Samsung | 2032MW | Samsung 2032MW Rychlý průvodce

LCD MONITOR
quick start guide
932MW 2032MW 932MG 2032MG
ii
Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti. Pokud nějaká součást chybí,
kontaktujte svého prodejce.
Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.
Obsah balení
Bez stojanu
se stojanem
Příručka
Průvodce rychlým
nastavením
Kabel
Záruční list
(Není k dispozici ve všech
zemích.)
CD s příručkou uživatele,
ovladačem monitoru
Kabel D-Sub
Napájecí kabel
Zvukový kabel
Baterie (AAA X 2)
Hadřík na čištění
Další pokyny
Dálkové ovládání
K zakoupení samostatně
Kabel TV antény
Kabel RCA
Kabel Komponent
Kabel S-Video
Špuntová
sluchátka/sluchátka
Konektor Scart
Kabel DVI
DVI-HDMI Kabel
HDMI Kabel
stereo RCA kabel (pro
počítač).
Pohled zepředu
1. SOURCE
2. MENU
3. VOL / - +
4. CH / - +
5. Čidlo dálkového
ovládání
6. [
] Vypínač napájení
í / Kontrolka napájení
7. Rreproduktor
1. SOURCE
Slouží k aktivaci označení položky nabídky.
Slouží k přepínání z režimu PC do režimu Video.
Změnu zdroje lze provádět pouze u externích zařízení, která jsou právě připojená k
monitoru.
Přepínání režimů obrazovky:
[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>>Klepnutím sem zobrazíte animaci.
2. MENU
Pomocí tohoto tlačítka otevřete a zavřete nabídku obrazovky nebo zavřete nabídku
nastavení.
3. VOL / - +
Slouží k vodorovnému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot
vybrané nabídky. Rovněž slouží k nastavení hlasitosti.
4. CH / - +
Slouží ke svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování hodnot
nabídky. V režimu TV slouží k výběru televizních kanálů.
5. Čidlo dálkového ovládání
Nasměrujte dílkový ovladač na tento bod na monitoru.
6. [
] Vypínač napájení í / Kontrolka napájení
Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru.
Tato funkce vám umožní zjistit celkový stav napájení systému. Více informací naleznete v
části PowerSaver (Úspora energie).
7. Rreproduktor
Zvuk uslyšíte po připojení zvukové karty v počítači k monitoru.
V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie.
Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.
Pohled zezadu
(Zadní strana různých výrobků se může lišit.)
1.
POWER
z
2.
Připojte kabel napájení do konektoru POWER na zadní
straně monitoru. Proizvod se može koristiti s
napajanjem od 100 ~ 240 V izmjenične struje (+/10%).
DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
1. PC
: Připojte kabel signálu do portu PC na zadní straně
monitoru.
2. DVI-D
: Připojte kabel DVI do portu DVI-D na zadní straně
monitoru.
3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
: Připojte port HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadní
straně monitoru ke zvukové kartě počítače.
3.
COMPONENT IN
1. R - AUDIO - L
: Připojte port přehrávače DVD, videorekordéru
(DVD/DTV set-top boxu) k portu R-AUDIO-L na
monitoru.
2. PR, PB,Y
: Připojte port VIDEO OUT DVD/DTV set-top boxu ke
vstupním portům PR, PB,Y pomocí videokabelu (PR,
PB,Y).
4.
ANT IN
z
5.
HDMI IN
z
6.
Připojte CATV nebo anténní koaxiální kabel k
anténnímu výstupu na zadní straně monitoru.
Je třeba použít anténní koaxiální kabel.
Propojte konektor HDMI na zadní straně monitoru s
konektorem HDMI zařízení s digitálním výstupem
pomocí kabelu HDMI.
EXT(RGB)
z
Připojte port EXT (RGB) monitoru k přehrávači DVD
pomocí konektoru Scart.
Port monitoru EXT(RGB) umožňuje vstup a výstup TV
nebo video signálu.
7.
z
8.
S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /
Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické
připevnění systému při jeho použití na veřejných
místech.
(Zařízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlášť. )
Informace o používání zámku získáte u prodejce.
1. S-VIDEO / VIDEO
: Vstupní zařízení, jako jsou přehrávače DVD,
videorekordéru nebo videokamery, jsou připojeny k
výstupu monitoru Video nebo S-Video pomocí kabelu
RCA nebo S-Video.
2. R - AUDIO -L
: Připojte port přehrávače DVD, videorekordéru
(DVD/DTV set-top boxu) k portu R-AUDIO-L na
monitoru.
3.
Připojte sluchátka k výstupu pro sluchátka.
V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.
Dálkové ovládání
Výkon dálkového ovládání může být ovlivněn televizním přijímačem nebo jinými elektronickými přístroji
v blízkosti monitoru – díky frekvenční interferenci může dojít k poruše.
1.
POWER
2.
Tlačítko s číslem
3.
-/--
4.
5.
MENU
6.
MUTE
7.
Tlačítka nahoru-dolů vlevovpravo
8.
ENTER
9.
INFO
10.
SOURCE
11.
PRE-CH
12.
P
13.
EXIT
14. P.MODE, M/B (MagicBright™)
15. S.MODE
16. STILL
17. P.SIZE
18. SOURCE
19. TTX/MIX
20. DUAL I-II
21. SLEEP
22. PIP
23. AUTO
1.
POWER
Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
2. Tlačítko s číslem
Slouží k výběru kanálů TV v režimu TV. Slouží k změně kanálů, pokud je zvolena možnost
PIP (Obraz v obraze) a PIP SOURCE (Zdroj PIP) je nastaven na TV.
3. -/-(Výběr jednomístného/dvojmístného čísla kanálu )
Slouží k výběru čísla kanálu 10 a více.
Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí symbol —.
Zadejte dvojmístné číslo kanálu.
4.
Slouží k nastavení hlasitosti.
5.
MENU
Pomocí tohoto tlačítka otevřete a zavřete nabídku obrazovky nebo zavřete nabídku
nastavení.
6.
MUTE
Stisknutím dočasně vypnete zvuk.
Zobrazí se v levém dolním rohu obrazovky.
Funkci Mute (Ztlumit) vypnete opětovným stisknutím tlačítka MUTE. Funkci Mute (Ztlumit)
můžete také vypnout pomocí tlačítek
.
7.
Tlačítka nahoru-dolů vlevo-vpravo
Slouží k vodorovnému a svislému procházení mezi položkami nabídky nebo k nastavování
hodnot vybrané nabídky.
8.
9.
ENTER
Slouží k aktivaci označení položky nabídky.
INFO
V horním levém rohu obrazovky se zobrazí informace o aktuálním zobrazení.
10.
SOURCE
Slouží k přepínání z režimu PC do režimu Video.
Změnu zdroje lze provádět pouze u externích zařízení, která jsou právě připojená k
monitoru.
11.
PRE-CH
Stisknutím tohoto tlačítka se ihned vrátíte na předchozí kanál.
12.
P
V režimu TV slouží k výběru TV kanálů.
13.
EXIT
Slouží k zavření obrazovky s nabídkou.
14. P.MODE, M/B (MagicBright™)
Stisknutím lze vybrat předdefinovaný Picture Mode (Obrazový režim) monitoru nebo změnit
prostředí obrazu podle požadavků.
Po stisknutí tohoto tlačítka se dole uprostřed obrazovky zobrazí aktuální režim.
TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE
Tento monitor je vybaven čtyřmi automatickými nastaveními obrazu, které jsou
přednastaveny výrobcem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými
režimy.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nová funkce, která optimalizuje způsob zobrazení obrazu podle jeho obsahu.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými
režimy.
( Entertain → Internet → Text → Custom )
15. S.MODE
Po stisknutí tohoto tlačítka se dole uprostřed obrazovky zobrazí aktuální režim.
Tento monitor je vybaven integrovaným hi-fi stereofonním zesilovačem.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupnými předkonfigurovanými
režimy.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
16. STILL- Funguje pouze pro zdroje signálu CVBS, S-Video a RF.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka znehybníte obrazovku. Dalším stisknutím zrušíte
znehybnění obrazovky.
17. P.SIZE
Stisknutím změníte velikost obrazovky.
- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
18. SOURCE - Lze nastavit, pokud je funkce PIP (Obraz v obraze) zapnutá.
Slouží k výběru zdroje videa.(PIP)
19. TTX/MIX
Televizní kanály poskytují služby textových informací prostřednictvím teletextu.
Tlačítka teletextu
z
Pro více informací > TTX / MIX
20. DUAL I-II
Funkce STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO jsou k
dispozici v závislosti na typu vysílání nastaveném tlačítkem DUAL na dálkovém ovládání
během sledování televizoru.
21. SLEEP
Po uplynutí přednastaveného času vypne monitor.
22. PIP - Dostupný pouze v režimu PC/DVI
Stisknutím tlačítka PIP přepnete obrazovku PIP do režimu Zapnuto/vypnuto (On/Off).
23. AUTO - Dostupný pouze v režimu PC
Slouží k automatickému nastavení zobrazení na obrazovce.(PC)
Připojení monitoru
1. Připojení k počítači
1.
Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru.
Druhý konec napájecího kabelu zasuňte do nejbližší elektrické zásuvky.
2.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
2-1. Použití analogového konektoru D-sub grafického adaptéru.
Připojte kabel signálu do portu PC na zadní straně monitoru.
[PC]
2-2.
Použití digitálního DVI konektoru na grafickém adaptéru.
Připojte kabel DVI do portu DVI-D na zadní straně monitoru.
[DVI-D]
3.
Připojte port HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadní straně monitoru ke zvukové kartě počítače.
4.
Zapněte počítač a monitor.
2. Připojení Macintosh
1. Použití analogového konektoru D-sub grafického adaptéru.
Připojte kabel signálu do portu D-SUB na zadní straně monitoru.
[PC]
2. Zapněte počítač a monitor.
Připojení k jiným zařízením
Uživatel může k tomuto monitoru připojit vstupní zařízení, jako například přehrávač DVD,
videorekordér, videokameru, DTV nebo televizor, aniž by bylo nutné odpojit počítač.
Uspořádání zadní části monitoru se může výrobek od výrobku lišit.
1. Připojení AV Devices / Připojení sluchátek
Monitor je vybaven připojovacími výstupy AV pro připojení vstupních AV zařízení, jako například
přehrávače DVD, videorekordéru nebo videokamery. Můžete sledovat AV signály po celou dobu, po
kterou je monitor zapnutý.
Monitor lze sklopit v rozsahu -1 až 23 stupňů.
1. Vstupní zařízení, jako jsou přehrávače DVD, videorekordéru nebo videokamery, jsou připojeny k
výstupu monitoru Video nebo S-Video pomocí kabelu RCA nebo S-Video.
2. Připojte port přehrávače DVD, videorekordéru (DVD/DTV set-top boxu) k portu R-AUDIO-L na
monitoru.
3. Připojte sluchátka k výstupu pro sluchátka.
4. Potom zapněte přehrávač DVD, videorekordér nebo videokameru s vloženým diskem DVD nebo
páskou.
5. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte možnost AV nebo S-Video.
2. Připojení EXT.(RGB) - Tato funkce je k dispozici pouze v Koreji.
Tilslut EXT (RGB)-stikket pa skarmen til dvd-afspilleren med et Scart-kabel. Po připojení zařízení můžete
sledovat DVD po celou dobu, kdy je monitor zapnutý.
1. Připojte port EXT (RGB) monitoru k přehrávači DVD pomocí konektoru Scart.
2. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte možnost Ext.
3. Připojení TV
Pokud je monitor připojen k anténě nebo CATV, můžete sledovat televizní programy, aniž by bylo třeba
do počítače nainstalovat samostatný hardware nebo software pro příjem televizního vysílání.
1. Připojte CATV nebo anténní koaxiální kabel k anténnímu výstupu na zadní straně monitoru.
Je třeba použít anténní koaxiální kabel.
Používání výstupu pro vnitřní anténu:
Nejprve zkontrolujte anténní výstup ve zdi a potom připojte anténní kabel.
Používání venkovní antény:
Používáte-li venkovní anténu, pokud možno nechte provést instalaci odborníkem.
Připojení vysokofrekvenčního kabelu k anténnímu vstupu:
Měděná část kabelu musí být rovná.
2. Zapněte monitor.
3. Pomocí tlačítka Zdroj vyberte mezi tlačítky pro nastavení externího signálu možnost TV.
4. Vyberte požadovaný televizní kanál.
Způsobuje slabý signál špatný příjem?
Zakupte a nainstalujte zesilovač signálu pro lepší příjem.
4. Připojení terminálu DVD/DTV
Pokud je zařízení vybaveno konektorem DVD/DTV, připojte jej k výstupu terminálu DVD/DTV. Po celou
dobu zapnutí monitoru můžete sledovat komponentní video připojené ke komponentnímu vstupu
monitoru.
1. Připojte port přehrávače DVD, videorekordéru (DVD/DTV set-top boxu) k portu R-AUDIO-L na
monitoru.
2. Připojte port VIDEO OUT DVD/DTV set-top boxu ke vstupním portům PR, PB,Ypomocí videokabelu
(PR, PB,Y).
3. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte možnost Component.
5. Připojení k HDMI
Počítač nelze připojit ke konektoru HDMI IN.
1. Zařízení, jako digitální přehrávač DVD, jsou připojeny k přípojce HDMI na monitoru pomocí kabelu
HDMI.
2. Poté zapněte přehrávač DVD s vloženým diskem DVD.
3. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte možnost HDMI.
6. Připojení pomocí kabelu DVI-HDMI
1. Pomocí kabelu DVI-HDMI propojte výstupní konektor DVI zařízení s digitálním výstupem ke
konektoru HDMI IN na monitoru.
2. Připojte červené a bílé zdířky kabelu stereo RCA ke konektorům zvukového výstupu zařízení s
digitálním výstupem stejné barvy a připojte opačné zdířky ke konektoru HDMI / PC / DVI-D AUDIO
IN na monitoru.
3. Poté zapněte přehrávač DVD s vloženým diskem DVD.
4. Pomocí tlačítka SOURCE vyberte možnost HDMI.
Instalace podstavce
1. Sklopení podstavce
Monitor lze sklopit v rozsahu 0 až 18 stupňů.
SyncMaster 932MW/932MG
Automatický test (Self-Test)
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující položky.Setkáte-li se s problémy, které
nedokážete sami odstranit, obraťte se na servisní středisko.
Automatický test (Self-Test Feature Check) | Not Optimum Mode | Ovladač grafického adaptéru
Údržba a čištění | Příznaky a doporučená opatření
1. Automatický test (Self-Test Feature Check)
Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci.
1. Vypněte monitor i počítač.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.
Pokud je na černém pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal
Cable" (Zkontrolujte videokabel)), monitor se nachází v normálním funkčním stavu, ale nemůže
najít žádný videosignál: V režimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po
obrazovce se pohybuje číslo.
4. Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor.
Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického
adaptéru a počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.
2. Not Optimum Mode (Neoptimální režim)
Pokud svislé rozlišení není optimální, můžete přesto monitor používat; v intervalu jedné minuty se ovšem
bude zobrazovat zpráva s upozorněním.
Uživatel musí nastavit frekvenci během jedné minuty.
Hodnoty rozlišení nebo frekvencí, které tento monitor podporuje, najdete v části Technické údaje >
Předvolené režimy.
3. Ovladač grafického adaptéru
Grafický adaptér označuje ovladač počítačové grafické karty. Pokud adaptér není správně
nastaven, nelze upravovat rozlišení, frekvenci nebo barvy a nelze nainstalovat ovladač monitoru.
1. Kontrola ovladače adaptéru
Klepněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení -> Nastavení -> Upřesnit ->
Adaptér.
Pokud je uvedena možnost "Výchozí" nebo nesprávný model výrobku, znamená to, že ovladač
adaptéru není správně nainstalován. Nainstalujte ovladač adaptéru znovu podle pokynů výrobce
počítače nebo grafické karty.
2. Instalace ovladače adaptéru
Následující pokyny se vztahují na obecnou instalaci. Informace pro specifické případy
získáte od příslušného výrobce počítače nebo grafické karty.
1) Klepněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení -> Nastavení ->
Upřesnit -> Adaptér -> Aktualizovat ovladač -> Další -> Zobrazit seznam známých ovladačů
tohoto zařízení a umožnit výběr určitého ovladače -> Další ->Z diskety (vložte disketu s
ovladačem grafické karty) ->OK -> Další -> Další -> Dokončit.
2) Pokud se instalační soubor ovladače adaptéru nachází v počítači: Spusťte soubor Setup.exe
nebo Install.exe, který se nachází v instalačním souboru ovladače adaptéru.
4. Údržba a čištění
1. Údržba pláště monitoru Odpojte napájecí kabel a očistěte měkkým hadříkem.
z
z
Nepoužívejte benzen, rozpouštědla, jiné hořlaviny ani mokrý
hadřík.
Aby se zabránilo poškození obrazovky, doporučujeme používat
čistič Samsung.
2. Údržba ploché obrazovky Opatrně očistěte měkkým hadříkem (flanel).
z
z
Nepoužívejte aceton, benzen nebo rozpouštědlo. (Tyto látky
mohou způsobit poškození nebo deformaci povrchu obrazovky.)
Náklady za opravy způsobené vlastní vinou hradí uživatel.
5. Příznaky a doporučená opatření
Monitor reprodukuje videosignál z počítače. Pokud dojde k závadě počítače nebo grafické karty,
může z obrazovky zmizet obraz, může dojít ke zhoršení zobrazení barev, šumům, k zobrazení
zprávy Video mode not supported (Tento obrazový režim není podporován), atd. V takovém
případě nejdříve zkontrolujte příčinu problému a potom se obraťte na servisní středisko nebo na
prodejce.
1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správně připojeny k počítači.
2. Zkontrolujte, zda počítač během restartování vydal více než 3 zvukové signály. (Pokud ano,
požádejte o poprodejní servis základní desky počítače.)
3. Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste počítač sestavili z dílů, zkontrolujte, zda jste
nainstalovali ovladač grafického adaptéru a ovladač monitoru.
4. Zkontrolujte, zda je snímací frekvence monitoru nastavena na hodnotu 56 Hz nebo 75 Hz. (Při použití
maximálního rozlišení by neměla překročit 60 Hz.)
5. Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém
režimu, odeberte grafický adaptér v části Ovládací panely , Systém a Správce zařízení a potom opět
restartujte počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.
Kontrolní seznam
V následujícím přehledu jsou uvedeny možné problémy a jejich řešení. Než se obrátíte na servis,
pokuste se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit problém sami.
Potřebujete-li pomoc, zavolejte na telefonní číslo v části Informace nebo se obraťte na prodejce.
Problémy s instalací | Problémy s obrazovkou | Problémy se zvukem | Problémy s dálkovým ovládáním
1. Problémy s instalací
Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich řešení.
problémy
PC
TV
Možné řešení
Počítač pravděpodobně
nefunguje normálně.
z
Obrazovka monitoru bliká.
z
Obraz na obrazovce je
rozmazaný a zobrazují se
rušivé signály.
z
Zkontrolujte, zda je ovladač grafického adaptéru
(VGA) řádně nainstalován. (Viz část Instalace
ovladače.)
Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi
počítačem a monitorem řádně připojen a zajištěn.
(Viz část Připojení k počítači)
Zkontrolujte, zda je konektor televizní antény řádně
připojen k venkovní anténě. (Viz část Připojení k
televizoru.)
z Výběrem možnosti Auto Store (Automatické
programování) bude vysílací systém nakonfigurován
automaticky. (Viz část Auto Store)
Není přijímán televizní signál.
2. Problémy s obrazovkou
Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich řešení.
problémy
Možné řešení
Na obrazovce není žádný obraz a
indikátor napájení nesvítí.
z
Zpráva Check Signal Cable
(Zkontrolujte videokabel)
z
z
Zpráva Not Optimum Mode
(Nepodporovaný režim)
z
z
Obraz svisle přebíhá.
z
Obraz není ostrý. Obraz je
rozmazaný.
z
z
z
Obraz je nestabilní a chvěje se.
Na obrazovce se zobrazují odrazy
obrazu.
z
Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen a zda je
monitor LCD zapnutý. (Viz část Připojení k monitoru.)
Zkontrolujte, zda je videokabel řádně připojen k počítači
nebo ke zdrojům videa. (Viz část Připojení monitoru.)
Zkontrolujte, zda jsou počítač nebo zdroje videa zapnuté.
Zkontrolujte nastavení maximálního rozlišení a frekvence
grafického adaptéru.
Porovnejte tyto hodnoty v tabulce Předvolené režimy.
Zkontrolujte, zda je propojovací videokabel řádně připojen.
Znovu kabel řádně připojte. (Viz Připojení k počítači.)
Spusťte nastavení frekvence Coarse(Hrubé) a Fine(Jemné).
Po odpojení veškerého příslušenství (prodlužovacího
videokabelu atd.) zařízení znovu zapněte.
Nastavte rozlišení a frekvenci v doporučeném rozsahu.
Zkontrolujte, zda se nastavení rozlišení a frekvence
počítačové grafické karty nachází v rozsahu podporovaném
monitorem. V opačném případě tato nastavení změňte podle
aktuálních Informací v nabídce obrazovky a v
tabulcePředvolené režimy.
Obraz je příliš světlý nebo příliš
tmavý.
z
Barva obrazovky není jednolitá
z
Upravte nastavení Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
(Viz část Brightness, Contrast)
Upravte nastaveníCustom v nabídce Color Adjustment
(Úpravy barev) OSD.
Barevný obraz je deformovaný
tmavými stíny.
Bílá není správná.
Indikátor napájení bliká zeleně.
z
Na obrazovce není zobrazen
žádný obraz a indikátor napájení
svítí zeleně nebo bliká v intervalu
0,5 nebo 1 sekund.
z
Zaslon je taman i treperi.
z
z
Monitor právě ukládá provedené změny nastavení do paměti
OSD.
Monitor používá vlastní systém řízení spotřeby.
Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
Ako na zaslonu vidite poruku “TEST GOOD” (testiranje
uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite
kabelsku vezu između računala i monitora kako biste
provjerili jesu li pravilno povezani.
3. Problémy se zvukem
V následující části jsou uvedeny problémy se zvukem a jejich řešení.
problémy
Není k dispozici žádný zvuk.
Možné řešení
z
z
Příliš nízká hlasitost.
z
z
Zvuk je příliš vysoký nebo příliš
hluboký.
z
Zkontrolujte, zda je zvukový kabel řádně připojen k portu pro
vstup zvuku monitoru a k portu pro výstup zvuku zvukové
karty. (Viz část Připojení monitoru.)
Zkontrolujte nastavení hlasitosti. (Viz část Hlasitost.)
Zkontrolujte nastavení hlasitosti. (Viz část Hlasitost.)
Pokud je při maximálním nastavení hlasitost stále nízká,
zkontrolujte nastavení hlasitosti zvukové karty v počítači
nebo v softwarové aplikaci.
Upravte nastavení Bass a Treble na příslušnou úroveň.
4. Problémy s dálkovým ovládáním
V následující části jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich řešení.
problémy
Tlačítka dálkového ovládání
nereagují.
Možné řešení
z
z
z
z
z
Zkontrolujte polaritu baterií (+/-).
Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.
Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen.
Zkontrolujte, zda se v bezprostřední blízkosti nenachází
speciální fluorescenční nebo neónová lampa.
Časté dotazy
Dotaz
Jak mohu změnit frekvenci?
Odpověď
z
Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického
adaptéru.
z
Jak mohu nastavit rozlišení?
z
z
Jak mohu nastavit funkci
systému pro úsporu energie
(Power Saver)?
z
Jak mám čistit skříň monitoru a
LCD obrazovku?
z
z
Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit
podle použité verze ovladače.
(Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k počítači
nebo grafickému adaptéru.)
Systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlišení pomocí
oken Ovládací panely, Obrazovka, Nastavení.
Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru.
Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí
parametrů subsystému BIOS počítače nebo pomocí spořiče
obrazovky. (Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci
k systému Windows či k počítači).
Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej čistěte měkkým
hadříkem s přídavkem čisticího prostředku nebo obyčejné
vody.
Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky
čisticího prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte
rovněž na to, aby se do monitoru nedostala žádná voda.
SyncMaster 2032MW/2032MG
Automatický test (Self-Test)
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující položky.Setkáte-li se s problémy, které
nedokážete sami odstranit, obraťte se na servisní středisko.
Automatický test (Self-Test Feature Check) | Not Optimum Mode | Ovladač grafického adaptéru
Údržba a čištění | Příznaky a doporučená opatření
1. Automatický test (Self-Test Feature Check)
Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci.
1. Vypněte monitor i počítač.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.
Pokud je na černém pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal
Cable" (Zkontrolujte videokabel)), monitor se nachází v normálním funkčním stavu, ale nemůže
najít žádný videosignál: V režimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po
obrazovce se pohybuje číslo.
4. Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor.
Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického
adaptéru a počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.
2. Not Optimum Mode (Neoptimální režim)
Pokud svislé rozlišení není optimální, můžete přesto monitor používat; v intervalu jedné minuty se ovšem
bude zobrazovat zpráva s upozorněním.
Uživatel musí nastavit frekvenci během jedné minuty.
Hodnoty rozlišení nebo frekvencí, které tento monitor podporuje, najdete v části Technické údaje >
Předvolené režimy.
3. Ovladač grafického adaptéru
Grafický adaptér označuje ovladač počítačové grafické karty. Pokud adaptér není správně
nastaven, nelze upravovat rozlišení, frekvenci nebo barvy a nelze nainstalovat ovladač monitoru.
1. Kontrola ovladače adaptéru
Klepněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení -> Nastavení -> Upřesnit ->
Adaptér.
Pokud je uvedena možnost "Výchozí" nebo nesprávný model výrobku, znamená to, že ovladač
adaptéru není správně nainstalován. Nainstalujte ovladač adaptéru znovu podle pokynů výrobce
počítače nebo grafické karty.
2. Instalace ovladače adaptéru
Následující pokyny se vztahují na obecnou instalaci. Informace pro specifické případy
získáte od příslušného výrobce počítače nebo grafické karty.
1) Klepněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení -> Nastavení ->
Upřesnit -> Adaptér -> Aktualizovat ovladač -> Další -> Zobrazit seznam známých ovladačů
tohoto zařízení a umožnit výběr určitého ovladače -> Další ->Z diskety (vložte disketu s
ovladačem grafické karty) ->OK -> Další -> Další -> Dokončit.
2) Pokud se instalační soubor ovladače adaptéru nachází v počítači: Spusťte soubor Setup.exe
nebo Install.exe, který se nachází v instalačním souboru ovladače adaptéru.
4. Údržba a čištění
1. Údržba pláště monitoru Odpojte napájecí kabel a očistěte měkkým hadříkem.
z
z
Nepoužívejte benzen, rozpouštědla, jiné hořlaviny ani mokrý
hadřík.
Aby se zabránilo poškození obrazovky, doporučujeme používat
čistič Samsung.
2. Údržba ploché obrazovky Opatrně očistěte měkkým hadříkem (flanel).
z
z
Nepoužívejte aceton, benzen nebo rozpouštědlo. (Tyto látky
mohou způsobit poškození nebo deformaci povrchu obrazovky.)
Náklady za opravy způsobené vlastní vinou hradí uživatel.
5. Příznaky a doporučená opatření
Monitor reprodukuje videosignál z počítače. Pokud dojde k závadě počítače nebo grafické karty,
může z obrazovky zmizet obraz, může dojít ke zhoršení zobrazení barev, šumům, k zobrazení
zprávy Video mode not supported (Tento obrazový režim není podporován), atd. V takovém
případě nejdříve zkontrolujte příčinu problému a potom se obraťte na servisní středisko nebo na
prodejce.
1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správně připojeny k počítači.
2. Zkontrolujte, zda počítač během restartování vydal více než 3 zvukové signály. (Pokud ano,
požádejte o poprodejní servis základní desky počítače.)
3. Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste počítač sestavili z dílů, zkontrolujte, zda jste
nainstalovali ovladač grafického adaptéru a ovladač monitoru.
4. Zkontrolujte, zda je snímací frekvence monitoru nastavena na hodnotu 56 Hz nebo 75 Hz. (Při použití
maximálního rozlišení by neměla překročit 60 Hz.)
5. Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém
režimu, odeberte grafický adaptér v části Ovládací panely , Systém a Správce zařízení a potom opět
restartujte počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.
Kontrolní seznam
V následujícím přehledu jsou uvedeny možné problémy a jejich řešení. Než se obrátíte na servis,
pokuste se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit problém sami.
Potřebujete-li pomoc, zavolejte na telefonní číslo v části Informace nebo se obraťte na prodejce.
Problémy s instalací | Problémy s obrazovkou | Problémy se zvukem | Problémy s dálkovým ovládáním
1. Problémy s instalací
Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich řešení.
problémy
PC
TV
Možné řešení
Počítač pravděpodobně
nefunguje normálně.
z
Obrazovka monitoru bliká.
z
Obraz na obrazovce je
rozmazaný a zobrazují se
rušivé signály.
z
Zkontrolujte, zda je ovladač grafického adaptéru
(VGA) řádně nainstalován. (Viz část Instalace
ovladače.)
Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi
počítačem a monitorem řádně připojen a zajištěn.
(Viz část Připojení k počítači)
Zkontrolujte, zda je konektor televizní antény řádně
připojen k venkovní anténě. (Viz část Připojení k
televizoru.)
z Výběrem možnosti Auto Store (Automatické
programování) bude vysílací systém nakonfigurován
automaticky. (Viz část Auto Store)
Není přijímán televizní signál.
2. Problémy s obrazovkou
Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich řešení.
problémy
Možné řešení
Na obrazovce není žádný obraz a
indikátor napájení nesvítí.
z
Zpráva Check Signal Cable
(Zkontrolujte videokabel)
z
z
Zpráva Not Optimum Mode
(Nepodporovaný režim)
z
z
Obraz svisle přebíhá.
z
Obraz není ostrý. Obraz je
rozmazaný.
z
z
z
Obraz je nestabilní a chvěje se.
z
Na obrazovce se zobrazují odrazy
obrazu.
Obraz je příliš světlý nebo příliš
tmavý.
z
Barva obrazovky není jednolitá
z
Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen a zda je
monitor LCD zapnutý. (Viz část Připojení k monitoru.)
Zkontrolujte, zda je videokabel řádně připojen k počítači
nebo ke zdrojům videa. (Viz část Připojení monitoru.)
Zkontrolujte, zda jsou počítač nebo zdroje videa zapnuté.
Zkontrolujte nastavení maximálního rozlišení a frekvence
grafického adaptéru.
Porovnejte tyto hodnoty v tabulce Předvolené režimy.
Zkontrolujte, zda je propojovací videokabel řádně připojen.
Znovu kabel řádně připojte. (Viz Připojení k počítači.)
Spusťte nastavení frekvence Coarse(Hrubé) a Fine(Jemné).
Po odpojení veškerého příslušenství (prodlužovacího
videokabelu atd.) zařízení znovu zapněte.
Nastavte rozlišení a frekvenci v doporučeném rozsahu.
Zkontrolujte, zda se nastavení rozlišení a frekvence
počítačové grafické karty nachází v rozsahu podporovaném
monitorem. V opačném případě tato nastavení změňte podle
aktuálních Informací v nabídce obrazovky a v
tabulcePředvolené režimy.
Upravte nastavení Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
(Viz část Brightness, Contrast)
Upravte nastaveníCustom v nabídce Color Adjustment
(Úpravy barev) OSD.
Barevný obraz je deformovaný
tmavými stíny.
Bílá není správná.
Indikátor napájení bliká zeleně.
z
Monitor právě ukládá provedené změny nastavení do paměti
OSD.
Na obrazovce není zobrazen
žádný obraz a indikátor napájení
svítí zeleně nebo bliká v intervalu
0,5 nebo 1 sekund.
z
Zaslon je taman i treperi.
z
z
Monitor používá vlastní systém řízení spotřeby.
Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
Ako na zaslonu vidite poruku “TEST GOOD” (testiranje
uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite
kabelsku vezu između računala i monitora kako biste
provjerili jesu li pravilno povezani.
3. Problémy se zvukem
V následující části jsou uvedeny problémy se zvukem a jejich řešení.
problémy
Není k dispozici žádný zvuk.
Možné řešení
z
z
Příliš nízká hlasitost.
z
z
Zvuk je příliš vysoký nebo příliš
hluboký.
z
Zkontrolujte, zda je zvukový kabel řádně připojen k portu pro
vstup zvuku monitoru a k portu pro výstup zvuku zvukové
karty. (Viz část Připojení monitoru.)
Zkontrolujte nastavení hlasitosti. (Viz část Hlasitost.)
Zkontrolujte nastavení hlasitosti. (Viz část Hlasitost.)
Pokud je při maximálním nastavení hlasitost stále nízká,
zkontrolujte nastavení hlasitosti zvukové karty v počítači
nebo v softwarové aplikaci.
Upravte nastavení Bass a Treble na příslušnou úroveň.
4. Problémy s dálkovým ovládáním
V následující části jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich řešení.
problémy
Tlačítka dálkového ovládání
nereagují.
Možné řešení
z
z
z
z
z
Zkontrolujte polaritu baterií (+/-).
Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.
Zkontrolujte, zda je kabel napájení řádně připojen.
Zkontrolujte, zda se v bezprostřední blízkosti nenachází
speciální fluorescenční nebo neónová lampa.
Časté dotazy
Dotaz
Jak mohu změnit frekvenci?
Odpověď
z
z
Jak mohu nastavit rozlišení?
z
z
Jak mohu nastavit funkci
systému pro úsporu energie
(Power Saver)?
z
Jak mám čistit skříň monitoru a
LCD obrazovku?
z
Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického
adaptéru.
Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit
podle použité verze ovladače.
(Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k počítači
nebo grafickému adaptéru.)
Systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlišení pomocí
oken Ovládací panely, Obrazovka, Nastavení.
Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru.
Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí
parametrů subsystému BIOS počítače nebo pomocí spořiče
obrazovky. (Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci
k systému Windows či k počítači).
Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej čistěte měkkým
hadříkem s přídavkem čisticího prostředku nebo obyčejné
vody.
z
Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky
čisticího prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte
rovněž na to, aby se do monitoru nedostala žádná voda.
Download PDF

advertising