Canon PowerShot G1 X Mark II User manual

Canon PowerShot G1 X Mark II User manual
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Software til behandling, visning og redigering af RAW-billeder
Overføre
billeder
Digital Photo Professional
Gennemse
billeder
Ver. 4.8
Instruktionsmanual
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Indhold i denne instruktionsmanual
 DPP står for Digital Photo Professional.
  angiver, hvordan man vælger på menuen.
 Navne på de menuer, knapper og vinduer,
der vises på computerskærmen, angives
i firkantede parenteser.
 Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
 s. ** henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
 Advanced angiver funktionen for avancerede
brugere, der har erfaring med håndtering
af billedbehandlingssoftware.

: Angiver nyttige oplysninger, hvis der
opstår problemer.



Behandle store
mængder
RAW-billeder
: Angiver tip til effektiv brug af softwaren.
: Angiver oplysninger, der skal læses før
brug.
: Angiver ekstra oplysninger, der kan være
nyttige.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Skift mellem sider
 Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
Angive
indstillinger
: forrige side
: vend tilbage til en side, du tidligere har fået
vist
 Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af
skærmen for at skifte til den indholdsside
i kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante
side.
© CANON INC. 2018
Reference/
Indeks
CEL-SX3ZA240
DANSK
Indledning
De vigtigste funktioner i DPP
Indledning/
Indhold
 Kompatibel farvestyring
 CMYK-simulering til forretningsmæssig udskrivning
Nedenfor vises de vigtigste opgaver, du kan udføre på billeder, du har
overført til computeren.
* JPEG/TIFF angiver, at behandlingen kan udføres med JPEG- eller
TIFF-billeder samt RAW-billeder.
Gennemse
billeder
 Vise og organisere RAW-billeder JPEG/TIFF
 Afspilning af film og lagring af stillbilleder
 Justere et billede
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Forskellige billedjusteringer, mens det oprindelige billede bevares
JPEG/TIFF
 Fri anvendelse af en Picture Style
 Få vist dit billede før og efter justeringen i det samme vindue
Udskrive
billeder
JPEG/TIFF
 Beskære og justere vinklen på et billede
(trimme) JPEG/TIFF
 Tilpasse et billede JPEG/TIFF
 Korrektion af objektivafvigelse
 Optimering af digitalobjektiv
 Automatisk/manuel sletning af støv
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
JPEG/TIFF
 Konvertere fra et RAW-billede til
et JPEG- eller TIFF-billede og gemme det
 Behandle et stort antal RAW-billeder i bundter
 Overføre billedet til billedredigeringssoftware
 Udskrive et billede JPEG/TIFF
 Tilknyt til EOS Utility for fjernoptagelse
JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Angive
indstillinger
I DPP Ver. 4.8.20 eller senere kan du ved at klikke på [Check for
updates/Søg efter opdateringer] i menuen [Digital Photo
Professional 4] gøre det muligt at søge efter opdateringsfiler på
serveren og downloade eventuelle opdateringsfiler, der måtte være
tilgængelige.
For at bruge denne funktion kræves et miljø med internetadgang
(abonnement til en udbyder og linjeforbindelse på stedet). Der kan
være gebyrer på forbindelser fra internetudbydere eller på
adgangspunktsforbindelser.
Reference/
Indeks
2
Indledning/
Indhold
Systemkrav
Understøttede kameraer
OS (operativsystem)
Mac OS X 10.10 til 10.13
Model
Pc med et af de ovenstående
operativsystemer installeret
(Opgraderede maskiner understøttes ikke)
CPU
Core 2 Duo 2,0 GHz eller derover
(anbefalet Core i-serien eller nyere)
RAM (hukommelse)
2,0 GB RAM eller derover
(4,0 GB eller derover anbefales)
Harddisk
Installation: Min. 300 MB ledig plads
Drift: Min. 600 MB ledig plads
Display
Opløsning: XGA (1024 x 768) eller derover
(1600 x 1200 eller derover anbefales)
Farver: 16 bit (65536 farver) eller derover
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D
Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II,
EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D/
EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da,
EOS 77D, EOS 760D, EOS 800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 200D,
EOS 100D, EOS 2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS
600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D,
EOS 400D, EOS 350D, EOS 4000D, EOS M6, EOS M5, EOS M3,
EOS M2, EOS M, EOS M10, EOS M100, EOS M50, PowerShot G3 X*1,
PowerShot G1 X Mark II*1, PowerShot G7 X*1, PowerShot G9 X*1,
PowerShot SX60 HS*1, PowerShot G5 X*1, PowerShot G7 X Mark II*1,
PowerShot G16*1, PowerShot S120*1, PowerShot G1 X*1, PowerShot
G15*1, PowerShot S110*1, PowerShot S100*1, PowerShot G9 X Mark
II*1, PowerShot G1 X Mark III*1, PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2,
PowerShot G11*1*2, PowerShot G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot
S95*1*2, PowerShot SX1 IS*1*2 og PowerShot SX50 HS*1*2
*1 Når det gælder RAW-billeder, kan funktioner, der ikke er i kameraet
(som f.eks. Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering),
og funktioner som Optimal digitalobjektiv ikke bruges. Picture Styles
kan imidlertid bruges, også selvom funktionen ikke er i kameraet.
Det gælder dog ikke al funktionalitet.
*2 Følgende funktioner er ikke tilgængelige.
- Værktøjspaletten Basic Adjustment (Grundlæggende justering):
Hvidbalance [Fine-tune/Finindstilling]
En del af [Gamma adjustment/Gammajustering]
Automatisk justering af farveovergang og luminans
Justering af midpoint
Områdeudvidelse for hvide punkter for input
- Værktøjspaletten Støvsletning/kopieringsstempel
- Værktøjet Sammensætning
- Værktøjet HDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
3
Indledning/
Indhold
Understøttede billeder
Billeddata
Billedtype
Filtypenavn
.CR3
RAW- Billeder i Canon RAW-format optaget på
.CR2
billeder understøttede kameraer
.TIF
StillJPEG- Exif 2.2-, 2.21- eller 2.3-kompatible
billeder
billeder JPEG-billeder
TIFFExif-kompatible TIFF-billeder
billeder
Film
Film optaget med understøttede
kameraer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
.JPG/
.JPEG
.TIF/
.TIFF
.MOV
.MP4
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
4
Indhold
Indledning/
Indhold
Indledning.................................................................. 2
De vigtigste funktioner i DPP ....................................... 2
Systemkrav .................................................................. 3
Understøttede kameraer .............................................. 3
Understøttede billeder.................................................. 4
1 Overføre billeder .................................................... 8
Starte DPP ................................................................... 9
Overføre billeder til computeren................................. 10
Overføre billeder ved hjælp af softwaren
"EOS Utility" ........................................................... 10
Overføre billeder via kortlæseren........................... 10
2 Vise billeder ......................................................... 11
Gennemse billeder i hovedvinduet
(Miniature-layout) .......................................................
Ændre miniaturevisningen .....................................
Forstørre og vise et billede i eksempelvinduet...........
Forstørre og vise et bestemt område.....................
Advanced Kontrollere billedet i detaljer .........................
Vise hovedvinduet (Multi-layout)............................
Kontrollere et billede ved hjælp af
kontrolpanelet for eksempelvisning........................
Kontrollere et billede i multi-funktionsvisning .........
Kontrollere et billede i ekstra vinduer.....................
Åbne og lukke vinduespaneler (Ruder)......................
Ændre visningsmetode og rækkefølge for paletter ....
Ændre visningsmetode (forankret/flydende)
for paletter..............................................................
Omarrangere paletter.............................................
Afslutte DPP...............................................................
12
13
17
18
19
19
20
24
25
26
27
27
27
28
3 Organisere og sortere billeder ............................. 29
Effektiv kontrol/Sortere billeder .................................. 30
Sortere billeder....................................................... 32
Sortere billeder i hovedvinduet ............................... 33
Arrangere billeder i hovedvinduet ........................... 34
Vise et RAW-billede og et JPEG-billede
som et enkelt billede ............................................... 35
Kontrollere billedoplysninger................................... 36
Organisere billeder ..................................................... 38
Slette et uønsket billede ......................................... 38
Flytte billeder .......................................................... 38
Flytte billeder i mapper ........................................... 39
Registrere hyppigt brugte mapper
(bogmærkeregistrering) .......................................... 39
4 Redigere billeder .................................................. 40
RAW-billeder............................................................... 42
RAW-billeder........................................................... 42
RAW-fremkaldelse.................................................. 42
Når RAW-fremkaldelse skal udføres ...................... 42
Fordele ved et RAW-billede.................................... 42
Redigere JPEG- og TIFF-billeder ............................... 43
Værktøjspaletter ......................................................... 44
Redigere med værktøjspaletten Basic
Adjustment (Grundlæggende justering)...................... 45
Justere lysstyrken ................................................... 45
Ændre Picture Style................................................ 46
Advanced Bruge en Picture Style-fil........................... 48
Justere farvetone ved at ændre hvidbalancen........ 48
Justere farvetone med klik på hvidbalance............. 49
Advanced Justere hvidbalance med
farvetemperatur ...................................................... 50
Advanced Finjustere hvidbalance .............................. 50
Justere kontrast ...................................................... 51
Advanced Justere lysstyrke i lavbeslynings-/
højbelysningsområder ............................................ 51
JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
5
Indledning/
Indhold
Ændre farvetone og farvemætning ........................
Advanced Justere dynamisk område ........................
Justere overgange og luminans automatisk ..........
Bruge Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering) ..................................
Justere billedets skarphed .....................................
JPEG/TIFF Redigere med værktøjspaletten Tone
Adjustment (Tonejustering)........................................
Justere lysstyrke og kontrast .................................
Justere farvetone med klik på hvidbalance............
Advanced Justere tonekurve.....................................
Advanced Justere dynamisk område ........................
Bruge Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering) ..................................
JPEG/TIFF Redigere med værktøjspaletten Color
Adjustment (Farvejustering).......................................
Advanced Redigere med værktøjspaletten Color
Adjustment (Farvejustering)...................................
JPEG/TIFF Redigere med værktøjspaletten Detailed
Adjustment (Detaljeret justering) ...............................
Reducere støj ........................................................
Justere billedets skarphed .....................................
Reducering af farvemoiré i et billede .....................
JPEG/TIFF Redigere med værktøjspaletten Trimming/
Angle Adjustment (Beskærings-/vinkeljustering) .......
Redigere med værktøjspaletten Lens Correction
(Objektivkorrektion)....................................................
Korrektion af objektivafvigelse ...............................
Foretage rettelser ..................................................
Skyderen Shooting distance information
(Information om optagelsesafstand) ......................
52
53
54
55
56
58
58
59
60
62
62
63
63
65
65
66
66
67
70
70
71
73
Korrigere flere billeder samtidigt............................. 74
Optimering af digitalobjektiv ................................... 74
Bruge Digital Lens Optimizer
(Optimering af digitalobjektiv) ................................. 75
Justere billedets skarphed...................................... 77
JPEG/TIFF Redigere med værktøjspaletten
Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) ..................................................... 78
Udføre automatisk sletning af støv ......................... 78
Automatisk sletning af støv i hovedvinduet ............ 79
Manuel sletning af støv (Reparationsfunktion) ....... 80
Fjerne uønskede dele af et billede
(Kopieringsstempelfunktion) ................................... 82
Indstille arbejdsfarverum ............................................ 83
Bruge funktionen til skærmkorrektur af farver ............ 84
Angivelse af størrelse, når RAW-billeder åbnes......... 85
JPEG/TIFF Gemme redigeringsresultater .................... 86
Gemme redigeret indhold til et billede .................... 86
Gemme som et separat billede............................... 86
JPEG/TIFF Redigere et billede igen............................. 88
JPEG/TIFF Bruge justeret indhold (Indstillingsdata) .... 89
Kopiere indstillingsdata og anvende dem på et
andet billede ........................................................... 90
Gemme indstillingsdata som en fil.......................... 90
Indlæse og indsætte (anvende) indstillingsdata ..... 91
JPEG/TIFF Justere ved at sammenligne flere
billeder ........................................................................ 92
JPEG/TIFF Effektiv redigering...................................... 93
Redigere i billedredigeringsvinduet ........................ 93
Ændre miniaturevisningen til vandret ..................... 94
Indsamle og redigere billeder i vinduet Collection
(Samling) ...................................................................... 95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
6
Indledning/
Indhold
Sammensætte billeder.............................. 97
Sammensætningsmetoder................................... 100
JPEG/TIFF Oprette HDR-billeder (High Dynamic
Range) ........................................................................ 101
Advanced Brug af Dual Pixel RAW Optimizer............. 104
Mikrojustering af placeringen for maksimal
skarphed og opløsning ved hjælp af
dybdeoplysningerne indeholdt i Dual Pixel
RAW-filen............................................................. 104
Skift position af synsvinkel eller forgrundsbokeh for at få et mere behageligt resultat .......... 105
Reducering af forekomsten af
ghosting i billeder................................................. 106
Advanced Overføre et RAW-billede til Photoshop ...... 108
Advanced Tilpasse værktøjslinjen i hovedvinduet ...... 109
JPEG/TIFF
5 Udskrive billeder ................................................. 110
Udskrive et billede ................................................... 111
Udskrive med optagelsesoplysninger ...................... 112
Udskrivning af en miniatureliste (udskrivning af
kontaktark)...................................................................... 113
Plug-in-udskrivning .................................................. 114
6 Behandle store mængder RAW-billeder............. 115
Batchanvende hvidbalance på billeder
(Personlig hvidbalance) ...........................................
Registrere personlig hvidbalance ........................
Anvende personlig hvidbalance...........................
Batchlagre som JPEG- eller TIFF-billeder
(Batchbehandling)....................................................
Batchoverføre billeder til
billedredigeringssoftware .........................................
Batchændre billeders filnavn ...................................
116
116
117
118
Ændre billedernes filnavne efter rækkefølgen
i hovedvinduet ...................................................... 121
7 Fjernoptagelse ................................................... 122
Fjernoptagelse.......................................................... 123
Registrering af Click White Balance
(Klik hvidbalance) i kameraet ............................... 126
8 Afspilning af film og lagring af stillbilleder .......... 128
Afspilning af film og lagring af stillbilleder................. 129
9 Angive indstillinger ............................................. 132
Angive indstillinger.................................................... 133
General settings (Generelle indstillinger) ............. 133
Billedbehandling ................................................... 134
Color management (Farvestyring)........................ 136
View settings (Visningsindstillinger) ..................... 137
Indstillinger for visning af egenskaber .................. 138
Reference .............................................................. 139
Fejlfinding ................................................................. 140
Slette softwaren (afinstallation) ................................ 141
Billedrammeoplysninger i hovedvinduet og
billedredigeringsvinduet............................................ 142
Ordliste ..................................................................... 143
Indeks ....................................................................... 145
Om denne instruktionsmanual.............................. 149
Varemærker.......................................................... 149
* Afsnit med JPEG/TIFF og JPEG/TIFF i "4 Redigere billeder"
understøtter ikke kun RAW-billedredigering, men også JPEG-/TIFFbilledredigering.
JPEG/TIFF
120
121
JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
: Alle funktionerne forklares i afsnittet om understøttet
JPEG-/TIFF-billedredigering.
: Dele af funktionerne forklares i afsnittet om
understøttet JPEG-/TIFF-billedredigering.
7
1
Overføre billeder
Indledning/
Indhold
Starte DPP................................................................. 9
Overføre billeder til computeren .............................. 10
Overføre billeder ved hjælp af softwaren
"EOS Utility".................................................................. 10
Overføre billeder via kortlæseren ............................... 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
8
Starte DPP
Indledning/
Indhold
Dobbeltklik på ikonet på docken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Dobbeltklik
 DPP starter, og hovedvinduet (miniature-layout) vises.
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Hovedvindue (miniature-layout)
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Hvis du trækker og slipper en DPP-understøttet billedfil over på
ikonet på docken, kan du starte DPP og se den mappe,
hvor billedfilen er gemt.
9
Overføre billeder til computeren
Overfør billeder, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet.
Overføre billeder ved hjælp af softwaren "EOS Utility"
Du kan overføre billeder med "EOS Utility", som er
kommunikationssoftware til kameraet.
Detaljerede instruktioner om, hvordan du slutter kameraet til
computeren, findes i "EOS Utility Instruktionsmanual"
(Elektronisk manual i PDF-format).
Indledning/
Indhold
Overføre billeder via kortlæseren
Du kan også overføre billeder til computeren ved hjælp af en kortlæser
af et andet fabrikat.
Sæt hukommelseskortet i kortlæseren.
1
et symbol for en flytbar disk i mappeområdet,
2 Åbn
og træk mappen [DCIM] til [Desktop/Skrivebord].
 Start DPP på forhånd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Mappen [DCIM] kopieres til computeren.
 Alle billeder gemmes i undermapper i mappen [DCIM].
 Det kan tage et stykke tid at kopiere billederne til computeren,
hvis der findes mange billeder på hukommelseskortet.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
10
2
Vise billeder
Indledning/
Indhold
Gennemse billeder i hovedvinduet (Miniature-layout) ... 12
Ændre miniaturevisningen.......................................... 13
Advanced Bruge kontrolpanelet til miniaturebilleder ... 14
Brug af filter-/sorteringsfunktionen til
miniaturevisning ....................................................... 15
Advanced Vise histogrampaletten ............................. 16
Advanced
Forstørre og vise et billede i eksempelvinduet............................. 17
Forstørre og vise et bestemt område ......................... 18
Advanced Vise navigatorpaletten .............................. 18
Advanced Kontrollere billedet i detaljer........................ 19
Vise hovedvinduet (Multi-layout) ................................ 19
Kontrollere et billede ved hjælp af kontrolpanelet for
eksempelvisning..................................................................
Ændre forstørrelsen................................................
Sammenligne med et fastgjort billede ....................
Vise flere billeder på samme tid .............................
Vise hjælpelinjer .....................................................
Vise AF-punkter......................................................
Vise områder uden for det indstillede område med
advarselsindikatorer (advarsel om højbelysning/
lavbelysning)...........................................................
Sammenligne billeder før og efter redigering
(enkeltbilledvisning) ................................................
Sammenligne billeder før og efter redigering
(før/efter sammenligning) Arrangér lodret/
vandret (dobbeltskærmsvisning) / Delt lodret/
vandret (delt billedvisning)......................................
Vise billedegenskaber ............................................
Kontrollere et billede i multi-funktionsvisning..............
Kontrollere et billede i ekstra vinduer .........................
Åbne og lukke vinduespaneler (Ruder) ...................
Ændre visningsmetode og rækkefølge for paletter...........
Ændre visningsmetode (forankret/flydende) for paletter .....
Omarrangere paletter .................................................
Afslutte DPP ............................................................
20
20
20
21
21
21
22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
23
23
24
25
26
27
27
27
28
Reference/
Indeks
11
Gennemse billeder i hovedvinduet (Miniature-layout)
Billeder, der er overført til computeren, vises som en miniatureliste
i hovedvinduet (miniature-layout). Du kan dobbeltklikke på et billede
for at åbne eksempelvinduet (s. 17) og få vist billedet i stor størrelse.
Hovedvindue
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Værktøjslinje
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Markeringer (s. 32, s. 33)
Bedømmelser (s. 32, s. 33)
Fjernoptagelse
Frem/tilbage
Rotér billede
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Se "Billedrammeoplysninger i hovedvindue og
billedredigeringsvinduet" (s. 142) for oplysninger om ikoner,
der vises i rammen af et miniaturebillede.
Angive
indstillinger
 Få oplysninger om filmfiler under "Afspilning af film og lagring af
stillbilleder" (s. 129).
 Når oplysninger om billedformat er vedhæftet et billede, der er
optaget med et understøttet kamera, undtagen EOS 5D Mark II,
bliver billedet vist som et beskåret billede (s. 67).
 I hovedvinduet kan du, i tillæg til denne visning (miniaturelayout), vælge multi-layout. Multi-layout gør det muligt at
kontrollere billedet i detaljer (s. 19).
Reference/
Indeks
12
Indledning/
Indhold
Ændre miniaturevisningen
Du kan ændre størrelsen på de miniaturebilleder, der vises
i hovedvinduet, og vælge de oplysninger, der vises for
miniaturebillederne.
Vælg menuen [Thumbnails/Miniaturebilleder] 
ønsket menupunkt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Visningen ændres i henhold til det valgte menupunkt.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
13
Indledning/
Indhold
Advanced
Bruge kontrolpanelet til miniaturebilleder
Kontrolpanelet til miniaturebilleder integrerer forskellige indstillinger for visning af miniaturebilleder.
Ved hjælp af dette panel kan du få vist og nemt angive indstillingerne for miniaturebilleder.
Gennemse
billeder
Funktioner i kontrolpanel til miniaturebilleder
(1)
(1)
Vis miniaturebilleder uden filnavne
(3)
Vis standard miniaturebilleder
(4)
Vis miniaturebilleder med oplysninger
(5)
Vis miniaturebilleder på liste
(6)
(7)
(2) (3) (4)
Ændr størrelsen på miniaturebilleder
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
(5) (6) (7)
(8)
Angiv indstillinger for visning af egenskaber (s. 138)
Vis et RAW-billede og et JPEG-billede som et enkelt billede
Vis et RAW-billede og JPEG-billede, der blev optaget sammen,
som en enkelt billede. Når denne indstilling er angivet, er visning
og redigering af billeder som følger.
• Vist billede: Kun RAW-billedet vises i alle vinduer.
(9)
(8)
(9) (10)
Sortere
billeder
Vis eller afspil opdelte filmfiler som enkeltfilm
Når du afspiller opdelte filmfiler i DPP, afspiller denne indstilling
alle filmfilerne i en kontinuerlig sekvens fra begyndelsen.
• Denne indstilling er angivet til TIL som standard.
• Det er kun miniaturen for den første filmfil, der vises.
• Denne indstilling bevares og anvendes, næste gang DPP
startes.
• Når følgende funktioner er bruges, gælder de for alle de
resterende opdelte filmfiler, altså ikke blot den første filmfil:
[Copy/Kopiér], [Cut/Klip], [Delete/Slet], [Add to collection/Føj
til samling], [Rename Tool/Omdøbningsværktøj]
• Når filtrerings-/sorteringsfunktionen (s. 15) bruges sammen
med miniaturer, gælder funktionen kun for den første filmfil.
Vælg alle miniaturebilleder
(10)
Annullér alle miniaturevalg
• Redigeret billede: Indholdet, der er blevet redigeret med
en af DPP’s funktioner (værktøjspaletten, osv.), anvendes
kun på RAW-billedet. Hvis du imidlertid har anvendt følgende
 Kontrolpanelet til miniaturebilleder vises som standard
funktioner, vil justeringerne blive anvendt på både RAWi hovedvinduet. Hvis det ikke vises, f.eks. når indstillingerne
billederne og JPEG-billeder.
er blevet ændret, kan du vise det ved at vælge [Thumbnail control
Slette et billede (s. 38)
panel/Kontrolpanel til miniaturebillede] i menuen [Thumbnails/
Flytte eller kopiere et billede (s. 38)
Miniaturebilleder].
Markeringer (s. 32 til s. 33)
 I multilayout (lodrette miniaturer, s. 19) er det kun indstillingen for
Bedømmelse (s. 32 til s. 33)
Rotere et billede (s. 12)
miniaturevisningen (standardvisning af miniaturer), der er muligt.
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
14
Indledning/
Indhold
Advanced
Brug af filter-/sorteringsfunktionen til
miniaturevisning
Denne funktion giver dig mulighed for kun at vise miniaturer, der passer
til den valgte filterindstilling, eller angive en sorteringsindstilling for
miniaturer.
knappen [Filter/Filtre] i [Filter/Sort pane/
1 Indstil
Ruden Filtrer/Sortér] i hovedvinduet til [ON].
2
Angiv indstillinger.
(1)
Filtermenu
Filtermenuliste
(5)
(3)
(4)
(2) Filtreringsindstillingsmenu
Vælg en filtreringsindstilling for filtret til miniaturevisning.
• Når du har valgt et filtreringselement i listefeltet, der vises ved at
klikke på [] til højre for filtreringsmenuen, vises indstillinger på
filtermenulisten. Vælg en indstilling.
• Du kan vælge flere indstillinger på filtermenulisten.
(Hold tasten <shift> nede, og højreklik med musen for at vælge
flere. Hold tasten <command> nede, og venstreklik med musen for
at vælge individuelt.)
• Filtermenuerne/filtermenulisterne er prioriteret fra venstre mod
højre. Du kan angive filtreringsindstillinger fra venstre mod højre
for at indskrænke filtreringen.
(3) Sorteringsindstillinger
Vælg en indstilling for sortering af miniaturer. Hvis der blev tilføjet filer,
vises der midlertidigt en "*" efter indstillingens navn. [Custom/
Brugerdefineret] vises, hvis du har sorteret miniaturen på en valgt måde.
(4) Vælg af sorteringsrækkefølge
Vælg rækkefølge (stigende/faldende) for sortering af miniaturer.
(5) Knap til filterlåsning
Når der klikkes på knappen til filterlåsning, bevares
filterindstillingerne, og de anvendes, når du skifter til en anden
mappe, eller næste gang DPP startes. Når der ikke klikkes på
knappen til filterlåsning, skifter filterindstillingerne automatisk til
[OFF], når du skifter til en anden mappe, eller næste gang DPP
startes.
(2) Træk for at justere visningsområdet
for filtermenulisterne opad eller nedad
 Du kan trække den nederste kant af [Filter/Sort pane/Ruden
Filtrer/sortér] for at justere visningsområdet for filtermenulisterne
opad eller nedad.
(1) Filter til visning af miniaturer ON/OFF
Ved at indstille til [ON] er det kun miniaturer, der matcher
filtreringsindstillingen, der er angivet med (2)
filtreringsindstillingsmenuen, der vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 Denne kan funktion kan ud over visning af miniaturer også bruges
i tilfælde med flere layouts.
 Du kan åbne/lukke panelet ved at klikke på knappen [] øverst til
højre for [Filter/Sort pane/Ruden Filtrer/sortér].
Reference/
Indeks
15
Indledning/
Indhold
Advanced
Vise histogrampaletten
Histogrampaletten viser et histogram over det valgte billede.
Du kan hurtigt tjekke et histogram uden at åbne en værktøjspalet.
Vælg menuen [View/Vis] 
[Histogram palette/Histogrampalet].
 Histogrampaletten vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Du kan vælge et af følgende fire histogrammer fra den menu,
der vises, når du højreklikker med musen.
[Brightness only/Kun lysstyrke], [RGB separately/RGB separat],
[YRGB separately/YRGB separat], [RGB together/RGB sammen]
 Du kan klikke på knappen [
] nederst til højre i hovedvinduet
for at vise/skjule [Histogram]-palletten.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
16
Forstørre og vise et billede i eksempelvinduet
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Dobbeltklik
Gennemse
billeder
 Eksempelvinduet vises.
 Der kan vises op til 36 vinduer på samme tid i eksempelvinduet.
Eksempelvindue
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Værktøjspalet
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Klik på [
Angive
indstillinger
] øverst til venstre i eksempelvinduet for at lukke det.
Hvis du vælger menuen [Preview/Eksempelvisning]  [AF points/
AF-punkter] i eksempelvinduet, kan du få vist de AF-punkter, der var
valgt på kameraet på optagelsestidspunktet. AF-punkter vises
imidlertid ikke for billeder, der har fået billedstørrelsen ændret og
derefter er blevet konverteret og gemt (s. 86), billeder til hvilke du
valgte en anden effekt end [Shot settings/Billedindstillinger] til
korrektion af forvrængningsafvigelse for fisheye-objektiv eller billeder,
der har fået indstillinger angivet under RAW-behandling på kameraet
til forvrængningskorrektion eller kromatisk aberrationskorrektion.
Reference/
Indeks
17
Indledning/
Indhold
Forstørre og vise et bestemt område
Klik på det område, du vil forstørre.
Advanced
Vise navigatorpaletten
Navigatorpaletten viser det forstørrede område af et valgt billede.
Vælg menuen [View/Vis] 
[Navigator palette/Navigatorpalet].
 Navigatorpaletten vises.
Klik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Det område, du har klikket på, forstørres til 100 %
(faktisk pixelstørrelse).
 Klik igen for gå tilbage til fuld visning.
 Træk på billedet for at ændre visningsområdet.
Udskrive
billeder
 Når et billede er forstørret i eksempelvisningen eller et
andet vindue, angives visningsområdet for forstørrelsen
i navigatorpaletten. Området, der skal forstørres, kan ændres
ved at trække i visningsområdet for forstørrelsen på billedet.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Du kan ændre
visningsområdet for
forstørrelsen ved at
trække i pilene
Vise et billede i andet forstørrelsesforhold end 100 %
Vælg en hvilken som helst forstørrelse fra menuen [Preview/Eksempel].
Mens du er i eksempelvinduet kan du vælge menuen [Preview/
Eksempel]  [Preview control panel/Kontrolpanel til eksempelvisning]
for at bruge forskellige eksempelfunktioner. Se yderligere detaljer
under "Kontrollere et billede ved hjælp af kontrolpanelet for
eksempelvisning" (s. 20).
 Du kan klikke på knappen [
] nederst til højre i hovedvinduet
for at vise/skjule [Navigator]-palletten.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
18
Advanced
Kontrollere billedet i detaljer
Indledning/
Indhold
Vise hovedvinduet (Multi-layout)
Klik på en knap til ændring af layout nederst i hovedvinduet (miniature-layout).
 Hovedvinduet (multi-layout) vises.
 I hovedvinduet (multi-layout) kan du vælge mellem to layouts med vandrette miniaturebilleder eller lodrette miniaturebilleder.
 Klik på det område, du ønsker at forstørre i det billede, der vises i visningsområdet for eksempelvisningen, for at se billedet i faktisk
pixelstørrelse (100 %). Klik på billedet igen for at vende tilbage til fuld skærm.
Multi-layout (vandrette miniaturebilleder)
Hovedvindue (miniature-layout)
Visningsområde
med
miniaturebilleder
Knappen til skift af layout
Vandrette miniaturebilleder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Visningsområde
for
eksempelvisning
Multi-layout (lodrette miniaturebilleder)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Ved at skifte hovedvinduet til "multi-layout" kan du bruge kontrolpanelet for eksemplevisning til at se billedet i detaljer.
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Lodrette miniaturebilleder
19
Indledning/
Indhold
Kontrollere et billede ved hjælp af
kontrolpanelet for eksempelvisning
Med kontrolpanelet for eksempelvisning kan du se billedet i detaljer.
Du kan bruge dette panel i hovedvinduet (multi-layout) og
billedredigeringsvinduet. Hvis kontrolpanelet for eksempelvisning ikke
vises, kan du få det frem ved at vælge [Preview control panel/
Kontrolpanel for eksempelvisning] fra menuen [Preview/
Eksemplevisning]. Som standard er knapperne [ ] og [ ] valgt. Når
du vælger en fil, ændres det viste indhold. Når film er valgt, kan du få
oplysninger om visningen under "Afspilning af film og lagring af
stillbilleder" (s. 129).
Sammenligne med et fastgjort billede
Du kan opdele vinduet i to sektioner, og sammenligne billederne til venstre
og højre ved at "fastgøre" et billede i venstre side og derefter rulle gennem
billederne i højre side. Det forbedrer effektiviteten af billedvalg.
Gennemse
billeder
Vælg et billede, og klik på knappen [
].
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Få vist billedet i den faktiske pixelstørrelse (100 %).
Forstør/formindsk billedet.
Genskab det zoomede billede tilbage til tilpas-til-vinduevisning.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Ændre forstørrelsen
Klik på knappen [ ] for at se billedet i den indstillede
forstørrelse. Hvis knappen [
] bruges til at forstørre/
formindske billedet, ændres den indstillede forstørrelse for
denne knap også*.
*Undtagen faktisk pixel-størrelse (100 %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Fjernoptagelse
Fastgjort billede
 Vinduet opdeles i venstre og højre, og det valgte billede er fastgjort.
 Når du fastgør et billede og ruller, bliver billedet til venstre
(fastgjort billede) på sin plads, og det er kun billedet til højre der
rulles, hvilket er bekvemt for valg af billede.
 For at fastgøre et andet billede skal du vælge billedet og derefter
vælge [Pin/Fastgør] i menuen, der vises, når du højreklikker med
musen.
 Når du har fastgjort et billede, kan du klikke på knappen [ ]
for at skifte mellem skærmdeling top/bund og højre/venstre.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
20
Indledning/
Indhold
Vise flere billeder på samme tid
Vise AF-punkter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Vælg flere billeder, og klik derefter på knappen [
 Det valgte billede vises.
 Du kan se op til 8 billeder.
].
på knappen [ ] ved siden af knappen [
], og
1 Klik
vælg det element, der skal vises på billedet på den
menu, der vises.
 Vælg [Show only AF points in focus/Vis kun AF-punkter i fokus]
eller [Show all AF points/Vis alle AF-punkter].
Vise hjælpelinjer
2
1
Vælg et billede, og klik på knappen [
].
 Der vises et billede med de AF-punkter, som blev valgt i trin 1.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Klik på knappen [ ] ved siden af knappen [
],
og indstil afstanden mellem hjælpelinjerne på den
menu, der vises.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Indstil afstanden ved at indtaste værdier (8 til 256 pixels),
eller flyt skyderen.
 Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen
[Close/Luk] og lukke vinduet.
2 Vælg et billede, og klik på knappen [
Gennemse
billeder
Fjernoptagelse
].
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Billedet med hjælpelinjer vises.
Angive
indstillinger
AF-punkter vises ikke for billeder, der har fået billedstørrelsen
ændret og derefter er blevet konverteret og gemt (s. 86), billeder til
hvilke du valgte en anden effekt end [Shot settings/
Billedindstillinger] til korrektion af forvrængningsafvigelse for
fisheye-objektiv eller billeder, der har fået indstillinger angivet under
RAW-behandling på kameraet til forvrængningskorrektion eller
kromatisk aberrationskorrektion.
Reference/
Indeks
21
Indledning/
Indhold
Vise områder uden for det indstillede område
med advarselsindikatorer (advarsel om
højbelysning/lavbelysning)
Du kan angive advarselsindikatorer i både højbelyste og lavbelyste
dele, hvilket er effektivt til at kontrollere de lyse og mørke områder og
forhindre overdreven justering af et billede. Du kan få vist de højbelyste
områder i rød og de lavbelyste områder i blå i de områder på billedet,
der har overskredet det indstillede spektrum.
på knappen [ ] ved siden af knappen [
1 Klik
og angiv indstillinger i menuen, der vises.
2 Vælg et billede, og klik på knappen [
].
 Hvis der er et område på det åbnede billede, der overskrider
værdien, der blev indtastet i trin 1, vises den højbelyste del af det
område i rød, og den skyggelagte del vises i blå. Hvis du har
valgt forskellige advarselsfarver, vises delene i de bestemte
farver.
Sammenligne billeder før og efter redigering
(enkeltbilledvisning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
],
Vælg et billede, der skal redigeres, og klik på
knappen [ ].
 Ved at klikke på knappen skifter visningen mellem billedet før
redigering og det aktuelle billede (der redigeres).
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Markér afkrydsningsfelterne [Show highlight warnings/Vis
advarsler for højbelysning] og [Show shadow warnings/Vis
advarsler for lavbelysning], og indtast advarselsværdier.
Du kan også vælge forskellige advarselsfarver fra den
dialogboks, som vises, når du klikker på boksen [Warning color/
Advarselsfarve].
 Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen
[Close/Luk] og lukke vinduet.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
22
Indledning/
Indhold
Sammenligne billeder før og efter redigering
(før/efter sammenligning) Arrangér lodret/
vandret (dobbeltskærmsvisning) / Delt lodret/
vandret (delt billedvisning)
Du kan få vist før- og efter-versioner af et justeret billede i samme
vindue og kontrollere resultatet af justeringerne.
Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse et billede, mens du
sammenligner det originale billede og billedet er redigeret.
et billede, der skal redigeres, og klik på
1 Vælg
knappen [ ].
Vise billedegenskaber
Vis oplysninger om optagelse og indstillingsdata for et billede på skærmen.
Du kan vælge de punkter, der skal vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
1
Klik på knappen [ ] ved siden af knappen [
].
 Vinduet [Properties display settings/Indstillinger for visning af
egenskaber] vises.
2 Angiv visningsindstillinger.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Billedet vises i dobbeltskærmsvisning (arrangér lodret).
 Billedet før redigering ses i venstre side, og det billede, der
redigeres, ses i højre side.
2 Skift billedvisning.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Skærmvisningen skifter i følgende rækkefølge, når du klikker på
knappen [ ].
Arrangér lodret (dobbeltskærm: venstre/højre)  Arrangér
vandret (dobbeltskærm: top/bund)  Delt lodret (delt billede:
venstre/højre)  Delt vandret (delt billede: top/bund)
23
Indledning/
Indhold
1 Vælg [Display settings for preview properties/Visningsindstillinger
for egenskaber for eksempelvisning] i rullemenuen [Properties to
display/Egenskaber, der kan vises].
2 Angiv visningselementer med knappen [Add >>/Tilføj >>] og knappen
[<< Remove/<< Fjern]. De elementer, der kan vælges,
vises i listefeltet til venstre, og de elementer, der faktisk vises,
vises i listefeltet til højre. Du kan også ændre visningsrækken med
knappen [Move Up/Flyt op] og knappen [Move Down/Flyt ned].
Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen [OK].
 Med indstillingen [Preview properties font/Skrifttype til visning
af egenskaber] kan du angive den skrifttype, der bruges til de
oplysninger, der vises i eksempelvinduet.
3 Vælg et billede, og klik på knappen [
].
 Billedet og egenskaberne valgt i trin 2, vises på skærmen.
 Hvis indstillingsdataindholdet for et billede, der redigeres,
vises i før/efter-sammenligning (dobbeltskærmvisning/delt
billede), vises redigerede elementer med rødt.
Kontrollere et billede i multi-funktionsvisning
Eksempelvinduet viser koordinater for musemarkøren og
arbejdsfarverummet. Ved at skifte til multi-funktionsvisning kan du også
kontrollere billeddetaljer på samme måde som i hovedvinduet (multi-layout).
menuen [Tools/Værktøjer]  [Preview screen
1 Vælg
display settings/Visningsindstillinger for
eksempelvisning] og derefter [Multi-function preview/
Multi-funktionsvisning] fra den dialogboks, der vises.
2
Åbn eksempelvinduet (s. 17).
 En multi-funktionsvisning med forskellige funktioner i bunden af
skærmbilledet vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Alle elementer vises muligvis ikke, afhængigt af kombinationen af
vindue, eksempelvindue eller størrelsen af miniaturebilleder.
 Se "Vise et billede i hovedvinduet (miniature-layout)" (s. 12)
og "Kontrollere et billede ved hjælp af kontrolpanelet for
eksempelvisning" (s. 20 til s. 24) for at se, hvordan du bruger
de viste funktioner.
24
Indledning/
Indhold
Kontrollere et billede i ekstra vinduer
Ekstra vinduer er eksempelvinduer, som også kan åbnes for
miniaturebilleder og billedeksempler. Du kan vise op til 4 ekstra vinduer
for et enkelt billede til at kontrollere fokus i alle dele af billedet osv.
Vælg et billede, og vælg derefter [Show second
screen/Vis anden skærm] i den menu, der vises,
når du højreklikker med musen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Et andet vindue vises.
 Gentag handlingen for at få vist et ekstra vindue.
 Du kan ændre størrelsen på ekstra vinduer efter behov.
 Klik på det viste billede for at skifte mellem den aktuelle
pixelstørrelse (100 % visning), og tilpas-til-vindue-visning.
 Når du forstørrer et billede i det ekstra vindue, vil den højreklikkede position på billedet være centrum for forstørrelsen.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
25
Åbne og lukke vinduespaneler (Ruder)
Paneler (ruder) øverst, nederst, til højre, til venstre i hvert vindue kan
lukkes for at passe til de opgaver, der skal udføres.
Du kan bruge DPP i et optimalt layout.
Klik på [
] for at åbne eller lukke et panel.
Eksempel: hovedvindue (miniature-layout)
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Når et panel er lukket, kan du pege på [
midlertidigt at åbne panelet.
] med musen for
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
26
Ændre visningsmetode og rækkefølge for paletter
For hver palet (værktøjspalet, navigatorpalet, histogrampalet, hurtig
kontrolpalet og kamerakontrolpalet) kan du ændre, hvordan paletten
vises (forankret/flydende), eller visningsrækkefølgen for flere forankrede
paletter.
Ændre visningsmetode
(forankret/flydende) for paletter
Højreklik på palettens titellinje (hvor navnet er vist),
og klik på [Dock/float/Forankret/flydende] i
dialogboksen, der vises.
 En forankret palet vises flydende, og en flydende palet vises
derefter forankret.
 Gentag samme handling for at vende tilbage til den oprindelige
visningsmetode.
Omarrangere paletter
Når flere paletter er forankrede, kan du omarrangere rækkefølgen fra
top til bund.
Højreklik på palettens titellinje (hvor navnet er vist),
og klik på [Move one up/Flyt en op] eller [Move one
down/Flyt en ned] i dialogboksen, der vises.
 Rækkefølgen af paletterne ændres.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
27
Afslutte DPP
I hovedvinduet skal du vælge menuen
[Digital Photo Professional 4]  [Quit Digital Photo
Professional 4/Afslut Digital Photo Professional 4].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 DPP lukker.
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Der vises en bekræftelsesdialogboks, hvor du kan gemme billeder,
når du forsøger at afslutte DPP uden at gemme det justerede
billede. Klik på knappen [Yes to all/Ja til alle] for at gemme det
justerede indhold (indstillingsdata) på alle de justerede billeder.
28
3
Organisere og sortere billeder
Indledning/
Indhold
Effektiv kontrol/Sortere billeder................................ 30
Sortere billeder ........................................................... 32
Tilknytte markeringer .............................................. 32
Angive bedømmelser.............................................. 32
Sortere billeder i hovedvinduet ................................... 33
Tilknytte markeringer i hovedvinduet...................... 33
Angive bedømmelser i hovedvinduet ..................... 33
Arrangere billeder i hovedvinduet............................... 34
Sortere efter type.................................................... 34
Fri sortering ............................................................ 35
Vise et RAW-billede og et JPEG-billede
som et enkelt billede................................................... 35
Kontrollere billedoplysninger ...................................... 36
Organisere billeder .................................................. 38
Slette et uønsket billede ............................................. 38
Flytte billeder .............................................................. 38
Flytte billeder i mapper ............................................... 39
Registrere hyppigt brugte mapper
(bogmærkeregistrering) .............................................. 39
Slette bogmærker ................................................... 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
29
Effektiv kontrol/Sortere billeder
Du kan forstørre billeder, der vises som miniaturebilleder
i hovedvinduet, og effektivt kontrollere hvert billede. Du kan sortere
billederne i grupper.
Bemærk, at denne funktion ikke gælder filmfiler.
Indledning/
Indhold
på knappen [ ] eller [ ] for at skifte mellem de
3 Klik
billeder, der skal kontrolleres.
Vindue til hurtig kontrol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Vælg flere billeder til kontrol i hovedvinduet.
1
2 Viser vinduet til hurtig kontrol.
Sortere
billeder
 Klik på knappen [Quick check/Hurtig kontrol].
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Vinduet til hurtig kontrol vises.
 Alle de billeder, der vises i hovedvinduet, kan kontrolleres
i vinduet til hurtig kontrol.
 Hvis du klikker på knappen [ ] vises det første billede, og hvis
du klikker på knappen [ ] vises det sidste billede.
 Klik på knappen [ ] for at vende tilbage til hovedvinduet.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
30
Indledning/
Indhold
4 Klik på det område, du vil forstørre.
Nyttige funktioner i vinduet til hurtig kontrol
Klik
 Det område, du har klikket på, vises ved 100 %
(faktisk pixelstørrelse).
 Træk på billedet for at ændre visningspositionen.
 Hvis du klikker på knappen [
], kan du se billedet ved 50 %.
 Klik igen for gå tilbage til fuld visning.
 Klik på knappen [ ] for at afslutte.
 Kun kontrollere udvalgte billeder
Du kan bruge vinduet til hurtig kontrol til kun at kontrollere udvalgte
billeder ved at vælge de ønskede billeder blandt de billeder, der vises
i hovedvinduet, og derefter udføre trin 1.
 Skift mellem billederne vha. tastaturet
Du kan også skifte mellem billeder ved at trykke på tasterne < > +
<> eller < > + <>.
 Betjening fra menuen
Alle handlinger kan også udføres via den menu, der vises, når du
klikker på et billede, mens du holder knappen <control> nede.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Ud over 100 % og 50 % kan du vise billeder på 12,5 %, 25 %, 200
%, 300 % og 400 %. Klik på knappen [ ] ved siden af knappen
[
] på skærmen, og vælg en forstørrelse i den menu,
der vises.
 Hvis du klikker på knappen [
] (den valgte forstørrelse vises
på knappen), vises billedet ved den valgte forstørrelse. Men når
vinduet til hurtig kontrol er lukket, vender billedet tilbage til sin
oprindelige 50 %-visning.
 Hvis [AF Point/AF-punkt] er markeret, kan du få vist de
AF-punkter, der var valgt på kameraet på optagelsestidspunktet.
AF-punkter vises imidlertid ikke for billeder, der har fået
billedstørrelsen ændret og derefter er blevet konverteret
og gemt (s. 86), der har været angivet indstillinger for under
RAW-behandling på kameraet for forvrængningskorrektion
og kromatisk aberrationskorrektion eller der er oprettet som
HDR-billeder (High Dynamic Range).
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
31
Indledning/
Indhold
Angive bedømmelser
Sortere billeder
Du kan sortere billeder ved at tilknytte markeringer eller give
bedømmelser (angivet med [ ]) for hvert emne eller tema.
Få vist det billede, du vil bedømme, og klik derefter
på en [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Tilknytte markeringer
Få vist det billede, du vil knytte en markering til,
og vælg derefter fra [ ] til [ ].
Klik
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Klik
 Den valgte markering vises øverst til venstre i vinduet.
Markering
 Bedømmelsen angives, og et ikon, der svarer til den valgte [ ]
vises øverst til venstre i vinduet.
(Vinduet vises med en bedømmelse på tre [ ])
 Hvis du vil indstille [Reject/Afvis], skal du klikke på knappen
[Reject/Afvis]. Klik på knappen [Reject/Afvis] en gang til for at
annullere.
Bedømmelsesikon
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Klik på knappen [Clear/Ryd] for at fjerne markeringen.
Angive
indstillinger
 Hvis du vil annullere bedømmelsen, skal du klikke på den
samme [ ], som du klikkede på, da du foretog indstillingen
i højre side af vinduet.
 Værdierne af markeringer tilknyttet billeder i versioner før DPP
4 bevares ikke.
 Du kan også tilknytte markeringer fra den menu, der vises,
når du klikker på et billede i hovedvinduet, mens du holder tasten
<control> nede.
Da billeddataenes filstruktur ændres, når der indstilles en
bedømmelse for et billede, er det måske ikke muligt at kontrollere
billedoplysningerne i software fra tredjepart.
Reference/
Indeks
32
Indledning/
Indhold
Angive bedømmelser i hovedvinduet
Sortere billeder i hovedvinduet
Du kan også sortere billeder i hovedvinduet ved at tilknytte markeringer
eller give bedømmelser (angivet med [ ]) for hvert emne eller tema.
Vælg det billede, du vil bedømme, og klik derefter på en [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Tilknytte markeringer i hovedvinduet
Vælg de billeder, du vil knytte en markering til,
og vælg derefter fra [ ] til [ ].
Vælg
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Vælg
Klik (ændres til [
] efter klik på [
Udskrive
billeder
])
 Bedømmelsen angives, og et ikon, der svarer til den valgte [ ],
vises i billedrammen.
(Vinduet vises med en bedømmelse på tre [ ] som eksempel)
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Klik
 Den valgte markering vises øverst til venstre i billedrammen.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Markering
Markering
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Klik på markeringen en gang til, hvis du vil fjerne markeringen.
 Hvis du vil annullere bedømmelsen, skal du klikke på den
samme [ ], som du klikkede på, da du angav bedømmelsen.
 Indstil [Reject/Afvis] i menuen [Label/Etiket] eller i vinduet til
hurtig kontrol (s. 30).
33
Indledning/
Indhold
Vælge flere billeder i hovedvinduet
Klik på de ønskede billeder, mens du holder < > nede. Hvis du vil
markere flere efterfølgende billeder, skal du klikke på det første billede
og derefter på det sidste billede, mens du holder tasten <shift> nede.
Arrangere billeder i hovedvinduet
Du kan sortere billederne efter den type markeringer, du har tilknyttet
billederne, eller efter den dato og det klokkeslæt, billederne blev taget
på. Du kan også sortere dem ved at flytte dem enkeltvist.
Sortere efter type
Vælg menuen [Thumbnails/Miniaturebilleder] 
[Sort/Sortér]  ønsket element.
 Du kan også bruge menuen [Label/Etiket] til at tilknytte
markeringer og angive bedømmelser.
 Du kan vise og ændre indstillinger for bedømmelse, der er
indstillet i DPP, med anden EOS-software og et andet understøttet
EOS-kamera (til EOS 7D, version 2.0.0-firmware eller senere)
undtagen EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III,
EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS
30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D og EOS 350D.
• EOS Utility version 2.9 eller nyere:
Bedømmelser angivet i DPP vises. [Reject/Afvis] vises
imidlertid ikke, og du kan ikke ændre indstillinger for
bedømmelse.
• Med ethvert understøttet kamera (EOS 7D, version 2.0.0 eller
senere firmware) undtagen EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D
Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 550D,
EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D og EOS 350D:
Bedømmelser angivet i DPP vises på afspilningsskærmen.
Du kan også ændre indstillinger for bedømmelse. Du kan
imidlertid ikke få vist eller ændre indstillinger for [Reject/Afvis].
 Omvendt kan du også vise og ændre indstillinger for
bedømmelse i DPP, der er indstillet for billeder på ethvert
understøttet EOS-kamera (til EOS 7D, version 2.0.0-firmware
eller senere) undtagen EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D
Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D,
EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 550D,
EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D og EOS 350D.
 Billederne sorteres efter det valgte menupunkt.
Hovedsorteringselementer
File name: ascending order
(Filnavn: stigende rækkefølge)
Extension ascending
order (Filtypenavn:
stigende rækkefølge)
Shooting Date/Time: ascending order
(Optagelsesdato/tid: stigende rækkefølge)
Check mark: ascending order
(Markering: stigende rækkefølge)
Rating: ascending order
(Bedømmelse: stigende rækkefølge)
Camera Model Name: ascending order
(Kameramodelnavn: stigende rækkefølge)
Lens: ascending order
(Objektiv: stigende rækkefølge)
ISO speed: ascending order (ISOhastighed: stigende rækkefølge)
Shutter speed: ascending order
(Lukkertid: stigende rækkefølge)
Aperture value: ascending order
(Blændeværdi: stigende rækkefølge)
Focal length: ascending order
(Brændvidde: stigende rækkefølge)
Beskrivelse
Billeder sorteres efter filnavn i
alfabetisk rækkefølge (0 til 9  A til Z).
Billederne er sorteret i følgende
rækkefølge: RAW-billeder  JPEG-billeder
 TIFF-billeder  MOV-film  MP4-film.
Billeder sorteres efter optagelsesdato og
-klokkeslæt med det ældste først.
Markerede billeder prioriteres og
sorteres i nummerorden.
Sorteret med færrest [ ] først.
Sorteret efter mindste ciffer, der er bruget i
kameramodelnavnet. (F.eks.: EOS-1D X  EOS 6D)
Sorteret efter optagelsesobjektiv med
korteste brændvidde.
Sorteret efter laveste hastighed.
Sorteret efter hurtigste lukkertid.
Sorteret efter laveste blændeværdi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Sorteret efter optagelsesobjektiv med
kortest indstillede brændvidde.
* Du kan også arrangere billeder ved hjælp af [Image Size/Billedstørrelse],
[RAW Type/RAW-type] og [Recipe editing status/Status for
opskriftsredigering].
* Faldende rækkefølge sorterer alle elementer omvendt af stigende rækkefølge.
34
Indledning/
Indhold
Fri sortering
Træk og slip billedet på den ønskede placering.
Vise et RAW-billede og et JPEGbillede som et enkelt billede
Du kan få vist og håndtere et billede, der er taget som et RAW-billede og
et JPEG-billede samtidigt, som et enkelt billede. Især kan du halvere
antallet af billeder, der vises i hovedvinduet, og du kan strømline
kontrollen af mange billeder, der er taget samtidigt.
Vælg menuen [Thumbnails/Miniaturebilleder] 
[Group RAW and JPG versions/Gruppér RAW- og
JPG-versioner].
 Hovedskærmbilledet opdateres, og det RAW-billede og JPEGbillede, der er taget samtidigt, vises som et enkelt billede med
mærket [
] (s. 142).
 Billedet flyttes til den ønskede placering.
 Du kan også markere flere billeder (s. 34) og flytte dem.
 Rækkefølgen af omarrangerede billeder registreres midlertidigt
som [Custom/Brugerdefineret] i [Filter/Sort pane/Ruden Filtrer/
sortér] og bevares, indtil du afslutter DPP eller vælger en anden
mappe i mappeområdet.
 Vælg menuen [Thumbnails/Miniaturebilleder]  [Sort/Sortér]
 [File name/Filnavn] og [Ascending/Stigende] for at vende tilbage til
den rækkefølge, der var, før billederne blev sorteret.
Vedligeholdelse af rækkefølgen af omsorterede billeder
Du kan beholde rækkefølgen for de omsorterede billeder, selvom du
afslutter DPP eller vælger en anden mappe i mappeområdet.
 Behold rækkefølge uden at ændre billedernes filnavne
Du kan bruge fanen [View settings/Visningsindstillinger]
i [Preferences/Indstillinger], hvis du vil beholde billedernes
rækkefølge uden at ændre billedernes filnavne (s. 137).
 Sådan beholder du rækkefølgen og ændrer billedernes filnavne
Brug funktionen omdøb, hvis du vil beholde rækkefølgen af billeder
og ændre billedernes filnavne på en gang i den rækkefølge, de blev
omsorteret i (s. 121).
RAW-billeder med filtypenavnet ".CR2" eller ".CR3" kan vises
som et enkeltbillede
Billeder, der vises som et enkeltbillede, er billeder, der er optaget med et
kamera, der optager RAW-billeder med filtypenavnet ".CR2", ".CR3" og
JPEG-billeder samtidigt. Billeder, der er blevet taget samtidigt med et
kamera, som tager RAW-billeder med filtypenavn ".CRW" eller ".TIF",
kan ikke vises som et enkelt billede.
Når et enkelt billede vises
 Vist billede
RAW-billedet vises i alle vinduer.
 Redigeret billede
Indholdet, der er blevet justeret med en af DPP's funktioner
(værktøjspaletten, osv.), anvendes kun på RAW-billedet.
Hvis du imidlertid har anvendt følgende funktioner, vil justeringerne
blive anvendt på både RAW-billederne og JPEG-billeder.
• Slette et billede (s. 38)
• Flytte eller kopiere et billede (s. 38)
• Markeringer (s. 32, s. 33)
• Bedømmelse (s. 32, s. 33)
• Rotere et billede (s. 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
35
 Billeder føjet til vinduet [Collection/Samling]
Når du føjer et RAW-billede og et JPEG-billede, der vises som et
enkelt billede, til vinduet [Collection/Samling], markeres det enkelte
billede med mærket [
]. Men da RAW- og JPEG-billeder
i virkeligheden tilføjes hver for sig, forøges antallet af billeder,
der vises på fanearket [Collection/Samling] med 2.
Indledning/
Indhold
Kontrollere billedoplysninger
Vælg det billede, som du vil kontrollere
billedoplysningerne for.
1
2 Vælg menuen [View/Vis]  [Info/Oplysninger].
3 Vælg et faneark, og kontrollér oplysningerne.
 Vinduet med billedoplysninger åbnes.
Vindue med billedoplysninger
Fanearket
Fanearket [Exif Information/ [XMP/IPTC Information/
Exif-oplysninger]
Oplysninger om XMP/IPTC]
Fanearket
[Recipes/Indstillingsdata]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Hvis du vil annullere valget af [Group RAW and JPG versions/
Gruppér RAW- og JPG-versioner], vises RAW-billedet og JPEGbilledet som separate billeder.
36
 Optagelsesoplysninger vises i fanearket [Exif Information/Exifoplysninger], mens IPTC*-oplysninger, der er knyttet til billedet
efter optagelse vises i fanearket [XMP/IPTC Information/
Oplysninger om XMP/IPTC].
IPTC*-oplysninger giver yderligere oplysninger om billeder, f.eks.
overskrifter, kreditter og optagelsessteder. Oplysningerne er
sorteret i 5 forskellige kategorier og kan vises ved at vælge
[Description/Beskrivelse], [IPTC Contact/IPTC-kontakt],
[IPTC Image/IPTC-billede], [IPTC Content/IPTC-indhold] eller
[IPTC Status/IPTC-status] fra listen på fanearket [XMP/IPTC
Information/Oplysninger om XMP/IPTC].
* International Press Telecommunications Council (IPTC)
 Indholdet af fanen [Exif Information/Exif-oplysninger] varierer
afhængigt af kameramodellen.
 Indstillingsindhold påført et billede vises i fanearket [Recipes/
Indstillingsdata].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Nyttig brug i hovedvinduet
 Skifte visningsmetode
Hvis du vælger et andet billede i hovedvinduet, når vinduet med
billedoplysninger vises, vises billedoplysningerne for dette billede.
 Forskel med miniaturebillede med optagelsesoplysninger
Detaljerede optagelsesoplysninger om hvert billede vises i vinduet
med billedinformation. Hvis du imidlertid kun ønsker at kontrollere de
vigtigste optagelsesoplysninger, kan du kontrollere dem for hvert
billede i menuen [Thumbnails/Miniaturebilleder]  [With shooting info/
Med optagelsesoplysninger] (s. 13).
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
37
Organisere billeder
Dette afsnit beskriver, hvordan du sletter uønskede billeder, flytter eller
kopierer billeder osv., samt hvordan du organiserer dine billeder.
Slette et uønsket billede
Husk, at du ikke kan gendanne slettede billeder.
Vælg et uønsket billede i hovedvinduet.
1
menuen [File/Filer]  [Move to Trash/Flyt til
2 Vælg
papirkurv].
Indledning/
Indhold
Flytte billeder
Du kan flytte eller kopiere billeder til en separat mappe og sortere efter
optagelsesdato eller temaer.
Træk det billede, der skal flyttes eller kopieres.
 Flytte:
Træk billedet, og slip det, når det er i
destinationsmappen.
 Kopiere: Træk billedet, mens du trykker på tasten <Option>.
Slip tasten og billedet, når det er i
destinationsmappen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Billederne flyttes eller kopieres til destinationsmappen.
 Billedet flyttes til [Trash/Papirkurv] og slettes fra DPP.
 Du sletter billederne fuldstændigt fra computeren ved at vælge
menuen [Finder]  [Empty Trash/Tøm papirkurv] på skrivebordet.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
38
Indledning/
Indhold
Flytte billeder i mapper
Du kan flytte eller kopiere mapper, som indeholder billeder, og sortere
billederne efter mapper.
Træk den mappe, der skal flyttes eller kopieres.
 Flytte:
Træk mappen, og slip, når mappen er i
destinationsmappen.
 Kopiere: Træk mappen, mens du trykker på tasten <Option>.
Slip tasten og mappen, når den er i
destinationsmappen.
Registrere hyppigt brugte mapper (bogmærkeregistrering)
Du kan registrere hyppigt brugte mapper i bogmærker.
Registrerede mapper vises i fanearket [Bookmark/Bogmærke] i
hovedvinduet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
1 Markér den mappe, du vil registrere et bogmærke for.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Vælg
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
2 Vælg menuen [File/Filer]  [Bookmark/Bogmærke].
 Den mappe, der er valgt i trin 1, er registreret i fanearket
[Bookmark/Bogmærke] i hovedvinduet.
 Mapperne flyttes eller kopieres til destinationsmappen.
Slette bogmærker
Du kan slette en mappe registreret i [Bookmark/Bogmærke].
Vælg menuen [File/Filer]  [Remove bookmark/Fjern
bogmærke].
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Den valgte mappe fjernes fra bogmærker.
39
4
Redigere billeder
Indledning/
Indhold
RAW-billeder ............................................................ 42
RAW-billeder.............................................................. 42
RAW-fremkaldelse..................................................... 42
Når RAW-fremkaldelse skal udføres ......................... 42
Fordele ved et RAW-billede....................................... 42
Redigere JPEG- og TIFF-billeder............................. 43
Værktøjspaletter....................................................... 44
Redigere med værktøjspaletten Basic
Adjustment (Grundlæggende justering) ................... 45
Justere lysstyrken ...................................................... 45
Ændre Picture Style................................................... 46
Advanced Bruge en Picture Style-fil.............................. 48
Justere farvetone ved at ændre hvidbalancen........... 48
Justere farvetone med klik på hvidbalance................ 49
Advanced Justere hvidbalance med farvetemperatur... 50
Advanced Finjustere hvidbalance ................................. 50
Justere kontrast ......................................................... 51
JPEG/TIFF
Justere lysstyrke i lavbeslynings-/
højbelysningsområder ............................................... 51
Ændre farvetone og farvemætning ............................ 52
Justere Monochrome ............................................. 52
Advanced
Justere dynamisk område ............................
Justere overgange og luminans automatisk ..............
Bruge Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering) ......................................
Justere billedets skarphed .........................................
Detaljeret indstilling af et billedes skarphed...........
Advanced
53
54
55
56
57
Redigere med værktøjspaletten Tone
Adjustment (Tonejustering) ..................................... 58
Justere lysstyrke og kontrast ...................................... 58
Justere farvetone med klik på hvidbalance ................ 59
Advanced Justere tonekurve ......................................... 60
Eksempel på en tonekurvehandling ....................... 61
Advanced Justere dynamisk område............................. 62
JPEG/TIFF
Bruge Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering)................................................. 62
Redigere med værktøjspaletten Color
Adjustment (Farvejustering) .................................... 63
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Color
Adjustment (Farvejustering) .......................................
Justering af en bestemt farveskala.........................
Justering af farvenuance og farvemætning for et
helt billede ..............................................................
Justering i monochrome .........................................
Advanced
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
63
63
Behandle store
mængder
RAW-billeder
64
64
Fjernoptagelse
Redigere med værktøjspaletten Detailed
Adjustment (Detaljeret justering) ............................. 65
Reducere støj ............................................................. 65
Justere billedets skarphed.......................................... 66
Reducering af farvemoiré i et billede .......................... 66
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Redigere med værktøjspaletten
Trimming/Angle Adjustment (Beskærings-/
vinkeljustering)......................................................... 67
Redigere med værktøjspaletten Lens Correction
(Objektivkorrektion) ................................................. 70
Korrektion af objektivafvigelse.................................... 70
Reference/
Indeks
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
Angive
indstillinger
40
Indledning/
Indhold
Foretage rettelser ......................................................
Effekter til korrektion af forvrængningsafvigelse
for fisheye-objektiver..............................................
Skyderen Shooting distance information
(Information om optagelsesafstand) ..........................
Korrigere flere billeder samtidigt ................................
Optimering af digitalobjektiv.......................................
Bruge Digital Lens Optimizer
(Optimering af digitalobjektiv) ....................................
Justere billedets skarphed .........................................
71
Indlæse og indsætte (anvende) indstillingsdata ......... 91
72
Justere ved at sammenligne flere
billeder ..................................................................... 92
73
74
74
75
77
Redigere med værktøjspaletten Dust
Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) ................................................... 78
Udføre automatisk sletning af støv ............................ 78
Automatisk sletning af støv i hovedvinduet................ 79
Manuel sletning af støv (Reparationsfunktion) .......... 80
JPEG/TIFF
Fjerne uønskede dele af et billede
(Kopieringsstempelfunktion) ...................................... 82
Indstille arbejdsfarverum .......................................... 83
Bruge funktionen til skærmkorrektur af farver .......... 84
Angivelse af størrelse, når RAW-billeder åbnes ...... 85
Gemme redigeringsresultater ................... 86
Gemme redigeret indhold til et billede ....................... 86
Gemme som et separat billede.................................. 86
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
Redigere et billede igen............................ 88
JPEG/TIFF
Bruge justeret indhold (Indstillingsdata) ... 89
Kopiere indstillingsdata og anvende dem på et
andet billede .............................................................. 90
Gemme indstillingsdata som en fil ............................. 90
JPEG/TIFF
Effektiv redigering .................................... 93
Redigere i billedredigeringsvinduet ............................ 93
Ændre miniaturevisningen til vandret ......................... 94
JPEG/TIFF
Indsamle og redigere billeder i vinduet Collection
(Samling) .................................................................... 95
Sammensætte billeder ............................. 97
Sammensætningsmetoder ....................................... 100
JPEG/TIFF
Oprette HDR-billeder (High Dynamic
Range)................................................................... 101
Advanced Brug af Dual Pixel RAW Optimizer ........... 104
JPEG/TIFF
Mikrojustering af placeringen for maksimal
skarphed og opløsning ved hjælp af
dybdeoplysningerne indeholdt i Dual Pixel
RAW-filen ................................................................. 104
Skift position af synsvinkel eller forgrunds-bokeh
for at få et mere behageligt resultat.......................... 105
Reducering af forekomsten af ghosting i billeder ..... 106
Advanced
Overføre et RAW-billede til Photoshop ..... 108
Advanced
Tilpasse værktøjslinjen i hovedvinduet ..... 109
* Afsnit med JPEG/TIFF og JPEG/TIFF i "4 Redigere billeder"
understøtter ikke kun RAW-billedredigering, men også JPEG-/TIFFbilledredigering.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Alle funktionerne forklares i afsnittet om understøttet
JPEG-/TIFF-billedredigering.
: Dele af funktionerne forklares i afsnittet om
understøttet JPEG-/TIFF-billedredigering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
41
RAW-billeder
RAW-billeder
Et RAW-billede er billeddata, som har optaget billedsensorens
outputdata. Da der ikke udføres nogen billedbehandling inde i kameraet,
når der tages et foto, og fotoet er optaget i det særlige format "RAWbilleddata + Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser ved
optagelsen", skal der bruges specialsoftware til at få vist og redigere
billedet.
* "RAW" betyder "ved naturlige forhold" eller "ikke behandlet eller
manipuleret".
RAW-fremkaldelse
Hvis man skal beskrive et RAW-billede med et filmudtryk, er det et
billede, som ikke er fremkaldt endnu (latent billede).
På film vises billedet første gang, når det er fremkaldt. På samme måde,
og det gælder også for RAW-billeder, kan du ikke få vist dem som
billeder på computeren, medmindre du udfører efterfølgende
behandling af billedsignalet.
Derfor kaldes denne behandling for "fremkaldelse", selv om der er tale
om et digitalt billede.
Når RAW-fremkaldelse skal udføres
DPP udfører automatisk denne "fremkaldelsesproces", når RAWbilleder vises i DPP. Det vil sige, at RAW-billeder, der vises i DPP, er
billeder, der er blevet fremkaldt.
Med DPP kan du få vist, redigere og udskrive RAW-billeder, uden at
skulle vide en masse om fremkaldelsesprocessen.
Indledning/
Indhold
Fordele ved et RAW-billede
RAW-billeder optages i formatet "RAW-billeddata + Oplysninger om
billedbehandlingsbetingelser ved optagelsen". Når du åbner et RAWbillede i DPP, fremkaldes det automatisk, og du kan få vist billedet som
et billede, hvor billedbehandlingsbetingelserne ved billedets optagelse
er blevet tilføjet.
Selv om du justerer det billede, du har åbnet (det gennemgår en automatisk
fremkaldelsesproces hver gang), er det kun billedbehandlingsbetingelserne
(fremkaldelsesbetingelserne), der ændres, mens de "originale billeddata"
forbliver upåvirket. Det er derfor den perfekte data til brugere, som ønsker at
være kreative med billederne efter optagelse, så du ikke behøver at
bekymre dig om at billedkvaliteten forringes.
I DPP kaldes "Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser", der kan
justeres, for "Recipe" (Indstillingsdata) (s. 89).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
RAW-billeddata
Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser
Indhold, der er blevet justeret med
værktøjspaletterne, kan behandles
individuelt som et indstillingsdatafil
(filtypenavn ".dr4") (s. 89, s. 90).
I DPP kan alle justeringer (oplysninger om billedbehandlingsbetingelser),
der udføres med værktøjspaletten, gemmes i billedet som data, der kaldes
"indstillingsdata" (s. 90), eller de kan gemmes, overføres og anvendes på
andre billeder som et separat indstillingsdatafil (filtypenavn ".dr4", s. 91).
Men en indstillingsdatafil med gemte RAW-billedjusteringer kan ikke
anvendes på JPEG- eller TIFF-billeder.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
42
Redigere JPEG- og TIFF-billeder
Med DPP kan du justere JPEG- og TIFF-billeder på samme måde, som
du justerer RAW-billeder med værktøjspaletterne nedenfor.
• Værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering)
• Værktøjspaletten Color Adjustment (Farvejustering)
• Værktøjspaletten Detailed Adjustment (Detaljeret justering)
• Værktøjspaletten Trimming/Angle Adjustment (Beskærings-/
vinkeljustering)
• Værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel)
• Værktøjspaletten Settings (Indstillinger)
Da justeringerne, der udføres med disse værktøjspaletter (indstillingsdata),
kun ændrer billedbehandlingsbetingelserne, ændres de "originale
billeddata" ikke. Der er derfor ingen billedforringelse, som normalt ledsager
redigering, og du kan justere dit billede et vilkårligt antal gange.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
JPEG-, TIFF-billeddata
Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser
Indhold, der er blevet justeret med
værktøjspaletterne, kan behandles
individuelt som en indstillingsdatafil
(filtypenavn ".dr4") (s. 89, s. 90).
I DPP kan alle justeringer (oplysninger om billedbehandlingsbetingelser),
der udføres med værktøjspaletterne, gemmes i billedet som data, der
kaldes "indstillingsdata" (s. 90), eller de kan gemmes, overføres og
anvendes på andre billeder som en separat indstillingsdatafil (filtypenavn
".dr4", s. 91). Men de indstillingsdata, der er gemt med JPEG- eller
TIFF-billedjusteringer kan ikke anvendes på RAW-billeder.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
43
Værktøjspaletter
Indledning/
Indhold
Med DPP kan du justere billeder med værktøjspaletterne ved at skifte
mellem forskellige værktøjspaletvinduer i henhold til dine
redigeringsbehov. Da justeringerne, der udføres med
værktøjspaletterne, kun ændrer billedbehandlingsbetingelserne,
ændres de "originale billeddata" ikke. Da der ikke forekommer
billedforringelse, som normalt ledsager redigering, kan du justere dit
billede et vilkårligt antal gange. De forskellige funktioner af
værktøjspaletterne er nærmere beskrevet under de respektive emner.
Værktøjspaletten
Lens Correction
(Objektivkorrektion)
Værktøjspaletten
Basic Adjustment
(Grundlæggende
justering)
Værktøjspaletten
Detailed Adjustment
(Detaljeret justering)
Værktøjspaletten
Tone Adjustment
(Tonejustering)
Værktøjspaletten
Trimming/Angle
Adjustment
(Beskærings-/
vinkeljustering)
Værktøjspaletten
Dust Delete/Copy
Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel)
Værktøjspaletten
Settings
(Indstillinger)
Værktøjspaletten
Color Adjustment
(Farvejustering)
 Værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering)
Foretager grundlæggende justeringer på et RAW-billede (s. 45).
 Værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering)
Justerer tonekurven og anvender Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering) (s. 58).
 Værktøjspaletten Color Adjustment (Farvejustering)
Justerer nuance, farvemætning og lysstyrke i en bestemt farve. Nuance
og farvemætning for hele billedet kan også justeres (s. 63).
 Værktøjspaletten Detailed Adjustment (Detaljeret justering)
Reducerer støj og justerer billedets skarphed (s. 65).
 Værktøjspaletten Trimming/Angle
Adjustment (Beskærings-/vinkeljustering)
Beskærer et billede og justerer billedets vinkel (s. 67).
 Værktøjspaletten Lens Correction (Objektivkorrektion)
Korrigerer objektivafvigelse i billedet (s. 70) og anvender optimering
af digitalobjektiv (s. 75).
 Værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp
(Støvsletning/kopieringsstempel)
Sletter støv fra et billede og korrigerer billedet ved at kopiere dele af billedet (s. 78).
 Værktøjspaletten Settings (Indstillinger)
Konfigurerer arbejdsfarveområdet (s. 83).
Bruge de forskellige værktøjspaletter
Vi anbefaler, at du bruger værktøjspaletten Basic Adjustment (Grundlæggende justering) til at foretage
justeringer af RAW-billeder. Men hvis du ikke synes, at værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering) giver et tilstrækkeligt udvalg af justeringer, eller hvis du ønsker at bruge de
specifikke funktioner, som kun er tilgængelige i værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering)
(s. 58), anbefales det, at du afslutter de indledende justeringer med værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering) og derefter bruger værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering) til at
foretage et minimum af nødvendige tilpasninger.
Ved støjreduktion (s. 65) og korrektion af objektivafvigels (s. 71) skal du først afslutte de nødvendige
justeringer i værktøjspaletterne Basic Adjustment (Grundlæggende justering) og Tone Adjustment
(Tonejustering), og derefter justerer med værktøjspaletterne Detailed Adjustment (Detaljeret justering)
(s. 65) og Lens Correction (Objektivkorrektion) (s. 70).
 Tryk på knappen [
] nederst på hovedvinduet for at vise/skjule [Tool palette/Værktøjspalette].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
44
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Basic Adjustment (Grundlæggende justering)
Værktøjspaletten Basic Adjustment (Grundlæggende justering) foretager grundlæggende
justeringer af RAW-billeder. Med denne værktøjspalet kan du justere billedets lysstyrke,
Picture Style, justere hvidbalancen, justere kontrasten, justere farvetonen og
farvemætningen, justere det dynamiske område, anvende Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering) og justere billedets skarphed.
Bemærk, at de eneste ændringer, du kan foretage på JPEG-/TIFF-billeder, er at anvende
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) og justere billedskarpheden.
Justere lysstyrken
Du kan justere et billedes lysstyrke. Flyt skyderen til højre for at gøre
billedet lysere og til venstre for at gøre det mørkere.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Vælg et billede i hovedvinduet osv.
1
værktøjspaletten Basic Adjustment
2 Åbn
(Grundlæggende justering).
Indledning/
Indhold
Sortere
billeder
Gendanner billedets
oprindelige indstillinger
Indtast en
numerisk værdi
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Træk skyderen til venstre eller til højre
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Justeringsintervallet er -3,0 til +3,0 (i intervaller på 0,01 stop, når du
indtaster en værdi).
45
Indledning/
Indhold
Picture Style
Ændre Picture Style
Hvis billedet ser anderledes ud, end det du havde forestillet dig på
optagelsestidspunktet, kan du få det tættere på det, du forventede,
ved at ændre Picture Style. Selvom du har gemt billedet (s. 86) med
[Monochrome] (s. 52) valgt, kan du stadig skifte til en anden Picture
Style på et hvilket som helst tidspunkt ved ganske enkelt at vælge en
anden Picture Style end [Monochrome].
Gendanner billedets
oprindelige indstillinger
()
Beskrivelse
Den Picture Style, der blev indstillet med kameraet,
da billedet blev optaget.
Når et program i Kreativ zone er valgt på kameraet,
vises den Picture Style, der er indstillet i ( ).
Når et program i Basiszonen er valgt på kameraet,
vises [Shot settings/Billedindstillinger] i ( ), og
billedegenskaber i henhold til den valgte
optagelsesmetode, anvendes.
Standard
Billedet ser levende ud.
Normalt er denne indstilling passende for de fleste
billeder.
Auto
Farvetonen vil blive justeret til at passe til scenen.
Farverne ser levende ud. Især farverne i blå
himmel, grøn bevoksning og solnedgange bliver
levende i en optagelse af natur-, udendørs- eller
solnedgangsscener.
Vælg
Portrait
(Portræt)
Giver pæne hudfarvetoner.
Effektivt til næroptagelser af kvinder og børn. Ved at
ændre [Color tone/Farvetone] (s. 52) kan du justere
hudens farvetone.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Landscape
(Landskab)
For levende blå og grønne farver.
Effektivt til at gøre landskabsbilleder imponerende.
Fine Detail
(Fine detaljer)
Velegnet til detaljeret omrids og finstrukturbeskrivelse
af motivet. Farverne bliver lettere levende
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Til naturlige farver og dæmpede billeder.
Effektivt til basisbilleder, som skal justeres.
Angive
indstillinger
Neutral
Faithful
(Troværdig)
Monochrome
Når motivet er blevet fotograferet ved en
farvetemperatur på under 5200 K, er farven
kolorimetrisk justeret til at matche motivets farve.
Effektivt til basisbilleder, som skal justeres.
Reference/
Indeks
Til sort/hvide billeder.
Du kan også justere med [Filter effect/Filtereffekter]
eller [Toning effect/Toneeffekt] (s. 52).
46
Indledning/
Indhold
Picture Style
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
(Picture Style-fil, Vises, når du vælger et billede, der er optaget med
som er registreret en Picture Style, der er registreret i kameraet.
i kameraet)
I listen vises navnet på Picture Style-filen i ( ).
Gennemse
billeder
[Picture Style-fil Navnet på den Picture Style-fil, der anvendes i DPP,
anvendt i DPP] vises i [ ].
 Du kan bevare indstillinger for [Color tone/Farvetone], [Color
saturation/Farvemætning], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/
Uskarp maske] og [Sharpness/Skarphed], selvom du ændrer
Picture Style.
 [Auto] anvendes ikke på billeder, der er optaget med EOS-1D
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N,
EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D
Mark II, EOS 5D, EOS 7D, EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS
40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 550D, EOS 500D,
EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS 350D,
PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X,
PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X,
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot
G15, PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot
S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS eller PowerShot SX50
HS. Når du ændrer Picture Style og har valgt flere billeder,
anvendes [Auto] ikke på de billeder, der er optaget med
ovenstående kameraer, selvom du kan vælge [Auto], hvis du
medtager billeder, der er optaget med andre understøttede
kameraer end de ovenstående.
 Du kan anvende [Fine Detail/Fine detaljer] på alle billeder, der er
optaget med understøttede kameramodeller, undtagen
PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X,
PowerShot G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X,
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot
G15, PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot
S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS og PowerShot SX50
HS.
 Du kan ikke vælge [Auto] med multieksponerede RAW-billeder,
der er oprettet med kameraet.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
47
Indledning/
Indhold
Advanced
Bruge en Picture Style-fil
En Picture Style-fil er en Picture Style-udvidelsesfil.
Med DPP kan du anvende Picture Style-filer, som du har overført fra
Canons websted, og som egner sig til forskellige motiver på RAWbilleder, eller Picture Style-filer, der er oprettet med "Picture Style
Editor". Når du bruger en Picture Style-fil, skal du gemme den på
computeren først.
Justere farvetone ved at ændre hvidbalancen
Hvis farvetonen i fotografiet ikke synes naturlig, skal du ændre
hvidbalancen, så den fremtræder naturlig. Du kan gøre farvetonen
naturlig ved at indstille lyskilden, så den passer til scenen på det
tidspunkt, hvor du f.eks. tager et billede blomster med blege farver.
Redigere
billeder
Gendanner billedets
oprindelige indstillinger
Vælg

( ) er den indstillede hvidbalance på kameraet, da billedet blev optaget.
• Når et program i Kreativ zone er valgt på kameraet, vises den
indstillede hvidbalance i ( ).
• Når et program i Basiszonen er valgt på kameraet, vises [Shot
settings/Billedindstillinger] i ( ), og billedegenskaber i henhold til
den valgte optagelsesmetode anvendes.
Farvetonen bliver ikke mere naturlig, selv om hvidbalancen ændres
en Picture Style-fil, der er gemt på computeren,
2 Vælg
og klik på knappen [Open/Åbn].
 Den Picture Style-fil, du vælger, anvendes på et billede.
 Hvis du vil anvende en anden Picture Style-fil, skal du følge
fremgangsmåden fra trin 2 igen.
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
på knappen [Browse/Gennemse] på panelet
1 Klik
[Picture Style].
 Dialogboksen [Open/Åbn] vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Hvis farvetonen i billedet ikke synes naturlig, efter du har ændret hvidbalancen,
skal du justere hvidbalancen ved at klikke på hvidbalance (s. 49).
Justering med farvetone
Du kan udføre yderligere justeringer på farvetonen, efter du har justeret
hvidbalancen, ved at bruge [Color tone/Farvetone] (s. 52) for at komme
tættere på dine forventninger.
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Du kan ikke registrere justeringsresultatet som personlig
hvidbalance (s. 116), når du har valgt [ ( )] på listen.
 Du kan ikke ændre eller justere hvidbalance med
multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på kameraet.
Du kan kun anvende Picture Style-filer på kameraet med filer,
der har filtypenavnet ".PF2" eller ".PF3".
Læs kameraets instruktionsmanual for at få oplysninger om
indstillingerne for hvidbalance.
48
Indledning/
Indhold
Justere farvetone med klik på hvidbalance
Du kan justere hvidbalancen vha. en udvalgt del af et billede som
standard for hvid, så billedet ser mere naturligt ud. Klik på hvidbalance
er en effektiv justeringsmetode i dele af et billede, hvor den hvide
farvetone er ændret under en lyskildes påvirkning.
 Farven i et billede justeres med det punkt, du har valgt som
standard for hvid.
 Hvis du klikker et andet sted i billedet, justeres hvidbalancen
igen.
 For at afslutte skal du klikke på hvidbalance og klikke på
knappen [
] igen.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Klik
2
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Klik på det punkt, der skal være standard for hvid.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Når der ikke er nogen hvide områder i dit billede
Klik
Markørens koordinater
og RGB-værdierne
(8 bit-konvertering)
Gendanner
billedets
oprindelige
indstillinger
Hvis der ikke er nogen hvide områder i dit billede, kan du justere
hvidbalance ved at klikke på et gråt punkt på billedet i trin 2.
Det giver det samme resultat, som hvis du vælger et hvidt område.
Du kan ikke ændre eller justere hvidbalance med
multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på
kameraet.
Reference/
Indeks
49
Indledning/
Indhold
Advanced
Advanced
Justere hvidbalance med farvetemperatur
Finjustere hvidbalance
Hvidbalancen kan justeres ved at angive en numerisk værdi for
farvetemperaturen.
[Color temperature/Farvetemperatur]
1 Vælg
i listen [White balance adjustment/Justering
af hvidbalance].
Dette er en funktion, der foretager finjusteringer af hvidbalancen.
Med denne funktion kan du opnå de samme effekter som tredjeparts
farvetemperaturkonverteringsfiltre og farvekorrektionsfiltre. Det område,
der kan justeres, er ±10 trin. Denne funktion er specielt beregnet til
avancerede brugere, der er bekendte med funktionerne i og effekterne
af farvetemperaturkonverteringsfiltre og farvekorrektionsfiltre.
Indstil hvidbalancen ved at trække punktet
i justeringsskærmbilledet i panelet [Fine-tune/Finjustering].
2 Indstil farvetemperaturen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Indtast de værdier,
der skal angives
Træk
Viser indstillingens
værdi
Træk skyderen til venstre eller til højre
Træk skyderne mod
højre eller venstre
 B står for blå, A står for gul, M står for magenta, og G står for grøn.
Farven bliver justeret til den farve, som punktet flytter hen til.
 Du kan også finjustere din justering ved hjælp af skyderne eller
ved at indtaste justeringsværdierne.
 Hvis du vil registrere justeringsresultater som en personlig hvidbalance
(s. 116), skal du vælge en anden indstilling end [ ( )] på listen [White
balance adjustment/Justering af hvidbalance], og derefter finjustere
hvidbalancen. Hvis du valgte [ ( )] på listen og finjusterede hvidbalancen,
kan du ikke registrere resultaterne som en personlig hvidbalance.
 Du kan ikke ændre eller justere hvidbalancen i
multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på kameraet.
Justeringsintervallet er 2000 til 10000K (i intervaller på 10K).
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Det justerbare område er 0 til ±10 (i intervaller på 0,1 trin ved
indtastning af en værdi).
50
Indledning/
Indhold
Justere kontrast
Advanced
Moduleringer og grader af kontrasten kan justeres. Flyt skyderen til
højre for at øge kontrasten og til venstre for at mindske kontrasten.
Gendanner billedets
oprindelige
indstillinger
Justere lysstyrke i lavbeslynings-/
højbelysningsområder
Du kan justere lysstyrke i skygger og højbelysningsområder på et billede.
Ved kun at justere skygger eller højbelysningsområder på et billede, kan
du reducere effekterne af klipning i skygger og højbelysningsområder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Træk skyderen til venstre
eller højre (9 trin)
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
Fjernoptagelse
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Hvis du foretager en betydelig justering af højbelysningspunkter
eller skygger i et billede, kan billedet se unaturligt ud. I sådanne
tilfælde skal du reducere justeringsgraden.
51
Indledning/
Indhold
Ændre farvetone og farvemætning
Du kan justere tone og den generelle farvemætning.
Hvis Picture Style (s. 46) er angivet til [Monochrome], [Color tone/
Farvetone] og [Color saturation/Farvemætning], skal du skifte til [Filter
effect/Filtereffekter] og [Toning effect/Toneeffekt] (denne side).
Gendanner billedets
oprindelige
indstillinger
Justere Monochrome
Hvis Picture Style (s. 46) er angivet til [Monochrome], kan du oprette
sort/hvide fotografier med effekter, der svarer til filtrering, eller med
samme udseende som et fotografi med én farve.
1
2
Vælg [Monochrome] i listen [Picture Style].
Gendanner billedets
oprindelige
indstillinger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
 Color tone
(Farvetone):
 Color saturation
(Farvemætning):
Flyt skyderen til højre for at gøre farvetonerne mere
gule, og til venstre for at gøre dem mere røde.
Justerer den generelle farveintensitet i billedet.
Flyt skyderen til højre for mere intense farver,
og til venstre for mindre intense farver.
Indstillingsintervallet er -4 til +4.
Viser indstillingernes
værdier
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
52
Indledning/
Indhold
 Filter effect (Filtereffekter): Opretter et sort/hvid-fotografi, hvor det
hvide i skyer og det grønne i træer
bliver fremhævet.
Filter
None (ingen)
Yellow (gul)
Orange
Red (rød)
Green (grøn)
Eksempel på effekt
Almindeligt monokromt billede uden filtereffekter.
Advanced
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Justere dynamisk område
Det dynamiske område (halvtoneomfanget) fra mørke punkter til lyse
punkter i et billede kan justeres.
Blå himmel gengives mere naturligt, og hvide
skyer fremtræder mere klart.
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Blå himmel bliver mørkere. Lyset fra den
nedgående sol forstærkes.
Flyt nedad
Hvide punkter for output
Flyt mod højre eller venstre
Hvide punkter for input
Flyt mod højre eller venstre
Midtpunkt (mellemtone)
Blå himmel bliver meget mørk. Efterårsbladene
bliver klare og lyse.
Hudtoner og læber bliver blødere. Træernes
grønne blade bliver klare og lyse.
 Toning effect (Toneeffekt): Du kan oprette et monokromt foto,
som har fået tilføjet en enkelt farve.
Du kan vælge mellem [None/Ingen],
[Sepia], [Blue/Blå], [Purple/Violet] og
[Green/Grøn].
Flyt opad
Sorte punkter for output
Du kan også justere det
dynamiske område ved
at indtaste værdier
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Flyt mod venstre eller højre
Sorte punkter for input
Forøg [Contrast/Kontrast] for at fremhæve filtereffekten
Du kan fremhæve filtereffekten ved at flytte skyderen
[Contrast/Kontrast] mod højre.
 Den vandrette akse viser inputniveauet, og den lodrette akse
viser outputniveauet.
 Markér afkrydsningsfeltet [Move midpoint to match/
Flyt midtpunkt for tilpasning] for at knytte midtpunktet til dine
justeringer til de hvide punkter for input og de sorte punkter
for input.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
53
Indledning/
Indhold
[Linear/Lineær] - En funktion til avanceret justering
Brug [Linear/Lineær], når du justerer billeder med
billedredigeringssoftware, som har avancerede redigeringsfunktioner.
Bemærk, at når [Linear/Lineær] er markeret, bliver billedet dæmpet.
[Contrast/Kontrast], [Highlight/Højbelysning], [Shadow/
Lavbelysning] og [Auto Lighting Optimizer/Auto
belysningsoptimering] (s. 55) fungerer ikke, når [Linear/Linær] er
markeret.
Justere overgange og luminans automatisk
 Hvide punkter, midtpunktet og sorte punkter i panelet [Gamma
adjustment/Gammajustering] samt [Highlight/Højbelysning] og
[Shadow/Lavbelysning] i panelet [Advanced/Avanceret] justeres
automatisk.
 Indstillinger, der er nulstillet, og dem, der ikke ikke er med i
denne justering, er som følger.
Indstillinger, der er nulstilles
• Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
• [Contrast/Kontrast] i panelet [Advanced/Avanceret]
Indstillinger,
der ikke nulstilles
• Justering af lysstyrke
• Justering af hvidbalance
• Lineær*
* Hvide og sorte punkter justeres automatisk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
For at give billedet de ønskede overgange og luminans, anvendes
automatiske justeringer på et passende dynamisk område.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Klik på knappen [Auto].
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 For at give billedet de ønskede overgange og luminans, justeres
det dynamisk område automatisk.
Et billede kan se unaturligt ud efter automatisk justering. I sådanne
tilfælde skal du reducere justeringsgraden for lavbelysning og
højbelysning.
54
Indledning/
Indhold
Bruge Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Hvis dine optagelser bliver mørke eller med lav kontrast, kan du bruge
funktionen Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) til
automatisk at korrigere lysstyrke og kontrast for at opnå et pænere billede.
Du kan også ændre indstillingen for billedet, der er optaget med kameraets
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering).
Denne funktion kan også bruges til JPEG-/TIFF-billeder ud over RAWbilleder.
* ALO står for Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering).
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
afkrydsningsfeltet [Auto Lighting Optimizer/
1 Markér
Auto belysningsoptimering].
Udskrive
billeder
Markering
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 For billedet, der er optaget med kameraets funktion til Auto
Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering), er
afkrydsningsfeltet allerede markeret.
Fjernoptagelse
2 Redigér indstillingerne i henhold til dine ønsker.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Vælg mellem tre niveauer:
Low (Lav)/Standard
(Standard)/Strong (Stærk)
 Automatisk korrektion anvendes på billedet, så de svarer til
indstillingen.
 For billedet, der er optaget med kameraets funktion til
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering), anvendes
indstillingen på optagelsestidspunktet som standardværdien.
 Hvis du vil afbryde Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering), skal du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet.
 Når [Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] på et hvilket
som helst understøttet EOS-kamera med undtagelse af EOS-1D
Mark IV eller EOS 5D Mark II, kan Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering) ikke bruges til RAW-billeder.
 Du kan ikke bruge Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering) med multieksponerede RAW-billeder,
der er oprettet med kameraet.
 Når du anvender Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering) på RAW- og JPEG-billeder, der er optaget
samtidigt, kan korrektionsresultaterne af de to billeder variere.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
55
Indledning/
Indhold
Justere billedets skarphed
Du kan gøre et billedes generelle atmosfære skarpere eller blødere.
Du kan foretage justeringer ved at vælge mellem to metoder:
[Sharpness/Skarphed] og [Unsharp mask/Uskarp maske].
Vælg [Sharpness/Skarphed] fra listen, og justér
indstillingen.
Gendanner billedets
oprindelige
indstillinger
[Sharpness/Skarphed]:
Styrer et billedes skarphed ved at
justere, hvor meget et billedes kontur
fremhæves. Jo længere til højre, du
flytter skyderen [Sharpness/Skarphed]
(jo højere indstillingsværdi), jo mere
fremhæves kanterne, og jo skarpere
bliver billedet.
[Unsharp mask/Uskarp maske]: Justerer billedets skarphed finere.
[Strength/Styrke]:
Viser, hvor meget billedets kontur
fremhæves. Jo længere til højre, du
flytter skyderen (jo højere indstilling),
jo mere fremhæves billedets kanter,
og jo skarpere bliver billedet.
Viser den fremhævede konturs finhed.
[Fineness/Finhed]:
Jo længere mod venstre du flytter
skyderen (jo lavere indstilling), jo
nemmere bliver det at fremhæve finere
detaljer.
Angiver, "hvor stor kontrastforskel,
[Threshold/Tærskel]:
der skal være i forhold til omgivelserne,
før kanter fremhæves".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Vælg [Sharpness/
Skarphed]
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Træk skyderen til venstre eller til højre
Reference/
Indeks
[Unsharp mask/Uskarp maske] kan ikke bruges med andre billeder
end RAW-billeder.
Indstillingsintervallet er 0 til 10.
56
Indledning/
Indhold
Detaljeret indstilling af et billedes skarphed
Vælg [Unsharp mask/Uskarp maske]
fra listen, og justér indstillingen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Vælg [Unsharp mask/
Uskarp maske]
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
Angive
indstillinger
Træk skyderen til
venstre eller til højre
Reference/
Indeks
Justér billedets skarphed med vinduesvisningen indstillet til [400%],
[200%] eller [100%]. Hvis visningen er indstillet til [Fit to window/
Tilpas til vindue] (fuld visning), kan du muligvis ikke kontrollere
justeringsresultaterne korrekt.
57
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering)
Med værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering) kan du justere
billeder med de samme funktioner som almindelig
billedredigeringssoftware.
1 Vælg et billede i hovedvinduet osv.
værktøjspaletten Tone Adjustment
2 Åbn
(Tonejustering).
Justere lysstyrke og kontrast
Lysstyrke og kontrast kan justeres i et billede. Da justeringsområdet er
bredere end de samme funktioner i værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering) kan billedfarven blive mættet, eller
billedkvaliteten kan blive forringet, hvis du justerer alt for meget. Vær
især omhyggelig ved justering.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Gendanner billedets
oprindelige indstillinger
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
Reference/
Indeks
58
Indledning/
Indhold
 Brightness (Lysstyrke): Flyt skyderen til højre for at gøre
billedet lysere og til venstre for at
gøre det mørkere.
 Contrast (Kontrast):
Bruges til at justere modulering og
graden af farvekontrast. Flyt skyderen
til højre for at øge kontrasten og til
venstre for at mindske kontrasten.
Justere farvetone med klik på hvidbalance
Du kan justere hvidbalancen vha. en udvalgt del af et billede som
standard for hvid, så billedet ser mere naturligt ud. Klik på hvidbalance
er en effektiv justeringsmetode i dele af et billede, hvor den hvide
farvetone er ændret under en lyskildes påvirkning.
1 Klik på knappen [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Justeringsintervallet er -100 til +100 (i intervaller på 0,1 stop, når du
indtaster en værdi).
59
Indledning/
Indhold
2 Klik på det punkt, der skal være standard for hvid.
Advanced
Justere tonekurve
Du kan justere lysstyrke, kontrast og farve i et bestemt område ved at
ændre tonekurven (s. 143).
1 Vælg tonekurvetilstand og interpolationsmetode.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Klik
Markørens koordinater og
RGB-værdierne (8 bit-konvertering)
 Farven i et billede justeres med det punkt, du har valgt som
standard for hvid.
 Hvis du klikker et andet sted i billedet, justeres hvidbalancen
igen.
 For at afslutte skal du klikke på hvidbalance og klikke på
knappen [
] igen.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Når der ikke er nogen hvide områder i dit billede
Reference/
Indeks
Hvis der ikke er nogen hvide områder i dit billede, kan du justere
hvidbalance ved at klikke på et gråt punkt på billedet i trin 2. Det giver
det samme resultat, som hvis du vælger et hvidt område.
Histogrammet ændres, efterhånden som du foretager justeringer.
Du kan også vise histogrammet inden der foretages justeringer.
60
Indledning/
Indhold
Eksempel på en tonekurvehandling
2 Foretag justeringerne.
Gør mellemnuancer lysere
Gør mellemnuancer mørkere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
RGB: Justerer
RGB samlet
R, G, B: Justerer
hver kanal
Sortere
billeder
Du kan få vist
histogrammer før og
efter justering
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Gør toner skarpere
Koordinater for [ ]
(når flere koordinater er
angivet, koordinater for
sidst indstillet [ ])
 Den vandrette akse viser inputniveauet, og den lodrette akse
viser outputniveauet.
 Det maksimale antal [ ] er 8.
 Dobbeltklik på [ ] for at slette [ ].
Gør nuancer blødere
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
61
Indledning/
Indhold
Advanced
Justere dynamisk område
Det dynamiske område (halvtoneomfanget) fra mørke punkter til lyse
punkter i et billede kan justeres.
Flyt nedad
Hvide punkter for output
Bruge Auto Lighting Optimizer
(Auto belysningsoptimering)
Gendanner
billedets
oprindelige
indstillinger
Flyt til højre
Sorte punkter
for input
 Indstillingsintervallet for sorte punkter er 0 til 247 (i intervaller på
1 trin, når du indtaster en værdi).
 Indstillingsintervallet for hvide punkter er 8 til 255 (i intervaller på
1 trin, når du indtaster en værdi).
 Du kan få vist histogrammer for før og efter redigering (s. 61).
Flyt til venstre
Hvide punkter
for input
For oplysninger om brug af Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering), se "Bruge Auto Lighting Optimizer (Auto
belysningsoptimering)" (s. 55) i "Redigere med værktøjspaletten Basic
Adjustment (Grundlæggende justering)".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Numerisk
værdi for sort
punkt for input
Numerisk
værdi for sort
punkt for
output
Numerisk
værdi for hvidt
punkt for input
Angive
indstillinger
Numerisk
værdi for
hvidt punkt
Reference/
Indeks
Flyt opad
Sorte punkter for output
 Den vandrette akse viser inputniveauet, og den lodrette akse viser
outputniveauet.
62
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Color Adjustment (Farvejustering)
Med værktøjspaletten Color Adjustment (Farvejustering) kan du justere
farvenuance, farvemætning og lysstyrke i en bestemt farveskala for
8 farveskalaer (rød, orange, gul, grøn, blå, blå, lilla og magenta). Du kan
også indstille farvenuance og farvemætning for hele billedet og indstille
monochrome billeder.
1 Vælg et billede i hovedvinduet osv.
værktøjspaletten Color Adjustment
2 Åbn
(Farvejustering).
Advanced
Redigere med værktøjspaletten Color
Adjustment (Farvejustering)
Justering af en bestemt farveskala
Brug skyderne til at foretage justeringer. Du kan også foretage
justeringer ved at indtaste en numerisk værdi direkte.
H: Justerer hue (farvenuance).
S: Justerer saturation (farvemætning).
L: Justerer luminosity (klarhed).
Gendan alle indstillinger til
de oprindelige indstillinger
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Indtast de værdier,
der skal angives
Gendan
farveskalaindstillinger til
de oprindelige indstillinger
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Justeringsområderne er som følger:
H: -20 til +20
S: -10 til +10
L: -10 til +10
63
Indledning/
Indhold
Justering af farvenuance og farvemætning for
et helt billede
Brug skyderne til at foretage justeringer. Du kan også foretage
justeringer ved at indtaste en numerisk værdi direkte.
 Hue (Farvenuance):
Flyt skyderen til højre for at gøre
farvetonerne mere gule og til venstre
for at gøre dem mere røde.
 Saturation (Farvemætning): Justerer den generelle farveintensitet i
billedet. Flyt skyderen til højre for mere
intense farver, og til venstre for mindre
intense farver.
Gendan alle indstillinger til
de oprindelige indstillinger
Indtast de værdier,
der skal angives
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Justering i monochrome
Tryk på knappen [Monochrome/Monochrome] for at indstille 8
farveskalaer til deres mindste mætning (-10) og oprette et monochrome
billede. Når du har oprettet det, skal du indstille det monochrome billede
med H- og L-skydere til hver enkelt farveskala, hvor farvenuancen og
lysstyrke justeres.
Træk skyderne mod
højre eller venstre
Gendan alle indstillinger til
de oprindelige indstillinger
Indtast de værdier, der
skal angives
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Justeringsområdet for farvenuance er -30 til +30, og for
farvemætning er det 0 til 200.
64
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Detailed Adjustment (Detaljeret justering)
Du kan benytte værktøjspaletten Detailed Adjustment (Detaljeret
justering) til at reducere den støj, der opstår i billeder optaget om natten
eller ved høje ISO-indstillinger. Denne værktøjspalet kan også bruges i
forbindelse med justering af skarphed. Bemærk, at du kan bruge
funktionerne i denne værktøjspalet med JPEG- og TIFF-billeder samt
RAW-billeder.
Vælg et billede i hovedvinduet osv.
1
værktøjspaletten Detailed Adjustment
2 Åbn
(Detaljeret justering).
Reducere støj
Du kan reducere den støj, der kan forekomme i billeder, som er optaget
om natten eller med en høj ISO-hastighed.
* NR står for Noise Reduction (Støjreduktion).
Justér et billede.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Visningsposition
for forstørrelse
Redigere
billeder
Kontrolvindue
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Træk skyderne
Angiv en indstilling
(i intervaller på 0,1 trin)
 Du kan indstille et støjreduktionsniveau inden for området 0 til 20.
Jo højere indstillingen er, des større bliver effekten af
støjreduktionen.
 Den støjreducerende effekt kan også kontrolleres i
kontrolvinduet.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
65
Indledning/
Indhold
Indstille det samme støjreduktionsniveau for flere billeder
Du kan indstille samme støjreduktionsniveau for flere billeder ved
først at vælge flere billeder i hovedvinduet, og derefter justere
støjreduktionsniveau ved hjælp af skyderne [Reduce luminance noise/
Reducér luminansstøj] og [Reduce chrominance noise/Reducér
krominansstøj].
 Hvis [Reduce luminance noise/Reducér luminansstøj] er angivet,
reduceres opløsningen muligvis ved støjreduktion.
 Hvis [Reduce chrominance noise/Reducér krominansstøj] er
angivet, kan det give udflydende farver ved støjreduktion.
Reducering af farvemoiré i et billede
Du kan reducere den farvemoiré*, der forekommer i et billede.
*Farvemoiré: Forekomsten af en farve, der ser ud, som om den ikke
oprindeligt var i billedet. Har især en tendens til at forekomme, når der
tages billeder af gittermønstre eller lignende mønstre.
Markér afkrydsningsfeltet [Reduce color moiré/
Reducer farvemoiré], og brug skyderen til at
justere med.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Justere billedets skarphed
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Du kan også bruge denne palet til at justere billedets skarphed.
Du finder oplysninger om, hvordan man foretager justeringer under
"Justere billedskarphed" i "Redigere med værktøjspaletten Basic
Adjustment (Grundlæggende justering)" (s. 56).
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Afhængigt at motivet kan du muligvis ikke korrigere helt for
farvemoiré.
 Hvis du bruger denne funktion, kan det få farvenuancen til at
ændre sig afhængigt af motivet. Hvis der er en mærkbar ændring
i farvenuancen, skal justeringsniveauet reduceres.
66
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Trimming/Angle Adjustment (Beskærings-/vinkeljustering)
Du kan nøjes med at beskære den del af billedet, du har brug for, eller
du kan ændre et billedes komposition, så et billede, der er taget vandret,
vises lodret. Du kan også justere et billedes vinkel inden beskæring.
1 Vælg det billede, der skal beskæres.
værktøjspaletten Trimming/Angle Adjustment
2 Åbn
(Beskærings-/vinkeljustering).
 Du kan ikke foretage justeringer med værktøjspaletten Trimming/
Angle Adjustment (Beskærings-/vinkeljustering) i et vindue, der
kun viser miniaturebilleder.
 Hvis du klikker på [Center on Screen/Centrér på skærm],
kan du få vist beskæringsområdet i midten af vinduet.
 Ved korrektion af objektivafvigelse anbefales det at udføre
korrektion af objektivafvigelse, inden billedets vinkel justeres.
 Hvis du kun har justeret billedets vinkel, vil billedet blive beskåret
på det størst mulige beskæringsområde.
4 Vælg et billedformat, og træk beskæringsområdet.
Vælg et beskæringsforhold
Annullér
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
3 Justér billedets vinkel efter behov.
Vinduet til beskærings-/vinkeljustering
Udskrive
billeder
Størst mulige
beskæringsområde
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Træk
beskæringsområdet
Fjernoptagelse
 Du kan flytte beskæringsområdet ved at trække det.
 Du kan øge eller reducere beskæringsområdets størrelse ved at
trække de fire hjørner af det beskårede område.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Træk (intervaller på 0,01;
justeringsområde: -45 til +45 grader)
Reference/
Indeks
Brug musen (klik på /) til at justere vinklen eller direkte
indtaste justeringsvinklen* (intervaller på 0,01 grad;
justerbar vinkel: -45 til +45 grader)
Når oplysninger om billedformat er vedhæftet et billede, der er
optaget med et understøttet kamera, undtagen EOS 5D Mark II,
er det viste beskæringsområde baseret på oplysningerne om
billedformatet.
67
Indledning/
Indhold
 Liste over billedformater (bredde:højde)
[Free/Frit]:
Du kan beskære et billede til
en hvilken som helst størrelse,
uanset størrelsesforholdet,
der kan vælges.
[Custom/Brugerdefineret]: Du kan beskære et billede i det
definerede størrelsesforhold.
5 Gå tilbage til hovedvinduet.
 Rammen for beskæringsområdet vises i det beskårede
billede (s. 142).
 Når det beskårede billede vises i et redigeringsvindue eller i et
eksempelvindue, vises det i den beskårne form.
Beskårede billeder
 Beskæringsområdet kan altid nulstilles til sin originale tilstand
Et beskåret billede vises eller udskrives som et beskåret billede. Da
billedet imidlertid ikke er gemt som et beskåret billede, kan du altid
vende tilbage til det originale billede ved at klikke på knappen
[
] i beskærings-/vinkeljusteringsvinduet eller ved at udføre
proceduren "Redigere et billede igen" (s. 88).
 Visning af det beskårede billede i hvert vindue
Rammen, der viser beskæringsområdet,
• Hovedvinduet:
vises på billedet (s. 142).
• Eksempelvinduet:
Billedet vises i den beskårne tilstand.
• Billedredigeringsvinduet: Miniaturebilledet er det samme som i
hovedvinduet, og det forstørrede billede er
det samme som i eksempelvinduet.
 Udskrive et beskåret billede
Du kan udskrive et beskåret billede ved at udskrive det i DPP.
 Billedet bliver et beskåret billede, når det er konverteret og gemt
Det beskårede RAW-billede bliver et beskåret billede, når det
konverteres til et JPEG- eller TIFF-billede og gemmes (s. 86).
 Billeder, der har billedformat indstillet, vil blive vist som
beskårede billeder
Når oplysninger om billedformat eller beskæring er vedhæftet et
RAW-billede, der er optaget med et understøttet kamera, undtagen
EOS 5D Mark II, vises billedet med det angivne beskæringsområde
baseret på oplysningerne. Da billedet imidlertid ikke rigtigt er
beskåret, kan du ændre beskæringsområdet eller vende tilbage til
tilstanden før beskæringen.
Men når et JPEG-billede bliver optaget enten med et
billedformat, som er indstillet med et kamera, der understøtter
billedformatoplysningerne eller med EOS 5DS/EOS 5DS R sat til at
beskære billeder, kan beskæringsområdet ikke ændres eller billedet
kan ikke vende tilbage til tilstanden før beskæring, da billedet er
beskåret og ændringerne er gemt.*
Når der vendes tilbage til beskæringsområdet, som er baseret på
oplysninger om billedformat i optagelsesøjeblikket, skal du trykke på
knappen [
]. Du kan derudover klikke på knappen [Clear/
Ryd], hvis du vil annullere hele beskæringsområdet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
68
Indledning/
Indhold
* Ved optagelse med EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV, EOS
5D Mark III eller EOS 7D Mark II, og når [Add cropping information/
Tilføj beskæringsinfo.] er indstillet i Brugerdefinerede funktioner, er
det kun oplysninger om billedformat, der indstilles, og billedet bliver
ikke beskåret, selv ikke JPEG-billeder.
 Betjening fra menuen
Alle handlinger kan også udføres via den menu, der vises, når du
klikker på et billede, mens du holder knappen <control> nede.
 Anvend beskæringsområdet på et andet billede
Du kan anvende et beskåret område på et andet billede ved at klikke
på knappen [Copy/Kopiér] for at kopiere det beskårede område til et
andet vist billede og derefter klikke på knappen [Paste/Sæt ind].
For at batchanvende et kopieret beskæringsområde på flere billeder,
skal du vælge det beskårne billede i hovedvinduet sammen med de
billeder, du vil anvende beskæringsområdet på og derefter vise
værktøjspaletten Trimming/Angle Adjustment (Beskærings-/
vinkeljustering). Når det beskårede billede vises, skal du klikke på
knappen [Copy/Kopiér] og derefter klikke på knappen [Paste/Sæt
ind]. Herved anvendes beskæringsområdet på alle de valgte billeder,
når vinduet til beskærings-/vinkeljustering vises.
For at vælge flere billeder i hovedvinduet skal du klikke på billederne,
mens du holder tasten < > nede. Hvis du vil markere flere
efterfølgende billeder, skal du klikke på det første billede og derefter
på det sidste billede, mens du holder tasten <shift> nede.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
For billeder, der er optaget med udvidet ISO-hastighed område
indstillet, kan mærkbar støj gøre det vanskeligt at se billeddetaljerne
i vinduet til beskærings-/vinkeljustering.
69
Redigere med værktøjspaletten Lens Correction (Objektivkorrektion)
Med værktøjspaletten Lens Correction (Objektivkorrektion) kan du bruge
funktionerne til korrektion af objektivafvigelse og optimering af digitalobjektiv til
at korrigere objektivafvigelsen i dine billeder, og for at forbedre deres opløsning.
Denne værktøjspalet kan også bruges i forbindelse med justering af skarphed.
Bemærk, at funktionerne til korrektion af objektivafvigelse og optimering af
digitalobjektiv kun kan bruges med RAW-billeder.
1 Vælg et billede i hovedvinduet osv.
2 Åbn værktøjspaletten Lens Correction (Objektivkorrektion).
Korrektion af objektivafvigelse
Du kan nemt foretage korrektioner af fald i periferibelysning,
forvrængning i motivet og udtværing af farve, der forekommer pga.
objektivets fysiske beskaffenhed eller tilbageværende objektivafvigelser.
Du kan kun korrigere afvigelse i RAW-billeder, der er taget med
kompatible objektiver. JPEG og TIFF-billeder kan ikke korrigeres.
Bemærk, at selvom EOS 20D/EOS 20Da og EOS 350D er EOS-kameraer,
der understøtter Digital Photo Professional, er de ikke kompatible med
funktionen til korrigering af objektivafvigelse. Bemærk også, at funktionen
til korrigering af objektivafvigelse er kompatibel med EOS 5D med
firmwareversion 1.1.1 og EOS 30D med firmwareversion 1.0.6.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Hvis du vil bruge denne funktion, skal EOS Lens Registration Tool
(version 1.4.20 eller senere) være installeret.
 Objektiver, der er kompatible med denne funktion, er dem,
der vises i vinduet [Add or Remove lens data/Tilføj eller fjern
objektivdata] (s. 76).
 Du kan også korrigere RAW-billeder, der er optaget med et
kompatibel objektiv, selvom forlængeren er fastgjort.
 Du kan også korrigere RAW-billeder, som er optaget med EF50mm
f/2.5 Compact Macro udstyret med Life Size Converter EF.
 Funktionen til afvigelseskorrektion er ikke tilgængelig for billeder,
der er optaget med andre objektiver end dem, der er angivet
under "Kompatible objektiver". De vises derfor ikke og kan ikke
bruges.
 Funktionen til korrektion af objektivaberration er ikke tilgængelig
med multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på
kameraet.
 EF cinema-objektiver (CN-E-objektiver) er ikke kompatible.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
70
Indledning/
Indhold
Foretage rettelser
Du kan foretage korrektioner på en hvilken som helst af de fem
aberrationer herunder, enten én ad gangen eller samtidigt.
 Peripheral illumination (Mørke hjørner)
 Chromatic aberration (Kromatiske afvigelser) (farveujævnheder
i udkanten af et billede)
 Color blur (Farveudtværing) (blå eller rød farveudtværing, der somme
tider forekommer i kanten af det højbelyste område i et billede)
 Distortions (Forvrængninger)  Diffraktion
Vælg et billede i hovedvinduet.
1
værktøjspaletten Lens Correction (Objektivkorrektion),
2 Åbn
og markér de elementer, der skal korrigeres.
Forstørrelsesvisningsafsnit
 Billedet korrigeres og vises igen.
 Mærket [ ]vises på billedet i hovedvinduet, der hvor korrektion
af objektivafvigelse er blevet foretaget (s. 142).
 Kontrollér resultaterne af korrektion af fald i periferibelysning eller
forvrængninger i fuld visning.
 Kontrollér resultaterne af korrektionerne af kromatisk aberration
og farveudtværing ved at klikke på det område af billedet, du vil
kontrollere, og derefter kontrollere det forstørrede visningsudsnit
i den øverste del af vinduet. Du kan vælge mellem 4
visningsskalaer mellem 1:1 og 1:4 for den forstørrede visning.
 Du kan mindske graden af korrektion ved at flytte skyderen til
venstre.
 Du kan korrigere røde kromatiske afvigelser med skyderen [R]
under [Chromatic aberration/Kromatiske afvigelser] eller blå
kromatiske afvigelser med mærket [B].
 Til korrektion af forvrængningsafvigelse af billeder, der er optaget
med et vidvinkelobjektiv (EF8–15mm f/4L USM Fisheye eller
EF15mm f/2.8 Fisheye), kan der vælges fire effekter fra listen
[Effect/Effekt] foruden [Shot settings/Billedindstillinger], der
normalt bruges til forvrængningskorrektion.
En effekts niveau kan justeres med justeringsskyderen, der
findes under [Distortion/Forvrængning].
Du kan finde detaljerede oplysninger om hver effekt i "Effekter til
korrektion af forvrængningsafvigelse for fisheye-objektiver" (s. 72).
 For billeder optaget med EF8–15mm f/4L USM Fisheye vises der
også en skyder til finjustering, når du vælger [Emphasize
Linearity/Fremhæv linearitet] på listen [Effect/Effekt]. Justér
mængden af korrektion for forvrængningsafvigelse med
justeringsskyderen, og justér derefter med skyderen til
finjustering, hvis mere justering er påkrævet.
 Når listen, hvor du kan vælge en forlænger, vises, skal du vælge
den forlænger, der var monteret på optagelsestidspunktet.
 [Diffraction correction/Diffraktionskorrektion] korrigerer kun de
billeder, der er optaget med et kamera med en funktion til
diffraktionskorrektion. Når denne indstilling markeres, korrigeres
billeder efter kameraets funktion til diffraktionskorrektion.
Bemærk, at denne funktion ikke kan bruges samtidigt med Digital
Lens Optimizer (Optimering af digitalobjektiv).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
71
Indledning/
Indhold
Effekter til korrektion af
forvrængningsafvigelse for fisheye-objektiver
 Shot settings (Billedindstillinger)
Når du vælger denne indstilling, udføres der kun
aberrationskorrektion for at rette optisk forvrængning.
 Emphasize Distance (Fremhæv afstand)
Dette konverterer billedet til et billede med "ækvidistant projektion".
Denne projektionsmetode bevarer afstandsrelationer.
Ækvidistant projektion viser en afstand på samme afstand overalt fra
midten til periferien. Særligt ved optagelse af himmellegemer som f.eks.
himmelhvælvingen, optages samme højder over horisonten (deklination)
med de samme højder. Derfor bruges denne metode til fotografering af
f.eks. himmellegemer (stjernekort, diagrammer over solbaner osv.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Emphasize Linearity (Fremhæv linearitet)
Dette konverterer billedet til et billede med "central projektion".
Denne projektionsmetode bruges til almindelige objektiver.
Da central projektion viser lige linjer som lige linjer, kan der opnås et
bredt panoramabillede ved at vælge denne indstilling. Periferien er
imidlertid strakt ud, hvilket resulterer i nedsat opløsning.
 Emphasize Periphery (Fremhæv periferi)
Dette konverterer billedet til et billede med "stereografisk projektion".
Denne projektionsmetode fremhæver periferien.
Stereografisk projektion gør det muligt for positionsrelationer på en
kugleformet overflade som f.eks. N, S, Ø, V på et kort, at blive vist
korrekt. Den bruges derfor til verdenskort og overvågningskameraer.
Når denne indstilling vælges, strækkes periferien ud, hvilket kan
medføre reduceret opløsning.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
72
Indledning/
Indhold
 Emphasize Center (Fremhæv centrum)
Dette konverterer billedet til et billede med "ortografisk projektion".
Med denne projektionssmetode fremhæves centrum mere.
Da en ortogonal projektion gør det muligt at vise et motiv med samme
lysstyrke som dækkende det samme område i billedet, bruges denne
metode typisk i fotografering af luminansfordeling på himlen og
dyrefotografering med centrum fremhævet. Når denne indstilling vælges,
strækkes centrum ud, hvilket kan medføre reduceret opløsning.
Skyderen Shooting distance information
(Information om optagelsesafstand)
 Når du korrigerer RAW-billeder, indstilles skyderen automatisk efter
oplysningerne om optagelsesafstand, hvis disse oplysninger er blevet
gemt i billedet. Hvis der derimod ikke er gemt nogen informationer om
optagelsesafstand i billedet, sættes skyderen automatisk helt til højre
ved uendelig afstand, og [<!>] vises over skyderen.
Hvis billedets optagelsesafstand ikke er uendelig, kan du præcist
justere afstanden ved at trække i skyderen mens du kigger på
skærmen.
 Når du korrigerer RAW-billeder, som er optaget med kameraerne
i nedenstående tabel, indstilles det automatisk til højre ved uendelig
afstand. Du kan derefter præcist justere afstanden ved at trække
i skyderen, mens du kigger på skærmen, hvis optagelsesafstanden
ikke er uendelig.
EOS-1D Mark II N
EOS-1D
EOS 30D
EOS-1Ds Mark II
EOS-1Ds
EOS 400D
EOS-1D Mark II
EOS 5D
–
 For RAW-billeder, som er optaget med MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro
Photo eller EF50mm f/2.5 Compact Macro med Life Size Converter
EF, skifter skyderens indikator til [Magnification factor/
Forstørrelsesfaktor].
 Skyderen [Shooting distance information/Information om
optagelsesafstand] anvendes på alle de korrektionselementer,
der er markeret.
 Hvis objektivet ikke kræver nogen justering med skyderen
[Shooting distance information/Information om optagelsesafstand],
kan skyderen ikke bruges.
Når du vælger en af funktionerne [Emphasize Linearity/Fremhæv
linearitet], [Emphasize Distance/Fremhæv afstand], [Emphasize
Periphery/Fremhæv periferi] eller [Emphasize Center/Fremhæv
centrum], vil det give et resultat, der ligner hver af
projektionsmetoderne. Dog anvender konverteringen ikke en
ændring af projektionsmetode i egentlig forstand.
Derfor skal der man være forsigtig, da de ikke er egnede til
videnskabelige eller andre lignende formål.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
73
Indledning/
Indhold
Korrigere flere billeder samtidigt
Du kan anvende de samme rettelser på flere billeder ved først at vælge
flere billeder i hovedvinduet, og derefter udføre korrektionsprocedurer
(s. 71).
Du kan også anvende samme korrektioner ved at kopiere det korrigerede
billedes indstillingsdata og indsætte dem i flere billeder (s. 90).
Yderligere oplysninger
 Der forekom støj i periferien af et billede efter korrektion
[Peripheral illumination/Periferibelysning]
Du kan reducere støjen vha. reduktion af luminans- og/eller
krominansstøj i funktionen til støjreduktion (s. 65). Hvis du imidlertid
havde anvendt en stor mængde korrektion af [Peripheral illumination/
Periferibelysning] på billederne, der er optaget om natten eller med en
høj ISO-hastighed, bliver støjen måske ikke reduceret.
 Billedet vises ved lavere opløsning efter korrektionen
[Distortion/Forvrængning]
Du kan ændre billedet, så det ser ud som før korrektionen, ved at
anvende mere skarphed med funktionen til skarphedsjustering (s. 66).
 Billedets farver blev svagere efter korrektion [Color blur/
Farveudtværing]
Du kan ændre billedet, så det ser ud som før korrektionen, ved at
justere farvetonen (s. 52) og/eller farvemætningen (s. 64) for at gøre
farven dybere.
 Resultatet af korrektion af [Color blur/Farveudtværing] kan ikke
registreres
Korrektion af [Color blur/Farveudtværing] er effektiv til at korrigere blå
eller rød farveudtværing, der forekommer i kanten af det højbelyste
område af et billede. Hvis omstændighederne ikke er til det, kan
korrektionen ikke foretages.
Billedets periferi kan blive afskåret, når korrektion af [Distortion/
Forvrængning] foretages.
Optimering af digitalobjektiv
Denne funktion gør det muligt at øge billedernes opløsning ved at fjerne
eventuelle tilbageværende objektivafvigelser i forhold til
billedformningskapaciteten eller enhver forringelse af opløsningen, der
opstår som resultat af diffraktionsproblemer. Disse optiske problemer kan
ikke korrigeres under [Lens aberration correction/Korrektion af
objektivafvigelse] (s. 70). Korrektion opnås ved at bruge den designede
værdi for hvert objektiv. Du kan korrigere disse optiske fænomener i RAWbilleder, der er optaget med kompatible objektiver. JPEG-, TIFF-, S-RAW- og
M-RAW-billeder kan ikke korrigeres. For at bruge denne funktion, skal [Lens
data/Objektivdata] for det objektiv, der blev brugt til at tage billeder med, først
downloades til computeren. Før optimering af digitalobjektiv tages i brug
anbefales det, at du indstiller [Sharpness/Skarphed] eller [Strength/Styrke]
for [Unsharp mask/Uskarp maske] for billeder til 0.
Bemærk, at selvom EOS 20D/EOS 20Da og EOS 350D er EOSkameraer, der understøtter Digital Photo Professional, er de ikke
kompatible med Digital Lens Optimizer. Bemærk også, at Digital Lens
Optimizer er kompatibel med EOS 5D med firmwareversion 1.1.1 og
EOS 30D med firmwareversion 1.0.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Hvis du vil bruge denne funktion, skal EOS Lens Registration Tool
(version 1.4.20 eller senere) være installeret.
 Optimering af digitalobjektiv er også tilgængelig for billeder
optaget med en forlænger monteret på et kompatibelt objektiv.
 Du kan ikke bruge optimering af digitalobjektiv på
multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på
kameraet.
 EF cinema-objektiver (CN-E-objektiver) er ikke kompatible.
 [Diffraction correction/Diffraktionskorrektion] kan ikke bruges
samtidigt med Digital Lens Optimizer (Optimering af
digitalobjektiv).
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
74
Indledning/
Indhold
Bruge Digital Lens Optimizer
(Optimering af digitalobjektiv)
2 Klik på knappen [
].
status for [Lens data/Objektivdata]
1 Kontrollér
for [Digital Lens Optimizer/Optimering af
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
digitalobjektiv].
 Vinduet [Add or Remove lens data/Tilføj eller fjern objektivdata]
vises.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 [Not Available/Ikke tilgængelig] vises for et billede, der er optaget
med et ikke-kompatibelt kamera eller objektiv, eller for et ikkekompatibelt billede, såsom JPEG-, TIFF-, S-RAW- eller M-RAWbillede. Funktionen kan ikke bruge på disse billeder.
 Hvis [No/Nej] vises, skal du gå videre til trin 2. For at bruge
denne funktion, skal du downloade objektivdataene for det
objektiv, der blev brugt, da billedet blev optaget. Det anbefales,
at du på forhånd kontrollerer det objektiv, er brugt til optagelsen
af billedet. Det anvendte objektiv kan kontrolleres ved hjælp af
visning af billedinformation og optagelsesoplysninger.
 Hvis [Yes/Ja] vises, skal du gå til trin 4.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
For at bruge denne funktion kræves et miljø med internetadgang
(abonnement til en udbyder og linjeforbindelse på stedet). Der kan
være gebyrer på forbindelser fra internetudbydere eller på
adgangspunktsforbindelser.
Inden du klikker på knappen [
] i trin 2, bliver Lens data
(Objektivdata) [No/Nej] muligvis vist i stedet for [Not available/Ikke
tilgængelig] for ikke-kompatible billeder.
Reference/
Indeks
75
Indledning/
Indhold
afkrydsningsfeltet for de objektiver, der blev
3 Markér
brugt til at tage billedet med, og klik på knappen [Start].
afkrydsningsfeltet [Digital Lens Optimizer/
4 Markér
Optimering af digitalobjektiv], og justér billedet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Objektivdataene overføres til computeren.
 Når objektivdataene er overført, ændres angivelsen for
objektivdata til [Yes/Ja].
 Objektiver, der er kompatible med denne funktion, er dem, der vises
i vinduet [Add or Remove lens data/Tilføj eller fjern objektivdata].
 Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet for allerede
overførte objektivnavne og klikker på knappen [Start], bliver
objektivdataene slettet fra computeren.
 Afhængigt af type, aktuel tilstand osv. af software, der kører på
computeren, kan overførsel af objektivdata mislykkes. Hvis dette
sker, skal du vente lidt og forsøge at downloade dataene igen.
 Hvis du vil ændre den destination, hvor objektivdata lagres, når
der allerede er hentet objektivdata, skal de objektivdata, der er
hentet tidligere, flyttes fra den gamle mappe til den nye mappe
manuelt.
Vender tilbage til
tilstanden før justering
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Da objektivdata er overført med DPP version 3.x ikke er kompatibel
med DPP version 4.x, skal objektivdata overføres igen.
Når du anvender optimering af digitalobjektiv, kan [Sharpness/
Skarphed] eller [Unsharp mask/Uskarp maske] blive overflødige.
Det anbefales, at du indstiller [Sharpness/Skarphed] eller [Strength/
Styrke] for [Unsharp mask/Uskarp maske] for billeder til 0, før du
bruger optimering af digitalobjektiv. Justér [Sharpness/Skarphed]
eller [Unsharp mask/Uskarp maske] igen efter at have anvendt
optimering af digitalobjektiv på billederne.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
76
Indledning/
Indhold
 Brug skyderen til at justere effekten af optimering af
digitalobjektiv.
 Hvis der ikke er gemt nogen informationer om optagelsesafstand
i billedet, sættes skyderen til optagelsesafstand automatisk helt
til højre ved uendelig afstand, og [<!>] vises over skyderen til
optagelsesafstand.
 Hvis objektivet ikke kræver nogen justering med
skyderen [Shooting distance information/Information
om optagelsesafstand], kan skyderen ikke bruges.
 Billeder kan ikke korrigeres for [Chromatic aberration/Kromatisk
aberration] i værktøjspaletten Lens Correction
(Objektivkorrektion), hvis optimering af digitalobjektiv er blevet
anvendt.
 I hovedvinduet vises mærket [
] på billedet for at angive, at der
er anvendt optimering af digitalobjektiv (s. 142).
Justere billedets skarphed
Du kan også bruge denne palet til at justere billedets skarphed.
Du finder oplysninger om, hvordan man foretager justeringer,
under "Justere billedskarphed" i "Redigere med værktøjspaletten
Basic Adjustment (Grundlæggende justering)" (s. 56).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
77
JPEG/TIFF
Redigere med værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/kopieringsstempel)
Du kan bruge denne værktøjspalet til slette støv og andre mærker i et
billede og til at rette et billede ved at kopiere en del af billedet og
indsætte det på en unødvendig del af billedet.
Bemærk, at du kan bruge funktionerne i denne værktøjspalet med
JPEG- og TIFF-billeder samt RAW-billeder.
Værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp
(Støvsletning/kopieringsstempel)
Udføre automatisk sletning af støv
Støvsletningsdata, der er vedhæftet billeder kan bruges til automatisk at
slette pletter fra støv.
Vælg et billede med støvsletningsdata vedhæftet
i hovedvinduet, osv.
1
værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp
2 Åbn
(Støvsletning/kopieringsstempel).
 Du kan ikke foretage justeringer med værktøjspaletten Dust
Delete/Copy Stamp (Støvsletning/kopieringsstempel) i et vindue,
der kun viser miniaturebilleder.
på knappen [Apply Dust Delete Data/Anvend
3 Klik
støvsletningsdata], når billedet vises igen.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Støvpletter slettes i en enkelt handling.
4 Gå tilbage til hovedvinduet.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
78
Indledning/
Indhold
Yderligere oplysninger
 Billedet uden støvpletter kan altid nulstilles til sin originale
tilstand
Et billede uden støvpletter vises eller udskrives som et billede uden
støvpletter. Da støvsletningen imidlertid ikke er gemt, kan du altid
vende tilbage til det originale billede ved at klikke på knappen
[
] i værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) eller ved at udføre proceduren "Redigere et
billede igen" (s. 88).
 Udskrive billeder uden støv
Du kan udskrive et billede uden støv ved at udskrive det i DPP.
 Sådan slettes støvpletter, som ikke kan slettes med den
automatisk proces til støvsletning
Ved automatisk sletning af støv slettes støvpletter på grundlag af
oplysninger vedrørende støv, der er gemt i støvsletningsdata. Der kan
dog være tilfælde, hvor du ikke kan slette støvpletter, afhængigt af
hvilken type støv det drejer sig om. Hvis dette er tilfældet, kan du
slette støvpletterne ved at anvende reparationsfunktionen (s. 80) eller
kopieringsstempelfunktionen (s. 82).
 Billedet bliver et billede uden støv, når det er konverteret og
gemt
Det RAW-billede, hvorfra støvpletter er slettet, bliver til et billede uden
støvpletter, når det konverteres til et JPEG- eller et TIFF-billede og
gemmes (s. 86).
 Anvendelse af resultatet af støvsletningen på et andet billede
Du kan anvende støvsletning det samme sted i et andet billede ved at
klikke på knappen [Copy/Kopiér] for at kopiere resultatet af
støvsletning og derefter få vist det andet billede, som du vil anvende
resultatet på, og herefter klikke på knappen [Paste/Sæt ind].
Automatisk sletning af støv i hovedvinduet
I hovedvinduet kan du også automatisk slette støvpletter på flere
billeder med støvsletningsdata.
Vælg flere billeder med støvsletningsdata, og vælg
derefter menuen [Adjustment/Justering]  [Apply
Dust Delete Data/Anvend støvsletningsdata].
 Støvpletterne på alle de valgte billeder slettes med en enkelt
handling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
79
Indledning/
Indhold
Manuel sletning af støv (Reparationsfunktion)
Du kan også slette støvpletter på et billede ved at vælge dem én efter én.
5 Placér den støvplet, der skal slettes i [
], og klik.
det billede, hvorfra du ønsker at slette
1 Vælg
støvpletter, i hovedvinduet.
værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp
2 Åbn
(Støvsletning/kopieringsstempel).
3 Klik på det punkt, hvorfra støv skal slettes.
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Klik
 Støvpletten i [ ] slettes.
 Klik på en anden del af billedet for at fortsætte med at slette
støvpletter i det viste billede.
 Hvis du vil fjerne støvpletter på en anden del af billedet, skal du
trykke igen på den knap, du trykkede på under trin 4, for at
annullere støvsletningen og udføre handlingen igen fra trin 3.
 Hvis støvpletten ikke kan slettes, vises [ ].
Klik
 Visningen ændres til 100 %.
 Visningspositionen kan ændres ved at trække billedet.
på knappen, der svarer til den støvplet, som skal
4 Klik
slettes.
 Klik på knappen [
], hvis støvpletten er mørk, og klik
på knappen [
], hvis støvpletten er lys.
 Når du flytter markøren hen over billedet, vises området, hvorfra
støv skal slettes, som angivet med [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
6 Gå tilbage til hovedvinduet.
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
80
Indledning/
Indhold
Yderligere oplysninger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
 Klik flere gange, hvis støvpletterne ikke slettes helt
Hvis uønskede støvpletter ikke er slettet, selv om du har udført punkt
5 én gang, kan du evt. slette dem helt ved at klikke flere gange.
 Støvpletter kan slettes ved hjælp af reparationsfunktionen.
Støvpletter kan slettes ved hjælp af reparationsfunktionen.
Du kan muligvis ikke slette støvlinjer. I så fald skal du bruge
kopieringsstempelfunktionen (s. 82).
 Billedet uden støvpletter kan altid nulstilles til sin originale
tilstand
Et billede uden støvpletter vises eller udskrives som et billede uden
støvpletter. Da støvsletningen imidlertid ikke er gemt, kan du altid
vende tilbage til det originale billede ved at klikke på knappen
[
] i værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) eller ved at udføre proceduren "Redigere et
billede igen" (s. 88).
 Udskrive billeder uden støv
Du kan udskrive et billede uden støv ved at udskrive det i DPP.
 Billedet bliver et billede uden støv, når det er konverteret
og gemt
Det RAW-billede, hvorfra støvpletter er slettet, bliver til et billede uden
støvpletter, når det konverteres til et JPEG- eller et TIFF-billede og
gemmes (s. 86).
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
For billeder, der er optaget med udvidet ISO-hastighedsområde
indstillet, kan mærkbar støj gøre det vanskeligt at se støvpletter
i kopieringsstempelvinduet, så det anbefales ikke at bruge
denne funktion.
81
Indledning/
Indhold
Fjerne uønskede dele af et billede
(Kopieringsstempelfunktion)
Du kan korrigere et billede ved at indsætte et udsnit, som du har
kopieret fra en anden del af det samme billede, til en uønsket del af
billedet.
Udfør trin 1 til 3 i "Manuel sletning af støv
(Reparationsfunktion)" (s. 80).
1
2 Angiv det udsnit, der skal kopieres.
 Klik på det udsnit, der skal være kopieringskilde ved at klikke på
knappen [Select Copy Source/Vælg kopieringskilde].
 Udfør ovenstående handling igen, hvis du vil ændre det udsnit,
der skal være kopieringskilden.
 Markér [Fix Copy Source position/Fastlæg kopieringskildens
placering] for at fastlægge kopieringskildens placering.
3 Korrigér billedet.
 Klik eller træk på den del af billedet, du ønsker at ændre. [+]
i vinduet angiver, hvor der skal kopieres fra, og [ ] angiver,
hvor der skal kopieres til.
 Det kopierede billede indsættes på det sted, hvortil det blev
trukket.
 Med hensyn til [Pen type/Pennetype] kan du vælge mellem
[Brush/Pensel] (kanterne på det indsatte billede ligner malede
kanter) og [Pencil/Blyant] (kanterne på det indsatte billede er
skarpe).
4 Gå tilbage til hovedvinduet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
82
Indstille arbejdsfarverum
Du kan angive et arbejdsfarverum, (s. 144) som er forskelligt fra
standardindstillingerne (s. 136) for hvert billede.
Åbn værktøjspaletten Settings (Indstillinger)  vælg
det farverum, der skal indstilles.
Værktøjspaletten Settings (Indstillinger)
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Et farverum, der er angivet individuelt, ændres ikke, selvom
standardindstillingen ændres
Hvis du angiver et farverum, der er forskelligt fra standardindstillingen,
og derefter ændrer indstillingen for standardfarverummet (s. 136),
anvendes denne standardindstilling ikke, og det individuelt angivne
farverum ændres ikke.
Du kan ændre farverummet på et RAW-billede så mange
gange, du har lyst til
Da det kun er oplysningerne om billedbehandlingsbetingelser,
der ændres, kan et RAW-billedes farverum til enhver tid ændres.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
83
Bruge funktionen til skærmkorrektur af farver
Ved hjælp af funktionen til skærmkorrektur af farver kan du anvende en
valgt udskrivningsprofil eller CMYK-simuleringsprofil på det viste billede.
Pålideligheden i funktionen til skærmkorrektur af farver afhænger af
kvaliteten af skærmen, profilerne for skærmen og printeren samt det
omgivende lys i arbejdsområdet.
1
Klik på knappen [Settings/Indstillinger].
henhold til den valgte profil i trin 2 skal du vælge
3 Ienten
[Use printing profile/Brug udskrivningsprofil]
eller [Use CMYK simulation profile/Brug CMYKsimuleringsprofil] og markere afkrydsningsfeltet
[Soft-proof colors/Skærmkorrektur af farver].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Fanearket [Color management/Farvestyring] i [Preferences/
Indstillinger] vises.
den profil, der skal gælde fra listen [Printing
2 Vælg
profile/Udskrivningsprofil] eller [CMYK simulation
profile/CMYK-simuleringsprofil], og klik på
knappen [OK].
 Den profil, der vælges i trin 2, anvendes på det viste billede,
herunder på dets miniaturebillede.
Profilen anvendes ikke på billeder, der vises i vinduet til hurtig
kontrol.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Fanearket [Color management/Farvestyring] i [Preferences/
Indstillinger] lukkes.
84
Angivelse af størrelse, når RAW-billeder åbnes
Dette gælder kun for RAW-billeder med filtypenavnet ".CR3", der blev
optaget med [
] valgt på kameraet.
Denne funktion angiver billedstørrelsen, når et RAW-billede er valgt og
åbnet i DPP. Når den valgte RAW-billede konverteres og gemmes som
et JPEG- eller TIFF-billede, gemmes den også med samme størrelse.
Vælg visningen af RAW-billedet  med
værktøjspaletten med indstillinger  vælg størrelsen,
når RAW-billeder åbnes i DPP.
Værktøjspaletten for indstillinger
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Billedstørrelse ved åbning af RAW-billeder i DPP er angivet.
 Standardindstillingerne viser den størrelse, der er angivet
i [Default size when opening RAW images/Standardstørrelse ved
åbning af RAW-billeder] i fanearket [Image Processing 2/
Billedbehandling 2] i [Preferences/Præferencer].
 Indstillingerne gemmes som opskrifter for hvert billede.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
85
JPEG/TIFF
Gemme redigeringsresultater
Gemme redigeret indhold til et billede
Alt indhold, der justeres med værktøjspaletten (indstillingsdata),
kan gemmes på billedet eller gemmes som et separat billede.
Vælg menuen [File/Filer]  ønsket menupunkt.
Indledning/
Indhold
Gemme som et separat billede
Hvis du vil have vist, redigere og udskrive et RAW-billede med et andet
program end DPP, skal du konvertere det til et mere fleksibelt JPEGeller TIFF-billede og gemme det.
Hvis et JPEG- eller TIFF-billede gemmes som beskrevet nedenfor, kan
billedet gemmes som et separat billede, som justeringerne
(indstillingsdata) er anvendt på.
Billedet gemmes som et separat billede, så originalbilledet påvirkes
ikke.
1 Vælg et billede, der skal konverteres.
menuen [File/Filer]  [Convert and save/
2 Vælg
Konvertér og gem].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Dine justeringer gemmes i billedet.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Vinduet [Convert and save/Konvertér og gem] vises.
86
Indledning/
Indhold
de nødvendige indstillinger, og klik på
3 Angiv
knappen [Save/Gem].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
 Som standard konverteres og gemmes billedet som et JPEGbillede af den højeste kvalitet, uden at billedstørrelsen ændres.
Angiv indstillingerne i henhold til dine krav.
Gennemse
billeder
Indtast et filnavn.
Sortere
billeder
Vælg
gemmedestinationen
Redigere
billeder
Vælg en billedtype
Udskrive
billeder
Klik og gem
 RAW-billedet konverteres til et JPEG- eller TIFF-billede, som
gemmes som et nyt billede i den angivne mappe.
Hvis du vil gemme fremkaldelses- eller redigeringsresultatet
for den version, som du bruger på nuværende tidspunkt
DPP’s teknologi til fremkaldelse af RAW-billeder forbedres løbende, så
du kan udføre den seneste billedbehandling mere korrekt.
Dette betyder, at mellem to forskellige versioner af DPP kan
behandlingsresultaterne variere en smule, selv med de samme RAWbilleddata, eller også kan resultatet af væsentlig redigering af RAWbilleddata med tilknyttede indstillingsdata blive anderledes.
Når du vil gemme fremkaldelses- eller redigeringsresultaterne af den
version, du bruger i øjeblikket, som den er, anbefales det at gemme
billedet som en separat fil (s. 86).
 Ved at gemme som et separat JPEG- eller TIFF-billede som
forklaret ovenfor, opstår der noget billedforringelse efter
redigering/lagring, som ved redigering med almindelig
billedredigeringssoftware.
 Hvis du gemmer som beskrevet ovenfor, bliver et beskåret billede
(s. 67) eller et billede uden støvpletter (s. 78 til s. 82) faktisk et
beskåret billede eller et billede uden støvpletter.
 Du kan batchkonvertere og gemme flere billeder (s. 118).
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
87
JPEG/TIFF
Redigere et billede igen
Det er kun billedbehandlingsbetingelserne, der er ændret i billeder, som
er justeret med værktøjspaletten (s. 43 til s. 83). De "originale billeddata"
påvirkes altså ikke. (Oplysninger om beskæringsområdet eller
støvsletning for et beskåret billede (s. 67) eller et billede, hvor støvet er
slettet (s. 78 til s. 82), gemmes sammen med billedet.)
Derfor kan du fortryde justeringer, der er gemt (s. 86) i billedet,
oplysninger om beskæringsområdet og støvsletning og vende tilbage til
den sidst gemte tilstand, eller tilstanden da billedet blev taget.
1 Vælg det billede, som skal redigeres igen.
menuen [Adjustment/Justering]  ønsket
2 Vælg
menupunkt.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Billedet gendannes til det gemte elements tilstand.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
88
JPEG/TIFF
Bruge justeret indhold (Indstillingsdata)
Alt det justerede indhold (indstillingsdata), du har lavet med
værktøjspaletten, kan gemmes som en individuel indstillingsdatafil
(filtypenavn ".dr4") og indlæses og anvendes på et andet billede.
Du kan redigere billeder nemt og effektivt ved at vælge og justere ét ud
af mange billeder, der er taget under samme forhold, og anvende
justeringen på et stort antal billeder.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
RAW-billeddata
Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser
JPEG-, TIFF-billeddata
Oplysninger om billedbehandlingsbetingelser
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Indhold, der er blevet justeret med
værktøjspaletten, kan behandles
individuelt som en indstillingsdatafil
(filtypenavn ".dr4").
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 En indstillingsdatafil med indhold, der kun kan justeres i RAWbilleder bliver ikke afspejlet, heller ikke selv om det er et JPEGeller TIFF-billede.
 Indstillingsdata er ikke kompatible mellem DPP version 4.x og
DPP version 1.x til 3.x. Billeder med vedhæftede
indstillingsdatafiler fra DPP version 1.x til 3.x vises med
optagelsesindstillingerne i DPP version 4.x. Derfor vises billeder
med vedhæftede indstillingsdatafiler fra DPP version 4.x med
optagelsesindstillingerne i DPP version 1.x til 3.x.
Reference/
Indeks
89
Indledning/
Indhold
Kopiere indstillingsdata og anvende dem på
et andet billede
Du kan kopiere indstillingsdataene fra et redigeret billede og anvende
dem på et andet billede.
Gemme indstillingsdata som en fil
et redigeret billede, og vælg derefter
1 Vælg
menuen [Edit/Redigér]  [Save recipe in file/Gem
indstillingsdata i fil].
 Dialogboksen [Save recipe in file/Gem indstillingsdata i fil] vises.
 Vælg [Save all recipes/Gem alle indstillingsdata] i det vindue, der
vises, for at gemme alle indstillingsdata.
 Vælg og gem indstillingsdata, vælg [Save selected recipes/Gem
valgte indstillingsdata] i det viste vindue, og klik derefter på
knappen [Specify Recipe Details/Angiv indstilingsdatadetaljer].
I det vindue, der vises, skal du markere de indstillingsdata, som
skal gemmes, og klik derefter på knappen [OK].
Vælg billedet med de indstillingsdata, du vil kopiere.
1
Vælg menuen [Edit/Redigér]  [Copy recipe/Kopiér
2 indstillingsdata]
for at kopiere alle elementer af
indstillingsdata. Hvis du kun vil kopiere de valgte
elementer af en opskrift, skal du vælge menuen [Edit/
Rediger]  [Copy selected recipe/Kopiér valg
topskrift].
 Indstillingsdataene kopieres.
 Hvis du vil vælge opskriftselementer, skal du vælge menuen
[Edit/Rediger]  [Select and copy recipe settings/Vælg og kopiér
opskriftsindstillinger] og vælge elementer i det viste vindue. Efter
du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen [OK] og
lukke vinduet.
det billede, som indstillingsdataene skal
3 Vælg
anvendes på, og vælg derefter menuen [Edit/
Redigér]  [Paste recipe/Indsæt indstillingsdata].
 Indstillingsdataene anvendes på billedet.
2
Vælg destinationsmappen, indtast et filnavn, og klik
på knappen [Save/Gem].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Når en opskrift til et billede kopieres og anvendes på et billede i en
anden retning, ændres billedets retning også. Hvis du vil forhindre
billedets retning i at ændre sig, skal du vælge menuen [Edit/
Rediger]  [Select and copy recipe settings/Vælg og kopiér
opskriftsindstillinger] og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet
[Rotate left / Rotate right: 0°/Roter venstre / Roter højre 0°] i det
viste vindue.
Reference/
Indeks
90
Indledning/
Indhold
Indlæse og indsætte (anvende) indstillingsdata
det billede, som indstillingsdataene skal
1 Vælg
anvendes på, og vælg derefter menuen [Edit/
Redigér]  [Read and paste recipe from file/Læs
og indsæt indstillingsdata fra fil].
 Dialogboksen [Open/Åbn] vises.
2 Vælg indstillingsdata, og klik på knappen [Open/Åbn].
 Indstillingsdataene anvendes på billedet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
91
JPEG/TIFF
Justere ved at sammenligne flere billeder
Du kan synkronisere områderne i de forskellige billeder, som skal vises
på flere eksempelvinduer, og justere billeder, mens du sammenligner
dem.
de billeder, der skal sammenlignes,
1 Vis
i eksempelvinduet.
2 Justér billederne.
 Vælg menuen [Window/Vindue]  [Arrange horizontally/Arrangér
vandret] eller [Arrange vertically/Arrangér lodret].
 Eksempelvinduerne justeres.
3
5 Flyt det område, der skal vises.
 Hvis du flytter visningsområdet for forstørrelsen i et af
eksempelvinduerne, ændres visningsområdet for forstørrelsen i
alle de andre eksempelvinduer.
 Vælg menuen [Preview/Eksempelvisning]  [Sync preview
position/Synkronisér eksempelposition] og [Sync preview display
size/Synkronisér eksempelvisningsstørrelse] igen for at
annullere synkroniseringen.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Vælg menuen [Preview/Eksempelvisning]  [Sync
preview position/Synkronisér eksempelposition] og
[Sync preview display size/Synkronisér
eksempelvisningsstørrelse].
Udskrive
billeder
4 Forstør billedet.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Forstør og få vist eksempelvinduerne.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 De andre eksempelvinduer vises også på den samme position/i
det samme forstørrelsesforhold.
Synkronisering gælder kun for visningspositionen for forstørrelsen
og forstørrelsesforholdet. Justeringer af billederne er ikke
synkroniseret.
92
JPEG/TIFF
Effektiv redigering
Redigere i billedredigeringsvinduet
Visningen af miniaturebilleder og eksempelvinduet hænger sammen,
og du kan redigere billeder effektivt, mens du hurtigt skifter mellem de
billeder, som skal redigeres. Vælg de billeder, der skal redigeres på
forhånd i hovedvinduet.
Indledning/
Indhold
3 Redigér billedet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
1 Vælg de billeder, du vil redigere, i hovedvinduet.
2 Skift til billedredigeringsvinduet.
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Klik
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Hovedvinduet skifter til billedredigeringsvinduet.
Billedredigeringsvindue
Skift visningsforstørrelsen
Vælg det billede, der skal redigeres
Det valgte billede vises som en forstørrelse i midten af vinduet
 Se "Billedrammeoplysninger i hovedvindue og
billedredigeringsvinduet" (s. 142) for oplysninger om ikoner,
der vises i rammen af et miniaturebillede.
 Værktøjspaletterne, navigatorpaletten og histogrampaletten
vises, og du kan redigere billedet.
 Hvis du vil gå tilbage til forholdene inden den sidste handling blev
udført på værktøjspaletten, skal du vælge [Undo/Fortryd] på
menuen [Edit/Redigér] eller trykke på tasterne < > + <Z>.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
93
Indledning/
Indhold
4 Klik på det område, du vil forstørre.
Ændre miniaturevisningen til vandret
Vælg menuen [View/Vis]  [Horizontal Thumbnails/
Vandrette miniaturebilleder].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Klik
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Det område, du har klikket på, forstørres til 100 %
(faktisk pixelstørrelse).
 Hvis du vil ændre visningsområdet, skal du trække på billedet
eller visningsområdet for forstørrelsen (s. 18) i navigatorpaletten.
 Klik igen på billedet for at vende tilbage til fuld visning ([Fit to
window/Tilpas til vindue]).
 Klik på knappen [
] på værktøjslinjen for at vende tilbage til
hovedvinduet.
 Hvis du vælger [Vertical Thumbnails/Lodrette miniaturebilleder]
igen, vender miniaturevisningen tilbage til den lodrette position.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Med billedredigeringsvinduet kan du kun vælge billeder fra én
mappe. Der findes oplysninger om indsamling af billeder til
redigering fra flere mapper under "Indsamling og redigering af
billeder i vinduet Collection (Samling)" (s. 95).
94
Indledning/
Indhold
Indsamle og redigere billeder
i vinduet Collection (Samling)
Du kan samle valgte billeder sammen i mappen Collection (Samling) til
visning, sammenligning og redigering.
Du kan samle billeder fra flere mapper såvel som fra blot en enkelt
mappe, hvilket gør det muligt at arbejde med dem effektivt.
på [+ Add collection/Tilføj samling] i området
1 Klik
[Collection/Samling] i hovedvinduet.
billeder eller billedmapper i hovedvinduet.
3 Vælg
Vælg menuen [File/Filer]  [Add to collection/Tilføj
til samling].
 Billederne føjes til den valgte samlingsmappe, og antallet af
valgte billeder i samlingsmappen vises. Når et billede, der er
indstillet til enkeltbilledvisning (s. 22), bliver tilføjet, angives
antallet af billeder som to billeder.
 Du kan også tilføje billeder til en samlingsmappe ved at vælge
billeder og mapper og derefter vælge [Add to collection/Tilføj til
samling] i den menu, der vises, når du holder <control>-tasten
nede.
en samlingsmappen i området
4 Vælg
[Collection/Samling].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 En ny indsamlingsmappe oprettes i området [Collection/
Samling].
 Indtast et navn for samlingsmappen.
 Gentag handlingen for at oprette ekstra samlingsmapper.
Der kan oprettes op til 20 mapper.
2
Vælg menuen [File/Filer]  [Select collection/Vælg
samling], og vælg en samlingsmappe til at samle
billeder fra de viste samlingsmapper.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 Billeder i den valgte mappe vises.
Reference/
Indeks
95
Indledning/
Indhold
5
6
Kontrollér de optagne billeder.
Redigér billederne.
Sådan fjernes billeder fra samlingsmapper
 Fjerne valgte billeder
Vælg billeder i en samlingsmappe, vælg billeder og vælg [Remove
from collection/Fjern fra samling] i menuen [File/Filer]. (Du kan også
fjerne billeder fra en samlingsmappe ved at vælge billeder, holde
tasten <control> nede og vælge [Remove from collection/Fjern fra
samling] fra menuen, som vises.) Bemærk, at selvom du fjerner et
billede fra vinduet [Collection/Samling], forbliver det oprindelige
billede upåvirket.
 Fjerne alle billeder
Vælg [Clear collection/Ryd samling] i menuen [File/Filer]. Bemærk, at
selvom du fjerner alle billeder fra en samlingsmappe, forbliver de
originale billeder uændrede.
 Slette en samlingsmappe
Vælg en samlingsmapper i samlingsområdet, vælg derefter [Delete
collection/Slet samling] i den menu, der vises, mens du holder tasten
<control> nede. Bemærk, at hvis du sletter en samlingsmappe,
forbliver de originale billeder uændrede.
 Redigér de optagne billeder.
 Viste billeder bliver bevaret i en samlingsmapper selv efter
afslutning af DPP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Ændringer af et billede foretages på det oprindelige billede
Ændringer af billeder, der er føjet til en samlingsmappe, anvendes
alle på det oprindelige billede.
96
JPEG/TIFF
Sammensætte billeder
Du kan sammensætte to billeder til et enkeltbillede. Du kan også
sammensætte billeder ved at føje et andet billede til det sammensatte
billede.
Det sammensatte billede gemmes som et separat billede, mens
originalbillederne forbliver som de er.
 Denne funktion kan bruges med alle billedtyper (s. 4),
der understøttes af DPP.
 Farverummet for et sammensat billede vil være farverummet for
baggrundsbilledet.
 Billedoplysninger er ikke vedhæftet et sammensat billede.
1 Vælg et baggrundsbillede i hovedvinduet.
Indledning/
Indhold
Vælg menuen [Tools/Funktioner]  [Start
2 Compositing
tool/Start Sammensætningsværktøj].
 Vinduet til sammensætningsværktøjet vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Du kan også vælge et baggrundsbillede fra
billedredigeringsvinduet eller vinduet [Collection/Samling].
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
97
Indledning/
Indhold
3 Vælg det billede, der skal sammensættes.
 Vælg det billede, der skal sammensættes fra listen [Foreground
Image/Forgrundsbillede].
4 Vælg en sammensætningsmetode.
 Vælg en sammensætningsmetode fra listen [Composite Method/
Sammensætningsmetode].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Det valgte billede vises i miniaturevisningen [Foreground Image/
Forgrundsbillede].
 En forhåndsvisning af det sammensatte baggrundsbillede og
[Foreground Image/Forgrundsbillede] vises i forhåndsvisningen
af sammensætningen.
 De følgende billeder kan kombineres.
• Når der vælges et baggrundsbillede i hovedvinduet: billeder
i samme mappe som baggrundsbillede
• Når et baggrundsbillede er valgt i vinduet [Collection/Samling]:
billeder i vinduet [Collection/Samling]
• Når der vælges et baggrundsbillede i billedredigeringsvinduet:
billeder vises i miniaturevisningsområdet
 Du kan også sammensætte billeder af forskellig størrelse.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Den valgte sammensætningsmetode i forhåndsvisningen for
sammensætningen anvendes.
 Sammensætningsmetoden kan vælges blandt fem typer: Add
(Tilføj), Average (Gennemsnit), Weighted (Vægtet), Lighten
(Lysere) og Darken (Mørkere). Se "Sammensætningsmetoder"
(s. 100) for flere oplysninger om hver sammensætningsmetode.
 Hvis du vælger [Weighted/Vægtet], kan du indstille forholdet for
billedet til at være kombineret. Brug skyderen for [Weight/Vægt]
nederst på listen over [Composite Method/Sammensætningsmetode]
eller indtast en værdi direkte for at indstille forholdet.
 Ved at klikke på knappen [100% view/100 %-visning] vises
billedet ved 100 % forstørrelse (faktisk pixelstørrelse).
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
98
Indledning/
Indhold
5 Placér billederne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Flyt stor mængde (50 pixels)
Flyt lille mængde (1 pixel)
Justér billedets midte
Du kan også indtaste
positionskoordinaterne for
[Foreground Image/Forgrundsbillede]
for at justere det.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Som standart vises baggrundsbilledet og [Foreground Image/
Forgrundsbillede] med begge midter justeret.
 [Compose in RAW Format/Sammensæt i RAW-format]
Markér afkrydsningsfeltet [Compose in RAW Format/Sammensæt
i RAW-format] efter behov.
 Du kan indstille [Compose in RAW Format/Sammensæt i
RAW-format] under de følgende betingelser.
Både baggrundsbillede og [Foreground Image/Forgrundsbillede] er
RAW-billeder, og alle de følgende betingelser er opfyldt.
• De kameraer, der blev brugt til optagelse var af samme model
• Indstillingen af ISO-hastighed på optagelsestidspunktet var
det samme
• Indstillingen af højlystoneprioritet på optagelsestidspunktet var
det samme
• Billedstørrelserne (originalstørrelse) er de samme
Udskrive
billeder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 De følgende funktioner er ikke tilgængelige for billeder
sammensat med [Compose in RAW Format/Sammensæt i
RAW-format].
• Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) (s. 55)
• Picture Style Auto (indstilles automatisk til Standard) (s. 46)
99
Indledning/
Indhold
6 Klik på knappen [Save As/Gem som].
 Angiv de nødvendige indstillinger i det vindue, der vises, og klik
derefter på knappen [Save/Gem].
 Ved at klikke på knappen [Continue/Fortsæt] bliver billeder
sammensat for at skabe et nyt baggrundsbillede, og du kan
fortsat sammensætte et andet billede.
 Afslut ved at klikke på knappen [Close/Luk].
Sammensætningsmetoder
 Add (Tilføj)
Baggrundsbilledet og [Foreground Image/Forgrundsbillede] tilføjes,
og billederne sammensættes.
 Average (Gennemsnit)
Baggrundsbilledet og [Foreground Image/Forgrundsbillede]
sammensættes i proportioner på 50 % hver.
Hvis du vil ændre proportionen af [Foreground Image/
Forgrundsbillede], skal du vælge [Weighted/Vægtet].
 Weighted (Vægtet)
Indstil proportionen af [Foreground Image/Forgrundsbillede], og
kombinér baggrundsbilledet og [Foreground Image/Forgrundsbillede].
 Lighten (Lysere)
Baggrundsbillede og [Foreground Image/Forgrundsbillede]
sammenlignes kun, når det er lysere dele af [Foreground Image/
Forgrundsbillede], der sammensættes.
 Darken (Mørkere)
Baggrundsbillede og [Foreground Image/Forgrundsbillede]
sammenlignes kun, når det er mørkere dele af [Foreground Image/
Forgrundsbillede], der sammensættes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Du kan få vist denne funktion som en funktionsknap på
hovedvinduets værktøjslinje (s. 109).
100
JPEG/TIFF
Oprette HDR-billeder (High Dynamic Range)
Du kan oprette billeder med et bredt dynamisk område, hvor klipning i
højbelysningsområder og skygger er blevet reduceret, og billeder der
ser ud som malerier. Dette er velegnet til scener såsom stillbilleder og
landskaber. Denne funktion er mest effektiv, når der bruges tre billeder
med forskellige eksponeringer for den samme scene (negativ
eksponering, standard eksponering, positiv eksponering) til at skabe et
HDR-billede. Men du kan også skabe et HDR-billede fra to billeder, eller
endda kun et.
HDR-billedet gemmes som et separat billede, mens originalbillederne
forbliver som de er.
* HDR står for High Dynamic Range.
Vælg menuen [Tools/Funktioner]  [Start HDR tool/
2 Start
værktøjet HDR].
 Vinduet [Select Images/Vælg billeder] vises.
 Du kan også se vinduet [Select Images/Vælg billeder]
fra redigeringsvinduet og billedredigeringsvinduet.
3
Angiv de ønskede indstillinger, og klik derefter
på knappen [Start HDR].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Denne funktion kan bruges med alle billedtyper (s. 4),
der understøttes af DPP.
 Billedoplysninger er ikke vedhæftet et HDR-billede.
Udskrive
billeder
1 Vælg et billede i hovedvinduet.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 For at ændre det valgte billede eller tilføje et andet billede skal
du klikke på knappen [Browse/Gennemse], vælge billedfilen
i dialogboksen [Open/Åbn] og derefter klikke på knappen
[Open/Åbn].
 Hvis du vælger to billeder i samme størrelse, kan du markere
afkrydsningsfeltet [Auto Align/Justér automatisk] for automatisk
billedjustering. Men automatisk billedjustering fungerer muligvis
ikke korrekt med gentagne mønstre (gitter, striber osv.) eller
flade, enkelttonede billeder.
 Vinduet [Adjust Image/Justér billede] vises, når der klikkes
på knappen [Start HDR].
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Efter brug af automatisk billedjustering slettes billedernes periferi
delvist.
101
Indledning/
Indhold
4 Foretag de påkrævede valg for at justere billedet.
 Skydere i vinduet [Adjust Image/Justér billede]
[Tone/Color/Tone/farve]
[Brightness/Lysstyrke]: Justerer den overordnede lysstyrke for
billedet. Flyt skyderen til højre for at
gøre billedet lysere og til venstre for at
gøre det mørkere.
[Saturation/Mætning]: Justerer den overordnede
farvemætning for billedet.
Flyt skyderen til højre for at gøre
farverne dybere og til venstre for at
gøre farverne svagere.
[Contrast/Kontrast]:
Justerer den overordnede kontrast for
billedet. Flyt skyderen til højre for at
øge kontrasten og til venstre for at
mindske kontrasten.
[Detail Enhancement/Detaljeforstækning]
[Strength/Styrke]:
Justerer den overordnede kontrast og
kontrasten i detaljer samtidig.
Flyt skyderen til højre for en stærkere
effekt.
[Smoothness/Glathed]: Justerer den overordnede glathed for
billedet. Flyt skyderen til højre for et
glat og naturligt indtryk.
[Fineness/Finhed]:
Justerer klarheden i detaljerne.
Flyt skyderen til højre for en skarpere
kontur.
 [Presets/Forudindstillinger] og afsluttende effekter
Med [Presets/Forudindstillinger] kan du vælge mellem de fem
forudindstillede afsluttende effekter nedenfor fra en rullemenu
([Natural/Naturlig] er valgt som standard), i stedet for at betjene
skyderne individuelt. Ved at vælge en afsluttende effekt flyttes
hver skyder i henhold til indstillingen. Du kan også betjene og
justere skyderne efter at have valgt en effekt.
[Natural/Naturlig]:
I højkontrastmotiver korrigeres
farvetilpasning i områder, hvor høj
belysning eller skygger oftest er
klippet, for en finish med reduceret
klipning af høj belysning og skygge.
[Art standard/Kunst stand.]: Giver et finish med malerilignende farver
for et imponerende billede.
[Art vivid/Kunst lev.]
For et mere levende udtryk end med
[Art standard/Kunst stand.].
[Art bold/Kunst dris.]:
For et mere levende udtryk end med
[Art standard/Kunst stand.], som får
motivet til at springe ud.
[Art embossed/Kunst ophøj.]: Nedtoner livagtighed mere end [Art standard/
Kunst stand.], for at give et gammeldags
præg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
102
Indledning/
Indhold
5 Klik på knappen [Save As/Gem som].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
 Angiv de nødvendige indstillinger i det vindue, der vises, ved at
klikke på knappen [Save As/Gem som] og derefter på knappen
[Save/Gem].
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Du kan få vist denne funktion som en funktionsknap på
hovedvinduets værktøjslinje (s. 109).
103
Advanced
Brug af Dual Pixel RAW Optimizer
Ved at indstille Dual Pixel RAW-funktionen på kameraet, det er kompatibelt
med funktionen, før optagelse af RAW images, optages billeder som
"specielle RAW-billeder (Dual Pixel RAW-billeder)", hvor der er tilknyttet
dual pixel-oplysninger fra billedbehandlingssensoren. Dette kaldes
Dual Pixel RAW-optagelse. Ved at bruge denne funktion, [Dual Pixel RAW
Optimizer], sammen med Dual Pixel RAW-billeder kan du gøre brug af de
Dual Pixel-data, der er optaget sammen med Dual Pixel RAW-billedet for
at foretage mikrojustering af positionen af den maksimale skarphed og
opløsning ved hjælp af dybdeoplysninger, der er indeholdt inden i filen,
ændre positionen af synsvinkel eller forgrunds-bokeh for at få et bedre
resultat, samt ændre forekomsten af ghosting i billeder.
Forsigtighedsanvisninger for Dual Pixel RAW-optagelse
Bemærk følgende ved optagelse i Dual Pixel RAW.
 Fælles for alle funktioner
• Effekter er nemmest at opnå, når objektivblænden er
f/5.6 eller lavere.
• Effekter kan være forskellige mellem optagelse i lodret og
vandret retning.
• Det anbefales, at ISO-hastigheden skal være ISO 1600 eller lavere.
 Gælder kun "Mikrojustering af placeringen for maksimal skarphed
og opløsning ved hjælp af dybdeoplysningerne indeholdt
i Dual Pixel RAW-filen"
• Det anbefales, at objektivets brændvidde er mindst 50 mm.
• Det anbefales, at denne funktion bruges, når kameraet er i en
afstand fra motivet.*
* Brug følgende som en vejviser for afstanden til motivet alt efter
brændvidden.
Når objektivets brændvidde er 50 mm, skal afstanden til
motivet være ca. 1 – 10 m.
Når objektivets brændvidde er 100 mm, skal afstanden til
motivet være ca. 2 – 20 m.
Når objektivets brændvidde er 200 mm, skal afstanden til
motivet være ca. 4 – 40 m.
Indledning/
Indhold
Mikrojustering af placeringen for maksimal skarphed
og opløsning ved hjælp af dybdeoplysningerne
indeholdt i Dual Pixel RAW-filen
Mikrojustering af placeringen for maksimal skarphed og opløsning ved
hjælp af dybeoplysningerne indeholdt i Dual Pixel RAW-filer.
hovedvinduet eller redigeringsvinduet skal du
1 Ivælge
det Dual Pixel RAW-billede, du vil justere,
og derefter vælge [Start Dual Pixel RAW Optimizer]
i menuen [Tools/Værktøjer].
 Dual Pixel RAW Optimizer-vinduet vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
afkrydsningsfeltet [Image Microadjustment/
2 Markér
Mikrojustering af billede].
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Du kan få vist denne funktion som en funktionsknap på
hovedvinduets værktøjslinje (s. 109).
104
Indledning/
Indhold
3 Justér billedet.
Skift position af synsvinkel eller forgrundsbokeh for at få et mere behageligt resultat
Skift position af synsvinkel eller forgrunds-bokeh for at få et mere
behageligt resultat ved hjælp af de dual pixel-oplysninger, der er
registreret i Dual Pixel RAW-billeder.
1
I hovedvinduet eller redigeringsvinduet skal du
vælge det Dual Pixel RAW-billede, du vil justere,
og derefter vælge [Start Dual Pixel RAW Optimizer]
i menuen [Tools/Værktøjer].
 Dual Pixel RAW Optimizer-vinduet vises.
 Brug skyderen til at justere opløsningen baseret på
dybdeoplysninger og opløsningsniveauet.
4
Klik på knappen [OK].
 Justeringsresultaterne anvendes på billedet.
Du kan få oplysninger om lagring af justeringsresultaterne for
billeder ved at se under "Gemme redigeringsresultater" (s. 86).
Markér afkrydsningsfeltet [Bokeh Shift/Bokeh-skift].
2
3 Angiv det område, der skal justeres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Hvis motivets kontur eller en bokeh ser unaturlig ud, eller der er
stigning i støj eller mærkbare ændringer i farvenuancen eller
lysstyrken, skal du justere reducere justeringsniveauet.
 Denne funktion kan ikke bruges samtidigt med "Skift position af
synsvinkel eller forgrunds-bokeh for at få et mere behageligt
resultat" eller "Reducer forekomsten af ghosting i billeder".
 Vælg knappen [Select area/Vælg område], og træk i billedet for
at angive det område, det skal justeres, og højreklik med musen
for at fastgøre området.
Du kan også fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet
[Show borders/Vis kanter] for at skjule kanten.
105
Indledning/
Indhold
4 Justér billedet.
Reducering af forekomsten af ghosting i billeder
Reducer forekomsten af ghosting i billeder ved at bruge dual pixeloplysningerne i Dual Pixel RAW-billeder.
hovedvinduet eller redigeringsvinduet skal du
1 Ivælge
det Dual Pixel RAW-billede, du vil justere,
og derefter vælge [Start Dual Pixel RAW Optimizer]
i menuen [Tools/Værktøjer].
 Dual Pixel RAW Optimizer-vinduet vises.
afkrydsningsfeltet [Ghosting Reduction/
2 Marker
Reduktion af ghosting], og angiv området.
 Brug skyderen til at justere synsvinklen.
5 Klik på knappen [OK].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Justeringsresultaterne anvendes på billedet.
Du kan få oplysninger om lagring af justeringsresultaterne for
billeder ved at se under "Gemme redigeringsresultater" (s. 86).
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Hvis motivets kontur eller en bokeh ser unaturlig ud, eller der er
stigning i støj eller mærkbare ændringer i farvenuancen eller
lysstyrken, skal du justere reducere justeringsniveauet.
 Opløsningen kan udvides i dybderetningen afhængigt af
justeringen.
 Hvis kanten på det valgte område på billedet ser unaturligt ud,
skal justeringsniveauet reduceres.
 Denne funktion kan ikke bruges samtidig med "Mikrojustering af
placeringen for maksimal skarphed og opløsning ved hjælp af
dybdeoplysningerne indeholdt i Dual Pixel RAW-filen" eller
"Reducering af forekomsten af ghosting i billeder".
Angive
indstillinger
 Vælg knappen [Select area/Vælg område], og træk i billedet for
at angive det område, det skal justeres, og højreklik med musen
for at fastgøre området.
Du kan også fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet
[Show borders/Vis kanter] for at skjule kanten.
 Ghosting eller skær i det angivne område reduceres.
Reference/
Indeks
106
Indledning/
Indhold
3 Klik på knappen [OK].
 Justeringsresultaterne anvendes på billedet.
Du kan få oplysninger om lagring af justeringsresultaterne for
billeder ved at se under "Gemme redigeringsresultater" (s. 86).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Der kan være tilfælde, hvor motivets kontur og eventuel bokeh
ser unaturlig ud, eller hvor der kan forekomme en stigning i støjen
eller mærkbare ændringer i farvenuancen eller lysstyrken.
 Der kan være tilfælde, hvor kanten på det valgte område i billedet
ser unaturligt ud.
 Denne funktion kan ikke bruges samtidig med "Mikrojustering af
placeringen for maksimal skarphed og opløsning ved hjælp af
dybdeoplysningerne indeholdt i Dual Pixel RAW-filen" eller
"Skift position af synsvinkel eller forgrunds-bokeh for at få et mere
behageligt resultat".
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
107
Advanced
Overføre et RAW-billede til Photoshop
Et RAW-billede kan konverteres til et TIFF-billede (16 bit) og overføres
til Adobe Photoshop.
Vælg menuen [Tools/Funktioner] 
[Transfer to Photoshop/Overfør til Photoshop].
 Photoshop starter, og det overførte billede vises.
Der kan overføres ét billede ad gangen
Der kan kun overføres ét billede ad gangen. Se s. 120, hvis du vil sende
flere billeder på én gang.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 Kompatible versioner af Photoshop er version 7.0 eller nyere.
 Overførte billeder konverteres automatisk til TIFF-billeder (16 bit),
og der knyttes en ICC-profil (s. 143) til dem. ICC-profilen
indeholder oplysninger om [Preferences/Indstillinger] (s. 136),
eller arbejdsfarverum (s. 83) for hvert billede, som beskrevet,
og de korrekte farveoplysninger overføres til Photoshop.
 Når du afslutter Photoshop, bliver kun det oprindelige RAW-billede
tilbage, og det overførte billede forsvinder. Det anbefales at
gemme det overførte billede som et separat billede i Photoshop.
Reference/
Indeks
108
Advanced
Tilpasse værktøjslinjen i hovedvinduet
Du kan få vist knapper til hyppigt anvendte funktioner i hovedvinduets
værktøjslinje.
Du kan også ændre, hvordan knapperne er fastlagt.
Vælg menuen [Tools/Værktøjer] 
1 [Customize
toolbar/Tilpas værktøjslinje].
 Vinduet [Configure Toolbar/Konfigurér værktøjslinje] vises.
2
Vælg de funktioner, der skal vises på værktøjslinjen.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 For at omarrangere knapper skal du vælge den funktion, du vil
ændre, og derefter klikke på knappen [Move Up/Flyt op] eller
[Move down/Flyt ned].
 Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen
[Close/Luk] og lukke vinduet.
 Indstillingerne anvendes på hovedvinduets værktøjslinje.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
109
5
Udskrive billeder
Indledning/
Indhold
Udskrive et billede ................................................. 111
Udskrive med optagelsesoplysninger.................... 112
Udskrivning af en miniatureliste (udskrivning af
kontaktark)............................................................. 113
Plug-in-udskrivning ................................................ 114
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
110
Udskrive et billede
Du kan udskrive billeder med en printer. Som et eksempel er
fremgangsmåden for at udskrive et billede på et ark papir beskrevet her.
Vælg det billede, der skal konverteres.
1
2 Vælg menuen [File/Filer]  [Print/Udskriv].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Printerens dialogboks for udskriftsindstillinger vises.
3 Udskriv.
 Angiv de optimale indstillinger for udskrivning af fotografier i printerens
dialogboks for udskriftsindstillinger, og klik på knappen [Print/Udskriv].
 Udskrivningen begynder.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
111
Udskrive med optagelsesoplysninger
Du kan frit anbringe et billede på et ark papir og udskrive det sammen
med titler, optagelsesoplysninger osv.
Vælg et billede, der skal udskrives.
1
menuen [File/Filer]  [Print with detailed
2 Vælg
setting/Udskriv med detaljerede indstillinger].
de ønskede indstillinger for udskrivning,
3 Angiv
og klik derefter på knappen [Print/Udskriv].
Indledning/
Indhold
Sådan beholdes indstillingerne
Indstillingerne på hvert faneark i trin 3 lagres i hukommelsen, når der
udskrives, eller der klikkes på knappen [Apply/Anvend]. Indstillingerne
kan anvendes på et andet billede under print.
Huskede indstillinger er indstillinger i [Printer], [Media/Medie], [Media
orientation/Medieretning], [Registration marks/Registreringsmærker],
[Header/Sidehoved], [Footer/Sidefod] og [Image Information/
Billedoplysninger] samt indstillinger på fanebladet [Settings/
Indstillinger].
Ændrer faneindstillingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Udskriftsvisning
 Billedet kan flyttes ved at trække i det.
 Træk i billedets fire hjørner for at ændre størrelsen.
 Hvis du vil have optagelsesoplysninger, skal du klikke på [
]
under fanen [Text/Tekst] og vælge de nødvendige elementer i det
vindue, der vises.
Reference/
Indeks
 Du kan indstille printerprofiler (s. 137).
 Hvis CMYK-simuleringen er indstillet, udskrives billeder i de
angivne farver.
112
Udskrivning af en miniatureliste (udskrivning af kontaktark)
Du kan udskrive rækker med flere billeder på et enkelt ark papir.
1
2
3
Vælg de billeder, der skal udskrives, på en
miniatureliste.
Vælg menuen [File/Filer]  [Print contact sheets/
Udskriv kontaktark].
Angiv de krævede indstillinger for udskrivning,
og klik derefter på knappen [Print/Udskriv].
Sådan vedligeholdes indstillingerne
Indstillingerne på de enkelte faneark i trin 3 lagres i hukommelsen,
når der udskrives eller klikkes på knappen [Apply/Anvend].
Indstillingerne kan også anvendes på et andet billede under
udskrivning.
De indstillinger, der lagres i hukommelsen, er [Printer], [Media/Medie]
og [Media orientation/Medieretning] samt indstillingerne på fanen
[Image/Billede] og [Settings/Indstillinger].
Skifter fanearket for indstillinger
 Du kan indstille printerprofiler (s. 137).
 Hvis der er indstillet CMYK-simulering, udskrives billedet i de
angivne farver (s. 136).
 Ved at bruge denne funktion i vinduet til billedredigering udskrives
alle billeder i vinduet (ikke kun dem, der er valgt) på en
miniatureliste.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Vis udskrift
Reference/
Indeks
113
Plug-in-udskrivning
Vælg plug-in'et for den printer, du bruger, i menuen 
1 [File/Filer]
 [Plug-in printing/Plug-in-udskrivning].
 Plug-in'et åbnes.
de ønskede indstillinger for fotoudskrivning,
2 Angiv
og udskriv.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
114
6
Behandle store mængder RAW-billeder
Batchanvende hvidbalance på billeder
(Personlig hvidbalance) ......................................... 116
Registrere personlig hvidbalance ............................. 116
Anvende personlig hvidbalance................................ 117
Batchlagre som JPEG- eller TIFF-billeder
(Batchbehandling) ................................................. 118
Batchoverføre billeder til billedredigeringssoftware ... 120
Batchændre billeders filnavn ................................. 121
Ændre billedernes filnavne efter rækkefølgen i
hovedvinduet ............................................................ 121
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
115
Batchanvende hvidbalance på billeder (Personlig hvidbalance)
De justeringer af hvidbalancen, du har udført på et RAW-billede, som er
taget under specifikke optageforhold, kan registreres som en personlig
hvidbalance. Du kan derefter udføre en effektiv justering af
hvidbalancen ved at anvende denne personlige hvidbalance til et stort
antal RAW-billeder, der er taget under samme optagelsesforhold.
Personlig hvidbalancedata for versioner før DPP 4 kan ikke anvendes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Registrere personlig hvidbalance
Sortere
billeder
1 Justér hvidbalancen
(s. 49, s. 50).
 Hvis du vil justere hvidbalance, skal du vælge en anden
indstilling end [ ( )] på listen [White balance adjustment/
Justering af hvidbalance] (s. 48). Det er ikke muligt at registere
justeringerne, hvis [ ( )] er valgt.
2
Indledning/
Indhold
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Klik på knappen [Register/Registrér] på
værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering).
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Dialogboksen [Register personal white balance/Registrér
personlig hvidbalance] vises.
det knapnummer, der skal registreres,
3 Vælg
på listen, og klik på knappen [OK].
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Sådan bruges den registrerede personlige hvidbalance på en
anden computer
1 Klik på knappen [Save/Gem] i trin 3 for at skrive til en fil.
2 Kopiér filen til en anden computer.
3 Vis vinduet i trin 3 i DPP på en anden computer.
4 Klik på knappen [Load/Indlæs], og vælg den kopierede fil i det vindue,
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
der vises.
Du kan ikke ændre eller justere hvidbalance med
multieksponeringsbilleder i RAW-format, der er oprettet på
kameraet.
116
Indledning/
Indhold
Anvende personlig hvidbalance
det billede, som en personlig hvidbalance skal
1 Vælg
anvendes på, i hovedvinduet.
2 Vælg menuen [View/Vis]  [Tool palette/Værktøjspalet].
på nummerknappen for den personlige
3 Klik
hvidbalance, der skal anvendes.
 Værktøjspaletten vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Den personlige hvidbalance anvendes på alle de valgte billeder.
117
Batchlagre som JPEG- eller TIFF-billeder (Batchbehandling)
Du kan batchkonvertere og gemme redigerede RAW-billeder til de langt
mere alsidige JPEG- og TIFF-billeder.
Billederne gemmes som separate billeder, så RAW-billederne ændres ikke.
4 Klik på knappen [Exit/Afslut] i behandlingsdialogboksen.
flere billeder, der skal konverteres,
1 Vælg
i hovedvinduet.
menuen [File/Filer]  [Batch process/
2 Vælg
Batchbehandling].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
 Vinduet [Batch settings/Batchindstillinger] vises.
de ønskede indstillinger, og klik derefter på
3 Angiv
knappen [Execute/Udfør].
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 Batchbehandlingsdialogboksen vises, og lagringen begynder.
 Når alle billeder er gemt, vises knappen [Exit/Afslut] i
dialogboksen.
 Hvis du har valgt [New file name/Nyt filnavn] under [File name/
Filnavn], skal der angives et [Sequence number/Serienummer].
 Hvis du gemmer som beskrevet på denne side, bliver et beskåret
billede (s. 67) eller et billede uden støvpletter (s. 78 til s. 82)
faktisk et beskåret billede eller et billede uden støvpletter.
 Du kan også bruge denne funktion i vinduet for billedredigering.
Alle billederne i vinduet (ikke kun dem, der er valgt) konverteres
og lagres imidlertid.
Reference/
Indeks
118
Indledning/
Indhold
Det er ikke muligt at gemme billeder med indstillingsdata
Du kan ikke udføre [Save/Gem] eller [Save As/Gem som] (s. 86) på
redigerede RAW-billeder i vinduet [Batch settings/Batchindstillinger].
Hvis du vil gemme fremkaldelses- eller redigeringsresultatet
for den version, som du bruger på nuværende tidspunkt
DPP’s teknologi til fremkaldelse af RAW-billeder forbedres løbende,
så du kan udføre den seneste billedbehandling mere korrekt.
Dette betyder, at mellem to forskellige versioner af DPP kan
behandlingsresultaterne variere en smule, selv med de samme RAWbilleddata, eller også kan resultatet af væsentlig redigering af RAWbilleddata med tilknyttede indstillingsdata blive anderledes.
Hvis du vil gemme fremkaldelses- eller redigeringsresultatet af den
version, som du bruger på nuværende tidspunkt, anbefales det, at du
konverterer og gemmer billeder som JPEG- eller TIFF-billeder.
Effektiv batchlagring
 Mens billederne bliver gemt, kan du fortsætte med at arbejde i et
andet vindue
Da gemmefunktionen sker uafhængigt i baggrunden, kan du fortsætte
med at arbejde i et andet vindue, f.eks. hovedvinduet eller
eksempelvinduet, mens der gemmes.
 Hvis du vil konvertere og gemme alle billeder, skal du ikke vælge
et billede i hovedvinduet
Hvis du udfører trin 1 og udfører trin 2 uden at vælge et billede
i hovedvinduet, konverteres og gemmes alle de billeder, der vises
i hovedvinduet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
119
Batchoverføre billeder til billedredigeringssoftware
Du kan overføre flere billeder til billedredigeringssoftware. I modsætning
til "Overføre et RAW-billede til Photoshop" (s. 108), overfører du billeder,
der først er blevet konverteret og gemt som et separat billede, så det
overførte billede ikke forsvinder, når du afslutter
destinationsprogrammet. Den software, der bruges i nedenstående
eksempel, er Adobe Photoshop.
5 Vælg Photoshop.
flere billeder, der skal overføres,
1 Vælg
i hovedvinduet.
Vælg menuen [File/Filer]  [Batch process/
2 Batchbehandling].
6 Klik på knappen [Execute/Udfør].
 I dialogboksen [Open/Åbn] skal du vælge en Photoshop-fil eller
et alias og klikke på knappen [Open/Åbn].
 Dialogboksen [Open/Åbn] lukkes, og [Image transfer settings/
Indstillinger for billedoverførsel] i vinduet [Batch settings/
Batchindstillinger] angives som Photoshop.
 Behandlingsdialogboksen vises, og overførslen begynder.
 Når det første billede er blevet overført, åbnes Photoshop, og de
overførte billeder vises i den rækkefølge, de overføres i.
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Vinduet [Batch settings/Batchindstillinger] vises.
de ønskede indstillinger for overførslen
3 Angiv
(f.eks. filformat).
[Open image using software/Åbn billedet vha.
4 Markér
software].
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 For at nulstille overførselsdestinationen til en anden software,
skal du klikke på knappen [Browse/Gennemse ] i [Image transfer
settings/Indstillinger for billedoverførsel] og i dialogboksen [Open/
Åbn], der vises, skal du vælge softwaren og klikke på knappen
[Open/Åbn].
 Du kan også bruge denne funktion i vinduet for billedredigering.
Alle billederne i vinduet (og ikke kun dem, der er valgt) overføres
imidlertid.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Dialogboksen [Open/Åbn] vises.
120
Batchændre billeders filnavn
flere billeder, hvis filnavne skal ændres, i
1 Vælg
hovedvinduet.
Vælg menuen [Tools/Funktioner]  [Start Rename
2 Tool/Start
værktøjet Omdøb].
 Omdøbningsvinduet vises.
de ønskede indstillinger, og klik på knappen
3 Angiv
[Execute/Udfør].
Indledning/
Indhold
Ændre billedernes filnavne efter
rækkefølgen i hovedvinduet
Når du ændrer rækkefølgen på billederne i hovedvinduet, kan du i én
handling ændre billedernes filnavne i den rækkefølge, de blev
omsorteret.
Revidér rækkefølgen af billederne i hovedvinduet (s. 35).
1
flere billeder, hvis filnavne skal ændres,
2 Vælg
i hovedvinduet.
Vælg menuen [Tools/Funktioner] 
3 [Start
Rename Tool/Start værktøjet Omdøb].
4 Vælg [Fit to main window/Tilpas til hovedvindue].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Behandlingen begynder, og filnavnene ændres.
Der kan ikke udføres ændringer, når filnavnet er duplikeret
Hvis et filnavn under [Modified File Name/Ændret filnavn] vises med
rødt, er filnavnet blevet duplikeret. Hvis bare et filnavn er blevet
duplikeret, kan ændringerne ikke foretages. Rediger indstillingerne, så
der ikke forekommer duplikering.
5
Angiv de ønskede indstillinger.
6
Klik på knappen [Execute/Udfør].
 Markér [Copy and Rename/Kopiér og omdøb] for at kopiere et
billede.
 Filnavnene ændres, og rækkefølgen i hovedvinduet beholdes.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Du kan kun ændre filnavnet på ét billede i hovedvinduet ved at
vælge miniaturen, højreklikke med musen og vælge [Rename/
Omdøb] i den menu, der vises.
 Du kan ikke starte omdøbningsværktøjet fra vinduet [Collection/
Samling] (s. 95). Du kan heller ikke ændre filnavnet på et billede.
121
7
Fjernoptagelse
Indledning/
Indhold
Fjernoptagelse....................................................... 123
Registrering af Click White Balance
(Klik hvidbalance) i kameraet ................................... 126
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
122
Fjernoptagelse
Du kan udføre fjernoptagelse ved hjælp af "EOS Utility",
som muliggør kommunikation med et kamera i kombination.
Ved fjernoptagelse skal "EOS Utility Ver. 3.x" være installeret på
computeren. For oplysninger om kameraer, der er kompatible med
"EOS Utility Ver. 3.x", se "EOS Utility Ver. 3.x Instruktionsmanual"
(elektronisk manual i pdf-format). Denne funktion er ikke tilgængelig på
kameraer i EOS M-serien, bortset fra EOS M50- eller PowerShotkameraer.
på knappen [Remote Shooting/Fjernoptagelse]
1 Klik
på værktøjslinjen i hovedvinduet.
Indledning/
Indhold
 For at gemme den valgte mappe skal du vælge [Current Folder/
Aktuel mappe].
 For at oprette en ny mappe til at gemme billeder, skal du vælge
[Use this folder/Brug denne mappe], klikke på knappen [Select/
Vælg] og derefter vælge destinationen og indtaste et navn for
[Destination folder/Destinationsmappe].
 Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen [OK].
 Fjernoptagelsesvinduet vises.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Vinduet med fjernoptagelsesindstillinger vises.
[Destination] i vinduet Specify Remote Shooting
2 Indstil
Folder (Angivelse af mappe for fjernoptagelse).
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
123
Indledning/
Indhold
Du kan ændre [File Name/Filnavn] i vinduet Specify Remote
Shooting Folder (Angivelse af mappe for fjernoptagelse).
(Hvis [Do not modify/Må ikke ændres] er valgt, bliver billeder gemt
med filnavnene på kameraet.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
1 Klik på knappen [Settings/Indstillinger] for at få vist vinduet Set
Gennemse
billeder
file name for captured image (Angiv filnavn for optaget billede).
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Du kan optage, mens du kontrollerer billedet ved at skifte vinduet
til multi-layout.
2 Vælg en navngivningsregel for billedfilnavne fra listen.
Du kan klikke på knappen [Customize/Tilpas] og tilpasse
navngivningsregler for filnavne.
 Du kan indstille præfikstegn, antal cifre til serienumre
og startnummeret individuelt for filnavne.
 Hvis du bruger optagelsesdatoen i filnavne, kan du angive
datoformatet (rækkefølge og format for år-måned-dag) og
inddele tegnene i vinduet Set file name for captured image
(Angiv filnavn for optaget billede).
et kamera og en computer, og tænd for
3 Tilslut
kameraet.
4 Klik på knappen [Live View].
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
3 Når du har angivet indstillingerne, skal du klikke på knappen [OK].
Vinduet Set file name for captured image (Angiv filnavn for
optaget billede) lukker.
 Når du har klikket på knappen [Remote Shooting/Fjernoptagelse],
kan du klikke på knappen [
] nederst til højre i hovedvinduet for
at vise/ skjule paletten [Camera Control/Kamerakontrol].
 Vinduet Live View i "EOS Utility" vises.
124
Indledning/
Indhold
5 Angiv de ønskede indstillinger.
7 Angiv de ønskede indstillinger.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Detaljerede instruktioner om indstillingsprocedurer findes i "EOS
Utility Instruktionsmanual" (elektronisk manual i PDF-format).
6 Klik på knappen [Settings/Indstillinger].
Fjernoptagelse
 Detaljerede instruktioner om indstillingsprocedurer findes i "EOS
Utility Instruktionsmanual" (elektronisk manual i PDF-format).
8 Tag billedet.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Indspilningsvinduet for "EOS Utility" vises.
125
Indledning/
Indhold
Registrering af Click White Balance
(Klik hvidbalance) i kameraet
Under fjernoptagelse kan du registrere Click white balance (Klik på
hvidbalance) for det tilsluttede kamera. Hvis du vil bruge denne funktion,
skal EOS Utility version 3.4.20 eller senere være installeret på din computer.
Denne funktion er ikke tilgængelig på kameraer i EOS M-serien, bortset
fra EOS M50- eller PowerShot-kameraer.
det optagne billede, der skal bruges som
1 Vis
standard til hvidbalance.
 Det optagede billede vises.
 Det optagede billede skal gemmes i mappen oprettet i trin 2.
 Billederne i mappen nævnt ovenfor vil blive vist i visningsområdet med
miniaturbilleder.
Du kan også oprette en undermappe i mappen nævnt ovenfor for at
gemme billederne. For at oprette en undermappe skal du klikke
på knappen [Create subfolder/Opret undermappe] i vinduet for
fjernoptagelse og indtaste [Folder name/Mappenavn] på den viste
skærm og derefter klik derefter på knappen [OK].
 Tryk på knappen [
] for at vise DPP- og EOS Utility-vinduerne
ensartet på linje.
• Understøttes i EOS Utility version 3.8 og senere.
• Hvis du bruger flere skærme, er det kun muligt at arrangere DPP's
hovedvindue og EOS Utilitys fjernvindue ensartet på linje, når de er
på samme skærm.
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Denne funktion understøtter kun RAW-billeder med filtypenavnet
".CR2" eller ".CR3".
den destination, hvor Click white balance
2 Vælg
(Klik på hvidbalance) skal registreres.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Afslut ikke "EOS Utility", mens fjernoptagelse indstilles eller udføres.
 I følgende tilfælde skal du optage med EOS Utility.
• Du vil autofokusere med EOS Utilitys skydeknap
• Du vil foretage kontinuerlig optagelse
 Du kan optage og samtidig sammenligne det optagede billede
med et fastgjort billede for at fastgøre et billede (s. 20). Dette er
praktisk til billedvalg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Reference/
Indeks
 Vælg den destination, som hvidbalancen skal registreres til,
i listefeltet [Registered to/Registreret til]. Indstillingerne
i listefeltet afhænger af kameramodellen.
126
Indledning/
Indhold
et punkt, der skal være standard for
3 Vælg
hvidbalancen i det optagne billede, og registrer
hvidbalancen i kameraet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Klik på knappen [
], og brug musen til at klikke på et
punkt, der skal være standard for hvidbalancen, i det viste
billede i trin 1.
 Hvidbalancen er registeret for den destination, der er valgt
i trin 2, og anvendt på viste billeder.
 Klik på [
] igen for at afslutte funktionen.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
127
8
Afspilning af film og lagring af stillbilleder
Afspilning af film og lagring af stillbilleder.............. 129
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
128
Afspilning af film og lagring af stillbilleder
Du kan bruge DPP til at afspille MOV- eller MP4-film, der er optaget ved hjælp af et understøttet kamera, og gemme stillbilleder fra film som JPEG- eller
TIFF-billeder. Hvis du vil bruge denne funktion, skal [Play with Digital Photo Professional 4/Afspil med Digital Photo Professional 4] vælges i [Movie file
playback/Afspilning af filmfil] under fanenarket [General Settings/Generelle indstillinger] i [Preferences/Præferencer].
Bemærk, at du ikke kan redigere film i DPP.
1
Dobbeltklik på filmminiaturen i hovedvinduet (miniaturelayout).
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
 Eksempelvinduet vises.
 Hvis kontrolpanelet til eksempelvisning ikke vises, skal du vælge menuen [Preview/Eksempelvisning]  [Preview control panel/Kontrolpanel til
eksempelvisning].
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
129
Indledning/
Indhold
2 Brug kontrolpanelet til eksempelvisning til hver enkelt handling.
(10) Gem som stillbillede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
(4) Vis afspilningstid
(5) Skyder til billedposition
(6) Billednr./antal billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
(2) Næste billede
(1) Afspil/sæt på pause
(3) Forrige billede
(7) Slå lyd fra/slå lyd til
(8) Skyder til lydstyrke
(9) Visning af LUT til/fra
(1) Afspil/sæt på pause
Afspil og sæt den valgte film på pause.
(7) Slå lyd fra/slå lyd til
Slår lydudgangen til eller fra.
(2) Næste billede
Flyt ét billede frem. Når filmafspilning er sat på pause,
giver dette mulighed for at spole filmen frem ét billede ad
gangen.
(8) Skyder til lydstyrke
Træk skyderen til venstre eller højre for at justere
lydstyrken for den film, der afspilles.
(3) Forrige billede
Gå ét billede tilbage. Når filmafspilning er sat på pause,
giver dette mulighed for at spole filmen tilbage ét billede ad
gangen.
(4) Vis afspilningstid
Vis afspilningstiden.
(5) Skyder til billedposition
Ved at trække skyderen til venstre eller højre kan du flytte
afspilningspositionen, mens en film afspilles eller er sat på
pause.
(6) Billednr./antal billeder
Viser det aktuelle billednummer i den film, der afspilles
eller vises, og det samlede antal billeder.
(9) Visning af LUT til/fra
Aktiverer eller deaktiverer visning af LUT for film, der er
optaget, hvor Canon LOG er angivet.
Denne indstilling kan også ændres under filmafspilning.
(10) Gem som stillbillede
Gør det muligt at tage et stillbillede af det filmbillede, der
vises i øjeblikket.
Når du klikker på knappen, vises vinduet [Convert and
save/Konverter og gem] (s. 87). Angiv de nødvendige
indstillinger, og klik derefter på knappen [Save/Gem] for at
gemme billedet.
Bemærk, at du ikke kan gemme et stillbillede, mens filmen
afspilles. Sæt filmen på pause, og gem derefter
stillbilledet.
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Hvis kontrolpanelet til eksempelvisning ikke vises, skal du vælge menuen [Preview/Eksempelvisning]  [Preview control panel/Kontrolpanel til
eksempelvisning].
130
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
På visse understøttede kameraer generer optagelsen af en film en
".THM"-fil, der gemmes sammen med filmfilen. ".THM"-filen har
samme billednummer som filmfilen og optager
optagelsesoplysningerne. I DPP skal filmfilen og ".THM"-filen
lagres i den samme mappe, når filmen afspilles.
 Du kan også afspille film i følgende vinduer:
• Hovedvindue (flere layout)
• Billedredigeringsvindue
• Vindue til fjernoptagelse (flere layouts)
• Multifunktionsvindue til eksempelvisning
 Under præferencer kan du ændre programmet til filmafspilning til
det, der bruges på dit computeroperativsystem, eller til EOS
MOVIE Utility. (s. 133)
Når det gælder oplysninger om EOS MOVIE Utility, kan du se
i EOS MOVIE Utility instruktionsmanualen.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
131
9
Angive indstillinger
Indledning/
Indhold
Angive indstillinger................................................. 133
General settings (Generelle indstillinger) ................. 133
Billedbehandling ....................................................... 134
Color management (Farvestyring)............................ 136
View settings (Visningsindstillinger) ......................... 137
Indstillinger for visning af egenskaber ...................... 138
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
132
Angive indstillinger
Du kan ændre de forskellige funktioner i DPP i vinduet [Preferences/
Indstillinger]. Kontrollér indholdet i hvert vindue, og indstil.
Der henvises til eventuelle detaljerede forklaringer, samt hvert vindue.
Indledning/
Indhold
General settings (Generelle indstillinger)
Du kan angive den mappe, der åbnes, når DPP startes, lagring af
indstillingsdata osv.
Vælg menuen [Digital Photo Professional 4] menu 
1 [Preferences/Indstillinger].
Gennemse
billeder
 Vinduet [Preferences/Indstillinger] vises.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Sortere
billeder
Vælg et faneark, angiv indstillingerne, og klik
derefter på knappen [OK].
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Movie file playback (Afspilning af filmfil)
Vælg det program, der bruges til afspilning af filmfiler. Film, der ikke kan
afspilles i DPP eller EOS MOVIE Utility, afspilles med det
filmafspilningsprogram, der er angivet i computeroperativsystemets
indstillinger. Når det gælder oplysninger om EOS MOVIE Utility, kan du
se i EOS MOVIE Utility instruktionsmanualen.
 Hvis du har skiftet filmafspilningsprogrammet til EOS MOVIE
Utility, og afspilningen ikke starter, når du har startet MOVIE
Utility, skal du kontrollere de kompatible modeller
i brugervejledningen til EOS MOVIE Utility.
 Hvis det filmafspilningsprogram, der er angivet i computerens
operativsystemindstillinger, er indstillet til EOS MOVIE Utility, kan
MOV- og MP4-filer, der er optaget med de modeller, der ikke er
kompatible med EOS MOVIE Utility, ikke afspilles. Kontrollér
operativsystemindstillingerne, og skift
filmafspilningsprogrammet.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
133
Indledning/
Indhold
 Default value of output resolution (Standardværdi for
outputopløsning)
Når du gemmer JPEG- eller TIFF-billeder, der er oprettet ved at
konvertere RAW-billeder (s. 86, s. 118), kan opløsningen på JPEG- eller
TIFF-billeder indstilles.
 Midlertidigt gemte filer
Du kan slette midlertidigt gemte filer, der blev oprettet, og forbedre
betjeningshastigheden, ændre destinationer for fillagring eller indstille
en grænse på diskforbruget. De ændringer, du har lavet, anvendes, når
du starter DPP igen.
 Knappen [Delete/Slet]:
Klik på knappen [Delete/Slet] for
at slette midlertidigt gemte filer.
 [Maximum available on disk/
Maksimum tilgængelig på disk]: Indstil med skyderen
(indstillingsområde: 0 til 32 GB).
Når brugen når grænsen, slettes
filer med de ældste først.
 [Destination]:
Klik på knappen [Browse/Gennemse]
for at ændre destinationen ved
lagring i den dialogboks, der vises.
 Knappen [Reset/Nulstil]:
Klik på knappen [Reset/Nulstil] for
sætte alle ændringer tilbage til de
oprindelige indstillinger.
Billedbehandling
Du kan angive indstillinger for billedbehandling i DPP.
Image Processing 1 (Billedbehandling 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 JPEG image quality (JPEG-billedkvalitet)
[Remove block noise and mosquito noise/Fjern blokstøj og moskitostøj]
 Du kan forbedre kvaliteten af et JPEG-billede ved at reducere den
støj, der er særlig for JPEG-billeder.
Denne indstilling er også effektiv, når RAW-billeder konverters til
JPEG-billeder og gemmes (s. 86, s. 118) og for JPEG-billeder, der
er blevet gemt under et andet navn. Desto højere JPEG-billedets
komprimeringsforhold er, desto bedre bliver effekten. Og når
komprimeringsforholdet er lavt, er effekten af støjreduktionen
muligvis ikke mærkbar.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
 Modified Picture Style settings (Indstillinger for ændret Picture Style)
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, bibeholdes indstillingsværdierne for
[Color tone/Farvetone], [Color saturation/Farvemætning], [Contrast/
Kontrast] og [Sharpness/Skarphed] og andre indstillinger for hver
Picture Style.
134
Indledning/
Indhold
 Noise reduction defaults (Standardindstillinger for støjreduktion)
Du kan forudindstille en standard for støjreduktionsniveauet. Kun RAWbilleder understøttes.
 Når [Apply camera settings/Anvend kameraindstillinger] er valgt,
kan du forudindstille et støjreduktionsniveau som standard på
forhånd.
 Hvis [Set as defaults/Indstil som standarder] er valgt, kan du
forudindstille en foretrukket standardindstilling for
støjreduktionsniveauet på forhånd.
Image Processing 2 (Billedbehandling 2)
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
På billeder, der ikke har indstillingsdata tilknyttet, anvendes standarden
for støjreduktionsniveau, der indstilles her. Hvis du har skiftet
indstillinger, anvendes de for billeder som standarden for
støjreduktionsniveau, når du starter DPP igen.
På billeder med indstillingsdata tilknyttet bevares det støjniveau, der
er angivet i indstillingsdataene, som det er, og standarden for det
støjreduktionsniveau, der er indstillet her, anvendes ikke.
 Sharpness defaults (Standarder for skarphed)
Du kan forudindstille en standard for skarphed. Kun RAW-billeder
understøttes.
 Hvis [Apply camera settings/Anvend kameraindstillinger] er valgt,
kan du forudindstille en skarphed, der passer til
kameraindstillingerne, som standarden.
 Hvis [Set as defaults/Indstil som standarder] er valgt, kan du
forudindstille en foretrukket standardindstilling for skarphed
og uskarp maske på forhånd.
På billeder, der ikke har indstillingsdata tilknyttet, anvendes de
standarder for skarphed og uskarp maske, der er indstillet her. Hvis
du har skiftet indstillinger, anvendes de for billeder som standarden for
skarphed, når du starter DPP igen.
På billeder med indstillingsdata tilknyttet forbliver den skarphed, der
er registreret i indstillingsdataene, som den er, og de standarder for
skarphed og uskarp maske, der er indstillet her, anvendes ikke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
 Quick check window settings (Indstillinger for Quick checkvindue (Hurtigt tjek))
Du kan angive indstillingerne for billedvisning for vinduet Quick Check
(Hurtigt tjek). Ved at vælge [Show image with recipe applied/Vis billede
med indstillingssæt anvendt] vises billeder, der har et indstillingssæt
vedhæftet, med det anvendte indstillingssæt. De ændringer, du har
lavet, anvendes, når du starter DPP igen.
 Graphic processor settings (Indstillinger for grafikprocessor)
Hvis du markerer [Use graphics processor for image processing/Brug
grafikprocessor til billedbehandling], bruges grafikprocessoren til at
oprette en hurtigere eksempelvisning. CPU'en håndterer konverteringer
og lagrer opgaver samt udskrivningsopgaver som normalt.
Indstillingerne anvendes, næste gang DPP startes.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
135
Indledning/
Indhold
 Hvis du vil bruge denne funktion, kræves der en NVIDIA CUDA
(Compute Capability 2.0 eller højere) GPU* med minimum 1,0 GB
hukommelse på grafikkortet. Derudover skal den seneste
NVIDIA GPU-driver være installeret.
* GPU er en forkortelse for "Graphics Processing Unit".
Afkrydsningsfeltet [Use graphics processor for image processing/
Brug grafikprocessor til billedbehandling] er kun tilgængelig,
når der er installeret en GPU, der understøtter funktionen.
 Hvis operativsystemet eller anden programsoftware bruger
GPU'en, er det under visse omstændigheder ikke muligt at
foretage behandling ved hjælp af GPU'en. I det tilfælde klarer
CPU'en behandlingen som normalt.
Color management (Farvestyring)
Du kan angive indstillinger for Color management (Farvestyring), f.eks.
arbejdsfarverum, betingelser for farvetilpasning osv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
 Standardstørrelse ved åbning af RAW-billeder
Dette gælder kun for RAW-billeder med filtypenavnet ".CR3", der blev
optaget med [
] valgt på kameraet.
Dette angiver standardindstillingerne for størrelse, når RAW-billeder
åbnes i DPP.
Denne standardindstilling er også indstillet, når RAW-billeder
konverteres og gemmes som JPEG- eller TIFF-filer.
Indstillingerne anvendes, næste gang DPP startes.
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Default settings of Work color space (Standardindstillinger for
arbejdsfarverum)
Du kan vælge mellem fem typer farverum (s. 144), som anvendes som
standardindstilling på RAW-billeder. Det farverum, der er angivet,
anvendes som farverum, når et RAW-billede konverteres og gemmes
(s. 86, s. 118) eller udskrives (s. 111 til s. 114).
 Hvis du ændre farverummet og genstarte DPP, bliver det indstillede
farverum standardindstillingen for farverum.
 Du kan kontrollere det farverum, der er indstillet i et billede i alle
vinduer undtagen vinduet til hurtig kontrol.
 IHvis du markerer [Use shooting color space as work color space/
Brug farverum for optagelse som arbejdsfarverum] vil farverummet
angivet med kameraet ved optagelsen blive indstillet som
arbejdsfarverum.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
136
Indledning/
Indhold
Ændringerne anvendes ikke på det redigerede billede
Selvom du ændrer standardindstillingerne, anvendes de nye
standardindstillinger ikke på redigerede billeder (justeret med
værktøjspaletten, beskåret, støvslettet osv.). Redigér indstillingerne
individuelt.
View settings (Visningsindstillinger)
Du kan indstille layout for skærmbilledet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Du kan angive et farverum, der er forskelligt fra
standardindstillingen for hvert billede (s. 83).
Sortere
billeder
 Printing profile (Udskrivningsprofil) (farveindstilling i printeren)
Hvis en profil ikke er knyttet til den printer, du bruger til udskrivning af
billeder, kan du udskrive et billede og simulere de farver, der vises på
skærmen, ved at indstille profilen i DPP.
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Når du angiver en profil for udskrivning i DPP, skal du slå
printerdriverens farvejusteringfunktion fra. Hvis den er slået til, kan
billedet blive udskrevet i farver, der er forskellige fra dem, der vises
på skærmen.
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Thumbnail order (Rækkefølge for miniaturebilleder)
Angiv standardrækkefølge for billeder i hovedvinduet, og at den
rækkefølge af omarrangerede billeder skal bevares. Hvis du markerer
afkrydsningsfeltet, bevares rækkefølgen af de omarrangerede billeder,
når du næste gang vælger en mappe (s. 35).
 Nulstil brugergrænseflade
Du kan nulstille indstillingerne for brugergrænsefladen.
Vælg mellem en af de 2 nulstillingstilstande.
Ved at markere afkrydsningsfeltet [Restore defaults at startup/Gendan
standard ved start] vender indstillingerne tilbage til de oprindelige
indstillinger, næste gang du starter DPP. Markeringen er også fjernet
fra afkrydsningsfeltet, næste gang programmet startes.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
137
Indledning/
Indhold
Indstillinger for visning af egenskaber
Du kan angive indstillinger for oplysninger om optagelse og
indstillingsdata, der vises med miniaturer i eksempelvinduet.
 Egenskaber, der kan vises
Du kan angive detaljerede indstillinger for [Display settings for
thumbnails with info/Visningsindstillinger for miniaturer med
oplysninger], [Display settings for thumbnail list/Visningsindstillinger
for liste over miniaturer] og [Display settings for preview properties/
Visningsindstillinger for egenskaber for eksempelvisning].
Elementer, der kan vælges, vises i listefeltet til venstre, og de faktisk
viste elementer vises i listefeltet til højre. Angiv elementer med knappen
[Add >>/Tilføj >>] og knappen [<< Remove/<< Fjern]. Du kan også
ændre visningsrækkefølgen med knappen [Move Up/Flyt op] og
[Move Down/Flyt ned].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
 Indstillinger for visning af miniaturer
Du kan angive de oplysninger, der vises på miniaturer.
Hvis afkrydsningsfeltet [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/Vis Av/Tv/ISO
på miniaturer] er markeret, vises oplysninger om Av/Tv/ISO på
miniaturer i størrelse 3 eller større.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
 Skrifttype til visning af egenskaber
Du kan angive den skrifttype, der bruges til de oplysninger, der vises
i eksempelvinduet.
Reference/
Indeks
Alle elementer vises muligvis ikke, afhængigt af kombinationen af
vindue, eksempelvindue eller størrelsen af miniaturebilleder.
138
Reference
Indledning/
Indhold
Fejlfinding .............................................................. 140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slette softwaren (afinstallation) ............................. 141
Overføre
billeder
Billedrammeoplysninger i hovedvinduet og
billedredigeringsvinduet......................................... 142
Gennemse
billeder
Ordliste .................................................................. 143
Indeks .................................................................... 145
Om denne instruktionsmanual.............................. 149
Varemærker.......................................................... 149
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
139
Fejlfinding
Indledning/
Indhold
Hvis DPP ikke fungerer korrekt, kan du finde hjælp til problemet nedenfor.
Installationen kan ikke udføres korrekt
 Du kan ikke installere software, medmindre du er logget på en konto
med administratorrettigheder. Log på igen på en konto med
rettigheder som administrator. Oplysninger om, hvordan du logger på
og angiver administratorindstillingerne, finder du i brugervejledningen
til den Macintosh-computer, du bruger, eller til OS.
DPP fungerer ikke
 DPP fungerer ikke korrekt på en computer, hvis programmets systemkrav ikke
er opfyldt. Anvend DPP på en computer med kompatible systemkrav (s. 3).
 Selv om computeren har den RAM-kapacitet (hukommelse), der er
beskrevet i systemkravene (s. 3), har du muligvis ikke tilstrækkelig
RAM (hukommelse), hvis der kører andre programmer samtidig med
DPP. Afslut alle andre programmer end DPP.
Kortlæseren registrerer ikke SD-kortet
 Afhængigt af kortlæseren og det anvendte operativsystem på computeren,
bliver SDXC-kort måske ikke registreret korrekt. I disse tilfælde skal du
forbinde kameraet med computeren med det medfølgende interfacekabel
og overføre billederne til computeren vha. EOS Utility.
Billederne vises ikke korrekt
 Billeder, der ikke understøttes af DPP, vises ikke. (Miniaturebilleder
vises som [?].) Der er forskellige typer JPEG- og TIFF-billeder, hvilket
kan betyde, at andre JPEG-billeder end Exif 2.2-, 2.21- og 2.3kompatible billeder og andre TIFF-billeder end Exif-kompatible
billeder ikke vises korrekt (s. 4).
Indstillingsdata kunne ikke indsættes (anvendes)
på et andet billede
 Indhold, der kun kan justeres for RAW-billeder, kan ikke anvendes
som indstillingsdata til JPEG-billeder eller TIFF-billeder.
Farverne er blege, når billedet vises med et andet
program
 Hvis et RAW-billede, der har et andet farverum end sRGB, konverteres til
og gemmes som et JPEG- eller et TIFF-billede (s. 83, s. 136), vil farverne
forekomme blege, når billdet vises med et andet program, der kun er
kompatibelt med sRGB farverum. I et sådant tilfælde skal du indstille
RAW-billedets farverum til sRGB, konvertere og gemme det igen som
et JPEG- eller TIFF-billede, og derefter åbne billedet.
 Funktionen Auto Lighting Optimizer (Auto Belysningsoptimering) (s. 55)
er en funktion, der er kompatibel med kameraer, der er forsynet med
Auto Lighting Optimizer (Auto Belysningsoptimering).
De justeringer, der foretages med Auto Lighting Optimizer
(Auto Belysningsoptimering), kan ikke anvendes på RAW-billeder, der er
optaget med kameraer, der ikke er kompatible med denne funktion.
Farverne på det billede, der vises på skærmen,
og farverne på det udskrevne billede er ikke ens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
 Hvis farverne på skærmen, hvorpå billeder vises, ikke justeres korrekt,
eller hvis profilen på en printer, der skal udskrive billedet, ikke er indstillet,
kan farverne på billedet vist på skærmen og farverne på det udskrevne
billede variere meget. Hvis farverne på skærmen, hvorpå billeder vises,
korrigeres, og hvis en printerprofil indstilles korrekt (s. 137), vil farverne
på det udskrevne billede og farverne på billedet vist på skærmen i højere
grad stemme overens. Med en Canon-printer indstilles printerprofilen
automatisk, så du kun behøver at angive farven på skærmen for at
tilpasse farverne, så de ligner hinanden.
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Batchudskrivning af en stor mængde billeder kan
ikke udføres
Reference/
Indeks
Fjernoptagelse
Angive
indstillinger
 Hvis der foretages batchudskrivning af en stor mængde billeder,
kan udskrivningen muligvis stoppe midt i det hele, eller muligvis kan
billedet ikke udskrives. Reducér antallet af billeder, der skal udskrives,
eller forøg computerens hukommelse.
140
Slette softwaren (afinstallation)
 Afslut alle andre programmer, før du afinstallerer softwaren.
 Log på den anvendte konto, når installationen udføres.
 Når du har flyttet de mapper og den software, der skal slettes,
til papirkurven, skal du vælge menuen [Finder]  [Empty Trash/Tøm
papirkurv] og tømme papirkurven. Du kan ikke geninstallere
softwaren, før du har tømt papirkurven.
1 Vis den mappe, som softwaren er gemt i.
 Åbn mappen [Canon Utilities/Canon-programmer].
Indledning/
Indhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
mappen med den software, der skal
2 Træk
afinstalleres, over i papirkurven.
menuen [Finder] på skrivebordet 
3 Vælg
[Empty Trash/Tøm papirkurv].
 Softwaren er slettet.
 Genstart computeren, når afinstalleringen er gennemført.
Du kan ikke hente data, som du har placeret i papirkurven og slettet,
så vær omhyggelig, når du sletter data.
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
141
Billedrammeoplysninger i hovedvinduet og billedredigeringsvinduet (s. 12, s. 93)
Indstillingsmærke for fastgjort
billede (s. 20)
Opskriftsmærke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Beskæringsområde (beskæring) *2 (s. 67)
Markering
(s. 32, s. 33)
Indledning/
Indhold
Mærke for visning af flere
billeder (s. 21)
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Billedtype*1
Bedømmelsesmærke
(s. 32, s. 33)
Mærke for optimering af digitalobjektiv
(s. 75)
Filnavn
GPS-mærke*3
Mærke for korrektion
af objektivafvigelse
(s. 71)
Optagelses
oplysninger
Fjernoptagelse
Mærke for opdelt film*4
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Mærke for redigeringsindhold, der ikke er gemt
*1 Vist på RAW+JPEG-billeder, der vises som et
enkeltbillede (s. 14).
[
] vises i RAW-billeder.
[
] vises i Dual Pixel RAW-billeder.
*2 Når oplysningerne om billedformatet er vedhæftet et
billede, der er optaget med et hvilket som helst
understøttet kamera, bortset fra EOS 5D Mark II,
vises billedet som et beskåret billede.
*3 Vises på billeder, der er optaget på et Canonkamera, der er kompatibelt med GPS-funktionen.
*4 Viser, at filmen er delt op, og medtager andre film
end dem, der vises i miniaturen.
Følgende ikoner kan vises:
: Ingen endelig film
: Ingen første eller endelige film
[
] vises i en billedramme,
når redigering ikke er muligt.
Angive
indstillinger
Film, der afspilles ved hjælp af
anden software end DPP,
vises med et [
]-ikon
i miniaturebilledet.
Reference/
Indeks
: Ingen første film
: Alle opdelte film, der findes
142
Ordliste
Indledning/
Indhold
RAW-billede
bit-tal
RAW-billeder taget med et EOS-kamera optages i et ukomprimeret 12 bit- eller
14 bit-format.
Eftersom RAW-billeder er specielle billeder i ufremkaldt tilstand, har du brug for
software med fremkaldelsesfunktioner, som f.eks. DPP, for at kunne få dem vist.
Fordelen ved de ufremkaldte RAW-billeder er, at du kan foretage en række
justeringer af dem, næsten uden at de forringes.
* "RAW" betyder "rå", "ved naturlige forhold" eller "ikke behandlet eller
manipuleret".
Binær enhed for informationsmængden i farverne på et billede.
Tallet viser antallet af bit pr. pixel.
Jo højere antallet af bits er, desto højere er farvetallet, og desto
blidere er farveovergangene. Et 1-bit-billede er et sort/hvidt billede.
JPEG-billede
Det mest almindelige billede i et ikke-reversibelt komprimeret 8 bit-format.
Fordelen ved dette er, at ved at gemme med et højt komprimeringsforhold
er filstørrelsen lille, selv på billeddata med et højt antal pixels. Eftersom en
del af dataene udtyndes under lagring og komprimering for at gøre
filstørrelsen lille, forringes billedet, hver gang du redigerer eller gemmer.
Selv om du gentager redigering/lagring, er det med DPP kun
indstillingsdataene, der ændres, og der sker ingen overskrivning eller
komprimering, hvilket betyder, at de oprindelige billeddata ikke forringes.
* JPEG er en forkortelse for "Joint Photographic Experts Group".
TIFF-billede
Billede i bitmap-format optaget i et 8 bit-/16 bit-format, der er
ukomprimeret.
Eftersom TIFF-billeder er i et ukomprimeret format, kan de gemmes,
samtidig med at den oprindelige høje billedkvalitet bevares.
* TIFF er en forkortelse for "Tagged Image File Format".
Indstillingsdata
"Oplysningerne om billedbehandlingsbetingelser" for RAW-billeder,
der kan redigeres i DPP, kaldes indstillingsdata.
Desuden kan du i DPP udføre redigering af JPEG- og TIFF-billeder,
der anvender indstillingsdata, som det er tilfældet med RAW-billeder.
Color Management System (farvetilpasning)
Digitalkameraer, der tager billeder, skærme, der viser billeder, og
printere, der udskriver billeder, gengiver hver især farver på forskellige
måder. Derfor kan der være forskel på farverne på et billede vist på en
skærm og farverne på et udskrevet billede.
Et farvestyringssystem er et system til at styre farver, så de i højere grad
samstemmes. Med DPP kan du i højere grad samstemme farver på
forskellige enheder med ICC-profiler på forskellige enheder.
ICC-profiler
ICC-profiler er filer indeholdende farveoplysninger, som f.eks.
farvekarakteristika og farverum, for forskellige enheder angivet af ICC
(International Color Consortium). De fleste enheder, som f.eks. den
skærm, der bruges til visning af billeder, eller den printer, der bruges til
udskrivning af billeder, kan styres (farvestyring) ved hjælp af disse ICCprofiler, og farverne på forskellige enheder kan i højere grad
samstemmes.
DPP indeholder farvestyring, der anvender disse ICC-profiler.
Tonekurve
En tonekurve viser værdier før justering (input) som den vandrette akse
i en graf, og værdierne efter justeringen (output) som de lodrette akser.
Da værdierne før og efter justering er de samme, inden justeringen er
foretaget, vises tonekurven som en lige linje fra nederste, venstre hjørne
til øverste, højre hjørne og ved at ændre denne tonekurve, kan du
finjustere billedets lysstyrke, kontrast og farver. Jo mere du flytter til
højre på den vandrette akse, jo højere bliver dens plus-værdi, og jo
højere du går op på den lodrette akse, jo højere bliver dens plus-værdi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
143
Indledning/
Indhold
Farverum
CMYK-simuleringsprofiler
Et farverum er det farveområde, der kan gengives (farverummets
karakteristika). DPP understøtter følgende fem typer farverum.
sRGB :
Standard farverum i Windows.
Bruges overvejende til standardfarverum til
skærme, digitalkameraer og scannere.
Adobe RGB :
Et større farverum end sRGB.
Bruges primært i forbindelse med
udskrivning til kommercielle formål.
Apple RGB :
Standard farverum til Macintosh.
Et lidt større farverum end sRGB.
ColorMatch RGB : Et lidt større farverum end sRGB.
Bruges primært i forbindelse med
udskrivning til kommercielle formål.
Wide Gamut RGB : Et større farverum end Adobe RGB.
Se nedenstående farvediagram for at se farveområdet for hvert farverum.
En profil, der simulerer farver ved udskrivning i et CMYK-miljø (printer
osv.). Med DPP kan du simulere farver med fire typer profiler.
Euro Standard :
En profil, der normalt anvendes til bogtrykning
i Europa, og som passer til simulering af
europæisk standardprint.
JMPA :
En profil, der normalt anvendes til bogtrykning
osv. i Japan, og som passer til simulering af
standardprint af ugebladsreklamer.
U.S.Web Coated :
En profil, der normalt anvendes til bogtrykning
i Nordamerika, og som passer til simulering af
nordamerikansk standardprint.
JapanColor2001 type3 : En profil, der er ved at blive standard i den
japanske trykkeribranche, og som passer til
simulering af JapanColor-standardprint.
Farvediagram i farverum, der er kompatible med DPP
Farveområde, der kan
ses med det blotte øje
sRGB
Adobe RGB
Apple RGB
ColorMatch RGB
Wide Gamut RGB
Gammaværdi
2,2
2,2
1,8
1,8
2,2
Hvidt punkt
(farvetemp.)
6500K(D65)
6500K(D65)
6500K(D65)
5000K(D50)
5000K(D50)
Farvetilpasning
Farvetilpasning er farvekonverteringsmetoder, der anvendes ved
udskrivning af billeder. Hver farvetilpasnings konverteringsmetode er vist
herunder.
Før og efter konvertering konverteres alle
Perceptual
(Som det opfattes) :
farver, så forholdet mellem farverne
bibeholdes. Selv når farverne ændres en
smule, kan du udskrive et naturligt billede,
som har bibeholdt farveharmonien. Afhængigt
af billedet kan farvemætningen dog ændre sig
overordnet.
Relative Colorimetric Der er ikke megen konvertering til farver, som
(Relativ farvemetrisk) : ligner hinanden før og efter konvertering, men
farver, som ikke ligner hinanden, konverteres
på behørig vis. Fordi der er så små ændringer
i farver, som ligner hinanden, og som udgør
det meste af et billede, kan du udskrive et
billede med et naturligt udseende, hvori
farvemætningen ikke er ændret ret meget.
Afhængigt af billedet er der dog tilfælde, hvor
den overordnede tone i et billede ændres en
del, eftersom lyse områder og farver, som ikke
ligner hinanden, ændrer sig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
144
Indeks
A
Adobe RGB ...................................................................................... 144
Advarselsindikator for højbelysningsområder .................................... 22
Advarselsindikator for lavbelysningsområder .................................... 22
AF-punkter ......................................................................................... 21
Afslutte DPP ....................................................................................... 28
Apple RGB ....................................................................................... 144
Arbejdsfarverum ................................................................................. 83
Color management (Farvestyring) ............................................. 136
Arrangere billeder ........................................................................ 34, 35
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) ........................ 55
Automatisk justering (Overgange, luminans) ..................................... 54
Automatisk sletning af støv ................................................................ 79
B
Batchanvende hvidbalance på billeder (Personlig hvidbalance) ...... 116
Batchbehandle (Batchlagre JPEG- og TIFF-billeder) ...................... 118
Batchbehandle flere billeder
Indstillingsdata ............................................................................. 89
Konvertér/Gem (Batchbehandling) ............................................ 118
Overfør ...................................................................................... 120
Personlig hvidbalance ............................................................... 116
Redigér filnavn .......................................................................... 121
Batchkonvertér/Gem billeder (Batchbehandling) ............................. 118
Batchoverføre billeder ...................................................................... 120
Batchoverføre billeder til billedredigeringssoftware ......................... 120
Batchændre billeders filnavn ............................................................ 121
Bedømmelse ................................................................................ 32, 33
Bedømmelsesmærke ....................................................................... 142
Beskæring .......................................................................................... 67
Beskæringsområde .......................................................................... 142
Billedafkrydsninger (Billedrammeoplysninger) ................................. 142
Billedbehandling (Indstillinger) ......................................................... 134
Billedkvalitet
Støjreduktion ............................................................................... 65
Indledning/
Indhold
Billedoplysninger ................................................................................ 36
Billedredigeringsvindue ...................................................................... 93
bit-tal ................................................................................................. 143
Bogmærke .......................................................................................... 39
C
CMYK-simulering .............................................................................. 144
Color management (Farvestyring) (Indstillinger) .............................. 136
ColorMatch RGB .............................................................................. 144
D
Dual Pixel RAW Optimizer ................................................................ 104
Dynamisk område ......................................................................... 53, 62
E
Eksempel på multi-funktion ................................................................ 24
Eksempelvindue ................................................................................. 17
Ekstra vinduer ..................................................................................... 25
Enkeltbilledvisning .............................................................................. 35
Enkeltbilledvisning af RAW- og JPEG-billede .................................... 35
EOS Utility .......................................................................................... 10
F
Farvediagram ................................................................................... 144
Farveindstilling af printeren (Profiler) ................................................ 137
Farveindstilling af skærmen (Profiler) ............................................... 136
Farvemætning .............................................................................. 44, 52
Farvenuance ....................................................................................... 44
Farverum .......................................................................................... 144
Adobe RGB ................................................................................ 144
Apple RGB ................................................................................. 144
ColorMatch RGB ........................................................................ 144
Indstille farverum for hvert billede ................................................ 83
sRGB ......................................................................................... 144
Wide Gamut RGB ...................................................................... 144
Farvestyring (Farvetilpasning) .......................................................... 143
Farverum .................................................................................... 144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
145
Indledning/
Indhold
ICC-profiler ................................................................................ 143
Farvetemperatur ................................................................................ 50
Farvetilpasning (Tilpasningsmetode) ............................................... 144
Farvetone ........................................................................................... 52
Fastgør ............................................................................................... 20
Film
Afspil .......................................................................................... 129
Gem stillbilleder ......................................................................... 129
Mærke for opdelt film ................................................................. 142
Filtereffekter ....................................................................................... 53
Fjernoptagelse ................................................................................. 123
Flytte eller kopiere billeder ................................................................. 38
Flytte eller kopiere mapper ................................................................ 39
Forstørret visning (Eksempelvindue) ................................................. 17
Forvrængningskorrektion ................................................................... 71
Funktion til skærmkorrektur af farver ................................................. 84
G
Gem
Batchkonvertér/Gem billeder (Batchbehandling) ....................... 118
Gem ............................................................................................. 86
Gem som ..................................................................................... 86
Gem som ........................................................................................... 86
Gemme indstillingsdata ...................................................................... 90
General settings (Generelle indstillinger) (Indstillinger) ................... 133
Gennemse billeder i hovedvinduet (Miniature-layout) ........................ 12
GPS-markering ................................................................................ 142
H
HDR-billeder (High Dynamic Range) ............................................... 101
Histogrampalet ................................................................................... 16
Hjælpelinjer ........................................................................................ 21
Hovedvindue ...................................................................................... 12
Hovedvindue (Miniature-layout) ......................................................... 12
Hovedvindue (Multi-layout) ................................................................ 19
Hue (Farvenuance) ...................................................................... 63, 64
Hvidbalance ....................................................................................... 48
Farvetemperatur .......................................................................... 50
Klik på hvidbalance ................................................................ 49, 59
Personlig hvidbalance ................................................................ 116
I
ICC-profiler ....................................................................................... 143
Indlæse og indsætte (anvende) indstillingsdata ................................. 91
Indstille farverum for hvert billede ....................................................... 83
Indstille standard farverum ............................................................... 136
Indstillinger ....................................................................................... 133
Billedbehandling ......................................................................... 134
Color management (Farvestyring) ............................................. 136
General settings (Generelle indstillinger) ................................... 133
Indstillinger for visning af egenskaber ........................................ 138
View settings (Visningsindstillinger) ........................................... 137
Indstillinger for visning af egenskaber (Indstillinger) ......................... 138
Indstillingsdata ............................................................................ 89, 143
Indstillingsdatafil ................................................................................. 89
Indstillingsmærke for fastgjort billede ............................................... 142
J
JPEG-billede ............................................................................... 43, 143
Justere et billede igen ......................................................................... 88
Justere JPEG-billeder ......................................................................... 43
Justere lysstyrken ............................................................................... 45
Justere TIFF-billeder .......................................................................... 43
Justere tonekurve ............................................................................... 60
Justering
Anvend justeringer ....................................................................... 90
Automatisk justering (Overgange, luminans) ............................... 54
Dynamisk område .................................................................. 53, 62
Farvemætning .................................................................. 52, 63, 64
Farvenuance .......................................................................... 63, 64
Farvetemperatur .......................................................................... 50
Farvetone ..................................................................................... 52
Filtereffekter ................................................................................. 53
Gem justeringer ........................................................................... 90
Hvidbalance ................................................................................. 48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
146
Indledning/
Indhold
Justeringsindhold (Indstillingsdata) ............................................. 91
Klik på hvidbalance ............................................................... 49, 59
Kontrast ................................................................................. 51, 58
Kopijusteringer ............................................................................ 90
Lysstyrke ............................................................................... 45, 58
Lysstyrke i højbelysning .............................................................. 51
Lysstyrke i lavbelysning ............................................................... 51
Monochrome ............................................................................... 52
Monokrom ................................................................................... 64
Personlig hvidbalance ............................................................... 116
Picture Style-fil ............................................................................ 48
Skarphed ..................................................................................... 56
Toneeffekt ............................................................................. 52, 53
Tonekurvejustering ...................................................................... 60
Justeringsindhold (Indstillingsdata) ............................................ 89, 143
K
Klik på hvidbalance .............................................................. 49, 59, 126
Kontrast ........................................................................................ 51, 58
Kontrolpanel for eksempelvisning ...................................................... 20
Kontrolpanel til miniaturebilleder ........................................................ 14
Konvertere til JPEG- eller TIFF-billede og gemme .................... 86, 118
Konvertér et billede ............................................................................ 86
Kopiere og indsætte (anvende) indstillingsdata ................................. 90
Kopieringsstempel (Billedkorrektion) ................................................. 82
Korrektion af farveudtværing .............................................................. 71
Korrektion af objektivafvigelse ........................................................... 70
Korrigér billeder (Kopieringsstempelfunktion) .................................... 82
Kromatisk aberrationskorrektion ........................................................ 71
L
Lineær ................................................................................................ 54
Lysstyrke ............................................................................................ 58
M
Miniaturevisning (filter-/sorteringsfunktion) ......................................... 15
Miniaturevisning (Hovedvindue) ......................................................... 12
Ændre visning .............................................................................. 13
Miniaturevisning (Multi-layout) ............................................................ 19
Miniaturevisning og forstørret visning (Billedredigeringsvindue) ........ 93
Monochrome ....................................................................................... 52
Filtereffekter ................................................................................. 53
Toneeffekt .................................................................................... 53
Multi-layout ......................................................................................... 19
Mærke for korrektion af objektivafvigelse ......................................... 142
Mærke for optimering af digitalobjektiv ............................................. 142
Mærke for redigeringsindhold, der ikke er gemt ............................... 142
Mærke for visning af flere billeder .................................................... 142
N
Navigatorpalet .................................................................................... 18
O
Omdøbningsvindue .......................................................................... 121
Optimering af digitalobjektiv ............................................................... 74
Organisere billeder ............................................................................. 38
Flytte eller kopiere billeder ........................................................... 38
Flytte eller kopiere mapper ........................................................... 39
Registrér mapper som bogmærker .............................................. 39
Slet billeder .................................................................................. 38
Overføre
Batchoverføre billeder til billedredigeringssoftware .................... 120
Overføre et billede til Photoshop ................................................ 108
Overføre billeder ................................................................................. 10
Overføre billeder fra et kamera ........................................................... 10
Overføre et billede til computeren ...................................................... 10
Overføre billeder fra en kortlæser ................................................ 10
Overføre billeder fra et kamera .................................................... 10
Overføre et billede til Photoshop ...................................................... 108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Manuel sletning af støv (Reparationsfunktion) ................................... 80
Markering ............................................................................. 32, 33, 142
Miniature-layout ................................................................................. 12
147
Indledning/
Indhold
P
Paletter
Omarrangere paletter .................................................................. 27
Visningsmetode for paletter ......................................................... 27
Perceptual (som det opfattes) .......................................................... 144
Peripheral Illumination Correction (Korrigering for mørke hjørner) .... 71
Personlig hvidbalance ...................................................................... 116
Picture Style ....................................................................................... 46
Picture Style-fil ................................................................................... 48
R
RAW-billede ............................................................................... 42, 143
Redigere et billede igen ..................................................................... 88
Redigering ........................................................................................
146
Justering
Redigér filnavn ................................................................................. 121
Reduktion af krominansstøj ............................................................... 65
Reduktion af luminansstøj .................................................................. 65
Registrere mapper som bogmærker .................................................. 39
Reparation (Manuel sletning af støv) ................................................. 80
Rotere billeder .................................................................................... 12
S
Sammensætte billeder ....................................................................... 97
Saturation (Farvemætning) .......................................................... 63, 64
Skarphed ...................................................................................... 56, 77
Sletning
Slet softwaren ............................................................................ 141
Slette billeder ............................................................................... 38
Sletning af støv
Automatisk sletning af støv ......................................................... 78
Billedkorrektion (Kopieringsstempelfunktion) .............................. 82
Manuel sletning af støv (Reparationsfunktion) ............................ 80
værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) ...................................................................... 78
Slette billeder ..................................................................................... 38
Slette DPP (Afinstallation) ................................................................ 141
Sortere billeder
Bedømmelser ......................................................................... 32, 33
Markeringer ............................................................................ 32, 33
sRGB ................................................................................................ 144
Starte DPP ............................................................................................ 9
Støjreduktion ...................................................................................... 65
Støvsletningsdata ......................................................................... 78, 79
Synkronisering (Eksempelvindue) ...................................................... 92
Synkronisér billeder ............................................................................ 92
Synkronisér eksempelvindue .............................................................. 92
Systemkrav ........................................................................................... 3
T
TIFF-billede ................................................................................ 43, 143
Tilpasse værktøjslinje ....................................................................... 109
Toneeffekt ........................................................................................... 53
Tonekurve ......................................................................................... 143
U
Udskrive et ark papir ......................................................................... 111
Udskrive med detaljerede indstillinger (Udskrive med
optagelsesoplysninger) ..................................................................... 112
Udskrive med optagelsesoplysninger (Udskrive med detaljerede
indstillinger) ...................................................................................... 112
Udskrivning
Udskrive et ark papir .................................................................. 111
Udskrive med optagelsesoplysninger (Udskrive med detaljerede
indstillinger) ................................................................................ 112
Udskrivning af en miniatureliste (udskrivning af kontaktark) ...... 113
Understøttede billeder .......................................................................... 4
Uskarp maske ..................................................................................... 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
V
View settings (Visningsindstillinger) (Indstillinger) ............................ 137
Vindue til batchindstillinger ....................................................... 118, 120
Vinduet Collection (Samling) .............................................................. 95
148
Indledning/
Indhold
Vinduet til beskærings-/vinkeljustering ............................................... 67
Vinduet til hurtig kontrol ..................................................................... 30
Vise billedegenskaber ........................................................................ 23
Vise før/efter-sammenligning ............................................................. 23
Vise optagelsesoplysninger ......................................................... 23, 36
Visning
Eksempel på multi-funktion ......................................................... 24
Enkeltbilledvisning ....................................................................... 35
Forstørret visning (Eksempelvindue) ........................................... 18
Forstørret visning (Vindue til hurtig kontrol) ................................ 30
Miniaturevisning (Hovedvindue) .................................................. 12
Miniaturevisning og forstørret visning
(Billedredigeringsvindue) ............................................................. 93
Synkronisér eksempelvindue ...................................................... 92
Visning af før/efter-sammenligning .................................................... 23
Visningsområde for eksempelvisning ................................................ 19
Visningsområde med miniaturebilleder .............................................. 19
Vælge billeder ........................................................................ 12, 30, 93
Værktøjslinje ...................................................................................... 12
Værktøjspalet ..................................................................................... 44
Indstillinger for værktøjspalet ...................................................... 83
Lens Correction (Objektivkorrektion) ........................................... 70
Trimming/Angle Adjustment (Beskærings-/vinkeljustering) ......... 67
Værktøjspaletten Basic Adjustment
(Grundlæggende justering) ......................................................... 45
Værktøjspaletten Color Adjustment (Farvejustering) .................. 63
Værktøjspaletten Detailed Adjustment (Detaljeret justering) ....... 65
Værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) ...................................................................... 78
Værktøjspaletten Tone Adjustment (Tonejustering) .................... 58
Værktøjspalet Trimming/Angle Adjustment
(Beskærings-/vinkeljustering) ............................................................. 67
Værktøjspaletten Basic Adjustment (Grundlæggende justering) ....... 45
Værktøjspaletten Dust Delete/Copy Stamp (Støvsletning/
kopieringsstempel) ............................................................................. 78
W
Wide Gamut RGB ............................................................................ 144
Æ
Ændre billedernes filnavne efter rækkefølgen i hovedvinduet .......... 121
Ændre visning ..................................................................................... 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Sortere
billeder
Redigere
billeder
Udskrive
billeder
Behandle store
mængder
RAW-billeder
Om denne instruktionsmanual
 Det er forbudt helt eller delvist at reproducere indholdet af denne
instruktionsmanual uden tilladelse.
 Canon kan uden forudgående varsel ændre
softwarespecifikationerne og indholdet i denne instruktionsmanual.
 Softwareskærmbillederne og visningerne i denne instruktionsmanual
kan afvige lidt fra den faktiske software.
 Bemærk: Uanset ovennævnte påtager Canon sig intet ansvar for
resultatet af brugen af denne software.
Fjernoptagelse
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Angive
indstillinger
Reference/
Indeks
Varemærker
 Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Adobe og Photoshop er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
 Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
149
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement