppy Disk, MO, MD, iD, LD
DVD+ReWritable
DVD+R DL
DVD+ReWritable
DVD+RW
DVD+R DL
Lze nahrát
opakovaně.
Při formátování lze vybrat
typ disku odpovídající
plánovanému použití.
Režim Video: Po dokončení
Disky DVD+RW
můžete přehrávat na
jiných přehrávačích
DVD bez jejich
dokončení.
(Lze smazat uložené soubory s
fotografiemi nebo naformátovat
disk a znovu jej použít.)
lze záznamy na disku přehrát na
většině běžných přehrávačů DVD.
Lze smazat záznamy
a formátovat disk, ale
nelze upravit záznamy.
Režim VR (Video Record –
Nahrávání videa): Na vaší DVD
videokameře můžete snadno
upravovat záznamy. Disk však
lze přehrát jen na rekordéru DVD,
který podporuje režim VR.
VR (Video Record) mód:
A következő
lemezeket
nem
használhatja.
DVD-RW
Lze nahrávat a upravovat
opakovaně.
 Nelze použít 12 cm disky CD/DVD.
Nelze použít
následující
disky.
 Nepoužitelné disky 8 cm.
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R
(jednovrstvé)/DVD-RAM/DVD-R (dvouvrstvé)
 Floppy Disk, MO, MD, iD, LD
10
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
10
2007-05-03
ソタネト 4:35:53
HUNGARIAN
ČESKY
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
A videókamera ismertetése
Které disky nahrané na DVD videokameře
lze přehrát na přehrávačích, rekordérech
nebo počítačových mechanikách DVD?
A DVD-kamerával rögzített lemezek
közül melyiket lehet lejátszani DVD
lejátszójon/felvevőkön/meghajtókon?
Před přehráváním disků na běžných přehrávačích/
rekordérech DVD musí být disky dokončeny.
Dokončení je proces, který je nutný pro to, aby
bylo možné přehrávat disky DVD, které jste
nahráli, na běžných přehrávačích DVD.
A lemezeket le kell zárni ahhoz, hogy le tudja játszani
őket általános DVD lejátszókon/felvevőkön.
A lezárás egy olyan folyamat, ami ahhoz szükséges,
hogy a DVD- lemezeket, amelyre felvételt rögzített
lejátszhatóvá tegye az általános DVD-lejátszók számára.
DVD-R
DVD+R DL
DVD+ReWritable
DVD+ReWritable
DVD+R DL



DVD-RW
DVD+ReWritable
DVD+R DL
DVD lejátszó
DVD felvevő
DVD meghajtóval
felszerelt számítógép











DVD lejátszó
DVD felvevő
DVD meghajtóval
felszerelt számítógép
VR mód esetében

Tudnivalók
DVD+ReWritable
DVD+R DL
Videó mód esetében
A DVD felvevő, amely
támogatja a DVD-RW
VR módot.




DVD+RW
A lemezről elveszett adatokért felelősséget nem vállalunk.
Nem játszhat le számítógépről vagy DVD felvevőről felvett lemezeket. Amennyiben
ez az eset áll fenn, a Bad Disc! (Rossz lemez!) felirat jelenik meg a képernyőn.
A felvétel vagy lejátszás közben történt sérülésekért, veszteségekért, amelyeket a
lemez vagy a kártya helytelen működése okozott, garanciát nem vállalunk.
A felvételi hibákért, a felvett vagy szerkesztett anyag elvesztéséért, és/vagy
sérüléséért vagy a lemez miatt a felvevőben keletkezett károkért felelősséget nem
vállalunk, kompenzálást felajánlani nem tudunk.
A stabil és folyamatos felvétel és lejátszás érdekében használjon TDK, MKM,
Verbatim lemezeket, amelyeken a “for VIDEO CAMERA TM” jelet látja. Ha nem
ezeket használja, előfordulhat, hogy a felvétel és a lejátszás nem működik
megfelelően vagy nem adja ki a lemezt a DVD-s videokamera.
A véglegesített lemezt nem lehet felülírni, formázni. Ha szükséges, oldja fel a
lemezen a lezárást. (DVD-RW csak) 82. oldal
Azonban nem garantált, hogy a lemezt minden lejátszóval le tudja játszani.
További részletekért nézze meg a lejátszó használati utasítását.
Amennyiben bővebb információra van szüksége az elérhető lemezekről, lásd 123.
oldal.
DVD-R
DVD+R DL
DVD+ReWritable
DVD+R DL
DVD lejátszó
DVD felvevő
DVD meghajtóval
felszerelt számítógép
Lejátszhatja a
DVD+RW lemezeket
más DVD lejátszókon
vagy DVD felvevőkön
azok véglegesítése
nélkül.
DVD+ReWritable
DVD+R DL



Přehrávač DVD
Rekordér DVD
PC vybavené DVD
mechanikou
DVD-RW
DVD+ReWritable
DVD+R DL











Přehrávač DVD
Rekordér DVD
PC vybavené DVD
mechanikou
V případě režimu VR

DVD+ReWritable
DVD+R DL
V případě režimu Video
DVD rekordér, který
podporuje disky DVDRW v režimu VR.




DVD+RW
DVD+R DL
Přehrávač DVD
Rekordér DVD
PC vybavené DVD
mechanikou
Disky DVD+RW
můžete přehrávat na
jiných přehrávačích
nebo rekordérech DVD
bez jejich dokončení.
Poznámky
Nejsme zodpovědní za ztrátu dat na disku.
Nemusíte být schopni přehrávat disky zaznamenané na PC nebo rekordéru DVD.
Pokud nastane takový případ, může se zobrazit zpráva Bad Disc!.
Naše záruka nepokrývá žádné škody nebo ztráty, vzniklé díky poruše
zaznamenávání a přehrávání, které byly způsobeny špatnou funkcí disku nebo
karty.
Nepřebíráme zodpovědnost a nenabízíme náhradu za žádnou poruchu záznamu,
ztrátu zaznamenaného nebo editovaného materiálu a/nebo poškození rekordéru,
které vzniklo špatným použitím disků.
Pro trvalé a nepřerušované nahrávání a přehrávání používejte disky TDK, MKM a
Verbatim, které mají logo „for VIDEO CAMERA TM“. Pokud je nepoužijete, nemusí
nahrávání a přehrávání fungovat správně nebo nemusí být možné vysunout
vložený disk z DVD videokamery.
Dokončený disk nelze přepsat, upravit, ani naformátovat. Pokud toto chcete
provést, zrušte dokončení disku (pouze DVD-RW) strana 82
Nemůžeme zaručit, že všechny přehrávače budou schopny disk přehrát. Další
informace o kompatibilitě najdete v příručce k přehrávači, na němž chcete disk
přehrávat.
Další informace o kategoriích dostupných disků najdete na straně 123.
11
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
11
2007-05-03
ソタネト 4:35:56
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Hogyan használjuk a DVD videókamerát egyszerűen
Felvehet bármilyen kívánt képet, szerkesztheti és visszajátszhatja a lemezt
a DVD videókamerán, a legtöbb DVD lejátszón és számítógépen, finalizálás
után.
Jak používat DVD videokameru snadno
Můžete zaznamenat jakýkoliv požadovaný snímek a editovat a po ukončení
přehrávat disk na DVD videokameře, většině DVD přehrávačů a PC.
H
P
H
P
O
T
O
O
O
T
Felvétel készítése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Záznam
 Výběr požadovaného disku a formátování disku
strana 42
 Záznam požadovaných obrazů strana 44
 A kívánt lemez kiválasztása és a lemez
formázása 42. oldal
 A kívánt képek felvétele 44. oldal


Lejátszás
Přehrávání
 Jelenet kiválasztása lejátszásra a miniatűr
tartalomképernyőből 64. oldal
 Výběr scény pro přehrávání z obrazovky
seznamu náhledů strana 64


Szerkesztés
Střih
 Csak DVD-RW lemezt szerkeszthet (VR mód).
68. oldal
 Editovat můžete pouze u DVD-RW (režim VR).
strana 68


Véglegesítés
Dokončení
 A lemezeket le kell zárni ahhoz, hogy le tudja
játszani őket hagyományos DVD lejátszókon/
felvevőkön.
 A DVD+RW lemezt lejátszhatja más eszközökön
lezárás nélkül is.
 Před přehráváním disků na standardních
přehrávačích/rekordérech DVD musí být disky
dokončeny.
 Disky DVD+RW můžete přehrávat na jiných
zařízeních bez jejich dokončení.
12
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
12
2007-05-03
ソタネト 4:36:01
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
A DVD videókamerához mellékelt tartozékok
Příslušenství dodané s DVD videokamerou
Gyõzõdjön meg arról, hogy a DVD videókamerájával együtt megkapta a
következõ alaptartozékokat.
Kellékek
1.
2.
Lítium-ion akku (SB-LSM80)
Hálózati csatlakozókábel
(AA-E9 típus)
3. AV kábel
4. Kezelési útmutató
5. Lítium akku a távvezérlõhöz
(csak VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) és az
órához. (CR2025-es típus)
6. Távvezérlő
(csak VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
7. USB kábel
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
8. Szoftver CD (DV Media PRO)
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
9. Lencsevédő
10. Lencsevédő pánt
1. Lithium Ion Battery Pack
(SB-LSM80)
Ujistěte se, že s Vaší DVD videokamerou je dodané následující základní
příslušenství.
2. AC Power Adapter
(AA-E9 TYPE)
3. AV Cable
1.
Lithium-ionová baterie
(SB-LSM80)
Napájecí adaptér (typ AA-E8)
AV kabel
Příručka s instrukcemi
Lithiové baterie pro dálkové
ovládání (pouze VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi) a hodiny. (TYP:
CR2025)
6. Dálkový ovladač
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
7. Kabel USB
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
8. CD se softwarem (DV Media
PRO) (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
9. Kryt objektivu
10. Řemínek pro kryt objektivu
2.
3.
4.
5.
4. Instruction Book
5. Lithium Batteries (CR2025)
6. Remote Control
7. USB Cable
8. Software CD
9. Lens Cover
10. Lens Cover Strap
11. 8cm DVD-RW Disc
12. Carrying Case
Külön beszerezhető
tartozékok
Volitelné příslušenství
11. 8cm disk DVD-RW
12. Přenosná brašna
11. 8cm DVD-RW lemez
12. Szállító doboz


Základní příslušenství
Tudnivalók
A tartalom az értékesítési területtől függően eltérhet.
Az alkatrészek és kiegészítők a helyi Samsung márkakereskedőnél
kaphatók.


Poznámky
Obsah se může lišit v závislosti na prodejní oblasti.
Součástky a doplňky jsou dostupné u vašeho místního prodejce Samsung.
13
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
13
2007-05-03
ソタネト 4:36:08
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Pohled zepředu a zleva
T
O
O
Bal-elölnézet
H
P
1
7
8
2
9
3
4
10
5
Illustrations of model VP-DC175WB are
used in this owner’s instructions. Although
the models covered in this manual look
different, they all operate in a similar way.
6
1. Access (hozzáférés jelző)
41. oldal
2. OPEN kapcsoló 41. oldal
3. Objektív
4. LED MEGVILÁGÍTÁS
(csak VP-DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi) 50. oldal
5. Távérzékelő
(csak VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
6. Belső mikrofon
7. EASY.Q gomb 45. oldal
14
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
14
8. Q.MENU gomb 27. oldal
9. Joystick (fel/le/balra/jobbra/
OK)/FADE (47. oldal)


////
Mode
Joystick
Up
Down ()
Left ()
Right ()
OK ()
<Player Mode>
Stop
Backward Search/ Skip
Forward Search/ Skip
Play/Still
10. TFT LCD kijelző
1. Indikátor ACCESS strana 41
2. Spínač OPEN strana 41
 <M.Player Mode>: Memory Player Mode
<M.Player Mode>
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi only)
Photo image
Moving image
FADE
Stop
Backward Skip Backward Search
Forward Skip Forward Search
Play/Still
<Camera
Mode>
3. Objektiv
4. Přisvícení LED
(pouze VP-DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi) strana 50
5. Čidlo dálkového ovladače
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
6. Vestavěný mikrofon
7. Tlačítko EASY.Q strana 45
8. Tlačítko Q.MENU strana 27
9. Joystick (nahoru/dolů/doleva/
doprava/OK)/FADE (strana47)/


///
10. TFT (aktivní) LCD monitor
2007-05-03
ソタネト 4:36:09
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Bal-oldalnézet
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Pohled zleva
1
5
2
6
7
3
8
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beépített hangszóró
LCD BŐVÍTŐ gomb
39. oldal
Zoom (W/T)/VOL (/) gomb
46/64. oldal
Start/Stop gomb 44. oldal
MENU gomb
DISPLAY gomb 29. oldal
8.
C.NITE/LIGHT/S.SHOW gomb
(VP-DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi csak)
49/50/95. oldal
C.NITE/S.SHOW gomb
(csak VP-DC173(i))
49/95. oldal
C.NITE gomb (VP-DC171(i)/
DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/
DC172W csak)
49. oldal
MULTI DISP./MF/AF gomb
95/53. oldal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Integrovaný reproduktor
7.
Tlačítko LCD ENHANCER
strana 39
Tlačítko Zoom (W/T)/
VOL (/) strana 46/64
Tlačítko Start/Stop
strana 44
Tlačítko MENU
Tlačítko DISPLAY strana 29
8.
Tlačítko C.NITE/LIGHT/
S.SHOW (pouze VP-DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
strana 49/50/95
Tlačítko C.NITE/S.SHOW
(pouze VP-DC173(i))
strana 49/95
Tlačítko C.NITE (pouze VPDC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W)
strana 49
Tlačítko MULTI DISP./MF/AF
strana 95/53
15
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
15
2007-05-03
ソタネト 4:36:10
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Jobb-felülnézet
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Pohled zprava a shora
1
7
2
8
3
9
4
10
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
PHOTO gomb
(VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi csak) 94. oldal
Fókuszbeállító gomb
39. oldal
Kereső
Start/Stop gomb 44. oldal
Bekapcsoló gomb (BE/KI/
(Kamera)/
(Lejátszó))
6.
USB csatlakozó
(VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi csak)
7. Zoom (W/T) kar 46. oldal
8. Mode kapcsoló (LEMEZ/
KÁRTYA)
(VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi csak)
9. Lemezborítás
10. Tartószíj
1.
2.
3.
4.
5.
Tlačítko PHOTO
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) strana
94
Ovladač nastavení zaostření
strana 39
Hledáček
Tlačítko Start/Stop
strana 44
Vypínač Power (ON/OFF/
(Camera)/
(Player))
6.
Zdířka USB
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
7. Páčka Zoom (W/T)
strana 46
8. Přepínač Mode (DISC/CARD)
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
9. Kryt disku
10. Řemínek na ruku
16
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
16
2007-05-03
ソタネト 4:36:11
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Hátul-alulnézet
Pohled zezadu a zespodu
6
7
8
3
1
2
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Töltésjelző
Lítium elem-tartó fedele
AV csatlakozó
Egyenáramú csatlakozó
bemenet
Fogószíj rögzítő fül
Állványfoglalat
Memóriakártya-nyílás
(VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi csak)
ELEM RELEASE gomb
Usable Memory Cards (2GB Max)
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi only)
SD
MMC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikátor nabíjení
Kryt lithiové baterie
Konektor AV
Zásuvka DC IN
Poutko pro řemínek na ruku
Závit pro stativ
Štěrbina pro paměťovou
kartu (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Přepínač BATT. RELEASE
17
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
17
2007-05-03
ソタネト 4:36:13
HUNGARIAN
ČESKY
A videókamera ismertetése
Távvezérlő (csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Seznamte se s Vaší DVD videokamerou
Dálkový ovladač (pouze VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
8
1
9
2
3
4
5
10
11
12
6
7
1.
START/STOP
1.
START/STOP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DISPLAY 29. oldal
/(Ugrás)
 (Stop)
 (Lejátszás/Áll)
MENU
Fel( )/Le( )/Bal( )/Jobb( )/OK
PHOTO 94. oldal
W/T (Zoom) 46. oldal
/ (Keresés)
| (Lassít)
Q-MENU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DISPLAY strana 29
/(Rychloposuv)
 (Stop)
 (Přehrávání/Pauza)
MENU
Nahoru ( )/Dolů ( )/Doleva ( )/Doprava ( )/OK
PHOTO strana 94
W/T (Přiblížení) strana 46
/(Hledání)
|(Pomalu)
Q-MENU
18
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
18
2007-05-03
ソタネト 4:36:14
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
A kézi tartószíj és az objektív védősapka használata
Jak používat řemínek na ruku a kryt objektivu
Nagyon fontos, hogy meggyőződjön a kéziszíj megfelelő
rögzítéséről, mielőtt elkezdené a felvételt.
A kéziszíj lehetővé teszi
Před zahájením záznamu je velmi důležité, aby byl řemínek na ruku
správně nastaven.
Díky řemínku na ruku je možné:
-
-
Tartsa stabil, kényelmes helyzetben a videókamerát.
Nyomja meg a [Zoom] kart és a [Start/Stop] anélkül, hogy
változtatná a kezének helyzetét.
Držte DVD videokameru ve stabilní, pohodlné poloze.
Používat páčku [Zoom] a tlačítko [Start/Stop] bez nutnosti změny
polohy ruky.
Kéziszíj
Řemínek na ruku (Hand Strap)
1. Húzza meg, nyissa ki, és oldja el a
kéziszíjat.
Helyezze fel a kézi tartószíjat az
illesztőszemekbe.
2. Illessze be a kezét a kéziszíjba és
állítsa be a hosszát.
3. Zárja be a kéziszíjat
Helyezze fel használat után
Nyomja meg a Lencsefedél két oldalán
található gombot, majd tegye be azt a
videókamera Lencséihez, hogy fedje
azokat.
2
1. Zatažením za okraj řemínek rozpojte a
uvolněte.
Konec řemínku vložte do poutka.
2. Zasuňte ruku do řemínku na ruku a
nastavte délku podle potřeby.
3. Zafixujte řemínek na ruku.
Kryt objektivu
4
1. Připevněte kryt objektivu k řemínku
krytu objektivu, jak je znázorněno.
2. Zatažením za okraj řemínek rozpojte a
uvolněte.
3. Připevněte řemínek krytu objektivu k
řemínku na ruku a nastavte jej podle
kroků popsaných pro řemínek na ruku.
4. Zafixujte řemínek na ruku.
O
1
3
OT
1. Helyezze fel az objektív védősapkát
a tartószíjára a mellékelt ábra
szerint.
2. Húzza meg, nyissa ki, és oldja el a
kéziszíjat.
3. Helyezze fel az objektív védősapka
szíjat a kéziszíjra és állítsa be követve
a kéziszíjnál leírt lépéseket.
4. Zárja be a kéziszíjat
2
PH
Objektív védősapka
1
Nasazení krytu objektivu po
skončení práce s videokamerou
Stiskněte tlačítka na obou stranách krytu
objektivu, pak ho nasaďte tak, aby zakryl
objektiv DVD videokamery.
19
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
19
2007-05-03
ソタネト 4:36:16
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
Lítium elem behelyezése
Instalace lithiové baterie
Instalace lithiové baterie pro interní hodiny
Az elem behelyezése a belső órához
1.
2.
3.
4.
1.
Távolítsa el az elemtartót a videókamera
hátoldaláról.
Nyissa ki a videókamera hátulján a
lítiumelem tartófedelét.
Helyezze a lítiumelemet a tartóba a pozitív
(+) oldalával felfelé. Legyen óvatos, nehogy
felcserélje a pólusokat.
Zárja le a tartó fedelét.
2.
3.
4.
A lítiumelem behelyezése a távirányítóba
(csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
1.
2.
3.
Fordítsa el az elemtartót órajárással ellenkezőleg (ahogy a [
Használja a körmét, vagy egy érmét a
nyitáshoz. A tartó kinyílik.
Illessze a helyére az elemet a pozitív (+)
oldallal lefelé, és nyomja gyengéden addig,
1
amíg kattanó hangot nem hall.
Helyezze vissza a tartót úgy, hogy [ ]
illeszkedjen [] a távvezérlőn található jellel
és fordítsa el az órajárással egyezően, hogy
rögzítse azt.
] jel jelöli),
Vyjměte bateriový modul ze zadní části
DVD videokamery.
Otevřete kryt lithiové baterie na zadní části
DVD videokamery.
Lithiovou baterii vložte do držáku tak, aby
označení kladného pólu (+) směrovalo
vzhůru. Nezaměňte polaritu baterie.
Zavřete kryt lithiové baterie.
Instalace lithiové baterie v dálkovém ovládání (pouze VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
1.
2
3
Battery Holder
2.
3.
Otáčejte držákem na baterie doleva podle
značky (jak je indikováno značkou [ ])
nehtem nebo mincí, aby se otevřel. Držák
baterie se otevře.
Vložte baterii kladnou koncovkou (+) dolů a
pevně ji zatlačte, až uslyšíte zaklapnutí.
Položte držák baterie tak, aby jeho značka
[ ] byla naproti značce [] na dálkovém
ovládání, a otáčením držák upevněte.
A lítium elemre vonatkozó óvintézkedések
Bezpečnostní opatření týkající se lithiové baterie
1.
1.
2.
3.
4.
A lítiumelem az órát működteti és a memória előre beállított tartalmait, még
akkor is ha az elemet, vagy az AC tápkábelt eltávolítottuk.
Normál üzemeltetés mellett a videókamera lítium eleme a behelyezéstõl
számítva kb. 6 hónapig mûködik.
Amikor a lítiumelem gyenge lesz vagy lemerül, a dátum/idő jelző
00:00 01.JAN.2007 értéket mutat, amikor állítani akarja a Dátum/Idõ.
Amikor ezt észleli, cserélje ki a lítiumelemet egy újra (CR2025-es típus).
Az elem helytelen cseréje robbanást okozhat. A cserét ugyanolyan, vagy
hasonló elemmel végezze.
Figyelmeztetés: A lítium elemet gyermekek elől gondosan el kell
zárni! Az elem véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
2.
3.
4.
Díky lithiové baterii jsou zachovány časové funkce a přednastavený obsah
paměti, i když je baterie vyjmuta nebo je odpojen napájecí adaptér.
Lithiová baterie pro DVD videorekordér vydrží od doby instalace asi 6
měsíců normálního provozu.
Pokud je lithiová baterie slabá nebo vybitá, na indikátoru data/času se při
aktivaci funkce Date/Time zobrazí údaj 00:00 01.JAN.2007. V takovém
případě vyměňte lithiovou baterii za novou (typ CR2025).
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí exploze. Původní
baterii nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
Varování: Lithiovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by
došlo ke spolknutí, okamžitě se poraďte s lékařem.
20
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
20
2007-05-03
ソタネト 4:36:19
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
A lítium-ion akku használata
Použití lithium-ionové baterie
 Csak SB-LSM80 vagy SB-LSM160 (ez nem tartozéka a
videókamerának) típusú akkut használjon.
 Az akku a vásárláskor kicsit le lehet merülve.
 Používejte pouze baterii SB-LSM80 nebo SB-LSM160 (není součástí
příslušenství).
 Baterie může být v době zakoupení trochu nabita.
A lítium-ion akku töltése
Nabíjení lithium-ionové baterie
1. Nastavte vypínač [Power] do polohy
[OFF].
1. Nyomja meg a [Power] és [OFF] gombot.
2. Csatlakoztassa az akkumulátort a
videókamerához.
2. Připevněte bateriový modul k DVD
videopřehrávači.
3. Csatlakoztassa az AC adaptert (AAE9 típusú) a fali konnektorba.
3. Napájecí adaptér (typ AA-E9) připojte k
síťové zástrčce.
4. Nyissa ki a DC IN felirattal ellátott dugó
fedelet.
4. Otevřete kryt konektoru DC IN.
5. Az egyenáramú kábelt csatlakoztassa
a videókamerán lévõ egyenáramú
dugaszhüvelyhez.
 A töltésjelző villogni fog, jelezvén, hogy
az akku töltődik.
6. Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött,
válassza le a videókameráról az
akkumulátorcsomagot és a váltakozó áramú adaptert.
Ha a kamerát kikapcsolta, az akku akkor is merülni fog.
Villogási idő
Másodpercenként egyszer
Másodpercenként kétszer
Másodpercenként háromszor
A villogás megszűnik és égve
marad
Világít egy másodpercig és
elalszik egy másodpercig
Power Switch
6. Po úplném nabití baterie odpojte
bateriový modul a adaptér pro střídavé
napájení z DVD videokamery.
I když je vypínač vypnut (v poloze Off),
bude se baterie vybíjet.
5
Interval blikání
Jednou za sekundu
Dvakrát za sekundu
Třikrát za sekundu
Blikání skončí a indikátor se
trvale rozsvítí
Töltési sebesség
Kisebb, mint 50%
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90% ~ 100%
Hiba - Csatlakoztassa
újra az akkut és az
egyenáramú kábelt
5. Připojte kabel DC ke konektoru DC In na
videorekordéru.
 Indikátor nabíjení začne blikat, což
ukazuje, že se baterie nabíjí.
<Charging indicator>
Úroveň nabíjení
Méně než 50%
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90% ~ 100%
– znovu nastavte
Indikátor jednu sekundu svítí, Chyba
baterii a kabel pro
druhou sekundu nesvítí
stejnosměrný proud
21
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
21
2007-05-03
ソタネト 4:36:21
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
A töltési, felvételi idő az elem típuson alapul.
Doby nabíjení a záznamu v závislosti na typu baterie




Ha bezárja az LCD kijelzőt, ki fog kapcsolni, és a kereső automatikusan
bekapcsol.
Az alábbi táblázatban megadott folyamatos felvételi idők becsült értékek.
Az aktuális felvételi idő a használattól függ.
A folyamatos felvételi időt a kezelési útmutatóban teljesen feltöltött akkuval
számoltuk (25 °C).
Ha a kamerát kikapcsolta, az akku akkor is merülni fog, ha csatlakoztatta a
kamerához.




estliže LCD monitor uzavřete, monitor se vypne a automaticky se zapne
hledáček.
Údaje o délce nepřetržitého záznamu v níže uvedené tabulce jsou přibližné.
Skutečná doba záznamu závisí na používání.
Doby nepřetržitého záznamu uvedené v uživatelské příručce byly naměřeny
s plně nabitou baterií při teplotě 25°C.
Pokud zůstane baterie k videokameře připojena, bude se vybíjet, i když je
vypínač vypnut.
Elem típusa
SB-LSM80
SB-LSM160 (ez nem tartozéka a videókamerának)
Typ baterie
SB-LSM80
Feltöltési idõ
Kb.1 óra 30 perc
Kb. 3 óra
Doba
nabíjení
Asi 1 h 30 min
Bekapcsolt
LCD
Üzemmód
Folyamatos
felvételi idõ
Lejátszási
idõ
Üzemmód
Folyamatos
felvételi idõ
Lejátszási
idõ
XP
Kb. 55 perc
Kb. 1 óra
XP
Kb. 1 óra 50 perc
Kb. 1 óra
55 perc
Kb. 1 óra
Kb. 1 óra
5 perc
Kb. 2 óra
Kb. 2 óra
5 perc
LCD ZAP
Kb. 1 óra 5 perc
Kb. 1 óra
10 perc
Kb. 2 óra 10 perc
Kb. 2 óra
15 perc
LCD ZAP
Keresõ
Bekapcsolt
LCD
SP
Keresõ
Bekapcsolt
LCD
LP
Keresõ
SP
LP
 A fenti mért adatok az VP-DC171-as modellen alapulnak.
A folyamatos felvételi idő mennyisége függ
- A használt akku típusától és kapacitásától,
- környezet hőmérsékletétől,
- milyen gyakran használjuk a Zoom-ot,
- használat típusától (Videokamera/Kamera/LCD kijelzővel, stb.).
Ajánlott több akkut tartani készenlétben.
SB-LSM160 (není součástí příslušenství)
Asi 3 h
Doba
Režim nepřetržitého Čas přehrávání Režim
záznamu
LCD ZAP
Hledáček
Hledáček
Hledáček
Doba
nepřetržitého
záznamu
Čas přehrávání
XP
Asi 55 min
Asi 1 h
XP
Asi 1 h 50 min
Asi 1 h 55 min
SP
Asi 1 h
Asi 1 h 5 min
SP
Asi 2 h
Asi 2 h 5 min
LP
Asi 1 h 5 min
Asi 1 h 10 min
LP
Asi 2 h 10 min
Asi 2hr 15 min
 Výše uvedené naměřené hodnoty jsou založeny na modelu VP-DC171.
Celková doba dostupného nepřetržitého záznamu závisí na:
- typu a kapacitě používané baterie.
- okolní teplotě.
- frekvenci používání funkce přiblížení (zoom).
- způsobu využívání (videokamera/fotoaparát/zapnutý LCD monitor atd.).
Doporučuje se mít k dispozici více baterií.
22
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
22
2007-05-03
ソタネト 4:36:22
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
Akkuszint kijelző
Zobrazení úrovně vybití baterie
Kijelzi a megmaradt energiát az elemekben.
a. Teljesen feltöltve
b. 20~40% használt
c. 40~80% használt
d. 80~95% használt (piros)
e. Teljesen használt (Villog)
(A videókamera hamarosan kikapcsol, ezért a
lehetõ leghamarabb töltse fel az akkumulátort.)
Indikátor kapacity baterie znázorňuje zbývající množství energie v baterii.
a. Plně nabitá
b. 20-40 % použito
c. 40-80 % použito
d. 80-95 % použito (červený)
e. Zcela vybitá (bliká)
(DVD videokamera se brzy vypne, vyměňte baterii
co nejdříve.)
A Finalizálás/Formázás funkciók nem elérhetõk ‘d’ és ‘e’
akkuszintnél.
 ‘e’ akkuszintnél
Az akku kapacitása alacsony, és a <
> jelzõ villog a kijelzõn.
A képernyõ kék színû lesz, amikor az akku majdnem teljesen
lemerült.
Funkce ukončení/formátování nejsou k dispozici při úrovních
baterie ‘d’ a ‘e’.
 Při úrovni baterie ‘e’
Baterie začíná mít nízkou kapacitu a na displeji bliká indikátor
<
>.
Je-li baterie téměř zcela vybitá, změní se barva obrazovky na
modrou.
Akkukezelő
Jak zacházet s baterií






Az akkut 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben kell tölteni.
Az akkut sose töltse 0 °C alatti környezetben.
Az akku élettartamát és kapacitását jelentősen csökkentheti, ha 0 °
C használja vagy 40 °C fölött hagyja hosszú időre, még akkor is ha
teljesen fel van töltve.
Ne tegye az akkut sugárző hő közelébe (azaz tűz vagy fűtőtest).
Ne szerelje szét, ne alkalmazzon hőt vagy nyomást az akkura.
Ne engedje, hogy az akku + vagy - pólusai rövidre zárjanak.
Ez szivárgást, hőfejlődést, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.






Baterie by se měla nabíjet v prostředí s teplotou mezi 0°C a 40°C.
Baterie by se nikdy neměla nabíjet v místnosti, v níž je teplota nižší
než 0°C.
Životnost a kapacita baterie se bude při dlouhodobém používání nebo
skladování při teplotách pod 0°C a nad 40°C snižovat, i když je zcela
nabita.
Neumisťujte baterii do blízkosti zdrojů tepla (například oheň nebo
topení).
Baterii nerozebírejte a nevystavujte tlaku či teplu.
Zabraňte zkratování pólů + a – baterie. Mohlo by dojít k úniku
elektrolytu, tvorbě tepla, přehřátí nebo požáru.
23
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
23
2007-05-03
ソタネト 4:36:23
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
Az akkumulátor karbantartása
Údržba bateriového modulu











Kérjük vegye figyelembe a 22. oldalon található táblázatot a
folyamatos felvételi időt illetően.
A felvételi időt befolyásolja a hőmérséklet és a környezeti hatások.
Hidegben a felvételi idő nagymértékben lerövidül.
A kezelési útmutatóban szereplő folyamatos felvételi időket teljesen
feltöltött akkumulátoron, 77 °F (25°C) hőmérsékleten mérték.
A működési idő eltérhet az útmutatóban megadott körülbelüli felvételi
időtől.
Az akkumulátor cseréjénél ügyeljen arra, hogy ugyanolyan típusú
akkumulátort rakjon a videókamerába, amilyen eddig is volt benne.
Ez a SAMSUNG viszonteladóknál beszerezhető.
Amikor az akku kezd teljesen lemerülni, lépjen érintkezésbe a helyi
kereskedővel.
Az akkukat kémiai hulladékként kell kezelni.
Győződjön meg róla, hogy az akku teljesen fel van töltve mielőtt
használni kezdené.
A vadonatúj akku nincs lemerülve. Mielőtt használmá az akkut,
teljesen fel kell tölteni.
A lítium-ion akku teljes lemerülése károsítja a belső cellákat.
Az akku hajlamos lehet a szivárgásra, ha teljesen lemerül.
Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsolja ki
a videókamerát, amikor nem használja.
Ha a videókamera Kam. mód-ban van, és a behelyezett lemezzel
5 percen túl STBY (Készenlét) üzemmódban hagyja anélkül,
hogy használná, az akkumulátor lemerülésének megelõzésére a
videókamera automatikusan kikapcsol.
Győződjön meg róla, hogy az akku megfelelően a helyén van
Ne ejtse le az akkut. A leejtés károsítja az akkut.











Přibližné doby nepřetržitého záznamu naleznete v tabulce na
straně 22.
Doba záznamu je ovlivněna teplotou a okolními podmínkami.
V chladném prostředí se doba záznamu výrazně zkracuje.
Doby nepřetržitého záznamu uvedené v uživatelské příručce byly
naměřeny s plně nabitou baterií při teplotě 25°C.
Skutečná zbývající doba funkčnosti baterie se s přibližnými údaji o
délce nepřetržitého záznamu uvedenými v těchto pokynech nemusí
shodovat.
Při výměně baterie používejte pouze baterie stejného typu, jako
baterie dodané s touto videokamerou. Dostanete je u svého prodejce
SAMSUNG.
Po skončení životnosti baterií kontaktujte místního prodejce.
S bateriemi je nutné zacházet jako s chemickým odpadem.
Před zahájením záznamu se ujistěte, že je baterie zcela nabita.
Nová baterie není nabita. Před použitím je baterii nutno plně nabít.
Úplné vybití lithium-ionové baterie poškozuje vnitřní články.
Při úplném vybití baterie může dojít k úniku elektrolytu.
Chcete-li uchovat energii baterie, udržujte DVD videokameru
vypnutou, pokud ji neprovozujete.
Pokud je DVD videokamera v režimu Camera Mode a ponechá se
v pohotovostním režimu bez provozu po dobu delší než 5 minut s
vloženým diskem, automaticky se sama vypne, aby se zabránilo
zbytečnému vybití baterie.
Ujistěte se, zda je baterie na místě pevně uchycena.
Nenechte baterii spadnout. Pádem by mohlo dojít k jejímu
poškození.
24
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
24
2007-05-03
ソタネト 4:36:23
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Hálózati kábel csatlakoztatása
Příprava
Připojení ke zdroji napájení
 A videókamerához kétféle áramforrást csatlakoztathat:
- A váltakozó áramú adaptert: beltéri felvételekhez.
- Az akkumulátort kültéri használatra
 Existují dva typy napájecích zdrojů, které lze připojit k DVD
videokameře.
- Napájecí adaptér: používá se pro nahrávání v interiérech.
- Baterie: používá se pro nahrávání v exteriérech.
Háztartási áramforrás használata
Použití domácího zdroje napájení
Használjon háztartási áramforrást a videókamera üzemeltetéséhez,
így nem kell aggódni az akkumulátorért. Csatlakoztatva hagyhatja az
akkumulátort; nem az akkumulátor fog fogyasztani.
Připojte DVD videokameru k domácímu zdroji napájení a můžete ji
používat bez obav o bateriové napájení. Bateriový modul můžete
nechat připojený; energie baterie se nebude spotřebovávat.
1. Csatlakoztassa az AC
adaptert (AA-E9 típusú) a fali
konnektorba.
A dugó és a dugalj típusa
különbözhet az országtól
függően.
2. Nyissa ki a DC IN felirattal
ellátott dugó fedelet.
3. Az egyenáramú
kábelt csatlakoztassa
a videókamerán
lévõ egyenáramú
dugaszhüvelyhez.
Power Switch
4. A videókamera különbözõ
üzemmódjait a [Power]
gombon levõ zöld kar lefeé
nyomásával változtathatja,
[ON] vagy [OFF] kapcsolhatja.
1. Napájecí adaptér (typ AA-E9)
připojte k síťové zástrčce.
Typ zástrčky a elektrické zásuvky
se může lišit dle země vašeho
pobytu.
2. Otevřete kryt konektoru DC IN.
3. Připojte kabel DC ke
konektoru DC IN na DVD
videokameře.
4. Nastavte DVD videokameru
do jednotlivých režimů
stisknutím a držením
zeleného zoubku na
přepínači [Power] a jeho
pootočením do polohy [ON]
nebo [OFF].
25
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
25
2007-05-03
ソタネト 4:36:24
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
Üzemmódok
O provozních režimech
 A működési módot a [Power] kapcsoló állása határozza meg. [Mode]
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) kapcsoló.
 Állítsa be a működési módot a [Power] kapcsoló állításával [Mode] (csak
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) kapcsolja be
mielőtt bármilyen módot elkezdene működtetni.
 Minden alkalommal, amikor a [Power] kapcsolót lefele mozgatja, váltani fog
a[
(Camera)] és a [
(Player)] módok között.
<Player Mode>
<Camera Mode>
Mode Name
 Provozní režimy se řídí polohou přepínačů [Power] a [Mode]
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
 Před použitím jakékoliv funkce nastavte provozní režim přepínači [Power] a
[Mode] (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
 Po každém pohybu přepínače [Power] směrem dolů se přepne mezi
režimy [
(Camera)] a [
(Player)].
<M.Cam Mode>
<M.Player Mode>
[Power] Switch
[Mode] Switch
(VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
only)
 The <M.Cam Mode> and the <M.Player Mode> are only enabled on VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi.
 M.Cam Mode : Memory Camera Mode / M.Player Mode : Memory Player Mode
A botkormány használata
 A botkormányt arra használhatja, hogy kiválassza vele
a módokat, illetve hogy a kurzort balra, jobbra, fel és le
mozgassa. A botkormánnyal könnyedén választhat és
mozoghat a menüben.
1.
2.
3.
4.
5.
Vissza az előző menüopcióra / A kiválasztott mód beállítása
(balra).
Ugrás az alábbi menüsorra / A
kiválasztott opció beállítása (jobbra).
3
Ugrás alsóbb menüsorra
Ugrás felsőbb menüsorra
Nyomja meg, hogy kiválassza a kijelölt
menüsort (OK).
Používání joysticku
1
4
2
5
 Joystick slouží k provádění výběru a
pohybu kurzoru doleva, doprava, nahoru
a dolů. Pomocí joysticku lze snadno
uskutečnit volbu a pohyb v menu.
1. Přesun na předchozí položku nabídky /
Nastavení vybrané položky (doleva).
2. Přesun na vedlejší položku nabídky /
Nastavení vybrané položky (doprava).
3. Přesun na nižší položku nabídky.
4. Přesun na vyšší položku nabídky.
5. Požadovanou položku vyberte stiskem
(OK).
26
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
26
2007-05-03
ソタネト 4:36:27
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
A GYORSMENÜ használata
Použití Rychlé nabídky
 A GYORSMENÜ lehetõvé teszi a videókamera funkcióihoz való csatlakozást
a [Q.MENU] gomb használatával.
 A gyorsmenü könnyebb hozzáférést biztosít a gyakran használt
menüpontokhoz anélkül, hogy használnia kéne a [MENU] gombot.
A gyorsmenüvel az alábbi módok érhetők el:
<Camera Mode>
(Kam. mód)
<Player Mode>
(Lejátszás)
<M.Cam Mode>
(M.Kamera mód)
(csak VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
<M.Player Mode>
(M. Lej. mód)
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
DIS (Dig. Képstab.)
Program AE
White Balance (Fehér-egy.)
BLC
Shutter (Zár)
Exposure (Expozíció)
61. oldal
54. oldal
56. oldal
48. oldal
52. oldal
52. oldal
Delete (Törlés)
Partial Delete (Részl. törlés)
67. oldal
68. oldal
New Playlist (Új Lej. Lista)
Delete (Törlés)
69. oldal
71. oldal
BLC
Photo Size (Fénykép mérete)
(VP-DC575WB/DC575Wi csak)
White Balance (Fehér-egy.)
Photo Quality (Kép minőség)
Exposure (Expozíció)
48. oldal
92. oldal
Delete (Törlés)
Delete All (Mindet törli)
Protect (Védelem)
Print Mark (Nyomtatási jel)
Format (Formázás)
97. oldal
98. oldal
96. oldal
103. oldal
99. oldal
1
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
DIS
Off
Program AE
White Balance
BLC
Shutter
Exposure
3
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Q.MENU Exit
STBY SP
DIS
Program AE
White Balance
BLC
Shutter
Exposure
strana 61
strana 54
strana 56
strana 48
strana 52
strana 52
Delete
Partial Delete
strana 67
strana 68
New Playlist
Delete
strana 69
strana 71
<M.Cam Mode>
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
BLC
Photo Size
(pouze VP-DC575WB/
DC575Wi)
White Balance
Photo Quality
Exposure
strana 48
strana 92
<M.Player Mode>
(pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
strana 97
strana 98
strana 96
strana 103
strana 99
<Player Mode>
DIS
Program AE
White Balance Outdoor
BLC
Shutter
Exposure
4
Funkce dostupné pro Rychlou nabídku:
<Camera Mode>
Q.MENU Exit
56. oldal
91. oldal
52. oldal
Például: Fehéregyensúly beállítása
1. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
 Gyorsmenü lista megjelenik.
2. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy kiválassza a
<White Balance> (Fehér-egy.), azután nyomja meg a
[Joystick] gombot.
3. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy kiválassza
a kívánt módot (Auto (Automat.), Indoor (Beltér),
Outdoor (Kültér) vagy Custom WB (Egyedi FE)),
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
4. Kilépéshez nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
 Q.MENU se používá pro přístup k funkcím DVD videokamery pomocí tlačítka
[Q.MENU].
 Rychlá nabídka umožňuje snadnější přístup k často používaným nabídkám
bez nutnosti použití tlačítka [MENU].
0:00:00 -RW
30 min VR
16:9 Wide
strana 56
strana 91
strana 52
Například: Nastavení vyvážení bílé
1. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
 Zobrazí se seznam položek rychlé nabídky.
2. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<White Balance>, poté stiskněte [Joystick].
3. Přesunem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
požadovaný režim (Auto, Indoor, Outdoor, nebo
Custom WB), pak stiskněte [Joystick].
4. Ukončete operaci stiskem tlačítka [Q.MENU].
<When the White Balance option in
Camera mode was selected.>
27
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
27
2007-05-03
ソタネト 4:36:29
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
Příprava
OSD (obrazovková nabídka) v režimech Videokamera / Přehrávání
OSD (képernyő kijelzés) Kamera Mód/Lejátszás Mód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Akkuszint 23. oldal
Kézi élességállítás 53. oldal 
EASY.Q 45. oldal 
DIS 61. oldal
Program AE 54. oldal
Fehéregyensúly mód 56. oldal
Digitális hatások mód 58. oldal
16:9 széles 60. oldal
Zársebesség 52. oldal 
Expozíció 52. oldal 
Dátum/Idő 37. oldal
Éjszakai színek 49~50. oldal 
USB (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) 109. oldal
Távvezérlő (csak VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) 31.
oldal
Szélzaj kiszűrés 51. oldal
Ellenfény korrekció (BLC) 48. oldal
LED MEGVILÁGÍTÁS (csak VP-DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) 50. oldal
Cím jelenetszám
Lemez formázás 79. oldal
Lemeztípus
Számláló
Hátralévő idő
Felvétel mód 43. oldal
Üzemmód
Zoom helyzet 46. oldal
Digitális zoom (ráközelítés) pozíció 62. oldal
LCD bővítő 39. oldal 
Hangerőszabályzó 64. oldal
Üzenet sor 117. oldal
Voice Plus indikátor 87.oldal
AV BE (csak VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/
DC173i/DC175Wi/DC575Wi) 83. oldal 
Visszajátszási sebesség 66. oldal
OSD in Camera Mode
24 23 22
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
23
STBY SP
W
T
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
28
0:00:00 -RW
30 min VR
001
No disc!
Sepia
S.1/50
20
00:00 01.JAN.2007
W
18
17
16
15
14
13
12
11
Color N. 1/25
9
16:9 Wide
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
OSD in Player Mode
29

►► SP 0:00:00
1
-RW
VR
001
10
25
3.
4.
5.
6.
10
T
AV IN
No disc!
00:00 01.JAN.2007
Tudnivalók
 A -gal nem jelölt beállítások a videókamera kikapcsolásakor is megmaradnak.
 Az itt leírt OSD (On Screen Display - kijelzőfelirat) feliratok az VP-DC175WB
modell alapján készültek.
28
1.
2.
21 20 19
26
27
28
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Úroveň vybití baterie  strana 23
Ruční ostření strana 53 
EASY.Q (Snadný záznam) strana 45 
DIS (Digitální stabilizátor obrazu) strana 61
Program AE (Automatická expozice) strana 54
Vyvážení bílé strana 56
Režim vizuálních efektů strana 58
16:9 Widestrana 60
Rychlost závěrky strana 52 
Expozice strana 52 
Datum/čas strana 37
Barevná noční závěrka strany 49~50 
USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) strana 109
Dálkové ovládání (pouze VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) strana
31
Protihlukový filtr strana 51
BLC (Kompenzace protisvětla) strana 48
Přisvícení LED (pouze VP-DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) strana 50
Počet scén titulů
Formát disku strana 79
Typ disku
Počítadlo
Zbývající čas
Režim záznamu strana 43
Provozní režim
Poloha přiblížení (zoom) strana 46
Poloha digitálního zoomu strana 62
Posilovač LCD strana 39
Ovládání hlasitosti strana 64
Řádek pro zprávy strana 117
Indikátor funkce Voice Plus strana 87
AV vstup (pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/
DC173i/DC175Wi/DC575Wi) strana 83 
Rychlost přehrávání strana 66
Poznámka

Funkce neoznačené  budou zachovány při zapnutí DVD videokamery po jejím
předchozím vypnutí.

Položky OSD (On Screen Display – Obrazovková nabídka) zobrazené zde vycházejí z
modelu VP-DC175WB.
2007-05-03
ソタネト 4:36:31
HUNGARIAN
ČESKY
Előkészületek
OSD (képernyő kijelzés) M.Kam Mód/M.Lejátszás Mód
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
1. Fotóminőség
OSD in M.Cam Mode
92. oldal
2. Fénykép mérete
5
(VP-DC575WB/
600
4
DC575Wi csak)
W
T
8 min
3
92. oldal
3. Fennmaradó idő
(A mozgóképek
No memory card!
felvehető ideje)
1
4. KÁRTYA
1152
2
(Memóriakártya)
20
jelző
00:00 01.JAN.2007
5. Képszámláló
(A felvehető
állóképek
összmennyisége)
6. Diavetítés 95. oldal
7. Védelem törlés jelző 96. oldal
8. Nyomtatás jel 103. oldal
9. Mappa szám. Fájl szám 93. oldal
A mozgókép fájlszáma
10. Image Counter (Képszámláló) (Aktuális kép /Felvett képek összesen)
Az OSD (képernyő kijelzés) Ki/Be kapcsolása
Příprava
OSD (obrazovková nabídka) v režimech M. Cam / M. Player
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
OSD in M.Player Mode
10
6
7
8
5/10
Slide
1152X864
2
100-0005
9
SMOV001
9
5
No memory card!
00:00 01.JAN.2007
1. Kvalita fotografií
strana 92
2. Velikost
fotografie (pouze
VP-DC575WB/
DC575Wi)
strana 92
3. Zbývající čas (čas
využitelný pro
nahrávání filmů)
4. Indikátor CARD
(paměťová karta)
5. Počítadlo snímků
(Celkový počet
zaznamenatelných
snímků)
Slide Show (Postupné zobrazování snímků) strana 95
Indikátor ochrany před smazáním strana 96
Označení pro tisk strana 103
Číslo složky-Číslo souboru strana 93
Počet filmových souborů
10. Čítač snímků (Aktuální snímek/Celkový počet zaznamenaných
snímků)
6.
7.
8.
9.
Zapnutí a vypnutí funkce OSD (obrazovková nabídka)
OSD Be/Ki kapcsolás
Zapnutí a vypnutí OSD
Nyomja meg a [DISPLAY] gombot a kezelőpanel bal oldalán
 A gomb megnyomásával ki- illetve be kapcsolhatja az OSD módot
Stiskněte tlačítko [DISPLAY] na panelu na levé straně.
 Každým stiskem tlačítka se funkce OSD zapne a vypne.
A dátum/idő be/kikapcsolása
Zapnutí a vypnutí data a času
A dátum/idő be-, vagy kikapcsolásához menjen a menübe és cserélje le a
Dátum/Idõ módot. 37. oldal
Chcete-li funkci Date/Time zapnout či vypnout, vstupte do nabídky a režim
funkce Date/Time změňte. strana 37
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
29
29
2007-05-03
ソタネト 4:36:33
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Órabeállítás (Órabeállítás)
Az órabeállítás Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera mód/M. Lej. mód. 26. oldal
A dátum/idő automatikusan jelölt a lemezen. Felvétel előtt kérem állítsa be a
dátum/idő.
Nastavení hodin (Clock Set)
Nastavení hodin funguje v režimech Camera Mode/Player Mode/M.Cam
Mode/M.Player Mode. strana 26
Datum a čas se automaticky nahrává na disk. Před zahájením záznamu prosím
nastavte datum a čas.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót [DISC] vagy [CARD]. (csak VP-DC173(i)/
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
4
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
(Camera)] vagy
DC575Wi)
Camera Mode
[
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)] nebo
►System
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
[
(Player)].
Clock Set
 A menülista megjelenik.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
Beep Sound
►On
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy kiválassza
Language
►English
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
a <System> (Rendszer)-t, azután nyomja meg a
Demonstration ►On
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
[Joystick] gombot.
<System>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Mozgassa a [Joystick]-ot fel vagy le a <Clock Set>
5. Pro výběr <Clock Set> posuňte [Joystick] nahoru či
(Órabeállítás) kiválasztásához, majd nyomja le a
dolů, poté stiskněte [Joystick].
OK
MENU
Move
Select
Exit
[Joystick] gombot.
 Nejdříve se zvýrazní den.
 A nap mutató kerül először kijelölésre.
6. Pro nastavení aktuálního dne posuňte [Joystick]
6. Mozgassa a [Joystick]-ot fel vagy le a mai nap
nahoru či dolů a poté stiskněte [Joystick].
5
beállításához, majd nyomja le a [Joystick] gombot.
Camera Mode
 Zvýrazní se měsíc.
 A hónap mutató kerül kijelölésre.
►System
 Pro změnu nastavení hodin, zvolte stisknutím
 Az óra beállításához, válassza ki az Évet, Hónapot,
Clock Set
[Joystick] Rok, Měsíc, Den, Hodinu nebo Minuty
01 JAN 2007
Beep Sound
Napot, Órát és Percet a [Joystick] lenyomásával,
a následným posunutím [Joystick] nahoru či dolů
00 : 00
Language
majd mozgassa a [Joystick]-ot fel vagy le a
nastavíte příslušné hodnoty.
Demonstration
megadott értékek beállításához.
7. Po nastavení příslušného dne můžete stejným
7. A hónapot, évet, órát és percet beállíthatja ugyanezzel
postupem nastavit také měsíc, rok, hodinu a minuty.
az eljárással a nap beállítását követően.
8. Po nastavení minut stiskněte [Joystick].
8. Nyomja le a [Joystick] gombot a perc beállítását
Adjust OK Select MENU Exit
 Zobrazí se zpráva <Complete!>.
követően.
9. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 A <Complete!> (Kész!) üzenet jelenik meg.
8
9. Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Poznámky
Camera Mode
 Po vybití lithiové baterie (přibližně po 6 měsících)
►System
Tudnivalók
se datum a čas zobrazí na obrazovce jako 00:00
Clock Set
 Miután a lítiumelem veszít az erejéből (ez kb. 6 hónap),
01 JAN 2007
01.JAN.2007.
Beep Sound
a dátum/idő megjelenik a kijelzőn a következőképpen:
 Lze nastavit maximálně rok 2040.
00 : 00
Language
00:00 01.JAN.2007.

Pokud
do videokamery nebyla vložena lithiová baterie,
Demonstration
Complete!
 Az évet egészen 2040-ig beállíthatja.
vložené údaje nebudou uloženy.
 Ha nem helyez be lítiumos elemet, semmilyen bemenő
 Zobrazení na displeji v této příručce
adatot nem tud menteni.
V této příručce jsou použity ilustrace zobrazení OSD
Move OK Select MENU Exit
 Kijelzések a használati utasításban
modelu VP-DC175WB. Některá zobrazení OSD v
Az VP-DC175WB OSD illusztrációit használjuk ebben a
této příručce se mohou poněkud lišit od aktuálního
használati utasításban. Néhány OSD ebben a használati
zobrazení na vaší DVD videokameře.
utasításban eltérhet az aktuális DVD kameráétól.




30
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
30
2007-05-03
ソタネト 4:36:34
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Távvezérlő beállítása (Távvezérlõ) (csak VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 A Távvezérlõ mód elérhető Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera
mód/M. Lej. mód. 26. oldal
 A Távvezérlõ beállítással engedélyezheti vagy letilthatja a
videókamera távvezérlését.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót: [DISC] vagy
[CARD]. (csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
vagy [ (Player)].
4
(Camera)]
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <System> (Rendszer)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Remote> (Távvezérlõ)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <On> (Be) vagy <Off> (Ki)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
Nastavení příjmu bezdrátového dálkového ovladače (Remote)
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 Funkce Remote funguje v režimech Camera Mode/Player
Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Funkce Remote umožňuje povolit nabo zakázat dálkové ovládání
pro jeho použití s DVD videokamerou.
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
►On
►On
►English
►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
Move
7. Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Tudnivalók
Ha a Távvezérlõ módot kikapcsolja Ki a menüben, és utána
megpróbálja használni, a távvezérlő ikonja ( ) villogni fog az LCD
kijelzőn 3 másodpercig, majd eltűnik.
MENU Exit
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<System>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<Remote>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
Off
On
OK Select
2. Nastavte přepínač [Power] na
[ (Camera)] nebo [ (Player)].
6. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<On> nebo <Off>, pak stiskněte tlačítko
[Joystick].
MENU Exit
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámka
Pokud nastavíte položku Remote na Off a použijete dálkový ovladač,
po dobu 3 sekund bude na LCD monitoru blikat ikona dálkového
ovladače ( ) a poté zmizí.
31
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
31
2007-05-03
ソタネト 4:36:35
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Hangjelzés beállítása (Hangjelzés)
Nastavení pípání (Beep Sound)
 A Hangjelzés mód elérhető Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera mód/M.
Lej. mód. 26. oldal
 Megteheti, hogy a Hangjelzés ki-, vagy bekapcsolja, akkor minden
gomb megnyomására hangot ad.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót [DISC] vagy
[CARD]. (csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
4
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
(Camera)] vagy [ (Player)].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <System> (Rendszer)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Beep Sound> (Hangjelzés)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <On> (Be) vagy <Off> (Ki)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
7. Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Beep Sound funguje v režimech Camera Mode/Player Mode/
M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Funkci Beep Sound můžete zapnout a vypnout; když je funkce
zapnuta, každý stisk tlačítka bude doprovázen zvukovým signálem.
Camera Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
►On
Language
►English
Demonstration ►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
Language
Demonstration
MENU Exit
2. Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)] nebo [ (Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <System>, poté stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Beep Sound>, poté stiskněte
[Joystick].
Off
On
Move OK Select
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
6. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<On> nebo <Off>, pak stiskněte tlačítko
[Joystick].
MENU Exit
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
32
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
32
2007-05-03
ソタネト 4:36:36
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Zárhang beállítása (zárhang) (csak VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Nastavení zvuku závěrky (Shutter Sound) (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 A zárhang mód elérhető az M.Kamera mód. 26. oldal
 Megteheti, hogy a zárhang ki-, vagy bekapcsolja minden esetben,
amikor megnyomja a [PHOTO] gombot.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót: [CARD].
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
4
(Camera)].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <System> (Rendszer)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Shutter Sound> (zárhang)-ot,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <On> (Be) vagy <Off> (Ki)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Funkce Shutter Sound funguje pouze v režimu M.Cam Mode.
strana 26
 Shutter Sound můžete zapnout a vypnout; pokud je zapnut, při
každém stisku tlačítka [PHOTO] se ozve zvuk závěrky.
M.Cam Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
►On
Shutter Sound ►On
Language
►English
Move OK Select
6
M.Cam Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
Shutter Sound
Language
MENU Exit
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<System>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
<Shutter Sound>, poté stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<On> nebo <Off>, pak stiskněte tlačítko
[Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Off
On
7. Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Move OK Select
MENU Exit
33
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
33
2007-05-03
ソタネト 4:36:37
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Válassza ki a kívánt nyelvet. (Language)
Výběr jazyka OSD (Language)
 A Language mód elérhető Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera
mód/M. Lej. mód. 26. oldal
 Kiválaszthatja a megfelelő nyelvet, hogy a menü és az üzenetek
azon jelenjenek meg.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót [DISC] vagy
[CARD]. (csak VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
vagy [ (Player)].
4
(Camera)]
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
 Funkce Language funguje v režimech Camera Mode/Player
Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Můžete zvolit jazyk, který se použije pro obrazovky s nabídkami a
pro zprávy.
Camera Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
►On
Language
►English
Demonstration ►On
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <System> (Rendszer)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
Move OK Select
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy kiválassza a
<Language>-et, azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A következő nyelvi lehetőségek közül választhat.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy kiválassza a kívánt OSD
nyelvet, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Az OSD nyelv a választott nyelven frissítésre kerül.
7. Kilépéshez nyomja meg a[MENU] gombot.
Tudnivalók
A nyelv opciók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
MENU Exit
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)] nebo [ (Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<System>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku <Language>,
poté stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se dostupné jazykové možnosti.
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte požadovaný jazyk pro
OSD, poté stiskněte [Joystick].
 Nabídka na obrazovce se obnoví ve vybraném jazyce.
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámka
Možnosti Language mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
34
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
34
2007-05-03
ソタネト 4:36:38
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Rendszermenü beállítás Počáteční nastavení: Nastavení systémové nabídky
Demonstráció megjelenítése (Bemutató)
Zobrazení ukázky (Demonstration)
 A Bemutató használhatja Kam. mód anélkül, hogy lemezt tenne a

videokamerába.26. oldal
 Mielõtt hozzákezdene, gyõzõdjön meg róla, hogy nincs-e lemez a

videókamerában. 41. oldal
 A bemutató automatikusan megmutatja a videókamera fõ funkcióit,
hogy könnyebben használhassa õket.
 A demonstráció addig ismétlődik, amíg a módot ki 4
Camera Mode
nem kapcsolja.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót [DISC].
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
(Camera)].
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót [
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <System> (Rendszer)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Demonstration> (Bemutató)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <On> (Be)-t, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
7. Hogy kilépjen a demonstrációból, nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Funkci Demonstration lze použít pouze v režimu Camera Mode bez
vloženého disku ve videokameře. strana 26
Předtím, než začnete: Ujistěte se, že v DVD videokameře není
vložený disk. strana 41
 Ukázka automaticky zobrazuje hlavní funkce,
které jsou obsaženy v DVD videokameře,
abyste je mohli snadněji používat.
 Ukázka je uváděna stále dokola, dokud nebude
tento režim ukončen.
►System
Clock Set
Beep Sound
►On
Language
►English
Demonstration ►On
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
Language
Demonstration
(Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<System>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<Demonstration>, pak stiskněte tlačítko
[Joystick].
Off
On
Move OK Select
Tudnivalók
Ha más gombot megnyom (FADE, C.NITE, EASY Q, MF/AF, stb.)
a Demonstration üzemeltetése közben, a Demontration funkció
deaktiválásra kerül és a megnyomott gomb funkciója kerül aktiválásra.
MENU Exit
MENU Exit
6. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<On>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
7. Ukázku ukončíte stiskem [Joystick].
Poznámka
Pokud stisknete během operace Demonstration jiná tlačítka (FADE, C.NITE,
EASY.Q, MF/AF, atd.), funkce Demonstration bude deaktivována a aktivuje
se funkce stisknutého tlačítka.
35
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
35
2007-05-03
ソタネト 4:36:38
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Megjelenítési menü beállítása Počáteční nastavení: Nastavení nabídky zobrazení
LCD kijelző beállítása (LCD fényerõ/LCD szín)
Nastavení LCD monitoru (LCD Bright/LCD Colour)
 Az LCD kijelzőt beállíthatja Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera mód/M. Lej.
mód. 26. oldal
 A videókamera 2.5 hüvelyk (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i)) / 2.7 hüvelyk
(VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi) képátlójú színes LCD kijelzõjén azonnal
megtekintheti a felvett vagy lejátszott képet.
 A videókamera használatának körülményeitõl függõen
(pl. szobában vagy szabadban), a következõket állíthatja be:
- LCD fényerõ
- LCD szín
1.
2.
3.
Állítsa be a [Mode] kapcsolót, hogy [DISC]
vagy [CARD].
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Állítsa be a [Power] kapcsolót, hogy
[
(Camera)] vagy [
(Player)].
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4.
Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Display> (Képernyõ)-t, azután
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5.
Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy beállítsa az
(LCD Bright (LCD fényerõ) vagy LCD Colour (LCD
szín)), majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
6.
Mozgassa a [Joystick] balra vagy jobbra, hogy
beállítsa a kiválasztott mód értékét (LCD Bright
(LCD fényerõ) vagy LCD Colour (LCD szín)), majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Beállíthatja az értékeit: <LCD Bright> (LCD
fényerõ) és <LCD Colour> (LCD szín) <00> ~
<35> között.
7.
4
 Nastavení LCD obrazovky funguje v režimech Camera Mode/Player
Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 DVD videokamera je vybavena barevnou obrazovkou LCD (Liquid Crystal
Display) širokou 2,5 palce (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i)) / 2,7 palce
(VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi), která umožňuje přímé zobrazení obsahu, který
zaznamenáváte nebo přehráváte.
 V závislosti na podmínkách, za kterých používáte DVD videokameru
(například uvnitř nebo venku), můžete nastavit;
- LCD Bright
- LCD Colour
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
►Off
►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Adjust OK Select
MENU Exit
15
MENU Exit
1.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
[
(Player)].
3.
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4.
Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<Display>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku,
kterou hodláte upravit (LCD Bright nebo LCD
Colour), poté stiskněte [Joystick].
6.
Pohybem [Joystick] doleva či doprava nastavte
hodnotu zvolené položky (LCD Bright nebo LCD
Colour), poté stiskněte [Joystick].
 Hodnoty pro položky <LCD Bright> a <LCD
Colour> lze nastavit v rozsahu <00> ~ <35>.
7.
Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Nastavení LCD monitoru nemá vliv na jas ani
barvy zaznamenávaného obrazu.
(Camera)] nebo
Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Az LCD kijelző színeinek a beállítása nem befolyásolja a felvett anyag
színeit és fényeit.
36
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
36
2007-05-03
ソタネト 4:36:40
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Megjelenítési menü beállítása Počáteční nastavení: Nastavení nabídky zobrazení
Dátum/Idő megjelenítése (Dátum/Idõ)
Zobrazení data/času (Date/Time)
 A Dátum/Idõ mód elérhető Kam. mód/Lejátszás/M.Kamera
mód/M. Lej. mód. 26. oldal
 A dátumot és az időt automatikusan rögzíti a lemez egy
meghatározott területére.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót, hogy [DISC] vagy [CARD].
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
4
DC575WB/DC575Wi)
2. Állítsa be a [Power] kapcsolót, hogy
[
(Camera)] vagy [ (Player)].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 A menülista megjelenik.
4. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Display> (Képernyõ)-t,
azután nyomja meg a [Joystick] gombot.
6
5. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a <Date/Time> (Dátum/Idõ)-t, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] fel vagy le, hogy
kiválassza a dátum/idő megjelenítés típusát, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Dátum/Idő megjelenítése <Off> (Ki), <Date>
(Dátum), <Time> (Idõ), <Date&Time>
(Dátum&Idõ).
7. Kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Funkce Date/Time funguje v režimech Camera Mode/Player
Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Datum a čas se automaticky zaznamenává do zvláštní datové
stopy na disku.
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Tudnivalók
 A dátum/idő a következőképp fog megjelenni: 00:00 01.JAN.2007 a
következő feltételek között:
- A lemez üres részeinek visszajátszása közben
- Ha a lemezre felvett a Clock funkció DVD-n való beállítása előtt.
- Ha a lítiumelem gyenge, vagy lemerült
 Mielőtt használnánk a Dátum/Idõ funkciót, be kell állítanunk az órát.
30. oldal
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
37
►Off
►On
Move OK Select
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
(Camera)]
2. Nastavte přepínač [Power] na [
nebo [ (Player)].
MENU Exit
Off
Date
Time
Date&Time
OK Select
MENU Exit
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
<Display>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Date/Time>, poté stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
typ zobrazení pro datum a čas, poté stiskněte
[Joystick].
 Typ zobrazení data a času: <Off>, <Date>,
<Time>, <Date&Time>.
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámky
 Za následujících okolností bude jako datum a čas zobrazen údaj
00:00 01.JAN.2007.
- Během přehrávání prázdné části disku.
- Pokud byl disk zaznamenán před nastavením funkce Clock v DVD
videokameře.
- Při snížení kapacity nebo úplném vybití lithiové baterie.
 Před použitím funkce Date/Time je nutno nastavit hodiny.
strana 30
37
2007-05-03
ソタネト 4:36:41
HUNGARIAN
ČESKY
Kezdeti beállítások: Megjelenítési menü beállítása Počáteční nastavení: Nastavení nabídky zobrazení
A TV kijelző beállítása (TV kijelző)
Nastavení televizního zobrazení (TV Display)
 A TV Display (TV-megjelenítés) funkció a Camera Mode/Player
 Funkce TV Display funguje v režimech Camera Mode/Player Mode/
Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode üzemmódban működik. 26. oldal
M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Kijelölheti az OSD (képernyőmenü) kimenetét.
 Umožňuje volbu výstupu obrazovkové nabídky (OSD).
Ez lehetővé teszi az OSD beállítását a nézetkeresőben, LCD képernyőn
Umožňuje nastavení OSD pro zobrazení v hledáčku, na LCD displeji
vagy külső TV-n a nézet kiválasztásához.
nebo na externí obrazovce televizoru.
Használja a [DISPLAY] gombot az OSD be-/kikapcsolásához az LDC
Pomocí tlačítka [DISPLAY] zapnete a vypnete obrazovkovou nabídku
kijelzőn/keresőben/TVn.
OSD na LCD monitoru, v hledáčku a na televizoru.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót a [DISC] vagy
[CARD]-hoz. (VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi csak)
(Camera)]
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
vagy [
(Player)] üzemmódba.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le a
<Display> (Képernyõ) kiválasztásához,
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Mozgassa [Joystick]-t felfele vagy lefele a
<TV Display> (TV-képernyõ) elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]-t.
6. Mozgassa [Joystick]-t felfele vagy lefele a <On>
(Be) vagy <Off> (Ki) elem kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick]-t.
 <Off> (Be): A képernyőmenü csak az LCDképernyőn és a keresőben jelenik meg.
 <On> (Ki): A képernyőmenü az LCD-képernyőn,
a keresőben és a TV-n is megjelenik.
84~87. oldal
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
4
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
►Off
►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
MENU Exit
Off
On
OK Select
MENU Exit
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Vypínač [Power] přepněte do polohy
[
(Camera)] nebo [
(Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů
vyberte <Display> a stiskněte [Joystick].
5. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru či dolů
vyberte položku <TV Display>, poté stiskněte
[Joystick].
6. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru či dolů
vyberte nastavení <On> nebo <Off>, poté
[Joystick] stiskněte.
 <Off>: OSD se zobrazuje pouze na LCD
monitoru a v hledáčku.
 <On>: Obrazovková nabídka OSD se
zobrazuje na LCD monitoru, v hledáčku a na
obrazovce televizoru. strany 84~87
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámka
Tudnivalók
Když je možnost TV Display nastavena na Off, nabídka se také neobjevuje
Ha a TV-képernyõ-t Ki-ra állította, a menü nem jelenik meg a TV képernyőn. na obrazovce televizoru.
38
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
38
2007-05-03
ソタネト 4:36:42
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel elõtt
A kereső használata


A képeket a keresőn keresztül is megnézheti, hogy elkerülje az elem
lemerülését, vagy hogy a képeket megnézhesse, ha az LCD képernyő gyenge.
A[
(Camera)] vagy a [
(Player)] üzemmódban a Keresõ akkor is
mûködik, ha az LCD képernyõ csukva van.
DVD videokamera: Před záznamem
Použití hledáčku


Abyste předešli vyčerpání baterie nebo pro správné zobrazení v případě, že
obraz na LCD monitoru je nekvalitní, můžete prohlížet obrázky v hledáčku.
V režimu [
(Camera)] nebo [
(Player)] bude fungovat hledáček, pokud
je uzavřena obrazovka obrazovka LCD.
A kereső élességének beállítása
Zaostření hledáčku
A keresőn lévő élességállító gombbal a rövid- vagy távollátók is
élesre állíthatják a képet.
1. Zárja be az LCD-képernyőt.
2. A keresőn lévő élességállító gomb segítségével állítsa be a
kereső kép élességét.
Knoflík pro zaostření hledáčku umožňuje lepší sledování
obrazu osobám se zrakovými vadami.
1. Zavřete LCD monitor.
2. K zaostření obrazu v hledáčku použijte zaostřovací
knoflík.
Figyelem
Ne emelje meg a DVD kamerát a kereső vagy az LCD-képernyő
nyitvatartásával. Az leeshet.
Upozornění
Nezvedejte DVD videokameru za hledáček nebo LCD monitor.
Může dojít k náhlému pádu přístroje.
Tudnivalók
Ártalmas lehet vagy átmeneti látáskárosodást okozhat, ha a keresőn keresztűl
hosszabb ideig a napba vagy erős fényforrásba néz.
Az LCD BŐVÍTÉS használata
A LCD ENHANCER funkció a Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/
M.Player Mode üzemmódban működik. 26. oldal
 Ez megnöveli a kontraszt megkülönböztetést, ezáltal tisztább, élesebb képet
biztosít. Ez az effektust használhatja még kültéren is, erős nappali fény
esetében.
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót a
3
[DISC] vagy [CARD]-hoz. (VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi csak)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót
[ (Camera)] vagy [ (Player)]
üzemmódba.
3. Nyomja meg az [LCD ENHANCER]
gombot.
 Az LCD ENHANCER ikon
( ) jelenik meg a képernyőn.
4. Az LCD ENHANCER-ből való
kilépéshez nyomja meg ismét az [LCD ENHANCER] gombot.
Tudnivalók
Az LCD ENHANCER funkció nem érinti a felvételre kerülő kép minőségét.

AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
39
Poznámka
Sledování slunce nebo jiného silného zdroje světla přes hledáček po dlouhou dobu
může být škodlivé a může způsobit dočasné poškození zraku.
Používání posilovače LCD
 Funkce LCD ENHANCER funguje v režimech Camera Mode/Player Mode/
M.Cam Mode/M.Player Mode. strana 26
 Tato funkce zvyšuje kontrast u čistého a jasného obrazu. Její účinek se uplatní i v
exteriérech za plného denního světla.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]
STBY SP 0:00:00 -RW
nebo [CARD]. (pouze VP-DC173(i)/
20 min VR
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
2. Vypínač [Power] přepněte do polohy
16:9 Wide
[ (Camera)] nebo [ (Player)].
3. Stiskněte tlačítko [LCD ENHANCER].
 Je zobrazena ikona LCD
ENHANCER ( ).
4. Pro ukončení funkce LCD
ENHANCER opět stiskněte tlačítko
[LCD ENHANCER].
Poznámka
Funkce LCD ENHANCER neovlivňuje kvalitu nahrávaného obrazu.
39
2007-05-03
ソタネト 4:36:44
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel elõtt
Különböző felvételi technikák
 Bizonyos helyzetekben a felvétel hatásosságának érdekében
különböző felvételi technikákat célszerű alkalmazni.
1. Általános felvétel.
1
DVD videokamera: Před záznamem
Různé metody záznamu
 K dosažení dramatičtějších výsledků lze v některých situacích použít
jiné metody záznamu.
2
2. Lefelé irányuló felvétel.
Felvételkészítés, felülről nézve
az LCD-képernyőt.
5. Felvétel a keresővel.
Olyan helyzetekben, amikor
az LCD-képernyő nehezen
használható, kényelmes
alternatívát jelent a kereső
használata.
Tudnivalók
Forgassa óvatosan az LCDképernyõt, mivel a túlforgatás a
videókamerához csatlakoztató
forgópánt sérülését okozhatja.
2. Záznam směrem dolů.
Záznam se sledováním LCD
monitoru shora.
3. Záznam směrem nahoru.
Záznam se sledováním LCD
monitoru zdola.
3. Felfelé irányuló felvétel.
Felvételkészítés, alulról nézve
az LCD-képernyőt.
4. Önarckép készítése.
Felvételkészítés, elölről nézve
az LCD-képernyőt.
1. Běžný záznam.
3
4
4. Záznam sebe sama.
Záznam se sledováním LCD
monitoru zepředu.
5. Záznam s hledáčkem
V podmínkách, v nichž je
použití LCD monitoru obtížné,
lze jako vhodnou alternativu
použít hledáček.
5
Poznámka
Prosím natáčejte LCD obrazovku
opatrně, protože přílišné natočení
může způsobit poškození závěsu
dvířek, která spojují LCD obrazovku
s DVD videokamerou.
40
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
40
2007-05-03
ソタネト 4:36:48
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel elõtt
Vložení a vysunutí disku
H
P
O
T
O
Lemez behelyezése és kivétele
 Lemez behelyezésekor vagy a lemeztartó becsukásakor ne
alkalmazzon túlzott erőt. Ez meghibásodást okozhat.
 A beolvasás ideje alatt nem szabad kinyitni a lemeztartót.
 Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re (kizárólag VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál) és a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra
az LCD-képernyőn megjelenített menük és üzenetek
megtekintéséhez.
28. oldal
Lemez behelyezése
1. Nyomja meg az [OPEN]-t fordítsa a nyíl irányába.
 A lemezfedél részlegesen kinyílik.
2. A lemezfedelet óvatosan, kézzel nyissa feljebb.
3. Nyomja be a lemezt a lemeztartóba, amíg egy kattanó
hangot nem hall.
 A lemez írható fele nézzen a DVD videókamera belseje
felé.
 Ne érintse meg a lencséket.
4. Óvatosan nyomja meg a jelölt részt [PUSH CLOSE] a
lemeztartó fedelén annak bezárásához.
 Miután a készülék felismerte a behelyezett lemezt, az
[ACCESS] jelző villogni kezd. Ne szüntesse meg az
áramellátást ez idő alatt. Ne rázza, illetve ne tegye ki
semmiféle fizikai hatásnak. Ez meghibásodást okozhat.
Tudnivalók
 Mozgassa a Kéziszíjat úgy, hogy ne zavarja a lemez
ki/behelyezését.
 A lemezfedelet ki lehet nyitni, amikor a készüléket vagy az
akkut váltóáramú adapterhez csatlakoztattuk, és akkor is
ha a készülék ki van kapcsolva.
DVD videokamera: Před záznamem
 Při vkládání disku a zavírání krytu disku nepoužívejte
příliš velkou sílu. Mohlo by dojít k poškození.
 Během načítání disku nelze otevřít jeho kryt.
 Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
a přepínač [Power] na [
(Camera)], aby se zprávy a
nabídky zobrazovaly na LCD monitoru. strana 28
Jak vložit disk
1. Zatlačte přepínač [OPEN] ve směru šipky.
 Kryt disku se částečně otevře.
2. Jemně otevřete kryt rukou.
3. Zatlačte disk do přihrádky pro disk, až zacvakne na
místo.
 Záznamová strana disku musí směřovat dovnitř
DVD videokamery.
 Nedotýkejte se čoček snímače.
4. Jemně zatlačte na část označenou [PUSH CLOSE] na
krytu disku a zavřete jej.
 Po vložení bude disk rozpoznán, a indikátor
[ACCESS] bude blikat. Během této operace přístroj
nevypínejte. S přístrojem netřepejte ani do něj
nebušte. Mohlo by dojít k poškození.
Poznámky
 Posuňte ruční popruh tak, aby nepřekážel při vkládání
nebo vyjímání disku.
 Pokud je zařízení připojeno k napájecímu zdroji AC
nebo bateriovému modulu, lze kryt disku otevřít, i když
je napájení vypnuto.
1
4
Figyelem:
Ez a termék lézert alkalmaz. A készülék az itt
meghatározottaktól eltérõ kezelése veszélyes sugárzást
eredményezhet. Ne nyissa ki a fedeleket és ne nézzen be a
készülékbe, ha a zárszerkezet elromlott.
Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy a zárszerkezet ne károsodjon.
pickup lens
Upozornění
Tento výrobek používá laser. Použití ovládacích prvků
nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než zde
specifikovaných, může mít za následek riskantní vystavení
záření. Neotevírejte kryty a nedívejte se dovnitř výrobku,
pokud je zajišťovací mechanismus poškozený.
Varování
Dejte pozor, abyste nepoškodili zajišťovací mechanismus.
41
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
41
2007-05-03
ソタネト 4:37:00
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel elõtt
Új lemez használata esetén: Új lemez megformázása
Új lemez behelyezése esetén szükség lehet annak megformázására.
A lemez felismerése megkezdődik.
DVD-R/+R DL lemez esetén: A formázás automatikusan megkezdõdik.
DVD-RW lemez esetén: Figyelmeztetésként megjelenik a <Lemez nincs formázva.
Szeretné formázni?> üzenet.
A Videó és a VR
üzemmódok közti
különbségek
Video (Videó üzemmód) : Ha a lemez finalizálva volt, le tudja
játszani a legtöbb DVD lejátszón/felvevõn.
VR (VR üzemmód) : Szerkesztheti a lemezt a DVD videókamerán,
de a lejátszás csak olyan DVD felvevõn lehetséges, ami
támogatja a VR módot.
 A finalizált lemezek kompatibilitását tekintve lásd a 11. oldalt.
DVD videokamera: Před záznamem
Když používáte nový disk: Formátování nového disku
Po vložení nového disku bude možná nutné jej zformátovat.
Spustí se rozpoznávání disku.
Pro disk DVD-R/+R DL: Formátování začne automaticky.
Pro disk DVD-RW: Objeví se výzva <Disc is not formatted. Format?>.
Rozdíly mezi režimy
Video a VR
Video (Režim Video) : Pokud byl disk ukončen, budete ho moci
přehrávat na většině DVD přehrávačů/rekordérů.
Video (Režim VR) : Disk můžete editovat na DVD videokameře,
ale přehrávání je možné pouze na DVD rekordéru, který
podporuje režim VR.
 Informace o kompatibilitě ukončených disků najdete na straně 11.
Přesuňte [Joystick] doprava nebo doleva a zvolte <Video> nebo <VR>,
Fordítsa a [Joystick]-ot balra vagy jobbra a <Video> vagy <VR> kiválasztásához, majd
pak stiskněte [Joystick].
nyomja meg a [Joystick] gombot.

Informace o aplikacích podle režimu najdete na straně 123.

A mód szerinti alkalmazásokról további információt a 123.

Po dokončení se objeví zpráva <Complete!>.
SP
oldalon talál.

Pokud vyberete <Cancel>, objeví se varovná zpráva <Not

A művelet végeztével a <Kész!> üzenet jelenik meg.
formatted!>.

Ha kiválasztja a <Mégse> gombot, a <Nem formázott!>
Pro záznam na nový disk je třeba ho naformátovat. Chcete-li
Disc is not formatted.
figyelmeztetés jelenik meg.
formátovat později, použijte nabídku <Disc Manager>.
Format?
Egy új lemezt feltétlenül formáznunk kell felvétel elõtt. Késõbbi
strana 79
formázáshoz használja a <Lemezkezelö> menüt. 79. oldal
Cancel
VR
Video
Pro disk DVD+RW: Objeví se výzva <Disc format? All files will
DVD+RW esetén:Figyelmeztetésként megjelenik a
be deleted!>.
<Lemezformázás? Minden fájlt töröl!> üzenet.
Přesuňte [Joystick] doprava nebo doleva a zvolte <Yes>, pak
Mozgassa a [Joystick]-et felfele vagy lefele a <Igen> válasz
stiskněte [Joystick].
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]-t.

Po dokončení se objeví zpráva <Complete!>.

A művelet végeztével a <Kész!> üzenet jelenik meg.
Pokud vyberete <No>, objeví se varovná zpráva <Not
<When a DVD-RW disc is formatted.> 

Ha kiválasztja a <Nincs> gombot, a <Nem formázott!>
formatted!>.
figyelmeztetés jelenik meg.
Pro záznam na nový disk je třeba ho naformátovat. Chcete-li
Egy új lemezt feltétlenül formáznunk kell felvétel elõtt. Késõbbi
formátovat později, použijte nabídku <Disc Manager>.
formázáshoz használja a <Lemezkezelö> menüt. 79. oldal
strana 79
Jak vyjmout disk
Lemez eltávolítása
1. Zatlačte přepínač [OPEN] ve směru šipky.
1. Nyomja meg az [OPEN]-t fordítsa a nyíl irányába.
 Kryt disku se částečně otevře.
 A lemezfedél részlegesen kinyílik.
2.
Jemně otevřete kryt rukou.
2. A lemezfedelet óvatosan, kézzel nyissa feljebb.
3. Vyjměte disk.
3. Távolítsa el a lemezt.
 Zatlačte na prostřední část talíře a disk zvedněte za jeho okraje a tak jej vyjměte.
 A forgótányér közepét lefelé nyomva, fogja meg a lemezt a szélénél fogva.
4. Jemně zatlačte na část označenou [PUSH CLOSE] na krytu disku a zavřete jej.
4. Óvatosan nyomja meg a jelölt részt [PUSH CLOSE] a lemeztartó fedelén annak
bezárásához.
Poznámka
Tudnivalók
Funkce Formátování a Dokončení nejsou dostupné při úrovních nabití baterie
nebo
.
A formázás/véglegesítés funkció nem elérhető az akkumulátor szinten
vagy
.
42
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
42
2007-05-03
ソタネト 4:37:04
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel elõtt
DVD videokamera: Před záznamem
Výběr režimu záznamu (Rec Mode)
A Felvétel mód kiválasztása (Felv mód)
 Funkce Režim záznamu funguje v režimu Camera Mode i Player
 A Felvétel mód egyaránt működik a Kam. mód és a Lejátszás.
Mode. strana 26
26. oldal
 Tato DVD videokamera může natáčet v režimech XP (extra play), SP
 Ez a DVD videókamera az XP (extra lejátszás), SP (standard
(standard play) a LP (long play).
lejátszás) és az LP (hosszú lejátszás) üzemmódokban is tud felvenni.
Z továrny je jako výchozí nastaven režim SP.
Az alapértelmezés szerinti beállítás az SP mód.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
4
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
Camera Mode
DC575WB/DC575Wi)
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
►Record
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)]
Rec Mode
►SP
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra
(Player)].
nebo [
Wind Cut
►Off
vagy [
(Player)]-re.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
 Megjelenik a menülista.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Record>, potom stiskněte [Joystick].
Move OK Select MENU Exit
<Record> (Felvétel) kiválasztásához, majd
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Rec
nyomja meg a [Joystick] gombot.
Mode>, potom stiskněte [Joystick].
6
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Rec
Camera Mode
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
►Record
Mode> (Felv mód) kiválasztásához, majd nyomja
požadovaný záznamový režim (XP, SP nebo
Rec Mode
XP
meg a [Joystick] gombot.
LP), potom stiskněte [Joystick].
Wind Cut
SP
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a kívánt
LP
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
felvételi mód kiválasztásához (XP, SP vagy LP),
 Zobrazí se ikona vybraného režimu.
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Doby záznamu v závislosti na typu disku
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Move OK Select MENU Exit
DVD-RW/+RW/-R (1,4 G)
DVD+R DL (2,6 G)
 A kiválasztott mód ikonja látható.
XP
Asi 20 min
Asi 35 min
A felvételi idő a lemeztípustól függ
7
*SP
Asi 30 min
Asi 53 min
-RW
XP
DVD-RW/+RW/-R (1,4G)
XP
kb. 20 perc
*SP
kb. 30 perc
*LP
kb. 60 perc
DVD+R DL (2,6G)
kb. 35 perc
kb. 53 perc
kb. 106 perc
*A felvett fájlok kódólása a Variable Bit Rate (VBR).
 A leírt felvételi idő körülbelüli érték és a felvétel
körülményeitől függ. (pl. fényviszonyok).
 A VBR egy kódrendszer, amely a felvételi kép
alapján automatikusan beállítja a bit rátát.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
43
STBY
16:9 Wide
0:00:00
20 min VR
*LP
Asi 60 min
Asi 106 min
*Nahrané soubory jsou zakódovány s variabilní
přenosovou rychlostí (VBR).
 Časy nahrávání zobrazené výše jsou přibližné a
závisejí na prostředí, v němž se nahrává (např.
světelné podmínky).
 VBR je systém kódování, který automaticky
nastavuje bitovou rychlost podle nahrávaného
obrazu.
43
2007-05-03
ソタネト 4:37:06
HUNGARIAN
ČESKY
Csatlakoztasson áramforrást a videókamerához. 21, 25. oldal
 (Az áramforrás lehet akkumulátor vagy hálózati tápegység)
 Helyezzen be egy lemezt. 41. oldal
2. Vegye le az objektív védősapkát.
3. Nyissa ki az LCD-képernyőt
 Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
 Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
Győződjön meg róla, hogy megjelent az <STBY> felirat.
 Feltétlenűl ellenőrizze, hogy a felvenni kívánt kép megjelenik-e az
LCD-képernyőn vagy a keresőben.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjelzőjén
elegendő teljesítmény maradt-e a várható felvételi időhöz.
4. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg
4
4 5
a [Start/Stop] gombot.
 <REC> felirat látható az LCDképernyőn.
A felvételi mód, felvételi idő, a
lemez típusa, a formázás mód és
a címszám az LCD kijelzőn kerül
kijelzésre.
5. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a [Start/Stop] gombot.
 Az LCD-képernyõn megjelenik a <STBY> felirat.
 Ha ismét lenyomja a [Start/Stop] gombot, egy újabb címlista
készül.
A címlista szám nem jelenik meg STBY módban, csak REC
módban.
Tanács
Ez a DVD kamera két [Start/Stop] gombbal rendelkezik az LCD kijelző
hátsó részén. Ezek közül a felvétel során bármelyiket használhatja.
OT
PH
Váš první záznam
Az első felvétel elkészítése
O
DVD videókamera: Felvétel alapfokon DVD videokamera: Základní záznam
1.
1.
Připojte zdroj napájení k DVD
videokameře. strany 21, 25
 (Baterii nebo napájecí adaptér)
 Vlote disk. strana 41
2. Sejměte kryt objektivu.
3. Odklopte LCD monitor.
 Nastavte přepínač [Mode] na
[DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
 Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)].
Ujistěte se, zda je zobrazen nápis
<STBY>.
3
 Ověřte si, zda se záběr, který chcete
nahrát, zobrazuje na LCD monitoru
nebo v hledáčku.
 Zkontrolujte, zda indikátor stavu
baterie ukazuje dostatek zbývající
kapacity pro předpokládanou dobu
záznamu.
4. Stiskem tlačítka [Start/Stop] začnete nahrávat.
 Na LCD monitoru se zobrazí indikátor <REC>.
Na LCD monitoru se zobrazují režim záznamu, doba
záznamu, typ disku, formát a počet titulů.
5. Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítko [Start/Stop].
 Po zablikání se na LCD obrazovce zobrazí <STBY>.
 Stisknete-li tlačítko [Start/Stop] znovu, aby se záznam
znovu spustil, vytvoří se nové číslo titulu.
Číslo titulu se neobjeví v režimu STBY, ale v režimu REC.
Tip
Tato DVD videokamera má dvě tlačítka [Start/Stop], umístěná na
zadní straně a na rámu LCD monitoru. Pro nahrávání lze použít
libovolné z nich, podle potřeby.
2
1
5
REC  SP 0:00:20 -RW
30 min VR
001
16:9 Wide
Tudnivalók

Címjelenetekk lejátszása 64. oldal

Akár 253 címjelenetet is létrehozhat DVD-R/+RW/+R DL/-RW(Video
mód) lemezeken, és akár 999-et DVD-RW(VR mód) lemezeken.

A fölösleges energiafogyasztás megelőzése végett a felvétel befejeztével vegye ki az
akkumulátorcsomagot.

Ha a tápkábel/akku nincs csatlakoztatva, vagy a felvétel megszakad, vagy a felvétel során
hibaüzenet jelenik meg, a rendszer adatvisszaállító üzemmódba lép.
Az adatvisszaállítási folyamat alatt semmilyen más funkció nem érhető el. Az adatvisszaállítást
követően a készülék STBY módra vált.
Poznámky
Přehrávání titulů (scén) strana 64
Na discích DVD-R/+RW/+R DL/-RW (režim Video) lze vytvořit až 253 scén titulů a na
discích DVD-RW (režim VR) až 999 scén titulů.

Po dokončení záznamu baterii odpojte, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení.

Pokud jsou odpojeny napájecí kabely/baterie nebo pokud byl záznam během jeho
průběhu zablokovaný, objeví se chybová zpráva a systém se přepne do režimu obnovy
dat.
Během záchrany dat nelze aktivovat žádnou jinou funkci. Po obnově dat se
systém přepne do režimu STBY.


44
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
44
2007-05-03
ソタネト 4:37:09
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
Egyszerű felvétel kezdők számára (EASY. Q mód)
DVD videokamera: Základní záznam
Snadný záznam pro začátečníky (EASY.Q Mode)
 Funkce EASY.Q funguje pouze v režimu Camera Mode. strana 26
 Az EASY.Q mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 Režim EASY.Q usnadňuje pořizování kvalitních záznamů i začátečníkům.
 Az EASY.Q mód segítségével kezdők is egyszerűen készíthetnek jó
felvételeket.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
3
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575WB/DC575Wi típusoknál).
DC575Wi)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Az [EASY.Q] gomb megnyomásával a kamera
3. Stisknutím tlačítka [EASY.Q] budou všechny funkce
valamennyi funkciója kikapcsol, és a felvétel
DVD videokamery will be set to off and the recording
automatikus beállításokkal fog elkészülni (DIS (digitális
settings will be set to the following basic modes (DIS,
képstabilizátor), AF (Autofókusz), AWB (Automatikus
AF(Auto Focus, AWB(Auto White Balance), AE(Auto
fehéregyensúly), AE (Autoexpozíció)) Be.
Exposure)) On.
 Az <EASY.Q> és a DIS ( ) felirat egyszerre
 Současně se na displeji objeví slovo <EASY.Q> a
jelennek meg.
DIS ( ).
4. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a [Start/Stop]
4. Stiskem tlačítka [Start/Stop] začnete nahrávat.
STBY SP 0:00:00 -RW
gombot.
 Záznam začne se základním automatickým
30 min VR
 A felvétel automatikus alapbeállításokkal fog
nastavením.
elkészülni.
5. Stiskněte tlačítko [EASY.Q] znovu v pohotovostním
5. Nyomja meg újra az [EASY.Q] gombot STBY
režimu a pak funkci EASY.Q vypněte.
üzemmódban, ekkor az EASY.Q üzemmód kikapcsol.
 Funkce EASY.Q se během záznamu nevypne.
 Az EASY.Q mód felvételkészítés közben nem fog
16:9 Wide
 DVD videokamera se vrátí k nastavením, které byly
kikapcsolni.
nastaveny před aktivací režimu EASY.Q.
 A videókamera visszaáll az EASY.Q üzemmód
bekapcsolása elõtti beállításokra.
Poznámky
 Tlačítka nedostupná při provozu
Tudnivalók
Při používání funkce EASY.Q nejsou dostupná
 Nem működő gombok az üzemeltetés alatt
následující tlačítka, protože příslušné položky jsou
4
Az EASY.Q funkció működése során a következő
nastaveny automaticky. Pokud se pokusíte provést
gombok nem elérhetők, mivel a tételek automatikusan
operaci, která není dostupná, může se objevit příslušná
be vannak állítva. A megfelelő üzenet jelenik meg, ha
zpráva.
elérhetetlen funkciót kapcsol be.
- Tlačítko [MENU]
- [MENU] gomb
Tlačítko [C.NITE]
- [C.NITE] gomb
- Tlačítko [Q.MENU]
- [Q.MENU] gomb
Tlačítko [MF/AF] atd.
- [MF/AF] gomb, stb.
 Nastavení režimu EASY.Q jsou vymazána při vyjmutí
 Az EASY.Q üzemmód beállításai törlõdnek, ha az
bateriového modulu z DVD videokamery a musí být
akkumulátort kiveszik a DVD videókamerából, és az
znovu nastavena při výměně bateriového modulu.
akkumulátor visszahelyezése után újra be kell állítani
 V režimu EASY.Q není 16:9 Širokoúhlý k dispozici.
õket.
(pouze u VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
 A 16:9 Wide nem elérhető a EASY.Q módban. (csak a VP-DC171(i)/
 Funkce Digital Effect a Digital Zoom nejsou v režimu
DC171Bi/DC173(i) készüléknél)
EASY.Q dostupné.
 EASY Q üzemmódban nem használható a Digitális zoom és a Digit. ffekt
45
funkció.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
45
2007-05-03
ソタネト 4:37:12
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
DVD videokamera: Základní záznam
Zoomolás (közelítés és távolítás)
Přibližování a oddalování (zoom)
 A Zoom egyaránt működik a Kam. mód és az M.Kamera mód.
 26. oldal
 A zoomolással megváltoztatja a téma méretét a kompozíción belül.
 Különböző sebességekkel zoomolhat.
 Próbálja ki ezeket a módokat a különböző felvételekhez. A zoom funkció
túlzott használata amatőr hatású felvételeket eredményezhet, és
csökkentheti az akkumulátoros üzemidőt.
 Ez a DVD kamera lehetővé teszi a felvételt optikai 34x (VP-DC171(i)/
DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i) csak) vagy 26x (VP-DC575WB/DC575Wi csak) nagy
teljesítményű zoom vagy digitális zoom segítségével.
1.
2.
3.
Mozgassa a [Zoom] kart vagy nyomja
meg a [Zoom] gombot, kis eltolása
lassú, nagyobb eltolása gyors zoomolást
eredményez.
 A zoomolás az OSD
képernyőkijelzőn kísérhető
figyelemmel.
[T] (Teleobjektív) oldal: A téma közelebb
jelenik meg.
[W] (Nagylátószög) oldal: A téma
távolabb jelenik meg.
 W állásban az objektív felületétől
10 mm távolságra lévő tárgyakról
készíthet felvételt.
 Funkce Přiblížení je dostupná v režimu Camera Mode a M.Cam Mode.
strana 26
 Přiblížení/oddálení (Zoom) je způsob záznamu, který umožňuje změnu
velikosti objektu ve scéně.
 Přiblížení (Zoom) lze provádět různou rychlostí.
 Tyto funkce používejte pro různé záběry. Při nadměrném používání zoomu
nebudou výsledky vypadat profesionálně a bude docházet k rychlejší
spotřebě baterie.
 Tato DVD videokamera umožňuje nahrávat pomocí optického 34násobného
elektricky ovládaného přiblížení (pouze VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)) nebo
pomocí 26násobného elektricky ovládaného přiblížení (pouze VPDC575WB/DC575Wi) a digitálního přiblížení.
1. Při malém pohybu nebo lehkém
stisku ovladače [Zoom] bude změna
pozvolnější, při větším pohybu bude
změna rychlejší.
 Úroveň přiblížení se zobrazuje mezi
údaji na obrazovkovém displeji OSD.
2. Strana [T] (Teleobjektiv): Předmět je
přiblížen.
3. Strana [W] (Širokoúhlý záběr): Předmět
je vzdálen.
 Při širokoúhlém záběru (poloha Wide)
lze snímat objekty ze vzdálenosti
přibližně 10 mm od objektivu.
TELE
WIDE
46
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
46
2007-05-03
ソタネト 4:37:13
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
Képerősítés és képhalványítás használata (FADE)


Az Átmenet mód csak Kam. mód működik.
26. oldal
Felvételeinek professzionálisabb hatást
kölcsönözhet, ha olyan különleges
effektusokat használ, mint pl. egy jelenetsor
elején a fokozatos előtűnés, a végén pedig
a fokozatos eltűnés.
2.
3.
4.
STBY SP

Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
Állítsa a [Power] kapcsolót
[
(Camera)]-ra.
A felvétel előtt nyomja fel a [Joystick]-t, és
tartsa meg.
 A kép és a hang fokozatosan eltűnik
(fade out).
Nyomja meg a [Start/Stop] gombot,
egyidejűleg pedig engedje fel a [Joystick].
 A felvétel megkezdődik, a kép és hang
fokozatosan tűnik elő (fade in).
6.
0:00:00 -RW
30 min VR


REC  SP

0:00:20 -RW
30 min VR
001
5
REC  SP

6
A felvétel megállításához nyomja meg a
[Joystick]-ot felfelé, és tartsa meg.
 A kép és a hang fokozatosan eltűnik
(fade out).
Ha a kép eltűnt, a felvétel
leállításához nyomja meg a Move the [Joystick] up and hold.
[Start/Stop] gombot.
001
STBY SP

a. Fade Out
0:00:30 -RW
30 min VR
0:00:40 -RW
30 min VR
Funkce Rozetmívání/zatmívání je
dostupná pouze v režimu Camera Mode.
strana 26
Pomocí speciálních efektů, například
roztmíváním na začátku scény nebo
zatmíváním na konci scény můžete svým
nahrávkám dodat profesionální vzhled.
Zahájení záznamu
1.
2.
A felvétel leállítása
5.
Použití funkce Fade In a Out (FADE)
3
4
A felvétel elindítása
1.
DVD videokamera: Základní záznam
3.
4.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)].
Před nahráváním stiskněte [Joystick]
nahoru a podržte jej.
 Obraz a zvuk se začnou postupně
ztrácet (fade out – zatmívání).
Stiskněte tlačítko [Start/Stop] a zároveň
uvolněte [Joystick].
 Videokamera začne nahrávat a obraz
se zvukem se začnou postupně
zobrazovat (fade in – rozetmívání).
Ukončení záznamu
5.
Pro ukončení nahrávání stiskněte
[Joystick] nahoru a podržte jej.
 Obraz a zvuk se začnou postupně
ztrácet (fade out – zatmívání).
6. Po vytracení obrazu
Gradual disappearance
stiskem tlačítka [Start/
Stop] záznam ukončete.
a. Fade Out
(Fokozatos eltűnés)
(kb. 4 másodperc)
a. Fade Out (Zatmívání)
(asi 4 sekundy)
b. Fade In (Rozetmívání)
(asi 4 sekundy)
b. Fade In (Fokozatos
előtűnés)
(kb. 4 másodperc)
Gradual appearance
b. Fade In
Release the [Joystick]
47
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
47
2007-05-03
ソタネト 4:37:16
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
Použití funkce Kompenzace protisvětla (BLC)
Ellenfény korrekció (BLC) használata
 BLC (Ellenfény-kiegyenlítés) egyaránt
működik Kam. mód és M.Kamera
mód. 26. oldal
 Ellenfény akkor van, ha a téma
sötétebb a háttérnél:
- Ha a téma ablak előtt van.
- Ha a személy, akiről a felvétel
készül, fehér vagy fényes ruhát
visel és kifejezetten fényes háttér
előtt áll; ekkor túl sötétnek tűnik
az arca és nem lehet kivenni az
arcvonásait.
- Ha a téma a szabadban van és a
háttér borús.
- Ha a fényforrás túl erős.
- Ha a téma havas háttér előtt van.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re vagy
[CARD]-ra. (kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le a <Camera>
(Cámara) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le a <BLC>
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
6. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le az <On> (Be)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 BLC ikon (
) láthatóa képernyőn.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a BLC funkciót a
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal
 A BLC funkció nem működik EASY.Q üzemmódban.
DVD videokamera: Základní záznam
<BLC Off>
6
<BLC On>
Camera Mode
►Camera
▲
DIS
BLC
Digital Zoom
Move
7
16:9 Wide
Off
On
OK Select
MENU Exit
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
 Funkce Kompenzace protisvětla je
dostupná v režimu Camera Mode a
M.Cam Mode. strana 26
 K osvětlení protisvětlem dochází v
situacích, kdy je objekt tmavší než
osvětlené pozadí:
- Předmět se nachází před oknem.
- Nahrávaná osoba je oblečena
v bílých nebo zářivých šatech a
stojí proti světlému pozadí; obličej
postavy je příliš tmavý a nelze
rozeznat detaily.
- Předmět je venku a na pozadí je
zataženo.
- Zdroje světla jsou příliš jasné.
- Předmět se nachází na sněhovém
pozadí.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo
[CARD]. (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
(Camera)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů
vyberte <Camera> a stiskněte [Joystick].
5. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů
vyberte <BLC> a stiskněte [Joystick].
6. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů
vyberte <On> a stiskněte [Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona BLC (
).
Poznámky
 Můžete provádět přímý přístup k funkci BLC
pomocí tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Funkci BLC nelze aktivovat v režimu EASY.Q.
48
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
48
2007-05-03
ソタネト 4:37:18
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
Éjszakai színek használata
DVD videokamera: Základní záznam
Použití funkce Colour Nite
A Színes éjszaka mód csak Kam. mód működik.
 Funkce Barevná noční závěrka je dostupná pouze v
26. oldal
režimu Camera Mode. strana 26
3
 A zársebesség kontrollálásával lassú felvételt vagy
 Můžete nasnímat předmět zpomaleně ovládáním
sötét helyszínen világosabb képet is készíthet a
rychlostí závěrky, nebo zjasnit obraz v tmavých místech
témáról, a színek kiegyenlítése nélkül.
bez zhoršení barev.
 Törölje a 16:9 Wide módot a Colour Nite funkció
 Pro použití funkce Colour Nite (Barevná noční
használatához. (VP-DC171W(i)/DC171WB/
závěrka) prosím vypněte režim 16:9 Wide
DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/
(Širokoúhlý). (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC575WB/DC575Wi only) 60. oldal
DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
only) strana 60
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
(VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
(Camera)]-ra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
DC171WH/DC172W/DC173(i) only)
DC575Wi)
3. Nyomja meg a [C.NITE] (kizárólag VP-DC171(i)/
2.
Nastavte
přepínač [Power] na [
(Camera)].
DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
3
3. Stiskněte tlačítko [C.NITE] (pouze VP-DC171(i)/
DC173(i) típusoknál) vagy a [C.NITE/LIGHT]
DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
(kizárólag VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusnál) gombot.
DC173(i)) nebo [C.NITE/LIGHT] (pouze VP-DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
4. Minden alkalommal, amikor megnyomja a [C.NITE]
(kizárólag VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
4. Po každému stisku tlačítka [C.NITE] (pouze VPDC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i) típusoknál)
DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
vagy a [C.NITE/LIGHT] (kizárólag VP-DC175WB/
DC172W/DC173(i)) nebo [C.NITE/LIGHT] (pouze VPDC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusnál) gombot,
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi), se rychlost
megváltozik a zársebesség;
závěrky změní v tomto pořadí;
 <Color N. 1/25> (Szín sz.1/25) másodpercre,
 <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> a Vypnuto.
(VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
<Color N. 1/13> (Szín sz.1/13) másodpercre.
(pouze VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC575Wi only)
(kizárólag VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i))
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)
4
STBY SP 0:00:00 -RW

<Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>, <Color N. 1/13
típusoknál)
( )>a Vypnuto. (pouze VP-DC175WB/DC175W(i)/
30
min
VR
 <Color N. 1/25> (Szín sz.1/25) másodpercre,
DC575WB/DC575Wi)
<Color N. 1/13> (Szín sz.1/13) másodpercre,
<Color N. 1/13( )> (Szín sz.1/13) másodpercre.
Poznámky
(kizárólag VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
 Při používání funkce Colour Nite budou záběry
DC575Wi típusnál)
připomínat efekt zpomaleného filmu.
Tudnivalók
 Při používání funkce Barevná noční závěrka probíhá
 Az Éjszakai színes mód használatakor a képen egy
ostření pomalu a na monitoru se mohou objevit bílé tečky
Color N.1/25
lassú mozgásszerű hatás jelentkezik.
– nejedná se o závadu.
 Az Éjszakai színes mód használatakor a az élesség
 Funkce Colour Nite (Barevná noční závěrka) není
lassan alkalmazkodik és fehér pontok jelenhetnek meg
dostupná při použití následujících funkcí. 16:9 Wide,
a képernyőn, ez nem meghibásodás.
Program AE, Shutter, Exposure, Digital Zoom,
 A Colour Nite funkcióaz alábbi funkciók során nem elérhető: 16:9 méret,
Mosaic, Mirror, Emboss2 a Pastel2.
Program AE, Zár, Expozíció, Digitális zoom, Mozaik, Tükör, 2-es Dombor.

Když
je
zapnuta
funkce
DIS,
režim Colour Nite (Barevná noční závěrka) se
és 2-es pasztell.
vypne.
 A DIS, vagy a Colour Nite mód kioldásra kerül.
49

AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
49
2007-05-03
ソタネト 4:37:20
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel alapfokon
DVDvideokamera: Základní metody záznamu
A Megvilágítás (LIGHT) használata
(csak VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)




A Megvilágítás mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
A LED lehetõvé teszi sötét helyen levõ tárgyak felvételét.
A LED-világítás csak a az Éjszakai színes móddal használható.
Ne használja a 16:9 méret módot ennek használatához. 60. oldal
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
Použití LIGHT (Přisvícení LED)
(pouze VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 Funkce Přisvícení LED funguje pouze v režimu Camera Mode.
strana 26
 Funkce LIGHT umožňuje provádět záznam subjektu v temných
místech.
 Přisvícení LED lze použít pouze s funkcí Barevná noční závěrka.
 Pro použití této funkce prosím vypněte režim 16:9 Wide. strana 60
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
3
2. Nastavte přepínač [Power] na [
3. Tartsa nyomva a [C.NITE/LIGHT] gombot, amíg
a <Color N. 1/13( )> (Szín sz.1/13) felirat
megjelenik.
Vigyázat
A LED nagyon felforrósodhat.
Ne nyúljon hozzá működés közben vagy rögtön
a kikapcsolás után, különben súlyos sérülést
szenvedhet.
 Ne tegye a videókamerát a hordtáskába
közvetlenül a LED világítás használata után, mivel
az még egy ideig rendkívül forró marad.
 Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes
anyagok közelében.


Tudnivalók
 A LIGHT nem kapcsolódik be vagy ki felvétel közben.
 A LED-világítás hatósugara korlátozott. (legfeljebb 2 m)
 16:9 méret mód nem elérhető LIGHT módban.
(Camera)].
3. Opakovaně tiskněte tlačítko [C.NITE/LIGHT], až
se objeví <Color N. 1/13( )>.
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Color N.1/13
Nebezpečí
Světlo LED se může velmi zahřát.
Nedotýkejte se jej za provozu nebo brzy po jeho
vypnutí; v opačném případě může dojít k vážným
poraněním.
 Neumísťujte DVD videokameru do přenosného
pouzdra okamžitě po použití funkce LIGHT,
protože zůstává po určitou dobu extrémně horká.
 Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo
explozivních materiálů.


Poznámky
 Během záznamu nelze funkci LIGHT zapnout ani vypnout.
 Do sah světla LED je omezen. (maximálně 2 m)
 Funkce 16:9 Wide není dostupná, pokud je aktivní režim LIGHT.
50
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
50
2007-05-03
ソタネト 4:37:22
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Protihlukový filtr (Wind Cut)
A szélzaj csökkentése (Szélzaj-csökk)
 Funkce Wind Cut je dostupná pouze v režimu Camera Mode.
strana 26
 Funkci Wind Cut (Protihlukový filtr) použijte při nahrávání na větrných
místech, například na pláži nebo v blízkosti budov.
 Funkce Wind Cut minimalizuje při záznamu hluk způsobený větrem
nebo jiné typy hluků.
- Při zapnutém protihlukovém filtru jsou
současně s hlukem větru odfiltrovány i
Camera Mode
některé hluboké tóny.
 A Szélzaj-csökk mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 Használja a Wind Cut (Szélzaj-csökkentés) módot, ha szeles
helyeken, pl. tengerparton vagy épületek közelében készít felvételt.
 A Wind Cut (Szélzaj-csökkentés) mód felvételkészítés közben
minimálisra csökkenti a szél vagy más okozta zajokat.
- A Wind Cut (Szélzaj-csökkentés) a szél zajával együtt más
alacsonyabb frekvenciájú hangokat is eltávolít.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Record> (Felvétel) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Wind Cut> (Szélzaj-csökk) kiválasztásához,
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. A Wind Cut (Szélzaj-csökkentés) mód
aktiválásához fordítsa a [Joystick] felfelé vagy
lefelé <On> (Be), állásba, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Wind Cut ikon (
) látható.
Tudnivalók
A Szélzaj-csökk módot feltétlenül kapcsolja Ki, ha azt
szeretné, hogy a mikrofon érzékenysége maximális
legyen.
4
►Record
Rec Mode
Wind Cut
Move
6
►SP
►Off
OK Select
Camera Mode
►Record
Rec Mode
Wind Cut
Move
7
MENU Exit
Off
On
OK Select
MENU Exit
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
(Camera)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Record>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Wind Cut>, poté stiskněte [Joystick].
6. Chcete-li aktivovat protihlukový filtr, pohybem
[Joystick] nahoru či dolů zvolte <On>, potom
stiskněte [Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona Wind Cut (
).
Poznámka
Pokud chcete využít citlivost mikrofonu na maximum,
funkci Wind Cut nastavte na Off.
16:9 Wide
51
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
51
2007-05-03
ソタネト 4:37:23
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Zársebesség és Expozíció beállítása (Zár/Expozíció)
Nastavení rychlosti závěrky a expozice (Shutter/Exposure)
A Zársebesség mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 Funkce Rychlost závěrky funguje pouze v režimu Camera Mode. strana 26
A zársebesség arra az időre vonatkozik, amíg az a zárat kinyitja vagy bezárja. Minél nagyobb a
Rychlost závěrky označuje dobu, během níž se závěrka otevře a zavře. Čím větší rychlost je nastavena,
sebességbeállítás, a lencsék annál kevesebb fényt kapnak.
tím méně světla vstoupí do objektivu.
 Az Expozíció mód egyaránt működik Kam. mód és M.Kamera mód. 26. oldal
 Funkce Expozice je dostupná v režimu Camera Mode i M.Cam Mode. strana 26
Az expozíció beállítása lehetővé teszi a lencséknél a bejövő fény beállítását.
Nastavení Expozice umožňuje nastavit množství světla, které vstoupí do objektivu.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re vagy [CARD]-ra. (kizárólag
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD]. (pouze VP-DC173(i)/
3
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Camera Mode
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
►Camera
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
Program AE
►Auto
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Megjelenik a menülista.
White
Balance
►Auto
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le a <Camera> (Kamera)
Digital Effect
►Off
4. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů vyberte <Camera> a
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Shutter
►Auto
stiskněte [Joystick].
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Shutter> (Zár) vagy
<Exposure> (Expozíció) kiválasztásához, majd nyomja meg a
Exposure
►Auto
5. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte <Shutter> nebo
[Joystick] gombot.
16:9 Wide
►On
<Exposure>, pak stiskněte tlačítko [Joystick].
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Manual> (Kézi) mód
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Manual>, potom stiskněte
Move OK Select MENU Exit
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
[Joystick].
7. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a kívánt zársebesség vagy
7. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte požadovanou hodnotu
exponálási érték kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
rychlosti závěrky nebo expoziční hodnotu, poté stiskněte [Joystick].
5
gombot.
Camera Mode
 Rychlost závěrky lze nastavit na hodnoty <1/50>, <1/120>, <1/250>,
 A zár sebességét <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>,
►Camera
<1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> nebo <1/10000> sekundy.
<1/2000>, <1/4000> vagy <1/10000> -re lehet állítani.
 Hodnotu expozice lze nastavit v rozsahu <00> a <29>.
Program AE
 Exponálási értékek beállítása <00> és <29> között lehet.
8. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
8. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
White Balance
 Megjelennek a kiválasztott beállítások.
 Zobrazí se vybrané nastavení.
Digital Effect
Felvételhez javasolt zársebességek
Shutter
Auto
Doporučené rychlosti závěrky při záznamu
Exposure
Manual
 Szabadtéri sportokhoz, mint például golf vagy tenisz: 1/2000 vagy
 Venkovní sporty, například golf nebo tenis: 1/2000 nebo 1/4000
1/4000
16:9 Wide
 Jedoucí vozidla, vlaky nebo jiné rychle se pohybující objekty, například
▼
 Mozgó autókhoz, vonatokhoz vagy más gyorsan mozgó járműhöz,
horská dráha: 1/1000, 1/500 nebi 1/250
Move OK Select MENU Exit
mint a hullámvasút: 1/1000, 1/500 vagy 1/250
 Halové sporty, například košíková: 1/120
 Fedett pályás sportokhoz, mint a kosárlabda: 1/120
Nastavení
expozice při nahrávání
Az expozíció állítása felvétel közben
7
Když nastavíte Expozici na Ruční režim, lze nastavit množství světla
Ha az expozíciót kézi beállításra állítja, a fényt, hogy mennyi érje a lencsét,
S.1/50
beállíthatja úgy, hogy az megfeleljen a környezeti tényezőknek.
vstupujícího do objektivu podle světlených podmínek okolí.
Tudnivalók
Poznámky

Közvetlenül elérheti a Zár és az Expozíció funkciót a [Q.MENU]

Můžete provádět přímý přístup k funkcím Shutter a Exposure pomocí
gomb használatával. 27. oldal
tlačítka [Q.MENU]. strana 27

Ha kézileg megváltoztatja a zársebességet és az expozíció

Pokud změníte nastavení rychlosti závěrky a expozice při zvoleném
értéket, miközben a Program AE van kiválasztva, kézi változtatást
alalmazzon először.
režimu automatického nastavení Program AE, ručně, budou takto
20

Ha hosszú megvilágítási időt állít be, a kép esetleg nem lesz olyan finom.
provedené změny použity primárně.

Ha EASY.Q üzemmódra vált, akkor videókamera visszatér az

Při vyšší rychlosti závěrky nemusí obraz vypadat plynule.
automatikus zár és expozíció beállításaihoz.

Při změně do režimu EASY.Q se DVD videokamera vrátí k nastavením s automatickou závěrkou a

Ha a felvételt 1/1000 vagy nagyobb zársebességgel készíti, ügyeljen rá, hogy a nap ne süssön
automatickým nastavením expozice.
közvetlenül az objektívbe.

Při záznamu s rychlostí závěrky 1/1000 nebo vyšší se ujistěte, zda do objektivu nesvítí slunce.

52
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
52
2007-05-03
ソタネト 4:37:24
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Automatické ostření / ruční ostření
Autofókusz/Kézi élességállítás



Az autofókusz/kézi élességállítási módok
egyaránt működnek Kam. mód és M.Kamera
mód. 26. oldal
Többnyire jobb, ha az automatikus élességállítási
módot használja, mivel így a felvételkészítéskor
a kreativitásra koncentrálhat.
Kézi élességállításra akkor lehet szükség, amikor
nehéz élességállítási körülmények vannak, illetve
nem megbízható.
Autofókusz

Ha még nem gyakorlott videókamerafelhasználó, javasoljuk az autófókusz
használatát.
a
b
c
d
 Funkce Auto Focus/Manual Focus je dostupná v
režimu Camera Mode i M.Cam Mode.
strana 26
 Ve většině situací je výhodnější použít funkci
automatického ostření, protože umožňuje
koncentraci na kreativní stránku záznamu.
 V určitých podmínkách, v nichž je automatické
ostření obtížné a/nebo nespolehlivé bude nutno
použít ruční ostření.
Automatické ostření
 Pokud nemáte zkušenosti s používáním DVD
videokamer, doporučujeme použití automatického
zaostřování.
Ruční ostření
Kézi élességállítás

1.
2.
3.
4.
5.
A következő helyzetekben jobb eredményeket
kaphat az élesség, távolság kézi beállításával:
a. Több tárgyat tartalmazó kép, ahol egyes
tárgyak a videókamerához közel, mások
távol helyezkednek el.
b. Ködbe burkolt, vagy hóban álló személy.
c. Nagyon fényes vagy csillogó felületek, mint pl. autó.
d. Folyamatosan vagy gyorsan mozgó emberek vagy
tárgyak, pl. egy atléta vagy egy tömeg.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re vagy [CARD]-ra.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
Nyomja meg az [MF/AF] gombot.
 A kézi élesség ikon ( ) villog.
Fókuszálás a [Joystick] segítségével.
 A [Joystick] balra mozgatása az előtérben levő
képre fókuszál, míg a [Joystick] jobbra mozgatása a
háttérben levő képre fókuszál.
A kilépéshez nyomja le a [MF/AF] gombot.
Tudnivalók
A manuális élességállítás EASY.Q üzemmódban nem működik.
3 4
1.
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
16:9 Wide
 Near
2.
3.
4.
5.
Far 
 V následujících případech je možno získat lepší
výsledky ručním ostřením.
a. Snímek, který obsahuje několik objektů, z
nichž některé jsou blízko DVD videokamery,
ostatní ve větší vzdálenosti.
b. Osoba zahalená mlhou nebo obklopená
sněhem.
c. Velmi jasné nebo lesklé povrchy, například
automobil.
d. Trvale nebo rychle se pohybující osoby nebo
objekty, například atlet nebo dav lidí.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
Stiskněte tlačítko [MF/AF].
 Ikona pro ruční ostření ( ) bude blikat.
Zaostření pomocí ovladače [Joystick].
 Pohybem ovladače [Joystick] doleva se zaměříte
na popředí snímku, zatímco pohybem ovladače
[Joystick] doprava se zaměříte na pozadí snímku.
Pro odchod stiskněte tlačítko [MF/AF].
Poznámka
Manual Focus (Ruční ostření) není dostupné v režimu EASY.Q.
53
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
53
2007-05-03
ソタネト 4:37:29
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Programozott automata expozíciós mód (Program AE)
Naprogramované režimy s automatickou expozicí (Program AE)
 A Program AE csak Kam. mód működik. 26. oldal
 A Program AE üzemmódban a zársebességet és a rekesznyílásokat
a különböző felvételi körülményekhez igazíthatja.
 Így kreatívan állíthatja a mélységélességet.

<Automat. ( )> üzemmód
- Automatikus kiegyenlítés a téma és a háttér
között.
- Normál feltételek mellett használhatja.
- A zársebesség a kompozíciótól függően
másodpercenként 1/50 és 1/250 között
automatikusan váltakozik.
 Funkce Program AE je dostupná pouze v režimu Camera Mode.
strana 26
 Funkce Program AE umožňuje nastavení rychlostí závěrky a clony
tak, aby vyhovovaly různým záznamovým podmínkám.
 Nabízí kreativní kontrolu nad hloubkou záběru.
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR

)>
Režim <Auto (
- Automatické vyvážení mezi předmětem a
pozadím.
- Lze použít za normálních okolností.
- Rychlost závěrky se podle scény automaticky
mění od 1/50 do 1/250 sekundy.

Režim <Sports (
)>
Pro záznam rychle se pohybujících osob nebo
objektů.
16:9 Wide

<Sport (
)> üzemmód
Felvételkészítés gyorsan mozgó emberekről vagy
tárgyakról.

<Portré (
)> üzemmód
- A téma hátterére állítja az élességet, ha a háttér nem éles.
- A Portré üzemmód szabadban a leghatásosabb.
- A zársebesség másodpercenként 1/50 és 1/1000 között
automatikusan váltakozik.

<Világítás (
)> üzemmód
Segít a felvétel helyes elkészítésében olyankor, amikor csak a téma
megvilágított, és a kép többi része nem.

<Homok/Hó (
)> üzemmód
Olyan felvétel készítésekor, amikor a homokról vagy hóról visszavert
fény miatt az emberek vagy a témák sötétebbek a háttérnél.

<Nagy seb. (
)> (Nagy zársebesség) üzemmód
Gyorsan mozgó célok, például golf- vagy teniszjátékosok felvételéhez.

Režim <Portrait (
)>
- Slouží k zaostření pozadí objektu, pokud je rozostřeno.
- Režim portrét je nejúčinnější při použití v exteriérech.
- Rychlost závěrky se automaticky mění od 1/50 do 1/1000 sekundy.

Režim <Spotlight (
)>
Pro záznam v situaci, kdy je osvětlen pouze snímaný objekt a zbytek
scény nikoli.

Režim <Sand/Snow (
)>
Pro záznam, když jsou lidé nebo předměty tmavší než pozadí, kvůli
odraženému světlu od písku nebo sněhu.

Režim < High Speed (
)> (Vysoká rychlost závěrky)
Pro záznam rychle se pohybujících objektů, například hráčů golfu
nebo tenisu.
54
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
54
2007-05-03
ソタネト 4:37:37
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
A Program AE (Programautomata Expozíció) beállításai
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
(Camera)]-ra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Camera> (Kamera) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Program AE> kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
 Megjelenik a rendelkezésre álló beállítások
listája.
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a kívánt
Program AE mód kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 A kiválasztott mód ikonja látható.
 Az <Auto> (Automat.) mód kiválasztásakor
nem jelenik meg ikon.
Tudnivalók
 A Program AE mód közvetlen elérése a
[Q.MENU] gomb megnyomásával lehetséges.
27. oldal
 A Program AE mód nem működik EASY.Q
üzemmódban.
 A Program AE nem állítható be, ha a
zársebességet vagy az expozíciót kézzel
beállította. 52. oldal
4
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
16:9 Wide
Move
6
Nastavení možností automatické expozice
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
16:9 Wide
Move
7
16:9 Wide
►Auto
►Auto
►Off
►Auto
►Auto
►On
▼
MENU Exit
A
Auto
Sports
Portrait
Spotlight
Sand/Snow
High Speed
OK Select
MENU Exit
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Camera>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Program AE>, potom stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se dostupné možnosti.
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
požadovanou položku automatické expozice,
poté stiskněte [Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona vybraného režimu.
 Při aktivaci režimu <Auto> není zobrazena
žádná ikona.
Poznámky
Funkce Program AE je dostupná prostým
použitím tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Funkci Program AE nelze aktivovat v režimu
EASY.Q.
 Pokud je rychlost závěrky nebo expozice
nastavena na manuální, nelze nastavit
Program AE. strana 52

55
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
55
2007-05-03
ソタネト 4:37:39
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Fehéregyensúly beállítása (Fehér-egy.)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nastavení vyvážení bílé (White Balance)
A Fehér-egy. funkció egyaránt működik Kam. mód és M.Kamera mód. 26. oldal
 Funkce White Balance je dostupná v režimech Camera Mode i M.Cam Mode.
A Fehér-egy. olyan felvételi mód, amely bármilyen felvételi körülmények mellett
strana 26
megőrzi a téma valódi színeit.
 White Balance je záznamová funkce, která chrání jedinečné barvy obrazu za
A megfelelő Fehéregyensúly mód kiválasztásával jó színminőségű képeket készíthet.
všech nahrávacích podmínek.
 Automat. (
): Általánosan a fehéregyensúly automatikus beállításához
 Chcete-li pořídit záběry s dobrým podáním barev, vyberte vhodný režim
használatos.
vyvážení bílé.
 Beltér (
): A beltéri környezetnek megfelelően állítja
 Auto (
): Tento režim se běžně používá k
be a fehéregyensúlyt.
automatickému vyvážení bílé.
4
- Halogén- vagy stúdió-/videovilágítás mellett

Indoor(
): Vyvážení bílé bude v tomto režimu
Camera Mode
- A témának egy domináns színe van
nastaveno podle podmínek při záznamu v
►Camera
- Közelkép
místnostech:
Program AE
►Auto
): A kültéri környezetnek megfelelően állítja
- V halogenovém nebo studiovém / video osvětlení
 Kültér (
White Balance ►Auto
be a fehéregyensúlyt.
- Předmět má dominantní barvu
Digital Effect
►Off
- Nappali fénynél, különösen közelképhez, és ahol a
- Detail
Shutter
►Auto
témának egy domináns színe van.
 Outdoor (
): V tomto režimu je vyvážení
Exposure
►Auto
 Egyedi FE ( ): A felvétel környezetének megfelelõen
bílé upraveno podle podmínek při záznamu ve
16:9 Wide
►On
állítja be a Fehéregyensúlyt.
venkovním prostředí.
Move OK Select MENU Exit
- Za denního světla, zejména při záběrech zblízka a
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re vagy [CARD]-ra.
při záznamu objektů s dominantní barvou.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/

Custom WB ( ): Tímto se řídí funkce White
6
DC575Wi típusoknál)
Camera Mode
Balance podle záznamového prostředí.
(Camera)]-ra.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
►Camera
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
Nyomja meg a [MENU] gombot.
Program AE
(pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
 Megjelenik a menülista.
A
White Balance
Auto
DC575WB/DC575Wi)
Digital Effect
Indoor
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera>
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
Shutter
Outdoor
(Kamera) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
Exposure
Custom WB
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
gombot.
16:9 Wide
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <White Balance>
▼
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Camera>,
Move OK Select MENU Exit
(Fehér-egy.) kiválasztásához, majd nyomja meg a
potom stiskněte [Joystick].
[Joystick] gombot.
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <White
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a kívánt mód
7
-RW
STBY SP 0:00:00
Balance>, potom stiskněte [Joystick].
kiválasztásához (Auto (Automat.), Indoor (Beltér),
30 min VR
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte požadovaný
Outdoor (Kültér) vagy Custom WB (Egyedi FE)), majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
režim (Auto, Indoor, Outdoor nebo Custom WB),
 További információt az Egyéni FE beállításhoz az 57.
potom stiskněte [Joystick].
oldalon talál.
 Podrobné informace o nastavení Uživatelského
vyvážení bílé barvy najdete na straně 57.
A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
16:9 Wide
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 A kiválasztott mód ikonja látható.
 Zobrazí se ikona vybraného režimu.
 Az <Auto> (Automat.) mód kiválasztásakor nem jelenik
 Při aktivaci režimu <Auto> není zobrazena žádná
meg ikon.
ikona.
56
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
56
2007-05-03
ソタネト 4:37:43
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Az Egyéni Fehéregyensúly beállítása
Nastavení uživatelského vyvážení bílé
 A felvételi környezetnek megfelelõen beállíthatja a fehér egyensúlyt.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re vagy [CARD]-ra.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera>
(Kamera) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <White
Balance> (Fehér-egy.) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
6. Mozgassa a [Joystick] felfele vagy lefele a <Custom
WB> (Egyedi FE) elem kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick]-t.
 A <Set White Balance> (Fehéregyensúly b.)
villog.
7. Helyezze a fehér tárgyat a kíván tvilágítás alá és
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A <Set White Balance> (Fehéregyensúly
b.) eltűnik és megkezdődik a Fehéregyensúly
beállítás.
8. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Custom WB (Egyéni FE ) ikon (
) jelenik meg.
6
8
 Vyvážení bílé můžete nastavit podle potřeby na základě záznamového
prostředí.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
Camera Mode
DC575WB/DC575Wi)
►Camera
Program AE
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
A
White Balance
Auto
Digital Effect
Indoor
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
Shutter
Outdoor
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Exposure
Custom WB
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
16:9 Wide
▼
<Camera>, potom stiskněte [Joystick].
Move OK Select MENU Exit
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <White
Balance>, potom stiskněte [Joystick].
6. Přesuňte [Joystick] najoru nebo dolů a vyberte
<Custom WB>, pak stiskněte [Joystick].
 Bude blikat <Set White Balance>.
7. Umístěte bílý objekt pod požadované osvětlení a
Set White Balance
stiskněte tlačítko [Joystick].
 <Set White Balance> zmizí a začne nastavení
vyvážení bílé.
OK Select
MENU Exit
8. Operaci ukončete stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona Custom WB (
).
Tudnivalók
16:9 Wide
Közvetlenül elérheti a Fehér-egy. funkciót a
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal
 A Fehér-egy. nem működik EASY.Q üzemmódban.
 Kapcsolja ki a Digitális zoom (ha szükséges) a
pontosabb fehéregyensúly beállításához.
 Állítsa vissza a fehéregyensúlyt, ha a fényviszonyok változnak.
 Szokásos kültéri felvételkészítés során az automatikus beállítás jobb
eredményt biztosíthat.

STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Poznámky
Můžete provádět přímý přístup k funkci White
Balance pomocí tlačítka [Q.MENU].
strana 27
 Funkci White Balance nelze aktivovat v režimu
EASY.Q.
 Pro přesnější vyvážení bílé vypněte funkci Digital
Zoom (pokud je to nutné).
 Při změně světelných podmínek nastavte vyvážení
bílé znovu.
 Za normálních podmínek v exteriérech je možné, že
dosáhnete lepších výsledků s nastavením Auto.

57
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
57
2007-05-03
ソタネト 4:37:45
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Digitális képhatások alkalmazása (Digit. effekt)
 A Digit. effekt mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 A Digitális képhatásokkal felvételeit kreatívabb jelleggel
gazdagíthatja.
 A Digitális effektust a felvenni kívánt kép típusának és a
létrehozandó hatásnak megfelelően válassza ki.
 A következő 10 Digitális képhatás áll rendelkezésre:
1. <Mûvészi> mód
Ez nyers hatású képet eredményez.
2. <Mozaik> mód
Ez mozaikos képet eredményez.
3. <Szépia> mód
Ez vörösesbarna színezésű képet
eredményez.
4. <Negatív> mód
Ez a mód invertálja a színeket, azaz
negatív képet hoz létre.
5. <Tükör> mód
Ez a mód tükrözéssel kétfelé osztja a
képet.
6. <FEK.&FEHÉR> mód
Ez a mód fekete-fehérré változtatja a
képet.
7. <1-es Dombor.> mód
Ez térhatást (domborítást) hoz létre.
8. <2-es Dombor.> mód
Ez a mód a téma környezetében térhatást
(domborítást) hoz létre.
9. <1-es pasztell> mód
Ez a mód halvány pasztellhatást
eredményez a képen.
10. <2-es pasztell> mód
A téma környezetében halvány
pasztellhatást hoz létre.
Použití digitálních efektů (Digital Effect)
 Funkce Digital Effect je dostupná pouze v režimu Camera Mode.
strana 26
 Digitální efekty slouží ke kreativními obohacení vašeho záznamu.
 Vyberte a použijte vhodný digitální efekt pro filmový záběr, který
chcete zaznamenat, a pro požadovaný efekt.
 Existuje 10 režimů Digital Effect (Digitální efekt).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Režim <Art>
Tento režim dává vyniknout hrubým obrysům
záběrů.
2. Režim <Mosaic>
Tento režim dodává záběrům mozaikový
efekt.
3. Režim <Sepia>
Tento režim dodává záběrům červenohnědé
zabarvení.
4. Režim <Negative>
Tento režim převrací barvy a vytváří negativní
obraz.
5. Režim <Mirror>
Tento režim rozdělí záběr pomocí
zrcadlového efektu na poloviny.
6. Režim <BLK & WHT>
Tento režim mění obraz na černobílý
záznam.
7. Režim <Emboss1>
Tento režim vytvoří 3D efekt (reliéf).
8. Režim <Emboss2>
Tento režim vytvoří 3D efekt (reliéf) v okolní
oblasti záběru.
9. Režim <Pastel1>
Tento režim vytvoří bledý pastelový efekt.
10. Režim <Pastel2>
Tento režim vytvoří bledý pastelový efekt v
okolní oblasti záběru.
58
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
58
2007-05-03
ソタネト 4:37:47
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Volba digitálního efektu
A Digitális képhatások kiválasztása
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
(Camera)]-ra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera>
(Kamera) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Digital
Effect> (Digit. effekt) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a kívánt
Digitális képhatás kiválasztásához, majd nyomja meg
a [Joystick] gombot.
 A megjelenítési üzemmód a beállítás szerinti lesz.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
4
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
16:9 Wide
Move
6
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
16:9 Wide
Tudnivalók
Move
A Mozaik, Tükör, 2-es Dombor., vagy 2-es pasztell
módok nem elérhetők Dig. Képstab. vagy Colour
7
Nite üzemmódban.
 A Digit. effekt nem használhatók EASY.Q
üzemmódban.
 Ha a Dig. Képstab., EASY.Q, Colour Nite
beállításra került, a Mozaik, Tükör, 2-es Dombor.,
Art
vagy 2-es pasztell mód törölve lesz.
 A Digitális zoom nem elérhető Mozaik, Tükör, 2-es
Dombor., vagy 2-es pasztell módban.
 A Tükör mód nem elérhető a 16:9 méret módban.
(csak a VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi készüléknél)
 A Digit. effekt módok a 2-es Dombor., 2-es pasztell,Tükör vagy Mozaik
kivételével elérhetők mialatt a Dig. Képstab. használatban van.
 A 16:9 méret szélesvásznú mód nem elérhető a Digit. Effekt módban.
(csak VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))

►Auto
►Auto
►Off
►Auto
►Auto
►On
▼
MENU Exit
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Camera>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Digital
Effect>, potom stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
požadovanou položku digitálního efektu, poté
stiskněte [Joystick].
 Režim zobrazení bude nastaven na vybraný
režim.
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámky
Režimy Mosaic, Mirror, Emboss2, a Pastel2
nejsou dostupné během zapnutých funkcí DIS a
STBY SP 0:00:00 -RW
Colour Nite.
30 min VR
 Režimy Digital Effect nejsou dostupné v případě
použití funkce EASY.Q.
 Nastavíte-li DIS, EASY.Q, Colour Nite, dojde k
opuštění režimu Mosaic, Mirror, Emboss2, nebo
Pastel2.
 V efektových režimech Mosaic, Mirror, Emboss2,
nebo Pastel2 nelze použít Digital Zoom.
 V 16:9 Wide režimu není Mirror režim k dispozici.
(pouze u VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
 Je-li používán DIS, jsou k dispozici jiné režimy Digital Effect, než režimy
Emboss2, Pastel2, Mirror nebo Mosaic.
 16:9 Režim 16:9 Wide není dostupný v režimu Digital Effects.
(pouze VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
OK Select
MENU Exit

59
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
59
2007-05-03
ソタネト 4:37:49
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Nastavení režimu širokoúhlý 16:9 (16:9 Wide)
A 16:9 mód beállítása (16:9 méret)
 Funkce 16:9 Wide funguje pouze v režimu Camera Mode. strana 26
 A 16:9 méret mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 Tento režim vyberte, pokud chcete záznam přehrávat na širokoúhlém
 Ezt a módot akkor válassza, ha a képet 16:9 képarányú TV-n kívánja
televizoru s formátem 16:9.
megtekinteni.
 Režim 16:9 Wide je výchozím nastavením pro modely VP-DC171W(i)/
 16:9 méret az alapbeállítás az VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi modelleknél.
DC575Wi.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
6
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
Camera Mode
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
►Camera
DC575WB/DC575Wi)
Program AE
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
White Balance
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
Digital Effect
 Megjelenik a menü lista.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
Shutter
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Exposure
Off
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera>
16:9 Wide
On
(Kamera) kiválasztásához, majd nyomja meg a
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
▼
<Camera>, potom stiskněte [Joystick].
[Joystick] gombot.
Move OK Select MENU Exit
5 Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <16:9
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <16:9
Wide>, potom stiskněte [Joystick].
Wide> (16:9 méret) kiválasztásához, majd nyomja
7
STBY SP 0:00:00 -RW
meg a [Joystick] gombot.
6. Chcete-li aktivovat režim širokoúhlého záznamu
30
min
VR
16:9, pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
6. A 16:9 Wide mód aktiválásához fordítsa a [Joystick]
<On>, potom stiskněte [Joystick].
felfelé vagy lefelé az <On> (Be) állásba, majd nyomja
 Pokud nechcete používat funkci 16:9, nastavte
meg a [Joystick] gombot.
nabídku <16:9 Wide> na <Off>.
 Amennyiben nem kívánja használni a 16:9 Wide
módot, állítsa a <16:9 Wide> (16:9 méret) menüt
16:9 Wide
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
<Off> (Ki) állásba.
 Vybraný efekt bude nastaven.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 A megjelenítési üzemmód a beállítás szerinti lesz.
Tudnivalók
Tükör nem elérhető 16:9 méret módban. (VP-DC171W(i)/DC171WB/
DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi csak)
 A Digitális zoom és a Colour Nite nem elérhető a 16:9 méret
üzemmódban. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi csak)
 A 16:9 méret szélesvásznú mód nem elérhető, amíg a Dig. Képstab.,
EASY.Q vagy Digit. Effekt mód van használatban. (csak VP-DC171(i)/
DC171Bi/DC173(i))
 Amennyiben bekapcsolja a Colour Nite, Dig. Képstab., EASY.Q vagy
Digit. Effekt módot, a 16:9 méret szélessávú mód kilép. (csak VPDC171(i)/DC171Bi/DC173(i))

60
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
60
Poznámky
Režim Mirror není dostupný v režimu 16:9 Wide. (pouze VP-DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
 V režimu 16:9 Wide nelze použít funkce Digital Zoom a Colour Nite
(Barevná noční závěrka). (pouze VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 Režim 16:9 Wide není dostupný v případě použití funkce DIS, EASY.Q
nebo Digital Effect. (pouze VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
 Pokud při zapnutém režimu 16:9 Wide zapnete funkce DIS, EASY.Q
nebo Digital Effect, režim 16:9 Wide bude ukončen. (pouze VP-DC171(i)/
DC171Bi/DC173(i))

2007-05-03
ソタネト 4:37:50
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
A digitális képstabilizátor beállítása (Dig. Képstab.)
Nastavení digitálního stabilizátoru obrazu (DIS)
 Funkce DIS je dostupná pouze v Camera Mode. strana 26
A Dig. Képstab. funkció csak Kam. mód működik. 26. oldal
 DIS (Digital Image Stabilizer – Digitální stabilizátor obrazu) je funkce, která kompenzuje
A DIS (digitális képstabilizálás) a videókamera tartása közben (ésszerû határok között)
jakékoliv otřesy nebo pohyb rukou při držení DVD videokamery (v rámci přijatelných
kompenzálja a kéz remegését vagy mozgásait.
limitů).
 Ezzel a beállítással stabilabb képet kap, amikor:
 Umožňuje zachycení stabilnějších záběrů při:
- Felvétel zoom-mal (Digitális zoom nem elérhető Dig. Képstab. módban.)
- Kis témáról készít közelképet
- Záznamu se zoomem (Funkce Digital Zoom není
dostupná v režimu DIS.)
- Séta közben készít felvételt
- Jármű ablakán keresztül készít felvételt
- Záznam malého objektu zblízka
4
Záznam
za chůze
Camera Mode
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
- Záznam skrz okno vozidla
►Camera
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
Program AE
►Auto
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra.
White Balance ►Auto
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
Digital Effect
►Off
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
 Megjelenik a menü lista.
Shutter
►Auto
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera> (Kamera)
Exposure
►Auto
Zobrazí
se
seznam
položek
nabídky.
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
16:9 Wide
►On
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Camera>,
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <DIS> (Dig. Képstab.)
Move OK Select MENU Exit
potom stiskněte [Joystick].
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
5 Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <DIS>, potom
6. A DIS funkció aktiválásához fordítsa a [Joystick] felfelé vagy
6
stiskněte [Joystick].
lefelé az <On> (Be) állásba, majd nyomja meg a [Joystick]
Camera Mode
gombot.
6. Chcete-li aktivovat funkci Digitální stabilizátor obrazu,
►Camera
▲
 Ha nem akarja használni a DIS funkciót, állítsa a <DIS>
pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <On>, potom
DIS
Off
(Dig. Képstab.) menüt <Off> (Ki) állapotba.
stiskněte [Joystick].
BLC
On
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.

Pokud nechcete funkci DIS používat, nastavte položku
Digital Zoom
 DIS ikon ( ) látható.
nabídky <DIS> na hodnotu <Off>.
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Tudnivalók
 Zobrazí se ikona DIS( ).
 Közvetlenül elérheti a Dig. Képstab. funkciót a
Move OK Select MENU Exit
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal
Poznámky
 Digitális zoom, Colour Nite, Mozaik, Tükör, 2-es Dombor.,
 Můžete provádět přímý přístup k funkci DIS pomocí tlačítka
vagy 2-es pasztell nem működnek Dig. Képstab. módban.
7
[Q.MENU]. strana 27
STBY SP 0:00:00 -RW
 Állvány használatakor ajánlatos kikapcsolni a Dig. Képstab.
 Režimy Digital Zoom, Colour Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2,
30 min VR
módot.
ani Pastel2 nejsou dostupné v režimu DIS.
 A Dig. Képstab. funkció ronthatja a képminõséget.
 Při používání stativu se doporučuje stabilizátor DIS vypnout.
 Az EASY.Q üzemmód automatikusan Be üzemmódba állítja a
 Pokud budete funkci DIS používat, kvalita obrazu se může
Dig. Képstab.-t.
zhoršit.
 A 16:9 méret mód nem elérhető a Dig. Képstab. módban.
 V režimu EASY.Q se DIS automaticky nastaví na On.
(csak a VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) készüléknél)
16:9 Wide
 V režimu DIS není 16:9 Wide k dispozici.
 A Dig. Képstab. funkció a 16:9 méret módban alacsonyabb
(pouze u VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
minőséget produkálhat, mint a normál módban. (csak a
 Funkce DIS v režimu 16:9 Wide může způsobit snížení kvality
VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/
ve srovnání s běžným režimem. (pouze u VP-DC171W(i)/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi készüléknél)
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
61


AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
61
2007-05-03
ソタネト 4:37:52
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Felvétel haladó fokon DVD videokamera: Zdokonalený záznam
Zvětšování a zmenšování pomocí digitálního přiblížení (Digital Zoom)
Közelítés és távolítás a Digitális Zoomal (Digitális zoom)




A Digitális zoom csak Kam. mód működik. 26. oldal
Ha 34x (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i) csak) vagy 26x (VP-DC575WB/DC575Wi csak)
zoomolást végez ditilálisan, 1200x-ig kombinálhatja azt az optikai zoom-mal.
A kép minősége a zoomolás mértékétől függően romolhat.
Ne használja a 16:9 méret módot ennek használatához. 60. oldal
A Digitális zoom kiválasztása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
Állítsa a [Power] kapcsolót [ (Camera)]-ra.
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Camera>
(Kamera) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Digital
Zoom> (Digitális zoom) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a kívánt zoom
érték kiválasztásához (Off (Ki), 100x, 200x, 400x vagy
1200x), majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 Ha a [Zoom] kart vagy [Zoom] gombot használja,
egy digitális zoom indikátor jelenik meg a képernyőn.
Tudnivalók
 A maximális zoomolás gyengébb képminőséget
eredményezhet.
 Digitális zoom nem működik Dig. Képstab., EASY.Q,
Colour Nite, EASY.Q, 16:9 méret, Mozaik, Tükör, 2-es
Dombor., vagy 2-es pasztell módokban.
 Ha Colour Nite, 16:9 méret, Mozaik, Tükör, 2-es
Dombor., vagy 2-es pasztell mód be van kapcsolva,
a Digitális zoom kikapcsolódik. (A digitális zoom
üzemmód adatait a készülék elmenti.)
 Ha Dig. Képstab. van bekapcsolva, a Digitális zoom
kikapcsol.
4
6


Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
16:9 Wide
Move
Funkce Digital Zoom je dostupná pouze v režimu Camera Mode. strana 26
Přiblížení větší než 34násobné (pouze VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/
DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)) nebo
26násobné (pouze VP-DC575WB/DC575Wi) je vytvářeno digitálně. Maximální
přiblížení v kombinaci s optickým přiblížením je 1200x.
Při vyšší úrovni přiblížení se může kvalita obrazu zhoršovat.
Pro použití této funkce prosím vypněte režim 16:9 Wide. strana 60


Nastavení Digitálního přiblížení
►Auto
►Auto
►Off
►Auto
►Auto
►On
OK Select
Camera Mode
►Camera
▲
DIS
BLC
Digital Zoom
Move
7
W
MENU Exit
Off
100x
200x
400x
1200x
OK Select
MENU Exit
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
T
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Camera>,
potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Digital
Zoom>, potom stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
požadovanou hodnotu přiblížení (Off, 100x, 200x, 400x
nebo 1200x), a potom stiskněte [Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Při použití páčky [Zoom] nebo tlačítka [Zoom] se
na obrazovce objeví indikátor digitálního přiblížení.
Poznámky
 Při maximálním přiblížení může být kvalita obrazu
snížena.
 Režim Digital Zoom není dostupný při zapnutých
režimech DIS, EASY.Q, Colour Nite, 16:9 Wide,
Mosaic, Mirror, Emboss2 nebo Pastel2 .
 Zapnutím funkce Colour Nite, EASY.Q, 16:9 Wide,
Mosaic, Mirror, Emboss2, nebo Pastel2 se režim
Digital Zoom vypne. (Úroveň digitálního přiblížení bude
uložena).
 Při aktivaci stabilizátoru DIS bude Digital Zoom
ukončeno.
62
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
62
2007-05-03
ソタネト 4:37:55
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Miniatűr indexképek és lejátszási lista DVD videokamera: Seznam náhledů a seznam pro přehrávání
Mi a miniatűr indexkép?
Co je seznam náhledů?
 A miniatűr indexkép megjeleníti a felvett,
sokrészes címjeleneteket.
 Cím készül a felvétel kezdõ és végpontja
között.
Ha egyszer törölte, a címet nem lehet
helyreállítani.
 Seznam náhledů zobrazuje několik
zaznamenaných titulů (scén).
 Titul se vytváří mezi body, mezi kterými spouštíte a
zastavujete záznam.
Jakmile titul vymažete, už ho nejde obnovit.
[1/9]
Thumbnail
view
Previous page
Next page
Current title scene/Total title scenes
Mi a Lejátszási lista? DVD-RW(VR mód)
Po odstranění nemůžete už titul obnovit. DVD-RW (režim VR)
 Készíthet Lejátszási listát ugyanazon a lemezen,
Playlist
a kedvenc jelenet felvett címek (címlista) közüli
[1/7]
kiragadásával.
Megszerkesztheti a Lejátszási listát az eredeti felvételek
megváltoztatása nélkül.
 Még ha a Lejátszási lista törlésre is kerül, az eredeti
címlista akkor sem törlődik.
 Egy lejátszási listán maximum 999 címjelenet (fejezet)
regisztrálható.
Például: Ön rögzített néhány jelenetet egy DVD-RW lemezre VR
módban. Szeretné megőrizni az eredeti felvételt, de szeretne
Current playlist/ Total playlist
készíteni egy összeállítást is a kedvenc jeleneteiből. Ez esetben
létrehozhat egy Lejátszási listát a kedvenc jelenetei kiválasztásával, meghagyva az
eredeti felvételt.
A cím az egyes rögzítések
kezdetétől azok végéig tartó
szakasz. Ha egyszer törölte a
címet, az már nem állítható vissza.
 Na stejném disku můžete vytvářet Playlist (seznam
přehrávaných titulů) shromážděním svých oblíbených scén
ze zaznamenaných titulů (seznamů titulů).
Přehrávací seznam můžete upravit bez změny původních
záznamů.
 Původní seznamy titulů se nesmažou ani smazáním
přehrávacího seznamu.
 V seznamu pro přehrávání lze registrovat až 999 scén
titulů (kapitol).
Například: Zaznamenali jste několik scén na DVD-RW v režimu
VR. Chcete uchovat původní záznam, ale také chcete vytvořit
výběr seskupením nejoblíbenějších scén. V takovém případě
vytvoříte přehrávací seznam zvolením jen svých oblíbených
scén, a původní záznamy necháte nedotčené.
12.JAN.2007
Title scene 1 Title scene 2 Title scene 3
30.JAN.2007
Title scene 4 Title scene 5 Title scene 6 Title scene 7
10:00
14:00
10:30
11:30
16:10
18:20
20:00
Titul se vytvoří mezi dvěma
body, ve kterých spustíte a
ukončíte záznam. Po odstranění
nemůžete už titul obnovit.
Playlist 1
63
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
63
2007-05-03
ソタネト 4:38:06
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera
DVD videokamera
Címjelenetekk lejátszása DVD-RW/+RW/-R/+R DL
A felvett Címlista jelenetek kiskép indexként jelennek meg az LCD
képernyõn.
A kívánt jelenet gyorsan megtalálható az index-képek között. Ha
az LCD-képernyő csukott állapotban van, a felvételt a keresőn
keresztül láthatja. Használja a Lejátszáshoz szükséges gombokat
a videókamerán vagy a távirányítón. (kizárólag VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
65~66. oldal
1. Helyezze be a megtekinteni kívánt lemezt.
2. Nyissa ki az LCD-képernyõt.
3. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
4. Állítsa a [Power] kapcsolót a [
(Player)] módba.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
 Az aktuális oldal módosításához, használja a [Joystick]ot az oldal mozgató nyilakra kattintáshoz vagy mozgassa
a [Joystick]-ot balra vagy jobbra miközben az oldal
mozgató nyilak ki vannak jelölve.
 Használja a [MENU] gombot az LCD képernyő
fényerejének és színének beállítására . 36. oldal
5. Használja a [Joystick] a Címlista jelenet lejátszásának
kiválasztására, majd nyomja meg a [Joystick]
 A felvétel megállításához mozgassa lefele a [Joystick]-t.
Přehrávání titulů (scén) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
[1/9]
5
► SP 0:00:01
VR
Tudnivalók

Poznámky
Během přehrávání může zobrazený snímek zůstat po nějakou dobu bez pohybu, dokud
nebude zobrazen následující snímek.
Nastavení hlasitosti DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Hangerő szabályozása DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Amikor azLCD-képernyőn játssza le a felvételeket, a beépített
hangszóróban hallatszik a felvett kísérőhang.
Ha a visszajátszásnál kísérőhang is van, annak hangereje a
[VOL ,] gombokkal állitható be.
 A hangerő kijelzősávja az LCD-képernyőn látható.
 A hangerő szintje bárhova beállítható 00 és 19 között.
 Ha lejátszás közben becsukja az LCD-képernyőt, akkor a
kísérőhang sem hallható.
-RW
001
Lejátszás során a megjelenített kép rögzülhet a következő megjelenítendő képig.

Zaznamenané scény v seznamu titulů jsou zobrazeny jako seznam
zmenšenin obrázků (více obrázků) na LCD obrazovce.
Požadovanou scénu můžete snadno najít pomocí tohoto pohodlného
indexu. Když je LCD monitor uzavřen, můžete záznamy prohlížet
pomocí hledáčku. Použijte tlačítek spojených s funkcí přehrávání
na DVD videokameře nebo na dálkovém ovládání. (pouze VPDC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
strany 65~66
1. Vložte disk, který chcete prohlížet.
2. Otevřete LCD obrazovku.
3. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
4. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
 Pro změnu aktuální stránky použijte ovladač [Joystick]
pro kliknutí na pohybové šipky nebo pohněte ovladačem
[Joystick] doleva nebo doprava, zatímco je zvýrazněna
pohybová šipka.
 Pomocí tlačítka [MENU]nastavte jas nebo barvu LCD
monitoru.strana 36
5. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávanou scénu ze seznamu
titulů, a potom stiskněte tlačítko [Joystick].
 Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte ovladač [Joystick]
dolů.
4

► SP 0:00:01
-RW
VR
10
001

Pokud použijete LCD monitor k přehrávání, nahraný zvuk
uslyšíte z vestavěného reproduktoru.
K nastavení hlasitosti po zahájení reprodukce disku použijte
tlačítka [VOL ,].
 Úroveň hlasitosti se zobrazí na LCD monitoru.
 Hlasitost lze nastavit od 00 do 19.
 Pokud během záznamu LCD monitor zavřete, zvuk z
reproduktoru se vypne.
64
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
64
2007-05-03
ソタネト 4:38:20
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera
DVD videokamera
Különböző beállítások Lejátszási módban DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Různé funkce během zapnutého režimu Přehrávač DVD-RW/+RW/-R/+R DL
 Ezek a funkciók csak Lejátszás-ban mûködnek. 26. oldal
 A Play (lejátszás), Still (képmerevítés), Fast Forward (gyors elõrecsévelés),
Rewind (visszacsévelés), Forward Skip (elõreugrás), és Reverse Skip
(visszaugrás) funkciók a távvezérlõ használatával is elérhetõk. (kizárólag
VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
 A lassú funkció csak a távirányítóval érhetõ el. (kizárólag VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
 Tyto funkce fungují pouze v režimu Player Mode. strana 26
 Funkce Play, Still, Stop, Fast Forward, Rewind, Forward Skip a Reverse
Skip jsou přístupné pomocí dálkového ovládání. (pouze VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
 Funkce Slow je přístupná pouze pomocí dálkového ovládání.
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Playback/Still (Přehrávání/Pauza)

Lejátszás/Képmerevítés



Nyomja meg a [Joystick]-t a szüneteltetéshez a
lejátszás közben.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a [Joystick]-t.
Přeskočit přehrávání (vpřed/vzad)
Ugrás (előre/hátra) Lejátszás módban



Chcete-li provést pozastavení během přehrávání,
stiskněte ovladač [Joystick].
Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu ovladač
[Joystick].

Mozgassa a [Joystick]-t balra/jobbra és tartsa meg azt
a lejátszás alatt.
Ha lemezt játszik le, miközben mozgatja a [Joystick]ot jobbra, a következő jelenetre ugrik.
Ha a [Joystick]-ot balra mozgatja, és úgy tartja, a
jelenet elejére ugrik. Ha mégegyszer megnyomja és
tartja, az előző jelenet elejére léphet. Ha a [Joystick]-t
balra mozgatja és úgy tartja 3 másodpercig a jelenet
elejétől, az előző jelenet elejére ugrik.
Úgy mint a []/[] gomboknál a távvezérlőn. (VPDC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi csak)


Během přehrávání stiskněte ovladač [Joystick] doleva
nebo doprava a podržte jej.
Pokud během přehrávání disku posunete ovladač
[Joystick] doprava a podržíte jej, přejdete na
následující scénu.
Pokud posunete ovladač [Joystick] doleva a podržíte
jej, přejdete na začátek scény. Další stisknutí a
podržení provede přesun na začátek předchozí
scény. Pokud stisknete a podržíte ovladač [Joystick]
po uplynutí 3 sekund od začátku scény, provede se
přesun na začátek předchozí scény.
Totéž jako tlačítka []/[] na dálkovém ovládání.
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Részlet visszajátszása
Přehrávaná část
Mozgassa a
Mozgassa a
Mozgassa a [Joystick]-t balra és [Joystick]-ot
balra [Joystick]-ot jobbra Mozgassa a [Joystick]-t jobbra
tartsa azt ott még egyszer.
és tartsa azt ott még egyszer.
és tartsa meg.
és tartsa meg.
Posuňte ovladač
Posuňte ovladač
Ještě jednou posuňte ovladač [Joystick]
doleva a [Joystick] doprava a Ještě jednou posuňte ovladač
[Joystick] doleva a podržte jej.
[Joystick] doprava a podržte jej.
podržte jej.
podržte jej.
Jelenet 1
Részlet visszajátszása
Mozgassa a [Joystick]-t balra és
tartsa azt ott még egyszer.
Jelenet 1
Jelenet 2
Jelenet 3
Scéna 1
Scéna 2
Scéna 3
Mozgassa a [Joystick]-ot
jobbra és tartsa meg.
Mozgassa a [Joystick]-t jobbra
és tartsa azt ott még egyszer.
Přehrávaná část
Ještě jednou posuňte ovladač
[Joystick] doleva a podržte jej.
Posuňte ovladač [Joystick]
doprava a podržte jej.
Ještě jednou posuňte ovladač
[Joystick] doprava a podržte jej.
Jelenet 2
Jelenet 3
Scéna 1
Scéna 2
Scéna 3
65
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
65
2007-05-03
ソタネト 4:38:21
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera
DVD videokamera
Képkeresés (előre/visszafelé)




Vyhledávání (vpřed/vzad)
A [Joystick] balra/jobbra való egyszeri mozgatása
lemez lejátszása közben megnöveli a lejátszási
sebességet kb. 2-szeresére, ha kétszer nyomja meg a
lejátszási sebesség 16-szorosára nő.
A képernyõn megjelenõ 1-es szám azt jelenti, hogy a
sebesség kétszeres. Ha a 2 szám megjelenik az OSDn, az 16-szoros sebességet jelent.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a [Joystick]-t.
Ugyanazok a []/[] gombok, mint a távvezérlőn.
(kizárólag VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)




Lassú lejátszás (Előre/visszafelé) (kizárólag VPDC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)

Zpomalené přehrávání (vpřed/vzad) (pouze VPDC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
Lassú lejátszás előre
Nyomja meg lejátszás közben a távvezérlő [|]
gombját.
- A visszajátszás folytatásához nyomja meg a
[] gombot.
Tudnivalók


Nem hallható hang a képkeresés és a lassú lejátszás során.
Lassú előretekeréskor vagy lejátszáskor a gyorsan mozgó képek
torzulhatnak.
Jedno stisknutí ovladače [Joystick] doleva/doprava
při přehrávání disku zvýší rychlost přehrávání asi na
dvojnásobek a dvojí stisknutí tohoto tlačítka zvýší rychlost
přehrávání na přibližně šestnáctinásobek.
Pokud se na displeji OSD objeví číslo 1, znamená to
dvojnásobnou rychlost. Pokud se na displeji OSD objeví
číslo 2, znamená to šestnáctinásobnou rychlost.
Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte znovu
ovladač [Joystick].
Totéž jako tlačítka []/[] na dálkovém ovládání.
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)

Zpomalené přehrávání vpřed
Během přehrávání stiskněte tlačítko [|] na dálkovém
ovladači.
- Chcete-li obnovit přehrávání normální rychlostí,
stiskněte tlačítko [].
Poznámky


Během prohledávání obrazu nebo zpomaleného přehrávání nebude slyšet
zvuk.
Během zpomaleného přehrávání mohou být rychle se pohybující objekty na
snímcích rozmazané.
66
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
66
2007-05-03
ソタネト 4:38:22
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Címlista
Odstranění titulu (Delete) DVD-RW/+RW
Cím törlése (Törlés) DVD-RW/+RW
 A Törlés mód csak Lejátszás működik. 26. oldal
 Különálló vagy Minden Cím törlése.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [ (Player)] módra.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
3. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Delete>
(Törlés) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5. Mozgassa a [Joystick]-et fel vagy le, hogy
kiválassza a <Select> (Kiv.) vagy <Select All>
(Mindet kiv.), majd nyomja meg a [Joystick]-t.
 Select (Kiv.): Különálló címek törlése
Különálló címek törléséhez használja a
[Joystick]-et hogy kiválassza a törölni kívánt
fájlokat, majd nyomja meg a [Joystick]-t.
A kiválasztott fájlok < > jellel jelöltek.
 Select All (Mindet kiv.): Minden fájl törlése
Minden fájl törléséhez, egyszerûen válassza ki
a <Select All> (Mindet kiv.), majd nyomja meg
a [Joystick]-t.
Az összes fájl < >-el jelölt.
6. Mozgassa a [Joystick] et felfele hogy kiválassza
az <Execute> (Végreh.) elemet, majd nyomja meg
a [Joystick]-t.
 A <Delete?> (Törlés?) üzenet jelenik meg.
7. Mozgassa a [Joystick]-et felfele vagy lefele a
<Yes> (Igen) válasz kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick]-t.
 Minden kiválasztott cím törlödik.
 A Lejátszási lista kapcsolódó fájljai is törlödnek.
(DVD-RW (csak VR üzemmódban))
Tudnivalók
Egy törölt címet már nem lehet visszaállítani.
DVD videokamera: Seznam titulů
4
5
7
 Funkce Delete funguje pouze v režimu Player Mode. strana 26
 Lze vymazat jednotlivé nebo všechny scény titulu.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
[1/9]
2. Nastavte přepínač [Power] na [ (Player)].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
3. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
Delete
Select
<Delete>, potom stiskněte [Joystick].
Partial Delete
5. Přesuňte [Joystick] nahoru nebo dolů a vyberte
Q.MENU Exit
<Select> nebo <Select All>, pak stiskněte
[Joystick].
Delete
 Select: Vymaže jednotlivé soubory
[1/9]
Chcete-li vymazat jednotlivé soubory, použijte
Execute
Back
[Joystick] a vyberte soubory k vymazání, pak
stiskněte [Joystick].
Vybrané soubory budou označeny < >.
 Select All: Vymaže všechny soubory
Pokud chcete vymazat všechny soubory,
jednoduše stiskněte [Joystick] po zvolení
<Select All>.
Všechny soubory budou označeny < >.
6. Přesuňte [Joystick] nahoru a vyberte
Delete
<Execute>, pak stiskněte [Joystick].
 Objeví se zpráva <Delete?>.
Execute
Back
7. Přesuňte [Joystick] doleva nebo doprava a
zvolte <Yes>, pak stiskněte [Joystick].
Delete?
 Všechny vybrané tituly budou vymazány.
Yes
No
 Související soubory v seznamu přehrávaných
titulů budou vymazány. (DVD-RW(pouze
režim VR))
Move OK Select
Poznámka
Smazaný titul nelze obnovit.
67
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
67
2007-05-03
ソタネト 4:38:27
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videokamera
DVD videókamera
Cím részének törlése (Részl. törlés) DVD-RW(VR mód)
A Részl. törlés csak Lejátszás működik. 26. oldal
A címjelenet részlegesen is törölhető.
A szerkesztés csak DVD-RW-n müködik (VR Módban). Formáznia
kell a DVD-RW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] módra.
3. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Partial Delete> (Részl.
törlés) mód kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
5. Mozgassa a [Joystick] gombot a miniatűr indexképek
képernyőjéről részlegesen törölni kívánt címjelenet kiválasztásához,
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A Részleges Törlés kijelző tűnik fel.
6. Használja a [Joystick]-t a törlés kezdő pontjának megkereséséhez.
 Ha megnyomja a [Joystick]-t jobbra, átvált a 1 és 2
sebességen történő előretekerés között. Ha megnyomja
a [Joystick]-t balra, átvált a 1 és 2 sebességen történő
visszatekerés között. (Ha az 1 szám kerül kijelzésre az OSDnél, az X2 sebességet jelent. Ha a 2 szám kerül kijelzésre
az OSD-nél, az X16 sebességet jelent.)
 Ha a [Joystick]-t felfelé nyomja, a kép egy kerettel előrébb
megy. Ha a [Joystick]-t lefelé nyomja, a kép egy kerettel
visszamegy.
 Nyomja meg a [Joystick]-t felfelé, és tartsa lenyomva, a kép
keretről keretre halad előre. Nyomja meg a [Joystick]-t lefelé,
és tartsa lenyomva, a kép keretről keretre halad visszafelé.
7. Nyomja meg a [Joystick]-t a kezdőpontnál a képernyő
szüneteltetéséhez.
8. Használja a [Joystick]-t a törlés végpontjának megkereséséhez.
9. Nyomja meg a [Joystick]-t a végpontnál a képernyő
szüneteltetéséhez, majd nyomja meg ismét a [Joystick]-t.
 A <Partial Delete?> (Részleges törlés?) kijelző tűnik fel.
10. Mozgassa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen) elem
kiválasztásához, majd mozgassa a [Joystick]-t lefele.
 A cím kiválasztott része törlésre kerül.
 Használja a [Joystick]-t a <Back> (vissza) kiválasztásához,
majd nyomja meg a [Joystick]-t a miniatűr tárgymutató
képernyőhöz való visszatéréshez.
Tudnivalók

A cím egy törölt részét már nem lehet visszaállítani.

Ha megnyomja a [MENU] gombot a részleges törlés közben, a
törlés abbamarad és kilép.



68
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
68
Odstranění části titulu (Partial Delete) DVD-RW (Režim VR)
[1/9]
Delete
Partial Delete
Q.MENU Exit
5
Partial Delete
001
SP 00:10:00 -RW
00:00:00
Play
8
Partial Delete
001
Frame
OK Check
SP 00:10:00 -RW
00:08:00
Play
9
Funkce Partial Delete je dostupná pouze v režimu Player Mode.
strana 26
Titul (scénu) lze částečně odstranit.
Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW (Režim VR). Před
záznamem byste měli disk DVD-RW naformátovat do režimu VR.
strana 42
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
3. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Partial Delete>, potom
stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] vyberte titul (scénu), který chcete částečně
odstranit z obrazovky seznamu náhledů a stiskněte [Joystick].
 Objeví se obrazovka Partial Delete (Částečné odstranění).
6. Pomocí ovladače [Joystick] najděte počáteční bod úseku určeného
ke smazání.
 Pohyb ovladače [Joystick] doprava přepne mezi pohybem vpřed
rychlostí 1 a 2. Pohyb ovladače [Joystick] doleva přepne mezi
pohybem vzad rychlostí 1 a 2. (Pokud se na displeji OSD objeví
číslo 1, znamená to dvojnásobnou rychlost. Pokud se na displeji
OSD objeví číslo 2, znamená to šestnáctinásobnou rychlost.)
 Stiskem ovladače [Joystick] nahoru se obraz posune vpřed
o jeden snímek. Stiskem ovladače [Joystick] dolů se obraz
posune vzad o jeden snímek.
 Stiskem ovladače [Joystick] nahoru a jeho přidržením budete
přehrávat po jednotlivých snímcích vpřed. Stiskem ovladače
[Joystick] dolů a jeho přidržením budete přehrávat po
jednotlivých snímcích vzad.
7. Pozastavte přehrávání v počátečním bodě stiskem ovladače
[Joystick].
8. Pomocí ovladače [Joystick] najděte koncový bod úseku určeného ke
smazání.
9. Stiskem ovladače [Joystick] v koncovém bodě pozastavte
přehrávání a poté opět stiskněte ovladač [Joystick].
 Objeví se zpráva <Partial Delete?>.
10. Přesuňte [Joystick] doleva nebo doprava a zvolte <Yes>, pak
stiskněte [Joystick].
 Zvolená část scény titulu bude odstraněna.
 Použijte [Joystick] a vyberte <Back>, pak stiskněte [Joystick]
pro návrat do obrazovky seznamu náhledů.
Poznámky

Smazanou část titulu nelze obnovit.

Pokud během částečného odstranění stisknete tlačítko [MENU],
proces se ukončí.

4
Partial Delete
001
Frame
OK Check
SP 00:10:00 -RW
Partial Delete?
Yes
Play
Cancel
Frame
Exit
00:08:00
OK Delete


2007-05-03
ソタネト 4:38:30
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Új lejátszási lista készítése (Új Lej. Lista) DVD-RW(VR mód)
 Ez a funkció csak Lejátszás működik. 26. oldal
 A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR
Módban). Formáznia kell a DVD-RW -t VR Módba
mielött rögzíteni kezdene.42. oldal
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
(Player)] módra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
3. Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez,
majd mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a
lejátszási ikon ( ) kijelöléséhez.
 Megjelennek a lista jelenetei index formátumban.
 Lista létrehozása elött nincsenek indexek.
4. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le az <New Playlist>
(Új Lej. Lista) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
6. Használja a [Joystick]-et a megalkotni kívánt jelenet
kiválasztásához majd nyomja meg a [Joystick]-ot.
 A kiválasztott jelenetek meg lesznek jelölve <>.
7. Fordítsa a [Joystick] felfelé az <Add> (Hozzáadás)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 Új Lista jön létre


Tudnivalók
Akár 99 játszási listát is létrehozhat.
Egy lejátszási listán maximum 999 címjelenet (fejezet)
regisztrálható.
3
DVD videokamera: Playlist
Vytvoření nového přehrávacího seznamu (New Playlist) DVD-RW (Režim VR)
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player
Mode. strana 26
 Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW
(Režim VR). Před záznamem byste měli disk DVDRW naformátovat do režimu VR. strana 42
Playlist
Move
5
Playlist
New Playlist
Delete
Q.MENU Exit
7
New Playlist
[1/7]
Back
Add
Move
OK Select
Playlist
[1/1]
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu
obrazovky seznamu náhledů ( ), pak pohybem
[Joystick] doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro
přehrávání ( ).
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny
ve tvaru indexu s náhledy.
 Před vytvořením přehrávacího seznamu neexistuje
žádný index s náhledy.
4. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <New
Playlist>, potom stiskněte [Joystick].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
6. Použijte [Joystick] a vyberte scénu, kterou chcete
vytvářet, pak stiskněte [Joystick].
 Vybraná scéna bude označena <>.
7. Pohybem [Joystick] nahoru zvolte <Add>, potom
stiskněte [Joystick].
 Vytvoří se nový přehrávací seznam.


Poznámky
Lze vytvořit až 99 seznamů pro přehrávání.
V seznamu pro přehrávání lze registrovat až 999 scén
titulů (kapitol).
69
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
69
2007-05-03
ソタネト 4:38:32
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
DVD videokamera: Playlist
Přehrávání přehrávacího seznamu DVD-RW (Režim VR)
Lejátszási lista lejátszása DVD-RW(VR mód)
 Ez a mód csak Lejátszás működik. 26. oldal
 A Lista jelenetei index formájában jelennek meg a kijelzőn.
Amennyiben az LCD le van zárva, megtekintheti a rögzítést a keresőn
keresztül. Használja a Lejátszáshoz szükséges gombokat a videókamerán
vagy a távirányítón. (kizárólag VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál) 65~66.
oldal
3
 A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR
Módban). Formáznia kell a DVD-RW -t VR Módba
mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
 Scény z přehrávacího seznamu se na LCD monitoru zobrazují jako
index náhledů. Když je LCD monitor uzavřen, můžete záznamy prohlížet
pomocí hledáčku. Použijte tlačítek spojených s funkcí přehrávání na DVD
videokameře nebo na dálkovém ovládání. (pouze VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) strany 65~66
 Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW
(Režim VR). Před záznamem byste měli disk DVD[1/9]
RW naformátovat do režimu VR. strana 42
1. Vložte disk, který chcete prohlížet.
2. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
1. Helyezze be a megtekinteni kívánt lemezt.
2. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
(Player)] módra.
3. Állítsa a [Power] kapcsolót [
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
4. Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez,
majd mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a
lejátszási ikon ( ) kijelöléséhez.
 A Lejátszás lista megjelenik index formátumban.
5. Használja a [Joystick]-et hogy kiválassza lejátszani
kívánt Lejátszási listát, majd nyomja meg a
[Joystick].
6. Használja a [Joystick]-t a lejátszási lista jelenetének
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]-t.
 Belép a <Scene> (Jelenet) menübe, miután
lejátszotta az első és utolsó jeleneteket a
kiválasztott lejátszási listából.
7. Nyomja meg a [VOL ,] gombokat a hangerő
változtatásához.
 A hang a beépített hangszórón keresztül hallható.
4
Playlist
[1/7]
3. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
4. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu
obrazovky seznamu náhledů ( ), pak pohybem
[Joystick] doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro
přehrávání ( ).
 Scény z přehrávacího seznamu budou
zobrazeny ve tvaru indexu s náhledy.
5. Použijte [Joystick] a vyberte seznam Playlist
titulů, který chcete přehrávat, pak stiskněte tlačítko
[Joystick].
6
► SP 0:00:01
-RW
VR
10
001
6. Použijte [Joystick] a vyberte scénu ze seznamu
pro přehrávání, kterou chcete přehrávat, pak
stiskněte tlačítko [Joystick].
 Po přehrání scén v seznamu pro přehrávání od
vybrané scény až po poslední scénu v seznamu
se přesunete se na nabídku <Scene>.
7. Stisknutím tlačítek [VOL ,] nastavte hlasitost.
 Zvuk uslyšíte z vestavěného reproduktoru.
70
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
70
2007-05-03
ソタネト 4:38:35
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Lejátszási lista törlése (Törlés) DVD-RW(VR mód)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DVD videokamera: Playlist
Odstranění přehrávacího seznamu (Delete) DVD-RW (Režim VR)
A Törlés csak Lejátszás működik. 26. oldal
 Funkce Delete funguje pouze v režimu Player Mode. strana 26
A nem kívánt lejátszási listák törölhetők.
 Nepotřebné seznamy pro přehrávání lze odstranit.
A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR Módban). Formáznia kell a DVD Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW (Režim VR). Před záznamem
RW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
byste měli disk DVD-RW naformátovat do režimu VR. strana 42
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP5
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
Playlist
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
típusoknál).
[1/7]
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] módra.
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu
Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
obrazovky seznamu náhledů ( ), pak pohybem
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez, majd
[Joystick] doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro
mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a lejátszási ikon
New Playlist
přehrávání ( ).
( ) kijelöléséhez.
Delete
Select
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny
 A játszási lista elemek megmutatásra kerülnek
ve tvaru indexu s náhledy.
Q.MENU Exit
indexek formájában.
4. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
5. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte <Delete>,
6
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Delete>
Delete
Playlist
pak stiskněte tlačítko [Joystick].
(Törlés) mód kiválasztásához, majd nyomja meg a
[1/7]
6. Přesuňte [Joystick] nahoru nebo dolů a vyberte
[Joystick] gombot.
Back
Execute
<Select> nebo <Select All>, pak stiskněte [Joystick].
Mozgassa a [Joystick]-et fel vagy le, hogy kiválassza a
 Select: Odstraní konkrétní seznam titulů pro
<Select> (Kiv.) vagy <Select All> (Mindet kiv.), majd
přehrávání. Chcete-li vymazat seznam pro
nyomja meg a [Joystick]-t.
přehrávání, použijte [Joystick] a vyberte tituly k
 Select (Kiv.): Kiválasztás: Egyéni játszási lista
vymazání, pak stiskněte [Joystick].
törlése. Egy játszási lista törléséhez, használja
Zvolené seznamy pro přehrávání budou označeny
a [Joystick] -ot a törölni kívánt játszási lista
symbolem < >.
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
 Select All: Vymaže všechny seznamy pro
gombot.
přehrávání. Pokud chcete vymazat všechny
A kiválasztott játszási lista meg lesz jelölve < >.
7
Delete
seznamy pro přehrávání, jednoduše stiskněte
Playlist
 Select All (Mindet kiv.): Mindent kiválaszt: Minden
[Joystick] po zvolení <Select All>.
[1/7]
játszási lista törlése. Az összes játszási lista
Všechny zvolené seznamy pro přehrávání budou
Back
Execute
törléséhez, egyszerûen nyomja meg a [Joystick] -t,
označeny symbolem < >.
miután kiválasztotta a <Select All > (Mindet kiv.).
Delete?
7. Pohybem [Joystick] nahoru zvolte <Execute>, potom
Minden kiválasztott játszási lista meg lesz jelölve
stiskněte
[Joystick].
< >.
Yes
No
 Zobrazí se zpráva <Delete?>.
Fordítsa a [Joystick] felfelé a <Execute> (Végreh.)
kiválasztásához majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
8. Pohybem [Joystick] doleva či doprava zvolte <Yes>,
 Megjelenik a <Delete?> (Törlés?) kérdés.
potom stiskněte [Joystick].
Move OK Select
 Všechny vybrané přehrávací seznamy budou
Fordítsa a [Joystick] jobbra vagy balra a <Yes> (Igen)
odstraněny.
választásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Az összes kiválasztott fájl törlésre kerül.
71
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
71
2007-05-03
ソタネト 4:38:39
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Přidání scén do přehrávacího seznamu
(Scéna-Add) DVD-RW (Režim VR)
Jelenetek hozzáadása a Lejátszási listához
(Jelenet-Hozzáadás) DVD-RW(VR mód)



Ez a mód csak Lejátszás működik. 26. oldal
Több jelenetet is hozzáadhat egy létező Listában.
A szerkesztés csak DVD-RW-n müködik (VR Módban). Formattálnia kell a DVDRW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
(Player)] módra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
3. Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez,
majd mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a
lejátszási ikon ( ) kijelöléséhez.
 Megjelenik a Lejátszás lista index formátumban.
4. Használja a [Joystick] a hozzáadni kívánt jelenet
kiválasztásához majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A Listán belüli jelenetek fel fognak tünni.
5. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Add>
(Hozzáadás) mód kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
 A hozzáadni kiívánt jelenetek feltünnek.
7. Használja a [Joystick] a hozzáadni kívánt jelenet
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A kiválasztott jeleneteket megjelölte <>.
8. Fordítsa a [Joystick] felfelé a <Execute> (Végreh.)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 <Want to add?> (Szeretné hozzáadni?) felirat
megjelenik.
9. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A <Now adding...> (Hozzáadás most…) üzenet jelenik
meg.
 A kiválasztott jelenetek hozzáadódnak a listához. Az
új jelenet lesz hozzáadva utolsó jelenetként.
1.
6
DVD videokamera: Playlist



Scene
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
Můžete přidat další scény do už existujícího přehrávacího seznamu.
Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW (Režim VR). Před záznamem
byste měli disk DVD-RW naformátovat do režimu VR. strana 42
Playlist
[1/7]
Back
Add
Delete
Partial Delete
Move
Q.MENU Exit
7
Edit > Add
[4/9]
Back
Execute
8
Edit > Add
[4/9]
Back
Execute
Want to add?
Yes
Move
No
OK Select
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [ (Player)].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu obrazovky
seznamu náhledů ( ), pak pohybem [Joystick] doprava
zvýrazněte ikonu seznamu pro přehrávání ( ).
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny ve
tvaru indexu s náhledy.
4. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávací seznam, ke kterému
chcete přidat scény, a potom stiskněte [Joystick].
 Objeví se scény z přehrávacího seznamu.
5. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Add>, potom
stiskněte [Joystick].
 Objeví se seznam titulů (scén) pro přidání do
přehrávacího seznamu.
7. Pomocí [Joystick] zvolte scény, které chcete přidat do
přehrávacího seznamu, a potom stiskněte [Joystick].
 Zvolené scény budou označena symbolem <>.
8. Pohybem [Joystick]nahoru zvolte <Execute>, potom
stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Want to add?>.
9. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte položku
<Yes>, poté stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Now adding...>.
 Zvolené scény budou přidány do přehrávacího
seznamu. Nová scéna bude přidána jako poslední
scéna.
72
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
72
2007-05-03
ソタネト 4:38:43
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Jelenetek sorrendjének megváltoztatása a Lejátszási
listában (Jelenet-Mozgat) DVD-RW(VR mode)
DVD videokamera: Playlist
měna pořadí scén přehrávaných v rámci přehrávacího
seznamu (Scéna-Move) DVD-RW (Režim VR)
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
Ez a mód csak Lejátszás működik. 26. oldal
 Můžete změnit pořadí scén přehrávaných v rámci přehrávacího seznamu.
Egy listán belül megváltoztathatja a lejátszás sorrendjét.
 Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW (Režim VR). Před záznamem
A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR Módban). Formáznia kell a DVDbyste měli disk DVD-RW naformátovat do režimu VR. strana 42
RW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
6
Scene
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VPPlaylist
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
[1/9]
típusoknál)
Back
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)] módba.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót a [
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
Add
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu obrazovky
Delete
3. Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
seznamu náhledů ( ), pak pohybem [Joystick]
Partial Delete
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez, majd
doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro přehrávání ( ).
Move
mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a lejátszási ikon
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny ve
( ) kijelöléséhez.
Q.MENU Exit
tvaru indexu s náhledy.
 Megjelenik a Lejátszás lista index formátumban
4. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávací seznam, obsahující
7
4. Használja a [Joystick] azon jelenetek kiválasztásához
scény, jejichž pořadí chcete změnit, a potom stiskněte
Edit > Move
Playlist
melyek sorrendjén változtatni akar, majd nyomja meg a
[Joystick].
[1/9]
[Joystick] gombot.
 Objeví se scény z přehrávacího seznamu.
Execute
Back
 A Listán belüli jelenetek fel fognak tünni.
5. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
5. Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Move>,
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Move>
potom stiskněte [Joystick].
(Mozgat) mód kiválasztásához, majd nyomja meg a
7. Pohybem [Joystick] vyberte scénu, kterou chcete
[Joystick] gombot.
přesunout, poté stiskněte [Joystick].
7. Használja a [Joystick] az áthelyezni kívánt jelenet
 Vybraná scéna bude označena <>.
kiválasztásához majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Rovněž se vedle scén objeví obdélník.
 A kiválasztott jelenet <> jellel lesz megjelölve.
9
Edit > Move
8. Pomocí [Joystick] posuňte obdélník na vybrané místo,
Playlist
Egy jel a jelenetek mellett szintén meg fog jelenni.
potom
stiskněte [Joystick].
[1/9]
8. Használja a [Joystick] a jel megfelelő helyre való
 Zvolená scéna bude přesunuta do nové pozice.
Execute
Back
áthelyezéséhez, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
9. Pohybem [Joystick] nahoru zvolte <Execute>, potom
 A kiválasztott jelenetet áthelyezte új helyére.
Want to move?
stiskněte [Joystick].
9. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Execute>
 Zobrazí se zpráva <Want to move?>.
Yes
No
(Végreh.) kiválasztásához, majd nyomja meg a
10. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte položku
[Joystick] gombot.
<Yes>, poté stiskněte [Joystick].
 <Want to move?> (Szeretné áthelyezni?) felirat
 Zobrazí se zpráva <Now moving...>.
Move OK Select
megjelenik
 Scény můžete přesunout tolikrát, kolikrát chcete.
10. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A <Now moving...> (Mozgatás most…) üzenet jelenik meg.
73
 A jeleneteket annyiszor helyezheti át ahányszor szeretné.



AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
73
2007-05-03
ソタネト 4:38:46
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Odstranění scén z přehrávacího seznamu
(Scéna-Delete) DVD-RW (Režim VR)
Jelenetek törlése a Lejátszási listából
(Jelenet-Törlés) DVD-RW(VR mód)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DVD videokamera: Playlist

Ez a mód csak Lejátszás működik. 26. oldal

Törölheti a címjeleneteket a játszási listán belül.
A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR Módban). Formáznia kell a DVDRW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
6
Scene
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
(Player)] módba.
Állítsa a [Power] kapcsolót a [
Add
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
Delete
Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
Partial Delete
Move
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez, majd
mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a lejátszási ikon
Q.MENU Exit
( ) kijelöléséhez.
 Megjelenik a Lejátszás lista index formátumban.
7
Edit > Delete
Használja a [Joystick] a törölni kívánt jelenet
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Execute
 A Listán belüli jelenetek fel fognak tünni.
Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Delete>
(Törlés) mód kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Használja a [Joystick] a törölni kívánt jelenet
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A kiválasztott jeleneteket megjelölte <>.
8
Edit > Delete
Fordítsa a [Joystick] felfelé a <Execute> (Végreh.)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Execute
 <Delete?> (Törlés?) felirat megjelenik
Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen)
Delete?
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Yes
 A <Now deleting...> (Folyik a törlés...) üzenet
jelenik meg.
 Az összes kiválasztott fájl törlésre kerül.
Move
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
Scény titulů lze odstranit ze seznamu pro přehrávání.
 Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW
(Režim VR). Před záznamem byste měli disk DVD-RW
Playlist
naformátovat do režimu VR. strana 42
[1/9]
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
Back
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu obrazovky
seznamu náhledů ( ), pak pohybem [Joystick]
doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro přehrávání ( ).
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny ve
tvaru indexu s náhledy.
Playlist
[1/9]
4. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávací seznam, obsahující
Back
scény, které chcete odstranit, potom stiskněte
[Joystick].
 Objeví se scény z přehrávacího seznamu.
5. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<Delete>, poté stiskněte [Joystick].
7. Pomocí [Joystick] zvolte scény, které chcete odstranit,
potom stiskněte [Joystick].
Playlist
 Zvolené scény budou označena symbolem <>.
[1/9]
8. Pohybem [Joystick] nahoru zvolte <Execute>, potom
Back
stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Delete?>.
9. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte položku
No
<Yes>, poté stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Now deleting...>.
 Zvolené scény budou odstraněny.
OK Select
74
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
74
2007-05-03
ソタネト 4:38:50
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
Odstranění části přehrávacího seznamu
(Scéna-Partial Delete) DVD-RW (Režim VR)
Részlet törlése a Lejátszási listáról
(Jelenet-Részl. törlés) DVD-RW(VR mód)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DVD videokamera: Playlist
Ez a mód csak Lejátszás működik. 26. oldal
A jelenetet a lejátszási listán belül részlegesen törölheti.
A szerkesztés csak DVD-RW-n működik (VR Módban). Formáznia kell a DVDRW -t VR Módba mielött rögzíteni kezdene. 42. oldal
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
6
Scene
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
típusoknál)
(Player)] módba.
Állítsa a [Power] kapcsolót a [
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
Add
Mozgassa a [Joystick] gombot felfele a miniatűr
Delete
indexképek képernyő ikonjainak ( ) kijelöléséhez, majd
Partial Delete
mozgassa a [Joystick] gombot jobbra a lejátszási ikon
Move
( ) kijelöléséhez.
Q.MENU Exit
 Megjelenik a Lejátszás lista index formátumban.
Használja a [Joystick] a törölni kívánt jelenet
7
Partial Delete
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
001
 A Listán belüli jelenetek fel fognak tünni.
Nyomja meg a [Q.MENU] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Partial
Delete> (Részl. törlés) mód kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
Használja a [Joystick] a részlegesen törölni kívánt
jelenet kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
Play
gombot.
 A Részleges Törlés kijelző fel fog tünni.
Folytatás 



Tato funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
Scénu zahrnutou v playlistu lze částečně odstranit.
Střihová funkce funguje pouze u disků DVD-RW (Režim VR). Před záznamem
byste měli disk DVD-RW naformátovat do režimu VR. strana 42
Playlist
[1/9]
Back
SP 00:10:00 -RW
00:00:00
Frame
OK Check
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
3. Pohybem [Joystick] nahoru zvýrazněte ikonu obrazovky
seznamu náhledů ( ), pak pohybem [Joystick]
doprava zvýrazněte ikonu seznamu pro přehrávání ( ).
 Scény z přehrávacího seznamu budou zobrazeny ve
tvaru indexu s náhledy.
4. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávací seznam, obsahující
scény, které chcete částečně odstranit, potom stiskněte
[Joystick].
 Objeví se scény z přehrávacího seznamu.
5. Stiskněte tlačítko [Q.MENU].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Partial
Delete>, potom stiskněte [Joystick].
7. Pomocí [Joystick] zvolte scény, které chcete částečně
odstranit, potom stiskněte [Joystick].
 Objeví se obrazovka Partial Delete (Částečné
odstranění).
Pokračování 
75
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
75
2007-05-03
ソタネト 4:38:53
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lejátszási lista
DVD videokamera: Playlist
8. Használja a [Joystick]-t a törlés kezdő pontjának
8. Pomocí ovladače [Joystick] najděte počáteční
10
Partial Delete
SP 00:10:00 -RW
megkereséséhez.
bod úseku určeného ke smazání.
001
 Pohyb ovladače [Joystick] doprava přepne
 Ha megnyomja a [Joystick]-t jobbra, átvált a 1
és 2 sebességen történő előretekerés között.
mezi pohybem vpřed rychlostí 1 a 2.
Ha megnyomja a [Joystick]-t balra, átvált a 1 és
Pohyb ovladače [Joystick] doleva přepne mezi
2 sebességen történő visszatekerés között.
pohybem vzad rychlostí 1 a 2.
(Ha az 1 szám kerül kijelzésre az OSD-nél,
(Pokud se na displeji OSD objeví číslo 1,
az X2 sebességet jelent. Ha a 2 szám kerül
znamená to dvojnásobnou rychlost. Pokud
00:08:00
kijelzésre az OSD-nél, az X16 sebességet
se na displeji OSD objeví číslo 2, znamená to
jelent.)
šestnáctinásobnou rychlost.)
Play
Frame OK Check
 Stiskem ovladače [Joystick] nahoru se obraz
 Ha a[Joystick]-t felfelé nyomja, a kép egy
kerettel előrébb megy.
posune vpřed o jeden snímek.
11
Partial Delete
SP 00:10:00 -RW
Ha a [Joystick]-t lefelé nyomja, a kép egy
Stiskem ovladače [Joystick] dolů se obraz
001
posune vzad o jeden snímek.
kerettel visszamegy.
 Stiskem ovladače [Joystick] nahoru a jeho
 Nyomja meg a [Joystick]-t felfelé, és tartsa
lenyomva, a kép keretről keretre halad előre.
přidržením budete přehrávat po jednotlivých
Nyomja meg a [Joystick]-t lefelé, és tartsa
snímcích vpřed.
Partial Delete?
lenyomva, a kép keretről keretre halad
Stiskem ovladače [Joystick] dolů a jeho
Yes
Cancel
Exit
visszafelé.
přidržením budete přehrávat po jednotlivých
00:08:00
snímcích vzad.
9. Nyomja meg a [Joystick]-t a kezdőpontnál a
képernyő szüneteltetéséhez.
9. Pozastavte přehrávání v počátečním bodě stiskem
Play
Frame OK Delete
ovladače [Joystick].
10. Használja a [Joystick]-t a törlés végpontjának
megkereséséhez.
10. Pomocí ovladače [Joystick] najděte koncový bod
úseku určeného ke smazání.
11. Nyomja meg a [Joystick]-t a végpontnál a képernyő szüneteltetéséhez,
majd nyomja meg ismét a [Joystick]-t.
11. Stiskem ovladače [Joystick] v koncovém bodě pozastavte přehrávání
a poté opět stiskněte ovladač [Joystick].
 A <Partial Delete?> (Részleges törlés?) kijelző tűnik fel.
 Objeví se zpráva <Partial Delete?>.
12. Mozgassa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen) elem
12. Přesuňte [Joystick] doleva nebo doprava a zvolte <Yes>, pak
kiválasztásához, majd mozgassa a [Joystick]-t lefele.
stiskněte [Joystick].
 A jelenet kiválasztott része törlésre kerül.
 Zvolená část scény bude odstraněna.
 Használja a [Joystick]-t a <Back> (vissza) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick]-t a miniatűr tárgymutató képernyőhöz való
 Použijte [Joystick] a vyberte <Back>, pak stiskněte [Joystick] pro
visszatéréshez.
návrat do obrazovky seznamu náhledů.
Tudnivalók
Ha megnyomja a [MENU] gombot a részleges törlés közben, a törlés
abbamarad és kilép.
Poznámka
Pokud během částečného odstranění stisknete tlačítko [MENU], proces se
ukončí.
76
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
76
2007-05-03
ソタネト 4:38:54
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lemezkezelö
DVD videokamera: Disc Manager
Lemezinformáció (Lemez info) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Informace o disku (Disc Info) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
 Ez a mód Kam. mód-ban és Lejátszás-ban is működik. 26. oldal
 Mutatja a lemez információkat mint pl. disc name, disc type, disc
format stb.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
vagy [
(Player)]-re.
4
(Camera)]-ra
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Manager> (Lemezkezelö) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Info> (Lemez info) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
 <Disc Name>, <Disc Type> (Lemez típus),
<Disc Format> (Lemez típus), <Used Space>
(Felh. ter.) és <Free Space> (Szabad ter.)
jelennek meg.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
Move
5
 Tato funkce je dostupná v režimech Camera Mode i Player Mode.
strana 26
 Zobrazí informace o disku jako disc name, disc type, disc format apod.
OK Select
2. Nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)] nebo [
(Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
MENU Exit
Disc lnfo
Disc Name: DVD-RW
Rename
Back
Disc Type
DVD-RW (Unfinalised)
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
00:27:40 (SP)
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Manager>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Info>, potom stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se <Disc Name>, <Disc Type>,
<Disc Format>, <Used Space> a <Free
Space>.
6. Stiskem tlačítka [MENU] se vrátíte do nabídky
Disc Manager (Správce disků).
6. Nyomja meg a [MENU] gombot a Lemez intéző
menübe való visszatéréshez.
77
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
77
2007-05-03
ソタネト 4:38:57
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lemezkezelö
DVD videokamera: Disc Manager
Změna názvu disku (Disc Info-Rename) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Lemeznév szerkesztése (Lemez info-Átnev.) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
 Ez a mód Kam. mód és Lejátszás is működik. 26. oldal
 Meghatározhat egy lemeznevet.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag
5
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi típusoknál)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)]-ra
vagy [
(Player)]-re.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Manager> (Lemezkezelö) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
6
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Info> (Lemez info) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a
<Rename> (Átnev.) kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
 A lemez neve képernyõ ekkor feltûnik.
7. Használja a [Joystick] a kurzornak a <Delete>
9
-hez történő mozgatásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot a létező cím kitörléséhez.
8. Használja a [Joystick] a kívánt karakterek
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
9. Használja a [Joystick] a <Done> [Joystick]
gombot.
 A lemeznév meg lesz változtatva.
 Nyomja meg a [MENU] gombot a Lemez intéző
menübe való visszatéréshez.
 Tato funkce je dostupná v režimech Camera Mode i Player Mode.
strana 26
 Můžete specifikovat název disku.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
OK Select
Move
MENU Exit
Disc lnfo
Disc Name : DVD-RW
Rename
Back
Disc Type
DVD-RW (Unfinalised)
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
00:27:40 (SP)
Move
OK Select
MENU Exit
Disc Name
Disc Name : Science_
Delete
Space
Done
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Move
b
g
l
q
v
c
h
m
r
w
d
i
n
s
x
e
j
o
t
y
1
6
+
!
:
@
Back
2
7
?
;
#
3
8
*
~
“
$
4
9
/
,
(
%
5
0
^
.
)
&
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)]
nebo [
(Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Manager>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Info>, potom stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte
položku <Rename>, poté stiskněte [Joystick].
 Objeví se obrazovka Název disku.
7. Pomocí [Joystick] přesuňte kurzor na
<Delete>, a potom smažte aktuální název disku
stiskem tlačítka [Joystick].
8. Pomocí [Joystick] vyberte požadované znaky a
položky, poté stiskněte [Joystick].
9. Pohybem [Joystick] vyberte položku <Done>,
poté stiskněte [Joystick].
 Název disku se změní.
 Stiskem tlačítka [MENU] se vrátíte do
nabídky Disc Manager (Správce disků).
OK Select
78
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
78
2007-05-03
ソタネト 4:38:59
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lemezkezelö
Lemez formázása (Lemez típus) DVD-RW/+RW
DVD videokamera: Disc Manager
Formátování disku (Disc Format) DVD-RW/+RW
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu Camera Mode. strana 26
Ez a mód Kam. mód működik. 26. oldal
 Zaznamenaný disk můžete formátovat, aby ho bylo možné použít znovu. Formátováním
Formázhat használt lemezt, hogy újra fel tudja használni. A formázás által minden létezõ
dojde k vymazání všech existujících dat.
adat törlésre kerül.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
4
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
Camera Mode
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Camera)].
(Camera)]-ra.
►Disc Manager
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
Disc Finalise
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
 Megjelenik a menülista.
Disc Unfinalise
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc Manager>,
4. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc Manager>
Disc Format
potom stiskněte [Joystick].
(Lemezkezelö) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
Disc Info
gombot.
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc Format>,
5. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc Format> (Lemez
potom stiskněte [Joystick].
típus) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
6. Přesuňte [Joystick] nahoru nebo dolů a vyberte <Video Mode>
Move OK Select MENU Exit
6. Mozgassa a [Joystick]-et fel vagy le, hogy kiválassza a <Video
nebo <VR Mode>, pak stiskněte [Joystick].(pouze DVD-RW)
Nastavte režim v závislosti na aplikaci.
Mode> (Videó Mód)-ot vagy a <VR Mode> (VR Mód)-ot,
 Pokud vložíte disk DVD-RW, objeví se zpráva <Disc
majd nyomja meg a [Joystick]-t. (csak DVD-RW) Állítsa be az
5
format? (Video nebo VR) All files will be deleted!>.
alkalmazástól függõ üzemmódot.
Camera Mode
 Ha behelyezi a DVD-RW lemezt, a <Disc format? (Video vagy
►Disc Manager
Video
Pokud byl disk ukončen, budete ho moci
VR) All files will be deleted!> (Lemezformázás? (Video vagy
Disc Finalise
(Video Mode)
přehrávat na jiných DVD přehrávačích/
VR) Minden fájlt töröl!) üzenet jelenik meg.
Disc Unfinalise
rekordérech.
Disc
Format
Video
Mode
Video
Ha a lemez finalizálva volt, lehetõvé teszi,
VR (VR Mode)
Disk můžete editovat na DVD
Disc Info
VR Mode
(Video Mode)
hogy lejátssza más DVD lejátszón/felvevõn.
videokameře, ale přehrávání je možné
(Videó Mód)
pouze na DVD rekordéru, který podporuje
režim VR.
VR (VR Mode)
Szerkesztheti a lemezt a DVD
(VR Mód)
videókamerán, de a lejátszás csak olyan
 Informace o kompatibilitě ukončených disků najdete na
Move OK Select MENU Exit
DVD felvevõn lehetséges, ami támogatja
straně 11.
a VR módot.
 Pokud vložíte disk DVD+RW, objeví se zpráva <Disc
6
format? All files will be deleted!>.
STBY SP 00:00:00 -RW
 A finalizált lemezek kompatibilitását tekintve lásd a 11. oldalt.
7. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte položku <Yes>,
 Ha egy DVD+RW lemezt helyez be, a <Disc format? All files
30 min VR
poté stiskněte [Joystick].
will be deleted!> (Lemezformázás? Minden fájlt töröl!)
Disc format? (Video)
 Po dokončení formátování se objeví zpráva <Complete!>.
üzenet jelenik meg.
All files will be deleted!
7. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen)
Poznámky
Yes
No
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Funkce Formátování a Dokončení nejsou dostupné při úrovních
 A művelet végeztével a <Complete!> (Kész!) üzenet jelenik
Cannot edit in camcorder.
nabití baterie
nebo
.
meg.
 Formátování smaže všechen zaznamenaný obsah disku. Dbejte
na to, abyste nevymazali data nechtěně.
Tudnivalók
 V průběhu formátování nevypínejte napájení. Může dojít k

A formázás/véglegesítés funkció nem elérhető az akkumulátor
poškození dat zaznamenaných na disku.
szinten
vagy
.
 Při formátování disku používejte napájecí adaptér, aby nedošlo

A formázás letöröl minden felvett tartalmat a lemezrõl. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön le a
k vypnutí DVD videokamery v průběhu procesu.
lemezrõl véletlenül fontos adatot.

Formázás közben ne kapcsolja ki a videókamerát. A lemezre mentett adatok ilyenkor
sérülhetnek.

Győződjön meg róla, hogy az AC teljesítmény adaptert használja a lemez formázása közben,
így a DVD kamera nem áll le félúton.
79


AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
79
2007-05-03
ソタネト 4:39:04
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videokamera: Disc Manager
DVD videókamera: Lemezkezelö
Lemez lezárása (Lemez Lezárása) DVD-RW/-R/+R DL
Dokončení disku (Disc Finalise) DVD-RW/-R/+R DL


Ez a beállítás Kam. mód-ban működik. 26. oldal
A DVD-RW/-R/+R DL tartalmának másik DVD lejátszón/felvevőn történő lejátszásához
véglegesítenie kell a lemezt. Ekkor elegendő feszültség kell hogy legyen az
akkumulátorban. Amennyiben hálózati kábelt csatlakoztatott, figyeljen arra hogy a dugó
megfelelően kapcsolódjon. Egy áramszünet a lezárás alatt azt eredményezheti hogy a
lemez már többször nem játszható le.
1.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (kizárólag VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi típusoknál)
(Camera)]-ra.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc Manager>
(Lemezkezelö) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc Finalise>
(Lemez Lezárása) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Finalise>
(Lezárás) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 <Finalising, please wait...> (Lezárás, kérem várjon…)
felirat jelenik meg. A művelet végeztével a <Complete!>
(Kész!) üzenet jelenik meg.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Tudnivalók
A formázás/véglegesítés funkció nem elérhető az akkumulátor
szinten
vagy
.

A lezárás után a Címlisták vagy a Lejátszási listák már nem
törölhetők, vagy szerkeszthetők a lemezen.

A véglegesítéshez szükséges idő lemeztípusonként eltérhet.

A finalizált lemezek kompatibilitását tekintve lásd a 11. oldalt.

A lejátszás nem minden DVD Lejátszó/felvevõ esetében
garantált. A kompatibilitási részletekért olvassa el a DVD
lejátszója/felvevõje használati útmutatóját.

Ha egyszer a DVD-R.+R DL lemez finalizálva lett, akkor a
videókamerával nem lehet újra felvételt készíteni rá.

DVD+RW lemezeket lejátszhat más eszközökön finalizálás
nélkül.
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Camera Mode. strana 26
Aby bylo možné obsah disku DVD-RW/-R/+R DLpřehrávat na jiných přehrávačích/
rekordérech DVD, musíte disk dokončit. Během dokončování by měly být baterie
dostatečně nabité. Když používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně
připojen. Přerušení napájení během dokončování může způsobit, že disk nepůjde
přehrát.
1.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
2.
3.
4.
5.
Move
5
Figyelmeztetés
Véglegesítés során, ne tegye ki a DVD videókamerát rázkódásnak,
vagy vibrációnak. Ez hibákat okozhat.



OK Select
MENU Exit
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
6.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
(Camera)].
Nastavte přepínač [Power] na [
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc Manager>,
potom stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc Finalise>,
potom stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] doleva či doprava zvolte <Finalise>,
potom stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Finalising, please wait...>. Po
dokončení formátování se objeví zpráva <Complete!>.
Varování
Během ukončování nevystavujte vaši DVD videokameru nárazům
nebo otřesům. Mohlo by dojít k poruše.
Poznámky
Funkce Formátování a Dokončení nejsou dostupné při
úrovních nabití baterie
nebo
.
 Po dokončení nelze odstranit ani upravit seznam titulů ani
přehrávací seznamy.
 Doba potřebná k dokončení se liší podle typu disku.
 Informace o kompatibilitě ukončených disků najdete na
straně 11.
 Přehrávání není zaručeno veZ všech DVD přehrávačích/
rekordérech. Podrobné informace o kompatibilitě
najdete v uživatelské příručce pro Váš DVD přehrávač/
rekordér.
 Jakmile byl disk DVD-R/+R DL ukončen, nemůžete ho
znovu zaznamenávat v DVD videorekordéru.
 Disky DVD+RW můžete přehrávat na jiných zařízeních bez
jejich ukončení.
 Po Ukončení disku nemůžete provádět další záznam na
disku DVD-RW bez zrušení ukončení.

Move
6
OK Select
MENU Exit
Disc Finalise
Disc Name : Science
Finalise
Rename
Back
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
00:27:40 (SP)
Move
OK Select
MENU Exit
80
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
80
2007-05-03
ソタネト 4:39:08
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Lemezkezelö
DVD videokamera: Disc Manager
Přehrávání na PC s jednotkou DVD
Lejátszás DVD meghajtóval rendelkező számítógépen.

1.
2.




A DVD lemezt lejátszhatjuk egy számítógépen, amely rendelkezik DVD olvasó
eszközzel (DVD meghajtó).
Kapcsolja be a számítógépét.
Helyezzen be egy lezárt lemezt a PC DVD meghajtójába.
 A DVD lejátszó alkalmazás elindításával a film
lejátszása megkezdődik.
 Amennyiben egy DVD lejátszó alkalmazás nem indul
PC
el automatikusan, futtassa az alkalmazást a Start
menün keresztül.

DVD disk lze přehrávat na PC s běžícím médiem DVD (DVD mechanika).
1. Zapněte vás počítač.
2. Vložte dokončený disk do DVD jednotky v PC.
 Spusťte aplikační program pro přehrávání DVD a
film se přehraje.
 Pokud se aplikace přehrávání DVD nespustí
automaticky, spusťte aplikaci navigací
prostřednictvím nabídky Start.
Tudnivalók
Olyan meghajtót használjon, mely kompatibilis a 8cm
lemezekkel.123. oldal
DVD lejátszó programot telepíteni kell a PC-re a lejátszás megkezdését megelőzően.
A videoanyag és a hanganyag megállhat, vagy akadozhat amikor közvetlen DVD
lemezről játszik vissza. Ebben az esetben másolja át az adatot a merevlemez
meghajtójára.
Egy VR módban rögzített DVD-RW lemez nem játszható le PC-n.
Egy finalizált lemez lejátszása DVD Lejátszóval/felvevővel
Lemez lejátszása

Poznámky
Použijte DVD jednotku slučitelnou s disky o průměru 8cm. strana 123
Před přehráváním by měl být nainstalován aplikační software pro přehrávání DVD.
Video a audio může být přerušované, když přehráváte přímo z DVD disku. V tom
případě zkopírujte data na váš pevný disk.
Disk DVD-RW nahraný v režimu VR nelze přehrávat na vašem PC.
Přehrávání ukončených disků na DVD přehrávači/rekordéru
Přehrávání disku
DVD
Finalizált DVD-R/-RW (Video mode)/+R DL lemezt DVD
lejátszón/felvevõn le tud játszani.
A lejátszás nem minden DVD Lejátszó/felvevõ esetében
garantált. A kompatibilitási részleteket tekintve nézze
meg a DVD lejátszóját. lejátszójának kézikönyvét.
A legtöbb DVD lejátszó olyan DVD+RW lemezek lejátszására
képes melyek még nem lettek finalizálva.

A finalizált lemezek kompatibilitását tekintve lásd a 12.
oldalt.
1. Kapcsolja be a DVD Lejátszóval/felvevővel.
2. Helyezze be a lezárt DVD lemezt a DVD lejátszó/felvevő tálcájába.
 Elképzelhető hogy elindul magától, amennyiben nem, nyomja meg a LEJÁTSZÁS
gombot a kezdéshez.
 További részletekért a DVD lemezek lejátszásáról kérjük tekintse meg a DVD
lejátszó használati utasítását.
Egy VR üzemmódban rögzített DVD-RW lemez lejátszása:
Egy VR üzemmódban rögzített, finalizált DVD-RW lemez olyan DVD lejátszóval játszható le,
amely képes bármely DVD-RW lemez VR üzemmódban való lejátszására.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb



81


Ukončené disky DVD-R/-RW (režim Video)/+R DL můžete
přehrávat na DVD přehrávačích/rekordérech.
Přehrávání není zaručeno ve všech DVD přehrávačích/
rekordérech. Podrobné informace o kompatibilitě najdete
v uživatelské příručce pro Váš
DVD přehrávač/rekordér.
Většina DVD přehrávačů/rekordérů může přehrávat disk
DVD+RW, který nebyl ukončen.

Informace o kompatibilitě ukončených disků najdete na
straně 12.
1. Zapněte DVD přehrávač/DVD rekordér.
2. Vložte dokončený DVD disk do zásuvky DVD
přehrávače/DVD rekordéru.
Možná začne hrát automaticky, nebo stiskněte tlačítko PLAY, aby se spustilo
přehrávání.
Další podrobnosti o přehrávání DVD disků najdete v uživatelské příručce k DVD
přehrávači/rekordéru.
Přehrávání disků DVD-RW zaznamenaných v režimu VR:
Ukončený disk DVD-RW v režimu VR lze přehrávat pomocí DVD rekordéru,
který může přehrávat disky DVD-RW v režimu VR.
2007-05-03
81
ソタネト 4:39:09
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videokamera: Disc Manager
DVD videókamera: Lemezkezelö
Lemez lezárásnak törlése (Lemez Nyitva) DVD-RW
Zrušení dokončení disku (Disc Unfinalise) DVD-RW
 Ez a beállítás Kam. mód működik. 26. oldal
 Amennyiben egy DVD-RW lemez VR vagy Videó üzemmódban lett
finalizálva, unfinalizálhatja a lemezt további felvételek rögzítése érdekében.
 A véglegesítés feloldásához az elemeknek sok energiára van szüksége.
Amennyiben az AC teljesítmény adapter használva van, figyeljen arra hogy
a dugó megfelelően kapcsolódik.
1.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(kizárólag VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi típusoknál)
2.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
3.
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Manager> (Lemezkezelö) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
5.
6.
4
(Camera)]-ra.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Disc
Unfinalise> (Lemez Nyitva) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Unfinalise> (Kinyitás) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 <Unfinalising, please wait...> (Kinyitás,
kérem várjon…) felirat jelenik meg. A művelet
végeztével a <Complete!> (Kész!) üzenet jelenik
meg.
Tudnivalók
A formázás/véglegesítés funkció nem elérhető az
akkumulátor szinten
vagy
.
 A nyitvahagyás során, ne tegye ki a DVD
videókamerát rázkódásnak, vagy vibrációnak. Ez
hibákat okozhat.

Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
Move
5
OK Select
MENU Exit
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
Move
6
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu Camera Mode.strana 26
 Pokud byl disk DVD-RW ukončen v režimu VR nebo Video, můžete zrušit
jeho ukončení tak, aby se dal dále zaznamenávat.
 Během rušení dokončení by měly být baterie dostatečně nabité. Když
používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně připojen.
OK Select
MENU Exit
Disc Unfinalise
Disc Name : Science
Unfinalise
Rename
Disc Format
Back
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
3.
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Manager>, potom stiskněte [Joystick].
5.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Disc
Unfinalise>, potom stiskněte [Joystick].
6.
Pohybem [Joystick] doleva či doprava zvolte
<Unfinalise>, potom stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Unfinalising, please
wait...>. Po zrušení dokončení se objeví zpráva
<Complete!>.
(Camera)].
Poznámky
Funkce Formátování a Dokončení nejsou dostupné
při úrovních nabití baterie
nebo
.
 Během rušení ukončení nevystavujte vaši DVD
videokameru nárazům nebo otřesům. Mohlo by dojít
k poruše.

VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
00:27:40 (SP)
Move
1.
OK Select
MENU Exit
82
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
82
2007-05-03
ソタネト 4:39:13
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Kapcsolat
DVD videokamera: Připojení
AV Be/Ki beállítása (csak VP-DC171i/DC171Bi/
DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)
Nastavení AV Vstup/Výstup (pouze VP-DC171i/
DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)
 Az AV be/ki funkció csak Lejátszás –ban működik. 26. oldal
 Az AV be/ki beállítások lehetővé teszik a külső forrásról történő jel
felvételét.
Saját videó- vagy állóképeit is lejátszhatja vagy felveheti külsõ eszközön.
1.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re.
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
2.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
3.
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
4.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Record>
(Felvétel) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5.
6.
4
(Player)] módra.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <AV In/
Out> (AV be/ki) mód kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
Mozgassa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Out>
(Ki) vagy <AV In> (AV Be), kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
 <Out> (Ki): Válassza ezt ha a kamera tartalmát
egy külső készülékre kívánja másolni vagy
lejátszani.
 <AV In> (AV Be): Válassza ezt, ha egy külső
készülék tartalmát a kamerára kívánja felvenni.
 A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Player Mode
►Record
Rec Mode
AV In/out
Move
6
 Funkce AV In/Out funguje pouze v režimu Player Mode. strana 26
 Nastavení AV In/Out umožňuje nahrávat signál z vnějších zdrojů.
Vaše video můžete také zasílat na externí zařízení pro jejich záznam nebo
přehrávání.
OK Select
Player Mode
►Record
Rec Mode
AV In/out
Move
►SP
►Out
MENU Exit
Out
AV In
OK Select
MENU Exit
STBY SP 0:00:10
1.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
(Pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
3.
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Record>, potom stiskněte [Joystick].
5.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <AV
In/Out>, potom stiskněte [Joystick].
6.
Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte <Out>
nebo <AV In>, a potom stiskněte [Joystick].
 <Out>: Zvolte tuto možnost, když kopírujete
nebo přehráváte obsah videokamery na externím
zařízení.
 <AV In>: Zvolte tuto možnost, když
zaznamenáváte obsah externího zařízení do
videokamery.
 Operaci ukončete stiskem tlačítka [MENU].
(Player)].
-RW
VR
AV In
83
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
83
2007-05-03
ソタネト 4:39:15
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Kapcsolat
DVD videokamera: Připojení
Sledování záznamů na televizoru
Felvételek megtekintése TV-n

Ez a beállítás csak Lejátszás-ban működik. 26. oldal
Lejátszás tv-képernyőn


A lejátszáshoz PAL kompatibilis TV-készülék szükséges. 115. oldal
Javasoljuk, hogy a videókamerát ilyenkor a hálózati adapterrõl táplálja.

Přehrávání na televizním přijímači


Csatlakozás audio/video bemenettel rendelkező tv-készülékhez
1.
2.
3.
4.
5.
Csatlakoztassa a DVD kamerát
a TV-készülékhez az AV kábel
TV
segítségével.
 Sárga csatlakozó aljzat:
Video
 Fehér csatlakozó aljzat:
Audio (L (bal))-mono
 Vörös csatlakozó aljzat:
Audio (R (jobb))
 Nem sztereo TV-készülék
használatakor a sárga
Signal flow
csatlakozó aljzatot (Video)
a TV videobemenetére,
AV Cable
a fehéret (Audio (L (bal))
a TV hangbemenetére
csatlakoztassa.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC]-re. (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] módra.
Kapcsolja be a tv-t, és állítsa annak TV/VIDEO kapcsolóját Video állásba.
 További információk a TV felhasználói útmutatójában találhatók.
Lemez lejátszás 65~66. oldal
Tudnivalók

Ha az AV dugaszhüvelyhez kábelt csatlakoztat, a videókamera hangszórójából
hangot hall.

Ha a TV-készüléknek csak mono hangbemenete van, a fehér (Audio L)
csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa a hangkábelt.
Funkce Playback (Přehrávání) je dostupná pouze v režimu Player Mode.
strana 26
Aby bylo možno disk přehrát, televizor musí být kompatibilní s normou PAL.
strana 115
Doporučujeme, abyste použili jako zdroj napájení pro DVD videokameru napájecí
adaptér AC.
Připojení k televizoru vybavenému vstupními konektory Audio/Video
1.
2.
3.
4.
5.
Připojte DVD videokameru
k vašemu televizoru pomocí
kabelu AV.
 Žlutý konektor: Video
 Bílý konektor: Audiosignál
(L-levý kanál-mono)
 Červený konektor:
Audiosignál (R-pravý kanál)
 Pokud videokameru
připojujete k monofonnímu
televizoru, žlutý konektor
(Video) zapojte do
DVD Camcorder
videovstupu televizoru a
bílý konektor (Audio L) do
audiovstupu televizoru.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC]. (Pouze VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
Zapněte televizor a přepínač TV/VIDEO na televizoru přepněte do polohy Video.
 Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci k televizoru.
Spusťte přehrávání disku. strany 65~66
Poznámky
Pokud připojíte kabel ke konektoru AV, uslyšíte zvuk z reproduktorů DVD
videokamery.

Je-li na televizoru k dispozici pouze monofonní zvukový vstup, použijte audiokabel
s bílým konektorem (Audio L- levý kanál).

84
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
84
2007-05-03
ソタネト 4:39:17
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Kapcsolat
DVD videokamera: Připojení
Csatlakozás audio/video bemenettel rendelkező tv-készülékhez
Připojení k televizoru, který není vybaven vstupními konektory Audio a Video
 A videókamerát videómagnón keresztül is csatlakoztathatja TVkészülékhez.
 DVD videokameru můžete připojit k TV pomocí videorekordéru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Csatlakoztassa a DVD kamerát
a VCR készülékhez az AV kábel
VCR
segítségével.
 Sárga csatlakozó aljzat:
Video
 Fehér csatlakozó aljzat:
Audio(L(bal)) – mono
 Vörös csatlakozó aljzat:
Antenna
Audio(R (jobb))
Kösse össze a TV-t a
TV
videomagnóval.
Állítsa a [Mode] kapcsolót
[DISC]-re. (csak VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Állítsa a [Power] kapcsolót a
[
(Player)]módba.
Kapcsolja be a TV-t és a videomagnót is.
 Állítsa a videomagnó bemenetválasztóját Line állásba.
 Válassza ki a TV-n a videomagnónak fenntartott csatornát.
Lemez lejátszás 65~66. oldal
1.
2.
3.
Signal flow
DVD Camcorder
AV Cable
Tudnivalók
Ha a TV-készüléknek csak mono hangbemenete van, a fehér (Audio L <bal>)
dugaszhüvelyhez csatlakoztassa a hangkábelt.
4.
5.
6.
Připojte DVD videokameru k
vašemu videorekordéru pomocí
kabelu AV.
 Žlutý konektor: Video
 Bílý konektor: Audiosignál
(L-levý kanál-mono)
 Červený konektor:
Audiosignál (R-pravý kanál)
K videorekordéru připojte
televizor.
Nastavte přepínač [Mode] na
[DISC].
(Pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
Nastavte přepínač [Power] na
[
(Player)].
Zapněte televizor a videorekordér.
 Přepínač vstupů na videorekordéru přepněte do polohy Line.
 Televizor přepněte na kanál vyhrazený pro videorekordér.
Spusťte přehrávání disku.strany 65~66
Poznámka
Je-li na videorekordéru k dispozici pouze monofonní zvukový vstup, použijte
audiokabel s bílým konektorem (Audio L – levý kanál).
85
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
85
2007-05-03
ソタネト 4:39:21
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videókamera: Kapcsolat
Másolás lemezről kazettára
 Ez a beállítás csak Lejátszás-ban működik. 26. oldal
 Kapcsolja videókamerát egy VCRhez az AV csatlakozót használva a
rögzített anyag szalagra másolásához.
 Állítsa be az AV be/ki-t Ki-ra a külső készülékre történő másolás előtt.
83. oldal
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót
[DISC]-re. (csak VP-DC173(i)/
VCR
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2. Állítsa a [Power] kapcsolót a
[
(Player)]módba.
3. Helyezze be a videókamerába
a lemezt, amelyet másolni
szeretne.
4. Helyezzen be egy új szalagot a
Signal flow
videómagnóba.
AV Cable
5. Csatlakoztassa a DVD kamerát
a VCR készülékhez az AV kábel
segítségével.
 Csatlakoztassa az AV kábelt a VCR bemeneti dugaszához.
 Sárga csatlakozó aljzat: Video
 Fehér csatlakozó aljzat: Audio (L (bal))-mono
 Vörös csatlakozó aljzat: Audio(R (jobb))
6. Nyomja meg a Felvétel gombot a rögzítés megkezdéséhez. 65~66. oldal
7. Játssza le a lemezt a videókamerán. Kérjük nézze meg a 64.oldalt a
lejátszásról.
 Állítsa a <TV Display> (TV-képernyõ)-t <Off> (Ki)-ra a menüben.
38. oldal
Amennyiben a Másolás készen van.
Állítsa meg a VCR-en a felvételt, majd mozgassa a [Joystick]-t lefelé a DVD
kamerán.
DVD videokamera: Připojení
Kopírování disku na videokazetu
 Kopírovací funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode.
strana 26
 Připojte DVD videokameru k videorekordéru pomocí konektoru AV, abyste
mohli dabovat záznam z disku na pásku videorekordéru.
 Před kopírováním na externí zařízení nastavte AV In/Out na Out.
strana 83
1. Nastavte přepínač [Mode] na
[DISC]. (Pouze VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
2. Nastavte přepínač [Power] na
[
(Player)].
3. Vložte disk, který chcete
kopírovat, do DVD videokamery.
4. Vložte novou pásku do
videorekordéru.
DVD Camcorder
5. Připojte DVD videokameru k
vašemu videorekordéru pomocí
kabelu AV.
 Připojte AV kabel ke vstupnímu konektoru na videorekordéru.
 Žlutý konektor: Video
 Bílý konektor: Audiosignál (L-levý kanál-mono)
 Červený konektor: Audiosignál (R-pravý kanál)
6. Stisknutím tlačítka Record (Záznam) na vašem videorekordéru začnete
nahrávat. strany 65~66
7. Přehrávejte disk na DVD videokameře. Informace o přehrávání najdete na
Straně 64.
 V nabídce nastavte <TV Display> na <Off>. strana 38
Až kopírování skončí
Zastavte záznam na videorekordéru, pak posuňte tlačítko [Joystick] na
videokameře směrem dolů.
86
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
86
2007-05-03
ソタネト 4:39:24
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videokamera: Připojení
DVD videókamera: Kapcsolat
Použití funkce Voice Plus
Hang + használata



1.
2.
3.
4.
5.
6.








A Voice Plus funkció csak Lejátszás során
TV
működik. 26. oldal
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
alámondást készítsen egy előzetesen
készített felvételre a lemezen a DVDvideókamera mikrofonján keresztül.
Ha DVD-t szeretne másolni másik
DVD Recorder/VCR
AV készülékre (DVD-felvevő, VCR),
alámondhat szöveget a DVD kamera belső
mikrofonjáról egy AV készülékre ahelyett,
hogy átmásolná az audio jeleket egy már
előre felvett lemezre.
Csatlakoztassa a DVD kamerát az AV
készülékhez az AV kábel segítségével. 86. oldal
5
Állíts a [Mode] kapcsolót [DISC] állásba. (VP-DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi csak)
Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] állásba.
Tegye be a lemezt, amelyet le szeretne játszani a DVD
kamerába.
Nyomja meg a [Start/Stop] gombot azon a ponton, ahol
csak szeretné a lejátszás alatt.
 A Voice plus ikon ( ) jelenik meg a képernyőn és a
<Voice Plus> villog egy ideig.
 A külső mikrofonról bejövő hangjelek kerülnek
hozzáadásra az AV készülékre, ahelyett, hogy
átmásolná az előre felvett hangot egy lemezre.
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a [Start/Stop]
gombot.
Funkce Voice Plus je dostupná pouze v
režimu Player Mode. strana 26
Tato funkce vám umožní nahrát na dříve
nahraný disk vlastní komentář pomocí
mikrofonu DVD videokamery.
 Když kopírujete disk DVD na jiná AV
zařízení (Rekordér DVD, VCR), můžete
přepsat původní zvuk disku vstupem
z vestavěného mikrofonu vaší DVD
videokamery.
1. Připojte DVD videokameru k vašemu AV
zařízení pomocí kabelu AV. strana 86
Přepínač [Mode] nastavte do polohy [DISC]. (pouze VPDC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Vypínač [Power] přepněte do polohy [
(Player)].
Do DVD videokamery vložte disk, který chcete přehrát.
Během přehrávání stiskněte v požadovaném bodě
tlačítko [Start/Stop].
 Zobrazí se ikona Voice Plus ( ) a zabliká nápis
<Voice Plus>.
 Zvukové signály z vestavěného mikrofonu budou
kopírovány do připojeného AV zařízení namísto
zvukové stopy nahrané na disku.
Chcete-li funkci ukončit, stiskněte znovu tlačítko
[Start/Stop].


Signal flow
AV Cable
 SP 0:00:20
-RW
30 min VR
001
2.
3.
4.
5.
6.
 SP 0:00:20
-RW
30 min VR
Poznámky
Funkce Voice Plus je dostupná pouze, pokud je připojen
AV kabel. Pokud je připojen kabel USB (pouze VPA Voice Plus funkció csak akkor elérhető, ha az AV kábel
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi),
csatlakoztatva van. Ha USB kábel (VP-DC173(i)/DC175WB/
funkce Voice Plus nemusí pracovat správně.
Voice Plus
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi csak) van csatlakoztatva,
Pokud za běhu funkce Voice Plus stisknete tlačítka Stop,

a Voice Plus lehetséges, hogy nem fog megfelelően
Play/Still, REW nebo FF, funkce Voice Plus se ukončí.
működni.
Ha használja a Stop, Lejátszás/Szünet, VISSZATEKERÉS
Při provozu funkce Voice Plus nefungují tlačítka [MENU]

vagy ELŐRETEKERÉS funckciókat, miközben a Hang+
a [PHOTO].
funkció be van kapcsolva, a Voice Plus funckció
Funkce Voice Plus neovlivňuje původní zvuk nahraný na

deaktiválásra kerül.
disku.
Ha a Voice Plus funkció folyamatban van, a [MENU] gomb vagy a [PHOTO] gomb
Při používání funkce Voice Plus je zvuk přenášen z vestavěného mikrofonu v DVD

nem működik.
videokameře do
A Voice Plus funkció nem érinti az eredeti hangot a felvett lemezen.
připojeného AV zařízení. Proto věnujte pozornost tomu, aby tento mikrofon nebyl
A hangjeleket ezen a DVD kamerán a belső mikrofonról viszi át a csatlakoztatott AV
blokován.
készülékre a Voice Plus funkció használata közben. Győződjön meg róla, hogy a
Nastavte hlasitost na připojeném externím zařízení (např. televizor apod.).

mikrofon nincs leblokkolva.
V blízkosti reproduktoru externího zařízení může dojít ke zvukové zpětné vazbě (hlasité

Állítsa be a hangerősséget a csatlakoztatott külső készüléken (pl. TV, stb.).
pískání).
Udržujte DVD videokameru v dostatečné vzdálenosti od externího zařízení.
Ha egy külső eszköz hangszórójának közelében hangos búgó hangot hall, vigye
Před zapojením se ujistěte, že hlasitost na externím zařízení je ztlumena.

messzebbre a DVD kamerát a külső eszköztől.
Opomenutí může mít za následek vznik zvukové zpětné vazby v
Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a külső eszköz hangereje le van-e
reproduktorech externího zařízení.
87
véve. ha ezt elfelejti, a külső eszköz hangszóróiból hangos búgó hangot hallhat.
Tudnivalók
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
001
87

2007-05-03
ソタネト 4:39:28
HUNGARIAN
ČESKY
DVD videokamera: Připojení
DVD videókamera: Kapcsolat
Tv műsor vagy videoszalag felvétele lemezre (csak VP-DC171i/
DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)


Ez a beállítás csak Lejátszás-ban működik. 26. oldal
Csatlakoztassa a DVD kamerát a VCR-hez vagy a TV-hez az AV dugó használatával a
TV műsor felvételéhez vagy videószalag lemezre történő másolásához. Állítsa be az AV
be/ki a felvétel (másolás) előtt. 83. oldal
Lemezre való rögzítés (másolás)
1.
2.
3.
Készítse elő TV-jét vagy magnóját.
Csatlakoztassa a DVD kamerát a
VCR készülékhez vagy a TV-hez az
AV kábel segítségével.
 Csatlakoztassa az AV kábelt
a VCR vagy TV kimeneti
dugaszához.
 Sárga csatlakozó aljzat: Video
 Fehér csatlakozó aljzat: Audio(L
(bal)) – mono
 Vörös csatlakozó aljzat: Audio(R
(jobb))
Helyezzen be videokamerájába egy
üres lemezt.
 Bövebben a lemezek
formázásáról és kiválasztásáról a
123. oldalon
5.
6.
1.
2.
or
VCR
Signal flow
Válaszzon ki egy csatornát, amelyről rögzíteni kíván.
Kezdje meg a másolást a videókamera [Start/Stop] gombjának megnyomásával.
Amennyiben a Másolás készen van.
Nyomja meg a [Start/Stop] gombot a videokamerán a rögzítés (másolás) megállításához


DVD Camcorder
AV Cable
Helyezze be a lejátszani kívánt szalagot a lejátszóba
 Állítsa meg azt a lejátszás kezdőpontjánál.
Kezdje meg a másolást a videókamera [Start/Stop] gombjának megnyomásával.
Nyomja meg a Lejátszás gobmot a lejátszón a kezdéshez.
Tudnivalók
Záznamová (Kopírovací) funkce je dostupná pouze v režimu Player Mode. strana 26
Chcete-li zaznamenávat TV program nebo kopírovat videopásku na disk, připojte
DVD videokameru k videorekordéru nebo TV pomocí konektoru AV. Před záznamem
(kopírováním) nastavte AV In/Out. strana 83
TV
Felvétel TV-ből
4.
5.


Záznam (Kopírování) na disk
Felvétel VCR-ről
4.
Záznam (Kopírování) televizního programu nebo videokazety na disk
(pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)
Ha a DVD készüléket más készülékhez csatlakoztatva üzemelteti, mindig adjon áramot a
DVD kamerának a háztartási AC kimenetről az AC teljesítmény adapter használatával.
Írásvédett tartalmat, mint pl.: Macrovision vagy nem stabil TV-jeleket nem lehet rögzíteni
a DVD kamerával.
3.
Připravte svůj televizor nebo
videorekordér.
Připojte DVD videokameru k
videorekordéru nebo TV pomocí
kabelu AV.
 Připojte AV kabel k výstupnímu
konektoru na videorekordéru
nebo televizoru.
 Žlutý konektor: Video
 Bílý konektor: Audiosignál
(L-levý kanál-mono)
 Červený konektor: Audiosignál
(R-pravý kanál)
Vložte prázdný disk do DVD
videokamery.
 Informace o volbě a
formátování disků viz strana
123.
Záznam z videorekordéru
4. Vložte do videorekordéru videokazetu, kterou chcete přehrávat.
 Aktivujte pauzu na počátku přehrávání.
5. Kopírování zahájíte stisknutím tlačítka [Start/Stop] na DVD videokameře.
6. Stisknutím tlačítka PLAY (Přehrávání) na vašem videorekordéru spusťte přehrávání.
Záznam z TV
4. Zvolte zaznamenávaný televizní kanál.
5. Záznam zahájíte stisknutím tlačítka [Start/Stop] na DVD videokameře.
Až záznam (kopírování) skončí:
Stisknutím tlačítka [Start/Stop] na DVD videokameře ukončíte záznam (kopírování).
Poznámky
Pokud provozujete DVD videokameru připojenou k jinému zařízení, vždy ji napájejte ze
zásuvky střídavého proudu prostřednictvím napájecího adaptéru.

Obsah s ochranou proti kopírování (např. Macrovision) a nestabilní televizní signál nelze
na této DVD videokameře kopírovat.

88
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
88
2007-05-03
ソタネト 4:39:32
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A Memóriakártya használata (Felhasználható memóriakártyák) (nem tartozék)
 Ez a DVD kamera SD és MMC (Multi Media Cards)
memóriakártyákat használhat. Néhány kártya nem
kompatibilis a memóriakártya gyártójának vagy memória
típusának megfelelően.
 A memóriakártya tárolja és kezeli a kamerával rögzített
állóképeket.
 A memóriakártya behelyezése elõtt állítsa a [Power]
kapcsolót [OFF] állásba és nyissa ki az LCD képernyõt.
Memóriakártya behelyezése
1.
2.
3.
Nyissa fel a memóriakártya nyílásának fedelét.
Tolja be a memóriakártyát a kártyanyílásba, míg halk
kattanást nem hall.
Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.
 Tato DVD videokamera podporuje paměťové karty
SD a MMC (Multi Media Card). Některé karty nejsou
kompatibilní v závislosti na výrobci paměťové karty a
typu paměťové karty.
 Paměťová karta ukládá a spravuje fotografické/pohyblivé
snímky zaznamenané DVD videokamerou.
 Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty nastavte
přepínač [Power] na [OFF] otevřete LCD obrazovku.
Terminals
Protection
Tab
Label
<MMC/SD>
A memóriakártya módok
 Állóképek felvétele/megtekintése
 Képek véletlen letörlés elleni védelme (kivétel MMC).
 A MMC nem rendelkezik védőfüllel.
A MMC használatánál ügyeljen arra, hogy véletlenül ne
szerkessze vagy törölje az adatokat.
 A memóriakártyán tárolt álló/mozgóképek törlése
 Állóképek megjelölése nyomtatási információkkal.
 Memóriakártyák formázása.
Jak používat paměťovou kartu (Použitelné typy paměťových karet) (není součástí dodávky)
Funkce paměťové karty
Protection
Tab
Adapter
Adapter
<RS MMC/Mini SD>
A vagy az RS-MMC
memóriakártyát először
adapterbe kell helyezni (amit
külön kell megvásárolni).
Paměťové karty typu RS-MMC
a Mini SD je nutno vkládat
prostřednictvím příslušného
adaptéru (není součástí
dodávky).
Memóriakártya kivétele
1.
2.
3.
Nyissa fel a memóriakártya nyílásának fedelét.
Finoman tolja befelé a memóriakártyát, míg ki nem ugrik.
Húzza ki a kártyát a nyílásból, és csukja le a fedelet.
 Záznam/prohlížení fotografií/pohyblivých snímků
 Ochrana fotografií před nechtěným vymazáním (kromě
MMC)
 MMC nemá ochrannou západku. Když používáte
MMC, dejte pozor, abyste neupravili ani nesmazali data
omylem.
 Odstraňování fotografií/filmů uložených na paměťové
kartě
 Označování fotografií informacemi pro tisk
 Formátování paměťových karet
Vkládání paměťové karty
1.
2.
3.
Label posting
position
Vyjmutí paměťové karty
1.
2.
3.
1GB=1,000,000,000bytes; az aktuális formázott kapacitás
elképzelhető, hogy valamivel kevesebb, mivel a belső
firmware is elfoglalja a memória egy bizonyos részét.
Otevřete kryt štěrbiny pro paměťovou kartu.
Paměťovou kartu zasuňte do štěrbiny, až lehce
zaklapne.
Kryt štěrbiny pro paměťovou kartu uzavřete.
Otevřete kryt štěrbiny pro paměťovou kartu.
Mírně zatlačte paměťovou kartu dovnitř a karta se
vysune ven.
Vytáhněte paměťovou kartu ze štěrbiny a zavřete kryt
paměťové karty.
1 GB = 1 000 000 000 bytů. Skutečná využitelná
kapacita po zformátování může být menší, protože
vestavěný firmware využívá část této paměti.
89
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
89
2007-05-03
ソタネト 4:39:35
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Tudnivalók
A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor ne fejtsen ki túl nagy erőt.
Állókép felvétele, betöltése, törlése vagy a memóriakártya formázása közben ne
kapcsolja ki a kamerát.
 A memóriakártyát ne helyezze erősen elektromágneses készülék közelébe.
 Vigyázzon, hogy a memóriakártya csatlakozói fémmel ne érintkezzenek.
 A memóriakártyát nem szabad meghajlítani, leejteni vagy erős ütésnek kitenni.
 Miután a kártyát kihúzta a videókamerából, a statikus elektromosság okozta sokk
megelõzése érdekében tartsa puha tasakban.
 A kártyán tárolt adatok hibás használat, sztatikus elektromosság, elektromos zaj, vagy
javítás következtében sérülhetnek. A fontos képeket külön is tárolja el. A Samsung nem
felel a nem rendeltetésszerű használat okozta adatvesztésért.
 A videókamera 2GB SD/MMC-t vagy kisebbet támogat. SD/MMC 2GB fölött nem rögzít
megfelelõen.
 In M.Kamera mód -ban vagy M. Lej. mód-ban, a 16:9 méret mód nem támogatott. És a
széles mód csak 4:3 méretarányt jeleníti meg.


Mappák és fájlok szerkezete a memóriakártyán
Poznámky
Při vkládání/vysunování paměťové karty nepoužívejte příliš velkou sílu.
Během záznamu, přehrávání, mazání fotografie nebo formátování karty nevypínejte
napájení.
 Kartu nepokládejte do blízkosti zdroje silného elektromagnetického pole.
 Zabraňte dotyku kovových předmětů s kontakty paměťové karty.
 Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte nárazům.
 Po vyjmutí z videokamery uložte kartu do měkkého pouzdra chránícího před statickou
elektřinou. Po vyjmutí paměťové karty z DVD videokamery ji uložte do měkkého
pouzdra, abyste zabránili elektrostatickému šoku.
 Nesprávným zacházením, statickou elektřinou, elektrickým rušením nebo v důsledku
opravy může dojít k poškození nebo ztrátě dat uložených na paměťové kartě. Důležité
fotografie ukládejte samostatně. Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat
způsobenou nesprávným použitím.
 DVD videokamera podporuje karty SD/MMC a kapacitou 2GB a nižší. Karty SD/MMC s
kapacitou nad 2GB se nemusí nahrávat nebo přehrávat správně.
 Režim 16:9 Wide není dostupný v režimech M.Cam Mode a M.Player Mode.
Je to proto, že širokoúhlý LCD displej podporuje pouze režim 4:3.


Struktura složek a souborů na paměťové kartě
A felvett állóképek JPEG formátumban
 Pořízené fotografie se na paměťovou kartu
kerülnek a memóriakártyára.
ukládají ve formátu JPEG.
 A felvett mozgóképek MPEG-4 formátumban
 Videozáznamy se na kartu ukládají ve
DCIM
kerülnek a memóriakártyára.
formátu MPEG4.
100 SSDVC
 Minden fájlnak saját száma van, és a fájlok
 Každý soubor má své číslo a všechny
DCAM 0001
egy-egy mappához tartoznak.
soubory jsou uspořádány ve složkách.
- Minden fájl egy DCAM0001-el kezdõdõ,
- Soubory jsou číslovány postupně od
DCAM 0002
..
monoton növekvõ sorszámot kap.
čísla DCAM0001.
..
- A mappák számozása 100SSDVC-vel
- Každá složka je číslována od 100SSDVC
kezdõdik a Memóriakártyán.
a uložena na paměťovou kartu.
101SSDVC
 A fájl neve DCF szerint kerül kialakításra
 Názvy souborů stanovuje DCF (Design rule
(A kamera fájlrendszerének szabályzata
for Camera File system, Pravidla uspořádání
<Photo Image>
<Moving Image>
szerint) DCF je integrovaný formát
souborového systému v kameře)
obrazových souborů pro digitální fotoaparáty: Obrazové soubory lze použít na všech
A DCF a digitális kamerákhoz való integrált
digitálních zařízeních, která odpovídají DCF.
képfájl formátum: a képfájlokat használhatja
minden
digitális készüléken, amely össze
Képformátum
van hangolva a DCF-el.
Állóképek
Obrazový formát

A képek tömörített JPEG (Joint Photographic Experts Group)
000-0000
Fotografie
formátumúak.

Snímky jsou komprimovány do formátu JPEG (Joint Photographic

A kép mérete 800x600 vagy 1152x864 (VP-DC575WB/
File number
Experts Group).
DC575Wi csak). 92. oldal

Velikost obrazu je 800x600 nebo 1152x864 (pouze VPMozgóképek
DC575WB/DC575Wi). strana 92
Folder number

A képek tömörített MPEG4 (Moving Picture Experts Group)
Fil my
formátumúak.
<M.Player Mode>

Videozáznamy jsou komprimovány do formátu MPEG4 (Moving

A kép mérete 720x576.
Picture Experts Group).

Velikost obrazu je 720x576.

90
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
90
2007-05-03
ソタネト 4:39:37
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Volba kvality fotografie (Photo Quality)
Képminőség kiválasztása (Kép minőség)
 A Kép minőség funkció Lejátszás -ban és M.Kamera mód
-ban is mûködik. 26. oldal
 A rögzíteni kívánt állóképek minõségét beállíthatja.
4
A Képminõség kiválasztása
1. Állítsa be a [Mode] kapcsolót a [DISC] vagy [CARD]-hoz.
2. Ha a [Mode] kapcsoló [DISC] üzemmódban áll, állítsa a
[Power] kapcsolót [
(Player)] állásba.
Ha a [Mode] kapcsoló [CARD] üzemmódban áll, állítsa a
[Power] kapcsolót [
(Camera)] állásba.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory> (Memória) sorra,
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Photo Quality> (Kép
minőség) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a kívánt képminőség
kiválasztásához (Super Fine (Szuperrészl.) vagy Fine
(Finom), Normal (Normál)), majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 A kiválasztott opció ikonja látható.
A memóriakártyán tárolható képek száma
Quality
<minőség>
<Super Fine>
<Fine>
<Normal>
Állóképméret
800x600
*1152X864
800x600
*1152X864
800x600
*1152X864
128 MB
512 MB

M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Move
6
91
OK Select
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
MENU Exit
3.
4.
Super Fine
Fine
Normal
OK Select
MENU Exit
790
8 min
2 GB
Funkce Photo Quality funguje v obou režimech Player Mode
i M.Cam Mode. strana 26
Můžete vybrat kvalitu fotografického snímku, který se má
zaznamenat.
Výběr kvality fotografie
5.
6.
7.
Move
Tudnivalók

Közvetlenül elérheti a Photo Quality (Fényképminõség) funkciót a [Q.MENU] gomb
használatával. 27. oldal

A fenti körülbelüli számok normál felvételi körülmények között készült képekre
alapulnak.

20,000 fényképet (JPEG) lehet a memóriakártyán tárolni.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
►Super Fine
►Series
1.
2.
7
Approx.
Approx.
Approx.
600
2400
9740
Approx.
Approx.
Approx.
300
1200
4850
Approx.
Approx.
Approx.
790
3150
12800
Approx.
Approx.
Approx.
400
1580
6400
Approx.
Approx.
Approx.
1270
5070
20000
Approx.
Approx.
Approx.
640
2530
10000
* : csak VP-DC575WB/DC575Wi

Nastavte přepínač [Mode] na [DISC] nebo [CARD].
Pokud je přepínač [Mode] nastavený na [DISC], nastavte
přepínač [Power] na [
(Player)].
Pokud je přepínač [Mode] nastavený na [CARD], nastavte
přepínač [Power] na [
(Camera)].
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<Memory>, poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku <Photo
Quality>, poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte požadovanou
kvalitu obrazu (Super Fine nebo Fine, Normal), poté
stiskněte [Joystick].
Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona vybrané volby.
Počet obrázků, které lze uložit na paměťové kartě
Kvalita
<Super Fine>
<Fine>
<Normal>
Velikost
fotografie
800x600
*1152X864
800x600
*1152X864
800x600
*1152X864
128 MB
512 MB
2 GB
Approx.
Approx.
Approx.
600
2400
9740
Approx.
Approx.
Approx.
300
1200
4850
Approx.
Approx.
Approx.
790
3150
12800
Approx.
Approx.
Approx.
400
1580
6400
Approx.
Approx.
Approx.
1270
5070
20000
Approx.
Approx.
Approx.
640
2530
10000
* : pouze VP-DC575WB/DC575Wi
Poznámky
Můžete provádět přímý přístup k funkci Photo Quality pomocí tlačítka [Q.MENU].
strana 27

Výše uvedené přibližné hodnoty jsou založené na počtu snímků za normálních
podmínek záznamu.

Na paměťovou kartu lze uložit až 20 000 fotografií (JPEG).

91
2007-05-03
ソタネト 4:39:40
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Nastavení velikosti fotografie (Photo Size)
(pouze VP-DC575WB/DC575Wi)
A fénykép méretének beállíátsa (Photo Size)
(VP-DC575WB/DC575Wi csak)
 A Photo Size funkció csak M.Cam Mode beállításban működik.
26. oldal
 A rögzíteni kívánt állóképek méretét a következő módon állíthatja be.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-ra.
2. Állíts a [Power] kapcsolót [ (Camera)]-ra.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Mozgassa a [Joystick]-ot fel és le a <Memory>
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
5. Mozgassa [Joystick]-t felfele vagy lefele a
<Photo Size> elem kiválasztásához, majd nyomja
meg a [Joystick]-t.
6. Mozgassa [Joystick]-t felfele vagy lefele a
fotó méret elem (1152x864 vagy 800x600)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]-t.
7. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 A kiválasztott opció ikonja látható.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a Fotóméret funkciót a
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal
 A memóriakártyákon tárolható képek száma több
körülménytől is függ.
 A részletes kép kapacitásra vonatkoztatva, lásd.
91. oldal.
 A fényképek, amelyeket 1152X864 méretben
vett fel a DVD kamerára, lehetséges, hogy más
digitális készüléken nem tud lejátszani, ugyanis
nem támogatja a fotó méretét.
 A nagy felbontású képek több memóriát
használnak, mint az alacsony felbontású képek.
Éppen ezért, minél nagyobb felbontást választott,
annál kevesebb számú kép lesz elérhető.
4
M.Cam Mode
►Memory
Photo Size
Photo Quality
File No.
Move
6
 Funkce Photo Size funguje pouze v režimu M.Cam Mode. strana 26
 Můžete vybrat velikost fotografického snímku, který se má zaznamenat.
OK Select
M.Cam Mode
►Memory
Photo Size
Photo Quality
File No.
Move
7
►1152x864
►Super Fine
►Series
MENU Exit
1152x864
800x600
OK Select
MENU Exit
300
8 min
1152
1. Přepínač [Mode] nastavte do polohy [CARD].
2. Vypínač [Power] přepněte do polohy
[ (Camera)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru nebo dolů
vyberte <Memory> a stiskněte [Joystick].
5. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru či dolů
vyberte položku <Photo Size>, poté stiskněte
[Joystick].
6. Pohybem ovladače [Joystick] nahoru či dolů
zvolte požadovanou velikost fotografie (1152x864
nebo 800x600), potom stiskněte tlačítko
[Joystick].
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona vybrané možnosti.
Poznámky
 Můžete provádět přímý přístup k funkci Photo
Size pomocí tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Počet snímků, které lze uložit na paměťovou
kartu, závisí na různých podmínkách.
 Informace o kapacitě pro obrazy naleznete na
straně 91.
 Fotografie, které byly uloženy ve vaší DVD
videokameře ve velikosti 1152x864, nemusí být
možné správně zobrazit na jiných digitálních
zařízeních, která nepodporují tuto velikost obrazu.
 Snímky s vysokým rozlišením zabírají více paměti
než snímky s nižším rozlišením. Proto platí, že
čím vyšší je zvolené rozlišení, tím nižší bude
počet snímků k dispozici.
92
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
92
2007-05-03
ソタネト 4:39:43
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Nastavení Čísla souboru (File No.)
Fájlszám beállítása (fájl száma)
 A fájlszám beállítások csak M.Kamera mód üzemelnek. 26. oldal
 A képfájlok a felvétel sorrendjében számozódnak a memóriakártyára való
tároláskor.
 A képfájlok számozási rendje a következő:
- Sorozat: Ha már vannak korábbi fájlok, az új kép a következő
sorszámot kapja.
- Visszaállítás: Ha nincsenek fájlok a memóriakártyán, a számozás
0001-től kezdődik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD] módba.
(Camera)]-ra.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory>
(Memória) sorra, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <File No.>
(fájl száma) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a kívánt sor
(Series (Sorozat) vagy Reset (Visszaállítás))
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 A kijelölt opció alkalmazásra került.
A kilépéshez, nyomja meg a [MENU] gombot.
4
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Move
6
 Nastavení File Number (Číslo souboru) funguje pouze v režimu M.Cam
Mode. strana 26
 Fotografie jsou při ukládání na paměťovou kartu číslovány a ukládány jako
soubory, v pořadí v němž byly pořízeny.
 Uspořádání čísel souborů lze nastavit takto:
- Series: Nové fotografie budou ke stávajícím fotografiím přiřazeny s
následujícími vzestupnými čísly.
- Reset: Pokud na paměťové kartě nejsou uloženy dosud žádné soubory,
číslování začne číslem 0001.
OK Select
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Tudnivalók
Amikor a Fájlszám beállítást a Sorozat lehetőségre állítja,
minden fájl külön számot kap, így elkerülhető a fájlnevek
ismétlődése.
Ezt a beállítást célszerű választani, ha fájljait számítógépen akarja kezelni.
Move
►Super Fine
►Series
MENU Exit
Series
Reset
OK Select
MENU Exit
1.
Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
3.
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<Memory>, poté stiskněte [Joystick].
5.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <File
No.>, potom stiskněte [Joystick].
6.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
požadovanou položku (Series nebo Reset), potom
stiskněte [Joystick].
 Vybrané nastavení bude použito.
7.
Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
(Camera)].
Poznámka
Když File No. nastavíte na Series, každému souboru je
přiděleno jiné číslo, aby se neopakovaly názvy souborů.Je
to vhodné pro správu souborů v počítači.
93
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
93
2007-05-03
ソタネト 4:39:45
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Állókép készítése (JPEG) a memóriakártyán
Fotografování (JPEG) na paměťovou kartu
 Készíthet állóképeket, amíg M.Kamera mód van és tárolhatja a
képeket a memóriakártyán. 26. oldal
 Fényképezni a távvezérlővel is lehet.
(csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
 Kísérőhangot nem lehet felvenni fényképekhez a
memóriakártyán.
 Kérjük felvétel elõtt ellenõrizze a memóriakártya védõcímkéjét.
Nem fog tudni felvételt készíteni, ha zárva van.
1. Helyezze be a memóriakártyát. 89. oldal
2. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD] módba.
3. Állítsa a [Power] kapcsolót [
módba.
1. Vložte paměťovou kartu. strana 89
4
2. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
(Camera)]
4. A téma kiválasztása után, nyomja meg ütközésig
a [PHOTO] gombot a fényképezéshez.
 A videókamera elkészíti és néhány
másodpercen belül a memóriakártyára tárolja
a képet.
 A tárolási idő alatt új kép nem készíthető.
 <Photo capture> (Fényképezés) szimbólum
jelenik meg a felvétel eltárolása közben.
 V režimu M.Cam Mode lze pořizovat statické snímky a ukládat je
na paměťovou kartu. strana 26
 Fotografovat můžete i pomocí dálkového ovladače.
(pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
 Zvuk nebude na paměťovou kartu uložen s fotografií.
 Před záznamem prosím zkontrolujte nastavení ochranného
jazýčku na paměťové kartě. Pokud je nastaven do uzamčené
polohy, nebudete schopni zaznamenávat.
3. Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
4. Po zaměření fotografovaného objektu snímek
sejměte plným stiskem tlačítka [PHOTO].
 Pořízený snímek bude během několika
sekund uložen na paměťovou kartu.
 V tomto časovém intervalu nelze pořídit další
snímek.
 Během ukládání snímku bude na LCD
monitoru blikat symbol <Photo capture>.
Photo capture
Tudnivalók
 A mentett fénykép kicsit nagyobban jelenik meg,
mint ahogy az LCD kijelzőn, ha elkészítette a
fényképet.
 A fényképek 800x600 vagy 1152x864 képpontos felbontással
kerülnek a memóriakártyára (VP-DC575WB/DC575Wi csak).
 A tárolható képek száma a képminőségtől függ.
Poznámky
Uložené fotografie se budou jevit o něco větší,
než jak byly zobrazeny na LCD displeji ve chvíli,
kdy byly pořízeny.
 Fotografie se na paměťovou kartu ukládají v
rozlišení 800x600 nebo 1152x864 (pouze VPDC575WB/DC575Wi).
 Skutečný počet fotografií, které lze uložit, závisí
na jejich kvalitě.

94
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
94
2007-05-03
ソタネト 4:39:47
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Prohlížení snímků (JPEG)
Állóképek megtekintése (JPEG) a memóriakártyán


1.
2.
3.
Ez a beállítás csak M. Lej. mód- ban működik. 26. oldal
A memóriakártyán levő állóképek visszajátszhatók.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
(Player)] módba.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
 Megjelenik a képek index képe. Ha a memóriakártyán
nincs kép, akkor a képernyőn <No file!> (Nincs fájl!) felirat
látható.
Használja a [Joystick]-et hogy kiválassza a kívánt képet, majd
nyomja meg a [Joystick]-t.
 Az aktuális oldal módosításához, használja a [Joystick]ot az oldal mozgató nyilakra kattintáshoz vagy mozgassa a
[Joystick]-ot balra vagy jobbra miközben az oldal mozgató
nyilak ki vannak jelölve.
Kép megtekintése egyenként (Single)
1. Használja a [Joystick]-et hogy kiválassza a kívánt képet, majd
nyomja meg a [Joystick]-t.
2. Használja a [Joystick]-t a kívánt fotó keresésére.
 A következő kép megjelenítéséhez: mozgassa a [Joystick]-t
jobbra.
 Az előző kép megjelenítéséhez: mozgassa a [Joystick]-t
balra.
 Nyomja a [Joystick]-t balra/jobbra és tartsa ott a kép gyors
megkereséséhez.
A [Joystick] bal vagy jobb oldalon történő megtartása nem
változtat a kép kijelzésén, de a fájlok száma megváltozhat,
amíg a gombot el nem engedi.
Ha a [Joystick]-t elengedi, megjelenik a kiválasztott fájl.
3. Kisképindexhez való visszatéréshez nyomja meg a
[MULTI DISP. (
)] gombot.


Photo
100-0001
5/10
Slide
Tudnivalók
A képek betöltési ideje méretüktõl függ.

Más eszközzel felvett nagyméretű képeknek csak az indexképe jelenik meg.

95
Prohlížení jednotlivých snímků
1. Použijte [Joystick] a vyberte požadovaný fotografický snímek,
pak stiskněte [Joystick].
2. Pomocí ovladače [Joystick] najděte požadovanou fotografii.
 Chcete-li si prohlédnout další snímek: pohněte ovladačem
[Joystick] doprava.
 Chcete-li si prohlédnout předchozí snímek: pohněte
ovladačem [Joystick] doleva.
 Pro rychlé vyhledání fotografie stiskněte ovladač
[Joystick] doleva/doprava a podržte jej
Přidržení ovladače [Joystick] doleva nebo doprava
nezmění zobrazený obrázek, ale číslo souboru se bude
měnit, dokud nebude tlačítko uvolněno.
Po uvolnění ovladače [Joystick] se zobrazí zvolený soubor.
3. Pro návrat do seznamu zmenšených obrázků stiskněte tlačítko
[MULTI DISP. (
)].
Prohlížení snímků v sekvenci
Diabemutató megtekintése (Slide Show)
1. Használja a [Joystick]-et hogy kiválassza a kívánt képet, majd
nyomja meg a [Joystick]-t.
2. Nyomja meg a [S.SHOW] gombot az egyszerű kijelzés
állapotában.
 Sorban megjelennek az egyes képek, 2~3 másodperces
képváltással.
 A <Slide> (Diavetítés) jelenik meg a kijelzõn. A diavetítés
az aktuális képtől indul.
A diavetítés leállításához, nyomja meg a [S.SHOW] gombot újra.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
Tato funkce funguje pouze v režimu M.Player Mode. strana 26
Fotografie uložené na paměťové kartě lze přehrávat a prohlížet.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
[1/10]
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud nejsou na kartě
uloženy žádné fotografie, na monitoru se zobrazí nápis
<No file!>.
3. Použijte [Joystick] a vyberte požadovaný fotografický snímek,
pak stiskněte [Joystick].
 Pro změnu aktuální stránky použijte ovladač [Joystick]
pro kliknutí na pohybové šipky nebo pohněte ovladačem
[Joystick] doleva nebo doprava, zatímco je zvýrazněna
pohybová šipka.
Použijte [Joystick] a vyberte požadovaný fotografický snímek,
pak stiskněte [Joystick].
2. Stiskněte tlačítko [S.SHOW] ve stavu zobrazení jedné
fotografie
100-0005
 V intervalu 2~3 sekund budou postupně přehrány všechny
snímky.
 Zobrazí se nápis <Slide>. Postupné zobrazování snímků bude spuštěno od
aktuálního snímku. Chcete-li sekvenci zastavit, stiskněte znovu tlačítko [S.SHOW].
1.


Poznámky
Čas zavádění se může lišit v závislosti na velikosti snímku.
Jakýkoliv snímek s velkou velikostí pořízený jiným zařízením bude zobrazen
jako zmenšený snímek.
2007-05-03
95
ソタネト 4:39:52
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Ochrana před náhodným vymazáním (Protect)
Véletlen letörlés elleni védelem (Védelem)
 A Védelem csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
 Megvédheti a fontos képeit a véletlen letörléstől
Ha végrehajtja a formázást, minden kép törlésre kerül, a védettek is.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
(Player)] módra.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
 Megjelenik a képek index képe. Ha a
memóriakártyán nincs kép, akkor a képernyőn
<No file!> (Nincs fájl!) felirat látható.
3. Használja a [Joystick] a védeni kívánt képek
kiválasztásához.
4. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory>
(Memória) sorra, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a
<Protect> (Védelem) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
7. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le az <On> (Be)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 A kilépéshez, nyomja meg a [MENU] gombot.
 A védelem ikon ( ) jelenik meg.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a Védelem funkciót a
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal.
 A védett képek megtekintésekor megjelenik a
( ) jel is.
 Ha a memóriakártya írásvédő füle LOCK (lezárt)
állásban van, a képvédelem nem állítható be.
3
Photo
 Funkce Protect je k dispozici pouze v režimu M.Player Mode.
strana 26
 Důležité snímky můžete chránit před náhodným vymazáním.
Pokud však provedete formátování, budou vymazány všechny
snímky, včetně chráněných.
100-0001
7
[1/10]
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Off
On
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
(Player)].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud
nejsou na kartě uloženy žádné fotografie, na
monitoru se zobrazí nápis <No file!>.
3. Pomocí [Joystick] zvolte fotografie, které chcete
chránit.
4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Memory>, poté stiskněte [Joystick].
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Protect>, poté stiskněte [Joystick].
7. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<On>, potom stiskněte [Joystick].
 Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
 Zobrazí se ikona pro ochranu ( ).
Poznámky
 Můžete provádět přímý přístup k funkci Protect
pomocí tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Chráněné snímky budou při zobrazení označeny
symbolem ( ).
 Pokud je ochranná západka paměťové karty
přesunuta do polohy LOCK, ochranu snímků
nelze nastavit.
96
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
96
2007-05-03
ソタネト 4:39:58
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Odstraňování fotografií a videozáznamů (Delete)
Álló- és mozgóképek törlése (Törlés)




 Funkce Delete je k dispozici pouze v režimu M.Player Mode. strana 26
 Fotografie a videozáznamy uložené na paměťové kartě lze mazat.
 Chcete-li vymazat i chráněné záběry, musíte nejprve deaktivovat jejich
ochranu.
 Smazaný záznam nelze obnovit.
A Törlés beállítás csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
A memóriakártyáról letörölhetők mind az álló-, mind a mozgóképek.
A védett képek törléséhez előbb ki kell kapcsolni a képvédelmet.
A letörölt képek nem állíthatók vissza.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
(Player)]. módra
Állítsa a [Power] kapcsolót [
 Megjelenik a képek index képe. Ha a
memóriakártyán nincs kép, akkor a képernyőn
<No file!> (Nincs fájl!) felirat látható.
3. Fordítsa a [Joystick] egy törölni kívánt képhez .
4. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory>
(Memória) sorra, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
6. Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Delete>
(Törlés) kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
 Megjelenik a <Delete?> (Törlés?) kérdés.
7. Fordítsa a [Joystick] jobbra vagy balra a <Yes>
(Igen) választásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 Minden kiválasztott cím törlődik.
 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a Törlés funkciót a [Q.MENU]
gomb használatával. 27 oldal.
 Ha hibás, képfájl található a memóriakártyán, a Mem.
kártya olvasási hiba üzenet jelenik meg. A hibát
valószínűleg az okozza, hogy a képet más digitális
eszközről másolták ide.
 A memóriakártya formázása minden tárolt képet töröl.
99. oldal
 Fontos képeket megvédhet a véletlen törlés ellen a
képvédelem aktiválásával. 96. oldal
 A védett képek nem törölhetők.
1.
2.
3
1.
2.
Photo
100-0001
[1/10]
3.
4.
5.
6
Move
7
6.
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
7.
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
Delete?
Yes
No
Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud
nejsou na kartě uloženy žádné fotografie, na
monitoru se zobrazí nápis <No file!>.
Pomocí [Joystick] zvolte fotografie, které chcete
odstranit.
Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Memory>, poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Delete>, potom stiskněte [Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Delete?>.
Pohybem [Joystick] doleva či doprava zvolte
<Yes>, potom stiskněte [Joystick].
 Zvolená fotografie bude odstraněna.
 Stisknutím tlačítka [MENU] ukončíte nastavení.
Poznámky
Můžete provádět přímý přístup k funkci Delete
pomocí tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 V případě zjištění chybného obrazového souboru
na paměťové kartě se zobrazí upozornění Memory
card read error. Příčinou může být zkopírování
snímků z odlišných digitálních zařízení.
 Naformátováním paměťové karty dojde ke smazání
všech uložených snímků. strana 99
 Chcete-li důležité snímky zajistit před náhodným
odstraněním, aktivujte ochranu snímku.
strana 96
 Chráněný obrázek nelze odstranit.

97
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
97
2007-05-03
ソタネト 4:40:02
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Az összes kép törlése egy lépésben
Odstranění všech snímků najednou
Az 1-5 lépések menete megegyezik a 97. oldalon leírtakéval.
6. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Delete All>
(Mindet törli) sor kiválasztásához,majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
 Megjelenik a <Delete all?> (Mindet törli?)
üzenet.
6
7. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a
<Yes> (Igen) vagy <No> (Nincs), majd nyomja
meg a [Joystick] gombot.
8. A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a Mindet törli funkciót a
[Q.MENU] gomb használatával. 27. oldal
 Minden fájl törlése a Mindet törli menüvel
eltart egy ideig. Sokkal gyorsabban törölheti
a fájlokat, ha egyszerűen megformázza a
memóriakártyát. Előtte azonban készítsen
biztonsági másolatot fontos képeiről. 99.
oldal
Kroky 1 až 5 jsou stejné jako kroky popsané na strana 97.
Move
7
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <Delete All>, poté stiskněte
[Joystick].
 Zobrazí se zpráva <Delete all?>.
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
7. Pohybem [Joystick] doleva či doprava
vyberte položku <Yes> nebo <No>, poté
stiskněte [Joystick].
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
Delete all?
Yes
No
8. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
Poznámky
 Můžete provádět přímý přístup k funkci Delete
All pomocí tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Odstranění všech souborů pomocí nabídky
Delete All může chvíli trvat. Chcete-li
všechny soubory odstranit mnohem rychleji,
zformátujte paměťovou kartu po zálohování
souborů na jiné úložné zařízení. strana 99
98
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
98
2007-05-03
ソタネト 4:40:03
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Formátování paměťové karty (Format)
Memóriakártya formázása (Formázás)



A Formázás csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
Használhatja a Formázás módot, hogy teljesen letörölje a képeket és beállításokat a
memóriakártyáról, beleértve a védett képeket is.
A Formázás parancs a memóriakártya kiindulási állapotát állítja vissza.
Figyelmeztetés
 Ha végrehajtja a Formázás az ott levő összes kép törlődik,
és nem állítható vissza többé.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [ (Player)] módba.
 Megjelenik a képek index képe. Ha a memóriakártyán
nincs kép, akkor a képernyőn <No file!> (Nincs fájl!)
felirat látható.
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menülista.
4. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory> (Memória)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Format> (Formázás)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Megjelenik a <Format? All files will be deleted!>
(Formáz? Minden fájlt töröl!) üzenet a kijelzőn.
6. Fordítsa a [Joystick] balra vagy jobbra a <Yes> (Igen)
sorra, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 A <Complete!> (Kész!) üzenet jelenik meg ha a
formázás kész.
Tudnivalók
Közvetlenül elérheti a Formázás funkciót a [Q.MENU] gomb
használatával. 27. oldal
 Ha végrehajtja a Formázás, az összes állóképet és
mozgóképet letörli, és a letörölt állóképek/mozgóképek nem
állíthatók helyre.
 Kártyaolvasási hibákat okoz a más eszközzel való
memóriakártya formázás.
 Formázás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
 A Memory Card nem formázható, ha az írásvédő fül
lezártállapotban van. 89. oldal
 Ne számítógépen formázza meg a memóriakártyát. A Nem
formázott ! üzenet jelenhet meg, ha a PC-n formázott
memóriakártyát használ.
4
OK Select
MENU Exit
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move

6

Funkce Format je k dispozici pouze v režimu M.Player Mode. strana 26
Funkci Format lze použít k úplnému odstranění všech snímků a nastavení uložených
na paměťové kartě, včetně snímků chráněných před náhodným vymazáním.
Funkce Format obnoví výchozí stav karty.
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
►Off
Print Mark
►All Off
Format
Move
5


OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
Format?
All files will be deleted!
Yes
No
[1/10]
Upozornění
 Provedením funkce Format dojde k úplnému vymazání
všech snímků, a vymazané fotografie nelze obnovit.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
2. Nastavte přepínač [Power] na [ (Player)].
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud nejsou na
kartě uloženy žádné fotografie, na monitoru se zobrazí
nápis <No file!>.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Memory>,
potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte <Format>,
potom stiskněte [Joystick].
 Objeví se zpráva <Format? All files will be deleted!>.
6. Pohybem [Joystick] doleva či doprava vyberte položku
<Yes>, poté stiskněte [Joystick].
 Po dokončení formátování se zobrazí zpráva
<Complete!>.
Poznámky
Můžete provádět přímý přístup k funkci Format pomocí
tlačítka [Q.MENU]. strana 27
 Pokud aktivujete funkci Format, všechny fotografie a
videozáznamy budou nenávratně odstraněny a takto
odstraněné snímky a videozáznamy již nelze obnovit.
 Formátování paměťové karty pomocí jiného zařízení
způsobí chyby při čtení karty.
 V průběhu formátování nevypínejte napájení.
 Paměťová karta se zamknutou ochrannou západkou
nebude naformátována. strana 89
 Neformátujte paměťovou kartu v PC. Když vložíte
paměťovou kartu formátovanou na PC, může se objevit
zpráva Not formatted!.

99
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
99
2007-05-03
ソタネト 4:40:08
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Záznam filmu (MPEG) na paměťovou kartu
Mozgókép (MPEG) felvétele a memóriakártyán



Felvehet mozgóképeket, ha M.Kamera mód van. 26. oldal
A memóriakártyára kísérőhangos videofelvételek készíthetők.
A videofelvételek felbontása 720x576 képpont.



Ukládání videozáznamů na paměťovou kartu
Mozgóképek mentése a Memóriakártyára
1.
2.
3.
4.
5.
Filmy můžete zaznamenat pouze v režimu M.Cam Mode. strana 26
Na paměťovou kartu lze ukládat videozáznamy doprovázené zvukem.
Videozáznamy se ukládají ve formátu 720x576 pixelů.
Helyezze be a memóriakártyát
Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD] opcióra.
(Camera)]-ra.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
Nyomja meg a [Start/Stop] gombot, a mozgóképek rögzítődnek
a memória kártyára MPEG4 formátumban.
 Rögzíthet állóképeket is a memóriakártyára a [PHOTO]
gomb megnyomásával a [Start/Stop] gomb helyett.
94. oldal
Nyomja meg a [Start/Stop] gombot a felvétel befejezéséhez.
1.
2.
3.
4.
4
5.
Dob záznamu, která je k dispozici na paměťové kartě
A felvételi idõ elérhetõ a Memóriakártyán
128MB
256MB
512MB
1GB

128MB
2GB
Mozgóképek Kb. 8 perc Kb. 16 perc Kb. 32 perc Kb. 64 perc Kb. 120 perc
Ezek a tulajdonságok mint a felvételi kapacitás is több tárgyi
dologtól és memóriakártya típustól függnek.
Vložte paměťovou kartu.
Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
Nastavte přepínač [Power] na [
(Camera)].
Stiskněte tlačítko [Start/Stop] a zaznamenané filmy budou
uloženy na paměťovou kartu ve formátu MPEG4.
 Na paměťovou kartu můžete místo filmů zaznamenávat
fotografie, když stiskněte tlačítko [PHOTO] místo tlačítka
[Start/Stop]. strana 94
Stiskem tlačítka [Start/Stop] záznam ukončíte.
REC  0:00:30
16 min
Tudnivalók

A DVD videókamera 2GB-ig támogatja a memóriakártyákat.

A felvételi idõ 1 percben korlátozott, ha 16MB-os (vagy annál
kisebb) a memóriakártyánk.

Közel 2000 MPEG fájl tárolható a memóriakártyán.

MPEG fájlok (mozgó képek) vehető fel 2 GB méretben
fájlonként.

A felvett mozgóképek *.avi (avi 1.0) formátumban kerülnek a
memóriakártyára.

A memóriakártyán tárolt felvételek kisebb méretűek és felbontásúak, mint a kazettán
tároltak.

A hangfelvétel sztereóban készül.

M.Cam üzemmódban nem mûködnek a következõ funkciók: Dig. Képstab., Digitális
zoom, Áttûnés, Program AE, Digit. effekt, Colour Nite.

A memóriakártyára való felvétel közben ne helyezze be vagy vegye ki a kazettát, mert
ez bezajosíthatja a felvételt.

A memóriakártyára való felvétel közben, ne vegye ki a memóriakártyát mert a
memóriakártyán levő adatok és a memóriakártya is sérülhet.

Ha a készüléket a memóriakártya használata közben kikapcsolják, ez tönkreteheti a
kártyán tárolt fájlokat.
Pohyblivý
snímek

256MB
512MB
1GB
2GB
Asi 8 min Asi 16 min Asi 32 min Asi 64 min Asi 120 min
Tato čísla jsou přibližná, protože kapacita pro záznam může
být ovlivněna různými faktory, jako je snímaný objekt nebo typ
paměťové karty.
Poznámky
DVD videokamera podporuje paměťové karty v rozsahu až do
2GB.

Doba záznamu je omezena na jednu minutu, pokud se použije
paměťová karta s kapacitou 16MB (nebo menší).

Na paměťovou kartu lze uložit až 2 000 souborů MPEG.
Lze nahrávat filmové soubory MPEG až do velikosti souboru 2 GB.
Pořízené videozáznamy se na paměťovou kartu ukládají ve formátu *.avi (avi 1.0).
Zaznamenané soubory se ukládají do následující složky. (viz obrázek vpravo)
Zvuk se zaznamenává stereofonně.
Následující funkce nejsou povoleny v režimu M.Cam Mode: DIS, Digital Zoom, Fade,
Program AE, Digital Effect, Colour Nite.
Během záznamu na paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte disk, protože to
může způsobit vznik šumu.
Během záznamu paměťovou kartu nevyjímejte, mohlo by dojít k poškození uložených
dat nebo samotné karty.
Když vypnete napájení během přístupu na paměťovou kartu, mohou
se poškodit data uložená na paměťové kartě.









100
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
100
2007-05-03
ソタネト 4:40:10
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Mozgókép (MPEG) lejátszása a memóriakártyán
A mozgókép lejátszás csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
A lejátszás során megtekintheti a memóriakártyán levő videofelvételeket.
A kísérőhang sztereó.
 A mozgóképek jobban néznek ki, ha számítógépen játssza le õket.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
3
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [ (Player)] módba.
Movie
 Megjelenik a képek index képe. Ha a memóriakártyán
100-0001
nincs kép, a <No file!> (Nincs fájl!) üzenet jelenik
meg.
3. Fordítsa a [Joystick] felfelé, hogy kijelölje a mozgókép
( ) ikont, majd mozgassa jobbra a mozgókép ( )
ikonra.
4. Használja a [Joystick]-et hogy kiválassza azt a
mozgóképet, amelyet le akar játszani, majd nyomja meg
a [Joystick]-t.
 Az aktuális oldal módosításához, használja a
[Joystick]-ot az oldal mozgató nyilakra kattintáshoz
vagy mozgassa a [Joystick]-ot balra vagy jobbra
miközben az oldal mozgató nyilak ki vannak jelölve.
 Nem játszhatja le a [Joystick] gombok
használatával.
 A lejátszás alatt használja a [VOL /] gombot a
hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez.
Tudnivalók
 A [MENU] és [Q.MENU] gombok nem alkalmazhatóak,
miközben mozgó képet játszik le.
 Videofelvételek lejátszása közben előfordulhatnak
szakadozott vagy mozaikos képek, de ez nem jelenti azt, hogy rossz a készülék.
 A memóriakártyára felvett mozgóképek más gyártók készülékein nem minden
esetben játszhatók le.
 A más videókamerák által készített videofelvételeket nem minden esetben lehet
lejátszani ezen a videókamerán.
 A videofelvétel számítógépen való lejátszásához szükség van a Video Codec
szoftverre (megtalálható a videókamerához mellékelt CD-n).
- A memóriakártyán levő mozgókép fájl számítógépen való lejátszásához a
Microsoft Windows Media Player 9-es vagy újabb verziója szükséges.
- A Microsoft Windows Media Player más nyelvű verziói letölthetők a Microsoft
webhelyéről: “http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
default.asp”
 A memóriakártyára felvett mozgóképek Macintoshon nem visszajátszhatók.


Přehrávání filmů (MPEG) na paměťové kartě







Funkce přehrávání filmů funguje pouze v režimu M. Player Mode.
strana 26
Umožňuje sledování videozáznamů uložených na paměťové kartě. Současně je
přehráván i stereofonní zvuk.
Pohyblivé snímky budou vypadat lépe, pokud se budou přehrávat na PC.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
2. Nastavte přepínač [Power] na [ (Player)].
[1/10]
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud nejsou
na kartě uloženy žádné fotografie, na monitoru se
zobrazí zpráva <No file!>.
3. Pohněte [Joystick] nahoru, a zvýrazněte tak ikonu
( ) fotografie a potom pohybem doprava zvýrazněte
ikonu ( ) filmu.
4. Použijte [Joystick] a vyberte snímek, který chcete
přehrávat, pak stiskněte [Joystick].
 Pro změnu aktuální stránky použijte ovladač
[Joystick] pro kliknutí na pohybové šipky nebo
pohněte ovladačem [Joystick] doleva nebo
doprava, zatímco je zvýrazněna pohybová šipka.
 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek
[Joystick].
 Během přehrávání lze tlačítko [VOL /] použít
pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.
Poznámky
 Během přehrávání videozáznamu nejsou dostupná
tlačítka [MENU] a [Q.MENU].
 Při přehrávání videozáznamů může docházet k
rozpadům obrazu nebo vzniku mozaikových rastrů,
nejedná se však o závadu.
Pořízené videozáznamy uložené na paměťové kartě se nemusejí přehrát
v zařízeních jiných výrobců.
Pohyblivé snímky zaznamenané jinou DVD videokamerou nemusejí jít přehrát
na této DVD videokameře.
Pokud chcete přehrávat pohyblivé snímky na PC, měl by se nainstalovat video
kodek (na disku CD dodávaném s DVD videokamerou).
- K přehrávání filmů z paměťové karty na PC budete potřebovat přehrávač
Microsoft Windows Media Player verze 9 nebo vyšší.
- Microsoft Windows Media Player pro jakýkoliv jazyk můžete nahrát z webu
Microsoftu, z adresy “http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
download/default.asp”.
Filmové soubory uložené na paměťové kartě nelze přehrávat na
počítačích Macintosh.
101
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
101
2007-05-03
ソタネト 4:40:14
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
DVD lejátszás alatti állóképrögzítés a
memóriakártyára DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Záznam statických snímků na paměťovou kartu
během přehrávání DVD DVD-RW/+RW/-R/+R DL
 Ez beállítás csak Lejátszás működik. 26. oldal
 Ha megnyomja a [PHOTO] gombot a DVD lejátszása alatt, a lemez
megáll és a DVD-n levõ kép mentésre kerül a memóriakártyára.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC] módba.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [ (Player)] módra.
 A miniatűr indexképek képernyői megjelennek.
 Tato funkce funguje pouze v režimu Player Mode. strana 26
 Pokud stisknete tlačítko [PHOTO] během přehrávání disku DVD, disk
se zastaví a snímek na DVD se uloží na paměťovou kartu.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
3
[1/9]
3. Pomocí [Joystick] zvolte přehrávanou scénu
ze seznamu titulů, a potom stiskněte tlačítko
[Joystick].
 Vybraná scéna bude nepřetržitě přehrávána.
3. Használja a [Joystick] egy címlista jelenetének
lejátszásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
 A kiválasztott jelenet folyamatosan lejátszásra
kerül.
4. Nyomja meg a [PHOTO] gombot.
 Az állókép a memóriakártyára kerül.
 Kis időbe telik egy kép elmentése, ezalatt a
lejátszás szünetel, és az OSD látható. (lásd. a
jobb oldali illusztrációt)
 A memóriakártyán tárolt állóképeket
lejátszhatja és megtekintheti. 95. oldal
Tudnivalók
 Az Állóképek felbontása, melyek a DVD-ről a
memóriakártyára kerülnek: 640x480 képpont.
 Az elmenthető képek száma a képek
részletgazdagságától függ.
2. Nastavte přepínač [Power] na [ (Player)].
 Objeví se obrazovka seznamu náhledů.
4. Stiskněte tlačítko [PHOTO].
 Fotografie se uloží na paměťovou kartu.
 Během doby, po kterou se fotografie ukládá
se přehrávání na obrazovce zastaví a
zobrazuje se obrazovková nabídka OSD. (viz
obrázek vpravo)
 Fotografie uložené na paměťové kartě lze
přehrávat a prohlížet. strana 95
4
 SP 0:00:01
-RW
VR
Poznámky
 Fotografie z DVD jsou na paměťovou kartu
ukládány ve formátu 640x480.
 Počet záběrů, které lze uložit, závisí na jejich
rozlišení.
001
Photo capture
102
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
102
2007-05-03
ソタネト 4:40:19
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Képek kijelölése nyomtatásra (Nyomtatási jel)
Označování snímků pro tisk (Print Mark)
 A Nyomtatási jel beállítás csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
 Ez a videókamera támogatja a DPOF (Digital Print Order Format)
nyomtatási formátumot.
 DPOF szabványú nyomtatón automatikusan kinyomtathatók a
memóriakártyára felvett képek.
 A Print Mark (nyomtatási jel) csak akkor állítható be, amikor a
memóriakártyát használjuk.
 Kétféle módon lehet kijelölni fájlokat nyomtatásra:
3
Photo
- E fájl: Nyomtatási jelet helyez el az LCD100-0001
képernyőn éppen látható képen. 999-ig állítható.
- Minden fájl: nyomtatási jelet helyez el minden
tárolt képen (mindegyikből egy példány fog
kinyomtatódni).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Funkce Print Mark je k dispozici pouze v režimu M.Player Mode.
strana 26
 Tato DVD videokamera podporuje tiskový formát DPOF (Digital Print Order
Format).
 Fotografie uložené na paměťové kartě můžete tisknout na tiskárně
podporující formát DPOF.
 Nastavení funkce Print Mark je k dispozici pouze při
použití paměťové karty.
 Označení pro tisk lze uskutečnit dvěma způsoby.
[1/10]
- This File: Tiskovou značku můžete umístit na
fotografii zobrazenou na LCD monitoru. Lze
nastavit tisk až 999 kopií.
- All Files: Jeden výtisk od každé uložené
fotografie.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] sorra.
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
 Megjelenik a képek index képe. Ha a
 Zobrazí se index náhledů fotografií. Pokud
memóriakártyán nincs kép, a <No file!> (Nincs
nejsou na kartě uloženy žádné fotografie, na
8
fájl!) üzenet jelenik meg.
M.Player Mode
monitoru se zobrazí zpráva <No file!>.
Használja a [Joystick] a kijelölendő állókép
►Memory
3. Pomocí [Joystick] vyhledejte fotografii, kterou
keresésére.
Delete
chcete označit.
Delete All
Nyomja meg a [MENU] gombot.
Protect
4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Megjelenik a menülista
Print Mark
All Off
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Memory>
Format
All Files 
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
(Memória) kiválasztásához, majd nyomja meg a
This File 005
<Memory>, potom stiskněte [Joystick].
[Joystick] gombot.

Move OK Select MENU Exit
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Print Mark>
<Print Mark>, poté stiskněte [Joystick].
(Nyomtatási jel) kiválasztásához, majd nyomja meg
9
Photo
a [Joystick] gombot.
7. Pohybem [Joystick] nahoru nebo dolů zvolte
100-0001
[1/10]
požadovanou možnost (All Off, All Files nebo This
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a kívánt beállítás
File), pak stiskněte [Joystick].
kiválasztásához (All Off (Minden Ki), All Files
(Minden fájl) vagy This File (e fájl)), majd nyomja
8. Když zvolíte <This File>, pohybem [Joystick]
meg a [Joystick] gombot.
5
nahoru nebo dolů zvolte množství, pak stiskněte
[Joystick].
Ha a <This File> (e fájl) opciót választja, fordítsa a
[Joystick] fel vagy le a mennyiség kiválasztásához,
9. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
 Zobrazí se ikona Print Mark ( ) a počet
výtisků.
A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
 A Print Mark ikon ( ) ésa nyomtatások száma jelenik meg.
103
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
103
2007-05-03
ソタネト 4:40:24
HUNGARIAN
ČESKY
Digitális fényképezõgép üzemmód (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Režim digitální statické kamery (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A Print Mark (Nyomtatási jel) eltávolítása
Jak odstranit označení pro tisk
Minden nyomtatási jel eltávolításához, válassza az <Minden Ki>
beállítást.
Az egy fájl nyomtatási jelének eltávolításához, válassza ki a fájlt
<e fájl> és állítsa <000>-ra.
Chcete-li odstranit všechna označení pro tisk, zvolte <All Off>.
Chcete-li odstranit označení pro tisk u konkrétního souboru, zvolte
daný soubor a nastavte <This File> na <000>.
Tudnivalók
 Közvetlenül elérheti a Nyomtatási jel funkciót a [Q.MENU] gomb
használatával. 27. oldal
 Ha a nyomtatási jelet a e fájl módra állította, beállíthatja a
másolatok számát 001-tól 999-ig.
 Ha a nyomtatási jelet Minden fájl módba állítja, a másolatok
számát 1-re állíthatja.
 Az Minden fájl mód megnövelt működési időt igényelhet a tárolt
képek számától függően.
 A DPOF szabványt támogató nyomtatók kereskedelmi
forgalomban kaphatók.
 Használja a videókamerához adott USB kábelt.
Poznámky
 Můžete provádět přímý přístup k funkci Print Mark pomocí tlačítka
[Q.MENU]. strana 27
 Pokud je Označení pro tisk nastaveno na This File, lze nastavit
počet kopií v rozsahu 001 až 999.
 Pokud je Označení pro tisk nastaveno na All Files, lze nastavit
počet kopií na 1.
 Uskutečnění příkazu All Files může trvat delší čas (v závislosti na
množství uložených obrázků).
 Tiskárny podporující funkci DPOF jsou běžně k dispozici.
 Použití dodaného kabelu USB s DVD videokamerou.
104
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
104
2007-05-03
ソタネト 4:40:25
HUNGARIAN
ČESKY
PictBridge™ (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) PictBridge™ (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Képek nyomtatása – A PictBridge™ segítségével
Tisk vašich fotografií pomocí technologie PictBridge™
 A Pict Bridge beállítás csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
 Funkce PictBridge je k dispozici pouze v režimu M.Player Mode.
 Ha videókamerát (külön kapható) PictBridge támogatással rendelkezõ
strana 26
nyomtatókhoz csatlakoztatja, a memóriakártyáról egyenesen a nyomtatóra
 Připojením DVD videokamery k tiskárnám pomocí podpory PictBridge
küldheti a képeket, ehhez mindössze néhány egyszerû mûveletet kell
(prodává se zvlášť) můžete zasílat snímky z paměťové karty přímo na
elvégeznie.
tiskárnu pomocí několika jednoduchých operací.
 A PictBridge-támogatással közvetlenül a kameráról vezérelheti a nyomtatót
 S pomocí podpory PictBridge můžete ovládat tiskárnu přímo prostřednictvím
DVD videokamery a můžete tak vytisknout uložené obrázky. Pro přímý tisk
a tárolt képek kinyomtatásakor. A tárolt képek PictBridge funkcióval való
közvetlen nyomtatásához USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát egy
Vašich uložených obrázků pomocí funkce PictBridge musíte připojit DVD
PictBridge-nyomtatóhoz.
videokameru k tiskárně PictBridge pomocí kabelu USB.
Csatlakoztatás nyomtatóhoz (USB csatlakozás)
Připojení k tiskárně (USB Connect)
4
M.Player Mode
1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
1. Vypněte tiskárnu.
►System
 Kapcsolja be a videókamerát a [Mode] kapcsolót
 Zapněte DVD videokameru nastavením
Clock Set
[CARD] opcióra állítva.
přepínače [Mode] na [CARD].
►On
Beep Sound
2. Nastavte přepínač [Power] na [
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
(Player)] módba.
(Player)].
USB Connect ►Computer
 Mozgassa a [Joystick]-et a nyomtatandó kép

Přesuňte [Joystick] a vyberte snímek pro tisk.
►English
Language
kiválasztásához.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
 Megjelenik a menü lista.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
Move OK Select MENU Exit
<System>, potom stiskněte [Joystick].
4. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <System>
(Rendszer) kiválasztására, majd nyomja meg a
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
5
[Joystick] gombot.
<USB Connect>, poté stiskněte [Joystick].
M.Player Mode
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le az <USB Connect>
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
►System
(USB csatl.) kiválasztásához, majd nyomja meg a
<Printer>, poté stiskněte [Joystick].
Clock Set
[Joystick] gombot.
 <Computer>: Připojení k počítači.
Beep Sound
6. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Printer> (Nyomtató)
 <Printer>: Připojení k tiskárně. (Pro použití
Computer
USB Connect
Printer
Language
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
funkce <Pict Bridge>, vyberte tuto volbu.)
 <Computer> (Számítógép): csatlakoztatás
7. Připojte DVD videokameru k tiskárně pomocí
számítógéphez.
dodaného USB kabelu.
 <Printer> (Nyomtató): csatlakoztatás nyomtatóhoz.
Move OK Select MENU Exit
8. Zapněte tiskárnu.
(A <Pict Bridge> funkció használatához válassza ki
 Za okamžik se zobrazí stránka s nabídkou
ezt.)
<Pict Bridge>.
8
5/10
7. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a videókamerát
 Kurzor zvýrazní <Print>.
M.Player Mode
a nyomtatóhoz.
 Pro změnu aktuální stránky použijte ovladač
►Pict Bridge
8. Kapcsolja be a nyomtatót.
[Joystick] pro kliknutí na pohybové šipky nebo
Print
 A <Pict Bridge> menü jelenik meg rövid idő
pohněte ovladačem [Joystick] doleva nebo
Copies
elteltével.
doprava, zatímco je zvýrazněna pohybová šipka.
Date/Time
 A kurzor kijelöli a <Print> (Nyomtat).
 Az aktuális oldal módosításához, használja a
[Joystick]-ot az oldal mozgató nyilakra kattintáshoz
vagy mozgassa a [Joystick]-ot balra vagy jobbra
miközben az oldal mozgató nyilak ki vannak jelölve.
105
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
105
2007-05-03
ソタネト 4:40:28
HUNGARIAN
ČESKY
PictBridge™ (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) PictBridge™ (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A példányszám beállítása
1.
2.
2
Mozgassa a [Joystick] fel vagy le a <Copies> (Másolat)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a másolatok számának
beállításához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
Dátum rányomtatás beállítása
3.
4.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Date/Time>
(Dátum/Idõ) kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
gombot.
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a Date/Time
(Dátum/Idõ) kijelzés típus kiválasztásához, majd nyomja meg
a [Joystick] gombot.
 Dátum/idő kijelző típus: <Off> (Ki), <Date> (Dátum),
<Time> (Idõ), <Date&Time> (Dátum&Idõ)
Képek kinyomtatása
Fordítsa a [Joystick] felfelé vagy lefelé a <Print> (Nyomtat) mód
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick] gombot.
M.Player Mode
►Pict Bridge
Print
Copies
Date/Time
5/10

001

Nastavení počtu výtisků
1.
2.
Nastavení volby vložení Data/času
3.
4.
4
M.Player Mode
►Pict Bridge
Print
Copies
Date/Time
A nyomtatás törlése
A kép nyomtatás visszavonásához ismét nyomja meg a [Joystick]
gombot.
Ekkor megjelenik a <Cancel> (Mégse) üzenet, és a nyomtatás
törölve lesz.
Tudnivalók

Nem minden nyomtató támogatja a Date/Time Imprint
Option (Dátum/időpont rányomtatása) módot. Ezt
kérdezze meg a nyomtató gyártójától. A Dátum/Idõ
menü csak akkor használható, ha a nyomtató is
támogatja.

A PictBridge™ név a CIPA (Camera & Imaging
Products Association) bejegyzett védjegye. A
PictBridge™ képátviteli szabványt a Canon, a Fuji, a
HP, az Olympus, a Seiko Epson és a Sony közösen
fejlesztette ki.

A PictBridge szabványt támogató nyomtatók kereskedelmi forgalomban kaphatók.

Használja a videókamerához adott USB kábelt.

PictBridge üzemmódú nyomtatás közben a videókamerát az adapterrõl táplálja.
Ha videókamerát a nyomtatás alatt kikapcsolja, megsérülhetnek a memóriakártyán
tárolt adatok.

Az állóképek nyomtatását támogatja. Mozgóképek nem nyomtathatók.

A nyomtatótól függően különböző beállítások választhatók. További felvilágosítás a
nyomtató kézikönyvében található.

Ha a Date/Time lenyomatként be van állítva, kijelezheti az időpontot (24 órás
formátum), ha a képet felvette.
5/10
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<Copies>, poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte počet výtisků,
poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku
<Date/Time>, poté stiskněte [Joystick].
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte typ zobrazení
data a času, poté stiskněte [Joystick].
 Typ zobrazení data a času: <Off>, <Date>, <Time>,
<Date&Time>
Tisk Fotografií
Off
Date
Time
Date&Time
Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte položku <Print>, poté
stiskněte [Joystick], a zvolené fotografie se vytisknou.
Zrušení tisku
Pro zrušení tisku snímku stiskněte tlačítko [Joystick] znovu.
Objeví se zpráva <Cancel> a tisk snímku bude zrušen.
Poznámky
Tisk datového razítka nemusejí podporovat všechny
tiskárny. Zeptejte se výrobce vaší tiskárny. Nabídka
Date/Time nemůže být nastavena, když tiskárna
nepodporuje tuto možnost.
 PictBridge™ je registrovanou obchodní známkou
sdružení CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Jedná se o standard pro přenos
obrazových souborů vyvinutý společnostmi Canon,
Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson a Sony.
 Tiskárny podporující funkci PictBridge jsou běžně k
dispozici.
Použijte kabel USB dodaný s DVD videokamerou.
Během přímého tisku PictBridge použijte pro DVD videokameru napájecí zdroj AC.
Vypnutí DVD videokamery během tisku může poškodit data na paměťové kartě.
Podporován je pouze tisk fotografií. Videozáznamy tisknout nelze.
Možnosti nastavení tisku závisí na typu tiskárny. Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci
k tiskárně.
Při nastavení možnosti časového razítka Date/Time můžete zobrazit čas pořízení
fotografie ve 24hodinovém formátu.






106
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
106
2007-05-03
ソタネト 4:40:30
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
USB interfész használata
Používání rozhraní USB
Digitális képek letöltése USB kapcsolaton keresztül
Přenos digitálního obrazu prostřednictvím rozhraní USB
 A videókamera az USB 1.1 és 2.0 szabványt egyaránt támogatja.
(A számítógép kiépítésétõl függ, milyen szabványú USB-csatlakozója van.)
 A felvett fájlt átviheti a memóriakártyáról a PC-re az USB-csatlakozáson
keresztül.
 Ha adatokat visz át a PC-re, telepítenie kell rá a videókamerához adott
szoftvereket (DV illesztõprogram, Videokodek, DirectX 9.0).
 DVD videokamera podporuje obě normy USB, 1.1 i 2.0. (Záleží na specifikaci PC)
 Soubor uložený na paměťové kartě lze přenést do PC přes USB spojení.
 Pokud přenášíte data do PC, musíte nainstalovat software (DV Driver, Video
Codec, DirectX 9.0), který se dodává s DVD videokamerou.
Az USB csatlakozás sebessége számítógéprendszerfüggő
Rychlost rozhraní USB v závislosti na parametrech systému
A „high speed” USB-csatlakozást csak a Microsoft
(Windows) illesztőprogramok biztosítják.
 Windows 2000 - „high speed” USB, ha telepítette a
Service Pack 4 vagy újabb frissítést.
 Windows XP - „high speed” USB, ha telepítette a
Service Pack 1 vagy újabb frissítést.
 Windows VISTA – “high speed” USB, ha telepítette a
Service Pack 1 vagy újabb frissítést.
Rendszerkövetelmények
Processzor
OS (operációs rendszer)
Memória
Merevlemez-kapacitás
Felbontás
USB


Windows rendszer
Intel Pentium 4™ , 2GHz
®
Windows® 2000/XP/VISTA (32bit)
* Standard telepítést igényel.
A fent említett operációs rendszerek frissített vagy módosított telepítésén
a műveletek működése nem garantált.
512 MB
Legalább 2 GB
1024 x 768 képpont, 24bit Color
USB 2.0 High Speed
Az USB interfész Windows® VISTA (64-bit) és Macintosh operációs
rendszeren nem támogatott.
A fent említett rendszerkövetelmények előírások. Még a követelményeknek
megfelelő rendszer sem biztosítja a rendszer helyes működését.
Vysokorychlostní připojení USB je podporováno pouze
ovladači zařízení Microsoft (Windows).
 Windows 2000 - Vysokorychlostní USB v systému
s aktualizací Service Pack 4 nebo vyšší.
 Windows XP - Vysokorychlostní USB v systému s
aktualizací Service Pack 1 nebo vyšší.
 Windows VISTA - Vysokorychlostní USB v
systému s aktualizací Service Pack 1 nebo vyšší.
Požadavky na systém
Systém Windows
Procesor
Operační systém
Intel® Pentium 4™ , 2 GHz
Windows 2000/XP/Vista (32bit)
* Je doporučena standardní instalace.
Provoz na aktualizované nebo modifikované instalaci výše
uvedených operačních systémů není zaručen.
Operační paměť
512 MB
Kapacita pevného disku 2 GB nebo více
Rozlišení
1024 x 768 bodů 24-bitová barva
USB
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0


®
Na systému Windows® Vista (64bit) a operačních systémech
Macintosh není podporováno rozhraní USB.
Výše uvedené požadavky na systém jsou doporučení. Provoz není
zaručen ani na systému, který tyto požadavky splňuje.
107
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
107
2007-05-03
ソタネト 4:40:31
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Tudnivalók
 Az ajánlottnál lassúbb számítógépeken a filmek esetleg ugrálnak,
vagy a szerkesztés nagyon sokáig tarthat.
 Az ajánlottnál lassúbb számítógépeken kimaradhatnak képkockák,
vagy más zavarok jelentkezhetnek.
 Az Intel® Pentium III™ és Pentium 4™ az Intel Corporation védjegye.
 A Windows® a Microsoft® Corporation bejegyzett védjegye.
 Minden más márkanév és védett név azok birtokosainak tulajdona.
 M.Kamera mód vagy M. Lej. mód elõbb a memóriakártyát helyezze
a kamerába, és csak utána csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha
a kamerában nincs memóriakártya, vagy formázatlan a kártya,
a számítógép nem fogja eltávolítható meghajtóként felismerni a
videókamerát.
 Az USB átvitelhez szükség van Video Codec-re, DV Driver
programra és DirectX 9.0 programra.
 Ha az adatok áttöltése közben kihúzza az USB-kábelt a
számítógépbõl vagy a videókamerából, az adatátvitel leáll és az
adatok megsérülhetnek.
 Ha USB hubon keresztül, vagy más eszközökkel egyidejűleg
csatlakoztatja a számítógéphez a videokamera USB-kábelét, az
USB-eszközök ütközhetnek, és hibás működést eredményezhetnek.
Ilyen esetekben távolítsa el az összes USB-eszközt, és próbáljon
újracsatlakozni.
Poznámky
 V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, nemusí být
přehrávání obrazu plynulé nebo může střih videozáznamu trvat delší
dobu.
 V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, může docházet
k výpadkům snímků nebo neočekávanému chování.
 Intel® Pentium III™ a Pentium 4™ jsou ochranné známky společnosti
Intel Corporation.
 Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft®
Corporation.
 Všechny ostatní značky a názvy jsou vlastnictvím příslušných
vlastníků.
 V režimu M.Cam Mode nebo M.Player Mode se ujistěte, že je před
připojením kabelu USB do DVD videokamery vložena paměťová
karta . Pokud není vložena žádná paměťová karta nebo je vložena
neformátovaná paměťová karta, PC nerozpozná DVD videokameru
jako vyměnitelný disk.
 Přenos přes rozhraní USB vyžaduje Video Codec, DV Driver a
multimediální rozšíření DirectX 9.0.
 Pokud odpojíte kabel USB z PC nebo DVD videokamery během
přenosu dat, přenos dat se zastaví a data se mohou poškodit.
 Pokud připojujete kabel USB k počítači pomocí rozbočovače USB
HUB nebo za současného připojení dalšího zařízení, může dojít ke
konfliktu a zařízení nemusí pracovat správně. V tomto případě odpojte
všechna ostatní zařízení USB a zkuste navázat znovu spojení.
108
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
108
2007-05-03
ソタネト 4:40:33
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Az USB eszköz kiválasztása (USB csatl.)
Volba zařízení USB (USB Connect)
 Az USB csatl. funkció csak M. Lej. mód működik. 26. oldal
 Az USB-kábellel csatlakoztathatja a videókamerát számítógépre,
ahová átmásolhatja a videofelvételeket és állóképeket a videókamera
memóriakártyájáról, vagy nyomtatóra, ahol kinyomtathatja a képeket.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD]-re.
2. Állítsa a [Power] kapcsolót [
módba.
4
(Player)]
3. Nyomja meg a [MENU] gombot.
 Megjelenik a menü lista.
4. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <System>
(Rendszer) kiválasztására, majd nyomja meg a
[Joystick] gombot.
5. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le az <USB
Connect> (USB csatl.) kiválasztásához, majd
nyomja meg a [Joystick] gombot.
M.Player Mode
►System
Clock Set
►On
Beep Sound
USB Connect ►Computer
►English
Language
Move
5
 Funkce USB Connect je k dispozici pouze v M.Player Mode.
strana 26
 Pomocí kabelu USB můžete připojit DVD videokameru k počítači a
kopírovat pohyblivé snímky a fotografické snímky z paměťové karty
nebo na tiskárnu a tisknout je.
OK Select
M.Player Mode
►System
Clock Set
Beep Sound
USB Connect
Language
6. Fordítsa a [Joystick] fel vagy le a <Computer>
(Számítógép) vagy <Printer> (Nyomtató)
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Joystick]
Move
gombot.
 Válassza a <Computer> (Számítógép)
gombot, ha a videókamerát mint számítógépes kamera, USB
adatátvivõként vagy mozgatható lemezként szeretné használni.
 Választhatja a <Printer> (Nyomtató) módot a Pictbridge funkció
használatához. 105. oldal
MENU Exit
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD].
2. Nastavte přepínač [Power] na [
(Player)].
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 Zobrazí se seznam položek nabídky.
4. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<System>, potom stiskněte [Joystick].
5. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů vyberte
položku <USB Connect>, poté stiskněte
[Joystick].
Computer
Printer
OK Select
MENU Exit
6. Pohybem [Joystick] nahoru či dolů zvolte
<Computer> nebo <Printer>, potom stiskněte
[Joystick].
 Pokud chcete použít DVD videokameru jako
PC kameru, USB stream nebo vyměnitelný
disk, můžete vybrat <Computer>.
 Můžete zvolit <Printer>, chcete-li používat
funkci PictBridge. strana 105
7. Ukončete operaci stiskem tlačítka [MENU].
7. A kilépéshez, nyomja meg a [MENU] gombot.
109
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
109
2007-05-03
ソタネト 4:40:34
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Instalace programu DV Media PRO
A DVC Media Pro program telepítése
 Ha a DV Media PRO szoftvert Windows számítógépre
telepíti, a következő műveleteket hajthatja végre a
DVD-s videokamera USB kábellel a számítógéphez
történő csatlakoztatásával.
- Filmfelvételek és fényképek megtekintése
számítógépen: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
- PC kamera/USB áramoltató funkció:
DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
- Fotószerkesztés: Photo Express
Mielőtt elindítja!
 Kapcsolja be a számítógépét. Lépjen ki minden más futó alkalmazásból.
 Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
A telepítő képernyő automatikusan megjelenik miután behelyezte a CD-t. Ha a telepítő
képernyő nem jelenik meg, kattintson a „Start” gombra a bal alsó sarokban és válassza
a „Run” (Futtatás) menüt. Gépelje be a „D:\autorun.exe” útvonalat, majd ENTER, ha a
CD-ROM meghajtója a „D:meghajtó”.
Driver telepítése- DV Driver és DirectX 9.0
 A DV Driver egy olyan szoftver meghajtó, ami ahhoz szükséges, hogy létrehozzon egy
kapcsolatot a PC-vel. (Ha nincs telepítve, néhány funkció nem lesz elérhető.)
1. Kattintson a <DV Driver>-re a telepítési képernyőn.
 A meghajtóhoz szükséges szoftver automatikusan telepítésre kerül. A következő
meghajtók kerülnek telepítésre:
- PC kamera/USB áramoltató meghajtó (illesztőprogram fénykép készítéséhez)
2. Kattintson a <Confirm> gombra a meghajtó telepítésének befejezéséhez.
3. Ha a <DirectX 9.0> nincs telepítve, automatikusan telepítődik miután beállította a
<DV Driver> programot.
 A <DirectX 9.0> telepítése után a számítógépet újra kell indítani.
 Ha a <DirectX 9.0> már telepítve van, a számítógépet nem kell újraindítani.

Alkalmazás telepítése - Video Codec
Kattintson a <Video Codec>-re a Telepítő képernyőn.
A <Video Codec> ahhoz szükséges, hogy le tudja játszani a videókamera által felvett
fájlokat a számítógépen.
 Když na svůj počítač se systémem Windows
nainstalujete software DV Media PRO, můžete po
připojení vaší DVD videokamery pomocí kabelu USB
provádět následující činnosti.
- Prohlížet filmové nahrávky a fotografie na
počítači: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
- Funkce webkamery / přenos dat USB streaming:
DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
- Úprava fotografií: Photo Express
Dříve než začnete!
 Zapněte své PC. Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.
 Vložte přiložené CD do jednotky CD-ROM.
Brzy po vložení CD se automaticky zobrazí instalační obrazovka. Pokud se instalační
obrazovka neobjeví, klepněte na tlačítko
“Start” v levém dolním rohu a zvolte “Spustit”, aby se zobrazil dialog. Zadejte
“D:\autorun.exe” a pak stiskněte ENTER, pokud je vaše jednotka
CD-ROM mapována na písmeno D.
Instalace ovladače - Ovladač DV a DirectX 9.0
 Ovladač DV je softwarový ovladač, potřebný pro podporu vytvoření spojení s PC.(Když
není instalován, některé funkce nebudou podporovány.)
1. Na instalační obrazovce klepněte na <DV Driver>.
 Automaticky se nainstaluje potřebný softwarový ovladač. Nainstalují se následující
ovladače:
- Ovladač pro webkameru a přenos dat USB streaming (Capture driver)
2. Instalaci ovladače dokončete klepnutím na <Confirm>.
3. Pokud neníinstalováno <DirectX 9.0>, nainstaluje se automaticky po nastavení
<DV Driver>.
 Po instalaci <DirectX 9.0> prosím restartujte PC.
 Pokud je <DirectX 9.0> už instalováno, není nutné PC restartovat.

Instalace programů - Video kodek
Na instalační obrazovce Setup klepněte na <Video Codec>.
Pro přehrávání filmových souborů zaznamenaných touto DVD videokamerou na PC je
vyžadován <Video Codec>.
110
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
110
2007-05-03
ソタネト 4:40:36
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Alkalmazások telepítése – Photo Express
1. Kattintson a <Photo Express>-ra a telepítési képernyőn.
 Ez egy fotó szerkesztő amely lehetővé teszi a felhasználóknak a
képek szerkesztését.
1. Na instalační obrazovce klepněte na <Photo Express>.
 Je to nástroj pro úpravu fotografií, který uživatelům umožňuje
upravovat obrázky.
Alkalmazás telepítés – Quick Time
1. Kattintson a <Quick Time>-ra a telepítési képernyőn.
 A QuickTime Apple technológia video, hang, animáció, grafika,
szöveg, zene, sőt 360 fokos virtuális realitás (VR) kezelésére szolgál.
Instalace aplikace - QuickTime
1. Na instalační obrazovce klepněte na <Quick Time>.
 QuickTime je technologie firmy Apple pro práci s videem, zvukem, animací,
grafikou, textem, hudbou a dokonce se scénami virtuální reality 360 stupňů.
Tudnivalók
 A videókamerához adott szoftver CD segítségével telepítse a
programot.
Nem garantáljuk a különbözõ CD vezriókkal való kompatibilitást.
 A fotószerkesztéshez használja a Photo Express-t.
 A mozgókép számítógépen való lejátszásához a következõ sorrendben
telepíítse a szoftvert: DV Driver - DirectX 9,0 - Video Codec
 A PC kamera használatához telepítse a szoftvert a következő
sorrendben: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
 Telepítenie kell a DV Driver, Video Codec és DirectX 9,0
programokat a DV Media Pro 1.0 helyes futtatásához.
 Ha a „Digital Signature no found” (Digitális aláírás nem található) vagy
ehhez hasonló hibaüzenet jelenik meg, hagyja figyelmen kívül, és
folytassa a telepítést.
 A telepítés közben, ha megjelenne a Microsoft LOGO teszt
figyelmeztetés, csak kattintson a ‘Continue(C)
(tovább)’ gombra.
Poznámky
 Prosím nainstalujte program pomocí disku CD se softwarem, které
bylo dodáno s touto DVD videokamerou.
Nezaručujeme kompatibilitu pro různé verze disků CD.
 Pro editování fotografií použijte program Photo Express.
 Pro přehrávání na PC nainstalujte software v tomto pořadí:
DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
 Pro použití webkamery nainstalujte software v tomto pořadí: DV
Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
 Abyste mohli spouštět DV Media Pro správně, musíte nainstalovat
DV Driver, Video Codec a DirectX 9.0.
 Pokud se objeví zpráva “Digital Signature not found” nebo
podobná zpráva, ignorujte ji a pokračujte v instalaci.
 Pokud se v průběhu instalace objeví varování o testu Microsoft
LOGO, klepněte na „Continue(C)“ (Pokračovat).
Instalace aplikace – Photo Express
111
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
111
2007-05-03
ソタネト 4:40:36
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Csatlakoztatás számítógéphez
Připojení k PC
1. Csatlakoztassa az USB kábelt
a PC-hez.
2. Csatlakoztassa az USB kábel
másik végét a videókamera
USB portjához. (USB port)
 Ha számítógép az USB
porton csatlakozik a
videókamerához, csak
a [Power], [Mode]
és [Zoom] kapcsolók
használhatók.
1. Do USB konektoru na PC
připojte USB kabel.
2. Připojte druhý konec kabelu
USB do konektoru USB na DVD
videokameře. (konektor USB)
 Pokud je PC připojeno k DVD
videokameře pomocí kabelu
USB, lze provozovat pouze
přepínač [Power], přepínač
[Mode] a páčku [Zoom].
USB kábel eltávolítása
Odpojení USB kabelu
 Az adatátvitel befejeztével húzza ki a kábelt az alábbiak szerint:
 Po dokončení přenosu dat je kabel nutno odpojit následujícím
způsobem:
1. Zvolte ikonu výměnného disku a klepnutím pravého tlačítka myši
vyberte “Eject” (Vysunout).
2. Zvolte “Confirm” (Potvrdit) a po zobrazení úvodní obrazovky Windows
USB kabel odpojte.
1. Válassza ki az eltávolítható meghajtó ikonját, és jobb egérgombbal
válassza ki az „Eject” (Hardver biztonságos eltávolítása) parancsot.
2. Erősítse meg „Confirm” a meghajtó eltávolítását. Az USB kábel
biztonságosan kihúzható, amikor a Windows jelzi ezt.
Tudnivalók
 Ha az adatok áttöltése közben húzza ki az USB-kábelt a
számítógépbõl vagy a videókamerából, az adatátvitel leáll és az
adatok megsérülhetnek.
 Ha USB HUB-on keresztül vagy más eszközökkel egyidejûleg
csatlakoztatja a számítógéphez a videókamera USB-kábelét, az
USB-eszközök ütközhetnek, és hibás mûködést eredményezhetnek.
Ilyen esetekben távolítsa el az összes USB-eszközt, és csak a
videókamerát csatlakoztassa újra.
 Állítsa az USB csatl. Számítógép egy számítógéphez USB kábelen
keresztül történő csatlakoztatásához. 109. oldal
Poznámky
 Pokud odpojíte kabel USB z PC nebo DVD videokamery během
přenosu dat, přenos dat se zastaví a data se mohou poškodit.
 Pokud připojíte kabel USB k PC pomocí USB HUBu nebo současně
připojíte kabel společně s dalšími zařízeními USB, DVD videokamera
nemusí fungovat správně. Pokud to nastane, odpojte všechna
zařízení USB od PC a znovu připojte DVD videokameru.
 Aby bylo možné se připojit k PC pomocí kabelu USB, je třeba nastavit
USB Connect na Computer. strana 109
112
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
112
2007-05-03
ソタネト 4:40:38
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
A PC kamera mód használata
Použití funkce PC Camera (webkamera)
 Ez a mód csak Kam. mód működik. 26. oldal
 A PC távkamera mód működéséhez telepítenie kell a DV Driver meghajtót,
a Video Codec és a DirectX 9.0 programokat a számítógépre.
 Segítségükkel a videókamera számítógépes kameraként is használható.
 Ha olyan webhelyre látogat, amely támogatja a video chat funkciót, a
számítógépes kamera lehetõvé teszi e funkció használatát.
 A videókamera videokonferenciára (pl. NetMeeting) használatakor
egyes szoftvereknél a hangátvitel nem támogatott. Ilyen esetekben a
beszéd közvetítéséhez csatlakoztasson külsõ mikrofont a számítógép
hangkártyájához.
 Ha a videókamrát a számítógépre telepített NetMeeting programban
használja, részt vehet vele videokonferencián.
 A PC Camera képmérete (PC-kamera üzemmódban a képsebesség
legfeljebb 12.5 kép/s.)
- 640x480 képpont (VGA) USB 2.0 csatlakozás esetén.
 Ha számítógép az USB porton csatlakozik a videókamerához, csak a
[Power], [Mode] és [Zoom] kapcsolók használhatók.
 Tato funkce funguje pouze v režimu Camera Mode. strana 26
 Použití funkce PC Camera (webkamera) je podmíněno instalací DV Driver,
Video Codec a rozšíření DirectX 9.0.
 Tuto DVD videokameru můžete použít jako PC kameru.
 Pokud se připojíte k webové stránce, která poskytuje funkce video
rozhovorů, můžete pro takové funkce použít DVD videokameru.
 Při použití této DVD videokamery pro video konference (jako např.
NetMeeting), nemusí být podporována hlasová komunikace, v závislosti na
software pro video konference. V takovém případě připojte externí mikrofon
ke zvukové kartě na PC, abyste umožnili hlasovou komunikaci.
 Použitím DVD videokamery s nainstalovaným programem PC Net-meeting
se můžete zúčastnit video konference.
 Velikost obrazu v režimu webkamera (maximální rychlost přenosu videa ve
funkci webkamery je 12.5 snímků/sekundu)
- 640X480 pixelů (VGA) pro připojení USB 2.0.
 Pokud je PC připojeno k DVD videokameře pomocí USB, lze provozovat
pouze přepínač [Power], přepínač [Mode] a páčku [Zoom].
1.
Állítsa a [Mode] kapcsolót [DISC] módba.
2.
Állítsa a [Power] kapcsolót [
3.
Az USB-kábellel kösse össze a videókamerát és a
számítógépet.
(Camera)] módba.
1
1.
Nastavte přepínač [Mode] na [DISC].
2.
Nastavte přepínač [Power] na [
3.
Připojte jeden konec kabelu USB ke konektoru USB
na DVD videokameře a druhý konec ke konektoru
USB na počítači.
(Camera)].
2
113
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
113
2007-05-03
ソタネト 4:40:40
HUNGARIAN
ČESKY
USB interfész (csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) Rozhraní USB (pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Az USB adatletöltési mód használata
Použití funkce USB Streaming
 Ez a beállítás csak Kam. mód-ban és Lejátszás-ban működik.
26. oldal
 Az USB adatletöltési mód használatához telepíteni kell a PC-re a DV
Driver illesztőprogramot, a Video Codec és DirectX 9,0 csomagokat.
 Az USB Streaming segítségével a számítógép képernyõjén lehet
nézni a videókamera felvételeit.
 Ezt mozgó képként “avi” fájlformátumban is mentheti, tárolhatja a
számítógépen.
 Tato funkce je k dispozici v režimech Camera Mode i Player Mode.
strana 26
 Použití funkce USB streaming je podmíněno instalací DV Driver,
Video Codec a rozšíření DirectX 9.0.
 Video z DVD videokamery můžete prohlížet na PC pomocí USB
streamingu.
 Lze rovněž uložit jako filmový soubor ve formátu „avi“ na PC.
1. Az USB-kábellel kösse össze a videókamerát és a számítógépet.
1. Připojte jeden konec kabelu USB ke konektoru USB na DVD
videokameře a druhý konec ke konektoru USB na počítači.
2. A Windows Movie Maker telepítése és indítása.
 A Windows Movie Maker programot a Windows XP operációs
rendszeren lehet használni. (C:\program files\Movie maker\
moviemk.exe)
2. Nainstalujte a spusťte aplikaci Windows Movie Maker.
 Aplikace Windows Movie Maker je určena pro uživatele
operačního systému Windows XP. (C:\program files\Movie maker\
moviemk.exe)
A Eltávolítható lemez beállítás használata (Removable Disc)
Použití funkce Removable Disk (výměnný disk)
 A memóriakártya adatai könnyen átvihetők a számítógépbe az USBcsatlakozón keresztül.
 Prostřednictvím propojení USB lze data z paměťové karty snadno
přenášet do PC bez nutnosti pořizování přídavných karet.
1. Állítsa a [Mode] kapcsolót [CARD] módba, állítsa a [Power]
kapcsolót [
(Camera)] vagy [
(Player)] módba.
1. Nastavte přepínač [Mode] na [CARD], nastavte přepínač [Power] na
[
(Camera)] nebo [
(Player)].
2. Az USB-kábellel kösse össze a videókamerát és a számítógépet.
3. Ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a cserélhető meghajtót:
nyissa meg a Windows Explorer (Intéző) programot és keresse meg
benne a meghajtót.
2. Připojte jeden konec kabelu USB ke konektoru USB na DVD
videokameře a druhý konec ke konektoru USB na počítači.
3. Chcete-li si ověřit, zda byl výměnný disk správně rozpoznán, otevřete
aplikaci Průzkumník Windows a vyhledejte výměnný disk.
114
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
114
2007-05-03
ソタネト 4:40:42
HUNGARIAN
ČESKY
Karbantartás
A videókamera használata külföldön
 A hálózati feszültség és a video színrendszer országonként eltérő lehet.
 Mielõtt a videókamerát külföldön használná, ellenõrizze a
következõket:
Hálózati feszültség


A videókamerát a mellékelt váltakozó áramú hálózati tápegységgel
bármely országban vagy térségben használhatja, ahol, ahol a hálózati
feszültség 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz.
Szükség esetén használjon az adott fali csatlakozó aljzatnak megfelelő,
kereskedelmi forgalomban kapható hálózati dugalj-átalakítót.
Színrendszer
Údržba
Použití DVD videokamery v zahraničí
 Každá země nebo region má vlastní elektrický systém a systém
barev.
 Před použitím DVD videokamery v zahraničí zkontrolujte
následující položky.
Zdroje napájení
 DVD videokameru můžete použít v jakékoliv zemi pomocí
dodaného napájecího adaptéru AC v rozmezí 100Važ 240V,
50/60 Hz.
 Pokud se v místě pobytu používají zásuvky odlišné konstrukce,
použijte komerčně dostupný adaptér.
Systém barev
Felvételeit megtekintheti a beépített LCD-képernyőn és keresőben.
Ahhoz azonban, hogy felvételeit televízión megtekinthesse,
vagy videomagnóra (VCR)/DVD felvevő/lejátszó másolja, a PALkompatibilis, és a megfelelő audio- és videoportokkal rendelkező
televízió illetve külső forrás szükséges. Ellenkező esetben lehet, hogy
külön videoformátum-átkódolót (PAL-NTSC formátum konvertert) kell
használnia.
Záznam lze sledovat na vestavěném LCD monitoru nebo v hledáčku.
Pokud však chcete záznamy prohlížet na televizoru nebo je kopírovat
na externí zařízení jako videorekordér, nebo přehrávač/rekordér DVD,
televizor nebo externí zařízení musí být kompatibilní se systémem
PAL a musí mít odpovídající konektory Audio/Video. V opačném
případě budete potřebovat samostatný převodník obrazového formátu
(konvertor PAL-NTSC).
PAL-kompatibilis országok/régiók
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kína, FÁK, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország,
Görögország, Nagy-Britannia, Hollandia, Hongkong, Magyarország,
India, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Malajzia, Mauritius, Norvégia, Románia,
Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Szíria, Thaiföld, Tunézia stb.
NTSC-kompatibilis országok/régiók
Bahama-szigetek, Kanada, Közép-Amerika, Japán, Korea, Mexikó,
Fülöp-szigetek,Tajvan, Amerikai Egyesült Államok stb.
Země/regiony používající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká republika,
Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Velká Británie,
Holandsko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Írán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur,
Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko,
Tunis, atd.
Země/regiony používající normu NTSC
Bahamy, Filipíny, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Střední Amerika,
Spojené státy americké, Tchaj-wan, atd.
Tudnivalók
A videókamerával a világ bármely táján készíthet felvételt, és a
felvételeket a beépített LCD-képernyõn bárhol meg is nézheti.
Poznámka
Pomocí DVD videokamery můžete provádět záznam a prohlížet
obrázky na LCD obrazovce odkudkoliv v celém světě.
115
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
115
2007-05-03
ソタネト 4:40:43
HUNGARIAN
ČESKY
Odstraňování problémů
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
Hibaelhárítás

Mielőtt felkeresi az illetékes Samsung szervíz központot, végezz el az alábbi egyszerű
ellenőrzéseket.
Ezzel időt takaríthat meg, és lehet, hogy nem kell feleslegesen telefonálnia.

Dříve než se obrátíte na autorizované servisní středisko firmy Samsung, proveďte
následující jednoduché zkoušky.
Mohou Vám ušetřit čas a náklady na zbytečné telefonní hovory.
Önteszt megjelenítése <Kam. mód>/<Lejátszás>
Autodiagnostický displej v režimech <Camera/Player>
képernyő
Display (Displej)
Villogás Ezt jelenti
Lassú
Teendő
Az akkumulátor csaknem Helyezzen be feltöltött akkut.
teljesen lemerült.
Nincs lemez a
Lemez behelyezése
videókamerában.
No disc!
(Nincs lemez!)
Lassú
Disc full!
(Lemez tele!)
Lassú
Nincs elég memória a
felvétel elkészítéséhez.
Helyezzen be új lemezt.
Törölje le a felvett képet.
Lassú
Ha a behelyezett
memóriakártyát nem
ismeri fel a videókamera.
Lassú
A lemez le van zárva.
Vegye ki és helyezze be ismét a lemezt.
Próbáljon másik lemezt.
A lemez formázása.
(DVD-RW/+RW)
DVD-RW/+RW lemezre történő
íráshoz, unfinalizálja a lemezt.
Bad Disc!
(Rossz lemez!)
Finalised disc!
(Lezárt lemez!)
Cover is opened! Lassú
(Fedél kinyitva!)
Recovering Data
(Adat visszaállítás)
-
A fedél nyitva.
Zárja be a fedelet.
Ne vegye ki a lemezt, ha a lemez
észlelés folyamatban van, mert az adat
visszaállítás leáll.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat ügyelve a következőkre.
 Az adat visszaállítása néhány percen
A felvétel közben, ha az
belül elkészül, de valamikor több
áram hirtelen elmegy,
időt vesz igénybe. Használja az AC
a fájl írása nem lesz
adaptert az adatok visszaállításakor.
megfelelően végrehajtva.
(Ne kapcsolja ki az áramot, ha az
Ha bekapcsolja az áramot,
adat visszállítása folyamatban van. A
a következő üzenet látható,
lemez megsérülhet.)
 Az adat visszaállítása az áram
<Adat visszaállítás>.
leállásának idejétől függően nem
lehet sikeres.
 Amennyiben más DVD-s
videókamerával vagy rögzítővel
készített felvétel van a lemezen, az
adat-visszaállítás sikertelen lehet.
Blikání Popis problému
Řešení
Pomalu Baterie je téměř vybita.
Vložte nabitou baterii.
No disc!
Pomalu V DVD videokameře není disk. Vložte disk.
Disc full!
Pomalu Nedostatek paměti pro
záznam.
Pomalu Pokud není vložený
disk rozpoznán DVD
videokamerou.
Vyměňte disk za nový.
Smažte uložený obraz.
Vyjměte a znovu vložte disk.
Zkuste jiný disk.
Naformátuje disk.
(DVD-RW/+RW)
Pomalu Disk je dokončen.
Chcete-li provádět záznam na
disk DVD-RW/+RW, zrušte jeho
ukončení.
Uzavřete kryt.
Bad Disc!
Finalised disc!
Cover is opened!
Recovering Data
Pomalu Kryt je otevřen.
-
Pokud při nahrávání dojde k
náhlému výpadku napájení,
zápis souboru neproběhne
správně. Po zapnutí
napájení se zobrazí zpráva
<Recovering Data>.
Během detekce disku nevyjímejte
disk, protože by to zastavilo
obnovu dat.
Při níže uvedených činnostech
potupujte podle pokynů na
obrazovce.
 Obnova dat trvá několik minut,
ale někdy může trvat i déle. Při
obnově dat používejte napájecí
adaptér. (Během obnovy dat
neodpojujte napájení. Mohlo by
dojít k poškození disku.)
 V důsledku načasovaného
vypnutí může být obnova dat
neúspěšná.
 Pokud jsou na disku nahrávky
z jiných DVD videokamer nebo
rekordérů, nemusí se zdařit
obnova dat.
116
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
116
2007-05-03
ソタネト 4:40:47
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
Önteszt megjelenítése <M.Kamera mód>/<M. Lej. mód>
(csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
Autodiagnostický displej v režimech <M.Cam/M.Player>
(pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
képernyő
Villogás
No memory card! (Nincs Lassú
mem. kártya!)
(M.Kamera)
- (M. Lej.)
Ezt jelenti
Teendő
Display (Displej)
Blikání
Popis problému
Řešení
Nincs memóriakártya a
videókamerában.
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
No memory card!
Pomalu
(M.Cam)
- (M.Player)
V DVD videokameře není
paměťová karta.
Vložte paměťovou kartu.
Vyměňte paměťovou
kartu za novou. Smažte
uložený obraz.
Memory card full! (A
memóriakártya megtelt
!)
Lassú
Nincs elég memória a
felvétel elkészítéséhez.
Helyezzen be új
memóriakártyát. Törölje le
a felvett képet.
Memory card full!
Pomalu
Nedostatek paměti pro
záznam.
Memory card read error
(Mem.kártya olvasási
hiba)
Lassú
A videókamera nem tudja
olvasni a memóriakártyát.
Formázza meg a
memóriakártyát, vagy
helyezzen be olyan
kártyát, amelyre ezen a
videókamerán készítettek
felvételt.
Memory card read error
Pomalu
DVD videokamera nemůže Naformátujte paměťovou
přehrávat.
kartu nebo vložte
paměťovou kartu
zaznamenanou na této
DVD videokameře.
Memory card write error
(Memóriakártya irási
hiba)
Lassú
A DVD videókamera nem
tud felvételt indítani.
Formázza meg
vagy cserélje ki a
memóriakártyát.
Memory card write error
Pomalu
DVD videokamera nemůže Naformátujte paměťovou
zaznamenávat.
kartu nebo ji vyměňte
za novou.
Not formatted!
Pomalu
Not formatted! (Nem
formázott!)
Lassú
A memóriakártyát meg kell
formázni.
Formázza meg a
memóriakártyát.
99. oldal
Paměťovou kartu je nutno
naformátovat.
Naformátujte
paměťovou kartu.
strana 99
No file!
-
No file! (Nincs fájl!)
-
Nincs kép a
memóriakártyán.
Vegyen fel rá új képeket.
Na paměťové kartě nejsou
uloženy žádné snímky.
Zaznamenejte nové
snímky.
Write protect !
Pomalu
Write protect!
<Irásvédelem>
Lassú
Írásvédett a memóriakártya.
Állítsa a kártya írásvédő
fülét szabad állásba.
Paměťová karta je
chráněna proti zápisu.
Uvolněte ochrannou
západku na kartě.
Figyelem:
Ha páralecsapódást észlel, használat elõtt hagyja kiszáradni.



Mi az a páralecsapódás?
A páralecsapódás akkor történik, amikor a videókamerát jelentõs hõmérsékletkülönbségû helyek között mozgatja.
Másszóval, a levegõ vízgõztartalma a hõkülönbség miatt párává változik, és lecsapódik
a videókamera külsõ vagy a belsõ lencséin, a visszatükrözõ lencsén vagy a lemezen.
Ha ez történik, idõlegesen ne használja a felvevõ vagy a lejátszó funkciókat.
A páralecsapódás használat során kárt okozhat a videókamerában.
Mit tehetek?
Kapcsolja ki a videókamerát és távolítsa el az akkut. Használat elõtt hagyja 1-2 óráig
száraz helyen kiszáradni.
Mikor jelentkezik a páralecsapódás?
Amikor a készüléket magasabb hõmérsékletû helyen használjuk, mint az elõzõ volt,
valamint ha hirtelen meleg helyre visszük, ez páralecsapódást eredményez.
1) Ha télen kint a hidegben készítünk felvételt, majd bevisszük a házba.
2) Ha nyáron kint a forróságban készítünk felvételt, miután kiléptünk a légkondicionált
épületből vagy autóból.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
117
Upozornění
Pokud existuje kondenzace orosením, dejte přístroj na chvíli stranou před jeho použitím
Co j e kondenzace orosením?

Kondenzace orosením nastává, když se kamera přemístí na místo, kde je podstatný
rozdíl teploty proti předchozímu místu. Jinými slovy, vodní pára ve vzduchu se promění
na rosu kvůli rozdílu teplot a kondenzuje jako rosa na vnějších nebo vnitřních čočkách
videokamery a na odrazových čočkách a povrchu disku, které souvisí s přehráváním.
Pokud k tomu dojde, nemusíte být schopní dočasně používat funkce záznamu nebo
přehrávání videokamery.
Může to také způsobit špatnou funkci nebo poškození videokamery při použití zařízení s
napájením nebo pokud existuje kondenzace orosením.
Co můžu udělat?

Vypněte napájení a odpojte bateriový modul a ponechejte ho na suchém místě po dobu
1-2 hodiny před jeho použitím.
Kdy dochází ke kondenzaci orosením?

Když se zařízení přemístí na místo s vyšší teplotou než mělo předchozí místo nebo při
náhlém použití v horkém místu, dojde ke kondenzaci.
1) Při venkovním záznamu ve studeném počasí během zimy a následném použití vevnitř.
2) Při venkovním záznamu v horkém počasí po použití v budově nebo
uvnitř automobilu, kde byla k dispozici dodávka střídavého napájení.
117
2007-05-03
ソタネト 4:40:48
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
 Ha a fenti módon nem sikerül elhárítani a problémát, forduljon a
Samsung valamelyik üzletéhez vagy a márkaszervizhez.
 Pokud následující pokyny nepovedou k odstranění problému, spojte
se nejbližším autorizovaným servisním střediskem firmy Samsung.
Probléma
Magyarázat és megoldás
Nem lehet bekapcsolni
a videókamerát.

Příznak
Vysvětlení / Řešení
Ellenőrizze az akkumulátort vagy a
hálózati tápegységet.
Cserélje ki egy teljesen feltöltött akkuval.
Nemůžete zapnout
DVD videokameru.


Zkontrolujte baterii nebo napájecí adaptér.
Nahraďte ho plně nabitým bateriovým
modulem.
A kamera STBY üzemmódban maradt
több, mint 5 percig. A videókamera
bekapcsolásához nyomja meg a [Start/
Stop] gombot.
Lemerült az akkumulátor. Cserélje ki egy
teljesen feltöltött akkuval.

DVD videokamera se
vypíná automaticky.
Nechali jste DVD videokameru nastavenou
do režimu STBY po dobu delší než 5 minut,
aniž byste ji použili. Pro zapnutí DVD
videokamery stiskněte tlačítko [Start/Stop].
Bateriový modul je úplně vyčerpán. Nahraďte
ho plně nabitým bateriovým modulem.



Túl kicsi a környező hőmérséklet.
Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
Ha teljesen használhatatlan és újratölteni
sem lehet, cserélje ki.

Nabitá baterie se rychle 
vybíjí.


Túl nagy a kontraszt a téma és a háttér
között; a videókamera ezt nem tudja
feldolgozni. Világítsa meg a hátteret,
vagy használja a BLC (ELLENFÉNYKIEGYENLÍTÉS) módot.


A videókamera magától
kikapcsol.
Az akkumulátor hamar
lemerül.
Függőleges csík van
a képernyőn, amikor
sötét a háttér.
Elmosódott a
keresőben megjelenő
kép.



Nincs beállítva a kereső lencséje.
Addig állítsa a kereső karját, amíg élessé
nem válnak a keresőben látható jelzések.


Kontrast mezi subjektem a pozadím
je příliš velký na to, aby mohla DVD
videokamera normálně fungovat.
Zesvětlete pozadí, aby se kontrast snížil
nebo při záznamu s jasnějším pozadím
použijte funkci BLC (Kompenzace
protisvětla).


Hledáček nebyl správně nastaven.
Zaostřovací páčkou nastavte hledáček tak,
aby byly obrysy indikátorů zobrazených v
hledáčku ostré.
Při záznamu scény s
tmavým pozadím se v
obraze objevuje svislý
pruh.
Obrázek v hledáčku je
rozostřen.
Teplota okolního prostředí je příliš nízká.
Baterie nebyla zcela nabitá.
Baterie je u konce své životnosti a nelze ji
nabít. Použijte jinou.
118
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
118
2007-05-03
ソタネト 4:40:48
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
Probléma
Magyarázat és megoldás
Nem működik az
autofókusz.


Ellenőrizze a manuális élességállítást.
Manual Focus (Kézi élességállítás)
üzemmódban nem működik az autofókusz.

Ha az egyenáramú adapter csatlakoztatva
van, távolítsa el a kábelt, kapcsolja be,
majd csatlakoztassa újra. Ha az akku
csatlakoztatva van, távolítsa el, kapcsolja
be, majd csatlakoztassa újra.

Ellenőrizze a [Power] kapcsolót, hogy
[
(Camera)] módra van-e állítva.
Nincs elég szabad hely a lemezen. Cserélje
ki a lemezt vagy formázza.
A lemez finalizált.
Tegye írhatóvá a lemezt további képek
rögzítéséhez.
A kamera túl meleg. Kapcsolja ki és hagyja
kissé lehûlni.
Ha az áramot
kikapcsolja, majd
újból bekapcsolja, kék
képernyő jelenik meg
a normál képernyő
helyett.
Ha a [Start/Stop]
megnyomása nem
indítja el a felvételt.



A lemezt nem ismerte fel
és a lemezfedél kinyílik.
A [Joystick]
megnyomása nem
indítja el a lejátszást.

A lemez sérült. Cserélje ki új lemezre.

Ellenőrizze, hogy a [Power] kapcsoló
[
(Player)] módra van-e állítva.
Ellenőrizze a lemez kompatibilitását.
Ellenõrizze, hogy a lemez megfelelõen lett-e
behelyezve, az írható felével a kamera felé.
Más eszközökkel rögzített lemez nem biztos,
hogy tökéletesen mûködni fog ezzel a
videókamerával.




Kikapcsolva az LCD.

Ne tárolja a DVD-videókamerát olyan
helyen, ahol erős mágneses sugárzásnak
van kitéve.
Tartsa távol a mágneses anyagoktól.
Ha bármilyen mágneses anyag kerül
a DVD kamera bal oldalára, az LCD
kikapcsolhat, de ez nem hibás működés.
Příznak
Nefunguje automatické
ostření.
Pokud se napájení
vypne a pak opět zapne,
namísto normální
obrazovky se objeví
modrá obrazovka.
Vysvětlení / Řešení



Pokud je připojen adaptér DC, odpojte
šňůru, zapněte přepínač napájení a znovu ji
připojte. Pokud je připojena baterie, odpojte
ji, zapněte přepínač napájení a znovu ji
připojte.

Zkontrolujte, zda je přepínač [Power]
nastaven na [
(Camera)].
Na disku není dost volného místa. Vyměňte
disk za nový nebo disk zformátujte.
Disk byl ukončen.
Povolte zápis na disk, chcete-li zaznamenat
další fotografie nebo filmy.
DVD videokamera je příliš horká. Vypněte
napájení a nechte ji na chvíli vychladnout.

Stisk tlačítka [Start/Stop]

se nespustí záznam.

Disk není rozpoznán a
kryt disku se otevře.
Stisk ovladače
[Joystick] nespustí
přehrávání.

Disk je poškozen. Vyměňte disk za nový.

Zkontrolujte, zda je přepínač [Power]
nastaven na [
(Player)].
Zkontrolujte slučitelnost disku.
Zkontrolujte, jestli byl disk vložen správně
tak, aby směřoval zapisovatelnou stranou
směrem k DVD videorekordéru.
Disk s daty, která byla zaznamenána
pomocí jiných zařízení, nemusí s touto DVD
videokamerou správně fungovat.





LCD monitor je vypnut.
Zkontrolujte nabídku Manual Focus (Ruční
ostření).
V režimu Manual Focus (Ruční ostření)
nefunguje automatické ostření.
DVD videokameru neuchovávejte na místě,
které je vystaveno silnému magnetismu.
Udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od
magnetických materiálů.
Když se k levé straně DVD videokamery
přiblíží magnetický materiál, může dojít k
vypnutí LCD monitoru, ale nejedná se o
poruchu.
119
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
119
2007-05-03
ソタネト 4:40:50
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
Probléma
Magyarázat és megoldás
A lejátszás képernyő
hirtelen eltűnt.

Ellenőrizze az áramforrást (akku
vagy tápkábel), hogy megfelelően
csatlakoztatott és stabil-e.

Más eszközökkel rögzített lemez nem
biztos, hogy tökéletesen mûködni fog
ezzel a videókamerával.
A VR módban rögzített DVD-RW lemezt
nem lehet lejátszani olyan felvevővel,
ami nem támogatja a VR módot. Nézze
meg a lejátszó használati utasítását,
hogy ellenőrizze a kompatibilitást.
Nem lehet lejátszani a
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
lemezt .
Nem lehet lejátszani
a rögzített DVD-RW/
+RW/-R/+R DL lemezt
a lejátszón.
Az [OPEN] gomb
megnyomása nem nyitja
ki a lemez fedelét.



Tisztítsa meg a lemezt lemeztörlővel.
Finalizálja a lemezt (kivéve a DVD+RW).

Ellenőrizze az áramforrást (akku
vagy tápkábel), hogy megfelelően
csatlakoztatott és stabil-e.
Vegye le az akkut a videókameráról,
majd tegye vissza.
Győződjön meg róla, hogy az
akkumulátor fel van töltve.
A lemez lezárása megszakadt a
videókamera kikapcsolása miatt.
Kapcsolja be a videókamerát, és vegye
ki a lemezt finalizálás után.




Nem lehet lezárni a lemez
fedelét.


Gyõzõdjön meg róla, hogy a kézi szíj
nem zavarja.
Győződjön meg róla, hogy megfelelően
helyezte be a lemezt.
Ha a borítás nem csukódik be kivételes
okokból, vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
Příznak
Vysvětlení / Řešení
Přehrávací obrazovka
náhle zmizela.

Zkontrolujte, zda je napájení (baterie
nebo adaptér) správně připojeno a
stabilní.

Disk s daty, která byla zaznamenána
pomocí jiných zařízení, nemusí s
touto DVD videokamerou správně
fungovat.
Disk DVD-RW zaznamenaný v
režimu VR nelze přehrávat pomocí
rekordéru, který nepodporuje režim
VR. Ke kontrole kompatibility použijte
uživatelskou příručku přehrávacího
zařízení.
Nelze přehrávat
zaznamenaný disk DVDRW/+RW/-R/+R DL.
Na PC nelze přehrávat
zaznamenaný disk
DVD-RW/+RW/-R/+R
DL .
Stiskem spínače [OPEN]
se neotevře kryt disku.



Očistěte disk čistým hadrem.
Ukončete disk (s výjimkou DVD+RW).

Zkontrolujte, zda je napájení (baterie
nebo adaptér) správně připojeno a
stabilní.
Odpojte bateriový modul z DVD
videokamery a znovu ho nainstalujte.
Ujistěte se, že baterie je nabitá.
Ukončení disku bylo přerušeno
vypnutím DVD videokamery. Zapněte
DVD videokameru a vyjměte disk po
jeho ukončení.




Nelze zavřít kryt disku.


Ujistěte se, že ruční popruh není
zapletený.
Ujistěte se, že disk byl správně
vložen.
Když se ve výjimečném případě kryt
nezavře, kontaktujte místní servisní
středisko.
120
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
120
2007-05-03
ソタネト 4:40:51
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Odstraňování problémů
Menü beállítása
Položky nabídky Settings (Nastavení)
Dostupný režim
Rendelkezésre álló üzemmód
Fõmenü
Camera
(Kamera)
Record
(Felvétel)
Memory*
(Memória)
Disc Manager
(Lemezkezelö)
Display
(Képernyõ)
Almenü
Módok
Camera Mode
(Kam. mód)
Player Mode
(Lejátszás)
M.Cam Mode*
(M.Kamera
mód)
M.Player Mode*
(M. Lej. mód)
Oldal
Program AE
A programautomata expozíciós mód kiválasztása

White Balance
(Fehér-egy.)
Fehéregyensúly beállítása

Digital Effect
(Digit. effekt)
Speciális digitális effektusok beállítása
Shutter
(zársebesség)
A zársebesség beállítása
Exposure
(Expozíció)
Az exponálás beállítása

16:9 Wide
(16:9 méret)
A 16:9 széles mód beállítása

60
DIS (Dig. Képstab.)
Digitális képstabilizálás kiválasztása

61
BLC
A háttérvilágítás kompenzációját hajtja végre

54
Výběr funkce Program AE


Nastavení speciálního digitálního
efektu


58
Shutter
Nastavení rychlosti závěrky


52
Exposure
Nastavení hodnoty expozice

16:9 Wide
Nastavení režimu 16:9 Wide
(širokoúhlý 16:9)

DIS
Výběr digitální stabilizace obrazu

BLC
Provedení kompenzace protisvětla

Digital Zoom
Výběr digitálního přiblížení

Rec Mode
Výběr záznamové rychlosti

AV In/Out 
Výběr vstupu/výstupu AV
Wind Cut
Minimalizace hluku větru
48

AV bemenet/kimenet kiválasztása
Wind Cut
(Szélzaj-csökk)
Szélzaj minimalizálása
Photo Size
(Fotóméret) 
A fotó méretének beállítása
Photo Quality
(Kép minőség)
Képminőség kiválasztása
Delete (Törlés)
Fájlok törlése

97
Delete All
(Mindet törli)
Összes fájl törlése

98
Protect (Védelem)
Véletlen törlés megelőzése a memóriakártyán

96
Print Mark
(Nyomtatási jel)
A memóriakártyán levő képek előkészítése
nyomtatásra
Format (Formázás)
A memóriakártya formázása
File No. (fájl száma)
Fájlszámozó opciók
62


Record
Player
Mode
M.Cam*
Mode
M.Player*
Mode
Strana
54
56

58
52
52

60
61
48

62
43

83

51


43
Photo Size 
Výběr velikosti fotografie

83
Photo Quality
Výběr kvality snímku
Delete
Odstranění souborů

97
Delete All
Odstranění všech souborů

98
Protect
Prevence náhodného smazání
paměťové karty

96
Print Mark
Označování snímků zaznamenaných
na paměťové kartě pro tisk

103
Format
Formátování paměťové karty

99
File No.
Volby číslování souborů
Disc Finalise
Dokončení disku

Disc Unfinalise
Ruší dokončení disku

Disc Format
Formátování disku

99
Disc Info
Poskytuje informace o disku


93
LCD Bright
Nastavení jasu LCD monitoru




36
LCD Colour
Nastavení barevného odstínu
LCD monitoru




36
Date/Time
Nastavení zobrazení datumu a času




37
TV Display
Zapnutí a vypnutí zobrazení nabídky
OSD na televizoru




38
51



92

91



103

80
Lemez feloldása

82
Disc Format
(Lemez típus)
Lemez formázása

79
Disc Info
(Lemez info)
Lemez információ szolgáltatása


LCD Bright
(LCD fényerõ)
Az LCD-képernyő fényerejének
beállítása




36
LCD Colour
(LCD szín)
Az LCD-képernyő színárnyalatainak
beállítása




36
Date/Time
(Dátum/Idõ)
A dátum és idõ beállítása




37
TV Display
(TV-képernyõ)
A TV OSD-jének ki-/bekapcsolása




38
: csak VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi modelleknél
* : csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi modelleknél
: csak VP-DC575WB/DC575Wi modelleknél
Camera
52

AV In/Out 
(AV be/ki)
121
Program AE
Nastavení vyvážení bílé
Felvételi sebesség kiválasztása
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
Camera
Mode
Digital Effect
Rec Mode (Felv mód)
Disc Unfinalise
(Lemez Nyitva)
Funkce
White Balance
Digitális zoom kiválasztása
Lemez lezárása
Vedlejší nabídka
56

Digital Zoom
(Digitális zoom)
Disc Finalise
(Lemez Lezárása)
Hlavní nabídka
77
Memory*
Disc Manager
Display
92


91

93

80
82
79
77
: pouze VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi
* : pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
: pouze VP-DC575WB/DC575Wi
121
2007-05-03
ソタネト 4:40:52
HUNGARIAN
ČESKY
Hibaelhárítás
Fõmenü
Almenü
Clock Set
(Órabeállítás)
Remote 
(Távvezérlõ)
Odstraňování problémů
Módok
Dátum/idõ beállítása
A távvezérlő használata
Beep Sound
A hangjelzés beállítása
(Hangjelzés)
System
Shutter Sound* A zárhang beállítása
(Rendszer) (zárhang)
USB Connect*
(USB csatl.)
Az USB eszköz
kiválasztása
Language
A képernyőmenü
nyelvének kiválasztása
Bemutató
Demonstration
(Bemutató)
Rendelkezésre álló üzemmód
Camera Mode Player Mode M.Cam Mode* M.Player Mode* Oldal
(Kam. mód) (Lejátszás) (M.Kamera mód) (M. Lej. mód)







31




32
33





109

34
35
: csak VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi modelleknél
* : csak VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi modelleknél
Márkanév elismerések
Dostupný režim
Vedlejší nabídka
Clock Set
30


Hlavní
nabídka
Remote 
Beep Sound
System
Shutter Sound*
USB Connect*
Language
Demonstration
Funkce
Camera
Mode
Player
Mode
M.Cam*
Mode
M.Player*
Mode
Strana
Nastavení data/času
Použití dálkového
ovladače
Nastavení
zvukové
signalizace
Nastavení zvuku
závěrky
Volba USB
zařízení
Výběr jazyka pro
obrazovkovou
nabídku OSD
Ukázka




30




31




32

109

34
33




35

: pouze VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
* : pouze VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
Použité ochranné známky
 A miniSD™ az SD card Association bejegyzett védjegye.
 miniSD™ je ochranná známka společnosti SD card Association.
 Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
 A „Dolby” és a két D betű alkotta jel a Dolby
Laboratories védjegye.
 Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
 “Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
 A feljebb nem jegyzett egyéb nevek és termékek a jogos
tulajdonosuk márkanevei, vagy bejegyzett védjegyei.
 Ostatní značky a výrobky neuvedené výše mohou být ochrannými
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.
122
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
122
2007-05-03
ソタネト 4:40:54
HUNGARIAN
ČESKY
Vegyes információ
Další informace
Lemeztípus leírás
Popis typů disku
DVD-R
(8cm)
DVD+R DL
(8cm)
Üzemmód
–
–
VR
(Videófelvétel)
Video
–
Kapacitás
1,4G
2,6G
1,4G
1,4G
1,4G
automatikus
automatikus
Lemez típus
Új lemez formázása 
42. oldal
DVD-RW (8cm)
O
DVD+RW (8cm)
Typ disku
Režim
Kapacita
DVD-R DVD+R DL
(8cm)
(8cm)
DVD-RW (8cm)
DVD+RW (8cm)
–
–
VR (Video záznam)
Video
–
1,4G
2,6G
1,4G
1,4G
1,4G
O
Formátování nového
disku  strana 42
Autom.
Autom.
O
O
O
O
O
O
O
Felvétel 44. oldal
O
O
O
O
O
Záznam strana 44
Újraírás
X
X
O
O
O
Přepisování
X
X
O
O
O
Lejátszás más DVD
lejátszón (Lezárás)
80. oldal
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
Lejátszás más DVD
felvevőn  81. oldal
Přehrávání na jiných
DVD přehrávačích 
(Finalise) strana 80
O
O
O
O
O
Későbbi felvétel finalizálás
után (Kinyitás) 82. oldal
O
O
O
O
O
X
X
O
O
–
Přehrávání na jiných
DVD přehrávačích 
strana 81
Szerkesztés 72.oldal
X
X
O
X
X
X
X
O
O
–
Lemez újrahasználása
formázással  (Formázás)
79.oldal
Další záznam po
ukončení (Unfinalise)
strana 82
X
X
O
O
O
Editování strana 72
X
X
O
X
X
Opětovné použití disku
přeformátováním 
(Format) strana 79
X
X
O
O
O
 O: lehetséges/ X: nem lehetséges / -: nem szükséges
Az új lemezt használat elõtt formáznia kell.
DVD-RW betöltésekor Video vagy VR módban formáznia kell azt.
DVD+RW betöltésekor formáznia kell azt.
Nem garantálhatjuk, hogy bármely más gyártó DVD videókamerájában,
DVD lejátszójában/felvevõjében vagy számítógépén le tudja játszani.
Kompatibilitási információért olvassa el aannak az eszköznek az
útmutatóját, amelyen le kívánja játszani.
 A lemezt finalizálni kell, mielõtt standard DVD lejátszón/felvevõn
lejátszhatnánk.
A finalizált lemezek kompatibilitását tekintve lásd a 11. oldalt.
 DVD+RW lemezeket lejátszhat DVD lejátszón/felvevõn finalizálás nélkül.
A DVD+RW lemeznek nincs szüksége a Finalizálás/unfinalizálás funkcióra.
 Felvett lemez formázásakor az azon tárolt adatok törlõdnek és a lemez
kapacitása visszaáll, lehetõvé téve a lemez újrahasználását.




 O: možné / X: není možné / -: není potřeba
 Před záznamem na nový disk ho musíte naformátovat.
 Při zavádění disku DVD-RW ho musíte naformátovat v režimu Video nebo
VR.
 Při zavádění disku DVD+RW ho musíte naformátovat.
 Nemůžeme zaručit, že budete schopni disky přehrávat v DVD
videokamerách, DVD přehrávačích/rekordérech nebo v PC všech
ostatních výrobců. Informace o kompatibilitě nejdete v návodu k
zařízení, na kterém chcete přehrávat.
 Před přehráváním disků na standardních DVD přehrávačích/rekordérech
musí být disky ukončeny.
Informace o kompatibilitě ukončených disků najdete na straně 11.
 Disky DVD+RW můžete přehrávat na DVD přehrávačích/rekordérech bez
jejich ukončení.
Disk DVD+RW nepotřebuje funkci ukončení/zrušení ukončení.
 Při formátování zaznamenaného disku se data zaznamenaná na disku
vymažou a kapacita disku se obnoví, což umožňuje
opětovné použití disku.
123
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
123
2007-05-03
ソタネト 4:40:55
HUNGARIAN
ČESKY
Minőségtanúsítás (műszaki adatok) Technické údaje
Modellnév: VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
Rendszer
Videojel
Képtömörítési formátum
Audio tömörítési formátum
Felvétel minősége
Képalkotó eszköz
Objektív
A szűrő átmérője
LCD-képernyő/kereső
Méret / képpontok száma
PAL
MPEG-2
D O L B Y ® D I G I TA L S T E R E O C R E ATO R
XP (about 9Mbps), SP (kb. 6Mbps), LP (kb. 3Mbps)
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i): CCD (Töltéscsatolt eszköz) 800K pixels
VP-DC575WB/DC575Wi: CCD (Töltéscsatolt eszköz) 1M pixels
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i): F1.6 34x (optikai), 1200x (digitális)
elektronikus zoom lencse
VP-DC575WB/DC575Wi: F1.6 34x (optikai), 1200x (digitális) elektronikus
zoom lencse
Ø30
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i): 2.5inches 112k
VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi: 2.7inch 112k
TFT LCD
Colour LCD (színes LCD)
Az LCD-képernyő kivitele
Kereső
Csatlakozók
Videokimenet
1 Vp-p (75 Ω-mal lezárva)
Audiokimenet
-7,5 dBs (600 Ω-mal lezárva)
USB-kimenet (csak VP-DC173(i)/ Mini-B típusú
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
Általános
Áramforrás
Az áramforrás típusa
Áramfelhasználás (Felvétel)
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Befoglaló méretek
Tömeg
Belső mikrofon
Távvezérlő (csak VP-DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
8,4 V=, lítium-ion akkumulátor (7,4 V)
Lítium-ion akkumulátor, hálózati tápegység (100V~240V) 50/60Hz
4.7W (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i), VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC172W/DC175WB/DC175W(i), LCD/Keresõ)
5.1W (VP-DC575WB/DC575Wi, LCD/Keresõ)
0˚~40˚C
-20˚C ~ 60˚C
Magasság 87 mm, hossz 121 mm, szélesség 54 mm
360 g (kivéve a lítium-ion akku)
Minden irányból egyformán érzékeny sztereó mikrofon
Beltér: nagyobb mint 15 m (egyenes vonal),
kültér: kb. 5 m (egyenes vonal)
- A fenti műszaki adatok és kiviteli jellemzők külön értesítés nélkül
változhatnak.
124
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
Název modelu: VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/
DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi
Systém
Videosignál
Formát komprese obrazu
Formát komprese zvuku
Kvalita záznamu
Optický snímací modul
Objektiv
Průměr filtru:
LCD monitor/hledáček
Rozměr/počet bodů
Typ LCD monitoru
Hledáček (Viewfinder)
Konektory
Videovýstup
Audiovýstup
Výstup USB (pouze
VP-DC173(i)/DC175WB/
DC175W(i)/DC575WB/
DC575Wi)
Obecné údaje
Zdroj energie
Typ napájecího zdroje
Příkon (záznam)
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vnější rozměry
Hmotnost
Vestavěný mikrofon
Dálkový ovladač (pouze
VP-DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi)
PAL
MPEG-2
D O L B Y ® D I G I TA L S T E R E O C R E ATO R
XP (asi 9Mb/s), SP (asi 6Mb/s), LP (asi 3Mb/s)
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i): CCD (obvod s nábojovou vazbou) 800 tis. pixelů
VP-DC575WB/DC575Wi: CCD (obvod s nábojovou vazbou) 1mil. pixelů
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/
DC175WB/DC175W(i): F1.6 34x (Optický), 1200x (digitální), elektronický
transfokátor
VP-DC575WB/DC575Wi: F1.6 26x (Optický), 1200x (digitální),
elektronický transfokátor
Ø30
VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i): 2,5 palce 112 000 /
VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/
DC575WB/DC575Wi: 2,7 palce, 112 000
TFT LCD
Barevný LCD
1 Všp-šp (terminace 75Ω)
-7,5 dBs (terminace 600Ω)
Konektor typu Mini-B
DC 8,4 V, Lithium-ionová baterie 7,4 V
Lithium-ionová baterie, síťový adaptér (100V-240 V) 50/60 Hz
4.7W (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i), VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/
DC172W/DC175WB/DC175W(i), LCD/hledáček)
5.1W (VP-DC575WB/DC575Wi, LCD/hledáček)
0˚-40˚C
-20˚C - 60˚C
Výška 87 mm (3.43 palce), délka 121 mm (4.76 palce), šířka 54 mm (2.13 palce)
360 g (bez lithium-ionové baterie)
Všesměrový stereofonní mikrofon
Dosah v interiéru: větší než 15 m (přímá vzdálenost), Dosah v exteriéru:
asi 5 m (přímá vzdálenost)
- Tyto technické údaje a vzhled mohou být předmětem změny bez
předchozího upozornění.
124
2007-05-03
ソタネト 4:40:55
HUNGARIAN
ČESKY
Rejstřík
Tárgymutató
-AAdd (Hozzáadás) ............................................. 72
AF/MF ............................................................... 53
AV BE/KI ........................................................... 83
-ÁÁramforrás ........................................................ 25
-BBeep Sound (Hangjelzés) ............................... 32
BLC ................................................................... 48
-CColour Nite........................................................ 49
- CS Csatlakoztatás .................................................. 83
-DDate/Time (Dátum/Idõ)..................................... 37
Delete (Törlés)........................................67,71,74
Demonstration (Bemutató) .............................. 35
Digital Effect (Digit. effekt) ................................ 58
Digital Zoom (Digitális zoom) ........................... 62
DIS (digitális képstabilizátor)............................ 61
-EEASY.Q Mode .................................................. 45
Exposure (Expozíció) ....................................... 52
-FFade (Áttûnés).................................................. 47
Felvétel üzemmód............................................ 43
Fénykép ............................................................ 95
File No. (fájl száma) ......................................... 93
Finalise (Lezárás) ............................................. 80
Formázás.....................................................79,99
Fotó méret ........................................................ 92
- GY Gyorsmenü ....................................................... 27
-HHang+ ............................................................... 87
-IInformáció ......................................................... 77
-JJoystick ............................................................. 26
-KKarszíj ............................................................... 19
Kiegészítők ....................................................... 13
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
125
-LLCD ................................................................... 36
LCD bővítő........................................................ 39
LED világítás .................................................... 50
Lejátszási lista .................................................. 63
Lemez tisztítása ................................................. 7
Lemezek ........................................................... 10
Lítium-ion akkumulátor..................................... 21
-MMásolás .......................................................86,88
Memóriakártya.................................................. 89
Miniatűr indexkép ............................................. 63
Move (Mozgat) ................................................. 73
Mozgóképek ...................................................100
Működési módok .............................................. 26
-NNév .................................................................... 78
Nézetkereső ..................................................... 39
Nyomtatási jel .................................................103
-OOSD .............................................................28,29
OSD nyelv ........................................................ 34
Órabeállítás ...................................................... 30
-PPartial Delete ...............................................68,75
Photo Quality (Kép minőség)........................... 91
Pict Bridge ......................................................105
Program AE ...................................................... 54
Védelem............................................................ 96
-RRemote (Távvezérlõ) ....................................... 31
-SShutter Sound (zárhang) ................................. 33
-TTávvezérlés ...................................................... 18
TV kijelző ......................................................... 38
-UUnfinalised (Nem lezárt) .................................. 82
USB interfész..........................................107~114
-WWind Cut (Szélzaj-csökk) ................................ 51
White Balance (Fehér-egy.) ............................. 56
-ZZársebesség..................................................... 52
Zoom ................................................................. 46
-AAdd .................................................................... 72
Automatické/ruční ostření ................................ 53
AV In/Out........................................................... 83
-BBeep Sound...................................................... 32
BLC (Kompenzace protisvětla)........................ 48
-CClock Set .......................................................... 30
-ČČištění disku ....................................................... 7
-DDate/Time ......................................................... 37
Dálkové ovládání .............................................. 18
Delete......................................................67,71,74
Demonstration .................................................. 35
Digital Effect ...................................................... 58
Digital Zoom ..................................................... 62
DIS (Digitální stabilizátor obrazu) .................... 61
Disky ................................................................. 10
-EExposure........................................................... 52
-FFade .................................................................. 47
Finalise.............................................................. 80
File No. ............................................................. 93
Format..........................................................79,99
Fotografie.......................................................... 95
Funkce Colour Nite .......................................... 49
-HHledáček ........................................................... 39
-IInformace .......................................................... 77
-JJazyk OSD........................................................ 34
Joystick ............................................................. 26
-KKopírování ...................................................86,88
-LLCD ................................................................... 36
LCD Enhancer .................................................. 39
Lithium-ionová baterie ...................................... 21
-MMove ................................................................. 73
-NNázev ................................................................ 78
-OOchrana ............................................................ 96
Obrazová nabídka .......................................28,29
-PPartial Delete ...............................................68,75
Paměťová karta ................................................ 89
PictBridge .......................................................105
Photo Size ........................................................ 92
Photo Quality .................................................... 91
Pohyblivý snímek ...........................................100
Provozní režimy................................................ 26
Playlist ............................................................... 63
Print Mark .......................................................103
Program AE ...................................................... 54
Připojení ............................................................ 83
Příslušenství ..................................................... 13
-RRemote ............................................................. 31
Režim EASY.Q ................................................. 45
Režim Záznam ................................................. 43
Rozhraní USB ........................................107~114
Rychlá nabídka................................................. 27
Rychlost závěrky .............................................. 52
-ŘŘemínek na ruku .............................................. 19
-SSeznam náhledů .............................................. 63
Shutter Sound .................................................. 33
Světlo LED........................................................ 50
-TTV Display ........................................................ 38
-UUnfinalise .......................................................... 82
-VVoice Plus ......................................................... 87
-WWhite Balance .................................................. 56
Wind Cut ........................................................... 51
-ZZdroj napájení................................................... 25
Zoom ................................................................. 46
125
2007-05-03
ソタネト 4:40:57
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
126
2007-05-03
ソタネト 4:40:58
HUNGARIAN
ČESKY
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
127
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung,
kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG
Customer Care Centre
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282, 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2007-05-03
ソタネト 4:40:58
HUNGARIAN
ČESKY
A DVD VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:
„RoHS” kompatibilis
A termékünk megfelel a „The Restriction Of the use of certain
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”
(“Bizonyos veszélyes anyagok használatának tiltása elektomos és
elektronikus eszközökben”) elõírásainak és nem alkalmazzuk a 6 veszélyes
anyagot, Kadmium(Cd), Ólom (Pb), Higany (Hg), hexavalent krómium
(Cr+6), polibrominált bifenilek (PBB), polibrominált difenil éterek (PBDE)
termékeinkben.
AD68-01230R_hun_cze_R2.indb
128
TATO DVD VIDEOKAMERA JE VYROBENA FIRMOU:
Vyhovuje směrnici o omezení použití nebezpečných
látek
Náš výrobek vyhovuje „Omezení použití určitých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních“, a v našich výrobcích
nepoužíváme 6 nebezpečných materiálů – kadmium (Cd), olovo (Pb),
rtuť (Hg), šestimocný křemík (Cr+6), polybromované bifenyly (PBB),
polybromované difenyl étery (PBDE).
2007-05-03
ソタネト 4:40:59
Download PDF

advertising