Canon i-SENSYS LBP312x Brugermanual

Canon i-SENSYS LBP312x Brugermanual
LBP312x
Brugervejledning
USRMA-1628-00 2017-01 da
Copyright CANON INC. 2016
Indhold
Vigtige sikkerhedsanvisninger ..........................................................................................................
Installation
............................................................................................................................................................... 3
Strømforsyning
Håndtering
2
......................................................................................................................................................... 5
............................................................................................................................................................... 6
Vedligeholdelse og eftersyn
Forbrugsmaterialer
....................................................................................................................................... 9
................................................................................................................................................. 10
Grundlæggende betjening ..................................................................................................................
Dele og deres funktioner
14
......................................................................................................................................... 16
Forside
.............................................................................................................................................................. 17
Bagside
............................................................................................................................................................. 19
Indvendigt
......................................................................................................................................................... 21
Universalbakke
Papirskuffe
........................................................................................................................................................ 23
Kontrolpanel
Display
................................................................................................................................................... 22
...................................................................................................................................................... 24
........................................................................................................................................................ 27
Brug af kontrolpanelet
............................................................................................................................................ 29
Indtastning af tekst
............................................................................................................................................. 32
Tænd/sluk for strømmen
......................................................................................................................................... 34
Udføre en hurtigopstart af maskinen
Ilægning af papir
.................................................................................................................... 36
.................................................................................................................................................... 38
Ilægning af papir i papirskuffen
............................................................................................................................ 40
Ilægning af papir i universalbakken
Ilægning af kuverter eller postkort
Ilægning af fortrykt papir
...................................................................................................................... 46
........................................................................................................................ 49
..................................................................................................................................... 53
Angivelse af papirformat og -type
......................................................................................................................... 57
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen
........................................................................................ 58
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
Energibesparelse
................................................................................... 60
.................................................................................................................................................... 62
Aktivering af dvaletilstand
................................................................................................................................... 63
Indstilling af automatisk nedlukningstid
................................................................................................................ 66
Udskrivning af et dokument .............................................................................................................. 70
Udskrivning fra en computer
................................................................................................................................... 71
Grundlæggende udskrivning
Annullering af udskrifter
................................................................................................................................ 73
...................................................................................................................................... 78
Forskellige udskriftsindstillinger
........................................................................................................................... 80
Forstørrelse eller reducering
.......................................................................................................................... 82
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print
................................................................................................................ 84
Sætvis sortering af udskrifter efter side
Udskrivning af flere sider på et ark
........................................................................................................... 86
................................................................................................................. 88
I
................................................................................................................................. 90
Udskrivning af plakater
Folderudskrivning
......................................................................................................................................... 92
.................................................................................................................................... 94
Udskrivning af kanter
Udskrivning af datoer og sidetal
Udskrivning af vandmærker
..................................................................................................................... 95
........................................................................................................................... 97
Udskrivning af specifikke sider på andet papir
................................................................................................................................. 101
Valg af dokumenttype
Mindre tonerforbrug
.................................................................................................. 99
................................................................................................................................... 103
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
........................................................................................... 105
............................................................................................ 109
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Ændring af standardindstillingerne
Brug nyttige udskrivningsfunktioner
............................................................... 110
............................................................................................................... 112
..................................................................................................................... 114
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)
....................................................................................... 116
Ændringer af standardindstillingerne for USB-udskrifter
................................................................................. 126
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)
Brug af krypteret sikker udskrivning
........................................................ 128
............................................................................................................. 133
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)
Slette et dokument, der er gemt på maskinen
Indstille et navn eller pinkode for en boks
......................................................... 134
................................................................................................ 138
..................................................................................................... 142
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
............................................................................................ 144
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning
............................................................................................ 148
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
......................................................................................... 155
Kan nemt bruges med en mobil enhed ..................................................................................
Tilslutning til en mobil enhed
................................................................................................................................ 164
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne
Brug af AirPrint
163
.............................................................................. 165
................................................................................................................................................ 167
Udskrivning med AirPrint
............................................................................................................................ 171
Hvis AirPrint ikke kan bruges
Brug af Google Cloud Print
....................................................................................................................... 174
................................................................................................................................ 175
Fjernbaseret administration af maskinen
.............................................................................................................. 179
Netværk ............................................................................................................................................................
Tilslutning til et netværk
181
....................................................................................................................................... 182
Tilslutning til et kablet LAN
Angivelse af IP-adresser
................................................................................................................................ 184
.................................................................................................................................... 186
Indstilling af IPv4-adresse
............................................................................................................................ 187
Indstilling af IPv6-adresser
.......................................................................................................................... 191
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
Aktivering af IPP/IPPS
.................................................................................... 195
...................................................................................... 196
................................................................................................................................. 202
Konfiguration af printserver
............................................................................................................................... 209
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø
Konfiguration af Ethernet-indstillinger
.............................................................................. 213
................................................................................................................ 214
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
II
.............................................................................. 216
Konfiguration af DNS
........................................................................................................................................ 217
Konfiguration af WINS
....................................................................................................................................... 223
Konfiguration af SNTP
....................................................................................................................................... 226
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
.................................................................................................. 229
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder
Konfiguration af SMB
............................................................................. 235
........................................................................................................................................ 239
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på udskrivning
........................................................... 242
Sikkerhed .........................................................................................................................................................
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
Sådan forhindres uautoriseret adgang
Indstilling af adgangsrettigheder
................................................................................................ 247
................................................................................................................ 248
....................................................................................................................... 250
Indstilling af systemadministratorens adgangskode
Indstilling af administration af afdelings-id
Indstilling af pinkode til Fjern-UI
....................................................................................... 251
.................................................................................................... 254
................................................................................................................... 261
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
.......................................................................................... 262
..................................................................................................... 263
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler
Angivelse af proxy
246
................................................................................................. 270
............................................................................................................................................ 273
Begrænsning af maskinens funktioner
Begrænse udskrivningshandlinger
Begrænsning af USB-funktioner
.................................................................................................................. 276
..................................................................................................................... 277
......................................................................................................................... 281
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
Deaktivering af HTTP-kommunikation
......................................................................................................... 284
................................................................................................................. 287
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
Deaktivering af LAN-port
................................................................................................. 288
................................................................................................................................... 289
Skjule historikken over udskrivningsjob
............................................................................................................... 290
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation
Konfiguration af IPSec-indstillinger
.................................................................................................. 292
....................................................................................................... 294
..................................................................................................................... 298
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse
........................................................................................................... 309
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater
Generering af nøglepar
........................................................................... 315
............................................................................................................................... 317
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater
.......................................................................... 326
.............................................................................................. 330
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ..........................................................................
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
.............................................................................................................. 334
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
....................................................................................................... 337
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne
.............................................................................. 343
........................................................................................... 350
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring/indlæsning af registrerede data
Lagring af registrerede data
333
......................................................................... 353
................................................................................................................ 355
.............................................................................................................................. 356
Indlæsning af registrerede data
......................................................................................................................... 358
III
Liste over menuen Indstilling ......................................................................................................... 361
Opsætningsmenuen
................................................................................................................................................... 363
Kontrolmenu
Papirkilde
Netværk
Layout
.............................................................................................................................................. 362
........................................................................................................................................................ 376
.......................................................................................................................................................... 377
............................................................................................................................................................. 398
Printkvalitet
..................................................................................................................................................... 402
Grænseflade
.................................................................................................................................................... 406
Brugervedligehold.
Printstatus
........................................................................................................................................... 410
....................................................................................................................................................... 422
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand
UFR II
PCL
.................................................................................................... 424
........................................................................................................................................................ 425
........................................................................................................................................................... 426
........................................................................................................................................ 432
Billedbehandling
XPS
........................................................................................................................................................... 438
PDF
........................................................................................................................................................... 442
PS
............................................................................................................................................................. 446
MEAP-indstillinger
Tjek tæller
....................................................................................................................................................... 450
Initialisér menu
Menuen Værktøj
Jobmenu
............................................................................................................................................ 449
................................................................................................................................................ 451
................................................................................................................................................... 452
............................................................................................................................................................... 456
Nulstillingsmenu
.................................................................................................................................................. 458
Vælg menuen Fremfører
....................................................................................................................................... 460
Fejlfinding ........................................................................................................................................................ 468
Udbedring af papirstop
......................................................................................................................................... 470
Når der vises en fejlmeddelelse
Almindelige fejl
............................................................................................................................. 478
..................................................................................................................................................... 495
Problemer med installation/indstilling
Problemer med udskrivning
................................................................................................................. 496
............................................................................................................................... 499
Når du ikke kan udskrive korrekt
.......................................................................................................................... 502
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Papiret krølles eller foldes
Papiret fremføres forkert
....................................................................................................... 504
................................................................................................................................. 511
................................................................................................................................... 513
Når et problem ikke kan løses
............................................................................................................................... 514
Vedligeholdelse ........................................................................................................................................... 516
Rengøring af maskinen
Udvendigt
......................................................................................................................................... 518
....................................................................................................................................................... 519
Fikseringsenhed
............................................................................................................................................... 520
Udskiftning af tonerpatroner
................................................................................................................................ 521
Sådan udskifter du en tonerpatron
..................................................................................................................... 524
IV
Placering af maskinen et nyt sted
.......................................................................................................................... 526
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet
Justering af udskrivningstæthed
......................................................................................................................... 529
Justering af udskrivningsposition
Udskriftsrapporter og -lister
................................................................................................. 528
........................................................................................................................ 531
.................................................................................................................................. 536
....................................................................................................................................... 545
Visning af tællerværdien
Kontrol af forbrugsmaterialer
Initialisering af indstillinger
Initialisering af menuer
............................................................................................................................... 548
.................................................................................................................................. 550
..................................................................................................................................... 551
Initialisering af netværksindstillinger
.................................................................................................................. 552
Tillæg ................................................................................................................................................................... 554
.............................................................................................................................................. 555
Tredjepartssoftware
Fremhævede funktioner
........................................................................................................................................ 556
Miljøvenlig og økonomisk
Øge effektiviteten
Meget andet
Specifikationer
............................................................................................................................................. 559
.................................................................................................................................................... 562
..................................................................................................................................................... 565
Maskinspecifikationer
Papir
.................................................................................................................................. 557
....................................................................................................................................... 566
............................................................................................................................................................... 569
............................................................................................................................................... 573
Forbrugsmaterialer
Valgfri muligheder
................................................................................................................................................ 574
Installation af ROM
........................................................................................................................................... 576
Installering af SD-kort
....................................................................................................................................... 580
Vejledninger, der medfølger maskinen
Brug af Brugervejledning
.................................................................................................................. 585
...................................................................................................................................... 586
Skærmbilledlayout for Brugervejledning
Visning Brugervejledning
.................................................................................................................................. 591
Administration af MEAP-programmer
Brug af FTP-klienter
............................................................................................................. 587
.................................................................................................................... 593
.............................................................................................................................................. 594
Forberedelse til brug af FTP-serveren
.................................................................................................................. 595
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
Andre
........................................................................................................ 598
................................................................................................................ 600
................................................................................................................................................................... 607
Grundlæggende Windows-handlinger
Skrifttypeprøver
Bemærkning
................................................................................................................. 608
............................................................................................................................................... 615
.................................................................................................................................................... 620
V
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger .................................................................................................................. 2
Installation ............................................................................................................................................................ 3
Strømforsyning ...................................................................................................................................................... 5
Håndtering ............................................................................................................................................................. 6
Vedligeholdelse og eftersyn ................................................................................................................................. 9
Forbrugsmaterialer ............................................................................................................................................. 10
1
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vigtige sikkerhedsanvisninger
1CER-000
Det indhold, der beskrives i dette kapitel, omhandler forebyggelse af skader på ejendom og personskade på brugere
og andre på grund af denne maskine. Før du bruger denne maskine, skal du læse dette kapitel og følge vejledningen i
korrekt anvendelse af denne maskine. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke
ansvarlig for skader, der skyldes brug, som ikke er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer/
ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er autoriseret af Canon.
2
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Installation
1CER-001
For at bruge denne maskine på en sikker og bekvem måde skal du læse følgende forholdsregler og installere
maskinen på det rigtige sted.
Installer ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød
● Et sted, hvor ventilationsåbningerne er blokerede
(for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande)
● Et fugtigt eller støvet sted
● Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs
● Et sted, der udsættes for høje temperaturer
● Et sted, der er udsat for åben ild
● I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer
Andre advarsler
● Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
● Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis
fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller
elektrisk stød.
● Når du installerer eller fjerner valgfrit tilbehør og ekstraudstyr, skal du sørge for at slukke maskinen, trække
strømstikket ud og derefter trække interfacekablet og netledningen ud af maskinen. Hvis dette ikke sker,
kan det beskadige netledningen eller interfacekabler og forårsage brand eller elektrisk stød.
● Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Installer ikke på følgende steder
Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade.
● En ustabil overflade
● Et sted, hvor der er vibrationer
Andre forholdsregler
● Når du bærer denne maskine, skal du følge instruktionerne i denne vejledning. Hvis den bæres forkert, kan
den falde ned og medføre personskade.
● Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem
maskinen og gulvet eller væggene. Det kan medføre personskade.
3
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Undgå steder med dårlig udluftning
● Denne maskine genererer en lille smule ozon og andre emissioner under normal brug. Disse emissioner er
ikke farlige for dit helbred. De kan dog muligvis mærkes mere under længere tids brug eller lange
produktionskørsler i rum med dårlig udluftning. Det anbefales, at det rum, hvor maskinen anvendes,
udluftes korrekt for at sikre et behageligt arbejdsmiljø. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat
for emissioner fra maskinen.
Installer ikke på følgende steder, da det kan medføre skade
● Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller
luftfugtighed
● Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller
elektromagnetiske bølger
● Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske
reaktioner
● Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser
● Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller
hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe)
Installer ikke på et sted, hvor der opstår kondens
● Vanddråber (kondensvand) kan dannes inde i maskinen, når det rum, hvor maskinen er installeret, hurtigt
opvarmes, og når maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Hvis maskinen
bruges under disse betingelser kan det medføre papirstop, dårlig papirkvalitet eller beskadigelse af
maskinen. Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug.
I højder på 3.000 m eller mere over havets overflade
● Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca. 3.000 meter over
havets overflade eller højere.
Andre forholdsregler
● Når maskinen tændes for første gang efter købet, kan den lave nogen støj i starten, bemærk venligst, at
dette ikke skyldes en fejl.
4
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Strømforsyning
1CER-002
Denne maskine kan bruges med en spænding fra 220 til 240 V og en elektrisk frekvens på 50/60 Hz.
● Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Anvend ikke andre netledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
● Den medfølgende strømledning er beregnet til brug med denne maskine. Tilslut ikke strømledningen til
andre enheder.
● Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige netledningen. Placer
ikke tunge genstande på elledningen. Hvis netledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk
stød.
● Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
● Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Undlad at pakke netledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller
elektrisk stød.
● Sæt elledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød
eller skader på maskinen.
● Installer denne maskine i nærheden af stikkontakten, og sørg for, at det er nemt at trække stikket ud i
nødstilfælde.
Under tilslutning af strøm
● Tilslut ikke strømledningen til en nødstrømskilde. Det kan medføre fejlfunktion eller beskadigelse af
maskinen ved strømafbrydelse.
● Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte
andre enheder.
● Sæt ikke strømledningen i computerens ekstra strømudgang.
Andre forholdsregler
● Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data.
5
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Håndtering
1CER-003
● Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret
henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen
kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt
eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand
eller elektrisk stød.
● Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den.
Der er komponenter med høj spænding og høje temperaturer
inden i maskinen, hvilket kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med netledningen og andre kabler eller
interne eller elektriske dele. Ellers kan det medføre uventede uheld.
● Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med
elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
● Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og computeren og
derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige netledningen eller
interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød.
● Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved
forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød.
Hvis du har pacemaker
● Denne maskine genererer et svagt magnetflux og ultralydsbølger. Hvis du har pacemaker og føler dig
utilpas, skal du gå væk fra denne maskine og straks søge læge.
● Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade.
● For din egen sikkerheds skyld skal du trække netledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.
● Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne.
● Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i
hænder eller tøj.
● Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse
områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær
forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger.
6
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● Bær ikke maskinen, samtidig med at papirskuffen eller den valgfri
papirskuffe er isat. Ellers kan de falde ud og medføre personskade.
Laserstråle
● Hvis laserstrålen slipper ud og rammer dine øjne, kan dette beskadige dine øjne.
Under transport af maskinen
Gør følgende, hvis du vil undgå at beskadige maskinen under transport.
● Tag tonerpatronerne ud.
● Pak maskinen sikkert ind i den originale kasse sammen med emballagen.
Hvis driftsstøjen bekymrer dig
● Afhængigt af det omgivende miljø og driftstilstanden anbefales det at installere maskinen et andet sted end
på kontoret, hvis driftsstøjen udgør en bekymring.
Andre forholdsregler
● Følg instruktionerne på advarselsmærkatet på maskinen.
● Undgå at ryste maskinen eller give den et stød.
● Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Dette kan beskadige maskinen.
● Berør ikke kontakterne (
) inde i maskinen. Dette kan beskadige maskinen.
7
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● For at forhindre papirstop må du ikke slukke for strømmen, åbne/lukke dæksler og ilægge/udtage papir
under udskrivning.
8
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Vedligeholdelse og eftersyn
1CER-004
Rengør denne maskine med jævne mellemrum. Hvis der ophobes støv, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt. Vær
opmærksom på følgende under rengøring. Hvis der opstår problemer under betjeningen, skal du se
Fejlfinding(P. 468) . Hvis problemet ikke kan løses, eller du synes, at maskinen skal efterses, kan du se under Når et
problem ikke kan løses(P. 514) .
● Før du går i gang med rengøringen, skal du slukke for strømmen og trække strømstikket ud af
stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
● Træk strømstikket ud med jævne mellemrum, og rengør det med en tør klud for at fjerne støv og snavs.
Ophobet støv kan absorbere luftens fugtighed, og det kan medføre en ildebrand, hvis det kommer i kontakt
med elektricitet.
● Brug en fugtig, hårdt opvredet klud til at rengøre maskinen. Brug kun vand. Brug ikke alkohol, benzen,
fortynder eller andre brændbare væsker. Brug ikke køkkenrulle eller papirhåndklæder. Hvis disse stoffer
kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan de skabe statisk elektricitet eller medføre
ildebrand eller elektrisk stød.
● Tjek jævnligt netledningen og strømstikket for skader. Tjek maskinen for rust, buler, ridser, revner eller
overdreven varmeproduktion. Brug af udstyr, der er dårligt vedligeholdt, kan medføre brand eller elektrisk
stød.
● Der er dele i maskinens indre med høj spænding og høje temperaturer. Berøring af disse dele kan give
forbrændinger. Rør ikke ved dele i maskinen, som ikke er beskrevet i manualen.
● Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirets kanter, når du ilægger papir eller fjerner fastklemt papir.
● Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter tonerpatroner og lignende, skal du passe på ikke at få toner på
hænderne eller tøjet. Hvis du får toner på hænder eller tøj, skal du straks vaske dem med koldt vand.
9
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Forbrugsmaterialer
1CER-005
● Brugte tonerpatroner og lignende må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke patroner eller papir i
nærheden af åben ild. Dette kan antænde toneren, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand.
● Hvis du ved et uheld kommer til at spilde eller sprøjte med toner, skal du forsigtigt samle tonerpartiklerne
sammen og tørre dem op med en blød, tør klud på en måde, så du undgår at inhalere dem. Til rengøring af
spildt toner må der aldrig bruges en støvsuger, som ikke er sikret mod støveksplosioner. Dette kan
forårsage fejlfunktion i støvsugeren eller resultere i en støveksplosion på grund af den statiske ladning.
Hvis du har pacemaker
● Tonerpatronen genererer et svagt magnetflux. Hvis du bruger pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå
væk fra tonerpatronen og straks søge læge.
● Vær omhyggelig med ikke at inhalere toner. Hvis du kommer til at inhalere toner, skal du straks søge læge.
● Vær omhyggelig med, at du ikke får toner i øjnene eller munden. Hvis du får toner i øjnene eller munden,
skal du straks vaske dig med koldt vand og søge læge.
● Vær omhyggelig med, at din hud ikke kommer i berøring med toner. Hvis det skulle ske, skal du vaske dig
med sæbe og koldt vand. Hvis der opstår irritation på huden, skal du straks søge læge.
● Tonerpatroner og andre forbrugsmaterialer opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis du indtager toner,
skal du øjeblikkeligt søge læge.
● Undlad at adskille eller ændre tonerpatronen og lignende. Ellers kan toneren blive spredt.
● Når du fjerner forseglingstapen fra tonerpatronen, skal du trække den helt ud uden at bruge for meget
kraft. Ellers kan toneren blive spredt.
Håndtering af tonerpatronen
● Sørg for at holde tonerpatronen vha. håndtaget.
● Rør ikke ved tonerpatronhukommelsen (
) eller de elektriske kontakter (
). For at undgå at ridse
overfladen på tromlen inde i maskinen eller eksponere den til lys må du ikke åbne valsens
beskyttelsesdæksel (
).
10
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen eller denne maskine, bortset fra når det er nødvendigt.
● Tonerpatronen er et magnetisk produkt. Lad den ikke komme i nærheden af produkter, der er følsomme
over for magnetisme, herunder disketter og diskdrev. Dette kan føre til tab af data.
Opbevaring af tonerpatronen
● Sørg for, at opbevaringen sker i det følgende miljø, så der bliver en sikker og tilfredsstillende brug.
Temperaturområde for opbevaring: 0 til 35 °C
Luftfugtighedsområde for opbevaring: 35 til 85 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)*
● Undlad at åbne tonerpatronen før brug.
● Når du fjerner tonerpatronen fra denne maskine med henblik på opbevaring, skal du placere den fjernede
tonerpatron i den originale emballage eller vikle den ind i kraftigt stof.
● Under opbevaring af tonerpatronen skal du sørge for, den ikke står lodret eller er vendt på hovedet.
Toneren kan sætte sig fast og vil muligvis ikke kunne vende tilbage til dens oprindelige tilstand, selvom den
bliver rystet.
*
Selv inden for luftfugtighedsområdet for opbevaring, kan der dannes vanddråber (kondens) inden i tonerpatronen, hvis
der er forskel på temperaturen inden i og uden for tonerpatronen. Kondensering vil påvirke udskriftskvaliteten af
tonerpatronen negativt.
Opbevar ikke tonerpatronen på følgende steder
● Steder, hvor der er åben ild
● Steder, hvor der er direkte sollys eller kraftigt sollys i fem minutter eller mere
● Sted, hvor luften er meget saltholdig
● Steder, hvor der er korroderende gasser (dvs. aerosolspray og ammoniak)
● Steder med høj temperatur og høj luftfugtighed
● Steder, hvor der er markante ændringer i temperaturen og luftfugtigheden, så der nemt kan opstå kondens
● Steder, hvor der er meget støvet
● Steder, der er inden for børns rækkevidde
Pas på med forfalskede tonerpatroner
● Vær opmærksom på, at der er forfalskede Canon-tonerpatroner i omløb. Brug af forfalskede tonerpatroner
kan resultere i dårlig printkvalitet eller maskinproblemer. Canon er ikke ansvarlig for fejlfunktioner, ulykker
eller skader, der opstår ved brug af forfalskede tonerpatroner.
For flere informationer, se canon.com/counterfeit.
Tilgængelighedsperiode for reservedele og tonerpatroner og lignende
● Reservedele og tonerpatroner og lignende til maskinen fås i mindst syv (7) år efter, produktion af denne
maskinmodel er ophørt.
Emballage til tonerpatroner
● Gem emballagen til tonerpatronen. Den er nødvendig under transport af maskinen.
11
Vigtige sikkerhedsanvisninger
● Emballagen kan ændres i form eller anbringelse eller kan tilføjes eller fjernes uden varsel.
● Når du har trukket forseglingstapen ud af tonerpatronen, skal du bortskaffe den i henhold til gældende,
lokale bestemmelser.
Ved bortskaffelse af brugt tonerpatron eller lignende
● Ved bortskaffelse af en tonerpatron eller lignende skal du placere den i den originale emballage for at
forhindre spredning af toner inde fra og bortskaffe den i henhold til gældende, lokale bestemmelser.
Andre forholdsregler
● Når maskinen tændes for første gang efter udskiftning af en tonerpatron, kan den lave nogen støj i starten,
bemærk venligst, at dette ikke skyldes en fejl.
12
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening ......................................................................................................................... 14
Dele og deres funktioner .................................................................................................................................... 16
Forside ............................................................................................................................................................ 17
Bagside ........................................................................................................................................................... 19
Indvendigt ...................................................................................................................................................... 21
Universalbakke ............................................................................................................................................... 22
Papirskuffe ..................................................................................................................................................... 23
Kontrolpanel ................................................................................................................................................... 24
Display ..................................................................................................................................................... 27
Brug af kontrolpanelet ....................................................................................................................................... 29
Indtastning af tekst ........................................................................................................................................ 32
Tænd/sluk for strømmen .................................................................................................................................... 34
Udføre en hurtigopstart af maskinen ............................................................................................................. 36
Ilægning af papir ................................................................................................................................................. 38
Ilægning af papir i papirskuffen ..................................................................................................................... 40
Ilægning af papir i universalbakken ................................................................................................................ 46
Ilægning af kuverter eller postkort ................................................................................................................. 49
Ilægning af fortrykt papir ............................................................................................................................... 53
Angivelse af papirformat og -type .................................................................................................................. 57
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen .............................................................................. 58
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken ........................................................................ 60
Energibesparelse ................................................................................................................................................. 62
Aktivering af dvaletilstand .............................................................................................................................. 63
Indstilling af automatisk nedlukningstid ........................................................................................................ 66
13
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
1CER-006
I dette kapitel beskrives den grundlæggende betjening, f.eks. hvordan du bruger kontrolpanelet, eller hvordan du
ilægger papir, der ofte udføres for at bruge maskinens funktioner.
◼ Dele og deres funktioner
I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner, samt hvordan tasterne på
kontrolpanelet bruges, og hvordan displayet vises. Dele og deres funktioner(P. 16)
◼ Brug af kontrolpanelet
I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger tasterne på kontrolpanelet til at udføre forskellige typer betjening, f.eks.
justering og kontrol af indstillingerne. Brug af kontrolpanelet(P. 29)
◼ Tænd/sluk for strømmen
I dette afsnit beskrives det, hvordan man tænder/slukker for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
◼ Ilægning af papir
Dette afsnit beskriver, hvordan du lægger papir i papirskuffen og universalbakken.
14
Ilægning af papir(P. 38)
Grundlæggende betjening
◼ Energibesparelse
I dette afsnit beskrives det, hvordan man kan reducere strømforbruget.
15
Energibesparelse(P. 62)
Grundlæggende betjening
Dele og deres funktioner
1CER-007
I dette afsnit beskrives maskinens dele (udvendigt, for- og bagside og indvendigt), og hvordan de fungerer. Ud over at
beskrive de dele af maskinen, der bruges til den grundlæggende betjening, f.eks. ilægning af papir og udskiftning af
tonerpatroner, beskrives tasterne på kontrolpanelet og i displayet også. Læs dette afsnit for at få tip til, hvordan du
kan bruge maskinen rigtigt.
Forside(P. 17)
Bagside(P. 19)
Indvendigt(P. 21)
Universalbakke(P. 22)
Papirskuffe(P. 23)
Kontrolpanel(P. 24)
16
Grundlæggende betjening
Forside
1CER-008
Udbakke
Det udskrevne papir sendes til udbakken.
Ventilationsåbninger
Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres
genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes. Installation(P. 3)
Løftehåndtag
Hold i løftehåndtagene, når du bærer maskinen.
Placering af maskinen et nyt sted(P. 526)
Universalbakke
Indfør papir i universalbakken, når du midlertidigt vil bruge en papirtype, der er anderledes end den, der er
lagt i papirskuffen. Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
Kontrolpanel
Kontrolpanelet består af taltasterne, et display, statusindikatorer, etc. Du kan foretage alle betjeninger og
angive indstillinger i kontrolpanelet. Kontrolpanel(P. 24)
Display(P. 27)
Afbryder
Tryk på strømkontakten. Når du slukker for strømmen, må du ikke bruge denne kontakt, men skal følge de
procedurer, der er vist i Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34) .
Papirstopper
Åbn papirstopperen for at forhindre, at der falder papir ud fra udbakken.
17
Grundlæggende betjening
Frontdæksel
Åbn frontdækslet, når du udskifter tonerpatronen eller afhjælper papirstop.
tonerpatron(P. 524)
Udbedring af papirstop(P. 470)
Sådan udskifter du en
Papirskuffe
Læg papir af den type, du ofte bruger, i papirskuffen.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
USB-hukommelsesport (til USB-hukommelse)
Du kan koble en USB-hukommelsesenhed til maskinen og udskrive dataene direkte fra en USBhukommelsesenhed. Du kan udskrive data på en USB-hukommelsesenhed direkte uden brug af en
computer. ( Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116) ). Du kan også tilslutte en
USB-hukommelsesenhed ved eksport eller import af maskinens indstillinger ( Imp./eksp.-indstill.(P. 419) ).
Højre dæksel
Åbn det højre dæksel for at installere yderligere ROM.
18
Installation af ROM(P. 576)
Grundlæggende betjening
Bagside
1CER-009
Bagdæksel
Åbn bagdækslet ved afhjælpning af papirstop.
Udbedring af papirstop(P. 470)
Mærkeplade
Dette mærke viser serienummeret, der skal bruges ved forespørgsler om maskinen.
kan løses(P. 514)
Når et problem ikke
Ventilationsåbninger
Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres
genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes. Installation(P. 3)
Strømudtag
Tilslut netledningen.
Dæksel til SD-kortåbning
Åbn dækslet til SD-kortåbningen for at installere det valgfri SD-kort.
USB-port (til tilslutning af USB-enhed)
Tilslut en USB-enhed, der bruges sammen med MEAP-programmer.
USB-port (til computertilslutning)
Tilslut et USB-kabel, når du forbinder maskinen og en computer.
ACT-indikator
ACT-indikatoren blinker, hvis der sendes eller modtages data.
19
Installering af SD-kort(P. 580)
Grundlæggende betjening
LNK-indikator
LNK-indikatoren blinker grønt, hvis maskinen er korrekt tilsluttet et netværk.
LAN-port
Tilslut et LAN-kabel, når du forbinder maskinen til en kablet LAN-router osv.
LAN(P. 184)
20
Tilslutning til et kablet
Grundlæggende betjening
Indvendigt
1CER-00A
Transportstyr (på bagsiden)
Hvis der er papirstop inde i maskinen, skal du løfte transportstyret mod fronten af maskinen for at fjerne det
papir, der sidder fast. Udbedring af papirstop(P. 470)
Transportstyr (på forsiden)
Hvis der er papirstop inde i maskinen, skal du løfte transportstyret mod bagenden af maskinen for at fjerne
det papir, der sidder fast. Udbedring af papirstop(P. 470)
Duplex-transportstyr
Hvis der sidder papir fast under 2-sidet udskrivning, skal du sænke duplex-transportstyret for at fjerne det
papir, der sidder fast. Udbedring af papirstop(P. 470)
21
Grundlæggende betjening
Universalbakke
1CER-00C
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til bredden på det ilagte papir, for at sikre, at papiret fremføres lige
ind i maskinen. Tryk på låseudløsningshåndtaget, der er markeret med pile i illustrationerne, for at udløse
låsen og skubbe papirstyrene.
Papirbakke
Træk papirbakken ud, når du ilægger papir.
Forlænger til bakke
Åbn forlængeren til bakken, når du ilægger store papirformater.
LINKS
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
22
Grundlæggende betjening
Papirskuffe
1CER-00E
Papirstyr
Juster papirstyrene, så de præcist passer til bredden på det ilagte papir, for at sikre, at papiret fremføres lige
ind i maskinen. Tryk på låseudløsningshåndtagene, der er markeret med pile i illustrationerne, for at udløse
låsene og skubbe papirstyrene.
Låseudløsningshåndtag (til forlængelse af papirskuffen)
Når du ilægger papir i Legal-format, skal papirskuffen forlænges. Tryk på dette håndtag for at udløse låsen
og udvide længden af papirskuffen.
Papirniveauindikator
Angiver den resterende mængde papir. Mærket bevæger sig nedad i takt med, at mængden af resterende
papir reduceres.
LINKS
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
23
Grundlæggende betjening
Kontrolpanel
1CER-00F
Display
Viser status for aktuel udskrivning og andre statusser, fejlinformationer, resterende mængde i
tonerpatronen, etc. Display(P. 27)
Jobstatus/annuller -tasten
Hvis du trykker på denne tast, mens [ ]-indikatoren lyser eller blinker, udskrives der et dokument, og de
dokumenter, der venter på at blive udskrevet, bliver angivet. Du kan vælge dokumentet fra listen og
annullere udskrivningen af dokumentet. Fra kontrolpanelet(P. 79)
Tilbage -tasten
Tryk på denne tast for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Hvis du f.eks. trykker på denne tast, når du
angiver indstillinger, anvendes indstillingerne ikke, og displayet vender tilbage til den forrige skærm.
Taltaster (tasterne [0]-[9])
Tryk for at angive tal og tekst.
Indtastning af tekst(P. 32)
Tasten [*]
Tryk for at skifte den type tekst, der er angivet.
24
Grundlæggende betjening
Klar indikator
Lyser op, når maskinen er parat til udskrivning, ellers vil den blinke.
Meddelelse indikator
● Lyser, hvis der opstår et problem, så man kan deaktivere udskrivningen.
Fejlfinding(P. 468)
● Lyser, hvis maskinen går i dvaletilstand, når den er offline.
Job indikator
Lyser, hvis maskinen modtager udskrivningsdata, eller hvis der er resterende udskrivningsdata i maskinens
hukommelse. Blinker, hvis der behandles udskrivningsdata.
Energisparer -tasten
Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. Tasten lyser grønt, når maskinen er i dvaletilstand. Tryk på tasten
igen for at afslutte dvaletilstanden. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Program -tasten
Hvert tryk på denne tast skifter mellem funktionerne i rækkefølgen Udskriv skærm MEAP1 MEAP2
MEAP8 Direkte USB-udskrivning Udskriv skærm. Vælg den funktion, du ønsker at bruge. Hvis du
trykker på denne tast uden at logge på, mens administration af afdelings-id er aktiveret, bliver
godkendelsesskærmen vist.
...
Vælg indfører -tasten
Tryk for at vælge papirkilde eller angive papirformat.
Vælg menuen Fremfører(P. 460)
[ID] -tasten
Viser login-skærm for brug af MEAP-funktionen. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på
denne tast igen for at logge af.
Slet -tasten
Tryk for at slette de angivne numre og den angivne tekst.
Online -tasten
Skifter mellem online-funktion (der accepteres udskrivningsjob) og offline-funktion (der accepteres ikke
udskrivningsjob). Denne tast lyser grønt, hvis maskinen er online, og slukkes, hvis maskinen er offline.
Normalt skal denne maskine holdes online, men indstil den til offline, når du skal konfigurere indstillinger for
Brugervedligehold.(P. 410) i indstillingsmenuen.
● Hvis du ikke bruger tasten i 2 minutter, når maskinen er offline, og
Hovedskærm(P. 27) vises, vil
maskinen automatisk gå online. Du kan vælge <Tid for auto. nulst.> for at vælge tidsværdien ( Tid for
auto. nulst.(P. 365) ).
[#]-tasten
Tryk for at angive symboler som f.eks. "@" eller "/".
25
Grundlæggende betjening
Hjælpeprogram -tasten/[
] -tasten
● Viser menuen Hjælpeprogram. Du kan se det samlede antal udskrevne sider og udskrive interne
systeminformationer som kontrol. Menuen Værktøj(P. 452)
● Når du angiver indstillingerne, skal du trykke for at gå til den forrige skærm. Når du indtaster tekst, skal
du trykke for at flytte markøren til venstre.
Job -tasten/[
] -tasten
● Viser menuen Job. Du kan kontrollere udskrivningsloggene.
Jobmenu(P. 456)
● Når du angiver indstillinger, skal du trykke for med det samme at vælge et element oven over det element,
der er valgt i øjeblikket. Når du ændrer indstillingsværdier, skal du trykke for at øge en værdi.
Indstillinger -tasten/[
] -tasten
● Viser opsætningsmenuen. Du kan angive maskinens indstillinger.
Opsætningsmenuen(P. 362)
● Når du angiver indstillingerne, skal du trykke for at gå til den næste skærm. Når du indtaster tekst, skal du
trykke for at flytte markøren til højre.
Nulstil -tasten/[
] -tasten
● Viser menuen Nulstil. Du kan annullere alle processer, slette data i hukommelsen og slukke for strømmen.
Nulstillingsmenu(P. 458)
● Når du angiver indstillinger, skal du trykke for med det samme at vælge et element under det element,
der er valgt i øjeblikket. Når du ændrer indstillingsværdier, skal du trykke for at reducere en værdi.
[OK] -tasten
Tryk for at anvende indstillingerne eller de angivne oplysninger.
LINKS
Brug af kontrolpanelet(P. 29)
26
Grundlæggende betjening
Display
1CER-00H
Displayet viser udskrivningsstatus og skærmene til angivelse af indstillinger. Det viser
også fejlmeddelelser og resterende niveau i tonerpatronen.
Hovedskærm
Statusindikation
Viser maskinens aktuelle status eller driftstilstand.
Angivelse af papirformat
Vælg det aktuelt valgte papirformat.
Følgende papirformater vises i forkortet form.
● Legal: LG
● Kuvert NAGAGATA 3: N3
● Letter:LT
● Kuvert YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement: ST
● Konvolut nr. 10 (COM10): CO
● Executive: EX
● Kuvert Monarch: MO
● Foolscap: FC
● Kuvert C5: EC5
● Kartotekskort: IC
● Kuvert DL: DL
● Indian Legal: ILG
● Frit format: FR
● Postkort: PD
● Brugerdefineret liggende papirformat: 80
● Svarpostkort: P2
● Brugerdefineret stående papirformat: 80R
● 4 på 1 postkort: P4
Angivelse af resterende tonerpatron
Viser, hvor meget toner der er tilbage i patronen.
Menuskærm
Tryk på
(
),
( ),
(
),
( ) eller
( ) for at få vist skærmen for den
korresponderende menu. Nedenfor vises som eksempel den skærm, der vises, hvis der trykkes på
Liste over menuen Indstilling(P. 361)
27
(
).
Grundlæggende betjening
Når der sker en fejl
Når der opstår en fejl, vil der i visse tilfælde blive vist instruktioner i, hvordan der skal reageres på fejlen. Følg
anvisningerne på skærmen for at løse problemet. Den skærm, der vises, når der opstår et papirstop, er vist som
eksempel herunder. Når der vises en fejlmeddelelse(P. 478)
LINKS
Brug af kontrolpanelet(P. 29)
28
Grundlæggende betjening
Brug af kontrolpanelet
1CER-00J
Brug pilene nedenfor for at angive indstillinger og justere værdier.
Brug af
/
Rulning på skærmen
Rullepanelet vises i den højre side af skærmen, når det ikke er alle oplysninger, der kan være på skærmen.
/
for at rulle op eller ned. Et punkts tekst og baggrundsfarve
Hvis rullepanelet vises, skal du bruge
omvendes, når det markeres.
Ændring af en indstillingsværdi
Brug
/
til at angive værdier.
● Værdier i ( ), som vises under indtastningsfeltet, er det værdiområde, der kan indtastes.
29
Grundlæggende betjening
Brug af
/
Fortsættelse til næste skærm/retur til den forrige skærm
Tryk på
for at gå til den næste skærm. Tryk på
for at gå til den forrige skærm.
● Du kan også gå til den næste skærm ved at trykke på
og gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke
.
på
Sådan flyttes markøren
Brug
/
for at angive tal og tekst.
Indtastning af tekst(P. 32)
Brug af
Tryk på
for at anvende en indstilling.
Brug af
Tryk på
(
(
)
) for at vende tilbage til hovedskærmen efter at have afsluttet indstillingsmenuen.
Brug af taltasterne
Brug taltasterne til at angive tekst og værdier.
Indtastning af tekst(P. 32)
● Afhængigt af skærmen kan du ikke anvende de numeriske taster til at indtaste værdier. I dette tilfælde
skal du indtaste med
/
.
30
Grundlæggende betjening
● Du kan angive en række forskellige displayrelaterede indstillinger som f.eks. skærmjustering eller sproget
på displayet ved at bruge <Kontrolmenu> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Kontrolmenu(P. 363)
31
Grundlæggende betjening
Indtastning af tekst
1CER-00K
Brug taltasterne til at angive tekst og værdier.
Skift af teksttype
Tryk på
for at skifte den type tekst, der er angivet.
Teksttyper, der kan angives
Tekst, der kan indtastes, er angivet herunder.
Tast
A
a
(ikke tilgængelig)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
32
Grundlæggende betjening
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(ikke tilgængelig)
0
(mellemrum) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (ikke tilgængelig)
● Tryk på
, når den type tekst, der angives, er <A> eller <B>, for at få vist de symboler, du kan
angive på skærmen. Brug
/
/
/
for at vælge det symbol, du vil angive, og tryk på
.
Sletning af tekst
Der slettes et tegn, hver gang der trykkes på
tekst.
. Tryk på og hold
Sådan flyttes markøren
Brug
eller
til at flytte markøren.
Indtast et mellemrum
Tryk på
, og tryk på
.
Eksempel på angivelse af tekst og tal
Eksempel: "Canon 1"
1
Tryk flere gange på
, indtil <A> er valgt.
2
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "C" er valgt.
3
Tryk flere gange på
, indtil <a> er valgt.
4
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "a" er valgt.
5
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "n" er valgt.
6
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "o" er valgt.
7
Tryk flere gange på
, indtil bogstavet "n" er valgt.
8
Tryk på
9
Tryk flere gange på
10
Tryk på
11
Tryk på
, og tryk på
.
, indtil <12> er valgt.
.
.
33
nede for at slette hele den angivne
Grundlæggende betjening
Tænd/sluk for strømmen
1CER-00L
Strømkontakten bruges til at tænde maskinen. Når du slukker for maskinen, skal du være sikker på at slukke for
maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten. Denne procedure er den samme for for at slukke/tænde
en computer.
Tænde for strømmen(P. 34)
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
Tænde for strømmen
Tryk på maskinens strømkontakt. Når hovedskærmen vises på kontrolpanelets display efter udførelse af
selvdiagnostik, er maskinen parat til udskrivning.
● Hvis der vises en meddelelse efter selvdiagnose
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 478)
● Hvis du angiver indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere ventetiden, efter at der er blevet tændt for
strømmen. Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
Slukke for strømmen (lukke ned)
Når du slukker for maskinen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet.
Lukke ned uden at bruge strømkontakten
● Hvis du trykker på strømkontakten for at slukke for strømmen, kan der opstå en uventet fejl. Følg
nedenstående procedure for at korrekt at slukke for strømmen.
● Hvis du har aktiveret hurtigstartfunktionen, skal du trykke på strømkontakten for at slukke for strømmen.
Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
1
Tryk på
(
).
34
Grundlæggende betjening
2
Brug
3
Vælg <Ja>, og tryk på
/
til at vælge <Luk ned>, og tryk på
.
.
➠ Efter at nedenstående meddelelse vises, bliver strømmen slukket automatisk.
Hvis <Kunne ikke udføre handlingen.> vises
● Der er resterende udskrivningsdata. Slet dataene (
igen. For at annullere handlingen skal du trykke på
Nulstillingsmenu(P. 458) ), og forsøg handlingen
(
).
● Det kan tage op til 10 minutter, før der slukkes for strømmen, men det er ikke en fejl.
Tænd ikke for strømmen med det samme efter at have slukket for strømmen
● Vent i 10 sekunder eller mere og tænd så for strømmen igen.
● Selv om maskinen er slukket, bruges der stadig en smule strøm. For at eliminere alt strømforbrug skal du
tage strømstikket ud af stikkontakten.
LINKS
Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
35
Grundlæggende betjening
Udføre en hurtigopstart af maskinen
1CER-00R
Hvis du konfigurerer indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere tiden, fra der trykkes på strømkontakten, til
skærmen kan anvendes. Metoden til at slukke for strømmen for at udføre en hurtigopstart af maskinen kaldes en
"hurtigslukning".
Konfigurering af indstillingerne for hurtigstart(P. 36)
Slukke for strømmen (udføre en hurtigslukning)(P. 37)
Før konfigurering af indstillingerne for hurtigopstart
Hvis du anvender et netværk
Hvis en af nedenstående indstillinger er <Til>, deaktiveres funktionen for hurtigopstart.
Netværk(P. 181)
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 298)
Hvis du anvender MEAP-funktionen
Kontroller, om de aktuelt installerede MEAP-programmer understøtter hurtigstartfunktionen.
Konfigurering af indstillingerne for hurtigstart
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <H.strøm. hurt. start>, og tryk på
4
Vælg <Til>, og tryk på
(
/
).
til at vælge <Kontrolmenu>, og tryk på
.
.
.
<Fra>
Deaktiverer hurtigstartfunktionen.
<Til>
Aktiverer hurtigstartfunktionen.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
36
Grundlæggende betjening
Slukke for strømmen (udføre en hurtigslukning)
Hvis du trykker på strømkontakten for at slukke for strømmen, når du har aktiveret hurtigstartfunktionen, udføres der
en hurtigstart af maskinen, næste gang der tændes for maskinen (hurtigslukning).
Hvis du har udført en hurtigslukning, må du ikke tage strømstikket ud af stikkontakten
● Tag ikke strømstikket ud af stikkontakten, hvis du har slukket for strømmen i form af en hurtigslukning.
Dette kan beskadige maskinens indvendige dele. Før du tager strømstikket ud i forbindelse med flytning af
maskinen, skal du tænde for strømmen og derefter slukke for maskinen. Slukke for strømmen (lukke
ned)(P. 34)
● Hvis maskinen er i gang med at udføre et job eller er i fejltilstand, eller hvis du efter en ændring af en
indstilling via kontrolpanelet eller Brugerinterface til fjernbetjening trykker på strømkontakten, og dette ikke
udløser en hurtigslukning, men i stedet en nedlukning.
● Hvis du slukker for strømmen ved hjælp af nedlukningshandlingen, selv om du har aktiveret
hurtigstartfunktionen, udføres der en normal start af maskinen, næste gang der tændes for maskinen.
● Hvis du anvender timerfunktionen til automatisk slukning, når hurtigstartfunktionen er aktiveret, udføres
der en hurtigslukning. Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
● Hvis du tænder for strømmen umiddelbart efter at have udført en hurtigslukning, kan det tage lidt tid, før
maskinen starter.
37
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir
1CER-00S
Du kan lægge papiret i papirskuffen og universalbakken. Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen.
Papirskuffen er praktisk, når du skal bruge store mængder papir. Brug universalbakken, når du midlertidigt anvender
et papirformat eller en papirtype, der ikke er lagt i papirskuffen. Se Papir(P. 569) om tilgængelige papirstørrelser.
Papirtype og -indstilling for maskinen
Se tabellen nedenfor for at angive papirindstillingerne iht. papirets type og vægt for at lægge det i papirkilden.
Se Angivelse af papirformat og -type(P. 57) for at få flere oplysninger om, hvordan man angiver
papirindstillingerne på maskinen. Se Papir(P. 569) for at få oplysninger om den mængde papir, der kan
lægges i hver enkelt papirkilde.
Papirtype
Almindeligt
papir *1
Papirvægt
Papirindstilling på maskinen
52 til 59 g/m²
<Almindeligt L3>
60 g/m²
<Almindeligt L2> *2
60 til 74 g/m²
<Almindeligt L>
75 til 89 g/m²
<Almindeligt>
90 til 105 g/m²
<Kraftigt 1>
106 til 120 g/m²
<Kraftigt 2>
121 til 149 g/m²
<Kraftigt 3>
150 til 199 g/m²
<Kraftigt 4>
60 til 74 g/m²
<Tykt 1>
75 til 104 g/m²
<Tykt 2>
105 til 120 g/m²
<Tykt 3>
Kraftigt papir
Bond-papir
Postkort *3
<Postcard>
<Envelope>
Kuvert
<Envelope H> *4
<Labels>
Etiket
*1 Genbrugspapir
*2 Angiv
er også tilgængeligt.
<Almindeligt L> som papirtype, hvis papiret kommer krøllet ud, når indstillingen <Almindeligt L2> er blevet anvendt.
*3 Du kan bruge tre typer postkort: almindeligt, svarpostkort og 4-på-1-postkort. Det inkjet-udskrivbare postkort eller svarpostkort kan
ikke bruges.
*4 Angiv
<Envelope H> som papirtype, hvis papiret kommer falmet ud pga. dårlig tonerfiksering, når indstillingen <Envelope> er blevet
anvendt.
38
Grundlæggende betjening
Brug ikke følgende papirtyper:
● Foldet eller krøllet papir
● Krøllet eller oprullet papir
● Iturevet papir
● Fugtigt papir
● Meget tyndt papir
● Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
● Kraftigt papir
● Blankt papir
● Papir med lav stivhed
Håndtering og opbevaring af papir
● Opbevar papiret på en plan overflade.
● Opbevar papiret i dets originale emballage for at beskytte det mod fugt eller tørhed.
● Opbevar ikke papiret på en måde, der kan få det til at folde eller krølle.
● Opbevar ikke papiret lodret eller i for store bunker.
● Opbevar ikke papiret i direkte sollys eller et sted med høj luftfugtighed, tørhed eller store skift i
temperatur eller fugt.
Ved udskrivning af fugtigt papir
● Der kan blive udsendt damp fra papirudgangsområdet, eller der kan dannes vanddråber på og
omkring papirudgangsområdet. Der er ikke noget usædvanligt ved nogle af disse tilfælde, der opstår,
når den varme, der genereres fra fikseringen af toneren på papiret, får fugten i papiret til at
fordampe (er mest sandsynligt ved lave rumtemperaturer).
39
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir i papirskuffen
1CER-00U
Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen. Når du udskriver på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du
lægge papiret i universalbakken. Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
Ilægning af papir i standardformat(P. 40)
Ilægning af papir med et brugerdefineret format(P. 42)
Papirretning
Se nedenstående tabel for at ilægge det tilgængelige papir i den korrekte retning.
Papir
Retning
A4, B5, A5 (stående), A6, Legal, Letter,
Statement, Executive, Foolscap, 16K,
Indian Legal, brugerdefineret (stående)
A5 (liggende), brugerdefineret (liggende)
● Følg fremgangsmåden herunder, når du lægger papir i den valgfri papirfremfører.
Ilægning af papir i standardformat
For at ilægge papir med et format, der fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne i papirskuffen, skal du bruge
følgende fremgangsmåde. For papir med et format, der ikke fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne, henvises til
Ilægning af papir med et brugerdefineret format(P. 42) .
1
Træk skuffen ud, indtil den stopper, og fjern den ved at løfte op i forenden.
2
Juster positionerne for papirstyret til det ønskede papirformat.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget (
) for at justere den fremskydende del (
papirformatmarkering.
40
) i forhold til den passende
Grundlæggende betjening
Ved ilægning af papir i Legal-format
● Tryk på låseudløsningshåndtaget, og forlæng papirskuffen.
3
Ilæg papiret, så kanten af papirstakken er justeret i forhold til papirstyret på
bagsiden af papirskuffen.
● Ilæg papiret med udskrivningssiden nedad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under
4
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når du ilægger papir med logo.
Indstil papirskuffen.
41
Grundlæggende betjening
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
● Standardindstillingerne for papirformat og papirtype er henholdsvis <A4> og <Mixed Types>. Hvis du
ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at ændre indstillingen.
Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirformat eller papirtype, kan maskinen ikke udskrive korrekt.
● Hvis du ønsker at udskrive et dokument fra et miljø, hvor du ikke må foretage indstillinger for papirformat
og papirtype, som f.eks. fra en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
nogen printerdrivere, skal du indstille <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype>. Vælg menuen
Fremfører(P. 460)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken (
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46) ), så forsiden vender opad (tidligere udskrevet med forsiden
nedad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 465)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
Ilægning af papir med et brugerdefineret format
For at ilægge brugerdefineret papir eller papir med et format, der ikke fastlægges ud fra papirformatmarkeringerne i
papirskuffen, skal du bruge følgende fremgangsmåde.
1
Træk skuffen ud, indtil den stopper, og fjern den ved at løfte op i forenden.
2
Skub papirstyrene fra hinanden.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget for at skubbe papirstyret udad.
42
Grundlæggende betjening
Ved ilægning af papir, der er længere end A4
● Tryk på låseudløsningshåndtaget, og forlæng papirskuffen.
3
Ilæg papiret, så kanten af papirstakken er justeret i forhold til forsiden af
papirskuffen.
● Anbring papirstakken med udskrivningssiden nedad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når du ilægger papir med logo.
43
Grundlæggende betjening
4
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
● Tryk på låsehåndtaget, og skub papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
● Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
5
Indsæt papirskuffen i maskinen.
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
● Standardindstillingerne for papirformat og papirtype er henholdsvis <A4> og <Mixed Types>. Hvis du
ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at ændre indstillingen.
Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirformat eller papirtype, kan maskinen ikke udskrive korrekt.
● Hvis du ønsker at udskrive et dokument fra et miljø, hvor du ikke må foretage indstillinger for papirformat
og papirtype, som f.eks. fra en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
nogen printerdrivere, skal du indstille <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype>. Vælg menuen
Fremfører(P. 460)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken (
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46) ), så forsiden vender opad (tidligere udskrevet med forsiden
nedad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 465)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
44
Grundlæggende betjening
Papir(P. 569)
45
Grundlæggende betjening
Ilægning af papir i universalbakken
1CER-00W
Når du udskriver på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du indføre papiret i universalbakken. Læg det papir, du
plejer at bruge, i papirskuffen. Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Papirretning
Se nedenstående tabel for at ilægge det tilgængelige papir i den korrekte retning.
Papir
Retning
A4, B5, A5 (stående), A6, Legal, Letter, Statement, Executive,
Foolscap, 16K, Kartotekskort, Indian Legal, Brugerdefineret (stående),
Postkort, Svarpostkort, 4 på 1 postkort, Kuvert
A5 (liggende), brugerdefineret (liggende)
1
Åbn dækslet.
● Hold fat i de venstre og højre sidehåndtag, og åbn dækslet.
2
Træk papirbakken og bakkeforlængeren ud.
● Træk forlængeren til bakken ud, når du ilægger store papirerformater.
3
Skub papirstyrene fra hinanden.
● Tryk på låseudløsningshåndtaget for at skubbe papirstyret udad.
46
Grundlæggende betjening
4
Indsæt papiret i universalbakken, indtil papiret stopper.
● Ilæg papiret med udskrivningssiden opad.
● Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
● Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (
). Hvis du lægger for meget papir i, kan
det give papirstop.
● Se under Ilægning af kuverter eller postkort(P. 49) eller
du ilægger kuverter eller papir med logo.
5
Ilægning af fortrykt papir(P. 53) , når
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
● Tryk på låsehåndtaget, og skub papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
47
Grundlæggende betjening
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
● Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
»
Fortsæt til
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
Ved ændring af papirformat eller papirtype
● Standardindstillingerne for papirformat og papirtype er henholdsvis <A4> og <Mixed Types>. Hvis du
ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, skal du sørge for at ændre indstillingen.
Hvis du ikke ændrer indstillingerne for papirformat eller papirtype, kan maskinen ikke udskrive korrekt.
● Hvis du ønsker at udskrive et dokument fra et miljø, hvor du ikke må foretage indstillinger for papirformat
og papirtype, som f.eks. fra en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
nogen printerdrivere, skal du indstille <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype>. Vælg menuen
Fremfører(P. 460)
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i universalbakken, så
forsiden vender opad (tidligere udskrevet med forsiden nedad).
● Hvis du ønsker at udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du indstille <Manuelt 2-sidet (U)> til
<2. side> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Manuelt 2-sidet (U)(P. 465)
● Ilæg ét ark papir, hver gang du udskriver.
● Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
● Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
LINKS
Papir(P. 569)
48
Grundlæggende betjening
Ilægning af kuverter eller postkort
1CER-00X
Før du ilægger kuverter eller postkort skal du gøre dig nogle forberedelser på forhånd, som f.eks. at udjævne
eventuelle folder på dem. Vær også opmærksom på retningen af kuverterne og postkortene, og hvilken side der
vender opad. Bemærk, at der hverken kan lægges kuverter eller postkort i papirskuffen.
Ilægning af kuverter(P. 49)
Ilægning af postkort(P. 51)
● I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger kuverter i den ønskede retning, samt de fremgangsmåder, du
skal udføre, før du ilægger kuverter eller postkort. For at få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde
for ilægning af kuverter eller postkort i universalbakken henvises til Ilægning af papir i
universalbakken(P. 46) .
Ilægning af kuverter
◼ Før ilægning af kuverter
Følg fremgangsmåden herunder for at klargøre kuverterne, før de ilægges.
1
Luk flappen på hver kuvert.
2
Gør dem flade for at få eventuel resterende luft ud, og sørg for, at kanterne er
3
trykket tæt sammen.
Løsn eventuelle stive hjørner på kuverterne og udjævn eventuelle krøller.
49
Grundlæggende betjening
4
Ret kuvertens kanter ind på et plant underlag.
◼ Ilægning af kuverter i universalbakken
Ilæg kuverterne i stående retning (med de korte kanter mod maskinen), så siden uden lim vender nedad (forside). Du
kan ikke udskrive på den modsatte side af kuverter.
Kuverter YOUGATANAGA 3, No. 10 (COM10), Monarch, C5 eller DL
Ilæg kuverten, så kanten af flappen vender mod den venstre side, sådan som det er vist i illustrationen.
Kuvert NAGAGATA 3
Ilæg kuverten med flappen mod dig.
50
Grundlæggende betjening
Ilægning af postkort
● Det er ikke muligt at udføre automatisk 2-sidet udskrivning for postkort. Hvis du vil udskrive på begge sider
af postkortet, skal du først udskrive på den ene side, og derefter udskrive på den anden side.
● Før ilægning af postkort skal du sørge for at udjævne eventuelle folder på dem. Hvis der stadig er folder på
dem, kan udskrifterne blive skæve eller billederne kan blive udskrevet forvrænget.
◼ Ilægning af postkort i universalbakken
Ilæg postkortet med udskrivningssiden opad og med den korte kant mod maskinen, hvis postkorttypen er almindelig
eller 4-på-1, eller hvis den lange kant er mod maskinen, hvis det drejer sig om svarpostkort.
Postkort
Ilæg postkortet med den øverste side mod maskinen.
Svarpostkort
Fold postkortet ud, og ilæg det med den øverste side mod maskinen.
51
Grundlæggende betjening
4 på 1 postkort
Ilæg postkortet med den øverste side mod maskinen.
52
Grundlæggende betjening
Ilægning af fortrykt papir
1CER-00Y
Når du bruger papir med fortrykt logo på, skal du være opmærksom på papirets retning, når du ilægger det. Ilæg
papiret korrekt, så udskrivning udføres på den rigtige side af papiret med logo.
1-sidet udskrivning på papir med logo(P. 53)
2-sidet udskrivning på papir med logo(P. 55)
● I dette afsnit beskrives primært, hvordan du ilægger fortrykt papir, så den rigtige side vender opad, og
papiret ligger i den rigtige retning. Du kan få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde for ilægning
af papir i papirskuffen eller universalbakken ved at se følgende:
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
1-sidet udskrivning på papir med logo
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med logosiden nedad (den side, dokumentet skal udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med logosiden opad (den side, dokumentet skal udskrives på).
53
Grundlæggende betjening
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med logosiden nedad (den side, dokumentet skal udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med logosiden opad (den side, dokumentet skal udskrives på).
54
Grundlæggende betjening
2-sidet udskrivning på papir med logo
Hvis et udskrivningsdokument består af et ulige antal papirer, skal du indstille <Alternativ metode> til <Fra> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Alternativ metode(P. 401)
Udskrivning på papir med logo i stående retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
55
Grundlæggende betjening
Udskrivning på papir med logo i liggende retning
Ved ilægning af papir i papirskuffen
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Ilægning af papir i universalbakken
Ilæg papiret med frontlogosiden opad (den side, den første side i dokumentet udskrives på).
Indstillingen <Papirfremfør.metode>
● Når du udskriver på fortrykt papir, skal du ændre retningen af papiret, der skal ilægges, hver gang du skifter
mellem 1-sidet eller 2-sidet udskrivning. Men hvis <Papirfremfør.metode> er indstillet til <Printsideprior.>,
kan retningen, som du bruger til at ilægge fortrykt papir i til 2-sidet (med logosiden opad for papirskuffen
eller nedad for universalbakken), også bruges til 1-sidet udskrivning. Denne indstilling er især nyttig, hvis du
ofte udfører både 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Papirfremfør.metode(P. 418)
56
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og -type
1CER-010
Du skal angive indstillingerne for papirformat og papirtype, så de svarer til de papir, der ilægges. Sørg for at ændre
papirindstillingerne, når du ilægger papir, der er forskelligt fra det, der tidligere er lagt i.
● Hvis indstillingen ikke svarer til formatet og typen af det ilagte papir, kan der opstå papirstop eller
udskrivningsfejl.
57
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen
1CER-011
Angiv papirets format og type efter behov afhængigt af det papir, der lægges i papirskuffen.
1
Tryk på
2
Brug
( ).
/
og tryk på
til at vælge en af <Skuffe 1 Papirformat> eller <Skuffe 4 Papirformat>,
.
● <Skuffe 2 Papirformat> til <Skuffe 4 Papirformat> vises, når den valgfri papirfremfører er installeret.
3
Vælg papirformatet, og tryk på
.
Ved A5/brugerdefineret papirformat
● Papir i A5-format eller brugerdefineret format kan ilægges enten stående eller liggende. Se nedenstående
tabel for at vælge indstillingen i henhold til papirretningen.
Papirformat
A5
Indstilling
*1
Brugerdefineret papirformat
*1 Før
Retning
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] på fanen [Papirkilde] i printerdriveren.
*2 Før udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør brugerdefineret papir lodret] på fanen [Papirkilde] i
printerdriveren.
Om <Free Size>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Free Size>, hvilket sparer dig besværet
med at ændre indstillingen af papirformatet, hver gang du udskriver. Bemærk, at det papirformat, der er
indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
58
Grundlæggende betjening
● Hvis du vælger <Free Size>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
4
Vælg en af <Skuffe 1 Papirtype> til <Skuffe 4 Papirformat>, og tryk på
.
● <Skuffe 2 Papirtype> til <Skuffe 4 Papirformat> vises, når den valgfri papirfremfører er installeret.
5
Vælg papirtypen, og tryk på
.
Om <Mixed Types>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Mixed Types>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirtypen, hver gang du udskriver. Bemærk, at den papirtype,
der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
LINKS
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Papir(P. 569)
59
Grundlæggende betjening
Angivelse af papirformat og papirtype i
universalbakken
1CER-012
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg papirformatet, og tryk på
( ).
/
til at vælge <Papirform., u-bakke>, og tryk på
.
.
Ved A5/brugerdefineret papirformat
● Papir i A5-format eller brugerdefineret format kan ilægges enten stående eller liggende. Se nedenstående
tabel for at vælge indstillingen i henhold til papirretningen.
Papirformat
A5
Indstilling
*1
Brugerdefineret papirformat
*1 Før
Retning
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] på fanen [Papirkilde] i printerdriveren.
*2 Før udskrivning skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør brugerdefineret papir lodret] på fanen [Papirkilde] i
printerdriveren.
Om <Free Size>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Free Size>, hvilket sparer dig besværet
med at ændre indstillingen af papirformatet, hver gang du udskriver. Bemærk, at det papirformat, der er
indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
● Hvis du vælger <Free Size>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
60
Grundlæggende betjening
4
Vælg <Papirtype, u-bakke>, og tryk på
5
Vælg papirtypen, og tryk på
.
.
Om <Mixed Types>
● Hvis du ofte ændrer formatet for det indlagte papir, kan du angive <Mixed Types>, hvilket sparer dig
besværet med at ændre indstillingen af papirtypen, hver gang du udskriver. Bemærk, at den papirtype,
der er indstillet i printerdriveren, ikke kontrolleres i dette tilfælde.
LINKS
Ilægning af papir i universalbakken(P. 46)
Papir(P. 569)
61
Grundlæggende betjening
Energibesparelse
1CER-013
Du kan spare energi ved at konfigurere en indstilling, så maskinen automatisk går i strømbesparelsestilstand
(dvaletilstand) eller automatisk slukkes, hvis der ikke udføres nogen handling i et bestemt stykke tid, eller så maskinen
automatisk slukkes på et bestemt tidspunkt på hver af ugens dage.
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
62
Grundlæggende betjening
Aktivering af dvaletilstand
1CER-014
Funktionen til dvaletilstand reducerer den mængde strøm, der bruges af maskinen, ved at slå strømmen til
kontrolpanelet fra. Hvis der ikke udføres nogen betjeninger på maskinen i et stykke tid, f.eks. under en frokostpause,
på kontrolpanelet. Du kan også bruge indstillingen til
kan du spare på strømmen ved blot at trykke på
automatisk dvaletid til automatisk at sætte maskinen i dvaletilstand, hvis den ikke bruges i en angiven tidsperiode. Du
kan angive indstillingerne for at ændre det interval, hvorved den automatiske dvaletidsfunktion aktiveres, eller sætte
maskinen i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
I dvaletilstand
● Når maskinen går i dvaletilstand, lyser
grøn.
Situationer, hvor maskinen ikke går i dvaletilstand
● Maskinen går ikke i dvaletilstand, hvis den modtager data fra eller sender data til en computer, hvis et af
dækslerne er åbnede eller hvis der ikke er installeret en tonerpatron.
Valg af dvaletilstandsniveau
Dvaletilstanden kan indstilles til 2 forskellige niveauer med forskellig reducering af energiforbruget.
Standardindstillingen for dvaletilstandsniveauet er <Høj (dyb dvale)>. Vi anbefaler at bruge
standardindstillingen for herved at spare mest energi. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du følge
nedenstående fremgangsmåde.
Dvaletilstand
Strømbesparende effekt
Høj (dyb dvale)
Stor
Med. (printerdvale)
(
Mellem
)
<Kontrolmenu>
<Dvalestatus>
Valg af dvaletilstandsniveau
Ændring af automatisk dvaletidspunkt
Hvis dvaletilstandsniveauet er indstillet til andet end <Fra>, vil maskinen automatisk gå i dvaletilstand, hvis den
er inaktiv et bestemt stykke tid. Standardindstillingen for den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går
i dvaletilstand, er 5 minutter (området for brugerindstilling er fra 5 til 60 minutter). Vi anbefaler, at du bruger
standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen
automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
63
Grundlæggende betjening
(
)
<Kontrolmenu>
<Overgang til dvale>
Vælg tidspunktet
● Straks efter at maskinen er blevet tændt, er længden på den tid der går, indtil maskinen går i
dvaletilstand, måske længere end specificeret i menuen.
Automatisk aktivering/deaktivering af dvalefunktion på et bestemt tidspunkt
Du kan indstille maskinen til at gå i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt. Du kan også indstille maskinen til at
deaktivere dvaletilstanden på et bestemt tidspunkt.
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvaletimer>
<Til>
<Timerindstillinger>
<Wake up-tid> eller <Dvaletid>
<Wake up-timer> eller
Indstil
tidspunktet
<Wake up-timer>
Vælg <Til> for automatisk at forlade dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
<Wake up-tid>
Indstil tidspunktet, hvor maskinen automatisk skal forlade dvaletilstand.
<Dvaletimer>
Vælg <Til> for automatisk at gå i dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
<Dvaletid>
Indstil tidspunktet, hvor maskinen automatisk skal gå i dvaletilstand.
Hvis du ønsker at forhindre, at maskinen går i dvaletilstand, hvis der sker en fejl
Som standard aktiveres dvaletilstanden, hvis der sker en fejl. Du kan dog konfigurere indstillingerne, så
maskinen i tilfælde af en fejl ikke går i dvaletilstand.
64
Grundlæggende betjening
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvale, også ved fejl>
<Fra>
Afbrydelse af dvaletilstand
Tryk på
.
Hvis du anvender hjælpeprogrammer relateret til et netværk
● Hvis du indstiller dvaletilstand til <Høj (dyb dvale)>, kan der ske fejl under programmernes kommunikation.
65
Grundlæggende betjening
Indstilling af automatisk nedlukningstid
1CER-015
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at slukke, når den ikke har været brugt i lang tid. Du kan også konfigurere
maskinen til at slukke på et angivet tidspunkt. Med disse funktioner undgår du unødvendigt strømforbrug, hvis der
ikke er blevet slukket for strømmen. Denne funktion er aktiveret som standard.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Kontrolmenu]
4
Konfigurering af indstillingerne for automatisk nedlukningstid.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Redigér].
66
Brug af
Grundlæggende betjening
[Brug auto-nedlukningstimer]
Marker afkrydsningsfeltet for at slukke strømmen, når tiden angivet i [Auto-nedlukningstid] er gået.
[Auto-nedlukningstid]
Angiv, hvor mange timer der skal gå, fra maskinen er gået i dvaletilstand, til den skal slukkes. Du kan vælge i
området mellem [Efter 1 t.] til [Efter 8 t.] timer.
[Indstil auto-nedlukningstimer (ugentlig)]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille tidspunktet for automatisk slukning for hver ugedag.
[Søndag] til [Lørdag]
Angiv tidspunktet, hvor der skal slukkes for strømmen på hver ugedag. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt,
indstilles der ikke et tidspunkt for automatisk slukning for den pågældende ugedag.
5
Klik på [OK].
Hvis slukningen ikke virker til at være gjort færdig
● Det kan tage op til 10 minutter, før der slukkes for strømmen, men det er ikke en fejl.
67
Grundlæggende betjening
Situationer, der kan forårsage, at strømmen ikke slukkes automatisk på det angivne
tidspunkt
● Hvis du udfører handlinger på maskinen.
● Hvis maskinen er i gang med at udskrive, at blive renset eller andre handlinger.
● Hvis der vises en fejlmeddelelse.
Hvis strømmen ikke kan slukkes automatisk på det angivne tidspunkt, vil der blive forsøgt igen op til 10 gange
med 1 minuts interval. Hvis strømmen ikke kan slukkes efter 10 forsøg, er det umuligt at udføre automatisk
slukning for den pågældende dag.
68
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument ..................................................................................................................... 70
Udskrivning fra en computer ............................................................................................................................. 71
Grundlæggende udskrivning .......................................................................................................................... 73
Annullering af udskrifter ................................................................................................................................. 78
Forskellige udskriftsindstillinger ..................................................................................................................... 80
Forstørrelse eller reducering ................................................................................................................... 82
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print ........................................................................................................ 84
Sætvis sortering af udskrifter efter side ................................................................................................... 86
Udskrivning af flere sider på et ark .......................................................................................................... 88
Udskrivning af plakater ............................................................................................................................ 90
Folderudskrivning .................................................................................................................................... 92
Udskrivning af kanter .............................................................................................................................. 94
Udskrivning af datoer og sidetal .............................................................................................................. 95
Udskrivning af vandmærker .................................................................................................................... 97
Udskrivning af specifikke sider på andet papir ......................................................................................... 99
Valg af dokumenttype ............................................................................................................................ 101
Mindre tonerforbrug ............................................................................................................................. 103
Kombination og udskrivning af flere dokumenter ................................................................................. 105
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov ................................................................................... 109
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger ................................................... 110
Ændring af standardindstillingerne ....................................................................................................... 112
Brug nyttige udskrivningsfunktioner .............................................................................................................. 114
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift) ............................................................................. 116
Ændringer af standardindstillingerne for USB-udskrifter ....................................................................... 126
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning) ........................................... 128
Brug af krypteret sikker udskrivning ...................................................................................................... 133
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning) ............................................ 134
Slette et dokument, der er gemt på maskinen ....................................................................................... 138
Indstille et navn eller pinkode for en boks ............................................................................................. 142
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning) .................................................................................. 144
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning .................................................................................. 148
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail) ............................................................................... 155
69
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument
1CER-016
I dette afsnit beskrives, hvordan man udskriver dokumenter fra din computer, udskriver filer gemt på en USBhukommelsesenhed og udskriver dokumenter ved at indtaste en PIN-kode fra kontrolpanelet.
◼ Udskrivning fra en computer
Du kan udskrive et dokument, der er oprettet på din computer, vha. printerdriveren.
computer(P. 71)
Udskrivning fra en
◼ Brug nyttige udskrivningsfunktioner
Du kan bruge udskrivningsfunktionerne til at udskrive filer, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at
forbinde den direkte med maskinen uden at skulle bruge en computer eller indstille en PIN-kode, der skal indtastes før
udskrivningsstart. Brug nyttige udskrivningsfunktioner(P. 114)
70
Udskrivning af et dokument
Udskrivning fra en computer
1CER-017
Du kan udskrive et dokument, der er oprettet med et program på computeren, vha. printerdriveren. Der er nyttige
funktioner på printerdriveren, f.eks. forstørrelse/reducering og 2-sidet udskrivning, der giver dig mulighed for at
udskrive dine dokumenter på forskellige måder. Før du kan bruge denne funktion, skal du udføre nogle procedurer,
f.eks. installere printerdriveren på computeren. Du kan få flere oplysninger ved at se i manualerne for de relevante
drivere på hjemmesiden med manualen.
● Afhængigt af operativsystemet og typen eller versionen af den printerdriver, du bruger, kan printerdriverens
skærme i denne vejledning være anderledes end dine.
● Du kan bruge Generisk plus PCL6-printerdriveren samt UFR II-printerdriveren. De tilgængelige
udskriftsindstillinger varierer afhængigt af printerdriveren. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på
[Hjælp] på hver enkelt skærm for printerdriveren.
Om hjælp til printerdriveren
● Hvis du klikker på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren, vises hjælpeskærmen. På denne skærm kan du se
de detaljerede beskrivelser, der ikke er i Brugervejledning.
◼ For at bruge valgfrit ekstraudstyr
Hvis SD-kortet eller den valgfri papirskuffe er sat på maskinen, skal du udføre den følgende betjening af
printerdriveren.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 608) ) Højreklik på dit printerikon
[Printeregenskaber] eller [Egenskaber] fanen [Enhedsindstillinger] Konfigurer indstillingerne
for den funktion, du vil bruge [OK]
71
Udskrivning af et dokument
72
Udskrivning af et dokument
Grundlæggende udskrivning
1CER-018
I dette afsnit beskrives, hvordan du kan udskrive et dokument på computeren vha. printerdriveren.
● Før du udskriver, skal du angive papirformatet og -typen for det papir, der er lagt i papirkilden.
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din printer, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Angiv papirformatet.
73
Udskrivning af et dokument
[Sidestørrelse]
Vælg størrelsen på et dokument, der er oprettet i programmet.
[Outputstørrelse]
Vælg den størrelse papir, hvorpå dokumentet faktisk bliver udskrevet. Hvis den valgte størrelse er
forskelligt fra det, der er angivet i [Sidestørrelse], udskrives dokumentet automatisk forstørret/
formindsket i overensstemmelse med den størrelse, der er angivet i [Outputstørrelse]. Forstørrelse
eller reducering(P. 82)
Klikbar brugergrænseflade
● Du kan nemt angive sidelayoutet, indbindingspositionen osv. på en intuitiv måde på eksempelbilledet. Du
kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
4
Klik på fanen [Papirkilde], og angiv papirkilden og papirtypen.
74
Udskrivning af et dokument
[Papirkilde]
Vælg den papirkilde, hvorfra papiret fremføres.
Indstilling af værdi
Papirkilde
Automatisk
Papirkilden vælges automatisk i henhold til det angivne format og den angivne type af
det papir, der skal udskrives på, og de indstillinger, der er konfigureret i maskinen.
Universalbakke
Papiret fremføres fra universalbakken.
Skuffe 1
Papiret fremføres fra maskinens papirskuffe.
Skuffe N (N=2 til 4)
Papiret fremføres fra den ekstra papirfremfører.
● Hvis du klikker på [Oplysninger om papirkilde], kan du kontrollere den aktuelle maskinindstilling for
papirformatet for hver papirkilde og kontrollere, om der er ilagt papir i hver papirkilde.
[Papirtype]
Angiv indstillingen i henhold til den papirtype og basisvægt af papiret, der skal udskrives på.
af papir(P. 38)
Ilægning
● Hvis [Printerstandard] er valgt, anvendes den papirtype, der er angivet for <Standardpapirtype> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Standardpapirtype(P. 464)
● Hvis papiret ilægges i stående retning, skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indfør A5 lodret] eller [Indfør
brugerdefineret papir lodret].
5
Angiv andre udskriftsindstillinger efter behov.
Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
● Du kan registrere de angivne indstillinger i dette trin som en "profil" og bruge profilen, når du skal
udskrive. Du kan undgå behovet for at skulle angive de samme indstillinger, hver gang du udskriver.
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 110)
75
Udskrivning af et dokument
6
Klik på [OK].
7
Klik på [Udskriv] eller [OK].
● Udskrivningen starter. I nogle programmer vises en skærm som nedenstående.
● Hvis du vil annullere udskrivningen, skal du klikke på [Cancel] (Annuller), når ovenstående skærm vises. Når
skærmen er væk igen, eller hvis den ikke vises, kan udskrivningen annulleres på andre måder. Annullering
af udskrifter(P. 78)
Ved udskrivning fra Windows Store-app'en i Windows 8/10/Server 2012
Windows 8/Server 2012
Vis amuletter til højre på skærmen
[Udskriv]
[Enheder]
printerdriveren for denne maskine
Windows 8.1/Server 2012 R2
76
tryk eller klik på
Udskrivning af et dokument
Vis amuletter til højre på skærmen
klik på [Udskriv]
[Enheder]
[Udskriv]
printerdriveren for denne maskine
tryk eller
Windows 10
] [Udskriv]
[
● Hvis du udskriver ved hjælp af denne metode, er kun et begrænset antal udskrivningsindstillinger
tilgængelige.
● Hvis meddelelsen [Printeren kræver din opmærksomhed. Gå til skrivebordet for at ordne det.] vises, skal du
gå til skrivebordet og følge instruktionerne i den viste dialogboks. Denne meddelelse vises, når maskinen er
indstillet til at vise brugernavnet under udskrivning og i lignende tilfælde.
LINKS
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 343)
77
Udskrivning af et dokument
Annullering af udskrifter
1CER-019
Du kan annullere udskrivning fra computeren eller på maskinens kontrolpanel.
Fra en computer(P. 78)
Fra kontrolpanelet(P. 79)
Fra en computer
Du kan annullere en udskrivning via printerikonet, der vises på proceslinjen på skrivebordet.
1
Dobbeltklik på printerikonet.
Når printerikonet ikke vises
● Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 608) ), højreklik på printerikonet, og klik på [Se, hvad
der udskrives] (eller dobbeltklik på ikonet for maskinens printerdriver).
2
Vælg det dokument, du vil annullere, og klik på [Dokument]
3
Klik på [Ja].
[Annuller].
● Udskrivning af det valgte dokument er annulleret.
● Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
Annullering fra Brugerinterface til fjernbetjening
● Du kan annullere udskrivning via siden [Jobstatus] på Fjern-UI:
dokumenter til udskrivning(P. 343)
78
Kontrol af den aktuelle status for
Udskrivning af et dokument
Annullering fra et program
● I nogle programmer vises en skærm som nedenstående. Du kan annullere udskrivning ved at klikke på
[Annuller].
Fra kontrolpanelet
Hvis udskrivningsdata sendes til maskinen fra en computer, lyser indikatoren [
udskrivning fra kontrolpanelet, mens indikatoren lyser eller blinker.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Ja>, og tryk på
(
/
] (eller blinker). Du kan annullere
).
til at vælge det dokument, der skal annulleres, og tryk på
.
➠ Meddelelsen <Annullerer job> vises, og det valgte udskrivningsjob annulleres.
● Der kan blive udskrevet adskillige sider, efter at du har annulleret udskrivningen.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 343)
79
.
Udskrivning af et dokument
Forskellige udskriftsindstillinger
1CER-01A
Der er en række indstillinger, du kan bruge efter behov, f.eks. forstørret/reduceret og 2-sidet udskrivning.
Forstørrelse eller
reducering(P. 82)
Udskrivning af flere sider på et
ark(P. 88)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet
print(P. 84)
Udskrivning af plakater(P. 90)
Udskrivning af datoer og
sidetal(P. 95)
80
Sætvis sortering af udskrifter
efter side(P. 86)
Folderudskrivning(P. 92)
Udskrivning af
vandmærker(P. 97)
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af specifikke sider på
andet papir(P. 99)
Valg af dokumenttype(P. 101)
Kombination og udskrivning af
flere dokumenter(P. 105)
81
Mindre tonerforbrug(P. 103)
Udskrivning af et dokument
Forstørrelse eller reducering
1CER-01C
Du kan oprette forstørrede eller reducerede udskrifter ved at bruge et forindstillet
udskriftsforhold, f.eks. A5 til A4, eller et brugerdefineret udskriftsforhold, du angiver
i intervaller på 1 %.
Angivelse af udskriftsforhold ved at angive det originale dokument og papirformatet
(forindstillet forhold)
Udskriftsforholdet indstilles automatisk ud fra det dokument- og papirformat, du har angivet.
[Grundlæggende indstillinger] -fanen Vælg dokumentformatet i [Sidestørrelse]
papirformatet i [Outputstørrelse] [OK]
Vælg
Angivelse af udskriftsforhold i intervaller på 1 %
[Grundlæggende indstillinger] -fanen
udskriftsforholdet i [Skalering] [OK]
Marker afkrydsningsfeltet [Manuel skalering]
82
Angiv
Udskrivning af et dokument
● Afhængigt af det valgte papirformat kan du muligvis ikke angive det optimale forhold for forstørrelse/
reducering. Der kan f.eks. være stor tomme områder på udskriften, eller dele af dokumentet kan mangle.
● Indstillingerne for forstørrelse/reducering i visse programmer har forrang i forhold til dem i printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
83
Udskrivning af et dokument
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print
1CER-01E
Du kan lave både 1-sidede og 2-sidede udskrifter. Standardindstillingen er [2-sidet
udskrift]. Rediger indstillingen efter behov.
● 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater og -typer.
Papir(P. 569)
[Grundlæggende indstillinger] -fanen Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift] i [1-sidet/2sidet/Folderudskrivning] Vælg indbindingspositionen i [Indbindingsplacering] [OK]
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [1-sidet udskrift] eller [2-sidet udskrift].
● For [Folderudskrivning] henvises til
Folderudskrivning(P. 92) .
[Indbindingsplacering]
Angiv, hvor udskrifterne skal indbindes med et bindingsværktøj som f.eks. en hæftemaskine.
Udskrivningsretningen ændres afhængigt af den angivne indbindingsplacering. Klik på [Indb.margen] for at
angive bredden af margenen for indbindingsplaceringen.
[Lang kant [Venstre]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes til venstre, når de er indbundet.
84
Udskrivning af et dokument
[Kort kant [Top]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes opad, når de er indbundet.
[Lang kant [Top]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes opad, når de er indbundet.
[Kort kant [Venstre]]
Udskriver et dokument, så de udskrevne sider åbnes til venstre, når de er indbundet.
[Indb.margen]
Angiv en indbindingsmargen.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Folderudskrivning(P. 92)
85
Udskrivning af et dokument
Sætvis sortering af udskrifter efter side
1CER-01F
Når du udskriver kopier af dokumenter på flere sider, skal du vælge [Sætvis] for at
udskrive et helt sæt i fortløbende siderækkefølge. Denne funktion er nyttig ved
forberedelse af materiale til møder eller præsentationer.
[Grundlæggende indstillinger] -fanen
Vælg [Sætvis] eller [Gruppér] i [Sætvis/Gruppér]
[OK]
[Sætvis/Gruppér]
Angiv en sorteringsmetode for udskrifterne, når du udskriver dokumenter med flere sider.
[Fra]
Hvis du vælger [Fra], vil det afhænge af indstillingen i programmet, om udskrifterne er
sætvist sorteret eller ej.
[Sætvis]
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks.
udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende
siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Gruppér]
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis
du f.eks. udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i
følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
86
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
87
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af flere sider på et ark
1CER-01H
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark. Du kan f.eks. udskrive fire eller ni sider
på et enkelt ark vha. [4 på 1] eller [9 på 1]. Brug denne funktion, hvis du vil spare
papir eller vise dokumenterne som miniaturebilleder.
● Du kan spare mere papir ved at kombinere denne indstilling med 2-sidet udskrivning.
sidet og 2-sidet print(P. 84)
Skift mellem 1-
[Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, i
[Sidelayout] Vælg sidefordelingslayoutet i [Siderækkefølge] [OK]
[Sidelayout]
Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark, fra [1 på 1] til [16 på 1]. Du kan f.eks. udskrive 16
sider på et enkelt ark ved at vælge [16 på 1].
● For ekstraudstyr som [Plakat [2 x 2]] henvises til
Udskrivning af plakater(P. 90) .
● Udskrivning vil muligvis ikke være korrekt, hvis du kombinerer denne indstilling med en programindstilling
til sætvis sortering af udskrifter.
88
Udskrivning af et dokument
[Siderækkefølge]
Vælg et sidefordelingslayout. Hvis du f.eks. vælger [På tværs fra venstre], udskrives den første side øverst til
venstre, og derefter arrangeres de resterende sider i retningen mod højre.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
89
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af plakater
1CER-01J
Du kan udskrive en side i et dokument på flere sider. Hvis du f.eks. laver et etsidet
dokument i A4-format ni gange større, får du en plakat med en størrelse på 3 x 3 ark
i A4 -format, når du udskriver dokumentet og sætter dem sammen.
[Grundlæggende indstillinger] -fanen
[OK]
Vælg indbindingspositionen i [Sidelayout],[Plakat [2 x 2]])
[Sidelayout]
Der er fire størrelsesindstillinger: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] og [Plakat [4 x 4]].
● Indstillingerne for plakatstørrelse kan ikke vælges, når 2-sidet udskrivning er aktiveret. Vælg [1-sidet
udskrift] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning], og vælg derefter en indstilling for plakatstørrelse.
[Oplysninger om plakat]
På følgende skærm kan du foretage indstillinger for kanter og indsætning af marginer. Du kan få flere
oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
90
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Forstørrelse eller reducering(P. 82)
91
Udskrivning af et dokument
Folderudskrivning
1CER-01K
Du kan udskrive to sider af et dokument på begge sider af papiret og derefter folde
de udskrevne sider midt på, så du får en folder. Printerdriveren kontrollerer
siderækkefølgen, så sidetallene angives korrekt.
● Folderudskrivning er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater og -typer. Papir, der kan bruges til 2sidet udskrivning, kan også bruges til folderudskrivning. Se Papir(P. 569) .
[Grundlæggende indstillinger] -fanen Vælg [Folderudskrivning] i [1-sidet/2-sidet/
Folderudskrivning] Klik på [Folder] for at angive de detaljerede indstillinger efter behov.
[OK]
[OK]
[1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning]
Vælg [Folderudskrivning].
● For [1-sidet udskrift] og [2-sidet udskrift] henvises til
[Folder]
Skærmen herunder vises.
92
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84) .
Udskrivning af et dokument
[Folderudskrivningsmetode]
● [Alle sider på én gang]: Udskriver alle sider på én gang som et enkelt bundt, så du kan lave en folder
ved blot at folde de udskrevne sider på midten.
● [Opdel i sæt]: Udskriver som flere bundter, der er opdelt efter det antal sider, der er angivet under [Ark
pr. sæt]. Indbind hvert bundt, og kombiner dem derefter som en folder. Markér denne indstilling, når
dokumentet har så mange sider, at du ikke kan indbinde dem alle i en enkelt folder.
[Angiv folderindbindingsmargen]
Hvis du bruger en hæftemaskine eller andre indbindingsværktøjer, skal du angive bredden af margenen
for din folder. Marker afkrydsningsfeltet [Angiv folderindbindingsmargen], og angiv bredden af margenen
i [Folderindbindingsmargen].
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
93
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af kanter
1CER-01L
Du kan tilføje kanter, f.eks. stiplede linjer eller dobbeltlinjer i margenerne på
udskrifterne.
[Sideopsætning] -fanen
Klik [Sideindstillinger]
[Afkantning]
Vælg kanttypen.
Vis udskrift
Viser eksempelvisning med den valgte kant.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af datoer og sidetal(P. 95)
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
94
Vælg kanttype i [Afkantning]
[OK]
[OK]
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af datoer og sidetal
1CER-01R
Du kan udskrive oplysninger som f.eks. datoer eller sidetal, og du kan angive, hvor
disse oplysninger skal udskrives i dokumentet (øverst til venstre, nederst til højre
osv.).
[Sideopsætning] -fanen Klik på [Sideindstillinger]
brugernavnet eller sidetallet [OK] [OK]
Vælg udskriftsplaceringen af udskriftsdatoen,
[Udskriv dato]
Angiv, hvor udskriftsdatoen skal placeres.
[Udskriv brugernavn]
Angiv den placering, hvor brugernavnet (logonnavnet) til den computer, der bruges til at udskrive
dokumentet, skal udskrives.
[Udskriv sidetal]
Angiv, hvor sidetallet skal placeres.
Ændring af udskriftsformatet for datoer og sidetal
95
Udskrivning af et dokument
● Du kan ændre formateringsdetaljer som f.eks. skrifttype og -størrelse, når du udskriver datoer, logonnavne
eller sidetal. Klik på [Formatindstillinger] på skærmen for sideindstillinger, der vises herunder, for at angive
detaljerne.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
96
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af vandmærker
1CER-01S
Du kan udskrive vandmærker som f.eks. "KOPI" eller "FORTROLIGT" over
dokumentet. Du kan oprette nye vandmærker eller bruge forudregistrerede
vandmærker.
[Sideopsætning] -fanen
rullelisten [OK]
Vælg afkrydsningsfeltet [Vandmærke]
Vælg et vandmærke fra
[Vandmærke]
Marker afkrydsningsfeltet [Vandmærke] for at få vist en liste over vandmærkerne på rullelisten. Vælg et
vandmærke i menuen.
[Rediger vandmærke]
Viser skærmen for oprettelse eller redigering af vandmærker.
97
Udskrivning af et dokument
[Tilføj]
Klik for at oprette et nyt vandmærke. Der kan registreres op til 50 vandmærker.
[Navn]
Angiv navnet på det oprettede vandmærke.
[Attributter]/[Justering]/[Udskriftslayout]
Klik på hver enkelt fane for at angive teksten, farven eller udskriftsplaceringen af vandmærket. Du kan få
flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Udskrivning af kanter(P. 94)
Udskrivning af datoer og sidetal(P. 95)
98
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af specifikke sider på andet papir
1CER-01U
Du kan udskrive specifikke sider i et dokument, f.eks. hvis du vil udskrive en folders
omslag på farvet papir. I så fald skal du lægge det farvede papir til omslaget i
universalbakken og lægge almindeligt papir til resten af folderen i papirskuffen.
Angiv derefter papirindstillinger på printerdriveren.
[Papirkilde] -fanen Vælg de sider, der skal udskrives på andet papir, og den papirkilde, der er ilagt
papir fra [Papirvalg] [OK]
[Papirvalg]
Angiv, hvilke sider der skal udskrives på andet papir, og vælg, hvilken papirkilde der skal bruges til at
fremføre papir for hver enkelt side.
[Samme papir til alle sider]
Udskriver alle siderne på samme papir og udskriver ikke nogen specifikke
sider på andet papir. Alle siderne udskrives på papir angivet i [Papirkilde].
[Forskellig for første, øvrige og
sidste]
Du kan bruge andet papir for henholdsvis den første side, den sidste side og
de øvrige sider. Du kan f.eks. angive papiret i universalbakken for [Første
side], papiret i papirskuffen for [Øvrige sider] (øvrige sider), og papiret i
universalbakken for [Sidste side]. Du kan også udskrive ved at angive
papirtypen i [Papirtype].
[Forskellig for første, anden, øvrige
Du kan også angive papiret for den side, der følger efter omslaget, samt
og sidste]
angive papiret i [Forskellig for første, øvrige og sidste]. Du kan også udskrive
ved at angive papirtypen i [Papirtype].
[Forskellig for forside og øvrige]
Angiv indstillingerne for folderudskrivning ( Folderudskrivning(P. 92) ). Du
kan angive forskelligt papir for henholdsvis omslaget og de øvrige sider. Du
kan f.eks. angive papiret i universalbakken for [Forside] og papiret i
papirskuffen for [Øvrige sider] (øvrige sider).
99
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
100
Udskrivning af et dokument
Valg af dokumenttype
1CER-01W
Du kan angive dokumenttypen for at sikre optimal billedkvalitet. Der er forskellige
indstillinger for fotodokumenter, dokumenter med diagrammer eller grafer, og
dokumenter, der har designtegninger med fine streger.
[Kvalitet]-fanen
Vælg dokumenttype i [Målsætning]
[OK]
[Målsætning]
Vælg en indstilling, der passer til dokumenttypen eller formålet med udskrivningen. Du kan f.eks. vælge
[Generelt] til generel brug eller vælge [Fotos], når du vil udskrive fotobilleder i optimal udskriftskvalitet.
[Generelt]
En alsidig indstilling, der er velegnet til udskrivning af de fleste dokumenter.
[Publikationer]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har et miks af fotobilleder, diagrammer og grafer.
[Grafik]
Velegnet ved udskrivning af dokumenter, der har diagrammer eller grafer.
[Fotos]
Velegnet ved udskrivning af fotobilleder.
[Design [CAD]]
Velegnet ved udskrivning af designtegninger, der har mange tynde streger.
[Højopløsningstekst]
Velegnet, når der udskrives dokumenter, der indeholder små tegn.
101
Udskrivning af et dokument
● Hvis du vil angive detaljerede indstillinger for hvert punkt, der er valgt i [Målsætning], skal du klikke på
[Avancerede indstillinger]. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for
printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
102
Udskrivning af et dokument
Mindre tonerforbrug
1CER-01X
Du kan indstille printerdriveren til at udskrive dokumenter med mindre toner.
● Når indstillingen til mindre tonerforbrug er aktiveret, kan fine streger og dele med mindre udskriftstæthed
blive sløret.
[Kvalitet]-fanen Vælg dokumenttypen i [Målsætning] Klik på [Avancerede indstillinger]
[Tonerbesparelse] på skærmen [Avancerede indstillinger] Vælg [Til] fra rullelisten [OK]
[Målsætning]
Valg af dokumenttype(P. 101)
Vælg den dokumenttype, du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for.
103
Vælg
[OK]
Udskrivning af et dokument
[Avancerede indstillinger]
Der vises en skærm med indstillinger. Klik på [Tonerbesparelse] og vælg [Til] på rullelisten nederst på
skærmen.
● Du kan angive, om du vil aktivere indstillingen for tonerbesparelse for hver dokumenttype. Angiv
indstillingen for tonerbesparelse for hver dokumenttype, der er angivet i [Målsætning].
● På skærmen [Avancerede indstillinger] kan du angive diverse udskriftsindstillinger ud over indstillinger for
tonerbesparelse. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
104
Udskrivning af et dokument
Kombination og udskrivning af flere dokumenter
1CER-01Y
Ved hjælp af Canon PageComposer kan du kombinere flere dokumenter til ét enkelt
udskriftsjob og udskrive jobbet med de angivne udskriftsindstillinger. Denne
funktion gør dig f.eks. i stand til at kombinere dokumenter, der er lavet i forskellige
programmer, og udskrive alle siderne med samme papirformat.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din printer, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3
Vælg [Rediger og Eksempel] i [Outputmetode].
● Klik på [OK] på pop op-skærmen [Oplysninger].
● Klik på [OK] nederst på skærmen.
4
Klik på [Udskriv] eller [OK].
105
Udskrivning af et dokument
● Canon PageComposer starter. Udskrivning starter ikke i dette trin.
5
Gentag trin 1 til 4 for de dokumenter, du vil kombinere.
● Dokumenterne føjes til Canon PageComposer.
6
På listen [Dokumentnavn] skal du vælge de dokumenter, der skal kombineres, og
klikke på
.
● Hvis du vil vælge flere dokumenter, skal du klikke på dokumenterne, samtidig med at du holder [SKIFT] eller
[CTRL] nede.
7
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [Kombiner].
● De dokumenter, der blev valgt i trin 6, kombineres.
106
Udskrivning af et dokument
[Vis udskrift]
Viser et eksempel på det dokument, der skal udskrives.
[Dokumentliste]/[Udskriftsindstillinger]
● Klik på fanen [Dokumentliste] for at få vist de dokumenter, der blev tilføjet i trin 1 til 4. Du kan fjerne
dokumenter ved at markere dem på listen og klikke på [Slet fra liste].
● Klik på fanen [Udskriftsindstillinger] for at få vist skærmen til angivelse af udskriftsindstillinger som
f.eks. antal kopier eller 1-sidet/2-sidet udskrivning. De indstillinger, der er angivet her, gælder for hele
udskriftsjobbet.
● Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen Canon PageComposer.
[Detaljer]
Viser skærmen for udskriftsindstillinger for printerdriveren. Der er færre tilgængelige indstillinger i
forhold til den almindelige udskriftsmetode.
107
Udskrivning af et dokument
8
Vælg det udskriftsjob med kombinerede dokumenter, du vil udskrive, på listen
[Dokumentnavn], og klik på
.
● Udskrivningen starter.
● Se
Annullering af udskrifter(P. 78) for vejledning i at annullere udskrivning.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
108
Udskrivning af et dokument
Konfigurering af udskriftsindstillingerne efter behov
1CER-020
Du kan registrere kombinationer af indstillinger som "Profiler", der passer til dine forskellige udskrivningsbehov. Du
kan også registrere de indstillinger, du oftest bruger, som standardindstilling. Når standardindstillingen er angivet,
vises de registrerede indstillinger automatisk på printerdriverens skærm, så du kan springe proceduren med at angive
udskriftsindstillinger over og udskrive med det samme.
Angiv "TOP SECRET" som vandmærke og registrer det
som en "Profil." Du skal blot vælge denne "Profil", når du
har brug for det. Registrering af kombinationer af
ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 110)
Angiv [2 på 1] som brugerens standardindstilling i
printerdriveren. Næste og følgende job vil blive udført, så
hver to sider vil blive formindsket og udskrevet på én
side. Ændring af standardindstillingerne(P. 112)
109
Udskrivning af et dokument
Registrering af kombinationer af ofte anvendte
udskriftsindstillinger
1CER-021
Hvis du skal angive kombinationer af indstillinger som f.eks. "1-sidet liggende retning på papir i A4-format", hver gang
du udskriver, kan det blive tidskrævende. Hvis du registrerer disse ofte anvendte kombinationer af
udskriftsindstillinger som "profiler", kan du angive udskrivningsindstillingerne ved blot at vælge en af disse profiler på
listen. I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer profiler, og hvordan du bruger dem til at udskrive.
Registrering af en profil(P. 110)
Valg af en profil(P. 111)
Registrering af en profil
1
Rediger de indstillinger, du vil registrere som en profil, og klik på [Tilføj].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
2
Angiv et profilnavn i [Navn], vælg et ikon, og klik derefter på [OK].
● Angiv kommentarer på profilen i [Kommentar] efter behov.
● Klik på [Visningsindstillinger] for at få vist de indstillinger, der skal registreres.
110
Udskrivning af et dokument
Redigering af en profil
● Ved at klikke på [Rediger] i den højre side af [Tilføj] på den skærm, der vises i trin 1, kan du ændre navnet,
ikonet eller kommentaren for de profiler, du tidligere har registreret. Du kan ikke redigere forudregistrerede
profiler.
Valg af en profil
Vælg den profil, der passer til dit behov, og klik på [OK].
Sådan ændres indstillinger for den valgte profil
● Du kan ændre indstillingerne for en valgt profil. Herudover kan de ændrede indstillinger registreres som en
anden profil.
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Ændring af standardindstillingerne(P. 112)
111
Udskrivning af et dokument
Ændring af standardindstillingerne
1CER-022
Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises først, når du åbner skærmen for udskriftsindstillinger for
printerdriveren, men du kan ændre dem. Hvis du f.eks. vil udskrive alle dokumenter, så hver to sider gøres mindre og
kan udskrives på én side, skal du angive [2 på 1] som brugerstandard for sidelayoutet. Fremover vil printerdriveren
blive åbnet med [2 på 1] angivet som indstilling for sidelayoutet, og dermed undgår du at skulle angive de samme
indstillinger, hver gang du udskriver.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Udskriftsindstillinger].
3
Rediger indstillingerne på skærmen for udskriftsindstillinger, og klik på [OK].
Visning af printermappen(P. 608)
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
112
Udskrivning af et dokument
LINKS
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 110)
113
Udskrivning af et dokument
Brug nyttige udskrivningsfunktioner
1CER-023
Med printerdriveren kan du bruge forskellige nyttige udskrivningsfunktioner samt udføre de grundlæggende
udskrivningshandlinger.
◼ Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)
Du kan udskrive PDF-filer og billedfiler, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at forbinde den direkte med
maskinen. Med denne funktion kan du udskrive uden at bruge en computer. Udskrivning fra USB-hukommelse
(direkte USB-udskrift)(P. 116)
◼ Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)
Ved at indstille en pinkode, der sendes til maskinen fra en computer, udskrives data ikke, førend den korrekte pinkode
indtastes på maskinens kontrolpanel. Denne funktion er nyttig ved udskrivning af fortrolige dokumenter.
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)(P. 128)
◼ Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)
Du kan gemme udskrivningsdata, der sendes fra en computer, på et SD-kort. De gemte data kan udskrives så mange
gange, du ønsker. Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
◼ Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
Du kan udskrive filer (PDF, JPEG, etc.), der er lagret på din computer, ved at sende dem til maskinen via en
webbrowser. Det er ikke nødvendigt med specielle programmer. Udskrivning uden at åbne en fil (direkte
udskrivning)(P. 144)
114
Udskrivning af et dokument
◼ Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
Du kan direkte udskrive e-mailmeddelelser og de vedhæftede filer, der er modtaget på maskinen, uden at skulle bruge
en computer. Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)(P. 155)
115
Udskrivning af et dokument
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USBudskrift)
1CER-024
Du kan udskrive billedfiler (PDF, TIFF, JPEG og XPS), der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, ved at forbinde den
direkte med maskinen. Med denne funktion kan du udskrive uden at bruge en computer.
Tilgængelige filformater
Du kan udskrive følgende typer billedfiler. Udskrivningen kan måske ikke udføres korrekt afhængigt af data.
● PDF-fil *
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● XPS-fil
* Version
1.7 er understøttet.
● Den maksimale størrelse for en udskrivningsfil er 2 GB.
Tilgængelige USB-hukommelsesenheder
Du kan bruge FAT32-formaterede USB-hukommelsesenheder (hukommelseskapacitet: op til 32 GB).
● Brug ikke andet end standard-USB-hukommelsesenheder. Du kan muligvis ikke udskrive filer korrekt
afhængigt af USB-hukommelsesenheden.
● Du må ikke tilslutte andet end en USB-hukommelsesenhed. USB-hukommelsesenheder må ikke
tilsluttes via en USB-hub eller et forlængelseskabel.
● Brug ikke USB-hukommelsesenheder med specialfunktioner som f.eks. indbyggede
sikkerhedsfunktioner.
● USB-porten på maskinen understøtter USB 2.0.
● Hvis der er mange filer i en mappe på en USB-hukommelsesenhed, tager det en del længere tid at
scanne de billedfiler, der skal udskrives. Brug computeren til at slette unødvendige filer på din USBhukommelsesenhed, eller flyt dem til en anden mappe.
1
Slut en USB-hukommelsesenhed til USB-porten på højre side af maskinen.
116
Udskrivning af et dokument
➠ Følgende skærm vises automatisk.
● Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du trykke på
(
).
● Hverken USB-hukommelsesenheden eller maskinen må udsættes for stød eller rystes, mens enheden er
tilsluttet maskinen.
2
Brug
3
Vælg den filtype, der skal udskrives, og tryk på
4
Vælg den fil, der skal udskrives, og tryk på
/
til at vælge <Vælg fil(er)>, og tryk på
.
.
.
● Du kan vælge op til 10 filer.
● Hvis du vil fjerne en markering, skal du vælge den fil, du har markeret (angivet som
For at fjerne alle valg skal du vælge <Ryd alt> og trykke på
eller
eller
.
● Mapper og filer på de laveste niveauer eller med længere navne vises måske ikke.
● Når du flytter til en anden mappe, fjernes de forrige filmarkeringer.
117
.
.
● Hvis du vil vise indholdet af en mappe, skal du vælge en mappe og trykke på
til mappen på det øverste niveau, skal du trykke på
), og trykke på
. Hvis du vil tilbage
Udskrivning af et dokument
5
Vælg <Anvend>, og tryk på
.
Ved udskrivning af et XPS-dokument ved hjælp af udskrivningsbillet
Hvis en udskrivningsfil er i XPS-format, kan den udskrives i henhold til udskrivningsbilletten
(udskrivningsindstillingerne), der er tilknyttet filen.
1
Vælg <Brug Print Ticket>, og tryk på
2
Vælg <Start print>, og tryk på
.
.
Udskrivningen begynder. Når udskrivningen er færdig, skal du fjerne USB-hukommelsesenheden fra
maskinen. Afbryd USB-hukommelsesenheden.(P. 124)
6
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● Vælg det ønskede indstillingspunkt, tryk på
, og angiv hver enkelt indstilling.
Ikoner* i beskrivelsen
Indstillinger for udskrivning af PDF-filer
Indstillinger for udskrivning af XPS-filer
Indstillinger for udskrivning af JPEG-filer
Indstillinger for udskrivning af TIFF-filer
* Ikoner
udelades for indstillinger, der vises uanset filformat.
<Antal kopier>
Angiv antallet af kopier til mellem 1 til 9999. Brug taltasterne for at angive et antal, og tryk på
118
.
Udskrivning af et dokument
<Printområde>/<Printområde (TIFF)>
Angiv udskrivningsområderne (siderne). Brug
til at angive udskrivningsområdet
/
til at vælge <Angivelsesmetode>
vælg metoden
.
<Alle>
Udskriver alle sider.
<Angiv sider>
Udskriver kun de angivne sider. For at angive siderne skal du vælge <Sideområde>
side> og <Sidste side> ved hjælp af taltasterne
vælg <Anvend>
angiv <Første
.
<Opløsning>
Angiv den opløsning, der skal bruges til behandling af udskrivningsdata. Brug
tryk på
.
/
for at vælge opløsning og
<600 dpi>
Denne udskrivningsfunktion er velegnet til udskrivning ved høj hastighed.
<1200 dpi>
Kanterne på tegn og grafik kan gengives tydeligt ved høj opløsning. Denne udskrivningsfunktion er velegnet
til at udskrive data, der indeholder mange små tegn.
<2-sidet print>
Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret. Brug
/
til at vælge indstilling, og tryk på
● <2-sidet print> er muligvis ikke tilgængelig med visse papirformater eller -typer.
119
Papir(P. 569)
.
Udskrivning af et dokument
<Indbindingsplacering>
Angiv, om 2-sidede udskrifter skal indbindes på den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
/
til at vælge indbindingsplacering, og tryk på
.
hæftemaskine. Brug
<Lang kant>
Binder udskrifterne på den lange kant.
<Kort kant>
Binder udskrifterne på den korte kant.
<Vælg papir>
Vælg den papirkilde, hvor udskrivningspapiret allerede er lagt i. Brug
på
.
/
til at vælge en papirkilde, og tryk
● Hvis du ønsker at udskrive en PDF-fil eller en XPS-fil, skal du angive <Auto> til automatisk at vælge den
bedste papirkilde.
● Der kan ikke vælges en papirkilde med papir i brugerdefineret format.
<Gråtoner>
Du kan vælge metoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
PDF-filer og XPS-filer
Der kan angives halvtoner for hver billeddatatype i et enkelt dokument. Brug
vælg metoden til at gengive halvtoner
.
billeddatatype
120
/
til at vælge
Udskrivning af et dokument
JPEG-filer og TIFF-filer
Brug
/
til at vælge metoden til at gengive halvtoner, og tryk på
.
Billeddatatype
Vælg den billeddatatype, du ønsker at ændre indstilling for. <Tekst> repræsenterer bogstaver og tegn
<Grafik> repræsenterer linjer og figurer, og <Billede> repræsenterer billeder, som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Udjævning>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
<Høj opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Match papirformat>
Laver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til papirets Udskriftsområde(P. 572) . Udskrifterne
forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens formatforhold. Brug
/
til at vælge indstilling og
tryk på
.
● Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis <Auto> er sat til <Vælg papir>.
<Zoom>
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat. Brug
/
for at vælge opløsning, og tryk på
.
121
Udskrivning af et dokument
<Fra>
Hvis billedet er inden for papirets
Udskriftsområde(P. 572) , udskrives det i den pågældende størrelse.
Hvis et billede er større end det område, der kan udskrives, bliver udskriften reduceret.
<Auto>
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til
Udskriftsområde(P. 572) .
<Forstør printområde>
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge Udskriftsområde(P. 572) helt i forhold til
papirformatet. Brug
/
til at vælge indstilling, og tryk på
.
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
<N on 1>
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark ved at angive dem i rækkefølge fra øverst til venstre. For
at udskrive fire sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge <4 på 1>. Brug
/
til at vælge indstilling og tryk på
.
● Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis <Auto> er sat til <Vælg papir>.
<Efterbehandler>
Angiv metoden til sætvis samling af udskrifterne ved udskrivning af dokumenter med flere sider. Brug
til at vælge, om udskrifterne skal samles sætvist eller ej, og tryk på
.
122
/
Udskrivning af et dokument
<Fra>
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis du f.eks. udskriver tre
kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
4, 4, 4.
<Sætvis>
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks. udskriver tre kopier af et
dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Billedretning>
Angiv billedets udskrivningsretning. Brug
/
til at vælge udskrivningsretning, og tryk på
.
<Auto>
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
<Vertikal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
<Horisontal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
● Hvis den angivne indstilling for <Vertikal> eller <Horisontal> ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet reduceret.
<Printplacering>
Angiv billedets udskrivningsplacering. Brug
/
til at vælge udskrivningsplacering, og tryk på
123
.
Udskrivning af et dokument
<Auto>
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering, udskrives billedet i
henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af
papiret.
<Centrum>
Billeder udskrives midt på papiret.
<Øverst venstre>
Billeder udskrives øverst til venstre.
7
Vælg <Start print>, og tryk på
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningen skal du bruge kontrolpanelet.
8
Annullering af udskrifter(P. 78)
Afbryd USB-hukommelsesenheden.
1
Vælg <Fjern USB-hukom.>, og tryk på
2
Vælg <Ja>, og tryk på
.
.
Vent, indtil nedenstående meddelelse vises.
3
Afbryd USB-hukommelsesenheden.
● Hvis du vælger <Sortér filer> på skærmen i trin 1, kan du ændre rækkefølgen af de viste filer, når du vælger
den fil, der skal udskrives.
TIP
124
Udskrivning af et dokument
Hvis du altid vil udskrive med de samme indstillinger:
udskrifter(P. 126)
Ændringer af standardindstillingerne for USB-
125
Udskrivning af et dokument
Ændringer af standardindstillingerne for USBudskrifter
1CER-025
De indstillinger, der vises først ved angivelse af udskrivningsindstillingerne kaldes for standardindstillinger. Hvis du
ændrer disse standardindstillinger, så de passer til de betjeninger, du ofte udfører, kan du undgå behovet for at
angive de samme indstillinger, hver gang du laver udskrifter.
(
)
<USB-printindstill.>
<Std.indst. PDF/XPS> eller <Std.indst. JPEG/TIFF>
Vælg indstillingspunktet
PDF/XPS
Skift standardværdien for det valgte punkt
JPEG/TIFF
Indstillingspunkter
Vælg det punkt, du vil indstille, og skift standardværdien.
◼ Indstilling af rækkefølgen af viste filer, der skal udskrives
Du kan indstille rækkefølgen for, hvordan de filer, der skal udskrives fra en USB-hukommelsesenhed, vises til at blive
valgt.
(
)
<USB-printindstill.>
<Std.indst. filsort.>
rækkefølgen af viste filer
<Navn (stigende)>
Viser filerne i stigende rækkefølge efter navn.
126
Vælg standarden for
Udskrivning af et dokument
<Navn (faldende)>
Viser filerne i faldende rækkefølge efter navn.
<Dato/tid (stigende)>
Viser filerne i stigende rækkefølge efter dato/klokkeslæt.
<Dato/tid (faldende)>
Viser filerne i faldende rækkefølge efter dato/klokkeslæt.
LINKS
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
127
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en
pinkode (sikret udskrivning)
1CER-026
Ved at indstille en pinkode for et dokument ved udskrivning fra en computer gemmes dokumentet på et SD-kort
(ekstraudstyr) installeret på maskinen og udskrives ikke, før den rigtige pinkode er angivet på maskinens kontrolpanel.
Denne funktion kaldes "Sikker udskrivning," og det dokument, der er beskyttet af en pinkode, kaldes et "sikret
dokument". Brugen af sikker udskrivning garanterer, at udskrifter af fortrolige dokumenter ikke efterlades uden
overvågning. Du skal installere et SD-kort (ekstraudstyr) på maskinen, inden du kan bruge denne funktion (
Installering af SD-kort(P. 580) ).
Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine(P. 128)
Udskrivning af sikrede dokumenter(P. 130)
Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter(P. 131)
Afsendelse af et sikret dokument fra en computer til en maskine
Følg nedenstående fremgangsmåde. Du kan sende et dokument, der er beskyttet af en pinkode.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg denne maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Vælg [Sikret udskrivning] i [Outputmetode].
● Klik på [Ja] eller [Nej] på pop op-skærmen [Information].
● Klik på [Ja], hvis du vil bruge samme brugernavn og PIN hver gang. Klik på [Nej] for at ændre brugernavn og
PIN hver gang.
128
Udskrivning af et dokument
Hvis du valgte [Ja]
Angiv brugernavn for [Brugernavn] og PIN for [PIN], og klik på [OK].
● Din computers computernavn (loginnavn) vises i [Brugernavn]. Hvis du vil ændre det, kan du indtaste op til
32 alfanumeriske tegn til et nyt computernavn.
● Indtast [PIN] på op til syv cifre.
4
Angiv udskriftsindstillingerne, og klik på [OK].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
129
Udskrivning af et dokument
5
Klik på [Udskriv] eller [OK].
➠ Når det sikrede dokument er sendt til maskinen, gemmes det SD-kortet, mens det venter på at blive
udskrevet.
Hvis du har valgt [Nej], gå til trin 3
Indtast [Dokumentnavn], [Brugernavn] og [PIN] og klik på [OK].
● Dokumentnavnet indstilles automatisk ud fra oplysningerne fra programmet. Hvis du vil ændre
dokumentnavnet, kan du angive op til 32 alfanumeriske tegn for et nyt dokumentnavn.
● Din computers computernavn (loginnavn) vises i [Brugernavn]. Hvis du vil ændre brugernavnet, kan du
indtaste op til 32 alfanumeriske tegn til et nyt brugernavn.
● Indtast [PIN] på op til syv cifre.
● Hvis du installerede "Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC" (Plugin til sikker kryptering i
printerdriveren for klient), der leveres med det valgfri SD CARD-C1 -sæt til maskinen, kan du bruge den
krypterede udskrivningsfunktion, der giver øget sikkerhed. Brug af krypteret sikker udskrivning(P. 133)
Udskrivning af sikrede dokumenter
Når du har sendt det sikrede dokument til maskinen, skal du udskrive det inden for én time. Derefter bliver det sikrede
dokument slettet fra SD-kortet og kan ikke længere udskrives.
● Du kan ændre den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter.
sikrede dokumenter(P. 131)
130
Ændring af den gyldige tidsperiode for
Udskrivning af et dokument
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg det sikrede dokument, der skal udskrives, og tryk på
(
/
).
til at vælge <Sikret print>, og tryk på
.
.
● Dette skærmbillede vises ikke, hvis SD-kortet kun indeholder ét sikret dokument.
Hvis brugernavnet vises
● Hvis sikrede dokumenter fra to eller flere brugere gemmes på SD-kortet, vises skærmen til valg af bruger
som vist nedenfor, før den ovenfor viste skærm vises. Vælg dit brugernavn og tryk på
4
Angiv pinkoden, og tryk på
.
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningsjob skal du bruge kontrolpanelet.
Annullering af udskrifter(P. 78)
Ændring af den gyldige tidsperiode for sikrede dokumenter
Som standard er maskinen indstillet til at slette sikrede dokumenter én time efter modtagelsen af dem, medmindre de
udskrives. Du kan ændre denne tidsværdi inden for et defineret område.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Sikr. print, sl.tid>, og tryk på
(
/
).
vælg <Kontrolmenu>, og tryk på
.
131
.
Udskrivning af et dokument
4
Angiv, i hvor lang tid SD-kortet skal holde på sikrede dokumenter, og tryk på
● Det sikrede dokument slettes fra SD-kortet, når den tid, der er valgt her, udløber.
LINKS
Brug af krypteret sikker udskrivning(P. 133)
Installering af SD-kort(P. 580)
132
.
Udskrivning af et dokument
Brug af krypteret sikker udskrivning
1CER-027
Udskrivningsdata krypteres, før de sendes til maskinen, hvilket forbedrer sikkerheden mere end den almindelige
funktion med sikret udskrift. For at bruge denne funktion skal du installere "Encrypted Secured Print Driver Add-in for
Client PC" (Plugin til sikker kryptering i printerdriveren for klient), der leveres sammen med "SD CARD-C1"-sættet, der
er ekstraudstyr. Et dokument, der er udskrevet via funktionen Krypteret Sikker Udskrivning, kaldes for et "krypteret
sikkert dokument".
For at installere "Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC"(Plugin til sikker
kryptering i printerdriveren for klient)
● Se "Readme.txt" i Cd-rom, der leveres sammen med "SD CARD-C1"-sættet.
◼ Afsendelse af et krypteret, sikkert dokument fra en computer til en maskine
Se Hjælp-filen. Du kan få vist Hjælp-filen fra printerdriveren.
Åbn printermappen ( Visning af printermappen(P. 608) ) Højreklik på dit maskinikon
[Printeregenskaber] eller [Egenskaber] [Encrypted-P]-fanen [Hjælp]
◼ Udskrivning af krypterede, sikre dokumenter
Når du har sendt det krypterede sikrede dokument til maskinen, skal du udskrive det inden for én time. Derefter bliver
det krypterede, sikrede dokument slettet fra SD-kortet og kan ikke længere udskrives.
(
)
udskrives
<Krypteret print>
Vælg det krypterede dokument, der skal
Indtast pinkoden ved hjælp af taltasterne
Om den gyldige tidsperiode for krypterede, sikre dokumenter
● Du kan ændre den gyldige tidsperiode for krypterede, sikre dokumenter. Du kan bruge samme
metode til at ændre dette som ved sikrede dokumenter. Ændring af den gyldige tidsperiode for
sikrede dokumenter(P. 131)
Hvis du bruger alfanumeriske tegn eller symboler i din pinkode
● Med funktionen Sikret, krypteret udskrivning kan du bruge alfanumeriske tegn og symboler samt tal,
når du skal angive en pinkode i printerdriveren. Hvis du dog bruger bogstaver eller symboler i
pinkoden, kan du ikke udskrive et krypteret, sikret dokument fra maskinens kontrolpanel. Brug
[Jobstatus] i Brugerinterface til fjernbetjening for at udskrive et krypteret dokument. Kontrol af
den aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 343)
133
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen
(gemt jobudskrivning)
1CER-028
De data, der udskrives fra en computer, kan gemmes på et SD-kort, der installeres på maskinen. Da de gemte data kan
udskrives direkte fra maskinen, har du ikke brug for en computer, hver eneste gang du skal udskrive. Det er nyttigt at
gemme et dokument, der skal udskrives mange gange, f.eks. en forside til en fax. Installering af SD-kort(P. 580)
Gemme et dokument i maskinen(P. 134)
Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen(P. 136)
● Der kan gemmes op til 1000 dokumenter på maskinen.
● De data, der gemmes på SD-kortet, slettes ikke, selv når strømmen slukkes, men maskinen indstilles til
automatisk at slette data tre dage senere. Hvis du ønsker at ændre datalagringsperioden eller forhindre den
automatiske sletning af data, skal du ændre de pågældende indstillinger i Brugerinterface til fjernbetjening
( Ændring af lagringsperiode for dokumenter(P. 138) ). De gemte data kan også slettes manuelt (
Manuel sletning af dokumenter(P. 139) ).
Gemme et dokument i maskinen
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg denne maskine, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
● Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Vælg [Gem] i [Outputmetode], og klik på [Ja].
134
Udskrivning af et dokument
4
Angiv indstillingerne til at lagre dokumenter, og klik på [OK].
[Datanavn]
Tildel et navn til udskriftsdata, der skal gemmes på SD-kortet.
[Angiv navn]
[Brug filnavn]
Indstil et navn manuelt. Du kan indtaste op til 24 tegn for navnet på udskriftsdata.
Angiv et venligt navn, der let kan identificeres på maskinens display.
Der indstilles automatisk et navn baseret på filnavnet for de udskriftsdata, der skal
gemmes, og informationerne om det program, som du bruger.
[Postkasse]
Et sted, hvor du kan gemme udskriftsdata på SD-kortet, kaldes en boks. Vælg nummeret for den boks,
hvor dokumentet skal gemmes. Du kan tildele et navn til boksen, så den er lettere at identificere.
Indstille et navn eller pinkode for en boks(P. 142)
5
Angiv udskriftsindstillingerne, og klik på [OK].
● Klik på fanerne [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning], [Efterbehandling], [Papirkilde] eller [Kvalitet]
for at angive udskriftsindstillingerne på hver enkelt skærm efter behov. Forskellige
udskriftsindstillinger(P. 80)
● De indstillinger, der ændres her, gemmes med dokumentet. Når dokumentet udskrives næste gang,
udskrives det med de gemte indstillinger.
135
Udskrivning af et dokument
6
Klik på [Udskriv] eller [OK].
➠ Dokumentet sendes til maskinen og gemmes i den angivne boks.
Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen
1
Tryk på
(
).
● Hvis maskinen er offline, virker den ikke, hvis du trykker på
(
). Indstil maskinen til online.
tasten(P. 25)
2
Brug
3
Vælg boksnummeret for det dokument, der skal udskrives, og tryk på
/
til at vælge <Print af gemte job>, og tryk på
136
.
.
Online -
Udskrivning af et dokument
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Når skærmen til indtastning af pinkoden vises, skal du indtaste pinkoden og trykke på
. Hvis du er i tvivl
om pinkoden, skal du kontakte maskinens administrator.
4
Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på
.
➠ Udskrivningen starter.
● For at annullere udskrivningen skal du bruge kontrolpanelet.
Annullering af udskrifter(P. 78)
● Dokumenter, der gemmes på SD-kortet, kan også udskrives fra siden [Boks] i Brugerinterface til
fjernbetjening ( Siden [Boks](P. 340) ). Åbn den boks, hvor dokumenterne er blevet gemt, vælg
afkrydsningsfeltet for det dokument, der skal udskrives, og klik på [Print].
LINKS
Slette et dokument, der er gemt på maskinen(P. 138)
Indstille et navn eller pinkode for en boks(P. 142)
Installering af SD-kort(P. 580)
137
Udskrivning af et dokument
Slette et dokument, der er gemt på maskinen
1CER-029
De data, der gemmes på SD-kortet, er som standard indstillet til automatisk at blive slettet tre dage senere. Hvis du
ønsker at ændre, hvor lang tid SD-kortet skal gemme dokumenterne, eller forhindre den automatiske sletning af
dokumenterne, skal du ændre de pågældende indstillinger i Brugerinterface til fjernbetjening. De gemte dokumenter
kan også slettes manuelt.
Ændring af lagringsperiode for dokumenter(P. 138)
Manuel sletning af dokumenter(P. 139)
Ændring af lagringsperiode for dokumenter
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Kontrolmenu]
4
Ændring af lagringsperioden.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Redigér].
● For at forhindre at dokumenterne slettes automatisk, skal du vælge [Fra].
138
Brug af
Udskrivning af et dokument
5
Klik på [OK].
Manuel sletning af dokumenter
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på.
Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334)
Hvis du er logget ind som generel bruger
● Som standard er maskinen konfigureret, så ingen andre brugere (generelle brugere) end administratoren
kan slette dokumenterne. For at tillade at slutbrugerne kan bruge dokumenterne, skal du ændre
indstillingerne. Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne(P. 350)
● Du kan kun slette det dokument, som matcher med det brugernavn, der blev brugt til at logge ind med på
Brugerinterface til fjernbetjening.
2
Klik på [Boks].
139
Udskrivning af et dokument
3
Klik på nummeret for den boks, hvor det dokument, der skal slettes, er gemt.
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Hvis skærmen nedenfor vises, skal du indtaste pinkoden og klikke på [OK].
4
Vælg afkrydsningsfeltet for det dokument, der skal slettes, og tryk på [Slet].
➠ Det valgte dokument slettes.
140
Udskrivning af et dokument
● Du kan klikke på tekstlinket under [Filnavn] for at kontrollere detaljerne for dokumentet.
● Det kan tage lidt tid, før den ledige plads på SD-kortet øges, da de gemte data slettes i baggrunden.
141
Udskrivning af et dokument
Indstille et navn eller pinkode for en boks
1CER-02A
Du kan indstille et navn for en boks og en pinkode til at åbne boksen. Hvis du indstiller et brugervenligt navn for
boksen, kan du let identificere boksen, når du vælger stedet til at gemme dokumenter ved hjælp af printerdriveren.
Hvis du indstiller en pinkode, kan der skabes adgang til de gemte dokumenter fra kun et begrænset antal brugere,
hvilket øger sikkerheden.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Boks].
3
Klik på nummeret for den boks, som du ønsker at angive indstillinger for.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Hvis boksen er beskyttet med en pinkode
● Hvis skærmen nedenfor vises, skal du indtaste pinkoden og klikke på [OK].
142
Brug af
Udskrivning af et dokument
4
[Indstillinger].
5
Indstil navn og pinkode.
[Boksnavn]
For at angive boksens navn kan du indtaste op til 96 tegn alt afhængigt af tegntypen.
[Indstil PIN-kode]
For at indstille en pinkode skal du vælge afkrydsningsfeltet [Indstil PIN-kode] og indtaste et tal på op til syv
cifre for pinkoden i tekstfeltet [PIN-kode]. For at bekræfte skal du indtaste samme nummer i tekstfeltet
[Bekræft].
● Du kan ikke bruge "0" som første ciffer i pinkoden. Et nummer med "0" fjernet fra det første ciffer vil blive
indstillet som pinkode.
6
Klik på [OK].
143
Udskrivning af et dokument
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)
1CER-02C
Du kan udskrive en fil fra en webbrowser (Brugerinterface til fjernbetjening) uden at åbne filen. Du kan også udskrive
en PDF-fil på internettet ved at angive en internetadresse.
Tilgængelige filformater
Du kan udskrive følgende typer filer via direkte udskrivning. Udskrivningen kan måske ikke udføres korrekt
afhængigt af data.
● PDF-fil *1
● PS-fil
● EPS-fil
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● XPS-fil
*1 Version
1.7 er understøttet.
Du kan ikke udskrive billedfiler, der overskrider følgende datastørrelse.
● PDF/XPS-filer (med installeret SD-kort) : 2 GB
(uden installeret SD-kort) : 20 MB
● PS/EPS/JPEG/TIFF-filer *2
: 2 GB
*2 Hvis
der ikke er installeret et SD-kort, vil TIFF-filer med en størrelse på over 20 MB ikke blive udskrevet afhængigt
af filstrukturen.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på.
fjernbetjening(P. 334)
Klik på [Direct Print].
144
Brug af Brugerinterface til
Udskrivning af et dokument
3
Vælg den filtype, der skal udskrives.
[PDF-fil]
Klik for at udskrive en PDF-fil.
[PS-fil]
Klik for at udskrive en PS- eller en EPS-fil.
[Billedfil]
Klik for at udskrive en JPEG- eller en TIFF-fil.
[XPS-filer]
Klik for at udskrive en XPS-fil.
4
Klik på [Gennemse].
● Når dialogboksen for valg af fil vises, skal du vælge den fil, der skal udskrives, og klikke på [Åbn].
● Når du udskriver en PDF-fil, skal du vælge [Filsti].
145
Udskrivning af et dokument
Når du udskriver en PDF-fil på internettet
● Vælg [URL], og indtast internetadressen for PDF-filen. Hvis der udføres brugergodkendelse, skal du angive
brugernavn og adgangskode.
Hvis PDF-filen er adgangskodebeskyttet
● Indtast adgangskoden i [Dokumentadgangskode].
Når du udskriver en PDF-fil, der er tilknyttet en politikbaseret server
● Angiv indstillingerne [Politikserver, brugernavn] og [Politikserver, password].
5
6
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
Udskrivningsindstillinger for direkte
udskrivning(P. 148)
Klik på [Start print].
➠ Skærmen herunder vises, og udskrivningen begynder.
● Hvis du klikker på [Til jobliste], vises siden [Jobstatus] for at vise udskrivningsstatus.
aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 343)
146
Kontrol af den
Udskrivning af et dokument
● Det kan tage lidt tid, før udskrivningen starter.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 333)
147
Udskrivning af et dokument
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning
1CER-02E
Hvis du ønsker at ændre indstillinger for direkte udskrivning alt efter af det dokument, der skal udskrives, skal du
angive følgende indstillinger.
Hvis du angiver udskrivningsindstillingerne for XPS-filer
● Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet [Prioritér Print Ticket]. Hvis afkrydsningsfeltet er valgt, er nogle
punkter ikke tilgængelige.
Ikoner* i beskrivelsen
Indstillinger for udskrivning af PDF-filer
Indstillinger for udskrivning af PS/EPS-filer
Indstillinger for udskrivning af JPEG-filer
Indstillinger for udskrivning af TIFF-filer
Indstillinger for udskrivning af XPS-filer
* Ikoner
udelades for indstillinger, der vises uanset filformat.
[Angiv printområde]
148
Udskrivning af et dokument
[Printområde]
Angiv området (siderne), der skal udskrives.
[Alle]
Vælg for at udskrive alle sider.
[Angiv sider]
Vælg for at angive udskrivningsområdet. Denne indstilling er ikke tilgængelig for JPEGfiler.
[Kvalitetsindstillinger]
[Opløsning]
Angiv opløsningen for de data, der skal udskrives.
[1200 dpi]
Kanterne på tegn og grafik kan gengives tydeligt ved høj opløsning. Denne
udskrivningsfunktion er velegnet til at udskrive data, der indeholder mange små tegn.
[600 dpi]
Denne udskrivningsfunktion er velegnet til udskrivning ved høj hastighed.
[Gråtoner]
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse
og mørke områder på et billede). For PDF-filer og XPS-filer kan du angive halvtonerne for hver billeddatatype:
[Tekst], [Grafik] og [Billede].
[Opløsning]
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet
til udskrivning af figurer eller grafer med graderede områder.
[Udjævning]
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til
udskrivning af billeddata, som f.eks. fotografier.
[Høj opløsning]
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er
egnet til at udskrive tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
149
Udskrivning af et dokument
[Farveindstillinger]
[Gråskalakonvertering]
Du kan vælge metoden til at konvertere farveudskrivningsdata til sort-hvid data. For XPS-filer kan du angive
konverteringsmetoden for hver billeddatatype [Tekst], [Grafik] og [Billede].
[sRGB]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn
overgang.
[NTSC]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tvapparat (NTSC).
[Ensartet RGB]
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret
kun på lysstyrken.
[Printindstillinger]
150
Udskrivning af et dokument
[Kopier]
Angiv antallet af kopier.
[Papirformat]
Angiv formatet af det papir, du vil udskrive på.
● Hvis du ønsker at udskrive en PDF-fil eller en XPS-fil, skal du angive [Auto] til automatisk at vælge den
bedste papirkilde. Hvis det bedste format ikke kan findes, vælges det papirformat, der er angivet i
<Standardpapirformat> ( Standardpapirformat(P. 462) ).
[Papirtype]
Angiv typen af det papir, du vil udskrive på.
[Manuel fremføring]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, udskrives der kun et dokument på det papir, der er lagt i
universalbakken.
[Forstør/reducér så det passer med papirformat]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, forstørres eller reduceres udskrifterne i henhold til papirets
Udskriftsområde(P. 572) . Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens
formatforhold.
● Hvis [Papirformat] er sat til [Auto], er dette punkt ikke tilgængeligt.
[Billedretning]
Angiv udskriftsretningen for et billede.
[Auto]
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
[Vertikal]
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
[Horisontal]
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
● Hvis den angivne indstilling for [Vertikal] eller [Horisontal] ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet reduceret.
[Printplacering]
Angiv, hvor billedet skal udskrives.
[Auto]
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering,
udskrives billedet i henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af
papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af papiret.
[Centrum]
Billeder udskrives midt på papiret.
[Øverst venstre]
Billeder udskrives øverst til venstre.
151
Udskrivning af et dokument
[Zoom]
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat.
[Fra]
Hvis billedet er inden for papirets
Udskriftsområde(P. 572) , udskrives det i den
pågældende størrelse. Hvis et billede er større end det område, der kan udskrives,
bliver udskriften reduceret.
[Auto]
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til det område på papiret, der
kan udskrives på.
[Forstør printområde]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, udskrives billedet ved at forlænge Udskriftsområde(P. 572)
fuldstændigt i forhold til papirformatet. En del af billedet kan mangle nær papirets kant, eller også kan
papiret afhængigt af originalen være snavset.
[Print 2-sidet]
Vælg afkrydsningfeltet for at udskrive på begge sider af papiret.
[Indbindingsplacering]
Angiv, om udskrifterne skal indbindes langs den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
hæftemaskine. Udskrivningsretningen ændres afhængigt af den angivne indbindingsplacering. Du kan også
angive margenen for indbindingsplaceringen ( Margen(P. 400) ).
[Lang kant]
Binder udskrifterne på den lange kant.
[Kort kant]
Binder udskrifterne på den korte kant.
[Vis advarsler]
Du kan angive, hvordan maskinen skal opføre sig i tilfælde af en fejl.
[Print]
Der udskrives fejlinformation, men ikke noget billede.
[Panel]
Der udskrives ikke noget billede, og fejlmeddelelsen vises på kontrolpanelet.
[Fra]
Der udskrives intet billede, og der vises ingen fejl.
152
Udskrivning af et dokument
[N på 1]
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark ved at angive dem i rækkefølge. For at udskrive fire
sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge [4 på 1].
● Hvis [Papirformat] er sat til [Auto], er dette punkt ikke tilgængeligt.
[Siderækkefølge]
Vælg et layout med sidefordeling.
[Efterbehandler]
Angiv metoden til sætvis samling af udskrifterne ved udskrivning af dokumenter med flere sider. Dette punkt
vises, hvis SD-kortet er installeret.
[Fra]
Udskrifterne samles ikke sætvist. Det angivne antal kopier udskrives for hver side. Hvis
du f.eks. udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i
følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Sætvis]
Udskrifterne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks.
udskriver tre kopier af et dokument på fire sider, arrangeres udskrifterne i følgende
siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Kommentarprint]
Vælg, om der skal udskrives kommentarer.
[Auto]
Udskriv kommentarer i PDF-filen.
[Fra]
Printer ingen kommentarer.
[Gem i boks]
Du kan gemme et dokument på det SD-kort, der er installeret i maskinen, uden at foretage udskrivninger.
Vælg afkrydsningsfeltet for at gemme dokumentet i en boks, der er specificeret i [Boksnummer (00-99)]. Du
kan udskrive dokumenterne i boksen fra kontrolpanelet så mange gange, du ønsker. For information om
153
Udskrivning af et dokument
udskrivning af et dokument henvises til Udskrive et dokument, der er gemt på maskinen(P. 136) . Dette
punkt vises, hvis SD-kortet er installeret.
LINKS
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 144)
154
Udskrivning af et dokument
Udskrivning af modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)
1CER-02F
Med funktionen Udskrivning Af E-mail kan du udskrive meddelelser og vedhæftede JPEG- eller TIFF-billedfiler, der
modtages fra en POP3-mailserver, uden at skulle bruge en computer. Man kan modtage e-mails manuelt eller
automatisk ved regelmæssige intervaller. Hvis der anvendes SMTP-protokol, udskrives e-mails, der er sendt direkte til
maskinen uden mailserver.
Konfiguration af indstillinger for udskrivning af e-mail(P. 156)
Manuel modtagelse af e-mails(P. 160)
● Når du indstiller <TIFF Spooler> i menuen Opsætning til <Til>, vil de modtagede data blive gemt midlertidigt
i maskinen eller SD-kortet før udskrivningen. Dette reducerer forekomsten af fejl. TIFF Spooler(P. 434)
Oversigt over udskrivning af e-mails
Generelt
● Der udskrives en e-mail med information om e-mailens overskrift.
● En HTML-baseret e-mail udskrives som almindelig tekst.
● Hvis en linje (uden linjeskift) i en e-mailmeddelelse indeholder mere end 1.000 tegn, anbringes
overskydende tegn på en ny linje og bliver måske ikke udskrevet korrekt.
Når <TIFF Spooler> er indstillet til <Til>
● Hvis størrelsen af e-mailmeddelelsen er over 25 MB, eller hvis e-mailens størrelse er over 1,5 GB, udskrives
e-mailmeddelelsen ikke.
● Hvis data i e-mailens overskrift overskrider 20 KB, udskrives de overskydende data ikke.
● Hvis der ikke er installeret et SD-kort, vil TIFF-filer med en størrelse på over 40 MB ikke blive udskrevet.
● Hvis SD-kortet ikke har tilstrækkeligt med ledig plads, er funktionen Udskrivning Af E-mail ikke tilgængelig.
● Hvis tonerpatronen er næsten tom, kan der ikke modtages e-mail.
Understøttede kodningsformater for e-mail
● 7bit
● uuencode
● base64
● 8bit
● x-uuencode ● quoted-Printable
● binært
155
Udskrivning af et dokument
Understøttede tegnsæt for e-mail
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Hvis der ikke er angivet noget tegnsæt, anvendes "us-ascii".)
Printbare formater for vedhæftede billedfiler
Funktionen Udskrivning Af E-mail understøtter følgende typer billedfiler.
● JPEG-fil
● TIFF-fil
● Afhængigt af filstrukturen kan nogle filer være utilgængelige.
● Du kan udskrive op til tre vedhæftede filer for hver e-mail (overskydende vedhæftede filer udskrives
ikke).
● Hvis SD-kortet er installeret, er den printbare filstørrelse på 100 MB eller mindre pr. fil.
Konfiguration af indstillinger for udskrivning af e-mail
Dette afsnit beskriver, hvordan man angiver indstillinger til at modtage og udskrive e-mails på denne maskine. Brug
en computer til at angive indstillingerne til at modtage e-mails, og brug maskinens kontrolpanel til at angive
indstillingerne for udskrivning af e-mail.
Fra en computer
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[E-mailprintindstillinger].
156
Brug af
Udskrivning af et dokument
4
Klik på [Redigér].
5
Angive indstillinger for udskrivning af e-mail.
Ved udskrivning af e-mail fra en POP3-mailserver
Når modtagelsen af e-mail begynder, vil alle e-mails, der er lagret i mailserverens indbakke, blive udskrevet.
Hvis du på forhånd sender e-mails, som du ønsker at udskrive på maskinen, kan du automatisk udskrive e-mails
med regelmæssige intervaller, eller du kan udskrive alle lagrede e-mails på vilkårlige tidspunkter.
● Vi anbefaler at bruge e-mailadressen udelukkende til Udskrivning Af E-mail, da alle e-mails, der modtages
på maskinen, slettes fra mailserveren.
157
Udskrivning af et dokument
Betingelser for brug af POP3-protokollen
● POP3-mailserveren skal understøtte UIDL-kommandoen. For flere oplysninger skal du kontakte din
netværksadministrator eller serveradministrator.
[POP3-servernavn]
Indtast mailserverens navn eller IP-adresse for at modtage e-mails.
[POP3-brugernavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til at oprette forbindelse med
mailserveren.
[Indstil/skift password]
For at indstille den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til mailserveren, skal du markere
afkrydsningsfeltet og indtaste op til 32 alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at
bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
[POP3-modtageinterval]
Angiv intervallet i minutter for automatisk oprettelse af forbindelse til mailserveren. Nye e-mails i
mailserverens indbakke modtages automatisk og udskrives med de angivne tidsintervaller. Du kan også
angive denne indstilling ved at bruge <POP3-modtag.interval> i indstillingsmenuen i kontrolpanelet (
POP3-modtag.interval(P. 395) ).
Forhindre at e-mails modtages automatisk
● Indstil [POP3-modtageinterval] til [0]. Hvis du indstiller [0], skal du modtage dine e-mails manuelt.
Manuel modtagelse af e-mails(P. 160)
[POP3-modtag]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere Udskrivning Af E-mail fra POP3-mailserveren. Du kan også angive
denne indstilling ved at bruge <POP3-modtag> i kontrolpanelets indstillingsmenu ( POP3-modtag(P. 396) ).
[POP3-server, portnummer]
Angiv portnummeret for den mailserver, der modtager e-mails.
Ved udskrivning af e-mail ved brug af SMTP-protokollen
Hvis e-mails sendes til maskinen via SMTP, udskriver maskinen disse e-mails umiddelbart efter modtagelsen af
dem. Aktiver denne funktion, hvis du ønsker at videresende faxdokumenterne fra Canons
multifunktionsprintere til denne maskine og udskrive dem på maskinen ( For at videresende
faxdokumenter fra Canons multifunktionsprintere(P. 160) ).
158
Udskrivning af et dokument
[SMTP-modtagelse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere Udskrivning Af E-mail fra SMTP-protokollen. Du kan også angive
denne indstilling ved at bruge <SMTP RX> i kontrolpanelets indstillingsmenu ( SMTP-modtagelse(P. 396) ).
[SMTP-server, portnummer]
Angiv portnummeret for den SMTP-server, der modtager e-mails.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Fra kontrolpanelet
8
Angive andre indstillinger for udskrivning af e-mail efter behov.
Angiv, om du vil udskrive e-mailmeddelelsen eller ej.
Print e-mailtekst(P. 435)
Du kan begrænse antallet af sider for udskrivning af e-mailmeddelelsen.
Begræns e-mailprint(P. 435)
Du kan angive indstillingerne for udskrivning af vedhæftede billedfiler.
Billedretning(P. 432)
Zoom(P. 433)
159
Udskrivning af et dokument
Printplacering(P. 433)
TIFF Spooler(P. 434)
Vis advarsler(P. 434)
Forstør printområde(P. 436)
Gråtoner(P. 436)
Gråskalakonvertering(P. 437)
Angiv, om du vil have vist fejl ved udskrivning af e-mail eller ej.
Vis advarsler(P. 367)
Manuel modtagelse af e-mails
Hvis udskrivning af e-mails fra POP3-mailserveren er aktiveret, kan du også manuelt modtage og udskrive e-mails.
Hvis du ønsker at oprette forbindelse til mailserveren, før der automatisk modtages e-mails, eller hvis maskinen er
konfigureret til at forhindre automatisk modtagelse af e-mails, skal du følge nedenstående fremgangsmåde til
manuelt at modtage e-mails.
1
Tryk på
(
).
● Hvis maskinen er offline, virker den ikke, selv om der trykkes på
(
). Indstil maskinen til online.
Online -tasten(P. 25)
2
Brug
3
Vælg <Modtaget e-mail>, og tryk på
4
Vælg <Ja>, og tryk på
/
til at vælge <Værktøj, E-mailprint>, og tryk på
.
.
.
➠ Maskinen er tilsluttet mailserveren. Udskrivning af e-mails startes for nye e-mails i mailserverens
indbakke, hvis der er nogen.
For at videresende faxdokumenter fra Canons multifunktionsprintere
Aktiver SMTP RX på denne maskine og angiv derefter maskinens IP-adresse som internetfaxadressen (I Fax) på
den multifunktionsprinter, der er kilde. Videresendte faxdokumenter udskrives omgående, når de modtages.
● Vedhæftede filer kan kun udskrives, hvis de er i TIFF-format. Der kan kun udskrives én TIFF-fil for hvert
faxdokument.
160
Udskrivning af et dokument
● Hvis tonerpatronen er næsten tom, kan der ikke modtages faxdokumenter. De faxdokumenter, der ikke
kunne modtages på denne maskine, udskrives på den multifunktionsprinter, der er kilden.
● Hvis det valgfri SD-kort er installeret på maskinen, begrænses den maksimale størrelse for TIFF-filer, der kan
udskrives, til 100 MB.
LINKS
Kontrol af dokumenthistorik(P. 344)
E-mail modtagejoblog(P. 538)
161
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Kan nemt bruges med en mobil
enhed
Kan nemt bruges med en mobil enhed ............................................................................................. 163
Tilslutning til en mobil enhed ........................................................................................................................... 164
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne ................................................................... 165
Brug af AirPrint ............................................................................................................................................. 167
Udskrivning med AirPrint ....................................................................................................................... 171
Hvis AirPrint ikke kan bruges ................................................................................................................. 174
Brug af Google Cloud Print ........................................................................................................................... 175
Fjernbaseret administration af maskinen ....................................................................................................... 179
162
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Kan nemt bruges med en mobil enhed
1CER-02H
Hvis du kombinerer maskinen med en mobil enhed, som f.eks. en smartphone eller en tablet, kan du med det rette
program let udføre udskrivning. Du kan også bruge en mobil enhed til at betjene maskinen fjernbaseret, kontrollere
udskriftsstatus og ændre maskinens indstillinger.
Tilslutning til en mobil enhed(P. 164)
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende programmerne(P. 165)
Fjernbaseret administration af maskinen(P. 179)
163
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Tilslutning til en mobil enhed
1CER-02J
Tilslut en mobil enhed og maskinen via en trådløs LAN-router. For information om, hvordan man indstiller og
anvender den trådløse LAN-router og mobile enheder henvises til enhedernes instruktionsmanualer, eller også skal du
kontakte dine producenter.
● Maskinen leveres ikke med en trådløs LAN-router. Hav en parat, hvis det er nødvendigt.
164
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Få mest muligt ud af maskinen ved at anvende
programmerne
1CER-02K
Du kan bruge et relevant program, der gør det muligt at udskrive ved at betjene maskinen fra din mobile enhed.
Maskinen understøtter et dedikeret program fra Canon og forskellige andre programmer. Du kan vælge det mest
relevante program for din mobile enhed eller i forhold til formålet, situationen, osv.
◼ Udskrivning via Canon PRINT Business
Du kan udskrive fra mobile enheder, der understøtter iOS/Android. Når ud udskriver, er det ikke nødvendigt at udføre
betjeninger af maskinen. Du kan få flere oplysninger om understøttede operativsystemer, detaljerede
indstillingsmetoder og betjeningsprocedurer i programmets hjælp eller på Canons websted (http://www.canon.com/).
◼ Udskrivning med Canon Print Service
Du kan let udskrive fra menuen i programmer, der understøtter Androids undersystem til udskrivning. Du kan få flere
oplysninger om understøttede operativsystemer, detaljerede indstillinger og procedurer på Canons websted (http://
www.canon.com/).
◼ Brug af Google Cloud Print
Du kan udskrive fra et program eller en tjeneste, der understøtter Google Cloudprinter. Du kan udskrive ved at
betjene maskinen fjernbaseret, når som helst og fra hvor som helst, hvis du f.eks. er på farten. Brug af Google
Cloud Print(P. 175)
◼ Udskrivning med Mopria™
Denne maskine understøtter også Mopria™. Ved at bruge Mopria™ kan du udskrive med printere fra forskellige
producenter ved hjælp af fælles handlinger og fælles indstillinger. Antag, at der f.eks. er installeret Mopria™kompatible printere af forskellige modeller og fra forskellige producenter på dit kontor, på din arbejdsplads eller
steder, som du besøger. Du kan så udskrive med enhver af disse printere ved at bruge Mopria™ uden at skulle
installere de respektive dedikerede programmer på dem. Yderligere oplysninger om de modeller, der understøtter
Mopria™, samt systemkravene findes under http://www.mopria.org.
165
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Visning af Mopria™-indstillinger
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [Mopria-indstillinger]
[Redigér] Kontroller, at afkrydsningsfeltet [Brug Mopria] er valgt [OK]
166
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Brug af AirPrint
1CER-02L
Du kan udskrive uden brug af printerdriver ved at sende udskriftsdata fra Apple-enheder.
AirPrint-indstillinger
Konfiguration af AirPrint-indstillinger(P. 167)
Visning af skærmen for AirPrint(P. 169)
Funktioner i AirPrint
Udskrivning med AirPrint(P. 171)
Fejlfinding
Hvis AirPrint ikke kan bruges(P. 174)
Konfiguration af AirPrint-indstillinger
Du kan registrere oplysninger, herunder navnet på maskinen og installationsplaceringen, der bruges til at identificere
maskinen. Du kan også deaktivere maskinens AirPrint-funktion. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at ændre
disse indstillinger.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Klik på [Indstillinger/Registrering].
● Hvis du bruger en mobilenhed, f.eks. iPad, iPhone eller iPod touch, skal du læse "klik" som "tryk" i dette
afsnit.
3
Klik på [Netværk]
[AirPrint-indstillinger].
167
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Klik på [Redigér].
5
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[Brug AirPrint]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere AirPrint. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere
AirPrint.
[Printernavn]/[Placering]/[Breddegrad]/[Længdegrad]
168
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Angiv navn og oplysninger om installationsplacering, som kan hjælpe dig med at identificere maskinen, når
du bruger din Apple-enhed. Disse oplysninger nyttige, hvis du har mere end én AirPrint-printer.
Hvis du vælger [Brug AirPrint], skal du markere afkrydsningsfeltet.
Følgende punkter indstilles automatisk til <Til>.
● <mDNS-indstillinger> i IPv4 og IPv6
● <HTTP>
Konfiguration af DNS(P. 217)
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 287)
● <IPP-print>
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
Hvis du ændrer [Printernavn]
● Hvis du ændrer [Printernavn], som du har angivet før, kan du måske ikke længere udskrive fra den Mac,
som du indtil videre har kunnet udskrive med. Dette fænomen opstår, fordi <mDNS-navn> (
Konfiguration af DNS(P. 217) ) for IPv4 også ændres automatisk. I dette tilfælde skal du tilføje maskinen
til din Mac igen.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere AirPrint-udskrivning fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<AirPrint>
<Fra> eller <Til>
Visning af skærmen for AirPrint
Du kan vise skærmen for AirPrint, og på den kan du ikke blot få adgang til AirPrint-indstillingerne, men også få vist
oplysninger om forbrugsvarer, f.eks. papir og tonerpatron. Desuden kan du konfigurere indstillingerne for
sikkerhedsfunktioner ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ).
1
Klik på [System Preferences] (Systemindstillinger) i dock'en på skrivebordet
[Printers & Scanners] (Printere og scannere).
2
Vælg printeren, og klik på [Options & Supplies] (Ekstraudstyr og forbrugsstoffer).
3
Klik på [Show Printer Webpage] (Vis printerwebside).
4
Log på Brugerinterface til fjernbetjening.
● For at ændre AirPrint-indstillingerne skal du logge på i administratortilstand.
➠ Siden dedikeret til AirPrint vises.
169
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Varemærker
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
170
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Udskrivning med AirPrint
1CER-02R
Du behøver ikke nødvendigvis bruge en computer til at udskrive e-mails, billeder, websider og andre dokumenter.
AirPrint gør det muligt at udskrive direkte fra Apple-enheder som f.eks. iPad, iPhone og iPod touch.
Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch(P. 171)
Udskrivning fra Mac(P. 172)
Systemkrav
Hvis du vil udskrive med AirPrint, skal du bruge en af følgende Apple-enheder.
● iPad (alle modeller)
● iPhone (3GS eller senere)
● iPod touch (3. generation eller senere)
● Mac (Mac OS X 10.7 eller nyere)*
* OS
X 10.9 eller nyere, når du bruger USB-tilslutning.
Netværksmiljø
Du skal bruge et af følgende miljøer.
● Apple-enheden og maskinen er tilsluttet til samme LAN.
● Mac og maskinen er forbundet via USB.
Ved brug af USB-forbindelse
● Indstil <OS på USB-tilsl. PC> til <Mac OS>.
OS på USB-tilsl. PC(P. 371)
Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch
1
Sørg for, at maskinen er tændt, og at den er tilsluttet til din Apple-enhed.
● Oplysninger om, hvordan du kontrollerer dette, findes under "Sådan kommer du i gang".
der medfølger maskinen(P. 585)
2
3
Fra programmet på din Apple-enhed skal du trykke på
menuindstillingerne.
Tryk på [Print] (Udskriv) på rullelisten.
171
for at få vist
Vejledninger,
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Vælg denne maskine fra [Printer] i [Printer Options] (Printerindstillinger).
● De printere, der er koblet til netværket, vises. Vælg denne maskine i dette trin.
● [Printer Options] (Printerindstillinger) vises ikke i programmer, der ikke understøtter AirPrint. Du kan ikke
udskrive ved hjælp af disse programmer.
5
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● De tilgængelige indstillinger og papirformater afhænger af det program, du bruger.
6
Tryk på [Print] (Udskriv).
➠ Udskrivningen starter.
Kontrol af udskriftsstatussen
● Under udskrivning skal du trykke to gange på Apple-enheden
tryk på [Print].
Udskrivning fra Mac
1
Sørg for, at maskinen er tændt, og at den er tilsluttet til din Mac.
● Oplysninger om, hvordan du kontrollerer dette, findes under "Sådan kommer du i gang".
Vejledninger,
der medfølger maskinen(P. 585)
2
Tilslut maskinen til din Mac fra [Systemindstillinger]
3
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
[Printere og scannere].
● Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere
oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
4
Vælg denne maskine i udskriftsdialogboksen.
● De printere, der er tilsluttet din Mac, vises. Vælg denne maskine i dette trin.
5
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
● De tilgængelige indstillinger og papirformater afhænger af det program, du bruger.
6
Klik på [Print] (Udskriv).
172
Kan nemt bruges med en mobil enhed
➠ Udskrivningen starter.
173
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Hvis AirPrint ikke kan bruges
1CER-02S
Hvis AirPrint ikke kan bruges, skal du prøve følgende løsninger.
● Sørg for, at maskinen er tændt. Hvis maskinen er tændt, så sluk maskinen, vent i mindst 10 sekunder, og tænd den
derefter igen for at se, om problemet er løst.
● Sørg for, at der ikke vises fejlmeddelelser på skærmen.
● Sørg for, at Apple-enheder og maskinen er tilsluttet det samme LAN. Hvis maskinen er tændt, kan det vare flere
minutter, før maskinen er klar til kommunikation.
● Sørg for, at Bonjour er aktiveret på din Apple-enhed.
● Sørg for, at maskinen er konfigureret til at aktivere udskrivning fra en computer, selvom der ikke er angivet et id og
en adgangskode for afdelingen. Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 259)
● Sørg for, at papiret er lagt i maskinen, og at der er tilstrækkelig toner i maskinen.
AirPrint(P. 169)
174
Visning af skærmen for
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Brug af Google Cloud Print
1CER-02U
Google Cloud Print er en tjeneste, der giver en bruger med en Google-konto mulighed for at udskrive fra programmer,
der er kompatible med Google Gloud Print via en smartphone, tablet eller computer med forbindelse til internettet.
Modsat udskrivning fra en computer, der er den konventionelle måde, kan du med Google Cloud Print foretage
udskrivning uden en printerdriver. Hvis du f.eks. vil udskrive en e-mail eller filer, der er vedhæftet en e-mail, kan du
udskrive ved blot at bruge et program, der er kompatibelt med Google Cloud Print. Du finder udskrifterne i maskinen.
Kontrol af maskinens indstillinger(P. 175)
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter(P. 175)
Registrering af maskinen til Google Cloudprinter(P. 176)
● Når du registrer maskinen, eller når du bruger Google Cloud Print til at udskrive dokumenter, skal du kunne
slutte maskinen til internettet. Du er også ansvarlig for betaling af alle gebyrer på internetforbindelsen.
● Du kan muligvis ikke bruge denne funktion i visse lande eller områder.
● Google Cloud Print understøtter ikke udskrivning fra IPv6-adresser.
● Hvis du vil bruge Google Cloud Print, kræves en Google-konto. Hvis du ikke har en, skal du gå til Googles
websted for at oprette din konto.
Kontrol af maskinens indstillinger
Før du konfigurerer Google Cloud Print, skal du kontrollere følgende:
● Sørg for, at maskinen har fået tildelt en IPv4-adresse og er sluttet til en computer via et netværk.
kablet LAN(P. 184)
● Sørg for, at indstillingerne for dato og klokkeslæt er korrekte.
Tilslutning til et
Dato/tid-indstill.(P. 368)
● Hvis administration af afdelings-id er aktiveret, skal du sørge for, at maskinen er konfigureret til at aktivere
Blokering af job, når
udskrivning fra en computer, også selvom der ikke er angivet et id og en pinkode.
afdelings-id'et er ukendt(P. 259)
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter
Aktiver Google Cloud Print-funktionen på maskinen. Du kan også deaktivere Google Cloud Print-funktionen på
maskinen.
1
Tryk på
(
).
175
Kan nemt bruges med en mobil enhed
2
Brug
/
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Google Cloudprinter>, og tryk på
4
Vælg <Brug Cloud-print>, og tryk på
5
Vælg <Fra> eller <Til>, og tryk på
.
.
.
Registrering af maskinen til Google Cloudprinter
Hvis du registrerer maskinen til Google Cloudprinter, kan du udskrive, uanset hvor du er.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Indstillinger for Google Cloudprinter].
176
Brug af
Kan nemt bruges med en mobil enhed
4
Klik på [Registrér] i [Registreringstilstand].
Hvis [Registrér] er utilgængelig
● Du skal aktivere Google Cloudprinter. Klik på [Redigér], markér afkrydsningsfeltet [Brug Google
Cloudprinter], og klik derefter på [OK].
Genregistrering af maskinen
● Hvis du vil genregistrere maskinen, f.eks. fordi den har fået ny ejer eller af andre årsager, skal du
afregistrere maskinen og registrere den igen.
5
Klik på linket for den URL-adresse, der er vist for [URL til registrering].
177
Kan nemt bruges med en mobil enhed
6
Følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
➠ Du kan udskrive fra et Google Cloud Print-kompatibelt program som f.eks. Google Chrome™.
● Gå til webstedet for Google Cloud Print for at få oplysninger om de seneste programmer, der understøtter
Google Cloud Print.
Registrering fra en mobil enhed eller Google Chrome
Du kan også registrere maskinen fra en mobil enhed eller Google Chrome. Maskinens display viser følgende
<Ja>
for at fuldføre registreringen.
bekræftelsesskærm, inden registreringen fuldføres. Udfør
● For at udføre registreringen skal hovedskærmen vises. Tryk på
(
) for at få vist
hovedskærmen, og fortsæt derefter til registreringen.
● Du kan finde registreringsproceduren i betjeningsvejledningen til din mobile enhed eller på webstedet for
Google Cloud Print.
178
Kan nemt bruges med en mobil enhed
Fjernbaseret administration af maskinen
1CER-02W
Du kan bruge Brugerinterface til fjernbetjening fra en webbrowser installeret på din mobile enhed. Det giver dig
mulighed for at kontrollere maskinens status og angive maskinens indstillinger fra din mobile enhed. Bemærk, at
skærmen for Brugerinterface til fjernbetjening måske ikke vises korrekt for alle enheder og miljøer.
Start af Brugerinterface til fjernbetjening med en mobil enhed
Indtast maskinens IP-adresse i webbrowseren, og start Brugerinterface til fjernbetjening. Kontrollér på forhånd den
IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Statusprint, netværk(P. 536) ). Hvis du har nogen spørgsmål, kan du spørge
din netværksadministrator.
1
Start webbrowseren på din mobile enhed.
2
Skriv "http://(maskinens IP-adresse)/" i adressefeltet.
● Hvis du vil bruge en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 333)
179
Netværk
Netværk
Netværk .............................................................................................................................................................. 181
Tilslutning til et netværk .................................................................................................................................. 182
Tilslutning til et kablet LAN ........................................................................................................................... 184
Angivelse af IP-adresser ............................................................................................................................... 186
Indstilling af IPv4-adresse ...................................................................................................................... 187
Indstilling af IPv6-adresser .................................................................................................................... 191
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer ......................................................................... 195
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner ............................................................................ 196
Aktivering af IPP/IPPS ............................................................................................................................ 202
Konfiguration af printserver ......................................................................................................................... 209
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø ................................................................... 213
Konfiguration af Ethernet-indstillinger ......................................................................................................... 214
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse ................................................................... 216
Konfiguration af DNS .................................................................................................................................... 217
Konfiguration af WINS .................................................................................................................................. 223
Konfiguration af SNTP .................................................................................................................................. 226
Overvågning og styring af maskinen med SNMP ......................................................................................... 229
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder .................................................................. 235
Konfiguration af SMB ................................................................................................................................... 239
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på udskrivning .............................................. 242
180
Netværk
Netværk
1CER-02X
Maskinen er udviklet til at kunne bruges fleksibelt i forskellige miljøer, og den indeholder avancerede teknologier ved
siden af de grundlæggende netværksfunktioner. Du behøver ikke at være en netværksekspert, for maskinen er nemlig
udviklet, så den er nem at bruge. Slap af, og fortsæt med netværkskonfigurationen et trin ad gangen.
◼ Tilslutning til en computer/Visning af maskinens netværksindstillinger
Tilslutning til et netværk(P. 182)
◼ Konfiguration til udskrivning
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en computer(P. 195)
◼ Tilpasning af maskinen, så det bliver nemmere at arbejde med netværket
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit netværksmiljø(P. 213)
181
Netværk
Tilslutning til et netværk
1CER-02Y
Maskinen kan tilsluttes et netværk via kabelbaseret LAN, hvilket kræver en unik IP-netværksadresse. For information
om indstilling af specifikke IP-adresser skal du kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.
● Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, der ikke er sikret, kan dine personlige oplysninger blive videregivet til
en tredjepart.
● Der leveres ikke et LAN-kabel eller en router sammen med maskinen. Sørg for at have dem klar.
◼ Før du går i gang
Følg disse trin for at slutte maskinen til netværket.
Kontroller dine computerindstillinger.
● Sørg for, at computeren er tilsluttet netværket korrekt. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledninger, der fulgte med de enheder, du bruger, eller ved at kontakte
producenterne af enhederne.
● Sørg for, at netværksindstillingerne er angivet på computeren. Hvis netværket ikke er
blevet konfigureret korrekt, kan du ikke bruge maskinen på netværket, også selvom
du udfører resten af fremgangsmåden herunder.
● Afhængigt
af netværket skal du muligvis ændre indstillingerne for
kommunikationsmetoden (halv eller fuld dupleks) eller Ethernet-typen (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 214) ). Få
flere oplysninger ved at kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.
● Sådan kontrollerer du maskinens MAC-adresse.
MAC-adresse(P. 395)
● Du kan oprette forbindelse til et IEEE 802.1X-netværk ved at se
IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309) .
182
Konfiguration af
Netværk
Opret forbindelse til et kabelbaseret LAN.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 184)
Indstil IP-adressen.
● På købstidspunktet er maskinen indstillet til automatisk at hente en IP-adresse. Skift
denne indstilling, hvis du vil bruge en bestemt IP-adresse.
Angivelse af IP-adresser(P. 186)
183
Netværk
Tilslutning til et kablet LAN
1CER-030
Opret forbindelse mellem maskinen og en computer ved hjælp af en router. Brug et LAN-kabel til at oprette
forbindelse mellem maskinen og routeren.
1
Tilslut et LAN-kabel.
● Opret forbindelse mellem maskinen og en router ved hjælp af et LAN-kabel.
● Skub stikket ind, indtil det klikker på plads.
2
Kontroller, at LNK-indikatoren (
● Hvis LNK-indikatoren ikke lyser.
3
) lyser.
Problemer med den kablede LAN-forbindelse(P. 496)
Vent i ca. 2 minutter.
● Mens du venter, indstilles IP-adressen automatisk.
● Du kan indstille IP-adressen manuelt.
Angivelse af IP-adresser(P. 186)
184
Netværk
LINKS
Tilslutning til et netværk(P. 182)
185
Netværk
Angivelse af IP-adresser
1CER-031
Hvis du vil oprette forbindelse mellem maskinen og et netværk, kræver det en entydig IP-adresse for netværket. Der er
to versioner af IP-adresser tilgængelige: IPv4 og IPv6. Konfigurer disse indstillinger afhængigt af netværksmiljøet. Du
skal konfigurere indstillingerne for IPv4-adressen korrekt for at bruge IPv6-adresser.
186
Netværk
Indstilling af IPv4-adresse
1CER-032
Maskinens IPv4-adresse kan enten tildeles automatisk via en dynamisk IPadresseringsprotokol, som f.eks. DHCP, eller den kan indtastes manuelt. Hvis
maskinen tilsluttes et kabelbaseret LAN, skal du kontrollere, at stikkene på LANkablet sættes ordentligt ind i portene ( Tilslutning til et kablet LAN(P. 184) ).
Indstilling af IPv4-adresse
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
4
Konfigurer IP-adresseindstillinger.
.
.
<IPv4-indstillinger>
<IP-status>.
<Auto>
Vælg for automatisk at tildele en IP-adresse via en protokol som f.eks. DHCP.
<Manuel>
Vælg for at konfigurere IP-adresseindstillingerne ved manuelt at indtaste en IP-adresse.
Automatisk tildeling af en IP-adresse
1
Vælg <Auto>, og tryk på
2
Vælg <Protokol>, og tryk på
3
Vælg <Brug DHCP>, <Brug BOOTP> eller <Brug RARP>, og tryk på
.
.
187
.
Netværk
● Du kan kun bruge én af protokollerne DHCP, BOOTP og RARP. Hvis den valgte protokol er indstillet til
<Til>, indstilles de to andre protokoller automatisk til <Fra>.
4
Vælg <Til>, og tryk på
5
Tryk på
6
Vælg <Auto-IP>, og tryk på
7
Vælg <Til>, og tryk på
.
.
.
.
Ved brug af DHCP
Hvis du slukker for strømmen og tænder igen, vil der blive tildelt en anden IP-adresse end den aktuelle. Dette
kan deaktivere udskrivningen. For at bruge DHCP skal du angive en af følgende indstillinger efter at have
kontaktet netværksadministratoren.
● Konfigurering af den dynamiske opdateringsfunktion for DNS
Konfiguration af DNS(P. 217)
● Angive indstillinger for DHCP-serveren, så den altid tildeler samme IP-adresse
Hvis du ikke ønsker at bruge DHCP/BOOTP/RARP til at tildele en IP-adresse
● Indstil alle protokoller til <Fra>. Hvis du indstiller <Brug DHCP>, <Brug BOOTP> eller <Brug RARP> til <Til>,
og hvis DCHP/BOOTP/RARP-serverne ikke er tilgængelige, vil maskinen spilde tiden og
kommunikationsressourcerne med at søge netværket for tilgængelige tjenester.
IP-adresser, der har forrang
● IP-adresser, der tildeles via DHCP/BOOTP/RARP, tilsidesætter den adresse, der blev hentet via Auto-IP.
Manuel angivelse af en IP-adresse
1
Vælg <Manuel>, og tryk på
2
Vælg <Indstill., IP-adr.>, og tryk på
.
.
188
Netværk
3
Angiv IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen (eller standardgatewayen).
● Vælg det element, du vil indstille, tryk på
, indtast en adresse, og tryk derefter på
.
Sådan angiver man adresser
● Brug
/
til at navigere til det ønskede felt (et indtastningsfelt separeret af punktum), og brug
taltasterne til at øge/reducere værdien.
Hvis du er i tvivl om den IP-adresse, der skal angives
● IP-adressen kan fastlægges ud fra netværkets routerindstillinger.
der skal tildeles maskinen(P. 189)
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Fastlæggelse af den IP-adresse,
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
● Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises med din computer.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Brug af
Hvis du har ændret maskinens IP-adresse efter installeringen af printerdriveren
● Du skal angive den port, der skal bruges, igen. Du kan få flere oplysninger ved at se beskrivelsen af
proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten i manualerne for de relevante drivere på webstedet med
manualen.
Fastlæggelse af den IP-adresse, der skal tildeles maskinen
Hvis du ønsker at bruge en fast IP-adresse for maskinen, kan du fastlægge IP-adressen som vist nedenfor.
◼ For at fastlægge IP-adressen
En IP-adresse består af fire tal, der er adskilt af et punktum (.) (eksempel: 192.168.1.45). Hvert tal skal være i
området mellem 0 og 255. Generelt skal de første tre tal indstilles til de samme som dem for routeren, fordi de
er fælles for netværket. Fastlæg det sidste tal (f.eks. 45 i 192.168.1.45), der er forskelligt fra de andre enheders.
189
Netværk
◼ Kontrol af routerens indstillinger
Hvis du ønsker at bruge en fast IP-adresse, skal du kontrollere indstillingerne for DHCP, der automatisk tildeler
IP-adresser på netværket. For at undgå to ens IP-adresser skal du indstille en IP-adresse uden for området af IPadresser, der er tildelt af DHCP. Da en router ofte fungerer som en DHCP-server, skal du kontrollere routerindstillingerne.
● Der henvises til instruktionsmanualen for din router for information om, hvordan man får vist
indstillingsskærmen for routeren.
1
Vis indstillingsskærmen for routeren.
2
Kontroller området af IP-adresser, der tildeles via DHCP.
● Området af IP-adresser, der tildeles via DHCP, indstilles i henhold til din router.
Eksempel på DHCP-indstillingsskærm for routeren:
3
Fastlæg maskinens IP-adresse.
● I det eksempel, der er vist i trin 2, skal der tildeles en IP-adresse i området fra 192.168.11.66 til
192.168.11.254 til maskinen, da IP-adresser tildelt af routeren via DHCP ligger i området fra 192.168.11.2 til
192.168.11.65.
LINKS
Indstilling af IPv6-adresser(P. 191)
Statusprint, netværk(P. 536)
Konfiguration af WINS(P. 223)
190
Netværk
Indstilling af IPv6-adresser
1CER-033
IPv6-adresserne på maskinen kan konfigureres via Brugerinterface til fjernbetjening.
Før du indstiller IPv6-adresserne, skal du kontrollere IPv4-adresseindstillingerne (
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187) ). Du skal angive de korrekte IPv4-indstillinger for
at bruge IPv6-adresser. Maskinen kan bruge op til syv af følgende IPv6-adresser:
Type
Det maksimale
antal
tilgængelige
Beskrivelse
Lokal linkadresse
1
En adresse, der kun er gyldig inden for et undernet eller link, og som ikke kan
bruges til at kommunikere med enheder uden for en router. En lokal linkadresse
indstilles automatisk, når IPv6-funktionen i maskinen aktiveres.
Manuel adresse
1
En adresse, der indtastes manuelt. Hvis denne adresse bruges, skal du angive
præfikslængde og standardrouteradressen.
Dynamisk adresse
4
En adresse, der genereres automatisk ved hjælp af maskinen MAC-adresse og
netværkspræfikset, som angives af routeren. Dynamiske adresser kasseres, når
maskinen genstartes (eller tændes).
Statisk adresse
1
1
En adresse, der er hentet fra en DHCP-server ved hjælp af DHCPv6.
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
[TCP/IP-indstillinger].
191
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér] i [IPv6-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IPv6], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
192
Netværk
[Brug IPv6]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere IPv6 på maskinen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når IPv6
ikke anvendes.
[Brug dynamisk adresse]
Markér afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
den statiske adresse ikke anvendes.
[Brug manuel adresse]
Når du vil indtaste en IPv6-adresse manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste IP-adressen,
præfikslængden og standardrouteradressen i de tilsvarende tekstfelter.
[IP-adresse]
Indtast en IPv6-adresse. Du kan ikke indtaste en adresse, der starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse),
adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Præfikslængde]
Indtast et tal, der angiver, hvor mange bits der er tilgængelige for netværksadressen.
[Adresse for standardrouter]
Angiv IPv6-adressen for standardrouteren, hvis det er nødvendigt. Du kan ikke indtaste en adresse, der
starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der
starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Brug DHCPv6]
Marker afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
DHCPv6 ikke anvendes.
6
Klik på [OK].
193
Netværk
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
● Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises sammen med din computer ved at
bruge maskinens IPv6-adresse. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IPv6-adresser fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 380)
IPv6-
Hvis du har ændret maskinens IP-adresse efter installeringen af printerdriveren
● Du skal angive den port, der skal bruges, igen. Du kan få flere oplysninger ved at se beskrivelsen af
proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten i manualerne for de relevante drivere på webstedet med
manualen.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Statusprint, netværk(P. 536)
194
Netværk
Konfiguration af maskinen til udskrivning fra en
computer
1CER-034
Når maskinen bruges som en netværksprinter, kan du konfigurere protokollerne og portene, der anvendes til
udskrivning, og oprette en printserver til maskinen. Inden maskinen konfigureres til udskrivning fra en computer, skal
du udføre de grundlæggende konfigurationsprocedurer, herunder installation af printerdriveren. Du kan få flere
oplysninger ved at se manualerne for de relevante drivere på webstedet med manualen.
● Udskrivningsprotokoller er regler for levering af dokumentdata, der er oprettet på en computer, til
maskinen og kan vælges i henhold til udskrivningsformålet eller netværksmiljøet.
● Porte fører dokumentdata fra en computer til printeren. Forkerte portindstillinger er ofte årsag til, at
dokumenter ikke kan udskrives fra en computer med netværksforbindelse.
195
Netværk
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSDfunktioner
1CER-035
Konfigurer protokollerne, som bruges til udskrivning af dokumenter fra en computer med netværksforbindelse.
Protokollerne, der understøttes af maskinen, omfatter LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) og FTP. I
dette afsnit beskrives indstillingerne for LPD, RAW, IPP/IPPS og WSD. For at bruge FTP henvises til Brug af FTPklienter(P. 594) .
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Konfigurer udskrivningsprotokoller.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
196
Brug af
Netværk
Konfiguration af LPD-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [LPD-indstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug LPD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via LPD. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Print LPD-bannerside]
Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere informationer, som f.eks. brugernavne og filnavne på
udskrifterne. Hvis du ikke udskriver informationerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Indstil den tid, der skal gå, før et udskrivningsjob automatisk afsluttes, hvis der ikke kan modtages
udskriftsdata pga. et problem, som f.eks. en kommunikationsfejl.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af RAW-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [RAW-indstillinger].
197
Netværk
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug RAW-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via RAW. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Brug tovejskommunikation]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge tovejskommunikation til at give computeren besked om
maskinens status og færdiggørelse af udskrivningen. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Indstil den tid, der skal gå, før et udskrivningsjob automatisk afsluttes, hvis der ikke kan modtages
udskriftsdata pga. et problem, som f.eks. en kommunikationsfejl.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af IPP/IPPS-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [IPP-printindstillinger].
198
Netværk
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug IPP-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via IPP/IPPS. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug TLS]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge IPPS (IPP-udskrivning med TLS-krypteret kommunikation). Hvis du
ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Når bruger du IPPS, skal du aktivere funktionen til TLS-krypteret kommunikation.
krypteret kommunikation(P. 294)
Anvendelse af TLS-
[Brug IPP-autentificering]
Marker afkrydsningsfeltet og indstil brugernavn og adgangskode for at bruge
brugergodkendelsesfunktionen til IPP-udskrivning. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet.
[Brugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til IPP-godkendelse.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 24
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme
adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
199
Netværk
3
Klik på [OK].
Konfiguration af WSD-indstillinger
1
Klik på [Redigér] i [WSD-printindstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug WSD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via WSD. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Brug WSD-browsing]
Marker afkrydsningsfeltet for at hente oplysninger om maskinen fra en computer via WSD.
Afkrydsningsfeltet markeres automatisk, når afkrydsningsfeltet [Brug WSD-print] er markeret.
[Brug Multicast Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser.
Hvis afkrydsningsfeltet er ryddet, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selvom der strømmer
rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
200
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere LPD-, RAW- og IPP-udskrivning fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet.
LPD-indstillinger(P. 382)
RAW-indstillinger(P. 382)
IPP-print(P. 383)
● Der kan opnås adgang til indstillingerne for WSD fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
WSD(P. 383)
Opsætningsprocedurerne for din computer
Når indstillingen af maskinen er udført, skal du måske konfigurere indstillingerne eller installere programmer
på også din computer. Konfigurer indstillingerne på din computer efter behov.
● Konfiguration af printerporte
Udskrivningsfejl kan opstå, når maskinens IP-adresse er blevet ændret, eller når en printer er blevet tilføjet
via Windows-printermappen. Disse fejl skyldes oftest forkerte indstillinger for printerporte. Der kan f.eks.
være angivet et forkert portnummer eller en forkert porttype på computeren. Du kan få flere oplysninger
ved at se beskrivelsen af proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten i manualerne for de relevante
drivere på webstedet for manualen.
● Opsætning af WSD-netværksenheder på Windows Vista/7/8/10
Installer printerdriveren med WSD-porten. Du kan få flere oplysninger ved at se manualerne for de relevante
drivere på webstedet med manualer.
● Aktivering af IPP/IPPS
Installer printerdriverne ved at angive IPP-porten.
Aktivering af IPP/IPPS(P. 202)
LINKS
Konfiguration af printserver(P. 209)
201
Netværk
Aktivering af IPP/IPPS
1CER-036
For at indstille udskrivningsprotokollerne til IPP eller IPPS skal du installere printerdriveren ved at bruge den nedenfor
viste procedure. Printerdriveren er inkluderet på dvd-rom'en med brugersoftware, der følger med maskinen. Indsæt
dvd-rom'en med brugersoftware i drevet på computeren, før du starter proceduren.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
● Konfigurer IPP-udskrivningsindstillingerne ved at bruge Fjernbetjening til brugerinterface, før proceduren
startes.
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
● Luk opsætningsskærmen, der vises, hvis dvd-rom'en sættes i.
1
Åbn printermappen.
2
Klik på [Tilføj en printer].
3
4
Visning af printermappen(P. 608)
Hvis du bruger Windows Vista/7/Server 2008, skal du klikke på [Tilføj
netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer].
Klik på [Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen].
202
Netværk
5
Vælg [Vælg en delt printer ved hjælp af navn], indtast en destination for
forbindelsen, og klik på [Næste].
● For at bruge IPP skal du indtaste "http://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: http://192.168.1.81/ipp
● For at bruge IPPS skal du indtaste "https://<maskinens IP-adresse>/ipp" for forbindelsens destination.
Eksempel: https://192.168.1.81/ipp
● Hvis du bruger en DNS-server, skal du indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for
"maskinens IP-adresse" (eksempel: https://min_printer.eksempel.com/ipp).
6
Klik på [Har disk].
7
Klik på [Gennemse].
203
Netværk
8
Angiv mappen med printerdriverne, vælg INF-filen, og klik derefter på [Åbn].
● Angiv mappen som vist nedenfor i henhold til din computers styresystem. Hvis du ikke er sikker på, om din
computers styresystem er 32-bits eller 64-bits version, henvises til Kontrol af bitarkitekturen(P. 610) .
32-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[32BIT]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
64-bits styresystemer
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[x64]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
Ved brug af IPP-godkendelsesfunktion
● Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden, og
klikke på [OK]. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
9
Fortsæt med indstillingsproceduren ved at følge instruktionerne på skærmen.
➠ Printerdriveren er installeret. For at bruge IPPS skal du installere maskinens offentlige nøgler i
computeren.
◼ Installering af maskinens offentlige nøgler
Hvis du skal bruge IPPS, er det også nødvendigt at installere maskinens offentlige nøgler på computeren.
● [Fællesnavn] for nøgleparrene skal indstilles på forhånd til at være den "IP-adresse" eller
"<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges ved tilslutning til maskinen. Generering af nøglepar(P. 317)
1
Start webbrowseren.
204
Netværk
2
Skriv "https://<maskinens IP-adresse>/" i adressefeltet, og tryk på tasten [Enter].
● Eksempel: https://192.168.1.81/
● Hvis du bruger en DNS-server, skal du indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for
"maskinens IP-adresse" (eksempel: https://min_printer.eksempel.com/).
3
Klik på [Fortsæt til dette websted (anbefales ikke).].
➠ Loginsiden vises.
4
Klik på [Funktioner]
5
Vælg [Websteder, du har tillid til] på fanen [Sikkerhed], og klik på [Websteder].
6
[Internetindstillinger].
Sørg for, at der står "https://<maskinens IP-adresse> eller <maskinens
værtsnavn>.<domænenavn>/", og klik på [Tilføj] [Luk].
205
Netværk
7
Hvis der er kryds ved [Aktiver beskyttet tilstand (kræver, at Internet Explorer
8
Klik på [OK].
genstartes)], skal du fjerne det.
➠ Skærmen vender tilbage til skærmen for Brugerinterface til fjernbetjening.
9
Afslut webbrowseren.
10
Gentag trin 1 til 3 for at starte Brugerinterface til fjernbetjening.
11
Klik på [Certifikatfejl]
[Vis certifikater] til højre for adressefeltet.
206
Netværk
12
Klik på [Installer certifikat].
13
Klik på [Næste].
14
Vælg [Placer alle certifikater i følgende certifikatlager], og klik derefter på
15
16
[Gennemse].
Vælg [Rodnøglecentre, der er tillid til], og følg instruktionerne på skærmen for at
færdiggøre guiden til import af certifikat.
Hvis du slettede krydset ved [Aktiver beskyttet tilstand (kræver, at Internet Explorer
genstartes)] i trin 7, skal du markere afkrydsningsboksen.
207
Netværk
LINKS
Konfiguration af printserver(P. 209)
208
Netværk
Konfiguration af printserver
1CER-037
Med en printserver kan du mindske belastningen på den computer, du udskriver fra. Printserveren giver også
mulighed for, at hver enkelt computer kan installere printer drivere via netværket, hvilket betyder, at du slipper for
problemerne med at installere printerdriverne på hver enkelt computer vha. Dvd-rom. Hvis du vil angive en computer
som en printserver, skal du konfigurere indstillingerne for printerdeling.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
● Du kan muligvis ikke installere printerdrivere via netværket afhængigt af operativsystemet og
bitarkitekturen (32-bit eller 64-bit) af printserverne og klientcomputerne.
● Når du implementerer en printserver i et domænemiljø, skal du kontakte netværksadministratoren.
Sådan udføres administration af afdelings-id ved hjælp af en printserver
● Canon Driver Information Assist Service skal tilføjes under installationen af printerdriveren. Du kan få flere
oplysninger ved at se manualerne for de relevante drivere på webstedet for manualen.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
3
Visning af printermappen(P. 608)
Klik på fanerne [Deling], vælg [Del denne printer], og indtast derefter maskinens
delingsnavn.
209
Netværk
Hvis [Skift indstillinger for deling] vises
● Klik på [Skift indstillinger for deling].
4
Installer evt. flere drivere.
● Denne handling kræves, hvis du vil installere printerdrivere på andre computere, der kører med en anden
bitarkitektur, via printserveren.
1
Klik på [Yderligere drivere].
2
Marker afkrydsningsfeltet for den bitarkitektur, som andre computere kører, og klik derefter på [OK].
210
Netværk
● Vælg flere drivere fra følgende punkter i henhold til printserverens operativsystem.
Printserver
Markér afkrydsningsfeltet for
32-bit operativsystemer
[x64]
64-bit operativsystemer
[x86] under [Processor]
● Hvis du ikke ved, om dit Windows operativsystem er en 32-bit- eller 64-bitversion, skal du se
af bitarkitekturen(P. 610) .
3
Indsæt Dvd-rom med brugersoftware i drevet på computeren, og klik på [Gennemse].
4
Angiv mappen med de yderligere printerdrivere, vælg INF-filen, og klik derefter på [Åbn].
● Angiv mappen som vist nedenfor i henhold til printserverens operativsystem.
Hvis printserveren anvender et 32-bit operativsystem
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[x64]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
Hvis printserveren anvender et 64-bit operativsystem
Vælg mappen [UFR II]-dit sprog-[32BIT]-[Driver] på Dvd-rom med brugersoftware.
5
Klik på [OK].
➠ Installeringen af de yderligere drivere starter. Vent, indtil fanen [Deling] vises igen.
Hvis [Kontrol af brugerkonti] vises
● Klik på [Ja].
5
Klik på [OK].
◼ Installation af printerdrivere på en computer via printserveren
1
Find den delte printer på printserveren.
2
Dobbeltklik på den delte printer.
printserver(P. 609)
211
Visning af delte printere i
Kontrol
Netværk
3
Følg vejledningen på skærmbilledet for at installere printerdriverne.
LINKS
Udskrivning fra en computer(P. 71)
212
Netværk
Konfiguration af maskinen, så den passer til dit
netværksmiljø
1CER-038
Konfigurationen af et netværk varierer afhængigt af netværkets formål. Maskinen er udviklet til at være kompatibel
med så mange netværkskonfigurationer som muligt, og den er udstyret med forskellige teknologier. Kontakt din
netværksadministrator, og indstil en konfiguration, der passer til dit netværksmiljø.
213
Netværk
Konfiguration af Ethernet-indstillinger
1CER-039
Ethernet er en standard for datakommunikation i et LAN (local area network). Du kan
indstille kommunikationstilstanden (halv eller fuld dupleks) og Ethernet-typen (10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T). Maskinen kan generelt bruges uden at ændre
standardindstillingerne ( Ethernet-driver(P. 393) ), men du kan ændre disse
indstillinger, så de passer til dit netværksmiljø.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Ethernet-driver>
4
Vælg, om Ethernet-indstillingerne skal konfigureres automatisk eller manuelt.
<Autodetektér>.
Automatisk konfiguration af Ethernet-indstillinger
Vælg <Til>, og tryk på
. Maskinen registrerer og indstiller automatisk kommunikationstilstanden og den
Ethernet-type, der kan anvendes.
Manuel konfiguration af Ethernet-indstillinger
1
Vælg <Fra>, og tryk på
2
Vælg kommunikationstilstanden.
.
● Vælg <Kommunikationsstatus>
Vælg <Halv dupleks> eller <Fuld dupleks>
<Halv dupleks>
Sender og modtager kommunikationsdata skiftevis. Vælg, om maskinen er tilsluttet en
netværksenhed, der anvender halv dupleks.
<Fuld dupleks>
Sender og modtager kommunikationsdata samtidigt. Brug denne indstilling for de fleste miljøer.
214
Netværk
3
Vælg Ethernet-typen.
● Vælg <Ethernet-type>
Vælg Ethernet-typen
● Hvis du vælger <1000 Base-T>, ændres indstillingen for <Kommunikationsstatus> til <Fuld dupleks>.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse(P. 216)
215
Netværk
Indstilling af en ventetid for oprettelse af
netværksforbindelse
1CER-03A
Når et netværk er udviklet til at håndtere dublerede forbindelser med flere omskifterhubs og broer, skal det indeholde
en mekanisme, der forhindrer pakker i at loope. En effektiv løsning er at definere en rolle for alle porte på hubben.
Kommunikationen kan dog stadig blive forstyrret i op mod et minut, lige efter du har ændret måden, hvorpå
netværksenhederne er tilsluttet, eller hvis du tilføjer en ny enhed. Hvis denne type problem opstår, skal du angive en
ventetid ved oprettelse af forbindelse til netværket.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
.
3
Vælg <Ventetid ved start>, og tryk på
4
Angiv ventetiden i sekunder, og tryk på
.
.
● Brug taltasterne for at angive tiden.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 214)
216
Netværk
Konfiguration af DNS
1CER-03C
DNS (Domain Name System) er en tjeneste for navnefortolkning, der knytter et værtsnavn (eller domænenavn) til en
IP-adresse. Konfigurer indstillingerne for DNS, mDNS eller DHCP efter behag. Bemærk, at procedurerne for
konfiguration af DNS er anderledes end for IPv4 og IPv6.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Konfigurer DNS-indstillinger.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
217
Brug af
Netværk
Konfiguration af IPv4 DNS
1
Klik på [Redigér] i [IPv4-indstillinger].
2
Konfigurer IPv4 DNS-indstillinger.
[DNS-indstillinger]
[Primær DNS-serveradresse]
Indtast IP-adressen for en DNS-server. Du kan også indstille IP-adressen fra kontrolpanelet (
IPv4-indstillinger(P. 377) ).
[Sekundær DNS-serveradresse]
Indtast IP-adressen for en sekundær DNS-server, hvis der er en. Du kan også indstille IP-adressen
fra kontrolpanelet ( IPv4-indstillinger(P. 377) ).
[Værtsnavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domænenavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører, f.eks.
"example.com".
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for dynamisk at opdatere DNS-poster, hver gang maskinens IP-adresse
ændres.
218
Netværk
[mDNS-indstillinger]
[Brug mDNS]
mDNS (multicast DNS) er vedtaget af Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med
en IP-adresse uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS, og indtast
mDNS-navnet i tekstfeltet [mDNS-navn] med op til 63 tegn. Dette afkrydsningsfelt kan kun vælges,
hvis afkrydsningsfeltet [Brug IPv4] er valgt.
[Indstillinger DHCP-valg]
[Hent værtsnavn]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 12 for at hente værtsnavnet fra DHCPserveren. Du kan også angive, om du skal indhente et værtsnavn fra kontrolpanelet ( IPv4indstillinger(P. 377) ).
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 81 for dynamisk at opdatere DNS-poster via
DHCP-serveren. Du kan også angive, om du skal udføre dynamisk DNS-opdatering fra
kontrolpanelet ( IPv4-indstillinger(P. 377) ).
[Hent DNS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 6 for at hente en DNS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
[Hent domænenavn]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 15 for at hente et domænenavn fra DHCPserveren.
[Hent WINS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 44 for at hente en WINS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af IPv6 DNS
1
Klik på [Redigér] i [IPv6-indstillinger].
219
Netværk
2
Konfigurer IPv6 DNS-indstillinger.
● Afkrydsningsfeltet [Brug IPv6] skal være markeret for at konfigurere disse indstillinger.
af IPv6-adresser(P. 191)
Indstilling
[DNS-indstillinger]
[Primær DNS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for en DNS-server. Du kan ikke indtaste en adresse, der starter med "ff" (eller en
rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse, der starter med
"0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Sekundær DNS-serveradresse]
220
Netværk
Angiv IP-adressen for en sekundær DNS-server, hvis der er en. Du kan ikke indtaste en adresse, der
starter med "ff" (eller en rundsendingsadresse), adressen "0000::0000" (kun nuller) eller en adresse,
der starter med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Brug IPv4 vært/domænenavne]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge den samme vært og de samme domænenavne som i IPv4.
[Værtsnavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for den værtsmaskine, der skal registreres til DNS-serveren.
[Domænenavn]
Angiv op til 47 alfanumeriske tegn for navnet på det domæne, maskinen tilhører, f.eks.
"example.com".
[Dynamisk DNS-opdatering]
Marker afkrydsningsfeltet for dynamisk at opdatere DNS-poster, hver gang maskinens IP-adresse
ændres. Hvis du vil angive den eller de typer adresser, du vil registrere til DNS-serveren, skal du
markere afkrydsningsfeltet for [Registrér manuel adresse], [Registrér statisk adresse] eller
[Registrér dynamisk adresse].
[mDNS-indstillinger]
[Brug mDNS]
mDNS (multicast DNS) er vedtaget af Bonjour og er en protokol til tilknytning af et værtsnavn med
en IP-adresse uden at bruge DNS. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere mDNS. Dette
afkrydsningsfelt kan kun vælges, hvis afkrydsningsfeltet [Brug IPv6] er valgt.
[Brug samme mDNS-navn som IPv4]
Marker afkrydsningsfeltet ved brug af samme mDNS-navn som indstillet for IPv4. Hvis du vil angive
et andet navn, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og angive mDNS-navnet i tekstfeltet
[mDNS-navn] med op til 63 tegn.
[Indstillinger DHCP-valg]
[Hent DNS-serveradresse]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 23 for at hente en DNS-serveradresse fra
DHCP-serveren.
[Hent domænenavn] Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere valgmulighed 24 for at hente et
domænenavn fra DHCP-serveren.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
221
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Indstilling af IPv6-adresser(P. 191)
Statusprint, netværk(P. 536)
222
Netværk
Konfiguration af WINS
1CER-03E
WINS (Windows Internet Name Service) er en navnefortolkningstjeneste, der knytter et NetBIOS-navn (en computer
eller et printernavn på et SMB-netværk) sammen med en IP-adresse. Hvis du vil aktivere WINS, skal WINS-serveren
være angivet.
● Funktionen er ikke tilgængelig i et IPv6-netværk.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [WINS-konfiguration].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
223
Brug af
Netværk
5
Marker afkrydsningsfeltet [WINS-opløsning], angiv de krævede indstillinger, og klik
på [OK].
[WINS-opløsning]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WINS til navnefortolkning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når
WINS ikke anvendes.
[WINS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for WINS-serveren.
● Hvis IP-adressen for WINS-serveren er hentet fra en DHCP-server, vil den hentede IP-adresse have forrang
i forhold til den IP-adresse, der er angivet i tekstfeltet [WINS-serveradresse].
[Område-ID]
Hvis netværket skal opdeles i flere grupper med omfangs-id'er (identifikatorer for grupper af enheder på
netværket), kan du angive op til 64 tegn afhængigt af tegntypen. Udfyld ikke tekstfeltet, hvis der er ikke er
angivet et omfangs-id for computeren.
[SMB-servernavn]
Ved registrering af maskinen på WINS-serveren, kan du angive servernavnet på SMB-netværket ved at
indtaste op til 16 tegn alt afhængigt af tegntypen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et servernavn indstillet i [Servernavn] under [SMB-indstillinger] anvendes automatisk for [SMBservernavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [SMB-servernavn] anvendes også for [Servernavn]
under [SMB-indstillinger].
[SMB-arbejdsgruppenavn ]
Ved registrering af maskinen på WINS-serveren, kan du angive navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen
tilhører, ved at indtaste op til 16 tegn alt afhængigt af tegntypen.
224
Netværk
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et arbejdsgruppenavn indstillet i [Arbejdsgruppenavn] under [SMB-indstillinger] anvendes automatisk for
[SMB-arbejdsgruppenavn], hvis der er en. En ændring i arbejdsgruppenavnet i [SMB-arbejdsgruppenavn]
anvendes også for [Arbejdsgruppenavn] under [SMB-indstillinger].
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere WINS-indstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
WINS-opløsning(P. 381)
LINKS
Konfiguration af SMB(P. 239)
225
Netværk
Konfiguration af SNTP
1CER-03F
SNTP (Simple Network Time Protocol) gør det muligt at justere systemuret ved hjælp af
tidsserveren på netværket. Når du bruger SNTP, vil systemet kontrollere tidsserveren
regelmæssigt, så systemuret altid er nøjagtigt.
● Maskinens SNTP understøtter både NTP- (version 3) og SNTP-servere (version 3 og 4).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
226
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér] i [SNTP-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SNTP], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug SNTP]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SNTP til synkronisering. Hvis du ikke vil bruge SNTP, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[NTP-servernavn]
Angiv IP-adressen for NTP- eller SNTP-serveren. Hvis DNS er tilgængelig på netværket, kan du angive
"<værtsnavn>.<domænenavn>" (eller FQDN) på op til 255 alfanumeriske tegn (eksempel: ntp.eksempel.com).
[Pollinginterval]
Angiv intervallet mellem en synkronisering og den næste synkronisering. Angiv et interval fra 1 til 48 timer.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
227
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Test af kommunikation med NTP-/SNTP-serveren
● Du kan se kommunikationsstatus med den registrerede server ved at klikke på [Indstillinger/Registrering]
[Netværk] [TCP/IP-indstillinger] og derefter klikke på [Tjek NTP-serverforbindelse] i [SNTP-indstillinger],
som vises. Hvis der er etableret en korrekt forbindelse, vises resultatet som vist herunder. Bemærk, at denne
handling ikke justerer systemuret.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere SNTP-indstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SNTP(P. 386)
228
Netværk
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
1CER-03H
SNMP (Simple Network Management Protocol) er en protokol til overvågning og styring af kommunikationsenheder
på et netværk ved hjælp af MIB (Management Information Base). Maskinen understøtter SNMPv1 og den
sikkerhedsudvidede SNMPv3-udgave. Du kan kontrollere statussen på maskinen fra en computer, når du udskriver
dokumenter eller bruger Brugerinterface til fjernbetjening. Du kan aktivere enten SNMPv1 eller SNMPv3 eller begge
på samme tid. Angiv indstillingerne for hver version, så de passer til dit netværksmiljø og anvendelsens formål.
SNMPv1
SNMPv1 anvender oplysninger, der kaldes "community" til at definere omfanget af SNMP-kommunikation. Da
disse oplysninger er tilgængelige for netværket som almindelig tekst, er dit netværk følsomt over for angreb.
Hvis du have netværkssikkerhed, skal du deaktivere SNMPv1 og bruge SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementere styring af netværksenheder, der beskyttes af robuste sikkerhedsfunktioner.
Bemærk, at TLS skal være aktiveret for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer SNMPv3 (
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ).
● Maskinen understøtter ikke funktion til trap-beskeder i SNMP.
● Når SNMP-styringssoftwaren er installeret på en computer på netværket, kan du konfigurere, overvåge og
styre maskinen fra fjernlokation via computeren. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din
styringssoftware.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
229
Brug af
Netværk
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér].
5
Angiv SNMPv1-indstillinger.
[SNMP-indstillinger].
● Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv1-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
230
Netværk
[Brug SNMPv1]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv1. Du kan kun angive resten af SNMPv1-indstillingerne, når
dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Brug gruppenavn 1]/[Brug gruppenavn 2]
Marker afkrydsningsfeltet for at angive et community-navn. Hvis du ikke behøver angive et community-navn,
skal du rydde afkrydsningsfeltet.
[Gruppenavn 1]/[Gruppenavn 2]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for community-navn.
[MIB-adgangstilladelse]
For hvert community skal du vælge [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til
MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Dedikeret gruppe]
Et dedikeret community er et forudindstillet community, der udelukkende er beregnet til administratorer, der
anvender Canon-software, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console. Vælg [Fra], [Læs/skriv] eller
[Skrivebeskyttet] for at få adgangsrettigheder til MIB-objekter.
6
[Fra]
Bruger ikke dedikeret community.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter ved at bruge
dedikeret community.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter ved at bruge dedikeret community.
Angiv SNMPv3-indstillinger.
● Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv3-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
231
Netværk
[Brug SNMPv3]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv3. Du kan kun angive resten af SNMPv3-indstillingerne, når
dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Aktivér bruger]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere [Brugerindstillinger 1] til [Brugerindstillinger 5]. Hvis du vil
deaktivere brugerindstillingerne, skal du rydde det tilhørende afkrydsningsfelt.
[Brugernavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[MIB-adgangstilladelse]
Vælg [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Sikkerhedsindstillinger]
Vælg [Autentificering Ja/Kryptering Ja], [Autentificering Ja/Kryptering Nej] eller [Autentificering Nej/Kryptering
Nej] for den ønskede kombination af godkendelses- og krypteringsindstillinger.
[Autentificeringsalgoritme]
Klik på [Autentificering Ja/Kryptering Ja] eller [Autentificering Ja/Kryptering Nej] for [Sikkerhedsindstillinger]
for den algoritme, der passer til dit miljø.
[Krypteringsalgoritme]
Klik på [Autentificering Ja/Kryptering Ja] for [Sikkerhedsindstillinger] for den algoritme, der passer til dit miljø.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil angive eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive mellem 6 og 16
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Autentificeringspassword] eller [Krypteringspassword].
Angiv den samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft] for at bekræfte den. Du kan indstille adgangskoderne
uafhængigt af godkendelses- og krypteringsalgoritmer.
[Kontekstnavn 1] til [Kontekstnavn 5]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for kontekstnavnet. Der kan registreres op til fem kontekstnavne.
232
Netværk
7
Angiv indstillinger for hentning af printeradministrationsoplysninger.
● Med SNMP kan printeradministrationsoplysningerne, f.eks. udskrivningsprotokoller og printerporte,
overvåges og hentes regelmæssigt fra en computer på netværket.
[Hent info om printerstyring fra vært]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere overvågning af maskinens printeradministrationsoplysninger via
SNMP. Du kan deaktivere overvågningen af printeradministrationsoplysningerne ved at fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
[Afvis SNMP-pakker når i dvalestatus]
Marker afkrydsningsfeltet for at afvise SNMP-pakker, der modtages i dvaletilstand. Hvis du ikke vil afvise
pakkerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
● Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, kan programmer, der anvender SNMP-protokollen, som f.eks. Canon
software imageWARE Series, blive deaktiveret for at få adgang til maskinen.
8
Klik på [OK].
9
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
233
Netværk
Deaktivering af SNMPv1
● Hvis SNMPv1 er deaktiveret, vil nogle af maskinens funktioner ikke være tilgængelige, f.eks. hentning af
maskinoplysninger via printerdriveren.
Brug af kontrolpanelet
● Der kan også opnås adgang til indstillingerne for SNMP fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 390)
SNMP-
Aktivering af både SNMPv1 og SNMPv3
● Hvis begge SNMP-versioner er aktiveret, anbefales det, at MIB-adgangstilladelse i SNMPv1 angives til
[Skrivebeskyttet]. MIB-adgangstilladelsen kan indstilles uafhængigt i SNMPv1 og SNMPv3 (og for hver
bruger i SNMPv3). Hvis [Læs/skriv] (fuld adgangstilladelse) vælges i SNMPv1, negerer det de robuste
sikkerhedsfunktioner, der er et kendetegn ved SNMPv3, fordi de fleste af maskinindstillingerne så kan
kontrolleres med SNMPv1.
LINKS
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294)
234
Netværk
Konfiguration af indstillinger for software til styring af
enheder
1CER-03J
Du kan gøre indsamling og administration af forskellige oplysninger om enheder i netværk nemmere ved at
implementere software til styring af enheder, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console, på netværket.
Oplysninger som f.eks. enhedsindstillinger og fejllogge hentes og distribueres via servercomputeren. Hvis maskinen
er koblet til et sådant netværk, søger imageWARE Enterprise Management Console efter maskinen på netværket ved
hjælp af protokoller som f.eks. SLP (Service Location Protocol) for at indsamle oplysninger fra maskinen, herunder
status for tændt/slukket. SLP-indstillingerne kan angives ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Angiv SLP-indstillingerne.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
235
Brug af
Netværk
Angivelse af registrering af multicast-enheder
1
Klik på [Redigér] i [Indstillinger for Multicast Discovery].
2
Marker afkrydsningsfeltet [Svar på Discovery], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Svar på Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at reagere på pakker til registrering af softwaremulticasts til styring af enheder og aktivere overvågning ved hjælp af software til styring af enheder. Hvis
du ikke ønsker, at maskinen skal reagere, skal du fjerne markeringen.
[Områdenavn]
Hvis du vil medtage maskinen i et bestemt omfang, skal du angive op til 32 tegn for omfangsnavnet.
3
Klik på [OK].
Sådan får software til styring af enheder besked om, om maskinen er tændt eller
slukket
1
Klik på [Redigér] i [Dvaletilstand-besked-indstillinger].
236
Netværk
2
Marker afkrydsningsfeltet [Underret], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Underret]
Marker afkrydsningsfeltet for at give software til styring af enheder besked om, om maskinen er tændt
eller slukket. Når [Underret] er valgt, kan du forvente, at maskinen undgår unødvendig kommunikation i
dvaletilstanden, så det samlede strømforbrug reduceres.
[Portnummer]
Rediger portnummeret for denne funktion i overensstemmelse med netværksmiljøet.
[Antal routere der skal passeres]
Angiv, hvor mange routere meddelelsespakkerne kan passere. Angiv et tal mellem 0 og 254.
[Beskedinterval]
Angiv, hvor ofte maskinen giver software til styring af enheder besked om, hvorvidt den er tændt eller
slukket. Angiv et tal i sekunder mellem 60 og 65535.
3
5
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
237
Netværk
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere registreringsreaktionen fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Discovery-svar(P. 387)
● Der kan også opnås adgang til indstillingerne for strømstatusmeddelelser fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. Inds. besk. om dvale(P. 387)
LINKS
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
238
Netværk
Konfiguration af SMB
1CER-03K
SMB (Server Message Block) er en protokol til deling af ressourcer, f.eks. filer og printere, hvor der er flere end én
enhed på et netværk, og anvendes til at registrere maskinen som en delt printer på SMP-netværket.
● SMB understøtter kun NetBIOS over TCP/IP og understøtter ikke NetBEUI. Konfigurer IP-adressen, før du
konfigurerer SMB-indstillingerne. Angivelse af IP-adresser(P. 186)
● SMB aktiveres kun, hvis det valgfri SD-kort er installeret på maskinen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[SMB-indstillinger].
239
Brug af
Netværk
4
Klik på [Redigér].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SMB-server], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug SMB-server]
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angives computeren som en SMB-server på SMB-netværket.
[Servernavn]
For at angive servernavnet, der skal vises på SMB-netværket, kan du indtaste op til 16 tegn afhængigt af
tegntypen. Navnet skal være forskelligt fra navnene på de andre computere og printere på netværket.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
● Et servernavn indstillet i [SMB-servernavn] under [WINS-konfiguration] anvendes automatisk for
[Servernavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [Servernavn] anvendes også for [SMBservernavn] under [WINS-konfiguration].
[Arbejdsgruppenavn]
For at angive navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører, kan du indtaste op til 16 tegn afhængigt
af tegntypen. Hvis der ikke er en arbejdsgruppe i dit netværksmiljø, skal du oprette en arbejdsgruppe i
Windows og indtaste navnet på arbejdsgruppen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
240
Netværk
● Et arbejdsgruppenavn indstillet i [SMB-arbejdsgruppenavn] under [WINS-konfiguration] anvendes
automatisk for [Arbejdsgruppenavn], hvis der er en. En ændring i servernavnet i [Arbejdsgruppenavn]
anvendes også for [SMB-arbejdsgruppenavn] under [WINS-konfiguration].
[Kommentarer]
For at oprette kommentarer på maskinen efter behov kan du indtaste op til 192 tegn alt afhængigt af
tegntypen.
[Brug LM-annoncering]
Marker afkrydsningsfeltet for at meddele LAN-administratoren om maskinens eksistens. Hvis det ikke er
nødvendigt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, så netværksbelastningen reduceres.
[Brug SMB-print]
Ved brug af SMB-udskrivning med maskinen skal du markere afkrydsningsfeltet.
[Printernavn]
For at angive maskinens navn kan du indtaste op til 13 tegn alt afhængigt af tegntypen.
● Du kan ikke bruge mellemrum.
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
»
Fortsæt til
Konfigurering af computerens indstillinger med henblik på
udskrivning(P. 242) .
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere SMB-serveren fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SMB(P. 389)
● Du kan også aktivere eller deaktivere SMP-udskrivning fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
SMB(P. 389)
LINKS
Konfiguration af WINS(P. 223)
241
Netværk
Konfigurering af computerens indstillinger med
henblik på udskrivning
1CER-03L
Konfigurer forbindelsesindstillingerne og installer printerdriveren på computeren, så udskrivningen kan udføres med
maskinen fra computeren via SMB-netværk.
Tilslutning til SMB-netværket(P. 242)
Installation af printerdriveren(P. 243)
Tilslutning til SMB-netværket
1
Visning af [Egenskaber for LAN-forbindelse].
2
Marker afkrydsningsfeltet [Klientprogram til Microsoft-netværk].
3
Visning af [Egenskaber for lokal
netværksforbindelse](P. 613)
Vælg [TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)] eller [Internetprotokol] og klik på
[Egenskaber].
242
Netværk
4
Klik på fanen [Generelt]
5
Klik på fanen [WINS], vælg [Aktivér NetBIOS over TCP/IP], og klik derefter på [OK].
6
Klik på [OK], indtil alle dialogbokse er lukket.
[Avanceret].
● Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.
Installation af printerdriveren
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du installerer printerdriveren ved at se manualerne for de relevante drivere
på webstedet for manualen.
Når der vises en skærm om valg af port i løbet af installeringen
● Følg nedenstående fremgangsmåde.
1
Klik på [Add Port] (Tilføj port).
2
Vælg [Netværk], og klik på [OK].
243
Netværk
3
Fra listen skal du vælge "Arbejdsgruppenavn", "Servernavn" og "Printernavn", der blev
angivet i indstillingerne for SMB-protokollen i denne rækkefølge. Konfiguration af
SMB(P. 239)
244
Sikkerhed
Sikkerhed
Sikkerhed ............................................................................................................................................................ 246
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang ....................................................................................... 247
Sådan forhindres uautoriseret adgang ......................................................................................................... 248
Indstilling af adgangsrettigheder ................................................................................................................. 250
Indstilling af systemadministratorens adgangskode ............................................................................. 251
Indstilling af administration af afdelings-id ........................................................................................... 254
Indstilling af pinkode til Fjern-UI ............................................................................................................ 261
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls ................................................................................ 262
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler ............................................................................................ 263
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler ........................................................................................ 270
Angivelse af proxy ........................................................................................................................................ 273
Begrænsning af maskinens funktioner ........................................................................................................... 276
Begrænse udskrivningshandlinger ............................................................................................................... 277
Begrænsning af USB-funktioner ................................................................................................................... 281
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner ................................................................................................. 284
Deaktivering af HTTP-kommunikation .......................................................................................................... 287
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening ........................................................................................ 288
Deaktivering af LAN-port .............................................................................................................................. 289
Skjule historikken over udskrivningsjob ....................................................................................................... 290
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner ......................................................................................... 292
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation ............................................................................................... 294
Konfiguration af IPSec-indstillinger .............................................................................................................. 298
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse ................................................................................................... 309
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater ................................................................ 315
Generering af nøglepar ......................................................................................................................... 317
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA ............................................................... 326
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater ..................................................................................... 330
245
Sikkerhed
Sikkerhed
1CER-03R
Fortrolige oplysninger håndteres af informationsenheder overalt, herunder computere og printere, og disse enheder
kan når som helst blive mål for tredjeparter med onde hensigter. Hackere kan få uautoriseret adgang direkte til dine
enheder eller indirekte udnytte uagtsomhed eller forkert brug. I begge tilfælde kan du blive udsat for uventede tab,
når dine fortrolige oplysninger lækkes. Maskinen er udstyret med en række sikkerhedsfunktioner for at imødegå disse
risici. Indstil den nødvendige konfiguration afhængigt af dit netværksmiljø.
Du kan konfigurere det bedste sikkerhedssystem ved at skabe et miljø, der forhindrer adgang til printere på dit
interne netværk via internettet, og ved at bruge et sådant miljø sammen med maskinens sikkerhedsfunktioner.
Sådan forhindres uautoriseret adgang(P. 248)
◼ Oprettelse af grundlæggende beskyttelse af oplysninger.
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang(P. 247)
◼ Forberedelse af risici i forbindelse med uagtsomhed eller misbrug
Begrænsning af maskinens funktioner(P. 276)
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en
pinkode (sikret udskrivning)(P. 128)
◼ Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner(P. 292)
246
Sikkerhed
Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang
1CER-03S
Uautoriserede tredjeparter kan forhindres i at bruge og få adgang til maskinen. Du kan implementere flere
sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. styring af brugernes adgangsrettigheder og brug af firewalls.
247
Sikkerhed
Sådan forhindres uautoriseret adgang
1CER-03U
Dette afsnit beskriver sikkerhedsforanstaltningerne for, hvordan du forhindrer uautoriseret adgang fra det eksterne
netværk. Alle brugere og administratorer bør læse det inden brug af denne maskine, andre printere og
multifunktionsmaskiner tilsluttet til netværket. I de senere år kan en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til
netværket tilbyde dig en række forskellige nyttige funktioner som f.eks. udskrivning fra en computer, betjening fra en
computer ved hjælp af fjernadgangsfunktionen og afsendelse af scannede dokumenter via internettet. På den anden
side er det vigtigt at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at reducere sikkerhedsrisikoen for informationslækage,
idet en printer/multifunktionsmaskine er blevet mere udsat for trusler, f.eks. uautoriseret adgang og tyveri, når den er
tilsluttet til netværket. Dette afsnit forklarer nødvendige indstillinger, du skal foretage for at forhindre uautoriseret
adgang, inden du bruger en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til netværket.
Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang fra det eksterne
netværk
Tildeling af en privat IP-adresse(P. 248)
Brug af en firewall til at begrænse transmission(P. 249)
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation (P. 249)
Angivelse af pinkode til administration af oplysninger gemt i printer(P. 249)
Tildeling af en privat IP-adresse
En IP-adresse er en numerisk etiket, der tildeles til hver enkelt enhed, som er en del af et computernetværk. En "global
IP-adresse" bruges til kommunikationen ved oprettelse af forbindelse til internettet, og en "privat IP-adresse" bruges
til kommunikation inden for et lokalt netværk, f.eks. et LAN i virksomheden. Hvis en global IP-adresse tildeles, er din
printer/multifunktionsmaskine åben for offentligheden, og der kan opnås adgang til den via internettet. Derfor stiger
risikoen for informationslækage grundet uautoriseret adgang fra eksterne netværk. Men hvis der tildeles en privat IPadresse, lukkes din printer/multifunktionsmaskine til et lokalt netværk, og kun brugere på dit lokale netværk kan få
adgang til den, f.eks. via et LAN i virksomheden.
Global IP-adresse
Der kan fås adgang fra det eksterne netværk
Privat IP-adresse
Brugere i et lokalt netværk kan få adgang til den
Du tildeler en privat IP-adresse til din printer/multifunktionsmaskine. Sørg for at kontrollere, om den IP-adresse, der er
tildelt til den printer/multifunktionsmaskine, du bruger, er en privat IP-adresse eller ej. En privat IP-adresse findes i et
af følgende områder.
Områder for private IP-adresser
● Fra 10.0.0.0 til 10.255.255.255
● Fra 172.16.0.0 til 172.31.255.255
● Fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255
Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontrollerer IP-adressen, under
adresse(P. 187) .
248
Indstilling af IPv4-
Sikkerhed
● Hvis en global IP-adresse tildeles til en printer/multifunktionsmaskine, kan du skabe et netværksmiljø og
reducere risikoen for uautoriseret adgang ved at installere sikkerhedssoftware, f.eks. en firewall, der
forhindrer adgang fra eksterne netværk. Hvis du vil tildele en global IP-adresse til og bruge en printer/
multifunktionsmaskine, skal du kontakte din netværksadministrator.
Brug af en firewall til at begrænse transmission
En firewall er et system, der forhindrer uautoriseret adgang fra de eksterne netværk og beskytter et lokalt netværk
mod angreb/indtrængen. Du kan bruge en firewall på dit netværksmiljø til at blokere adgang fra det eksterne netværk,
som virker farlige, ved at begrænse kommunikation fra bestemte IP-adresser på det eksterne netværk. Funktionen,
der er installeret på en Canon-printer/-multifunktionsmaskine, giver dig mulighed for at konfigurere IP-adressefiltret.
Du kan finde oplysninger om konfiguration af et IP-adressefilter under Angivelse af IP-adresser for firewallregler(P. 263) .
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation
Du kan finde flere oplysninger om TLS-krypteret kommunikation under Implementering af robuste
sikkerhedsfunktioner(P. 292) og om de procedurer, der skal følges, under Anvendelse af TLS-krypteret
kommunikation(P. 294) .
Angivelse af pinkode til administration af oplysninger gemt i printer
Hvis en skadelig tredjepart forsøger at få uautoriseret adgang til en printer/multifunktionsmaskine, vil indstilling af en
pinkode for information gemt i maskinen reducere risikoen for informationslækage. En Canon-printer/multifunktionsmaskine giver dig mulighed for at beskytte forskellige typer oplysninger ved at angive en pinkode.
Indstilling af pinkode for hver funktion
● Indstilling af pinkode for brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Yderligere oplysninger kan findes under Indstilling af pinkode til Fjern-UI(P. 261) .
● Indstilling af adgangskode for systemadministrator
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 251) .
Yderligere oplysninger kan findes under
Herover findes nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Yderligere
oplysninger om de andre sikkerhedsforanstaltninger findes under Sikkerhed(P. 246) . Tag de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger for dit miljø for at forhindre uautoriseret adgang.
249
Sikkerhed
Indstilling af adgangsrettigheder
1CER-03W
Beskyt maskinen mod uautoriseret adgang ved kun at lade brugere med adgangsrettigheder bruge maskinen.
Adgangsrettigheder indstilles separat for systemadministratorens adgangskode, en konto kaldet "Afdelings-id" og
Brugerinterface til fjernbetjening. Når rettighederne er indstillet, skal brugeren indtaste et id og en pinkode for at
udskrive eller ændre indstillinger.
Systemadministratorens adgangskode er udelukkende tiltænkt administratorer, mens afdelings-id er for generelle
brugere. Begge dele angives af systemadministratorerne. Ved at indstille Pinkode For Adgang Via Brugerinterface Til
Fjernbetjening kan du også begrænse brugen af Brugerinterface til fjernbetjening.
Systemadministratorens adgangskode
Hvis man skal angive indstillingerne for maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, har man brug for
systemadministratorens adgangskode. Adgangskoden er som standard "7654321" og kan ændres, så kun
specifikke administratorer kan ændre indstillingerne.
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 251)
Afdelings-id (Administration af afdelings-ID)
Afdelings-id er en konto til administrering af udskrivningsjob. Du kan registrere flere afdelings-id'er for at
angive adgangsrettigheder for en bruger (eller en gruppe af brugere). Hvis en bruger forsøger at udskrive et
dokument, og afdelings-id'er er aktiveret, vises skærmen for indtastning af afdelings-id, og brugeren skal
indtaste vedkommendes eget afdelings-id. Der kan vises oplysninger for hvert afdelings-id, f.eks. hvor mange
sider der er blevet udskrevet.
Indstilling af administration af afdelings-id(P. 254)
Pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening (adgangspinkode for Brugerinterface til
fjernbetjening)
Dette er en pinkode til brug af Brugerinterface til fjernbetjening. Kun brugere, der kender pinkoden, kan få
adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
Indstilling af pinkode til Fjern-UI(P. 261)
250
Sikkerhed
Indstilling af systemadministratorens adgangskode
1CER-03X
Hvis man skal ændre indstillingerne konfigureret på maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, har man brug for
rettigheder som administrator. Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre systemadministratorens
adgangskode. Informationerne om indstilling af systemadministratorens adgangskode er kritisk for maskinens
sikkerhed, så sørg for, at kun administratorerne kender til systemadministratorens adgangskode.
● Systemadministratorens adgangskode er som standard "7654321". Bemærk, at det af hensyn til sikkerheden
ikke anbefales at bruge denne værdi, som den er. Det anbefales, at du ændrer denne værdi ved hjælp af
følgende procedure.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Administrationsindstillinger].
251
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Redigér].
5
Indtast den aktuelle adgangskode i [Nuværende systemadministratorpassword].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
6
Angiv en ny adgangskode.
[Indstil/skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 16
alfanumeriske tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme
adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
252
Sikkerhed
● Hvis du klikker på [OK] med markeret afkrydsningsfelt, og tekstfelterne [Password] og [Bekræft] er
tomme, slettes den aktuelt indstillede adgangskode.
7
Indtast systemadministratorens navn og kontaktoplysninger efter behov, og klik på
[OK].
[Systemadministrator]
Angiv op til 128 tegn for navnet på en administrator.
[Kontaktinformationer]
Angiv op til 128 tegn for kontaktoplysningerne for en administrator.
[E-mailadresse]
Angiv op til 64 alfanumeriske tegn for administratorens e-mailadresse.
[Systemadministratorkommentar]
Angiv op til 128 tegn for en administrators kommentarer.
● Sørg for, at du kan huske den indstillede adgangskode. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte
din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 250)
Kontrol af information om systemadministrator(P. 347)
253
Sikkerhed
Indstilling af administration af afdelings-id
1CER-03Y
Du kan styre adgang til maskinen ved hjælp af flere id'er for flere brugere eller grupper. Hvis en bruger forsøger at
bruge maskinen, når administration af afdelings-id er aktiveret, vises en logonskærm, hvor brugeren skal angive sit
afdelings-id og en korrekt pinkode for at bruge maskinen. Administration af afdelings-id indeholder gemte
oplysninger om tidligere brug af maskinen for hvert afdelings-id. Hvis du vil konfigurere Administration af afdelings-id,
skal du evt. registrere afdelings-id'er og derefter aktivere funktionen Administration af afdelings-id. Flere indstillinger
er påkrævet, hvis du vil aktivere administration af afdelings-id'er for udskrivning fra en computer.
Registrering/redigering af afdelings-id og -pinkode(P. 254)
Aktivering af administration af afdelings-id'er(P. 255)
Opsætning af administration af afdelings-id'er til udskrivning fra computeren(P. 258)
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 259)
For at administrere udskrivningsstatus for hver afdeling
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling(P. 545)
Registrering/redigering af afdelings-id og -pinkode
Registrer et afdelings-id og konfigurer en pinkode for det. Der kan registreres op til 300 afdelings-id'er.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID], og registrer eller rediger afdelings-id'er.
254
Sikkerhed
Registrer et afdelings-id
1
Klik på [Registrér ny afdeling].
2
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[Afdelings-ID]
Angiv et tal på op til syv cifre for afdelings-id'et.
[Indstil PIN-kode]
Angiv en pinkode ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste et tal på op til syv cifre i tekstfelterne
[PIN-kode] og [Bekræft].
Redigering af indstillingerne for det registrerede afdelings-id
1
Klik på det tilsvarende tekstlink under [Afdelings-ID] for at redigere.
2
Rediger indstillingerne efter behov, og klik på [OK].
Sletning af et afdelings-id
● Klik på [Slet] til højre for det afdelings-id, du vil slette
, klik på [OK].
Aktivering af administration af afdelings-id'er
Aktiver administration af afdelings-id'er, når du har registreret afdelings-id'erne.
255
Sikkerhed
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID]
4
Marker afkrydsningsfeltet [Aktivér administration af afdelings-ID], og klik på [OK].
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Aktivér administration af afdelings-ID]
256
[Indstillinger].
Sikkerhed
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere administration af afdelings-id'er. Hvis du ikke vil bruge
administration af afdelings-id'er, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet.
● Hvis du vil have oplysninger om afkrydsningsfeltet [Acceptér printjob med ukendte ID'er], skal du se
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 259) .
Hvis styring af afdelings-id er aktiveret
● Hvis brugerne forsøger at udskrive en fil på en USB-hukommelsesenhed eller
et dokument på et SD-kort via kontrolpanelet, vises godkendelsesskærmen.
Indtast afdelings-id og pinkode, vælg <Log Ind> og tryk på
.
● Du skal indtaste afdelings-id'et og pinkoden for at logge på med Brugerinterface til fjernbetjening som
generel bruger. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
◼ Hvis XPS-printerdriveren bruges
Hvis du ønsker at bruge styring af afdelings-id, når XPS-printerdriveren anvendes, skal du indstille nøgleparrene
for krypteret TLS-kommunikation ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ). Efter
konfigurering af indstillingerne for nøgleparrene skal du konfigurere de nedenfor viste indstillinger.
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [TCP/IP-indstillinger]
[Redigér] i [Indstillinger for bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID] Vælg
afkrydsningsfeltet [Brug Bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID] [OK]
[Brug Bekræftelse af PIN-kode til administration af afdelings-ID]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil administration af afdelings-id'er blive aktiveret for udskrivning med
XPS-printerdriveren. Hvis du ikke vil bruge administration af afdelings-id'er, skal du fjerne markeringen af
afkrydsningsfeltet.
● Hvis der ikke er indstillet et nøglepar i maskinen, kan du ikke aktivere [Brug Bekræftelse af PIN-kode til
administration af afdelings-ID].
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale
certifikater(P. 315)
257
Sikkerhed
Opsætning af administration af afdelings-id'er til udskrivning fra computeren
Hvis du vil aktivere administration af afdelings-id'er til udskrivning fra en computer, skal du angive disse indstillinger
ved at bruge den printerdriver, du allerede har installeret på computeren. Angiv afdelings-id og pinkode efter behov.
● Log på computeren med en administratorkonto for at udføre følgende procedure.
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
3
Klik på fanen [Enhedsindstillinger], og angiv de krævede indstillinger.
Visning af printermappen(P. 608)
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug administration af afdelings-ID'er], og klik på [Indstillinger] til højre for
det.
2
Angiv indstillingerne efter behov, og klik på [OK].
258
Sikkerhed
[Tillad indstillinger af pinkode]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere indstilling af pinkode.
[Afdelings-ID]
Angiv et tal på op til syv cifre for afdelings-id'et.
[PIN]
Angiv et tal på op til syv cifre for pinkoden, hvis den er angivet for afdelings-id'et.
[Bekræft]
Klik for at bekræfte, at det korrekte id og den korrekte pinkode er indtastet. Denne funktion er kun
tilgængelig, hvis maskinen og computeren er forbundet via USB- eller WSD-porten (Web Services on
Devices).
[Kontroller afdelings-ID/PIN ved udskrivning]
Marker afkrydsningsfeltet for at få vist pop op-skærmen [Kontroller afdelings-ID/PIN], hver gang du
udskriver fra en computer.
[Godkend afdelings-ID/PIN på enhed]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis maskinen og computeren er tilsluttet via en USB- eller WSD-port.
3
Klik på [OK].
Logon på maskinen
● Når du forsøger at udskrive eller sende en fax fra en computer, mens
administration af afdelings-id'er er aktiveret, vises denne pop opskærm (med mindre afkrydsningsfeltet [Kontroller afdelings-ID/PIN
ved udskrivning] ikke er markeret):
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt
Standardindstillingen er således, at når administration af afdelings-id'er er aktiveret, kan du udskrive fra en computer
uden at indtaste et id og en pinkode. Hvis du ønsker at ændre dette, så udskrivning ikke mulig, med mindre der
indtastes et id og en pinkode, skal du bruge følgende procedure.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
259
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Administration af afdelings-ID]
4
Fjern afkrydsningsfeltet [Acceptér printjob med ukendte ID'er], og klik på [OK].
[Indstillinger].
● Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, kan brugerne ikke udskrive via en metode, som ikke er
understøttet af styring af afdelings-id eller udføre direkte udskrivning fra det Brugerinterface til
fjernbetjening, som brugerne logger på i administrationstilstand.
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 250)
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 251)
260
Sikkerhed
Indstilling af pinkode til Fjern-UI
1CER-040
Du kan indstille en pinkode for adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Alle brugere bruger en fælles pinkode.
● Når administration af afdelings-id er aktiveret, kræves indstilling her ikke.
af afdelings-id(P. 254)
1
Tryk på
2
Brug
(
/
Indstilling af administration
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <Fjern-UI-indstill.>
4
Vælg <Til>, og tryk på
5
Indstil en pinkode.
● Indtast op til 7 cifre og tryk på
.
.
<Sik.indst Fj.UI-adg.>.
.
.
● Når <Bekræft PIN-kode> vises til bekræftelse, skal du angive samme pinkode igen.
Hvis indstillinger for Brugerinterface til fjernbetjening initialiseres
● PIN-kode til adgang til Fjern-UI initialiseres også. Efter en initialisering skal du nulstille pinkoden.
Initialisering af menuer(P. 551)
LINKS
Indstilling af adgangsrettigheder(P. 250)
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 251)
261
Sikkerhed
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
1CER-041
Uden den tilstrækkelige sikkerhed kan tredjeparter få adgang til computere og andre kommunikationsenheder, der er
tilsluttet et netværk. Uautoriseret adgang forhindres ved at angive indstillingerne for pakkefilter – en funktion, der
begrænser kommunikation med enheder med angivne IP-adresser eller MAC-adresser.
262
Sikkerhed
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
1CER-042
Du kan enten begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne IP-adresser, eller du kan blokere
enheden med angivne IP-adresser, men tillade anden kommunikation. Du kan angive en enkelt IP-adresse eller et IPadresseområde. For datamodtagelse kan du specificere IP-adresser ved at angive portnumrene.
● Der kan angives op til 16 IP-adresser (eller IP-adresseområder) for både IPv4 og IPv6.
● Det maksimale antal portnumre, der kan angives for en enkelt IP-adresse, er 50.
● De pakkefiltre, der er beskrevet i dette afsnit, styrer meddelelser via TCP, UDP og ICMP.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[IP-adressefilter].
263
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Redigér] for den filtertype, du vil bruge.
[IPv4-adresse: Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser.
[IPv4-adresse: Modtagefilter]
Vælg for at begrænse datamodtagelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser og
portnummer.
[IPv6-adresse: Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser.
[IPv6-adresse: Modtagefilter]
Vælg for at begrænse datamodtagelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser og
portnummer.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
For TX-filter
Vælg standardpolitikken for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv
derefter IP-adresserne for undtagelser.
264
Sikkerhed
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for
[Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
2
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er ikke tilladt.
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i [Registrér adresser], og klik på [Tilføj].
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis IP-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra
Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 395)
Hvis du har valgt [Afvis] under [Standardpolitik]
● Tilbageloop, multicast- og broadcast-pakker kan ikke filtreres.
Sletning af en IP-adresse fra undtagelser
● Vælg en IP-adresse, og klik på [Slet].
265
Sikkerhed
3
Klik på [OK].
For RX-filter
Hvis du vælger [Tillad] under [Standardpolitik], skal du angive IP-adresserne for enheder, hvor
kommunikationen med maskinen burde være blokeret. Hvis du vælger [Afvis] under [Standardpolitik], skal du
angive IP-adresserne for enheder, der burde kunne kommunikere med maskinen.
1
Klik på [Registrér ny].
2
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i [Registrér adresser].
● For at angive et portnummer skal du vælge afkrydsningsfeltet [Angiv portnummer] indtaste et
portnummer (1 til 65535) i [Portnummer] og klikke på [Tilføj].
266
Sikkerhed
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis IP-adresserne eller portnumrene er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen
fra Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 395)
Sådan slettes et indstillet portnummer
● Vælg det portnummer, der skal slettes, og klik på [Slet].
3
Klik på [OK].
4
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for
[Standardpolitik].
267
Sikkerhed
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er ikke tilladt.
Redigering af en indstillet IP-adresse fra undtagelser
● Klik på det tilsvarende tekstlink under [Fejladresser] på den viste skærm. Skift indstillingerne efter
behov, og klik på [OK].
Sletning af en IP-adresse fra undtagelser
● Vælg en IP-adresse, der skal slettes, og klik på [Slet].
5
6
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
268
Sikkerhed
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IP-adressefiltrering fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Adressefilter(P. 395)
LINKS
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler(P. 270)
269
Sikkerhed
Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler
1CER-043
Du kan begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne MAC-adresser, eller du kan blokere enheder
med angivne MAC-adresser, men tillade anden kommunikation. Der kan angives op til 50 MAC-adresser.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér] for en filtertype.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[MAC-adressefilter].
270
Brug af
Sikkerhed
[Sendefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
[Modtagefilter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
● Vælg betingelsen (standardpolitik) for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen,
og angiv derefter MAC-adresserne for undtagelser.
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Tillad] eller alternativknappen [Afvis] for
[Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere
begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra
enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre
enheder er tilladt.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages
fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med
andre enheder er ikke tilladt.
271
Sikkerhed
2
Angiv adresseundtagelser.
● Indtast MAC-adressen i tekstfeltet [Registrér adresser], og klik på [Tilføj].
● Det er ikke nødvendigt at adskille adressen med bindestreger eller koloner.
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
● Hvis MAC-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra
Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <Adressefilter> til <Fra>.
Adressefilter(P. 395)
Hvis du har valgt [Afvis] under [Standardpolitik]
● Udgående multicast- og broadcast-pakker kan ikke filtreres.
Sletning af en MAC-adresse fra undtagelser
● Vælg en MAC-adresse, og klik på [Slet].
3
6
Klik på [OK].
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere MAC-adressefiltrering fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
Adressefilter(P. 395)
LINKS
Angivelse af IP-adresser for firewall-regler(P. 263)
272
Sikkerhed
Angivelse af proxy
1CER-044
En proxy (eller HTTP-proxyserver) henviser til en computer eller et stykke software, der udfører HTTP-kommunikation
for andre enheder, især i forbindelse med kommunikation med ressourcer uden for netværket som f.eks. i forbindelse
med besøg på websteder. Klientenhederne opretter forbindelse uden for netværket gennem proxyserveren og
kommunikerer ikke direkte med de udenforstående ressourcer. Angivelsen af en proxy gør det ikke kun nemmere at
administrere trafik mellem interne og udenforstående netværk, autoriseret adgang blokeres også, og
antivirusbeskyttelse konsolideres for øget sikkerhed. Når du bruger Google Cloudprinter til at udskrive over
internettet, kan du forbedre sikkerheden ved at angive en proxy. I forbindelse med angivelsen af en proxy skal du
sørge for, at du har de nødvendige proxyoplysninger, herunder IP-adresse, portnummer samt brugernavn og
adgangskode til godkendelse.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [Proxy-indstillinger].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
273
Brug af
Sikkerhed
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug proxy], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug proxy]
Markér afkrydsningsfeltet for at bruge den angivne proxyserver, når der skal kommunikeres med en HTTPserver.
[Adresse til HTTP proxy-server]
Indtast proxyserverens adresse. Angiv IP-adressen eller værtsnavnet alt efter miljøet.
[Portnummer til HTTP-proxy-server]
Skift portnummeret efter behov. Indtast et nummer mellem 1 og 65535.
[Brug proxy inden for samme domæne]
Markér afkrydsningsfeltet for også at bruge den angivne proxyserver for kommunikation med enheder på
det samme domæne.
[Anvend proxy-godkendelse]
Bekræft godkendelse af proxyserveren ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske
tegn for brugernavnet i tekstfeltet [Brugernavn].
[Indstil/skift password]
Du kan angive eller ændre adgangskoden for proxygodkendelse, når den er aktiveret, ved at markere
afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske tegn for den nye adgangskode i tekstfeltet [Password].
For at bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i tekstfeltet [Bekræft].
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
274
Sikkerhed
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Der kan også opnås adgang til proxyindstillingerne fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
indstillinger(P. 384)
LINKS
Brug af Google Cloud Print(P. 175)
275
Proxy-
Sikkerhed
Begrænsning af maskinens funktioner
1CER-045
Nogle af maskinens funktioner kan i sjældne tilfælde misbruges eller give mulighed for misbrug. Af
sikkerhedsmæssige årsager kan maskinens funktioner begrænses ved delvist eller fuldstændigt at deaktivere disse
funktioner.
Begrænsning af udskrivningsfunktionerne
Begrænse udskrivningshandlinger(P. 277)
Begrænsning af USB-funktioner
Begrænsning af USB-funktioner(P. 281)
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 284)
Begrænse netværksfunktioner herunder HTTP-kommunikation
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 287)
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 288)
Deaktivering af LAN-port(P. 289)
Skjule historikken over udskrivningsjob
Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 290)
276
Sikkerhed
Begrænse udskrivningshandlinger
1CER-046
Du kan angive indstillinger for at forhindre modtagne udskrivningsdata i at blive udskrevet automatisk, forhindre
unødig brug af papir og deaktivere tredjeparter i at bruge maskinen. For at bruge denne funktion skal du installere det
valgfrie SD-kort. Installering af SD-kort(P. 580)
● Selv hvis udskrivningshandlingerne er begrænsede, kan der godt udskrives indstillingslister og rapporter.
Udskriftsrapporter og -lister(P. 536)
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
[Administrationsindstillinger].
277
Brug af
Sikkerhed
4
5
6
Klik på [Redigér].
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
systemadministratorpassword].
Marker afkrydsningsfeltet [Begræns printerjob], og klik på [OK].
278
Sikkerhed
[Begræns printerjob]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse maskinens udskrivningshandlinger. Ryd afkrydsningsfeltet for at
deaktivere begrænsningen.
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Når udskrivningshandlingerne er begrænsede
● Der kan kun udføres udskrivning af gemte job fra printerdriverne.
gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
Udskrivning af et dokument, der er
● Kun PDF-, PS-, EPS- og XPS- filer, der er gemt i bokse, kan udskrives fra Brugerinterface til fjernbetjening.
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 144)
● Direkte USB-udskrivning fra USB-hukommelsesenhed og e-mailudskrivning er ikke tilgængelig.
LINKS
279
Sikkerhed
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
280
Sikkerhed
Begrænsning af USB-funktioner
1CER-047
USB er en praktisk måde at oprette forbindelse til perifere enheder og lagre eller flytte data på, men USB kan også
være en kilde til informationslækage, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles omhyggelig ved håndtering af
USB-hukommelsesenheder. Dette afsnit beskriver, hvordan du begrænser forbindelse via maskinens USB-port, og
hvordan du forbyder brugen af USB-hukommelsesenheder.
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer(P. 281)
Begrænsning af funktionen direkte USB-udskrivning(P. 282)
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer
Du kan deaktivere USB-porten til tilslutning af en computer, der befinder sig på maskinens bagside. Tilslutning til en
computer via USB vil blive deaktiveret, men der kan tilsluttes en USB-hukommelsesenhed til USB-porten på maskinens
højre side.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Grænsefladevalg>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
(
/
).
til at vælge <Grænseflade>, og tryk på
4
Vælg <USB>, og tryk på
5
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
<Fra>
Deaktiverer USB-porten, der findes bagest på maskinen.
<Til>
Aktiverer USB-porten, der findes bagest på maskinen.
281
.
Sikkerhed
6
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Begrænsning af funktionen direkte USB-udskrivning
Du kan deaktivere udskrivningsdata fra en USB-hukommelsesenhed. Dette gør det umuligt at udskrive data, der er
gemt på USB-hukommelsen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
[Administrationsindstillinger].
282
Brug af
Sikkerhed
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Fjern afkrydsningsfeltet [USB Direct Print], og klik på [OK].
systemadministratorpassword].
[USB Direct Print]
Fjern afkrydsningsfeltet for at deaktivere direkte udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed. Vælg
afkrydsningsfeltet for at aktivere udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed. Hvis du også vælger
afkrydsningsfeltet [Vis automatisk skærmen USB Direct Print], vil skærmen for direkte USB-udskrivning blive
vist automatisk, når der tilsluttes en USB-hukommelsesenhed til maskinen.
LINKS
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
283
Sikkerhed
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner
1CER-048
Du kan begrænse brugen af tasterne på kontrolpanelet for at forhindre, at maskinens indstillinger anvendes
skødesløst.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Administrationsindstillinger].
284
Brug af
Sikkerhed
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Vælg afkrydsningsfeltet for den tast, der skal begrænses, og tryk på [OK].
systemadministratorpassword].
[Taster der skal låses]
285
Sikkerhed
Du kan vælge afkrydsningsfeltet for at låse den korresponderende tast, selv hvis der trykkes på den på
kontrolpanelet. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at låse tasten op. Du kan også låse
opsætningstasten fra kontrolpanelet ( Adm.indstill.(P. 372) ).
● Tasternes funktioner
Kontrolpanel(P. 24)
286
Sikkerhed
Deaktivering af HTTP-kommunikation
1CER-049
HTTP bruges til kommunikation via netværket, f.eks. når du har adgang til maskinen via Brugerinterface til
fjernbetjening. Hvis du bruger en USB-forbindelse eller på anden måde ikke bruge HTTP, kan du deaktivere HTTP, så
skadelig indtrængning fra tredjepart via den ubrugte HTTP-port blokeres.
Hvis du deaktiverer HTTP, deaktiveres nogle af netværksfunktionerne, f.eks. Fjern-UI, WSD-udskrivning og
udskrivning med Google Cloud Print.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
4
Vælg <Fra>, og tryk på
.
<HTTP>.
.
<Fra>
Deaktiverer HTTP-kommunikation.
<Til>
Aktiverer HTTP-kommunikation.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 333)
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
Brug af Google Cloud Print(P. 175)
Hvis XPS-printerdriveren bruges(P. 257)
287
Sikkerhed
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
1CER-04A
Brugerinterface til fjernbetjening er nyttigt, fordi maskinindstillingerne kan angives ved hjælp af en webbrowser på en
computer. For at bruge Brugerinterface til fjernbetjening skal maskinen være koblet til en computer via et netværket.
Hvis maskinen er koblet til en computer via USB, eller du ikke behøver at bruge Brugerinterface til fjernbetjening, kan
du deaktivere Brugerinterface til fjernbetjening for at reducere risikoen ved, at skadelige tredjeparter styrer din
maskine eksternt via netværket.
1
Tryk på
2
Brug
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
3
Vælg <Fjern-UI-indstill.>
4
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
<Fjern-UI>.
.
<Fra>
Deaktiverer Brugerinterface til fjernbetjening.
<Til>
Aktiverer Brugerinterface til fjernbetjening.
5
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
LINKS
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 333)
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 287)
288
Sikkerhed
Deaktivering af LAN-port
1CER-04C
En LAN-port er et interface, hvor man tilslutter et LAN-kabel for at bruge et netværk. Hvis du bruger maskinen via USB,
kan du deaktivere LAN-porten til fuldstændigt at lukke ned for netværket og blokere ondsindet indtrængning fra
tredjeparter via LAN-porten.
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <Grænsefladevalg>, og tryk på
.
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
(
/
).
til at vælge <Grænseflade>, og tryk på
4
Vælg <Netværk>, og tryk på
5
Vælg <Fra>, og tryk på
.
.
.
<Fra>
Deaktiverer LAN-porten.
<Til>
Aktiverer LAN-porten.
6
Udfører en fuldstændig nulstilling.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
289
Sikkerhed
Skjule historikken over udskrivningsjob
1CER-04E
For at beskytte brugernes fortrolighed kan du angive indstillinger til at deaktivere visning af
udskrivningsjobhistorikken på skærmen Brugerinterface til fjernbetjening og udskrive listen over
udskrivningshistorikken. Historikken over udskrivningsjob opdateres og vedligeholdes, også selvom den er indstillet til
at være skjult, så administratorerne kan få vist historikken efter behov.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Vis joblog].
290
Brug af
Sikkerhed
5
Fjern afkrydsningsfeltet [Vis joblog], og klik på [OK].
[Vis joblog]
Hvis du fjerner afkrydsningsfeltet, vil historikken over udskrivningsjob ikke blive vist på skærmen
Brugerinterface til fjernbetjening, og udskrivningslisten kan ikke udskrives. For at få vist jobhistorikken skal
du vælge afkrydsningsfeltet.
[Tillad Hent joblog med administrationssoftware]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, kan der anvendes software til enhedsadministration, som f.eks.
imageWARE Enterprise Management Console til at indhente en historik over udskrivningsjobbene. Ryd
afkrydsningsfeltet for at deaktivere administrationssoftwaren fra at hente historikken over udskrivningsjob.
Denne funktion aktiveres automatisk, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] vælges.
LINKS
Kontrol af dokumenthistorik(P. 344)
Jobmenu(P. 456)
291
Sikkerhed
Implementering af robuste sikkerhedsfunktioner
1CER-04F
Autoriserede brugere kan få uventede tab på grund af angreb fra skadelige tredjeparter, f.eks. i forbindelse med
sniffing, spoofing og manipulation af data, når de føres igennem et netværk. For at beskytte dine vigtige og værdifulde
oplysninger mod disse angreb understøtter maskinen følgende funktioner, der skal forbedre sikkerheden og
fortroligheden.
Krypteret TLS-kommunikation
TLS er en protokol til kryptering af data, der sendes over et netværk og som ofte bruges til kommunikation via
en webbrowser eller et e-mailprogram. TLS skaber sikker netværkskommunikation, når du skaber adgang til
maskinen fra en computer via Brugerinterface til fjernbetjening. Anvendelse af TLS-krypteret
kommunikation(P. 294)
IPSec-kommunikation
Selvom TLS kun krypterer data, der anvendes i et bestemt program, f.eks. en webbrowser eller et emailprogram, krypterer IPSec hele IP-pakker (eller data i IP-pakker). Det betyder, at IPSec udgør et mere alsidigt
sikkerhedssystem end TLS. Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 298)
IEEE 802.1X-godkendelse
IEEE 802.1X er en standard og mekanisme til blokering af uautoriseret adgang til netværk ved samlet at
administrere brugergodkendelsesoplysningerne. Hvis en enhed forsøger at oprette forbindelse til 802.1Xnetværket, skal enheden igennem brugergodkendelse for at bevise, at forbindelsen oprettes af en autoriseret
bruger. Godkendelsesoplysningerne sendes til og kontrolleres af en RADIUS-server, der tillader eller afviser
kommunikation til netværket afhængigt af godkendelsesresultatet. Hvis godkendelsen mislykkes, blokerer en
LAN-switch adgangen fra den udvendige side af netværket. Maskinen kan oprette forbindelse til et 802.1Xnetværk som en klientenhed. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
LINKS
292
Sikkerhed
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 315)
293
Sikkerhed
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation
1CER-04H
Du kan kryptere kommunikation mellem maskinen og en webbrowser på computeren og IPP-udskrivningsdata til at
udskrive via internettet via TLS (Transport Layer Security). TLS er en mekanisme til kryptering af data, der sendes eller
modtages via netværket. TLS skal aktiveres, når Brugerinterface til fjernbetjening bruges til at angive indstillinger for
IPSec (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X-godkendelse (TTLS/PEAP) eller SNMPv3. For at bruge TLS-krypteret
kommunikation skal du indstille et nøglepar og aktivere TLS-funktionen. Hav et nøglepar parat til brug (
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 315) ).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
294
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Nøgle og certifikat] i [TLS-indstillinger].
5
Vælg en nøgle fra listen over nøgler og certifikater, og klik på
[Standardnøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet.
Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 330)
Hvis [Standardnøgleindstillinger] ikke vises
● Hvis TLS allerede er aktiveret via [Fjern-UI-indstillinger] eller [IPP-printindstillinger], vises
[Standardnøgleindstillinger] ikke. For at ændre den nøgle, der skal anvendes, henvises til trin 6, og ryd
afkrydsningsfelterne [Brug TLS] under [Fjern-UI-indstillinger] eller [IPP-printindstillinger] respektivt.
6
Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening.
Brug af TLS til kommunikation med Brugerinterface til fjernbetjening
1
Klik på [Sikkerhed]
[Fjern-UI-indstillinger].
295
Sikkerhed
2
Klik på [Redigér].
3
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [OK].
[Brug TLS]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge TLS til kommunikation via Brugerinterface til fjernbetjening. Hvis
du ikke bruger dette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Brug af TLS for en funktion, der er kompatibel med krypteret kommunikation
Brug af TLS til IPP-udskrivning
Konfigurer følgende indstilling for at udføre IPP-udskrivning ved hjælp af TLS. For andre IPPudskrivningsindstillinger henvises til Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196) .
296
Sikkerhed
[Netværk]
[Brug TLS]
7
[TCP/IP-indstillinger]
[OK]
[Redigér] i [IPP-printindstillinger]
Vælg afkrydsningsfeltet
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere TLS-krypteret kommunikation fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. Fjern-UI-indstill.(P. 392)
Start af Brugerinterface til fjernbetjening med TLS
● Hvis du forsøger at starte Brugerinterface til fjernbetjening, når TLS er aktiveret, kan der blive vist en
sikkerhedsbesked om sikkerhedscertifikatet. I dette tilfælde skal du kontrollere, at den rigtige URL-adresse
er angivet i adressefeltet og derefter fortsætte for at få vist skærmen Brugerinterface til fjernbetjening.
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
LINKS
Generering af nøglepar(P. 317)
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 326)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 298)
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
Overvågning og styring af maskinen med SNMP(P. 229)
297
Sikkerhed
Konfiguration af IPSec-indstillinger
1CER-04J
Internet Protocol Security (IPSec eller IPsec) er en protokolprogrampakke til kryptering af data, der transporteres via et
netværk, herunder internetnetværk. Selvom TLS kun krypterer data, der anvendes i et bestemt program, f.eks. en
webbrowser eller et e-mailprogram, krypterer IPSec hele IP-pakker eller data i IP-pakker, hvilket giver et mere alsidigt
sikkerhedssystem. Maskinens IPSec fungerer i transportstatus, i hvilken dataene i IP-pakkerne krypteres. Med denne
funktion kan maskinen oprette direkte forbindelse til en computer, der er på det samme VPN (virtual private network).
Kontroller systemkravene, og angiv den nødvendige konfiguration på computeren, før du konfigurerer maskinen.
Registrering af sikkerhedspolitikker(P. 299)
Aktivering af IPSec-kommunikation(P. 306)
Systemkrav
IPSec, der understøttes af maskinen, er i overensstemmelse med RFC4301, RFC4302, RFC4303 og RFC4305.
Styresystemer, der er
understøttet af
kommunikationspartnere
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Forbindelsesstatus
Transportstatus
IKEv1
● Modtagestatus
Printfunktion
● Aggressiv status
Godkendelsesmetode
● Forhåndsdelt nøgle
● Digital signatur
● HMAC-MD5-96
Hashalgoritme
● HMAC-SHA1-96
Nøgleudvekslingsprotokol
Krypteringsalgoritme
(og nøglelængde)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bit, 192 bit eller 256
bit)
Diffie-Hellman (DH)
Nøgleududvekslingsalgoritme/gruppe (og nøglelængde)
● Gruppe 1 (768 bit)
● Gruppe 2 (1024 bit)
● Gruppe 14 (2048 bit)
● HMAC-MD5-96
Hashalgoritme
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
● HMAC-SHA1-96
Krypteringsalgoritme
(og nøglelængde)
Hashalgoritme
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bit, 192 bit eller 256
bit)
● HMAC-MD5-96
298
Sikkerhed
● HMAC-SHA1-96
Før konfiguration af IPSec-kommunikationsindstillinger
● Kontroller IPSec-indstillingerne i det styresystem, som maskinen skal kommunikere med. En forkert
kombination af styresystemets indstillinger og maskinens indstillinger vil deaktivere IPSec-kommunikation.
IPSec-funktionsbegrænsninger
● IPSec understøtter kommunikation til en unicast-adresse (eller en enkelt enhed).
● Maskinen kan ikke bruge både IPSec og DHCPv6 samtidigt.
● IPSec er ikke tilgængelig på netværk, hvor der er implementeret en NAT- eller IP-maske.
● Hvis PFS ikke understøttes i IKEv1 fase 1.
Brug af IPSec med IP-adressefilter
● IPSec-indstillingerne anvendes før indstillingerne for IP-adressefiltrering under pakkemodtagelsen, mens IPadresseindstillingerne anvendes før IPSec-indstillingerne under pakketransmission. Angivelse af IPadresser for firewall-regler(P. 263)
Registrering af sikkerhedspolitikker
For at bruge IPSec til krypteret kommunikation, skal du registrere sikkerhedspolitikkerne (SP), før du aktiverer IPSecindstillingerne ( Aktivering af IPSec-kommunikation(P. 306) ). En sikkerhedspolitik består af de grupper
indstillinger, der er beskrevet herunder. Der kan registreres op til 10 politikker. Du kan registrere flere politikker i
henhold til kombinationen af IP-adresse og portnummer. Når du har registreret politikkerne, skal du angive den
rækkefølge, i hvilken de anvendes.
Vælger
Vælgeren definerer betingelserne for IP-pakker for at anvende IPSec-kommunication. De indstillinger, der kan
vælges, omfatter maskinens IP-adresser og portnumre og de enheder, der skal kommunikeres med.
IKE
IKE konfigurerer den IKEv1, der bruges til nøgleudvekslingsprotokollen. Bemærk, at instruktionerne kan variere,
afhængigt af den godkendelsesmetode der er valgt.
[Metoden Forhåndsdelt nøgle]
En nøgle på 24 alfanumeriske tegn kan deles med de andre enheder. Aktiver TLS for Brugerinterface til
fjernbetjening på forhånd ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ).
[Digital signaturmetode]
Maskinen og de andre enheder godkender hinanden ved gensidigt at bekræfte deres digitale signaturer. Hav et
nøglepar parat til brug ( Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 326) ).
Indstilling af protokoller og funktioner
Angiv indstillingerne for ESP og AH, som føjes til pakkerne under IPSec-kommunikation. ESP og AH kan ikke
bruges samtidigt. Du kan også vælge, hvorvidt du vil aktivere PFS for at stramme sikkerheden eller ej.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
299
Brug af
Sikkerhed
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [IPSec-policy-liste].
5
Klik på [Registrér IPSec-politik].
[IPSec-indstillinger].
300
Sikkerhed
6
Indtast et politiknavn i [Policy-navn], og vælg afkrydsningsfeltet [Aktivér politik].
[Policy-navn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for et navn, der bruges til at identificere politikken.
[Aktivér politik]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere politikken. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når politikken
ikke anvendes.
7
Angiv indstillingerne for vælgeren.
301
Sikkerhed
[Lokal adresse]
Vælg typen af IP-adresse for maskinen for at anvende politikken fra følgende liste.
[Alle IP-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker.
[IPv4-adresse]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker, der blev sendt til eller fra
maskinens IPv4-adresse.
[IPv6-adresse]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker, der blev sendt til eller fra
maskinens IPv6-adresse.
[Manuelle IPv4-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv4-adresse eller et udvalg af IPv4-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv4-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Manuelle IPv6-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv6-adresse eller et udvalg af IPv6-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv6-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Adresser til manuel indstilling]
Hvis [Manuelle IPv4-indstillinger] eller [Manuelle IPv6-indstillinger] vælges for [Lokal adresse], skal du
indtaste den IP-adresse, der gælder for politikken.
[Indstillinger for undernet]
Når du angiver IPv4-adresserne manuelt, kan du udtrykke området ved hjælp af undernetmasken. Angiv
undernetmasken, og adskil tallene med punktummer (eksempel:"255.255.255.240").
[Fjernadresse]
Vælg typen af IP-adresse for andre enheder for at anvende politikken fra nedenstående liste.
[Alle IP-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle IP-pakker.
[Alle IPv4-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle pakker, der blev sendt til eller fra en IPv4adresse.
[Alle IPv6-adresser]
Vælg indstillingen for at bruge IPSec til alle pakker, der blev sendt til eller fra en IPv6adresse.
[Manuelle IPv4-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv4-adresse eller et udvalg af IPv4-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv4-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Manuelle IPv6-indstillinger]
Vælg indstillingen for at angive en enkelt IPv6-adresse eller et udvalg af IPv6-adresser
for at anvende IPSec. Angiv IPv6-adressen (eller området) i tekstfeltet [Adresser til
manuel indstilling] .
[Adresser til manuel indstilling]
Hvis [Manuelle IPv4-indstillinger] eller [Manuelle IPv6-indstillinger] vælges for [Fjernadresse], skal du indtaste
den IP-adresse, der gælder for politikken.
[Indstillinger for undernet]
Når du angiver IPv4-adresserne manuelt, kan du udtrykke området ved hjælp af undernetmasken. Angiv
undernetmasken, og adskil tallene med punktummer (eksempel:"255.255.255.240").
[Lokal port]/[Fjernport]
Hvis du vil oprette separate politikker for hver protokol, f.eks. HTTP eller SMTP, skal du angive det relevante
portnummer for protokollen for at finde ud af, om IPSec skal bruges.
● Der anvendes ikke IPSec for pakker, der har en specificeret multicast- eller broadcast-adresse.
8
Angiv IKE-indstillingerne.
302
Sikkerhed
[IKE-tilstand]
Den status, der bruges til nøgleudvekslingsprotokollen vises. Normalt skal du vælge hovedstatussen.
● Vælg den aggressive status, hvis IP-adressen ikke er fast. Bemærk, at sikkerheden er lavere i aggressiv
status end i hovedstatus.
[AUT-metode]
Vælg [Metoden Forhåndsdelt nøgle] eller [Digital signaturmetode] for den metode, der skal bruges til
godkendelse af maskinen.
● Hvis den aggressive status vælges i [IKE-tilstand], vil indstillingen [Metoden Forhåndsdelt nøgle] ikke
kryptere den delte nøgle.
[Autentificerings/krypteringsalgoritme]
For automatisk at indstille den algoritme, der skal bruges til nøgleudvekslingen, skal du vælge
afkrydsningsfeltet [Auto]. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, indstilles algoritmen som vist nedenfor.
[Autentificering]
[SHA1 og MD5]
[Kryptering]
[3DES-CBC og AES-CBC]
[DH-gruppe]
[Gruppe 2 (1024)]
For manuelt at indstille algoritmen skal du fjerne markeringen og vælge algoritmen.
[Autentificering]
Vælg hashalgoritmen.
[Kryptering]
Vælg krypteringsalgoritmen.
[DH-gruppe]
Vælg Diffie-Hellman-gruppen, der bestemmer længden på nøglen.
Brug af [Metoden Forhåndsdelt nøgle] til godkendelse
1
Vælg [Metoden Forhåndsdelt nøgle] for [AUT-metode] og klik på [Indstillinger for delt nøgle].
2
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for den forhåndsdelte nøgle, og klik på [OK].
303
Sikkerhed
Brug af [Digital signaturmetode] til godkendelse
1
Vælg [Digital signaturmetode] for [AUT-metode] og klik på [Nøgle og certifikat].
2
Vælg det nøglepar, du vil bruge, og klik på [Standardnøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et nøglepar eller et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet. Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 330)
9
Angiv netværksindstillingerne for IPSec.
[Brug PFS]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere PFS (Perfect Forward Secrecy) for IPSec-sessionsnøgler. Hvis du
aktiverer PFS, forbedrer det sikkerheden, samtidig med at belastningen af kommunikationen øges. Sørg for,
at PFS også er aktiveret for de andre enheder. Hvis du ikke bruger PFS, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
304
Sikkerhed
[Gyldighed]
Angiv, hvor længe SA skal bruges som en kommunikationstunnel. Vælg afkrydsningsfeltet [Angiv efter tid]
eller [Angiv efter størrelse] eller begge felter efter behov. Hvis du markerer begge felter, afsluttes SAsessionen, når en af betingelserne er blevet opfyldt.
[Angiv efter tid]
Angiv en tid i minutter for at angive, i hvor lang tid en session varer. Den indtastede
tid gælder både for IPSec SA og IKE SA.
[Angiv efter størrelse]
Angiv en størrelse i MB for at angive, hvor mange data der kan transporteres i en
session. Den indtastede størrelse anvendes kun på IPSec SA.
Hvis du har valgt kun afkrydsningsfeltet [Angiv efter størrelse]
● IKE SA-gyldigheden kan ikke angives efter størrelse, så startværdien (480 minutter) er [Angiv efter tid]
anvendes.
[Autentificerings/krypteringsalgoritme]
Vælg den protokol og algoritme, der skal bruges til IPSec-kommunikation.
Automatisk konfiguration af forbindelse
Vælg [Auto].
[ESP-autentificering]
ESP er aktiveret, og godkendelsesalgoritmen er indstillet til [SHA1 og MD5].
[ESP-kryptering]
ESP er aktiveret, og krypteringsalgoritmen er indstillet til [3DES-CBC og AES-CBC].
Brug af ESP
Vælg [ESP] og vælg godkendelses- og krypteringsalgoritmen.
[ESP-autentificering]
Vælg den hashalgoritme, der skal bruges til ESP-godkendelse.
[ESP-kryptering]
Vælg krypteringsalgoritmen for ESP.
Brug af AH
Vælg [AH], og vælg den hashalgoritme, der skal bruges til AH-godkendelse fra [AH-autentificering].
[Tilslutningsstatus]
Forbindelsesstatussen for IPSec vises. Maskinen understøtter transportstatussen, i hvilken dataene i IPpakkerne krypteres. Tunnelstatussen, i hvilken hele IP-pakker (headere og data) indkapsles, er ikke
tilgængelig.
10
Klik på [OK].
● Hvis du skal registrere en ekstra sikkerhedspolitik, skal du gå tilbage til trin 5.
11
Arranger rækkefølgen af de politikker, der vises under [IPSec-policy-liste].
● Politikkerne anvendes fra den, som er placeret højest, til den, der er placeret nederst. Klik på [Hæv prioritet]
eller [Sænk prioritet] for at flytte en politik op eller ned i rækkefølgen.
305
Sikkerhed
Redigering af en politik
● Du kan klikke på tekstlinket under [Policy-navn] for at redigere indstillingerne.
Sletning af en politik
● Klik på [Slet] til højre for den politik, du vil slette.
12
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når en fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Aktivering af IPSec-kommunikation
Når registreringen af sikkerhedspolitikkerne er færdig, skal du aktivere IPSec-kommunikationen.
1
2
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Klik på [Indstillinger/Registrering].
306
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IPSec], og klik på [OK].
[IPSec-indstillinger].
307
Sikkerhed
[Brug IPSec]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge IPSec i maskinen. Hvis du ikke bruger dette, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Tillad Non-policy-pakker]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet ved brug af IPSec, sendes/modtages der også pakker, der ikke er
tilgængelige for de registrerede politikker. For at deaktivere afsendelse/modtagelse af pakker, der ikke er
tilgængelige for politikkerne, skal du rydde afkrydsningsfeltet.
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IPSec-kommunikation fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
IPSec(P. 387)
LINKS
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 315)
IPSec-policy-liste(P. 453)
308
Sikkerhed
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse
1CER-04K
Maskinen kan oprette forbindelse til et 802.1X-netværk som en klientenhed. Et typisk 802.1X-netværk består af en
RADIUS-server (godkendelsesserver), LAN-switch (godkender) og klientenheder med godkendelsessoftware
(supplikanter). Hvis en enhed forsøger at oprette forbindelse til 802.1X-netværket, skal enheden igennem
brugergodkendelse for at bevise, at forbindelsen oprettes af en autoriseret bruger. Godkendelsesoplysningerne
sendes til og kontrolleres af en RADIUS-server, der tillader eller afviser kommunikation til netværket afhængigt af
godkendelsesresultatet. Hvis godkendelsen mislykkes, blokerer en LAN-switch (eller et adgangspunkt) adgangen fra
den udvendige side af netværket.
Vælg godkendelsesmetoden i indstillingerne herunder. Installer eller registrer om nødvendigt et nøglepar eller et CAcertifikat, før du konfigurerer IEEE 802.1X-godkendelse ( Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt
af CA(P. 326) ).
TLS
Maskinen og godkendelsesserveren godkender hinanden ved gensidigt at bekræfte deres certifikater. Der
kræves et nøglepar, der er udstedt af en CA (certification authority), i forbindelse med klientgodkendelsen (når
maskinen godkendes). Når det gælder servergodkendelsen, kan der bruges et CA-certifikat, der er installeret
ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening, ud over det CA-certifikat, der allerede er installeret på maskinen.
TTLS
Denne godkendelsesmetode anvender et brugernavn og en adgangskode til klientgodkendelse og et CAcertifikat til servergodkendelsen. MSCHAPv2 eller PAP kan vælges som internetprotokollen. TTLS kan bruges
med PEAP samtidigt. Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer denne
godkendelsesmetode ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ).
PEAP
De krævede indstillinger er omtrent de samme som dem, der gælder for TTLS. MS-CHAPv2 bruges som den
interne protokol. Aktiver TLS for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer denne
godkendelsesmetode ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
309
Brug af
Sikkerhed
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér].
5
[IEEE 802.1X-indstillinger].
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IEEE 802.1X], angiv logonavnet i tekstfeltet [Loginnavn], og angiv de krævede indstillinger.
310
Sikkerhed
[Brug IEEE 802.1X]
Marker afkrydsningsfeltet for at give mulighed for IEEE 802.1X-godkendelse.
[Login-navn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for et navn (EAP-identitet), der bruges til at identificere brugeren.
Indstilling af TLS
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TLS], og klik på [Nøgle og certifikat].
● Du kan ikke bruge TLS med TTLS eller PEAP.
2
Vælg en nøgle fra listen over nøgler og certifikater, og klik på [Standard nøgleindstillinger].
Visning af detaljer om et nøglepar eller et certifikat
● Du kan klikke på detaljerne for certifikatet eller kontrollere certifikatet ved at klikke på det tilhørende
tekstlink under [Nøglenavn] eller ikonet for certifikatet. Bekræftelse af nøglepar og digitale
certifikater(P. 330)
Indstilling af TTLS/PEAP
1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug TTLS] eller [Anvend PEAP].
311
Sikkerhed
Intern protokol for TTLS
● Du kan vælge MSCHAPv2 eller PAP. Hvis du vil bruge PAP, skal du klikke på alternativknappen [PAP].
2
Klik på [Skift brugernavn/password].
● Hvis du vil angive et andet brugernavn end logonnavnet, skal du fjerne markeringen fra
afkrydsningsfeltet [Anvend login-navn som brugernavn]. Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge
logonnavnet som brugernavnet.
3
Indstil brugernavnet og adgangskoden, og klik på [OK].
312
Sikkerhed
[Brugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[Skift password]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 24
alfanumeriske tegn for den nye adgangskode både i tekstfeltet [Password] og [Bekræft].
6
Klik på [OK].
7
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
313
Sikkerhed
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere IEEE 802.1X-godkendelse fra indstillingsmenuen på kontrolpanelet.
IEEE802.1X(P. 394)
LINKS
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 315)
314
Sikkerhed
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale
certifikater
1CER-04L
Hvis du vil kryptere kommunikation med en fjernenhed, skal der på forhånd bruges et usikret netværk til afsendelse
og modtagelse af en krypteringsnøgle. Dette problem løses ved kryptografi med en offentlig nøgle. Kryptografi med
offentlig nøgle sikrer sikker kommunikation ved at beskytte vigtige og værdifulde oplysninger mod angreb som f.eks.
sniffing, spoofing og datamanipulation, når de føres igennem et netværk.
Nøglepar
Et nøglepar består af en offentlig nøgle og en hemmelig nøgle, som begge kræves til
kryptering eller dekryptering af data. Eftersom de data, der er blevet krypteret med et
nøglepar, ikke kan returneres til deres oprindelige dataform uden den anden, giver kryptografi
med en offentlig nøgle sikker datakommunikation via netværket. Der kan registreres op til otte
nøglepar, inklusive de på forhånd installerede par, ( Brug af nøglepar og digitale
certifikater, der er udstedt af CA(P. 326) ). Når det gælder krypteret TLS-kommunikation, kan
der oprettes et nøglepar for maskinen ( Generering af nøglepar(P. 317) ).
CA-certifikat
Digitale certifikater, herunder CA-certifikater, svarer til andre former for identifikation, f.eks.
kørekort. Et digitalt certifikat indeholder en digital signatur, som sætter maskinen i stand til at
registrere spoofing eller datamanipulation. Det er særdeles svært for tredjeparter at misbruge
digitale certifikater. Et digitalt certifikat, som indeholder en offentlig nøgle fra en CA
(certification authority), kaldes et CA-certifikat. CA-certifikater bruges til at bekræfte den enhed,
maskinen kommunikerer med, med funktioner som udskrivning med Google Cloudprinter eller
IEEE 802.1X-godkendelse. Der kan registreres op til 150 CA-certifikater, herunder de 72
certifikater, der er installeret på maskinen på forhånd ( Brug af nøglepar og digitale
certifikater, der er udstedt af CA(P. 326) ).
◼ Krav til nøgler og certifikater
Det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, der er oprettet med maskinen, er i overensstemmelse med X.509v3. Hvis
du installerer et nøglepar eller et CA-certifikat fra en computer, skal du sørge for, at de overholder følgende krav:
● Nøglepar: PKCS#12*1
Format
Filtypenavn
Algoritme for offentlig nøgle
(og nøglelængde)
*1
● CA-certifikat:
X.509v1 DER (kodet binær)
X.509v3 DER (kodet binær)
● Nøglepar: ".p12" eller ".pfx"
● CA-certifikat: ".cer"
● Nøglepar:
RSA (512 bit*2, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
ECDSA (P256, P384, P521)
Kraven til det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, er i henhold til CA-certifikater.
*2 Ikke
understøttet, hvis styresystemet for den enhed, som maskinen kommunikerer med, er Windows 8/10/Server 2012.
Krypteret kommunikation kan også være utilgængelig med andre Windows-versioner afhængigt af programmets
opdateringsstatus.
*3
SHA384-RSA og SHA512-RSA er kun tilgængeligt, hvis RSA-nøglelængden er 1024 bit eller mere.
315
Sikkerhed
● CA-certifikat:
RSA (512 bit*2, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
DSA (1024 bit/2048 bit/3072 bit)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritme for certifikatsignatur
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5RSA, MD2-RSA, ECDSA-SHA1, ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384,
eller ECDSA-SHA512
Algoritme for certifikatminiaturebillede
SHA1
*1
Kraven til det certifikat, der er indeholdt i et nøglepar, er i henhold til CA-certifikater.
*2 Ikke
understøttet, hvis styresystemet for den enhed, som maskinen kommunikerer med, er Windows 8/10/Server 2012.
Krypteret kommunikation kan også være utilgængelig med andre Windows-versioner afhængigt af programmets
opdateringsstatus.
*3
SHA384-RSA og SHA512-RSA er kun tilgængeligt, hvis RSA-nøglelængden er 1024 bit eller mere.
● Maskinen understøtter ikke brugen af en CRL (certificate revocation list).
316
Sikkerhed
Generering af nøglepar
1CER-04R
Der kan genereres et nøglepar med maskinen, når det er nødvendigt til krypteret kommunikation via TLS (Transport
Layer Security). Du kan bruge TLS, når du får adgang til maskinen via Fjern-UI eller udfører IPP-udskrivning. Der kan
registreres op til otte nøglepar, inklusive dem der er indstillet på forhånd. Selvsignerede certifikater bruges med
nøglepar genereret i "Netværkskommunikation". Med en "Nøgle og anmodning om signering af certifikat (CSR)" kan
du søge om et CA-udstedt digitalt certifikat for det nøglepar, der genereres af maskinen.
Generer netværkskommunikationsnøgle(P. 317)
Generer nøgle og CSR (Certificate Signing Request)(P. 320)
Generer netværkskommunikationsnøgle
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
317
Brug af
Sikkerhed
4
Klik på [Generér nøgle].
Sletning af et registreret nøglepar
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar, du vil slette
, klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis aktuelt bruges til et formål, f.eks. når der vises "TLS" eller
"IEEE 802.1X" under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det.
5
Vælg [Netværkskommunikation], og klik på [OK].
6
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
318
Sikkerhed
[Nøgleindstillinger]
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere
for dig at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Signaturalgoritme]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Nøglealgoritme]
RSA eller ECDSA bruges til generering af et nøglepar. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere
værdien er for nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog
strammere.
● [512 bit] kan ikke vælges for nøglelængden for RSA, hvis [SHA384] eller [SHA512] er valgt for
[Signaturalgoritme].
[Certifikatindstillinger]
[Startgyldighedsdato (dd/mm åååå)]
Angiv den startdato, hvorfra certifikatet er gyldigt, i området mellem 01/01 2000 og 31/12 2037.
[Slutgyldighedsdato (dd/mm åååå)]
Angiv den slutdato, til hvilken certifikatet er gyldigt, i området mellem 01/01 2000 og 31/12 2037. Der
kan ikke indstilles en tidligere dato end [Startgyldighedsdato (dd/mm åååå)].
[Land/område]
Angiv op til 2 tegn for internetkoden for landet.
[Stat]/[By]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for placeringen efter behov.
[Organisation]/[Organisatorisk enhed]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationsnavnet efter behov.
[Fællesnavn]
Angiv op til 41 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name"
forkortes ofte som "CN".
319
Sikkerhed
For at udføre IPPS-udskrivning skal "IP-adressen" eller "<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges
til tilslutning via IPPS, angives i [Fællesnavn].
● Angiv "IP-adresse", hvis den er fast.
● Indtast "<værtsnavn>.<domænenavn>", når DNS-serveren bruges.
IPPS(P. 202)
7
Aktivering af IPP/
Klik på [OK].
● Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere nøgler til netværkskommunikation.
● Når der er blevet genereret et nøglepar, registreres det automatisk til maskinen.
Generer nøgle og CSR (Certificate Signing Request)
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
320
Sikkerhed
4
Klik på [Generér nøgle].
Sletning af et registreret nøglepar
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar, du vil slette
, klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis aktuelt bruges til et formål, f.eks. når der vises "TLS" eller
"IEEE 802.1X" under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det.
5
Vælg [Nøgle og anmodning om signering af certifikat (CSR)], og klik på [OK].
6
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
321
Sikkerhed
[Nøgleindstillinger]
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere
for dig at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Signaturalgoritme]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Nøglealgoritme]
RSA eller ECDSA bruges til generering af et nøglepar. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere
værdien er for nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog
strammere.
● [512 bit] kan ikke vælges for nøglelængden for RSA, hvis [SHA384] eller [SHA512] er valgt for
[Signaturalgoritme].
[Indstillinger for signeringsanmodning for certifikat (CSR)]
[Land/område]
Angiv op til 2 tegn for internetkoden for landet.
[Stat]/[By]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for placeringen efter behov.
[Organisation]/[Organisatorisk enhed]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationsnavnet efter behov.
[Fællesnavn]
Angiv op til 41 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name"
forkortes ofte som "CN".
For at udføre IPPS-udskrivning skal "IP-adressen" eller "<værtsnavn>.<domænenavn>", der bruges
til tilslutning via IPPS, angives i [Fællesnavn].
● Angiv "IP-adresse", hvis den er fast.
322
Sikkerhed
● Indtast "<værtsnavn>.<domænenavn>", når DNS-serveren bruges.
IPPS(P. 202)
7
Aktivering af IPP/
Klik på [OK].
● Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere nøgle og CSR (Certificate Signing Request).
8
Klik på [Gem i fil].
● En dialogboks til lagring af filen vises. Vælg, hvor filen skal gemmes, og klik på [Gem].
➠ Nøglen og CSR-filen (Certificate Signing Request) gemmes på computeren.
9
Vedhæft den gemte fil, og send programmet til en CA (certification authority).
◼ Registrering af det CA-udstedte digitale certifikat
Du kan ikke bruge det nøglepar, der er genereret af CSR (Certificate Signing Request), før certifikatet er registreret.
Når en CA (certification authority) har udstedt det digitale certifikat, skal du registrere det ved hjælp af
fremgangsmåden herunder.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Nøglenavn] eller [Certifikat] for det certifikat, der skal registreres.
[Nøgle- og certifikatindstillinger].
323
Brug af
Sikkerhed
5
Klik på [Registrér certifikat].
6
Klik på [Gennemse] i [Filsti], angiv filen til CRS (certificate signing request), og klik på
[Registrér].
LINKS
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 326)
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 330)
324
Sikkerhed
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 298)
325
Sikkerhed
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt
af CA
1CER-04S
Nøglepar og digitale certifikater kan hentes fra en CA (Certification Authority) til brug på maskinen. Du kan gemme og
derefter registrere disse filer ved hjælp af Fjern-UI. Sørg for, at nøgleparret og certifikatet opfylder maskinens krav (
Krav til nøgler og certifikater(P. 315) ). Der kan registreres op til 8 nøglepar (inklusive de forudinstallerede) og 150
CA-certifikater (inklusive de 72 forudinstallerede certifikater).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Klik på [Sikkerhed] [Nøgle- og certifikatindstillinger] eller [CAcertifikatindstillinger].
● Klik på [Nøgle- og certifikatindstillinger] for at installere et nøglepar eller [CA-certifikatindstillinger] for at
installere et CA-certifikat.
326
Sikkerhed
4
Klik på [Registrér nøgle og certifikat] eller [Registrér CA-certifikat].
Sletning af et registreret nøglepar eller CA-certifikat
● Klik på [Slet] til højre for det nøglepar eller CA-certifikat, du vil slette
klik på [OK].
● Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis det aktuelt bruges til et formål, f.eks. når "[TLS]" eller "[IEEE
802.1X]" vises under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret,
før du sletter det. Det forhåndsinstallerede CA-certifikat kan ikke slettes.
5
Klik på [Installér].
Sletning af nøglepar eller CA-certifikat
327
Sikkerhed
● Klik på [Slet] til højre for den fil, du vil slette, og klik derefter på [OK].
6
Klik på [Gennemse], angiv den fil, der skal installeres, og klik på [Start installation].
● Nøgleparret eller CA-certifikatet er installeret på maskinen.
7
Registrer nøgleparret eller CA-certifikatet.
Registrering af et nøglepar
1
Klik på [Registrér] til højre for det nøglepar, du vil registrere.
2
Angiv navnet på nøgleparret og adgangskoden, og klik derefter på [OK].
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af det nøglepar, der skal registreres.
[Password]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for adgangskoden til filens private nøglesæt, der skal registreres.
Registrering af et CA-certifikat
Klik på [Registrér] til højre for det CA-certifikat, du vil registrere.
328
Sikkerhed
LINKS
Generering af nøglepar(P. 317)
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 330)
Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294)
Konfiguration af IPSec-indstillinger(P. 298)
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
329
Sikkerhed
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater
1CER-04U
Når nøgleparrene og CA-certifikaterne er blevet registreret, kan du se detaljerede oplysninger om dem eller bekræfte
dem i forhold til gyldighed og signatur.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Klik på [Sikkerhed] [Nøgle- og certifikatindstillinger] eller [CAcertifikatindstillinger].
● Klik på [Nøgle- og certifikatindstillinger] for at bekræfte et nøglepar eller [CA-certifikatindstillinger] for at
bekræfte et CA-certifikat.
4
Klik på ikonet for det nøglepar eller certifikat, du vil bekræfte.
330
Sikkerhed
● Oplysningerne om certifikatet kan vises på denne skærm.
5
Kontroller certifikatets detaljer, og klik på [Verificering af certifikat].
● Resultatet fra bekræftelsen af certifikatet vises som angivet herunder.
LINKS
Generering af nøglepar(P. 317)
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 326)
331
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ...................................................................................... 333
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening ...................................................................................................... 334
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening ............................................................................................... 337
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status ................................................................... 343
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne .................................................................................. 350
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening ............................................................. 353
Lagring/indlæsning af registrerede data ........................................................................................................ 355
Lagring af registrerede data ......................................................................................................................... 356
Indlæsning af registrerede data ................................................................................................................... 358
332
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
1CER-04W
Hvis du bruger en webbrowser til at betjene maskinen med fjernadgang, skal du kontrollere de dokumenter, der
venter på at blive udskrevet, eller maskinens status. Du kan også justere nogle indstillinger for maskinen. Du kan gøre
det uden at forlade dit skrivebord, og på den måde bliver systemadministration nemmere.
Funktioner i Brugerinterface til fjernbetjening
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens status(P. 343)
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 353)
Lagring/indlæsning af registrerede data(P. 355)
Det grundlæggende om Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
Systemkrav
Følgende miljø kræves for at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv desuden webbrowseren for at
aktivere cookies.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 eller nyere
● Visning med en opløsning på 800 x 600 pixel eller højere og 256 eller flere farver
333
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
1CER-04X
Hvis du ønsker fjernbetjening, skal du angive maskinens IP-adresse i webbrowseren og starte Brugerinterface til
fjernbetjening. Kontrollér på forhånd den IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Statusprint, netværk(P. 453) ). Hvis
du har nogen spørgsmål, kan du spørge din netværksadministrator.
1
Start webbrowseren.
2
Skriv "http://(maskinens IP-adresse)/" i adressefeltet, og tryk på tasten [Enter].
● Hvis du vil bruge en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis du bruger en DNS-server
● Du kan indtaste "<maskinens værtsnavn>.<domænenavn>" i stedet for "maskinens IP-adresse" (eksempel:
http://min_printer.eksempel.com/).
Hvis der vises en sikkerhedsbesked
● Der kan vises en sikkerhedsalarm, hvis kommunikationen med Brugerinterface til fjernbetjening er
krypteret ( Anvendelse af TLS-krypteret kommunikation(P. 294) ). Når certifikatindstillinger eller TLSindstillinger ikke har nogen fejl, kan du fortsætte med at browse websitet.
3
Log på Brugerinterface til fjernbetjening.
Når administration af afdelings-id er deaktiveret
Vælg [Administrationsstatus] eller [Generel brugertilstand].
[Administrationsstatus]
Du kan foretage alle handlingerne og indstillingerne i Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv
systemadministratoradgangskoden i [Password].
334
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
● Systemadministratoradgangskoden
er
som
systemadministratorens adgangskode(P. 251)
standard
"7654321".
Indstilling
af
[Generel brugertilstand]
Du kan kontrollere statussen på dokumenter eller maskinen, og du kan også ændre nogle af
indstillingerne. Hvis du vil slette dine udskriftsdokumenter, skal du angive brugernavnet for
dokumenterne i [Brugernavn]. Brugernavnet indstilles automatisk for udskriftsdokumenter ud fra dit
computernavn eller dit logonnavn til computeren.
Om [Brugernavn]
● Som standard vises [Brugernavn] ikke, så man kan holde generelle brugere fra at anvende
dokumenterne. Hvis du ønsker at anvende dokumenterne som generel bruger skal du logge på i
administratortilstand og aktivere [Tillad generel brugers jobhandling]. Gøre slutbrugerne i stand til
at bruge dokumenterne(P. 350)
[Adgangs-PIN-kode til Fjern-UI]
Hvis [Adgangs-PIN-kode til Fjern-UI] vises, skal du indtaste pinkoden (
UI(P. 261) ).
Indstilling af pinkode til Fjern-
Når styring af afdelings-id er aktiveret
Angiv det relevante id i [Afdelings-ID] og pinkoden i [PIN-kode] (
afdelings-id(P. 254) ).
4
Indstilling af administration af
Klik på [Log Ind].
➠ Portalside (hovedside) vil blive vist.
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
335
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
336
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening
1CER-04Y
Dette afsnit beskriver de typiske skærme for Brugerinterface til fjernbetjening.
Portalside (hovedside)(P. 337)
Siden [Statusmonitor/Annullér](P. 338)
Siden [Indstillinger/Registrering](P. 339)
Siden [Boks](P. 340)
Siden [Direct Print](P. 341)
Portalside (hovedside)
[Log ud]
Logger af Brugerinterface til fjernbetjening. Login-siden vises.
[Mail til systemadministrator]
Viser et vindue til oprettelse af en e-mail til den systemadministrator, der er angivet i
[Administrationsindstillinger] under [Sikkerhed].
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Grundlæggende oplysninger om enheden
Viser den aktuelle status for maskinen og fejloplysninger. Hvis der er opstået en fejl, vises linket til siden for
fejloplysninger.
337
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Oplysninger om forbrugsmaterialer
Viser papiroplysninger og den resterende mængde toner i tonerpatronen.
[Meddelelseskort]
Viser en meddelelse fra systemadministratoren, der er angivet i [Meddelelseskort/supportlink] under
[Indstillinger/Registrering] [Licens/andet].
Supportlink
Viser et tekstlink til supportinformationerne for den maskine, der er angivet i [Meddelelseskort/supportlink]
under [Indstillinger/Registrering] [Licens/andet].
[Statusmonitor/Annullér]
Viser siden [Statusmonitor/Annullér]. Du kan bruge denne side til at kontrollere den aktuelle
udskrivningsstatus, annullere udskrivningsprocessen og se historikken over udskrivningsjob.
[Indstillinger/Registrering]
Viser en [Indstillinger/Registrering]-side. Når du har logget ind med administratorstatus, kan du ændre
indstillingselementerne og gemme/indlæse de registrerede data. Angivelse af menuindstilling for
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 353)
[Boks] (vises kun, når det valgfri SD-kort er installeret.)
Viser siden [Boks]. Du kan udskrive og slette dokumenter, som er gemt i maskinens hukommelse.
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
[Direct Print]
Du kan udskrive en fil, der gemmes i computeren, uden at skulle åbne den.
fil (direkte udskrivning)(P. 144)
Udskrivning uden at åbne en
[SMS (Service Management Service)]
Starter SMS (Service Management Service), der bruges til at administrere MEAP-programmer
(funktionsforbedrende software). Brugsvejledning for MEAP Application Management
Siden [Statusmonitor/Annullér]
338
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side.
maskinens status(P. 343)
Administration af dokumenter og kontrol af
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Siden [Indstillinger/Registrering]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Klik på et punkt, og indholdet vises på den højre side.
til fjernbetjening(P. 353)
339
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Menu på siden [Indstillinger/Registrering]
● Du kan kun ændre indstillingerne på siden [Indstillinger/Registrering], når du er logget på i
administratorstatus.
● Når du er logget ind med status som generel bruger, vises [Menuen Værktøj], [Enhedskontrol],
[Administration af afdelings-ID] og [Importér/Eksportér] ikke.
Siden [Boks]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
[Boks]
Viser en liste over bokse. Du kan åbne en boks for at kontrollere detaljerede informationer om de
dokumenter, der er gemt i boksen, samt udskrive og slette dokumenterne. Udskrivning af et dokument,
der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
340
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Opdater ikon
Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.
Boksnummer
Du kan indtaste et boksnummer og klikke på [Åbn] for at åbne boksen for det indtastede nummer.
Boksliste
Du kan klikke på tekstlinket under [Boksnummer] for at åbne den relevante boks.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
Siden [Direct Print]
[Til portal]
Går tilbage til portalside (hovedside).
Menu
Viser siden til at angive filformatet for den fil, der skal udskrives via direkte udskrivning.
at åbne en fil (direkte udskrivning)(P. 144)
341
Udskrivning uden
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Brødkrummespor
Angiver den række sider, du har åbnet, for at vise den side, der vises i øjeblikket. Du kan kontrollere, hvilken
side der vises i øjeblikket.
Topikon
Flytter rulleboksen til sidens top, når siden rulles ned.
342
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Administration af dokumenter og kontrol af maskinens
status
1CER-050
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 343)
Kontrol af dokumenthistorik(P. 344)
Kontrol af fejloplysninger(P. 346)
Kontrol af enhedsspecifikationer(P. 347)
Kontrol af information om systemadministrator(P. 347)
Kontrol af tæller for samlet udskrivning(P. 348)
Kontrol af tonerpatronernes forbrugslogge(P. 348)
● Dokumentets filnavn viser kun 128 tegn. Det udskrevne programnavn føjes muligvis til filnavnet.
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning
Du kan kontrollere udskrivningsstatus (aktuel udskrivning eller ventende udskrivning) for de dokumenter, der er
tiltænkt at blive udskrevet fra en computer, og slette eller forstyrre dokumenterne.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Jobstatus]
[Annullér]
Du kan slette de dokumenter, der udskrives eller venter på at blive udskrevet.
[Afbryd] *
Stopper midlertidigt det aktuelle udskrivningsjob og starter et angivet udskrivningsjob. For det forstyrrede
udskrivningsjob startes udskrivningen af de resterende sider, så snart det forstyrrede udskrivningsjob er
færdigt.
343
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Prioriteret print] *
Flytter rækkefølgen op med én for det dokument, der venter på at blive udskrevet.
[Pause] */[Genoptag] *
Tryk på [Pause] for midlertidigt at standse det aktuelle udskrivningsjob. Tryk på [Genoptag] for at genstarte
det udskrivningsjob, der er sat på pause.
● For et sikret eller krypteret, sikret dokument vil et klik på [Genoptag] vise en skærm, hvor du bedes om at
angive pinkoden. Angiv den korrekte pinkode, og klik på [OK].
*
Vises ikke, hvis <Hasteprint> er indstillet til <Fra> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet (
Hasteprint(P. 371) ).
● Status for alle udskrivningsjob vises uanset indstillingerne for administration af afdelings-id.
● Standardindstillingerne forhindrer visse handlinger, som f.eks. at slette et dokument i at blive
udskrevet eller forstyrre et udskrivningsjob, i at blive udført i tilstande som generel bruger. Hvis du
ønsker at anvende dokumenter i tilstand som generel bruger, skal du logge på i administratortilstand
og aktivere [Tillad generel brugers jobhandling]. Gøre slutbrugerne i stand til at bruge
dokumenterne(P. 350)
● Hvis du indtastede dit brugernavn, da du loggede på som almindelig bruger, vises dit brugernavn
kun på de dokumenter, som du udskrev.
● Klik på [Jobnr.] på de midlertidigt afbrudte dokumenter, og sikr dokumenter for at vise detaljerede
oplysninger. Du kan kontrollere brugernavnet og sideoptællingen for det udskrevne dokument.
Kontrol af dokumenthistorik
Udskriftshistorikken og historikken for modtagelsen af e-mails er vist i listeform.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Joblog]
[Joblog] (Udskriv)
Der kan vises fire typer udskriftshistorik.
344
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Printjob/Direkte print]
Der kan vises op til 400 dokumenter, der udskrives fra computere og USBhukommelsesenheder (op til 2.000 dokumenter, hvis SD-kortet er monteret).
[Gemte job]
Historikken med op til 2.000 udskrevne dokumenter, der er lagret i maskinen, vises
(kun, hvis SD-kortet er installeret).
[Rapport]
Historikken med op til 16 dokumenter, der er udskrevet som indstillingslister og
rapporter, vises (op til 128 dokumenter, hvis SD-kortet er installeret).
[E-mailprint]
Historikken med op til 16 e-mails, der er udskrevet efter modtagelsen, vises (op til 128
dokumenter, hvis SD-kortet er installeret).
[Joblog] (E-mailmodtagelse)
Historikken over modtagede e-mails viser op til 96 e-mails. Hvis der opstår en fejl under modtagelse af email, vises den pågældende fejlkode i [Modtageresultater].
Fejlkode
Årsag
Handling
Forbindelsen til POP3-mailserveren
blev afbrudt.
407
Der kunne ikke modtages data på 1
KB (1024 bytes) inden for 10
minutter under modtagelse af email.
● Kontakt din netværksadministrator.
● Hvis fejlen opstår hyppigt med samme e-maildata,
skal du kontrollere om disse e-maildata er
normale.
408
Svaret "ERR" blev sendt tilbage fra
POP3-mailserveren.
412
Der kunne ikke modtages data på 1
KB (1024 bytes) inden for 10
minutter under modtagelse af email.
● Hvis fejlen opstår hyppigt med samme e-maildata,
420
Datastørrelsen i e-mail overskrider
1,5 GB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
datastørrelsen for den e-mail, der skal sendes, være på
højst 1,5 GB.
421
E-mailens meddelelsesstørrelse
overskrider 25 MB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
meddelelsesstørrelsen for den e-mail, der skal sendes,
være på højst 25 MB.
422
Størrelsen af en vedhæftet fil
overskrider 100 MB.
Hvis SD-kortet er installeret på maskinen, skal
størrelsen af hver vedhæftet fil være på højst 100 MB.
423
Der er blevet modtaget en
vedhæftet fil i et format, der ikke er
understøttet.
Vedhæftede filer skal være i JPEG- eller TIFF-format.
Vedhæft ikke filer i andre formater til en e-mail, der
skal afsendes.
424
Der er vedhæftet flere end tre filer.
Der udskrives ikke flere filer end dette.
430
Afsenderen af den modtagede email er ukendt.
Sørg for at indstille en afsender, før du sender en email.
Kontakt din netværksadministrator.
● Kontakt din netværksadministrator.
skal du kontrollere om disse e-maildata er
normale.
Udfør følgende handlinger for at forhindre, at en email sendes som opdelt.
431
Der er blevet modtaget en opdelt email.
● Reducer størrelsen af den e-mail, der skal sendes
(reducer e-mailstørrelsen til at være mindre end
den, der forårsager opdelingen af en e-mail).
● Konfigurer programmet til at forhindre, at e-mails
bliver opdelt før afsendelse.
345
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
For e-mails, der skal afsendes, skal du bruge den
Den modtagede e-mail indeholder
kodning og de tegnkoder, der er understøttet af
kodning eller tegnkoder, der ikke er
maskinen. Oversigt over udskrivning af eunderstøttet.
mails(P. 155)
Den modtagede e-mail er i et
format, der ikke er understøttet.
Kontroller e-mailformatet. Vi anbefaler at sende emails i tekstformat.
432
De modtagede data er ugyldige.
Kontroller om data for den afsendte e-mail er normal.
433
Den modtagede e-mail er i HTMLformat.
Denne maskine understøtter ikke e-mails i HTML (emailmeddelelser i HTML udskrives som almindelig
tekst).
434
Der er ingen meddelelse i e-mailen. Den modtagede e-mail indeholder ingen meddelelse.
435
Det er ulovligt at videresende
faxdokumenter.
Den vedhæftede fil er ikke i TIFF-format eller
overskrider den størrelse, der kan udskrives.
436
Det videresendte faxdokument har
ikke en vedhæftet fil.
Der udskrives intet dokument, da der ikke er nogen
vedhæftet fil.
440
Udskrivningen blev af en eller
anden årsag annulleret.
Send e-mailen igen.
441
Der er opstået en fejl under
behandlingen.
Send e-mailen igen.
499
Der er opstået en fejl i maskinen.
Tag behørig handling i henhold til meddelelsen på
maskinens display. Når der vises en
fejlmeddelelse(P. 478)
● Hvis der sker to eller flere fejl, vises kun fejlkoden for det laveste nummer.
● Du kan også kontrollere de fejlkoder, der anvendes ved brug af listen med historik over modtagede emails. E-mail modtagejoblog(P. 538)
[Vis] (udskriv kun historik)
Hvis du vælger udskriftstypen fra rullelisten og klikker på [Vis], vises historikken over den valgte udskriftstype
i listeform.
● Hvis der ikke er installeret et valgfrit SD-kort på maskinen, slettes historikken ved slukning, eller hvis der
udføres en fuldstændig nulstilling.
Kontrol af fejloplysninger
Når der opstår en fejl, vises denne side ved at klikke på meddelelsen, som vises under [Fejlinformation] på portalsiden
(hovedside). Portalside (hovedside)(P. 337)
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Fejlinformation]
346
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Kontrol af enhedsspecifikationer
Du kan få vist informationer, herunder om den maksimale udskrivningshastighed og maskinens funktioner.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Enhedsfunktioner]
Kontrol af information om systemadministrator
Oplysninger om maskinen og systemadministratoren vises. Disse oplysninger er blevet angivet i [Sikkerhed]
[Administrationsindstillinger] på siden [Indstillinger/Registrering] ( Indstilling af systemadministratorens
adgangskode(P. 251) ).
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Enhedsinformation]
347
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Kontrol af tæller for samlet udskrivning
Det samlede antal udskrevne sider vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Tjek tæller]
Kontrol af tonerpatronernes forbrugslogge
Du kan kontrollere tonerpatronernes forbrugslogge.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Statusmonitor/Annullér] [Patronlog]
348
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
349
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Gøre slutbrugerne i stand til at bruge dokumenterne
1CER-051
Du kan konfigurere indstillingerne, så du kan slette eller forstyrre dokumenterne, også selv om du logger ind på
Brugerinterface til fjernbetjening i tilstand som generel bruger.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Sikkerhed]
4
Klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Administrationsindstillinger].
350
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
5
Indtast systemadministratoradgangskoden i [Nuværende
6
Marker afkrydsningsfeltet [Tillad generel brugers jobhandling], og klik på [OK].
systemadministratorpassword].
[Tillad generel brugers jobhandling]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, vil de generelle brugere være i stand til at kunne bruge de dokumenter,
der matcher det brugernavn, der blev brugt til at logge ind med. Hvis du ikke ønsker at tillade de generelle
brugere i at bruge dokumenterne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
351
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
352
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til
fjernbetjening
1CER-052
Du kan ændre de forskellige indstillinger for maskinen ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. De fleste
indstillinger kan også angives i maskinen, men nogle indstillinger kan kun angives ved at bruge Brugerinterface til
fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på det menuelement, du vil angive, og klik på [Redigér].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
● Se nedenstående punkter for at få flere oplysninger om indstillingsmenuen
Menupunkter
Betegnelser
Præferencer
Kontrolmenu
Kontrolmenu(P. 363)
353
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Menupunkter
Betegnelser
Papirkildeindstillinger
Vælg menuen Fremfører(P. 460)
Netværk
Netværk(P. 377)
Layout
Layout(P. 398)
Udskriftskvalitet
Printkvalitet(P. 402)
Brugervedligeholdelse
Brugervedligehold.(P. 410)
Output/kontrol
Menu for hjælpeprogram
Udskriftsrapporter og -lister(P. 536)
Jobmenu(P. 456)
Enhedskontrol
Du kan kontrollere maskinens status.
Online -tasten(P. 25)
Blød nulstilling(P. 458)
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Administration af indstillinger
Afdelingens id-styring
Indstilling af administration af afdelings-id(P. 254)
Sikkerhed
Sikkerhed(P. 246)
Importer/eksporter
Lagring/indlæsning af registrerede data(P. 355)
Licens/andet
● Du kan ændre de meddelelser, der vises på opslagstavlen og linket til
supportsiden, der vises på portalsiden (startsiden).
● Du kan registrere eller opdatere software ( Brugsvejledning for
softwareregistrering og opdatering ).
● Du kan muligvis ikke bruge denne funktion i visse lande eller områder.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
Liste over menuen Indstilling(P. 361)
354
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring/indlæsning af registrerede data
1CER-053
Menuindstillinger, der er registreret i maskinen, kan gemmes på din computer (eksport). Data, der er gemt på din
computer, kan også registreres i maskinen (import). Data, der eksporteres fra denne maskine, kan importeres til en
anden maskine af samme model. Du kan således let kopiere mange indstillingsdata til flere forskellige maskiner. Hvis
du vil bruge disse funktioner, skal du være logget på i administratorstatus.
Lagring af registrerede data(P. 356)
Indlæsning af registrerede data(P. 358)
Sluk ikke maskinen, før eksport-/importprocessen er gennemført
● Det kan tage et par minutter, før processen er gennemført. Hvis maskinen slukkes under processen, kan det
føre til skader på data eller maskinen.
Brug ikke maskinen under eksport-/importprocessen
● Kontrollér, at handlinger som f.eks. udskrivning af dokumenter ikke behandles i øjeblikket, før du
eksporterer/importerer.
Import/eksport ved hjælp af kontrolpanelet
● Du kan også gemme/indlæse indstillingsdata via en USB-hukommelsesenhed ved at bruge kontrolpanelet
på maskinen. Imp./eksp.-indstill.(P. 419)
355
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Lagring af registrerede data
1CER-054
Du kan eksportere data om maskinindstillinger og gemme dem på en computer. Det anbefales, at du
sikkerhedskopierer vigtige indstillinger med jævne mellemrum.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Importér/Eksportér]
4
Vælg de indstillinger, der skal eksporteres, og indstil krypteringsadgangskoden.
Brug af
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Eksportér].
356
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering]
For at eksportere indstillingsdata for elementer, der kan indstilles fra [Indstillinger/Registrering] på
portalsiden, skal du vælge afkrydsningsfelterne for elementerne.
[Information om indstilling af MEAP-program]
Hvis du vil eksportere indstillingsdata for MEAP-programmer, skal du vælge dette afkrydsningsfelt.
[Alle informationer om PDL-indstilling]
Hvis du vil eksportere indstillingsdata for elementer, der kan indstilles fra
udskrivningstilstand(P. 424) , skal du vælge dette afkrydsningsfelt.
Indstillinger specifikke for
[Krypteringspassword]
Indtast adgangskoden for at kryptere data, der skal eksporteres, med op til 32 alfanumeriske tegn. Indtast
den samme adgangskode i [Bekræft]. Hvis der ikke indstilles en adgangskode, er eksport af data ikke mulig.
● Adgangskoden er nødvendig, hvis der skal importeres eksporteret data.
data(P. 358)
5
6
Indlæsning af registrerede
Klik på [Start eksport].
Følg vejledningen på skærmen for at angive, på hvilken placering de eksporterede
indstillingsdata er gemt.
➠ Indstillingsdataene gemmes.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
Liste over menuen Indstilling(P. 361)
357
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Indlæsning af registrerede data
1CER-055
Indlæs (importer) data, der blev eksporteret fra maskinen. Du kan også importere indstillinger fra en anden maskine,
hvis det er den samme model som din maskine.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Importér/Eksportér]
4
Angiv den indstillingsfil, der skal importeres, og indtast adgangskoden.
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[Importér].
358
Brug af
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
[Filsti]
Klik på [Gennemse] og vælg filen.
[Dekrypteringspassword]
Angiv den adgangskode, der blev indstillet ved eksport af indstillingerne.
5
Klik på [Start import].
6
Klik på [OK].
➠ De angivne indstillingsdata importeres til maskinen.
7
Klik på [Genstart].
➠ Indstillingerne aktiveres, når maskinen genstartes.
LINKS
Skærme for Brugerinterface til fjernbetjening(P. 337)
Liste over menuen Indstilling(P. 361)
359
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling ................................................................................................................. 361
Opsætningsmenuen .......................................................................................................................................... 362
Kontrolmenu ................................................................................................................................................ 363
Papirkilde ..................................................................................................................................................... 376
Netværk ........................................................................................................................................................ 377
Layout .......................................................................................................................................................... 398
Printkvalitet .................................................................................................................................................. 402
Grænseflade ................................................................................................................................................. 406
Brugervedligehold. ....................................................................................................................................... 410
Printstatus .................................................................................................................................................... 422
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand ........................................................................................... 424
UFR II ..................................................................................................................................................... 425
PCL ........................................................................................................................................................ 426
Billedbehandling .................................................................................................................................... 432
XPS ........................................................................................................................................................ 438
PDF ........................................................................................................................................................ 442
PS .......................................................................................................................................................... 446
MEAP-indstillinger ........................................................................................................................................ 449
Tjek tæller ..................................................................................................................................................... 450
Initialisér menu ............................................................................................................................................ 451
Menuen Værktøj ................................................................................................................................................ 452
Jobmenu ............................................................................................................................................................. 456
Nulstillingsmenu ............................................................................................................................................... 458
Vælg menuen Fremfører ................................................................................................................................... 460
360
Liste over menuen Indstilling
Liste over menuen Indstilling
1CER-056
Denne maskine har forskellige indstillinger. Du kan foretage en detaljeret justering af indstillingerne. Angiv
indstillingerne ved hjælp af menuskærmene på kontrolpanelet.
BEMÆRK!
Prioritet af indstillinger
● Indstillinger, der specificeres i printerdriveren, vil
tilsidesætte dem, der er angivet på kontrolpanelet.
● Når du udfører direkte USB-udskrivning eller direkte
udskrivning, vil de indstillinger, der er angivet til at blive
udskrevet eller lagret som TIFF-data tilsidesætte dem, der
specificeres på kontrolpanelet.
● Du kan udskrive indstillingsmenuen som en liste for at kontrollere de aktuelle indstillinger:
Konfigurationsside(P. 452)
Statusprint, netværk(P. 453)
361
Liste over menuen Indstilling
Opsætningsmenuen
1CER-057
Du kan angive indstillingerne for maskinens betjeningsmiljø og udskrivningen. Når
du trykker på
(
) på kontrolpanelet, vises opsætningsmenuen og viser
indstillingspunkterne under hvert funktionspunkt.
Kontrolmenu(P. 363)
Papirkilde(P. 376)
Netværk(P. 377)
Layout(P. 398)
Printkvalitet(P. 402)
Grænseflade(P. 406)
Brugervedligehold.(P. 410)
Printstatus(P. 422)
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand(P. 424)
MEAP-indstillinger(P. 449)
Tjek tæller(P. 450)
Initialisér menu(P. 451)
362
Liste over menuen Indstilling
Kontrolmenu
1CER-058
Indstillingerne om dvaletilstand og om maskinens reaktion i tilfælde af en fejl vises
med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
Dvalestatus(P. 363)
Dvale, også ved fejl(P. 363)
Eco-prio. dyb dvale(P. 364)
Overgang til dvale(P. 364)
Slumre v. br. af USB(P. 364)
Timerindstillinger(P. 365)
Advarselstrin(P. 366)
Ign. automatisk fejl(P. 366)
Sprog(P. 367)
Alarm(P. 367)
Vis advarsler(P. 367)
Dato/tid-indstill.(P. 368)
H.strøm. hurt. start(P. 370)
SD-kort(P. 370)
Hasteprint(P. 371)
Sikr. print, sl.tid(P. 371)
Sikret job - log(P. 371)
OS på USB-tilsl. PC(P. 371)
PDL-valg (PnP)(P. 372)
Adm.indstill.(P. 372)
RMT-SW(P. 373)
Justér skærm(P. 373)
Animeret instruktion(P. 374)
Vis tonermåler(P. 374)
Indst. besk. om udf.(P. 375)
Rullehastighed(P. 375)
Dvalestatus
Funktionen med dvaletilstand reducerer maskinens strømforbrug ved midlertidigt at standse visse interne funktioner.
Angiv niveauet af dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Høj (dyb dvale)
Med. (printerdvale)
Dvale, også ved fejl
Vælg, om dvaletilstanden automatisk skal aktiveres, hvis der sker en fejl.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Dvale, også ved fejl>
363
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Eco-prio. dyb dvale
Vælg, om strømforbruget skal reduceres yderligere, når maskinen og computeren forbindes via USB.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Eco-prio. dyb dvale>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du udfører en handling for at udskrive med dette element indstillet til <Til>, kan det være, at
maskinen ikke vil forlade dvaletilstand. I dette tilfælde skal du trykke på
for at afslutte
dvaletilstanden.
Overgang til dvale
Hvis maskinen ikke er blevet betjent eller ikke har haft nogle data at udskrive i en angiven tidsperiode, går maskinen i
dvaletilstand for at spare strøm (automatisk dvale). Angiv tidsperioden, efter hvilken automatisk dvale udføres. Vi
anbefaler, at du bruger standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Slumre v. br. af USB *
Vælg, om du skal tillade maskinen i at gå i dvaletilstand, hvis du bruger USB over NW for at få adgang til en USB-enhed
fra en computer via et netværk. Indst., av. funkt.(P. 406)
Tillad ikke
Tillad
(
)
<Kontrolmenu>
<Slumre v. br. af USB>
364
<Tillad ikke> eller <Tillad>
Liste over menuen Indstilling
Timerindstillinger
Du kan angive indstillingerne for maskinhandlingerne og tidsrummet for dvaletilstand og automatisk nulstilling, der
vises for startskærmen, hvis der ikke trykkes på en tast i en angiven tidsperiode.
Wake up-timer
Vælg, om maskinen automatisk skal forlade dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
Fra
Til
Wake up-tid
Indstil tidspunktet, hvor maskinen skal forlade dvaletilstand, hvis <Wake up-timer> er indstillet til <Til>.
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
00:00 til 12:00
til 23:59
Tid for auto. nulst.
Hvis en tast ikke trykkes ned inden for en angiven tidsperiode, vender den aktuelle menuskærm automatisk
tilbage til startskærmen, og maskinen vender tilbage til online-tilstand (automatisk nulstilling). Angiv intervallet
for, hvornår automatisk nulstilling skal udføres. Vælg <Fra> for at deaktivere funktionen til automatisk
nulstilling.
Fra
10 sek.
20 sek.
30 sek.
40 sek.
50 sek.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
(
nulst.>
)
<Kontrolmenu>
<Timerindstillinger>
<Tid for auto.
Vælg tidspunktet
Dvaletimer
Vælg, om maskinen automatisk skal gå dvaletilstand på et bestemt tidspunkt.
dvaletilstand(P. 63)
Fra
Til
365
Aktivering af
Liste over menuen Indstilling
Dvaletid
Indstil tidspunktet, hvor maskinen skal gå i dvaletilstand, hvis <Dvaletimer> er indstillet til <Til>.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
til 23:59
00:00 til 12:00
Advarselstrin
Angiv, hvordan maskinen skal reagere, hvis der vises en meddelelse om levetiden for tonerpatronen.
Adv., tonerpatron
Vælg, om den automatisk skal stoppe udskrivningen, hvis tonerpatronen er tæt på at nå slutningen af sin
levetid.
Fortsæt print
Stop print
(
)
tonerpatron>
<Kontrolmenu>
<Advarselstrin>
<Adv.,
<Fortsæt print> eller <Stop print>
<Fortsæt print>
Hvis tonerpatronen snart skal udskiftes, vises meddelelsen <Tonerpatron er snart opbrugt.>, men
udskrivningen fortsætter.
<Stop print>
Hvis tonerpatronen snart skal udskiftes, vises meddelelsen <Tonerpatron er snart opbrugt. >, og
udskrivningen standser midlertidigt. For at genoptage udskrivningen skal du trykke på
(
).
Ign. automatisk fejl
Hvis der opstår en fejl under udskrivningen, stopper udskrivningen. Hvis du ønsker at fortsætte udskrivningen, også
selv om der sker en fejl, skal du angive <Til>. For information om de fejl, under hvilke det aktuelle udskriftsjob for lov til
at fortsætte via denne indstilling, henvises til Når der vises en fejlmeddelelse(P. 478) .
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Ign. automatisk fejl>
366
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Sprog
Du kan ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets skærm, loginskærmen til Brugerinterface til fjernbetjening samt
listen over indstillinger.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Kontrolmenu>
<Sprog>
Vælg sproget
Alarm
Vælg, om maskinen bipper, når der opstår et problem, f.eks. papirstop eller en driftsfejl.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Alarm>
<Fra> eller <Til>
Vis advarsler
Vælg, om man skal informeres om advarsler via meddelelser, hvis maskinen er gået i advarselstilstand.
Adv., tonerpatron
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis tonerpatronen snart skal udskiftes.
Fra
367
Liste over menuen Indstilling
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<Adv., tonerpatron>
<Fra>
eller <Til>
Skuffe tom
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis papirskuffen løber tør for papir.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<Skuffe tom>
<Fra> eller
<Til>
E-mailoverf.fejl
Vælg, om der skal vises en relevant meddelelse, hvis der opstår en kommunikationsfejl under udskrivning af email.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis advarsler>
<E-mailoverf.fejl>
<Fra>
eller <Til>
Dato/tid-indstill.
Indstil den aktuelle dato og klokkeslæt.
Dato
Angiv dags dato i rækkefølgen år, måned og dag. Brug
at angive dato.
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne for
01/01 2001 til 31/12 2030
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
dato
368
<Dato>
Angiv
Liste over menuen Indstilling
Tid (24 timer)
Angiv det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format. Brug
at angive klokkeslættet.
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne for
00:00:00 til 23:59:59
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
<Tid (24 timer)>
Angiv
klokkeslættet
Sommertid
Angiv indstillingerne for sommertid.
DST-indstillinger
Angiv, om der skal indstilles sommertid.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-
<Sommertid>
indstill.>
<Fra> eller <Til>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<DST-indstillinger>
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Startdato/tid
Angiv startdato og tidspunkt for sommertid.
Måned
Uge
Dag
Tid (24 timer)
(
indstill.>
)
<Kontrolmenu>
<Sommertid>
<Dato/tidKontroller meddelelsen
Angiv dato og klokkeslæt
<Startdato/tid>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Slutdato/tid
Angiv slutdato og tidspunkt for sommertid.
369
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
Måned
Uge
Dag
Tid (24 timer)
(
)
<Kontrolmenu>
<Sommertid>
indstill.>
<Dato/tidKontroller meddelelsen
Angiv dato og klokkeslæt
<Slutdato/tid>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Tidszone
Angiver tidszonen alt efter det område, hvor maskinen anvendes.
GMT-12:00 til GMT 00:00
(
)
meddelelsen
til GMT+12:00
<Kontrolmenu>
<Dato/tid-indstill.>
Indstil tidszone
<Tidszone>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Kontroller
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
H.strøm. hurt. start
Hvis du angiver indstillingerne for hurtigopstart, kan du reducere tiden fra det tidspunkt, hvor der bliver trykket på
strømknappen, til skærmen kan anvendes. Udføre en hurtigopstart af maskinen(P. 36)
Fra
Til
SD-kort *
Aktiver eller deaktiver SD-kortet.
Fra
Til
(
eller <Til>
)
<Kontrolmenu>
<SD-kort>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
370
Kontroller meddelelsen
<Fra>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Liste over menuen Indstilling
Hasteprint *
Vælg, om funktionen Forstyr Udskrivning skal tillades (
udskrivning(P. 343) ).
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Hasteprint>
<Fra> eller <Til>
Sikr. print, sl.tid *
Indstil tidsrummet, indtil de sikrede dokumenter, der lagres i maskinen, slettes automatisk.
tidsperiode for sikrede dokumenter(P. 131)
Ændring af den gyldige
1 t.
2 t.
3 t.
6 t.
12 t.
24 t.
Sikret job - log *
Hvis maskinen slukkes under udskrivning, kan der ikke genereres en udskriftslog, og det samlede antal udskrevne
sider kan ikke beregnes. Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, genereres der en udskriftslog, og det samlede antal
udskrevne sider optælles. Udskrivningshastigheden vil dog være langsommere.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Kontrolmenu>
<Sikret job - log>
<Fra> eller <Til>
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
OS på USB-tilsl. PC
Vælg operativsystemet for den pc, der tilsluttes maskinen via USB.
Mac OS
Windows
Andet
371
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
● Sørg for, at maskinens indstillinger svarer til pc'ens operativsystem. Hvis de ikke svarer til hinanden,
kan pc'en ikke genkende maskinen korrekt.
● Hvis din computers styresystem er OS X 10.10 eller tidligere, og hvis du vil udskrive fra en
printerdriver via USB, skal du angive dette punkt til <Andet>.
(
)
<Kontrolmenu>
<OS på USB-tilsl. PC>
Vælg operativsystemet for
den pc, der tilsluttes maskinen
PDL-valg (PnP)
Angiv den printerdriver, der skal installeres, hvis maskinen er tilsluttet en computer via USB, eller der søges efter den
på et WSD-netværk.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Direct)
(
)
<Kontrolmenu>
<PDL-valg (PnP)>
Vælg sidebeskrivelsessproget
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Adm.indstill.
Vælg, om brugen af tasten
skødesløst.
(
) på kontrolpanelet skal begrænses for at forhindre, at indstillinger ændres
Indstillingstastlås
Hvis du vælger <Til>, kan opsætningsmenuen ikke betjenes, selv om der trykkes på
Fra
Til
372
(
).
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Kontrolmenu>
meddelelsen
<Adm.indstill.>
<Indstillingstastlås>
Kontroller
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan tasten Indstillinger kun låses op via Brugerinterface til fjernbetjening.
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 284)
RMT-SW
Brug denne maskine med dette punkt indstillet til <Off>. Du kan blive bedt om at ændre indstillingen til <On>, så der
kan blive udført fjernbaseret vedligeholdelse af din maskine af en servicerepræsentant fra Canon.
Off
On
(
)
<Kontrolmenu>
<RMT-SW>
<Off> eller <On>
Justér skærm
Du kan justere skærmens kontrast og lysstyrke.
Kontrast
Tilpas displayets kontrast (forskellen i lysstyrken mellem de lyse og mørke områder), så den passer til
maskinens installationsplacering.
-3 til 0
til +3
(
)
<Kontrolmenu>
<Justér skærm>
for at justere kontrasten
373
<Kontrast>
Brug
/
Liste over menuen Indstilling
Justering af kontrast
Indstil en "+" værdi for at gøre skærmen lysere. Indstil en "-" værdi for at gøre skærmen mørkere.
Baggrundslysstyrke
Tilpas displayets baggrundslysstyrke ud fra tre niveauer. Vælg <Fra> for at deaktivere baggrundslyset.
Fra
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(
)
skærm>
<Kontrolmenu>
<Justér
<Baggrundslysstyrke>
Vælg lysstyrkeniveau
Animeret instruktion
Vælg, om der skal vises animerede instruktioner på skærmen, hvis der sker et papirstop.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Animeret instruktion>
<Fra> eller <Til>
Vis tonermåler
Vælg, om tonermåleren skal vises nederst til højre på maskinens display.
Fra
Til
(
)
<Kontrolmenu>
<Vis tonermåler>
374
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Indst. besk. om udf.
Angiv, hvor længe en meddelelse vises i sekunder, hvis der ændres en indstilling. Hvis
du vælger <Fra>, vises meddelelsen ikke længere.
Fra
1 sek.
2 sek.
3 sek.
(
)
<Kontrolmenu>
<Indst. besk. om udf.>
Vælg antal sekunder
Rullehastighed
Tilpas hastigheden for at rulle tegnene fra højre til venstre på skærmen ved at vælge mellem de tre niveauer.
Langsom
Normal
Hurtig
(
)
<Kontrolmenu>
<Rullehastighed>
375
Vælg hastigheden
Liste over menuen Indstilling
Papirkilde
1CER-059
Se
Vælg menuen Fremfører(P. 460) .
376
Liste over menuen Indstilling
Netværk
1CER-05A
Alle indstillinger om netværket vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne
er angivet med en daggert ( ).
Hvis <Netværk> ikke vises
● Hvis <Netværk> under <Grænsefladevalg> er indstillet til <Fra>, vises <Netværk> ikke i opsætningsmenuen.
Grænsefladevalg(P. 406)
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
TCP/IP-indstillinger(P. 377)
Mopria(P. 389)
Google Cloudprinter(P. 389)
SMB(P. 389)
SNMP-indstillinger(P. 390)
Spooler(P. 392)
Parallel modtagelse(P. 392)
Ventetid ved start(P. 392)
Fjern-UI-indstill.(P. 392)
Ethernet-driver(P. 393)
Slumretilst.priorit.(P. 394)
IEEE802.1X(P. 394)
Adressefilter(P. 395)
MAC-adresse(P. 395)
E-mailprintindstill.(P. 395)
Overvågningsservice(P. 396)
Init. netv.konfig.(P. 397)
TCP/IP-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et TCP/IP-netværk, f.eks. indstillinger for IP-adresse.
IPv4-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af maskinen på et IPv4-netværk.
IPv4
Aktiver eller deaktiver IPv4 i maskinen.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPv4-indstillinger>
en fuldstændig nulstilling (
<IPv4>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
377
Udfør
Liste over menuen Indstilling
IP-status
Vælg, hvordan IP-adressen skal indstilles.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Auto
Manuel
Protokol *
Vælg den protokol, der skal bruges, hvis <IP-status> er indstillet til <Auto>. Hvis du indstiller den valgte
protokol til <Til>, indstilles de to andre protokoller automatisk til <Fra>. Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Brug DHCP
Fra
Til
Brug BOOTP
Fra
Til
Brug RARP
Fra
Til
Auto-IP *
Vælg, om der skal indhentes en IP-adresse automatisk. Angiv <Til>, hvis <IP-status> er indstillet til <Auto>.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Fra
Til
Indstill., IP-adr.
Konfigurer IP-adressen, som bruges til at identificere enheder som f.eks. computere og printere på et TCP/IPnetværk. Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
IP-adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Undernetmaske
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Gateway-adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
DNS
Angiv indstillingerne for DNS-serveradressen (Domain Name System), der tilvejebringer et værtsnavn til
/
til at flytte markøren, og brug taltasterne til at angive adresse. Brug
fortolkning af IP-adresser. Brug
Brugerinterface til fjernbetjening for at angive andre indstillinger for DNS. Konfiguration af DNS(P. 217)
Primær adresse
0.0.0.0
til 255.255.255.255
Sekundær adresse
378
Liste over menuen Indstilling
0.0.0.0
til 255.255.255.255
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv4-indstillinger>
konfigureres
Indstil adressen
<DNS>
<TCP/IPVælg den server, der skal
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
mDNS-indstillinger *
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktioner uden DNS-servere.
Konfiguration af DNS(P. 217)
mDNS
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv4-indstillinger>
indstillinger>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
mDNS-navn *
Hvis <mDNS> er sat til <Til>, skal du indstille dette punkt.
(
)
<Netværk>
indstillinger>
navn>
Kontroller meddelelsen
<IPv4-indstillinger>
Indstil navnet
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<mDNSUdføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
DHCP-valg
Når DHCP er aktiveret, skal du vælge, om værtsnavnet skal hentes, eller om den dynamiske
opdateringsfunktion for DNS skal bruges via DHCP-indstillingen.
Hent værtsnavn
Fra
Til
Dyn. DNS-opdatering
Fra
Til
379
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller
<DHCP-valg>
<TCP/IP-indstillinger>
<Hent værtsnavn> eller <Dyn. DNS-
<Fra> eller <Til>
opdatering>
<IPv4-
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
IPv6-indstillinger
Vælg, om du vil bruge maskinen på et IPv6-netværk. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at konfigurere
indstillingerne for IPv6-adressen. Indstilling af IPv6-adresser(P. 191)
IPv6
Aktiver eller deaktiver IPv6 i maskinen.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
en fuldstændig nulstilling (
<IPv6>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
mDNS-indstillinger *
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktioner uden DNS-servere.
Konfiguration af DNS(P. 217)
mDNS
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<IPv6-indstillinger>
indstillinger>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Brug IPv4navn (mDNS) *
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
380
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
<Brug IPv4navn
Liste over menuen Indstilling
(mDNS)>
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
mDNS-navn *
Hvis <Brug IPv4navn (mDNS)> er sat til <Fra>, skal du indstille dette punkt.
(
)
<Netværk>
indstillinger>
navn>
Kontroller meddelelsen
<IPv6-indstillinger>
Indstil navnet
<TCP/IP-
<mDNS-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<mDNSUdføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
WINS-opløsning
Vælg, om der skal anvendes WINS (Windows Internet Name Service), der giver et NetBIOS-navn til fortolkningen
af IP-adresserne på et blandet netværksmiljø med NetBIOS og TCP/IP. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening
til at angive de detaljerede indstillinger, der anvendes, hvis WINS er aktiveret. Konfiguration af WINS(P. 223)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
nulstilling (
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WINS-opløsning>
<TCP/IP-
<Fra> eller <Til>
Udfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
FTP
Vælg, om udskrivningsindstillingerne skal ændres samt dem, der er konfigureret på maskinen via FTP.
FTP-print
Vælg, om du skal udskrive fra FTP. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at indstille brugernavn og den
adgangskode, der bruges til udskrivning fra FTP. Forberedelse til brug af FTP-serveren(P. 595)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<FTP>
fuldstændig nulstilling (
<FTP-print>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Tillad indst. v. FTP
Vælg, om de indstillinger, der er konfigureret på maskinen via FTP, skal ændres.
381
Udfør en
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
<FTP>
en fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<Tillad indst. v. FTP>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
LPD-indstillinger
Aktiver eller deaktiver LPD, en udskrivningsprotokol, der kan bruges til alle hardwareplatforme eller
operativsystemer. Indstil også tidsperioden, hvorefter udskrivningsjobbet automatisk skal afsluttes, hvis der
ikke modtages udskrivningsdata grundet en kommunikationsfejl eller et andet problem. Anvend
Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillinger for udskrivning af bannersider, hvis LPD er aktiveret.
Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
LPD-print
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<LPD-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<LPD-print>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Modtag-timeout *
1 til 60
(min.)
(
)
indstillinger>
tiden
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<LPD-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<TCP/IP-
<Modtag-timeout>
Indstil timeout-
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
RAW-indstillinger
Aktiver eller deaktiver RAW, der er en Windows-specifik protokol. Indstil også tidsperioden, hvorefter
udskrivningsjobbet automatisk skal afsluttes, hvis der ikke modtages udskrivningsdata grundet en
kommunikationsfejl eller et andet problem. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillinger
for tovejskommunikation. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
Råprint
Fra
Til
382
Liste over menuen Indstilling
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<RAW-indstillinger>
<Råprint>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Modtag-timeout *
1 til 60
(min.)
(
)
indstillinger>
tiden
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<RAW-indstillinger>
<TCP/IP-
<Modtag-timeout>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Indstil timeout-
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
IPP-print
Aktiver eller deaktiver IPP, der aktiverer udskrivning fra et eksternt netværk via internettet. Anvend
Brugerinterface til fjernbetjening til at angive indstillingerne for TLS-kryptering af data til afsendelse og
brugergodkendelse. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
Fra
Til
(
)
indstillinger>
nulstilling (
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<IPP-print>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
WSD
Aktivér eller deaktiver automatisk browsing og indsamling af oplysninger for maskinen ved hjælp af WSDprotokollen. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner(P. 196)
WSD-print
Vælg, om der skal udskrives med maskinen ved hjælp af WSD.
Fra
Til
383
Liste over menuen Indstilling
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WSD>
fuldstændig nulstilling (
<WSD-print>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
WSD-browsing *
Vælg, om der skal hentes oplysninger om maskinen fra en computer via WSD. Hvis <WSD-print> er indstillet
til <Til>, er <WSD-browsing> fastsat til <Til> og vises ikke i indstillingsmenuen.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<WSD>
en fuldstændig nulstilling (
<WSD-browsing>
<TCP/IP<Fra> eller <Til>
Udfør
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Multicast Discovery
Vælg, om maskinen skal indstilles til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
<WSD>
Kontroller meddelelsen
<TCP/IP-
<Multicast Discovery>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
● Hvis <Multicast Discovery> er indstillet til <Fra>, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selv om der
er aktive rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
HTTP
Aktiver eller deaktiver HTTP. HTTP er påkrævet for kommunikation med en computer som f.eks. ved brug af
Brugerinterface til fjernbetjening eller WSD-udskrivning. Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 287)
Fra
Til
Proxy-indstillinger
Angiv indstillinger for brug af proxyserver med relæ for HTTP-kommunikationer.
384
Angivelse af proxy(P. 273)
Liste over menuen Indstilling
Proxy
Aktiver eller deaktiver proxyserver, når maskinen udfører HTTP-kommunikationer.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Proxy>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Serveradresse *
Indstil adressen for den proxyserver, der skal bruges. Angiv IP-adresse, domænenavn og andre nødvendige
informationer, der passer med betjeningsmiljøet. Brug
/
til at bevæge markøren, og brug taltasterne
for at angive adressen ( Indtastning af tekst(P. 32) ).
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
indstillinger>
serveradressen
<TCP/IP-
<Serveradresse>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Portnummer *
Angiv portnummeret for den proxyserver, der skal bruges.
1 til 80
til 65535
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
indstillinger>
<Proxy-indstillinger>
portnummer
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<TCP/IP-
<Portnummer>
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Samme domæne *
Aktiver eller deaktiver proxyserver selv for udførelse af HTTP-kommunikation med enheder på samme
domæne.
Brug proxy
Brug ikke proxy
385
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
<TCP/IP-
<Samme domæne>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
eller <Brug ikke proxy>
<Brug proxy>
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Proxy-godkendelse *
Aktiver eller deaktiver godkendelsesfunktionen for proxyserveren.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Proxy-godkendelse>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Brugernavn *
For at aktivere proxygodkendelse skal du angive op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der skal
godkendes. Brug taltasterne til at indtaste brugernavnet. ( Indtastning af tekst(P. 32) )
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
brugernavn
<TCP/IP-
<Brugernavn>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Angiv
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Password *
For at indtaste adgangskoden til proxygodkendelse skal du angive op til 24 alfanumeriske tegn. Brug
taltasterne til at indtaste adgangskoden. ( Indtastning af tekst(P. 32) )
(
)
<Netværk>
indstillinger>
adgangskoden
Kontroller meddelelsen
<Proxy-indstillinger>
<TCP/IP-
<Password>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Indtast
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
SNTP
Vælg, om du vil hente klokkeslættet fra en netværksbaseret tidsserver. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til
at konfigurere indstillingerne for serveradressen. Konfiguration af SNTP(P. 226)
386
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
(
Kontroller meddelelsen
<SNTP>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Discovery-svar
Vælg, om maskinen skal indstilles til at reagere på rundsendingsregistreringspakker. Anvend Brugerinterface til
fjernbetjening til at angive det omfangsnavn, der bruges til at inkludere maskinen i et specifikt omfang
Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder(P. 235)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<Discovery-svar>
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
IPSec
Vælg, om du vil udføre krypteret kommunikation ved at oprette et VPN (Virtual Private Network) via IPSec.
Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at registrere og angive sikkerhedspolitikkerne. Konfiguration af
IPSec-indstillinger(P. 298)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
(
<IPSec>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<TCP/IPUdfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Inds. besk. om dvale
Konfigurer indstillingerne for SLP-kommunikation til at give imageWARE meddelelse om maskinens
strømstatus. Hvis du har indstillet <Besk. om dvalestatus> til <Til>, kan du forvente, at maskinen undgår
unødvendig kommunikation i dvaletilstanden, og reducere det samlede strømforbrug. Konfiguration af
indstillinger for software til styring af enheder(P. 235)
Besk. om dvalestatus
Aktiver eller deaktiver SLP-kommunikation. Hvis du vælger <Til>, gives der meddelelse om maskinens
strømstatus til imageWARE.
Fra
387
Liste over menuen Indstilling
Til
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<TCP/IP-
<Besk. om dvalestatus>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Portnummer *
Angiv det portnummer, der bruges til SLP-kommunikation med administrationssoftwaren.
1 til 11427
til 65535
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
at indtaste portnummeret
<TCP/IP-
<Portnummer>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Brug taltasterne til
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
Rout. der skal pass. *
Angiv, hvor mange routere meddelelsespakkerne kan gå igennem. Indtast et tal fra 0 til 254.
0 til 3
til 254
(
)
<Netværk>
indstillinger>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
<Rout. der skal pass.>
taltasterne til at angive antallet af routere, der skal anvendes
nulstilling (
<TCP/IPBrug
Udfør en fuldstændig
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Beskedinterval *
Angiv, hvor ofte maskinen giver imageWARE besked om, hvorvidt den er tændt eller slukket. Angiv et tal i
sekunder mellem 60 og 65535.
60 til 600
til 65535
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Inds. besk. om dvale>
taltasterne til at angive notifikationsintervallet
en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
388
<TCP/IP-
<Beskedinterval>
Anvend
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre
Liste over menuen Indstilling
Mopria
Vælg, om der skal bruges Mopria™.
Udskrivning med Mopria™(P. 165)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<Mopria>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Google Cloudprinter
Aktivér eller deaktiver Google Cloudprint.
Ændring af indstillinger for Google Cloudprinter(P. 175)
Brug Cloud-print
Fra
Til
Registreringstilst.
SMB *
Vælg, om du vil bruge maskinen som delt printer på SMB-netværket. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at
konfigurere andre SMB-indstillinger, herunder servernavn og arbejdsgruppenavn. Konfiguration af SMB(P. 239)
SMB-server
Vælg, om maskinen skal vises som en SMB-server på skærmen til konfiguration af SMB-netværk.
Fra
Til
(
server>
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<SMB>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
SMB-print *
Aktivér eller deaktiver SMB-udskrivning.
Fra
Til
389
<SMBUdføre en
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
print>
<Fra> eller <Til>
Kontroller meddelelsen
<SMB>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SMBUdføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
SNMP-indstillinger
Angiv indstillinger for overvågning og kontrol af maskinen fra en computer, der kører SNMP-kompatiblet software.
Overvågning og styring af maskinen med SNMP(P. 229)
SNMPv1-indstillinger
Angiv indstillingerne for brug af SNMPv1. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive et communitynavn samt adgangsprivilegier for MIB (Management Information Base)-objekter.
SNMPv1
Aktiver eller deaktiver SNMPv1.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv1-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<SNMPv1>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Dedik. gr.indstill.
Et dedikeret community er et forudindstillet community, der udelukkende er beregnet til administratorer, der
anvender Canon-software, f.eks. imageWARE Enterprise Management Console. Vælg adgangsprivilegier for
MIB (Management Information Base)-objekter.
Dedikeret gruppe
Fra
Læs/skriv
Skrivebeskyttet
(
)
indstillinger>
gruppe>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv1-indstillinger>
Vælg adgangsprivilegie
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
390
<SNMP-
<Dedik. gr.indstill.>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Dedikeret
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
SNMPv3-indstillinger
Angiv indstillingerne for brug af SNMPv3. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive de detaljerede
indstillinger, der anvendes, når SNMPv3 er aktiveret.
SNMPv3
Aktiver eller deaktiver SNMPv3.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv3-indstillinger>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<SNMPv3>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Brugerindstill. N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Angiv godkendelsesadgangskode og krypteringsadgangskode som de brugerinformationer, der anvendes
på SNMPv3. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at registrere brugerinformationerne. Overvågning
og styring af maskinen med SNMP(P. 229)
Aut.password /Krypteringspassword
Angiv 6 til 16 alfanumeriske tegn for hver adgangskode. Brug taltasterne til at indtaste adgangskoden.
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<SNMPv3-indstillinger>
brugerindstillingsnummeret
<Krypteringspassword>
(
<SNMP-
Vælg
Kontroller brugernavn
Indtast adgangskode
<Aut.password> eller
Udfør en fuldstændig nulstilling
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Afvis pakke i dvale
Vælg, om der skal afvises SNMP-pakker, der modtages i dvaletilstand.
Fra
Til
(
)
indstillinger>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Afvis pakke i dvale>
fuldstændig nulstilling (
<SNMP-
<Fra> eller <Til>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
391
Udfør en
Liste over menuen Indstilling
● Hvis du vælger afkrydsningsfeltet <Til>, kan programmer, der anvender SNMP-protokollen, som f.eks.
Canon software imageWARE Series, blive deaktiveret for at få adgang til maskinen.
Spooler *
Vælg, om du vil inkludere SD-kortet i lagringslokationerne for de modtagede udskrivningsdata. Hvis du vælger <Til>,
øges maskinens kapacitet til at modtage udskrivningsdata.
Fra
Til
(
)
<Til>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Spooler>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Parallel modtagelse
Angiver, om job skal udskrives i modtagerækkefølgen, når udskrivningsdata for flere job sendes til printeren fra en
computer.
Fra
Til
(
)
modtagelse>
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<Parallel
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Ventetid ved start
Angiv ventetid for oprettelse af forbindelse til et netværk. Vælg indstillingen afhængigt af netværksmiljøet.
Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse(P. 216)
0
til 300 (sek.)
Fjern-UI-indstill.
Konfigurer indstillingerne for brug af Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening giver
dig mulighed for at konfigurere maskinens indstillinger fra en webbrowser.
Fjern-UI
Aktiver eller deaktiver Brugerinterface til fjernbetjening.
fjernbetjening(P. 288)
392
Deaktivering af Brugerinterface til
Liste over menuen Indstilling
Fra
Til
Sik.indst Fj.UI-adg.
Vælg, om der skal bruges en pinkode til at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
pinkode til Fjern-UI(P. 261)
Indstilling af
Fra
Til
TLS *
Aktiver eller deaktiver TLS til kommunikation via Brugerinterface til fjernbetjening. For at bruge TLS til krypteret
kommunikation skal du indstille nøglepar ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening ( Anvendelse af TLSkrypteret kommunikation(P. 294) ) respektivt.
Fra
Til
(
indstill.>
)
<Netværk>
<TLS>
Kontroller meddelelsen
<Fra> eller <Til>
<Fjern-UIUdfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Ethernet-driver
Angiv Ethernet-kommunikationsfunktionen (halv duplex/fuld duplex) og Ethernet-type (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfiguration af Ethernet-indstillinger(P. 214)
Autodetektér
Vælg, om kommunikationstilstand og Ethernet-type skal registreres automatisk eller angives manuelt.
Fra
Til
Kommunikationsstatus *
Hvis <Autodetektér> er indstillet til <Fra>, skal du vælge Ethernet-kommunikationsfunktionen.
Halv dupleks
Fuld dupleks
Ethernet-type *
Hvis <Autodetektér> er indstillet til <Fra>, skal du vælge Ethernet-typen.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
393
Liste over menuen Indstilling
Slumretilst.priorit.
Vælg, om der skal gives prioritet til hurtig tilbagevending til dvaletilstand eller større effekt af energibesparelsen ved
dvaletilstanden.
Optimal balance
Udgangshastighed
Energibesparende
(
)
<Netværk>
meddelelsen
Kontroller
<Slumretilst.priorit.>
fuldstændig nulstilling (
Vælg indstillingspunktet
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Optimal balance
Maskinen vender hurtigere tilbage fra dvaletilstand. Hvis de enheder, der er direkte forbundet til maskinen,
understøtter EEE (Energy Efficient Ethernet), kan strømforbruget reduceres endnu mere. Brug normalt denne
indstilling.
Udgangshastighed
Maskinen vender hurtigere tilbage fra dvaletilstand.
Energibesparende
Kommunikationshastigheden i dvaletilstand reduceres for at give det laveste strømforbrug.
● Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis <Dvalestatus> er indstillet til <Høj (dyb dvale)>.
dvaletilstand(P. 63)
Aktivering af
IEEE802.1X
Aktiver eller deaktiver IEEE 802.1X-godkendelse. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive de detaljerede
indstillinger, der anvendes, når IEEE 802.1X-godkendelse er aktiveret. Konfiguration af IEEE 802.1Xgodkendelse(P. 309)
Fra
Til
394
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
meddelelsen
Kontroller
<IEEE802.1X>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Til>
<Fra> eller
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Adressefilter
Aktiver eller deaktiver kommunikation, der begrænses med IP-adresser og MAC-adresser. Anvend Brugerinterface til
fjernbetjening til at angive adressen, der skal begrænses. Grundlæggende udskrivning(P. 73)
Fra
Til
(
)
<Netværk>
eller <Til>
Kontroller meddelelsen
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<Adressefilter>
<Fra>
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
MAC-adresse
Kontroller maskinens MAC-adresse, som er et unikt nummer for hver kommunikationsenhed.
(Kun visning)
(
)
<Netværk>
Kontroller meddelelsen
<MAC-adresse>
E-mailprintindstill.
Angiv indstillingerne for brug af funktionen Udskrivning Af E-mail. Anvend Brugerinterface til fjernbetjening til at
angive andre indstillinger for Udskrivning Af E-mail, herunder indstillingerne for mailserveren. Udskrivning af
modtaget e-mail (udskrivning af e-mail)(P. 155)
POP3-modtag.interval
Angiv intervallet i minutter for automatisk oprettelse af forbindelse til mailserveren. Nye e-mails i mailserverens
indbakke modtages automatisk og udskrives med de angivne tidsintervaller.
0
til 90 (min.)
395
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
Kontroller meddelelsen
<POP3-modtag.interval>
<EAnvend taltasterne til at indtaste
Udfør en fuldstændig nulstilling (
intervallet for automatisk modtagelse af e-mails
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
● Hvis du vælger "0", modtages der ikke automatisk e-mail. I dette tilfælde modtages e-mail manuelt.
Manuel modtagelse af e-mails(P. 160)
POP3-modtag
Aktiver eller deaktiver Udskrivning Af E-mail for POP3-mailserveren.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<POP3-modtag>
<E-
<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
SMTP-modtagelse
Aktiver eller deaktiver Udskrivning Af E-mail for SMTP-protokollen.
Fra
Til
(
)
<Netværk>
mailprintindstill.>
fuldstændig nulstilling (
Kontroller meddelelsen
<SMTP-modtagelse>
<E-
<Fra> eller <Til>
Udfør en
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Overvågningsservice
Aktiver kommunikation med en fjernbaseret overvågningsserver og visning af kommunikationslogge.
Kommunikationstest
Aktiver kommunikation med en fjernbaseret overvågningsserver. Eksekvering af dette punkt gør det muligt
periodisk at sende information om maskinen til den fjernbaserede overvågningsserver, der er tilknyttet
maskinen.
396
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Netværk>
<Kommunikationstest>
Kontroller meddelelsen
<Overvågningsservice>
Kontroller meddelelsen
<Ja>
Kommunikationslog
Vis kommunikationslogge med fejlinformationer genereret med <Kommunikationstest>.
(Kun visning)
(
)
<Netværk>
<Kommunikationslog>
Kontroller meddelelsen
Vælg logfilen
<Overvågningsservice>
Vælg tidspunktet
Init. netv.konfig.
Vælg at gendanne fabriksindstillingerne for netværksindstillinger.
397
Initialisering af netværksindstillinger(P. 552)
Liste over menuen Indstilling
Layout
1CER-05C
Indstillinger om udskrivningsudseende, herunder indbindingsmargen og
udskrivningspositioner, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er
angivet med en daggert ( ).
Antal kopier(P. 398)
Forskyd Y/Forskyd X(P. 398)
Indbindingsplacering(P. 399)
Margen(P. 400)
Alternativ metode(P. 401)
Antal kopier
Angiv antallet af kopier.
1
til 9999
(
)
<Layout>
<Antal kopier>
Brug taltasterne til at angive antallet af
kopier
Forskyd Y/Forskyd X
Uanset papirkilden kan du udskrivningspositionen for alle typer udskrivning i intervaller af 0,5 mm for alle
udskrivningsjob.
-50,0 til 0,0
til +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Forskyd Y> eller <Forskyd X>
forskydningsværdien
<Forskyd Y>
Ændrer udskrivningsposition lodret.
398
Brug
/
til at indtaste
Liste over menuen Indstilling
<Forskyd X>
Ændrer udskrivningsposition vandret.
Forskydningsværdier
For <Forskyd Y> skal du indstille en plusværdi (+) for at flytte udskrivningspositionen nedad. For <Forskyd X>
skal du indstille en plusværdi (+) for at flytte udskrivningsposition til højre. Indstil en minusværdi (-) for at
flytte udskrivningspositionen den anden vej.
<Forskyd X>
<Forskyd Y>
Konfigurere finindstillinger for udskrivningspositionen
Du kan vælge <Justér printplacer.> under <Brugervedligehold.> til at finjustere udskrivningspositionen for hver
papirkilde. Området for de tilgængelige forskydningsværdier er fra -5,0 til +5,0 mm. Justering af
udskrivningsposition(P. 531)
Indbindingsplacering
Angiv, om udskrifterne skal indbindes på den lange eller korte kant med et bindingsværktøj som f.eks. en
hæftemaskine. I dette tilfælde skal du angive indstillingerne for <Margen> for også at justere indbindingsplacering.
Lang kant
Kort kant
(
)
<Layout>
<Indbindingsplacering>
<Lang kant>
Vælg, om udskrifterne skal bindes på den lange kant.
399
<Lang kant> eller <Kort kant>
Liste over menuen Indstilling
<Kort kant>
Vælg, om udskrifterne skal bindes på den korte kant.
Margen
Juster margenbredden for den kant, der er angivet i <Indbindingsplacering> ved at flytte udskrivningspositionen for
udskrivningsdataene. Hvis du vælger "0,0", vil margen ikke blive ændret.
-50,0 til 0,0
til +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Margen>
Brug
/
til at indtaste
forskydningsværdien
Margenværdier
Angiv retning og bredde for ændringen af udskrivningspositionen af dine udskrivningsdata. Den kant, hvor
margen ændres, varierer afhængigt af, om der er indstillet et "+" eller et "-". Du kan justere margenbredden i
intervaller af 0,5 mm.
Stående dokument
Indstilling af værdi
Indbinding på den lange kant Indbinding på den korte kant
"+" værdi
Papirets venstre side
(for venstreindbinding)
Papirets øverste side
(for topindbinding)
"-" værdi
Papirets højre side
(for højreindbinding)
Papirets nederste side
(for bundindbinding)
Liggende dokument
400
Liste over menuen Indstilling
Indstilling af værdi
Indbinding på den lange kant Indbinding på den korte kant
"+" værdi
Papirets venstre side
(for topindbinding)
Papirets øverste side
(for højreindbinding)
"-" værdi
Papirets højre side
(for bundindbinding)
Papirets øverste side
(for højreindbinding)
Alternativ metode
Hvis du udfører 2-sidet udskrivning af et dokument, der består af et ulige antal sider, kan du vælge, om du vil
behandle den sidste side i 1-sidet udskrivningstilstand. Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningen være færdig hurtigere
end for almindelig 2-sidet udskrivning.
Fra
Til
(
)
<Layout>
<Alternativ metode>
<Fra> eller <Til>
Hvis udskrivningen af et dokument bestående af et lige antal sider afsluttes med 1sidet udskrivningstilstand
I følgende tilfælde behandles den sidste side i 1-sidet udskrivningstilstand, også selv om dokumentet består af
et lige antal sider.
● Hvis den sidste side er blank.
● Hvis der af en eller anden årsag ikke kan udskrives på den sidste side, som f.eks. fordi papirformatet ikke er
tilgængeligt for 2-sidet udskrivning.
Hvis der anvendes papir med fortrykt logo
● Hvis den sidste side behandles i 1-sidet udskrivningstilstand med <Alternativ metode> til <Til>, matcher
retningen eller udskrivningssiden for den sidste side måske ikke med de andre sider. I dette tilfælde skal du
indstille <Alternativ metode> til <Fra>.
401
Liste over menuen Indstilling
Printkvalitet
1CER-05E
Indstillinger om udskrivningskvalitet, herunder opløsning og tonertæthed, vises
med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Opløsning(P. 402)
Billedforbedring(P. 403)
Tonerbesparelse(P. 403)
Tæthed(P. 403)
Tæthed (finjust.)(P. 403)
Gråtoner(P. 403)
Reducér kvalitet(P. 405)
Just. pr. linjebred.(P. 405)
Opløsning
Angiv den opløsning, der skal bruges til behandling af udskrivningsdata.
600 dpi
1200 dpi
(
)
<Printkvalitet>
<Opløsning>
<600 dpi> eller <1200 dpi>
<600 dpi>
Denne udskrivningsfunktion er velegnet til udskrivning ved høj hastighed.
<1200 dpi>
Kanterne på tegn og grafik kan gengives tydeligt ved høj opløsning. Denne udskrivningsfunktion er velegnet
til at udskrive data, der indeholder mange små tegn.
402
Liste over menuen Indstilling
Billedforbedring *
Aktiver eller deaktiver udjævningsmetoden, hvor kanten af tegn og grafik udskrives jævnt. <Billedforbedring> vises
ikke, hvis <Opløsning> er indstillet til <1200 dpi>.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Billedforbedring>
<Fra> eller <Til>
Tonerbesparelse
Konfigurer denne indstilling, hvis du ønsker at kontrollere udseendet, som f.eks. layoutet, før et stort udskrivningsjob.
Da denne udskrivningsfunktion sparer toner, kan tynde linjer og områder med lysere udskrivningstæthed blive sløret.
Fra
Til
(
)
<Printkvalitet>
<Tonerbesparelse>
<Fra> eller <Til>
Tæthed *
Juster tonertætheden, så den passer til udskrivningen. <Tæthed> vises ikke, hvis <Tonerbesparelse> er indstillet til
<Til>. Justering af udskrivningstæthed(P. 529)
-8 til 0
til +8
Tæthed (finjust.) *
Du kan finjustere den tonertæthed, der anvendes til udskrivningen separat for de tre forskellige tæthedsområder.
<Tæthed (finjust.)> vises ikke, hvis <Tonerbesparelse> er indstillet til <Til>. Justering af udskrivningstæthed(P. 529)
-8 til 0
til +8
Gråtoner
Du kan vælge, at udskrivningsmetoden skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og
mørke områder på et billede). I det enkelte dokument kan du angive halvtonerne for hver billedtype.
Tekst
Opløsning
403
Liste over menuen Indstilling
Udjævning
Farvetone
Høj opløsning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Farvetone
Høj opløsning
Billede
Opløsning
Udjævning
Farvetone
Høj opløsning
(
)
<Printkvalitet>
<Gråtoner>
Vælg billeddatatype
Vælg
metoden til halvtonegengivelse
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
<Udjævning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Farvetone>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
<Høj opløsning>
Implementerer udskrivning med højere definition end indstillingen <Opløsning>, men er let forringet i
teksturens stabilitet. Udskrivningstilstanden egner sig til udskrivning af data med skarpe kanter, som f.eks.
tegn, tynde linjer og CAD-data.
404
Liste over menuen Indstilling
Reducér kvalitet
Vælg, om udskrivningen skal fortsættes ved automatisk at reducere kvaliteten, hvis der ikke er hukommelse nok til
behandlingen.
Fortsæt print
Stop print
(
)
<Printkvalitet>
<Reducér kvalitet>
<Fortsæt print> eller <Stop
print>
● Hvis du vælger <Stop print>, vises en fejlmeddelelse, og udskrivningen stoppes, når maskinen ikke har mere
ledig hukommelse. Du kan trykke på
(
) for at genoptage udskrivningen ved at reducere
kvaliteten.
Just. pr. linjebred.
Juster dette, hvis den udskrevne tekst eller tynde linjer er utydelige.
-7 til 0
til +8
(
)
<Printkvalitet>
<Just. pr. linjebred.>
bredden af udskrivningslinjer.
405
Brug
/
til justering af
Liste over menuen Indstilling
Grænseflade
1CER-05F
Alle indstillinger om interface med computer og USB vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), vises ikke afhængigt af andre indstillinger.
Grænsefladevalg(P. 406)
Timeout(P. 407)
Genk. af forbindelse(P. 408)
Udv. modtagebuffer(P. 408)
Grænsefladevalg
Vælg det interface, der er brugt for maskinen.
USB
Aktivér eller deaktiver USB-porten.
Begrænsning af USB-forbindelse med en computer(P. 281)
Fra
Til
Netværk
Aktivér eller deaktiver LAN-porten.
Deaktivering af LAN-port(P. 289)
Fra
Til
Av. USB-funktioner
Angiv indstillingerne for at vælge en funktion til at bruge en USB-enhed eller vælge en enhedsdriver, der skal
bruges.
Indst., av. funkt.
Vælg, hvilke MEAP-programmer og USB over NWP, der skal prioriteres, hvis der tilsluttes en USB-enhed til
maskinen.
MEAP-prioritet
Prioritér USB før NW
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Grænsefladevalg>
<Av. USB-funktioner>
406
Kontroller
<Indst., av. funkt.>
<MEAP-prioritet>
Liste over menuen Indstilling
eller <Prioritér USB før NW>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en fuldstændig
nulstilling(P. 458) )
<MEAP-prioritet>
Angiv denne for at give prioritet til MEAP-programmer.
<Prioritér USB før NW>
Angiv denne for at give prioritet til USB over NW. Med denne funktion kan du fra din computer bruge en USBenhed, der er tilsluttet maskinens USB-port.
USB-lagerenhed
Angiv indstillingerne for enhedsdriveren for brug af en USB-hukommelsesenhed.
MEAP-driver
Aktiver eller deaktiver den MEAP-specifikke enhedsdriver, hvis der er installeret en USBhukommelsesenhed på maskinen. Hvis du ønsker at udføre direkte udskrivning (direkte USB-udskrivning)
fra en USB-hukommelsesenhed uden brug af computer, skal du vælge <Fra>.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
driver>
<Grænseflade>
<Grænsefladevalg>
<Av. USB-funktioner>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
<USB-lagerenhed>
Udfør en fuldstændig nulstilling (
<MEAPUdføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Timeout
Angiv, hvordan maskinen skal reagere, hvis modtagelsen af udskrivningsdata forstyrres.
Timeout
Vælg, om udskrivningen skal annulleres, hvis modtagelsen af udskrivningsdata forstyrres i et vist tidsrum.
Fra
Til
407
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Grænseflade>
<Timeout>
<Timeout>
<Fra> eller
<Timeout>
<Timeouttidspunkt>
<Til>
Timeouttidspunkt *
Indstil tidsperioden, indtil der sker en timeout-fejl.
5 til 15
til 300 (sekunder)
(
)
<Grænseflade>
Brug
taltasterne til at indstille tidsperioden
Genk. af forbindelse
Et problem, som f.eks. forkert overlejringsudskrivning eller forvrængede tegn, kan forekomme under udskrivning via
kabelbaseret LAN-tilslutning. I dette tilfælde skal du indstille Genk. af forbindelse> til <Fra>.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Genk. af forbindelse>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
Udv. modtagebuffer
Vælg, om du vil øge pladsen af den hukommelse, der er indbygget i maskinen til at modtage udskrivningsdata fra en
computer. Hvis du vælger <Til>, kan du reducere den tid, der går, til computeren tømmes for udskrivningsdata i
behandling, eller transmissionen kan reduceres, hvis computeren sender en stor mængde data eller komplicerede
strukturerede data.
Fra
Til
408
Liste over menuen Indstilling
(
)
meddelelsen
<Grænseflade>
<Udv. modtagebuffer>
<Fra> eller <Til>
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
409
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
Liste over menuen Indstilling
Brugervedligehold.
1CER-05H
Indstillinger om justering af maskinen, herunder udskrivningspositionskorrigering
for hver papirkilde og forbedring af udskrivningskvaliteten, vises med korte
beskrivelser. Du kan konfigurere disse indstillinger, hvis maskinen er offline.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret papirfremfører eller et SD-kort (alle disse er valgfri) på maskinen.
Justér printplacer.(P. 410)
Gendannelsesprint(P. 411)
Tjek papirformat(P. 411)
Erstat format(P. 411)
Fr.,kort kant prior.(P. 412)
Spec. overf.status(P. 412)
Spec. printstatus A(P. 412)
Just. sek. overf.(P. 413)
Korr. hvis krøllet(P. 413)
Korr., efterbillede(P. 414)
Spec. overf.stat. 2(P. 414)
Special lev. Mode(P. 414)
Forbedr tonerfiks.(P. 415)
SD-kort vedligehold.(P. 415)
Speciel printstatus(P. 415)
Spec. printjust. C(P. 417)
Just. af stregkode(P. 417)
Opdatér firmware(P. 418)
Papirfremfør.metode(P. 418)
Vis jobliste(P. 419)
Imp./eksp.-indstill.(P. 419)
Underret om rensning(P. 420)
Rens. tid for besked(P. 420)
Tid for tonerkontrol(P. 421)
Spec. tid ton.kontr.(P. 421)
Justér printplacer.
For hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
Justering af udskrivningsposition(P. 531)
Fælles
Du kan justere den lodrette/vandrette udskrivningsposition for udskrivning på første side (forside) i 2-sidet
udskrivningstilstand. Udskrivningspositionen på anden side (bagside) følger indstillingerne for den papirkilde,
der er tilgængelig, når udskrivningen startes.
Forskyd Y (2-sidet) / Forskyd X (2-sidet)
-5,0 til 0,0 til +5,0 (mm)
Universalbakke
Du kan justere den lodrette/vandrette udskrivningsposition for udskrivning på papir fra universalbakken.
Forskyd Y (U-bakke) / Forskyd X (U-bakke)
-5,0 til 0,0 til +5,0 (mm)
410
Liste over menuen Indstilling
Skuffe 1 til 4 *
Du kan justere den lodrette/vandrette udskrivningsposition for udskrivning på papir, der bliver ført fra en
papirskuffe.
Forskyd Y (Skuffe 1 til 4)/ Forskyd X (Skuffe 1 til 4)
-5,0 til 0,0 til +5,0 (mm)
Gendannelsesprint
Vælg, om siden skal udskrives igen, hvis udskrivningen er blevet forstyrret, f.eks. af papirstop eller en fejl.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Gendannelsesprint>
<Fra> eller <Til>
Tjek papirformat
Vælg, om der skal udføres kontrol af formatet af det papir, der indføres fra papirkilden, der har papirformatet indstillet
til <Free Size>. Hvis du vælger <Til>, vises en meddelelse om bekræftelse af papirformatet, og udskrivningen stopper,
hvis formatet af det papir, der indføres fra papirkilden, ikke matcher udskrivningsdata.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Tjek papirformat>
<Fra> eller <Til>
● Hvis forskellen i formatet mellem det indførte papir og udskrivningsdata ikke er så stor, vises der måske
ingen meddelelse, og udskrivningen fortsætter, også selv om den valgte indstilling er <Til>.
Erstat format
Vælg, om du vil udskrive ved at erstatte papir i A4-format og papir i Letter-format med hinanden. Hvis du vælger <Til>,
bruges der papir i Letter-format til udskrivning, hvis du har angivet papir i A4-format for udskrivning fra en computer,
men der ikke er lagt papir i A4-format i maskinen.
Fra
Til
411
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
<Erstat format>
<Fra> eller <Til>
Fr.,kort kant prior.
Ved udskrivning på papir i et format, der muliggør både stående og liggende ilægning, skal du indstille dette punkt til
<Til>, hvis du helst vil have papiret indført i stående retning. Denne indstilling gælder kun, hvis <Papirkilde> er
indstillet til <Auto>.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Fr.,kort kant prior.>
<Fra> eller <Til>
Spec. overf.status
Hvis du bruger maskinen i et miljø med lav luftfugtighed, kan udskrevne billeder eller tekst være udtværet. I dette
tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. overf.status>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du indstiller dette punkt til <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan
udskrivningstætheden blive lysere eller ujævn.
Spec. printstatus A
Der kan forekomme streger på udskriften alt afhængigt af papirtypen eller miljøforholdene. I dette tilfælde kan
indstillingen af dette punkt løse problemet. Forbedringen er svagest med <Status 1> og stærkest med <Status 4>.
Fra
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
412
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. printstatus A>
Vælg tilstanden
● Dette punkt kan ikke indstilles, hvis <Just. af stregkode> er indstillet til en af <Status 1> til <Status 4>.
af stregkode(P. 417)
Just.
● Hvis du vælger <Status 3> eller <Status 4>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
● Da forbedringseffekten øges, bliver udskriftstætheden lysere. Endvidere kan kanterne blive slørede, eller de
kan blive lidt grovere.
Just. sek. overf.
Hvis du bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan udskrivningstætheden blive lysere eller ujævn. I dette
tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Just. sek. overf.>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed, kan udskrevne billeder eller tekst være
udtværet.
Korr. hvis krøllet
Hvis udskrifter folder, skal du angive dette punkt til <Til>.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Korr. hvis krøllet>
413
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Korr., efterbillede
Hvis du udskriver på papir i stort format, efter du har udskrevet på papir i lille format, kan der forekomme efterbilleder
i de tomme områder. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Korr., efterbillede>
<Fra> eller <Til>
Spec. overf.stat. 2
Hvis problemet fortsætter med <Spec. overf.status> angivet, kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. overf.stat. 2>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan udskrivningstætheden blive
lysere eller ujævn.
Special lev. Mode
Udskrifter kan blive krøllede, eller der kan forekomme sorte, vandrette striber på papirets forreste kant afhængigt af
papirtype eller miljøforholdene. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Special lev. Mode>
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
414
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Forbedr tonerfiks.
Når du udfører 2-sidet udskrivning, efter maskinen ikke har været i brug i lang tid, kan der forekomme tomme
områder på de udskrevne billeder. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Forbedr tonerfiks.>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
SD-kort vedligehold. *
Hvis der opstår en fejl på et SD-kort, eller hvis du ønsker at bortskaffe et SD-kort, kan du slette alle de data, der er
lagret på kortet.
Format
Initialiser SD-kortet. Alle de gemte data slettes fra kortet.
(
)
<Brugervedligehold.>
vedligehold.>
<SD-kort
<Format>
<Ja>
Komplet datasletning
Alle de gemte data slettes fra SD-kortet. Udfør denne handling efter behov, som f.eks. hvis du ønsker at
bortskaffe et SD-kort efter at have slettet alle de gemte data, herunder fragmenter, som normalt ikke kan
slettes så let. Sletning af alle data på et SD-kort(P. 583)
Speciel printstatus
Angiver emner, som du kan indstille, hvis udskrivningen måske ikke kan udføres korrekt.
Krøllekorrektion
Hvis udskrifter krøller, skal du angive dette punkt til <Til>.
Fra
Til
415
Liste over menuen Indstilling
(
)
printstatus>
<Brugervedligehold.>
<Speciel
<Krøllekorrektion>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere. Udskrifterne kan også være falmede.
Reducér klæb. papir
Ved 2-sidet udskrivning kan de udskrevne papirer måske klæbe fast til hinanden afhængigt af billedtætheden af
udskrivningsdataene. I dette tilfælde kan det løse problemet at indstille dette punkt. Udskrivningshastigheden
kan dog blive langsommere.
Fra
Til
(
)
papir>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Reducér klæb.
<Fra> eller <Til>
Just. groft papir
Når du udskriver på kuverter, kan toneren afhængigt af miljøforholdene måske falde af de udskrevne billeder. I
dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet. Udskrivningshastigheden vil dog blive
langsommere.
Fra
Til
(
)
papir>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Just. groft
<Fra> eller <Til>
● Hvis du indstiller dette punkt til <Til>, skal indstillingen for papirtypen være <Envelope H>.
papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
Angivelse af
Øg fikskval. p.kort
Når du udskriver på postkort, kan toneren afhængigt af miljøforholdene måske falde af de udskrevne billeder. I
dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet. Udskrivningshastigheden vil dog blive
langsommere.
Fra
416
Liste over menuen Indstilling
Til
(
)
p.kort>
<Brugervedligehold.>
<Speciel printstatus>
<Øg fikskval.
<Fra> eller <Til>
Spec. printjust. C
Indstil dette punkt til <Til>, hvis udskrivningslyden er for høj.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. printjust. C>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du indstiller dette emne til <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Just. af stregkode
Konfigurer denne indstilling, hvis en trykt stregkode ikke kan læses korrekt. Forbedringseffekten bliver større, hvis det
nedenfor viste funktionsnummer bliver større.
Fra
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
(
)
<Brugervedligehold.>
<Just. af stregkode>
Vælg tilstanden
● Udskrivningstætheden bliver lysere, hvis du vælger en stærkere forbedring.
● Hvis du udskriver fra computeren, vil indstillingen i printerdriveren have prioritet. Hvis indstillingen for
[Grafiktilstand] i printerdriveren ændres til [UFR II-tilstand], og [Tilstand til stregkodejustering] ændres til
[Printerstandard], vil indstillingen på kontrolpanelet have prioritet.
417
Liste over menuen Indstilling
● Hvis du indstiller dette element til en af <Status 1> til <Status 4>, vil <Spec. printstatus A> automatisk blive
indstillet til <Fra>.
● Hvis du vælger <Status 4>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Opdatér firmware
Opgraderer maskinens firmware.
(
)
<Brugervedligehold.>
<Opdatér firmware>
Vælg
<Ja>
forbindelsesmetode
Valg af forbindelsesmetode
Vælg metoden til at forbinde til en computer, der udfører firmwareopdatering.
Papirfremfør.metode
Angiv denne indstilling, når du udskriver et dokument med logo. Hvis du vil udskrive på papir med logo, skal du
ændre, hvordan det papir, der er lagt i papirkilden, vender, afhængigt af om du foretager 1- eller 2-sidet udskrivning.
Hvis du imidlertid ændrer indstillingen til <Printsideprior.>, kan du blot ilægge papiret, så det vender forsiden ned ad,
både hvad angår 1-sidet og 2-sidet udskrivning. Se under Ilægning af fortrykt papir(P. 53) for at få flere
oplysninger.
Hastighedsprioritet
Printsideprior.
(
)
<Brugervedligehold.>
papirkilden
<Papirfremfør.metode>
<Hastighedsprioritet> eller <Printsideprior.>
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, du ønsker at ændre indstillingen Papirindføringstilstand for.
418
Vælg
Liste over menuen Indstilling
<Hastighedsprioritet>
Når du bruger papir med fortrykt logo, skal du ændre, hvilken side, der vender op, når du udfører 1-sidet og
2-sidet udskrivning.
● Vi anbefaler at vælge <Hastighedsprioritet>, hvis valg af side ikke er relevant.
<Printsideprior.>
Uanset om 1- eller 2-sidet udskrivning er valgt, skal du ikke vende papiret i papirkilden for at udskrive på en
bestemt side af papiret.
● Selv om <Printsideprior.> er valgt som papirkilde ( Papir(P. 569) ), er den deaktiveret, og maskinen
fungerer på samme måde, som hvis <Hastighedsprioritet> var valgt. I dette tilfælde skal du ilægge papiret
på samme måde, som når <Hastighedsprioritet> er valgt ( Ilægning af fortrykt papir(P. 53) ).
● Hvis du vælger <Printsideprior.>, vil hastigheden for 1-sidet udskrivning blive langsommere.
Vis jobliste
Vælg, om der skal vises en liste over data, der udskrives og venter på at blive udskrevet, når du trykker på
på kontrolpanelet.
(
Fra
Til
(
● Hvis du trykker på
)
<Brugervedligehold.>
(
<Vis jobliste>
<Fra> eller <Til>
), når <Fra> er valgt, vil det aktuelle udskrivningsjob blive annulleret.
Imp./eksp.-indstill.
Du kan overføre og gemme data, der er registreret i maskinen, samt indstillingsdata for menufunktionerne til den
USB-hukommelsesenhed, der er sat i maskinen. De eksporterede data kan importeres. Hvis du bruger den samme
model, kan andre maskiner importere data, der er eksporteret fra denne maskine, og omvendt.
IMPORTÉR
Du kan importere data, der er blevet skrevet til en USB-hukommelsesenhed fra maskinen.
419
)
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
indstill.>
<IMPORTÉR>
<Imp./eksp.<Ja>
Indtast adgangskoden
importeres
Vælg den fil, der skal
Kontroller meddelelsen
EKSPORTÉR
Du kan gemme de data, der er registreret i maskinen, samt indstillingsdata for menufunktionerne på en USBhukommelsesenhed.
(
)
<Brugervedligehold.>
indstill.>
<EKSPORTÉR>
(bekræft)
<Imp./eksp.Indtast adgangskoden
Adgangskode
Kontroller meddelelsen
● Af disse årsager kan du kun bruge USB-porten på højre side af maskinen.
Underret om rensning
Vælg, om der skal vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at rense fikseringsenheden.
Fra
Til
(
)
<Brugervedligehold.>
<Underret om rensning>
<Fra> eller <Til>
Rens. tid for besked *
Hvis du har indstillet <Underret om rensning> til <Til>, kan du angive tidspunktet for, hvornår der skal vises en
meddelelse om rensning af fikseringsenheden, ud fra antallet af udskrevne sider og i enheder af 1.000. På
konfigurationssiden kan du kontrollere, hvor mange sider, du kan udskrive, før meddelelsen vises. (
Konfigurationsside(P. 536) )
1000
til 50000
420
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Brugervedligehold.>
<Rens. tid for besked>
Indtast antallet af
udskrevne sider
Tid for tonerkontrol
Vælg <Brugerdefineret> for at indstille tidspunktet for visningen af den meddelelse, der giver dig besked om, at der
næsten ikke er mere toner tilbage.
Standard
Brugerdefineret
(
)
<Brugervedligehold.>
<Tid for tonerkontrol>
<Standard> eller
<Brugerdefineret>
Spec. tid ton.kontr. *
Hvis du har indstillet <Tid for tonerkontrol> til <Brugerdefineret>, skal du angive tidspunktet for visningen af
meddelelsen.
1 til 20
til 99 (%)
(
)
<Brugervedligehold.>
<Spec. tid ton.kontr.>
angive den mængde, der er tilbage i tonerpatronen
421
Brug taltasterne til at
Liste over menuen Indstilling
Printstatus
1CER-05J
Alle indstillinger om skift af udskrivningsfunktion vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret valgfri ROM på maskinen.
Auto. statusvalg(P. 422)
Auto. valg(P. 423)
Statusprioritering(P. 423)
◼ Type af udskrivningsfunktion
Tilstand med automatisk valg Maskinen anvender funktionen med automatisk valg, hvis <Automatisk valg> er valgt for <Auto.
statusvalg>. Maskinen registrerer automatisk data, der afsendes fra en computer og vælger
udskrivningsfunktionen. Normalt vælges denne udskrivningsfunktion, når du udskriver fra et
program.
<PCL>
Tilstand for udskrivning af PCL-fil, der er sendt fra en computer.
<PS>
Tilstand for udskrivning af PS-fil, der er sendt fra en computer.
<PDF>
Tilstand til udskrivning af PDF-fil ved hjælp af direkte udskrivning eller direkte USB-udskrivning.
<XPS>
Tilstand til udskrivning af XPS-fil ved hjælp af direkte udskrivning eller direkte USB-udskrivning.
Auto. statusvalg
Angiv den udskrivningstilstand, som maskinen betjenes i.
Automatisk valg
PCL
PS
PDF
XPS
422
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Printstatus>
<Auto. statusvalg>
Vælg
udskrivningstilstanden
Auto. valg
Aktiver eller deaktiver funktionen med automatisk valg af tilstand for udskrivningstilstandene, der anvendes under
tilstanden med automatisk valg.
Fra
Til
(
)
<Printstatus>
udskrivningstilstanden
<Auto. valg>
Vælg
<Fra> eller <Til>
● Hvis alle udskrivningstilstande er indstillet til <Fra>, fungerer maskinen i den udskrivningstilstand, der er
angivet for <Statusprioritering>.
Statusprioritering
Angiv de udskrivningstilstande, der vælges automatisk, hvis maskinen ikke kan identificere kontrolkommandoerne
under tilstand med automatisk valg.
Ingen
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Printstatus>
<Statusprioritering>
Vælg den foretrukne
udskrivningstilstand
● Hvis du vælger <Ingen>, fastlægger maskinen automatisk udskrivningstilstanden, hvis den ikke kan
identificere kontrolkommandoen.
423
Liste over menuen Indstilling
Indstillinger specifikke for udskrivningstilstand
1CER-05K
Du kan bruge opsætningsmenuen til at angive de indstillinger, der er specifikke for
hver udskrivningstilstand. De indstillinger, der er specifikke for
udskrivningstilstanden, beskrives for hver enkelt tilstand.
UFR II(P. 425)
PCL(P. 426)
Billedbehandling(P. 432)
XPS(P. 438)
PDF(P. 442)
PS(P. 446)
424
Liste over menuen Indstilling
UFR II
1CER-05L
Dette afsnit indeholder beskrivelser af de indstillinger, der er tilgængelige under
brug af UFR II med kontrolkommandoer. Standardindstillingerne er angivet med en
daggert ( ).
Papirbesparelse
Vælg, om blanke sider skal forhindres i at blive udskrevet, hvis de er indeholdt i de dokument, der skal udskrives.
Fra
Til
(
)
<UFR II>
<Papirbesparelse>
425
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
PCL
1CER-05R
Alle indstillinger om PCL-kontrolkommandoerne vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret valgfri ROM på maskinen.
Papirbesparelse(P. 426)
Retning(P. 426)
Fontnummer(P. 427)
Punktstørrelse(P. 427)
Tegn pr. tomme(P. 427)
Formulér linjer(P. 427)
Tegnkode(P. 428)
Brugerdef. format(P. 429)
Måleenhed(P. 429)
X-dimension(P. 429)
Y-dimension(P. 430)
Tilføj CR til LF(P. 430)
Forstør A4-pr.bredde(P. 430)
BarDIMM(P. 431)
FreeScape(P. 431)
Papirbesparelse
Angiver, om maskinen udskriver den tomme side, der kan blive oprettet, hvis der ikke er nogen data mellem to
formindføringskoder, der sendes fra et program.
Fra
Til
(
)
<PCL>
<Papirbesparelse>
<Fra> eller <Til>
Retning
Gør det muligt for dig at indstille papirretningen.
Stående
Liggende
(
)
<PCL>
<Retning>
426
<Stående> eller <Liggende>
Liste over menuen Indstilling
Fontnummer
Gør det muligt for dig at indstille denne maskinfunktions standardskrifttype ved hjælp af de korresponderende
skrifttypenumre. De gyldige skrifttypenumre er fra 0 til 116.
0
til 116
(
)
<PCL>
<Fontnummer>
Brug taltasterne til at indtaste
portnummeret
Punktstørrelse *
Hvis det nummer, der er valgt i <Fontnummer>, er for en skalerbar skrifttype med de rette proportioner, vises denne
indstilling i <PCL>. Denne funktion gør det muligt for dig at angive en punktstørrelse for standardskrifttypen.
Punktstørrelsen kan justeres i intervaller på 0,25 punkt.
4,00 til 12,00
til 999,75 punkt
(
)
<PCL>
<Punktstørrelse>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tegn pr. tomme *
Hvis det nummer, der er valgt i <Fontnummer>, er for en skalerbar skrifttype med fast pitch, vises <Tegn pr. tomme> i
<PCL>. Denne funktion gør det muligt for dig at angive pitch for standardskrifttypen. Pitch kan justeres i intervaller på
0,01 cpi (tegn pr. tomme).
0,44 til 10,00
til 99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Tegn pr. tomme>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Formulér linjer
Gør det muligt for dig at angive antallet af linjer, der skal udskrives på en side. Du kan angive fra 5 til 128 linjer.
5 til 64
til 128 linjer
427
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PCL>
<Formulér linjer>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tegnkode
Gør det muligt at vælge det symbolsæt, der er mest egnet til værtscomputerens behov.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
428
Liste over menuen Indstilling
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Tegnkode>
Vælg tegnkoden
Brugerdef. format
Gør det muligt for dig at angive et brugerdefineret papirformat. Hvis <Indstil> er valgt, kan du angive et
brugerdefineret format.
Indstil ikke
Indstil
(
)
<PCL>
<Brugerdef. format>
<Indstil ikke> eller <Indstil>
Måleenhed *
Gør det muligt for dig at angive den måleenhed, der skal anvendes til at angive et brugerdefineret papirformat.
Millimeter
Tommer
(
)
<PCL>
<Måleenhed>
<Millimeter> eller <Tommer>
X-dimension *
Gør det muligt for dig at angive X-mål for et brugerdefineret papir. X-målene kan justeres mellem 76,2 mm og 215,9
mm i intervaller af 0,1 mm.
76,2 til 215,9
mm
(
)
<PCL>
<X-dimension>
indstillingsværdien
429
Brug taltasterne til at angive
Liste over menuen Indstilling
Y-dimension *
Gør det muligt for dig at angive Y-mål for et brugerdefineret papir. Y-målene kan justeres mellem 127,0 mm og 355,6
mm i intervaller af 0,1 mm.
127,0 til 355,6
mm
(
)
<PCL>
<Y-dimension>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Tilføj CR til LF
Gør det muligt for dig at angive, om der skal tilføjes et linjeskift (CR), når maskinen modtager en kode for
linjenedrykning (LF).
Ja
Nej
(
)
<PCL>
<Tilføj CR til LF>
<Ja> eller <Nej>
Forstør A4-pr.bredde
Bestemmer, om udskriftsområdet for et papir i A4-format skal udvides i stående retning, så det svarer til bredden af
Letter-format.
Fra
Til
430
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PCL>
<Forstør A4-pr.bredde>
<Fra> eller <Til>
BarDIMM *
Du kan aktivere eller deaktivere maskinens funktion for stregkodeudskrivning.
Aktivér
Deaktivér
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Aktivér> eller <Deaktivér>
FreeScape *
Du kan angive AEC (Alternate Escape Code), der skal bruges til stregkodekommandoer, når værtscomputeren ikke
understøtter standard-escape-kode.
Fra
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
431
Vælg escape-kode
Liste over menuen Indstilling
Billedbehandling
1CER-05S
Alle indstillinger om billedfiler (JPEG- og TIFF-filer), der er tilgængelige for direkte
USB-udskrivning, direkte udskrivning og udskrivning af e-mail, vises med korte
beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
Billedretning(P. 432)
Zoom(P. 433)
Printplacering(P. 433)
TIFF Spooler(P. 434)
Vis advarsler(P. 434)
Print e-mailtekst(P. 435)
Begræns e-mailprint(P. 435)
Forstør printområde(P. 436)
Gråtoner(P. 436)
Gråskalakonvertering(P. 437)
Billedretning
Angiv udskriftsretningen for et billede.
Auto
Vertikal
Horisontal
(
)
<Billedbehandling>
<Billedretning>
Vælg retning
<Auto>
Fastlægger automatisk udskrivningsretning baseret på billedets bredde og højde.
<Vertikal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den lodrette led.
<Horisontal>
Vælg, hvis der skal udskrives et billede, der er langt på den vandrette led.
432
Liste over menuen Indstilling
● Hvis den angivne indstilling (<Vertikal> eller <Horisontal>) ikke passer overens med billedets retning,
udskrives billedet med reduceret størrelse.
Zoom
Aktiver eller deaktiver forstørrelse/reducering af billeder. Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevaret
billedformat.
Fra
Auto
(
)
<Billedbehandling>
<Zoom>
<Fra> eller <Auto>
<Fra>
Hvis et billede er inden for Udskriftsområde(P. 572) , udskrives det i oprindelig størrelse. Hvis et billede er
større end det område, der kan udskrives, bliver udskriften reduceret.
<Auto>
Giver forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til det område på papiret, der kan udskrives på.
Printplacering
Angiv, hvor billedet skal udskrives.
Auto
Centrum
Øverst venstre
(
)
<Billedbehandling>
<Printplacering>
positionen
433
Vælg <Auto> eller
Liste over menuen Indstilling
<Auto>
Hvis TIFF-dataene indeholder informationer med angivelse af udskrivningsplacering, udskrives billedet i
henhold til informationerne, og ellers udskrives det i midten af papiret. JPEG-data udskrives altid i midten af
papiret.
<Centrum>
Billeder udskrives midt på papiret.
<Øverst venstre>
Billeder udskrives øverst til venstre.
TIFF Spooler
Vælg, om der skal gemmes TIFF-data på SD-kortet, før det behandles til udskrivning. Indstil dette punkt til <Til>, hvis
der opstår en fejl under udskrivningen.
Fra
Til
(
)
meddelelsen
<Billedbehandling>
<TIFF Spooler>
<Fra> eller <Til>
Kontroller
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre en
fuldstændig nulstilling(P. 458) )
<Fra>
TIFF-data behandles løbende, så snart det modtages, hvilket reducerer behandlingstiden.
<Til>
Alle modtagede TIFF-data behandles på én gang, hvilket reducerer forekomsten af fejl. Hvis der installeres et
SD-kort, gemmes data på SD-kortet.
Vis advarsler
Du kan angive, hvordan maskinen skal opføre sig i tilfælde af en fejl.
Fra
Print
Panel
434
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Billedbehandling>
<Vis advarsler>
Vælg, hvordan maskinen skal
reagere
<Fra>
Der udskrives intet billede, og der vises ingen fejl.
<Print>
Der udskrives fejlinformation, men ikke noget billede.
<Panel>
Der udskrives ikke noget billede, og fejlmeddelelsen vises på kontrolpanelet.
Print e-mailtekst
Vælg, om der skal udskrives e-mailmeddelelser, hvis der udføres Udskrivning Af E-mail. Hvis du vælger <Fra>, kan der
kun udskrives billeder, der er vedhæftet e-mailen.
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Print e-mailtekst>
<Fra> eller <Til>
Begræns e-mailprint *
Vælg, om antallet af sider for e-mailmeddelelser skal begrænses, hvis <Print e-mailtekst> er indstillet til <Til>. Hvis du
vælger <Til>, begrænses antallet af sider i e-mailmeddelelser til udskrivning til 5.
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Begræns e-mailprint>
435
<Fra> eller <Til>
Liste over menuen Indstilling
Forstør printområde
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge
Udskriftsområde(P. 572) helt i forhold til papirformatet.
Fra
Til
(
)
<Billedbehandling>
<Forstør printområde>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
Gråtoner
Du kan vælge udskrivningsmetoden til at gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og mørke
områder på et billede).
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
(
)
<Billedbehandling>
<Gråtoner>
Vælg metoden til
halvtonegengivelse
<Opløsning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Udjævning>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
436
Liste over menuen Indstilling
<Høj opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
Gråskalakonvertering
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
(
)
<Billedbehandling>
<Gråskalakonvertering>
Vælg
konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
437
Liste over menuen Indstilling
XPS
1CER-05U
Alle indstillinger om XPS-filer, der er tilgængelige til direkte USB-udskrivning og
direkte udskrivning, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
Gråtoner(P. 438)
Gråskalakonvertering(P. 439)
Komprimeret billede(P. 440)
Kompr. billedoutput(P. 441)
Gråtoner
Du kan vælge, at udskrivningsmetoden skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og
mørke områder på et billede). I det enkelte dokument kan du angive halvtonerne for hver billedtype.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
Billede
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
(
)
<XPS>
<Gråtoner>
halvtonegengivelse
438
Vælg billeddatatype
Vælg metoden til
Liste over menuen Indstilling
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Udjævning>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
<Høj opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
Gråskalakonvertering
Du kan vælge metoden til at konvertere farveudskrivningsdata til sort-hvid data. Du kan angive konverteringsmetoden
for hver billeddatatype: <Tekst>, <Grafik> og <Billede>.
Tekst
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
Grafik
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
Billede
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
(
)
<XPS>
<Gråskalakonvertering>
konverteringsmetode
439
Vælg billeddatatype
Vælg
Liste over menuen Indstilling
Billeddatatype
Vælg den billeddatatype, for hvilken du ønsker at angive konverteringsmetoden.
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
Komprimeret billede *
Angiv, hvordan maskinen skal reagere, hvis maskinen ikke har mere ledig hukommelse under udskrivning af en XPS-fil.
Billedprioritet
Outputprioritet
(
)
<XPS>
<Komprimeret billede>
<Billedprioritet> eller
<Outputprioritet>
<Billedprioritet>
Annullerer udskrivningen, før kvaliteten reduceres, hvis der ikke er nok hukommelse.
<Outputprioritet>
Fortsætter udskrivningen, også selv om kvaliteten reduceres grundet utilstrækkelig hukommelse.
● Du kan angive dette punkt, hvis der ikke bruges noget SD-kort. Hvis <SD-kort> er indstillet til <Til>, kører
maskinen altid med <Outputprioritet> valgt ( SD-kort(P. 370) ).
440
Liste over menuen Indstilling
Kompr. billedoutput
Hvis <Komprimeret billede> er indstillet til <Outputprioritet>, kan kvaliteten blive reduceret over tid afhængigt af
billeddata. Du kan angive, hvordan maskinen skal reagere, hvis kvaliteten reduceres for meget.
Output
Skærmfejl
(
)
<XPS>
<Kompr. billedoutput>
<Output> eller <Skærmfejl>
<Output>
Fortsætter udskrivningen, uanset hvordan kvaliteten reduceres.
<Skærmfejl>
Viser en relevant fejlmeddelelse og annullerer udskrivningen, hvis kvaliteten er blevet reduceret for meget.
● Denne indstilling er kun gyldig, når <Komprimeret billede> er indstillet til <Outputprioritet> eller <SD-kort>
( SD-kort(P. 370) ) er indstillet til <Til>.
441
Liste over menuen Indstilling
PDF
1CER-05W
Alle indstillinger om PDF-filer, der er tilgængelige til direkte USB-udskrivning og
direkte udskrivning, vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Tilpas til pap.form.(P. 442)
Forstør printområde(P. 442)
N på 1(P. 443)
Kommentarprint(P. 443)
Gråtoner(P. 443)
Gråskalakonvertering(P. 444)
Tilpas til pap.form.
Angiv, om der skal laves forstørrede eller reducerede udskrifter i henhold til papirets
Udskrifterne forstørres eller reduceres med bevarelse af originalens formatforhold.
Udskriftsområde(P. 572) .
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Tilpas til pap.form.>
<Fra> eller <Til>
Forstør printområde
Angiv, om billedet skal udskrives eller ej ved at forlænge
Udskriftsområde(P. 572) helt i forhold til papirformatet.
Fra
Til
(
)
<PDF>
<Forstør printområde>
<Fra> eller <Til>
● Hvis du vælger <Til>, kan nogle dele af billedet mangle nær papirets kant, eller også kan papiret afhængigt
af originalen være snavset.
442
Liste over menuen Indstilling
N på 1
Vælg, om der skal udskrives flere sider på et enkelt ark i reduceret størrelse ved at angive dem i rækkefølge fra øverst
til venstre. For at udskrive fire sider på et enkelt ark skal du f.eks. vælge <4 på 1>.
Fra
2 på 1
4 på 1
6 på 1
8 på 1
9 på 1
16 på 1
(
)
<PDF>
<N på 1>
Vælg sammenlægningsmetode
Kommentarprint
Vælg, om der skal udskrives kommentarer. Hvis du angiver <Auto>, vil der blive udskrevet kommentarer i PDF-filer.
Fra
Auto
(
)
<PDF>
<Kommentarprint>
<Fra> eller <Auto>
Gråtoner
Du kan vælge, at udskrivningsmetoden skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og
mørke områder på et billede). I det enkelte dokument kan du angive halvtonerne for hver billedtype.
Tekst
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
Billede
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
443
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PDF>
<Gråtoner>
Vælg billeddatatype
Vælg metoden til
halvtonegengivelse
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Graphic Mode> for
linjer og figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Udjævning>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
<Høj opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
Gråskalakonvertering
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
(
)
<PDF>
<Gråskalakonvertering>
Vælg konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
444
Liste over menuen Indstilling
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
445
Liste over menuen Indstilling
PS
1CER-05X
Alle indstillinger om PS-kontrolkommandoerne vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Jobtimeout(P. 446)
Print PS-fejl(P. 446)
Gråtoner(P. 446)
Gråskalakonvertering(P. 447)
Jobtimeout
Hvis tiden specificeret i dette punkt er gået, siden en jobproces er blevet startet, afslutter maskinen automatisk jobbet
og modtager næste job.
Hvis du ikke ønsker at angive time-out, skal du angive "0 sekunder".
0
til 3.600 sekunder
(
)
<PS>
<Jobtimeout>
Brug taltasterne til at angive
indstillingsværdien
Print PS-fejl
Angiver, om der skal udskrives en fejlside, når der opstår en PostScript-fejl.
Fra
Til
(
)
<PS>
<Print PS-fejl>
<Fra> eller <Til>
Gråtoner
Du kan vælge, at udskrivningsmetoden skal gengive halvtonerne (det mellemliggende område mellem de lyse og
mørke områder på et billede). I det enkelte dokument kan du angive halvtonerne for hver billedtype.
Tekst
Opløsning
Udjævning
446
Liste over menuen Indstilling
Høj opløsning
Grafik
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
Billede
Opløsning
Udjævning
Høj opløsning
(
)
<PS>
<Gråtoner>
Vælg billeddatatype
Vælg metoden til
halvtonegengivelse
Billeddatatype
Vælg billeddatatypen for hvilke, indstillingerne er blevet ændret. Vælg <Tekst> for tegn, <Grafik> for linjer og
figurer, eller <Billede> for billeder som f.eks. fotografier.
<Opløsning>
Giver en udskrivning med jævne overgange og jævne kanter. Denne funktion er egnet til udskrivning af
figurer eller grafer med graderede områder.
<Udjævning>
Giver en levende udskrivning med kontrastrige toner. Denne funktion er egnet til udskrivning af billeddata,
som f.eks. fotografier.
<Høj opløsning>
Giver fin udskrivning med skarp gengivelse af kanterne i tegn. Denne funktion er egnet til at udskrive
tegndata og tynde linjer med en tydelig gengivelse.
Gråskalakonvertering
Du kan vælge metoden til at konvertere udskrivningsdata i farve til sort-hvid data.
sRGB
NTSC
Ensartet RGB
447
Liste over menuen Indstilling
(
)
<PS>
<Gråskalakonvertering>
Vælg konverteringsmetode
<sRGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får farveforskelle med en jævn overgang.
<NTSC>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man får et udseende tilsvarende et tv-apparat (NTSC).
<Ensartet RGB>
Farvedata konverteres til sort-hvid data, så man udligner alle RGB-niveauer baseret kun på lysstyrken.
448
Liste over menuen Indstilling
MEAP-indstillinger
1CER-05Y
Indstillingspunkterne om hovedskærmen på MEAP vises med korte beskrivelser.
Standardindstillingerne er angivet med en daggert ( ).
Vælg standardskærm
Du kan angive skærmbilledet, der vises på displayet på kontrolpanelet, når maskinen starter.
Print skærm
MEAP
(
)
<MEAP-indstillinger>
<Vælg standardskærm>
<Print skærm> eller
<MEAP>
<Print skærm>
Skærmbilledet for "Udskrivning på standby" (hovedskærmen) vises.
<MEAP>
Skærmen for et eventuelt installeret MEAP-program vises.
● Du kan trykke på
(
) på kontrolpanelet for at ændre skærmbillederne på displayet.
449
Liste over menuen Indstilling
Tjek tæller
1CER-060
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
● Du kan også kontrollere tællerværdien ved at vælge <Tjek tæller> i
punkt.
Menuen Værktøj(P. 452) samt dette
101: Total 1
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
113: Total (S&H/l)
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
114:Total 1(2-sidet)
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider i 2-sidet udskrivningstilstand.
(Kun visning)
450
Liste over menuen Indstilling
Initialisér menu
1CER-061
Vælg for at gendanne indstillingerne for opsætningsmenuen, der er angivet
nedenfor, til fabriksstandarderne. Initialisering af menuer(P. 551)
Indstillinger, som ikke kan initialiseres
● Du kan ikke initialisere de indstillinger, der er angivet for <Netværk> og <Justér printplacer.>. Hvis du ønsker
at initialisere indstillingerne <Netværk>, henvises til Initialisering af netværksindstillinger(P. 552) . Hvis
du ønsker at initialisere indstillingerne <Justér printplacer.> skal du manuelt gendanne dem til standard
fabriksindstilling ( Justér printplacer.(P. 410) ).
451
Liste over menuen Indstilling
Menuen Værktøj
1CER-062
Du kan få vist det samlede antal udskrevne sider og udskrive interne
systeminformationer. Når du trykker på
(
) på kontrolpanelet, vises
menuen Hjælpeprogram. Du kan angive indstillingerne, der er beskrevet nedenfor,
hvis maskinen er offline.
Tjek tæller(P. 452)
Konfigurationsside(P. 452)
Statusprint, netværk(P. 453)
Forbr.stof. stat.pr.(P. 453)
IPSec-policy-liste(P. 453)
Værktøj, PCL(P. 453)
Værktøj, PS(P. 453)
Rensning(P. 453)
Værktøj, E-mailprint(P. 453)
Printplacer., print(P. 454)
Sidetællerliste(P. 454)
Tællerrapport(P. 454)
Print MEAP-syst.info(P. 454)
Patronlog, print(P. 454)
Serienummer(P. 454)
Info om forbr.stof.(P. 454)
Tjek tæller
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider(P. 545)
● Du kan også kontrollere tællerværdien ved at vælge <Tjek tæller> i
dette punkt.
Opsætningsmenuen(P. 362) samt
101: Total 1
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
113: Total (S&H/l)
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider.
(Kun visning)
114:Total 1(2-sidet)
Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider i 2-sidet udskrivningstilstand.
(Kun visning)
Konfigurationsside
Du kan kontrollere de maskinindstillinger ( Opsætningsmenuen(P. 362) ), der er konfigureret i maskinen. Du kan
også kontrollere andre informationer, herunder mængden af resterende toner, antallet af udskrevne sider samt
kapaciteten af hukommelse (RAM), der er installeret i maskinen. Konfigurationsside(P. 536)
452
Liste over menuen Indstilling
Statusprint, netværk
Vælg for at udskrive en liste over indstillinger ( Netværk(P. 377) ) for netværket, der er konfigureret på maskinen. Du
kan også kontrollere informationerne om sikkerheden, herunder indstillinger for adressefilter samt IPSecindstillingerne. Statusprint, netværk(P. 536)
Forbr.stof. stat.pr.
Der udskrives informationer om f.eks. resterende mængde toner, advarselsmeddelelser samt information om, hvor du
kan købe nye tonerpatroner. Forbr.stof. stat.pr.(P. 537)
IPSec-policy-liste
Vælg denne for at udskrive en liste over navne og indstillinger for IPSec-politikkerne (
indstillinger(P. 298) ), der er konfigureret på maskinen. IPSec-policy-liste(P. 538)
Konfiguration af IPSec-
Værktøj, PCL
Vælg for at udskrive en liste over interne informationspunkter, der er registreret i maskinen til anvendelse med PCLtilstand.
Fontliste
Vælg for at udskrive en liste over skrifttyper, der kan anvendes i PCL-tilstand.
skrifttyper(P. 540)
Liste over PCL-
Værktøj, PS
Vælg for at udskrive en liste over indstillinger til anvendelse med PS-tilstand samt de interne informationspunkter, der
er registreret i maskinen. Liste over PS-tilstand(P. 541)
Konfigurationsside
Vælg denne for at udskrive en liste over maskinindstillinger (
PS(P. 446) ).
Fontliste
Vælg for at udskrive en liste over skrifttyper, der kan anvendes i PS-tilstand.
Rensning
Vælg indstillingen for at rense fikseringsenheden, hvis der er sorte pletter eller striber på udskrifterne.
Fikseringsenhed(P. 520)
Værktøj, E-mailprint
Vælg for manuelt at modtage e-mails og udskrive en log over modtagede e-mails i listeform.
Modtaget e-mail
Vælg for manuelt at modtage e-mails fra POP3-mailserveren og udskrive dem.
mails(P. 160)
453
Manuel modtagelse af e-
Liste over menuen Indstilling
E-mail modtagejoblog
Vælg for udskrive en log over emner og dato/tidspunkt for modtagelsen af de e-mails, der er modtaget på
maskinen, i listeform. E-mailprintlog(P. 544)
Printplacer., print
Vælg for at udskrive mærker, der angiver den aktuelle udskrivningsposition.
udskrivningsposition(P. 531)
Justering af
Sidetællerliste
Vælg for at udskrive en rapport om antallet af udskrevne sider for hver afdeling, hvis Administration Af Afdelings-id er
aktiveret. Sidetællerliste(P. 539)
Tællerrapport
Udskriver en samlet rapport om antallet af sider, der udskrives for hver tæller.
Tællerrapport(P. 539)
Print MEAP-syst.info
Vælg for at udskrive en liste over informationer om MEAP-programmer, der er installeret på maskinen, samt MEAPsystemprogrammer, hvis MEAP-funktionen er aktiveret. Print MEAP-syst.info(P. 539)
Patronlog, print
Printer tonerpatronens forbrugslogge i format af en liste.
Patronlog, print(P. 540)
Serienummer
Vælg denne for at få vist maskinens serienummer.
(
)
<Serienummer>
Info om forbr.stof.
Vælg denne for at få vist information om papir og tonerpatron.
Papirinformation
Vælg denne for at få vist det aktuelt angivne papirformat og -type samt det resterende papirniveau for hver
papirkilde. Kontrol af papir(P. 548)
454
Liste over menuen Indstilling
Tonerpatronmodel
Vælg denne for at få vist modelnummeret for maskinens tonerpatron.
Kontrol af tonerpatronmodel(P. 548)
Resterende toner
Vælg denne for at få vist resterende mængde toner.
Kontrol af resterende mængde toner(P. 548)
● Den viste mængde resterende toner er kun vejledende og kan være anderledes end den faktiske
mængde.
455
Liste over menuen Indstilling
Jobmenu
1CER-063
Du kan udskrive dokumenter, der er gemt på SD-kortet, samt en udskriftslog. Hvis
du trykker på
( ) på kontrolpanelet, vises menuen Job. Du kan angive
indstillingerne, der er beskrevet nedenfor, hvis maskinen er offline.
Asterisk (*)
● Indstillinger med "*1" vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er installeret et
valgfrit SD-kort på maskinen.
● Indstillinger med "*2" vises ikke, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] i Brugerinterface til fjernbetjening ikke er
valgt. Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 290)
Krypteret print(P. 456)
Sikret print(P. 456)
Gemt jobliste(P. 456)
Print af gemte job(P. 456)
Jobprintlog(P. 457)
Gemte job-printlog(P. 457)
Rapportprintlog(P. 457)
E-mailprintlog(P. 457)
Krypteret print *1
Vælg for at udskrive krypterede dokumenter, som du har sendt til maskinen fra computeren.
sikrede dokumenter(P. 130)
Udskrivning af
Sikret print *1
Vælg for at udskrive sikrede dokumenter, som du har sendt til maskinen fra computeren.
dokumenter(P. 130)
Udskrivning af sikrede
Gemt jobliste *1
Vælg for at udskrive en liste over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
jobliste(P. 542)
Gemt
Print af gemte job *1
Vælg for at udskrive dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
der er gemt på maskinen(P. 136)
456
Udskrive et dokument,
Liste over menuen Indstilling
Jobprintlog *2
Vælg for at udskrive en log i listeform over de dokumenter, som er blevet udskrevet fra computeren.
Jobprintlog(P. 542)
Gemte job-printlog *1*2
Vælg for at udskrive en udskriftslog i listeform over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i
maskinen. Gemte job-printlog(P. 543)
Rapportprintlog *2
Vælg for at udskrive indstillinger samt en udskriftslog i listeform over rapporter.
Rapportprintlog(P. 543)
E-mailprintlog *2
Vælg for at udskrive en udskriftslog i listeform over modtagede e-mails.
457
E-mailprintlog(P. 544)
Liste over menuen Indstilling
Nulstillingsmenu
1CER-064
Du kan annullere alle processer, slette data i hukommelsen og slukke for strømmen.
Hvis du trykker på
( ) på kontrolpanelet, vises menuen Nulstil.
Blød nulstilling(P. 458)
Formularfremføring(P. 459)
Luk ned(P. 459)
● Hvis meddelelsen Ennn-nnnn (n er et tal) vises, kan kun <Luk ned> blive udført.
Blød nulstilling
Vælg for at slette alle data for udskrivningsjob, der endnu ikke er blevet afsluttet (blød nulstilling). Du kan også vælge
dette punkt for at udføre en fuldstændig nulstilling for at aktivere de ændrede indstillinger.
● Sørg for at kontrollere, at alle andre brugere ikke anvender maskinen, før der er blevet udført en blød
nulstilling eller en fuldstændig nulstilling, da udskriftsdata ellers bliver slettet, før de bliver udskrevet.
◼ Udføre en blød nulstilling
Du kan udføre en blød nulstilling, hvis du ønsker at slette alle udskriftsdata, der udskrives, venter på at blive udskrevet
eller bliver modtaget.
(
)
<Blød nulstilling>
<Ja>
◼ Udføre en fuldstændig nulstilling
Du kan udføre en fuldstændig nulstilling, hvis du ønsker at aktivere maskinens ændrede indstillinger eller slette de
data, der er registreret i maskinens hukommelse.
1
Tryk på
(
).
● Hvis indstillingsmenuen bliver vist, skal du først trykke på
hovedskærmen, og udfør derefter dette trin 1.
458
(
) for at vende tilbage til
Liste over menuen Indstilling
2
Brug
/
til at vælge <Blød nulstilling>, tryk og hold
nede i 5 sekunder eller
mere, og slip den så.
➠ Meddelelsen <Udfør hård nulst.?> vises.
3
Vælg <Ja>, og tryk på
.
➠ Hvis der udføres en fuldstændig nulstilling, genstartes maskinen.
● Hvis der udføres en blød eller en fuldstændig nulstilling, slettes også sikrede dokumenter, der er gemt på
det valgfri SD-kort.
Formularfremføring
Hvis udskrivningen annulleres fra computeren, eller hvis kommunikationen forstyrres under modtagelse af data, kan
der forblive data i maskinens hukommelse, hvilket forhindrer udskrivningen i at blive afsluttet. Næste udskriftsdata
kan ikke udskrives med de resterende data, som de er. I dette tilfælde skal du vælge <Formularfremføring> for med
tvang at udskrive de data, der er tilbage i hukommelsen.
(
)
<Formularfremføring>
<Ja>
● Hvis de resterende data ikke udskrives, skal du udføre en blød nulstilling.
● Hvis der stadig er data tilbage i maskinens hukommelse, efter at der er blevet udført en formindføring
([Job]-indikatoren lyser på maskinen), skal du udføre en blød nulstilling.
Luk ned
Når du slukker for maskinen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten.
for strømmen (lukke ned)(P. 34)
459
Slukke
Liste over menuen Indstilling
Vælg menuen Fremfører
1CER-065
Alle indstillingerne om papirkilde og størrelsen af det format papir, der er lagt i
maskinen, vises med korte beskrivelser. Når du trykker på
( ) på
kontrolpanelet, vises menuen Vælg Fremfører. Standardindstillingerne er angivet
med en daggert ( ).
Fælles indstillinger
Opsætningsmenuen(P. 362) . De her angivne
● Indstillingerne er de samme som dem for <Papirkilde> i
indstillinger anvendes også for indstillingerne <Papirkilde>.
Asterisk (*)
● Indstillinger med en asterisk (*) vises ikke afhængigt af de andre indstillinger og afhængigt af, om der er
installeret valgfri papirindfører på maskinen.
Papirkilde(P. 460)
Papirform., u-bakke(P. 460)
Skuffe N Papirformat (N=1, 2, 3, 4)(P. 461)
Standardpapirformat(P. 462)
Prioriteret u-bakke(P. 462)
U.bakke til bl. pap.(P. 463)
Auto. skuffevalg(P. 463)
Standardpapirtype(P. 464)
Papirtype, u-bakke(P. 464)
Skuffe N Papirtype (N=1, 2, 3, 4)(P. 465)
Manuelt 2-sidet (U)(P. 465)
2-sidet print(P. 466)
Papirkilde
Vælg den papirkilde, hvorfra der fremføres papir. Hvis du ønsker automatisk at ændre papirkilden baseret på
papirformat og papirtype, skal du vælge <Auto>.
Auto
Universalbakke
Skuffe 1
Skuffe 2 *
Skuffe 3 *
Skuffe 4 *
(
)
<Papirkilde>
Vælg papirkilden
Papirform., u-bakke
Angiv formatet af det papir, der er lagt i universalbakken.
universalbakken(P. 60)
Angivelse af papirformat og papirtype i
460
Liste over menuen Indstilling
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
Skuffe N Papirformat (N=1, 2, 3, 4) *
Konfigurer formatet af det ilagte papir i papirskuffen eller den valgfri papirfremførers papirskuffe.
papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
461
Angivelse af
Liste over menuen Indstilling
Standardpapirformat
Du kan ikke angive papirformatet på en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
printerdrivere. Hvis du ønsker at udskrive fra en sådan computer eller mobilenhed, skal du bruge dette punkt for at
indstille formatet af det papir, der skal udskrives på.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
(
)
<Standardpapirformat>
Vælg papirformatet
Valg af papirformatet
Vælg indstillingen alt efter formatet af det papir, der skal udskrives på.
Prioriteret u-bakke
Vælg, om der skal prioriteres papirfremføring fra universalbakken, hvis <Papirkilde> er indstillet til <Auto>. Hvis du
vælger <Til>, indføres papiret fra universalbakken, hvis der er lagt samme papirformat i både universalbakken og
papirskuffen.
Fra
Til
462
Liste over menuen Indstilling
(
)
<Prioriteret u-bakke>
<Fra> eller <Til>
● Hvis <U.bakke til bl. pap.> er indstillet til <Til>, fremføres papiret fortrinsvist fra papirskuffen, også selv om
<Prioriteret u-bakke> er indstillet til <Til>.
U.bakke til bl. pap.
Hvis du vælger <Til> med <Papirkilde> indstillet til andet end <Universalbakke>, vælges universalbakken automatisk,
hvis det passende format papir ikke er lagt i nogen af papirskufferne.
Fra
Til
(
)
<U.bakke til bl. pap.>
<Fra> eller <Til>
Auto. skuffevalg
Hvis du vælger <Brug> med <Papirkilde> indstillet til <Auto>, vælger maskinen automatisk den papirkilde, der har det
passende papirformat ilagt. Hvis den endvidere løber tør for mere papir, vil denne indstilling gøre det muligt at
udskrive uafbrudt ved at skifte fra én papirkilde til en anden, der har samme papirformat ilagt.
Brug ikke
Brug
(
)
<Auto. skuffevalg>
Vælg papirkilden
<Brug ikke> eller <Brug>
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, som du ønsker at bruge funktionen Automatisk Skuffevalg med.
463
Liste over menuen Indstilling
Skifte indstillinger
Vælg <Til> for at aktivere automatisk skuffevalg for den papirkilde, du valgte på den foregående skærm (
Standardpapirtype
Du kan ikke angive papirtypen på en computer med et styresystem eller en mobilenhed, der ikke understøtter
printerdrivere. Hvis du ønsker at udskrive fra en sådan computer eller mobilenhed, skal du bruge dette punkt for at
indstille typen af det papir, der skal udskrives på.
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
(
)
<Standardpapirtype>
Vælg papirtypen
Valg af papirtype
Angiv indstillingerne på samme måde som papirindstillingerne i printerdriveren i henhold til papirtypen for
udskrivning. Ilægning af papir(P. 38)
Papirtype, u-bakke
Konfigurer typen af det ilagte papir i universalbakken.
universalbakken(P. 60)
Angivelse af papirformat og papirtype i
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
464
).
Liste over menuen Indstilling
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
Skuffe N Papirtype (N=1, 2, 3, 4) *
Konfigurer typen af det ilagte papir i papirskuffen.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
Manuelt 2-sidet (U)
Vælg den papirside, der skal udskrives på, når du vil udføre 2-sidet udskrivning manuelt fra universalbakken.
1. side
2. side
(
)
<Manuelt 2-sidet (U)>
<1. side> eller <2. side>
<1. side>
Vælg at udskrive på forsiden (den side, der skal udskrives først).
<2. side>
Vælg at udskrive på bagsiden (det modsatte af den side, der allerede er blevet udskrevet).
465
Liste over menuen Indstilling
2-sidet print
Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret.
Fra
Til
(
)
<2-sidet print>
<Fra> eller <Til>
466
Fejlfinding
Fejlfinding
Fejlfinding .......................................................................................................................................................... 468
Udbedring af papirstop ..................................................................................................................................... 470
Når der vises en fejlmeddelelse ....................................................................................................................... 478
Almindelige fejl ................................................................................................................................................. 495
Problemer med installation/indstilling ......................................................................................................... 496
Problemer med udskrivning ......................................................................................................................... 499
Når du ikke kan udskrive korrekt .................................................................................................................... 502
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende ............................................................................................... 504
Papiret krølles eller foldes ............................................................................................................................ 511
Papiret fremføres forkert .............................................................................................................................. 513
Når et problem ikke kan løses .......................................................................................................................... 514
467
Fejlfinding
Fejlfinding
1CER-066
Når der opstår et problem, skal du se i dette kapitel efter løsninger, før du kontakter Canon.
◼ Papirstop
I tilfælde af et papirstop kan du se under
Udbedring af papirstop(P. 470) for at fjerne det fastklemte papir.
◼ Hvis der vises en meddelelse
Hvis skærmen viser en meddelelse, skal du se
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 478) .
◼ Almindelige fejl
Hvis du mistænker, at maskinen har en fejl, skal du se følgende afsnit, før du kontakter Canon.
Almindelige fejl(P. 495)
Problemer med installation/indstilling(P. 496)
Problemer med udskrivning(P. 499)
◼ Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, kan du se
Når du ikke kan udskrive korrekt(P. 502) .
◼ Når et problem ikke kan løses
Hvis problemet fortsætter, kan du se under
kontakte.
Når et problem ikke kan løses(P. 514) for at finde ud af, hvem du skal
468
Fejlfinding
469
Fejlfinding
Udbedring af papirstop
1CER-067
for at få
Hvis der er papirstop, lyder der et alarm-bip, og meddelelsen <Papirstop.> bliver vist på skærmen. Tryk på
vist enkle løsninger. Hvis du ikke forstår procedurerne på skærmen, skal du se følgende afsnit for at afhjælpe
papirstop. Hvis der sker et papirstop flere steder samtidigt, skal du kontrollere alle meddelelser, der bliver vist. Læs
omhyggeligt forholdsreglerne i Vigtige sikkerhedsanvisninger(P. 2) , før du begynder at afhjælpe papirstoppene.
Steder med papirstop
Universalbakke
Papirstop i universalbakken(P. 471)
Papirskuffe
Papirstop i papirskuffen(P. 472)
Indvendigt
Papirstop inde i maskinen eller på
bagsiden(P. 473)
Duplex-transportstyr
Papirstop i duplex-transportstyret(P. 476)
Bagside
Papirstop inde i maskinen eller på
bagsiden(P. 473)
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
● Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet.
Hvis papiret går i stykker
● Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
470
Fejlfinding
Hvis der ofte sker papirstop
● Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
● Kontroller, at papiret passer til maskinen.
Papir(P. 569)
● Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
● Hvis der sker et papirstop under udskrivning på bagsiden af det papir, der allerede er blevet udskrevet
(manuel 2-sidet udskrivning), skal du markere afkrydsningsfeltet [Udskriv på den anden side] på fanen
[Papirkilde] i printerdriveren.
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt
● Hvis du trækker papiret ud med magt, kan du ødelægge maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du
kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Når et problem ikke kan
løses(P. 514)
Papirstop i universalbakken
Hvis der er papir i bakken, skal du fjerne det først. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan
fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstopspunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
2
Åbn og luk frontdækslet.
● Når frontdækslet bliver åbnet og lukket, forsvinder meddelelsen om papirstop.
1
Luk bakken.
2
Tryk på knappen for at åbne frontdækslet.
471
Fejlfinding
3
Luk frontdækslet.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om frontdækslet er blevet lukket ordentligt.
Papirstop i papirskuffen
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet
papirstopspunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
● Når papirfremføreren (ekstraudstyr, skuffe 2) er monteret, skal du forsigtigt trække papiret ud samme vej.
3
Indstil papirskuffen.
4
Åbn og luk frontdækslet.
● Når frontdækslet bliver åbnet og lukket, forsvinder meddelelsen om papirstop.
472
Fejlfinding
1
Tryk på knappen for at åbne frontdækslet.
2
Luk frontdækslet.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om frontdækslet er blevet lukket ordentligt.
Papirstop inde i maskinen eller på bagsiden
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Gå i stedet videre til næste trin.
1
Tryk på knappen for at åbne frontdækslet.
2
Tag tonerpatronen ud.
3
Hold den grønne tap på forsiden, og løft transportstyret.
● Bliv ved med at holde i transportstyret, indtil det føres tilbage til den oprindelige position i trin 5.
473
Fejlfinding
4
Træk forsigtigt papiret ud.
5
Før forsigtigt transportstyret tilbage på plads.
6
Hold den grønne tap på forsiden, og løft transportstyret.
● Bliv ved med at holde fast i transportstyret, indtil det føres tilbage til positionen i trin 8.
7
Træk forsigtigt papiret ud.
● Træk papiret ud, så det er så fladt som muligt, for at undgå, at der falder ufikseret toner af.
474
Fejlfinding
8
Før forsigtigt transportstyret tilbage på plads.
9
Åbn bagdækslet.
10
Træk forsigtigt papiret ud.
11
Luk bagdækslet.
12
Installer tonerpatronen.
● Sørg for at skubbe patronen helt ind, indtil den ikke kan komme længere.
475
Fejlfinding
13
Luk frontdækslet.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om frontdækslet er blevet lukket ordentligt.
Papirstop i duplex-transportstyret
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet
papirstopspunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk skuffen ud, indtil den stopper, og fjern den ved at løfte op i forenden.
2
Tryk på den grønne tap, og sænk duplex-transportstyret ned.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
4
Før duplex-transportstyret tilbage på plads.
● Luk styret helt, indtil det klikker.
476
Fejlfinding
5
Indstil papirskuffen.
6
Åbn og luk frontdækslet.
● Når frontdækslet bliver åbnet og lukket, forsvinder meddelelsen om papirstop.
1
Tryk på knappen for at åbne frontdækslet.
2
Luk frontdækslet.
Når denne meddelelse stadig vises
● Der kan være papirstop andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det eventuelle papir, der sidder
fast. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om frontdækslet er blevet lukket ordentligt.
477
Fejlfinding
Når der vises en fejlmeddelelse
1CER-068
Hvis der foregår noget unormalt under udskrivningsprocessen, eller hvis hukommelsen er fuld, eller hvis du har
betjeningsproblemer, vises en meddelelse på skærmen. Få flere oplysninger om meddelelserne i følgende liste.
Fortsæt automatisk
● Hvis du konfigurerer <Ign. automatisk fejl> til <Til> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet, fortsættes
udskrivningen med fejlen sprunget over med hensyn til fejlmeddelelsen markeret med
på listen (
Ign. automatisk fejl(P. 366) ). Hvis fejlignoreringen forårsager mistede udskrivningsdata eller ukorrekte
udskrifter, skal du udskrive filen igen.
Sådan annulleres udskrivning
● Hvis du vil annullere den aktuelle udskrivning uanset fejlmeddelelsen, skal du udføre en blød nulstilling.
Blød nulstilling(P. 458)
Om <Vis advarsler>
● Du kan angive indstillingerne, så der ikke vises bestemte meddelelser om, at udskrivningen kan fortsættes.
Vis advarsler(P. 367)
16 Tonerpatron er snart opbrugt.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
1F Outputbakke er fuld.
Der er for meget papir i udbakken.
● Fjern papiret fra udbakken.
1G Skift af tonerpatron anbefales.
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 155)
478
Udskrivning af modtaget e-mail
Fejlfinding
51 Fejl i printindstill.
Der er blevet forsøgt at udskrive data, der indeholder en utilgængelig papirtype eller -bredde, med
<Opløsning> angivet til <1200 dpi>.
● Indstil <Opløsning> til <600 dpi>, og udskriv dataene igen.
● Tryk på
(
Opløsning(P. 402)
) for at annullere udskrivningsjobbet, da dataene ikke er tilgængelige for
udskrivning.
55 Fejl i SD-kort.
Der er opstået en fejl i SD-kortet.
● Luk maskinen ned, fjern SD-kortet og installer det igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Installering af SD-kort(P. 580)
● Du kan trykke på
<Fra>.
(
) for at fortsætte udskrivning, men <SD-kort> vil blive ændret til
SD-kort(P. 370)
56 Fejl i SD-kort.
Der er opstået en fejl i SD-kortet.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
● Formatér SD-kortet.
SD-kort vedligehold.(P. 415)
80 Initialiserer MEAP. Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP blev initialiseret.
● Når MEAP-initialiseringen er gennemført, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil
meddelelsen er fjernet.
80 Klargør MEAP... Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP var i gang med at forberede til drift.
● Når MEAP er klar til drift, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil meddelelsen er fjernet.
A4 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
A5 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
479
Fejlfinding
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Mængde i patron kan ikke vises korrekt.
Der kan være indstillet en tonerpatron, som ikke kan garantere udskriftskvaliteten, fordi den er opbrugt
eller andet.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 573)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
Der opstod en fejl under modtagelsen.
Uanalyserbare data er blevet modtaget, eller der er sket en timeout-fejl under modtagelse af
udskrivningsdata.
● Tryk på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet, og udskriv filen igen.
● Kontrollér netværksstatussen, som du anvender, da der kan være et problem med netværket.
BT Fejl i ur.
Det indbyggede ur i maskinen har en fejl.
● Du kan fortsætte med at udskrive med det ukorrekte ur, men loggene, inklusive udskriftsloggen, vil ikke
blive genereret korrekt. Kontakt din Canon-forhandler.
Kan ikke afkode data.
Data for krypteret sikker udskrivning gav fejl under analyse.
● Udfør en blød nulstilling, og udskriv filen igen.
Blød nulstilling(P. 458)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
480
Fejlfinding
Kan ikke afkode PDF-data.
Der er blevet angivet en forkert adgangskode for PDF-udskrivning.
● Udskriv filen igen med korrekt adgangskode.
Udskrivning af PDF-data er ikke tilladt i henhold til sikkerhedsindstillingerne.
● Udfør ændring af indstillingerne for at tillade udskrivning, og udskriv filen igen.
PDF-filen er tilknyttet den politikbaserede server, men maskinen kan ikke få adgang til serveren.
● Sørg for, at den politikbaserede server er tændt, og at det netværk, som maskinen og den politikbaserede
server har forbindelse til, er normalt, og udskriv så filen igen.
Den anvendte krypteringsalgoritme er ikke understøttet af maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-krypteringsalgoritmerne RC4 128bit/AES 128bit/AES 256bit.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 458)
Kan ej fremfør. p.
Det angivne papirformat eller papirtypen er ikke tilgængelig til papirfremføring.
● Indstil <Papirkilde> til den papirkilde, hvor papiret passer med det angivne papirformat/-type er ilagt, eller
til <Auto>.
Papirkilde(P. 460)
● Læg det specificerede papir i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Angiv indstillingerne <Standardpapirformat> og <Standardpapirtype> korrekt.
Standardpapirformat(P. 462)
Standardpapirtype(P. 464)
● For at udskrive på det ilagte papir med tvang skal du trykke på
(
).
Kan ikke udføre 2-sidet print.
Maskinen har modtaget udskrivningsdata for et papirformat (herunder retning) eller en papirtype, der
ikke er tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.
● Udfør en blød nulstilling, angiv papirformat eller en papirtype, der er tilgængelig for automatisk 2-sidet
udskrivning, og udskriv filen igen.
Blød nulstilling(P. 458)
Papir(P. 569)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Data for 2-sidet udskrivning udskrives
dog på to ark i 1-sidet udskrivningstilstand.
Kan ikke printe med den angivne opløsning.
Data er for kompliceret til at udskrive.
● Udfør en blød nulstilling, indstil <Opløsning> til <600 dpi> og udskriv filen igen.
481
Fejlfinding
Opløsning(P. 402)
Blød nulstilling(P. 458)
● Udfør en blød nulstilling, indstil <Billedforbedring> til <Fra> og udskriv filen igen.
Billedforbedring(P. 403)
Blød nulstilling(P. 458)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningskvaliteten er dog
reduceret.
Kan ikke printe. Registreret tabel er fuld.
Den øvre grænse for antallet af indbindere eller dokumenter i et udskriftsdataemne er blevet
overskredet.
● Det maksimale antal indbindere og dokumenter er respektivt 2 og 5 pr. udskriftsdataemne. Korriger data
og udskriv filen igen.
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke læse PDF-data.
Der er opstået en uregelmæssighed under læsningen af PDF-data.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-version 1.7.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 458)
Kan ej modt. PDF- data. Angiv modtageform.
Der er ikke nok ledig plads til at udføre direkte udskrivning for PDF-filen.
● Optimer PDF-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
● Installer SD-kortet, og send derefter data igen til maskinen.
Installering af SD-kort(P. 580)
● Send data fra USB-hukommelsesenheden til maskinen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke starte print, fordi job er begrænset.
Normal udskrivning er blevet forsøgt, mens udskrivningshandlingerne var begrænsede.
482
Fejlfinding
● Kun udskrivning af gemte job er tilgængelig, mens udskrivningshandlingerne er begrænsede. Udskriv
filen igen med indstillinger til at gemme data på SD-kortet.
Gemme et dokument i maskinen(P. 134)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke gemme.
SD-kortet er indstillet til <Fra>.
● Indstil <SD-kort> til <Til>, og send udskriftsdata igen.
SD-kort(P. 370)
Den øvre grænse for mængden af data, der kan gemmes på SD-kortet, er blevet overskredet.
● Der kan maksimalt gemmes 1000 dataemner på maskinen. Slet unødvendige gemte data.
Slette et dokument, der er gemt på maskinen(P. 138)
Der er ikke nok ledig plads på SD-kortet.
● SD-kortet kan rumme op til 3 GB data i alt. Slet unødvendige gemte data.
Der er blevet angivet et forkert boksnummer.
● Angiv det korrekte boksnummer.
Gemme et dokument i maskinen(P. 134)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kan ikke verificere.
Der er opstået en fejl ved godkendelse af afdelings-id.
● Angiv det korrekte afdelings-id og adgangskoden og udskriv filen igen.
● Hvis udskrivningsdata ikke understøtter administration af afdelings-id, skal du angive indstillingen til at
tillade udskrivning med ukendt afdelings-id, og så udskrive filen igen.
Blokering af job, når afdelings-id'et er ukendt(P. 259)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Kontrollér papirformat.
Det papir, der er lagt i papirkilden, passer ikke med det angivne papirformat.
● Angiv papirformatet korrekt.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
Grundlæggende udskrivning(P. 73)
483
Fejlfinding
Da papirformatet var indstillet til <Free Size>, er udskrivning blevet forsøgt med papir i brugerdefineret
papir, hvor den lange kant er 215,9 mm eller mindre ilagt i stående retning (kun under brug af UFR IIprinterdriver).
● Ilæg papiret i liggende retning, og udskriv filen igen.
Udskrivning er blevet forsøgt med brugerdefineret papirformat ilagt i liggende retning, uden at UFRprinterdriveren blev brugt.
● Ilæg papiret i stående retning, og udskriv filen igen.
<Tjek papirformat> er indstillet til <Til>.
● Indstil <Tjek papirformat> til <Fra>, og udskriv filen igen.
Tjek papirformat(P. 411)
Forbr.stof., statuspr. Tryk på Værktøj-tast.
Der er blevet givet en advarselsmeddelelse om tonerpatronen.
● Kontroller meddelelsen i Statusudskrivning for forbrugsstoffer.
Forbr.stof. stat.pr.(P. 537)
D7 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
D8 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
D9 nn Error (nn: tociftret alfanumerisk)
Der er opstået en fejl i maskinen, som har medført en funktionsfejl.
● Luk maskinen ned, vent i 10 sekunder eller mere, og tænd for strømmen igen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Data- modtagelsesfejl.
Hvis du bruger en anden printerdriver end den, der følger med, indstilles [Autentificeringsmetode for
dedikeret port] for Brugerinterface til fjernbetjening til [Status 2].
● Hvis du bruger en printerdriver, der giver dig mulighed for at vælge godkendelsestilstand for
Administration af afdelings-id'er og Tillad brug af sikret udskrivning, skal du vælge tilstand 2.
● Hvis du bruger en printerdriver, der ikke giver dig mulighed for at vælge godkendelsestilstanden, skal du
indstille [Autentificeringsmetode for dedikeret port] for Brugerinterface til fjernbetjening til [Status 1].
Log på Brugerinterface til fjernbetjening i administratortilstand ( Brug af Brugerinterface til
fjernbetjening(P. 334) ) [Indstillinger/Registrering] [Netværk] [Indstillinger for dedikeret
484
Fejlfinding
port] [Redigér] Vælg [Status 1] i [Autentificeringsmetode]
nulstilling ( Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
● Hvis ud trykker på
(
[OK]
Udfør en fuldstændig
) annulleres udskrivningsjobbet.
E001-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i fikseringsenheden.
● Skriv fejlkoden, hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tag stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Tænd ikke for strømmen
● Hvis denne meddelelse vises, må du aldrig tænde for strømmen efter at have slukket for den.
E004-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i fikseringsenheden.
● Skriv fejlkoden, hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tag stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Tænd ikke for strømmen
● Hvis denne meddelelse vises, må du aldrig tænde for strømmen efter at have slukket for den.
EM E-mail, adgangsfejl.
Der kunne ikke oprettes forbindelse på grund af en fejl på SD-kortet.
● SD-kortet kan være ødelagt. Udskift SD-kortet med et nyt.
EM POP3-serverfejl
Maskinen kunne ikke få forbindelse til PO3-serveren under udskrivning af e-mail, eller POP3-serverens
indstillinger er ikke konfigureret korrekt.
● Brug Brugerinterface
fejlinformationerne.
til
fjernbetjening
eller
Kontrol af fejloplysninger(P. 346)
Ennn-nnnn (n: nummer)
Der er opstået en fejl i maskinens interne mekanismer.
485
netværksstatusudskrivning
for
at
kontrollere
Fejlfinding
● Hold strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, vent i mindst 10 sekunder
eller mere, og tænd for strømmen igen.
● Hvis maskinen ikke fungerer normalt, selv efter at der er blevet tændt for strømmen igen, skal du skrive
fejlkoden ned, holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at slukke for strømmen, tage stikket
ud af stikkontakten, og kontakt derefter din lokale godkendte Canon-forhandler.
Fejl. Kun Canon-patr. dækket af garantien.
En tonerpatron er muligvis ikke installeret korrekt, eller der er fejl på tonerpatronen.
● Geninstaller tonerpatronen. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder efter geninstallation af tonerpatronen,
kan der være fejl på tonerpatronen. Kontakt den butik, hvor du købte tonerpatronen, eller kontakt Canons
kundeservice.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 573)
Fejl. Kun Canon- patroner dækket af garantien.
En tonerpatron er muligvis ikke installeret korrekt, eller der er fejl på tonerpatronen.
● Geninstaller tonerpatronen. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder efter geninstallation af tonerpatronen,
kan der være fejl på tonerpatronen. Kontakt den butik, hvor du købte tonerpatronen, eller kontakt Canons
kundeservice.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 573)
Google Cloudprinter ej tilgæng. Servaut.fejl
Servergodkendelse for Cloud-print mislykkedes. Eller hentning af oplysninger for registrering
mislykkedes.
● Kontroller, om indstillingerne for dato og klokkeslæt er angivet korrekt.
Dato/tid-indstill.(P. 368)
CA-certifikatet eksisterer ikke eller er blevet ugyldigt. Eller CA-certifikatet er udløbet.
● Kontroller, om indstillingerne for CA-certifikatet er korrekte.
Bekræftelse af nøglepar og digitale certifikater(P. 330)
Google Cloudprinter ej tilgæng. Servkom.fejl
Cloudprinter er ikke tilgængelig pga. en fejl.
● Kontroller, om maskinen er korrekt forbundet til et kablet LAN.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 184)
● En port, der bruges til Cloudprinter, blokeres måske af en firewall eller anden beskyttelse. Kontrollér, om
port 5222 er tilgængelig på din computer.
● Hvis der anvendes en proxyserver for netværket, skal du kontrollere, om proxyindstillingerne for maskinen
og serveren er korrekte. Kontakt netværksadministratoren for yderligere oplysninger.
Angivelse af proxy(P. 273)
486
Fejlfinding
IE Der opstod en ukendt fejl.
Der er opstået en fejl med uidentificeret årsag under IEEE802.1X-godkendelsen.
● Udfør en fuldstændig nulstilling eller genstart maskinen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
IE Kan ikke analysere certifikatet.
Analysen af det certifikat, der er modtaget fra godkendelsesserveren, lykkedes ikke under IEEE802.1Xgodkendelsen.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
IE Skift password.
Den adgangskode, der anvendes til IEEE802.1X-godkendelse, er udløbet.
● Skift den adgangskode, der er registreret i godkendelsesserveren, og opdater adgangskoden for
IEEE802.1X-godkendelse.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
IE Kontrollér aut.indstill.
IEEE802.1X-godkendelsesmetoden på maskinen og godkendelsesserveren er ikke ens.
● Vælg den korrekte IEEE802.1X-godkendelsesmetode.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
IE Intet svar fra destinationen.
Der er opstået en fejl under kommunikationen for IEEE802.1X-godkendelse med godkendelsesserveren.
● Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet sikkert.
IE Angiv nødvendig autentificeringsinfo.
De informationer, der er angivet for IEEE802.1X-godkendelse, er ikke tilstrækkelige.
● Kontroller IEEE802.1X-indstillingerne, og angiv indstillingerne korrekt.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
IE Angiv den korrekte autentificeringsinfo.
Der er blevet sendt en fejl tilbage fra godkendelsesserveren, da det certifikat, der bruges til IEEE802.1Xgodkendelse, ikke er angivet, eller også er det ugyldigt.
● Det certifikat, der bruges til TLS-godkendelse, er ikke angivet, eller også er det ugyldigt. Kontroller
certifikatet, og angiv det gyldige certifikat.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
● Hvis certifikatet i maskinen er gyldigt, skal du kontrollere CA-certifikatet for godkendelsesserveren.
Det login-navn, der bruges til IEEE802.1X-godkendelse, er ikke angivet.
● Det login-navn, der bruges til IEEE802.1X-godkendelse, er ikke angivet. Angiv login-navnet.
487
Fejlfinding
IE Certifikatet er udløbet.
Det certifikat, der er modtaget fra godkendelsesserveren, blev under IEEE802.1X-godkendelsen
registreret som udløbet.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
● Kontroller tidsindstillingerne i maskinen og godkendelsesserveren.
Dato/tid-indstill.(P. 368)
IE Certifikatet er forkert.
Der er opstået en fejl som følge af verificeringen af det certifikat, der er modtaget fra
godkendelsesserveren, ved brug af CA-certifikatet under IEEE802.1X-godkendelsen.
● Kontroller godkendelsesserverens certifikat.
● Installer CA-certifikatet i maskinen.
Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA(P. 326)
IEEE802.1X fejl. Angiv den nødv. aut.information.
De informationer, der er angivet for IEEE802.1X-godkendelse, er ikke tilstrækkelige.
● Kontroller IEEE802.1X-indstillingerne, og angiv indstillingerne korrekt.
Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelse(P. 309)
Fejl ved billed- gen.synsdata.
TIFF-dataene indeholder data, som maskinen ikke kan behandle, mens de modtages.
● Indstil <TIFF Spooler> til <Til>, og udskriv filen igen. Hvis filstørrelsen overskrider 40 MB, skal du installere
et SD-kort.
TIFF Spooler(P. 434)
Installering af SD-kort(P. 580)
● Da disse data ikke kan udskrives, skal du trykke på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet.
Billeddatafejl.
TIFF- eller JPEG-dataene indeholder data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Da disse data ikke kan udskrives, skal du trykke på
(
) for at annullere udskrivningsjobbet.
Indsæt tonerpatron.
Tonerpatronen er ikke indstillet, eller den er ikke indstillet korrekt.
● Indstil tonerpatronen korrekt.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Nøgleadm.fil er beskadiget eller slettet.
Filerne relateret til nøgleadministration er beskadigede.
● Genstart maskinen, genskab eller geninstaller nøglen og certifikatet, og angiv derefter TLS-indstillingerne.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Angivelse af TLS-krypteret kommunikation (P. 249)
Konfiguration af indstillinger for nøglepar og digitale certifikater(P. 315)
488
Fejlfinding
● Mens denne fejlmeddelelse vises, kan der ikke oprettes adgang til maskinen fra Brugerinterface til
fjernbetjening, førend den er blevet genstartet.
Ilæg papir.
Papir i det format, der er angivet til udskrivningen, er ikke blevet lagt i papirkilden.
● Læg det passende papir i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Vælg den papirkilde, hvori der lagt papir med det format, der er angivet til udskrivning, eller i et større
format.
Papirkilde(P. 460)
Intet papir: Skuffe N (N=1 til 4)
Der er ikke lagt papir i papirbakken.
● Når det angivne papirformat og papirtypen vises, skal du ilægge det passende papir.
Ilægning af papir i papirskuffen(P. 40)
Kun Canon-patroner er dækket af garantien.
Der kan være indstillet en tonerpatron, som ikke kan garantere udskriftskvaliteten, fordi den er opbrugt
eller andet.
● Det anbefales at udskifte tonerpatronen med en ny.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
Den anvendte tonerpatron er muligvis ikke et originalt Canon-produkt.
● Der bør kun bruges originale Canon-tonerpatroner, når tonerpatronerne skal udskiftes.
Forbrugsmaterialer(P. 573)
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
Ikke nok hukommelse til at vise liste.
Den tilgængelige mængde hukommelse er utilstrækkelig til behandlingen, og der er opstået overflow.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Overflow-data vil dog ikke være blevet
registreret.
Ikke nok hentet hukommelse.
Hukommelsesmængden til registrering af overlejringsformular og eksterne tegn er utilstrækkelig, og
der er opstået overflow.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
489
Fejlfinding
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Overflow-data vil dog ikke være blevet
registreret.
Ikke nok hukommelse til PDF-behandling.
Hukommelsesmængden til behandling af PDF-filen er utilstrækkelig.
● Optimer PDF-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
● Hvis du har forsøgt direkte USB-udskrivning eller direkte udskrivning, kan udskrivningen godt startes
korrekt, når den genstartes fra printerdriveren.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 458)
Ikke nok hukommelse til XPS-behandling.
Hukommelsesmængden til XPS-behandling er utilstrækkelig.
● Hvis XPS-filen indeholder et ProgressiveJPEG-billede eller lignende, skal du konvertere billedet til et TIFFeller BaselineJPEG-format og udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningsresultaterne for sider med
fejl kan dog ikke garanteres.
Ikke nok spool-hukommelse.
Det er blevet forsøgt at udskrive for mange data.
● Angiv den reducerede papirstørrelse, og udskriv filen igen.
● Indstil <Billedforbedring> til <Fra>, og udskriv filen igen.
Billedforbedring(P. 403)
● Indstil <2-sidet print> til <Fra>, og udskriv filen igen.
2-sidet print(P. 466)
● Udfør ændring af indstillingen <Gråtoner>, og udskriv filen igen.
Gråtoner(P. 403)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Sider med fejl udskrives dog ikke.
Ikke nok systemhukommelse.
Hukommelsesmængden til databehandling (primært grafik og tegn) i systemet er utilstrækkelig.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Grafik eller tegn med fejl kan dog ikke
udskrives korrekt.
490
Fejlfinding
Ikke nok arbejdshukommelse.
Hukommelsesmængden dedikeret til hver udskrivningstilstand er utilstrækkelig.
● Udfør en fuldstændig nulstilling, og udskriv filen igen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Data med fejl udskrives dog ikke
(
) for at fortsætte udskrivningen, kan data som f.eks. registreret
korrekt.
Registrerede data
● Hvis du trykker på
overlejring eller makroer blive slettet.
NW-konkur. IP-adr. fundet på netværk.
Den IPv4-adresse, der er indstillet for maskinen, er et duplikat for en tilsvarende tilhørende en anden
vært på netværket.
● Indstil en korrekt IPv4-adresse for maskinen, og genstart maskinen.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
NW-IP-adr. opdateret. Tænd/sluk hovedafbr.
IP-adressen er blevet ændret, da maskinen var i gang, eller da der blev udført en hurtigstart.
● Udfør en fuldstændig nulstilling eller genstart maskinen.
Udføre en fuldstændig nulstilling(P. 458)
● Ret den IP-adresse, der er tildelt maskinen på DHCP-serveren.
Angivelse af IP-adresser(P. 186)
Papirstop.
Der er opstået papirstop inde i maskinen.
● Du må ikke trække det papir, der sidder fast, ud med magt, men du skal følge den fremgangsmåde, der er
beskrevet i manualen.
Udbedring af papirstop(P. 470)
PDF-fejl.
Det er blevet forsøgt at udskrive PDF-data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● Maskinen understøtter PDF-version 1.7.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 458)
491
Fejlfinding
PDF-fontfejl.
PDF-dataene indeholder data, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Brug PDF-data i det format, der er understøttet af maskinen.
● For at fjerne fejlmeddelelsen skal du udføre en blød nulstilling for at annullere udskrivningsjobbet.
Blød nulstilling(P. 458)
Fejl ved PDF-printområde.
Der er blevet angivet et ugyldigt sideområde til udskrivning.
● Angiv det korrekte område for sider til udskrivning, og udskriv filen igen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning(P. 148)
Versionsfejl ved printdata.
Det er blevet forsøgt at udskrive fra en printerdriver, der ikke er tilgængelig for maskinen.
● Udskriv igen med en printerdriver, der er tilgængelig for denne maskine.
Angiv nedst. pap.
Papir i det format, der er angivet til udskrivningen, er ikke blevet ilagt, eller den valgte papirkilde passer
ikke med papirformatet.
● Læg papir i det format, der er angivet til udskrivningen, i den valgte papirkilde.
Ilægning af papir(P. 38)
● Vælg den papirkilde, hvori der er ilagt papir med det format, der er angivet til udskrivning.
Papirkilde(P. 460)
● For at udskrive på det ilagte papir med tvang skal du trykke på
(
). For universalbakken vil
indstillingen angivet for <Papirform., u-bakke> automatisk blive ændret til papirformatet for udskriftsdata.
Starter op... 80 Init. MEAP. Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP blev initialiseret.
● Når MEAP-initialiseringen er gennemført, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil
meddelelsen er fjernet.
Starter op... 80 Klarg. MEAP... Sluk ikke.
Du har forsøgt at lukke maskinen ned, mens MEAP var i gang med at forberede til drift.
● Når MEAP er klar til drift, bliver denne meddelelse automatisk fjernet. Vent, indtil meddelelsen er fjernet.
Syntaksfejl.
Der er blevet sendt ugyldige data under udskrivning med UFR II-printerdriveren.
● Udfør ændring af printerdriverindstillingerne eller formatet af udskriftsdata, og udskriv filen igen.
492
Fejlfinding
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
Tonerpatron er snart opbrugt.
Tonerpatronen skal snart skiftes.
● Sørg for, at du har en ny tonerpatron klar.
● Udskift tonerpatronen, hvis du ser denne meddelelse, før du begynder at udskrive et stort job.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen.
Sluk for hovedafbryderen. Kontrollér indst.
Den valgfri papirfremfører er ikke installeret korrekt.
● Luk maskinen ned, installer den valgfri papirfremfører korrekt, og tænd så for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Den valgfri papirfremfører er blevet afmonteret, da maskinen var tændt.
● Luk maskinen ned, installer den valgfri papirfremfører korrekt, og tænd så for strømmen.
Tænd/sluk for strømmen(P. 34)
Der er en kontaktfejl på tilslutningsdelen på den valgfri papirfremfører.
● Sluk for maskinen, træk strømstikket ud af stikkontakten og kontakt din lokale autoriserede Canonforhandler.
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
XPS-dok.datafejl.
XPS-dataene er beskadigede.
● Kontroller, at XPS-dataene ikke er beskadigede, og at XPS-dataformatet er understøttet af maskinen, og
forsøg dernæst at udskrive dokumentet igen.
Der er blevet sendt en stor fil via direkte udskrivning.
● Optimer XPS-filen til at reducere dens størrelse, eller forsøg at udskrive den igen, efter at du har delt filen
op.
● Installer SD-kortet, og send derefter data igen til maskinen.
Installering af SD-kort(P. 580)
● Send data fra USB-hukommelsesenheden til maskinen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
XPS-fontdatafejl.
Analyse af skrifttypedata lykkedes ikke.
493
Fejlfinding
● Erstat skrifttypedata i XPS-filen, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Tegn med fejl udskrives dog ikke.
XPS-bill.datafejl.
Billeddataene er beskadigede.
● Erstat billeddata i XPS-filen, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Billeder med fejl udskrives dog ikke.
XPS-sidedatafejl.
Der er en side, som ikke kan genereres grundet en ugyldig beskrivelse.
● Kontroller beskrivelsen af den side, der har en fejl, og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Sider med fejl udskrives dog ikke.
Fejl ved XPS-printområde.
Der er ingen side, der kan behandles i det angivne udskrivningsområde.
● Angiv det korrekte område for sider til udskrivning, og forsøg at udskrive filen igen.
Udskrivning fra USB-hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
Udskrivningsindstillinger for direkte udskrivning(P. 148)
● Når du trykker på
(
), bliver udskrivningsjobbet annulleret.
XPS-gengiv.fejl.
Der er opstået en fejl i XPS-gengivelsessystemet.
● Kontakt din lokale Canon-forhandler.
XPS-fejl pga. ikke-understøttet billede.
Der er billeder, der ikke kan udskrives (HD-fotografier), i dataene.
● Konverter billeddata i XPS-filen til andre dataformater og forsøg at udskrive filen igen.
● Du kan trykke på
(
) for at fortsætte udskrivningen. Billeder med fejl udskrives dog ikke.
494
Fejlfinding
Almindelige fejl
1CER-069
Hvis der opstår problemer, når du bruger maskinen, skal du kontrollere punkterne i dette afsnit, inden du kontakter
os. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Kontroller følgende
Er maskinen tændt? Er strømledningen sat i en stikkontakt?
● Hvis
og skærmen på kontrolpanelet er slukket, indikerer det, at der blevet udført en hurtigslukning,
eller at maskinen ikke er blevet tændt. Hvis maskinen ikke reagerer, når du trykker på strømkontakten,
skal du kontrollere, om strømledningen er tilsluttet korrekt, og trykke på strømkontakten igen. For
information om tilslutning af strømledning henvises til "Sådan kommer du i gang".
Kontrolpanel(P. 24)
Vejledninger, der medfølger maskinen(P. 585)
Er LAN-kablet og USB-kablet tilsluttet korrekt?
● Kontroller, om disse kabler er tilsluttet korrekt.
Dele og deres funktioner(P. 16)
Er dvaletilstand aktiveret?
● Hvis maskinen ikke bruges et bestemt stykke tid, går den i dvaletilstand for at spare på strømmen. Det
gør, at du ikke kan bruge den.
Tryk på
for at ophæve dvaletilstanden.
Vises der en meddelelse på skærmen?
● Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse på displayet.
Når der vises en fejlmeddelelse(P. 478)
Hvis problemet fortsætter efter kontrol
Klik på det link, der svarer til problemet.
Problemer med installation/indstilling(P. 496)
Problemer med udskrivning(P. 499)
495
Fejlfinding
Problemer med installation/indstilling
1CER-06A
Se også
Almindelige fejl(P. 495) .
Problemer med den kablede LAN-forbindelse(P. 496)
Problem med USB-forbindelsen(P. 497)
Problem med printserveren(P. 497)
Maskinproblem(P. 497)
Problemer med den kablede LAN-forbindelse
Brugerinterface til fjernbetjening vises ikke.
● Er <HTTP> og <Fjern-UI> indstillet til <Til>?
Deaktivering af HTTP-kommunikation(P. 287)
Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 288)
● Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet ordentligt, og at IP-adressen er angivet korrekt, og start derefter
Brugerinterface til fjernbetjening igen.
Tilslutning til et kablet LAN(P. 184)
Statusprint, netværk(P. 536)
● Anvender du en proxyserver? Hvis du gør, skal du tilføje maskinens IP-adresse til listen [Undtagelser]
(adresser, der ikke anvender proxyserver) i webbrowserens dialog for proxyindstillinger.
● Er computerens kommunikation begrænset af firewalls? Brug kontrolpanelet til at indstille <Adressefilter> til
<Fra>.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls(P. 262)
Adressefilter(P. 395)
LNK-indikatoren er slukket.
Bagside(P. 19)
● Brug et lige Ethernet-kabel til forbindelsen med det kabelbaserede LAN-netværk.
● Kontroller, at hub eller router er tændt.
● Forbind ikke kablet til UP-LINK-porten (cascade) på hubben.
● Skift LAN-kabel.
Der kan ikke oprettes forbindelse til netværket.
● Er <Netværk> under <Grænsefladevalg> indstillet til <Til>?
Grænsefladevalg(P. 406)
● IP-adressen er måske ikke angivet korrekt. Angiv IP-adresse igen.
Angivelse af IP-adresser(P. 186)
● Hvis du bruger en IPv4-adresse, skal du angive den faste IP-adresse.
Indstilling af IPv4-adresse(P. 187)
Du kender ikke den angivne IP-adresse.
● Kontroller ved hjælp af netværksstatusudskrift.
496
Fejlfinding
Statusprint, netværk(P. 536)
Problem med USB-forbindelsen
Kan ikke kommunikere.
● Er <USB> under <Grænsefladevalg> indstillet til <Til>?
Grænsefladevalg(P. 406)
● Skift USB-kabel. Hvis du bruger et langt USB-kabel, skal du udskifte det med et kort.
● Hvis du bruger en USB-hub, skal du tilslutte maskinen direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Maskinen kan ikke registreres korrekt fra en computer.
● Matcher indstillingen for <OS på USB-tilsl. PC> under <Kontrolmenu> med din computers OS?
OS på USB-tilsl. PC(P. 371)
Problem med printserveren
Du kan ikke finde den printserver, der skal oprettes forbindelse til.
● Er printserver og computer forbundet direkte?
● Er printserveren aktiv?
● Har du rettighed til at forbinde til printserveren? Hvis du ikke ved det, skal du kontakte
serveradministratoren.
● Er [Netværksregistrering] aktiveret?
Aktivering af [Netværksregistrering](P. 608)
Du kan ikke oprette forbindelse til en delt printer.
● Vises maskinen blandt printserverens printere på netværket? Hvis den ikke vises, skal du kontakte netværkseller serveradministratoren.
Visning af delte printere i printserver(P. 609)
Maskinproblem
Der vises ingen menuer.
● Er maskinen offline? Menuen Hjælpeprogram og menuen Job er tilgængelige i online-tilstand.
tasten(P. 25)
Online -
Kontrolpanelets taster virker ikke.
● Er indikatoren [
] tændt? Hvis dette er tilfældet, er der stadig data tilbage i maskinens hukommelse. Hvis
de resterende data ikke udskrives efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> i menuen Nulstil.
Formularfremføring(P. 459)
497
Fejlfinding
● Hvis <Tast låst.> vises på skærmen, er tastelåsfunktionen aktiv. Kontakt administratoren for maskinen,
eller deaktiver tastelåsfunktionen via Brugerinterface til fjernbetjening.
Begrænsning af kontrolpanelets funktioner(P. 284)
● Hvis du ikke kan udføre nogen handlinger, skal du holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for
at slukke for strømmen. Når du skal tænde for strømmen, skal du vente i mindst 10 sekunder eller mere,
efter indikatoren
er blevet slukket, og tryk derefter på strømkontakten.
Der kan ikke bruges et SD-kort.
● Er <SD-kort> indstillet til <Fra>? Vælg <Til>.
SD-kort(P. 370)
● Er SD-kortet skrivebeskyttet?
Sluk for maskinen, og kontroller, om SD-kortet er skrivebeskyttet. Hvis kortet er skrivebeskyttet, skal du
låse op for kortet og installere det igen på maskinen. Installering af SD-kort(P. 580)
498
Fejlfinding
Problemer med udskrivning
1CER-06C
Se også
Almindelige fejl(P. 495) .
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende. Papiret krøller eller foldes.
Når du ikke kan udskrive korrekt(P. 502)
Du kan ikke udskrive.
Kontroller følgende.
● Er indikatoren [
] tændt, eller blinker den? Hvis dette er tilfældet, er udskrivningen stadig i gang. Vent lidt
tid. Hvis de resterende data ikke udskrives efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> eller <Blød
nulstilling> i menuen Nulstil.
Nulstillingsmenu(P. 458)
● Er
(
) tændt? Hvis den ikke er tændt, skal du trykke på
(
) for at indstille
maskinen til online.
Online -tasten(P. 25)
● Kan du udføre en statusudskrivning eller en netværksstatusudskrivning? Hvis du kan udskrive, er der ikke
noget problem med maskinen. Kontroller det konfigurerede netværk og computerindstillingerne.
Udskriftsrapporter og -lister(P. 536)
● Kan du udskrive en Windows-testside? Hvis du kan udskrive en Windows-testside, er der ikke noget problem
med maskinen eller printerdriveren. Kontroller programmets udskrivningsindstillinger.
Udskrivning af en testside i Windows(P. 609)
Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere de punkter, der passer for dit driftsmiljø.
Forbindelsen til kablet LAN
● Har du valgt den korrekte port?
Kontroller printerporten(P. 611)
Hvis den korrekte port er blevet valgt, skal du klikke på [Konfigurer port] på fanen [Porte] for at kontrollere,
om indstillinger, der er angivet for [Printernavn eller IP-adresse], passer med dem, der er konfigureret for
maskinen.
Hvis der ikke er en brugbar port, eller hvis maskinens IP-adresse er blevet ændret, skal du oprette en port.
Du kan få flere oplysninger ved at se beskrivelsen af proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten i
manualerne for de relevante drivere på webstedet med manualen.
● Er computerens kommunikation begrænset af firewalls? Brug kontrolpanelet til at indstille <Adressefilter>
til <Fra>.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls(P. 262)
Adressefilter(P. 395)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Du skal ændre udskrivningsprotokollen til LPD og aktivere LPR Byte Counting. Du kan få flere oplysninger
ved at se beskrivelsen af proceduren for ændring af standard TCP/IP-porten i manualerne for de relevante
drivere på webstedet med manualen.
● Geninstaller printerdriveren. Du kan få flere oplysninger ved at se i manualerne for de relevante drivere på
webstedet for manualen.
● Kan du udskrive fra andre computere på netværket? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere,
skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
499
Fejlfinding
Hvis du bruger SMB-netværket
● Er SMB-indstillingerne konfigureret korrekt? Kontroller i særdeleshed, om DHCP-server og WINS-server er
tilsluttet korrekt, hvis de anvendes. Konfiguration af SMB(P. 239)
● Hvis SMB-indstillingerne er konfigureret korrekt, skal du indstille en tidsværdi, der er lidt længere end
Indstilling af en ventetid for oprettelse af
normalt, i <Ventetid ved start>.
netværksforbindelse(P. 216)
USB-forbindelse
● Har du valgt den korrekte port? Hvis der ikke er en ledig port, eller hvis du ikke er sikker på det, skal du
geninstallere printerdriveren. Når du geninstallerer printerdriveren, oprettes den korrekte port
automatisk.
Kontroller printerporten(P. 611)
● Er tovejskommunikation aktiveret? Aktivér tovejskommunikation og genstart computeren.
Kontroller tovejskommunikation(P. 612)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Tilslut via en anden USB-port på computeren.
● Kan du udskrive fra en USB-forbindelse til en anden computer? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre
computere, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Via printserver
● Kan du udskrive fra printserveren? Hvis du kan udskrive fra printserveren, skal du kontrollere forbindelsen
mellem printserver og din computer.
Problem med printserveren(P. 497)
● Deaktiver sikkerhedssoftware eller andet integreret software.
● Geninstaller printerdriveren. Du kan få flere oplysninger ved at se i manualerne for de relevante drivere på
webstedet for manualen.
● Kan du udskrive fra andre computere via printserveren? Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre
computere, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Du kan ikke udskrive med Google Cloud Print.
Brug af Google Cloud Print(P. 175)
Det tager lang tid, før udskrivningen starter.
● Har du udskrevet på smalt papir? Efter udskrivning på smalt papir kan maskinen afkøle sig selv for at bevare
udskriftskvaliteten. Som følge heraf kan det tage lidt tid, før næste job udskrives. Vent, indtil maskinen er
parat til udskrivning. Udskrivningen vil fortsætte, når temperaturen i maskinen er faldet.
Der udskrives et tomt ark (der udskrives ikke noget).
● Trak du forseglingstapen ud, da du satte tonerpatronen i? Hvis du ikke trak det ud, skal du fjerne
tonerpatronen, trække forseglingstapen ud og sætte tonerpatronen ind igen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
500
Fejlfinding
Udskrivningen blev stoppet halvvejs.
● Er indikatoren [
] tændt? Hvis den er tændt, modtager maskinen ikke en kommando om afslutning af
udskrivningsdata. Hvis udskrivningen ikke genoptages efter lidt tid, skal du vælge <Formularfremføring> i
menuen Nulstil.
Formularfremføring(P. 459)
● Hvis du ikke kan udføre nogen handlinger, skal du holde strømkontakten nede i 5 sekunder eller mere for at
slukke for strømmen. Vent i mindst 10 sekunder eller mere, efter at du har slukket for strømmen, tænd så
igen og forsøg at udskrive igen.
501
Fejlfinding
Når du ikke kan udskrive korrekt
1CER-06E
Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, eller hvis papiret krøller eller folder, kan du prøve følgende
løsninger. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
Udtværingsmærker på papirets
bundkant(P. 504)
Efterbilleder vises i de tomme
områder(P. 506)
Der forekommer striber/
Udskrivningen er ujævn(P. 507)
Udtværinger på
udskriften(P. 504)
Udskriften er utydelig(P. 506)
Der forekommer hvide
pletter(P. 508)
502
Toneren er tværet ud, og der er
klatter(P. 505)
En del af papiret er ikke
udskrevet(P. 507)
Der forekommer sorte
pletter(P. 509)
Fejlfinding
Den modsatte side af papiret er
udtværet(P. 509)
Papiret krøller(P. 512)
Trykt stregkode kan ikke
aflæses(P. 509)
Papiret folder(P. 511)
Der fremføres ikke papir/to eller
flere ark fremføres samtidigt
(P. 513)
Udskriften er skæv(P. 513)
503
Fejlfinding
Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende
1CER-06F
Snavs i maskinen kan påvirke udskriftsresultaterne. Sørg for, at maskinen er efterset og rengjort først.
Rengøring af maskinen(P. 518)
Udtværingsmærker på papirets bundkant
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, de understøttede papirtyper, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
Har du udskrevet data uden margener?
● Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Sørg for, at der er margener
på det dokument, du vil udskrive.
Udskriftsområde(P. 572)
[Efterbehandling] -fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
Udtværinger på udskriften
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
504
[Fra]
Fejlfinding
Bliver udskrifterne udtværet, når du bruger maskinen i et miljø med lav
luftfugtighed?
● Skift indstilling for <Spec. overf.status>. Indstilling af dette punkt til <Til> løse problemet.
Spec. overf.status(P. 412)
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan udskrivningstætheden blive
lysere eller ujævn.
● Hvis problemet fortsætter med <Spec. overf.status> angivet, skal du skifte indstilling til <Spec. overf.stat.
2>. Indstilling af dette punkt til <Til> kan løse problemet.
Spec. overf.stat. 2(P. 414)
● Hvis du vælger <Til> og bruger maskinen i et miljø med høj luftfugtighed, kan udskrivningstætheden blive
lysere eller ujævn.
Forekommer der streger på udskrifterne afhængigt af papirtype eller
driftsmiljø?
● Konfigurer indstillingen for <Spec. printstatus A>. Forbedringen er svagest med <Status 1> og stærkest
med <Status 4>. Prøv justeringen, der starter med <Status 1>.
Spec. printstatus A(P. 412)
● Dette punkt kan ikke indstilles, hvis <Just. af stregkode> er indstillet til en af <Status 1> til <Status 4>.
● Udskrivningstætheden vil være lettere, vil du vælger en stærkere forbedring. Det kan også medføre
mindre skarpe kanter og grovere detaljer.
● Hvis du indstiller dette emne til <Status 3> eller <Status 4>, vil udskrivningshastigheden blive
langsommere.
Toneren er tværet ud, og der er klatter
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
505
Fejlfinding
Efterbilleder vises i de tomme områder
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Forekommer der efterbilleder, når du udskriver på papir i stort format, efter
du har udskrevet på papir i lille format?
● Skift indstilling for <Korr., efterbillede>. Indstilling af <Til> kan løse problemet.
Korr., efterbillede(P. 414)
Udskriften er utydelig
Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?
● Kontroller, hvor meget toner, der er tilbage, og udskift tonerpatronen efter behov.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 569)
506
Fejlfinding
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
En del af papiret er ikke udskrevet
Flugter papirstyrene med papirets bredde?
● Hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, bliver hele dokumentet måske ikke udskrevet.
Ilægning af papir(P. 38)
Har du udskrevet data uden margener?
● Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Sørg for, at der er margener
på det dokument, du vil udskrive.
Udskriftsområde(P. 572)
[Efterbehandling] -fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udvid udskriftsområde og udskriv]
[Fra]
Anvender du papir i brugerdefineret format, som er ilagt med den korrekte
retning?
● Ilæg det brugerdefinerede papirformat i stående retning, når du udskriver ved hjælp af UFR IIprinterdriveren.
● Ilæg det brugerdefinerede papirformat i liggende retning, hvis følgende forhold er gældende, når du
udskriver ved hjælp af UFR II-printerdriveren.
Papirformat i menuen Vælg Fremfører <Free Size>
Ilagt papir
Længden af den lange kant er 215,9 mm eller mindre.
Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn
507
Fejlfinding
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 520)
Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?
● Kontroller, hvor meget toner, der er tilbage, og udskift tonerpatronen efter behov.
Udskiftning af tonerpatroner(P. 521)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Forekommer der sorte vandrette striber på papirets forreste kant?
● Skift indstilling for <Special lev. Mode>. Indstilling af <Til> kan løse problemet.
Special lev. Mode(P. 414)
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Der forekommer hvide pletter
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
Er det tid til at udskifte tonerpatronen?
● Materialerne inde i tonerpatronen er måske blevet forringet. Udskift tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
508
Fejlfinding
Der forekommer sorte pletter
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 520)
Den modsatte side af papiret er udtværet
Har du lagt papir i, der er mindre end størrelsen af udskrivningsdata?
● Kontroller, at papirformatet passer med størrelsen af udskrivningsdata.
Har du renset fikseringsenheden?
● Rens fikseringsenheden.
Fikseringsenhed(P. 520)
Trykt stregkode kan ikke aflæses
Bruger du en lille stregkode eller en stregkode bestående af tykke linjer?
● Gør stregkoden større.
509
Fejlfinding
● Hvis retningen for stregerne i stregkoden er vinkelret på papirets udskrivningsretning, skal du dreje billedet
90 grader for at gøre linjerne parallelle i forhold til papirets udskrivningsretning.
● Hvis problemet fortsætter efter ovenstående handling, skal du ændre tilstanden ved hjælp af
[Justeringstilstand for stregkode]. Forbedringen er svagest med [Tilstand 1] og stærkest med [Tilstand 4].
Prøv justeringen, der starter med [Tilstand 1].
Indstilling i printerdriveren
[Efterbehandling] -fanen
[Avancerede indstillinger]
[Justeringstilstand for stregkode]
Vælg tilstanden
Angiv indstillingerne i indstillingsmenuen på kontrolpanelet
Just. af stregkode(P. 417)
● Udskrivningstætheden bliver lysere, hvis du vælger en stærkere forbedring.
● Hvis du udskriver fra computeren, vil indstillingen i printerdriveren have prioritet. Hvis indstillingen for
[Grafiktilstand] i printerdriveren ændres til [UFR II-tilstand], og [Justeringstilstand for stregkode] ændres
til [Printerstandard], vil indstillingen på kontrolpanelet have prioritet.
● Hvis du indstiller <Just. af stregkode> til en af <Status 1> til <Status 4>, bliver <Spec. printstatus A>
automatisk indstillet til <Fra>.
510
Fejlfinding
Papiret krølles eller foldes
1CER-06H
Papiret folder
Er papiret lagt korrekt i?
● Hvis papiret ligger over påfyldningsmærket eller over påfyldningsstyret, eller hvis det ligger skævt, kan det
folde.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
Krøller papiret, når du udskriver på almindeligt papir eller kuverter?
● I printerdriveren skal du skifte indstilling til [Udglatningsfunktion]. Indstilling af dette punkt til [Til] kan
løse problemet.
[Efterbehandling] -fanen
[Avancerede indstillinger]
[Udglatningsfunktion]
● Skift indstilling for <Korr. hvis krøllet>. Indstilling af <Til> kan løse problemet.
Korr. hvis krøllet(P. 413)
Krøller papiret, når du udskriver på tyndt papir?
● Skift indstilling for <Special lev. Mode>. Indstilling af <Til> kan løse problemet.
Special lev. Mode(P. 414)
● Hvis du vælger <Til>, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
511
Vælg [Til]
Fejlfinding
Papiret krøller
Bruger du papir, som har fået fugt?
● Udskift med ordentligt papir.
Ilægning af papir(P. 38)
● Hvis den aktuelle indstilling af papirtype er <Almindeligt L>, skal du ændre den til <Almindeligt L2>
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
● Hvis den aktuelle indstilling af papirtype er <Almindeligt L>, skal du ændre den til <lAlmindeligt L2>
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
Krøller papiret, når du udskriver på almindeligt papir eller kuverter?
● Indstil <Krøllekorrektion> til <Til>.
Krøllekorrektion(P. 415)
● Hvis du vælger <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere. Udskrifterne kan også være
falmede.
Bruger du det rigtige papir?
● Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for
papirformatet og -typen korrekt.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
Angivelse af papirformat og -type(P. 57)
512
Fejlfinding
Papiret fremføres forkert
1CER-06J
Der fremføres ikke papir/to eller flere ark fremføres samtidigt
Er papiret lagt korrekt i?
● Luft papirstakken grundigt, så papiret ikke hænger sammen.
● Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.
Ilægning af papir(P. 38)
● Kontrollér, om antallet af ilagte papirark er passende, og om der bruges det rigtige papir.
Papir(P. 569)
Ilægning af papir(P. 38)
● Kontroller, om forskellige formater og typer er blandet i samme skuffe.
Udskriften er skæv
Flugter papirstyrene med papirets bredde?
● Hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, bliver udskiften skæv.
Ilægning af papir(P. 38)
513
Fejlfinding
Når et problem ikke kan løses
1CER-06K
Hvis der er et problem, du ikke kan løse med oplysningerne i dette kapitel, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller Canons hjælpelinje.
Prøv ikke at skille eller reparere maskinen selv
● Hvis du adskiller eller reparerer maskinen selv, dækkes den muligvis ikke af garantien.
◼ Når du kontakter Canon
Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:
● Produktnavn (LBP312x)
● Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen.
● Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, hvad det resulterede i samt viste meddelelser)
● Serienummeret (består af 10 alfanumeriske tegn, som står etiketten bag på maskinen)
Kontrol af serienummeret fra kontrolpanelet
Du kan også kontrollere ved hjælp af
(
)
<Serienummer>.
514
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse ............................................................................................................................................... 516
Rengøring af maskinen ..................................................................................................................................... 518
Udvendigt ..................................................................................................................................................... 519
Fikseringsenhed ........................................................................................................................................... 520
Udskiftning af tonerpatroner ........................................................................................................................... 521
Sådan udskifter du en tonerpatron .............................................................................................................. 524
Placering af maskinen et nyt sted .................................................................................................................... 526
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet ........................................................................................ 528
Justering af udskrivningstæthed ................................................................................................................... 529
Justering af udskrivningsposition ................................................................................................................. 531
Udskriftsrapporter og -lister ............................................................................................................................ 536
Visning af tællerværdien .................................................................................................................................. 545
Kontrol af forbrugsmaterialer .......................................................................................................................... 548
Initialisering af indstillinger ............................................................................................................................. 550
Initialisering af menuer ................................................................................................................................ 551
Initialisering af netværksindstillinger ........................................................................................................... 552
515
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
1CER-06L
Dette kapitel beskriver vedligeholdelse af maskinen, herunder hvordan maskinen rengøres, og hvordan indstillingerne
startes.
◼ Grundlæggende rengøring
Rengøring af maskinen(P. 518)
● Maskinen bliver snavset – se
Udvendigt(P. 519) .
● Sorte pletter på udskrifter – se
Fikseringsenhed(P. 520) .
◼ Udskiftning af tonerpatroner
● Hvis du vil kontrollere mængden af toner, der er tilbage – se
af tonerpatroner(P. 521) .
● Sådan udskifter du tonerpatroner – se
tonerpatron(P. 524) .
Udskiftning
Sådan udskifter du en
◼ Placering af maskinen et nyt sted
● Placering af maskinen et nyt sted på grund af vedligeholdelse eller flytning af
kontoret – se Placering af maskinen et nyt sted(P. 526) .
◼ Administration
Vedligeholdelse
af
udskriftskvalitet
udskriftskvalitet(P. 528)
og
forbedring
● Hvis du vil tilpasse den tonertæthed, der skal bruges til udskrivning, henvises til
udskrivningstæthed(P. 529) .
● Hvis du vil tilpasse indstillingerne, henvises til
af
Justering af
Justering af udskrivningsposition(P. 531) .
◼ Udskriftsrapporter og -lister
● For udskrivning af lister over indstillinger og lignende henvises til
lister(P. 536) .
Udskriftsrapporter og -
◼ Kontrol af det samlede antal sider, maskinen har udskrevet
Hvis du vil kontrollere det samlede antal udskrifter – se
Visning af tællerværdien(P. 545) .
516
Vedligeholdelse
◼ Initialisering af indstillinger
Hvis du vil gendanne indstillingerne – se
Initialisering af indstillinger(P. 550) .
517
Vedligeholdelse
Rengøring af maskinen
1CER-06R
Rengør regelmæssigt maskinen for at undgå forringelse af udskriftskvaliteten og sikre, at du benytter den sikkert og
nemt. Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledning, før du påbegynder rengøring. Vedligeholdelse og eftersyn(P. 9)
Hvor skal der rengøres
Maskinens ydre og ventilationsåbninger
Udvendigt(P. 519)
Den indvendige fikseringsenhed
Fikseringsenhed(P. 520)
518
Vedligeholdelse
Udvendigt
1CER-06S
Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt, særligt omkring ventilationsåbningerne, for at holde maskinen i god stand.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge strømkontakten.
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
Rengøring af maskinens ydre og ventilationsåbningerne.
● Brug en blød klud, der er opvredet i vand eller i et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand.
● Se
Forside(P. 17) og
Bagside(P. 19) for at lokalisere ventilationsåbningerne.
3
Vent på, at maskinen er helt tør udvendigt.
4
Sæt strømstikket i igen, og tænd maskinen.
519
Vedligeholdelse
Fikseringsenhed
1CER-06U
Snavs kan klæbe til fikseringsenheden inden i maskinen og være skyld i, at der kommer sorte pletter på udskrifterne.
Følg denne procedure for at rengøre fikseringsenheden. Vær opmærksom på, at du ikke kan rengøre
fikseringsenheden, når der er dokumenter, der venter på at blive udskrevet i maskinen. Bemærk, at rengøring af
fikseringsenheden kræver A4-papir eller papir i Letter-format. Læg papiret i universalbakken, før du udfører følgende
procedure.
● Rengøring kræver toner. Sørg på forhånd for, at der er tilstrækkelig toner i tonerpatronen.
mængde, der er tilbage i tonerpatronen(P. 522)
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg formatet af det ilagte papir, og tryk på
4
Vælg <Ja>, og tryk på
(
/
Kontrol af den
).
til at vælge <Rensning>, og tryk på
.
.
.
➠ Meddelelsen <Angiv rensepapir, og tryk på tasten Online.> vises på displayet.
5
Tryk på
(
).
➠ Rensepapiret føres langsomt ind i maskinen, og rensningen af fikseringsenheden startes.
● Du kan ikke stoppe rensningen halvvejs. Vent, indtil rensningen er færdig (ca. 61 sekunder).
520
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerpatroner
1CER-06W
Maskinen viser en besked, når en tonerpatron næsten er tom. Vær opmærksom på, at udskriftskvaliteten bliver dårlig,
hvis du fortsætter med at udskrive uden at foretage nogen handlinger. På displayet kan du kontrollere mængden af
resterende toner i tonerpatronen.
Når der vises en meddelelse(P. 521)
Hvis kvaliteten af udskrifterne er dårlig(P. 522)
Kontrol af den mængde, der er tilbage i tonerpatronen(P. 522)
◼ Når der vises en meddelelse
Alt efter hvilken meddelelse, der vises, skal du sikre dig, at du har en ny tonerpatron klar eller udskifte tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
Forbrugsmaterialer(P. 573)
<16 Tonerpatron er snart opbrugt.>
<Tonerpatron er snart opbrugt.>
Denne meddelelse giver dig besked om, at en tonerpatron snart skal udskiftes. Sørg for, at du har en ny
tonerpatron klar. Udskift tonerpatronen, hvis denne meddelelse vises før påbegyndelsen af et stort
udskriftsjob.
● Hvis meddelelsen <Tonerpatron er snart opbrugt.> vises, standses udskrivningen midlertidigt. For at
genoptage udskrivningen skal du trykke på
(
).
● Hvilken meddelelse, der skal vises på displayet, afhænger af indstillingen <Advarselstrin> i
indstillingsmenuen på kontrolpanelet. Advarselstrin(P. 366)
● Du kan angive en hvilken som helst værdi som procentdel for den mængde, der er tilbage i
tonerpatronen, og som udløser denne meddelelse. Spec. tid ton.kontr.(P. 421)
<1G Skift af tonerpatron anbefales.>
Tonerpatronen har nået slutningen af sin levetid. Det anbefales, at du udskifter denne patron med en ny.
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres.
● Modtagelse af e-mail og faxdokumenter deaktiveres.
(udskrivning af e-mail)(P. 155)
521
Udskrivning af modtaget e-mail
Vedligeholdelse
<Kun Canon-patroner er dækket af garantien.>
Meddelelsen giver dig besked om, at maskinen måske ikke udskriver i den optimale kvalitet. Det anbefales, at
du udskifter denne patron med en ny.
● Du kan fortsætte med at udskrive, når denne meddelelse vises, men udskriftskvaliteten kan
forværres. Hvis du gør det, kan det resultere i, at maskinen beskadiges.
◼ Hvis kvaliteten af udskrifterne er dårlig
Hvis udskrifterne begynder at vise nogle af de følgende egenskaber, er en af tonerpatronerne ved at være opbrugt.
Udskift den næste tomme tonerpatron, også selvom der ikke vises en meddelelse. Sådan udskifter du en
tonerpatron(P. 524)
Der forekommer striber
Delvist falmet
Efterbilleder vises i de tomme områder
Ujævn tæthed
Der forekommer hvide pletter
◼ Kontrol af den mængde, der er tilbage i tonerpatronen
Du kan kontrollere det resterende niveau i tonerpatronen på hovedskærmen. Det anbefales, at du kontrollerer
niveauet før påbegyndelse af et stort udskriftsjob.
522
Vedligeholdelse
● Den viste mængde, der er tilbage i tonerpatronen, er kun vejledende og kan være anderledes end
den faktiske mængde.
● Du kan også kontrollere mængden ved hjælp af <Resterende toner> under <Info om forbr.stof.>.
Info om forbr.stof.(P. 454)
LINKS
Forbrugsmaterialer(P. 573)
523
Vedligeholdelse
Sådan udskifter du en tonerpatron
1CER-06X
Læs forholdsreglerne i
tonerpatronerne.
Vedligeholdelse og eftersyn(P. 9) og
Forbrugsmaterialer(P. 10) , før du udskifter
1
Tryk på knappen for at åbne frontdækslet.
2
Tag tonerpatronen ud.
3
Tag den nye tonerpatron ud af beskyttelsesbeholderen.
4
Ryst tonerpatronen fem eller seks gange, som vist nedenfor, for at fordele toneren
jævnt i patronen, og placer den derefter på en plan overflade.
524
Vedligeholdelse
5
Installer tonerpatronen.
● Skub det helt ind, til det ikke kan komme længere.
6
Luk frontdækslet.
525
Vedligeholdelse
Placering af maskinen et nyt sted
1CER-06Y
Maskinen er tung. Følg procedurerne nedenfor ved flytning af maskinen for at undgå personskade, og læs også
sikkerhedsforholdsreglerne, før du begynder. Vigtige sikkerhedsanvisninger(P. 2)
1
Sluk for maskinen og computeren.
● Når du slukker for strømmen, skal du sørge for at slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten.
2
Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
Fjern kablerne og ledningen fra maskinen i numerisk rækkefølge som i illustrationen
nedenfor.
● Det afhænger af dit miljø, om kablerne markeret med "*" er tilsluttet.
Strømstik
Elledning
USB-enhed*
USB-kabel*
LAN-kabel*
3
Når maskinen skal transporteres over store afstande, skal du fjerne tonerpatronen.
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
4
Træk skuffen ud, indtil den stopper, og fjern den ved at løfte op i forenden.
5
Luk alle åbne dæksler, og flyt maskinen til en ny placering.
● Maskinen er tung (
Maskinspecifikationer(P. 566) ). Prøv ikke på at løfte maskinen selv.
● Stil dig selv ved maskinens forside, og hold fast i løftehåndtagene, hvorefter du så løfter maskinen.
526
Vedligeholdelse
Hvis den valgfri papirfremfører er installeret på maskinen
● Lås op for papirfremføreren, før du løfter maskinen, og transporter papirfremføreren separat.
Forside
6
Bagside
Sæt forsigtigt maskinen ned på det nye installationssted.
● Du kan finde flere oplysninger om, hvordan man installerer maskinen efter flytning, under Sådan kommer du
i gang.
Vejledninger, der medfølger maskinen(P. 585)
527
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet
1CER-070
Hvis du ikke kan få et tilfredsstillende udskrivningsresultat, f.eks. hvis den resulterende udskrivningstæthed eller
udskrivningsposition er anderledes end forventet, skal du prøve følgende justeringer.
◼ Justering af tæthed
Juster tonertætheden. Du kan foretage finjustering af tonertætheden ved hjælp tæthedsniveauet.
udskrivningstæthed(P. 529)
Justering af
◼ Justering af udskrivningsposition
For hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
528
Justering af udskrivningsposition(P. 531)
Vedligeholdelse
Justering af udskrivningstæthed
1CER-071
Hvis den resulterende udskrift er mørkere eller lysere end forventet, kan du justere tonertætheden. Du kan foretage
finjustering af tonertætheden ved at opdele hele tæthedsområdet i tre områder.
● Når <Tonerbesparelse> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge denne justeringsfunktion.
Tonerbesparelse(P. 403)
1
Tryk på
2
Brug
3
Juster tætheden.
(
/
).
til at vælge <Printkvalitet>, og tryk på
1
Vælg <Tæthed>, og tryk på
2
Brug
/
.
.
til at justere tætheden.
Justering af tæthed
Indstil en "+" værdi for at øge tætheden. Indstil en "-" værdi for at reducere tætheden.
3
Tryk på
.
Sådan foretages finjusteringer af tonertætheden efter tæthedsniveau
Du kan foretage finjustering af tonertætheden ved hjælp af tre tæthedsniveauer - høj, mellem og lav.
1
Vælg <Tæthed (finjust.)>, og tryk på
2
Vælg det ønskede tæthedsniveau og tryk på
.
.
529
Vedligeholdelse
3
Brug
/
til at justere tætheden.
Justering af tæthed
Indstil en "+" værdi for at øge tætheden. Indstil en "-" værdi for at reducere tætheden.
Eksempel på justering af hvert tæthedsområde
<Høj>
<Medium>
<Lav>
4
Tryk på
.
● Hvis du også ønsker at foretage justeringer af andre tæthedsniveauer, skal du gentage handlingerne i
trin 2 til 4.
530
Vedligeholdelse
Justering af udskrivningsposition
1CER-072
Hvis et dokument udskrives ucentreret eller uden for udskriftsområdet, skal du justere udskrivningspositionen. For
hver papirkilde kan du justere udskrivningspositionen.
Trin 1: Udskrivning af aktuel udskrivningsposition(P. 531)
Trin 2: Kontrol af retning og afstand ved justering(P. 532)
Trin 3: Justere udskrivningspositionen for hver papirkilde(P. 533)
Trin 1: Udskrivning af aktuel udskrivningsposition
Du kan udføre "Udskrivning af positionsjusteringsprint" for at kontrollere retningen og afstanden, der skal justeres.
● Hvis du ønsker at kontrollere udskrivningspositionen for 2-sidet udskrivning, skal du indstille <2-sidet print>
til <Til> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet på forhånd. 2-sidet print(P. 466)
1
Tryk på
2
Brug
3
Brug den papirkilde, du ønsker at kontrollere udskrivningspositionen for, og tryk på
4
Tryk på
( ).
/
til at vælge <Papirkilde>, og tryk på
.
(
).
➠ Skærmen vender tilbage til hovedskærmen.
5
Tryk på
(
).
531
.
Vedligeholdelse
6
Vælg <Printplacer., print>, og tryk på
7
Vælg <Ja>, og tryk på
.
.
➠ Der udføres en udskrift for justering af udskrivningsposition.
Trin 2: Kontrol af retning og afstand ved justering
Når der udføres en udskrift for justering af udskrivningsposition, udskrives kontrolmærkerne
for
udskrivningspositionen. Fastlæg retning og afstand, der skal justeres ud fra disse mærker. Hvis
udskrivningspositionen er normal, udskrives alle mærkerne ved en position 5 mm fra papirets nærmeste kant.
Sådan kontrolleres en udskrift for justering af udskrivningsposition
Kanten af det papir, der kommer ud først, når papiret udskrives, er toppen af udskriften for justering af
udskrivningsposition. Hvis du kontrollerer udskrivningspositionen, skal du kontrollere, hvilken kant på papiret
der er øverst.
● Størrelsen af mærket
til kontrol af
udskrivningspositionen er som vist på
nedenstående illustration.
Hvis udskrivningspositionen er ucentreret
Når kontrolmærkerne for udskrivningspositionen udskrives forskudt i forhold til den korrekte position, skal du
justere udskrivningspositionen. Hvis du justerer udskrivningspositionen, skal du angive retningen ved hjælp af
"+" og "-" samt afstanden ved hjælp af "mm". Brug "-" til at ændre udskrivningspositionen opad og "+" til at
ændre den nedad (lodret positionskorrigering). Brug "-" til at ændre udskrivningspositionen til venstre og "+" til
at ændre den til højre (vandret positionskorrigering).
Lodret retning (<Forskyd Y>)
Vandret retning (<Forskyd X>)
532
Vedligeholdelse
I det nedenfor viste eksempel ændres udskrivningspositionen 5 mm opad og 1,7 mm til højre ved at indstille
"-5,0 mm" i <Forskyd Y> og indstille "+1,70 mm" i <Forskyd X>.
Trin 3: Justere udskrivningspositionen for hver papirkilde
Efter at du har bekræftet den retning og afstand, der skal justeres, skal du justere udskrivningspositionen. Du kan
justere udskrivningspositionen i området -5,0 til +5,0 mm i intervaller af 0,1 mm i begge retninger, både lodret og
vandret.
1
Indstil maskinen til offline.
● Hvis
(
) lyser, skal du trykke på
(
2
Tryk på
3
Brug
4
Vælg <Justér printplacer.>, og tryk på
5
Vælg papirtypen, og tryk på
(
/
).
).
til at vælge <Brugervedligehold.>, og tryk på
.
533
.
.
Vedligeholdelse
● Du kan bruge <Fælles> til at justere udskrivningspositionen på første side (forside) ved 2-sidet
udskrivningstilstand uanset papirkilde.
6
Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på
.
Justering af udskrivningsposition for 2-sidet udskrivning
● <Forskyd Y (2-sidet)> og <Forskyd X (2-sidet)> gør det muligt at justere udskrivningsposition på første side
(forside). Udskrivningspositionen på anden side (bagside) vil blive justeret baseret på de indstillede
værdier for hver papirkilde.
Et eksempel på justering af udskrivningsposition
7
Første side (forside)
<Forskyd Y (2-sidet)> Indstilling af værdi
Anden side (bagside)
<Forskyd Y (U-bakke)> Indstilling af værdi
Indstil en værdi, og tryk på
.
● Baseret på udskrift for justering af udskrivningsposition skal du bruge
/
for at indtaste en værdi.
● For at justere en anden position eller papirkilde skal du gentage trin 5 og 7.
8
Tryk på
(
).
➠ Skærmen vender tilbage til hovedskærmen.
9
Tryk
(
) igen.
➠ Maskinen går online.
10
Udfør en udskrift for justering af udskrivningsposition, og kontroller den justerede
udskrivningsposition på udskriften. Trin 1: Udskrivning af aktuel
udskrivningsposition(P. 531)
Justering af alle udskrivningspositioner
534
Vedligeholdelse
Du kan bruge <Forskyd Y> og <Forskyd X> i indstillingsmenuen på kontrolpanelet for at justere
udskrivningspositionerne for alle udskrivningstyper uanset papirkilden. Du kan justere udskrivningspositionen i
området -50,0 til +50,0 mm i intervaller af 0,5 mm i begge retninger, både lodret og vandret.
Forskyd Y/Forskyd X(P. 398)
535
Vedligeholdelse
Udskriftsrapporter og -lister
1CER-073
Du kan kontrollere status for forbrugsstoffer og maskinens indstillinger ved at udskrive rapporter og lister.
Asterisk (*)
● Indstillinger med "*1" vises ikke, afhængigt af om der er installeret et valgfrit SD-kort på maskinen.
● Indstillinger med "*2" vises ikke, hvis afkrydsningsfeltet [Vis joblog] i Brugerinterface til fjernbetjening ikke er
valgt. Skjule historikken over udskrivningsjob(P. 290)
Konfigurationsside
Du kan kontrollere de maskinindstillinger ( Opsætningsmenuen(P. 362) ), der har indhold registreret i maskinen
samt andre informationer i listeform. De andre informationer inkluderer mængden af resterende toner, antallet af
udskrevne sider samt kapaciteten af hukommelse (RAM), der er installeret i maskinen. Indstillingspunkter med en
stjerne foran (*) er de punkter med indstillinger, der er blevet ændret i forhold til fabriksstandarden.
(
)
<Konfigurationsside>
<Ja>
Eksempel:
Statusprint, netværk
Du kan kontrollere indstillingerne om det netværk, der er konfigureret i maskinen ( Netværk(P. 377) ), i listeform.
Informationer om sikkerheden, herunder indstillinger for adressefilter samt IPSec-indstillingerne, udskrives også.
536
Vedligeholdelse
(
)
<Statusprint, netværk>
<Ja>
Eksempel:
Forbr.stof. stat.pr.
I listeform kan der vises informationer om f.eks. resterende mængde toner, advarselsmeddelelser samt information
om, hvor du kan købe nye tonerpatroner.
(
)
<Forbr.stof. stat.pr.>
<Ja>
Eksempel:
537
Vedligeholdelse
IPSec-policy-liste
Du kan kontrollere listen over navne på politikker og de IPSec-indstillinger, der er registreret i maskinen, ved at
udskrive en liste over IPSec-politikker.
(
)
<IPSec-policy-liste>
<Ja>
Eksempel:
E-mail modtagejoblog
Du kan kontrollere en log i listeform over emner og dato/tidspunkt for modtagelsen af de e-mails, der er modtaget på
maskinen.
(
)
<Værktøj, E-mailprint>
<E-mail modtagejoblog>
Eksempel:
538
<Ja>
Vedligeholdelse
Sidetællerliste
Du kan kontrollere antallet af sider, der udskrives for hver afdeling ved at udskrive en rapport, hvis [Administration af
afdelings-ID] er aktiveret.
(
)
<Sidetællerliste>
<Ja>
Eksempel:
Tællerrapport
Du kan udskrive en samlet rapport om antallet af sider, der udskrives for hver tæller.
(
)
<Tællerrapport>
<Ja>
Eksempel:
Print MEAP-syst.info
Du kan kontrollere en liste over informationer om MEAP-programmer, der er installeret på maskinen, samt MEAPsystemprogrammer, hvis MEAP-funktionen er aktiveret.
539
Vedligeholdelse
(
)
<Print MEAP-syst.info>
<Ja>
Eksempel:
Patronlog, print
Du kan kontrollere tonerpatronens forbrugslogge i form af en liste.
(
)
<Patronlog, print>
<Ja>
Eksempel:
Liste over PCL-skrifttyper
Du kan kontrollere de tilgængelige skrifttyper i PCL-tilstand i listeform.
(
)
<Værktøj, PCL>
<Fontliste>
540
Skrifttypeprøver(P. 615)
<Ja>
Vedligeholdelse
Eksempel:
Liste over PS-tilstand
Indstillingerne til anvendelse med PS-tilstand samt de interne informationspunkter, der er registreret i maskinen,
udskrives i listeform.
Konfigurationsside(P. 541)
Fontliste(P. 542)
◼ Konfigurationsside
Du kan kontrollere maskinindstillingerne i listeform (
maskinen.
(
)
<Værktøj, PS>
PS(P. 446) ) samt det indhold, der er registreret på
<Konfigurationsside>
Eksempel:
541
<Ja>
Vedligeholdelse
◼ Fontliste
Du kan kontrollere de tilgængelige skrifttyper i PS-tilstand i listeform.
(
)
<Værktøj, PS>
<Fontliste>
<Ja>
Eksempel:
Gemt jobliste *1
Du kan udskrive en liste over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i maskinen.
(
)
<Gemt jobliste>
<Ja>
Eksempel:
Jobprintlog *2
Du kan udskrive en log i listeform over de dokumenter, som er blevet udskrevet fra computeren.
542
Vedligeholdelse
(
)
<Jobprintlog>
<Ja>
Eksempel:
Gemte job-printlog *1*2
Du kan udskrive en udskriftslog i listeform over de dokumenter, der er gemt på det SD-kort, som er installeret i
maskinen.
(
)
<Gemte job-printlog>
<Ja>
Eksempel:
Rapportprintlog *2
Du kan udskrive indstillinger samt en udskriftslog i listeform over rapporter.
(
)
<Rapportprintlog>
<Ja>
Eksempel:
543
Vedligeholdelse
E-mailprintlog *2
Du kan udskrive en udskriftslog i listeform over modtagede e-mails.
(
)
<E-mailprintlog>
<Ja>
Eksempel:
LINKS
Menuen Værktøj(P. 452)
Jobmenu(P. 456)
544
Vedligeholdelse
Visning af tællerværdien
1CER-074
Du kan kontrollere antallet af udskrevne sider.
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider(P. 545)
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling(P. 545)
Kontrol af det samlede antal udskrevne sider
Du kan kontrollere den samlede mængde udskrevne sider.
(
)
<Tjek tæller>
<101: Total 1>, <113: Total (S&H/l)>, eller <114:Total 1(2-
sidet)>
Kontrol af det antal sider, der er udskrevet for hver afdeling
Du kan kontrollere antallet af sider, der er udskrevet for hver afdeling.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Administration af afdelings-ID].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
545
Brug af
Vedligeholdelse
➠ Antallet af udskrevne sider vises for hvert afdelings-id under [Printede sider].
Udskrivning af det kontrollerede resultat
Sidetællerliste(P. 539)
For at nulstille sidetælleren
● Hvis du ønsker at nulstille sidetælleren for hver afdeling, skal du klikke på tekstlinket under [Afdelings-ID] og
klikke på [Ryd tæller] [OK].
546
Vedligeholdelse
● Hvis du ønsker at nulstille alle afdelingernes tællere, skal du klikke på [Ryd alle tællinger]
547
[OK].
Vedligeholdelse
Kontrol af forbrugsmaterialer
1CER-075
Du kan bruge kontrolpanelet til at kontrollere informationerne om forbrugsmidler.
Kontrol af papir
Du kan få vist det aktuelt angivne papirformat og -type samt det resterende papirniveau for hver papirkilde.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Papirinformation>
Valg af papirkilde
Vælg den papirkilde, der vises informationer for.
Kontrol af tonerpatronmodel
Du kan få vist modelnummeret for maskinens tonerpatron.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Tonerpatronmodel>
Kontrol af resterende mængde toner
Du kan få vist resterende mængde toner.
(
)
<Info om forbr.stof.>
<Resterende toner>
548
Vælg papirkilden
Vedligeholdelse
● Den viste mængde resterende toner er kun vejledende og kan være anderledes end den faktiske
mængde.
549
Vedligeholdelse
Initialisering af indstillinger
1CER-076
Du kan gendanne de følgende indstillinger:
Initialisering af menuer(P. 551)
Initialisering af netværksindstillinger(P. 552)
550
Vedligeholdelse
Initialisering af menuer
1CER-077
Du kan gendanne maskinens indstillinger (
Opsætningsmenuen(P. 362) ) til standard fabriksindstillinger.
Tryk ikke på strømkontakten, hvis initialiseringen er i gang
● Hvis maskinen er slukket under initialiseringen, kan den blive beskadiget.
Hvis der er blevet angivet en pinkode til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening
● Pinkoden til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening initialiseres også. Efter en initialisering skal du atter
angive pinkoden til adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Indstilling af pinkode til Fjern-UI(P. 261)
● Hvis du vil initialisere netværksindstillingerne, skal du følge fremgangsmåden i
netværksindstillinger(P. 552) .
Initialisering af
● Hvis du vil initialisere indstillingerne i <Justér printplacer.>, skal du følge fremgangsmåden i
printplacer.(P. 410) .
(
)
<Initialisér menu>
<Ja>
en fuldstændig nulstilling(P. 458) )
551
Justér
Udfør en fuldstændig nulstilling (
Udføre
Vedligeholdelse
Initialisering af netværksindstillinger
1CER-078
Du kan gendanne netværksindstillingerne (
Netværk(P. 377) ) til standardfabriksindstillingerne.
Du må ikke initialisere netværksindstillingerne, når maskinen udskriver eller modtager
udskrivningsdata
● Dette kan resultere i ukorrekt udskrivning, papirstop eller beskadigelse af maskinen.
(
)
<Netværk>
netv.konfig.>
<Ja>
Kontroller meddelelsen
<Init.
Udfør en fuldstændig nulstilling (
nulstilling(P. 458) )
552
Udføre en fuldstændig
Tillæg
Tillæg
Tillæg ..................................................................................................................................................................... 554
Tredjepartssoftware .......................................................................................................................................... 555
Fremhævede funktioner ................................................................................................................................... 556
Miljøvenlig og økonomisk ............................................................................................................................. 557
Øge effektiviteten ......................................................................................................................................... 559
Meget andet ................................................................................................................................................. 562
Specifikationer .................................................................................................................................................. 565
Maskinspecifikationer ................................................................................................................................... 566
Papir ............................................................................................................................................................. 569
Forbrugsmaterialer ........................................................................................................................................... 573
Valgfri muligheder ............................................................................................................................................ 574
Installation af ROM ....................................................................................................................................... 576
Installering af SD-kort ................................................................................................................................... 580
Vejledninger, der medfølger maskinen ........................................................................................................... 585
Brug af Brugervejledning ................................................................................................................................. 586
Skærmbilledlayout for Brugervejledning ...................................................................................................... 587
Visning Brugervejledning ............................................................................................................................. 591
Administration af MEAP-programmer ............................................................................................................. 593
Brug af FTP-klienter .......................................................................................................................................... 594
Forberedelse til brug af FTP-serveren ........................................................................................................... 595
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning) ................................................................................................ 598
Angivelse af indstillinger via FTP-klient ......................................................................................................... 600
Andre .................................................................................................................................................................. 607
Grundlæggende Windows-handlinger .......................................................................................................... 608
Skrifttypeprøver ........................................................................................................................................... 615
Bemærkning ................................................................................................................................................. 620
553
Tillæg
Tillæg
1CER-079
Dette kapitel indeholder tekniske specifikationer for maskinen, vejledning til brug af Brugervejledning,
ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger og andre vigtige oplysninger til kunderne.
554
Tillæg
Tredjepartssoftware
1CER-07A
555
Tillæg
Fremhævede funktioner
1CER-07C
Prøv de funktioner, der er beskrevet i dette afsnit. Funktionerne er grupperet under tre overskrifter: "Miljøvenlig og
økonomisk," "Øge effektiviteten," og "Meget andet."
556
Tillæg
Miljøvenlig og økonomisk
1CER-07E
2-sidet print
Du kan udskrive på begge sider af papiret. Brug 2-sidet udskrivning for at spare på papiret, ikke bare ved store
udskrivningsjob, men også hvis du blot vil udskrive nogle få sider. Hvis du vil spare endnu mere, kan du
kombinere 2-sidet udskrivning med N på 1 udskrivning af flere sider på ét ark papir. Du kan udskrive op til 32
sider på et enkelt ark, hvilket er både økonomisk og miljøvenligt.
Sådan udskriver du 2-sidede dokumenter fra din computer:
Sådan udskriver du flere sider på ét ark fra din computer:
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Udskriv flere sider på ét enkelt ark
Hvis der er mange sider i et dokument, kan udskrifterne være omfangsrige og uhåndterlige, svære at have med
og opbevare og besværlige at læse. Men der er en løsning. Udskriv mange sider på ét ark! På denne måde kan
du spare på papiret og gøre dine dokumenter knap så omfangsrige og lettere at håndtere. Det er endda endnu
mere effektivt i kombination med 2-sidet udskrivning.
Sådan udskriver du flere sider på ét ark fra din computer:
Sådan udskriver du 2-sidede dokumenter fra din computer:
Dvaletilstand
557
Udskrivning af flere sider på et ark(P. 88)
Skift mellem 1-sidet og 2-sidet print(P. 84)
Tillæg
Hvis du ikke skal bruge maskinen et stykke tid, kan du spare på strømmen ved at sætte den i dvaletilstand
enten manuelt eller automatisk. Du har ikke brug for at slukke for strømmen hver gang, men du kan stadig få
maskinen til at minimere strømforbruget. Den automatiske slukkefunktion kan øge besparelserne ved
automatisk at slukke for maskinen, hvis den skal forblive inaktiv i længere tid. Disse nyttige funktioner foregår i
baggrunden, så du kan spare strøm og penge hver eneste dag.
Sådan sparer du på strømmen ved at sætte maskinen i dvaletilstand:
Sådan konfigurerer du maskinen til at slukke automatisk:
Aktivering af dvaletilstand(P. 63)
Indstilling af automatisk nedlukningstid(P. 66)
Tonerbesparelse
For at spare på toneren kan du bruge tilstanden <Tonerbesparelse> til kladder og teste udskrifterne. Du kan
også skifte mellem funktionerne alt efter formålet og bruge normal funktion til smukke billeder og
kladdetilstand til virksomhedsdokumenter, der ikke kræver høj præsentationskvalitet.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
558
Mindre tonerforbrug(P. 103) .
Tillæg
Øge effektiviteten
1CER-07F
Udskrivning uden applikationsprogrammer
Du kan sende PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-data fra Brugerinterface til fjernbetjening direkte til maskinen for at
udskrive. Du kan også udskrive uden en computer ved at slutte en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Der er
ingen grund til at åbne filer, så du behøver ikke at starte et applikationsprogram. Det er meget bekvemt, når du
har travlt og ikke har adgang til en computer.
Udskrivning af data direkte fra Brugerinterface til fjernbetjening:
udskrivning)(P. 144)
Udskrivning uden at åbne en fil (direkte
Udskrivning af data direkte fra USB-hukommelse (Direkte USB-udskrivning):
hukommelse (direkte USB-udskrift)(P. 116)
Udskrivning fra USB-
Fjernstyring med Brugerinterface til fjernbetjening
Med Fjern-UI kan du administrere maskinen via fjernstyring fra din computer på dit skrivebord. Du kan
kontrollere den resterende mængde papir og tonerpatroner, og du kan kontrollere den aktuelle status for
udskrivningsjob, så du kan beslutte, om du midlertidigt skal afbryde et udskrivningsjob, hvis du skal udskrive
dokumenter, der haster, eller så du kan flytte dokumenter op blandt de job, der venter på at blive udskrevet. Du
kan spare tid og besvær ved at eliminere turen mellem dit bord og printeren.
559
Tillæg
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Brug af Brugerinterface til fjernbetjening(P. 333) .
Registrering af foretrukne indstillinger og aktivér dem efter behov
Alle på kontoret bruger printeren. Hvis du registrerer de mest populære indstillinger som standardindstillinger,
kan du bruge dem med det samme. Du kan også registrere ofte anvendte kombinationer af
udskrivningsindstillinger som "profiler". Derefter kan du aktivere dine foretrukne indstillinger i én handling ved
at vælge en profil i stedet for at skulle vælge hver eneste indstilling ved hver udskrivning.
Sådan skifter du standardindstillinger:
Ændring af standardindstillingerne(P. 112)
Sådan registrerer du kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger som "profiler":
kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger(P. 110)
Registrering af
Spar tid ved hjælp af genveje
Hvis du har flere dokumenter at udskrive, kan det være nyttigt at udskrive dem alle via én handling. Med Canon
PageComposer kan du kombinere flere dokumenter og udskrive dem alle på én gang. Du kan også gemme
dokumenter, du udskriver ofte som f.eks. faxforsider i maskinens SD-kort, og derefter udskrive dem direkte fra
kontrolpanelet. Du behøver ikke at vende tilbage til din computer og opstarte printerdriveren. Disse genveje
sparer tid, så du kan arbejde mere effektivt.
Kombinering af flere dokumenter og udskrivning af dem alle på én gang:
flere dokumenter(P. 105)
Kombination og udskrivning af
Udskrivning af et dokument, der er gemt på SD-kortet, der er installeret på maskinen:
dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
Hastejob ved afbrudt udskrivning
560
Udskrivning af et
Tillæg
Du skal udskrive en enkelt side med det samme, men et dokument på 200 sider er ved at blive udskrevet og 5
andre udskrivningsjob venter! I sådanne situationer kan du bruge funktionen Afbryd udskrivning til at få
udskrevet din side med det samme uden at annullere de andre job. Når din side er udskrevet, genoptages
udskrivningen af de andre job let og automatisk.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
udskrivning(P. 343) .
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til
Angiv udskriftsindstillingerne hurtigt med intuitiv betjening
Du kan nemt angive sidelayout samt indbindingsposition ved intuitivt at skifte mellem 1-sidet og 2-sidet
udskrivning etc. på eksempelbilledet i printerdriveren. Den enkle klik-betjening giver dig mulighed for nemt at
angive indstillinger, mens du ser, hvordan indstillingerne anvendes.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
561
Grundlæggende udskrivning(P. 73) .
Tillæg
Meget andet
1CER-07H
Brug af en smartphone/tablet
På tidspunkter, hvor du gerne hurtigt vil udskrive et tilbud, du har lavet på en tablet, mens du var på vej til et
forretningsmøde, er Canon Mobile Application praktisk.
Uden computer, hurtigt og nemt! Endnu flere muligheder for arbejde/leg med en funktionalitet, der er skabt til
det travle liv af i dag.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Kan nemt bruges med en mobil enhed(P. 163)
Nem udskrivning med Google Cloud Print
Få forbindelse til Google Cloudprinter med din bærbare computer eller mobiltelefon, send dine data, og så
kommer dine udskrevne dokumenter ud. Med denne maskine, Google Cloudprinter og din mobilenhed, kan du
udskrive, når som helst og hvor som helst du ønsker det.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Brug af Google Cloud Print(P. 175) .
Sørg for, at dine udskrifter forbliver fortrolige
Når du udskriver noget fra din computer, kommer det normalt ud med det samme. Men hvis du har følsomme
oplysninger, er det måske ikke noget, du ønsker. Du skal blot bruge sikker udskrivning, og ingen vil kunne
udskrive dine dokumenter uden at angive din adgangskode på maskinens betjeningspanel. Sørg for, at dine
562
Tillæg
fortrolige dokumenter ikke ligger frit fremme i bakken, hvor alle kan se den. For endnu bedre sikkerhed kan du
udskrive vandmærker, som f.eks. "FORTROLIGT" eller "PRIVAT KOPI".
For at udskrive et dokument, der er sikret med en pinkode:
en pinkode (sikret udskrivning)(P. 128)
Udskrivning af et dokument, der er sikret med
Udskrivning af vandmærker som f.eks. "FORTROLIGT" over dokumentet:
Udskrivning af vandmærker(P. 97)
Lav plakater
Forstør en almindelig udskrift på et enkelt ark og få en rigtig stor plakat. En stor plakat udskrives på ni ark. Sæt
dem sammen i et 3 x 3-gitter, og voila!
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Udskrivning af plakater(P. 90) .
Opret foldere
Nogle gange fortjener dine dokumenter en bedre præsentation end en hæfteklamme i øverste venstre hjørne.
Det er nemt at lave foldere. Printerdriveren håndterer placeringen af siden for dig. Det kræver blot, at du folder
siderne og hæfter dem sammen langs midten.
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
Folderudskrivning(P. 92) .
Automatisk sætvis udskrivning af materialer til møder
Når du udskriver flere kopier af dokumenter på flere sider, kan du bruge funktionen til sætvis samling for at
udskrive sæt efter sæt i korrekt siderækkefølge. Dette er nyttigt ved forberedelse af materiale til møder eller
præsentationer.
563
Tillæg
Du kan få flere oplysninger om denne funktion under
564
Sætvis sortering af udskrifter efter side(P. 86) .
Tillæg
Specifikationer
1CER-07J
Maskinspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer af maskinen.
Maskinspecifikationer(P. 566)
Papir(P. 569)
565
Tillæg
Maskinspecifikationer
1CER-07K
Hardwarespecifikationer(P. 566)
Controller-specifikationer(P. 567)
Softwarespecifikationer(P. 568)
Hardwarespecifikationer
Type
Desktop-printer
Udskriftsmetode
Halvlederlaser + elektrografisk metode af tør type
Tonerfikseringssystem
Øjeblikkelig fikseringssystem
Opløsning
600 dpi
Udskrivningshastighed *1
● 1-sidet udskrift: 43 ark/minut
(Almindeligt papir (52 til 89 g/m²), A4 kontinuerlig
udskrivning)
● 2-sidet udskrift: 34,4 sider/minut *2
Opvarmningstid *3
● Normal start: 30 sekunder eller mindre
(fra maskinen tændes, til den går i standby)
● Hurtig start: 3 sekunder eller mindre
Gendannelsestid *4
● Mellem (printerdvale): 3 sekunder eller mindre
(gendannelse fra dvaletilstand til standby)
● Høj (dyb dvale): 3 sekunder eller mindre
Første udskrivningstid *4
6,2 sekunder
(1-sidet udskrivning på papir i A4-format)
Accepteret papirmængde
2-sidet udskrift
Papir(P. 569)
● Standardformat:
A4, Legal, Letter, Foolscap og Indian Legal
● Brugerdefineret papirstørrelse:
Bredde 210,0 til 215,9 mm, Længde 279,4 til 355,6 mm
Papiroutput
Forside nedad
Papirindføringssystem/kapacitet *5
Papirskuffe
550 ark (80 g/m²) / 640 ark (64 g/m²) x 1
Universalbakke
100 ark (80 g/m²) / 100 ark (64 g/m²) x 1
Papiroutputsystem/kapacitet *5
Udbakke
250 ark (68 g/m²)
Støj
LwAd (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (1 B = 10 dB))
(målt i henhold til ISO 7779 og deklareret støjemission i
henhold til ISO 9296)
● Under standbytilstand: 4,0 B eller mindre
● Under udskrivning:
1-sidet udskrift: 6,9 B eller mindre
2-sidet udskrift: 6,8 B eller mindre
LpAm (deklareret A-vægtet niveau for lydstyrke (når man står ved siden
af))
● Under standbytilstand: 26 dB
● Under udskrivning:
566
Tillæg
1-sidet udskrift: 54 dB
2-sidet udskrift: 53 dB
Miljøforhold
Systemkrav
(kun hovedenhed)
● Temperatur: 10 til 30 °C
● Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondens)
Strømforsyning
220 til 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug *6
● Maksimum: 1,310 W eller mindre
(ved 20 °C)
● Under drift: Ca. 670 W
● Under standby: Ca. 9,5 W
● I dvaletilstand:
<Med. (printerdvale)> *7:
Ca. 4,2 W (Kablet LAN-forbindelse)
Ca. 4,0 W (USB-forbindelse)
<Høj (dyb dvale)> *7:
Ca. 1,2 W (Kablet LAN-forbindelse)
Ca. 2,0 W (USB-forbindelse)
● I sluttet tilstand:
0,3 W eller mindre (slukning)
0,76 W eller mindre (hurtigslukning)
Forbrugsmaterialer(P. 573)
Forbrugsmaterialer
Vægt *8
Ca. 11,5 kg
*1 Udskrivningshastigheden
er målt baseret på interne test ved brug af papir i A4-format ved udskrivning med ensartet
forstørrelse på den ene side. Intern test udføres ved kontinuerligt at udskrive de samme data på almindeligt papir.
Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt af papirtype, papirformat eller papirfremføringsretning. Udskrivningen kan
sættes på pause eller gøres langsommere for at justere udskrivningsforhold som f.eks. temperaturen for en vis enhed eller
billedkvaliteten under kontinuerlig udskrivning.
*2 For
2-sidet udskrivning tælles en side, udskrevet på forsiden af et ark og en side, udskrevet på bagsiden, som et
udskrivningsark.
*3 Kan
variere afhængigt af maskinens brugsvilkår (herunder tilsluttet valgfrit ekstraudstyr og installationsmiljøet).
*4 Kan
variere afhængigt af outputmiljøet.
*5 Kan
variere afhængig af installationsmiljøet og den anvendte papirtype.
*6 Selv
om printeren er slukket, bruges der stadig en smule strøm, mens stikket er sat i stikkontakten.
For at eliminere alt strømforbrug skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.
*7 Der
kan blive brugt mere strøm end værdierne viser her alt efter situationen, også selv om dvaletilstand er indstillet til
<Med. (printerdvale)> eller <Høj (dyb dvale)>.
*8 Vægten
af maskinen eksklusiv vægten af en tonerpatron.
Controller-specifikationer
CPU
264 MHz + 528 MHz
Hukommelseskapacitet (RAM) 1.024 MB
Værtsinterface
● USB-interface:
Hi-Speed USB x 4 (forside x 1, bagside x 3)
● Netværksinterface:
Almindelig for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
Fuld duplex/halv duplex
567
Tillæg
Brugerinterface
● LCD:
132 x 65 punkter
F-STN LCD
● LED-indikator: 5 indikatorer
● Funktionstast: 12 taster
● Taltast: Ja
ROM-stik
1 stik
SD-kortåbning
1 åbning
Softwarespecifikationer
Integreret kontrolkommando
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF og XPS
Integreret skalerbar skrifttype ● PCL: 105 Skalerbare skrifttyper, 10 bitmapskrifttyper
● PS: 136 standardskrifttyper
Udskriftsområde
Netværksinterface
Udskriftsområde(P. 572)
Understøttet protokol
● TCP/IP (rammetype: Ethernet II)
● SMB (valgfri)
Udskriftsprogram
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
568
Tillæg
Papir
1CER-07L
◼ Understøttede papirformater
Papirstørrelser, der kan lægges i papirskuffen, universalbakken eller valgfri papirkilder, er angivet herunder.
: Tilgængelig
: Ikke tilgængelig
Papirformat
Skuffe Universalbakke Automatisk 2-sidet
udskrivning *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5 *2
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
(139,7 x 215,9 mm)
Executive (EXEC)
(184,2 x 266,7 mm)
*1Automatisk
*2 Kan
2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
kun lægges i stående retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
105,0 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:210,0 til 215,9 mm, 279,4 til 355,6 mm
569
Tillæg
Papirformat
Skuffe Universalbakke Automatisk 2-sidet
udskrivning *1
Foolscap (FLSC)
(215,9 x 330,2 mm)
16K
(195,0 x 270,0 mm)
Kartotekskort
(76,2 x 127,0 mm)
Indian Legal
(215,0 x 345,0 mm)
Postkort
(100,0 x 148,0 mm)
Svarpostkort
(148,0 x 200,0 mm)
4 på 1 postkort
(200,0 x 296,0 mm)
Kuvert NAGAGATA 3
(120,0 x 235,0 mm)
Kuvert YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
(235,0 x 120,0 mm)
Konvolut nr. 10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Kuvert Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
Kuvert C5 (ISO-C5)
(162,0 x 229,0 mm)
Kuvert DL
(110,0 x 220,0 mm)
*1Automatisk
*2 Kan
2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
kun lægges i stående retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
105,0 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:210,0 til 215,9 mm, 279,4 til 355,6 mm
570
Tillæg
Papirformat
Skuffe Universalbakke Automatisk 2-sidet
udskrivning *1
Brugerdefineret papirformat
*1Automatisk
*2 Kan
*3
*4
*5
2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
kun lægges i stående retning.
*3 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
105,0 til 215,9 mm, 148,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
148,0 til 215,9 mm, 148,0 til 215,9 mm
*4 Følgende
formater er tilgængelige:
● Ved ilægning i stående retning (kun med UFR II-printerdriveren brugt):
76,2 til 215,9 mm, 127,0 til 355,6 mm
● Ved ilægning i liggende retning:
127,0 til 215,9 mm, 127,0 til 215,9 mm
*5 Følgende
formater er tilgængelige:210,0 til 215,9 mm, 279,4 til 355,6 mm
● Standardindstillingen for papirformatet er <A4>. Skift indstillingen for papirformatet, når du bruger papir i
et andet format.
Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen(P. 58)
Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken(P. 60)
● Nogle papirformater bliver muligvis ikke vist afhængigt af printerdriveren. Hvis det ønskede papirformat
ikke vises, skal du downloade UFR II / UFRII LT V4-printerdriveren fra Canons hjemmeside. Hvis du ikke kan
downloade, skal du kontakte den lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
◼ Understøttede papirtyper
Klorfrit papir kan bruges sammen med denne maskine.
● Udskrivningskvaliteten kan variere afhængigt af den anvendte papirtype.
: Tilgængelig
: Ikke tilgængelig
Papirtype
Skuffe
52 g/m² *2
Almindeligt
papir *1
53 til 89 g/m² *3
90 til 120 g/m² *4
Kraftigt papir
121 til 199 g/m²
571
Universalbakke
Tillæg
Bond-papir *4
60 til 120 g/m²
Etiketter
Postkort/Svarpostkort/4på1-postkort *5
Kuvert
*1
Genbrugspapir er også tilgængeligt.
*2 Manuel
*3
2-sidet udskrivning (fra universalbakken) er ikke understøttet.
Ved brug af papir i 60 til 89 g/m² er automatisk 2-sidet udskrivning mulig uden at skifte papir.
*4 Automatisk
*5
2-sidet udskrivning er muligt uden at skifte papir.
Det inkjet-udskrivbare postkort eller svarpostkort kan ikke bruges.
◼ Papirtype og -indstilling for maskinen
Ilægning af papir(P. 38)
◼ Udskriftsområde
Det skraverede område i billedet nedenfor indikerer dokumentets udskrivningsområde (undtagen for kuverter).
● For Konvolut NAGAGATA 3 og Konvolut YOUGATANAGA 3 er top- og
bundmargin 10 mm, og venstre og højre margin er 5 mm. For alle andre
kuverter er top, bund, venstre og højre marginer alle 10 mm.
572
Tillæg
Forbrugsmaterialer
1CER-07R
Dette afsnit beskriver maskinen forbrugsmaterialer og den anslåede udskiftningstid for
dem. Køb forbrugsmaterialer hos din lokale autoriserede Canon-forhandler. Overhold
sikkerheds- og sundhedsforholdsreglerne, når du opbevarer og håndterer
forbrugsmaterialer ( Forbrugsmaterialer(P. 10) ). For at få den bedste printkvalitet
anbefales det at bruge originale toner- og blækpatroner og andre dele fra Canon.
● Afhængigt af installationsmiljøet, papirstørrelse, der skal udskrives, eller dokumenttypen kan det dog blive
nødvendigt at udskifte forbrugsmaterialer før udløbet af den beregnede levetid.
◼ Tonerpatroner
Medfølgende tonerpatroner
Det gennemsnitlige antal sider* for tonerpatronen, der følger med maskinen, er 7.000 sider.
* Det gennemsnitlige antal sider er baseret på "ISO/IEC 19752" (den globale standard, der er relateret til en "metode til
bestemmelse af ydeevne for monokrome elektrofotografiske printere og multifunktionsenheder, der indeholder
printerkomponenter", som udgives af ISO (International Organization for Standardization)), når der udskrives papir i A4format med standardindstilling for udskrivningstæthed.
Udskiftning af tonerpatroner
For at få den bedste printkvalitet anbefales det at bruge originale Canon-tonerpatroner.
Original Canon-tonerpatron
Gennemsnitligt antal sider for tonerpatron*
Canon Cartridge 041
10.000 ark
Canon Cartridge 041 H
20.000 ark
● Ved udskiftning af tonerpatroner
Sådan udskifter du en tonerpatron(P. 524)
573
Tillæg
Valgfri muligheder
1CER-07S
Maskinens funktioner kan udnyttes fuldt ud ved at bruge det ekstraudstyr, der er beskrevet herunder. Ekstraudstyr
kan købes hos den forhandler, hvor du købte maskinen, eller hos din lokale Canon-forhandler.
◼ Paper Feeder PF-C1
Hvis du bruger den valgfri papirfremfører, kan du ilægge et andet papirformat,
end det der kan ilægges i standardpapirskuffen, og du sparer dermed tiden og
arbejdet med at udskifte papirformat.
Tilgængeligt papir
Papir(P. 569)
Strømforsyning
Fra hovedenhed
Mål
(B x D x H)
409 x 376 x 148 mm
Vægt
Ca. 4,0 kg
Installationsmetode
Se "Sådan kommer du i gang."
● Du kan kun installere op til tre papirfremføringsenheder i maskinen.
◼ Barcode Printing Kit-F1
Hvis Barcode Printing Kit-F1 er installeret på maskinen tilføjes stregkodeudskrivningstilstand,
hvilket gør det muligt at udskrive stregkoder fra din computer.
Barcode Printing Kit-F1 indeholder følgende stregkodeskrifttyper.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Denne funktion gør det muligt at generere stregkoder i forskellige formater. Bemærk, at hvis du
vil udskrive stregkoder, skal PCL være aktiveret. For information om brug af
stregkodeudskrivningssættet skal du se Barcode Printing Guide
(stregkodeudskrivningsvejledningen) (pdf-manual).
● Kun enten Barcode Printing Kit-F1 eller PCL International Font Set-C1 kan installeres.
574
Tillæg
Installationsmetode
Installation af ROM(P. 576)
◼ PCL International Font Set-C1
Hvis PCL International Font Set-C1 er installeret på maskinen, tilføjes følgende skrifttyper for en
PCL-printer. Som følge heraf kan du udskrive på mange forskellige sprog i et SAP Unicode-miljø.
● Andale® og WorldType® Collection J (japansk version)
● Andale® og WorldType® Collection K (koreansk version)
● Andale® og WorldType® Collection S (forsimplet kinesisk version)
● Andale® og WorldType® Collection T (traditionel kinesisk version)
For at kunne understøtte forskellene i tegnudformningen afhængigt af regionen, er der
aktiveret fire forskellige skrifttypeversioner.
● Kun enten Barcode Printing Kit-F1 eller PCL International Font Set-C1 kan installeres.
Installationsmetode
Installation af ROM(P. 576)
◼ SD CARD-C1
Du kan installere SD-kortet til at bruge de nedenfor beskrevne funktioner.
● Sikret udskrivning
Udskrivning af et dokument, der er sikret med en pinkode (sikret udskrivning)(P. 128)
● Udskrivning af gemte job
Udskrivning af et dokument, der er gemt på maskinen (gemt jobudskrivning)(P. 134)
● Afbryd udskrivning, prioriteret udskrivning, pause/genoptag
Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning(P. 343)
● SMB-udskrivning
Konfiguration af SMB(P. 239)
● Spooler
Spooler(P. 392)
Installationsmetode
Installering af SD-kort(P. 580)
● Hvis du bortskaffer et brugt SD-kort, skal du udføre <Komplet datasletning> for det eller fysisk destruere det
for at forhindre, at dine personlige oplysninger bliver kompromitteret. Installering af SD-kort(P. 580)
575
Tillæg
Installation af ROM
1CER-07U
Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer Barcode Printing KitF1 eller PCL International Font Set-C1 i maskinen. ROM bruges tilsluttet
ROM-stikkene bag maskinens højre dæksel. Læs forholdsreglerne i
Installation(P. 3) , før du installerer ROM.
Forholdsregler ved installering af ROM
● Metal, som f.eks. skruer, må ikke komme i kontakt med kredsløbskortene inde i maskinen. Dette kan
beskadige maskinen.
● Berør ikke de indvendige dele, printkort, stik eller kontakter. Dette kan beskadige maskinen.
● Tænd ikke for strømmen, hvis ROM-dækslet er åbent. Dette kan beskadige maskinen.
Forholdsregler for at undgå statisk elektricitet
ROM indeholder dele, der er følsomme over for statisk elektricitet. Overhold følgende forholdsregler for at
undgå, at ROM bliver ødelagt af statisk elektricitet.
● Rør ved noget metal i rummet, så din krop kan blive afledt for statisk elektricitet, før du håndterer ROM.
● Rør ikke ved genstande, som kan generere statisk elektricitet under arbejdet, som f.eks. en skærm.
● For at undgå påvirkning fra statisk elektricitet, må du ikke fjerne ROM fra beskyttelsesposen før til allersidst
før tilslutning til ROM-stikkene.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten. Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
1
Fjern det højre dæksel.
Skub palen, og åbn dækslet en smule mod dig selv.
576
Tillæg
2
3
Fjern det højre dæksel i den retning, der angives af pilen.
Fjern ROM-dækslet.
1
Brug en mønt til at fjerne skruerne.
2
Åbn ROM-dækslet og fjern det i den retning, der er angivet af pilen.
4
Installer ROM.
● Juster ROM ind efter de to ROM-stik i maskinen, og skub den sikkert ind, indtil den stopper.
Ved afmontering af ROM
● Hold fast i kanten på ROM, og træk den ud som vist på nedenstående illustration.
577
Tillæg
5
Sæt ROM-dækslet tilbage på plads.
1
Luk ROM-dækslet ved at skubbe palen på ROM-dækslet ind i den retning, der er angivet af pilen.
2
Brug en mønt til at sætte skruerne ind igen.
6
Sæt det højre dæksel på i den retning, der angives af pilen, og luk det, mens du
skubber til palen.
● Hvis du ønsker at installere et SD-kort samtidigt, skal du fortsætte til
578
Installering af SD-kort(P. 580) .
Tillæg
◼ Kontroller, at Barcode Printing Kit-F1 er installeret korrekt
Udskriv Konfigurationsside(P. 452) , og bekræft, at "BarDIMM" vises i "PCL"
Hvis "BarDIMM" vises, er ROM blevet installeret korrekt.
Hvis "BarDIMM" ikke vises
● ROM er ikke installeret korrekt. Fjern ROM fra maskinen, og sæt det i igen.
579
Tillæg
Installering af SD-kort
1CER-07W
I dette afsnit beskrives, hvordan man monterer og initialiserer et SD-kort.
Sæt SD-kortet ind i SD-kortåbningen på maskinens bagside. Læs
forholdsreglerne i Installation(P. 3) , før du installerer SD-kortet.
Bemærk, at data i maskinen, som gemmes på SD-kortet, bliver krypteret.
Dette sørger for, at SD-kortet kan bruges sikkert på computeren eller i
andre situationer, da man ved at kryptere dataene på SD-kortet beskytter
dem mod at blive aflæst uautoriseret.
● Før du installerer SD-kortet, skal du kontrollere, om SD-kortet er skrivebeskyttet. Hvis kortet er
skrivebeskyttet, skal du låse op for kortet, før du sætter det i.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
● Når du slukker for strømmen, skal du slukke for maskinen fra kontrolpanelet uden at bruge
strømkontakten. Slukke for strømmen (lukke ned)(P. 34)
2
Fjern dækslet til SD-kortåbningen.
1
Brug en mønt til at fjerne skruerne.
2
Åbn dækslet til SD-kortåbningen og fjern det i den retning, der er angivet af pilen.
580
Tillæg
3
Installer et SD-kort.
● Sæt kortet ind i SD-kortåbningen, indtil det siger klik.
Når du fjerner SD-kortet
● Tryk på SD-kortet, indtil det klikker som vist på illustrationen, slip fingeren og fjern det.
4
Sæt dækslet til SD-kortåbningen på igen.
1
Luk for dækslet til SD-kortåbningen ved at skubbe dækslets pal ind.
2
Brug en mønt til at sætte skruerne ind igen.
581
Tillæg
Tyveribeskyttende sikkerhedshul til SD-kort
● Dækslet til SD-kortåbningen har et sikkerhedshul, hvori du kan sætte en
sikkerhedswire eller lignende.
● Sikkerhedshullet er 7,6 mm bredt og 3,6 mm højt.
● Ved spørgsmål om sikkerhedshullet skal du kontakte din lokale,
autoriserede Canon-forhandler.
◼ Initialisering af SD-kortet
Når du tænder for strømmen første gang efter at have installeret SD-kortet, vises
<Format SD Card?> på skærmen. Tryk på
for at starte initialiseringen af SD-kortet.
Når initialiseringen er færdig, er SD-kortet parat til brug.
Hvis <Format SD Card?> ikke vises
● Initialiser SD-kortet ved at vælge <Format> under <SD-kort vedligehold.> i indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. SD-kort vedligehold.(P. 415)
582
Tillæg
◼ Kontrol af om SD-kortet er blevet installeret korrekt i maskinen
Udskriv Konfigurationsside(P. 536) , og SD-kortet er installeret korrekt, hvis
"SD Card" under "Control Menu" er markeret som "On".
Hvis der ikke angivet information om SD-kortets status
● SD-kortet er ikke installeret korrekt. Fjern SD-kortet fra maskinen, og
installer det igen.
◼ Konfigurering af informationer på SD-kortet
Hvis der er blevet tilføjet et SD-kort, efter at printerdriveren er blevet installeret, skal du konfigurere informationer om
SD-kortet i printerdriveren. Valgfri muligheder(P. 574)
◼ Sletning af alle data på et SD-kort
Før du bortskaffer et SD-kort, kan du bruge nedenstående fremgangsmåde til at slette alle data på kortet.
Fremgangsmåden sletter også de datafragmenter, som normalt ikke kan slettes. Herved fjerner man risikoen for, at
dine data kan aflæses af tredjeparter, hvorfor du herefter kan bortskaffe SD-kortet ganske sikkert.
● For andre SD-kort end det valgfri "SD CARD-C1" kan nedenstående fremgangsmåde ikke bruges.
1
Indstil maskinen til offline.
● Hvis
(
) lyser, skal du trykke på
2
Tryk på
3
Brug
4
Fortsæt med <SD-kort vedligehold.>
(
/
(
).
)
til at vælge <Brugervedligehold.>, og tryk på
● Hvis der vises en meddelelse, skal du trykke på
.
<Komplet datasletning> i denne rækkefølge.
.
583
Tillæg
5
Vælg <Ja>, og tryk på
.
➠ Maskinen genstartes. Herefter slukkes maskinen automatisk.
● Hvis <Komplet datasletning> er blevet udført, ændres indstillingen for <SD-kort> til <Fra>.
584
Tillæg
Vejledninger, der medfølger maskinen
1CER-07X
De vejledninger, der er angivet herunder, medfølger maskinen. Se i dem efter behov.
Sådan kommer du i gang
Læs denne vejledning først. Den beskriver de grundlæggende fremgangsmåder
for opsætning, lige fra fjernelse af emballagen til konfiguration af maskinen.
Brugervejledning
I denne vejledning beskrives alle maskinens funktioner, og vejledningen kan
vises i en webbrowser. Du kan gennemse oplysninger efter kategori eller angive
(Denne vejledning)
et søgeord for at søge efter sider om et bestemt emne.
Brugervejledning(P. 586)
585
Brug af
Tillæg
Brug af Brugervejledning
1CER-07Y
Brugervejledninger en manual, der kan vises på din computer eller mobilenhed, og som beskriver alle maskinens
funktioner. Du kan søge efter den handling, du vil foretage, eller angive et søgeord, så du hurtigt kan finde den side,
du leder efter.
Sådan finder du et emne
Du kan finde den side, du leder efter, på følgende to måder.
Søg efter indholdet
Du kan finde den side, du leder efter, ved at vælge et emne fra fanen "Indhold" i venstre side af skærmen.
Øverste side(P. 587)
Emneside(P. 588)
Søg med søgeord
Søg ved at indtaste et søgeord som f.eks. "kuvert" eller "tonerpatron". Herefter vises de sider, der indeholder
søgeordet. Du kan finde den side, du leder efter i søgeresultaterne. Du kan også søge på udtryk som "tilslutning
til netværk". Søgefunktionen understøtter også den booleske operatør OG ved søgning efter flere søgeord.
Søg(P. 589)
● Hvis du ikke har adgang til Adobe Reader til at få vist vejledninger i PDF-format, kan du prøve andre
programmer som f.eks. PDF Preview, der er udviklet af Vivid Document Imaging Technologies.
586
Tillæg
Skærmbilledlayout for Brugervejledning
1CER-080
Brugervejledninger inddelt i forskellige skærme, og indholdet af de enkelte skærme varierer.
Øverste side
Vises, når Brugervejledning startes.
Indhold
Kapitlernes titler vises.
/
Klik på
for at få vist alle afsnit under kapitlerne. Klik på
for at gå tilbage til forrige visning.
/
Klik for at skifte visning mellem indhold og søgning.
Klik her for at indstille parametre om, hvordan Brugervejledning vises, som f.eks. tegnstørrelse eller
layout.
Klik her for at få vist oplysninger om, hvordan Brugervejledning vises, hvordan man søger og andre
oplysninger.
/
587
Tillæg
Klik for at se det forrige eller næste emne.
Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges. Klik på
/
/
for at skifte
visningen af praktiske eksempler efter kategori, eller klik på det skydbare display for at få flere oplysninger
om hver kategori. Skydedisplayet kan fjernes ved at flytte markøren hen til det. Fremhævede
funktioner(P. 588)
[Hurtighjælp]
Klik for at se, hvordan du løser problemer eller vedligeholder maskinen.
[Meddelelse]
Klik for at se vigtige oplysninger, som du bør have kendskab til, når du bruger maskinen.
Klik for at returnere til øverste side.
Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges.
/
Klik på
for at se detaljerede oplysninger. Klik på
for at lukke vinduet.
Klik for at se den tilsvarende emneside.
Emneside
Indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger maskinen.
588
Tillæg
Navigation
Se, hvilket kapitelemne, du ser i øjeblikket.
Klik for at springe til den pågældende side. Klik på "Tilbage" i webbrowseren for at gå tilbage til forrige
side.
/
Klik på
for at få vist de skjulte detaljerede beskrivelser. Klik på
beskrivelser.
for at lukke de detaljerede
Klik for at returnere til øverste side.
Søg
Klik på
bruge.
for at få vist søgevinduet. Indeholder et tekstfelt til søgning med søgeord efter den side, du skal
[Indtast søgeord her]
589
Tillæg
Skriv et eller flere søgeord, og klik på
for at få vist søgeresultaterne. Adskil søgeordene med et
mellemrum, og søg efter sider, der indeholder alle søgeord. Sæt anførselstegn om søgeordet for kun at
søge efter sider, hvor præcis dit søgeord findes.
Søgeresultat
Viser resultatet af søgningen med de sider, der indeholder de angivne søgeord. I resultaterne kan du finde
den side, du leder efter, og klikke på sidens emnetitel.
● De angivne søgeord vises med fed i søgeresultatet.
590
Tillæg
Visning Brugervejledning
1CER-081
Symboler og markeringer
Advarsler om sikkerhed og begrænsninger samt advarsler vedr. håndtering af maskinen, nyttige tips og andre
oplysninger er markeret med følgende symboler og markeringer:
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller
kvæstelser, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler,
når du betjener maskinen.
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af personer,
hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du
betjener maskinen.
Indikerer en handling, der ikke må udføres. Læs disse emner grundigt, og undgå at
udføre de beskrevne handlinger.
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse
punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller
skade på ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af
en fremgangsmåde.
Angiver nyttige funktioner eller tips til brug af maskinen.
Taster og knapper i denne vejledning
Tasterne på kontrolpanelet og knapperne på computerskærmen vises i følgende format:
Type
Eksempel
Taster på kontrolpanelet
(
)
<Timerindstillinger>
Indstillinger, der vises på kontrolpanelet
<Papirstop.>
Knapper og andre tekstgrænseflader, der vises på computerskærmen [Preferences] (Indstillinger)
/
Brugt i denne vejledning
Tasterne
/
bruges til at vælge den ønskede indstilling. De beskrives kun første gang, de skal bruges i
/
beskrives f.eks. i
forbindelse med en funktion, og er udeladt fra anden forekomst og derefter. Tasterne
trin 2, men er udeladt i trin 3.
Eksempel:
1
Tryk på
2
Brug
3
Vælg <TCP/IP-indstillinger>
(
/
).
til at vælge <Netværk>, og tryk på
<IPv4-indstillinger>
591
.
<Indstill., IP-adr.>.
Tillæg
Skærmbilleder brugt i denne vejledning
Afhængigt af dit operativsystem kan udseendet for de skærmbilleder, der er brugt i denne vejledning, variere
en smule i forhold til de faktiske skærmbilleder. Desuden kan udseendet af printerdrivere og software variere
afhængigt af versionen.
Illustrationer i denne vejledning
Illustrationerne af den tonerpatron, der bruges i Brugervejledning, er gældende for Canon Cartridge 041.
592
Tillæg
Administration af MEAP-programmer
1CER-083
Du kan installere MEAP-programmer (funktionsforbedrende software) på maskinen for at tilføje forskellige funktioner.
Du kan tilpasse funktionerne efter dine behov, f.eks. for at konfigurere en godkendelse af systemet med IC-kort eller
for at administrere udskrifter baseret på logfiler. Hvis du vil administrere MEAP-programmer, skal du skabe adgang til
maskinen fra din computer via en webbrowser. Se under Brugsvejledning for MEAP Application Management for
at få flere oplysninger.
593
Tillæg
Brug af FTP-klienter
1CER-084
Du kan bruge en FTP-klient til at skabe adgang til FTP-serveren for maskinen og angive indstillinger for
dokumentudskrivning og netværk. Udskrivning og indstillinger kan udføres med kommandoprompten, der er
installeret på kontrolpanelet som standard, hvilket hverken kræver specifikke drivere eller specifikke programmer.
Forberedelse til brug af FTP-serveren
Angiv indstillinger for at aktivere kommunikation mellem maskinen og klienterne.
FTP-serveren(P. 595)
Forberedelse til brug af
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
Du kan udskrive et dokument, der er blevet sendt til maskinen via FTP.
udskrivning)(P. 598)
Udskrivning via FTP-klient (FTP-
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
Du kan downloade maskinindstillingerne i tekstformat og redigere dem.
klient(P. 600)
594
Angivelse af indstillinger via FTP-
Tillæg
Forberedelse til brug af FTP-serveren
1CER-085
Da fabriksstandardindstillingerne forhindrer handlinger fra FTP-klienter, skal du angive indstillinger for at tillade
handlingerne.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i administratortilstand.
2
Klik på [Indstillinger/Registrering].
3
Klik på [Netværk]
4
Klik på [Redigér] i [FTP-indstillinger].
Brugerinterface til fjernbetjening(P. 334)
[TCP/IP-indstillinger].
595
Brug af
Tillæg
5
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[Brug FTP-print]
For at udføre udskrivning via FTP-klient skal du markere afkrydsningsfeltet. Ellers skal du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet.
[FTP-printbrugernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for det brugernavn, der anvendes til at logge på FTP-serveren, når du
udfører FTP-udskrivning.
● Du kan ikke indstille "root."
[Indstil/skift password]
Markér afkrydsningsfeltet for at indstille adgangskoden for FTP-udskrivning, og angiv op til 24 alfanumeriske
tegn for adgangskoden i tekstfeltet [Password]. For at bekræfte skal du indtaste samme adgangskode i
tekstfeltet [Bekræft].
● Hvis du klikker på [OK] med markeret afkrydsningsfelt, og tekstfelterne [Password] og [Bekræft] er
tomme, slettes den aktuelt indstillede adgangskode.
[Brug UTF-8 til at vise navn på FTP-printjob]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du bruger UTF-8 tegnkode for navnet på den fil, der skal udskrives.
[Tillad indstilling via FTP]
Markér afkrydsningsfeltet for at tillade indstilling af ændringer for maskinen via FTP-klient. Når du ikke vil
tillade indstilling af ændringer, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
596
Tillæg
6
Udfør en fuldstændig nulstilling.
● Klik på [Enhedskontrol] vælg [Hård nulstilling], og klik derefter på [Udfør].
➠ Indstillingerne aktiveres, når fuldstændig nulstilling er blevet udført.
Brug af kontrolpanelet
● Du kan også aktivere eller deaktivere FTP-udskrivning og FTP-indstillingerne fra indstillingsmenuen på
kontrolpanelet. FTP(P. 381)
LINKS
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)(P. 598)
Angivelse af indstillinger via FTP-klient(P. 600)
597
Tillæg
Udskrivning via FTP-klient (FTP-udskrivning)
1CER-086
Dokumenter i TEKST-/JPEG-/TIFF-format kan udskrives fra FTP-klienter via netværk. Kontroller på forhånd den IPadresse, maskinen er indstillet til ( Statusprint, netværk(P. 536) ). Hvis du er usikker på IP-adressen, kan du
kontakte din netværksadministrator.
1
Start [Kommandoprompt].
● Åbn menuen [Start], og vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Tilbehør]
[Kommandoprompt].
macOS-brugere
● Opstart terminalen.
UNIX-brugere
● Vis konsolskærmen.
2
Kopier et dokument, som du ønsker at udskrive til mappen, der vises i
kommandoprompten.
● I et eksempel på en skærm bliver dokumentet kopieret til mappen "USER_NAME" (brugernavn) i [Brugere] på
C-drevet:.
3
Indtast "ftp <maskinens IP-adresse>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: ftp 192.168.1.45
4
Indtast brugernavnet for FTP-udskrivning, og tryk på tasten [ANGIV].
● Standardbrugernavnet er "guest".
● Anonym login (en bruger uden en konto) kan ikke bruges til at logge på.
5
Indtast adgangskoden for FTP-udskrivning, og tryk på tasten [ANGIV].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
➠ "230 User <brugernavn for FTP-udskrivning> logged in." vises.
598
Tillæg
6
Indtast "bin", og tryk på tasten [ANGIV].
➠ Tilstanden for dataoverførsel ændres til binær tilstand.
● Du skal også angive binær tilstand, når du udskriver et tekstdokument.
7
Indtast "put <Filnavn, der skal udskrives>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: put eksempel.txt
➠ Dokumentet udskrives.
8
Indtast "quit", og tryk på tasten [ANGIV].
9
Indtast "exit", og tryk på tasten [ANGIV].
➠ Kommandoprompten afsluttes.
599
Tillæg
Angivelse af indstillinger via FTP-klient
1CER-087
Du kan angive indstillinger, som f.eks. maskinens netværksindstillinger, fra en FTP-klient via TCP/IP-netværk.
Kontroller på forhånd den IP-adresse, maskinen er indstillet til ( Statusprint, netværk(P. 536) ). Hvis du er usikker
på IP-adressen, kan du kontakte din netværksadministrator.
1
Start [Kommandoprompt].
● Åbn menuen [Start], og vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
[Tilbehør]
[Kommandoprompt].
macOS-brugere
● Opstart terminalen.
UNIX-brugere
● Vis konsolskærmen.
2
Indtast "ftp <maskinens IP-adresse>", og tryk på tasten [ANGIV].
● Eksempel: ftp 192.168.1.45
3
Indtast "root" for brugernavnet, og tryk på tasten [ANGIV].
4
Indtast adgangskoden for systemadministrator, og tryk på tasten [ANGIV].
● Adgangskoden er som standard "7654321".
Indstilling af systemadministratorens adgangskode(P. 251)
➠ "230 User root logged in." vises.
5
Indtast "cd config", og tryk på tasten [ANGIV].
6
Indtast "get CONFIG <filnavn>", og tryk på tasten [ANGIV].
● "CONFIG" skal være med store bogstaver.
● Alle tegn kan anvendes i <filnavn> (eksempel: get CONFIG Indstilling.txt).
➠ Indstillingsfilen downloades til mappen, der vises, når kommandoprompten opstartes. I et eksempel på
en skærm downloades filen til mappen "USER_NAME" (Brugernavn) i [Brugere] på C-drevet:.
600
Tillæg
7
Rediger den downloadede konfigurationsfil ved hjælp af et tekstredigeringsprogram
som Notepad.
Liste med indstillingspunkter for konfigurationsfil
Generel menu (generelle indstillinger)
Elementnavn
Standard
fabriksindstilling
Indstilling af værdi
DEVICE_NAME
(Enhedsnavn)
Op til 128 tegn
LBP312x
SYS_LOC
(Placering)
Op til 128 tegn
(Tom)
SYS_CONTACT
(Systemadministrator)
Op til 32 tegn
(Tom)
ROOT_PWD
Op til 16 alfanumeriske tegn
(Systemadministratorpassword)
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Tillad slutbrugers jobhandling)
LINK_URL1
(URL til supportlink)
7654321
OFF
Op til 512 alfanumeriske tegn http://www.canon.com
TCP/IP-menu (TCP/IP-indstillinger)
Elementnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
INT_ADDR
(IP-adresse)
IP-adresse
0.0.0.0
NET_MASK
(Undernetmaske)
IP-adresse
0.0.0.0
DEF_GW
(Gateway-adresse)
IP-adresse
0.0.0.0
DHCP_ENB
(brug DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Brug RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Brug BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP-adresse
0.0.0.0
601
Tillæg
(Adresse for primær DNS-server)
DNS_SADDR
IP-adresse
(Adresse for sekundær DNS-server)
0.0.0.0
HOST_NAME
(Værtsnavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
"Canon"+
"Sidste 6 cifre
i MAC-adressen"
DOMAIN_NAME
(Domænenavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
(Tom)
DDNS_ENB
(Dynamisk DNS-opdatering)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS-opløsning)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(WINS-serveradresse)
IP-adresse
ARP_PING_ENB
(Brug ARP/PING)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(Brug LPD-udskrivning)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Udskriv LPD-bannerside)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Brug RAW-udskrivning)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Brug tovejskommunikation)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Brug FTP-udskrivning)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Brugernavn for FTP-udskrivning)
Op til 24 alfanumeriske tegn
0.0.0.0
FTP_PRINT_PWD
Op til 24 alfanumeriske tegn
(Adgangskode for FTP-udskrivning)
guest
7654321
IPP_ENB
(Brug IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Brug IPP-godkendelse)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(Brugernavn for IPP-godkendelse)
Op til 24 alfanumeriske tegn (påkrævet ved brug af IPPgodkendelse)
Op til 24 alfanumeriske tegn (påkrævet ved brug af IPPIPP_AUTH_PASSWD1
(Adgangskode for IPP-godkendelse) godkendelse)
guest
7654321
WSD_ENB
(Brug WSD-udskrivning)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(Brug WSD-browsing)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Brug Multicast Discovery)
ON, OFF
ON
602
Tillæg
HTTP_ENB
(Brug HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Brug SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(NTP-servernavn)
IP-adresse eller værtsnavn
SNTP_INTERVAL
(Pollinginterval)
1 til 48 (timer)
24
DISCOVERY_ENB
(Svar på Discovery)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Områdenavn)
Op til 32 alfanumeriske tegn
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3-modtag)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3-servernavn)
Op til 48 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3-brugernavn)
Op til 32 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3-adgangskode)
Op til 32 alfanumeriske tegn
(Tom)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 RX-interval)
0 til 90 (min.)
EMAIL_POP_PORTNO
(POP3-serverportnummer)
0 til 65535
110
IPV4_USE
(Brug IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Brug IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Brug tilstandsløs adresse)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Brug manuel adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-adresse)
IP-adresse
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Præfikslængde)
0 til 128
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(standardadresse for router)
IP-adresse
IPV6_DHCPV6_USE
(Brug DHCPv6)
ON, OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adresse for primær DNS-server)
IP-adresse
(Tom)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
IP-adresse
(Adresse for sekundær DNS-server)
(Tom)
(Tom)
standard
OFF
0
(Tom)
64
(Tom)
OFF
603
Tillæg
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
(Brug IPv4-værts-/domænenavne)
ON, OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Værtsnavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Domænenavn)
Op til 47 alfanumeriske tegn
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynamisk DNS-opdatering)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Registrer tilstandsløs adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Registrer manuel adresse)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Registrer statisk adresse)
ON, OFF
OFF
OFF
"Canon"+
"Sidste 6 cifre
i MAC-adressen"
(Tom)
SMB-servermenu (SMB-indstillinger)
Elementnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
SMB_ENB
(Brug SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Servernavn)
Op til 16 tegn
(Tom)
SMB_WG
(Arbejdsgruppenavn)
Op til 16 tegn
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Kommentarer)
Op til 192 tegn
(Tom)
SMB_LM_ENB
(Brug LM-meddelelse)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Brug SMB-udskrivning)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Printernavn)
Op til 13 tegn
OFF
PRINTER
SNMP-menu (SNMP-indstillinger)
Elementnavn
Indstilling af værdi
Standard
fabriksindstilling
SNMP_V1_ENB
(Brug SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Brug community-navn 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (Læse/skrive), RO (kun læse)
RO
604
Tillæg
(Tilladelse til MIB-adgang)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Community-navn 1)
Op til 32 alfanumeriske
tegn
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Brug community-navn 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Tilladelse til MIB-adgang)
RW (Læse/skrive), RO (kun læse)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Community-navn 2)
Op til 32 alfanumeriske
tegn
SNMP_V3_ENB
(Brug SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Hent printeradministrationsoplysninger fra vært)
OFF
public
public2
SPOOLER-menu (Spool-indstillinger)
Elementnavn
SPOOL_ENB
(Brug spooler)
Indstilling af værdi Standard fabriksindstilling
ON, OFF
OFF
START TIMER-menu (ventetid for forbindelse ved opstart)
Elementnavn
Indstilling af værdi Standard fabriksindstilling
STRT_DELAY_TIME
0 til 300 (sek.)
(Ventetid for forbindelse ved opstart)
0
RUI-menu (Indstillinger for Brugerinterface til fjernbetjening)
Elementnavn
Indstilling af værdi Standard fabriksindstilling
RUI_ENB
ON, OFF
(Brug Brugerinterface til fjernbetjening)
8
ON
Indtast "put <filnavn> CONFIG" og tryk på tasten [ENTER].
● Angiv det redigerede filnavn i <filnavn> (eksempel: put Indstilling.txt CONFIG).
➠ Indstillingsfilen er uploadet.
9
Indtast "get reset", og tryk på tasten [ENTER].
➠ Maskinen er genstartet. Indstillingerne er blevet aktiveret, efter at maskinen er blevet genstartet.
605
Tillæg
10
Bekræft, at maskinen er blevet normalt genstartet, tryk ned på [C]-tasten, mens du
11
Indtast "quit", og tryk på tasten [ANGIV].
12
Indtast "exit", og tryk på tasten [ANGIV].
holder [CTRL]-tasten nede.
➠ Kommandoprompten afsluttes.
LINKS
Netværk(P. 377)
606
Tillæg
Andre
1CER-088
I denne afsnit beskrives grundlæggende Windows-handlinger, og det omfatter ansvarsfraskrivelser,
copyrightoplysninger og øvrige oplysninger.
607
Tillæg
Grundlæggende Windows-handlinger
1CER-089
Visning af printermappen(P. 608)
Aktivering af [Netværksregistrering](P. 608)
Visning af delte printere i printserver(P. 609)
Udskrivning af en testside i Windows(P. 609)
Kontrol af bitarkitekturen(P. 610)
Kontroller printerporten(P. 611)
Kontroller tovejskommunikation(P. 612)
Visning af [Egenskaber for lokal netværksforbindelse](P. 613)
◼ Visning af printermappen
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Enheder og printere].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel]
Windows 10
Højreklik [ ]
vælg [Kontrolpanel]
vælg [Kontrolpanel]
[Vis enheder og printere].
[Hardware og lyd]
Windows Server 2008
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel)
[Vis enheder og printere].
[Enheder og printere].
dobbeltklik på [Printers] (printere).
◼ Aktivering af [Netværksregistrering]
For at få vist computerne på netværket skal du aktivere [Netværksregistrering].
Windows Vista
[Start] vælg [Kontrolpanel]
[Netværksregistrering].
[Vis netværksstatus og -opgaver]
vælg [Slå netværksregistrering til] under
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede delingsindstillinger]
vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering] .
Windows 8/Server 2012
Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver]
[Rediger avancerede delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start] vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede
delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
Windows 10
Højreklik på [ ] Vælg [Kontrolpanel] [Vis netværksstatus og -opgaver] [Rediger avancerede
delingsindstillinger] vælg [Slå netværksregistrering til] under [Netværksregistrering].
Windows Server 2008
[Start] vælg [Kontrolpanel] dobbeltklik på [Netværks- og delingscenter]
til] under [Netværksregistrering].
608
vælg [Slå netværksregistrering
Tillæg
◼ Visning af delte printere i printserver
1
Åbn Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vælg [Alle programmer] eller [Programmer]
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
[Tilbehør]
[Windows Stifinder].
vælg [Stifinder].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]
Windows 10
Klik på [ ]
2
vælg [Stifinder].
vælg [Stifinder].
Vælg printserveren under [Network] (Netværk) eller [My Network Places] (Mine
netværkssteder).
● Hvis du vil vise computere på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere netværksregistrering eller søge
efter computere på netværket.
➠ Delte printere vises.
1
◼ Udskrivning af en testside i Windows
Du kan kontrollere, om printerdriveren er driftsklar ved at udskrive en testside i Windows.
1
Læg A4-papir i papirskuffen eller universalbakken.
2
Åbn printermappen.
Ilægning af papir(P. 38)
Visning af printermappen(P. 608)
609
Tillæg
3
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
4
Klik på [Udskriv testside] under fanen [Generelt].
➠ Testsiden udskrives.
◼ Kontrol af bitarkitekturen
Hvis du ikke ved, om din computer kører 32-bit eller 64-bit Windows, skal du følge nedenstående fremgangsmåde.
1
Vis [Kontrolpanel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]
vælg [Kontrolpanel].
610
vælg [Kontrolpanel].
Tillæg
Windows 10
Gå videre til trin 2.
2
Vis [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik på [System og vedligeholdelse] eller [System og sikkerhed]
Windows 10
Klik på [ ]
vælg [Indstillinger]
[System]
[System].
[Om].
Windows Server 2008
Dobbeltklik på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
For 32-bit versioner
[32-bit operativsystem] vises.
For 64-bit versioner
[64-bit operativsystem] vises.
◼ Kontroller printerporten
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Visning af printermappen(P. 608)
611
Tillæg
3
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at den korrekte port er valgt.
◼ Kontroller tovejskommunikation
1
Åbn printermappen.
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printeregenskaber] eller [Egenskaber].
Visning af printermappen(P. 608)
612
Tillæg
3
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet [Aktiver
tovejsunderstøttelse] er valgt.
◼ Visning af [Egenskaber for lokal netværksforbindelse]
Windows Vista
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
[Administrer netværksforbindelser].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
adapterindstillinger].
613
[Skift
Tillæg
Windows 8/Server 2012
1
Højreklik i nederste venstre hjørne på skærmen Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis
netværksstatus og -opgaver] [Skift adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows Server 2008
1
Åbn menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], dobbeltklik på [Netværks- og delingscenter], og klik
derefter på [Administrer netværksforbindelser].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Højreklik på [Start] Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [LAN-forbindelse], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
Windows 10
1
Højreklik på [
]
Vælg [Kontrolpanel], og klik på [Vis netværksstatus og -opgaver]
adapterindstillinger].
2
Højreklik på ikonet [Ethernet], og klik på [Egenskaber] i pop op-menuen.
614
[Skift
[Skift
Tillæg
Skrifttypeprøver
1CER-08A
De skrifttypelister, der udskrives fra menuen Hjælpeprogram, er en omfattende liste over alle skrifttyper, der aktuelt
er tilgængelige. Listen indeholder navne og udskriftseksempler på de skrifttyper, der er lagret i printeren.
Skalerbare skrifttyper (PCL)(P. 616)
OCR-kode skalerbare skrifttyper (PCL) (P. 619)
Bitmapskrifttyper (PCL)(P. 619)
615
Tillæg
Skalerbare skrifttyper (PCL)
616
Tillæg
617
Tillæg
618
Tillæg
OCR-kode skalerbare skrifttyper (PCL)
Bitmapskrifttyper (PCL)
619
Tillæg
Bemærkning
1CER-08C
◼ Internationalt ENERGY STAR-program
Som ENERGY STAR®-partner har Canon Inc. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY
STAR-programmet for energiøkonomi.
ENERGY STAR-programmet er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i
forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr.
Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget
væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage.
De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere,
faxmaskiner og kopimaskiner. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande.
◼ IPv6 Ready-logo
Protokolstakken i denne maskine har opnået IPv6 Ready-logoet, fase 2, som etableret af IPv6
Forum.
◼ Produktoplysninger, der kræves af KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) NR. 801/2013, som
ændrer bestemmelse (EF) nr. 1275/2008
Strømforbruget af produktet i standby på et netværk, hvis de kablede netværksporte er forbundet, og alle trådløse
netværksporte er aktiveret (hvis de er tilgængelige på samme tid).
Modelnavn Strømforbrug af produktet i standby på netværk
LBP312x
2.1 W
● Den eller de ovenstående værdier er de faktiske værdier for hver enkelt maskine, er valgt vilkårligt og kan
derfor variere i forhold til værdien for den maskine, der er i brug. De valgfri netværksport er ikke tilsluttet
og/eller aktiveret i målingen.
◼ WEEE- og batteridirektivet
620
Tillæg
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor,
betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en
koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-énprocedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt
for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i
elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din
kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Ansvarsfraskrivelse
● Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
● CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER
FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER
OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER,
OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE
MATERIALE.
◼ Varemærker
"MEAP" er et varemærke tilhørende CANON Inc., der henviser til en "programplatform" for multifunktionsprintere og
enkeltfunktionsprintere fra Canon.
621
Tillæg
Adobe, Acrobat og Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word og Excel er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Google Cloud Print, Google Chrome og Android er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google
Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Oracle og/
eller disses datterselskaber.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
622
Tillæg
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker for varer eller tjenesteydelser
fra deres respektive firmaer.
◼ Copyright
Det er uden forudgående tilladelse forbudt at gengive indholdet i dette dokument enten helt eller delvist.
◼ Juridiske begrænsninger for anvendelsen af dit produkt samt brug af billeder
Det kan være forbudt ved lov at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere visse
dokumenter samt anvende billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde gengivet ved hjælp af
produktet. Dette kan medføre strafferetsligt eller civilretsligt erstatningsansvar. Nedenfor er der en ikkeudtømmende liste over disse dokumenter. Denne liste er tiltænkt som blot en vejledning. Hvis du er usikker på
lovligheden af at anvende produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde gengive et bestemt dokument
og/eller anvendelsen af de scannede, udskrevne eller på anden måde gengivne billeder, skal du på forhånd søge
juridisk bistand eller vejledning.
● Pengesedler
● Rejsechecks
● Postanvisninger
● Madkuponer
● Indlånsbeviser
● Pas
● Frimærker(stemplede eller ustemplede)
● Immigrationspapirer
● Id-mærker eller id-tegn
● Skattemærker (stemplede eller ustemplede)
● Selective Service System-papirer eller sessionspapirer
● Obligationer eller andre gældsbeviser
● Checks eller indkaldelser udstedt af regeringsmyndigheder
● Aktiebeviser
● Kørekort og uddannelsesbeviser
● Ophavsretligt beskyttede værker/kunstværker uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten
V_160913
623
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
624
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
625
Tredjepartstjenester
Hvis du bruger tredjepartstjenester gennem PRODUKTET, er brugen af tjenesterne underlagt betingelserne
herunder.
Når du skaber adgang til og/eller henter tredjepartsindhold (som tekst, billeder, videoer, lydfiler eller software)
gennem SOFTWAREN med undtagelse af, hvad der er udtrykkeligt tilladt af indholdets ejer eller af gældende
lov, må du ikke (a) udtrække, opbygge databaser eller på anden måde skabe permanente kopier af sådant
indhold, eller opbevare cache-kopier længere end tilladt af cache-informationerne; (b) kopiere, oversætte,
modificere, skabe et afledt værk af, sælge, lease, låne, overdrage, distribuere, offentligt vise eller
underlicensere til nogen tredjepart; (c) misrepræsentere kilden eller ejerskabet; og (d) fjerne, skjule eller ændre
ophavsretmærker, varemærker eller meddelelser om navnebeskyttede rettigheder, forfalske eller slette
ophavsmandstilskrivelser, juridiske meddelelser eller andre mærkater om materialets oprindelse eller kilde.
-1-
Software, der er underkastet andre licensbetingelser
Se tabel over software og respektive licensbetingelser nedenfor, hvis du vil have flere detaljer og tilsvarende
licensbetingelser.
Softwaretabel
Softwarenavne
Licensvilkår og betingelser:
Se side
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
-2-
Hvis du har brug for kildekode til følgende software, bedes du sende en e-mail med følgende oplysninger på
engelsk eller japansk til: <[email protected]>
-Navn på den model, du har købt.
-Produktets id-nummer, som du finder bag på hovedenheden.
Se tabel over software og respektive licensbetingelser nedenfor, hvis du vil have flere detaljer og tilsvarende
licensbetingelser.
Softwaretabel
Softwarenavne
Licensvilkår og betingelser:
Se side
Linux
32
glibc
39
json-glib
OSGi Release 4
48
glib
53
-3-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
[email protected]
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-4-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-5-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-6-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-7-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-8-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-9-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 10 -
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact [email protected]
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
- 11 -
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 12 -
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
“commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used
in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 15 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 16 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 17 -
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
- 18 -
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
- 19 -
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 21 -
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- 22 -
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
[email protected]
Author: Bernhard Penz <[email protected]>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 23 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 24 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected]
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 25 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 26 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 27 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 28 -
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
- 29 -
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
- 30 -
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
- 32 -
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
- 33 -
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
- 39 -
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using
a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
- 40 -
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not
supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
- 41 -
function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to
the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
- 42 -
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user
can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
- 43 -
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
- 44 -
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 45 -
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
- 46 -
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
- 47 -
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by
such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include
additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
- 48 -
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code
form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the
time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other
combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set
forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the
patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to
Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or
otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient
hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is
Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
- 49 -
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order
to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such
claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in,
the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such
claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient
is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and costs
of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and
unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
- 50 -
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties
hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations
under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves
the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than
the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement
Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a
suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The
Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under
which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to
distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in
Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the
Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
- 51 -
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 52 -
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
- 53 -
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
- 54 -
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
- 55 -
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
- 56 -
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
- 57 -
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
- 58 -
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
- 59 -
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
- 60 -
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
- 61 -
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
- 62 -
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
- 63 -
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
- 64 -
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- 65 -
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
- 66 -
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
- 67 -
Søg: Indtast søgeord her
1
Tilgængelige funktioner
Installation af systemindstillinger/MEAP-programmer
Med funktionen Registrér/opdater software kan du installere systemindstillinger/MEAP-programmer til
printeren. Du kan bruge denne funktion både fra berøringspanelets skærm og computeren (Remote UI).
Installation ved at tilslutte printeren til et netværk udenfor
Du kan installere systemindstillinger/MEAP-programmer ved adgang til leveringsserveren fra printeren.
Installation ved ikke at tilslutte printeren til et netværk udenfor
Du kan installere systemindstillinger/MEAP-programmer ved at bruge den licensfil/licensnøgle, som du
hentede fra adgang License Management-systemet.
Opdatering af firmwaren
Med funktionen Registrér/opdater software kan du opdatere printerfirmwaren til den nyeste version. Du kan
bruge denne funktion fra computeren (Remote UI).
Opdatering ved at tilslutte printeren til en printer til et netværk udenfor
Du kan opdatere firmwaren ved at etablere adgang til leveringsserveren fra printeren.
1
Installation af systemindstillinger/MEAP-programmer
Proceduren med at installere systemindstillinger eller MEAP-programmer på printeren varierer, afhængig af
om printeren er tilsluttet eller ej til et netværk udenfor. Vælg den fremgangsmåde, der passer til dine
betingelser vha. referencerne nedenfor.
Installation ved at tilslutte printeren til et netværk udenfor
Installér fra Remote UI.
BEMÆRK
Kommunikationstest
Udfør evt. en kommunikationstest før installation, hvis du vil kontrollere, om transmissionen med
leveringsserveren fungerer korrekt.
"Afprøvning af kommunikation vha. Remote UI"
Installation ved ikke at tilslutte printeren til et netværk udenfor
Installering af systemindstillinger
Installér vha. en af følgende handlinger.
BEMÆRK
Hvis du installerer flere systemindstillinger
Vi anbefaler, at du installerer fra Remote UI.
Procedure
Anvendelse af
Remote UI for at
installere
Nødvendige trin
Referenceside
1. Hent licensfilen fra License
Management-systemet
"Henter licensfilen"
2. Installér licensfilen vha.
Remote UI
"Installering af
systemindstillinger vha. Remote
UI"
Installering af MEAP-programmer
Udfør følgende procedure for at installere.
Procedure
Anvendelse af
Remote UI for at
installere
Nødvendige trin
Referenceside
1. Hent licensfilen fra License
Management-systemet
"Henter licensfilen"
2. Installér licensfilen og
programfilen vha. Remote UI
"Installering af MEAPprogrammer vha. Remote UI"
3. Start MEAP-programmerne fra
SMS
1
"Start af MEAP-programmer"
Procedure
Nødvendige trin
2
Referenceside
Installation ved at tilslutte printeren til et netværk udenfor (Levering)
Hvis printeren er tilsluttet til et netværk udenfor, så kan du installere systemindstillingerne og MEAPprogrammerne fra Remote UI ved at forbinde med leveringsserveren.
BEMÆRK
Forberedelse af certifikat til et licensadgangsnummer
Sørg for, at licensadgangsnummeret medfølger den tilgængelige pakke.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Klik på [Delivered Installation].
3
4
Indtast licensadgangsnummeret → klik på [Next].
Når licensadgangsnummeret er bekræftet efter kontakt med leveringsserveren, så vises der oplysninger om
de systemindstillinger/MEAP-programmer, som du kan installere.
5
Vælg systemindstillinger og MEAP-programmer → klik på [Start Installation].
4
Status efter installation:
Start: Starter de installerede MEAP-programmer.
Stop: Stopper de installerede MEAP-programmer.
VIGTIGT
Hvis [Stop] vælges ved installation af MEAP-programmer
Du skal starte programmet, før du kan bruge MEAP-programmet.
"Brugsvejledning for MEAP Application Management"
Hvis aftaleskærmen vises, så læs aftalen. Hvis du accepterer aftalen, så klik på [Accept].
6
Kontrollér installationsresultatsiden.
Når installation af systemindstillingerne er fuldført, vises meddelelsen <Restart the device.>. Genstart
printeren for at aktivere funktionen.
Hvis du vil returnere til skærmen Leveret installation, så klik på [To Delivered Installation].
BEMÆRK
Vejledning til systemindstillinger/MEAP-programmer
Du kan hente vejledningen for de installerede systemindstillinger/MEAP-programmer ved at bruge
URL'en til siden for hentning af vejledningen, der vises på skærmen Installationsresultat.
"Henter vejledninger og tilknyttet software"
5
Installation ved ikke at tilslutte printeren til et netværk udenfor
(Vejledning)
Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer systemindstillinger og MEAP-programmer, uden at tilslutte
printeren til et netværk udenfor.
Henter licensfilen
Hent licensfilen.
Licensfil: Hent licensfilen, når systemindstillinger/MEAP-programmer installeres vha. Remote UI.
BEMÆRK
Forberedelse af certifikat til et licensadgangsnummer
Sørg for, at licensadgangsnummeret medfølger den tilgængelige pakke.
Licensadgangsnummeret er ikke trykt på pakken med MEAP-programmet
Hvis licensadgangsnummer ikke er trykt på pakken med det MEAP-program, som du bruger, så
udstedes licensfilen af forhandleren af MEAP-programmet. Du behøver ikke hente den licensfil, der er
forklaret i dette afsnit. Nærmere oplysninger finder du i vejledningen for hvert enkelt MEAP-program.
1
Kontrollér det administratornummer, som du skal bruge for at hente licensfilen.
Følgende administratornummer kræves for at du kan hente licensfilen.
Licensadgangsnummer: Kontrollér certifikatet til licensadgangsnummeret.
Enhedsserienummer: Du kan kontrollere dette nummer fra menuen Hjælpefunktion fra kontrolpanelet.
"e-Manual"
2
Gå ind på http://www.canon.com/lms/license/.
3
Følg instruktionerne på skærmen, og hent licensfilen.
Derefter skal du installere systemindstillingerne eller MEAP-programmerne.
Installering af systemindstillinger vha. Remote UI
Du kan installere systemindstillingerne til printeren vha. Remote UI.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
6
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Klik på [Manual Installation].
4
Klik på [Browse...] → vælg den licensfil, der skal installeres → klik på [Next].
7
Filendelser:
Licensfil: En fil med filendelsen [lic].
5
Kontrollér indholdet, der installeres, på siden til bekræftelse → klik på [Install].
Installering af MEAP-programmer vha. Remote UI
Du kan installere MEAP-programmerne til printeren vha. Remote UI.
BEMÆRK
Det antal MEAP-programmer, der kan installeres
Du kan installere op til otte programmer.
For detaljer om MEAP-programmer
Der kan være andre systemkrav for installation, afhængig af MEAP-programmerne. Nærmere
oplysninger om indstillinger findes i vejledningen, der fulgte med MEAP-programmet.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
8
3
Klik på [Manual Installation].
4
Klik på [Browse...] → vælg den licensfil og den programfil, der skal installeres → klik på [Next].
9
Filendelser:
Licensfil:
En fil med filendelsen [lic].
Programfil: En fil med filendelsen [jar].
VIGTIGT
Når du installerer MEAP-programmer
Du kan ikke udelukkende installere licensfiler.
Når du installerer MEAP-programmet skal du sørge for at angive licensfilen. Du kan ikke installere
MEAP-programmet uden at angive licensfilen.
5
Bekræft de oplysninger, der vises på siden til bekræftelse af installeringen → klik på [Yes].
Afhængigt af MEAP-programmet vises der måske et skærmbillede med softwarelicensaftalen. Bekræft de
oplysninger, der vises på skærmen → klik på [OK].
Hvis du installerer et nyt MEAP-program vises følgende oplysninger på skærmen.
10
Application Information
License Information
Følgende informationer vises, når du overskriver et MEAP-program.
Current Application Information
Application Information after Overwrite
Installationen starter efter meddelelsen <Installing... Please wait.> vises igen. Efter installationen klikkes på
[To Manual Installation] for at vise skærmen til manuel installation.
VIGTIGT
Sådan anvendes MEAP-programmer
Du skal starte MEAP-programmet, før du kan bruge det installerede MEAP-program.
"Brugsvejledning for MEAP Application Management"
Start af MEAP-programmer
Dette afsnit beskriver, hvordan du starter det installerede MEAP-program fra SMS-skærmen.
BEMÆRK
Detaljer om SMS
For detaljer om SMS henvises til "Brugsvejledning for MEAP Application Management"
1
Fra den øverste side på SMS klikkes på [MEAP Application Management].
2
Vælg det program, du vil starte → klik på [Start].
11
12
Henter vejledninger og tilknyttet software
Du kan hente vejledninger for de installerede systemindstillinger/MEAP-programmer og deres tilknyttede
software fra følgende URL.
http://canon.com/fau/downloads
BEMÆRK
Sørg for, at licensadgangsnummeret medfølger den tilgængelige pakke.
Hvis du installerede fra Remote UI, kan du hoppe til ovennævnte URL fra det link, der vises på
skærmen Installationsresultat. Hvis du gør det indtastes licensadgangsnummeret automatisk.
1
Start webbrowseren på computeren.
2
Indtast URL'en i [Adresse].
3
Efter indtastning af licensadgangsnummeret følges instruktionerne på skærmen for at hente
vejledninger og tilknyttet software.
Hvis softwaren er hentet, så se i vejledningen for den software, der skal installeres.
13
Opdatering af firmwaren
Opdater fra Remote UI.
BEMÆRK
Kommunikationstest
Udfør evt. en kommunikationstest før installation, hvis du vil kontrollere, om transmissionen med
leveringsserveren fungerer korrekt.
"Afprøvning af kommunikation vha. Remote UI"
Opdatering ved at tilslutte printeren til en printer til et netværk udenfor
Hvis printeren er tilsluttet til et netværk udenfor, så kan du opdatere til den nyeste firmware ved at forbinde
med leveringsserveren.
VIGTIGT
Anslået tid, der kræves for at anvende firmwaren
Den tid, der kræves for at anvende den hentede firmware, er ca. 20 minutter. Denne handling kan tage
længere tid, afhængig af systemkonfiguration og printerens netværksmiljø.
Kontrol af den nye firmware/angivelse af leveringsindstilling
Du kan kontrollere den nye firmware, der anvendes med printeren og angive leveringsindstillingerne.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
1
3
Klik på [Delivered Update].
4
Klik på [Confirm New Firmware].
Kontakt leveringsserveren for at få oplysninger, om der er adgang til en relevant ny firmware eller ej.
5
Kontroller de viste oplysninger → angiv de nødvendige indstillinger → klik på [Execute].
2
Hvis aftaleskærmen vises, så læs aftalen. Hvis du accepterer aftalen, så tryk på [I Accept].
Detaljer over hvert enkelt emne vises nedenfor.
Firmware:
Current Version:
Viser versionen af den aktuelle firmware.
Applicable Firmware: Vis den nye firmware, der er tilgængelig med printeren.
Release Note:
Hvis den nye firmware har en produktbemærkning, så vises disse oplysninger.
Delivery Settings:
Delivery Schedule: Klik på "Deliver now" eller "Deliver at specified date and time".
[Deliver now]:
Henter firmwaren efter angivelse af leveringsindstilling.
[Deliver at specified date
and time]:
Vælg dato/klokkeslæt (år, måned, dato og klokkeslæt) fra rullelisten, hvor
firmwaren skal hentes.
Timing to Apply: Klik på [Auto] eller [Manual].
[Auto]:
Firmware anvendes automatisk, når hentning af firmwaren er gennemført.
[Manual]: Henter kun firmwaren. Sådan anvendes den hentede firmware, der er indstillet fra [Apply
Firmware].
Deliver Update: Klik på [On] eller [Off].
[On]: Henter kun forskellen mellem den aktuelle firmware og den nye firmware.
[Off]: Henter hele den nye firmware.
E-Mail Address: Indtast e-mailadresse på administratoren. Du kan modtage e-mails vedrørende
opdateringsstatus, der er sendt fra leveringsserveren.
Comments: Indtast den kommentar, der automatisk tilføjes e-mailen. Hvis modelnavnet er indtastet, kan
du finde ud af, hvilken enhedsstatus e-mailen drejer sig om.
BEMÆRK
3
BEMÆRK
Leveringsplan og indstilling af tidspunkt for anvendelse
Når leveringsplanen er sat til [Deliver now] indstilling af tidspunkt for anvendelse er sat til [Auto]
Firmware anvendes, når den nye firmware er hentet fra leveringsserveren. Når programmet er
fuldført, så genstarter printeren automatisk.
Når leveringsplanen er sat til [Deliver now], og indstilling af tidspunkt for anvendelse er sat til
[Manual]
Den nye firmware hentes.
Når leveringsplanen er sat til [Deliver at specified date and time]
Den planlagte levering er indstillet til den angivne dato/tid.
Anvendelse af den hentede firmware
Du kan anvende den hentede firmware til printeren.
BEMÆRK
Hvis Indstilling af tid for anvendelse er sat til [Auto], så er dette trin ikke nødvendigt.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
4
3
Klik på [Delivered Update].
4
Klik på [Apply Firmware].
5
Bekræft, at firmwaren skal anvendes → klik på [Yes].
5
Den nye firmware anvendes til printeren. Når programmet er gennemført genstarter printeren automatisk.
Sletning af den hentede firmware
Du kan slette den hentede firmware.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
6
3
Klik på [Delivered Update].
4
Klik på [Delete Firmware].
7
5
Bekræft den firmwaren, der skal slettes → klik på [Yes].
Firmwaren er blevet slettet.
Sletning af planlagt levering
Du kan slette den planlagte levering af firmwaren.
8
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Klik på [Delivered Update].
4
Klik på [Delete Scheduled Delivery].
9
5
Bekræft oplysningerne om den planlagte levering → klik på [Yes].
Den planlagte levering er slettet.
10
Håndtering af funktionen Registrér/opdater software
Du kan vise installationslog og testkommunikation vha. Remote UI.
Visning af installations-/opdaterings-log ved hjælp af Remote UI
Du kan kontrollere installationslog for systemindstillinger/MEAP-programmer og opdateringsloggen over
firmware.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Klik på [Display Logs /Communication Test].
1
4
Fra rullelisten over logvisning vælges [Update Logs] → klik på [Switch].
Installationslog for systemindstillinger/MEAP-programmer og opdateringsloggen over firmware vises.
Afprøvning af kommunikation vha. Remote UI
Du kan kontrollere, om printeren kan kommunikere med leveringsserveren.
1
Start Remote UI, og log derefter på som administrator.
"e-Manual"
2
2
Fra den øverste side på Remote UI klikkes på [Settings/Registration] → [License/Other] →
[Register/Update Software].
3
Klik på [Display Logs /Communication Test] → [Communication Test].
Når bekræftelsesdialogen vises klikkes på [Yes].
Indhold af testerne hentes fra leveringsserveren.
Når kommunikationstesten er fuldført vises resultatskærmen for kommunikationstesten.
3
BEMÆRK
Hvis [Failed] vises på kommunikationstestresultatet
Hvis [Failed] vises på resultatskærmen for kommunikationstesten, så kontrollér, at netværkskablet er
tilsluttet, og at netværksindstillingerne er korrekte. Hvis problemet ikke løses, så kontakt din lokale
autoriserede Canon-forhandler.
4
Sådan bruger du denne vejledning
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger denne vejledning.
Styremiljø for denne vejledning
Skærmudseende for denne vejledning
Øverste side
Emneside
Site map
Søgemetode
Sådan får du vist denne vejledning
<Til at finde det ønskede indhold>
Vælg blandt kategori-ikonerne
Fra den øverste side vælger du det kategori-ikon, som du ønsker.
"Øverste side"
Søgning i indholdslisten
På indholdslisten kan du se en liste over alle afsnittene i denne vejledning, sorteret efter kategori.
Du kan direkte vise afsnittene i en kategori.
"Site map"
Søgefunktion af hele teksten
Du kan søge med nøgleord i denne vejledning. Du kan få vist den ønskede beskrivelse fra
søgeresultaterne ved at indtaste et nøgleord, som du ønsker at søge efter. Denne funktion
understøtter også OG-søgning.
"Søgemetode"
1
Styremiljø for denne vejledning
Du skal bruge en webbrowser for at anvende denne vejledning. Drift af følgende webbrowsere er
garanteret.
Windows
Internet Explorer 6.0 eller senere
Firefox 2.x eller nyere
Mac OS
Safari 3.x eller nyere
Firefox 3.x eller nyere
BEMÆRK
Aktivering af script-funktionen
Aktiverer script-funktionen for en webbrowser før brug af denne vejledning.
2
Skærmudseende for denne vejledning
I dette afsnit beskrives, hvordan skærmene for denne vejledning ser ud.
Den side, der vises lige efter denne vejledning starter, kaldes "Topside" og vejledningsbeskrivelsen kaldes
"Emneside" i dette afsnit.
"Indholdslisten" vises fra [Indholdsliste], som findes i øverste højre hjørne af denne vejledning.
Søgepanelet bruges til at søge i denne vejledning.
Skærmlayout er forskellig for hver side, så klik på følgende links for at se instruktionen.
Øverste side
Emneside
Site map
Søgemetode
3
Øverste side
(1) Vælg blandt funktionerne
Instruktionerne for hver funktion og betjeningsmetode er beskrevet.
(2) [Søg]
Søgepanelet bliver vist ved at indtaste nøgleord og klikke på [
For detaljer henvises til "Søgemetode."
(3) [Top]
Øverste side af denne vejledning bliver vist.
(4) [Indholdsliste]
Hele indholdet i denne vejledning bliver vist.
(5) [Hjælp]
Der vises, hvordan du bruger denne vejledning.
(6) [Ansvarsfraskrivelse]
Ansvarsfraskrivelserne bliver vist.
(7) [Ophavsret]
Oplysninger for copyright bliver vist.
(8) [Varemærker]
Varemærkerne bliver vist.
4
].
Emneside
(1) Kapitelindhold
Dette er listen over indhold i kapitlerne. Ved klik på hvert emne vises beskrivelsen på emnesiden.
] for at udvide en menu og klik på [
] for at skjule en menu.
Klik på [
Eller klik på [
menuer.
Udvid alle ] for at udvide alle menuer og klik på [
Skjul alle ] for at skjule alle
(2) Emneside
Beskrivelserne af hvert emne bliver vist.
Den aktuelle placering af det viste emne vises øverst til venstre på emnesiden. Klik på et link for at
flytte til et højere niveau.
(3) Menuen [Kapitel]
Du kan vælge et andet kapitel i rulle-menuen.
(4) Fanen [Indhold]
Klik for at vise kapitelindholdspanelet.
(5) Fanen [Søg]
Klik for at vise søgepanelet.
For yderligere oplysninger, se "Søgemetode."
(6) [
]
Klik for at vise eller skjule kapitelindholdpanelet/søgepanelet
(7) [Forrige]/[Næste ]
Klik for at gå til forrige eller næste emne.
(8) [Print dette emne]
Udskriver kun emnesiden, der aktuelt vises.
(9) [Print alle]
Udskriver hele indholdet i et kapitel.
5
Site map
(1) Alt indhold
Viser alle kapitler og afsnit i denne vejledning. Klik på et element for at se indholdet.
6
Søgemetode
(1) Søg
Ved at indtaste en tegnstreng i [Søg] på topsiden eller i tekstboksen [Søgeord] på søgepanelet og
derefter klikke på [
] viser søgeresultaterne.
OG-søgningen er også tilgængelig i denne vejledning, så du kan forbedre søgeresultaterne ved at
indtaste to eller flere nøgleord. Indtast et mellemrum mellem nøgleordene, når du indtaster nøgleord.
Eksempel: licens fil (hvis du ønsker at få vist sider, som inkluderer ordene "licens" og "fil")
(2) Søgeresultat
Søgeresultater for et nøgleord bliver vist.
Hvis der er mere end 10 søgeresultater, kan du se de andre resultater ved at klikke på [
eller det tal, der står under resultatet.
], [
(3) [Søgemuligheder]
Klik for at vise søgemulighederne.
Søgemulighederne kan bruges til at angive kapitlet for søgning, store og små bogstaver, og om der
skal skelnes mellem en-og to-byte tegn.
Klik på [Søg med disse betingelser] for at søge med særlige betingelser.
7
],
Sådan får du vist denne vejledning
Symboler, der anvendes i denne vejledning
Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at markere beskrivelserne af de brugsbegrænsninger,
forholdsregler og instruktioner, der skal følges af sikkerhedsmæssige hensyn.
VIGTIGT
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så
du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele.
BEMÆRK
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde.
Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt.
Taster, der anvendes i denne vejledning
Følgende er eksempler på, hvordan kontrolpanelets taster og skærmknapper bliver afbilledet i denne
vejledning.
Type
Knapper på
computerens
betjeningsskærm
etc.
Afbildinger i denne vejledning Eksempel
[Navn på knap etc.]
[OK]
Skærmbilleder, der anvendes i denne vejledning
Indholdet i skærmbillederne, der bruges i denne vejledning, er standardindstillinger.
Afhængigt af systemkonfigurationen kan indholdet af skærmbillederne være delvist forskellige.
8
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, DET
VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER ER ANGIVET I
DETTE DOKUMENT, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR
MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER MOD
KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR DIREKTE SKADER,
HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM
FØLGE AF BRUG AF DETTE MATERIALE.
1
Copyright
Copyright CANON INC. 2016
Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det
være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, eller ved hjælp af systemer til
lagring eller hentning af information, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.
1
Varemærker
"MEAP" er et varemærke tilhørende CANON Inc., der henviser til en "programplatform" for
multifunktionsprintere og enkeltfunktionsprintere fra Canon.
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc og
er registreret i USA og andre lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST under license from Monotype
®
Imaging, Inc. UFST is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent
and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
©
UFST: Copyright 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Oracle og/eller disses datterselskaber.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
©
Copyright 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148;
6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and
other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by
Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product
trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device,"
or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport
to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered
trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered
trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre navne på produkter og mærker er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker
tilhørende de respektive ejere.
1
Søg: Indtast søgeord her
1
Tilgængelige funktioner
SMS (Service Management Service) er software, hvormed man kan skabe adgang til printeren over
netværket fra en eksisterende webbrowser, og hvormed man kan installere og håndtere MEAPprogrammer (kaldet "programmer" i dette dokument). Da softwaren (webserveren) til brug af SMS er
integreret i printeren, er der ikke brug for andet software end en webbrowser.
Hvis en printer på netværket er tilsluttet til en computer, kan den anvende SMS. Du kan udføre følgende
handlinger vha. SMS.
Du kan kontrollere programoplysninger fra computere på netværket
Du kan få adgang til printeren via netværket og få vist status og oplysninger for installerede programmer.
Når SMS er startet og du logger på ved at indtaste din adgangskode på siden [Log In] bliver følgende
øverste side vist.
1
(1)
[MEAP Application Management]
Den kan vise status for programmer, der er installeret i printeren.
"MEAP-programindstillinger"
(2)
[Install MEAP Application]
Installering af MEAP-programmet.
"Installering af MEAP-programmer"
(3)
[System Management]
Indstillingerne for MEAP-systemadministratoren bruges til at konfigurere indstillinger for
systemprogrammer, til at vise information og til at ændre adgangskoder, etc.
"Systemindstillinger"
Du kan installere og afinstallere programmer
Du kan installere og afinstallere programmer, der understøtter denne printer, fra computeren.
"Installering af MEAP-programmer"
"Afinstallering af MEAP-programmer"
Du kan opdatere installerede programmer og licensfiler
Hvis licensen for de installerede programmer er udløbet, kan du geninstallere og opdatere den.
"Tilføjelse af licensfiler"
2
Åbning og lukning af SMS
Du skal logge på for at anvende SMS.
Før åbning af SMS (Forberedelse)
Åbning af SMS (log ind)
Lukning af SMS (Log ud)
BEMÆRK
Webbrowserindstillinger
Følgende indstillinger er påkrævet.
JavaScript skal være aktiveret
Brugen af sessionscookies skal være aktiveret
Når der bruges en proxyserver, vha. proxyserverindstillingerne for din webbrowser, skal du tilføje
printerens IP-adresse til listen [Undtagelser] (de adresser, der ikke bruger proxyserveren).
Da indstillinger varierer afhængigt af netværksmiljøet, skal du kontakte din netværksadministrator.
Åbning af SMS
Flere brugere kan ikke logge på SMS samtidigt.
Automatisk SMS Logout
Hvis der ikke etableres adgang til SMS i fem minutter eller mere, mens SMS er i brug, vil der komme en
time-out, hvorefter brugeren automatisk logges af. Hvis det sker, skal du logge på igen fra siden [Login].
Du må ikke bruge webbrowserens navigationsknap [Tilbage]
Hvis du bruger webbrowserens [Tilbage]-navigationsknap, fungerer SMS måske ikke korrekt.
SMS-systemmiljø
Brug med SMS er garanteret i følgende systemmiljøer.
Webbrowsere
Internet Explorer 7 eller senere
Safari 4.0.5 eller nyere
Operativsystem
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8
Windows 10
Mac OS X v 10.5 eller nyere
1
Før åbning af SMS (Forberedelse)
Indstil følgende, før du åbner SMS.
Trin
1
Konfigurér
netværksindstillingerne.
"e-Manual"
Trin
2
Kontrollér printerens IPadresse via
netværksstatusudskrift.
"e-Manual"
Trin
3
Indstil den, så der kan
skabes adgang til
printeren fra
webbrowseren.
"Opsætning af HTTP-kommunikation"
2
Opsætning af HTTP-kommunikation
For at kunne anvende MEAP-funktioner fra webbrowseren skal HTTP-kommunikation være aktiveret.
Følg trinnene i proceduren nedenfor for at konfigurere indstillingerne. (Standardindstillingerne er <Til>.)
1
Tryk på tasten [Indstillinger], vælg <Netværk> with
, og tryk derefter på tasten [OK].
Tryk på tasten [OK] for at fortsætte, når meddelelsen er blevet vist.
2
Vælg <TCP/IP-indstillinger> med
/
, og tryk derefter på tasten [OK].
3
Vælg <HTTP> med
, og tryk derefter på tasten [OK].
4
Vælg <Til> med
/
, og tryk derefter på tasten [OK].
<Til>
Den bruger HTTP.
<Fra>
Den bruger ikke HTTP.
5
Foretag en total nulstilling, eller genstart printeren.
Indstillingerne bliver aktiveret efter en total nulstilling eller efter printeren er genstartet.
BEMÆRK
Oplysninger om totale nulstillinger
Se "e-Manual."
3
Åbning af SMS (log ind)
Følgende to metoder anvendes til åbning af SMS.
Åbning af SMS direkte fra webbrowseren
Åbning af SMS fra en Remote UI
Før åbning af SMS henvises til "Bemærk (åbning af SMS (Log ind))."
Åbning af SMS direkte fra webbrowseren
1
Start webbrowseren.
2
Indtast "https://<Printer's IP address>:8443/sms/" i adresselinjen, og tryk herefter på [ENTER] ved
hjælp af Enter-tasten på tastaturet.
Indtastningseksempel: https://192.168.0.215:8443/sms/
Hvis printerens værtsnavn er registreret i DNS-serveren, kan du indtaste [værtsnavn.domænenavn] i
stedet for IP-adressen.
Indtastningseksempel: http://my_printer.xy_dept.company.com:8443/sms/
Hvis SMS ikke åbner
Undersøg følgende.
HTTP-kommunikation er aktiveret.
"Opsætning af HTTP-kommunikation"
Computeren og printeren er tilsluttet korrekt via netværket.
Printeren er TÆNDT.
4
IP-adressen eller [værtsnavn.domænenavn] er indtastet korrekt.
BEMÆRK
Enhedens serienummer
Printerenhedens serienummer er vist i det øverste venstre hjørne af skærmen. (Enhedens serienummer
er påkrævet for at hente licensfilen fra systemet til licensadministrering.)
3
Indtast adgangskoden, og klik herefter på [Log in].
Standardadgangskoden er "MeapSmsLogin" (der er forskel på store og små bogstaver).
Hvis du ikke kan logge ind
Hvis du ikke kan logge ind, fordi adgangskoden ikke er korrekt, bliver der vist en meddelelse, der beder
dig om at indtaste adgangskoden igen.
Indtast den korrekte adgangskode, og klik herefter på [Login].
Hvis du ikke logger ind inden for ca. fem minutter efter, at login-siden vises, vil du ikke være i
stand til at logge ind, selv hvis du indtaster adgangskoden korrekt.
Der kræves en fil til skift af licens for at initialisere adgangskoder. Når du har klikket på [Browse] i
[Initialize Password] på den skærm, der viser en meddelelse om at indtaste adgangskoden igen,
skal du vælge filen til skift af licens og klikke herefter på [Initialize]. Kontakt dine lokale
autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
Åbning af SMS fra en Remote UI
1
Start Remote UI og log på i tilstanden for systemadministrator.
5
"e-Manual"
2
Klik på [Service Management Service] på portalsiden.
3
Indtast adgangskoden, og klik herefter på [Log in].
Standardadgangskoden er "MeapSmsLogin" (der er forskel på store og små bogstaver).
Hvis du ikke kan logge ind
6
Hvis du ikke kan logge ind, fordi adgangskoden ikke er korrekt, bliver der vist en meddelelse, der beder
dig om at indtaste adgangskoden igen.
Indtast den korrekte adgangskode, og klik herefter på [Login].
Hvis du ikke logger ind inden for ca. fem minutter efter, at login-siden vises, vil du ikke være i
stand til at logge ind, selv hvis du indtaster adgangskoden korrekt.
Der kræves en fil til skift af licens for at initialisere adgangskoder. Når du har klikket på [Browse] i
[Initialize Password] på den skærm, der viser en meddelelse om at indtaste adgangskoden igen,
skal du vælge filen til skift af licens og klikke herefter på [Initialize]. Kontakt dine lokale
autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
7
Bemærk (åbning af SMS (Log ind))
VIGTIGT
SMS-adgangskode
For at undgå uautoriseret adgang anbefaler vi, at administratoren ændrer adgangskoden, før brug
af SMS begyndes. Se "Ændring af SMS-adgangskoden" , når adgangskoder ændres.
Denne adgangskode er ment til at forhindre uautoriseret betjening af printeren. Fortæl den ikke til
andre end administratoren.
Sørg for, at du ikke glemmer din adgangskode. Hvis du glemmer din adgangskode, vil du ikke være
i stand til at bruge SMS. Hvis det sker, så kontakt din lokale forhandler.
8
Lukning af SMS (Log ud)
Klik på [Log Out from SMS] for at lukke SMS.
Hvis du lukker webbrowseren uden at klikke på [Log Out from SMS], kan SMS ikke bruges midlertidigt.
9
MEAP-programindstillinger
MEAP-programmer indstilles fra menuerne [MEAP Application Management] og [Install MEAP Application].
Emnerne vises i menuen [MEAP Application Management]
[Application Name]
Navnet på programmet bliver vist.
[Installed on]
Datoen for, hvornår programmet blev installeret, bliver vist.
[Status]
Status for programmet bliver vist.
[Installed]:
1
Programmet er blevet installeret, men ikke startet.
Eller printeren blev slukket, efter programmet stoppede, og efter printeren
blev genstartet, var programmet endnu ikke startet.
[Started]:
Programmet kører.
[Stopped]:
Programmet er stoppet.
[Starting]:
Programmet starter op.
[Stopping]:
Programmet lukker ned.
[License]
Programmets licensstatus bliver vist.
[Installed]:
En gyldig licensfil er blevet installeret.
[Not Installed]:
Licensfilen er blevet deaktiveret.
[Over Limit]:
Den installerede licensfil har en udløbsdato, og flere typer af tællere er
blevet indstillet. En eller flere af tællerværdierne har overskredet tællerens
øvre grænseværdier.
[Invalid]:
Den installerede licensfil har passeret sin udløbsdato.
Eller tællerens aktuelle værdi har overskredet licensfilens øvre
grænseværdi.
* Når der er blevet indstillet øvre grænseværdier for flere typer af tællere,
vil licensen blive ugyldig på det tidspunkt, hvor en hvilken som helst
tæller overskrider sin øvre grænse.
[Unnecessary]:
Programmet kræver ikke en licensfil for start.
[Resource
Information]
De ressourcer, der bliver anvendt af programmerne, bliver vist.
[Storage]:
Den anvendte mængde lagerhukommelse. Den bliver vist i kilobyteenheder (KB).
[Memory]:
Mængden af anvendt hukommelse. Den bliver vist i kilobyte-enheder (KB).
[Threads]:
Antallet af tråde.
[Sockets]:
Antallet af sokler.
[File Descriptors]:
Antallet af fildeskriptorer.
BEMÆRK
Timing af opdateringer af [Resource Information]
[Resource Information] opdateres på følgende tidspunkter.
Emne
Timing af opdateringer
[Storage]
Når programmet bliver installeret
eller afinstalleret
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
[File Descriptors]
Når programmet starter eller stopper
2
[Install MEAP Application]-menuindstillinger
[Install MEAP
Application/License]
Installering af MEAP-programmet.
[Install]:
Angiv programfilen og den licensfil, der skal installeres, og klik på
[Install] for at starte installationen.
[Application File Path]:
Angiver den programfil, der skal installeres.
[License File Path]:
Angiver licensfilen.
Se følgende afsnit, der bruger menuerne [MEAP Application Management] og [Install MEAP Application].
Installering af MEAP-programmer
Afinstallering af MEAP-programmer
Start/stop af MEAP-programmer
Kontrol af detaljerne for MEAP-programmer
Indstillinger for MEAP-programlicens
Indstilling af godkendelsesoplysninger for MEAP-programmer
3
Installering af MEAP-programmer
Før opstart af følgende handling henvises til "Bemærk (installering af MEAP-programmer)."
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Install MEAP Application].
3
Indstil [Application File Path] og [License File Path].
Vælg enten filen ved at klikke på [Browse...] eller angiv det sted, hvor filen er gemt.
4
[Application File
Path]
Angiv en fil med "jar"-filendelse.
[License File Path]
Angiv en fil med "lic"-filendelse.
4
Klik på [Install].
5
Bekræft oplysningerne på siden til bekræftelse af installeringen, og klik herefter på [Yes].
Når [License Agreement] bliver vist, skal du bekræfte oplysningerne, og klik herefter på [I Accept].
→ Installationen begynder.
<Vist information på siden til bekræftelse af installering>
Hvis du installerer et nyt program
[Application
Information]
Oplysninger om programmet
[License Information]
Programmets udløbsdato
Hvis du opdaterer et program
[Application
Information]
[License Information]
[Current Application Information]
Oplysninger om det aktuelle program
[Application Information after
Overwrite]
Programoplysninger efter
overskrivning
[Expires after]
Det specificerede programs
udløbsdato
[Current Counter Usage Limit]
Aktuelle tælleroplysninger
5
[Counter Usage Limit after
Overwrite]
Tælleroplysninger efter overskrivning
Hvis installeringen bliver annulleret
Hvis nedlukningsprocessen for printeren starter, mens et program bliver installeret, bliver der muligvis
vist en fejlmeddelelse på siden [Install] for SMS, og installationen bliver annulleret. Hvis dette sker, skal
du installere programmet igen, efter du har genstartet printeren ved at slukke for hovedstrømmen og
tænde igen.
6
Når installeringen er blevet udført, skal du klikke på [To MEAP Application Management].
BEMÆRK
Ved brug af det installerede program
Start programmet.
"Start af MEAP-programmer"
6
Bemærk (installering af MEAP-programmer)
VIGTIGT
Installering af programmer
Der kan være andre specifikke systemkrav for installation, afhængig af programmet. Nærmere
oplysninger om indstillinger findes i vejledningen, der fulgte med programmet.
Du kan installere op til otte programmer.
Du kan ikke nøjes med kun at installere licensfiler. Du skal angive både programfil og licensfil.
For kun at tilføje en licensfil for et program, der allerede er installeret, henvises til "Tilføjelse af
licensfiler."
Hente licensfiler
Der kræves en gyldig licensfil for at installere et program.
Hvis du har et licensadgangsnummer i din softwarepakke, skal du hente en gyldig licensfil fra
License Management System (http://www.canon.com/lms/license/).
For at hente en licensfil kræves der en licensadgangsnummer og et serienummer for enheden
(det nummer der er vist i øverste venstre side af SMS-skærmen).
Hvis du ikke har et licensadgangsnummer i din programpakke, kan du få det af forhandleren, hvor
du købte programmet. Yderligere oplysninger findes i den vejledning, der fulgte med programmet.
Hukommelsesområde
Du kan bekræfte den maksimale hukommelsesplads, der bruges af programmet "Storage", under
ressourceoplysninger, der bliver vist på siden [MEAP Application Management], og du kan bekræfte
lagerpladsen, der aktuelt anvendes af programmet.
Når du opdaterer et program
Stop programmet, før du installerer en ny version.
"Stop af MEAP-programmer"
7
Afinstallering af MEAP-programmer
VIGTIGT
Hvis licensstatussen ikke er "Not Installed"
Afinstaller programmet, efter du har deaktiveret og slettet licensfilerne.
"Deaktivering af licensfiler"
"Sletning af deaktiverede licensfiler"
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på [Uninstall] for det program, der skal afinstalleres.
Programmer, hvor [Uninstall] er markeret med gråt, kan ikke slettes.
4
Klik på [Yes].
8
→ Afinstallationen begynder.
Når der bliver vist en meddelelse om genstart
Følg instruktionerne på skærmen for at genstarte printeren.
VIGTIGT
Hvis <A package exported from this application cannot be used.> bliver vist
og du afinstallerer programmet, der viste denne meddelelse, er du muligvis ikke i stand til at bruge andre
programmer.
9
Start/stop af MEAP-programmer
Start af MEAP-programmer
Stop af MEAP-programmer
10
Start af MEAP-programmer
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på [Start] for det program, der skal startes.
Hvis programmet ikke starter
Undersøg følgende.
Den krævede licensfil er blevet installeret
Der er tilstrækkelig [Memory], [Threads], [Sockets] og [File Descriptors] under [Resource
Information]
Når der bliver vist en meddelelse om genstart
Følg instruktionerne på skærmen for at genstarte printeren.
11
Stop af MEAP-programmer
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på [Stop] for at få programmet til at stoppe.
12
Når der bliver vist en meddelelse om genstart
Følg instruktionerne på skærmen for at genstarte printeren.
13
Kontrol af detaljerne for MEAP-programmer
Kontroller detaljer for installerede programmer.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på programmet for at kontrollere detaljerne.
→ [Application/License Information] bliver vist på skærmen.
14
Når [Authentication Information Settings] bliver vist
Indstil godkendelsesoplysningerne.
"Indstilling af godkendelsesoplysninger for MEAP-programmer"
15
Indstillinger for MEAP-programlicens
Du kan tilføje, deaktivere og slette licensfiler for installerede programmer.
Tilføjelse af licensfiler
Deaktivering af licensfiler
Download af deaktiverede licensfiler
Sletning af deaktiverede licensfiler
VIGTIGT
Deaktivering af licenser
Du kan ikke deaktivere en licensfil, hvis programmet stadig kører.
"Stop af MEAP-programmer"
Hvis der oprettes en deaktiveret licensfil, bliver status for den licensfil <Not Installed> og
programmet bliver ubrugeligt.
Download og sletning af licenser
Du kan kun downloade eller slette deaktiverede licensfiler.
Visse licensfiler skal downloades, efter de er blevet deaktiveret.
Når du har slettet den deaktiverede licensfil, kan du ikke downloade den fra printeren igen. Vi
anbefaler, at du downloader og laver backup af den, før du sletter den.
Geninstallering af licensfiler
Du kan geninstallere deaktiverede eller downloadede licensfiler i den samme printer.
16
Tilføjelse af licensfiler
Du kan installere licensfiler til programmer, der allerede er installeret.
Du kan også øge tællerværdierne og forlænge gyldighedsbetingelserne ved at tilføje licensfiler.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på navnet for det program, som en licensfil skal tilføjes.
17
4
Klik på [License Management].
18
5
Angiv licensfilen.
(1) Klik på [Browse], og vælg herefter den licensfil, der skal tilføjes.
(2) Klik på [Install].
6
Bekræft oplysningerne på siden til bekræftelse af installeringen, og klik herefter på [Yes].
→ Licensfilen er blevet installeret.
Hvis du tilføjer en licensfil til et program med status [Over Limit] eller [Invalid]
skal du muligvis genstarte programmet.
"Start/stop af MEAP-programmer"
19
Deaktivering af licensfiler
Når du har deaktiveret en licensfil, kan du downloade og gemme den på en computer eller slette den.
VIGTIGT
Deaktivering af licenser
Du kan ikke deaktivere en licensfil, hvis programmet stadig kører.
"Stop af MEAP-programmer"
Hvis der oprettes en deaktiveret licensfil, bliver status for den licensfil <Not Installed> og
programmet bliver ubrugeligt.
Geninstallering af licensfiler
Du kan geninstallere deaktiverede licensfiler i den samme printer.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på navnet for det program, der skal have deaktiveret sin licensfil.
20
4
Klik på [License Management].
21
5
Klik på [Disable].
6
Klik på [Yes].
→ Licensfilen er blevet deaktiveret.
22
Download af deaktiverede licensfiler
Download og backup af deaktiverede licensfiler på computeren.
VIGTIGT
Download af licenser
Du kan kun downloade deaktiverede licensfiler.
Visse licensfiler skal downloades, efter de er blevet deaktiveret.
Geninstallering af licensfiler
Du kan geninstallere downloadede og deaktiverede licensfiler i den samme printer.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på navnet for det program, der skal have downloadet sin licensfil.
23
4
Klik på [License Management].
24
5
Klik på [Download].
6
Følg instruktionerne på skærmen og angiv et bibliotek til fillagring.
→ Licensfilen er blevet gemt.
25
Sletning af deaktiverede licensfiler
For at afinstallere et program skal du først slette licensfilen.
VIGTIGT
Sletning af licenser
Du kan kun slette deaktiverede licensfiler.
Når du har slettet den deaktiverede licensfil, kan du ikke downloade den igen. Vi anbefaler, at du
downloader og laver backup af den, før du sletter den.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på navnet for det program, for hvilket du vil slette en licensfil.
26
4
Klik på [License Management].
27
5
Klik på [Delete].
6
Klik på [Yes].
→ Licensfilen er blevet slettet.
28
29
Indstilling af godkendelsesoplysninger for MEAP-programmer
Når du behandler job fra programmer, der ikke kræver handling fra printeren, skal du først indstille
godkendelsesoplysningerne.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Management].
3
Klik på navnet for det program, for hvilket du vil indstille godkendelsesoplysninger.
30
4
Klik på [Authentication Information Settings].
31
5
Indtast godkendelsesoplysningerne.
Hvis du bruger administration af afdelings-ID
Indtast afdelings-ID'et og adgangskoden i felterne markeret med [Department ID] og [PIN].
Hvis du ikke bruger administration af afdelings-ID
Indtast et tilfældigt ID og adgangskoden i felterne markeret med [Department ID] og [PIN].
6
Klik på [Update].
→ Godkendelsesoplysninger er blevet indstillet.
32
VIGTIGT
Når du annullerer godkendelsesoplysninger
Klik på [Delete].
33
Systemindstillinger
Menuen [System Management] indeholder følgende emner.
[Panel Display
Order Settings]
Indstiller rækkefølgen for, hvordan MEAP-applets bliver vist på
panelbetjeningen.
"Ændring af rækkefølgen for visning af MEAP-applets"
[Enhanced System
Application
Management]
Viser status for forbedret systemprogram og udfører indstillinger. Du kan også
konfigurere indstillinger for log in-tjenesten.
"Indstilling af forbedrede systemprogrammer"
[System
Application
Management]
Viser status for systemprogram og udfører start/stop-handlinger.
[System
Information]
Viser oplysninger om versioner og systemprogram, etc.
"Kontrol af systemoplysninger"
[MEAP Application
Information]
Viser detaljer for MEAP-programmer.
"Kontrol af programoplysninger"
[Check License]
Kontrollerer licensfilens indhold, før den bliver installeret.
"Kontrol af licensfiler"
[Change Password]
Ændrer adgangskoden for SMS login.
"Ændring af SMS-adgangskoden"
[MEAP Application
Setting Information
Management]
Sletter detaljer om MEAP-programmer.
"Sletning af indstillingsoplysninger for MEAP-programmer"
[MEAP Application
Log Management]
Downloader og sletter logdata, der er hentet af MEAP-programmer.
"Håndtering af logdata for MEAP-programmer"
1
Ændring af rækkefølgen for visning af MEAP-applets
Visningsrækkefølgen for applets ændres, når du trykker på tasten [Application] på kontrolpanelet.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Panel Display Order Settings].
3
Marker afkrydsningsfelterne for de applets, hvis visningsrækkefølge du ønsker at ændre.
2
4
Visningsrækkefølgen ændres.
(1) Flyt applets op og ned ved at klikke på [Up] og [Down].
(2) Klik på [Update].
3
Kontrol af login-tjenester
Kontroller de login-tjenester, der udfører brugergodkendelse.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Enhanced System Application Management].
3
Kontroller status for login-tjenesten.
4
5
Indstilling af forbedrede systemprogrammer
De konfigurerer handlingerne for de forbedrede systemprogrammer (de grundlæggende programmer, der
udgør MEAP-systemet).
Start/stop af forbedrede systemprogrammer
Start af forbedrede systemprogrammer
Stop af forbedrede systemprogrammer
Installering af forbedrede systemprogrammer
Afinstallering af forbedrede systemprogrammer
6
Start/stop af forbedrede systemprogrammer
Start af forbedrede systemprogrammer
Stop af forbedrede systemprogrammer
7
Start af forbedrede systemprogrammer
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Enhanced System Application Management].
3
Klik på [Start] for Andre systemprogrammer, og start derefter programmet.
Når [License Agreement] bliver vist, skal du bekræfte oplysningerne, og klik herefter på [I Accept].
8
Stop af forbedrede systemprogrammer
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Enhanced System Application Management].
3
Klik på [Stop] for Andre systemprogrammer, og stop derefter programmet.
9
Installering af forbedrede systemprogrammer
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Enhanced System Application Management].
3
Indstil [Enhanced System Application File Path] og [License File Path].
Vælg enten filen ved at klikke på [Browse...] eller angiv det sted, hvor filen er gemt.
10
[Enhanced System
Application File
Path]
Angiv en fil med "jar"-filendelse.
[License File Path]
Angiv en fil med "lic"-filendelse.
VIGTIGT
Når du angiver en fil
Angiv både programfilen og licensfilen.
4
Klik på [Install].
11
5
Bekræft oplysningerne på siden til bekræftelse af installeringen, og klik herefter på [Yes].
Når [License Agreement] bliver vist, skal du bekræfte oplysningerne, og klik herefter på [I Accept].
→ Installationen begynder.
12
Afinstallering af forbedrede systemprogrammer
BEMÆRK
Sletning af licensfiler
Der er ingen grund til at slette licensfiler, før du afinstallerer forbedrede systemprogrammer.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Enhanced System Application Management].
3
Klik på [Uninstall] for det program, der skal afinstalleres.
Programmer, hvor [Uninstall] er markeret med gråt, kan ikke slettes.
4
Klik på [Yes].
→ Afinstallationen begynder.
13
14
Kontrol af oplysninger
Kontrol af systemoplysninger
Kontrol af programoplysninger
Kontrol af licensfiler
15
Kontrol af systemoplysninger
Du kan kontrollere versionsoplysningerne af platforme som f.eks. Java Virtual Machine og
versionsoplysninger, dato for installation og status for systemprogrammer.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [System Information].
Klik på [Display Details] for at kontrollere de detaljerede oplysninger.
16
17
Kontrol af programoplysninger
Du kan kontrollere oplysningerne om installerede eller afinstallerede programmer (bortset fra
systemprogrammer).
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Information].
3
Oplysninger om programmer bliver vist.
(1) Vælg [Installed] eller [Uninstalled].
(2) Klik på [Switch].
[Installed]
Oplysninger om installerede programmer (bortset fra systemprogrammer)
bliver vist.
[Uninstalled]
Oplysninger om afinstallerede programmer (bortset fra systemprogrammer)
bliver vist.
18
Kontrol af licensfiler
Du kan kontrollere licensfilens indhold, før den bliver installeret.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Check License].
3
Vælg enten filen ved at klikke på [Browse] eller indtast den lokation, hvor filen er gemt.
4
Klik på [Check].
→ Licensfilens indhold bliver vist.
19
Ændring af SMS-adgangskoden
VIGTIGT
SMS-adgangskode
For at undgå uautoriseret adgang anbefaler vi, at administratoren ændrer adgangskoden, før brug
af SMS begyndes.
Denne adgangskode er ment til at forhindre uautoriseret betjening af printeren. Fortæl den ikke til
andre end administratoren.
Sørg for, at du ikke glemmer din adgangskode. Hvis du glemmer din adgangskode, vil du ikke være
i stand til at bruge SMS. Hvis det sker, så kontakt din lokale forhandler.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [Change Password].
3
Indstil adgangskoden.
(1) Indstil adgangskoden.
(2) Klik på [Change].
Indtast mellem 8 og 32 alfanumeriske tegn (a til z, A til Z og 0 til 9) for adgangskoden.
20
[Old Password]
Indtast den adgangskode, der bliver brugt aktuelt.
[New Password]
Indtast den nye adgangskode.
[Confirm]
Indtast den samme adgangskode igen i [New Password].
21
Sletning af indstillingsoplysninger for MEAP-programmer
Sletter programdataene.
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Setting Information Management].
3
Marker det afkrydsningsfelt, hvis indstillingsoplysninger du ønsker at slette, og klik herefter på
[Delete].
Klik på [Select All] for at vælge alle programmerne.
22
4
Klik på [Yes].
→ Programmets indstillingsoplysninger er blevet slettet.
23
Håndtering af logdata for MEAP-programmer
Downloader og sletter logdata, der er hentet af MEAP-programmer.
Downloader logdata
Sletning af logdata
24
Downloader logdata
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Log Management].
3
Klik på [Download Application Logs].
25
4
Følg instruktionerne på skærmen og angiv et bibliotek til fillagring.
→ Logfilen er blevet gemt.
26
Sletning af logdata
1
Start SMS (Service Management Service).
"Åbning af SMS (log ind)"
2
Klik på [MEAP Application Log Management].
3
Klik på [Delete Application Logs].
27
4
Klik på [Yes].
→ Logdataene er blevet slettet.
28
Oversigt over fejlmeddelelser (MEAP)
Dette afsnit beskriver, hvordan du håndterer fejlmeddelelser, der bliver vist, når du logger ind på eller
betjener SMS.
Fejlmeddelelserne er delt op på flere sider. Klik på følgende links og udfør de nødvendige handlinger.
Fejl relateret til siden [Login]
Fejl relateret til siden [MEAP Application Management]
Fejl relateret til siden [Install MEAP Application]
Fejl relateret til siden [Authentication Information Settings]
Fejl relateret til siden [License Management]
Fejl relateret til siden [Enhanced System Application Management]
Fejl relateret til siderne [Check License] og [Change Password]
Fejl relateret til siden [MEAP Application Setting Information Management]
Fejl relateret til siden [MEAP Application Log Management]
Andre fejl
1
Fejl relateret til siden [Login]
<The specified file does not exist or
the file path is incorrect. Try to specify
the path again.>
<The contents of the specified file are
incorrect or information is missing.
Check the file.>
<The specified switch license file
cannot be used for password
initialization. Try to specify the file
again.>
<Cannot initialize password because
a used switch license file is specified.
Try to specify the file again.>
<Cannot initialize the password because another
application is being installed, or the firmware being
updated. Please wait a moment and then try again.>
<You do not have permissions to use Service
Management Service. Log in with administrator rights.>
<Cannot login because another user is logged in or
logout operations have not been successfully performed.
Please wait a moment and then try this operation
again.>
<Error: <Fejldetaljer>>
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.
Problem
Filen eksisterer ikke på den angivne sti eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Problem
Den angivne fil er ikke en fil til skift af licens.
Handling
Kontroller for at sikre, at den angivne fil er en fil til skift af licens for
adgangskodeinitialisering.
Problem
Der mangler oplysninger fra den angivne fil.
Handling
Adgangskoden kan ikke initialiseres vha. den angivne fil. Kontroller filens indhold.
The specified switch license file cannot be used for password initialization. Try to specify the file
again.
Problem
Den angivne fil er ikke en fil til skift af licens til initialisering af adgangskoden.
Handling
Angiv en fil til skift af licens til initialisering af adgangskoden.
Cannot initialize password because a used switch license file is specified. Try to specify the file
again.
Problem
Den angivne licensfil har allerede været installeret. Licensfiler, der allerede har været
installeret, kan ikke installeres igen.
Handling
Da den angivne licensfil ikke kan installeres, skal du angive en anden fil.
Cannot initialize the password because another application is being installed, or the firmware being
updated.
Please wait a moment and then try again.
Problem
Den er enten installeret i et andet program uden for SMS, eller også kan den ikke
initialisere adgangskoden, fordi firmware er ved at blive opdateret.
2
Handling
Vent, indtil processen stopper, før du initialiserer adgangskoden.
You do not have permissions to use Service Management Service. Log in with administrator rights.
Problem
Kun brugere med administratorrettigheder kan logge ind på SMS med det brugernavn og
den adgangskode, som de bruger til at logge ind på printeren med. Den bruger, der
forsøger at logge ind, kan ikke gøre det, fordi vedkommende ikke har
administratorrettigheder.
Handling
Log ind igen med brugernavnet og adgangskoden fra en bruger med
administratorrettigheder.
Cannot login because another user is logged in or logout operations have not been successfully
performed. Please wait a moment and then try this operation again.
Problem
Der kan ikke logges ind et stykke tid, fordi en anden bruger enten er logget ind eller fordi
logud-proceduren ikke blev udført korrekt, da brugeren før var logget ind.
Handling
Hvis en anden bruger er logget ind, skal du vente, indtil brugeren logger af. Hvis en anden
bruger ikke er logget ind, skal du vente på at låsen bliver annulleret.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
3
Fejl relateret til siden [MEAP Application Management]
<Cannot start this application because there is no
distributable software in the application. Get a
distributable software.>
<Cannot start this application because the number
of bootable applets has exceeded the limit. Start
this application after stopping other applications.>
<A license is needed to start this application. Try
to start it again after installing a license.>
<Cannot start this application because system
resources (memory, threads, sockets, file
descriptors, disk space, or screen size) required to
start the application may not be available.
<Ressourcer>>
<Cannot uninstall this application because
the license file has not been deleted.
Uninstall the application after deleting the
license in the [License Management] page.>
<The name listed in the file for the
application and the applet name to register
with Applet Viewer Service are different.
Check the file.>
<Cannot start this application because
application setting information is being
processed. Please wait a moment and then
try again.>
<Error: <Fejldetaljer>>
Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a
distributable software.
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi det ikke indeholder nogen moduler, der kan
omdistribueres.
Handling
Kontakt programudvikleren.
Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start
this application after stopping other applications.
Problem
Det program, som du forsøger at åbne, indeholder applets. Hvis programmet blev åbnet,
ville antallet af applets, der ville starte på maskinen, overskride antallet (fem applets), så
programmet kan ikke åbnes.
Handling
Reducer først antallet af applets, der kører på systemet ved at stoppe et program, der
kører på systemet, hvilket inkluderer en applet, og genstart derefter programmet igen.
A license is needed to start this application. Try to start it again after installing a license.
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi der ikke er installeret en licensfil.
Handling
Installer licensfilen, og start derefter programmet igen.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors,
disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Ressourcer>
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi systemressourcerne til at åbne programmet muligvis
ikke er tilgængelige til allokering.
Handling
Genstart dette program, efter du har stoppet andre programmer. Det vil muligvis være i
stand til at starte denne gang.
Cannot uninstall this application because the license file has not been deleted. Uninstall the
application after deleting the license in the [License Management] page.
Problem
Programmet kan ikke afinstalleres, fordi licensfilen for programmet stadig findes i
printeren.
Handling
Afinstaller programmet, efter du har slettet licensen på siden [License Management].
4
The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer
Service are different. Check the file.
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi det applet-navn, som programmet forsøger at
registrere i Applet Viewer Service, er forskelligt fra det applet-navn, der er inkluderet i
programfilen.
Handling
Da det er nødvendigt at foretage ændringer af programfilen, skal du kontakte
programudvikleren.
Cannot start this application because application setting information is being processed. Please
wait a moment and then try again.
Problem
Dette program kan ikke startes, fordi programdata slettes.
Handling
Når sletning af programdata er færdig, starte programmet igen.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
5
Fejl relateret til siden [Install MEAP Application]
<The file for the application to install does not
exist or the file path is incorrect. Try to specify
the path again.>
<The file for the license to install does not
exist or the file path is incorrect. Try to specify
the path again.>
<The manifest is not listed in the specified file.
Check the file.>
<The contents of the file for the application to
install are incorrect or information is missing.
Check the file.>
<The contents of the file for the license to
install are incorrect or information is missing.
Check the file.>
<The following information is missing in file for
the specified application. Check the file.
<Manglende information>>
<The following information in the specified
application is incorrect. Check the file.
<Unøjagtig information>>
<Cannot install this application because a
code signing has not been confirmed to be
valid. Get a valid code signing.>
<Cannot install this license because the
specified application and license do not
correspond. Try to specify a path for the
license file again.>
<The number of applications that can be
installed has exceeded the limit. Try to install
this application after uninstalling other
applications.>
<Cannot install this license because the
number of license file ID logs that can be
saved has exceeded the limit. Contact your
service representative.>
<Cannot install because a used license file is
specified. Try to specify the file again.>
<To install the specified application, a license
file must be installed at the same time. Specify
a license file.>
<The specified file is a system application.
Install the application from the [Enhanced
System Application Management] page.>
<The specified application does not require a
license.>
<The specified license does not match this
device. Specify an installable license.>
<The specified application does not support this
device.>
<Cannot install this application because an
applet included in the specified application has
exceeded the area that can be displayed in the
device panel.>
<The specified file is an update file. Stop the
application that you want update and then install
the file.>
<Cannot install the application because the
license requirement is different. Uninstall the
specified application, and then try to install the
application again.>
<Cannot install this application because storage
space has been exceeded. Uninstall other
applications and then try to install it again.>
<Could not cancel installation. Installation has
been successfully completed.>
<This application does not support the MEAP
version of the device. Contact your service
representative after checking the application
version.>
<The specified application cannot be installed
on this device.>
<The process is canceled because the system
has been shut down. Restart the system, and
then perform the process again.>
<Cannot install the application or license
because another application is being installed,
or the firmware being updated. Please wait a
moment and then try again.>
<Error: <Fejldetaljer>>
The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the
path again.
Problem
Den angivne fil findes ikke eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
Problem
Licensen findes ikke på den angivne sti eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
6
The manifest is not listed in the specified file. Check the file.
Problem
Der findes ikke et manifest for den fil, der er angivet som programfilen.
Handling
Dette program kan ikke installeres. Kontakt programudvikleren.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check
the file.
Problem
Indholdet for de filer, der er angivet som programfiler, er ikke korrekt eller oplysninger
mangler.
Handling
Denne programfil kan ikke installeres. Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer
med filen, skal du kontakte programudvikleren eller Help Desk for at få support til
programmet.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the
file.
Problem
Indholdet for de filer, der er angivet som licensfiler, er enten ikke korrekt eller oplysninger
mangler.
Handling
Denne licensfil kan ikke installeres. Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer med
filen, skal du kontakte programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Manglende
information>
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi de krævede oplysninger ikke er inkluderet i
programfilen.
Handling
Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer med filerne, skal du kontakte
programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet angående <Manglende
information>.
The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Unøjagtig
information>
Problem 1
<Unøjagtig information> i programfilen kan ikke genkendes som korrekte oplysninger.
Handling
Kontakt programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet.
Problem 2
Hvis <Unøjagtig information> er MEAP-specifikationerne, vil programmets MEAPspecifikationsværdier og printerens MEAP-specifikationsværdier ikke passe sammen.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a
valid code signing.
Problem 1
Kan ikke bekræfte, at der er en gyldig kodesignatur i programfilen.
Handling
Udfør den korrekte handling med kodesignering for programmet.
Problem 2
Filen kan muligvis være blevet ændret.
7
Handling
Kontakt programudvikleren.
Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to
specify a path for the license file again.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi den angivne licensfil ikke svarer til det angivne
program.
Handling
Angiv den licensfil, der svarer til programmet.
The number of applications that can be installed has exceeded the limit. Try to install this
application after uninstalling other applications.
Problem
Det maksimale antal programmer, der kan installeres, er otte. Du forsøger at installere et
program, der vil overskride det antal.
Handling
Du kan installere det, hvis du først afinstallerer et andet installeret program (medmindre
det er et systemprogram).
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has
exceeded the limit. Contact your service representative.
Problem
Licensfilen kan ikke installeres, fordi antallet af informationslogs for licensfilens ID, der er i
licensfilen, overskrider det antal, der kan gemmes.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Problem
Licensfiler, der allerede har været installeret, kan ikke installeres igen. Den angivne
licensfil har allerede været installeret.
Handling
Da den angivne licensfil ikke kan installeres, skal du angive en anden fil.
To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a
license file.
Problem
Du kan ikke installere programmet, medmindre du samtidigt angiver den licensfil, der
svarer til programmet.
Handling
Angiv den tilsvarende licensfil, når du angiver programmet, og installer dem derefter.
The specified file is a system application. Install the application from the [Enhanced System
Application Management] page.
Problem
Den angivne fil er et systemprogram. Den kan ikke installeres fra siden [Install MEAP
Application].
Handling
Installer den fra siden [Enhanced System Application Management].
The specified application does not require a license.
Problem
Der blev angivet en programfil og en licensfil, men den angivne programfil kræver ikke en
licensfil.
Handling
Installer programmet uden at angive en licensfil.
8
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Problem
Licensfiler indeholder information med serienumre for printere, hvori licensfilen kan
installeres. Den angivne licens kan ikke installeres, fordi den ikke indeholder printerens
information med serienummer.
Handling
Angiv en licensfil, der svarer til printerens serienummer.
The specified application does not support this device.
Problem
Visse programmer kan kun installeres i bestemte printermodeller. Det kan ikke installeres
i denne model.
Handling
Angiv et program, der understøtter denne printer.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded
the area that can be displayed in the device panel.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi visningsområdet for en applet, der er inkluderet i
programmet overskrider det område, der kan vises på printerens panelbetjening.
Handling
Installer et program, der indeholder applets, der understøtter denne printer.
The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the
file.
Problem
Den angivne programfil er en fil til at opdatere et program, som allerede er installeret. Det
er nødvendigt at stoppe programmet, som skal opdateres, før opdateringen.
Handling
Stop det program, du vil opdatere, og udfør derefter opdateringen igen.
Cannot install the application because the license requirement is different. Uninstall the specified
application, and then try to install the application again.
Problem
Du har forsøgt at opgradere et program, der allerede er installeret, ved hjælp af en
version af samme program med andre licenskrav.
Handling
Opgrader vha. de samme licensbetingelser.
Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other
applications and then try to install it again.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi der ikke er nok tilgængelig hukommelsesplads.
Handling
Skab mere tilgængelig hukommelsesplads ved at afinstallere et program, der ikke bliver
brugt.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Problem
Der blev trykket på [Cancel]-knappen, da installationshandlingen ikke kunne annulleres.
Handling
Deaktiver licensfilen, download den fra siden [License Management] og afinstaller den
igen.
This application does not support the MEAP version of the device. Contact your service
representative after checking the application version.
9
Problem
Det angivne program kan ikke installeres, fordi det ikke understøtter MEAP-versionen på
denne printer.
Handling
Kontakt programudvikleren.
The specified application cannot be installed on this device.
Problem
Det angivne program kan ikke installeres, fordi der ikke er nok hukommelse på printeren.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then
perform the process again.
Problem
Installationen kunne ikke udføres, fordi det er i konflikt med lukning af systemet.
Handling
Genstart printeren, og udfør installeringen igen.
Cannot install the application or license because another application is being installed, or the
firmware being updated. Please wait a moment and then try again.
Problem
Enten er det blevet installeret i et andet program uden for SMS eller også kunne
programmet ikke installeres, fordi firmwaren er blevet opdateret.
Handling
Vent, indtil processen stopper, før du installerer programmet.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
10
Fejl relateret til siden [Authentication Information Settings]
<Settings are incorrect.>
<The [Department ID] is incorrect. Enter an
integer for the [Department ID].>
<The [Department ID] is not entered.>
<Could not set authentication information
because an error occurred.>
<Could not delete authentication information
because an error occurred.>
Settings are incorrect.
Kontroller, om adgangskoden er forkert.
Indtast afdelings-ID med maksimalt 7 cifre.
Kontroller for at se, om afdelings-ID. er registreret med enheden.
Problem
Godkendelsesoplysningerne kan ikke indstilles, fordi den indtastede afdelings-ID enten
ikke findes eller fordi PIN-koden ikke blev indtastet korrekt.
Handling
Indtast et afdelings-ID og PIN, der er registreret i printeren.
The [Department ID] is incorrect.
Enter an integer for the [Department ID].
Problem
Det afdelings-ID, der blev indtastet, er et positivt heltal, men det registrerede afdelings-ID
er ikke et positivt heltal.
Handling
Indtast det korrekte afdelings-ID, der er registreret i enheden.
The [Department ID] is not entered.
Problem
Afdelings-ID er tom.
Handling
Angiv et afdelings-ID.
Could not set authentication information because an error occurred.
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl, så godkendelsesoplysningerne kunne ikke
indstilles.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl, så godkendelsesoplysningerne kunne ikke
slettes.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
11
Fejl relateret til siden [License Management]
<The specified file does not exist or the file path
is incorrect. Try to specify the path again.>
<The contents of the file for the license to install
are incorrect or information is missing. Check
the file.>
<Cannot install this license because the
specified license does not correspond to this
application. Try to specify a path for the license
file again.>
<Cannot install this license because the number
of license file ID logs that can be saved has
exceeded the limit. Contact your service
representative.>
<Cannot install because a used license file is
specified. Try to specify the file again.>
<The specified license does not match this
device. Specify an installable license.>
<Could not cancel installation. Installation has
been successfully completed.>
<Cannot install the license because another
application is being installed, or the firmware
being updated. Please wait a moment and
then try again.>
<Cannot disable the license file because this
application has been started. Disable the
license file after stopping the application.>
<Error: <Fejldetaljer>>
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.
Problem
Filen eksisterer ikke på den angivne sti eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the
file.
Problem
Enten er indholdet af filen ikke korrekt eller oplysninger mangler.
Handling
Denne licensfil kan ikke installeres. Kontakt programudvikleren.
Cannot install this license because the specified license does not correspond to this application.
Try to specify a path for the license file again.
Problem
Den angivne licensfil svarer ikke til programmet, så de kan ikke blive installeret.
Handling
Angiv den licensfil, der svarer til programmet.
Kontroller for at sikre, at manifestfilen angivet i licensfilen er korrekt.
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has
exceeded the limit. Contact your service representative.
Problem
Licensfilen kan ikke installeres, fordi antallet af informationslogs for licensfilens ID, der er i
licensfilen, overskrider det antal, der kan gemmes.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Problem
I henhold til specifikationerne kan en licensfil, der allerede er blevet installeret, ikke
installeres igen. Den angivne licensfil har allerede været installeret.
Handling
Da den angivne licensfil ikke kan installeres, skal du angive en anden fil.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
12
Problem
Licensfiler indeholder lister over printere, hvori de kan installeres. Den angivne licensfil
kan ikke installeres i denne printer.
Handling
Angiv en licensfil, der kan installeres i denne printer.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Problem
Der blev trykket på [Cancel]-knappen, da installationshandlingen ikke kunne annulleres.
Handling
Deaktiver licensfilen, download den fra siden [License Management] og afinstaller den
igen.
Cannot install the license because another application is being installed, or the firmware being
updated.
Please wait a moment and then try again.
Problem
Enten er det installeret i et andet program uden for SMS, eller licensfilens information kan
ikke vises, fordi firmwaren er blevet opdateret.
Handling
Vent, indtil processen stopper, før du installerer licensfilen.
Cannot disable the license file because this application has been started. Disable the license file
after stopping the application.
Problem
Du kan ikke deaktivere en licensfil, hvis det tilsvarende program stadig kører.
Handling
Stop det program, der svarer til licensen, før du deaktiverer licensen.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte programudvikleren.
13
Fejl relateret til siden [Enhanced System Application Management]
<Cannot start this application because there is no
distributable software in the application. Get a
distributable software.>
<Cannot start this application because the number
of bootable applets has exceeded the limit. Start
this application after stopping other applications.>
<Cannot start this application because system
resources (memory, threads, sockets, file
descriptors, disk space, or screen size) required to
start the application may not be available.
<Ressourcer>>
<The name listed in the file for the application and
the applet name to register with Applet Viewer
Service are different. Check the file.>
<The following login services cannot be uninstalled:
The currently set login service
Login services that will be enabled after the
device is restarted
Default Authentication login services
The currently set login service can be uninstalled
after the device is restarted.>
<The file for the application to install does not exist
or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.>
<The manifest is not listed in the specified file.
Check the file.>
<The file for the license to install does not exist or
the file path is incorrect. Try to specify the path
again.>
<The contents of the file for the application to install
are incorrect or information is missing. Check the
file.>
<The contents of the file for the license to install
are incorrect or information is missing. Check the
file.>
<Cannot install this application because a code
signing has not been confirmed to be valid. Get a
valid code signing.>
<Cannot install this license because the specified
application and license do not correspond. Try to
specify a path for the license file again.>
<The specified file is not system application. Check
the file.>
<Cannot install this license because the number of
license file ID logs that can be saved has exceeded
the limit. Contact your service representative.>
<Cannot install because a used license file is
specified. Try to specify the file again.>
<To install the specified application, a
license file must be installed at the same
time. Specify a license file.>
<The following information in the specified
application is incorrect. Check the file.
<Unøjagtig information>>
<The following information is missing in file
for the specified application. Check the file.
<Manglende information>>
<The specified application does not
support this device.>
<The specified license does not match this
device. Specify an installable license.>
<Cannot install this application because an
applet included in the specified application
has exceeded the area that can be
displayed in the device panel.>
<The specified file is an update file. Stop
the application that you want update and
then install the file.>
<The specified file is an update file for a
login service that is currently set. Switch to
another login service, restart the device,
and then install the file.>
<Cannot install this application because
storage space has been exceeded.
Uninstall other applications and then try to
install it again.>
<Could not cancel installation. Installation
has been successfully completed.>
<The process is canceled because the
system has been shut down. Restart the
system, and then perform the process
again.>
<Cannot install the application or license
because another application is being
installed, or the firmware being updated.
Please wait a moment and then try again.>
<Error: <Fejldetaljer>>
Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a
distributable software.
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi det ikke indeholder nogen moduler, der kan
omdistribueres.
Handling
Kontakt programudvikleren.
14
Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start
this application after stopping other applications.
Problem
Det program, som du forsøger at åbne, indeholder applets. Hvis programmet blev åbnet,
ville antallet af applets, der ville starte på maskinen, overskride antallet (fem applets), så
programmet kan ikke åbnes.
Handling
Reducer først antallet af applets, der kører på systemet ved at stoppe et program, der
kører på systemet, hvilket inkluderer en applet, og genstart derefter programmet igen.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors,
disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Ressourcer>
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi systemressourcerne til at åbne programmet muligvis
ikke er tilgængelige til allokering.
Handling
Genstart dette program, efter du har stoppet andre programmer. Det vil muligvis være i
stand til at starte denne gang.
The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer
Service are different. Check the file.
Problem
Programmet kan ikke startes, fordi det applet-navn, som programmet forsøger at
registrere i Applet Viewer Service, er forskelligt fra det applet-navn, der er inkluderet i
programfilen.
Handling
Da det er nødvendigt at foretage ændringer af programfilen, skal du kontakte
programudvikleren.
The following login services cannot be uninstalled:
- The currently set login service
- Login services that will be enabled after the device is restarted
- Default Authentication login services
The currently set login service can be uninstalled after the device is restarted.
Problem
Den aktuelt indstillede login-tjeneste, en login-tjeneste, der vil blive aktiveret, når enheden
er blevet genstartet og login-tjenester med standardgodkendelse kan ikke afinstalleres.
Handling
Afinstaller ikke den aktuelt indstillede login-tjeneste, en login-tjeneste, der vil blive
aktiveret, når maskinen er blevet genstartet eller login-tjenester med
standardgodkendelse. For at afinstallere den aktuelt indstillede login-tjeneste skal du
afinstallere den efter genstart af maskinen.
The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the
path again.
Problem
Den angivne fil findes ikke eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The manifest is not listed in the specified file. Check the file.
Problem
Der findes ikke et manifest for den fil, der er angivet som programfilen.
Handling
Dette program kan ikke installeres. Kontakt programudvikleren.
The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
15
Problem
Den angivne fil findes ikke eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check
the file.
Problem
Indholdet for de filer, der er angivet som programfiler, er ikke korrekt eller oplysninger
mangler.
Handling
Denne programfil kan ikke installeres. Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer
med filen, skal du kontakte programudvikleren eller Help Desk for at få support til
programmet.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the
file.
Problem
Indholdet for de filer, der er angivet som licensfiler, er enten ikke korrekt eller oplysninger
mangler.
Handling
Denne licensfil kan ikke installeres. Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer med
filen, skal du kontakte programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet.
Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a
valid code signing.
Problem 1
Kan ikke bekræfte, at der er en gyldig kodesignatur i programfilen.
Handling
Udfør den korrekte handling med kodesignering for programmet.
Problem 2
Filen kan muligvis være blevet ændret.
Handling
Kontakt programudvikleren.
Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to
specify a path for the license file again.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi den angivne licensfil ikke svarer til det angivne
program.
Handling
Angiv den licensfil, der svarer til programmet.
The specified file is not system application. Check the file.
Problem
Den angivne fil er ikke et systemprogram. Det kan ikke installeres fra siden [Enhanced
System Application Management].
Handling
Installer det fra siden [Install MEAP Application].
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has
exceeded the limit. Contact your service representative.
Problem
Licensfilen kan ikke installeres, fordi antallet af informationslogs for licensfilens ID, der er i
licensfilen, overskrider det antal, der kan gemmes.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
16
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Problem
Licensfiler, der allerede har været installeret, kan ikke installeres igen. Den angivne
licensfil har allerede været installeret.
Handling
Da den angivne licensfil ikke kan installeres, skal du angive en anden fil.
To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a
license file.
Problem
Du kan ikke installere programmet, medmindre du samtidigt angiver den licensfil, der
svarer til programmet.
Handling
Angiv den tilsvarende licensfil, når du angiver programmet, og installer dem derefter.
The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Unøjagtig
information>
Problem 1
<Unøjagtig information> i programfilen kan ikke genkendes som korrekte oplysninger.
Handling
Kontakt programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet.
Problem 2
Hvis <Unøjagtig information> er MEAP-specifikationerne, vil programmets MEAPspecifikationsværdier og printerens MEAP-specifikationsværdier ikke passe sammen.
Handling
Kontakt din lokale autoriserede Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Manglende
information>
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi de krævede oplysninger ikke er inkluderet i
programmet.
Handling
Undersøg filen. Hvis der ikke er nogen problemer med filerne, skal du kontakte
programudvikleren eller Help Desk for at få support til programmet angående <Manglende
information>.
The specified application does not support this device.
Problem
Visse programmer kan kun installeres i bestemte printermodeller. Det kan ikke installeres
i denne model.
Handling
Angiv et program, der understøtter denne printer.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Problem
Licensfiler indeholder information med serienumre for printere, hvori licensfilen kan
installeres. Den angivne licens kan ikke installeres, fordi den ikke indeholder printerens
information med serienummer.
Handling
Angiv en licensfil, der svarer til denne printers serienummer.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded
the area that can be displayed in the device panel.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi visningsområdet for en applet, der er inkluderet i
programmet overskrider det område, der kan vises på printerens panelbetjening.
17
Handling
Installer et program, der indeholder applets, der understøtter denne printer.
The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the
file.
Problem
Den angivne programfil er en fil til at opdatere et program, som allerede er installeret. Det
er nødvendigt at stoppe programmet, som skal opdateres, før opdateringen.
Handling
Stop det program, du vil opdatere, og udfør derefter opdateringen igen.
The specified file is an update file for a login service that is currently set. Switch to another login
service, restart the device, and then install the file.
Problem
Selv om den angivne fil er en opdateringsfil for den login-tjeneste, der aktuelt er indstillet,
kan den ikke opdatere en login-tjeneste, der allerede er startet.
Handling
For at installere opdateringsfilen for login-tjenesten, skal du starte en anden logintjeneste, og derefter installere opdateringsfilen.
Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other
applications and then try to install it again.
Problem
Programmet kan ikke installeres, fordi der ikke er nok tilgængelig hukommelsesplads.
Handling
Skab mere tilgængelig hukommelsesplads ved at afinstallere et program, der ikke bliver
brugt.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Problem
Der blev trykket på [Cancel]-knappen, da installationshandlingen ikke kunne annulleres.
Handling
Deaktiver licensfilen, download den fra siden [License Management] og afinstaller den
igen.
The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then
perform the process again.
Problem
Installationen kunne ikke udføres, fordi det er i konflikt med lukning af systemet.
Handling
Genstart printeren, og udfør installeringen igen.
Cannot install the application or license because another application is being installed, or the
firmware being updated. Please wait a moment and then try again.
Problem
Enten er det blevet installeret i et andet program uden for SMS eller også kunne
programmet ikke installeres, fordi firmwaren er blevet opdateret.
Handling
Vent, indtil processen stopper, før du installerer programmet.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
18
19
Fejl relateret til siderne [Check License] og [Change Password]
<The specified file does not exist or the file path is
incorrect. Try to specify the path again.>
<The contents of the specified file are incorrect or
information is missing. Check the file.>
<The specified switch license file cannot be used to
delete the license file ID log. Try to specify the path
again.>
<The specified license is already installed. Installed
license file information cannot be displayed.>
<Cannot perform the operation because another
application is being installed, or the firmware being
updated. Please wait a moment and then try again.>
<The old password is incorrect.>
<The new password is incorrect. Enter
the password with 8 to 32 single-byte
alphanumeric characters.>
<The new password and password to
confirm do not match.>
<Error: <Fejldetaljer>>
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.
Problem
Filen eksisterer ikke på den angivne sti eller filstien er ukorrekt.
Handling
Angiv filstien korrekt.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Problem 1
Indholdet på filen er ikke korrekt. (En anden fil end licensfilen blev angivet.)
Handling
Kontroller for at sikre, at den angivne fil er licensfilen.
Problem 2
Der mangler oplysninger fra filen.
Handling
Kontroller filens indhold.
The specified switch license file cannot be used to delete the license file ID log. Try to specify the
path again.
Problem
Den angivne fil er ikke en fil til skift af licens til sletning af licensfilens ID-logge.
Handling
Prøv at angive filstien for skift af licens til sletning af licensfilens ID-log.
The specified license is already installed. Installed license file information cannot be displayed.
Problem
Information om licensfiler, der allerede er blevet installeret i denne printer, kan ikke vises.
Handling
Angiv en anden licensfil.
Cannot perform the operation because another application is being installed, or the firmware being
updated.
Please wait a moment and then try again.
Problem
Enten er det installeret i et andet program uden for SMS, eller licensfilens information kan
ikke vises, fordi firmwaren er blevet opdateret.
Handling
Vent, indtil processen stopper, før licensoplysningerne kan vises.
The old password is incorrect.
20
Problem
Den tekststreng, der er indtastet som den aktuelle adgangskode, er forskellig fra den
aktuelle adgangskode.
Handling
Indtast den korrekte adgangskode.
The new password is incorrect. Enter the password with 8 to 32 single-byte alphanumeric
characters.
Problem
Den nye adgangskode har under 8 tegn eller mere end 33 tegn. Der er blevet brugt ikkegyldige tegn, der ikke kan bruges i adgangskoder.
Handling
Indtast en ny adgangskode på mellem 8 og 32 alfanumeriske tegn (a til z, A til Z og 0 til
9).
The new password and password to confirm do not match.
Problem
Adgangskoden kan ikke ændres, fordi den nye adgangskode og den bekræftede
adgangskode ikke svarer til hinanden.
Handling
Indtast en ny adgangskode og samme tekststreng som adgangskode til bekræftelse.
Error: <Fejldetaljer>
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl. Se <Fejldetaljer> for yderligere oplysninger.
Handling
Hvis løsningerne i <Fejldetaljer> er uklare, skal du kontakte din lokale autoriserede
Canon-forhandler eller salgsrepræsentanter.
21
Fejl relateret til siden [MEAP Application Setting Information
Management]
<Cannot delete the setting information for the selected
applications because it is in use by currently running
applications.Stop the following applications, or stop all
applications except for login services, and then delete
the setting information. <Application Name>>
<Could not delete MEAP application setting information
because an error occurred.>
Cannot delete the setting information for the selected applications because it is in use by currently
running applications.
Stop the following applications, or stop all applications except for login services, and then delete
the setting information.
<Application Name>
Problem
Programmet er i en af følgende tilstande.
Startet
Starter
Stopper
Handling
Returner til forrige side ved hjælp af knappen [Tilbage], bring programmerne, der svarer til
fejlmeddelelsen til anden tilstand end "Startet", "Starter" eller "Stopper", og forsøg derefter
sletning igen.
Could not delete MEAP application setting information because an error occurred.
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl, så indstillingsoplysningerne ikke kunne
slettes.
Handling
Gå tilbage til den forrige side vha. knappen [Tilbage].
22
Fejl relateret til siden [MEAP Application Log Management]
<Cannot download application logs because
application logs do not exist.>
<Could not download application logs because an
error occurred.>
<Could not delete application logs because
an error occurred.>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
Problem
Programloggen findes ikke.
Handling
Gå tilbage til den forrige side vha. knappen [Tilbage].
Could not download application logs because an error occurred.
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl, så loggen ikke kunne downloades.
Handling
Gå tilbage til den forrige side vha. knappen [Tilbage].
Could not delete application logs because an error occurred.
Problem
Af en eller anden årsag er der opstået en fejl, så loggen ikke kunne slettes.
Handling
Gå tilbage til den forrige side vha. knappen [Tilbage].
23
Andre fejl
<Cannot find the specified application. It may have been
uninstalled by another user.>
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
Problem
Programmet for den forsøgte handling findes ikke.
Handling
Gå tilbage til den forrige side vha. knappen [Tilbage].
24
Sådan bruger du denne vejledning
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger denne vejledning.
Styremiljø for denne vejledning
Skærmudseende for denne vejledning
Øverste side
Emneside
Site map
Søgemetode
Sådan får du vist denne vejledning
<Til at finde det ønskede indhold>
Vælg blandt kategori-ikonerne
Fra den øverste side vælger du det kategori-ikon, som du ønsker.
"Øverste side"
Søgning i indholdslisten
På indholdslisten kan du se en liste over alle afsnittene i denne vejledning, sorteret efter kategori.
Du kan direkte vise afsnittene i en kategori.
"Site map"
Søgefunktion af hele teksten
Du kan søge med nøgleord i denne vejledning. Du kan få vist den ønskede beskrivelse fra
søgeresultaterne ved at indtaste et nøgleord, som du ønsker at søge efter. Denne funktion
understøtter også OG-søgning.
"Søgemetode"
1
Styremiljø for denne vejledning
Du skal bruge en webbrowser for at anvende denne vejledning. Drift af følgende webbrowsere er
garanteret.
Windows
Internet Explorer 6.0 eller senere
Firefox 2.x eller nyere
Mac OS
Safari 3.x eller nyere
Firefox 3.x eller nyere
BEMÆRK
Aktivering af script-funktionen
Aktiverer script-funktionen for en webbrowser før brug af denne vejledning.
2
Skærmudseende for denne vejledning
I dette afsnit beskrives, hvordan skærmene for denne vejledning ser ud.
Den side, der vises lige efter denne vejledning starter, kaldes "Øverste side" og vejledningsbeskrivelsen
kaldes "Emneside" i dette afsnit.
"Indholdslisten" vises fra [Site map], som findes i øverste højre hjørne af denne vejledning.
Søgepanelet bruges til at søge i denne vejledning.
Skærmlayout er forskellig for hver side, så klik på følgende links for at se instruktionen.
Øverste side
Emneside
Site map
Søgemetode
3
Øverste side
(1) Vælg blandt funktionerne
Instruktionerne for hver funktion og betjeningsmetode er beskrevet.
(2) [Søg]
Søgepanelet bliver vist ved at indtaste nøgleord og klikke på [
For detaljer henvises til "Søgemetode."
(3) [Top]
Øverste side af denne vejledning bliver vist.
(4) [Site map]
Hele indholdet i denne vejledning bliver vist.
(5) [Hjælp]
Der vises, hvordan du bruger denne vejledning.
(6) [Ansvarsfraskrivelse]
Ansvarsfraskrivelserne bliver vist.
(7) [Copyright]
Oplysninger for copyright bliver vist.
(8) [Varemærker]
Varemærkerne bliver vist.
4
].
Emneside
(1) Kapitelindhold
Dette er listen over indhold i kapitlerne. Ved klik på hvert emne vises beskrivelsen på emnesiden.
] for at udvide en menu og klik på [
] for at skjule en menu.
Klik på [
Eller klik på [
menuer.
Udvid alle ] for at udvide alle menuer og klik på [
Skjul alle ] for at skjule alle
(2) Emneside
Beskrivelserne af hvert emne bliver vist.
Den aktuelle placering af det viste emne vises øverst til venstre på emnesiden. Klik på et link for at
flytte til et højere niveau.
(3) Menuen [Kapitel]
Du kan vælge et andet kapitel i rulle-menuen.
(4) Fanen [Indhold]
Klik for at vise kapitelindholdspanelet.
(5) Fanen [Søg]
Klik for at vise søgepanelet.
For yderligere oplysninger, se "Søgemetode."
(6) [
]
Klik for at vise eller skjule kapitelindholdpanelet/søgepanelet
(7) [Forrige]/[Næste]
Klik for at gå til forrige eller næste emne.
(8) [Print dette emne]
Udskriver kun emnesiden, der aktuelt vises.
(9) [Print alle]
Udskriver hele indholdet i et kapitel.
5
Site map
(1) Alt indhold
Viser alle kapitler og afsnit i denne vejledning. Klik på et element for at se indholdet.
6
Søgemetode
(1) Søg
Ved at indtaste en tegnstreng i [Søg] på topsiden eller i tekstboksen [Søgeord] på søgepanelet og
derefter klikke på [
] viser søgeresultaterne.
OG-søgningen er også tilgængelig i denne vejledning, så du kan forbedre søgeresultaterne ved at
indtaste to eller flere nøgleord. Indtast et mellemrum mellem nøgleordene, når du indtaster nøgleord.
Eksempel: Tilføje licens (hvis du ønsker at få vist sider, som inkluderer ordene "tilføje" og
"licens")
(2) Søgeresultat
Søgeresultater for et nøgleord bliver vist.
Hvis der er mere end 10 søgeresultater, kan du se de andre resultater ved at klikke på [
eller det tal, der står under resultatet.
], [
(3) [Søgemuligheder]
Klik for at vise søgemulighederne.
Søgemulighederne kan bruges til at angive kapitlet for søgning, store og små bogstaver, og om der
skal skelnes mellem en-og to-byte tegn.
Klik på [Søg med disse betingelser] for at søge med særlige betingelser.
7
],
Sådan får du vist denne vejledning
Symboler, der anvendes i denne vejledning
Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at markere beskrivelserne af de brugsbegrænsninger,
forholdsregler og instruktioner, der skal følges af sikkerhedsmæssige hensyn.
VIGTIGT
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så
du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele.
BEMÆRK
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde.
Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt.
Taster og knapper, der anvendes i denne vejledning
Følgende er eksempler på, hvordan kontrolpanelets taster og skærmknapper bliver afbilledet i denne
vejledning.
Type
Afbildinger i denne vejledning
Eksempel
Taster på
kontrolpanelet
[Tastenavn] taster
[Netværk]-tasten
Indstillinger vist på
kontrolpanelet
<Indstillingsnavn vist på display>
<Til>
Knapper på
computerens
betjeningsskærm
etc.
[Navn på knap etc.]
[OK]
Skærmbilleder, der anvendes i denne vejledning
Indholdet i skærmbillederne, der bruges i denne vejledning, er standardindstillinger.
Afhængigt af systemkonfigurationen kan indholdet af skærmbillederne være delvist forskellige.
8
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, DET
VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER ER ANGIVET I
DETTE DOKUMENT, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR
MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER MOD
KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR DIREKTE SKADER,
HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM
FØLGE AF BRUG AF DETTE MATERIALE.
1
Copyright
Copyright CANON INC. 2016
Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det
være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse, eller ved hjælp af systemer til
lagring eller hentning af information, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.
1
Varemærker
"MEAP" er et varemærke tilhørende CANON Inc., der henviser til en "programplatform" for
multifunktionsprintere og enkeltfunktionsprintere fra Canon.
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc og
er registreret i USA og andre lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST under license from Monotype
®
Imaging, Inc. UFST is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent
and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
©
UFST: Copyright 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Oracle og/eller disses datterselskaber.
Adobe, PostScript og PostScript-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
©
Copyright 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148;
6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and
other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by
Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product
trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device,"
or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport
to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered
trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered
trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre navne på produkter og mærker er registrerede varemærker, varemærker eller servicemærker
tilhørende de respektive ejere.
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement