Canon i-SENSYS LBP654Cx Handleiding

Add to my manuals
656 Pages

advertisement

Canon i-SENSYS LBP654Cx Handleiding | Manualzz
LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
Gebruikershandleiding
USRMA-2090-03 2018-04 nl
Copyright CANON INC. 2018
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................................................
Installatie
................................................................................................................................................................. 3
Elektrische aansluiting
Hantering
2
.............................................................................................................................................. 5
................................................................................................................................................................. 6
Onderhoud en inspecties
Benodigdheden
........................................................................................................................................... 9
....................................................................................................................................................... 10
Instellen ..............................................................................................................................................................
Hoofdfuncties
14
......................................................................................................................................................... 15
Verplichte voorbereidingen vóór gebruik
Onbevoegde toegang voorkomen
................................................................................................................. 16
............................................................................................................................ 17
Instellen met behulp van de installatiehandleiding
De datum en tijd instellen
.................................................................................................. 19
....................................................................................................................................... 21
De netwerkomgeving instellen
................................................................................................................................ 23
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren
............................................................................................................. 25
Verbinding maken met een bekabeld LAN
............................................................................................................. 26
Verbinding maken met een draadloos LAN
............................................................................................................ 27
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus
..................................................................... 29
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus
......................................................................... 31
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren
........................................................................ 33
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven
De SSID en de netwerksleutel controleren
IP-adressen instellen
.................................................................. 36
....................................................................................................... 39
........................................................................................................................................... 40
IPv4-adres instellen
....................................................................................................................................... 41
IPv6-adressen instellen
................................................................................................................................. 44
Netwerkinstellingen weergeven
........................................................................................................................... 47
Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Printerpoorten configureren
Een printserver instellen
.............................................................................. 50
............................................................................................. 51
.......................................................................................................................... 54
................................................................................................................................ 57
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
Ethernet-instellingen configureren
............................................................................................. 60
................................................................................................................. 61
De maximale verzendeenheid wijzigen
............................................................................................................ 63
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
.................................................................................. 64
DNS configureren
......................................................................................................................................... 65
SMB configureren
......................................................................................................................................... 69
WINS configureren
....................................................................................................................................... 71
De machine bewaken en bedienen met SNMP
Andere netwerkinstellingen
Stuurprogramma´s installeren
.................................................................................................. 73
........................................................................................................................... 77
................................................................................................................................ 81
Basishandelingen ........................................................................................................................................ 84
Onderdelen en de bijbehorende functies
.................................................................................................................. 87
I
Voorzijde
........................................................................................................................................................... 88
Een USB-geheugenapparaat plaatsen
............................................................................................................. 90
Achterzijde
......................................................................................................................................................... 92
Binnenzijde
........................................................................................................................................................ 93
.......................................................................................................................................... 94
Multifunctionele lade
Papierlade
......................................................................................................................................................... 95
Bedieningspaneel
............................................................................................................................................... 97
Het apparaat AAN zetten
...................................................................................................................................... 101
Het apparaat UIT zetten
.................................................................................................................................... 102
Op een vaste tijd UITschakelen
Het bedieningspaneel gebruiken
Basisschermen
..................................................................................................................... 103
........................................................................................................................... 105
................................................................................................................................................. 106
........................................................................................................................................ 107
Het scherm Start
Het scherm <Statusmonitor>
Berichtenvenster
....................................................................................................................... 110
........................................................................................................................................ 113
Basishandeling
................................................................................................................................................. 114
Tekst invoeren
.................................................................................................................................................. 119
Aanmelden bij het apparaat
Papier laden
.................................................................................................................................. 123
......................................................................................................................................................... 124
Papier in de papierlade plaatsen
........................................................................................................................ 126
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
Enveloppen plaatsen
......................................................................................................... 133
......................................................................................................................................... 138
............................................................................................................................. 141
Voorbedrukt papier plaatsen
Het type en formaat papier opgeven
................................................................................................................... 143
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst
.............................................................. 144
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren
Een aangepast papierformaat registreren
................................................................................. 154
Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren
.................................................................... 155
.......................................................................................................................................... 157
Het scherm Start aanpassen
.............................................................................................................................. 158
De standaard instellingen voor functies wijzigen
Instelgeluiden
............................................................ 149
..................................................................................................... 152
De papierformaten die worden weergegeven, beperken
Het display aanpassen
........................................................ 146
................................................................................................... 160
...................................................................................................................................................... 161
De slaapstand instellen
......................................................................................................................................... 162
Afdrukken ........................................................................................................................................................ 165
Afdrukken vanaf een computer
Afdrukken annuleren
............................................................................................................................. 166
........................................................................................................................................ 168
Afdrukstatus en logboeken controleren
Verschillende afdrukmethoden
............................................................................................................... 171
............................................................................................................................. 173
Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)
Documenten beveiligd afdrukken
....................................................................... 174
................................................................................................................. 175
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)
I-Faxen ontvangen om af te drukken
........................................................ 178
................................................................................................................... 193
II
Aan mobiele apparaten koppelen ............................................................................................... 197
Verbinden met mobiele apparaten
........................................................................................................................ 198
Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding)
Direct verbinden (toegangspuntmodus)
.............................................................................................................. 201
Het apparaat door toepassingen gebruiken
AirPrint gebruiken
......................................................................... 199
........................................................................................................... 206
................................................................................................................................................ 208
Afdrukken met AirPrint
...................................................................................................................................... 213
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
Google Cloudprinter gebruiken
................................................................................................................. 216
............................................................................................................................. 217
Het apparaat via afstandsbediening beheren
......................................................................................................... 220
Het apparaat beheren ........................................................................................................................... 222
Toegangsmachtigingen instellen
........................................................................................................................... 224
De systeembeheerders-ID en pincode instellen
Afdeling-ID beheer configureren
.................................................................................................... 225
........................................................................................................................ 227
Een pincode instellen voor UI op afstand
De netwerkinstellingen configureren
............................................................................................................. 233
.................................................................................................................... 235
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen
.............................................................................................. 237
............................................................................................... 238
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen
Poortnummers wijzigen
Een proxy instellen
............................................................................................ 241
.................................................................................................................................... 244
........................................................................................................................................... 245
De sleutel en certificaat voor TLS configureren
..................................................................................................... 247
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren
........................................................................ 250
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren
IPSec-instellingen configureren
De functies van de machine beperken
Beperkingen instellen voor USB-functies
HTTP-communicatie uitschakelen
.................................................................................................. 265
................................................................................................................... 269
Afdrukken vanaf een computer beperken
............................................................................................................ 270
............................................................................................................. 271
....................................................................................................................... 273
............................................................................................................................ 274
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)
De UI op afstand starten
......................................................................................... 275
................................................................................................................................... 276
Status en logboeken controleren
........................................................................................................................ 279
Menuopties instellen via de UI op afstand
De insteldata importeren en exporteren
De Firmware updaten
....................................................................... 256
.......................................................................................................................... 258
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren
De UI op afstand uitschakelen
.................................................................... 253
........................................................................................................... 284
.............................................................................................................. 287
............................................................................................................................................ 290
Initialiseer instellingen
......................................................................................................................................... 293
Overzicht van menuopties ................................................................................................................
<Voorkeuren>
296
....................................................................................................................................................... 297
III
<Weergave-instellingen>
................................................................................................................................... 298
<Engelse toetsenbordindeling>
<Timer-/energie-instellingen>
<Netwerk>
.......................................................................................................................... 302
............................................................................................................................ 303
....................................................................................................................................................... 310
<Externe interface>
........................................................................................................................................... 329
<Toegankelijkheid>
........................................................................................................................................... 330
<Volume-instellingen>
....................................................................................................................................... 333
<Aanpassing/onderhoud>
..................................................................................................................................... 335
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Onderhoud>
.................................................................................................................................................. 350
........................................................................................................................................... 352
<Functie-instellingen>
<Algemeen>
<Printer>
............................................................................................................................... 336
.................................................................................................................................................... 353
......................................................................................................................................................... 356
<Ontvangen>
................................................................................................................................................... 404
<Bestanden gebruiken>
<Beveiligde afdruk>
.................................................................................................................................... 406
.......................................................................................................................................... 416
............................................................................................................................................ 417
<Beheerinstellingen>
<Gebruikersbeheer>
<Apparaatbeheer>
......................................................................................................................................... 418
............................................................................................................................................ 419
<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware>
<Gegevensbeheer>
................................................................................ 422
........................................................................................................................................... 424
................................................................................................................................. 426
<Beveiligingsinstellingen>
Onderhoud ...................................................................................................................................................... 429
Standaardreiniging
............................................................................................................................................... 431
De buitenzijde reinigen
..................................................................................................................................... 432
De fixeereenheid reinigen
................................................................................................................................. 433
De transportriem (ITB) schoonmaken
De tonercassette vervangen
.................................................................................................................. 435
.................................................................................................................................. 436
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren
De machine verplaatsen
........................................................................................................................................ 442
Beeldkwaliteit aanpassen
Gradatie aanpassen
..................................................................................................................................... 444
.......................................................................................................................................... 445
Onjuiste afdrukkleuren corrigeren
De afdrukpositie aanpassen
Aantal afdrukken weergeven
...................................................................................................................... 446
............................................................................................................................... 447
................................................................................................................................ 449
Rapporten en lijsten afdrukken
Verbruiksartikelen
.................................................................................... 441
............................................................................................................................. 450
................................................................................................................................................ 454
Problemen oplossen ...............................................................................................................................
Veelvoorkomende problemen
................................................................................................................................ 459
Installatie-/instellingenproblemen
Afdrukproblemen
457
...................................................................................................................... 460
............................................................................................................................................. 464
Als u niet goed kunt afdrukken
............................................................................................................................. 467
IV
Het afdrukresultaat is niet goed
......................................................................................................................... 469
Het papier krult om of is gekreukeld
Papier is onjuist ingevoerd
................................................................................................................... 481
................................................................................................................................. 484
Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)
............................................................................................................................. 486
Maatregelen bij ieder bericht
Maatregelen bij iedere foutcode
Papierstoringen verhelpen
............................................................ 485
......................................................................................................................... 500
.................................................................................................................................... 506
Papierstoringen in de hoofdeenheid
Papierstoringen in de papierlade
................................................................................................................... 508
........................................................................................................................ 511
Als een probleem niet kan worden opgelost
........................................................................................................... 516
Bijlage .................................................................................................................................................................
Software van derden
Handige functies
518
............................................................................................................................................. 520
................................................................................................................................................... 521
Milieubesparing levert geld op
Efficiënter werken
............................................................................................................................................. 523
Ongekende mogelijkheden
Technische specificaties
Hoofdeenheid
........................................................................................................................... 522
................................................................................................................................ 525
........................................................................................................................................ 527
.................................................................................................................................................. 528
Geschikt papier
................................................................................................................................................ 531
Cassette Feeding Module-AF
.............................................................................................................................. 535
Printerfuncties
................................................................................................................................................. 536
Beheerfuncties
................................................................................................................................................. 538
Besturingssystemen
Netwerkomgeving
Opties
......................................................................................................................................... 540
............................................................................................................................................ 541
.................................................................................................................................................................. 542
Als optie verkrijgbare apparatuur
Systeemopties
....................................................................................................................... 543
.................................................................................................................................................. 544
Handleidingen en hun inhoud
............................................................................................................................... 546
Gebruikershandleiding gebruiken
......................................................................................................................... 547
Schermindeling van Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding inzien
Basisbewerkingen in Windows
Kennisgeving
......................................................................................................... 548
............................................................................................................................ 551
.............................................................................................................................. 553
........................................................................................................................................................ 560
V
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................................................................ 2
Installatie ............................................................................................................................................................... 3
Elektrische aansluiting .......................................................................................................................................... 5
Hantering ............................................................................................................................................................... 6
Onderhoud en inspecties ...................................................................................................................................... 9
Benodigdheden ................................................................................................................................................... 10
1
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
258A-000
De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld om beschadiging van eigendommen te voorkomen, evenals lichamelijk letsel
van gebruikers van het apparaat en anderen in de buurt van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en volg de instructies om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. U
mag alleen handelingen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruiken van het apparaat op een manier die niet wordt
beschreven in deze handleiding, onjuist gebruik of reparaties/aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Canon of een
hiervoor door Canon aangewezen partij.
Installatie(P. 3)
Elektrische aansluiting(P. 5)
Hantering(P. 6)
Onderhoud en inspecties(P. 9)
Benodigdheden(P. 10)
2
Belangrijke veiligheidsinstructies
Installatie
258A-001
U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften volgt en het apparaat op een
geschikte locatie installeert. (In deze handleiding worden de aanduidingen "apparaat" en "machine" door elkaar
gebruikt om naar het product te verwijzen.)
Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg
kan hebben
● Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd
(te dicht bij muren of op een bed, bank, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
● Een vochtige of stoffige locatie
● Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen
Overige waarschuwingen
● Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het
risico van brand of een elektrische schok.
● Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als
vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot
brand of een elektrische schok.
● Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur. Door dit apparaat gegenereerde
radiogolven kunnen medische apparatuur verstoren, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.
● Bij het installeren en verwijderen van de optionele accessoires moet het apparaat zijn uitgeschakeld, moet
de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en moeten alle aansluitkabels en het netsnoer van het apparaat
zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kunnen het netsnoer en/of de aansluitkabels beschadigd raken, wat
brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op
met uw Canon-dealer.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties
● Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel
als gevolg.
- Een wankel oppervlak
- Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen
3
Belangrijke veiligheidsinstructies
Andere belangrijke aandachtspunten
● Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de
juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
● Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de
vloer of een muur. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Voorkom slecht geventileerde locaties
● Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een heel kleine hoeveelheid ozon en andere emissies. Deze
emissies zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Maar ze kunnen waarneembaar zijn bij langer gebruik of
tijdens lange productieruns in slecht geventileerde ruimtes. Het is raadzaam dat de ruimte waarin het
apparaat wordt gebruikt, afdoende wordt geventileerd voor het in stand houden van een comfortabele
werkomgeving. Vermijd ook plaatsen waar mensen bloot zouden staan aan de emissies van het apparaat.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties waar beschadiging kan ontstaan
● Een locatie met grote schommelingen in temperatuur en
luchtvochtigheid
● Een locatie in de buurt van apparatuur die magnetische of
elektromagnetische golven genereert
● Een laboratorium of locatie waar zich chemische reacties
voordoen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan bijtende gassen of
giftige gassen
● Een ondergrond, zoals een tapijt, die kan verbuigen door het
gewicht van het apparaat of waar het apparaat in kan
wegzakken
Plaats het apparaat niet op een locatie waar sprake is van condensvorming
● Als de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, zeer snel wordt verwarmd of als het apparaat wordt
overgebracht van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie, kunnen zich waterdruppels
in de machine vormen (condensvorming). Wanneer u het apparaat in deze omstandigheden gebruikt, kan
dit leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of beschadiging van het apparaat. Laat het
apparaat minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de
omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.
Op een hoogte van 3.000 meter of meer boven zeeniveau
● Machines met een vaste schijf kunnen op een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau of hoger onjuist
functioneren.
4
Belangrijke veiligheidsinstructies
Elektrische aansluiting
258A-002
● Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
● Het meegeleverde netsnoer is bedoeld voor gebruik met deze machine. Sluit het netsnoer niet op andere
apparaten aan.
● Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te
verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen
zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van brand of een
elektrische schok.
● Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn,
loopt u het risico van een elektrische schok.
● Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt,
loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk
brand of een elektrische schok veroorzaken.
● Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
● Plaats het apparaat op korte afstand van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker, zodat u
deze in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.
Stroomvoorziening
● Sluit het netsnoer niet aan op een noodstroomvoorziening. Hierdoor kan het apparaat bij een stroomstoring
defect of beschadigd raken.
● Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos met meerdere stopcontacten, laat de andere stopcontacten
dan leeg.
● Steek het netsnoer niet in de gelijkstroom netsnoeraansluiting van een computer.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat dit apparaat niet goed werkt of dat er gegevens verloren gaan.
5
Belangrijke veiligheidsinstructies
Hantering
258A-003
● Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een erkend Canon-dealer als het apparaat vreemde
geluiden maakt, rook of een vreemde geur verspreidt of
extreem heet wordt. Als u het apparaat onder die
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of aan te
passen. Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die
zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een
elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Kies een locatie waarbij kinderen niet in contact kunnen komen met het netsnoer, andere kabels, de
binnenkant of elektrische onderdelen van het apparaat. Als u dat niet doet, bestaat de kans op lichamelijk
letsel.
● Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in
aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
● Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet u eerst de stroomtoevoer van het apparaat en van uw computer
uitschakelen en vervolgens het netsnoer en de aansluitkabels losmaken. Als u dit niet doet, kunnen de
kabels of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
● Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker van de machine in een stopcontact zit, mag u
het metalen deel van de USB-poort niet aanraken, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan
hebben.
Als u een pacemaker gebruikt
● Dit apparaat veroorzaakt een geringe magnetische flux en ultrasone golven. Als u een pacemaker gebruikt
en u zich niet goed voelt, houd dan afstand tot dit apparaat en neem direct contact op met uw arts.
● Leg geen zware voorwerpen op het apparaat. Het voorwerp of het apparaat kan dan vallen, met mogelijk
lichamelijk letsel tot gevolg.
● Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
● Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van kleppen en deksels, zodat u uw handen niet bezeert.
● Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rollen in het uitvoergebied. Als uw handen of kleding tussen
de rollen bekneld raken, kunt u verwond raken.
● Tijdens en onmiddellijk na gebruik zijn het binnenwerk van het apparaat en de uitvoersleuf extreem heet.
Raak deze gebieden niet aan, om brandwonden te voorkomen. Bedrukt papier kan direct na uitvoer ook
heet zijn; ga hiermee dus voorzichtig om. Als u dat niet doet, bestaat de kans op brandwonden.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
6
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Verplaats het apparaat niet met enige papierlade of de
optionele cassette feeding module geïnstalleerd. Ze kunnen dan
namelijk vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
Laserstraal
● Als de laserstraal mocht vrijkomen, kan blootstelling hieraan leiden tot ernstige beschadiging van uw ogen.
Bij het transporteren van het apparaat
● Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer wordt beschadigd.
- Verwijder de tonercartridges.
- Gebruik de originele doos met verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.
Als u last hebt van het geluid van het apparaat
● Afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de bedrijfsstand, wordt u geadviseerd, als u last hebt het geluid
van het apparaat, het apparaat op een plaats buiten uw kantoor te installeren.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Volg de instructies die staan vermeld op het waarschuwingsetiket dat op het apparaat is bevestigd.
● Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan schudden of schokken.
● Gebruik geen kracht om deuren, kleppen en andere onderdelen te openen en te sluiten. Hierdoor kan het
apparaat beschadigd raken.
● Raak de contactpunten (
) in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
7
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Om papierstoringen te voorkomen, mag u tijdens het afdrukken het apparaat niet uitschakelen, de klep niet
openen/sluiten en geen papier laden/verwijderen.
8
Belangrijke veiligheidsinstructies
Onderhoud en inspecties
258A-004
Reinig het apparaat regelmatig. Als er sprake is van stofvorming, werkt de machine mogelijk niet goed. Let op de
volgende punten als u de machine gaat reinigen. Zie Problemen oplossen(P. 457) als er tijdens gebruik een
probleem optreedt. Zie Als een probleem niet kan worden opgelost(P. 516) als u het probleem niet kunt oplossen
of wanneer u van mening bent dat de machine moet worden geïnspecteerd.
● Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Als u dat niet doet,
kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Koppel het netsnoer regelmatig los en wrijf het snoer schoon met een droge doek. Als er sprake is van
stofophoping, kan er vocht worden opgenomen uit de lucht, met brand als gevolg wanneer dit vocht in
aanraking komt met elektriciteit.
● Reinig het apparaat met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Bevochtig reinigingsdoeken alleen met
water. Gebruik geen alcohol, benzeen, spiritus of andere ontvlambare stoffen. Gebruik geen tissues of
keukenpapier. Als deze materialen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit
statische elektriciteit veroorzaken of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Controleer regelmatig of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Controleer het apparaat op roest,
deuken, krassen, scheuren of overmatige warmteontwikkeling. Bij gebruik van slecht onderhouden
apparatuur loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan. Als u
deze onderdelen aanraakt, kunt u brandwonden oplopen. Raak geen onderdelen van het apparaat aan die
niet in de handleiding worden beschreven.
● Let er bij het plaatsen van papier of het verwijderen van een papierstoring op dat de rand van het papier
niet in uw handen snijdt.
● Als u vastgelopen papier verwijdert, tonercartridges of dergelijke vervangt, let er dan op dat er geen toner
op uw handen of kleding komt. Als uw handen of kleding in aanraking komen met toner, moet u deze er
onmiddellijk afwassen met koud water.
9
Belangrijke veiligheidsinstructies
Benodigdheden
258A-005
● Gooi lege tonercartridges en dergelijke niet in open vuur. Bewaar tonercartridges of papier niet op een plek
die wordt blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als
gevolg.
● Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden
ingeademd. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op
te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische
ontlading.
● Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct
spoelen met koud water en een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud
water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
● Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden
gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum.
● Haal tonercartridges en dergelijke nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan ze te veranderen. Hierdoor
kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
● Als u de afdichtingstape van de tonercartridge verwijdert, trek deze er dan geheel uit zonder veel kracht uit
te oefenen. Als u te veel kracht gebruikt, kan de toner zich namelijk verspreiden en in uw ogen en mond
terechtkomen.
Gebruiksinstructies voor tonercartridges
● Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.
● Om te vermijden dat het trommeloppervlak (
aan het licht. Raak de elektrische contacten (
) binnen het apparaat krassen krijgt of wordt blootgesteld
) van het tonercartridgegeheugen niet aan (
10
).
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Tenzij nodig, moet u de tonercartridge niet uit het verpakkingsmateriaal of uit dit apparaat nemen.
● De tonercassette is een magnetisch product. Plaats het niet kort bij producten die gevoelig zijn voor
magnetisme zoals floppydisks en schijfstations. Dit kan leiden tot beschadigingen aan de data.
Tonercartridge bewaren
● Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat
te garanderen.
Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 tot 35 °C
Geschikt luchtvochtigheidsbereik voor opslag: 35 tot 85% relatieve luchtvochtigheid (geen
condensvorming)*
● Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
● Als u de tonercartridge uit het apparaat verwijdert voor opslag, moet u de tonercartridge in het originele
verpakkingsmateriaal bewaren of omwikkelen met een dikke doek.
● Bewaar de tonercartridge niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te
schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
*Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de cartridge
waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de tonercartridge sprake is van temperatuurverschil.
Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van tonercartridges.
Bewaar tonercartridges niet op de volgende locaties
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
● Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
● Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
● Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en
waar condensvorming kan optreden
● Een locatie met grote hoeveelheden stof
● Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
Wees voorzichtig met namaaktonercartridges
● Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties. Canon is niet
verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een namaaktonercartridge.
Voor meer informatie gaat u naar canon.com/counterfeit.
11
Belangrijke veiligheidsinstructies
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke
● Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er
vervangende onderdelen, tonercartridges en dergelijke leverbaar zijn.
Verpakkingsmateriaal van tonercartridges
● Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridge. U hebt het nodig als u het apparaat gaat
vervoeren.
● De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving
worden toegevoegd of verwijderd.
● Nadat u het afdichtingstape uit de tonercartridge hebt getrokken, voert u deze af volgens de plaatselijk
geldende milieuvoorschriften.
Afvoeren van gebruikte tonercartridges en dergelijke
● Als u een tonercartridge of dergelijke afvoert, plaats deze dan in het originele verpakkingsmateriaal om te
verhinderen dat toner van binnenuit verspreidt, en voer hem af volgens de plaatselijk geldende
milieuvoorschriften.
12
Instellen
Instellen
Instellen ................................................................................................................................................................ 14
Hoofdfuncties ...................................................................................................................................................... 15
Verplichte voorbereidingen vóór gebruik ......................................................................................................... 16
Onbevoegde toegang voorkomen ...................................................................................................................... 17
Instellen met behulp van de installatiehandleiding ......................................................................................... 19
De datum en tijd instellen .................................................................................................................................. 21
De netwerkomgeving instellen .......................................................................................................................... 23
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren ..................................................................................................... 25
Verbinding maken met een bekabeld LAN ...................................................................................................... 26
Verbinding maken met een draadloos LAN .................................................................................................... 27
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus ......................................................... 29
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus ............................................................. 31
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren ............................................................ 33
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven ..................................................... 36
De SSID en de netwerksleutel controleren ............................................................................................... 39
IP-adressen instellen ...................................................................................................................................... 40
IPv4-adres instellen .................................................................................................................................. 41
IPv6-adressen instellen ............................................................................................................................ 44
Netwerkinstellingen weergeven ..................................................................................................................... 47
Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer ................................................................... 50
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren .................................................................................... 51
Printerpoorten configureren .................................................................................................................... 54
Een printserver instellen .......................................................................................................................... 57
De machine configureren voor uw netwerkomgeving .................................................................................... 60
Ethernet-instellingen configureren .......................................................................................................... 61
De maximale verzendeenheid wijzigen .................................................................................................... 63
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk ....................................................................... 64
DNS configureren .................................................................................................................................... 65
SMB configureren .................................................................................................................................... 69
WINS configureren .................................................................................................................................. 71
De machine bewaken en bedienen met SNMP ......................................................................................... 73
Andere netwerkinstellingen ..................................................................................................................... 77
Stuurprogramma´s installeren .......................................................................................................................... 81
13
Instellen
Instellen
258A-006
Voordat u de functies van het apparaat gebruikt, moeten eerst de omgevingsvoorwaarden zijn ingesteld. Om te
beginnen, controleert u de vereiste reeks om de instelling te voltooien, en realiseert u vervolgens de actuele
instellingen. Verplichte voorbereidingen vóór gebruik(P. 16)
● De geïnstalleerde functies op het apparaat verschillen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
Voordat u het apparaat gebruikt, raadpleegt u Hoofdfuncties(P. 15) en controleert u de beschikbare
functies.
De begininstellingen van het apparaat kiezen (installatiehandleiding)
● U kunt de vereiste begininstellingen voor het gebruik van het apparaat gemakkelijk configureren, zoals de
datum, tijd, en netwerkinstellingen, door de volgende schermrichtlijnen te volgen. Instellen met behulp
van de installatiehandleiding(P. 19)
14
Instellen
Hoofdfuncties
258A-007
Deze handleiding behandelt al de functies van de modelserie die u hebt gekocht. Voordat u begint, moet u eerst
controleren welke functie aanwezig zijn op het model dat u hebt gekocht.
: Met functie
: Zonder functie
Functie
Display
LBP654Cx
LBP653Cdw
LBP613Cdw
LBP611Cn
Aanraakscherm
Zwart-wit LCD
Zwart-wit LCD
Zwart-wit LCD
Dubbelzijdig afdrukken
Draadloos LAN
NFC
Standaard systeembeheerders-ID
7654321
Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd
Standaard pincode systeembeheerder
7654321
Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd
Application Library (Toepassingenbibliotheek)
Cassette Feeding Module-AF *
Barcode Printing Kit *
*Dit
is een optioneel item.
● Voor de beschikbare stuurprogrammatypes, raadpleegt u de bij het apparaat geleverde DVD-ROM met
gebruikerssoftware, of de Canon website (http://www.canon.com/).
● Als in de Gebruikershandleiding handelingen per scherm verschillen, worden verschillen benadrukt met de
verschillende beschrijvingen: "Model aanraakscherm" en "Model zwart-wit LCD."
● Als handelingen voor beide modellen gelijk zijn, worden de schermen van het aanraakscherm in de meeste
gevallen gebruikt voor uitleg. Het Model zwart-wit LCD heeft andere schermen dan het Model
aanraakscherm. In alle gevallen volgt u de schermtermen om handelingen te verrichten.
KOPPELINGEN
Gebruikershandleiding inzien(P. 551)
15
Instellen
Verplichte voorbereidingen vóór gebruik
258A-008
Volg stappen 1 tot en met 3 om het apparaat in te stellen. Als u meer wilt weten over een bepaalde stap, klikt u op de
koppeling om naar het desbetreffende gedeelte te gaan. Om de machine veilig te gebruiken, moet u bovendien
Onbevoegde toegang voorkomen(P. 17) activeren.
Stap 1
Instellen met behulp van de installatiehandleiding(P. 19)
Stap 2
De netwerkomgeving instellen(P. 23)
● Configureer de netwerkinstellingen die niet in de instelhandleiding zijn opgenomen. Als u de
instelhandleiding niet hoeft te gebruiken, configureer de netwerkinstellingen dan vanaf
deze locatie.
Stap 3
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
Instellen vanuit de externe UI
● Als de instellingen voor de netwerkomgeving zijn gerealiseerd, kunt u het apparaat ook efficiënt instellen
vanaf een computer met behulp van de externe UI. De UI op afstand starten(P. 276)
Gegevens van een ander apparaat importeren om tijd te besparen
● Zolang het hetzelfde model is, kunt u instelgegevens die zijn geregistreerd op een andere Canon printer /
multifunctioneel apparaat op een computer opslaan (exporteren) en de instelgegevens in dit apparaat laden
(importeren). De insteldata importeren en exporteren(P. 287)
16
Instellen
Onbevoegde toegang voorkomen
258A-009
Dit gedeelte beschrijft de veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk. Dit moet absoluut worden gelezen voor alle gebruikers en beheerders voordat zij het apparaat, andere
printers en multifunctionele apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, gaan gebruiken. In de afgelopen jaren zijn
printers/multifunctionele apparaten ontwikkeld die op het netwerk worden aangesloten en die u een uiteenlopende
reeks van nuttige functies kunnen bieden, zoals het afdrukken vanaf een computer, bedienen vanaf een computer met
de functie op afstand en het verzenden van gescande documenten via internet. Het is daarentegen van essentieel
belang dat u veiligheidsmaatregelen neemt om het veiligheidsrisico voor informatielekken te beperken, omdat een
printer/multifunctioneel apparaat meer blootstaat aan bedreigingen, zoals onbevoegde toegang en diefstal, wanneer
het is aangesloten op het netwerk. Dit gedeelte geeft uitleg over de noodzakelijke instellingen die u moet opgeven om
onbevoegde toegang te voorkomen voordat u een printer/multifunctioneel apparaat die/dat is aangesloten op het
netwerk, gaat gebruiken.
Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang vanuit het externe
netwerk
Een particulier IP-adres toewijzen(P. 17)
Transmissie beperken door middel van een firewall(P. 18)
Communicatie met TLS-versleuteling instellen (P. 18)
In de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het multifunctionele
apparaat(P. 18)
Een particulier IP-adres toewijzen
Een IP-adres is een numeriek label dat wordt toegewezen aan elk toestel dat deel uitmaakt van een computernetwerk.
Een "routeerbaar IP-adres" (global IP address) wordt gebruikt voor de communicatieverbinding met internet en een
"privé-IP-adres" (private IP address) wordt gebruikt voor communicatie binnen een lokaal netwerk, zoals een LAN in
het bedrijf. Als een routeerbaar IP-adres wordt toegewezen, is uw printer/multifunctioneel apparaat vrij toegankelijk
via internet. Daardoor neemt het risico van een informatielek als gevolg van onbevoegde toegang vanuit een extern
netwerk toe. Wordt daarentegen een privé-IP-adres toegewezen, dan is uw printer/multifunctioneel apparaat gesloten
binnen een lokaal netwerk en alleen toegankelijk voor gebruikers op uw lokaal netwerk, zoals een LAN in het bedrijf.
Routeerbaar IP-adres
Kan worden geopend vanuit het externe netwerk
Privé-IP-adres
Toegankelijk voor gebruikers binnen een lokaal netwerk
U moet een privé-IP-adres aan uw printer/multifunctioneel apparaat toewijzen. Het is belangrijk dat u vaststelt of het
IP-adres, dat is toegewezen aan de printer/het multifunctionele apparaat dat u gebruikt, een privé-IP-adres is of niet.
Een privé-IP-adres vindt u in een van de volgende bereiken.
Bereiken voor privé-IP-adressen
● Van 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
● Van 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
● Van 192.168.0.0 tot 192.168.255.255
Zie voor informatie over hoe u kunt vaststellen wat voor een IP-adres u heeft
instellen(P. 41) .
17
IPv4-adres
Instellen
● Als een routeerbaar IP-adres is toegewezen aan een printer/multifunctioneel apparaat, kunt u een
netwerkomgeving creëren waarin het risico van onbevoegde toegang wordt beperkt, door
veiligheidssoftware te installeren, zoals een firewall, die toegang vanuit externe netwerken voorkomt. Als u
een routeerbaar IP adres wil toewijzen aan een printer/multifunctioneel apparaat dat u wilt gebruiken, neem
dan contact op met uw netwerkbeheerder.
Transmissie beperken door middel van een firewall
Een firewall is een systeem dat onbevoegde toegang vanuit externe netwerken voorkomt en bescherming biedt tegen
aanvallen op/invallen in een lokaal netwerk. U kunt met een firewall op uw netwerkomgeving toegang vanuit het
gevaarlijk lijkende externe netwerk voorkomen, door communicatie vanaf het opgegeven IP-adres van het externe
netwerk te beperken. Deze functie die is geïnstalleerd op een Canon-printer/multifunctioneel apparaat, biedt u de
mogelijkheid een IP-adresfilter op te zetten. Zie voor informatie over hoe u een IP-adresfilter kunt opzetten IPadressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238) .
Communicatie met TLS-versleuteling instellen
Voor meer informatie over communicatie met TLS-versleuteling raadpleegt u De netwerkinstellingen
configureren(P. 235) . Voor informatie over de instellingsprocedures raadpleegt u De sleutel en certificaat voor
TLS configureren(P. 247) .
In de code instellen voor het beheer van informatie die is opgeslagen in het
multifunctionele apparaat
Als een kwaadwillende buitenstaander probeert onbevoegd toegang te krijgen tot een printer/multifunctioneel
apparaat, beperkt het instellen van een pincode voor informatie die is opgeslagen in het apparaat, het risico van een
informatielek. Met behulp van Canon printers / multifunctionele apparaten kunt u verschillende types informatie
beschermen door een pincode in te stellen.
Een pincode instellen voor elk van de functies
● Een pincode instellen voor UI op afstand
Zie voor meer informatie Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233) .
● Een pincode instellen voor Instellingen van de systeembeheerder
Zie voor meer informatie De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225) .
Hierboven worden enkele voorbeelden genoemd van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde
toegang. Zie voor meer informatie over andere veiligheidsmaatregelen Het apparaat beheren(P. 222) en neem de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang die past bij uw omgeving.
18
Instellen
Instellen met behulp van de installatiehandleiding
258A-00A
Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld ( Het apparaat AAN zetten(P. 101) ), start de
instelhandleiding om u te helpen de begininstellingen van het apparaat te realiseren, door de scherm-leidraad te
volgen. In de instelhandleiding worden de instelschermen in deze volgorde weergegeven.
Stap 1
De taal en het land / de regio instellen
Stel de taal in die moet worden gebruikt op het bedieningsscherm of in rapporten, en tevens
het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt.
Stap 2
1
Selecteer een taal.
2
Voor een Model aanraakscherm, selecteert u <Ja>.
3
Selecteer een land of regio.
De datum en tijd instellen
De datum / tijd van de machine instellen.
1
Selecteer een tijdzone.
Wat is UTC?
● Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de
wereld klokken en tijd regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist
voor internetcommunicatie.
2
Voer de datum en tijd in en druk op <Toepassen> (
).
Model aanraakscherm
● Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in.
Model zwart-wit LCD
● Druk op
of
om de cursor te verplaatsen en voer de datum en tijd in met
behulp van de numerieke toetsen.
Stap 3
De maatregelen voor toegangsbeveiliging instellen
Stel een pincode voor toegang tot de externe UI. Omdat de externe UI kan worden gebruikt om
de apparaatinstellingen vanaf een computer te veranderen, wordt het instellen van een pincode
aanbevolen.
1
Selecteer <Ja>.
● Als u <Nee> selecteert, wordt de pincode niet ingesteld, en de
instelhandleiding gaat verder naar stap 4.
● U kunt de maatregelen voor toegangsbeveiliging van de externe UI ook later
instellen. Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)
Stap 4
2
Voer de pincode in en selecteer dan <Toepassen> (
3
Voer dezelfde pincode in en druk weer op <Toepassen> (
Het draadloos LAN instellen
19
).
).
Instellen
Realiseer de instellingen om met behulp van het draadloos LAN, verbinding te maken met het
netwerk.
1
Selecteer <Ja>.
● Als u <Nee> selecteert, wordt draadloos LAN niet ingesteld, en de
instelhandleiding gaat verder naar stap 5.
2
Selecteer <OK>.
3
Selecteer de instelmethode.
● Raadpleeg Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27) voor meer
informatie over het draadloos LAN.
Stap 5
Application Library (Toepassingenbibliotheek) bekijken
De sneltoets met referentie 'Application Library (Toepassingenbibliotheek)' wordt weergegeven
in het scherm Start U kunt de beschrijving van iedere functie lezen.
1
Om de installatiehandleiding te voltooien, selecteert u <Einde>.
➠ Als de installatiehandleiding is voltooid, verschijnt het scherm Start.
20
Instellen
De datum en tijd instellen
258A-00C
Stel de datum en tijd in voor het apparaat. De datum en tijd worden gebruikt als de referentie voor de functies die de
tijd specificeren, en daarom moeten ze nauwkeurig worden ingesteld.
De tijdzone instellen(P. 21)
De huidige datum en tijd instellen(P. 21)
De zomertijd instellen(P. 22)
De tijdzone instellen
Als de instelling van de tijdzone wordt veranderd, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen> automatisch
aangepast.
1
2
3
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
Selecteer <Voorkeuren>
tijd> <Tijdzone>.
Het scherm Start(P. 107)
<Timer-/energie-instellingen>
<Instellingen Datum en
Selecteer de tijdzone.
Wat is UTC?
● Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste tijdstandaard waarmee de wereld klokken en tijd
regelt. Tijdverschillen zijn aanwezig, afhankelijk van het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt.
Voor Internetcommunicatie is de instelling van de juiste UTC-tijdzone vereist.
De huidige datum en tijd instellen
1
2
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
Selecteer <Voorkeuren>
instellen>.
Het scherm Start(P. 107)
<Timer-/energie-instellingen>
21
<Huidige datum/tijd
Instellen
3
Voer de datum en tijd in.
Model aanraakscherm
● Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in.
Model zwart-wit LCD
● Druk op
of
om de cursor te verplaatsen en voer de datum en tijd in met behulp van de numerieke
toetsen.
4
Druk op <Toepassen> (
).
● Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de waarde
voor <Tijdzone> later wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.
● Het weergaveformaat van de datum respectievelijk tijd kan worden veranderd.
<Datumnotatie>(P. 304)
<Tijdnotatie>(P. 305)
De zomertijd instellen
Als u de zomertijd inschakelt, moet u de periode voor de zomertijd opgeven.
1
2
3
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
Het scherm Start(P. 107)
Selecteer <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen>
tijd> <Zomertijdinstellingen>.
<Instellingen Datum en
Selecteer <Uit> of <Aan> in <Zomertijd>.
● Als u <Aan> selecteert, selecteer dan ook <Begindatum> en <Einddatum>, en stel de maand en dag in voor
ieder item. Om de dag in te stellen, geeft u 'welke dag van de week' op.
4
Selecteer <Toepassen>.
22
Instellen
De netwerkomgeving instellen
258A-00E
Wanneer u de verbinding tot stand brengt van het apparaat met een bekabeld of draadloos lokaal netwerk (LAN),
moet u een IP-adres instellen dat uniek is voor het geselecteerde netwerk. Kies voor "bekabeld" of "draadloos",
afhankelijk van de communicatie-omgeving en netwerkapparatuur. Neem voor specifieke vragen over de instellingen
van het IP-adres contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen
komen van derden.
● U kunt de machine niet tegelijkertijd verbinden met een bekabeld LAN en een draadloos LAN.
● Er wordt geen LAN-kabel of router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor deze onderdelen.
● Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
◼ Voordat u begint
Voer deze stappen uit om de machine te verbinden met een netwerk.
Controleer de instellingen op de computer.
● Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de netwerkapparatuur of
neem contact op met de fabrikant.
● Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen juist zijn geconfigureerd op de computer. Als
het netwerk niet goed is geconfigureerd, kunt u het apparaat niet gebruiken in het
netwerk, zelfs niet als u de rest van de procedure hieronder uitvoert.
● Afhankelijk van het netwerk, moet u misschien instellingen wijzigen voor de
communicatiemethode of het type Ethernet ( Ethernet-instellingen
configureren(P. 61) ). Neem voor meer informatie contact op met uw
internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Het MAC-adres van het apparaat controleren.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 48)
23
Instellen
● Om verbinding te maken met een IEEE 802.1X-netwerk, raadpleegt u
verificatie-instellingen configureren(P. 265) .
IEEE 802.1X-
Kies voor een bekabeld of draadloos LAN.
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 25)
Maak verbinding met een bekabeld of draadloos LAN.
● Ga verder met het gedeelte dat overeenkomt met de instelling die u in stap 2 hebt
geselecteerd.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Stel zo nodig het IP-adres in.
● Op het tijdstip van aankoop is het apparaat zo ingesteld dat een IP adres automatisch
wordt opgehaald. Wijzig deze instelling als u een specifiek IP-adres wilt gebruiken.
IP-adressen instellen(P. 40)
KOPPELINGEN
Configuratie-instellingen voor communicatie met een computer(P. 50)
De machine configureren voor uw netwerkomgeving(P. 60)
24
Instellen
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren
258A-00F
Wanneer u een besluit hebt genomen over de verbinding tussen het apparaat en de computer via een bedraad of een
draadloos netwerk, selecteert u bedraad of draadloos LAN met het bedieningspaneel. Let op: als u de instelling wijzigt
van <Bedraad LAN> in <Draadloos LAN> of vice versa, zult u de installatie van MF-stuurprogramma's die op uw
computer zijn geïnstalleerd, ongedaan moeten maken en ze vervolgens opnieuw moeten installeren. Voor nadere
bijzonderheden raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma's op de website voor de
handleidingen.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Selecteer bedraad/draadl. LAN>.
4
Selecteer <Bedraad LAN> of <Draadloos LAN>.
KOPPELINGEN
De netwerkomgeving instellen(P. 23)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
25
Aanmelden bij
Instellen
Verbinding maken met een bekabeld LAN
258A-00H
Sluit de machine via een router aan op een computer. Sluit de machine met een LAN-kabel aan op de router.
1
Sluit een LAN-kabel aan.
● Sluit de machine met een LAN-kabel aan op een router.
● U hoort een klik als de connector van de kabel op zijn plaats klikt.
2
Wacht enkele minuten.
➠ Het IP-adres wordt automatisch ingesteld.
● U kunt het IP-adres handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 40)
KOPPELINGEN
De netwerkomgeving instellen(P. 23)
26
Instellen
Verbinding maken met een draadloos LAN
258A-00J
Als u een draadloze router (of een toegangspunt) gebruikt, loopt de verbinding tussen de machine en een computer
via radiogolven. Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup (WPS), kunt u het netwerk
automatisch en dus eenvoudig configureren. Als uw netwerkapparaten geen ondersteuning bieden voor automatische
configuratie, of als u gedetailleerde instellingen voor verificatie en codering wilt opgeven, moet u de verbinding
handmatig instellen. Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Verbinding configureren via WPS(P. 27)
Verbinding handmatig instellen(P. 28)
Risico van gegevensdiefstal
● Als u een draadloze LAN-verbinding gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico. Als het apparaat is
verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden
omdat de radiogolven die worden gebruikt bij draadloze communicatie relatief eenvoudig kunnen worden
onderschept.
Beveiliging van draadloos LAN
● De draadloze LAN functie van dit apparaat ondersteunt WEP, WPA-PSK en WPA2-PSK. Informatie over de
beveiligingsnormen van uw draadloze router kunt u vinden in de handleiding, of opvragen bij de fabrikant.
Benodigde apparaten voor verbinding met draadloos LAN
● Er wordt geen draadloze router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor een router.
Verbinding configureren via WPS
Als WPS wordt ondersteund, kunt u kiezen uit twee manieren: de drukknop-modus en de PIN-modus.
◼ Drukknop-modus
Kijk of op de verpakking of behuizing van uw draadloze router het onderstaande WPS-merkteken staat. Controleer ook
of het netwerkapparaat een WPS-knop heeft. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknopmodus(P. 29)
27
Instellen
◼ PIN-modus
Sommige WPS-routers bieden geen ondersteuning voor de zogenaamde drukknop-modus. Als op de verpakking of in
de documentatie van het netwerkapparaat over WPS en pincodes wordt gesproken, moet u de verbinding instellen
door een pincode in te voeren. De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)
● Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.
Verbinding handmatig instellen
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, kunt u een draadloze router selecteren of zelf de benodigde
gegevens invoeren. Ongeacht de methode, moet u beschikken over de benodigde gegevens, zoals SSID en
netwerksleutel De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39) .
◼ Een draadloze router selecteren
Kies voor deze methode als u de verbinding handmatig moet instellen, maar u dit zo eenvoudig mogelijk wilt doen.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
◼ Handmatig gegevens invoeren voor de verbinding
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven, zoals instellingen voor verificatie en versleuteling, voert u
handmatig de SSID en netwerksleutel in om de verbinding in te stellen. De verbinding instellen door
gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
KOPPELINGEN
De netwerkomgeving instellen(P. 23)
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 25)
28
Instellen
De verbinding instellen met behulp van de WPS
Drukknop-modus
258A-00K
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de drukknop-modus van WPS, kunt u eenvoudig een verbinding
configureren via de WPS-knop.
● De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de
router voor hulp.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Aanmelden bij
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
6
Selecteer <Ja>.
7
Druk de WPS-knop op de draadloze router in en houdt de knop ingedrukt.
● U moet de knop binnen 2 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 6 indrukken.
● Afhankelijk van het netwerkapparaat, moet u de knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de
handleiding van de router voor hulp.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 5.
29
Instellen
8
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
9
Selecteer <Sluiten>.
➠ Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding
met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI
(Received Signal Strength Indication).
● U kunt het IP-adres handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 40)
● Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram Wi-Fi
weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
Basisschermen(P. 106)
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>(P. 311)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
30
Instellen
De verbinding instellen met behulp van de WPSpincodemodus
258A-00L
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de WPS PIN-modus, genereert u een pincode met de machine en
registreert u deze code op het netwerkapparaat.
● De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de
router voor hulp.
Vanaf een computer
1
Ga in een browser naar de instellingen van de draadloze router en geef het scherm
weer voor het invoeren van een WPS PIN-code.
● Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de router.
Vanaf het bedieningspaneel
2
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
3
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
4
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
5
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
6
Selecteer <WPS-pincodemodus>.
7
Selecteer <Ja>.
➠ De pincode wordt gegenereerd, en weergegeven op het scherm.
Vanaf een computer
31
Aanmelden bij
Instellen
8
Registreer de gegenereerde pincode op de draadloze router.
● Registreer de pincode in het installatiescherm zoals weergegeven in stap 1.
● U moet de pincode binnen 10 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 7 registreren.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 6.
Vanaf het bedieningspaneel
9
10
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
Selecteer <Sluiten>.
➠ Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding
met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI
(Received Signal Strength Indication).
● U kunt het IP-adres handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 40)
● Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi
weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
Basisschermen(P. 106)
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>(P. 311)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
32
Instellen
De verbinding instellen door een draadloze router te
selecteren
258A-00R
U kunt de beschikbare draadloze routers (of toegangspunten) zoeken en een keuze maken uit de display van het
apparaat. Geef voor de netwerksleutel een WEP-sleutel op of PSK. Controleer en noteer de benodigde
configuratiegegevens, zoals de SSID en netwerksleutel ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39) )
voordat u een draadloze router selecteert.
Beveiligingsinstellingen
● Als u de draadloze verbinding instelt door een draadloze router te selecteren, wordt de WEPverificatiemethode ingesteld op <Open systeem> of de WPA/WPA2-coderingsmethode op <Automatisch>
(AES-CCMP of TKIP). Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor
codering met WPA/WPA2, moet u de verbinding instellen met behulp van <Handmatig invoeren>. De
verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Aanmelden bij
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <SSID-instellingen>.
6
Selecteer <Selecteer toegangspunt>.
➠ De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.
● Als een bericht wordt weergegeven dat geen toegangspunt kan worden gebruikt, raadpleeg dan
Maatregelen bij ieder bericht(P. 486) .
7
Selecteer een draadloze LAN-router.
33
Instellen
● Selecteer de router waarvan de SSID overeenkomt met de SSID die u hebt opgeschreven, en druk op
<Volgende> (
).
Om details van beveiligingsinstellingen van de Model aanraakscherm te bekijken
● Selecteer de Draadloos LAN router, en selecteer <Details>. Om terug te keren naar het vorige scherm,
selecteert u
.
Als uw draadloze router niet wordt gevonden
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
8
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.
● Voor het invoeren van tekst raadpleegt u
9
Tekst invoeren(P. 119) .
Selecteer <Ja>.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Selecteer <Sluiten>, controleer of de netwerksleutel juist is en ga terug naar stap 5.
10
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
11
Selecteer <Sluiten>.
➠ Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding
met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI
(Received Signal Strength Indication).
● U kunt het IP-adres handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 40)
● Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi
weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
Basisschermen(P. 106)
34
Instellen
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>(P. 311)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
35
Instellen
De verbinding instellen door gedetailleerde
instellingen op te geven
258A-00S
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven of geen draadloze verbinding tot stand kunt brengen via de
andere procedures, kunt u alle benodigde gegevens voor de draadloze verbinding ook zelf invoeren. Controleer en
noteer de benodigde gegevens voordat u de instellingen gaat opgeven. Het betreft hier gegevens zoals de SSID, de
netwerksleutel en protocollen voor draadloze beveiliging De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39) .
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Aanmelden bij
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <SSID-instellingen>
6
Voer de SSID in die u hebt genoteerd.
<Handmatig invoeren>.
● Voer de SSID in en selecteer <Toepassen>.
● Voor het invoeren van tekst raadpleegt u
7
Tekst invoeren(P. 119) .
Geef de beveiligingsinstellingen op aan de hand van de gegevens die u hebt
genoteerd.
● Als u geen beveiligingsinstellingen hoeft op te geven, selecteert u <Geen>.
WEP gebruiken
1
Selecteer <WEP>.
2
Selecteer een verificatiemethode.
36
Instellen
<Open systeem>
Hiermee stelt u de verificatiemethode in op Open systeem, ook wel "open verificatie" genoemd.
<Gedeelde sleutel>
Gebruik de WEP-sleutel als wachtwoord.
Wanneer <Open systeem> is geselecteerd
● Wanneer u verbinding maakt met een draadloos LAN, treedt er op het apparaat een verificatiefout op
als op de draadloze router verificatie met een gedeelde sleutel is ingeschakeld. In dat geval wordt de
instelling automatisch gewijzigd in <Gedeelde sleutel> en wordt er opnieuw geprobeerd verbinding te
maken.
3
Selecteer de WEP-sleutel die u wilt wijzigen.
Model aanraakscherm
● Selecteer de WEP-sleutel (1 tot 4) en selecteer <Bewerken>.
Model zwart-wit LCD
● Selecteer <WEP-sleutel bewerken>
WEP-sleutel (1 tot 4).
● U kunt maximaal vier WEP-sleutels opslaan.
4
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.
5
Selecteer de gewenste WEP-sleutel.
Model aanraakscherm
● Selecteer de WEP-sleutel die u hebt bewerkt en selecteer <Registreren>.
Model zwart-wit LCD
● Selecteer <Selecteer WEP-sleutel>
de WEP-sleutel die u hebt gewijzigd.
WPA-PSK of WPA2-PSK gebruiken
1
Selecteer <WPA/WPA2-PSK>.
2
Selecteer een encryptiemethode.
<Automatisch>
37
Instellen
Hiermee wordt automatisch AES-CCMP of TKIP geselecteerd, afhankelijk van de instelling van de
draadloze router.
<AES-CCMP>
Hiermee wordt AES-CCMP ingesteld als de coderingsmethode.
3
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in, en selecteer <Toepassen>.
8
Selecteer <Ja>.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
● Selecteer <Sluiten>, controleer of de opgegeven instellingen juist zijn en ga terug naar stap 5.
9
10
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
Selecteer <Sluiten>.
➠ Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
● Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding
met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI
(Received Signal Strength Indication).
● U kunt het IP-adres handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 40)
● Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi
weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie.
Basisschermen(P. 106)
Het stroomverbruik verminderen
● U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er
bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>(P. 311)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
● In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt,
wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel
uitmaken van hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
38
Instellen
De SSID en de netwerksleutel controleren
258A-00U
Wanneer u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, moet u de SSID en netwerksleutel van de draadloze
router opgeven. De SSID en de netwerksleutel worden mogelijk aangegeven op de router. Controleer het apparaat en
noteer de benodigde gegevens voordat u de verbinding gaat instellen. Meer informatie over uw netwerkapparatuur
kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
SSID
SSID staat voor Service Set Identifier en is de naam die binnen een bepaald draadloos LAN
wordt gebruikt om een apparaat uniek aan te duiden. Een SSID wordt ook wel een
"netwerknaam" genoemd.
Netwerksleutel
Een trefwoord of wachtwoord dat wordt gebruikt voor het coderen (versleutelen) van
gegevens of het verifiëren van een netwerk. Een netwerksleutel wordt ook "coderingssleutel",
"WEP-sleutel", "WPA/WPA2-wachtzin" en "vooraf gedeelde sleutel (PSK)" genoemd.
Protocollen voor draadloze
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen door gedetailleerde instellingen op
beveiliging (verificatie/codering) te geven, moet u beveiligingsinstellingen opgeven. Controleer de volgende gegevens:
● Beveiligingstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Verificatiemethode (Open systeem/Gedeelde sleutel)
● Coderingsmethode (TKIP/AES-CCMP)
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
39
Instellen
IP-adressen instellen
258A-00W
Als u de machine wilt gebruiken in een netwerk, hebt u een uniek IP-adres nodig. Er zijn twee versies van IP-adressen
beschikbaar: IPv4 en IPv6. Configureer het IP-adres afhankelijk van de netwerkomgeving. Als u IPv6-adressen wilt
gebruiken, moet u de IPv4-adresinstellingen op de juiste manier configureren.
IPv4-adres instellen(P. 41)
IPv6-adressen instellen(P. 44)
40
Instellen
IPv4-adres instellen
258A-00X
Het IPv4-adres van het apparaat kan automatisch worden toegewezen via een
speciaal protocol zoals DHCP of het kan handmatig worden ingevoerd. Als u het
apparaat verbindt met een bekabeld LAN, zorg er dan voor dat de stekker van de
LAN-kabel stevig in de aansluiting zit ( Verbinding maken met een bekabeld
LAN(P. 26) ). U kunt de netwerkverbinding indien nodig testen.
IPv4-adres instellen(P. 41)
De netwerkverbinding testen(P. 43)
IPv4-adres instellen
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Configureer de instellingen van het IP-adres.
<IPv4-instellingen>
Aanmelden bij
<Instellingen IP-adres>.
<Automatisch verkrijgen>
Selecteer deze optie als u automatisch een IP-adres wilt toewijzen via een DHCP-protocol. Wanneer <Aan>
wordt weergegeven, is automatische adressering ingeschakeld.
<Handmatig verkrijgen>
Selecteer deze optie om de instellingen van het IP-adres te configureren door handmatig een IP-adres in te
voeren. U kunt deze optie alleen selecteren als handmatig verkrijgen is ingesteld op <Uit>.
<Controleer instellingen>
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het IP-adres weer te geven.
Automatisch een IP-adres toewijzen
1
Selecteer <Automatisch verkrijgen>.
2
Selecteer het protocol.
41
Instellen
Model aanraakscherm
● Selecteer <Aan> in <Automatisch verkrijgen>, en selecteer <Selecteer protocol>
<DHCP>.
Model zwart-wit LCD
● Selecteer <Selecteer protocol>
<DHCP>.
Als u niet met DHCP/BOOTP/RARP een IP-adres wilt toewijzen
● Selecteer <Uit>. Als u <DHCP> selecteert wanneer deze diensten niet beschikbaar zijn, zal het apparaat
tijd en communicatiemiddelen verspillen met het op het netwerk zoeken naar deze diensten.
3
Controleer of <Auto IP> is ingesteld op <Aan>.
● Als <Uit> is geselecteerd, verandert u dit in <Aan>.
4
Selecteer <Toepassen>.
● IP-adressen die worden toegewezen via DHCP vervangen het adres dat is verkregen via Auto IP.
Handmatig een IP-adres invoeren
1
Configureer een instelling om automatisch ontvangen uit te schakelen.
Model aanraakscherm
● Selecteer <Automatisch verkrijgen>, en selecteer <Uit> in <Automatisch verkrijgen>
<Toepassen>.
Model zwart-wit LCD
● Selecteer <Automatisch verkrijgen>, en stel zowel <Selecteer protocol> als <Auto IP> in op <Uit>.
2
Selecteer <Handmatig verkrijgen>.
3
Geef het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres (of de standaardgateway) op.
Model aanraakscherm
● Voer <IP-adres>, <Subnetmasker> , en <Gatewayadres> in, en selecteer <Toepassen>.
Model zwart-wit LCD
● Voer met behulp van de numerieke toetsen deze waarden in ieder scherm in en druk op
5
.
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm van de UI op afstand kan worden weergegeven met uw computer ( De UI op
afstand starten(P. 276) ). Als er geen computer beschikbaar is, kunt u de verbinding controleren met
behulp van het bedieningspaneel ( De netwerkverbinding testen(P. 43) ).
42
Instellen
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● U moet een nieuwe poort toevoegen.
Printerpoorten configureren(P. 54)
De netwerkverbinding testen
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
4
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
<IPv4-instellingen>
Aanmelden bij
<PING-opdracht>.
Voer het IPv4-adres in van een ander toestel in het netwerk en druk op <Toepassen>
( ).
➠ Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het scherm <Respons ontvangen van de
host.>.
KOPPELINGEN
IPv6-adressen instellen(P. 44)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
WINS configureren(P. 71)
43
Instellen
IPv6-adressen instellen
258A-00Y
De IPv6-adressen van het apparaat kunnen worden geconfigureerd via de externe
UI. Voordat u IPv6-adressen instelt, moet u de instellingen voor het IPv4-adres
controleren ( IPv4-instellingen weergeven(P. 47) ). U moet de juiste IPv4instellingen opgeven om te kunnen werken met IPv6-adressen. Het apparaat kan de
onderstaande IPv6-adressen gebruiken:
Type
Link-Local-adres
Beschrijving
Een adres dat alleen geldig is binnen een subnet of koppeling en dat niet kan worden gebruikt voor
communicatie met apparaten achter een router. Er wordt automatisch een link-local adres ingesteld
op het moment dat de IPv6-functie van het apparaat wordt ingeschakeld.
Handmatig adres
Een adres dat handmatig wordt ingevoerd. Als u dit type adres gebruikt, geeft u de lengte van het
prefix (voorvoegsel) en het standaardrouteradres op.
Stateless adres
Een adres dat automatisch wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres van het apparaat en het
netwerkprefix dat wordt gepubliceerd door de router. Stateless adressen worden gewist wanneer
het apparaat opnieuw wordt opgestart (of wordt ingeschakeld).
Stateful adres
Een adres dat via DHCPv6 wordt verkregen van een DHCP-server.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPv6] in en configureer de vereiste instellingen.
[IPv6-instellingen].
44
Instellen
[Gebruik IPv6]
Schakel dit selectievakje in om IPv6 te activeren op het apparaat. Als u IPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
[Stateless adres 1]
Schakel dit selectievakje in als u een stateless adres gebruikt. Als u geen stateless adres gebruikt, schakelt u
het selectievakje uit.
[Gebruik handmatig adres]
Wanneer u handmatig een IPv6-adres wilt invoeren, schakelt u dit selectievakje in en gebruikt u de daarvoor
bestemde vakken om het IP-adres, de prefixlengte en het standaardrouteradres in te voeren.
[IP-adres]
Voer hier een IPv6-adres in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
[Prefixlengte]
Voer een waarde in voor het aantal bits dat beschikbaar is voor het netwerkadres.
[Standaard routeradres]
Geef indien nodig het IPv6-adres van de standaardrouter op. U kunt geen adressen invoeren die beginnen
met "ff" (multicast-adressen).
[Gebruik DHCPv6]
Schakel dit selectievakje in als u een stateful adres gebruikt. Als u DHCPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
45
Instellen
Controleren of de instellingen juist zijn
● Controleer of het scherm Externe UI kan worden weergegeven op uw computer door het IPv6-adres van het
apparaat te gebruiken. De UI op afstand starten(P. 276)
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De IPv6-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start.
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)(P. 313)
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)(P. 316)
Als u het IP-adres hebt gewijzigd na de installatie van het printerstuurprogramma
● U moet een nieuwe poort toevoegen.
Printerpoorten configureren(P. 54)
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 41)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
46
Instellen
Netwerkinstellingen weergeven
258A-010
IPv4-instellingen weergeven(P. 47)
IPv6-instellingen weergeven(P. 47)
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN(P. 48)
● Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
● Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs
wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald
vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. Een wachttijd instellen
voor verbinding met een netwerk(P. 64)
● U kunt een lijst afdrukken met de huidige netwerkinstellingen.
systeembeheer(P. 450)
Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst
IPv4-instellingen weergeven
<Statusmonitor> (
)
<Netwerkinformatie>
<IPv4>
Selecteer de te bekijken instelling
<IPv6>
Selecteer de te bekijken instelling
Controleer de instellingen
IPv6-instellingen weergeven
<Statusmonitor> (
)
<Netwerkinformatie>
Controleer de instellingen
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.
47
Aanmelden bij
Instellen
➠ Het MAC-adres wordt weergegeven.
Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <Verbindingsinfo> / <Gegevens draadloos LAN>.
6
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
Aanmelden bij
Beveiligingsinformatie bekijken
● Om informatie over WEP en WPA/WPA2-PSK te bekijken, hanteert u de volgende procedure.
Model aanraakscherm
Selecteer <Beveiligingsinstellingen>.
Model zwart-wit LCD
<Beveiligingsinstellingen>
instelling
Selecteer het weergegeven beveiligingsprotocol
Selecteer de te bekijken
Het scherm <Statusmonitor> bekijken
● <Status draadloos LAN> en <Nieuwste foutgegevens> kunt u bekijken in <Statusmonitor> (
).
Model aanraakscherm
<Statusmonitor>
instelling
<Netwerkinformatie>
<Type netwerkverbinding>
Selecteer de te bekijken
Model zwart-wit LCD
<Netwerkinformatie>
te bekijken instelling
<Netwerkverbindingsmethode>
48
<Verbindingsinformatie>
Selecteer de
Instellen
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
IPv4-adres instellen(P. 41)
IPv6-adressen instellen(P. 44)
DNS configureren(P. 65)
49
Instellen
Configuratie-instellingen voor communicatie met een
computer
258A-011
Specificeer het protocol en de poort als u het apparaat via het netwerk vanaf een computer gebruikt. Ga het apparaat
pas configureren voor afdrukken vanaf een computer nadat u de basisinstelprocedures hebt uitgevoerd. Voor meer
informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
Printerpoorten configureren(P. 54)
Een printserver instellen(P. 57)
● De hier uitgelegde protocollen zijn regels die moeten worden gevolgd voor het uitwisselen van
documentgegevens tussen een computer en het apparaat. U kunt een protocol selecteren op basis van het
doel van de bedoelde taken of de netwerkomgeving.
● Poorten zijn gateways om data uit te wisselen tussen netwerkapparaten. Als er een communicatiefout
optreedt in de netwerkverbinding, wordt dit vaak veroorzaakt door onjuiste poortinstellingen.
50
Instellen
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
258A-012
Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Klik op [Netwerkinstellingen].
4
Configureer afdrukprotocollen.
LPD of RAW configureren
1
Selecteer [LPD-instellingen] of [RAW-instellingen]
2
Configureer de instellingen.
[Bewerken].
[Gebruik LPD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via LPD. Als u niet afdrukt via LPD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik RAW-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via RAW. Als u RAW niet gebruikt om af te drukken, schakelt
u het selectievakje uit.
[RX-time-out]
Stel een waarde in als de herstart-wachttijd voor gegevensontvangst. Als de gegevensontvangst niet
binnen de ingestelde tijd wordt hervat, wordt het afdrukken geannuleerd.
51
Instellen
3
Klik op [OK].
WSD configureren
1
Selecteer [WSD-instellingen]
2
Configureer de instellingen.
[Bewerken].
[Gebruik WSD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via WSD. Als u niet afdrukt via WSD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik WSD-bladeren]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit
selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken]
inschakelt.
[Gebruik Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discoveryberichten worden verstuurd in het netwerk.
3
5
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De instellingen voor LPD, RAW en WSD zijn ook bereikbaar via <Menu> in het scherm Start.
<LPD-instellingen>(P. 320)
<RAW-instellingen>(P. 320)
<WSD-instellingen>(P. 320)
WSD-netwerkapparaten configureren
● De WSD-netwerkapparaten kunnen worden toegevoegd vanuit de printermap. Open de printermap ( De
printermap weergeven(P. 553) ) , klik op [Een toestel toevoegen] of [Een printer toevoegen] en volg de
aanwijzingen op het scherm. Voor meer informatie over het installeren van het stuurprogramma voor het
WSD-netwerk, raadpleegt u de handleidingen voor de relevante stuurprogramma´s op de website voor de
handleidingen.
52
Instellen
Het poortnummer veranderen
● Hetzelfde poortnummer dat is gebruikt voor het apparaat en een computer moet worden gebruikt voor het
afdrukprotocol.
Printerpoorten configureren(P. 54)
Poortnummers wijzigen(P. 244)
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 54)
53
Instellen
Printerpoorten configureren
258A-013
Er kunnen afdrukfouten optreden wanneer het IP-adres van de machine is gewijzigd of wanneer er een printer is
toegevoegd via de printermap van Windows. Deze fouten zijn meestal het gevolg van onjuiste
printerpoortinstellingen. Zo kan er een onjuist poortnummer of type poort zijn opgegeven. In dergelijke situaties
mislukt het afdrukken omdat de documentgegevens niet aankomen op de machine. U kunt dit type probleem
oplossen door de printerpoortinstellingen te configureren op de computer.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
beheerdersaccount.
1
Open de printermap.
2
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het stuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
3
Klik op het tabblad [Poorten] en configureer de vereiste instellingen.
Een poort toevoegen
Als u het IP-adres van het apparaat hebt veranderd of als u een verkeerde poort hebt geselecteerd bij het
installeren van stuurprogramma's, voeg dan een nieuwe poort toe.
1
Klik op [Poort toevoegen].
2
Selecteer [Standaard TCP/IP poort] bij [Beschikbare poorttypen] en klik op [Nieuwe poort].
3
Klik op [Volgende].
4
Voer het IP-adres of de DNS-naam van het apparaat in en klik op [Volgende].
● De [Poortnaam] wordt automatisch ingevoerd. Indien nodig, kunt u deze veranderen.
54
Instellen
● Als het volgende scherm verschijnt, volg dan de aanwijzingen op het scherm.
* Als
u het [Apparaattype] selecteert, selecteer dan [Canon Network Printing Device with P9100] onder [Standaard].
5
Klik op [Voltooien].
6
Klik op [Sluiten].
Het type poort of het poortnummer wijzigen
Als het afdrukprotocol (LPD of RAW) aan de apparaatzijde is veranderd ( Afdrukprotocollen en WSDfuncties configureren(P. 51) ) of het poortnummer is veranderd ( Poortnummers wijzigen(P. 244) ),
moeten de bijbehorende instellingen op de computer ook worden geconfigureerd. Deze handeling is niet
nodig voor WSD poorten.
1
Klik op [Poort configureren].
2
Onder [Protocol] selecteert u [Raw] of [LPR].
● Als u [Raw] hebt geselecteerd, verandert u het [Poortnummer].
● Als u [LPR] hebt geselecteerd, voer dan "lp" in in [Naam Wachtrij].
3
4
Klik op [OK].
Klik op [Sluiten].
55
Instellen
KOPPELINGEN
Een printserver instellen(P. 57)
56
Instellen
Een printserver instellen
258A-014
Het installeren van een printserver (afdrukserver) betekent dat u de computer kunt ontlasten die u gebruikt om af te
drukken. Ook kunt u met behulp van de printserver de stuurprogramma's op iedere computer installeren via het
netwerk, zodat u niet zo veel werk hebt om de stuurprogramma´s per computer te installeren met behulp van de
meegeleverde DVD-ROM. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als een printserver, moet u de instellingen
voor het delen van de printer configureren.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
beheerdersaccount.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de
clientcomputers, is het misschien niet mogelijk stuurprogramma's via het netwerk te installeren.
● Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.
Afdeling ID beheer uitvoeren met een afdrukserver
● 'Canon Driver Information Assist Service' moet zijn toegevoegd tijdens de installatie van het
printerstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de relevante
stuurprogramma´s op de website voor de handleidingen.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
Open het tabblad [Delen], selecteer [Deze printer delen] en voer de share-naam van
de machine in.
● Klik op de knop [Opties voor delen wijzigen] indien deze wordt weergegeven.
4
Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.
57
Instellen
● Deze bewerking is noodzakelijk als u de stuurprogramma's via de printserver wilt installeren op computers
met een andere bitarchitectuur.
1
Klik op [Extra stuurprogramma's].
2
Schakel het selectievakje in van de bitarchitectuur van andere computers en klik op [OK].
● Selecteer extra stuurprogramma's uit de volgende opties in overeenstemming met het
besturingssysteem van de afdrukserver.
Afdrukserver
Schakel het selectievakje in voor
32-bits besturingssystemen
[x64]
64-bits besturingssystemen
[x86] onder [Processor]
● Als u niet weet of uw Windows besturingssysteem een een 32-bits of 64-bits versie is, raadpleegt u
De bitarchitectuur controleren(P. 556) .
3
Plaats de DVD-ROM in het dvd-rom-station van de computer, klik op [Bladeren] om de map met de
stuurprogramma's op te geven en klik op [OK].
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 32-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen
[UFRII] [dutch] [x64] [Stuurprogramma] op de meegeleverde DVD-ROM.
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 64-bits besturingssysteem, selecteert u de mappen
[UFRII] [dutch] [32bit] [Stuurprogramma] op de meegeleverde DVD-ROM.
4
5
Volg de instructies op het scherm om extra stuurprogramma's te installeren.
Klik op [OK].
◼ De stuurprogramma's via de printserver op een computer installeren
1
Zoek de gedeelde printer op de printserver.
gedeeld op de printserver(P. 554)
58
Printers weergeven die worden
Instellen
2
Dubbelklik op de gedeelde printer.
3
Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's te installeren.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een computer(P. 166)
59
Instellen
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
258A-015
De configuratie van een netwerk varieert naargelang de functie van het netwerk. Het apparaat is ontworpen voor
compatibiliteit met zo veel mogelijk netwerkconfiguraties en ondersteunt om die reden verschillende technologieën.
Overleg met de netwerkbeheerder en kies voor een configuratie die aansluit bij uw netwerkomgeving.
Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
DNS configureren(P. 65)
SMB configureren(P. 69)
WINS configureren(P. 71)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
Andere netwerkinstellingen(P. 77)
60
Instellen
Ethernet-instellingen configureren
258A-016
Ethernet is een standaard voor het uitwisselen van gegevens in een lokaal netwerk
(LAN). U kunt de communicatiemodus en het type Ethernet instellen. Over het algemeen
is het zo dat u het apparaat kunt gebruiken zonder dat u de standaardinstellingen hoeft
te wijzigen ( <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>(P. 325) ), maar u kunt de
instellingen wijzigen om deze beter af te stemmen op uw netwerkomgeving.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
Aanmelden bij
3
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.
4
Geef aan of u de Ethernet-instellingen automatisch of handmatig wilt configureren.
● Als automatisch detecteren is ingeschakeld, detecteert het apparaat automatisch de Ethernet
communicatiemodus en het type dat kan worden gebruikt en stelt het in.
Ethernet-instellingen automatisch configureren
Model aanraakscherm
Selecteer <Aan> in <Automatische detectie>.
Model zwart-wit LCD
Selecteer <Automatische detectie>
<Aan>.
Ethernet-instellingen handmatig configureren
1
Configureer een instelling om automatisch detecteren uit te schakelen.
Model aanraakscherm
● Selecteer <Uit> in <Automatische detectie>.
Model zwart-wit LCD
● Selecteer <Automatische detectie>
2
<Communicatiemodus>
<Uit>.
selecteer de communicatiemodus.
61
Instellen
<Half-duplex>
In deze modus worden er afwisselend gegevens verzonden en ontvangen. Selecteer deze modus als het
apparaat is aangesloten op een netwerkapparaat dat half duplex gebruikt.
<Full-duplex>
In deze modus worden gegevens tegelijkertijd verzonden en ontvangen. Deze instelling kunt u voor de
meeste omgevingen gebruiken.
3
<Type Ethernet>
4
Selecteer <Toepassen>.
5
selecteer het type Ethernet.
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
62
Instellen
De maximale verzendeenheid wijzigen
258A-017
In de meeste Ethernet-netwerken is 1500 bytes de maximale grootte van een gegevenspakket dat kan worden
verzonden. Een pakket is het blok met gegevens waarin de oorspronkelijke gegevens worden opgedeeld voordat ze
worden verzonden. De maximale verzendeenheid (MTU) kan per netwerk verschillen. Wijzig de instellingen van het
apparaat indien nodig. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer de MTU-grootte.
5
Start de machine opnieuw op.
<MTU-grootte>.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
63
Aanmelden bij
Instellen
Een wachttijd instellen voor verbinding met een
netwerk
258A-018
Als in een netwerk redundante connectiviteit wordt aangeboden door de aanwezigheid van verschillende switching
hubs of bridges, moet er een mechanisme zijn om te voorkomen dat pakketten in een oneindige lus terechtkomen.
Een efficiënte oplossing is dus om voor elke switch-poort een bepaalde rol te definiëren. Dan is het echter nog steeds
mogelijk dat de communicatie gedurende enkele tienden van een seconde wordt onderbroken nadat u de manier hebt
gewijzigd waarop netwerkapparaten met elkaar zijn verbonden of wanneer u een nieuw apparaat toevoegt. Als dit
type probleem optreedt, stelt u een wachttijd in voor verbinding met het netwerk.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
4
Aanmelden bij
Selecteer <Wachttijd verb. bij opstarten> / <Wachttijd voor verbinding bij opstart>.
Voer de vereiste wachttijd tot het starten van communicatie met het netwerk in en
druk op <Toepassen> ( ).
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 63)
64
Instellen
DNS configureren
258A-019
DNS (Domain Name System) is een service voor naamomzetting waarmee de naam van een host (of domein) wordt
gekoppeld aan een IP-adres. Configureer de benodigde instellingen voor DNS, mDNS of DHCP. De procedures voor het
configureren van DNS zijn verschillend voor IPv4 en IPv6.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Klik op [Netwerkinstellingen].
4
Configureer de DNS-instellingen.
IPv4 DNS configureren
1
Selecteer [IPv4-instellingen]
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv4.
[Bewerken].
65
Scherm van externe
Instellen
[Instellingen DHCP-opties]
[Hostnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in om Optie 12 in te schakelen en de hostnaam te verkrijgen van de DHCPserver.
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in om Optie 81 in te schakelen en de DNS-records dynamisch bij te werken
via de DHCP-server.
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 6 wilt inschakelen en een DNS-server wilt ophalen van de
DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 15 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de
DHCP-server.
[WINS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 44 wilt inschakelen en een WINS-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
[POP-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 70 wilt inschakelen en een POP3-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in.
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar.
[Hostnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de
DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan de machine deel uitmaakt,
zoals 'voorbeeld.com'.
[DNS dynamische update]
66
Instellen
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken wanneer het IP-adres
van het apparaat verandert. Wanneer u een interval wilt instellen tussen updates, voert u de tijd in
uren in het vak [DNS dynamisch update-interval] in.
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel dit selectievakje in om mDNS in
te schakelen en voer de mDNS-naam in het vak [mDNS-naam] in.
3
Klik op [OK].
IPv6 DNS configureren
1
Selecteer [IPv6-instellingen]
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv6.
[Bewerken].
● Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet zijn ingeschakeld om de instellingen te configureren.
adressen instellen(P. 44)
IPv6-
[Instellingen DHCP-opties]
[DNS-serveradres verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 23 wilt inschakelen en een DNS-serveradres wilt ophalen van
de DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in als u Optie 24 wilt inschakelen en de domeinnaam wilt ophalen van de
DHCP-server.
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff"
(multicast-adressen).
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar. U kunt geen adressen
invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
67
Instellen
[Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u de host- en domeinnamen van IPv4 wilt gebruiken.
[Hostnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt registreren op de
DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier alfanumerieke tekens voor de naam van het domein waarvan de machine deel uitmaakt,
zoals 'voorbeeld.com'.
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in als u de DNS-records dynamisch wilt bijwerken, wanneer het IP-adres
van het apparaat verandert. Als u één of meer adrestypen wilt opgeven die u wilt registreren op de
DNS-server, schakelt u het selectievakje [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres] of
[Registreer stateless adres] in. Als u een interval wilt instellen tussen updates, typt u het aantal
uren in het tekstvak [DNS dynamisch update-interval].
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel het selectievakje in als u mDNS
wilt gebruiken.
[Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u dezelfde mDNS-naam wilt gebruiken als in IPv4. Als u een andere
naam wilt instellen, schakelt u het selectievakje uit en typt u de mDNS-naam in het vak [mDNSnaam].
3
5
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De DNS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start.
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)(P. 313)
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)(P. 316)
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 41)
IPv6-adressen instellen(P. 44)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
68
Instellen
SMB configureren
258A-01A
SMB (Server Message Block) is een protocol voor het delen van bronnen, zoals
bestanden en printers, bij meerdere apparaten in een netwerk. U hebt het nodig op het
apparaat als een gedeelde printer op een SMB netwerk te configureren. Afhankelijk van
het netwerk, moet u de NetBIOS-naam en een werkgroepnaam instellen.
NetBIOS-naam
In een Windows-netwerk dat NetBIOS gebruikt, worden NetBIOS-namen gebruikt voor het identificeren van
netwerkcomputers, maar ook voor bestandsdeling en andere netwerkservices. De meeste computers gebruiken
de computernaam als de NetBIOS-naam.
Werkgroepnaam
Een werkgroepnaam is een naam om meerdere computers te groeperen, zodat deze in een Windows-netwerk
de beschikking krijgen over eenvoudige netwerkfuncties, zoals bestandsdeling. Geef de werkgroepnaam op om
aan te geven van welke groep de machine deel uitmaakt.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[SMB-instellingen].
69
De UI op
Scherm van externe
Instellen
[NetBIOS-naam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de NetBIOS-naam van het apparaat.
[Werkgroepnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de werkgroep waarvan het apparaat deel uitmaakt.
● NetBIOS-namen of werkgroepnamen die beginnen met een sterretje (*) kunnen niet worden geregistreerd
op een WINS-server.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
WINS configureren(P. 71)
70
Instellen
WINS configureren
258A-01C
WINS (Windows Internet Name Service) is een service voor naamomzetting waarmee een NetBIOS-naam (de naam van
een computer of printer in een SMB-netwerk) wordt gekoppeld aan een IP-adres. U moet de WINS-server opgeven om
WINS in te schakelen.
● Als u instellingen voor de WINS-server wilt opgeven, moeten de NetBIOS-naam en de werkgroepnaam zijn
ingesteld. SMB configureren(P. 69)
● Deze functie is niet beschikbaar in een IPv6-netwerk.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [WINS-resolutie] in en geef de benodigde instellingen op.
[WINS-instellingen].
[WINS-resolutie]
Schakel dit selectievakje in als u WINS wilt gebruiken voor naamomzetting. Als u WINS niet gebruikt, schakelt
u het selectievakje uit.
[WINS-serveradres]
71
Instellen
Voer het IP-adres van de WINS-server in.
● Als het IP-adres van de WINS-server wordt verkregen van een DHCP-server, heeft het verkregen IP-adres
prioriteit boven het IP-adres dat is ingevoerd in het vak [WINS-serveradres].
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Instellingen selecteren vanaf het bedieningspaneel
● De WINS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het scherm Start.
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 41)
72
<WINS-instellingen>(P. 320)
Instellen
De machine bewaken en bedienen met SNMP
258A-01E
SNMP (Simple Network Management Protocol) is een protocol voor het bewaken en aansturen van
communicatieapparaten in een netwerk dat werkt met MIB (Management Information Base). De machine ondersteunt
SNMPv1, en SNMPv3 met extra beveiliging. U kunt de status van de machine controleren vanaf een computer wanneer
u documenten afdrukt of de UI op afstand gebruikt. U kunt SNMPv1 of SNMPv3 inschakelen, of beide versies tegelijk.
Geef voor elke versie de instellingen op die aansluiten bij de inrichting en functie van uw netwerkomgeving.
SNMPv1
SNMPv1 maakt gebruik van informatie genaamd "community" om het bereik van SNMP-communicatie te
definiëren. Aangezien deze informatie als ongecodeerde tekst beschikbaar is in het netwerk, betekent dit dat
het netwerk kwetsbaar is voor aanvallen. Als een goede netwerkbeveiliging essentieel is, schakelt u SNMPv1 uit
en gebruikt u SNMPv3.
SNMPv3
Met SNMPv3 kunt u netwerkapparatuur beheren in een sterk beveiligde omgeving. U moet TLS inschakelen
voor de UI op afstand voordat u SNMPv3 gaat configureren ( De sleutel en certificaat voor TLS
configureren(P. 247) ).
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie van SNMP voor het versturen van trap-meldingen.
● Om het poortnummer van SNMP te wijzigen, raadpleegt u
Poortnummers wijzigen(P. 244) .
● Als er SNMP-beheersoftware is geïnstalleerd op een computer in het netwerk, kunt u het apparaat extern
vanaf die computer configureren, bewaken en bedienen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of
Help van de beheersoftware.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
3
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Selecteer [Netwerkinstellingen]
[SNMP-instellingen].
73
Scherm van externe
Instellen
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef instellingen voor SNMPv1 op.
● Als u de SNMPv1-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
[Gebruik SNMPv1]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv1 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv1 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruik community-naam 1]/[Gebruik community-naam 2]
Schakel het selectievakje in om een Community-naam op te geven. Als u geen Community-naam hoeft op te
geven, schakelt u het selectievakje uit.
[Community-naam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de community.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer voor elke community [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten
te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Gebruik speciale community]
De speciale community is een vooraf-gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders
die met Canon-software werken, zoals iW Management Console. Schakel het selectievakje in als u de speciale
community wilt gebruiken en specificeer [MIB-toegangspermissie]. Als u de speciale community niet wilt
gebruiken, schakelt u het selectievakje uit.
6
Geef instellingen voor SNMPv3 op.
● Als u de SNMPv3-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
74
Instellen
[Gebruik SNMPv3]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv3 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv3 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruiker inschakelen]
Schakel dit selectievakje in om [Gebruikersinstellingen 1]/[Gebruikersinstellingen 2]/[Gebruikersinstellingen
3] in te schakelen. Schakel een selectievakje uit om de desbetreffende gebruikersinstellingen uit te schakelen.
[Gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Beveiligingsinstellingen]
Selecteer [Authenticatie aan/encryptie aan], [Authenticatie aan/encryptie uit] of [Authenticatie uit/encryptie
uit] om de gewenste combinatie van verificatie- en coderingsinstellingen te kiezen.
[Authenticatie-algoritme
]Als u [Authenticatie aan/encryptie aan] of [Authenticatie aan/encryptie uit] hebt geselecteerd in
[Beveiligingsinstellingen], selecteer dan het juiste verificatie-algoritme voor de netwerkomgeving.
[Encryptie-algoritme]
Als u [Authenticatie aan/encryptie aan] in [Beveiligingsinstellingen] hebt geselecteerd, selecteer dan het
juiste encryptie-algoritme voor de netwerkomgeving.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en voert u alfanumerieke
tekens in voor het wachtwoord in het tekstvak [Authenticatie wachtwoord] of [Encryptiewachtwoord]. Voer
het wachtwoord ter bevestiging in in het tekstvak [Bevestigen]. U kunt afzonderlijke wachtwoorden instellen
voor authenticatie en voor versleutelingsalgoritmen.
75
Instellen
7
Geef instellingen op voor het verkrijgen van informatie voor het beheren van
printers.
● Met SNMP kunt u gegevens voor het beheren van printers, zoals afdrukprotocollen en printerpoorten,
controleren en periodiek opvragen bij een computer in het netwerk.
[Printerbeheerinformatie verkrijgen van host]
Schakel het selectievakje in om via SNMP de gegevens voor printerbeheer van het apparaat te bewaken. Als u
geen printerbeheerinformatie wilt bewaken, schakelt u het selectievakje uit.
8
Klik op [OK].
9
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
SNMPv1 uitschakelen
● Als SNMPv1 niet is ingeschakeld, zijn enkele functies van het apparaat niet beschikbaar, zoals het opvragen
van gegevens van het apparaat via het printerstuurprogramma.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt de SNMP-instellingen in- of uitschakelen vanuit <Menu>.
<SNMP-instellingen>(P. 322)
Zowel SNMPv1 als SNMPv3 inschakelen
● Als beide versies van SNMP zijn ingeschakeld, is het raadzaam de MIB-toegangsmachtigingen in SNMPv1 in
te stellen op [Alleen lezen]. U kunt de toegangsmachtigingen voor MIB afzonderlijk instellen voor SNMPv1
en SNMPv3 (en voor elke gebruiker in SNMPv3). Als u [Lezen/schrijven] (volledige toegang) selecteert in
SNMPv1, heeft dit gevolgen voor de beveiligingsfuncties van SNMPv3 omdat de meeste instellingen van het
apparaat kunnen worden gewijzigd met SNMPv1.
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
76
Instellen
Andere netwerkinstellingen
258A-01F
Configureer de volgende items, al naargelang uw netwerkomgeving.
SNTP configureren(P. 77)
Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen(P. 78)
SNTP configureren
Met SNTP (Simple Network Time Protocol) kunt u de systeemklok synchroniseren met de tijdserver in het netwerk. Als
u SNTP gebruikt, controleert het systeem de tijdserver in gespecificeerde intervallen, zodat de correcte tijd altijd wordt
gehandhaafd. De tijd wordt aangepast op basis van UTC (Coordinated Universal Time). Het is dus belangrijk om de
juiste tijdzone op te geven voordat u SNTP gaat configureren ( De datum en tijd instellen(P. 21) ). SNTPinstellingen kunt u opgeven via de externe UI.
● De SNTP van het apparaat ondersteunt zowel NTP- (versie 3) als SNTP-servers (versies 3 en 4).
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik SNTP] in en geef de benodigde instellingen op.
[SNTP-instellingen].
[Gebruik SNTP]
77
Instellen
Schakel het selectievakje in als u SNTP wilt gebruiken voor synchronisatie. Als u SNTP niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
[NTP-servernaam]
Voer het IP-adres van de NTP of de SNTP-server in. Als DNS beschikbaar is in het netwerk, kunt u een
hostnaam (of FQDN) invoeren die bestaat uit alfanumerieke tekens. (Voorbeeld: ntp.example.com).
[Pollinginterval]
Geef het interval op tussen opeenvolgende synchronisaties.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Communicatie met de NTP-/SNTP-server testen
● U kunt de status van de communicatie bij de geregistreerde server zien door op [Instellingen/registratie]
[Netwerkinstellingen] [Controleer NTP-server] in [SNTP-instellingen] te klikken. Als een goede verbinding
tot stand is gebracht, wordt het resultaat weergegeven, zoals dat hieronder wordt getoond. NB Deze
bedieningshandeling past de systeemklok niet aan.
Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen
U kunt allerlei gegevens van netwerkapparatuur verzamelen en beheren door software voor apparaatbeheer, zoals iW
Management Console*, te integreren in het netwerk. Informatie zoals apparaatinstellingen en foutenlogboeken wordt
opgehaald en gedistribueerd via de servercomputer. Als het apparaat is verbonden met een dergelijk netwerk,
gebruikt iW Management Console protocollen zoals SLP (Service Location Protocol) om het apparaat te zoeken in het
netwerk en er informatie over te verzamelen, waaronder de status van de stroomvoorziening. SLP-instellingen kunt u
opgeven via de UI op afstand. Dit gedeelte beschrijft ook hoe u communicatie-instellingen tussen het apparaat en
plug-ins voor iW Management Console configureert.
*Neem
voor meer informatie over iW Management Console contact op met de officiële Canon-dealer ter plaatse.
iW Management Console-plug-ins gebruiken
● U moet de speciale poortinstelling en de SNMP-instellingen inschakelen. Voor SNMP-instellingen stelt u
[MIB-toegangspermissie] in op [Lezen/schrijven] voor zowel SNMPv1 als SNMPv3.
<Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale poort>(P. 324)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
78
Instellen
Bewerkingen via de Externe UI
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
◼ SLP-communicatie met software voor apparaatbeheer configureren
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Klik op [Netwerkinstellingen].
4
Geef de SLP-instellingen op.
De UI op
Scherm van externe
Instellingen voor Multicast Discovery opgeven
1
Selecteer [Instellingen Multicast Discovery]
2
Schakel het selectievakje [Reageren op Discovery] in en geef de benodigde instellingen op.
[Bewerken].
[Reageren op Discovery]
Schakel het selectievakje in als het apparaat moet reageren op pakketten voor Multicast Discovery van
software voor apparaatbeheer en u bewaking door software voor apparaatbeheer wilt inschakelen.
● Als u het poortnummer wilt wijzigen voor Multicast Discovery, raadpleegt u
wijzigen(P. 244) .
Poortnummers
[Bereiknaam]
Als u het apparaat wilt toevoegen aan een bepaald bereik, typt u hier tekens voor de naam van het
bereik.
3
Klik op [OK].
79
Instellen
Software voor toestelbeheer informeren over de status van de stroomvoorziening van
het apparaat
1
Selecteer [Meldingsinstellingen sluimermodus]
2
Schakel het selectievakje [Melden] in en geef de benodigde instellingen op.
[Bewerken].
[Melden]
Schakel het selectievakje in als u Software voor apparaatbeheer wilt informeren over de status van de
stroomvoorziening van het apparaat. Als [Melden] is geselecteerd, wordt er niet onnodig
gecommuniceerd tijdens de slaapstand en wordt het totale stroomverbruik teruggebracht.
[Poortnummer]
Kies deze optie om het poortnummer voor deze functie te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
[Aantal te passeren routers]
Geef aan hoeveel routers de pakketten met meldingen kunnen passeren.
[Meldingsinterval]
Geef aan hoe vaak het apparaat informatie over de status van de stroomvoorziening moet verstrekken
aan de software voor apparaatbeheer.
3
5
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
◼ Instellingen configureren voor communicatie tussen het apparaat en plug-ins
U kunt de instellingen opgeven om communicatie tussen het apparaat en iW Management Console plug-ins in te
schakelen. Met behulp van plug-ins kunt u de apparaatinstellingen van de iW Management Console beheren.
<Menu>
<Voorkeuren>
<Netwerk>
<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>
<Apparaatinstellingenbeheer>/
<Aan>
80
Instellen
Stuurprogramma´s installeren
258A-01H
Installeer de verschillende stuurprogramma's en bijbehorende software op uw computer.
1
Realiseer de vereiste voorbereiding voordat u verder gaat met de installatie.
● Installeer vooraf de optionele apparaten op de hoofdeenheid.
Als optie verkrijgbare apparatuur(P. 543)
● Als het apparaat een DVD-ROM heeft, plaatst u de DVD-ROM in het station op de computer.
● U kunt stuurprogramma's en software die u gaat gebruiken, ophalen van de Canon website (http://
www.canon.com/).
● Als er nieuwe versies van stuurprogramma´s en software beschikbaar komen, worden ze op de Canon
website geplaatst. U kunt ze naar behoefte ophalen nadat u hun systeemvereisten hebt gecontroleerd.
● Afhankelijk van het apparaat of omgevingscondities zijn sommige functies misschien niet beschikbaar.
● Sommige besturingssystemen ondersteunen bepaalde stuurprogramma's niet. Voor meer informatie over
de ondersteuningsstatus van het laatste besturingssysteem, raadpleegt u de Canon website.
2
Ga verder met de installatie.
● Voor meer informatie over de installatieprocedure, raadpleegt u de handleidingen voor de
stuurprogramma's en software die u gaat gebruiken.
● Installatie van stuurprogramma's is onmogelijk als het verzenden en ontvangen van het IP-adres niet is
toegestaan in [Firewallinstellingen]. Voor meer informatie raadpleegt u IP-adressen opgeven voor
firewallinstellingen(P. 238) .
● Als verzenden en ontvangen van het IP-adres van de computer waarop stuurprogramma's zijn geïnstalleerd,
wordt uitgeschakeld door de [Firewallinstellingen], is het niet langer mogelijk om met die printer af te
drukken.
81
Basishandelingen
Basishandelingen
Basishandelingen ............................................................................................................................................. 84
Onderdelen en de bijbehorende functies .......................................................................................................... 87
Voorzijde ........................................................................................................................................................ 88
Een USB-geheugenapparaat plaatsen ...................................................................................................... 90
Achterzijde ...................................................................................................................................................... 92
Binnenzijde ..................................................................................................................................................... 93
Multifunctionele lade ...................................................................................................................................... 94
Papierlade ...................................................................................................................................................... 95
Bedieningspaneel ........................................................................................................................................... 97
Het apparaat AAN zetten .................................................................................................................................. 101
Het apparaat UIT zetten ............................................................................................................................... 102
Op een vaste tijd UITschakelen .............................................................................................................. 103
Het bedieningspaneel gebruiken ..................................................................................................................... 105
Basisschermen ............................................................................................................................................. 106
Het scherm Start .................................................................................................................................... 107
Het scherm <Statusmonitor> ................................................................................................................. 110
Berichtenvenster ................................................................................................................................... 113
Basishandeling ............................................................................................................................................. 114
Tekst invoeren .............................................................................................................................................. 119
Aanmelden bij het apparaat ............................................................................................................................. 123
Papier laden ....................................................................................................................................................... 124
Papier in de papierlade plaatsen .................................................................................................................. 126
Papier in de multifunctionele lade plaatsen .................................................................................................. 133
Enveloppen plaatsen .................................................................................................................................... 138
Voorbedrukt papier plaatsen ........................................................................................................................ 141
Het type en formaat papier opgeven ............................................................................................................ 143
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst .................................................. 144
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven .......................................... 146
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren ............................................... 149
Een aangepast papierformaat registreren ............................................................................................. 152
De papierformaten die worden weergegeven, beperken ...................................................................... 154
Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren ........................................................ 155
Het display aanpassen ...................................................................................................................................... 157
Het scherm Start aanpassen ......................................................................................................................... 158
De standaard instellingen voor functies wijzigen ........................................................................................... 160
82
Basishandelingen
Instelgeluiden ................................................................................................................................................... 161
De slaapstand instellen ..................................................................................................................................... 162
83
Basishandelingen
Basishandelingen
258A-01J
In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het
plaatsen van het papier. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te
gebruiken.
◼ Onderdelen en de bijbehorende functies
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de
bijbehorende functies(P. 87)
◼ Het apparaat AAN zetten
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u AAN en UIT zet.
Het apparaat AAN zetten(P. 101)
◼ Het bedieningspaneel gebruiken
Dit gedeelte beschrijft hoe u het scherm gebruikt voor taken zoals het selecteren van items en het aanpassen van
instellingen. Het beschrijft ook hoe u letters en cijfers invoert. Het bedieningspaneel gebruiken(P. 105)
◼ Aanmelden bij het apparaat
Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt inloggen wanneer een inlogscherm wordt weergegeven.
apparaat(P. 123)
84
Aanmelden bij het
Basishandelingen
◼ Papier laden
Dit gedeelte beschrijft hoe u het papier in de papierlade en de multifunctionele lade plaatst.
Papier laden(P. 124)
◼ Het display aanpassen
Dit gedeelte beschrijft hoe u items opnieuw indeelt om het in het display weergegeven schermen makkelijker te
kunnen gebruiken. Het display aanpassen(P. 157)
◼ De standaard instellingen voor functies wijzigen
Dit gedeelte beschrijft hoe u de instelling verandert die aanvankelijk wordt weergegeven wanneer een functie wordt
geselecteerd. De standaard instellingen voor functies wijzigen(P. 160)
◼ Instelgeluiden
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volume van de verschillende systeemgeluiden kunt aanpassen, bijvoorbeeld
van het geluid dat u hoort als er een fout is opgetreden. Instelgeluiden(P. 161)
85
Basishandelingen
◼ De slaapstand instellen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de slaapstand instelt.
86
De slaapstand instellen(P. 162)
Basishandelingen
Onderdelen en de bijbehorende functies
258A-01K
In dit gedeelte worden de onderdelen van het apparaat beschreven (buitenzijde, voorzijde, achterzijde en binnenzijde),
evenals de functie die ze hebben. Naast de onderdelen van het apparaat die nodig zijn voor het uitvoeren van
basishandelingen zoals het laden van papier en het vervangen van tonercartridges, wordt hier ook aandacht besteed
aan de toetsen op het bedieningspaneel en het display. Lees dit gedeelte door om bekend te raken met de
belangrijkste functies van het apparaat.
Voorzijde(P. 88)
Achterzijde(P. 92)
Binnenzijde(P. 93)
Multifunctionele lade(P. 94)
Papierlade(P. 95)
Bedieningspaneel(P. 97)
87
Basishandelingen
Voorzijde
258A-01L
Uitvoerlade
Afdrukken worden uitgevoerd via de uitvoerlade.
USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)
U kunt op deze poort een door derden geproduceerd USB-geheugenapparaat of USB-toetsenbord
aansluiten. Wanneer u een USB-geheugenapparaat aansluit, kunt u gegevens uit het geheugenapparaat
afdrukken.
Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
Papierstopper
Open de papierstopper als u het nodig vindt om te verhoeden dat het papier uit de uitvoerlade valt.
Handgrepen
Pak het apparaat vast bij deze handgrepen als u het gaat verplaatsen.
De machine verplaatsen(P. 442)
Hoofdschakelaar
Hiermee schakelt u de machine in of uit. Als u de machine opnieuw wilt opstarten, zet u de machine uit,
wacht u minimaal 10 seconden en zet u de machine weer aan.
Klep aan de voorzijde
Open de klep aan de voorzijde als u een tonercartridge wilt vervangen.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
88
Basishandelingen
Papierlade
Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u het meest gebruikt.
papierlade plaatsen(P. 126)
Papier in de
Multifunctionele lade / sleuf voor handmatige invoer
Plaats het papier in de multifunctionele lade wanneer u tijdelijk een andere papiersoort wilt gebruiken dan
het papier dat in de papierlade is geplaatst. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
● In de Gebruikershandleiding wordt 'Sleuf voor handmatige invoer', als het niet hoeft te worden
onderscheiden van 'Multifunctionele lade' aangeduid met 'Multifunctionele lade'.
Ventilatieopeningen
Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een
goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst.
Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevat toetsen zoals de toets Start en de toets Stop, een display en statuslampjes. U
kunt hier alle bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven.
Bedieningspaneel(P. 97)
Basisschermen(P. 106)
89
Basishandelingen
Een USB-geheugenapparaat plaatsen
258A-01R
Steek een USB-geheugen in de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat. U kunt data rechtstreeks vanuit een USBgeheugen afdrukken.
Voordat u een USB-geheugen gebruikt
● De ondersteunde formaten van USB-geheugenapparaat zijn FAT16 en FAT32.
● U moet <Gebruik afdrukfunctie> instellen op <Aan>.
<Instellingen geheugenmedia>(P. 415)
De volgende apparaten en gebruiken worden niet ondersteund.
● USB-geheugenapparaten met daarop beveiligingsfuncties geïnstalleerd
● USB-geheugenapparaten die niet aan de USB normen voldoen
● Geheugenkaartlezers aangesloten via USB
● USB-geheugenapparaten die worden gebruikt met verlengsnoeren
● USB-geheugenapparaten die via een USB-hub worden gebruikt
Met USB-geheugenapparaten omgaan
● Garandeer dat het USB-geheugenapparaat in de juiste richting wijst voordat u het insteekt. Als u het in een
verkeerde stand probeert in te steken, kunnen het geheugenapparaat en het apparaat beschadigd raken.
● Verwijder het USB-geheugenapparaat niet terwijl er gegevens worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Voorkom eveneens schudden of schokken van het USB-apparaat. U mag het apparaat niet uitschakelen als
er een bewerking wordt uitgevoerd.
● U kunt gegevens mogelijk niet correct opslaan in bepaalde USB-geheugenapparaten.
◼ Het USB-geheugenapparaat verwijderen
90
Basishandelingen
● Gebruik altijd de volgende procedure bij het verwijderen van USB-geheugenapparaten. Het gebruik van
andere methoden om USB-geheugenapparaten te verwijderen, kan leiden tot schade aan het toestel en het
apparaat.
Model aanraakscherm
1
Selecteer <Statusmonitor>.
2
Selecteer <Verw. geh.media>.
➠ Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
3
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
Model zwart-wit LCD
1
Druk op
2
Selecteer <Apparaatstatus>.
3
Selecteer <Geheugenmedium verwijderen>.
.
➠ Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
4
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
91
Basishandelingen
Achterzijde
258A-01S
Klep aan de achterzijde
Open deze klep als u papierstoringen gaat verhelpen.
Papierstoringen verhelpen(P. 506)
Etiket stroomverbruik
Dit etiket vermeldt onder andere het serienummer. Dit nummer hebt u nodig als u vragen of problemen
hebt. Als een probleem niet kan worden opgelost(P. 516)
Netstroomaansluiting
Hier sluit u het netsnoer aan.
USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)
Sluit op deze poort apparaten zoals een USB-toetsenbord van een andere fabrikant aan.
USB-poort (voor aansluiting van computer)
Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een computer.
LAN-poort
Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een bekabeld LAN-router, enzovoort.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
92
Basishandelingen
Binnenzijde
258A-01U
Lade met tonercartridges
Hier installeert u de tonercartridges. Plaats de gele (Y), magenta (M), cyaan (C) en zwarte (K) tonercartridges
in de sleuven in de lade, waarbij u achteraan begint. Procedure voor het vervangen van de
tonercartridge(P. 437)
KOPPELINGEN
De tonercassette vervangen(P. 436)
93
Basishandelingen
Multifunctionele lade
258A-01W
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de breedte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in de
machine wordt gevoerd.
Voor LBP654Cx / LBP653Cdw
● Druk op de ontgrendelingspal die in de afbeelding met pijlen wordt aangegeven, om de geleiders te
ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.
Papierlade
Trek de papierlade uit als u papier gaat plaatsen.
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
94
Basishandelingen
Papierlade
258A-01X
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de grootte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in het
apparaat wordt gevoerd. Druk op de ontgrendelingspallen die in de afbeeldingen met pijlen worden
aangegeven om de geleiders te ontgrendelen, zodat u deze kunt verschuiven.
Ontgrendelingspal (voor het uitschuiven van de papierlade)
Als u papier van het formaat Legal gaat plaatsen, moet u de papierlade uitschuiven. Druk deze pal in om de
papierlade te ontgrendelen en uit te schuiven.
95
Basishandelingen
Legal papier plaatsen
● Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de
papierlade niet vlak de voorkant van het apparaat.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
96
Basishandelingen
Bedieningspaneel
258A-01Y
Bedieningspaneel van Model aanraakscherm(P. 97)
Bedieningspaneel van Model zwart-wit LCD(P. 98)
Bedieningspaneel van Model aanraakscherm
● De hoek van het bedieningspaneel kan worden ingesteld. Kies een hoek waaronder u het paneel het
beste kunt bekijken. De hoek instellen(P. 98)
Display
Hierop wordt de voortgang van het apparaat en foutstatussen weergegeven. De display is een
aanraakscherm, zodat u instellingen kunt opgeven door het scherm direct aan te raken.
Basisschermen(P. 106)
Basishandeling(P. 114)
Toets Geluidsvolume
Hiermee kunt u het volume aanpassen.
Instelgeluiden(P. 161)
Toets Energiebesparing
Druk hierop om de machine in de sluimerstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de sluimerstand
actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen(P. 162)
Data-lampje
Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt
continu als er documenten wachten op verwerking.
97
Basishandelingen
Fouten-lampje
Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.
Toets Start
Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en
functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk.
Het scherm Start(P. 107)
Het scherm Start aanpassen(P. 158)
Toets Stop
Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.
Merkteken NFC (Near Field Communication) (Contactloze
communicatiemethode)
U kunt ook functies gebruiken, zoals afdrukken, door met een mobiel apparaat waarop Canon PRINT
Business is geïnstalleerd, over dit merkteken te bewegen. Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)
De hoek instellen
Als u het scherm van het bedieningspaneel slecht kunt zien, moet u de hoek van het paneel veranderen.
Bedieningspaneel van Model zwart-wit LCD
Display
U kunt de bedienings- en foutstatus van dit apparaat bekijken, maar ook de hoeveelheid resterende toner in
cartridges, en andere condities. Basisschermen(P. 106)
98
Basishandelingen
Toets Start
Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en
functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk. Het scherm Start(P. 107)
Toets Terug
Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens
het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige
scherm.
Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])
Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren.
Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD(P. 120)
[*]-toets
Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.
Data lampje
Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt
continu als er documenten wachten op verwerking.
Fout lampje
Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.
Toets Energiebesparing
Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de slaapstand
actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen(P. 162)
Toets Statusmonitor
Druk hierop als u de afdrukstatus, de gebruiksgeschiedenis, of de netwerkinstellingen (zoals het IP-adres van
het apparaat) wilt bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de
hoeveelheid papier en hoeveel toner die nog in de tonercartridges zit, en zien of er fouten zijn opgetreden.
Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD(P. 111)
[ID]-toets
Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is
ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden.
Aanmelden bij het apparaat(P. 123)
Toets Wissen
Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.
Toets Stop
Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.
[#]-toets
Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".
99
Basishandelingen
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk
tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te kiezen.
Tijdens het wijzigen van instellingen kunt u met deze toets de waarde verhogen.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk tijdens
het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.
[
]-toets
Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te kiezen.
Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te verlagen.
[
]-toets
Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.
KOPPELINGEN
Basishandeling(P. 114)
100
Basishandelingen
Het apparaat AAN zetten
258A-020
Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat AAN zet.
1
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2
Druk op de hoofdschakelaar.
➠ Het Start-scherm verschijnt.
Bedieningspaneel(P. 97)
● U kunt kiezen welk scherm verschijnt nadat het apparaat AAN is gezet.
herstel>(P. 298)
KOPPELINGEN
Het apparaat UIT zetten(P. 102)
101
<Standaardscherm na opstart/
Basishandelingen
Het apparaat UIT zetten
258A-021
Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat UIT zet.
1
Druk op de hoofdschakelaar.
● Het kan een tijdje duren voordat het apparaat geheel is uitgeschakeld. Wacht tot het display is gedoofd en
trek dan pas de stekker eruit.
● Om het apparaat opnieuw te starten, wacht u minimaal 10 seconden nadat het is uitgezet.
● U kunt voor iedere dag van de week de tijd opgeven, en een instelling configureren om het apparaat
automatisch UIT te zetten. Op een vaste tijd UITschakelen(P. 103)
102
Basishandelingen
Op een vaste tijd UITschakelen
258A-022
U kunt een instelling realiseren dat het apparaat iedere dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat.
Hiermee kunt u nutteloos stroomverbruik vermijden dat kan optreden als u nalaat het apparaat UIT te schakelen.
Standaard is deze functie niet actief.
● Voor meer informatie over de basishandelingen om het apparaat in te stellen via de externe UI, raadpleegt u
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
3
4
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
Selecteer [Tijdklokinstellingen]
[Bewerken].
Activeer het selectievakje voor [Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]
en stel de tijd in voor het UITschakelen van het apparaat.
[Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]
Via het activeren van dit selectievakje kunt u de tijd instellen waarop het apparaat iedere dag van de week
UIT gaat.
103
Basishandelingen
[Zondag] tot [Zaterdag]
Voer de tijd in waarop het apparaat UIT moet gaan. Als u op een bepaalde weekdag het vakje leeg laat, is de
functie voor die dag niet actief.
5
Klik op [OK].
Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT gaat*
● Wanneer het Data-lampje brandt of knippert
● Als het menuscherm of scherm Controleer tellerstand verschijnen
● Als instellingendata wordt geïmporteerd / geëxporteerd
● Als de firmware wordt geactualiseerd
*Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT kan worden gezet, wordt in de volgende 10 minuten elke
minuut een nieuwe poging verricht. Als zelfs na tien herhalingspogingen het apparaat op de opgegeven tijd niet UIT kan
worden gezet, is de functie voor het automatisch uitschakelen niet meer effectief voor die dag.
104
Basishandelingen
Het bedieningspaneel gebruiken
258A-023
U kunt het display en de toetsen van het bedieningspaneel gebruiken om apparaatinstellingen te configureren of
functies te activeren. Dit gedeelte beschrijft het basisgebruik van het display en de toetsen.
Basisschermen(P. 106)
Basishandeling(P. 114)
Tekst invoeren(P. 119)
● Als u de lichte en donkere delen van het display wilt omkeren:
● Als u de helderheid van het display wilt instellen:
● Als u de contrast van het display wilt instellen:
<Omwisselen schermkleuren>(P. 330)
<Helderheid>(P. 330)
<Contrast>(P. 331)
KOPPELINGEN
Bedieningspaneel(P. 97)
105
Basishandelingen
Basisschermen
258A-024
Het scherm Start of het instellingenscherm wordt op het display weergegeven, zodat u kunt beginnen met functies
zoals Geheugenmediaafdrukken of Beveiligde afdruk. Met de display kunt u ook informatie controleren, zoals
foutmeldingen en de bedieningsstatus van het apparaat. Om het Model aanraakscherm te bedienen, raakt u het
gewoon aan.
Het scherm Start(P. 107)
Het scherm <Statusmonitor>(P. 110)
Berichtenvenster(P. 113)
● U kunt het scherm Start aanpassen door veelgebruikte knoppen op handige plekken te zetten, zodat u de
betreffende functies makkelijk kunt kiezen. Het display aanpassen(P. 157)
Kennis over de bediening
● Op sommige knoppen kunt u met behulp van de knop <?> de functiebeschrijvingen zien of lezen hoe u ze
gebruikt.
106
Basishandelingen
Het scherm Start
258A-025
Het scherm Start wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt door op het bedieningspaneel op
drukken. Via dit scherm kunt u instellingen opgeven en functies registreren.
te
Het scherm Start van Model aanraakscherm(P. 107)
Het scherm Start van Model zwart-wit LCD(P. 109)
Het scherm Start van Model aanraakscherm
Een andere pagina kiezen
Kies hiermee een andere pagina in het Home-scherm. U
kunt ook zijdelings strijken om van pagina te wisselen.
Resterende hoeveelheid toner in de cartridges
Geeft in stappen aan hoeveel toner er nog in de
cartridges zit.
<Contr. tellerstand>
Geeft de totalen voor zwart-witafdrukken en
kleurenafdrukken afzonderlijk weer. Aantal afdrukken
weergeven(P. 449)
<Afmelden>
Met deze knop kunt u uitloggen bij het apparaat.
<Statusmonitor>
Druk hierop om de afdrukstatus te zien, om de
gebruiksgeschiedenis te zien of om de
netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat te
bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het
apparaat controleren, zoals de resterende hoeveelheid
papier en de resterende inhoud van de tonercartridges,
en kijken of er fouten zijn opgetreden. Het scherm
<Statusmonitor>(P. 110)
Wi-Fi pictogram
Verschijnt als het apparaat is verbonden met een
draadloos LAN.
107
Basishandelingen
<Geheugenmedia afdruk>
Druk bestanden af die op een USB-geheugenapparaat zijn
opgeslagen. Afdrukken vanaf een USBgeheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)
(P. 178)
<Beveiligde afdruk>
Met behulp van deze functie drukt u een beveiligd
document af. Een met pincode beveiligd document
afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)
<Menu>
<Functie-instellingen>, <Voorkeuren>, en vele andere
instellingen van het apparaat zijn toegankelijk met deze
knop. Overzicht van menuopties(P. 296)
<Papierinstell.>
Met deze knop kunt u het formaat en type papier
opgeven dat is geladen in de papierlade en
multifunctionele invoer. Het type en formaat papier
opgeven(P. 143)
Knop Application Library (Toepassingenbibliotheek)
U kunt deze knoppen gebruiken om functies gemakkelijk
te gebruiken via één-toetsbediening. Voor meer
informatie raadpleegt u de handleidingen voor de
Application Library (Toepassingenbibliotheek) op de
website met handleidingen.
<Mobiele portal>
Breng hiermee een verbinding met een mobiel toestel tot
stand. Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)
<Instellingen startscherm>
Hiermee kunt u de knoppen op het scherm Start in een
andere volgorde weergeven. Het scherm Start
aanpassen(P. 158)
<Update firmware>
Hiermee kunt u de firmware actualiseren via het internet.
De Firmware updaten(P. 290)
108
Basishandelingen
Het scherm Start van Model zwart-wit LCD
Wi-Fi pictogram
Verschijnt als het apparaat is verbonden met een
draadloos LAN.
Resterende hoeveelheid toner in de cartridges
Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in
cartridges in stappen aangegeven. Dit is verborgen als
het Home-scherm actief is.
<Menu>
<Functie-instellingen>, <Voorkeuren>, en vele andere
instellingen van het apparaat zijn toegankelijk met deze
knop. Overzicht van menuopties(P. 296)
<Papierinstellingen>
Met deze knop kunt u het formaat en type papier
opgeven dat is geladen in de papierlade en
multifunctionele invoer. Het type en formaat papier
opgeven(P. 143)
<Geheugenmedia afdruk>
Druk bestanden af die op een USB-geheugenapparaat zijn
opgeslagen. Afdrukken vanaf een USBgeheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)
(P. 178)
<Beveiligde afdruk>
Met behulp van deze functie drukt u een beveiligd
document af. Een met pincode beveiligd document
afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)
<Mobiele portal>
Breng hiermee een verbinding met een mobiel toestel tot
stand. Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)
<Weerg.volg. (Start)>
Hiermee kunt u de knoppen op het scherm Start in een
andere volgorde weergeven. Het scherm Start
aanpassen(P. 158)
KOPPELINGEN
Het scherm Start aanpassen(P. 158)
109
Basishandelingen
Het scherm <Statusmonitor>
258A-026
) drukt, wordt er een scherm weergegeven waarin u de voortgang kunt
Wanneer u op <Statusmonitor> (
controleren van documenten, en ook de status van het apparaat (resterende hoeveelheid toner in de tonercartridge,
enzovoort) en netwerkinstellingen, zoals het IP-adres van het apparaat.
Het scherm <Statusmonitor> van Model aanraakscherm(P. 110)
Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD(P. 111)
Het scherm <Statusmonitor> van Model aanraakscherm
<Foutgegevens/melding>
Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden.
Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)
<Apparaatinformatie>
Hiermee kunt u de status van het apparaat weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner
die nog in de tonercartridges zit.
<Papierinformatie>
Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.
<Cartridge-gegevens>
Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges aangegeven. Andere interne
onderdelen kunnen opraken of versleten raken voordat de toner opraakt.
<Geheugengebruik beveiligde afdruk>
Hiermee kunt u controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van beveiligde
documenten. Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)
<Versie-informatie>
Toont informatie over de firmware-versie.
110
Basishandelingen
<Serienummer>
Geeft het serienummer van het apparaat weer.
Status en logboeken van afgedrukte en ontvangen documenten
Hiermee geeft u de huidige status van het geselecteerde item weer. Hieronder ziet u het scherm
<Afdrukopdracht> als voorbeeld.
<Netwerkinformatie>
Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de
draadloze LAN-communicatie. Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
<Verw. geh.media>
Hiermee kunt u een USB-geheugenapparaat veilig verwijderen. Dit wordt uitsluitend weergegeven als een
USB-geheugenapparaat op het apparaat is aangesloten. Het USB-geheugenapparaat verwijderen(P. 90)
Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD
<Foutgegevens/melding>
Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden.
Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)
<Apparaatstatus>
Hiermee kunt u de status van het apparaat weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner
die nog in de tonercartridges zit.
111
Basishandelingen
<Papierinformatie>
Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.
<Cartridgeniveau>
Hiermee wordt de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges aangegeven. Andere interne
onderdelen kunnen opraken of versleten raken voordat de toner opraakt.
<Geheugenmedium verwijderen>
Hiermee kunt u een USB-geheugenapparaat veilig verwijderen. Dit wordt uitsluitend weergegeven als een
USB-geheugenapparaat op het apparaat is aangesloten. Het USB-geheugenapparaat
verwijderen(P. 90)
<Controleer tellerstand>
Kies deze optie om de afzonderlijke totalen voor zwart-witafdrukken en kleurenafdrukken weer te geven.
Aantal afdrukken weergeven(P. 449)
<Geheugengebruik beveiligde afdruk>
Hiermee kunt u controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van beveiligde
documenten. Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk)(P. 174)
<Versie-informatie>
Toont informatie over de firmware-versie.
<Serienummer>
Geeft het serienummer van het apparaat weer.
Status en logboeken van afgedrukte en ontvangen documenten
Hiermee geeft u de huidige status van het geselecteerde item weer. Hieronder ziet u het scherm <Status
afdrukopdracht> als voorbeeld.
<Netwerkinformatie>
Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de
draadloze LAN-communicatie. Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
112
Basishandelingen
Berichtenvenster
258A-027
Berichten worden op het scherm weergegeven, bijvoorbeeld als het papier op is of de tonercartridges opraken.
Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)
Model aanraakscherm
Model zwart-wit LCD
Als er een fout optreedt
In sommige gevallen worden, wanneer er een fout optreedt, instructies weergegeven over hoe u moet
reageren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het oplossen van het probleem. Het scherm dat wordt
weergegeven wanneer er zich een papierstoring voordoet, wordt hieronder getoond als voorbeeld.
Model aanraakscherm
Model zwart-wit LCD
113
Basishandelingen
Basishandeling
258A-028
Basishandeling van Model aanraakscherm(P. 114)
Basishandelingen van Model zwart-wit LCD(P. 116)
Basishandeling van Model aanraakscherm
Het display is een aanraakscherm: u bedient het door het aan te raken.
Vermijd de volgende handelingen.
● Hierdoor kunnen zich storingen voordoen of kan het display beschadigd raken.
- Hard drukken
- Drukken met puntige voorwerpen (vingernagel, balpen, potlood enzovoort)
- Aanraken met vochtige/vuile handen
- Het display gebruiken terwijl er een voorwerp op staat
● U kunt het aanraakdisplay pas gebruiken nadat u de de beschermende film van het display hebt verwijderd.
Tikken
Raak het scherm zachtjes even aan. Deze handeling dient om items te selecteren of te bevestigen.
Vegen
Veeg met de vinger over de display. Welk effect het vegen over het scherm heeft, hangt af van het scherm.
Bijvoorbeeld, met vegen in het scherm Start verplaatst u een pagina in de richting van het vegen.
114
Basishandelingen
◼ Items selecteren
Tik op een itemnaam of knop om een selectie te maken.
Als u een item per ongeluk aanraakt
● Schuif uw vinger weg en laat los om de selectie te annuleren.
Teruggaan naar het vorige scherm
● Tik op
om terug te gaan naar het vorige scherm.
◼ Door het scherm bladeren
De schuifbalk verschijnt op het scherm wanneer er nog informatie is die niet wordt weergegeven. Wordt de bladerbalk
weergegeven, dan kunt u bladeren door in de gewenste richting te vegen. NB. De schuifbalk wordt alleen
weergegeven zolang u het scherm aanraakt.
115
Basishandelingen
◼ De instellwaarde wijzigen
Tik op <+> / <-> en u kunt de instelling van de schaal aanpassen. U kunt ook een instelling aanpassen door de
schuifbalk naar links of naar rechts te vegen.
● U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal:
instellingen>(P. 298)
<Weergave-
● Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd
inactief is, raadpleegt u: <Functie na automatische reset>(P. 306)
● U kunt verschillende instellingen voor de bedienbaarheid realiseren, zoals de helderheid van het scherm:
<Toegankelijkheid>(P. 330)
Basishandelingen van Model zwart-wit LCD
Gebruik de onderstaande toetsen om instellingen op te geven en waarden aan te passen.
De toetsen
/
Door het scherm bladeren
Aan de rechterkant van het scherm ziet u een schuifbalk als niet alle informatie op één scherm past. Als de
/
om omhoog en omlaag te bladeren. De tekst- en
schuifbalk wordt weergegeven, gebruikt u
achtergrondkleuren van een item worden omgekeerd wanneer u deze toetsen selecteert.
116
Basishandelingen
De waarde van instellingen wijzigen
/
om waarden in te voeren. Als een pictogram zoals hieronder in de linkerbovenhoek van het
Gebruik
scherm wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren. Tekst
invoeren(P. 119)
● Tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
De toetsen
/
Volgende of vorige scherm weergeven
Druk op
om naar het volgende scherm te gaan. Druk op
● U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op
om terug te gaan naar het vorige scherm.
te drukken. Met
keert u terug naar het vorige
scherm.
De waarde van instellingen wijzigen
Met behulp van
/
stelt u de schuifbalk-schaal in.
De cursor verplaatsen
Met behulp van
/
kunt u tekst en waarden invoeren.
Tekst invoeren(P. 119)
gebruiken
Druk op
om een instelling toe te passen.
Met behulp van de numerieke toetsen
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
117
Tekst invoeren(P. 119)
Basishandelingen
● U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal:
instellingen>(P. 298)
<Weergave-
● Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd
inactief is, raadpleegt u: <Functie na automatische reset>(P. 306)
● U kunt verschillende instellingen wijzigen voor de toegang, zoals de bladersnelheid:
<Toegankelijkheid>(P. 330)
118
Basishandelingen
Tekst invoeren
258A-029
Tekst invoeren op het Model aanraakscherm(P. 119)
Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD(P. 120)
Tekens invoeren met een USB-toetsenbord(P. 122)
Tekst invoeren op het Model aanraakscherm
Als u tekst of een getal invoert, gebruik dan het scherm-toetsenbord. De numerieke toetsen worden op het scherm
weergegeven om uitsluitend cijfers in te voeren.
Een ander type teken kiezen
Tik op <a> of <1/#> om tijdens het invoeren om te schakelen naar een ander tekentype.
● Om hoofdletters in te voeren, tikt u op
.
Tekst wissen
Telkens als u op
drukt, wordt er één teken gewist. U kunt achtereenvolgende tekens wissen door
langer ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Tik op
of
om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het
einde van de tekst en tikt u op
.
Als de numerieke toetsen worden weergegeven
Als van u wordt verwacht dat u uitsluitend een numerieke waarde invoert, worden numerieke toetsen op het
scherm weergegeven. Met behulp van de numerieke toetsen kunt u de numerieke waarde invoeren.
119
Basishandelingen
Waardebereik
● De tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
Als andere knoppen dan de numerieke toetsen worden weergegeven
● Als <+> / <-> of
/
worden weergegeven, kunt u met behulp van de knoppen de numerieke
waarde verhogen of verlagen, of de cursor verplaatsen.
Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in.
Een ander type tekst kiezen
Druk op
om te schakelen tussen het in te voeren type tekst.
● U kunt ook <Invoermodus> selecteren en op
120
drukken om het type tekst te wijzigen.
Basishandelingen
Typen tekst die u kunt invoeren
Hieronder wordt vermeld welke tekst u kunt invoeren.
Toets
A
a
12
@.-_/
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (niet beschikbaar)
● Druk op
of selecteer <Symbool> en druk op
als het type ingevoerde tekst <A> of <a> is, om
symbolen op het scherm weer te geven die u kunt invoeren. Selecteer het symbool dat u wilt invoeren
met behulp van
/
/
/
en druk dan op
.
Tekst wissen
Telkens als u op
drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door
ingedrukt te houden.
langer
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Druk op
of
om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het
einde van de tekst en drukt u op
.
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: "Canon-1"
1
Druk herhaaldelijk op
totdat <A> is geselecteerd.
2
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "C" is geselecteerd.
3
Druk herhaaldelijk op
tot <a> is geselecteerd.
4
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "o" is geselecteerd.
121
Basishandelingen
7
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk herhaaldelijk op
totdat het symbool "-" is geselecteerd.
9
Druk herhaaldelijk op
totdat <12> is geselecteerd.
10
Druk op
11
Selecteer <Toepassen> en druk op
.
.
Tekens invoeren met een USB-toetsenbord
U kunt een toetsenbord op de USB-poort voor USB-apparaten op de Voorzijde(P. 88) of Achterzijde(P. 92)
aansluiten, en tekst met het toetsenbord invoeren. Ook wanneer het toetsenbord is aangesloten, kunt u tekst
invoeren vanaf het bedieningspaneel.
● Sommige toetsen op het USB-toetsenbord, zoals de toetsen [Backspace], [Home] en [End] kunnen niet
worden gebruikt. Wanneer u op toetsen drukt die niet kunnen worden gebruikt, wordt er niets ingevoerd en
verandert er niets.
● U kunt tekst wissen door op de [Delete]-toets te drukken.
● Met een druk op de toets [RETURN/ENTER] voltooit u de tekstinvoer op dezelfde manier als wanneer u
<Toepassen> selecteert.
● U kunt het type toetsenbord-lay-out opgeven (US-lay-out of UK-lay-out).
toetsenbordindeling>(P. 302)
<Engelse
● U kunt te allen tijde het toetsenbord loskoppelen van het apparaat. U hoeft niet iets speciaal te doen voor
het loskoppelen.
● Afhankelijk van de schermtaal, zult u misschien sommige tekens niet goed kunnen invoeren.
● Afhankelijk van het type zal het USB-toetsenbord misschien niet goed werken.
122
Basishandelingen
Aanmelden bij het apparaat
258A-02A
Als Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld of als Systeembeheerders-ID's zijn geactiveerd, kunt u het apparaat pas
gebruiken wanneer u hebt ingelogd. Wanneer het aanmeldingsscherm wordt weergegeven, volg dan onderstaande
procedure en voer de Afdelings-ID en pincode in.
1
Voer het ID in.
1
Selecteer <Afdelings-ID> of <Systeembeheerder-ID>.
2
Voer het ID in.
● Als er geen pincode is geregistreerd, gaat u verder met stap 3.
2
Voer de pincode in.
1
Selecteer <Pincode>.
2
Voer de pincode in.
3
Druk op <Aanmelden> (
).
➠ Het inlogscherm verandert in het scherm Start.
● Als u klaar bent, druk dan op <Afmelden> (
KOPPELINGEN
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)
123
) om het aanmeldingsscherm weer te geven.
Basishandelingen
Papier laden
258A-02C
U kunt papier in de papierlade of de multifunctionele lade plaatsen. Gebruik de papierlade voor het laden van de
papiersoort die u meestal gebruikt. De papierlade is handig wanneer u grote hoeveelheden papier gebruikt. Gebruik
de multifunctionele invoer wanneer u tijdelijk een formaat of type papier wilt gebruiken dat niet in de papierlade is
geplaatst. Raadpleeg Geschikt papier(P. 531) voor beschikbare papiersoorten en -formaten.
Papier
Richtlijnen voor papier(P. 124)
Het door het apparaat bedrukte papier bewaren(P. 125)
Papier laden
Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
Enveloppen plaatsen(P. 138)
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141)
De instellingen voor het geladen papier configureren
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Richtlijnen voor papier
De volgende papiersoorten mag u niet gebruiken:
● Er kan een papier- of afdrukstoring optreden.
- Gekreukeld of gevouwen papier
- Gekruld of opgerold papier
- Gescheurd papier
- Vochtig papier
- Zeer dun papier
- Dun, grof papier
- Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
- Achterzijde van papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
- Papier met een grove structuur
- Glanzend papier
Opmerkingen over het gebruik van papier
● Gebruik uitsluitend papier dat geheel geacclimatiseerd is aan de omgeving waarin het apparaat is
geïnstalleerd. Gebruik van papier dat is opgeslagen bij een andere temperatuur of vochtigheidsgraad kan
leiden tot papierstoringen of slechte afdrukkwaliteit.
124
Basishandelingen
Behandeling en opslag van papier
● U wordt geadviseerd het papier na het uitpakken zo snel mogelijk te gebruiken. Papier dat nog niet wordt
gebruikt, moet weer in de originele verpakking worden gedaan en op een platte ondergrond worden
bewaard.
● Bewaar het papier in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht of droogte.
● Bewaar het papier niet op een manier waardoor het kan krullen of vouwen.
● Bewaar het papier niet verticaal en plaatst niet te veel papier op elkaar.
● Bewaar het papier niet in direct zonlicht, op een plaats die onderhevig is aan hoge vochtigheid of droogte of
op een plaats met grote verschillen in temperatuur of luchtvochtigheid.
Als u gaat afdrukken op papier dat vochtig is geworden
● Er kan stoom vrijkomen in het uitvoergedeelte van het apparaat of er kunnen zich waterdruppels vormen in
het uitvoergedeelte. Dit is normaal. Het vocht in het papier verdampt op het moment dat er warmte wordt
gegeneerd tijdens het fixeren van de toner (dit gebeurt meestal als de omgevingstemperatuur laag is).
Het door het apparaat bedrukte papier bewaren
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als u het door het apparaat bedrukte papier verwerkt / bewaart.
◼ Het opgeslagen papier bewaren
● Bewaar het op een vlakke ondergrond.
● Bewaar het niet samen met artikelen met PVC (polyvinylchloride) heldere folders. De toner kan smelten waardoor
het papier aan de PVC artikelen gaat plakken.
● Zorg ervoor dat het papier niet gaat kreuken of krullen. Toner kan loslaten.
● Om het voor langere tijd te bewaren (twee jaar of langer), moet u het in mappen of dergelijke bewaren.
● Als het papier langere tijd wordt bewaard, kunnen de kleuren verlopen waardoor het lijkt of het drukwerk een
kleurverandering heeft ondergaan.
● Bewaar het niet op locaties met hoge temperatuur.
◼ Waarschuwingen voor het gebruik van lijm
● Gebruik altijd niet-oplosbare lijm.
● Voordat u de lijm aanbrengt, moet u deze testen op een overbodig vel papier.
● Voordat u papiervellen met lijm over elkaar legt, moet u eerst controleren dat de lijm geheel is opgedroogd.
KOPPELINGEN
Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)
125
Basishandelingen
Papier in de papierlade plaatsen
258A-02E
Laad het papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is
geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
Papier van gangbaar formaat plaatsen(P. 126)
Papier van aangepast formaat plaatsen(P. 129)
● Voor A5-formaat papier, raadpleegt u Papier van aangepast formaat plaatsen(P. 129) en laadt u het in
liggende afdrukrichting. Als u het in staande afdrukrichting laadt, volg dan de stappen in Papier van
gangbaar formaat plaatsen(P. 126) .
Liggende afdrukrichting
Staande afdrukrichting
● Volg de onderstaande procedure als u papier plaatst in de optionele cassette feeding module.
Papier van gangbaar formaat plaatsen
Om papier te plaatsen waarvan het formaat te vinden is in de papierformaatmarkeringen in de papierlade, volgt u de
volgende procedure. Voor papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de papierformaatmarkeringen,
raadpleegt u Papier van aangepast formaat plaatsen(P. 129) .
1
Trek de papierlade uit.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
126
Basishandelingen
2
Verstel de positie van de papiergeleiders zo dat ze overeenkomen met het
papierformaat dat u wilt gebruiken.
LBP654Cx / LBP653Cdw
● Terwijl u de ontgrendelingspal ingedrukt houdt, beweegt u de papiergeleider om de opstaande rand gelijk
te stellen met de markering voor het gewenste papierformaat.
LBP613Cdw / LBP611Cn
1
Schuif de papiergeleider naar de zijkant, en lijn de opstaande rand uit met de markering voor het
gewenste papierformaat.
2
Terwijl u de ontgrendelingspal ingedrukt houdt, beweegt u de papiergeleider voor de voorzijde om de
opstaande rand gelijk te stellen met de markering voor het gewenste papierformaat.
127
Basishandelingen
Legal papier plaatsen
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papierlade uit.
3
Plaats het papier zo dat de rand van de papierstapel de papiergeleider aan de
voorzijde van de papierlade raakt.
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
128
). Als
Basishandelingen
● Wanneer wordt afgedrukt op papier met een logo, raadpleeg dan
plaatsen(P. 141) .
4
Voorbedrukt papier
Schuif de papierlade in de machine.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinst. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm.
<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
Legal papier plaatsen
● Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de papierlade
niet vlak de voorkant van het apparaat.
»
Ga verder met
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 144)
Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken
● De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal 1>. Als
u papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u de instellingen dus aanpassen. Als u
dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
● U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
papierlade of de multifunctionele lade ( Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133) ), met de te
bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
- Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
- U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
- U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
- Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
- Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.
Papier van aangepast formaat plaatsen
Voor het plaatsen van papier met aangepast formaat of ander papier waarvan het formaat niet is aangegeven in de
papierformaatmarkeringen in de papierlade volgt u de volgende procedure.
129
Basishandelingen
1
Trek de papierlade uit.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven. De
LBP613Cdw / LBP611Cn heeft geen ontgrendelingspal voor de papiergeleiders aan de zijkant.
Wanneer u papier plaatst dat langer is dan het A4-formaat
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papierlade uit.
3
Leg het papier zo dat de rand van de papierstapel net de achterzijde van de
papierlade raakt.
130
Basishandelingen
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
). Als
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
● Zie
4
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141) als u enveloppen gaat laden of papier met een logo.
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Druk op de ontgrendelingspal en schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van
het papier zitten.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
5
Schuif de papierlade in de machine.
131
Basishandelingen
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinst. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. <Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
Wanneer u papier plaatst dat langer is dan het A4-formaat
● Als u de papierlade naar binnen steekt met het extra deel uitgeschoven, ligt de voorkant van de papierlade
niet vlak de voorkant van het apparaat.
»
Ga verder met
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is
geplaatst(P. 144)
Wanneer u papier van een ander formaat of soort gaat gebruiken
● De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal 1>. Als
u papier van een ander formaat of type in de machine plaatst, moet u de instellingen dus aanpassen. Als u
dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
● U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
papierlade of de multifunctionele lade ( Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133) ), met de te
bedrukken zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
- Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
- U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
- U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
- Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
- Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.
KOPPELINGEN
Geschikt papier(P. 531)
132
Basishandelingen
Papier in de multifunctionele lade plaatsen
258A-02F
Als u wilt afdrukken op papier dat niet in de papierlade is geplaatst, laad het dan in de multifunctionele lade. Laad het
papier dat u normaliter in de papierlade gebruikt. Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
Voor de LBP654Cx / LBP653Cdw(P. 133)
Voor de LBP613Cdw / LBP611Cn(P. 135)
Voor de LBP654Cx / LBP653Cdw
Zorg ervoor dat u de papierlade plaatst
● Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor
multifunctionele invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.
Papier van A5 formaat plaatsen
● Bij het instellen van het papierformaat, moet u goed op de actuele afdrukrichting van het papier letten.
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)
Liggende afdrukrichting
1
Staande afdrukrichting
Open de klep.
● Pak de klep aan beide zijden vast om deze te openen.
2
Trek de papierlade eruit.
133
Basishandelingen
3
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Druk op de ontgrendelingspal om de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade te schuiven.
4
Plaats het papier in de multifunctionele lade tot het papier stopt.
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
● Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
134
). Als
Basishandelingen
● Zie
Enveloppen plaatsen(P. 138) of
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141) als u enveloppen gaat
laden of papier met een logo.
5
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
»
Ga verder met
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade
opgeven(P. 146)
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
● U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
papierlade ( Papier in de papierlade plaatsen(P. 126) ) of de multifunctionele lade, met de te bedrukken
zijde naar boven (de reeds bedrukte zijde naar beneden).
- Als u de multifunctionele invoer gebruikt, plaats dan steeds één vel papier tegelijk.
- U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
- U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
- Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
- Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.
Voor de LBP613Cdw / LBP611Cn
Zorg ervoor dat u de papierlade plaatst
● Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor
handmatige invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.
Plaats maar één vel papier tegelijk
● U kunt steeds maar één vel papier laden.
135
Basishandelingen
Papier van A5 formaat plaatsen
● Bij het instellen van het papierformaat, moet u goed op de actuele afdrukrichting van het papier letten.
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)
Liggende afdrukrichting
1
Staande afdrukrichting
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
2
Plaats het papier en schuif de papiergeleiders tegen de breedte van het papier.
● Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven.
● Duw het papier 10 tot en met 20 mm in de sleuf voor handmatige invoer en schuif de geleiders vervolgens
naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
3
Plaats het papier langzaam in de sleuf voor handmatige invoer totdat het de
achterzijde van de sleuf raakt.
● Als het de achterzijde van de sleuf heeft bereikt, wordt het papier iets in het apparaat getrokken.
136
Basishandelingen
● Om te garanderen dat het papier haaks wordt geladen, moet u het met beide handen vasthouden tot de
innamehandeling is voltooid.
● Zie
Enveloppen plaatsen(P. 138) of
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 141) als u enveloppen gaat
laden of papier met een logo.
»
Ga verder met
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade
opgeven(P. 146)
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
● U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de
papierlade ( Papier in de papierlade plaatsen(P. 126) ) of de sleuf voor handmatige invoer (met de
eerder bedrukte zijde naar beneden).
- U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
- U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
- Als de afdrukken vaag zijn, zet u de bedoelde papierbron op <Aan> in <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>. <Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>(P. 338)
- Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.
KOPPELINGEN
Geschikt papier(P. 531)
137
Basishandelingen
Enveloppen plaatsen
258A-02H
Strijk de enveloppen glad voordat u ze gaat laden. Let ook op de invoerrichting van de enveloppen en welke kant naar
boven wijst.
Voordat u enveloppen gaat laden(P. 138)
In de papierlade(P. 139)
In de multifunctionele invoer(P. 139)
● In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u enveloppen in de gewenste richting laadt. Daarnaast worden de
stappen besproken die u moet uitvoeren voordat u enveloppen gaat laden. Raadpleeg Papier in de
papierlade plaatsen(P. 126) of Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133) voor een
beschrijving van de algemene procedure voor het laden van enveloppen in de papierlade of de
multifunctionele invoer.
Voordat u enveloppen gaat laden
Volg de onderstaande procedure om de enveloppen voor te bereiden voor afdrukken.
● In het geval van de LBP613Cdw / LBP611Cn kunt u maar één envelop tegelijk laden in de sleuf voor
handmatige invoer. Voer stappen 1 - 3 uit de onderstaande procedure uit om de envelop voor te bereiden.
1
2
3
Sluit de flap van de enveloppen.
Strijk de enveloppen glad om alle resterende lucht eruit te persen en de randen plat
te drukken.
Maak de enveloppen aan de hoeken los en strijk oneffenheden weg.
138
Basishandelingen
4
Maak van de enveloppen een rechte stapel door ze met de zijkanten op een vlakke
ondergrond te stoten.
In de papierlade
Laad enveloppen van het formaat Monarch, COM10, DL of ISO-C5 met de lange kant aan weerszijden en met de kant
zonder lijm (de voorzijde) naar boven. U kunt niet afdrukken op de achterzijde van enveloppen.
● Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de linkerkant zit, zoals in de afbeelding.
In de multifunctionele invoer
Laad enveloppen van het formaat Monarch, COM10, DL of ISO-C5 met de korte zijde naar voren en met de kant zonder
lijm (de voorzijde) naar boven. U kunt niet afdrukken op de achterzijde van enveloppen.
● Plaats de enveloppen zo dat de rand met de flap aan de linkerkant zit, zoals in de afbeelding.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
139
Basishandelingen
140
Basishandelingen
Voorbedrukt papier plaatsen
258A-02J
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, let u bij het plaatsen op de invoerrichting van het papier.
Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op de juiste kant van het papier met een logo wordt afgedrukt.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 141)
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 142)
● In dit gedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan het op de juiste manier laden van voorbedrukt
papier, dus met de juiste afdrukrichting en afdrukzijde. Raadpleeg Papier in de papierlade
plaatsen(P. 126) of Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133) voor een beschrijving van de
algemene procedure voor het laden van papier in de papierlade of multifunctionele lade.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
141
Basishandelingen
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document) naar
beneden.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
De instelling <Invoermethode papier schakelen>
● Wanneer u afdrukt op voorbedrukt papier, moet u de afdrukzijde van het geladen papier wijzigen als u
enkelzijdig of dubbelzijdig gaat afdrukken. Als <Invoermethode papier schakelen> echter is ingesteld op
<Prioriteit afdrukzijde>, kunt u de afdrukzijde die u gebruikt voor het laden van voorbedrukt papier voor
dubbelzijdig afdrukken (met de logokant naar beneden) ook gebruiken voor enkelzijdig afdrukken. Deze
instelling is vooral handig als u regelmatig zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukt. <Invoermethode
papier schakelen>(P. 354)
142
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven
258A-02K
U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is
geladen. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat laden dat afwijkt van het eerder
gebruikte papier.
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 144)
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 149)
Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie selecteren(P. 155)
● Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
143
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven dat in de
papierlade is geplaatst
258A-02L
1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start.
2
Selecteer de doel-papierlade.
Het scherm Start(P. 107)
(<Lade 2>) wordt uitsluitend weergegeven als de optionele cassette feeding module is geïnstalleerd.
●
Model aanraakscherm
3
Model zwart-wit LCD
Selecteer het papierformaat.
● Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
Papier van aangepast formaat plaatsen (Model aanraakscherm)
1
Selecteer <Aangepast>.
2
Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.
● Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.
● Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met
één knopdruk oproepen. Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)
144
Basishandelingen
3
Selecteer <Toepassen>.
Papier van A5 formaat plaatsen
● In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.
Liggende afdrukrichting
Staande afdrukrichting
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit
vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen.
Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde
papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
<Actie als vrij pprformaat niet
overeenk.>(P. 356)
4
Selecteer het papiertype.
<Vrij>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het
aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze
instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is
ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
● Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het
papiertype [Normaal 1].
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Geschikt papier(P. 531)
<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
145
Basishandelingen
Het papierformaat en de papiersoort in de
multifunctionele lade opgeven
258A-02R
Het onderstaande scherm wordt weergegeven als er papier is geladen in de multifunctionele lade. Volg de
aanwijzingen op het scherm om instellingen op te geven voor het formaat en type papier dat is geladen.
Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven als papier wordt geladen
● Als u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade, kunt u het opgeven van de
papierinstellingen overslaan door het formaat en type papier vast te leggen als de standaardinstelling. In
dat geval wordt het bovenstaande scherm niet meer weergegeven. Als u het scherm wel wilt weergeven,
selecteert u <Opgeven bij plaatsen papier> ( Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele
lade registreren(P. 149) ).
1
Selecteer het papierformaat.
● Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
Papier van aangepast formaat plaatsen
1
Selecteer <Aangepast>.
2
Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.
Model aanraakscherm
● Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.
146
Basishandelingen
● Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met
één knopdruk oproepen. Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)
Model zwart-wit LCD
● Verricht de volgende reeks stappen: <X>
voer de papierbreedte in
<Y>
voer de
papierlengte in
3
Selecteer <Toepassen>.
Papier van A5 formaat plaatsen
● In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.
Voorbeeld voor LBP654Cx / LBP653Cdw:
Liggende afdrukrichting
Staande afdrukrichting
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit
vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen.
Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde
papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
<Actie als vrij pprformaat niet
overeenk.>(P. 356)
2
Selecteer het papiertype.
<Vrij>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het
aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze
instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is
ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
147
Basishandelingen
● Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het
papiertype [Normaal 1].
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Geschikt papier(P. 531)
148
Basishandelingen
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele
lade registreren
258A-02S
U kunt standaard-papierinstellingen opslaan voor de multifunctionele lade. Hierdoor hoeft u niet steeds instellingen in
te voeren wanneer u altijd hetzelfde papier gebruikt in de multifunctionele lade.
● Als u standaard-papierinstellingen hebt opgegeven, wordt het scherm met papierinstellingen niet meer
weergegeven wanneer u papier laadt. U gebruikt dan altijd dezelfde instellingen. Als u papier van een ander
formaat of type plaatst zonder de papierinstellingen aan te passen, wordt er mogelijk niet goed afgedrukt. U
kunt dit probleem voorkomen door <Opgeven bij plaatsen papier> in stap 3 te selecteren en dan pas het
papier te laden.
1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start.
2
Selecteer de multifunctionele invoer.
Model aanraakscherm
3
Het scherm Start(P. 107)
Model zwart-wit LCD
Selecteer het papierformaat.
● Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
Een aangepast papierformaat registreren
1
Selecteer <Aangepast>.
2
Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.
Model aanraakscherm
● Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.
149
Basishandelingen
● Als u het papierformaat dat u vaak gebruikt, vastlegt onder de knoppen <S1> tot <S3>, kunt u het met
één knopdruk oproepen. Een aangepast papierformaat registreren(P. 152)
Model zwart-wit LCD
● Verricht de volgende reeks stappen: <X>
voer de papierbreedte in
<Y>
voer de
papierlengte in
3
Selecteer <Toepassen>.
Papier van A5 formaat plaatsen
● In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.
Voorbeeld voor LBP654Cx / LBP653Cdw:
Liggende afdrukrichting
Staande afdrukrichting
<Vrij formaat>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit
vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen.
Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde
papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier.
<Actie als vrij pprformaat niet
overeenk.>(P. 356)
4
Selecteer het papiertype.
150
Basishandelingen
<Vrij>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het
aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze
instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is
ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
● Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het
papiertype [Normaal 1].
KOPPELINGEN
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
De papierformaten die worden weergegeven, beperken(P. 154)
Geschikt papier(P. 531)
151
Basishandelingen
Een aangepast papierformaat registreren
258A-02U
U kunt maximaal drie aangepaste papierformaten opslaan die u regelmatig gebruikt.
1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start.
2
Selecteer <Gebr.papier registr.>.
3
Selecteer het registratienummer.
Het scherm Start(P. 107)
● Als u op het Model zwart-wit LCD het geregistreerde nummer hebt geselecteerd, selecteer dan vervolgens
<Bewerken>.
Een instelling verwijderen
● Selecteer <Verwijderen>
4
<Ja>.
Geef de lengte van de <X>-zijde en <Y>-zijde op.
Model aanraakscherm
● Selecteer <X> of <Y>, en voer de lengte van iedere zijde in met behulp van de numerieke toetsen.
Model zwart-wit LCD
● Verricht de volgende reeks stappen: <X>
voer de papierbreedte in
<Y>
voer de papierlengte
in
5
Selecteer <Toepassen>.
6
Op het Model zwart-wit LCD selecteert u vervolgens het papiertype.
152
Basishandelingen
<Vrij>
● Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het
aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze
instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is
ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
● Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het
papiertype [Normaal 1].
Instellen op het geregistreerde papierformaat
Model aanraakscherm
De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, kunnen worden opgeroepen als
<Aangepast> is geselecteerd in het scherm voor het selecteren van het papierformaat van de papierlade of
de multifunctionele invoer.
Model zwart-wit LCD
De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, worden weergegeven in het scherm
voor het selecteren van het papierformaat van de papierlade of de multifunctionele invoer.
Voorbeeld voor multifunctionele lade:
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 126)
Papier in de multifunctionele lade plaatsen(P. 133)
153
Basishandelingen
De papierformaten die worden weergegeven, beperken
258A-02W
U kunt ervoor zorgen dat alleen papierformaten die u vaak gebruikt, worden getoond in het scherm voor het
selecteren van de instelling van het papierformaat.
1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start.
2
Selecteer <Veelgebruikte papierformaten selecteren>.
3
Selecteer de papierbron waarvoor u de weer te geven papierformaten wilt
4
Schakel de selectievakjes uit voor papierformaten die u niet wilt weergeven.
Het scherm Start(P. 107)
begrenzen.
● Controleer dat alleen de selectievakjes voor papierformaten die u vaak gebruikt, worden weergegeven.
● U kunt de papierformaten die niet zijn geselecteerd, zien door <Overige formaten> te selecteren in het
selectiescherm voor de instellingen van het papierformaat.
5
Selecteer <Toepassen>.
KOPPELINGEN
Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst(P. 144)
Het papierformaat en de papiersoort in de multifunctionele lade opgeven(P. 146)
Standaard papierinstellingen voor de multifunctionele lade registreren(P. 149)
154
Basishandelingen
Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie
selecteren
258A-02X
De functie voor het automatisch selecteren van de papierbron voor iedere papierbron in- of uitschakelen. Als deze
mogelijkheid is ingesteld op <Aan>, selecteert het apparaat automatisch voor iedere afdruktaak een papierbron
waarin het juiste papierformaat is geladen. Bovendien, als het papier in de geselecteerde papierbron opraakt, maakt
deze instelling continu afdrukken mogelijk door van de ene papierbron over te stappen naar de andere die met
hetzelfde papierformaat is geladen.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Functie-instellingen>
3
4
Het scherm Start(P. 107)
<Algemeen>
<Instellingen papierinvoer>.
Selecteer <Automatische selectie papierbron> / <Automatische selectie lade Aan/
Uit>.
Selecteer de doelfunctie.
● Als de doelfunctie het afdrukken van rapporten / lijsten is, of afdrukken vanuit geheugenmedia, selecteer
dan <Overige>.
5
Voor iedere papierbron waarop u de functie voor het automatisch selecteren van de
papierbron wilt toepassen, geeft u <Aan> op.
● <Lade 2> wordt uitsluitend weergegeven als het apparaat is uitgerust met de cassette feeding module
(optie).
Model aanraakscherm
Voor iedere bedoelde papierbron, selecteert u <Aan>.
Model zwart-wit LCD
Selecteer de bedoelde papierbron
<Aan>.
155
Basishandelingen
● Geef altijd <Aan> op voor minstens <Lade 1> of <Lade 2>. Als u <Uit> voor beide opgeeft, kunt u de
instelprocedure niet voltooien.
6
Selecteer <Toepassen>.
156
Basishandelingen
Het display aanpassen
258A-02Y
Om het scherm Start gebruiksvriendelijker te maken, kunt u het op de gebruiker toesnijden.
Het scherm Start aanpassen
U kunt de weergegeven items rangschikken naar eigen voorkeur en het scherm aanpassen opdat u
gemakkelijker functies selecteert. Het scherm Start aanpassen(P. 158)
157
Basishandelingen
Het scherm Start aanpassen
258A-030
U kunt het itemscherm veranderen om het gemakkelijker te maken het scherm Start te openen, en het scherm Start
aan te passen.
Knoppen anders rangschikken (Model aanraakscherm)(P. 158)
De weergavevolgorde veranderen (Model zwart-wit LCD)(P. 159)
Knoppen anders rangschikken (Model aanraakscherm)
U kunt het gebruik van de knoppen gemakkelijker maken door de knoppen naar eigen inzicht te rangschikken. U kunt
ook een spatie invoegen in plaats van een knop, opdat u het scherm Start gemakkelijker kunt bekijken.
1
Selecteer <Instellingen startscherm> in het scherm Start.
Het scherm Start(P. 107)
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
2
Selecteer <Weergavevolgorde instellen>.
3
Selecteer de knop die u wilt verplaatsen.
Aanmelden bij
● De geselecteerde knop wordt geaccentueerd weergegeven. U kunt de selectie van de knop ongedaan maken
door er nogmaals op te tikken.
4
Selecteer <Naar links> of <Naar rechts>.
● De knop wordt zo vaak verplaatst als u op het scherm tikt.
● Als u <Naar links> of <Naar rechts> lang aanraakt, blijft de geselecteerde knop bewegen.
Een spatie invoeren
● Als <Lege inv.> is geselecteerd, wordt er links van de geselecteerde knop een spatie ingevoegd.
● Als de knop aan het einde is geselecteerd, wordt een spatie ingevoegd, ook als <Naar rechts> is geselecteerd.
Een spatie verwijderen
● Selecteer de spatie die u wilt verwijderen, en selecteer <Lege wissen>.
5
Selecteer <Toepassen>.
158
Basishandelingen
De weergavevolgorde veranderen (Model zwart-wit LCD)
Om de knoppen gebruiksvriendelijker te maken, kunt u de weergavevolgorde van het item vrij veranderen.
1
Selecteer <Weerg.volg. (Start)> in het scherm Start.
2
Met behulp van
/
3
Met behulp van
/
4
Als de knoppen naar wens zijn gerangschikt, drukt u op
Het scherm Start(P. 107)
selecteert u het te verplaatsen item. Druk vervolgens op
gaat u naar de doel-positie. Druk nu op
KOPPELINGEN
Basishandeling(P. 114)
159
.
.
.
Basishandelingen
De standaard instellingen voor functies wijzigen
258A-031
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt. Als u deze
standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen doordat u niet steeds
dezelfde instellingen hoeft op te geven als u een handeling verricht.
◼ Geheugenmedia afdruk
Raadpleeg
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden>(P. 406) voor informatie over veranderbare instelitems.
<Menu> <Functie-instellingen> <Bestanden gebruiken> <Instellingen geheugenmedia>
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> <Standaardinstellingen wijzigen (Geheugenmedia
afdruk)> Selecteer de instelling Verander de standaardwaarde van het geselecteerde item
<Toepassen>
● Als u op ieder instelscherm <Initialiseren> selecteert, kunt u het apparaat terugzetten op de
standaardwaarden.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
160
Basishandelingen
Instelgeluiden
258A-032
De machine produceert in verschillende situaties geluidssignalen, bijvoorbeeld om aan te geven dat er papier is
vastgelopen. U kunt het volume van deze geluiden afzonderlijk instellen.
1
Open het scherm <Volume-instellingen>.
Model aanraakscherm
Druk op
(
).
Model zwart-wit LCD
Selecteer <Menu>
2
<Voorkeuren>
<Volume-instellingen>.
Selecteer een instelling.
Optie
Beschrijving
<Invoersignaal>
Bevestigingssignaal telkens wanneer op een
toets op het bedieningspaneel of een knop op
het display wordt gedrukt
<Signaal invoerfout>
Geluid bij het indrukken van een ongeldige
toets, zoals bij het invoeren van een cijfer buiten
het toegestane bereik
<Toon voor aanvullen voorraad>
Geluid om aan te geven dat een tonercartridge
bijna leeg is
<Waarschuwingssignaal>
Geluid bij een papierstoring of andere fout
<Opdracht gereed-signaal>
Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals
afdrukken is voltooid
<Waarschuwing
energiebesparing>
Geluid om aan te geven dat de slaapstand van
de machine wordt geactiveerd of verlaten
161
Actie
Selecteer <Aan> (signaal
produceren) of <Uit> (geen
signaal produceren).
Basishandelingen
De slaapstand instellen
258A-033
In de slaapstand wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te
onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op de machine, zoals tijdens de
op het bedieningspaneel te drukken.
lunchpauze, kunt u energie besparen door op
Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld
● Het lampje
brandt groen als de slaapstand actief is.
Situaties waarin de slaapstand niet wordt geactiveerd
● Wanneer het apparaat bezig is
● Wanneer het Data-lampje brandt of knippert
● Wanneer het apparaat een bewerking uitvoert zoals aanpassen of reinigen
● In het geval van een papierstoring
● Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
● Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven op het scherm (er zijn enkele uitzonderingen: bij bepaalde
foutberichten wordt de slaapstand wel geactiveerd).
● Als het SSID/netwerksleutel-scherm voor Directe verbinding wordt weergegeven
● Als instellingen worden geïmporteerd of geëxporteerd
De automatische sluimertijd instellen
De automatische sluimertijd is een functie die het apparaat automatisch in de slaapstand plaatst als gedurende
een opgegeven tijd niet actief is. We adviseren u de standaard fabrieksinstellingen ( <Timer-/energieinstellingen>(P. 303) ) te gebruiken om het stroomverbruik te verminderen. Volg de onderstaande procedure
om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna het apparaat automatisch in de slaapstand wordt geplaatst.
<Menu> <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen> <Automatische sluimertijd> Stel de
tijd in die verstrijkt voordat het apparaat automatisch overgaat naar de slaapstand <Toepassen>
(
)
162
Basishandelingen
De slaapstandinstelling veranderen voor de opgegeven tijd
U kunt instellen dat het apparaat op een opgegeven tijd naar de slaapstand gaat. U kunt ook instellen dat het
apparaat de slaapstand op een opgegeven tijd verlaat.
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen> Selecteer <Autom. dagelijkse
slaaptimer> of <Instell. afsluiting sluimermodus> Selecteer <Aan> in <Deze functie instellen>, en
voer de tijd in
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
slaaptimer> of <Instellingen afsluiting sluimermodus>
Selecteer <Automatische dagelijkse
<Aan>
Voer de tijd in
De slaapstand verlaten
U kunt
of een andere toets op het bedieningspaneel indrukken om de slaapstand te verlaten.
● Voor het Model aanraakscherm kunt u ook op het display tikken om de slaapstand te verlaten.
163
Afdrukken
Afdrukken
Afdrukken .......................................................................................................................................................... 165
Afdrukken vanaf een computer ....................................................................................................................... 166
Afdrukken annuleren .................................................................................................................................... 168
Afdrukstatus en logboeken controleren ....................................................................................................... 171
Verschillende afdrukmethoden ........................................................................................................................ 173
Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde afdruk) ........................................................... 174
Documenten beveiligd afdrukken .......................................................................................................... 175
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia) ........................................... 178
I-Faxen ontvangen om af te drukken ............................................................................................................ 193
164
Afdrukken
Afdrukken
258A-034
Er zijn tal van manieren om het apparaat als printer te gebruiken. U kunt documenten op uw computer afdrukken met
behulp van het printerstuurprogramma, of afbeeldingsbestanden afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat. Maak
afhankelijk van uw wensen volledig gebruik van de afdrukfuncties.
◼ Afdrukken vanaf een computer
Een document dat u op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het printerstuurprogramma.
Afdrukken vanaf een computer(P. 166)
◼ Handige functies bij het afdrukken
U kunt een pincode toewijzen aan de afdrukdata om de veiligheid te vergroten of bestanden uit een USBgeheugenapparaat rechtstreeks afdrukken.
Verschillende afdrukmethoden(P. 173)
Afdrukken vanaf mobiele apparaten
● Door mobiele apparaten zoals smartphones of tablets op dit apparaat aan te sluiten kunt u snel en
gemakkelijk foto's en webpagina's afdrukken. Het apparaat is ook geschikt voor Google Cloudprinter™.
Aan mobiele apparaten koppelen(P. 197)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
165
Afdrukken
Afdrukken vanaf een computer
258A-035
Documenten die u met een programma op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het
printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma heeft een aantal handige instellingen, zoals vergroten /
verkleinen en dubbelzijdig afdrukken, waarmee u uw documenten op verschillende manieren kunt afdrukken. U kunt
de afdrukfunctie van de machine pas gebruiken nadat u enkele procedures hebt doorlopen, zoals het installeren van
het printerstuurprogramma op uw computer. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor de
betreffende stuurprogramma´s op de website met handleidingen.
Help-informatie van het printerstuurprogramma(P. 166)
De optionele items gebruiken(P. 166)
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
Help-informatie van het printerstuurprogramma
Wanneer u op [Help] klikt in het scherm van het printerstuurprogramma, verschijnt het Help-scherm. In dit scherm
ziet u de gedetailleerde beschrijvingen die niet in de Gebruikershandleiding staan.
De optionele items gebruiken
Als de optionele cassette feeding module is bevestigd aan het apparaat, voert u de volgende bewerking uit in het
printerstuurprogramma.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
beheerdersaccount.
Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 553) ) Klik met de rechtermuisknop op
het printerpictogram voor dit apparaat [Printereigenschappen] of [Eigenschappen] Tabblad
[Apparaatinstellingen] Activeer het selectievakje [Lade voor 550 vel] [OK]
Basisbewerkingen met de printer
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een document op uw computer afdrukt via het printerstuurprogramma.
Papierinstellingen op het apparaat
166
Afdrukken
● Normaal gesproken moet u, voordat u gaat afdrukken, het formaat en het type papier opgeven dat is
geladen in iedere papierbron.
1
Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.
2
Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op
3
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
[Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
● Kies het tabblad volgens de instellingen.
4
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Raadpleeg, als u het afdrukken wilt annuleren,
KOPPELINGEN
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
Als u afdrukt vanuit de app Windows Store(P. 559)
167
Afdrukken annuleren(P. 168) .
Afdrukken
Afdrukken annuleren
258A-036
U kunt het afdrukken annuleren vanaf uw computer of vanaf het bedieningspaneel van de machine.
Vanaf een computer(P. 168)
Vanaf het bedieningspaneel(P. 169)
Vanaf een computer
U annuleert het afdrukken vanaf het pictogram van de printer dat wordt weergegeven in het systeemvak van het
bureaublad.
1
Dubbelklik op het printerpictogram.
Wanneer het printerpictogram niet wordt weergegeven
● Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 553) ), klik met de rechter muisknop op het
pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdruktaken weergeven] (of
dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat).
2
Selecteer het document dat u wilt annuleren en klik op [Document]
3
Klik op [Ja].
[Annuleren].
➠ Het afdrukken van het geselecteerde document wordt geannuleerd.
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
Annuleren vanuit de externe UI
● U kunt het afdrukken annuleren vanuit de pagina [Opdrachtstatus] van de externe UI:
van afdruktaken controleren(P. 279)
168
De huidige status
Afdrukken
Annuleren vanuit een programma
● In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm. U kunt het afdrukken annuleren door op
[Annuleren] te klikken.
Vanaf het bedieningspaneel
Annuleer het afdrukken met
◼ Druk op
of <Statusmonitor> (
).
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer u op
Selecteer het document dat u wilt annuleren, en selecteer <Annuleren>
hebt gedrukt
<Ja>.
◼ Kijk wat de status van de afdruktaak is, voordat u annuleert
Model aanraakscherm
<Statusmonitor>
afdrukopdracht>
<Afdrukopdracht> Selecteer het document op het tabblad <Status
<Annuleren> <Ja>
Model zwart-wit LCD
<Afdrukopdracht>
<Opdrachtstatus>
169
Selecteer het document
<Annuleren>
<Ja>
Afdrukken
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
170
Afdrukken
Afdrukstatus en logboeken controleren
258A-037
U kunt de actuele afdrukstatus en de logboeken voor afgedrukte documenten controleren.
● Wanneer <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de afdruklogboeken niet inzien.
<Weergave opdrachtlog>(P. 420)
Handig in de volgende situaties
● Als het erg lang duurt voordat uw documenten worden afgedrukt, kunt u de wachtrij bekijken met de
documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Als u de afdrukken niet kunt vinden die nu toch echt klaar hadden moeten zijn, kunt u controleren of er een
fout is opgetreden.
1
Druk op <Statusmonitor> (
2
Selecteer <Afdrukopdracht>.
3
Controleer de afdrukstatus en logboeken.
).
De afdrukstatus controleren
1
Tabblad <Status afdrukopdracht>/<Opdrachtstatus>
Selecteer het document waarvoor u de status wilt
controleren.
➠ Geeft de gedetailleerde informatie over het document weer.
De afdruklogboeken controleren
1
Tabblad <Opdrachtlog afdrukken>/<Opdrachtlog>
Selecteer het document waarvan u het logboek wilt
controleren.
● <OK> geeft aan dat een document zonder problemen is afgedrukt, en <Fout> betekent dat een
document niet is afgedrukt omdat de bewerking is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.
171
Afdrukken
➠ Geeft de gedetailleerde informatie over het document weer.
● De weergegeven documentnaam of gebruikersnaam komt mogelijk niet overeen met de werkelijke
document- of gebruikersnaam.
Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven bij <Fout>
● Deze code vertegenwoordigt een foutcode.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
Afdrukken annuleren(P. 168)
172
Maatregelen bij iedere foutcode(P. 500)
Afdrukken
Verschillende afdrukmethoden
258A-038
Dit gedeelte beschrijft hoe u een document afdrukt door een pincode toe te voegen, hoe u een bestand afdrukt dat is
opgeslagen op een USB-geheugenapparaat, zonder gebruik te maken van een printerstuurprogramma, en hoe u Ifaxen ontvangt en afdrukt.
Een met pincode beveiligd
document afdrukken (Beveiligde
afdruk)(P. 174)
Afdrukken vanaf een USBgeheugenapparaat (afdrukken via
geheugenmedia)(P. 178)
173
I-Faxen ontvangen om af te
drukken(P. 193)
Afdrukken
Een met pincode beveiligd document afdrukken
(Beveiligde afdruk)
258A-039
Als u gaat afdrukken vanaf een computer, kunt u een pincode instellen voor een document. Het document blijft dan in
het geheugen van de machine staan en wordt pas afgedrukt nadat op het bedieningspaneel van de machine de juiste
pincode is ingevoerd. Deze functie wordt Beveiligd afdrukken genoemd en het document dat u beveiligt met een
pincode wordt een beveiligd document genoemd. Gebruik deze functie om te voorkomen dat vertrouwelijke
documenten onbeheerd bij de machine blijven liggen.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
174
Afdrukken
Documenten beveiligd afdrukken
258A-03A
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document vanuit een programma kunt afdrukken als een beveiligd
document. Er wordt eerst beschreven hoe u een beveiligd document naar de machine stuurt en daarna kunt u lezen
hoe u het beveiligde document kunt afdrukken.
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen(P. 175)
Beveiligde documenten afdrukken(P. 176)
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176)
Een beveiligd document van een computer naar de machine sturen
1
2
3
Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.
Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op
[Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
Selecteer [Beveiligd afdrukken] in [Uitvoermodus].
➠ Het uitklapscherm [Informatie] verschijnt. Controleer het bericht en klik op [Ja] of [Nee].
4
Geef de afdrukinstellingen op en klik op [OK].
● Kies het tabblad volgens de instellingen.
5
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
➠ Nadat het beveiligde document naar het apparaat is verzonden, blijft het document in het geheugen
wachten om te worden afgedrukt.
175
Afdrukken
Beveiligde documenten afdrukken
Drukt beveiligde documenten af die naar het apparaat zijn verzonden. Als een geldige periode ( De periode
instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176) ) is verstreken, wordt het beveiligde
document verwijderd uit het geheugen van het apparaat en kunt u het niet meer afdrukken.
● Als beveiligde documenten niet worden afgedrukt, nemen ze geheugenruimte in beslag en bestaat de kans
dat gewone (onbeveiligde) documenten niet kunnen worden afgedrukt. Zorg er daarom voordat u
beveiligde documenten zo snel mogelijk afdrukt.
● U kunt controleren hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor beveiligde documenten.
<Statusmonitor> (
)
<Apparaatinformatie> / <Apparaatstatus>
<Geheugengebruik beveiligde afdruk>
1
Selecteer <Beveiligde afdruk> in het scherm Start.
2
Selecteer het beveiligde document dat u wilt afdrukken.
Het scherm Start(P. 107)
● Op het Model aanraakscherm schakelt u het selectievakje voor het af te drukken beveiligde document in, en
selecteert u <Start>. U kunt meerdere documenten die dezelfde pincode hebben, selecteren.
Als een scherm voor het selecteren van een gebruiker wordt weergegeven
● Als er beveiligde documenten van twee of meer gebruikers in het geheugen staan, wordt eerst het scherm
voor het selecteren van een gebruiker weergegeven en dan het scherm voor het selecteren van een
bestand. Selecteer uw gebruikersnaam.
Een beveiligd document verwijderen
● Op het Model aanraakscherm kunt u meerdere documenten gezamenlijk verwijderen. Schakel het
selectievakje voor het te verwijderen beveiligde document in, en selecteer <Verwijderen>.
3
Voer de pincode in en druk op <Toepassen> (
).
● Als u op het Model aanraakscherm meerdere documenten met verschillende pincodes selecteert bij stap 2,
verschijnt een bericht. Selecteer <Sluiten>, en selecteer de beveiligde documenten nogmaals in stap 2.
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren>
<Ja>.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd
U kunt de geldige periode wijzigen vanaf het moment dat beveiligde documentgegevens naar het apparaat zijn
verzonden tot het moment dat ze zijn verwijderd.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
176
Het scherm Start(P. 107)
Afdrukken
2
Selecteer <Functie-instellingen>.
3
Selecteer <Beveiligde afdruk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
Aanmelden bij
het apparaat(P. 123)
4
Selecteer <Wistijd beveiligde afdruk>.
Als <Wistijd beveiligde afdruk> niet kan worden geselecteerd
● Stel <Beveiligde afdruk gebruiken> in op <Aan>.
De functie Beveiligde afdruk uitschakelen
● Stel <Beveiligde afdruk gebruiken> in op <Uit>, en start het apparaat dan opnieuw op.
5
Geef op hoe lang beveiligde documenten in het geheugen van het apparaat moeten
blijven, en selecteer <Toepassen>.
● Het beveiligde document wordt uit het geheugen van de machine verwijderd, tenzij het wordt afgedrukt
voordat de hier opgegeven tijd is verstreken.
● Op het Model zwart-wit LCD gaat u verder met stap 7.
6
Selecteer <Toepassen>.
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
Afdrukken vanaf een computer beperken(P. 270)
177
Afdrukken
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat
(afdrukken via geheugenmedia)
258A-03C
U kunt bestande rechtstreeks afdrukken door een USB-geheugenapparaat op het apparaat aan te sluiten. Met behulp
van deze functie kunt u afdrukken zonder gebruik te maken van een computer. Voor meer informatie over de
beschikbare USB-geheugenapparaten en hoe u het USB-geheugenapparaat plaatst / verwijdert, raadpleegt u Een
USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90) .
Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model aanraakscherm(P. 178)
Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model zwart-wit LCD(P. 186)
Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model
aanraakscherm
1
Selecteer <Geheugenmedia afdruk> in het scherm Start.
2
Schakel het selectievakje in voor het bestand dat u wilt afdrukken.
Het scherm Start(P. 107)
● U kunt meerdere bestanden selecteren.
● Als u de selectie van een bestand ongedaan wilt maken, selecteert u het desbetreffende bestand (
)
nogmaals.
● Als u een map selecteert, verschijnt de inhoud. Om terug te keren naar de map in het hogere niveau,
selecteert u
.
● Mappen en bestanden die in een lager niveau dan het vijfde mapniveau liggen, worden niet weergegeven.
● Als u naar een andere map gaat, worden de eerdere bestandsselecties gewist.
Alle bestanden selecteren
1
Selecteer <Alles selecteren>.
● Als u alle selecties wilt opheffen, selecteert u <Selectie wissen>.
178
Afdrukken
2
Bij gemengde bestandstypen selecteert u <JPEG/TIFF-bestanden> of <PDF-bestanden>.
De methode van bestandsweergave veranderen
U kunt de methode van bestandsweergave selecteren bij 'Voorbeeld' / 'Details'.
Voorbeeld
Details
● U kunt de inhoud van een PDF-bestand niet bekijken.
● U kunt de methode van bestandsweergave opgeven voor het weergeven van het scherm
<Geheugenmedia afdruk>.
<Standaard weergave-instellingen>(P. 413)
De sorteervolgorde van bestanden wijzigen
U kunt de sorteervolgorde wijzigen van de bestanden op een USB-geheugenapparaat.
● U kunt een instelling voor het sorteren, zoals <Naam (oplopend)> of <Datum/tijd (oplopend)> opgeven als
de standaardinstelling voor de sorteervolgorde van bestanden.
<Standaardinstellingen
bestandssortering>(P. 414)
1
Selecteer <Bestanden sorter.>.
2
Selecteer de criteria voor het sorteren van bestanden.
● Wanneer u <Datum/tijd (oplopend)> of <Datum/tijd (aflopend)> selecteert, worden bestanden
gesorteerd op basis van de datum en tijd van wijziging van de bestanden.
3
Selecteer <Toepassen>.
4
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● U kunt <Reset> selecteren om alle standaard afdrukinstellingen te herstellen.
<Papier>
Selecteer welke papierbron het papier bevat dat u wilt gebruiken voor het afdrukken.
179
Afdrukken
Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de multifunctionele lade is
geplaatst.
Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de papierlade (lade 1) van het
apparaat is geplaatst.
Gebruik voor de kopieën het papier dat in de optionele cassette feeding module (lade 2) is
geplaatst.
● Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.
<Helderheid>
U kunt de helderheid van afdrukken aanpassen.
● Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.
<Aantal kopieën>
Voer het aantal kopieën in.
● Als u andere afdrukinstellingen wilt opgeven, selecteert u <Sluiten>.
<2-zijdig afdrukken>
U kunt enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig afdrukken selecteren.
180
Afdrukken
Drukt af op één kant van het papier.
Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina
´s horizontaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina
´s verticaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
● <2-zijdig afdrukken> is eventueel niet voor alle formaten of soorten papier beschikbaar.
papier(P. 531)
Geschikt
<N op 1>
● <N op 1> is niet beschikbaar voor het afdrukken van TIFF-bestanden.
U kunt een 'N on 1' patroon selecteren om meerdere pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af
te drukken.
Geldt niet voor N op 1.
Drukt twee pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.
Drukt vier pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.
Drukt acht pagina´s met beelddata op één kant van een vel papier af.
(Uitsluitend PDF)
181
Afdrukken
● Voor een PDF-bestand kunt u 9 of 16 pagina's beelddata aan één kant van een vel papier afdrukken, met
behulp van <N op 1> onder <PDF-details instellen>.
<JPEG/TIFF-det. inst.>
U kunt de afdrukinstellingen voor JPEG- en TIFF-afbeeldingen wijzigen.
<2-zijdig afdrukken>
U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.
<N op 1> (Uitsluitend JPEG-bestanden)
Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal
pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's
op één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.
<Type origineel>
U kunt het type van het origineel selecteren, afhankelijk van de afbeelding die u gaat afdrukken.
<Fotoprioriteit>
Kies deze optie om prioriteit te geven aan het mooi afdrukken van foto's.
<Tekstprioriteit>
Kies deze optie om prioriteit te geven aan het scherp afdrukken van tekst.
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
182
Afdrukken
<Gradatie>
Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, met een vloeiende
afwerking af te drukken.
<Foutdiffusie>
Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.
<PDF-details instellen>
U kunt de afdrukinstellingen voor PDF-bestanden wijzigen.
<2-zijdig afdrukken>
U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.
<N op 1>
Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal
pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's
op één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.
<Afdrukbereik>
Geef de pagina's op die u wilt afdrukken.
<Alle pagina's>
Drukt alle pagina's af.
<Opgegeven pagina's>
Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken. Voer in <Startpagina> en <Eindpagina> de betreffende
paginanummers in, en selecteer <Toepassen>.
● Als het opgegeven paginabereik niet overeenkomt met de pagina´s van het PDF-bestand, wordt er niets
afgedrukt.
<Vergr./verkl. volgns papierformaat>
Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten of
verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.
<Afdrukgebied vergroten>
183
Afdrukken
Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.
● Als u <Aan> instelt, wordt een deel van de afdrukgegevens in randgedeeltes misschien niet afgedrukt, of
wordt het papier misschien gedeeltelijk vuil, afhankelijk van het document.
<Opmerkingen afdrukken>
Met deze instelling kunt u opgeven of aantekeningen in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
<Uit>
Geen aantekeningen afdrukken.
<Automatisch>
Drukt alleen deze aantekeningen af die volgens opgaaf in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
<Wachtwoord om doc. te openen>
U kunt een door een wachtwoord beveiligd PDF-bestand afdrukken door het juiste wachtwoord in te voeren.
Voer het wachtwoord in, en selecteer <Toepassen>.
<Andere instell.>
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. U kunt deze instelling
realiseren voor alle afbeeldingtypen binnen een document. Raadpleeg
<Halftonen>(P. 396) voor de
beschrijving van de instelling.
<Puur zwarte tekst>
U kunt zwarte tekst afdrukken waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,' of 'C=M=Y=0% /
K=100%' is, met uitsluitend K (zwart) toner. Raadpleeg
<Puur zwarte tekst>(P. 391) voor de beschrijving
van de instelling.
<Zwarte overdruk>
Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding.
Raadpleeg <Zwarte overdruk>(P. 391) voor de beschrijving van de instelling.
<RGB-bronprofiel>
Geef het bronprofiel op voor kleurafstemming voor het afdrukken van RGB-gegevens, voor de monitor die u
gebruikt. Raadpleeg <RGB-bronprofiel>(P. 392) voor de beschrijving van de instelling.
<CMYK-simulatieprofiel>
Met deze instelling kunt u het simulatiedoel opgeven voor het afdrukken van de CMYK-gegevens (Cyan
Magenta Yellow black). Het apparaat converteert CMYK-gegevens naar het apparaatafhankelijk CMYKkleurmodel gebaseerd op deze simulatie. Raadpleeg <CMYK-simulatieprofiel>(P. 393) voor de
beschrijving van de instelling.
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
Geef op of u grijs-data wilt omzetten naar CMYK-data (cyan, magenta, yellow, en black) met behulp van het
grijswaardenprofiel van het apparaat. Raadpleeg <Grijswaardenprofiel gebruiken>(P. 393) voor de
beschrijving van de instelling.
<Uitvoerprofiel>
Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. u kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een
document. Raadpleeg
<Uitvoerprofiel>(P. 394) voor de beschrijving van de instelling.
<Afstemmethode>
184
Afdrukken
Selecteer het element dat voorrang moet krijgen bij een kleurinstelling in <RGB-bronprofiel>. Raadpleeg
<Afstemmethode>(P. 395) voor de beschrijving van de instelling.
<Samengestelde overdruk>
Opgeven of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer. Raadpleeg
<Samengestelde overdruk>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.
<Grijswaardeconversie>
Geef op op welke manier kleurendata in zwart/wit moet worden afgedrukt. Zie
<Grijswaardeconversie>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>
Stel de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid in. Raadpleeg
beschrijving van de instelling.
<Densiteit>(P. 358) voor de
<Tonerbesparing>
Als u <Aan> selecteert, vindt het afdrukken plaats in de spaarstand. Selecteer <Aan> als u de layout of
andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een
grote afdruktaak. Raadpleeg <Tonerbesparing>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.
<Gradatie>
Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie
dan <Hoog 1>. Raadpleeg <Gradatie>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.
<Fijnaanpassing densiteit>
Als dunne lijnen of kleine tekst vervaagt, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijker afdruk. Raadpleeg
<Fijnaanpassing densiteit>(P. 360) voor de beschrijving van de instelling.
<Resolutie>
Geef de resolutie op voor het verwerken van afdrukgegevens. Raadpleeg
beschrijving van de instelling.
<Resolutie>(P. 360) voor de
<Speciale gladmaakmodus>
Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over
de afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus. Raadpleeg
<Speciale gladmaakmodus>(P. 360) voor de beschrijving van de instelling.
<Tonervolumecorrectie>
Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een
correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt. Raadpleeg
<Tonervolumecorrectie>(P. 361) voor de beschrijving van de instelling.
<Lijnverwerking>
Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen. Raadpleeg
<Lijnverwerking>(P. 362) voor de beschrijving van de instelling.
<Breedteaanpassing>
Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen. Raadpleeg
<Breedteaanpassing>(P. 362) voor de beschrijving van de instelling.
<Geavanceerd gladmaken>
Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld
afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen ), of tekst met een vloeiende afwerking.
<Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor
<Geavanceerd gladmaken>(P. 363) voor de beschrijving van de
tekst en grafische afbeeldingen. Zie
instelling.
<Vloeiender gradaties>
Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van gradatie (kleurdichtheid) van grafische
afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmapafbeeldingen met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U
kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor grafische afbeeldingen en afbeeldingen. Zie
<Vloeiender
gradaties>(P. 364) voor de beschrijving van de instelling.
185
Afdrukken
5
Selecteer <Start>.
➠ <Z-W> selecteren start afdrukken in zwart-wit. <Kleur> selecteren start afdrukken in kleur.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren>
● Als u altijd dezelfde afdrukinstellingen wilt gebruiken:
<Ja>.
Geheugenmedia afdruk(P. 160)
Een bestand afdrukken van een USB-geheugenapparaat in het Model zwartwit LCD
1
Selecteer <Geheugenmedia afdruk> in het scherm Start.
2
Selecteer <Bestand selecteren en afdrukken>.
Het scherm Start(P. 107)
<Indexafdruk>
● U kunt miniaturen afdrukken van de JPEG afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen op een USBgeheugenapparaat. Als u de afbeeldingen wilt afdrukken als miniaturen, selecteert u <Indexafdruk> in het
scherm en gaat u verder met de volgende stap.
<Bestanden sorteren>
● U kunt de sorteervolgorde van bestanden veranderen tijdens het selecteren van een af te drukken
bestand.
● Voor informatie over hoe u iedere keer bestanden weergeeft op basis van dezelfde criteria, raadpleegt u
<Standaardinstellingen bestandssortering>(P. 414) .
3
Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en druk op
.
● U kunt meerdere bestanden selecteren.
● Als u de selectie van een bestand ongedaan wilt maken, selecteert u het desbetreffende bestand (
nogmaals, en drukt u op
.
● Als u een map selecteert, verschijnt de inhoud. Om terug te keren naar de map in het hogere niveau,
selecteert u
.
● Mappen en bestanden die lager liggen dan het derde directoryniveau worden niet weergegeven.
● Als u naar een andere map gaat, worden de eerdere bestandsselecties gewist.
186
)
Afdrukken
Alle bestanden selecteren
1
Selecteer <Alles selecteren>.
● Als u alle selecties wilt opheffen, selecteert u <Alles wissen>.
2
Bij gemengde bestandstypen selecteert u <JPEG/TIFF> of <PDF>.
4
Selecteer <Toepassen>.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● Selecteer de menuoptie die u wilt instellen.
<Aantal kopieën>
Geef het aantal afdrukken op . Voer met de numerieke toetsen een aantal in, en druk op
.
<Kleurmodus>
Selecteer of u gegevens in zwart-wit of in kleur wilt afdrukken.
<Papier>
Selecteer welke papierbron het papier bevat dat u wilt gebruiken voor het afdrukken.
Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de multifunctionele lade is
geplaatst.
Gebruik voor het afdrukken van bestanden het papier dat in de papierlade (lade 1) van het
apparaat is geplaatst.
Gebruik voor de kopieën het papier dat in de optionele cassette feeding module (lade 2) is
geplaatst.
<N op 1>
● <N op 1> is niet beschikbaar voor het afdrukken van TIFF-bestanden.
187
Afdrukken
Drukt data voor meerdere pagina's met beelddata op dezelfde kant van een vel papier. U kunt het aantal
pagina's opgeven dat op één kant van een vel papier moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op
één kant van een vel papier af te drukken, selecteert u <4 op 1>.
<2-zijdig>
U kunt dubbelzijdige afdrukken maken. Selecteer de inbindpositie.
<Type boek>
Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina´s horizontaal
worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
<Type kalender>
Hiermee wordt zodanig op beide kanten van het papier afgedrukt dat de afgedrukte pagina´s verticaal worden
geopend nadat ze zijn ingebonden.
● <2-zijdig> is eventueel niet voor alle formaten of soorten papier beschikbaar.
Geschikt papier(P. 531)
<JPEG/TIFF-details instellen>
U kunt de afdrukinstellingen voor JPEG- en TIFF-afbeeldingen wijzigen.
<Type origineel>
U kunt het type van het origineel selecteren, afhankelijk van de afbeelding die u gaat afdrukken.
<Fotoprioriteit>
Kies deze optie om prioriteit te geven aan het mooi afdrukken van foto's.
<Tekstprioriteit>
Kies deze optie om prioriteit te geven aan het scherp afdrukken van tekst.
188
Afdrukken
<Helderheid>
U kunt de helderheid van afbeeldingen aanpassen. Na aanpassing drukt u op
.
● U kunt de <Helderheid> van TIFF-bestanden uitsluitend aanpassen als deze via JPEG zijn gecomprimeerd.
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Gradatie>
Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, met een vloeiende
afwerking af te drukken.
<Foutdiffusie>
Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.
<PDF-details instellen>
U kunt de afdrukinstellingen voor PDF-bestanden wijzigen.
<Helderheid>
U kunt de helderheid van afbeeldingen aanpassen. Na aanpassing drukt u op
.
<Afdrukbereik>
Geef de pagina's op die u wilt afdrukken.
<Alle pagina's>
Drukt alle pagina's af.
<Opgegeven pagina's>
Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken. Voer in <Eerste pagina> en <Laatste pagina> de betreffende
paginanummers in met behulp van de numerieke toetsen, en selecteer <Toepassen>.
189
Afdrukken
● Als het opgegeven paginabereik niet overeenkomt met de pagina´s van het PDF-bestand, wordt er niets
afgedrukt.
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten of
verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.
<Afdrukgebied vergroten>
Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.
● Als u <Aan> instelt, wordt een deel van de afdrukgegevens in randgedeeltes misschien niet afgedrukt, of
wordt het papier misschien gedeeltelijk vuil, afhankelijk van het document.
<Opmerkingen afdrukken>
Met deze instelling kunt u opgeven of aantekeningen in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
<Uit>
Geen aantekeningen afdrukken.
<Automatisch>
Drukt alleen deze aantekeningen af die volgens opgaaf in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
<Wachtwoord om document te openen>
U kunt een door een wachtwoord beveiligd PDF-bestand afdrukken door het juiste wachtwoord in te voeren.
Voer het wachtwoord in, en selecteer <Toepassen>.
<Overige>
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. U kunt deze instelling
realiseren voor alle afbeeldingtypen binnen een document. Raadpleeg
<Halftonen>(P. 396) voor de
beschrijving van de instelling.
<Puur zwarte tekst>
U kunt zwarte tekst afdrukken waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,' of 'C=M=Y=0% /
K=100%' is, met uitsluitend K (zwart) toner. Raadpleeg
<Puur zwarte tekst>(P. 391) voor de beschrijving
van de instelling.
<Zwarte overdruk>
Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding.
Raadpleeg <Zwarte overdruk>(P. 391) voor de beschrijving van de instelling.
<RGB-bronprofiel>
Geef het bronprofiel op voor kleurafstemming voor het afdrukken van RGB-gegevens, voor de monitor die u
gebruikt. Raadpleeg <RGB-bronprofiel>(P. 392) voor de beschrijving van de instelling.
<CMYK-simulatieprofiel>
Met deze instelling kunt u het simulatiedoel opgeven voor het afdrukken van de CMYK-gegevens (Cyan
Magenta Yellow black). Het apparaat converteert CMYK-gegevens naar het apparaatafhankelijk CMYKkleurmodel gebaseerd op deze simulatie. Raadpleeg <CMYK-simulatieprofiel>(P. 393) voor de
beschrijving van de instelling.
190
Afdrukken
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
Geef op of u grijs-data wilt omzetten naar CMYK-data (cyan, magenta, yellow, en black) met behulp van het
grijswaardenprofiel van het apparaat. Raadpleeg <Grijswaardenprofiel gebruiken>(P. 393) voor de
beschrijving van de instelling.
<Uitvoerprofiel>
Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. u kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een
<Uitvoerprofiel>(P. 394) voor de beschrijving van de instelling.
document. Raadpleeg
<Afstemmethode>
Selecteer het element dat voorrang moet krijgen bij een kleurinstelling in <RGB-bronprofiel>. Raadpleeg
<Afstemmethode>(P. 395) voor de beschrijving van de instelling.
<Samengestelde overdruk>
Opgeven of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer. Raadpleeg
<Samengestelde overdruk>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.
<Grijswaardeconversie>
Geef op op welke manier kleurendata in zwart/wit moet worden afgedrukt. Zie
<Grijswaardeconversie>(P. 397) voor de beschrijving van de instelling.
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>
Stel de voor het afdrukken gebruikte tonerdichtheid in. Raadpleeg
beschrijving van de instelling.
<Densiteit>(P. 358) voor de
<Tonervolumecorrectie>
Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een
correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt. Raadpleeg
<Tonervolumecorrectie>(P. 361) voor de beschrijving van de instelling.
<Tonerbesparing>
Als u <Aan> selecteert, vindt het afdrukken plaats in de spaarstand. Selecteer <Aan> als u de layout of
andere prestatiekenmerken wilt controleren voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een
grote afdruktaak. Raadpleeg <Tonerbesparing>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.
<Gradatie>
Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie
dan <Hoog 1>. Raadpleeg <Gradatie>(P. 359) voor de beschrijving van de instelling.
<Fijnaanpassing densiteit>
Als dunne lijnen of kleine tekst vervaagt, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijker afdruk. Raadpleeg
<Fijnaanpassing densiteit>(P. 360) voor de beschrijving van de instelling.
<Resolutie>
Geef de resolutie op voor het verwerken van afdrukgegevens. Raadpleeg
beschrijving van de instelling.
<Resolutie>(P. 360) voor de
<Speciale gladmaakmodus>
Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over
de afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus. Raadpleeg
<Speciale gladmaakmodus>(P. 360) voor de beschrijving van de instelling.
<Lijnverwerking>
Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen. Raadpleeg
<Lijnverwerking>(P. 362) voor de beschrijving van de instelling.
<Breedteaanpassing>
Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen. Raadpleeg
<Breedteaanpassing>(P. 362) voor de beschrijving van de instelling.
<Geavanceerd gladmaken>
Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld
afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen ), of tekst met een vloeiende afwerking.
<Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor
tekst en grafische afbeeldingen. Zie
<Geavanceerd gladmaken>(P. 363) voor de beschrijving van de
instelling.
<Vloeiender gradaties>
191
Afdrukken
Configureer de vloei-instellingen voor het afdrukken van gradatie (kleurdichtheid) van grafische
afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmapafbeeldingen met een vloeiende afwerking. <Niveau 2> geeft een sterker vloei-effect dan <Niveau 1>. U
<Vloeiender
kunt deze instelling afzonderlijk opgeven voor grafische afbeeldingen en afbeeldingen. Zie
gradaties>(P. 364) voor de beschrijving van de instelling.
6
Selecteer <Afdruk starten>.
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u <Annuleren>
● Als u altijd dezelfde afdrukinstellingen wilt gebruiken:
KOPPELINGEN
<Bestanden gebruiken>(P. 406)
192
<Ja>.
Geheugenmedia afdruk(P. 160)
Afdrukken
I-Faxen ontvangen om af te drukken
258A-03E
Internet Fax (I-Fax) is een functie die een bestand zoals TIFF-afbeeldingsbestanden aan een e-mail toevoegt en
verzendt. Dit apparaat kan I-Faxen ontvangen en afdrukken. I-Faxes kunnen op de opgegeven intervallen automatisch
worden ontvangen, en ook handmatig worden ontvangen.
De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren(P. 193)
I-Faxen handmatig ontvangen(P. 195)
De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren
Configureer de ontvangstinstelling voor I-Faxes vanaf een computer, en de afdrukinstellingen vanaf het
bedieningspaneel van dit apparaat.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
Vanaf een computer
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[E-mail-/I-faxinstellingen].
193
Afdrukken
[POP-server]
Voer met alfanumerieke tekens de naam van de POP3-server of het IP-adres in voor het ontvangen van IFaxen in.
[Gebruikersnaam]
Voer met alfanumerieke tekens de gebruikersnaam in voor het opgegeven e-mail-account.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke
tekens in [Wachtwoord].
[POP RX]
Schakel het selectievakje in als u I-Faxen wilt ontvangen.
[POP-interval]
Hiermee stelt u de interval (in minuten) in voor automatische verbinding met de POP3-server. Als er I-Faxdocumenten op de server staan, worden die automatisch ontvangen en afgedrukt.
Automatische ontvangst uitschakelen
● Stel [POP-interval] in op [0]. Als [0] is ingesteld, ontvangt u I-Faxen handmatig.
ontvangen(P. 195)
I-Faxen handmatig
[Gebruik APOP-authenticatie]
Schakel het selectievakje in om het wachtwoord tijdens het verificatieproces te coderen met APOP.
[Gebruik TLS voor POP]
Schakel het selectievakje in om de communicatie met de POP3-server met behulp van TLS te versleutelen.
Schakel desgewenst het selectievakje voor [Certificaat verifiëren] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Vanaf het bedieningspaneel
8
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
194
Afdrukken
De instelling voor dubbelzijdig afdrukken opgeven
<Afdrukken op beide zijden>(P. 404)
Het papierformaat opgeven
<RX-afdrukformaat>(P. 405)
● Afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt, moet u mogelijk de instelling van de POP3-poort veranderen (
Poortnummers wijzigen(P. 244) ). Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de
netwerkbeheerder.
I-Faxen handmatig ontvangen
Als de ontvangstinstelling voor I-Fax volledig is geconfigureerd vanaf de POP3 server, kunt u I-Faxen handmatig
ontvangen en ze afdrukken. Als u automatisch verbinding met de server wilt maken voordat u I-Faxen ontvangt,
of als het apparaat zodanig is geconfigureerd dat het niet automatisch I-Faxen ontvangt, kunt u I-Faxen als
volgt handmatig ontvangen.
1
Druk op <Statusmonitor> (
2
Selecteer <RX-opdracht>.
3
Selecteer <Control. I-fax RX>.
).
➠ Maak verbinding met de POP3-server. Als er een document op de server staat, begint het afdrukken.
● Een ontvangen document aan beide zijden van het papier afdrukken:
zijden>(P. 404)
● Blijven afdrukken als de toner bijna op is:
<Afdrukken op beide
<Door. m afdr. bij lege cart.>(P. 404)
195
Aan mobiele apparaten koppelen
Aan mobiele apparaten koppelen
Aan mobiele apparaten koppelen ........................................................................................................ 197
Verbinden met mobiele apparaten .................................................................................................................. 198
Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding) .............................................................. 199
Direct verbinden (toegangspuntmodus) ....................................................................................................... 201
Het apparaat door toepassingen gebruiken ................................................................................................... 206
AirPrint gebruiken ............................................................................................................................................ 208
Afdrukken met AirPrint ................................................................................................................................. 213
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is .......................................................................................................... 216
Google Cloudprinter gebruiken ........................................................................................................................ 217
Het apparaat via afstandsbediening beheren ................................................................................................. 220
196
Aan mobiele apparaten koppelen
Aan mobiele apparaten koppelen
258A-03F
Door het apparaat te koppelen aan een mobiel toestel, zoals een smartphone of tablet, kunt u gemakkelijk een juiste
toepassing gebruiken voor het afdrukken of een andere bewerking. Tevens kunt u met behulp van een mobiel toestel
gebruiken het apparaat op afstand bedienen om de afdrukstatus te bevestigen en de instellingen van het apparaat te
wijzigen.
Verbinden met mobiele apparaten(P. 198)
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
Het apparaat door toepassingen gebruiken(P. 206)
AirPrint gebruiken(P. 208)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
Het apparaat via afstandsbediening beheren(P. 220)
● Afhankelijk van het mobiele apparaat werkt het apparaat mogelijk niet goed.
197
Aan mobiele apparaten koppelen
Verbinden met mobiele apparaten
258A-03H
Er zijn twee manieren om een mobiel apparaat te verbinden met het apparaat: via draadloos LAN router, en draadloos
en rechtstreeks met het apparaat communiceren. Selecteer de verbindingsmethode die het beste bij uw
communicatie-omgeving en apparaten past. Realiseer communicatie met mobiele apparaten van <Mobiele portal> (
Het scherm Start(P. 107) ).
◼ Verbinding maken via een draadloos LAN Router
Net als wanneer een computer met het apparaat wordt verbonden, verbindt u een mobiel toestel met het apparaat via
een draadloos LAN-router. Verbinding maken via een draadloos LAN router (LAN-verbinding)(P. 199)
◼ Direct verbinden
Verbind een mobiel toestel rechtstreeks draadloos met het apparaat zonder draadloos LAN. Zelfs waar geen draadloos
LAN-omgeving aanwezig is, kunt u het apparaat en een mobiel toestel rechtstreeks draadloos met elkaar verbinden.
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
198
Aan mobiele apparaten koppelen
Verbinding maken via een draadloos LAN router (LANverbinding)
258A-03J
Als een draadloos LAN router is verbonden met het netwerk waarop ook het apparaat is verbonden, kunt u
communicatie met het mobiele toestel via de draadloos LAN router op dezelfde manier realiseren voor een computer.
Raadpleeg voor meer informatie over hoe u een mobiel toestel aansluit op de LAN router, de handleidingen van uw
netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant. Verbind het apparaat met een router via het bedraad of
draadloos LAN. De netwerkomgeving instellen(P. 23)
Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model aanraakscherm)(P. 199)
Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model zwart-wit LCD)(P. 200)
● Om de onderstaande procedures te realiseren, gebruikt u het IPv4 adres.
IPv4-adres instellen(P. 41)
● Selecteer <LAN-verbinding> en ga verder met de procedure, als het scherm Directe verbinding verschijnt
nadat <Mobiele portal> is geselecteerd in de onderstaande procedure.
● Voor informatie over besturingssystemen die compatibel zijn met Canon PRINT Business, de gedetailleerde
instelprocedure, en de bedieningsprocedure, raadpleegt u de toepassingen-help of de Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model aanraakscherm)
◼ Handmatig verbinden
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
2
Verbinding vanaf het mobiele toestel met het IP-adres dat verschijnt op het scherm.
Het scherm Start(P. 107)
◼ Verbinden met behulp van een QR-code
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
2
Selecteer <QR-code>.
199
Het scherm Start(P. 107)
Aan mobiele apparaten koppelen
3
Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel.
4
Lees de QR-code op het scherm met behulp van het mobiele toestel.
Het apparaat door
toepassingen gebruiken(P. 206)
◼ Verbinden met behulp van de NFC (Android)
Voordat u het NFC gebruikt, controleert u of <Gebruik NFC> is ingesteld op <Aan>.
1
Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel.
toepassingen gebruiken(P. 206)
<Gebruik NFC>(P. 420)
Het apparaat door
2
Schakel de NFC-instellingen van het mobiele toestel in.
3
Verplaats het mobiele toestel dichter bij het NFC-merkteken van het apparaat.
Bedieningspaneel(P. 97)
Verbinding maken via een draadloos LAN Router (Model zwart-wit LCD)
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
2
Selecteer <Apparaatnaam/IP-adres weergeven>.
3
Verbinding vanaf het mobiele toestel met het IP-adres dat verschijnt op het scherm.
200
Het scherm Start(P. 107)
Aan mobiele apparaten koppelen
Direct verbinden (toegangspuntmodus)
258A-03K
Zelfs in een omgeving zonder draadloos LAN router kunt u met behulp van de 'Toegangspuntmodus', die rechtstreeks
een draadloze verbinding tot stand kan brengen tussen het apparaat en uw mobiele toestel, verbinding maken tussen
het aanwezige mobiele toestel en het apparaat, zonder moeilijke instellingen.
Voorbereiden voor directe verbinding (Toegangspuntmodus)(P. 201)
Direct verbinden (Model aanraakscherm)(P. 202)
Direct verbinden (Model zwart-wit LCD)(P. 204)
Voorbereiden voor directe verbinding (Toegangspuntmodus)
Realiseer in onderstaande volgorde een verbinding met behulp van de toegangspuntmodus.
Controleer de netwerkinstellingen van het apparaat.
● Stel het IPv4-adres in.
IPv4-adres instellen(P. 41)
Het mobiele toestel voorbereiden
● Realiseer de instellingen om het mobiele toestel te verbinden met Wi-Fi.
Zet het apparaat in een stand 'wachten op verbinding'.
● <Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Instell. directe verbinding>
<Directe verbinding gebruiken> in op <Aan>.
De waarde voor de tijd tot aan automatische afsluiting opgeven
● U kunt opgeven hoe lang het duurt voordat de verbinding automatisch wordt verbroken, als de directe
verbinding is ingeschakeld. <Beëindiging directe verbind.>/<Tijd tot beëindiging directe
verbinding>(P. 312)
201
stel
Aan mobiele apparaten koppelen
Meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd aansluiten
<Instellingen
● SSID en netwerksleutel van het apparaat willekeurig configureren.
Toegangspuntmodus>(P. 312)
Canon PRINT Business
● Voor informatie over besturingssystemen die compatibel zijn met Canon PRINT Business, de gedetailleerde
instelprocedure, en de bedieningsprocedure, raadpleegt u de toepassingen-help of de Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
Direct verbinden (Model aanraakscherm)
● Het kan even duren voordat een verbinding van het apparaat en het mobiele toestel is gerealiseerd.
◼ Handmatig verbinden
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
Het scherm Start(P. 107)
● Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
2
3
4
Selecteer <Verbinden>.
Configureer de Wi-Fi instellingen vanaf het mobiele toestel met behulp van de SSIDen netwerksleutel-informatie die op het scherm verschijnt.
Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.
◼ Verbinden met behulp van een QR-code
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
Het scherm Start(P. 107)
● Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
2
Selecteer <Verbinden>.
3
Selecteer <QR-code>.
4
Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel.
toepassingen gebruiken(P. 206)
202
Het apparaat door
Aan mobiele apparaten koppelen
5
Lees de QR-code op het scherm met behulp van het mobiele toestel.
6
Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.
◼ Verbinden met behulp van de NFC (Android)
Voordat u het NFC gebruikt, controleert u of <Gebruik NFC> is ingesteld op <Aan>.
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
<Gebruik NFC>(P. 420)
Het scherm Start(P. 107)
● Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, gaat u naar stap 3.
2
Selecteer <Verbinden>.
3
Start Canon PRINT Business op het mobiele toestel.
Het apparaat door
toepassingen gebruiken(P. 206)
4
Schakel de NFC-instellingen van het mobiele toestel in.
5
Verplaats het mobiele toestel dichter bij het NFC-merkteken van het apparaat.
6
Bedieningspaneel(P. 97)
Als de doelbewerking is voltooid, selecteert u <Verbind. verbreken>.
● Selecteer <Verbindingsinfo> op het scherm <Directe verbinding> om het mobiele toestel te controleren.
203
Aan mobiele apparaten koppelen
● Bij een Directe verbinding zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met Internet
kunnen krijgen.
● Als een draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht
terwijl de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding
beëindigd.
● Als tijdens communicatie via Directe verbinding de status zonder dataoverdracht tussen het mobiel toestel
en het apparaat voortduurt, kan de communicatie stoppen.
● Spaarstand of sluimermodus reduceren bij een Directe verbinding.
● Als het apparaat wordt gebruikt met een draadloos LAN, moet u het apparaat met het draadloos LAN
verbonden houden met behulp van een directe verbinding. Als het apparaat niet is verbonden met het
draadloos LAN of de verbindingsprocedure momenteel niet is voltooid, kan de procedure voor directe
verbinding niet beginnen. Als de verbinding tussen het apparaat en het draadloos LAN tijdens communicatie
via directe verbinding verloren gaat, kan de communicatie stoppen.
● Als u de gewenste bewerking voltooit, moet u beslist de verbinding tussen het apparaat en het mobiel
toestel beëindigen. Als ze verbonden blijven, reduceren spaarstand of sluimermodus.
● Als u de directe verbinding gebruikt, moet u niet het IP-adres handmatig instellen op het mobiele apparaat.
Wanneer u dat doet, zal een goede communicatie misschien niet mogelijk zijn, na gebruik van de directe
verbinding.
Direct verbinden (Model zwart-wit LCD)
● Het kan even duren voordat een verbinding van het apparaat en het mobiele toestel is gerealiseerd.
1
Selecteer <Mobiele portal> in het scherm Start.
● Als reeds enig mobiel toestel is verbonden, drukt u op
2
Selecteer <Verbinden>.
3
Selecteer <SSID/Netwerksleutel weergeven>.
4
5
Het scherm Start(P. 107)
, en gaat u naar stap 3.
Configureer de Wi-Fi instellingen vanaf het mobiele toestel met behulp van de SSIDen netwerksleutel-informatie die op het scherm verschijnt.
Als de doelbewerking is voltooid, drukt u op
verbreken>
, en selecteert u <Verbinding
<Ja>.
● Selecteer <Verbindingsinformatie> op het scherm onder de directe verbinding om het verbonden mobiele
toestel te controleren.
204
Aan mobiele apparaten koppelen
● Bij een Directe verbinding zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met Internet
kunnen krijgen.
● Als een draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht
terwijl de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding
beëindigd.
● Als tijdens communicatie via Directe verbinding de status zonder dataoverdracht tussen het mobiel toestel
en het apparaat voortduurt, kan de communicatie stoppen.
● Spaarstand of sluimermodus reduceren bij een Directe verbinding.
● Als het apparaat wordt gebruikt met een draadloos LAN, moet u het apparaat met het draadloos LAN
verbonden houden met behulp van een directe verbinding. Als het apparaat niet is verbonden met het
draadloos LAN of de verbindingsprocedure momenteel niet is voltooid, kan de procedure voor directe
verbinding niet beginnen. Als de verbinding tussen het apparaat en het draadloos LAN tijdens communicatie
via directe verbinding verloren gaat, kan de communicatie stoppen.
● Als u de gewenste bewerking voltooit, moet u beslist de verbinding tussen het apparaat en het mobiel
toestel beëindigen. Als ze verbonden blijven, reduceren spaarstand of sluimermodus.
● Als u de directe verbinding gebruikt, moet u niet het IP-adres handmatig instellen op het mobiele apparaat.
Wanneer u dat doet zal een goede communicatie misschien niet mogelijk zijn, na gebruik van de directe
verbinding.
205
Aan mobiele apparaten koppelen
Het apparaat door toepassingen gebruiken
258A-03L
Afdrukken en andere bewerkingen realiseren vanaf het mobiele toestel dat is verbonden met het apparaat, met
behulp van toepassingen. Verschillende toepassingen inclusief toepassingen die exclusief voor Canon zijn, worden
ondersteund. Gebruik ze correct in overeenstemming met het apparaat, de toepassing, en de situatie.
◼ Canon PRINT Business gebruiken
Deze toepassing wordt gebruikt voor het afdrukken en andere bewerkingen vanaf de mobiele toestellen die geschikt
zijn voor iOS / Android. Bij het afdrukken hoeven geen bewerkingen op het apparaat te worden verricht. Voor meer
informatie over ondersteunde besturingssystemen, gedetailleerde instelmethoden, en bewerkingen raadpleegt u de
Help van de toepassing of de Canon website (http://www.canon.com/gomp/).
● U kunt Canon PRINT Business gratis downloaden, maar er zijn kosten verbonden aan de internet-verbinding.
◼ Afdrukken met Canon Print Service
U kunt gemakkelijk afdrukken vanaf het toepassingenmenu dat het Android afdruk-subsystem ondersteunt. Voor
meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en gedetailleerde instelmethoden en procedures raadpleegt
u de helpinformatie of de Canon website (http://www.canon.com/).
◼ Afdrukken met behulp van Mopria®
Het apparaat ondersteunt ook Mopria®. Met behulp van Mopria® kunt u afdrukken vanaf mobiele toestellen die
Android ondersteunen met behulp van algemene handelingen en instellingen, ook als merken en modellen
verschillen. Als u bijvoorbeeld printers gebruikt die Mopria® ondersteunen, die zijn gemaakt door verschillende
fabrikanten, of een printer die Mopria® ondersteunt, die zich op een locatie bevindt die u bezoekt, kunt u afdrukken
zonder exclusief voor ieder merk of model een applicatie te installeren. Voor meer informatie over ondersteunende
modellen of werkomgevingen raadpleegt u http://www.mopria.org.
Mopria® instellingen bevestigen
Log met beheerdersrechten in op de externe UI ( De UI op afstand starten(P. 276) )
[Instellingen/registratie] [Netwerkinstellingen] [Mopria-instellingen] [Bewerken]
Controleer of het selectievakje [Mopria gebruiken] is geselecteerd [OK]
206
Aan mobiele apparaten koppelen
◼ Afdrukken met Google Cloudprinter
U kunt toepassingen en diensten gebruiken die Google Cloudprinter gebruiken om af te drukken vanaf een computer
of mobiel toestel zonder een printerstuurprogramma te gebruiken. Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
207
Aan mobiele apparaten koppelen
AirPrint gebruiken
258A-03R
Dit gedeelte beschrijft de instellingen die nodig zijn om AirPrint te gebruiken en de te verrichten procedures bij
gebruik van Apple toestellen.
AirPrint-instellingen
AirPrint-instellingen configureren(P. 208)
Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 211)
Functies van AirPrint
Afdrukken met AirPrint(P. 213)
Problemen oplossen
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is(P. 216)
AirPrint-instellingen configureren
U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de
machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI
op afstand om deze instellingen te wijzigen.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
● Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u 'klikken' hieronder lezen als
'tikken'.
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
[AirPrint-instellingen].
208
Aan mobiele apparaten koppelen
5
Geef de vereiste instellingen op.
[AirPrint gebruiken]
Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken met AirPrint. Schakel het selectievakje uit als u AirPrint wilt
uitschakelen.
[Printernaam]
Voer de naam van het apparaat in. Als een mDNS-naam reeds is geregistreerd in [mDNS-instellingen] (
DNS configureren(P. 65) ), verschijnt de geregistreerde naam.
[Locatie]
Voer de locatie van het apparaat in. Als een locatie reeds is geregistreerd in [Instellingen Apparaatinformatie]
([Apparaatbeheer] in [Beheerinstellingen] (Instellingen/registratie)), verschijnt de geregistreerde naam.
[Breedtegraad]
Voer de breedtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
[Lengtegraad]
Voer de lengtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
6
Klik op [OK].
Als u [AirPrint gebruiken] selecteert, wordt de ontvangstinstellingen in <Netwerk>
ingesteld op <Aan>.
● Gebruik HTTP
● Instellingen IPP-afdrukken
● IPv4 Gebruik mDNS
● IPv6 Gebruik mDNS
● Als u [Printernaam] wijzigt, die u eerder hebt opgegeven, zult u misschien niet meer kunnen afdrukken
vanaf de Mac die u tot dan voor het afdrukken hebt kunnen gebruiken. Dit verschijnsel doet zich voor omdat
<mDNS-naam> ( DNS configureren(P. 65) ) van IPv4 ook automatisch wordt gewijzigd. U moet in dit geval
het apparaat weer aan de Mac toevoegen.
209
Aan mobiele apparaten koppelen
● Als u de printernaam invoert, kunt u meerdere printers die compatibel zijn met AirPrint gemakkelijker
identificeren.
◼ Instelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen
Als u ongebruikte functies in AirPrint wilt uitschakelen of als u de communicatie wilt versleutelen, configureert u de
desbetreffende instelling met behulp van het bedieningspaneel.
Afdrukinstellingen veranderen
Bij het afdrukken met AirPrint wordt gebruikgemaakt van het IPP-protocol.
De functie in-/uitschakelen (Aan/Uit)
U kunt opgeven of AirPrint gebruikt moet worden voor het afdrukken. De standaard fabrieksinstelling is <Aan>.
Model aanraakscherm
<Menu>
<Voorkeuren>
afdrukken>
<Netwerk>
<TCP/IP-instellingen>
Stel <Gebruik IPP-afdrukken> in op <Uit> of <Aan>
<Instellingen IPP<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
afdrukken>
<Netwerk>
<TCP/IP-instellingen>
<Instellingen IPP-
<Gebruik IPP-afdrukken> Selecteer <Uit> of <Aan>
De instelling voor TLS wijzigen
U kunt opgeven of de communicatie versleuteld moet worden met TLS als u met AirPrint afdrukt. De standaard
fabrieksinstelling is <Uit>.
Model aanraakscherm
<Menu>
<Voorkeuren>
afdrukken>
<Netwerk>
<TCP/IP-instellingen>
Stel <Gebruik TLS> in op <Uit> of <Aan>
<Instellingen IPP-
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
afdrukken>
<Netwerk>
<TCP/IP-instellingen>
<Gebruik TLS> Selecteer <Uit> of <Aan>
210
<Instellingen IPP-
Aan mobiele apparaten koppelen
Het scherm voor AirPrint weergeven
U kunt het scherm van AirPrint weergeven en zo niet alleen toegang krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen,
maar ook gegevens van verbruiksartikelen bekijken, zoals papier en tonercartridge. Verder kunt u instellingen van
beveiligingsfuncties realiseren.
1
Selecteer [Systeemvoorkeuren]
[Printers en scanners], en voeg het apparaat toe
aan de door u gebruikte Mac.
● Als het apparaat reeds is toegevoegd, is deze bewerking niet nodig.
2
Selecteer dit apparaat uit de lijst van printers in [Printers en scanners].
3
Klik op [Opties en toebehoren].
4
Klik op [Geef webpagina van printer weer].
5
Log in op de UI op afstand.
● Wilt u de AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich als beheerder aanmelden.
◼ Aan AirPrint toegewijde pagina
Wanneer u zich met beheerdersrechten aanmeldt, verschijnt de pagina met AirPrint-informatie, zoals hieronder
weergegeven.
211
Aan mobiele apparaten koppelen
[AirPrint-instellingen]
Hiermee kunt u de waarden controleren die zijn ingevoerd in de AirPrint-instellingen, zoals de naam en
locatie van het apparaat. U kunt op [Bewerken] klikken om de instellingen te veranderen.
[Andere instellingen]
[Beveiligingsinstellingen voor afdrukken]
Configureer de beveiligingsinstellingen voor afdrukken met behulp van TLS of authenticatie.
[TLS-instellingen]
Hiermee kunt u de voor TLS gebruikte sleutel en certificaat veranderen.
TLS configureren(P. 247)
De sleutel en certificaat voor
[Instellingen sleutel en certificaat]
Hiermee kunt u een sleutel en certificaat genereren, of de afgifte van een certificaat aanvragen.
sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
[Informatie over verbruiksartikelen]
Hiermee kunt u de informatie van iedere papierbron en verbruiksartikelen van het apparaat en de
toestelversie controleren.
Handelsmerken
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X , en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
212
De
Aan mobiele apparaten koppelen
Afdrukken met AirPrint
258A-03S
U kunt afdrukken vanaf een iPad, iPhone, iPod touch, of Mac zonder dat u het printerstuurprogramma hoeft te
gebruiken.
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch(P. 213)
Afdrukken vanaf een Mac(P. 214)
Systeemvereisten
Voor het afdrukken met AirPrint is één van de volgende Apple toestellen vereist.
● iPad (alle modellen)
● iPhone (3GS of hoger)
● iPod touch (derde generatie of hoger)
● Mac (Mac OS X 10.7 of later)*
*OS
X v10.9 of later met een USB-verbinding
Netwerkomgeving
Eén van de volgende omgevingen is vereist.
● Een omgeving waar een Apple toestel en het apparaat verbinding hebben met hetzelfde LAN
● Een omgeving waar een Apple toestel en het apparaat een directe verbinding hebben
● Een omgeving waar een Mac via USB met het apparaat is verbonden
● Om te kunnen afdrukken, moet u <Gebruik IPP-afdrukken> instellen op <Aan>.
beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 210)
Instelling van
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld, en is verbonden met het Apple toestel.
● Zie
De netwerkomgeving instellen(P. 23) , als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
● Voor informatie over de Directe verbinding raadpleegt u
(P. 201) .
213
Direct verbinden (toegangspuntmodus)
Aan mobiele apparaten koppelen
2
Tik in het programma op het Apple-apparaat op
om de menuopties weer te
geven.
3
Tik op [Druk af].
4
Selecteer dit apparaat uit de lijst [Printer].
● De printers in het netwerk worden hier weergegeven. Selecteer dit apparaat.
● Het scherm voor het selecteren van dit apparaat in [Printer] wordt niet weergegeven in programma's die
geen ondersteuning bieden voor AirPrint. U kunt dan ook niet draadloos afdrukken vanuit deze
programma's.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
6
Tik op [Druk af].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
De afdrukstatus controleren
● Druk tijdens het afdrukken twee keer op de Home-knop van het Apple-toestel
tik op [Druk af].
Afdrukken vanaf een Mac
1
Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld en verbinding heeft met de Mac.
● Zie
2
De netwerkomgeving instellen(P. 23) , als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
Voeg het apparaat toe aan de Mac vanuit [Systeemvoorkeuren]
[Printers en
scanners].
● Als het apparaat reeds is toegevoegd, is deze bewerking niet nodig.
3
Open een document in een programma en geef het dialoogvenster Afdrukken weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruikshandleiding of de Help van het programma dat u gebruikt.
4
Selecteer het apparaat in het afdrukken-dialoogvenster.
214
Aan mobiele apparaten koppelen
● De printers die verbinding hebben met de Mac, worden weergegeven. Selecteer dit apparaat in deze stap.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
6
Klik op [Druk af].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
215
Aan mobiele apparaten koppelen
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
258A-03U
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is, probeer dan een van de volgende oplossingen.
● Controleer dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, schakel het dan eerst uit, wacht ten
minste 10 seconden en zet het vervolgens weer aan en kijk of het probleem is verholpen.
● Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de machine.
● Controleer dat Apple-toestellen en het apparaat met dezelfde LAN zijn verbonden. Als u het apparaat inschakelt,
kan het enkele minuten duren voordat het apparaat klaar is voor draadloze communicatie.
● Zorg ervoor dat Bonjour is ingeschakeld op het Apple toestel.
● Als de functie Beheer afdelings-id is ingeschakeld, moet de machine zo zijn geconfigureerd dat uitvoering van taken
vanaf een computer ook mogelijk is wanneer er geen afdelings-id en wachtwoord worden ingevoerd. Taken
blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)
● Controleer vóór afdrukken dat er papier in het apparaat is geplaatst en dat er nog voldoende toner in de
tonercartridge zit. Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 211)
216
Aan mobiele apparaten koppelen
Google Cloudprinter gebruiken
258A-03W
Google Cloudprinter is een service waarmee een gebruiker met een Google-account met behulp van toepassingen die
compatibel zijn Google Cloudprinter, kan afdrukken vanaf een smartphone, tablet of computer. In tegenstelling tot
conventioneel afdrukken vanaf een computer, heeft het geen printerstuurprogramma nodig.
De instellingen van het apparaat controleren(P. 217)
De machine registreren bij Google Cloudprinter(P. 217)
● Een omgeving waarin u verbinding kunt maken met het internet is vereist wanneer u het apparaat
registreert en wanneer u afdrukt met behulp van Google Cloudprinter. Bovendien is de klant
verantwoordelijk voor eventuele kosten ten aanzien van de internetverbinding.
● Google Cloudprinter is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw land of regio.
● Google Cloudprinter ondersteunt niet het afdrukken vanaf een IPv6-adres.
● Een Google account is vereist om gebruik te maken van Google Cloudprinter. Als u geen Google account
hebt, maak er dan één op de Google website.
De instellingen van het apparaat controleren
Controleer het volgende voordat u via de cloud afdrukt.
● Zorg dat er een IPv4-adres is opgegeven voor het apparaat, en dat het apparaat via het netwerk kan communiceren
met computers.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
● Controleer of de datum en tijd van het apparaat juist zijn ingesteld.
De datum en tijd instellen(P. 21)
● Als Afdeling ID beheer is ingesteld, controleer dan dat afdrukken vanaf een computer mogelijk is zonder dat u een
afdelings-id of pincode hoeft in te voeren. Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)
De machine registreren bij Google Cloudprinter
Het apparaat registreren bij Google Cloudprinter maakt dat u met behulp van de service overal vandaan kunt
afdrukken.
217
Aan mobiele apparaten koppelen
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u aan als een beheerder.
De UI op afstand
starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor [Basisinstellingen].
5
Schakel het selectievakje [Google Cloudprinter gebruiken] in
6
Klik op [Registreren] in [Registratiestatus].
[Instellingen Google Cloudprinter].
[OK].
Het apparaat opnieuw registreren
● Om het apparaat opnieuw te registreren, moet u de registratie eerst verwijderen en vervolgens een
nieuwe verrichten.
7
Klik op de URL die is weergegeven voor [URL voor registratie].
8
Volg de instructies op het scherm om het apparaat te registreren.
➠ Afdrukken kan nu worden verricht vanaf toepassingen die Google Cloudprinter ondersteunen, zoals
Google Chrome™.
● Voor informatie over de laatste toepassingen die Google Cloudprinter ondersteunen, kijkt u op de
startpagina van Google Cloudprinter.
Instellingen realiseren op het bedieningspaneel
● U kunt ook de functie Cloud Print in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
Google Cloudprinter>(P. 327)
218
<Instellingen
Aan mobiele apparaten koppelen
Registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome
● U kunt het apparaat registreren vanaf een mobiel toestel of vanuit Google Chrome. Het display van het
apparaat geeft het volgende bevestigingsscherm weer voordat de registratie is voltooid. Druk op <Ja> om de
registratie te voltooien.
● Zie voor informatie over registratiemethoden de handleiding van het toestel of de website van Google
Cloudprinter.
219
Aan mobiele apparaten koppelen
Het apparaat via afstandsbediening beheren
258A-03X
U kunt de externe UI gebruiken vanaf een webbrowser die op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd. Zo kunt u
vanaf een mobiel toestel de status van het apparaat controleren en verschillende instellingen realiseren.
Geschikte webbrowsers
De volgende webbrowsers ondersteunen de externe UI voor mobiele toestellen.
Android OS
● Chrome
iOS
● Safari
De externe UI vanaf mobiele toestellen starten
Voer het IP adres van het apparaat in de op de webbrowser en start zo de externe UI. Bevestig vooraf het IP-adres dat
op het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen weergeven(P. 47) ). Als het u niet bekend is, vraag het dan aan
de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser op het mobiele toestel.
2
Typ ‘http://<het IP-adres van het apparaat>/’ in de invoerkolom voor het adres.
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes.
Voorbeeld: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● Er zijn enkele items die niet worden weergegeven in de 'Smartphone-versie' van de externe UI. Raadpleeg
de 'PC-versie' als u alle items wilt bevestigen.
KOPPELINGEN
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
220
Het apparaat beheren
Het apparaat beheren
Het apparaat beheren ................................................................................................................................. 222
Toegangsmachtigingen instellen ..................................................................................................................... 224
De systeembeheerders-ID en pincode instellen ........................................................................................... 225
Afdeling-ID beheer configureren .................................................................................................................. 227
Een pincode instellen voor UI op afstand ..................................................................................................... 233
De netwerkinstellingen configureren .............................................................................................................. 235
Communicatie beperken door firewalls in te stellen ..................................................................................... 237
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen ...................................................................................... 238
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen .................................................................................. 241
Poortnummers wijzigen ............................................................................................................................... 244
Een proxy instellen ....................................................................................................................................... 245
De sleutel en certificaat voor TLS configureren ............................................................................................ 247
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren ............................................................ 250
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken ........................................................ 253
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren ........................................................... 256
IPSec-instellingen configureren .................................................................................................................... 258
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren .......................................................................................... 265
De functies van de machine beperken ............................................................................................................. 269
Afdrukken vanaf een computer beperken .................................................................................................... 270
Beperkingen instellen voor USB-functies ...................................................................................................... 271
HTTP-communicatie uitschakelen ................................................................................................................. 273
De UI op afstand uitschakelen ...................................................................................................................... 274
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI) ............................................................................... 275
De UI op afstand starten .............................................................................................................................. 276
Status en logboeken controleren .................................................................................................................. 279
Menuopties instellen via de UI op afstand .................................................................................................... 284
De insteldata importeren en exporteren ...................................................................................................... 287
De Firmware updaten ....................................................................................................................................... 290
Initialiseer instellingen ..................................................................................................................................... 293
221
Het apparaat beheren
Het apparaat beheren
258A-03Y
Om de verschillende risico's bij het gebruik van dit apparaat (bijvoorbeeld lekken van persoonlijke informatie of
onbevoegd gebruik door derden) te verminderen, zijn constante en effectieve veiligheidsmaatregelen vereist. Een
beheerder moet belangrijke instellingen beheren (zoals toegang tot veiligheidsinstellingen) om te garanderen dat het
apparaat veilig wordt gebruikt.
◼ Het basisbeheersysteem configureren
Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
De netwerkinstellingen configureren(P. 235)
◼ Inspelen op risico's als gevolg van slordigheid of onjuist gebruik
De functies van de machine beperken(P. 269)
◼ Effectief beheer garanderen
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
222
Het apparaat beheren
◼ De systeemconfiguratie en -instellingen beheren
De Firmware updaten(P. 290)
Initialiseer instellingen(P. 293)
223
Het apparaat beheren
Toegangsmachtigingen instellen
258A-040
Beveilig het apparaat tegen toegang door onbevoegden door alleen gebruikers met toegangsrechten toe te staan het
apparaat te gebruiken. Toegangsrechten worden apart ingesteld voor systeembeheerders, algemene gebruikers en
de UI op afstand. Wanneer toegangsrechten zijn ingesteld, moet de gebruiker een ID en pincode invoeren als hij of zij
wil afdrukken of instellingen wil wijzigen.
Maak een account met volledige toegangsrechten genaamd 'ID systeembeheerder' voor een systeembeheerder. Met
behulp van een account genaamd 'Afdelings-ID' kunt u algemene gebruikers beheren. Met behulp van een afdelingsID kunt u een pincode instellen voor het gebruik van dit apparaat, maar ook volgen hoeveel pagina's onder een
bepaald iedere afdelings-ID zijn afgedrukt. Als u een toegangspincode voor de externe UI instelt, kunt u het gebruik
van de externe UI beperken.
Systeembeheerder-ID
ID systeembeheerder is een account met maximale toegangsmachtigingen. Als er een systeembeheerder-ID is
ingesteld, moet u zich aanmelden met de referenties van deze ID om toegang te krijgen tot <Netwerk> en
<Beheerinstellingen>. We adviseren u het 'ID systeembeheerder' in te stellen en te registreren. Anders kan
De
iedereen de apparaatinstellingen beheren. Er kan maar één systeembeheerder-ID worden geregistreerd.
systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)
Afdelings-id (Afdelings-ID beheer)
U kunt toegangsmachtigingen opgeven voor een gebruiker (of groep gebruikers) door een Afdeling ID te
registreren. U kunt meerdere Afdeling ID's registreren. Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken
terwijl Afdeling ID's zijn ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar
Afdeling ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat. U kunt per Afdeling ID
allerlei informatie samenstellen, zoals het aantal pagina's dat is afgedrukt. Afdeling-ID beheer
configureren(P. 227)
Pincode UI op afstand (Toegangspincode externe UI)
Er is een pincode voor het gebruik van de externe UI. Alleen gebruikers die de pincode weten, hebben toegang
tot de externe UI. Een pincode instellen voor UI op afstand(P. 233)
224
Het apparaat beheren
De systeembeheerders-ID en pincode instellen
258A-041
Stel het account voor de systeembeheerder 'ID systeembeheerder' in. U kunt ook een pincode instellen bij de ID
systeembeheerder. Als de 'ID systeembeheerder' is opgegeven, hebt u bijvoorbeeld uitsluitend beheerdersrechtentoegang tot <Netwerk> en <Beheerinstellingen> als de ID systeembeheerder en bijbehorende pincode juist zijn
ingevoerd. De instellingen van de ID systeembeheerder zijn essentieel voor de beveiliging van het apparaat en het is
dus belangrijk dat alleen beheerders de ID systeembeheerder en pincode weten.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Het scherm Start(P. 107)
Als de Systeembeheerder-ID al is ingesteld
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Gebruikersbeheer>
4
Selecteer <Systeembeheerder-ID en pincode>.
5
Geef de systeembeheerders-id en pincode op.
● Geef de <Systeembeheerder-ID>
Aanmelden bij
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>.
<Pincode systeembeheerder> op.
● Voer in ieder item het nummer in, en druk op <Toepassen> (
).
● Als het scherm Bevestigen wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
● U kunt geen ID of pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals '00' of '0000000'.
● U kunt de instellingen van Systeembeheerder-ID en pincode annuleren door de informatie die hebt
ingevoerd in
te annuleren en op <Toepassen> (
) te drukken terwijl de velden leeg zijn.
Naam van systeembeheerder instellen
1
Selecteer <Naam systeembeheerder>.
2
Voer de naam van de systeembeheerder in en selecteer <Toepassen>.
● Voor het invoeren van tekst raadpleegt u
Tekst invoeren(P. 119) .
225
Het apparaat beheren
● Vergeet uw pincode niet. Weet u uw pincode niet meer, neem dan contact op met de plaatselijke officiële
Canon-dealer of de Canon-help-lijn.
Instellingen configureren via de UI op afstand
● Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. Klik op [Instellingen/registratie]
[Gebruikersbeheer]
[Systeembeheerderinformatie]
[Bewerken] en geef de gewenste instellingen op.
● Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de
beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het
bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op
afstand. Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 281)
Aanmelden bij het apparaat
● Als u toegang wilt nemen tot items waarvoor beheerdersrechten zijn vereist (zoals <Netwerk> en
<Beheerinstellingen>) terwijl het Systeembeheerders-ID is opgegeven, wordt het aanmeldingsscherm
weergegeven. Aanmelden bij het apparaat(P. 123)
● U moet ook de Systeembeheerder-ID en de pincode opgeven als u wilt inloggen met de UI op afstand in de
stand Systeembeheerder. De UI op afstand starten(P. 276)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
226
Het apparaat beheren
Afdeling-ID beheer configureren
258A-042
U kunt de toegang tot het apparaat beheren door meerdere ID's te gebruiken voor meerdere gebruikers of groepen.
Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdeling ID beheer is ingeschakeld, verschijnt er een
aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdeling ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te
krijgen tot het apparaat. Als Afdeling ID beheer is ingeschakeld, wordt per Afdeling ID informatie bijgehouden over het
gebruik van functies, zoals afdrukken. U kunt Afdeling ID beheer configureren door Afdeling ID's in te stellen en
vervolgens de functie Afdeling ID beheer in te schakelen. Er zijn extra instellingen nodig als u Afdeling ID beheer wilt
inschakelen voor bewerkingen vanaf een computer.
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 227)
Afdeling-ID beheer inschakelen(P. 229)
Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer(P. 230)
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken
U kunt een Afdelings-ID registreren en hieraan een pincode toewijzen. Registreer alle Afdelings-ID's die moeten
worden beheerd.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Gebruikersbeheer]
4
Registreer of bewerk Afdelings-ID's.
[Afdelings-ID beheer].
Een afdelings-id registreren
1
Klik op [Nieuwe afdeling registreren].
227
Scherm van externe
Het apparaat beheren
2
Geef de vereiste instellingen op.
[Afdelings-ID]
Voer de te registreren afdelings-ID in.
[Pincode instellen]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en voert u hetzelfde nummer in beide
tekstvakken in: [Pincode] en [Bevestigen].
[Functies beperken]
U kunt een beperking instellen voor het aantal af te drukken pagina's en de functies die voor afdelingen
beschikbaar zijn. Om het aantal af te drukken pagina's te beperken, schakelt u het selectievakje in voor
het doeltype, en voert u het aantal pagina's in [Aantal pagina's] in. Schakel het selectievakje in voor de
doelfuncties om functies te beperken.
3
Klik op [OK].
De instellingen van een opgeslagen afdelings-id bewerken
1
Klik op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] om bewerkingen uit te voeren.
2
Wijzig de instellingen en klik op [OK].
Een Afdelings-ID wissen
● Klik op [Verwijderen] bij de afdelings-ID die u wilt verwijderen
klik op [OK].
[Paginatotaal afdelings-ID]
● U kunt het totaalaantal pagina's controleren voor taken die zijn verricht, per datum en per Afdelings-ID.
● Als u de aantallen op nul wilt zetten, klikt u op de overeenkomstige tekstkoppeling onder [Afdelings-ID] en
klikt u op [Wis teller] [OK]. Als u de aantallen van alle Afdeling ID's op nul wilt zetten, klikt u op [Alle tellers
wissen] [OK].
228
Het apparaat beheren
Afdeling-ID beheer inschakelen
Nadat u het gewenste aantal afdelings-id's hebt geregistreerd, kunt u Afdeling-ID beheer inschakelen.
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Gebruikersbeheer]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Afdelings-ID beheer] in.
Scherm van externe
[Afdelings-ID beheer].
[Afdelings-ID beheer]
Schakel het selectievakje in om Afdeling ID beheer te activeren. Als u Afdeling ID beheer niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
● Voor informatie over [Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan], raadpleegt u
indien afdelings-id onbekend(P. 231) .
6
Klik op [OK].
229
Taken blokkeren
Het apparaat beheren
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het Afdelings-ID-beheer Aan/Uit zetten vanuit <Menu> in het scherm Start.
beheer>(P. 418)
<Afdelings-ID
Aanmelden bij het apparaat
● Als u de machine wilt gebruiken terwijl Afdeling-ID beheer is ingeschakeld, verschijnt het
aanmeldingsscherm. Aanmelden bij het apparaat(P. 123)
Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer
Als u Afdelings-ID beheer wilt inschakelen voor afdrukken vanaf een computer, moet u de Afdelings-ID en de pincode
opgeven met behulp van het stuurprogramma dat vooraf op iedere computer is geïnstalleerd.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
beheerdersaccount.
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het stuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] (of [Eigenschappen]).
3
Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].
4
Schakel het selectievakje [Beheer afdelings-id gebruiken] in.
5
Klik op [Instellingen] aan de rechterkant.
6
Geef de instellingen op en klik op [OK].
[Pincode-instellingen toestaan]
Schakel het selectievakje voor het gebruik van een pincode in.
[Afdelings-id]
230
Het apparaat beheren
Voer het nummer van de Afdelings-ID in.
[Pincode]
Voer, naar noodzaak, de pincode in die bij de afdelings-ID behoort.
[Verifiëren]
Klik hierop om te controleren of de juiste id en pincode zijn ingevoerd. Deze functie is niet beschikbaar als
het apparaat en de computer via een USB- of een WSD-poort (Web Services on Devices) met elkaar zijn
verbonden.
[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken]
Steeds wanneer u afdrukt of faxt vanaf een computer, moet u het selectievakje voor het weergeven van het
uitklapscherm [Afdelings-id/pincode bevestigen] inschakelen.
[Beheer afdelings-id niet gebruiken bij zwart-witafdrukken]
Schakel het selectievakje in om zwart-wit-afdrukgegevens als een taak met onbekend ID te verzenden.
[Afdelings-id en pincode verifiëren op apparaat]
Schakel het selectievakje in als de aansluiting tussen het apparaat en de computer via een USB- of een WSDpoort tot stand is gebracht.
7
Klik op [OK].
Aanmelden bij het apparaat
● Als u vanaf een computer een taak wilt verzenden terwijl Afdelings-ID
beheer is ingeschakeld, verschijnt het volgende scherm (tenzij het
selectievakje [Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken] leeg is):
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend
'Afdrukken vanaf een computer' is standaard zodanig geconfigureerd dat de gebruiker taken kan verrichten zonder
een ID en pincode in te voeren, zelfs wanneer Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld. Als u wilt instellen dat functies
uitsluitend kunnen worden verricht na het invoeren van een ID en pincode, verricht dan onderstaande procedure.
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Gebruikersbeheer]
4
Klik op [Bewerken].
[Afdelings-ID beheer].
231
Scherm van externe
Het apparaat beheren
5
Schakel, naar noodzaak, de keuzevakjes uit.
[Afdrukopdrachten met onbekende ID's toestaan]
Als u een taak wilt verzenden vanaf een computer terwijl Afdeling-ID-beheer is ingeschakeld, moet u de juiste
ID en pincode invoeren ( Afdelings-ID-beheer instellen voor taken vanaf een computer(P. 230) ). Maar
als het selectievakje voor deze instelling is ingeschakeld, kunnen taken ook worden verricht u zonder dat de
ID en pincode zijn ingevoerd. Schakel het selectievakje uit als u wilt dat een ID en pincode moeten worden
ingevoerd alvorens een taak kan worden verricht.
6
Klik op [OK].
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)
232
Het apparaat beheren
Een pincode instellen voor UI op afstand
258A-043
U kunt een pincode instellen voor toegang tot de UI op afstand. Alle gebruikers gebruiken een gewone pincode.
● Wanneer Afdelings-ID beheer is ingeschakeld, is deze instelling niet vereist.
configureren(P. 227)
Afdeling-ID beheer
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Licentie/overig]
4
Klik op [Bewerken].
5
De UI op
[Instellingen externe UI].
Schakel het selectievakje [Toegangspincode externe UI gebruiken] in en stel de
pincode in.
[Toegangspincode externe UI gebruiken]
Als u het selectievakje inschakelt, moet u voor toegang tot de UI op afstand een pincode invoeren.
[Instellen/Wijzigen pincode]
Als u een pincode wilt instellen of veranderen, schakelt u het selectievakje in en voert u hetzelfde nummer in
beide tekstvakken [Pincode] en [Bevestigen] in.
6
Klik op [OK].
233
Het apparaat beheren
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt de pincode-instellingen voor toegang tot de UI op afstand ook bereiken via <Menu> in het scherm
Start. <Instellingen externe UI>(P. 422)
Als <Beheerinstellingen> zijn geïnitialiseerd
● De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Reset de pincode na een
initialisatie. <Menu initialiseren>(P. 425)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 224)
De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)
234
Het apparaat beheren
De netwerkinstellingen configureren
258A-044
Bevoegde gebruikers kunnen worden benadeeld door aanvallen van kwaadwillende personen, bijvoorbeeld door
sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden verzonden. Om uw belangrijke en
kostbare gegevens te beschermen tegen deze aanvallen, ondersteunt de machine de volgende functies ter
verbetering van de veiligheid en beveiliging.
Firewallinstellingen
Onbevoegde toegang door derden, maar ook aanvallen en inbreuken op het netwerk, kunnen worden
geblokkeerd door de communicatie te beperken tot apparaten met een specifiek IP-adres of MAC-adres.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
Poortnummers wijzigen
Een protocol dat wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met andere apparaten, krijgt poortnummers die
vooraf zijn vastgelegd volgens het type protocol. Het poortnummer moet voor alle communicatie-apparaten
hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk dat u het verandert in een willekeurige nummer, om hacken van
buitenaf te vermijden. Poortnummers wijzigen(P. 244)
Proxy-instellingen
Als de clientapparaten zijn verbonden met een extern netwerk, vindt communicatie plaats door de proxyserver.
Als de proxyserver wordt gebruikt, kunt u veiliger door websites browsen. Daarom kan men er vanuit gaan dat
de veiligheid is verbeterd. Een proxy instellen(P. 245)
Communicatie met TLS-versleuteling
TLS is een protocol voor het coderen (versleutelen) van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en
wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. TLS maakt beveiligde
netwerkcommunicatie mogelijk wanneer u het apparaat vanaf een computer via de externe UI benadert. De
sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
235
Het apparaat beheren
IPSec-communicatie
Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser
of een e-mailprogramma, worden met IPSec alle IP-pakketten (of payloads daarvan) gecodeerd. Dit betekent
dat met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd dan met TLS. IPSec-instellingen
configureren(P. 258)
Verificatie met IEEE 802.1X
IEEE 802.1X is een norm en tegelijkertijd een mechanisme voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot het
netwerk door het centraal beheren van gegevens voor gebruikersverificatie. Als een apparaat probeert
verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker
van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden
verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van
het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de
externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt). Het apparaat kan als
een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. IEEE 802.1X-verificatie-instellingen
configureren(P. 265)
236
Het apparaat beheren
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
258A-045
Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die
op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het
filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 241)
237
Het apparaat beheren
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen
258A-046
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde IP-adressen, of apparaten met specifieke IPadressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt een afzonderlijk IP-adres opgeven of een bereik van
IP-adressen.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor het beoogde IP-adresfilter.
[Firewallinstellingen].
● Selecteer het filter dat past bij het beoogde IP-adres. Om van het apparaat naar een computer verzonden
data te beperken, selecteert u [Uitfilter]. Om van een computer ontvangen data te beperken, selecteert u
[Infilter].
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
● Selecteer het standaardbeleid om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of
te weigeren en geef vervolgens IP-adressen op voor uitzonderingen.
238
Het apparaat beheren
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde voor het toestaan of weigeren van de communicatie van andere toestellen met
het apparaat.
[Weigeren]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
[Toestaan]
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de IP-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
2
Geef de adresuitzonderingen op.
● Typ het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) in het vak [Te registreren adres] en klik op
[Toevoegen].
Controleer op invoerfouten
● Als u IP-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
<IPv4-adresfilter>(P. 326)
<IPv6-adresfilter>(P. 326)
Invoernotatie voor IP-adressen
Beschrijving
IPv4:
Gebruik een punt als scheidingsteken.
Voorbeeld
192.168.0.10
IPv6:
Gebruik een dubbele punt als
scheidingsteken tussen alfanumerieke
tekens.
fe80::10
Een bereik van adressen opgeven
Plaats een afbreekstreepje tussen de
adressen.
192.168.0.10-192.168.0.20
Een bereik van adressen opgeven met een
voorvoegsel
Typ het adres, gevolgd door een schuine
streep en een getal dat de lengte van het
voorvoegsel aangeeft.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Een specifiek adres invoeren
Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter
● Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een IP-adres en klik op [Verwijderen].
239
Het apparaat beheren
3
6
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van IP-adressen in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
<IPv4-adresfilter>(P. 326)
<IPv6-adresfilter>(P. 326)
KOPPELINGEN
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 241)
240
Het apparaat beheren
MAC-adressen opgeven voor firewallinstellingen
258A-047
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde MAC-adressen of apparaten met specifieke
MAC-adressen blokkeren maar andere communicatie toestaan.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met een draadloos LAN.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor het beoogde MAC-adresfilter.
[Firewallinstellingen].
● Om van het apparaat naar een computer verzonden data te beperken, selecteert u [Uitfilter]. Om van een
computer ontvangen data te beperken, selecteert u [Infilter].
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
● Selecteer de voorwaarde (het standaardbeleid) om de communicatie van andere apparaten met het apparaat
toe te staan of te weigeren en geef vervolgens MAC-adressen op voor uitzonderingen.
241
Het apparaat beheren
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in en selecteer het keuzerondje [Weigeren] of [Toestaan] voor
het [Standaardbeleid].
[Gebruik filter]
Schakel het selectievakje in als u de communicatie wilt beperken. Schakel het selectievakje uit als u de
beperking wilt opheffen.
[Standaardbeleid]
Selecteer de voorwaarde om de communicatie van andere apparaten met het apparaat toe te staan of te
weigeren.
[Weigeren]
[Toestaan]
2
Selecteer deze optie om communicatiepakketten alleen door te geven wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is niet
mogelijk.
Selecteer deze optie om communicatiepakketten te blokkeren wanneer deze
bestemd zijn voor of afkomstig zijn van apparaten waarvan de MAC-adressen zijn
opgegeven in [Uitzonderingsadressen]. Communicatie met andere apparaten is
mogelijk.
Geef de adresuitzonderingen op.
● Typ het MAC-adres in het vak [Te registreren adres] en klik op [Toevoegen].
● U hoeft geen afbreekstreepjes of dubbelepunten te gebruiken in het adres.
Controleer op invoerfouten
● Als u MAC-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <MAC-adresfilter> instelln op <Uit>. <MACadresfilter>(P. 327)
Als [Weigeren] is geselecteerd voor een uitgaand filter
● Uitgaande multicast- en broadcast-pakketten kunnen niet worden gefilterd.
Een MAC-adres verwijderen uit de uitzonderingen
● Selecteer een MAC-adres en klik op [Verwijderen].
242
Het apparaat beheren
3
6
Klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook het filteren van MAC-adressen in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
adresfilter>(P. 327)
KOPPELINGEN
IP-adressen opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)
243
<MAC-
Het apparaat beheren
Poortnummers wijzigen
258A-048
Poorten vormen het eindpunt van het communicatietraject tussen apparaten. Belangrijke protocollen maken meestal
gebruik van vaste poortnummers. Een nadeel hiervan is dat apparaten met deze poortnummers kwetsbaar zijn voor
aanvallen, iedereen weet de poortnummers namelijk. De netwerkbeheerder kan de beveiliging verder verbeteren door
andere poortnummers te gebruiken. Als u een poortnummer hebt gewijzigd, moet u het nieuwe nummer doorgeven
aan de communicerende apparaten, zoals computers en servers. Configureer de instellingen voor poortnummers
afhankelijk van de netwerkomgeving.
● Als u het poortnummer voor de proxyserver wilt wijzigen, raadpleegt u
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>
Een proxy instellen(P. 245) .
Het scherm Start(P. 107)
<Netwerk>.
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer het protocol waarvoor u het poortnummer wilt veranderen.
Aanmelden bij
<Instellingen poortnummer>.
Meer informatie over protocollen
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
● <POP3>
I-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)
● <SNMP>
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
● <Multicast Discovery>
Het apparaat beheren vanuit de Apparaatbeheersystemen(P. 78)
5
Voer het poortnummer in, en druk op <Toepassen>.
6
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 54)
244
Het apparaat beheren
Een proxy instellen
258A-049
Een proxy (of HTTP-proxyserver) verwijst naar een computer of software die HTTP-communicatie uitvoert voor andere
apparaten, met name bij communicatie met bronnen buiten het netwerk, zoals bij het browsen op websites. De
clientapparaten maken via de proxyserver verbinding met het externe netwerk en communiceren niet rechtstreeks
met de externe bronnen. Het instellen van een proxy maakt het niet alleen mogelijk het gegevensverkeer tussen
interne en externe netwerken te beheren, maar blokkeert ook onbevoegde toegang en integreert de aanwezige
antivirusbescherming voor een nog betere beveiliging. Wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om af te drukken via
internet, kunt u de beveiliging verbeteren door een proxy in te stellen. Als u een proxy instelt, moet u beschikken over
de benodigde gegevens, zoals het IP-adres, het poortnummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord voor
verificatie.
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik proxy] in en geef de benodigde instellingen op.
[Proxy-instellingen].
[Gebruik proxy]
245
Het apparaat beheren
Schakel het selectievakje in om de opgegeven proxyserver te gebruiken voor communicatie met een HTTPserver.
[Adres HTTP-proxyserver]
Voer het adres van de proxyserver in. Geef het IP-adres op of de hostnaam, afhankelijk van de omgeving.
[Poortnummer HTTP-proxyserver]
Het poortnummer naar noodzaak wijzigen.
[Gebruik proxy binnen zelfde domein]
Schakel het selectievakje in als u ook de opgegeven proxyserver wilt gebruiken voor communicatie met
toestellen in hetzelfde domein.
[Gebruik proxy-authenticatie]
Als de proxy-server verificatie moet uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en typt u alfanumerieke tekens
voor de gebruikersnaam in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor proxy-verificatie wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u
alfanumerieke tekens voor het nieuwe wachtwoord in het vak [Wachtwoord].
6
Klik op [OK].
KOPPELINGEN
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
246
Het apparaat beheren
De sleutel en certificaat voor TLS configureren
258A-04A
Met TLS (Transport Layer Security) kunt u de communicatie versleutelen die plaatsvindt tussen het apparaat en een
webbrowser op de computer. TLS is een techniek voor het versleutelen van gegevens die via het netwerk worden
verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven van
instellingen voor IPSec (Methode gedeelde sleutel), IEEE 802.1X-verificatie (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u communicatie
met TLS-versleuteling wilt gebruiken voor de externe UI, moet u een 'sleutel en certificaat' (servercertificaat) opgeven
die u wilt gebruiken voordat u TLS inschakelt. Genereer of installeer de sleutel en certificaat voor TLS voordat u TLS
inschakelt ( Beheerfuncties(P. 538) ).
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Sleutel en certificaat].
5
Klik rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken, op [Registreer
[TLS-instellingen].
standaardsleutel].
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
6
Selecteer [Licentie/overig]
[Instellingen externe UI].
247
Het apparaat beheren
7
Klik op [Bewerken].
8
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].
9
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt communicatie met TLS-versleuteling ook in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
<Externe UI>/<Externe UI gebruiken>(P. 422)
De UI op afstand starten terwijl TLS is ingeschakeld
● Als u probeert de externe UI te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden
weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is
ingevoerd in het adresveld, en ga dan verder om het scherm van de externe UI weer te geven. De UI op
afstand starten(P. 276)
TLS gebruiken om I-Faxontvangst te versleutelen
● Als de POP3-server ondersteuning biedt voor TLS, kunt u TLS inschakelen voor communicatie met de POP3server ( De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren(P. 193) ). Neem voor meer
informatie over de POP3-server contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
De TLS-versie beperken
● Selecteer [Toegestane versies] op de pagina [TLS-instellingen] van de externe UI, en geef de boven- en
ondergrens op.
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)
248
Het apparaat beheren
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 253)
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)
IPSec-instellingen configureren(P. 258)
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
249
Het apparaat beheren
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie
genereren
258A-04C
U kunt een sleutel en certificaat genereren met het apparaat als dit nodig is voor gecodeerde communicatie via
Transport Layer Security (TLS). U kunt TLS gebruiken voor toegang tot het apparaat via de externe UI. Zelfondertekende certificaten worden gebruikt bij de sleutel en certificaat die zijn gegenereerd in 'Netwerkcommunicatie'.
● Als u een servercertificaat wilt gebruiken dat een CA-handtekening heeft, kunt u CSR genereren samen met
een sleutel in plaats van een certificaat. Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)
aanmaken(P. 253)
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Apparaatbeheer]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
Scherm van externe
[Instellingen sleutel en certificaat].
Een geregistreerde sleutel en certificaat verwijderen
● Klik op [Verwijderen] bij de sleutel en certificaat die u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer
'[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en
certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.
5
Selecteer [Netwerkcommunicatie] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
250
Het apparaat beheren
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
Selecteer het sleutelgenereeralgoritme uit [RSA] of [ECDSA], en selecteer dan de sleutellengte in de
vervolgkeuzelijst. In alle gevallen: hoe groter het getal voor de sleutellengte is, hoe hoger het
veiligheidsniveau wordt. Maar de communicatie verloopt langzamer.
● Als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd in [Handtekeningalgoritme], kan [512 bits] niet als
sleutellengte worden geselecteerd als [RSA] is geselecteerd in [Sleutelalgoritme].
[Certificaatinstellingen]
[Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de begindatum voor de geldigheids-begindaum van het certificaat in, in de volgorde: jaar, maand,
dag.
[Einddatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de begindatum voor de geldigheids-einddaum van het certificaat in, in de volgorde: jaar, maand,
dag. U kunt hier geen datum opgeven die voorafgaat aan [Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)].
[Land/Regio]
Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U
kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL
voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common
Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.
251
Het apparaat beheren
7
Klik op [OK].
● Het genereren van sleutel en certificaat kan enige tijd duren.
● Als sleutel en certificaat zijn gegenereerd, worden ze automatisch opgeslagen op het apparaat.
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
IPSec-instellingen configureren(P. 258)
252
Het apparaat beheren
Een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)
aanmaken
258A-04E
Op het apparaat gegenereerde certificaten hebben geen CA-handtekening, een communicatiefout kan het gevolg zijn,
afhankelijk van de apparaten waarmee het communiceert. Voordat de certificeringsinstantie het certificaat met CAhandtekening kan afgeven, moet u CSR-gegevens (Certificate Signing Request) verkrijgen die de beheerder van de
externe UI kan genereren. Als het certificaat is verstrekt, registreer het dan in de sleutel met de gegenereerde CSR.
Een sleutel en CSR aanmaken(P. 253)
Een certificaat bij een sleutel registreren(P. 255)
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
Een sleutel en CSR aanmaken
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
2
Klik op [Apparaatbeheer] op de portaalpagina.
3
Selecteer [Apparaatbeheer]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
De UI op
afstand starten(P. 276)
Scherm van externe UI(P. 277)
[Instellingen sleutel en certificaat].
Een geregistreerde sleutel en certificaat verwijderen
● Klik op [Verwijderen] bij de sleutel en certificaat die u wilt verwijderen
klik op [OK].
● U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer
'[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en
certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.
5
Selecteer [Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en CSR.
253
Het apparaat beheren
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
Selecteer het sleutelgenereeralgoritme uit [RSA] of [ECDSA], en selecteer dan de sleutellengte in de
vervolgkeuzelijst. In alle gevallen: hoe groter het getal voor de sleutellengte is, hoe langzamer de
communicatie verloopt. Maar hoe hoger het veiligheidsniveau wordt.
● Als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd in [Handtekeningalgoritme], kan [512 bits] niet als
sleutellengte worden geselecteerd als [RSA] is geselecteerd in [Sleutelalgoritme].
[Instellingen sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)]
[Land/Regio]
Selecteer het keuzerondje [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U
kunt ook het keuzerondje [Voer internetlandcode in] selecteren en een landcode invoeren, zoals NL
voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de algemene naam (Common Name) van het certificaat. 'Common
Name' wordt vaak afgekort tot 'CN'.
7
Klik op [OK].
● Het genereren van sleutel en CSR kan enige tijd duren.
8
Klik op [Opslaan in bestand].
254
Het apparaat beheren
● Er wordt een dialoogvenster voor het opslaan van het bestand weergegeven. Kies waar u het bestand wilt
opslaan en klik op [Opslaan].
➠ Het CSR-bestand wordt opgeslagen op de computer.
9
Hecht het opgeslagen bestand aan en leg de applicatie voor aan de
certificeringsinstantie (CA).
Een certificaat bij een sleutel registreren
U kunt het sleutelpaar dat is gegenereerd door het Certificate Signing Request (CSR) pas gebruiken als de
certificeringsinstantie op basis van de CSR het certificaat heeft verstrekt, en dit certificaat in de sleutel is geregistreerd.
Zodra de certificeringsinstantie het certificaat heeft verstrekt, registreert u het met behulp van onderstaande
procedure.
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
3
Selecteer [Apparaatbeheer]
4
Klik op [Sleutelnaam] of [Certificaat] die vereist zijn om het certificaat te registreren.
5
Klik op [Registreer certificaat].
6
Klik op [Bladeren], geef het bestand voor het certificaatondertekeningsverzoek op en
[Instellingen sleutel en certificaat].
klik op [Registreren].
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256)
IPSec-instellingen configureren(P. 258)
255
Het apparaat beheren
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie
registreren
258A-04F
U kunt sleutel en certificaat verkrijgen, en het CA-certificaat van een certificeringsinstantie (CA) voor gebruik met het
apparaat. Installeer en registreer de verkregen sleutel en certificaat en het certificaatbestand in dit apparaat met
behulp van de externe UI. Controleer eerst sleutel en certificaat, en CA-certificaatcondities die vereist zijn voor het
apparaat ( Beheerfuncties(P. 538) ).
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
3
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Selecteer [Apparaatbeheer]
certificaat].
Scherm van externe
[Instellingen sleutel en certificaat] of [Instellingen CA-
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] voor het installeren van sleutel en certificaat, of [Instellingen CAcertificaat] voor het installeren van een CA-certificaat.
4
Klik op [Sleutel en certificaat registreren] of [Registreer CA-certificaat].
Een geregistreerde sleutel en certificaat of CA-certificaat verwijderen
● Klik op [Verwijderen] naast sleutel en certificaat of het CA-certificaat die u wilt verwijderen
vervolgens op [OK]. De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten kunt u niet verwijderen.
en klik
● U kunt een sleutel en certificaat niet wissen als het op dat moment in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer
'[TLS]' of '[IEEE 802.1X]' wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval kunt u sleutel en
certificaat pas wissen wanneer u de functie hebt uitgeschakeld of sleutel en certificaat hebt vervangen.
De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten uit- of inschakelen
● Klik op [Uitschakelen] naast het vooraf geïnstalleerde CA-certificaat dat u wilt uitschakelen. Als u het
certificaat weer wilt inschakelen, klikt u nogmaals op [Inschakelen] naast het certificaat.
256
Het apparaat beheren
5
Klik op [Installeren].
Het bestand voor sleutel en certificaat, of het CA-certificaat verwijderen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het bestand dat u wilt wissen
6
klik op [OK].
Klik op [Bladeren], selecteer het bestand dat u wilt installeren en klik op [Start
installatie].
➠ Het bestand voor sleutel en certificaat, of het CA-certificaatbestand is vanaf een computer geïnstalleerd op
het apparaat.
7
Registreer de sleutel en certificaat of het CA-certificaat.
Een sleutel en certificaat registreren
1
Klik op [Registreren] rechts naast het bestand van de sleutel en certificaat dat u wilt registreren.
2
Voer de naam van de sleutel en het wachtwoord in.
[Sleutelnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de sleutel die u wilt registreren.
[Wachtwoord]
Gebruik alfanumerieke tekens voor het wachtwoord van de privésleutel die is ingesteld voor het bestand
dat u wilt opslaan.
3
Klik op [OK].
Een CA-certificaat registreren
Klik op [Registreren] naast het CA-certificaatbestand dat u wilt registreren.
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren(P. 250)
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
IPSec-instellingen configureren(P. 258)
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
257
Het apparaat beheren
IPSec-instellingen configureren
258A-04H
Internet Protocol Security (IPSec of IPsec) bestaat uit een verzameling protocollen voor het coderen van gegevens die
worden getransporteerd over een netwerk, inclusief internet-netwerken. Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in
een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec
complete IP-pakketten of de payloads daarvan gecodeerd, waardoor met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden
gerealiseerd. De IPSec van het apparaat werkt in de transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden
gecodeerd. Met deze functie kan het apparaat direct worden verbonden met een computer die zich in hetzelfde VPN
(Virtual Private Network) bevindt. Controleer de systeemvereisten ( Beheerfuncties(P. 538) ) en stel de juiste
configuratie in op de computer voordat u het apparaat gaat configureren.
IPSec gebruiken met een IP-adresfilter
● Instellingen voor IP-adresfilters worden toegepast vóór de beleidsinstellingen van IPSec.
opgeven voor firewallinstellingen(P. 238)
IP-adressen
IPSec-instellingen configureren
U kunt IPSec pas gebruiken voor gecodeerde communicatie als u beleidsinstellingen voor beveiliging hebt
geregistreerd. Een dergelijke beleidsinstelling bestaat uit de hieronder beschreven groepen met instellingen. Als u
klaar bent met de instellingen, geeft u de volgorde aan waarin u de beleidsinstellingen wilt toepassen.
Selector
De beleidsinstelling Selector definieert voorwaarden waaraan IP-pakketten moeten voldoen om met IPSeccommunicatie te worden uitgewisseld. Voorbeelden van voorwaarden zijn IP-adressen en poortnummers van
de machine en van de apparaten waarmee wordt gecommuniceerd.
IKE
De beleidsinstelling IKE configureert de IKEv1 die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van
sleutels. De instructies verschillen naargelang de geselecteerde verificatiemethode.
[Methode gedeelde sleutel]
Deze authenticatiemethode gebruikt een gemeenschappelijk sleutelwoord, genaamd Gedeelde sleutel, voor
communicatie tussen het apparaat en andere apparaten. Geef deze verificatiemethode pas op nadat u TLS hebt
ingeschakeld voor de externe UI ( De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247) ).
[Methode digitale handtekening]
Het apparaat en de andere apparaten verifiëren elkaar door elkaars digitale handtekening te controleren. U
moet sleutel en certificaat vooraf genereren of installeren ( De sleutel en certificaat voor
netwerkcommunicatie registreren(P. 256) ).
AH/ESP
Geef de instellingen op voor AH/ESP, die tijdens IPSec-communicatie worden toegevoegd aan pakketten. AH en
ESP kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. U kunt ook aangeven of u PFS wilt inschakelen voor een nog betere
beveiliging.
258
Het apparaat beheren
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPSec] in en klik op [OK].
[IPSec-instellingen].
● Als het apparaat alleen pakketten mag ontvangen die voldoen aan een van de beleidsinstellingen die u
hieronder definieert, schakelt u het selectievakje [Pakketten zonder beleid ontvangen] uit.
6
Klik op [Nieuw beleid registreren].
7
Geef de beleidsinstellingen op.
1
Typ in het vak [Beleidsnaam] alfanumerieke tekens als naam voor de set met beleidsinstellingen.
2
Schakel het selectievakje [Beleid inschakelen] in.
8
Geef de instellingen voor Selector op.
259
Het apparaat beheren
[Lokaal adres]
Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van het apparaat waarop u het beleid wilt toepassen.
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[IPv4-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv4-adres van het apparaat worden verstuurd.
[IPv6-adres]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar het
IPv6-adres van het apparaat worden verstuurd.
[Extern adres]
Selecteer het keuzerondje voor het type IP-adres van de andere apparaten waarop u het beleid wilt
toepassen.
[Alle IP-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten.
[Alle IPv4-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
IPv4-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Alle IPv6-adressen]
Selecteer deze optie om IPSec te gebruiken voor alle IP-pakketten die van of naar
IPv6-adressen van de andere apparaten worden verstuurd.
[Handmatige IPv4-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv4-adres of een bereik van IPv4-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv4-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].
[Handmatige IPv6-instellingen] Selecteer deze optie om een specifiek IPv6-adres of een bereik van IPv6-adressen op
te geven waarvoor u IPSec wilt gebruiken. Typ het IPv6-adres (of het bereik van
adressen) in het tekstvak [Adressen om handmatig in te stellen].
[Adressen om handmatig in te stellen]
Als [Handmatige IPv4-instellingen] of [Handmatige IPv6-instellingen] is geselecteerd bij [Extern adres], typt u
het IP-adres waarop het beleid moet worden toegepast. U kunt ook een bereik van adressen opgeven door
een afbreekstreepje te typen tussen de adressen.
IP-adressen invoeren
260
Het apparaat beheren
Beschrijving
Een specifiek adres invoeren
Voorbeeld
IPv4:
Gebruik een punt als scheidingsteken.
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Gebruik een dubbele punt als scheidingsteken tussen
alfanumerieke tekens.
Een bereik van adressen opgeven Plaats een afbreekstreepje tussen de adressen.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnetinstellingen]
Als u het IPv4-adres handmatig invoert, kunt u een bereik opgeven door het subnetmasker te gebruiken.
Voer het subnetmasker in en gebruik punten om getallen te scheiden (bijvoorbeeld:"255.255.255.240").
[Prefixlengte]
Door het bereik van IPv6-adressen handmatig op te geven, kunt u ook het bereik opgeven met behulp van
prefixes. Voer een bereik in tussen 0 en 128 als de prefix-lengte.
[Lokale poort]/[Externe poort]
Als u voor elk protocol afzonderlijke beleidsinstellingen wilt opgeven, bijvoorbeeld voor HTTP en WSD, klikt u
op het keuzerondje [Eén poort], en voert u het poortnummer van het protocol in als daarvoor IPSec moet
worden gebruikt.
IPSec wordt niet toegepast op de volgende pakketten
● Loopback-, multicast- en broadcast-pakketten
● IKE-pakketten (via UDP op poort 500)
● Pakketten voor 'neighbor solicitation' en 'neighbor advertisement' van ICMPv6
9
Geef de IKE-instellingen op.
[IKE-modus]
Hier ziet u de modus die wordt gebruikt voor het protocol voor het uitwisselen van sleutels. Het apparaat
ondersteunt de hoofdmodus, niet de agressieve modus.
[Authenticatiemethode]
Selecteer [Methode gedeelde sleutel] of [Methode digitale handtekening] als methode voor het verifiëren van
het apparaat. U moet eerst TLS inschakelen voor de externe UI. Pas daarna selecteert u [Methode gedeelde
sleutel]. Genereer of installeer sleutel en certificaat voordat [Methode digitale handtekening] selecteert.
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
[Geldig voor]
261
Het apparaat beheren
Geef aan hoe lang een sessie duurt voor IKE SA (ISAKMP SA). Geef de tijd op in minuten.
[Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep]
Selecteer een algoritme in de vervolgkeuzelijst. Alle algoritmen worden gebruikt bij het uitwisselen van de
sleutels.
[Authenticatie]
Selecteer het hash-algoritme.
[Encryptie]
Selecteer het coderingsalgoritme.
[DH-groep]
Selecteer de Diffie-Hellman-groep, die bepalend is voor de sterkte van de sleutel.
Een apparaat verifiëren met behulp van een vooraf gedeelde sleutel
1
Selecteer het keuzerondje [Methode gedeelde sleutel] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Instellingen
gedeelde sleutel].
2
Typ alfanumerieke tekens voor de gedeelde sleutel en klik op [OK].
3
Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].
Een apparaat verifiëren met behulp van digitale ondertekening
1
Selecteer het keuzerondje [Methode digitale handtekening] bij [Authenticatiemethode] en klik op [Sleutel
en certificaat].
2
Klik rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken, op [Registreer standaardsleutel].
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
3
10
Geef instellingen op voor [Geldig voor] en [Authenticatie]/[Encryptie]/[DH-groep].
Geef de IPSec-instellingen op.
[Gebruik PFS]
Schakel dit selectievakje in om PFS (Perfect Forward Secrecy) in te schakelen voor sleutels van IPSec-sessies.
Als u PFS inschakelt, wordt de beveiliging verbeterd maar wordt de communicatie ook extra belast. Zorg
ervoor dat PFS ook is ingeschakeld voor de andere apparaten.
[Geef tijd op]/[Geef formaat op]
262
Het apparaat beheren
Geef hier de voorwaarden op voor het beëindigen van een sessie voor IPSec SA. IPSec SA wordt gebruikt als
een communicatietunnel. Schakel beide selectievakjes in of één van de twee, naargelang de voorwaarden die
u wilt instellen. Als u beide selectievakjes inschakelt, wordt de IPSec SA-sessie beëindigd als aan één van de
beide voorwaarden wordt voldaan.
[Geef tijd op]
Typ het aantal minuten voor de tijdsduur van een sessie.
[Geef formaat op]
Typ een grootte in MB om aan te geven hoeveel gegevens er in een sessie kunnen
worden getransporteerd.
[Selecteer algoritme]
Schakel het selectievakje [ESP], [ESP (AES-GCM)] en/of [AH (SHA1)] in, afhankelijk van de gebruikte IPSecheader en algoritme. AES-GCM is een algoritme voor zowel verificatie als codering. Als [ESP] is geselecteerd,
moet u ook algoritmen voor verificatie en codering selecteren in de vervolgkeuzelijsten [ESP-authenticatie]
en [ESP-encryptie].
[ESP-authenticatie]
Als u ESP-verificatie wilt inschakelen, selecteert u [SHA1] als het hash-algoritme.
Selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-verificatie wilt uitschakelen.
[ESP-encryptie]
Selecteer het coderingsalgoritme voor ESP. U kunt [NULL] selecteren als u het
algoritme niet wilt opgeven of selecteer [Niet gebruiken] als u ESP-codering wilt
uitschakelen.
[Verbindingsmodus]
Hier wordt de verbindingsmodus van IPSec weergegeven. Het apparaat biedt ondersteuning voor de
transportmodus, waarin de payloads van IP-pakketten worden gecodeerd. De tunnelmodus is niet
beschikbaar. In deze modus worden complete IP-pakketten (headers en payloads) ingekapseld.
11
Klik op [OK].
● Als u nog een beveiligingsbeleid wilt registreren, gaat u terug naar stap 6.
12
Bepaal de volgorde van de beleidsinstellingen onder [Geregistreerd IPSec-beleid].
● De bovenste set met beleidsinstellingen (ook wel beleidslijnen genoemd) wordt als eerst toegepast, dan de
volgende in de lijst, enzovoort. Klik op [Omhoog] of [Omlaag] om een instelling één positie omhoog of
omlaag te verplaatsen.
Een beleid bewerken
● Klik op de bijbehorende tekstkoppeling onder [Beleidsnaam] voor het bewerkingsscherm.
263
Het apparaat beheren
Een beleid verwijderen
● Klik op [Verwijderen] bij de beleidsnaam die u wilt verwijderen
13
klik op [OK].
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook IPSec-communicatie inschakelen of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
IPSec>(P. 321)
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
IPSec-beleidslijst(P. 451)
264
<Gebruik
Het apparaat beheren
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren
258A-04J
De machine kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. Een doorsnee 802.1X-netwerk
bestaat uit een RADIUS-server (verificatieserver), een LAN-switch (authenticator) en clientapparaten met
verificatiesoftware (supplicants). Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de
gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een
bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde
RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de
verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt).
IEEE 802.1X-verificatiemethode
Selecteer een verificatiemethode uit de onderstaande opties. Installeer of registreer indien nodig sleutel en
certificaat of CA-certificaat voordat u verificatie met IEEE 802.1X gaat configureren ( De sleutel en certificaat
voor netwerkcommunicatie registreren(P. 256) ).
TLS
De machine en de verificatieserver verifiëren elkaar door de wederzijdse certificaten te controleren. Een
sleutel en certificaat uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) is vereist voor de clientverificatie (voor
het verifiëren van het apparaat). In het geval van de serververificatie kan een CA-certificaat worden gebruikt
dat is geïnstalleerd via de externe UI, samen met een CA-certificaat dat vooraf op het apparaat is
geïnstalleerd.
TTLS
Bij deze verificatiemethode wordt de clientverificatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en
wachtwoord. De serververificatie wordt uitgevoerd met een CA-certificaat. U kunt MS-CHAPv2 of PAP
selecteren als het interne protocol. TTLS kan gelijktijdig met PEAP worden gebruikt. Schakel eerst TLS voor de
UI op afstand in en configureer daarna deze verificatiemethode ( De sleutel en certificaat voor TLS
configureren(P. 247) ).
PEAP
De vereiste instellingen zijn bijna gelijk aan die van TTLS. MSCHAPv2 wordt gebruikt als het interne protocol.
Schakel eerst TLS voor de externe UI in en configureer dan deze verificatiemethode ( De sleutel en
certificaat voor TLS configureren(P. 247) ).
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
265
Het apparaat beheren
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
Scherm van externe
UI(P. 277)
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IEEE 802.1X] in, en typ de aanmeldingsnaam in het
[IEEE 802.1X-instellingen].
vak [Inlognaam].
[Gebruik IEEE 802.1X]
Schakel dit selectievakje in om verificatie met IEEE 802.1X mogelijk te maken.
[Inlognaam]
Typ alfanumerieke tekens als de naam (EAP-identiteit) die wordt gebruikt voor het identificeren van de
gebruiker.
6
Configureer de vereiste instellingen volgens de opgegeven verificatiemethode.
TLS instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [Sleutel en certificaat].
● U kunt geen TLS gebruiken in combinatie met TTLS of PEAP.
2
Klik op [Registreer standaardsleutel] rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken voor de clientverificatie.
266
Het apparaat beheren
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
TTLS/PEAP instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] in.
Intern protocol voor TTLS
● U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren.
2
Klik op [Wijzig gebruikersnaam/wachtwoord].
● Als u een andere gebruikersnaam wilt opgeven dan de aanmeldingsnaam, schakelt u het selectievakje
[Gebruik inlognaam als gebruikersnaam] uit. Schakel het selectievakje in als u de aanmeldingsnaam
wilt gebruiken als de gebruikersnaam.
3
Stel gebruikersnaam / wachtwoord in.
[Gebruikersnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[Wijzig wachtwoord]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u tekens voor het
nieuwe wachtwoord in de vakken [Wachtwoord] en [Bevestigen].
4
Klik op [OK].
7
Klik op [OK].
8
Start de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
267
Het apparaat beheren
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook IEEE 802.1X authenticatie inschakelen of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start.
<Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen>(P. 325)
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
268
Het apparaat beheren
De functies van de machine beperken
258A-04K
De kans bestaat dat sommige functies van de machine bijna nooit worden gebruikt of aanleiding geven voor misbruik.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de functionaliteit van de machine beperken door deze functies geheel of
gedeeltelijk uit te schakelen.
Afdrukken vanaf een computer beperken
U kunt 'afdrukken vanaf computer' uitsluitend beperken om documenten te beveiligen, zodat er geen
afdruktaken kunnen worden verricht zolang de pincode niet is ingevoerd aan de apparaatkant. Afdrukken
vanaf een computer beperken(P. 270)
Beperkingen instellen voor USB-functies
De USB-verbinding maakt een gemakkelijke verbinding met randapparatuur mogelijk, maar het kan een
veiligheidsrisico vormen zoals een informatielek. U kunt een USB-verbinding met een computer beperken, of
opslaan op een USB-geheugenapparaat. Beperkingen instellen voor USB-functies(P. 271)
HTTP-communicatie uitschakelen
Als u geen bewerkingen verricht via het netwerk (bijvoorbeeld, wanneer u het apparaat gebruikt via USBverbinding), kunt u HTTP-communicatie uitschakelen om hacken via de HTTP-poort te verhinderen. HTTPcommunicatie uitschakelen(P. 273)
Extern beheer uitschakelen
Als u de externe UI niet gebruikt, kunt u functies uitschakelen om onbevoegde externe bewerkingen via de
externe UI te verhinderen. De UI op afstand uitschakelen(P. 274)
269
Het apparaat beheren
Afdrukken vanaf een computer beperken
258A-04L
U kunt informatielekken drastisch reduceren door het aantal vanaf een computer afdrukbare documenten te
beperken tot de 'Beveiligd afdrukken' documenten ( Een met pincode beveiligd document afdrukken (Beveiligde
afdruk)(P. 174) ).
Model aanraakscherm
<Menu> <Functie-instellingen> <Beveiligde afdruk>
<Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
<Printeropdrachten beperken>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Functie-instellingen> <Beveiligde afdruk>
beperken> <Aan> Start het apparaat opnieuw op
270
<Printeropdrachten
<Aan>
Het apparaat beheren
Beperkingen instellen voor USB-functies
258A-04R
USB is een handige manier om randapparatuur aan te sluiten en gegevens op te slaan of te verplaatsen. Bij een
onjuist beheer kan USB echter ook een bron van informatielekkage zijn. Wees voorzichtig wanneer u USBgeheugenapparaten gebruikt. Dit gedeelte beschrijft hoe u de verbinding via de USB-poort van het apparaat kunt
beperken en hoe u het gebruik van USB-geheugenapparaten kunt uitsluiten.
Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer(P. 271)
Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)
Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer
U kunt de USB-poort voor de aansluiting van een computer aan de achterzijde van het apparaat uitschakelen. Als deze
poort is uitgeschakeld, kan het apparaat niet via USB communiceren met een computer. Deze instelling heeft geen
invloed op de USB-poort aan de voorzijde, die alleen bedoeld is voor het aansluiten van USB-geheugenapparaten.
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Externe interface> <USB-instellingen> Selecteer <Uit> in
<Gebruik als USB-apparaat> <Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Externe interface> <USB-instellingen>
apparaat> <Uit> Start het apparaat opnieuw op
<Gebruik als USB-
Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB
U kunt het afdrukken van gegevens vanaf een USB-geheugenapparaat uitschakelen. De gegevens op het USBgeheugenapparaat kunnen niet worden afgedrukt.
Model aanraakscherm
<Menu> <Functie-instellingen> <Bestanden gebruiken> <Instellingen
geheugenmedia> Selecteer <Uit> in <Gebruik afdrukfunctie> <Toepassen>
apparaat opnieuw op
271
Start het
Het apparaat beheren
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Functie-instellingen>
<Gebruik afdrukfunctie> <Uit>
<Bestanden gebruiken> <Instellingen geheugenmedia>
Start het apparaat opnieuw op
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
272
Het apparaat beheren
HTTP-communicatie uitschakelen
258A-04S
HTTP wordt gebruikt voor communicatie via het netwerk, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat bedient via de UI op
afstand. Als u een USB-verbinding gebruikt of HTTP om een andere reden niet nodig hebt, kunt u het protocol
uitschakelen om aanvallen van kwaadwillende gebruikers via de ongebruikte HTTP-poort te voorkomen.
● Als u HTTP uitschakelt, zijn bepaalde netwerkfuncties niet meer beschikbaar, zoals de UI op afstand,
afdrukken via WSD en afdrukken met Google Cloudprinter.
<Menu>
<Voorkeuren>
<Netwerk>
<TCP/IP-instellingen>
<Ja>
KOPPELINGEN
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
Poortnummers wijzigen(P. 244)
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
273
<Gebruik HTTP>
<Uit>
Het apparaat beheren
De UI op afstand uitschakelen
258A-04U
De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een
computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer.
Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface
uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via
het netwerk.
Model aanraakscherm
<Menu> <Beheerinstellingen> <Licentie/overig> <Instellingen externe UI>
in <Externe UI gebruiken> <Toepassen> Herstart het apparaat
Selecteer <Uit>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Beheerinstellingen> <Instellingen externe UI/update firmware> <Instellingen
externe UI> <Externe UI gebruiken> <Uit> Start het apparaat opnieuw op
KOPPELINGEN
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)(P. 275)
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
274
Het apparaat beheren
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)
258A-04W
Als u een webbrowser gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kunt u de documenten die wachten om te
worden afgedrukt, of de status van het apparaat controleren. U kunt ook verschillende instellingen realiseren. U hoeft
uw bureau dus niet te verlaten om systeembeheertaken uit te voeren. Voor meer informatie over de systeemvereisten
voor de externe UI, raadpleegt u Besturingssystemen(P. 540) .
Functies van de externe UI
Status en logboeken controleren(P. 279)
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284)
De insteldata importeren en exporteren(P. 287)
Basisbeginselen van de externe UI
De UI op afstand starten(P. 276)
275
Het apparaat beheren
De UI op afstand starten
258A-04X
Om het apparaat op afstand te bedienen, moet u het IP-adres van het apparaat in een webbrowser invoeren en de UI
op afstand opstarten. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen
weergeven(P. 47) ). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser.
2
Typ 'http://<het IP-adres van de machine>/' in het adresveld en druk op [ENTER].
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Als er een veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven
● Er kan een waarschuwing worden weergegeven als de communicatie van de externe UI is versleuteld (
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247) ). Als de certificaatinstellingen of TLS-instellingen
geen fouten bevatten, kunt u verder bladeren op de website.
3
Log in op UI op afstand.
Wanneer Afdelings-id beheer is uitgeschakeld
Selecteer [Systeembeheerder-modus] of [Algemene gebruikersmodus] en voer een waarde in
[Toegangspincode externe UI] naar noodzaak.
[Systeembeheerder-modus]
U kunt alle bewerkingen en instellingen van de externe UI verrichten. Typ het juiste ID in bij
[Systeembeheerder-ID] en een pincode bij [Pincode systeembeheerder]. De systeembeheerders-ID en
pincode instellen(P. 225)
[Algemene gebruikersmodus]
U kunt de status van documenten of van de machine controleren. Daarnaast kunt u enkele instellingen
aanpassen. Als u wilt controleren of een bepaald document van u zich in de afdrukwachtrij bevindt, of het
afdrukken van een document van u in de afdrukwachtrij wilt annuleren, voert u de gebruikersnaam van het
document in in [Gebruikersnaam]. De gebruikersnaam wordt automatisch ingesteld om documenten af te
drukken op basis van informatie zoals de naam van uw computer of de inlognaam van uw computer.
276
Het apparaat beheren
[Toegangspincode externe UI]
Als [Toegangspincode externe UI] is ingesteld, voer dan de pincode in.
afstand(P. 233)
Een pincode instellen voor UI op
Wanneer Afdelings-id beheer is ingeschakeld
Voer het juiste ID in bij [Afdelings-ID] en pincode bij [Pincode].
4
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
Klik op [Aanmelden].
➠ De portaalpagina (hoofdpagina) wordt weergegeven.
Scherm van externe UI(P. 277)
Scherm van externe UI
Als u inlogt op de externe UI, verschijnt de volgende portalpagina. Dit gedeelte beschrijft de items die op de
portalpagina worden weergegeven en de basisbewerkingen.
[Basisgegevens over het apparaat]
Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een
koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.
[Informatie over verbruiksartikelen]
Hier ziet u informatie over het papier en de resterende hoeveelheid toner in de tonercartridges.
277
Het apparaat beheren
[Ondersteuningskoppeling]
Hier ziet u de koppeling voor ondersteuning die is opgegeven bij [Ondersteuningskoppeling] onder [Licentie/
overig].
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
[Language]
Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de externe UI.
[Afmelden]
Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel
gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.
[E-mail naar systeembeheerder]
Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is
opgegeven bij [Systeembeheerderinformatie] onder [Gebruikersbeheer].
[Statusmonitor/annuleren]
Geeft de pagina [Statusmonitor/annuleren] weer. Voor alle wachtende documenten kunt u de status /
geschiedenis controleren of de verwerking annuleren.
[Instellingen/registratie]
Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Wanneer u zich hebt aangemeld in de Systeembeheerdermodus, kunt u de instel-items wijzigen en de geregistreerde data opslaan / laden. Menuopties instellen
via de UI op afstand(P. 284)
[Application Library] (Toepassingenbibliotheek)
Geeft de instelpagina voor de Application Library (Toepassingenbibliotheek) weer.
278
Het apparaat beheren
Status en logboeken controleren
258A-04Y
De huidige status van afdruktaken controleren(P. 279)
Taakgeschiedenis controleren(P. 280)
Foutgegevens controleren(P. 280)
Verbruiksartikelen controleren(P. 280)
Apparaatspecificaties controleren(P. 281)
Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 281)
Totaal aantal afdrukken controleren(P. 282)
Geschiedenis van tonercartridges bekijken(P. 282)
● Een bestandsnaam van een document wordt misschien niet volledig weergegeven. De afgedrukte
toepassingsnaam kan aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
De huidige status van afdruktaken controleren
U kunt een lijst weergeven met de documenten die worden afgedrukt of die wachten om te worden afgedrukt.
Log in op de externe UI (
[Opdrachtstatus]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
● U kunt een afdruktaak verwijderen door op [Annuleren] te klikken.
● Ongeacht de instelling van Afdeling-ID beheer, bevat de lijst alle afdruktaken die worden afgedrukt
en die wachten op afdrukken.
● Als u een gebruikersnaam hebt ingevoerd tijdens het inloggen in de Algemene Gebruikersstand,
wordt uw gebruikersnaam alleen weergegeven op de documenten die u hebt afgedrukt.
● Klik op [Opdrachtnummer] op de gepauzeerde documenten en de beveiligde documenten om
gedetailleerde informatie weer te geven. U kunt de gebruikersnaam en de paginatelling van het
afgedrukte document controleren.
279
Het apparaat beheren
Taakgeschiedenis controleren
De opdrachtlogboeken voor het afdrukken of ontvangen (RX) verschijnen.
Log in op de externe UI (
[Opdrachtlog]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Foutgegevens controleren
Als er een fout optreedt, kunt u deze pagina weergeven door op de portaalpagina (de hoofdpagina) op het bericht te
klikken onder [Foutgegevens]. Scherm van externe UI(P. 277)
Log in op de externe UI (
[Foutgegevens]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Verbruiksartikelen controleren
Het papierformaat en de papiersoort voor de papierbron, het modelnummer van de tonercartridge, enz. worden
weergeven. U kunt deze pagina ook weergeven door op [Details verbruiksartikelen controleren] in de portalpagina
(hoofdpagina) te klikken ( Scherm van externe UI(P. 277) ).
280
Het apparaat beheren
Log in op de UI op afstand (
[Verbruiksartikelen]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Apparaatspecificaties controleren
De maximale afdruksnelheid en de apparaatfuncties verschijnen.
Log in op de externe UI (
[Apparaatfuncties]
De UI op afstand starten(P. 276) )
[Statusmonitor/annuleren]
Gegevens van systeembeheerder controleren
U kunt informatie over het apparaat en de systeembeheerder weergeven. De hier weergegeven apparaatnaam en
andere systeembeheerderinformatie corresponderen met de instelling in [Systeembeheerderinformatie] op de pagina
[Gebruikersbeheer] of in [Instellingen Apparaatinformatie] op de pagina [Apparaatbeheer].
Log in op de externe UI (
[Apparaatinformatie]
De UI op afstand starten(P. 276) )
281
[Statusmonitor/annuleren]
Het apparaat beheren
Totaal aantal afdrukken controleren
Geef het totaal aantal bladzijden weer dat is afgedrukt.
Log in op de externe UI ( De UI op afstand starten(P. 276) )
[Controleer tellerstand]
[Statusmonitor/annuleren]
Geschiedenis van tonercartridges bekijken
U kunt de gebruikslogboeken van tonercartridges, en andere logboeken controleren. Het display kan voor iedere kleur
uit de tonercartridge worden veranderd.
Log in op de externe UI (
[Cartridgelog]
De UI op afstand starten(P. 276) )
282
[Statusmonitor/annuleren]
Het apparaat beheren
KOPPELINGEN
Scherm van externe UI(P. 277)
283
Het apparaat beheren
Menuopties instellen via de UI op afstand
258A-050
U kunt verschillende instellingen van de machine wijzigen met de externe UI. De meeste instellingen kunnen ook via
het bedieningspaneel van de machine worden gewijzigd, maar sommige instellingen kunt u alleen wijzigen via de
externe UI. Dit gedeelte beschrijft de basisprocedure voor het veranderen van de instelling van het apparaat met
behulp van de externe UI.
● Sommige instellingen kunnen uitsluitend worden gewijzigd als u zich aanmeldt in de Systeembeheerdermodus.
● Sommige instellingen kunnen bewerkingen vereisen die verschillen van de hier beschreven procedure.
1
2
3
4
Start de externe UI.
De UI op afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
Klik op de instelling die u wilt configureren in het menu aan de linkerkant van het
scherm.
Klik, naar noodzaak, op de link om de gewenste pagina weer te geven.
284
Het apparaat beheren
5
Klik op [Bewerken].
6
Geef de vereiste instellingen op.
7
Klik op [OK].
285
Het apparaat beheren
8
Start, naar noodzaak, de machine opnieuw op.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
● Voor informatie of u het apparaat opnieuw moet opstarten, raadpleegt u het bericht op het
bewerkingsscherm.
286
Het apparaat beheren
De insteldata importeren en exporteren
258A-051
Data van apparaatinstellingen kan op de computer worden opgeslagen (exporteren). Omgekeerd kan ook. Data
die is opgeslagen op uw computer kan worden overgebracht naar het apparaat (importeren). Data die vanaf dit
apparaat is geëxporteerd, kan worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus
gemakkelijk een groot aantal instellingen naar meerdere apparaten kopiëren. U kunt uitsluitend exporteren en
importeren als u zich aanmeldt in de Systeembeheerder-modus.
De insteldata exporteren(P. 287)
De insteldata importeren(P. 288)
Schakel het apparaat niet uit tijdens een import- of exportbewerking.
● Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking,
kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import-/exportbewerking
● Ga pas gegevens importeren / exporteren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
● Voor de instellingen die niet kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd, raadpleegt u
menuopties(P. 296) .
Overzicht van
● U kunt met het het bedieningspaneel van het apparaat ook import-/exportinstellingen via een USBgeheugenapparaat opslaan of oproepen. <Importeren/exporteren>(P. 424)
● Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt
via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 284) .
De insteldata exporteren
U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan op een computer. We adviseren u regelmatig reservekopieën
te maken van belangrijke instellingen.
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
3
Selecteer [Gegevensbeheer]
4
Stel het encryptiewachtwoord in.
[Exporteren].
287
Scherm van externe
Het apparaat beheren
[Encryptiewachtwoord]
Voer een wachtwoord voor versleuteling van de exportdata in met behulp van alfanumerieke tekens. Voer
hetzelfde wachtwoord in in [Bevestigen]. Voor het exporteren van gegevens moet u een wachtwoord voor
versleuteling instellen.
● Het wachtwoord is vereist bij het importeren van geëxporteerde gegevens.
importeren(P. 288)
5
6
De insteldata
Klik op [Start exporteren].
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de
geëxporteerde data.
➠ De instellingen worden opgeslagen.
De insteldata importeren
Laad (importeer) data die is geëxporteerd uit het apparaat. U kunt ook apparaatinsteldata importeren van een ander
apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe. Daarnaast: als u het veiligheidsbeleid toepast op het apparaat,
volg dan de hieronder beschreven procedure om het bestand van het veiligheidsbeleid op te geven.
1
2
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op
afstand starten(P. 276)
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina.
UI(P. 277)
Scherm van externe
3
Selecteer [Gegevensbeheer]
4
Geef het te importeren bestand op en voer het wachtwoord in.
[Importeren].
288
Het apparaat beheren
[Bestandspad]
Klik op [Bladeren] en selecteer het bestand. U kunt uitsluitend informatiebestanden met instellingen van het
apparaat (*.dcm) importeren.
[Decryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord in dat is ingesteld toen de instellingen werden geëxporteerd.
5
Klik op [Start importeren].
6
Klik op [OK].
➠ De geselecteerde instelgegevens worden in het apparaat geladen.
7
Klik op [OK].
➠ Als het selectievakje [Instellingen/registratie] is ingeschakeld in stap 4, start het apparaat automatisch
opnieuw op.
289
Het apparaat beheren
De Firmware updaten
258A-052
Voor het bijwerken van de firmware selecteert u de updatemethode die past bij de installatievereisten van het
apparaat. Er zijn twee manieren om de firmware bij te werken. De eerste manier is door de meeste recente versie van
de firmware via het apparaat van internet te downloaden en de update uit te voeren als uw apparaat niet de laatste
versie heeft. De andere manier is door de meeste recente versie van de firmware via de computer van internet te
downloaden en de update uit te voeren als uw apparaat niet de laatste versie heeft. In een omgeving waarin geen
verbinding met internet kan worden gemaakt via een draadloos LAN, maakt u verbinding via een bekabeld LAN of USB
en voert u de update uit vanaf de computer.
Installatievereisten van het apparaat
De update installeren
Draadloos LAN-verbinding
Actualiseren via het internet(P. 290)
Bedraad LAN-verbinding
Actualiseren via het internet(P. 290)
Actualiseren vanaf een computer(P. 291)
USB-verbinding
Actualiseren vanaf een computer(P. 291)
● Als uw apparaat met het IPv6-protocol werkt, kan het apparaat de firmware niet bijwerken. Maak opnieuw
verbinding via USB en voer de update vanaf de computer uit.
De firmwareversie controleren
● U kunt de firmwareversie controleren vanaf het bedieningspaneel van het apparaat. Na het actualiseren van
de firmware moet u controleren of het actualiseren correct was uitgevoerd. De firmwareversie
controleren(P. 292)
Actualiseren via het internet
U kunt via het apparaat verbinding maken met de Canonserver om de firmware volledig bij te werken.
◼ Model aanraakscherm
1
Selecteer <Update firmware> in het scherm Start.
Het scherm Start(P. 107)
➠ Er wordt gecontroleerd of er nieuwere firmware aanwezig is.
● Als de melding <Dit is de nieuwste firmwareversie.> verschijnt, hoeft u de firmware niet te actualiseren.
2
Als er een licentiescherm verschijnt, selecteert u <Accept>.
290
Het apparaat beheren
3
Selecteer <OK>.
➠ Als de firmware is geactualiseerd, start het apparaat automatisch opnieuw op.
● Zet het apparaat niet UIT wanneer het opnieuw starten plaatsvindt.
◼ Model zwart-wit LCD
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Het scherm Start(P. 107)
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Instellingen externe UI/update firmware>
4
Selecteer <Via internet>.
Aanmelden bij
<Update firmware>.
➠ Er wordt gecontroleerd of er nieuwere firmware aanwezig is.
● Als de melding <Dit is de nieuwste firmwareversie.> verschijnt, hoeft u de firmware niet te actualiseren.
5
Bekijk de melding en selecteer <Ja>.
6
Als er een licentiescherm verschijnt, drukt u op
7
Selecteer <OK>.
.
➠ Als de firmware is geactualiseerd, start het apparaat automatisch opnieuw op.
● Zet het apparaat niet UIT wanneer het opnieuw starten plaatsvindt.
Actualiseren vanaf een computer
Als u de laatste firmwareversie hebt gedownload van de website van Canon, gebruik dan het hulpprogramma 'User
Support Tool' (Gebruikershulpmiddel) om de firmware vanaf een computer bij te werken. Voor informatie over het
bijwerken van de firmware vanaf een computer raadpleegt u de 'Handleiding User Support Tool
(Ondersteuningshulpmiddel voor gebruikers)' die bij de firmware wordt geleverd.
291
Het apparaat beheren
Het apparaat in de stand 'Wachten op update firmware' zetten
<Menu> <Beheerinstellingen>
firmware> <Update firmware>
<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update
<Via pc> <Ja>
De firmwareversie controleren
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Het scherm Start(P. 107)
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
4
Selecteer <Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware>
firmware>.
Selecteer <Versie-informatie>.
➠ De huidige firmwareversie wordt weergegeven.
292
Aanmelden bij
<Update
Het apparaat beheren
Initialiseer instellingen
258A-053
U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):
Menu Initialiseren(P. 293)
Sleutel en certificaat initialiseren(P. 293)
Alle gegevens/instellingen initialiseren(P. 294)
Menu Initialiseren
U kunt de instellingen van het apparaat herstellen ( Overzicht van menuopties(P. 296) ). Afhankelijk van welke
instellingen u selecteert, zult u misschien na het initialiseren het apparaat opnieuw moeten starten.
<Menu>
<Beheerinstellingen>
initialiseren, selecteren
<Ja>
<Gegevensbeheer>
<Menu initialiseren>
Het item dat u wilt
Het apparaat opnieuw starten, als dat nodig is
● U kunt de instellingen uitsluitend herstellen voor <Netwerk> in <Voorkeuren>.
<Menu> <Voorkeuren>
opnieuw op
<Netwerk>
<Initialiseer Netwerkinstellingen>
<Ja>
Start het apparaat
Sleutel en certificaat initialiseren
U kunt de instellingen herstellen van sleutel en certificaat en het CA-certificaat. Let op: als u deze bewerking uitvoert,
worden na het initialiseren alle sleutels en certificaten en CA-certificaten die op het apparaat zijn opgeslagen,
verwijderd (behalve de vooraf geïnstalleerde sleutels en CA-certificaten).
● Als het initialiseren is voltooid, kunt u geen functies meer gebruiken waarvoor sleutel en certificaat vereist
zijn, zoals communicatie met TLS-versleuteling en communicatie met het protocol IKE in IPSec. Om deze
functies te kunnen gebruiken, configureert u de instellingen voor de sleutel en certificaat, en activeert u de
functies opnieuw.
<Menu>
<Beheerinstellingen>
initialiseren>
<Gegevensbeheer>
<Ja>
293
<Sleutel en certificaat
Het apparaat beheren
Alle gegevens/instellingen initialiseren
Dit maakt herstel van alle data en apparaatinstellingen, zoals logboeken, naar de standaard fabriekswaarden mogelijk.
Dit verhindert dat gevoelige data weglekt bij het vervangen of afvoeren van het apparaat. Als de initialisatieprocedure
is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.
● Voorafgaand aan het initialiseren, moet u controleren dat er geen documenten worden verwerkt, of
wachten op verwerking. Deze documenten worden verwijderd als de initialisatie is voltooid.
● Om het apparaat na het initialiseren te gebruiken, moet u alle instellingen vanaf het begin initialiseren.
<Menu>
<Beheerinstellingen>
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
KOPPELINGEN
De sleutel en certificaat voor TLS configureren(P. 247)
294
<Ja> (
)
<Ja>
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties ....................................................................................................................... 296
<Voorkeuren> .................................................................................................................................................... 297
<Weergave-instellingen> .............................................................................................................................. 298
<Engelse toetsenbordindeling> .................................................................................................................... 302
<Timer-/energie-instellingen> ...................................................................................................................... 303
<Netwerk> .................................................................................................................................................... 310
<Externe interface> ...................................................................................................................................... 329
<Toegankelijkheid> ....................................................................................................................................... 330
<Volume-instellingen> .................................................................................................................................. 333
<Aanpassing/onderhoud> ................................................................................................................................. 335
<Beeldkwaliteit aanpassen> ......................................................................................................................... 336
<Onderhoud> ............................................................................................................................................... 350
<Functie-instellingen> ...................................................................................................................................... 352
<Algemeen> ................................................................................................................................................. 353
<Printer> ...................................................................................................................................................... 356
<Ontvangen> ................................................................................................................................................ 404
<Bestanden gebruiken> ............................................................................................................................... 406
<Beveiligde afdruk> ...................................................................................................................................... 416
<Beheerinstellingen> ........................................................................................................................................ 417
<Gebruikersbeheer> ..................................................................................................................................... 418
<Apparaatbeheer> ....................................................................................................................................... 419
<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware> ..................................................................... 422
<Gegevensbeheer> ...................................................................................................................................... 424
<Beveiligingsinstellingen> ............................................................................................................................ 426
295
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
258A-054
U kunt het apparaat aanpassen volgens de omgeving en vereisten, door de in dit hoofdstuk beschreven instellingen te
configureren. Om de configuratie te starten, selecteert u <Menu> op het scherm Start ( Het scherm Start(P. 107) ).
Dit gedeelte beschrijft wat ieder item in het instelmenu kan configureren.
<Voorkeuren>(P. 297)
Dit gedeelte beschrijft het scherm en netwerkinstellingen.
<Aanpassing/onderhoud>(P. 335) Dit gedeelte beschrijft de instelling van de afdrukkwaliteit, en de reinigingsfuncties van het
apparaat.
<Functie-instellingen>(P. 352)
Dit gedeelte beschrijft de instellingen van de individuele functies.
<Beheerinstellingen>(P. 417)
Dit gedeelte beschrijft het informatiebeheer voor gebruikers en hardware, en
veiligheidsinstellingen, enzovoort.
● U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren:
afdrukken(P. 450)
296
Instellijsten
Overzicht van menuopties
<Voorkeuren>
258A-055
Item
<Weergave-instellingen>(P. 298)
Beschrijving
Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het bekijken van het scherm.
<Engelse toetsenbordindeling>(P. 302) Dit gedeelte beschrijft de USB-toetsenbordinstellingen.
<Timer-/energie-instellingen>(P. 303)
Dit gedeelte beschrijft de timer- en energie-instellingen.
<Netwerk>(P. 310)
Dit gedeelte beschrijft de netwerkinstellingen.
<Externe interface>(P. 329)
Dit gedeelte beschrijft de USB-instellingen en andere relevante instellingen.
<Toegankelijkheid>(P. 330)
Dit gedeelte beschrijft instellingen om de toegankelijkheid te verbeteren, zoals de
schermkleuren omkeren, en de weergavetijd van meldingen instellen.
<Volume-instellingen>(P. 333)
Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het geluidsvolume.
297
Overzicht van menuopties
<Weergave-instellingen>
258A-056
Alle instellingen voor het bekijken van het scherm verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Standaardscherm na opstart/herstel>(P. 298)
<Inst. voor knopweergave op startscherm>/<Knopvolgorde op startscherm>(P. 298)
<Taal>(P. 298)
<Taal externe UI>(P. 299)
<Invoer millimeter/inch schakelen>(P. 300)
<Tijd vr cartr.voorber. tonen>/<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>(P. 300)
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
● Opties die zijn gemarkeerd met "*2" kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende
standaardinstellingen per land of regio.
<Standaardscherm na opstart/herstel>
De standaardinstelling is dat het scherm Start wordt weergegeven wanneer u de machine inschakelt of nadat er een
automatische reset is uitgevoerd. U kunt echter een ander scherm kiezen dat standaard moet worden weergegeven in
deze situaties.
<Start>
<Beveiligde afdruk>
<Statusmonitor>
<Menu>
<Voorkeuren>
herstel>
Selecteer een functie waarvan u het scherm wilt weergeven
<Weergave-instellingen>
<Standaardscherm na opstart/
<Inst. voor knopweergave op startscherm>/<Knopvolgorde op startscherm>
*1
Configureer de instellingen voor de knoppen die worden weergegeven in het scherm Start.
aanpassen(P. 158)
<Taal> *2
Kies deze optie om de taal te selecteren voor het bedieningspaneel, rapporten en lijsten.
<English>/<English>
298
Het scherm Start
Overzicht van menuopties
<日本語>/<Japanese>
<Français>/<French>
<Español>/<Spanish>
<Deutsch>/<German>
<Italiano>/<Italian>
<Nederlands>/<Dutch>
<Suomi>/<Finnish>
<Português>/<Portuguese>
<Norsk>/<Norwegian>
<Svenska>/<Swedish>
<Dansk>/<Danish>
<Slovenščina>/<Slovene>
<Čeština>/<Czech>
<Magyar>/<Hungarian>
<Русский>/<Russian>
<Türkçe>/<Turkish>
<Ελληνικά>/<Greek>
<Eesti>/<Estonian>
<Română>/<Romanian>
<Slovenčina>/<Slovak>
<Hrvatski>/<Croatian>
<Български>/<Bulgarian>
<Català>/<Catalan>
<Polski>/<Polish>
<中文(简体)>/<Chinese (Simplified)>
<中文(繁體)>/<Chinese (Traditional)>
<한국어>/<Korean>
<Latviešu>/<Latvian>
<Lietuvių>/<Lithuanian>
<‫>العربية‬/<Arabic>
<Euskara>/<Basque>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Taal externe UI> *2
Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de UI op afstand.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
299
<Taal>
Selecteer een taal
<Ja>
Overzicht van menuopties
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Taal externe UI>
Selecteer een
taal
<Invoer millimeter/inch schakelen>
Selecteer de maateenheid.
<Millimeter>
<Inch>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Invoer mm/inch schakelen>
Selecteer
<Millimeter> of <Inch>
<Tijd vr cartr.voorber. tonen>/<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>
Stel de display-timer in voor het bericht dat u meldt dat er nog maar weinig toner in de tonercartridges zit.
Model aanraakscherm
<Automatisch>
<Uit>
<Aangepast>
<Aan>
Model zwart-wit LCD
<Automatisch>
<Aangepast>
Model aanraakscherm
300
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
<Uit> in <Automatisch>
<Weergave-instellingen>
<Tijd vr cartr.voorber. tonen>
Voer het tonerniveau in in <Aangepast>
Selecteer
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
<Aangepast>
<Weergave-instellingen>
Voer het tonerniveau in
301
<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>
Overzicht van menuopties
<Engelse toetsenbordindeling>
258A-057
Geef de indeling op van een USB-toetsenbord als dat op het apparaat is aangesloten. De standaardinstelling wordt
aangegeven met een dolksymbool ( ).
<VS-indeling>
<VK-indeling>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Engelse toetsenbordindeling>
indeling>
302
Selecteer <VS-indeling> of <VK-
Overzicht van menuopties
<Timer-/energie-instellingen>
258A-058
Alle instellingen voor de tijdschakeling en energie verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Huidige datum/tijd instellen>(P. 303)
<Instellingen Datum en tijd>(P. 304)
<Datumnotatie>(P. 304)
<Tijdnotatie>(P. 305)
<Automatische resettijd>(P. 305)
<Functie na automatische reset>(P. 306)
<Automatische uitschakeltijd>(P. 306)
<Automatische sluimertijd>(P. 307)
<Automatische dagelijkse slaaptimer>(P. 307)
<Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>(P. 308)
<Instellingen afsluiting sluimermodus>(P. 308)
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
● Opties die zijn gemarkeerd met '*2' kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende
standaardinstellingen per land of regio.
● Instellingen gemarkeerd met "*3" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u
gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Huidige datum/tijd instellen> *1
Stel de huidige datum en tijd in.
De datum en tijd instellen(P. 21)
● Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de waarde
voor <Tijdzone> wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.
● De huidige datum en tijd kunt u gedurende 1 uur niet aanpassen als de zomertijd is ingegaan.
303
Overzicht van menuopties
<Instellingen Datum en tijd>
Geef de standaard datum en tijd op van de regio waar het apparaat is geïnstalleerd.
<Tijdzone>
Hiermee stelt u de tijdzone in. Als u de tijdzone wijzigt, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen>
automatisch aangepast. De datum en tijd instellen(P. 21)
<(UTC-12:00) Internationale westelijke datumgrens> tot <(UTC) Coordinated Universal Time>
tot en met
<(UTC+14:00) Kiritimati>/<(UTC+14:00) Christmaseiland>
UTC
● Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de wereld klokken en tijd
regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.
<Zomertijdinstellingen> *2
Hiermee kunt u de zomertijd in- of uitschakelen. Als u de zomertijd inschakelt, geeft u de periode aan voor de
zomertijd.
<Uit>
<Aan>
Begin: Maand, Week, Dag
Einde: Maand, Week, Dag
<Menu>
tijd>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
<Zomertijdinstellingen>
<Instellingen Datum en
Selecteer <Aan>, en geef de datums op
<Toepassen>
<Datumnotatie> *2
Selecteer de datumnotatie (volgorde van jaar, maand en dag).
<JJJJ MM/DD>
<MM/DD/JJJJ>
<DD/MM JJJJ>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
datumnotatie
304
<Datumnotatie>
Selecteer de
Overzicht van menuopties
<Tijdnotatie>
Selecteer de 12- of 24-uurs tijdnotatie.
<12 uur (AM/PM)>
<24 uur>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
<Tijdnotatie>
Selecteer de
weergave-instelling
<Automatische resettijd>
Als er gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt op het bedieningspaneel, wordt er een
zogenaamde automatische reset uitgevoerd en wordt het standaardscherm weergegeven. Geef het interval op
waarop automatisch resetten wordt uitgevoerd. In de volgende situaties wordt er geen automatische reset
uitgevoerd:
● Het instellingenmenu wordt weergegeven.
● Het apparaat verwerkt data, bijvoorbeeld bij het afdrukken van documenten.
● Er wordt een foutbericht weergegeven en het lampje Fout knippert. (Er wordt wel een Auto Reset uitgevoerd
als de gebruiker door de fout een bepaalde functie niet kan blijven gebruiken.)
Model aanraakscherm
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan>
<Stel tijd in>
1 tot en met 2
tot en met 9 (min.)
Model zwart-wit LCD
0 (geen automatische reset)
1 tot en met 2 tot en met 9 (min.)
Model aanraakscherm
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
<Aan> in <Deze functie instellen>
<Automatische resettijd>
Voer de tijd in in <Stel tijd in>
Model zwart-wit LCD
305
<Toepassen>
Selecteer
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
<Automatische resettijd>
Geef de
tijd op voor Automatische resettijd
● Het scherm dat wordt weergegeven na een automatische reset kunt u selecteren bij <Functie na
automatische reset>.
<Functie na automatische reset>
Geef aan of na een automatische reset het standaardscherm moet worden weergegeven. Als <Standaardfunctie> is
geselecteerd, wordt het hoofdscherm weergegeven van de functie die is geselecteerd bij <Standaardscherm na
opstart/herstel> ( <Standaardscherm na opstart/herstel>(P. 298) ). Als <Geselecteerde functie> is geselecteerd,
wordt op het display het hoofdscherm weergegeven van de functie die geselecteerd is.
<Standaardfunctie>
<Geselecteerde functie>
<Menu>
reset>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
<Functie na automatische
Selecteer <Standaardfunctie> of <Geselecteerde functie>
<Automatische uitschakeltijd>
U kunt een timer instellen om de machine automatisch uit te schakelen zodra een opgegeven periode van
inactiviteit is verstreken na activering van de slaapstand.
Model aanraakscherm
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan>
<Stel tijd in>
1 tot en met 4
tot en met 8 (uur)
Model zwart-wit LCD
0 (de machine wordt niet automatisch uitgeschakeld)
1 t/m 4 t/m 8 (uur)
Model aanraakscherm
306
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
uitschakeltijd>
<Timer-/energie-instellingen>
<Automatische
Selecteer <Aan>, en stel de automatische uitschakeltijd in
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
<Timer-/energie-instellingen>
de automatische uitschakeltijd in
<Automatische uitschakeltijd>
Stel
<Toepassen>
Voordat u <Automatische uitschakeltijd> instelt
● Wanneer de instelling <Automatische uitschakeltijd> is ingeschakeld, wordt de machine mogelijk
automatisch uitgezet zelfs als u deze gebruikt via de externe UI. Er kan een storing optreden, vooral als de
machine wordt uitgeschakeld terwijl gegevens worden geïmporteerd. Stel <Automatische uitschakeltijd>
vooraf in op <Uit> of <0> wanneer u gegevens importeert met de externe UI.
● Als items van de [Tijdklokinstellingen] via de UI op afstand worden gewijzigd terwijl de machine in de
slaapstand staat, wordt de tijdklok voor de instelling <Automatische uitschakeltijd> opnieuw gestart. De
machine wordt automatisch uitgeschakeld zodra een opgegeven periode van inactiviteit is verstreken sinds
de tijdklok opnieuw is gestart.
<Automatische sluimertijd>
Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt of geen gegevens heeft verwerkt, wordt de
slaapstand (sluimerstand) geactiveerd om energie te besparen. Geef de periode op waarna de automatische
sluimertijd ingaat. De automatische sluimerstand wordt niet geactiveerd als het instellingenmenu wordt weergegeven.
Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. De slaapstand instellen(P. 162)
1
tot 60 (min.)
<Automatische dagelijkse slaaptimer>
U kunt ook de tijd opgeven waarop het apparaat automatisch in de sluimermodus moet worden gezet.
slaapstand instellen(P. 162)
Model aanraakscherm
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 12:59 AM/PM)
Model zwart-wit LCD
307
De
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 23:59)
<Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>
De automatische gradatie-instelling (snelle instelling) kan iedere dag op de opgegeven tijd worden verricht. Stel in
deze optie de tijd in waarop de snelle instelling automatisch moet plaatsvinden.
Model aanraakscherm
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 12:59 AM/PM)
Model zwart-wit LCD
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 23:59)
Model aanraakscherm
<Menu>
<Voorkeuren>
aanpassing>
<Timer-/energie-instellingen>
<Tijdinstell. autom. gradatie-
Selecteer <Aan> in <Deze functie instellen>, en voer de tijd in
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
aanpassing>
<Aan>
<Timer-/energie-instellingen>
<Tijdinstell. autom. gradatie-
Voer de tijd in
<Instellingen afsluiting sluimermodus>
Geef de tijd op waarop het apparaat moet 'ontwaken' uit de sluimermodus.
Model aanraakscherm
<Deze functie instellen>
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 12:59 AM/PM)
Model zwart-wit LCD
308
De slaapstand instellen(P. 162)
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
(0:00 tot 23:59)
309
Overzicht van menuopties
<Netwerk>
258A-059
Alle instellingen voor het netwerk verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Selecteer bedraad/draadl. LAN>(P. 310)
<Instellingen draadloos LAN>(P. 310)
<Direct Connection Settings>(P. 312)
<TCP/IP-instellingen>(P. 313)
<SNMP-instellingen>(P. 322)
<Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale poort>(P. 324)
<Auth.methode speciale poort>/<Authenticatiemethode speciale poort>(P. 324)
<Wachttijd verb. bij opstarten>/<Wachttijd voor verbinding bij opstart>(P. 325)
<Instellingen Ethernet-stuurprogramma>(P. 325)
<Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen>(P. 325)
<Firewallinstellingen>(P. 326)
<Instellingen Google Cloudprinter>(P. 327)
<Apparaatinstellingenbeheer>/<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>(P. 328)
<Controleservice>(P. 328)
<RMT-SW>(P. 328)
<Initialiseer Netwerkinstellingen>(P. 328)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met "*1" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u
gebruikt, opties, of andere instel-items.
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*2" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
<Selecteer bedraad/draadl. LAN> *1
Als u het apparaat omschakelt van draadloos LAN naar bekabeld LAN, moet u de instelling opgeven. Omgekeerd moet
u deze instelling niet opgeven wanneer u het apparaat omschakelt van bekabeld LAN naar draadloos LAN. (U kunt
omschakelen met behulp van de volgende <Instellingen draadloos LAN>). Bedraad LAN of Draadloos LAN
selecteren(P. 25)
<Bedraad LAN>
<Draadloos LAN>
<Instellingen draadloos LAN> *1
Geef instellingen op voor het verbinden van de machine met een draadloos LAN. U kunt ook de huidige instellingen
bekijken of de instelling voor energiebesparing in- of uitschakelen.
<SSID-instellingen>
Selecteer deze instelling om een draadloze verbinding te configureren door handmatig via het
bedieningspaneel informatie op te geven zoals een SSID of een netwerksleutel.
310
Overzicht van menuopties
<Selecteer toegangspunt>
Draadloze LAN-routers die toegang hebben tot het apparaat, worden automatisch geladen en u kunt deze
dus selecteren in de lijst. U moet handmatig een netwerksleutel invoeren, zoals een WEP-sleutel of een PSK.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
<Handmatig invoeren>
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door handmatig een SSID in te voeren. Als
u deze methode gebruikt, kunt u gedetailleerde instellingen opgeven voor verificatie en codering. De
verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
<Beveiligingsinstellingen>
<Geen>
<WEP>
<Open systeem>
WEP-sleutel: 1 tot en met 4
<Gedeelde sleutel>
WEP-sleutel: 1 tot en met 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automatisch>
<AES-CCMP>
<WPS-drukknopmethode>
Selecteer deze optie om automatisch een draadloze verbinding te configureren door op de WPS-knop op de
draadloze router te drukken. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)
<WPS-pincodemodus>
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door een pincode in te voeren voor een
draadloze router met WPS. De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)
<Energiebesparingsmodus>
Geef aan of de slaapstand van de machine moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze
router worden ontvangen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
bericht
<Voorkeuren>
<OK>
<Netwerk>
<Instellingen draadloos LAN>
<Energiebesparingsmodus>
Lees het weergegeven
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Verbindingsinfo>/<Gegevens draadloos LAN> *2
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het draadloos LAN weer te geven.
weergeven(P. 47)
<MAC-adres>
<Status draadloos LAN>
<Nieuwste foutgegevens>
<Kanaal>
<SSID-instellingen>
<Beveiligingsinstellingen>
<Energiebesparingsmodus>
311
Netwerkinstellingen
Overzicht van menuopties
<Direct Connection Settings> *1
Stel in of een directe verbinding moet worden gemaakt. Door deze functie in te schakelen, maakt u directe verbinding
met het apparaat mogelijk, zelfs in een omgeving zonder toegangspunten of draadloze LAN-router. Direct
verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
<Directe verbinding gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Beëindiging directe verbind.>/<Tijd tot beëindiging directe verbinding>
Geef op hoe lang het duurt voordat de verbinding automatisch wordt verbroken, nadat de directe verbinding is
ingeschakeld.
Model aanraakscherm
<Verbinding automatisch beëindigen>
<Uit>
<Aan>
<Tijd tot einde van sessie>
1
tot en met 60 (min.)
Model zwart-wit LCD
0 (Beëindig de sessie niet automatisch)
1 tot en met 60 (min.)
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Instell. directe verbinding> <Beëindiging directe
verbind.> Selecteer <Aan> in <Verbinding automatisch beëindigen> en voer de tijd
in
<Toepassen>
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu>
<Voorkeuren>
directe verbinding>
<Netwerk>
<Instellingen directe verbinding>
<Tijd tot beëindiging
Voer de tijd in
<Instellingen Toegangspuntmodus>
Configureer de SSID / netwerksleutel willekeurig. Als u meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd op het
apparaat wilt aansluiten, moet u zowel SSID als netwerksleutel willekeurig configureren.
<Aangepaste SSID gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<SSID>
312
Overzicht van menuopties
<Aange. netw.sl. gebr.>
<Uit>
<Aan>
<Netwerksleutel>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Instell. directe verbinding> <Instellingen
Toegangspuntmodus> Selecteer <Aan> voor ieder item en selecteer <SSID>/
<Netwerksleutel> Voer de SSID / netwerksleutel in <Toepassen>
<Toepassen>
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Instellingen directe verbinding> <Instellingen
Toegangspuntmodus> <Aangepaste SSID gebruiken>/<Aangepaste netwerksleutel
gebruiken>
<Aan>
Voer de SSID / netwerksleutel in
<Toepassen>
<TCP/IP-instellingen>
Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het
IP-adres.
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen>/<DNS-instellingen> (Model aanraakscherm)
<IPv4-instellingen>
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
<Instellingen IP-adres>
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van toestellen, zoals computers en
printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen(P. 41)
<Automatisch verkrijgen>
<Automatisch verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<Selecteer protocol>
<Uit>
<DHCP>
<Auto IP>
<Uit>
<Aan>
<Handmatig verkrijgen> *1
<IP-adres>: 0.0.0.0
<Subnetmasker>: 0.0.0.0
<Gatewayadres>: 0.0.0.0
313
Overzicht van menuopties
<Controleer instellingen>
<Instellingen DHCP-opties>
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam
wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 65)
<Hostnaam verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<DNS dynamische update>
<Uit>
<Aan>
<DNS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<Domeinnaam verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<WINS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<POP-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<PING-opdracht>
Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer.
De netwerkverbinding testen(P. 43)
<IPv6-instellingen>
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.
IPv6-adressen instellen(P. 44)
<Gebruik IPv6>
<Uit>
<Aan>
<IPv6-instellingen controleren>
U kunt het link-localadres controleren dat automatisch is ontvangen.
<Instellingen stateless adres>
Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen.
<Instellingen stateless adres>
<Uit>
<Aan>
<Controleer instellingen>
<Stateless adres>
<Prefixlengte>
314
Overzicht van menuopties
<DHCPv6-instellingen>
Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6.
<Gebruik DHCPv6>
<Uit>
<Aan>
<Controleer instellingen>
<Stateful adres>
<Prefixlengte>
<Instellingen DHCP-opties>
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam
wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 65)
<DNS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<Domeinnaam verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<DNS-instellingen>
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 65)
<Adresinstellingen IPv4-DNS-server>
Geef het IP-adres van de DNS server in de IPv4 omgeving op.
<Primaire DNS-server>: 0.0.0.0
<Secundaire DNS-server>: 0.0.0.0
<Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam>
Geef de hostnaam op van het apparaat dat moet worden geregistreerd in de DNS server, maar ook de
naam van het domein waartoe het apparaat behoort.
<IPv4>
<Hostnaam>
<Domeinnaam>
<IPv6>
<Gebruik IPv4-host/domein>
<Uit>
<Hostnaam>
<Domeinnaam>
<Aan>
<Instellingen DNS Dynamic Update>
Selecteer of de DNS-records dynamisch moeten worden bijgewerkt wanneer het IP-adres van de machine
verandert.
<IPv4>
<DNS dynamische update>
315
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<DNS dynamisch update-interval>
0 tot en met 24
tot en met 48 (uur)
<IPv6>
<DNS dynamische update>
<Uit>
<Aan>
<Registreer handmatig adres>
<Uit>
<Aan>
<Registreer stateful adres>
<Uit>
<Aan>
<Registreer stateless adres>
<Uit>
<Aan>
<DNS dynamisch update-interval>
0 tot en met 24
tot en met 48 (uur)
<mDNS-instellingen>
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
<IPv4>
<Gebruik mDNS>
<Uit>
<Aan>
<mDNS-naam>
<IPv6>
<Gebruik mDNS>
<Uit>
<Aan>
<Gebr. zelfde mDNS-nm als IPv4>
<Uit>
<mDNS-naam>
<Aan>
<IPv4-instellingen>/<IPv6-instellingen> (Model zwart-wit LCD)
<IPv4-instellingen>
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
<Instellingen IP-adres>
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van toestellen, zoals computers en
printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen(P. 41)
<Automatisch verkrijgen>
<Selecteer protocol>
316
Overzicht van menuopties
<Uit>
<DHCP>
<Auto IP>
<Uit>
<Aan>
<Handmatig verkrijgen> *1
<IP-adres>: 0.0.0.0
<Subnetmasker>: 0.0.0.0
<Gatewayadres>: 0.0.0.0
<Controleer inst.>
<Automatisch verkrijgen>*1
<Selecteer protocol>*1
<Auto IP>*1
<IP-adres>
<Subnetmasker>
<Gatewayadres>
<PING-opdracht>
Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer.
De netwerkverbinding testen(P. 43)
<DNS-instellingen>
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 65)
<DNS-serverinstellingen>
<Primaire DNS-server>: 0.0.0.0
<Secundaire DNS-server>: 0.0.0.0
<Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam>
<Hostnaam>
<Domeinnaam>
<Instellingen DNS Dynamic Update>
<Uit>
<Aan>
<DNS dyn. updt. intrvl.>
0 tot en met 24
tot en met 48 (uur)
<mDNS-instellingen>
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 65)
DNS
<Uit>
<Aan>
<mDNS-naam>
<Instell. DHCP-opties>
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam
wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 65)
<Hostnaam verkrijgen>
317
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<DNS dynamische update>
<Uit>
<Aan>
<DNS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<Domeinnaam verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<WINS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<POP-serveradres verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<IPv6-instellingen>
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.
<Gebruik IPv6>
Hiermee kunt u IPv6 in- of uitschakelen op het apparaat. U kunt met deze optie ook de huidige
instellingen bekijken. IPv6-adressen instellen(P. 44)
<Uit>
<Aan>
<Controleer inst.>
<Link-Local-adres>
<Prefixlengte>
<Instellingen stateless adres>
Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen.
instellen(P. 44)
IPv6-adressen
<Uit>
<Aan>
<Controleer inst.>
<Stateless adres>
<Prefixlengte>
<Gebruik DHCPv6>
Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6.
instellen(P. 44)
318
IPv6-adressen
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Controleer inst.>
<Stateful adres>
<Prefixlengte>
<DNS-instellingen>
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 65)
<Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam>
<Gebr. IPv4-host/domein>
<Uit>
<Hostnaam>
<Domeinnaam>
<Aan>
<Instellingen DNS Dynamic Update>
<Uit>
<Aan>
<Regist. handm. adres>
<Uit>
<Aan>
<Regist. stateful adres>
<Uit>
<Aan>
<Reg. stateless adres>
<Uit>
<Aan>
<DNS dynamisch update-interval>
0 tot en met 24
tot en met 48 (uur)
<mDNS-instellingen>
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 65)
DNS
<Uit>
<Aan>
<Gebr IPv4-naam v. mDNS>
<Uit>
<mDNS-naam>
<Aan>
<Instell. DHCP-opties>
Selecteer, als DHCP is ingeschakeld, met deze instellingen of u het DNS-serveradres of de domeinnaam
wilt ophalen met de optionele functies van DHCP. DNS configureren(P. 65)
<DNS-serveradres verkrijgen>
<Uit>
319
Overzicht van menuopties
<Aan>
<Domeinnaam verkrijgen>
<Uit>
<Aan>
<WINS-instellingen>
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor WINS (Windows Internet Name Service), het protocol dat in een
netwerkomgeving met zowel NetBIOS als TCP/IP een NetBIOS-naam levert voor de omzetting naar een IPadres. WINS configureren(P. 71)
<WINS-resolutie>
<Uit>
<Aan>
<WINS-serveradres>: 0.0.0.0
<LPD-instellingen>
LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in ieder besturingssysteem
kan worden gebruikt. U kunt ook de tijdsperiode instellen die verloopt van ontvangst van gegevens totdat het
Afdrukprotocollen
afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van afdrukgegevens wordt onderbroken.
en WSD-functies configureren(P. 51)
<Gebruik LPD-afdrukken>/<Instellingen LPD-afdrukken>
<Uit>
<Aan>
<RX-time-out>
1 tot en met 5
tot en met 60 (min.)
<RAW-instellingen>
RAW in- of uitschakelen. RAW is een Windows-specifiek afdrukprotocol. U kunt ook de tijdsperiode instellen die
verloopt van ontvangst van gegevens totdat het afdrukken wordt geannuleerd, als ontvangst van
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
afdrukgegevens wordt onderbroken.
<Gebruik RAW-afdrukken>/<Instel. RAW-afdrukken>
<Uit>
<Aan>
<RX-time-out>
1 tot en met 5
tot en met 60 (min.)
<WSD-instellingen>
Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor het apparaat in of uit door het WSD-protocol te
gebruiken. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 51)
Model aanraakscherm
<Gebruik WSD-afdrukken>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik WSD-bladeren>
320
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Gebruik Multicast Discovery>
<Uit>
<Aan>
Model zwart-wit LCD
<Instellingen WSD-afdrukken>
<Gebruik WSD-afdrukken>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik WSD-bladeren>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik Multicast Discovery>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik HTTP>
Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een
computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken met WSD of Google
Cloudprinter. HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
<Uit>
<Aan>
<Gebruik IPSec> *2
Kies deze optie om aan te geven of u gecodeerde communicatie wilt gebruiken door een VPN (Virtual Private
Network) tot stand te brengen via IPSec. IPSec-instellingen configureren(P. 258)
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
<Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Gebruik IPSec>
Selecteer
<Instellingen poortnummer>
Kies deze optie om de standaard poortnummers voor protocollen te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
Poortnummers wijzigen(P. 244)
<LPD>
1 t/m 515
<RAW>
1 t/m 9100
t/m 65535
t/m 65535
321
Overzicht van menuopties
<WSD Multicast Discovery>
1 t/m 3702 t/m 65535
<HTTP>
1 t/m 80
t/m 65535
<Multicast Discovery>
1 t/m 427 t/m 65535
<POP3>
1 t/m 110
t/m 65535
<SNMP>
1 t/m 161
t/m 65535
<MTU-grootte>
Selecteer de maximumgrootte van pakketten die de machine kan verzenden of ontvangen.
verzendeenheid wijzigen(P. 63)
De maximale
<1300>
<1400>
<1500>
<SNMP-instellingen>
Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer
met SNMP-compatibele software. De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 73)
<SNMPv1-instellingen>
Hiermee kunt u SNMPv1 in- of uitschakelen. Als u SNMPv1 inschakelt, geeft u een communitynaam en
toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base).
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<SNMPv1-instellingen> <Toepassen>
<SNMP-instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> in
Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <SNMP-instellingen> <SNMPv1instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
322
Overzicht van menuopties
<SNMPv3-instellingen>
Hiermee kunt u SNMPv3 in- of uitschakelen. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op te
geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<SNMPv3-instellingen> <Toepassen>
<SNMP-instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> in
Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <SNMP-instellingen> <SNMPv3instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Printerbeheerinfo verkrijgen van host>
Selecteer deze optie om het bewaken van printerbeheerinformatie vanaf een netwerkcomputer met SNMPcompatibele software in of uit te schakelen.
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<Printerbeheerinfo verkrijgen van host>
<SNMP-instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> in
<Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <SNMP-instellingen> <Printerbeheerinfo verkrijgen
van host> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<MIB hostbr. formatt. als RFC2790>
Geef op of de geavanceerde specificaties (RFC2790) van het protocol moeten worden bevestigd als de
machinestatus moet worden bewaakt door SNMP-compatibele software.
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
323
Overzicht van menuopties
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <SNMP-instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> in <MIB
hostbr. formatt. als RFC2790> <Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <SNMP-instellingen> <MIB hostbronnen indelen
volgens RFC2790> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale poort>
Hiermee kunt u de speciale poort in- of uitschakelen. De speciale poort wordt gebruikt voor het afdrukken vanaf de
computer, en voor het opvragen of opgeven van apparaatinstellingen via het netwerk.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Gebruik speciale poort>/<Instellingen speciale
poort> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Auth.methode speciale poort>/<Authenticatiemethode speciale poort>
Geef op of de authenticatiemethode specifiek tot de beveiligde moet worden begrensd, als u de toegewezen poort
gebruikt. Als <Modus 2> is geselecteerd, wordt de authenticatiemethode specifiek begrensd tot de beveiligde.
<Modus 1>
<Modus 2>
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Auth.methode speciale poort>/<Authenticatiemethode
speciale poort> Selecteer <Modus 1> of <Modus 2> Start het apparaat opnieuw op
● Als <Modus 2> is geselecteerd, kunt u in sommige gevallen een verbinding realiseren vanuit de
apparaatbeheersoftware of stuurprogramma.
324
Overzicht van menuopties
<Wachttijd verb. bij opstarten>/<Wachttijd voor verbinding bij opstart>
Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd
afhankelijk van de netwerkomgeving. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 64)
0
tot en met 300 (sec.)
<Instellingen Ethernet-stuurprogramma>
Selecteer het type Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) en de communicatiemodus van Ethernet (halfduplex / full-duplex). U kunt ook het MAC-adres voor het bedraad LAN zien.
<Automatische detectie>
Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt
selecteren. Ethernet-instellingen configureren(P. 61)
<Uit>
<Communicatiemodus>
<Half-duplex>
<Full-duplex>
<Type Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Aan>
● Als <Communicatiemodus> is ingesteld op <Half-duplex>, kunt u <1000BASE-T> niet selecteren.
<MAC-adres>
Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatieapparaat.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
<Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen> *1*2
Hiermee kunt u IEEE 802.1X-verificatie in- of uitschakelen.
configureren(P. 265)
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Gebruik IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-instellingen>
Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
325
Overzicht van menuopties
<Firewallinstellingen>
Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die
op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het
filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.
<IPv4-adresfilter>
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv4-adressen. IP-adressen opgeven voor
firewallinstellingen(P. 238)
<Uitfilter>
<Uit>
<Aan>
<Infilter>
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter>
<Firewallinstellingen> <IPv4-adresfilter> Selecteer
<Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Firewallinstellingen> <IPv4-adresfilter>
<Uitfilter> of <Infilter> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
Selecteer
<IPv6-adresfilter>
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv6-adressen. IP-adressen opgeven voor
firewallinstellingen(P. 238)
<Uitfilter>
<Uit>
<Aan>
<Infilter>
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
326
Overzicht van menuopties
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter>
<Firewallinstellingen> <IPv6-adresfilter> Selecteer
<Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Firewallinstellingen> <IPv6-adresfilter>
<Uitfilter> of <Infilter> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
Selecteer
<MAC-adresfilter>
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden
naar of ontvangen van apparaten met opgegeven MAC-adressen. MAC-adressen opgeven voor
firewallinstellingen(P. 241)
<Uitfilter>
<Uit>
<Aan>
<Infilter>
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk>
<Uit> of <Aan> in <Uitfilter> of <Infilter>
<Firewallinstellingen> <MAC-adresfilter> Selecteer
<Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Netwerk> <Firewallinstellingen> <MAC-adresfilter>
<Uitfilter> of <Infilter> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Instellingen Google Cloudprinter>
Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen.
Cloudprinter(P. 217)
De machine registreren bij Google
<Google Cloudprinter gebruiken>/<Google Cloudprinter inschakelen>
<Uit>
<Aan>
<Registratiestatus Google Cloudpr.>/<Registratiestatus Google Cloudprinter> *2
327
Selecteer
Overzicht van menuopties
<Apparaatinstellingenbeheer>/<Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit>
Geef op of u plug-ins voor iW Management Console wilt gebruiken voor het beheren van de gegevens van het
apparaat, zoals instellingen. Neem voor gedetailleerde informatie over iW Management Console contact op met de
Canon-dealer bij u in de buurt. Instellingen configureren voor communicatie tussen het apparaat en plugins(P. 80)
<Uit>
<Aan>
<Controleservice> *1*2
Communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver. Dit item maakt het mogelijk dat informatie over het
apparaat regelmatig naar de externe bewakingsserver wordt verzonden die met het apparaat is verbonden.
<Menu>
<Voorkeuren>
<Netwerk>
<Controleservice>
<Yes>
<RMT-SW>
Laat deze schakelaar ingesteld op <Uit>. Als een servicemonteur het apparaat regelmatig op afstand onderhoudt,
wordt u misschien gevraagd de schakelaar op <Aan> te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Voorkeuren>
apparaat opnieuw op
<Netwerk>
<RMT-SW>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Initialiseer Netwerkinstellingen>
Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen.
initialiseren>(P. 425)
328
<Menu
Start het
Overzicht van menuopties
<Externe interface>
258A-05A
Alle instellingen voor de USB verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven
met een dolksymbool ( ).
<USB-instellingen>
Geef op of het gebruik van de USB-poort of een USB-geheugenapparaat moet worden in- of uitgeschakeld.
<Gebruik als USB-apparaat>
Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen waarmee de machine kan worden verbonden met een
computer. Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer(P. 271)
<Uit>
<Aan>
<Gebruik USB-opslagapparaat>
Geef op of een USB-geheugenapparaat moet worden gebruikt.
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Voorkeuren> <Externe interface>
<Gebruik USB-opslagapparaat> <Toepassen>
<USB-instellingen> Selecteer <Uit> of <Aan> in
Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Voorkeuren> <Externe interface> <USB-instellingen> <Gebruik USBopslagapparaat> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
329
Overzicht van menuopties
<Toegankelijkheid>
258A-05C
Alle instellingen voor toegang, zoals de schermkleuren omkeren en weergavetijd van meldingen, verschijnen in een
lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Omwisselen schermkleuren>(P. 330)
<Helderheid>(P. 330)
<Contrast>(P. 331)
<Duur berichtweergave>(P. 331)
<Schuifsnelheid>(P. 331)
<Type cursorverplaats.>(P. 331)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Omwisselen schermkleuren>
Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs nadat u
de helderheid hebt aangepast met de optie <Helderheid>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Toegankelijkheid>
<Omwisselen schermkleuren>
Selecteer <Uit>
of <Aan>
<Helderheid>
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.
Vijf niveaus
<Menu>
<Voorkeuren>
<Toepassen> (
<Toegankelijkheid>
)
330
<Helderheid>
Pas de helderheid aan
Overzicht van menuopties
<Contrast> *
U kunt het contrast (het verschil tussen lichte en donkere gedeelten) van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie
van het apparaat.
Zeven niveaus
<Menu>
<Voorkeuren>
<Toegankelijkheid>
<Contrast>
Het contrast instellen
<Duur berichtweergave>
Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt weergegeven
voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.
1 tot en met 2
tot en met 5 (sec.)
<Menu>
<Voorkeuren>
voor het interval
<Toegankelijkheid>
<Toepassen> (
<Duur berichtweergave>
Voer een getal in
)
<Schuifsnelheid> *
Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie
niveaus.
<Langzaam>
<Standaard>
<Snel>
<Menu>
<Voorkeuren>
<Toegankelijkheid>
<Schuifsnelheid>
Selecteer de snelheid
<Type cursorverplaats.> *
Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het scherm.
Selecteer <Automatisch> om de cursor na ongeveer één seconde automatisch achter het ingevoerde teken te
plaatsen. Als <Handmatig> is geselecteerd, moet de cursor verplaatsen met
.
<Automatisch>
<Handmatig>
331
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
<Toegankelijkheid>
<Automatisch> of <Handmatig>
332
<Type cursorverplaatsing>
Selecteer
Overzicht van menuopties
<Volume-instellingen>
258A-05E
Alle instellingen voor het genereren van het bevestigingsgeluid van een ingedrukte toets, het geluid dat aangeeft dat
een afdrukproces is voltooid, en andere geluiden verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Invoersignaal>(P. 333)
<Signaal invoerfout>(P. 333)
<Toon voor aanvullen voorraad>(P. 333)
<Waarschuwingssignaal>(P. 333)
<Opdracht gereed-signaal>(P. 334)
<Waarschuwing energiebesparing>(P. 334)
● Raadpleeg
Instelgeluiden(P. 161) voor informatie over de instelprocedures.
<Invoersignaal>
Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een toets op het bedieningspaneel is ingedrukt.
<Uit>
<Aan>
<Signaal invoerfout>
Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een ongeldige toetsbewerking is verricht. Bijvoorbeeld: als een
ongeldige numerieke waarde is ingevoerd.
<Uit>
<Aan>
<Toon voor aanvullen voorraad>
Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd als het einde van de levensduur van de tonercartridge nadert.
<Uit>
<Aan>
<Waarschuwingssignaal>
Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd dat aangeeft dat er een een werkingsfout van het apparaat is
opgetreden, zoals een papierstoring of een onjuiste bewerking.
<Uit>
<Aan>
333
Overzicht van menuopties
<Opdracht gereed-signaal>
Selecteer of een toon wordt gegenereerd als het afdrukken is voltooid.
<Uit>
<Aan>
<Waarschuwing energiebesparing>
Selecteer of een geluidssignaal moet worden gegeven als de sluimerstand wordt in- of uitgeschakeld.
<Uit>
<Aan>
334
Overzicht van menuopties
<Aanpassing/onderhoud>
258A-05F
Item
Beschrijving
<Beeldkwaliteit aanpassen>(P. 336) Dit gedeelte beschrijft hoe u de beeldkwaliteit voor het afdrukken instelt.
<Onderhoud>(P. 350)
Dit gedeelte beschrijft het gebruik van de reinigingsfuncties.
335
Overzicht van menuopties
<Beeldkwaliteit aanpassen>
258A-05H
Alle instellingen voor de beeldkwaliteit verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Automatische gradatie-aanpassing>(P. 336)
<Instellingen automatische correctie>(P. 336)
<Correctie onjuiste afdrukkleur>(P. 337)
<Afdrukpositie aanpassen>(P. 337)
<Speciale verwerking>(P. 338)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Automatische gradatie-aanpassing>
Kies deze optie om de gradatie, dichtheid en kleur in afdrukken aan te passen.
Gradatie aanpassen(P. 445)
<Snelle aanpassing>
<Instellingen automatische correctie>
Selecteer of u de gradatie automatisch wilt aanpassen of de kleurverschuiving automatisch wilt corrigeren nadat het
apparaat wordt ingeschakeld.
<Periodieke automatische beeldaanpassing>
Selecteer deze optie als u snel en automatisch de gradatie wilt aanpassen. Als u <Als apparaat wordt
ingeschakeld> selecteert, wordt na het inschakelen van het apparaat een snelle automatische aanpassing
uitgevoerd. U kunt deze aanpassing ook handmatig uitvoeren ( Snelle aanpassing(P. 445) ).
<Uit>
<Als apparaat wordt ingeschakeld>
<Menu>
correctie>
<Aanpassing/onderhoud>
<Per. auto. beeldaanp.>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Instellingen automatische
Selecteer <Uit> of <Als apparaat wordt ingeschakeld>
<Correctie onjuiste afdrukkleur>/<Timing voor corr. onjuiste afdrukkleur>
Selecteer het tijdstip waarop de functie Correctie onjuiste afdrukkleur direct na het inschakelen van het
apparaat automatisch wordt toegepast. U kunt deze aanpassing ook handmatig uitvoeren ( Onjuiste
afdrukkleuren corrigeren(P. 446) ).
<Na afdrukken eerste opdracht>
336
Overzicht van menuopties
<Als apparaat wordt ingeschakeld>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Instellingen automatische
correctie> <Correctie onjuiste afdrukkleur>/<Timing voor corr. onjuiste afdrukkleur> Selecteer
<Na afdrukken eerste opdracht> of <Als apparaat wordt ingeschakeld>
<Correctie onjuiste afdrukkleur>
Gebruik deze functie als de afbeelding is vervaagd door kleurverschuiving.
corrigeren(P. 446)
Onjuiste afdrukkleuren
<Afdrukpositie aanpassen>
Pas de afdrukpositie aan voor elke papierbron. De afdrukpositie kan worden aangepast binnen een bereik van -5,0 tot
+5,0 mm, in stappen van 0,1 mm. De afdrukpositie aanpassen(P. 447)
<Multifunctionele lade>
<Verticaal aanpassen (voorkant)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (voork.)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Verticaal aanpassen (achterkant)>*
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (achterk.)>*
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Lade 1>
<Verticaal aanpassen (voorkant)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (voork.)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Verticaal aanpassen (achterkant)>*
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (achterk.)>*
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Lade 2> *
<Verticaal aanpassen (voorkant)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (voork.)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Verticaal aanpassen (achterkant)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
<Hor. aanp. (achterk.)>
-5,0 tot en met 0,0
tot en met + 5,0 (mm)
337
Overzicht van menuopties
<Speciale verwerking>
Als de afdrukresultaten op speciale papiersoorten niet naar wens zijn, kunt u de volgende instellingen proberen om de
kwaliteit van de afdrukken te verbeteren.
<Verwerking van speciaal papier>
Als u afdrukt op de achterzijde van bedrukt papier, ruw papier of enveloppen, kunt u de afdrukresultaten
mogelijk verbeteren door de volgende instellingen aan te passen.
<Handm. achterk. afdr. (alleen 2-zijdig)>
Als afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier te licht zijn, selecteert u <Aan>. U kunt deze optie per
papierbron instellen.
<Multifunctionele lade>
<Uit>
<Aan>
<Lade 1>
<Uit>
<Aan>
<Lade 2> *
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)> Selecteer <Aan> in de papierbron die moet worden
ingesteld
<Toepassen>
<Ja>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Handm. achterk. afdr. (alleen 2zijdig)>
Selecteer de papierbron
<Aan>
● Als u instelt op <Aan>, kan de beeldkwaliteit veranderen of een papierstoring optreden als er een
bepaalde tijd verstrijkt na het afdrukken op de voorzijde, of afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de
omgeving.
<Modus voor ruw papier>
Als u op ruw papier afdrukt, en vooral als kleurenafbeeldingen te licht zijn, selecteert u <Aan>. U kunt deze
optie per papierbron instellen.
<Multifunctionele lade>
338
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Lade 1>
<Uit>
<Aan>
<Lade 2> *
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Modus voor ruw papier> Selecteer <Aan> in
de papierbron die moet worden ingesteld
<Toepassen>
<Ja>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Modus voor ruw papier> Selecteer de
papierbron
<Aan>
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn, of kan de beeldkwaliteit veranderen.
<Preventie sluiten envelopflap>/<Modus Plakkende enveloppen verminderen>
Als de flappen van enveloppen tijdens het afdrukken vast gaan zitten aan de envelop zelf, selecteert u <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Preventie sluiten envelopflap>/<Modus
Plakkende enveloppen verminderen>
<Aan>
<Ja> (
)
● Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage
afdrukken.
<Papierkreukelcorrectie>
Afdrukken kunnen kreukelen, afhankelijk van het te gebruiken papier. In dat geval kan het instellen van dit
item het probleem oplossen. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>.
<Uit>
339
Overzicht van menuopties
<Modus 1>
<Modus 2>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Papierkreukelcorrectie> Selecteer de
modus
<Ja> (
)
LBP654Cx / LBP653Cdw
● Deze instelling is geldig voor normaal papier en dun papier.
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
LBP613Cdw / LBP611Cn
● <Modus 1> geldt voor enveloppen, en <Modus 2>, voor enveloppen en dun papier.
● Als <Modus 1> of <Modus 2> is opgegeven, kunnen afbeeldingen onscherp worden afgedrukt.
<Papierkrulcorrectie>
Wanneer het bedrukte papier krult, stelt u dit item in. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>. Probeer het eerst met <Modus 1>.
<Uit>
<Modus 1>
<Modus 2>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verwerking van speciaal papier> <Papierkrulcorrectie> Selecteer de
modus
<Ja> (
)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
<Plak. papier bij uitv. verm.>/<Modus Plak.uitv. verm.> *
Bij dubbelzijdig afdrukken in kleur kunnen de vellen papier bij de uitvoer aan elkaar plakken. De instelling
<Aan> verlaagt de afdruksnelheid van gemakkelijk aan elkaar plakkende afdrukken, teneinde het plakken tegen
te gaan.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Uit>
<Aan>
LBP613Cdw
<Uit>
<Aan>
340
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Plak. papier bij uitv. verm.>/<Modus Plak.uitv. verm.>
<Aan>
<Speciale verwerking>
<Ja> (
)
<Modus hoge vochtigheid>
Afdrukdichtheid kan ongelijk zijn als het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met hoge
vochtigheidsgraad. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Modus hoge vochtigheid>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u instelt op <Aan>, en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen
de afgedrukte afbeeldingen onscherp zijn.
<Modus lage vochtigheid>
Als u het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen en
tekst onscherp zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Modus lage vochtigheid>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u de instelling <Aan> kiest, kan de afdrukdichtheid lager of ongelijk zijn als het apparaat wordt
gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad.
<Hot offset corrigeren 1> *
Als de afdruk een 'spookbeeld' vertoont van een afbeelding op dezelfde pagina, wordt het probleem misschien
verholpen door dit onderdeel in te stellen op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
341
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Hot offset corrigeren 1>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage
afdrukken.
<Hot offset corrigeren 2>
Als continu afdrukken steeds 'spookbeelden' laat zien, kan het probleem misschien worden opgelost door dit
item op <Aan> te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Hot offset corrigeren 2>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid ongelijk zijn.
<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen> *
Als de fixeereenheid vuil is, kunnen randen van het papier vuil worden. In dat geval kan een andere instelling
van dit item het probleem oplossen. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare reiniging plaatsvindt.
<Automatisch>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Niveau 3>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>
het niveau
<Ja> (
)
● Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.
342
Selecteer
Overzicht van menuopties
<Rdc. vocht (1-zijdig->2-z af)>/<Modus Vochtreductie (1->2-zijdig afdr.)> *
Als u na het enkelzijdig afdrukken overstapt op dubbelzijdig afdrukken, kunnen de afgedrukte afbeeldingen
flets zijn ten gevolge van condens. In dat geval kunt u het probleem misschien oplossen door dit item op <Aan>
te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Rdc. vocht (1-zijdig->2-z af)>/<Modus Vochtreductie (1->2-zijdig afdr.)>
<Ja> (
<Aan>
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
<Vochtred. (Opv. 2-z. afdr.)>/<Modus Vochtreductie (2-zijdig afdrukken)> *
Als de afgedrukte afbeeldingen bij dubbelzijdig afdrukken flets zijn vanwege condensvorming, kunt u het
probleem mogelijk oplossen door een andere instelling dan <Uit> te gebruiken.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Uit>
<Modus 1>
<Modus 2>
LBP613Cdw
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Vochtred. (Opv. 2-z. afdr.)>/<Modus Vochtreductie (2-zijdig afdrukken)>
het item
<Ja> (
Selecteer
)
● Voor LBP654Cx / LBP653Cdw is het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus
1>.
● Bij een andere instelling dan <Uit>, kan de afdruk vaag zijn of kan de afdruksnelheid lager zijn.
343
Overzicht van menuopties
<Correctie ongelijkmatige glans> *
Als de voorrand van het papier ongelijkheid in glans vertoont, kan instellen op <Aan> het probleem misschien
oplossen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Correctie ongelijkmatige glans>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage
afdrukken.
<Leegte op achterkant corr.>/<Leegte op achterkant corr. bij 2-zijdig> *
Als u dubbelzijdig afdrukt op dun papier, kunnen witte plekken optreden aan de achterzijde van het papier in de
voorrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Leegte op achterkant corr.>/<Leegte op achterkant corr. bij 2-zijdig>
<Ja> (
<Aan>
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.
<Leegte corrigeren> *
Als afdrukken op dun papier witte plekken in de voorrand van het papier geeft, wordt het probleem misschien
opgelost als u dit onderdeel instelt op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
344
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Leegte corrigeren>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u instelt op <Aan>, kunnen afdrukken vaag zijn.
<Verklein.modus druppelpatroon>/<Druppelpatroon voorkomen>
Als de afdrukdichtheid zodanig ongelijk is dat de afdruk op een patroon van waterdruppeltjes lijkt, wordt het
probleem misschien opgelost als u dit item instelt op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Verklein.modus druppelpatroon>/<Druppelpatroon voorkomen>
(
<Aan>
<Ja>
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.
<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.> *
Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het
probleem misschien opgelost als u dit item instelt op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.>
<Ja> (
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
345
<Aan>
Overzicht van menuopties
<Vage afbeelding corrigeren>/<Vage afbeelding op 2e zijde corrigeren> *
Als u dubbelzijdig afdrukt, kan de afbeelding onscherp zijn aan de achterzijde van het papier in de achterrand.
In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Vage afbeelding corrigeren>/<Vage afbeelding op 2e zijde corrigeren>
<Ja> (
<Aan>
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
<Mistpreventie>
Als witte gedeelten lichtelijk gekleurd zijn, kan het probleem misschien worden opgelost door dit item op <On>
te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Mistpreventie>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Aan>
<Ja> (
<Speciale
)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.
<Onjuiste kleur corrigeren>/<Correctie onjuiste afdrukkleur> *
Als kleuren niet overeenstemmen, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Speciale
<Onjuiste kleur corrigeren>/<Correctie onjuiste afdrukkleur>
346
<Aan>
<Ja> (
)
Overzicht van menuopties
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
<Modus Drumstrepen verminderen>
Als er strepen op de afdrukken verschijnen, kan instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Mod. drumstr. vermin.>
<Speciale
<Aan>
<Fixatieverbetering> *
Toner kan loslaten van de afgedrukte pagina, afhankelijk van het type papier of de omgevingscondities. In dit
geval kan het probleem worden opgelost door dit item in te stellen. Het verbeterende effect is sterker met
<Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer het eerst met <Modus 1>.
<Uit>
<Modus 1>
<Modus 2>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Fixatieverbetering>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
Selecteer de modus
<Ja> (
<Speciale
)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.
<Tonervlekken verminderen 1>/<Tonervlekken verminderen 1> *
Als er tonervlekken (punten) op het afgedrukte papier verschijnen, wordt het probleem niet opgelost, zelfs niet
als u de fixeereenheid reinigt. In dat geval kunt u het probleem oplossen door dit item op <Aan> te zetten.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Tonervlekken verminderen 1>/<Tonervlekken verminderen 1> <Aan>
(
)
347
<Ja>
Overzicht van menuopties
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
<Tonervlekken verminderen 2> *
Als u het apparaat in een omgeving met hoge luchtvochtigheid gebruikt, kunnen afdrukken vaag of gekruld
zijn. In dat geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen de instelling van dit item te veranderen.
<Automatisch>
<Modus 1>
<Modus 2>
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
verwerking>
<Beeldkwaliteit aanpassen>
<Tonervlekken verminderen 2>
Selecteer het item
<Speciale
<Ja> (
)
<Automatisch>
Stelt automatisch de tonerfixering in.
<Modus 1>
Als de afdrukken kreukelen, stel dan in op deze mogelijkheid.
<Modus 2>
Als de afdrukken vaag zijn, stel dan in op deze mogelijkheid.
● Als u instelt op <Modus 1>, kunnen afdrukken vaag zijn.
● Als u instelt op <Modus 2>, kunnen afdrukken gekruld zijn.
<Auto. detectie orig. z-w/kl.>/<Schakelen zwart-wit/kleur>
Als zwart-wit afdrukgegevens worden gemengd met kleurengegevens, geef dan op of u bij het afdrukken van
de gegevens de voorkeur geeft aan de afdruksnelheid of aan een lager tonergebruik van de cyaan, magenta, en
gele tonercartridges.
<Modus 1>
<Modus 2>
348
Overzicht van menuopties
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Auto. detectie orig. z-w/kl.>/<Schakelen zwart-wit/kleur> Selecteer de
modus
<Ja> (
)
<Modus 1>
Geeft de voorkeur aan de afdruksnelheid tijdens het afdrukken.
<Modus 2>
Reduceert bij het afdrukken het tonergebruik van tonercartridges.
<Rdc. Vage afd. na verv. cart.>/<Vage afdr. na vervanging cartr. vermind.>
Onmiddellijk nadat tonercartridges zijn vervangen door nieuwe, kunnen de afdrukken vaag zijn. In dat geval
kunt u het probleem mogelijk verhelpen door dit item in te stellen op <Aan>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Speciale
verwerking> <Rdc. Vage afd. na verv. cart.>/<Vage afdr. na vervanging cartr. vermind.>
<Aan>
<Ja> (
)
● Als u instelt op <Aan>, wordt deze instelling van kracht nadat u de tonercartridges hebt vervangen.
● Onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridges duurt het even voordat de toner gelijkmatig
binnen de cartridge wordt verdeeld.
349
Overzicht van menuopties
<Onderhoud>
258A-05J
De reinigingsfuncties worden opgesomd en toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een
dolksymbool ( ).
<Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>(P. 350)
<Fixeereenheid reinigen>(P. 350)
<ITB reinigen>(P. 350)
<Vochtverwijdering>(P. 350)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)> *
De fixeereenheid reinigen als de rand of achterzijde van de afdruk vlekken vertoont.
reinigen(P. 433)
De fixeereenheid
<Fixeereenheid reinigen>
Reinig de fixeereenheid nadat een tonercartridge is vervangen of als afdrukken zwarte strepen bevatten.
fixeereenheid reinigen(P. 433)
De
<ITB reinigen>
Reinig de transfer-band in het apparaat om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt.
schoonmaken(P. 435)
De transportriem (ITB)
<Vochtverwijdering>
Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat
leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Selecteer <Aan> om dauwcondensatie in het apparaat te
vermijden. Als u <Aan> selecteert, geef dan op of taken moeten worden beperkt.
<Uit>
<Aan>
<Afdrukken toestaan tijdens proces>
<Afdrukken niet toestaan tijdens proces>
350
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
Controleer het bericht
<OK> (
)
<Onderhoud>
<Vochtverwijdering>
Selecteer het item
(
)
<Aan>
<Ja>
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld op
<Aan>.
351
Overzicht van menuopties
<Functie-instellingen>
258A-05K
Item
Beschrijving
<Algemeen>(P. 353)
Dit gedeelte beschrijft de instellingen die voor alle functies gelden.
<Printer>(P. 356)
Dit gedeelte beschrijft hoe u printerinstellingen opgeeft.
<Ontvangen>(P. 404)
Dit gedeelte beschrijft hoe u instellingen opgeeft voor het ontvangen van I-faxen.
<Bestanden gebruiken>(P. 406) Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het afdrukken van opgeslagen bestanden.
<Beveiligde afdruk>(P. 416)
Dit gedeelte beschrijft de instellingen voor het beveiligd afdrukken.
352
Overzicht van menuopties
<Algemeen>
258A-05L
Alle items gerelateerd aan voor iedere functie algemene instellingen verschijnen in een lijst met korte toelichting.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Instellingen papierinvoer>
Configureer de papiertoevoerinstellingen.
<Automatische selectie papierbron>/<Automatische selectie lade Aan/Uit>
Schakel de functie voor de automatische selectie van papierladen voor de papierbronnen in of uit. Als
automatische papierladeselectie is ingesteld op <Aan>, betekent dit dat bij het afdrukken van documenten het
apparaat automatisch een papierbron selecteert waarin papier van het opgegeven formaat is geplaatst. Als het
papier op is, maakt deze instelling doorlopend afdrukken mogelijk doordat wordt overgeschakeld naar een
andere papierbron met hetzelfde formaat. Automatisch een juiste papierbron voor iedere functie
selecteren(P. 155)
<Printer>
<Multifunctionele lade>
<Uit>
<Aan>
<Lade 1>
<Uit>
<Aan>
<Lade 2>*
<Uit>
<Aan>
<Ontvangen>
<Multifunctionele lade>
<Uit>
<Aan>
<Lade 1>
<Uit>
<Aan>
<Lade 2>*
<Uit>
<Aan>
<Overige>
<Multifunctionele lade>
353
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Lade 1>
<Uit>
<Aan>
<Lade 2>*
<Uit>
<Aan>
<Invoermethode papier schakelen> *1
Geef deze instelling op wanneer u een document gaat afdrukken op papier met logo's. Als u bij algemeen
gebruik, op papier met logo's gaat afdrukken, moet u voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken het papier in
de papierbron anders laden. Als u de instelling echter wijzigt in <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u het papier voor
zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken met het logo naar beneden laden. Zie Voorbedrukt papier
plaatsen(P. 141) voor meer informatie.
<Multifunctionele lade>
<Snelheidsprioriteit>
<Prioriteit afdrukzijde>
<Lade 1>
<Snelheidsprioriteit>
<Prioriteit afdrukzijde>
<Lade 2> *
<Snelheidsprioriteit>
<Prioriteit afdrukzijde>
<Menu> <Functie-instellingen> <Algemeen> <Instellingen papierinvoer> <Invoermethode
papier schakelen> Selecteer de papierbron Selecteer <Snelheidsprioriteit> of <Prioriteit
afdrukzijde>
Papierbronnen
Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
<Snelheidsprioriteit>
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, moet u de afdrukzijde wijzigen als u enkelzijdig of
dubbelzijdig afdrukt.
354
Overzicht van menuopties
● U kunt het beste <Snelheidsprioriteit> selecteren als het niet uitmaakt op welke zijde er wordt afgedrukt.
<Prioriteit afdrukzijde>
Als u op een bepaalde zijde van het papier wilt afdrukken, hoeft u het papier in de papierbron niet om te
draaien, ongeacht of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd.
● Als <Prioriteit afdrukzijde> is ingesteld voor een papierbron met papier dat ongeschikt is voor dubbelzijdig
afdrukken ( Geschikt papier(P. 531) ), wordt de optie <Snelheidsprioriteit> gebruikt voor de papierbron. In
dat geval moet u het papier laden alsof <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd ( Voorbedrukt papier
plaatsen(P. 141) ).
● Enkelzijdig afdrukken kan langzamer gaan dan wanneer <Prioriteit afdrukzijde> is geselecteerd.
355
Overzicht van menuopties
<Printer>
258A-05R
Alle instellingen voor de printer verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Printerinstellingen>(P. 356)
<PDL-selectie (Plug and Play)>(P. 402)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met "*1" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u
gebruikt, opties, of andere instel-items.
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*2" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Prioriteit van instellingen
● Als er een afdrukinstelling is opgegeven van zowel het printerstuurprogramma als het bedieningspaneel
van het apparaat, heeft de instelling van het printerstuurprogramma voorrang boven die van het
bedieningspaneel. De instelling van het bedieningspaneel geldt voor bepaalde gebieden, bijvoorbeeld bij
PS/PCL-afdrukken of wanneer u afdrukt vanaf UNIX of ander besturingssysteem dat geen
printerstuurprogramma´s ondersteunt.
<Printerinstellingen>
Configureer instellingen over afdrukken en printerbewerkingen.
<Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>
Als het papierformaat voor een papierbron is ingesteld op <Vrij formaat> onder <Papierinstellingen>, moet u de
activiteit opgeven die het apparaat moet verrichten als het formaat van het geladen papier en de
papierformaatinstelling in het printerstuurprogramma aanzienlijk verschillen.
<Multifunctionele lade>
<Uitvoer forceren>
<Fout weergeven>
<Lade 1>
<Uitvoer forceren>
<Fout weergeven>
<Lade 2> *1
<Uitvoer forceren>
<Fout weergeven>
356
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <Actie als vrij pprformaat
niet overeenk.> Selecteer een papierbron Selecteer <Uitvoer forceren> of <Fout
weergeven>
<Uitvoer forceren>
Doorgaan met afdrukken, zelfs als het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma sterk
verschilt met het geladen papier.
<Fout weergeven>
Geeft een foutmelding als het papierformaat dat is opgegeven in het printerstuurprogramma sterk verschilt
met het geladen papier.
● Als de instellingen in het printerstuurprogramma niet overeenkomen met formaat en type geladen
papier met <Aan>, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
<Kopieën>
Geef hier het gewenste aantal kopieën op.
1
tot 999
<Menu>
<Functie-instellingen>
aantal af te drukken exemplaren op
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Toepassen> (
<Kopieën>
)
<2-zijdig afdrukken> *1
Geef aan of u dubbelzijdig wilt afdrukken.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
afdrukken>
<Printer>
Selecteer <Uit> of <Aan>
357
<Printerinstellingen>
<2-zijdig
Geef het
Overzicht van menuopties
<Standaardpapier>
Stel het standaard papierformaat en -soort in. Het afdrukken vindt plaats op het hier ingestelde papierformaat
en -soort als u wilt afdrukken vanaf een besturingssysteem dat geen printerstuurprogramma's ondersteunt, of
vanaf een mobiel toestel of ander apparaat dat instellingen voor papierformaat en -soort niet ondersteunt.
Geschikt papier(P. 531)
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer>
<Printerinstellingen> <Standaardpapier>
Selecteer het papierformaat
Selecteer het
papiertype
<Papierformaat negeren>
Geef aan of u wilt schakelen tussen papier van A4-formaat en het formaat Letter als een van deze
papierformaten is geladen, maar het andere formaat niet. Als u <Aan> selecteert, en u A4 formaat opgeeft om
op af te drukken vanaf de computer terwijl er geen A4 formaat in het apparaat is geladen, wordt het document
op Letter-formaat papier afgedrukt.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
negeren>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Papierformaat
Selecteer <Uit> of <Aan>
● U kunt verschillende afdrukinstellingen opgeven, bijvoorbeeld het aantal exemplaren of enkelzijdig of
dubbelzijdig afdrukken, vanaf een toepassing of het printerstuurprogramma. De instelling
<Papierformaat negeren> kan echter alleen op het apparaat worden opgegeven.
<Afdrukkwaliteit>
U kunt instellingen in verband met de afdrukkwaliteit, veranderen.
<Densiteit> *1
Stel de tonerdichtheid in.
Model aanraakscherm
Geel / Magenta / Cyaan / Zwart
17 niveaus
<Fijnaanpassing>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
<Hoog>/<Medium>/<Laag>
17 niveaus
Model zwart-wit LCD
358
Overzicht van menuopties
<Densiteit>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
17 niveaus
<Densiteit (fijnaanp.)>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
<Hoog>/<Medium>/<Laag>
17 niveaus
Model aanraakscherm
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer>
<Printerinstellingen> <Afdrukkwaliteit> <Densiteit>
De dichtheid van iedere kleur instellen
<Toepassen>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer>
<Printerinstellingen> <Afdrukkwaliteit> <Densiteit>
doelkleur
Stel de dichtheid in
<Toepassen>
<Densiteit>
Selecteer de
<Toepassen>
● U kunt <Fijnaanpassing> of <Densiteit (fijnaanp.)> gebruiken om de tonerdichtheid van iedere kleur
op drie dichtheidsniveaus in te stellen: hoge dichtheid, medium dichtheid, en lage dichtheid.
● Als <Tonerbesparing> is ingesteld op <Aan>, kunt u dit item niet instellen.
<Tonerbesparing>
U kunt toner besparen. Selecteer <Aan> als u de layout of andere prestatiekenmerken wilt controleren
voordat u verdergaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printerinstellingen>
<Printer>
<Afdrukkwaliteit>
<Tonerbesparing>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Gradatie>
Geef de verwerkingsmethode voor het reproduceren van gradatie op. <Hoog 2> geeft een fijnere gradatie
dan <Hoog 1>.
<Hoog 1>
359
Overzicht van menuopties
<Hoog 2>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Gradatie>
Selecteer
<Hoog 1> of <Hoog 2>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Fijnaanpassing densiteit>
Als dunne lijnen of kleine tekst vervagen, verhoog dan de dichtheid voor een duidelijkere afdruk.
Vijf niveaus
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
densiteit>
<Printerinstellingen>
Pas de instelwaarde aan
<Afdrukkwaliteit>
<Fijnaanpassing
<Toepassen>
● Een verandering in de dichtheid heeft invloed op andere objecten dan tekst of lijnen en de kleurbalans.
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <1200 dpi>.
<Resolutie>
Geef de afdrukresolutie op voor het verwerken van de afdrukgegevens.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Resolutie>
Selecteer
<1200 dpi> of <600 dpi>
<Speciale gladmaakmodus>
Geef de modus op om gegevens af te drukken met een vloeiende afwerking. Als u niet tevreden bent over de
afdrukresultaten van <Modus 1> (de standaardinstelling), probeert u een andere modus.
<Modus 1>
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>
360
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gladmaakmodus>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Speciale
Selecteer de modus
<Modus 1>
Hiermee worden de randen van donker gekleurde tekst of afbeeldingen vloeiend afgedrukt. Deze instelling is
geschikt voor de meeste afdruktaken.
<Modus 2>
Hiermee worden de randen van afbeeldingen en interne halftonen vloeiend afgedrukt.
<Modus 3>
Hiermee worden donkere tekst of lijnen op een gekleurde achtergrond afgedrukt met een vloeiende afwerking.
<Modus 4>
Hiermee worden afbeeldingen zoals een foto of randen van een afbeelding of tekst afgedrukt met een
vloeiende afwerking.
<Modus 5>
Hiermee worden afbeeldingen en halftonen evenwichtig afgedrukt.
<Modus 6>
Hiermee wordt de gehele afbeelding vloeiend afgedrukt.
● Als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Aan> in <Halftonen>, geeft afdrukken in andere modi dan <Modus 5>
steeds dezelfde resultaten.
● Als <Resolutie> is ingesteld op <1200 dpi>, geven alle andere instellingen dan <Modus 6> hetzelfde
resultaat.
<Tonervolumecorrectie>
Als het tonervolume voor tekst of lijnen groter is dan de grenswaarde van het apparaat, maakt u een
correctie zodat het tonervolume de grenswaarde niet overschrijdt.
<Standaard>
<Gradatieprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer het item
361
<Afdrukkwaliteit>
<Tonervolumecorrectie>
Overzicht van menuopties
<Standaard>
Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste resolutie is gegarandeerd voor tekst en lijnen, en dat
de juiste kleurtint is gegarandeerd voor andere types printgegevens.
<Gradatieprioriteit>
Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste kleurtint is gegarandeerd voor alle types
printgegevens.
<Tekstprioriteit>
Stelt de hoeveelheid tonertoevoer zodanig in dat de juiste resolutie is gegarandeerd voor alle types
printgegevens.
● De weergavepositie verschilt van het Model zwart-wit LCD.
<Lijnverwerking>
Geef de verwerkingsmethode op voor het reproduceren van lijnen.
<Resolutieprioriteit>
<Gradatieprioriteit>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
Selecteer <Resolutieprioriteit> of <Gradatieprioriteit>
<Resolutieprioriteit>
Trekt lijnen met dezelfde resolutie als tekst.
<Gradatieprioriteit>
Trekt lijnen onder behoud van kleur en gradatie.
<Breedteaanpassing>
Configureer een instelling voor het vet afdrukken van tekst of dunne lijnen.
<Uit>
<Aan>
<Tekst>
<Lijn>
<Tekst en lijn>
362
<Lijnverwerking>
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Aan>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Breedteaanpassing>
Selecteer het doel
● Als u <Aan> selecteert, kan de afdruksnelheid lager zijn, of kan de beeldkwaliteit veranderen.
● Ook als u instelt op <Aan>, is vet afdrukken misschien niet mogelijk, afhankelijk van de afdruktoepassing.
<Geavanceerd gladmaken>
Configureer de vloei-instellingen voor de contouren van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen
die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of tekst met een vloeiende afwerking.
<Geavanceerd gladmaken>
Selecteer of u verwerking met vloeiing wilt toepassen. <Niveau 2> geeft een contour een vloeiender
afwerking dan <Niveau 1>. Probeer het eerst met <Niveau 1>.
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gladmaken>
<Printerinstellingen>
<Geavanceerd gladmaken>
<Afdrukkwaliteit>
<Geavanceerd
Selecteer het item
<Toepassen op illustraties> *1
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op grafische afbeeldingen als <Geavanceerd gladmaken>
is ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gladmaken>
<Printerinstellingen>
<Toepassen op illustraties>
<Afdrukkwaliteit>
<Geavanceerd
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Toepassen op tekst> *1
Geef op of u de vloeiende afwerking wilt toepassen op de tekst als <Geavanceerd gladmaken> is ingesteld
op <Niveau 1> of <Niveau 2>.
<Uit>
<Aan>
363
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gladmaken>
<Printerinstellingen>
<Toepassen op tekst>
<Afdrukkwaliteit>
<Geavanceerd
Selecteer <Uit> of <Aan>
● De instellingen van <Toepassen op illustraties> en <Toepassen op tekst> zijn uitsluitend van kracht als
[Geavanceerd effenen] is ingesteld op [Standaardwaarde printer] in het printerstuurprogramma.
<Vloeiender gradaties>
Configureer de vloei-instellingen voor de gradatie (kleurdichtheid) van grafische afbeeldingen (bijvoorbeeld
afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van toepassingen), of bitmap-afbeeldingen met een vloeiende
afwerking.
<Vloeiender gradaties>
Selecteer of u verwerking met vloeiing wilt toepassen. <Niveau 2> geeft een contour een vloeiender
afwerking dan <Niveau 1>. Probeer het eerst met <Niveau 1>.
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradaties>
<Printerinstellingen>
<Vloeiender gradaties>
<Afdrukkwaliteit>
<Vloeiender
Selecteer het item
<Toepassen op illustraties> *1
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op grafische afbeeldingen als <Vloeiender gradaties> is
ingesteld op <Niveau 1> of <Niveau 2>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradaties>
<Printerinstellingen>
<Toepassen op illustraties>
<Afdrukkwaliteit>
<Vloeiender
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Toepassen op afbeeldingen> *1
Geef op of u de vloeiende modus wilt toepassen op afbeeldingen als <Vloeiender gradaties> is ingesteld
op <Niveau 1> of <Niveau 2>.
<Uit>
<Aan>
364
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradaties>
<Printerinstellingen>
<Toepassen op afbeeldingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Vloeiender
Selecteer <Uit> of <Aan>
● [Vloeiende gradatie] in het printerstuurprogramma geldt uitsluitend voor data van grafische afbeeldingen.
De hier gerealiseerde instelling geldt voor de vloei-verwerking voor beeldgegevens.
<Tekst verbeteren voor ZW-afdrukken>
Als u een kleurendocument in zwart-wit afdrukt, moet u de dichtheid van de tekst aanpassen voor een betere
leesbaarheid. Dat is handig en doeltreffend als u een document met lichtgekleurde tekst in zwart-wit wilt
afdrukken.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
verbeteren voor ZW-afdrukken>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Tekst
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Dit item geldt niet voor tekst die wordt weergegeven als afbeeldingen of foto's.
● Dit item heeft geen effect op PDF of PS afdrukdata.
● Als u dit item instelt op <Uit> en documenten afdrukt die lichtgekleurde tekst bevatten, wordt de tekst
dunner afgedrukt dan wanneer <Aan> is geselecteerd, en kan dus beter of slechter leesbaar zijn.
● Ook wanneer dit item is ingesteld op <Uit>, kan het afdrukresultaat zodanig zijn dat de tekst vet overkomt.
<Geavanceerd
In dat geval moet u ook <Geavanceerd gladmaken> instellen op <Uit>.
gladmaken>(P. 363)
<Lay-out>
Kies deze optie om instellingen op te geven voor de paginalay-out, zoals de inbindpositie en marges.
<Inbindlocatie>
Als u de afdrukken wilt inbinden met een hulpmiddel zoals een nietapparaat, moet u met behulp van dit item
opgeven of u wilt inbinden over de lange of de korte zijde. Geef de instelling van dit item op in combinatie
met <Rugmarge>, dat de inbindmarge opgeeft om de inbindpositie toe te passen.
<Lange zijde>
<Korte zijde>
<Menu>
out>
<Functie-instellingen>
<Inbindlocatie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer <Lange zijde> of <Korte zijde>
365
<Lay-
Overzicht van menuopties
<Lange zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de lange papierzijde.
<Korte zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de korte papierzijde.
<Rugmarge>
Verschuif de afdrukpositie om de inbindmarge in te stellen die geldt voor de inbindrand zoals opgegeven via
<Inbindlocatie>. De waarde '00,0' heeft geen effect op de inbindmarge.
-50,0 t/m 00,0
<Menu>
out>
t/m +50,0 (mm)
<Functie-instellingen>
<Rugmarge>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Geef de inbindmarge op
<Toepassen> (
<Lay-
)
Voer de instelwaarde in
Geef de verschuivingsrichting en -breedte op van de afdrukpositie. De instelwaarde '+' of '-' bepaalt de
inbindrand waarvoor de inbindmarge moet worden ingesteld. U kunt de inbindmarge instellen in stappen
van 0,5 mm. Basishandeling(P. 114)
Instelwaarde
Een waarde met een '+' teken
Lange zijde
Korte zijde
Linker papierrand Bovenrand van het papier
Een waarde met een '-' teken Rechter papierrand Onderrand van het papier
366
Overzicht van menuopties
Instelwaarde
Lange zijde
Korte zijde
<Korte zijde verschuiven/Lange zijde verschuiven>
Bij ieder papiersoort kunt u voor alle afdruktaken de afdrukpositie verschuiven in stappen van 0,5 mm.
-50,0 t/m 00,0
t/m +50,0 (mm)
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <Lay-out>
combinatie van instellingsrichting en afdrukzijde Geef de verschuivingswaarde
op
<Toepassen> (
Selecteer de
)
<Korte zijde versch. (voorkant)>/<Lange zijde versch. (voorkant)>
Verschuift de afdrukpositie op de papierzijde die omhoog gericht is.
<Korte zijde versch. (achterk.)>/<Lange zijde versch. (achterk.)>
Verschuift de afdrukpositie op de papierzijde die omlaag gericht is.
Voer de instelwaarde in
Geef voor <Korte zijde verschuiven (voorkant)>/<Korte zijde verschuiven (achterkant)> een waarde met een
'+' teken om de afdrukpositie in de links-naar-rechts richting te verschuiven. Geef voor <Lange zijde
verschuiven (voorkant)>/<Lange zijde verschuiven (achterkant)> een waarde met een '+' teken om de
afdrukpositie in de boven-naar-beneden richting te verschuiven. Om in tegenovergestelde richting te
verschuiven, geeft u een waarde met een '-' teken op. Basishandeling(P. 114)
<Korte zijde verschuiven (voorkant)>
<Korte zijde verschuiven (achterkant)>
<Lange zijde verschuiven (voorkant)>
<Lange zijde verschuiven (achterkant)>
367
Overzicht van menuopties
<Fout automatisch overslaan>/<Automatisch fout overslaan>
Het afdrukken stopt als er een bepaalde fout optreedt in de verwerking. Als u dit item echter instelt op <Aan>,
wordt die fout overgeslagen en kan het afdrukken voortgaan. Gewoonlijk moet u dit item instellen op <Uit>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
overslaan>/<Automatisch fout overslaan>
<Printerinstellingen>
<Fout automatisch
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Time-out>
Stel de periode in waarna de huidige afdruktaak automatisch wordt geannuleerd als er een onderbreking in de
ontvangst van afdrukgegevens optreedt.
5 tot en met 15
tot en met 300 (sec.)
<Menu>
<Functie-instellingen>
tijdsperiode in
<Toepassen> (
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Time-out>
Stel de
)
<Persoonlijkheid>
Geef de modus op waarin het apparaat moet werken als het formaat van de documentgegevens onbekend is.
<Automatisch>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Afbeeldingsbeheer>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer de stand Persoonlijkheid
<Kleurmodus>
Selecteer of u gegevens in kleur of in zwart/wit wilt afdrukken.
<Auto (Kleur/Z-W)>
<Zwart-wit>
368
<Persoonlijkheid>
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Kleurmodus>
Selecteer
<Auto (Kleur/Z-W)> of <Zwart-wit>
<Gecomprimeerde beelduitvoer>
Geef op welke bewerking moet plaatsvinden als de beeldkwaliteit is afgenomen vanwege te weinig geheugen
bij het afdrukken.
<Uitvoer>
<Fout weergeven>
<Menu>
<Functie-instellingen>
beelduitvoer>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Gecomprimeerde
Selecteer <Uitvoer> of <Fout weergeven>
<Uitvoer>
Blijft afdrukken ongeacht hoe zeer de kwaliteit afneemt.
<Fout weergeven>
Als de beeldkwaliteit aanzienlijk is afgenomen, wordt geen afbeelding afgedrukt en wordt een foutmelding
weergegeven.
<Modus Opvanglade>
Geef op of de printer papier moet invoeren vanuit de multifunctionele lade wanneer geen papier van het juiste
formaat in de papierlade is geplaatst, terwijl Automatisch papier selecteren is geactiveerd.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
Opvanglade>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Modus
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Prior. snelh./ afdr.z. 2-zijdig>/<Prioriteit snelh./afdrukz. voor 2-zijdig> *1
Geef op of de laatste pagina in de enkelzijdige afdrukmodus moet worden verwerkt, als in de dubbelzijdige
afdrukmodus een document met een oneven aantal pagina's wordt verwerkt.
<Snelheidsprioriteit>
<Prioriteit afdrukzijde>
369
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <Prior. snelh./ afdr.z. 2zijdig>/<Prioriteit snelh./afdrukz. voor 2-zijdig> Selecteer <Snelheidsprioriteit> of <Prioriteit
afdrukzijde>
<Snelheidsprioriteit>
De laatste pagina afdrukken in de enkelzijdige modus.
<Prioriteit afdrukzijde>
Ook de laatste pagina afdrukken in de dubbelzijdige modus.
Als een uit een even aantal pagina's bestaand document wordt voltooid in de
enkelzijdige afdrukmodus
● Als <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd, wordt de laatste pagina die leeg is of niet afdrukbaar is, in
de enkelzijdige afdrukmodus verwerkt, ook als het document uit een even aantal pagina's bestaat.
Als u papier gebruikt dat is voorbedrukt met een logo
● Als <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd, en de laatste pagina in enkelzijdige afdrukmodus wordt
verwerkt met komt de afdrukrichting of afdrukzijde van de laatste pagina misschien niet overeen met
die van andere pagina's. In dat geval, selecteert u <Prioriteit afdrukzijde>.
<Prioriteit MF-lade>/<Prioriteit multifunctionele lade>
Geef op of papier uit de multifunctionele invoer moet worden genomen als automatische papierselectie is
ingeschakeld. Als <Aan> is geselecteerd, wordt het papier uit de multifunctionele lade genomen als hetzelfde
papierformaat in zowel de multifunctionele lade als de papierlade is geplaatst.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Prioriteit multifunctionele lade>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Prioriteit MF-lade>/
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Modus Opvanglade> is ingesteld op <Uit>.
370
Overzicht van menuopties
<Papierformaat in lade controleren>
Geef op of het afdrukken moet worden geannuleerd, als het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma sterk verschilt met het geladen papier.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
contr.>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Papierformaat in lade
<Afdrukken hervatten>
Als het afdrukken was onderbroken vanwege een fout zoals een papierstoring, wordt na het oplossen van het
probleem het afdrukken gewoon voortgezet op de pagina waarbij de fout optrad. Als <Uit> is geselecteerd,
wordt de pagina waarbij de fout optrad, overgeslagen, en wordt het afdrukken voortgezet op de volgende
pagina.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
hervatten>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Afdrukken
Selecteer <Uit> of <Aan>
Wanneer <Uit> is geselecteerd
● Misschien wordt de pagina niet afgedrukt, afhankelijk van het tijdstip waarop een fout optrad.
● Als er een fout optreedt tijdens het dubbelzijdig afdrukken, worden beide pagina's misschien niet
afgedrukt.
<UFR II>
U kunt de instellingen veranderen die van kracht worden als u afdrukt vanaf UFR II printerstuurprogramma.
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Foutdiffusie>
Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van
scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.
<Uit>
<Aan>
371
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Foutdiffusie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<UFR II>
<Halftonen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Resolutie/gradatie> *1
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit
onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <UFR
II> <Halftonen> <Resolutie/gradatie> Selecteer het type afbeelding Selecteer <Resolutie>
of <Gradatie>
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Resolutie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens
en fijne lijnen.
<Gradatie>
372
Overzicht van menuopties
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Afstemmethode>
Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.
<Algemeen>
<Perceptueel>
<Colorimetrisch>
<Levendige foto>
<Menu>
II>
<Functie-instellingen>
<Afstemmethode>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<UFR
Selecteer het item
<Algemeen>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of
documenten.
<Perceptueel>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is
geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.
<Colorimetrisch>
Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.
<Levendige foto>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.
<Grijscorrectie>
Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B
is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met
behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document.
<Tekst>
<Uit>
<Aan>
<Illustraties>
<Uit>
<Aan>
<Afbeelding>
<Uit>
<Aan>
373
Overzicht van menuopties
<Menu>
II>
<Functie-instellingen>
<Grijscorrectie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer het type afbeelding
<UFR
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Papierbesparing>
Geef op of lege pagina's niet moeten worden uitgevoerd.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
II>
<Functie-instellingen>
<Papierbesparing>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<UFR
Selecteer <Uit> of <Aan>
<PCL> *1
Kies deze optie om instellingen op te geven voor PCL-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.
<Papierbesparing>
Geef aan of u papier wilt besparen door lege pagina's in documenten niet uit te voeren. Als u <Aan>
selecteert, worden er geen lege pagina's uitgevoerd. Als u alle gegevens van een document wilt uitvoeren,
dus ook lege pagina's die aan het document zijn toegevoegd, selecteert u <Uit>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Papierbesparing>
Selecteer <Uit>
of <Aan>
<Afdrukstand>
Selecteer <Staand> (verticale richting) of <Liggend> (horizontale richting) voor de paginarichting. De
instelling Portret wordt bijna overal in deze handleiding Staand genoemd. De instelling Landschap wordt
bijna overal aangeduid als Liggend.
<Staand>
<Liggend>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
of <Liggend>
374
<PCL>
<Afdrukstand>
Selecteer <Staand>
Overzicht van menuopties
<Lettergrootte>
Geef het lettertype op dat u wilt gebruiken door het bijbehorende lettertype-ID-nummer. U kunt vanaf het
bedieningspaneel een lijst afdrukken met voorbeelden van de beschikbare PCL-lettertypen. PCLlettertypelijst(P. 452)
LBP654Cx
0
tot en met 104
LBP653Cdw / LBP613Cdw
0
tot en met 54
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
nummer van het lettertype
<Printerinstellingen>
<Toepassen> (
<PCL>
<Lettergrootte>
Selecteer het
)
<Puntgrootte> *1
Geef de tekengrootte op in punten. U kunt de grootte in stappen van 0,25 aanpassen. U kunt deze optie
alleen opgeven als er een proportioneel lettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
4,00 t/m 12,00
t/m 999,75(punt)
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
op
<Toepassen> (
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Puntgrootte>
Geef de puntgrootte
)
<Pitch> *1
Kies deze optie om de pitch of tekenafstand (cpi of tekens per inch) voor het lettertype op te geven. U kunt de
pitch in stappen van 0,01 aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een niet-proportioneel
lettertype of een bitmaplettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
0,44 t/m 10,00
<Menu>
t/m 99,99 (cpi)
<Functie-instellingen>
de pitch-waarde op
<Printer>
<Toepassen> (
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Pitch>
Geef
)
<Vormlijnen>
Kies deze optie om het aantal regels op te geven dat op een pagina moet worden afgedrukt (van 5 t/m 128).
Deze instelling wordt automatisch aangepast aan de hand van de instellingen voor <Standaard
papierformaat> en <Afdrukstand>.
5 t/m 64
t/m 128 (lijnen)
375
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
op
<Toepassen> (
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Vormlijnen>
Geef het aantal lijnen
)
<Tekencode>
Selecteer hier de tekencode (tekenset) die het meest geschikt is voor de computer die u gebruikt om
afdrukgegevens te verzenden. De opgegeven instelling wordt genegeerd als de tekencode wordt bepaald
door het lettertype dat is opgegeven bij <Lettergrootte>.
LBP654Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP653Cdw / LBP613Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
376
Overzicht van menuopties
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Tekencode>
Selecteer de
tekencode
<Gebruikerspapier>
Kies deze optie om aan te geven of u een aangepast papierformaat wilt instellen. Selecteer <Aan> om de
afmetingen van het papier op te geven bij <X-dimensie> en <Y-dimensie>.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Gebruikerspapier>
Selecteer <Uit>
of <Aan>
<Maateenheid> *1
Kies deze optie om de maateenheid te selecteren voor het instellen van een aangepast papierformaat.
<Millimeter>
<Inch>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Maateenheid>
<Millimeter> of <Inch>
<X-dimensie> *1
Geef hier de horizontale afmeting (korte kant) van het aangepaste papier op.
77 tot en met 215
(mm)
377
Selecteer
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
dimensie>
Geef de afmeting op
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Toepassen> (
<PCL>
<X-
<PCL>
<Y-
)
<Y-dimensie> *1
Geef hier de verticale afmeting (lange kant) van het aangepaste papier op.
127 t/m 355
(mm)
<Menu>
<Functie-instellingen>
Geef de afmeting op
dimensie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Toepassen> (
)
<CR aan LF toevoegen>
Met deze optie kunt u instellen of er een Enter-teken (CR) moet worden toegevoegd wanneer de machine een
teken voor een nieuwe regel (LF) ontvangt. Als <Ja> is geselecteerd, wordt de afdrukpositie naar het begin
van de volgende regel verplaatst wanneer de machine een LF-code ontvangt. Als <Nee> is geselecteerd,
wordt de afdrukpositie naar de volgende regel verplaatst, net onder de ontvangen LF-code.
<Ja>
<Nee>
<Menu>
<Functie-instellingen>
toevoegen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<CR aan LF
Selecteer <Ja> of <Nee>
<A4-afdrukbreedte vergroten>
Kies deze optie als u wilt instellen dat de breedte van het afdrukbare gebied van A4-papier in de stand Staand
moet worden aangepast aan de breedte van Letter-papier.
<Uit>
<Aan>
378
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
afdrukbreedte vergroten>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<A4-
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Foutdiffusie>
Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van
scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Foutdiffusie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Halftonen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Resolutie/gradatie> *1
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit
onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <PCL> <Halftonen>
<Resolutie/gradatie> Selecteer het type afbeelding Selecteer <Resolutie> of <Gradatie>
379
Overzicht van menuopties
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Resolutie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens
en fijne lijnen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Afstemmethode>
Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.
<Algemeen>
<Perceptueel>
<Colorimetrisch>
<Levendige foto>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Afstemmethode>
Selecteer het
item
<Algemeen>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of
documenten.
<Perceptueel>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is
geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.
<Colorimetrisch>
Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.
380
Overzicht van menuopties
<Levendige foto>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.
<Grijscorrectie>
Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B
is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met
behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document.
<Tekst>
<Uit>
<Aan>
<Illustraties>
<Uit>
<Aan>
<Afbeelding>
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
afbeelding
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Grijscorrectie>
Selecteer het type
Selecteer <Uit> of <Aan>
<BarDIMM> *1
Met deze instelling kunt u streepjescodes afdrukken die worden ondersteund door de Barcode Printing Kit.
Als <Inschakelen> wordt geselecteerd, zal het apparaat streepjescodes genereren wanneer het opdrachten
voor streepjescodes ontvangt van een host-computer. Als <Uitschakelen> wordt geselecteerd, worden er
geen streepjescodes gegenereerd, ook niet als er opdrachten voor streepjescodes worden verzonden vanaf
de host-computer.
<Uitschakelen>
<Inschakelen>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<BarDIMM>
Selecteer <Uitschakelen> of <Inschakelen>
● U kunt het menu BarDIMM alleen inschakelen als u Barcode Printing Kit activeert. Wanneer u geen
streepjescode afdrukt, moet u vooral het menu BarDIMM uitschakelen. Anders zal misschien de
verwerkingssnelheid van gewone afdruktaken worden beperkt.
● De standaardinstelling is <Uitschakelen>. Als u de Barcode Printing Kit activeert, verandert deze in
<Inschakelen>.
381
Overzicht van menuopties
<FreeScape> *1
Geeft de AEC (Alternatie Escape Code) op die moet worden gebruikt voor opdrachten voor streepjescodes
wanneer de host-computer de standaard Escapecode niet ondersteunt.
<Uit>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<FreeScape>
Selecteer een escapecode
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <BarDIMM> is ingeschakeld.
<PS> *1
Geef de instellingen op voor PS-afdrukken, zoals paginalay-out en afdrukkwaliteit.
<Time-out opdracht>
Deze instelling biedt u de mogelijkheid op te geven hoeveel tijd verstrijkt tot een taak wordt geannuleerd. Als
een taak niet wordt voltooid binnen de ingestelde tijdslimiet, wordt de taak automatisch geannuleerd.
0
t/m 3600 (sec.)
<Menu>
<Functie-instellingen>
opdracht>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Geef de time-outtijd voor de taak in seconden op
<PS>
<Toepassen> (
<Time-out
)
<PS-fouten afdrukken>
Deze instelling bepaalt of een foutpagina wordt afgedrukt wanneer een fout optreedt.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
afdrukken>
<Printer>
Selecteer <Uit> of <Aan>
382
<Printerinstellingen>
<PS>
<PS-fouten
Overzicht van menuopties
<Puur zwarte tekst>
Configureert een instelling zodanig dat zwarte tekst waarvan de kleurinformatie 'R=G=B=0%,' 'C=M=Y=100%,'
of 'C=M=Y=0% / K=100%' wordt afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt
tekst afgedrukt op basis van de instelling <Uitvoerprofiel>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
tekst>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Puur zwarte
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Zwarte overdruk> *1
Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding.
Deze optie wordt niet weergegeven als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Zwarte overdruk>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Uit>
Eerst wordt de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur 'geschetst', en vervolgens wordt zwarte tekst
afgedrukt binnen de contouren. De afdruk kan veel vager zijn dan met de instelling <Aan>, of de tekst kan
'geschetst' verschijnen.
<Aan>
Drukt alle kleurige achtergronden en kleurenfiguren af, en overlapt zwarte tekst op deze achtergronden en
figuren met behulp van slechts zwarte (K) toner, en drukt dan af.
<RGB-bronprofiel> *2
Selecteer het profiel voor RGB-data die passen bij de monitor die u gebruikt.
383
Overzicht van menuopties
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<RGB-bronprofiel>
Selecteer het profiel
<sRGB>
Stelt de beeldkwaliteit in op de industrienorm voor algemene Windows computerschermen. Als het scherm
sRGB ondersteunt, kunnen gegevens worden afgedrukt in kleurtinten die het kortst bij de schermkleuren
liggen.
<Gamma 1,5> tot en met <Gamma 2,4>
Stelt de helderheid van de afdrukresultaten bij om te verhinderen dat de beeldkwaliteit van de helderste en
donkerste delen afneemt. Hoe groter de gammawaarde is, des te donkerder de afgedrukte tekst of afbeelding
wordt.
<Geen>
Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK-data zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.
<CMYK-simulatieprofiel> *2
Selecteer een simulatiedoel bij het afdrukken van CMYK-gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens op
basis van de simulatie om naar een CMYK-kleurenmodel dat geschikt is voor het apparaat.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Geen>
<Menu>
<Functie-instellingen>
simulatieprofiel>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<CMYK-
Selecteer het profiel
<JapanColor(Canon)>
Een JapanColor-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Japanse afdruknorm liggen.
384
Overzicht van menuopties
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Een U.S. Web Coated-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Amerikaanse
afdruknorm liggen.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Een Euro Standard-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Europese afdruknorm
liggen.
<Geen>
Drukt CMYK-data af met behulp van een per apparaat verschillend CMYK kleurmodel zonder het CMYKsimulatieprofiel toe te passen.
● Wanneer <Geen> wordt geselecteerd, kan donker gekleurde gradatie ongelijk worden, afhankelijk van de
gegevens.
<Grijswaardenprofiel gebruiken> *2
Geef op of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het
apparaat.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Zelfs als <Aan> is geselecteerd, worden gegeven afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner, afhankelijk van
de instelling van <Uitvoerprofiel> of <Puur zwarte tekst>.
<Uitvoerprofiel> *2
Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. U kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een
document.
<Tekst>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Illustraties>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afbeelding>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
385
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
Selecteer het type afbeelding
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Uitvoerprofiel>
Selecteer het profiel
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Normaal>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren
liggen.
<Foto>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij foto-kleuren liggen.
<TR Normaal>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren
liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze
elementen.
<TR Foto>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de foto-kleuren liggen, en
uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.
De instelling van dit item wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is geselecteerd.
● <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>
● <CMYK-simulatieprofiel> is ingesteld op <Geen>
● <Grijswaardenprofiel gebruiken> is ingesteld op <Uit>
<Afstemmethode>
Selecteer het element dat prioriteit krijgt bij kleuraanpassing in <RGB-bronprofiel>.
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
386
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Afstemmethode>
Selecteer het item
<Perceptueel>
Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van foto's of bitmap-afbeeldingen.
<Verzadiging>
Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van kunstwerken of andere afbeeldingen die worden
gebruikt voor presentatiematerialen.
<Colorimetrisch>
Stel deze optie in als u de RGB-kleurwaarde in het kleurreproductiebereik van het apparaat zo nauwkeurig
mogelijk wilt reproduceren.
● De instelling van dit item is niet beschikbaar als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Foutdiffusie>
Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van
scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Foutdiffusie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Halftonen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Resolutie/gradatie> *1
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit
onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
387
Overzicht van menuopties
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradatie>
<Printerinstellingen>
Selecteer het type afbeelding
<PS>
<Halftonen>
<Resolutie/
Selecteer <Resolutie> of <Gradatie>
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Resolutie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens
en fijne lijnen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Helderheid> *1
Stel de helderheid van de gehele afbeelding in stappen van 5% in. Hoe kleiner de ingestelde waarde, des te
lichter de afbeelding of tekst wordt. Hoe groter de ingestelde waarde, des te donkerder de afbeelding of
tekst wordt.
85 tot 100
tot 115 (%)
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Helderheid>
Pas de helderheid
aan
<Samengestelde overdruk>
Geef op of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer.
388
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Menu>
overdruk>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
<Samengestelde
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Overdrukken met behulp van speciale kleuren is niet toegestaan.
<Grijswaardeconversie> *1
Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Grijswaardeconversie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PS>
Selecteer het type grijswaardenconversie
<sRGB>
Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.
<NTSC>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSCsysteem).
<Uniforme RGB>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met
behulp van slechts helderheid als de referentie.
<Instellingen voor afbeeldingsbeheer>
U kunt de afdrukinstellingen wijzigen die worden toegepast bij het afdrukken van beeldbestanden (JPEG/TIFF).
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode veranderen voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik
tussen de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Gradatie>
<Foutdiffusie>
389
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Halftonen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<Inst. voor afb.beheer>
Selecteer <Gradatie> of <Foutdiffusie>
<Gradatie>
Kies deze optie om beelden met een fijne gradatie, zoals beelden van een digitale camera, mooi gemaskeerd af
te drukken.
<Foutdiffusie>
Kies deze optie om beelden met kleine tekst of dunne lijnen scherp af te drukken.
<PDF>
U kunt instellingen voor PDF-bestanden wijzigen.
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
Geef op of de grootte van de afdruk wordt aangepast aan het afdrukbereik van het papier. Let op: vergroten
of verkleinen heeft geen invloed op de lengte/breedte-verhouding van het origineel.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
volgns papierformaat>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Vergr./verkl.
<PDF>
<Afdrukgebied
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Afdrukgebied vergroten>
Geef op of u het afdrukbereik wilt vergroten tot het papierformaat.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
vergroten>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Als u <Aan> opgeeft, kan het gebeuren dat papiergedeelten kort bij de rand niet worden bedrukt of dat
afdrukken er gedeeltelijk vlekkerig uitkomen, al naargelang het origineel.
390
Overzicht van menuopties
<N op 1>
Geef op of u meerdere pagina's wilt verkleinen en ze in een zodanige opstelling op één pagina wilt afdrukken
dat de eerste pagina zich linksboven bevindt. Bijvoorbeeld: om vier pagina's op één vel af te drukken,
selecteert u <4 op 1>.
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<6 op 1>
<8 op 1>
<9 op 1>
<16 op 1>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<N op 1>
Selecteer het aantal te combineren pagina's
<Opmerkingen afdrukken>
Geef op of u opmerkingen wilt afdrukken. Als u <Automatisch> opgeeft, worden opmerkingen in PDF
bestanden afgedrukt.
<Uit>
<Automatisch>
<Menu>
<Functie-instellingen>
afdrukken>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Opmerkingen
Selecteer <Uit> of <Automatisch>
<Puur zwarte tekst>
Configureert een instelling zodanig dat zwarte tekst waarvan de kleurinformatie "R=G=B=0%",
"C=M=Y=100%", of "C=M=Y=0% / K=100%" wordt afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner. Als <Uit> is
geselecteerd, wordt tekst afgedrukt op basis van de instelling <Uitvoerprofiel>.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
tekst>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Puur zwarte
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Zwarte overdruk> *1
Geef de afdrukmethode op als zwarte tekst overlapt met een kleurige achtergrond of kleurige afbeelding.
Deze optie wordt niet weergegeven als <Puur zwarte tekst> is ingesteld op <Uit>.
<Uit>
<Aan>
391
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
overdruk>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Zwarte
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Uit>
Eerst wordt de zwarte tekst uit de gekleurde achtergrond of figuur 'geschetst', en vervolgens wordt zwarte tekst
afgedrukt binnen de contouren. De afdruk kan veel vager zijn dan met de instelling <Aan>, of de tekst kan
'geschetst' verschijnen.
<Aan>
Drukt alle kleurige achtergronden en kleurenfiguren af, en overlapt zwarte tekst op deze achtergronden en
figuren met behulp van slechts zwarte (K) toner, en drukt dan af.
<RGB-bronprofiel> *2
Selecteer het profiel voor RGB-data die passen bij de monitor die u gebruikt.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<Menu>
<Functie-instellingen>
bronprofiel>
<Printer>
Selecteer het profiel
<sRGB>
392
<Printerinstellingen>
<PDF>
<RGB-
Overzicht van menuopties
Stelt de beeldkwaliteit in op de industrienorm voor algemene Windows computerschermen. Als het scherm
sRGB ondersteunt, kunnen gegevens worden afgedrukt in kleurtinten die het kortst bij de schermkleuren
liggen.
<Gamma 1,5> tot en met <Gamma 2,4>
Stelt de helderheid van de afdrukresultaten bij om te verhinderen dat de beeldkwaliteit van de helderste en
donkerste delen afneemt. Hoe groter de gammawaarde is, des te donkerder de afgedrukte tekst of afbeelding
wordt.
<Geen>
Verricht kleurscheiding van RGB-data naar CMYK-data zonder enig RGB-bronprofiel toe te passen.
<CMYK-simulatieprofiel> *2
Selecteer een simulatiedoel bij het afdrukken van CMYK-gegevens. Het apparaat zet de CMYK-gegevens op
basis van de simulatie om naar een CMYK-kleurenmodel dat geschikt is voor het apparaat.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Geen>
<Menu>
<Functie-instellingen>
simulatieprofiel>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<CMYK-
Selecteer het profiel
<JapanColor(Canon)>
Een JapanColor-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Japanse afdruknorm liggen.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Een U.S. Web Coated-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Amerikaanse
afdruknorm liggen.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Een Euro Standard-profiel instellen. Er wordt afgedrukt in kleurtinten die dicht bij de Europese afdruknorm
liggen.
<Geen>
Drukt CMYK-data af met behulp van een per apparaat verschillend CMYK kleurmodel zonder het CMYKsimulatieprofiel toe te passen.
● Wanneer <Geen> wordt geselecteerd, kan donker gekleurde gradatie ongelijk worden, afhankelijk van de
gegevens.
<Grijswaardenprofiel gebruiken> *2
Geef op of grijze data wordt geconverteerd naar CMYK data, met behulp van het grijswaardenprofiel van het
apparaat.
393
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
<Printerinstellingen>
<PDF>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Zelfs als <Aan> is geselecteerd, worden gegeven afgedrukt met uitsluitend K (zwart) toner, afhankelijk van
de instelling van <Uitvoerprofiel> of <Puur zwarte tekst>.
<Uitvoerprofiel> *2
Selecteer het juiste profiel voor afdrukdata. U kunt deze optie opgeven voor ieder afbeeldingstype in een
document.
<Tekst>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Illustraties>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afbeelding>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Menu>
<Functie-instellingen>
Selecteer het type afbeelding
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Uitvoerprofiel>
Selecteer het profiel
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
394
Overzicht van menuopties
Profielen
<Normaal>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren
liggen.
<Foto>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij foto-kleuren liggen.
<TR Normaal>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de beeldscherm-kleuren
liggen, en uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze
elementen.
<TR Foto>
Past het afdrukken van data zodanig aan dat de afdrukkleuren zo dicht mogelijk bij de foto-kleuren liggen, en
uitsluitend de K (zwart) toner wordt gebruikt voor het reproduceren van zwarte en grijze elementen.
De instelling van dit item wordt uitgeschakeld als één van de volgende instellingen is geselecteerd.
● <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>
● <CMYK-simulatieprofiel> is ingesteld op <Geen>
● <Grijswaardenprofiel gebruiken> is ingesteld op <Uit>
<Afstemmethode>
Selecteer het element dat prioriteit krijgt bij kleuraanpassing in <RGB-bronprofiel>.
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Afstemmethode>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
Selecteer het item
<Perceptueel>
Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van foto's of bitmap-afbeeldingen.
<Verzadiging>
Het biedt de kleurtint die geschikt is voor het afdrukken van kunstwerken of andere afbeeldingen die worden
gebruikt voor presentatiematerialen.
<Colorimetrisch>
Stel deze optie in als u de RGB-kleurwaarde in het kleurreproductiebereik van het apparaat zo nauwkeurig
mogelijk wilt reproduceren.
● De instelling van dit item is niet beschikbaar als <RGB-bronprofiel> is ingesteld op <Geen>.
395
Overzicht van menuopties
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Foutdiffusie>
Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van
scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Foutdiffusie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Halftonen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Resolutie/gradatie> *1
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit
onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradatie>
<Printerinstellingen>
Selecteer het type afbeelding
396
<PDF>
<Halftonen>
<Resolutie/
Selecteer <Resolutie> of <Gradatie>
Overzicht van menuopties
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Resolutie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens
en fijne lijnen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Helderheid> *1
Stel de helderheid van de gehele afbeelding in stappen van 5% in. Hoe kleiner de ingestelde waarde, des te
lichter de afbeelding of tekst wordt. Hoe groter de ingestelde waarde, des te donkerder de afbeelding of
tekst wordt.
85 tot 100
tot 115 (%)
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
<Helderheid>
Pas de helderheid
aan
<Samengestelde overdruk>
Geef op of CMYK-data kan worden overdrukt, met opgegeven overdruk, als composiet-uitvoer.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
overdruk>
<Functie-instellingen>
<Printer>
<Printerinstellingen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Overdrukken met behulp van speciale kleuren is niet toegestaan.
<Grijswaardeconversie> *1
Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
397
<PDF>
<Samengestelde
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Grijswaardeconversie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<PDF>
Selecteer het type grijswaardenconversie
<sRGB>
Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.
<NTSC>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSCsysteem).
<Uniforme RGB>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met
behulp van slechts helderheid als de referentie.
<XPS>
U kunt instellingen voor XPS-bestanden wijzigen.
<Afstemmethode>
Geef de verwerkingsmethode op voor het corrigeren van de kleur.
<Algemeen>
<Perceptueel>
<Colorimetrisch>
<Levendige foto>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Afstemmethode>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<XPS>
Selecteer het item
<Algemeen>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van algemene papieren zoals foto's of
documenten.
<Perceptueel>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint geschikt is voor het afdrukken van bitmapafbeeldingen. Als dit item is
geselecteerd, wordt een afbeelding afgedrukt in de kleuren die de beeldschermkleuren het best benaderen.
<Colorimetrisch>
398
Overzicht van menuopties
Minimaliseert een kleurvariatie die optreedt als RGB-data wordt omgezet naar CMYK-data.
<Levendige foto>
Verwerkt zodanig dat de kleurtint dieper en levendiger is dan <Algemeen>.
<Halftonen>
U kunt de afdrukmethode selecteren voor het reproduceren van halftonen (het tussenliggende bereik tussen
de lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit.
<Foutdiffusie>
Produceert een fijnere afdruk dan met <Resolutie/gradatie>. Deze optie is geschikt voor het afdrukken van
scherpe tekstranden of gegevens met fijne lijnen.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Functie-instellingen>
<Foutdiffusie>
<Printer>
<Printerinstellingen>
<XPS>
<Halftonen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
● Deze instelling is alleen beschikbaar als <Resolutie> is ingesteld op <600 dpi>.
<Resolutie/gradatie> *1
Selecteer de reproductiemethode met halftonen als <Foutdiffusie> is ingesteld op <Uit>. U kunt dit
onderdeel instellen voor ieder beeldtype dat zich binnen één document bevindt.
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
gradatie>
<Printerinstellingen>
Selecteer het type afbeelding
399
<XPS>
<Halftonen>
<Resolutie/
Selecteer <Resolutie> of <Gradatie>
Overzicht van menuopties
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Instelwaarde
<Resolutie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Geschikt voor het afdrukken van tekens
en fijne lijnen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Grijscorrectie>
Configureert een instelling zodanig dat zwarte of grijze gegevens met kleurinformatie die bepaalt dat R=G=B
is, worden afgedrukt met uitsluitend zwarte (K) toner. Als <Uit> is geselecteerd, wordt data afgedrukt met
behulp van de toner van vier kleuren: CMYK. U kunt dit onderdeel instellen voor alle beeldtypen binnen één
document.
<Tekst>
<Uit>
<Aan>
<Illustraties>
<Uit>
<Aan>
<Afbeelding>
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
afbeelding
<Printerinstellingen>
<XPS>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Grijswaardeconversie> *1
Geef de afdrukmethode op om kleurendata in zwart-wit af te drukken.
<Tekst>
<sRGB>
400
<Grijscorrectie>
Selecteer het type
Overzicht van menuopties
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Illustraties>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Afbeelding>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <Printerinstellingen> <XPS>
<Grijswaardeconversie> Selecteer het type afbeelding Selecteer het type
grijswaardenconversie
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens,
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren, en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
Type grijswaardenconversie
<sRGB>
Drukt in zwart/wit af met nadruk op kleurverschillen, zodat een vloeiende gradatie wordt verkregen.
<NTSC>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat de afbeelding eruit ziet als een zwart/wit televisieafbeelding (van het NTSCsysteem).
<Uniforme RGB>
Drukt zodanig in zwart/wit af dat R, G, en B uniform worden geconverteerd naar hetzelfde grijsniveau met
behulp van slechts helderheid als de referentie.
<Papierbesparing>
Geef op of lege pagina's niet moeten worden uitgevoerd.
<Uit>
<Aan>
401
Overzicht van menuopties
<Menu> <Functieinstellingen> <Printer>
<Printerinstellingen>
<XPS>
<Papierbesparing>
Selecteer <Uit>
of <Aan>
<PDL-selectie (Plug and Play)>
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is
met die taal wanneer de machine via Plug and Play wordt aangesloten op een computer.
<Netwerk> *2
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine wordt gedetecteerd via het netwerk.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<USB>
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine via USB wordt aangesloten op een computer.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PS>*1
<Menu> <Functie-instellingen> <Printer> <PDL-selectie (Plug and Play)> Selecteer
<Netwerk> of <USB> Selecteer een paginabeschrijvingstaal Start het apparaat opnieuw op
<UFR II>
Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer.
<UFR II (V4)>
Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een UFR II printer die compatibel is met XPS (XML
Paper Specification).
<PCL6>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een PCL6-printer.
<PS>
402
Overzicht van menuopties
Detecteert het apparaat als PS-printer en sluit het aan.
403
Overzicht van menuopties
<Ontvangen>
258A-05S
Alle instellingen voor het ontvangen van I-faxen verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Algemene instellingen>(P. 404)
<I-faxinstellingen>(P. 404)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Algemene instellingen>
Geef bewerkingen op die moeten worden verricht als de toner opraakt.
<Door. m afdr. bij lege cart.>
Als u I-faxberichten ontvangt terwijl de toner opraakt, worden ze niet afgedrukt. Maar als deze functie is
ingeschakeld, gaat het apparaat verder met afdrukken, ook al is de toner bijna op.
<Uit>
<Aan>
<Menu>
lege cart.>
<Functie-instellingen>
<Ontvangen>
<Algemene instellingen>
<Door. m afdr. bij
<Aan>
● Als deze functie is ingeschakeld, kunnen I-faxen te licht of onscherp worden afgedrukt. Aangezien
ontvangen documenten niet worden opgeslagen, moet u bij een onleesbare afdruk de afzender
vragen het document opnieuw te sturen.
<I-faxinstellingen>
Geef instellingen op voor het afdrukken van ontvangen I-Fax documenten.
<Afdrukken op beide zijden> *
Kies deze optie voor het dubbelzijdig afdrukken van ontvangen documenten.
<Uit>
<Aan>
404
Overzicht van menuopties
<Menu>
zijden>
<Functie-instellingen>
<Ontvangen>
<I-faxinstellingen>
<Afdrukken op beide
<Aan>
<RX-afdrukformaat>
Geef het papierformaat op dat moet worden gebruikt voor afdrukken.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (India)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australië)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazilië)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>
<Menu>
<Functie-instellingen>
afdrukformaat>
<Ontvangen>
Selecteer het papierformaat
405
<I-faxinstellingen>
<RX-
Overzicht van menuopties
<Bestanden gebruiken>
258A-05U
Alle instellingen voor het afdrukken van opgeslagen bestanden verschijnen in een lijst met korte toelichting.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Algemene instellingen>(P. 406)
<Instellingen geheugenmedia>(P. 415)
Sterretjes (*)
● Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model
dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Algemene instellingen>
Configureer de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia.
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden>
U kunt de instellingen veranderen om bestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat af te
drukken, en de methode om ze weer te geven.
<Standaardinstellingen wijzigen (Geheugenmedia afdruk)>
U kunt de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia veranderen. De hier
geconfigureerde instellingen worden gebruikt als de standaardinstellingen voor het afdrukken uit
geheugenmedia. De standaard instellingen voor functies wijzigen(P. 160)
Model aanraakscherm
<Papier>
<Multifunctionele lade>
<Lade 1>
<Lade 2>*
<Aantal kopieën>
1 tot 999
<2-zijdig afdrukken>
<Uit>
<Type boek>
<Type kalender>
<JPEG/TIFF-details instellen>
<Helderheid>
Vijf niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
406
Overzicht van menuopties
<Type origineel>
<Fotoprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Halftonen>
<Gradatie>
<Foutdiffusie>
< PDF-details instellen>
<Helderheid>
Zeven niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<6 op 1>
<8 op 1>
<9 op 1>
<16 op 1>
<Afdrukbereik>
<Alle pagina's>
<Opgegeven pagina's>
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
<Uit>
<Aan>
<Afdrukgebied vergroten>
<Uit>
<Aan>
<Opmerkingen afdrukken>
<Uit>
<Automatisch>
<Andere instellingen>
<Halftonen>
<Foutdiffusie>
<Uit>
<Aan>
<Resolutie/gradatie>*
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Puur zwarte tekst>
<Uit>
<Aan>
407
Overzicht van menuopties
<Zwarte overdruk>*
<Uit>
<Aan>
<RGB-bronprofiel>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<CMYK-simulatieprofiel>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Geen>
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Uitvoerprofiel>
<Tekst>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Illustraties>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afbeelding>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afstemmethode>
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
<Samengestelde overdruk>
<Uit>
<Aan>
<Grijswaardeconversie>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>*
Geel / Magenta / Cyaan / Zwart
17 niveaus
408
Overzicht van menuopties
<Fijnaanpassing>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
<Hoog>/<Medium>/<Laag>
17 niveaus
<Tonerbesparing>
<Uit>
<Aan>
<Gradatie>
<Hoog 1>
<Hoog 2>
<Fijnaanpassing densiteit>
Vijf niveaus
<Resolutie>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Speciale gladmaakmodus>
<Modus 1>
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>
<Tonervolumecorrectie>
<Standaard>
<Gradatieprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Lijnverwerking>
<Resolutieprioriteit>
<Gradatieprioriteit>
<Breedteaanpassing>
<Uit>
<Aan>
<Geavanceerd gladmaken>
<Geavanceerd gladmaken>
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Toepassen op illustraties>*
<Uit>
<Aan>
<Toepassen op tekst>*
<Uit>
<Aan>
<Vloeiender gradaties>
<Vloeiender gradaties>
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
409
Overzicht van menuopties
<Toepassen op illustraties>*
<Uit>
<Aan>
<Toepassen op afbeeldingen>*
<Uit>
<Aan>
Model zwart-wit LCD
<Aantal kopieën>
1 tot en met 999
<Kleurmodus>
<Kleur>
<Zwart-wit>
<Papier>
<MF-lade>
<Lade 1>
<Lade 2>*
<2-zijdig afdrukken> *
<Uit>
<Type boek>
<Type kalender>
<JPEG/TIFF-det. inst.>
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<Type origineel>
<Fotoprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Helderheid>
5 niveaus
<Halftonen>
<Gradatie>
<Foutdiffusie>
<PDF-details instellen>
<Helderheid>
7 niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<6 op 1>
<8 op 1>
<9 op 1>
<16 op 1>
410
Overzicht van menuopties
<Afdrukbereik>
<Alle pagina's>
<Opgegeven pagina's>
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
<Uit>
<Aan>
<Afdrukgebied vergroten>
<Uit>
<Aan>
<Opmerkingen afdrukken>
<Uit>
<Automatisch>
<Overige>
<Halftonen>
<Foutdiffusie>
<Uit>
<Aan>
<Resolutie/gradatie>*
<Tekst>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Illustraties>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Afbeelding>
<Resolutie>
<Gradatie>
<Puur zwarte tekst>
<Uit>
<Aan>
<Zwarte overdruk>*
<Uit>
<Aan>
<RGB-bronprofiel>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<CMYK-simulatieprofiel>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Geen>
<Grijsw.profiel gebr.>
<Uit>
<Aan>
<Uitvoerprofiel>
411
Overzicht van menuopties
<Tekst>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Illustraties>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afbeelding>
<Normaal>
<Foto>
<TR Normaal>
<TR Foto>
<Afstemmethode>
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
<Samengestelde overdruk>
<Uit>
<Aan>
<Grijswaardeconversie>*
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>*
<Densiteit>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
17 niveaus
<Densiteit (fijnaanp.)>
<Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
<Hoog>/<Medium>/<Laag>
17 niveaus
<Tonervolumecorrectie>
<Standaard>
<Gradatieprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Tonerbesparing>
<Uit>
<Aan>
<Gradatie>
<Hoog 1>
<Hoog 2>
<Fijnaanpassing densiteit>
Vijf niveaus
<Resolutie>
<1200 dpi>
<600 dpi>
412
Overzicht van menuopties
<Speciale gladmaakmodus>
<Modus 1>
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>
<Lijnverwerking>
<Resolutieprioriteit>
<Gradatieprioriteit>
<Breedteaanpassing>
<Uit>
<Aan>
<Geavanceerd gladmaken>
<Geavanceerd gladmaken>
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Toepassen op illustraties>*
<Uit>
<Aan>
<Toepassen op tekst>*
<Uit>
<Aan>
<Vloeiender gradaties>
<Vloeiender gradaties>
<Uit>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Toepassen op illustraties>*
<Uit>
<Aan>
<Toepassen op afbeeldingen>*
<Uit>
<Aan>
<Standaard weergave-instellingen> *
Selecteer Voorbeeld / Details als de methode om bestanden in een USB-geheugenapparaat weer te geven.
<Voorbeeld>
<Details>
<Menu> <Functie-instellingen> <Bestanden gebruiken> <Algemene instellingen>
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> <Standaard weergave-instell.> Selecteer de
weergavemethode
413
Overzicht van menuopties
<Voorbeeld>
Geeft een voorbeeldafbeelding weer.
<Details>
Geeft bestandsnamen en datums weer in een lijst.
<Standaardinstellingen bestandssortering>
Geef aan of u de bestanden op een USB-geheugenapparaat oplopend of aflopend wilt sorteren op
bestandsnaam of datum.
<Naam (oplopend)>
<Naam (aflopend)>
<Datum/tijd (oplopend)>
<Datum/tijd (aflopend)>
<Menu> <Functie-instellingen> <Bestanden gebruiken> <Algemene instellingen>
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> <Standaardinst. bestandssort.> Selecteer de
volgorde voor het weergeven van bestanden
<Weergavestijl bestandsnaam>
Geef aan of u korte of lange namen wilt weergeven voor bestanden op een USB-geheugenapparaat.
<Korte bestandsnaam>
<Lange bestandsnaam>
<Menu> <Functie-instellingen> <Bestanden gebruiken> <Algemene instellingen>
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden> <Weergavestijl bestandsnaam> Selecteer <Korte
bestandsnaam> of <Lange bestandsnaam>
<Korte bestandsnaam>
Hiermee worden bestandsnamen weergegeven met maximaal acht tekens. Om een onderscheid te maken
tussen bestanden met gelijksoortige namen, worden er nummers als '~1' of '~' toegevoegd aan het einde van de
bestandsnamen.
<Lange bestandsnaam>
414
Overzicht van menuopties
Geeft voor Model aanraakscherm een bestandsnaam weer van maximaal de eerste 40 tekens. Geeft voor Model
zwart-wit LCD een bestandsnaam weer van maximaal de eerste 20 tekens.
● Het aantal tekens hierboven is exclusief de tekens in bestandsextensies, zoals '.jpg'.
<Instellingen geheugenmedia>
Schakel de functies van een USB-geheugenapparaat in of uit.
<Gebruik afdrukfunctie>
Geef aan of gegevens mogen worden afgedrukt die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat is
aangesloten op het apparaat. Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)
LBP654Cx
<Uit>
<Aan>
LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
<Uit>
<Aan>
415
Overzicht van menuopties
<Beveiligde afdruk>
258A-05W
Geef op of Beveiligde afdruk is in- of uitgeschakeld ( Documenten beveiligd
afdrukken(P. 175) ). Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Beveiligde afdruk gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Printeropdrachten beperken>
<Uit>
<Aan>
<Wistijd beveiligde afdruk>
10 tot en met 30
tot en met 240 (min.)
416
Overzicht van menuopties
<Beheerinstellingen>
258A-05X
Item
Beschrijving
<Gebruikersbeheer>(P. 418)
U kunt instellingen configureren om gebruikers van het apparaat te beheren.
<Apparaatbeheer>(P. 419)
U kunt informatie beheren over de hardware en bewerkingen, maar ook
verschillende vereiste data voor het gebruik van de apparaatfuncties.
<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/
update firmware>(P. 422)
<Gegevensbeheer>(P. 424)
U kunt de instellingen configureren voor de externe UI en beschikbare
software voor het apparaat.
U kunt instellingen configureren om gegevens te benutten zoals apparaatinstelgegevens, of gegevensinitialisatie realiseren.
<Beveiligingsinstellingen>(P. 426)
U kunt instellingen configureren voor de gebruikers-authenticatiefunctie,
wachtwoord, en codering.
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
Herstelt alle data inclusief logboeken en instelwaarden voor hun
standaardinstellingen. Alle gegevens/instellingen initialiseren(P. 294)
417
Overzicht van menuopties
<Gebruikersbeheer>
258A-05Y
Alle instellingen voor het gebruikersbeheer van het apparaat verschijnen in een lijst met korte toelichting.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>(P. 418)
<Afdelings-ID beheer>(P. 418)
<Instellingen Systeembeheerderinformatie>
Geef de id of pincode uitsluitend in voor beheerders die toegangsmachtigingen hebben voor <Netwerk> en
<Beheerinstellingen>. Id is <Systeembeheerder-ID> en pincode is <Pincode systeembeheerder>. U kunt ook de naam
van een beheerder registreren. De systeembeheerders-ID en pincode instellen(P. 225)
<Systeembeheerder-ID en pincode>
Typ de id en pincode voor de systeembeheerder in.
<Systeembeheerder-ID>
<Pincode systeembeheerder>
<Naam systeembeheerder>
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de beheerder.
<Afdelings-ID beheer>
Kies deze optie om in te stellen of u Afdelings-ID beheer wilt gebruiken, een functie waarmee u id's kunt gebruiken als
gebruikersaccounts om toegangsbevoegdheden op te geven en informatie te registreren over het gebruik van de
machine. Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Beheerinstellingen>
<Gebruikersbeheer>
of <Aan>
418
<Afdelings-ID beheer>
Selecteer <Uit>
Overzicht van menuopties
<Apparaatbeheer>
258A-060
Alle instellingen voor het beheer van het informatie voor de hardware en bewerkingen, maar ook over beheer van
vereiste gegevens bij gebruik van apparaatfuncties verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Instellingen Apparaatinformatie>(P. 419)
<Selecteer land/regio>(P. 419)
<Weergave opdrachtlog>(P. 420)
<Gebruik NFC>(P. 420)
<Informatie over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)>(P. 420)
<Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
● Opties die zijn gemarkeerd met '*2' kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar, of hebben afwijkende
standaardinstellingen per land of regio.
● Instellingen gemarkeerd met "*3" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u
gebruikt, opties, of andere instel-items
<Instellingen Apparaatinformatie>
Typ alfanumerieke tekens voor de naam en de installatielocatie om de machine te identificeren.
<Apparaatnaam>
<Locatie>
<Menu> <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Instellingen
Apparaatinformatie> Selecteer <Apparaatnaam> of <Locatie> Voer de naam of locatie van het
apparaat in (
Tekst invoeren(P. 119) )
<Toepassen>
<Selecteer land/regio> *1 *2
Geef het land of de regio op waarin de machine wordt gebruikt. De standaardinstelling kan verschillen, aangezien
deze wordt bepaald op het moment dat de machine de eerste keer wordt ingeschakeld.
<Oostenrijk (AT)>
<Wit-Rusland (BY)>
<België (BE)>
<Tsjechië (CZ)>
<Denemarken (DK)>
<Egypte (EG)>
<Nederland (NL)>
<Noorwegen (NO)>
<Polen (PL)>
<Portugal (PT)>
<Rusland (RU)>
<Saudi-Arabië (SA)>
419
Overzicht van menuopties
<Finland (FI)>
<Frankrijk (FR)>
<Duitsland (DE)>
<Griekenland (GR)>
<Hongarije (HU)>
<Ierland (IE)>
<Italië (IT)>
<Jordanië (JO)>
<Luxemburg (LU)>
<Menu>
<Slovenië (SI)>
<Zuid-Afrika (ZA)>
<Spanje (ES)>
<Zweden (SE)>
<Zwitserland (CH)>
<Oekraïne (UA)>
<Groot-Brittannië (GB)>
<Overige>
<Beheerinstellingen>
<Apparaatbeheer>
<Selecteer land/regio>
Selecteer een
land of regio
<Weergave opdrachtlog>
Geef op of de afdruklogs op de display van het apparaat moeten verschijnen.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer>
<Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
<Weergave opdrachtlog>
Selecteer
<Gebruik NFC> *3
Selecteer of u wilt toestaan dat afdrukken wordt uitgevoerd wanneer met een mobiel toestel dat geschikt is voor NFC
het NFC-merkteken op het bedieningspaneel wordt aangeraakt.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Beheerinstellingen>
Start het apparaat opnieuw op
<Apparaatbeheer>
<Gebruik NFC>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<Informatie over verbruiksartikelen weergeven (RUI/Toner Status)>
Geef aan of u een knop aan de UI op afstand of aan Toner Status wilt toevoegen, waarmee de website voor het kopen
van tonercartridges kan worden weergegeven. U kunt ook opgeven of u Toner Status wilt gebruiken.
<Kn. Verbr.art. kopen tonen(RUI)>/<Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)>
420
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
<Instellingen Toner Status>
<Uit>
<Aan>
<Knop Verbr.art. kopen tonen>
<Uit>
<Aan>
<Menu>
<Beheerinstellingen>
weergeven (RUI/Toner Status)>
<Apparaatbeheer>
<Informatie over verbruiksartikelen
Geef de instellingen op
<Kn. Verbr.art. kopen tonen(RUI)>/<Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)>
Selecteer <Uit> en voorkom dat een knop wordt weergegeven in de externe UI waarmee tonercartridges
kunnen worden gekocht.
<Instellingen Toner Status>
Wilt u Tonerstatus niet gebruiken, selecteer dan <Uit>. Wilt u voorkomen dat door middel van een knop, die
wordt weergegeven in Tonerstatus, tonercartridges kunnen worden gekocht, selecteer dan <Aan> en
vervolgens <Uit>.
<Melden om papierinst. te controleren>
Geef op of u een melding wilt weergeven die u vraagt de papierinstellingen te controleren wanneer u de papierlade in
het apparaat plaatst.
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Melden om papierins. te contr.>
Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
421
Overzicht van menuopties
<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update
firmware>
258A-061
Alle instellingen voor de software en het systeemopties voor het apparaat, maar ook over Licentie registreren
verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Licentie registreren>(P. 422)
<Instellingen externe UI>(P. 422)
<Update firmware>(P. 423)
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
● Instellingen gemarkeerd met "*2" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u
gebruikt, opties, of andere instel-items.
<Licentie registreren> *1 *2
Voer de licentiesleutel in voor een systeemoptie die op het apparaat kan worden gebruikt.
Licentieregistratie(P. 544)
<Instellingen externe UI> *1
Configureer instellingen voor het gebruiken van UI op afstand. Met UI op afstand kunt u de instellingen van het
apparaat configureren vanaf een webbrowser.
<Externe UI>/<Externe UI gebruiken>
Selecteer of u de externe UI wilt gebruiken ( De UI op afstand uitschakelen(P. 274) ). Bij een externe UI kunt
u ook opgeven of communicatie met TLS versleuteling wordt gebruikt ( De sleutel en certificaat voor TLS
configureren(P. 247) ).
Model aanraakscherm
<Externe UI gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik TLS>
<Uit>
<Aan>
Model zwart-wit LCD
<Uit>
<Aan>
<Gebruik TLS>
422
Overzicht van menuopties
<Uit>
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Beheerinstellingen> <Licentie/overig> <Instellingen externe UI> <Externe UI>
Selecteer <Aan> in <Externe UI gebruiken> Selecteer <Uit> of <Aan> in <Gebruik
TLS> <Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Beheerinstellingen> <Instellingen externe UI/update firmware> <Instellingen
externe UI> <Externe UI gebruiken> <Aan> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat
opnieuw op
<Toegang beperken>/<Beveiligingsinst. toegang via externe UI>
Geef op dat een pincode moet worden ingevoerd voor toegang tot de UI op afstand. Stel een pincode in van
maximaal 7 cijfers. Alle gebruikers gebruiken een gemeenschappelijke pincode. Een pincode instellen voor
UI op afstand(P. 233)
<Uit>
<Aan>
<Toegangspincode externe UI>
<Menu> <Beheerinstellingen> <Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware>
<Instellingen externe UI> <Toegang beperken>/<Beveiligingsinst. toegang via externe
UI> <Aan> Voer een pincode in <Toepassen> Voer de pincode in (bevestigen)
<Toepassen>
<Update firmware> *1
Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt
installeren. De Firmware updaten(P. 290)
<Via pc>
<Via internet>
<Versie-informatie>
423
Overzicht van menuopties
<Gegevensbeheer>
258A-062
De instellingen voor het benutten van de apparaatinstellingen en voor gegevensinitialisatie verschijnen in een lijst met
korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Importeren/exporteren>(P. 424)
<Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<Product Extended Survey Program inschak.>(P. 425)
<Sleutel en certificaat initialiseren>(P. 425)
<Menu initialiseren>(P. 425)
Sterretjes (*)
● Instellingen die zijn gemarkeerd met "*" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
<Importeren/exporteren> *
U kunt ook verschillende instellingen van het apparaat met behulp van een USB-geheugenapparaat importeren en
exporteren.
<Importeren>
<Exporteren>
Importeren
<Menu> <Beheerinstellingen> <Gegevensbeheer> <Importeren/exporteren>
<Importeren> <Ja> Voer het wachtwoord in <Toepassen>
Exporteren
<Menu> <Beheerinstellingen> <Gegevensbeheer> <Importeren/exporteren>
<Exporteren> Voer het wachtwoord in <Toepassen> Voer het wachtwoord in (bevestigen)
<Toepassen>
Wanneer het importeren plaatsvindt
● Het apparaat start automatisch opnieuw op wanneer de importprocedure is beëindigd.
424
Overzicht van menuopties
<Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<Product Extended Survey Program
inschak.>
Hiermee kunt u Product Extended Survey Program in- of uitschakelen (een programma voor het verzamelen van
gebruiksgegevens van de machine).
<Uit>
<Aan>
<Menu> <Beheerinstellingen> <Gegevensbeheer> <Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/
<Product Extended Survey Program inschak.> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat
opnieuw op
<Sleutel en certificaat initialiseren> *
Selecteer deze optie om de standaardinstellingen te herstellen voor [Instellingen sleutel en certificaat] en [Instellingen
CA-certificaat]. Sleutel en certificaat initialiseren(P. 293)
<Menu initialiseren> *
Selecteer deze optie om voor de onderstaande instellingen de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen
in één keer herstellen of alleen bepaalde instellingen. Menu Initialiseren(P. 293)
<Voorkeuren>
<Aanpassing/onderhoud>
<Functie-instellingen>
<Beheerinstellingen>
<Alles initialiseren>
425
Overzicht van menuopties
<Beveiligingsinstellingen>
258A-063
Alle instellingen voor de authenticatiefunctie en versleuteling verschijnen in een lijst met korte toelichting.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
<Instellingen authenticatie/wachtwoord>(P. 426)
<Encryptie-instellingen>(P. 426)
<Instellingen authenticatie/wachtwoord>
U kunt de beveiliging van de authenticatiefunctie versterken.
<Instellingen authenticatiefunctie>
Configureer de beveiligingsfuncties voor de gebruikersauthenticatie.
<Blokkering>
Geef op of een gebruiker die slaagde voor de gebruikersauthenticatie, tijdelijk moet worden verhinderd op
het apparaat in te loggen (vergrendeling). Als <Aan> is geselecteerd, geef dan op hoe veel mislukte pogingen
zijn toegestaan voordat de vergrendeling wordt ingeschakeld, en ook de tijd totdat de gebruiker weer kan
inloggen.
<Blokkering inschakelen>
<Uit>
<Aan>
<Blokkeringsdrempel>
1
tot en met 10 (maal)
<Blokkeringsperiode>
1
tot en met 60 (min.)
<Menu> <Beheerinstellingen> <Beveiligingsinstellingen> <Instellingen authenticatie/
wachtwoord> <Instellingen authenticatiefunctie> <Blokkering> Selecteer <Aan> in
<Blokkering inschakelen> Geef alle instel-items op <Toepassen> Start het apparaat opnieuw
op
● Deze optie wordt niet toegepast voor inloggen met het afdelings-ID.
<Encryptie-instellingen>
Configureer een instelling voor het uitschakelen van een zwakke versleuteling of de sleutel en certificatie met gebruik
van een zwakke versleuteling.
<Gebr. zwakke encr. verbieden>/<Gebruik van zwakke encryptie verbieden>
<Uit>
<Aan>
<Zwakke encr. sleutel/cert verb>/<Sleutel/cert. met zwakke encr. verbieden>
<Uit>
426
Overzicht van menuopties
<Aan>
Model aanraakscherm
<Menu> <Beheerinstellingen> <Beveiligingsinstellingen> <Encryptie-instellingen>
Selecteer <Aan> in <Gebr. zwakke encr. verbieden> Selecteer <Uit> of <Aan> in <Zwakke encr.
sleutel/cert verb> <Toepassen> Start het apparaat opnieuw op
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Beheerinstellingen> <Beveiligingsinstellingen> <Encryptieinstellingen> <Gebruik van zwakke encryptie verbieden> <Aan> <Sleutel/cert. met zwakke
encr. verbieden> Selecteer <Uit> of <Aan> Start het apparaat opnieuw op
427
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud ......................................................................................................................................................... 429
Standaardreiniging ........................................................................................................................................... 431
De buitenzijde reinigen ................................................................................................................................ 432
De fixeereenheid reinigen ............................................................................................................................ 433
De transportriem (ITB) schoonmaken ........................................................................................................... 435
De tonercassette vervangen ............................................................................................................................ 436
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren .......................................................................... 441
De machine verplaatsen ................................................................................................................................... 442
Beeldkwaliteit aanpassen ................................................................................................................................. 444
Gradatie aanpassen ...................................................................................................................................... 445
Onjuiste afdrukkleuren corrigeren ............................................................................................................... 446
De afdrukpositie aanpassen ......................................................................................................................... 447
Aantal afdrukken weergeven ........................................................................................................................... 449
Rapporten en lijsten afdrukken ....................................................................................................................... 450
Verbruiksartikelen ............................................................................................................................................ 454
428
Onderhoud
Onderhoud
258A-064
In dit hoofdstuk wordt het onderhoud van het apparaat beschreven, inclusief het reinigen van het apparaat en het
instellen van de afdrukkwaliteit.
◼ Standaardreiniging
Standaardreiniging(P. 431)
◼ Verbruiksartikelen vervangen
De tonercassette vervangen(P. 436)
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)
Verbruiksartikelen(P. 454)
429
Onderhoud
◼ Het apparaat instellen en beheren
De machine verplaatsen(P. 442)
Beeldkwaliteit aanpassen(P. 444)
Aantal afdrukken weergeven(P. 449)
Rapporten en lijsten afdrukken(P. 450)
430
Onderhoud
Standaardreiniging
258A-065
Maak de machine regelmatig schoon om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt en om de machine veilig en
prettig te kunnen gebruiken.
Onderdelen die u moet reinigen
Behuizing van het apparaat en de ventilatieopeningen
De buitenzijde reinigen(P. 432)
Interne fixeermodule en transfer-band
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
De transportriem (ITB) schoonmaken(P. 435)
431
Onderhoud
De buitenzijde reinigen
258A-066
Wrijf de behuizing van het apparaat regelmatig schoon, vooral bij de ventilatieopeningen, om het apparaat in goede
conditie te houden.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.
2
Reinig de buitenkant van het apparaat en de ventilatieopeningen.
● Gebruik een zachte doek die heel iets is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel dat is verdund
met water.
● Zie voor de locatie van de ventilatieopeningen:
Voorzijde(P. 88) .
3
Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
4
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
432
Onderhoud
De fixeereenheid reinigen
258A-067
Als de fixeermodule verontreinigd is. Voer de onderstaande procedure uit om de fixeermodule te reinigen. U kunt de
fixeermodule niet reinigen als het apparaat documenten in de wachtrij heeft staan die nog moeten worden afgedrukt.
U hebt normaal papier van A4-of Letter-formaat nodig om de fixeermodule te reinigen. Leg het papier in de papierlade
of de multifunctionele lade en verricht dan de volgende procedure. Papier laden(P. 124)
LBP654Cx / LBP653Cdw(P. 433)
LBP613Cdw / LBP611Cn(P. 434)
● Voorafgaand aan het reinigen, moet u controleren of er nog voldoende toner in de tonercartridge zit.
resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)
De
LBP654Cx / LBP653Cdw
Het reinigen kan op twee manieren plaatsvinden. Criterium is de mate van vlekkerigheid van het papier. Om de
fixeereenheid te reinigen, realiseert u eerst <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>. Als dat
niet helpt, probeert u <Fixeereenheid reinigen>.
◼ Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)
● Get reinigen is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt
verricht.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
4
5
Het scherm Start(P. 107)
<Onderhoud>.
Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op
het scherm en selecteer <OK>.
Selecteer <Start>.
➠ Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op
terug te keren naar het scherm Start.
433
om
Onderhoud
● Als <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)> is voltooid, wordt een leeg vel
papier afgegeven. Als het symptoom aanwezig blijft, verricht dan ook <Fixeereenheid reinigen>.
◼ Fixeereenheid reinigen
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <Fixeereenheid reinigen>.
4
Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op
5
Selecteer <Start>.
Het scherm Start(P. 107)
<Onderhoud>.
het scherm en selecteer <OK>.
➠ Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op
om
terug te keren naar het scherm Start.
● Als <Fixeereenheid reinigen> is voltooid, wordt een leeg vel papier met een afdrukpatroon afgegeven.
LBP613Cdw / LBP611Cn
◼ Fixeereenheid reinigen
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <Fixeereenheid reinigen>.
4
5
Het scherm Start(P. 107)
<Onderhoud>.
Controleer of het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op
het scherm en selecteer <OK>.
Selecteer <Start>.
➠ Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op
om
terug te keren naar het scherm Start.
● Als <Fixeereenheid reinigen> is voltooid, wordt een leeg vel papier met een afdrukpatroon afgegeven.
434
Onderhoud
De transportriem (ITB) schoonmaken
258A-068
Er kan zich vuil verzamelen op de transfer-band in de machine, met als gevolg dat de afdrukkwaliteit afneemt. Voer de
onderstaande procedure uit om de transfer-band te reinigen. U kunt de transfer-band niet reinigen als de wachtrij van
de machine documenten bevat die nog moeten worden afgedrukt.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <ITB reinigen>.
4
Selecteer <Start>.
Het scherm Start(P. 107)
<Onderhoud>.
➠ Het reinigen begint. Wanneer er een bericht verschijnt dat het reinigen is voltooid, drukt u op
terug te keren naar het scherm Start.
435
om
Onderhoud
De tonercassette vervangen
258A-069
Het apparaat geeft een melding weer wanneer er nog maar weinig toner in de tonercartridge zit. Let op: de
afdrukkwaliteit kan verslechteren, als u doorgaat met afdrukken zonder dit op te lossen. Op de display kunt u zien
hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit ( De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen
controleren(P. 441) ).
Er wordt een bericht weergegeven(P. 436)
Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn(P. 437)
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Er wordt een bericht weergegeven
Welk bericht wordt weergegeven, hangt af van hoeveel toner er nog over is. Het weergegeven bericht bepaalt of u een
vervangende tonercartridge gereed moet hebben ( Verbruiksartikelen(P. 454) ) of dat u de tonercartridge al moet
vervangen ( Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437) ).
● Waar "XXXX" wordt weergegeven in de onderstaande beschrijvingen, wordt hier de kleur van de
desbetreffende tonercartridge weergegeven in de actuele meldingen.
<Cartridge voorbereiden.>/<Bereid de XXXX cartridge voor.>
Dit bericht betekent dat de tonercartridge met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen. Zorg
dat u beschikt over een nieuwe tonercartridge. Vervang de tonercartridge als u dit bericht ziet net voordat u
een grote taak wilt gaan afdrukken.
Als dit bericht wordt weergegeven
● Als dit bericht verschijnt tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met het afdrukken van het origineel.
● Als dit bericht wordt weergegeven voor de zwarte tonercartridge wanneer het apparaat een I-fax
document, drukt het apparaat niet af zodat de fax niet onduidelijk wordt afgedrukt. Als u verder wilt
gaan met afdrukken wanneer de toner bijna op is, moet u <Door. m afdr. bij lege cart.> instellen op
<Aan>.
<Door. m afdr. bij lege cart.>(P. 404)
Opgeven wanneer dit bericht wordt weergegeven
● U kunt een waarde instellen als percentage van de hoeveelheid die over is in de tonercartridge en die
dit bericht op het scherm brengt. <Tijd vr cartr.voorber. tonen>/<Tijd voor melding
cartr.voorber. tonen>(P. 300)
436
Onderhoud
<Einde gebruiksduur cartridge>
Dit bericht, dat ook de kleur vermeldt van de desbetreffende tonercartridge(s), geeft aan dat een tonercartridge
zo goed als leeg is. Het is raadzaam de aangegeven tonercartridge(s) te vervangen. U kunt doorgaan met
afdrukken, maar de afdrukkwaliteit kan dan niet worden gegarandeerd.
<Stappen voor cartridgevervanging weergeven>/<Herstelstappen weergeven>
Kies deze optie om instructies weer te geven voor het vervangen van een tonercartridge.
<Doorgaan met afdrukken (kwaliteit niet gegarandeerd)>/<Doorgaan met afdr. (kwalit. niet gegar.)>
Kies deze optie om door te gaan met afdrukken, met de kans dat er een storing optreedt.
Als afdrukken van slechte kwaliteit zijn
Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaan vertonen, raakt één van uw tonercartridges leeg.
Vervang de bijna lege tonercartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven. Procedure voor het vervangen
van de tonercartridge(P. 437)
Er verschijnen strepen /
Het afdrukken is ongelijk
Vlekken en spetters
Vage afdruk
Ongelijke dichtheid
Er verschijnen witte
vlekken
Witruimte op het origineel is grijs op de afdruk
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge
Als u de tonercartridge vervangt, vindt u op het scherm eenvoudige instructies voor de vervangingsprocedure.
Raadpleeg deze, maar ook de volgende procedure.
1
Open de klep aan de voorzijde.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
437
Onderhoud
2
Trek de lade met de tonercartridges naar buiten.
3
Trek de bedoelde tonercartridge recht omhoog uit de houder.
4
Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
1
Trek de lip aan het verpakkingsmateriaal op een plat vlak.
2
Trek de tonercartridge eruit.
438
Onderhoud
5
Schud de tonercartridge 5 of 6 keer (zie onderstaande afbeelding) om de toner
binnenin de cartridge gelijkmatig te verdelen.
● Raak het drumoppervlak aan de onderzijde van de tonercassettelade niet aan.
6
Installeer de tonercartridge.
● Elke kleur tonercartridge heeft een eigen sleuf in de cartridgehouder, aangegeven met een kleurenlabel
(
). Plaats de tonercartridge in de juiste sleuf.
● Het ondervlak van de tonercartridge is onbeschermd. Zorg er daarom voor dat de tonercartridge niet
tegen het gleufframe botst als u hem in de gleuf plaatst.
7
Duw de cartridgehouder terug in de machine en sluit de klep aan de voorkant.
● Er wordt nu direct een automatische correctie uitgevoerd (
439
Snelle aanpassing(P. 445) ).
Onderhoud
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 454)
440
Onderhoud
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen
controleren
258A-06A
Met onderstaande procedure kunt u controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit. Het is vooral belangrijk
dat u controleert of u een nieuwe tonercartridge gereed moet hebben, voordat u met een grote afdruktaak begint.
<Statusmonitor> (
)
<Apparaatinformatie>/<Apparaatstatus>
<Cartridge-gegevens>/
<Cartridgeniveau>
Controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit
Hoeveelheid nog in de cartridge
Geeft weer hoeveel toner er nog in de tonercartridge zit. Andere interne onderdelen kunnen op of versleten
raken voordat de toner opraakt.
● De weergegeven hoeveelheid in een tonercartridge resterende toner kan uitsluitend als richtlijn worden
gezien en kan verschillen van de werkelijke hoeveelheid.
KOPPELINGEN
De tonercassette vervangen(P. 436)
Verbruiksartikelen(P. 454)
441
Onderhoud
De machine verplaatsen
258A-06C
Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen, om lichamelijk
letsel te voorkomen. Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat. Belangrijke
veiligheidsinstructies(P. 2)
1
Schakel het apparaat en de computer uit.
● Als u de machine uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd.
2
Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
● Of de kabels met "*" zijn aangesloten, hangt af van uw computeromgeving.
Stekker
Netsnoer
USB-toetsenbord*
USB-kabel*
LAN-kabel*
3
4
Verwijder de tonercartridges als u het apparaat over een grotere afstand gaat
transporteren. Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Trek de papierlade uit.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
5
Sluit alle geopende kleppen en multifunctionele invoer, en breng het apparaat naar
de nieuwe gebruikslocatie.
442
Onderhoud
● De machine is zwaar ( Hoofdeenheid(P. 528) ). Als u LBP654Cx / LBP653Cdw gebruikt, verplaats de
machine dan altijd met twee of meer mensen.
● Til het apparaat op met behulp van de handgrepen. Als u de optionele cassette feeding module gebruikt, laat
deze dan op de vloer liggen en verplaats de toevoer nadat u het apparaat hebt verplaatst.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
6
Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.
● Zie 'Aan de slag' voor informatie over het installeren van het apparaat nadat u dit hebt verplaatst.
Handleidingen en hun inhoud(P. 546)
443
Onderhoud
Beeldkwaliteit aanpassen
258A-06E
Als de afdrukresultaten te wensen overlaten, zoals een lage beeldkwaliteit, slechte reproduceerbaarheid of onjuiste
afdrukkleuren, probeert u de onderstaande correcties.
◼ Autom. gradatie-aanp.
Als de dichtheid of helderheid van kleuren verschilt in afdrukken en originelen, voert u de optie <Autom. gradatieaanp.> uit om de kleuren nauwkeuriger te reproduceren. Gradatie aanpassen(P. 445)
◼ Correctie onjuiste afdrukkleur
Als de kleuren in afdrukken vaag worden, voert u de optie <Correctie onjuiste afdrukkleur> uit. Dit probleem kan het
gevolg zijn van onjuiste kleuren. Onjuiste afdrukkleuren corrigeren(P. 446)
◼ Afdrukpos. aanpassen
U kunt de afdrukpositie aanpassen als de afgedrukte afbeelding scheef is of een gedeelte van de afbeelding buiten het
De afdrukpositie aanpassen(P. 447)
afdrukbereik ligt.
444
Onderhoud
Gradatie aanpassen
258A-06F
Gradatie verwijst naar de overgang van donker naar licht van de tinten van een kleur. Hoe meer tinten in de gradaties
van kleuren die worden afgedrukt, des te natuurlijker de afdrukken. Als de reproduceerbaarheid van kleuren slecht is
en de dichtheid en helderheid van afdrukken duidelijk afwijken van de originelen, kunt u een automatische aanpassing
of correctie uitvoeren.
● Aanpassingen vinden misschien niet effectief plaats als er niet genoeg toner in de tonercartridge zit.
Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges aanwezig is. Als er niet veel meer inzit, adviseren we u
De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren(P. 441)
tonercartridge te vervangen.
Snelle aanpassing
U kunt de gradatie makkelijk aanpassen. Dit type aanpassing kan automatisch worden uitgevoerd na het vervangen
van een tonercartridge.
● Snelle aanpassing is niet beschikbaar tijdens het afdrukken.
● U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt
<Instellingen automatische correctie>(P. 336)
ingeschakeld.
● U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie iedere dag op een opgegeven tijdstip automatisch wordt
uitgevoerd. <Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>(P. 308)
1
2
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
gradatie-aanp.>.
3
Selecteer <Snelle aanpassing>.
4
Selecteer <Start>.
Het scherm Start(P. 107)
<Beeldkwaliteit aanpassen>
➠ De aanpassing start.
445
<Autom.
Onderhoud
Onjuiste afdrukkleuren corrigeren
258A-06H
Er kan sprake zijn van onjuiste afdrukkleuren als de positie van kleuren verschuiven wanneer voor het afdrukken van
één afbeelding meerdere tonercartridges nodig zijn. Het gevolg is dat afdrukken er vaag uit kunnen zien. Voer de
volgende procedure uit om onjuiste afdrukkleuren te corrigeren. Dit type aanpassing wordt soms automatisch
uitgevoerd, bijvoorbeeld als er een tonercartridge is vervangen.
● U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt
<Instellingen automatische correctie>(P. 336)
ingeschakeld.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <Correctie onjuiste afdrukkleur>.
4
Selecteer <Start>.
Het scherm Start(P. 107)
<Beeldkwaliteit aanpassen>.
➠ De aanpassing start.
446
Onderhoud
De afdrukpositie aanpassen
258A-06J
Als het document excentrisch of buiten het afdrukbereik wordt afgedrukt, moet u de afdrukpositie aanpassen. U kunt
de afdrukpositie voor iedere papierbron aanpassen: in het bereik -5,0 tot +5,0 mm in stappen van 0,1 mm.
De aan te passen richting en afstand controleren
Als u de afdrukpositie aanpast, geef dan de richting op met '+' en '-' en de afstand met behulp van 'mm'. Voor
<Verticaal aanpassen (voorkant)>/<Vert. aanp. (achterk.)> geeft u een waarde met een '+' teken op om de
afdrukpositie in de boven-naar-beneden richting te verschuiven. Voor <Hor. aanp. (voork.)>/<Hor. aanp.
(achterk.)> geeft u een waarde met een '+' teken op om de afdrukpositie in de links-naar-rechts richting te
verschuiven. Om in tegenovergestelde richting te verschuiven, geeft u een waarde met een '-' teken op.
<Verticaal aanpassen (voorkant)>/<Vert. aanp. (achterk.)>
<Hor. aanp. (voork.)>/<Hor. aanp. (achterk.)>
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>
3
Selecteer <Afdrukpositie aanpassen>.
4
Selecteer de papierbron.
5
Selecteer de combinatie van instellingsrichting en afdrukzijde.
Het scherm Start(P. 107)
<Beeldkwaliteit aanpassen>.
447
Onderhoud
6
Stel een aanpassingswaarde in.
7
Druk op <Toepassen> (
).
De afdrukpositie aanpassen voor alle afdruktaken
● U kunt <Functie-instellingen> in het instellingenmenu van het bedieningspaneel gebruiken om de
afdrukposities voor alle afdruktaken aan te passen, ongeacht de papierbron. U kunt de afdrukpositie in
stappen van 0,5 mm instellen in het bereik -50,0 mm tot +50,0 mm. <Korte zijde verschuiven/Lange zijde
verschuiven>(P. 367)
448
Onderhoud
Aantal afdrukken weergeven
258A-06K
U kunt afzonderlijke totalen opvragen voor het aantal kleurenpagina's dat is afgedrukt en het aantal pagina's in zwartwit. Het aantal afdrukken omvat afdrukken uit geheugenmedia en de lijst, maar ook afdrukken van gegevens vanaf
computers.
Model aanraakscherm
<Contr. tellerstand>
Controleer het aantal afgedrukte pagina's
<113: Totaal (Zwart-wit/klein)>
Toont het totaalaantal pagina's dat in zwart-wit is afgedrukt.
<123: Totaal (Full-colour + Eén kleur/klein)>
Toont het totaalaantal pagina's dat in kleur is afgedrukt.
● <Met <Controleservice> kunt u communicatie inschakelen met een externe bewakingsserver. Dit item
maakt het mogelijk dat informatie over het apparaat regelmatig naar de externe bewakingsserver
wordt verzonden die met het apparaat is verbonden.
● Met <App.config. contr.> kunt u de optionele eenheden controleren die in het apparaat zijn
geïnstalleerd.
Model zwart-wit LCD
<Apparaatstatus>
<Controleer tellerstand>
Controleren hoeveel pagina's er zijn afgedrukt
<113: Totaal (Zwart-wit/klein)>
Toont het totaalaantal pagina's dat in zwart-wit is afgedrukt.
<123: Totaal (Full-colour + Eén kleur/klein)>
Toont het totaalaantal pagina's dat in kleur is afgedrukt.
449
Het item dat u wilt controleren, selecteren
Onderhoud
Rapporten en lijsten afdrukken
258A-06L
U kunt rapporten en lijsten afdrukken om informatie te controleren zoals het totale afdrukvolume voor alle <AfdelingsID> en apparaatinstellingen.
Een rapport afdrukken van het totaale afdrukvolume per afdelings-ID(P. 450)
Instellijsten afdrukken(P. 450)
Rapporten en lijsten afdrukken over de verbruikstatus van het apparaat(P. 451)
Een rapport afdrukken van het totaale afdrukvolume per afdelings-ID
Afdelings-ID-beheerrapport
Wanneer Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, kunt u voor elke <Afdelings-ID> het totale aantal afdrukken
controleren door een Afdelings-ID-beheerrapport af te drukken. Als u weet welke aantallen er worden
afgedrukt, kunt u de voorraad papier en tonercartridges beter beheren.
Model aanraakscherm
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> <Afdelings-ID-beheerrapport> Controleer of
het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer
<Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <Afdelings-ID-beheerrapport> Controleer
dat papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is
geplaatst
<Ja>
Instellijsten afdrukken
U kunt informatie en instellingen die in het apparaat zijn geregistreerd, afdrukken als een lijst.
Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst systeembeheer
U kunt de lijst met instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 296) ) en de inhoud die op het apparaat is
opgeslagen controleren door een lijst met gebruikersgegevens of een gegevenslijst voor de systeembeheerder
af te drukken. Beide lijsten vermelden de firmwareversie, en het formaat en type papier dat op het apparaat is
geregistreerd.
Model aanraakscherm
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> Selecteer <Lijst met gebruikersgegevens> of
<Gegevenslijst systeembeheerder> Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het
scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst, en selecteer <Start>
450
Onderhoud
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> Selecteer <Lijst met gebruikersgegevens> of
<Gegevenslijst systeembeheerder> Controleer dat papier van het formaat en soort dat op het
scherm wordt weergegeven, in het
<Ja>
● De gebruikersdatalijst omvat bepaalde instellingen (zoals Netwerkinstellingen en Beheerinstellingen)
niet. Als u alle instellingen wilt controleren, drukt u de lijst met systeembeheerdersdata af.
IPSec-beleidslijst
U kunt controleren welke beleidsinstellingen en IPSec-instellingen zijn geregistreerd op de machine door het
rapport IPSec-beleidslijst af te drukken.
Model aanraakscherm
<Menu>
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<IPSec-beleidslijst>
Controleer of het papier
dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <IPSec-beleidslijst> Controleer dat papier
van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<Ja>
Rapporten en lijsten afdrukken over de verbruikstatus van het apparaat
U kunt het statusrapport, het gebruikslogboek van tonercartridges, en de lijst van in de PCL- of PS- modus beschikbare
lettertypen afdrukken.
Eco-rapport
U kun een rapport met het maandelijkse afdruktotaal en het stroomverbruik controleren. Dit rapport omvat
handige tips voor het besparen op papier en stroomverbruik, op basis van de gebruiksstatus.
Model aanraakscherm
<Menu>
<Uitvoerrapport>
<Lijst afdrukken>
<Eco-rapport>
Controleer of het papier dat is
geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer <Start>
Model zwart-wit LCD
451
Onderhoud
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <Eco-rapport> Controleer dat papier van
het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<Ja>
Statusrapport verbruiksart.
Met een rapport kunt u de status controleren van de verbruiksartikelen die in het apparaat zijn geïnstalleerd.
Model aanraakscherm
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> <Statusrapport verbruiksart.> Controleer of
het papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer
<Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <Statusrapport verbruiksartikelen>
Controleer dat papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het
apparaat is geplaatst
<Ja>
PCL-lettertypelijst
Met een rapport kunt u de lijst met lettertypen controleren die beschikbaar zijn in de stand PCL.
Model aanraakscherm
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> <PCL-lettertypelijst> Controleer dat papier
van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst, en
selecteer <Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <PCL-lettertypelijst> Controleer dat papier
van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<Ja>
PS-lettertypelijst
Met een rapport kunt u de lijst met lettertypen controleren die beschikbaar zijn in de stand PS.
Model aanraakscherm
452
Onderhoud
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> <PS-lettertypelijst> Controleer dat papier van
het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst, en
selecteer <Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <PS-lettertypelijst> Controleer dat papier
van het formaat en soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<Ja>
Lograpport cartridge
U kunt de gebruikslogboeken van tonercartridges met een rapport controleren.
Model aanraakscherm
<Menu> <Uitvoerrapport> <Lijst afdrukken> <Lograpport cartridge> Controleer of het
papier dat is geladen overeenkomt met het formaat en het type op het scherm, en selecteer
<Start>
Model zwart-wit LCD
<Menu> <Afdrukrapporten> <Lijst afdrukken> <Lograpport cartridge> Controleer dat
papier van het formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is
geplaatst
<Ja>
453
Onderhoud
Verbruiksartikelen
258A-06R
Hier volgt een richtsnoer voor de geschatte levensduur van de verbruiksartikelen die in
dit apparaat worden gebruikt. Schaf verbruiksartikelen aan bij uw plaatselijke, erkende
Canon-dealer. Neem voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid in acht
wanneer u verbruiksartikelen opslaat en hanteert. Voor een optimale printkwaliteit
worden originele toner, tonercartridges en onderdelen van Canon aanbevolen.
● Voor het omgaan met en het opslaan van verbruiksartikelen moet u de voorzorgsmaatregelen naleven die in
'Aan de slag' voor dit product zijn gegeven.
● Afhankelijk van de installatieomgeving, het papierformaat of het type origineel moet u verbruiksartikelen
misschien eerder dan aangegeven vervangen.
● Als u een periode voor automatisch uitschakelen opgeeft die korter is dan de standaardinstelling (4 uur),
bestaat de kans dat u een tonercartridge eerder dan aangegeven moet vervangen.
◼ Tonercartridges
Meegeleverde tonercartridges
De gemiddelde capaciteit* van de bij het apparaat geleverde tonercartridges wordt getoond in de
onderstaande tabel.
*
De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de standaard 'ISO/IEC 19798' (de wereldwijde standaard die door de ISO
(International Organization for Standardization) is uitgegeven met betrekking tot de methode voor het bepalen van het
verbruik van tonercartridges voor monochromatische elektrofotografische printers en multifunctionele apparaten die
printeronderdelen bevatten) bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de standaardinstelling voor afdrukdichtheid.
LBP654Cx / LBP653Cdw
● Zwart: 1.100 vel
● Y (geel), M (magenta) en C (cyaan): 1.200 vel
LBP613Cdw / LBP611Cn
● Zwart: 1.400 vel
● Y (geel), M (magenta) en C (cyaan): 690 vel
Vervangende tonercartridges
Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon aanbevolen.
LBP654Cx / LBP653Cdw
454
Onderhoud
Merkeigen Canon tonercartridge
Gemiddelde capaciteit van tonercartridge*
Canon Cartridge 046 Black (zwart)
2.200 vel
Canon Cartridge 046 Yellow (geel)
Canon Cartridge 046 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 046 Cyan (cyaan)
2.300 vel
Canon Cartridge 046 H Black (zwart)
6.300 vel
Canon Cartridge 046 H Yellow (geel)
Canon Cartridge 046 H Magenta (Magenta) 5.000 vel
Canon Cartridge 046 H Cyan (cyaan)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Merkeigen Canon tonercartridge
Gemiddelde capaciteit van tonercartridge*
Canon Cartridge 045 Black (zwart)
1.400 vel
Canon Cartridge 045 Yellow (geel)
Canon Cartridge 045 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 045 Cyan (cyaan)
1.300 vel
Canon Cartridge 045 H Black (zwart)
2.800 vel
Canon Cartridge 045 H Yellow (geel)
Canon Cartridge 045 H Magenta (Magenta) 2.200 vel
Canon Cartridge 045 H Cyan (cyaan)
Wees voorzichtig met namaaktonercartridges
● Wees erop bedacht dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of slechte machineprestaties. Canon is niet
verantwoordelijk voor defecten, ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een namaaktonercartridge.
Voor meer informatie gaat u naar canon.com/counterfeit.
● Zie
De tonercassette vervangen(P. 436) , wanneer u tonercartridges vervangt.
455
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..................................................................................................................................... 457
Veelvoorkomende problemen .......................................................................................................................... 459
Installatie-/instellingenproblemen ............................................................................................................... 460
Afdrukproblemen ......................................................................................................................................... 464
Als u niet goed kunt afdrukken ........................................................................................................................ 467
Het afdrukresultaat is niet goed ................................................................................................................... 469
Het papier krult om of is gekreukeld ............................................................................................................ 481
Papier is onjuist ingevoerd ........................................................................................................................... 484
Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode) .............................................. 485
Maatregelen bij ieder bericht ....................................................................................................................... 486
Maatregelen bij iedere foutcode .................................................................................................................. 500
Papierstoringen verhelpen ............................................................................................................................... 506
Papierstoringen in de hoofdeenheid ............................................................................................................ 508
Papierstoringen in de papierlade ................................................................................................................. 511
Als een probleem niet kan worden opgelost ................................................................................................... 516
456
Problemen oplossen
Problemen oplossen
258A-06S
Als er een probleem optreedt, raadpleegt u dit hoofdstuk om oplossingen te zoeken voordat u contact opneemt met
Canon.
◼ Veelvoorkomende problemen
Dit gedeelte beschrijft hoe u actie onderneemt als u vermoedt dat het apparaat niet goed werkt.
problemen(P. 459)
Veelvoorkomende
◼ Als u niet goed kunt afdrukken
Dit gedeelte beschrijft welke actie u moet ondernemen als het afdrukresultaat niet naar tevredenheid is, of het papier
gekreukeld of gekruld is. Als u niet goed kunt afdrukken(P. 467)
◼ Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)
Dit gedeelte beschrijft welke actie u moet ondernemen als een bericht of foutcode (drie cijfers) op het display
verschijnt. Er verschijnt een melding of een nummer dat begint met '#' (een foutcode)(P. 485)
◼ Papierstoringen verhelpen
Dit gedeelte beschrijft hoe u actie onderneemt bij een papierstoring.
457
Papierstoringen verhelpen(P. 506)
Problemen oplossen
◼ Als een probleem niet kan worden opgelost
Als een probleem blijft optreden, leest u
contactgegevens.
Als een probleem niet kan worden opgelost(P. 516) voor
458
Problemen oplossen
Veelvoorkomende problemen
258A-06U
Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van de machine, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u
contact met ons opneemt. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of
met de Canon-helpdesk.
Controleer de volgende punten
Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?
● Als het apparaat is ingeschakeld, maar niet reageert, zet het dan uit, controleer of het netsnoer goed is
aangesloten en zet het apparaat weer aan. Zie voor informatie over het aansluiten van het netsnoer: Aan de
slag. Handleidingen en hun inhoud(P. 546)
Zijn de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?
● Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten.
Onderdelen en de bijbehorende functies(P. 87)
Is de sluimermodus geactiveerd?
● Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te
besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren.
Als u de slaapstand wilt uitschakelen, drukt u op
.
Wordt er een bericht weergegeven op het scherm?
● Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven.
bericht(P. 486)
Als het probleem blijft optreden
Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
Afdrukproblemen(P. 464)
459
Maatregelen bij ieder
Problemen oplossen
Installatie-/instellingenproblemen
258A-06W
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 459) .
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding(P. 460)
Probleem met de USB-verbinding(P. 463)
Probleem met de printserver(P. 463)
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding
Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
● Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. De volgende combinaties
zijn wel mogelijk: USB-kabel en een draadloos LAN of een USB-kabel en een bekabeld LAN.
De externe UI wordt niet weergegeven.
● Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
HTTP-communicatie uitschakelen(P. 273)
De UI op afstand uitschakelen(P. 274)
● Als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN, controleert u of het pictogram Wi-Fi goed is
weergegeven op het Startscherm, en of het IP-adres juist is ingesteld. Start vervolgens de externe UI
opnieuw.
Het scherm Start(P. 107)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
● Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het
IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
● Gebruikt u een proxyserver? Voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de
adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van
de webbrowser.
● Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres
verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel
<IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
<IPv4-adresfilter> (P. 326)
<IPv6-adresfilter> (P. 326)
<MAC-adresfilter> (P. 327)
Er kan geen verbinding met het netwerk tot stand worden gebracht.
● Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
IP-adressen instellen(P. 40)
● Als u het apparaat op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of het apparaat correct is
geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN(P. 461)
460
Problemen oplossen
U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld.
Netwerkinstellingen
weergeven(P. 47)
U kunt niet afwisselend de verbindingsmethode bekabeld LAN en draadloos
LAN gebruiken.
● Hebt u op het bedieningspaneel van het apparaat ook gekozen voor Bekabeld LAN of Draadloos LAN? Dat is
noodzakelijk om het apparaat te laten overschakelen naar uw selectie.
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren(P. 25)
De SSID van de draadloze router die moet worden aangesloten, wordt niet
weergegeven in de lijst met toegangspunten.
● Controleer of de SSID juist is.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
● Als de SSID van de draadloze router verborgen is (met behulp van een stealth-modus*), stelt u de SSID zo in
dat deze zichtbaar is op de draadloze router.
* Een
modus die de automatische SSID-detectie van andere apparaten uitschakelt.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN(P. 461)
Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter
is aangesloten op het netwerk).
● Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten
niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de
instellingen juist zijn.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de
hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk
waarop het apparaat is aangesloten.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van
de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u
of de instellingen juist zijn.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN
Controleer de status van uw computer.
● Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
● Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed
aangesloten?
● Is de draadloze router ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande
items hebt gecontroleerd:
● Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het
netwerk.
461
Problemen oplossen
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
● Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router.
● Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router?
● Zijn er obstakels zoals muren tussen het apparaat en de draadloze router?
● Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven
uitzenden in de buurt van het apparaat?
Voer een van de volgende instellingen opnieuw uit.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
Wanneer u de verbinding handmatig moet instellen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voert u de vereiste informatie voor de
verbinding van de draadloze LAN handmatig in ( De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen
op te geven(P. 36) ).
● ELKE verbindingsweigering* wordt geactiveerd.
● De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
● De stealth-modus wordt geactiveerd.
* Een
functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden
aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.
Wanneer u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
● Het filteren van gegevenspakketten op MAC-adres is ingesteld.
● Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of
de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
462
Problemen oplossen
Probleem met de USB-verbinding
Kan niet communiceren.
● Wissel de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
● Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
Probleem met de printserver
U kunt de printserver om op aan te sluiten, niet vinden.
● Zijn de printserver en de computer op de juiste manier met elkaar verbonden?
● Draait de printserver?
● Hebt u de juiste gebruikersrechten om aan te sluiten op de printserver? Als u het niet zeker weet, neem dan
contact op met de beheerder van de server.
● Is [Netwerkdetectie] ingeschakeld?
[Netwerk zoeken] inschakelen(P. 553)
U kunt geen verbinding maken met een gedeelde printer.
● Verschijnt het apparaat op het netwerk tussen de printers van de printserver? Als het niet verschijnt, neem
dan contact op met de beheerder van netwerk of server.
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 554)
463
Problemen oplossen
Afdrukproblemen
258A-06X
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 459) .
Het afdrukresultaat is niet naar tevredenheid. Het papier is gekreukeld of
gekruld.
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 467)
U kunt niet afdrukken.
● Kunt u een Windows testpagina afdrukken? Als u een Windows testpagina kunt afdrukken, is er geen
probleem met het apparaat of het printerstuurprogramma. Controleer de afdrukinstellingen van uw
toepassing.
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 555)
Als de problemen blijven optreden, controleert u de onderdelen die bij uw werkomgeving passen.
Draadloos LAN verbinding
● Controleer de verbindingsstatus (signaalsterkte) van het draadloos LAN.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
● Als de verbinding slecht is, probeer dan het volgende.
- Verander het kanaal van uw draadloos LAN router. Als u meer dan één router hebt, stel de kanalen dan
zodanig in dat er minimaal vijf kanalen afzonderlijk zijn.
- Als u het draadloos zendvermogen van uw draadloos LAN router kunt veranderen, verhoog het dan.
● In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN, gebruiken de computer en dit apparaat
dan dezelfde router-SSID? In het geval ze verschillend zijn, realiseer dan de apparaatinstellingen voor de
draadloos LAN-verbinding.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 47)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 559)
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Als u verbindingsinstellingen realiseert voor draadloos LAN
● Als de draadloos LAN router selecteert u degene met de SSID waarop de computer is aangesloten.
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 557)
Printerpoorten configureren(P. 54)
● Wordt communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als IP-adressen onjuist zijn ingevoerd,
kunt u geen toegang krijgen tot het apparaat. In dat geval moet u met behulp van het bedieningspaneel
<IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
<IPv4-adresfilter> (P. 326)
<IPv6-adresfilter> (P. 326)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
464
Problemen oplossen
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
● Kunt u afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Bedraad LAN-verbinding
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort kan worden gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 557)
Printerpoorten configureren(P. 54)
● Is communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres
verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het
bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen(P. 237)
<IPv4-adresfilter> (P. 326)
<IPv6-adresfilter> (P. 326)
<MAC-adresfilter> (P. 327)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
● Kunt u afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
USB-verbinding
● Hebt u de juiste poort geselecteerd? Als er geen bruikbare poort is of u het niet zeker weet, installeer dan
het printerstuurprogramma opnieuw. Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, wordt de
juiste poort automatisch gemaakt.
De printerpoort controleren(P. 557)
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
● Is bidirectionele communicatie ingeschakeld? Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer
opnieuw.
Bidirectionele communicatie controleren(P. 558)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Sluit aan op een andere USB-poort van de computer.
● Kunt u afdrukken vanaf een USB-poort naar een andere computer? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf
andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Via printserver
● Kunt u afdrukken vanaf de printserver? Als u kunt afdrukken vanaf de printserver, controleer dan de
verbinding tussen de printserver en uw computer.
Probleem met de printserver(P. 463)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
Stuurprogramma´s installeren(P. 81)
● Kunt u afdrukken vanaf andere computers via de printserver? Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere
computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
● Drukt u af met de lpr-opdracht? Om continu PDF/gegevens af te drukken met behulp van de lpr-opdracht,
moet u afdruktaken één voor één afdrukken in intervallen volgens de instelling <Time-out>.
<Time-out>(P. 368)
● Is er een fout opgetreden? Controleer het takenlogboek.
Afdrukstatus en logboeken controleren(P. 171)
465
Problemen oplossen
Het afdrukken gaat langzaam. *
● Schakel Beveiligd afdrukken uit als u deze functie niet gebruikt.
De periode instellen waarna beveiligde documenten worden verwijderd(P. 176)
* Als
het geheugen bijna vol is, wordt de machine trager, net zoals bij een computer. Er is dus geen sprake van een
foutsituatie.
U kunt niet afdrukken met Google Cloudprinter.
Google Cloudprinter
gebruiken(P. 217)
Het duurt een tijd voordat het afdrukken start.
● Hebt u afgedrukt op smal papier? Nadat u hebt afgedrukt op smal papier, kan het apparaat afkoelen om de
afdrukkwaliteit te handhaven. Daarom kan het een tijdje duren voordat de volgende taak wordt afgedrukt.
Wacht tot het apparaat klaar is om af te drukken. Het afdrukken wordt uitgesteld tot de temperatuur in het
apparaat is gedaald.
466
Problemen oplossen
Als u niet goed kunt afdrukken
258A-06Y
Probeer de volgende oplossingen als het afdrukresultaat te wensen overlaat, of als het papier gekreukeld is of
omkrult. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canonhelpdesk.
◼ Problemen met de beeldkwaliteit
Vlekken aan de rand van
afdrukken(P. 469)
Vlekken en spetters(P. 472)
Er verschijnen strepen / het
afdrukken is ongelijk(P. 475)
Het afdrukresultaat is niet goed(P. 469)
Er verschijnen vlekken op
afdrukken(P. 470)
Afdrukken zijn vaag(P. 472)
Afdrukken worden licht
gekleurd(P. 476)
467
Lege gebieden bevatten
zogenaamde nabeelden(P. 471)
Een deel van de pagina wordt
niet afgedrukt(P. 474)
Er verschijnen witte
vlekken(P. 477)
Problemen oplossen
Er verschijnen vlekken(P. 478)
Achterzijde van het papier is
vlekkerig(P. 479)
◼ Problemen met het printpapier
Het papier kreukelt(P. 481)
Het papier krult(P. 482)
◼ Problemen met de papiertoevoer
Afdrukken zijn scheef(P. 484)
Het papier krult om of is gekreukeld(P. 481)
Papier is onjuist ingevoerd(P. 484)
Papier wordt niet ingevoerd of er worden twee of meer vellen tegelijk
ingevoerd(P. 484)
468
Problemen oplossen
Het afdrukresultaat is niet goed
258A-070
Als het apparaat van binnen vies is, kan dit gevolgen hebben voor het afdrukresultaat. Reinig het apparaat zorgvuldig.
Standaardreiniging(P. 431)
Vlekken aan de rand van afdrukken
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer de ondersteunde papiertypes en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het
formaat en type papier goed op.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges
van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen
buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot
genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
[Uit]
Verschijnen er vlekken op afdrukken als u continu afdrukt? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Dit fenomeen kan optreden als u constant taken afdrukt met veel afbeeldingen met halftonen*. Verander
de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen>. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare
reiniging plaatsvindt.
<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>(P. 342)
*
Halftonen voor tabelcellen, grafieken, achtergronden van presentatiematerialen, foto´s, enzovoort.
● Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.
● Als het symptoom niet verbetert nadat de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen> is veranderd,
verricht dan <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
469
Problemen oplossen
● Deze handeling is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt
verricht.
Er verschijnen vlekken op afdrukken
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Verschijnen er vlekken als u het apparaat gebruikt in een omgeving met lage
vochtigheid?
● Stel <Modus lage vochtigheid> in op <Aan>.
<Modus lage vochtigheid>(P. 341)
● Als u de instelling <Aan> kiest, kan de afdrukdichtheid lager of ongelijk zijn als het apparaat wordt
gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad.
Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en
sterk verandert?
● Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie
optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering
kan condens automatisch worden veranderd.
<Vochtverwijdering>(P. 350)
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te
behouden.
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>.
470
Problemen oplossen
Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Verschijnen er 'spookbeelden' op dezelfde pagina? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 1>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien
oplossen.
<Hot offset corrigeren 1>(P. 341)
● Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage
afdrukken.
Verschijnen er 'spookbeelden' als u continu afdrukt?
● Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 2>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien
oplossen.
<Hot offset corrigeren 2>(P. 342)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid ongelijk zijn.
471
Problemen oplossen
Vlekken en spetters
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Zijn de tonercartridges opgebruikt?
● Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Afdrukken zijn vaag
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Gebruikt u papier dat veel papierstof bevat? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het
probleem misschien opgelost als u <Besch. afb. door stof corrig.> instelt op <Aan>.
<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.>(P. 345)
472
Problemen oplossen
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Zijn de afdrukken onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridge vaag?
● Onmiddellijk nadat tonercartridges zijn vervangen door nieuwe, kunnen de afdrukken vaag zijn. In dat
geval kunt u het probleem mogelijk verhelpen door <Rdc. Vage afd. na verv. cart.> in te stellen op <Aan>.
<Rdc. Vage afd. na verv. cart.>/<Vage afdr. na vervanging cartr. vermind.>(P. 349)
● Als u instelt op <Aan>, wordt deze instelling van kracht nadat u de tonercartridges hebt vervangen.
● Onmiddellijk na het vervangen van de tonercartridges duurt het even voordat de toner gelijkmatig binnen
de cartridge wordt verdeeld.
Is de afdruk vaag of ongelijk in dichtheid, afhankelijk van het papiertype of
de omstandigheden van de omgeving? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Verander de instelling voor <Fixatieverbetering>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
<Fixatieverbetering>(P. 347)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.
Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Als u <Tonervlekken verminderen 2> selecteert voor <Modus 2>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
<Tonervlekken verminderen 2>(P. 348)
● Als u instelt op <Modus 2>, kunnen afdrukken gekruld zijn.
Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en
sterk verandert?
● Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie
optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering
kan condens automatisch worden veranderd.
<Vochtverwijdering>(P. 350)
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te
behouden.
473
Problemen oplossen
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>.
Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges
van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen
buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot
genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
[Uit]
Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?
● Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat ertoe leiden dat een gedeelte van het
document niet wordt afgedrukt.
Papier laden(P. 124)
Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en
sterk verandert?
● Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie
optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering
kan condens automatisch worden veranderd.
<Vochtverwijdering>(P. 350)
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te
behouden.
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>.
474
Problemen oplossen
Er verschijnen strepen / het afdrukken is ongelijk
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Is de afdruk vaag of ongelijk in dichtheid, afhankelijk van het papiertype of
de omstandigheden van de omgeving? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Verander de instelling voor <Fixatieverbetering>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
<Fixatieverbetering>(P. 347)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.
Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid?
● Verander de instelling voor <Modus hoge vochtigheid>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het
probleem kunnen oplossen.
<Modus hoge vochtigheid>(P. 341)
475
Problemen oplossen
● Als u instelt op <Aan>, en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de
afgedrukte afbeeldingen onscherp zijn.
Gebruikt u papier dat veel papierstof bevat? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het
probleem misschien opgelost als u <Besch. afb. door stof corrig.> instelt op <Aan>.
<Besch. afb. door stof corrig.>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.>(P. 345)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en
sterk verandert?
● Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie
optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering
kan condens automatisch worden veranderd.
<Vochtverwijdering>(P. 350)
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te
behouden.
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>.
Afdrukken worden licht gekleurd
Zijn de tonercartridges opgebruikt?
● Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Zijn witte gedeeltes licht gekleurd?
● Verander de instelling van <Mistpreventie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.
<Mistpreventie>(P. 346)
476
Problemen oplossen
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.
Er verschijnen witte vlekken
Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier laden(P. 124)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Is het tijd om de tonercartridge te vervangen?
● Materialen in de tonercartridge kunnen zijn verslechterd. Vervang de tonercartridge.
De tonercassette vervangen(P. 436)
Verschijnen er bij dubbelzijdig afdrukken witte plekken in de voorrand van
het papier? (LBP654Cx / LBP653Cdw)
● Als u dubbelzijdig afdrukt op dun papier, kunnen witte plekken optreden aan de achterzijde van het papier
in de voorrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door <Leegte op achterkant corr.> in te stellen
op <Aan>.
<Leegte op achterkant corr.>/<Leegte op achterkant corr. bij 2-zijdig>(P. 344)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.
477
Problemen oplossen
Verschijnen er witte plekken in de voorrand van het papier? (LBP613Cdw /
LBP611Cn)
● Als bij het afdrukken op dun papier de voorrand van het papier witte vlekken vertoont, kan <Leegte
corrigeren> instellen op <Aan> het probleem misschien oplossen.
<Leegte corrigeren>(P. 344)
● Als u instelt op <Aan>, kunnen afdrukken vaag zijn.
Is de afdruk misschien zodanig ongelijk dat de afdruk op een patroon van
waterdruppeltjes lijkt?
● Als u <Verklein.modus druppelpatroon> selecteert voor <Aan>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
<Verklein.modus druppelpatroon>/<Druppelpatroon voorkomen>(P. 345)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukkwaliteit veranderen.
Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en
sterk verandert?
● Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie
optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering
kan condens automatisch worden veranderd.
<Vochtverwijdering>(P. 350)
● Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden
'geproduceerd'.
● Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te
behouden.
● De instelling voor <Automatische uitschakeltijd> is niet beschikbaar als <Vochtverwijdering> is ingesteld
op <Aan>.
Er verschijnen vlekken
478
Problemen oplossen
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
● Als het probleem blijft optreden wanneer u de fixeereenheid reinigt, wordt het probleem misschien
opgelost door <Tonervlekken verminderen 1> in te stellen op <Aan>.
<Tonervlekken verminderen 1>/<Tonervlekken verminderen 1>(P. 347)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Achterzijde van het papier is vlekkerig
Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de
afdrukgegevens?
● Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.
Hebt u de fixeereenheid gereinigd?
● Reinig de fixeereenheid.
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
Verschijnen er vlekken op afdrukken als u continu afdrukt? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Dit fenomeen kan optreden als u constant taken afdrukt met veel afbeeldingen met halftonen*. Verander
de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen>. Hoe hoger niveau u opgeeft, hoe vaker de gangbare
reiniging plaatsvindt.
<Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>(P. 342)
*
Halftonen voor tabelcellen, grafieken, achtergronden van presentatiematerialen, foto´s, enzovoort.
● Als u een hoger niveau opgeeft, wordt de afdruksnelheid lager.
● Als het symptoom niet verbetert nadat de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen> is veranderd,
verricht dan <Fixeereenheid reinigen (vlekken op achterkant papier beperken)>.
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
479
Problemen oplossen
● Deze handeling is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt
verricht.
Verschijnen er vlekken tijdens dubbelzijdig afdrukken? (LBP613Cdw /
LBP611Cn)
● Als u dubbelzijdig afdrukt, kan de afbeelding onscherp zijn aan de achterzijde van het papier in de
achterrand. In dat geval kunt u het probleem oplossen door <Vage afbeelding corrigeren> op <Aan> te
zetten.
<Vage afbeelding corrigeren>/<Vage afbeelding op 2e zijde corrigeren>(P. 346)
● Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
480
Problemen oplossen
Het papier krult om of is gekreukeld
258A-071
Het papier kreukelt
Is het papier goed geplaatst?
● Als de stapel papier hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen of schuin in de lade ligt,
kunnen er kreukels of vouwen ontstaan.
Papier laden(P. 124)
Gebruikt u papier dat vochtig is geweest?
● Vervang de stapel door probleemloos papier.
Papier laden(P. 124)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Treedt dit op als u op normaal papier of op dun papier afdrukt? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Verander de instelling voor <Papierkreukelcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2>
dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
<Papierkreukelcorrectie>(P. 339)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
Treedt dit op als u op enveloppen of op dun papier afdrukt? (LBP613Cdw /
LBP611Cn)
● Verander de instelling van <Papierkreukelcorrectie>. <Modus 1> geldt voor enveloppen. <Modus 2> heeft
meer effect, en geldt voor enveloppen en dun papier. Probeer het eerst met <Modus 1>.
<Papierkreukelcorrectie>(P. 339)
481
Problemen oplossen
● Als <Modus 1> of <Modus 2> is opgegeven, kunnen afbeeldingen onscherp worden afgedrukt.
Het papier krult
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
● Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
<Papierkrulcorrectie>(P. 340)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
● Plaats het papier opnieuw de afdrukzijde te veranderen (voorkant / achterkant).
● In uitzonderlijke gevallen kan het symptoom erger worden, afhankelijk van het papier. Als dat het geval is,
verandert u de afdrukzijde naar de vorige zijde.
Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier laden(P. 124)
● Stel <Type papier> in op dunner papier. Bijvoorbeeld: Als de huidige instelling van het papiertype
<Normaal 1> is, verander die dan in <Normaal L>.
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Geschikt papier(P. 531)
● Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan
met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
<Papierkrulcorrectie>(P. 340)
● Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
482
Problemen oplossen
Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid? (LBP654Cx /
LBP653Cdw)
● Als u <Tonervlekken verminderen 2> selecteert voor <Modus 1>, wordt het probleem mogelijk opgelost.
<Tonervlekken verminderen 2>(P. 348)
● Als u instelt op <Modus 1>, kunnen afdrukken vaag zijn.
483
Problemen oplossen
Papier is onjuist ingevoerd
258A-072
Afdrukken zijn scheef
Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, zijn de afdrukken scheef.
Papier laden(P. 124)
Papier wordt niet ingevoerd of er worden twee of meer vellen tegelijk
ingevoerd
Is het papier goed geplaatst?
● Waaier de papierstapel goed uit, zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
● Controleer of het papier goed is geplaatst.
Papier laden(P. 124)
● Controleer of het aantal vellen papier dat is geladen, geschikt is en of het juiste papier wordt gebruikt.
Geschikt papier(P. 531)
Papier laden(P. 124)
● Controleer of er verschillende formaten en soorten papier door elkaar zijn geladen.
484
Problemen oplossen
Er verschijnt een melding of een nummer dat begint
met '#' (een foutcode)
258A-073
Als er een schermbericht op het apparaat verschijnt, of een nummer (foutcode) voorafgegaan door '#', raadpleegt u
de volgende gedeeltes voor een oplossing.
Maatregelen bij ieder bericht(P. 486)
Maatregelen bij iedere foutcode(P. 500)
485
Problemen oplossen
Maatregelen bij ieder bericht
258A-074
Er verschijnt een schermbericht als de bewerking mislukt vanwege een storing tijdens het afdrukken, of vanwege te
weinig geheugencapaciteit. In de volgende lijst worden deze foutberichten toegelicht.
Er wordt mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge gebruikt.
Hoeveelheid inkt in cartridge kan niet goed worden weergegeven.
De tonercartridge die u gebruikt, is misschien niet een origineel Canon-product.
● Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 454)
Zwart-witafdrukken zijn beperkt. Alleen kleurenafdrukken zijn
beschikbaar./Z-W afdrukken is beperkt. Alleen kleurenafdr. zijn beschikbaar.
Afdrukken in zwart-wit is uitgeschakeld in Afdelings-id beheer.
● Om in zwart-wit af te drukken, meldt u zich aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken in zwart-wit niet
is beperkt. Neem contact op met uw Beheerder voor de Afdelings-ID en pincode.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
Einde gebruiksduur zwarte cartr. bereikt.
De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Kan het certificaat van de authenticatieserver niet analyseren.
Het certificaat van de authenticatie-server kan ongeldig zijn, of het certificaat kan een formaat hebben
dat niet geschikt is voor de printer.
● Controleer het certificaat van de authenticatie-server.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Kan toegangspunt niet vinden.
Tijdens het automatisch instellen met WPS, is binnen de ingestelde periode geen draadloze router
gevonden.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 29)
De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus(P. 31)
486
Problemen oplossen
Er is handmatig een SSID of netwerksleutel van een draadloze router ingevoerd, maar de invoer is
onjuist.
● Controleer de SSID en de netwerksleutel en voer de juiste waarden nogmaals in.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
De draadloze router is niet gevonden als gevolg van onjuiste instellingen van het netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
● Als het probleem blijft optreden, controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Kan geen RX-gegevens afdrukken.
Ontvangen documenten kunnen vanwege een specifieke situatie niet worden afgedrukt.
● Controleer of één van de volgende situaties is opgetreden. Als er berichten inclusief oorzaken en
oplossingen op het scherm verschijnen, controleert u de inhoud.
Er staat een klep open.
Er is geen papier geplaatst.
Het papier is vastgelopen.
De tonercartidge is opgebruikt.
Er is een fout opgetreden.
Cart.comm.fout. Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartr. in gebruik.
Misschien is er een tonercartridge niet goed geïnstalleerd of werkt deze niet goed.
● Plaats de tonercartridge opnieuw. Als door het opnieuw plaatsen van de tonercartridge de fout niet
verdwijnt, werkt de tonercartridge misschien niet goed. Neem contact op met de winkel waar u de
tonercartridge hebt aangeschaft of vraag advies aan een Canon Customer Help Center.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
De tonercartridge die u gebruikt, is misschien niet een origineel Canon-product.
● Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 454)
Wijzig het authenticatiewachtwoord.
Het wachtwoord is niet meer geldig.
● Stel een nieuw wachtwoord in.
487
Problemen oplossen
Controleer de authenticatie-instellingen.
De verificatiemethode die is ingesteld op het apparaat komt niet overeen met de verificatiemethode die
is ingesteld op de RADIUS-server.
● Controleer dat op dit apparaat en op de RADIUS-server dezelfde authenticatiemethode is ingesteld, en stel
de juiste authenticatiemethode in.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Kleurenafdrukken zijn beperkt. Alleen zwart-witafdrukken zijn beschikbaar.
Afdrukken in kleur is uitgeschakeld in Afdelings-id beheer.
● Om in kleur af te drukken, meldt u zich aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken in kleur niet is
beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor de Afdelings-ID en pincode.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
Kan niet verbinden.
Verbinding in de Toegangspuntstand is niet gerealiseerd als gevolg van een fout.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer het opnieuw. Als u dan nog geen verbinding kunt maken, probeer
dan of het helpt het apparaat kort uit te schakelen.
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
Kan niet verbinden. Controleer de PSK-instellingen.
De netwerksleutel (PSK) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet
goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (PSK) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u de netwerksleutel hebt gecontroleerd, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
Kan niet verbinden. Het maximumaantal apparaten dat verbinding kan
maken met het toegangspunt is bereikt./Geen verbinding. Max. aantal app.
dat kan verbinden met toeg.pt is bereikt.
Het apparaat heeft geprobeerd verbinding te maken met een draadloze LAN-router waarop het
maximale aantal toestellen al was aangesloten.
488
Problemen oplossen
● Verminder het aantal toestellen (clients) dat op de draadloze LAN-router is aangesloten. Zie voor
informatie over het maximale aantal toestellen dat kan worden aangesloten, de instructiehandleiding van
de draadloze LAN-router of neem contact op met de fabrikant.
Kan geen verbinding maken met het draadloze LAN. Zet de hoofdschakelaar
UIT en AAN en configureer de instellingen opnieuw.
De verbinding is mislukt vanwege een fout tijdens het instellen van de draadloos LAN verbinding.
● Start de machine opnieuw op en geef de instellingen nogmaals op.
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
● Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de draadloze LAN-verbinding hebt gecontroleerd,
controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Kan niet verbinden via WPS. Wacht even en configureer de instellingen
opnieuw.
Tijdens het automatisch instellen met WPS is de verbinding door een fout mislukt.
● Wacht even en probeer het daarna opnieuw. Als het probleem blijft optreden, controleert u of de
draadloze router wel ondersteuning biedt voor WPS.
Als WPS wordt ondersteund:
Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
Als WPS niet wordt ondersteund:
Stel het apparaat in met behulp van een andere verbindingsmethode.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.
Binnen de vooraf vastgelegde tijdsduur kon geen mobiel apparaat worden waargenomen.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
Kan geen reiniging uitvoeren.
Er is papier vastgelopen tijdens het reinigen.
● Verwijder het vastgelopen papier, plaats het papier op de juiste manier en voer de reinigingsprocedure
nogmaals uit.
Papierstoringen verhelpen(P. 506)
De fixeereenheid reinigen(P. 433)
Er is nog onvoldoende toner beschikbaar voor het reinigen van de fixeereenheid.
489
Problemen oplossen
● Er wordt namelijk een hoeveelheid toner verbruikt tijdens het reinigen. Vervang de tonercartridge en voer
de reinigingsprocedure nogmaals uit.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Kan geen correctie uitvoeren.
Er is niet voldoende toner beschikbaar voor het uitvoeren van de correctie.
● Tijdens een correctieprocedure wordt een hoeveelheid toner gebruikt. Vervang de tonercartridge en voer
de correctieprocedure nogmaals uit.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
De transfer-band in de machine is vies.
● Voer de automatische reinigingsprocedure voor de transfer-band uit.
De transportriem (ITB) schoonmaken(P. 435)
Kan open systeem-authenticatie niet uitvoeren. Controleer de WEPinstellingen./Kan open systeem-auth. niet uitvoeren. Controleer WEP-inst.
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Open systeem>, maar die van een draadloze
router op “Gedeelde sleutel”.
● Maak opnieuw verbinding door de WEP-verificatiemethode handmatig te wijzigen in <Gedeelde sleutel>.
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
Het MAC-adres van het apparaat is geweigerd omdat het MAC-adresfilter is ingesteld op een draadloze
router.
● Stel de draadloze router zo in dat het MAC-adres van het apparaat en uw computer worden toegestaan.
Raadpleeg voor meer informatie over hoe u dat kunt instellen, de instructiehandleidingen van uw
netwerktoestellen of neem contact op met de fabrikant. Om het MAC-adres van het apparaat te
controleren, selecteert u <Menu>
<Voorkeuren>
<Netwerk>
<Instellingen draadloos LAN>
<Verbindingsinfo>.
Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN(P. 47)
Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEPinstellingen./Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren.
Controleer WEP-inst.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de
machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
490
Problemen oplossen
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op “Open systeem”.
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Einde gebruiksduur van cyaan cartr. bereikt.
De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Directe verbinding beëindigd.
Verbinding met het mobiele toestel werd onderbroken.
● Realiseer de directe verbinding opnieuw.
Direct verbinden (toegangspuntmodus)(P. 201)
Einde gebruiksduur cartridge/Einde gebr.duur cartr.
De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
● Selecteer een van de instellingen op het beeldscherm.
● Als u instructies wilt zien voor het vervangen van de cartridge, selecteert u <Stappen voor
cartridgevervanging weergeven>/<Herstelstappen weergeven> op het scherm.
● Als u <Doorgaan met afdrukken (kwaliteit niet gegarandeerd)>/<Doorgaan met afdr. (kwalit. niet
gegar.)> selecteert, kunt u doorgaan met afdrukken, maar kan er een storing optreden.
Authenticatiefout Google Cloudprinter
Cloud Print kon server-authenticatie niet uitvoeren, of kon geen informatie ophalen voor registratie.
● Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
<Instellingen Datum en tijd>(P. 304)
Communicatiefout Google Cloudprinter
Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.
491
Problemen oplossen
● Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
● Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een
firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
● Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het
apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
Een proxy instellen(P. 245)
Google Cloudpr. niet besch. Serverauth.fout
Cloud Print kon server-authenticatie niet uitvoeren, of kon geen informatie ophalen voor registratie.
● Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
<Instellingen Datum en tijd>(P. 304)
Google Cloudpr. niet besch. Servercomm.fout
Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.
● Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
● Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een
firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
● Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het
apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
Een proxy instellen(P. 245)
Onjuist aantal tekens/ongeldige tekens ingevoerd.
De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.
● Controleer de netwerksleutel (de WPA-/WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de
sleutel opnieuw in op het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw
netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
Plaats papier.
Er bevindt zich geen papier in de papierlade of de multifunctionele lade.
● Hier plaatst u het papier.
Papier laden(P. 124)
Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.
492
Problemen oplossen
● Laad het juiste papier voor het afdrukken van rapporten of lijsten, en realiseer instellingen voor
papierformaat en papiersoort.
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Geschikt papier(P. 531)
Er is geen papier geladen waarop ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt.
● Laad het juiste papier om het ontvangen document af te drukken, en realiseer instellingen voor
papierformaat en papiersoort.
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Geschikt papier(P. 531)
● Als u ontvangen documenten afdrukt op ander papier dan het formaat A4 of Letter, kunnen sommige delen
van de afbeelding mogelijk ontbreken of wordt de afbeelding opgesplitst en op verschillende vellen
afgedrukt.
Einde gebruiksduur magenta cart. bereikt.
De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
Geh. vol. Bekijk fout m. statusmonitortoets.
Het geheugen is vol geraakt met afdrukgegevens die door fouten niet kunnen worden afgedrukt.
● Annuleer het afdrukken van de documenten waarin fouten optraden, of druk de documenten af door
<Fout overslaan> te selecteren in het scherm Status afdrukopdracht.
Afdrukken annuleren(P. 168)
Geheugen vol. Beveil. afdrukopdr. verwerk.
Het geheugen is vol geraakt door beveiligde documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Druk de beveiligde documenten af die in het geheugen zijn opgeslagen.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
Geheugen vol (Beveiligde afdruk)
Het geheugen is vol geraakt door beveiligde documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Verwijder de beveiligde documenten die in het geheugen zijn opgeslagen.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
493
Problemen oplossen
Geheugen vol (Fout overslaan)
Het geheugen is vol geraakt met afdrukgegevens die door fouten niet kunnen worden afgedrukt.
● Annuleer het afdrukken van de documenten waarin fouten optraden, of druk de documenten af door
<Fout overslaan> te selecteren in het scherm Status afdrukopdracht.
Afdrukken annuleren(P. 168)
Geheugenmedium is beperkt.
De functie om bestanden af te drukken vanaf een USB-geheugentoestel is uitgeschakeld.
● Stel <Gebruik afdrukfunctie> in <Instellingen geheugenmedia> op <Aan>.
Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)
Geheugenmedia afdruk is beperkt.
De functie om bestanden af te drukken vanaf een USB-geheugentoestel is uitgeschakeld.
● Stel <Gebruik afdrukfunctie> in <Instellingen geheugenmedia> op <Aan>.
Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB(P. 271)
Geen papier
Er bevindt zich geen papier in de papierlade of de multifunctionele lade.
● Hier plaatst u het papier.
Papier laden(P. 124)
Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.
● Laad het juiste papier voor het afdrukken van rapporten of lijsten, en realiseer instellingen voor
papierformaat en papiersoort.
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Geschikt papier(P. 531)
Er is geen papier geladen waarop ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt.
● Laad het juiste papier om het ontvangen document af te drukken, en realiseer instellingen voor
papierformaat en papiersoort.
Papier laden(P. 124)
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
Geschikt papier(P. 531)
● Als u ontvangen documenten afdrukt op ander papier dan het formaat A4 of Letter, kunnen sommige delen
van de afbeelding mogelijk ontbreken of wordt de afbeelding opgesplitst en op verschillende vellen
afgedrukt.
494
Problemen oplossen
Geen antwoord van de bestemming.
Er kan een LAN-kabel zijn losgeraakt, of er kan iets mis zijn in een schakelaar.
● Controleer de status van de LAN-kabels en schakelaars.
Geen respons van de host./Geen respons van host.
Het apparaat is niet op de juiste manier verbonden met een netwerk.
● Controleer de instellingen van de machine en het netwerk, en maak opnieuw verbinding.
De netwerkomgeving instellen(P. 23)
Papier vastgelopen.
Er is papier vastgelopen.
● Verwijder het vastgelopen papier en druk opnieuw af (mogelijk wordt het afdrukken automatisch verder
uitgevoerd).
Papierstoringen verhelpen(P. 506)
Papierformaat past niet bij instellingen
Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen
papierformaat.
● Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het
formaat van het geladen papier.
Het geladen papier gebruiken
Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
● Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.
Papier laden zonder de instellingen te wijzigen
Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>.
Papier laden(P. 124)
● Controleer dat de papiergeleiders in de papierlade in de juiste positie zijn gezet.
Papier laden(P. 124)
Cartridge voorbereiden.
De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.
495
Problemen oplossen
● Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote
taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
Verbruiksartikelen(P. 454)
Bereid de zwarte cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.
● Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote
taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
Verbruiksartikelen(P. 454)
● Als dit bericht verschijnt tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met de bewerking.
● Als dit bericht verschijnt wanneer het apparaat een I-fax document ontvangt, drukt het apparaat niet
af zodat de fax niet onduidelijk wordt afgedrukt. Als u verder wilt gaan met afdrukken terwijl de
tonercartridge bijna leeg is, stelt u <Doorgaan met afdrukken bij lege cart.> in op <Aan>. <Door. m
afdr. bij lege cart.>(P. 404)
Bereid de cyaan cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.
● Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote
taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
Verbruiksartikelen(P. 454)
Bereid de magenta cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.
● Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote
taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
Verbruiksartikelen(P. 454)
Bereid de gele cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort vervangen worden.
● Zorg ervoor dat u een vervangende tonercartridge gereed hebt. Als u dit bericht ziet voordat u een grote
taak wilt gaan afdrukken, moet u eerst de tonercartridge vervangen.
Verbruiksartikelen(P. 454)
496
Problemen oplossen
Afdrukken is beperkt.
Afdrukken is uitgeschakeld in Afdelings-ID beheer.
● Meld u aan met een Afdelings-ID waarvoor afdrukken niet is uitgeschakeld. Neem voor een Afdelings-ID
en pincode contact op met uw Beheerder.
Afdeling-ID beheer configureren(P. 227)
Stel de juiste authenticatiegegevens in.
De informatie over client-verificatie (sleutel en certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord, of CAcertificaat) is niet goed ingesteld.
● Controleer de opgegeven verificatiemethode en verificatie-informatie
gebruikersnaam en wachtwoord en CA-certificaat).
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
(sleutel
en
certificaat,
Stel de benodigde gegevens voor authenticatie in.
De IEEE 802.1X-verificatie is niet goed geconfigureerd.
● Configureer de IEEE 802.1X op de juiste manier vanaf de UI op afstand.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Frm past niet bij inst
Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen
papierformaat.
● Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het
formaat van het geladen papier.
Het geladen papier gebruiken
Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.
Het type en formaat papier opgeven(P. 143)
● Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.
Papier laden zonder de instellingen te wijzigen
Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>.
Papier laden(P. 124)
● Controleer dat de papiergeleiders in de papierlade in de juiste positie zijn gezet.
Papier laden(P. 124)
497
Problemen oplossen
Het certificaat van de authenticatieserver is verlopen.
Het server-certificaat dat is verstuurd vanaf de RADIUS-server is niet meer geldig.
● Controleer gedurende welke periode het server-certificaat op de RADIUS-server geldig is.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Het certificaat van de authenticatieserver is onjuist.
Er is geen CA-certificaat geregistreerd in de printer dat geschikt is voor het certificaat van de
authenticatie-server.
● Controleer dat er een CA-certificaat is geregistreerd printer dat geschikt is voor het certificaat van de
authentication-server.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Het geheugen is vol.
Het afdrukken is mislukt vanwege onvoldoende geheugenruimte.
● Als er een afdruktaak in de wachtrij staat, wacht u tot de taak is voltooid.
Het aantal ingevoerde tekens is onjuist of er zijn ongeldige tekens gebruikt.
De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.
● Controleer de netwerksleutel (de WPA-/WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de
sleutel opnieuw in op het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw
netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de
machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 39)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op “Open systeem”.
498
Problemen oplossen
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 33)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 36)
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Gebruik externe UI om de benodigde informatie voor authenticatie in te
stellen./Gebruik externe UI om nodige info voor auth. in te stellen.
De IEEE 802.1X-instellingen zijn onjuist.
● Controleer of [Inlognaam] juist is ingesteld.
● Controleer of het selectievakje [Gebruik TLS], [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] is ingeschakeld.
● Als TLS wordt gebruikt, moet er een sleutel en certificaat zijn geregistreerd.
● Als u TTLS of PEAP gebruikt, moeten een gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld.
IEEE 802.1X-verificatie-instellingen configureren(P. 265)
Einde gebruiksduur gele cartr. bereikt.
De tonercartridge heeft het einde van de gebruiksduur bereikt.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Procedure voor het vervangen van de tonercartridge(P. 437)
499
Problemen oplossen
Maatregelen bij iedere foutcode
258A-075
Als er een storing optreedt, bijvoorbeeld als het afdrukken mislukt, u een I-fax niet kunt ontvangen, wordt een
corresponderende storingscode van drie cijfers weergegeven op het scherm voor het takenlogboek. Raadpleeg de
volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden. Voor informatie over het
scherm voor het takenlogboek, leest u Het scherm <Statusmonitor>(P. 110) .
#037
Het bestand is te groot om af te drukken.
● Optimaliseer het bestand om diens grootte te reduceren, of deel het bestand op in stukken, en druk
opnieuw af.
● Probeer af te drukken vanaf het printerstuurprogramma. Misschien helpt dat.
#099
Er is een bewerking verricht die ervoor zorgde dat de taak werd geannuleerd.
● Wanneer u een taak annuleert, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een
foutsituatie. Voer de bewerking desgewenst opnieuw uit.
#408
Lezen is niet gelukt omdat het USB-geheugenmedium werd losgekoppeld terwijl er gegevens van werden
gelezen.
● Controleer dat het USB-geheugenmedium niet is losgekoppeld en lees de gegevens opnieuw.
Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
Het aangesloten USB-geheugenapparaat gebruikt een formaat dat niet geschikt is.
● Controleer dat het USB-geheugenapparaat een formaat gebruikt dat geschikt is voor dit apparaat.
Een USB-geheugenapparaat plaatsen(P. 90)
500
Problemen oplossen
#701
Authenticatie is mislukt omdat er een ongeldige Afdelings-ID of pincode is ingevoerd terwijl de functie
Afdelings-ID-beheer is ingeschakeld.
● Voer de juiste afdelings-id en pincode in.
Er is geprobeerd de machine te gebruiken zonder een Afdelings-ID in te voeren, terwijl taken met
onbekende ID's (waarmee handelingen uitgevoerd kunnen worden zonder Afdelings-ID en pincode)
uitgeschakeld zijn in het Afdelings-ID-beheer.
● Meld u in de systeembeheerdersmodus aan bij de UI op afstand en verwijder de beperkingen voor taken
met onbekende id's.
Taken blokkeren indien afdelings-id onbekend(P. 231)
#752
Het ontvangen van een I-fax was niet mogelijk omdat er een onjuiste naam was ingesteld voor de POP3server.
● Corrigeer de naam van de POP3-server en probeer het opnieuw.
I-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)
Het ontvangen van een I-fax was niet mogelijk omdat er een onjuiste naam was ingesteld voor de
domeinnaam.
● Corrigeer de domeinnaam en probeer het opnieuw.
DNS configureren(P. 65)
Het ontvangen van een I-Fax was niet mogelijk omdat het apparaat niet correct was aangesloten op een
netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en goed is aangesloten op het netwerk.
Installatie-/instellingenproblemen(P. 460)
#753
Gescande data wordt misschien niet ontvangen omdat de LAN-kabel is losgekoppeld.
● Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 26)
#766
Het certificaat is verlopen.
● Vernieuw het certificaat of gebruik een certificaat dat nog wel geldig is.
● Controleer dat de <Huidige datum/tijd instellen> juist is.
De datum en tijd instellen(P. 21)
501
Problemen oplossen
#802
De naam van de POP3-server is niet goed ingesteld.
● Stel de naam van de POP3-server goed in.
I-Faxen ontvangen om af te drukken(P. 193)
#810
Tijdens de ontvangst van een I-Fax heeft de POP3-server een fout geretourneerd.
● Controleer of de POP3-server goed is ingesteld.
● Controleer of de mailserver en het netwerk goed functioneren. Neem voor meer informatie contact op
met de netwerkbeheerder.
#816
Het aantal afdrukpagina's heeft de opgegeven bovengrens voor ieder afdelings-id bereikt.
● Om de afdrukpaginateller terug te zetten op de beginwaarden, klikt u op [Wis teller] op de pagina
[Afdelings-ID beheer] van de externe UI.
Afdelings-id's en pincodes registreren en bewerken(P. 227)
#818
De ontvangen gegevens zijn in een bestandsformaat dat het apparaat niet kan afdrukken.
● Neem contact op met de wederpartij en vraag of ze de gegevens in een ander bestandsformaat willen
zenden.
#819
De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (onjuiste MIME-informatie).
● Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw
te verzenden.
#820
De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (onjuiste BASE64- of uuencode-informatie).
● Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw
te verzenden.
502
Problemen oplossen
#821
De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (er is een TIFF-analysefout opgetreden).
● Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw
te verzenden.
#822
Een bestand op een USB-geheugenapparaat kan niet worden afgedrukt omdat de indeling van het
bestand niet wordt ondersteund.
● Controleer welke bestandsformaten geschikt zijn en sla het bestand opnieuw op.
Printerfuncties(P. 536)
#827
De ontvangen gegevens zijn niet geschikt (omvatten niet-geschikte MIME- informatie).
● Neem contact op met de wederpartij en vraag ze de instellingen te controleren en de gegevens opnieuw
te verzenden.
#829
De ontvangen gegevens overschrijden de limiet voor de maximale ontvangst.
● Bij het ontvangen van internetfaxberichten (I-Fax) kan het apparaat geen e-mail ontvangen die groter is
dan 24 Mb. Vraag de afzender om de omvang van de email terug te brengen tot minder dan 24 Mb, en de
e-mail opnieuw te verzenden.
#852
De machine wordt onverwachts uitgeschakeld.
● Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
#853
Een document kan niet worden afgedrukt omdat de hoeveelheid gegevens groter is dan de
verwerkingslimiet van de machine.
● Het is mogelijk dat het apparaat geen documenten met een groot aantal pagina's kan afdrukken. Druk
minder pagina's tegelijk af of druk pas af als er geen taken meer in de wachtrij staan of als er geen
documenten worden afgedrukt. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, controleert u de documentgegevens
op fouten.
503
Problemen oplossen
Het afdrukken is geannuleerd vanaf de computer.
● Als u een bewerking annuleert wanneer de afdrukgegevens vanaf een computer naar het apparaat
worden verzonden, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een foutsituatie. Geef
desgewenst een nieuwe afdrukopdracht.
Een nog niet afgedrukt beveiligd document is verwijderd.
● Als een beveiligd document niet binnen de ingestelde tijd (standaard 30 minuten) is afgedrukt, wordt het
document uit het geheugen verwijderd. Verstuur het beveiligde document opnieuw en druk het binnen de
ingestelde tijd af.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
Er is geprobeerd af te drukken met de functie Beveiligde afdruk terwijl deze functie niet beschikbaar is.
● Als <Beveiligde afdruk> is ingesteld op <Uit>, kunt u Beveiligd afdrukken niet gebruiken. Selecteer <Aan>
voor de instelling en druk opnieuw af.
Documenten beveiligd afdrukken(P. 175)
● Druk het document af zonder Beveiligd afdrukken te gebruiken.
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
U hebt geprobeerd een bestand af te drukken dat beschadigd is of niet geschikt.
● Controleer het bestand en probeer het opnieuw.
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
Door een wachtwoord beveiligde PDF-bestanden konden niet worden afgedrukt.
● Voer het juiste wachtwoord in voor het PDF-bestand.
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat (afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
#861
Het afdrukken van een document is mislukt omdat een printerstuurprogramma is gebruikt dat niet
geschikt is voor deze machine.
● Druk het document af met het printerstuurprogramma voor deze machine.
Basisbewerkingen met de printer(P. 166)
Het afdrukken van een document is mislukt vanwege een fout in de gegevens.
● Controleer de documentgegevens op fouten.
#863
Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken vanaf een computer.
● Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan. Probeer opnieuw af te
drukken nadat de machine opnieuw is opgestart.
#995
Een document dat wacht op ontvangst is geannuleerd.
504
Problemen oplossen
● Ontvang het document eventueel opnieuw.
505
Problemen oplossen
Papierstoringen verhelpen
258A-076
Als het papier is vastgelopen, wordt <Papier vastgelopen.> weergegeven op het scherm. Druk op <Volgende> (
eenvoudige oplossingen weer te geven. Als u de procedures op het scherm niet goed begrijpt, raadpleegt u de
volgende gedeeltes om storingen te verhelpen.
) om
LBP654Cx / LBP653Cdw
Uitvoerlade
Papierstoringen in
de
hoofdeenheid(P. 508)
Multifunctionele
invoer / papierlade
Papierstoringen in
de papierlade(P. 511)
Achterzijde
Papierstoringen in
de
hoofdeenheid(P. 508)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Uitvoerlade
Papierstoringen in de
hoofdeenheid(P. 508)
Sleuf voor handmatige
invoer / papierlade
Papierstoringen in de
papierlade(P. 511)
Achterzijde
Papierstoringen in de
hoofdeenheid(P. 508)
506
Problemen oplossen
Als u het vastgelopen papier gaat verwijderen, moet u het apparaat niet uitschakelen
● Als u dat doet, gaan de afdrukgegevens namelijk verloren.
Als het papier scheurt
● Zorg dat u alle papierresten verwijdert om te voorkomen dat het apparaat opnieuw vastloopt.
Als zich herhaaldelijk papierstoringen voordoen
● Waaier de papierstapel uit en tik de uiteinden op een vlak oppervlak om het papier uit te lijnen voordat u het
in het apparaat plaatst.
● Controleer of het papier wel geschikt is voor het apparaat.
Geschikt papier(P. 531)
● Controleer of er geen papierresten zijn achtergebleven in het apparaat.
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat
● Hierdoor kunnen inwendige onderdelen beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw Canon dealer of met de Canon helpdesk. Als een probleem niet kan worden
opgelost(P. 516)
507
Problemen oplossen
Papierstoringen in de hoofdeenheid
258A-077
Verwijder het vastgelopen papier volgens de procedure die geldt voor de locatie waar een papierstoring optreedt.
LBP654Cx / LBP653Cdw
Uitvoerlade
Papierstoringen in
het
uitvoergebied(P. 508)
Achterzijde
Papierstoringen aan
de achterzijde(P. 508)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Uitvoerlade /
achterzijde
Papierstoringen aan
de voor- en
achterzijde(P. 510)
Papierstoringen in het uitvoergebied
Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de
procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?>
wordt weergegeven.
Papierstoringen aan de achterzijde
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden
verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.
508
Problemen oplossen
1
Open de achterklep.
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
3
Til de duplex-eenheid op.
4
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
5
Sluit de achterklep.
509
Problemen oplossen
Papierstoringen aan de voor- en achterzijde
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden
verwijderd, gaat u verder met de volgende stap.
1
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
2
Open de achterklep.
3
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
4
Sluit de achterklep.
510
Problemen oplossen
Papierstoringen in de papierlade
258A-078
Verwijder het vastgelopen papier volgens de procedure die geldt voor de locatie waar een papierstoring optreedt.
LBP654Cx / LBP653Cdw
Multifunctionele lade
Papierstoringen in de multifunctionele lade(P. 511)
Papierlade
Papierstoringen in de papierlade(P. 514)
LBP613Cdw / LBP611Cn
Sleuf voor handmatige invoer
Papierstoringen in de sleuf voor handmatige
invoer(P. 513)
Papierlade
Papierstoringen in de papierlade(P. 514)
Papierstoringen in de multifunctionele lade
Als er papier in de multifunctionele invoer is geplaatst, verwijdert u dit eerst. Trek het vastgelopen papier niet
hardhandig uit het apparaat. Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, gaat u verder met de
volgende stap.
1
Verwijder het vastgelopen papier uit de multifunctionele invoer.
1
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
2
Sluit de lade.
511
Problemen oplossen
2
1
Verwijder het vastgelopen papier uit het apparaat.
Trek de papierlade uit.
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet
doet, kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten
schuift.
2
Druk op de groene knop.
➠ De transportgeleider daalt.
3
3
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Zet de transportgeleider terug in zijn stand.
● Druk de transportgeleider stevig aan, tot hij op zijn plaats klikt.
512
Problemen oplossen
4
Plaats de papierlade.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. <Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
5
Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?>
wordt weergegeven.
Papierstoringen in de sleuf voor handmatige invoer
Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de
procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
Trek de papierlade uit.
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Verwijder de transportgeleider.
● Houd de onderkant van de sleuf voor handmatige invoer vast, en trek de transportgeleider eruit.
3
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
513
Problemen oplossen
4
Breng de transportgeleider voorzichtig recht naar binnen.
● Druk de transportgeleider stevig aan, tot hij weer op zijn plaats klikt.
5
Plaats de papierlade.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. <Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
6
Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?>
wordt weergegeven.
Papierstoringen in de papierlade
Als het vastgelopen papier niet gemakkelijk kan worden verwijderd, trek het er dan niet te krachtig uit, maar volg de
procedure voor een andere papierstoringslocatie zoals de melding aangeeft.
1
Trek de papierlade uit.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
514
Problemen oplossen
● Houd de papierlade met twee handen vast en trek deze voorzichtig uit het apparaat. Als u dat niet doet,
kan de lade beschadigd raken wanneer u deze laat vallen omdat de lade te snel naar buiten schuift.
2
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
● Als de optionele cassette feeding module is bevestigd, trekt u het papier op dezelfde manier voorzichtig uit
het apparaat.
3
Plaats de papierlade.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierins. te contr.> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. <Melden om papierinst. te controleren>(P. 421)
4
Selecteer <Ja> als het schermbericht <Is al het vastgelopen papier verwijderd?>
wordt weergegeven.
515
Problemen oplossen
Als een probleem niet kan worden opgelost
258A-079
Als u door het raadplegen van de informatie in dit hoofdstuk een probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of te repareren
● Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de garantie vervalt.
◼ Als u contact opneemt met Canon
Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt als u contact met ons gaat opnemen:
● Productnaam (LBP654Cx / LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn)
● De naam en gegevens van de dealer waar u het apparaat hebt gekocht
● Details van het probleem (bijvoorbeeld welke bewerking u hebt uitgevoerd en wat het resultaat is)
● Het serienummer (op de achterzijde van het apparaat)
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Het serienummer controleren vanaf het bedieningspaneel
● Selecteer <Statusmonitor> (
)
<Apparaatinformatie>/<Apparaatstatus>
516
<Serienummer>.
Bijlage
Bijlage
Bijlage ................................................................................................................................................................... 518
Software van derden ......................................................................................................................................... 520
Handige functies ............................................................................................................................................... 521
Milieubesparing levert geld op ..................................................................................................................... 522
Efficiënter werken ........................................................................................................................................ 523
Ongekende mogelijkheden .......................................................................................................................... 525
Technische specificaties .................................................................................................................................... 527
Hoofdeenheid .............................................................................................................................................. 528
Geschikt papier ............................................................................................................................................ 531
Cassette Feeding Module-AF ........................................................................................................................ 535
Printerfuncties .............................................................................................................................................. 536
Beheerfuncties ............................................................................................................................................. 538
Besturingssystemen ..................................................................................................................................... 540
Netwerkomgeving ........................................................................................................................................ 541
Opties ................................................................................................................................................................. 542
Als optie verkrijgbare apparatuur ................................................................................................................. 543
Systeemopties .............................................................................................................................................. 544
Handleidingen en hun inhoud .......................................................................................................................... 546
Gebruikershandleiding gebruiken ................................................................................................................... 547
Schermindeling van Gebruikershandleiding ................................................................................................. 548
Gebruikershandleiding inzien ....................................................................................................................... 551
Basisbewerkingen in Windows ......................................................................................................................... 553
Kennisgeving ..................................................................................................................................................... 560
517
Bijlage
Bijlage
258A-07A
Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van dit apparaat, instructies voor het gebruik van de
Gebruikershandleiding, disclaimers, auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie voor klanten.
◼ Apparaatspecificaties
Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u de specificaties van de hoofdeenheid en optionele apparatuur,
netwerkomgeving, afdrukfunctie, enzovoort wilt controleren.
Technische specificaties(P. 527)
◼ Als optie verkrijgbare apparatuur gebruiken
Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u wilt controleren welke opties er beschikbaar zijn om dit apparaat
gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
Opties(P. 542)
◼ Verwijzingen naar de handleiding van het apparaat
Raadpleeg het eerste van de volgende gedeeltes als u zekerheid wilt hebben over de handleidingen die de functies
van het apparaat en het bedienen van het apparaat beschrijven. Raadpleeg het volgende gedeelte als u wilt weten hoe
u de Gebruikershandleiding (deze handleiding) moet lezen en gebruiken.
Handleidingen en hun inhoud(P. 546)
Gebruikershandleiding gebruiken(P. 547)
◼ Overige
Raadpleeg het (de) volgende gedeelte(s) als u handige informatie wilt krijgen, en controleer de disclaimers en
auteursrechtinformatie.
518
Bijlage
Software van derden(P. 520)
Handige functies(P. 521)
Basisbewerkingen in Windows(P. 553)
Kennisgeving(P. 560)
519
Bijlage
Software van derden
258A-07C
Voor informatie over software van derden klikt u op het (de) volgende pictogram(men).
LBP654Cx
LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
520
Bijlage
Handige functies
258A-07E
Dit gedeelte beschrijft tips om de apparaatfuncties per categorie te versterken. U kunt gebruik maken van de functies
aan de hand van uw beoogd gebruik en werkomgeving.
Milieubesparing levert geld op(P. 522)
Efficiënter werken(P. 523)
Ongekende mogelijkheden(P. 525)
521
Bijlage
Milieubesparing levert geld op
258A-07F
Er zijn veel manieren om papier, toner, stroom en kosten te besparen.
Dubbelzijdig afdrukken
Slaapstand
U kunt het dubbelzijdig afdrukken gebruiken om data uit uw
computer, en binnenkomende I-faxdocumenten af te
Als u energie en geld wilt besparen, is een
zogenaamde slaapstand een onmisbare functie. De
stroomtoevoer naar de machine wordt dan
uitgeschakeld als er gedurende bepaalde tijd geen
activiteit is waargenomen. De slaapstand kan
automatisch worden geactiveerd, maar ook
drukken. Omdat u dan de helft minder papier gebruikt dan
anders, kunt u uw papierkosten halveren. U kunt zelfs nog
meer besparen door dubbelzijdig afdrukken te combineren
met N op 1-afdrukken van meerdere pagina's op één blad
papier. U kunt tot wel 32 pagina's op een enkel blad
afdrukken, en dat is zowel zuinig als milieuvriendelijk.
Afdrukken vanaf een computer(P. 166)
<Ontvangen>(P. 404)
<I-faxinstellingen>
<Afdrukken op beide zijden>
handmatig. Druk op
om de machine in de
slaapstand te plaatsen. Druk nogmaals op de toets
om de machine weer te activeren.
De slaapstand instellen(P. 162)
522
Bijlage
Efficiënter werken
258A-07H
Hier zijn een paar eenvoudige bewerkingen die gecompliceerde taken efficiënter maken.
Afbeeldingen rechtstreeks vanaf een USBgeheugenapparaat afdrukken
Beheer op afstand met de UI op afstand
Steek een USB-geheugenapparaat in het apparaat
en u kunt afbeeldingen en documenten direct
afdrukken, zonder computer. U kunt zelfs
Met de UI op afstand kunt u een heleboel dingen beheren
vanaf uw computer, dus zonder dat u naar de machine hoeft
te lopen. Via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface
in een webbrowser kunt u eenvoudig instellingen
configureren en de status van de machine in de gaten
houden. U kunt zo efficiënter werken omdat u niet steeds
heen en weer hoeft te lopen.
afbeeldingen in bijvoorbeeld JPEG-formaat bekijken
voor u ze afdrukt, dus er wordt geen papier verspild.
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat
(afdrukken via geheugenmedia)(P. 178)
Het apparaat vanaf een computer beheren (externe UI)
(P. 275)
Snel Afdrukinstellingen in orde maken met intuïtieve bediening
523
Bijlage
U kunt gemakkelijk de paginaopmaak en ook de inbindpositie opgeven,
overschakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken, enz., alles op
intuïtieve wijze in de voorbeeldweergave in het printerstuurprogramma. Met
eenvoudig klikken kunt u handig instellingen regelen en tegelijkertijd zien hoe
de instellingen worden toegepast.
Afdrukken vanaf een computer(P. 166)
524
Bijlage
Ongekende mogelijkheden
258A-07J
Er is een scala aan functies voor wat u ook maar wilt doen: thuis, op kantoor, of zelfs onderweg.
Met een smartphone/tablet
Eenvoudig afdrukken met Google Cloudprinter
Wanneer u snel een voorstel wilt afdrukken dat u hebt
opgemaakt op een tablet terwijl u onderweg was naar een
zakenbestemming, komt Canon PRINT Business goed van pas.
Maak vanaf uw laptop of smartphone verbinding
met Google Cloudprinter, verstuur uw gegevens
en haal de afdrukken op bij het apparaat. Met dit
apparaat, Google Cloudprinter en uw mobiele
apparaat kunt u altijd en overal afdrukken.
Zelfs op plaatsen waar geen draadloze LAN-router is, kunt u
draadloos en direct de verbinding met het apparaat tot stand
brengen met behulp van een mobiel toestel.
PC-loos, snel en gemakkelijk! Een nog breder scala van
mogelijkheden voor werk / plezier met de functionaliteit van de
snelle tijd van nu.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 217)
Aan mobiele apparaten koppelen(P. 197)
Afdrukken beveiligen
Draadloos werken
525
Bijlage
Als u een afdrukopdracht verstuurt vanaf uw computer,
wordt de opdracht normaal gesproken direct afgedrukt.
In het geval van vertrouwelijke documenten is dit
misschien niet altijd handig. U kunt dan de functie
Beveiligd afdrukken gebruiken. De verstuurde
documenten worden dan opgeslagen op de machine en
worden pas afgedrukt nadat via het bedieningspaneel
het ingestelde wachtwoord is ingevoerd. Laat
vertrouwelijke documenten niet zonder toezicht in de
opvangbak liggen waar iedereen ze kan zien.
Een met pincode beveiligd document afdrukken
(Beveiligde afdruk)(P. 174)
526
Geen kabels, snelle installatie, eenvoudig onderhoud.
Als u beschikt over een draadloze LAN-router met WPS,
hoeft u helemaal geen instellingen op te geven en kunt
u bijna meteen aan de slag. Geniet van een overzichtelijk
en gebruiksvriendelijk documentsysteem dat alleen
mogelijk is met een draadloze oplossing. Het systeem is
compatibel met IEEE 802.11b/g/n en biedt ook
ondersteuning voor WEP en WPA/WPA2-PSK (TKIP/AESCCMP) voor een krachtige beveiliging.
Verbinding maken met een draadloos LAN(P. 27)
Bijlage
Technische specificaties
258A-07K
Specificaties van het apparaat kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd bij verbeteringen van het apparaat
of toekomstige vrijgave.
◼ Apparaatspecificaties
Hoofdeenheid(P. 528)
Geschikt papier(P. 531)
◼ Specificaties van optioneel verkrijgbare apparatuur
Cassette Feeding Module-AF(P. 535)
◼ Functionele specificaties
Printerfuncties(P. 536)
Beheerfuncties(P. 538)
◼ Omgeving om het apparaat te gebruiken
Besturingssystemen(P. 540)
Netwerkomgeving(P. 541)
527
Bijlage
Hoofdeenheid
258A-07L
● Voor informatie over papierformaat en -type raadpleegt u '
Type
Bureaublad
Met kleurondersteuning
Full-color
Resolutie voor het schrijven
600 x 600 dpi
Geschikt papier
Papierformaten
Geschikt papier(P. 531) '.
LBP654Cx / LBP653Cdw:
● Max: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min (papierlade): 100 x 148 mm
● Min (multifunctionele lade): 76,2 x 127 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Max: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min: 76,2 x 127 mm*1
Papiergewicht
LBP654Cx / LBP653Cdw:
● Papierlade: 52 tot en met 163 g/m²*2
● Multifunctionele lade: 60 tot en met 176 g/m²*2
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● 52 tot en met 163 g/m²*1*2
Papiersoort
Opwarmtijd *3
Geschikt papier(P. 531)
Na het INschakelen
13,0 seconden of minder
'Ontwaken' uit de sluimermodus
2,0 seconden of minder
Tijd eerste afdruk
LBP654Cx / LBP653Cdw:
(A4)
● Volkleuren: 8,6 seconden
● Zwart-wit afdrukken: 8,3 seconden
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Volkleuren: 12,0 seconden
● Zwart-wit afdrukken: 10,9 seconden
528
Bijlage
Afdruksnelheid *4
LBP654Cx / LBP653Cdw:
(Normaal A4, 100%)
● Volledige kleuren: 27 vellen per minuut
● Zwart/wit:: 27 vellen per minuut
LBP613Cdw / LBP611Cn:
● Volledige kleuren: 18 vellen per minuut
● Zwart/wit:: 18 vellen per minuut
Systeem/capaciteit papierinvoer *5 LBP654Cx / LBP653Cdw:
Papierlade
250 vel (80 g/m²) / 250 vel (64 g/m²) x 1
Multifunctionele lade
50 vel (80 g/m²) / 50 vel (64 g/m²) x 1
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Papierlade
150 vel (80 g/m²) / 150 vel (64 g/m²) x 1
Multifunctionele lade
1 vel
Systeem/capaciteit papieruitvoer *5 LBP654Cx / LBP653Cdw:
Uitvoerlade
150 vel (75 g/m²)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Uitvoerlade
100 vel (75 g/m²)
Stroomtoevoer
220 tot 240 V gelijkstroom, 50 / 60 Hz
Stroomverbruik *3
LBP654Cx / LBP653Cdw:
Maximaal opgenomen vermogen
1.400 W of minder
In de sluimermodus
● Circa 0,5 W (USB-aansluiting)
● Circa 0,6 W (bedraad LAN-verbinding)
● Circa 0,8 W (draadloos LAN-verbinding)
Met de netvoeding uitgeschakeld
0,3 W of minder
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Maximaal opgenomen vermogen
850 W of minder
In de sluimermodus
● Circa 0,6 W (USB-aansluiting)
● Circa 0,9 W (bedraad LAN-verbinding)
● Circa 0,8 W (draadloos LAN-verbinding)
529
Bijlage
Met de netvoeding uitgeschakeld
0,3 W of minder
Afmetingen
(B x L x H)
LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm
LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 418 x 274 mm
Gewicht
LBP654Cx:
Circa 21,0 kg (inclusief tonercartridges)
LBP653Cdw:
Circa 20,5 kg (inclusief tonercartridges)
LBP613Cdw / LBP611Cn:
Circa 15,5 kg (inclusief tonercartridges)
Benodigde installatieruimte *6
LBP654Cx:
(B x L)
476 x 1.112 mm
LBP653Cdw:
437 x 1.112 mm
LBP613Cdw / LBP611Cn:
430 x 1.011 mm
Geheugencapaciteit
RAM: 1 GB
Omgevingsomstandigheden
Temperatuur: 10 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (geen condensvorming)
*1
Inclusief papiertafel
*2Het
maximale papiergewicht voor gecoat papier is 200 g/m².
*3Kan
variëren, afhankelijk van de omgeving en omstandigheden waarin het apparaat wordt gebruikt.
*4De
afdruksnelheid is gemeten door middel van een interne test waarbij enkelzijdige afdrukken zijn gemaakt op papier
in A4 -formaat, met een afdrukverhouding van 100% ten opzichte van het originele document. De interne test is verricht
door continu dezelfde pagina op normaal papier af te drukken. De afdruksnelheid kan variëren, afhankelijk van de
papiersoort, het papierformaat of de invoerrichting van het papier.
Het is mogelijk dat het apparaat tijdens continu afdrukken de bewerking onderbreekt of vertraagt om de toestand van
de printer te veranderen. Denk hierbij aan het aanpassen van de temperatuur van een bepaalde eenheid, of het
beperken van beeldkwaliteitsvermindering.
*5Kan
*6Als
variëren, afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.
de papierlade eruit is getrokken en de multifunctionele invoer en de achterklep zijn geopend.
530
Bijlage
Geschikt papier
258A-07R
De volgende tabel toont de papiertypes die bij dit apparaat kunnen worden gebruikt.
◼ Ondersteunde papierformaten
: Beschikbaar
Papierformaten
: Niet beschikbaar
Papierlade *1 Multifunctionele invoer Automatisch dubbelzijdig afdrukken *2
A4 *3*4
B5
A5
Legal (LGL) *3
Letter (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brazilië) *3
Oficio (Mexico) *3
Letter (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/Folio *3
Foolscap (Australië) *3
Legal (India) *3
3x5 inch
Envelop Nr. 10 (COM10)
*5
*6
531
Bijlage
Papierlade *1 Multifunctionele invoer Automatisch dubbelzijdig afdrukken *2
Papierformaten
Envelop Monarch
*5
*6
Envelop C5
*6
Envelop DL
*6
Aangepast papierformaat
*1Inclusief
*7
*8
*9
de optionele Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatisch
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
*3Hiermee
kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.
*4Hiermee
kunt u rapporten of lijsten afdrukken.
*5Uitsluitend
voor LBP613Cdw / LBP611Cn.
*6Bij gebruik van LBP613Cdw / LBP611Cn raden wij u aan om vanuit de papierlade af te drukken voor een optimale
afdrukkwaliteit. Als u de sleuf voor handmatige invoer gebruikt, kunnen de afdrukken scheef zijn.
*7De
volgende aangepaste formaten zijn beschikbaar:
● LBP654Cx / LBP653Cdw: 100 x 148 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
● LBP613Cdw / LBP611Cn: 76,2 x 127 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
*8Het
*9De
aangepaste formaat van 76,2 x 127 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm is beschikbaar.
volgende aangepaste formaten zijn beschikbaar:
● LBP654Cx / LBP653Cdw: 176 x 250 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
● LBP613Cdw / LBP611Cn: 182 x 257 mm tot en met 215,9 x 355,6 mm
◼ Ondersteunde papiersoorten
In dit apparaat kan chloorvrij papier worden gebruikt.
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
LBP654Cx / LBP653Cdw
Papiersoort
Normaal L *3*4
61 tot en met 70 g/m²
Normaal L2 *3
60 g/m²
Normaal L3
52 tot 59 g/m²
Normaal 1 *3*4
71 tot en met 82 g/m²
Normaal 2 *3*4
83 tot en met 90 g/m²
Dik 1
91 tot en met 119 g/m²
Papierlade *1 Multifunctionele lade
532
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
Bijlage
Papiersoort
Dik 2
120 tot en met 128 g/m²
Dik 3
129 tot en met 163 g/m²
Gerecycled 1 *3*4
60 tot en met 70 g/m²
Gerecycled 2 *3*4
71 tot en met 82 g/m²
Kleur *3*4
71 tot en met 82 g/m²
Gecoat 1
100 tot en met 120 g/m²
Gecoat 2
121 tot en met 150 g/m²
Gecoat 3
151 tot en met 200 g/m²
Papierlade *1 Multifunctionele lade
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *2
Etiketten
Envelop
*1Inclusief
de optionele Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatisch
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
*3Hiermee
kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.
*4Hiermee
kunt u rapporten of lijsten afdrukken.
LBP613Cdw / LBP611Cn
Papiersoort
Normaal L *2*3
61 tot en met 70 g/m²
Normaal L2 *2
60 g/m²
Normaal L3 *2
52 tot 59 g/m²
Normaal 1 *2*3
71 tot en met 82 g/m²
Normaal 2 *2*3
83 tot en met 90 g/m²
Dik 1
91 tot en met 120 g/m²
Dik 2
121 tot en met 163 g/m²
Papierlade
533
Sleuf voor handmatige
invoer
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *1
Bijlage
Papiersoort
Gerecycled 1 *2*3
60 tot en met 70 g/m²
Gerecycled 2 *2*3
71 tot en met 82 g/m²
Kleur *2*3
71 tot en met 82 g/m²
Gecoat 1
100 tot en met 120 g/m²
Gecoat 2
121 tot en met 150 g/m²
Gecoat 3
151 tot en met 200 g/m²
Papierlade
Sleuf voor handmatige
invoer
Automatisch dubbelzijdig
afdrukken *1
*4
Etiketten
Envelop
*4
*1Automatisch
dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
*2Hiermee
kunt u ontvangen I-Faxdocumenten afdrukken.
*3Hiermee
kunt u rapporten of lijsten afdrukken.
*4Wij raden u aan om vanuit de papierlade af te drukken voor een optimale afdrukkwaliteit. Als u de sleuf voor
handmatige invoer gebruikt, kunnen de afdrukken scheef zijn.
534
Bijlage
Cassette Feeding Module-AF
258A-07S
Papierformaten
● Max: 215,9 x 355,6 mm
● Min: 100 x 148 mm
Papiergewicht
52 tot en met 163 g/m²*1
Capaciteit papierladen *2
550 vel (80 g/m²) / 640 vel (64 g/m²) x 1
Afmetingen
437 x 469 x 136 mm
(B x L x H)
Gewicht
Circa 8,5 kg
*1Het
maximale papiergewicht voor gecoat papier is 200 g/m².
*2Kan
variëren, afhankelijk van de installatieomgeving en het gebruikte papier.
535
Bijlage
Printerfuncties
258A-07U
◼ UFR II-printerfunctie
Type
Intern
Afdrukformaat
Geschikt papier(P. 531)
Afdruksnelheid
Hoofdeenheid(P. 528)
Resolutie
Dataverwerking
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL) UFR II
Protocol ondersteund
Netwerkomgeving(P. 541)
Residente lettertypes
Geen
Interface
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Bedraad LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Draadloos LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ PCL/PS printerfunctie
Type
Intern
Afdrukformaat
Geschikt papier(P. 531)
Afdruksnelheid
Hoofdeenheid(P. 528)
Resolutie
Dataverwerking
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Paginabeschrijvingstaal (PDL) PCL6, Adobe PS 3
Protocol ondersteund
Netwerkomgeving(P. 541)
536
Bijlage
Residente lettertypes
PCL lettertypes
LBP654Cx
93 Roman, 10 Bitmap lettertypes, 2 OCR lettertypes
LBP653Cdw / LBP613Cdw
45 Roman, 10 Bitmap lettertypes
PS lettertypes
136 Roman
Interface
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Bedraad LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Draadloos LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Functie Geheugenmedia afdrukken
Afdrukbare bestandsindelingen ● JPEG (DCF/Exif 2.21 of eerder/JFIF)
● TIFF (JPEG-/MH-/MR-/MMR-compressie)
● PDF (versie 1.7)
537
Bijlage
Beheerfuncties
258A-07W
◼ Firewallinstellingen
● U kunt maximaal 16 IP-adressen (of bereiken van IP-adressen) opgeven voor zowel IPv4 als IPv6.
● De hier beschreven pakketfilters besturen de communicatie over TCP, UDP en ICMP.
● U kunt maximaal 32 MAC-adressen opgeven.
◼ IPSec
● IPSec op de machine werkt conform RFC2401, RFC2402, RFC2406 en RFC4305.
Besturingssysteem
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012
Verbindingsmodus
Transportmodus
IKEv1 (hoofdmodus)
Verificatiemethode
Protocol voor uitwisselen van sleutels
● Gedeelde sleutel
● Digitale handtekening
Hash-algoritme
(en sleutellengte)
● HMAC-SHA1-96
Coderingsalgoritme
● 3DES-CBC
(en sleutellengte)
● AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)
● HMAC-SHA2 (256 bits of 384 bits)
Diffie-Hellman (DH)
Algoritme/groep voor uitwisselen van
sleutel (en sleutellengte)
● Groep 1 (768 bits)
● Groep 2 (1024 bits)
● Groep 14 (2048 bits)
Hash-algoritme
ESP
AH
HMAC-SHA1-96
Coderingsalgoritme
● 3DES-CBC
(en sleutellengte)
● AES-CBC (128 bits, 192 bits of 256 bits)
Hash-/coderingsalgoritme (en
sleutellengte)
AES-GCM (128 bits, 192 bits of 256 bits)
Hash-algoritme
HMAC-SHA1-96
● IPSec ondersteunt communicatie naar een unicast-adres (of een bepaald apparaat).
● Het apparaat kan niet tegelijkertijd IPSec en DHCPv6 gebruiken.
● IPSec is niet beschikbaar in netwerken waarin NAT of IP-masquerade is geïmplementeerd.
538
Bijlage
◼ Registratie van sleutels en certificaten
● Een certificaat en sleutel die zijn gegenereerd met de machine volgens X.509v3. Als u een sleutel of een CAcertificaat installeert vanaf een computer, zorg er dan voor dat het onderdeel voldoet aan deze vereisten:
● Sleutel: PKCS#12*1
Indeling
● CA-certificaat: X.509v1 of X.509v3, DER (gecodeerd binair), PEM
● Sleutel: '.p12' of '.pfx'
Bestandsextensie
● CA-certificaat: '.cer' of '.pem'
Algoritme openbare sleutel
RSA (512 bits, 1024 bits, 2048 bits, of 4096 bits), ECDSA (P256, P384, P521)
(en sleutellengte)
Algoritme voor handtekening certificaat
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2, MD5-RSA, MD2-RSA, SHA1ECDSA, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, of SHA512-ECDSA
Algoritme voor vingerafdruk certificaat
SHA1
*1De
vereisten voor het certificaat in een sleutel komen overeen met die voor CA-certificaten.
*2SHA384-RSA
en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een certificaatintrekkingslijst (CRL).
◼ Definitie van 'zwakke versleuteling'
Als <Gebr. zwakke encr. verbieden> is ingesteld op <Aan>, mag u de volgende algoritmes niet gebruiken.
Hash:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Algemene sleutel cryptosysteem: RC2, RC4, DES
Openbare sleutel cryptosysteem:
RSA versleuteling (512 bits/1024 bits), RSA handtekening (512 bits/1024 bits), DSA (512
bits/1024 bits), DH (512 bits/1024 bits)
● Zelfs wanneer <Zwakke encr. sleutel/cert verb>/<Sleutel/cert. met zwakke encr. verbieden> is ingesteld op
<Aan>, Kan het hashalgoritme SHA-1, dat wordt gebruikt om een basiscertificaat te ondertekenen, worden
gebruikt.
◼ De insteldata importeren / exporteren
Zie
Overzicht van menuopties(P. 296) .
539
Bijlage
Besturingssystemen
258A-07X
Systeemomgeving voor WSD
● Windows Vista/7/8/10
Systeemvereisten voor de externe UI *1
Windows
● Windows Vista/7/8/10
● Microsoft Internet Explorer 9.0 of hoger
macOS
● Mac OS 10.5.8 of hoger (met uitzondering van de Classic environment)
● Safari 5.0.6 of hoger
Ontvangserversoftware voor I-Fax
● Microsoft Exchange Server 2007
● Microsoft Exchange Server 2010
● Microsoft Exchange Server 2013
● Lotus Domino R6.0 of hoger
● Qpopper 2.53 of hoger
Systeemvereisten voor de Gebruikershandleiding Windows
● Internet Explorer 9 of hoger
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
Systeemvereisten voor NFC functie
● Android 4.0 of hoger
*1Voordat u de apparaatinstellingen verandert, moet u de webbrowser instellen om alle cookies te activeren en
JavaScript gebruiken.
*2
Uitsluitend als u handleidingen op het internet bekijkt
540
Bijlage
Netwerkomgeving
258A-07Y
◼ Algemene specificaties
Protocol ondersteund
Communicatieprotocol
TCP/IP (frametype: Ethernet II)
Afdrukprotocol
● LPD
● RAW
● WSD
◼ Specificaties bedraad LAN
Interface
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
◼ Specificaties draadloos LAN
Standaard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Transmissieschema
IEEE 802.11b (modulatiesysteem: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulatiesysteem: OFDM-methode)
IEEE 802.11n (modulatiesysteem: OFDM-methode)
Frequentiebereik
2,412 tot 2,472 GHz
Maximale Radio-Frequentie Vermogen Verzending 15,98 dBm
Communicatiemodus
● Infrastructuurmodus
● Toegangspuntmodus
Veiligheid (versleutelmethode)
Infrastructuurmodus
● 128 (104) / 64 (40) bit WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Toegangspuntmodus
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindingsmethode
WPS (Wi-Fi Protected Setup), Handmatige configuratie
541
Bijlage
Opties
258A-080
Als u opties op het apparaat installeert, kunt u meer functies gebruiken.
◼ Weten welke types opties beschikbaar zijn
Als optie verkrijgbare apparatuur(P. 543)
Systeemopties(P. 544)
◼ Doelgericht zoeken naar optioneel verkrijgbare apparatuur
Een papierlade toevoegen
Cassette Feeding Module-AF(P. 543)
542
Bijlage
Als optie verkrijgbare apparatuur
258A-081
U kunt de functionaliteit van het apparaat volledig benutten door als optie verkrijgbare hieronder beschreven
apparatuur toe te passen. Als optie verkrijgbare apparatuur kunt u aanschaffen bij de leverancier waar u het apparaat
hebt aangeschaft of bij de Canon-dealer ter plaatse.
Cassette Feeding Module-AF
Met behulp van deze cassettetoevoermodule kunt u papier laden dat een ander
formaat heeft dan het papier in de standaard papierlade. Omdat u het papier niet
zo vaak hoeft te vervangen, bespaart u beslist tijd en moeite.
543
Bijlage
Systeemopties
258A-082
De prestaties van het apparaat kunnen zelfs worden verbeterd door meer systeemopties te installeren.
Barcode Printing Kit(P. 544)
Licentieregistratie(P. 544)
Barcode Printing Kit
Met deze optie kunt u streepjescodes genereren in diverse formaten. Let op: wilt u streepjescodes afdrukken, dan
moet PCL zijn ingeschakeld. Voor informatie over het gebruik van de Barcode Printing Kit raadpleegt u de Barcode
Printing Guide (Gids voor afdrukken streepjescodes) (PDF-handleiding).
Licentieregistratie
Voor het activeren van bepaalde systeemopties hebt u een licentiesleutel nodig en die moet op het apparaat zijn
geregistreerd.
◼ Een licentiesleutel verkrijgen
U kunt een licentiesleutel verkrijgen met behulp van een webbrowser. Ga naar het Licentiebeheersysteem (http://
www.canon.com/lms/license) en volg de procedure. Als onderdeel van de procedure moet u de volgende nummers
invoeren.
Licentietoegangsnummer
Controleer het licentietoegangsnummer dat op het License Access Number Certificate (Certificaat
Licentietoegangsnummer) dat u in de verpakking van de optie vindt.
Serienummer van het apparaat
Controleer het serienummer vanaf het bedieningspaneel.
<Statusmonitor>
<Apparaatinformatie>
<Serienummer>
◼ Een licentiesleutel registreren
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Het scherm Start(P. 107)
● Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in.
het apparaat(P. 123)
3
Selecteer <Licentie/overig>
<Licentie registreren>.
544
Aanmelden bij
Bijlage
4
Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Voer de licentiesleutel in met de numerieke toetsen en selecteer <Toepassen>.
➠ De registratie wordt gestart. Wacht totdat de melding <Installatie is voltooid. Wijzigingen zijn van kracht
nadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.> wordt weergegeven.
● Als de melding <Deze functie die vereist is voor de installatie, is niet aanwezig.> wordt weergegeven,
schakel dan de functies in die nodig zijn voor het activeren van de optie en registreer de licentiesleutel
opnieuw.
6
Selecteer <Sluiten>.
7
Start de machine opnieuw op.
545
Bijlage
Handleidingen en hun inhoud
258A-083
Het apparaat wordt geleverd met de volgende handleidingen. Raadpleeg deze handleidingen als u iets niet weet.
Aan de slag
Lees deze handleiding eerst. Er worden enkele basisprocedures beschreven,
van het verwijderen van het verpakkingsmateriaal tot het installeren van het
apparaat.
LBP654Cx / LBP653Cdw
LBP613Cdw / LBP611Cn
Gebruikershandleiding (Deze
handleiding)
In deze handleiding worden alle functies van het apparaat beschreven. U
kunt de handleiding weergeven in een webbrowser. U kunt informatie
bekijken per categorie, of een trefwoord invoeren om alleen pagina's over
een bepaald onderwerp te bekijken.
gebruiken(P. 547)
546
Gebruikershandleiding
Bijlage
Gebruikershandleiding gebruiken
258A-084
De Gebruikershandleiding is een handleiding die u via uw computer of mobiel toestel kunt raadplegen. In de
handleiding vindt u beschrijvingen van alle apparaatfuncties. U kunt een zoekopdracht ingeven op basis van het
beoogde apparaatgebruik of een trefwoord invoeren om snel de pagina te vinden die u zoekt. Het gedeelte beschrijft
de schermindeling van de Gebruikershandleiding en hoe u de handleiding moet lezen. U kunt opgeven hoe de
Gebruikershandleiding er moet uitzien.
◼ Schermindeling van Gebruikershandleiding
Dit gedeelte beschrijft de schermen die de Gebruikershandleiding configureren en hoe u de schermknoppen gebruikt.
Schermindeling van Gebruikershandleiding(P. 548)
◼ Gebruikershandleiding inzien
Dit gedeelte beschrijft de betekenis van de merktekens die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding, hoe de
toetsen op het bedieningspaneel en de knoppen op de computerdisplay zijn weergegeven, en andere zaken die u
helpen de informatie in de Gebruikershandleiding te begrijpen. Gebruikershandleiding inzien(P. 551)
◼ De aanblik van de Gebruikershandleiding opgeven
U kunt de tekengrootte in de Gebruikershandleiding veranderen, en de schermindeling aan het apparaat waarmee u
de Gebruikershandleiding bekijkt.
● Als u niet over Adobe Reader beschikt om de handleidingen in PDF-indeling te bekijken, probeert u een
ander programma zoals PDF Preview van Vivid Document Imaging Technologies.
De gewenste informatie opzoeken
De inhoud doorzoeken
● U kunt zoeken naar de gewenste pagina door het onderwerp te selecteren in het tabblad [Inhoudsopgave]
aan de linkerkant van het scherm.
Zoeken op trefwoord
● Voer een zoekopdracht uit door een trefwoord in te voeren, zoals 'envelop' of 'tonercartridge' en de pagina's
die het trefwoord bevatten, worden vervolgens weergegeven. Daarna kunt u in deze lijst met resultaten
zoeken naar de gewenste pagina. U kunt ook zinnen opgeven zoals 'verbinding maken met een netwerk'.
Het zoeken op trefwoord ondersteunt ook de booleaanse AND-functie om te zoeken naar meerdere
trefwoorden. Voor het organiseren van het zoekscherm en hoe u er mee omgaat, raadpleegt u
Zoeken(P. 549) .
547
Bijlage
Schermindeling van Gebruikershandleiding
258A-085
De Gebruikershandleiding is opgesplitst in verschillende schermen en de inhoud van elk scherm varieert.
Bovenste pagina
Verschijnt wanneer u Gebruikershandleiding start.
/
Klik op
om ook alle gedeelten onder de hoofdstukken weer te geven. Klik op
naar de vorige weergave.
om terug te keren
/
Klik hierop om heen en weer te schakelen tussen de inhoud en de zoekfunctie. Als de inhoudsopgave
wordt weergegeven, zorgt iedere klik op
voor een omschakeling tussen verbergen en weergeven van
het display. Als het zoekdisplay wordt weergegeven, zorgt iedere klik op
tussen verbergen en weergeven van het display.
voor een omschakeling
Klik hierop om de weergave van de Gebruikershandleiding te bepalen, zoals de lettergrootte of de
indeling.
Klik hierop als u informatie wilt weergeven over hoe u de Gebruikershandleiding kunt bekijken, hoe u een
zoekopdracht uitvoert en andere informatie.
/
Klik hierop om het vorige of volgende onderwerp weer te geven.
[Kennisgeving]
548
Bijlage
Klik hierop om belangrijke informatie weer te geven waarmee u bekend moet zijn voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
Onderwerppagina
Deze pagina bevat informatie over het configureren en gebruiken van het apparaat.
Navigatie
Zie welk hoofdstukonderwerp u momenteel bekijkt.
Klik hierop om naar de overeenkomstige pagina te gaan. Klik op "Terug" in uw webbrowser om terug te
gaan naar de vorige pagina.
/
Klik op
om de verborgen gedetailleerde beschrijvingen weer te geven. Klik op
gedetailleerde beschrijvingen te sluiten.
om de
Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.
Zoeken
Klik op
om het zoekvenster weer te geven. Dit bevat een tekstvak om een zoekopdracht met trefwoorden
uit te voeren en naar de gewenste pagina te zoeken.
549
Bijlage
[Voer hier trefwoord(en) in]
om de zoekresultaten weer te geven. U kunt zoeken naar
Voer (een) trefwoord(en) in en klik op
pagina's die alle zoekwoorden bevatten, door de zoekwoorden te scheiden met een spatie. Ook kunt u
naar pagina's zoeken die een exacte frase bevatten, door de trefwoorden tussen dubbele
aanhalingstekens te plaatsen.
Zoekresultaten
Geeft de zoekresultaten weer van de pagina's die de opgegeven trefwoorden bevatten. Zoek in de
resultaten naar de gewenste pagina en klik op de onderwerptitel van de pagina.
● De ingevoerde trefwoorden worden vetgedrukt weergegeven in de zoekresultaten.
550
Bijlage
Gebruikershandleiding inzien
258A-086
Dit gedeelte beschrijft de merktekens, knoppen, schermen, en andere items die worden gebruikt in de
Gebruikershandleiding. De waarschuwingen worden ook gegeven in de bij het apparaat meegeleverde 'Belangrijke
veiligheidsvoorschriften' in het 'Aan de slag'. Raadpleeg ook deze instructies.
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de
bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de
onderstaande markeringen.
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor
handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg
kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een
veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen
altijd ter harte nemen.
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij
handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben
als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van
dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte
nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees
deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de
beschreven bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen
aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste
bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of
eigendom te voorkomen.
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan
ook extra informatie over een procedure bevatten.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het
apparaat aan.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Type
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
<Timer-/energie-instellingen>
<Papier vastgelopen.>
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven [Voorkeuren]
● Een situatie waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model aanraakscherm, en een situatie
waarin een gebruiker op een knop drukt voor de Model zwart-wit LCD worden beschreven, ook al zijn
551
Bijlage
hun bewerkingen niet gelijk. Bijvoorbeeld: de bewerking om het scherm <Statusmonitor> weer te
geven, wordt vertegenwoordigd door 'Druk op <Statusmonitor> (
/
/
)'.
(Model zwart-wit LCD)
,
, en
op het bedieningspaneel worden gebruikt om het doelitem in instellingen te selecteren, maar
hun beschrijving is weggelaten in de Gebruikershandleiding. De bewerking voor het selecteren van <XXXXX>
met behulp van
of
en het indrukken van
is weergegeven zoals hieronder getoond in de
Gebruikershandleiding.
1
Selecteer <XXXXX>.
De computerschermen in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de Gebruikershandleiding afkomstig
van de LBP654Cx. Afhankelijk van het model of besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de
displays in deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en
software kan ook variëren afhankelijk van hun versie.
Illustraties in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, verwijzen de gebruikte illustraties in de Gebruikershandleiding naar de LBP654Cx.
Wanneer de verschillen erg groot zijn, worden er meerdere illustraties gebruikt en worden deze toegelicht met
de modelnamen, zoals 'LBPXXX / LBPXXX'. De illustraties van de tonercartridge zijn die voor de Canon Cartridge
046.
552
Bijlage
Basisbewerkingen in Windows
258A-088
De printermap weergeven(P. 553)
[Netwerk zoeken] inschakelen(P. 553)
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 554)
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 555)
De bitarchitectuur controleren(P. 556)
De printerpoort controleren(P. 557)
Bidirectionele communicatie controleren(P. 558)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 559)
Als u afdrukt vanuit de app Windows Store(P. 559)
● Afhankelijk van welke computer u gebruikt, kan de handeling verschillen.
◼ De printermap weergeven
Windows Vista
[Starten] selecteer [Configuratiescherm]
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Starten] selecteer [Apparaten en printers].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linker benedenhoek van het scherm
[Apparaten en printers weergeven].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Starten]
weergeven].
Windows 10
[ ] selecteer [Systeem]
selecteer [Configuratiescherm]
[Configuratiescherm]
Windows Server 2008
[Starten] selecteer [Configuratiescherm]
Windows Server 2016
Klik met de rechter muisknop op [
printers].
]
selecteer [Configuratiescherm]
[Hardware en geluiden]
[Apparaten en printers
[Apparaten en printers].
dubbelklik op [Printers].
selecteer [Configuratiescherm]
[Hardware]
[Apparaten en
◼ [Netwerk zoeken] inschakelen
Schakel [Netwerk zoeken] in om de computers op uw netwerk te bekijken.
Windows Vista
[Starten] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken weergeven]
[Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
selecteer
Windows 7/Server 2008 R2
[Starten] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken weergeven] [Geavanceerde
instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows 8/Server 2012
553
Bijlage
Klik met de rechter muisknop op de linker onderhoek van het scherm selecteer [Configuratiescherm]
[Netwerkstatus en -taken weergeven] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer
[Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerk detecteren].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechter muisknop op [Starten] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en -taken
weergeven] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen]
onder [Netwerk detecteren].
Windows 10
[ ] selecteer [Systeem] [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en taken bekijken] [Instellingen van
geavanceerd delen veranderen] selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder [Netwerk zoeken].
Windows Server 2008
[Starten] selecteer [Configuratiescherm]
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
dubbelklik op [Netwerkcentrum]
selecteer [Netwerkdetectie
Windows Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [ ] selecteer [Configuratiescherm] [Netwerkstatus en taken
bekijken] [Instellingen van geavanceerd delen veranderen] selecteer [Netwerk zoeken inschakelen] onder
[Netwerk zoeken].
◼ Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver
1
Open Windows Verkenner.
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Accessoires]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
[Windows Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Starten]
Windows 10/Server 2016
Klik met de rechtermuisknop op [
2
]
selecteer [Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Selecteer de printerserver in [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties].
● Als u wilt zien welke computers in het netwerk zijn opgenomen, moet u mogelijk netwerkdetectie
inschakelen of in het netwerk zoeken naar computers.
➠ Gedeelde printers worden weergegeven.
554
Bijlage
◼ Een testpagina afdrukken in Windows
U kunt controleren of het printerstuurprogramma werkt door een testpagina af te drukken in Windows.
1
2
3
4
Plaats A4-papierformaat in de multifunctionele lade.
Papier in de multifunctionele
lade plaatsen(P. 133)
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
Klik op [Testpagina afdrukken] in het tabblad [Algemeen].
555
Bijlage
➠ De testpagina wordt afgedrukt.
◼ De bitarchitectuur controleren
Weet u niet zeker of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd, volg dan
onderstaande procedure.
1
Open het onderdeel [Configuratiescherm].
Windows Vista/7/Server 2008
[Starten] selecteer [Configuratiescherm]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Starten]
selecteer [Configuratiescherm].
Windows 10 / Server 2016
Ga naar stap 2.
2
Open het onderdeel [Systeem].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging]
Windows 10 / Server 2016
Klik op [
] [Instellingen]
[Systeem]
selecteer [Info].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
selecteer [Configuratiescherm].
Controleer de bitarchitectuur.
Voor 32-bits versies
[32 bitsbesturingssysteem] wordt weergegeven.
Voor 64-bits versies
[64 bitsbesturingssysteem] wordt weergegeven.
556
[Systeem].
Bijlage
◼ De printerpoort controleren
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
Op het tabblad [Poorten] moet u controleren dat de poort correct is geselecteerd.
557
Bijlage
Als u een netwerkverbinding gebruikt en het IP-adres van het apparaat hebt veranderd
● U moet een nieuwe poort toevoegen.
Printerpoorten configureren(P. 54)
◼ Bidirectionele communicatie controleren
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 553)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
Controleer dat het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] op
het tabblad [Poorten] is ingeschakeld.
558
Bijlage
◼ De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken
In het geval de computer is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, klikt u op
systeemlade om de SSID van de aangesloten draadloos LAN router weer te geven.
,
,
, of
in de
◼ Als u afdrukt vanuit de app Windows Store
Windows 8/Server 2012
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer
dat u gebruikt [Afdrukken].
Tik of klik op [Apparaten]
Het stuurprogramma
Windows 8.1/Server 2012 R2
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer
stuurprogramma dat u gebruikt [Afdrukken].
Tik of klik op [Apparaten]
[Afdrukken]
Windows 10
Tik of klik op [Afdrukken] op de toepassing
Het stuurprogramma dat u gebruikt
Het
[Afdrukken].
● Als u afdrukt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal instellingen beschikbaar.
● Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven,
gaat u naar het bureaublad en volgt u de instructies in het dialoogvenster. Dit bericht verschijnt als de
machine zodanig is ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals afdrukken.
559
Bijlage
Kennisgeving
258A-089
◼ Internationaal ENERGY STAR-programma
Canon is een ENERGY STAR® partner en heeft in die hoedanigheid bepaalt dat dit product
voldoet aan het ENERGY STAR Program voor energiezuinigheid.
Het ENERGY STAR programma is een internationaal programma dat zich inzet voor
energiebesparing bij het gebruik van computers en andere kantoorapparatuur.
Het programma ondersteunt de ontwikkeling en distributie van producten met functies die
het energieverbruik effectief verminderen. Het is een open systeem waaraan bedrijven
vrijwillig kunnen deelnemen.
Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, schermen, printers en
fax- en kopieerapparaten. De normen en logo's zijn in alle deelnemende landen gelijk.
◼ IPv6 Gereed-logo
De protocolset in dit apparaat heeft het IPv6 Ready-logo Phase-2 verkregen, vastgesteld door het
IPv6 Forum.
◼ Productgegevens die verplicht zijn krachtens COMMISSIEVERORDENING (EG) nr.
801/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by als bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze
netwerkpoorten zijn geactiveerd (indien deze tegelijkertijd beschikbaar zijn).
Naam model
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by
LBP654Cx / LBP653Cdw
1,2 w
LBP613Cdw
1,4 w
● De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor één willekeurig gekozen apparaat en kunnen
daarom afwijken van de waarde van het gebruikte apparaat. De waarden zijn gemeten zonder dat er
optionele netwerkpoorten waren verbonden en/of geactiveerd.
◼ WEEE- en batterijrichtlijnen
560
Bijlage
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de
richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen
zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming
met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd =
cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de
genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een
hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de
recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke
stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen
hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit
product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,
afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/
weee, of www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Disclaimers
● De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
● CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH
STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES
OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP
ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE
VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT
MATERIAAL.
561
Bijlage
◼ Handelsmerken
Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en / of andere landen.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word en Excel zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt gebruikt onder
licentie.
Google Cloudprinter, Google Chrome en Android zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google
Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
562
Bijlage
Het PDF-logo is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde
Staten en andere landen.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other
countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de
respectieve eigenaren.
◼ Copyright
Zonder vooraf verleende toestemming is volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud van dit document
verboden.
◼ Wettelijke beperkingen op het gebruik van uw product en het gebruik van afbeeldingen
Het is mogelijk dat het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins reproduceren van bepaalde
documenten, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via dit product gereproduceerde
beelden of afbeeldingen van rechtswege is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en/of andere,
civielrechtelijke procedures. Hieronder treft u een onvolledige lijst van dergelijke documenten aan. Deze lijst dient
uitsluitend als richtlijn. Als u eraan twijfelt of het gebruik van uw product voor het scannen, afdrukken of anderszins
reproduceren van een bepaald document, alsmede het gebruik van dergelijke gescande, afgedrukte of anderszins via
dit product gereproduceerde beelden of afbeeldingen wettelijk is toegestaan, dient u vooraf uw juridisch adviseur te
raadplegen.
● Papiergeld
● Travelers checks
● Postwissels
● Voedselbonnen
● Depositobewijzen
563
Bijlage
● Paspoorten
● Postzegels (al dan niet afgestempeld)
● Immigratiebescheiden
● Voor identificatie van gebruikte tekens of insignes
● Belastingzegels (al dan niet afgestempeld)
● Documenten betreffende vervangende of algemene dienstplicht
● Obligaties of andere bewijzen van schuldbekentenis
● Van overheidswege verstrekte cheques of wissels
● Aandelencertificaten
● Rijbewijzen en eigendomspapieren van motorvoertuigen
● Van copyright voorziene werken/kunstwerken zonder toestemming van degene bij wie het copyright berust
V_160913
564
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
565
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
566
Servicios de terceros
Si utiliza servicios de terceros a través del PRODUCTO, el uso de dichos servicios está sujeto a las siguientes
condiciones.
Si accede y/u obtiene contenido de terceros (por ejemplo, texto, imágenes, vídeos, audio o software) a través
del SOFTWARE, excepto si está expresamente permitido por el propietario del contenido o la ley aplicable, no
puede (a) crear bases de datos ni crear copias permanentes de dicho contenido, ni conservar copias en la
memoria caché durante un periodo de tiempo superior al permitido por el encabezado de la memoria caché;
(b) copiar, traducir, modificar, crear un trabajo derivado, vender, alquilar, arrendar, transmitir, distribuir, mostrar
públicamente o conceder una licencia a un tercero; (c) falsificar el origen o la propiedad; y (d) eliminar, ocultar
o modificar cualquier copyright, marca comercial u otros avisos de derechos de propiedad, falsificar o eliminar
atribuciones de autoría, avisos legales u otras etiquetas del origen o fuente del material.
-1-
El software sujeto a otras condiciones de licencia
Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más
información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.
Tabla de software
Nombres de software
Términos y condiciones de la
licencia:
Consulte página
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
libjingle
14
MD4
15
Net-SNMP
16
OpenSSL
24
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 14 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 15 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 16 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 17 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 18 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 19 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 20 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 21 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 22 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected].
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 24 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 25 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 26 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
Servicios de terceros
Si utiliza servicios de terceros a través del PRODUCTO, el uso de dichos servicios está sujeto a las siguientes
condiciones.
Si accede y/u obtiene contenido de terceros (por ejemplo, texto, imágenes, vídeos, audio o software) a través
del SOFTWARE, excepto si está expresamente permitido por el propietario del contenido o la ley aplicable, no
puede (a) crear bases de datos ni crear copias permanentes de dicho contenido, ni conservar copias en la
memoria caché durante un periodo de tiempo superior al permitido por el encabezado de la memoria caché;
(b) copiar, traducir, modificar, crear un trabajo derivado, vender, alquilar, arrendar, transmitir, distribuir, mostrar
públicamente o conceder una licencia a un tercero; (c) falsificar el origen o la propiedad; y (d) eliminar, ocultar
o modificar cualquier copyright, marca comercial u otros avisos de derechos de propiedad, falsificar o eliminar
atribuciones de autoría, avisos legales u otras etiquetas del origen o fuente del material.
-1-
El software sujeto a otras condiciones de licencia
Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más
información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.
Tabla de software
Nombres de software
Términos y condiciones de la
licencia:
Consulte página
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
libjingle
14
MD4
15
Net-SNMP
16
OpenSSL
24
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 14 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 15 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 16 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 17 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 18 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 19 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 20 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 21 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 22 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 23 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected].
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 24 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 25 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 26 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 27 -
Diensten van derden
Als u via het PRODUCT diensten van derden gebruikt, moeten deze diensten aan onderstaande voorwaarden
voldoen.
Als u via de SOFTWARE toegang neemt tot inhoud van derden of deze ontvangt (bijvoorbeeld tekst,
afbeeldingen, video's, audio's, of software), is het (tenzij nadrukkelijk toegestaan door de eigenaar van de
inhoud of door van toepassing zijnde wetgeving) verboden om (a) deze inhoud te 'scrapen', er databases van
te vormen of er anderszins permanent kopieën van te genereren, of gecachete kopieën langer bewaren dan is
toegestaan door de cachekop; (b) deze inhoud te kopiëren, te vertalen, te veranderen, er een afgeleid werk
van te genereren of aan enige derde partij te verkopen, te verhuren, uit te lenen, door te geven, te verspreiden,
openbaar weer te geven, of in sublicentie te geven; (c) de bron of eigenaarschap in een verkeerd daglicht te
stellen; en (d) enige vermelding van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht te verwijderen, te
bedekken, of te veranderen, enige auteursbijdragen, juridische kennisgevingen of andere identificatiemiddelen
van de oorsprong van het bronmateriaal te vervalsen of te verwijderen.
-1-
Software onderhevig aan overige licentievoorwaarden
Raadpleeg de softwaretabel en de bijbehorende licentietermen hieronder voor meer informatie en
bijbehorende licentievoorwaarden.
Softwaretabel
Softwarenamen
Algemene voorwaarden van de
licentie:
Zie pagina
Adobe PDF Scan Library
3
Adobe PostScript 3
6
expat
13
HarfBuzz 2012-07-30
14
libjingle
15
Lua
16
LuaSocket
17
MD4
18
Net-SNMP
19
OpenSSL
27
-2-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-3-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-4-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-5-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-6-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-7-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-8-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-9-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- 10 -
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- 11 -
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
HarfBuzz 2012-07-30
Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod
Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg
Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.
Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS,
OR MODIFICATIONS.
- 14 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
Lua
Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 16 -
LuaSocket
LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 17 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 18 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below. Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 19 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 20 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 21 -
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 22 -
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 23 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 24 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 25 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 26 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected].
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 27 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 28 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 29 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 30 -

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement