Canon i-SENSYS LBP251dw Handleiding

Add to my manuals
504 Pages

advertisement

Canon i-SENSYS LBP251dw Handleiding | Manualzz
LBP252dw / LBP251dw
Gebruikershandleiding
USRMA-0791-00 2016-06 nl
Copyright CANON INC. 2016
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................................................
Installatie
................................................................................................................................................................. 3
Elektrische aansluiting
Hantering
2
.............................................................................................................................................. 5
................................................................................................................................................................. 6
Onderhoud en inspecties
Verbruiksartikelen
........................................................................................................................................... 9
.................................................................................................................................................. 10
Basishandelingen ........................................................................................................................................ 14
Onderdelen en de bijbehorende functies
Voorzijde
.................................................................................................................. 16
........................................................................................................................................................... 17
Achterzijde
......................................................................................................................................................... 19
Binnenzijde
........................................................................................................................................................ 21
Multifunctionele invoer
Papierlade
....................................................................................................................................... 22
......................................................................................................................................................... 23
Bedieningspaneel
Display
............................................................................................................................................... 24
........................................................................................................................................................ 27
Het bedieningspaneel gebruiken
Tekst invoeren
.................................................................................................................................................... 32
Aanmelden bij de machine
Papier plaatsen
............................................................................................................................. 30
...................................................................................................................................... 34
....................................................................................................................................................... 35
Papier in de papierlade plaatsen
........................................................................................................................... 37
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Enveloppen plaatsen
............................................................................................................ 41
........................................................................................................................................... 44
Voorbedrukt papier plaatsen
................................................................................................................................ 46
Het type en formaat papier opgeven
..................................................................................................................... 50
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst
................................................................. 51
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren
Een aangepast papierformaat registreren
....................................................................................................... 57
De papierformaten die worden weergegeven, beperken
Energie besparen
.......................................................... 53
.............................................................. 55
................................................................................... 60
.................................................................................................................................................... 61
De slaapstand instellen
....................................................................................................................................... 62
............................................................................................................................. 64
Op een vaste tijd UITschakelen
De automatische uitschakeltijd instellen
................................................................................................................ 66
Afdrukken .......................................................................................................................................................... 68
Basisbewerkingen met de printer
Afdrukken annuleren
............................................................................................................................ 70
.............................................................................................................................................. 75
Afdrukstatus en logboeken controleren
Verschillende afdrukinstellingen
Vergroten of verkleinen
................................................................................................................... 78
............................................................................................................................. 80
....................................................................................................................................... 82
I
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken
Afdrukken sorteren per pagina
............................................................................................................................. 86
Meerdere pagina's op één vel afdrukken
Posters afdrukken
Boekje afdrukken
............................................................................................................... 88
............................................................................................................................................... 90
................................................................................................................................................ 91
Randen afdrukken
.............................................................................................................................................. 93
Datums en paginanummers afdrukken
Afdrukken met watermerk
................................................................................................................. 94
................................................................................................................................... 96
Bepaalde pagina's afdrukken op ander papier
Documenttype selecteren
Toner besparen
................................................................................................. 84
........................................................................................................ 98
.................................................................................................................................. 100
................................................................................................................................................ 102
Meerdere documenten combineren en afdrukken
Printerinstellingen configureren op het apparaat
................................................................................................ 104
................................................................................................. 108
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken) (LBP252dw)
Instellingen configureren voor beveiligd afdrukken
Documenten beveiligd afdrukken
................................. 109
.............................................................................................. 110
....................................................................................................................... 112
De gewenste afdrukinstellingen configureren
........................................................................................................ 117
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan
De standaardinstellingen wijzigen
.................................................................................... 118
...................................................................................................................... 120
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel ...........................................
Verbinding maken met een mobiel toestel
............................................................................................................. 124
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)
................................................................................................. 125
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties
Het apparaat op afstand beheren
123
................................................. 127
.......................................................................................................................... 129
Netwerk ............................................................................................................................................................
Verbinding maken met een netwerk
131
...................................................................................................................... 132
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren
........................................................................................................... 134
Verbinding maken met een bekabeld LAN
........................................................................................................... 135
Verbinding maken met een draadloos LAN
.......................................................................................................... 136
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus
................................................................... 138
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus
....................................................................... 140
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren
...................................................................... 143
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven
De SSID en de netwerksleutel controleren
IP-adressen instellen
................................................................ 146
..................................................................................................... 150
......................................................................................................................................... 153
IPv4-adres instellen
.................................................................................................................................... 154
IPv6-adres instellen
.................................................................................................................................... 157
Netwerkinstellingen weergeven
............................................................................................................................ 161
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Printerpoorten configureren
Een printserver instellen
............................................................................. 164
................................................................................................. 165
.............................................................................................................................. 169
.................................................................................................................................... 174
II
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
Ethernet-instellingen configureren
............................................................................................. 177
..................................................................................................................... 178
................................................................................................................ 180
De maximale verzendeenheid wijzigen
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
DNS configureren
...................................................................................... 181
............................................................................................................................................. 182
WINS configureren
........................................................................................................................................... 188
SNTP configureren
............................................................................................................................................ 191
De machine bewaken en bedienen met SNMP
...................................................................................................... 194
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren
............................................................................... 199
Beveiliging ......................................................................................................................................................
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
Onbevoegde toegang voorkomen
Toegangsmachtigingen instellen
........................................................................................................................ 209
Afdeling-ID beheer configureren
............................................................................................................... 210
.................................................................................................................. 212
Een pincode instellen voor UI op afstand
....................................................................................................... 219
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
IP-adressen opgeven voor firewallregels
.............................................................................................. 222
....................................................................................................... 223
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
Een proxy instellen
......................................................................................... 206
...................................................................................................................... 207
De systeembeheerders-id instellen
Poortnummers wijzigen
205
.................................................................................................... 227
.................................................................................................................................... 230
........................................................................................................................................... 232
De functies van de machine beperken
................................................................................................................... 234
Beperkingen instellen voor USB-functies
HTTP-communicatie uitschakelen
De UI op afstand uitschakelen
............................................................................................................. 235
....................................................................................................................... 236
............................................................................................................................ 237
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
............................................................................................... 238
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand
IPSec-instellingen configureren
.......................................................................................................................... 244
IEEE 802.1X-verificatie configureren
.................................................................................................................... 253
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten
Sleutelparen genereren
................................................................... 240
........................................................................ 258
............................................................................................................................... 260
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
............................................................ 268
................................................................................................ 272
De UI op afstand gebruiken .............................................................................................................
De UI op afstand starten
275
....................................................................................................................................... 276
Schermen van de UI op afstand
............................................................................................................................. 278
Documenten beheren en de status van de machine controleren
Menuopties instellen via de UI op afstand
Geregistreerde gegevens opslaan/laden
Geregistreerde data opslaan
Geregistreerde data laden
............................................................................. 281
.............................................................................................................. 285
................................................................................................................ 287
.............................................................................................................................. 288
................................................................................................................................. 290
III
Overzicht van menuopties ................................................................................................................
.............................................................................................................................. 294
Papierinstellingen (LBP252dw)
Directe verbinding
................................................................................................................................................ 295
Netwerkinstellingen
Afdrukrapporten
Voorkeuren
293
............................................................................................................................................. 296
................................................................................................................................................... 307
........................................................................................................................................................... 308
Tijdklokinstellingen
.............................................................................................................................................. 313
Algemene instellingen
Printerinstellingen
.......................................................................................................................................... 317
................................................................................................................................................ 319
Aanpassing/onderhoud
......................................................................................................................................... 339
Instellingen Systeembeheer
.................................................................................................................................. 344
Problemen oplossen ...............................................................................................................................
Papierstoringen verhelpen
355
.................................................................................................................................... 357
Er wordt een foutbericht weergegeven
Er wordt een foutcode weergegeven
.................................................................................................................. 364
...................................................................................................................... 373
................................................................................................................................ 375
Veelvoorkomende problemen
Problemen met installatie/instellingen
................................................................................................................ 376
Problemen bij het afdrukken
.............................................................................................................................. 380
Als u niet goed kunt afdrukken
............................................................................................................................. 383
Het afdrukresultaat is niet goed
......................................................................................................................... 385
Het papier krult om of is gekreukeld
Papier wordt niet goed ingevoerd
................................................................................................................... 392
....................................................................................................................... 394
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
.................................................................................................. 395
Onderhoud ...................................................................................................................................................... 397
Het apparaat reinigen
Behuizing
........................................................................................................................................... 399
........................................................................................................................................................ 400
Fixeereenheid
.................................................................................................................................................. 401
Tonercartridges vervangen
De toner opmaken
................................................................................................................................... 403
............................................................................................................................................ 405
................................................................................................................................ 407
Tonercartridges vervangen
De machine verplaatsen
........................................................................................................................................ 409
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren
Afdrukdensiteit aanpassen
............................................................................................................. 411
................................................................................................................................ 412
De afdrukpositie aanpassen
............................................................................................................................... 414
Rapporten en lijsten afdrukken
............................................................................................................................. 416
Statusrapport verbruiksartikelen
........................................................................................................................ 417
Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst systeembeheer
Afdelings-ID beheerrapport
IPSec-beleidslijst
....................................................................................... 418
............................................................................................................................... 419
............................................................................................................................................... 420
PCL-lettertypelijst
............................................................................................................................................. 421
PS-lettertypelijst(LBP252dw)
.............................................................................................................................. 422
IV
................................................................................................................................ 423
Aantal afdrukken weergeven
Een USB-geheugenapparaat gebruiken voor het opslaan / laden van geregistreerde gegevens
Geregistreerde gegevens opslaan op een USB-geheugenapparaat
Geregistreerde gegevens laden van een USB-geheugenapparaat
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Menu initialiseren
................................ 424
......................................................................... 425
........................................................................... 427
................................................................................................. 429
............................................................................................................................................. 430
Sleutels en certificaten initialiseren
..................................................................................................................... 432
Bijlage .................................................................................................................................................................
Handige functies
434
................................................................................................................................................... 435
Milieubesparing levert geld op
Efficiënter werken
........................................................................................................................... 436
............................................................................................................................................. 438
Ongekende mogelijkheden
................................................................................................................................ 441
Technische specificaties
........................................................................................................................................ 444
Apparaatspecificaties
........................................................................................................................................ 445
Specificaties draadloos LAN
Papier
............................................................................................................................... 447
............................................................................................................................................................. 448
Verbruiksartikelen
................................................................................................................................................ 451
Als optie verkrijgbare items
AirPrint gebruiken
.................................................................................................................................. 452
................................................................................................................................................ 453
Afdrukken met AirPrint
...................................................................................................................................... 457
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
Google Cloudprinter gebruiken
Meegeleverde documentatie
Gebruiken e-Handleiding
................................................................................................................. 459
............................................................................................................................. 460
................................................................................................................................. 464
....................................................................................................................................... 465
Installeren e-Handleiding
.................................................................................................................................. 466
Installatie ongedaan maken e-Handleiding
Lay-out van het scherm e-Handleiding
Inzien e-Handleiding
................................................................................................................ 473
......................................................................................................................................... 479
Handmatige Weergave-instellingen
Overige
.......................................................................................................... 470
.................................................................................................................... 481
................................................................................................................................................................ 482
Basisbewerkingen in Windows
Voor Mac OS-gebruikers
Kennisgeving
Vestigingen
........................................................................................................................... 483
.................................................................................................................................... 490
................................................................................................................................................... 491
.......................................................................................................................................................... 496
V
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................................................................ 2
Installatie ............................................................................................................................................................... 3
Elektrische aansluiting .......................................................................................................................................... 5
Hantering ............................................................................................................................................................... 6
Onderhoud en inspecties ...................................................................................................................................... 9
Verbruiksartikelen .............................................................................................................................................. 10
1
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
0XEC-000
De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld om beschadiging van eigendommen te voorkomen, evenals lichamelijk letsel
van gebruikers van het apparaat en anderen in de buurt van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en volg de instructies om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. U
mag alleen handelingen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruiken van het apparaat op een manier die niet wordt
beschreven in deze handleiding, onjuist gebruik of reparaties/aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Canon of een
hiervoor door Canon aangewezen partij.
2
Belangrijke veiligheidsinstructies
Installatie
0XEC-001
U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften volgt en het apparaat op een
geschikte locatie installeert. (In deze handleiding worden de aanduidingen "apparaat" en "machine" door elkaar
gebruikt om naar het product te verwijzen.)
Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg
kan hebben
● Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd
(te dicht bij muren of op een bed, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
● Een vochtige of stoffige locatie
● Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen
Overige waarschuwingen
● Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het
risico van brand of een elektrische schok.
● Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als
vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot
brand of een elektrische schok.
● Bij het installeren en verwijderen van de optionele accessoires moet het apparaat zijn uitgeschakeld, moet
de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en moeten alle aansluitkabels en het netsnoer van het apparaat
zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kunnen het netsnoer en/of de aansluitkabels beschadigd raken, wat
brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur. Door dit apparaat gegenereerde
radiogolven kunnen medische apparatuur verstoren, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.
● Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op
met uw Canon-dealer.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties
Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel als
gevolg.
● Een wankel oppervlak
● Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen
3
Belangrijke veiligheidsinstructies
Andere belangrijke aandachtspunten
● Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de
juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
● Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de
vloer of een muur, of tussen de papierladen. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties waar beschadiging kan ontstaan
● Een locatie met grote schommelingen in temperatuur en
luchtvochtigheid
● Een locatie in de buurt van apparatuur die magnetische of
elektromagnetische golven genereert
● Een laboratorium of locatie waar zich chemische reacties
voordoen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan bijtende gassen of
giftige gassen
● Een ondergrond, zoals een tapijt, die kan verbuigen door het
gewicht van het apparaat of waar het apparaat in kan
wegzakken
Voorkom slecht geventileerde locaties
● Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een hele kleine hoeveelheid ozon, enzovoort. Hoewel de
gevoeligheid voor ozon, enzovoort kan variëren, zijn deze hoeveelheden niet schadelijk. De aanwezigheid
van ozon, enzovoort kan beter merkbaar zijn bij langer gebruik of tijdens lange productieruns, met name in
slecht geventileerde ruimtes. Het is raadzaam dat de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, afdoende
wordt geventileerd voor het in stand houden van een comfortabele werkomgeving. Vermijd ook plaatsen
waar mensen bloot zouden staan aan de uitstoot van het apparaat.
Plaats het apparaat niet op een locatie waar sprake is van condensvorming
● Als de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, zeer snel wordt verwarmd of als het apparaat wordt
overgebracht van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie, kunnen zich waterdruppels
in de machine vormen (condensvorming). Wanneer u het apparaat in deze omstandigheden gebruikt, kan
dit leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of beschadiging van het apparaat. Laat het
apparaat minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de
omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.
Bij gebruik van een draadloos LAN
● Plaats het apparaat maximaal 50 m van de draadloze LAN-router.
● Plaats het apparaat niet op een locatie waar voorwerpen de draadloze communicatie blokkeren. Het signaal
kan worden verzwakt door muren of vloeren.
● Plaats het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van draadloze digitale telefoons, magnetrons of andere
apparatuur die radiogolven uitzendt.
Op een hoogte van 3.000 meter of meer boven zeeniveau
● Machines met een vaste schijf kunnen op een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau of hoger onjuist
functioneren.
4
Belangrijke veiligheidsinstructies
Elektrische aansluiting
0XEC-002
Dit apparaat kan worden gebruikt met een spanning tussen 220 tot 240 V, en een elektrische frequentie van 50/60 Hz.
● Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
● Het geleverde netsnoer is bedoeld voor gebruik met deze machine. Sluit het netsnoer niet op andere
toestellen aan.
● Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te
verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen
zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van brand of een
elektrische schok.
● Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn,
loopt u het risico van een elektrische schok.
● Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt,
loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk
brand of een elektrische schok veroorzaken.
● Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
● Installeer dit apparaat in de buurt van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker vrij, zodat u
deze in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.
Stroomvoorziening
● Sluit het apparaat niet aan op een noodstroomvoorziening.
● Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos met meerdere stopcontacten, laat de andere stopcontacten
dan leeg.
● Steek het netsnoer niet in de netsnoeraansluiting van een computer.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat dit apparaat niet goed werkt of dat er gegevens verloren gaan.
5
Belangrijke veiligheidsinstructies
Hantering
0XEC-003
● Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een erkend Canon-dealer als het apparaat vreemde
geluiden maakt, rook of een vreemde geur verspreidt of
extreem heet wordt. Als u het apparaat onder die
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of aan te
passen. Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die
zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een
elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Kies een locatie waarbij kinderen niet in contact kunnen komen met het netsnoer, andere kabels, de
binnenkant of elektrische onderdelen van het apparaat. Als u dat niet doet, bestaat de kans op lichamelijk
letsel.
● Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in
aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
● Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet u eerst de stroomtoevoer van het apparaat en van uw computer
uitschakelen en vervolgens het netsnoer en de aansluitkabels losmaken. Als u dit niet doet, kunnen de
kabels of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
● Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker van het apparaat in een stopcontact zit, mag u
het metalen deel van de USB-poort niet aanraken, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan
hebben.
Als u een pacemaker gebruikt
● Dit apparaat veroorzaakt een geringe magnetische flux. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet goed
voelt, houd dan afstand van dit apparaat en neem direct contact op met uw arts.
● Leg geen zware voorwerpen op het apparaat. Het voorwerp of het apparaat kan dan vallen, met mogelijk
lichamelijk letsel tot gevolg.
● Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
● Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van kleppen en deksels, zodat u uw handen niet bezeert.
● Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rollen in het uitvoergebied. Als uw handen of kleding tussen
de rollen bekneld raken, kunt u verwond raken.
6
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Tijdens en onmiddellijk na gebruik zijn het binnenwerk van het
apparaat en de uitvoersleuf extreem heet. Raak deze gebieden niet
aan, om brandwonden te voorkomen. Bedrukt papier kan direct na
uitvoer ook heet zijn; ga hiermee dus voorzichtig om. Als u dat niet
doet, bestaat de kans op brandwonden.
● Verplaats het apparaat niet met de papierladen of de optionele
papiertoevoer geïnstalleerd. De papierlade kan dan namelijk vallen
en lichamelijk letsel veroorzaken.
Laserstraal
● Dit apparaat is geclassificeerd als een Klasse 1 Laserproduct volgens IEC60825-1: 2007 en EN60825-1: 2007.
De laserstraal kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. De laserstraal wordt binnen de afschermende
behuizing en externe afdekkingen gehouden, er is dus geen gevaar dat de laserstraal ontsnapt tijdens de
normale werking van het apparaat. Open alleen de kleppen die expliciet in deze handleiding worden
genoemd.
● Als u dit apparaat niet gebruikt volgens de procedures die in deze handleiding worden beschreven, kan dit
blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Als de laserstraal onverhoopt toch vrijkomt en u in
de straal kijkt, kan dit oogbeschadiging tot gevolg hebben.
Bij het transporteren van het apparaat
Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer wordt beschadigd.
● Verwijder de tonercartridges.
● Gebruik de originele doos met verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.
Als u last hebt van het geluid van het apparaat
● Afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de bedrijfsstand, wordt u geadviseerd, als u last hebt het geluid
van het apparaat, het apparaat op een plaats buiten uw kantoor te installeren.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Volg de instructies die staan vermeld op het waarschuwingsetiket dat op het apparaat is bevestigd.
● Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan schudden of schokken.
● Gebruik geen kracht om deuren, kleppen en andere onderdelen te openen en te sluiten. Hierdoor kan het
apparaat beschadigd raken.
● Raak de contactpunten (
) in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
7
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Om papierstoringen te voorkomen, mag u tijdens het afdrukken het apparaat niet uitschakelen, de klep niet
openen/sluiten en geen papier laden/verwijderen.
8
Belangrijke veiligheidsinstructies
Onderhoud en inspecties
0XEC-004
Reinig het apparaat regelmatig. Als er sprake is van stofvorming, werkt de machine mogelijk niet goed. Let op de
volgende punten als u de machine gaat reinigen. Zie Problemen oplossen(P. 355) als er tijdens gebruik een
probleem optreedt. Zie Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 395) als u het probleem niet kunt
oplossen of wanneer u van mening bent dat de machine moet worden geïnspecteerd.
● Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Als u dat niet doet,
kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Koppel het netsnoer regelmatig los en wrijf het snoer schoon met een droge doek. Als er sprake is van
stofophoping, kan er vocht worden opgenomen uit de lucht, met brand als gevolg wanneer dit vocht in
aanraking komt met elektriciteit.
● Reinig het apparaat met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Bevochtig reinigingsdoeken alleen met
water. Gebruik geen alcohol, benzeen, spiritus of andere ontvlambare stoffen. Gebruik geen tissues of
keukenpapier. Als deze materialen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit
statische elektriciteit veroorzaken of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Controleer regelmatig of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Controleer het apparaat op roest,
deuken, krassen, scheuren of overmatige warmteontwikkeling. Bij gebruik van slecht onderhouden
apparatuur loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan. Als u
deze onderdelen aanraakt, kunt u brandwonden oplopen. Raak geen onderdelen van het apparaat aan die
niet in de handleiding worden beschreven.
● Let er bij het plaatsen van papier of het verwijderen van een papierstoring op dat de rand van het papier
niet in uw handen snijdt.
● Als u vastgelopen papier verwijdert of tonercartridges vervangt, let er dan op dat er geen toner op uw
handen of kleding komt. Als uw handen of kleding in aanraking komen met toner, moet u deze er
onmiddellijk met koud water afwassen.
9
Belangrijke veiligheidsinstructies
Verbruiksartikelen
0XEC-005
● Gooi lege tonercartridges niet in open vuur. Bewaar tonercartridges of papier niet op een plek die wordt
blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.
● Als u per ongeluk toner morst, veeg het tonerpoeder dan op met een zachte, vochtige doek zonder het in te
ademen. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op te
ruimen. Anders kan de stofzuiger beschadigd raken of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische
ontlading.
Als u een pacemaker gebruikt
● De tonercartridge veroorzaakt een geringe magnetische flux. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet
goed voelt, houd dan afstand van de tonercartridge en neem direct contact op met uw arts.
● Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct
spoelen met koud water en een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud
water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
● Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden
gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum.
● Haal tonercartridges nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan cartridges aan te passen. Hierdoor kan de
toner zich namelijk zich verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
● Verwijder de afdichtingstape van de tonercartridge zonder veel kracht uit te oefenen. Als u te veel kracht
gebruikt, kan de toner zich namelijk zich verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
Gebruiksinstructies voor tonercartridges
● Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.
● Raak het geheugen (
) of de elektrische contacten (
) van de tonercartridge niet aan. Om te vermijden
dat het trommeloppervlak binnen het apparaat krassen krijgt of wordt blootgesteld aan het licht, mag u de
beschermende afsluiting van de trommel niet openen (
10
).
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Verwijder de tonercartridge niet onnodig uit het apparaat of uit de verpakking.
● De tonercassette is een magnetisch product. Plaats het niet kort bij producten die gevoelig zijn voor
magnetisme zoals floppydisks en schijfstations. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de data.
Tonercartridge bewaren
● Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat
te garanderen.
Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 tot 35 °C
Geschikt luchtvochtigheidsbereik voor opslag: 35 tot 85% relatieve luchtvochtigheid (geen
condensvorming)*
● Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
● Als u de tonercartridge uit het apparaat verwijdert voor opslag, moet u de tonercartridge in de originele
verpakking bewaren of omwikkelen met een dikke doek.
● Bewaar de tonercartridge niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te
schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
* Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de cartridge
waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de tonercartridge sprake is van temperatuurverschil.
Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van tonercartridges.
Bewaar tonercartridges niet op de volgende locaties
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
● Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
● Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
● Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en
waar condensvorming kan optreden
● Een locatie met grote hoeveelheden stof
● Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
Let op vervalsingen
● Houd er rekening mee dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan resulteren in slechte afdrukkwaliteit of prestatie van het apparaat. Canon is niet
verantwoordelijk voor eventuele storingen, ongelukken of schade als gevolg van het gebruik van een
namaak-tonercartridge en -drumeenheid.
Zie voor meer informatie canon.com/counterfeit .
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen en tonercartridges
● Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er
vervangende onderdelen en tonercartridges leverbaar zijn.
11
Belangrijke veiligheidsinstructies
Verpakkingsmateriaal van tonercartridges
● Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridge. U hebt het nodig als u het apparaat gaat
vervoeren.
● De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving
worden toegevoegd of verwijderd.
● Gooi de verwijderde afdichtingstape weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
Afvoeren van gebruikte tonercartridges
● Plaats de tonercontainer in de originele verpakking om te voorkomen dat er toner lekt. Vervolgens gooit u
de tonercartridge weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
12
Basishandelingen
Basishandelingen
Basishandelingen ............................................................................................................................................. 14
Onderdelen en de bijbehorende functies .......................................................................................................... 16
Voorzijde ........................................................................................................................................................ 17
Achterzijde ...................................................................................................................................................... 19
Binnenzijde ..................................................................................................................................................... 21
Multifunctionele invoer .................................................................................................................................. 22
Papierlade ...................................................................................................................................................... 23
Bedieningspaneel ........................................................................................................................................... 24
Display ..................................................................................................................................................... 27
Het bedieningspaneel gebruiken ....................................................................................................................... 30
Tekst invoeren ................................................................................................................................................ 32
Aanmelden bij de machine ................................................................................................................................. 34
Papier plaatsen .................................................................................................................................................... 35
Papier in de papierlade plaatsen .................................................................................................................... 37
Papier in de multifunctionele lade plaatsen .................................................................................................... 41
Enveloppen plaatsen ...................................................................................................................................... 44
Voorbedrukt papier plaatsen .......................................................................................................................... 46
Het type en formaat papier opgeven .............................................................................................................. 50
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst .................................................... 51
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven ............................................. 53
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren ................................................. 55
Een aangepast papierformaat registreren ............................................................................................... 57
De papierformaten die worden weergegeven, beperken ......................................................................... 60
Energie besparen ................................................................................................................................................. 61
De slaapstand instellen ................................................................................................................................... 62
Op een vaste tijd UITschakelen ....................................................................................................................... 64
De automatische uitschakeltijd instellen ........................................................................................................ 66
13
Basishandelingen
Basishandelingen
0XEC-006
In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het
plaatsen van het papier. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te
gebruiken.
◼ Onderdelen en de bijbehorende functies
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de
bijbehorende functies(P. 16)
◼ Het bedieningspaneel gebruiken
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de toetsen op het bedieningspaneel gebruikt om verschillende bewerkingen
uit te voeren, zoals het wijzigen en controleren van de instellingen. Het bedieningspaneel gebruiken(P. 30)
◼ Aanmelden bij de machine
Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt inloggen wanneer een inlogscherm wordt weergegeven.
machine(P. 34)
Aanmelden bij de
◼ Papier plaatsen
Dit gedeelte beschrijft hoe u het papier in de papierlade en de multifunctionele lade plaatst.
14
Papier plaatsen(P. 35)
Basishandelingen
◼ Energie besparen
Dit gedeelte beschrijft hoe u het stroomverbruik kunt minimaliseren.
Energie besparen(P. 61)
◼ De automatische uitschakeltijd instellen
Dit gedeelte beschrijft hoe u de instelling <Automatische uitschakeltijd> activeert.
instellen(P. 66)
15
De automatische uitschakeltijd
Basishandelingen
Onderdelen en de bijbehorende functies
0XEC-007
In dit gedeelte worden de onderdelen van het apparaat beschreven (buitenzijde, voorzijde, achterzijde en binnenzijde),
evenals de functie die ze hebben. Naast de onderdelen van het apparaat die nodig zijn voor het uitvoeren van
basishandelingen zoals het laden van papier en het vervangen van tonercartridges, wordt hier ook aandacht besteed
aan de toetsen op het bedieningspaneel en het display. Lees dit gedeelte door om bekend te raken met de
belangrijkste functies van het apparaat.
Voorzijde(P. 17)
Achterzijde(P. 19)
Binnenzijde(P. 21)
Multifunctionele invoer(P. 22)
Papierlade(P. 23)
Bedieningspaneel(P. 24)
16
Basishandelingen
Voorzijde
0XEC-008
Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevat numerieke toetsen, een display, statuslampjes enzovoort. U kunt hier alle
bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven. Bedieningspaneel(P. 24)
Display(P. 27)
Uitvoerlade
Afdrukken worden uitgevoerd via de uitvoerlade.
Handgrepen
Pak de machine vast bij deze handgrepen als u de machine gaat verplaatsen.
verplaatsen(P. 409)
De machine
Multifunctionele lade
Plaats het papier in de multifunctionele lade wanneer u tijdelijk een andere papiersoort wilt gebruiken dan
het papier dat in de papierlade is geplaatst. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
Papierstopper
Open de papierstopper om het papier in de uitvoerlade voor vallen te behoeden.
Klep aan de voorzijde
Open de klep aan de voorzijde als u de tonercartridge wilt vervangen of een papierstoring wilt verhelpen.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Papierlade
Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u het meest gebruikt.
papierlade plaatsen(P. 37)
17
Papier in de
Basishandelingen
Ventilatieopeningen
Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een
goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst. Installatie(P. 3)
Hoofdschakelaar
Hiermee schakelt u de machine in of uit. Als u de machine opnieuw wilt opstarten, zet u de machine uit,
wacht u minimaal 10 seconden en zet u de machine weer aan.
18
Basishandelingen
Achterzijde
0XEC-009
Bovenklep achterzijde
Open deze klep als u papierstoringen gaat verhelpen.
Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Etiket stroomverbruik
Dit etiket vermeldt onder andere het serienummer. Dit nummer hebt u nodig als u vragen of problemen
hebt. Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 395)
Netstroomaansluiting
Hier sluit u het netsnoer aan.
Onderklep achterzijde
Open de onderklep achterzijde om de hendel voor het papierformaat in te stellen of vastgelopen papier te
verwijderen. Binnenzijde(P. 21)
Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Ventilatieopeningen
Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een
goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst. Installatie(P. 3)
Sub-uitvoerlade
Wanneer u een snel krullend papiertype gebruikt, zoals etiketten of enveloppen, kunt u het krullen
tegengaan door deze lade te openen. Het papier krult(P. 392)
USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)
Sluit een USB-geheugentoestel aan bij het ex- of importeren van de apparaatinstellingen.
19
Basishandelingen
USB-poort (voor aansluiting van computer)
Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een computer.
LAN-poort
Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een bekabelde LAN-router, etc.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 135)
20
Basishandelingen
Binnenzijde
0XEC-00A
Transportgeleiding
Als het papier in het apparaat vastloopt, til dan de transportgeleiding op en verwijder het vastgelopen
papier. Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Duplex transportgeleiding
Als bij dubbelzijdig afdrukken het papier is vastgelopen, laat dan de transportgeleider zakken om het
vastgelopen papier te verwijderen. Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Hendel papierformaat
Voordat u dubbelzijdig afdrukt, moet u de stand van deze hendel veranderen naar het te bedrukken
papierformaat.
A4-formaat
Formaat Letter / Legal
Trek de hendel naar u toe.
Duw de hendel van u af.
● Naast A4, Letter, en Legal formaten kunt u enkele andere papierformaten gebruiken voor dubbelzijdig
afdrukken ( Papier(P. 448) ). Als u deze papierformaten gebruikt, stel de omzethendel voor het
papierformaat in dezelfde stand als die voor het formaat Letter / Legal.
21
Basishandelingen
Multifunctionele invoer
0XEC-00C
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de breedte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in de
machine wordt gevoerd.
Papierlade
Trek de papierlade uit als u papier gaat plaatsen.
Uitschuifblad
Open het uitschuifstuk van de lade als u groot papier gaat plaatsen.
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
22
Basishandelingen
Papierlade
0XEC-00E
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de grootte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in het
apparaat wordt gevoerd. Druk op de ontgrendelingspallen die in de afbeeldingen met pijlen worden
aangegeven om de geleiders te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.
Indicator papierniveau
Geeft de resterende hoeveelheid papier aan. Het merkteken daalt als de resterende hoeveelheid papier
daalt.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 37)
23
Basishandelingen
Bedieningspaneel
0XEC-00F
Display
Toont de huidige afdrukstatus of andere bedrijfsstatus, fouteninformatie, resterend tonerniveau, enzovoort.
Display(P. 27)
Menu toets
Toont het menu Instellingen. U kunt de apparaat-instellingen opgeven.
Overzicht van menuopties(P. 293)
Terug toets
Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens
het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige
scherm.
Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])
Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren.
Tekst invoeren(P. 32)
[*]-toets
Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.
24
Basishandelingen
Energiebesparing toets
Druk hierop om het apparaat in de sluimermodus te plaatsen. Het display gaat uit en het lampje
Hoofdvoeding brandt wanneer de sluimermodus actief is. Druk nogmaals op de toets om de sluimermodus
te verlaten. De slaapstand instellen(P. 62)
Statusmonitor toets
Druk hierop als u de status van het afdrukken wilt zien, de gebruiksgeschiedenis wilt zien of de
netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat wilt bekijken. Met deze toets kunt u ook de status
van het apparaat controleren, zoals de resterende hoeveelheid papier en hoeveel toner er nog in de
tonercartridges zit, en zien of er fouten zijn opgetreden. Display(P. 27)
[ID] toets
Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is
ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Wissen toets
Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.
Stop toets
Indrukken om de huidige bewerking te annuleren, inclusief afdrukken.
[#]-toets
Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".
Verwerken/gegevens lampje
Dit lampje knippert tijdens het afdrukken of andere bewerkingen. Het lampje brandt continu als er
documenten wachten op verwerking.
Lampje Wi-Fi
Dit lampje brandt wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN.
Fout lampje
Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.
Hoofdvoeding lampje
Brandt als het apparaat is ingeschakeld.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk
tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te kiezen.
Tijdens het wijzigen van instelling kunt u met deze toets de waarde verhogen.
25
Basishandelingen
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk tijdens
het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te kiezen.
Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te verlagen.
[OK] toets
Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.
Veilig Afdrukken toets (LBP252dw)
Druk hierop als u beveiligde documenten wilt afdrukken.
een pincode (beveiligd afdrukken) (LBP252dw)(P. 109)
Een document afdrukken dat is beveiligd met
Papierinstellingen toets (LBP251dw)
Druk op deze toets om de papiertypen en hun afmetingen op te geven.
opgeven(P. 50)
KOPPELINGEN
Het bedieningspaneel gebruiken(P. 30)
26
Het type en formaat papier
Basishandelingen
Display
0XEC-00H
Het display toont de afdrukstatus plus de schermen voor het opgeven van
instellingen. Tevens toont het foutberichten en de resterende toner in de
tonercartridge.
Hoofdscherm
Indicatie van status
Toont de huidige status of bedieningsmodus van het apparaat.
Resterende hoeveelheid toner in de cartridge
Geeft stapsgewijs de vermindering van de hoeveel toner in de tonercartridge aan.
<Menu> Het scherm
Als u op
drukt, verschijnt het scherm <Menu>. Hier kunt u algemene instellingen opgeven voor het
apparaat, zoals <Voorkeuren> of <Tijdklokinstellingen>. Daarnaast kunt u het scherm gebruiken voor vele
afdrukinstellingen, bijvoorbeeld voor het papier en de afdrukdichtheid.
Overzicht van menuopties(P. 293)
<Statusmonitor> Het scherm
drukt, verschijnt er een scherm waarmee u de status kunt controleren van documenten die worden
Als u op
afgedrukt. Ook kunt u hier de status van het apparaat zien (bijvoorbeeld hoeveel toner er nog in de cartridge
zit) of informatie over de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat.
<Foutgegevens/melding>
Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden.
weergegeven(P. 364)
27
Er wordt een foutbericht
Basishandelingen
<Apparaatstatus>
Hiermee kunt u de status van de machine weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner
die nog in de tonercartridge zit.
<Papierinformatie>
Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.
<Cartridgeniveau>
Toont de resterende hoeveelheid toner in de cartridge.
<Controleer tellerstand>
Geeft het totaal aantal bladzijden weer dat dit apparaat heeft afgedrukt.
Aantal afdrukken weergeven(P. 423)
<Geheugengebruik beveiligde afdruk> (LBP252dw)
Hiermee kunt u controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van beveiligde
documenten. Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd
afdrukken) (LBP252dw)(P. 109)
<Versie-informatie>
Toont informatie over de firmware-versie.
<Serienummer>
Toont het serienummer van de printer.
<Afdrukopdracht>
Toont de status van de huidige afdruktaak.
<Netwerkinformatie>
Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de
draadloze LAN-communicatie. Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
Er treedt een fout op
In sommige gevallen worden, wanneer er een fout optreedt, instructies weergegeven over hoe u moet
reageren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het oplossen van het probleem. Het scherm dat wordt
weergegeven wanneer er zich een papierstoring voordoet, wordt hieronder getoond als voorbeeld. Er wordt
een foutbericht weergegeven(P. 364)
28
Basishandelingen
KOPPELINGEN
Het bedieningspaneel gebruiken(P. 30)
29
Basishandelingen
Het bedieningspaneel gebruiken
0XEC-00J
Gebruik de onderstaande toetsen om instellingen op te geven en waarden aan te passen.
De toetsen
/
Door het scherm bladeren
Aan de rechterkant van het scherm ziet u een schuifbalk als niet alle informatie op één scherm past. Als de
schuifbalk wordt weergegeven, gebruikt u
/
om omhoog en omlaag te bladeren. De tekst- en
achtergrondkleuren van een item worden omgekeerd wanneer u deze toetsen selecteert.
Een instelling wijzigen
Gebruik
/
om waarden in te voeren. Als een pictogram zoals hieronder in de linkerbovenhoek van het
scherm wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren. Tekst
invoeren(P. 32)
Tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
30
Basishandelingen
De toetsen
/
Volgende of vorige scherm weergeven
Druk op
om naar het volgende scherm te gaan. Druk op
U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op
scherm.
om terug te gaan naar het vorige scherm.
te drukken. Met
keert u terug naar het vorige
De waarde van instellingen wijzigen
Tik op
/
en u kunt de instelling van de schaal aanpassen.
De cursor verplaatsen
Met behulp van
/
kunt u tekst en waarden invoeren.
Tekst invoeren(P. 32)
gebruiken
Druk op
om een instelling toe te passen.
Met behulp van de numerieke toetsen
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Tekst invoeren(P. 32)
● U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de bladersnelheid of de weergavetaal:
Weergave-instellingen(P. 309)
31
Basishandelingen
Tekst invoeren
0XEC-00K
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Een ander type tekst kiezen
Druk op
om te schakelen tussen het in te voeren type tekst.
● U kunt ook <Invoermodus> selecteren en op
drukken om het type tekst te wijzigen.
Typen tekst die u kunt invoeren
Hieronder wordt vermeld welke tekst u kunt invoeren.
Toets
A
a
@.-_/
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
32
Basishandelingen
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (niet beschikbaar)
● Druk op
of selecteer <Symbool> en druk op
als het type ingevoerde tekst <A> of <a> is, om
symbolen op het scherm weer te geven die u kunt invoeren. Selecteer het symbool dat u wilt invoeren
met behulp van
/
/
/
en druk dan op
.
Tekst wissen
Telkens als u op
drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door
ingedrukt te houden.
langer
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Druk op
of
om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het
einde van de tekst en drukt u op
.
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: "Canon-1"
1
Druk herhaaldelijk op
tot <A> is geselecteerd.
2
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "C" is geselecteerd.
3
Druk herhaaldelijk op
tot <a> is geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "o" is geselecteerd.
7
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk herhaaldelijk op
totdat het symbool "-" is geselecteerd.
9
Druk herhaaldelijk op
tot <12> is geselecteerd.
10
Druk op
11
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
.
33
Basishandelingen
Aanmelden bij de machine
0XEC-00L
Als Afdelings-ID beheer is ingeschakeld of er zijn Systeembeheerders-ID's geactiveerd, kunt u het apparaat pas
gebruiken wanneer u hebt ingelogd. Wanneer het aanmeldingsscherm verschijnt, volg dan onderstaande procedure
en voer de Afdelings-ID en pincode in.
1
Voer een ID in.
1
Druk op
2
Voer een ID in met de numerieke toetsen en druk op
/
om <Afdelings-ID> of <Systeembeheerder-ID> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als er geen pincode is geregistreerd, gaat u verder met stap 3.
2
Voer de pincode in.
1
Selecteer <Pincode> en druk op
2
Voer een ID in met de numerieke toetsen en druk op
3
Druk op
.
.
.
● Het aanmeldingsscherm verandert in het hoofdscherm.
● Als u klaar bent, drukt u nogmaals op
om het aanmeldingsscherm weer te geven.
KOPPELINGEN
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
De systeembeheerders-id instellen(P. 210)
34
.
Basishandelingen
Papier plaatsen
0XEC-00R
U kunt het papier plaatsen in de papierlade of in de multifunctionele lade. Gebruik de papierlade voor het laden van
de papiersoort die u het meest gebruikt. De papierlade is handig wanneer u grote hoeveelheden papier gebruikt.
Gebruik de multifunctionele lade wanneer u tijdelijk een formaat of type papier wilt gebruiken dat niet in de
papierlade is geplaatst. Raadpleeg Papier(P. 448) voor beschikbare papierformaten.
Papiersoorten en bijbehorende instellingen
Raadpleeg de onderstaande tabel om de papierinstellingen op te geven op basis van het type papier en het
gewicht van het papier in de papierbron. Zie Het type en formaat papier opgeven(P. 50) voor meer
informatie over het opgeven van de papierinstellingen op het apparaat. Zie Papier(P. 448) voor de
hoeveelheid papier die u in elke papierbron kunt laden.
Papiergewicht
Papiersoort
Papierinstelling op het apparaat
60 tot 89 g/m²
<Normaal>
60 tot 69 g/m²
<Normaal L> *1
Gerecycled papier
60 tot 89 g/m²
<Gerecycled>
Gekleurd papier
60 tot 89 g/m²
<Kleur>
90 tot 150 g/m²
<Zwaar 1>
151 tot 163 g/m²
<Zwaar 2>
Normaal papier
Dik papier
Enveloppen
<Envelop>
Etiketten
<Etiketten>
*1 Geef
<Normaal L> op als papiertype, wanneer de afdrukken er gekruld uitkomen, terwijl <Normaal> is opgegeven.
De volgende papiersoorten mag u niet gebruiken:
● Gekreukeld of gevouwen papier
● Gekruld of opgerold papier
● Gescheurd papier
● Vochtig papier
● Zeer dun papier
● Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
● Papier met een grove structuur
● Glanzend papier
Behandeling en opslag van papier
● Bewaar het papier op een vlak oppervlak.
35
Basishandelingen
● Bewaar het papier in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht of droogte.
● Bewaar het papier niet op een manier waardoor het kan krullen of vouwen.
● Bewaar het papier niet verticaal of plaatst niet te veel papier opeen.
● Bewaar het papier niet in direct zonlicht, op een plaats die onderhevig is aan hoge vochtigheid of
droogte of op een plaats met grote verschillen in temperatuur of luchtvochtigheid.
Als u gaat afdrukken op papier dat vochtig is geworden
● Er kan stoom vrijkomen in het uitvoergedeelte van het apparaat of er kunnen zich waterdruppels
vormen in het uitvoergedeelte. Dit is normaal. Het vocht in het papier verdampt op het moment dat
er warmte wordt gegeneerd tijdens het fixeren van de toner (dit gebeurt meestal als de
omgevingstemperatuur laag is).
KOPPELINGEN
Een aangepast papierformaat registreren(P. 57)
36
Basishandelingen
Papier in de papierlade plaatsen
0XEC-00S
Laad het papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is
geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
Plaats het papier met de korte zijde naar voren
● U kunt papier niet laden met de lange zijde naar voren. Zorg ervoor dat u het papier laadt met de korte zijde
naar voren, zoals in de afbeeldingen hieronder.
● Volg de onderstaande procedure als u papier gaat plaatsen in de optionele papiertoevoer.
1
Trek de papierlade uit.
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven.
37
Basishandelingen
3
Leg het papier zo dat de rand van de papierstapel net de voorzijde van de papierlade
raakt.
● Plaats het papier met de korte zijde naar voren (staand), met de afdrukzijde naar beneden. U kunt papier
niet laden met de lange zijde naar voren (liggend).
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk
te leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
of
). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
Voor A5 of groter papierformaat
Voor papierformaten kleiner dan A5
● Wanneer wordt afgedrukt op papier met een logo, raadpleeg dan
plaatsen(P. 46) .
4
Voorbedrukt papier
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van
het papier zitten.
38
Basishandelingen
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
Als u papier met een lengte korter dan A5 plaatst
Als u A6 formaat papier of ander papier met een lengte korter dan 210 mm plaatst, schuif dan de
papiergeleider aan de achterzijde naar de voorzijde toe en voorbij zijn positie voor A5 formaat papier.
1
Lijn de papiergeleiders links en rechts tegen de randen van het papier uit.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de
randen van het papier zitten.
2
Lijn de papiergeleider aan de achterzijde tegen de rand van het papier uit.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleider naar de voorzijde toe en voorbij zijn positie
voor A5 formaat papier tot hij nauwkeurig is uitgelijnd tegen de papierrand.
5
Schuif de papierlade in de machine.
39
Basishandelingen
● Als u de papierlade plaatst met <Melden controle papierinst.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
»
Ga verder met Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 51)
Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken
● De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal>. Als u
papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u de instellingen dus aanpassen. Als u
dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
multifunctionele lade ( Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41) ), met de te bedrukken zijde
naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
● Plaats iedere keer dat u afdrukt één vel papier.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
KOPPELINGEN
Papier(P. 448)
Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
40
Basishandelingen
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
0XEC-00U
Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Laad het
papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Papier in de papierlade plaatsen(P. 37)
Plaats het papier met de korte zijde naar voren
● U kunt papier niet laden met de lange zijde naar voren. Zorg ervoor dat u het papier laadt met de korte zijde
naar voren, zoals in de afbeeldingen hieronder.
1
Open de klep.
● Pak de klep aan de bovenzijde vast om deze te openen.
2
Trek de papierlade en het uitschuifstuk naar buiten.
● Open het uitschuifstuk van de lade als u groot papier gaat plaatsen.
3
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
41
Basishandelingen
4
Plaats het papier in de multifunctionele lade invoer tot het papier stopt.
● Plaats het papier met de korte zijde naar voren, met de afdrukzijde naar boven. U kunt papier niet laden met
de lange zijde naar voren.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
). Als
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
● Zie
Enveloppen plaatsen(P. 44) of
laden of papier met een logo.
5
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 46) als u enveloppen gaat
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.
42
Basishandelingen
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
»
Ga verder met
opgeven(P. 53)
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
multifunctionele lade, met de te bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
● Plaats iedere keer dat u afdrukt één vel papier.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
KOPPELINGEN
Papier(P. 448)
43
Basishandelingen
Enveloppen plaatsen
0XEC-00W
Strijk de enveloppen glad voordat u ze gaat laden. Let ook op de invoerrichting van de enveloppen en welke kant naar
boven wijst. Let op: enveloppen kunnen niet in de papierlade worden geladen.
Voordat u enveloppen gaat laden(P. 44)
Enveloppen in de multifunctionele lade plaatsen(P. 45)
● In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u enveloppen in de gewenste richting laadt. Daarnaast worden de
stappen besproken die u moet uitvoeren voordat u enveloppen gaat laden. Raadpleeg Papier in de
multifunctionele lade plaatsen(P. 41) voor een beschrijving van de algemene procedure voor het laden
van enveloppen in de multifunctionele lade.
Voordat u enveloppen gaat laden
Volg de onderstaande procedure om de enveloppen voor te bereiden voor afdrukken.
1
2
3
Sluit de flap van de enveloppen.
Strijk de enveloppen glad om alle resterende lucht eruit te persen en de randen plat
te drukken.
Maak de enveloppen aan de hoeken los en strijk oneffenheden weg.
44
Basishandelingen
4
Lijn de randen van de enveloppen uit op een vlak oppervlak.
Enveloppen in de multifunctionele lade plaatsen
Laad enveloppen van het formaat Monarch, COM10, DL of ISO-C5 met de korte zijde naar voren en met de kant zonder
lijm (de voorzijde) naar boven. U kunt niet afdrukken op de achterzijde van enveloppen.
Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de linkerkant zit, zoals in de afbeelding.
45
Basishandelingen
Voorbedrukt papier plaatsen
0XEC-00X
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, let u bij het plaatsen op de invoerrichting van het papier.
Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op de juiste kant van het papier met een logo wordt afgedrukt.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 46)
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 47)
● In dit gedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan het op de juiste manier laden van voorbedrukt
papier, dus met de juiste afdrukrichting en afdrukzijde. Raadpleeg Papier in de papierlade
plaatsen(P. 37) of Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41) voor een beschrijving van de
algemene procedure voor het laden van papier in de papierlade of multifunctionele lade.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Papier in de papierlade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar beneden.
Papier in de multifunctionele lade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
46
Basishandelingen
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
Papier in de papierlade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar beneden.
Papier in de multifunctionele lade laden
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Papier in de papierlade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar boven.
47
Basishandelingen
Papier in de multifunctionele lade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar beneden.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
Papier in de papierlade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar boven.
Papier in de multifunctionele lade laden
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document)
naar beneden.
48
Basishandelingen
De instelling <Invoermethode papier schakelen>
● Wanneer u afdrukt op voorbedrukt papier, moet u de afdrukzijde van het geladen papier wijzigen als u
wisselt tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. Als <Invoermethode papier schakelen> echter is
ingesteld op <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u de afdrukzijde die u gebruikt voor het laden van voorbedrukt
papier voor dubbelzijdig afdrukken (met de logokant naar boven voor de papierlade of naar beneden voor
de multifunctionele lade) ook gebruiken voor enkelzijdig afdrukken. Deze instelling is vooral handig als u
regelmatig zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukt. Invoermethode papier schakelen(P. 317)
49
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven
0XEC-00Y
U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is
geladen. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat laden dat afwijkt van het eerder
gebruikte papier.
● Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
50
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven dat in de
papierlade is geplaatst
0XEC-010
● Om een aangepast papierformaat op te geven, moet u dat vooraf registreren.
papierformaat registreren(P. 57)
1
Een aangepast
Open het scherm <Papierinstellingen>.
LBP252dw
Druk op
gebruik
/
voor het selecteren van <Papierinstellingen>
druk op
.
LBP251dw
Druk op
2
(
).
Selecteer <Lade 1> of <Lade 2> en druk op
.
● <Lade 2> wordt alleen weergegeven wanneer de optionele papiertoevoer is geïnstalleerd.
3
Selecteer het papierformaat en druk op
.
Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is
● Selecteer <Overige formaten> en druk op
.
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Vrij formaat> opgeven, dat u de moeite
bespaart van het veranderen van de papierformaat-instelling iedere keer dat u afdrukt. U kunt instellen
dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt
van het formaat van het geladen papier. Modus streepjescodeaanpassing(P. 323)
51
Basishandelingen
4
Selecteer het papiertype en druk op
.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 37)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 60)
Papier(P. 448)
Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
52
Basishandelingen
Het papierformaat en de papiersoort in de
multifunctionele lade opgeven
0XEC-011
Het onderstaande scherm wordt weergegeven als er papier is geladen in de multifunctionele lade. Volg de
aanwijzingen op het scherm om instellingen op te geven voor het formaat en type papier dat is geladen.
Het bovenstaande scherm wordt niet weergegeven als papier wordt geladen
● Als u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade, kunt u het opgeven van de
papierinstellingen overslaan door het formaat en type papier vast te leggen als de standaardinstelling. In
dat geval wordt het bovenstaande scherm niet meer weergegeven. Als u het scherm wel wilt weergeven,
selecteert u <Opgeven bij plaatsen papier> ( Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele
lade registreren(P. 55) ).
1
Druk op
/
om het papierformaat te selecteren en druk op
.
Papier van aangepast formaat plaatsen
1
Selecteer <Aangepast> en druk op
2
Geef de lengte van de zijde <X> op (de korte zijde).
● Selecteer <X> en druk op
.
.
● Voer de lengte van de zijde <X> in met
3
/
of de numerieke toetsen en druk op
Geef de lengte van de zijde <Y> op (de lange zijde).
● Selecteer <Y> en druk op
.
● Geef de lengte van de zijde <Y> op en druk op
53
.
.
Basishandelingen
4
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is
● Selecteer <Overige formaten> en druk op
.
<Vrij formaat>
● Als u <Vrij formaat> opgeeft, kunt u moeite besparen van het veranderen van de papierformaat-instelling
iedere keer dat u afdrukt. U kunt instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het
printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
Actie als vrij papierformaat niet overeenkomt(P. 320)
2
Selecteer het papiertype en druk op
.
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 60)
Papier(P. 448)
54
Basishandelingen
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele
lade registreren
0XEC-012
U kunt standaard-papierinstellingen opslaan voor de multifunctionele lade. Hierdoor hoeft u niet steeds instellingen in
te voeren wanneer u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade.
● Als u standaard-papierinstellingen hebt opgegeven, wordt het scherm met papierinstellingen niet meer
weergegeven wanneer u papier laadt. U gebruikt dan altijd dezelfde instellingen. Als u papier van een ander
formaat of type plaatst zonder de papierinstellingen aan te passen, wordt er mogelijk niet goed afgedrukt. U
kunt dit probleem voorkomen door <Opgeven bij plaatsen papier> in stap 3 te selecteren en dan pas het
papier te laden.
1
Open het scherm <Papierinstellingen>.
LBP252dw
Druk op
gebruik
/
voor het selecteren van <Papierinstellingen>
druk op
.
LBP251dw
Druk op
(
).
2
Selecteer <Multifunctionele lade> en druk op
3
Selecteer het papierformaat en druk op
.
.
Een aangepast papierformaat registreren
1
Selecteer <Aangepast> en druk op
2
Geef de lengte van de zijde <X> op (de korte zijde).
● Selecteer <X> en druk op
.
.
● Voer de lengte van de zijde <X> in met
/
55
of de numerieke toetsen en druk op
.
Basishandelingen
3
Geef de lengte van de zijde <Y> op (de lange zijde).
● Selecteer <Y> en druk op
.
● Geef de lengte van de zijde <Y> op en druk op
4
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
.
Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is
● Selecteer <Overige formaten> en druk op
.
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak verandert, kunt u <Vrij formaat> opgeven, dat u de moeite
bespaart van het veranderen van de papierformaat-instelling iedere keer dat u afdrukt. U kunt instellen
dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt
van het formaat van het geladen papier. Actie als vrij papierformaat niet overeenkomt(P. 320)
4
Selecteer het papiertype en druk op
.
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 60)
Papier(P. 448)
56
Basishandelingen
Een aangepast papierformaat registreren
0XEC-013
U kunt maximaal drie aangepaste papierformaten opslaan die u regelmatig gebruikt.
1
Open het scherm <Papierinstellingen>.
LBP252dw
Druk op
gebruik
/
voor het selecteren van <Papierinstellingen>
druk op
.
LBP251dw
Druk op
(
).
2
Selecteer <Gebruikerspapier registreren> en druk op
3
Selecteer <Niet geregistreerd> en druk op
.
.
● Als de papierformaten <1> tot en met <3> al zijn ingesteld, kunt u een instelling wijzigen of verwijderen om
door te gaan. De procedures hiervoor worden hierna beschreven.
Een instelling wijzigen
1
Selecteer het opgeslagen formaat dat u wilt wijzigen en druk op
2
Selecteer <Bewerken>, druk op
.
en ga verder met stap 4.
Een instelling verwijderen
1
Selecteer het opgeslagen formaat dat u wilt verwijderen en druk op
2
Selecteer <Verwijderen> en druk op
3
Selecteer <Ja> en druk op
.
.
57
.
Basishandelingen
4
Geef het papierformaat op.
1
Selecteer <X> en druk op
● Selecteer <X> en druk op
.
.
● Voer de lengte van de zijde <X> in met
2
/
of de numerieke toetsen en druk op
Geef de lengte van de zijde <Y> op (de lange zijde).
● Selecteer <Y> en druk op
.
● Geef de lengte van de zijde <Y> op en druk op
3
5
.
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
.
Selecteer het papiertype en druk op
.
Opgeslagen instellingen voor afwijkend papier selecteren
De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, worden weergegeven in het scherm voor
het selecteren van het papierformaat.
Het papierformaat voor de papierlade selecteren
Op het scherm waarop u het papierformaat kunt opgeven dat in de papierladen is geplaatst, ziet u de
opgeslagen papierformaten. Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 51)
● U ziet alleen de opgeslagen papierformaten die in de papierlade kunnen worden geplaatst.
Papier(P. 448)
58
Basishandelingen
Het papierformaat voor de multifunctionele lade selecteren
Als er papier wordt geladen in de multifunctionele lade, verschijnt het scherm voor het selecteren van het
papierformaat voor de multifunctionele lade. Dit scherm bevat de geregistreerde papierformaten. Het
papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 53)
● De opgeslagen papierformaten worden weergegeven wanneer u de standaard-papierinstellingen voor de
multifunctionele lade opgeeft. In het scherm kunt u één van de weergegeven formaten selecteren als het
Standaard papierinstellingen voor de
standaard papierformaat voor de multifunctionele lade.
multifunctionele lade registreren(P. 55)
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 37)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41)
59
Basishandelingen
De papierformaten die worden weergegeven, beperken
0XEC-014
U kunt ervoor zorgen dat alleen papierformaten die u vaak gebruikt, worden getoond in het scherm voor het
selecteren van de instelling van het papierformaat.
1
Open het scherm <Papierinstellingen>.
LBP252dw
Druk op
gebruik
/
voor het selecteren van <Papierinstellingen>
druk op
.
LBP251dw
Druk op
(
).
2
Selecteer <Veelgebruikte papierformaten selecteren> en druk op
3
Selecteer <Multifunctionele lade>, <Lade 1> of <Lade 2> en druk op
.
.
● <Lade 2> wordt alleen weergegeven wanneer de optionele papiertoevoer is geïnstalleerd.
4
Schakel de selectievakjes uit voor het papierformaat dat u niet wilt weergeven.
● Selecteer een papierformaat en druk op
om het selectievakje leeg te maken.
● Controleer dat alleen de selectievakjes voor papierformaten die u vaak gebruikt, zijn geselecteerd.
● Om de papierformaten weer te geven waarvoor de selectievakjes zijn leeggemaakt, selecteert u <Overige
formaten> in het scherm voor het selecteren van het papierformaat.
5
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
KOPPELINGEN
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 51)
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 53)
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 55)
60
Basishandelingen
Energie besparen
0XEC-015
U kunt energie besparen door een instelling te realiseren opdat het apparaat automatisch naar de energiespaarstand
(sluimermodus) of UIT gaat als er voor een bepaalde periode geen handeling wordt verricht, of het apparaat iedere
dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat.
De slaapstand instellen(P. 62)
Op een vaste tijd UITschakelen(P. 64)
De automatische uitschakeltijd instellen(P. 66)
61
Basishandelingen
De slaapstand instellen
0XEC-016
In de slaapstand wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te
onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op de machine, zoals tijdens de
lunchpauze, kunt u energie besparen door op
op het bedieningspaneel te drukken. U kunt ook de instelling
Automatische sluimertijd gebruiken om de machine automatisch in de slaapstand te zetten als deze gedurende de
opgegeven tijd inactief is.
Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld
● Als het apparaat naar de sluimermodus gaat, gaat het scherm UIT en het lampje Hoofdvoeding AAN.
Situaties waarin de slaapstand niet wordt geactiveerd
● Wanneer het apparaat bezig is
● Als het lampje Verwerken/gegevens brandt of knippert
● Wanneer het apparaat een bewerking uitvoert zoals aanpassen of reinigen
● In het geval van een papierstoring
● Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
● Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven op het scherm (er zijn enkele uitzonderingen: bij bepaalde
foutberichten wordt de slaapstand wel geactiveerd)
● Als het SSID/netwerksleutel-scherm voor Directe verbinding wordt weergegeven.
● Als instellingendata wordt geïmporteerd / geëxporteerd
Automatische sluimertijd instellen
De standaardinstelling voor de periode van inactiviteit waarna het apparaat automatisch in de sluimermodus
wordt geplaatst, is 3 minuten (het instelbereik voor de gebruiker is 3 tot 60 minuten). Gebruik de
standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. Volg de onderstaande procedure om de periode
van inactiviteit te wijzigen waarna het apparaat automatisch in de sluimermodus wordt geplaatst.
<Tijdklokinstellingen>
<Automatische sluimertijd>
Stel de tijd in die
verstrijkt voordat het apparaat automatisch overgaat naar de sluimermodus
62
Basishandelingen
De slaapstand verlaten
Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel.
63
Basishandelingen
Op een vaste tijd UITschakelen
0XEC-017
U kunt een instelling realiseren dat het apparaat iedere dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat.
Hiermee kunt u nutteloos stroomverbruik vermijden dat kan optreden als u nalaat het apparaat UIT te schakelen.
Standaard is deze functie niet actief.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Tijdklokinstellingen]
4
De UI op
[Bewerken].
Activeer het selectievakje voor [Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]
en stel de tijd in voor het UITschakelen van het apparaat.
64
Basishandelingen
[Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]
Via het activeren van dit selectievakje kunt u de tijd instellen waarop het apparaat iedere dag van de week
UIT gaat.
[Zondag] tot [Zaterdag]
Voer de tijd in waarop het apparaat UIT moet gaan. Als u op een bepaalde weekdag het vakje leeg laat, is de
functie voor die dag niet actief.
5
Klik op [OK].
Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT gaat
● Als het lampje Verwerken/gegevens brandt of knippert
● Als het menuscherm of scherm Controleer tellerstand verschijnen
● Als instellingendata wordt geïmporteerd / geëxporteerd
● Als de firmware wordt geactualiseerd
Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT kan worden gezet, wordt in de volgende 10
minuten elke minuut een nieuwe poging verricht. Als zelfs na tien herhalingspogingen het apparaat op de
opgegeven tijd niet UIT kan worden gezet, is de functie voor het automatisch uitschakelen niet meer effectief
voor die dag.
65
Basishandelingen
De automatische uitschakeltijd instellen
0XEC-018
Door deze instelling in te schakelen, kunt u de machine zodanig instellen dat deze automatisch wordt uitgezet. De
machine wordt automatisch uitgeschakeld zodra de opgegeven periode van inactiviteit is verstreken sinds het
activeren van de slaapstand. U kunt instellen dat de stroomtoevoer automatisch wordt uitgeschakeld als u vergeet het
apparaat uit te schakelen, bijvoorbeeld 's nachts of in vakanties.
<Tijdklokinstellingen>
<Automatische uitschakeltijd>
De periode
instellen
Voordat u <Automatische uitschakeltijd> instelt
Wanneer de instelling <Automatische uitschakeltijd> is ingeschakeld, wordt de machine mogelijk
automatisch uitgezet zelfs als u deze gebruikt via de externe UI. Er kan een storing optreden, vooral als
de machine wordt uitgeschakeld terwijl gegevens worden geïmporteerd. Stel <Automatische
uitschakeltijd> vooraf in op <0> (uit) wanneer u gegevens importeert met de externe UI.
● De standaardinstelling is 4 uur.
● Als een item van de [Tijdklokinstellingen] via de externe UI wordt gewijzigd terwijl de machine in de
sluimermodus staat, wordt de tijdklok voor de instelling <Automatische uitschakeltijd> opnieuw
gestart. De machine wordt automatisch uitgeschakeld zodra de opgegeven periode van inactiviteit is
verstreken sinds de tijdklok opnieuw is gestart.
66
Afdrukken
Afdrukken
Afdrukken ............................................................................................................................................................. 68
Basisbewerkingen met de printer ...................................................................................................................... 70
Afdrukken annuleren .......................................................................................................................................... 75
Afdrukstatus en logboeken controleren ............................................................................................................ 78
Verschillende afdrukinstellingen ....................................................................................................................... 80
Vergroten of verkleinen .................................................................................................................................. 82
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken ........................................................................................ 84
Afdrukken sorteren per pagina ....................................................................................................................... 86
Meerdere pagina's op één vel afdrukken ........................................................................................................ 88
Posters afdrukken .......................................................................................................................................... 90
Boekje afdrukken ............................................................................................................................................ 91
Randen afdrukken .......................................................................................................................................... 93
Datums en paginanummers afdrukken .......................................................................................................... 94
Afdrukken met watermerk .............................................................................................................................. 96
Bepaalde pagina's afdrukken op ander papier ............................................................................................... 98
Documenttype selecteren ............................................................................................................................ 100
Toner besparen ............................................................................................................................................ 102
Meerdere documenten combineren en afdrukken ....................................................................................... 104
Printerinstellingen configureren op het apparaat ........................................................................................ 108
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode (beveiligd afdrukken) (LBP252dw) ................. 109
Instellingen configureren voor beveiligd afdrukken ..................................................................................... 110
Documenten beveiligd afdrukken ................................................................................................................ 112
De gewenste afdrukinstellingen configureren ............................................................................................... 117
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan ......................................................................... 118
De standaardinstellingen wijzigen ................................................................................................................ 120
67
Afdrukken
Afdrukken
0XEC-019
Documenten die u met een programma op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het
printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma heeft een aantal handige instellingen, zoals vergroten/
verkleinen en dubbelzijdig afdrukken, waarmee u uw documenten op verschillende manieren kunt afdrukken. U kunt
de afdrukfunctie van de machine pas gebruiken nadat u enkele procedures hebt doorlopen, zoals het installeren van
het printerstuurprogramma op uw computer. Zie de Installatiehandleiding printerstuurprogramma voor meer
informatie.
● Als u een Mac-gebruiker bent, zie dan Canon UFR II/UFRII LT Printer Stuurprogramma Handleiding voor het
installeren van het printerstuurprogramma en de Help van het Printerstuurprogramma voor het gebruik van
afdrukfuncties ( Voor Mac OS-gebruikers(P. 490) ).
● Afhankelijk van het besturingssysteem en het type en de versie van het printerstuurprogramma dat u
gebruikt, kunnen de schermen van het printerstuurprogramma in deze handleiding verschillen van de echte
schermen.
● U kunt niet alleen het UFR II printerstuurprogramma gebruiken, maar ook het PCL6
printerstuurprogramma. De beschikbare afdrukinstellingen verschillen per printerstuurprogramma. Klik
voor meer informatie op [Help] in het scherm van het desbetreffende printerstuurprogramma.
Help-informatie van het printerstuurprogramma
● Wanneer u op [Help] klikt in het scherm van het printerstuurprogramma, verschijnt het Help-scherm. In dit
scherm ziet u de gedetailleerde beschrijvingen die niet in de e-Handleiding staan.
◼ Optionele toebehoren gebruiken
Als de optionele papiertoevoer (lade 2) is bevestigd aan het apparaat, voert u de volgende bewerking uit in het
printerstuurprogramma.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
68
Afdrukken
Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 483) ) Klik met de rechtermuisknop op het
printerpictogram [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen] [Apparaatinstellingen]
tabblad Schakel het selectievakje [Lade voor 500 vel] in [OK]
69
Afdrukken
Basisbewerkingen met de printer
0XEC-01A
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een document op uw computer afdrukt via het printerstuurprogramma.
● Ga pas afdrukken nadat u het formaat en het type papier hebt opgegeven dat is geladen in de papierbron.
Papier plaatsen(P. 35)
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer de printer en klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].
● Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van het programma dat u gebruikt.
3
Geef het papierformaat op.
70
Afdrukken
[Paginaformaat]
Selecteer het formaat van het document dat in de toepassing is gemaakt.
[Uitvoerformaat]
Selecteer het formaat van het papier waarop het document zal worden afgedrukt. Als het geselecteerde
formaat verschilt van het formaat dat is opgegeven in [Paginaformaat], wordt het document automatisch
vergroot/verkleind afgedrukt op het in [Uitvoerformaat] opgegeven formaat. Vergroten of
verkleinen(P. 82)
Klikbare UI
● Op de voorbeeldafbeelding kunt u gemakkelijk, op intuïtieve wijze, instellingen zoals de paginalay-out en
inbindpositie opgeven. Klik voor meer informatie op [Help] in het scherm van het printerstuurprogramma.
4
Klik op het tabblad [Papierbron] en geef de papierbron en de papiersoort op.
71
Afdrukken
[Papierbron]
Selecteer de papierbron vanwaaruit het papier wordt aangevoerd.
Papierbron
Instelwaarde
Auto
De papierbron wordt automatisch geselecteerd uitgaande van het opgegeven formaat
en de opgegeven papiersoort voor het afdrukken en de instellingen die zijn
geconfigureerd in het apparaat.
Multifunctionele invoer
Papier is in de multifunctionele lade geladen.
Lade 1
Papier wordt ingevoerd via de papierlade van het apparaat.
Lade 2
Papier wordt ingevoerd via de als optie verkrijgbare papierinvoer.
[Papiersoort]
Geef de instelling op uitgaande van de papiersoort en het basisgewicht van het papier.
plaatsen(P. 35)
5
Geef zo nodig andere afdrukinstellingen op.
afdrukinstellingen(P. 80)
Papier
Verschillende
U kunt de instellingen die u hebt opgegeven in deze stap opslaan als een "profiel" en dit profiel laden
wanneer u gaat afdrukken. Op deze manier hoeft u niet steeds dezelfde instellingen op te geven als u gaat
afdrukken.
6
Klik op [OK].
72
Afdrukken
7
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
● Het afdrukken wordt gestart. In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op [Annuleren] als het bovenstaande scherm wordt weergegeven.
Nadat het scherm verdwijnt of als het scherm niet wordt weergegeven, kunt u het afdrukken op andere
manieren annuleren. Afdrukken annuleren(P. 75)
Als u in Windows 8/Server 2012 afdrukt vanuit de app Windows Store
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer en volg onderstaande procedure.
Windows 8/Server 2012
[Toestellen] de printer die u gebruikt
tik of klik op [Afdrukken]
Windows 8.1/Server 2012 R2
[Toestellen] [Afdrukken] de printer die u gebruikt
tik of klik op [Afdrukken]
● Als u afdrukt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal instellingen beschikbaar.
73
Afdrukken
● Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven,
gaat u naar het bureaublad en volgt u de instructies in het dialoogvenster. Dit bericht verschijnt als de
machine zodanig is ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals afdrukken.
KOPPELINGEN
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 78)
74
Afdrukken
Afdrukken annuleren
0XEC-01C
U kunt het afdrukken annuleren vanaf uw computer of vanaf het bedieningspaneel van de machine.
Vanaf een computer(P. 75)
Vanaf het bedieningspaneel(P. 76)
Vanaf een computer
U annuleert het afdrukken vanaf het pictogram van de printer dat wordt weergegeven in het systeemvak van het
bureaublad.
1
Dubbelklik op het printerpictogram.
Wanneer het printerpictogram niet wordt weergegeven
● Open de printermap (
De printermap weergeven(P. 483) ), klik met de rechtermuisknop op het
printerpictogram en klik op [Afdruktaken weergeven] (of dubbelklik op het pictogram van het
printerstuurprogramma voor het apparaat).
2
Selecteer het document dat u wilt annuleren en klik op [Document]
3
Klik op [Ja].
[Annuleren].
● Het afdrukken van het geselecteerde document wordt geannuleerd.
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
75
Afdrukken
Annuleren vanuit de externe UI
● U kunt het afdrukken annuleren vanuit de pagina [Opdrachtstatus] van de UI op afstand:
status van afdruktaken controleren(P. 281)
De huidige
Annuleren vanuit een programma
● In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm. U kunt het afdrukken annuleren door te
klikken op [Annuleren].
Vanaf het bedieningspaneel
Annuleer het afdrukken met
◼ Druk op
of
.
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer u op
Selecteer het document dat u wilt annuleren
hebt gedrukt
<Ja>
◼ Kijk wat de status van de afdruktaak is, voordat u annuleert
<Afdrukopdracht>
<Opdrachtstatus>
<Status afdrukopdracht> scherm
<Ja>
76
Selecteer het document op het
Afdrukken
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 78)
77
Afdrukken
Afdrukstatus en logboeken controleren
0XEC-01E
U kunt de actuele afdrukstatus en de logboeken voor afgedrukte documenten controleren.
● Als <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de communicatielogboeken niet raadplegen.
Weergave opdrachtlog(P. 348)
Handig in de volgende situaties
● Als het erg lang duurt voordat uw documenten worden afgedrukt, kunt u de wachtrij bekijken met de
documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Als u de afdrukken niet kunt vinden die nu toch echt klaar hadden moeten zijn, kunt u controleren of er een
fout is opgetreden.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
3
Controleer de afdrukstatus of logboeken.
om <Afdrukopdracht> te selecteren en druk vervolgens op
De afdrukstatus controleren
1
Selecteer <Opdrachtstatus> en druk op
2
Selecteer het document waarvan u de status wilt controleren en druk op
.
.
<Status afdrukopdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die worden verwerkt, of op verwerking wachten.
78
.
Afdrukken
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd.
De afdruklogboeken controleren
1
Selecteer <Opdrachtlog afdrukken> en druk op
2
Selecteer het document waarvan u het logboek wilt controleren en druk op
.
.
<Opdrachtlog afdrukken>
Hier ziet u een lijst met de documenten die zijn afgedrukt. <OK> geeft aan dat een document zonder
problemen is afgedrukt, en <Fout> betekent dat een document niet is afgedrukt omdat de bewerking
is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd. De
weergegeven documentnaam of gebruikersnaam komt mogelijk niet overeen met de werkelijke
document- of gebruikersnaam.
Als de kolom <Resultaat> een code van drie cijfers bevat
Deze code vertegenwoordigt een foutcode. Zie
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Afdrukken annuleren(P. 75)
79
Er wordt een foutcode weergegeven(P. 373) .
Afdrukken
Verschillende afdrukinstellingen
0XEC-01F
Er zijn verschillende afdrukinstellingen die u kunt kiezen, zoals vergroot/verkleind afdrukken en dubbelzijdig
afdrukken.
Vergroten of verkleinen(P. 82)
Meerdere pagina's op één vel
afdrukken(P. 88)
Randen afdrukken(P. 93)
Schakelen tussen enkelzijdig en
2-zijdig afdrukken(P. 84)
Posters afdrukken(P. 90)
Datums en paginanummers
afdrukken(P. 94)
80
Afdrukken sorteren per
pagina(P. 86)
Boekje afdrukken(P. 91)
Afdrukken met
watermerk(P. 96)
Afdrukken
Bepaalde pagina's afdrukken op
ander papier(P. 98)
Meerdere documenten
combineren en afdrukken(P. 104)
Documenttype selecteren(P. 100)
Printerinstellingen configureren
op het apparaat(P. 108)
81
Toner besparen(P. 102)
Afdrukken
Vergroten of verkleinen
0XEC-01H
U kunt afdrukken vergroten of verkleinen door een vooraf ingesteld
zoompercentage voor afdrukken te selecteren, zoals A5 naar A4. U kunt ook zelf een
aangepast zoompercentage kiezen, dat u kunt verhogen of verlagen in stappen van
1%.
Het zoompercentage voor afdrukken instellen door het formaat van het origineel en
het papier op te geven (vaste schaal)
Het zoompercentage voor afdrukken wordt automatisch ingesteld op basis van het formaat van het origineel en
van het papier dat u hebt opgegeven.
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer het documentformaat in [Paginaformaat]
het papierformaat in [Uitvoerformaat] [OK]
Selecteer
Zoompercentage voor afdrukken opgeven in stappen van 1%
[Algemene instellingen] tabblad Activeer het [Handmatig schalen] selectievakje
afdrukverhouding in [Schaling] [OK]
82
Bepaal de
Afdrukken
● Afhankelijk van het geselecteerde papierformaat, kunt u mogelijk niet het optimale zoompercentage voor
afdrukken instellen. Dit kan zich uiten in grote lege vlakken op de afdruk of delen van het document die
ontbreken.
● De instellingen voor vergroten/verkleinen in bepaalde programma's hebben prioriteit boven de
desbetreffende instellingen in het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
83
Afdrukken
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken
0XEC-01J
U kunt enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. De standaardinstelling is [Dubbelzijdig
afdrukken]. Pas de instelling desgewenst aan.
Controleer de juiste stand van de hendel om het papierformaat in te stellen
● Als u dubbelzijdig afdrukt, kan een verkeerde stand van de hendel om het papierformaat in te stellen leiden
tot verkeerde papiertoevoer of vastgelopen papier. Zorg er bij dubbelzijdig afdrukken voor dat de stand van
de hendel om het papierformaat in te stellen overeenkomt met het te gebruiken papierformaat.
Binnenzijde(P. 21)
Zorg ervoor dat de sub-uitvoerlade is gesloten
● Als de sub-uitvoerlade open is, kunt u niet dubbelzijdig afdrukken. Controleer bij het dubbelzijdig afdrukken
altijd dat de sub-uitvoerlade gesloten is. Achterzijde(P. 19)
● Dubbelzijdig afdrukken is mogelijk niet voor alle formaten en soorten papier beschikbaar.
Papier(P. 448)
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken] in
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] Selecteer de bindpositie in [Inbindlocatie] [OK]
84
Afdrukken
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken]
Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken].
● Voor [Boekje afdrukken], zie
Boekje afdrukken(P. 91) .
[Inbindlocatie]
Geef de positie aan waar u de afdrukken wilt inbinden, bijvoorbeeld met een nietapparaat. De afdrukstand
verandert als dat nodig is voor de opgegeven inbindlocatie. Klik op [Rugmarge] om de margebreedte voor de
inbindpositie op te geven.
[Lange zijde [links]]
Hiermee worden de pagina's zo afgedrukt dat deze horizontaal worden geopend nadat ze zijn
ingebonden.
[Korte zijde [boven]]
Hiermee worden de pagina's zo afgedrukt dat deze verticaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
[Rugmarge]
Kies deze optie om een bindmarge op te geven.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Meerdere pagina's op één vel afdrukken(P. 88)
Boekje afdrukken(P. 91)
85
Afdrukken
Afdrukken sorteren per pagina
0XEC-01K
Als u afdrukken wilt maken van documenten met meerdere pagina's, selecteert u
[Sorteren] om complete sets op volgorde af te drukken. Deze functie is handig bij het
voorbereiden van hand-outs voor vergaderingen of presentaties.
[Algemene instellingen] tabblad
Selecteer [Sorteren] of [Groeperen] in [Sorteren/groeperen]
[OK]
[Sorteren/groeperen]
Geef de sorteermethode van de afdrukken op wanneer u documenten met meerdere pagina's afdrukt.
[Sorteren]
De afdrukken worden in de juiste volgorde gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een
document dat uit vijf pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4, 5.
[Groeperen]
De afdrukken worden niet gesorteerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een document dat uit vijf
pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
86
Afdrukken
● Als u [Uit] selecteert, bepaalt de relevante instelling in het programma of de afdrukken al dan niet
worden gesorteerd.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
87
Afdrukken
Meerdere pagina's op één vel afdrukken
0XEC-01L
U kunt meerdere pagina's afdrukken op één vel papier. Zo kunt u vier of negen
pagina's afdrukken op één vel door [4 op 1] of [9 op 1] te gebruiken. Gebruik deze
functie als u papier wilt besparen of een document wilt bekijken als miniaturen.
● U kunt nog meer papier besparen door deze instelling te combineren met dubbelzijdig afdrukken.
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken(P. 84)
[Algemene instellingen] tabbald
vel wilt afdrukken
Selecteer bij [Pagina-opmaak] het aantal pagina's dat u op één
Selecteer bij [Paginavolgorde] de indeling van de paginaopmaak [OK]
[Pagina-opmaak]
Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel wilt afdrukken. U kunt een waarde kiezen in het bereik van [1
op 1] tot en met [16 op 1]. Als u bijvoorbeeld 16 pagina's op één vel wilt afdrukken, selecteert u [16 op 1].
● Voor opties zoals [Poster [2 x 2]], zie
Posters afdrukken(P. 90) .
● Het afdrukken verloopt mogelijk niet goed als u deze instelling combineert met een instelling in het
programma voor het sorteren van afdrukken.
88
Afdrukken
[Paginavolgorde]
Selecteer een indeling voor de paginaopmaak. Als u bijvoorbeeld [Horizontaal vanaf linkerzijde] selecteert,
wordt de eerste pagina links bovenaan afgedrukt en vervolgens worden de volgende pagina's rechts daarvan
geplaatst.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken(P. 84)
89
Afdrukken
Posters afdrukken
0XEC-01R
U kunt één pagina van een document verspreid over meerdere pagina's afdrukken.
Als u een document met één pagina van het formaat A4 bijvoorbeeld negen keer zo
groot maakt, hebt u een poster van 3x3 vellen A4-formaat nadat u het document
hebt afgedrukt en de vellen aan elkaar hebt geplakt.
[Algemene instellingen] tabblad
(bijvoorbeeld, [Poster [2 x 2]])
Selecteer bij [Pagina-opmaak] de afmetingen van de poster
[OK]
● U kunt kiezen uit vier posterinstellingen: [Poster [1 x 2]], [Poster [2 x 2]], [Poster [3 x 3]] en [Poster [4 x 4]].
U kunt geen instellingen voor het afdrukken van een poster selecteren als dubbelzijdig afdrukken is
ingeschakeld. Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] in [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] en kies
vervolgens een instelling voor het afdrukken van een poster.
● Schakel het selectievakje [Afdrukrand] in om randen af te drukken. Randen zijn handig als u de afdrukken
aan elkaar wilt plakken of de marges wilt wegsnijden.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Vergroten of verkleinen(P. 82)
90
Afdrukken
Boekje afdrukken
0XEC-01S
U kunt twee pagina's van een document op beide zijden van één vel papier
afdrukken en dan de bedrukte pagina's dubbelvouwen om een boekje te maken. Het
printerstuurprogramma regelt de afdrukvolgorde, zodat de paginanummers
kloppen.
Controleer de juiste stand van de hendel om het papierformaat in te stellen
● Als u een boekje afdrukt, kan een verkeerde stand van de hendel om het papierformaat in te stellen leiden
tot verkeerde papiertoevoer of vastgelopen papier. Zorg er bij het afdrukken van een boekje voor dat de
stand van de hendel om het papierformaat in te stellen overeenkomt met het te gebruiken papierformaat.
Binnenzijde(P. 21)
Zorg ervoor dat de sub-uitvoerlade is gesloten
● Als de sub-uitvoerlade open is, kunt u geen boekje afdrukken. Controleer bij het afdrukken van een boekje
altijd dat de sub-uitvoerlade gesloten is. Achterzijde(P. 19)
● Boekje afdrukken is mogelijk niet voor alle formaten en soorten papier beschikbaar. Het papier dat
beschikbaar is voor dubbelzijdig afdrukken, is ook beschikbaar voor boekje afdrukken. Zie Papier(P. 448) .
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer [Boekje afdrukken] in [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje
afdrukken] Klik op [Boekje] om eventueel gedetailleerde instellingen op te geven [OK] [OK]
91
Afdrukken
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken]
Selecteer [Boekje afdrukken].
● Voor [Enkelzijdig afdrukken] en [Dubbelzijdig afdrukken], zie
afdrukken(P. 84) .
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig
[Boekje]
Dit scherm wordt weergegeven.
[Methode voor afdrukken van boekje]
● [Alle pagina's tegelijk]: alle pagina's worden tegelijk als één bundel afgedrukt, zodat u een boekje kunt
maken door de bedrukte pagina's dubbel te vouwen.
● [Onderverdelen in sets]: kies deze optie om meerdere bundels af te drukken, met in elke bundel het
aantal pagina's dat is opgegeven bij [Vellen per set]. Bind vervolgens de bundels in en voeg deze samen
tot één boekje. Selecteer deze optie wanneer het document zo veel pagina's heeft dat u deze niet
allemaal in één boekje kunt inbinden.
[Geef Rugmarge boekje op]
Als u een nietmachine of een ander inbindgereedschap gebruikt, geeft u de breedte van de rugmarge op
voor het inbinden van het boekje. Schakel het selectievakje [Geef Rugmarge boekje op] in en geef de
breedte van de marge op bij [Rugmarge boekje].
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
92
Afdrukken
Randen afdrukken
0XEC-01U
U kunt randen, zoals stippellijnen of dubbele ononderbroken lijnen, toevoegen aan
de marges van afdrukken.
[Pagina-instelling] tabblad
Klik op [Pagina opties]
[OK]
[Kader]
Selecteer hier het type rand.
Voorbeeld
Hier ziet u een voorbeeld met de geselecteerde rand.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Datums en paginanummers afdrukken(P. 94)
Afdrukken met watermerk(P. 96)
93
Selecteer het randtype in [Kader]
[OK]
Afdrukken
Datums en paginanummers afdrukken
0XEC-01W
U kunt de informatie zoals datums of paginanummers afdrukken. Daarnaast kunt u
aangeven waar in het document u deze informatie wilt afdrukken (linksboven,
rechtsonder, enzovoort).
[Pagina-instelling] tabblad
Klik op [Pagina opties] Selecteer de afdrukpositie van de
afdrukdatum, de gebruikersnaam of het paginanummer [OK] [OK]
[Afdrukdatum]
Geef de positie aan voor het afdrukken van de afdrukdatum.
[Gebruikersnaam afdrukken]
Geef de positie aan voor het afdrukken van de gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) voor de computer
waarmee het document wordt afgedrukt.
[Paginanummer afdrukken]
Geef de positie aan voor het afdrukken van het paginanummer.
De afdrukindeling van datums en paginanummers wijzigen
● Als u datums, aanmeldingsnamen of paginanummers gaat afdrukken, kunt u opmaakinstellingen wijzigen
zoals het lettertype en de tekengrootte. Klik op het scherm Pagina-opties hierboven op
[Indelingsinstellingen] om de opmaakinstellingen op te geven.
94
Afdrukken
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Randen afdrukken(P. 93)
Afdrukken met watermerk(P. 96)
95
Afdrukken
Afdrukken met watermerk
0XEC-01X
U kunt een watermerk zoals "KOPIE" of "VERTROUWELIJK" afdrukken over het
document. U kunt nieuwe watermerken maken of vooraf geregistreerde
watermerken gebruiken.
[Pagina-instelling] tabblad
[Watermerknaam]
Activeer het selectievakje [Watermerk]
Selecteer een watermerk uit
[OK]
[Watermerk]/[Watermerknaam]
Schakel het selectievakje [Watermerk] in om de beschikbare watermerken weer te geven in de
vervolgkeuzelijst [Watermerknaam]. Selecteer een watermerk in de lijst.
[Watermerk bewerken]
Hiermee geeft u het scherm weer voor het maken of bewerken van watermerken.
96
Afdrukken
[Toevoegen]
Klik hierop om een nieuw watermerk te maken. U kunt maximaal 50 watermerken opslaan.
[Naam]
Voer een naam in voor het nieuwe watermerk.
[Kenmerken]/[Uitlijning]/[Afdrukstijl]
Klik op deze tabbladen om de tekst, kleur of afdrukpositie van het watermerk op te geven. Klik voor meer
informatie op [Help] in het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Randen afdrukken(P. 93)
Datums en paginanummers afdrukken(P. 94)
97
Afdrukken
Bepaalde pagina's afdrukken op ander papier
0XEC-01Y
U kunt bepaalde pagina's van een document afdrukken, zoals wanneer u het
voorblad van een boekje afdrukt op gekleurd papier. Plaats in dit geval het gekleurde
papier voor het voorblad in de multifunctionele lade, plaats normaal papier voor de
middenpagina's in de papierlade en geef vervolgens de papierinstellingen op in het
printerstuurprogramma.
[Papierbron] tabblad Selecteer de pagina's die u op ander papier wilt afdrukken en de papierbron
waarin het papier is geplaatst, bij [Papierselectie] [OK]
[Papierselectie]
Geef op welke pagina's moeten worden afgedrukt op ander papier, en selecteer welke papierbron moet
worden gebruikt voor de aanvoer van papier voor de pagina's.
[Hetzelfde papier voor alle pagina's]
Drukt alle pagina's af op hetzelfde papier en drukt niet bepaalde pagina's af op
ander papier. Alle pagina's worden afgedrukt op papier dat is opgegeven in
[Papierbron].
[Verschillend voor eerste, overige en U kunt verschillend papier gebruiken voor de eerste pagina, de pagina's van
laatste pagina's]
de tekst en de laatste pagina. Bijvoorbeeld, u kunt het papier opgeven in de
multifunctionele invoer voor [Eerste pagina], het papier in de papierlade voor
[Overige pagina's] (pagina's van de tekst) en het papier in de multifunctionele
invoer voor [Laatste pagina]. Ook kunt u door [Papiersoort] te selecteren in
[Selecteren op], in plaats van de papierbron de papiersoort opgeven die wordt
gebruikt voor het afdrukken.
[Verschillend voor eerste, tweede,
overige en laatste pagina's]
U kunt ook opgeven welk papier u wilt gebruiken voor de pagina die volgt op
het voorblad en het papier opgeven in [Verschillend voor eerste, overige en
laatste pagina's]. Ook kunt u door [Papiersoort] te selecteren in [Selecteren
op], in plaats van de papierbron, de papiersoort opgeven die u wilt gebruiken
voor het afdrukken.
98
Afdrukken
[Verschillend voor voorblad en
overige pagina's]
Instellingen opgeven voor afdrukken van boekjes ( Boekje
afdrukken(P. 91) ). U kunt verschillende papier opgeven voor het voorblad en
de pagina's van de tekst. Bijvoorbeeld u kunt het papier in de multifunctionele
invoer opgeven voor [Voorblad] en het papier in de papierlade voor [Overige
pagina's] (pagina's van de tekst).
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
99
Afdrukken
Documenttype selecteren
0XEC-020
U kunt het type document opgeven om zo een optimale beeldkwaliteit te
garanderen. Er zijn verschillende instellingen voor fotodocumenten, documenten
met grafieken en tabellen, en documenten met CAD-tekeningen met zeer dunne
lijntjes.
[Kwaliteit] tabblad
Selecteer het documenttype in [Doel]
[OK]
[Doel]
Selecteer een optie die het best past bij het type document of het doel van het afdrukken. Selecteer
bijvoorbeeld [Algemeen] voor algemeen gebruik of selecteer [Foto's] wanneer u foto's met de best mogelijke
kwaliteit wilt afdrukken.
[Algemeen]
Een veelzijdige optie die geschikt is voor het afdrukken van vrijwel alle documenten.
[Publicaties]
Selecteer deze optie als u documenten gaat afdrukken met een combinatie van foto's, grafieken en
tabellen.
[Illustraties]
Deze optie is geschikt voor het afdrukken van documenten met grafieken of tabellen.
[Foto's]
Selecteer deze optie als u foto's gaat afdrukken.
[Ontwerpen [CAD]]
Deze optie is bedoeld voor het afdrukken van ontwerptekeningen met heel veel dunne lijntjes.
[Tekst met hoge definitie]
Deze optie is geschikt voor het afdrukken van documenten met kleine tekens.
100
Afdrukken
● Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven voor de items die u hebt geselecteerd bij [Doel], klikt u op
[Geavanceerde instellingen]. Klik voor meer informatie op [Help] in het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
101
Afdrukken
Toner besparen
0XEC-021
U kunt in het printerstuurprogramma instellen dat documenten met minder toner
worden afgedrukt.
● Als de tonerspaarstand is ingeschakeld, bestaat de kans dat dunne lijnen en delen met een lichtere
afdrukdichtheid vaag worden.
[Kwaliteit] tabblad Selecteer het documenttype in [Doel] Klik op [Geavanceerde instellingen]
Selecteer [Tonerspaarstand] in het [Geavanceerde instellingen] scherm Selecteer [Aan] uit de
uitklaplijst [OK] [OK]
[Doel]
Documenttype selecteren(P. 100)
Selecteer het type document waarvoor u de tonerspaarstand wilt inschakelen.
102
Afdrukken
[Geavanceerde instellingen]
Er verschijnt een scherm met instellingen. Klik op [Tonerspaarstand] en selecteer [Aan] in de vervolgkeuzelijst
onder aan het scherm.
● U kunt aangeven of u de tonerspaarstand wilt inschakelen voor ieder documenttype. Schakel voor elk
documenttype dat wordt vermeld bij [Doel] al dan niet de tonerspaarstand in.
● Op het scherm [Geavanceerde instellingen] kunt u verschillende andere afdrukinstellingen opgeven. Klik
voor meer informatie op [Help] in het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
103
Afdrukken
Meerdere documenten combineren en afdrukken
0XEC-022
Met behulp van Canon PageComposer kunt u meerdere documenten samenvoegen
tot één afdruktaak en de taak afdrukken met de opgegeven afdrukinstellingen. Op
deze manier kunt u bijvoorbeeld documenten combineren die met verschillende
programma's zijn gemaakt en alle pagina's op hetzelfde papierformaat afdrukken.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer de printer en klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].
3
Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] in [Uitvoermodus].
● Klik op [OK] in het scherm [Information].
● Klik op [OK] onder aan het scherm.
4
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
104
Afdrukken
● Canon PageComposer wordt gestart. Het afdrukken wordt nog niet gestart.
5
Herhaal stappen 1 - 4 voor de documenten die u wilt combineren.
● De documenten worden toegevoegd aan Canon PageComposer.
6
Selecteer in de lijst [Documentnaam] de documenten die u wilt combineren en klik
op
.
● U selecteert meerdere documenten door op de documenten te klikken terwijl u de toets [SHIFT] of [CTRL]
ingedrukt houdt.
7
Wijzig de instellingen desgewenst en klik op [Combineren].
● De documenten die zijn geselecteerd in stap 6 worden gecombineerd.
105
Afdrukken
[Afdrukvoorbeeld]
U ziet een voorbeeld van het document zoals dat wordt afgedrukt.
[Documentenlijst]/[Afdrukinstellingen]
● Klik op het tabblad [Documentenlijst] om de documenten weer te geven die u hebt toegevoegd in
stappen 1 - 4. U kunt documenten verwijderen door deze te selecteren in de lijst en op [Van lijst
verwijderen] te klikken.
● Klik op het tabblad [Afdrukinstellingen] om een scherm weer te geven voor het opgeven van
afdrukinstellingen zoals het aantal exemplaren of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken. De instellingen
in dit scherm worden voor de volledige afdruktaak gebruikt.
● Klik voor meer informatie op [Help] in Canon PageComposer.
[Details]
Hiermee geeft u het scherm met afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma weer. Er zijn minder
instellingen beschikbaar dan bij gewoon afdrukken.
106
Afdrukken
8
Selecteer in de lijst [Documentnaam] de gecombineerde afdruktaak die u wilt
afdrukken en klik op
.
● Het afdrukken wordt gestart.
● Raadpleeg
Afdrukken annuleren(P. 75) voor instructies voor het annuleren van het afdrukken.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
107
Afdrukken
Printerinstellingen configureren op het apparaat
0XEC-023
Wanneer u een document afdrukt vanaf een computer, kunt u verschillende afdrukinstellingen opgeven in het
programma waarmee u het document hebt gemaakt of in het printerstuurprogramma. Denk hierbij aan instellingen
zoals het aantal exemplaren en enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken. De hieronder beschreven instelling
<Papierformaat negeren> kan echter alleen op het apparaat worden opgegeven.
◼ <Papierformaat negeren>
Geef aan of u wilt schakelen tussen papier van A4-formaat en het formaat Letter als een van deze papierformaten is
geladen, maar het andere formaat niet. Als u bijvoorbeeld een document van het formaat Letter afdrukt maar alleen
A4-papier is geladen in het apparaat, wordt het document afgedrukt op A4-papier.
<Printerinstellingen>
<Papierformaat negeren>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Uit>
Kies deze optie als u niet automatisch wilt afdrukken op een ander papierformaat. Als het opgegeven papier
op is, stopt de machine dan met afdrukken en ziet u een foutmelding.
<Aan>
Selecteer deze optie om automatisch een ander papierformaat te gebruiken. Als er echter geen ander papier
is geladen, is dit uiteraard niet mogelijk.
◼ Overige printerinstellingen
Er zijn andere printerinstellingen die u kunt opgeven op het bedieningspaneel van het apparaat. Deze instellingen
worden alleen toegepast voor PS/PCL-afdrukken. Printerinstellingen(P. 319)
Prioriteit van instellingen
Wanneer een bepaalde instelling kan worden opgegeven op het apparaat, in een programma of in het
printerstuurprogramma, hebben de instellingen in het programma of het stuurprogramma prioriteit boven de
instellingen die op het apparaat zijn opgegeven.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Verschillende afdrukinstellingen(P. 80)
108
Afdrukken
Een document afdrukken dat is beveiligd met een
pincode (beveiligd afdrukken)
0XEC-024
Als u gaat afdrukken vanaf een computer, kunt u een pincode instellen voor een document. Het document blijft dan in
het geheugen van het apparaat staan en wordt pas afgedrukt nadat op het bedieningspaneel van het apparaat de
juiste pincode is ingevoerd. Deze functie wordt Beveiligd afdrukken genoemd en het document dat u beveiligt met een
pincode wordt een beveiligd document genoemd. Gebruik deze functie om te voorkomen dat vertrouwelijke
documenten onbeheerd bij het apparaat blijven liggen. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u enkele
procedures voltooien.
Instellingen configureren voor beveiligd afdrukken(P. 110)
109
Afdrukken
Instellingen configureren voor beveiligd afdrukken
0XEC-025
Zorg ervoor dat Beveiligd afdrukken is ingeschakeld in het printerstuurprogramma.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen] en controleer of het selectievakje [Gebruik
van Beveiligd afdrukken toestaan] is geactiveerd.
● Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, is Beveiligd afdrukken ingeschakeld.
● Schakel het selectievakje in (als het nog niet ingeschakeld is) en klik op [OK].
110
Afdrukken
KOPPELINGEN
Documenten beveiligd afdrukken(P. 112)
111
Afdrukken
Documenten beveiligd afdrukken
0XEC-026
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document vanuit een programma kunt afdrukken als een beveiligd
document. Er wordt eerst beschreven hoe u een beveiligd document naar de machine stuurt en daarna kunt u lezen
hoe u het beveiligde document kunt afdrukken.
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen(P. 112)
Beveiligde documenten afdrukken(P. 114)
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 115)
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer de printer en klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].
3
Selecteer [Beveiligd afdrukken] in [Uitvoermodus].
● Klik op [Yes] of [No] in het scherm [Information].
● Als u telkens opnieuw dezelfde gebruikersnaam en pincode wilt gebruiken, klikt u op [Yes]. Als u de
gebruikersnaam en pincode elke keer wilt wijzigen, klikt u op [No].
112
Afdrukken
Als u [Ja] hebt geselecteerd
Voer de gebruikersnaam voor [Gebruikersnaam] en de pincode voor [Pincode] in en klik op [OK].
● De computernaam (aanmeldingsnaam) van uw computer wordt weergegeven in [Gebruikersnaam]. Als u
de gebruikersnaam wilt wijzigen, voert u maximaal 32 alfanumerieke tekens in voor een nieuwe
gebruikersnaam.
● Voer de pincode van maximaal zeven cijfers in.
4
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
● Klik op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron], of [Kwaliteit] om
de afdrukinstellingen op ieder scherm naar behoefte op te geven.
Verschillende
afdrukinstellingen(P. 80)
5
Klik op [Afdrukken] of [OK].
● Nadat het beveiligde document naar het apparaat is verzonden, blijft het document in het geheugen
wachten om te worden afgedrukt.
113
Afdrukken
Als u [Nee] hebt geselecteerd in stap 3
Voer de juiste waarde in bij [Documentnaam], [Gebruikersnaam], en [Pincode] en klik op [OK].
● De documentnaam wordt automatisch ingesteld op basis van de informatie uit het programma. Als u de
documentnaam wilt wijzigen, typt u maximaal 32 alfanumerieke tekens voor een nieuwe naam.
● De computernaam (aanmeldingsnaam) van uw computer wordt weergegeven in [Gebruikersnaam]. Als u
de gebruikersnaam wilt wijzigen, voert u maximaal 32 alfanumerieke tekens in voor een nieuwe
gebruikersnaam.
● Voer de [Pincode] van maximaal zeven cijfers in.
Beveiligde documenten afdrukken
Als u een beveiligd document naar het apparaat hebt verstuurd, moet u het document binnen 30 minuten afdrukken.
Als die tijd is verstreken, wordt het document verwijderd uit het geheugen van het apparaat en kunt u het document
niet meer afdrukken.
● Als beveiligde documenten niet worden afgedrukt, nemen ze geheugenruimte in beslag en bestaat de kans
dat gewone (onbeveiligde) documenten niet kunnen worden afgedrukt. Zorg er daarom voordat u
beveiligde documenten zo snel mogelijk afdrukt.
● U kunt controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor beveiligde documenten.
<Apparaatstatus>
<Geheugengebruik beveiligde afdruk>
● U kunt de geldige periode wijzigen dat beveiligde documenten in het geheugen blijven staan.
instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 115)
1
Druk op
(
2
Gebruik
/
De periode
).
om het beveiligde document te selecteren en druk op
.
Als het scherm <Selecteer gebruiker> wordt weergegeven
● Als er beveiligde documenten van twee of meer gebruikers in het geheugen staan, verschijnt eerst het
scherm <Selecteer gebruiker> en dan het scherm <Selecteer bestand>. Selecteer uw gebruikersnaam en
druk op
.
114
Afdrukken
3
Voer de pincode in met de numerieke toetsen en druk op
.
● Het afdrukken wordt gestart.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, drukt u op <Annuleren>
<Ja>
.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd
De standaardinstelling van het apparaat is dat beveiligde documenten 30 minuten na ontvangst in het geheugen
worden verwijderd als ze nog niet zijn afgedrukt. U kunt deze instelling echter wijzigen.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en
pincode in te voeren. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Instellingen beveiligde afdruk> en druk op
4
Selecteer <Aan> en druk op
.
.
De functie Beveiligde afdruk uitschakelen
● Selecteer <Uit>, druk op
5
en start het apparaat opnieuw op.
Geef aan hoe lang beveiligde documenten in het geheugen van het apparaat moeten
blijven staan en druk op
.
● Gebruik
/
of de numerieke toetsen om de wachttijd in te voeren.
● Het beveiligde document wordt uit het geheugen van de machine verwijderd wanneer de hier opgegeven tijd
is verstreken.
115
Afdrukken
6
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor beveiligd afdrukken(P. 110)
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 78)
116
Afdrukken
De gewenste afdrukinstellingen configureren
0XEC-027
U kunt combinaties van instellingen opslaan als "Profielen" om te voldoen aan uw diverse afdrukbehoeften. U kunt de
instellingen die u vaak gebruikt ook opslaan als de standaardinstelling. Zodra de standaardinstelling is ingesteld,
worden de opgeslagen instellingen automatisch weergegeven op het scherm van het printerstuurprogramma en kunt
u de handelingen overslaan om de afdrukinstellingen op te geven en kunt u onmiddellijk afdrukken.
Geef 'STRENG GEHEIM' op als watermerk en registreer
het als een 'Profiel'. Selecteer dit 'Profiel' slechts als u het
nodig hebt. Combinaties van veelgebruikte
afdrukinstellingen opslaan(P. 118)
Geef [2 op 1] op als de gebruikersstandaard in het het
printerstuurprogramma. De volgende afdruktaken
worden zodanig verricht dat elke twee pagina´s worden
verkleind en op één pagina worden afgedrukt. De
standaardinstellingen wijzigen(P. 120)
117
Afdrukken
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen
opslaan
0XEC-028
Als u bij elke afdruktaak instellingen moet opgeven om bijvoorbeeld "enkelzijdig af te drukken op A4-papier in de
afdrukstand Liggend", kan dit nogal tijdrovend en vervelend worden. Als u deze veelgebruikte combinaties van
afdrukinstellingen echter opslaat als een "profiel", kunt u de gewenste afdrukinstellingen eenvoudig opgeven door het
bijbehorende profiel te laden. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u profielen opslaat en kunt afdrukken met
profielen.
Een profiel opslaan(P. 118)
Een profiel selecteren(P. 119)
Een profiel opslaan
1
Geef de instellingen op die u wilt opslaan in een profiel en klik op [Toevoegen].
● Klik op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron], of [Kwaliteit] om
de afdrukinstellingen op ieder scherm naar behoefte op te geven. Verschillende
afdrukinstellingen(P. 80)
2
Typ een naam voor het profiel bij [Naam], selecteer een pictogram en klik op [OK].
● Typ desgewenst een toelichting van het profiel bij [Opmerking].
● Klik op [Instellingen weergeven] om de instellingen te bekijken die moeten worden geregistreerd.
Een profiel bewerken
● Als u de naam, het pictogram of de opmerking wilt wijzigen van de profielen die u al hebt opgeslagen, klikt u
in het scherm uit stap 1 op [Bewerken] rechts van [Toevoegen]. De standaardprofielen kunt u niet wijzigen.
118
Afdrukken
Een profiel selecteren
Selecteer het gewenste profiel en klik op [OK].
De instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen
● U kunt de instellingen van een profiel wijzigen. Desgewenst kunt u de gewijzigde instellingen opslaan als
een ander profiel.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
De standaardinstellingen wijzigen(P. 120)
119
Afdrukken
De standaardinstellingen wijzigen
0XEC-029
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven als u het scherm met afdrukinstellingen van het
printerstuurprogramma opent. Voorbeeld: als u bij alle documenten steeds elke twee pagina´s wilt verkleinen en op
één pagina wilt afdrukken, geef dan [2 op 1] op als de gebruikersstandaard voor pagina-indeling. Vanaf nu zal het
printerstuurprogramma worden geopend met [2 op 1] gespecificeerd als pagina-indeling en u hoeft de instellingen
niet iedere keer bij het afdrukken te veranderen.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Printing
preferences] (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).
Wijzig de instellingen in het scherm met afdrukinstellingen en klik op [OK].
● Klik op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron], of [Kwaliteit] om
de afdrukinstellingen op ieder scherm naar behoefte op te geven. Verschillende
afdrukinstellingen(P. 80)
120
Afdrukken
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan(P. 118)
121
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met
een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel .......................................................... 123
Verbinding maken met een mobiel toestel ..................................................................................................... 124
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus) ........................................................................................ 125
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties .................................. 127
Het apparaat op afstand beheren .................................................................................................................... 129
122
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
0XEC-02A
Door het apparaat te gebruiken in combinatie met een mobiel toestel, zoals een smartphone of tablet, kunt u
gemakkelijk een juiste toepassing gebruiken. Tevens kunt u een mobiel toestel gebruiken om het apparaat op afstand
te bedienen, de afdrukstatus te controleren en de instellingen van het apparaat te wijzigen.
Verbinding maken met een mobiel toestel(P. 124)
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties(P. 127)
Het apparaat op afstand beheren(P. 129)
123
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Verbinding maken met een mobiel toestel
0XEC-02C
Als u het apparaat wilt verbinden met een mobiel toestel, kunt u kiezen voor verbinding via een draadloos LAN of voor
een directe verbinding. Selecteer de methode die beter past bij uw omgeving en apparaten.
◼ Verbinding maken met een draadloos LAN
Net als wanneer de computer en het apparaat worden verbonden, verbindt u een mobiel toestel en het apparaat via
een draadloos LAN-router. Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
◼ Directe verbinding realiseren
Maak met een mobiel toestel rechtstreeks verbinding met het apparaat zonder draadloos LAN-router. Zelfs waar geen
draadloos LAN-omgeving aanwezig is, kunt u het apparaat en een mobiel toestel snel met elkaar verbinden. Directe
verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
● Als een directe verbinding is gerealiseerd, kunt u noch een bekabeld LAN noch een draadloos LAN via de
router gebruiken.
124
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)
0XEC-02E
Zelfs in een omgeving zonder draadloos LAN router kunt u een verbinding tot stand brengen tussen het apparaat en
uw mobiele toestel zonder dat u ingewikkelde instellingen hoeft door te nemen. U gebruikt gewoon de
'Toegangspuntmodus' waarmee u uw mobiele toestel draadloos direct kunt verbinden met het apparaat.
Het apparaat in Direct Connection (in stand Toegangspunt)
Volg deze stappen om een verbinding met de toegangspuntmodus te maken.
Zet het apparaat in de toegangspuntmodus.
● Stel <Directe verbinding inschakelen> in op <Aan>.
Directe verbinding inschakelen(P. 298)
Zet het apparaat in de stand 'wachten op verbinding'.
● Druk op
inschakelen>
gebruik
druk op
/
voor het selecteren van <Directe verbinding
. Het apparaat gaat naar een toestand waarin u een
verbinding kunt realiseren tussen het mobiele toestel en het apparaat.
Verbinding maken vanaf een mobiel toestel
● Op basis van de SSID en netwerkcode weergegeven in de display, maakt u draadloos
LAN verbindingsinstellingen voor verbinding met het apparaat.
● Tijden het tot stand komen van de verbinding verschijnt onderstaand scherm in de
display.
125
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
<Verb. verbrek.>
Stopt de procedure voor directe verbinding. Als het afdrukken of een andere
gewenste handeling is voltooid, selecteer dan dit item om de verbinding te
verbreken.
<Verbindingsinformatie>
Op het Direct Connection-scherm kunt u de informatie over de voortgang zien.
● In de Directe verbindingsmodus zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met
internet kunnen krijgen.
● Direct Connection is alleen mogelijk als een één-op-één verbinding tussen het apparaat en een enkel mobiel
toestel. U kunt niet 2 of meer mobiele toestellen tegelijkertijd met het apparaat verbinden.
● Als de draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet tot stand wordt gebracht binnen 5 minuten
terwijl de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding
beëindigd.
● Als tijdens de communicatie door middel van Direct Connection er gedurende enige tijd geen gegevens
worden verzonden tussen het apparaat en het mobiele toestel, zal de communicatie mogelijk worden
beëindigd.
● De SSID en netwerksleutel van het apparaat worden steeds wanneer een Direct Connection-procedure
wordt gestart, gewijzigd.
● In de stand Directe verbinding is de sluimermodus niet zo effectief in het besparen van energie.
126
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Optimaal gebruik maken van het apparaat door
gebruik te maken van applicaties
0XEC-02F
U kunt een geschikte applicatie waarmee u kunt afdrukken door het apparaat vanaf uw mobiele toestel te bedienen.
Het apparaat ondersteunt een speciale applicatie van Canon en verschillende andere applicaties. U kunt de applicatie
selecteren die het meest geschikte is voor uw mobiele toestel, de toepassing, de situatie, enzovoort.
◼ Afdrukken via Canon Mobile Application of een Plug-in
U kunt afdrukken vanaf een mobiel toestel. Ga voor geschikte besturingssystemen, de gedetailleerde procedure voor
instellingen en bediening, naar de Canon website: http://www.canon.com/ .
◼ AirPrint gebruiken
U kunt afdrukken vanaf een Apple toestel zonder dat u de speciale applicatie hoeft op te halen of het speciale
stuurprogramma hoeft te installeren. AirPrint gebruiken(P. 453)
◼ Google Cloudprinter gebruiken
U kunt afdrukken vanaf een applicatie of service die Google Cloudprinter ondersteunt. U kunt op ieder moment en
vanaf iedere locatie afdrukken door het apparaat op afstand te bedienen, bijvoorbeeld zelfs als u onderweg bent.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 460)
◼ Afdrukken met Mopria™
Het apparaat is ook geschikt voor Mopria™. Met Mopria™ kunt u afdrukken met verschillende modellen printers van
verschillende fabrikanten, via gemeenschappelijke handelingen en algemene instellingen. Bijvoorbeeld: veronderstel
dat Mopria™ compatibele printers van verschillende modellen van verschillende fabrikanten zijn geïnstalleerd op uw
kantoor, op uw locatie of op locaties die u bezoekt. U kunt dan afdrukken op elk van deze printers door gebruik van
Mopria™ zonder dat u er de respectieve speciale applicaties op hoeft te installeren. Raadpleeg http://
www.mopria.org voor details over de modellen die geschikt zijn voor Mopria™ en de systeemvereisten.
127
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Mopria™-instellingen bekijken
Meld u aan op de UI op afstand in de stand Systeembeheerder ( De UI op afstand
starten(P. 276) ) [Instellingen/registratie] [Netwerkinstellingen] [Mopria-instellingen]
[Bewerken] Controleren dat het selectievakje [Mopria gebruiken] is geselecteerd [OK]
128
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Het apparaat op afstand beheren
0XEC-02H
U kunt de UI op afstand gebruiken vanuit een webbrowser die op uw mobiele toestel is geïnstalleerd. Zo kunt u de
status van het apparaat controleren en instellingen van het apparaat opgeven vanaf uw mobiele toestel.
Geschikte browsers
De volgende browsers zijn geschikt voor de UI op afstand van mobiele toestellen.
Voor Android OS
● Chrome
Voor iOS
● Safari
UI op afstand starten met een mobiel toestel
Voer het IP adres van het apparaat in de webbrowser in en start de UI op afstand. Controleer vooraf het IP-adres dat
op het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen weergeven(P. 161) ). Als u vragen hebt, neem dan contact op
met de netwerkbeheerder.
1
Start de internetbrowser op uw mobiele toestel.
2
Voer "http://(het IP-adres van het apparaat)/" in het adresveld.
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
● Er zijn enkele items van de UI op afstand, die niet worden weergegeven in de "Smartphone-versie". Zie de
"PC-versie" als u alle items wilt inzien.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 275)
129
Netwerk
Netwerk
Netwerk ............................................................................................................................................................... 131
Verbinding maken met een netwerk ............................................................................................................... 132
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren ................................................................................................... 134
Verbinding maken met een bekabeld LAN ................................................................................................... 135
Verbinding maken met een draadloos LAN .................................................................................................. 136
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus ....................................................... 138
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus ........................................................... 140
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren .......................................................... 143
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven ................................................... 146
De SSID en de netwerksleutel controleren ............................................................................................. 150
IP-adressen instellen .................................................................................................................................... 153
IPv4-adres instellen ............................................................................................................................... 154
IPv6-adres instellen ............................................................................................................................... 157
Netwerkinstellingen weergeven ...................................................................................................................... 161
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer ................................................................. 164
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren ........................................................................................ 165
Printerpoorten configureren ........................................................................................................................ 169
Een printserver instellen ............................................................................................................................... 174
De machine configureren voor uw netwerkomgeving ................................................................................... 177
Ethernet-instellingen configureren ............................................................................................................... 178
De maximale verzendeenheid wijzigen ........................................................................................................ 180
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk ............................................................................ 181
DNS configureren ......................................................................................................................................... 182
WINS configureren ....................................................................................................................................... 188
SNTP configureren ....................................................................................................................................... 191
De machine bewaken en bedienen met SNMP ............................................................................................. 194
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren .................................................................... 199
130
Netwerk
Netwerk
0XEC-02J
De machine is ontworpen voor flexibel gebruik binnen verschillende omgevingen. Dit betekent dat de machine naast
verschillende standaardfuncties voor netwerkgebruik, ook geavanceerde technologieën ondersteunt. Gelukkig hoeft u
geen netwerkexpert te zijn om deze functies te kunnen gebruiken, bij het ontwerpen van de machine is immers ook
rekening is gehouden met het gebruiksgemak. Voer de configuratiestappen voor de netwerkfuncties één voor één uit
door de instructies zorgvuldig op te volgen.
◼ Verbinding maken met een computer/de netwerkinstellingen van de machine bekijken
Verbinding maken met een netwerk(P. 132)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
◼ Configureren voor het afdrukken
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een computer(P. 164)
◼ De machine aanpassen voor een nog betere netwerkervaring
De machine configureren voor uw netwerkomgeving(P. 177)
Directe verbinding met een mobiel toestel
● U kunt rechtstreeks communiceren met het apparaat vanaf uw mobiel toestel zonder dat u moeilijke
netwerkinstellingen behoeft te configureren. Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
131
Netwerk
Verbinding maken met een netwerk
0XEC-02K
Wanneer u de verbinding tot stand brengt van het apparaat met een bekabeld of draadloos lokaal netwerk (LAN),
moet u een IP-adres instellen dat uniek is voor het geselecteerde netwerk. Kies voor "bekabeld" of "draadloos",
afhankelijk van de communicatie-omgeving en netwerkapparatuur. Neem voor specifieke vragen over de instellingen
van het IP-adres contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen
komen van derden.
● U kunt het apparaat niet tegelijkertijd verbinden met een bekabeld LAN en een draadloos LAN.
● Er wordt geen LAN-kabel of router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor deze onderdelen.
● Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
◼ Voordat u begint
Voer deze stappen uit om de machine te verbinden met een netwerk.
Controleer de instellingen op de computer.
● Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de netwerkapparatuur of
neem contact op met de fabrikant.
● Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen juist zijn geconfigureerd op de computer. Als
het netwerk niet goed is geconfigureerd, kunt u het apparaat niet gebruiken in het
netwerk, zelfs niet als u de rest van de procedure hieronder uitvoert.
● Afhankelijk van het netwerk, moet u misschien instellingen wijzigen voor de
communicatiemethode (half duplex/full duplex) of het type Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Ethernet-instellingen configureren(P. 178) ). Neem
voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Het MAC-adres van het apparaat controleren.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 162)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 162)
132
Netwerk
● Om verbinding te maken met een IEEE 802.1X-netwerk, raadpleegt u
verificatie configureren(P. 253) .
IEEE 802.1X-
Kies voor een bekabeld of draadloos LAN.
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 134)
Maak verbinding met een bekabeld of draadloos LAN.
● Ga verder met het gedeelte dat overeenkomt met de instelling die u in stap 2 hebt
geselecteerd.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 135)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
Stel zo nodig het IP-adres in.
● Op het tijdstip van aankoop is het apparaat zo ingesteld dat een IP adres automatisch
wordt opgehaald. Wijzig deze instelling als u een specifiek IP adres wilt gebruiken.
IP-adressen instellen(P. 153)
133
Netwerk
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren
0XEC-02L
Als u een beslissing hebt genomen ten aanzien van een bekabelde of draadloze verbinding tussen het apparaat en de
computer, selecteert u Bekabeld LAN of Draadloos LAN op het bedieningspaneel. Als u de instelling verandert van
<Bedraad LAN> in <Draadloos LAN> of omgekeerd, moet u het printerstuurprogramma verwijderen dat op uw
computer is geïnstalleerd en deze opnieuw installeren. Raadpleeg Installatiehandleiding printerstuurprogramma voor
meer informatie.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Netwerkinstellingen> en druk op
4
Selecteer <Bedraad LAN> of <Draadloos LAN> en druk op
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 132)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 135)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
134
.
.
.
Netwerk
Verbinding maken met een bekabeld LAN
0XEC-02R
Sluit de machine via een router aan op een computer. Sluit de machine met een LAN-kabel aan op de router.
1
Sluit een LAN-kabel aan.
● Sluit de machine met een LAN-kabel aan op een router.
● U hoort een klik als de connector van de kabel op zijn plaats klikt.
2
Wacht ongeveer twee minuten.
● Dit is de tijd die nodig is om het IP-adres automatisch in te stellen.
● U kunt het IP-adres ook handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 153)
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 132)
135
Netwerk
Verbinding maken met een draadloos LAN
0XEC-02S
Als u een draadloze router (of een toegangspunt) gebruikt, loopt de verbinding tussen de machine en een computer
via radiogolven. Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup (WPS), kunt u het netwerk
automatisch en dus eenvoudig configureren. Als uw netwerkapparaten geen ondersteuning bieden voor automatische
configuratie, of als u gedetailleerde instellingen voor verificatie en codering wilt opgeven, moet u de verbinding
handmatig instellen. Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Verbinding configureren via WPS(P. 136)
Verbinding handmatig instellen(P. 137)
Risico van gegevensdiefstal
● Als u een draadloze LAN-verbinding gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico. Als het apparaat is
verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden
omdat de radiogolven die worden gebruikt bij draadloze communicatie relatief eenvoudig kunnen worden
onderschept.
Beveiliging van draadloos LAN
Het draadloze LAN van het apparaat ondersteunt de onderstaande beveiligingsnormen. Informatie over de
beveiligingsnormen van uw draadloze router kunt u vinden in de handleiding of opvragen bij de fabrikant.
● 128 (104)/64 (40)-bits WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Benodigde apparaten voor verbinding met draadloos LAN
● Er wordt geen draadloze router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor een router.
● De draadloze router moet voldoen aan IEEE 802.11b/g/n en kunnen communiceren op de 2,4 GHzfrequentieband. Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen
bij de fabrikant.
Verbinding configureren via WPS
Als WPS wordt ondersteund, kunt u kiezen uit twee manieren: de drukknop-modus en de PIN-modus.
136
Netwerk
◼ Drukknop-modus
Kijk of op de verpakking of behuizing van uw draadloze router het onderstaande WPS-merkteken staat. Controleer ook
of het netwerkapparaat een WPS-knop heeft. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknopmodus(P. 138)
◼ PIN-modus
Sommige WPS-routers bieden geen ondersteuning voor de zogenaamde drukknop-modus. Als op de verpakking of in
de documentatie van het netwerkapparaat over WPS en pincodes wordt gesproken, moet u de verbinding instellen
door een pincode in te voeren. De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 140)
● Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.
Verbinding handmatig instellen
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, kunt u een draadloze router selecteren of zelf de benodigde
gegevens invoeren. Ongeacht de methode, moet u beschikken over de benodigde gegevens, zoals de SSID en
netwerksleutel ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150) ).
◼ Een draadloze router selecteren
Kies voor deze methode als u de verbinding handmatig moet instellen, maar u dit zo eenvoudig mogelijk wilt doen.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
◼ Handmatig gegevens invoeren voor de verbinding
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven, zoals instellingen voor verificatie en codering, voert u
handmatig de SSID en netwerksleutel in om de verbinding in te stellen. De verbinding instellen door
gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 132)
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 134)
137
Netwerk
De verbinding instellen met behulp van de WPS
Drukknop-modus
0XEC-02U
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de drukknop-modus van WPS, kunt u eenvoudig een verbinding
configureren via de WPS-knop.
● De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de
router voor hulp.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> en druk op
.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja> en drukt u op
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en druk op
5
Selecteer <WPS-drukknopmethode> en druk op
6
Selecteer <Ja> en druk op
.
.
.
.
➠ Er wordt een pincode gegenereerd.
7
Druk de WPS-knop op de draadloze router in en houdt de knop ingedrukt.
Binnen 2 minuten na het verrichten van stap 6 moet u de knop indrukken.
● Afhankelijk van het netwerkapparaat, moet u de knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de
handleiding van de router voor hulp.
138
Netwerk
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Druk op
8
en ga terug naar stap 5.
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus (P. 297)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
139
Netwerk
De verbinding instellen met behulp van de WPSpincodemodus
0XEC-02W
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de WPS PIN-modus, genereert u een pincode met de machine en
registreert u deze code op het netwerkapparaat.
● De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de
router voor hulp.
Vanaf een computer
1
Ga in een browser naar de instellingen van de draadloze router en geef het scherm
weer voor het invoeren van een WPS PIN-code.
● Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de router.
Vanaf het bedieningspaneel
2
Druk op
.
3
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
4
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> en druk op
.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja> en drukt u op
5
Lees het bericht dat wordt weergegeven en druk op
6
Selecteer <WPS-pincodemethode> en druk op
7
Selecteer <Ja> en druk op
.
➠ Er wordt een pincode gegenereerd.
140
.
.
.
Netwerk
Vanaf een computer
8
Registreer de gegenereerde pincode op de draadloze router.
● Registreer de pincode in het installatiescherm zoals weergegeven in stap 1.
● U moet de pincode binnen 10 minuten na het indrukken van
met <Ja> in stap 7 registreren.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Druk op
en ga terug naar stap 6.
Vanaf het bedieningspaneel
9
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus (P. 297)
141
Netwerk
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
142
Netwerk
De verbinding instellen door een draadloze router te
selecteren
0XEC-02X
U kunt de beschikbare draadloze routers (of toegangspunten) zoeken en een keuze maken uit de display van het
apparaat. Geef voor de netwerksleutel een WEP-sleutel op of PSK. Controleer en noteer de benodigde
configuratiegegevens, zoals de SSID en netwerksleutel ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150) )
voordat u een draadloze router selecteert.
Beveiligingsinstellingen
● Als u de draadloze verbinding instelt door een draadloze router te selecteren, wordt de WEPverificatiemethode ingesteld op <Open systeem> of de WPA/WPA2-coderingsmethode op <Automatisch>
(AES-CCMP of TKIP). Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor
codering met WPA/WPA2, moet u de verbinding handmatig instellen ( De verbinding instellen door
gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146) ).
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> en druk op
.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja> en drukt u op
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en druk op
5
Selecteer <SSID-instellingen> en druk op
6
Selecteer <Selecteer toegangspunt> en druk op
.
● De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.
143
.
.
.
Netwerk
Als <Kan toegangspunt niet vinden.> wordt weergegeven
● Zie
7
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 364) .
Selecteer een draadloze LAN router en druk op
.
● Selecteer de router waarvan de SSID overeenkomt met de SSID die u hebt opgeschreven.
Als uw draadloze router niet wordt gevonden
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
8
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen, selecteer <Toepassen> en druk op
Tekst invoeren(P. 32)
WEP
9
WPA-PSK of WPA2-PSK
Selecteer <Ja> en druk op
.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Druk op
10
, controleer of de netwerksleutel juist is en ga terug naar stap 5.
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
144
.
Netwerk
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus (P. 297)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
145
Netwerk
De verbinding instellen door gedetailleerde
instellingen op te geven
0XEC-02Y
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven of geen draadloze verbinding tot stand kunt brengen via de
andere procedures, kunt u alle benodigde gegevens voor de draadloze verbinding ook zelf invoeren. Controleer en
noteer de benodigde gegevens voordat u de instellingen gaat opgeven. Het betreft hier gegevens zoals de SSID, de
netwerksleutel en protocollen voor draadloze beveiliging ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150) ).
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> en druk op
.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven; selecteert u <Ja> en drukt u op
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en druk op
5
Selecteer <SSID-instellingen>
6
Voer de SSID in die u hebt genoteerd.
.
<Handmatig invoeren>.
● Voer de SSID in met behulp van de numerieke toetsen, selecteer <Toepassen> en druk op
.
invoeren(P. 32)
7
Geef de beveiligingsinstellingen op aan de hand van de gegevens die u hebt
genoteerd.
● Als u geen beveiligingsinstellingen hoeft op te geven, selecteert u <Geen> en drukt u op
146
.
Tekst
.
Netwerk
WEP gebruiken
1
Selecteer <WEP> en druk op
2
Selecteer een verificatiemethode en druk op
.
.
<Open systeem>
Hiermee stelt u de verificatiemethode in op Open systeem, ook wel "open verificatie" genoemd.
<Gedeelde sleutel>
Gebruik de WEP-sleutel als wachtwoord.
Wanneer <Open systeem> is geselecteerd
● Wanneer u verbinding maakt met een draadloos LAN, treedt er op het apparaat een verificatiefout op
als op de draadloze router verificatie met een gedeelde sleutel is ingeschakeld. In dat geval wordt de
instelling automatisch gewijzigd in <Gedeelde sleutel> en wordt er opnieuw geprobeerd verbinding te
maken.
3
Selecteer <WEP-sleutel bewerken> en druk op
4
Selecteer de WEP-sleutel (1 tot 4) die u wilt wijzigen en druk op
.
.
● U kunt maximaal vier WEP-sleutels opslaan.
5
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen, selecteer <Toepassen> en druk op
invoeren(P. 32)
6
Selecteer <Selecteer WEP-sleutel> en druk op
7
Selecteer de WEP-sleutel die u hebt bewerkt en druk op
WPA-PSK of WPA2-PSK gebruiken
1
Selecteer <WPA/WPA2-PSK> en druk op
.
147
.
.
.
Tekst
Netwerk
2
Selecteer de coderingsmethode en druk op
.
<Automatisch>
Hiermee wordt automatisch AES-CCMP of TKIP geselecteerd, afhankelijk van de instelling van de
draadloze router.
<AES-CCMP>
Hiermee wordt AES-CCMP ingesteld als de coderingsmethode.
3
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen, selecteer <Toepassen> en druk op
.
Tekst
invoeren(P. 32)
8
Selecteer <Ja> en druk op
.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Druk op
9
, controleer of de opgegeven instellingen juist zijn en ga terug naar stap 5.
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
148
Netwerk
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus (P. 297)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
149
Netwerk
De SSID en de netwerksleutel controleren
0XEC-030
Wanneer u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, moet u de SSID en netwerksleutel van de draadloze
router opgeven. De SSID en de netwerksleutel worden mogelijk aangegeven op de router. Controleer het apparaat en
noteer de benodigde gegevens voordat u de verbinding gaat instellen. Meer informatie over uw netwerkapparatuur
kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
SSID
SSID staat voor Service Set Identifier en is de naam die binnen een bepaald draadloos LAN
wordt gebruikt om een apparaat uniek aan te duiden. Een SSID wordt ook wel een
"netwerknaam" genoemd.
Netwerksleutel
Een trefwoord of wachtwoord dat wordt gebruikt voor het coderen (versleutelen) van gegevens
of het verifiëren van een netwerk. Een netwerksleutel wordt ook "coderingssleutel", "WEPsleutel", "WPA/WPA2-wachtzin" en "vooraf gedeelde sleutel (PSK)" genoemd.
Protocollen voor
draadloze
beveiliging
(verificatie/
codering)
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen door gedetailleerde instellingen op te
geven, moet u beveiligingsinstellingen opgeven. Controleer de volgende gegevens:
● Beveiligingstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Verificatiemethode (Open systeem/Gedeelde sleutel)
● Coderingsmethode (TKIP/AES-CCMP)
◼ De SSID en netwerksleutel controleren vanaf een computer
De SSID of de netwerksleutel is mogelijk gewijzigd. Als u de SSID of de netwerksleutel niet weet, kunt u deze gegevens
opvragen via het programma Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Canon MF/LBP-assistent draadloze verbinding
instellen) op de meegeleverde DVD-ROM. U kunt Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Canon MF/LBP-assistent
draadloze verbinding instellen) gebruiken op een computer die is verbonden met een draadloos LAN.
Als u een Mac OS gebruikt
● De DVD-ROM die bij het apparaat wordt geleverd, bevat niet de Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant voor
Macintosh. U kunt deze verkrijgen door naar de volgende Canon Website te gaan: http://www.canon.com/
1
Plaats de meegeleverde DVD-ROM in het cd-rom-station van uw computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als dat wordt gevraagd.
2
Klik op [Programma's starten].
150
Netwerk
● Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven
Het scherm [Installatie van
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 485)
● Klik op [MInst.exe uitvoeren], als [Automatisch afspelen] wordt weergegeven.
3
Klik op [Starten] voor [Canon MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen].
4
Lees de licentieovereenkomst en klik op [Yes] om akkoord te gaan.
151
Netwerk
5
Controleer de gegevens die worden weergegeven voor de draadloze router.
● Noteer de benodigde gegevens. Als u niet weet welke gegevens u nodig hebt, noteert u alle weergegeven
gegevens.
Als er geen draadloze routers worden gevonden
● Klik op [Refresh]. Controleer, als er niets gebeurt, dat de instellingen goed zijn geconfigureerd op de
computer en op de draadloze router.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
152
Netwerk
IP-adressen instellen
0XEC-031
Als u de machine wilt gebruiken in een netwerk, hebt u een uniek IP-adres nodig. Er zijn twee versies van IP-adressen
beschikbaar: IPv4 en IPv6. Configureer het IP-adres afhankelijk van de netwerkomgeving. Als u IPv6-adressen wilt
gebruiken, moet u de IPv4-adresinstellingen op de juiste manier configureren.
153
Netwerk
IPv4-adres instellen
0XEC-032
Het IPv4-adres van het apparaat kan automatisch worden toegewezen via een
speciaal protocol zoals DHCP of het kan handmatig worden ingevoerd. Als u het
apparaat verbindt met een bekabeld LAN, zorg er dan voor dat de stekker van de
LAN-kabel stevig in de aansluiting zit ( Verbinding maken met een bekabeld
LAN(P. 135) ). U kunt de netwerkverbinding indien nodig testen.
IPv4-adres instellen(P. 154)
De netwerkverbinding testen(P. 156)
IPv4-adres instellen
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Configureer de instellingen van het IP-adres.
<IPv4-instellingen>
<Instellingen IP-adres>.
<Automatisch verkrijgen>
Selecteer deze optie als u automatisch een IP-adres wilt toewijzen via een DHCP-protocol. Wanneer
<Automatisch verkrijgen: Aan> wordt weergegeven, is automatische adressering ingeschakeld.
<Handmatig verkrijgen>
Selecteer deze optie om de instellingen van het IP-adres te configureren door handmatig een IP-adres in
te voeren. U kunt deze optie alleen selecteren als <Automatisch verkrijgen> is ingesteld op <Uit>.
<Controleer instellingen>
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het IP-adres weer te geven.
Automatisch een IP-adres toewijzen
1
Selecteer <Automatisch verkrijgen>
<Selecteer protocol>.
154
Netwerk
2
Selecteer <DHCP> en druk op
.
Als u niet met DHCP/BOOTP/RARP een IP-adres wilt toewijzen
● Selecteer <Uit> en druk op
. Als u <DHCP> selecteert en op
drukt wanneer deze diensten niet
beschikbaar zijn, zal het apparaat tijd en communicatiemiddelen verspillen met het op het netwerk
zoeken naar deze diensten.
3
Controleer of <Auto IP> is ingesteld op <Aan>.
● Als <Uit> is geselecteerd, verandert u dit in <Aan>.
4
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
● IP-adressen die worden toegewezen via DHCP vervangen het adres dat is verkregen via Auto IP.
Handmatig een IP-adres invoeren
1
Controleer of <Automatisch verkrijgen> is ingesteld op <Uit>.
● Als <Aan> verschijnt, selecteert u <Automatisch verkrijgen>, drukt u op
en stelt u zowel <Selecteer
protocol> en <Auto IP> in op <Uit>.
2
Selecteer <Handmatig verkrijgen> en druk op
3
Geef het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres (of de standaardgateway).
.
● Geef de instellingen in de volgende volgorde op: <IP-adres>
● Voer iedere instelling in met de numerieke toetsen en druk op
5
<Subnetmasker>
<Gatewayadres>.
.
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm van de UI op afstand kan worden weergegeven met uw computer (
De UI op
afstand starten(P. 276) ). Als er geen computer beschikbaar is, kunt u de verbinding controleren met
behulp van het bedieningspaneel ( De netwerkverbinding testen(P. 156) ).
155
Netwerk
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● Als u een MFNP-poort gebruikt, en het apparaat en de computer bevinden zich op hetzelfde subnet, wordt
de verbinding gehandhaafd. U hoeft geen nieuwe poort toe te voegen. Als u een standaard TCP/IP poort
gebruikt, moet u een nieuwe poort toevoegen. Printerpoorten configureren(P. 169)
* Als
De printerpoort controleren(P. 487) .
u niet zeker weet welke poort u gebruikt, zie
De netwerkverbinding testen
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Voer het IPv4-adres in van een ander toestel in het netwerk en druk op
<IPv4-instellingen>
<PING-opdracht>.
.
● Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht uit het derde scherm hierboven.
KOPPELINGEN
IPv6-adres instellen(P. 157)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
WINS configureren(P. 188)
156
.
Netwerk
IPv6-adres instellen
0XEC-033
De IPv6-adressen van het apparaat kunnen worden geconfigureerd via de externe
UI. Voordat u IPv6-adressen instelt, moet u de instellingen voor het IPv4-adres
controleren ( IPv4-instellingen weergeven(P. 161) ). U moet de juiste IPv4instellingen opgeven om te kunnen werken met IPv6-adressen. Het apparaat kan
maximaal negen van de onderstaande IPv6-adressen gebruiken:
Type
Maximumaantal
beschikbaar
Beschrijving
Link-local adres
1
Een adres dat alleen geldig is binnen een subnet of koppeling en dat niet kan
worden gebruikt voor communicatie met apparaten achter een router. Er
wordt automatisch een link-local adres ingesteld op het moment dat de IPv6functie van het apparaat wordt ingeschakeld.
Handmatig adres
1
Een adres dat handmatig wordt ingevoerd. Als u dit type adres gebruikt, geeft
u de lengte van het prefix (voorvoegsel) en het standaardrouteradres op.
Stateless adres
6
Een adres dat automatisch wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres
van het apparaat en het netwerkprefix dat wordt gepubliceerd door de router.
Stateless adressen worden gewist wanneer het apparaat opnieuw wordt
opgestart (of wordt ingeschakeld).
Stateful adres
1
1
Een adres dat via DHCPv6 wordt verkregen van een DHCP-server.
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
157
De UI op
Netwerk
4
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPv6] in en configureer de vereiste instellingen.
158
Netwerk
[Gebruik IPv6]
Schakel dit selectievakje in om IPv6 te activeren op het apparaat. Als u IPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik stateless adres]
Schakel dit selectievakje in als u een stateless adres gebruikt. Als u geen stateless adres gebruikt, schakelt u
het selectievakje uit.
[Gebruik handmatig adres]
Wanneer u handmatig een IPv6-adres wilt invoeren, schakelt u dit selectievakje in en gebruikt u de daarvoor
bestemde vakken om het IP-adres, de prefixlengte en het standaardrouteradres in te voeren.
[IP-adres]
Voer hier een IPv6-adres in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
[Prefixlengte]
Voer een waarde in voor het aantal bits dat beschikbaar is voor het netwerkadres.
[Standaard routeradres]
Geef indien nodig het IPv6-adres van de standaardrouter op. U kunt geen adressen invoeren die beginnen
met "ff" (multicast-adressen).
[Gebruik DHCPv6]
Schakel dit selectievakje in als u een stateful adres gebruikt. Als u DHCPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
6
Klik op [OK].
159
Netwerk
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm UI op afstand kan worden weergegeven op uw computer door het IPv6-adres van
het apparaat te gebruiken. De UI op afstand starten(P. 276)
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De IPv6-instellingen zijn ook bereikbaar door op het bedieningspaneel
in te drukken.
IPv6-
instellingen(P. 300)
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● U moet een nieuwe poort toevoegen.
Printerpoorten configureren(P. 169)
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 154)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
160
Netwerk
Netwerkinstellingen weergeven
0XEC-034
IPv4-instellingen weergeven(P. 161)
IPv6-instellingen weergeven(P. 161)
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 162)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 162)
● Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
● Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs
wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald
vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. Een wachttijd instellen
voor verbinding met een netwerk(P. 181)
● U kunt een lijst afdrukken met de huidige netwerkinstellingen.
Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst
systeembeheer(P. 418)
IPv4-instellingen weergeven
<Netwerkinformatie>
<IPv4>
Selecteer de instelling die u wilt bekijken
<IPv6>
Selecteer de instelling die u wilt bekijken
Controleer de instellingen
IPv6-instellingen weergeven
<Netwerkinformatie>
Controleer de instellingen
161
Netwerk
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma> en druk op
.
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> en druk op
.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven; selecteert u <Ja> en drukt u op
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en druk op
5
Selecteer <Verbindingsinformatie> en druk op
6
Selecteer de instelling die u wilt bekijken en druk op
162
.
.
.
.
Netwerk
Informatie over WEP en WPA/WPA2-PSK weergeven
1
Selecteer <Beveiligingsinstellingen> en druk op
2
Bevestig de huidige beveiligingsinstelling en druk op
.
.
● Als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, wordt <Geen> weergegeven.
3
Selecteer de instelling die u wilt bekijken en druk op
WEP
.
WPA/WPA2-PSK
● <Status draadloos LAN> en <Nieuwste foutgegevens> kunnen worden bekeken vanuit
op
<Netwerkinformatie>
<Netwerkverbindingsmethode>
instelling die u wilt bekijken.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
IPv4-adres instellen(P. 154)
IPv6-adres instellen(P. 157)
DNS configureren(P. 182)
163
. Druk
<Verbind. info.> en selecteer de
Netwerk
Het apparaat configureren voor afdrukken vanaf een
computer
0XEC-035
Als u het apparaat gebruikt als een netwerkprinter, kunt u de protocollen en poorten configureren die u wilt gebruiken
voor afdrukken en een printserver instellen voor het apparaat. Ga het apparaat pas configureren voor afdrukken vanaf
een computer nadat u de basisprocedures hebt uitgevoerd, zoals het installeren van het printerstuurprogramma. Zie
de Installatiehandleiding printerstuurprogramma voor meer informatie.
● Afdrukprotocollen zijn regels die moeten worden gevolgd om documentgegevens die zijn gemaakt op een
computer af te leveren op het apparaat. U kunt een afdrukprotocol selecteren op basis van het doel van de
afdruktaak of de netwerkomgeving.
● Poorten zijn gateways om documentgegevens door te geven van een computer naar de printer. Als het niet
lukt documenten af te drukken vanaf een netwerkcomputer, wordt dit vaak veroorzaakt door onjuiste
poortinstellingen.
164
Netwerk
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
0XEC-036
Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer. De
ondersteunde protocollen zijn LPD, RAW en WSD (Web Services on Devices).
● Om de poortnummers van protocollen te wijzigen, raadpleegt u
1
Poortnummers wijzigen(P. 230) .
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Configureer afdrukprotocollen.
[TCP/IP-instellingen].
165
De UI op
Netwerk
LPD of RAW configureren
1
Klik op [Bewerken] bij [LPD-instellingen] of [RAW-instellingen].
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik LPD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via LPD. Als u niet afdrukt via LPD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik RAW-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via RAW. Als u RAW niet gebruikt om af te drukken, schakelt
u het selectievakje uit.
[RX-time-out]
Stel een waarde in tussen 1 en 60 (minuten) als de herstart-wachttijd voor gegevensontvangst. Als de
gegevensontvangst niet binnen de ingestelde tijd wordt hervat, wordt het afdrukken geannuleerd.
3
Klik op [OK].
WSD configureren
1
Klik op [Bewerken] in [WSD-instellingen].
166
Netwerk
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik WSD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via WSD. Als u niet afdrukt via WSD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik WSD-bladeren]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit
selectieve wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken]
inschakelt.
[Gebruik Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discoveryberichten worden verstuurd in het netwerk.
3
5
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De instellingen voor LPD, RAW en WSD zijn ook bereikbaar via
LPD-instellingen(P. 302)
RAW-instellingen(P. 302)
WSD-instellingen(P. 302)
167
op het bedieningspaneel.
Netwerk
WSD-netwerkapparaten instellen op Windows Vista/7/8
● De WSD-printer kan worden toegevoegd vanuit de printermap. Open de printermap ( De printermap
weergeven(P. 483) ) , klik op [Een toestel toevoegen] of [Een printer toevoegen] en volg de aanwijzingen
op het scherm. Zie Installatiehandleiding printerstuurprogramma voor meer informatie over het installeren
van het printerstuurprogramma voor de WSD-netwerkprinter.
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 169)
168
Netwerk
Printerpoorten configureren
0XEC-037
Er kunnen afdrukfouten optreden wanneer het IP-adres van de machine is gewijzigd of wanneer er een printer is
toegevoegd via de printermap van Windows. Deze fouten zijn meestal het gevolg van onjuiste
printerpoortinstellingen. Zo kan er een onjuist poortnummer of type poort zijn opgegeven. In dergelijke situaties
mislukt het afdrukken omdat de documentgegevens niet aankomen op de machine. U kunt dit type probleem
oplossen door de printerpoortinstellingen te configureren op de computer.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
Klik op het tabblad [Poorten] en configureer de vereiste instellingen.
169
Netwerk
Een poort toevoegen
Als een verkeerde poort werd geselecteerd bij het installeren van een printerstuurprogramma vanuit de
printermap van Windows, voeg dan een nieuwe poort toe. Er zijn twee soorten poorten: 'MFNP Poort' en
'Standaard TCP/IP Poort'. Selecteer het type poort dat bij uw omgeving past.
MFNP Poort
Dit is een poort die automatische detectie van het IP-adres van het apparaat toestaat.
Ook als het IP-adres van het apparaat is veranderd, blijft de verbinding behouden,
(uitsluitend voor IPv4 omgeving)
vooropgesteld dat het apparaat en de computer zich op hetzelfde subnet bevinden. U
hoeft niet iedere keer dat het IP-adres is veranderd een nieuwe poort toe te voegen.
Als u het apparaat in een IPv4-omgeving gebruikt, moet u normaal gesproken dit type
poort selecteren.
U kunt een MFNP poort uitsluitend toevoegen als u een printerstuurprogramma van
de meegeleverde DVD-ROM hebt geïnstalleerd, of als u het printerstuurprogramma
van de website van Canon hebt opgehaald en geïnstalleerd.
Standaard TCP/IP Poort
Dit is een standaard Windows poort. Als u dit type poort gebruikt, moet u iedere keer
als het IP-adres van het apparaat is veranderd een nieuwe poort toevoegen. Selecteer
dit type poort als u het apparaat in een IPv6 omgeving gebruikt en u geen MFNP poort
kunt toevoegen.
Een MFNP poort toevoegen
1
Klik op [Poort toevoegen].
2
Selecteer [Canon MFNP Port] bij [Beschikbare poorttypen] en klik op [Nieuwe poort].
3
Selecteer [Automatische detectie], selecteer het apparaat als dit is gevonden en klik op [Volgende].
Als het apparaat niet wordt gevonden
Klik op [Vernieuwen]. Als het probleem blijft optreden, selecteert u [IP-adres] of [MAC-adres], voert u het
IP-adres of MAC-adres van het apparaat ( Netwerkinstellingen weergeven(P. 161) ) in en klikt u op
[Volgende].
170
Netwerk
4
Klik op [Add] (Toevoegen)
5
Klik op [Sluiten].
[Finish] (Voltooien).
Een standaard TCP/IP poort toevoegen
1
Klik op [Poort toevoegen].
2
Selecteer [Standaard TCP/IP poort] bij [Beschikbare poorttypen] en klik op [Nieuwe poort].
3
Klik op [Volgende].
4
Voer het IP-adres of de DNS-naam van het apparaat in en klik op [Volgende].
● De [Poortnaam] wordt automatisch ingevoerd. Indien nodig, kunt u deze veranderen.
Als het volgende scherm verschijnt, volg dan de aanwijzingen op het scherm.
171
Netwerk
* Als u het [Apparaattype] selecteert, selecteer dan [Canon Network Printing Device with P9100] (Canon netwerk
afdrukapparaat met P9100) onder [Standaard].
5
Klik op [Voltooien].
6
Klik op [Sluiten].
Het type poort of het poortnummer wijzigen
Als het afdrukprotocol (LPD of RAW) aan de apparaatzijde is veranderd ( Afdrukprotocollen en WSDfuncties configureren(P. 165) ) of het poortnummer is veranderd ( Poortnummers wijzigen(P. 230) ),
moeten de bijbehorende instellingen op de computer ook worden geconfigureerd. Deze handeling is niet
nodig voor WSD poorten.
MFNP poort
1
Klik op [Poort configureren].
2
Selecteer [RAW] of [LPR] onder [Protocoltype] en verander het [Poortnummer].
3
Klik op [OK].
Standaard TCP/IP poort
1
Klik op [Poort configureren].
2
Onder [Protocol] selecteert u [Raw] of [LPR].
● Als u [Raw] hebt geselecteerd, verandert u het [Poortnummer].
● Als u [LPR] hebt geselecteerd, voer dan "lp" in in [Naam Wachtrij].
172
Netwerk
3
4
Klik op [OK].
Klik op [Sluiten].
KOPPELINGEN
Een printserver instellen(P. 174)
173
Netwerk
Een printserver instellen
0XEC-038
Het installeren van een printserver (afdrukserver) betekent dat u de computer kunt ontlasten die u gebruikt om af te
drukken. Een ander voordeel is dat de computers de stuurprogramma's via het netwerk kunnen installeren en dat u
dit dus niet per computer hoeft te doen vanaf de DVD-ROM. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als een
printserver, moet u de instellingen voor het delen van de printer configureren.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de
clientcomputers, is het misschien niet mogelijk stuurprogramma's via het netwerk te installeren.
● Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.
Afdeling ID beheer uitvoeren met een afdrukserver
● In dat geval moet u Canon Driver Information Assist Service toevoegen tijdens de installatie van het
printerstuurprogramma. Raadpleeg de Installatiehandleiding printerstuurprogramma voor meer informatie.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
Open het tabblad [Delen], selecteer [Deze printer delen] en voer de share-naam van
de machine in.
174
Netwerk
Wanneer [Opties voor delen wijzigen] wordt weergegeven
● Klik op [Opties voor delen wijzigen].
4
Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.
● Deze bewerking is noodzakelijk als u via de afdrukserver printerstuurprogramma's wilt installeren op
computers met een andere bitarchitectuur.
1
Klik op [Extra stuurprogramma's].
2
Schakel het selectievakje in van de bitarchitectuur van andere computers en klik op [OK].
● Selecteer extra stuurprogramma's uit de volgende opties in overeenstemming met het
besturingssysteem van de afdrukserver.
Schakel het selectievakje in voor
Afdrukserver
32-bits besturingssystemen
[x64]
● Windows Server 2003
64-bits besturingssystemen
[Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003] (Windows 2000, Windows
XP en Windows Server 2003) onder [Version] (Versie)
175
Netwerk
● Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
[x86] onder [Processor]
● Als u niet weet of uw Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 een 32-bits of 64-bits
besturingssysteem is, raadpleegt u De bitarchitectuur controleren(P. 486) .
3
Plaats de DVD-ROM in het dvd-rom-station van de computer, klik op [Bladeren] om de map met
stuurprogramma's op te geven en klik op [OK].
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 32-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen
[DRIVERS] [x64] [Driver] op de meegeleverde DVD-ROM.
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 64-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen
[DRIVERS] [32bit] [Driver] op de meegeleverde DVD-ROM.
4
5
Volg de instructies op het scherm om de extra stuurprogramma's te installeren.
Klik op [OK].
◼ Printerstuurprogramma's via de afdrukserver installeren op een computer
1
Zoek de gedeelde printer op de printserver.
gedeeld op de printserver(P. 484)
Printers weergeven die worden
2
Dubbelklik op de gedeelde printer.
3
Volg de instructies op het scherm om de printerstuurprogramma´s te installeren.
KOPPELINGEN
Afdrukken(P. 68)
176
Netwerk
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
0XEC-039
De configuratie van een netwerk varieert naargelang de functie van het netwerk. Het apparaat is ontworpen voor
compatibiliteit met zo veel mogelijk netwerkconfiguraties en ondersteunt om die reden verschillende technologieën.
Overleg met de netwerkbeheerder en kies voor een configuratie die aansluit bij uw netwerkomgeving.
177
Netwerk
Ethernet-instellingen configureren
0XEC-03A
Ethernet is een standaard voor het uitwisselen van gegevens in een lokaal netwerk
(LAN). U kunt de communicatiemodus (Half duplex/Full duplex) en het type Ethernet
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) instellen. Over het algemeen is het zo dat u het
apparaat kunt gebruiken zonder dat u de standaardinstellingen hoeft te wijzigen (
Instellingen Ethernet-stuurprogramma(P. 305) ), maar u kunt de instellingen wijzigen
om deze beter af te stemmen op uw netwerkomgeving.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>
4
Geef aan of u de Ethernet-instellingen automatisch of handmatig wilt configureren.
<Auto detectie>.
Ethernet-instellingen automatisch configureren
Selecteer <Aan> en druk op
en het type Ethernet.
. De machine detecteert en registreert automatisch de communicatiemodus
Ethernet-instellingen handmatig configureren
1
Selecteer <Uit> en druk op
2
Selecteer de communicatiemodus.
.
● Selecteer <Communicatiemodus>
Selecteer <Half-duplex> of <Full-duplex>
<Half-duplex>
In deze modus worden er afwisselend gegevens verzonden en ontvangen. Selecteer deze modus als
het apparaat is aangesloten op een netwerkapparaat dat half duplex gebruikt.
<Full-duplex>
178
Netwerk
In deze modus worden gegevens tegelijkertijd verzonden en ontvangen. Deze instelling kunt u voor
de meeste omgevingen gebruiken.
3
Selecteer het type Ethernet.
● Selecteer <Type Ethernet>
Selecteer het type Ethernet
● Als <Communicatiemodus> is ingesteld op <Half-duplex>, kunt u <1000BASE-T> niet selecteren.
4
5
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 180)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 181)
179
Netwerk
De maximale verzendeenheid wijzigen
0XEC-03C
In de meeste Ethernet-netwerken is 1500 bytes de maximale grootte van een gegevenspakket dat kan worden
verzonden. Een pakket is het blok met gegevens waarin de oorspronkelijke gegevens worden opgedeeld voordat ze
worden verzonden. De maximale verzendeenheid (MTU) kan per netwerk verschillen. Wijzig de instellingen van het
apparaat indien nodig. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer de MTU en druk op
5
Start de machine opnieuw op.
<MTU-grootte>.
.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 178)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 181)
180
.
Netwerk
Een wachttijd instellen voor verbinding met een
netwerk
0XEC-03E
Als in een netwerk redundante connectiviteit wordt aangeboden door de aanwezigheid van verschillende switching
hubs of bridges, moet er een mechanisme zijn om te voorkomen dat pakketten in een oneindige lus terechtkomen.
Een efficiënte oplossing is dus om voor elke switch-poort een bepaalde rol te definiëren. Dan is het echter nog steeds
mogelijk dat de communicatie gedurende enkele tienden van een seconde wordt onderbroken nadat u de manier hebt
gewijzigd waarop netwerkapparaten met elkaar zijn verbonden of wanneer u een nieuw apparaat toevoegt. Als dit
type probleem optreedt, stelt u een wachttijd in voor verbinding met het netwerk.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Wachttijd voor verbinding bij opstart> en druk op
4
Voer het aantal seconden voor de wachttijd in, selecteer <Toepassen> en druk op
● Gebruik
/
of de numerieke toetsen om de wachttijd in te voeren.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 178)
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 180)
181
.
.
Netwerk
DNS configureren
0XEC-03F
DNS (Domain Name System) is een service voor naamomzetting waarmee de naam van een host (of domein) wordt
gekoppeld aan een IP-adres. Configureer de benodigde instellingen voor DNS, mDNS of DHCP. De procedures voor het
configureren van DNS zijn verschillend voor IPv4 en IPv6.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Configureer de DNS-instellingen.
[TCP/IP-instellingen].
182
De UI op
Netwerk
IPv4 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv4-instellingen].
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv4.
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in.
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar.
[Hostnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt
registreren op de DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan het apparaat
deel uitmaakt, zoals "voorbeeld.com".
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken wanneer het IP-adres
van het apparaat verandert. Wanneer u een interval wilt instellen tussen updates, voert u de tijd in
uren in het vak [DNS dynamisch update-interval] in.
183
Netwerk
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel dit selectievakje in om mDNS in
te schakelen en voer de mDNS-naam in het vak [mDNS-naam].
[Instellingen DHCP-opties]
[Hostnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in om Optie 12 in te schakelen en de hostnaam te verkrijgen van de DHCPserver.
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in om Optie 81 in te schakelen en de DNS-records dynamisch bij te werken
via de DHCP-server.
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 6 wilt inschakelen en een DNS-server wilt ophalen van de
DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 15 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van te
verkrijgen van de DHCP-server.
[WINS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 44 wilt inschakelen en een WINS-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
3
Klik op [OK].
IPv6 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
184
Netwerk
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv6.
● Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet zijn ingeschakeld om de instellingen te configureren.
adres instellen(P. 157)
IPv6-
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff"
(multicast-adressen).
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar. U kunt geen adressen
invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
[Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u de host- en domeinnamen van IPv4 wilt gebruiken.
[Hostnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt
registreren op de DNS-server.
185
Netwerk
[Domeinnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan het apparaat
deel uitmaakt, zoals "voorbeeld.com".
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken, wanneer het IP-adres
van het apparaat verandert. Als u één of meer adrestypen wilt opgeven die u wilt registreren op de
DNS-server, schakelt u het selectievakje [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres] of
[Registreer stateless adres] in. Als u een interval wilt instellen tussen updates, typt u het aantal
uren in het tekstvak [DNS dynamisch update-interval].
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel het selectievakje in als u mDNS
wilt gebruiken.
[Gebr.zelfde mDNS-naam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u dezelfde mDNS-naam wilt gebruiken als in IPv4. Als u een andere
naam wilt instellen, schakelt u het selectievakje uit en typt u de mDNS-naam in het vak [mDNSnaam].
[Instellingen DHCP-opties]
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 23 wilt inschakelen en een DNS-serveradres wilt ophalen van
de DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 24 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de
DHCP-server.
3
5
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De DNS-instellingen zijn ook bereikbaar door op het bedieningspaneel
instellingen(P. 298)
IPv6-instellingen(P. 300)
KOPPELINGEN
186
in te drukken.
IPv4-
Netwerk
IPv4-adres instellen(P. 154)
IPv6-adres instellen(P. 157)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
187
Netwerk
WINS configureren
0XEC-03H
WINS (Windows Internet Name Service) is een service voor naamomzetting waarmee een NetBIOS-naam (de naam van
een computer of printer in een SMB-netwerk) wordt gekoppeld aan een IP-adres. U moet de WINS-server opgeven om
WINS in te schakelen.
● Deze functie is niet beschikbaar in een IPv6-netwerk.
● De NetBIOS-naam van het apparaat wordt op de WINS geregistreerd als "letters Canon, gevolgd door de
laatste zes digits van het MAC-adres" en en de daarbij behorende werkgroepnaam als "WERKGROEP".
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
188
De UI op
Netwerk
4
5
Klik op [Bewerken] in [WINS-instellingen].
Schakel het selectievakje [WINS-resolutie] in, geef de vereiste instellingen op en klik
op [OK].
[WINS-resolutie]
Schakel dit selectievakje in als u WINS wilt gebruiken voor naamomzetting. Als u WINS niet gebruikt, schakelt
u het selectievakje uit.
[WINS-serveradres]
Voer het IP-adres van de WINS-server in.
● Als het IP-adres van de WINS-server wordt verkregen van een DHCP-server, heeft het verkregen IP-adres
prioriteit boven het IP-adres dat is ingevoerd in het vak [WINS-serveradres].
189
Netwerk
6
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De WINS-instellingen zijn ook bereikbaar door op het bedieningspaneel
instellingen(P. 301)
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 154)
190
in te drukken.
WINS-
Netwerk
SNTP configureren
0XEC-03J
Met SNTP (Simple Network Time Protocol) kunt u de systeemklok synchroniseren met de
tijdserver in het netwerk. Als u SNTP gebruikt, controleer het systeem regelmatig de
tijdserver, zodat de systeemklok altijd accuraat is. De tijd wordt aangepast op basis van
UTC (Coordinated Universal Time). Het is dus belangrijk om de juiste tijdzone op te
geven voordat u SNTP gaat configureren ( Instellingen datum en tijd(P. 313) ). SNTPinstellingen kunt u opgeven via de externe UI.
● De SNTP van het apparaat ondersteunt zowel NTP- (versie 3) als SNTP-servers (versies 3 en 4).
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
191
De UI op
Netwerk
4
Klik op [Bewerken] in [SNTP-instellingen].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik SNTP] in en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik SNTP]
Schakel het selectievakje in als u SNTP wilt gebruiken voor synchronisatie. Als u SNTP niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
[NTP-servernaam]
Voer het IP-adres van de NTP- of de SNTP-server in. Als DNS beschikbaar is in het netwerk, kunt u een
hostnaam (of FQDN) van maximaal 255 alfanumerieke tekens invoeren. (Voorbeeld: ntp.example.com).
[Pollinginterval]
Geef het interval op tussen opeenvolgende synchronisaties. U kunt een interval opgeven van 1 tot 48 uur.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
192
Netwerk
Communicatie met de NTP-/SNTP-server testen
● U kunt de communicatiestatus bij de geregistreerde server zien door te klikken op [Instellingen/
registratie] [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen] en vervolgens te klikken op [Controleer NTPserver] in [SNTP-instellingen] dat verschijnt. Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, wordt dit
zoals hieronder aangegeven. Met deze bewerking wordt de systeemklok niet aangepast.
193
Netwerk
De machine bewaken en bedienen met SNMP
0XEC-03K
SNMP (Simple Network Management Protocol) is een protocol voor het bewaken en aansturen van
communicatieapparaten in een netwerk dat werkt met MIB (Management Information Base). De machine ondersteunt
SNMPv1 en SNMPv3 met extra beveiliging. U kunt de status van de machine controleren vanaf een computer wanneer
u documenten afdrukt of de UI op afstand gebruikt. U kunt SNMPv1 of SNMPv3 inschakelen, of beide versies tegelijk.
Geef voor elke versie de instellingen op die aansluiten bij de inrichting en functie van uw netwerkomgeving.
SNMPv1
SNMPv1 maakt gebruik van informatie die "community" wordt gebruikt om het bereik van SNMP-communicatie
te definiëren. Aangezien deze informatie als ongecodeerde tekst beschikbaar is in het netwerk, betekent dit dat
het netwerk kwetsbaar is voor aanvallen. Als een goede netwerkbeveiliging essentieel is, schakelt u SNMPv1 uit
en gebruikt u SNMPv3.
SNMPv3
Met SNMPv3 kunt u netwerkapparatuur beheren in een sterk beveiligde omgeving. U moet SSL inschakelen
voor de UI op afstand voordat u SNMPv3 gaat configureren ( Met SSL gecodeerde communicatie
inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) ).
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie van SNMP voor het versturen van trap-meldingen.
● Om het poortnummer van SNMP te wijzigen, raadpleegt u
Poortnummers wijzigen(P. 230) .
● Als er SNMP-beheersoftware is geïnstalleerd op een computer in het netwerk, kunt u het apparaat extern
vanaf die computer configureren, bewaken en bedienen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of
Help van de beheersoftware.
1
2
Start de UI op afstand en meld u aan in de systeembeheerdersmodus.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie].
194
De UI op
Netwerk
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef instellingen voor SNMPv1 op.
[SNMP-instellingen].
● Als u de SNMPv1-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
195
Netwerk
[Gebruik SNMPv1]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv1 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv1 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruik community-naam 1]/[Gebruik community-naam 2]
Schakel het selectievakje in om een Community-naam op te geven. Als u geen Community-naam hoeft op te
geven, schakelt u het selectievakje uit.
[Community-naam]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de community.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer voor elke community [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten
te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Gebruik speciale community]
De speciale community is een vooraf-gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders
die met Canon-software werken, zoals imageWARE Bedrijfsmanagementconsole. Schakel het selectievakje in
als u de speciale community wilt gebruiken. Als u de speciale community niet wilt gebruiken, schakelt u het
selectievakje uit.
6
Geef instellingen voor SNMPv3 op.
● Als u de SNMPv3-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
196
Netwerk
[Gebruik SNMPv3]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv3 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv3 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruiker inschakelen]
Schakel dit selectievakje in om [Gebruikersinstellingen 1]/[Gebruikersinstellingen 2]/[Gebruikersinstellingen
3] in te schakelen. Schakel een selectievakje uit om de desbetreffende gebruikersinstellingen uit te schakelen.
[Gebruikersnaam]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Beveiligingsinstellingen]
Selecteer [Authenticatie aan/encryptie aan], [Authenticatie aan/encryptie uit] of [Authenticatie uit/encryptie
uit] om de gewenste combinatie van verificatie- en coderingsinstellingen te kiezen.
[Authenticatie-algoritme]
Klik op de [Authenticatie aan/encryptie aan] of [Authenticatie aan/encryptie uit] voor
[Beveiligingsinstellingen] voor het algoritme dat overeenkomt met uw omgeving.
[Encryptie-algoritme]
Klik op de [Authenticatie aan/encryptie aan] voor [Beveiligingsinstellingen] voor het algoritme dat
overeenkomt met uw omgeving.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en voert u tussen 8 en 16
alfanumerieke tekens in voor het wachtwoord in het tekstvak [Authenticatie wachtwoord] of
[Encryptiewachtwoord]. Voer het wachtwoord ter bevestiging in in het vak [Bevestigen]. U kunt afzonderlijke
wachtwoorden instellen voor authenticatie en voor versleutelingsalgoritmen.
[Contextnaam 1]/[Contextnaam 2]/[Contextnaam 3]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de contextnaam. U kunt maximaal drie contextnamen
registreren.
7
Geef instellingen op voor het verkrijgen van informatie voor het beheren van
printers.
● Met SNMP kunt u gegevens voor het beheren van printers, zoals afdrukprotocollen en printerpoorten,
controleren en periodiek opvragen bij een computer in het netwerk.
197
Netwerk
[Printerbeheerinformatie verkrijgen van host]
Schakel het selectievakje in om via SNMP de gegevens voor printerbeheer van het apparaat te bewaken. Als u
geen printerbeheerinformatie wilt bewaken, schakelt u het selectievakje uit.
8
Klik op [OK].
9
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Zowel SNMPv1 als SNMPv3 uitschakelen
● Als beide versies van SNMP zijn uitgeschakeld, zijn enkele functies van het apparaat niet beschikbaar, zoals
het opvragen van gegevens van het apparaat via het printerstuurprogramma.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt de SNMP-instellingen in- of uitschakelen door
op het bedieningspaneel.
SNMP-
instellingen(P. 304)
Zowel SNMPv1 als SNMPv3 inschakelen
● Als beide versies van SNMP zijn ingeschakeld, is het raadzaam de MIB-toegangsmachtigingen in SNMPv1 in
te stellen op [Alleen lezen]. U kunt de toegangsmachtigingen voor MIB afzonderlijk instellen voor SNMPv1
en SNMPv3 (en voor elke gebruiker in SNMPv3). Als u [Lezen/schrijven] (volledige toegang) selecteert in
SNMPv1, heeft dit gevolgen voor de beveiligingsfuncties van SNMPv3 omdat de meeste instellingen van het
apparaat kunnen worden gewijzigd met SNMPv1.
KOPPELINGEN
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240)
198
Netwerk
Instellingen voor software voor apparaatbeheer
configureren
0XEC-03L
U kunt het ophalen en het beheren van diverse informatie over toestellen in het netwerk gemakkelijker maken door
software voor toestelbeheer in het netwerk te implementeren, zoals imageWARE Bedrijfsmanagementconsole*.
Informatie zoals toestelinstellingen en foutlogboeken, wordt opgehaald en verdeeld via de server-computer. Als het
apparaat op zo'n netwerk is aangesloten, zoekt imageWARE Bedrijfsmanagementconsole op het netwerk naar het
apparaat door middel van protocollen als Service Location Protocol (SLP) en verzamelt informatie over het apparaat,
waaronder de status van de stroomvoorziening. SLP-instellingen kunnen worden opgegeven via de externe UI. Dit
gedeelte beschrijft hoe u communicatie/instellingen voor de imageWARE Bedrijfsmanagementconsole plug-ins
configureert.
* Neem voor meer informatie over imageWARE Bedrijfsmanagementconsole contact op met de officiële Canon-dealer
ter plaatse.
SLP-communicatie met software voor apparaatbeheer configureren(P. 199)
Instellingen configureren voor Instellingen voor apparaatinstellingenbeheer(P. 202)
imageWARE Bedrijfsmanagementconsole-plug-ins gebruiken
● U moet de speciale poortinstelling en de SNMP-instellingen inschakelen. Voor SNMP-instellingen stelt u
[MIB-toegangspermissie] in op [Lezen/schrijven] voor zowel de SNMPv3 als de SNMPv1 plug-in.
Instellingen speciale poort (P. 305)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 194)
SLP-communicatie met software voor apparaatbeheer configureren
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
199
De UI op
Netwerk
4
Geef de SLP-instellingen op.
Instellingen voor Multicast Discovery opgeven
1
Klik op [Bewerken] in [Instellingen Multicast Discovery].
2
Schakel het selectievakje [Reageren op Discovery] in en geef de benodigde instellingen op.
[Reageren op Discovery]
Schakel het selectievakje in als het apparaat moet reageren op pakketten voor Multicast Discovery van
software voor apparaatbeheer en u bewaking door software voor apparaatbeheer wilt inschakelen.
[Bereiknaam]
Als u het apparaat wilt toevoegen aan een bepaald bereik, typt u hier maximaal 32 tekens voor de naam
van het bereik.
200
Netwerk
3
Klik op [OK].
● Als u het poortnummer wilt wijzigen voor Multicast Discovery, raadpleegt u
Poortnummers
wijzigen(P. 230) .
Software voor toestelbeheer informeren over de status van de stroomvoorziening van
het apparaat
1
Klik op [Bewerken] in [Meldingsinstellingen sluimermodus].
2
Schakel het selectievakje [Melden] in en geef de benodigde instellingen op.
[Melden]
Schakel het selectievakje in als u Software voor apparaatbeheer wilt informeren over de status van de
stroomvoorziening van het apparaat. Als [Melden] is geselecteerd, wordt er niet onnodig
gecommuniceerd tijdens de slaapstand en wordt het totale stroomverbruik teruggebracht.
[Poortnummer]
Kies deze optie om het poortnummer voor deze functie te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
[Aantal te passeren routers]
Geef aan hoeveel routers de pakketten met meldingen kunnen passeren. Voer een waarde in van 0 tot
254.
[Meldingsinterval]
Geef aan hoe vaak het apparaat informatie over de status van de stroomvoorziening moet verstrekken
aan de software voor apparaatbeheer. Geef het aantal seconden op tussen 60 en 65535.
3
Klik op [OK].
201
Netwerk
5
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen configureren voor Instellingen voor apparaatinstellingenbeheer
Instellingen configureren zodat communicatie met een imageWARE Bedrijfsmanagementconsole plug-in is
ingeschakeld. Met behulp van een plug-in kunt u de apparaatinstellingen van de imageWARE
Bedrijfsmanagementconsole beheren.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
De UI op
[Instellingen voor apparaatinstellingenbeheer].
202
Netwerk
4
Klik op [Bewerken]
5
Schakel het selectievakje [Apparaatinstellingenbeheer gebruiken] in en klik op [OK].
[Apparaatinstellingenbeheer gebruiken]
Als het selectievakje is uitgeschakeld, kan het apparaat niet worden waargenomen als een toestel dat wordt
beheerd vanaf de plug-in.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt instellingen voor apparaatinstellingenbeheer ook configureren vanaf
gebruiken.
Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit (P. 306)
KOPPELINGEN
De slaapstand instellen(P. 62)
203
op het bedieningspaneel
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging ......................................................................................................................................................... 205
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang ............................................................................... 206
Onbevoegde toegang voorkomen ................................................................................................................ 207
Toegangsmachtigingen instellen .................................................................................................................. 209
De systeembeheerders-id instellen ........................................................................................................ 210
Afdeling-ID beheer configureren ........................................................................................................... 212
Een pincode instellen voor UI op afstand ............................................................................................... 219
Communicatie beperken door firewalls in te stellen ..................................................................................... 222
IP-adressen opgeven voor firewallregels ............................................................................................... 223
MAC-adressen opgeven voor firewallregels ........................................................................................... 227
Poortnummers wijzigen ............................................................................................................................... 230
Een proxy instellen ....................................................................................................................................... 232
De functies van de machine beperken ............................................................................................................. 234
Beperkingen instellen voor USB-functies ...................................................................................................... 235
HTTP-communicatie uitschakelen ................................................................................................................. 236
De UI op afstand uitschakelen ...................................................................................................................... 237
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren ...................................................................................... 238
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand ....................................................... 240
IPSec-instellingen configureren .................................................................................................................... 244
IEEE 802.1X-verificatie configureren ............................................................................................................. 253
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten ............................................................ 258
Sleutelparen genereren ......................................................................................................................... 260
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken .............................................. 268
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren ...................................................................................... 272
204
Beveiliging
Beveiliging
0XEC-03R
De realiteit is dat overal en altijd vertrouwelijke gegevens worden verwerkt door informatieapparaten, waaronder
computers en printers. Het vervelende is dat elk van deze apparaten het doelwit kan worden van kwaadwillende
derden. Aanvallers kunnen ongeoorloofde toegang krijgen tot uw apparaten of indirect voordeel halen uit slordigheid.
Hoe het ook zij, u kunt geconfronteerd worden met onverwachte verliezen als uw vertrouwelijke gegevens worden
onderschept. Om deze risico's tegen te gaan, is het apparaat uitgerust met verschillende beveiligingsfuncties. Bepaal
afhankelijk van de netwerkomgeving de juiste configuratie.
U kunt het beste beveiligingssysteem configureren door een omgeving op te bouwen die toegang tot printers
in uw thuisnetwerk via internet verhindert en een dergelijke omgeving te combineren met de
beveiligingsfuncties van het apparaat. Onbevoegde toegang voorkomen(P. 207)
◼ Basisvoorzieningen voor het beveiligen van informatie
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang(P. 206)
◼ Inspelen op risico's als gevolg van slordigheid of onjuist gebruik
De functies van de machine beperken(P. 234)
Een document afdrukken dat is beveiligd met een
pincode (beveiligd afdrukken) (LBP252dw)(P. 109)
◼ Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren(P. 238)
205
Beveiliging
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
0XEC-03S
Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot de machine en deze kunnen gebruiken. U kunt verschillende
beveiligingsmaatregelen treffen, zoals het beheren van toegangsmachtigingen, het instellen van firewalls en het
aanpassen van poortnummers.
206
Beveiliging
Onbevoegde toegang voorkomen
0XEC-03U
Dit gedeelte beschrijft de veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk. Dit moet absoluut worden gelezen voor alle gebruikers en beheerders voordat zij het apparaat, andere
printers en multifunctionele apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, gaan gebruiken. In de afgelopen jaren zijn
printers/multifunctionele apparaten ontwikkeld die op het netwerk worden aangesloten en die u een uiteenlopende
reeks van nuttige functies kunnen bieden, zoals het afdrukken vanaf een computer, bedienen vanaf een computer met
de functie op afstand en het verzenden van gescande documenten via internet. Het is daarentegen van essentieel
belang dat u veiligheidsmaatregelen neemt om het veiligheidsrisico voor informatielekken te beperken, omdat een
printer/multifunctioneel apparaat meer blootstaat aan bedreigingen, zoals onbevoegde toegang en diefstal, wanneer
het is aangesloten op het netwerk. Dit gedeelte geeft uitleg over de noodzakelijke instellingen die u moet opgeven om
onbevoegde toegang te voorkomen voordat u een printer/multifunctioneel apparaat die/dat is aangesloten op het
netwerk, gaat gebruiken.
Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang vanuit het externe
netwerk
Een particulier IP-adres toewijzen(P. 207)
Transmissie beperken door middel van een firewall(P. 208)
SSL-gecodeerde communicatie opgeven (P. 208)
De pincode instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in de printer(P. 208)
Een particulier IP-adres toewijzen
Een IP-adres is een numeriek label dat wordt toegewezen aan elk toestel dat deel uitmaakt van een computernetwerk.
Een "routeerbaar IP-adres" (global IP address) wordt gebruikt voor de communicatieverbinding met internet en een
"privé-IP-adres" (private IP address) wordt gebruikt voor communicatie binnen een lokaal netwerk, zoals een LAN in
het bedrijf. Als een routeerbaar IP-adres wordt toegewezen, is uw printer/multifunctioneel apparaat vrij toegankelijk
via internet. Daardoor neemt het risico van een informatielek als gevolg van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk toe. Wordt daarentegen een privé-IP-adres toegewezen, dan is uw printer/multifunctioneel apparaat gesloten
binnen een lokaal netwerk en alleen toegankelijk voor gebruikers op uw lokaal netwerk, zoals een LAN in het bedrijf.
Routeerbaar IP-adres
Privé-IP-adres
Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk
U moet een privé-IP-adres aan uw printer/multifunctioneel apparaat toewijzen. Het is belangrijk dat u vaststelt of het
IP-adres, dat is toegewezen aan de printer/het multifunctionele apparaat dat u gebruikt, een privé-IP-adres of niet.
Een privé-IP-adres vindt u in een van de volgende bereiken.
Bereiken voor privé-IP-adressen
● Van 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
● Van 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
● Van 192.168.0.0 tot 192.168.255.255
Zie voor informatie over hoe u kunt vaststellen wat voor een IP-adres u heeft
207
IPv4-adres instellen(P. 154) .
Beveiliging
● Als een routeerbaar IP-adres is toegewezen aan een printer/multifunctioneel apparaat, kunt u een
netwerkomgeving creëren waarin het risico van onbevoegde toegang wordt beperkt, door
veiligheidssoftware te installeren, zoals een firewall, die toegang vanuit externe netwerken voorkomt. Als u
een routeerbaar IP adres wil toewijzen aan een printer/multifunctioneel apparaat dat u wilt gebruiken, neem
dan contact op met uw netwerkbeheerder.
Transmissie beperken door middel van een firewall
Een firewall is een systeem dat onbevoegde toegang vanuit externe netwerken voorkomt en bescherming biedt tegen
aanvallen op/invallen in een lokaal netwerk. U kunt met een firewall op uw netwerkomgeving toegang vanuit het
gevaarlijk lijkende externe netwerk voorkomen, door communicatie vanaf het opgegeven IP-adres van het externe
netwerk te beperken. Deze functie die is geïnstalleerd op een Canon-printer/multifunctioneel apparaat, biedt u de
mogelijkheid een IP-adresfilter op te zetten. Zie voor informatie over hoe u een IP-adresfilter kunt opzetten IPadressen opgeven voor firewallregels(P. 223) .
SSL-gecodeerde communicatie opgeven
Zie voor informatie over de SSL Encrypted Communication Geavanceerde beveiligingsfuncties
implementeren(P. 238) , en zie over de procedures die u moet opgeven Met SSL gecodeerde communicatie
inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) .
De pincode instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in de
printer
Als een kwaadwillende buitenstaander probeert onbevoegd toegang te krijgen tot een printer/multifunctioneel
apparaat, beperkt het instellen van een pincode voor informatie die is opgeslagen in het apparaat, het risico van een
informatielek. Met de Canon printer/het Canon multifunctionele apparaat kunt u diverse typen informatie beveiligen
door een pincode in te stellen.
Een pincode instellen voor elk van de functies
● Een pincode instellen voor UI op afstand
Zie voor meer informatie Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 219) .
● Een pincode instellen voor Instellingen van de systeembeheerder
Zie voor meer informatie De systeembeheerders-id instellen(P. 210) .
Hierboven worden enkele voorbeelden genoemd van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde
toegang. Zie voor meer informatie over andere veiligheidsmaatregelen Beveiliging(P. 205) en neem de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang die past bij uw omgeving.
208
Beveiliging
Toegangsmachtigingen instellen
0XEC-03W
Beveilig het apparaat tegen toegang door onbevoegden door alleen gebruikers met toegangsrechten toe te staan het
apparaat te gebruiken. Toegangsrechten worden apart ingesteld voor systeembeheerders, algemene gebruikers en
de UI op afstand. Wanneer toegangrechten zijn ingesteld, moet de gebruiker een ID en pincode invoeren als hij of zij
wil afdrukken of instellingen wil wijzigen.
Afdelings-ID-accounts zijn er in twee typen: Systeembeheerder-ID, uitsluitend bedoeld voor beheerders, en AfdelingsID voor gewone gebruikers. Een Systeembeheerder-ID kan worden gedefinieerd als een account met maximale
toegangsmachtigingen, terwijl een Afdelings-ID een account is voor afdrukbeheer. En met het instellen van een
toegangspincode voor de externe UI, kunt u het gebruik van de externe UI beperken.
Systeembeheerder-ID
ID systeembeheerder is een account met maximale toegangsmachtigingen. Als er een ID systeembeheerder is
ingesteld, moet u zich aanmelden met de referenties van deze id om toegang te krijgen tot
<Netwerkinstellingen> of <Instellingen Systeembeheer>. Stel de ID systeembeheerder in wanneer er behoefte
is aan verschillende niveaus van toegangsmachtigingen voor beheerders en gewone gebruikers. Er kan maar
één ID systeembeheerder worden geregistreerd.
De systeembeheerders-id instellen(P. 210)
Afdelings-id (Afdelings-ID beheer)
U kunt toegangsmachtigingen opgeven voor een gebruiker (of groep gebruikers) door een Afdelings-ID te
registreren. U kunt meerdere Afdelings-ID's registreren. Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken
terwijl Afdelings-ID's zijn ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn
Afdelings-ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat. Tevens kunnen de
details van het vroegere gebruik van het apparaat worden verzameld voor ieder Afdelings-ID, wat helpt bij het
beheren van het apparaat.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
Pincode UI op afstand (Pincode Toegang UI op afstand)
Er is een pincode voor het gebruik van de UI op afstand. Alleen gebruikers die de pincode weten hebben
toegang tot de UI op afstand.
Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 219)
209
Beveiliging
De systeembeheerders-id instellen
0XEC-03X
Er is een pincode voor het gebruik van de UI op afstand. Alleen gebruikers die de pincode weten hebben toegang tot
de UI op afstand. U kunt ook een pincode instellen voor de Systeembeheerder ID. Als deze pincode ingeschakeld hebt
u <Netwerkinstellingen> en <Instellingen Systeembeheer> alleen toegang wanneer de Systeembeheerder ID en de
pincode goed zijn ingevoerd. De informatie over instellingen voor de Systeembeheerde ID is van het allerhoogste
belang voor de beveiliging van het apparaat, dus zorg er vooral voor dat alleen Beheerders de Systembeheerder ID en
de pincode weten.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
Als de Systeembeheerder-ID al is ingesteld
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
3
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
Selecteer <Instellingen Systeembeheerderinformatie>
pincode>.
4
<Systeembeheerder-ID en
Geef de systeembeheerders-id en pincode op.
● Geef een waarde op voor <Systeembeheerder-ID> en typ vervolgens de pincode bij <Pincode
systeembeheerder>.
● Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en druk op
.
● Als <Pin (bevestigen)> wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
● U kunt geen ID of pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals "00" of "0000000".
● U kunt de instellingen van Systeembeheerder-ID en pincode annuleren door de informatie die hebt
ingevoerd in
te annuleren en op
te drukken terwijl de velden leeg zijn.
Naam van systeembeheerder instellen
1
Selecteer <Naam systeembeheerder> en druk op
210
.
Beveiliging
2
Typ maximaal 32 tekens voor de naam van de systeembeheerder, selecteer <Toepassen> en druk op
Tekst invoeren(P. 32)
● U moet beslist de door u ingestelde pincode onthouden. Als u deze pincode bent vergeten, neem dan
contact op met uw bevoegde Canon dealer of de Canon helplijn.
Instellingen configureren via de UI op afstand
● Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. Klik op [Instellingen/registratie]
[Systeembeheer] [Beveiligingsinstellingen] [Bewerken] en geef de gewenste instellingen op.
● Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de
beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het
bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op
afstand. Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 284)
Aanmelden bij het apparaat
● Als u <Netwerkinstellingen> of <Instellingen Systeembeheer> wilt gebruiken
terwijl er een Systeembeheerders-ID is ingesteld, wordt het volgende
aanmeldingsscherm weergegeven:
● U moet ook de Systeembeheerder-ID en pincode opgeven als u wilt inloggen
met de externe UI in de stand Systeembeheerder. De UI op afstand
starten(P. 276)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 209)
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
211
.
Beveiliging
Afdeling-ID beheer configureren
0XEC-03Y
U kunt de toegang tot het apparaat beheren door meerdere ID's te gebruiken voor meerdere gebruikers of groepen.
Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, verschijnt er een
aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdelings-ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang
te krijgen tot het apparaat. Afdelings-ID beheer geeft opgenomen details van het gebruik van het apparaat voor ieder
Afdelings-ID. U kunt Afdelings-ID beheer configureren door Afdelings-ID's in te stellen en vervolgens de functie
Afdelings-ID beheer in te schakelen. Er zijn extra instellingen nodig als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor
afdrukken vanaf een computer.
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 212)
Afdeling-ID beheer inschakelen(P. 214)
Afdelings-ID beheer instellen voor afdrukken vanaf een computer(P. 216)
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 217)
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken
U kunt een Afdelings-ID registreren en hieraan een pincode toewijzen. Er kunnen maximaal 300 Afdelings-ID's worden
geregistreerd.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Afdelings-ID beheer] en registreer of bewerk Afdelings-ID's.
212
De UI op
Beveiliging
Een afdelings-id registreren
1
Klik op [Nieuwe afdeling registreren].
2
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[Afdelings-ID]
Voer maximaal zeven cijfers voor de Afdelings-ID.
[Pincode instellen]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en voert u een code in van maximaal
zeven cijfers in de tekstvakken [Pincode] en [Bevestigen].
Activeer het selectievakje voor [Zwart-wit afdruk] onder [Beperk functies] om afdrukken met het
apparaat onmogelijk te maken.
De instellingen van een opgeslagen afdelings-id bewerken
1
Klik op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] om bewerkingen uit te voeren.
2
Wijzig de instellingen en klik op [OK].
Een Afdelings-ID wissen
● Klik op [Verwijderen] bij de afdelings-ID die u wilt verwijderen
213
klik op [OK].
Beveiliging
[Paginatotaal afdelings-ID]
● U kunt per Afdelings-ID kijken hoeveel pagina's er zijn afgedrukt.
● Als u de aantallen op nul wilt zetten, klikt u op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] en
klikt u op [Wis teller] [OK]. Als u de aantallen van alle Afdeling ID's op nul wilt zetten, klikt u op [Alle tellers
wissen] [OK].
Afdeling-ID beheer inschakelen
Nadat u het gewenste aantal afdelings-id's hebt geregistreerd, kunt u Afdeling-ID beheer inschakelen.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Afdelings-ID beheer]
[Bewerken].
214
De UI op
Beveiliging
4
Schakel het selectievakje [Afdelings-ID beheer] in en klik op [OK].
[Afdelings-ID beheer]
Schakel het selectievakje in als u Afdelings-ID-beheer wilt activeren. Als u Afdelings-ID-beheer niet wilt
gebruiken, schakel het selectievakje dan uit.
● Raadpleeg
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 217) voor informatie over het
selectievakje [Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan].
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het Afdelings-ID beheer Aan/Uit zetten door op
op het bedieningspaneel te drukken.
Afdelings-ID-beheer Aan/Uit(P. 345)
Aanmelden bij het apparaat
● Als u het apparaat wilt gebruiken terwijl Afdeling ID beheer is ingeschakeld,
verschijnt het volgende aanmeldingsscherm:
215
Beveiliging
Afdelings-ID beheer instellen voor afdrukken vanaf een computer
Als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor afdrukken vanaf een computer, moet u instellingen opgeven met het
stuurprogramma die u al op de computer hebt geïnstalleerd. Geef een Afdelings-ID op en eventueel de bijbehorende
pincode.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen] en geef de vereiste instellingen op.
1
Activeer het selectievakje [Beheer afdelings-id gebruiken] en klik rechts ervan op [Instellingen].
2
Geef de instellingen op en klik op [OK].
216
Beveiliging
[Pincode-instellingen toestaan]
Schakel het selectievakje voor het gebruik van een pincode in.
[Afdelings-id]
Voer maximaal zeven cijfers voor de Afdelings-ID.
[Pincode]
Voer maximaal zeven cijfers voor de pincode als deze is ingesteld voor de Afdelings-ID.
[Verifiëren]
Klik hier als u wilt controleren of de juiste ID en pincode zijn ingevoerd. Deze functie is niet beschikbaar
als het apparaat en de computer via een USB- of een WSD-poort (Web Services on Devices) met elkaar
zijn verbonden.
[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken]
Selecteer het selectievakje voor het weergeven van het pop-upscherm [Afdelings-id/pincode
bevestigen], steeds wanneer u afdrukt vanaf een computer.
[Afdelings-id en pincode verifiëren op apparaat]
Schakel het selectievakje in als de aansluiting tussen het apparaat en de computer via een USB- of een
WSD-poort tot stand is gebracht.
3
Klik op [OK].
Aanmelden bij het apparaat
● Als u vanaf een computer wilt afdrukken terwijl Afdelings-ID beheer is
ingeschakeld, verschijnt het volgende scherm (tenzij het selectievakje
[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken] leeg is):
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend
De fabrieksinstellingen zijn zodanig dat ook wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, u van een computer kunt
afdrukken zonder dat u een ID en pincode hoeft in te invoeren. Als u wilt instellen dat afdrukken uitsluitend mogelijk is
na het invoeren van een ID en pincode, volg dan deze procedure.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie].
217
De UI op
Beveiliging
3
4
Klik op [Afdelings-ID beheer]
[Bewerken].
Maak het selectievakje [Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan] leeg en klik
op [OK].
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 209)
De systeembeheerders-id instellen(P. 210)
218
Beveiliging
Een pincode instellen voor UI op afstand
0XEC-040
U kunt een pincode instellen voor toegang tot de UI op afstand. Alle gebruikers gebruiken een gewone pincode.
● Wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, is deze instelling niet vereist.
Afdeling-ID beheer
configureren(P. 212)
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
[Instellingen externe UI].
219
De UI op
Beveiliging
5
Schakel het selectievakje [Toegangspincode externe UI gebruiken] in en geef de
pincode op.
[Toegangspincode externe UI gebruiken]
Als u dit selectievakje inschakelt, moet u voor toegang tot de UI op afstand een pincode invoeren.
[Instellen/Wijzigen pincode]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en voert u een code in van maximaal zeven
cijfers in de tekstvakken [Pincode] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook een toegangspincode voor de externe UI invoeren door op
drukken.
op het bedieningspaneel te
Instellingen externe UI(P. 348)
Als de instellingen voor UI op afstand zijn geïnitialiseerd
● De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Reset de pincode na een
initialisatie. Menu initialiseren(P. 430)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 209)
220
Beveiliging
De systeembeheerders-id instellen(P. 210)
221
Beveiliging
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
0XEC-041
Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die
op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het
filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.
222
Beveiliging
IP-adressen opgeven voor firewallregels
0XEC-042
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde IP-adressen of apparaten met specifieke IPadressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt een afzonderlijk IP-adres opgeven of een bereik van
IP-adressen.
● U kunt maximaal 16 IP-adressen (of bereiken van IP-adressen) opgeven voor zowel IPv4 als IPv6.
● De hier beschreven pakketfilters besturen de communicatie over TCP, UDP en ICMP.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor het type filter dat u wilt gebruiken.
[IP-adresfilter].
223
De UI op
Beveiliging
[IPv4-adres: Uitfilter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door IPv4-adressen op te geven.
[IPv4-adres: Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv4-adressen op te geven.
[IPv6-adres: Uitfilter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door IPv6-adressen op te geven.
[IPv6-adres: Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv6-adressen op te geven.
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
● Selecteer het standaardbeleid om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of
te weigeren en geef vervolgens IP-adressen op voor uitzonderingen.
224
Beveiliging
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde voor het toestaan of weigeren van de communicatie van andere toestellen met
het apparaat.
[Weigeren]
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
2
Geef de adresuitzonderingen op.
● Typ het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) in het vak [Te registreren adres] en klik op
[Toevoegen].
Controleer op invoerfouten
● Als u IP-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
IPv4-adresfilter(P. 346)
IPv6-adresfilter(P. 346)
Invoernotatie voor IP-adressen
Beschrijving
IPv4:
Gebruik een punt als scheidingsteken.
Een specifiek adres invoeren
IPv6:
Gebruik een dubbele punt als
scheidingsteken tussen alfanumerieke
Voorbeeld
192.168.0.10
fe80::10
tekens.
Een bereik van adressen opgeven
Plaats een afbreekstreepje tussen de
adressen.
192.168.0.10-192.168.0.20
Een bereik van adressen opgeven met een
voorvoegsel
Typ het adres, gevolgd door een schuine
streep en een getal dat de lengte van het
voorvoegsel aangeeft.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter
● Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een IP-adres en klik op [Verwijderen].
225
Beveiliging
3
6
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van IP-adressen in- of uitschakelen door op
IPv4-adresfilter(P. 346)
IPv6-adresfilter(P. 346)
KOPPELINGEN
MAC-adressen opgeven voor firewallregels(P. 227)
226
op het bedieningspaneel te drukken.
Beveiliging
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
0XEC-043
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde MAC-adressen of apparaten met specifieke
MAC-adressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt maximaal 32 MAC-adressen opgeven.
● Deze functie is niet beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met een draadloos LAN.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor een filtertype.
[MAC-adresfilter].
227
De UI op
Beveiliging
[Uitfilter]
Selecteer deze optie om het verzenden van gegevens vanaf het apparaat naar een computer te beperken
door MAC-adressen op te geven.
[Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
MAC-adressen op te geven.
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
● Selecteer de voorwaarde (het standaardbeleid) om de communicatie van andere apparaten met het apparaat
toe te staan of te weigeren en geef vervolgens MAC-adressen op voor uitzonderingen.
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te
weigeren.
[Weigeren]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
228
Beveiliging
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
2
Geef de adresuitzonderingen op.
● Typ het MAC-adres in het vak [Te registreren adres] en klik op [Toevoegen].
● U hoeft geen afbreekstreepjes of dubbelepunten te gebruiken in het adres.
Controleer op invoerfouten
● Als u MAC-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>. MAC-adresfilter(P. 347)
Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter
● Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een MAC-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een MAC-adres en klik op [Verwijderen].
3
6
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van MAC-adressen in- of uitschakelen door op
drukken.
MAC-adresfilter(P. 347)
KOPPELINGEN
IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 223)
229
op het bedieningspaneel te
Beveiliging
Poortnummers wijzigen
0XEC-044
Poorten vormen het eindpunt van het communicatietraject tussen apparaten. Belangrijke protocollen maken meestal
gebruik van vaste poortnummers. Een nadeel hiervan is dat apparaten met deze poortnummers kwetsbaar zijn voor
aanvallen, iedereen weet de poortnummers namelijk. De netwerkbeheerder kan de beveiliging verder verbeteren door
andere poortnummers te gebruiken. Als u een poortnummer hebt gewijzigd, moet u het nieuwe nummer doorgeven
aan de communicerende apparaten, zoals computers en servers. Configureer de instellingen voor poortnummers
afhankelijk van de netwerkomgeving.
● Als u het poortnummer voor de proxyserver wilt wijzigen, raadpleegt u
1
Druk op
.
2
Druk op
/
Een proxy instellen(P. 232) .
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
<Instellingen poortnummer>.
4
Selecteer een poort en druk op
.
Meer informatie over poorten
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
● <SNMP>
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 165)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 194)
● <Multicast Discovery>
Instellingen voor software voor apparaatbeheer configureren(P. 199)
5
Voer het poortnummer in met de numerieke toetsen en druk op
6
Start de machine opnieuw op.
230
.
Beveiliging
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 169)
231
Beveiliging
Een proxy instellen
0XEC-045
Een proxy (of HTTP-proxyserver) verwijst naar een computer of software die HTTP-communicatie uitvoert voor andere
apparaten, met name bij communicatie met bronnen buiten het netwerk, zoals bij het browsen op websites. De
clientapparaten maken via de proxyserver verbinding met het externe netwerk en communiceren niet rechtstreeks
met de externe bronnen. Het instellen van een proxy maakt het niet alleen mogelijk het gegevensverkeer tussen
interne en externe netwerken te beheren, maar blokkeert ook onbevoegde toegang en integreert de aanwezige
antivirusbescherming voor een nog betere beveiliging. Wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om af te drukken via
internet, kunt u de beveiliging verbeteren door een proxy in te stellen. Als u een proxy instelt, moet u beschikken over
de benodigde gegevens, zoals het IP-adres, het poortnummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord voor
verificatie.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] in [Proxy-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
232
De UI op
Beveiliging
5
Schakel het selectievakje [Gebruik proxy] in en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik proxy]
Schakel het selectievakje in om de opgegeven proxyserver te gebruiken voor communicatie met een HTTPserver.
[Adres HTTP-proxyserver]
Voer het adres van de proxyserver in. Geef het IP-adres op of de hostnaam, afhankelijk van de omgeving.
[Poortnummer HTTP-proxyserver]
Wijzig eventueel het poortnummer. Voer een nummer in tussen 1 en 65535.
[Gebruik proxy binnen zelfde domein]
Schakel het selectievakje in als u ook de opgegeven proxyserver wilt gebruiken voor communicatie met
toestellen in hetzelfde domein.
[Gebruik proxy-authenticatie]
Als de proxy-server verificatie moet uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 24 tekens
voor de gebruikersnaam in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor proxy-verificatie wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u
maximaal 24 tekens voor het nieuwe wachtwoord in het vak [Wachtwoord].
6
Klik op [OK].
KOPPELINGEN
Google Cloudprinter gebruiken(P. 460)
233
Beveiliging
De functies van de machine beperken
0XEC-046
De kans bestaat dat sommige functies van de machine bijna nooit worden gebruikt of aanleiding geven voor misbruik.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de functionaliteit van de machine beperken door deze functies geheel of
gedeeltelijk uit te schakelen.
Beperkingen instellen voor USB-functies
Beperkingen instellen voor USB-functies(P. 235)
Communicatie via HTTP en extern beheer uitschakelen
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
De UI op afstand uitschakelen(P. 237)
234
Beveiliging
Beperkingen instellen voor USB-functies
0XEC-047
U kunt de USB-poort voor de aansluiting van een computer aan de achterzijde van het apparaat uitschakelen.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Gebruik als USB-apparaat> en druk op
4
Selecteer <Uit> en druk op
.
.
<Uit>
Schakelt de USB-poort van het apparaat uit.
<Aan>
Schakelt de USB-poort van het apparaat in.
5
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
235
Beveiliging
HTTP-communicatie uitschakelen
0XEC-048
HTTP wordt gebruikt voor communicatie via het netwerk, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat bedient via de UI op
afstand. Als u een USB-verbinding gebruikt of HTTP om een andere reden niet nodig hebt, kunt u het protocol
uitschakelen om aanvallen van kwaadwillende gebruikers via de ongebruikte HTTP-poort te voorkomen.
Als u HTTP uitschakelt, zijn bepaalde netwerkfuncties niet meer beschikbaar, zoals de UI op afstand, afdrukken
via WSD en afdrukken met Google Cloudprinter.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer <Uit> en druk op
<Gebruik HTTP>.
.
<Uit>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie in te schakelen.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 275)
Poortnummers wijzigen(P. 230)
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 165)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 460)
236
.
Beveiliging
De UI op afstand uitschakelen
0XEC-049
De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een
computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer.
Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface
uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via
het netwerk.
1
Druk op
.
2
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Instellingen externe UI>
4
Selecteer <Uit> en druk op
<Externe UI gebruiken>.
.
<Uit>
Selecteer deze optie om de UI op afstand uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om de UI op afstand in te schakelen.
5
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken(P. 275)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
237
Beveiliging
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
0XEC-04A
Bevoegde gebruikers kunnen worden benadeeld door aanvallen van kwaadwillende personen, bijvoorbeeld door
sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden verzonden. Om uw belangrijke en
kostbare gegevens te beschermen tegen deze aanvallen, ondersteunt de machine de volgende functies te verbetering
van de veiligheid en beveiliging.
SSL-gecodeerde communicatie
SSL is een protocol voor het coderen (versleutelen) van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en
wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. SSL maakt beveiligde
netwerkcommunicatie mogelijk wanneer u het apparaat vanaf een computer via de UI op afstand benadert.
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240)
IPSec-communicatie
Terwijl SSL alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser
of een e-mailprogramma, worden met IPSec alle IP-pakketten (of payloads daarvan) gecodeerd. Dit betekent
dat met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd dan met SSL. IPSec-instellingen
configureren(P. 244)
Verificatie met IEEE 802.1X
IEEE 802.1X is een norm en tegelijkertijd een mechanisme voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot het
netwerk door het centraal beheren van gegevens voor gebruikersverificatie. Als een apparaat probeert
verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker
van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden
verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van
het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de
externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt). Het apparaat kan als
een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
238
Beveiliging
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 258)
239
Beveiliging
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de
UI op afstand
0XEC-04C
U kunt met behulp van SSL (Secure Sockets Layer) de communicatie coderen die plaatsvindt tussen het apparaat en
een webbrowser op de computer. SSL is een mechanisme voor het coderen van gegevens die over het netwerk
worden verzonden of ontvangen. SSL moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven
van instellingen voor IPSec (Methode gedeelde sleutel), verificatie met IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u SSL
wilt gebruiken voor de UI op afstand, moet u een sleutelpaar instellen en de functie SSL inschakelen. Genereer of
installeer het sleutelpaar voor SSL voordat u SSL inschakelt ( Instellingen configureren voor sleutelparen en
digitale certificaten(P. 258) ).
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
240
De UI op
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel en certificaat] in [SSL-instellingen].
5
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken.
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen en
digitale certificaten verifiëren(P. 272)
6
Schakel SSL in voor de UI op afstand.
241
Beveiliging
1
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
2
Klik op [Bewerken].
3
Schakel het selectievakje [Gebruik SSL] in en klik op [OK].
7
[Instellingen externe UI].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van SSL-gecodeerde communicatie in- of uitschakelen door op
bedieningspaneel te drukken.
Gebruik SSL(P. 345)
242
op het
Beveiliging
De UI op afstand starten met SSL
● Als u probeert de UI op afstand te starten terwijl SSL is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden
weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is
ingevoerd in het adresveld en ga dan verder om het scherm van de UI op afstand weer te geven. De UI op
afstand starten(P. 276)
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 260)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 268)
IPSec-instellingen configureren(P. 244)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 194)
243
Beveiliging
IPSec-instellingen configureren
0XEC-04E
Internet Protocol Security (IPSec of IPsec) bestaat uit een verzameling protocollen voor het coderen van gegevens die
worden getransporteerd over een netwerk, inclusief internet-netwerken. Terwijl SSL alleen de gegevens codeert die in
een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec
complete IP-pakketten of de payloads daarvan gecodeerd, waardoor met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden
gerealiseerd dan met SSL. De IPSec van de machine werkt in de transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten
worden gecodeerd. Met deze functie kan de machine direct worden verbonden met een computer die zich in hetzelfde
VPN (Virtual Private Network) bevindt. Controleer de systeemvereisten en stel de juiste configuratie in op de computer
voordat u de machine gaat configureren.
Systeemvereisten
IPSec op de machine werkt conform RFC2401, RFC2402, RFC2406 en RFC4305.
Besturingssysteem
Windows Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Verbindingsmodus
Transportmodus
IKEv1 (hoofdmodus)
● Gedeelde sleutel
Verificatiemethode
Protocol voor uitwisselen van
sleutels
● Digitale handtekening
Hash-algoritme
(en sleutellengte)
● HMAC-SHA1-96
Coderingsalgoritme
(en sleutellengte)
● 3DES-CBC
● HMAC-SHA2 (256 bits of 384 bits)
● AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)
Diffie-Hellman (DH)
● Groep 1 (768 bits)
Algoritme/groep voor uitwisselen
van sleutel (en sleutellengte)
● Groep 2 (1024 bits)
● Groep 14 (2048 bits)
Hash-algoritme
ESP
AH
HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
Coderingsalgoritme
(en sleutellengte)
● AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)
Hash-/coderingsalgoritme (en
sleutellengte)
AES-GCM (128 bits, 192 bits of 256 bits)
Hash-algoritme
HMAC-SHA1-96
Functionele beperkingen van IPSec
● IPSec ondersteunt communicatie naar een unicast-adres (of een bepaald apparaat).
● Het apparaat kan niet tegelijkertijd IPSec en DHCPv6 gebruiken.
244
Beveiliging
● IPSec is niet beschikbaar in netwerken waarin NAT of IP-masquerade is geïmplementeerd.
IPSec gebruiken met een IP-adresfilter
● Instellingen voor IP-adresfilters worden toegepast vóór de beleidsinstellingen van IPSec.
IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 223)
IPSec-instellingen configureren
U kunt IPSec pas gebruiken voor gecodeerde communicatie als u beleidsinstellingen voor beveiliging hebt
geregistreerd. Een dergelijke beleidsinstelling bestaat uit de hieronder beschreven groepen met instellingen. U kunt
maximaal 10 beleidsinstellingen registreren. Als u klaar bent met de instellingen, geeft u de volgorde aan waarin u de
beleidsinstellingen wilt toepassen.
Selector
De beleidsinstelling Selector definieert voorwaarden waaraan IP-pakketten moeten voldoen om met IPSeccommunicatie te worden uitgewisseld. Voorbeelden van voorwaarden zijn IP-adressen en poortnummers van
de machine en van de apparaten waarmee wordt gecommuniceerd.
IKE
De beleidsinstelling IKE configureert de IKEv1 die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van
sleutels. De instructies verschillen naargelang de geselecteerde verificatiemethode.
[Methode gedeelde sleutel]
U kunt een sleutel van maximaal 24 alfanumerieke tekens delen met de andere apparaten. Geef deze
verificatiemethode pas op nadat u SSL hebt ingeschakeld voor de UI op afstand ( Met SSL gecodeerde
communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) ).
[Methode digitale handtekening]
Het apparaat en de andere apparaten verifiëren elkaar door elkaars digitale handtekening te controleren. U
moet het sleutelpaar vooraf genereren of installeren ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken(P. 268) ).
AH/ESP
Geef de instellingen op voor AH/ESP, die tijdens IPSec-communicatie worden toegevoegd aan pakketten. AH en
ESP kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. U kunt ook aangeven of u PFS wilt inschakelen voor een nog betere
beveiliging.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie].
245
De UI op
Beveiliging
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPSec] in en klik op [OK].
[IPSec-instellingen].
● Als het apparaat alleen pakketten mag ontvangen die voldoen aan een van de beleidsinstellingen die u
hieronder definieert, schakelt u het selectievakje [Pakketten zonder beleid ontvangen] uit.
6
Klik op [Nieuw beleid registreren].
246
Beveiliging
7
Geef de beleidsinstellingen op.
1
Typ in het vak [Beleidsnaam] maximaal 24 alfanumerieke tekens als naam voor de set met
beleidsinstellingen.
2
Schakel het selectievakje [Beleid inschakelen] in.
8
Geef de instellingen voor het beleid Selector op.
[Lokaal adres]
Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van het apparaat waarop u het beleid wilt toepassen.
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
247
Beveiliging
[IPv4-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv4-adres van het apparaat worden verstuurd.
[IPv6-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv6-adres van het apparaat worden verstuurd.
[Extern adres]
Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van de andere apparaten waarop u het beleid wilt
toepassen.
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[Alle IPv4-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
IPv4-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Alle IPv6-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
IPv6-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Handmatige IPv4-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv4-adres of een bereik van IPv4-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv4-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].
[Handmatige IPv6-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv6-adres of een bereik van IPv6-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv6-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].
[Adressen om handmatig in te stellen]
Als [Handmatige IPv4-instellingen] of [Handmatige IPv6-instellingen] is geselecteerd bij [Extern adres], typt u
het IP-adres waarop het beleid moet worden toegepast. U kunt ook een bereik van adressen opgeven door
een afbreekstreepje te typen tussen de adressen.
IP-adressen invoeren
Beschrijving
Een specifiek adres invoeren
Voorbeeld
IPv4:
Gebruik een punt als scheidingsteken.
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Gebruik een dubbele punt als scheidingsteken tussen
alfanumerieke tekens.
Een bereik van adressen opgeven Plaats een afbreekstreepje tussen de adressen.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnetinstellingen]
Als u het IPv4-adres handmatig invoert, kunt u een bereik opgeven door het subnetmasker te gebruiken.
Voer het subnetmasker in en gebruik punten om getallen te scheiden (bijvoorbeeld:"255.255.255.240").
[Prefixlengte]
Door het bereik van IPv6-adressen handmatig op te geven kunt u ook het bereik opgeven met behulp van
prefixes. voer een bereik in tussen 0 en 128 als de prefix-lengte.
[Lokale poort]/[Externe poort]
Als u voor elk protocol afzonderlijke beleidsinstellingen wilt opgeven, bijvoorbeeld voor HTTP of RAW, voert u
hier het poortnummer van het protocol in als daarvoor IPSec moet worden gebruikt.
IPSec wordt niet toegepast op de volgende pakketten
● Loopback-, multicast- en broadcast-pakketten
● IKE-pakketten (via UDP op poort 500)
● Pakketten voor 'neighbor solicitation' en 'neighbor advertisement' van ICMPv6
248
Beveiliging
9
Geef de IKE-instellingen op.
[IKE-modus]
Hier ziet u de modus die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van sleutels. Het apparaat
ondersteunt de hoofdmodus, niet de agressieve modus.
[Authenticatiemethode]
Selecteer [Methode gedeelde sleutel] of [Methode digitale handtekening] als methode voor het verifiëren van
het apparaat. Selecteer [Methode gedeelde sleutel] ( Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen
voor de UI op afstand(P. 240) ) pas nadat u SSL hebt ingeschakeld voor de UI op afstand. Genereer of
installeer een sleutelpaar voordat u [Methode digitale handtekening] selecteert ( Instellingen
configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 258) ).
[Geldig voor]
Geef aan hoe lang een sessie duurt voor IKE SA (ISAKMP SA). Geef de tijd op in minuten.
[Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep]
Selecteer een algoritme in de vervolgkeuzelijst. Alle algoritmen worden gebruikt bij het uitwisselen van de
sleutels.
[Authenticatie]
Selecteer het hash-algoritme.
[Encryptie]
Selecteer het coderingsalgoritme.
[DH-groep]
Selecteer de Diffie-Hellman-groep, die bepalend is voor de sterkte van de sleutel.
Een gedeelde sleutel gebruiken voor verificatie
1
Selecteer het keuzerondje [Methode gedeelde sleutel] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Instellingen
gedeelde sleutel].
2
Typ maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de gedeelde sleutel en klik op [OK].
249
Beveiliging
3
Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].
Een sleutelpaar en vooraf geïnstalleerde CA-certificaten gebruiken voor verificatie
1
Selecteer het keuzerondje [Methode digitale handtekening] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Sleutel
en certificaat].
2
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken.
Details weergeven van een sleutelpaar of certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen
en digitale certificaten verifiëren(P. 272)
3
10
Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].
Geef de IPSec-instellingen op.
250
Beveiliging
[Gebruik PFS]
Schakel dit selectievakje in om PFS (Perfect Forward Secrecy) in te schakelen voor sleutels van IPSec-sessies.
Als u PFS inschakelt, wordt de beveiliging verbeterd maar wordt de communicatie ook extra belast. Zorg
ervoor dat PFS ook is ingeschakeld voor de andere apparaten.
[Geef tijd op]/[Geef formaat op]
Geef hier de voorwaarden op voor het beëindigen van een sessie voor IPSec SA. IPSec SA wordt gebruikt als
een communicatietunnel. Schakel beide selectievakjes in of één van de twee, naargelang de voorwaarden die
u wilt instellen. Als u beide selectievakjes inschakelt, wordt de IPSec SA-sessie beëindigd als aan één van de
beide voorwaarden wordt voldaan.
[Geef tijd op]
Typ het aantal minuten voor de tijdsduur van een sessie.
[Geef formaat op]
Typ een grootte in MB om aan te geven hoeveel gegevens er in een sessie kunnen
worden getransporteerd.
[Selecteer algoritme]
Schakel het selectievakje [ESP], [ESP (AES-GCM)] en/of [AH (SHA1)] in, afhankelijk van de gebruikte IPSecheader en algoritme. AES-GCM is een algoritme voor zowel verificatie als codering. Als [ESP] is geselecteerd,
moet u ook algoritmen voor verificatie en codering selecteren in de vervolgkeuzelijsten [ESP-authenticatie]
en [ESP-encryptie].
[ESP-authenticatie]
Als u ESP-verificatie wilt inschakelen, selecteert u [SHA1] als het hash-algoritme.
Selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-verificatie wilt uitschakelen.
[ESP-encryptie]
Selecteer het coderingsalgoritme voor ESP. U kunt [NULL] selecteren als u het
algoritme niet wilt opgeven of selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-codering wilt
uitschakelen.
[Verbindingsmodus]
Hier wordt de verbindingsmodus van IPSec weergegeven. Het apparaat biedt ondersteuning voor de
transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden gecodeerd. De tunnelmodus is niet
beschikbaar. In deze modus worden complete IP-pakketten (headers en payloads) ingekapseld.
11
Klik op [OK].
● Als u nog een beveiligingsbeleid wilt registreren, gaat u terug naar stap 6.
12
Bepaal de volgorde van de beleidsinstellingen onder [Geregistreerd IPSec-beleid].
251
Beveiliging
● De bovenste set met beleidsinstellingen (ook wel beleidslijnen genoemd) wordt als eerst toegepast, dan de
volgende in de lijst, enzovoort. Klik op [Omhoog] of [Omlaag] om een instelling één positie omhoog of
omlaag te verplaatsen.
Een beleid bewerken
● Klik op de bijbehorende tekstkoppeling onder [Beleidsnaam] voor het bewerkingsscherm.
Een beleid verwijderen
● Klik op [Verwijderen] bij de beleidsnaam die u wilt verwijderen
13
klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van IPSec communicatie in- of uitschakelen door op
drukken.
Gebruik IPSec(P. 346)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 258)
IPSec-beleidslijst(P. 420)
252
op het bedieningspaneel te
Beveiliging
IEEE 802.1X-verificatie configureren
0XEC-04F
De machine kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. Een doorsnee 802.1X-netwerk
bestaat uit een RADIUS-server (verificatieserver), een LAN-switch (authenticator) en clientapparaten met
verificatiesoftware (supplicants). Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de
gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een
bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde
RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de
verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt).
Selecteer een verificatiemethode uit de onderstaande opties. Installeer of registreer indien nodig een sleutelpaar of
CA-certificaat voordat u verificatie met IEEE 802.1X gaat configureren ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en
digitale certificaten gebruiken(P. 268) ).
TLS
De machine en de verificatieserver verifiëren elkaar door de wederzijdse certificaten te controleren. Een
sleutelpaar uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) is vereist voor de clientverificatie (voor het
verifiëren van de machine). In het geval van de serververificatie kan een CA-certificaat worden gebruikt dat is
geïnstalleerd via de UI op afstand, samen met een CA-certificaat dat vooraf op de machine is geïnstalleerd. De
TLS-methode kan niet gelijktijdig worden gebruikt met TTLS of PEAP.
TTLS
Bij deze verificatiemethode wordt de clientverificatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en
de serververificatie met een CA-certificaat. U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren als het interne protocol. TTLS
kan gelijktijdig worden gebruikt met PEAP. Configureer deze verificatiemethode pas nadat u SSL hebt
ingeschakeld voor de UI op afstand ( Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op
afstand(P. 240) ).
PEAP
De vereiste instellingen zijn bijna gelijk aan die van TTLS. MS-CHAPv2 wordt gebruikt als het interne protocol.
Configureer deze verificatiemethode pas nadat u SSL hebt ingeschakeld voor de UI op afstand ( Met SSL
gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) ).
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie].
253
De UI op
Beveiliging
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
[IEEE 802.1X-instellingen].
Schakel het selectievakje [Gebruik IEEE 802.1X] in, typ de aanmeldingsnaam in het
vak [Inlognaam] en geef de vereiste instellingen op.
254
Beveiliging
[Gebruik IEEE 802.1X]
Schakel dit selectievakje in om verificatie met IEEE 802.1X mogelijk te maken.
[Inlognaam]
Typ maximaal 24 alfanumerieke tekens als de naam (EAP-identiteit) die wordt gebruikt voor het identificeren
van de gebruiker.
TLS instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [Sleutel en certificaat].
2
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken voor de client-verificatie.
Details weergeven van een sleutelpaar of certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen
en digitale certificaten verifiëren(P. 272)
TTLS/PEAP instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] in.
255
Beveiliging
Intern protocol voor TTLS
● U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren. Als u PAP wilt gebruiken, klik dan op het keuzerondje [PAP].
2
Klik op [Wijzig gebruikersnaam/wachtwoord].
● Als u een andere gebruikersnaam wilt opgeven dan de aanmeldingsnaam, schakelt u het selectievakje
[Gebruik inlognaam als gebruikersnaam] uit. Schakel het selectievakje in als u de aanmeldingsnaam
wilt gebruiken als de gebruikersnaam.
3
Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [OK].
[Gebruikersnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
256
Beveiliging
[Wijzig wachtwoord]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 24
tekens voor het nieuwe wachtwoord in de vakken [Wachtwoord] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt de IEEE 802.1X verificatie in- of uitschakelen door
op het bedieningspaneel in te drukken.
802.1X-instellingen(P. 305)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 258)
257
IEEE
Beveiliging
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale
certificaten
0XEC-04H
Om de communicatie te coderen met een extern apparaat, moet vooraf een coderingssleutel worden verzonden en
ontvangen via een onbeveiligd netwerk. Dit probleem wordt opgelost door cryptografie met openbare sleutels.
Cryptografie met openbare sleutels garandeert een veilige uitwisseling door belangrijke en waardevolle gegevens te
beschermen tegen aanvallen, zoals sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden
verzonden.
Sleutelpaar
Een sleutelpaar bestaat uit een openbare sleutel en een geheime sleutel. Beide sleutels zijn
nodig voor het coderen of decoderen van gegevens. Aangezien gegevens die zijn gecodeerd
met een van de sleutels uit het sleutelpaar niet kunnen worden hersteld zonder de andere
sleutel, kan met dit type cryptografie een veilige uitwisseling van gegevens over het netwerk
worden gegarandeerd. U kunt maximaal vijf sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde
paren) opslaan ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten
gebruiken(P. 268) ). Voor SSL-gecodeerde communicatie kunt u een sleutelpaar genereren
voor het apparaat ( Sleutelparen genereren(P. 260) ).
CA-certificaat
Digitale certificaten zoals CA-certificaten zijn vergelijkbaar met andere vormen van identificatie,
zoals een rijbewijs. Een digitaal certificaat bevat een digitale handtekening en stelt het
apparaat in staat spoofing of het manipuleren van gegevens te detecteren. Het is extreem
moeilijk voor derden om digitale certificaten te misbruiken. Een digitaal certificaat dat een
openbare sleutel van een certificeringsinstantie (CA) bevat, wordt een CA-certificaat genoemd.
CA-certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van het apparaat waarmee het apparaat
communiceert voor functies zoals afdrukken met Google Cloud Print of IEEE 802.1X-verificatie.
U kunt maximaal 67 CA-certificaten registreren, inclusief de 62 certificaten die vooraf zijn
geïnstalleerd op het apparaat ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken(P. 268) ).
◼ Vereisten voor sleutels en certificaten
Het certificaat in een sleutelpaar dat is gegenereerd met het apparaat voldoet aan X.509v3. Als u een sleutelpaar of
een CA-certificaat installeert vanaf een computer, zorg er dan voor dat het onderdeel voldoet aan deze vereisten:
● Sleutelpaar: PKCS#12*1
Indeling
● CA-certificaat: X.509v1 of X.509v3, DER (gecodeerd binair)
Bestandsextensie
● Sleutelpaar: ".p12" of ".pfx"
● CA-certificaat: ".cer"
Algoritme openbare sleutel
(en sleutellengte)
RSA (512 bits, 1024 bits, 2048 bits of 4096 bits)
Algoritme voor handtekening certificaat
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2, MD5-RSA of MD2RSA
Algoritme voor vingerafdruk certificaat
SHA1
*1 De
vereisten voor het certificaat in een sleutelpaar komen overeen met die voor CA-certificaten.
*2 SHA384-RSA
en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.
258
Beveiliging
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een certificaatintrekkingslijst (CRL).
259
Beveiliging
Sleutelparen genereren
0XEC-04J
Een sleutelpaar kan worden gegenereerd met het apparaat wanneer dat nodig is voor versleutelde communicatie via
Secure Sockets Layer (SSL). U kunt SSL gebruiken wanneer u toegang wenst tot het apparaat via de externe UI. Er
kunnen maximaal vijf sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde paren) worden geregistreerd op het apparaat.
Zelf-gesigneerde certificaten worden gebruikt met sleutelparen die zijn gegenereerd in 'Netwerkcommunicatie'. Met
een 'Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)' kunt u een CA-uitgegeven digitaal certificaat voor het
sleutelpaar aanvragen, dat is gegenereerd door het apparaat.
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken(P. 260)
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 263)
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen sleutel en certificaat].
260
De UI op
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] bij het sleutelpaar dat u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer SSL of IEEE
802.1X wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen of het
sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Netwerkcommunicatie] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
261
Beveiliging
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u
eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst.
Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt. De beveiliging
echter is krachtiger.
[512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd voor
[Handtekeningalgoritme].
[Certificaatinstellingen]
[Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de begindatum in voor de geldigheidsperiode van het certificaat, tussen 01/01/2000
en31/12/2037, in deze volgorde: jaar, maand, dag.
[Einddatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de einddatum in voor de geldigheidsperiode van het certificaat, tussen 01/01/2000 en31/12/2037,
in deze volgorde: jaar, maand, dag. U kunt geen datum vroeger dan [Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/
DD)] instellen.
[Land/Regio]
Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U
kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL
voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
Gebruik maximaal 48 alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het
certificaat. "Common Name" wordt vaak afgekort tot "CN".
262
Beveiliging
7
Klik op [OK].
● Het genereren van sleutels voor netwerkcommunicatie kan 10 tot 15 minuten in beslag nemen.
● Het gegenereerde sleutelpaar wordt automatisch opgeslagen op de machine.
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
[Instellingen sleutel en certificaat].
263
Beveiliging
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] bij het sleutelpaar dat u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer SSL of IEEE
802.1X wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen of het
sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
264
Beveiliging
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u
eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst.
Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt. De beveiliging
echter is krachtiger.
[512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd bij
[Handtekeningalgoritme].
[Instellingen sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)]
[Land/Regio]
Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U
kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL
voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
Gebruik maximaal 48 alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het
certificaat. "Common Name" wordt vaak afgekort tot "CN".
7
Klik op [OK].
● Het genereren van een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) kan ongeveer 10 tot 15 minuten in
beslag nemen.
8
Klik op [Opslaan in bestand].
● Er wordt een dialoogvenster voor het opslaan van het bestand weergegeven. Kies waar u het bestand wilt
opslaan en klik op [Opslaan].
➠ Het CSR-bestand (Key and Certificate Signing Request) wordt opgeslagen op de computer.
9
Hecht het opgeslagen bestand aan en leg de applicatie voor aan de
certificeringsinstantie (CA).
265
Beveiliging
◼ Registreer het digitale certificaat dat is afgegeven door de certificeringsinstantie.
U kunt het sleutelpaar dat is gegenereerd door het Certificate Signing Request (CSR) pas gebruiken als het certificaat is
geregistreerd. Registreer het digitale certificaat wanneer de certificeringsinstantie het heeft uitgegeven en volg
daarvoor onderstaande procedure.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
De UI op
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Sleutelnaam] of [Certificaat] zodat het certificaat wordt geregistreerd.
5
Klik op [Registreer certificaat].
6
[Instellingen sleutel en certificaat].
Klik op [Bladeren], geef het bestand voor het certificaatondertekeningsverzoek op en
klik op [Registreren].
266
Beveiliging
KOPPELINGEN
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 268)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 272)
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240)
IPSec-instellingen configureren(P. 244)
267
Beveiliging
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken
0XEC-04K
Sleutelparen en digitale certificaten voor gebruik met het apparaat zijn verkrijgbaar bij een certificeringsinstantie (CA).
U kunt deze bestanden opslaan en vervolgens registreren via de UI op afstand. Let er goed op dat het sleutelpaar en
het certificaat voldoen aan de eisen die het apparaat stelt ( Vereisten voor sleutels en certificaten(P. 258) ). U kunt
maximaal 5 sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde paren) en maximaal 67 CA-certificaten (inclusief de 62
vooraf geïnstalleerde paren) registreren.
1
2
3
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen CA-certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het installeren van een sleutelpaar, of [Instellingen CAcertificaat] voor het installeren van een CA-certificaat.
268
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel en certificaat registreren] of [Registreer CA-certificaat].
Een geregistreerd sleutelpaar of CA-certificaat wissen
● Klik op [Verwijderen] naast het sleutelpaar of CA-certificaat dat u wilt verwijderen
en klik vervolgens op
[OK]. De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten kunt u niet verwijderen.
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer [SSL] of
[IEEE 802.1X] wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen of
het sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen. Het vooraf geïnstalleerde CAcertificaat kan niet worden verwijderd.
De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten uit- of inschakelen
● Klik op [Uitschakelen] naast het vooraf geïnstalleerde CA-certificaat dat u wilt uitschakelen. Als u het
certificaat weer wilt inschakelen, klikt u nogmaals op [Inschakelen] naast het certificaat.
5
Klik op [Installeren].
269
Beveiliging
Een sleutelpaar of CA-certificaat wissen
● Klik op [Verwijderen] naast het bestand dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op [OK].
6
Klik op [Bladeren], selecteer het bestand dat u wilt installeren en klik op [Start
installatie].
● Het sleutelpaar of CA-certificaat is geïnstalleerd op het apparaat.
7
Registreer het sleutelpaar of CA-certificaat.
Een sleutelpaar registreren
1
Klik op [Registreren] naast het sleutelpaar dat u wilt opslaan.
2
Voer de naam van het sleutelpaar en het wachtwoord in en klik op [OK].
[Sleutelnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar dat u wilt opslaan.
270
Beveiliging
[Wachtwoord]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor het wachtwoord van de privésleutel die is ingesteld voor
het bestand dat u wilt opslaan.
Een CA-certificaat registreren
Klik op [Registreren] naast het CA-certificaat dat u wilt opslaan.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 260)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 272)
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240)
IPSec-instellingen configureren(P. 244)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
271
Beveiliging
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
0XEC-04L
Als u sleutelparen en CA-certificaten hebt geregistreerd, kunt u de gegevens van deze onderdelen bekijken of hun
geldigheid en handtekening controleren.
1
2
3
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen CA-certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het verifiëren van een sleutelpaar, of [Instellingen CAcertificaat] voor het verifiëren van een CA-certificaat.
4
Klik op het pictogram voor het sleutelpaar of certificaat dat u wilt controleren.
272
Beveiliging
● De certificaatgegevens kunt u bekijken op dit scherm.
5
Controleer de details van het certificaat en klik op [Certificaat verifiëren].
● Het resultaat van het verifiëren van het certificaat wordt zoals hieronder weergegeven.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 260)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 268)
273
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken ..................................................................................................................... 275
De UI op afstand starten ................................................................................................................................... 276
Schermen van de UI op afstand ....................................................................................................................... 278
Documenten beheren en de status van de machine controleren .................................................................. 281
Menuopties instellen via de UI op afstand ...................................................................................................... 285
Geregistreerde gegevens opslaan/laden ......................................................................................................... 287
Geregistreerde data opslaan ........................................................................................................................ 288
Geregistreerde data laden ............................................................................................................................ 290
274
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
0XEC-04R
Als u een webbrowser gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kunt u de documenten die wachten om te
worden afgedrukt, of de status van het apparaat controleren. U kunt ook enkele instellingen voor het apparaat
realiseren. U hoeft uw bureau dus niet te verlaten om systeembeheertaken uit te voeren.
Functies van de externe UI
Documenten beheren en de status van de machine controleren(P. 281)
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 285)
Geregistreerde gegevens opslaan/laden(P. 287)
Basisbeginselen van de externe UI
De UI op afstand starten(P. 276)
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
Systeemvereisten
U kunt de UI op afstand gebruiken in de volgende omgeving. Stel de webbrowser bovendien zo in dat cookies
zijn ingeschakeld.
Windows
● Windows Vista/7/8
● Microsoft Internet Explorer 9,0 of hoger
Mac
● Mac OS 10.5.8 of hoger (met uitzondering van de Classic environment)
● Safari 5.0.6 of hoger
275
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand starten
0XEC-04S
Om het apparaat op afstand te bedienen, moet u het IP-adres van het apparaat in een webbrowser invoeren en de UI
op afstand opstarten. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen
weergeven(P. 161) ). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser.
2
Typ "http://(het IP-adres van de machine)/" in het adresveld en druk op [ENTER].
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Als er een veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven
● Er kan een waarschuwing worden weergegeven als de communicatie van de UI op afstand is versleuteld
(
Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) ). Als de
certificaatinstellingen of SSL-instellingen geen fouten bevatten, kunt u verder bladeren op de website.
3
Meld u aan op de UI op afstand.
Wanneer Afdelings-id beheer is uitgeschakeld
Selecteer [Systeembeheerder-modus] of [Algemene gebruikersmodus].
[Systeembeheerder-modus]
U kunt alle bewerkingen en instellingen van de UI op afstand uitvoeren. Voer een ID in bij
[Systeembeheerder-ID] en een pincode bij [Pincode systeembeheerder] ( De systeembeheerders-id
instellen(P. 210) ). Als [Systeembeheerder-ID] niet is ingesteld (standaardinstellingen), hoeft u niets in te
voeren.
[Algemene gebruikersmodus]
276
De UI op afstand gebruiken
U kunt de status van documenten of van de machine controleren. Daarnaast kunt u enkele instellingen
aanpassen. Als u afdrukdocumenten wilt verwijderen, typt u de gebruikersnaam van de documenten in
het vak [Gebruikersnaam]. De gebruikersnaam wordt automatisch ingesteld om documenten af te
drukken op basis van gegevens zoals uw computernaam of aanmeldingsnaam voor de computer.
[Toegangspincode externe UI]
Als [Toegangspincode externe UI] verschijnt, voer dan de pincode in (
afstand(P. 219) ).
Een pincode instellen voor UI op
Wanneer Afdelings-id beheer is ingeschakeld
Typ een ID bij [Afdelings-ID] en een pincode bij [Pincode] (
4
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212) ).
Klik op [Aanmelden].
● De portaalpagina (hoofdpagina) wordt weergegeven.
277
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
De UI op afstand gebruiken
Schermen van de UI op afstand
0XEC-04U
In dit gedeelte worden de belangrijkste schermen van de UI op afstand beschreven.
Portaalpagina (Hoofdpagina)(P. 278)
[Statusmonitor/annuleren] Pagina(P. 279)
[Instellingen/registratie] Pagina(P. 280)
Portaalpagina (Hoofdpagina)
[Afmelden]
Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel
gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.
[E-mail naar systeembeheerder]
Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is
opgegeven bij [Systeembeheerderinformatie] onder [Systeembeheer].
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Basisgegevens over het apparaat
Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een
koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.
Informatie over verbruikseenheden
Hier ziet u informatie over het papier en de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridge.
278
De UI op afstand gebruiken
Ondersteuningskoppeling
Hier ziet u de koppeling voor ondersteuning die is opgegeven bij [Apparaatinformatie] onder
[Systeembeheer].
[Statusmonitor/annuleren]
Geeft de pagina [Statusmonitor/annuleren] weer. U kunt deze pagina gebruiken om de huidige afdrukstatus
te controleren, het afdrukken te annuleren en de geschiedenis van afdruktaken te bekijken.
[Instellingen/registratie]
Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Wanneer u zich hebt aangemeld in de
systeembeheerdersmodus, kunt u de instellingen van de opties wijzigen en de geregistreerde gegevens
opslaan/laden. Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 285)
[Statusmonitor/annuleren] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
status van de machine controleren(P. 281)
Documenten beheren en de
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
279
De UI op afstand gebruiken
[Instellingen/registratie] Pagina
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
op afstand(P. 285)
Menuopties instellen via de UI
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Systeembeheer instellingen
● U kunt alleen [Instellingen Systeembeheer] opgeven als u bent aangemeld in de
systeembeheerdersmodus.
● Wanneer u zich hebt aangemeld in de Algemene Gebruikersstand, wordt alleen de optie
[Systeembeheer] weergegeven.
280
De UI op afstand gebruiken
Documenten beheren en de status van de machine
controleren
0XEC-04W
De huidige status van afdruktaken controleren(P. 281)
Taakgeschiedenis controleren(P. 282)
Foutgegevens controleren(P. 282)
Verbruiksartikelen controleren(P. 282)
Apparaatspecificaties controleren(P. 283)
Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 284)
Totaal aantal afdrukken controleren(P. 284)
● De bestandsnaam van het document geeft maximaal 256 tekens weer, afhankelijk van het soort tekens. De
afgedrukte toepassingsnaam kan aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
De huidige status van afdruktaken controleren
U kunt een lijst weergeven met de documenten die worden afgedrukt of die wachten om te worden afgedrukt.
Meld u aan bij de UI op afstand (
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
[Opdrachtstatus]
U kunt een afdruktaak verwijderen door op [Annuleren] te klikken.
● Ongeacht de instelling van Afdeling-ID beheer, bevat de lijst alle afdruktaken die worden afgedrukt
en die wachten op afdrukken.
● Als u een gebruikersnaam hebt ingevoerd tijdens het inloggen in de Algemene Gebruikersstand,
wordt uw gebruikersnaam alleen weergegeven op de documenten die u hebt afgedrukt.
● Klik op [Opdrachtnummer] op de gepauzeerde documenten en de beveiligde documenten om
gedetailleerde informatie weer te geven. U kunt de gebruikersnaam en de paginatelling van het
afgedrukte document controleren.
281
De UI op afstand gebruiken
Taakgeschiedenis controleren
U kunt voor maximaal 128 afdruktaken een overzicht weergeven.
Meld u aan bij de UI op afstand (
[Opdrachtlog]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Foutgegevens controleren
Als er een fout optreedt, kunt u deze pagina weergeven door op de portaalpagina (hoofdpagina) op het bericht te
klikken onder [Foutgegevens]. Portaalpagina (Hoofdpagina)(P. 278)
Meld u aan bij de UI op afstand (
[Foutgegevens]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Verbruiksartikelen controleren
Het papierformaat en de papiersoort voor de papierbron, het modelnummer van de tonercartridge, enzovoort worden
weergeven. U kunt ook op [Details verbruiksartikelen controleren] op de portaalpagina (hoofdpagina) klikken en het
scherm voor het controleren van verbruiksartikelen openen.
282
De UI op afstand gebruiken
Log in op de UI op afstand (
[Verbruiksartikelen]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Klik op [Toegang tot aankoopsite] om de pagina voor het kopen van verbruiksartikelen weer te geven.
Wanneer [Toegang tot aankoopsite] niet wordt weergegeven
Stel op het bedieningspaneel <Knop Verbruiksartikelen kopen tonen (RUI)> in op <Aan>.
Info over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)(P. 349)
Apparaatspecificaties controleren
Informatie inclusief maximale afdruksnelheid en de hardwaremogelijkheden van het apparaat verschijnen.
Meld u aan bij de UI op afstand (
[Apparaatfuncties]
De UI op afstand starten(P. 276) )
283
[Statusmonitor/annuleren]
De UI op afstand gebruiken
Gegevens van systeembeheerder controleren
U kunt informatie over het apparaat en de systeembeheerder weergeven. Deze informatie is ingesteld bij
[Systeembeheer] op de pagina [Instellingen/registratie]. Instellingen Systeembeheer(P. 344)
Meld u aan bij de UI op afstand (
[Apparaatinformatie]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Totaal aantal afdrukken controleren
Geef het totaal aantal bladzijden weer dat is afgedrukt.
Meld u aan bij de UI op afstand (
[Controleer tellerstand]
De UI op afstand starten(P. 276) )
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
284
[Statusmonitor/annuleren]
De UI op afstand gebruiken
Menuopties instellen via de UI op afstand
0XEC-04X
U kunt verschillende instellingen van de machine wijzigen met de UI op afstand. De meeste instellingen kunnen ook
via het bedieningspaneel van de machine worden gewijzigd, maar sommige instellingen kunt u alleen wijzigen via de
UI op afstand.
● Sommige instellingen kunnen uitsluitend worden gewijzigd als u zich aanmeldt in de
systeembeheerdersmodus.
1
Start de UI op afstand.
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op de menuoptie die u wilt instellen en klik op [Bewerken].
De UI op afstand starten(P. 276)
● Raadpleeg de onderstaande items voor meer informatie over het instellingenmenu
285
De UI op afstand gebruiken
Menu-items
Referenten
Voorkeuren
Papierinstellingen
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Weergave-instellingen
Voorkeuren(P. 308)
Tijdklokinstellingen
Tijdklokinstellingen(P. 313)
Volumeregeling
Volume-instellingen(P. 308)
Functie-instellingen
Algemene instellingen
Algemene instellingen(P. 317)
Printerinstellingen
Printerinstellingen(P. 319)
Instellingen afdrukrapport
Rapporten en lijsten afdrukken(P. 416)
Instellingen Systeembeheer
Systeembeheer
Instellingen Systeembeheer(P. 344)
Afdelings-ID beheer
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
Netwerkinstellingen
Netwerk(P. 131)
Beveiligingsinstellingen
Beveiliging(P. 205)
Importeren/Exporteren
Geregistreerde gegevens opslaan/laden(P. 287)
Instellingsgegevens initialiseren
Menu initialiseren(P. 430)
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
286
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde gegevens opslaan/laden
0XEC-04Y
Menumenuopties die op het apparaat zijn opgeslagen, kunt u overbrengen naar uw computer (exporteren). Data die
op de computer is opgeslagen, kan ook worden geregistreerd in het apparaat (importeren). Data die vanaf dit
apparaat is geëexporteerd, kan worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus
gemakkelijk een groot aantal instellingen naar meerdere apparaten kopiëren. U kunt uitsluitend exporteren en
importeren als u zich aanmeldt in de Systeembeheerder-modus.
Geregistreerde data opslaan(P. 288)
Geregistreerde data laden(P. 290)
Schakel het apparaat niet uit als een import- of exportbewerking nog niet is voltooid
● Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking,
kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import- of exportbewerking.
● Ga pas gegevens exporteren of importeren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
Instellingen die u niet kunt importeren of exporteren
● Zie
Overzicht van menuopties(P. 293) .
Importeren/exporteren met het bedieningspaneel
● Met behulp van een USB-geheugen kunnen instellingen worden geïmporteerd en geëxporteerd uit het
instellingenmenu op het bedieningspaneel. Een USB-geheugenapparaat gebruiken voor het opslaan /
laden van geregistreerde gegevens(P. 424)
287
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde data opslaan
0XEC-050
U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan in uw computer. We adviseren u regelmatig reservekopieën
te maken van belangrijke instellingen.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
4
Stel het wachtwoord in.
[Exporteren].
288
De UI op
De UI op afstand gebruiken
[Encryptiewachtwoord]
Voer een wachtwoord voor versleuteling in van maximaal 32 alfanumerieke tekens. Voer hetzelfde
wachtwoord in in [Bevestigen]. Voor het exporteren van gegevens moet u een wachtwoord voor
versleuteling instellen.
● U hebt het wachtwoord nodig wanneer u geëxporteerde gegevens importeert.
5
6
Klik op [Start exporteren].
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de
geëxporteerde instellingen.
● De instellingen worden opgeslagen.
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
Overzicht van menuopties(P. 293)
289
De UI op afstand gebruiken
Geregistreerde data laden
0XEC-051
Laad (importeer) gegevens die zijn geëxporteerd uit het apparaat. U kunt ook instellingen importeren van een andere
apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
4
Geef het te importeren bestand op en voer het wachtwoord in.
[Importeren].
290
De UI op
De UI op afstand gebruiken
[Bestandspad]
Klik op [Bladeren] en selecteer het bestand, ofwel, als u weet waar het bestand is opgeslagen, voer het direct
in in [Bestandspad].
[Decryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord in dat is ingesteld toen de instellingen werden geëxporteerd.
5
Klik op [Start importeren].
6
Klik op [OK].
● De geselecteerde gegevens van instellingen worden in het apparaat geladen.
7
Klik op [OK].
● Het apparaat start automatisch opnieuw.
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 278)
Overzicht van menuopties(P. 293)
291
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties ....................................................................................................................... 293
Papierinstellingen (LBP252dw) ......................................................................................................................... 294
Directe verbinding ............................................................................................................................................ 295
Netwerkinstellingen ......................................................................................................................................... 296
Afdrukrapporten ............................................................................................................................................... 307
Voorkeuren ........................................................................................................................................................ 308
Tijdklokinstellingen .......................................................................................................................................... 313
Algemene instellingen ...................................................................................................................................... 317
Printerinstellingen ............................................................................................................................................ 319
Aanpassing/onderhoud .................................................................................................................................... 339
Instellingen Systeembeheer ............................................................................................................................. 344
292
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
0XEC-052
Er zijn verschillende instellingen in dit apparaat. U kunt alle opties uitgebreid aanpassen. Druk op het
om toegang te krijgen tot de opties.
bedieningspaneel op
● U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren:
Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst systeembeheer(P. 418)
293
Overzicht van menuopties
Papierinstellingen
0XEC-053
Voor iedere papierbron kunt u papiersoort en -formaat opgeven. Tevens kunt u
speciale papierformaten registreren en de papierformaten beperken die worden
weergegeven. Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een sterretje (*) zijn alleen beschikbaar als de optionele papiertoevoer (lade 2)
is geplaatst.
Multifunctionele lade
Lade 1
Lade 2*
Gebruikerspapier registreren
Veelgebruikte papierformaten selecteren
294
Overzicht van menuopties
Directe verbinding
0XEC-054
Maak met een mobiel toestel rechtstreeks verbinding met het apparaat zonder
draadloos LAN router. Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
295
Overzicht van menuopties
Netwerkinstellingen
0XEC-055
Alle instellingen voor het netwerk worden kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met een sterretje (*) kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Selecteer bedraad/draadloos LAN(P. 296)
Instellingen draadloos LAN(P. 296)
Directe verbinding inschakelen(P. 298)
TCP/IP-instellingen(P. 298)
SNMP-instellingen(P. 304)
Instellingen speciale poort(P. 305)
Wachttijd voor verbinding bij opstart(P. 305)
Instellingen Ethernet-stuurprogramma(P. 305)
IEEE 802.1X-instellingen(P. 305)
Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit(P. 306)
Initialiseer Netwerkinstellingen(P. 306)
Selecteer bedraad/draadloos LAN
Als u het apparaat omschakelt van draadloos LAN naar bekabeld LAN, moet u de instelling opgeven. Omgekeerd moet
u deze instelling niet omgeven wanneer u het apparaat omschakelt van bekabeld LAN naar draadloos LAN. (U kunt
omschakelen met behulp van de volgende <Instellingen draadloos LAN>.) Bedraad LAN of Draadloos LAN
selecteren(P. 134)
Bedraad LAN
Draadloos LAN
Instellingen draadloos LAN
Geef instellingen op voor het verbinden van de machine met een draadloos LAN. U kunt ook de huidige instellingen
bekijken of de instelling voor energiebesparing in- of uitschakelen.
WPS-drukknopmethode
Selecteer deze optie om automatisch een draadloze verbinding te configureren door op de WPS-knop op de
draadloze router te drukken. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 138)
WPS-pincodemethode
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door een pincode in te voeren voor een
draadloze router met WPS. De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 140)
296
Overzicht van menuopties
SSID-instellingen
Selecteer deze instelling om een draadloze verbinding te configureren door handmatig via het
bedieningspaneel informatie op te geven zoals een SSID of een netwerksleutel.
Selecteer toegangspunt
Draadloze LAN-routers die toegang hebben tot het apparaat, worden automatisch geladen en u kunt deze
dus selecteren in de lijst. U moet handmatig een netwerksleutel invoeren, zoals een WEP-sleutel of een PSK.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
Handmatig invoeren
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door handmatig een SSID in te voeren. Als
u deze methode gebruikt, kunt u gedetailleerde instellingen opgeven voor verificatie en codering. De
verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
Beveiligingsinstellingen
Geen
WEP
Open systeem
Selecteer WEP-sleutel: 1/2/3/4
WEP-sleutel bewerken
Gedeelde sleutel
Selecteer WEP-sleutel: 1/2/3/4
WEP-sleutel bewerken
WPA/WPA2-PSK
Automatisch
AES-CCMP
Energiebesparingsmodus
Geef aan of de slaapstand van de machine moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze
router worden ontvangen.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
weergegeven bericht
<Instellingen draadloos LAN>
<Energiebesparingsmodus>
Lees het
Selecteer <Uit> of <Aan>
Verbindingsinformatie
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het draadloze LAN weer te geven.
weergeven(P. 161)
MAC-adres
Status draadloos LAN
Nieuwste foutgegevens
Kanaal
SSID-instellingen
Beveiligingsinstellingen
Energiebesparingsmodus
297
Netwerkinstellingen
Overzicht van menuopties
Directe verbinding inschakelen *
Stel in of een directe verbinding moet worden gemaakt. Door deze functie in te schakelen, maakt u directe verbinding
met het apparaat mogelijk, zelfs in een omgeving zonder toegangspunten of draadloos LAN router.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<Aan>
<Directe verbinding inschakelen>
Selecteer <Uit> of
Start het apparaat opnieuw op
Wanneer u <Directe verbinding inschakelen> instelt op <Aan>, maakt u gebruik van een draadloze LAN of een
andere draadloze LAN dan Direct Connection overbodig.
TCP/IP-instellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het
IP-adres.
IPv4-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
Instellingen IP-adres
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van apparaten, zoals computers en
printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen(P. 154)
Automatisch verkrijgen
Selecteer protocol
Uit
DHCP
Auto IP
Uit
Aan
Handmatig verkrijgen
IP-adres: 0.0.0.0
Subnetmasker: 0.0.0.0
Gatewayadres: 0.0.0.0
Controleer instellingen
Automatisch verkrijgen
IP-adres
Subnetmasker
Gatewayadres
298
Overzicht van menuopties
PING-opdracht
Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer.
netwerkverbinding testen(P. 156)
De
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 182)
DNS-serverinstellingen
Primaire DNS-server: 0.0.0.0
Secundaire DNS-server: 0.0.0.0
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Hostnaam
Domeinnaam
Instellingen DNS dynamische update
Uit
Aan
DNS dynamisch update-interval
0 t/m 24
t/m 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 182)
DNS
Uit
Aan
mDNS-naam
Instellingen DHCP-opties
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt
ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 182)
Hostnaam verkrijgen
Uit
Aan
DNS dynamische update
Uit
Aan
DNS-serveradres verkrijgen
Uit
Aan
Domeinnaam verkrijgen
Uit
Aan
WINS-serveradres verkrijgen
Uit
299
Overzicht van menuopties
Aan
IPv6-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.
Gebruik IPv6
Hiermee kunt u IPv6 in- of uitschakelen op het apparaat. U kunt met deze optie ook de huidige instellingen
bekijken. IPv6-adres instellen(P. 157)
Uit
Aan
Controleer instellingen
Link-Local-adres
Prefixlengte
Instellingen stateless adres
Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen.
instellen(P. 157)
IPv6-adres
Uit
Aan
Controleer instellingen
Stateless adres
Prefixlengte
Gebruik DHCPv6
Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6.
instellen(P. 157)
IPv6-adres
Uit
Aan
Controleer instellingen
Stateful adres
Prefixlengte
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 182)
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Gebruik IPv4-host/domein
Uit
Hostnaam
Domeinnaam
Aan
300
Overzicht van menuopties
Instellingen DNS dynamische update
Uit
Aan
Registreer handmatig adres
Uit
Aan
Registreer stateful adres
Uit
Aan
Registreer stateless adres
Uit
Aan
DNS dynamisch update-interval
0 t/m 24
t/m 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 182)
DNS
Uit
Aan
Gebr.zelfde mDNS-naam als IPv4
Uit
mDNS-naam
Aan
Instellingen DHCP-opties
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam wilt
ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 182)
DNS-serveradres verkrijgen
Uit
Aan
Domeinnaam verkrijgen
Uit
Aan
WINS-instellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor WINS (Windows Internet Name Service), het protocol dat in een
netwerkomgeving met zowel NetBIOS als TCP/IP een NetBIOS-naam levert voor de omzetting naar een IPadres. WINS configureren(P. 188)
WINS-resolutie
Uit
Aan
WINS-serveradres: 0.0.0.0
301
Overzicht van menuopties
LPD-instellingen
LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in ieder besturingssysteem
kan worden gebruikt. U kunt ook de tijdsperiode instellen die verloopt van ontvangst van gegevens totdat het
afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van afdrukgegevens wordt onderbroken.
Afdrukprotocollen
en WSD-functies configureren(P. 165)
Instellingen LPD-afdrukken
Uit
Aan
RX-time-out
1 t/m 5 t/m 60 (min.)
RAW-instellingen
RAW in- of uitschakelen. RAW is een Windows-specifiek afdrukprotocol. U kunt ook de tijdsperiode instellen die
verloopt van ontvangst van gegevens totdat het afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van
afdrukgegevens wordt onderbroken.
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 165)
Instellingen RAW-afdrukken
Uit
Aan
RX-time-out
1 t/m 5 t/m 60 (min.)
WSD-instellingen
Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor de printer in of uit door het WSD-protocol te
gebruiken dat beschikbaar is op Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012. Afdrukprotocollen en WSDfuncties configureren(P. 165)
Instellingen WSD-afdrukken
Gebruik WSD-afdrukken
Uit
Aan
Gebruik WSD-bladeren
Uit
Aan
Gebruik Multicast Discovery
Uit
Aan
Gebruik HTTP
Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een
computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken met WSD of Google
Cloudprinter. HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
Uit
Aan
Instellingen IPP-afdrukken
Stuur gegevens door naar het apparaat en configureer afdrukinstellingen via internet.
302
Overzicht van menuopties
Afdrukken met IPPS gebruiken
Selecteer of u wel of niet afdrukken met IPP wilt toepassen.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<TCP/IP-instellingen>
<Gebruik IPP-afdrukken>
<Instellingen IPP-afdrukken>
selecteer <Aan> of <Uit>
SSL gebruiken
Selecteer of u encryptie wilt toepassen bij afdrukken met IPP.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<Gebruik SSL>
<TCP/IP-instellingen>
<Instellingen IPP-afdrukken>
selecteer <Aan> of <Uit>
Instellingen poortnummer
Kies deze optie om de standaardpoortnummers voor protocollen te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
Poortnummers wijzigen(P. 230)
LPD
1 t/m 515
t/m 65535
RAW
1 t/m 9100
t/m 65535
WSD Multicast Discovery
1 t/m 3702 t/m 65535
HTTP
1 t/m 80
t/m 65535
Multicast Discovery
1 t/m 427 t/m 65535
SNMP
1 t/m 161
t/m 65535
MTU-grootte
Selecteer de maximumgrootte van pakketten die de machine kan verzenden of ontvangen.
verzendeenheid wijzigen(P. 180)
303
De maximale
Overzicht van menuopties
1300
1400
1500
SNMP-instellingen
Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer
met SNMP-compatibele software. De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 194)
SNMPv1-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv1 in- of uitschakelen. Als u SNMPv1 inschakelt, geeft u een communitynaam en
toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base).
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<SNMP-instellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
<SNMPv1-instellingen>
start de machine opnieuw op
SNMPv3-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv3 in- of uitschakelen. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op te
geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<SNMP-instellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
<SNMPv3-instellingen>
start de machine opnieuw op
Printerbeheerinformatie verkrijgen van host
Selecteer deze optie om het bewaken van printerbeheerinformatie vanaf een netwerkcomputer met SNMPcompatibele software in of uit te schakelen.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
verkrijgen van host>
<SNMP-instellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
304
<Printerbeheerinformatie
start de machine opnieuw op
Overzicht van menuopties
Instellingen speciale poort
Hiermee kunt u de speciale poort in- of uitschakelen. De speciale poort wordt gebruikt voor het afdrukken, voor het
opvragen of opgeven van apparaatinstellingen via het netwerk.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<Aan>
<Instellingen speciale poort>
selecteer <Uit> of
start de machine opnieuw op
Wachttijd voor verbinding bij opstart
Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd
afhankelijk van de netwerkomgeving. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 181)
0
t/m 300 (sec.)
Instellingen Ethernet-stuurprogramma
Selecteer het type Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) en de communicatiemodus van Ethernet (halfduplex / full-duplex). U kunt ook het MAC-adres voor het bedraad LAN zien.
MAC-adres
Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatieapparaat.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 162)
Auto detectie
Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt
selecteren. Ethernet-instellingen configureren(P. 178)
Uit
Communicatiemodus
Half-duplex
Full-duplex
Type Ethernet
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Aan
IEEE 802.1X-instellingen *
Hiermee kunt u IEEE 802.1X-verificatie in- of uitschakelen.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
305
Overzicht van menuopties
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<IEEE 802.1X-instellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
start de machine opnieuw op
Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit
Geef op of u data in het apparaat wilt beheren, zoals instellingsdata, door gebruik van een imageWARE
Bedrijfsmanagementconsole plug-in. Voor details van de imageWARE Bedrijfsmanagementconsole neemt u contact op
met uw plaatselijke bevoegde Canon dealer.
Uit
Aan
<Netwerkinstellingen>
<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>
Selecteer
<Uit> of <Aan>
Initialiseer Netwerkinstellingen
Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen.
306
Menu initialiseren(P. 352)
Overzicht van menuopties
Afdrukrapporten
0XEC-056
U kunt de conditie van verbruiksartikelen bekijken en de instellingen van het apparaat
controleren door rapporten en lijsten af te drukken. Rapporten en lijsten
afdrukken(P. 416)
Sterretjes (*)
Rapporten en lijsten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn alleen beschikbaar voor de LBP252dw.
Lijst afdrukken
Statusrapport voor verbruiksartikelen
Lijst met gebruikersgegevens
Gegevenslijst systeembeheerder
Afdelings-ID-beheerrapport
IPSec-beleidslijst
PCL-lettertypelijst
PS-lettertypelijst *
307
Overzicht van menuopties
Voorkeuren
0XEC-057
Alle instellingen voor het geluidsvolume en de display worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
Opties gemarkeerd met (*) hebben per land of regio afwijkende standaardinstellingen.
Volume-instellingen(P. 308)
Weergave-instellingen(P. 309)
Volume-instellingen
Pas het volume van de geluidssignalen aan die het apparaat produceert wanneer u een toets indrukt op het
bedieningspaneel, het afdrukken is voltooid, enzovoort.
Invoersignaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een toets op het bedieningspaneel wordt
ingedrukt.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>
<Invoersignaal>
selecteer
<Uit> of <Aan>
Signaal invoerfout
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een ongeldige waarde wordt ingevoerd voor
een optie.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
308
<Signaal invoerfout>
Overzicht van menuopties
Toonvoorraad aanvullen
Geef aan of het apparaat een geluidssignaal moet produceren als de tonercartridge bijna leeg is.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>
<Toonvoorraad aanvullen>
selecteer <Uit> of <Aan>
Opdracht gereed-signaal
Geef aan of het apparaat een geluidssignaal moet produceren als het afdrukken is voltooid.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>
<Opdracht gereed-signaal>
selecteer <Uit> of <Aan>
Waarschuwing energiebesparing
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als de slaapstand wordt in- of uitgeschakeld.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>
<Waarschuwing energiebesparing>
selecteer <Uit> of <Aan>
Weergave-instellingen
Helderheid
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.
Vijf niveaus
309
Overzicht van menuopties
<Voorkeuren>
instellingen>
<Weergave<Helderheid>
Gebruik
/
om de helderheid aan te passen
Contrast
U kunt het contrast (helderheidsverschil tussen lichte en donkere gedeelten) van het scherm aanpassen aan de
gebruikslocatie van het apparaat.
Zeven niveaus
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Contrast>
Gebruik
om het contrast aan te passen
Omwisselen schermkleuren
Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs
nadat u de helderheid hebt aangepast met de optie <Helderheid>.
Uit
Aan
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Omwisselen schermkleuren>
selecteer <Uit> of <Aan>
Invoer millimeter/inch schak.
Selecteer de maateenheid.
Millimeter
Inch
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Invoer millimeter/inch schak.>
selecteer <Millimeter> of <Inch>
Duur berichtweergave
Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt
weergegeven voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.
1 t/m 2
t/m 5 (sec.)
310
/
Overzicht van menuopties
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Duur berichtweergave>
Voer een getal in voor het interval
Schuifsnelheid
Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie
niveaus.
Langzaam
Standaard
Snel
<Voorkeuren>
<Schuifsnelheid>
<Weergave-instellingen>
Selecteer de snelheid
Type cursorverplaatsing
Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het
scherm. Selecteer <Automatisch> om de cursor na ongeveer één seconde automatisch achter het ingevoerde
teken te plaatsen. Selecteer <Handmatig> als u de cursor zelf achter het ingevoerde teken wilt plaatsen.
Automatisch
Handmatig
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Type cursorverplaatsing>
selecteer <Automatisch> of <Handmatig>
Taal*
Kies deze optie om de taal te selecteren voor het bedieningspaneel, rapporten en lijsten.
English ,Japanese, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish,
Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian, Romanian, Slovak, Croatian,
Bulgarian, Catalan, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Korean, Latvian, Lithuanian, Arabic
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
taal
311
<Taal>
Selecteer een
Overzicht van menuopties
Taal externe UI*
Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de UI op afstand.
English , Japanese, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish,
Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Korean
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
Selecteer een taal
312
<Taal externe UI>
Overzicht van menuopties
Tijdklokinstellingen
0XEC-058
Alle instellingen voor de timer worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben per land of regio afwijkende
standaardinstellingen.
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*2" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Instellingen datum en tijd(P. 313)
Automatische resettijd(P. 315)
Automatische sluimertijd(P. 315)
Automatische uitschakeltijd(P. 316)
Instellingen datum en tijd
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor de datum en tijd, zoals de datumnotatie en 12- of 24-uurs notatie voor de
tijd. Deze instellingen bepalen hoe de datum en tijd worden afgedrukt in rapporten en in lijsten.
Datumnotatie *1
Selecteer de datumnotatie (volgorde van jaar, maand en dag).
JJJJ MM/DD
MM/DD/JJJJ
DD/MM JJJJ
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen datum en tijd>
Selecteer de datumindeling
Tijdnotatie
Selecteer de 12- of 24-uurs tijdnotatie.
12 uur (AM/PM)
24 uur
313
<Datumnotatie>
Overzicht van menuopties
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen datum en tijd>
<Tijdnotatie>
Selecteer de displayinstelling
Huidige datum/tijd instellen *2
Hiermee stelt u de huidige datum en tijd in. Druk op
/
om de cursor te verplaatsen en op
de datum en tijd op te geven of om te schakelen tussen <AM>/<PM>.
/
om
● Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de
waarde voor <Tijdzone> wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.
<Tijdklokinstellingen>
instellen>
<Instellingen datum en tijd>
stel de datum en tijd in
<Huidige datum/tijd
<Toepassen>
● De huidige datum en tijd kunt u gedurende 1 uur niet aanpassen als de zomertijd is ingegaan.
Tijdzone
Hiermee stelt u de tijdzone in. Als u de tijdzone wijzigt, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen>
automatisch aangepast.
(UTC-12:00) Internationale westelijke datumgrens t/m (UTC) Coordinated Universal Time
t/m (UTC
+14:00) Christmaseiland
UTC
● Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de wereld klokken en tijd
regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen datum en tijd>
Selecteer een tijdzone
314
<Tijdzone>
Overzicht van menuopties
Zomertijdinstellingen *1
Hiermee kunt u de zomertijd in- of uitschakelen. Als u de zomertijd inschakelt, geeft u de periode aan voor de
zomertijd.
Uit
Aan
Start: Maand, Week, Dag
Einde: Maand, Week, Dag
<Tijdklokinstellingen>
tijd>
<Instellingen datum en
<Zomertijdinstellingen>
Selecteer een maand en dag
Automatische resettijd
Als er gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt op het bedieningspaneel, wordt er een zogenaamde
automatische reset uitgevoerd en wordt het standaardscherm weergegeven. Geef het interval op waarop automatisch
resetten wordt uitgevoerd. Selecteer <0> als u het apparaat niet automatisch wilt resetten. In de volgende situaties
wordt er geen automatische reset uitgevoerd:
● Het instellingenmenu wordt weergegeven.
● Het apparaat verwerkt data, bijvoorbeeld bij het afdrukken van documenten.
● Er wordt een foutbericht weergegeven en het lampje Fout knippert (Er wordt wel een Auto Reset uitgevoerd als de
gebruiker door de fout een bepaalde functie niet kan blijven gebruiken.)
0 (geen automatische reset)
1 t/m 2 t/m 9 (min.)
<Tijdklokinstellingen>
<Automatische resettijd>
Stel de automatische
resettijd in
Automatische sluimertijd
Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt of geen afdrukgegevens heeft gehad, wordt de
sluimermodus geactiveerd om energie te besparen. Geef de periode op waarna de automatische sluimertijd ingaat.
De automatische sluimermodus wordt niet geactiveerd als het instellingenmenu wordt weergegeven. Gebruik de
standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. De slaapstand instellen(P. 62)
3
t/m 60 (min.)
315
Overzicht van menuopties
Automatische uitschakeltijd
U kunt een timer instellen om de machine automatisch uit te schakelen zodra de opgegeven periode van inactiviteit is
verstreken na activering van de slaapstand. De automatische uitschakeltijd instellen(P. 66)
0 (de machine wordt niet automatisch uitgeschakeld)
1 t/m 4 t/m 8 (uur)
316
Overzicht van menuopties
Algemene instellingen
0XEC-059
Alle instellingen voor de papierinvoermethode worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een sterretje (*) zijn alleen beschikbaar als de optionele papiertoevoer (lade 2)
is geplaatst.
Invoermethode papier schakelen
Geef deze instelling op wanneer u een document gaat afdrukken op papier met logo's. Als u gaat afdrukken op papier
met logo's, moet u voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken het papier in de papierbron anders laden. Als u de
instelling echter wijzigt in <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u dezelfde manier van papier laden (welke zijde omhoog of
omlaag) gebruiken voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken (de logozijde omhoog als u de papierlade
gebruikt, of de logozijde omlaag als u de multifunctionele lade gebruikt). Zie Voorbedrukt papier plaatsen(P. 46)
voor meer informatie.
Multifunctionele lade
Snelheidsprioriteit
Prioriteit afdrukzijde
Lade 1
Snelheidsprioriteit
Prioriteit afdrukzijde
Lade 2 *
Snelheidsprioriteit
Prioriteit afdrukzijde
<Algemene instellingen>
papierbron
<Invoermethode papier schakelen>
Selecteer <Snelheidsprioriteit> of <Prioriteit afdrukzijde>
317
Selecteer de
Overzicht van menuopties
Papierbronnen
Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
<Snelheidsprioriteit>
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, moet u de afdrukzijde wijzigen als u enkelzijdig of
dubbelzijdig afdrukt.
U kunt het beste <Snelheidsprioriteit> selecteren als het niet uitmaakt op welke zijde er wordt afgedrukt.
<Prioriteit afdrukzijde>
Als u op een bepaalde zijde van het papier wilt afdrukken, hoeft u het papier in de papierbron niet om te
draaien, ongeacht of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd.
● Als <Prioriteit afdrukzijde> is ingesteld voor een papierbron met papier dat ongeschikt is voor dubbelzijdig
afdrukken ( Papier(P. 448) ), wordt de optie <Snelheidsprioriteit> gebruikt voor de papierbron. In dat
geval moet u het papier laden alsof <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd (
Voorbedrukt papier
plaatsen(P. 46) ).
● Enkelzijdig afdrukken kan langzamer gaan dan wanneer <Prioriteit afdrukzijde> is geselecteerd.
318
Overzicht van menuopties
Printerinstellingen
0XEC-05A
Alle instellingen voor de printer worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" zijn alleen beschikbaar als de optionele papiertoevoer (lade 2) is geplaatst.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de LBP252dw.
Prioriteit van instellingen
● Als er een afdrukinstelling is opgegeven van zowel het printerstuurprogramma als het bedieningspaneel
van het apparaat, heeft de instelling van het printerstuurprogramma voorrang boven die van het
bedieningspaneel. De instelling van het bedieningspaneel geldt voor bepaalde gebieden, bijvoorbeeld
wanneer u afdrukt vanaf UNIX of ander bedieningssysteem waarop printerstuurprogramma´s voor het
apparaat niet beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van instellingen
● Alle printerinstellingen die hier worden beschreven, behalve <Papierformaat negeren> ( Papierformaat
negeren(P. 321) ), zijn alleen beschikbaar voor afdrukken via PS/PCL. U hoeft deze instellingen niet op te
geven als u bijvoorbeeld afdrukt via het printerstuurprogramma UFR II.
Actie als vrij papierformaat niet overeenkomt(P. 320)
Kopieën(P. 321)
2-zijdig afdrukken(P. 321)
Standaardpapier(P. 321)
Papierformaat negeren(P. 321)
Afdrukkwaliteit(P. 322)
Lay-out(P. 323)
Automatisch fout overslaan(P. 325)
Time-out(P. 326)
Persoonlijkheid(P. 326)
UFR II(P. 326)
PCL(P. 327)
PS(P. 333)
XPS(P. 335)
Imaging(P. 337)
319
Overzicht van menuopties
Actie als vrij papierformaat niet overeenkomt
Als het papierformaat voor een papierbron is ingesteld op <Vrij formaat> onder <Vrij formaat>, moet u de activiteit
opgeven die het apparaat moet verrichten als het formaat van het geladen papier en de papierformaatinstelling in het
printerstuurprogramma behoorlijk verschillen.
Multifunctionele lade
Uitvoer forceren
Fout weergeven
Lade 1
Uitvoer forceren
Fout weergeven
Lade 2 *1
Uitvoer forceren
Fout weergeven
<Printerinstellingen>
overeenkomt>
<Actie als vrij papierformaat niet
Selecteer de papierbron
Selecteer <Uitvoer forceren> of <Fout
weergeven>
Papierbronnen
Selecteer de papierbron waarvoor u de activiteit wilt opgeven.
<Uitvoer forceren>
Toch afdrukken wanneer het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma behoorlijk
verschilt met het geladen papierformaat.
<Fout weergeven>
Toon een schermbericht en druk niet af wanneer het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma behoorlijk verschilt met het geladen papierformaat.
● Als de instellingen in het printerstuurprogramma niet overeenkomen met het geladen papierformaat, kan
het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
320
Overzicht van menuopties
Kopieën
Geef hier het gewenste aantal kopieën op.
1
t/m 99
<Printerinstellingen>
<Kopieën>
Geef het aantal af te drukken exemplaren
op
2-zijdig afdrukken
Geef aan of u dubbelzijdig wilt afdrukken.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<2-zijdig afdrukken>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Standaardpapier
Met dit item geeft u papierformaat en -type op.
Papier(P. 448)
<Printerinstellingen>
<Standaardpapier>
Selecteer het papierformaat
Selecteer de papiersoort
Papierformaat negeren
Geef aan of u wilt schakelen tussen papier van A4-formaat en het formaat LTR als één van deze papierformaten is
geladen, maar het andere formaat niet. Printerinstellingen configureren op het apparaat(P. 108)
Uit
Aan
● De meeste afdrukinstellingen zoals het aantal afdrukken of enkelzijdig / dubbelzijdig afdrukken
kunnen vanaf het printerstuurprogramma of een toepassingssoftware ( Basisbewerkingen met de
321
Overzicht van menuopties
printer(P. 70) ) worden gemaakt, maar de instelling voor <Papierformaat negeren> moet op het
apparaat worden gerealiseerd.
Afdrukkwaliteit
U kunt instellingen in verband met de afdrukkwaliteit, veranderen.
Densiteit
Stel de tonerdichtheid in.
Afdrukdensiteit aanpassen(P. 412)
Densiteit
17 niveaus
Fijnaanpassing
Hoog
17 niveaus
Medium
17 niveaus
Laag
17 niveaus
● De instellingen voor <Densiteit> worden uitgeschakeld wanneer u <Tonerbesparing> inschakelt.
Tonerbesparing
U kunt toner besparen. Selecteer <Aan> als u de layout of andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat
u verdergaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Tonerbesparing>
selecteer <Uit> of <Aan>
Resolutie
Geef de afdrukresolutie op voor het verwerken van de afdrukgegevens.
1200 dpi
600 dpi
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<1200 dpi> of <600 dpi>
322
<Resolutie>
selecteer
Overzicht van menuopties
Modus streepjescodeaanpassing
Als streepjescodes die met dit apparaat zijn gedrukt, onleesbaar zijn, stel dan dit item in. Het verbeterende
effect is het laagst met <Modus 1> en het hoogst met <Modus 3>.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
<Printerinstellingen>
streepjescodeaanpassing>
<Afdrukkwaliteit>
<Modus
Selecteer de modus
● Afdrukdichtheid wordt lichter als u een sterkere verbetering selecteert.
● Bij het afdrukken vanaf de computer heeft de instelling in het printerstuurprogramma voorrang. Als
de instelling van [Grafische modus] in het printerstuurprogramma is veranderd in [UFR II-modus] en
[Modus Barcodeaanpassing] is veranderd in [Standaardwaarde printer], heeft de instelling in het
bedieningspaneel voorrang.
● Als u dit item instelt op een waarde tussen <Modus 1> en <Modus 3>, wordt <Speciale afdrukmodus
A> automatisch ingesteld op <Uit>. Speciale afdrukmodus A(P. 341)
Lay-out
Kies deze optie om instellingen op te geven voor de paginalay-out, zoals de inbindpositie en marges.
Inbindlocatie
Als u de afdrukken wilt inbinden met een hulpmiddel zoals een nietapparaat, moet u met behulp van dit item
opgeven of u wilt inbinden over de lange of de korte zijde. Geef de instelling van dit item op in combinatie met
<Rugmarge>, dat de inbindmarge opgeeft om de inbindpositie toe te passen.
Lange zijde
Korte zijde
<Printerinstellingen>
<Lay-out>
zijde> of <Korte zijde>
323
<Inbindlocatie>
selecteer <Lange
Overzicht van menuopties
<Lange zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de lange papierzijde.
<Korte zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de korte papierzijde.
Rugmarge
Verschuif de afdrukpositie om de inbindmarge in te stellen die geldt voor de inbindrand zoals opgegeven via
<Inbindlocatie>. De waarde '00,0' heeft geen effect op de inbindmarge.
-50,0 t/m 00,0
t/m +50,0 (mm)
<Printerinstellingen>
<Lay-out>
<Rugmarge>
Geef de
inbindmarge op
Voer de instelwaarde in
Geef de verschuivingsrichtring en -breedte op van de afdrukpositie. De instelwaarde '+' of '-' bepaalt de
inbindrand waarvoor de inbindmarge moet worden ingesteld. U kunt de inbindmarge instellen in stappen
van 0,5 mm. Gebruik
/
om de cursor te verplaatsen en
/
om over te schakelen tussen '+' / '-' en
de waarde te verhogen of te verlagen.
Instelwaarde
Lange zijde
Een waarde met een '+' teken Linker papierrand
Korte zijde
Bovenrand van het papier
Een waarde met een '-' teken Rechter papierrand Onderrand van het papier
324
Overzicht van menuopties
Korte zijde verschuiven/Lange zijde verschuiven
Bij ieder papiersoort kunt u voor alle afdruktaken de afdrukpositie verschuiven in stappen van 0,5 mm.
-50,0 t/m 00,0
t/m +50,0 (mm)
<Printerinstellingen>
<Lay-out>
instellingsrichting en afdrukzijde
Selecteer de combinatie van
Geef de verschuivingswaarde op
<Korte zijde verschuiven (voorkant)>/<Lange zijde verschuiven (voorkant)>
Verschuift de afdrukpositie op de papierzijde die omhoog gericht is.
<Korte zijde verschuiven (achterkant)>/<Lange zijde verschuiven
(achterkant)>
Verschuift de afdrukpositie op de papierzijde die omlaag gericht is.
Voer de instelwaarde in
Geef voor <Korte zijde verschuiven (voorkant)>/<Korte zijde verschuiven (achterkant)> een waarde met een
'+' teken om de afdrukpositie in de links-naar-rechts richting te verschuiven. Geef voor <Lange zijde
verschuiven (voorkant)>/<Lange zijde verschuiven (achterkant)> een waarde met een '+' teken om de
afdrukpositie in de boven-naar-beneden richting te verschuiven. Om in tegenovergestelde richting te
/
om de cursor te verplaatsen en
/
verschuiven, geeft u een waarde met een '-' teken op. Gebruik
om over te schakelen tussen '+' / '-' en de waarde te verhogen of te verlagen.
<Korte zijde verschuiven (voorkant)>
<Korte zijde verschuiven (achterkant)>
<Lange zijde verschuiven (voorkant)>
<Lange zijde verschuiven (achterkant)>
Automatisch fout overslaan
Het afdrukken stopt als er een bepaalde fout optreedt in de verwerking. Als u dit item echter instelt op <Aan>, wordt
de bepaalde fout overgeslagen en kan het afdrukken voortgaan. Gewoonlijk moet u dit item instellen op <Uit>.
Uit
Aan
325
Overzicht van menuopties
<Printerinstellingen>
<Automatisch fout overslaan>
Selecteer <Uit> of
<Aan>
Time-out
Stel de periode in waarna de huidige afdruktaak automatisch wordt geannuleerd als er een onderbreking in de
ontvangst van afdrukgegevens optreedt.
5 t/m 15
t/m 300 (sec.)
<Printerinstellingen>
Persoonlijkheid
<Time-out>
De periode instellen
*2
Geef de modus op waarin het apparaat moet werken als het formaat van de documentgegevens onbekend is.
Automatisch
PS
PCL
XPS
<Printerinstellingen>
<Persoonlijkheid>
Selecteer de stand Persoonlijkheid
UFR II
U kunt de instellingen veranderen die van kracht worden als u afdrukt vanaf UFR II printerstuurprogramma.
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. Voor ieder document kunt u
instellingen per type afbeelding realiseren.
Tekst
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
326
Overzicht van menuopties
Illustraties
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
Afbeelding
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
<Printerinstellingen>
afbeelding
<UFR II>
<Halftonen>
Selecteer het type
Selecteer de reproductiemethode met halftonen
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
<Resolutie>
Produceert een fijne afdruk met scherpe tekstranden. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.
<Kleurtoon>
Produceert een scherpe afdruk met sterk contrast van licht en donker. Is geschikt voor het afdrukken van
fotogegevens zoals gegevens van fotoafbeeldingen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Hoge resolutie>
Vergeleken met <Resolutie> produceert dit een fijnere afdruk, maar de kwaliteit is iets minder stabiel.
Geschikt voor het afdrukken tekengegevens of CAD-gegevens met scherpe randen.
PCL
Kies deze optie om instellingen op te geven voor PCL-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.
327
Overzicht van menuopties
Papierbesparing
Geef aan of u papier wilt besparen door lege pagina's in documenten niet uit te voeren. Als u <Aan> selecteert,
worden er geen lege pagina's uitgevoerd. Als u alle gegevens van een document wilt uitvoeren, dus ook lege
pagina's die aan het document zijn toegevoegd, selecteert u <Uit>.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Papierbesparing>
selecteer <Uit> of
<Aan>
Afdrukstand
Selecteer <Staand> (verticale richting) of <Liggend> (horizontale richting) voor de paginarichting. De instelling
Portret wordt bijna overal in deze handleiding Staand genoemd. De instelling Landschap wordt bijna overal
aangeduid als Liggend.
Staand
Liggend
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Afdrukstand>
selecteer <Staand> of
<Liggend>
Lettergrootte
Geef het lettertype op dat u wilt gebruiken door het bijbehorende lettertype-ID-nummer. U kunt vanaf het
bedieningspaneel een lijst afdrukken met voorbeelden van de beschikbare PCL-lettertypen. PCLlettertypelijst(P. 421)
0
t/m 54
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Lettergrootte>
Selecteer het nummer
van het lettertype
Puntgrootte
Geef de tekengrootte op in punten. U kunt de grootte in stappen van 0,25 aanpassen. U kunt deze optie alleen
opgeven als er een proportioneel lettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
4,00 t/m 12,00
t/m 999,75 (punt)
328
Overzicht van menuopties
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Puntgrootte>
Geef de puntgrootte
op
Pitch
Kies deze optie om de pitch of tekenafstand (cpi of tekens per inch) voor het lettertype op te geven. U kunt de
pitch in stappen van 0,01 aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een niet-proportioneel lettertype
of een bitmaplettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
0,44 t/m 10,00
t/m 99,99 (cpi)
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Pitch>
Geef de pitchwaarde op
Vormlijnen
Kies deze optie om het aantal regels op te geven dat op een pagina moet worden afgedrukt (van 5 t/m 128).
Deze instelling wordt automatisch aangepast aan de hand van de instellingen voor <Standaard papierformaat>
en <Afdrukstand>.
5 t/m 64
t/m 128 (lijnen)
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Vormlijnen>
Geef het aantal lijnen
op
Tekencode
Selecteer hier de tekencode (tekenset) die het meest geschikt is voor de computer die u gebruikt om
afdrukgegevens te verzenden. De opgegeven instelling wordt genegeerd als de tekencode wordt bepaald door
het lettertype dat is opgegeven bij <Lettergrootte>.
DESKTOP
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
PC8
PC850
PC852
PC8DN
PC8TK
PC1004
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINBALT
329
Overzicht van menuopties
MCTEXT WINL1
MSPUBL WINL2
PC775
WINL5
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Tekencode>
Selecteer de tekencode
Gebruikerspapier
Kies deze optie om aan te geven of u een aangepast papierformaat wilt instellen. Selecteer <Aan> om de
afmetingen van het papier op te geven bij <X-dimensie> en <Y-dimensie>.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Gebruikerspapier>
selecteer <Uit> of
<Aan>
Maateenheid
Kies deze optie om de maateenheid te selecteren voor het instellen van een aangepast papierformaat.
Millimeter
Inch
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Maateenheid>
selecteer
<Millimeter> of <Inch>
X-dimensie
Geef hier de horizontale afmeting (korte kant) van het aangepaste papier op.
77 t/m 216
(mm)
<Printerinstellingen>
<PCL>
330
<X-dimensie>
Geef de afmeting op
Overzicht van menuopties
Y-dimensie
Geef hier de verticale afmeting (lange kant) van het aangepaste papier op.
127 t/m 356
(mm)
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Y-dimensie>
Geef de afmeting op
CR aan LF toevoegen
Met deze optie kunt u instellen of er een Enter-teken (CR) moet worden toegevoegd wanneer de machine een
teken voor een nieuwe regel (LF) ontvangt. Als <Ja> is geselecteerd, wordt de afdrukpositie naar het begin van
de volgende regel verplaatst wanneer de machine een LF-code ontvangt. Als <Nee> is geselecteerd, wordt de
afdrukpositie naar de volgende regel verplaatst, net onder de ontvangen LF-code.
Ja
Nee
<Printerinstellingen>
<PCL>
<CR aan LF toevoegen>
selecteer <Ja>
of <Nee>
A4-afdrukbreedte vergroten
Kies deze optie als u wilt instellen dat de breedte van het afdrukbare gebied van A4-papier in de stand Staand
moet worden aangepast aan de breedte van LTR-papier.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<PCL>
selecteer <Uit> of <Aan>
331
<A4-afdrukbreedte vergroten>
Overzicht van menuopties
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. Voor ieder document kunt u
instellingen per type afbeelding realiseren.
Tekst
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
Illustraties
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
Afbeelding
Resolutie
Kleurtoon
Gradatie
Hoge resolutie
<Printerinstellingen>
afbeelding
<PCL>
<Halftonen>
Selecteer het type
Selecteer de reproductiemethode met halftonen
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
<Resolutie>
Produceert een fijne afdruk met scherpe tekstranden. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.
<Kleurtoon>
Produceert een scherpe afdruk met sterk contrast van licht en donker. Is geschikt voor het afdrukken van
fotogegevens zoals gegevens van fotoafbeeldingen.
332
Overzicht van menuopties
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Hoge resolutie>
Vergeleken met <Resolutie> produceert dit een fijnere afdruk, maar de kwaliteit is iets minder stabiel.
Geschikt voor het afdrukken tekengegevens of CAD-gegevens met scherpe randen.
PS *2
Geef de instellingen op voor PS-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.
Time-out opdracht
Deze instelling biedt u de mogelijkheid op te geven hoeveel tijd verstrijkt tot een taak wordt geannuleerd. Als
een taak niet wordt voltooid binnen de ingestelde tijdslimiet, wordt de taak automatisch geannuleerd.
0
t/m 3600 (sec.)
<Printerinstellingen>
<PS>
<Time-out opdracht>
Geef de time-
outtijd voor de taak in seconden op
PS-fouten afdrukken
Deze instelling bepaalt of een foutpagina wordt afgedrukt wanneer een fout optreedt.
Uit
Aan
<Printerinstellingen>
<PS>
<PS-fouten afdrukken>
Selecteer
<Uit> of <Aan>
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. Voor ieder document kunt u
instellingen per type afbeelding realiseren.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Hoge resolutie
Illustraties
Resolutie
333
Overzicht van menuopties
Gradatie
Hoge resolutie
Afbeelding
Resolutie
Gradatie
Hoge resolutie
<Printerinstellingen>
afbeelding
<PS>
<Halftonen>
Selecteer het type
Selecteer de reproductiemethode met halftonen
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
<Resolutie>
Produceert een fijne afdruk met scherpe tekstranden. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Hoge resolutie>
Vergeleken met <Resolutie> produceert dit een fijnere afdruk, maar de kwaliteit is iets minder stabiel.
Geschikt voor het afdrukken tekengegevens of CAD-gegevens met scherpe randen.
Grijswaardeconversie
U kunt kiezen op welke manier kleurwaarden in een grijswaarde worden omgezet wanneer u kleurgegevens
afdrukt.
sRGB
NTSC
Uniforme RGB
● Dit gedeelte bevat informatie over de instellingen voor het converteren van de kleurgegevens in
grijswaarden.
● Deze instelling is ongeldig voor zwart-witgegevens.
334
Overzicht van menuopties
<Printerinstellingen>
<PS>
<Grijswaardeconversie>
Geef de
grijswaardenconversie op
XPS *2
U kunt instellingen voor XPS-bestanden wijzigen.
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. Voor ieder document kunt u
instellingen per type afbeelding realiseren.
Tekst
Resolutie
Gradatie
Hoge resolutie
Illustraties
Resolutie
Gradatie
Hoge resolutie
Afbeelding
Resolutie
Gradatie
Hoge resolutie
<Printerinstellingen>
afbeelding
<XPS>
<Halftonen>
Selecteer het type
Selecteer de reproductiemethode met halftonen
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
<Resolutie>
Produceert een fijne afdruk met scherpe tekstranden. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.
335
Overzicht van menuopties
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Hoge resolutie>
Vergeleken met <Resolutie> produceert dit een fijnere afdruk, maar de kwaliteit is iets minder stabiel.
Geschikt voor het afdrukken tekengegevens of CAD-gegevens met scherpe randen.
Grijswaardeconversie
Geef het type grijswaardeconversie van kleurafdrukdata op.
Tekst
sRGB
NTSC
Uniforme RGB
Illustraties
sRGB
NTSC
Uniforme RGB
Afbeelding
sRGB
NTSC
Uniforme RGB
<Printerinstellingen>
type afbeelding
<XPS>
<Grijswaardeconversie>
Selecteer het
Selecteer het type grijswaardenconversie
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
<sRGB>
Kleurgegevens worden geconverteerd naar zwart/wit met nadruk op kleurverschillen, zodat een soepele
gradatie wordt verkregen.
336
Overzicht van menuopties
<NTSC>
Kleurgegevens worden zodanig naar zwart/wit geconverteerd dat de afbeelding eruit ziet als een
televisieafbeelding (van het NTSC-systeem).
<Uniforme RGB>
Kleurgegevens worden zodanig naar zwart/wit geconverteerd dat R, G, en B gelijk worden geconverteerd
naar dezelfde grijswaarde.
Gecomprimeerde beelduitvoer
Als de tijd verstrijkt nadat een afdruktaak is gestart, kan de beeldkwaliteit afnemen, afhankelijk van afdrukdata.
Geef op wat het apparaat moet doen wanneer de afdrukkwaliteit aanzienlijk is afgenomen.
Uitvoer
Fout weergeven
<Printerinstellingen>
<XPS>
<Gecomprimeerde beelduitvoer>
selecteer <Uitvoer> of <Fout weergeven>
<Uitvoer>
Het apparaat blijft de afdruktaak afwerken ongeacht hoezeer de beeldkwaliteit vermindert.
<Fout weergeven>
Als de beeldkwaliteit aanzienlijk is verminderd, toont het apparaat een foutmelding en onderbreekt de
verwerking van de afdruktaak.
Imaging
Realiseer instellingen voor JPEG en TIFF beeldbestanden die u kunt afdrukken via AirPrint.
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
Gradatie
Foutdiffusie
337
Overzicht van menuopties
<Printerinstellingen>
<Imaging>
<Halftonen>
Selecteer de
reproductiemethode met halftonen
<Gradatie>
Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, mooi gemaskeerd
af te drukken.
<Foutdiffusie>
Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.
338
Overzicht van menuopties
Aanpassing/onderhoud
0XEC-05C
Alle instellingen voor de afstelling en het onderhoud van het apparaat worden kort
toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
Instellingen gemarkeerd met een sterretje (*) zijn alleen beschikbaar als de optionele papiertoevoer (lade 2) is
geplaatst.
Weergavetijd voor melding over cartridgevoorbereiding (P. 339)
Printerdensiteit(P. 339)
Tonerbesparing(P. 340)
Afdrukpositie aanpassen(P. 340)
Speciale verwerking(P. 341)
Fixeereenheid reinigen(P. 343)
Weergavetijd voor melding over cartridgevoorbereiding
Stel de display-timer in voor het bericht dat u meldt dat er nog maar weinig toner in de tonercartridge zit.
Automatisch
Aangepast
1 t/m 20 t/m 99 (%)
<Aanpassing/onderhoud>
cartridgevoorbereiding>
<Weergavetijd voor melding over
<Aangepast>
Voer het tonerniveau in
Printerdensiteit
De voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid aanpassen.
Afdrukdensiteit aanpassen(P. 412)
Negen niveaus
<Aanpassing/onderhoud>
<Printerdensiteit>
tonerdichtheid in te stellen
339
Gebruik
/
om de
Overzicht van menuopties
Tonerbesparing
U kunt toner besparen bij het verrichten van Rapport afdrukken.
Uit
Aan
<Aanpassing/onderhoud>
<Tonerbesparing>
Selecteer <Uit> of
<Aan>
Afdrukpositie aanpassen
Voor iedere papierbron kunt u de afdrukpositie aanpassen. U kunt de afdrukpositie instellen in het bereik -5,0 tot +5,0
mm in verticale richting en in het bereik -3,0 tot +3,0 mm in horizontale richting, beide in stappen van 0,1 mm. De
afdrukpositie aanpassen(P. 414)
Multifunctionele lade
Verticaal aanpassen (voorkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (voorkant)
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Verticaal aanpassen (achterkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (achterkant)
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Lade 1
Verticaal aanpassen (voorkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (voorkant)
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Verticaal aanpassen (achterkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (achterkant)
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Lade 2 *
Verticaal aanpassen (voorkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (voorkant)
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Verticaal aanpassen (achterkant)
-0,20 tot 0,00
tot +0,20 (") of -5,0 tot 0,0
tot +5,0 (mm)
Horizontaal aanpassen (achterkant)
340
Overzicht van menuopties
-0,12 tot 0,00
tot +0,12 (") of -3,0 tot 0,0
tot +3,0 (mm)
Speciale verwerking
Als de afdrukresultaten niet naar wens zijn, kunt u de volgende instellingen proberen om de kwaliteit van de
afdrukken te verbeteren.
Speciale afdrukmodus A
Er kunnen strepen op afdrukken verschijnen, afhankelijk van het papiertype of de omgevingscondities. In dit
geval kan het instellen van dit item het probleem oplossen. Het verbeterende effect is het zwakst met <Modus
1> en het sterkst met <Modus 4>.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Modus 4
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus
A>
● Bij het afdrukken vanaf de computer heeft de instelling in het printerstuurprogramma voorrang. Als
de instelling van [Grafische modus] in het printerstuurprogramma is veranderd in [UFR II-modus],
heeft de instelling in het bedieningspaneel voorrang. Er verschijnen vlekken op
afdrukken(P. 385)
● Dit item kan niet worden ingesteld als <Modus streepjescodeaanpassing> is ingesteld instelt op een
waarde tussen <Modus 1> en <Modus 3>. Modus streepjescodeaanpassing(P. 323)
● Afdrukdichtheid zal lichter zijn als u een grotere verbetering selecteert. Het kan ook leiden tot
scherpe randen en ruwere details.
● Als het probleem niet kan worden opgelost, ondanks dat dit item is ingesteld, stel dan <Speciale
afdrukmodus D> in op <Aan>. Speciale afdrukmodus D(P. 343)
Speciale afdrukmodus U
Er kunnen tonervlekken verschijnen rond afgedrukte tekens, afbeeldingen enzovoort, afhankelijk van het
papiertype of de omgevingscondities (nader bepaald: als u afdrukt op zwaar papier of het apparaat in een
omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt). In dat geval kan het probleem worden opgelost door dit item in
te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
341
Overzicht van menuopties
<Aanpassing/onderhoud>
U>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus
<Aan>
Als u dit item op <Aan> instelt, kan de afdrukkwaliteit lager zijn, afhankelijk van het papiertype of de
omgevingscondities (nader bepaald: als u afdrukt op licht papier of het apparaat in een omgeving met
hoge luchtvochtigheid gebruikt).
Speciale afdrukmodus V
Als het papier veel vocht heeft opgenomen en het na het bedrukken krult, moet u dit item instellen. Het
verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>.
Uit
Modus 1
Modus 2
<Aanpassing/onderhoud>
V>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus
Selecteer de modus
Afdruksnelheid wordt lager als u een sterkere verbetering selecteert.
Speciale afdrukmodus B
Er kunnen strepen verschijnen, onmiddellijk nadat u de tonercartridge hebt vervangen of wanneer u na lange
tijd voor de eerste keer afdrukt. In dit geval kan het instellen van dit item het probleem oplossen. Het
verbeterende effect is het laagst met <Modus 1> en het sterkst met <Modus 3>.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
342
Overzicht van menuopties
<Aanpassing/onderhoud>
B>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus
Selecteer de modus
Afdruksnelheid wordt lager als u een sterkere verbetering selecteert.
Speciale afdrukmodus D
Er kunnen strepen verschijnen op afdrukken, afhankelijk van het papiertype of de omgevingscondities. Het
probleem kan worden opgelost door dit item in te stellen op <Aan>. Tevens kan het afdrukgeluid worden
verminderd door dit item in te stellen op <Aan>.
Uit
Aan
<Aanpassing/onderhoud>
D>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus
<Aan>
Als u dit item instelt op <Aan>, wordt de afdruksnelheid lager.
Fixeereenheid reinigen
Reinig de fixeereenheid nadat een tonercartridge is vervangen of als afdrukken zwarte strepen bevatten.
Fixeereenheid(P. 401)
343
Overzicht van menuopties
Instellingen Systeembeheer
0XEC-084
Alle instellingen voor systeembeheerinstellingen worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
● Opties gemarkeerd met "*2" hebben per land of regio afwijkende standaardinstellingen.
● Opties gemarkeerd met "*3" gelden alleen voor de LBP252dw.
Netwerkinstellingen(P. 344)
Instellingen Systeembeheerderinformatie(P. 344)
Instellingen Apparaatinformatie(P. 345)
Afdelings-ID-beheer Aan/Uit(P. 345)
Beveiligingsinstellingen(P. 345)
Selecteer land/regio(P. 347)
Instellingen externe UI(P. 348)
Weergave opdrachtlog(P. 348)
Gebruik als USB-apparaat(P. 349)
Product Extended Survey Program inschakelen(P. 349)
Info over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)(P. 349)
Instellingen Google Cloudprinter(P. 350)
Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
Instellingen importeren/exporteren(P. 350)
Instellingen beveiligde afdruk(P. 350)
PDL-selectie (Plug and Play)(P. 351)
Update firmware(P. 352)
Sleutel en certificaat initialiseren(P. 352)
Menu initialiseren(P. 352)
Initialiseer alle gegevens/instellingen(P. 353)
Netwerkinstellingen
Zie
Netwerkinstellingen(P. 296) .
Instellingen Systeembeheerderinformatie
Geef de id of pincode uitsluitend in voor beheerders die toegangsmachtigingen hebben voor <Netwerkinstellingen>
en <Instellingen Systeembeheer>. Id is <Systeembeheerder-ID> en pincode is <Pincode systeembeheerder>. U kunt
ook de naam van een beheerder registreren. De systeembeheerders-id instellen(P. 210)
Systeembeheerder-ID en pincode
Typ maximaal zeven cijfers voor de id en pincode voor de systeembeheerder.
344
Overzicht van menuopties
Systeembeheerder-ID
Pincode systeembeheerder
Naam systeembeheerder
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de beheerder.
Instellingen Apparaatinformatie
Typ maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam en de installatielocatie om de machine te identificeren.
Apparaatnaam
Locatie
<Instellingen Systeembeheer>
<Apparaatnaam> of <Locatie>
<Instellingen Apparaatinformatie>
Voer <Apparaatnaam> in of <Locatie> (
Selecteer
Tekst
invoeren(P. 32) )
Afdelings-ID-beheer Aan/Uit
Kies deze optie om in te stellen of u Afdelings-ID beheer wilt gebruiken, een functie waarmee u id's kunt gebruiken als
gebruikersaccounts om toegangsbevoegdheden op te geven en informatie te registreren over het gebruik van de
machine. Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Afdelings-ID-beheer Aan/Uit>
Selecteer
<Uit> of <Aan>
Beveiligingsinstellingen
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor gecodeerde communicatie via SSL of IPSec, evenals
instellingen voor het filteren van gegevenspakketten op IP-adres of MAC-adres.
Gebruik SSL *1
Kies deze optie om aan te geven of u SSL-gecodeerde communicatie wilt gebruiken.
communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240)
Uit
345
Met SSL gecodeerde
Overzicht van menuopties
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Beveiligingsinstellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
<Gebruik SSL>
start de machine opnieuw op
Gebruik IPSec *1
Kies deze optie om aan te geven of u gecodeerde communicatie wilt gebruiken door een VPN (Virtual Private
Network) tot stand te brengen via IPSec. IPSec-instellingen configureren(P. 244)
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Beveiligingsinstellingen>
selecteer <Uit> of <Aan>
<Gebruik IPSec>
start de machine opnieuw op
IPv4-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv4-adressen. IP-adressen opgeven voor
firewallregels(P. 223)
Uitfilter
Uit
Aan
Infilter
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Beveiligingsinstellingen>
selecteer <Uitfilter> of <Infilter>
selecteer <Uit> of <Aan>
<IPv4-adresfilter>
start de
machine opnieuw op
IPv6-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv6-adressen. IP-adressen opgeven voor
firewallregels(P. 223)
Uitfilter
Uit
Aan
346
Overzicht van menuopties
Infilter
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Beveiligingsinstellingen>
selecteer <Uitfilter> of <Infilter>
selecteer <Uit> of <Aan>
<IPv6-adresfilter>
start de
machine opnieuw op
MAC-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven MAC-adressen. MAC-adressen opgeven voor
firewallregels(P. 227)
Uitfilter
Uit
Aan
Infilter
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
adresfilter>
<Beveiligingsinstellingen>
selecteer <Uitfilter> of <Infilter>
<MAC-
selecteer <Uit> of <Aan>
start de machine opnieuw op
Selecteer land/regio *1 *2
Geef het land of de regio op waarin de machine wordt gebruikt. De standaardinstelling kan verschillen, aangezien
deze wordt bepaald op het moment dat de machine de eerste keer wordt ingeschakeld.
Oostenrijk (AT)
Wit-Rusland (BY)
België (BE)
Tsjechië (CZ)
Denemarken (DK)
Egypte (EG)
Finland (FI)
Frankrijk (FR)
Duitsland (DE)
Griekenland (GR)
Hongarije (HU)
Ierland (IE)
Italië (IT)
Jordanië (JO)
Nederland (NL)
Noorwegen (NO)
Polen (PL)
Portugal (PT)
Rusland (RU)
Saudi-Arabië (SA)
Slovenië (SI)
Zuid-Afrika (ZA)
Spanje (ES)
Zweden (SE)
Zwitserland (CH)
Oekraïne (UA)
Groot-Brittannië (GB)
Overige
347
Overzicht van menuopties
Luxemburg (LU)
<Instellingen Systeembeheer>
<Selecteer land/regio>
Selecteer een land of
regio
Instellingen externe UI *1
Configureer instellingen voor het gebruiken van UI op afstand. Met UI op afstand kunt u de instellingen van het
apparaat configureren vanaf een webbrowser.
Externe UI gebruiken
Selecteer of u UI op afstand wilt gebruiken. Met UI op afstand kunt u de instellingen van het apparaat
configureren vanaf een webbrowser. De UI op afstand uitschakelen(P. 237)
Uit
Aan
Beveiligingsinstellingen voor toegang via externe UI
Stel in of een pincode nodig is voor toegang tot de UI op afstand. Stel een pincode in van maximaal 7 cijfers.
Alle gebruikers gebruiken een gemeenschappelijke pincode. Een pincode instellen voor UI op
afstand(P. 219)
Uit
Aan
Toegangspincode externe UI
<Instellingen Systeembeheer>
<Instellingen externe UI>
<Beveiligingsinstellingen voor toegang via externe UI>
invoeren
<Toepassen>
Pin (bevestigen)
<Aan>
Pincode
<Toepassen>
Weergave opdrachtlog
Geef op of de afdruklogs op de display van het apparaat moeten verschijnen.
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Aan>
<Weergave opdrachtlog>
start de machine opnieuw op
348
selecteer <Uit> of
Overzicht van menuopties
Gebruik als USB-apparaat
Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen waarmee de machine kan worden verbonden met een computer.
Beperkingen instellen voor USB-functies(P. 235)
Uit
Aan
Product Extended Survey Program inschakelen
Hiermee kunt u Product Extended Survey Program in- of uitschakelen (een programma voor het verzamelen van
gebruiksgegevens van de machine).
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Product Extended Survey Program inschakelen>
selecteer <Uit> of <Aan>
start de machine opnieuw op
Info over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)
Geef aan of u een knop aan de UI op afstand of aan Toner Status wilt toevoegen, waarmee de website voor het kopen
van tonercartridges kan worden weergegeven. U kunt ook opgeven of u Toner Status wilt gebruiken.
Knop Verbruiksartikelen kopen tonen (RUI)
Uit
Aan
Instellingen Toner Status
Uit
Aan
Knop Verbr.art. kopen tonen
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
Status)>
<Info over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner
Geef de instellingen op
349
Overzicht van menuopties
<Knop Verbruiksartikelen kopen tonen (RUI)>
Selecteer <Uit> en voorkom dat door middel van een knop, die wordt weergegeven in de UI op afstand,
tonercartridges kunnen worden gekocht.
<Instellingen Toner Status>
Als u Tonerstatus, het meldingshulpmiddel voor het tonercartridgeniveau niet wilt gebruiken, selecteer dan
<Uit>. Wilt u voorkomen dat door middel van een knop, die wordt weergegeven in Tonerstatus,
tonercartridges kunnen worden gekocht, selecteer dan <Aan> en vervolgens <Uit>.
Instellingen Google Cloudprinter
Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen.
wijzigen(P. 460)
De instellingen van Google Cloud Print
Google Cloudprinter inschakelen
Uit
Aan
Registratiestatus Google Cloudprinter
Melden om papierinstellingen te controleren
Geef op of u een melding wilt weergeven die u vraagt de papierinstellingen te controleren wanneer u de papierlade in
het apparaat plaatst.
Uit
Aan
<Instellingen Systeembeheer>
<Melden om papierinstellingen te controleren>
Selecteer <Uit> of <Aan>
start de machine opnieuw op
Instellingen importeren/exporteren *1
U kunt met behulp van een USB-geheugentoestel instellingendata importeren en exporteren. Een USBgeheugenapparaat gebruiken voor het opslaan / laden van geregistreerde gegevens(P. 424)
Importeren
Exporteren
Instellingen beveiligde afdruk *3
Schakel beveiligd afdrukken in of uit.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 112)
Uit
350
Overzicht van menuopties
Aan
Wistijd beveiligde afdruk
10 t/m 30
t/m 240 (min.)
PDL-selectie (Plug and Play)
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is
met die taal wanneer de machine via Plug and Play wordt aangesloten op een computer.
Netwerk *1
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine wordt gedetecteerd via het netwerk.
UFR II
UFR II (V4)
PCL5
PCL6
PS *3
USB
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine via USB wordt aangesloten op een computer.
UFR II
UFR II (V4)
PCL5
PCL6
PS *3
<Instellingen Systeembeheer>
<Netwerk> of <USB>
<PDL-selectie (Plug and Play)>
selecteer een paginabeschrijvingstaal
selecteer
start de machine
opnieuw op
<UFR II>
Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer.
<UFR II (V4)>
Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer die compatibel is met XPS
(XML Paper Specification).
351
Overzicht van menuopties
<PCL5>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een PCL5-printer.
<PCL6>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een PCL6-printer.
<PS>
Detecteert het apparaat als PS-printer en sluit het aan.
Update firmware *1
Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt
installeren.
● <Via pc>
Selecteer deze optie om de firmware-update op de website van Canon zelf handmatig te installeren.
Raadpleeg de handleiding op de website voor installatie-instructies. Als het apparaat een draadloze LAN
gebruikt, werkt u deze bij met <Via pc> onderaan of gebruikt u een USB-kabel om verbinding te maken.
● <Via internet>
Selecteer deze optie om de firmware-update automatisch te installeren zonder een computer te
gebruiken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren. De machine moet verbinding
hebben met internet voor deze procedure.
● <Versie-informatie>
Selecteer deze optie om gegevens voor de huidige firmware controleren.
Via pc
Via internet
Versie-informatie
Sleutel en certificaat initialiseren *1
Selecteer deze optie om de standaardinstellingen te herstellen voor [Instellingen sleutel en certificaat] en [Instellingen
CA-certificaat]. Sleutels en certificaten initialiseren(P. 432)
Menu initialiseren *1
Selecteer deze optie om voor de onderstaande instellingen de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen
in één keer herstellen of alleen bepaalde instellingen. Menu initialiseren(P. 430)
Voorkeuren
Tijdklokinstellingen
Algemene instellingen
Printerinstellingen
Instellingen Systeembeheer
Alles initialiseren
352
Overzicht van menuopties
Instellingen Systeembeheer
Selecteer deze optie om de standaardwaarden voor systeembeheer te herstellen. U kunt alle
systeembeheerinstellingen in één keer herstellen. Menu initialiseren(P. 430)
Netwerkinstellingen
Instellingen Systeembeheerderinformatie
Instellingen Apparaatinformatie
Afdelings-ID-beheer Aan/Uit
Weergave opdrachtlog
Gebruik als USB-apparaat
Product Extended Survey Program inschakelen
Informatie over kopen van verbruiksartikelen
Instellingen Google Cloudprinter
Melden om papierinstellingen te controleren
Instellingen beveiligde afdruk *3
PDL-selectie (Plug and Play)
Alles initialiseren
Initialiseer alle gegevens/instellingen
Initialiseert het gedeelte waar gegevens inclusief logs en instellingen worden opgeslagen. Doe dit naar
behoefte, bijvoorbeeld wanneer u afstand wilt doen van de machine nadat u alle gebruikerslogs hebt gewist.
Als het initialiseren is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.
<Instellingen Systeembeheer>
instellingen>
<Initialiseer alle gegevens/
<Ja>
● Om het apparaat na het initialiseren te gebruiken, moet u alle instellingen weer opnieuw invoeren.
353
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..................................................................................................................................... 355
Papierstoringen verhelpen ............................................................................................................................... 357
Er wordt een foutbericht weergegeven ........................................................................................................... 364
Er wordt een foutcode weergegeven ............................................................................................................... 373
Veelvoorkomende problemen .......................................................................................................................... 375
Problemen met installatie/instellingen ......................................................................................................... 376
Problemen bij het afdrukken ........................................................................................................................ 380
Als u niet goed kunt afdrukken ........................................................................................................................ 383
Het afdrukresultaat is niet goed ................................................................................................................... 385
Het papier krult om of is gekreukeld ............................................................................................................ 392
Papier wordt niet goed ingevoerd ................................................................................................................ 394
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost ......................................................................................... 395
354
Problemen oplossen
Problemen oplossen
0XEC-05F
Als er een probleem optreedt, raadpleegt u dit hoofdstuk om oplossingen te zoeken voordat u contact opneemt met
Canon.
◼ Papierstoringen
Als er papier vastloopt, raadpleegt u
Papierstoringen verhelpen(P. 357) om het vastgelopen papier te verwijderen.
◼ Er wordt een bericht of foutcode weergegeven
Als het scherm een bericht of foutcode (drie cijfers) weergeeft, raadpleegt u de volgende gedeeltes.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 364)
Er wordt een foutcode weergegeven(P. 373)
◼ Veelvoorkomende problemen
Als u denkt dat het apparaat niet goed werkt, raadpleegt u de volgende gedeeltes voordat u contact opneemt met
Canon.
Veelvoorkomende problemen(P. 375)
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
Problemen bij het afdrukken(P. 380)
◼ Afdrukresultaat is niet goed
Raadpleeg
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 383) als het afdrukresultaat niet naar wens is.
◼ Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
Als een probleem blijft optreden, leest u
contactgegevens.
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 395) voor
355
Problemen oplossen
356
Problemen oplossen
Papierstoringen verhelpen
0XEC-05H
Als het papier is vastgelopen, wordt <Papier vastgelopen.> weergegeven op het scherm*. Druk op
om eenvoudige
oplossingen weer te geven. Als u de procedures op het scherm niet goed begrijpt, raadpleegt u de volgende gedeeltes
om storingen te verhelpen.
* Als de oplossing niet wordt weergegeven, druk dan op
en selecteer dan <Foutgegevens/melding> om de
oplossing weer te geven.
● <Verwijder papier uit MF-lade.>
Papierstoringen in de multifunctionele lade(P. 358)
● <Open lade 1.>
<Open lade 2.>
Papierstoringen in de papierlade(P. 358)
● <Open de bovenklep achter.>
Papierstoringen aan de achterzijde(P. 359)
● <Open de voorklep.>
Papierstoringen in het apparaat(P. 360)
● <Trek lade 1 eruit.>
Papierstoringen bij de transportgeleider voor duplex afdrukken(P. 362)
Als u het vastgelopen papier gaat verwijderen, moet u het apparaat niet uitschakelen
● Als u dat doet, gaan de afdrukgegevens namelijk verloren.
Als het papier scheurt
● Zorg dat u alle papierresten verwijdert om te voorkomen dat het apparaat opnieuw vastloopt.
Als zich herhaaldelijk papierstoringen voordoen
● Waaier de papierstapel uit en tik de uiteinden op een vlak oppervlak om het papier uit te lijnen voordat u het
in het apparaat plaatst.
● Controleer of het papier wel geschikt is voor het apparaat.
Papier(P. 448)
● Controleer of er geen papierresten zijn achtergebleven in het apparaat.
Trek het vastgelopen document of papier niet hardhandig uit het apparaat
● Hierdoor kunnen inwendige onderdelen beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk. Wanneer een probleem niet kan worden
opgelost(P. 395)
357
Problemen oplossen
Papierstoringen in de multifunctionele lade
Als er zich papier in de lade bevindt, verwijder het dan eerst. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden
verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de
melding aangeeft.
1
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
2
Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, drukt u op
selecteren. Druk vervolgens op
/
om <Ja> te
.
Papierstoringen in de papierlade
Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de
procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
Trek de papierlade uit.
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
● Als de optionele papiertoevoer (lade 2) is bevestigd, trekt u het papier op dezelfde manier uit het apparaat.
358
Problemen oplossen
3
Plaats de papierlade.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinstellingen te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt
een bevestigingsscherm. Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
4
Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, drukt u op
selecteren. Druk vervolgens op
/
om <Ja> te
.
Papierstoringen aan de achterzijde
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden
verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.
1
Verwijder het vastgelopen papier in de bovenklep achterzijde.
1
Open de bovenklep achterzijde.
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
3
Sluit de bovenklep achterzijde.
359
Problemen oplossen
2
Verwijder het vastgelopen papier uit de duplex-eenheid.
1
Open de onderklep achterzijde.
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
3
Sluit de onderklep achterzijde.
3
Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, drukt u op
selecteren. Druk vervolgens op
/
om <Ja> te
.
Papierstoringen in het apparaat
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden
verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.
1
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
2
Open de voorklep door op de knop te drukken.
360
Problemen oplossen
3
Verwijder de tonercassette.
4
Houd de groene knop ingedrukt en til de transportgeleiding op.
● Haal uw handen pas van de transportgeleider nadat deze weer in de uitgangspositie staat in stap 6.
5
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
● Verwijder het vastgelopen papier in een zo horizontaal mogelijke positie om te voorkomen dat nietgefixeerde toner eraf valt.
6
Zet de transportgeleider behoedzaam terug.
7
Houd de groene knop vast en open de rolklep.
361
Problemen oplossen
8
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
9
Zet de rolklep behoedzaam terug.
10
Installeer de tonercartridge.
● Duw hem helemaal terug tot hij niet meer verder kan.
11
Sluit de klep aan de voorzijde.
Papierstoringen bij de transportgeleider voor duplex afdrukken
Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de
procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
Trek de papierlade uit.
362
Problemen oplossen
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
3
4
Houd de groene knop ingedrukt en druk de transportgeleiding voor duplex
afdrukken neer.
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Pak de linker en rechter zijhendels van de overdrachtgeleiding voor duplex
afdrukken vast en plaats hem terug.
● Sluit de geleider helemaal tot hij vastklikt.
5
Plaats de papierlade.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinstellingen te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt
een bevestigingsscherm. Melden om papierinstellingen te controleren(P. 350)
6
Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, drukt u op
selecteren. Druk vervolgens op
.
363
/
om <Ja> te
Problemen oplossen
Er wordt een foutbericht weergegeven
0XEC-05J
Als er een fout optreedt, bijvoorbeeld er is een storing in het verwerken van de afdruktaak of het geheugen raakt vol,
verschijnt er een bericht op het scherm. In de volgende lijst worden deze foutberichten toegelicht.
Kan het certificaat van de authenticatieserver niet analyseren.
Het certificaat van de authenticatie-server kan ongeldig zijn, of het certificaat kan een formaat hebben
dat niet geschikt is voor de printer.
● Controleer het certificaat van de authenticatie-server.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
Kan toegangspunt niet vinden.
Tijdens het automatisch instellen met WPS, is binnen de ingestelde periode geen draadloze router
gevonden.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 138)
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 140)
Er is handmatig een SSID of netwerksleutel van een draadloze router ingevoerd, maar de invoer is
onjuist.
● Controleer de SSID en de netwerksleutel en voer de juiste waarden nogmaals in.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
De draadloze router is niet gevonden als gevolg van onjuiste instellingen van het netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
● Als het probleem blijft optreden, controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Einde gebr.duur cartr. Vervanging aanbevolen.
De tonercartridge is bijna helemaal leeg.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Wijzig het authenticatiewachtwoord.
Het wachtwoord is niet meer geldig.
● Stel een nieuw wachtwoord in.
364
Problemen oplossen
Controleer de authenticatie-instellingen.
De authenticatiemethode die is ingesteld op het apparaat komt niet overeen met de
authenticatiemethode die is ingesteld op de RADIUS-server.
● Controleer dat op dit apparaat en op de RADIUS-server dezelfde authenticatiemethode is ingesteld, en stel
de juiste authenticatiemethode in.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
Kan geen verbinding maken in toegangspuntmodus.
Verbinding in de Toegangspuntmodus is niet tot stand gekomen als gevolg van een fout.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer het opnieuw. Als u dan nog geen verbinding kunt maken, probeer
dan of het helpt het apparaat kort uit te schakelen.
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
Kan geen verbinding maken met het draadloze LAN.
Draadloos LAN communicatie is niet tot stand gekomen als gevolg van een fout.
● Wacht even en probeer het daarna opnieuw. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, zet het
apparaat dan uit en weer aan.
Kan geen verbinding maken via draadloos LAN.
De verbinding is mislukt vanwege een fout tijdens het instellen van de draadloos LAN verbinding.
● Start de machine opnieuw op en geef de instellingen nogmaals op.
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
● Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de draadloze LAN-verbinding hebt gecontroleerd,
controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Kan niet verbinden via WPS.
Tijdens het automatisch instellen met WPS is de verbinding door een fout mislukt.
● Wacht even en probeer het daarna opnieuw. Als het probleem blijft optreden, controleert u of de
draadloze router wel ondersteuning biedt voor WPS.
Als WPS wordt ondersteund:
Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
Als WPS niet wordt ondersteund:
365
Problemen oplossen
Stel het apparaat in met behulp van een andere verbindingsmethode.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
Kan geen verbinding maken. Controleer de PSK-instellingen.
De netwerksleutel (PSK) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet
goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (PSK) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u de netwerksleutel hebt gecontroleerd, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
Geen verbinding. Max. aant. verb. met toegangspunt bereikt
U hebt geprobeerd verbinding te maken met een draadloos LAN router waarop het maximale aantal
toestellen al is aangesloten.
● Verminder het aantal toestellen (clients) dat op de draadloos LAN router is aangesloten. Zie voor
informatie over het maximale aantal toestellen dat kan worden aangesloten op een draadloos LAN
router, de betreffende instructiehandleiding of neem contact op met de fabrikant.
Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.
Binnen de vooraf vastgelegde tijdsduur kon geen enkel mobiel toestel worden waargenomen.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
Kan geen reiniging uitvoeren.
Er is papier vastgelopen tijdens het reinigen.
● Verwijder het vastgelopen papier, plaats het papier op de juiste manier en voer de reinigingsprocedure
nogmaals uit.
Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Fixeereenheid(P. 401)
Er is nog onvoldoende toner beschikbaar voor het reinigen van de fixeereenheid.
● Er wordt namelijk een hoeveelheid toner verbruikt tijdens het reinigen. Vervang de tonercartridge en voer
de reinigingsprocedure nogmaals uit.
Tonercartridges vervangen(P. 403)
366
Problemen oplossen
Kan open systeem- auth. niet uitv. Controleer WEP-inst.
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Open systeem>, maar die van een draadloze
router op "Gedeelde sleutel".
● Maak opnieuw verbinding door de WEP-verificatiemethode handmatig te wijzigen in <Gedeelde sleutel>.
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
Het MAC-adres van het apparaat is geweigerd omdat het MAC-adresfilter is ingesteld op een draadloze
router.
● Stel op de draadloze router in dat het MAC-adres van het apparaat en van uw computer wordt
geaccepteerd. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerktoestellen of neem
contact op met de fabrikant. Als u het MAC-adres van het apparaat wilt controleren, drukt u op
selecteert u <Netwerkinstellingen>
<Instellingen draadloos LAN>
<Verbindingsinformatie>.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 162)
Kan auth. m. ged. Sleutel niet uitv. Controleer WEP-inst.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de
machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op "Open systeem".
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Directe verbinding beëindigd.
Verbinding tussen het apparaat en het mobiele toestel werd verbroken.
● Directe verbinding opnieuw realiseren.
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125)
Plaats de tonercartridge.
De tonercassette is niet of niet juist ingesteld.
● Stel de tonercartridge goed in.
367
Problemen oplossen
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Fout. Niet-Canon-cart. niet gedekt door gar. Hoev. inkt in cartr. niet correct
weergeg. Sluiten: druk OK
Er is misschien een tonercartridge niet goed is geïnstalleerd of deze werkt niet goed.
● Plaats de tonercartridge opnieuw. Als door het opnieuw plaatsen van de tonercartridge de fout niet
verdwijnt, werkt de tonercartridge misschien niet goed. Neem contact op met de winkel waar u de
tonercartridge hebt aangeschaft of vraag advies aan een Canon Customer Help Center.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
De tonercartridge die u gebruikt is misschien niet een origineel Canon-product.
● Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 451)
Google Cloudpr. niet besch. Serverauth.fout
Serverauthenticatie voor Cloud afdrukken mislukte. Of, het verkrijgen van gegevens voor registratie
mislukte.
● Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
Instellingen datum en tijd(P. 313)
Google Cloudpr. niet besch. Servercomm.fout
Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.
● Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 135)
● Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een
firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
● Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het
apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
Een proxy instellen(P. 232)
Onjuist aantal tekens/ongeldige tekens ingevoerd.
De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.
● Controleer de netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de
sleutel opnieuw in op de machine. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw
netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
368
Problemen oplossen
Geh. vol. Bekijk fout m. statusmonitortoets.
Het geheugen is vol geraakt met afdrukgegevens die door fouten niet kunnen worden afgedrukt.
● Voor de documenten met fouten, selecteert u <Fout overslaan> of annuleert u het afdrukken van deze
documenten.
Afdrukken annuleren(P. 75)
Geheugen vol. Beveil. afdrukopdr. verwerk.
Het geheugen is vol geraakt door beveiligde documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Verwijder de beveiligde documenten die in het geheugen zijn opgeslagen.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 112)
Geen papier
Er bevindt zich geen papier in de papierlade of de multifunctionele lade.
● Hier plaatst u het papier.
Papier plaatsen(P. 35)
Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.
● Rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt op papier van het formaat A4 of Letter. Laad papier van het
formaat A4 of Letter en stel dit formaat in. Stel het type papier in op <Normaal>, <Normaal L>,
<Gerecycled>, <Kleur>, of <Zwaar 1>, afhankelijk van het papier dat is geladen.
Papier plaatsen(P. 35)
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Geen antwoord van de bestemming.
Er kan een netwerkkabel zijn losgeraakt, of er kan iets mis zijn in een schakelaar.
● Controleer de status van de netwerkkabels en schakelaars.
Geen respons van host.
Het apparaat is niet op de juiste manier verbonden met een netwerk.
● Controleer de instellingen van de machine en het netwerk, en maak opnieuw verbinding.
Verbinding maken met een netwerk(P. 132)
369
Problemen oplossen
Niet-Canon-cart. niet gedekt door gar. Hoev. inkt in cartr. niet correct
weergeg. Sluiten: druk OK
De tonercartridge die u gebruikt is misschien niet een origineel Canon-product.
● Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 451)
Papier vastgelopen.
Er is papier vastgelopen.
● Verwijder het vastgelopen papier en druk opnieuw af (mogelijk wordt het afdrukken automatisch verder
uitgevoerd).
Papierstoringen verhelpen(P. 357)
Bereid een cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort worden vervangen.
● Schud de tonercartridge om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. U kunt het beste de
tonercartridge vervangen als u grote hoeveelheden documenten afdrukt.
De toner opmaken(P. 405)
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Afdrukken is beperkt.
Afdrukken is uitgeschakeld in Afdelings-ID beheer.
● Meld u aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken niet is uitgeschakeld. Neem voor een Afdelings-ID
en pincode contact op met uw Beheerder.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
Stel de juiste authenticatiegegevens in.
De informatie over client-authenticatie (sleutelpaar en certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord, of
CA-certificaat) is niet goed ingesteld.
● Controleer de opgegeven authenticatiemethode en authenticatie-informatie (sleutelpaar en certificaat,
gebruikersnaam en wachtwoord en CA-certificaat).
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 272)
370
Problemen oplossen
Stel de benodigde gegevens voor authenticatie in.
De IEEE 802.1X-authenticatie is niet goed geconfigureerd.
● Configureer de IEEE 802.1X op de juiste manier vanaf de UI op afstand.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
Frm past niet bij inst
Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen
papierformaat.
● Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het
formaat van het geladen papier.
Het geladen papier gebruiken
Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.
Papier laden zonder de instellingen te wijzigen
Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>.
Papier plaatsen(P. 35)
● Controleer dat de papiergeleiders in de papierlade in de juiste positie zijn gezet.
Papier plaatsen(P. 35)
Het certificaat van de authenticatieserver is verlopen.
Het server-certificaat dat is verstuurd vanaf de RADIUS-server is niet meer geldig.
● Controleer gedurende welke periode het server-certificaat op de RADIUS-server geldig is.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
Het certificaat van de authenticatieserver is niet juist.
Er is geen CA-certificaat geregistreerd in de printer dat geschikt
is voor het certificaat van de authenticatie-server.
● Controleer dat er een CA-certificaat is geregistreerd printer dat geschikt is voor het certificaat van de
authentication-server.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
371
Problemen oplossen
De papierladegeleider staat mogelijk niet in de juiste positie. Pas de geleider
aan het formaat van het geplaatste papier aan.
De papiergeleiders in de papierlade zijn niet correct in gesteld.
● Stel de papiergeleiders in de papierlade correct in.
Papier in de papierlade plaatsen(P. 37)
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de
machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op "Open systeem".
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Gebruik externe UI om nodige info voor auth. in te stellen.
De IEEE 802.1X-instellingen zijn onjuist.
● Controleer of [Loginnaam] juist is ingesteld.
● Controleer of het selectievakje [Gebruik TLS], [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] is ingeschakeld.
● Als TLS wordt gebruikt, moet er een sleutelpaar zijn geregistreerd.
● Als u TTLS of PEAP gebruikt, moeten een gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 253)
372
Problemen oplossen
Er wordt een foutcode weergegeven
0XEC-05K
Als het afdrukken niet wil vanwege een fout, toont het afdruklogscherm een driecijferige foutcode. Raadpleeg de
volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen weer te geven.
#037
Het geheugen is vol.
● Als er een afdruktaak in de wachtrij staat, wacht u tot de taak is voltooid en probeert u opnieuw af te
drukken.
● Als u een document met veel pagina's wilt afdrukken, verstuur het document dan in kleinere delen.
#099
Het afdrukken werd geannuleerd.
● Wanneer u een bewerking annuleert, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een
foutsituatie. Probeer desgewenst de documenten opnieuw af te drukken.
#701
Authenticatie is mislukt omdat er een ongeldige Afdelings-ID of pincode is ingevoerd terwijl de functie
Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld.
● Voer de juiste afdelings-id en pincode in.
Er is geprobeerd de machine te gebruiken zonder een Afdelings-ID in te voeren, terwijl taken met
onbekende ID's (waarmee handelingen uitgevoerd kunnen worden zonder Afdelings-ID en pincode)
uitgeschakeld zijn in het Afdelings-ID-beheer.
● Meld u in de systeembeheerdersmodus aan bij de UI op afstand en verwijder de beperkingen voor taken
met onbekende id's.
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 217)
#852
De machine wordt onverwachts uitgeschakeld.
● Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
373
Problemen oplossen
#853
Een document kan niet worden afgedrukt omdat de hoeveelheid gegevens groter is dan de
verwerkingslimiet van het apparaat.
● Het is mogelijk dat het apparaat geen documenten met een groot aantal pagina's kan afdrukken. Druk
minder pagina's tegelijk af of druk pas af als er geen taken meer in de wachtrij staan of als er geen
documenten worden afgedrukt. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, controleert u de documentgegevens
op fouten.
Het afdrukken is geannuleerd vanaf de computer.
● Als u een bewerking annuleert wanneer de afdrukgegevens vanaf een computer naar het apparaat
worden verzonden, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een foutsituatie. Geef
desgewenst een nieuwe afdrukopdracht.
Een nog niet afgedrukt beveiligd document is verwijderd.
● Als een beveiligd document niet binnen de ingestelde tijd (standaard 30 minuten) is afgedrukt, wordt het
document uit het geheugen verwijderd. Verstuur het beveiligde document opnieuw en druk het binnen de
ingestelde tijd af.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 112)
Er is geprobeerd af te drukken met de functie Beveiligde afdruk terwijl deze functie niet beschikbaar is.
● Als <Instellingen beveiligde afdruk> is ingesteld op <Uit>, kunt u Beveiligde afdruk niet gebruiken.
Selecteer <Aan> voor de instelling en druk opnieuw af.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 112)
● Druk het document af zonder Beveiligd afdrukken te gebruiken.
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
U hebt geprobeerd een bestand af te drukken dat beschadigd is of niet geschikt.
● Controleer het bestand en probeer het opnieuw.
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
#861
Het afdrukken van een document is mislukt omdat een printerstuurprogramma is gebruikt dat niet
geschikt is voor deze machine.
● Druk het document af met het printerstuurprogramma voor deze machine.
Basisbewerkingen met de printer(P. 70)
Het afdrukken van een document is mislukt vanwege een fout in de gegevens.
● Controleer de documentgegevens op fouten.
#863
Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken vanaf een computer.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan. Probeer opnieuw af te
drukken nadat de machine opnieuw is opgestart.
374
Problemen oplossen
Veelvoorkomende problemen
0XEC-05L
Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van de machine, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u
contact met ons opneemt. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of
met de Canon-helpdesk.
Controleer de volgende punten
Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?
● Als het apparaat is ingeschakeld maar niet reageert, zet het dan uit, controleer of het netsnoer goed is
aangesloten en zet het apparaat weer aan. Zie 'Aan de slag' voor informatie over het aansluiten van het
netsnoer.
Meegeleverde documentatie(P. 464)
Zijn de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?
● Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten.
Onderdelen en de bijbehorende functies(P. 16)
Is de sluimermodus geactiveerd?
● Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te
besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren.
Als u de slaapstand wilt uitschakelen, drukt u op
.
Wordt er een bericht weergegeven op het scherm?
● Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 364)
Als het probleem blijft optreden
Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.
Problemen met installatie/instellingen(P. 376)
Problemen bij het afdrukken(P. 380)
375
Problemen oplossen
Problemen met installatie/instellingen
0XEC-05R
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 375) .
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding(P. 376)
Probleem met de USB-verbinding(P. 379)
Probleem met de printserver(P. 379)
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding
Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
● Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. De volgende combinaties
zijn wel mogelijk: USB-kabel en een draadloos LAN of een USB-kabel en een bekabeld LAN.
De externe UI wordt niet weergegeven.
● Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
De UI op afstand uitschakelen(P. 237)
● Als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN, controleert u of het Wi-Fi lampje brandt en of het IPadres juist is ingesteld. Start de externe UI vervolgens opnieuw.
Bedieningspaneel(P. 24)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
● Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het
IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 135)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
● Gebruikt u een proxyserver? Voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de
adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van
de webbrowser.
● Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres
verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel
<IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 222)
IPv4-adresfilter(P. 346)
IPv6-adresfilter(P. 346)
MAC-adresfilter(P. 347)
Er kan geen verbinding met het netwerk tot stand worden gebracht.
● Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
IP-adressen instellen(P. 153)
● Als u het apparaat op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of het apparaat correct is
geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
376
Problemen oplossen
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN(P. 378)
U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
U kunt niet afwisselend de verbindingsmethode bekabeld LAN en draadloos
LAN gebruiken.
● Hebt u op het bedieningspaneel van het apparaat ook gekozen voor Bekabeld LAN of Draadloos LAN? Dat is
noodzakelijk om het apparaat te laten overschakelen naar uw selectie.
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 134)
U weet niet wat de SSID of netwerksleutel is van de draadloze router waarmee
u verbinding wilt maken. De SSID wordt niet op het scherm weergegeven.
● Kijk of de SSID wordt vermeld op de draadloze router zelf of op de verpakking.
● Controleer de SSID of de netwerksleutel van de draadloze LAN-router met behulp van “Canon MF/LBP
Wireless Setup Assistant” (Canon MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen).
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
De SSID van de draadloze router die moet worden aangesloten, wordt niet
weergegeven in de lijst met toegangspunten.
● Controleer of de SSID juist is.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 150)
● Als de SSID van de draadloze router verborgen is (met behulp van een stealth-modus*), stelt u de SSID zo in
dat deze zichtbaar is op de draadloze router.
*
Een modus die de automatische SSID-detectie van andere apparaten uitschakelt.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN(P. 378)
Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter
is aangesloten op het netwerk).
● Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten
niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de
instellingen juist zijn.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de
hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk
waarop het apparaat is aangesloten.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van
de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u
of de instellingen juist zijn.
377
Problemen oplossen
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN
Controleer de status van uw computer.
● Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
● Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed
aangesloten?
● Is de draadloze router ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande items hebt
gecontroleerd:
● Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het
netwerk.
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
● Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router.
● Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router?
● Zijn er obstakels zoals muren tussen het apparaat en de draadloze router?
● Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven
uitzenden in de buurt van het apparaat?
Voer een van de volgende instellingen opnieuw uit.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 138)
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 140)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 143)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 146)
Wanneer u de verbinding handmatig moet instellen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voert u de vereiste informatie voor de
verbinding van de draadloze LAN handmatig in ( De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen
op te geven(P. 146) ).
● ELKE verbindingsweigering* wordt geactiveerd.
378
Problemen oplossen
● De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
● De stealth-modus wordt geactiveerd.
*
Een functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden
aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.
Wanneer u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
● Het filteren van gegevenspakketten op MAC-adres is ingesteld.
● Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of
de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
Probleem met de USB-verbinding
Kan niet communiceren.
● Verander de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
● Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
Probleem met de printserver
U kunt de printserver om op aan te sluiten, niet vinden.
● Zijn de printserver en de computer op de juiste manier met elkaar verbonden?
● Draait de printserver?
● Hebt u de juiste gebruikersrechten om aan te sluiten op de printserver? Als u het niet zeker weet, neem dan
contact op met de beheerder van de server.
● Is [Netwerk zoeken] ingeschakeld? (Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012)
[Netwerk zoeken] inschakelen(P. 483)
U kunt geen verbinding maken met een gedeelde printer.
● Verschijnt het apparaat op het netwerk tussen de printers van de printserver? Als het niet verschijnt, neem
dan contact op met de beheerder van netwerk of server.
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 484)
379
Problemen oplossen
Problemen bij het afdrukken
0XEC-05S
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 375) .
Het afdrukresultaat is niet naar tevredenheid. Het papier is gekreukeld of
gekruld.
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 383)
U kunt niet afdrukken.
● Kunt u een Windows testpagina afdrukken? Als u een Windows testpagina kunt afdrukken, is er geen
probleem met het apparaat of het printerstuurprogramma. Controleer de afdrukinstellingen van uw
toepassing.
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 485)
Als u geen testpagina kunt afdrukken, controleer dan het volgende, afhankelijk van uw omgeving.
Draadloos LAN verbinding
● Controleer de verbindingsstatus (signaalsterkte) van het draadloos LAN.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
Als de verbinding slecht is, probeer dan het volgende.
● Verander het kanaal van uw draadloos LAN router. Als u meer dan één router hebt, stel de kanalen dan
zodanig in dat er minimaal vijf kanalen afzonderlijk zijn.
● Als u het draadloos zendvermogen van uw draadloos LAN router kunt veranderen, verhoog het dan.
● In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN, gebruiken de computer en dit apparaat
dan dezelfde router-SSID? In het geval ze verschillend zijn, stel dan de apparaatinstellingen voor de
draadloos LAN-verbinding.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 161)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 489)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
Als u verbindingsinstellingen realiseert voor draadloos LAN
● Als de draadloos LAN router selecteert u degene met de SSID waarop de computer is aangesloten.
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 487)
Printerpoorten configureren(P. 169)
● Wordt communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als IP-adressen onjuist zijn ingevoerd,
kunt u geen toegang krijgen tot het apparaat. In dat geval moet u met behulp van het bedieningspaneel
<IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 222)
IPv4-adresfilter(P. 346)
IPv6-adresfilter(P. 346)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
380
Problemen oplossen
● Installeer
het
printerstuurprogramma
printerstuurprogramma.
opnieuw
conform
de
Installatiehandleiding
● U kunt afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Bedraad LAN-verbinding
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 487)
Printerpoorten configureren(P. 169)
● Is communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres
verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het
bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 222)
IPv4-adresfilter(P. 346)
IPv6-adresfilter(P. 346)
MAC-adresfilter(P. 347)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer
het
printerstuurprogramma
printerstuurprogramma.
opnieuw
conform
de
Installatiehandleiding
● U kunt afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
USB verbinding
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen bruikbare poort is of u het niet zeker weet, installeer dan
het printerstuurprogramma opnieuw conform de Installatiehandleiding printerstuurprogramma. Als u het
printerstuurprogramma opnieuw installeert, wordt de juiste poort automatisch gemaakt.
De printerpoort controleren(P. 487)
● Is bidirectionele communicatie ingeschakeld? Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer
opnieuw.
Bidirectionele communicatie controleren(P. 488)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Sluit aan op een andere USB-poort van de computer.
● Kunt u afdrukken vanaf een USB-poort naar een andere computer? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf
andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Via printserver
● Kunt u afdrukken vanaf de printserver? Als u kunt afdrukken vanaf de printserver, controleer dan de
verbinding tussen de printserver en uw computer.
Probleem met de printserver(P. 379)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer
het
printerstuurprogramma
printerstuurprogramma.
opnieuw
conform
de
Installatiehandleiding
● U kunt afdrukken vanaf andere computers via de printserver? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Het afdrukken gaat langzaam. * (LBP252dw)
● Schakel Beveiligd afdrukken uit als u deze functie niet gebruikt.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 115)
381
Problemen oplossen
* Als het geheugen bijna vol is, wordt de machine trager, net zoals bij een computer. Er is dus geen sprake van een
foutsituatie.
U kunt niet afdrukken met Google Cloudprinter.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 460)
Het duurt een tijd voordat het afdrukken start.
● Hebt u afgedrukt op smal papier? Nadat u hebt afgedrukt op smal papier, kan het apparaat afkoelen om de
afdrukkwaliteit te handhaven. Daarom kan het een tijdje duren voordat de volgende taak wordt afgedrukt.
Wacht tot het apparaat klaar is om af te drukken. Het afdrukken wordt uitgesteld tot de temperatuur in het
apparaat is gedaald.
Er wordt een leeg vel afgegeven (niets afgedrukt).
● Trok u het afdichtingstape naar buiten toen u de tonercartridge laadde? Als u het niet naar buiten trok, doe
dat dan alsnog en laad de tonercartridge opnieuw.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
382
Problemen oplossen
Als u niet goed kunt afdrukken
0XEC-05U
Probeer de volgende oplossingen als het afdrukresultaat te wensen overlaat, of als het papier gekreukeld is of
omkrult. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canonhelpdesk.
Vlekken aan de onderzijde van
afdrukken(P. 385)
Lege gebieden bevatten
zogenaamde nabeelden(P. 387)
Er verschijnen strepen / het
afdrukken is ongelijk(P. 388)
Er verschijnen vlekken op
afdrukken(P. 385)
Afdrukken zijn vaag(P. 387)
Er verschijnen witte
vlekken(P. 389)
383
Vlekken en spetters(P. 386)
Een deel van de pagina wordt
niet afgedrukt(P. 388)
Er verschijnen zwarte
vlekken(P. 389)
Problemen oplossen
Achterzijde van het papier is
vlekkerig(P. 390)
Het papier krult(P. 392)
De afgedrukte streepjescode kan
niet worden gelezen(P. 390)
Het papier kreukelt(P. 392)
Papier wordt niet ingevoerd of er
worden twee of meer vellen
tegelijk ingevoerd (P. 394)
Afdrukken zijn scheef(P. 394)
384
Problemen oplossen
Het afdrukresultaat is niet goed
0XEC-05W
Als het apparaat van binnen vies is, kan dit gevolgen hebben voor het afdrukresultaat. Reinig het apparaat zorgvuldig.
Het apparaat reinigen(P. 399)
Vlekken aan de onderzijde van afdrukken
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer de ondersteunde papiertypes die u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de
instellingen voor het formaat en type papier goed op.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als in het printerstuurprogramma een marge is ingesteld op Geen. De
marges binnen de eerste 5 mm vanaf de respectieve papierranden kunnen niet worden bedrukt (voor
enveloppen, de onderste en bovenste marges binnen de eerste 10 mm vanaf de onder-/bovenrand
kunnen niet worden bedrukt). Zorg ervoor dat de marges rond het document groot genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
Er verschijnen vlekken op afdrukken
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
385
[Uit]
Problemen oplossen
Verschijnen er verticale strepen afhankelijk van de papiersoort of de
bedrijfsomgeving?
● Verander de instelling voor [Speciale afdrukaanpassing A]. Het verbeterende effect is het laagst met
[Modus 1] en het hoogst met [Modus 4]. Probeer de instelling uit, te beginnen met [Modus 1].
Instelling in het printerstuurprogramma
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Speciale afdrukaanpassing A]
Selecteer de modus
Instellingen in het Menu Instellingen op het bedieningspaneel realiseren
Speciale afdrukmodus A(P. 341)
● Bij het afdrukken vanaf de computer heeft de instelling in het printerstuurprogramma voorrang. Als de
instelling van [Grafische modus] in het printerstuurprogramma is veranderd in [UFR II-modus], heeft de
instelling in het bedieningspaneel voorrang.
● Dit item kan niet worden ingesteld als <Modus streepjescodeaanpassing> is ingesteld instelt op een
waarde tussen <Modus 1> en <Modus 3>. Modus streepjescodeaanpassing(P. 323)
● Afdrukdichtheid zal lichter zijn als u een grotere verbetering selecteert. Het kan ook leiden tot scherpe
randen en ruwere details.
● Als het probleem niet kan worden opgelost, ondanks dat dit item is ingesteld, stel dan <Speciale
afdrukmodus D> in op <Aan>. Speciale afdrukmodus D(P. 343)
Verschijnen er strepen, onmiddellijk nadat u de tonercartridge hebt
vervangen of wanneer u na lange tijd voor de eerste keer afdrukt?
● Verander de instelling voor <Speciale afdrukmodus B>. Het verbeterende effect is het laagst met <Modus
1> en het hoogst met <Modus 3>. Probeer de instelling uit, te beginnen met <Modus 1>.
Speciale afdrukmodus B(P. 342)
● Afdruksnelheid wordt lager als u een sterkere verbetering selecteert.
Vlekken en spetters
Verschijnen er vlekken op afdrukken, afhankelijk van het papiertype of de
omgevingscondities (nader bepaald: als u afdrukt op zwaar papier of het
apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt)?
● Stel <Speciale afdrukmodus U> in op <Aan>.
Speciale afdrukmodus U(P. 341)
386
Problemen oplossen
● Als u dit item op <Aan> instelt, kan de afdrukkwaliteit lager zijn, afhankelijk van het papiertype of de
omgevingscondities (nader bepaald: als u afdrukt op licht papier of het apparaat in een omgeving met
hoge luchtvochtigheid gebruikt).
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Afdrukken zijn vaag
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Neem de tonercassette uit het apparaat, schud deze vijf of zes keer voorzichtig heen en weer om de toner
gelijkmatig te verspreiden en plaats de tonercassette weer terug.
De toner opmaken(P. 405)
387
Problemen oplossen
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt
Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?
● Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat ertoe leiden dat een gedeelte van het
document niet wordt afgedrukt.
Papier plaatsen(P. 35)
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als in het printerstuurprogramma een marge is ingesteld op Geen. De
marges binnen de eerste 5 mm vanaf de respectieve papierranden kunnen niet worden bedrukt (voor
enveloppen, de onderste en bovenste marges binnen de eerste 10 mm vanaf de onder-/bovenrand
kunnen niet worden bedrukt). Zorg ervoor dat de marges rond het document groot genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
Er verschijnen strepen / het afdrukken is ongelijk
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
Fixeereenheid(P. 401)
388
[Uit]
Problemen oplossen
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Neem de tonercassette uit het apparaat, schud deze vijf of zes keer voorzichtig heen en weer om de toner
gelijkmatig te verspreiden en plaats de tonercassette weer terug.
De toner opmaken(P. 405)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Er verschijnen witte vlekken
Gebruikt u papier dat vochtig is geweest?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier plaatsen(P. 35)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
Er verschijnen zwarte vlekken
389
Problemen oplossen
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
Fixeereenheid(P. 401)
Achterzijde van het papier is vlekkerig
Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de
afdrukgegevens?
● Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
Fixeereenheid(P. 401)
De afgedrukte streepjescode kan niet worden gelezen
Gebruikt u een kleine streepjescode of een streepjescode met dikke lijnen?
● Vergroot de streepjescode.
● Als de streepjes van de streepjescode haaks op de uitvoerrichting van het papier staan, draai de afbeelding
dan 90 graden om ervoor te zorgen dat de streepjes parallel aan de uitvoerrichting van het papier liggen.
● Als het probleem zich blijft voordoen, ook nadat u de bovenstaande handeling hebt verricht, verander dan de
modus met behulp van [Modus Barcodeaanpassing]. Het verbeterende effect is het laagst met [Modus 1] en
het hoogst met [Modus 3]. Probeer de instelling uit, te beginnen met [Modus 1].
Instelling in het printerstuurprogramma
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Modus Barcodeaanpassing]
Instellingen in het Menu Instellingen op het bedieningspaneel realiseren
390
Selecteer de modus
Problemen oplossen
Modus streepjescodeaanpassing(P. 323)
● Afdrukdichtheid wordt lichter als u een sterkere verbetering selecteert.
● Bij het afdrukken vanaf de computer heeft de instelling in het printerstuurprogramma voorrang. Als de
instelling van [Grafische modus] in het printerstuurprogramma is veranderd in [UFR II-modus] en
[Modus Barcodeaanpassing] is veranderd in [Standaardwaarde printer], heeft de instelling in het
bedieningspaneel voorrang.
● Als u [Modus Barcodeaanpassing] instelt op een waarde tussen [Modus 1] en [Modus 3], wordt [Speciale
afdrukaanpassing A] automatisch ingesteld op [Uit].
391
Problemen oplossen
Het papier krult om of is gekreukeld
0XEC-05X
Het papier kreukelt
Is het papier goed geplaatst?
● Als de stapel papier hoger is dan de markering of voor het maximale aantal vellen of schuin in de lade ligt,
kunnen er kreukels of vouwen ontstaan.
Papier plaatsen(P. 35)
Gebruikt u papier dat vochtig is geweest?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier plaatsen(P. 35)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Het papier krult
Gebruikt u papier dat vochtig is geweest?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier plaatsen(P. 35)
● Als de huidige instelling van <Type papier>, <Normaal> is, verander deze dan in <Normaal L>
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
392
Problemen oplossen
● Verander de instelling voor <Speciale afdrukmodus V>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2>
dan met <Modus 1>. Probeer eerst de instelling met <Modus 1>.
Speciale afdrukmodus V(P. 342)
Afdruksnelheid wordt lager als u een sterkere verbetering selecteert.
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
Het type en formaat papier opgeven(P. 50)
393
Problemen oplossen
Papier wordt niet goed ingevoerd
0XEC-05Y
Papier wordt niet ingevoerd of er worden twee of meer vellen tegelijk
ingevoerd
Is het papier goed geplaatst?
● Waaier de papierstapel goed uit, zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
● Controleer of het papier goed is geplaatst.
Papier plaatsen(P. 35)
● Controleer of het aantal vellen papier dat is geladen, geschikt is en of het juiste papier wordt gebruikt.
Papier(P. 448)
Papier plaatsen(P. 35)
● Controleer of er verschillende formaten en soorten papier door elkaar zijn geladen.
Afdrukken zijn scheef
Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, zijn de afdrukken scheef.
Papier plaatsen(P. 35)
394
Problemen oplossen
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
0XEC-060
Als u door het raadplegen van de informatie in dit hoofdstuk een probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
● Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of te repareren
Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de garantie vervalt.
◼ Als u contact opneemt met Canon
Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt als u contact met ons gaat opnemen:
● Productnaam (LBP252dw / LBP251dw)
● De naam en gegevens van de dealer waar u het apparaat hebt gekocht
● Details van het probleem (bijvoorbeeld welke bewerking u hebt uitgevoerd en wat het resultaat is)
● Het serienummer (10 alfanumerieke tekens op de achterzijde van het apparaat)
Het serienummer controleren vanaf het bedieningspaneel
U kunt ook controleren door
<Apparaatstatus>
<Serienummer>.
395
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud ......................................................................................................................................................... 397
Het apparaat reinigen ....................................................................................................................................... 399
Behuizing ..................................................................................................................................................... 400
Fixeereenheid ............................................................................................................................................... 401
Tonercartridges vervangen .............................................................................................................................. 403
De toner opmaken ....................................................................................................................................... 405
Tonercartridges vervangen .......................................................................................................................... 407
De machine verplaatsen ................................................................................................................................... 409
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren ..................................................................................................... 411
Afdrukdensiteit aanpassen ........................................................................................................................... 412
De afdrukpositie aanpassen ......................................................................................................................... 414
Rapporten en lijsten afdrukken ....................................................................................................................... 416
Statusrapport verbruiksartikelen .................................................................................................................. 417
Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst systeembeheer ............................................................................. 418
Afdelings-ID beheerrapport .......................................................................................................................... 419
IPSec-beleidslijst ........................................................................................................................................... 420
PCL-lettertypelijst ......................................................................................................................................... 421
PS-lettertypelijst(LBP252dw) ......................................................................................................................... 422
Aantal afdrukken weergeven ........................................................................................................................... 423
Een USB-geheugenapparaat gebruiken voor het opslaan / laden van geregistreerde gegevens ................ 424
Geregistreerde gegevens opslaan op een USB-geheugenapparaat ............................................................. 425
Geregistreerde gegevens laden van een USB-geheugenapparaat ................................................................ 427
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden ........................................................................................ 429
Menu initialiseren ......................................................................................................................................... 430
Sleutels en certificaten initialiseren .............................................................................................................. 432
396
Onderhoud
Onderhoud
0XEC-061
In dit hoofdstuk wordt het onderhoud van de machine beschreven, inclusief het reinigen van de machine en het
initialiseren van instellingen.
◼ Standaardreiniging
Het apparaat reinigen(P. 399)
● Het apparaat wordt vuil, zie
Behuizing(P. 400) .
● Strepen op afdrukken, zie
◼ Tonercartridges vervangen
Fixeereenheid(P. 401) .
Tonercartridges vervangen(P. 403)
● Als u de toner helemaal wilt opmaken, raadpleeg dan
opmaken(P. 405) .
● Zo vervangt u tonercartridges, zie
De toner
Tonercartridges vervangen(P. 407) .
◼ De machine verplaatsen
● Het apparaat verplaatsen voor onderhoud of voor een interne verhuizing, zie
De machine verplaatsen(P. 409) .
◼ Afdrukkwaliteit beheren
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren(P. 411)
● Als u de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid wilt aanpassen, raadpleeg dan
aanpassen(P. 412) .
● Als u de afdrukinstelling wilt aanpassen, raadpleeg dan
Afdrukdensiteit
De afdrukpositie aanpassen(P. 414) .
◼ Rapporten en lijsten afdrukken
● Instellingslijsten of dergelijke afdrukken, raadpleeg
afdrukken(P. 416) .
Rapporten en lijsten
◼ Het totale aantal afgedrukte pagina's controleren
Als u het totale pagina-aantal van de afdrukken wilt controleren, zie
397
Aantal afdrukken weergeven(P. 423) .
Onderhoud
◼ Geregistreerde data opslaan/laden
Als u de instellingsdata van het apparaat wilt opslaan of opgeslagen data wilt laden, raadpleeg dan
geheugenapparaat gebruiken voor het opslaan / laden van geregistreerde gegevens(P. 424) .
Een USB-
◼ Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Als u de instellingen wilt herstellen, zie
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden(P. 429) .
398
Onderhoud
Het apparaat reinigen
0XEC-062
Maak de machine regelmatig schoon om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt en om de machine veilig en
prettig te kunnen gebruiken. Lees eerst de veiligheidsinstructies door voordat u aan de slag gaat. Onderhoud en
inspecties(P. 9)
Onderdelen die u moet reinigen
Behuizing van het apparaat en de ventilatieopeningen
Behuizing(P. 400)
Interne fixeereenheid
Fixeereenheid(P. 401)
399
Onderhoud
Behuizing
0XEC-063
Wrijf de behuizing van het apparaat regelmatig schoon, vooral bij de ventilatieopeningen, om het apparaat in goede
conditie te houden.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.
2
Reinig de buitenkant van het apparaat en de ventilatieopeningen.
● Gebruik een zachte doek die heel iets is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel dat is verdund
met water.
● Zie
Voorzijde(P. 17) en
Achterzijde(P. 19) voor de locatie van de ventilatieopeningen.
3
Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
4
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
400
Onderhoud
Fixeereenheid
0XEC-064
Er kan zich vuil verzamelen op de fixeereenheid in het apparaat, met als gevolg zwarte strepen op de afdrukken. Voer
de onderstaande procedure uit om de fixeereenheid te reinigen. U kunt de fixeereenheid niet reinigen als de wachtrij
van het apparaat documenten bevat die nog moeten worden afgedrukt. U hebt normaal papier van A4-of Letterformaat nodig om de fixeereenheid te reinigen. Leg het papier in de papierlade of de multifunctionele lade ( Papier
in de papierlade plaatsen(P. 37)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 41) ) voordat u de volgende
procedure gaat uitvoeren.
● Er wordt namelijk toner verbruikt tijdens het reinigen. Controleer vooraf of er voldoende toner is.
Controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit(P. 404)
1
Druk op
.
2
Druk op
/
3
Selecteer <Fixeereenheid reinigen> en druk op
4
5
om <Aanpassing/onderhoud> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op
het scherm en druk op
.
Druk op
.
➠ Het reinigingsvel wordt afgedrukt.
6
Plaats het reinigingsvel met de bedrukte zijde naar beneden in de multifunctionele
invoer.
401
Onderhoud
Als er papier in de multifunctionele lade aanwezig blijft
Verwijder het geladen papier voordat u het reinigingsvel laadt.
7
Druk op
.
➠ Het reinigen begint. Wanneer ongeveer 1 minuten later het bericht <Voltooid.> verschijnt.
402
Onderhoud
Tonercartridges vervangen
0XEC-065
Het apparaat geeft een melding weer als een of meer tonercartridges bijna leeg zijn. De afdrukkwaliteit neemt
aanzienlijk af als u blijft afdrukken zonder actie te ondernemen. U kunt het restant in de tonercartridge controleren op
het display.
Er wordt een bericht weergegeven(P. 403)
Afdrukken zijn van slechte kwaliteit(P. 403)
Controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit(P. 404)
◼ Er wordt een bericht weergegeven
Het weergegeven bericht bepaalt of u een vervangende tonercartridge gereed moet hebben of dat u de
tonercartridge al moet vervangen. Tonercartridges vervangen(P. 407)
Verbruiksartikelen(P. 451)
<Bereid een cartridge voor.>
Dit bericht betekent dat de tonercartridge met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen. Zorg
dat u beschikt over een nieuwe tonercartridge. Vervang de tonercartridge als u dit bericht ziet net voordat u
een grote taak wilt gaan afdrukken.
Als dit bericht wordt weergegeven
● U kunt doorgaan met afdrukken van het document.
Opgeven wanneer dit bericht wordt weergegeven
● U kunt een waarde instellen als percentage van de hoeveelheid die over is in de tonercartridge en die
dit bericht op het scherm brengt. Weergavetijd voor melding over cartridgevoorbereiding
(P. 339)
<Einde gebr.duur cartr. Vervanging aanbevolen.>
Dit bericht geeft aan dat een tonercartridge bijna helemaal leeg is. Het is raadzaam de tonercartridge te
vervangen. U kunt doorgaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit kan dan niet worden gegarandeerd.
◼ Afdrukken zijn van slechte kwaliteit
Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaan vertonen, raakt één van uw tonercartridges leeg.
Vervang de bijna lege tonercartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven.
Tonercartridges vervangen(P. 407)
403
Onderhoud
Er verschijnen strepen
Vage afdruk
Ongelijke dichtheid
Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden
Er verschijnen witte vlekken
● Als van bovenstaande symptomen 'Er verschijnen strepen', 'Vage afdruk', of 'Ongelijke densiteit' verschijnen,
kunt u met behulp van de procedure voor De toner opmaken(P. 405) voor een bepaalde tijd weer een
goede afdruk realiseren.
◼ Controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit
U kunt het resterende tonerniveau op ieder gewenst moment als volgt controleren. Het is raadzaam dit altijd te doen
voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.
<Apparaatstatus>
<Resterende inhoud in cartridge>
Controleren hoeveel
toner er nog in de tonercartridges zit
Tonerniveau
Geeft weer hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit. Afhankelijk van uw situatie, kunnen andere interne
onderdelen op of versleten raken voordat de toner opraakt.
● De weergegeven hoeveelheid resterende toner kan uitsluitend als schatting worden gezien en kan
verschillen van de daadwerkelijk resterende hoeveelheid toner.
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 451)
404
Onderhoud
De toner opmaken
0XEC-066
De volgende symptomen en anderen verschijnen op afdrukken die met bijna-lege cartridges zijn gemaakt.
Er verschijnen strepen
Vage afdruk
Ongelijke dichtheid
Verricht de volgende procedure als één van de volgende symptomen zich voordoen. Op die manier kunt u alle toner in
de tonercartridge opmaken. Met behulp van deze procedure kunt u voor een bepaalde tijd weer een goede afdruk
realiseren, tot de toner helemaal op is. Als het symptoom niet verdwijnt na het toepassen van de volgende procedure,
moet u de tonercartridge ( Tonercartridges vervangen(P. 407) ) vervangen. Voordat u de procedure start, moet u
de waarschuwingen in Onderhoud en inspecties(P. 9) en Verbruiksartikelen(P. 10) lezen.
1
Open de voorklep door op de knop te drukken.
2
Verwijder de tonercassette.
3
Schud de tonercartridge vijf of zes keer heen en weer (zoals hieronder weergegeven)
zodat de toner gelijkmatig in de cartridge wordt verdeeld.
405
Onderhoud
4
Installeer de tonercartridge.
● Duw hem helemaal terug tot hij niet meer verder kan.
5
Sluit de klep aan de voorzijde.
406
Onderhoud
Tonercartridges vervangen
0XEC-067
Lees de veiligheidsvoorschriften in
tonercartridges gaat vervangen.
Onderhoud en inspecties(P. 9) en
Verbruiksartikelen(P. 10) voordat u
1
Open de voorklep door op de knop te drukken.
2
Verwijder de tonercassette.
3
Haal de nieuwe tonercartridge uit de beschermende verpakking.
4
Schud de tonercartridge vijf of zes keer heen en weer zoals hieronder aangegeven
om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. Leg de cartridge vervolgens op
een vlakke ondergrond.
407
Onderhoud
5
Trek de afdichtingstape recht uit de cartridge.
● De afdichtingstape is ongeveer 50 cm lang.
Bij het verwijderen van de afdichtingstape
Als er tape achterblijft in een tonercartridge, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van afdrukken.
● Trek de afdichtingstape niet schuin of onder een hoek uit de cartridge. Als de tape scheurt, kunt u
misschien niet meer alle tape verwijderen.
● Als de tape vast komt te zitten tijdens het verwijderen, blijf dan trekken aan de tape tot deze volledig is
verwijderd.
6
Installeer de tonercartridge.
● Duw hem helemaal terug tot hij niet meer verder kan.
7
Sluit de klep aan de voorzijde.
408
Onderhoud
De machine verplaatsen
0XEC-068
Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen om lichamelijk
letsel te voorkomen. Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat. Belangrijke
veiligheidsinstructies(P. 2)
1
Schakel het apparaat en de computer uit.
● Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.
2
Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
● De kabels gemarkeerd met "*" zijn niet in alle configuraties van toepassing.
Stekker
Netsnoer
USB-kabel*
LAN-kabel*
3
4
Verwijder de tonercartridge als u het apparaat over een grotere afstand gaat
transporteren. Tonercartridges vervangen(P. 407)
Trek de papierlade uit.
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
5
Sluit alle geopende kleppen en breng de machine naar de nieuwe gebruikslocatie.
409
Onderhoud
● Het apparaat is zwaar (
Apparaatspecificaties(P. 445) ). Pas op dat u zich er niet aan vertilt.
● Ga aan de voorzijde van het apparaat staan, pak het vast bij de handgrepen en til het op. Als u de optionele
papiertoevoer hebt geplaatst, laat u de optionele lade op de grond liggen en verplaatst u deze afzonderlijk
nadat u het apparaat hebt verplaatst.
6
Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.
● Zie Aan de slag voor informatie over het installeren van het apparaat nadat u dit hebt verplaatst.
Meegeleverde documentatie(P. 464)
410
Onderhoud
Afdrukkwaliteit handhaven en verbeteren
0XEC-069
Als u geen tevredenstellende afdrukresultaat kunt bereiken, bijvoorbeeld als de resulterende afdrukdensiteit of
afdrukpositie niet aan de verwachtingen voldoet, probeer dan de volgende aanpassingen.
◼ Aanpassing densiteit
Pas de tonerdensiteit aan. U kunt de tonerdensiteit fijn afregelen.
Afdrukdensiteit aanpassen(P. 412)
◼ Aanpassing van de afdrukpositie
Voor iedere papierbron, kunt u de afdrukpositie aanpassen.
411
De afdrukpositie aanpassen(P. 414)
Onderhoud
Afdrukdensiteit aanpassen
0XEC-06A
Als het afdrukresultaat donker of lichter is dan verwacht, kunt u de tonerdensiteit instellen. U kunt de fijnafstelling van
de tonerdensiteit realiseren door het hele densiteitsbereik te verdelen in op drie dichtheidsniveaus.
● Als <Tonerbesparing> is ingesteld op <Aan>, kunt u deze afstelfunctie niet gebruiken.
Tonerbesparing(P. 322)
1
Druk op
.
2
Druk op
/
3
Selecteer <Afdrukkwaliteit>
4
Stel de dichtheid in.
om <Printerinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
1
Selecteer <Densiteit> en druk op
2
Gebruik
/
3
Druk op
.
.
<Densiteit>.
.
om de dichtheid in te stellen.
Een fijnafstelling van de tonerdichtheid realiseren via het dichtheidsniveau
U kunt de fijnafstelling van de tonerdichtheid op drie dichtheidsniveaus (hoog, middel en laag) realiseren.
1
Selecteer <Densiteit (fijnaanpassing)> en druk op
2
Selecteer het dichtheidsniveau en druk op
.
412
.
Onderhoud
3
Gebruik
/
4
Druk op
.
om de dichtheid in te stellen.
● Als u ook instellingen op andere dichtheidsniveaus wilt realiseren, herhaal dan de handelingen in de
stappen 2 t/m 4.
5
5
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
Als de afgedrukte tekst of dunne lijnen vervagen
U kunt de hele afdruktaak donkerder maken met behulp van <Printerdensiteit> onder <Aanpassing/
onderhoud> in het menu Instellingen van het bedieningspaneel.
413
Onderhoud
De afdrukpositie aanpassen
0XEC-06C
Als het document excentrisch of buiten het afdrukbereik wordt afgedrukt, moet u de afdrukpositie aanpassen. U kunt
de afdrukpositie voor iedere papierbron aanpassen: in het bereik -5,0 tot +5,0 mm in verticale richting en in het
bereik -3,0 tot +3,0 mm in horizontale richting, beide in stappen van 0,1 mm.
De aan te passen richting en afstand controleren
Als u de afdrukpositie aanpast, geef dan de richting op met '+' en '-' en de afstand met behulp van 'mm'. Voor
<Verticaal aanpassen (voorkant)>/<Verticaal aanpassen (achterkant)> geeft u een waarde met een '+' teken op
om de afdrukpositie in de boven-naar-beneden richting te verschuiven. Voor <Horizontaal aanpassen
(voorkant)>/<Horizontaal aanpassen (achterkant)> geeft u een waarde met een '+' teken op pm de afdrukpositie
in de links-naar-rechts richting te verschuiven. Om in tegenovergestelde richting te verschuiven, geeft u een
waarde met een '-' teken op.
<Verticaal aanpassen (voorkant)>/<Verticaal
aanpassen (achterkant)>
<Horizontaal aanpassen (voorkant)>/<Horizontaal
aanpassen (achterkant)>
1
Druk op
.
2
Druk op
/
3
Selecteer <Afdrukpositie aanpassen> en druk op
4
selecteer de papierbron en druk op
5
Selecteer de combinatie van instellingsrichting en afdrukzijde en druk op
om <Aanpassing/onderhoud> te selecteren en druk vervolgens op
.
.
.
414
.
Onderhoud
6
Stel een aanpassingswaarde in.
● Met behulp van
/
verplaatst u de cursor en met behulp van
/
schakelt u tussen '+' en '-' en
vergroot of verkleint u de waarde.
7
Druk op
.
Afdrukpositie aanpassen voor alle afdruktaken
U kunt <Printerinstellingen> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel gebruiken om de afdrukpositie
voor alle afdruktaken aan te passen, ongeacht de papierbron. U kunt de afdrukpositie instellen in het
bereik -50,0 tot +50,0 mm in 0,5 mm stappen in verticale / horizontale richting.
Korte zijde verschuiven/Lange zijde verschuiven(P. 325)
415
Onderhoud
Rapporten en lijsten afdrukken
0XEC-06E
U kunt de conditie van verbruiksartikelen bekijken en de instellingen van het apparaat controleren door rapporten en
lijsten af te drukken.
Statusrapport verbruiksartikelen
U kunt de status van de verbruiksartikelen controleren.
Statusrapport verbruiksartikelen(P. 417)
Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst systeembeheer
U kunt een lijst controleren met de instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 293) ) en met de inhoud die
op het apparaat is opgeslagen. Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst systeembeheer(P. 418)
Afdelings-ID beheerrapport
Hierin kunt u per <Afdelings-ID> het totale aantal afdrukken bekijken.
Afdelings-ID beheerrapport(P. 419)
IPSec-beleidslijst
U kunt een lijst afdrukken met de beleidsnamen en de inhoud van de IPSec-instellingen die op de machine zijn
opgegeven. IPSec-beleidslijst(P. 420)
PCL-lettertypelijst
U kunt een lijst afdrukken met de lettertypen die beschikbaar zijn op de machine.
PCL-lettertypelijst(P. 421)
PS-lettertypelijst
U kunt controleren welke lettertypen beschikbaar zijn in de stand PS.
416
PS-lettertypelijst (LBP252dw)(P. 422)
Onderhoud
Statusrapport verbruiksartikelen
0XEC-06F
U kunt de status controleren van de verbruiksartikelen die in het apparaat zijn geïnstalleerd.
<Uitvoerrapport>
verbruiksartikelen>
<Lijst afdrukken>
<Statusrapport voor
Controleer of het formaat en type papier dat op het scherm wordt
weergegeven, is geladen in het apparaat
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
Tonercartridges vervangen(P. 403)
417
<Ja>
Onderhoud
Lijst gebruikersgegevens / Gegevenslijst
systeembeheer
0XEC-06H
U kunt de lijst met instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 293) ) en de inhoud die op het apparaat is
opgeslagen controleren door een lijst met gebruikersgegevens of een gegevenslijst voor de systeembeheerder af te
drukken. Beide lijsten vermelden het formaat en type papier dat op het apparaat is geregistreerd.
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<Gegevenslijst systeembeheerder>
<Lijst met gebruikersgegevens> of
Controleer of het formaat en type papier dat op het
scherm wordt weergegeven, is geladen in het apparaat
<Ja>
Voorbeeld:
● Het rapport <Lijst met gebruikersgegevens> bevat geen overzicht van <Netwerkinstellingen> en
<Instellingen Systeembeheer>. Als u alle instellingen wilt controleren, inclusief <Netwerkinstellingen> en
<Instellingen Systeembeheer>, drukt u het rapport <Gegevenslijst systeembeheerder> af.
KOPPELINGEN
Papier plaatsen(P. 35)
418
Onderhoud
Afdelings-ID beheerrapport
0XEC-06J
Wanneer Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, kunt u voor elke <Afdelings-ID> het totale aantal afdrukken controleren
door een Afdelings-ID-beheerrapport af te drukken. Als u weet welke aantallen er worden afgedrukt, kunt u de
voorraad papier en tonercartridges beter beheren.
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<Afdelings-ID-beheerrapport>
Controleer of het formaat en type papier dat op het scherm wordt weergegeven, is geladen in het
apparaat
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
Afdeling-ID beheer configureren(P. 212)
419
Onderhoud
IPSec-beleidslijst
0XEC-06K
U kunt controleren welke beleidsinstellingen en IPSec-instellingen zijn geregistreerd op de machine door het rapport
IPSec-beleidslijst af te drukken.
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<IPSec-beleidslijst>
of het formaat en type papier dat op het scherm wordt weergegeven, is geladen in het
apparaat
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
IPSec-instellingen configureren(P. 244)
420
Controleer
Onderhoud
PCL-lettertypelijst
0XEC-06L
U kunt een lijst afdrukken en controleren welke lettertypen beschikbaar zijn in de stand PCL.
<Uitvoerrapport>
lettertypelijst>
<Lijst afdrukken>
<PCL-
Controleer of het formaat en type papier dat op het scherm wordt
weergegeven, is geladen in het apparaat
Voorbeeld:
421
<Ja>
Onderhoud
PS-lettertypelijst
0XEC-06R
U kunt een lijst afdrukken en controleren welke lettertypen beschikbaar zijn in de stand PS.
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<PS-lettertypelijst>
of het formaat en type papier dat op het scherm wordt weergegeven, is geladen in het
apparaat
<Ja>
Voorbeeld:
422
Controleer
Onderhoud
Aantal afdrukken weergeven
0XEC-06S
U kunt kijken hoeveel pagina's er door het apparaat zijn afgedrukt. Het totale aantal omvat ook pagina´s van
rapporten en lijsten.
<Apparaatstatus>
<Controleer tellerstand>
afgedrukte pagina's
423
Controleer het aantal
Onderhoud
Een USB-geheugenapparaat gebruiken voor het
opslaan / laden van geregistreerde gegevens
0XEC-06U
Menuopties die op het apparaat zijn opgeslagen, kunt u overbrengen naar uw computer (exporteren). Data die op een
USB-geheugenapparaat is opgeslagen, kan ook worden geregistreerd in het apparaat (importeren). Data die vanaf dit
apparaat is geëxporteerd, kan worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus
gemakkelijk een groot aantal instellingen naar meerdere apparaten kopiëren.
Geregistreerde gegevens opslaan op een USB-geheugenapparaat(P. 425)
Geregistreerde gegevens laden van een USB-geheugenapparaat(P. 427)
Schakel het apparaat niet uit als een import- of exportbewerking nog niet is voltooid
● Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking,
kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import- of exportbewerking.
● Ga pas gegevens exporteren of importeren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
● Voor de instellingen die niet kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd, raadpleegt u
menuopties(P. 293) .
Overzicht van
Ondersteunde USB-geheugenapparaten
U kunt USB-geheugenapparaten met de volgende bestandssystemen gebruiken.
● FAT16 (geheugencapaciteit: maximaal 2 GB)
● FAT32 (geheugencapaciteit: maximaal 32 GB)
● Gebruik geen niet-standaard USB-geheugenapparaten. U kunt gegevens mogelijk niet goed
exporteren/importeren met bepaalde USB-geheugenapparaten.
● Sluit alleen een USB-geheugenapparaat aan op het apparaat. USB-geheugenapparaten kunnen niet
worden aangesloten via een USB-hub of USB-verlengkabel.
● Gebruik geen USB-geheugenapparaten met speciale functies zoals ingebouwde beveiligingsfuncties.
424
Onderhoud
Geregistreerde gegevens opslaan op een USBgeheugenapparaat
0XEC-06W
U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan in een USB-geheugenapparaat. We adviseren u regelmatig
reservekopieën te maken van belangrijke instellingen.
1
Sluit een USB-geheugenapparaat aan op een USB-poort die geschikt is voor een USBapparaat.
● Verbreek de verbinding niet, zet het apparaat of het USB-geheugenapparaat niet uit en stoot niet tegen de
apparatuur, wanneer de gegevens worden overgezonden.
2
Druk op
.
3
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
4
Selecteer <Instellingen importeren/exporteren>
5
Voer het wachtwoord in, selecteer <Toepassen> en druk op
<Exporteren>.
.
● Voer een wachtwoord in voor de te exporteren gegevens van maximaal 32 alfanumerieke tekens.
Dit wachtwoord zult u nodig hebben wanneer u de gegevens op het apparaat importeert.
gegevens laden van een USB-geheugenapparaat(P. 427)
6
Geregistreerde
Voer ter bevestiging het wachtwoord in, selecteer <Toepassen> en druk op
425
.
Onderhoud
}
➠ Het exporteren wordt gestart.
7
Maak het USB-geheugenapparaat los van de USB-poort.
1
Druk op
2
Selecteer <Apparaatstatus> en druk op
3
Selecteer <Geheugenmedium verwijderen> en druk op
.
.
.
● Wacht totdat de melding <Geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
4
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
426
Onderhoud
Geregistreerde gegevens laden van een USBgeheugenapparaat
0XEC-06X
Laad (importeer) gegevens die zijn geëxporteerd uit een USB-geheugenapparaat. U kunt ook instellingen importeren
van een ander apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe.
1
Sluit een USB-geheugenapparaat aan op een USB-poort die geschikt is voor een USBapparaat.
● Maak het USB-geheugenapparaat niet los, stoot er niet tegen en schud het niet, wanneer gegevens
worden geïmporteerd of geëxporteerd.
2
Druk op
.
3
Druk op
/
op
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
4
Selecteer <Instellingen importeren/exporteren>
5
Bekijk de melding, selecteer <Ja> en druk op
6
Voer het wachtwoord in, selecteer <Toepassen> en druk op
<Importeren>.
.
.
● Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die zijn ingesteld toen de gegevens werden geëxporteerd.
427
Onderhoud
➠ Het importeren wordt gestart. Het apparaat start automatisch opnieuw op wanneer het importeren is
voltooid.
7
Maak het USB-geheugenapparaat los van de USB-poort.
1
Druk op
2
Selecteer <Apparaatstatus> en druk op
3
Selecteer <Geheugenmedium verwijderen> en druk op
.
.
.
● Wacht totdat de melding <Geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
4
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
428
Onderhoud
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
0XEC-06Y
U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):
Menu initialiseren(P. 430)
Sleutels en certificaten initialiseren(P. 432)
429
Onderhoud
Menu initialiseren
0XEC-070
U kunt de instellingen van het apparaat herstellen ( Overzicht van menuopties(P. 293) ). Afhankelijk van welke
instellingen u selecteert, zult u misschien na het initialiseren het apparaat opnieuw moeten starten.
<Instellingen Systeembeheer>
initialiseren, selecteren
<Menu initialiseren>
<Ja>
Het item dat u wilt
Het apparaat opnieuw starten, als dat nodig is
Instellingen voor initialisatie
Kies de instelling die u wilt herstellen.
Wanneer <Instellingen Systeembeheer> is geselecteerd
Selecteer de specifieke instellingen voor systeembeheer, die u wilt initialiseren, selecteer <Ja> en druk op
Te initialiseren instellingen
Selecteer de te initialiseren instellingen.
<Alles initialiseren>
Initialiseert alle instellingen van systeembeheer.
Als de instellingen voor UI op afstand zijn geïnitialiseerd
De toegangspincode voor de externe UI wordt ook geïnitialiseerd. Reset de toegangspincode voor de
externe UI na een initialisatie. Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 219)
430
.
Onderhoud
Met onderstaande procedure kunt u de standaard-<Netwerkinstellingen> herstellen (fabriekswaarden).
<Netwerkinstellingen> <Initialiseer Netwerkinstellingen> <Ja> Start het apparaat opnieuw
op
<Alles initialiseren>
Initialiseert alle instellingen op het apparaat.
431
Onderhoud
Sleutels en certificaten initialiseren
0XEC-071
U kunt de instellingen herstellen van de gebruikte sleutelparen en digitale certificaten. Als u deze bewerking uitvoert,
worden alle sleutelparen en certificaten die zijn opgeslagen op de machine verwijderd (behalve de vooraf
geïnstalleerde digitale certificaten).
Als deze bewerking is voltooid, kunt u geen functies meer gebruiken waarvoor sleutelparen vereist zijn, zoals
SSL-gecodeerde communicatie en TLS als onderdeel van IEEE 802.1X-verificatie. Om deze functies te gebruiken,
configureert u de instellingen voor de sleutelparen en activeert u de functies opnieuw.
<Instellingen Systeembeheer>
initialiseren>
<Sleutel en certificaat
<Ja>
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 258)
432
Bijlage
Bijlage
Bijlage ................................................................................................................................................................... 434
Handige functies ............................................................................................................................................... 435
Milieubesparing levert geld op ..................................................................................................................... 436
Efficiënter werken ........................................................................................................................................ 438
Ongekende mogelijkheden .......................................................................................................................... 441
Technische specificaties .................................................................................................................................... 444
Apparaatspecificaties ................................................................................................................................... 445
Specificaties draadloos LAN .......................................................................................................................... 447
Papier ........................................................................................................................................................... 448
Verbruiksartikelen ............................................................................................................................................ 451
Als optie verkrijgbare items ............................................................................................................................. 452
AirPrint gebruiken ............................................................................................................................................ 453
Afdrukken met AirPrint ................................................................................................................................. 457
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is .......................................................................................................... 459
Google Cloudprinter gebruiken ........................................................................................................................ 460
Meegeleverde documentatie ............................................................................................................................ 464
Gebruiken e-Handleiding .................................................................................................................................. 465
Installeren e-Handleiding ............................................................................................................................. 466
Installatie ongedaan maken e-Handleiding .................................................................................................. 470
Lay-out van het scherm e-Handleiding ......................................................................................................... 473
Inzien e-Handleiding .................................................................................................................................... 479
Handmatige Weergave-instellingen ............................................................................................................. 481
Overige .............................................................................................................................................................. 482
Basisbewerkingen in Windows ..................................................................................................................... 483
Voor Mac OS-gebruikers ............................................................................................................................... 490
Kennisgeving ................................................................................................................................................ 491
Vestigingen ........................................................................................................................................................ 496
433
Bijlage
Bijlage
0XEC-072
Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van dit apparaat, instructies voor het gebruik van de e-Handleiding,
disclaimers, auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie voor klanten.
434
Bijlage
Handige functies
0XEC-073
Het is zeker de moeite waard om de functies uit te proberen die in dit hoofdstuk worden beschreven. De functies zijn
onderverdeeld in drie categorieën: "Milieubesparing levert geld op", "Efficiënter werken" en "Ongekende
mogelijkheden".
435
Bijlage
Milieubesparing levert geld op
0XEC-074
2-zijdig afdrukken
U kunt het papier aan beide zijden bedrukken. Met behulp van dubbelzijdig afdrukken bespaart u papier, niet
alleen bij grote afdrukopdrachten, maar ook wanneer u slechts een paar pagina´s wilt afdrukken. U kunt zelfs
nog meer besparen door dubbelzijdig afdrukken te combineren met N op 1-afdrukken van meerdere pagina's
op één blad papier. U kunt tot wel 32 pagina's op een enkel blad afdrukken, en dat is zowel zuinig als
milieuvriendelijk.
Dubbelzijdig afdrukken vanaf uw computer:
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken(P. 84)
Om vanaf uw computer meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:
afdrukken(P. 88)
Meerdere pagina's op één vel
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
Als een document veel pagina´s bevat, kan de afdruk onhandig groot zijn, moeilijk mee te nemen en op te
slaan, maar ook onhandig om te lezen. Maar er is een oplossing. Druk meerdere pagina´s op één vel af!
Hiermee kunt u papier besparen en worden uw documenten slanker en gemakkelijker te hanteren. Dit wordt
nog effectiever indien gecombineerd met dubbelzijdig afdrukken.
Om vanaf uw computer meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:
afdrukken(P. 88)
Dubbelzijdig afdrukken vanaf uw computer:
Meerdere pagina's op één vel
Schakelen tussen enkelzijdig en 2-zijdig afdrukken(P. 84)
436
Bijlage
Slaapstand
Als u het apparaat een tijdje niet gebruikt, kunt u energie besparen door het in de sluimermodus te plaatsen,
hetzij handmatig of automatisch. U hoeft de stroomtoevoer niet steeds geheel UIT te schakelen, terwijl het
apparaat toch zo min mogelijk energie verbruikt. De functie Automatisch uitschakelen kan de besparing
vergroten, door het apparaat automatisch UIT te schakelen als het langere tijd niet wordt gebruikt. Deze
comfortfuncties werken op de achtergrond om iedere dag energie en geld te besparen.
Om energie te besparen door het apparaat in de sluimermodus te zetten:
Om het apparaat te configureren op automatisch UIT-schakelen:
De slaapstand instellen(P. 62)
Op een vaste tijd UITschakelen(P. 64)
Toner besparen
Om toner te besparen, kunt u de conceptmodus gebruiken voor concepten en testafdrukken. Of u kunt
omschakelen tussen modi, afhankelijk van de toepassing, met de gangbare modus voor mooie foto's en de
conceptmodus voor zakelijke documenten die geen presentatiekwaliteit vereisen.
Zie
Toner besparen(P. 102) voor meer informatie over deze functie.
437
Bijlage
Efficiënter werken
0XEC-075
Beheer op afstand met de UI op afstand
Met behulp van de externe UI kunt u het apparaat op afstand via uw bureaucomputer beheren. U kunt de
resterende hoeveelheid papier en tonercartridge controleren en ook de huidige status van afdruktaken
controleren om te bepalen of u tijdelijk afdruktaken moet onderbreken om spoedeisende documenten af te
drukken of documenten omhoog te schuiven in de wachtrij. Bespaar tijd en moeite door heen en weer lopen
tussen bureau en printer te elimineren.
Zie
De UI op afstand gebruiken(P. 275) voor meer informatie over deze functie.
Favoriete instellingen registreren en ze op ieder moment oproepen
Iedereen op kantoor gebruikt de printer. Als u de meest gangbare instellingen als standaard instellingen
registreert, kunt u ze onmiddellijk gebruiken. Ook kunt u veelgebruikte combinaties van afdrukinstellingen
registreren als 'profielen'. Dan kunt u uw favoriete instellingen in één handeling gebruiken: door iedere keer als
u afdrukt een profiel te selecteren.
438
Bijlage
Standaardafdrukinstellingen veranderen:
De standaardinstellingen wijzigen(P. 120)
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen registreren als 'profielen':
afdrukinstellingen opslaan(P. 118)
Combinaties van veelgebruikte
Tijs besparen met sneltoetsen
Als u een aantal documenten moet afdrukken, is het handig als u ze allemaal met één handeling afdrukken. Met
behulp van Canon PageComposer kunt u meerdere documenten combineren en ze allemaal in één keer
afdrukken. Deze sneltoetsen besparen tijd en stellen u in staat efficiënter te werken.
Zie
Meerdere documenten combineren en afdrukken(P. 104) voor meer informatie over deze functie.
Snel instellingen in orde maken met intuïtieve bediening
U kunt gemakkelijk de paginaopmaak en ook de inbindpositie opgeven, overschakelen tussen enkelzijdig en
dubbelzijdig afdrukken, enz., alles op intuïtieve wijze in de voorbeeldweergave in het printerstuurprogramma.
Met eenvoudig klikken kunt u handig instellingen regelen en tegelijkertijd zien hoe de instellingen worden
toegepast.
439
Bijlage
Zie
Basisbewerkingen met de printer(P. 70) voor meer informatie over deze functie.
440
Bijlage
Ongekende mogelijkheden
0XEC-076
Met een smartphone/tablet
Wanneer u snel een voorstel wilt afdrukken dat u hebt opgemaakt op een tablet terwijl u onderweg was naar
een zakenbestemming, of met een smartphone materiaal wilt scannen dat is uitgedeeld op een vergadering,
komt Canon Mobile Application goed van pas. Zelfs op plaatsen waar geen draadloze LAN-router is, kunt u
draadloos en direct de verbinding met het apparaat tot stand brengen met behulp van een mobiel toestel.
PCless, snel en gemakkelijk! Een nog breder scala van mogelijkheden voor werk/plezier met de functionaliteit
van de snelle tijd van nu.
Zie voor meer informatie over deze functie:
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel(P. 123)
Eenvoudig afdrukken met Google Cloudprinter
Maak vanaf uw laptop of smartphone verbinding met Google Cloudprinter, verstuur uw gegevens en haal de
afdrukken op bij het apparaat. Met dit apparaat, Google Cloudprinter en uw mobiele apparaat kunt u altijd en
overal afdrukken.
Zie
Google Cloudprinter gebruiken(P. 460) voor meer informatie over deze functie.
441
Bijlage
Afdrukken beveiligen (LBP252dw)
Als u een afdrukopdracht verstuurt vanaf uw computer, wordt de opdracht normaal gesproken direct
afgedrukt. In het geval van vertrouwelijke documenten is dit misschien niet altijd handig. U kunt dan de functie
Beveiligd afdrukken gebruiken. De verstuurde documenten worden dan opgeslagen op de machine en worden
pas afgedrukt nadat via het bedieningspaneel het ingestelde wachtwoord is ingevoerd. Laat vertrouwelijke
documenten niet zonder toezicht in de opvangbak liggen waar iedereen ze kan zien. Voor nog grotere
veiligheid kunt u een watermerk zoals 'VERTROUWELIJK' of 'PRIVEKOPIE' afdrukken.
Een document afdrukken dat is beveiligd met een pincode:
een pincode (beveiligd afdrukken) (LBP252dw)(P. 109)
Een document afdrukken dat is beveiligd met
Om een watermerk zoals 'VERTROUWELIJK' over het document af te drukken:
watermerk(P. 96)
Afdrukken met
Draadloos werken
Geen kabels, snelle installatie, eenvoudig onderhoud. Als u beschikt over een draadloze LAN-router met WPS,
hoeft u helemaal geen instellingen op te geven en kunt u bijna meteen aan de slag. Geniet van een
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk documentsysteem dat alleen mogelijk is met een draadloze oplossing. Het
systeem is compatibel met IEEE 802.11b/g/n en biedt ook ondersteuning voor WEP en WPA/WPA2-PSK (TKIP/
AES-CCMP) voor een krachtige beveiliging.
Zie
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136) voor meer informatie over deze functie.
Posters maken
U kunt een afdruk op één vel uitvergroten om zo een hele grote poster te maken. Een grote poster wordt
afgedrukt op negen vellen. Plak deze aan elkaar in een raster van 3x3 en het resultaat mag er zijn!
442
Bijlage
Zie
Posters afdrukken(P. 90) voor meer informatie over deze functie.
Boekjes maken
Sommige documenten verdienen een betere behandeling dan een zielig nietje in de linkerbovenhoek. Met deze
machine kunt u daarom heel eenvoudig boekjes maken. Het printerstuurprogramma zorgt voor de
positionering van de pagina's. U hoeft de pagina's alleen maar te vouwen en in het midden te nieten.
Zie
Boekje afdrukken(P. 91) voor meer informatie over deze functie.
Hand-outs voor bijeenkomsten automatisch sorteren
Als u meerdere kopieën wilt gaan maken van een document met meerdere pagina's, kunt u de sorteerfunctie
gebruiken om de ene afdruk na de andere te maken met alle pagina's in de juiste volgorde. Dit is handig als u
hand-outs voor bijeenkomsten of presentaties wilt voorbereiden.
Zie
Afdrukken sorteren per pagina(P. 86) voor meer informatie over deze functie.
443
Bijlage
Technische specificaties
0XEC-077
De technische specificaties van het apparaat kunnen bij verbeteringen van het apparaat zonder vooraankondiging
worden gewijzigd.
Apparaatspecificaties(P. 445)
Specificaties draadloos LAN(P. 447)
Papier(P. 448)
444
Bijlage
Apparaatspecificaties
0XEC-078
Type
Bureaubladprinter
Afdrukmethode
Semiconductor laser + droog-type elektrografisch systeem
Tonerfixeersysteem
Systeem voor het fixeren op aanvraag
Resolutie
600 dpi
Afdruksnelheid *1
LBP252dw
(Normaal papier (60 tot 89 g/m²), A4 continu
afdrukken)
● Enkelzijdig afdrukken: 33 pagina's/minuut
● Dubbelzijdig afdrukken: 16,8 pagina's/minuut (8,4 vel/minuut)
LBP251dw
● Enkelzijdig afdrukken: 30 pagina's/minuut
● Dubbelzijdig afdrukken: 16 pagina's/minuut (8 vel/minuut)
Opwarmtijd *2
16 seconden of minder
(van inschakelen (ON) tot het apparaat overgaat
op stand-by)
Hersteltijd *3
9 seconden of minder
(herstel van sluimermodus naar stand-by)
Tijd eerste afdruk *3
Ongeveer 6,0 seconden
(Enkelzijdig afdrukken op A4-papierformaat, met
de uitvoerlade gebruikt)
Geschikt papier
Papier(P. 448)
Afdrukbaar vlak
Afdrukgebied(P. 450)
Papiercapaciteit
● Lade 1: circa 250 vellen
● Lade 2 (optioneel): circa 500 vel
● Multifunctionele lade: circa 50 vel
2-zijdig afdrukken
● Standaardformaat:
A4, Legal, Letter, Oficio, Oficio (Brazilië), Oficio (Mexico), Foolscap, en Legal (India)
Papieruitvoer
Omlaag gericht (uitvoerlade) / omhoog gericht (sub-uitvoerlade)
Uitvoercapaciteit *4
● Uitvoerlade: circa 150 vel
● Sub-uitvoerlade: 1 vel
Geluid
LwAd (opgegeven A-gewogen geluidsvermogenniveau (1 B = 10 dB))
(gemeten overeenkomstig met ISO 7779,
vastgestelde geluidsemissie overeenkomstig met
ISO 9296)
● Tijdens stand-by: Onhoorbaar *5
● Tijdens het afdrukken:
6,9 B of minder (LBP252dw)
6,8 B of minder (LBP251dw)
LpAm (opgegeven A-gewogen geluidsdrukniveau (positie naast de apparatuur))
● Tijdens stand-by: Onhoorbaar *5
● Tijdens het afdrukken:
54 dB (LBP252dw)
445
Bijlage
53 dB (LBP251dw)
Omgevingsomstandigheden
Gebruiksomgeving
(alleen hoofdeenheid)
● Temperatuur: 10 tot 30 °C
● Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (geen condensvorming)
Hostinterface
● USB-interface: Hi-Speed USB/USB
● Netwerkinterface:
Gedeeld 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T (RJ-45) Full-duplex/Half-duplex
IEEE 802.11b/g/n
Afdruksoftware
LBP252dw
● UFR II, PCL6 en PS
LBP251dw
● UFR II en PCL6
Elektrische aansluiting
220 tot 240 V (± 10%), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Opgenomen vermogen *6
● Maximaal: 1.150 W of minder
(bij 20 °C)
● Tijdens gebruik:
circa 550 W (LBP252dw)
circa 520 W (LBP251dw)
● Tijdens stand-by: ongeveer 12,1 W
● Tijdens sluimermodus:
circa 0,9 W (USB verbinding)
circa 1,0 W (bekabeld LAN verbinding)
circa 1,5 W (draadloos LAN verbinding)
● Als het apparaat volledig is uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Verbruiksartikelen
Gewicht
Verbruiksartikelen(P. 451)
Hoofdeenheid en toebehoren
● Apparaat (exclusief tonercartridge): circa 11,5 kg
● Tonercartridge: circa 0,8 kg
Verbruiksartikelen en optionele toebehoren
● Tonercartridge (Canon Cartridge 719): circa 0,8 kg
● Tonercartridge (Canon Cartridge 719 H): circa 1,0 kg
● Paper Feeder Unit PF-44 (inclusief de lade): circa 4,1 kg
*1 De
afdruksnelheid kan lager zijn, afhankelijk van de uitvoerresolutie, het papierformaat, de papiersoort, de invoerrichting en
het aantal afgedrukte kopieën.
*2 Kan
variëren al naargelang de gebruiksvoorwaarden van het apparaat (zoals de beschikbaarheid van optionele toebehoren
en de installatieomgeving).
*3 Kan
*4 Is
variëren al naar gelang de uitvoeromgeving.
afhankelijk van de installatieomgeving en de gebruikte papiersoort.
*5 Geeft
aan dat het geluidsdrukniveau van elke bystanderpositie lager is dan de ISO 7779 absolute criteria voor het
achtergrondsgeluidniveau.
*6 Ook
als de hoofdschakelaar van de printer is uitgeschakeld, wordt er enige stroom verbruikt als de stekker in het
stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als niet wilt dat de printer stroom verbruikt.
446
Bijlage
Specificaties draadloos LAN
0XEC-079
Standaard
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Transmissieschema
DS-SS-systeem, OFDM-systeem
Frequentiebereik
2.412 t/m 2.472 MHz
Maximaal zendvermogen radiofrequentie 15,98 dBm
Communicatiemodus
Infrastructuurmodus
Beveiliging
WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Verbindingsmethode
WPS (Wi-Fi Protected Setup), Handmatige configuratie
447
Bijlage
Papier
0XEC-07A
◼ Ondersteunde papierformaten
Hieronder ziet u een overzicht van de papierformaten die u in de papierlade, de multifunctionele lade en de optionele
papiertoevoeren kunt laden.
: Beschikbaar
Papierformaat
: Niet beschikbaar
Papierlade
Multifunctionele invoer
Automatisch 2-zijdig afdrukken *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
(139,7 x 215,9 mm)
Executive (EXEC)
(184,1 x 266,7 mm)
Oficio
*2
(215,9 x 317,5 mm)
Oficio (Brazilië)
*2
(215,9 x 355,0 mm)
Oficio (Mexico)
*2
(215,9 x 341,0 mm)
Letter (Government)
(203,2 x 266,7 mm)
*1 Automatisch
*2 Stel
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier opnieuw hoeft in te voeren.
de omzethendel voor het papierformaat in dezelfde stand als die voor het formaat Letter / Legal.
Binnenzijde(P. 21)
*3 Aangepast
papier met een breedte van 105,0 tot 216,0 mm en een lengte van 148,0 tot 356,0 mm kan worden geplaatst.
*4 Aangepast
papier met een breedte van 76,2 tot 216,0 mm en een lengte van 127,0 tot 356,0 mm kan worden geplaatst.
448
Bijlage
Papierformaat
Papierlade
Multifunctionele invoer
Automatisch 2-zijdig afdrukken *1
Legal (Government)
(203,2 x 330,2 mm)
Foolscap
*2
(215,9 x 330,2 mm)
Foolscap (Australië)
(206,0 x 337,0 mm)
Legal (India)
*2
(215,0 x 345,0 mm)
Envelop Nr.10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Envelop Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
C5
(162,0 x 229,0 mm)
Envelop DL
(110,0 x 220,0 mm)
3x5inch
(76,2 x 127,0 mm)
Aangepast
*3
*1 Automatisch
*2 Stel
*4
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier opnieuw hoeft in te voeren.
de omzethendel voor het papierformaat in dezelfde stand als die voor het formaat Letter / Legal.
Binnenzijde(P. 21)
*3 Aangepast
papier met een breedte van 105,0 tot 216,0 mm en een lengte van 148,0 tot 356,0 mm kan worden geplaatst.
*4 Aangepast
papier met een breedte van 76,2 tot 216,0 mm en een lengte van 127,0 tot 356,0 mm kan worden geplaatst.
● Het papierformaat van de machine is standaard ingesteld op A4. Pas de papierinstelling aan wanneer u
papier van een ander formaat gaat gebruiken. Het type en formaat papier opgeven dat in de
papierlade is geplaatst(P. 51)
◼ Papiersoort en capaciteit per papierbron
In dit apparaat kan chloorvrij papier worden gebruikt.
: Niet beschikbaar
449
Bijlage
Papiersoort
Papiercapaciteit voor papierlade
Papiercapaciteit voor multifunctionele
lade
Normaal papier *
60 tot 89 g/m²
250 vellen
50 vellen
Dik papier
90 tot 120 g/m² *
200 vellen
40 vellen
121 tot 163 g/m²
25 vellen
Gerecycled papier *
60 tot 89 g/m²
250 vellen
50 vellen
Gekleurd papier *
60 tot 89 g/m²
250 vellen
50 vellen
Etiketten
20 vellen
Enveloppen
5 vellen
* Automatisch
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
◼ Papiersoorten en bijbehorende instellingen
Papier plaatsen(P. 35)
◼ Afdrukgebied
De grijze gebieden in de onderstaande afbeelding geven het afdrukgebied van het document aan. Voor een envelop
zijn de bovenste, onderste, linker en rechter marge allen 10 mm.
450
Bijlage
Verbruiksartikelen
0XEC-07C
Hier volgt een richtsnoer voor de geschatte levensduur van de verbruiksartikelen die in dit apparaat worden gebruikt.
Schaf verbruiksartikelen aan bij uw plaatselijke, erkende Canon-dealer. Neem voorzorgsmaatregelen voor gezondheid
en veiligheid in acht wanneer u verbruiksartikelen opslaat en hanteert ( Verbruiksartikelen(P. 10) ).
● Afhankelijk van de installatieomgeving, het papierformaat of het documenttype moet u verbruiksartikelen
misschien eerder dan aangegeven vervangen.
◼ Tonercartridges
Meegeleverde tonercartridges
De gemiddelde capaciteit* van de bij het apparaat geleverde tonercartridge is 2.100 vellen.
* De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de standaard 'ISO/IEC 19752' (de wereldwijde standaard die door de ISO
(Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is uitgegeven met betrekking tot de methode voor het bepalen van het
verbruik van tonercartridges voor monochromatische elektrofotografische printers en multifunctionele toestellen die
printeronderdelen bevatten) bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de standaardinstelling voor afdrukdichtheid.
Vervangende tonercartridges
Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.
Merkeigen Canon tonercartridge Gemiddelde capaciteit van tonercartridge*
Canon Cartridge 719
2.100 vellen
Canon Cartridge 719 H
6.400 vellen
● Bij het vervangen van tonercartridges
Tonercartridges vervangen(P. 407)
451
Bijlage
Als optie verkrijgbare items
0XEC-07E
U kunt de functionaliteit van het apparaat volledig benutten door als optie verkrijgbare hieronder beschreven items
toe te passen. Als optie verkrijgbare items kunt u aanschaffen bij de leverancier waar u het apparaat hebt aangeschaft
of bij de Canon-dealer ter plaatse.
◼ Paper Feeder Unit PF-44
In aanvulling op de geleverde standaard papierlade en de
multifunctionele lade kunt u de als optie verkrijgbare papiertoevoer op
het apparaat installeren. Door de lade toe te voegen, kunt u
verschillende formaten papier in de laden plaatsen en kan het
apparaat tot wel 800 vellen papier bevatten (met de oorspronkelijke
lade, de multifunctionele lade en de als optie verkrijgbare
papiertoevoer).
Papiercapaciteit
Geschikt papier
500 vellen
Papier(P. 448)
Elektrische aansluiting
Via het apparaat
Afmetingen
(B x L x H)
390 x 441 x 165,5 mm
Gewicht
Ongeveer 4,1 kg
452
Bijlage
AirPrint gebruiken
0XEC-07F
U kunt afdrukken zonder een printerstuurprogramma, u verzendt afdrukgegevens draadloos vanaf Apple toestellen.
AirPrint instellingen
AirPrint-instellingen configureren(P. 453)
Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 455)
Functies van AirPrint
Afdrukken met AirPrint(P. 457)
Problemen oplossen
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is(P. 459)
AirPrint-instellingen configureren
U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de
machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI
op afstand om deze instellingen te wijzigen.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
● Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u "klikken" hieronder lezen
als "tikken".
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[AirPrint-instellingen].
453
Bijlage
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[AirPrint gebruiken]
Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken met AirPrint. Schakel het selectievakje uit als u AirPrint wilt
uitschakelen.
[Printernaam]/[Locatie]/[Breedtegraad]/[Lengtegraad]
454
Bijlage
Voer de naam en de installatielocatie in om dit apparaat eenvoudig te herkennen vanaf uw Apple-apparaat.
Deze informatie is handig als u meerdere AirPrint-printers gebruikt.
Bij selectie van het vakje [AirPrint gebruiken]
De volgende items worden ook automatisch ingesteld op <Aan>.
● <mDNS-instellingen> voor IPv4 en IPv6
● <Gebruik HTTP>
DNS configureren(P. 182)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 236)
● <Gebruik IPP-afdrukken> onder <Instellingen IPP-afdrukken>
configureren(P. 165)
Afdrukprotocollen en WSD-functies
Als u [Printernaam] wijzigt
Als u [Printernaam] wijzigt, die u eerder hebt opgegeven, zult u misschien niet meer kunnen afdrukken vanaf
de Mac die u tot dan voor het afdrukken hebt kunnen gebruiken. Dit verschijnsel doet zich voor omdat
<mDNS-naam> ( DNS configureren(P. 182) ) van IPv4 ook automatisch wordt gewijzigd. U moet in dit geval
het apparaat weer aan de Mac toevoegen.
6
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het scherm voor AirPrint weergeven
U kunt het scherm van AirPrint weergeven en zo niet alleen toegang krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen,
maar ook gegevens van verbruiksartikelen bekijken, zoals papier en tonercartridge. Verder kunt u instellingen van
beveiligingsfuncties realiseren ( Met SSL gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand(P. 240) ).
1
Klik op [Systeemvoorkeuren] in het Dock op het bureaublad
2
Selecteer uw printer en klik op [Opties en toebehoren].
3
Klik op [Geef webpagina van printer weer].
4
Meld u aan op de UI op afstand.
[Printers en Scanners].
● Wilt u AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich aanmelden in de stand Systeembeheerder.
455
Bijlage
Handelsmerken
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS en Mac OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd
in de V.S. en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
456
Bijlage
Afdrukken met AirPrint
0XEC-07H
U hebt niet altijd een computer nodig voor het afdrukken van e-mailberichten, foto's, webpagina's en andere
documenten. Met AirPrint kunt u direct afdrukken vanaf Apple-apparaten zoals iPad, iPhone, iPod touch.
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch(P. 457)
Afdrukken vanaf Mac(P. 458)
Systeemvereisten
Voor het afdrukken met AirPrint hebt u een van de volgende Apple-toestellen nodig.
● iPad (alle modellen)
● iPhone (3GS of hoger)
● iPod touch (derde generatie of hoger)
● Mac (Mac OS X 10.7 of later)*
* Mac
OS X 10.9 of later met een USB-verbinding.
Netwerkomgeving
U hebt een van de volgende omgevingen nodig.
● Het Apple-toestel en het apparaat hebben verbinding met hetzelfde LAN.
● Het Apple-toestel en het apparaat staan in de stand voor Direct Connection.
● De Mac en het apparaat zijn op elkaar aangesloten via USB.
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en is verbonden met uw Apple-toestel.
● Zie "Aan de slag", als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
Meegeleverde documentatie(P. 464)
● Zie Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 125) als u wilt weten hoe u kunt nagaan of het
Apple-toestel en het apparaat met elkaar zijn verbonden via Direct Connection.
2
3
Tik in de applicatie op uw Apple-toestel op
weergegeven.
Tik op [Druk af] in de vervolgkeuzelijst.
457
zodat de menuopties worden
Bijlage
4
Selecteer dit apparaat bij [Printer] in [Printeropties].
● De printers in het netwerk worden weergegeven. Selecteer dit apparaat.
[Printeropties] wordt niet weergegeven in programma's die geen ondersteuning bieden voor AirPrint. U kunt
dan ook niet draadloos afdrukken vanuit deze programma's.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
6
Tik op [Druk af].
● Het afdrukken wordt gestart.
De afdrukstatus controleren
Druk tijdens het afdrukken twee keer op de Home-knop van het Apple-toestel
tik op [Druk af].
Afdrukken vanaf Mac
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met uw Mac.
● Zie "Aan de slag", als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
3
Meegeleverde documentatie(P. 464)
Voeg het apparaat toe aan de Mac vanuit [Systeemvoorkeuren]
Scanners].
[Printers &
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
4
Selecteer deze machine in het afdrukvenster.
● De printers die verbinding hebben met de Mac, worden weergegeven. Selecteer dit apparaat in deze stap.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
6
Klik op [Druk af].
● Het afdrukken wordt gestart.
458
Bijlage
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
0XEC-07J
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is, probeer dan een van de volgende oplossingen.
● Controleer dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, schakel het dan eerst uit, wacht ten
minste 10 seconden en zet het vervolgens weer aan en kijk of het probleem is verholpen.
● Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de machine.
● Controleer dat Apple-toestellen en het apparaat met dezelfde LAN zijn verbonden. Als u het apparaat inschakelt,
kan het enkele minuten duren voordat het apparaat klaar is voor draadloze communicatie.
● Zorg ervoor dat Bonjour is ingeschakeld op het Apple toestel.
● Als de functie Beheer afdelings-id is ingeschakeld, moet de machine zo zijn geconfigureerd dat afdrukken vanaf een
computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en wachtwoord worden ingevoerd. Taken blokkeren
indien afdelings-id onbekend(P. 217)
● Controleer dat er papier in het apparaat is geplaatst en dat er nog voldoende toner in de tonercartridge zit.
scherm voor AirPrint weergeven(P. 455)
459
Het
Bijlage
Google Cloudprinter gebruiken
0XEC-07K
Google Cloudprinter is een service waarmee gebruikers met een Google-account kunnen afdrukken vanuit
programma's zoals Google Documenten™ of Gmail™ via een smartphone, tablet of computer die is verbonden met
internet. In tegenstelling tot het traditionele afdrukken vanaf een computer, is Google Cloudprinter een nieuwe
technologie waarmee u kunt afdrukken zonder printerstuurprogramma. Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt afdrukken
of bestanden die zijn meegestuurd met een e-mail, kunt u dit doen met Gmail op uw mobiele apparaat. De afdrukken
liggen dan klaar als u bij het apparaat komt.
De apparaatinstellingen controleren(P. 460)
De instellingen van Google Cloud Print wijzigen(P. 460)
De machine registreren bij Google Cloudprinter(P. 461)
● Als u het apparaat gaat registreren of wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om documenten af te
drukken, moet het apparaat verbinding kunnen maken met internet. U bent ook verantwoordelijk voor alle
kosten voor de internetverbinding.
● Het is mogelijk dat deze functie niet is toegestaan in bepaalde landen of regio's.
U kunt Google Cloudprinter alleen gebruiken met een Google-account. Als u die nog niet hebt, gaat u naar de
website van Google en maakt u een account aan.
De apparaatinstellingen controleren
Controleer de volgende punten voordat u Google Cloudprinter gaat instellen:
● Zorg dat er een IPv4-adres is toegewezen aan het apparaat en dat het apparaat via het netwerk is verbonden met
een computer. Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 136)
Verbinding maken met een bekabeld
LAN(P. 135)
● Zorg ervoor dat de datum, de tijd en de tijdzone juist zijn.
Instellingen datum en tijd(P. 313)
● Als de functie Afdeling ID beheer is ingeschakeld, moet het apparaat zo zijn geconfigureerd dat afdrukken vanaf
een computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en pincode worden ingevoerd. Taken blokkeren
indien afdelings-id onbekend(P. 217)
De instellingen van Google Cloud Print wijzigen
Schakel de functie Google Cloud Print functie van het apparaat in. U kunt de functie Google Cloud Print van het
apparaat ook uitschakelen.
1
Druk op
.
460
Bijlage
2
Druk op
op
/
om <Instellingen Systeembeheer> te selecteren en druk vervolgens
.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u met de numerieke toetsen de juiste combinatie van ID en
pincode in. Druk vervolgens op
.
Aanmelden bij de machine(P. 34)
3
Selecteer <Instellingen Google Cloudprinter>
4
Selecteer <Aan> of <Uit> en druk op
<Google Cloudprinter inschakelen>.
.
De machine registreren bij Google Cloudprinter
Het apparaat registreren bij Google Cloud Print maakt dat u overal vandaan kunt afdrukken.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[Instellingen Google Cloudprinter].
461
De UI op
Bijlage
4
Klik op [Registreren] in [Registratiestatus].
Als [Registreren] niet beschikbaar is
U moet Google Cloudprinter inschakelen. Klik op [Bewerken], schakel het selectievakje [Google Cloudprinter
gebruiken] in en klik op [OK].
Als u het apparaat opnieuw wilt registreren
Als u het apparaat opnieuw wilt registreren omdat de eigenaar van het apparaat is veranderd of vanwege
andere redenen, moet u de registratie van het apparaat eerst ongedaan maken en het apparaat vervolgens
opnieuw registreren.
5
Klik op de URL bij [URL voor registratie].
462
Bijlage
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de machine te registreren.
➠ U kunt afdrukken met een Google Cloudprinter compatibele applicatie zoals Google Chrome™, Gmail, of
Google Docs.
Ga naar de website van Google Cloudprinter voor informatie over de meest recente programma's die
ondersteuning bieden voor Google Cloudprinter.
Registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome
U kunt het apparaat ook registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome. De display van het
apparaat toont het volgende bevestigingsscherm voordat de registratie wordt voltooid. Druk op <Ja> en voltooi
zo de registratie.
● Zie voor de registratieprocedure de instructie hadden voor uw mobiele toestel of de website van Google
Cloud Print.
463
Bijlage
Meegeleverde documentatie
0XEC-07L
Het apparaat wordt geleverd met de volgende handleidingen. Raadpleeg deze handleidingen als u iets niet weet.
Aan de slag
Lees deze handleiding eerst. Er worden enkele basisprocedures
beschreven, van het verwijderen van het verpakkingsmateriaal tot het
installeren van het apparaat.
Handleiding voor draadloze LANinstelling
In deze handleiding wordt de procedure beschreven voor het verbinden
van het apparaat met een draadloze LAN-router. De handleiding bevat ook
informatie voor het oplossen van problemen tijdens het configureren van
de instellingen. Lees deze handleiding samen met de handleiding Aan de
slag.
e-Handleiding
(deze handleiding)
In deze handleiding worden alle functies van het apparaat beschreven. U
kunt de handleiding weergeven in een webbrowser. U kunt informatie
bekijken per categorie of een trefwoord invoeren om alleen pagina's over
een bepaald onderwerp te bekijken. Gebruiken e-Handleiding(P. 465)
Installatiehandleiding
printerstuurprogramma
Deze handleiding bevat instructies voor het installeren van het
printerstuurprogramma en de software op de Gebruikerssoftware en
Handleidingen cd-rom/dvd-rom.
464
Bijlage
Gebruiken e-Handleiding
0XEC-07R
De e-Handleiding is een handleiding die u op uw computer kunt bekijken en die alle functies van het apparaat
beschrijft. U kunt zoeken op basis van uw bedoeld gebruik of een trefwoord invoeren om snel de pagina te vinden die
u zoekt. U kunt de e-Handleiding op uw computer installeren of e-Handleiding rechtstreeks vanaf de DVD-ROM te
starten. Installeren e-Handleiding(P. 466)
De gewenste informatie opzoeken
U kunt zoeken naar de gewenste pagina door de volgende drie methoden te gebruiken.
Zoeken in de inhoud
U kunt zoeken naar de gewenste pagina door het onderwerp te selecteren in het tabblad [Inhoudsopgave] aan
de linkerkant van het scherm en vervolgens het [Hoofdstukpictogram] naast het onderwerp te selecteren.
Bovenste pagina(P. 473)
Onderwerppagina(P. 475)
Zoeken op trefwoord
Voer een zoekopdracht uit door een trefwoord in te voeren, zoals 'envelop' of 'tonercartridge' en de pagina's die
het trefwoord bevatten, worden vervolgens weergegeven. Daarna kunt u in deze lijst met resultaten zoeken
naar de gewenste pagina. U kunt ook zinnen opgeven zoals 'verbinding maken met een netwerk'. Het zoeken
op trefwoord ondersteunt ook de booleaanse AND-functie om te zoeken naar meerdere trefwoorden.
Het tabblad Zoeken(P. 476)
Zoeken in het siteoverzicht
Klik op [Siteoverzicht] boven aan het scherm en er wordt een lijst weergegeven met alle onderwerpen van de eHandleiding. Vanaf hier kunt u zoeken naar uw onderwerp.
Siteoverzicht(P. 477)
Systeemvereisten
● Voor de e-Handleiding zijn de volgende Webbrowsers nodig. De inhoud van de e-Handleiding zal misschien
niet goed worden weergegeven in een browser die niet hieronder wordt genoemd.
Windows:
Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0
Firefox 24.x ESR/26.x/29.x/30.x/31.x/31.x ESR/32.x/33.x/34.x/35.x/36.x
Mac OS:
Safari 7.x/8.x
Firefox 24.x ESR/26.x/29.x/30.x/31.x/31.x ESR/32.x/33.x/34.x/35.x/36.x
● Deze DVD-ROM van dit product bevat mogelijk handleidingen in PDF-indeling. Als u niet over Adobe Reader
beschikt om de handleidingen in PDF-indeling te bekijken, probeert u een ander programma zoals PDF
Preview van Vivid Document Imaging Technologies.
Over de meest recente e-Handleiding
Zie de website van Canon voor de meest recente e-Handleiding.
465
Bijlage
Installeren e-Handleiding
0XEC-07S
Installeer de e-Handleiding op uw computer vanaf de DVD-ROM die bij het apparaat is geleverd.
1
Plaats de Gebruikerssoftware en Handleidingen DVD-ROM in het cd-rom-station van
uw computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als dat wordt gevraagd.
● Als het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] niet verschijnt, haalt u de DVD-ROM uit
het station en plaatst u deze opnieuw. Zie ook Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/
handleidingen] weergeven(P. 485) .
● Klik op [MInst.exe uitvoeren], als [Automatisch afspelen] wordt weergegeven.
2
3
Klik op [Installatie].
Schakel alle selectievakjes uit behalve dat voor [Handleidingen] en klik op
[Installeren].
466
Bijlage
4
5
Lees de licentieovereenkomst en klik op [Yes] om akkoord te gaan.
Selecteer de map waarin u de elektronische handleiding wilt installeren, en klik op
[Installeren].
● De installatie wordt gestart.
● U moet nu even wachten. Deze bewerking kan enige tijd duren.
6
Klik op [Afsluiten].
7
Klik op [Volgende]
[Afsluiten].
467
Bijlage
De e-Handleiding inzien
Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram van de e-Handleiding op het bureaublad.
Als er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven
● Klik op [Inhoud weergeven].
TIPS voor De e-Handleiding rechtstreeks vanaf de DVD-ROM bekijken
1
Plaats de Gebruikerssoftware en Handleidingen DVD-ROM in het cd-rom-station van uw computer.
468
Bijlage
● Selecteer een taal en klik op [OK] als dat wordt gevraagd.
● Als het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] niet verschijnt, haalt u
de DVD-ROM uit het station en plaatst u deze opnieuw. Zie ook Het scherm [Installatie van
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 485) .
2
Klik op [Handleidingen].
3
Klik op [e-Handleiding].
469
Bijlage
Installatie ongedaan maken e-Handleiding
0XEC-07U
U kunt de e-Handleiding desgewenst van de computer verwijderen en de computer terugbrengen in de staat van voor
de installatie van de e-Handleiding.
1
Plaats de Gebruikerssoftware en Handleidingen DVD-ROM in het cd-rom-station van
uw computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als dat wordt gevraagd.
2
Klik op [Programma's starten].
● Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven, raadpleegt u
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 485) .
Het scherm [Installatie van
● Klik op [Run MInst.exe] (MInst.exe uitvoeren) als [AutoPlay] (Automatisch afspelen) wordt weergegeven.
3
Klik op [Starten] voor [Handleiding verwijderen].
470
Bijlage
4
Klik op [Volgende].
● De e-Handleiding wordt verwijderd.
● U moet nu even wachten. Deze bewerking kan enige tijd duren.
5
Klik op [Afsluiten].
6
Klik op [Terug]
[Afsluiten].
471
Bijlage
472
Bijlage
Lay-out van het scherm e-Handleiding
0XEC-07W
De e-Handleiding is opgesplitst in verschillende schermen en de inhoud van elk scherm varieert.
Bovenste pagina
Verschijnt wanneer u e-Handleiding start.
Canon
Klik hierop om naar de beginpagina van de handleiding te gaan.
Tabblad [Inhoud] / tabblad [Zoeken]
Klik hierop om te schakelen tussen de inhoudsopgave en de zoekfunctie.
Inhoud
). Plaats de muisaanwijzer over een van de titels en de
De hoofdstuktitels worden weergegeven (
onderwerpen van het hoofdstuk worden aan de rechterkant weergegeven. Klik op een onderwerp en de
pagina hiervan wordt weergegeven.
473
Bijlage
[Boven]
Klik hierop om naar de beginpagina van de handleiding te gaan.
[Siteoverzicht]
Klik hierop als u alle onderwerpen van de e-Handleiding wilt weergeven.
[Help]
Klik hierop als u informatie wilt weergeven over hoe u de e-Handleiding kunt bekijken, hoe u een
zoekopdracht uitvoert en andere informatie.
[Afdrukken]
Klik hierop om de weergegeven inhoud af te drukken.
Handige functies
Verschillende praktijkvoorbeelden om het apparaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Klik op
/
/
/
om praktijkvoorbeelden op categorie weer te geven. Klik op het bewegende beeld voor meer
informatie over elke categorie. U kunt het beeld stoppen door de aanwijzer erop te zetten. Handige
functies(P. 474)
[Beknopte Help] / [Problemen oplossen] / [Onderhoud]
Klik hierop als er onverwachts problemen zijn met het apparaat of als u dit wilt reinigen.
[Voor Mac OS-gebruikers]
Klik hierop om voorzorgsmaatregelen voor Mac OS-gebruikers weer te geven.
[Kennisgeving]
Klik hierop om belangrijke informatie weer te geven waarmee u bekend moet zijn voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
[Vestigingen]
Klik hierop om contactgegevens weer te geven voor vragen over het apparaat.
Handige functies
Verschillende praktijkvoorbeelden om het apparaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
474
Bijlage
/
Klik hierop om gedetailleerde informatie weer te geven. Klik opnieuw om het venster te sluiten.
Klik hierop om het desbetreffende onderwerp weer te geven.
Onderwerppagina
Deze pagina bevat informatie over het configureren en gebruiken van het apparaat.
475
Bijlage
[Inhoudsopgave]
De hoofdstukpictogrammen en -titels worden weergegeven.
[Alles uitvouwen]/[Alles samenvouwen]
Klik op [Alles uitvouwen] om alle subgedeelten van alle onderwerpen weer te geven. Klik op [Alles
samenvouwen] om alle subgedeelten van alle onderwerpen te sluiten.
Hoofdstukpictogrammen
Klik op een hoofdstukpictogram om naar het begin van het overeenkomstige hoofdstuk te navigeren.
Onderwerppagina
Geeft de onderwerpen van het geselecteerde hoofdstuk weer. Als "+" wordt weergegeven op het
onderwerp, klikt u hierop om de subgedeelten van dat onderwerp weer te geven. Klik op "-" om het
uitgevouwen onderwerp te sluiten.
[Alles afdrukken]
Alle pagina's van het geselecteerde hoofdstuk worden in een afzonderlijk venster geopend. Het hoofdstuk
kan indien nodig worden afgedrukt.
Navigatie
Zie welk hoofdstukonderwerp u momenteel bekijkt.
Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.
/
Klik hierop om het vorige of volgende onderwerp weer te geven.
Klik hierop om naar de overeenkomstige pagina te gaan. Klik op "Terug" in uw webbrowser om terug te
gaan naar de vorige pagina.
Klik hierop om de verborgen gedetailleerde beschrijvingen weer te geven. Klik opnieuw om de
gedetailleerde beschrijvingen te sluiten.
Het tabblad Zoeken
Bevat een tekstvak om een zoekopdracht uit te voeren en naar de gewenste pagina te zoeken.
476
Bijlage
[Voer hier trefwoord(en) in]
om de zoekresultaten in een lijst weer te geven (
). U kunt
Voer (een) trefwoord(en) in en klik op
zoeken naar pagina's die alle zoekwoorden bevatten, door de zoekwoorden te scheiden met een spatie.
Ook kunt u naar pagina's zoeken die een exacte frase bevatten, door de trefwoorden tussen dubbele
aanhalingstekens te plaatsen.
[Zoekopties]
Klik hierop om zoekopties in te stellen zoals het bereik van de zoekopdracht en jokertekens. Om de opties
weer te geven, klikt u op deze knop wanneer die grijs is. Om de opties te verbergen, klikt u op deze knop
wanneer die oranje is.
Zoekbereik selecteren
Hier kunt u het zoekbereik instellen. U kunt efficiënter zoeken naar informatie door het zoekbereik te
beperken. Deze functie is met name handig als u ongeveer weet waar het onderwerp zich bevindt dat u
zoekt.
Zoekopties selecteren
Schakel het selectievakje in om bij het zoeken onderscheid te maken tussen hoofdletters en kleine letters.
[Zoeken met volgende voorwaarden]
Klik hierop om zoekresultaten weer te geven die voldoen aan de voorwaarden die zijn opgegeven met
.
en
Zoekresultatenlijst
Geeft de zoekresultaten weer van de pagina's die de opgegeven trefwoorden bevatten. Zoek in de
resultaten naar de gewenste pagina en klik op de onderwerptitel van de pagina. Als de resultaten niet op
één pagina passen, klikt u op
/
of een paginanummer om de resultaten op de overeenkomstige
pagina weer te geven.
Siteoverzicht
Toont de inhoudsopgave voor de e-Handleiding.
Hoofdstukpictogrammen
Klik hierop om naar het onderwerp van het geselecteerde hoofdstuk te gaan.
Titel (Onderwerp)
Geeft titels en onderwerpen weer. Klik op een titel of onderwerp om naar de pagina te gaan.
Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.
477
Bijlage
/
Klik hierop om naar het vorige of volgende hoofdstuk te gaan.
478
Bijlage
Inzien e-Handleiding
0XEC-07X
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de
bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de
onderstaande markeringen.
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de
dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist
worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u
deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen
die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden
uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze
waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze
items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven
bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid.
Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het
apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.
Geeft een uitleg van een handeling, of bevat aanvullende informatie
voor een procedure.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Voorbeeld
Type
(
Toetsen op het bedieningspaneel
)
<Tijdklokinstellingen>
<Papier vastgelopen.>
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven [Voorkeuren]
/
In deze handleiding gebruikt
De toetsen
/
worden gebruikt om een gewenste instelling te selecteren. Deze worden alleen beschreven
wanneer ze voor het eerst in een pagina worden gebruikt en worden vanaf de tweede keer weggelaten. De
/
verschijnen bijvoorbeeld in stap 2, maar worden weggelaten vanaf stap 3.
toetsen
Voorbeeld:
1
Druk op
.
2
Druk op
/
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op
<IPv4-instellingen>
479
<Instellingen IP-adres>.
.
Bijlage
In deze handleiding gebruikte schermen
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de e-Handleiding afkomstig van de
LBP252dw. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in deze
handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en software kan ook
variëren afhankelijk van hun versie.
Illustraties in deze handleiding
Tenzij anders vermeld, zijn de illustraties van het apparaat in de e-Handleiding gebaseerd op het model
LBP252dw. In de afbeeldingen van de tonercassette in de elektronische handleiding wordt de Canon Cartridge
719 weergegeven.
480
Bijlage
Handmatige Weergave-instellingen
0XEC-085
481
Bijlage
Overige
0XEC-07Y
In deze bijlage worden basisbewerkingen van Windows beschreven. De bijlage bevat verder disclaimers,
auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie.
482
Bijlage
Basisbewerkingen in Windows
0XEC-080
Het onderdeel [Computer] of [Deze computer] weergeven(P. 483)
De printermap weergeven(P. 483)
[Netwerk zoeken] inschakelen(P. 483)
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 484)
Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 485)
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 485)
De bitarchitectuur controleren(P. 486)
De printerpoort controleren(P. 487)
Bidirectionele communicatie controleren(P. 488)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 489)
◼ Het onderdeel [Computer] of [Deze computer] weergeven
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selecteer [Computer].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
[Deze pc].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
selecteer [Verkenner]
selecteer [Verkenner]
[Computer] of
[Computer] of [Deze pc].
Windows Server 2003
[Start] selecteer [Deze computer].
◼ De printermap weergeven
Windows Vista
[Start] selecteer [Control Panel] (Configuratiescherm)
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] selecteer [Apparaten en printers].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm selecteer [Control Panel]
(Configuratiescherm) [View devices and printers] (Apparaten en printers weergeven).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
selecteer [Configuratiescher]
[Apparaten en printers weergeven].
dubbelklik op [Printers].
Windows Server 2003
[Start] selecteer [Printers en faxapparaten].
◼ [Netwerk zoeken] inschakelen
Als u Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 gebruikt, schakel dan [Netwerk zoeken] in om de computers op uw
netwerk te bekijken.
Windows Vista
483
Bijlage
[Start] selecteer [Bedieningspaneel]
inschakelen] onder [Netwerk zoeken].
[Netwerkstatus en taken bekijken]
selecteer [Netwerk zoeken
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] selecteer [Bedieningspaneel] [Netwerkstatus en taken bekijken] [Instellingen van geavanceerd
delen veranderen] selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder [Netwerk zoeken].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechter muisknop op de linker onderhoek van het scherm selecteer [Bedieningspaneel]
[Netwerkstatus en taken bekijken] [Instellingen van geavanceerd delen veranderen] selecteer [Netwerk
zoeken inschakelen] onder [Netwerk zoeken].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechter muisknop op [Start] selecteer [Bedieningspaneel] [Netwerkstatus en taken bekijken]
[Instellingen van geavanceerd delen veranderen] selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder [Netwerk
zoeken].
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Bedieningspaneel]
inschakelen] onder [Netwerk zoeken].
dubbelklik op [Netwerkcentrum]
selecteer [Netwerk zoeken
◼ Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver
1
Open Windows Verkenner.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Bureau-accessoires]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
[Windows Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
2
selecteer [Verkenner].
Selecteer [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties] op de afdrukserver.
● Als u wilt zien welke computers in het netwerk zijn opgenomen, moet u mogelijk netwerkdetectie
inschakelen of in het netwerk zoeken naar computers.
➠ Gedeelde printers worden weergegeven.
484
Bijlage
1
◼ Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven
Als uw computer het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] niet weergeeft nadat u de DVDROM hebt geplaatst, volg dan onderstaande procedure. De stationsnaam van het DVD-ROM-station wordt aangeduid
met "D:" in deze handleiding. De naam van het DVD-ROM-station kan verschillen afhankelijk van de computer die u
gebruikt.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] typ "D:\MInst.exe" in [Zoeken in programma's en bestanden] of [Zoekopdracht starten]
[ENTER]-toets.
druk op de
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de hoek linksonder van het scherm
op [OK]
[Uitvoeren]
Typ "D:\MInst.exe"
klik
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
[Uitvoeren]
Typ "D:\MInst.exe"
klik op [OK]
Windows Server 2003
[Start]
[Uitvoeren]
typ "D:\MInst.exe"
klik op [OK]
◼ Een testpagina afdrukken in Windows
U kunt controleren of het printerstuurprogramma werkt door een testpagina af te drukken in Windows.
1
2
3
Plaats A4-papierformaat in de multifunctionele lade.
lade plaatsen(P. 41)
Open de printermap.
Papier in de multifunctionele
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
485
Bijlage
4
Klik op [Testpagina afdrukken] in het tabblad [Algemeen].
➠ De testpagina wordt afgedrukt.
◼ De bitarchitectuur controleren
Weet u niet zeker of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd, volg dan
onderstaande procedure.
1
Open het onderdeel [Configuratiescherm].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
(Configuratiescherm).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
selecteer [Configuratiescher].
486
selecteer [Control Panel]
Bijlage
2
Open het onderdeel [Systeem].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik op [Systeem en onderhoud] (of [Systeem en beveiliging])
[Systeem].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
Controleer de bitarchitectuur.
Voor 32-bits versies
[32-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.
Voor 64-bits versies
[64-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.
◼ De printerpoort controleren
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
487
Bijlage
3
Op het tabblad [Poorten] moet u controleren dat de poort correct is geselecteerd.
Als u een netwerkverbinding gebruikt en het IP-adres van het apparaat hebt veranderd
● Als [Beschrijving] voor de geselecteerde poort op [Canon MFNP Port] staat en het apparaat en de computer
bevinden zich op hetzelfde subnet, wordt de verbinding gehandhaafd. U hoeft geen nieuwe poort toe te
voegen. Als het [Standaard TCP/IP poort] is, moet u een nieuwe poort toevoegen. Printerpoorten
configureren(P. 169)
◼ Bidirectionele communicatie controleren
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 483)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] of [Eigenschappen].
488
Bijlage
3
Controleer dat het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] op
het tabblad [Poorten] is ingeschakeld.
◼ De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken
In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, klikt u op
om de SSID van de aangesloten draadloos LAN router weer te geven.
489
,
, of
in de systeemlade
Bijlage
Voor Mac OS-gebruikers
0XEC-081
Afhankelijk van de aankoopdatum hebt u mogelijk geen stuurprogramma voor Mac OS bij uw apparaat
ontvangen. De stuurprogramma's worden naar de Canon-website geüpload wanneer ze nodig zijn. Controleer
het besturingssysteem van uw computer en download het juiste stuurprogramma van de Canon-website. Zie
de 'Canon UFR II/UFRII LT Printer Stuurprogramma Handleiding' voor informatie over het installeren en
gebruiken van het stuurprogramma.
In de e-Handleiding en de Installatiehandleiding printerstuurprogramma worden methoden voor het werken in een
Windows-omgeving uitgelegd in de vorm van voorbeelden. Raadpleeg de volgende handleiding of Help-informatie
voor informatie over het gebruik van het stuur- en hulpprogramma voor Mac OS.
Referentie
Object
Het stuurprogramma installeren ● Aan de slag
● Canon UFR II/UFRII LT Printer Stuurprogramma Handleiding
● Canon PS Printer Stuurprogramma Handleiding (LBP252dw)
Elke functie gebruiken
● Help bij stuurprogramma
● Canon UFR II/UFRII LT Printer Stuurprogramma Handleiding
● Canon PS Printer Stuurprogramma Handleiding (LBP252dw)
◼ De handleiding voor het stuurprogramma weergeven
Dubbelklik op het volgende HTML-bestand in de map [Documents] (Documenten) op de meegeleverde DVD-ROM.
Canon UFR II/UFRII LT Printer Stuurprogramma Handleiding / Canon PS Printer Stuurprogramma
Handleiding (LBP252dw)
[Documents]-[Print]-[XXXXXX]*-[Guide]-[index.html]
* Selecteer
de gewenste taal voor [XXXXXX].
◼ De Help voor het stuurprogramma weergeven
Klik op [
] in het stuurprogramma.
490
Bijlage
Kennisgeving
0XEC-082
◼ Services en software van derden
Services en software van derden
◼ Productnaam
Veiligheidsvoorschriften vereisen dat de naam van het product wordt geregistreerd.
In sommige regio's waar dit product wordt verkocht kunnen in plaats daarvan de volgende naam/namen tussen ()
zijn geregistreerd.
LBP252dw / LBP251dw (F161900)
◼ EMC-eisen van EG-Richtlijn
Deze apparatuur voldoet aan de essentiële EMC-eisen van EG-richtlijn. Wij verklaren dat het product voldoet aan de
EMC-eisen van EG-richtlijn bij een nominaal ingangvermogen van 230 volt, 50 Hz, hoewel het geteste
ingangsvermogen van het product 220-240 V, 50/60 Hz is. Er kan alleen aan de eisen van de EMC-richtlijn worden
voldaan als gebruik wordt gemaakt van een afgeschermde kabel.
◼ Veiligheid van de laser
Dit product is gehomologeerd als een Klasse 1 laserproduct onder IEC60825-1:2007 en EN60825-1:2007. Dit betekent
dat het product geen gevaarlijke laserstralen produceert.
De straling die wordt uitgezonden in het product, wordt volledig binnen gehouden door de beschermende behuizing
en afdekplaten aan de buitenkant; de laserstraal kan tijdens geen enkele fase van de werking ontsnappen uit de
machine. Verwijder geen beschermende behuizing of afdekplaten aan de buitenkant, behalve volgens de richtlijnen
beschreven in de handleidingen van het toestel.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
491
Bijlage
Het toepassen van controles of afstellingen, of het uitvoeren van handelingen anders dan deze beschreven in
deze handleiding kan blootstelling aan gevaarlijke stralingen als gevolg hebben.
◼ Internationaal ENERGY STAR-programma
Als partner van het ENERGY STAR®-programma heeft Canon Inc. vastgesteld dat dit product
voldoet aan het ENERGY STAR-programma voor energiebesparing.
Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma
ter bevordering van energiebesparing bij computers en andere kantoorapparatuur.
Het programma ondersteunt de ontwikkeling en distributie van producten met functies die
het energieverbruik effectief verminderen. Het is een open systeem waaraan bedrijven
vrijwillig kunnen deelnemen.
Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, schermen, printers en
fax- en kopieerapparaten. De normen en logo's zijn in alle deelnemende landen gelijk.
◼ AEEA-richtlijn
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de
richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen
zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming
met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd =
cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de
genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een
hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de
recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke
stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen
hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit
product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,
afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canoneurope.com/weee , of
www.canon-europe.com/battery .
492
Bijlage
◼ IPv6 Ready-logo
De protocolstack van dit apparaat voldoet aan de eisen voor het IPv6 Ready Logo Phase 2, die
door het IPv6-forum zijn vastgesteld.
◼ Productinformatie vereist door VERORDENING (EU) Nr 801/2013 wijziging van
verordening (EC) Nr 1275/2008
Stroomverbruik van het product in stand-by in netwerk indien bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle
draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn (als ze gelijktijdig beschikbaar zijn).
Modelnaam
LBP252dw / LBP251dw
Stroomverbruik van het product in stand-by in netwerk
1,6 W
De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor de enkele machine, willekeurig gekozen, en
kunnen derhalve afwijken van de waarde van de gebruikte machine. Optionele netwerkpoorten zijn niet
aangesloten en/of geactiveerd in de meting.
◼ Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen
Het is mogelijk dat het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van
bepaalde documenten, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product
gereproduceerde beelden of afbeeldingen van rechtswege is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke
vervolging en/of andere, civielrechtelijke procedures. Hieronder treft u een onvolledige lijst van dergelijke
documenten aan. Deze lijst dient uitsluitend als richtlijn. Als u eraan twijfelt of het gebruik van uw product voor
het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van een bepaald document, alsmede het gebruik van
dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen wettelijk
is toegestaan, dient u vooraf uw juridisch adviseur te raadplegen.
● Papiergeld
● Travelers checks
● Postwissels
● Voedselbonnen
● Depositobewijzen
● Paspoorten
● Postzegels (al dan niet afgestempeld)
● Immigratiebescheiden
● Voor identificering gebruikte tekens of insignes
● Belastingzegels (al dan niet afgestempeld)
● Documenten betreffende vervangende of algemene dienstplicht
● Obligaties of andere bewijzen van schuldbekentenis
● Van overheidswege verstrekte cheques of wissels
● Aandelencertificaten
493
Bijlage
● Rijbewijzen en eigendomspapieren van motorvoertuigen
● Van copyright voorziene werken/kunstwerken zonder toestemming van degene bij wie het copyright berust
◼ Voorgeschreven informatie over draadloos LAN
Regulatory information for users in Jordan
LBP252dw / LBP251dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38
Regulatory information for users in UAE
LBP252dw / LBP251dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).
TRA
REGISTERED No: ER0126617/14
DEALER No: DA0060877/11
◼ Disclaimer
● De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
● CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH
STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES
OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP
ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE
VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT
MATERIAAL.
◼ Copyright
Copyright CANON INC. 2016
Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een zoeksysteem of
vertaald in een taal of computertaal in welke vorm of met welke middelen dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch,
magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon
Inc.
◼ Handelsmerken
Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS, Safari, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch en OS X zijn
handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn
handelsmerken van Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word en Excel zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Docs en Gmail zijn gedeponeerde handelsmerken ofwel
handelsmerken van Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
494
Bijlage
Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de
respectieve eigenaren.
495
Bijlage
Vestigingen
0XEC-083
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON CHINA CO. LTD.
2F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC
CANON SINGAPORE PTE LTD.
1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522
CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
WERELDWIJDE WEBSITE VAN CANON
http://www.canon.com/
496
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
497
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
498

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Laser
  • 600 x 600 DPI
  • Printing colours: Black
  • A4 33 ppm
  • Duplex printing
  • Wi-Fi Ethernet LAN
  • LCD Built-in display
  • Maximum duty cycle: 50000 pages per month
  • Total number of input trays: 2 Total input capacity: 250 sheets Total output capacity: 150 sheets
  • Internal memory: 1024 MB Built-in processor 525 MHz

Related manuals

Download PDF

advertisement