Canon PowerShot N100 User manual

Canon PowerShot N100 User manual
Introductiehandleiding
CEL-SV4PA20
NEDERLANDS
CEL-SV4PA280
Inhoud van de verpakking
Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de
onderstaande onderdelen bevat.
Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw leverancier.
Camera
Batterij
NB-12L
Batterijlader
CB-2LG/CB-2LGE
Polsriem*
Introductiehandleiding
Canon
(deze handleiding)
garantiesysteemboekje
* Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor bevestigingsinstructies. Zie de volgende
pagina voor downloadinstructies.
• Een geheugenkaart is niet bijgesloten.
Compatibele geheugenkaarten
Een geheugenkaart is niet bijgesloten. Koop naar wens een van de
volgende kaarttypen. Deze geheugenkaarten kunnen, ongeacht de
capaciteit, worden gebruikt. Raadpleeg “Specificaties” in de downloadbare
Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aantal opnamen en de
opnametijd per geheugenkaart.
• SD-geheugenkaarten*1
• SDHC-geheugenkaarten*1*2
• SDXC-geheugenkaarten*1*2
*1 Kaarten die voldoen aan de SD-normen. Niet voor alle geheugenkaarten is de
werking in deze camera gecontroleerd.
*2 UHS-I-geheugenkaarten worden ook ondersteund.
2
Handleidingen en software
U kunt de handleidingen en software downloaden vanaf de
volgende URL:
http://www.canon.com/icpd/

Ga met een computer met internetverbinding naar de
bovenstaande URL.

Ga naar de site voor uw land of regio.

Raadpleeg de downloadbare Gebruikershandleiding voor
instructies om de software te installeren.
U hebt Adobe Reader nodig om de handleidingen te openen.
Gebruikershandleiding
In deze handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basisinstructies, van de eerste voorbereidingen tot opnamen maken en
afspelen

Instructies voor het verzenden van beelden en het gebruik van
webservices via Wi-Fi

Instructies om software te installeren en beelden te importeren

Overige instructies over alle functies van de camera
Softwarehandleiding

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u de software gebruikt.
Voordat u begint
De batterij opladen
1 Plaats de batterij.

Zorg eerst dat de markering  op de
batterij overeenkomt met die op de oplader
en plaats dan de batterij door deze naar
binnen ( ) en naar beneden ( ) te duwen.
2 Laad de batterij op.

sluit het netsnoer aan op de oplader
en steek het andere uiteinde in een
stopcontact.

Het oplaadlampje gaat oranje branden en
het opladen begint.
3
Voordat u begint

Wanneer het opladen is voltooid, wordt
het lampje groen. Verwijder de batterij.

Raadpleeg “Specificaties” in de
downloadbare Gebruikershandleiding
voor informatie over de oplaadtijd en
het beschikbare aantal opnamen of de
beschikbare opnametijd bij een volledig
opgeladen batterij.
De batterij en geheugenkaart plaatsen
1 Open het klepje.

Schuif het klepje naar buiten ( ) en
omhoog ( ) om het te openen.
2 Plaats de batterij.

Duw de batterijvergrendeling in de
Aansluitpunten
Batterijvergrendeling
richting van de pijl en plaats de batterij in
de getoonde richting totdat hij vastklikt en
is vergrendeld.

Om de batterij te verwijderen, opent u het
klepje en drukt u de batterijvergrendeling
in de richting van de pijl in.
3 Controleer het schuifje voor
schrijfbeveiliging van de kaart
en plaats de geheugenkaart.

Bij geheugenkaarten met een schuifje
Aansluitpunten
4
voor schrijfbeveiliging kunt u geen
opnamen maken als het schuifje is
ingesteld op vergrendeld. Schuif het lipje
in de ontgrendelde positie.

Plaats de geheugenkaart in de getoonde
richting totdat deze vastklikt en is
vergrendeld.

Om de geheugenkaart te verwijderen,
duwt u deze naar binnen tot u een klik
voelt en laat u de kaart langzaam los.
Voordat u begint
4 Sluit het klepje.

Sluit het klepje ( ) en duw het lichtjes
aan terwijl u het naar binnen schuift,
totdat het vastklikt ( ).
De datum en tijd instellen
1 Schakel de camera in.

Druk op de ON/OFF-knop.

Het scherm [Datum/Tijd] verschijnt.
2 Stel de datum en tijd in.

Druk op de knoppen <q><r> om een
optie te selecteren.

Druk op de knoppen <o><p> om de
datum en tijd op te geven.

Als u klaar bent, drukt u op de knop <m>.
3 Stel de tijdzone thuis in.

Druk op de knoppen <q><r> om de
tijdzone thuis te selecteren.

Als u klaar bent, drukt u op
de knop <m>. Nadat een
bevestigingsbericht is weergegeven,
wordt het instellingenscherm niet meer
weergegeven.

Druk op de ON/OFF-knop om de camera
uit te schakelen.
5
Voordat u begint
De datum en tijd wijzigen
Als u de datum en tijd wilt aanpassen nadat u deze hebt ingesteld, doet u
het volgende:
1 Druk op de knop <n>.
2 Beweeg de zoomhendel om het tabblad [3] te selecteren.
3 Druk op de knoppen <o><p> om [Datum/Tijd] te selecteren en druk
vervolgens op de knop <m>.
4 Volg stap 2 in “De datum en tijd instellen” om de instellingen te wijzigen.
5 Druk op de knop <n>.
Weergavetaal
U kunt de weergavetaal desgewenst wijzigen.
1 Open de afspeelmodus.

Druk op de knop <1>.
2 Open het instellingenscherm.

Houd de knop <m> ingedrukt en druk
direct op de knop <n>.

Druk op de knoppen <o><p><q><r>
om een taal te selecteren en druk
vervolgens op de knop <m>.
6
De camera testen
Opnamen maken
Laat de camera het onderwerp en de opnameomstandigheden bepalen
voor volledig automatische selectie van de optimale instellingen voor
specifieke composities.
1 Schakel de camera in en open
de modus [
].

Druk op de ON/OFF-knop.

Stel de modusschakelaar in op [4].
2 Kies de compositie.

Om in te zoomen en het onderwerp te
vergroten, duwt u de zoomhendel naar
<i> (telefoto) terwijl u naar het scherm
kijkt, en om uit te zoomen duwt u de
hendel naar <j> (groothoek).
3 Maak de opname.
Foto’s maken

Druk de ontspanknop lichtjes in ( ).

Nadat is scherpgesteld, hoort u tweemaal
een pieptoon en worden AF-kaders
weergegeven om aan te geven op welke
beeldgebieden is scherpgesteld. Druk de
ontspanknop helemaal naar beneden ( ).

Als [Flitser Opklappen] op het scherm
verschijnt, verzet u de schakelaar <h> om
de flitser op te klappen. De flitser gaat af
wanneer u opnamen maakt. Als u liever
geen flits gebruikt, duwt u de schakelaar
met uw vinger omlaag, in de camera.
Films maken

Druk op de filmknop om het opnemen te
starten en druk opnieuw op de filmknop
om te stoppen.
7
De camera testen
Bekijken
1 Open de afspeelmodus.

Druk op de knop <1>.
2 Blader door de beelden.

Als u het vorige of volgende beeld
wilt bekijken, drukt u op de knoppen
<q><r>.

Films zijn herkenbaar aan het pictogram
]. Ga naar stap 3 als u films wilt
[
afspelen.
3 Speel films af.

Druk op de knop <m>, druk op de
knoppen <o><p> om [ ] te selecteren
en druk dan weer op de knop <m>.

Het afspelen begint en na de film
].
verschijnt [

Om het volume aan te passen, drukt u op
de knoppen <o><p>.
Beelden wissen
Doe het volgende om het door u bij stap 2 gekozen beeld te wissen.
Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.
1 Druk op de knop <m>, druk op de knoppen <o><p> om [a] te
selecteren en druk nogmaals op de knop <m>.
2 Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op de knoppen <q><r> om [Wissen]
te selecteren en vervolgens drukt u op de knop <m>.
8
© CANON INC. 2014
GEDRUKT IN DE EU
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement