Canon Powershot SX150 IS, IXUS 230 HS, IXUS 1100 HS, PowerShot SX40 HS User manual

Canon Powershot SX150 IS, IXUS 230 HS, IXUS 1100 HS, PowerShot SX40 HS User manual
Softwarehandleiding
voor Windows
•ZoomBrowser EX
•CameraWindow
•Map Utility
•Movie Uploader for YouTube
•PhotoStitch
Speciale functies
Beelden en films overdragen
Tekst invoegen
Stilstaande beelden
uit films opslaan
ABC
Beelden afdrukken
Films bewerken
A
Kopie maken op
een cd
Beelden als bijlage
aan e-mailberichten
toevoegen
En nog veel meer handige functies
Inhoudsopgave
Hoe werkt deze handleiding?
1
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Over deze handleiding
Gebruik van symbolen
De inhoud van deze handleiding wordt ingedeeld met behulp van de volgende symbolen.
BELANGRIJK
•In de gedeelten met het symbool "Belangrijk" vind u veiligheidsvoorschriften voor
gebruik of belangrijke onderwerpen. Het is belangrijk dat u deze gedeelten leest.
TIP
• In de gedeelten met het symbool "Tip" vindt u suggesties voor procedures en handige tips. Lees deze
gedeelten indien nodig.
Werkomgeving
•Bij de uitleg in deze handleiding gebruiken we screenshots en procedures van
Windows Vista. Als u een andere versie van Windows gebruikt, kunnen de
screenshots en procedures enigszins afwijken.
• De weergegeven schermen en procedures kunnen ook afhankelijk van het gebruikte
camera- of printermodel licht afwijken van de voorbeelden.
•De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de veronderstelling dat u in
combinatie met deze software een digitale camera van Canon gebruikt.
•Afhankelijk van het cameramodel zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
Zoekopdrachten op woord
Dit document is meegeleverd in Adobe Reader-formaat. Gebruik de zoekfuncties
van Adobe Reader om specifieke woorden of zinnen te vinden die u niet terug kunt
vinden. Klik op het menu [Edit/Bewerken] in Adobe Reader en selecteer de optie
[Search/Zoeken] om deze functie te openen.
Als u Adobe Reader 8 of later gebruikt, kunt u ook zoekopdrachten uitvoeren met
behulp van de functie [Find/Zoeken] in de werkbalk.
Voer hier de
zoektekst in.
Inhoudsopgave
2
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Veiligheidsvoorschriften voor het
aansluiten van de camera op de computer
•Wanneer u de camera met een interfacekabel op de computer aansluit, controleer dan of
de kabel direct op de USB-poort van de computer is aangesloten. Als u de camera via een
USB-hub aansluit, werkt de verbinding mogelijk niet goed.
•De verbinding werkt mogelijk niet goed wanneer u samen met de camera andere USBapparatuur gebruikt, met uitzondering van een USB-muis of -toetsenbord. Als de verbinding
niet goed werkt, koppelt u de andere apparaten los en sluit u de camera opnieuw aan.
•Sluit niet twee of meer camera's tegelijkertijd aan op dezelfde computer. De verbindingen
werken dan misschien niet goed.
•Zorg ervoor dat de computer niet overschakelt naar de stand-bymodus (slaapstand) als er
een camera is aangesloten via de USB-interfacekabel. Koppel de interfacekabel niet los als
dit toch gebeurt. Probeer de computer weer in de actieve modus te krijgen terwijl de camera
nog is aangesloten. Sommige computers keren niet goed terug in de actieve modus als u de
camera loskoppelt terwijl de computer in de slaapstand staat. Raadpleeg de handleiding bij
de computer voor instructies met betrekking tot de slaapstand.
•Koppel de camera niet los van de computer als CameraWindow nog op het scherm wordt
weergegeven.
BELANGRIJK
•Wanneer u de camera op een computer aansluit, wordt u aangeraden een
voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken. Zorg ervoor dat u volledig
opgeladen batterijen gebruikt als u geen voedingsadapter kunt gebruiken.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste procedures
voor het aansluiten van de camera op de computer.
Inhoudsopgave
3
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Inhoudsopgave
Over deze handleiding.............................................................................................................. 2
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer.................... 3
Voor u start............................................................................................................ 6
CameraWindow en ZoomBrowser EX...................................................................................... 6
CameraWindow en ZoomBrowser EX............................................................................................ 6
Het hoofdvenster van ZoomBrowser EX................................................................................. 7
Het hoofdvenster weergeven......................................................................................................... 7
Onderdeelnamen van het hoofdvenster........................................................................................ 7
Taken uitvoeren......................................................................................................................... 8
Taken selecteren en taakvensterprocedures.................................................................................. 8
Basistechnieken..................................................................................................... 9
Beelden overdragen.................................................................................................................. 9
Beelden overdragen door de camera op een computer aan te sluiten....................................... 9
Afdrukken................................................................................................................................ 12
Een beeld per pagina afdrukken.................................................................................................. 12
Index afdrukken............................................................................................................................ 14
CameraWindow gebruiken..................................................................................................... 16
Het eerste menuscherm wordt geopend..................................................................................... 16
Beeldoverdrachtscherm................................................................................................................. 17
Beeldorganisatiescherm................................................................................................................ 18
Het hoofdvenster van ZoomBrowser EX gebruiken............................................................. 19
Hoofdvenster................................................................................................................................. 19
Weergavemodussen ..................................................................................................................... 20
Weergaveregelpaneel................................................................................................................... 20
Taken in het weergavegebied...................................................................................................... 21
Het venster Eigenschappen........................................................................................................... 22
Weergavevenster........................................................................................................................... 23
Meer gevorderde technieken............................................................................. 24
Beelden bewerken.................................................................................................................. 24
Rode ogen correctie...................................................................................................................... 24
Automatisch aanpassen................................................................................................................. 24
Kleur/helderheid aanpassen.......................................................................................................... 25
Scherpte aanpassen – omtrekken benadrukken.......................................................................... 25
Bijsnijden – een deel van een beeld afsnijden............................................................................. 26
Tekst invoegen............................................................................................................................... 26
Andere bewerkingssoftware gebruiken...................................................................................... 27
Geluiden toevoegen...................................................................................................................... 28
Panoramabeelden maken – PhotoStitch...................................................................................... 29
Films bewerken.............................................................................................................................. 30
RAW-beelden converteren – Digital Photo Professional............................................................. 31
4
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Exporteren............................................................................................................................... 33
De grootte en het type van (stilstaande) beelden wijzigen....................................................... 33
Filmgroottes en -types wijzigen.................................................................................................... 33
Stilstaande beelden uit films extraheren..................................................................................... 34
Opname-informatie exporteren................................................................................................... 34
Schermbeveiligingsbeelden voor de computer maken .............................................................. 35
Achtergrondbeelden voor de computer maken.......................................................................... 35
Opslaan op cd................................................................................................................................ 36
GPS........................................................................................................................................... 37
GPS-informatie gebruiken – Map Utility...................................................................................... 37
Films naar YouTube uploaden................................................................................................ 39
Uploaden naar YouTube – Movie Uploader for YouTube........................................................... 39
E-mail....................................................................................................................................... 40
Beelden als bijlage aan e-mailberichten toevoegen................................................................... 40
Diashows.................................................................................................................................. 41
Beelden weergeven in diashows.................................................................................................. 41
Beeldbeheer............................................................................................................................. 42
Bestandsnamen in groep wijzigen .............................................................................................. 42
Beelden op opnamedatum in mappen sorteren......................................................................... 42
Informatie-instellingen van beelden configureren............................................................... 43
Classificaties instellen.................................................................................................................... 43
Opmerkingen invoegen................................................................................................................ 43
Trefwoorden toewijzen................................................................................................................. 44
Beelden zoeken, filteren en sorteren.................................................................................... 45
Beelden zoeken............................................................................................................................. 45
Beelden filteren............................................................................................................................. 46
Beelden sorteren........................................................................................................................... 46
Beelden vergelijken................................................................................................................. 47
Meerdere beelden vergelijken...................................................................................................... 47
Mijn camera-instellingen........................................................................................................ 48
Het sluitergeluid en opstartscherm wijzigen............................................................................... 48
Beelden overdragen................................................................................................................ 50
Beelden naar een camera overdragen......................................................................................... 50
CANON iMAGE GATEWAY...................................................................................................... 51
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY................................................................................. 51
Registreren..................................................................................................................................... 51
Beschikbare services....................................................................................................................... 52
Voorkeursinstellingen............................................................................................................. 53
ZoomBrowser EX aanpassen......................................................................................................... 53
De taakknoppen aanpassen.......................................................................................................... 53
Bijlagen................................................................................................................ 54
Lijst met beschikbare functies................................................................................................ 54
Ondersteunde beeldtypes...................................................................................................... 56
De software bijwerken........................................................................................................... 57
De software verwijderen........................................................................................................ 57
Mappenstructuur van de geheugenkaart............................................................................. 58
Problemen oplossen................................................................................................................ 59
5
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CameraWindow en ZoomBrowser EX
CameraWindow en ZoomBrowser EX
De volgende twee vensters worden het meest gebruikt voor CameraWindow en
ZoomBrowser EX-procedures.
CameraWindow
Dit is software waarmee met de
camera wordt gecommuniceerd.
U kunt deze software gebruiken om
beelden van en naar de camera over
te dragen, beelden op de camera te
organiseren en om films op de camera
naar webdiensten te uploaden.
Het menuscherm aan de rechterkant
wordt weergegeven als de camera
is aangesloten op een computer.
Nadat de beelden van de camera zijn overgedragen, wijzigt
het scherm wanneer CameraWindow wordt gesloten.
ZoomBrowser EX
Dit is software waarmee beelden worden
beheerd die zijn overgedragen naar een
computer.
U kunt deze software gebruiken om
beelden op een computer te bekijken,
te bewerken en af te drukken. Als u
CameraWindow afsluit na het overdragen
van beelden, wordt het venster aan
de rechterkant weergegeven.
U kunt het venster ook
openen door te dubbelklikken
op het pictogram op het
bureaublad.
TIP
Gebruik de Help-functie
(Help) of het menu Help is beschikbaar in de meeste vensters van CameraWindow
De knop
en ZoomBrowser EX. Hier vindt u informatie wanneer u niet zeker weet hoe u door moet gaan.
Inhoudsopgave
6
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Het hoofdvenster van ZoomBrowser EX
Het hoofdvenster weergeven
Het hoofdvenster van ZoomBrowser EX wordt weergegeven nadat
de camerabeelden zijn overgedragen en wanneer CameraWindow is
afgesloten. U kunt het ook weergeven door te dubbelklikken op het
pictogram ZoomBrowser EX op het bureaublad.
Onderdeelnamen van het hoofdvenster
Functieknoppen
Menubalk
Weergaveregelpaneel
Taakknoppen
Selecteer uit te
voeren taken.
Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde
beelden
Geeft de laatst
opgehaalde beelden
weer.
Mappengebied
Hiermee selecteert u een
map voor weergave.
Weergavegebied
Pictogrammen die beeldeigenschappen
aanduiden, worden rond beelden weergeven,
zoals links te zien is.
Eigenschappenpictogram (Geeft de eigenschappen van een beeld weer)
: Beeld gemaakt in de cameramodus Stitch Hulp
: RAW-beeld
: Film
: Super slow-motion film
: Films die zijn opgenomen met de Filmsynopsismodus
: Beeld met geluidsmemobijlagen
Inhoudsopgave
: Beveiligd beeld
: Beeld dat met de AEB-functie van de camera
is gemaakt
: Geroteerd beeld (alleen geroteerd op het scherm)
: iFrame-film
: Beeld genomen met de GPS-functie van de camera
7
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Taken uitvoeren
Taken selecteren en taakvensterprocedures
Veel ZoomBrowser EX-functies worden beschikbaar door een taak te selecteren in het
hoofdvenster en de instructies te volgen in het aanwijzingenvenster van het nieuwe venster.
Zie "Lijst met beschikbare functies" in de bijlage voor meer informatie over de functies.
1
Selecteer een taak.
De hoofdstappen van de taak
worden hier weergegeven.
Volg de stappen.
U kunt teruggaan
naar een vorige stap.
Hier verschijnt een overzicht voor
de geselecteerde taak.
Hiermee kunt u de procedure
annuleren en teruggaan naar
het vorige venster.
2
Inhoudsopgave
Volg de instructies om de taak
uit te voeren.
8
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden overdragen
Beelden overdragen door de camera op een computer aan te sluiten
Draag de beelden van de camera over op de computer.
BELANGRIJK
•Bij de instructies in deze softwarehandleiding wordt aangenomen dat de
software correct is geïnstalleerd. Zie de Gebruikershandleiding voor de
installatieprocedures van de software.
•Lees de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aansluiten van de
camera op een computer. Lees ook "Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van
de camera op de computer".
•In sommige versies van Microsoft Windows wordt CameraWindow niet geopend
wanneer de camera wordt aangesloten. In dat geval dubbelklikt u op het pictogram
ZoomBrowser EX op het bureaublad om ZoomBrowser EX te starten en het
hoofdvenster te openen. Klik op de taakknop [Acquire & Camera Settings/Ophalen
& camera-instellingen] en vervolgens op [Connect to Camera/Camera verbinden].
1
2
3
Sluit de camera met de meegeleverde interfacekabel op de computer aan.
Schakel de camera aan, stel hem in op weergavemodus en bereid de
communicatie met de computer voor.
Wanneer er een venster verschijnt zoals is
weergegeven aan de rechterkant, klikt u op
[Downloads Images From Canon Camera using
Canon CameraWindow/Beelden van Canoncamera downloaden met Canon CameraWindow].
Als u Windows XP gebruikt, klikt u op [Canon
CameraWindow] en vervolgens op [OK] in het venster
Automatisch afspelen.
Als u Windows 7 gebruikt, voert u de volgende stappen
uit om CameraWindow weer te geven.
1. Klik op
op de taakbalk.
2. Klik in het scherm dat wordt weergegeven op de koppeling
om het programma te
wijzigen.
3. Klik op [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Beelden
van Canon-camera downloaden met Canon CameraWindow] en vervolgens op [OK].
4. Dubbelklik op .
Inhoudsopgave
9
Voor u start
4
Basistechnieken
Klik op [Import Images from
Camera/Beelden importeren
van camera] en vervolgens op
[Import Untransferred Images/
Niet-overgedragen beelden
importeren].
Alleen beelden die nog niet
zijn overgedragen worden nu
overgedragen.
Als u de logboekfunctie gebruikt
op een camera die is uitgerust met
een interne GPS-functie, worden
de GPS-logboekbestanden ook
overgedragen.
Klik op [OK] hebt in het
dialoogvenster dat aangeeft dat
de overdracht is voltooid en sluit
het CameraWindow-scherm.
De overgedragen beelden worden
weergegeven in het hoofdvenster.
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CameraWindow (menuscherm)
U kunt de nieuw overgedragen beelden selecteren
op opnamedatum of op de classificatie in My
Category (alleen speciale modellen).
: Deze mappen bevatten nieuw opgehaalde
beelden
Beelden die met [Photobook Set-up/Fotoboek
instellen] op de camera zijn geselecteerd, worden
opgeslagen in de map [Photobook/Fotoboek].
TIP
•Beelden van geheugenkaarten met een groot aantal beelden (meer dan 1.000) worden misschien niet correct
overgedragen. Gebruik in dat geval een geheugenkaartlezer voor het overdragen. Raadpleeg "Beelden
overdragen met een geheugenkaartlezer" voor informatie over beeldoverdracht vanaf een geheugenkaartlezer.
•De overdracht van filmbestanden duurt lang omdat de bestanden groot zijn.
De doelmap voor overgedragen beelden wijzigen
De overgedragen beelden worden standaard opgeslagen in de
map [Pictures/Afbeeldingen] of [My Pictures/Mijn afbeeldingen].
aan de rechterkant van de omschrijving van
Klik op de knop
stap 4 om de doelmap te wijzigen en klik vervolgens op de knop
[Import/Importeren]. Klik op [Browse/Bladeren] op het tabblad
[Folder Settings/Mapinstellingen] om de instellingen op het huidig
weergegeven scherm te voltooien.
De overdrachtdoelmap voor de GPS-logboekbestanden kan niet worden gewijzigd.
De software wijzigen die wordt weergegeven nadat
beelden zijn overgedragen
U kunt bepalen welke software wordt weergegeven nadat beelden
zijn overgedragen. Klik op
in de rechterbovenhoek van
CameraWindow en klik vervolgens op [Import/Importeren] in het
scherm dat wordt weergegeven en kies het tabblad [After Import/
Na import]. Nadat u de instellingen hebt gedaan, drukt u op [OK]
en sluit u het scherm [Preferences/Voorkeuren].
Inhoudsopgave
10
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
TIP
Select Images to Import/Selecteer beelden
om te importeren
Om slechts een selectie van de beelden van de
camera over te dragen, klikt u op [Import Images
from Camera/Beelden importeren van camera] in
CameraWindow (menuscherm). Klik daarna op
[Select Images to Import/Selecteer beelden om te
importeren]. Selecteer vervolgens de beelden in
het beeldoverdrachtscherm en klik op de knop
(Importeren). Raadpleeg "Beeldoverdrachtscherm"
voor meer informatie.
Import All Images/Alle beelden importeren
Om alle beelden naar de camera over te dragen,
klikt u op [Import Images from Camera/Beelden
importeren van camera] in CameraWindow
(menuscherm) en vervolgens op [Import All Images/
Alle beelden importeren].
Het automatisch overdragen van beelden naar
het opstartscherm van CameraWindow
Om automatisch beelden over te dragen wanneer
CameraWindow wordt gestart, klikt u op de
knop aan de rechterkant van CameraWindow
(menuscherm) en vervolgens op de knop [Import/
Importeren] en het tabblad [Auto Import/Automatisch importeren]. Schakel het selectievakje [Start importing images
automatically when this software is launched./Het importeren van beelden automatisch starten wanneer deze software
wordt gestart.] in.
Beelden overdragen met een geheugenkaartlezer
Wanneer u een geheugenkaart in de geheugenkaartlezer steekt, wordt een actiekeuzevenster geopend. Als u [View/
Download Images Using Canon ZoomBrowser EX/Beelden met Canon ZoomBrowser EX bekijken/downloaden]
selecteert, wordt ZoomBrowser EX gestart. Het volgende venster wordt weergegeven. Gebruik dit venster om de
overdracht procedures uit te voeren.
Hiermee worden alle niet-overgedragen
beelden overgedragen.
Hiermee kunt u beelden selecteren
en overdragen.
Hiermee kunt u beelden afdrukken.
Hiermee kunt u de overdrachtmap en
andere instellingen configureren.
BELANGRIJK
•Films die met de overdrachtfunctie van Windows 7 zijn overgebracht, worden mogelijk
niet correct verwerkt in ZoomBrowser EX. Draag de films met de bijgeleverde software
over.
Inhoudsopgave
11
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Afdrukken
Een beeld per pagina afdrukken
Hiermee drukt u één beeld per pagina af.
TIP
Films afdrukken
Films kunnen niet worden afgedrukt, maar u kunt wel stilstaande beelden uit films extraheren en deze
afdrukken nadat u ze hebt opgeslagen. Raadpleeg "Stilstaande beelden uit films extraheren" voor
informatie over het opslaan van stilstaande beelden uit films.
1
Klik op de taakknop [Print & Share/Afdrukken en
delen] in het hoofdvenster.
2
Klik op [Photo Print/Foto afdrukken].
3
Bevestig dat [1. Select
Images/1. Beelden selecteren]
is gekozen en selecteer
beelden om af te drukken.
Inhoudsopgave
12
Voor u start
4
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Klik op [2. Printer and Layout Settings/2. Instellingen voor printer
en lay-out] en stel de categorieën in.
Hiermee stelt u de
printer, het papierformaat
en randloze
afdrukinstellingen in.
Klik hier om een deel van het beeld af te snijden
en af te drukken.
Klik hier om op een beeld tekst
in te voegen en af te drukken.
Stel de opnamedatum-/tijdafdrukinstellingen in.
5
Klik op [3. Print/3. Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
TIP
Afdrukken met andere software
Als u gespecialiseerde afdruksoftware op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u de beelden ook
hiermee afdrukken. Klik op [Print & Share/Afdrukken en delen] in het hoofdvenster en vervolgens
op [Print Using Other Software/Afdrukken met andere software].
Inhoudsopgave
13
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Index afdrukken
Hiermee kunt u een index van de beelden afdrukken.
1
Klik op de taakknop [Print & Share/Afdrukken
en delen] in het hoofdvenster.
2
Klik op [Index Print/Index afdrukken].
3
Bevestig dat [1. Select
Images/1. Beelden selecteren]
is gekozen en selecteer
beelden om af te drukken.
Inhoudsopgave
14
Voor u start
4
5
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Klik op [2. Printer and Layout Settings/2. Instellingen voor printer en
lay-out] en stel de categorieën in.
Selecteer een beeld om te
roteren of bij te snijden.
Hiermee stelt u de printer- en
papierformaatinstellingen in.
Hiermee kunt u geselecteerde
beelden roteren.
Klik hier om het
geselecteerde beeld bij te
snijden en af te drukken.
Hiermee stelt u het aantal
rijen of kolommen in.
Hiermee configureert u het afdrukken van opname-informatie,
opmerkingen, kop- en voetteksten of paginanummers.
Klik op [3. Print/3. Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
Inhoudsopgave
15
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CameraWindow gebruiken
Het eerste menuscherm wordt geopend
Dit scherm verschijnt wanneer de camera aan uw computer wordt aangesloten.
Klik op de knoppen om de beschikbare opties weer te geven.
Geeft de informatie
over de ingebouwde
geheugenkaart weer.
Hiermee geeft
u cameragegevens weer.
Hiermee start u de bewerkingen
voor de overdracht van beelden
van uw camera naar uw
computer.
Hiermee start u bewerkingen
voor het beschermen, roteren
en verwijderen van beelden
op de camera. Bovendien
kunt u hiermee beelden van
de computer naar de camera
overdragen.
Hiermee start u bewerkingen
voor het uploaden van films op
de camera naar webservices.
Hiermee start u de bewerkingen voor
het instellen van het opstartscherm
van de camera, het opstartgeluid
en verschillende camerageluiden.
Raadpleeg "Mijn camera-instellingen"
in "Meer geavanceerde technieken"
voor meer informatie. Afhankelijk van
uw cameramodel wordt dit menu
mogelijk niet weergegeven.
TIP
De CameraWindow-functies aanpassen
Als u op de knop
klikt in de rechterbovenhoek van het scherm, kunt u verschillende functies aanpassen en
CameraWindow zodoende gebruiksvriendelijker maken. U kunt de automatische overdrachtinstellingen, het
opstartscherm dat verschijnt wanneer CameraWindow wordt opgestart en de overdrachtdoelmap wijzigen.
Inhoudsopgave
16
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldoverdrachtscherm
Dit scherm verschijnt wanneer u op [Import Images from Camera/Beelden importeren
van camera] klikt in het menuscherm. Klik vervolgens op [Select Images to Import/
Selecteer beelden om te importeren]. Selecteer het beeld dat u wilt overdragen
om het beeld naar uw computer over te dragen.
en klik op de knop
Weergavevenster (Miniatuurweergave)
Hiermee gaat u terug naar het menuscherm.
Hiermee schakelt u de opnamedatum en de
mapnaam onder de miniaturen in en uit (in de
miniatuurweergave).
Hiermee wijzigt u de grootte van de
miniaturen (in de miniatuurweergave).
Hiermee sluit u CameraWindow.
Hiermee schakelt u tussen
weergavemodussen.
Miniatuurweergave
Voorbeeldweergave
Weergave op volledige
schermgrootte
Door te dubbelklikken op
een beeld schakelt u naar
de voorbeeldweergave.
Dit symbool verschijnt op beelden
die nog niet zijn overgedragen.
Hiermee draagt u het
gekozen beeld over naar
het weergavevenster van
uw computer.
Hier vindt u beelden op de
camera die overeenkomen met
de geselecteerde filterweergave
in het gebied aan de
rechterkant van het scherm.
Hiermee roteert u de
geselecteerde beelden 90° links- of rechtsom.
Hiermee annuleert u de
beeldselectie.
Hiermee selecteert u alle
beelden.
De achtergrond van de geselecteerde beelden wordt blauw.
BELANGRIJK
•Welke functies (knoppen) worden weergegeven, is afhankelijk van het cameramodel.
Inhoudsopgave
17
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldorganisatiescherm
Dit scherm verschijnt wanneer u op [Organize Images on Camera/Beelden ordenen op
camera] in het menuscherm en vervolgens op [Organize Images/Beelden ordenen] klikt.
Als u op een map aan de rechterkant te klikt, worden alle beelden binnen de map
weergegeven als miniaturen (kleine afbeeldingen) aan de rechterkant van het scherm.
Weergavevenster (Miniatuurweergave)
Hiermee gaat u terug naar het menuscherm.
Hiermee schakelt u de opnamedatum en
de mapnaam onder de miniaturen in en uit
(in de miniatuurweergave).
Hiermee wijzigt u de grootte van de
miniaturen (in de miniatuurweergave).
Hiermee sluit u CameraWindow.
Hiermee schakelt u tussen
weergavemodussen.
Miniatuurweergave
Voorbeeldweergave
Weergave op volledige
schermgrootte
Door te dubbelklikken op
een beeld schakelt u naar
de voorbeeldweergave.
Dit symbool verschijnt op beelden
die nog niet zijn overgedragen.
Hiermee verwijdert u het
geselecteerde beeld in het
weergavevenster.
Hier vindt u beelden op de
camera die overeenkomen met
de geselecteerde filterweergave
in het gebied aan de
rechterkant van het scherm.
Hiermee roteert u de
geselecteerde beelden
90° links- of rechtsom.
Hiermee beschermt/
annuleert u de bescherming
voor het geselecteerde beeld
in het weergavevenster.
Hiermee kunt u beelden
vanaf de computer naar
de camera overdragen.
De achtergrond van de geselecteerde beelden wordt blauw.
BELANGRIJK
•Welke functies (knoppen) worden weergegeven, is afhankelijk van het cameramodel.
•Als u op de knop
(Verwijderen) klikt, wordt het beeld van de camera verwijderd.
Wees wel voorzichtig, want u kunt de verwijderde beelden niet herstellen.
Inhoudsopgave
18
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Het hoofdvenster van ZoomBrowser EX gebruiken
Hoofdvenster
Dit is het hoofdvenster voor het uitvoeren van taken in ZoomBrowser EX.
SlideShow/Diashow
Geeft de geselecteerde beelden
na elkaar weer in het venster.
Properties/Eigenschappen
Geeft informatie weer over
een geselecteerd beeld.
View Image/Beeld weergeven
Hiermee geeft u het
geselecteerde beeld in het
weergavevenster weer.
Taakknoppen
Selecteer een taak voor
uitvoering.
Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde beelden
U kunt beelden controleren
per opnamedatum of per
My Category.
Search/Zoeken
Voert zoekopdrachten voor beelden uit.
Delete/Verwijderen
Hiermee verwijdert u de geselecteerde beelden
of mappen.
• De verwijderde beelden worden naar de
Prullenbak op het bureaublad gestuurd.
• De koppeling tussen een geluidsmemo en
een beeld kan niet worden hersteld van een
bestand dat uit de Prullenbak is gehaald.
Rotate/Roteren
Hiermee roteert u een geselecteerd beeld.
• Klik op het menu [Edit/Bewerken]
en selecteer [Rotate According to
Rotation Information/Roteren volgens
roteringsinformatie] om ook het
originele beeld in de weergegeven
richting te roteren.
Weergavemodus
Hiermee selecteert u de
weergavemodus voor
het weergavegebied.
Weergaveregelpaneel
Configureert de
instellingen voor
beeldweergave in het
weergavegebied.
Weergavegebied
Geeft de beelden weer
in een indexlijst.
Mappengebied
Hiermee selecteert u een map voor weergave.
• U kunt veelgebruikte mappen registreren als favoriete mappen (
). Registreer deze door op [Add/Toevoegen] te
klikken. Als u een map uit het gebied favoriete mappen wilt verwijderen, selecteert u een map en klikt u op de knop
[Remove/Verwijderen].
Inhoudsopgave
19
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Weergavemodussen
Selecteer een weergavemodus voor het weergavegebied dat is aangepast aan uw doeleinden.
Zoom Mode/Modus in-/
uitzoomen: hiermee kunt u veel
beelden tegelijkertijd bekijken.
Scroll Mode/Modus Bladeren:
hiermee kunt u miniaturen bekijken
in een gebruiksvriendelijkere grootte.
TIP
Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave: hiermee
kunt u de beeldinformatie lezen
terwijl u het beeld bekijkt.
Miniaturen vergroten om beelden te controleren
Wanneer u in de modus In-/uitzoomen of de modus Bladeren de muisaanwijzer op een miniatuur plaatst,
wordt het bijbehorende beeld groter weergegeven in een apart venster. U kunt ook in het menu
(Gegevens weergeven) instellen dat dit aparte muisvenster niet wordt weergegeven.
Weergaveregelpaneel
In dit regelpaneel past u de weergave-instellingen voor het weergavegebied aan.
Selectiemenu
Klik hierop om alle beelden in het
weergavegebied te selecteren of
om de selectie van alle beelden
in het weergavegebied ongedaan
te maken.
Knop Selecteren
Gebruik deze knop om
afbeeldingen in de modus In-/
uitzoomen te selecteren.
Menu voor het weergeven/verbergen van
beeldgegevens
Geef hier op of u beeldgegevens, zoals
bestandsnaam, opnamedatum of classificatie,
al dan niet wilt weergeven onder de miniatuur.
Zoomknop
Zoom hiermee in of uit op het beeld.
Inhoudsopgave
Passend maken
Hiermee wijzigt u de grootte van de
miniaturen zodat deze in het venster
passen.
Weergavegrootte
Hiermee wijzigt u de grootte van de
miniatuur in het weergavegebied.
Bladerknop
Gebruik deze knop
om in zoommodus het
weergegeven deel van
het beeld te verplaatsen
(slepen binnen het
weergavegebied).
Filterprogramma
Hiermee worden alleen
beelden weergegeven die
aan specifieke voorwaarden
voldoen.
20
Basistechnieken
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Taken in het weergavegebied
Het mapniveau wijzigen
Het niveau van de weergegeven map kan worden gewijzigd
met behulp van de volgende procedures.
• Plaats de muisaanwijzer in de modus in-/uitzoomen op de
map en klik op het pictogram
wanneer dit verschijnt.
• Dubbelklik in de modus Bladeren of Voorbeeldweergave
op het pictogram .
om naar een hoger mapniveau
• Klik op het pictogram
te gaan.
De weergavegrootte
wijzigen
U kunt de weergavegrootte
(modus in-/uitzoomen)
of de miniatuurgrootte
(modus Bladeren) wijzigen
met behulp van de
schuifregelaar.
Beelden selecteren
Klik op een beeld in het weergavegebied om dat beeld
te selecteren. Om meerdere beelden te selecteren,
houdt u de [Ctrl]-toets ingedrukt terwijl u op beelden
klikt. U kunt ook de [Shift]-toets ingedrukt houden en
op het eerste en laatste beeld klikken om een reeks
aangrenzende beelden te selecteren.
Beelden weergeven
Dubbelklik op een beeld in het weergavegebied (of
selecteer het beeld en klik op
(Beeld weergeven))
om het weer te geven in het weergavevenster.
Nieuwe map maken
Om een nieuwe map te creëren in het
weergavegebied, klikt u op het menu [File/Bestand]
en selecteert u [New Folder/Nieuwe map].
Beelden verplaatsen, kopiëren
Om een beeld van de ene naar de andere map te
verplaatsen, sleept u het beeld naar de doelmap en
laat u de muisknop los.
Om een beeld te kopiëren, houd u de [Ctrl]-toets
ingedrukt en laat u de muisknop los zoals hierboven
is beschreven.
U kunt dezelfde procedures ook gebruiken om beelden
van Windows Explorer naar het hoofdvenster te kopiëren.
TIP
Rechtermuisknopmenu's
Klik met de rechtermuisknop op een venster of beeld om de contextmenu's weer te geven. Deze menu's
bevatten de functies die in de huidige context beschikbaar zijn en andere handige functies. Verhoog uw
efficiëntie met behulp van de rechtermuisknopmenu's.
Het Navigatorvenster gebruiken
Als u het weergegeven zoompercentage in de modus in-/uitzoomen wijzigt, verschijnt er een
Navigatorvenster waarop de huidige positie is weergegeven. In het Navigatorvenster kunt u de positie
wijzigen door te slepen met
of door in het venster te klikken.
Inhoudsopgave
21
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Het venster Eigenschappen
Het venster Eigenschappen wordt weergegeven wanneer u een beeld in het weergavegebied selecteert en op de knop
Eigenschappen klikt. Het venster Eigenschappen wordt niet weergegeven in de modus Voorbeeldweergave.
Hiermee geeft u categorieën weer
of verbergt u deze.
Protect/Beveiligen
Hiermee voorkomt u dat een
beeld wordt overschreven of
verwijderd.
File Name/Bestandsnaam
U kunt de bestandsnaam wijzigen.
Comment/Opmerking
Hier kunt u een opmerking typen.
Rating and My Category/
Classificatie en My Category
Hiermee stelt u de classificatie
voor een beeld in.
Er wordt een pictogram
weergegeven als een My
Category is ingesteld (alleen bij
bepaalde modellen).
Keywords/Trefwoorden
Hiermee geeft u de trefwoorden
op die bij zoekacties worden
gebruikt.
Brightness Histogram/
Helderheidshistogram
Een grafiek van de verdeling van
licht en donker in een beeld.
Shooting Information/
Opnamegegevens
Hiermee geeft u gedetailleerde
informatie weer, zoals sluitertijd
en belichtingscompensatie.
Welke gegevens worden
weergegeven hangt af
van het cameramodel.
Beeldselectieknoppen
Als er meerdere beelden zijn geselecteerd, kunt
u schakelen tussen de beelden waarvoor de
informatie wordt weergegeven in het venster
Eigenschappen.
Inhoudsopgave
22
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Weergavevenster
Als u dubbelklikt op een beeld in het hoofdvenster wordt het beeld in dit venster
weergegeven.
Hiermee kunt u het beeld groter weergeven.
Als u inzoomt wordt het Navigatorvenster
weergegeven waarop u de relatieve positie
in het beeld kunt zien.
Een beeld bewerken.
Hiermee geeft u opnamegegevens weer.
Configureer het informatiescherm; klik op het menu [Tools/
Extra] en selecteer vervolgens [Preferences/Voorkeuren].
Hiermee geeft
u meerdere beelden
naast elkaar weer.
Geeft het beeld weer op
volledige schermgrootte.
Opnamegegevens
Stel classificaties in.
•Wanneer een film wordt weergegeven, verschijnt het volgende venster.
Hiermee kunt u stilstaande
beelden uit films extraheren.
Hiermee kunt u delen
afknippen van het
begin en einde van
een videoclip.
U kunt ongewenste
scènes verwijderen
uit de filmpjes die in (Filmsynopsis) zijn
gemaakt.
U kunt de weergave en
het geluidsvolume van
een film regelen.
•Wanneer een super slow-motion film wordt weergegeven, verschijnen het pictogram
(realtime afspelen)
klikt, wordt de film afgespeeld op de
en een balk voor het wijzigen van de afspeelsnelheid. Als u op
snelheid waarop deze is opgenomen.
Inhoudsopgave
23
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden bewerken
BELANGRIJK
•Nadat een beeld is bewerkt, wordt het originele beeld overschreven, behalve
als de bestandsnaam is gewijzigd voordat het beeld werd opgeslagen. Om
het originele beeld ongewijzigd te bewaren, moet u de bestandsnaam bij het
opslaan van het bewerkte beeld wijzigen.
•Dit gedeelte is een inleiding tot de procedures die u kunt starten met de taakknop Bewerken. U kunt
beelden op dezelfde wijze bewerken door in het weergavevenster op de knop [Edit/Bewerken] te klikken.
Rode ogen correctie
Hiermee kunt u de originele kleur van de ogen herstellen als ze door de reflectie van
de flitser rood zijn geworden.
Procedures
1 Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit Image/
Beeld bewerken].
2 Selecteer een beeld.
3 [2. Select Editing Tool/
•Klik op [Start] wanneer de modus Automatisch is
2. Bewerkingshulpprogramma
geselecteerd.
selecteren]
•Schakel naar de modus Handmatig als de modus
4 [Red Eye Correction/Rode
Automatisch het beeld niet kan corrigeren en selecteer
ogen correctie]
de locatie van het oog dat u wilt corrigeren.
5 [3. Finish/3. Voltooien]
Automatisch aanpassen
•Films en RAW-beelden kunnen niet worden
bewerkt.
Hiermee kunt u de kleurbalans en de helderheid van het beeld aanpassen.
1
2
3
4
5
Procedures
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit Image/
Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Auto Adjustment/Automatisch
aanpassen]
[3. Finish/3. Voltooien]
•Films en RAW-beelden kunnen niet worden
bewerkt.
Inhoudsopgave
24
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Kleur/helderheid aanpassen
U kunt de kleurbalans en de helderheid van een beeld aanpassen met behulp van een
aantal verschillende methodes.
Helderheid,
intensiteit,
contrast
Procedures
1
RGB-aanpassen
2
3
Niveau aanpassen
4
Aanpassing van de
toonkromme
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Color/Brightness Adjustment/
Kleur/helderheid aanpassen]
[3. Finish/3. Voltooien]
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Scherpte aanpassen – omtrekken benadrukken
Beelden worden scherper gemaakt door het benadrukken van de omtrekken van
onderwerpen, zoals mensen en voorwerpen.
Procedures
Scherper maken
Unsharp Mask
1
2
3
4
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Sharpness/Scherpte]
[3. Finish/3. Voltooien]
•De Unsharp Mask [Radius] is de grootte
waarbij de omtrek is vastgesteld en
de [Threshold/Drempelwaarde] is de
standaardwaarde waarbij de omtrek
is vastgesteld.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
25
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Bijsnijden – een deel van een beeld afsnijden
Verwijder hiermee de onnodige delen van het beeld, zodat alleen de benodigde delen
overblijven.
Procedures
1
2
3
4
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Trim/Bijsnijden]
[3. Finish/3. Voltooien]
•U kunt ook waarden of een hoogtebreedteverhouding invoeren om het
bij te snijden gebied op te geven.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Tekst invoegen
Hiermee kunt u tekst op het beeld invoeren.
U kunt de lettertype-, grootte-,
kleur- en teksteigenschappen
aanpassen zoals u dat wilt.
HELLO
Procedures
1
2
3
4
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Insert Text/Tekst invoegen]
[3. Finish/3. Voltooien]
•Als u het selectievakje [Antialias/AntiAlias] inschakelt, worden de tekstranden
vervaagd zodat deze overgaan in het
beeld op de achtergrond.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
26
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Andere bewerkingssoftware gebruiken
Als u vooraf een ander bewerkingsprogramma bij ZoomBrowser EX registreert, kunt u deze
software gebruiken om een beeld te bewerken dat is geselecteerd in ZoomBrowser EX.
Een bewerkingsprogramma registreren
Registreer het programma,
zodat het kan worden
gestart in ZoomBrowser EX.
ZoomBrowser EX
Procedures
1
Ander beeldbewerkingsprogramma
2
3
4
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Edit with external
image editor/Met extern
beeldbewerkingsprogramma
bewerken]
[Manage List/Lijst beheren]
Beelden bewerken met een geregistreerd bewerkingsprogramma
Procedures
1
2
3
4
5
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Edit
Image/Beeld bewerken].
Selecteer een beeld.
[2. Select Editing Tool/
2. Bewerkingshulpprogramma
selecteren]
[Edit with external
image editor/Met extern
beeldbewerkingsprogramma
bewerken]
[3. Finish/3. Voltooien]
•Voor beelden die met de camera zijn
gemaakt en vervolgens zijn verwerkt
en opgeslagen met een ander
beeldbewerkingsprogramma, kan de
opname-informatie verloren gaan.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
27
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Geluiden toevoegen
U kunt geluidseffecten of achtergrondmuziek aan beelden toevoegen en de geluiden
afspelen.
Geluid toevoegen
Procedures
1
2
+
Dit symbool wordt weergegeven
op beeldminiaturen waaraan
geluidsbestanden zijn toegevoegd.
Selecteer een beeld.
[Edit/Bewerken] en [Add/
Remove Sound/Geluid
toevoegen/verwijderen].
•Aan beelden kunnen WAVEgeluidsbestanden (met de extensie
".wav") worden toegevoegd.
•Als u een geluidsbestand aan een
beeld toevoegt, wordt het geselecteerde
geluidsbestand gekopieerd naar dezelfde
map als het beeldbestand.
Een geluidsbestand van een beeld afspelen
Procedures
1
2
Selecteer een beeld.
[Edit/Bewerken] en [Play
Sound/Geluid afspelen].
Inhoudsopgave
28
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Panoramabeelden maken – PhotoStitch
U kunt brede panoramische beelden maken door de camera enigszins te bewegen
tijdens het maken van een reeks beelden en deze vervolgens samen te voegen.
Procedures
1
Selecteer een taak aan
de linkerkant van het
venster: [Edit/Bewerken]
en [Stitch Photos/Foto's
samenvoegen].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Gebruik het programma PhotoStitch
om de beelden te maken.
TIP
De Stitch Hulp-modus gebruiken
Als u de Stitch Hulp-modus van de camera gebruikt om de beelden te maken, kan PhotoStitch
automatisch de beeldvolgorde en richting voor het samenvoegen bepalen. Dit maakt het samenvoegen
van de beelden gemakkelijker. (Sommige cameramodellen hebben de Stitch Hulp-modus niet.)
BELANGRIJK
•Als u een bericht ziet met de waarschuwing dat er onvoldoende geheugen
beschikbaar is op de computer, ga dan op een van de volgende manieren te
werk om het probleem op te lossen.
•Sluit alle toepassingen behalve PhotoStitch.
•Beperk de grootte en het aantal te combineren beelden.
•Ga naar het tabblad [Save/Opslaan], selecteer [Adjust image.../Beeld aanpassen…]
en pas vervolgens de grootte aan in "Saved Image Size/Grootte opgeslagen
beelden".
Inhoudsopgave
29
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Films bewerken
U kunt originele films maken door videoclips en stilstaande beelden met elkaar te
verbinden.
U kunt zelfs titels en andere tekst, achtergrondmuziek en verschillende speciale
effecten aan de film toevoegen.
ABC
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken], [Edit
Movie/Film bewerken].
TIP
Op te nemen filmlengte
• In de tabel rechts wordt de maximale filmduur aangegeven.
Er verschijnt een bericht als u een langere film probeert op te
slaan. Maak de film korter of kleiner als dit gebeurt.
Grootte film
1920x1080
1280x720
640x480
320x240
De afspeelsnelheid van een super slow-motion film
wijzigen en deze als nieuw bestand opslaan
• Klik in stap 2 op [Slow Play Speed/Lage afspeelsnelheid] om
de afspeelsnelheid te wijzigen (alleen bij super slow-motion films).
Max. lengte
Under 10 minuten
Under 20 minuten
Under 30 minuten
Under 60 minuten
BELANGRIJK
•Films die met deze functie zijn bewerkt, kunnen niet op de camera worden
teruggezet.
•Het opslaan van films kost tijd, met name het opslaan van films van het type
MOV die zijn geselecteerd met [Save image type/Beeldtype opslag] duurt lang.
Inhoudsopgave
30
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
RAW-beelden converteren – Digital Photo Professional
U kunt de RAW-beelden converteren in JPEG- en TIFF-beelden.
Het hoofdvenster van Digital Photo Professional
Procedures
1
2
3
Hiermee selecteert u mappen die beelden bevatten.
4
Het toolpalet van Digital Photo Professional
Klik op
(Edit image window/
Venster Beeld bewerken).
Pas de helderheid en
witbalans van het beeld
aan in het toolpalet.
•De aangepaste inhoud (de informatie
voor beeldverwerkingsvereisten)
wordt samen met het beeld als
een "recept" opgeslagen.
•Met Digital Photo Professional kunt
u beelden aanpassen zodat u de beste
resultaten krijgt voor de gewenste
scène of het gewenste onderwerp
door een Picture Style op te geven.
•Welke items beschikbaar zijn voor
aanpassing, is afhankelijk van het
cameramodel.
U kunt de drie RGB-kanaalniveaus
allemaal tegelijk of afzonderlijk
aanpassen met de Toonkromme.
Hiermee vermindert u het geluid bij
het maken van nachtopnamen of bij
het maken van opnamen op hoge
ISO-snelheid.
Hiermee past u de helderheid, de
witbalans en de Picture Style aan.
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Edit/Bewerken] en [Digital
Photo Professional Process
RAW Images/Digital Photo
Professional: RAW-beelden
verwerken].
Selecteer een RAW-beeld in
het hoofdvenster van Digital
Photo Professional.
5
[File/Bestand] en [Convert and
save/Converteren en opslaan].
•Nadat u het bestandstype, de grootte
en de doelmap hebt ingesteld, klikt
u op [Save/Opslaan].
Hiermee past u het contrast,
de kleurtoon en de
kleurverzadiging aan.
Inhoudsopgave
•Alleen RAW-beelden die compatibel zijn met
Digital Photo Professional, kunnen worden
verwerkt.
•Controleer of u de conversiesoftware voor
RAW-beelden gebruikt die bij uw camera
is meegeleverd.
31
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Om af te drukken met Digital Photo Professional selecteert u een beeld in
het hoofdvenster. Klik vervolgens op het menu [File/Bestand] en selecteer de
afdrukfunctie. Digital Photo Professional biedt de volgende afdrukmethoden.
Afdrukmethode Beschrijving
Enkele afdruk
De lay-out wordt automatisch ingesteld voor het afdrukken van één beeld op één pagina.
Gedetailleerde
instelling
Hiermee kunt u zelf de lay-out instellen, titels toevoegen of afdrukken met opname-informatie.
Contactafdruk
Met deze methode wordt een reeks beelden op één pagina afgedrukt (hiermee kunt ook het
aantal beelden en de lay-out instellen en titels toevoegen).
BELANGRIJK
• RAW-beelden kunnen alleen worden opgenomen op modellen waarvoor "RAW"
als een van de gegevenstypen wordt vermeld in het gedeelte "Specificaties" in de
Gebruikershandleiding.
• Alleen RAW-beelden die compatibel zijn met Digital Photo Professional, kunnen
worden verwerkt. Controleer het item "Gegevenstype" in het gedeelte "Specificaties"
van de Gebruikershandleiding op compatibiliteit.
• Download de handleiding van Digital Photo Professional (PDF-formaat) van de
Canon-website voor een meer gedetailleerde uitleg van de bedieningsprocedures.
TIP
RAW-beelden
RAW-beelden bevatten de ongewijzigde gegevens zoals deze door de beeldsensor van de camera zijn
opgenomen. Omdat deze ruwe gegevens bevatten die afwijken van de normale JPEG-beelden, doordat
er in de camera geen beeldaanpassing of compressie is uitgevoerd, kunnen deze op de computer worden
geconverteerd met behulp van een proces zonder kwaliteitsverlies.
Verwerken in de camera
Verwerken op de computer
Beeldaanpassing
• Kan worden gebruikt met algemene
programma's.
Compressie
JPEG-beeld
• De kwaliteit van het beeld wordt bij aanpassing
Beeldsensorgegevens Beeldaanpassing en
minder omdat het is gecomprimeerd.
bij het ontgrendelen -compressie wordt
RAW-beeldverwerking met Digital
automatisch uitgevoerd
van de sluiter
Photo Professional
Standaard
beeldopname
RAWbeeldopname
RAW-beeld
Beeldaanpassing
Compressie
JPEG-beeld,
TIFF-beeld
• U kunt het beeld bekijken terwijl u aanpassingen
uitvoert, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over kwaliteitsverlies.
• Als u de beelden met algemene programma's wilt
bekijken, moeten de beelden met Digital Photo
Professional worden verwerkt.
Inhoudsopgave
32
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Exporteren
De grootte en het type van (stilstaande) beelden wijzigen
Wanneer u een beeld exporteert, kunt u de grootte en de indeling van een beeld
wijzigen, zodat het op het internet kan worden gepubliceerd of als bijlage aan een
e-mailbericht kan worden toegevoegd.
Procedures
1
.bmp
.jpg
.tif
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Export Still Images/
Stilstaande beelden
exporteren].
•Als u beelden als een ander bestandstype
dan JPEG opslaat, zal er opnameinformatie verloren gaan.
Filmgroottes en -types wijzigen
Wanneer u een film exporteert, kunt u de grootte en de indeling van een film
wijzigen, zodat deze op het internet kan worden gepubliceerd of bij een e-mailbericht
kan worden bijgevoegd.
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Export Movies/Films
exporteren].
•U kunt deze functie ook gebruiken om
films te roteren.
.avi
.mov
Inhoudsopgave
BELANGRIJK
• De export van films kan
lang duren.
33
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Stilstaande beelden uit films extraheren
U kunt stilstaande beelden van uw favoriete frames in een film extraheren en opslaan.
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren], [Extract
frames from a movie/Frames
uit een film extraheren].
Extraheer je beste opnames
als stilstaande beelden
Opname-informatie exporteren
U kunt de opname-informatie die bij een beeld is opgeslagen, zoals de sluitersnelheid
en belichting, als een tekstbestand opslaan.
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Export Shooting Properties/
Opname-eigenschappen
exporteren].
Bepaal de oorzaak van mislukte
foto's of vergelijk de instellingen
van meerdere beelden.
Inhoudsopgave
34
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Schermbeveiligingsbeelden voor de computer maken
U kunt beelden exporteren en als schermbeveiliging gebruiken.
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Export as a Screen Saver/
Als schermbeveiliging
exporteren].
Achtergrondbeelden voor de computer maken
U kunt beelden exporteren en als achtergrondbeelden gebruiken.
Procedures
1
Inhoudsopgave
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Export as a Wallpaper/
Als achtergrond exporteren].
35
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Opslaan op cd
U kunt beelden met hun opname-informatie opslaan op CD-R/RW-disks.
Procedures
1
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Export/Exporteren] en
[Backup to CD/Reservekopie
maken op cd].
Maak een reservekopie van
belangrijke beelden of verdeel
uw vakantiefoto's op disks.
BELANGRIJK
•Deze functie kan alleen worden gebruikt op computers die voldoen aan de
volgende eisen:
•De computer is standaard uitgerust met een CD-R/RW-station
•Het schrijven naar het CD-R/RW-station onder Windows werkt correct
•Als u een nieuwe CD-R/RW-disk in het station plaatst en er
verschijnt een venster zoals rechts is afgebeeld, klikt u op
([Cancel/Annuleren] in Windows XP) om het venster te sluiten.
Inhoudsopgave
36
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
GPS
GPS-informatie gebruiken – Map Utility
Als u de informatie gebruikt van beelden die zijn genomen met een
camera die is uitgerust met een interne GPS-functie, of de informatie van de
GPS‑logboekbestanden, kunt u de opnamelocatie of de route die u met de camera
hebt afgelegd, gemakkelijk weergeven op een kaart. U kunt ook informatie over
de locatie toevoegen of verwijderen.
GPS (Global Positioning System) is een systeem dat gebruik maakt van satellieten om
de huidige locatie te bepalen.
Procedures
1
2
Modus Route Weergeven/bewerken
Het beeld dat in ZoomBrowser
EX is geselecteerd, wordt
weergegeven.
Voer een locatie
in om te zoeken.
3
Selecteer een beeld.
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[View & Classify/Weergeven
en classificeren] en [View on
map/Weergeven op kaart].
Selecteer een
weergavemodus.
Exporteert bestanden voor gebruik bij het
weergeven van beelden met Google Earth. U moet
Google Earth installeren om deze bestanden te
gebruiken. Afhankelijk van de versie van Google
Earth die u gebruikt, kunnen beelden mogelijk niet
altijd correct worden weergegeven.
Het momenteel geselecteerde beeld wordt vergroot
weergegeven in een pop-upvenster.
De opnamelocatie van beelden wordt op de kaart
weergegeven met behulp van een pin.
Voegt informatie over de locatie van een beeld toe of verwijdert deze.
Voegt een beeld toe.
Inhoudsopgave
37
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Modus voor beheer van GPS-logboekbestanden
Draagt logboekinformatie
over en geeft deze weer.
Gebruik dit om de afgelegde
route aan te passen wanneer
deze niet correct wordt
weergegeven.
Geeft GPSlogboekbestanden
weer.
Verwijdert een GPS-logboekbestand uit de lijst.
Wijzigt de informatie over het tijdsverschil in een
GPS-logboekbestand.
Voegt een GPS-logboekbestand toe.
Laadt een GPS-logboekbestand van een camera
of geheugenkaart.
BELANGRIJK
•Voor het gebruik van deze software is internettoegang vereist. (U moet
beschikken over een account bij een ISP (Internet Service Provider),
geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding.)
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
•Google, Google Maps en Google Earth zijn handelsmerken van Google Inc.
•Aangezien deze software Google Maps™ gebruikt om beelden en afgelegde
routes weer te geven, worden de informatie over de locatie van beelden en
GPS‑logboekbestanden geüpload naar Google.
•Beelden die met de GPS-functie zijn genomen, en GPS-logboekbestanden
bevatten allebei informatie die kan worden gebruikt om de fysieke locatie van
de gebruiker te bepalen. Zorg ervoor dat u de nodige voorzorgsmaatregelen
treft bij het overdragen van beelden en GPS-logboekbestanden naar anderen,
of bij het uploaden van deze gegevens naar internet waar iedereen ze kan
bekijken.
•U kunt alleen beelden weergeven die zijn genomen met een camera die is
uitgerust met een interne GPS-functie.
Inhoudsopgave
38
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Films naar YouTube uploaden
Uploaden naar YouTube – Movie Uploader for YouTube
U kunt de door u opgenomen films naar YouTube uploaden. U kunt films uploaden
die op de camera of een computer zijn opgeslagen.
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 tot en met 3 in
"Beelden overdragen" voor meer
informatie.
2
3
4
5
6
7
[Upload Images from Camera/
Beelden vanaf camera uploaden]
[Upload movies to YouTube/
Films naar YouTube uploaden]
Selecteer films.
Klik op
(Volgende).
Voer een titel en beschrijving
in en klik op
(Uploaden).
Voer uw YouTubegebruikersnaam en
-wachtwoord in en meld u aan.
TIP
Films vanaf de computer uploaden
Klik op de taakknop [Print & Share/Afdrukken en delen] aan de linkerkant van het hoofdvenster en klik
vervolgens op [Upload movies to YouTube/Films naar YouTube uploaden]. De geselecteerde film zal worden
toegevoegd aan de lijst die op het scherm verschijnt. Geef een titel en beschrijving voor de film op en klik
(Uploaden).
vervolgens op de knop
BELANGRIJK
•Afhankelijk van YouTube-specificaties of toekomstige wijzigingen in specificaties
kan deze functie niet worden gegarandeerd.
•U kunt alleen films uploaden die korter zijn dan 15 minuten, met een
bestandsgrootte van minder dan 2 GB.
•In sommige gevallen kunnen films die op de computer zijn bewerkt, niet worden
geüpload.
•Voor het uploaden van films is internettoegang vereist (u moet beschikken
over een account bij een ISP (Internet Service Provider), geïnstalleerde
browsersoftware en een internetverbinding).
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
Inhoudsopgave
39
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
E-mail
Beelden als bijlage aan e-mailberichten toevoegen
U kunt via e-mail beelden verzenden als bestandsbijlagen.
Klik voor de meeste
beelden hier.
Klik hier wanneer u de grootte of de
kwaliteitsinstellingen van het beeld wilt
wijzigen. Klik vervolgens op [Custom
Settings/Aangepaste instellingen] om
de instellingen te wijzigen.
1
2
Procedures
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[Print & Share/Afdrukken en
delen] en [Email Images/Beelden
e-mailen].
Selecteer een beeld dat u wilt
verzenden.
•U kunt ook meerdere beelden of alle
beelden in een map selecteren.
3
Klik op [2. Change Image Size/
2. Het beeld vergroten/verkleinen]
•U kunt de grootte en de
kwaliteitsinstellingen wijzigen.
4
Klik hier om de huidige
opties te controleren.
Klik hier om de werkelijke grootte
van het gecomprimeerde bestand
te controleren.
Klik hier om een voorbeeld
van het gecomprimeerde
beeld te bekijken.
Klik op [3. Finish/3. Voltooien]
•De e-mailsoftware wordt gestart en
het verzendscherm verschijnt. Het
geselecteerde beeld verschijnt als
een bestandsbijlage.
•Als [Save to Folder/Opslaan in map]
is geselecteerd in "After Finishing
the Task/Na het voltooien van de
taak" worden volgens de [Custom
Settings/Aangepaste instellingen] de
geselecteerde beelden opgeslagen
in de opgegeven doelmap.
TIP
Automatische opstartinstellingen voor e-mailsoftware
• Als u Windows 7 gebruikt, moet u vooraf een e-mailprogramma installeren. Als u instellingen wijzigt,
kunt u het standaardprogramma instellen door te klikken op het menu [Start], gevolgd door [Default
Programs/Standaardprogramma’s].
• Als u Windows Vista gebruikt, configureert u de instellingen in uw e-mailsoftware. U kunt bijvoorbeeld
de e-mail van Windows configureren door de e-mail op te starten. Klik op het menu [Tools/Extra] en
vervolgens op [Options/Opties], [Default Messaging Programs/Programma's voor het afhandelen van
berichten], [This application is not the default Mail handler/Dit is NIET het standaard-e-mailprogramma]
en [Make Default/Als standaard instellen ].
• Als u Windows Vista gebruikt, kunt u de instellingen configureren door het programma Internet Explorer
te starten. Klik op het menu [Tools/Extra] en vervolgens op [Internet Options/Internetopties], het tabblad
[Programs/Programma's] en het vervolgkeuzemenu [E-mail].
BELANGRIJK
•Om ervoor te zorgen dat de e-mailsoftware automatisch wordt gestart, moet de
MAPI-client van de e-mail vooraf zijn ingesteld.
•Als de e-mailsoftware niet automatisch wordt gestart, slaat u de beelden eerst
op de computer op. Start vervolgens uw e-mailsoftware om de beelden toe te
voegen en te verzenden. U kunt de doelmap voor opgeslagen beelden instellen
met behulp van [Custom Settings/Aangepaste instellingen].
Inhoudsopgave
40
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Diashows
Beelden weergeven in diashows
U kunt meerdere beelden achter elkaar op volledige schermgrootte weergeven als
een diashow.
U kunt de overgangseffecten,
weergegeven informatie en
tijdsinstellingen zelf configureren
zoals u dat wilt.
Procedures
1
Selecteer een taak aan
de linkerkant van het
venster: [View & Classify/
Weergeven en classificeren]
en [View as a Slide Show/Als
diavoorstelling weergeven].
TIP
Knopfuncties diashow
Wanneer u een diashow afspeelt, verschijnen onder aan het scherm de volgende knoppen.
U kunt de Classificatie voor een
beeld instellen terwijl het wordt
weergegeven.
Na de diashow blijven de
beelden geselecteerd die
u tijdens de show hebt
aangeklikt.
Inhoudsopgave
Terugspoelen
Pauzeren
De beelden die u tijdens
de show hebt aangeklikt,
verschijnen na de diashow
in een afdrukvenster.
Doorspoelen
Hiermee stopt
u de diashow.
41
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldbeheer
Bestandsnamen in groep wijzigen
U kunt de bestandsnamen van meerdere beelden tegelijkertijd wijzigen.
Procedures
1
Naam + nummer
Opnamedatum + nummer
Naam + opnamedatum + nummer
Opnamedatum + naam + nummer
xxx_01
xxx_02
xxx_03
U kunt willekeurig
genummerde beelden
en ontvangen
beelden veranderen
in opeenvolgend
genummerde beelden.
xxx_04
xxx_05
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[View & Classify/Weergeven
en classificeren] en [Rename
Multiple Files/Meerdere
bestanden hernoemen].
•Klik op het menu [File/Bestand] en
selecteer [Rename/Hernoemen] of klik
op de bestandsnaam in de modus
Voorbeeldweergave om individuele
bestands- en mapnamen te wijzigen.
•Als u de beeldnaam wijzigt in
ZoomBrowser EX, wordt ook de werkelijke
bestandsnaam op de disk gewijzigd.
Beelden op opnamedatum in mappen sorteren
U kunt beelden op basis van hun opnamedatum in mappen sorteren.
Procedures
200x/05/15
200x/05/16
1
Selecteer een taak aan
de linkerkant van het
venster: [View & Classify/
Weergeven en classificeren]
en [Classify into Folder/
Classificeren in map].
200x/05/17
Ook beelden die zijn gemaakt
voordat u ZoomBrowser EX bent
gaan gebruiken, kunnen op deze
manier samen worden beheerd.
Inhoudsopgave
42
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Informatie-instellingen van beelden configureren
Classificaties instellen
Er zijn zeven classificatieniveaus voor beelden: ,
,
,
,
, Niet-geclassificeerd
en Afwijzen. Door classificaties te gebruiken, kunt u beelden sorteren om te bekijken of om in te
zoeken.
Procedures
1
2
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave]
Stel [Rating/Classificatie] in.
• U kunt classificaties ook als volgt instellen:
- Via het menu [Edit/Bewerken] van
ZoomBrowser EX of via het venster
Eigenschappen. Het is ook mogelijk via
de functie voor classificatie instellen in het
weergavevenster.
- Via de camerafunctie [Tag as Favorite/Favoriet
markeren].
- Via de functie [Rating/Classificatie] in
Windows 7/Windows Vista (met uitzondering
van films).
• Als u de eerdere installatie overschrijft bij het
installeren van de software, worden bestaande
classificatie-instellingen mogelijk gewijzigd. Zie
voor meer informatie de Help-functie.
BELANGRIJK
•De enige camera’s die kunnen worden gebruikt om beelden te classificeren, zijn de
camera's waarop 'Favorieten' wordt vermeld in het gedeelte 'Menu’s' van de tabel
'Menu Afspelen' aan het einde van de Gebruikershandleiding.
Opmerkingen invoegen
U kunt de tekst van uw keuze invoeren in de vorm van Opmerkingen.
witte
Uitgestrekte
en
zandstrand
Reisje n
aar de
blauwe
zee
Inhoudsopgave
Ontspanne
nd
middagdu
tje
Procedures
1
2
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave].
[Comment/Opmerking]
invoegen.
•U kunt de opmerkingen ook beheren
in het venster Eigenschappen.
43
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Trefwoorden toewijzen
U kunt trefwoorden instellen voor gebruik in zoekopdrachten voor beelden.
Procedures
1
Familie,
jes
Familie, Reis
Dieren
Vrienden,
Selecteer
trefwoorden
Vakantie
2
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave].
[Keywords/Trefwoorden]
invoegen.
•U kunt trefwoorden ook beheren in
het menu [Tools/Extra] of in het venster
Eigenschappen.
•Om trefwoorden toe te voegen, klikt
u op het menu [Tools/Extra] en selecteert
u vervolgens [Manage Keywords/
Trefwoorden beheren].
TIP
Over beeldinformatie
Het volgende schema geeft de informatie weer die naast de opname-informatie aan beelden kan worden toegevoegd.
Informatietype
My Category Classificaties
Opmerkingen
Inhoud
Tekstinvoer
Categorieën
zonder
Favoriete beelden worden
zoals Mensen,
beperkingen over
geclassificeerd door het
Landschap,
de opnamesituatie
toevoegen van sterren ( )
enz.
of gerelateerde
herinneringen.
Trefwoorden
Er wordt een selectie
gemaakt uit een
(aanpasbare) lijst
trefwoorden, zoals
het onderwerp, de
plaats of actie van
de foto.
Camera
ZoomBrowser EX, Digital Photo Professional,
Camera (Favoriet),
Windows 7/
Windows Vista
(Classificatie)
Gebruikt in
zoekopdrachten
—
O
O
O
Gebruikt als
filtercriteria
O
O
—
—
Weergeven onder
miniaturen
O
O
O
—
Configuratiemethode
ZoomBrowser EX
U kunt de categorieën die onder miniaturen worden weergegeven, selecteren door te klikken op
in het Weergaveregelpaneel.
Inhoudsopgave
44
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden zoeken, filteren en sorteren
Beelden zoeken
U kunt beelden zoeken met behulp van parameters die zijn geëxtraheerd uit de
informatie die aan deze beelden is gekoppeld.
Procedures
1
Classificaties
Trefwoorden
Opmerkingen
Wijzigingsdatums
Selecteer een taak aan de
linkerkant van het venster:
[View & Classify/Weergeven
en classificeren] en [Search/
Zoeken].
•Na een zoekopdracht worden de
gecorreleerde beelden in de map [Search
Results/Zoekresultaten] weergegeven.
Opnamedatums
TIP
Taken bij zoekresultaten
U kunt in de map [Search Results/Zoekresultaten] beelden selecteren en er bewerkingen op uitvoeren,
zoals beelden afdrukken of kopiëren naar andere mappen.
BELANGRIJK
• Als u een beeld uit de map [Search Results/Zoekresultaten] verwijdert, wordt het
originele beeld verwijderd. Wees voorzichtig wanneer u items uit deze map verwijdert.
Inhoudsopgave
45
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden filteren
U kunt filters gebruiken om alleen beelden weer te geven die voldoen aan de
parameters die in het weergavegebied zijn geselecteerd.
Procedures
1
[Filter]
Classificaties
My Category
In dit gedeelte kunt u filtercriteria opgeven.
Beelden sorteren
U kunt in het weergavegebied beelden sorteren op basis van opgegeven parameters.
D
C
E
B
Procedures
1
Naam
Type
Opnamedatum
Wijzigingsdatum
A
A
B
Oplopende/
Aflopende
volgorde
C
Inhoudsopgave
Classificaties
D
[View/Beeld] en [Sort by/
Sorteren op].
E
46
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden vergelijken
Meerdere beelden vergelijken
Wanneer u een goede fotogelegenheid ziet, kunt u hetzelfde onderwerp
fotograferen met verschillende sluitersnelheden en belichtingen. In ZoomBrowser EX
kunt u eenvoudig beelden vergelijken en detailverschillen vaststellen.
Procedures
1
2
3
4
Selecteer een aantal beelden
die u wilt vergelijken.
Klik op
[View Image/
Beeld weergeven].
Selecteer
,
,
of
in het weergavevenster.
Klik op
[Synchronize/
Synchroniseren].
•Als u [Synchronize/Synchroniseren]
selecteert, worden acties zoals
het verhogen/verlagen van de
vergrotingsfactor of scrollen over een
beeld in de vergrendelingsstap toegepast
op alle geselecteerde beelden. Hierdoor
kunt u gemakkelijk de details van de
focus, kleuren en beeldeigenschappen
controleren.
Acties die u uitvoert op het ene beeld, zoals scrollen of de
vergrotingsfactor wijzigen, worden ook uitgevoerd op het andere beeld.
Inhoudsopgave
47
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mijn camera-instellingen
Het sluitergeluid en opstartscherm wijzigen
U kunt selecteren welk opstartscherm verschijnt wanneer u de camera inschakelt.
Bovendien kunt u specifieke geluiden registreren voor diverse camerabewerkingen
(Mijn camera-instellingen).
Mijn camerainstellingen
• Opstartscherm
• Opstartgeluid
• Sluitergeluid
• Werkgeluid
• Geluid zelftimer
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 tot en met 3 in
"Beelden overdragen" voor meer
informatie.
2
[Camera Settings/
Camera-instellingen]
Selecteer een van de
volgende items en stel
de instellingen in.
u [Set Start-up Image/
Opstartscherm instellen]
u [Set Sounds/Geluiden
instellen]
u [Set Theme/Thema
instellen]
BELANGRIJK
•Mijn camera-instellingen zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen, wanneer
[Camera Settings/Camera-instellingen] wordt weergegeven in CameraWindow.
Inhoudsopgave
48
Voor u start
Basistechnieken
Mijn camera-instellingen
die in de camera zijn
geregistreerd.
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mijn camerainstellingen
Als u [Theme/Thema]
selecteert, kunt u het
opstartscherm, het
opstartgeluid, het sluitergeluid,
het werkgeluid en het geluid
van de zelfontspanner samen
registreren.
Selecteer een Mijn camera-instellingenbestand in de lijst aan de
rechterkant en klik op deze knop om het bestand in de camera te
registreren. Als er meerdere Mijn camera-instellingenbestanden
worden weergegeven in de lijst aan de linkerkant, selecteert u eerst
het bestand dat u wilt vervangen en vervolgens registreert u het
bestand in de camera.
TIP
Bestanden voor Mijn camera-instellingen downloaden
Bovendien kunt u verschillende bestanden voor gebruik in Mijn camera-instellingen downloaden van
CANON iMAGE GATEWAY.
Inhoudsopgave
49
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden overdragen
Beelden naar een camera overdragen
Beelden die naar een computer zijn overgebracht, kunnen op de camera worden
teruggezet.
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 tot en met 3 in
"Beelden overdragen" voor meer
informatie.
2
Laat favoriete beelden aan
vrienden zien of sluit de camera
aan op een televisie om ze op
groot scherm te bekijken.
3
4
5
[Organize Images on Camera/
Beelden ordenen op camera]
[Organize Images/Beelden
ordenen]
(Uploaden)
Beelden selecteren.
• Als het hoofdvenster geopend is wanneer
de camera wordt aangesloten (bijvoorbeeld
direct na een overdracht), opent u het
CameraWindow (menuscherm) door
achtereenvolgens op de taakknop [Acquire
& Camera Settings/Ophalen & camerainstellingen] en [Connect to Camera/
Camera verbinden] te klikken.
BELANGRIJK
•Op camera's die gebruikmaken van het gegevenstype "MOV", kunt u films
afspelen die op de camera zijn teruggezet als de films met die camera zijn
opgenomen. Zie het onderwerp "Gegevenstype" onder "Specificaties" aan het
einde van de Gebruikershandleiding om te zien of de camera gebruikmaakt van
het gegevenstype "MOV". Films die met een andere camera zijn opgenomen,
kunt u mogelijk niet afspelen.
•U kunt alleen stilstaande beelden naar de geheugenkaart van uw camera
overdragen die voldoen aan de normen van het Design rule for Camera File system.
•Het is wellicht niet mogelijk om beelden op de camera terug te zetten als deze
op de computer zijn bewerkt of als de beeldgegevens zijn gewijzigd.
Inhoudsopgave
50
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CANON iMAGE GATEWAY
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY is een online fotoservice voor iedereen die dit product heeft
aangeschaft. Wanneer u zich online hebt geregistreerd, kunt u gebruikmaken van de
verschillende services.
BELANGRIJK
•Om CANON iMAGE GATEWAY te gebruiken is internettoegang vereist
(u moet beschikken over een account bij een ISP (Internet Service Provider),
geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding).
•Zie de homepage voor informatie over browserversies (Microsoft Internet
Explorer, enz.) en de beste instellingen om verbinding te maken met de online
fotoservices van CANON iMAGE GATEWAY.
• ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
Registreren
Registreer eerst als CANON iMAGE GATEWAY-lid.
Procedures
Registreren
1
Selecteer [CANON iMAGE
GATEWAY] in de taken aan de
linkerkant van het venster en
selecteer vervolgens [Register/
Add Product/Registreren/
Product toevoegen].
•U kunt zich online registreren met de
meegeleverde cd-rom. Klik voor deze
methode op [Register/Registreren]
onder CANON iMAGE GATEWAY
in het installatiescherm.
Inhoudsopgave
51
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beschikbare services
CANON iMAGE GATEWAY biedt verschillende handige en nuttige services aan.
Procedures
Beelden uploaden
en delen
Maak uw eigen fotoalbum op
CANON iMAGE GATEWAY
E-mailmeldingen
van albumuploads
1
Selecteer [CANON iMAGE
GATEWAY] in de taken aan
de linkerkant van het venster.
Selecteer een van de volgende
items en geef de instellingen op.
u [Register/Add Product/
Registreren/Product
toevoegen]
u [Top Page/Bovenaan pagina]
u [View Online Photo Album/
Online fotoalbum bekijken]
u [Upload Images/Beelden
uploaden]
u [Download My Camera
Contents/Inhoud Mijn
camera downloaden]
Vrienden en familie kunnen
door uw beelden bladeren
U hebt zelfs toegang
vanaf gsm's
Bestel afdrukken
Bestel een originele
verzameling foto's
De instellingsbestanden
van Mijn camera op
CANON iMAGE GATEWAY
Download bestanden voor Mijn camerainstellingen (alleen bij bepaalde modellen)
Inhoudsopgave
U krijgt ook
de nieuwste
klantondersteuningsinformatie, alleen
door uw product te
registreren
52
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Voorkeursinstellingen
ZoomBrowser EX aanpassen
U kunt ZoomBrowser EX en CameraWindow configureren om de bediening aan uw
voorkeuren aan te passen
• Algemene thema's zoals
de opmaak van vensters
• Verwerkingsmethodes
voor beelden die met
een gekantelde camera
zijn gemaakt
• Categorieën van
weergegeven opnameinformatie
• Berichten weergeven/
verbergen
• Afdrukinstellingen
• Zoomsnelheid
Procedures
ZoomBrowser EX
1
[Tools/Extra] en
[Preferences/Voorkeuren].
CameraWindow
1
Klik op
(Voorkeuren).
De taakknoppen aanpassen
U kunt items die u niet gebruikt, verbergen om de taakknoppen te simplificeren.
Procedures
1
[Tools/Extra] en [Customize/
Aanpassen].
Inhoudsopgave
53
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Lijst met beschikbare functies
CameraWindow-functies
Functienamen
Import Images
from Camera/
Beelden
importeren
van camera
Import Untransferred Images/Nietovergedragen beelden importeren
Select Images to Import/Selecteer
beelden om te importeren
Import All Images/Alle beelden
importeren
Organize Images
on Camera/
Beelden ordenen Organize Images/Beelden ordenen
op camera
Upload Images
from Camera/
Upload movies to YouTube/Films naar
Beelden vanaf
YouTube uploaden
camera uploaden
Set Start-up Image/Opstartscherm
instellen
Camera Settings/
CameraSet Sounds/Geluiden instellen
instellingen
Set Theme/Thema instellen
Preferences/
Voorkeuren
Beschrijving van de functie
Hiermee worden alleen beelden van de camera
overgedragen die nog niet zijn overgedragen.
Hiermee worden alleen geselecteerde beelden van de
camera overgedragen.
Hiermee worden alle beelden van de camera overgedragen.
Hiermee kunt u beelden op de camera beschermen, roteren
en verwijderen. Hiermee kunt u ook beelden vanaf uw
computer naar de camera overdragen.
Hiermee kunt u films op de camera naar YouTube uploaden.
Hiermee stelt u het opstartscherm van de camera in.
Hiermee stelt u geluidseffecten in (opstartgeluid,
sluitergeluid, werkgeluid, geluid van de zelfontspanner).
Hiermee stelt u het opstartscherm van de camera en
geluidseffecten in bij Mijn camera-instellingen.
General/Algemeen (General/Algemeen/ Hiermee stelt u de eigenaarsnaam van de camera in en het
Connected Camera/Verbonden camera) opstartscherm wanneer CameraWindow wordt opgestart.
Import/Importeren (Auto Import/
stelt u de automatische overdrachtinstellingen en
Automatisch importeren/Folder Settings/ Hiermee
de
doelmap
in.
Mapinstellingen/After Import/Na import)
ZoomBrowser EX-functies
Namen van taakknoppen
Connect to Camera/Camera
verbinden
Acquire &
Camera Settings/ Acquire Images from Memory Card/
Ophalen
Beelden ophalen van een geheugenkaart
& cameraTransfer Images to Memory Card/
instellingen
Beelden naar geheugenkaart
overdragen
View as a Slide Show/Als
diavoorstelling weergeven
View on map/Weergeven op kaart
View & Classify/ Rename Multiple Files/Meerdere
bestanden hernoemen
Weergeven en
classificeren
Classify into Folder/
Classificeren in map
Search/Zoeken
Inhoudsopgave
Beschrijving van de functie
Hiermee sluit u de camera aan om CameraWindow (menuscherm)
te openen en CameraWindow-functies te gebruiken.
Hiermee draagt u beelden over van een geheugenkaart. U kunt
ook beelden op de geheugenkaart selecteren en deze afdrukken.
Hiermee kunt u beelden vanaf de computer naar een
geheugenkaart overdragen.
Hiermee start u een diashow van de beelden die u in het
weergavegebied hebt geselecteerd.
Gebruikt de GPS-informatie van een beeld om de
opnamelocatie of het beeld op een kaart weer te geven.
Hiermee wijzigt u de bestandsnamen van de geselecteerde
beelden in één bewerking.
Hiermee classificeert u beelden en slaat u deze in een
opgegeven map op.
Hiermee zoekt u naar beelden aan de hand van criteria zoals
de Classificatie, de wijzigingsdatum, de opnamedatum,
opmerkingen of trefwoorden.
54
Voor u start
Basistechnieken
Namen van taakknoppen
Edit Image/Beeld bewerken
Stitch Photos/Foto's samenvoegen
Edit/Bewerken
Edit Movie/Film bewerken
Digital Photo Professional Process
RAW Images/Digital Photo
Professional: RAW-beelden
verwerken
Export Still Images/Stilstaande
beelden exporteren
Export Movies/Films exporteren
Extract frames from a movie/
Frames uit een film extraheren
Export Shooting Properties/
Opname-eigenschappen exporteren
Export as a Screen Saver/Als
schermbeveiliging exporteren
Export as a Wallpaper/Als
achtergrond exporteren
Backup to CD/Reservekopie
maken op cd
Export/
Exporteren
Photo Print/Foto afdrukken
Index Print/Index afdrukken
Print Using Other Software/
Afdrukken met andere software
Print & Share/
Afdrukken en
delen
Email Images/Beelden e-mailen
Upload movies to YouTube/Films
naar YouTube uploaden
Register/Add Product/Registreren/
Product toevoegen
Top Page/Bovenaan pagina
CANON iMAGE
GATEWAY
View Online Photo Album/Online
fotoalbum bekijken
Upload Images/Beelden uploaden
Download My Camera Contents/
Inhoud Mijn camera downloaden
Inhoudsopgave
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beschrijving van de functie
Hiermee kunt u beelden bewerken. Zo kunt u beelden
bijsnijden, beelden corrigeren, opmerkingen invoegen en
rode ogen corrigeren. Bovendien kunt u hiermee andere
programma's starten waarmee u beelden kunt bewerken.
Hiermee voegt u meerdere beelden samen tot één grote
panoramafoto.
Hiermee bewerkt u films of stilstaande beelden die aan elkaar
zijn gekoppeld. U kunt tekst voor titels of achtergrondmuziek
toevoegen en diverse effecten toepassen.
Hiermee converteert u RAW-beelden naar TIFF- of JPEGbeelden. Tijdens de conversie kunt u beeldkenmerken zoals
helderheid, contrast en kleurbalans aanpassen.
Hiermee kunt u de grootte of het type van een beeld wijzigen
en het beeld exporteren als een nieuw beeld.
Hiermee kunt u de grootte of het type van een film wijzigen
en het beeld exporteren als een nieuwe film.
Hiermee extraheert u stilstaande beelden uit films binnen een
opgegeven interval en slaat u de beelden op als beeldbestanden.
Hiermee kunt u de benodigde gegevens uit de opnamegegevens
selecteren en naar een tekstbestand exporteren.
Hiermee exporteert u het beeld als schermbeveiligingsbestand.
Hiermee exporteert u het beeld als achtergrondbestand.
Hiermee maakt u een reservekopie van beelden op een cd-r/rw.
Hiermee drukt u één beeld per pagina af. Zo kunt
u gemakkelijk "foto's" afdrukken.
Hiermee rangschikt u kleine versies van de beelden in rijen en
drukt u deze af.
Selecteer de software die u wilt gebruiken en druk de
gewenste beelden af.
Hiermee converteert u de geselecteerde beelden naar de
geschikte grootte voor verzending via e-mail. Bovendien
kunt u deze functie gebruiken om automatisch een
e-mailprogramma te starten nadat de conversie is voltooid.
Hiermee kunt u films die op de computer zijn opgeslagen, naar
YouTube uploaden.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY
en wordt de registratiepagina geopend.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY
en gaat u naar de bovenkant van de pagina.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY
en worden de gemaakte albums weergegeven.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY
en worden beelden geüpload.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY
en worden beelden en geluiden gedownload voor gebruik met
Mijn camera-instellingen.
55
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Ondersteunde beeldtypes
Hieronder volgt een lijst met de beeldtypes die worden ondersteund door
ZoomBrowser EX.
JPEG (.JPG)
Dit beeldtype wordt door de meeste camera's gebruikt. Het maakt gebruik van
de kenmerken van het menselijke oog en comprimeert beelden in hoge mate. Dit
is echter een onomkeerbare compressiemethode (een deel van de gegevens gaat
tijdens het comprimeren verloren).
Daarom wordt een beeld steeds grover als je het beeld herhaaldelijk met deze
methode verwerkt en opslaat.
RAW (.CRW/.CR2)
Dit is een eigen beeldtype dat door Canon wordt aangeboden. De beeldpixels van de
digitale camera worden overgedragen en zonder verslechtering van de beeldkwaliteit
opgeslagen. Het kan zijn dat sommige camera's dit beeldtype niet ondersteunen.
Windows bitmap (.BMP)
Dit is een standaardbeeldtype van Windows. Het wordt ondersteund door de meeste
Windows-programma's.
TIFF (.TIF)
Dit is een betrekkelijk gangbaar beeldtype. Het wordt door veel niet-Windowsprogramma's ondersteund (zoals Macintosh).
PhotoCD (.PCD)
Dit beeldtype wordt gebruikt voor fotocd's.
AVI (.AVI)
Dit is een standaard filmtype in Windows. Het filmpictogram wordt in het
weergavegebied van ZoomBrowser EX weergegeven.
MOV (.MOV)
Filmtype. Het filmpictogram wordt in het weergavegebied van ZoomBrowser EX
weergegeven.
Inhoudsopgave
56
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
De software bijwerken
U kunt de laatste uitgegeven versie van ZoomBrowser EX zoeken en deze installeren.
BELANGRIJK
•Om de volgende bewerking uit te voeren, hebt u een administratorstatus nodig.
•Voor het gebruik van deze functie is internettoegang vereist. (U moet beschikken over
een account bij een ISP (Internet Service Provider), geïnstalleerde browsersoftware en
een internetverbinding.)
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
1
Kies [Update to latest version/Bijwerken naar laatste versie] uit het
menu [Help] in ZoomBrowser EX.
De software verwijderen
De procedures voor het verwijderen van de software hoeven alleen te worden
uitgevoerd wanneer u de programma's niet meer nodig hebt of wanneer u ze
opnieuw wilt installeren om beschadigde bestanden te repareren.
BELANGRIJK
•Om de volgende bewerking te kunnen uitvoeren, moet u administratorstatus hebben.
In de volgende beschrijving wordt ZoomBrowser EX als voorbeeld gebruikt voor het
verwijderen van een programma. U kunt andere programma's op dezelfde manier
verwijderen.
1
Klik op het menu [Start]
van Windows en kies
achtereenvolgens [All Programs/
Alle programma's] of [Programs/
Programma's], [Canon Utilities],
[ZoomBrowser EX] en
[ZoomBrowser EX Uninstall/
ZoomBrowser EX verwijderen].
Het hulpprogramma voor het verwijderen van programma's wordt gestart en
ZoomBrowser EX wordt verwijderd.
Inhoudsopgave
57
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mappenstructuur van de geheugenkaart
Beelden op de geheugenkaart bevinden zich in de [xxx___mm]-map in de map [DCIM], of
in de map [xxx_mmdd] (xxx: nummers 100 tot 999, mm: opnamemaand, dd: opnamedag).
DCIM
xxx___mm
of
xxx_mmdd
CANONMSC
IMG_xxxx.JPG (JPEG-beelden)
_MG_xxxx.JPG (JPEG-beelden, opgenomen in de Adobe RGB-kleurruimte)
IMG_xxxx.CR2 (RAW-beelden)
_MG_xxxx.CR2 (RAW-beelden, opgenomen in de Adobe RGB-kleurruimte)
STx_xxxx.JPG (Beelden in Stitch Hulp-modus)
MVI_xxxx.MOV*1 (Films)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM*2 (Films)
MDG_xxxx.MOV (Films die zijn opgenomen met de Filmsynopsis-modus)
De map met de instellingsbestanden
voor beelden in de map DCIM.
yymmddx.LOG (GPS-logboekbestanden)
GPS
MISC
De map die wordt gemaakt wanneer DPOF-instellingen
worden ingesteld.
De map bevat de DPOF-instellingsbestanden.
•*1 Sommige cameramodellen maken miniatuurbestanden voor de indexweergave
(MVI_xxxx.THM). Als u deze bestanden verwijdert, kunt u de films niet meer vanaf
een computer naar de camera overdragen.
*2 Miniatuurbestanden voor de indexweergave.
•"xxxx" in bestandsnamen is een getal van vier cijfers.
•Aan elk volgend bestand dat wordt opgenomen in de modus Stitch Hulp, wordt een
letter toegewezen, te beginnen met de letter "A" dat als het derde teken aan de naam
wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG]...
•In de GPS-logboekbestanden (in de map [GPS]) staat "yy" voor de laatste twee cijfers
van het jaar.
•Alle mappen behalve de mappen "xxx__mm" of "xxx_mmdd" bevatten
beeldinstellingsbestanden. Open of verwijder deze mappen niet.
•Afhankelijk van de camera kunnen sommige gegevenstypen niet worden vastgelegd.
Inhoudsopgave
58
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Problemen oplossen
Lees dit gedeelte als het gebruik van de software problemen oplevert.
Controleer dit eerst
Controleer eerst de volgende punten wanneer u op een probleem stuit.
Voldoet uw computer aan de vereisten die in het gedeelte
Systeemvereisten worden genoemd?
Zie "Systeemvereisten" in de Gebruikershandleiding.
Is de camera correct op de computer aangesloten?
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste aansluitprocedures.
Controleer ook of u de juiste kabel gebruikt en of beide uiteinden van de kabel goed
vastzitten.
Bevinden de camera en de computer zich in de juiste modus om gegevens
over te brengen?
Bij sommige modellen moet de camera op de weergavemodus zijn ingesteld om
gegevens te kunnen overbrengen. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
Is de batterij voldoende opgeladen?
Controleer de lading van de batterij als u de camera gebruikt op batterijvoeding.
Wanneer de camera op een computer is aangesloten, wordt u aangeraden een
voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken.
Inhoudsopgave
59
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Problemen
Probeer de voorgestelde oplossingen voor de onderstaande veelvoorkomende
problemen uit.
U kunt overgedragen beelden niet vinden.
Raadpleeg "De doelmap voor overgedragen beelden wijzigen" om te controleren
waar de doelmap is.
De Wizard Nieuwe hardware verschijnt als de camera met een
interfacekabel op de computer wordt aangesloten.
Klik op [Cancel/Annuleren] om het venster te sluiten. Koppel de camera tijdelijk los
van de computer. Lees vervolgens het gedeelte "Controleer dit eerst" op de vorige
pagina en verhelp het probleem.
De camera wordt niet herkend, het dialoogvenster Gebeurtenissen/
Automatisch afspelen/Device Stage wordt niet weergegeven of beelden
kunnen niet naar de computer worden overgedragen (als de camera via
een interfacekabel op de computer is aangesloten).
De camera is mogelijk als een ander apparaat herkend.
Oplossing:
Verwijder het apparaat als volgt.
BELANGRIJK
•Om de volgende bewerking te kunnen uitvoeren, moet u administratorstatus hebben.
1
Geef het dialoogvenster [Device Manager/Apparaatbeheer] weer.
Windows 7:
Klik achtereenvolgens op [Start], [Control Panel/Configuratiescherm], [System and Security/
Systeem en beveiliging], [System/Systeem] en [Device Manager/Apparaatbeheer].
Windows Vista:
Klik achtereenvolgens op [Start], [Control Panel/Configuratiescherm], [System and Maintenance/
Systeem en onderhoud], [System/Systeem] en [Device Manager/Apparaatbeheer].
Windows XP:
Klik achtereenvolgens op het menu [Start], [Control Panel/Configuratiescherm], [Performance
and Maintenance/Prestaties en onderhoud], [System/Systeem], het tabblad [Hardware] en de
knop [Device Manager/Apparaatbeheer].
Inhoudsopgave
60
Voor u start
2
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Klik op het symbool [+] naast de categorie [Other devices/Overige apparaten],
[Portable Devices/Draagbare apparaten] en/of [Imaging devices/Imaging-apparaten].
De naam van uw cameramodel of [Canon Camera/Canon-camera] wordt weergegeven
in een van deze categorieën als deze wordt herkend als een 'ander' apparaat.
Er zijn andere mogelijke oorzaken van het probleem als de categorieën [Other devices/
Overige apparaten], [Portable Devices/Draagbare apparaten] of [Imaging devices/
Beeldapparaten (camera's en scanners)] niet worden weergegeven of als de naam
van uw cameramodel of [Canon Camera/Canon-camera] niet wordt weergegeven.
Ga verder met stap 5 en beëindig de procedure tijdelijk.
3
Selecteer de naam van uw cameramodel of [Canon Camera/Canon-camera],
klik met de rechtermuisknop en kies [Delete/Verwijderen].
4
Klik op [OK] in het bevestigingsvenster.
Verwijder de naam van uw cameramodel of [Canon Camera/Canon-camera] als deze op
een of meer plaatsen in de categorieën [Other devices/Overige apparaten] of [Imaging
devices/Imaging-apparaten] voorkomt.
5
Sluit [Device Manager/Apparaatbeheer] of [System Properties/
Systeemeigenschappen].
Inhoudsopgave
61
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Softwarehandleiding Windows
Aansprakelijkheidsbeperking
•Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen in een
opzoeksysteem zonder de voorafgaande toestemming van Canon.
•Canon behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder
schriftelijke kennisgeving vooraf te wijzigen.
•Illustraties en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de werkelijke
producten.
•Niettegenstaande het voorafgaande aanvaardt Canon geen aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door de onjuiste bediening van de producten.
CEL-SR9KA280
Inhoudsopgave
© CANON INC. 2011
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement