Canon Powershot SX150 IS, IXUS 230 HS, IXUS 1100 HS, PowerShot SX40 HS User manual

Canon Powershot SX150 IS, IXUS 230 HS, IXUS 1100 HS, PowerShot SX40 HS User manual
Softwarehandleiding
voor Macintosh
•ImageBrowser
•CameraWindow
•Map Utility
•Movie Uploader for YouTube
•PhotoStitch
Speciale functies
Beelden en films overdragen
Tekst invoegen
Stilstaande beelden
uit films opslaan
ABC
Beelden afdrukken
Films bewerken
A
Beelden als bijlage aan
e-mailberichten toevoegen
En nog veel meer handige functies
Inhoudsopgave
Hoe werkt deze handleiding?
1
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Over deze handleiding
Gebruik van symbolen
De inhoud van deze handleiding wordt ingedeeld met behulp van de volgende symbolen.
BELANGRIJK
•In de gedeelten met het symbool "Belangrijk" vind u veiligheidsvoorschriften voor
gebruik of belangrijke onderwerpen. Het is belangrijk dat u deze gedeelten leest.
TIP
• In de gedeelten met het symbool "Tip" vindt u suggesties voor procedures en handige tips. Lees deze
gedeelten indien nodig.
Werkomgeving
•Bij de uitleg in deze handleiding gebruiken we screenshots en procedures
van Mac OS X v10.5. Als u een andere versie van Mac OS gebruikt, kunnen
de screenshots en procedures enigszins afwijken.
• De weergegeven schermen en procedures kunnen ook afhankelijk van het
gebruikte camera- of printermodel licht afwijken van de voorbeelden.
•De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de veronderstelling dat
u in combinatie met deze software een digitale camera van Canon gebruikt.
•Afhankelijk van het cameramodel zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
Zoekopdrachten op woord
Dit document is meegeleverd in Adobe Reader-formaat. Gebruik de zoekfuncties
van Adobe Reader om specifieke woorden of zinnen te vinden die u niet terug kunt
vinden. Klik op het menu [Edit/Bewerken] in Adobe Reader en selecteer de optie
[Search/Zoeken] om deze functie te openen.
Als u Adobe Reader 8 of later gebruikt, kunt u ook zoekopdrachten uitvoeren met
behulp van de functie [Find/Zoeken] in de werkbalk.
Voer hier de
zoektekst in
Inhoudsopgave
2
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Veiligheidsvoorschriften voor het
aansluiten van de camera op de computer
•Wanneer u de camera met een interfacekabel op de computer aansluit, controleer dan of
de kabel direct op de USB-poort van de computer is aangesloten. Als u de camera via een
USB-hub aansluit, werkt de verbinding mogelijk niet goed.
•De verbinding werkt mogelijk niet goed wanneer u samen met de camera andere USBapparatuur gebruikt, met uitzondering van een USB-muis of -toetsenbord. Als de verbinding
niet goed werkt, koppelt u de andere apparaten los en sluit u de camera opnieuw aan.
•Sluit niet twee of meer camera's tegelijkertijd aan op dezelfde computer. De verbindingen
werken dan misschien niet goed.
•Zorg ervoor dat de computer niet overschakelt naar de stand-bymodus (slaapstand) als er
een camera is aangesloten via de USB-interfacekabel. Koppel de interfacekabel niet los als
dit toch gebeurt. Probeer de computer weer in de actieve modus te krijgen terwijl de camera
nog is aangesloten. Sommige computers keren niet goed terug in de actieve modus als u de
camera loskoppelt terwijl de computer in de slaapstand staat. Raadpleeg de handleiding bij
de computer voor instructies met betrekking tot de slaapstand.
•Koppel de camera niet los van de computer als CameraWindow nog op het scherm wordt
weergegeven.
BELANGRIJK
•Wanneer u de camera op een computer aansluit, wordt u aangeraden een
voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken. Zorg ervoor dat u volledig
opgeladen batterijen gebruikt als u geen voedingsadapter kunt gebruiken.
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste procedures
voor het aansluiten van de camera op de computer.
Inhoudsopgave
3
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Inhoudsopgave
Over deze handleiding.............................................................................................................. 2
Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten van de camera op de computer .................. 3
Voor u start............................................................................................................ 6
CameraWindow en ImageBrowser.......................................................................................... 6
CameraWindow en ImageBrowser................................................................................................. 6
Het bladervenster van ImageBrowser..................................................................................... 7
Het bladervenster weergeven......................................................................................................... 7
Onderdeelnamen van het bladervenster....................................................................................... 7
Taken uitvoeren......................................................................................................................... 8
Functies selecteren en gebruiken................................................................................................... 8
Basistechnieken..................................................................................................... 9
Beelden overdragen.................................................................................................................. 9
Beelden overdragen door de camera op een computer aan te sluiten....................................... 9
Afdrukken................................................................................................................................ 12
Een beeld per pagina afdrukken.................................................................................................. 12
Index afdrukken............................................................................................................................ 14
CameraWindow gebruiken..................................................................................................... 16
Het eerste menuscherm wordt geopend..................................................................................... 16
Beeldoverdrachtscherm................................................................................................................. 17
Beeldorganisatiescherm................................................................................................................ 18
Het bladervenster van ImageBrowser gebruiken................................................................. 19
Bladervenster................................................................................................................................. 19
Weergavemodussen...................................................................................................................... 20
Weergaveregelpaneel................................................................................................................... 20
Taken in het weergavegebied...................................................................................................... 21
Venster Bestandsgegevens............................................................................................................ 22
Weergavevenster (Beeld weergeven)........................................................................................... 23
Meer gevorderde technieken............................................................................. 24
Beelden bewerken.................................................................................................................. 24
Bijsnijden: een deel van een beeld afsnijden............................................................................... 24
Kleur/helderheid aanpassen.......................................................................................................... 24
Rode ogen correctie...................................................................................................................... 25
Tekst invoegen............................................................................................................................... 25
Niveaus corrigeren......................................................................................................................... 26
Toonkrommes corrigeren.............................................................................................................. 26
Scherpte aanpassen: omtrekken benadrukken........................................................................... 27
Automatisch aanpassen................................................................................................................. 27
Andere bewerkingssoftware gebruiken...................................................................................... 28
Geluiden toevoegen...................................................................................................................... 29
Panoramabeelden maken: PhotoStitch ...................................................................................... 30
Films bewerken.............................................................................................................................. 31
RAW-beelden converteren: Digital Photo Professional.............................................................. 32
4
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Exporteren............................................................................................................................... 34
De grootte en het type van (stilstaande) beelden wijzigen....................................................... 34
Opname-informatie exporteren................................................................................................... 34
Schermbeveiligingsbeelden voor de computer maken............................................................... 35
Achtergrondbeelden voor de computer maken.......................................................................... 35
Stilstaande beelden uit films extraheren..................................................................................... 36
GPS........................................................................................................................................... 37
GPS-informatie gebruiken – Map Utility...................................................................................... 37
Films naar YouTube uploaden................................................................................................ 39
Uploaden naar YouTube: Movie Uploader for YouTube............................................................. 39
E-mail....................................................................................................................................... 40
Beelden als bijlage aan e-mailberichten toevoegen................................................................... 40
Diashows.................................................................................................................................. 41
Beelden weergeven in diashows.................................................................................................. 41
Beeldbeheer............................................................................................................................. 42
Bestandsnamen in groep wijzigen .............................................................................................. 42
Beelden op opnamedatum in mappen sorteren......................................................................... 42
Beelden sorteren in Classificatiemappen..................................................................................... 43
Informatie-instellingen van beelden configureren............................................................... 44
Classificaties instellen.................................................................................................................... 44
Opmerkingen invoegen................................................................................................................ 44
Trefwoorden toewijzen................................................................................................................. 45
Beelden zoeken, filteren en sorteren.................................................................................... 46
Beelden zoeken............................................................................................................................. 46
Beelden filteren............................................................................................................................. 47
Beelden sorteren........................................................................................................................... 47
Beelden vergelijken................................................................................................................. 48
Meerdere beelden vergelijken...................................................................................................... 48
Mijn camera-instellingen........................................................................................................ 49
Het sluitergeluid en opstartscherm wijzigen............................................................................... 49
Beelden overdragen................................................................................................................ 51
Beelden naar een camera overdragen......................................................................................... 51
CANON iMAGE GATEWAY...................................................................................................... 52
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY................................................................................. 52
Registreren..................................................................................................................................... 52
Beschikbare services....................................................................................................................... 53
Voorkeursinstellingen............................................................................................................. 54
ImageBrowser aanpassen.............................................................................................................. 54
Bijlagen................................................................................................................ 55
Lijst met beschikbare functies................................................................................................ 55
Ondersteunde beeldtypes...................................................................................................... 57
De software bijwerken........................................................................................................... 58
De software verwijderen........................................................................................................ 58
Mappenstructuur van de geheugenkaart............................................................................. 59
Problemen oplossen................................................................................................................ 60
5
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CameraWindow en ImageBrowser
CameraWindow en ImageBrowser
De volgende twee vensters worden het meest gebruikt voor CameraWindow- en
ImageBrowser-procedures.
CameraWindow
Dit is software waarmee met de
camera wordt gecommuniceerd.
U kunt deze software gebruiken om
beelden van en naar de camera over
te dragen, beelden op de camera te
organiseren en om films op de
camera naar webdiensten te
uploaden.
Het menuscherm aan de rechterkant
wordt weergegeven als de camera is
aangesloten op een computer.
Nadat de beelden van de camera zijn overgedragen, wijzigt
het scherm wanneer CameraWindow wordt gesloten.
ImageBrowser
Dit is software waarmee beelden
worden beheerd die zijn
overgedragen naar een computer.
U kunt deze software gebruiken
om beelden op een computer te
bekijken, te bewerken en af te
drukken. Als u CameraWindow
afsluit na het overdragen van
beelden, wordt het venster aan de
rechterkant weergegeven.
U kunt het venster ook
openen door te klikken op
het pictogram
[ImageBrowser] in het Dock.
TIP
Gebruik de Help-functie
De knop
(Help) of het menu Help is beschikbaar in de meeste vensters van CameraWindow
en ImageBrowser. Hier vindt u informatie wanneer u niet zeker weet hoe u door moet gaan.
Inhoudsopgave
6
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Het bladervenster van ImageBrowser
Het bladervenster weergeven
Het bladervenster van ImageBrowser wordt weergegeven nadat de camerabeelden
zijn overgedragen en wanneer CameraWindow is afgesloten. U kunt dit venster
ook weergeven door te klikken op het pictogram ImageBrowser in het Dock
(de balk onder in het scherm).
•Als het symbool ImageBrowser niet wordt weergegeven in het Dock,
dubbelklikt u op de map [Applications/Programma's]. Klik vervolgens op de
map [Canon Utilities], de map [ImageBrowser] en het symbool [ImageBrowser].
Onderdeelnamen van het bladervenster
Menubalk
Weergavemodussen
Weergavegebied
Symbolen die de beeldeigenschappen
rond miniaturen weergeven, zoals
linksonder is weergegeven.
Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde beelden
Geeft de laatst opgehaalde
beelden weer.
Mappengebied
Hiermee selecteert u een map
voor weergave.
Regelpaneel
Weergaveregelpaneel
Eigenschappenpictogram (Geeft de eigenschappen van een beeld weer)
: Beeld gemaakt in de cameramodus Stitch Hulp
: RAW-beeld
: Film
: Super slow-motion film
: Films die zijn opgenomen met
de Filmsynopsis-modus
: Beeld met geluidsmemobijlagen
Inhoudsopgave
: Beveiligd beeld
: Beeld dat met de AEB-functie van de camera is
gemaakt
: Geroteerd beeld (alleen geroteerd op het scherm)
: iFrame-film
: Beeld genomen met de GPS-functie van de
camera
7
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Taken uitvoeren
Functies selecteren en gebruiken
Veel ImageBrowser-functies worden beschikbaar door een taak te selecteren in het
regelpaneel en de instructies te volgen in het aanwijzingenvenster van het nieuwe venster.
Zie "Lijst met beschikbare functies" in de bijlage voor meer informatie over de functies.
1
Selecteer een functie van het regelpaneel of het menu.
2
Volg de instructies om
de taak uit te voeren.
Inhoudsopgave
8
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden overdragen
Beelden overdragen door de camera op een computer aan te sluiten
Draag de beelden van de camera over op de computer.
BELANGRIJK
•Bij de instructies in deze softwarehandleiding wordt aangenomen dat de
software correct is geïnstalleerd. Zie de Gebruikershandleiding voor de
installatieprocedures van de software.
•Lees de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aansluiten van de
camera op een computer. Lees ook "Veiligheidsvoorschriften voor het aansluiten
van de camera op de computer".
•Als CameraWindow niet wordt geopend wanneer de camera is aangesloten, klikt
u op het symbool [CameraWindow] in het Dock (de balk onder aan het scherm).
1
2
Sluit de camera met de meegeleverde
interfacekabel op de computer aan.
3
Klik op [Import Images from
Camera/Beelden importeren van
camera] en vervolgens op [Import
Untransferred Images/Nietovergedragen beelden importeren].
Alleen beelden die nog niet zijn
overgedragen worden nu overgedragen.
Als u de logboekfunctie gebruikt op
een camera die is uitgerust met een
interne GPS-functie, worden de GPSlogboekbestanden ook overgedragen.
Schakel de camera aan, stel hem in
op weergavemodus en bereid de
communicatie met de computer voor.
Inhoudsopgave
CameraWindow (menuscherm)
9
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Klik op [OK] hebt in het dialoogvenster dat aangeeft dat de overdracht is
voltooid en sluit het CameraWindow-scherm. De overgedragen beelden worden
weergegeven in het bladervenster.
U kunt de nieuw overgedragen beelden
selecteren op opnamedatum of op de
classificatie in My Category (alleen speciale
modellen).
: Deze mappen bevatten nieuw
opgehaalde beelden
Beeldendie met [Photobook Set-up/Fotoboek
instellen] op de camera zijn geselecteerd,
worden opgeslagen in de map [Photobook/
Fotoboek].
•Beelden van geheugenkaarten met een groot aantal beelden (meer dan 1.000) worden
misschien niet correct overgedragen. Gebruik in dat geval een geheugenkaartlezer voor het
overdragen. Raadpleeg "Beelden overdragen met een geheugenkaartlezer" voor informatie
over beeldoverdracht vanaf een geheugenkaartlezer.
•De overdracht van filmbestanden duurt lang omdat de bestanden groot zijn.
TIP
De doelmap voor overgedragen beelden wijzigen
De overgedragen beelden worden standaard opgeslagen
in de map [Pictures/Afbeeldingen]. Klik op de knop
aan de rechterkant van stap 3 (zoals beschreven op
de vorige pagina) om de doelmap te wijzigen en klik
vervolgens op de knop [Import/Importeren]. Klik op
[Browse/Bladeren] in [Folder Settings/Mapinstellingen]
om de instellingen op het actieve scherm te voltooien.
De overdrachtdoelmap voor de GPS-logboekbestanden
kan niet worden gewijzigd.
De software wijzigen die wordt weergegeven
nadat beelden zijn overgedragen
U kunt bepalen welke software wordt weergegeven
nadat beelden zijn overgedragen. Klik op
in
de rechterbovenhoek van CameraWindow en klik
vervolgens op [Import/Importeren] in het scherm dat
wordt weergegeven en kies het tabblad [After Import/
Na import]. Nadat u de instellingen hebt gedaan, drukt
u op [OK] en sluit u het scherm [Preferences/Voorkeuren].
Inhoudsopgave
10
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
TIP
Select Images to Import/Selecteer
beelden om te importeren
Om slechts een selectie van de beelden van
de camera over te dragen, klikt u op [Import
Images from Camera/Beelden importeren van
camera] in CameraWindow (menuscherm).
Klik daarna op [Select Images to Import/Selecteer
beelden om te importeren]. Selecteer vervolgens
de beelden in het beeldoverdrachtscherm en
klik op de knop
(Importeren). Raadpleeg
"Beeldoverdrachtscherm" voor meer informatie.
Import All Images/Alle beelden importeren
Om alle beelden naar de camera over te
dragen, klikt u op [Import Images from
Camera/Beelden importeren van camera] in
CameraWindow (menuscherm) en vervolgens
op [Import All Images/Alle beelden importeren].
Het automatisch overdragen van
beelden naar het opstartscherm
van CameraWindow
Om automatisch beelden over te dragen
wanneer CameraWindow wordt opgestart,
klikt u op de knop aan de rechterkant van
CameraWindow (menuscherm) en vervolgens op de knop [Import/Importeren] en het tabblad [Auto Import/
Automatisch importeren]. Schakel het selectievakje [Start importing images automatically when this software
is launched./Het importeren van beelden automatisch starten wanneer deze software wordt gestart.] in.
Beelden overdragen met een geheugenkaartlezer
Wanneer u een geheugenkaart in de geheugenkaartlezer ImageBrowser steekt, wordt ImageBrowser gestart
en wordt het volgende venster weergegeven. Gebruik dit venster om de overdracht procedures uit te voeren.
Hiermee worden alle beelden overgedragen.
Hiermee kunt u beelden selecteren
en overdragen.
Hiermee kunt u beelden afdrukken.
Hiermee kunt u de overdrachtmap en andere
instellingen configureren.
Inhoudsopgave
11
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Afdrukken
Een beeld per pagina afdrukken
Hiermee drukt u één beeld per pagina af.
TIP
Films afdrukken
Films kunnen niet worden afgedrukt, maar u kunt wel stilstaande beelden uit films extraheren en deze
afdrukken nadat u ze hebt opgeslagen. Raadpleeg "Stilstaande beelden uit films extraheren" voor
informatie over het opslaan van stilstaande beelden uit films.
1
Selecteer beelden
om af te drukken.
2
Klik op [Print & Share/
Afdrukken en delen] en
vervolgens op [Photo
Print/Foto afdrukken].
Inhoudsopgave
12
Voor u start
3
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Stel de categorieën naar wens in.
Hiermee stelt u de printer, het
papierformaat en randloze
afdrukinstellingen in.
Stel de opnamedatum-/
tijdafdrukinstellingen in.
Klik hier om een deel van
het beeld af te snijden en
af te drukken.
4
Klik op [Print/Afdrukken].
Het afdrukvenster wordt weergegeven.
5
Klik op [Print/Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
Klik hier om op een
beeld tekst in te voegen
en af te drukken.
TIP
Lay-out en afdrukken
U kunt ook meerdere beelden selecteren, bijschriften toevoegen en zelf ontworpen lay-outs op één
pagina afdrukken. Klik op [Print & Share/Afdrukken en delen] in het regelpaneel en selecteer [Layout Print/
Lay-out afdrukken]. De opnamedatum verschijnt automatisch wanneer u een lay-outprint uitvoert als u de
volgende instelling toepast. Klik op het menu [ImageBrowser] en vervolgens op [Preferences/Voorkeuren]
en [Layout Print/Lay-out afdrukken] en vink [Shooting Date/Opnamedatum] aan.
Inhoudsopgave
13
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Index afdrukken
Hiermee kunt u een index van de beelden afdrukken.
1
Selecteer beelden om af
te drukken.
2
Klik op [Print & Share/
Afdrukken en delen]
en vervolgens op [Index
Print/Index afdrukken].
Inhoudsopgave
14
Voor u start
3
Basistechnieken
Stel de categorieën naar wens in.
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Selecteer een beeld om te roteren of bij te snijden.
Hiermee stelt u de printer,
het papierformaat en het
aantal afdrukken in.
Hiermee stelt u het
aantal rijen of
kolommen in.
Hiermee configureert u het
afdrukken van opnameinformatie, opmerkingen,
kop- en voetteksten of
paginanummers.
Hiermee kunt u geselecteerde
beelden roteren.
Klik hier om het geselecteerde beeld
bij te snijden en af te drukken.
4
Klik op [Print/Afdrukken].
Het afdrukvenster wordt weergegeven.
5
Klik op [Print/Afdrukken].
Het afdrukken wordt gestart.
Inhoudsopgave
15
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CameraWindow gebruiken
Het eerste menuscherm wordt geopend
Dit scherm verschijnt wanneer de camera aan uw computer wordt aangesloten.
Klik op de knoppen om de beschikbare opties weer te geven.
Geeft de informatie
over de ingebouwde
geheugenkaart weer.
Hiermee geeft
u cameragegevens weer.
Hiermee start u de bewerkingen
voor de overdracht van beelden
van uw camera naar uw
computer.
Hiermee start u bewerkingen
voor het beschermen, roteren
en verwijderen van beelden
op de camera. Bovendien
kunt u hiermee beelden van
de computer naar de camera
overdragen.
Hiermee start u bewerkingen
voor het uploaden van films op
de camera naar webservices.
Hiermee start u de bewerkingen voor
het instellen van het opstartscherm
van de camera, het opstartgeluid
en verschillende camerageluiden.
Raadpleeg "Mijn camera-instellingen"
in "Meer geavanceerde technieken"
voor meer informatie. Afhankelijk van
uw cameramodel wordt dit menu
mogelijk niet weergegeven.
TIP
De CameraWindow-functies aanpassen
Als u op de knop
klikt in de rechterbovenhoek van het scherm, kunt u verschillende functies aanpassen en
CameraWindow zodoende gebruiksvriendelijker maken. U kunt de automatische overdrachtinstellingen, het
opstartscherm dat verschijnt wanneer CameraWindow wordt opgestart en de overdrachtdoelmap wijzigen.
Inhoudsopgave
16
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldoverdrachtscherm
Dit scherm verschijnt wanneer u op [Import Images from Camera/Beelden importeren
van camera] klikt in het menuscherm. Klik vervolgens op [Select Images to Import/
Selecteer beelden om te importeren]. Selecteer het beeld dat u wilt overdragen en
om het beeld naar uw computer over te dragen.
klik op de knop
Weergavevenster (Miniatuurweergave)
Hiermee sluit u CameraWindow.
Hiermee gaat u terug naar
het menuscherm.
Hiermee schakelt u de opnamedatum en
de mapnaam onder de miniaturen in en uit
(in de miniatuurweergave).
Hiermee wijzigt u de grootte
van de miniaturen (in de
miniatuurweergave).
Hiermee schakelt u tussen
weergavemodussen.
Miniatuurweergave
Voorbeeldweergave
Weergave op volledige
schermgrootte
Als u dubbelklikt op een beeld
en zo één beeld selecteert,
wordt er overgeschakeld naar
de voorbeeldweergave.
Dit symbool verschijnt op beelden
die nog niet zijn overgedragen.
Hiermee draagt u het
gekozen beeld over naar
het weergavevenster van
uw computer.
Hier vindt u beelden op de
camera die overeenkomen met
de geselecteerde filterweergave
in het gebied aan de
rechterkant van het scherm.
Hiermee roteert u de
geselecteerde beelden 90° links- of rechtsom.
Hiermee annuleert u de
beeldselectie.
Hiermee selecteert u alle
beelden.
De achtergrond van de geselecteerde beelden wordt blauw.
BELANGRIJK
•Welke functies (knoppen) worden weergegeven, is afhankelijk van het cameramodel.
Inhoudsopgave
17
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldorganisatiescherm
Dit scherm verschijnt wanneer u op [Organize Images on Camera/Beelden ordenen
op camera] in het menuscherm en vervolgens op [Organize Images/Beelden ordenen]
klikt. Als u op een map aan de rechterkant te klikt, worden alle beelden binnen de map
weergegeven als miniaturen (kleine afbeeldingen) aan de rechterkant van het scherm.
Weergavevenster (Miniatuurweergave)
Hiermee sluit u CameraWindow.
Hiermee gaat u terug naar
het menuscherm.
Hiermee schakelt u de opnamedatum en
de mapnaam onder de miniaturen in en uit
(in de miniatuurweergave).
Hiermee wijzigt u de grootte
van de miniaturen (in de
miniatuurweergave).
Hiermee schakelt u tussen
weergavemodussen.
Miniatuurweergave
Voorbeeldweergave
Weergave op volledige
schermgrootte
Als u dubbelklikt op een beeld
en zo één beeld selecteert,
wordt er overgeschakeld naar
de voorbeeldweergave.
Dit symbool verschijnt op beelden
die nog niet zijn overgedragen.
Hiermee verwijdert u het
geselecteerde beeld in het
weergavevenster.
Hier vindt u beelden op de
camera die overeenkomen met
de geselecteerde filterweergave
in het gebied aan de
rechterkant van het scherm.
Hiermee roteert u de
geselecteerde beelden
90° links- of rechtsom.
Hiermee beschermt/
annuleert u de bescherming
voor het geselecteerde beeld
in het weergavevenster.
Hiermee kunt u beelden
vanaf de computer naar
de camera overdragen.
De achtergrond van de geselecteerde beelden wordt blauw.
BELANGRIJK
•Welke functies (knoppen) worden weergegeven, is afhankelijk van het cameramodel.
•Als u op de knop
(Verwijderen) klikt, wordt het beeld van de camera verwijderd.
Wees wel voorzichtig, want u kunt de verwijderde beelden niet herstellen.
Inhoudsopgave
18
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Het bladervenster van ImageBrowser gebruiken
Bladervenster
Dit is het hoofdvenster voor het uitvoeren van taken in ImageBrowser.
Last Acquired Images/
Laatst opgehaalde beelden
U kunt beelden controleren
per opnamedatum of per
My Category.
Paneel met beeldgegevens
In de modus Voorbeeldweergave: er wordt informatie
Weergavemodus
over een geselecteerd beeld weergegeven.
Hiermee selecteert u de
weergavemodus voor het In de modus Lijst: er wordt de beeldinformatie weergegeven
als u op het menu [File/Bestand] klikt en [Get Info/Info ophalen]
weergavegebied.
selecteert.
Weergavegebied
• Hier worden de beelden
in de geselecteerde map
weergegeven.
Canon Camera/Canon-camera
Hiermee wordt CameraWindow
weergegeven.
View Image/Beeld weergeven
Hiermee geeft u het geselecteerde
beeld in het weergavevenster weer.
SlideShow/Diashow
Geeft de geselecteerde beelden na
elkaar weer in het venster.
Mappengebied
Hiermee selecteert u een map voor weergave.
• U kunt veelgebruikte mappen registreren als
favoriete mappen (
). Registreer deze
door op [Add/Toevoegen] te klikken. Als
u een map uit het gebied Favoriete mappen
wilt verwijderen, selecteert u een map en
klikt u op de knop [Remove/Verwijderen].
Inhoudsopgave
Weergaveregelpaneel
Configureert de instellingen
voor beeldweergave in het
weergavegebied.
Send to Trash/Naar prullenmand
Hiermee verwijdert u geselecteerde beelden of mappen.
• Verwijderde beelden worden in de prullenmand geplaatst.
• Als u een beeld per ongeluk naar de prullenmand hebt
verplaatst, klikt u op het symbool [Trash/Prullenmand]
in het Dock en plaatst u het beeld terug in de originele
map van het zoekvenster.
Print & Share/Afdrukken en delen
Hiermee drukt u een of meer geselecteerde beelden af,
maakt u een beeldbijlage voor e-mail of uploadt u films
naar YouTube.
Beeld roteren
• Klik op het menu [Edit/Bewerken] en selecteer [Rotate Image/
Beeld roteren] om beelden te roteren.
• Klik op het menu [Edit/Bewerken] en selecteer [Rotate According
to Rotation Information/Roteren volgens roteringsinformatie] om
ook het originele beeld in de weergegeven richting te roteren.
19
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Weergavemodussen
Selecteer een weergavemodus voor het weergavegebied dat is aangepast aan uw
doeleinden.
Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave: hiermee kunt
u de beeldinformatie lezen terwijl u het
beeld bekijkt.
List Mode/Modus Lijst: hiermee
kunt u miniaturen bekijken in een
gebruiksvriendelijkere grootte.
Weergaveregelpaneel
In dit regelpaneel past u de weergave-instellingen voor het weergavegebied aan.
Weergavegrootte
Hiermee wijzigt u de grootte van de
miniatuur in het weergavegebied.
Filterprogramma
Hiermee worden alleen beelden
weergegeven die aan specifieke
voorwaarden voldoen.
Inhoudsopgave
Selectiemenu
Klik hierop om alle beelden in het weergavegebied
te selecteren of om de selectie van alle beelden in
het weergavegebied ongedaan te maken.
Knoppen Verbergen
Links: hiermee verbergt u het mappengebied
en de laatst opgehaalde beelden.
Midden:hiermee verbergt u het regelpaneel.
Rechts: hiermee verbergt u het deelvenster met
opnamegegevens in de modus [Preview/
Voorbeeldweergave].
20
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Taken in het weergavegebied
Gebruikte functies in het
weergavegebied
Nieuwe map maken
Om een nieuwe map te creëren in het
weergavegebied, klikt u op het menu [File/Bestand]
en selecteert u [New Folder/Nieuwe map].
Beelden selecteren
Klik op een beeld in het weergavegebied om dat beeld
te selecteren. Om meerdere beelden te selecteren,
houdt u de [shift]-toets ingedrukt terwijl u op beelden
klikt of houdt u de [ ]-toets (Command-toets)
ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste beeld om
een reeks aangrenzende beelden te selecteren. U kunt
deze actie ook uitvoeren door de [option]-toets en de
[shift]-toets tegelijk ingedrukt te houden.
Beelden weergeven
Dubbelklik op een beeld in het weergavegebied
(of selecteer het beeld en klik op
De weergavegrootte wijzigen Venster weergeven
U kunt schakelen tussen het
U kunt de grootte van de
weergeven/verbergen van het
miniaturen wijzigen.
mappengebied, regelpaneel
en informatiepaneel.
) om het weer
te geven in het weergavevenster.
Beelden verplaatsen, kopiëren
Om een beeld van de ene naar de andere map te
verplaatsen, sleept u het beeld naar de doelmap
en laat u de muisknop los.
Om een beeld te kopiëren, houd u de [option/optie]toets ingedrukt en laat u de muisknop los zoals
hierboven is beschreven.
TIP
Rechtermuisknopmenu's
Klik met de rechtermuisknop (of klik met de [Control]-toets ingedrukt) op een venster of beeld om de
contextmenu's weer te geven. Deze menu's bevatten de functies die in de huidige context beschikbaar
zijn en andere handige functies. Verhoog uw efficiëntie met behulp van de contextmenu's. Inhoudsopgave
21
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Venster Bestandsgegevens
Het venster Bestandsgegevens wordt weergegeven wanneer u een beeld in het
weergavegebied selecteert, [List Mode/Modus Lijst] selecteert en op het menu [File/Bestand] klikt en [Get Info/Info ophalen] klikt.
File Name/Bestandsnaam
U kunt bestandsnamen
wijzigen.
Hiermee kunt u gedetailleerde
informatie weergeven of verbergen.
Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over
de categorie weergeven of verbergen.
Rating/Classificatie/
My Category
Hiermee stelt u de classificatie
voor een beeld in. Er wordt
een symbool weergegeven als
een My Category is ingesteld
(alleen bij bepaalde modellen).
Comment/Opmerking
Hier kunt u een opmerking
typen.
Keyword/Trefwoord
Hiermee geeft u de trefwoorden
op die bij zoekacties worden
gebruikt.
Brightness Histogram/
Helderheidshistogram
Een grafiek van de verdeling
van licht en donker in een beeld.
Beeldselectieknoppen
Als er meerdere beelden zijn
geselecteerd, kunt u schakelen tussen
de beelden waarvoor de informatie
wordt weergegeven in het venster
Bestandsgegevens.
Shooting Information/
Opnamegegevens
Hiermee geeft u gedetailleerde
informatie weer, zoals sluitertijd
en belichtingscompensatie.
Welke gegevens worden
weergegeven, hangt af
van het cameramodel.
Lock/Vergrendelen
Hiermee voorkomt u dat een
beeld wordt overschreven of
verwijderd.
Inhoudsopgave
22
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Weergavevenster (Beeld weergeven)
Als u dubbelklikt op een miniatuur in het bladervenster, wordt het beeld in dit venster
weergegeven.
Opnamegegevens
Hiermee kunt u het
beeld groter weergeven.
Als u inzoomt wordt
het Navigatorvenster
weergegeven waarop
u de relatieve positie
in het beeld kunt zien. Een beeld opslaan.
Een beeld bewerken.
Hiermee geeft u meerdere
beelden naast elkaar weer.
Stel de Classificatie in.
Hiermee geeft u opnamegegevens weer.
Configureer het informatiescherm; klik op het
menu [ImageBrowser] en selecteer vervolgens
[Preferences/Voorkeuren].
Geeft het beeld weer op volledige schermgrootte.
• Wanneer een film wordt weergegeven, verschijnt het volgende venster.
U kunt de weergave en
het geluidsvolume van
een film regelen.
Hiermee kunt
u stilstaande beelden
uit films extraheren.
Hiermee kunt u delen
afknippen van het begin
en einde van een videoclip.
U kunt ongewenste scènes
verwijderen uit de filmpjes
(Filmsynopsis) zijn
die in
gemaakt.
• Wanneer een super slow-motion film wordt weergegeven, verschijnen het pictogram
(realtime afspelen) en een balk voor
het wijzigen van de afspeelsnelheid. Als u op
klikt, wordt de film afgespeeld op de snelheid waarop deze is opgenomen.
Inhoudsopgave
23
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden bewerken
BELANGRIJK
•Nadat een beeld is bewerkt, wordt het originele beeld overschreven, behalve als
de bestandsnaam is gewijzigd voordat het beeld werd opgeslagen. Om het
originele beeld ongewijzigd te bewaren, moet u de bestandsnaam bij het
opslaan van het bewerkte beeld wijzigen.
•In de procedures in dit gedeelte wordt het bewerkingsproces gestart met de knop [Edit/Bewerken] in het
weergavevenster. U kunt het bewerkingsproces echter ook starten door op het menu [Edit/Bewerken] te
klikken en [Edit still image/Stilstaand beeld bewerken] te selecteren.
Bijsnijden: een deel van een beeld afsnijden
Verwijder hiermee de onnodige delen van het beeld, zodat alleen de benodigde delen
overblijven.
Procedures
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Trim/Bijsnijden].
•U kunt ook waarden of een hoogtebreedteverhouding invoeren om het
bij te snijden gebied op te geven.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Kleur/helderheid aanpassen
Hiermee kunt u de RGB-waarden (rood, groen, blauw) en de verzadiging en
helderheid van een beeld aanpassen.
Procedures
Verzadiging,
Helderheid
RGB-aanpassen
Inhoudsopgave
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Color/Brightness
Adjustment/
Kleur/helderheid
aanpassen].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
24
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Rode ogen correctie
Hiermee kunt u de originele kleur van de ogen herstellen als ze door de reflectie van
de flitser rood zijn geworden.
Procedures
1
2
•Klik op [Start] wanneer de modus Automatisch is
geselecteerd.
•Schakel naar de modus Handmatig als de modus
Automatisch het beeld niet kan corrigeren en selecteer
de locatie van het oog dat u wilt corrigeren. Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Red Eye Correction/
Rode ogen correctie].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
•Als een bericht wordt weergegeven
met het advies om extra software te
installeren wanneer u Mac OS X v10.6
gebruikt, volgt u de instructies om de
software te installeren.
Tekst invoegen
Hiermee kunt u tekst op het beeld invoeren.
U kunt de lettertype-, grootte-,
kleur- en teksteigenschappen
aanpassen zoals u dat wilt.
HELLO
Procedures
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken]
en [Insert Text/
Tekst invoegen].
•Als u het selectievakje [Antialias/AntiAlias] inschakelt, worden de tekstranden
vervaagd zodat deze overgaan in het
beeld op de achtergrond.
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
25
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Niveaus corrigeren
U kunt lichte (de meest heldere delen), donkere (donkerste delen) en gemiddelde
niveaus van een beeld aanpassen terwijl u het histogram bekijkt.
Procedures
Niveau aanpassen
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Level Adjustment/
Niveau aanpassen].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Toonkrommes corrigeren
U kunt de kleurbalans en de helderheid van een beeld aanpassen met behulp van de
toonkromme (invoer/uitvoer conversiegrafiek van beeldhelderheid).
Procedures
Aanpassing van
de toonkromme
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken]
en [Tone Curve
Adjustment/
Aanpassing van
de toonkromme].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
26
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Scherpte aanpassen: omtrekken benadrukken
Beelden worden scherper gemaakt door het benadrukken van de omtrekken van
onderwerpen, zoals mensen en voorwerpen.
Procedures
Scherper maken
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken]
en [Sharpness/
Scherpte].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Automatisch aanpassen
Hiermee kunt u de kleurbalans en de helderheid van het beeld aanpassen.
Procedures
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Auto Adjustment/
Automatisch
aanpassen].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
27
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Andere bewerkingssoftware gebruiken
Als u vooraf een ander bewerkingsprogramma bij ImageBrowser registreert, kunt u deze
software gebruiken om een beeld te bewerken dat is geselecteerd in ImageBrowser.
Een bewerkingsprogramma registreren
Procedures
Registreer het programma,
zodat het kan worden
gestart in ImageBrowser.
ImageBrowser
1
Ander beeldbewerkingsprogramma
2
[ImageBrowser] en
[Preferences/Voorkeuren].
[Register Application/
Programma registreren]
Beelden bewerken met een geregistreerd bewerkingsprogramma
Procedures
1
2
Dubbelklik op een beeld.
[Edit/Bewerken] en
[Edit with Registered
Application/Bewerken
met geregistreerd
programma].
•Voor beelden die met de camera zijn
gemaakt en vervolgens zijn verwerkt
en opgeslagen met een ander
beeldbewerkingsprogramma, kan
de opname-informatie verloren gaan. •Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Inhoudsopgave
28
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Geluiden toevoegen
U kunt geluid aan beelden toevoegen en de geluiden afspelen.
Geluid toevoegen
Procedures
1
2
Selecteer een beeld.
[File/Bestand], [Sound/Geluid]
en [Record/Opnemen].
Dit symbool wordt weergegeven
op beeldminiaturen waaraan
geluidsbestanden zijn toegevoegd.
•De Audio Recorder van ImageBrowser
gebruikt de opnamefunctie van Mac OS X.
Bereid indien nodig apparatuur zoals een
microfoon voor en controleer of opnemen
is ingeschakeld in het venster [System
Preferences/Systeemvoorkeuren], [Sound/Geluid].
•Als u een opgenomen geluid wilt
verwijderen, klikt u op het menu [File/
Bestand] en selecteert u [Sound/Geluid]
en [Send to Trash/Naar prullenmand].
•Als u een nieuw geluid wilt opnemen
voor een beeld waaraan al een geluid
is gekoppeld, klikt u op het menu [File/
Bestand] en selecteert u [Sound/Geluid]
en [Record/Opnemen].
BELANGRIJK
•Aan films kan geen geluid worden toegevoegd.
Een geluidsbestand van een beeld afspelen
Procedures
1
2
Selecteer een beeld.
[File/Bestand], [Sound/
Geluid] en [Play/Afspelen].
•U kunt ook geluid afspelen in de modus
Voorbeeldweergave en in het venster
Bestandsgegevens.
Inhoudsopgave
29
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Panoramabeelden maken: PhotoStitch
U kunt brede panoramische beelden maken door de camera enigszins te bewegen
tijdens het maken van een reeks beelden en deze vervolgens samen te voegen.
Procedures
1
Selecteer de beelden die
u wilt samenvoegen.
2
[Edit/Bewerken] en
[PhotoStitch].
•Films en RAW-beelden kunnen niet
worden bewerkt.
Gebruik het programma PhotoStitch
om de beelden te maken.
TIP
De Stitch Hulp-modus gebruiken
Als u de Stitch Hulp-modus van de camera gebruikt om de beelden te maken, kan PhotoStitch
automatisch de beeldvolgorde en richting voor het samenvoegen bepalen. Dit maakt het samenvoegen
van de beelden gemakkelijker. (Sommige cameramodellen hebben de Stitch Hulp-modus niet.)
BELANGRIJK
•Als u een bericht ziet met de waarschuwing dat er onvoldoende geheugen
beschikbaar is op de computer, ga dan op een van de volgende manieren
te werk om het probleem op te lossen.
•Sluit alle toepassingen behalve PhotoStitch.
•Beperk de grootte en het aantal te combineren beelden.
•Ga naar het tabblad [Save/Opslaan], selecteer [Adjust image.../Beeld
aanpassen…] en pas vervolgens de grootte aan in "Saved Image Size/
Grootte opgeslagen beelden".
Inhoudsopgave
30
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Films bewerken
U kunt originele films maken door videoclips en stilstaande beelden met elkaar te
verbinden.
U kunt zelfs titels en andere tekst, achtergrondmuziek en verschillende speciale
effecten aan de film toevoegen.
ABC
Procedures
1
Selecteer een beeld
(film of stilstaand beeld).
2
[Edit/Bewerken] en [Movie
Edit/Film bewerken].
•U kunt de standaardinstellingen voor het
bewerken van films configureren door op
het menu [MovieEdit Task] en vervolgens
op [Preferences/Voorkeuren] te klikken.
TIP
Op te nemen filmlengte
• In de tabel rechts wordt de maximale filmduur aangegeven.
Er verschijnt een bericht als u een langere film probeert op
te slaan. Maak de film korter of kleiner als dit gebeurt.
De afspeelsnelheid van een super slow-motion film
wijzigen en deze als nieuw bestand opslaan
• Klik in stap 1 op [Slow/Langzaam] om de afspeelsnelheid
te wijzigen (alleen bij super slow-motion films).
Grootte film
1920x1080
1280x720
640x480
320x240
Max. lengte
Under 10 minuten
Under 20 minuten
Under 30 minuten
Under 60 minuten
BELANGRIJK
•Films die met deze functie zijn bewerkt, kunnen niet op de camera worden
teruggezet.
•Het opslaan van films kost tijd, met name het opslaan van films van het type
MOV die zijn geselecteerd met [Save image type/Beeldtype opslag] duurt lang.
•Bij het bewerken van MOV-films geldt er een limiet voor het aantal bestanden.
Als u een MOV-film met een formaat van 1920x1080 op hetzelfde formaat en met
hetzelfde bestandstype wilt bewerken en opslaan, stelt u het aantal bestanden in op
20 of minder. Voor MOV-films moet u het aantal bestanden instellen op 40 of minder
(bij een formaat van 1280x720) of op 80 of minder (bij een formaat van 640x480).
Inhoudsopgave
31
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
RAW-beelden converteren: Digital Photo Professional
U kunt de RAW-beelden converteren in JPEG- en TIFF-beelden.
Het hoofdvenster van Digital Photo Professional
Procedures
1
2
Selecteer een RAW-beeld.
[File/Bestand] en [Process RAW
Images by Digital Photo Professional/
Digital Photo Professional: RAWbeelden verwerken].
3
4
Hiermee selecteert u mappen die beelden bevatten.
•De aangepaste inhoud (de informatie
voor beeldverwerkingsvereisten) wordt
samen met het beeld als een "recept"
opgeslagen.
•Met Digital Photo Professional kunt
u beelden aanpassen zodat u de beste
resultaten krijgt voor de gewenste
scène of het gewenste onderwerp
door een Picture Style op te geven.
•Welke items beschikbaar zijn voor
aanpassing, is afhankelijk van het
cameramodel.
Het toolpalet van Digital Photo Professional
U kunt de drie RGB-kanaalniveaus
allemaal tegelijk of afzonderlijk
aanpassen met de Toonkromme.
Hiermee vermindert u het geluid
bij het maken van nachtopnamen
of bij het maken van opnamen op
hoge ISO-snelheid.
Hiermee past u de helderheid, de
witbalans en de Picture Style aan.
Klik op
(Edit image window/
Venster Beeld bewerken).
Pas de helderheid en witbalans
van het beeld aan in het
toolpalet.
5
[File/Bestand] en [Convert and
save/Converteren en opslaan].
•Nadat u het bestandstype, de grootte
en de doelmap hebt ingesteld, klikt
u op [Save/Opslaan].
Hiermee past u het contrast,
de kleurtoon en de
kleurverzadiging aan.
Inhoudsopgave
•Alleen RAW-beelden die compatibel zijn met
Digital Photo Professional, kunnen worden
verwerkt.
•Controleer of u de conversiesoftware voor
RAW-beelden gebruikt die bij uw camera is
meegeleverd.
32
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Om af te drukken met Digital Photo Professional selecteert u een beeld in
het hoofdvenster. Klik vervolgens op het menu [File/Bestand] en selecteer de
afdrukfunctie. Digital Photo Professional biedt de volgende afdrukmethoden.
Afdrukmethode
Beschrijving
Enkele afdruk
De lay-out wordt automatisch ingesteld voor het afdrukken van één beeld op één pagina.
Gedetailleerde
instelling
Hiermee kunt u zelf de lay-out instellen, titels toevoegen of afdrukken met opname-informatie.
Contactafdruk
Met deze methode wordt een reeks beelden op één pagina afgedrukt (hiermee kunt ook
het aantal beelden en de lay-out instellen en titels toevoegen).
BELANGRIJK
• RAW-beelden kunnen alleen worden opgenomen op modellen waarvoor "RAW"
als een van de gegevenstypen wordt vermeld in het gedeelte "Specificaties" in de
Gebruikershandleiding.
• Alleen RAW-beelden die compatibel zijn met Digital Photo Professional, kunnen
worden verwerkt. Controleer het item "Gegevenstype" in het gedeelte "Specificaties"
van de Gebruikershandleiding op compatibiliteit.
• Download de handleiding van Digital Photo Professional (PDF-formaat) van de
Canon-website voor een meer gedetailleerde uitleg van de bedieningsprocedures.
TIP
RAW-beelden
RAW-beelden bevatten de ongewijzigde gegevens zoals deze door de beeldsensor van de camera zijn
opgenomen. Omdat deze ruwe gegevens bevatten die afwijken van de normale JPEG-beelden, doordat
er in de camera geen beeldaanpassing of compressie is uitgevoerd, kunnen deze op de computer worden
geconverteerd met behulp van een proces zonder kwaliteitsverlies.
Verwerken in de camera
Standaard
beeldopname
Beeldsensorgegevens
bij het ontgrendelen
van de sluiter
Verwerken op de computer
Beeldaanpassing
Compressie
JPEG-beeld
Beeldaanpassing en
-compressie wordt
automatisch uitgevoerd
RAWbeeldopname
RAW-beeld
• Kan worden gebruikt met algemene
programma's.
• De kwaliteit van het beeld wordt bij aanpassing
minder omdat het is gecomprimeerd.
RAW-beeldverwerking met Digital
Photo Professional
Beeldaanpassing
Compressie
JPEG-beeld,
TIFF-beeld
• U kunt het beeld bekijken terwijl u aanpassingen
uitvoert, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over kwaliteitsverlies.
• Als u de beelden met algemene programma's wilt
bekijken, moeten de beelden met Digital Photo
Professional worden verwerkt.
Inhoudsopgave
33
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Exporteren
De grootte en het type van (stilstaande) beelden wijzigen
Wanneer u een beeld exporteert, kunt u de grootte en de indeling van een beeld
wijzigen, zodat het op het internet kan worden gepubliceerd of als bijlage aan een
e-mailbericht kan worden toegevoegd.
Procedures
1
2
3
.bmp
.jpg
.tif
Opname-informatie exporteren
4
Selecteer een beeld.
[File/Bestand] en [Export
Image/Beeld exporteren].
[Edit and Save Image/Beeld
bewerken en opslaan]
[Next >/Volgende >]
•Als u beelden als een ander bestandstype
dan JPEG opslaat, zal er opnameinformatie verloren gaan.
U kunt de opname-informatie die bij een beeld is opgeslagen, zoals de sluitersnelheid
en belichting, als een tekstbestand opslaan. Procedures
1
2
3
4
Selecteer een beeld.
[File/Bestand] en [Export
Image/Beeld exporteren].
[Export Shooting Properties/
Opname-eigenschappen
exporteren]
[Next >/Volgende >]
Bepaal de oorzaak van mislukte
foto's of vergelijk de instellingen
van meerdere beelden.
Inhoudsopgave
34
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Schermbeveiligingsbeelden voor de computer maken
U kunt beelden exporteren en als schermbeveiliging gebruiken.
Procedures
1
2
3
4
Selecteer een beeld.
[File/Bestand] en [Export
Image/Beeld exporteren].
[Export as a Screensaver/
Als schermbeveiliging
exporteren]
[Next >/Volgende >]
Achtergrondbeelden voor de computer maken
U kunt beelden exporteren en als achtergrondbeelden gebruiken.
Procedures
1
2
3
4
Inhoudsopgave
Selecteer een beeld.
[File/Bestand] en [Export
Image/Beeld exporteren].
[Export an Image as
Wallpaper/Beeld als
achtergrond exporteren]
[Next >/Volgende >]
35
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Stilstaande beelden uit films extraheren
U kunt stilstaande beelden van uw favoriete frames in een film extraheren en opslaan.
Procedures
1
2
Selecteer een beeld.
[Edit/Bewerken] en [Extract
frames from a movie/Frames
uit een film extraheren].
Extraheer je beste
opnames als
stilstaande beelden
Inhoudsopgave
36
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
GPS
GPS-informatie gebruiken – Map Utility
Als u de informatie gebruikt van beelden die zijn genomen met een camera
die is uitgerust met een interne GPS-functie, of de informatie van de GPSlogboekbestanden, kunt u de opnamelocatie of de route die u met de camera hebt
afgelegd, gemakkelijk weergeven op een kaart. U kunt ook informatie over de locatie
toevoegen of verwijderen.
GPS (Global Positioning System) is een systeem dat gebruik maakt van satellieten om
de huidige locatie te bepalen.
Procedures
1
2
Modus Route Weergeven/bewerken
Het beeld dat in ImageBrowser
is geselecteerd, wordt
weergegeven.
Voer een locatie
in om te zoeken.
3
Selecteer een beeld.
[View/Weergave] en [View
on map/Weergeven op
kaart].
Selecteer een
weergavemodus.
Exporteert bestanden voor gebruik bij het
weergeven van beelden met Google Earth. U moet
Google Earth installeren om deze bestanden te
gebruiken. Afhankelijk van de versie van Google
Earth die u gebruikt, kunnen beelden mogelijk niet
altijd correct worden weergegeven.
Het momenteel geselecteerde beeld wordt
vergroot weergegeven in een pop-upvenster.
De opnamelocatie van beelden wordt op de kaart
weergegeven met behulp van een pin.
Voegt informatie over de locatie van een beeld toe of verwijdert deze.
Voegt een beeld toe.
Inhoudsopgave
37
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Modus voor beheer van GPS-logboekbestanden
Draagt logboekinformatie
over en geeft deze weer.
Gebruik dit om de afgelegde
route aan te passen wanneer
deze niet correct wordt
weergegeven.
Geeft GPSlogboekbestanden
weer.
Verwijdert een GPS-logboekbestand uit de lijst.
Wijzigt de informatie over het tijdsverschil in een
GPS-logboekbestand.
Voegt een GPS-logboekbestand toe.
Laadt een GPS-logboekbestand van een camera
of geheugenkaart.
BELANGRIJK
•Voor het gebruik van deze software is internettoegang vereist. (U moet
beschikken over een account bij een ISP (Internet Service Provider),
geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding.)
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
•Google, Google Maps en Google Earth zijn handelsmerken van Google Inc.
•Aangezien deze software Google Maps™ gebruikt om beelden en afgelegde
routes weer te geven, worden de informatie over de locatie van beelden en GPSlogboekbestanden geüpload naar Google.
•Beelden die met de GPS-functie zijn genomen, en GPS-logboekbestanden
bevatten allebei informatie die kan worden gebruikt om de fysieke locatie van
de gebruiker te bepalen. Zorg ervoor dat u de nodige voorzorgsmaatregelen
treft bij het overdragen van beelden en GPS-logboekbestanden naar anderen,
of bij het uploaden van deze gegevens naar internet waar iedereen ze kan
bekijken.
•U kunt alleen beelden weergeven die zijn genomen met een camera die is
uitgerust met een interne GPS-functie.
Inhoudsopgave
38
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Films naar YouTube uploaden
Uploaden naar YouTube: Movie Uploader for YouTube
U kunt de door u opgenomen films naar YouTube uploaden. U kunt films uploaden
die op de camera of een computer zijn opgeslagen.
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 en 2 in "Beelden
overdragen" voor meer informatie.
2
3
4
5
6
7
[Upload Images from
Camera/Beelden vanaf
camera uploaden]
[Upload movies to YouTube/
Films naar YouTube uploaden]
Selecteer films.
Klik op
(Volgende).
Voer een titel en beschrijving
in en klik op
(Uploaden).
Voer uw YouTube-gebruikersnaam en -wachtwoord
in en meld u aan.
TIP
Films vanaf de computer uploaden
Selecteer een film in het bladervenster, klik vervolgens op [Print & Share/Afdrukken en delen] in het
regelpaneel en selecteer [Upload movies to YouTube/Films naar YouTube uploaden]. De geselecteerde film
zal worden toegevoegd aan de lijst die op het scherm verschijnt. Geef een titel en beschrijving voor de film
op en klik vervolgens op de knop
(Uploaden).
BELANGRIJK
•Afhankelijk van YouTube-specificaties of toekomstige wijzigingen in specificaties
kan deze functie niet worden gegarandeerd.
•U kunt alleen films uploaden die korter zijn dan 15 minuten, met een
bestandsgrootte van minder dan 2 GB.
•In sommige gevallen kunnen films die op de computer zijn bewerkt, niet worden
geüpload.
•Voor het uploaden van films is internettoegang vereist (u moet beschikken
over een account bij een ISP (Internet Service Provider), geïnstalleerde
browsersoftware en een internetverbinding).
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
Inhoudsopgave
39
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
E-mail
Beelden als bijlage aan e-mailberichten toevoegen
U kunt via e-mail beelden verzenden als bestandsbijlagen.
U kunt de grootte en de
kwaliteitsinstellingen
configureren.
Procedures
1
2
Beelden selecteren.
[Print & Share/
Afdrukken en delen]
en [Create Image for
Email/Beelden voor
e-mail maken].
•U kunt configureren dat het
e-mailprogramma automatisch wordt
gestart. Open de map [Applications/
Programma's], dubbelklik op het symbool
[Mail/E-mail] om het e-mailprogramma te
starten. Klik op het menu [Mail/E-mail] en
vervolgens op [Preferences/Voorkeuren]
en het tabblad [General/Algemeen].
• U kunt beelden in de map [Email Images/
Beelden e-mailen] vinden door de map
[Users/Gebruikers] op de opstartschijf te
openen. Open vervolgens de map [User
Login Name/Inlognaam gebruiker], [Library/
Bibliotheek], [Preferences/Voorkeuren],
[ImageBrowserUserData] en [Mail/E-mail].
BELANGRIJK
•Als de e-mailsoftware niet automatisch start, start u de e-mailsoftware om de
beelden toe te voegen en te verzenden
Inhoudsopgave
40
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Diashows
Beelden weergeven in diashows
U kunt meerdere beelden achter elkaar op volledige schermgrootte weergeven als een
diashow.
U kunt de overgangseffecten, weergegeven
informatie en tijdsinstellingen zelf
configureren zoals u dat wilt.
Procedures
1
2
Beelden selecteren.
[SlideShow/Diashow]
•U kunt de weergavemethode voor de
diashow configureren door te klikken
op het menu [View/Weergave] en
[Slide Show Options/Diashowopties]
te selecteren.
TIP
Knopfuncties diashow
Wanneer u een diashow afspeelt, verschijnen onder aan het scherm de volgende knoppen.
U kunt de Classificatie voor
een beeld instellen terwijl
het wordt weergegeven.
Na de diashow blijven
de beelden geselecteerd
die u tijdens de show
hebt aangeklikt.
Inhoudsopgave
Terugspoelen
Pauzeren
Ga naar het
eerste beeld
De beelden die u tijdens
de show hebt aangeklikt,
verschijnen na de diashow
in een afdrukvenster.
Doorspoelen
Doorgaan naar het laatste frame
Hiermee stopt u de
diashow.
41
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beeldbeheer
Bestandsnamen in groep wijzigen
U kunt de bestandsnamen van meerdere beelden tegelijkertijd wijzigen.
Procedures
1
2
Naam + nummer
[File/Bestand], [Organize
Image/Beeld ordenen] en
[Rename/Hernoemen].
Opnamedatum + nummer
Naam + opnamedatum + nummer
Opnamedatum + naam + nummer
xxx_01
xxx_02
xxx_03
U kunt willekeurig
genummerde beelden
en ontvangen
beelden veranderen
in opeenvolgend
genummerde beelden.
xxx_04
Selecteer een beeld.
• U kunt individuele bestands- en mapnamen
wijzigen door op de bestandsnaam te
klikken in de modus Voorbeeldweergave
of in het venster Bestandsgegevens.
•Als u de beeldnaam wijzigt in
ImageBrowser, wordt ook de werkelijke
bestandsnaam op de disk gewijzigd.
xxx_05
Beelden op opnamedatum in mappen sorteren
U kunt beelden op basis van hun opnamedatum in mappen sorteren.
Procedures
200x/05/15
1
2
200x/05/16
200x/05/17
3
Ook beelden die zijn gemaakt
voordat u ImageBrowser bent
gaan gebruiken, kunnen op deze
manier samen worden beheerd.
4
Inhoudsopgave
Selecteer een beeld.
[File/Bestand], [Organize
Image/Beeld ordenen] en [Sort
Images/Beelden sorteren].
[The files will be separated
into folders for each
shooting date./De bestanden
worden verdeeld in mappen
voor elke opnamedatum.]
[Next >/Volgende >]
42
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden sorteren in Classificatiemappen
U kunt beelden in aparte mappen sorteren volgens hun Classificatie.
Procedures
1
2
3
4
Inhoudsopgave
Selecteer een beeld.
[File/Bestand], [Organize
Image/Beeld ordenen]
en [Sort Images/Beelden
sorteren].
[The files will be organized
by rating./De bestanden
worden op classificatie
georganiseerd.]
[Next >/Volgende >]
43
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Informatie-instellingen van beelden configureren
Classificaties instellen
Er zijn zeven classificatieniveaus voor beelden: ,
,
,
,
,
Niet-geclassificeerd en Afwijzen. Door classificaties te gebruiken, kunt u beelden
sorteren om te bekijken of om in te zoeken.
Procedures
1
2
3
Selecteer een beeld.
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave].
Stel [Rating/Classificatie] in.
•U kunt classificaties ook als volgt instellen:
- Via het menu [Edit/Bewerken] van
ImageBrowser of via het venster
Bestandsgegevens. Het is ook mogelijk via
de functie voor classificatie instellen in het
weergavevenster.
- Via de camerafunctie [Tag as Favorite/Favoriet
markeren] (met uitzondering van films).
• Als u de eerdere installatie overschrijft bij het
installeren van de software, worden bestaande
classificatie-instellingen mogelijk gewijzigd. Zie
voor meer informatie de Help-functie.
BELANGRIJK
•De enige camera’s die kunnen worden gebruikt om beelden te classificeren, zijn de
camera's waarop 'Favorieten' wordt vermeld in het gedeelte 'Menu’s' van de tabel
'Menu afspelen' aan het einde van de Gebruikershandleiding.
Opmerkingen invoegen
U kunt de tekst van uw keuze invoeren in de vorm van Opmerkingen.
Procedures
1
2
witte
Uitgestrekte
en
zandstrand
Reisje n
aar de
blauwe
zee
Inhoudsopgave
Ontspanne
nd
middagdu
tje
3
Selecteer een beeld.
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave].
[Comment/Opmerking]
invoegen.
•U kunt de opmerkingen ook beheren
in het venster Bestandsgegevens.
44
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Trefwoorden toewijzen
U kunt trefwoorden instellen voor gebruik in zoekopdrachten voor beelden. Procedures
Familie,
1
2
jes
Dieren
Familie, Reis
Vrienden,
Selecteer
trefwoorden
Vakantie
3
Selecteer een beeld.
Schakel naar de
[Preview Mode/Modus
Voorbeeldweergave].
[Keyword/Trefwoord]
instellen.
•U kunt trefwoorden ook beheren in het
menu [Edit/Bewerken] of in het venster
Bestandsgegevens.
•Om trefwoorden toe te voegen, klikt
u op het menu [Edit/Bewerken] en
selecteert u vervolgens [Manage/Beheren]
in het submenu [Keyword/Trefwoord].
TIP
Over beeldinformatie
Het volgende schema geeft de informatie weer die naast de opname-informatie aan beelden kan worden
toegevoegd.
Informatietype
Inhoud
My Category
Classificaties
Opmerkingen
Categorieën
zoals Mensen,
Landschap,
enz.
Tekstinvoer
zonder
Favoriete beelden worden
beperkingen over
geclassificeerd door het
de opnamesituatie
toevoegen van sterren ( )
of gerelateerde
herinneringen.
Trefwoorden
Er wordt een selectie
gemaakt uit een
(aanpasbare) lijst
trefwoorden, zoals
het onderwerp, de
plaats of actie van
de foto.
Camera
ImageBrowser, Digital Photo Professional,
Camera (Favoriet)
Gebruikt in
zoekopdrachten
—
O
O
O
Gebruikt als
filtercriteria
O
O
—
—
Weergeven onder
miniaturen
O
O
O
—
Configuratiemethode
ImageBrowser
U kunt categorieën die onder de miniaturen zijn weergegeven, selecteren in het menu [View/Weergave]
en het submenu [View Settings/Weergave-instellingen].
Inhoudsopgave
45
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden zoeken, filteren en sorteren
Beelden zoeken
U kunt beelden zoeken met behulp van parameters die zijn geëxtraheerd uit de
informatie die aan deze beelden is gekoppeld. Procedures
1
[File/Bestand] en
[Search/Zoeken].
•Na een zoekopdracht worden de
gecorreleerde beelden in de map [Search
Results/Zoekresultaten] weergegeven.
Favoriete foto
Datum
Trefwoord
Opmerking
TIP
Taken bij zoekresultaten
U kunt in de map [Search Results/Zoekresultaten] beelden selecteren en er bewerkingen op uitvoeren,
zoals beelden afdrukken of kopiëren naar andere mappen.
BELANGRIJK
•Als u een beeld uit de map [Search Results/Zoekresultaten] verwijdert, wordt
het originele beeld verwijderd. Wees voorzichtig wanneer u items uit deze
map verwijdert.
Inhoudsopgave
46
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Basistechnieken
Bijlagen
Beelden filteren
U kunt filters gebruiken om alleen beelden weer te geven die voldoen aan de
parameters die in het weergavegebied zijn geselecteerd.
Procedures
1
[Filter Tool/Filterprogramma]
In dit gedeelte kunt u filtercriteria opgeven.
Classificaties
My Category
Beelden sorteren
U kunt in het weergavegebied beelden sorteren op basis van opgegeven parameters.
D
C
Wijzigingsdatum
bestand
Bestandsgrootte
A
B
A
E
B
Bestandsnaam
Opnamedatum en -tijd
Oplopende/
Aflopende
volgorde
C
Inhoudsopgave
Procedures
1
[View/Weergave] en
[Sort/Sorteren].
Type
D
E
47
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden vergelijken
Meerdere beelden vergelijken
Wanneer u een goede fotogelegenheid ziet, kunt u hetzelfde onderwerp
fotograferen met verschillende sluitersnelheden en belichtingen. In ImageBrowser
kunt u eenvoudig beelden vergelijken en detailverschillen vaststellen.
Procedures
1
2
3
4
Selecteer een aantal beelden
die u wilt vergelijken.
[View Image/
Beeld weergeven]
Selecteer een
weergavemethode in
[Number of
Displays/Aantal
weergegeven
beelden].
[Synchronize/
Synchroniseren]
•Als u [Synchronize/Synchroniseren]
selecteert, worden acties zoals
het verhogen/verlagen van de
vergrotingsfactor of scrollen over een
beeld in de vergrendelingsstap toegepast
op alle geselecteerde beelden. Hierdoor
kunt u gemakkelijk de details van de
focus, kleuren en beeldeigenschappen
controleren. Acties die u uitvoert op het ene beeld, zoals scrollen of de
vergrotingsfactor wijzigen, worden ook uitgevoerd op het
andere beeld. Inhoudsopgave
48
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mijn camera-instellingen
Het sluitergeluid en opstartscherm wijzigen
U kunt selecteren welk opstartscherm verschijnt wanneer u de camera inschakelt.
Bovendien kunt u specifieke geluiden registreren voor diverse camerabewerkingen
(Mijn camera-instellingen).
Mijn camerainstellingen
• Opstartscherm
• Opstartgeluid
• Werkgeluid
• Geluid zelftimer
• Sluitergeluid
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 en 2 in "Beelden
overdragen" voor meer informatie.
2
[Camera Settings/Camerainstellingen]
Selecteer een van de
volgende items en stel de
instellingen in.
u [Set Start-up Image/
Opstartscherm instellen]
u [Set Sounds/Geluiden
instellen]
u [Set Theme/Thema
instellen]
BELANGRIJK
•Mijn camera-instellingen zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen, wanneer
[Camera Settings/Camera-instellingen] wordt weergegeven in CameraWindow.
Inhoudsopgave
49
Voor u start
Basistechnieken
Mijn camera-instellingen
die in de camera zijn
geregistreerd.
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mijn camerainstellingen
Als u [Theme/Thema]
selecteert, kunt
u het opstartscherm,
het opstartgeluid,
het sluitergeluid,
het werkgeluid en
het geluid van de
zelfontspanner samen
registreren.
Selecteer een Mijn camera-instellingenbestand in de lijst
aan de rechterkant en klik op deze knop om het bestand
in de camera te registreren. Als er meerdere Mijn camerainstellingenbestanden worden weergegeven in de lijst aan de
linkerkant, selecteert u eerst het bestand dat u wilt vervangen
en vervolgens registreert u het bestand in de camera.
TIP
Bestanden voor Mijn camera-instellingen downloaden
Bovendien kunt u verschillende bestanden voor gebruik in Mijn camera-instellingen downloaden van
CANON iMAGE GATEWAY.
Inhoudsopgave
50
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beelden overdragen
Beelden naar een camera overdragen
Beelden die naar een computer zijn overgebracht, kunnen op de camera worden
teruggezet.
Procedures
1
Sluit de camera op
een computer aan om
CameraWindow te starten.
•Raadpleeg stap 1 en 2 in "Beelden
overdragen" voor meer informatie.
2
Laat favoriete beelden
aan vrienden zien of sluit
de camera aan op een
televisie om ze op groot
scherm te bekijken.
3
4
5
[Organize Images on Camera/
Beelden ordenen op camera]
[Organize Images/Beelden
ordenen]
(Uploaden)
Beelden selecteren.
•Als het bladervenster van ImageBrowser
open is wanneer de camera wordt
aangesloten (bijvoorbeeld direct na een
overdracht), kunt u CameraWindow
(menuscherm) openen door te klikken op
het pictogram [CameraWindow] in het
Dock (de balk onder in het scherm).
BELANGRIJK
•Op camera's die gebruikmaken van het gegevenstype "MOV", kunt u films
afspelen die op de camera zijn teruggezet als de films met die camera zijn
opgenomen. Zie het onderwerp "Gegevenstype" onder "Specificaties" aan het
einde van de Gebruikershandleiding om te zien of de camera gebruikmaakt van
het gegevenstype "MOV". Films die met een andere camera zijn opgenomen,
kunt u mogelijk niet afspelen.
•U kunt alleen stilstaande beelden naar de geheugenkaart van uw camera
overdragen die voldoen aan de normen van het Design rule for Camera
File system.
•Het is wellicht niet mogelijk om beelden op de camera terug te zetten als deze
op de computer zijn bewerkt of als de beeldgegevens zijn gewijzigd.
Inhoudsopgave
51
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
CANON iMAGE GATEWAY
Informatie over CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY is een online fotoservice voor iedereen die dit product heeft
aangeschaft. Wanneer u zich online hebt geregistreerd, kunt u gebruikmaken van de
verschillende services.
BELANGRIJK
•Om CANON iMAGE GATEWAY te gebruiken is internettoegang vereist
(u moet beschikken over een account bij een ISP (Internet Service Provider),
geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding).
•Zie de homepage voor informatie over browserversies (Safari, enz.) en de
beste instellingen om verbinding te maken met de online fotoservices van
CANON iMAGE GATEWAY.
• ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
Registreren
Registreer eerst als CANON iMAGE GATEWAY-lid.
Registreren
Procedures
1
[CANON iMAGE
GATEWAY] en
[Register/Add
Product/Registreren/
Product toevoegen].
•U kunt zich online registreren met de
meegeleverde cd-rom. Klik voor deze
methode op [Register/Registreren]
onder CANON iMAGE GATEWAY
in het installatiescherm.
Inhoudsopgave
52
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Beschikbare services
CANON iMAGE GATEWAY biedt verschillende handige en nuttige services aan.
Procedures
Beelden uploaden
en delen
Maak uw eigen fotoalbum op
CANON iMAGE GATEWAY
E-mailmeldingen
van albumuploads
1
[CANON iMAGE
GATEWAY]
Selecteer een van de
volgende items en geef
de instellingen op.
u [Register/Add Product/
Registreren/Product toevoegen]
u [Top Page/Bovenaan pagina]
u [Upload Images/Beelden
uploaden]
u [View Online Photo Album/
Online fotoalbum bekijken]
u [Download My Camera
Contents/Inhoud Mijn
camera downloaden]
Vrienden en familie kunnen
door uw beelden bladeren
Bestel afdrukken
U hebt zelfs toegang
vanaf gsm's.
De instellingsbestanden
van Mijn camera op
CANON iMAGE GATEWAY
Download bestanden voor
Mijn camera-instellingen
(alleen bij bepaalde modellen)
Inhoudsopgave
U krijgt ook de
nieuwste klantondersteuningsinformatie, alleen
door uw product te
registreren.
53
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Voorkeursinstellingen
ImageBrowser aanpassen
U kunt ImageBrowser en CameraWindow configureren om de bediening aan uw
voorkeuren aan te passen.
• Kleuren, zoals de opmaak van
vensters
• Verwerkingsmethodes voor
beelden die met een gekantelde
camera zijn gemaakt
• Categorieën van weergegeven
opname-informatie
• Berichten weergeven/verbergen
• Afdrukinstellingen
• Programma's registreren
Procedures
ImageBrowser
1
[ImageBrowser] en
[Preferences/Voorkeuren].
1
Inhoudsopgave
CameraWindow
Klik op
(Voorkeuren).
54
Basistechnieken
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Lijst met beschikbare functies
CameraWindow-functies
Functienamen
Beschrijving van de functie
Import Untransferred Images/
Niet-overgedragen beelden
importeren
Import Images
Select Images to Import/
from Camera/
Beelden importeren Selecteer beelden om te
importeren
van camera
Import All Images/Alle beelden
importeren
Organize Images
Organize Images/
on Camera/Beelden Beelden
ordenen
ordenen op camera
Hiermee worden alleen beelden van de camera overgedragen die nog
niet zijn overgedragen.
Upload Images from Upload movies to YouTube/
Camera/Beelden vanaf Films naar YouTube uploaden
camera uploaden
Set Start-up Image/
Opstartscherm instellen
Camera Settings/
Camera-instellingen Set Sounds/Geluiden instellen
Set Theme/Thema instellen
Preferences/
Voorkeuren
General/Algemeen (General/
Algemeen/Connected Camera/
Verbonden camera)
Import/Importeren (Auto
Import/Automatisch
importeren/Folder Settings/
Mapinstellingen/After Import/
Na import)
Hiermee worden alleen geselecteerde beelden van de camera
overgedragen.
Hiermee worden alle beelden van de camera overgedragen.
Hiermee kunt u beelden op de camera beschermen, roteren en
verwijderen. Hiermee kunt u ook beelden vanaf uw computer naar
de camera overdragen.
Hiermee kunt u films op de camera naar YouTube uploaden.
Hiermee stelt u het opstartscherm van de camera in.
Hiermee stelt u geluidseffecten in (opstartgeluid, sluitergeluid,
werkgeluid, geluid van de zelfontspanner).
Hiermee stelt u het opstartscherm van de camera en geluidseffecten
in bij Mijn camera-instellingen.
Hiermee stelt u de eigenaarsnaam van de camera in en het
opstartscherm wanneer CameraWindow wordt opgestart.
Hiermee stelt u de automatische overdrachtinstellingen en de
doelmap in.
ImageBrowser-functies
Regelpaneelfuncties
Functienamen
Beschrijving van de functie
Wanneer een camera is
Hiermee sluit u de camera aan om CameraWindow (menuscherm)
te openen en CameraWindow-functies te gebruiken.
Canon Camera/ aangesloten
Canon-camera Wanneer een geheugenkaartlezer Hiermee draagt u beelden over van een geheugenkaart. U kunt ook
is aangesloten
beelden op de geheugenkaart selecteren en deze afdrukken.
Hiermee geeft u het geselecteerde beeld of de geselecteerde film in het
View Image/Beeld weergeven
weergavevenster weer.
Hiermee start u een diashow van de selecteerde beelden. Klik op het menu
SlideShow/Diashow
[View/Weergave] en selecteer [Slide Show Options/Diashowopties] om de
instellingen voor de diashow op te geven.
Register/Add Product/Registreren/ Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY en wordt
Product toevoegen
de registratiepagina geopend.
Hiermee
maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY en gaat
Top Page/Bovenaan pagina
u naar de bovenkant van de pagina.
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY en worden
CANON iMAGE Upload Images/Beelden
uploaden
beelden geüpload.
GATEWAY
View Online Photo Album/
Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY en worden
Online fotoalbum bekijken
de gemaakte albums weergegeven.
Download My Camera Contents/ Hiermee maakt u verbinding met CANON iMAGE GATEWAY en worden
Inhoud Mijn camera downloaden beelden en geluiden gedownload voor gebruik met Mijn camera-instellingen.
Inhoudsopgave
55
Basistechnieken
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Functienamen
Beschrijving van de functie
Hiermee
drukt u één beeld per pagina af. Zo kunt u gemakkelijk
Photo Print/Foto afdrukken
"foto's" afdrukken.
Hiermee rangschikt u kleine versies van de beelden in rijen en drukt
Index Print/Index afdrukken
u deze af.
Print & Share/ Layout Print/Lay-out afdrukken Hiermee kunt u meerdere beelden op één pagina rangschikken en
afdrukken. U kunt ook bijschriften en titels invoegen.
Afdrukken en
delen
Hiermee
converteert u de geselecteerde beelden naar de geschikte grootte
Create Images for Email/
voor
verzending
via e-mail. Bovendien kunt u deze functie gebruiken om
Beelden voor e-mail maken
automatisch een e-mailprogramma te starten nadat de conversie is voltooid.
Upload movies to YouTube/
Hiermee kunt u films die op de computer zijn opgeslagen, naar
Films naar YouTube uploaden YouTube uploaden.
Send to Trash/Naar prullenmand
Hiermee verplaatst u de geselecteerde beelden naar de prullenmand.
Functies in menu's
Functienamen
Menu
Menu [File/Bestand], Beelden zoeken [Search/Zoeken]
Menu [File/Bestand], [Export
Image/Beeld exporteren]
Edit and Save Image/Beeld
bewerken en opslaan
Export Shooting Properties/
Beelden
Opname-eigenschappen
exporteren
exporteren
Export as a Screensaver/Als
schermbeveiliging exporteren
Export an Image as Wallpaper/
Beeld als achtergrond exporteren
Menu [File/Bestand], [Organize
Image/Beeld ordenen], [Sort
Images/Beelden sorteren]
Beelden
ordenen
Menu [File/Bestand], [Organize
Image/Beeld ordenen], [Rename/
Hernoemen]
Menu [File/Bestand], [Process
Images by Digital Photo
RAW-beelden RAW
Professional/Digital
Photo
converteren
Professional: RAW-beelden
verwerken]
Menu [File/Bestand], [Rewrite
Schrijven naar Image to Memory Card/Beeld
geheugenkaart opnieuw naar geheugenkaart
schrijven]
Panorama's
Menu [Edit/Bewerken],
samenvoegen [PhotoStitch]
Film bewerken
Menu [Edit/Bewerken], [Movie Edit/Film bewerken]
Menu [Edit/Bewerken], Frames uit een [Extract
frames from a movie/
film extraheren Frames uit
een film extraheren]
WeergaveMenu [View/Weergave], [View
instellingen
Settings/Weergave-instellingen]
Beschrijving van de functie
Hiermee zoekt u beelden op basis van criteria zoals een Classificatie,
datums, trefwoorden of opmerkingen.
Hiermee kunt u het bestandstype of de grootte van het bestand wijzigen
en het bestand exporteren.
Hiermee kunt u de opname-eigenschappen naar een tekstbestand
exporteren.
Hiermee exporteert u het beeld als schermbeveiligingsbestand.
Hiermee exporteert u het beeld als achtergrondbestand.
Hiermee sorteert u beelden aan de hand van criteria zoals de
opnamedatum of de Classificatie en slaat u deze in een opgegeven
map op.
Hiermee wijzigt u de bestandsnamen van meerdere beelden in één
bewerking.
Hiermee converteert u RAW-beelden naar TIFF- of JPEG-beelden.
Tijdens de conversie kunt u beeldkenmerken zoals helderheid, contrast
en kleurbalans aanpassen.
Beelden vanaf de computer naar de geheugenkaart overdragen.
Hiermee voegt u meerdere beelden samen tot één grote
panoramafoto.
Hiermee bewerkt u films of stilstaande beelden die aan elkaar zijn
gekoppeld. U kunt tekst voor titels of achtergrondmuziek toevoegen
en diverse effecten toepassen.
Hiermee extraheert u stilstaande beelden uit films binnen een
opgegeven interval en slaat u de beelden op als beeldbestanden.
Hiermee geeft u beeldgegevens (bestandsnaam, opnamedatum
en -tijd) onder de miniatuur weer of verbergt u deze.
Hiermee rangschikt u de beelden in het weergavegebied aan de hand
van criteria zoals de bestandsnaam, de datum waarop het bestand is
gewijzigd, de bestandsgrootte of de opnamedatum.
Beelden
sorteren
Menu [View/Weergave], [Sort/Sorteren]
Weergeven op
kaart
Menu [View/Weergave], [View on Gebruikt de GPS-informatie van een beeld om de opnamelocatie of het beeld
map/Weergeven op kaart]
op een kaart weer te geven.
Inhoudsopgave
56
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Ondersteunde beeldtypes
Hieronder volgt een lijst met de beeldtypes die worden ondersteund door
ImageBrowser.
JPEG
Dit beeldtype wordt door de meeste camera's gebruikt. Het maakt gebruik van de
kenmerken van het menselijke oog en comprimeert beelden in hoge mate. Dit is
echter een onomkeerbare compressiemethode (een deel van de gegevens gaat tijdens
het comprimeren verloren). Daarom wordt een beeld steeds grover als je het beeld
herhaaldelijk met deze methode verwerkt en opslaat.
Exif-JPEG is een beeldtype waarbij informatie, zoals opnamedatums, aan een JPEG-beeld wordt toegevoegd.
RAW
Dit is een eigen beeldtype dat door Canon wordt aangeboden. De beeldpixels van de
digitale camera worden overgedragen en zonder verslechtering van de beeldkwaliteit.
Het kan zijn dat sommige camera's dit beeldtype niet ondersteunen.
PICT
Dit is het standaardbeeldtype voor Macintosh. Dit beeldtype wordt ondersteund door
de meeste Macintosh software.
TIFF
Dit is een betrekkelijk gangbaar beeldtype. Het wordt door veel niet-Macintoshprogramma's ondersteund (zoals Windows).
BMP (Windows Bitmap)
Dit is een standaardbeeldtype van Windows. Het wordt ondersteund door de meeste
Windows-programma's.
AVI (.AVI)
Dit is een standaard filmtype in Windows. Het filmpictogram wordt in het
weergavegebied van ImageBrowser weergegeven.
MOV (.MOV)
Filmtype. Het filmpictogram wordt in het weergavegebied van ImageBrowser
weergegeven.
Inhoudsopgave
57
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
De software bijwerken
U kunt de laatste uitgegeven versie van ImageBrowser zoeken en deze installeren.
BELANGRIJK
•Om de volgende bewerking uit te voeren, hebt u een administratorstatus nodig.
•Voor het gebruik van deze functie is internettoegang vereist. (U moet
beschikken over een account bij een ISP (Internet Service Provider),
geïnstalleerde browsersoftware en een internetverbinding.)
•ISP-account- en toegangskosten moeten apart worden betaald.
1
Kies [Update to latest version/Bijwerken naar laatste versie] uit het
menu [ImageBrowser] in ImageBrowser.
De software verwijderen
De procedures voor het verwijderen van de software hoeven alleen te worden
uitgevoerd wanneer u de programma's niet meer nodig hebt of wanneer u ze
opnieuw wilt installeren om beschadigde bestanden te repareren.
BELANGRIJK
•Om de volgende bewerking te kunnen uitvoeren, moet u administratorstatus
hebben.
•Let erop dat u niet per ongeluk submappen met gedownloade beelden
verwijdert als u de map met programma's verwijdert.
1
Verplaats alle programmamappen van de installatiedoelmap naar de
prullenmand.
2
Leeg de prullenmand.
Inhoudsopgave
58
Basistechnieken
Voor u start
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Mappenstructuur van de geheugenkaart
Beelden op de geheugenkaart bevinden zich in de [xxx___mm]-map in de map [DCIM], of
in de map [xxx_mmdd] (xxx: nummers 100 tot 999, mm: opnamemaand, dd: opnamedag).
DCIM
xxx___mm
of
xxx_mmdd
CANONMSC
IMG_xxxx.JPG (JPEG-beelden)
_MG_xxxx.JPG (JPEG-beelden, opgenomen in de Adobe RGB-kleurruimte)
IMG_xxxx.CR2 (RAW-beelden)
_MG_xxxx.CR2 (RAW-beelden, opgenomen in de Adobe RGB-kleurruimte)
STx_xxxx.JPG (Beelden in Stitch Hulp-modus)
MVI_xxxx.MOV*1 (Films)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM*2 (Films)
MDG_xxxx.MOV (Films die zijn opgenomen met de Filmsynopsis-modus)
De map met de instellingsbestanden
voor beelden in de map DCIM.
yymmddx.LOG (GPS-logboekbestanden)
GPS
MISC
De map die wordt gemaakt wanneer DPOF-instellingen
worden ingesteld.
De map bevat de DPOF-instellingsbestanden.
•*1 Sommige cameramodellen maken miniatuurbestanden voor de indexweergave
(MVI_xxxx.THM). Als u deze bestanden verwijdert, kunt u de films niet meer vanaf
een computer naar de camera overdragen.
*2 Miniatuurbestanden voor de indexweergave.
•"xxxx" in bestandsnamen is een getal van vier cijfers.
•Aan elk volgend bestand dat wordt opgenomen in de modus Stitch Hulp, wordt een
letter toegewezen, te beginnen met de letter 'A' dat als het derde teken aan de naam
wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG]...
•In de GPS-logboekbestanden (in de map [GPS]) staat "yy" voor de laatste twee cijfers
van het jaar.
•Alle mappen behalve de mappen "xxx__mm" of "xxx_mmdd" bevatten
beeldinstellingsbestanden. Open of verwijder deze mappen niet.
•Afhankelijk van de camera kunnen sommige gegevenstypen niet worden vastgelegd.
Inhoudsopgave
59
Voor u start
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Problemen oplossen
Lees dit gedeelte als het gebruik van de software problemen oplevert.
Controleer dit eerst
Controleer eerst de volgende punten wanneer u op een probleem stuit.
Voldoet uw computer aan de vereisten die in het gedeelte
Systeemvereisten worden genoemd?
Zie "Systeemvereisten" in de Gebruikershandleiding.
Is de camera correct op de computer aangesloten?
Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor de juiste aansluitprocedures.
Controleer ook of u de juiste kabel gebruikt en of beide uiteinden van de kabel goed
vastzitten.
Bevinden de camera en de computer zich in de juiste modus om gegevens
over te brengen?
Bij sommige modellen moet de camera op de weergavemodus zijn ingesteld om
gegevens te kunnen overbrengen. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
Is de batterij voldoende opgeladen?
Controleer de lading van de batterij als u de camera gebruikt op batterijvoeding.
Wanneer de camera op een computer is aangesloten, wordt u aangeraden een
voedingsadapter (apart verkrijgbaar) te gebruiken.
Problemen
U kunt overgedragen beelden niet vinden.
Raadpleeg "De doelmap voor overgedragen beelden wijzigen" om te controleren
waar de doelmap is.
Inhoudsopgave
60
Voor u start
Softwarehandleiding
Basistechnieken
Meer gevorderde
technieken
Bijlagen
Macintosh
Aansprakelijkheidsbeperking
•Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen in een
opzoeksysteem zonder de voorafgaande toestemming van Canon.
•Canon behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder
schriftelijke kennisgeving vooraf te wijzigen.
•Illustraties en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de werkelijke
producten.
•Niettegenstaande het voorafgaande aanvaardt Canon geen aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door de onjuiste bediening van de producten.
CEL-SR9LA280
Inhoudsopgave
© CANON INC. 2011
61
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement