Canon LEGRIA HF R67, LEGRIA HF R68 User manual

Canon LEGRIA HF R67, LEGRIA HF R68 User manual
CEL-SV8DA2M0
Transfer Utility LE
Průvodce spuštěním
Cs
Opstartsvejledning
Da
Aloitusopas
Fi
Kezdő útmutató
Hu
Installatiegids
Nl
Podręcznik startowy
Pl
Manual de iniciação
Pt
Príručka pre inštaláciu
Sk
Starthandbok
Sv
Po stažení softwaru PIXELA Transfer Utility LE z webových stránek společnosti
PIXELA a instalaci do počítače se systémem Windows / Mac OS můžete
nahraná videa AVCHD snadno přenášet do počítače. K dispozici jsou následující
funkce. Podrobnosti k používání softwaru si prohlédněte v „Transfer Utility LE
Software Guide/Příručce k softwaru Transfer Utility LE“ (soubor PDF*).
Cs
02
• Uložení videa do počítače
Videa AVCHD si můžete ukládat do počítače.
• Přenos hudebních souborů za účelem přehrávání s hudbou na pozadí
Hudební soubory můžete využít jako hudbu na pozadí při přehrávání
záznamů na videokameře. Přeneste hudební soubory do paměti obsahující
záznamy, které chcete přehrávat.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: Hudební soubory byly předinstalovány do vestavěné
paměti a obnoví se při inicializaci paměti. Pouze VIXIA HF R60 / VIXIA HF
R62: Hudební soubory můžete přenést do vestavěné paměti.
- Hudební soubory můžete přenést na paměťovou kartu připojenou
k počítači. Pouze VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600:
Hudební soubory můžete také přenést na paměťovou kartu vloženou
do videokamery.
Podrobné informace o stahování a přenosu hudebních souborů
naleznete v Návodu k používání videokamery (soubor PDF*,
; Stahování hudebních a obrazových souborů).
Stažení softwaru: Software a příručku k softwaru lze stáhnout z webových
stránek společnosti PIXELA. Podle instrukcí na níže uvedených webových
stránkách stáhněte a otevřete komprimovaný soubor, který obsahuje modul
pro instalaci a příručku k softwaru (soubor PDF*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Instalace softwaru: Kompletní požadavky softwaru na systém najdete na
webových stránkách společnosti PIXELA. Podrobné pokyny k instalaci
najdete v „Příručce k softwaru Transfer Utility LE“.
* K zobrazení návodu k používání ve formátu PDF je zapotřebí Adobe® Reader® 6
nebo novější.
** Dostupnost modelu se liší podle oblasti.
Når du har downloadet PIXELA's software Transfer Utility LE fra PIXELA's
websted og installeret det på din Windows/Mac-computer, kan du let overføre
dine AVCHD-film til computeren. Følgende funktioner er tilgængelige. Hvis du
ønsker oplysninger om brug af softwaren, kan du se "Transfer Utility LE Softwareguide" (pdf-fil*).
• Gemme film på en computer
Du kan gemme dine AVCHD-film på en computer.
• Overførsel af filer til afspilning med baggrundsmusikfunktionen
Musikfiler kan benyttes som baggrundsmusik, når du afspiller dine
optagelserne i videokameraet. Overfør musikfiler til den hukommelse,
der indeholder de optagelser, du vil afspille.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: De musikfiler, som var installeret på forhånd i den
indbyggede hukommelse, gendannes, når du initialiserer hukommelsen.
Kun VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62: Du kan overfør musikfiler til den
indbyggede hukommelse.
- Du kan overføre musikfiler til et hukommelseskort, der er tilsluttet
computeren. Kun VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600:
Du kan også overføre musikfiler til et hukommelseskort, der er sat
i videokameraet.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om download og overførsel af
musikfilerne, kan du i videokameraets betjeningsvejledning (pdf-fil*,
; Download af musikfiler og billedfiler).
Download af software: Du kan downloade softwaren og softwarevejledningen
fra PIXELA's websted. Følg instruktionerne på webstedet nedenfor for at
downloade og åbne den komprimerede fil, som indeholder installationsmodulet
og softwarevejledning (pdf-fil*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Installation af softwaren: Du kan finde de fuldstændige krav til softwaren på
PIXELA's websted. Hvis du ønsker detaljerede installationsanvisninger, kan du
se "Transfer Utility LE - Softwareguide".
* Der kræves Adobe® Reader® 6 eller nyere til at få vist pdf-filen.
** Modeltilgængeligheden varierer fra område til område.
Da
03
Kun lataat PIXELAn ohjelmiston Transfer Utility LE PIXELAn sivustosta ja
asennat sen Windows- tai Mac OS -koneeseesi, voit helposti siirtää
tietokoneeseen tallentamasi AVCHD-videot. Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä: Lisätietoja ohjelman käytöstä on ”Transfer Utility LE ohjelmisto-oppaassa” (PDF-tiedosto*).
• Videoiden tallentaminen tietokoneeseen
Voit tallentaa AVCHD-videosi tietokoneelle.
Fi
04
• Musiikkitiedostojen siirtäminen toiston aikaista
taustamusiikkitoimintoa varten
Voit käyttää musiikkitiedostoja taustamusiikkina, kun toistat tallenteitasi
videokamerassa. Siirrä musiikkitiedostot muistikorttiin, joka sisältää
toistettavat tallenteet.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: Musiikkitiedostot ovat esiasennettuina sisäiseen muistiin,
ja ne palautetaan, kun alustat muistin. Vain VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62:
Voit siirtää musiikkitiedostoja sisäiseen muistiin.
- Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneeseen kytketylle muistikortille.
Vain VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600: Voit myös siirtää
musiikkitiedostoja videokameraan asetetulle muistikortille.
Katso lisätietoa musiikkitiedostojen lataamisesta ja siirtämisestä
videokameran käyttöoppaasta (PDF-tiedosto*, ; Musiikkitiedostojen
ja kuvatiedostojen lataaminen).
Ohjelmiston lataaminen: Voit ladata ohjelmiston ja sen oppaan PIXELAn
verkkosivustosta. Lataa ja avaa seuraavassa sivustossa annettujen ohjeiden
mukaan pakattu tiedosto, jossa on asennusmoduuli ja ohjelmisto-opas
(PDF-tiedosto*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Ohjelmiston asentaminen: Voit tarkistaa ohjelmiston järjestelmävaatimukset
PIXELAn verkkosivustosta. Katso lisätietoa asennuksesta ”Transfer Utility LE ohjelmisto-oppaasta”.
* PDF-tiedoston tarkastelemiseen tarvitaan Adobe® Reader® 6 or tai sitä
uudempi versio.
** Mallin saatavuus vaihtelee alueittain.
Miután a PIXELA webhelyéről letöltötte és Windows/Mac OS rendszerű
számítógépére telepítette a PIXELA Transfer Utility LE szoftvert, a rögzített
AVCHD-filmek könnyen átmásolhatók a számítógépre. A következő funkciók
használhatók. A szoftver használatának részleteit a „Transfer Utility LE szoftver
útmutató” c. dokumentumban (PDF-fájl*) találja.
• Filmek mentése a számítógépre
AVCHD-filmjei számítógépre menthetők.
• Zenefájlok átvitele a kísérőzene funkcióval történő lejátszáshoz
A zenei fájlok kísérőzeneként használhatók a felvételek kamerán történő
lejátszása során. A zenefájlok átvitele abba a memóriába, amelyben
a lejátszani kívánt felvételek találhatók.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: A zenei fájlokat a beépített memória előre telepítve
tartalmazza, és a memória inicializálása után visszaállításra kerülnek.
Csak VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62: A zenei fájlok átvihetők a beépített
memóriába.
- A zenei fájlok átvihetők a számítógéphez csatlakoztatott memóriakártyára.
Csak VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600: A zenei fájlok
a kamerába behelyezett memóriakártyára is átvihetők.
A zenefájlok letöltésével és átvitelével kapcsolatos további részletek
a kamera használati útmutatójában (PDF-fájl*, ; Zenei fájlok és
képfájlok letöltése) találhatók.
A szoftver letöltése: A szoftver és a szoftver használati útmutató a PIXELA
webhelyéről tölthető le. Kövesse az alábbi webhelyen található utasításokat
a tömörített fájl letöltéséhez és megnyitásához, amely a telepítőmodult és
a szoftver útmutatóját (PDF-fájl*) tartalmazza.
http://pixela.jp/cetule_dl/
A szoftver telepítése: A szoftver teljes rendszerkövetelményeit a PIXELA
webhelyén érheti el. Részletes telepítési utasításokat a „Transfer Utility LE
Software Guide/Transfer Utility LE szoftver útmutató” tartalmaz.
* A PDF-fájl megtekintéséhez az Adobe® Reader® 6-os vagy újabb verziójára
van szükség.
** Területenként különböző típusok érhetők el.
Hu
05
Nadat u de PIXELA-software Transfer Utility LE hebt gedownload vanaf de
PIXELA-website en dit programma op uw computer met Windows/Mac OS
hebt geïnstalleerd, kunt u heel gemakkelijk de door u gemaakte AVCHD-films
overdragen naar uw computer. De volgende functies zijn beschikbaar.
Als u meer wilt weten over het gebruik van de software, kijkt u in de
“Transfer Utility LE Softwarehandleiding” (PDF-bestand*).
• Films opslaan op uw computer
U kunt uw AVCHD-films opslaan op een computer.
Nl
06
• Muziekbestanden overdragen voor de functie afspelen met
achtergrondmuziek
Muziekbestanden kunnen worden gebruikt als achtergrondmuziek wanneer
u uw opnamen op de camcorder afspeelt. Draag muziekbestanden over
naar het geheugen dat de opnamen bevat die u wilt afspelen.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: de muziekbestanden zijn in het interne geheugen
voorgeïnstalleerd en worden hersteld als u het geheugen initialiseert.
Alleen VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62: u kunt muziekbestanden
overbrengen naar het interne geheugen.
- U kunt muziekbestanden overbrengen naar een geheugenkaart die is
aangesloten op de computer. Alleen VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 /
VIXIA HF R600: u kunt de muziekbestanden ook overbrengen naar
een geheugenkaart die in de camcorder is geplaatst.
Voor meer informatie over muziekbestanden downloaden en overdragen,
raadpleegt u de Gebruiksaanwijzing van de camcorder (PDF-bestand*,
; Muziekbestanden en beeldbestanden downloaden).
De software downloaden: u kunt de software en softwarehandleiding
downloaden vanaf de PIXELA-website. Volg de instructies op de hieronder
genoemde website om het gecomprimeerde bestand te downloaden en te
openen. Dit bestand bevat de installatiemodule en softwarehandleiding
(PDF-bestand*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
De software installeren: de volledige systeemvereisten van de software vindt u
op de PIXELA-website. Raadpleeg de “Transfer Utility LE Softwarehandleiding”
voor uitgebreide installatie-instructies.
* Adobe® Reader® 6 of later is vereist om het PDF-bestand te kunnen lezen.
** Verkrijgbaarheid van modellen verschilt per regio.
Po pobraniu z witryny internetowej firmy PIXELA jej oprogramowania Transfer
Utility LE i zainstalowaniu go na komputerze z systemem Windows lub Mac OS
można z łatwością przesyłać do komputera zarejestrowane przez siebie filmy
w formacie AVCHD. Dostępne są poniższe funkcje. Szczegółowe informacje na
temat obsługi tego oprogramowania można znaleźć w instrukcji „Transfer Utility
LE Software Guide/Podręcznik użytkownika Transfer Utility LE” (w pliku PDF*).
• Zapis filmów na dysku twardym komputera
Zarejestrowane przez siebie filmy w formacie AVCHD można zapisywać
na dysku twardym komputera.
• Przesyłanie plików muzycznych do odtwarzania z użyciem funkcji
podkładu dźwiękowego
Pliki muzyczne mogą służyć jako podkład dźwiękowy podczas odtwarzania
nagrań za pomocą kamery. Prześlij pliki muzyczne do pamięci zawierającej
nagrania, które chcesz odtworzyć.
- Dotyczy tylko modeli VIXIA HF R60, VIXIA HF R62, LEGRIA HF R66,
LEGRIA HF R67 i LEGRIA HF R68: pliki muzyczne są zainstalowane
fabrycznie w pamięci wbudowanej i zostają przywrócone po zainicjowaniu
pamięci. Dotyczy tylko modeli VIXIA HF R60 i VIXIA HF R62:
pliki muzyczne można przesyłać do pamięci wbudowanej.
- Pliki muzyczne można przesyłać na kartę pamięci podłączoną do komputera.
Dotyczy tylko modeli VIXIA HF R60, VIXIA HF R62 i VIXIA HF R600:
pliki muzyczne można też przesyłać na kartę pamięci włożoną do kamery.
Szczegółowe informacje o pobieraniu i przesyłaniu plików muzycznych
można znaleźć w Instrukcji obsługi kamery (w pliku PDF*,
; Pobieranie plików muzycznych i plików obrazów).
Pl
Pobieranie oprogramowania: oprogramowanie i podręcznik użytkownika
07
można pobrać z witryny internetowej firmy PIXELA. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w poniższej witrynie internetowej,
aby pobrać i otworzyć skompresowany plik, który zawiera moduł instalacyjny
oraz podręcznik użytkownika (w formacie PDF*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Instalowanie oprogramowania: pełną listę wymagań systemowych
oprogramowania można znaleźć w witrynie internetowej firmy PIXELA.
Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w dokumencie
„Transfer Utility LE Podręcznik użytkownika”.
* Do odczytywania plików PDF wymagany jest program Adobe® Reader®
w wersji 6 lub nowszej.
** Dostępność modeli różni się w zależności od obszaru.
Após transferir o software PIXELA Transfer Utility LE a partir do Web site da
PIXELA e de instalá-lo no seu computador Windows/Mac OS, pode transferir
facilmente para o computador os filmes AVCHD que gravou. As funções
seguintes estão disponíveis. Para mais detalhes sobre como utilizar
o software, consulte o “Guia do software do Transfer Utility LE” (ficheiro PDF*).
• Gravação de filmes num computador
Pode gravar os seus filmes AVCHD num computador.
• Transferência de ficheiros de música para reprodução com a função
de música de fundo
Os ficheiros de música podem ser utilizados como música de fundo ao
reproduzir as suas gravações na câmara de vídeo. Transfira os ficheiros de
música para a memória que contém as gravações que pretende reproduzir.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: Os ficheiros de música vêm pré-instalados na memória
incorporada e são restaurados ao inicializar a memória. Apenas VIXIA
HF R60 / VIXIA HF R62: Pode transferir ficheiros de música para
a memória incorporada.
- Pode transferir ficheiros de música para um cartão de memória ligado
ao computador. Apenas VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600:
Também pode transferir os ficheiros de música para um cartão de
memória inserido na câmara de vídeo.
Para obter detalhes sobre a transferência de ficheiros de música,
consulte o Manual de instruções da câmara de vídeo (ficheiro PDF*,
; Transferir ficheiros de música e ficheiros de imagem).
Pt
08
Transferir o software: Pode transferir o software e o guia do software a partir
do Website da PIXELA. Siga as instruções disponíveis no Website abaixo para
transferir e abrir o ficheiro comprimido, que contém o módulo de instalação
e o guia do software (ficheiro PDF*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Instalar o software: Pode encontrar os requisitos do sistema completos
do software no Website da PIXELA. Para obter instruções de instalação
detalhadas, consulte o “Guia de software do Transfer Utility LE”.
* Necessita do Adobe® Reader® 6 ou posterior para ver o ficheiro PDF.
** A disponibilidade de modelos difere de área para área.
Po prevzatí softvéru PIXELA Transfer Utility LE z webovej lokality spoločnosti
PIXELA a po jeho nainštalovaní v počítači so systémom Windows/Mac OS
môžete jednoducho prenášať svoje filmové záznamy vo formáte AVCHD do
počítača. K dispozícii sú nasledujúce funkcie. Ak potrebujete ďalšie informácie
o používaní softvéru, pozrite si príručku „Transfer Utility LE Software Guide/
Príručka k softvéru Transfer Utility LE“ (súbor PDF*).
• Ukladanie filmov do počítača
Filmy vo formáte AVCHD môžete ukladať do počítača.
• Prenos hudobných súborov na prehrávanie pomocou funkcie hudby
na pozadí
Pri prehrávaní záznamov vo videokamere možno hudobné súbory používať
ako hudbu na pozadí. Preneste hudobné súbory do pamäte,
ktorá obsahuje záznamy určené na prehratie.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: Hudobné súbory sú predinštalované v zabudovanej
pamäti a po jej incializácii sa obnovia. Iba modely VIXIA HF R60 / VIXIA
HF R62: Hudobné súbory môžete preniesť do zabudovanej pamäte.
- Hudobné súbory môžete preniesť na pamäťovú kartu pripojenú
k počítaču. Iba modely VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600:
Hudobné súbory môžete preniesť aj na pamäťovú kartu vloženú
vo videokamere.
Podrobnosti o preberaní a prenose hudobných súborov nájdete v Návode
na používanie videokamery (súbor PDF*, ; Preberanie hudobných
a obrazových súborov).
Prevzatie softvéru: Softvér a príručku k softvéru si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti PIXELA. Podľa pokynov, ktoré nájdete na nižšie uvedenej
webovej lokalite, prevezmite a otvorte komprimovaný súbor obsahujúci
inštalačný modul a príručku k softvéru (súbor PDF*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Inštalácia softvéru: Úplné systémové požiadavky na softvér nájdete na
webovej lokalite spoločnosti PIXELA. Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie
nájdete v príručke„Transfer Utility LE Software Guide/Príručka k softvéru
Transfer Utility LE“.
* Na zobrazenie súboru PDF sa požaduje program Adobe® Reader® 6 alebo novší.
** Dostupnosť modelov sa líši v závislosti od oblasti.
Sk
09
När du har laddat ner PIXELAs programvara Transfer Utility LE från PIXELAs
webbplats och installerat den på en Windows-/Mac OS-dator kan du enkelt
överföra dina AVCHD-videor till datorn. Du får tillgång till följande funktioner.
Mer information om hur du använder programmet finns i Transfer Utility LE
Programvaruguide (PDF-fil*).
• Spara videosekvenser på en dator
Du kan spara dina bästa AVCHD-videor på dator.
• Överföra musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik
vid uppspelning
Musikfilerna kan användas som bakgrundsmusik när du spelar upp dina
inspelningar på kameran. Överför musikfiler till det minneskort som
innehåller de inspelningar du vill spela upp.
- VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / LEGRIA HF R66 / LEGRIA HF R67 /
LEGRIA HF R68: Musikfilerna är förinstallerade i det inbyggda minnet och
återställs när minnet formateras. Endast VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62:
Du kan överföra musikfiler till det inbyggda minnet.
- Du kan överföra musikfiler till ett minneskort som är anslutet till datorn.
Endast VIXIA HF R60 / VIXIA HF R62 / VIXIA HF R600: Du kan även
överföra musikfiler till ett minneskort i kameran.
Mer information om hur du laddar ned och överför musikfilerna finns
i kamerans Användarhandbok (PDF-fil*, ; Ladda ned musikfiler
och bildfiler).
Hämta programvaran: Du kan ladda ned programvaran och
programvaruhandboken från PIXELAs webbplats. Följ anvisningarna på
webbplatsen nedan och ladda ned samt öppna den komprimerade filen,
som innehåller installationsprogram och programvaruhandbok (PDF-fil*).
http://pixela.jp/cetule_dl/
Installera programvaran: Information om systemkrav för programvaran finns
på PIXELAs webbplats. Detaljerade installationsinstruktioner finns i Transfer
Utility LE Programvaruguide.
Sv
10
* Du behöver Adobe® Reader® 6 eller senare för att läsa PDF-filen.
** Modelltillgängligheten varierar mellan olika länder/regioner.
CEL-SV8DA2M0
© CANON INC. 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement