Canon i-SENSYS MF249dw Handleiding | Manualzz
MF249dw / MF247dw / MF237w
Gebruikershandleiding
USRMA-1368-02 2018-10 nl
Copyright CANON INC. 2018
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................................................
Installatie
................................................................................................................................................................. 3
Elektrische aansluiting
Hantering
2
.............................................................................................................................................. 6
................................................................................................................................................................. 7
Onderhoud en inspecties
Verbruiksartikelen
......................................................................................................................................... 10
.................................................................................................................................................. 11
Basishandelingen ........................................................................................................................................ 15
Onderdelen en de bijbehorende functies
Voorzijde
.................................................................................................................. 18
........................................................................................................................................................... 19
Achterzijde
......................................................................................................................................................... 21
Binnenzijde
........................................................................................................................................................ 23
Sleuf voor handmatige invoer
Papierlade
.............................................................................................................................. 24
......................................................................................................................................................... 25
Bedieningspaneel
Display
............................................................................................................................................... 26
........................................................................................................................................................ 29
Het scherm <Start> aanpassen
Het display gebruiken
Tekst invoeren
....................................................................................................................... 33
............................................................................................................................................. 35
........................................................................................................................................................ 38
Documenten plaatsen
Papier plaatsen
............................................................................................................................................. 41
....................................................................................................................................................... 45
Papier in de papierlade plaatsen
........................................................................................................................... 47
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer
Enveloppen plaatsen
.................................................................................................... 50
........................................................................................................................................... 52
Voorbedrukt papier plaatsen
................................................................................................................................ 54
Het type en formaat papier opgeven
..................................................................................................................... 56
Een aangepast papierformaat registreren
Opslaan in het adresboek
....................................................................................................... 58
........................................................................................................................................ 60
Bestemmingen opslaan in het adresboek
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan
.............................................................................................................. 61
................................................................................................................. 65
Meerdere bestemmingen opslaan voor groepskiezen
Het volume aanpassen
............................................................................................................................................ 72
De stille modus inschakelen
De slaapstand instellen
............................................................................................. 69
.................................................................................................................................... 74
........................................................................................................................................... 76
De automatische uitschakeltijd instellen ..................................................................................................................
78
Kopiëren .............................................................................................................................................................. 80
Basisbewerkingen voor kopiëren
Kopiëren annuleren
............................................................................................................................. 82
................................................................................................................................................ 84
Verschillende kopieerinstellingen
Vergroten of verkleinen
............................................................................................................................ 86
....................................................................................................................................... 87
I
Documenttype selecteren
Dichtheid aanpassen
Scherpte aanpassen
.................................................................................................................................... 88
........................................................................................................................................... 89
............................................................................................................................................ 90
Dubbelzijdig kopiëren (MF249dw / MF247dw)
......................................................................................................... 92
Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)
De knop <Papierbesp.> gebruiken
...................................................................................... 95
........................................................................................................................ 97
Beide zijden van een identiteitsbewijs op één pagina kopiëren
Kopieën sorteren per pagina
................................................................................. 99
.............................................................................................................................. 101
De standaardinstellingen wijzigen
...................................................................................................................... 102
Faxen ...................................................................................................................................................................
Begininstellingen configureren voor faxfuncties
.................................................................................................... 108
Bepalen welke faxontvangstmodus u wilt gebruiken
............................................................................................. 109
Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren
De ontvangstmodus selecteren
De telefoonlijn aansluiten
Faxen verzenden
105
..................................................................................... 110
.......................................................................................................................... 112
.................................................................................................................................. 114
................................................................................................................................................... 116
Verzenden vanaf opgeslagen bestemmingen
....................................................................................................... 122
..................................................................................................................... 123
Opgeven vanuit het adresboek
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven
Verschillende faxinstellingen
.......................................... 126
................................................................................................. 129
..................................................................................................... 132
.............................................................................................................................. 135
Resolutie aanpassen
................................................................................................................................... 136
Dichtheid aanpassen
................................................................................................................................... 137
Scherpte aanpassen
.................................................................................................................................... 138
Dubbelzijdige documenten scannen (MF249dw)
De standaardinstellingen wijzigen
...................................................................................................................... 141
Het verzenden van faxen annuleren
Faxen ontvangen
............................................................................................. 140
.................................................................................................................... 142
.................................................................................................................................................. 144
Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u dat wilt
................................................................................. 148
Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax versturen (handmatig verzenden)
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)
Ontvangen faxen doorsturen
...................................................... 150
...................................................................... 152
............................................................................................................................. 156
Een document selecteren om door te sturen
.................................................................................................. 157
Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen (MF249dw / MF247dw)
Faxinformatiediensten ontvangen
............................................................. 165
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de bijgeleverde software
Faxen versturen vanaf uw computer
.................................................... 159
...................................................................................................................... 163
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren
......................................................... 168
...................................................................................................................... 170
Faxen verzenden vanaf een computer
................................................................................................................. 171
Een voorblad toevoegen aan faxen die u verstuurt vanaf een pc
Het adresboek gebruiken voor faxverzending via de pc
Bestemmingen opslaan
............................................ 149
............................................................................. 174
......................................................................................... 178
............................................................................................................................... 181
II
Opgeslagen bestemmingen gebruiken
......................................................................................................... 185
Adresboekgegevens importeren en exporteren via het faxstuurprogramma
...................................................... 187
De machine als printer gebruiken .............................................................................................. 193
Afdrukken vanaf een computer
Een document afdrukken
Afdrukken annuleren
............................................................................................................................. 194
.................................................................................................................................. 195
........................................................................................................................................ 199
.............................................................................................................................. 202
De afdrukstatus controleren
Verschillende afdrukinstellingen
Vergroten of verkleinen
......................................................................................................................... 203
............................................................................................................................... 205
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)
Afdrukken sorteren per pagina
Meerdere pagina's op één vel afdrukken
Posters afdrukken
....................................................................................................... 211
...................................................................................................................................... 213
Boekje afdrukken (MF249dw / MF247dw)
Randen afdrukken
................................................. 207
.................................................................................................................... 209
....................................................................................................... 215
...................................................................................................................................... 217
Datums en paginanummers afdrukken
......................................................................................................... 218
Afdrukken met watermerk
........................................................................................................................... 220
Documenttype selecteren
............................................................................................................................ 222
Toner besparen
.......................................................................................................................................... 224
Meerdere documenten combineren en afdrukken
De gewenste afdrukinstellingen configureren
.......................................................................................... 226
...................................................................................................... 230
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan
De standaardinstellingen wijzigen
.............................................................................. 231
................................................................................................................ 233
het apparaat als scanner gebruiken ......................................................................................... 236
Het gebruik van het apparaat als een scanner voorbereiden ...................................................................................
Scannen vanaf het apparaat
.................................................................................................................................. 239
Scannen met de knop <Scan -> PC>
Scannen vanaf een computer
..................................................................................................................... 242
................................................................................................................................ 246
Scannen met een toepassing
............................................................................................................................. 247
Scaninstellingen configureren in ScanGear MF
..................................................................................................... 249
Eenvoudig scannen met een apparaatgebaseerde bewerking (MF249dw / MF247dw)
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map
Gedetailleerde instellingen opgeven
Een scanformaat opgeven
Kleurenmodus instellen
.......................................................... 251
........................................................................ 261
................................................................................................................... 263
........................................................................................................................... 265
............................................................................................................................... 266
Een bestandsindeling selecteren
.................................................................................................................. 267
................................................................................................................................... 269
De afdrukstand van het document opgeven
Documenttype selecteren
................................................................................................... 270
............................................................................................................................ 271
Dubbelzijdige documenten scannen (MF249dw)
Scherpte aanpassen
............................................... 250
....................................................................................... 258
Het verzenden van documenten annuleren (E-mail/Gedeelde map)
Dichtheid aanpassen
238
............................................................................................. 272
.................................................................................................................................... 273
De juiste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit kiezen
Gammawaarden instellen
.................................................................... 275
............................................................................................................................ 276
III
Verzenden met behulp van geregistreerde bestemmingen (E-Mail/I-Fax/Gedeelde map)
Opgeven vanuit het adresboek
........................................... 277
..................................................................................................................... 278
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven
De standaardinstellingen wijzigen
.......................................... 281
................................................................................................. 284
..................................................................................................... 286
................................................................................................................ 289
Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map)
......................................................... 291
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel ........................................... 294
Verbinding maken met een mobiel toestel
............................................................................................................. 295
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)
................................................................................................. 296
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties
AirPrint gebruiken
................................................. 299
............................................................................................................................................ 300
Afdrukken met AirPrint
Scannen met AirPrint
Faxen met AirPrint
................................................................................................................................ 305
.................................................................................................................................. 308
...................................................................................................................................... 310
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
........................................................................................................... 312
Google Cloudprinter gebruiken
.......................................................................................................................... 313
Het apparaat op afstand beheren
.......................................................................................................................... 317
Netwerk ............................................................................................................................................................
Verbinding maken met een netwerk
...................................................................................................................... 321
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren ........................................................................................................
Verbinding maken met een bekabeld LAN
323
........................................................................................................... 324
Verbinding maken met een draadloze LAN ..........................................................................................................
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus
De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus
................................................................... 327
...................................................................... 333
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven
De SSID en de netwerksleutel controleren
325
............................................................................ 330
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren
IP-adressen instellen
319
................................................................ 336
..................................................................................................... 340
......................................................................................................................................... 343
IPv4-adres instellen
.................................................................................................................................... 344
IPv6-adres instellen
.................................................................................................................................... 347
Netwerkinstellingen weergeven
............................................................................................................................ 351
De machine configureren voor afdrukken of faxen vanaf een computer
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Printerpoorten configureren
Een printserver instellen
.................................................................. 354
................................................................................................. 355
.............................................................................................................................. 358
.................................................................................................................................... 361
Scaninstellingen configureren (E-mail/Gedeelde mappen) (MF249dw / MF247dw)
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail
Basisinstellingen voor e-mail configureren
.................................................................................. 365
.................................................................................................... 367
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren
...................................................................................... 371
Het apparaat configureren voor het scannen naar gedeelde mappen
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
Ethernet-instellingen configureren
.................................................... 364
..................................................................... 375
........................................................................................... 377
............................................................................................. 381
..................................................................................................................... 382
IV
De maximale verzendeenheid wijzigen
................................................................................................................ 384
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
DNS configureren
...................................................................................... 385
............................................................................................................................................. 386
SMB configureren (MF249dw / MF247dw)
SNTP configureren
............................................................................................................ 391
............................................................................................................................................ 393
De machine bewaken en bedienen met SNMP
...................................................................................................... 395
Beveiliging ......................................................................................................................................................
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
Ongeoorloofde toegang voorkomen
Toegangsmachtigingen instellen
401
......................................................................................... 402
................................................................................................................... 403
........................................................................................................................ 405
De pincode van de systeembeheerder instellen
.............................................................................................. 406
Een pincode voor de UI op afstand instellen ...................................................................................................
408
Communicatie beperken door firewalls in te stellen ..............................................................................................
410
IP-adressen opgeven voor firewallregels
....................................................................................................... 411
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
.................................................................................................... 415
Poortnummers wijzigen ....................................................................................................................................
418
Een proxy instellen ............................................................................................................................................
420
De functies van de machine beperken
................................................................................................................... 422
Beperkingen instellen voor de toegang tot het adresboek en verzendfuncties
Een pincode instellen voor het adresboek
...................................................................................................... 424
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen
Faxen via de pc uitschakelen
.................................................................................. 426
........................................................................................................................ 428
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren
................................................................................................... 429
Bestemmingen controleren vóór het verzenden van documenten
Groepsverzending blokkeren
......................................................... 423
.................................................................... 430
....................................................................................................................... 432
HTTP-communicatie uitschakelen .......................................................................................................................
433
De UI op afstand uitschakelen ............................................................................................................................
434
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren ................................................................................................
435
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand
IEEE 802.1X-verificatie configureren
.................................................................................................................... 440
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten
Sleutelparen genereren
................................................................. 436
........................................................................ 445
............................................................................................................................... 447
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
............................................................ 454
................................................................................................ 458
De UI op afstand gebruiken ............................................................................................................. 461
De UI op afstand starten
....................................................................................................................................... 462
Schermen van de UI op afstand
............................................................................................................................. 464
Documenten beheren en de status van de machine controleren
Menuopties instellen via de UI op afstand
.............................................................................................................. 473
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand
Adresboek wijzigen via de UI op afstand
............................................................................. 468
.............................................................................................. 475
................................................................................................................ 479
V
Overzicht van menuopties ................................................................................................................
Netwerkinstellingen
Voorkeuren
484
............................................................................................................................................ 485
........................................................................................................................................................... 496
Tijdklokinstellingen
.............................................................................................................................................. 502
Algemene instellingen (MF249dw / MF247dw)
Kopieerinstellingen
Faxinstellingen
........................................................................................................ 507
............................................................................................................................................... 509
.................................................................................................................................................... 511
Scaninstellingen
................................................................................................................................................... 523
Printerinstellingen
................................................................................................................................................ 528
Aanpassing/onderhoud
......................................................................................................................................... 539
Instellingen Systeembeheer
.................................................................................................................................. 545
Problemen oplossen ...............................................................................................................................
Papierstoringen verhelpen
555
.................................................................................................................................... 557
Er wordt een foutbericht weergegeven
Er wordt een foutcode weergegeven
Veelvoorkomende problemen
.................................................................................................................. 565
...................................................................................................................... 575
................................................................................................................................ 581
Problemen met installatie/instellingen
................................................................................................................ 582
Problemen bij het kopiëren/afdrukken
................................................................................................................ 586
Problemen bij het faxen of met de telefoon
Als u niet goed kunt afdrukken
......................................................................................................... 589
............................................................................................................................. 591
Het afdrukresultaat is niet goed
......................................................................................................................... 593
Het papier krult om of is gekreukeld
Papier wordt niet goed ingevoerd
................................................................................................................... 599
....................................................................................................................... 601
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
.................................................................................................. 603
Onderhoud ...................................................................................................................................................... 605
Het apparaat reinigen
........................................................................................................................................... 606
Behuizing
........................................................................................................................................................ 607
Glasplaat
......................................................................................................................................................... 608
Documentinvoer
Fixeereenheid
.............................................................................................................................................. 611
.................................................................................................................................................. 612
De binnenkant van het apparaat
Tonercartridges vervangen
........................................................................................................................ 613
................................................................................................................................... 615
Voordat u de tonercartridge vervangt
Tonercartridges vervangen
De machine verplaatsen
................................................................................................................................ 620
........................................................................................................................................ 623
Rapporten en lijsten afdrukken
TX-resultaatrapport
............................................................................................................................. 625
.......................................................................................................................................... 626
Communicatiebeheerrapport
RX-resultaatrapport
............................................................................................................................. 629
.......................................................................................................................................... 631
Statusrapport verbruiksartikelen
Eco-rapport
................................................................................................................. 618
........................................................................................................................ 632
...................................................................................................................................................... 633
VI
PCL-lettertypelijst (MF249dw / MF247dw)
Adresboeklijst
............................................................................................................. 634
.................................................................................................................................................. 635
Lijst met gebruikersgegevens
............................................................................................................................ 637
................................................................................................................................ 638
Aantal afdrukken weergeven
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Menu initialiseren
................................................................................................. 639
............................................................................................................................................. 640
Het adresboek initialiseren ................................................................................................................................
Teller Eco-rapport initialiseren
642
............................................................................................................................ 643
Alle gegevens/instellingen initialiseren
................................................................................................................ 644
Bijlage .................................................................................................................................................................
646
Software van derden .............................................................................................................................................
647
Handige functies
................................................................................................................................................... 648
Milieubesparing levert geld op
Efficiënter werken
Digitaal is beter
........................................................................................................................... 649
............................................................................................................................................. 652
................................................................................................................................................ 654
Ongekende mogelijkheden
................................................................................................................................ 657
Technische specificaties
........................................................................................................................................ 660
Apparaatspecificaties
........................................................................................................................................ 661
Specificaties draadloos LAN ...............................................................................................................................
Documenttype
................................................................................................................................................. 664
Scangebied
Papier
................................................................................................................................................ 665
............................................................................................................................................................. 666
Specificaties van de kopieerfunctie
Specificaties van de faxfunctie
..................................................................................................................... 668
............................................................................................................................ 669
Specificaties van de scannerfunctie
Specificaties van de afdrukfunctie
..................................................................................................................... 670
....................................................................................................................... 671
Specificaties voor het verzenden van e-mail (MF249dw / MF247dw)
........................................................................ 672
Specificaties voor het scannen naar gedeelde mappen (MF249dw / MF247dw)
Verbruiksartikelen
......................................................... 673
................................................................................................................................................ 674
Meegeleverde documentatie
................................................................................................................................. 675
Het gebruik van de Gebruikershandleiding
............................................................................................................ 676
Schermindeling van de Gebruikershandleiding
Bekijken van de Gebruikershandleiding
Overige
663
.................................................................................................... 677
............................................................................................................... 681
................................................................................................................................................................ 683
Basisbewerkingen in Windows
Kennisgeving
........................................................................................................................... 684
................................................................................................................................................... 693
VII
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................................................................ 2
Installatie ............................................................................................................................................................... 3
Elektrische aansluiting .......................................................................................................................................... 6
Hantering ............................................................................................................................................................... 7
Onderhoud en inspecties .................................................................................................................................... 10
Verbruiksartikelen .............................................................................................................................................. 11
1
Belangrijke veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
183S-000
De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld om beschadiging van eigendommen te voorkomen, evenals lichamelijk letsel
van gebruikers van het apparaat en anderen in de buurt van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en volg de instructies om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. U
mag alleen handelingen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruiken van het apparaat op een manier die niet wordt
beschreven in deze handleiding, onjuist gebruik of reparaties/aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Canon of een
hiervoor door Canon aangewezen partij.
2
Belangrijke veiligheidsinstructies
Installatie
183S-001
U kunt dit apparaat alleen veilig en prettig gebruiken als u de volgende voorschriften volgt en het apparaat op een
geschikte locatie installeert. (In deze handleiding worden de aanduidingen "apparaat" en "machine" door elkaar
gebruikt om naar het product te verwijzen.)
Plaats het apparaat niet op een locatie die brand of een elektrische schok tot gevolg
kan hebben
● Een plek waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd
(te dicht bij muren of op een bed, hoogpolig tapijt of soortgelijke plaatsen)
● Een vochtige of stoffige locatie
● Een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of buiten
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● In de buurt van alcohol, spiritus of andere brandbare stoffen
Overige waarschuwingen
● Sluit alleen goedgekeurde kabels op dit apparaat aan. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt, loopt u het
risico van brand of een elektrische schok.
● Plaats geen kettingen of andere metalen voorwerpen of met vloeistof gevulde houders op het apparaat. Als
vreemde voorwerpen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit leiden tot
brand of een elektrische schok.
● Bij het installeren en verwijderen van de optionele accessoires moet het apparaat zijn uitgeschakeld, moet
de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en moeten alle aansluitkabels en het netsnoer van het apparaat
zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kunnen het netsnoer en/of de aansluitkabels beschadigd raken, wat
brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparatuur. Door dit apparaat gegenereerde
radiogolven kunnen medische apparatuur verstoren, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben.
● Als vreemde voorwerpen in het apparaat vallen, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op
met uw plaatselijke Canon-dealer.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties
Het apparaat kan dan vallen, met beschadiging en/of lichamelijk letsel als
gevolg.
● Een wankel oppervlak
● Een plek die wordt blootgesteld aan trillingen
3
Belangrijke veiligheidsinstructies
Andere belangrijke aandachtspunten
● Volg de instructies in deze handleiding wanneer u het apparaat gaat dragen. Als u het apparaat niet op de
juiste manier draagt, kan het vallen en beschadiging of lichamelijk letsel veroorzaken.
● Let er bij het installeren van het apparaat op dat uw handen niet bekneld raken tussen het apparaat en de
vloer of een muur, of tussen de papierladen. Dit kan namelijk lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op de volgende locaties waar beschadiging kan ontstaan
● Een locatie met grote schommelingen in temperatuur en
luchtvochtigheid
● Een locatie in de buurt van apparatuur die magnetische of
elektromagnetische golven genereert
● Een laboratorium of locatie waar zich chemische reacties
voordoen
● Een locatie die wordt blootgesteld aan bijtende gassen of
giftige gassen
● Een ondergrond, zoals een tapijt, die kan verbuigen door het
gewicht van het apparaat of waar het apparaat in kan
wegzakken
Geen ruimte met een slechte ventilatie gebruiken
Dit apparaat genereert bij normaal gebruik een hele kleine hoeveelheid ozon, enzovoort. Hoewel de
gevoeligheid voor ozon, enzovoort kan variëren, zijn deze hoeveelheden niet schadelijk. De aanwezigheid van
ozon, enzovoort kan beter merkbaar zijn bij langer gebruik of tijdens lange productieruns, met name in slecht
geventileerde ruimtes. Het is raadzaam dat de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, afdoende wordt
geventileerd voor het in stand houden van een comfortabele werkomgeving. Vermijd ook plaatsen waar
mensen bloot zouden staan aan de uitstoot van het apparaat.
Plaats het apparaat niet op een locatie waar sprake is van condensvorming
Als de ruimte waarin het apparaat is opgesteld, zeer snel wordt verwarmd of als het apparaat wordt
overgebracht van een koele of droge locatie naar een warme of vochtige locatie, kunnen zich waterdruppels in
het apparaat vormen (condensvorming). Wanneer u het apparaat in deze omstandigheden gebruikt, kan dit
leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of beschadiging van het apparaat. Laat het apparaat
minimaal 2 uur ongebruikt in de ruimte staan om geleidelijk te wennen aan de omgevingstemperatuur en de
luchtvochtigheid.
Bij gebruik van een draadloos LAN
● Plaats het apparaat maximaal 50 m van de draadloze LAN-router.
● Plaats het apparaat niet op een locatie waar voorwerpen de draadloze communicatie blokkeren. Het signaal
kan worden verzwakt door muren of vloeren.
● Plaats het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van draadloze digitale telefoons, magnetrons of andere
apparatuur die radiogolven uitzendt.
Op een hoogte van 3.000 meter of meer boven zeeniveau
Machines met een vaste schijf kunnen op een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau of hoger onjuist
functioneren.
De telefoonlijn aansluiten
Dit apparaat voldoet aan de normen voor analoge telefoonlijnen en kan alleen worden aangesloten op een
openbaar telefoonnetwerk (PSTN).
4
Belangrijke veiligheidsinstructies
Als u het apparaat aansluit op een digitale telefoonlijn of een speciale telefoonlijn, kan de goede werking van
het apparaat worden gestoord en kunnen er beschadigingen van het apparaat optreden. Controleer het type
telefoonlijn voordat u het apparaat aansluit.
Neem contact op met de internetprovider voordat u het apparaat aansluit op een glasvezelverbinding of een IPtelefoonlijn.
5
Belangrijke veiligheidsinstructies
Elektrische aansluiting
183S-002
Dit apparaat kan worden gebruikt met een spanning tussen 220 t/m 240 V, en een elektrische frequentie van 50/60 Hz.
● Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de aangegeven spanningsvereisten. Als u dat niet doet, kan dit
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● De machine moet met het meegeleverde netsnoer worden aangesloten op een stopcontact met aarding.
● Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd, om brand of een elektrische schok te
voorkomen.
● Het meegeleverde netsnoer is bedoeld voor gebruik met deze machine. Sluit het netsnoer niet op andere
apparaten aan.
● Het is niet toegestaan het netsnoer aan te passen, aan het snoer zelf te trekken, het snoer met kracht te
verbuigen of andere handelingen uit te voeren waardoor het netsnoer beschadigd kan raken. Plaats geen
zware voorwerpen op het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd raakt, loopt u het risico van brand of een
elektrische schok.
● Zorg dat u droge handen hebt wanneer u het netsnoer aansluit of loskoppelt. Als uw handen vochtig zijn,
loopt u het risico van een elektrische schok.
● Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat. Als u zich niet aan dit voorschrift houdt,
loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Rol het netsnoer tijdens het gebruik niet op en zorg ervoor dat er geen knopen in komen. Dit kan namelijk
brand of een elektrische schok veroorzaken.
● Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Als u dat niet doet, kan dit brand, een elektrische schok of
beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat op korte afstand van het stopcontact en laat voldoende ruimte rond de stekker, zodat u
deze in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken.
Stroomvoorziening
● Sluit het apparaat niet aan op een noodstroomvoorziening.
● Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos met meerdere stopcontacten, laat de andere stopcontacten
dan leeg.
● Steek het netsnoer niet in de netsnoeraansluiting van een computer.
Overige voorzorgsmaatregelen
Elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat dit apparaat niet goed werkt of dat er gegevens verloren gaan.
6
Belangrijke veiligheidsinstructies
Hantering
183S-003
● Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een erkend Canon-dealer als het apparaat vreemde
geluiden maakt, rook of een vreemde geur verspreidt of
extreem heet wordt. Als u het apparaat onder die
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
● Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of aan te
passen. Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die
zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een
elektrische schok tot gevolg kan hebben.
● Kies een locatie waarbij kinderen niet in contact kunnen komen met het netsnoer, andere kabels, de
binnenkant of elektrische onderdelen van het apparaat. Als u dat niet doet, bestaat de kans op lichamelijk
letsel.
● Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in
aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
● Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet u eerst de stroomtoevoer van het apparaat en van uw computer
uitschakelen en vervolgens het netsnoer en de aansluitkabels losmaken. Als u dit niet doet, kunnen de
kabels of het snoer beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
● Als u een USB-kabel aansluit of loskoppelt terwijl de stekker van het apparaat in een stopcontact zit, mag u
het metalen deel van de USB-poort niet aanraken, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan
hebben.
Als u een pacemaker gebruikt
Dit apparaat veroorzaakt een geringe magnetische flux. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet goed voelt,
houd dan afstand van dit apparaat en neem direct contact op met uw arts.
● Leg geen zware voorwerpen op het apparaat. Het voorwerp of het apparaat kan dan vallen, met mogelijk
lichamelijk letsel tot gevolg.
● Haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
● Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van kleppen en deksels, zodat u uw handen niet bezeert.
● Houd uw handen en kleding uit de buurt van de rollen in het uitvoergebied. Als uw handen of kleding tussen
de rollen bekneld raken, kunt u verwond raken.
● Tijdens en onmiddellijk na gebruik zijn het binnenwerk van het apparaat en de uitvoersleuf extreem heet.
Raak deze gebieden niet aan, om brandwonden te voorkomen. Bedrukt papier kan direct na uitvoer ook
heet zijn; ga hiermee dus voorzichtig om. Als u dat niet doet, bestaat de kans op brandwonden.
7
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Als u een dik boek wilt kopiëren via de glasplaat, moet u geen druk uitoefenen op de documentinvoer.
Hierdoor kan de glasplaat beschadigd raken, met lichamelijk letsel als gevolg.
● Voorkom dat er zware voorwerpen, zoals een woordenboek, op de glasplaat vallen. Hierdoor kan de
glasplaat beschadigd raken, met lichamelijk letsel als gevolg.
Laserstraal
● Als de laserstraal onverhoopt toch vrijkomt en u in de straal kijkt, kan dit oogbeschadiging tot gevolg
hebben.
Bij het transporteren van het apparaat
Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat het apparaat tijdens het vervoer wordt beschadigd.
● Verwijder de tonercartridges.
● Gebruik de originele doos met verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.
Als u last hebt van het geluid van het apparaat
● Afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de bedrijfsstand, wordt u geadviseerd, als u last hebt het geluid
van het apparaat, het apparaat op een plaats buiten uw kantoor te installeren.
Overige voorzorgsmaatregelen
● Volg de instructies die staan vermeld op het waarschuwingsetiket dat op het apparaat is bevestigd.
● Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan schudden of schokken.
● Gebruik geen kracht om deuren, kleppen en andere onderdelen te openen en te sluiten. Dit kan
beschadiging van het apparaat veroorzaken.
● Raak de contactpunten (
) niet aan. Dit kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
● Schakel het apparaat tijdens het afdrukken niet uit. Ook dient u tijdens het afdrukken niet de klep te openen
of sluiten, of papier te verwijderen of plaatsen. Hierdoor kan papier vast komen te zitten.
8
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Gebruik een telefoonsnoer met een lengte van maximaal 3 m.
● Het display is een aanraakscherm. Druk er zachtjes op om het te bedienen. Druk er niet op met puntige
voorwerpen zoals een vulpotlood of balpen. Hierdoor kunt u het schermoppervlak krassen of beschadigen.
9
Belangrijke veiligheidsinstructies
Onderhoud en inspecties
183S-004
Reinig het apparaat regelmatig. Als er sprake is van stofvorming, werkt de machine mogelijk niet goed. Let op de
volgende punten als u de machine gaat reinigen. Zie Problemen oplossen(P. 555) als er tijdens gebruik een
probleem optreedt. Zie Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 603) als u het probleem niet kunt
oplossen of wanneer u van mening bent dat de machine moet worden geïnspecteerd.
● Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen. Als u dat niet doet,
kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Koppel het netsnoer regelmatig los en wrijf het snoer schoon met een droge doek. Als er sprake is van
stofophoping, kan er vocht worden opgenomen uit de lucht, met brand als gevolg wanneer dit vocht in
aanraking komt met elektriciteit.
● Reinig de machine met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Bevochtig reinigingsdoeken alleen met
water. Gebruik geen alcohol, benzine, verfverdunner of andere brandbare stoffen. Gebruik geen tissues of
keukenpapier. Als deze materialen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit
statische elektriciteit veroorzaken of brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
● Controleer regelmatig of het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Controleer het apparaat op roest,
deuken, krassen, scheuren of overmatige warmteontwikkeling. Bij gebruik van slecht onderhouden
apparatuur loopt u het risico van brand of een elektrische schok.
● Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan. Als u
deze onderdelen aanraakt, kunt u brandwonden oplopen. Raak geen onderdelen van het apparaat aan die
niet in de handleiding worden beschreven.
● Let erop dat u bij het laden van papier of het verwijderen van vastgelopen documenten of papier uw handen
niet snijdt aan de randen van het papier.
Als u vastgelopen papier verwijdert of tonercartridges vervangt, let er dan op dat er geen toner op uw handen
of kleding komt. Als uw handen of kleding in aanraking komen met toner, moet u deze er onmiddellijk met
koud water afwassen.
10
Belangrijke veiligheidsinstructies
Verbruiksartikelen
183S-005
● Gooi lege tonercartridges niet in open vuur. Bewaar tonercartridges of papier niet op een plek die wordt
blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.
● Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden
ingeademd. Gebruik nooit een stofzuiger zonder bescherming tegen stofexplosies om de gemorste toner op
te ruimen. Anders kan de stofzuiger kapot gaan of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische
ontlading.
Als u een pacemaker gebruikt
Tonercartridges veroorzaken een geringe magnetische flux. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet goed
voelt, houd dan afstand van tonercartridges en neem direct contact op met uw arts.
● Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct
spoelen met koud water en een arts raadplegen.
● Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud
water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
● Zorg ervoor dat tonercartridges en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden
gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum.
● Haal tonercartridges nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan cartridges aan te passen. Hierdoor kan de
toner zich namelijk zich verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
● Verwijder de afdichtingstape van de tonercartridge zonder veel kracht uit te oefenen. Als u te veel kracht
gebruikt, kan de toner zich namelijk verspreiden.
Gebruiksinstructies voor tonercartridges
● Houd de tonercartridge correct vast (zie afbeelding). U dient de cartridge niet op zijn kant neer te zetten of
ondersteboven te draaien.
11
Belangrijke veiligheidsinstructies
● Raak het geheugen van de tonercartridge (
) of de elektrische contactpunten (
● Voorkom krassen op het oppervlak van de drum (
) niet aan.
). De drum mag ook niet aan licht worden blootgesteld.
● Verwijder de tonercartridge niet onnodig uit het apparaat of uit de verpakking.
● De tonercartridge is een magnetisch product. Houd de cartridge uit de buurt van floppy's, schijfstations en
andere apparaten die kunnen worden aangetast door magnetische velden. Als u dat niet doet, bestaat de
kans op gegevensverlies.
Tonercartridge bewaren
● Bewaar tonercartridges onder de volgende omstandigheden om een veilige werking en een goed resultaat
te garanderen.
Geschikt temperatuurbereik voor opslag: 0 tot 35°C
Bereik van de luchtvochtigheid bij opslag: 35 tot 85% relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)*
● Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
● Wanneer u de tonercartridge verwijdert uit het apparaat en langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de
cartridge direct in de originele beschermende verpakking plaatsen of in een doek wikkelen.
● Bewaar de tonercartridge niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te
schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
*
Zelfs als de toner wordt bewaard in een ruimte met een acceptabele luchtvochtigheid, kunnen er in de cartridge
waterdruppels (condensvorming) ontstaan als er binnen en buiten de tonercartridge sprake is van temperatuurverschil.
Condensvorming heeft een nadelig effect op de afdrukkwaliteit van tonercartridges.
Bewaar tonercartridges niet op de volgende locaties
● Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
● Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
● Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
● Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
● Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
● Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en
waar condensvorming kan optreden
● Een locatie met grote hoeveelheden stof
● Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
12
Belangrijke veiligheidsinstructies
Let op vervalsingen
Houd er rekening mee dat er Canon-namaaktonercartridges in omloop zijn. Het gebruik van namaaktonercartridges kan resulteren in slechte afdrukkwaliteit of prestatie van het apparaat. Canon is niet
verantwoordelijk voor eventuele storingen, ongelukken of schade als gevolg van het gebruik van een namaaktonercartridge en -drumeenheid.
Zie voor meer informatie canon.com/counterfeit.
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen en tonercartridges
Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er
vervangende onderdelen en tonercartridges leverbaar zijn.
Verpakkingsmateriaal van tonercartridges
● Bewaar de beschermende verpakking voor de tonercartridge. U hebt deze nodig als u het apparaat gaat
vervoeren.
● De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving
worden toegevoegd of verwijderd.
● Gooi de verwijderde afdichtingstape weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
Afvoeren van gebruikte tonercartridges
Plaats de tonercontainer in de originele verpakking om te voorkomen dat er toner lekt, en gooi de
tonercartridge vervolgens weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
13
Basishandelingen
Basishandelingen
Basishandelingen ............................................................................................................................................. 15
Onderdelen en de bijbehorende functies .......................................................................................................... 18
Voorzijde ........................................................................................................................................................ 19
Achterzijde ...................................................................................................................................................... 21
Binnenzijde ..................................................................................................................................................... 23
Sleuf voor handmatige invoer ........................................................................................................................ 24
Papierlade ...................................................................................................................................................... 25
Bedieningspaneel ........................................................................................................................................... 26
Display ..................................................................................................................................................... 29
Het scherm <Start> aanpassen ................................................................................................................ 33
Het display gebruiken ......................................................................................................................................... 35
Tekst invoeren ..................................................................................................................................................... 38
Documenten plaatsen ......................................................................................................................................... 41
Papier plaatsen .................................................................................................................................................... 45
Papier in de papierlade plaatsen .................................................................................................................... 47
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer ........................................................................................... 50
Enveloppen plaatsen ...................................................................................................................................... 52
Voorbedrukt papier plaatsen .......................................................................................................................... 54
Het type en formaat papier opgeven .............................................................................................................. 56
Een aangepast papierformaat registreren ............................................................................................... 58
Opslaan in het adresboek ................................................................................................................................... 60
Bestemmingen opslaan in het adresboek ...................................................................................................... 61
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan ......................................................................................................... 65
Meerdere bestemmingen opslaan voor groepskiezen .................................................................................... 69
Het volume aanpassen ........................................................................................................................................ 72
De stille modus inschakelen ............................................................................................................................... 74
De slaapstand instellen ....................................................................................................................................... 76
De automatische uitschakeltijd instellen .......................................................................................................... 78
14
Basishandelingen
Basishandelingen
183S-006
In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het
plaatsen van het papier en de documenten. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies
van het apparaat te gebruiken.
◼ Onderdelen en de bijbehorende functies
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de
bijbehorende functies(P. 18)
◼ Het display gebruiken
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u tussen weergaven schakelt en items selecteert.
gebruiken(P. 35)
Het display
◼ Tekst invoeren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u letters en cijfers invoert om bestemmingen in het adresboek op te slaan, faxen
te verzenden, enzovoort. Tekst invoeren(P. 38)
◼ Documenten plaatsen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u documenten op de glasplaat en in de documentinvoer plaatst.
plaatsen(P. 41)
15
Documenten
Basishandelingen
◼ Papier plaatsen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het papier in de papierlade en in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.
Papier plaatsen(P. 45)
◼ Opslaan in het adresboek
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u bestemmingen opslaat voor het verzenden van faxen of gescande
documenten. Opslaan in het adresboek(P. 60)
◼ Het volume aanpassen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volume van de verschillende systeemgeluiden kunt aanpassen, bijvoorbeeld
van het geluid dat u hoort als het verzenden van een fax is voltooid of als er een fout is opgetreden. Het volume
aanpassen(P. 72)
◼ De stille modus inschakelen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het apparaat in de stille modus zet om te zorgen dat het tijdens gebruik
minder geluid maakt. De stille modus inschakelen(P. 74)
16
Basishandelingen
◼ De slaapmodus instellen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de slaapmodus instelt.
De slaapstand instellen(P. 76)
◼ De automatische uitschakeltijd instellen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instelling <Automatische uitschakeltijd> kunt inschakelen.
automatische uitschakeltijd instellen (P. 78)
17
De
Basishandelingen
Onderdelen en de bijbehorende functies
183S-007
In dit gedeelte worden de onderdelen van de machine beschreven (buitenzijde, voorzijde, achterzijde en binnenzijde),
evenals de functie die ze hebben. Naast de onderdelen van de machine die nodig zijn voor het uitvoeren van
basishandelingen zoals het plaatsen van documenten, het laden van papier en het vervangen van tonercartridges,
wordt hier ook aandacht besteed aan de toetsen op het bedieningspaneel en het display. Lees dit gedeelte door om
bekend te raken met de belangrijkste functies van de machine.
Voorzijde(P. 19)
Achterzijde(P. 21)
Binnenzijde(P. 23)
Sleuf voor handmatige invoer(P. 24)
Papierlade(P. 25)
Bedieningspaneel(P. 26)
18
Basishandelingen
Voorzijde
183S-008
Documentinvoerlade
Open deze lade om een origineel in de aanvoer te plaatsen.
Documenten plaatsen(P. 41)
Documentinvoer
Hiermee worden documenten automatisch in de machine gevoerd om te worden gescand. Als u twee of
meer vellen in de invoer plaatst, worden deze achter elkaar gescand. Documenten plaatsen(P. 41)
Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevat toetsen zoals de numerieke toetsen en de [Start]-toets, een display en
statuslampjes. U kunt hier alle bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven. U kunt het omhoog of
omlaag zetten, zodat het makkelijker te bedienen is.
Bedieningspaneel(P. 26)
Display(P. 29)
Uitvoerlade
Afdrukken worden uitgevoerd via de uitvoerlade.
Handgrepen
Pak de machine vast bij deze handgrepen als u de machine gaat verplaatsen.
verplaatsen(P. 623)
De machine
Hoofdschakelaar
Hiermee schakelt u de machine in of uit. Als u de machine opnieuw wilt opstarten, zet u de machine uit,
wacht u minimaal 10 seconden en zet u de machine weer aan.
Papierstopper
Voorkomt dat uitgevoerd papier na afdrukken uit de lade valt.
19
Basishandelingen
Sleuf voor handmatige invoer
Plaats het papier in de sleuf voor handmatige invoer wanneer u tijdelijk een andere papiersoort wilt
gebruiken dan het papier dat in de papierlade is geplaatst. Papier laden in de sleuf voor handmatige
invoer(P. 50)
Papierlade
Gebruik de papierlade voor het laden van de papiersoort die u het meest gebruikt.
papierlade plaatsen(P. 47)
Papier in de
Scangebied
Documenten in de invoer worden automatisch doorgevoerd naar het scangebied om daar te worden
gescand.
Glasplaat
Leg documenten die u wilt scannen op de glasplaat. Gebruik de glasplaat ook voor dikke of ingebonden
documenten, zoals boeken, als deze niet in de invoer passen. Documenten plaatsen(P. 41)
Ventilatieopeningen(MF249dw / MF247dw)
Warme lucht wordt door deze openingen afgevoerd om de binnenzijde van de machine af te koelen. Een
goede ventilatie is niet mogelijk als u voorwerpen voor de ventilatieopeningen plaatst. Installatie(P. 3)
20
Basishandelingen
Achterzijde
183S-009
MF249dw / MF247dw
MF237w
Etiket stroomverbruik
Dit etiket vermeldt onder andere het serienummer. Dit nummer hebt u nodig als u vragen of problemen
hebt. Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 603)
Klep aan de achterzijde
Open deze klep als u papierstoringen gaat verhelpen.
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
USB-poort
Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om het apparaat te verbinden met een computer. Raadpleeg "Aan de
Meegeleverde documentatie(P. 675)
slag" voor verbindingsinstructies.
LAN-poort
Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om het apparaat te verbinden met een bekabelde LAN-router, enz.
Raadpleeg "Aan de slag" voor verbindingsinstructies. Meegeleverde documentatie(P. 675)
21
Basishandelingen
Externe telefoonaansluiting
Een externe telefoon of de optionele handset aansluiten.
De telefoonlijn aansluiten(P. 114)
Telefoonaansluiting
Hier kunt u een telefoonkabel aansluiten om de machine te verbinden met een telefoonlijn.
telefoonlijn aansluiten(P. 114)
De
Netstroomaansluiting
Hier sluit u het netsnoer aan. Raadpleeg "Aan de slag" voor verbindingsinstructies.
documentatie(P. 675)
22
Meegeleverde
Basishandelingen
Binnenzijde
183S-00A
Bedieningspaneel
Open dit paneel wanneer u de tonercartridges vervangt of papierstoringen verhelpt.
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
vervangen(P. 620)
Tonercartridges
Tonerklep
Open deze klep wanneer u de tonercartridges vervangt of papierstoringen verhelpt.
vervangen(P. 620)
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
Tonercartridges
Papieruitvoergeleider
Open deze klep als u papierstoringen wilt verhelpen.
KOPPELINGEN
Tonercartridges vervangen(P. 620)
23
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
Basishandelingen
Sleuf voor handmatige invoer
183S-00C
Klep van sleuf voor handmatige invoer
Open deze klep om papier in de sleuf voor handmatige invoer te plaatsen.
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de breedte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in de
machine wordt gevoerd.
KOPPELINGEN
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50)
24
Basishandelingen
Papierlade
183S-00E
Stofklep
Open deze klep om papier in de papierlade te plaatsen.
Papiergeleiders
Stel de papiergeleiders exact af op de grootte van het geladen papier, zodat het papier mooi recht in het
apparaat wordt gevoerd.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 47)
25
Basishandelingen
Bedieningspaneel
183S-00F
[Startpagina] toets
Druk hierop om het scherm <Start> weer te geven.
Het scherm <Start> aanpassen(P. 33)
Weergave
Hierop wordt de voortgang van kopieer-, fax- en andere taken, en foutstatussen weergegeven. Het display is
een aanraakscherm, wat inhoudt dat u instellingen kunt opgeven door het scherm aan te raken.
Display(P. 29)
Het display gebruiken(P. 35)
[Reset] toets
Druk op deze toets om de wijzigingen te annuleren en de eerder opgegeven instellingen te herstellen.
26
Basishandelingen
[Wissen] toets
Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.
[Terug] toets
Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens
het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige
scherm.
[Statusmonitor] toets
Druk hierop om de status van het afdrukken of faxen te zien, om de gebruiksgeschiedenis te zien of om de
netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat te bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van
het apparaat controleren, zoals de resterende hoeveelheid papier en toner en kijken of er fouten zijn
opgetreden. Display(P. 29)
Nummertoetsen ([0]-[9])
Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren.
Tekst invoeren(P. 38)
[Stop] toets
Druk op deze toets om het kopiëren, faxen en andere bewerkingen te annuleren.
[Energiebesparing] toets
Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de slaapstand
actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen(P. 76)
[Stille modus] toets
Druk hierop om de machine in de stille modus te zetten. Wanneer de stille modus actief is, brandt deze toets
groen. Druk nogmaals op de toets om de stille modus uit te schakelen. De stille modus
inschakelen(P. 74)
[Fout]-lampje
Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.
Wi-Fi-lampje
Dit lampje brandt wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN.
[Verwerken/gegevens]-lampje
Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt
continu als er documenten wachten op verwerking.
[Start] toets
Druk hierop om documenten te scannen of kopiëren.
[#]-toets
Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".
27
Basishandelingen
[*]-toets
● Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.
● Druk hierop om toonkiezen te gebruiken, bijvoorbeeld bij het ontvangen van faxinformatiediensten.
Faxinformatiediensten ontvangen(P. 163)
KOPPELINGEN
Het display gebruiken(P. 35)
28
Basishandelingen
Display
183S-00H
Op het display verschijnen het scherm <Start> voor het starten van bewerkingen, en schermen voor het opgeven van
instellingen. Hier kunt u ook berichten en de voortgang van taken zien. Raak het display aan om het te bedienen.
Het scherm <Start>
Het scherm <Start> wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt of door op het bedieningspaneel op
te drukken. Via dit scherm kunt u instellingen opgeven en functies registreren.
Tussen functies omschakelen
Hiermee kunt u naar de kopieer-, fax- of scanfunctie omschakelen.
het apparaat als scanner gebruiken(P. 236)
Kopiëren(P. 80)
Faxen(P. 105)
<Adr. boek>
Gebruik dit om e-mail- of faxbestemmingen te registreren of te bewerken. U kunt ook een geregistreerde
bestemming weergeven als u een e-mail of fax stuurt. Opslaan in het adresboek(P. 60)
<Menu>
Deze knop verschaft toegang tot <Tijdklokinstellingen>, <Voorkeuren> en tal van andere
apparaatinstellingen. Overzicht van menuopties(P. 484)
<Papierinst.>
Hiermee selecteert u het papier om op af te drukken. Met deze knop kunt u ook het formaat en type opgeven
van het papier dat in de papierlade en sleuf voor handmatige invoer is geladen.
Het type en formaat
papier opgeven(P. 56)
<Startinst.>
Hiermee kunt u de knoppen op het scherm <Start> in een andere volgorde weergeven.
<Start> aanpassen(P. 33)
29
Het scherm
Basishandelingen
<Papierbesp.>
Er zijn vooraf geregistreerde instellingen voor het kopiëren van 2 (of 4) pagina's op één vel papier, om papier
te besparen. De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
<Scan -> PC1> / <Scan -> PC2>
Door scaninstellingen vooraf te registreren, kunt u eenvoudig op deze knop tikken om een scanbewerking te
starten. Scannen met de knop <Scan -> PC>(P. 242)
<ID-krt kop.>
Er zijn vooraf geregistreerde instellingen waarmee u de voor- en achterkant van een rijbewijs of andere
identiteitskaart op ware grootte op dezelfde zijde van een vel papier kunt kopiëren. Beide zijden van een
identiteitsbewijs op één pagina kopiëren(P. 99)
<Dir. verb.>
Breng hiermee een directe draadloze verbinding met een mobiel toestel tot stand.
maken (Toegangspuntmodus)(P. 296)
Directe verbinding
<Sneltoets 1> voor <Sneltoets 4>
Als u bestemmingen vooraf als sneltoetsen opslaat, kunnen ze snel worden weergegeven.
opgeven met de sneltoetsen(P. 129)
Bestemmingen
<Kiescode>
Als u bestemmingen vooraf als kiescodes opslaat, kunnen ze snel worden weergegeven door eenvoudig een
driecijferig nummer in te voeren. Opslaan in het adresboek(P. 60)
Het scherm <Statusmonitor>
Wanneer u op
drukt, verschijnt er een scherm waarmee u de status kunt controleren van documenten die
worden afgedrukt, verzonden of ontvangen. Ook kunt u hier de status van het apparaat zien, bijvoorbeeld
hoeveel toner er nog in de cartridges zit of informatie over de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het
apparaat.
30
Basishandelingen
<Foutgegevens/melding>
Hiermee kunt u gegevens bekijken van fouten die zijn opgetreden.
weergegeven(P. 565)
Er wordt een foutbericht
<Apparaatinformatie>
Hiermee kunt u de status van het apparaat weergeven, zoals de hoeveelheid papier of de hoeveelheid toner
die nog in de tonercartridges zit.
<Papierinformatie>
Druk hierop om informatie weer te geven over de verschillende papierbronnen.
<Cartridgeniveau>
Controleren hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit. Andere interne onderdelen kunnen versleten
raken voordat de toner opraakt.
<Controleer tellerstand>
Hiermee kunt u de totalen voor afdrukken weergeven.
Aantal afdrukken weergeven(P. 638)
Status van kopieer-, afdruk-, verzend- en ontvangsttaken
Hiermee geeft u de huidige status van het geselecteerde item weer. Hieronder ziet u het scherm <Status
kopieeropdracht> als voorbeeld.
31
Basishandelingen
<Netwerkinformatie>
Geeft de netwerkinstellingen zoals het IP-adres van het apparaat weer en de status zoals de staat van de
draadloze LAN-communicatie.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
Er wordt een bericht weergegeven
In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de toner bijna op is of een klep niet is gesloten, worden bovenaan
het scherm berichten weergegeven. Het display toont dan afwisselend het gewone scherm en het bericht.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
Wanneer <U hebt meldingen.> of <Tik op pictogr. rechts ->> wordt weergegeven
Tik
om de melding te bekijken.
Er treedt een fout op
Als er een fout optreedt, worden er soms instructies weergegeven voor het oplossen van de fout. Volg in dat
geval de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen. Hieronder ziet u bijvoorbeeld het scherm
dat verschijnt als er papier is vastgelopen ( Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565) ).
KOPPELINGEN
Het scherm <Start> aanpassen(P. 33)
Het display gebruiken(P. 35)
32
Basishandelingen
Het scherm <Start> aanpassen
183S-00J
U kunt de knoppen op het scherm <Start> in een andere volgorde weergeven al naar gelang uw toepassing of
voorkeursindeling.
◼ De volgorde van de knoppen op het scherm Start wijzigen
1
Druk op
en tik <Startinst.>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
voeren en tikt u op <Toepassen>.
2
Tik op <Stel weergavevolgorde in>.
3
Tik op de knop die u wilt verplaatsen.
4
Tik op <Vorige> of <Volgende> om de knop te verplaatsen, en tik op <Toepassen>.
5
Herhaal stap 3 en 4 om alle gewenste knoppen te verplaatsen.
6
Tik op <Einde>.
33
Basishandelingen
◼ Lege ruimten invoeren op het scherm <Start>
1
Druk op
en tik <Startinst.>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
2
Tik op <Invoegen en lege wissen>.
3
Tik op de knop waar u een lege ruimte wilt invoegen en tik op <Invoegen>.
● Als u een ingevoegde lege ruimte wilt verwijderen, selecteert u deze, tikt u op <Verwijd.> en gaat u naar stap
5.
4
Tik op <Toepassen>.
5
Tik op <Einde>.
KOPPELINGEN
Display(P. 29)
34
Basishandelingen
Het display gebruiken
183S-00K
Het display is een aanraakscherm: u bedient het door het aan te raken.
Vermijd de volgende handelingen.
Hierdoor kunnen zich storingen voordoen of kan het display beschadigd raken.
● Hard drukken
● Drukken met puntige voorwerpen (vingernagel, balpen, potlood enzovoort)
● Aanraken met vochtige/vuile handen
● Het display gebruiken terwijl er een voorwerp op staat
Tikken
Raak het scherm zachtjes even aan. Deze handeling dient om items te selecteren of te bevestigen.
Vasthouden
Houd uw vinger op het scherm. Wanneer tekst niet op één regel past, (wat wordt aangeduid door "..."), houdt u
uw vinger op de regel om door alle tekst te bladeren. Op deze manier kunt u ook de vergrotingsfactor voor
kopiëren stapsgewijs verhogen/verlagen.
◼ Items selecteren
Tik op een itemnaam of knop om een selectie te maken.
35
Basishandelingen
Als u een item per ongeluk aanraakt
Schuif uw vinger weg en laat los om de selectie te annuleren.
Teruggaan naar het vorige scherm
Druk op
om terug te gaan naar het vorige scherm.
◼ Door het scherm bladeren
De schuifbalk wordt op het scherm weergegeven als er nog niet-weergegeven informatie is. Als de schuifbalk
wordt weergegeven, tikt u op
/
om over het scherm te bladeren. De pagina's verschijnen beurtelings op
het scherm, en het paginanummer wordt in de schuifbalk weergegeven.
◼ Waarden en instellingen wijzigen
Waarden wijzigen
Tik
/
om waarden in te vullen. Als een pictogram zoals hieronder in de linkerbovenhoek van het scherm
wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren.
36
Basishandelingen
De cursor verplaatsen
Wanneer
/
wordt weergegeven, tikt u erop om de cursor te verplaatsen.
De waarde van instellingen wijzigen
Als u een schaalwaarde wilt wijzigen, tikt u op <-> of <+>.
● U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de bladersnelheid of de weergavetaal:
Weergave-instellingen(P. 498)
● Als u het scherm wilt wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd
inactief is, raadpleegt u:
Functie na automatische reset(P. 505)
37
Basishandelingen
Tekst invoeren
183S-00L
Gebruik het display en numerieke toetsen om tekst en waarden in te voeren.
Een ander type tekst kiezen
Tik <A/a/12> om tijdens het invoeren van tekst om te schakelen naar een ander teksttype. Het geselecteerde
type tekst wordt aangegeven met "A", "a", of "12" boven en rechts van het invoerveld.
U kunt ook op
drukken om het type tekst te wijzigen.
Typen tekst die u kunt invoeren
Voer tekst in met de numerieke toetsen en het display. Hieronder wordt aangegeven welke tekst u kunt
invoeren.
Toets
A
a
@.-_/
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
38
Basishandelingen
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(niet beschikbaar)
0
(spatie) - . * # ! " , ; : ^ ` _ = / | ' ? $ @ % & + \ ~ ( ) [ ] { } < > (niet beschikbaar)
Druk op
of tik <#> als het type tekst dat wordt ingevoerd <A> is of <a> om invoerbare symbolen op
het scherm in te voeren. Tik op de symbolen die u wilt invoeren.
Tekst wissen
Telkens als u op
drukt, wordt er één teken gewist. U kunt alle ingevoerde tekst wissen door
langer
ingedrukt te houden.
De cursor verplaatsen (een spatie invoeren)
Tik
of
om de cursor te verplaatsen. Als u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor naar het einde
van de tekst en tikt u op
.
Voorbeeld van het invoeren van tekst en cijfers
Voorbeeld: "Canon-1"
1
Tik <A/a/12> (of druk herhaaldelijk op
2
Druk herhaaldelijk op
3
Tik <A/a/12> (of druk herhaaldelijk op
4
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "a" is geselecteerd.
5
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "o" is geselecteerd.
7
Druk herhaaldelijk op
totdat de letter "n" is geselecteerd.
8
Druk herhaaldelijk op
totdat het symbool "-" is geselecteerd.
) totdat <A> is geselecteerd.
totdat de letter "C" is geselecteerd.
) totdat <a> is geselecteerd.
39
Basishandelingen
9
Tik <A/a/12> (of druk herhaaldelijk op
10
Druk op
11
Tik <Toepassen>.
) totdat <12> is geselecteerd.
.
40
Basishandelingen
Documenten plaatsen
183S-00R
Leg documenten op de glasplaat of in de documentinvoer. Gebruik de glasplaat voor het scannen van dikke of
ingebonden documenten, zoals boeken. U kunt twee of meer vellen van documenten in de documentinvoer plaatsen
zodat deze continu kunnen worden gescand. Raadpleeg Documenttype(P. 664) of Scangebied(P. 665) voor
informatie over de soorten documenten die u op de glasplaat of in de documentinvoer kunt plaatsen en voor
informatie over het scanbare gebied van een document.
Documenten op de glasplaat plaatsen(P. 42)
Documenten in de documentinvoer plaatsen(P. 42)
Gebruik documenten die helemaal droog zijn
Als u documenten gaat plaatsen, zorg er dan voor dat eventuele lijm, inkt of correctievloeistof op de
documenten goed is opgedroogd.
Papierstoringen voorkomen
Plaats de volgende soorten documenten niet in de documentinvoer omdat dit papierstoringen kan
veroorzaken:
● Gekreukeld of gevouwen papier
● Carbonpapier of papier met carbonachterzijde
● Gekruld of opgerold papier
● Gecoat papier
● Gescheurd papier
● Zeer dun papier
● Documenten met nietjes of paperclips
● Papier dat is afgedrukt met een thermaltransferprinter
● Transparanten
Documenten nauwkeuriger scannen
Documenten in de invoer worden gescand terwijl ze in het apparaat worden gevoerd. Als u echter de glasplaat
gebruikt, bewegen de documenten niet terwijl ze worden gescand. U krijgt dan ook de beste scanresultaten als
u documenten op de glasplaat legt.
Calqueerpapier of transparanten scannen
Om transparante documenten (bijvoorbeeld calqueerpapier of transparanten) te scannen, plaatst u deze op de
glasplaat.
41
Basishandelingen
Documenten op de glasplaat plaatsen
1
Open de documentinvoer.
2
Leg het document met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
● Leg het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Om transparante documenten (bijvoorbeeld calqueerpapier of transparanten) te scannen, bedekt u deze met
een vel normaal, wit papier.
3
Sluit de documentinvoer voorzichtig.
● Het apparaat is gereed om het document te scannen.
● Als het scannen is voltooid, haalt u het document van de glasplaat.
Documenten in de documentinvoer plaatsen
1
Open de documentinvoerlade.
42
Basishandelingen
2
Duw de documentgeleiders naar de zijkant.
● Schuif de documentgeleiders naar de zijkant totdat de tussenruimte iets breder is dan de werkelijke breedte
van het document.
3
Waaier de documentstapel uit en maak er een rechte stapel van.
● Waaier de documentstapel in delen uit en tik een paar keer op een vlak oppervlak om de stapel mooi recht te
maken.
4
Leg documenten met de afdrukzijde naar boven in de invoer.
● Zorg ervoor dat de stapel documenten niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
● Plaats nooit papier van verschillende formaten tegelijk in het blad.
43
).
Basishandelingen
● Plaats maximaal 50 vellen* tegelijk. Als u meer vellen in de invoer legt, kan het scannen stoppen of kan het
papier vastlopen.
*Voor
5
MF247dw / MF237w, bedraagt het maximum 35 vellen.
Schuif de documentgeleiders stevig tegen de randen van het document.
● Schuif de documentgeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het document zitten.
● De machine is gereed om het document te scannen.
Schuif de documentgeleiders stevig tegen de randen van het document
Als de documentgeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
Tijdens het scannen van documenten
Voeg geen documenten toe en verwijder er ook geen.
Wanneer het scannen is voltooid
Haal de gescande documenten uit de documentinvoer om papierstoringen te voorkomen.
44
Basishandelingen
Papier plaatsen
183S-00S
U kunt het papier plaatsen in de papierlade of in de sleuf voor handmatige invoer. Gebruik de papierlade voor het
laden van de papiersoort die u het meest gebruikt. De papierlade is handig wanneer u grote hoeveelheden papier
gebruikt. Gebruik de sleuf voor handmatige invoer wanneer u tijdelijk een formaat of type papier wilt gebruiken dat
niet in de papierlade is geplaatst. Raadpleeg Papier(P. 666) voor beschikbare papierformaten.
Papiersoorten en bijbehorende instellingen
Raadpleeg de onderstaande tabel om de papierinstellingen op te geven op basis van het type papier en het
gewicht van het papier in de papierbron. Zie Het type en formaat papier opgeven(P. 56) voor meer
informatie over het opgeven van de papierinstellingen op het apparaat. Zie Papier(P. 666) voor de
hoeveelheid papier die u in elke papierbron kunt laden.
Type papier
Papierinstelling
op het apparaat
Papiergewicht
<Normaal (60-89 g/m²)>
Normaal papier
60 t/m 89 g/m²
Gerecycled papier
60 t/m 89 g/m²
<Gerecycled (60-89 g/m²)>
Gekleurd papier
60 t/m 89 g/m²
<Kleur (60-89 g/m²)>
90 t/m 120 g/m²
<Dik 1 (90-120 g/m²)>
121 t/m 163 g/m²
<Dik 2 (121-163 g/m²)>
60 t/m 90 g/m²
<Bond 1 (60-90 g/m²)>
91 t/m 120 g/m²
<Bond 2 (91-120 g/m²)>
121 t/m 163 g/m²
<Bond 3 (121-163 g/m²)>
<Normaal L (60-89 g/m²)>*
Dik papier
Bond-papier
Envelop
<Envelop>
Etiket
<Etiketten>
Indexkaart
<Indexkaart>
* Als de instelling staat op <Normaal (60-89 g/m²)> en gekrulde afdrukken oplevert, geeft u <Normaal L (60-89 g/m²)> op en drukt u
opnieuw af.
De volgende papiersoorten mag u niet gebruiken:
● Gekreukeld of gevouwen papier
● Gekruld of opgerold papier
● Gescheurd papier
45
Basishandelingen
● Vochtig papier
● Zeer dun papier
● Papier dat is afgedrukt met een thermal-transferprinter
● Papier met een grove structuur
● Glanzend papier
Behandeling en opslag van papier
● Bewaar het papier op een vlak oppervlak.
● Bewaar het papier in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht of droogte.
● Bewaar het papier niet op een manier waardoor het kan krullen of vouwen.
● Bewaar het papier niet verticaal of stapel niet te veel papier op elkaar.
● Bewaar het papier niet in direct zonlicht, op een plaats die onderhevig is aan hoge vochtigheid of
droogte of op een plaats met grote verschillen in temperatuur of luchtvochtigheid.
Als u gaat afdrukken op papier dat vochtig is geworden
Er kan stoom vrijkomen in het uitvoergebied van het apparaat of er kunnen zich waterdruppels vormen
op de achterzijde van het bedieningspaneel of in het uitvoergebied. Dit is normaal. Het vocht in het
papier verdampt op het moment dat er warmte wordt gegeneerd tijdens het fixeren van de toner (dit
gebeurt meestal als de omgevingstemperatuur laag is).
KOPPELINGEN
Een aangepast papierformaat registreren(P. 58)
46
Basishandelingen
Papier in de papierlade plaatsen
183S-00U
Gebruik de papierlade voor het papier dat u het meest gebruikt. Wanneer u wilt afdrukken op papier dat niet
beschikbaar is in de papierlade, legt u het papier in de sleuf voor handmatige invoer.
Papier laden in de sleuf voor
handmatige invoer(P. 50)
Plaats het papier met de korte zijde naar voren
U kunt papier niet laden met de lange zijde naar voren. Plaats het papier met de korte zijde naar voren.
1
Open de stofkap.
2
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
Formaatafkortingen op de papiergeleiders
De afkortingen op de papiergeleiders in de papierlade verwijzen naar de volgende papierformaten:
● LGL: Legal
● LTR: Letter
● STMT: Statement
47
Basishandelingen
● EXEC: Executive
3
Plaats het papier in de papierlade totdat u weerstand voelt.
● Plaats het papier met de korte zijde naar voren, met de afdrukzijde naar boven. U kunt papier niet laden met
de lange zijde naar voren.
● Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te
leggen.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinstell. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. Melden om papierinstell. te controleren(P. 499)
Stapel het papier niet hoger dan de markering voor het maximale aantal vellen
Zorg ervoor dat de papierstapel niet hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen (
te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
Zie Enveloppen plaatsen(P. 52) of
of papier met een logo.
4
). Als u
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 54) als u enveloppen gaat laden
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Stel de papiergeleiders in op de breedte van het papier.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
48
Basishandelingen
Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
5
Sluit de stofkap.
Als papier van het formaat Legal is geladen
De papiergeleiders aan de achterkant van het papier worden uitgeschoven. Open het uitschuifblad van de
stofkap en zet de stofkap omlaag.
6
Trek de papierstop uit.
»
Ga verder met
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Als u papier van een ander formaat of een andere soort gaat gebruiken
De standaardinstellingen voor papierformaat en papiersoort zijn respectievelijk <A4> en <Normaal (60-89 g/
m²)>. Als u papier van een ander formaat of type in het apparaat plaatst, moet u de instellingen aanpassen.
Als u dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt.
Afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier (handmatig dubbelzijdig afdrukken)
U kunt afdrukken op de achterzijde van bedrukt papier. Strijk het bedrukte papier glad en leg het in de sleuf
voor handmatige invoer ( Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50) ), met de bedrukte zijde
naar beneden.
● Plaats één vel tegelijk per afdruk.
● U kunt alleen papier gebruiken dat met dit apparaat is bedrukt.
● U kunt niet afdrukken op de zijde die eerder is bedrukt.
● Als u papier van A5-formaat gebruikt, werkt dubbelzijdig afdrukken mogelijk niet goed.
KOPPELINGEN
Papier(P. 666)
49
Basishandelingen
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer
183S-00W
Wanneer u wilt afdrukken op papier dat niet beschikbaar is in de papierlade, legt u het papier in de sleuf voor
handmatige invoer. Gebruik de papierlade voor het papier dat u het meest gebruikt. Papier in de papierlade
plaatsen(P. 47)
Plaats het papier met de korte zijde naar voren
U kunt papier niet laden met de lange zijde naar voren. Plaats het papier met de korte zijde naar voren.
1
Open de klep van de sleuf voor handmatige invoer.
2
Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
● Schuif de papiergeleiders naar de zijkanten van de papierlade.
3
Plaats het papier in de sleuf voor handmatige invoer totdat u weerstand voelt.
● Plaats het papier met de korte zijde naar voren, met de afdrukzijde naar boven. U kunt papier niet laden met
de lange zijde naar voren.
● Als u de papierlade plaatst met <Melden om papierinstell. te controleren> ingesteld op <Aan>, verschijnt een
bevestigingsscherm. Melden om papierinstell. te controleren(P. 499)
50
Basishandelingen
Zie Enveloppen plaatsen(P. 52) of
of papier met een logo.
4
Voorbedrukt papier plaatsen(P. 54) als u enveloppen gaat laden
Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
● Schuif de papiergeleiders naar binnen totdat ze stevig tegen de randen van het papier zitten.
Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier
Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, kan het papier verkeerd worden ingevoerd of kunnen er
papierstoringen ontstaan.
5
Trek de papierstop uit.
Ga verder met
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
51
Basishandelingen
Enveloppen plaatsen
183S-00X
Strijk de enveloppen glad voordat u ze gaat laden. Let ook op de invoerrichting van de enveloppen en welke kant naar
boven wijst.
Voordat u enveloppen gaat laden(P. 52)
Plaatsingsrichting(P. 53)
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u enveloppen in de gewenste richting laadt. Daarnaast worden de stappen
besproken die u moet uitvoeren voordat u enveloppen gaat laden. Raadpleeg voor een beschrijving van de
algemene procedure voor het laden van enveloppen in de papierlade of sleuf voor handmatige invoer Papier
in de papierlade plaatsen(P. 47) of Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50) .
Voordat u enveloppen gaat laden
Volg de onderstaande procedure om de enveloppen voor te bereiden voor afdrukken.
Er kan maar een envelop per keer in de handmatige invoer worden ingevoerd. Voer stap 1 - 4 in de
onderstaande procedure uit om de envelop voor te bereiden.
1
2
3
Sluit de flap van de enveloppen.
Strijk de enveloppen glad om alle resterende lucht eruit te persen en de randen plat
te drukken.
Maak de enveloppen aan de hoeken los en strijk oneffenheden weg.
52
Basishandelingen
4
Lijn de randen van de enveloppen uit op een vlak oppervlak.
Plaatsingsrichting
Plaats de enveloppen met de korte zijde naar voren en met de kant zonder lijm (de voorzijde) naar boven.
De richting waarin u enveloppen plaatst, is hetzelfde voor de papierlade en de sleuf voor handmatige invoer.
Plaats de enveloppen met de sluitklep aan de linkerkant.
53
Basishandelingen
Voorbedrukt papier plaatsen
183S-00Y
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, let u bij het plaatsen op de invoerrichting van het papier.
Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op de juiste kant van het papier met een logo wordt afgedrukt.
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's(P. 54)
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's (MF249dw / MF247dw)(P. 55)
In dit gedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan het op de juiste manier laden van voorbedrukt papier,
dus met de juiste afdrukrichting en afdrukzijde. Raadpleeg voor een beschrijving van de algemene procedure
voor het laden van papier in de papierlade of sleuf voor handmatige invoer
Papier in de papierlade
plaatsen(P. 47) of Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50) .
Enkelzijdig afdrukken op papier met logo's
Laad het papier met de kant van het logo (de afdrukzijde) naar boven.
Plaats altijd maar één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer als u gaat afdrukken.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
54
Basishandelingen
Dubbelzijdig afdrukken op papier met logo's (MF249dw / MF247dw)
Laad het papier met de voorzijde van het bedrukte papier (de zijde voor de eerste pagina van het document) naar
beneden.
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Staand
Afdrukken op papier met logo's in de afdrukrichting Liggend
De <Invoermethode papier schakelen> instelling (MF249dw / MF247dw)
Wanneer u afdrukt op voorbedrukt papier, moet u de afdrukzijde van het geladen papier wijzigen als u
enkelzijdig of dubbelzijdig gaat afdrukken. Als echter de <Invoermethode papier schakelen> is ingesteld op
<Prioriteit afdrukzijde>, kunt u de afdrukzijde die u gebruikt voor het laden van voorbedrukt papier voor
dubbelzijdig afdrukken (met de logokant naar beneden) ook gebruiken voor enkelzijdig afdrukken. Deze
instelling is vooral handig als u regelmatig zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukt. Invoermethode papier
schakelen(P. 507)
55
Basishandelingen
Het type en formaat papier opgeven
183S-010
U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is
geladen. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat laden dat afwijkt van het eerder
gebruikte papier.
Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
1
Druk op
2
Tik op <Papierlade> of <Lade 1>.
3
Selecteer het formaat van het geplaatste papier.
en tik <Papierinst.>.
● Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, tikt u op <Overige frm.>.
4
Selecteer het papiertype van het geplaatste papier.
56
Basishandelingen
Wanneer een veelgebruikt papierformaat bekend is
U kunt het apparaat zodanig instellen dat alleen veelgebruikte papierformaten op het selectiescherm worden
weergegeven.
1
Tik <Papierinst.>.
2
Tik <Veelgebruikte papierformaten selecteren>.
3
Tik <Multifunctionele lade> of <Lade 1>.
4
Schakel een veelgebruikt papierformaat in.
Niet-ingeschakelde papierformaten worden weergeven op het scherm <Pap.form. (ov. frmt)>.
5
Tik <Toepassen>.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 47)
Papier(P. 666)
57
Basishandelingen
Een aangepast papierformaat registreren
183S-011
Zowel voor de papierlade als voor de sleuf voor handmatige invoer kunt u één veelgebruikt aangepast papierformaat
registreren.
1
Druk op
2
Tik op <Papierlade> of <Lade 1>.
3
Tik op <Aangepast>.
4
Geef het papierformaat op.
1
en tik <Papierinst.>.
Geef de lengte van de <X> op (de korte zijde).
● Tik <X>.
● Geef de lengte van de <X> zijde op met
2
/
of de nummertoetsen en tik <Toepassen>.
Geef de lengte van de <Y> op (de lange zijde).
● Tik <Y>.
● Geef de lengte van de <Y> zijde en tik <Toepassen>.
58
Basishandelingen
3
5
Tik <Toepassen>.
Selecteer het papiertype.
KOPPELINGEN
Papier in de papierlade plaatsen(P. 47)
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50)
59
Basishandelingen
Opslaan in het adresboek
183S-012
U kunt veelgebruikte bestemmingen opslaan in het fax/scanadresboek en eenvoudig
selecteren als u ze nodig hebt. U kunt maximaal 104 bestemmingen in het
adresboek opslaan. U kunt bestemmingen alfabetisch zoeken, kiezen uit lijsten in
het adresboek of invoeren via een code van drie cijfers (codes voor verkort kiezen)
( Bestemmingen opslaan in het adresboek(P. 61) ). Daarnaast kunt u de
volgende functies gebruiken om bestemmingen snel op te geven.
◼ Sneltoetsen
Als u heel veel adressen opslaat in het adresboek, wordt het lastig de gewenste bestemming te vinden. Voor het
gemak kunt u veelgebruikte bestemmingen als sneltoetsen opslaan. Hierdoor kunt u de bestemmingen weergeven
met behulp van de sneltoetsen op het scherm <Start>. U kunt maximaal 4 bestemmingen als sneltoetsen opslaan.
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan(P. 65)
◼ Groepskiezen
U kunt meerdere bestemmingen selecteren die al zijn opgeslagen en deze registreren als een groep. Op deze manier
kunt u tegelijkertijd faxen of e-mails sturen naar verschillende bestemmingen. U kunt maximaal 50 bestemmingen
opslaan in een groep. U kunt een groep ook als sneltoets opslaan. Meerdere bestemmingen opslaan voor
groepskiezen(P. 69)
● Gebruik de computer om een gedeelde map te registreren als de bestemming voor scans.
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
● U kunt het adresboek als een bestand opslaan op uw computer (maar u kunt het adresboek niet bewerken
op de computer). Het is ook mogelijk om een opgeslagen adresboek te importeren van de computer naar
het apparaat. Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand(P. 475)
● U kunt een lijst afdrukken met de bestemmingen in het adresboek.
Adresboeklijst(P. 635)
● Bestemmingen voor scans (e-mailadressen en gedeelde mappen) kunnen alleen worden geregistreerd op
de MF249dw / MF247dw.
60
Basishandelingen
Bestemmingen opslaan in het adresboek
183S-013
U kunt maximaal 100 bestemmingen als codes voor verkort kiezen in het adresboek opslaan. U kunt bestemmingen
die u hebt opgeslagen, bewerken of verwijderen.
● E-mailadressen kunnen alleen als bestemmingen worden geregistreerd op de MF249dw / MF247dw.
1
Druk op
2
Tik op <Best. regst.>.
en tik <Adr. boek>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
3
Selecteer <Kiescode>
Selecteer het type adres dat u wilt registeren.
● Afhankelijk van het adres dat u wilt registreren, tikt u <Fax>/<E-mail>.
4
Tik <Naam>.
● Het is niet verplicht een waarde op te geven voor <Naam>. Als u een waarde opgeeft voor <Naam>, kunt u de
bestemming alfabetisch zoeken.
5
Voer de naam in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
6
Tik <Faxnummer> of <E-mailadres>.
7
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
61
Basishandelingen
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op
Wanneer u op <Details> tikt, ziet u het volgende of een soortgelijk scherm.
<ECM TX>
Als deze instelling <Aan> is en er tijdens verzending een fout in een afbeelding optreedt, wordt de fout
gecontroleerd en gecorrigeerd om te voorkomen dat een onjuiste afbeelding wordt verzonden.
<TX-snelheid>
Als het even duurt voordat een verzending begint, bijvoorbeeld vanwege een slechte telefoonverbinding,
kunt u de transmissiestartsnelheid stapsgewijs verlagen vanaf "33600 bps".
<Interlokaal>
Geef bij het opslaan van buitenlandse faxnummers <Internationaal (1)> t/m <Internationaal (3)> op, al naar
gelang de verzendomstandigheden.
U kunt ook gedetailleerde instellingen voor bestemmingen opgeven via <Menu> <Faxinstellingen>. Via
<Adr. boek> opgegeven instellingen bieden echter toegang tot de gedetailleerde instellingen van
bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen.
8
Tik op <Toepassen>.
● Er wordt automatisch een code van drie cijfers toegewezen aan bestemming. Deze code kunt u achteraf
aanpassen als u dat wilt.
◼ De inhoud van opgeslagen bestemmingen wijzigen
Na het opslaan van bestemmingen kunt u de inhoud van de opgeslagen informatie wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het
faxnummer of de naam van een opgeslagen bestemming veranderen of het type veranderen van faxnummer naar email, het kiescodenummer veranderen, enz.
1
Druk op
en tik <Adr. boek>.
62
Basishandelingen
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Gebruik
4
/
om het tabblad te selecteren met de bestemming die u wilt wijzigen,
en tik op de bestemming.
Tik op <Bewerken>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Selecteer het item dat u wilt wijzigen, breng de wijziging aan en tik op <Toepassen>.
6
Tik op <Toepassen>.
◼ Een opgeslagen bestemming verwijderen
1
Druk op
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Gebruik
en tik <Adr. boek>.
/
om het tabblad te selecteren met de bestemming die u wilt
verwijderen en tik op de bestemming.
63
Basishandelingen
4
Tik op <Verwijd.>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Tik op <Ja>.
64
Basishandelingen
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan
183S-014
U kunt voor het gemak veelgebruikte bestemmingen als sneltoetsen opslaan. U kunt bestemmingen snel weergeven
door op de sneltoetsen te tikken op het <Start> scherm. U kunt bestemmingen die u hebt opgeslagen, bewerken of
verwijderen. U kunt maximaal 4 bestemmingen als sneltoetsen opslaan.
● E-mailadressen kunnen alleen als bestemmingen worden geregistreerd op de MF249dw / MF247dw.
1
Druk op
2
Tik op <Best. regst.>.
en tik <Adr. boek>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
3
Selecteer <Sneltoets>
Selecteer het type adres dat u wilt registeren.
● Afhankelijk van het adres dat u wilt registreren, tikt u <Fax>/<E-mail>.
4
Tik op het nummer dat u wilt opslaan.
● U kunt dit nummer later eventueel wijzigen.
5
Tik op <Naam>.
● Het is niet verplicht een waarde op te geven voor <Naam>. Als u een waarde opgeeft voor <Naam>, kunt u de
bestemming alfabetisch zoeken.
6
Voer de naam in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
65
Basishandelingen
7
Tik <Faxnummer> of <E-mailadres>.
8
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op
Wanneer u op <Details> tikt, ziet u het volgende of een soortgelijk scherm.
<ECM TX>
Als deze instelling <Aan> is en er tijdens verzending een fout in een afbeelding optreedt, wordt de fout
gecontroleerd en gecorrigeerd om te voorkomen dat een onjuiste afbeelding wordt verzonden.
<TX-snelheid>
Als het even duurt voordat een verzending begint, bijvoorbeeld vanwege een slechte telefoonverbinding,
kunt u de transmissiestartsnelheid stapsgewijs verlagen vanaf "33600 bps".
<Interlokaal>
Geef bij het opslaan van buitenlandse faxnummers <Internationaal (1)> t/m <Internationaal (3)> op, al naar
gelang de verzendomstandigheden.
U kunt ook gedetailleerde instellingen voor bestemmingen opgeven via <Menu> <Faxinstellingen>. Via
<Adr. boek> opgegeven instellingen bieden echter toegang tot de gedetailleerde instellingen van
bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen.
9
Tik op <Toepassen>.
◼ De inhoud van als sneltoets opgeslagen bestemmingen bewerken
Na het opslaan van bestemmingen kunt u de inhoud van de opgeslagen informatie wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het
faxnummer of naam van een opgeslagen bestemming veranderen of het type veranderen van faxnummer naar email, het kiescodenummer veranderen, enz.
66
Basishandelingen
1
Druk op
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Selecteer <
4
Tik op <Bewerken>.
en tik <Adr. boek>.
> met
/
en tik op de bestemming die u wilt wijzigen.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Tik op het item dat u wilt wijzigen, breng de wijziging aan en tik op <Toepassen>.
6
Tik op <Toepassen>.
◼ Een opgeslagen bestemming verwijderen
1
Druk op
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Selecteer <
en tik <Adr. boek>.
> met
/
en tik op de bestemming die u wilt verwijderen.
67
Basishandelingen
4
Tik op <Verwijderen>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Tik op <Ja>.
68
Basishandelingen
Meerdere bestemmingen opslaan voor groepskiezen
183S-015
U kunt een aantal bestemmingen combineren in groepen. Als u een groep hebt opgeslagen, kunt u achteraf altijd
bestemmingen toevoegen of verwijderen.
● Uitsluitend bestemmingen van hetzelfde type adres kunnen worden geregistreerd in dezelfde groep.
● Gedeelde mappen kunnen niet in een groep als bestemmingen worden geregistreerd.
1
Druk op
2
Tik op <Best. regst.>.
en tik <Adr. boek>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
3
Tik op <Kiescode>.
● U kunt een groep ook als sneltoets opslaan. Selecteer <Sneltoets> om de groep als snelkeuzenummer op te
slaan.
4
Tik op <Groep>.
5
Tik op <Naam>.
● Het is niet verplicht een waarde op te geven voor <Naam>. Als u een waarde opgeeft voor <Naam>, kunt u de
bestemming alfabetisch zoeken.
6
Voer de naam in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
7
Tik op <Aantal bestemmingen>.
8
Tik op <Toevoegen>.
69
Basishandelingen
9
10
11
12
Gebruik
/
tik op een bestemming die u wilt opslaan.
Tik op <Toevoegen>.
Herhaal stap 8 en 9 totdat u alle gewenste bestemmingen hebt opgeslagen en tik
vervolgens op <Toepassen>.
Tik op <Toepassen>.
◼ De inhoud van opgeslagen groepen wijzigen
U kunt de inhoud van een opgeslagen groep altijd wijzigen. Het gaat hierbij om gegevens zoals namen,
bestemmingen en codes voor verkort kiezen.
1
Druk op
en tik <Adr. boek>.
70
Basishandelingen
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Selecteer <
4
Tik op <Bewerken>.
> met
/
en tik op de bestemming die u wilt wijzigen.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Selecteer het item dat u wilt wijzigen, breng de wijziging aan en tik op <Toepassen>.
6
Tik op <Toepassen>.
◼ Een groep verwijderen
1
Druk op
2
Tik op <Details/Bew.>.
3
Selecteer <
4
Tik op <Verwijderen>.
en tik <Adr. boek>.
> met
/
en tik op de groep die u wilt verwijderen.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
5
Tik op <Ja>.
71
Basishandelingen
Het volume aanpassen
183S-016
De machine produceert in verschillende situaties geluidssignalen, bijvoorbeeld om aan te geven dat het versturen van
een fax is voltooid of dat er papier is vastgelopen. U kunt het volume van deze geluiden afzonderlijk instellen.
1
Druk op
2
Tik op <Voorkeuren>.
3
Tik <Volume-instellingen>.
4
Selecteer een instelling.
en tik <Menu>.
Optie
Beschrijving
<Faxtoon>
Geluid tijdens het verzenden van een fax
<Belsignaal>
Geluid om een binnenkomende fax aan te geven
<TX gereed signaal>
Geluid om aan te geven dat het versturen van een
fax is voltooid
<Signaal RX gereed>
Geluid om aan te geven dat het ontvangen van
een fax is voltooid
<Scan gereed signaal>
Geluid om aan te geven dat het scannen van een
fax is voltooid
<Invoersignaal>
Bevestigingssignaal telkens wanneer op een toets
op het bedieningspaneel of een knop op het
display wordt gedrukt
<Signaal invoerfout>
Geluid bij het indrukken van een ongeldige toets,
zoals bij het invoeren van een cijfer buiten het
toegestane bereik
Procedure
● Ga naar stap 5.
<Waarschuwingssignaal>
Geluid bij een papierstoring of andere fout
<Opdracht gereed-signaal>
Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals
kopiëren of scannen is voltooid
<Waarschuwing energiebesparing>
Geluid om aan te geven dat de slaapmodus van
het apparaat wordt geactiveerd of verlaten
72
● Ga naar stap 5.
● Selecteer <Aan> (signaal
produceren) of <Uit> (geen
signaal produceren).
Basishandelingen
<Detectietoon voor origineel in
invoer>
5
Gebruik
● Tik
/
Geluid om aan te geven dat een origineel in de
documentinvoer is geplaatst
om het volume in te stellen en tik <Toepassen>.
en verplaats de cursor naar uiterst links om het geluid uit te schakelen.
Geluid alleen bij fout uitschakelen
● Tik <Bij fout>
<Aan>
<Toepassen>.
73
Basishandelingen
De stille modus inschakelen
183S-017
In de stille modus maakt het apparaat tijdens gebruik minder geluid. Druk bijvoorbeeld
op het bedieningspaneel
wanneer u het apparaat 's nachts gebruikt. Dit is alles wat u hoeft te doen om het apparaat stiller te laten werken. U
kunt ook de tijd opgeven waarop het apparaat automatisch in de stille modus moet worden gezet.
In de stille modus
Het lampje
brandt groen als de stille modus actief is.
Wanneer de stille modus wordt ingeschakeld
● Functies gaan trager werken.
● Geluidssignalen zoals <Invoersignaal> en <Opdracht gereed-signaal> klinken even hard. Zie Het volume
aanpassen(P. 72) voor informatie over het aanpassen van het volume of het uitschakelen van het geluid.
Wanneer de stille modus niet kan worden ingeschakeld voor het apparaat
● Het apparaat bevindt zich in de speciale afdrukmodus
● Er is een bepaald papierformaat of een bepaald papiertype opgegeven
Een tijd voor het inschakelen van de stille modus opgeven
U kunt opgeven hoe laat de stille modus voor het apparaat automatisch moet worden in- of uitgeschakeld. Dit is
bijvoorbeeld handig als u het apparaat alleen 's nachts stiller wilt laten werken.
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Tijd stille modus>
Specificeer elke instelling
<Toepassen>
<Begintijd>
Hiermee kunt u de tijd voor het inschakelen van de stille modus opgeven. Tik op <Aan> en geef de tijd op.
74
Basishandelingen
<Eindtijd>
Hiermee kunt u de tijd voor het uitschakelen van de stille modus opgeven. Tik op <Aan> en geef de tijd op.
De stille modus uitschakelen
Druk op
om de stille modus uit te schakelen.
75
Basishandelingen
De slaapstand instellen
183S-018
In de slaapmodus wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te
onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op het apparaat, zoals tijdens de
lunchpauze, kunt u energie besparen door op
op het bedieningspaneel te drukken. U kunt ook de instelling
Automatische slaapmodus gebruiken om het apparaat automatisch in de slaapmodus te zetten als deze gedurende de
opgegeven tijd inactief is.
Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld
Het lampje
brandt groen als de slaapmodus actief is.
Situaties waarin de slaapmodus niet wordt geactiveerd
● Wanneer het apparaat bezig is
● Wanneer het [Verwerken/gegevens] lampje brandt of knippert
● Als documenten in de documentinvoer zijn geplaatst
● Wanneer het apparaat een bewerking uitvoert zoals aanpassen of reinigen
● In het geval van een papierstoring
● Wanneer de hoorn van de optionele handset of van een externe telefoon van de haak is
● Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
● Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven op het scherm (er zijn enkele uitzonderingen: Bij bepaalde
foutberichten wordt de slaapmodus wel geactiveerd)
● Wanneer het apparaat wacht op een draadloze LAN-verbinding of een rechtstreekse verbinding.
Automatische sluimertijd instellen
Hieronder ziet u de standaardinstellingen voor de periode van inactiviteit waarna de machine automatisch in de
slaapstand wordt geplaatst. Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. Volg de
onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna de machine automatisch in de
slaapstand wordt geplaatst.
● 1 minuut (het instellingsbereik is 1 t/m 30 minuten)
76
Basishandelingen
<Menu> <Tijdklokinstellingen> <Automatische sluimertijd> Stel de tijd in die verstrijkt
voordat het apparaat automatisch overgaat op de slaapmodus <Toepassen>
De slaapstand verlaten
Druk op
. U kunt ook op het display tikken of op een andere toets dan
drukken om de slaapmodus te
verlaten.
Als een optionele handset of een externe telefoon is aangesloten op het apparaat, wordt de slaapmodus
verlaten wanneer u de handset van de haak neemt.
77
Basishandelingen
De automatische uitschakeltijd instellen
183S-019
Door deze instelling in te schakelen, kunt u het apparaat zodanig instellen dat deze automatisch wordt uitgezet. Het
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra de opgegeven periode van inactiviteit is verstreken sinds het
activeren van de slaapmodus. U kunt 's nachts en tijdens vakanties de stroom uitschakelen als u vergeet het apparaat
uit te zetten.
Deze instelling is alleen beschikbaar als geen telefoonkabel op het apparaat is aangesloten.
<Menu>
instellen
<Tijdklokinstellingen>
<Toepassen>
<Automatische uitschakeltijd>
Tijdsperioden
BELANGRIJK
Voordat u <Automatische uitschakeltijd> instelt
Wanneer de <Automatische uitschakeltijd> is ingeschakeld, wordt het apparaat mogelijk automatisch
uitgezet zelfs als u deze gebruikt via de UI op afstand. Send Function Setting Tool. Er kan een storing
optreden, vooral als het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl gegevens worden geïmporteerd. Wanneer
u gegevens importeert met de UI op afstand of Send Function Setting Toolgebruikt, stel dan vooraf
<Automatische uitschakeltijd> in op <0> (uit).
OPMERKINGEN
● De standaardinstelling is 4 uur.
● Als een instelling van de [Tijdklokinstellingen] via de UI op afstand wordt gewijzigd terwijl het
apparaat in de slaapmodus staat, wordt de tijdklok voor de <Automatische uitschakeltijd> opnieuw
gereset naar het begin. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld zodra de opgegeven periode
van inactiviteit is verstreken sinds de tijdklok opnieuw is gestart.
78
Kopiëren
Kopiëren
Kopiëren ................................................................................................................................................................ 80
Basisbewerkingen voor kopiëren ....................................................................................................................... 82
Kopiëren annuleren ............................................................................................................................................. 84
Verschillende kopieerinstellingen ...................................................................................................................... 86
Vergroten of verkleinen .................................................................................................................................. 87
Documenttype selecteren ............................................................................................................................... 88
Dichtheid aanpassen ...................................................................................................................................... 89
Scherpte aanpassen ....................................................................................................................................... 90
Dubbelzijdig kopiëren (MF249dw / MF247dw) ................................................................................................ 92
Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op 1) ........................................................................... 95
De knop <Papierbesp.> gebruiken .................................................................................................................. 97
Beide zijden van een identiteitsbewijs op één pagina kopiëren ...................................................................... 99
Kopieën sorteren per pagina ........................................................................................................................ 101
De standaardinstellingen wijzigen ................................................................................................................ 102
79
Kopiëren
Kopiëren
183S-01A
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan basisbewerkingen voor kopiëren en worden verschillende andere
handige functies beschreven, zoals dubbelzijdig kopiëren en beide zijden van een identiteitsbewijs kopiëren op één
pagina.
◼ Basishandelingen gebruiken
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Kopiëren annuleren(P. 84)
◼ De gewenste kopieerinstellingen gebruiken
Vergroten of verkleinen(P. 87)
Dichtheid aanpassen(P. 89)
Kopieën sorteren per
pagina(P. 101)
Scherpte aanpassen(P. 90)
80
Documenttype
selecteren(P. 88)
Dubbelzijdig kopiëren
(MF249dw / MF247dw)(P. 92)
Kopiëren
Meerdere documenten op één
vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)(P. 95)
De knop <Papierbesp.>
gebruiken(P. 97)
◼ Veelgebruikte kopieerbewerkingen eenvoudiger uitvoeren
De standaardinstellingen wijzigen(P. 102)
81
Beide zijden van een
identiteitsbewijs op één pagina
kopiëren(P. 99)
Kopiëren
Basisbewerkingen voor kopiëren
183S-01C
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Gebruik de numerieke toetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Kopiëren>.
● U kunt een waarde invoeren van 1 tot 999.
● Druk op
4
om het ingevoerde aantal te annuleren.
Geef de gewenste kopieerinstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
5
Druk op
Verschillende kopieerinstellingen(P. 86)
.
● Het kopiëren wordt gestart.
82
Kopiëren
● Als u het kopiëren wilt annuleren, tikt u op <Annuleren>
<Ja>.
Kopiëren annuleren(P. 84)
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
Het document wordt automatisch gescand.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Afhankelijk van de gekozen kopieerinstellingen wordt het scherm voor het selecteren van het documentformaat
weergegeven wanneer u meerdere documenten gaat kopiëren. Volg de onderstaande procedure.
1
Selecteer het formaat van het document.
2
Leg het volgende document op de glasplaat en druk op
.
● Herhaal deze stap totdat het volledige document is gescand.
3
Tik <Start kopie>.
● Wanneer het bericht <Frm past niet bij inst> wordt weergegeven.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
Als u documenten gaat kopiëren met tekst of afbeeldingen die doorlopen tot de randen
van de pagina
De kans bestaat dat de randen van het document niet worden gekopieerd. Zie
informatie over de scanmarges.
● Als u altijd dezelfde kopieerinstellingen wilt gebruiken:
De standaardinstellingen wijzigen(P. 102)
83
Scangebied(P. 665) voor meer
Kopiëren
Kopiëren annuleren
183S-01E
Als u het kopiëren direct wilt annuleren nadat u heeft gedrukt op
, tik dan <Annuleren> op het scherm of druk op
op het bedieningspaneel. U kunt het kopiëren ook annuleren nadat u de kopieerstatus hebt gecontroleerd.
◼ Tik op <Annuleren> op het scherm dat wordt weergegeven tijdens het kopiëren
◼ Druk op
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer op
is gedrukt
De documenten zijn gescand en wachten om te worden afgedrukt. Selecteer het document waarvoor u het
kopiëren wilt annuleren.
◼ Gebruik
om te annuleren
<Status kopieeropdracht>
<Annuleren>
84
<Ja>
Kopiëren
Kopieerdetails
Hier ziet u het aantal kopieën, de gekozen instellingen en andere details. Als u alleen de details wilt
om terug te gaan naar het hoofdscherm
controleren zonder het kopiëren te annuleren, drukt u op
kopiëren.
<Annuleren>
Hiermee annuleert u het kopiëren.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
85
Kopiëren
Verschillende kopieerinstellingen
183S-01F
U kunt kiezen uit een groot aantal instellingen om zo op de gewenste manier kopieën te maken. Zo zijn er instellingen
om papier te besparen maar ook om uw documenten beter leesbaar te maken.
Vergroten of verkleinen(P. 87)
Documenttype
selecteren(P. 88)
Scherpte aanpassen(P. 90)
Dubbelzijdig kopiëren
(MF249dw / MF247dw)(P. 92)
Meerdere documenten op één
vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)(P. 95)
Beide zijden van een
identiteitsbewijs op één pagina
kopiëren(P. 99)
Kopieën sorteren per
pagina(P. 101)
De knop <Papierbesp.>
gebruiken(P. 97)
86
Dichtheid aanpassen(P. 89)
Kopiëren
Vergroten of verkleinen
183S-01H
U kunt kopieën vergroten of verkleinen door een vooraf ingesteld zoompercentage
te gebruiken zoals <A5->A4>, of door in stappen van 1% een aangepast
zoompercentage in te stellen.
<Kopiëren>
<Zoompercentage>
Selecteer het zoompercentage
<Aangepast percentage>
Gebruik
/
of de numerieke toetsen om het zoompercentage in te voeren en druk vervolgens op
<Toepassen>. U kunt in stappen van 1% een zoompercentage instellen tussen 25 en 400%.
Vooraf ingesteld zoompercentage
Selecteer een zoompercentage.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
87
Kopiëren
Documenttype selecteren
183S-01J
U kunt de optische beeldkwaliteit voor de kopie selecteren op basis van het
documenttype, zoals documenten met alleen tekst, documenten met grafieken en
tabellen of documenten met tijdschriftfoto's.
<Kopiëren>
<Type origineel>
selecteer het documenttype
<Tekst>
Selecteer deze optie voor het kopiëren van documenten met alleen tekst.
<Tekst/foto (snel)>
Selecteer deze optie als u documenten gaat kopiëren die tekst en foto's bevatten. De afdruksnelheid krijgt
een hogere prioriteit dan de beeldkwaliteit.
<Tekst/Foto>
Selecteer deze optie als u documenten gaat kopiëren die tekst en foto's bevatten.
<Foto>
Deze optie is bedoeld voor het kopiëren van documenten met gedrukte foto's, zoals tijdschriften of folders.
Als u <Tekst/foto (snel)>, <Tekst/Foto>, of <Foto> selecteert en <Densiteit> is ingesteld op <Auto densit.>,
verandert dit in <Handm. densiteit>.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
88
Kopiëren
Dichtheid aanpassen
183S-01K
U kunt de dichtheid van de kopie aanpassen als de tekst of afbeeldingen in een
document te licht of te donker zijn. U kunt ook automatisch een optimale dichtheid
voor een document laten instellen.
<Kopiëren>
<Densiteit>
De dichtheid aanpassen
<Toepassen>
<->
Hiermee verlaagt u de dichtheid.
<+>
Hiermee verhoogt u de dichtheid.
<Auto densit.>
Er wordt automatisch een optimale dichtheid voor het document ingesteld.
<Type origineel> wordt automatisch ingesteld op <Tekst>. (
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Scherpte aanpassen(P. 90)
Densiteit corrigeren(P. 510)
89
Documenttype selecteren(P. 88) )
Kopiëren
Scherpte aanpassen
183S-01L
U kunt de scherpte van de gekopieerde afbeelding aanpassen. Stel de scherpte
hoger in om onscherpe teksten en lijnen te verscherpen of stel deze lager in om de
weergave van tijdschriftfoto's te verbeteren.
<Kopiëren>
<Scherpte>
Pas de scherpte aan
<Toepassen>
<->
Hiermee verlaagt u de scherpte, waardoor het beeld minder hard is.
Voorbeeld: Als u de weergave van foto's uit een tijdschrift wilt verbeteren
<+>
Hiermee verhoogt u de scherpte van de afbeelding.
Voorbeeld: Als u met potlood geschreven tekst en lijnen scherper wilt maken
90
Kopiëren
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Dichtheid aanpassen(P. 89)
91
Kopiëren
MF247dw)
/
(MF249dw
Dubbelzijdig kopiëren
183S-01R
U kunt twee pagina's van een document op beide zijden van het papier kopiëren. U
kunt ook een dubbelzijdig document op beide zijden van het papier kopiëren, of op
twee afzonderlijke pagina's.
● <2-zijdig> is mogelijk niet voor alle formaten en soorten papier beschikbaar.
Papier(P. 666)
● <2-zijdig> is niet beschikbaar als u <Papierbesp.> of <ID-kaart kopie> gebruikt.
Met de <Papierbesp.> kunt u dubbelzijdig kopiëren combineren met <2 op 1>/<4 op 1>:
<Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
<Kopiëren>
<2-zijdig>
De knop
Selecteer het type dubbelzijdig kopiëren
Manieren van dubbelzijdig kopiëren
De onderstaande afbeelding geeft de manieren van dubbelzijdig kopiëren weer.
1-Zijdig->2-Zijdig
2-Zijdig->2-Zijdig
2-Zijdig->1-Zijdig
<Origineel/type afwerking>
Geef aan of u de binding wilt wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u documenten met de instelling Type boek wilt
kopiëren in de stand Type kalender.
1-Zijdig->2-zijdig
● Als u staande documenten wilt kopiëren in de stand Type kalender (inbinden langs de korte kant)
92
Kopiëren
<Origineel/type afwerking>
<1->2-zijdig>
<Staand>
<Type kalender>
● Als u liggende documenten wilt kopiëren in de indeling Type boek (inbinden langs de korte kant)
<Origineel/type afwerking>
<1->2-zijdig>
<Liggend>
<Type boek>
Dubbelzijdig->2-Zijdig (MF249dw)
● Als u kopieën wilt maken met een ander type inbinding dan het origineel
<Origineel/type afwerking> <2->2-zijdig> Selecteer de afdrukrichting van het origineel
Selecteer het type binding van het origineel Selecteer het type binding voor de kopie, een
ander type dan bij het origineel
Dubbelzijdig->1-Zijdig (MF249dw)
Met deze instelling kunt u de richting van het uitvoerpapier uitlijnen.
● Wanneer een dubbelzijdig document de afdrukrichting Staand heeft en de indeling Type kalender
(inbinden langs de korte kant)
<Origineel/type afwerking>
<2->1-zijdig>
<Staand>
<Type kalender>
● Wanneer een dubbelzijdig document de afdrukrichting Liggend heeft en de indeling Type boek (inbinden
langs de korte kant)
93
Kopiëren
<Origineel/type afwerking>
<2->1-zijdig>
<Liggend>
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)(P. 95)
De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
94
<Type boek>
Kopiëren
Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op
1)
183S-01S
U kunt twee of vier documenten verkleind kopiëren op één vel papier. Hierdoor
neemt het aantal pagina's af en kunt u eenvoudig papier besparen.
● Als u <2 op 1>/<4 op 1> gebruikt, wordt de kopieerverhouding automatisch verkleind (de kopieerverhouding
wordt weergegeven op het scherm). U kunt de kopieerverhouding vergroten of verder verkleinen voordat u
op
drukt, maar de randen van het document worden mogelijk niet gekopieerd als u de verhouding
vergroot.
● <2 op 1>/<4 op 1> is niet beschikbaar als u <Papierbesp.> gebruikt of <ID-kaart kopie>.
● Wanneer u meerdere documenten op één pagina kopieert, worden er mogelijk marges toegevoegd aan de
kopie.
Als u <Papierbesp.> gebruikt, kunt u dubbelzijdig kopiëren combineren met <2 op 1>/<4 op 1>:
<Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
<Kopiëren> <N op 1>
<Scanformaat> scherm
Selecteer <2 op 1> of <4 op 1>
De knop
Selecteer het documentformaat op het
<2 op 1>/<4 op 1>
Selecteer <2 op 1> om twee pagina's van documenten op één vel te kopiëren of selecteer <4 op 1> om vier
pagina's van documenten op één vel te kopiëren.
<Selecteer lay-out>
Geef op hoe u de documenten op de pagina wilt plaatsen.
95
Kopiëren
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Dubbelzijdig kopiëren (MF249dw / MF247dw)(P. 92)
De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
96
Kopiëren
De knop <Papierbesp.> gebruiken
183S-01U
Met <2 op 1>/<4 op 1> kunt u meerdere documenten op één vel kopiëren en met <2zijdig> kunt u het document op beide zijden van een pagina kopiëren. Met
<Papierbesp.> op het scherm Start combineert deze functies en maakt het
eenvoudiger om papier te besparen dan bij afzonderlijk gebruik van de functies.
● De instelling voor dubbelzijdig afdrukken <Paper Save Copy> is mogelijk niet voor alle formaten en soorten
papier beschikbaar.
Papier(P. 666)
● Als u <Papierbesp.> gebruikt, wordt de kopieerverhouding automatisch verkleind (de kopieerverhouding
wordt weergegeven op het scherm). U kunt de kopieerverhouding vergroten of verder verkleinen voordat u
op
drukt, maar de randen van het document worden mogelijk niet gekopieerd als u de verhouding
vergroot.
● <Papierbesp.> is niet beschikbaar bij <2-zijdig>, <2 op 1>/<4 op 1>, of <ID-kaart kopie>.
● Wanneer u meerdere documenten op één pagina kopieert, worden er mogelijk marges toegevoegd aan de
kopie.
<Papierbesp.> selecteer de kopieerinstelling voor papierbesparing
documentformaat op het <Scanformaat> scherm
Kopieerinstellingen voor papierbesparing
Selecteer één van de vier beschikbare combinaties van instellingen.
Origineel (staand)
Kopie
<2 op 1 1->2-zijdig>*
<4 op 1 1->2-zijdig>*
97
selecteer het
Kopiëren
<2 op 1 1->1-zijdig>
<4 op 1 1->1-zijdig>
*
Alleen deMF249dw / MF247dw
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Dubbelzijdig kopiëren (MF249dw / MF247dw)(P. 92)
Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)(P. 95)
98
Kopiëren
Beide zijden van een identiteitsbewijs op één pagina
kopiëren
183S-01W
Gebruik <ID-kaart kopie> om de voor- en achterzijde van een identiteitsbewijs op dezelfde
zijde van een pagina te kopiëren. Deze functie is handig als u bijvoorbeeld een rijbewijs of
paspoort gaat kopiëren.
● Alle reguliere papierformaten kunnen worden gebruikt, behalve Letter (Overheid), Legal (Overheid) en
Envelop.
● <Zoompercentage> wordt automatisch ingesteld op <Zoompercentage: 100% (1:1)>.
● <ID-kaart kopie> is niet beschikbaar met <Papierbesp.>, <2-zijdig>, of <2 op 1>/<4 op 1>.
Plaats het document
<ID-kaart kopie>
Draai het document om
De kaart plaatsen
● Wanneer het bericht <Frm past niet bij inst> wordt weergegeven.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
KOPPELINGEN
99
Kopiëren
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
100
Kopiëren
Kopieën sorteren per pagina
183S-01X
Als u meerdere kopieën wilt gaan maken van documenten met meerdere pagina's, kunt
u <Sorteren> op <Aan> zetten om kopieën op volgorde te sorteren. Deze functie is
handig bij het voorbereiden van hand-outs voor vergaderingen of presentaties.
<Kopiëren>
<Sorteren>
<Aan>
<Uit>
De kopieën worden per pagina gegroepeerd en worden niet gesorteerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën
maakt van een document dat uit vijf pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2,
3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Aan>
De kopieën worden in de juiste volgorde gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een
document dat uit vijf pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
101
Kopiëren
De standaardinstellingen wijzigen
183S-01Y
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt of op
drukt. Als u deze standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen
doordat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft te configureren als u gaat kopiëren.
<Menu> <Kopieerinstellingen> <Wijzig standaardinstellingen> Selecteer de instelling
Wijzig de standaardwaarde van het geselecteerde item <Toepassen> <Toepassen>
Instellingen
Selecteer het item dat u wilt instellen en wijzig de standaardwaarde.
KOPPELINGEN
Basisbewerkingen voor kopiëren(P. 82)
Verschillende kopieerinstellingen(P. 86)
Kopieerinstellingen(P. 509)
102
Faxen
Faxen
Faxen ..................................................................................................................................................................... 105
Begininstellingen configureren voor faxfuncties ........................................................................................... 108
Bepalen welke faxontvangstmodus u wilt gebruiken ................................................................................... 109
Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren .......................................................................... 110
De ontvangstmodus selecteren .................................................................................................................... 112
De telefoonlijn aansluiten ............................................................................................................................. 114
Faxen verzenden ............................................................................................................................................... 116
Verzenden vanaf opgeslagen bestemmingen .............................................................................................. 122
Opgeven vanuit het adresboek .............................................................................................................. 123
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren ........................... 126
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen ........................................................................................ 129
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven ............................................................................................ 132
Verschillende faxinstellingen ........................................................................................................................ 135
Resolutie aanpassen .............................................................................................................................. 136
Dichtheid aanpassen ............................................................................................................................. 137
Scherpte aanpassen .............................................................................................................................. 138
Dubbelzijdige documenten scannen (MF249dw) ................................................................................... 140
De standaardinstellingen wijzigen ................................................................................................................ 141
Het verzenden van faxen annuleren ............................................................................................................. 142
Faxen ontvangen ............................................................................................................................................... 144
Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u dat wilt ...................................................................... 148
Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax versturen (handmatig verzenden) .............................. 149
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending) ........................................ 150
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen) .......................................................... 152
Ontvangen faxen doorsturen ....................................................................................................................... 156
Een document selecteren om door te sturen ......................................................................................... 157
Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen (MF249dw / MF247dw) ...................................... 159
Faxinformatiediensten ontvangen ................................................................................................................ 163
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren ................................................ 165
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de bijgeleverde software ........................................... 168
Faxen versturen vanaf uw computer ............................................................................................................... 170
Faxen verzenden vanaf een computer .......................................................................................................... 171
Een voorblad toevoegen aan faxen die u verstuurt vanaf een pc ................................................................. 174
Het adresboek gebruiken voor faxverzending via de pc ............................................................................... 178
Bestemmingen opslaan ......................................................................................................................... 181
103
Faxen
Opgeslagen bestemmingen gebruiken ................................................................................................. 185
Adresboekgegevens importeren en exporteren via het faxstuurprogramma ........................................ 187
104
Faxen
Faxen
183S-020
In dit hoofdstuk worden faxinstellingen, basishandelingen voor het faxen en verschillende andere nuttige functies
beschreven, zoals Faxen via pc voor het rechtstreeks vanaf een computer verzenden van documenten, Adresboek voor
het gemakkelijk opgeven van bestemmingen en Doorsturen zodat u faxen kunt ontvangen, ook wanneer u niet op
kantoor bent.
● U moet enkele procedures doorlopen voordat u de faxfuncties kunt gebruiken.
configureren voor faxfuncties(P. 108)
Begininstellingen
● U moet bestemmingen opslaan in het adresboek om deze functie te kunnen gebruiken.
adresboek(P. 60)
Opslaan in het
◼ Faxinstellingen opgeven
Begininstellingen configureren voor faxfuncties(P. 108)
◼ Basishandelingen gebruiken
Faxen verzenden(P. 116)
Het verzenden van faxen annuleren(P. 142)
Faxen ontvangen(P. 144)
◼ Scaninstellingen opgeven
Resolutie aanpassen(P. 136)
Dichtheid aanpassen(P. 137)
105
Scherpte aanpassen(P. 138)
Faxen
Dubbelzijdige documenten scannen
(MF249dw)(P. 140)
◼ Eenvoudig en snel bestemmingen opgeven
Opgeven vanuit het
adresboek(P. 123)
Bestemmingen rechtstreeks
selecteren door codes voor verkort
kiezen in te voeren(P. 126)
Bestemmingen opgeven met de
sneltoetsen(P. 129)
Eerder gebruikte bestemmingen
opgeven(P. 132)
◼ Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u dat wilt
Eerst een gesprek tot stand
brengen en dan een fax versturen
(handmatig verzenden)(P. 149)
Faxen gelijktijdig naar meerdere
bestemmingen verzenden
(groepsverzending)(P. 150)
106
Ontvangen faxen in het
geheugen opslaan (ontvangst in
geheugen)(P. 152)
Faxen
Ontvangen faxen
doorsturen(P. 156)
Faxinformatiediensten
ontvangen(P. 163)
◼ Faxen rechtstreeks vanaf uw computer versturen
Faxen versturen vanaf uw computer(P. 170)
107
Faxen
Begininstellingen configureren voor faxfuncties
183S-021
Volg stappen 1 - 4 hieronder om de faxinstellingen te configureren. Bepaal eerst welke ontvangstmodus het best
aansluit bij uw situatie en volg dan de aanwijzingen op het scherm om de bijbehorende instellingen te configureren.
Als u meer wilt weten over een bepaalde stap, klikt u op de koppeling om naar het desbetreffende gedeelte te gaan.
Stap 1
Bepalen welke faxontvangstmodus u wilt gebruiken(P. 109)
Stap 2
Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren(P. 110)
Stap 3
De ontvangstmodus selecteren(P. 112)
Stap 4
De telefoonlijn aansluiten(P. 114)
108
Faxen
Bepalen welke faxontvangstmodus u wilt gebruiken
183S-022
U kunt de faxinstellingen pas configureren als u hebt bepaald welke ontvangstmodus het best aansluit bij het
beoogde gebruik.
Beoogd gebruik
Ontvangstmodus
Alleen fax gebruiken/nooit telefoon
gebruiken
<Automatisch>
Kies deze instelling als u het apparaat uitsluitend wilt gebruiken voor het
ontvangen van faxen en u de telefoon of optionele handset niet gaat gebruiken.
Meestal de telefoon gebruiken/bijna nooit de <Handmatig>
fax gebruiken
Sluit uw telefoon aan op het apparaat. Kies deze instelling als u meestal de
telefoonfunctie gebruikt. Binnenkomende faxen kunt u handmatig ontvangen.
Zowel fax als telefoon gebruiken
Antwoordapparaat gebruiken <Antwoordapparaat>
Sluit uw antwoordapparaat aan. Bellers kunnen een
bericht inspreken als u de telefoon niet opneemt.
Binnenkomende faxen worden automatisch
ontvangen.
Telefoon gebruiken
<Fax/tel (auto schakelen)>
Sluit uw telefoon aan. Binnenkomende faxen worden
automatisch ontvangen en de telefoon gaat over
voor binnenkomende oproepen.
● Afhankelijk van het type telefoon dat op het apparaat is aangesloten, kunnen faxen mogelijk niet goed
worden verzonden of ontvangen.
● Het is mogelijk dat u handmatig een andere ontvangstmodus dan de bovenstaande kunt instellen, maar dit
verschilt per land of regio.
Faxen ontvangen(P. 144)
»
Ga verder met
Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren(P. 110)
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
109
Faxen
Het faxnummer en de naam van het apparaat
registreren
183S-023
Registreer het faxnummer en de naam van het apparaat. Deze gegevens worden afgedrukt aan het begin van pagina's
die u verstuurt.
1
Druk op
2
Tik <Faxinstellingen>
3
Tik op <Nu installeren>.
en tik <Menu>.
<Faxinstallatiegids>.
Als u <Later installeren> selecteert, wordt de ontvangstmodus ingesteld op <Automatisch>.
4
Tik op <Volgende>.
110
Faxen
5
6
7
Voer het faxnummer in met de numerieke toetsen (
op <Toepassen>.
Tekst invoeren(P. 38) ) en tik
Tik op <Volgende>.
Voer de naam van het apparaat in (zoals een gebruikersnaam of bedrijfsnaam) (
Tekst invoeren(P. 38) ) en tik op <Toepassen>.
● Gebruik een naam van maximaal 24 alfanumerieke tekens.
● Tik op <A/a/12> om de gewenste invoermodus te selecteren.
»
Ga verder met
De ontvangstmodus selecteren(P. 112)
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
111
Faxen
De ontvangstmodus selecteren
183S-024
Selecteer vooraf de ontvangstmodus die het best aansluit bij het beoogde gebruik (
faxontvangstmodus u wilt gebruiken(P. 109) ).
1
Bepalen welke
Tik op <Volgende>.
● Het onderstaande scherm wordt weergegeven nadat u een naam voor het apparaat hebt geregistreerd (
Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren(P. 110) ).
2
Selecteer de ontvangstmodus die het best aansluit bij het beoogde gebruik.
● Selecteer de ontvangstmodus door op <Ja> of <Nee> te tikken.
Het is mogelijk dat u handmatig een andere ontvangstmodus dan hieronder kunt instellen, maar dit verschilt
per land of regio. Faxen ontvangen(P. 144)
Als u de ontvangstmodus wilt instellen op <Automatisch>
Als u de ontvangstmodus wilt instellen op <Fax/tel (auto schakelen)>
Als u de ontvangstmodus wilt instellen op <Antwoordapparaat>
Als u de ontvangstmodus wilt instellen op <Handmatig>
112
Faxen
3
Tik op <Toepassen>.
»
Ga verder met
De telefoonlijn aansluiten(P. 114)
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
113
Faxen
De telefoonlijn aansluiten
183S-025
Sluit de telefoonlijn aan op het apparaat.
1
Tik op <Volgende>.
● Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven nadat de ontvangstmodus is ingesteld (
ontvangstmodus selecteren(P. 112) ).
2
De
Sluit de telefoonlijn aan op het apparaat.
Belangrijke informatie voor het aansluiten van de telefoonlijn
Het apparaat wordt geleverd met een telefoonsnoer en een adapter om de telefoonlijn aan te sluiten.
Afhankelijk van uw land of regio, moet u mogelijk de adapter gebruiken om de telefoonlijn te verbinden met de
telefoonaansluiting in de muur. Als u de bijgeleverde adapter gebruikt, volg dan de onderstaande instructies
om deze juist aan te sluiten.
● Als u de bijgeleverde adapter gaat gebruiken, gebruik dan het telefoonsnoer met 6 contactpunten uit het
pakket met de adapter.
● Het telefoonsnoer met 2 contactpunten mag u niet aansluiten op de adapter. Als u dat doet, bestaat de
kans dat dit product of de aangesloten telefoon niet goed werkt.
● De te gebruiken adapter verschilt per land of regio. Selecteer het type adapter dat u meestal gebruikt.
● Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting (
) van het apparaat en op de wanddoos.
● Als u een optionele handset of externe telefoon gebruikt, moet u de aansluiting voor een externe telefoon
(
) gebruiken.
114
Faxen
Als u een externe telefoon met faxfuncties aansluit, moet u de telefoon instellen voor het handmatig
ontvangen van faxen.
3
Tik op <Volgende> als u de telefoonlijn hebt aangesloten.
4
Tik op <Ja>.
Als het type telefoonlijn niet automatisch wordt ingesteld
Volg de onderstaande procedure om het type telefoonlijn in te stellen. Als u niet zeker weet welk type
telefoonlijn u gebruikt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder. <Selecteer type lijn> is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van het land waarin u de machine gebruikt.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Basisinstellingen>
telefoonlijn
KOPPELINGEN
Installatie(P. 3)
Faxen verzenden(P. 116)
Faxen ontvangen(P. 144)
115
<Selecteer type lijn>
Selecteer het type
Faxen
Faxen verzenden
183S-026
Om foutieve faxverzending te voorkomen moet u altijd eerst
*
drukken.
Bestemmingen die door de vorige gebruiker waren ingesteld zijn mogelijk nog aanwezig.
U moet enkele procedures doorlopen voordat u de faxfuncties kunt gebruiken.
configureren voor faxfuncties(P. 108)
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Geef een bestemming op.
Begininstellingen
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Fax>.
Bestemmingen opgeven met de numerieke toetsen
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
● Als uw apparaat is aangesloten op een telefooncentrale, tikt u op <R> voordat u de bestemming invoert. Als
<R> niet beschikbaar is, moet u de instellingen voor de R-toets opgeven. R-toets instelling (P. 513)
● Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op
. (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken
te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)
Een fax naar het buitenland sturen
116
Faxen
Voer de internationale toegangscode, het landnummer, het kengetal en het faxnummer in om de bestemming
op te geven.
1
Voer de internationale toegangscode in.
2
Tik <Onderbreken>.
● <p> (pauze) wordt ingevoegd tussen cijfers. In dit geval wordt 012 eerst gedraaid en 4 seconden later
wordt het volgende nummer gedraaid.
● Het invoeren van pauzes is niet verplicht, maar als u opeenvolgende nummers invoert zonder pauzes,
bestaat de kans dat de nummers niet goed worden herkend.
● Pauzes kunnen continu worden ingevoegd.
● Eén pauze komt overeen met een wachttijd van 4 seconden. Deze tijd kunt u desgewenst aanpassen.
Stel pauzeduur in(P. 514)
3
Voer de landcode, het netnummer en het faxnummer in.
4
Tik <Onderbreken> om eventueel een pauze aan het einde van het faxnummer toe te voegen.
● De wachttijd die hier wordt ingevoegd, is standaard ingesteld op 10 seconden. Deze wachttijd kunt u
niet aanpassen.
5
Tik <Toepassen>.
117
Faxen
Als <Bevestig ingevoerd faxnummer> is ingesteld op <Aan>, verschijnt er een scherm met de vraag de
bestemming nogmaals in te voeren ( Bestemmingen controleren vóór het verzenden van
documenten(P. 430) ). Voer ter bevestiging dezelfde bestemming in.
Bestemmingen opgeven vanuit het adresboek
1
Tik <Bestemming>.
2
Tik <Opgeven uit adresboek>.
3
Selecteer een tabblad met
/
.
<Alles>
Alle bestemmingen weergeven die in het adresboek zijn opgeslagen. De symbolen of pictogrammen
naast bestemmingen worden hieronder toegelicht.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> aan <YZ>
Druk hierop om bestemmingen weer te geven met namen van ontvangers waarvan de eerste tekens
overeenkomen met de tekens op het geselecteerde tabblad.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor faxen weer te geven.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor e-mails weer te geven. Niet gebruiken in deze procedure.
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor gedeelde mappen weer te geven. Niet gebruiken in deze procedure.
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
<
>
Druk hierop om bestemmingen weer te geven die zijn opgeslagen met de functie Groepskiezen.
<
>
118
Faxen
Alleen bestemmingen voor snelkeuzenummers worden weergegeven.
4
Selecteer een bestemming.
Bestemmingen opgeven door codes voor verkort kiezen rechtstreeks in te voeren
1
Tik <Bestemming>.
2
Tik <Aangeven via kiescode>.
3
Voer de code van drie cijfers (001 tot 100) in met de numerieke toetsen.
Bestemmingen opgeven via sneltoetsen
1
Tik <Bestemming>.
2
Tik <Opgeven met sneltoets>.
119
Faxen
3
4
Selecteer een bestemming.
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
5
Druk op
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
om het verzenden te starten.
● Het scannen wordt gestart.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Tik <Ja>.
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
De faxen worden verzonden zodra het scannen is voltooid.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Volg de onderstaande procedures.
1
Selecteer het formaat van het document.
● Als er maar één pagina hoeft te worden gescand, gaat u verder met stap 3.
2
Leg het volgende document op de glasplaat en druk op
● Herhaal deze stap totdat alle pagina's zijn gescand.
3
Tik <Start TX>.
● De faxen worden verzonden.
120
.
Faxen
● Als u faxen altijd met dezelfde instellingen wilt verzenden:
De standaardinstellingen wijzigen(P. 141)
● Als u een geluid wilt horen als de handset van de haak is:
Alarm Handset van haak (P. 512)
KOPPELINGEN
Het verzenden van faxen annuleren(P. 142)
Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u dat wilt(P. 148)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren(P. 126)
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen(P. 129)
121
Faxen
Verzenden vanaf opgeslagen bestemmingen
183S-027
U kunt bestemmingen opgeven door deze in het adresboek te selecteren of door codes voor verkort kiezen,
sneltoetsen of numerieke toetsen te gebruiken. U kunt het adresboek, codes voor verkort kiezen en sneltoetsen alleen
gebruiken als u vooraf bestemmingen hebt opgeslagen. U kunt ook eerder gebruikte bestemmingen opgeven.
Opgeven vanuit het
adresboek(P. 123)
Bestemmingen rechtstreeks
selecteren door codes voor verkort
kiezen in te voeren(P. 126)
Bestemmingen opgeven met de
sneltoetsen(P. 129)
Eerder gebruikte bestemmingen
opgeven(P. 132)
TIPS voor het verbeteren van de veiligheid
● Als u de beschikbaarheid van bestemmingen wilt beperken tot het adresboek of eerder opgegeven
bestemmingen:
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
● Als eerder gebruikte bestemmingen niet opnieuw mogen worden gekozen:
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Opslaan in het adresboek(P. 60)
122
Faxen
Opgeven vanuit het adresboek
183S-028
U kunt een bestemming opgeven via het adresboek door een keuze te maken in de
lijst met opgeslagen bestemmingen of door op naam van ontvanger te zoeken naar
bestemmingen.
U moet bestemmingen opslaan in het adresboek om deze functie te kunnen gebruiken.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
1
Druk op
en tik <Adr. boek>.
2
Druk op
/
om een tabblad te selecteren.
<Alles>
Alle bestemmingen weergeven die in het adresboek zijn opgeslagen.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> naar <YZ>
Druk hierop om bestemmingen weer te geven met namen van ontvangers waarvan de eerste tekens
overeenkomen met de tekens op het geselecteerde tabblad.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor faxen weer te geven.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor e-mails weer te geven. Niet gebruiken in deze procedure.
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278)
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor gedeelde mappen weer te geven. Niet gebruiken in deze procedure.
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278)
<
>
123
Faxen
Druk hierop om bestemmingen weer te geven die zijn opgeslagen met de functie Groepskiezen.
<
>
Alleen bestemmingen voor snelkeuzenummers worden weergegeven.
3
Selecteer een bestemming.
Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven
● Herhaal de volgende stappen. U kunt maximaal 104 bestemmingen opgeven.
<Bestemming> <Opgeven uit adresboek> Selecteer een tabblad Selecteer een bestemming.
● Als u meer bestemmingen wilt opgeven met de numerieke toetsen, tikt u op <Bestemming>
numerieke toetsen opgeven>.
4
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
5
Druk op
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
om te verzenden.
● Het scannen wordt gestart.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Tik <Ja>.
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>
<Bevest./Bew.>.
<Ja>.
124
<Gebruik
Faxen
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt "XX bestemming(en) bestemming(en)"
weergegeven. Als u tikt op Aantal bestemmingen ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn
opgeslagen.
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt verwijderen
en druk op
.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)(P. 150)
125
Faxen
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor
verkort kiezen in te voeren
183S-029
U kunt de driecijferige code voor verkort kiezen voor een bestemming rechtstreeks
invoeren om een fax te verzenden.
U moet bestemmingen in de codes voor verkort kiezen opslaan voordat u deze functie kunt gebruiken.
Bestemmingen opslaan in het adresboek(P. 61)
1
2
Druk op
en tik <Kiescode>.
Gebruik de numerieke toetsen om de code van drie cijfers (001 - 100) in te voeren en
tik vervolgens op <Toepassen>.
● Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op
. (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken
te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)
Als er om bevestiging wordt gevraagd
Als <Bevestiging sneltoets/TX-kiescode> is ingesteld op <Aan>, verschijnt er een scherm met de bestemming
en de naam voor de code. (In het geval van een code voor groepskiezen ziet u de naam van de groep en het
aantal bestemmingen.) Controleer of alles in orde is en tik <OK>. Als bestemmingen onjuist zijn, tikt u
<Annuleren> en voert u de driecijferige code voor verkort kiezen nogmaals in. Bestemmingen
controleren vóór het verzenden van documenten(P. 430)
Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven
● Herhaal de volgende stappen. U kunt maximaal 100 bestemmingen opgeven.
126
Faxen
<Bestemming>
<Aangeven via kiescode>
Voer een nummer in.
● Als u meer bestemmingen wilt opgeven met de numerieke toetsen, tikt u op <Bestemming>
numerieke toetsen opgeven>.
3
<Gebruik
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
4
Druk op
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
om te verzenden.
● Het scannen wordt gestart.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Tik <Ja>.
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>
<Bevest./Bew.>.
<Ja>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt "XX bestemming(en) bestemming(en)"
weergegeven. Als u tikt op Aantal bestemmingen ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn
opgeslagen.
127
Faxen
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt verwijderen
en druk op
.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)(P. 150)
128
Faxen
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen
183S-02A
Tik op sneltoetsen in het scherm <Start> Start om bestemmingen op te geven.
U moet bestemmingen opslaan voordat u snelkeuzenummers kunt gebruiken.
Bestemmingen opslaan in het adresboek(P. 61)
1
Druk op
en tik op een <Sneltoets 1> tot en met <Sneltoets 4>.
Als er om bevestiging wordt gevraagd
Als <Bevestiging sneltoets/TX-kiescode> op <Aan> is ingesteld, ziet u een bevestigingsscherm met de
bestemming en bestemmingsnaam die onder de sneltoets zijn opgeslagen (betreft het een bestemming die
voor Groepskiezen is opgeslagen, dan worden de groepsnaam en het aantal bestemmingen weergegeven).
Controleer of de bestemmingen juist zijn en tik op <OK>. Als bestemmingen onjuist zijn, tikt u op
<Annuleren> en tikt u nogmaals op de sneltoetsen. Bestemmingen controleren vóór het verzenden van
documenten(P. 430)
Verschillende bestemmingen selecteren
U kunt bestemmingen toevoegen vanuit het adresboek en met codes voor verkort kiezen, numerieke toetsen
en terugbelinstellingen Tik <Bestemming>.
2
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
129
Faxen
3
Druk op
om te verzenden.
● Het scannen wordt gestart.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Tik <Ja>.
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>
<Bevest./Bew.>.
<Ja>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt "XX bestemming(en) bestemming(en)"
weergegeven. Als u tikt op Aantal bestemmingen ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn
opgeslagen.
130
Faxen
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt verwijderen
en druk op
.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)(P. 150)
131
Faxen
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven
183S-02C
U kunt een bestemming selecteren uit de drie laatst gebruikte bestemmingen.
● Als <Beperk opnieuw verzenden vanuit log> is ingesteld op <Aan>, kunt u deze functie niet gebruiken.
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
● Als u het apparaat uitschakelt of instelt op <Beperk nieuwe bestemmingen> om <Aan> worden de eerder
gebruikte bestemmingen verwijderd en is deze functie niet beschikbaar. Beperkingen instellen voor
beschikbare bestemmingen(P. 426)
● Bestemmingen die handmatig zijn opgegeven bij het verzenden van een fax worden niet bewaard en
verschijnen dus niet in de eerdere bestemmingen.
Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax
versturen (handmatig verzenden)(P. 149)
Wanneer u een bestemming opgeeft met deze functie, worden eerder opgegeven bestemmingen verwijderd.
1
Druk op
2
Selecteer <Bestemming>
3
Selecteer een bestemming.
en tik <Fax>.
<Inst. oproep>.
132
Faxen
.
4
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
5
Druk op
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
om te verzenden.
● Het scannen wordt gestart.
Tik <Ja>.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>
<Bevest./Bew.>.
<Ja>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt "XX bestemming(en) bestemming(en)"
weergegeven. Als u tikt op Aantal bestemmingen ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn
opgeslagen.
133
Faxen
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt verwijderen
en druk op
.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
134
Faxen
Verschillende faxinstellingen
183S-02E
U kunt kiezen tussen verschillende nuttige instellingen, bijvoorbeeld als u de dichtheid wilt aanpassen of de
helderheid van een afbeelding wilt verbeteren.
Resolutie aanpassen(P. 136)
Dichtheid aanpassen(P. 137)
Dubbelzijdige documenten scannen
(MF249dw)(P. 140)
135
Scherpte aanpassen(P. 138)
Faxen
Resolutie aanpassen
183S-02F
U kunt de resolutie selecteren die het beste past bij uw documenttype. Hoe hoger de
resolutie, des te scherper de afbeelding, maar des te langer het duurt om de fax te
verzenden.
<Fax>
<Resolutie>
Selecteer de resolutie
<200 x 100 dpi (Normaal)>
Selecteer deze optie voor documenten met alleen tekst.
<200 x 200 dpi (Fijn)>
Selecteer deze optie voor documenten met kleine letters.
<200 x 200 dpi (Foto)>
Deze optie is geschikt voor documenten met foto's.
<200 x 400 dpi (Superfijn)>
Kies deze optie voor een nog fijnere resolutie dan (Fijn).
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
136
Faxen
Dichtheid aanpassen
183S-02H
U kunt de dichtheid van de fax aanpassen als de tekst of afbeeldingen in een
document te licht of te donker zijn.
<Fax>
<Densiteit>
De dichtheid aanpassen
<->
Hiermee verlaagt u de dichtheid.
<+>
Hiermee verhoogt u de dichtheid.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Scherpte aanpassen(P. 138)
137
<Toepassen>
Faxen
Scherpte aanpassen
183S-02J
U kunt de scherpte van de afbeelding aanpassen voordat u deze verzendt. Stel de
scherpte hoger in om onscherpe teksten en lijnen te verscherpen of stel deze lager
in om de weergave van tijdschriftfoto's te verbeteren.
<Fax>
<Scherpte>
Pas de scherpte aan
<Toepassen>
<->
Hiermee verlaagt u de scherpte, waardoor het beeld minder hard is.
Voorbeeld: Als u de weergave van foto's uit een tijdschrift wilt verbeteren
<+>
Hiermee verhoogt u de scherpte van de afbeelding.
Voorbeeld: Als u met potlood geschreven tekst en lijnen scherper wilt maken
138
Faxen
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Dichtheid aanpassen(P. 137)
139
Dubbelzijdige documenten scannen
(MF249dw)
Faxen
183S-02K
Het apparaat kan automatisch de voor- en achterzijde scannen van documenten in
de invoer.
U moet de documenten dan wel in de invoer leggen. Het apparaat kan de beide zijden van documenten
namelijk niet automatisch scannen wanneer u de documenten op de glasplaat legt of wanneer Handmatig
verzenden is ingeschakeld.
<Fax>
<2-zijdig origineel>
Selecteer <Type boek> of <Type kalender>
<Type boek>
Selecteer deze optie voor documenten waarvan de afbeeldingen op de voor- en achterzijde dezelfde
afdrukrichting hebben.
<Type kalender>
Selecteer deze optie voor documenten waarvan de afbeeldingen op de voor- en achterzijde niet dezelfde
afdrukrichting hebben.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax versturen (handmatig verzenden)(P. 149)
140
Faxen
De standaardinstellingen wijzigen
183S-02L
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt of op
drukt. Als u deze standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen
doordat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft te configureren als u gaat faxen.
<Menu> <Faxinstellingen> <Instellingen voor TX-functie> <Wijzig standaardinstellingen>
Selecteer de instelling Wijzig de standaardwaarde van het geselecteerde item <Toepassen>
Instellingen
Selecteer het item dat u wilt instellen en wijzig de standaardwaarde.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
Faxinstellingen (P. 511)
141
Faxen
Het verzenden van faxen annuleren
183S-02R
Als u het verzenden van faxen wilt annuleren direct nadat u op
druk op
heeft gedrukt, tikt u <Annuleren> op de display of
. U kunt het verzenden van faxen ook annuleren nadat u de faxstatus hebt gecontroleerd.
◼ Tik op <Annuleren> om te annuleren
◼ Druk op
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer op
is gedrukt
De documenten zijn gescand en wachten op verwerking. Selecteer het document dat u wilt annuleren.
◼ Gebruik
om te annuleren
<TX-opdracht>
<Opdrachtstatus>
142
Selecteer het document
<Annuleren>
<Ja>
Faxen
Faxdetails
Hier ziet u het aantal te verzenden documenten, de instellingen en andere details. Als u alleen de details wilt
controleren zonder de documenten te verzenden, drukt u op
om terug te gaan naar het hoofdscherm
van de faxfunctie.
<Annuleren>
Annuleert het verzenden.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
143
Faxen
Faxen ontvangen
183S-02S
In dit gedeelte worden de methoden beschreven voor het ontvangen van faxen. Er wordt ook uitgelegd hoe u de
machine configureert voor het ontvangen van faxen. U moet enkele procedures uitvoeren met betrekking tot de
faxfuncties voordat u de ontvangstinstellingen gaat opgeven. Begininstellingen configureren voor
faxfuncties(P. 108)
Het apparaat kan ontvangen faxdocumenten afdrukken op papier van het formaat A4 of Letter. Als u ontvangen
faxdocumenten afdrukt op een ander papierformaat, is het mogelijk dat een deel van de pagina niet wordt
afgedrukt of dat een pagina op twee vellen papier wordt afgedrukt.
◼ Methoden voor het ontvangen van faxen
Het apparaat ondersteunt de volgende ontvangstmethoden. Selecteer de methode die het best aansluit bij de manier
waarop u werkt en stel deze methode in door in De machine instellen voor het ontvangen van faxen(P. 145) de
bijbehorende procedure uit te voeren.
<Automatisch>
Ingesteld op het ontvangen van faxen
Faxen worden automatisch ontvangen. Zelfs als iemand u belt, kunt u niet praten met
de beller.
Als de oproep een fax is
<Fax/tel (auto schakelen)> Het apparaat ontvangt de fax automatisch.
Als de oproep een telefoongesprek is
U hoort een signaal voor een binnenkomende oproep. Neem de handset op om de
oproep te beantwoorden.
U moet vooraf een telefoon of de optionele handset aansluiten op het apparaat.
Als de oproep een fax is
U hoort een signaal voor een binnenkomende oproep. Neem de handset op. Als u een
pieptoon hoort, tikt u op <Start ontvangst> om faxen te ontvangen.
<Handmatig>
Als de oproep een telefoongesprek is
U hoort een signaal voor een binnenkomende oproep. Neem de handset op. Als u geen
pieptoon hoort, kunt u een gesprek voeren.
● U moet vooraf een telefoon of de optionele handset aansluiten op het apparaat.
● U kunt instellen dat faxen automatisch moeten worden ontvangen als een
Omschakelen naar Auto RX
binnenkomende oproep een bepaalde tijd overgaat.
(P. 519)
<Antwoordapparaat>
Als de oproep een fax is
144
Faxen
De fax wordt automatisch ontvangen nadat u een signaal voor een binnenkomende
oproep hebt gehoord.
Als de oproep een telefoongesprek is
Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, zodat de beller een bericht kan inspreken.
Als u de handset opneemt voordat de beller een bericht heeft ingesproken, kunt u het
gesprek gewoon aannemen.
● U moet vooraf een antwoordapparaat aansluiten op het apparaat.
● Stel het antwoordapparaat zodanig in dat de oproep na een aantal belsignalen
wordt geaccepteerd.
● Het is verstandig het bericht te beginnen met een stilte van ongeveer 4 seconden of
de maximale opnametijd in te stellen op 20 seconden.
<Netwerkomschakelaar> Het apparaat maakt onderscheid tussen faxen en telefoongesprekken. Deze modus is
alleen beschikbaar voor bepaalde landen en hiervoor is een abonnement op een
netwerkschakeldienst vereist.
U moet vooraf een telefoon of de optionele handset aansluiten op het apparaat.
● Afhankelijk van het type telefoon dat op het apparaat is aangesloten, kunnen faxen mogelijk niet goed
worden verzonden of ontvangen.
● Als u een externe telefoon met faxfuncties aansluit, moet u de telefoon instellen voor het handmatig
ontvangen van faxen.
● Als u de handset van de telefoon oppakt en een pieptoon hoort, weet u dat het een binnenkomende fax is. U
kunt dan de fax ontvangen door op de telefoon een bepaalde code in te voeren.
Een telefoon gebruiken om faxen te ontvangen (ontvangst op afstand)(P. 146)
◼ De machine instellen voor het ontvangen van faxen
1
Druk op
2
Tik op <RX-modus>.
en tik <Fax>.
145
Faxen
3
Selecteer de ontvangstmethode.
Als u kiest voor <Fax/tel (auto schakelen)>
Geef desgewenst de drie volgende instellingen op. Tik op <Toepassen> als u klaar bent.
<Starttijd beltoon>
Hier kunt u de periode opgeven waarin de machine bepaalt of een binnenkomende oproep een fax is of een
telefoongesprek. (bereik: 4 - 30 seconden; standaardinstelling: 8 seconden)
<Duur inkomende beltoon>
Hier kunt u aangeven hoe lang u een signaal moet horen voor een binnenkomend telefoongesprek. (bereik:
15 - 300 seconden; standaardinstelling: 22 seconden)
<Na beltoon>
Hier kunt u aangeven wat de machine moet doen als u de handset niet opneemt bij een binnenkomend
telefoongesprek. Selecteer <Einde> om de oproep te beëindigen of <Ontvangen> om een binnenkomende
fax te ontvangen (standaardinstelling: <Ontvangen>).
● Als u ontvangen documenten op beide zijden van het papier wilt afdrukken:
zijden(P. 520)
Afdrukken op beide
● Als u aan de onderzijde van ontvangen documenten gegevens wilt afdrukken zoals de datum en het tijdstip
van ontvangst: Voettekst RX-pagina (P. 521)
● Als u wilt blijven afdrukken wanneer de toner bijna op is:
Afdr. verv. als bijna eind gebr.dr cart. (P. 521)
◼ Een telefoon gebruiken om faxen te ontvangen (ontvangst op afstand)
Wanneer u de telefoon opneemt en een faxsignaal hoort, hoeft u niet naar de machine te lopen om de fax te
ontvangen. Gebruik de telefoon om een bepaalde code in te voeren (standaard is dit 25) en de fax wordt dan
ontvangen.
146
Faxen
Wanneer het telefoontoestel niet rechtstreeks op het apparaat is aangesloten, werkt de functie voor ontvangst
op afstand niet.
1
2
Als u het signaal van een binnenkomende oproep hoort, neemt u de handset van de
telefoon op.
Als u een pieptoon hoort, voert u met de toetsen van de telefoon de code voor
ontvangst op afstand in.
● Deze code is standaard ingesteld op 25. U kunt deze code desgewenst wijzigen.
3
Leg de handset op de haak.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u dat wilt(P. 148)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
147
RX op afstand(P. 518)
Faxen
Faxen verzenden en ontvangen op de manier zoals u
dat wilt
183S-02U
Naast de standaardmethoden voor het verzenden en ontvangen van faxen, zijn er verschillende andere manieren die
aansluiten bij de manier waarop u werkt.
Eerst een gesprek tot stand
brengen en dan een fax versturen
(handmatig verzenden)(P. 149)
Faxen gelijktijdig naar meerdere
bestemmingen verzenden
(groepsverzending)(P. 150)
Ontvangen faxen
doorsturen(P. 156)
Faxinformatiediensten
ontvangen(P. 163)
Ontvangen faxen in het
geheugen opslaan (ontvangst in
geheugen)(P. 152)
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Faxen ontvangen(P. 144)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
148
Faxen
Eerst een gesprek tot stand brengen en dan een fax
versturen (handmatig verzenden)
183S-02W
U kunt faxen handmatig versturen aan het einde van een telefoongesprek. Wanneer
u een pieptoon hoort over de telefoon, betekent dit dat de ontvanger probeert uw
fax te ontvangen. Druk op
om uw faxen te verzenden.
OPMERKINGEN
U moet vooraf een telefoon of de optionele handset aansluiten op het apparaat.
1
Plaats één of meer documenten.
Documenten plaatsen(P. 41)
● De machine kan niet automatisch beide zijden van de documenten scannen bij handmatig verzenden.
2
Druk op
3
Geef de gewenste scaninstellingen op.
4
Kies het faxnummer van de ontvanger.
5
en tik <Fax>.
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
Vraag de ontvanger om zijn of haar faxapparaat in te stellen op het ontvangen van
uw faxberichten.
● Als u een pieptoon hoort, gaat u verder met stap 6.
6
Druk op
en leg de handset op de houder.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Het verzenden van faxen annuleren(P. 142)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
149
Faxen
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen
verzenden (groepsverzending)
183S-02X
U kunt faxen versturen naar maximaal 114 bestemmingen tegelijk. Gebruik de
numerieke toetsen, het adresboek, sneltoetsen of codes voor verkort kiezen om
bestemmingen op te geven.
Als <Beperk groepsverzending> is ingesteld op <Weiger groepsverzending>, kunt u deze functie niet gebruiken.
Groepsverzending blokkeren(P. 432)
U moet bestemmingen opslaan in het adresboek of onder sneltoetsen om deze functie te kunnen gebruiken.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan(P. 65)
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Geef de bestemming op.
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Fax>.
● Als u dit wilt doen met de numerieke toetsen, voert u het faxnummer in en tikt u op <Toepassen>. Als u
bestemmingen wilt toevoegen, selecteert u <Bestemming> <Gebruik numerieke toetsen opgeven>
voordat u dezelfde procedure herhaalt.
● Opgeven vanuit het adresboek
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
150
Faxen
4
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
5
Druk op
Verschillende faxinstellingen(P. 135)
om te verzenden.
KOPPELINGEN
Faxen verzenden(P. 116)
Het verzenden van faxen annuleren(P. 142)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
151
Faxen
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst
in geheugen)
183S-02Y
U kunt ontvangen faxen opslaan in het geheugen en ze later afdrukken. Deze functie
kan voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke documenten onbedoeld kunnen
zien. U kunt ook ontvangen documenten met behulp van de gebruikersinterface op
afstand bekijken.
Documenten opslaan in het geheugen(P. 152)
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen(P. 153)
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen(P. 153)
Documenten vooraf bekijken via de UI op afstand(P. 154)
De documenten in het geheugen kunt u ook doorsturen.
sturen(P. 157)
Een document selecteren om door te
Documenten opslaan in het geheugen
Om ontvangen documenten in het geheugen op te slaan, stelt u <Instellingen geheugenslot> op <Aan>. U kunt ook
optionele instellingen opgeven, zoals het instellen van periode waarbinnen gedurende de dag ontvangen documenten
in het geheugen moeten worden opgeslagen.
<Menu>
<Aan>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
Specificeer elke instelling
<Instellingen geheugenslot>
<Toepassen>
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
<Rapportafdruk>
Schakel deze optie in als u RX-resultaatrapporten wilt afdrukken wanneer er documenten in het geheugen
worden opgeslagen. Tik op <Aan> om rapporten af te drukken. U moet ook <RX-resultaatrapport> instellen
op <Aan>. RX-resultaatrapport(P. 631)
152
Faxen
<Geheugenslottijd>
Geef een periode op waarbinnen ontvangen documenten in het geheugen moeten worden opgeslagen. Als u
geen periode instelt, worden alle documenten in het geheugen opgeslagen wanneer de functie voor
ontvangst in het geheugen is ingeschakeld.
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen
Om ontvangen documenten in het geheugen af te drukken, stelt u <Instellingen geheugenslot> in op <Uit>. Alle
documenten in het geheugen worden afgedrukt.
● U kunt niet alleen een bepaald document in het geheugen afdrukken.
● Als er een tijdstip is opgegeven voor het uitschakelen van de functie, worden de documenten automatisch
op dat tijdstip afgedrukt.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
<Instellingen geheugenslot>
<Uit>
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen
U kunt gedetailleerde gegevens bekijken van de documenten die in het geheugen zijn opgeslagen, zoals faxnummers
van afzenders en het aantal verzonden pagina's, en vervolgens overbodige documenten verwijderen.
1
Druk op
2
Tik <RX-opdracht>.
3
Tik op <Opdrachtstatus>.
.
153
Faxen
4
Selecteer het document dat u wilt controleren.
Het gecontroleerde document verwijderen
1
Tik <Verwijderen>.
2
Tik <Ja>.
Documenten vooraf bekijken via de UI op afstand
Via de UI op afstand kunt u de inhoud van in het geheugen opgeslagen documenten controleren. Hiermee kunt u
bepalen of het document nodig is, dit vervolgens verwijderen of afdrukken.
● U kunt niet alleen een bepaald document in het geheugen afdrukken.
● Als er een tijdstip is opgegeven voor het uitschakelen van de functie, worden de documenten automatisch
op dat tijdstip afgedrukt.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
Klik op [Statusmonitor/annuleren].
154
De UI op
Faxen
3
[RX]
[Opdrachtstatus]
Klik op het document dat u wilt controleren.
● U kunt maximaal drie pagina's vanaf de bovenkant van een document controleren.
● De uiteindelijke afdrukresultaten zijn mogelijk anders dan het vooraf gecontroleerde document.
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
155
Faxen
Ontvangen faxen doorsturen
183S-030
U kunt ontvangen documenten doorsturen naar andere bestemmingen. U kunt een
bepaald document uit het geheugen doorsturen of instellen dat ontvangen
documenten direct automatisch worden doorgestuurd naar opgegeven
bestemmingen.
● Alleen bestemmingen in het adresboek kunnen worden gebruikt voor doorsturen. Als er geen
bestemmingen zijn opgeslagen, voegt u bestemmingen toe aan het adresboek voordat u deze functie gaat
gebruiken. Opslaan in het adresboek(P. 60)
● E-mailadressen en gedeelde mappen op computers kunnen alleen als doorstuurbestemmingen worden
opgegegeven op de MF249dw / MF247dw.
156
Faxen
Een document selecteren om door te sturen
183S-031
De machine stuurt het document door dat u selecteert uit alle documenten die in het geheugen zijn ontvangen. Als u
deze functie wilt gebruiken, moet u eerst de functie voor ontvangst in het geheugen activeren. Ontvangen faxen in
het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)(P. 152)
● Zo lang de functie voor ontvangst in het geheugen is ingeschakeld, worden de documenten in het geheugen
niet verwijderd, ook niet nadat ze zijn doorgestuurd. Dit betekent dat u een document verschillende keren
kunt doorsturen.
● Alleen faxnummers kunnen worden opgegeven als doorstuurbestemmingen.
1
Druk op
2
Tik <RX-opdracht>.
3
Tik <Opdrachtstatus>.
4
Selecteer het document dat u wilt doorsturen.
5
Tik <Doorzenden>.
.
157
Faxen
6
Selecteer een bestemming in het adresboek.
● Zie
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123) voor informatie over het werken met het adresboek.
➠ Het document wordt doorgestuurd naar de opgegeven bestemming.
158
Faxen
MF247dw)
/
(MF249dw
Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen
183S-032
U kunt instellen dat alle ontvangen documenten worden doorgestuurd naar bepaalde bestemmingen. U kunt zo altijd
en overal faxen ontvangen, ook als u niet op kantoor bent.
Instellingen opgeven voor documenten die automatisch moeten worden doorgestuurd(P. 159)
Doorgestuurde documenten afdrukken(P. 159)
Documenten afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het doorsturen is mislukt(P. 160)
● Alleen e-mailadressen en gedeelde mappen kunnen als doorstuurbestemmingen worden opgegeven.
● Ontvangen documenten worden geconverteerd en verzonden als PDF-bestanden.
Instellingen opgeven voor documenten die automatisch moeten worden
doorgestuurd
Als de doorstuurfunctie is ingeschakeld, worden alle ontvangen documenten automatisch doorgestuurd.
<Menu>
<Faxinstellingen>
inschakelen>
● Zie
<Aan>
<Instellingen voor doorsturen>
<Instellingen voor doorzenden
Selecteer de doorstuurbestemming in het adresboek
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123) voor informatie over het werken met het adresboek.
Doorgestuurde documenten afdrukken
Als u de doorgestuurde documenten ook zelf wilt bekijken, kunt u instellen dat doorgestuurde documenten ook
worden afgedrukt. U kunt ook alleen de documenten afdrukken waarvan het doorsturen is mislukt.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor doorsturen>
Selecteer <Aan> of <Alleen bij fout>
159
<Afbeeldingen afdrukken>
Faxen
<Aan>
Hiermee worden alle doorgestuurde documenten afgedrukt.
<Alleen bij fout>
Hiermee worden alleen de documenten afgedrukt waarvan het doorsturen is mislukt.
Documenten afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het
doorsturen is mislukt
U kunt documenten waarvan het doorsturen is mislukt, opslaan in het geheugen en op een later tijdstip afdrukken,
opnieuw verzenden of verwijderen.
◼ Documenten waarvan het doorsturen is mislukt, opslaan in het geheugen
<Menu>
<Faxinstellingen>
opslaan>
<Alleen bij fout>
<Instellingen voor doorsturen>
<Afbeeldingen in geheugen
◼ Documenten in het geheugen afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen
1
Druk op
2
Tik <Fouten bij fax doorsturen>.
.
160
Faxen
3
Selecteer het document dat u wilt controleren.
Het gecontroleerde document afdrukken
1
Tik <Afdr./doorz.>.
2
Tik <Afdrukken>.
3
Tik <Ja>.
Het gecontroleerde document opnieuw verzenden
1
Tik <Afdr./doorz.>.
2
Tik <Doorzenden>.
161
Faxen
3
Selecteer een bestemming in het adresboek.
● Alleen faxnummers kunnen worden opgegeven als doorstuurbestemmingen.
● Zie
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123) voor informatie over het werken met het adresboek.
Het gecontroleerde document verwijderen
1
Tik <Verwijderen>.
2
Tik <Ja>.
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren(P. 165)
162
Faxen
Faxinformatiediensten ontvangen
183S-033
Via faxinformatiediensten kunt u op een eenvoudige manier in het bezit komen van
nuttige informatie van bedrijven en organisaties. In dit gedeelte wordt een doorsnee
procedure beschreven voor het ontvangen van deze diensten.
Afhankelijk van de dienst, kunnen de procedures in werkelijkheid anders zijn. Volg de procedures voor de dienst
die u gebruikt.
1
Druk op
2
Tik op <Haak>.
en tik <Fax>.
● Als er een externe telefoon of optionele handset op de machine is aangesloten, kunt u de handset opnemen
in plaats van op <Haak> te tikken.
3
Wanneer u een kiestoon hoort, belt u de informatiedienst.
4
Wanneer u het ingesproken bericht van de informatiedienst antwoordt, drukt u op
.
● Deze stap is niet nodig als de machine een lijn voor toonkiezen gebruikt.
163
Faxen
5
Gebruik de numerieke toetsen om het nummer in te voeren voor de informatie die u
wilt ontvangen.
● U kunt ook de toetsen van de telefoon gebruiken om het nummer in te voeren.
6
Tik op <Start ontvangst>.
● Als u de handset hebt opgenomen, legt u deze nu neer.
KOPPELINGEN
Faxen ontvangen(P. 144)
164
Faxen
Status en logboek voor verzonden en ontvangen
documenten controleren
183S-034
De statuswaarden en communicatielogboeken voor verzonden en ontvangen faxdocumenten kunt u afzonderlijk
controleren voor verzonden en ontvangen faxen. U kunt gedetailleerde gegevens bekijken van de faxen, zoals
bestemmingen en het aantal pagina's, en u kunt overbodige documenten verwijderen.
Wanneer <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de communicatielogboeken niet inzien.
Weergave opdrachtlog (P. 549)
De bestemmingen in Handmatig verzenden kunnen niet worden gecontroleerd omdat ze niet worden
weergegeven.
1
Druk op
2
Tik <TX-opdracht> of <RX-opdracht>.
3
.
Controleer de status en communicatielogboeken voor verzonden en ontvangen
documenten.
De status controleren van verzonden en ontvangen documenten
1
Tik <Opdrachtstatus>.
2
Selecteer het document waarvoor u de status wilt controleren.
165
Faxen
<Status TX-opdracht>/<Status RX-faxopdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die worden verzonden of ontvangen, of die wachten op
verwerking.
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd. Als u
meerdere bestemmingen hebt opgegeven, wordt het aantal opgegeven bestemmingen weergegeven
op het scherm. Als u de details van meerdere bestemmingen wilt bekijken, tikt u op <Bestemming>.
Als u een overbodig document tegenkomt, tikt u op <Annuleren> of <Verwijderen>, en tik dan op <Ja>.
De communicatielogboeken controleren voor verzonden en ontvangen documenten
1
Tik <Opdrachtlog>.
2
Selecteer het document waarvan u het logboek wilt controleren.
<Log verzendopdracht>/<Log fax-RX-opdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die zijn verzonden en ontvangen. <OK> geeft aan dat een
document zonder problemen is verzonden of ontvangen en <Fout> betekent dat een document niet is
verzonden of ontvangen omdat de bewerking is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd.
Als de kolom <Resultaat> een code van drie cijfers bevat
Deze code vertegenwoordigt een foutcode. Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575)
KOPPELINGEN
TX-resultaatrapport(P. 626)
Communicatiebeheerrapport(P. 629)
166
Faxen
RX-resultaatrapport(P. 631)
167
Faxen
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de
bijgeleverde software
183S-035
U kunt adresboekgegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, naar een computer exporteren met het Address Book
Import/Export Tool (hulpprogramma Adresboek importeren/exporteren) op de bijgeleverde dvd-rom. De gegevens
kunnen opnieuw worden geïmporteerd, zodat u over een back-up beschikt voor het geval adresboekgegevens tijdens
reparatie- of onderhoudsactiviteiten worden gewist.
Bij gebruik van het Address Book Import/Export Tool (hulpprogramma Adresboek importeren/exporteren) moet
het apparaat via een USB-kabel op de computer aangesloten zijn.
1
Druk op
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
en tik <Menu>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Adresboek importeren/exporteren>.
4
Plaats de geleverde dvd-rom in de pc.
● Als het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Afsluiten].
168
Faxen
5
[Start] [Computer] Klik met de rechtermuisknop op het dvd-rom-pictogram en
klik op [Openen] in het pop-up menu.
6
Open de [AddressBookTool] map en dubbelklik op [AddressBookTool.exe].
7
Volg de instructies op het scherm.
● Klik op het [Importeren] tabblad om adresboekgegevens te importeren.
● Klik op het [Exporteren] tabblad om adresboekgegevens te exporteren.
169
Faxen
Faxen versturen vanaf uw computer
183S-036
U kunt faxdocumenten die u op uw computerprogramma hebt gemaakt, rechtstreeks vanaf de computer faxen. U
hoeft de documenten dan niet eerst af te drukken en u kunt zo toner en papier besparen. U moet enkele procedures
uitvoeren voordat u deze functie kunt gebruiken, zoals het opgeven van de ( Begininstellingen configureren voor
faxfuncties(P. 108) ) en verwijzend naar de Installatiehandleiding MF-stuurprogramma en het installeren van het
faxstuurprogramma op uw computer.
● Als u een Mac gebruikt, zie dan gebruikershandleiding voor het installeren van het faxstuurprogramma en
Help-informatie van het faxstuurprogramma voor het gebruik van faxfuncties.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de versie van het faxstuurprogramma die u gebruikt, kunnen de
schermen van het faxstuurprogramma in deze handleiding verschillen van de echte schermen.
Help-informatie van het faxstuurprogramma
● Als u klikt op [Help] ziet u het scherm van de ingebouwde Help-functie van het faxstuurprogramma Deze
Help-functie bevat informatie die niet is opgenomen in Gebruikershandleiding, waaronder informatie over
functies van het stuurprogramma zoals het opslaan van veelgebruikte instellingen en hoe u deze functies
kunt configureren.
170
Faxen
Faxen verzenden vanaf een computer
183S-037
● Wanneer <Toest. faxstuurpr. TX> is ingesteld op <Uit> kunt u geen faxen versturen vanaf een computer.
Faxen via de pc uitschakelen(P. 428)
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer het faxstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdrukken].
Als u in Windows 8/10/Server 2012 verzendt vanuit de app Windows Store
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer en volg onderstaande procedure.
Windows 8/Server 2012
Tik op klik op [Apparaten]
het faxstuurprogramma voor dit apparaat
Windows 8.1/Server 2012 R2
Tik of klik op [Apparaten] [Afdrukken]
[Afdrukken].
het faxstuurprogramma voor dit apparaat
[Afdrukken].
Windows 10
Tik of klik op [Afdrukken] in het applicatie menu
het faxstuurprogramma voor dit apparaat
[Afdrukken].
● Als u faxen verzendt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal faxfuncties beschikbaar.
● Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven,
gaat u naar het bureaublad en gaat u verder met stap 3. Dit bericht verschijnt als de machine zodanig is
ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals het verzenden van een fax of
soortgelijke acties.
3
Geef de bestemming op.
Slechts één bestemming opgeven
1
Klik op het [Bestemming invoeren] tabblad.
171
Faxen
2
Stel de communicatiestand in en het faxnummer (of URI).
Meerdere bestemmingen tegelijk opgeven
1
Klik op het [Bestemming selecteren] tabblad.
2
Klik op [Bestemming toevoegen].
3
Stel de communicatiestand in en het faxnummer (of URI), en klik op [OK].
4
Herhaal de stappen 2 en 3 als u bestemmingen erbij wilt opgeven.
● U kunt een bestemming toevoegen door in stap 3 op [Volgende bestemming toevoegen] te klikken.
● Als u een nummer moet opgeven om een buitenlijn te kiezen, selecteert u [Gedetailleerde instellingen]
[Prefix voor buitenlijn toevoegen aan G3/IP-faxnummer] en voert u het nummer in [Prefix voor buitenlijn].
Het opgegeven nummer wordt tijdens het kiezen toegevoegd aan het begin van het faxnummer.
172
Faxen
● Als u bestemmingen eenvoudiger wilt invoeren via het adresboek, raadpleegt u
bestemmingen gebruiken(P. 185) .
Opgeslagen
● Als u [Verzonden faxgegevens en afbeelding opslaan] selecteert, kunt u de logboeken voor verzonden
documenten opslaan en gedetailleerde informatie over een verzonden document controleren, zoals de
faxafbeelding, de bestemmingen en het aantal pagina's. Klik voor meer informatie op [Help] op het
faxstuurprogrammascherm.
● Als het [Faxnummer bevestigen] of [URI bevestigen] veld actief is, moet u ook het bijbehorende nummer
in het veld invoeren. De instelling of te bevestigen ingevoerde nummers kunnen worden gewijzigd in het
faxstuurprogrammascherm. Klik voor meer informatie op [Help] op het faxstuurprogrammascherm.
4
5
Voeg indien nodig een voorblad toe aan het document.
aan faxen die u verstuurt vanaf een pc(P. 174)
Klik op [Verzenden] om het document te verzenden.
173
Een voorblad toevoegen
Faxen
Een voorblad toevoegen aan faxen die u verstuurt
vanaf een pc
183S-038
U kunt een voorblad toevoegen aan het document dat u wilt versturen. Selecteer één van de drie kant-en-klare
voorbladen in het faxstuurprogramma of maak zelf een voorblad. Klik voor meer informatie op [Help] op het
faxstuurprogrammascherm.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer het faxstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdrukken].
3
Klik op [Voorblad] en geef iedere instelling op.
174
Faxen
[Bijlage voorblad]
Selecteer [Ander blad voor elke bestemming] of [Hetzelfde blad voor alle bestemmingen].
[Stijl]
Selecteer één van de drie vooraf gedefinieerde voorbladen ([Sjabloon 1] tot [Sjabloon 3]). De indeling van
het geselecteerde voorblad ziet u in de afbeelding aan de linkerkant.
[Toe te voegen items]
De items die u wilt toevoegen aan het voorblad. Klik op [Instellingen] om de items die moeten worden
opgenomen, te wijzigen.
[Afzender] tabblad
Selecteer de informatie die u wilt meesturen over de afzender en geef deze informatie op.
[Bestemming] tabblad
Selecteer de informatie die u wilt meesturen over de bestemming en geef deze informatie op. De namen van
bestemmingen, het bedrijf en de afdeling, plus het faxnummer, die zijn opgegeven op het tabblad
[Bestemming selecteren]/[Bestemming invoeren] tabblad ( Faxen verzenden vanaf een
computer(P. 171) ) worden opgenomen in het voorblad.
[Logo] tabblad/[Handtekening] tabblad
Geef elke instelling op. Hieronder ziet u een voorbeeld van een scherm met het [Logo] tabblad geselecteerd.
175
Faxen
Met / zonder logo's of handtekeningen
Selecteer [Afdrukken met logo] of [Afdrukken met handtekening] om een logo of handtekening op het
voorblad op te nemen. De bitmapbestanden met het logo of de handtekening moeten al wel beschikbaar
zijn.
Locatie van bestanden met logo of handtekening
Geef de locatie op van de bestanden met het logo of de handtekening. Klik op [Bladeren] om het bestand
te zoeken dat een logo of handtekening bevat.
Grootte en positie van de opgegeven logo's of handtekeningen
Pas de grootte en de positie van de opgegeven logo's of handtekeningen aan terwijl u de afbeelding links
controleert.
[Details] tabblad
[Aantal te verzenden vellen vermelden]
Schakel dit selectievakje in als u het aantal pagina's dat u gaat verzenden, wilt vermelden op het voorblad.
Typ vervolgens het aantal pagina's bij [Aantal te verzenden vellen]. Het aantal te verzenden vellen wordt
niet automatisch geteld. De waarde die u hier opgeeft, wordt op het voorblad vermeld.
[Titel invoegen]
Schakel dit selectievakje in als u een titel wilt toevoegen aan het voorblad. Typ vervolgens een titel bij
[Titel].
4
Als u een notitie wilt toevoegen, selecteert u [Notitie toevoegen] en een notitie uit de
[Notitie] vervolgkeuzelijst.
● U kunt kiezen uit notities zoals "Urgent" en "Vertrouwelijk". U kunt ook rechtstreeks tekst typen in [Notitie] in
plaats van een standaardnotitie te selecteren in de lijst.
● U kunt ook opmerkingen typen in [Toe te voegen opmerking].
176
Faxen
5
Klik op [Voorbeeld] om de inhoud van het voorblad te controleren en als u tevreden
bent op [OK].
● Als u de inhoud wilt wijzigen, voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 3.
➠ Het opgegeven voorblad wordt aan de fax toegevoegd als deze wordt verzonden.
177
Faxen
Het adresboek gebruiken voor faxverzending via de pc
183S-039
Nadat u veelgebruikte bestemmingen voor faxen die u vanaf de pc stuurt aan het
adresboek hebt toegevoegd, kunt u deze bestemmingen eenvoudig opgeven
wanneer u vanaf uw pc een fax gaat versturen. U kunt ook adresboekgegevens in de
indeling CSV uit andere programma's importeren op het apparaat, zoals uit
Microsoft Excel. Omgekeerd kunt u het adresboek ook exporteren naar een bestand
voor gebruik op andere faxapparaten of in andere programma's.
◼ De locatie voor het opslaan van adresboekgegevens wijzigen
De locatie om Adresboekgegevens op te slaan kan worden gewijzigd in elke willekeurige map. U kunt het adresboek
niet gebruiken als u geen toegang hebt tot de map waarin het adresboek is opgeslagen. In dit geval wijzigt u de
opslaglocatie van het adresboek.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het faxstuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
Klik op het [Bestemming selecteren] tabblad
178
[Adresboek bewerken].
Faxen
4
Klik op [Map opgeven].
5
Geef de locatie op voor het opslaan van de adresboekgegevens en klik op [OK].
● Sla de adresboekgegevens op in een map waarvoor u schrijfbevoegdheden hebt, zoals de map [Mijn
documenten].
6
Klik op [Nieuw] of [Kopie].
● Om een nieuw, leeg adresboek aan te maken, klikt u op [Nieuw]. Om het huidige adresboek ergens anders
op te slaan met behoud van de inhoud, klikt u op [Kopie].
● Zelfs als u het adresboek ergens anders opslaat, worden de adresboekgegevens in de oorspronkelijke
map niet verwijderd.
● Als Adresboekgegevens reeds in de opslaglocatie zoals opgegeven in stap 5 aanwezig zijn, wordt het
volgende bericht weergegeven. Als u het bestaande adresboek wilt gebruiken, klikt u op [Deze gebruiken].
Als u het huidige adresboek wilt gebruiken, klikt u op [Overschrijven].
179
Faxen
180
Faxen
Bestemmingen opslaan
183S-03A
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u bestemmingen kunt opslaan in het adresboek die u wilt gebruiken als u faxen
rechtstreeks vanaf uw computer gaat versturen. U kunt verschillende bestemmingen in het adresboek selecteren en
deze opslaan als een groepsbestemming (groepskiezen). Dit is handig wanneer u een fax naar meerdere
bestemmingen tegelijk wilt sturen.
Bestemmingen opslaan(P. 181)
Meerdere bestemmingen opslaan als één bestemming (groepskiezen)(P. 183)
● In totaal kunnen er 6.000 bestemmingen worden opgeslagen: 3.000 gewone bestemmingen en 3.000
groepsbestemmingen.
● U kunt opgeslagen groepsbestemmingen selecteren en combineren en vervolgens opslaan als afzonderlijke
groepsbestemmingen.
● U kunt het adresboek niet gebruiken als u geen toegang hebt tot de map waarin het adresboek is
opgeslagen. Meld u aan als een gebruiker met toegang tot de map of kies een andere opslaglocatie voor het
adresboek. De locatie voor het opslaan van adresboekgegevens wijzigen(P. 178)
Bestemmingen opslaan
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het faxstuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
Klik op het [Bestemming selecteren] tabblad
181
[Adresboek bewerken].
Faxen
4
Klik op [Persoon toevoegen].
● Als u opgeslagen bestemmingen wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u een bestemming bij [Adresboek]
en klik dan op [Bewerken] of [Verwijderen].
5
Geef iedere instelling op en klik op [OK].
Adres
Voer de naam van de ontvanger, het bedrijf en de afdeling in.
[Notities]
Voer desgewenst opmerkingen in.
Faxnummer
Voer een of meer faxnummers in. Typ desgewenst een afbreekstreepje tussen nummers. Als u een
toelichting wilt geven voor een faxnummer, zoals "Thuis" of "Kantoor", typt u deze bij [Beschrijving].
182
Faxen
Meerdere bestemmingen opslaan als één bestemming (groepskiezen)
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het faxstuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
3
Klik op [Bestemming selecteren] tabblad
4
Klik op [Groep toevoegen].
[Adresboek bewerken].
● Als u opgeslagen bestemmingen wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u een bestemming bij [Adresboek]
en klik dan op [Bewerken] of [Verwijderen].
183
Faxen
5
Geef iedere instelling op en klik op [OK].
[Groepsnaam]
Voer een groepsnaam in zoals "Verkoopafdeling 1".
[Weergeven]
Selecteer het type bestemmingen dat u wilt weergeven bij [Beschikbare bestemmingen], waaruit u de
bestemmingen kunt selecteren die u voor groepskiezen wilt opslaan.
[Persoon]
afzonderlijke bestemmingen weergeven.
[Groeperen]
groepsbestemmingen weergeven.
[Alle]
Alle bestemmingen weergeven die in het adresboek zijn opgeslagen.
[Beschikbare bestemmingen]
Selecteer de bestemmingen die u wilt opslaan voor groepskiezen en klik op [Toevoegen]. De geselecteerde
bestemmingen worden weergegeven bij [Huidige groepsleden].
● U selecteert meerdere bestemmingen door op de bestemmingen te klikken terwijl u de toets [SHIFT] of
[CTRL] ingedrukt houdt.
● Om een bestemming te verwijderen uit [Huidige groepsleden], selecteert u een bestemming en klikt u
op [Verwijderen].
[Notities]
Voer desgewenst opmerkingen in.
184
Faxen
Opgeslagen bestemmingen gebruiken
183S-03C
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u bestemmingen opvraagt die in het adresboek zijn opgeslagen.
Bestemmingen opslaan(P. 181)
● U kunt het adresboek niet gebruiken als u geen toegang hebt tot de map waarin het adresboek is
opgeslagen. Meld u aan als een gebruiker met toegang tot de map of kies een andere opslaglocatie voor het
adresboek. De locatie voor het opslaan van adresboekgegevens wijzigen(P. 178)
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
3
4
Selecteer het faxstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdrukken].
Klik op [Bestemming selecteren] tabblad
adresboek].
selecteer het adresboek uit [Lijst
Selecteer een bestemming en klik op [Toevoegen aan bestemmingenlijst].
185
Faxen
● Herhaal stap 4 als u meerdere bestemmingen wilt opgeven.
● Met [Adreslijst] kunt u naar bestemmingen zoeken.
● Als u klikt op [Adresboek bewerken] kunt u het adresboek bewerken.
186
Faxen
Adresboekgegevens importeren en exporteren via het
faxstuurprogramma
183S-03E
Adresboekgegevens in de CSV-indeling die in andere programma's gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel,
kunnen in het apparaat geïmporteerd worden. Omgekeerd kunt u het adresboek ook exporteren naar een bestand
voor gebruik op andere faxapparaten of in andere toepassingen.
Adresboekgegevens importeren(P. 187)
Adresboekgegevens exporteren(P. 189)
Adresboekgegevens importeren
De bestandsformaten die kunnen worden gelezen in het faxstuurprogramma zijn de volgende drie: CSV-bestand
(*.csv), Canon Address Book-bestand (*.abk) en het apparaatconfiguratie-informatiebestand (*.dcm).
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het faxstuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
Klik op het [Bestemming selecteren] tabblad
187
[Adresboek bewerken].
Faxen
4
Klik op [Importeren].
5
Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op [Openen].
● In het geval van een CSV-bestand geeft u de scheidingstekens op die in het bestand worden gebruikt.
➠ De bestemmingen die uit het bestand worden geïmporteerd, kunt u nu kiezen in [Adresboek].
188
Faxen
Adresboekgegevens exporteren
De bestandsformaten die kunnen worden uitgeschreven uit het faxstuurprogramma zijn de volgende twee: CSVbestanden (*.csv) en Canon Address Book-bestanden (*.abk).
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het faxstuurprogramma voor dit
apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
3
Klik op [Bestemming selecteren] tabblad
4
Klik op [Exporteren].
189
[Adresboek bewerken].
Faxen
● Als u [Beveiligen met een wachtwoord bij export van de adreslijst] hebt geselecteerd in het dialoogvenster
dat verschijnt als u op het tabblad [Beveiligingsinstellingen] of het [Speciaal] tabblad hebt geklikt, dan
verschijnt een dialoogvenster voor het invoeren van een wachtwoord als u klikt op [Exporteren]. Klik voor
meer informatie op [Help] op het faxstuurprogrammascherm.
5
Geef de locatie op voor het opslaan van het bestand, de bestandsnaam en de
bestandsindeling. Klik vervolgens op [Opslaan].
● In het geval van een CSV-bestand geeft u de scheidingstekens op die in het bestand worden gebruikt.
190
Faxen
➠ De gegevens in het adresboek worden naar de opgegeven locatie geëxporteerd.
191
De machine als printer gebruiken
De machine als printer gebruiken
De machine als printer gebruiken ....................................................................................................... 193
Afdrukken vanaf een computer ....................................................................................................................... 194
Een document afdrukken ............................................................................................................................. 195
Afdrukken annuleren .................................................................................................................................... 199
De afdrukstatus controleren ......................................................................................................................... 202
Verschillende afdrukinstellingen .................................................................................................................. 203
Vergroten of verkleinen ......................................................................................................................... 205
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw) ................................... 207
Afdrukken sorteren per pagina .............................................................................................................. 209
Meerdere pagina's op één vel afdrukken ............................................................................................... 211
Posters afdrukken .................................................................................................................................. 213
Boekje afdrukken (MF249dw / MF247dw) .............................................................................................. 215
Randen afdrukken ................................................................................................................................. 217
Datums en paginanummers afdrukken ................................................................................................. 218
Afdrukken met watermerk ..................................................................................................................... 220
Documenttype selecteren ...................................................................................................................... 222
Toner besparen ..................................................................................................................................... 224
Meerdere documenten combineren en afdrukken ................................................................................ 226
De gewenste afdrukinstellingen configureren .............................................................................................. 230
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan ................................................................... 231
De standaardinstellingen wijzigen ......................................................................................................... 233
192
De machine als printer gebruiken
De machine als printer gebruiken
183S-03F
Er zijn verschillende manieren om het apparaat als printer te gebruiken. U kunt documenten op uw computer
afdrukken via het printerstuurprogramma of afdrukken vanaf draagbare apparaten. Kies in elke situatie de
afdrukfunctie die het best aansluit bij uw wensen.
◼ Afdrukken vanaf een computer
Een document dat u op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het printerstuurprogramma.
vanaf een computer(P. 194)
Afdrukken
Afdrukken vanaf mobiele apparaten
● Door mobiele apparaten zoals smartphones of tablets te koppelen aan dit apparaat kunt u gemakkelijk en
snel foto's en webpagina's afdrukken. Het apparaat ondersteunt ook Google Cloud Print™.
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel (P. 294)
Google Cloudprinter gebruiken(P. 313)
193
De machine als printer gebruiken
Afdrukken vanaf een computer
183S-03H
Documenten die u met een programma op uw computer hebt gemaakt, kunt u afdrukken via het
printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma heeft een aantal handige instellingen, zoals vergroten/
verkleinen en dubbelzijdig afdrukken, waarmee u uw documenten op verschillende manieren kunt afdrukken. U kunt
de afdrukfunctie van het apparaat pas gebruiken nadat u enkele procedures hebt doorlopen, zoals het installeren van
het printerstuurprogramma op uw computer. Zie voor meer informatie "Installatiehandleiding MF-stuurprogramma".
Over de Help-informatie van het printerstuurprogramma
Als u in het scherm van het printerstuurprogramma op [Help] klikt, ziet u het scherm van de ingebouwde Helpfunctie van het printerstuurprogramma. Gebruik dit scherm om gedetailleerde informatie te raadplegen die
niet is opgenomen in de Gebruikershandleiding.
● Als u een Mac OS gebruikt, zie dan de gebruikershandleiding voor het printerstuurprogramma en de Help
van het Printerstuurprogramma voor het gebruik van afdrukfuncties.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en het type en de versie van het printerstuurprogramma dat u
gebruikt, kunnen de schermen van het printerstuurprogramma in deze handleiding verschillen van de echte
schermen.
● Als u werkt met de MF249dw / MF247dw, kunt u niet alleen het printerstuurprogramma UFRII LT gebruiken,
maar ook de PCL6. De beschikbare afdrukinstellingen verschillen per printerstuurprogramma. Klik voor
meer informatie op [Help] in een scherm van het printerstuurprogramma.
194
De machine als printer gebruiken
Een document afdrukken
183S-03J
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een document op uw computer afdrukt via het printerstuurprogramma.
Papierinstellingen op het apparaat
● Normaal gesproken moet u, voordat u gaat afdrukken, het formaat en het type papier opgeven dat is
geladen in iedere papierbron. Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op
[Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
● Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van het programma dat u gebruikt.
3
Geef het papierformaat op.
[Paginaformaat]
195
De machine als printer gebruiken
Selecteer het formaat van het document dat in de toepassing is gemaakt.
[Uitvoerformaat]
Selecteer het papierformaat waarop het document daadwerkelijk zal worden afgedrukt. Als het
geselecteerde formaat verschilt van het formaat dat is opgegeven in [Paginaformaat], dan wordt het
document automatisch vergroot/verkleind afgedrukt op het geselecteerde formaat. Vergroten of
verkleinen(P. 205)
Klikbare UI
● Op de voorbeeldafbeelding kunt u gemakkelijk, op intuïtieve wijze, instellingen zoals de paginalay-out en
inbindpositie opgeven. Klik voor meer informatie op [Help] op het scherm van het printerstuurprogramma.
4
Selecteer in het tabblad [Pagina-instelling] het type papier.
● Stel [Papiersoort] in volgens het type papier dat gebruikt wordt voor het afdrukken.
plaatsen(P. 45)
5
Geef zo nodig andere afdrukinstellingen op.
afdrukinstellingen(P. 203)
Papier
Verschillende
● U kunt de instellingen die u hebt opgegeven in deze stap opslaan als een "profiel" en dit profiel laden
wanneer u gaat afdrukken. Op deze manier hoeft u niet steeds dezelfde instellingen op te geven als u gaat
afdrukken. Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan(P. 231)
196
De machine als printer gebruiken
6
Klik op [OK].
7
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
➠ Het afdrukken wordt gestart. In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm.
● Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op [Annuleren] als het bovenstaande scherm wordt
weergegeven. Nadat het scherm verdwijnt of als het scherm niet wordt weergegeven, kunt u het
afdrukken op andere manieren annuleren. Afdrukken annuleren(P. 199)
Als u in Windows 8/10/Server 2012 afdrukt vanuit de app Windows Store
Geef de tekens aan de rechterzijde van het scherm weer en volg onderstaande procedure.
Windows 8/Server 2012
Tik of klik op [Apparaten]
het printerstuurprogramma voor dit apparaat
Windows 8.1/Server 2012 R2
Tik of klik op [Apparaten] [Afdrukken]
[Afdrukken].
het printerstuurprogramma voor dit apparaat
Windows 10
Tik of klik op [Afdrukken] in het toepassingsmenu
[Afdrukken].
[Afdrukken].
het printerstuurprogramma voor dit apparaat
● Als u afdrukt volgens deze methode, is er slechts een beperkt aantal instellingen beschikbaar.
197
De machine als printer gebruiken
● Als het bericht [Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen.] wordt weergegeven,
gaat u naar het bureaublad en volgt u de instructies in het dialoogvenster. Dit bericht verschijnt als het
apparaat zodanig is ingesteld dat de gebruikersnaam wordt weergegeven tijdens taken zoals afdrukken.
KOPPELINGEN
Documenten beheren en de status van de machine controleren(P. 468)
198
De machine als printer gebruiken
Afdrukken annuleren
183S-03K
U kunt het afdrukken annuleren vanaf uw computer of vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.
Vanaf een computer(P. 199)
Vanaf het bedieningspaneel(P. 200)
Vanaf een computer
U annuleert het afdrukken vanaf het pictogram van de printer dat wordt weergegeven in het systeemvak van het
bureaublad.
1
Dubbelklik op het printerpictogram.
Wanneer het printerpictogram niet wordt weergegeven
● Open de printermap ( De printermap weergeven(P. 684) ), klik met de rechter muisknop op het
pictogram van het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op [Afdruktaken weergeven] (of
dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma voor het apparaat).
2
Selecteer het document dat u wilt annuleren en klik op [Document]
3
Klik op [Ja].
[Annuleren].
➠ Het afdrukken van het geselecteerde document wordt geannuleerd.
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
199
De machine als printer gebruiken
Annuleren vanuit de externe UI
● U kunt het afdrukken annuleren vanuit de pagina [Opdrachtstatus] van de UI op afstand:
status van afdruktaken controleren(P. 468)
De huidige
Annuleren vanuit een programma
● In sommige programma's verschijnt het onderstaande scherm. U kunt het afdrukken annuleren door te
klikken op [Annuleren].
Vanaf het bedieningspaneel
Annuleer het afdrukken met
◼ Druk op
of
.
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer op
is gedrukt
Tik op het document dat u wilt annuleren.
◼ Kijk wat de status van de afdruktaak is, voordat u annuleert
<Status afdrukopdracht>
<Annuleren>
Selecteer het document op het <Status afdrukopdracht> scherm
<Ja>
200
De machine als printer gebruiken
● Het is mogelijk dat er nog enkele pagina's worden uitgevoerd nadat u het afdrukken hebt geannuleerd.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
De afdrukstatus controleren(P. 202)
201
De machine als printer gebruiken
De afdrukstatus controleren
183S-03L
U kunt de huidige afdrukstatussen controleren.
Handig in de volgende situaties
● Als het erg lang duurt voordat uw documenten worden afgedrukt, kunt u de wachtrij bekijken met de
documenten die nog niet zijn afgedrukt.
● Als u de afdrukken niet kunt vinden die nu toch echt klaar hadden moeten zijn, kunt u controleren of er een
fout is opgetreden.
1
Druk op
2
Tik <Status afdrukopdracht>.
3
Selecteer het document dat u wilt controleren.
.
<Status afdrukopdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die worden verwerkt of op verwerking wachten.
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Afdrukken annuleren(P. 199)
202
De machine als printer gebruiken
Verschillende afdrukinstellingen
183S-03R
Er zijn verschillende afdrukinstellingen die u kunt kiezen, zoals vergroot/verkleind afdrukken en dubbelzijdig
afdrukken.
Vergroten of verkleinen(P. 205)
Meerdere pagina's op één vel
afdrukken(P. 211)
Randen afdrukken(P. 217)
Schakelen tussen enkelzijdig en
dubbelzijdig afdrukken (MF249dw /
MF247dw)(P. 207)
Posters afdrukken(P. 213)
Datums en paginanummers
afdrukken(P. 218)
203
Afdrukken sorteren per
pagina(P. 209)
Boekje afdrukken (MF249dw /
MF247dw)(P. 215)
Afdrukken met
watermerk(P. 220)
De machine als printer gebruiken
Documenttype
selecteren(P. 222)
Toner besparen(P. 224)
204
Meerdere documenten
combineren en afdrukken(P. 226)
De machine als printer gebruiken
Vergroten of verkleinen
183S-03S
U kunt afdrukken vergroten of verkleinen door een vooraf ingesteld
zoompercentage voor afdrukken te selecteren, zoals A5 naar A4. U kunt ook zelf een
aangepast zoompercentage kiezen, dat u kunt verhogen of verlagen in stappen van
1%.
Het zoompercentage voor afdrukken instellen door het formaat van het origineel en
het papier op te geven (vaste schaal)
Het zoompercentage voor afdrukken wordt automatisch ingesteld op basis van het formaat van het origineel en
van het papier dat u hebt opgegeven.
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer het documentformaat in [Paginaformaat]
het papierformaat in [Uitvoerformaat] [OK]
Selecteer
Zoompercentage voor afdrukken opgeven in stappen van 1%
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer het [Handmatig schalen] selectievakje
afdrukverhouding in [Schaling] [OK]
205
Bepaal de
De machine als printer gebruiken
● Afhankelijk van het geselecteerde papierformaat, kunt u mogelijk niet het optimale zoompercentage voor
afdrukken instellen. Dit kan zich uiten in grote lege vlakken op de afdruk of delen van het document die
ontbreken.
● De instellingen voor vergroten/verkleinen in bepaalde programma's hebben prioriteit boven de
desbetreffende instellingen in het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
206
De machine als printer gebruiken
MF247dw)
/
(MF249dw
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken
183S-03U
U kunt enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. De standaardinstelling is [Dubbelzijdig
afdrukken]. Pas de instelling desgewenst aan.
● Dubbelzijdig afdrukken is mogelijk niet voor alle formaten en soorten papier beschikbaar.
Papier(P. 666)
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken] in
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] Selecteer de bindpositie in [Inbindlocatie] [OK]
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken]
Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken].
● Voor [Boekje afdrukken], zie
Boekje afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 215) .
[Inbindlocatie]
Geef de positie aan waar u de afdrukken wilt inbinden, bijvoorbeeld met een nietapparaat. De afdrukstand
verandert als dat nodig is voor de opgegeven inbindlocatie. Klik op [Rugmarge] om de margebreedte voor de
inbindpositie op te geven.
207
De machine als printer gebruiken
[Lange zijde [links]]
Hiermee worden de pagina's zo afgedrukt dat deze horizontaal worden geopend nadat ze zijn
ingebonden.
[Korte zijde [boven]]
Hiermee worden de pagina's zo afgedrukt dat deze verticaal worden geopend nadat ze zijn ingebonden.
[Rugmarge]
Kies deze optie om een bindmarge op te geven.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Meerdere pagina's op één vel afdrukken(P. 211)
Boekje afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 215)
208
De machine als printer gebruiken
Afdrukken sorteren per pagina
183S-03W
Als u afdrukken wilt maken van documenten met meerdere pagina's, selecteert u
[Sorteren] om complete sets op volgorde af te drukken. Deze functie is handig bij het
voorbereiden van hand-outs voor vergaderingen of presentaties.
[Algemene instellingen] tabblad
Selecteer [Sorteren] of [Groeperen] in [Sorteren/groeperen]
[OK]
[Sorteren/groeperen]
Geef de sorteermethode van de afdrukken op wanneer u documenten met meerdere pagina's afdrukt.
[Sorteren]
De afdrukken worden in complete sets in de juiste volgorde gegroepeerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën
maakt van een document dat uit vijf pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
[Groeperen]
De afdrukken worden niet gesorteerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een document dat uit vijf
pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
209
De machine als printer gebruiken
● Als u [Uit] selecteert, bepaalt de relevante instelling in het programma of de afdrukken al dan niet
worden gesorteerd.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
210
De machine als printer gebruiken
Meerdere pagina's op één vel afdrukken
183S-03X
U kunt meerdere pagina's afdrukken op één vel papier. Zo kunt u vier of negen
pagina's afdrukken op één vel door [4 op 1] of [9 op 1] te gebruiken. Gebruik deze
functie als u papier wilt besparen of een document wilt bekijken als miniaturen.
● U kunt nog meer papier besparen door deze instelling te combineren met dubbelzijdig afdrukken.
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 207)
In [Algemene instellingen] tabblad [Pagina-opmaak], selecteert u het aantal pagina's dat u op
één vel wilt afdrukken In [Paginavolgorde], selecteert u de indeling van de pagina-opmaak
[OK]
[Pagina-opmaak]
Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel wilt afdrukken. U kunt een waarde kiezen in het bereik van [1
op 1] tot [16 op 1]. Als u bijvoorbeeld 16 pagina's op één vel wilt afdrukken, selecteert u [16 op 1].
● Ga voor opties zoals [Poster [2 x 2]] naar
Posters afdrukken(P. 213) .
● Het afdrukken verloopt mogelijk niet goed als u deze instelling combineert met een instelling in het
programma voor het sorteren van afdrukken.
211
De machine als printer gebruiken
[Paginavolgorde]
Selecteer een indeling voor de pagina-indeling. Als u bijvoorbeeld [Horizontaal vanaf linkerzijde] selecteert,
wordt de eerste pagina links bovenaan afgedrukt en vervolgens worden de volgende pagina's rechts daarvan
geplaatst.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 207)
212
De machine als printer gebruiken
Posters afdrukken
183S-03Y
U kunt één pagina van een document verspreid over meerdere pagina's afdrukken. Als
u een document met één pagina van het formaat A4bijvoorbeeld negen keer zo groot
maakt, hebt u een poster van 3x3 vellen opA4 -formaat nadat u het document hebt
afgedrukt en de vellen aan elkaar hebt geplakt.
[Algemene instellingen] tabblad
(bijvoorbeeld [Poster [2 x 2]])
In [Pagina-opmaak], selecteert u de afmetingen van de poster
[OK]
[Pagina-opmaak]
De opmaak voor het afdrukken van posters selecteren. U kunt kiezen uit vier posterinstellingen: [Poster [1 x
2]], [Poster [2 x 2]], [Poster [3 x 3]] en [Poster [4 x 4]].
● U kunt geen instellingen voor het afdrukken van een poster selecteren als dubbelzijdig afdrukken is
ingeschakeld. Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] in [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken], en
vervolgens een instelling voor het afdrukken van een poster.
[Postergegevens]
Het onderstaande scherm verschijnt.
213
De machine als printer gebruiken
[Margeranden afdrukken]
Op elke pagina worden randen afgedrukt. Randen zijn handig als u de afdrukken aan elkaar wilt plakken
of de marges wilt wegsnijden.
[Marges instellen voor knippen/plakken]
Afdrukmarges zijn handig voor snijden of plakken. Om markeringen af te drukken zodat marges
eenvoudig te zien zijn, klikt u op het keuzevakje [Uitlijnmarkeringen afdrukken].
[Af te drukken pagina's]
● [Alle pagina's]: Posters afdrukken voor alle pagina's.
● [Pagina's opgeven]: Druk alleen posters af voor bepaalde pagina´s.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Vergroten of verkleinen(P. 205)
214
De machine als printer gebruiken
MF247dw)
/
(MF249dw
Boekje afdrukken
183S-040
U kunt twee pagina's van een document op beide zijden van één vel papier afdrukken
en dan de bedrukte pagina's dubbelvouwen om een boekje te maken. Het
printerstuurprogramma regelt de afdrukvolgorde, zodat de paginanummers
kloppen.
● Boekje afdrukken is mogelijk niet voor alle formaten en soorten papier beschikbaar. Het papier dat
beschikbaar is voor dubbelzijdig afdrukken, is ook beschikbaar voor boekje afdrukken. Zie Papier(P. 666) .
[Algemene instellingen] tabblad Selecteer [Boekje afdrukken] in [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje
afdrukken] Klik op [Boekje] om als nodig gedetailleerde instellingen op te geven [OK] [OK]
[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken]
Selecteer [Boekje afdrukken].
● Voor [Enkelzijdig afdrukken] en [Dubbelzijdig afdrukken], zie
dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 207) .
[Boekje]
Dit scherm wordt weergegeven.
215
Schakelen tussen enkelzijdig en
De machine als printer gebruiken
[Methode voor afdrukken van boekje]
● [Alle pagina's tegelijk]: alle pagina's worden tegelijk als één bundel afgedrukt, zodat u een boekje kunt
maken door de bedrukte pagina's dubbel te vouwen.
● [Onderverdelen in sets]: Kies deze optie om meerdere bundels af te drukken, met in elke bundel het
aantal pagina's dat is opgegeven bij [Vellen per set]. Bind vervolgens de bundels in en voeg deze samen
tot één boekje. Selecteer deze optie wanneer het document zo veel pagina's heeft dat u deze niet
allemaal in één boekje kunt inbinden.
[Geef Rugmarge boekje op]
Als u een nietmachine of een ander inbindgereedschap gebruikt, geeft u de breedte van de rugmarge op
voor het inbinden van het boekje. Selecteer het selectievakje [Geef Rugmarge boekje op] en geef de
margebreedte op bij [Rugmarge boekje].
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
216
De machine als printer gebruiken
Randen afdrukken
183S-041
U kunt randen, zoals stippellijnen of dubbele ononderbroken lijnen, toevoegen aan
de marges van afdrukken.
[Pagina-instelling] tabblad
[OK]
Klik op [Pagina opties]
[Kader]
Selecteer hier het type rand.
Voorbeeld
Hier ziet u een voorbeeld met de geselecteerde rand.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Datums en paginanummers afdrukken(P. 218)
Afdrukken met watermerk(P. 220)
217
Selecteer het randtype in [Kader]
[OK]
De machine als printer gebruiken
Datums en paginanummers afdrukken
183S-042
U kunt de informatie zoals datums of paginanummers afdrukken. Daarnaast kunt u
aangeven waar in het document u deze informatie wilt afdrukken (linksboven,
rechtsonder, enzovoort).
[Pagina-instelling] tabblad Klik op [Pagina opties] Selecteer de afdrukpositie van de
afdrukdatum, de gebruikersnaam of het paginanummer [OK] [OK]
[Afdrukdatum]
Geef de positie aan voor het afdrukken van de afdrukdatum.
[Gebruikersnaam afdrukken]
Geef de positie aan voor het afdrukken van de gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) voor de computer
waarmee het document wordt afgedrukt.
[Paginanummer afdrukken]
Geef de positie aan voor het afdrukken van het paginanummer.
De afdrukindeling van datums en paginanummers wijzigen
218
De machine als printer gebruiken
● Als u datums, aanmeldingsnamen of paginanummers gaat afdrukken, kunt u opmaakinstellingen wijzigen
zoals het lettertype en de tekengrootte. Klik op [Indelingsinstellingen] op het [Pagina opties]-scherm
hierboven om de opmaakinstellingen op te geven.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Randen afdrukken(P. 217)
Afdrukken met watermerk(P. 220)
219
De machine als printer gebruiken
Afdrukken met watermerk
183S-043
U kunt een watermerk zoals "KOPIE" of "VERTROUWELIJK" afdrukken over het
document. U kunt nieuwe watermerken maken of vooraf geregistreerde
watermerken gebruiken.
[Pagina-instelling] tabblad
de vervolgkeuzelijst
Selecteer het [Watermerk] keuzevakje
Selecteer een watermerk in
[OK]
[Watermerk]
Selecteer het [Watermerk] selectievakje om de beschikbare watermerken weer te geven in de
vervolgkeuzelijst. Selecteer een watermerk in de lijst.
[Watermerk bewerken]
Hiermee geeft u het scherm weer voor het maken of bewerken van watermerken.
220
De machine als printer gebruiken
[Toevoegen]
Klik hierop om een nieuw watermerk te maken. U kunt maximaal 50 watermerken opslaan.
[Naam]
Voer een naam in voor het nieuwe watermerk.
[Kenmerken]/[Uitlijning]/[Afdrukstijl]
Klik op deze tabbladen om de tekst, kleur of afdrukpositie van het watermerk op te geven. Klik voor meer
informatie op [Help] op het scherm van het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Randen afdrukken(P. 217)
Datums en paginanummers afdrukken(P. 218)
221
De machine als printer gebruiken
Documenttype selecteren
183S-044
U kunt het type document opgeven om zo een optimale beeldkwaliteit te
garanderen. Er zijn verschillende instellingen voor fotodocumenten, documenten
met grafieken en tabellen, en documenten met CAD-tekeningen met zeer dunne
lijntjes.
[Kwaliteit] tabblad
Selecteer het documenttype in [Doel]
[OK]
[Doel]
Selecteer een optie die het best past bij het type document of het doel van de afdruk. Selecteer bijvoorbeeld
[Algemeen] voor algemeen gebruik of selecteer [Foto's] wanneer u foto's met de best mogelijke kwaliteit wilt
afdrukken.
[Algemeen]
Een veelzijdige optie die geschikt is voor het afdrukken van vrijwel alle documenten.
[Publicaties]
Selecteer deze optie als u documenten gaat afdrukken met een mix van foto's, grafieken en tabellen.
[Illustraties]
Deze optie is geschikt voor het afdrukken van documenten met grafieken of tabellen.
[Foto's]
Selecteer deze optie als u foto's gaat afdrukken.
[Ontwerpen [CAD]]
Deze optie is bedoeld voor het afdrukken van ontwerptekeningen met heel veel dunne lijnen.
[Tekst met hoge definitie]
Deze optie is geschikt voor het afdrukken van documenten met kleine tekens.
222
De machine als printer gebruiken
● Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven voor de items die u hebt geselecteerd bij [Doel], klikt u op
[Geavanceerde instellingen]. Klik voor meer informatie op [Help] op het scherm van het
printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
223
De machine als printer gebruiken
Toner besparen
183S-045
U kunt in het printerstuurprogramma instellen dat documenten met minder toner worden
afgedrukt.
● Als de tonerspaarstand is ingeschakeld, bestaat de kans dat dunne lijnen en delen met een lichtere
afdrukdichtheid vaag worden.
[Kwaliteit] tabblad Selecteer het documenttype in [Doel] Klik op [Geavanceerde instellingen]
Selecteer [Tonerspaarstand] op het [Geavanceerde instellingen] scherm Selecteer [On] uit de
vervolgkeuzelijst [OK] [OK]
224
De machine als printer gebruiken
[Doel]
Documenttype selecteren(P. 222)
Selecteer het type document waarvoor u de tonerspaarstand wilt inschakelen.
[Geavanceerde instellingen]
Er verschijnt een scherm met instellingen. Klik op [Tonerspaarstand] en selecteer [On] in de vervolgkeuzelijst
onderaan het scherm.
● U kunt aangeven of u de tonerspaarstand wilt inschakelen voor ieder documenttype. Schakel voor elk
documenttype dat wordt vermeld bij [Doel] al dan niet de tonerspaarstand in.
● Op het [Geavanceerde instellingen] scherm kunt u verschillende andere afdrukinstellingen opgeven. Klik
voor meer informatie op [Help] op het scherm van het printerstuurprogramma.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
225
De machine als printer gebruiken
Meerdere documenten combineren en afdrukken
183S-046
Met behulp van Canon PageComposer kunt u meerdere documenten samenvoegen
tot één afdruktaak en de taak afdrukken met de opgegeven afdrukinstellingen. Op
deze manier kunt u bijvoorbeeld documenten combineren die met verschillende
programma's zijn gemaakt en alle pagina's op hetzelfde papierformaat afdrukken.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
3
Selecteer het printerstuurprogramma voor dit apparaat en klik op
[Voorkeursinstellingen] of [Eigenschappen].
Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] in [Uitvoermodus].
● Klik op [OK] in het pop-upvenster [Informatie].
● Klik op [OK] onderaan het scherm.
226
De machine als printer gebruiken
4
Klik op [Afdrukken] of op [OK].
➠ Canon PageComposer wordt gestart. Het afdrukken wordt nog niet gestart.
5
Herhaal stappen 1 - 4 voor de documenten die u wilt combineren.
➠ De documenten worden toegevoegd aan Canon PageComposer.
6
Selecteer uit de [Documentnaam] lijst de documenten die u wilt combineren en klik
op
.
● U selecteert meerdere documenten door op de documenten te klikken terwijl u de toets [SHIFT] of [CTRL]
ingedrukt houdt.
7
Wijzig de instellingen en klik op [Combineren].
● De documenten die zijn geselecteerd in stap 6 worden gecombineerd.
227
De machine als printer gebruiken
[Afdrukvoorbeeld]
U ziet een voorbeeld van het document zoals dat wordt afgedrukt.
[Documentenlijst]/[Afdrukinstellingen]
● Klik op het [Documentenlijst] tabblad om de in stappen 1-4 toegevoegde documenten weer te geven. U
kunt documenten verwijderen door ze in de lijst te selecteren en te klikken op [Van lijst verwijderen].
● Klik op het [Afdrukinstellingen] tabblad om een scherm weer te geven voor het opgeven van
afdrukinstellingen zoals het aantal exemplaren of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken. De instellingen
in dit scherm worden voor de volledige afdruktaak gebruikt.
● Klik voor meer informatie op [Help] op het scherm Canon PageComposer.
[Details]
Hiermee geeft u het scherm met afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma weer. Er zijn minder
instellingen beschikbaar dan bij gewoon afdrukken.
228
De machine als printer gebruiken
8
Selecteer in de [Documentnaam] lijst de gecombineerde afdruktaak die u wilt
afdrukken en klik op
.
➠ Het afdrukken wordt gestart.
● Raadpleeg
Afdrukken annuleren(P. 199) voor instructies voor het annuleren van het afdrukken.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
229
De machine als printer gebruiken
De gewenste afdrukinstellingen configureren
183S-047
U kunt combinaties van instellingen opslaan als "Profielen" om te voldoen aan uw diverse afdrukbehoeften. U kunt de
instellingen die u vaak gebruikt ook opslaan als de standaardinstelling. Zodra de standaardinstelling is ingesteld,
worden de opgeslagen instellingen automatisch weergegeven op het scherm van het printerstuurprogramma en kunt
u de handelingen overslaan om de afdrukinstellingen op te geven en kunt u onmiddellijk afdrukken.
Stel "STRENG GEHEIM" als watermerk in en sla het op als
een "Profiel". Selecteer dit "Profiel" als u het nodig hebt.
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen
opslaan(P. 231)
Geef [2 op 1] op als de gebruikersstandaard in het
printerstuurprogramma. De volgende afdruktaken
worden zodanig verricht dat elke twee pagina´s worden
verkleind en op één pagina worden afgedrukt. De
standaardinstellingen wijzigen(P. 233)
230
De machine als printer gebruiken
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen
opslaan
183S-048
Als u bij elke afdruktaak instellingen moet opgeven om bijvoorbeeld "enkelzijdig af te drukken op A4-papier in de
afdrukstand Liggend", kan dit nogal tijdrovend worden. Als u deze veelgebruikte combinaties van afdrukinstellingen
echter opslaat als een "profiel", kunt u de gewenste afdrukinstellingen eenvoudig opgeven door het bijbehorende
profiel te laden. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u profielen opslaat en kunt afdrukken met profielen.
Een profiel opslaan(P. 231)
Een profiel selecteren(P. 232)
Een profiel opslaan
1
Geef de instellingen op die u wilt opslaan in een profiel en klik op [Toevoegen].
● Klik op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], of [Kwaliteit] om de
afdrukinstellingen op ieder scherm naar behoefte op te geven. Verschillende afdrukinstellingen(P. 203)
2
Voer een profielnaam in bij [Naam], selecteer een pictogram en klik op [OK].
● Typ desgewenst een toelichting van het profiel bij [Opmerking].
● Klik op [Instellingen weergeven] om de instellingen te bekijken die moeten worden geregistreerd.
Een profiel bewerken
● Door te klikken op [Bewerken] rechts van [Toevoegen] op het scherm zoals getoond in stap 1, kunt u de
naam, het pictogram of de opmerking van eerder opgeslagen profielen wijzigen. De standaardprofielen
kunt u niet wijzigen.
231
De machine als printer gebruiken
Een profiel selecteren
Selecteer het gewenste profiel en klik op [OK].
De instellingen van het geselecteerde profiel wijzigen
● U kunt de instellingen van een profiel wijzigen. Desgewenst kunt u de gewijzigde instellingen opslaan als
een ander profiel.
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
De standaardinstellingen wijzigen(P. 233)
232
De machine als printer gebruiken
De standaardinstellingen wijzigen
183S-049
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven als u het scherm met afdrukinstellingen van het
printerstuurprogramma opent. U kunt deze instellingen echter wijzigen. Als u bijvoorbeeld alle documenten zodanig
wilt afdrukken dat elke twee pagina's op één pagina worden verkleind en afgedrukt, moet u [2 op 1] aangeven als de
gebruikersstandaard voor paginaopmaak. Vanaf nu zal het printerstuurprogramma worden geopend met [2 op 1]
gespecificeerd als pagina-indeling en u hoeft de instellingen niet iedere keer bij het afdrukken te veranderen.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].
Wijzig de instellingen in het scherm met afdrukinstellingen en klik op [OK].
● Klik op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], of [Kwaliteit] om de
afdrukinstellingen op ieder scherm naar behoefte op te geven. Verschillende afdrukinstellingen(P. 203)
233
De machine als printer gebruiken
KOPPELINGEN
Een document afdrukken(P. 195)
Combinaties van veelgebruikte afdrukinstellingen opslaan(P. 231)
234
het apparaat als scanner gebruiken
het apparaat als scanner gebruiken
het apparaat als scanner gebruiken .................................................................................................. 236
Het gebruik van het apparaat als een scanner voorbereiden ........................................................................ 238
Scannen vanaf het apparaat ............................................................................................................................ 239
Scannen met de knop <Scan -> PC> .............................................................................................................. 242
Scannen vanaf een computer ........................................................................................................................... 246
Scannen met een toepassing ........................................................................................................................ 247
Scaninstellingen configureren in ScanGear MF ............................................................................................. 249
Eenvoudig scannen met een apparaatgebaseerde bewerking (MF249dw / MF247dw) ................................ 250
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten ............................................. 251
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map ............................................................................. 258
Het verzenden van documenten annuleren (E-mail/Gedeelde map) ............................................................. 261
Gedetailleerde instellingen opgeven ............................................................................................................ 263
Een scanformaat opgeven ..................................................................................................................... 265
Kleurenmodus instellen ......................................................................................................................... 266
Een bestandsindeling selecteren ........................................................................................................... 267
Dichtheid aanpassen ............................................................................................................................. 269
De afdrukstand van het document opgeven .......................................................................................... 270
Documenttype selecteren ...................................................................................................................... 271
Dubbelzijdige documenten scannen (MF249dw) ................................................................................... 272
Scherpte aanpassen .............................................................................................................................. 273
De juiste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit kiezen ........................................................ 275
Gammawaarden instellen ...................................................................................................................... 276
Verzenden met behulp van geregistreerde bestemmingen (E-Mail/I-Fax/Gedeelde map) ............................ 277
Opgeven vanuit het adresboek .............................................................................................................. 278
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren ........................... 281
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen ........................................................................................ 284
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven ............................................................................................ 286
De standaardinstellingen wijzigen ......................................................................................................... 289
Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map) ........................................... 291
235
het apparaat als scanner gebruiken
het apparaat als scanner gebruiken
183S-04A
U kunt originele documenten scannen door het bedieningspaneel van het apparaat of een programma op een
computer te gebruiken. Welke manier u ook gebruikt, de gescande documenten worden geconverteerd naar
elektronische bestandsindelingen zoals PDF-bestanden. Gebruik de scanfunctie om omvangrijke papieren
documenten te converteren naar bestanden zodat u deze gemakkelijk kunt ordenen.
● Om dit apparaat als een scanner te gebruiken, moet u voor gebruik de nodige voorbereidingen treffen,
inclusief het installeren van de software op een computer. Zie "Installatiehandleiding MF-stuurprogramma"
voor meer informatie. Om dit apparaat via een netwerk te koppelen aan uw computer moet u het apparaat
registreren bij de geïnstalleerde software. Het gebruik van het apparaat als een scanner voorbereiden
(P. 238)
● Als u Mac OS gebruikt, raadpleeg dan gebruikershandleiding ScanGear MF om de software te installeren en
om scanfuncties te gebruiken.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de versie van het scannerstuurprogramma of de programma's die
u gebruikt, kunnen de schermen in deze handleiding verschillen van uw schermen.
◼ Scannen vanaf het apparaat
U kunt documenten scannen en opslaan op een computer via het bedieningspaneel van het apparaat. U kunt ook
documenten als e-mailbijlagen verzenden.
Scannen vanaf het apparaat(P. 239)
Eenvoudig scannen met een apparaatgebaseerde bewerking (MF249dw / MF247dw)(P. 250)
◼ Scannen vanaf een computer
U kunt documenten die op het apparaat zijn geplaatst, scannen vanaf een computer. De gescande documenten
worden opgeslagen op de computer. U kunt scannen met behulp van MF Scan Utility (geleverd bij het apparaat) of met
behulp van andere toepassingen zoals een beeldbewerkings- of tekstverwerkingsprogramma. Scannen vanaf een
computer(P. 246)
Scannen vanaf mobiele apparaten
236
het apparaat als scanner gebruiken
● Door mobiele apparaten zoals smartphones of tablets te koppelen aan dit apparaat kunt u gemakkelijk en
snel documenten in deze machine scannen. Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
(P. 294)
237
het apparaat als scanner gebruiken
Het gebruik van het apparaat als een scanner
voorbereiden
183S-04C
Zorg ervoor dat het apparaat en uw computer met elkaar verbonden zijn en dat alle software is geïnstalleerd. Om dit
te controleren gaat u naar "Installatiehandleiding MF-stuurprogramma". Om verbinding te maken via een draadloze of
bekabelde LAN, moet u dit apparaat registreren in Keuzeschakelaar MF-netwerkscanner. Registreer het apparaat
volgens de onderstaande procedure. Deze procedure is niet vereist als het apparaat en uw computer verbonden zijn
via USB.
De scanfunctie is niet beschikbaar als het apparaat en uw computer verbonden zijn in een IPv6-omgeving. U
moet IPv4 of USB gebruiken.
1
Klik op
2
Schakel het selectievakje voor het apparaat in en klik op [OK].
in het systeemvak.
● In een netwerk kunnen maximaal tien computers tegelijk met één product (scanner) verbinding hebben.
238
het apparaat als scanner gebruiken
Scannen vanaf het apparaat
183S-04E
De volgorde van het scannen van een document en het opslaan op een computer
kan alleen vanaf het apparaat worden uitgevoerd. Voer de scan uit terwijl u opgeeft
op welke computer de documenten worden opgeslagen, geef op of de documenten
in kleur of in zwart-wit worden gescand, of de documenten worden opgeslagen als
PDF- of JPEG-bestanden en geef de overige instellingen op.
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Tik op <Computer>.
4
Selecteer de doelcomputer.
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Scannen>.
● Dit scherm wordt niet weergegeven als een computer via USB met het apparaat verbonden is.
5
Selecteer type Scan.
239
het apparaat als scanner gebruiken
Type scan
Kleur
Resolutie
Bestandsindeling
<Kleurenscan>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
<Zwart-witscan>
Zwart-wit*1
300 dpi
PDF (doorzoekbaar*2)
<Aangepast 1>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
<Aangepast 2>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
*1
Documenten worden alleen in zwart en wit gescand, dus zonder tussenliggende grijstinten.
*2
Een PDF-indeling waarbij de tekens op het document als tekstgegevens worden gescand en waarbij naar de tekst kan worden
gezocht met behulp van een computer.
Instellingen wijzigen
● De instellingen in de tabel hierboven zijn de standaard fabrieksinstellingen. U kunt instellingen wijzigen
vanaf MF Scan Utility. Klik voor meer informatie op [Instructies] in MF Scan Utility.
● Als u Mac OS-gebruiker bent, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor ScanGear MF.
6
Druk op
.
● Het scannen wordt gestart.
● Om te annuleren, tikt u <Annuleren>
<Ja>.
U kunt niet scannen als het instelscherm van ScanGear
MF wordt weergegeven. Sluit het scherm voordat u gaat
scannen.
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
Wanneer het scannen is voltooid, wordt de doelmap voor de opslag op de computer weergegeven.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Als het scannen gereed is, volgt u onderstaande procedure (als het een PDF-bestand betreft).
1
Als u extra pagina's van het document wilt scannen, legt u de volgende pagina op de glasplaat en drukt u
op
.
240
het apparaat als scanner gebruiken
● Herhaal deze stap totdat alle pagina's zijn gescand.
● Als er maar één pagina hoeft te worden gescand, gaat u verder met de volgende stap.
2
Tik <Scan volt.>.
● De doelmap voor de opslag wordt op de computer weergegeven.
Informatie over de doelmap voor opslag
● De gescande gegevens worden standaard opgeslagen in de map [Mijn Documenten]. Er wordt een submap
gemaakt met de naam van de gescande gegevens en de gegevens worden opgeslagen in die map.
● U kunt de opslaglocatie wijzigen vanuit MF Scan Utility. Klik voor meer informatie op [Instructies] in MF Scan
Utility.
Gemakkelijker scannen vanaf het apparaat
● Als u voorkeuren hebt die u regelmatig gebruikt, zoals scannen in kleur of in zwart-wit of een vooraf
ingestelde computer waarop gescande documenten worden opgeslagen, kan het vervelend zijn als u deze
instellingen telkens moet instellen als u scant. Sla deze instellingen op in een <Scan -> PC> knop zodat u met
één druk op de knop kunt scannen. Er zijn twee <Scan -> PC> knoppen: <Scan -> PC1> en <Scan -> PC2>. U
kunt uw instellingen in een van deze knoppen opslaan. Scannen met de knop <Scan -> PC>(P. 242)
Overige nuttige scanfuncties (MF249dw / MF247dw)
● U kunt gescande documenten per e-mail verzenden. De documenten kunnen ook worden opgeslagen in
gedeelde mappen. U kunt deze functies rechtstreeks vanaf het apparaat uitvoeren.
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
241
het apparaat als scanner gebruiken
Scannen met de knop <Scan -> PC>
183S-04F
Plaats een document op het apparaat en druk op <Scan -> PC1> of <Scan -> PC2>,
zodat het scannen direct gaat beginnen. Het type scan (kleur of zwart-wit), de
doelmap voor de opslag van het document en andere instellingen kunnen in een
knop worden opgeslagen en documenten kunnen worden gescand met deze
instellingen. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u instellingen kunt opslaan in een
knop en hoe u met deze instellingen kunt scannen.
Uw instellingen opslaan in de knop <Scan -> PC>(P. 242)
De knop <Scan -> PC> gebruiken(P. 244)
Uw instellingen opslaan in de knop <Scan -> PC>
Bepaal een map op de computer waar gescande afbeeldingen worden opgeslagen en het type scan voor <Scan ->
PC1> of <Scan -> PC2> knop.
1
Druk op
2
Tik op <Scaninstellingen>.
3
Selecteer <Sneltoetsinstellingen>
4
Tik op <Scan -> PC1> of <Scan -> PC2>.
en tik <Menu>.
<Registreren>.
● Selecteer de knop waarin u instellingen wilt opslaan.
242
het apparaat als scanner gebruiken
5
Selecteer het type verbinding dat tussen het apparaat en de computer wordt
gebruikt.
<Uit>
Selecteer deze instelling om opgeslagen instellingen te wissen.
<USB-verbinding>
Selecteer deze instelling als het apparaat en de computer via USB verbonden zijn.
<Netwerkverbinding>
Selecteer deze instelling als het apparaat en de computer via een netwerk verbonden zijn.
6
Selecteer de doelcomputer.
● Dit scherm wordt niet weergegeven als u <USB-verbinding> selecteert in stap 5.
7
Selecteer type Scan.
Type scan
Kleur
Resolutie
Bestandsindeling
<Kleurenscan>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
<Zwart-witscan>
Zwart-wit*1
300 dpi
PDF (doorzoekbaar*2)
*1
Documenten worden alleen in zwart en wit gescand, dus zonder tussenliggende grijstinten.
*2
Een PDF-indeling waarbij de tekens op het document als tekstgegevens worden gescand en waarbij naar de tekst kan worden
gezocht met behulp van een computer.
243
het apparaat als scanner gebruiken
Type scan
Kleur
Resolutie
Bestandsindeling
<Aangepast 1>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
<Aangepast 2>
Kleur
300 dpi
JPEG (Exif)
*1
Documenten worden alleen in zwart en wit gescand, dus zonder tussenliggende grijstinten.
*2
Een PDF-indeling waarbij de tekens op het document als tekstgegevens worden gescand en waarbij naar de tekst kan worden
gezocht met behulp van een computer.
Instellingen wijzigen
● De instellingen in de tabel hierboven zijn de standaard fabrieksinstellingen. U kunt instellingen wijzigen
vanaf MF Scan Utility. Klik voor meer informatie op [Instructies] in MF Scan Utility.
● Als u Mac OS-gebruiker bent, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor ScanGear MF.
◼ De opgeslagen instellingen controleren
<Menu> <Scaninstellingen> <Sneltoetsinstellingen>
<Scan -> PC1> of <Scan -> PC2>
<Bevestig bestemming>
Selecteer
Naam van doelcomputer
Hier ziet u de naam van de computer die is geregistreerd als de bestemming van scans die met deze toets
worden gemaakt.
Type scan
Hier ziet u het type scan dat is ingesteld.
De knop <Scan -> PC> gebruiken
1
Plaats één of meer documenten.
Documenten plaatsen(P. 41)
244
het apparaat als scanner gebruiken
2
Druk op
en tik <Scan -> PC1> of <Scan -> PC2> knop.
● Raadpleeg
De opgeslagen instellingen controleren(P. 244) om de instellingen die in de knop zijn
opgeslagen, te controleren.
● Het scannen wordt gestart.
● Om te annuleren, tikt u <Annuleren>
<Ja>.
U kunt niet scannen als het instelscherm vanScanGear
MFwordt weergegeven. Sluit het scherm voordat u gaat
scannen.
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
Wanneer het scannen is voltooid, wordt de doelmap voor de opslag op de computer weergegeven.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Als het scannen is voltooid, volgt u onderstaande procedure (als u PDF als bestandsformaat hebt geselecteerd).
1
Als u extra pagina's van het document wilt scannen, legt u de volgende pagina op de glasplaat en drukt u
op
.
● Herhaal deze stap totdat alle pagina's zijn gescand.
● Als er maar één pagina hoeft te worden gescand, gaat u verder met de volgende stap.
2
Tik <Scan volt.>.
● De doelmap voor de opslag wordt op de computer weergegeven.
Informatie over de doelmap voor opslag
● De gescande gegevens worden standaard opgeslagen in de map [Mijn Documenten]. Er wordt een submap
gemaakt met de naam van de gescande gegevens en de gegevens worden opgeslagen in die map.
● U kunt de opslaglocatie wijzigen vanuit MF Scan Utility. Klik voor meer informatie op [Instructies] in MF Scan
Utility.
KOPPELINGEN
Scannen vanaf het apparaat(P. 239)
245
het apparaat als scanner gebruiken
Scannen vanaf een computer
183S-04H
Er zijn twee manieren om te scannen vanaf een computer: met behulp vanMF Scan Utility en met behulp van een
toepassing voor beeldbewerking of tekstverwerking.
Scannen met MF Scan Utility
MF Scan Utility is een programma dat bij het apparaat wordt geleverd en waarmee u
documenten of afbeeldingen naar een computer kunt scannen. U kunt de gescande
gegevens doorsturen naar een opgegeven programma of deze toevoegen aan een emailbericht. Na het installeren vanaf de meegeleverde dvd-rom, klikt u op [MF Scan
Utility] weergegeven in het startmenu van Windows om MF Scan Utility te starten. Voor
details over het gebruik van deze functie gaat u naar [Instructies] op MF Scan Utility.
● Als u Mac OS-gebruiker bent, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor ScanGear MF.
Scannen met een toepassing
U kunt afbeeldingen scannen door een toepassing zoals een beeldbewerkings- of
tekstverwerkingsprogramma te gebruiken en de afbeeldingen rechtstreeks naar
het programma laden. U hoeft geen ander programma te starten om te scannen.
246
het apparaat als scanner gebruiken
Scannen met een toepassing
183S-04J
U kunt afbeeldingen scannen door een toepassing zoals een beeldbewerkings- of
tekstverwerkingsprogramma te gebruiken. De gescande afbeelding wordt rechtstreeks
in het programma geladen waardoor u de afbeelding onmiddellijk kunt bewerken of
verwerken. De volgende procedure verschilt afhankelijk van het programma.
● Het programma moet compatibel zijn met TWAIN of WIA*. Raadpleeg voor meer informatie de Help van uw
programma.
* TWAIN is een standaard voor het verbinden van beeldinvoerapparaten, zoals scanners, met computers. WIA is een functie
die een geïntegreerde standaard is in Windows.
1
Plaats één of meer documenten.
Documenten plaatsen(P. 41)
● De tweede of daaropvolgende documenten worden mogelijk niet gescand of er verschijnt mogelijk een
foutbericht afhankelijk van het programma. In dit geval plaatst en scant u één document tegelijk.
● Als <Automatisch online voor scannen op afstand> is ingesteld op <Uit>, moet u tikken op <Scannen>
<Scanner op afstand> op het <Start> scherm tikken zodat het apparaat online komt. Autom. online
voor scannen op afstand(P. 548)
2
Selecteer in het programma de optie voor het starten van het scannen.
● De procedure voor het selecteren van de optie voor het starten van het scannen verschilt per programma.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van uw programma.
3
Selecteer het scannerstuurprogramma voor het apparaat.
● Selecteer ScanGear MF of WIA.
4
Configureer de scaninstellingen.
● Ga voor meer informatie over ScanGear MF scaninstellingen naar
ScanGear MF(P. 249) .
5
Klik op [Scannen].
247
Scaninstellingen configureren in
het apparaat als scanner gebruiken
➠ Het scannen van het document start.
● Als het scannen is voltooid, wordt de gescande afbeelding doorgestuurd naar een programma.
KOPPELINGEN
Scaninstellingen configureren in ScanGear MF(P. 249)
248
het apparaat als scanner gebruiken
Scaninstellingen configureren in ScanGear MF
183S-04K
ScanGear MF is een scannerstuurprogramma dat bij het apparaat wordt geleverd.
Gebruik ScanGear MF om bij het scannen geavanceerde scaninstellingen te
configureren. De manier van opstarten van ScanGear MF hangt af van de manier van
scannen vanaf de computer.
Starten vanaf MF Scan Utility
Als u scant vanaf MF Scan Utility, klikt u op [ScanGear] om ScanGear MF te starten. Voor instructies over het
gebruik van ScanGear MF, klikt u [Instructies] in MF Scan Utility.
● Als u Mac OS-gebruiker bent, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor ScanGear MF.
Starten vanuit een applicatie
● Om uit toepassingen zoals software voor beeld- of tekstverwerking te scannen, selecteert uScanGear MFals
scanner-stuurprogramma. Scannen met een toepassing(P. 247)
● Voor instructies over het gebruik van ScanGear MF, klikt u op het ScanGear MF
Help.
249
-pictogram en gaat u naar
het apparaat als scanner gebruiken
MF247dw)
/
(MF249dw
Eenvoudig scannen met een apparaatgebaseerde
bewerking
183S-04L
Het apparaat kan originele documenten converteren naar elektronische bestandsindelingen zoals PDF zonder een
computer te gebruiken. Het digitaliseren van documenten heeft veel voordelen. U kunt kiezen tussen verschillende
nuttige instellingen.
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten
U kunt gescande documenten opslaan als JPEG-bestanden, PDF-bestanden of in een ander digitaal
bestandformaat en deze rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailbijlagen. U kunt zo efficiënter
werken omdat u geen computer hoeft te gebruiken om gescande documenten te verzenden. Documenten
rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map
U kunt gescande documenten opslaan als JPEG-afbeeldingen, PDF-bestanden of in andere digitale
bestandsformaten en deze vervolgens opslaan in gedeelde mappen op computers. Deze functie is handig als u
papieren documenten gaat digitaliseren voor verspreiding. Documenten rechtstreeks opslaan in een
gedeelde map(P. 258)
250
het apparaat als scanner gebruiken
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat
verzenden als e-mailberichten
183S-04R
Dit onderdeel beschrijft hoe u documenten kunt scannen en deze rechtstreeks vanaf het apparaat kunt verzenden als
e-mailberichten. Gescande documenten worden verzonden als e-mailbijlagen in JPEG, PDF of in andere digitale
bestandsformaten. U kunt meerdere bestemmingen opgeven, waaronder Cc- of Bcc-bestemmingen, net als bij het
versturen van e-mails met een e-mailprogramma.
● Als u e-mails direct vanaf het apparaat wilt verzenden, moet u eerst voorbereidingen treffen, inclusief
mailserverinstellingen opgeven. Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail(P. 365)
● Als u meerdere bestemmingen moet aangeven, zullen de tweede en daaropvolgende bestemmingen in het
Adresboek worden opgeslagen. Voor Cc en Bcc kunt u alleen bestemmingen aangeven die in het adresboek
zijn opgeslagen. Om het Adresboek te gebruiken moet u van tevoren de nodige registratieprocedure volgen.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Tik <E-mail>.
4
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Scannen>.
● Voor het invoeren van tekst raadpleegt u
Tekst invoeren(P. 38) .
251
het apparaat als scanner gebruiken
● Snel bestemmingen opgeven met het Adresboek: Verzenden met behulp van geregistreerde
bestemmingen (E-Mail/I-Fax/Gedeelde map)(P. 277)
5
Geef indien nodig meerdere bestemmingen op, zoals Cc- en Bcc-bestemmingen.
● Tik <Bestemming> en selecteer de methode voor het opgeven van bestemmingen.
6
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Tik op de instellingen.
Gedetailleerde instellingen opgeven(P. 263)
● De eerste naam van een gescand document wordt automatisch toegewezen op basis van de volgende
indeling:
"nummer
voor
communicatiebeheer
(vier
cijfers)_datum
en
tijdstip
van
verzenden_documentnummer (drie cijfers).bestandsnaamextensie".
Voorbeeld van bestandsnamen: Als een document van één pagina wordt geconverteerd naar een PDFbestand en verzonden op 17.10.2015 om 19:00:05 uur.
"0045_151017190005_001.pdf"
● U kunt niet zelf bestandsnamen opgeven.
7
Geef het onderwerp, de tekst, het antwoordadres en de prioriteit van de e-mail op.
● Het onderwerp en de prioriteit worden standaard ingesteld op respectievelijk "Attached Image" en
"Standaard".
● Er wordt standaard geen berichttekst ingevoerd. Typ desgewenst zelf de tekst van het e-mailbericht. Als u
geen tekst invoert, worden alleen de gescande documenten verstuurd.
● Er wordt standaard ook geen antwoordadres ingevoerd. Als u het antwoordadres wilt weergeven dat
verschilt van het adres van het apparaat, kiest u een adres dat is opgeslagen in het adresboek. Als er geen
Opslaan in het adresboek(P. 60) .
bestemming is opgeslagen in het adresboek, raadpleegt u
252
het apparaat als scanner gebruiken
Een onderwerp/berichttekst opgeven
1
Tik <Onderwerp/bericht>.
2
Tik <Onderwerp>.
3
Voer het onderwerp in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
4
Tik <Bericht>.
5
Voer de tekst van het bericht in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
6
Tik <Toepassen>.
253
het apparaat als scanner gebruiken
Het antwoordadres opgeven
1
Tik <Antwoord aan>.
2
Tik <Opgeven uit adresboek>.
3
Tik op een antwoordadres uit het Adresboek.
● Zie
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278) voor informatie over het werken met het adresboek.
Prioriteit instellen
1
Tik <Prioriteit>.
2
Selecteer een prioriteitsniveau.
254
het apparaat als scanner gebruiken
8
Druk op
om te verzenden.
➠ Het scannen van het document start.
● Tik om het verzenden te annuleren <Annuleren>
annuleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 261)
<Ja>.
Het verzenden van documenten
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
De e-mail wordt verzonden zodra het scannen is voltooid.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Als het scannen is voltooid, volgt u de onderstaande procedures (behalve als u in stap 6 JPEG als de
bestandsindeling hebt geselecteerd).
1
Als u extra pagina's van het document wilt scannen, legt u de volgende pagina op de glasplaat en drukt u
op
.
● Herhaal deze stap totdat alle pagina's zijn gescand.
● Als er maar één pagina hoeft te worden gescand, gaat u verder met de volgende stap.
2
Tik <Start TX>.
➠ De e-mail wordt verzonden.
Als een verzendfout optreedt
Soms worden foutmeldingen naar het e-mailadres gestuurd dat is ingesteld op het apparaat. Als u dit zo laat
staan, kan dit onvoldoende resterende capaciteit van de postbus tot gevolg hebben, afhankelijk van uw
mailserver. We raden u aan om regelmatig de postbus te legen.
De postbus leegmaken
● Als de postbus is leeggemaakt, wordt alle e-mail in de serverpostbus verwijderd. Als u het e-mailaccount
opgeeft dat u gewoonlijk gebruikt, moet u eerst controleren of er eventueel nog e-mail in de postbus zit
die bewaard moet blijven.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
255
De UI op afstand
het apparaat als scanner gebruiken
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Wissen] in [Postbus wissen].
5
Lees de melding die wordt weergegeven en klik op [OK].
[E-mailinstellingen].
➠ E-mail wordt gewist uit de postbus.
256
het apparaat als scanner gebruiken
● Als u altijd dezelfde scaninstellingen wilt gebruiken:
De standaardinstellingen wijzigen(P. 289)
● Als u de naam van de afzender van de e-mail wilt opgeven:
Registreer apparaatnaam (e-mail)(P. 526)
KOPPELINGEN
Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 291)
257
het apparaat als scanner gebruiken
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map
183S-04S
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u vanaf het apparaat documenten scant en deze rechtstreeks opslaat in een
gedeelde map. Gescande documenten worden opgeslagen als JPEG-afbeeldingen, PDF-bestanden of andere digitale
bestandsformaten.
● Als u documenten rechtstreeks in een gedeelde map wilt opslaan, moet u eerst voorbereidingen treffen,
inclusief de opslaglocatie opgeven.
Het apparaat configureren voor het scannen naar gedeelde mappen(P. 375)
● Alleen bestemmingen in het adresboek kunnen worden gebruikt voor scannen naar gedeelde mappen. Om
bestemmingen uit het adresboek te gebruiken moet u deze van tevoren opslaan voor gedeelde mappen.
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
● U kunt slechts één bestemming tegelijk opgeven.
1
Plaats één of meer documenten.
2
Druk op
3
Tik <Bestand>.
4
Selecteer een bestemming in het adresboek.
● Zie
Documenten plaatsen(P. 41)
en tik <Scannen>.
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278) voor informatie over het werken met het adresboek.
258
het apparaat als scanner gebruiken
● Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen. U kunt ook eerder gebruikte
bestemmingen opgeven.
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor verkort kiezen in te voeren(P. 281)
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven(P. 286)
5
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Tik op de instellingen.
Gedetailleerde instellingen opgeven(P. 263)
● De eerste naam van een gescand document wordt automatisch toegewezen op basis van de volgende
indeling:
"nummer
voor
communicatiebeheer
(vier
cijfers)_datum
en
tijdstip
van
verzenden_documentnummer (drie cijfers).bestandsnaamextensie".
Voorbeeld van bestandsnamen: Als een document van één pagina wordt geconverteerd naar een PDFbestand en verzonden op 17.10.2015 om 19:00:05 uur.
"0045_151017190005_001.pdf"
● U kunt niet zelf bestandsnamen opgeven.
6
Druk op
om het scannen te starten.
➠ Het scannen van het document start.
● Tik om het scannen te annuleren op <Annuleren>
annuleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 261)
<Ja>.
Het verzenden van documenten
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
Als het scannen is voltooid, worden de documenten opgeslagen in de gedeelde map.
Wanneer u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Als het scannen is voltooid, volgt u de onderstaande procedures (behalve als u in stap 5 JPEG als de
bestandsindeling hebt geselecteerd).
1
Als u extra pagina's van het document wilt scannen, legt u de volgende pagina op de glasplaat en drukt u
op
.
● Herhaal deze stap totdat alle pagina's zijn gescand.
● Als er maar één pagina hoeft te worden gescand, gaat u verder met de volgende stap.
2
Tik <Start TX>.
➠ De documenten worden naar de gedeelde map gescand.
259
het apparaat als scanner gebruiken
● Als u altijd dezelfde scaninstellingen wilt gebruiken:
De standaardinstellingen wijzigen(P. 289)
KOPPELINGEN
Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 291)
260
het apparaat als scanner gebruiken
Het verzenden van documenten annuleren (E-mail/
Gedeelde map)
183S-04U
Als u het verzenden van faxen wilt annuleren direct nadat u hebt gedrukt op
druk op
, tikt u <Annuleren> op de display of
. U kunt het verzenden van documenten ook annuleren nadat u de verzendstatus hebt gecontroleerd.
◼ Gebruik <Annuleren> om te annuleren
◼ Druk op
om te annuleren
Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt wanneer op
is gedrukt
De documenten zijn gescand en wachten op verwerking. Selecteer het document dat u wilt annuleren.
261
het apparaat als scanner gebruiken
◼ De verzendstatus controleren voordat u annuleert
<TX-opdracht>
<Opdrachtstatus>
Selecteer het document
<Annuleren>
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 291)
262
<Ja>
het apparaat als scanner gebruiken
Gedetailleerde instellingen opgeven
183S-04W
In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die u kunt kiezen als u documenten gaat scannen. Deze instellingen
bevatten het opgeven van de bestandsindeling waarnaar documenten worden geconverteerd, het aanpassen van de
dichtheid om de weergave van gescande documenten te verbeteren en ook de basisinstellingen zoals het opgeven van
de afdrukstand of het scanformaat.
Een scanformaat
opgeven(P. 265)
Dichtheid aanpassen(P. 269)
Dubbelzijdige documenten
scannen (MF249dw)(P. 272)
Kleurenmodus instellen(P. 266)
De afdrukstand van het
document opgeven(P. 270)
Scherpte aanpassen(P. 273)
263
Een bestandsindeling
selecteren(P. 267)
Documenttype
selecteren(P. 271)
De juiste balans tussen
bestandsgrootte en beeldkwaliteit
kiezen(P. 275)
het apparaat als scanner gebruiken
Gammawaarden
instellen(P. 276)
264
het apparaat als scanner gebruiken
Een scanformaat opgeven
183S-04X
U kunt het scanformaat van documenten opgeven.
<Scannen> Selecteer een bestemming met <E-mail>/<Bestand>
het formaat van het document
<Scanformaat>
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
265
Selecteer
het apparaat als scanner gebruiken
Kleurenmodus instellen
183S-04Y
U kunt opgeven of u documenten in kleur of zwart-wit wilt scannen.
<Scannen>
Specificeer een bestemming met <E-mail>/<Bestand>
de kleurenmodus
<Kleurmodus>
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
266
Selecteer
het apparaat als scanner gebruiken
Een bestandsindeling selecteren
183S-050
U kunt bestandsformaten selecteren waarin documenten moeten worden gescand,
zoals PDF/JPEG/TIFF. U kunt voor PDF een hoog gecomprimeerd PDF-bestand
selecteren voor een verkleind bestandsformaat.
<Scannen> Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
een bestandsformaat
<Bestandsindeling>
Selecteer
<PDF>
Converteert een gescand document tot een PDF-bestand zonder reductie van de bestandsgrootte.
<PDF (Compact)>
Converteert een gescand document tot een PDF-bestand met reductie van de bestandsgrootte ten opzichte
van <PDF>.
<JPEG>
Het gescande document wordt geconverteerd tot JPEG-bestand.
<TIFF>
Het gescande document wordt geconverteerd tot TIFF-bestand.
● Als u JPEG selecteert in <Bestandsindeling> en een document wilt scannen vanaf de glasplaat, kunt u maar
één pagina scannen. Gebruik de aanvoer om meerdere pagina's achter elkaar te scannen. Elke pagina van
het document wordt als een apart bestand opgeslagen. Als u TIFF of PDF selecteert, kunt u documenten met
meerdere pagina scannen, hetzij van de glasplaat of uit de aanvoer en het gehele gescande document
wordt dan als één bestand opgeslagen.
● Bij <PDF (Compact)> worden foto's en illustraties in documenten meer gecomprimeerd dan bij <PDF>. Het
bestand is dus kleiner, maar de beeldkwaliteit van bepaalde documenten is mogelijk lager, evenals het
aantal documenten dat u tegelijk kunt scannen.
● Raadpleeg voor de resoluties van elke bestandsindeling
mappen (MF249dw / MF247dw)(P. 673) .
267
Specificaties voor het scannen naar gedeelde
het apparaat als scanner gebruiken
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
268
het apparaat als scanner gebruiken
Dichtheid aanpassen
183S-051
U kunt de dichtheid van de scan aanpassen als de tekst of afbeeldingen in een
document te licht of te donker zijn.
<Scannen>
aan
Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
<Toepassen>
<Densiteit>
<->
Hiermee verlaagt u de dichtheid.
<+>
Hiermee verhoogt u de dichtheid.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Scherpte aanpassen(P. 273)
269
Pas de dichtheid
het apparaat als scanner gebruiken
De afdrukstand van het document opgeven
183S-052
U kunt de afdrukstand instellen op Staand of Liggend.
<Scannen>
Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
het documenttype
<Stand origineel>
<Staand>
Selecteer deze optie voor documenten met de afdrukstand Staand.
<Liggend>
Selecteer deze optie voor documenten met de afdrukstand Liggend.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
270
Selecteer
het apparaat als scanner gebruiken
Documenttype selecteren
183S-053
U kunt de beeldkwaliteit voor de scan selecteren op basis van het documenttype,
zoals documenten met alleen tekst, documenten met grafieken en tabellen of
documenten met tijdschriftfoto's.
<Scannen> Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
het documenttype
<Type origineel>
Selecteer
<Tekst>
Selecteer deze optie als u documenten gaat scannen die alleen tekst bevatten.
<Tekst/Foto>
Geschikt als u documenten gaat scannen die tekst en foto's bevatten.
<Foto>
Deze optie is bedoeld voor het scannen van documenten met gedrukte foto's, zoals tijdschriften of folders.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
271
het apparaat als scanner gebruiken
(MF249dw)
Dubbelzijdige documenten scannen
183S-054
Het apparaat kan automatisch de voor- en achterzijde scannen van documenten in
de invoer.
● Het apparaat kan de beide zijden van documenten niet automatisch scannen wanneer u de documenten op
de glasplaat legt.
<Scannen> Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
<Type boek> of <Type kalender>
<2-zijdig origineel>
Selecteer
<Type boek>
Selecteer deze optie voor documenten waarvan de afbeeldingen op de voor- en achterzijde dezelfde
afdrukrichting hebben.
<Type kalender>
Selecteer deze optie voor documenten waarvan de afbeeldingen op de voor- en achterzijde niet dezelfde
afdrukrichting hebben.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
272
het apparaat als scanner gebruiken
Scherpte aanpassen
183S-055
U kunt de scherpte van de afbeelding instellen. Stel de scherpte hoger in om
onscherpe teksten en lijnen te verscherpen of stel deze lager in om de weergave van
tijdschriftfoto's te verbeteren.
<Scannen>
aan
Geef een bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
<Toepassen>
<Scherpte>
<->
Hiermee verlaagt u de scherpte, waardoor het beeld minder hard is.
Voorbeeld: Als u de weergave van foto's uit een tijdschrift wilt verbeteren
<+>
Hiermee verhoogt u de scherpte van de afbeelding.
Voorbeeld: Als u met potlood geschreven tekst en lijnen scherper wilt maken
273
Pas de scherpte
het apparaat als scanner gebruiken
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Dichtheid aanpassen(P. 269)
274
het apparaat als scanner gebruiken
De juiste balans tussen bestandsgrootte en
beeldkwaliteit kiezen
183S-056
U kunt de compressieverhouding van het bestand opgeven bij het converteren van
gescande documenten naar JPEG-formaat. <Klein: Geheugenprioriteit> zorgt voor
een hogere compressieverhouding dan normaal met als resultaat een kleiner
bestand met een lagere beeldkwaliteit. Aan de andere kant zorgt <Groot: Prioriteit
beeldkwaliteit> voor een lagere compressieverhouding dan normaal en is het
resultaat een groter bestand met een hogere beeldkwaliteit.
<Scannen> Geef de bestemming op met <E-mail>/<Bestand>
instelling op
<Bestandsgrootte>
Geef de
<Klein: Geheugenprioriteit>
De gegevensgrootte wordt sterk gecomprimeerd en verkleind, maar de beeldkwaliteit wordt verminderd.
<Standaard>
De compressieverhouding en de beeldkwaliteit worden ingesteld op een waarde halverwege <Klein:
Geheugenprioriteit> en <Groot: Prioriteit beeldkwaliteit>.
<Groot: Prioriteit beeldkwaliteit>
De beeldkwaliteit verbetert, maar het compressieniveau vermindert en de gegevensgrootte wordt groter.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Een bestandsindeling selecteren(P. 267)
275
het apparaat als scanner gebruiken
Gammawaarden instellen
183S-057
De gescande documenten worden geconverteerd naar de opgegeven
bestandsindelingen. Op dat moment kunt u de gammawaarden opgeven die op de
documenten moeten worden toegepast. U kunt de gammawaarde opgeven van de
monitor die wordt gebruikt om de geconverteerde bestanden te bekijken, zodat de
bestanden worden weergegeven met de helderheid van de originele documenten.
● Raadpleeg de handleiding van de monitor om de gammawaarde te bepalen.
<Menu>
gamma>
<Scaninstellingen> <Beeldinstellingen uitvoerbestand>
Selecteer de gammawaarde
<Waarde YCbCr TX-
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Een bestandsindeling selecteren(P. 267)
276
het apparaat als scanner gebruiken
Verzenden met behulp van geregistreerde
bestemmingen (E-Mail/I-Fax/Gedeelde map)
183S-058
U kunt bestemmingen opgeven door deze in het adresboek te selecteren en door de numerieke toetsen te gebruiken.
Als u het adresboek wilt gebruiken, moet u eerst bestemmingen opslaan in het adresboek. U kunt ook eerder
gebruikte bestemmingen opgeven.
Opgeven vanuit het
adresboek(P. 278)
Bestemmingen rechtstreeks
selecteren door codes voor verkort
kiezen in te voeren(P. 281)
Bestemmingen opgeven met de
sneltoetsen(P. 284)
Eerder gebruikte bestemmingen
opgeven(P. 286)
TIPS voor het verbeteren van de veiligheid
● Als u de beschikbaarheid van bestemmingen wilt beperken tot het adresboek of eerder opgegeven
bestemmingen: Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
● Als eerder gebruikte bestemmingen niet opnieuw mogen worden gekozen:
bestemmingen blokkeren(P. 429)
Eerder gebruikte
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Opslaan in het adresboek(P. 60)
277
het apparaat als scanner gebruiken
Opgeven vanuit het adresboek
183S-059
U kunt een bestemming opgeven via het adresboek door een keuze te maken in de
lijst met opgeslagen bestemmingen of door op naam van ontvanger te zoeken naar
bestemmingen.
● U moet bestemmingen opslaan in het adresboek om deze functie te kunnen gebruiken.
adresboek(P. 60)
Opslaan in het
● Om gedeelde mappen te registreren als bestemmingen, moet u de registratieprocedure vanaf de computer
verrichten.
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
1
Druk op
2
Tik <E-mail> of <Bestand>.
en tik <Scannen>.
● Als u <Bestand> selecteert, gaat u verder met stap 4.
3
Selecteer <Bestemming>
<Opgeven uit adresboek>.
● Als het <Type> scherm verschijnt, selecteert u <Aan>, <Cc>, of <Bcc> bestemmingstype.
4
Selecteer een tabblad met
/
.
278
het apparaat als scanner gebruiken
<Alles>
Alle bestemmingen weergeven die in het adresboek zijn opgeslagen.
<
>
Alleen bestemmingen voor snelkeuzenummers worden weergegeven.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> naar <YZ>
Druk hierop om bestemmingen weer te geven met namen van ontvangers waarvan de eerste tekens
overeenkomen met de tekens op het geselecteerde tabblad.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor faxen weer te geven. Niet gebruiken in deze procedure. Als u
bestemmingen wilt opgeven via dit tabblad, gaat u naar Opgeven vanuit het adresboek(P. 123) .
<
>
Geeft bestemmingen weer voor e-mails.
<
>
Druk hierop om bestemmingen voor gedeelde mappen weer te geven.
<
>
Druk hierop om bestemmingen weer te geven die zijn opgeslagen met de functie Groepskiezen. Deze
functie is niet beschikbaar als u documenten naar gedeelde mappen gaat scannen.
5
Selecteer een bestemming.
Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven (e-mail)
● Herhaal stappen 3 en 5. U kunt maximaal 50 bestemmingen opgeven.
Als u bestemmingen wilt verwijderen (e-mail)
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
<Bevest./Bew.>.
279
het apparaat als scanner gebruiken
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt <Aantal bestemmingen> weergegeven. Als u op
dit item tikt, ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn opgeslagen.
4
Tik <Ja>.
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
● Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt
verwijderen en druk op
.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
280
het apparaat als scanner gebruiken
Bestemmingen rechtstreeks selecteren door codes voor
verkort kiezen in te voeren
183S-05A
Driecijferige nummers (nummers voor verkort kiezen) zijn toegewezen aan adressen
in het adresboek. U kunt een adres opgeven door het invoeren van het nummer
voor verkort kiezen.
● Als u verkort kiezen met codenummers wilt gebruiken, moet de bestemming van tevoren in het Adresboek
zijn geregistreerd. Bestemmingen opslaan in het adresboek(P. 61)
● Om gedeelde mappen te registreren als bestemmingen, moet u de registratieprocedure vanaf de computer
verrichten.
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
1
Druk op
2
Tik <E-mail> of <Bestand>.
3
Selecteer <Bestemming>
en tik <Scannen>.
<Aangeven via kiescode>.
Als <E-mail> is geselecteerd in stap 2
● Als het <Type> scherm verschijnt, selecteert u <Aan>, <Cc>, of <Bcc> bestemmingstype.
281
het apparaat als scanner gebruiken
Als <Bestand> is geselecteerd in stap 2
4
Voer de code van drie cijfers (001 tot 100) in met de numerieke toetsen.
● Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op
. (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken
te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)
Als er om bevestiging wordt gevraagd
● Als <Bevestiging sneltoets/TX-kiescode> is ingesteld op <Aan>, verschijnt er een scherm met de
bestemming en de naam voor de code. (In het geval van een code voor groepskiezen ziet u de
groepsnaam en het aantal bestemmingen.) Controleer of alles in orde is en tik op <OK>. Om een andere
bestemming op te geven, tikt u <Annuleren> en voer dan het driecijferige verkorte nummer in.
Bestemmingen in het adresboek weergeven(P. 430)
Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven (e-mail)
● Herhaal stappen 2 en 3. U kunt maximaal 50 bestemmingen opgeven.
Als u bestemmingen wilt verwijderen (e-mail)
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>.
<Bevest./Bew.>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt <Aantal bestemmingen> weergegeven. Als u op
dit item tikt, ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn opgeslagen.
282
het apparaat als scanner gebruiken
4
Tik <Ja>.
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
● Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt
verwijderen en druk op
.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
283
het apparaat als scanner gebruiken
Bestemmingen opgeven met de sneltoetsen
183S-05C
Tik op sneltoetsen in het scherm <Start> Start om bestemmingen op te geven.
U moet bestemmingen opslaan voordat u snelkeuzenummers kunt gebruiken.
Bestemmingen als sneltoetsen opslaan(P. 65)
1
Druk op
en tik op een <Sneltoets 1> tot en met <Sneltoets 4>.
Als er om bevestiging wordt gevraagd
Als <Bevestiging sneltoets/TX-kiescode> is ingesteld op <Aan>, dan ziet u een bevestigingsscherm met de
bestemming en bestemmingsnaam die onder de sneltoets zijn opgeslagen (betreft het een bestemming die
voor Groepskiezen is opgeslagen, dan worden de groepsnaam en het aantal bestemmingen weergegeven).
Controleer of de bestemmingen juist zijn en tik op <OK>. Als bestemmingen onjuist zijn, tikt u op
<Annuleren> en tikt u nogmaals op de sneltoetsen. Bestemmingen controleren vóór het verzenden van
documenten(P. 430)
Verschillende bestemmingen selecteren
U kunt bestemmingen toevoegen vanuit het adresboek en met codes voor verkort kiezen en met
terugbelinstellingen. Tik <Bestemming>.
2
Geef de gewenste scaninstellingen op.
● Selecteer de instellingen.
Gedetailleerde instellingen opgeven(P. 263)
284
het apparaat als scanner gebruiken
3
Druk op
om te verzenden.
● Het scannen wordt gestart.
● Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op
Tik <Ja>.
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>
<Bevest./Bew.>.
<Ja>.
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt "bestemming(en)" weergegeven. Als u op
<Aantal bestemmingen> tikt, ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn opgeslagen.
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt verwijderen
en druk op
.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
285
het apparaat als scanner gebruiken
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven
183S-05E
U kunt een bestemming selecteren uit de drie laatst gebruikte bestemmingen. Als u
een eerder gebruikte bestemming opgeeft, worden ook de laatst gebruikte
scaninstellingen, zoals de dichtheid, voor die bestemming geselecteerd.
● Als <Beperk opnieuw verzenden vanuit log> is ingesteld op <Aan>, kunt u deze functie niet gebruiken.
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
● Als u het apparaat uitschakelt of instelt op <Beperk nieuwe bestemmingen> om <Aan> worden de eerder
gebruikte bestemmingen verwijderd en is deze functie niet beschikbaar. Beperkingen instellen voor
beschikbare bestemmingen(P. 426)
● Wanneer u een bestemming opgeeft met deze functie, worden eerder opgegeven bestemmingen
verwijderd.
1
Druk op
2
Tik <E-mail> of <Bestand>.
3
Selecteer <Bestemming>
en tik <Scannen>.
<Inst. oproep>.
286
het apparaat als scanner gebruiken
Als <E-mail> is geselecteerd in stap 2
Als <Bestand> is geselecteerd in stap 2
4
Selecteer een bestemming.
● Als u meerdere bestemmingen overdraagt, wordt alleen het adres voor de eerste verzending weergegeven in
het logboek, maar alle bestemmingen worden opgegeven.
➠ De geselecteerde bestemming en de bijbehorende scaninstellingen worden weergegeven. U kunt de
instellingen ook voorafgaand aan het verzenden wijzigen.
Als u bestemmingen wilt verwijderen (e-mail)
Als u naar meerdere bestemmingen hebt overgedragen, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
1
Selecteer <Bestemming>
2
Selecteer een bestemming die u wilt verwijderen.
3
Tik <Verwijderen>.
<Bevest./Bew.>.
287
het apparaat als scanner gebruiken
● Als u bij stap 2 Groepskiezen hebt opgegeven, wordt <Aantal bestemmingen> weergegeven. Als u op
dit item tikt, ziet u hoeveel bestemmingen in de groep zijn opgeslagen.
4
Tik <Ja>.
Als u bestemmingen snel en eenvoudig wilt verwijderen zonder de lijst met
bestemmingen weer te geven
● Voordat u in stap 1 tikt op <Bestemming> kunt u op
/
tikken om te schakelen tussen de
bestemmingen die u hebt opgegeven. Geef op deze manier de bestemming weer die u wilt
verwijderen en druk op
.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
288
het apparaat als scanner gebruiken
De standaardinstellingen wijzigen
183S-05F
De standaardinstellingen zijn de instellingen die worden weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt of op
drukt. Als u deze standaardinstellingen afstemt op de bewerkingen die u regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen
doordat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft op te geven als u gaat scannen.
◼ E-Mail
<Menu>
<Scaninstellingen>
de instelling
<E-mailinstellingen>
<Wijzig standaardinstellingen>
Wijzig de standaardwaarde van het geselecteerde item
Selecteer
<Toepassen>
Instellingen
Selecteer het item dat u wilt instellen en wijzig de standaardwaarde.
◼ Gedeelde map
<Menu> <Scaninstellingen> <Bestandsinstellingen> <Wijzig standaardinstellingen>
Selecteer de instelling Wijzig de standaardwaarde van het geselecteerde ite <Toepassen>
289
het apparaat als scanner gebruiken
Instellingen
Selecteer het item dat u wilt instellen en wijzig de standaardwaarde.
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Gedetailleerde instellingen opgeven(P. 263)
Scaninstellingen(P. 523)
290
het apparaat als scanner gebruiken
Het logboek voor verzonden documenten controleren
(E-mail/Gedeelde map)
183S-05H
U kunt de actuele status en de logboeken voor gescande documenten direct vanaf het apparaat controleren.
● Wanneer <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de logboeken voor verzonden documenten
niet inzien. Weergave opdrachtlog (P. 549)
1
Druk op
2
Tik <TX-opdracht>.
3
Controleer de status en logboeken voor verzonden documenten.
.
De status controleren van verzonden documenten
1
Tik <Opdrachtstatus>.
2
Selecteer het document waarvoor u de status wilt controleren.
<Status TX-opdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die worden verzonden, of op verwerking wachten.
291
het apparaat als scanner gebruiken
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd. Als u
meerdere bestemmingen hebt opgegeven, wordt het aantal opgegeven bestemmingen weergegeven
op het scherm. Als u de details van meerdere bestemmingen wilt bekijken, tikt u op <Bestemming>.
De logboeken controleren van verzonden documenten
1
Tik <Opdrachtlog>.
2
Selecteer het document waarvan u het logboek wilt controleren.
<Log verzendopdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die zijn afgedrukt. <OK> geeft aan dat een document zonder
problemen is verzonden of ontvangen en <Fout> betekent dat een document niet is verzonden of
ontvangen omdat de bewerking is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.
<Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd.
Als er een driecijferig nummer wordt weergegeven bij <Fout>
● Deze code vertegenwoordigt een foutcode.
Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575)
KOPPELINGEN
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
Het verzenden van documenten annuleren (E-mail/Gedeelde map)(P. 261)
TX-resultaatrapport(P. 626)
Communicatiebeheerrapport(P. 629)
292
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met
een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel .......................................................... 294
Verbinding maken met een mobiel toestel ..................................................................................................... 295
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus) ........................................................................................ 296
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties .................................. 299
AirPrint gebruiken ........................................................................................................................................ 300
Afdrukken met AirPrint .......................................................................................................................... 305
Scannen met AirPrint ............................................................................................................................. 308
Faxen met AirPrint ................................................................................................................................. 310
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is ................................................................................................... 312
Google Cloudprinter gebruiken .................................................................................................................... 313
Het apparaat op afstand beheren .................................................................................................................... 317
293
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
183S-05J
Door het apparaat te combineren met een mobiel toestel, zoals een smartphone of tablet, kunt u gebruik maken van
een passende applicatie voor de zorgeloze uitvoer van uw afdruk-, scan- of andere handelingen. Met behulp van een
mobiel toestel kunt u ook het apparaat op afstand bedienen, de afdrukstatus controleren en de instellingen van de
machine wijzigen.
Verbinding maken met een mobiel toestel(P. 295)
Optimaal gebruik maken van het apparaat door gebruik te maken van applicaties(P. 299)
Het apparaat op afstand beheren(P. 317)
294
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Verbinding maken met een mobiel toestel
183S-05K
Als u het apparaat wilt verbinden met een mobiel toestel, kunt u kiezen voor verbinding via een draadloos LAN-router
of een directe verbinding. Selecteer de methode die het beste past bij uw omgeving en apparaten.
◼ Verbinding maken via een draadloos LAN
Net als wanneer de computer en het apparaat worden verbonden, verbindt u een mobiel toestel en het apparaat via
een draadloos LAN-router. Voor informatie over het verbinden van uw mobiele toestel met draadloos LAN kunt u de
instructiehandleiding voor het toestel raadplegen of contact opnemen met de fabrikant.
Verbinding maken met een
Verbind het toestel met de router met bekabeld LAN of draadloos LAN.
netwerk(P. 321)
◼ Directe verbinding realiseren
Het mobiele toestel en het apparaat direct verbinden zonder gebruik van een draadloos LAN-router. Zelfs wanneer er
geen draadloos LAN-omgeving beschikbaar is, kunt het apparaat snel verbinden met een mobiel toestel. U kunt het
apparaat ook zodanig configureren dat hij de modus Directe verbinding automatisch verlaat na verloop van een
bepaalde tijd vanaf het moment dat de machine overschakelt naar de Directe verbinding-modus en een draadloos
LAN-verbinding. Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 296)
295
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)
183S-05L
Zelfs in een omgeving zonder draadloos LAN router kunt u een verbinding tot stand brengen tussen het apparaat en
uw mobiele toestel zonder dat u ingewikkelde instellingen hoeft door te nemen. U gebruikt gewoon de
"Toegangspuntmodus", waarmee u uw mobiele toestel draadloos direct kunt verbinden met het apparaat.
Het apparaat met een directe verbinding in de toegangspuntmodus (stand
Toegangspunt) gebruiken
Volg deze stappen om een verbinding met de toegangspuntmodus te maken.
Zet het apparaat in de toegangspuntmodus.
● Stel <Directe verbinding gebruiken> in op <Aan>.
Directe verbinding gebruiken(P. 487)
Als er netwerkverbinding is via draadloos LAN
Een scherm voor het kiezen van de methode voor Directe verbinding wordt
weergegeven.
<Alleen dir. verbinding>
Verbinding via draadloos LAN wordt onbeschikbaar. Instellen wanneer u alleen
Directe verbinding gebruikt.
<Draadloos LAN/Dir. verb. (auto schakel.)>
Een draadloos LAN-verbinding wordt alleen verbroken wanneer u Directe
verbinding gebruikt. Stel dit in wanneer u wilt schakelen tussen Directe
verbinding en verbinding via draadloos LAN.
Zet het apparaat in een stand 'wachten op verbinding'.
● Tik in het scherm <Start> op <Dir. verb.>. Het apparaat gaat naar een toestand waarin u
een verbinding kunt maken tussen het mobiele toestel en het apparaat.
296
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Verbinding maken vanaf een mobiel toestel
● Op basis van de SSID en netwerkcode weergegeven in de display, maakt u draadloos
LAN verbindingsinstellingen voor verbinding met het apparaat.
● Tijdens het tot stand komen van de verbinding verschijnt onderstaand scherm in de
display.
<Verb. info>
Op het Direct Connection-scherm kunt u de informatie over de voortgang zien.
<Verb. verbr.>
Zet de Directe verbinding-procedure stop. Wanneer de afdruk-, scan- of andere
gewenste handeling is uitgevoerd, drukt u op deze knop om de verbinding te
verbreken.
● In de Directe verbindingsmodus zult u afhankelijk van uw mobiele toestel misschien geen verbinding met
internet kunnen krijgen.
● Als <Aangepaste SSID gebruiken> op <Uit> staat wanneer het apparaat zich in de Directe verbindingsmodus
bevindt, kan er slechts één toestel tegelijk verbonden worden.
● Als de draadloze verbinding vanaf het mobiele toestel niet tot stand wordt gebracht binnen 5 minuten terwijl
de SSID en de netwerksleutel worden weergegeven, wordt de wachttijd voor de verbinding beëindigd.
● Als tijdens de communicatie door middel van Direct Connection er gedurende enige tijd geen gegevens
worden verzonden tussen het apparaat en het mobiele toestel, zal de communicatie mogelijk worden
beëindigd.
● De SSID en netwerksleutel van het apparaat worden steeds wanneer een Direct Connection-procedure wordt
gestart, gewijzigd.
● In de stand Directe verbinding is de sluimermodus niet zo effectief in het besparen van energie.
● Als u de Directe verbinding gebruikt, stel het IP-adres dan niet handmatig in op het mobiele toestel. Dit kan
een negatief effect hebben op goede communicatie na gebruik van de Directe verbinding.
297
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Een willekeurige SSID en netwerksleutel instellen
● U kunt de SSID en netwerksleutel die worden gebruikt voor Directe verbinding zelf invoeren en instellen.
Met de instelling van een willekeurige SSID kunt u gelijktijdig 5 toestellen verbinden met het apparaat.
Instellingen Toegangspuntmodus (P. 487)
De Directe verbindingsmodus automatisch verlaten
● U kunt het apparaat ook zodanig configureren dat hij de modus Directe verbinding automatisch verlaat na
verloop van een bepaalde tijd vanaf het moment dat de machine overschakelt naar de Directe verbindingmodus. Als <Draadloos LAN/Dir. verb. (auto schakel.)> is opgegeven als de verbindingsmethode in Directe
verbindingsmodus, verbindt het apparaat zich automatisch met een draadloos LAN na verlaten van de
Directe verbindingsmodus.
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren (P. 323)
Tijd tot beëindiging directe verbinding (P. 487)
298
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Optimaal gebruik maken van het apparaat door
gebruik te maken van applicaties
183S-05R
U kunt een passende applicatie gebruiken voor het uitvoeren van afdruk-, scan- of andere handelingen door het
apparaat te bedienen vanaf uw mobiele toestel. Het apparaat ondersteunt een speciale applicatie van Canon en
verschillende andere applicaties. U kunt de applicatie kiezen die het best past bij uw mobiele toestel, het doel, de
situatie enzovoorts.
◼ Afdrukken/scannen via Canon PRINT Business
U kunt afdrukken vanaf mobiele toestellen die iOS/Android ondersteunen en originelen in het apparaat plaatsen en
scannen en deze vervolgens naar een mobiel toestel verzenden. Tijdens afdrukken is het niet nodig om handelingen
uit te voeren op het apparaat. Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen, gedetailleerde
instelmethoden en handelingen gaat u naar de Canon-website (http://www.canon.com/).
◼ Afdrukken met Canon Print Service
U kunt eenvoudig afdrukken vanuit het menu met applicaties die het Android subsysteem voor afdrukken
ondersteunen. Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en gedetailleerde instellingen en
procedures gaat u naar de Canon-website (http://www.canon.com/).
◼ Google Cloudprinter gebruiken
U kunt afdrukken vanaf een applicatie of service die Google Cloudprinter ondersteunt. U kunt afdrukken door het
apparaat overal en op elk willekeurig moment op afstand te bedienen, zelfs als u bijvoorbeeld onderweg bent.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 313)
◼ Afdrukken met Mopria®
Deze machine ondersteunt ook Mopria®. Met behulp van Mopria® kunt u afdrukken met verschillende modellen
printers van verschillende fabrikanten door gebruik van algemene handelingen en algemene instellingen. Stel u
bijvoorbeeld voor, dat er verschillende, met Mopria® compatibele modellen printers van verschillende fabrikanten zijn
geïnstalleerd in uw kantoor, thuis of op plaatsen die u bezoekt. U kunt dan vanaf elke willekeurige printer afdrukken
met behulp van Mopria®, zonder dat u de respectievelijke speciale applicaties op de printers hoeft te installeren. Voor
meer informatie over de modellen die Mopria® en ondersteunen en over de systeemvereisten gaat u naar http://
www.mopria.org.
299
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
AirPrint gebruiken
183S-05S
U kunt afdrukken, scannen of faxen zonder een printerstuurprogramma, u verzendt afdrukgegevens draadloos vanaf
Apple-apparaten.
AirPrint instellingen
AirPrint-instellingen configureren(P. 300)
Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 303)
Functies van AirPrint
Afdrukken met AirPrint(P. 305)
Scannen met AirPrint(P. 308)
Faxen met AirPrint(P. 310)
Problemen oplossen
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is(P. 312)
AirPrint-instellingen configureren
U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de
machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI
op afstand om deze instellingen te wijzigen.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
● Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u "klikken" hieronder lezen
als "tikken".
300
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[AirPrint-instellingen].
301
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
[AirPrint gebruiken]
Schakel het selectievakje in als u AirPrint wilt gebruiken. Schakel het selectievakje uit om AirPrint uit te
schakelen.
[Printernaam]/[Locatie]/[Prioriteit snelheid/beeldkwaliteit]/[Breedtegraad]/[Lengtegraad]
Voer de naam en de installatielocatie in om dit apparaat eenvoudig te herkennen vanaf uw Apple-apparaat.
Deze informatie is handig als u meerdere AirPrint-printers gebruikt. U kunt selecteren of prioriteit moet
worden gegeven aan de afdruksnelheid of de afdrukkwaliteit.
Bij selectie van het vakje [AirPrint gebruiken]
worden de volgende items worden ook automatisch ingesteld op <Aan>.
● <mDNS-instellingen> voor IPv4 en IPv6
● <Gebruik HTTP>
DNS configureren(P. 386)
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
● [Gebruik IPP-afdrukken] onder [Instellingen IPP-afdrukken]
AirPrint wijzigen(P. 302)
● <Network Link Scan gebruiken>
Instelling van beschikbare functies in
Instelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 302)
Als u [Printernaam] wijzigt
● Als u de [Printernaam] wijzigt die u ooit hebt opgegeven, kunt u mogelijk niet meer afdrukken vanaf de
Mac die tot nu toe voor afdrukken gebruikt kon worden. Dit fenomeen doet zich voor omdat <mDNSnaam> ( DNS configureren(P. 386) ) voor IPv4 ook automatisch wordt gewijzigd. Voeg in dit geval dit
apparaat weer aan de Mac toe.
◼ Instelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen
Als u ongebruikte functies in AirPrint wilt uitschakelen of als u de communicatie wilt versleutelen, configureert u de
desbetreffende instelling met behulp van het bedieningspaneel of UI op afstand.
Afdrukinstellingen en faxinstellingen wijzigen
Bij het afdrukken of het verzenden van faxberichten met AirPrint wordt gebruikgemaakt van het IPP-protocol.
De functie in-/uitschakelen (Aan/Uit)
U kunt opgeven of AirPrint gebruikt moet worden voor het afdrukken en voor het verzenden van faxen. De
standaardinstelling is [Aan].
Meld u aan bij de UI op afstand in de modus Systeembeheerder ( De UI op afstand
starten(P. 462) ) [Instellingen/registratie] [Netwerkinstellingen] [TCP/IPinstellingen] [Instellingen IPP-afdrukken] [Bewerken] Wijzig of selecteer het vakje
[Gebruik IPP-afdrukken] [OK]
De instelling voor TLS wijzigen
U kunt opgeven of u communicatie wilt versleutelen met TLS tijdens het afdrukken of verzenden van faxen met
AirPrint. De standaardinstelling is [Aan].
● Als het apparaat via USB met een Mac is verbonden, stelt u [Gebruik TLS] in op [Uit].
Meld u aan bij de UI op afstand in de modus Systeembeheerder ( De UI op afstand
starten(P. 462) ) [Instellingen/registratie] [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-
302
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
instellingen] [Instellingen IPP-afdrukken]
[Gebruik TLS] [OK]
[Bewerken]
Wijzig of selecteer het vakje
Scaninstellingen wijzigen
Voor scannen met AirPrint wordt Network Link Scan gebruikt.
De functie in-/uitschakelen (Aan/Uit)
U kunt de scanfunctie van AirPrint in- en uitschakelen. De standaardinstelling is <Aan>.
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
instellingen>
<TCP/IP-instellingen>
<Network Link Scan gebruiken>
<Network Link Scan-
Selecteer <Uit> of <Aan>
De instelling voor TLS wijzigen
U kunt opgeven of u communicatie wilt versleutelen met TLS tijdens het scannen met AirPrint. De
standaardinstelling is [Aan].
● Als het apparaat via USB met een Mac is verbonden, stelt u [Gebruik TLS] in op [Uit].
Meld u aan bij de UI op afstand in de modus Systeembeheerder ( De UI op afstand
starten(P. 462) ) [Instellingen/registratie] [Netwerkinstellingen] [TCP/IPinstellingen] [Network Link Scan-instellingen] [Bewerken] Wijzig of selecteer het vakje
[Gebruik TLS] [OK]
Het scherm voor AirPrint weergeven
U kunt het scherm van AirPrint weergeven om toegang te krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen, maar ook
om gegevens van verbruiksartikelen te bekijken, zoals papier en toner. Daarnaast kunt u instellingen van
beveiligingsfuncties configureren ( Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op
afstand(P. 436) ).
1
Klik op [Systeemvoorkeuren] in het Dock op het bureaublad
2
Selecteer dit apparaat en klik op [Opties en toebehoren].
3
Klik op [Toon webpagina printer].
4
Meld u aan op de UI op afstand.
[Printers en Scanners].
● Wilt u AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich aanmelden in de stand Systeembeheerder.
303
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
➠ Het scherm voor AirPrint verschijnt.
Handelsmerken
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de V.S. en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
304
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Afdrukken met AirPrint
183S-05U
U hebt niet altijd een computer nodig voor het afdrukken van e-mails, foto's, webpagina's en andere documenten. Met
AirPrint kunt u direct afdrukken vanaf Apple-apparaten, zoals iPad, iPhone en iPod touch.
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch(P. 305)
Afdrukken vanaf Mac(P. 306)
Systeemvereisten
Voor het afdrukken met AirPrint hebt u een van de volgende Apple-toestellen nodig.
● iPad (alle modellen)
● iPhone (3GS of hoger)
● iPod touch (derde generatie of hoger)
● Mac (Mac OS X 10.7 of later)*
* OS
X 10.9 of later met een USB-verbinding.
Netwerkomgeving
U hebt een van de volgende omgevingen nodig.
● Het Apple-toestel en het apparaat hebben verbinding met hetzelfde LAN.
● Het Apple-toestel en het apparaat staan in de stand voor Direct Connection.
● De Mac en het apparaat zijn op elkaar aangesloten via USB.
● Om te kunnen afdrukken, moet u [Gebruik IPP-afdrukken] instellen op [Aan].
functies in AirPrint wijzigen(P. 302)
Instelling van beschikbare
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en is verbonden met uw Apple-toestel.
● Zie "Aan de slag" als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
Meegeleverde documentatie(P. 675)
● Zie Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 296) als u wilt weten hoe u kunt nagaan of het
Apple-toestel en het apparaat met elkaar zijn verbonden via Directe verbinding.
305
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
2
Tik in de applicatie op uw Apple-toestel op
3
Tik op [Afdrukken] in de vervolgkeuzelijst.
4
Selecteer dit apparaat bij [Printer] in [Printeropties].
voor weergave van de menuopties.
● De printers in het netwerk worden weergegeven. Selecteer dit apparaat.
● [Printeropties] wordt niet weergegeven in programma's die geen ondersteuning bieden voor AirPrint. U
kunt dan ook niet draadloos afdrukken vanuit deze programma's.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
● U kunt de instellingen voor halftonen in beeldbestanden met behulp van het bedieningspaneel opgeven.
Halftonen mobiel afdrukken(P. 529)
6
Tik op [Afdrukken].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
De afdrukstatus controleren
● Druk tijdens het afdrukken twee keer op de Home-knop van het Apple-toestel
tik op [Afdrukken].
Afdrukken vanaf Mac
1
Controleer dat het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met uw Mac.
● Zie "Aan de slag" als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
Meegeleverde documentatie(P. 675)
Voeg het apparaat toe aan de Mac vanuit [Systeemvoorkeuren]
scanners].
[Printers en
● Deze bedieningshandeling is niet nodig als de registratie al is uitgevoerd voor een andere handeling.
3
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
4
Selecteer deze machine in het afdrukvenster.
● De printers die zijn verbonden met de Mac worden weergegeven. Selecteer dit apparaat.
306
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
● De beschikbare instellingen en papierformaten verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
● U kunt de instellingen voor halftonen in beeldbestanden met behulp van het bedieningspaneel opgeven.
Halftonen mobiel afdrukken(P. 529)
6
Klik op [Afdrukken].
➠ Het afdrukken wordt gestart.
307
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Scannen met AirPrint
183S-05W
U kunt met AirPrint de gegevens die door het apparaat zijn gescand, direct overzenden naar een Mac.
Systeemvereisten
Als u wilt scannen met AirPrint, hebt u een Mac nodig met daarop Mac OS X 10.9 of later geïnstalleerd.
Netwerkomgeving
U hebt een van de volgende omgevingen nodig.
● De Mac en het apparaat zijn verbonden met dezelfde LAN.
● De Mac en het apparaat zijn op elkaar aangesloten via USB.
● Voor het scannen moet <Network Link Scan gebruiken> worden ingesteld op <Aan>.
beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 302)
Instelling van
● Voorafgaand aan scannen moet het apparaat in de onlinestand geplaatst worden. Wanneer de
automatische online functie ( Autom. online voor scannen op afstand(P. 548) ) is ingesteld op <Uit>,
breng dan eerst het apparaat in de onlinestand door te tikken op <Scannen> <Scanner op afstand> en
vervolgens de scanprocedure te starten.
● U kunt niet scannen terwijl instellingen voor handelingen worden uitgevoerd of terwijl het apparaat op
welke manier dan ook in bedrijf is.
Scannen vanaf de Mac
1
Controleer of het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met de Mac.
● Zie "Aan de slag" als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
Meegeleverde documentatie(P. 675)
Voeg het apparaat toe aan uw Mac vanuit [Systeemvoorkeuren]
scanners].
[Printers en
● Deze bedieningshandeling is niet nodig als de registratie al is uitgevoerd voor een andere handeling.
3
Selecteer dit apparaat uit de lijst van printers in [Printers en scanners].
4
Klik op [Scannen].
308
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
5
Klik op [Scanner openen].
➠ Het [Scanner]-wordt weergegeven.
6
Configureer de scaninstellingen.
7
Klik op [Scannen].
➠ Het scannen wordt gestart en de gescande gegevens worden weergegeven.
309
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Faxen met AirPrint
183S-05X
Met AirPrint kunt u faxen verzenden vanaf een Mac bijna zoals u afdrukt vanaf een Mac.
Systeemvereisten
Wilt u faxen verzenden met AirPrint, dan hebt u een Mac nodig met OS X 10.9 of later daarop geïnstalleerd.
Netwerkomgeving
U hebt een van de volgende omgevingen nodig.
● De Mac en het apparaat zijn verbonden met dezelfde LAN.
● De Mac en het apparaat zijn op elkaar aangesloten via USB.
● Voor het verzenden van faxberichten moet u [Gebruik IPP-afdrukken] instellen op [Aan].
beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 302)
Instelling van
Faxen vanuit Mac
1
Controleer of het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met de Mac.
● Zie "Aan de slag" als u wilt weten hoe u dit kunt nagaan.
2
Meegeleverde documentatie(P. 675)
Voeg het apparaat toe aan uw Mac vanuit [Systeemvoorkeuren]
scanners].
[Printers en
● Deze bedieningshandeling is niet nodig als de registratie al is uitgevoerd voor een andere handeling.
3
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
● De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
4
Selecteer deze machine in het afdrukvenster.
➠ De printers die zijn verbonden met de Mac worden weergegeven. Selecteer in deze stap het
faxstuurprogramma voor dit apparaat.
310
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
5
Geef de bestemming op.
6
Klik op [Fax].
➠ Het verzenden van de fax wordt gestart.
311
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is
183S-05Y
Als AirPrint gebruiken niet mogelijk is, probeer dan een van de volgende oplossingen.
● Controleer of de machine is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, schakel het dan eerst uit, wacht ten
minste 10 seconden en zet het vervolgens weer aan en kijk of het probleem is verholpen.
● Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de machine.
● Controleer of de Apple-toestellen en het apparaat zijn verbonden met hetzelfde LAN. Als u de machine inschakelt,
kan het enkele minuten duren voordat de machine klaar is voor communicatie.
● Zorg ervoor dat Bonjour is ingeschakeld op het Apple toestel.
● Controleer vóór afdrukken dat er papier in het apparaat is geplaatst en dat er nog voldoende toner in de
tonercartridge zit. Het scherm voor AirPrint weergeven(P. 303)
● Controleer voor scannen dat de instelling van het apparaat voor Network Link Scan <Aan>. is.
beschikbare functies in AirPrint wijzigen(P. 302)
312
Instelling van
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Google Cloudprinter gebruiken
183S-060
Google Cloudprinter is een service waarmee gebruikers met een Google-account kunnen afdrukken vanuit
programma's zoals Google Cloudprinter via een smartphone, tablet of computer die is verbonden met internet. In
tegenstelling tot het traditionele afdrukken vanaf een computer, kunt u met behulp van Google Cloudprinter
afdrukken zonder een printerbesturingsprogramma te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt afdrukken of
bestanden die zijn meegestuurd met een e-mail, kunt u dit doen met een applicatie die compatibel is met Google
Cloudprinter. De afdrukken liggen dan klaar als u bij de machine komt.
De apparaatinstellingen controleren(P. 313)
Google Cloudprinter-instellingen wijzigen(P. 313)
De machine registreren bij Google Cloudprinter(P. 314)
● Als u het apparaat gaat registreren of wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om documenten af te
drukken, moet het apparaat verbinding kunnen maken met internet. U bent ook verantwoordelijk voor alle
kosten voor de internetverbinding.
● Het is mogelijk dat deze functie niet is toegestaan in bepaalde landen of regio's.
● U kunt Google Cloudprinter alleen gebruiken met een Google-account. Als u die nog niet hebt, gaat u naar
de website van Google en maakt u een account aan.
De apparaatinstellingen controleren
Controleer de volgende punten voordat u Google Cloudprinter gaat instellen:
● Zorg dat er een IPv4-adres is toegewezen aan het apparaat en dat het apparaat via het netwerk is verbonden met
een computer.
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
● Zorg ervoor dat de datum, de tijd en de tijdzone juist zijn.
Instellingen Datum en tijd(P. 502)
Google Cloudprinter-instellingen wijzigen
Schakel de functie Google Cloudprinter van de machine in. U kunt de functie Google Cloudprinter van de machine ook
uitschakelen.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
313
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
2
Tik <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Instellingen Google Cloudprinter>
4
Tik <Aan> of <Uit>.
<Google Cloudprinter inschakelen>.
De machine registreren bij Google Cloudprinter
Als u de machine registreert bij Google Cloudprinter, kunt u overal afdrukken.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[Instellingen Google Cloudprinter].
314
De UI op
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
4
Klik op [Registreren] in [Registratiestatus].
Als [Registreren] niet beschikbaar is
● U moet Google Cloudprinter inschakelen. Kik op [Bewerken], schakel het selectievakje [Google
Cloudprinter gebruiken] en klik vervolgens op [OK].
Als u het apparaat opnieuw wilt registreren
● Als u het apparaat opnieuw wilt registreren omdat de eigenaar van het apparaat is veranderd of vanwege
andere redenen, moet u de registratie van het apparaat eerst ongedaan maken en het apparaat
vervolgens opnieuw registreren.
5
Klik op de URL voor [URL voor registratie].
315
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de machine te registreren.
➠ U kunt afdrukken met een applicatie die compatibel is met Google Cloudprinter, zoals Google Chrome™.
● Ga naar de website van Google Cloudprinter voor informatie over de meest recente programma's die
ondersteuning bieden voor Google Cloudprinter.
Registreren vanaf een mobiel apparaat of Google Chrome
● U kunt de machine ook registreren vanaf een mobiel apparaat of Google Chrome*. Het display van de
machine geeft het volgende bevestigingsscherm weer voordat de registratie is voltooid. Tik op <Ja> om de
registratie af te ronden.
* Zie
voor de registratieprocedure de instructiehandleiding voor uw mobiele toestel of de website van Google Cloudprinter.
316
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel
Het apparaat op afstand beheren
183S-061
U kunt de UI op afstand gebruiken vanaf een webbrowser op uw mobiele apparaat. Hiermee kunt u de status van het
apparaat controleren en de apparaatinstellingen opgeven vanaf uw mobiele toestel. Merk op dat op sommige
toestellen en in bepaalde omgevingen het scherm van UI op afstand mogelijk niet juist wordt weergegeven.
UI op afstand starten met een mobiel toestel
Voer het IP-adres van het apparaat in een webbrowser en start de UI op afstand. Controleer vooraf het IP-adres dat op
het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen weergeven(P. 351) ). Als u vragen hebt, neemt u contact op met
de netwerkbeheerder.
1
Start de internetbrowser op uw mobiele toestel.
2
Typ 'http://<het IP-adres van het apparaat>/' in het adresveld.
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
● Bepaalde items van de UI op afstand worden niet weergegeven in de "Smartphoneversie". Als u alle items
wilt controleren, open dan de "Pc-versie".
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken (P. 461)
317
Netwerk
Netwerk
Netwerk ............................................................................................................................................................... 319
Verbinding maken met een netwerk ............................................................................................................... 321
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren ................................................................................................ 323
Verbinding maken met een bekabeld LAN ................................................................................................... 324
Verbinding maken met een draadloze LAN .................................................................................................. 325
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus ....................................................... 327
De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus ................................................................. 330
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren .......................................................... 333
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven ................................................... 336
De SSID en de netwerksleutel controleren ............................................................................................. 340
IP-adressen instellen .................................................................................................................................... 343
IPv4-adres instellen ............................................................................................................................... 344
IPv6-adres instellen ............................................................................................................................... 347
Netwerkinstellingen weergeven ...................................................................................................................... 351
De machine configureren voor afdrukken of faxen vanaf een computer ..................................................... 354
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren ........................................................................................ 355
Printerpoorten configureren ........................................................................................................................ 358
Een printserver instellen ............................................................................................................................... 361
Scaninstellingen configureren (E-mail/Gedeelde mappen) (MF249dw / MF247dw) ...................................... 364
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail ....................................................................... 365
Basisinstellingen voor e-mail configureren ............................................................................................ 367
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren ............................................................................ 371
Het apparaat configureren voor het scannen naar gedeelde mappen ......................................................... 375
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie ................................................................................. 377
De machine configureren voor uw netwerkomgeving ................................................................................... 381
Ethernet-instellingen configureren ............................................................................................................... 382
De maximale verzendeenheid wijzigen ........................................................................................................ 384
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk ............................................................................ 385
DNS configureren ......................................................................................................................................... 386
SMB configureren (MF249dw / MF247dw) .................................................................................................... 391
SNTP configureren ....................................................................................................................................... 393
De machine bewaken en bedienen met SNMP ............................................................................................. 395
318
Netwerk
Netwerk
183S-062
De machine is ontworpen voor flexibel gebruik binnen verschillende omgevingen. Dit betekent dat de machine naast
verschillende standaardfuncties voor netwerkgebruik, ook geavanceerde technologieën ondersteunt. Gelukkig hoeft u
geen netwerkexpert te zijn om deze functies te kunnen gebruiken, bij het ontwerpen van de machine is immers ook
rekening is gehouden met het gebruiksgemak. Voer de configuratiestappen voor de netwerkfuncties één voor één uit
door de instructies zorgvuldig op te volgen.
◼ Verbinding maken met een computer/de netwerkinstellingen van de machine bekijken
Verbinding maken met een netwerk(P. 321)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
◼ Afdrukken, faxen vanaf een pc en scannen configureren of voorbereiden
De machine configureren voor afdrukken of faxen
vanaf een computer(P. 354)
Scaninstellingen configureren (E-mail/Gedeelde
mappen) (MF249dw / MF247dw)(P. 364)
◼ De machine aanpassen voor een nog betere netwerkervaring
De machine configureren voor uw netwerkomgeving(P. 381)
Directe verbinding met een mobiel toestel
319
Netwerk
● U kunt rechtstreeks communiceren met het apparaat vanaf uw mobiel toestel zonder dat u moeilijke
netwerkinstellingen behoeft te configureren. Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 296)
320
Netwerk
Verbinding maken met een netwerk
183S-063
Als u het apparaat verbindt met een bekabeld of draadloos lokaal netwerk (LAN), moet u een IP-adres instellen dat
uniek is voor het geselecteerde netwerk. Kies voor "bekabeld" of "draadloos", afhankelijk van de
communicatieomgeving en netwerkapparatuur. Raadpleeg "Aan de slag" ( Meegeleverde documentatie(P. 675) )
voor stappen om het apparaat te verbinden en een IP-adres in te stellen. Als u specifieke vragen hebt over de
instellingen van het IP-adres van het apparaat, neemt u contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
Als het apparaat is verbonden met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen
komen van derden.
● U kunt het apparaat niet tegelijkertijd verbinden met een bekabeld LAN en een draadloze LAN.
● Er wordt geen LAN-kabel of router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor deze onderdelen.
● Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
◼ Voordat u begint
Voer deze stappen uit om de machine te verbinden met een netwerk.
Controleer de instellingen op de computer.
● Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de netwerkapparatuur of
neem contact op met de fabrikant.
● Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen juist zijn geconfigureerd op de computer. Als
het netwerk niet goed is geconfigureerd, kunt u het apparaat niet gebruiken in het
netwerk, zelfs niet als u de rest van de procedure hieronder uitvoert.
● Afhankelijk van het netwerk, moet u misschien instellingen wijzigen voor de
communicatiemethode (half duplex/full duplex) of het type Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX) ( Ethernet-instellingen configureren(P. 382) ). Neem voor meer
informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Het MAC-adres van het apparaat controleren.
Het MAC-adres weergeven voor bedraad LAN(P. 352)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor draadloze LAN (P. 352)
321
Netwerk
● Om verbinding te maken met een IEEE 802.1X-netwerk, raadpleegt u
verificatie configureren(P. 440) .
IEEE 802.1X-
Kies voor een bekabelde of draadloze LAN.
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren (P. 323)
Maak verbinding met een bekabelde of draadloze LAN.
● Ga verder met het gedeelte dat overeenkomt met de instelling die u in stap 2 hebt
geselecteerd.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Stel zo nodig het IP-adres in.
● Deze stap is vereist wanneer u een specifiek IP-adres wilt toewijzen aan het apparaat
of niet de standaardinstelling DHCP wilt gebruiken voor het dynamisch toewijzen van
IP-adressen.
IP-adressen instellen(P. 343)
322
Netwerk
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren
183S-064
Als u een beslissing hebt genomen over een bekabelde of draadloze verbinding tussen het apparaat en de computer,
selecteert u bekabelde LAN of draadloze LAN op het bedieningspaneel. Raadpleeg "Aan de slag" ( Meegeleverde
documentatie(P. 675) ) voor verbindingsinstructies en informatie over het opgeven van instellingen voor een
bekabelde/draadloze LAN. Als u de instelling wijzigt van <Bedraad LAN> naar <Draadloos LAN> of andersom moet u de
MF-stuurprogramma's verwijderen die op uw computer zijn geïnstalleerd en deze opnieuw installeren Zie
"Installatiehandleiding MF-stuurprogramma" voor meer informatie.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Selecteer bedraad/draadloos LAN>.
4
Tik op <Bedraad LAN> of <Draadloos LAN>.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 321)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
323
Netwerk
Verbinding maken met een bekabeld LAN
183S-065
Sluit de machine via een router aan op een computer. Sluit de machine met een LAN-kabel aan op de router.
1
Sluit een LAN-kabel aan.
● Sluit de machine met een LAN-kabel aan op een router.
● U hoort een klik als de connector van de kabel op zijn plaats klikt.
2
Wacht ongeveer twee minuten.
● Dit is de tijd die nodig is om het IP-adres automatisch in te stellen.
U kunt het IP-adres ook handmatig instellen.
IP-adressen instellen(P. 343)
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 321)
324
Netwerk
Verbinding maken met een draadloze LAN
183S-066
Als u een draadloze router (of een toegangspunt) gebruikt, loopt de verbinding tussen de machine en een computer
via radiogolven. Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor Wi-Fi Protected Setup (WPS), kunt u het netwerk
automatisch en dus eenvoudig configureren. Als uw netwerkapparaten geen ondersteuning bieden voor automatische
configuratie, of als u gedetailleerde instellingen voor verificatie en codering wilt opgeven, moet u de verbinding
handmatig instellen. Zorg ervoor dat de computer op de juiste manier is verbonden met het netwerk.
Verbinding configureren via WPS(P. 325)
Verbinding handmatig instellen(P. 326)
Risico van gegevensdiefstal
Als u een draadloze LAN-verbinding gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico. Als het apparaat is verbonden
met een onbeveiligd netwerk, kunnen uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden omdat de
radiogolven die worden gebruikt bij draadloze communicatie relatief eenvoudig kunnen worden onderschept.
Beveiliging van draadloze LAN
Het draadloze LAN van het apparaat ondersteunt de onderstaande beveiligingsnormen. Informatie over de
beveiligingsnormen van uw draadloze router kunt u vinden in de handleiding of opvragen bij de fabrikant.
● 128 (104)/64 (40)-bits WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Benodigde apparaten voor verbinding met draadloze LAN
● Er wordt geen draadloze router bij het apparaat geleverd. U moet zelf zorgen voor een router.
● De draadloze router moet voldoen aan IEEE 802.11b/g/n en kunnen communiceren op de 2,4 GHzfrequentieband. Meer informatie over uw netwerkapparatuur kunt u lezen in de handleidingen of opvragen
bij de fabrikant.
Verbinding configureren via WPS
Als WPS wordt ondersteund, kunt u kiezen uit twee manieren: de drukknop-modus en de PIN-modus.
325
Netwerk
◼ Drukknop-modus
Kijk of op de verpakking of behuizing van uw draadloze router het onderstaande WPS-merkteken staat. Controleer ook
of het netwerkapparaat een WPS-knop heeft. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknopmodus(P. 327)
◼ PIN-modus
Sommige WPS-routers bieden geen ondersteuning voor de zogenaamde drukknop-modus. Als op de verpakking of in
de documentatie van het netwerkapparaat over WPS en pincodes wordt gesproken, moet u de verbinding instellen
door een pincode in te voeren. De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus(P. 330)
Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.
Verbinding handmatig instellen
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, kunt u een draadloze router selecteren of zelf de benodigde
gegevens invoeren. Ongeacht de methode, moet u beschikken over de benodigde gegevens, zoals de SSID en
netwerksleutel ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340) ).
◼ Een draadloze router selecteren
Kies voor deze methode als u de verbinding handmatig moet instellen, maar u dit zo eenvoudig mogelijk wilt doen.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
◼ Handmatig gegevens invoeren voor de verbinding
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven, zoals instellingen voor verificatie en codering, voert u
handmatig de SSID en netwerksleutel in om de verbinding in te stellen. De verbinding instellen door
gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een netwerk(P. 321)
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren (P. 323)
326
Netwerk
De verbinding instellen met behulp van de WPS
Drukknop-modus
183S-067
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de drukknop-modus van WPS, kunt u eenvoudig een verbinding
configureren via de WPS-knop.
De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw
netwerkapparaat voor hulp.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, tikt u op <Ja>.
● Als <Directe verbinding wordt uitgeschakeld. OK?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en tik op <OK>.
5
Tik op <WPS-drukknopmethode>.
6
Tik op <Ja>.
7
Druk de WPS-knop op de draadloze router in en houdt de knop ingedrukt.
327
Netwerk
U moet de knop binnen 2 minuten na het aantikken van <Ja> in stap 6 indrukken.
● Afhankelijk van het netwerkapparaat, moet u de knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de
handleiding van de router voor hulp.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het instellen
Tik <Sluiten> en ga terug naar stap 5.
8
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het
apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal
Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde
signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus(P. 486)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt
de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van
hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
328
Netwerk
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
329
Netwerk
De verbinding instellen met behulp van de WPS PINmodus
183S-068
Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de WPS PIN-modus, genereert u een pincode met de machine en
registreert u deze code op het netwerkapparaat.
De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw
netwerkapparaat voor hulp.
Vanaf een computer
1
Ga in een browser naar de instellingen van de draadloze router en geef het scherm
weer voor het invoeren van een WPS PIN-code.
● Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de router.
Vanaf het bedieningspaneel
2
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
3
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
4
Tik op <Instellingen draadloos LAN>.
● Als <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
● Als <Directe verbinding wordt uitgeschakeld. OK?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
5
Lees het bericht dat wordt weergegeven en tik op <OK>.
6
Tik op <WPS-pincodemodus>.
330
Netwerk
7
Tik op <Ja>.
● Er wordt een pincode gegenereerd.
Vanaf een computer
8
Registreer de gegenereerde pincode op de draadloze router.
● Registreer de pincode in het installatiescherm zoals weergegeven in stap 1.
● U moet de pincode binnen 10 minuten na het aantikken van <Ja> in stap 7 registreren.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
Tik op <Sluiten> en ga terug naar stap 6.
Vanaf het bedieningspaneel
9
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt het apparaat verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
331
Netwerk
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde
signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus(P. 486)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt
de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van
hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
332
Netwerk
De verbinding instellen door een draadloze router te
selecteren
183S-069
U kunt de beschikbare draadloze routers (of toegangspunten) zoeken en een keuze maken uit de display van het
apparaat. Geef voor de netwerksleutel een WEP-sleutel op of TKIP. Controleer en noteer de benodigde
configuratiegegevens, zoals de SSID en netwerksleutel ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340) )
voordat u een draadloze router selecteert.
Beveiligingsinstellingen
Als u de draadloze verbinding instelt door een draadloze router te selecteren, wordt de WEP-verificatiemethode
ingesteld op <Open systeem> of de WPA/WPA2 versleutelingsmethode op <Automatisch> (AES-CCMP of TKIP).
Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor WPA/WPA2-versleuteling,
moet u verbinding opzetten met de handmatige invoermethode ( De verbinding instellen door
gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336) ).
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, tikt u op <Ja>.
● Als <Directe verbinding wordt uitgeschakeld. OK?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en tik op <OK>.
5
Tik op <SSID-instellingen>.
6
Tik op <Selecteer toegangspunt>.
● De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.
333
Netwerk
Als <Kan toegangspunt niet vinden.> wordt weergegeven
Zie
7
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565) .
Selecteer een draadloze LAN-router.
● Selecteer de router waarvan de SSID overeenkomt met de SSID die u hebt opgeschreven.
Als uw draadloze router niet wordt gevonden
Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
met installatie/instellingen(P. 582)
8
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Tekst invoeren(P. 38)
WEP
9
WPA-PSK of WPA2-PSK
Tik op <Ja>.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
Tik op <Sluiten>, controleer of de netwerksleutel juist is en ga terug naar stap 5.
10
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
334
Problemen
Netwerk
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het
apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal
Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde
signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus(P. 486)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt
de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van
hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
335
Netwerk
De verbinding instellen door gedetailleerde
instellingen op te geven
183S-06A
Als u gedetailleerde beveiligingsinstellingen wilt opgeven of geen draadloze verbinding tot stand kunt brengen via de
andere procedures, kunt u alle benodigde gegevens voor de draadloze verbinding ook zelf invoeren. Controleer en
noteer de benodigde gegevens voordat u de instellingen gaat opgeven. Het betreft hier gegevens zoals de SSID, de
netwerksleutel en protocollen voor draadloze beveiliging ( De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340) ).
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, tikt u op <Ja>.
● Als <Directe verbinding wordt uitgeschakeld. OK?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en tik op <OK>.
5
Selecteer <SSID-instellingen>
6
Voer de SSID in die u hebt genoteerd.
<Handmatig invoeren>.
● Voer de SSID in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
7
Tekst invoeren(P. 38)
Geef de beveiligingsinstellingen op aan de hand van de gegevens die u hebt
genoteerd.
● Als u geen beveiligingsinstellingen hoeft op te geven, tikt u op <Geen>.
336
Netwerk
WEP gebruiken
1
Tik <WEP>.
2
Selecteer een verificatiemethode.
<Open systeem>
Hiermee stelt u de verificatiemethode in op Open systeem, ook wel "open verificatie" genoemd.
<Gedeelde sleutel>
Gebruikt de WEP-sleutel als wachtwoord.
Wanneer <Open systeem> is geselecteerd
Wanneer u verbinding maakt met een draadloze LAN, treedt er op het apparaat een verificatiefout op als
op de draadloze routerverificatie met een gedeelde sleutel is ingeschakeld. In dat geval wordt de
instelling automatisch gewijzigd in <Gedeelde sleutel> en wordt er opnieuw geprobeerd verbinding te
maken.
3
Tik <WEP-sleutel bewerken>.
4
Selecteer de WEP-sleutel (1 t/m 4) die u wilt aanpassen.
● U kunt maximaal vier WEP-sleutels opslaan.
5
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
6
Tik <Selecteer WEP-sleutel>.
337
Tekst invoeren(P. 38)
Netwerk
7
Tik op de WEP-sleutel die u hebt gewijzigd.
WPA-PSK of WPA2-PSK gebruiken
1
Tik <WPA/WPA2-PSK>.
2
Selecteer een encryptiemethode.
<Automatisch>
Hiermee wordt automatisch AES-CCMP of TKIP geselecteerd, afhankelijk van de instelling van de
draadloze router.
<AES-CCMP>
Hiermee wordt AES-CCMP ingesteld als de coderingsmethode.
3
Voer de netwerksleutel in die u hebt opgeschreven.
● Voer de netwerksleutel in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
8
Tekst invoeren(P. 38)
Tik op <Ja>.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het instellen
Tik op <Sluiten>, controleer of de opgegeven instellingen juist zijn en ga terug naar stap 5.
9
Controleer of het Wi-Fi-lampje brandt op het bedieningspaneel.
● Het Wi-Fi-lampje brandt knippert als er een draadloze router is gedetecteerd.
338
Netwerk
● Als de configuratie is voltooid, wordt het onderstaande scherm weergegeven en gaat ongeveer 2 seconden
later het Wi-Fi-lampje branden.
● Wacht ongeveer 2 minuten totdat de instellingen voor het IP-adres van de machine zijn voltooid.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt het apparaat verbinding met
het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received
Signal Strength Indication).
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde
signalen van de draadloze router worden ontvangen. Energiebesparingsmodus(P. 486)
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt
de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van
hetzelfde subnet.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
339
Netwerk
De SSID en de netwerksleutel controleren
183S-06C
Wanneer u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen, moet u de SSID en netwerksleutel van de draadloze
router opgeven. De SSID en de netwerksleutel worden mogelijk aangegeven op de router. Controleer het apparaat en
noteer de benodigde gegevens voordat u de verbinding gaat instellen. Meer informatie over uw netwerkapparatuur
kunt u lezen in de handleidingen of opvragen bij de fabrikant.
SSID
Een naam om een bepaalde draadloze LAN aan te duiden. Een SSID wordt ook wel een
"netwerknaam" genoemd.
Netwerksleutel
Een trefwoord of wachtwoord dat wordt gebruikt voor het coderen (versleutelen) van
gegevens of het verifiëren van een netwerk. Een netwerksleutel wordt ook "coderingssleutel",
"WEP-sleutel", "WPA/WPA2-wachtzin" en "vooraf gedeelde sleutel (PSK)" genoemd.
Als u handmatig een draadloze verbinding gaat instellen door gedetailleerde instellingen op te
geven, moet u beveiligingsinstellingen opgeven. Controleer de volgende gegevens:
Protocollen voor
draadloze beveiliging ● Beveiligingstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
(verificatie/codering) ● Verificatiemethode (Open systeem/Gedeelde sleutel)
● Coderingsmethode (TKIP/AES-CCMP)
◼ De SSID en netwerksleutel controleren vanaf een computer
De SSID of de netwerksleutel is mogelijk gewijzigd. Als u de SSID of de netwerksleutel niet weet, kunt u deze gegevens
opvragen via Canon MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen dat is meegeleverd met de dvd-rom. De Canon
MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen kan gebruikt worden op een computer dat is aangesloten op een
draadloze LAN.
Als u een Mac OS gebruikt
De meegeleverde dvd-rom die wordt geleverd met het apparaat bevat niet de Canon MF/LBP-assistent
draadloze verbinding instellen voor Mac OS. Het is beschikbaar via de volgende Canon website: http://
www.canon.com/
1
Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-rom-station van de computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als daarom gevraagd wordt.
2
Klik op [Programma's starten].
340
Netwerk
● Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 686)
Het
scherm
[Installatie
● Als [Automatisch afspelen] wordt weergegeven, klikt u op [Run MInst.exe].
3
Klik op [Starten] voor [Canon MF/LBP-assistent draadloze verbinding instellen].
4
Lees de licentieovereenkomst en klik op [Yes] om akkoord te gaan.
341
van
Netwerk
5
Controleer de gegevens die worden weergegeven voor de draadloze router.
● Noteer de benodigde gegevens. Als u niet weet welke gegevens u nodig hebt, noteert u alle weergegeven
gegevens.
Als er geen draadloze routers worden gevonden
Klik op [Refresh]. Als er niets gebeurt, controleert u of de instellingen goed zijn geconfigureerd op de
computer en op de draadloze router.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
342
Netwerk
IP-adressen instellen
183S-06E
Als u de machine wilt gebruiken in een netwerk, hebt u een uniek IP-adres nodig. Er zijn twee versies van IP-adressen
beschikbaar: IPv4 en IPv6. Configureer het IP-adres afhankelijk van de netwerkomgeving. Als u IPv6-adressen wilt
gebruiken, moet u de IPv4-adresinstellingen op de juiste manier configureren.
343
Netwerk
IPv4-adres instellen
183S-06F
Het IPv4-adres van het apparaat kan automatisch worden toegewezen via een
speciaal protocol zoals DHCP of het kan handmatig worden ingevoerd. Als u het
apparaat verbindt met een bekabeld LAN, zorg er dan voor dat de stekker van de
LAN-kabel stevig in de aansluiting zit ( Verbinding maken met een bekabeld
LAN(P. 324) ). U kunt de netwerkverbinding indien nodig testen.
IPv4-adres instellen(P. 344)
De netwerkverbinding testen(P. 346)
IPv4-adres instellen
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Configureer de instellingen van het IP-adres.
<IPv4-instellingen>
<Instellingen IP-adres>.
<Automatisch verkrijgen>
Selecteer deze optie om automatisch een IP-adres toe te wijzen via een protocol zoals DHCP. Als
<Automatisch verkrijgen: Aan> wordt weergegeven, wordt automatische adressen ingeschakeld.
<Handmatig verkrijgen>
Selecteer deze optie om de instellingen van het IP-adres te configureren door handmatig een IP-adres in
te voeren. U kunt deze optie alleen selecteren als <Automatisch verkrijgen> is ingesteld op <Uit>.
<Controleer instellingen>
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het IP-adres weer te geven.
Automatisch een IP-adres toewijzen
1
Selecteer <Automatisch verkrijgen>
<Selecteer protocol>.
344
Netwerk
2
Tik <DHCP>, <BOOTP>, of <RARP>.
Als u DHCP/BOOTP/RARP niet wilt gebruiken om een IP-adres toe te wijzen
Selecteer <Uit>. Als u kiest voor <DHCP>, <BOOTP>, of <RARP> terwijl deze services niet beschikbaar zijn,
zal het apparaat tijd en communicatiebronnen verspillen door in het netwerk te zoeken naar deze
services.
3
Controleer of <Auto IP> is ingesteld op <Aan>.
● Als <Uit> is geselecteerd, wijzigt u dit in <Aan>.
4
Tik <Toepassen>.
IP-adressen die worden toegewezen via DHCP/BOOTP/RARP vervangen het adres dat is verkregen via Auto
IP.
Handmatig een IP-adres invoeren
1
Controleer of <Automatisch verkrijgen> is ingesteld op <Uit>.
● Als <Aan> wordt weergegeven, tikt u op <Automatisch verkrijgen> en dan zowel <Selecteer protocol>
en <Auto IP> om <Uit>.
2
Tik <Handmatig verkrijgen>.
3
Geef het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres (of de standaardgateway).
● Geef de instellingen in de volgende volgorde op: <IP-adres>
<Subnetmasker>
● Voer elke instelling in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
345
<Gatewayadres>.
Netwerk
Controleren of de instellingen juist zijn
Controleer of het scherm van de UI op afstand kan worden weergegeven met uw computer ( De UI op
afstand starten(P. 462) ). Als er geen computer beschikbaar is, kunt u de verbinding controleren met behulp
van het bedieningspaneel ( De netwerkverbinding testen(P. 346) ).
De netwerkverbinding testen
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Voer het IPv4-adres in van een ander apparaat in het netwerk en tik op <Toepassen>.
<IPv4-instellingen>
<PING-opdracht>.
● Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht uit het derde scherm hierboven.
KOPPELINGEN
IPv6-adres instellen(P. 347)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
346
Netwerk
IPv6-adres instellen
183S-06H
De IPv6-adressen van het apparaat kunnen worden geconfigureerd via de UI op
afstand. Controleer voordat u IPv6-adressen gaat instellen de instellingen van het
IPv4-adres ( IPv4-instellingen weergeven(P. 351) ). U moet de juiste IPv4instellingen opgeven om te kunnen werken met IPv6-adressen. De scanfunctie die
gebruik maakt van MF Scan Utility is niet beschikbaar in een IPv6-omgeving. Het
apparaat kan maximaal negen van de onderstaande IPv6-adressen gebruiken:
Type
Link-local adres
Maximumaantal
beschikbaar
Beschrijving
1
Een adres dat alleen geldig is binnen een subnet of koppeling en dat niet kan
worden gebruikt voor communicatie met apparaten achter een router. Er
wordt automatisch een link-local adres ingesteld op het moment dat de IPv6functie van het apparaat wordt ingeschakeld.
Handmatig adres
1
Een adres dat handmatig wordt ingevoerd. Als u dit type adres gebruikt, geeft
u de lengte van het prefix (voorvoegsel) en het standaardrouteradres op.
Stateless adres
6
Een adres dat automatisch wordt gegenereerd op basis van het MAC-adres
van het apparaat en het netwerkprefix dat wordt gepubliceerd door de router.
Stateless adressen worden gewist wanneer het apparaat opnieuw wordt
opgestart (of wordt ingeschakeld).
Stateful adres
1
1
Een adres dat via DHCPv6 wordt verkregen van een DHCP-server.
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
347
De UI op
Netwerk
4
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
5
Schakel het selectievakje [Gebruik IPv6] in en configureer de vereiste instellingen.
348
Netwerk
[Gebruik IPv6]
Schakel dit selectievakje in om IPv6 te activeren op het apparaat. Als u IPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik stateless adres]
Schakel dit selectievakje in als u een stateless adres gebruikt. Als u geen stateless adres gebruikt, schakelt u
het selectievakje uit.
[Gebruik handmatig adres]
Wanneer u handmatig een IPv6-adres wilt invoeren, schakelt u dit selectievakje in en gebruikt u de daarvoor
bestemde vakken om het IP-adres, de prefixlengte en het standaardrouteradres in te voeren.
[IP-adres]
Voer hier een IPv6-adres in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
[Prefixlengte]
Voer een waarde in voor het aantal bits dat beschikbaar is voor het netwerkadres.
[Standaard routeradres]
Geef indien nodig het IPv6-adres van de standaardrouter op. U kunt geen adressen invoeren die beginnen
met "ff" (multicast-adressen).
[Gebruik DHCPv6]
Schakel dit selectievakje in als u een stateful adres gebruikt. Als u DHCPv6 niet gebruikt, schakelt u het
selectievakje uit.
6
Klik op [OK].
349
Netwerk
Controleren of de instellingen juist zijn
Controleer of het scherm UI op afstand kan worden weergegeven op uw computer door het IPv6-adres van het
apparaat te gebruiken. De UI op afstand starten(P. 462)
Het bedieningspaneel gebruiken
De IPv6-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het <Start> scherm.
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 344)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
350
IPv6-instellingen(P. 489)
Netwerk
Netwerkinstellingen weergeven
183S-06J
IPv4-instellingen weergeven(P. 351)
IPv6-instellingen weergeven(P. 351)
Het MAC-adres weergeven voor bedraad LAN(P. 352)
Het MAC-adres en informatie weergeven voor draadloze LAN (P. 352)
● Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
● Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs
wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald
vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. Een wachttijd instellen
voor verbinding met een netwerk(P. 385)
● U kunt een lijst afdrukken met de huidige netwerkinstellingen.
Lijst met gebruikersgegevens(P. 637)
IPv4-instellingen weergeven
<Netwerkinformatie>
<IPv4>
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
<IPv6>
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
IPv6-instellingen weergeven
<Netwerkinformatie>
351
Netwerk
Het MAC-adres weergeven voor bedraad LAN
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.
Het MAC-adres en informatie weergeven voor draadloze LAN
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Instellingen draadloos LAN>.
● Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, tikt u op <Ja>.
● Als <Directe verbinding wordt uitgeschakeld. OK?> wordt weergegeven, tikt u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en tik op <OK>.
5
Tik op <Gegevens draadloos LAN>.
6
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
352
Netwerk
Informatie over WEP en WPA/WPA2-PSK weergeven
1
Tik <Beveiligingsinstellingen>.
2
Controleer de huidige beveiligingsinstelling en tik erop.
● Als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, wordt <Geen> weergegeven.
3
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
WEP
WPA/WPA2-PSK
● <Status draadloos LAN> and <Nieuwste foutgegevens> can be viewed from
<Netwerkinformatie>
. Press
<Netwerkverbindingsmethode> and select the setting to view.
KOPPELINGEN
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
IPv4-adres instellen(P. 344)
IPv6-adres instellen(P. 347)
DNS configureren(P. 386)
353
Netwerk
De machine configureren voor afdrukken of faxen
vanaf een computer
183S-06K
Als u het apparaat gebruikt als een netwerkprinter of om faxen te versturen vanaf een computer, kunt u de
protocollen en poorten configureren die u wilt gebruiken voor afdrukken en een printserver instellen voor het
apparaat. Ga het apparaat pas configureren voor afdrukken of faxen vanaf een computer nadat u de basisprocedures
hebt uitgevoerd, zoals het installeren van het printerstuurprogramma. Zie "Installatiehandleiding MFstuurprogramma" voor meer informatie.
● Afdrukprotocollen zijn regels die moeten worden gevolgd om documentgegevens die zijn gemaakt op een
computer af te leveren op het apparaat. U kunt een afdrukprotocol selecteren op basis van het doel van de
afdruktaak of de netwerkomgeving.
● Poorten zijn gateways om documentgegevens door te geven van een computer naar de printer. Als het niet
lukt documenten af te drukken vanaf een netwerkcomputer, wordt dit vaak veroorzaakt door onjuiste
poortinstellingen.
354
Netwerk
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
183S-06L
Configureer de protocollen die worden gebruikt voor het afdrukken van documenten vanaf een netwerkcomputer. De
ondersteunde protocollen zijn LPD, RAW en WSD (Web Services on Devices).
Om de poortnummers van protocollen te wijzigen, raadpleegt u
1
Poortnummers wijzigen (P. 418) .
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Configureer afdrukprotocollen.
[TCP/IP-instellingen].
355
De UI op
Netwerk
LPD of RAW configureren
1
Klik op [Bewerken] in [Instellingen LPD-afdrukken] of [Instellingen RAW-afdrukken].
2
Configureer de instellingen.
[Gebruik LPD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via LPD. Als u niet afdrukt via LPD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik RAW-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via RAW. Als u RAW niet gebruikt om af te drukken, schakelt
u het selectievakje uit.
3
Klik op [OK].
WSD configureren
1
Klik op [Bewerken] in [WSD-instellingen].
2
Configureer de instellingen.
356
Netwerk
[Gebruik WSD-afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om af te drukken via WSD. Als u niet afdrukt via WSD, schakelt u het
selectievakje uit.
[Gebruik WSD-bladeren]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit
selectieve wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Gebruik WSD-afdrukken]
inschakelt.
[Gebruik WSD-scannen]
WSD-bladeren is beschikbaar voor Windows Vista/7/8/10 en maakt het mogelijk om documenten naar
een computer te scannen zonder dat u een scannerstuurprogramma hoeft te installeren. Schakel het
selectievakje in om documenten te scannen via WSD. Als u WSD niet gebruikt voor scantaken, schakelt u
het selectievakje uit.
[Gebruik Scannen naar computer]
Schakel dit selectievakje in om te scannen met WSD via het bedieningspaneel van het apparaat. U kunt dit
selectievakje alleen inschakelen als het selectievakje [Gebruik WSD-scannen] ingeschakeld is. Om scans
uit te voeren, tikt u op <Scannen> en geeft u als scanbestemming een computer op die via WSD is
verbonden. ( Scannen vanaf het apparaat(P. 239) ).
[Gebruik Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapmodus van het apparaat actief, zelfs als er multicastdiscovery-berichten worden verstuurd in het netwerk.
3
Klik op [OK].
Het bedieningspaneel gebruiken
● De instellingen voor LPD, RAW en WSD zijn ook bereikbaar via <Menu> op het <Start> scherm.
Instellingen LPD-afdrukken(P. 491)
Instellingen RAW-afdrukken(P. 491)
WSD-instellingen(P. 491)
WSD-netwerkapparaten instellen op Windows Vista/7/8/10
● De WSD-printer en -scanner kunnen worden toegevoegd vanuit de printermap. Open de printermap ( De
printermap weergeven(P. 684) ) en klik op [Een apparaat toevoegen] of [Een printer toevoegen] en volg
de aanwijzingen op het scherm. Ga voor meer informatie over het installeren van MFstuurprogramma's voor de WSD netwerkprinter naar "Installatiehandleiding MF-stuurprogramma".
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 358)
357
Netwerk
Printerpoorten configureren
183S-06R
Er kunnen afdrukfouten optreden wanneer het IP-adres van de machine is gewijzigd of wanneer er een printer is
toegevoegd via de printermap van Windows. Deze fouten zijn meestal het gevolg van onjuiste
printerpoortinstellingen. Zo kan er een onjuist poortnummer of type poort zijn opgegeven. In dergelijke situaties
mislukt het afdrukken omdat de documentgegevens niet aankomen op de machine. U kunt dit type probleem
oplossen door de printerpoortinstellingen te configureren op de computer.
Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] (of [Eigenschappen]).
Klik op het tabblad [Poorten] en configureer de vereiste instellingen.
358
Netwerk
Een poort toevoegen
Als het IP-adres van de machine is gewijzigd, voegt u een nieuwe poort toe. Dit is ook een goede oplossing
als er tijdens het installeren van het printerstuurprogramma een onjuist poorttype is geselecteerd in de
Windows-printermap.
1
Klik op [Poort toevoegen].
2
Selecteer [Canon MFNP poort] bij [Beschikbare poorttypen] en klik op [Nieuwe poort].
3
Klik op [Autom. detectie], selecteer het apparaat als dit is gevonden en klik op [Volgende].
Als het apparaat niet wordt gevonden
Klik op [Refresh]. Als het probleem blijft optreden, klikt u op [IP-adres] of [MAC-adres], voert u het IPadres of MAC-adres van het apparaat in ( Netwerkinstellingen weergeven(P. 351) ) en klikt u op
[Volgende].
359
Netwerk
4
Klik op [Toevoegen]
5
Klik op [Sluiten].
[Voltooien].
Het type poort of het poortnummer wijzigen
Als de afdrukprotocollen ( Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 355) ) of poortnummers
( Poortnummers wijzigen (P. 418) ) zijn gewijzigd op het apparaat, moeten de bijbehorende instellingen
op de computer eveneens worden aangepast. Dit geldt overigens alleen voor LPR- of RAW-poorten.
1
Klik op [Poort configureren].
2
Selecteer het keuzerondje [LPR] of [RAW] bij [Protocoltype], wijzig indien nodig het nummer in het
tekstvak [Poortnummer] en klik op [OK].
4
Klik op [Sluiten].
KOPPELINGEN
Een printserver instellen(P. 361)
360
Netwerk
Een printserver instellen
183S-06S
Het installeren van een printserver (afdrukserver) betekent dat u de computer kunt ontlasten die u gebruikt om af te
drukken. Een ander voordeel is dat de computers MF-stuurprogramma's via het netwerk kunnen installeren en dat u
dit dus niet per computer hoeft te doen vanaf de dvd-rom. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als een
printserver, moet u de instellingen voor het delen van de printer configureren.
● Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een
administratoraccount.
● Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de
clientcomputers, is het misschien niet mogelijk stuurprogramma's via het netwerk te installeren.
● Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.
Apparaatgegevens ophalen tijdens gebruik van een printserver
● Canon Driver Information Assist Service moet worden toegevoegd tijdens de installatie van het
printerstuurprogramma. Zie "Installatiehandleiding MF-stuurprogramma" voor meer informatie.
1
2
3
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Eigenschappen van
printer] (of [Eigenschappen]).
Open het tabblad [Delen], selecteer [Deze printer delen] en voer de share-naam van
de machine in.
361
Netwerk
Als [Opties voor delen wijzigen] wordt weergegeven
Klik op [Opties voor delen wijzigen]. Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, klikt u op
[Ja] of [Doorgaan].
4
Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.
● Deze bewerking is noodzakelijk als u via de printserver MF-stuurprogramma's wilt installeren op computers
met een andere bitarchitectuur.
1
Klik op [Extra stuurprogramma's].
2
Schakel het selectievakje in van de bitarchitectuur van andere computers en klik op [OK].
362
Netwerk
● Selecteer extra stuurprogramma's uit de volgende opties in overeenstemming met het
besturingssysteem van de afdrukserver.
Afdrukserver
Schakel het selectievakje in voor
32-bits besturingssystemen
[x64]
64-bits besturingssystemen
[x86] onder [Processor]
Als u niet weet of uw Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 een 32-bits of 64-bits
besturingssysteem is, raadpleegt u De bitarchitectuur controleren(P. 687) .
3
Plaats de bijgesloten dvd-rom in het dvd-rom-station van de computer, klik op [Bladeren] om de map met
MF-stuurprogramma'sop te geven en klik op [OK].
*
Geef de map op voor uw taal in [xxxx].
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 32-bits besturingssysteem, selecteert u [intdrv]
of [PCL]
[XXXX]*
[x64]
[Stuurprogramma] mappen op de meegeleverde dvd-rom.
● Als de afdrukserver wordt uitgevoerd als een 64-bits besturingssysteem, selecteert u [intdrv]
of [PCL]
4
5
[XXXX]*
[32bit]
[Stuurprogramma] mappen op de meegeleverde dvd-rom.
Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's te installeren.
Klik op [OK].
◼ Het installeren van MF-stuurprogramma's via de printserver op een computer
1
[UFRII]
Zoek de gedeelde printer op de printserver.
gedeeld op de printserver(P. 685)
Printers weergeven die worden
2
Dubbelklik op de gedeelde printer.
3
Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's te installeren.
KOPPELINGEN
Afdrukken vanaf een computer(P. 194)
363
[UFRII]
Netwerk
MF247dw)
/
(MF249dw
Scaninstellingen configureren (E-mail/Gedeelde
mappen)
183S-06U
Om gescande originelen direct per e-mail te verzenden of op te slaan in gedeelde mappen, moet u het netwerk
configureren. Hiervoor kunt u Send Function Setting Tool gebruiken, een programma dat standaard bij het apparaat
wordt geleverd. Bepaal afhankelijk van doel en de netwerkomgeving de juiste configuratie.
Scannen naar e-mail
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail(P. 365)
Scannen naar gedeelde mappen
Het apparaat configureren voor het scannen naar gedeelde mappen(P. 375)
KOPPELINGEN
Specificaties voor het verzenden van e-mail (MF249dw / MF247dw)(P. 672)
Specificaties voor het scannen naar gedeelde mappen (MF249dw / MF247dw)(P. 673)
364
Netwerk
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar email
183S-06W
Controleer de onderstaande punten voordat u het apparaat gaat configureren voor het scannen naar e-mail.
Zorg ervoor dat het apparaat en de computer op de juiste manier met elkaar
zijn verbonden.
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:
● Het IP-adres van het apparaat.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
● Een e-mailadres dat als bestemming moet worden geregistreerd.
● Informatie over de mailserver, zoals de naam van de SMTP-server,
poortnummers, of verificatie is vereist, en de gebruikersnaam en het
wachtwoord voor verificatie.
● Neem voor meer informatie over de instellingen van de mailserver contact op
met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
Controleer dat de computer voldoet aan de volgende systeemvereisten voor
het instelhulpmiddel Zendfunctie (e-mail verzenden):
● Besturingssysteem
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
● Internetbrowser
Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger
● Scherm
SVGA-monitor (met een schermresolutie van minimaal 800 x 600 pixels) met
ondersteuning voor minstens 256 kleuren
● Zorg er ook voor dat <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> zijn ingesteld
op <Aan>.
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
De UI op afstand uitschakelen (P. 434)
Configureer het apparaat.
● Basisinstellingen voor e-mail configureren
configureren(P. 367)
365
Basisinstellingen voor e-mail
Netwerk
● Communicatie-instellingen voor e-mail configureren
instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
Communicatie-
● Communicatie-instellingen voor e-mail configureren (verificatie, encryptie,
enzovoort) Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
366
Netwerk
Basisinstellingen voor e-mail configureren
183S-06X
In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het configureren van de e-mailinstellingen met Send Function
Setting Tool. Met de Send Function Setting Toolkunt u ook e-mailadressen opslaan in het adresboek.
● De Send Function Setting Tool helpt u bij het configureren van de basisinstellingen voor het verzendenvan emails. U kunt in plaats van Send Function Setting Toolde UI op afstand gebruiken voor het configureren van
meer gedetailleerde instellingen, zoals de instellingen voor POP-verificatie voorafgaand aan het verzenden
of voor versleutelde communicatie. Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
1
Start de Send Function Setting Tool.
Via een webbrowser
Typ 'http://<het IP-adres van het apparaat>/sendsupport_login.html' in het adresveld van een webbrowser en
druk vervolgens op [ENTER].
De meegeleverde dvd-rom gebruiken
1
Plaats de dvd-rom in het dvd-rom-station van de computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als daarom gevraagd wordt.
2
Klik op [Programma's starten].
● Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven, raadpleegt u
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 686) .
367
Het scherm [Installatie van
Netwerk
● Als [Automatisch afspelen] wordt weergegeven, klikt u op [Run MInst.exe].
3
Klik op [Starten] voor [Insteltool verzendfunctie].
4
Klik op [Volgende].
● Als u "Gids Instelling Verzenden", wilt weergeven, klikt u op [Zo kunt u instellen].
Als het onderstaande scherm verschijnt
● Klik op [Ja].
5
Selecteer het apparaat uit [Apparatenlijst] en klik op [Volgende].
Als het apparaat niet wordt weergegeven in [Apparatenlijst]
● Klik op [Opnieuw zoeken]. Als het probleem blijft optreden, klikt u op [Zoeken op IP-adres], typt u het
IP-adres van het apparaat en klikt u op [OK].
6
2
Controleer de instellingen en klik op [OK].
Klik op [Starten].
368
Netwerk
● Als het inlogscherm wordt weergegeven, voert u de juiste pincode in en klik dan op [Inloggen].
3
Klik op [Instellingen voor verzenden naar e-mail].
● Als u wordt gevraagd een pincode voor het adresboek in te voeren, typt u de pincode voor het adresboek en
klikt u op [OK]. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
4
Geef de vereiste instellingen op.
[Registratie]
[Snelkiesnummer]
369
Netwerk
met de Send Function Setting Toolkunt u een e-mailadres opslaan in het <Sneltoets> adresboek.
Selecteer een nummer in de vervolgkeuzelijst.
[Naam voor snelkiesnummer]
Voer een naam in voor de bestemming die u wilt opslaan. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in het adresboek.
[Instellingen voor verzendbestemming]
[E-mailadres bestemming]
Geef het e-mailadres op waarnaar u de gescande documenten wilt verzenden.
[SMTP-serverinstellingen]
[SMTP-server]
Voer de naam van de SMTP-server in.
[SMTP-authenticatie]
Klik op de [Niet ingesteld] of [Ingesteld] het keuzerondje om de verificatie-instellingen van de SMTPserver te matchen. Wanneer [Ingesteld] is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam invoeren in het
[Gebruikersnaam] tekstvak en het wachtwoord in het [Wachtwoord] tekstvak.
Verificatiemethoden voor het verzenden van e-mails
● Om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers het apparaat gebruiken om e-mail te verzenden,
ondersteunt het apparaat SMTP-verificatie (SMTP AUTH) en POP voor SMTP. Neem voor meer informatie
over de gewenste verificatiemethode contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
● Verificatie via POP voor SMTP kan alleen worden geconfigureerd via de UI op afstand.
instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
5
Klik op [Volgende].
6
Controleer de instellingen en klik op [Registreren].
7
Start het apparaat opnieuw op.
Communicatie-
● Zet het apparaat uit, wacht minimaal 10 seconden en zet het apparaat weer aan.
Er kunnen extra instellingen nodig zijn, afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt. Neem voor meer informatie
contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
● Raadpleeg Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371) voor het inschakelen van TLS
bij het e-mailen.
● Om de poortnummers te wijzigen, raadpleegt u
Poortnummers wijzigen (P. 418) .
KOPPELINGEN
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail(P. 365)
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
Opslaan in het adresboek(P. 60)
370
Netwerk
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren
183S-06Y
Gebruik de UI op afstand om de gedetailleerde verzendinstellingen te configureren, zoals de instellingen voor POPauthenticatie en versleuteling van communicatie voordat u een e-mail stuurt. Neem contact op met uw provider of
netwerkbeheerder voor de benodigde instellingen.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
[E-mailinstellingen].
371
De UI op
Netwerk
5
Geef de vereiste instellingen op.
[SMTP-server]
Voer maximaal 48 alfanumerieke tekens in als naam van de SMTP-server (of het IP-adres) voor het verzenden
van e-mail.
[E-mailadres]
Gebruik maximaal 120 tekens voor het e-mailadres dat u wilt gebruiken voor het apparaat.
[POP-server]
Voer maximaal 48 alfanumerieke tekens in als naam van de POP3-server (of het IP-adres) voor het verzenden
van e-mail.
[Gebruikersnaam]
Voer maximaal 64 alfanumerieke tekens in als gebruikersnaam voor de opgegeven e-mail-account wanneer
een POP3-server wordt gebruikt.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
U kunt het wachtwoord instellen of wijzigen wanneer een POP3-server wordt gebruikt, door dit selectievakje
in te schakelen en maximaal 32 alfanumerieke tekens in te voeren in [Wachtwoord].
POP-verificatie vóór verzending configureren
De verificatiemethode POP voor SMTP zorgt ervoor dat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot email door gebruikersverificatie uit te voeren op de POP3-server.
[Gebruik POP-authenticatie voor verzending]
Schakel, voordat u e-mail verzendt, het selectievakje in als u de POP3-server voor verificatie wilt gebruiken.
372
Netwerk
[Gebruik APOP-authenticatie]
Schakel het selectievakje in om het wachtwoord tijdens het verificatieproces te coderen met APOP.
SMTP-verificatie configureren
Als u SMTP-verificatie (SMTP AUTH) gebruikt, worden op het moment van het verzenden van e-mail, de
gebruikers geverifieerd aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord.
[Gebruik SMTP-authenticatie (SMTP AUTH)]
Als u verificatie wilt inschakelen op de SMTP-server, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 64 tekens
in het [Gebruikersnaam] tekstvak.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt opgeven of wijzigen, typt u maximaal 32 tekens in het vak [Wachtwoord].
Gecodeerde communicatie configureren
U kunt codering van communicatie configureren met een SMTP- of POP3-server.
[Gebruik TLS voor SMTP]
Schakel het selectievakje in om alle communicatie met de SMTP-server te coderen met behulp van TLS. Schakel
het selectievakje [Certificaat verifiëren] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in, afhankelijk van uw behoeften.
[Gebruik TLS voor POP]
Schakel het selectievakje in om de communicatie met de POP3-server met behulp van TLS te versleutelen.
Selecteer de [Certificaat verifiëren] en [Voeg CN toe aan verificatie-items] vakjes als nodig.
6
Klik op [OK].
373
Netwerk
● Afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt, moet u mogelijk de instelling van de SMTP- of POP3-poort
wijzigen ( Poortnummers wijzigen (P. 418) ). Neem voor meer informatie contact op met uw
internetprovider of de netwerkbeheerder.
KOPPELINGEN
Scaninstellingen configureren voor het scannen naar e-mail(P. 365)
Basisinstellingen voor e-mail configureren(P. 367)
Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251)
374
Netwerk
Het apparaat configureren voor het scannen naar
gedeelde mappen
183S-070
Controleer de onderstaande punten voordat u het apparaat gaat configureren voor het scannen naar gedeelde
mappen.
Zorg ervoor dat het apparaat en de computer op de juiste manier met elkaar
zijn verbonden.
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:
● Het IP-adres van het apparaat.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
● De naam van de computer waarop de gedeelde map staat.
controleren(P. 688)
De computernaam
● Het pad naar en de naam van de gedeelde map (als er toegangsbeperkingen zijn
ingesteld voor de map, moet u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord
weten).
● Hier kunt u lezen hoe u een nieuwe gedeelde map kunt maken: "Gids Instelling
Verzenden".
Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de volgende systeemvereisten voor
de Send Function Setting Tool:
● Besturingssysteem
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
● Internetbrowser
Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger
● Scherm
SVGA-monitor (met een schermresolutie van minimaal 800 x 600 pixels) met
ondersteuning voor minstens 256 kleuren
● Zorg er ook voor dat <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> zijn ingesteld
op <Aan>.
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
De UI op afstand uitschakelen (P. 434)
375
Netwerk
Configureer het apparaat.
opslaglocatie(P. 377)
376
Een gedeelde map instellen als een
Netwerk
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie
183S-071
Het scannen naar gedeelde mappen wordt ook wel "scannen naar SMB" genoemd omdat de functie werkt met SMB
(Server Message Block), een technologie van Windows. SMB is een protocol voor het delen van bronnen, zoals
bestanden en printers, met meerdere apparaten in een netwerk ( SMB configureren (MF249dw / MF247dw)
(P. 391) ). Als u het apparaat wilt configureren voor het via SMB opslaan van gescande documenten in een gedeelde
map in het netwerk, moet u de locatie van de gedeelde map vanaf een computer opgeven. Dit onderdeel beschrijft
hoe u de opslaglocatie opgeeft door middel van de Send Function Setting Tool.
● U kunt ook de UI op afstand gebruiken om de locatie van de gedeelde map op te geven door de map toe te
voegen aan het adresboek. Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
1
Start de Send Function Setting Tool.
Via een webbrowser
Typ 'http://<het IP-adres van het apparaat>/sendsupport_login.html' in het adresveld van een webbrowser en
druk vervolgens op [ENTER].
De meegeleverde dvd-rom gebruiken
1
Plaats de dvd-rom in het dvd-rom-station van de computer.
● Selecteer een taal en klik op [OK] als daarom gevraagd wordt.
2
Klik op [Programma's starten].
377
Netwerk
● Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven, raadpleegt u
softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 686) .
Het scherm [Installatie van
● Als [Automatisch afspelen] wordt weergegeven, klikt u op [Run MInst.exe].
3
Klik op [Starten] voor [Insteltool verzendfunctie].
4
Klik op [Volgende].
● Als u "Gids Instelling Verzenden", wilt weergeven, klikt u op [Zo kunt u instellen].
Als het onderstaande scherm verschijnt
● Klik op [Ja].
5
Selecteer het apparaat uit [Apparatenlijst] en klik op [Volgende].
Als het apparaat niet wordt weergegeven in [Apparatenlijst]
● Klik op [Opnieuw zoeken]. Als het probleem blijft optreden, klikt u op [Zoeken op IP-adres], typt u het
IP-adres van het apparaat en klikt u op [OK].
6
Controleer de instellingen en klik op [OK].
378
Netwerk
2
Klik op [Starten].
● Als het inlogscherm wordt weergegeven, voert u de juiste pincode in en klik dan op [Inloggen].
3
Klik op [Instellingen voor opslaan in gedeelde map].
● Als u wordt gevraagd een pincode voor het adresboek in te voeren, typt u de pincode voor het adresboek en
klikt u op [OK]. Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
4
Geef de vereiste instellingen op.
379
Netwerk
[Registratie]
[Snelkiesnummer]
Met de Send Function Setting Toolkunt u een gedeelde map voor het opslaan van gescande
documenten toevoegen aan een <Sneltoets> in het adresboek. Selecteer een nummer in de
vervolgkeuzelijst.
[Naam voor snelkiesnummer]
Voer een naam in voor de bestemming die u wilt opslaan. Kies een naam die u eenvoudig kunt
terugvinden in het adresboek.
[Instellingen voor de bestemming opslaan]
[Protocol]
Hier ziet u het protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van gescande documenten naar een
gedeelde map.
[Computernaam van de bestemming voor opslag]
Voer de hostnaam of het IP-adres in van de computer waarop zich de gedeelde map bevindt.
[Naam van gedeelde map op computer met opslagbestemming]
Geef het pad op naar de gedeelde map. Als de gedeelde map bijvoorbeeld een submap is met de naam
"share" en is opgeslagen in de map [Openbaar] in het station C (pad: C:\users\public\share), voer
"users\public\share" in.
[Status van instellingen voor gedeelde map]
[Toegangsbeperking voor gedeelde map]
Klik op [Niet ingesteld] of [Ingesteld] de keuzeknop om de ingestelde toegangsbeperkingen voor de
gedeelde map te matchen. Wanneer [Ingesteld] is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam invoeren in
het [Naam geregistreerde gebruiker] tekstvak en het wachtwoord in het [Wachtwoord voor toegang]
tekstvak.
5
Klik op [Volgende].
6
Controleer de instellingen en klik op [Registreren].
7
Start het apparaat opnieuw op.
● Zet het apparaat uit, wacht minimaal 10 seconden en zet het apparaat weer aan.
KOPPELINGEN
Het apparaat configureren voor het scannen naar gedeelde mappen(P. 375)
Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258)
380
Netwerk
De machine configureren voor uw netwerkomgeving
183S-072
De configuratie van een netwerk varieert naargelang de functie van het netwerk. Geef de juiste instellingen voor uw
netwerkomgeving op.
381
Netwerk
Ethernet-instellingen configureren
183S-073
Ethernet is een standaard voor het uitwisselen van gegevens in een lokaal netwerk (LAN). U kunt de
communicatiemodus (Half duplex/Full duplex) en het type Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) instellen. Over het
algemeen is het zo dat u het apparaat kunt gebruiken zonder dat u de standaardinstellingen hoeft te wijzigen (
Instellingen Ethernet-stuurprogramma(P. 494) ), maar u kunt de instellingen wijzigen om deze beter af te stemmen
op uw netwerkomgeving.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>
4
Geef aan of u de Ethernet-instellingen automatisch of handmatig wilt configureren.
<Auto detect.>.
Ethernet-instellingen automatisch configureren
Tik op <Aan>. Het apparaat detecteert en registreert automatisch de communicatiemodus en het type
Ethernet.
Ethernet-instellingen handmatig configureren
1
Tik <Uit>.
2
Selecteer de communicatiemodus.
● Tik <Communicatiemodus>
tik <Half-duplex> of <Full-duplex>.
<Half-duplex>
In deze modus worden er afwisselend gegevens verzonden en ontvangen. Selecteer deze modus als
het apparaat is aangesloten op een netwerkapparaat dat half duplex gebruikt.
<Full-duplex>
382
Netwerk
In deze modus worden gegevens tegelijkertijd verzonden en ontvangen. Deze instelling kunt u voor
de meeste omgevingen gebruiken.
3
Selecteer het type Ethernet.
● Tik <Type Ethernet>
4
tik <10BASE-T> of <100BASE-TX>.
Tik <Toepassen>.
KOPPELINGEN
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 384)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 385)
383
Netwerk
De maximale verzendeenheid wijzigen
183S-074
In de meeste Ethernet-netwerken is 1500 bytes de maximale grootte van een gegevenspakket dat kan worden
verzonden. Een pakket is het blok met gegevens waarin de oorspronkelijke gegevens worden opgedeeld voordat ze
worden verzonden. De maximale verzendeenheid (MTU) kan per netwerk verschillen. Wijzig de instellingen van het
apparaat indien nodig. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Selecteer de MTU-grootte.
<MTU-grootte>.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 382)
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 385)
384
Netwerk
Een wachttijd instellen voor verbinding met een
netwerk
183S-075
Als in een netwerk redundante connectiviteit wordt aangeboden door de aanwezigheid van verschillende switching
hubs of bridges, moet er een mechanisme zijn om te voorkomen dat pakketten in een oneindige lus terechtkomen.
Een efficiënte oplossing is dus om voor elke switch-poort een bepaalde rol te definiëren. Dan is het echter nog steeds
mogelijk dat de communicatie gedurende enkele tienden van een seconde wordt onderbroken nadat u de manier hebt
gewijzigd waarop netwerkapparaten met elkaar zijn verbonden of wanneer u een nieuw apparaat toevoegt. Als dit
type probleem optreedt, stelt u een wachttijd in voor verbinding met het netwerk.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Tik op <Wachttijd voor verbinding bij opstart>.
4
Voer het aantal seconden voor de wachttijd in en tik op <Toepassen>.
● Gebruik
/
of de numerieke toetsen om de wachttijd in te voeren.
KOPPELINGEN
Ethernet-instellingen configureren(P. 382)
De maximale verzendeenheid wijzigen(P. 384)
385
Netwerk
DNS configureren
183S-076
DNS (Domain Name System) is een service voor naamomzetting waarmee de naam van een host (of domein) wordt
gekoppeld aan een IP-adres. Configureer de benodigde instellingen voor DNS, mDNS of DHCP. De procedures voor het
configureren van DNS zijn verschillend voor IPv4 en IPv6.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Configureer de DNS-instellingen.
[TCP/IP-instellingen].
386
De UI op
Netwerk
IPv4 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv4-instellingen].
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv4.
● Instelopties zijn afhankelijk van het apparaatmodel.
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in.
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar.
[Hostnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt
registreren op de DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de domeinnaam van het apparaat dat u wilt
registreren zoals bijvoorbeeld "example.com".
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in om de DNS-records dynamisch bij te werken wanneer het IP-adres van
het apparaat verandert. Als u een interval wilt instellen tussen updates, typt u het aantal uren in het
vak [DNS dynamisch update-interval].
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel het selectievakje in als u mDNS
wilt gebruiken en voer de mDNS-naam in het [mDNS-naam] tekstvak in.
[Instellingen DHCP-opties]
387
Netwerk
[Hostnaam verkrijgen]
Schakel dit selectievakje in om Optie 12 in te schakelen en de hostnaam te verkrijgen van de DHCPserver.
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in om Optie 81 in te schakelen en de DNS-records dynamisch bij te werken
via de DHCP-server.
[SMTP-serveradres verkrijgen] (MF249dw / MF247dw)
Schakel dit selectievakje in als u Optie 69 wilt inschakelen en een SMTP-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
[POP-serveradres verkrijgen] (MF249dw / MF247dw)
Schakel dit selectievakje in als u Optie 70 wilt inschakelen en een POP3-serveradres wilt ophalen
van de DHCP-server.
3
Klik op [OK].
IPv6 DNS configureren
1
Klik op [Bewerken] in [IPv6-instellingen].
2
Configureer de DNS-instellingen van IPv6.
● Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet zijn ingeschakeld om de instellingen te configureren.
adres instellen(P. 347)
388
IPv6-
Netwerk
[DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff"
(multicast-adressen).
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien beschikbaar. U kunt geen adressen
invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adressen).
[Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u de host- en domeinnamen van IPv4 wilt gebruiken.
[Hostnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de hostnaam van het apparaat dat u wilt
registreren op de DNS-server.
[Domeinnaam]
Typ hier maximaal 47 alfanumerieke tekens voor de domeinnaam van het apparaat dat u wilt
registreren zoals bijvoorbeeld "example.com".
[DNS dynamische update]
Schakel dit selectievakje in om de DNS-records dynamisch bij te werken wanneer het IP-adres van
het apparaat verandert. Om de adressoorten op te geven die u op de DNS-server wilt registreren,
selecteert u het keuzevakje voor [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres], of
[Registreer stateless adres]. Als u een interval wilt instellen tussen updates, typt u het aantal uren
in het vak [DNS dynamisch update-interval].
[mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
mDNS (multicast DNS) wordt ondersteund door Bonjour en is een protocol voor het koppelen van
een hostnaam aan een IP-adres zonder DNS te gebruiken. Schakel het selectievakje in als u mDNS
wilt gebruiken.
[Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4]
Schakel het selectievakje in als u dezelfde naam als IPv4 wilt gebruiken. Als u een andere naam wilt
instellen, schakelt u het selectievakje uit en typt u de mDNS-naam in het vak [mDNS-naam].
3
Klik op [OK].
389
Netwerk
Het bedieningspaneel gebruiken
De DNS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu> op het <Start> scherm.
IPv6-instellingen(P. 489)
KOPPELINGEN
IPv4-adres instellen(P. 344)
IPv6-adres instellen(P. 347)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
390
IPv4-instellingen(P. 488)
Netwerk
MF247dw)
/
(MF249dw
SMB configureren
183S-077
SMB (Server Message Block) is een protocol voor het delen van bronnen, zoals
bestanden en printers, met meerdere apparaten in een netwerk. Het apparaat
maakt gebruik van SMB om gescande documenten op te slaan in een gedeelde map.
Afhankelijk van het netwerk, moet u de NetBIOS-naam en een werkgroepnaam
instellen.
NetBIOS-naam
In een Windows-netwerk dat NetBIOS gebruikt, worden NetBIOS-namen gebruikt voor het identificeren van
netwerkcomputers, maar ook voor bestandsdeling en andere netwerkservices. De meeste computers gebruiken
de computernaam als de NetBIOS-naam.
Werkgroepnaam
Een werkgroepnaam is een naam om meerdere computers te groeperen, zodat deze in een Windows-netwerk
de beschikking krijgen over eenvoudige netwerkfuncties, zoals bestandsdeling. Geef de werkgroepnaam op om
aan te geven van welke groep het apparaat deel uitmaakt.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[SMB-instellingen].
391
De UI op
Netwerk
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[NetBIOS-naam]
Gebruik maximaal 15 alfanumerieke tekens voor de NetBIOS-naam van het apparaat.
[Werkgroepnaam]
Gebruik maximaal 15 alfanumerieke tekens voor de naam van de werkgroep waarvan het apparaat deel
uitmaakt.
392
Netwerk
SNTP configureren
183S-078
Met SNTP (Simple Network Time Protocol) kunt u de systeemklok synchroniseren
met de tijdserver in het netwerk. Het protocol wordt meestal gebruikt voor het
synchroniseren van het apparaat en een server. De tijd wordt aangepast op basis
van UTC (Coordinated Universal Time). Het is dus belangrijk om de juiste tijdzone op
te geven voordat u SNTP gaat configureren ( Instellingen Datum en tijd(P. 502) ).
SNTP-instellingen kunt u opgeven via de UI op afstand.
● De SNTP van het apparaat ondersteunt zowel NTP- (versie 3) als SNTP-servers (versies 3 en 4).
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
393
De UI op
Netwerk
4
Klik op [Bewerken] in [SNTP-instellingen].
5
Selecteer het [Gebruik SNTP] selectievakje en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik SNTP]
Schakel het selectievakje in als u SNTP wilt gebruiken voor synchronisatie. Als u SNTP niet wilt gebruiken,
schakelt u het selectievakje uit.
[NTP-servernaam]
Voer het IP-adres van de NTP- of de SNTP-server in. Als DNS beschikbaar is in het netwerk, kunt u een
hostnaam (of FQDN) van maximaal 255 alfanumerieke tekens invoeren. (Voorbeeld: ntp.example.com).
[Pollinginterval]
Geef het interval op tussen opeenvolgende synchronisaties. U kunt een interval opgeven van 1 tot 48 uur.
6
Klik op [OK].
Communicatie met de NTP-/SNTP-server testen
● U kunt de communicatiestatus met de geregistreerde server bekijken door te klikken op [Instellingen/
registratie] [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen] en dan te klikken op [Controleer NTP-server] in
[SNTP-instellingen] dat verschijnt. Als een werkende verbinding tot stand is gebracht, wordt dit zoals
hieronder aangegeven. Met deze bewerking wordt de systeemklok niet aangepast.
394
Netwerk
De machine bewaken en bedienen met SNMP
183S-079
SNMP (Simple Network Management Protocol) is een protocol voor het bewaken en aansturen van
communicatieapparaten in een netwerk dat werkt met MIB (Management Information Base). Het apparaat
ondersteunt SNMPv1 en SNMPv3 met extra beveiliging. U kunt de status van het apparaat controleren vanaf een
computer wanneer u documenten afdrukt of de UI op afstand gebruikt. U kunt SNMPv1 of SNMPv3 inschakelen, of
beide versies tegelijk. Geef voor elke versie de instellingen op die aansluiten bij de inrichting en functie van uw
netwerkomgeving.
SNMPv1
SNMPv1 maakt gebruik van informatie die "community" wordt gebruikt om het bereik van SNMP-communicatie
te definiëren. Aangezien deze informatie als ongecodeerde tekst beschikbaar is in het netwerk, betekent dit dat
het netwerk kwetsbaar is voor aanvallen. Als een goede netwerkbeveiliging essentieel is, schakelt u SNMPv1 uit
en gebruikt u SNMPv3.
SNMPv3
Met SNMPv3 kunt u netwerkapparatuur beheren in een sterk beveiligde omgeving. U moet TLS inschakelen
voor de UI op afstand voordat u SNMPv3 gaat configureren ( Communicatie met TLS-versleuteling
inschakelen voor de UI op afstand(P. 436) ).
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie van SNMP voor het versturen van trap-meldingen.
● Om het poortnummer van SNMP te wijzigen, raadpleegt u
Poortnummers wijzigen (P. 418) .
● Als er SNMP-beheersoftware is geïnstalleerd op een computer in het netwerk, kunt u het apparaat extern
vanaf die computer configureren, bewaken en bedienen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of
Help van de beheersoftware.
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
Klik op [Instellingen/registratie].
395
De UI op
Netwerk
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef instellingen voor SNMPv1 op.
[SNMP-instellingen].
● Als u de SNMPv1-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
396
Netwerk
[Gebruik SNMPv1]
Schakel dit selectievakje in om SNMPv1 in te schakelen. De overige instellingen voor SNMPv1 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruik community-naam 1]/[Gebruik community-naam 2]
Schakel het selectievakje in om een Community-naam op te geven. Als u geen Community-naam hoeft op te
geven, schakelt u het selectievakje uit.
[Community-naam]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de community.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer voor elke community [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten
te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Gebruik speciale community]
De speciale community is een vooraf gedefinieerde community die uitsluitend is bedoeld voor beheerders
die met Canon-software werken. Schakel het selectievakje in als u de speciale community wilt gebruiken. Als
u de speciale community niet wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje uit.
6
Geef instellingen voor SNMPv3 op.
● Als u de SNMPv3-instellingen niet hoeft te wijzigen, gaat u verder met de volgende stap.
397
Netwerk
[Gebruik SNMPv3]
Schakel dit selectievakje in als u SNMPv3 wilt gebruiken. De overige instellingen voor SNMPv3 kunt u alleen
opgeven als dit selectievakje is ingeschakeld.
[Gebruiker inschakelen]
Schakel dit selectievakje in om [Gebruikersinstellingen 1]/[Gebruikersinstellingen 2]/[Gebruikersinstellingen
3] in te schakelen. Schakel een selectievakje uit om de desbetreffende gebruikersinstellingen uit te schakelen.
[Gebruikersnaam]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[MIB-toegangspermissie]
Selecteer [Lezen/schrijven] of [Alleen lezen] om de toegangsrechten voor MIB-objecten te bepalen.
[Lezen/schrijven]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten worden weergegeven en worden
gewijzigd.
[Alleen lezen]
Hiermee kunnen de waarden van MIB-objecten alleen worden weergegeven.
[Beveiligingsinstellingen]
Selecteer [Authenticatie aan/encryptie aan], [Authenticatie aan/encryptie uit], of [Authenticatie uit/encryptie
uit] om de gewenste combinatie van verificatie- en coderingsinstellingen te kiezen.
[Authenticatie-algoritme]
Als u [Authenticatie aan/encryptie aan] of [Authenticatie aan/encryptie uit] had opgegeven voor
[Beveiligingsinstellingen], moet u het algoritme selecteren dat overeenkomt met uw omgeving.
[Encryptie-algoritme]
Als u [Authenticatie aan/encryptie aan] had geselecteerd of [Beveiligingsinstellingen], selecteert u het
algoritme dat overeenkomt met uw netwerkomgeving.
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u tussen 6 en 16
alfanumerieke tekens voor het wachtwoord in het vak [Authenticatiewachtwoord] of [Encryptiewachtwoord].
Typ het wachtwoord ter bevestiging in het vak [Bevestigen]. U kunt afzonderlijke wachtwoorden instellen
voor verificatie- en coderingsalgoritmen.
[Contextnaam 1]/[Contextnaam 2]/[Contextnaam 3]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de contextnaam. U kunt maximaal drie contextnamen
registreren.
398
Netwerk
7
Geef instellingen op voor het verkrijgen van informatie voor het beheren van
printers.
● Met SNMP kunt u gegevens voor het beheren van printers, zoals afdrukprotocollen en printerpoorten,
controleren en periodiek opvragen bij een computer in het netwerk.
[Printerbeheerinformatie verkrijgen van host]
Schakel het selectievakje in om via SNMP de gegevens voor printerbeheer van het apparaat te bewaken. Als u
geen printerbeheerinformatie wilt bewaken, schakelt u het selectievakje uit.
8
Klik op [OK].
SNMPv1 uitschakelen
● Bepaalde functies van het apparaat zijn niet langer beschikbaar, zoals het opvragen van apparaatgegevens
via het printerstuurprogramma.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook SNMPv1/instellingen opgeven en SNMPv3 instellingen in-/uitschakelen vanuit het <Menu> op het
<Start> scherm. SNMP-instellingen(P. 493)
Zowel SNMPv1 als SNMPv3 inschakelen
● Als beide versies van SNMP zijn ingeschakeld, is het raadzaam de MIB-toegangsmachtigingen in SNMPv1 in
te stellen op [Alleen lezen]. U kunt de toegangsmachtigingen voor MIB afzonderlijk instellen voor SNMPv1
en SNMPv3 (en voor elke gebruiker in SNMPv3). Als u [Lezen/schrijven] (volledige toegang) selecteert in
SNMPv1, worden de strenge beveiligingsfuncties van SNMPv3 niet toegepast omdat de meeste instellingen
van het apparaat dan kunnen worden gewijzigd met SNMPv1.
KOPPELINGEN
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436)
399
Beveiliging
Beveiliging
Beveiliging ......................................................................................................................................................... 401
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang ............................................................................... 402
Ongeoorloofde toegang voorkomen ............................................................................................................ 403
Toegangsmachtigingen instellen .................................................................................................................. 405
De pincode van de systeembeheerder instellen .................................................................................... 406
Een pincode voor de UI op afstand instellen .......................................................................................... 408
Communicatie beperken door firewalls in te stellen ..................................................................................... 410
IP-adressen opgeven voor firewallregels ............................................................................................... 411
MAC-adressen opgeven voor firewallregels ........................................................................................... 415
Poortnummers wijzigen ............................................................................................................................... 418
Een proxy instellen ....................................................................................................................................... 420
De functies van de machine beperken ............................................................................................................. 422
Beperkingen instellen voor de toegang tot het adresboek en verzendfuncties ............................................ 423
Een pincode instellen voor het adresboek ............................................................................................. 424
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen ....................................................................... 426
Faxen via de pc uitschakelen .................................................................................................................. 428
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren .......................................................................................... 429
Bestemmingen controleren vóór het verzenden van documenten ........................................................ 430
Groepsverzending blokkeren ................................................................................................................. 432
HTTP-communicatie uitschakelen ................................................................................................................. 433
De UI op afstand uitschakelen ...................................................................................................................... 434
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren ...................................................................................... 435
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand ..................................................... 436
IEEE 802.1X-verificatie configureren ............................................................................................................. 440
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten ............................................................ 445
Sleutelparen genereren ......................................................................................................................... 447
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken .............................................. 454
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren ...................................................................................... 458
400
Beveiliging
Beveiliging
183S-07A
De realiteit is dat overal en altijd vertrouwelijke gegevens worden verwerkt door informatieapparaten, waaronder
computers en printers. Het vervelende is dat elk van deze apparaten het doelwit kan worden van kwaadwillende
derden. Aanvallers kunnen ongeoorloofde toegang krijgen tot uw apparaten of indirect voordeel halen uit slordigheid.
Hoe het ook zij, u kunt geconfronteerd worden met onverwachte verliezen als uw vertrouwelijke gegevens worden
onderschept. Om deze risico's tegen te gaan, is het apparaat uitgerust met verschillende beveiligingsfuncties. Bepaal
afhankelijk van de netwerkomgeving de juiste configuratie.
● U kunt het beste beveiligingssysteem configureren door een omgeving op te bouwen die toegang tot
printers in uw thuisnetwerk via internet verhindert en een dergelijke omgeving te combineren met de
beveiligingsfuncties van het apparaat. Ongeoorloofde toegang voorkomen(P. 403)
◼ Basisvoorzieningen voor het beveiligen van informatie
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang(P. 402)
◼ Inspelen op risico's als gevolg van slordigheid of onjuist gebruik
De functies van de machine beperken(P. 422)
◼ Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren (P. 435)
401
Beveiliging
De machine beschermen tegen ongeoorloofde toegang
183S-07C
Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot de machine en deze kunnen gebruiken. U kunt verschillende
beveiligingsmaatregelen treffen, zoals het instellen van firewalls en het aanpassen van poortnummers.
402
Beveiliging
Ongeoorloofde toegang voorkomen
183S-07E
In dit gedeelte worden de beveiligingsmaatregelen beschreven voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang vanaf
het externe netwerk. Alle gebruikers en beheerders moeten dit gedeelte lezen voordat ze de machine, andere printers
en multifunctionele apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, gebruiken. Een printer of multifunctionele
machine die is aangesloten op het netwerk, kan u verschillende nuttige functies bieden, zoals het afdrukken vanaf een
computer, bediening vanaf een computer met behulp van de functie op afstand en het verzenden van gescande
documenten via internet. Het is echter van essentieel belang dat u hierbij beveiligingsmaatregelen treft om het risico
op informatielekkage te verminderen, omdat een printer of multifunctionele machine steeds meer wordt blootgesteld
aan bedreigingen, zoals ongeoorloofde toegang en diefstal, wanneer deze op het netwerk is aangesloten. In dit
gedeelte worden de instellingen uitgelegd die u moet opgeven om ongeoorloofde toegang te voorkomen voordat u
een printer of multifunctionele machine die op het netwerk is aangesloten, in gebruik neemt.
Beveiligingsmaatregelen voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang vanaf het
externe netwerk
Een particulier IP-adres toewijzen (P. 403)
Transmissie beperken door middel van een firewall (P. 404)
Communicatie met TLS-versleuteling instellen (P. 404)
Een pincode instellen om informatie die in de multifunctionele machine is opgeslagen, te
beheren(P. 404)
Een particulier IP-adres toewijzen
Een IP-adres is een numeriek label dat aan elk apparaat in een computernetwerk is toegewezen. Een "globaal IPadres" wordt gebruikt voor communicatie in verbinding met internet en een "privé IP-adres" wordt gebruikt voor
communicatie binnen een LAN, bijvoorbeeld in een bedrijf. Als een globaal IP-adres is toegewezen, is uw printer of
multifunctionele machine toegankelijk voor het publiek (openbaar) en kan deze via internet worden bereikt. Hierdoor
vergroot het risico op informatielekkage door ongeoorloofde toegang vanaf het externe netwerk. Als echter een privé
IP-adres is toegewezen, is uw printer of multifunctionele machine verbonden aan een LAN en is deze alleen
toegankelijk voor gebruikers op uw LAN, bijvoorbeeld van uw bedrijf.
Routeerbaar IP-adres
Kan benaderd worden via een extern netwerk.
Privé IP-adres
Is toegankelijk voor de gebruikers in een lokaal gebiedsnetwerk
Wijs een privé IP-adres toe aan uw printer of multifunctionele machine. Controleer of het IP-adres dat is toegewezen
aan de printer of multifunctionele machine die u gebruikt, een privé IP-adres is of niet. Een privé IP-adres vindt u in
een van de volgende bereiken.
Bereiken voor privé IP-adressen
● Van 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
● Van 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
● Van 192.168.0.0 tot 192.168.255.255
Zie
IPv4-adres instellen(P. 344) voor informatie over het controleren en bevestigen van het IP-adres.
403
Beveiliging
● Als een globaal IP-adres is toegewezen aan een printer of multifunctionele machine, kunt u een
netwerkomgeving maken om het risico op ongeoorloofde toegang te verminderen door
beveiligingssoftware te installeren, zoals een firewall die toegang vanaf externe netwerken voorkomt. Als u
een globaal IP-adres wilt toewijzen aan en gebruiken met een printer of multifunctionele machine, neemt u
contact op met uw netwerkbeheerder.
Transmissie beperken door middel van een firewall
Een firewall is een systeem dat ongeoorloofde toegang vanaf externe netwerken voorkomt en beschermt tegen
aanvallen/bedreigingen van een LAN. U kunt een firewall gebruiken op uw netwerkomgeving om als gevaarlijk
beschouwde toegang vanaf het externe netwerk te blokkeren door de communicatie vanaf een opgegeven IP-adres
van het externe netwerk te beperken. Met de functie die is geïnstalleerd op een printer of multifunctionele machine
van Canon kunt u het IP-adresfilter instellen. Zie IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 411) voor informatie
over het instellen van een IP-adresfilter.
Communicatie met TLS-versleuteling instellen
Voor meer informatie over communicatie met TLS-versleuteling raadpleegt u Geavanceerde beveiligingsfuncties
implementeren (P. 435) . Voor informatie over de instellingsprocedures raadpleegt u Communicatie met TLSversleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436) .
Een pincode instellen om informatie die in de multifunctionele machine is
opgeslagen, te beheren
Als kwaadwillende personen proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een printer of multifunctionele
machine, kunt u het risico op informatielekkage verminderen door een pincode in te stellen voor informatie die op de
machine is opgeslagen. Met printers of multifunctionele machines van Canon kunt u verschillende typen informatie
beschermen door een pincode in te stellen.
Een pincode instellen voor elke functie
● Een pincode instellen voor het gebruik van de UI op afstand
Zie Een pincode voor de UI op afstand instellen (P. 408) voor meer informatie.
● Een pincode instellen voor de instellingen voor de systeembeheerder
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406) voor meer informatie.
Zie
● Pincode voor adresboek
Zie Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424) voor meer informatie over het instellen van een
pincode.
Hierboven vindt u enkele voorbeelden van beveiligingsmaatregelen voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang.
Zie Beveiliging(P. 401) voor meer informatie over andere beveiligingsmaatregelen, zodat u de nodige maatregelen
voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang kunt treffen die aan uw omgeving zijn aangepast.
404
Beveiliging
Toegangsmachtigingen instellen
183S-07F
Bescherm de machine tegen ongeoorloofde toegang door alleen gebruikers met toegangsmachtigingen toegang te
bieden tot de machine. Als machtigingen zijn ingesteld, moet de gebruiker een pincode invoeren om instellingen te
wijzigen of toegang te krijgen tot de UI op afstand.
Er zijn twee soorten toegangsmachtigingen: Systeembeheerdersmodus en modus voor gewone gebruikers. De
systeembeheerdersmodus beschikt over de volledige toegangsmachtigingen en er kan een
systeembeheerderspincode worden ingesteld om aanmelding in deze modus te beperken. Door een Toegangspinc.
ext. UI in te stellen, kunt u bovendien het gebruik van de UI op afstand in de modus voor gewone gebruikers en de
systeembeheerdersmodus beperken zonder dat een Pincode syst.beheerder is ingesteld.
Pincode syst.beheerder
De systeembeheerderspincode is uitsluitend bedoeld voor beheerders die over de volledige
toegangsmachtigingen beschikken. Als u deze pincode opgeeft, moet u zich met deze pincode aanmelden bij de
machine om toegang te krijgen tot <Netwerkinstellingen> of <Instellingen Systeembeheer>. Stel de
systeembeheerderspincode in wanneer er behoefte is aan verschillende niveaus van toegangsmachtigingen
voor beheerders en gewone gebruikers.
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
Pincode UI op afstand (Toegangspincode externe UI)
Dit is een pincode voor gebruik van de UI op afstand. Alleen gebruikers die de pincode kennen, krijgen toegang
tot de UI op afstand.
Een pincode voor de UI op afstand instellen (P. 408)
405
Beveiliging
De pincode van de systeembeheerder instellen
183S-07H
Stel een pincode in die uitsluitend voor systeembeheerders is bedoeld. U hebt alleen toegang tot
<Netwerkinstellingen>, <Instellingen Systeembeheer> enzovoort u wanneer de pincode correct hebt ingevoerd. Alleen
beheerders dienen op de hoogte te zijn van de pincode.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
3
Selecteer <Instellingen Systeembeheerderinformatie>
systeembeheerder>.
4
<Pincode
Geef de pincode van de systeembeheerder op.
● Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en tik op <Toepassen>.
● Als <Pin (bevestigen)> wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
● U kunt geen pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals "00" of "0000000".
● Als u de pincode wilt uitschakelen, drukt u op
om de pincode te wissen (het tekstvak moet leeg zijn).
Tik vervolgens op <Toepassen>.
Naam van systeembeheerder instellen
1
Tik <Naam systeembeheerder>.
2
Typ maximaal 32 tekens voor de naam van de systeembeheerder en tik op <Toepassen>.
invoeren(P. 38)
406
Tekst
Beveiliging
Instellingen configureren via de UI op afstand
● Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. Klik op [Instellingen/registratie]
[Systeembeheer] [Bewerken] en geef de gewenste instellingen op.
● Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de
beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het
bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op
afstand. Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 471)
Als u de pincode bent vergeten
● Vergeet uw pincode niet. Weet u uw pincode niet meer, neem dan contact op met de plaatselijke officiële
Canon-dealer of de Canon-helplijn.
Als de pincode van de systeembeheerder is ingesteld
● Als u probeert toegang te verkrijgen tot <Netwerkinstellingen>,
<Instellingen Systeembeheer> enz., ziet u het volgende scherm. Voer
de ingestelde pincode in.
● U moet ook een pincode invoeren wanneer u zich in de UI op afstand
aanmeldt in de systeembeheerdersmodus. De UI op afstand
starten(P. 462)
407
Beveiliging
Een pincode voor de UI op afstand instellen
183S-07J
U kunt een pincode voor toegang tot de UI op afstand instellen. Alle gebruikers gebruiken een gezamenlijke pincode.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
[Instellingen externe UI].
408
De UI op
Beveiliging
5
Schakel het selectievakje [Toegangspincode externe UI gebruiken] in en stel de
pincode in.
[Toegangspincode externe UI gebruiken]
Als u dit selectievakje selecteert, moet u een pincode invoeren om toegang te krijgen tot de UI op afstand.
[Instellen/Wijzigen pincode]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en typt u een code van maximaal zeven cijfers
in de vakken [Pincode] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
Als u de pincode bent vergeten
● Stel een nieuwe pincode voor toegang tot de UI op afstand in Toegangspinc. ext. UI in het instellingenmenu
op het bedieningspaneel. Instellingen externe UI(P. 548)
Als de instellingen voor de UI op afstand worden geïnitialiseerd
● De Toegangspinc. ext. UI wordt ook geïnitialiseerd. Na een initialisatie stelt u de pincode opnieuw in.
Menu initialiseren(P. 640)
KOPPELINGEN
Toegangsmachtigingen instellen(P. 405)
De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
409
Beveiliging
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
183S-07K
Zonder goede beveiliging kunnen onbevoegden toegang krijgen tot computers en andere communicatieapparaten die
op een netwerk zijn aangesloten. Om deze ongewenste toegang te voorkomen, kunt u instellingen opgeven voor het
filteren van gegevenspakketten. Op deze manier wordt de communicatie beperkt tot apparaten met bepaalde IPadressen of MAC-adressen.
410
Beveiliging
IP-adressen opgeven voor firewallregels
183S-07L
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde IP-adressen of apparaten met specifieke IPadressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt een afzonderlijk IP-adres opgeven of een bereik van
IP-adressen.
● U kunt maximaal 4 IP-adressen (of bereiken van IP-adressen) opgeven voor zowel IPv4 als IPv6.
● De hier beschreven pakketfilters besturen de communicatie over TCP, UDP en ICMP.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] voor het type filter dat u wilt gebruiken.
[IP-adresfilter].
411
De UI op
Beveiliging
[IPv4-adres: Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv4-adressen op te geven.
[IPv6-adres: Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
IPv6-adressen op te geven.
5
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
[Geblokkeerde adressen]
Registreer te blokkeren adressen en controleer of verwijder geregistreerde geblokkeerde adressen.
[Toegestane adressen]
Registreer adressen die moeten worden toegestaan, en controleer of verwijder geregistreerde toegestane
adressen.
1
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in.
● Schakel het selectievakje in om de communicatie te beperken. Schakel het selectievakje uit om de
beperking op te heffen.
2
Geef het adres op.
412
Beveiliging
● Typ het IP-adres (of het bereik van IP-adressen) in het vak [Te registreren adres] en klik op
[Toevoegen].
Geregistreerd adres
Result.
[Geblokkeerde adressen]
Blokkeert communicatie (inkomend) met apparaten waarvan het IP-adres is
ingevoerd bij [Te registreren adres]. Er kan alleen worden gecommuniceerd
met apparaten met andere IP-adressen.
[Toegestane adressen]
Staat alleen communicatie (inkomend) toe met apparaten waarvan het IPadres is ingevoerd bij [Te registreren adres] en blokkeert de communicatie
met apparaten met andere IP-adressen.
Geregistreerd als geblokkeerd en
toegestaan
Staat alleen communicatie (inkomend) toe met apparaten waarvan het IPadres is geregistreerd in [Toegestane adressen], en blokkeert de
communicatie met apparaten met andere IP-adressen. Communicatie van IPadressen die ook geregistreerd zijn in [Geblokkeerde adressen] wordt echter
geblokkeerd.
Controleer op invoerfouten
Als u IP-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op afstand.
Om dat op te lossen, moet u <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> naar de positie <Uit> zetten.
IPv4-adresfilter (P. 546)
IPv6-adresfilter (P. 547)
Invoernotatie voor IP-adressen
Beschrijving
Een specifiek adres invoeren
IPv4:
Gebruik een punt als
Voorbeeld
192.168.0.10
scheidingsteken.
IPv6:
Gebruik een dubbele punt als
fe80::10
scheidingsteken tussen
alfanumerieke tekens.
Een bereik van adressen opgeven
Plaats een afbreekstreepje tussen IPv4:
de adressen.
192.168.0.10-192.168.0.20
IPv6:
fe80::10-fe80::20
Een bereik van adressen opgeven met
een voorvoegsel (alleen IPv6)
Typ het adres, gevolgd door een
schuine streep en een getal dat
de lengte van het voorvoegsel
aangeeft.
Een IP-adres verwijderen uit de uitzonderingen
Selecteer een IP-adres en klik op [Verwijderen].
413
fe80::1234/64
Beveiliging
3
Klik op [OK].
U kunt de instellingen voor IP-adresfilters in- of uitschakelen via <Menu> op het <Start> scherm.
adresfilter (P. 546)
IPv6-adresfilter (P. 547)
KOPPELINGEN
MAC-adressen opgeven voor firewallregels(P. 415)
414
IPv4-
Beveiliging
MAC-adressen opgeven voor firewallregels
183S-07R
U kunt de communicatie beperken tot alleen apparaten met bepaalde MAC-adressen of apparaten met specifieke
MAC-adressen blokkeren maar andere communicatie toestaan. U kunt maximaal 10 MAC-adressen opgeven.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met een draadloze LAN.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
[MAC-adresfilter].
415
De UI op
Beveiliging
[Infilter]
Selecteer deze optie om het ontvangen van gegevens van het apparaat naar een computer te beperken door
MAC-adressen op te geven.
5
1
Geef de instellingen voor pakketfiltering op.
Schakel het selectievakje [Gebruik filter] in.
● Schakel het selectievakje in om de communicatie te beperken. Schakel het selectievakje uit om de
beperking op te heffen.
2
Geef het adres op.
● Typ het MAC-adres in het vak [Te registreren adres] en klik op [Toevoegen]. Staat alleen communicatie
(inkomend) toe met apparaten met een geregistreerd MAC-adres, en blokkeert de communicatie met
apparaten met andere MAC-adressen.
● U hoeft geen afbreekstreepjes of dubbelepunten te gebruiken in het adres.
Controleer op invoerfouten
Als u MAC-adressen verkeerd invoert, kunt u het apparaat mogelijk niet bereiken vanuit de UI op
afstand. Om dat op te lossen, moet u <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>. MAC-adresfilter (P. 547)
Een MAC-adres verwijderen uit de uitzonderingen
Selecteer een MAC-adres en klik op [Verwijderen].
416
Beveiliging
3
Klik op [OK].
U kunt de instellingen voor MAC-adresfilters in- of uitschakelen via <Menu> op het <Start> scherm.
adresfilter (P. 547)
KOPPELINGEN
IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 411)
417
MAC-
Beveiliging
Poortnummers wijzigen
183S-07S
Poorten vormen het eindpunt van het communicatietraject tussen apparaten. Belangrijke protocollen maken meestal
gebruik van vaste poortnummers. Een nadeel hiervan is dat apparaten met deze poortnummers kwetsbaar zijn voor
aanvallen, iedereen weet de poortnummers namelijk. De netwerkbeheerder kan de beveiliging verder verbeteren door
andere poortnummers te gebruiken. Als u een poortnummer hebt gewijzigd, moet u het nieuwe nummer doorgeven
aan de communicerende apparaten, zoals computers en servers. Configureer de instellingen voor poortnummers
afhankelijk van de netwerkomgeving.
Als u het poortnummer voor de proxyserver wilt wijzigen, raadpleegt u
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
Een proxy instellen (P. 420) .
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Tik op de poort die u wilt wijzigen.
<Instellingen poortnummer>.
Meer informatie over poorten
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
● <POP3>/<SMTP>
● <SNMP>
5
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 355)
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 395)
Voer het poortnummer in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
418
Beveiliging
KOPPELINGEN
Printerpoorten configureren(P. 358)
419
Beveiliging
Een proxy instellen
183S-07U
Een proxy (of HTTP-proxyserver) verwijst naar een computer of software die HTTP-communicatie uitvoert voor andere
apparaten, met name bij communicatie met bronnen buiten het netwerk, zoals bij het browsen op websites. De
clientapparaten maken via de proxyserver verbinding met het externe netwerk en communiceren niet rechtstreeks
met de externe bronnen. Het instellen van een proxy maakt het niet alleen mogelijk het gegevensverkeer tussen
interne en externe netwerken te beheren, maar blokkeert ook onbevoegde toegang en integreert de aanwezige
antivirusbescherming voor een nog betere beveiliging. Wanneer u Google Cloudprinter gebruikt om af te drukken via
internet, kunt u de beveiliging verbeteren door een proxy in te stellen. Als u een proxy instelt, moet u beschikken over
de benodigde gegevens, zoals het IP-adres, het poortnummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord voor
verificatie.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken] in [Proxy-instellingen].
[TCP/IP-instellingen].
420
De UI op
Beveiliging
5
Schakel het selectievakje [Gebruik proxy] in en geef de benodigde instellingen op.
[Gebruik proxy]
Schakel het selectievakje in om de opgegeven proxyserver te gebruiken voor communicatie met een HTTPserver.
[Adres HTTP-proxyserver]
Voer het adres van de proxyserver in. Geef het IP-adres op of de hostnaam, afhankelijk van de omgeving.
[Poortnummer HTTP-proxyserver]
Wijzig eventueel het poortnummer. Voer een nummer in tussen 1 en 65535.
[Gebruik proxy binnen zelfde domein]
Schakel dit selectievakje in om gebruik te maken van een proxyserver die in hetzelfde domein is opgegeven.
[Gebruik proxy-authenticatie]
Als de proxyserver verificatie moet uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 24 tekens
voor de gebruikersnaam in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord voor proxyverificatie wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u
maximaal 24 tekens voor het nieuwe wachtwoord in het vak [Wachtwoord].
6
Klik op [OK].
421
Beveiliging
De functies van de machine beperken
183S-07W
De kans bestaat dat sommige functies van de machine bijna nooit worden gebruikt of aanleiding geven voor misbruik.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de functionaliteit van de machine beperken door deze functies geheel of
gedeeltelijk uit te schakelen.
Beperkingen instellen voor de toegang tot het adresboek en verzendfuncties
Beperkingen instellen voor de toegang tot het adresboek en verzendfuncties(P. 423)
Communicatie via HTTP en extern beheer uitschakelen
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
De UI op afstand uitschakelen (P. 434)
422
Beveiliging
Beperkingen instellen voor de toegang tot het
adresboek en verzendfuncties
183S-07X
Bepaalde vormen van informatielekkage kunt u voorkomen door de beschikbare bestemmingen voor faxen en e-mails
te beperken tot de bestemmingen in het adresboek. Een andere manier is om een pincode in te stellen voor het
adresboek, zodat onbevoegde gebruikers het adresboek niet kunnen aanpassen. U kunt voorkomen dat documenten
bij de verkeerde ontvanger worden bezorgd door in te stellen dat ingevoerde faxnummers altijd moeten worden
bevestigd door deze nogmaals in te voeren.
423
Beveiliging
Een pincode instellen voor het adresboek
183S-07Y
U kunt instellen dat gebruikers een pincode moeten invoeren om nieuwe
vermeldingen toe te voegen aan het adresboek of bestaande vermeldingen aan te
passen. Als u een pincode instelt voor het adresboek, wordt de kans kleiner dat
documenten worden verstuurd naar verkeerde ontvangers omdat het adresboek
alleen nog kan worden gewijzigd door gebruikers die de pincode weten.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Beperk TX-functie>
4
Stel de pincode in voor het wijzigen van het adresboek.
<Pincode adresboek>.
● Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en tik op <Toepassen>.
● Als <Pin (bevestigen)> wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
● U kunt geen pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals "00" of "0000000".
● Als u de pincode wilt uitschakelen, drukt u op
om de pincode te wissen (het tekstvak moet leeg zijn).
Tik vervolgens op <Toepassen>.
Afgezien van het instellen van een pincode voor het adresboek, kunt u de beveiliging verder verbeteren door de
volgende bewerkingen uit te voeren:
● Beperkingen instellen voor het toevoegen van nieuwe bestemmingen.
beschikbare bestemmingen(P. 426)
● Faxen vanaf een computer uitschakelen.
Beperkingen instellen voor
Faxen via de pc uitschakelen(P. 428)
KOPPELINGEN
Opslaan in het adresboek(P. 60)
424
Beveiliging
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
Basisinstellingen voor e-mail configureren(P. 367)
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
425
Beveiliging
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen
183S-080
Door het aantal faxnummers dat bij het verzenden van documenten kan worden
opgegeven, te beperken tot de nummers die al in het adresboek zijn opgeslagen, de
verkort kiezen-nummers of de nummers die eerder zijn gebruikt, verkleint u de kans
op onjuiste bestemmingen en op het lekken van informatie door gebruikers.
Bestemmingen voor het verzenden van gescande documenten via e-mail zijn ook
beperkt.
Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers geen bestemmingen invoeren
met de numerieke toetsen. Het is dan evenmin mogelijk om vermeldingen toe te
voegen aan het adresboek of om bestaande vermeldingen te wijzigen.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Beperk TX-functie>
4
Tik op <Aan>.
<Beperk nieuwe bestemmingen>.
<Uit>
Hiermee worden de beperkingen voor nieuwe bestemmingen geannuleerd. Faxnummers en emailadressen kunnen nu weer op iedere manier worden opgegeven.
<Aan>
Beperkt de invoer zodat de enige adressen die kunnen worden opgegeven, de adressen zijn die zijn
geregistreerd in het Adresboek, de adressen geregistreerd als verkort kiezen-nummers of de adressen die
eerder zijn gebruikt.
Deze functie is niet van toepassing op het faxen vanaf een pc.
Faxen via de pc uitschakelen(P. 428)
KOPPELINGEN
Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
426
Beveiliging
Groepsverzending blokkeren(P. 432)
427
Beveiliging
Faxen via de pc uitschakelen
183S-081
U kunt instellen dat gebruikers geen faxen kunnen versturen vanaf een computer.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Faxinstellingen>.
3
Selecteer <Instellingen voor TX-functie>
<Toestaan faxstuurprogramma TX>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
4
Tik op <Uit>.
<Uit>
Selecteer deze optie om faxen vanaf een computer te blokkeren.
<Aan>
Selecteer deze optie om faxen vanaf een computer toe te staan.
KOPPELINGEN
Faxen versturen vanaf uw computer(P. 170)
Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
428
Beveiliging
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren
183S-082
Verhindert het opgeven van bestemmingen uit de transmissiegegevens. Door middel van deze beperking voorkomt u
dat bestemmingen worden geselecteerd uit de transmissiegegevens voor "Fax verzenden", "Scannen en Verzenden als
e-mail" en "Scannen en opslaan in Gedeelde Map".
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Beperk TX-functie>
4
Tik op <Aan>.
<Beperk opnieuw verzenden vanuit log>.
<Uit>
Selecteer deze optie als eerder gebruikte bestemmingen mogen worden gebruikt.
<Aan>
Selecteer deze optie als eerder gebruikte bestemmingen niet mogen worden gebruikt.
KOPPELINGEN
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
Groepsverzending blokkeren(P. 432)
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven(P. 132)
Eerder gebruikte bestemmingen opgeven(P. 286)
429
Beveiliging
Bestemmingen controleren vóór het verzenden van
documenten
183S-083
Door het faxnummer twee keer in te voeren verkleint u de kans dat een document door onjuiste invoer naar een
verkeerd nummer wordt gestuurd. Gebruik functies die in dit gedeelte worden beschreven als u vertrouwelijke
documenten verzendt.
Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers(P. 430)
Bestemmingen in het adresboek weergeven(P. 430)
Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers
U kunt instellen dat een faxnummer dat is ingevoerd met de numerieke toetsen ter bevestiging nogmaals moet
worden ingevoerd. Op deze manier verkleint u de kans dat een document door onjuiste invoer naar een verkeerd
nummer wordt gestuurd.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Faxinstellingen>.
3
Selecteer <Instellingen voor TX-functie>
<Bevestig ingevoerd faxnummer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
4
Tik op <Aan>.
<Uit>
Selecteer deze optie als u het scherm voor het bevestigen van faxnummers niet wilt weergeven.
<Aan>
Selecteer deze optie als u het scherm voor het bevestigen van faxnummers wel wilt weergeven.
Bestemmingen in het adresboek weergeven
Als u sneltoetsen of codes voor verkort kiezen gebruikt om bestemmingen op te geven, moet u onthouden welke
bestemming (of groep) aan een code is gekoppeld. Als u niet alle codes weet, bestaat de kans dat u documenten naar
verkeerde bestemmingen stuurt. U kunt dit voorkomen door in te stellen dat de gegevens van de geselecteerde/
ingevoerde code voor verkort kiezen of het geselecteerde/ingevoerde snelkeuzenummer worden weergegeven op het
apparaat voordat de documenten naar die bestemming worden verzonden.
430
Beveiliging
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Beperk TX-functie>
4
Tik op <Aan>.
<Bevestiging sneltoets/TX-kiescode>.
<Uit>
Selecteer deze optie om de details van het geselecteerde/ingevoerde snelkeuzenummer of de
geselecteerde/ingevoerde code voor verkort kiezen niet weer te geven.
<Aan>
Selecteer deze optie om de details van het geselecteerde/ingevoerde snelkeuzenummer of de
geselecteerde/ingevoerde code voor verkort kiezen weer te geven.
KOPPELINGEN
Bestemmingen opslaan(P. 181)
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
431
Beveiliging
Groepsverzending blokkeren
183S-084
Groepsverzending is een functie waarmee u achter elkaar faxen naar verschillende ontvangers kunt sturen. Deze
functie kunt u desgewenst uitschakelen.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik <Faxinstellingen>.
3
Selecteer <Instellingen voor TX-functie>
<Beperk groepsverzending>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
4
Selecteer <Bevestig groepsverzending> of <Weiger groepsverzending>.
<Uit>
Selecteer deze optie om groepsverzending toe te staan.
<Bevestig groepsverzending>
Selecteer deze optie om het bevestigingsscherm weer te geven als u een fax verstuurt met
groepsverzending.
<Weiger groepsverzending>
Selecteer deze optie om groepsverzending te blokkeren.
KOPPELINGEN
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)(P. 150)
432
Beveiliging
HTTP-communicatie uitschakelen
183S-085
HTTP wordt gebruikt voor communicatie via het netwerk, bijvoorbeeld wanneer u het apparaat bedient via de UI op
afstand. Als u een USB-verbinding gebruikt of HTTP om een andere reden niet nodig hebt, kunt u het protocol
uitschakelen om aanvallen van kwaadwillende gebruikers via de ongebruikte HTTP-poort te voorkomen.
Als u HTTP uitschakelt, zijn bepaalde netwerkfuncties niet meer beschikbaar, zoals de UI op afstand, afdrukken
via WSD en afdrukken met Google Cloudprinter.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <TCP/IP-instellingen>
4
Tik op <Uit>.
<Gebruik HTTP>.
<Uit>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om HTTP-communicatie in te schakelen.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken (P. 461)
Poortnummers wijzigen (P. 418)
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 355)
433
Beveiliging
De UI op afstand uitschakelen
183S-086
De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een
computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer.
Als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine
door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via het netwerk.
1
Tik <Menu> op het <Start> scherm.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
3
Selecteer <Instellingen externe UI>
4
Tik op <Uit>.
<Externe UI gebruiken>.
<Uit>
Selecteer deze optie om de UI op afstand uit te schakelen.
<Aan>
Selecteer deze optie om de UI op afstand in te schakelen.
KOPPELINGEN
De UI op afstand gebruiken (P. 461)
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
434
Beveiliging
Geavanceerde beveiligingsfuncties implementeren
183S-087
Bevoegde gebruikers kunnen worden benadeeld door aanvallen van kwaadwillende personen, bijvoorbeeld door
sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden verzonden. Om uw belangrijke en
kostbare gegevens te beschermen tegen deze aanvallen, ondersteunt het apparaat de volgende functies te
verbetering van de veiligheid en beveiliging.
Communicatie met TLS-versleuteling
TLS is een protocol voor het coderen (versleutelen) van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en
wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. TLS maakt beveiligde
netwerkcommunicatie mogelijk wanneer u het apparaat vanaf een computer via de UI op afstand benadert.
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436)
Verificatie met IEEE 802.1X
IEEE 802.1X is een norm en tegelijkertijd een mechanisme voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot het
netwerk door het centraal beheren van gegevens voor gebruikersverificatie. Als een apparaat probeert
verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker
van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden
verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van
het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de
externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt). Het apparaat kan als
een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. IEEE 802.1X-verificatie
configureren(P. 440)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 445)
435
Beveiliging
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor
de UI op afstand
183S-088
U kunt met behulp van TLS (Transport Layer Security) de communicatie coderen die plaatsvindt tussen het apparaat en
een webbrowser op de computer. TLS is een mechanisme voor het coderen van gegevens die over het netwerk
worden verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven
van instellingen voor IEEE 802.1X verificatie (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u TLS wilt gebruiken voor de UI op afstand,
moet u een sleutelpaar instellen en de TLS-functie inschakelen. Genereer of installeer het sleutelpaar voor TLS voordat
u TLS inschakelt ( Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 445) ).
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
[TCP/IP-instellingen].
436
De UI op
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel en certificaat] in [TLS-instellingen].
5
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken.
Details bekijken van een certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen en
digitale certificaten verifiëren(P. 458)
6
1
TLS inschakelen voor de UI op afstand.
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen externe UI].
437
Beveiliging
2
Klik op [Bewerken].
3
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt communicatie met TLS-versleuteling ook in- of uitschakelen vanuit <Menu> op het <Start> scherm.
Gebruik TLS(P. 546)
De UI op afstand starten terwijl TLS is ingeschakeld
● Als u probeert de UI op afstand te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan een waarschuwing worden
weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is
ingevoerd in het adresveld en ga dan verder om het scherm van de UI op afstand weer te geven. De UI op
afstand starten(P. 462)
TLS inschakelen voor e-mail (MF249dw / MF247dw)
● Als de SMTP-server en de POP3-server ondersteuning bieden voor TLS, kunt u TLS inschakelen voor
communicatie met deze servers ( Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371) ). Neem
438
Beveiliging
voor meer informatie over de SMTP-server en de POP3-server contact op met uw internetprovider of
netwerkbeheerder.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 447)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 454)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 395)
439
Beveiliging
IEEE 802.1X-verificatie configureren
183S-089
Het apparaat kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. Een doorsnee 802.1X-netwerk
bestaat uit een RADIUS-server (verificatieserver), een LAN-switch (authenticator) en clientapparaten met
verificatiesoftware (supplicants). Als een apparaat probeert verbinding te maken met het 802.1X-netwerk, moeten de
gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een
bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde
RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de
verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt).
Selecteer een verificatiemethode uit de onderstaande opties. Installeer of registreer indien nodig een sleutelpaar of
CA-certificaat voordat u verificatie met IEEE 802.1X gaat configureren ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en
digitale certificaten gebruiken(P. 454) ).
TLS
Het apparaat en de verificatieserver verifiëren elkaar door de wederzijdse certificaten te controleren. Een
sleutelpaar uitgegeven door een certificeringsinstantie (CA) is vereist voor de clientverificatie (voor het
verifiëren van het apparaat). In het geval van de serververificatie kan een CA-certificaat worden gebruikt dat is
geïnstalleerd via de UI op afstand, samen met een CA-certificaat dat vooraf op het apparaat is geïnstalleerd.
TTLS
Bij deze verificatiemethode wordt de clientverificatie uitgevoerd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en
de serververificatie met een CA-certificaat. U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren als het interne protocol. TTLS
kan gelijktijdig worden gebruikt met PEAP. Configureer deze verificatiemethode pas nadat u TLS hebt
ingeschakeld voor de UI op afstand ( Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op
afstand(P. 436) ).
PEAP
De vereiste instellingen zijn bijna gelijk aan die van TTLS. MS-CHAPv2 wordt gebruikt als het interne protocol.
Configureer deze verificatiemethode pas nadat u TLS hebt ingeschakeld voor de UI op afstand (
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436) ).
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
Klik op [Instellingen/registratie].
440
De UI op
Beveiliging
3
Klik op [Netwerkinstellingen]
4
Klik op [Bewerken].
5
[IEEE 802.1X-instellingen].
Schakel het selectievakje [Gebruik IEEE 802.1X] in, typ de aanmeldingsnaam in het
vak [Loginnaam] en geef de vereiste instellingen op.
441
Beveiliging
[Gebruik IEEE 802.1X]
Schakel dit selectievakje in om verificatie met IEEE 802.1X mogelijk te maken.
[Loginnaam]
Typ maximaal 24 alfanumerieke tekens als de naam (EAP-identiteit) die wordt gebruikt voor het identificeren
van de gebruiker.
TLS instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [Sleutel en certificaat].
2
Klik op [Registreer standaardsleutel] naast het sleutelpaar dat u wilt gebruiken voor de clientverificatie.
Details weergeven van een sleutelpaar of certificaat
● U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste
tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat. Sleutelparen
en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
TTLS/PEAP instellen
1
Schakel het selectievakje [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] in.
Intern protocol voor TTLS
● U kunt MSCHAPv2 of PAP selecteren. Als u PAP wilt gebruiken, selecteert u het keuzerondje [PAP].
442
Beveiliging
2
Klik op [Wijzig gebruikersnaam/wachtwoord].
● Als u een andere gebruikersnaam wilt opgeven dan de aanmeldingsnaam, schakelt u het selectievakje
[Gebruik inlognaam als gebruikersnaam] uit. Schakel het selectievakje in als u de aanmeldingsnaam
wilt gebruiken als de gebruikersnaam.
3
Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op [OK].
[Gebruikersnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de gebruikersnaam.
[Wijzig wachtwoord]
Als u het wachtwoord wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 24
tekens voor het nieuwe wachtwoord in de vakken [Wachtwoord] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
443
Beveiliging
7
Start het apparaat opnieuw op.
● Zet het apparaat uit, wacht minimaal 10 seconden en zet het apparaat weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
● U kunt ook IEEE 802.1X authenticatie inschakelen of uitschakelen vanuit <Menu> het <Start> scherm.
802.1X-instellingen(P. 495)
KOPPELINGEN
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale certificaten(P. 445)
444
IEEE
Beveiliging
Instellingen configureren voor sleutelparen en digitale
certificaten
183S-08A
Om de communicatie te coderen met een extern apparaat, moet vooraf een coderingssleutel worden verzonden en
ontvangen via een onbeveiligd netwerk. Dit probleem wordt opgelost door cryptografie met openbare sleutels.
Cryptografie met openbare sleutels garandeert een veilige uitwisseling door belangrijke en waardevolle gegevens te
beschermen tegen aanvallen, zoals sniffing, spoofing en het manipuleren van gegevens die over een netwerk worden
verzonden.
Sleutelpaar
Een sleutelpaar bestaat uit een openbare sleutel en een geheime sleutel. Beide sleutels zijn
nodig voor het coderen of decoderen van gegevens. Aangezien gegevens die zijn gecodeerd
met een van de sleutels uit het sleutelpaar niet kunnen worden hersteld zonder de andere
sleutel, kan met dit type cryptografie een veilige uitwisseling van gegevens over het netwerk
worden gegarandeerd. Een sleutelpaar wordt gebruikt voor TLS-versleutelde communicatie of
TLS van de IEEE 802.1X-verificatie. U kunt maximaal vijf sleutelparen (inclusief de vooraf
ingestelde sleutelparen) opslaan op het apparaat ( Door een CA uitgegeven sleutelparen
en digitale certificaten gebruiken(P. 454) ). Een sleutelpaar kan worden gegenereerd met
het apparaat ( Sleutelparen genereren(P. 447) ).
CA-certificaat
Digitale certificaten zoals CA-certificaten zijn vergelijkbaar met andere vormen van identificatie,
zoals een rijbewijs. Een digitaal certificaat bevat een digitale handtekening en stelt het
apparaat in staat spoofing of het manipuleren van gegevens te detecteren. Het is extreem
moeilijk voor derden om digitale certificaten te misbruiken. Een digitaal certificaat dat een
openbare sleutel van een certificeringsinstantie (CA) bevat, wordt een CA-certificaat genoemd.
CA-certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van het apparaat waarmee het apparaat
communiceert voor functies zoals afdrukken met Google Cloudprinter of IEEE 802.1Xverificatie. U kunt maximaal 67 CA-certificaten registreren, inclusief de 62 certificaten die vooraf
zijn geïnstalleerd op het apparaat ( Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken(P. 454) ).
◼ Vereisten voor sleutels en certificaten
Het certificaat in een sleutelpaar dat is gegenereerd met het apparaat voldoet aan X.509v3. Als u een sleutelpaar of
een CA-certificaat installeert vanaf een computer, zorg er dan voor dat het onderdeel voldoet aan deze vereisten:
Indeling
● Sleutelpaar: PKCS#12*1
● CA-certificaat: X.509v1 of X.509v3, DER (gecodeerd binair), PEM
Bestandsextensie
● Sleutelpaar: ".p12" of ".pfx"
● CA-certificaat: ".cer"
Algoritme openbare sleutel
(en sleutellengte)
RSA (512 bits, 1024 bits, 2048 bits of 4096 bits)
Algoritme voor handtekening certificaat SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2, MD5-RSA of MD2-RSA
*1 De
vereisten voor het certificaat in een sleutelpaar komen overeen met die voor CA-certificaten.
*2 SHA384-RSA
en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.
445
Beveiliging
Algoritme voor vingerafdruk certificaat
*1 De
SHA1
vereisten voor het certificaat in een sleutelpaar komen overeen met die voor CA-certificaten.
*2 SHA384-RSA
en SHA512-RSA zijn alleen beschikbaar wanneer de RSA-sleutel 1024 bits of langer is.
● Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een certificaatintrekkingslijst (CRL).
446
Beveiliging
Sleutelparen genereren
183S-08C
U kunt een sleutelpaar genereren met het apparaat als dit nodig is voor gecodeerde communicatie via TLS (Transport
Layer Security). U kunt TLS gebruiken wanneer u het apparaat gebruikt via de UI op afstand. U kunt maximaal vijf
sleutelparen opslaan op het apparaat (inclusief vooraf ingestelde paren). Zelf-ondertekende certificaten worden
gebruikt bij sleutelparen die zijn gegenereerd in "Netwerkcommunicatie". Met een "Sleutel en
certificaatondertekeningsverzoek (CSR)" kunt u zich aanmelden voor een CA uitgegeven digitaal certificaat voor het
sleutelpaar dat door het apparaat is gegenereerd.
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken(P. 447)
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken(P. 449)
Netwerkcommunicatiesleutel aanmaken
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen sleutel en certificaat].
447
De UI op
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het sleutelpaar dat u wilt verwijderen en
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer "[TLS]" of
als "[IEEE 802.1X]" wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen
of het sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Netwerkcommunicatie] en klik op [OK].
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
448
Beveiliging
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u
eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst.
Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt. De beveiliging
echter is krachtiger.
● [512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd
voor [Handtekeningalgoritme].
[Certificaatinstellingen]
[Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de begindatum in voor de geldigheidsperiode van het certificaat, tussen 01/01/2000 en
31/12/2099, in deze volgorde: jaar, maand, dag.
[Einddatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)]
Voer de begindatum in voor de geldigheidsperiode van het certificaat, tussen 01/01/2000 en
31/12/2099, in deze volgorde: jaar, maand, dag. U kunt hier geen datum opgeven die voorafgaat aan
[Begindatum geldigheid (JJJJ/MM/DD)].
[Land/Regio]
Klik op [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook klikken op
[Voer internetlandcode in] en een landcode invoeren, zoals NL voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
Gebruik maximaal 48 alfanumerieke tekens voor de standaardnaam van het certificaat.
"Standaardnaam" wordt vaak afgekort tot "CN".
7
Klik op [OK].
● Het genereren van sleutels voor netwerkcommunicatie kan 10 tot 15 minuten duren.
● Het gegenereerde sleutelpaar wordt automatisch opgeslagen op het apparaat.
Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) aanmaken
1
2
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
De UI op afstand starten(P. 462)
Klik op [Instellingen/registratie].
449
Beveiliging
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Sleutel aanmaken].
[Instellingen sleutel en certificaat].
Een geregistreerd sleutelpaar wissen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het sleutelpaar dat u wilt verwijderen en
klik op [OK].
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer "[TLS]" of
als "[IEEE 802.1X]" wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen
of het sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen.
5
Selecteer [Sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR)] en klik op [OK].
450
Beveiliging
6
Geef instellingen op voor de sleutel en het certificaat.
[Sleutelinstellingen]
[Sleutelnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar. Kies een naam die u
eenvoudig kunt terugvinden in lijsten.
[Handtekeningalgoritme]
Selecteer het algoritme voor de handtekening in de vervolgkeuzelijst.
[Sleutelalgoritme]
RSA wordt gebruikt om een sleutelpaar te genereren. Selecteer de sleutellengte in de vervolgkeuzelijst.
Hoe groter het aantal is voor de sleutellengte, hoe trager de communicatie verloopt. De beveiliging
echter is krachtiger.
● [512 bits] kan niet als sleutellengte worden geselecteerd als [SHA384] of [SHA512] is geselecteerd
voor [Handtekeningalgoritme].
[Instellingen certificaatondertekeningsverzoek (CSR)]
[Land/Regio]
Klik op [Selecteer land/regio] en selecteer uw land/regio in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook klikken op
[Voer internetlandcode in] en een landcode invoeren, zoals NL voor Nederland.
[Staat]/[Plaats]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de locatie.
[Organisatie]/[Afdeling]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van de organisatie.
[Standaardnaam]
451
Beveiliging
Gebruik maximaal 48 alfanumerieke tekens voor de standaardnaam van het certificaat.
"Standaardnaam" wordt vaak afgekort tot "CN".
7
Klik op [OK].
● Het genereren van een sleutel en certificaatondertekeningsverzoek (CSR) kan ongeveer 10 tot 15 minuten in
beslag nemen.
8
Klik op [Opslaan in bestand].
● Een dialoogvenster verschijnt voor het opslaan van het bestand. Selecteer de opslaglocatie en klik op
[Opslaan].
➠ Het CSR-bestand (Key and Certificate Signing Request) wordt opgeslagen op de computer.
9
Hecht het opgeslagen bestand aan en leg de applicatie voor aan de
certificeringsinstantie (CA).
◼ Het door de CA uitgegeven Digitale Certificaat registreren
U kunt het sleutelpaar dat is gegenereerd door het certificaatondertekeningsverzoek (CSR) niet gebruiken totdat het
certificaat is geregistreerd. Zodra de certificeringsinstantie het digitale certificaat heeft afgegeven, kunt u deze
registreren met de onderstaande procedure.
1
Start de UI op afstand en meld u aan in de systeembeheerdersstand.
De UI op afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
4
Klik op [Sleutelnaam] of [Certificaat] zodat het certificaat wordt geregistreerd.
[Instellingen sleutel en certificaat].
452
Beveiliging
5
6
Klik op [Certificaat registreren].
Klik op [Bladeren], geef het bestand voor het certificaatondertekeningsverzoek op en
klik op [Registreren].
KOPPELINGEN
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 454)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436)
453
Beveiliging
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale
certificaten gebruiken
183S-08E
Sleutelparen en digitale certificaten voor gebruik met het apparaat zijn verkrijgbaar bij een certificeringsinstantie (CA).
U kunt deze bestanden opslaan en vervolgens registreren via de UI op afstand. Zorg ervoor dat het sleutelpaar en het
certificaat voldoen aan de vereisten van het apparaat ( Vereisten voor sleutels en certificaten(P. 445) ). U kunt
maximaal vijf sleutelparen (inclusief de vooraf geïnstalleerde sleutelparen) en 67 CA-certificaten registreren (inclusief
de 62 vooraf geïnstalleerde certificaten).
1
2
3
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen CA-certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] om een sleutelpaar te installeren of [Instellingen CA-certificaat]
voor het installeren van een CA-certificaat.
454
Beveiliging
4
Klik op [Sleutel en certificaat registreren] of [Registreer CA-certificaat].
Een geregistreerd sleutelpaar of CA-certificaat wissen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het sleutelpaar of CA-certificaat dat u wilt verwijderen
en klik op [OK].
De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten kunt u niet verwijderen.
● U kunt een sleutelpaar niet verwijderen als dit momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer "[TLS]" of
als "[IEEE 802.1X]" wordt weergegeven onder [Sleutelgebruik]. In dat geval moet u de functie uitschakelen
of het sleutelpaar vervangen voordat u het sleutelpaar kunt verwijderen. Het vooraf geïnstalleerde CAcertificaat kan niet worden verwijderd.
De vooraf geïnstalleerde CA-certificaten uit- of inschakelen
● Klik op [Uitschakelen] rechts van het vooraf geïnstalleerde CA-certificaat dat u wilt uitschakelen. Als u het
certificaat weer wilt inschakelen, klikt u [Inschakelen] rechts van het certificaat.
5
Klik op [Installeren].
455
Beveiliging
Een sleutelpaar of CA-certificaatbestand wissen
● Klik op [Verwijderen] rechts van het bestand dat u wilt verwijderen en
6
klik op [OK].
Klik op [Bladeren], selecteer het bestand dat u wilt installeren en klik op [Start
installatie].
➠ Het sleutelpaar of CA-certificaat is geïnstalleerd op het apparaat.
7
Registreer het sleutelpaar of CA-certificaat.
Een sleutelpaar registreren
1
Klik op [Registreren] naast het sleutelpaar dat u wilt opslaan.
2
Voer de naam van het sleutelpaar en het wachtwoord in en klik op [OK].
[Sleutelnaam]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor de naam van het sleutelpaar dat u wilt opslaan.
[Wachtwoord]
Gebruik maximaal 24 alfanumerieke tekens voor het wachtwoord van de privésleutel die is ingesteld voor
het bestand dat u wilt opslaan.
Een CA-certificaat registreren
Klik op [Registreren] naast het CA-certificaat dat u wilt opslaan.
456
Beveiliging
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 447)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436)
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
457
Beveiliging
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren
183S-08F
Als u sleutelparen en CA-certificaten hebt geregistreerd, kunt u de gegevens van deze onderdelen bekijken of hun
geldigheid en handtekening controleren.
1
2
3
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
De UI op
Klik op [Instellingen/registratie].
Klik op [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen CA-certificaat].
[Instellingen sleutel en certificaat] of
● Klik op [Instellingen sleutel en certificaat] om een sleutelpaar te verifiëren of [Instellingen CA-certificaat] voor
het verifiëren van een CA-certificaat.
4
Klik op het pictogram voor het sleutelpaar of certificaat dat u wilt controleren.
458
Beveiliging
➠ De certificaatgegevens kunt u bekijken op dit scherm.
5
Controleer de details van het certificaat en klik op [Certificaat verifiëren].
➠ Het resultaat van het verifiëren van het certificaat wordt zoals hieronder weergegeven.
KOPPELINGEN
Sleutelparen genereren(P. 447)
Door een CA uitgegeven sleutelparen en digitale certificaten gebruiken(P. 454)
459
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken ..................................................................................................................... 461
De UI op afstand starten ................................................................................................................................... 462
Schermen van de UI op afstand ....................................................................................................................... 464
Documenten beheren en de status van de machine controleren .................................................................. 468
Menuopties instellen via de UI op afstand ...................................................................................................... 473
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand .................................................................................... 475
Adresboek wijzigen via de UI op afstand ......................................................................................................... 479
460
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand gebruiken
183S-08H
Als u een webbrowser gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kunt u de documenten die wachten om te
worden afgedrukt, of de status van het apparaat controleren. U kunt ook enkele instellingen uitvoeren, zoals het
opslaan van het adresboek. U hoeft uw bureau dus niet te verlaten om systeembeheertaken uit te voeren.
Functies van de UI op afstand
Documenten beheren en de status van de machine controleren(P. 468)
Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 473)
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand(P. 475)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
Basisbeginselen van de UI op afstand
De UI op afstand starten(P. 462)
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
Systeemvereisten
U kunt de UI op afstand gebruiken in de volgende omgeving. Stel de webbrowser bovendien zo in dat cookies
zijn ingeschakeld.
Windows
● Windows Vista/7/8/10
● Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger
Mac OS
● Mac OS 10.6 of hoger (met uitzondering van de Classic environment)
● Safari 3.2.1 of hoger
461
De UI op afstand gebruiken
De UI op afstand starten
183S-08J
Om het apparaat op afstand te bedienen, moet u het IP-adres van het apparaat in een webbrowser invoeren en de UI
op afstand opstarten. Controleer vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld ( Netwerkinstellingen
weergeven(P. 351) ). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser.
2
Typ "http://(het IP-adres van de machine)/" in het adresveld en druk op [Enter].
● Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes (voorbeeld: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Als er een veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven
● Het kan gebeuren dat een waarschuwingsbericht wordt weergegeven als de communicatie met een Appleapparaat gecodeerd is ( Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op
afstand(P. 436) ). Als de certificaatinstellingen of TLS-instellingen geen fouten bevatten, bladert u verder op
de website.
● Er kan een waarschuwing worden weergegeven als de communicatie van de UI op afstand versleuteld is (
Communicatie met TLS-versleuteling inschakelen voor de UI op afstand(P. 436) ). Als de
certificaatinstellingen of TLS-instellingen geen fouten bevatten, bladert u verder op de website.
3
Meld u aan op de UI op afstand.
Als geen pincode voor de systeembeheerder is ingesteld
Selecteer [Systeembeheerder-modus] of [Algemene gebruikersmodus].
[Systeembeheerder-modus]
U kunt alle bewerkingen en instellingen van de UI op afstand uitvoeren. Voer de juiste pincode in [Pincode
systeembeheerder] ( De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406) ). Als [Pincode
systeembeheerder] niet is ingesteld, moet u niets invoeren.
[Algemene gebruikersmodus]
U kunt de status van documenten of van de machine controleren. Daarnaast kunt u enkele instellingen
aanpassen. Als u afdrukdocumenten wilt verwijderen, typt u de gebruikersnaam van de documenten in
462
De UI op afstand gebruiken
het vak [Gebruikersnaam]. De gebruikersnaam wordt automatisch ingesteld om documenten af te
drukken op basis van gegevens zoals uw computernaam of aanmeldingsnaam voor de computer.
[Toegangspincode externe UI]
Als [Toegangspincode externe UI] is ingesteld, voert u de pincode in.
afstand instellen (P. 408)
Een pincode voor de UI op
Als een pincode voor de systeembeheerder is ingesteld
Voer de geregistreerde [Pincode systeembeheerder] in.
instellen(P. 406)
4
De pincode van de systeembeheerder
Klik op [Aanmelden].
● De portaalpagina (hoofdpagina) wordt weergegeven.
463
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
De UI op afstand gebruiken
Schermen van de UI op afstand
183S-08K
In dit gedeelte worden de belangrijkste schermen van de UI op afstand beschreven.
Portaalpagina (hoofdpagina)(P. 464)
Pagina [Statusmonitor/annuleren](P. 465)
Pagina [Instellingen/registratie](P. 466)
[Adresboek] Pagina(P. 467)
Portaalpagina (hoofdpagina)
[Afmelden]
Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel
gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.
[E-mail naar systeembeheerder]
Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is
opgegeven bij [Systeembeheerderinformatie] onder [Systeembeheer].
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Basisgegevens over het apparaat
Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een
koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.
Informatie over verbruikseenheden
Hier ziet u informatie over het papier en de resterende hoeveelheid toner.
464
De UI op afstand gebruiken
Klik op [Details verbruiksartikelen controleren] om het scherm voor het controleren van verbruiksartikelen
weer te geven. Verbruiksartikelen controleren(P. 470)
Ondersteuningskoppeling
Hier ziet u de koppeling voor ondersteuning die is opgegeven bij [Apparaatinformatie] onder
[Systeembeheer].
[Statusmonitor/annuleren]
Hiermee geeft u de status weer van de huidige afdruktaken en de geschiedenis van afdruktaken en
kopieertaken, en van verzonden en ontvangen documenten. U kunt ook de status van de machine
controleren.
[Instellingen/registratie]
Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Wanneer u zich hebt aangemeld in de
systeembeheerdersmodus, kunt u de instellingen van de opties wijzigen en de geregistreerde gegevens
opslaan/laden. Menuopties instellen via de UI op afstand(P. 473)
[Adresboek]
Alle bestemmingen weergeven die in het adresboek zijn opgeslagen. U kunt het adresboek ook opslaan of
wijzigen als u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus. Adresboek wijzigen via de UI op
afstand(P. 479)
Pagina [Statusmonitor/annuleren]
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
status van de machine controleren(P. 468)
Documenten beheren en de
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
465
De UI op afstand gebruiken
Pictogram Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Pagina [Instellingen/registratie]
[Naar portal]
Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).
Menu
Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina.
op afstand(P. 473)
Menuopties instellen via de UI
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Systeembeheer instellingen
● U kunt alleen [Instellingen Systeembeheer] opgeven als u bent aangemeld in de
systeembeheerdersmodus.
466
De UI op afstand gebruiken
● Wanneer u zich hebt aangemeld in de Algemene Gebruikersstand, wordt alleen de optie
[Systeembeheer] weergegeven.
[Adresboek] Pagina
[Naar portal]
Geeft de portaalpagina (hoofdpagina) weer.
[Sneltoets]
Hiermee geeft u de Sneltoets-lijst weer.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
[Kiescode]
Hiermee geeft u de lijst met codes voor verkort kiezen weer.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Navigatiepad
De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina
wordt weergegeven.
Lijstnummer
Geeft het bereik van nummers voor verkort kiezen op dat op de pagina wordt weergegeven.
Pictogram Boven
Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Het adresboek opslaan/bewerken
U kunt het adresboek opslaan of wijzigen als u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus.
467
De UI op afstand gebruiken
Documenten beheren en de status van de machine
controleren
183S-08L
De huidige status van afdruktaken controleren(P. 468)
De historie van ontvangen/verzonden faxen controleren(P. 469)
Taakgeschiedenis controleren(P. 469)
Foutgegevens controleren(P. 470)
Verbruiksartikelen controleren(P. 470)
De maximale afdruksnelheid controleren(P. 471)
Gegevens van systeembeheerder controleren(P. 471)
Totaal aantal afdrukken controleren(P. 472)
De bestandsnaam van het document geeft slechts 255 tekens weer. De afgedrukte toepassingsnaam kan aan
de bestandsnaam worden toegevoegd.
De huidige status van afdruktaken controleren
U kunt een lijst weergeven met de documenten die worden afgedrukt of die wachten om te worden afgedrukt.
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 462) )
annuleren] [Opdrachtstatus] onder [Afdrukken]
[Statusmonitor/
U kunt een afdruktaak verwijderen door op [Annuleren] te klikken.
● Als u in de systeembeheerdersmodus bent aangemeld, ziet u alle lopende afdruktaken en alle
afdruktaken in de wachtlijst.
● Als u een gebruikersnaam hebt ingevoerd tijdens het inloggen in de Algemene Gebruikersstand,
wordt uw gebruikersnaam alleen weergegeven op de documenten die u hebt afgedrukt.
468
De UI op afstand gebruiken
● Klik op [Opdrachtnummer] op de gepauzeerde documenten om gedetailleerde informatie weer te
geven. U kunt de gebruikersnaam en de paginatelling van het afgedrukte document controleren.
De historie van ontvangen/verzonden faxen controleren
U kunt de status (afdrukken/wachtrij voor afdrukken) van maximaal 90 ontvangen faxen controleren.
U kunt ook een voorbeeld van ontvangen faxen opgeslagen in het geheugen controleren.
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 462) )
annuleren] [Opdrachtstatus] onder [RX]
[Statusmonitor/
U kunt een afdruktaak verwijderen door op [Verwijderen] te klikken.
● Klik op [Opdrachtnummer] terwijl een faxtaak wacht om te worden afgedrukt om faxgegevens te
bekijken. U kunt de afzender controleren, aantal afdrukken, alle ontvangen afbeeldingen en andere
informatie controleren.
Documenten vooraf bekijken via de UI op afstand(P. 154)
Taakgeschiedenis controleren
Er wordt een overzicht weergegeven van verzonden faxberichten en e-mails (TX) en ontvangen faxberichten (RX).
Meld u aan bij de UI op afstand (
annuleren] [Opdrachtlog]
De UI op afstand starten(P. 462) )
469
[Statusmonitor/
De UI op afstand gebruiken
Foutgegevens controleren
Als er een fout optreedt, kunt u deze pagina weergeven door op de portaalpagina (hoofdpagina) op het bericht te
klikken onder [Foutgegevens]. Portaalpagina (hoofdpagina)(P. 464)
Meld u aan bij de UI op afstand (
annuleren]
De UI op afstand starten(P. 462) )
[Statusmonitor/
[Foutgegevens]
Verbruiksartikelen controleren
Het papierformaat en de papiersoort voor de papierbron, het modelnummer van de tonercartridge, enzovoort worden
weergeven. U kunt ook op [Details verbruiksartikelen controleren] in Portaalpagina (hoofdpagina)(P. 464) klikken
om deze pagina weer te geven.
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 462) )
annuleren] [Verbruiksartikelen]
470
[Statusmonitor/
De UI op afstand gebruiken
De maximale afdruksnelheid controleren
U kunt de maximale afdruksnelheid weergeven.
Meld u aan bij de UI op afstand (
annuleren] [Apparaatfuncties]
De UI op afstand starten(P. 462) )
[Statusmonitor/
Gegevens van systeembeheerder controleren
U kunt informatie over het apparaat en de systeembeheerder weergeven. Deze informatie is ingesteld bij
[Systeembeheer] op de pagina [Instellingen/registratie]. Instellingen Systeembeheer(P. 545)
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 462) )
annuleren] [Apparaatinformatie]
471
[Statusmonitor/
De UI op afstand gebruiken
Totaal aantal afdrukken controleren
U kunt controleren hoeveel pagina's er in totaal zijn afgedrukt, gekopieerd en als fax zijn ontvangen.
Meld u aan bij de UI op afstand ( De UI op afstand starten(P. 462) )
annuleren] [Controleer tellerstand]
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
472
[Statusmonitor/
De UI op afstand gebruiken
Menuopties instellen via de UI op afstand
183S-08R
U kunt verschillende instellingen van de machine wijzigen met de UI op afstand. De meeste instellingen kunnen ook
via het bedieningspaneel van de machine worden gewijzigd, maar sommige instellingen kunt u alleen wijzigen via de
UI op afstand.
Voor sommige instellingen moet u zich eerst aanmelden in de systeembeheerdersmodus voordat u deze kunt
wijzigen.
1
Start de UI op afstand.
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op de menuoptie die u wilt instellen en klik op [Bewerken].
De UI op afstand starten(P. 462)
● Raadpleeg de onderstaande items voor meer informatie over het instellingenmenu
473
De UI op afstand gebruiken
Menu-items
Referenten
Voorkeuren
Papierinstellingen
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Volumeregeling/Weergave-instellingen
Voorkeuren(P. 496)
Tijdklokinstellingen
Tijdklokinstellingen(P. 502)
Functie-instellingen
Algemene instellingen
Algemene instellingen (MF249dw / MF247dw)(P. 507)
Kopieerinstellingen
Kopieerinstellingen(P. 509)
Faxinstellingen
Faxinstellingen (P. 511)
Scaninstellingen
Scaninstellingen(P. 523)
Printerinstellingen
Printerinstellingen(P. 528)
Instellingen afdrukrapport
Rapporten en lijsten afdrukken(P. 625)
Instellingen Systeembeheer
Systeembeheer
Instellingen Systeembeheer(P. 545)
Netwerkinstellingen
Netwerk (P. 319)
Beveiligingsinstellingen
Beveiliging(P. 401)
Importeren/Exporteren
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand(P. 475)
Instellingsgegevens initialiseren
Menu initialiseren(P. 640)
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
474
De UI op afstand gebruiken
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand
183S-08S
Adresboekgegevens in het apparaat kunnen op uw computer worden opgeslagen (exporteren). Omgekeerd kan
ook. Gegevens die zijn opgeslagen op uw computer kunnen worden overgebracht naar het apparaat (importeren).
U kunt gemakkelijk de bestemmingen in het adresboek naar meerdere apparaten kopiëren.* U kunt alleen
exporteren en importeren als u zich aanmeldt in de systeembeheerdersmodus.
*
Afhankelijk van het model kunt u het adresboek dat van het apparaat is geëxporteerd, niet importeren.
Adresboekgegevens exporteren(P. 475)
Adresboekgegevens laden(P. 476)
Schakel het apparaat niet uit tijdens een import- of exportbewerking.
Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking, kan
dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import- of exportbewerking.
Ga pas gegevens exporteren of importeren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
Adresboekgegevens exporteren
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
[Exporteren].
475
De UI op
De UI op afstand gebruiken
● Als u wordt gevraagd een pincode voor het adresboek in te voeren, voert u de [Pincode] in en klikt u op [OK].
Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
4
5
Klik op [Start exporteren].
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor het
geëxporteerde adresboek.
● Het adresboek wordt opgeslagen.
Bedien het apparaat niet totdat het proces is voltooid.
Het scherm blijft hetzelfde tijdens de exportbewerking. Gebruik de UI op afstand pas weer als onder aan het
scherm het bericht [Het downloaden van (bestandsnaam) is voltooid.] wordt weergegeven.
Adresboekgegevens laden
Als u een adresboek importeert, worden de bestaande gegevens in het adresboek op het apparaat
overschreven.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan.
afstand starten(P. 462)
476
De UI op
De UI op afstand gebruiken
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren]
[Importeren].
● Als u wordt gevraagd een pincode voor het adresboek in te voeren, voert u de [Pincode] in en klikt u op [OK].
Een pincode instellen voor het adresboek(P. 424)
4
Geef aan welk adresboekbestand u wilt importeren en klik op [Start importeren].
● Om het bestand op te geven om te importeren, klikt u op [Bladeren] en kiest u het bestand.
5
Klik op [OK].
● De gegevens uit het geselecteerde adresboek worden geïmporteerd op de machine.
477
De UI op afstand gebruiken
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Adresboeklijst(P. 635)
478
De UI op afstand gebruiken
Adresboek wijzigen via de UI op afstand
183S-08U
U kunt het adresboek van het apparaat opslaan of bewerken via de computer. Geef hier de bestemming van de
gedeelde map op.
U kunt de instellingen alleen wijzigen als u zich aanmeldt in de systeembeheerdersmodus.
1
Start de UI op afstand.
2
Klik op [Adresboek].
De UI op afstand starten(P. 462)
Als de pagina voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven
Het adresboek is beveiligd met een pincode. Voer de juiste waarde in bij [Pincode] en klik op [OK].
3
Klik op [Kiescode].
● U kunt bestemmingen ook als sneltoetsen opslaan. In dat geval klikt u op [Sneltoets] in plaats van [Kiescode].
Opslaan in het adresboek(P. 60)
4
Klik op de tekstlink onder [Nummer], [Type], of [Naam] voor een item met de naam
"Niet geregistreerd".
479
De UI op afstand gebruiken
● U kunt een geregistreerd item wijzigen door onder [Nummer], [Type] of [Naam] op de bijbehorende
tekstkoppeling te klikken.
● U kunt een geregistreerd item verwijderen door op de bijbehorende knop [Verwijderen] te klikken.
5
Selecteer [Type bestemming om te registreren] en klik op [OK].
● U kunt de gedeelde map als bestemming registreren door [Bestand] te selecteren.
6
Geef de bestemming op.
De faxbestemming registreren
[Naam]
Voer de naam van de bestemming in.
[Faxnummer]
Voer het faxnummer van de bestemming in.
[ECM TX]
480
De UI op afstand gebruiken
Selecteer het selectievakje voor het volgende: als er een fout in een verzonden afbeelding optreedt, wordt de
fout gecontroleerd en gecorrigeerd om te voorkomen dat een onjuiste afbeelding wordt verzonden.
[Snelheid]
Als het even duurt voordat een verzending begint, bijvoorbeeld vanwege een slechte telefoonverbinding,
kunt u de transmissiestartsnelheid stapsgewijs verlagen vanaf [33600 bps].
[Interlokaal]
Geef [Internationaal (1)] om [Internationaal (3)] volgens de zendomstandigheden bij het registreren van
faxnummers overzee.
● U kunt ook [ECM TX] en [Snelheid] vanuit <Faxinstellingen> (
Faxinstellingen (P. 511) ) op het
bedieningspaneel opgeven. Via <Adresboek> opgegeven instellingen bieden echter toegang tot de
gedetailleerde instellingen van bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen.
De e-mailbestemming opgeven
[Naam]
Voer de naam van de bestemming in.
[E-mailadres]
Voer het e-mailadres van de bestemming in.
De gedeelde map als bestemming opgeven
[Naam]
Voer de naam van de bestemming in.
[Hostnaam]
Voer de naam van de computer of het IP-adres in van maximaal 120 tekens. Voer een pad in naar de
gedeelde map met de computernaam of het IP-adres (bv. "\\swan\share" of "\\192.168.2.100\share").
Een DNS-server gebruiken
● U kunt ook de hostnaam (of FQDN) invoeren in plaats van de computernaam of het IP-adres (bijvoorbeeld
voor een gedeelde map: "\\swan.organization.company.com\share").
481
De UI op afstand gebruiken
[Mappad]
Voer de locatie in van de map waar de gegevens naartoe worden gezonden (maximaal 120 tekens).
Gebruik "\" als scheidingsteken. Geef het niveau dat het pad volgt gespecificeerd in [Hostnaam].
[Gebruikersnaam]
Voer de gebruikersnaam in die is ingesteld voor de gedeelde map (maximaal 32 tekens).
[Wachtwoord instellen]
Schakel dit selectievakje in als u een wachtwoord voor de gedeelde map wilt instellen en voer een
[Wachtwoord] in van maximaal 32 tekens.
Let erop dat dezelfde schermtaal is geselecteerd op zowel de computer als de UI
op afstand.
● [Hostnaam] en [Mappad] worden misschien niet goed weergegeven of kunnen niet worden bereikt.
7
Klik op [OK].
KOPPELINGEN
Schermen van de UI op afstand(P. 464)
Het adresboek opslaan of laden via de UI op afstand(P. 475)
Adresboeklijst(P. 635)
482
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties ....................................................................................................................... 484
Netwerkinstellingen ........................................................................................................................................ 485
Voorkeuren ........................................................................................................................................................ 496
Tijdklokinstellingen .......................................................................................................................................... 502
Algemene instellingen (MF249dw / MF247dw) ................................................................................................ 507
Kopieerinstellingen ........................................................................................................................................... 509
Faxinstellingen ................................................................................................................................................. 511
Scaninstellingen ................................................................................................................................................ 523
Printerinstellingen ............................................................................................................................................ 528
Aanpassing/onderhoud .................................................................................................................................... 539
Instellingen Systeembeheer ............................................................................................................................. 545
483
Overzicht van menuopties
Overzicht van menuopties
183S-08W
Er zijn verschillende instellingen in dit apparaat. U kunt alle opties uitgebreid aanpassen. Tik in het scherm Start op
<Menu> om toegang te krijgen tot de opties.
U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren:
gebruikersgegevens(P. 637)
484
Lijst met
Overzicht van menuopties
Netwerkinstellingen
183S-08X
Alle instellingen voor het netwerk worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Als een scherm voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven
Voer de pincode in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
instellen(P. 406)
De pincode van de systeembeheerder
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" hebben afwijkende standaardinstellingen, afhankelijk van het model dat u
gebruikt.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
Selecteer bedraad/draadloos LAN(P. 485)
Instellingen draadloos LAN(P. 485)
Instellingen directe verbinding(P. 487)
TCP/IP-instellingen(P. 488)
SNMP-instellingen(P. 493)
Instellingen speciale poort(P. 494)
Wachttijd voor verbinding bij opstart(P. 494)
Instellingen Ethernet-stuurprogramma(P. 494)
IEEE 802.1X-instellingen(P. 495)
Initialiseer Netwerkinstellingen(P. 495)
Selecteer bedraad/draadloos LAN
Als u het apparaat omschakelt van draadloos LAN naar bekabeld LAN, moet u de instelling opgeven. Omgekeerd moet
u deze instelling niet omgeven wanneer u het apparaat omschakelt van bekabeld LAN naar draadloos LAN. (U kunt
omschakelen met behulp van de volgende <Instellingen draadloos LAN>.) Bekabelde LAN of Draadloze LAN
selecteren (P. 323)
Bedraad LAN
Draadloos LAN
Instellingen draadloos LAN
Geef instellingen op voor het verbinden van het apparaat met een draadloos LAN. U kunt ook de huidige instellingen
bekijken of de instelling voor energiebesparing in- of uitschakelen. Raadpleeg "Aan de slag" Meegeleverde
documentatie(P. 675) .
485
Overzicht van menuopties
SSID-instellingen
Selecteer deze instelling om een draadloze verbinding te configureren door handmatig via het
bedieningspaneel informatie op te geven zoals een SSID of een netwerksleutel.
Selecteer toegangspunt
Draadloze LAN-routers die toegang hebben tot het apparaat, worden automatisch geladen en u kunt deze
dus selecteren in de lijst. U moet handmatig een netwerksleutel invoeren, zoals een WEP-sleutel of een PSK.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
Handmatig invoeren
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door handmatig een SSID in te voeren. Als
u deze methode gebruikt, kunt u gedetailleerde instellingen opgeven voor verificatie en codering. De
verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
Beveiligingsinstellingen
Geen
WEP
Open systeem
Selecteer WEP-sleutel: 1/2/3/4
WEP-sleutel bewerken
Gedeelde sleutel
Selecteer WEP-sleutel: 1/2/3/4
WEP-sleutel bewerken
WPA/WPA2-PSK
Automatisch
AES-CCMP
WPS-drukknopmethode
Selecteer deze optie om automatisch een draadloze verbinding te configureren door op de WPS-knop op de
draadloze router te drukken. De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 327)
WPS-pincodemodus
Selecteer deze optie om een draadloze verbinding te configureren door een pincode in te voeren voor een
draadloze router met WPS. De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus(P. 330)
Energiebesparingsmodus *1
Geef aan of de slaapstand van de machine moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze
router worden ontvangen.
Uit
Aan
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
<Energiebesparingsmodus>
<Instellingen draadloos LAN>
Lees het weergegeven bericht
Selecteer <Uit> of <Aan>
Gegevens draadloos LAN
Selecteer deze optie om de huidige instellingen van het draadloze LAN weer te geven.
weergeven(P. 351)
MAC-adres
486
Netwerkinstellingen
Overzicht van menuopties
Status draadloos LAN
Nieuwste foutgegevens
Kanaal
SSID-instellingen
Beveiligingsinstellingen
Energiebesparingsmodus
Instellingen directe verbinding
Instellingen directe verbinding configureren. Na het configureren van de instellingen, kunt u rechtstreeks en
draadloos verbinding maken met het apparaat vanaf een mobiel apparaat, zelfs zonder een toegangspunt of
draadloze LAN-router.
Directe verbinding gebruiken
Selecteer of u directe verbinding wilt gebruiken. U kunt <Alleen dir. verbinding> selecteren of <Draadloos LAN/
Dir. verb. (auto schakel.)> als <Directe verbinding gebruiken> is ingesteld op <Aan> terwijl de draadloze LANverbinding in ingeschakeld. Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 296)
Uit
Aan
Alleen dir. verbinding
Draadloos LAN/Dir. verb. (auto schakel.)
<Menu> <Netwerkinstellingen> <Instellingen directe verbinding> <Directe verbinding
gebruiken> <Aan> Selecteer <Alleen dir. verbinding> of <Draadloos LAN/Dir. verb. (auto
schakel.)> als <Draadloos LAN> is geselecteerd in <Selecteer bedraad/draadloos LAN>
<Ja>
Tijd tot beëindiging directe verbinding
Stel een tijd in dat het apparaat automatisch de modus directe verbinding verlaat. Kan worden ingesteld als
<Directe verbinding gebruiken> is <Aan>. Zodra de tijd die is ingesteld op <Tijd tot beëindiging directe
verbinding> wordt bereikt, wordt de communicatie tussen het apparaat en een mobiel apparaat onderbroken.
Voordat u begint met een grote afdruktaak, moet u een lange vertraging instellen of stel de vertragingstijd in
op <0> (Uit).
0 (Uit)
1 tot 10
tot 60 (min.)
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
directe verbinding>
<Instellingen directe verbinding>
Stel tijd in om verbinding te verbreken
<Tijd tot beëindiging
<Toepassen>
Instellingen Toegangspuntmodus
Voor het configureren van gedetailleerde instellingen, zoals verificatie en versleuteling, voert u een SSID en
netwerksleutel in. Kan worden ingesteld wanneer <Directe verbinding gebruiken> <Aan> in.
487
Overzicht van menuopties
Aangepaste SSID gebruiken
Uit
Aan
SSID (1-20 tekens)
Aangepaste netwerksleutel gebruiken
Uit
Aan
Netwerksleutel (10 t.)
<Menu> <Netwerkinstellingen> <Instellingen directe verbinding> <Instellingen
Toegangspuntmodus> Selecteer <Aangepaste SSID gebruiken> of <Aangepaste netwerksleutel
gebruiken>
<Aan>
Stel SSID-instellingen of netwerksleutelinstellingen in
<Toepassen>
TCP/IP-instellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het
IP-adres.
IPv4-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
Instellingen IP-adres
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van apparaten, zoals computers en
printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen(P. 344)
Automatisch verkrijgen
Selecteer protocol
Uit
DHCP
BOOTP
RARP
Auto IP
Uit
Aan
Handmatig verkrijgen
IP-adres: 0.0.0.0
Subnetmasker: 0.0.0.0
Gatewayadres: 0.0.0.0
Controleer instellingen
Automatisch verkrijgen
IP-adres
Subnetmasker
Gatewayadres
488
Overzicht van menuopties
PING-opdracht
Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer.
netwerkverbinding testen(P. 346)
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 386)
DNS-serverinstellingen
Primaire DNS-server: 0.0.0.0
Secundaire DNS-server: 0.0.0.0
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Hostnaam
Domeinnaam
Instellingen DNS Dynamic Update
Uit
Aan
DNS dyn. updt. intrvl.
0 tot 24
tot 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 386)
DNS
Uit
Aan
mDNS-naam
Instellingen DHCP-opties
Geef aan of u de hostnaam automatisch wilt verkrijgen en of de gegevens dynamisch moeten worden
bijgewerkt als DHCP is ingeschakeld. DNS configureren(P. 386)
Hostnaam verkrijgen
Uit
Aan
DNS dynamische update
Uit
Aan
SMTP-serveradres verkrijgen *2
Uit
Aan
POP-serveradres verkrijgen *2
Uit
Aan
IPv6-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.
489
De
Overzicht van menuopties
Gebruik IPv6
Hiermee kunt u IPv6 in- of uitschakelen op het apparaat. U kunt met deze optie ook de huidige instellingen
bekijken. IPv6-adres instellen(P. 347)
Uit
Aan
Controleer instellingen
Link-Local-adres
Prefixlengte
Instellingen stateless adres
Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen.
instellen(P. 347)
IPv6-adres
Uit
Aan
Controleer instellingen
Stateless adres
Prefixlengte
Gebruik DHCPv6
Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6.
instellen(P. 347)
IPv6-adres
Uit
Aan
Controleer instellingen
Stateful adres
Prefixlengte
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het
omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren(P. 386)
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Gebr. IPv4-host/domein
Uit
Hostnaam
Domeinnaam
Aan
Instellingen DNS Dynamic Update
Uit
Aan
Registreer handmatig adres
Uit
Aan
490
Overzicht van menuopties
Registreer stateful adres
Uit
Aan
Registreer stateless adres
Uit
Aan
DNS dynamisch update-interval
0 tot 24
tot 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers.
configureren(P. 386)
DNS
Uit
Aan
Gebr IPv4-naam v. mDNS
Uit
mDNS-naam
Aan
Instellingen LPD-afdrukken
Met deze optie kunt u LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in
ieder besturingssysteem kan worden gebruikt. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 355)
Uit
Aan
Instellingen RAW-afdrukken
Schakel RAW, een afdrukprotocol van Windows, in of uit.
configureren(P. 355)
Afdrukprotocollen en WSD-functies
Uit
Aan
WSD-instellingen
Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor de printer of scanner in of uit door het WSDprotocol te gebruiken dat beschikbaar is op Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012.
Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren(P. 355)
Instellingen WSD-afdrukken
Gebruik WSD-afdrukken
Uit
Aan
Gebruik WSD-bladeren
Uit
Aan
Instellingen WSD-scannen
Gebruik WSD-scannen
Uit
Aan
491
Overzicht van menuopties
Gebruik Scan naar computer
Uit
Aan
Gebruik Multicast Discovery
Uit
Aan
Gebruik HTTP
Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een
computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken met WSD of Google
Cloudprinter. HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
Uit
Aan
Instellingen poortnummer
Kies deze optie om de standaardpoortnummers voor protocollen te wijzigen voor uw netwerkomgeving.
Poortnummers wijzigen (P. 418)
LPD
1 tot 515
tot 65535
RAW
1 tot 9100
tot 65535
WSD Multicast Discovery
1 tot 3702 tot 65535
HTTP
1 tot 80
POP3 *2
1 tot 110
SMTP *2
1 tot 25
SNMP
1 tot 161
tot 65535
tot 65535
tot 65535
tot 65535
MTU-grootte
Selecteer de maximumgrootte van pakketten die de machine kan verzenden of ontvangen.
verzendeenheid wijzigen(P. 384)
1300
1400
1500
492
De maximale
Overzicht van menuopties
SNMP-instellingen
Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer
met SNMP-compatibele software. De machine bewaken en bedienen met SNMP(P. 395)
SNMPv1-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv1 in- of uitschakelen. Als u SNMPv1 inschakelt, geeft u een communitynaam en
toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base).
Uit
Aan
Instellingen community-naam 1
Uit
Aan
Community-naam
MIB-toegangspermissie
Instellingen community-naam 2
Uit
Aan
Community-naam
MIB-toegangspermissie
Instellingen speciale community
Uit
Aan
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
instellingen>
<SNMP-instellingen>
Selecteer <Uit> of <Aan>
<SNMP-instellingen>
<SNMPv1-
Geef instellingen op als <Aan> is geselecteerd
SNMPv3-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv3 in- of uitschakelen. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op te
geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.
Uit
Aan
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
<SNMP-instellingen>
<SNMPv3-instellingen>
Selecteer
<Uit> of <Aan>
Printerbeheerinfo verkrijgen van host
Selecteer deze optie om het bewaken van printerbeheerinformatie vanaf een netwerkcomputer met SNMPcompatibele software in of uit te schakelen.
493
Overzicht van menuopties
Uit
Aan
<Menu>
host>
<Netwerkinstellingen>
<SNMP-instellingen>
<Printerbeheerinfo verkrijgen van
Selecteer <Uit> of <Aan>
Instellingen speciale poort
Hiermee kunt u de speciale poort in- of uitschakelen. De speciale poort wordt gebruikt voor het afdrukken, faxen of
scannen met MF Scan Utility en wanneer u instellingen voor het apparaat wilt opvragen of opgeven via het netwerk.
Uit
Aan
<Menu>
<Netwerkinstellingen>
<Instellingen speciale poort>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Wachttijd voor verbinding bij opstart
Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd
afhankelijk van de netwerkomgeving. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 385)
0
tot 300 (sec.)
Instellingen Ethernet-stuurprogramma
Hiermee selecteert u de communicatiemodus van Ethernet (Half duplex/Full duplex) en het type Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX). U kunt met deze optie ook het MAC-adres van het apparaat opvragen.
Auto detect.
Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt
selecteren. Ethernet-instellingen configureren(P. 382)
Uit
Communicatiemodus
Half-duplex
Full-duplex
Type Ethernet
10BASE-T
100BASE-TX
Aan
494
Overzicht van menuopties
MAC-adres
Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatieapparaat.
Het MAC-adres weergeven voor bedraad LAN(P. 352)
IEEE 802.1X-instellingen
Hiermee kunt u IEEE 802.1X-verificatie in- of uitschakelen.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
Uit
Aan
Initialiseer Netwerkinstellingen
Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen.
495
Menu initialiseren(P. 553)
Overzicht van menuopties
Voorkeuren
183S-08Y
Alle instellingen voor het geluidsvolume en de display worden kort
toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool
( ).
Als een scherm voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven
Voer de pincode in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
instellen(P. 406)
De pincode van de systeembeheerder
Sterretjes (*)
Instellingen die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, hebben per land of regio afwijkende
standaardinstellingen.
Volume-instellingen(P. 496)
Weergave-instellingen(P. 498)
Volume-instellingen
U kunt het volume aanpassen van de geluidssignalen die de machine produceert wanneer u een toets indrukt op het
bedieningspaneel of als er papier is vastgelopen. Het volume aanpassen(P. 72)
Faxtoon
Geef aan of u een kiestoon wilt horen als u een fax gaat versturen. U kunt ook het volume van de toon
aanpassen.
0 tot 1
tot 5
Belsignaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een fax binnenkomt. U kunt ook het volume
van het geluid aanpassen.
0 tot 1
tot 5
TX gereed signaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren tijdens het versturen van een fax. U kunt ook het
volume van het geluid aanpassen.
0 tot 1
tot 5
Alleen bij fout
Uit
Aan
496
Overzicht van menuopties
Signaal RX gereed
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een fax binnenkomt. U kunt ook het volume
van het geluid aanpassen.
0 tot 1
tot 5
Alleen bij fout
Uit
Aan
Scan gereed signaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als het scannen van faxdocumenten is voltooid. U
kunt ook het volume van het geluid aanpassen.
0 tot 1
tot 5
Alleen bij fout
Uit
Aan
Invoersignaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een toets op het bedieningspaneel wordt
ingedrukt.
Uit
Aan
Signaal invoerfout
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als een ongeldige waarde wordt ingevoerd voor
een optie.
Uit
Aan
Waarschuwingssignaal
Geef aan of het apparaat een geluidssignaal moet produceren als er een papierstoring of een werkingsfout
optreedt.
Uit
Aan
Opdracht gereed-signaal
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als het kopiëren of scannen is voltooid.
Uit
Aan
Waarschuwing energiebesparing
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren als de slaapstand wordt in- of uitgeschakeld.
Uit
Aan
497
Overzicht van menuopties
Detectietoon voor origineel in invoer
Geef aan of de machine een geluidssignaal moet produceren wanneer een origineel in de documentinvoer
wordt geplaatst.
Uit
Aan
Weergave-instellingen
Standaardscherm na opstart/herstel
De standaardinstelling is dat het Start-scherm van de kopieerfunctie wordt weergegeven wanneer u de
machine inschakelt of nadat er een automatische reset is uitgevoerd. U kunt echter een ander scherm kiezen
dat standaard moet worden weergegeven in deze situaties.
Start
Kopiëren
Fax
Scannen
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Standaardscherm na opstart/herstel>
Selecteer een functie om het gewenste scherm weer te geven
Instellingen knopweergave startscherm
U kunt de knoppen op het scherm Start in een andere volgorde weergeven.
aanpassen(P. 33)
Het scherm <Start>
Contrast
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.
Vijf niveaus
<Menu>
<Voorkeuren>
helderheid aan te passen
<Weergave-instellingen>
<Contrast>
Gebruik <->/<+> om de
<Toepassen>
Omwisselen schermkleuren
Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs
nadat u de helderheid hebt aangepast met de optie <Contrast>.
Uit
Aan
498
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Omwisselen schermkleuren>
<Weergave-instellingen>
<Invoer millimeter/inch schak.>
Selecteer
<Aan> of <Uit>
Invoer millimeter/inch schak.
Selecteer de maateenheid.
Millimeter
Inch
<Menu>
<Voorkeuren>
Selecteer <Millimeter> of <Inch>
Melden om papierinstell. te controleren
Geef op of u een melding wilt weergeven die u vraagt de papierinstellingen te controleren wanneer u papier
laadt in de papierlade of handmatige invoersleuf.
Uit
Aan
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Melden om papierinstell. te controleren>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Melden om scangebied orig. te reinigen
Als voor deze instelling <Aan> is opgegeven, wordt een bericht weergegeven wanneer het scangebied voor
originelen vuil is.
Uit
Aan
<Menu>
reinigen>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Melden om scangebied orig. te
Selecteer <Aan> of <Uit>
Duur berichtweergave
Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt
weergegeven voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.
1 tot 2
tot 5 (sec.)
499
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Voorkeuren>
waarde in voor het interval
<Weergave-instellingen>
<Duur berichtweergave>
Voer een
<Toepassen>
Schuifsnelheid
Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie
niveaus.
Langzaam
Standaard
Snel
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Schuifsnelheid>
Selecteer de
snelheid
Type cursorverplaatsing
Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het
scherm. Selecteer <Automatisch> als de cursor automatisch achter het ingevoerde teken moet worden
geplaatst. Selecteer <Handmatig> als u de cursor zelf achter het ingevoerde teken wilt plaatsen.
Automatisch
Handmatig
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Type cursorverplaatsing>
Selecteer
<Automatisch> of <Handmatig>
Taal*
Kies deze optie om de taal te selecteren voor het bedieningspaneel, rapporten en lijsten.
Arabic, Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish,
Dutch, English , Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian,
Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish, Turkish
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
<Taal>
Taal externe UI*
Hiermee selecteert u de taal voor de schermen van de UI op afstand.
500
Selecteer een taal
<Ja>
Overzicht van menuopties
Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English , Finnish, French, German,
Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
<Menu>
<Voorkeuren>
<Weergave-instellingen>
501
<Taal externe UI>
Selecteer een taal
Overzicht van menuopties
Tijdklokinstellingen
183S-090
Alle instellingen voor de timer worden kort toegelicht. Standaardinstellingen
worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
Instellingen die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, hebben per land of regio afwijkende
standaardinstellingen.
Tijd stille modus(P. 502)
Instellingen Datum en tijd(P. 502)
Automatische sluimertijd(P. 504)
Automatische resettijd(P. 504)
Functie na automatische reset(P. 505)
Automatische offline tijd(P. 505)
Auto uitschakeltijd(P. 506)
Tijd stille modus
U kunt zorgen dat het apparaat tijdens gebruik minder geluid maakt als u het stiller wilt laten werken (stille modus).
Stel een tijd in voor automatische inschakeling van de stille modus. U kunt het apparaat ook altijd in de stille modus
laten werken. De stille modus inschakelen(P. 74)
Begintijd
Uit
Aan
Tijd voor het inschakelen van de stille modus
Eindtijd
Uit
Aan
Tijd voor het uitschakelen van de stille modus
Instellingen Datum en tijd
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor de datum en tijd, zoals de datumnotatie en 12- of 24-uurs notatie voor de
tijd. Deze instellingen bepalen hoe de datum en tijd worden afgedrukt op faxen, in rapporten en in lijsten.
Datumnotatie *
Selecteer de datumnotatie (volgorde van jaar, maand en dag).
JJJJ MM/DD
MM/DD/JJJJ
502
Overzicht van menuopties
DD/MM JJJJ
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen Datum en tijd>
<Datumnotatie>
<Instellingen Datum en tijd>
<Tijdnotatie>
Selecteer de
datumnotatie
Tijdnotatie
Selecteer de 12- of 24-uurs tijdnotatie.
12 uur (AM/PM)
24 uur
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
Selecteer de
weergave-instelling
Huidige datum/tijd instellen
Hiermee stelt u de huidige datum en tijd in. Druk op
/
om de cursor te verplaatsen en
datum en tijd op te geven of om te schakelen tussen <AM>/<PM>.
<Menu>
instellen>
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen Datum en tijd>
Stel de datum en tijd in
/
om de
<Huidige datum/tijd
<Toepassen>
De huidige datum en tijd kunt u gedurende 1 uur niet aanpassen als de zomertijd is ingegaan.
Tijdzone
Hiermee stelt u de tijdzone in. Als u de tijdzone wijzigt, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen>
ook gewijzigd.
(UTC-12:00) Internationale westelijke datumgrens
naar
(UTC) Coordinated Universal Time
naar
(UTC+14:00) Kiritimati-eiland
503
Overzicht van menuopties
UTC
Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee men in de wereld klokken
en tijd regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Instellingen Datum en tijd>
<Tijdzone>
Selecteer een
tijdzone
Zomertijdinstellingen *
Hiermee kunt u de zomertijd in- of uitschakelen. Als u de zomertijd inschakelt, geeft u de periode aan voor de
zomertijd.
Uit
Aan
Start: Maand, Dag
Einde: Maand, Dag
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Zomertijdinstellingen>
<Aan>
<Instellingen Datum en tijd>
Selecteer een maand en dag
<Toepassen>
Automatische sluimertijd
Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt of geen gegevens heeft verwerkt, wordt de
slaapstand (sluimerstand) geactiveerd om energie te besparen. Geef de periode op waarna de automatische
sluimertijd ingaat. De automatische sluimerstand wordt niet geactiveerd als het instellingenmenu wordt weergegeven.
Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. De slaapstand instellen(P. 76)
1
tot 30 (min.)
Automatische resettijd
Als er gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt op het bedieningspaneel, wordt er een zogenaamde
automatische reset uitgevoerd en wordt het standaardscherm weergegeven. Geef het interval op waarop automatisch
resetten wordt uitgevoerd. Selecteer <0> als u het apparaat niet automatisch wilt resetten. In de volgende situaties
wordt er geen automatische reset uitgevoerd:
● Het instellingenmenu wordt weergegeven.
● Het apparaat is bezig met het verwerken van gegevens, zoals bij het afdrukken van documenten of het verzenden
of ontvangen van faxen.
● Er wordt een foutbericht weergegeven en het foutlampje knippert. Er wordt wel een automatische reset uitgevoerd
als de fout zodanig is dat de gebruiker het apparaat kan blijven gebruiken.
504
Overzicht van menuopties
0 (geen automatische reset)
1 tot 2 tot 9 (min.)
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Automatische resettijd>
Stel automatische resettijd in
<Toepassen>
Het scherm dat wordt weergegeven na een automatische reset kunt u selecteren bij <Functie na automatische
reset>.
Functie na automatische reset
Geef aan of na een automatische reset het standaardscherm moet worden weergegeven. Als <Standaardfunctie> is
geselecteerd, wordt het hoofdscherm weergegeven van de functie die is geselecteerd bij <Standaardscherm na
opstart/herstel> ( Standaardscherm na opstart/herstel(P. 498) ). Als <Geselecteerde functie> is geselecteerd,
wordt op het display het hoofdscherm weergegeven van de functie die geselecteerd is.
Standaardfunctie
Geselecteerde functie
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Functie na automatische reset>
Selecteer
<Standaardfunctie> of <Geselecteerde functie>
Automatische offline tijd
Als het onderstaande scherm wordt weergegeven (de machine is online voor scanbewerkingen) en vervolgens
gedurende bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt, wordt de machine automatisch offline geschakeld. Geef de
periode op waarna de machine offline moet gaan. U kunt ook instellen dat de machine altijd online moet blijven.
0 (het apparaat blijft online)
1 tot 5 tot 60 (min.)
505
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Tijdklokinstellingen>
<Automatische offline tijd>
Stel de tijdsperiode in
<Toepassen>
Auto uitschakeltijd
U kunt een timer instellen om het apparaat automatisch uit te schakelen zodra de opgegeven periode van inactiviteit
is verstreken na activering van de slaapstand. De automatische uitschakeltijd instellen (P. 78)
0 (het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld)
1 tot 4 tot 8 (uur)
506
Overzicht van menuopties
MF247dw)
/
(MF249dw
Algemene instellingen
183S-091
Alle instellingen voor de bediening van de papierlade en de
papierinvoermethode worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden
aangegeven met een dolksymbool ( ).
Invoermethode papier schakelen
Geef deze instelling op wanneer u een document gaat afdrukken op papier met logo's. Als u gaat afdrukken op papier
met logo's, moet u voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken het papier in de papierbron anders laden. Als u de
instelling echter wijzigt in <Prioriteit afdrukzijde>, kunt u het papier voor zowel enkelzijdig als dubbelzijdig afdrukken
met de afdrukzijde naar beneden laden. Zie Voorbedrukt papier plaatsen(P. 54) voor meer informatie.
Multifunctionele lade
Snelheidsprioriteit
Prioriteit afdrukzijde
Lade 1
Snelheidsprioriteit
Prioriteit afdrukzijde
<Menu>
<Algemene instellingen>
papierbron
<Invoermethode papier schakelen>
Selecteer de
Selecteer <Snelheidsprioriteit> of <Prioriteit afdrukzijde>
Papierbronnen
Selecteer de papierbron waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
<Snelheidsprioriteit>
Als u papier gebruikt waarop vooraf een logo is afgedrukt, moet u de afdrukzijde wijzigen als u enkelzijdig of
dubbelzijdig afdrukt.
U kunt het beste <Snelheidsprioriteit> selecteren als het niet uitmaakt op welke zijde er wordt afgedrukt.
507
Overzicht van menuopties
<Prioriteit afdrukzijde>
Als u op een bepaalde zijde van het papier wilt afdrukken, hoeft u het papier in de papierbron niet om te
draaien, ongeacht of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd.
● Als <Prioriteit afdrukzijde> is ingesteld voor een papierbron met papier dat ongeschikt is voor dubbelzijdig
afdrukken ( Papier(P. 666) ), wordt de optie <Snelheidsprioriteit> gebruikt voor de papierbron. In dat
geval moet u het papier laden alsof <Snelheidsprioriteit> is geselecteerd (
Voorbedrukt papier
plaatsen(P. 54) ).
● Enkelzijdig afdrukken kan langzamer gaan dan wanneer <Prioriteit afdrukzijde> is geselecteerd.
508
Overzicht van menuopties
Kopieerinstellingen
183S-092
Alle instellingen voor het kopiëren worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de MF249dw.
Wijzig standaardinstellingen (P. 509)
Densiteit corrigeren(P. 510)
Standaardinstellingen initialiseren(P. 510)
Wijzig standaardinstellingen
U kunt de standaardinstellingen voor kopiëren wijzigen. De geselecteerde instellingen worden gebruikt als de
standaardinstellingen voor de kopieerfunctie. De standaardinstellingen wijzigen(P. 102)
Aantal kopieën
1 t/m 999
Densiteit
-4 tot 0 tot +4
Auto densit.
Type origineel
Tekst
Tekst/foto (snel)
Tekst/Foto
Foto
2-zijdig *1
Uit
1->2-zijdig
2->2-zijdig*2
2->1-zijdig*2
Origineel/type afwerking
Zoompercentage
Aangepast percentage
100% (1:1)
509
Overzicht van menuopties
400% (Max)
200%
141% A5->A4
70% A4->A5
50%
25% (Min)
N op 1
Uit
2 op 1
4 op 1
ID-kaart kopie
Selecteer lay-out
Sorteren
Uit
Aan
Scherpte
Zeven niveaus
Densiteit corrigeren
Hiermee kunt u een basisinstelling voor de kopieerdichtheid opgeven. U kunt de kopieerdichtheid ook tijdelijk
wijzigen. Dichtheid aanpassen(P. 89)
-4 tot 0
tot +4
<Menu>
<Kopieerinstellingen>
<Densiteit corrigeren>
Pas de dichtheid aan
Standaardinstellingen initialiseren
Selecteer deze optie als u de standaardinstellingen voor het kopiëren wilt herstellen.
<Menu>
<Kopieerinstellingen>
<Standaardinstellingen initialiseren>
510
<Ja>
<Toepassen>
Overzicht van menuopties
Faxinstellingen
183S-093
Alle instellingen voor het faxen worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Als een scherm voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven
Voer de pincode in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
instellen(P. 406)
De pincode van de systeembeheerder
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben per land of regio afwijkende
standaardinstellingen.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de MF249dw.
● Opties gemarkeerd met "*3" gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
Basisinstellingen(P. 511)
Instellingen voor TX-functie(P. 513)
Instellingen voor RX-functie(P. 517)
RX afdrukinstellingen(P. 520)
Instellingen voor doorsturen(P. 521)
Faxinstallatiegids(P. 522)
Basisinstellingen
Kies deze optie om de basisinstellingen op te geven voor de faxfunctie van de machine.
Registreer telefoonnummer
Hiermee kunt u een faxnummer registreren voor het apparaat.
apparaat registreren(P. 110)
Het faxnummer en de naam van het
Selecteer type lijn *1
Hiermee selecteert u het type telefoonlijn dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van faxen.
telefoonlijn aansluiten(P. 114)
De
Puls
Toon
Telefoonlijnverbinding
Wanneer de faxontvangstmodus <Fax/tel (auto schakel)> is, gaat een externe telefoon mogelijk niet over of kan
een nummer misschien niet worden gebeld. Geef in dat geval <Adapter 1> of <Adapter 2> op.
Direct
Adapter 1
511
Overzicht van menuopties
Adapter 2
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Basisinstellingen>
<Telefoonlijnverbinding>
Selecteer
verbindingstype
Alarm Handset van haak
Geef aan of de machine een waarschuwingssignaal moet produceren wanneer de handset van de telefoon of
de optionele handset niet goed in de houder ligt. U kunt ook het volume van het signaal instellen.
0
t/m 5
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Basisinstellingen>
volume van het waarschuwingssignaal
<Alarm Handset van haak>
Selecteer het
<Toepassen>
Instellingen Communicatiebeheer
Geef instellingen op voor de snelheid waarmee de communicatie moet worden gestart, evenals instellingen
voor de R-toets.
TX startsnelheid
Met deze optie kunt u de snelheid waarmee de communicatie wordt gestart, stapsgewijs verlagen vanaf
33600 bps. Pas deze snelheid aan wanneer het lang duurt voordat een fax kan worden verzonden als gevolg
van een slechte telefoonlijnverbinding.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
<Menu>
<Faxinstellingen>
startsnelheid>
<Basisinstellingen>
<Instellingen Communicatiebeheer>
<TX
Selecteer een startsnelheid voor de communicatie
RX startsnelheid
Met deze optie kunt u de snelheid waarmee de communicatie wordt gestart, stapsgewijs verlagen vanaf
33600 bps. Pas deze snelheid aan wanneer het lang duurt voordat een fax kan worden ontvangen als gevolg
van een slechte telefoonlijnverbinding.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
512
Overzicht van menuopties
2400 bps
<Menu>
<Faxinstellingen>
startsnelheid>
<Basisinstellingen>
<Instellingen Communicatiebeheer>
<RX
Selecteer een startsnelheid voor de communicatie
R-toets instelling
Als het apparaat via een telefooncentrale met het netwerk is verbonden, moet de
toegangsmethode worden ingesteld. U kunt het type telefooncentrale instellen op <Prefix> of <Verbreken>.
Als u het nummer voor het kiezen van een buitenlijn toewijst aan de R-toets, kunt u eenvoudig een buitenlijn
kiezen.
PSTN
PBX
Prefix
Verbreken
*1
<Menu> <Faxinstellingen> <Basisinstellingen> <Instellingen Communicatiebeheer>
toets instelling> <PBX> Selecteer <Prefix> of <Verbreken> Voer het externe
toegangsnummer in als u kiest voor <Prefix>
<R-
<Toepassen>
<PBX>
Selecteer het type telefooncentrale dat u gebruikt. Als u <Prefix> selecteert, voert u de code voor het prefix
op het volgende scherm in.
<Code>
Gebruik de numerieke toetsen om de code voor het prefix in te voeren, tik op <Onderbreken> en tik
vervolgens op <Toepassen>. Als u geen pauze invoegt, wordt het nummer niet opgeslagen.
Instellingen voor TX-functie
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het versturen van faxen.
Wijzig standaardinstellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het versturen van faxen. De geselecteerde instellingen worden
gebruikt als de standaardinstellingen voor het scannen van documenten. De standaardinstellingen
wijzigen(P. 141)
Resolutie
513
Overzicht van menuopties
200 x 100 dpi (Normaal)
200 x 200 dpi (Fijn)
200 x 200 dpi (Foto)
200 x 400 dpi (Superfijn)
Densiteit
Negen niveaus
2-zijdig origineel *2
Uit
Type boek
Type kalender
Scherpte
Zeven niveaus
Registreer apparaatnaam
Registreer de naam van een bedrijf of persoon.
registreren(P. 110)
Het faxnummer en de naam van het apparaat
De geregistreerde naam wordt naar de bestemming verzonden als informatie over de afzender.
ID(P. 516)
TX Terminal-
ECM TX
Hiermee kunt u de foutcorrectiemodus (ECM) in- of uitschakelen. ECM controleert op fouten in faxgegevens en
corrigeert deze. Als u foutcorrectie wilt toepassen op ontvangen faxen gaat u naar ECM RX(P. 517) .
Uit
Aan
● ECM moet zijn ingeschakeld op het apparaat en het andere faxapparaat omdat er foutcontroles
worden uitgevoerd op zowel het versturende als ontvangende apparaat.
● Zelfs als ECM is ingeschakeld, kunnen er fouten optreden als gevolg van de toestand van de
telefoonlijn.
● Het verwerken van gegevens kan langer duren als ECM is ingeschakeld omdat de foutcontroles en correcties worden uitgevoerd terwijl de gegevens worden verzonden.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor TX-functie>
<ECM TX>
<Aan>
Stel pauzeduur in *1
Als u bijvoorbeeld een telefoongesprek start door "0 - (pauze) - (telefoonnummer)" te kiezen, wordt eerst 0
gekozen en vervolgens wordt een paar seconden later het telefoonnummer gekozen. Als u een internationale
fax verzendt, moet u de bestemmingen opgeven door "(internationale toegangscode) - (landnummer) (netnummer) - (faxnummer)" te kiezen, maar consecutieve nummers die worden ingevoerd zonder pauzes,
worden mogelijk niet correct herkend. In dit geval probeert u een pauze toe te voegen na de internationale
toegangscode of het faxnummer. Als de code of het nummer nog steeds niet correct wordt herkend, probeert u
514
Overzicht van menuopties
de duur van de pauze te veranderen. Zie stap 3 in
invoert.
1 tot 4
Faxen verzenden(P. 116) als u wilt weten hoe u een pauze
t/m 15 (sec.)
<Menu>
<Faxinstellingen>
duur van de pauze op
<Instellingen voor TX-functie>
<Stel pauzeduur in>
Geef de
<Toepassen>
Automatische nummerherhaling *1
Kies deze optie om instellingen op te geven voor automatische nummerherhaling, een functie waarmee een
faxnummer na enkele minuten automatisch opnieuw wordt gekozen als de eerste poging is mislukt omdat de
lijn bezet is. U kunt opgeven hoe vaak het apparaat het nummer opnieuw kiest en de tijd tussen de pogingen
voor nummerherhaling.
Uit
Aan
Aantal herhalingen
1 tot 2
tot 10 (keer)
Herhalingsinterval
2
tot 99 (min.)
Herhaal bij fout
Uit
Aan
<Menu>
<Aan>
<Faxinstellingen>
Geef de instellingen
<Instellingen voor TX-functie>
<Automatische nummerherhaling>
<Toepassen>
<Aantal herhalingen>
Geef aan hoe vaak het apparaat het nummer opnieuw moet kiezen. Druk op
toetsen om een aantal in te voeren en tik vervolgens op <Toepassen>.
/
of de numerieke
<Herhalingsinterval>
/
Geef het interval op voor nummerherhaling. Druk op
voeren voor het interval en tik vervolgens op <Toepassen>.
515
of de numerieke toetsen om een waarde in te
Overzicht van menuopties
<Herhaal bij fout>
U kunt aangeven of het nummer opnieuw moet worden gekozen als er een transmissiefout is opgetreden.
Selecteer <Uit> of <Aan>.
TX Terminal-ID
Kies deze optie om instellingen op te geven voor het toevoegen van gegevens van de afzender aan de koptekst
van faxen, zoals het faxnummer en de naam van de machine. De ontvanger kan aan de hand van deze
gegevens zien van wie de fax afkomstig is.
Uit
Aan
Afdrukpositie
Binnen beeldvlak
Buiten beeldvlak
Markeer nr.: TEL/FAX
FAX
TEL
<Menu>
<Faxinstellingen>
de instellingen
<Instellingen voor TX-functie>
<TX Terminal-ID>
<Aan>
Geef
<Toepassen>
<Afdrukpositie>
Hiermee bepaalt u waar op de verzonden fax de toegevoegde gegevens worden afgedrukt. Selecteer
<Binnen beeldvlak> om de gegevens binnen het beeldvlak af te drukken of <Buiten beeldvlak> om de
gegevens buiten het beeldvlak te plaatsen.
<Markeer nummer als>
Hiermee wordt de aanduiding "FAX" of "TEL" toegevoegd vóór het faxnummer dat is geregistreerd voor het
apparaat ( Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren(P. 110) ). Selecteer <TEL> om aan
te geven dat het vermelde nummer een telefoonnummer is.
Controleer kiestoon voor verzending *1
Selecteer deze optie om te controleren op een kiestoon voordat een faxnummer wordt gekozen.
Uit
Aan
516
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Faxinstellingen>
verzending>
<Instellingen voor TX-functie>
<Controleer kiestoon voor
Selecteer <Aan> of <Uit>
Toestaan faxstuurprogramma TX
Hiermee kunt u het faxen vanaf een computer in- of uitschakelen.
Faxen via de pc uitschakelen(P. 428)
Uit
Aan
Bevestig ingevoerd faxnummer
U kunt instellen dat een faxnummer dat is ingevoerd met de numerieke toetsen ter bevestiging nogmaals moet
worden ingevoerd. Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers(P. 430)
Uit
Aan
Beperk groepsverzending
Kies deze optie om groepsverzending al dan niet toe te staan. Dit is een functie waarmee u achter elkaar faxen
naar verschillende bestemmingen kunt sturen. Groepsverzending blokkeren(P. 432)
Uit
Bevestig groepsverzending
Weiger groepsverzending
Standaardinstellingen initialiseren
Selecteer deze optie als u de standaardinstellingen voor faxverzending wilt herstellen.
<Menu>
<Faxinstellingen>
initialiseren>
<Instellingen voor TX-functie>
<Standaardinstellingen
<Ja>
Instellingen voor RX-functie
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het ontvangen van faxen.
ECM RX
Hiermee kunt u de foutcorrectiemodus (ECM) in- of uitschakelen. ECM controleert op fouten in faxgegevens en
corrigeert deze. Als u foutcorrectie wilt toepassen op verzonden faxen ECM TX(P. 514) .
Uit
Aan
517
Overzicht van menuopties
● ECM moet zijn ingeschakeld op het apparaat en het andere faxapparaat omdat er foutcontroles
worden uitgevoerd op zowel het versturende als ontvangende apparaat.
● Zelfs als ECM is ingeschakeld, kunnen er fouten optreden als gevolg van de toestand van de
telefoonlijn.
● Het verwerken van gegevens kan langer duren als ECM is ingeschakeld omdat de foutcontroles en correcties worden uitgevoerd terwijl de gegevens worden verzonden.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
<ECM RX>
<Aan>
Inkomend belsignaal *1
Kies deze optie om instellingen op te geven voor het weergeven van een belsignaal bij een binnenkomende fax.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer <Automatisch> of <Fax/tel (auto schakelen)> is geselecteerd als de
ontvangstmodus. Geef aan hoe vaak u een belsignaal wilt horen bij een binnenkomende fax. U kunt er ook voor
kiezen geen belsignaal weer te geven.
Uit
Aan
1 tot 2
tot 99 (keer)
Als u deze functie gebruikt in de modus <Automatisch>, moet u vooraf de telefoon aansluiten op het
apparaat.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
Geef aan hoe vaak u een belsignaal wilt horen
<Inkomend belsignaal>
<Aan>
<Toepassen>
RX op afstand *1
Kies deze optie om instellingen op te geven voor het ontvangen van een fax via een telefoon die is verbonden
met de (ontvangst op afstand). Als er een fax naar de machine wordt verstuurd, kunt u deze ontvangen door op
de handset van de telefoon een bepaalde code in te voeren. Op deze manier bespaart u tijd en moeite doordat
u niet helemaal naar de machine hoeft te lopen. Raadpleeg Een telefoon gebruiken om faxen te ontvangen
(ontvangst op afstand)(P. 146) voor meer informatie over de functie Ontvangst op afstand.
Uit
Aan
00 tot 25
tot 99
518
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
de code in voor het ontvangen van een fax
<RX op afstand>
<Aan>
Voer
<Toepassen>
Omschakelen naar Auto RX
Kies deze optie om instellingen op te geven voor het automatisch ontvangen van een fax nadat de machine
gedurende bepaalde tijd een signaal voor een binnenkomende fax heeft gedetecteerd. Deze functie is alleen
beschikbaar wanneer <Handmatig> is geselecteerd als de ontvangstmodus. Via deze functie kunnen faxen ook
worden ontvangen als er niemand aanwezig is om de handset op te pakken.
Uit
Aan
1 tot 15
tot 99 (sec.)
<Menu>
<Aan>
<Faxinstellingen> <Instellingen voor RX-functie> <Omschakelen naar Auto RX>
geef aan hoelang het signaal voor een inkomende fax moet worden gedetecteerd
<Toepassen>
Instellingen geheugenslot
Kies deze optie om in te stellen dat ontvangen faxen worden opgeslagen in plaats van ze direct af te drukken.
Opgeslagen faxdocumenten kunt u later afdrukken door de instelling te wijzigen in <Uit>. Ontvangen faxen
in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)(P. 152)
Uit
Aan
Overzicht afdrukken
Uit
Aan
Geheugenslottijd
Uit
Aan
Starttijd geheugenslot
Eindtijd geheugenslot
<Menu>
<Aan>
<Faxinstellingen>
<Instellingen voor RX-functie>
Specificeer de instellingen
<Toepassen>
519
<Instellingen geheugenslot>
Overzicht van menuopties
RX afdrukinstellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Afdrukken op beide zijden *3
Kies deze optie om instellingen op te geven voor het dubbelzijdig afdrukken van ontvangen faxen.
Uit
Aan
<Menu>
<Faxinstellingen>
<RX afdrukinstellingen>
<Afdrukken op beide zijden>
<Aan>
Verklein RX-formaat
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het verkleinen van een ontvangen document. U kunt een
verkleiningspercentage selecteren dat automatisch wordt toegepast om het ontvangen document te verkleinen
tot het formaat van het geladen papier. U kunt ook een percentage selecteren in een lijst.
Uit
Aan
Percentage
Automatisch
97%
95%
90%
75%
Richting
Verticaal/Horizontaal
Alleen verticaal
<Menu>
<Faxinstellingen>
de instellingen
<RX afdrukinstellingen>
<Verklein RX-formaat>
<Aan>
Geef
<Toepassen>
<Percentage>
Selecteer <Automatisch> om het document te verkleinen met een percentage dat is gebaseerd op het
formaat van het geladen papier. Kies <97%>, <95%>, <90%> of <75%> om het document met dat percentage
te verkleinen.
520
Overzicht van menuopties
<Richting>
Selecteer <Verticaal/Horizontaal> om het document zowel verticaal als horizontaal te verkleinen. Selecteer
<Alleen verticaal> om alleen verticaal te verkleinen.
Voettekst RX-pagina
Kies deze optie om aan te geven of u aan de onderkant van ontvangen faxen bepaalde informatie wilt
afdrukken, zoals de datum en tijd van ontvangst en paginanummers.
Uit
Aan
<Menu>
<Faxinstellingen>
<RX afdrukinstellingen>
<Voettekst RX-pagina>
<Aan>
Afdr. verv. als bijna eind gebr.dr cart.
Als u faxberichten ontvangt wanneer de toner bijna op is, bewaart het apparaat deze in het geheugen in plaats
van deze af te drukken. Als deze functie echter is ingeschakeld, gaat het apparaat verder met afdrukken.
Uit
Aan
Als deze optie is ingeschakeld, kunnen faxen vaag of licht worden afgedrukt. Aangezien ontvangen
documenten niet in het geheugen worden opgeslagen, moet u de afzender vragen het document
opnieuw te sturen.
<Menu>
<Faxinstellingen>
<RX afdrukinstellingen>
<Afdr. verv. als bijna eind gebr.dr cart.>
<Aan>
Instellingen voor doorsturen *3
Geef instellingen op voor het doorsturen van faxen.
Instellingen voor doorzenden inschakelen
Kies deze optie om in te stellen dat alle ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een bepaalde bestemming.
In plaats van een faxnummer kunt u ook een e-mailadres of een gedeelde map op een computer opgeven als
de doorstuurbestemming. Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen (MF249dw / MF247dw)
(P. 159)
Uit
Aan
521
Overzicht van menuopties
Afbeeldingen afdrukken
Geef aan of u doorgestuurde faxen wilt afdrukken. U kunt instellen dat het apparaat doorgestuurde
documenten alleen afdrukt als er een fout optreedt. Doorgestuurde documenten afdrukken(P. 159)
Uit
Aan
Alleen bij fout
Afbeeldingen in geheugen opslaan
Selecteer deze optie om in te stellen of faxen in het geheugen moeten worden opgeslagen als het doorsturen
ervan is mislukt. U kunt de documenten dan later opnieuw verzenden of afdrukken. Documenten
afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het doorsturen is mislukt(P. 160)
Uit
Alleen bij fout
Faxinstallatiegids
Selecteer deze optie om op het scherm instructies weer te geven voor het opgeven van instellingen, zoals het
faxnummer en het type telefoonlijn. Begininstellingen configureren voor faxfuncties(P. 108)
522
Overzicht van menuopties
Scaninstellingen
183S-094
Alle instellingen voor het scannen worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de MF249dw.
E-mailinstellingen(P. 523)
Bestandsinstellingen(P. 524)
Registreer apparaatnaam (e-mail)(P. 526)
Beeldinstellingen uitvoerbestand(P. 526)
Sneltoetsinstellingen(P. 526)
E-mailinstellingen *1
Geef instellingen op voor het scannen van documenten die worden verzonden als e-mail.
Wijzig standaardinstellingen
Geef instellingen op voor het scannen van documenten die worden verzonden als e-mail. De geselecteerde
instellingen worden gebruikt als de standaardinstellingen voor het scannen van documenten. De
standaardinstellingen wijzigen(P. 289)
Scanformaat
A4
A5
Kleurmodus
Kleur
Zwart-wit
Bestandsindeling
PDF
PDF (Compact)
JPEG
TIFF
Densiteit
Negen niveaus
Stand origineel
523
Overzicht van menuopties
Staand
Liggend
Type origineel
Tekst
Tekst/Foto
Foto
2-zijdig origineel*2
Uit
Type boek
Type kalender
Scherpte
Zeven niveaus
Bestandsgrootte
Klein: Geheugenprioriteit
Standaard
Groot: Prioriteit beeldkwaliteit
Onderwerp/bericht
Onderwerp
Bericht
Antwoord aan
Geen
Opgeven uit adresboek
Prioriteit
Laag
Standaard
Hoog
Standaardinstellingen initialiseren
Selecteer deze optie als u de standaardinstellingen voor e-mailverzending wilt herstellen.
<Menu>
<Scaninstellingen>
<E-mailinstellingen>
<Standaardinstellingen initialiseren>
<Ja>
Bestandsinstellingen *1
U kunt de instellingen voor het opslaan van documenten in een gedeelde map wijzigen en registreren.
524
Overzicht van menuopties
Wijzig standaardinstellingen
U kunt de standaardinstellingen voor het opslaan van documenten in een gedeelde map wijzigen en
registreren. De geselecteerde instellingen worden gebruikt als de standaardinstellingen voor het scannen van
documenten. De standaardinstellingen wijzigen(P. 289)
Scanformaat
A4
A5
Kleurmodus
Kleur
Zwart-wit
Bestandsindeling
PDF
PDF (Compact)
JPEG
TIFF
Densiteit
Negen niveaus
Stand origineel
Staand
Liggend
Type origineel
Tekst
Tekst/Foto
Foto
2-zijdig origineel*2
Uit
Type boek
Type kalender
Scherpte
Zeven niveaus
Bestandsgrootte
Klein: Geheugenprioriteit
Standaard
Groot: Prioriteit beeldkwaliteit
Standaardinstellingen initialiseren
U kunt de instellingen voor het opslaan van documenten in een gedeelde map wijzigen en registreren.
525
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Scaninstellingen>
<Bestandsinstellingen>
<Standaardinstellingen initialiseren>
<Ja>
Registreer apparaatnaam (e-mail) *1
Met deze optie kunt u de naam van de afzender registreren voor e-mails. Deze naam wordt samen met het emailadres weergegeven in e-mails. Als u geen naam registreert, wordt alleen het e-mailadres weergegeven.
<Menu>
<Scaninstellingen>
afzender in
<Registreer apparaatnaam (e-mail)>
Voer de naam van de
<Toepassen>
Beeldinstellingen uitvoerbestand *1
Kies deze optie om instellingen op te geven voor de gammawaarde en de verhouding voor bestandscompressie bij het
converteren van gescande documenten naar bestanden.
Waarde YCbCr TX-gamma
Selecteer hier de gammawaarde voor het converteren van gescande kleurendocumenten naar de opgegeven
bestandsindeling. U kunt dezelfde gammawaarde van het beeldscherm opgeven die wordt gebruikt om de
geconverteerde bestanden te bekijken. De bestanden worden weergegeven met de helderheid van de originele
documenten. Gammawaarden instellen(P. 276)
Gamma 1,0
Gamma 1,4
Gamma 1,8
Gamma 2,2
Sneltoetsinstellingen
U kunt scaninstellingen vastleggen voor de knoppen <Scan -> PC1> en <Scan -> PC2>. De instellingen bestaan
uit de computer waarop gescande afbeeldingen worden opgeslagen, het type scan (kleur of zwart-wit) en de
bestandsindeling (PDF of JPEG). Als u deze instellingen koppelt aan een knop, kunt u documenten snel naar een
bepaalde computer scannen door op de desbetreffende knop te drukken. U kunt de geregistreerde instellingen
bekijken door <Bevestig bestemming> te selecteren. Scannen met de knop <Scan -> PC>(P. 242)
Registreren
Scan -> PC1
Uit
USB-verbinding
Kleurenscan
Zwart-witscan
Aangepast 1
Aangepast 2
Netwerkverbinding
526
Overzicht van menuopties
Kleurenscan
Zwart-witscan
Aangepast 1
Aangepast 2
Scan -> PC2
Uit
USB-verbinding
Kleurenscan
Zwart-witscan
Aangepast 1
Aangepast 2
Netwerkverbinding
Kleurenscan
Zwart-witscan
Aangepast 1
Aangepast 2
Bevestig bestemming
Scan -> PC1
Scan -> PC2
527
Overzicht van menuopties
Printerinstellingen
183S-095
Alle instellingen voor de printer worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met een sterretje (*) gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
Prioriteit van instellingen
● Als er een afdrukinstelling is opgegeven van zowel het printerstuurprogramma als het bedieningspaneel
van het apparaat, heeft de instelling van het printerstuurprogramma voorrang boven die van het
bedieningspaneel. De specificatie van het bedieningspaneel wordt van kracht in een aantal specifieke
gevallen, zoals bij het uitvoeren van PCL-afdrukken en afdrukken vanuit UNIX of een ander
besturingssysteem dat printerstuurprogramma´s niet ondersteunt.
Actie wanneer papierfmt niet overeenkomt(P. 528)
Halftonen mobiel afdrukken(P. 529)
Kopieën(P. 529)
2-zijdig afdrukken(P. 529)
Standaardpapier(P. 530)
Afdrukkwaliteit(P. 530)
Lay-out(P. 531)
Time-out(P. 532)
PCL(P. 533)
Actie wanneer papierfmt niet overeenkomt
Hiermee kunt u aangeven of het afdrukken moet doorgaan als het papierformaat dat is geselecteerd, afwijkt van het
papier in de papierbron. U kunt er ook voor kiezen om dergelijke afdruktaken te annuleren en in plaats hiervan een
waarschuwingsbericht op het apparaat weer te geven. Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
Uitvoer forceren
Fout weergeven
528
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Actie wanneer papierfmt niet overeenkomt>
Selecteer
<Uitvoer forceren> of <Fout weergeven>
Halftonen mobiel afdrukken
Selecteer de beeldverwerking bij het afdrukken vanaf een mobiel apparaat. Selecteer <Gradatie> voor foto´s en
illustraties en <Foutdiffusie> voor vooral tekstdocumenten voor meer aantrekkelijke afdrukken.
Gradatie
Foutdiffusie
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Halftonen mobiel afdrukken>
Selecteer <Gradatie> of
<Foutdiffusie>
Kopieën *
Geef hier het gewenste aantal kopieën op.
1
t/m 999
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Kopieën>
Geef het aantal kopieën op
<Toepassen>
2-zijdig afdrukken *
Geef aan of u dubbelzijdig wilt afdrukken.
Uit
Aan
<Menu>
<Printerinstellingen>
<2-zijdig afdrukken>
529
Selecteer <Uit> of <Aan>
Overzicht van menuopties
Standaardpapier *
Met dit item geeft u het papierformaat op.
<Menu>
Papier(P. 666)
<Printerinstellingen>
<Standaardpapier>
Selecteer het papierformaat
Afdrukkwaliteit
U kunt instellingen in verband met de afdrukkwaliteit, veranderen.
Densiteit *
Stel de tonerdichtheid in.
17 niveaus
Fijnaanpass.
Hoog
17 niveaus
Medium
17 niveaus
Laag
17 niveaus
● De instellingen voor <Densiteit> worden uitgeschakeld als <Tonerbesparing> is ingeschakeld.
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>
Pas de dichtheid aan
<Toepassen>
Tonerbesparing
U kunt tonerverbruik besparen. Selecteer <Aan> als u de lay-out of andere prestatiekenmerken wilt controleren
voordat u verder gaat met het definitief afdrukken van een grote afdruktaak.
Uit
Aan
530
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Tonerbesparing>
Selecteer <Uit> of
<Aan>
Speciale afdrukmodus *
Selecteer <Speciale instellingen 1> als een afgedrukte barcode onleesbaar is of <Speciale instellingen 2> als
afdrukresultaten gedeeltelijk vaag zijn.
Uit
Speciale instellingen 1
Speciale instellingen 2
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Speciale afdrukmodus>
Selecteer
<Speciale instellingen 1> of <Speciale instellingen 2>
Resolutie *
Geef de afdrukresolutie op voor het verwerken van de afdrukgegevens.
1200 dpi
600 dpi
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
<Resolutie>
Selecteer <1200 dpi> of <600
dpi>
Fijnaanpassing densiteit *
De dichtheid nauwkeurig aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een proportioneel lettertype is
geselecteerd bij <1200 dpi> <Resolutie>.
-1 tot 0
tot 1
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Afdrukkwaliteit>
densiteit op
Lay-out *
Kies de pagina-opmaak, zoals de inbindpositie.
531
<Fijnaanpassing densiteit>
Geef de
Overzicht van menuopties
Inbindlocatie
Als u de afdrukken inbindt met een bindend instrument zoals een nietmachine, gebruik dit item om aan te
geven of u aan de lange of korte zijde zult inbinden.
Lange zijde
Korte zijde
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Lay-out>
<Inbindlocatie>
Selecteer <Lange zijde> of
<Korte zijde>
<Lange zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de lange papierzijde.
<Korte zijde>
Geef op dat u wilt inbinden over de korte papierzijde.
Time-out *
Stel de periode in waarna de huidige afdruktaak automatisch wordt geannuleerd als er een onderbreking in de
ontvangst van afdrukgegevens optreedt.
5 tot 15
tot 300 (sec.)
<Menu>
<Printerinstellingen>
<Time-out>
<Toepassen>
532
Stel de periode van inactiviteit in
Overzicht van menuopties
PCL *
Kies deze optie om instellingen op te geven voor PCL-afdrukken, zoals pagina-opmaak en afdrukkwaliteit.
Papierbesparing
Geef aan of u papier wilt besparen door lege pagina's in documenten niet uit te voeren. Als u <Aan> selecteert,
worden er geen lege pagina's uitgevoerd. Als u alle gegevens van een document wilt uitvoeren, dus ook lege
pagina's die aan het document zijn toegevoegd, selecteert u <Uit>.
Uit
Aan
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Papierbesparing>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Afdrukstand
Selecteer <Staand> (verticale richting) of <Liggend> (horizontale richting) voor de paginarichting.
Staand
Liggend
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Afdrukstand>
Selecteer <Staand> of
<Liggend>
Lettergrootte
Geef het lettertype op door het selecteren van een overeenkomend lettertype ID-nummer. U kunt de PCLlettertypelijst afdrukken met voorbeelden van lettertypen vanaf het bedieningspaneel. PCLlettertypelijst (MF249dw / MF247dw)(P. 634)
0
t/m 54
<Menu>
lettertype
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Lettergrootte>
Selecteer het nummer van het
<Toepassen>
Puntgrootte
Geef de tekengrootte op in punten. U kunt de grootte in stappen van 0,25 aanpassen. U kunt deze optie alleen
opgeven als er een proportioneel lettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
4,00 tot 12,00
tot 999,75 (punt)
533
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Puntgrootte>
Geef de puntgrootte op
<Toepassen>
Pitch
Kies deze optie om de pitch of tekenafstand (cpi of tekens per inch) voor het lettertype op te geven. U kunt de
pitch in stappen van 0,01 aanpassen. U kunt deze optie alleen opgeven als er een niet-proportioneel lettertype
of een bitmaplettertype is geselecteerd bij <Lettergrootte>.
0,44 tot 10,00
tot 99,99 (cpi)
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Pitch>
Geef de pitchwaarde op
<Toepassen>
Vormlijnen
Hiermee stelt u het aantal af te drukken regels per pagina in tussen 5 en 128. Deze instelling verandert
automatisch volgens de instellingen opgegeven in <Standaard papierform.> en <Afdrukstand>.
5 t/m 64
t/m 128 (lijnen)
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Vormlijnen>
Geef het aantal lijnen op
<Toepassen>
Tekencode
Selecteer hier de tekencode (tekenset) die het meest geschikt is voor de computer die u gebruikt om
afdrukgegevens te verzenden. De opgegeven instelling wordt genegeerd als de tekencode wordt bepaald door
het lettertype dat is opgegeven bij <Lettergrootte>.
534
Overzicht van menuopties
DESKTOP
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
MCTEXT
MSPUBL
PC775
PC8
PC850
PC852
PC8DN
PC8TK
PC1004
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINBALT
WINL1
WINL2
WINL5
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Tekencode>
Selecteer de tekencode
Gebruikerspapier
Kies deze optie om aan te geven of u een aangepast papierformaat wilt instellen. Selecteer <Aan> om de
afmetingen van het papier op te geven bij <X-dimensie> en <Y-dimensie>.
Uit
Aan
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Gebruikerspapier>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Maateenheid
Kies deze optie om de maateenheid te selecteren voor het instellen van een aangepast papierformaat.
Millimeter
Inch
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Inch>
535
<Maateenheid>
Selecteer <Millimeter> of
Overzicht van menuopties
X-dimensie
Geef hier de horizontale afmeting (korte kant) van het aangepaste papier op.
77 t/m 216
(mm)
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<X-dimensie>
Geef de afmeting op
<Toepassen>
Y-dimensie
Geef hier de verticale afmeting (lange kant) van het aangepaste papier op.
127 t/m 356
(mm)
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Y-dimensie>
Geef de afmeting op
<Toepassen>
CR aan LF toevoegen
Met deze optie kunt u instellen of er een Enter-teken (CR) moet worden toegevoegd wanneer het apparaat een
teken voor een nieuwe regel (LF) ontvangt. Als <Ja> is geselecteerd, wordt de afdrukpositie naar het begin van
de volgende regel verplaatst wanneer de machine een LF-code ontvangt. Als <Nee> is geselecteerd, wordt de
afdrukpositie naar de volgende regel verplaatst, net onder de ontvangen LF-code.
Ja
Nee
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
536
<CR aan LF toevoegen>
Selecteer <Ja> of <Nee>
Overzicht van menuopties
A4-afdrukbreedte vergroten
Kies deze optie als u wilt instellen dat de breedte van het afdrukbare gebied van A4-papier in de stand Staand
moet worden aangepast aan de breedte van LTR-papier.
Uit
Aan
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<A4-afdrukbreedte vergroten>
Selecteer <Uit> of
<Aan>
Halftonen
U kunt de afdrukmethode selecteren om halftonen te reproduceren (het tussenliggende bereik tussen de
lichtere en donkere gebieden van een afbeelding) voor optimale beeldkwaliteit. U kunt voor elk document
instellen op type afbeelding.
Tekst
Kleurtoon
Gradatie
Resolutie
Illustraties
Kleurtoon
Gradatie
Resolutie
Afbeelding
Kleurtoon
Gradatie
Resolutie
<Menu>
<Printerinstellingen>
<PCL>
<Halftonen>
Selecteer het type afbeelding
Selecteer de reproductiemethode met halftonen
Type afbeelding
Selecteer het object waarvoor u de instelling wilt wijzigen. <Tekst> vertegenwoordigt letters en tekens
<Illustraties> vertegenwoordigt lijnen en figuren en <Afbeelding> vertegenwoordigt foto´s en afbeeldingen.
537
Overzicht van menuopties
<Kleurtoon>
Produceert een scherpe afdruk met sterk contrast van licht en donker. Is geschikt voor het afdrukken van
fotogegevens zoals gegevens van fotoafbeeldingen.
<Gradatie>
Produceert een afdruk met vloeiende gradatie of vloeiende randen. Is geschikt voor het afdrukken van
figuren of afbeeldingen die gradatiegebieden bevatten.
<Resolutie>
Produceert een fijne afdruk met scherpe tekstranden. Geschikt voor het afdrukken van tekens en fijne lijnen.
538
Overzicht van menuopties
Aanpassing/onderhoud
183S-096
Alle instellingen voor de afstelling en het onderhoud van het apparaat
worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een
dolksymbool ( ).
Tijd voor melding cartr.voorber. tonen(P. 539)
Tonerbesparing(P. 539)
Speciale verwerking(P. 540)
Fixeereenheid reinigen(P. 544)
Tijd voor melding cartr.voorber. tonen
Stel de display-timer in voor het bericht dat u meldt dat er nog maar weinig toner in de tonercartridges zit.
Automatisch
Aangepast
10 t/m 20
t/m 99 (%)
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
Voer het tonerniveau in
<Tijd voor melding cartr.voorber. tonen>
<Aangepast>
<Toepassen>
Tonerbesparing
Selecteer deze optie om de hoeveelheid toner die voor kopiëren en faxen wordt gebruikt, te verminderen.
Kopiëren
Uit
Aan
Fax
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Tonerbesparing>
<Aan>
539
Selecteer <Kopiëren> of <Fax>
Overzicht van menuopties
Wanneer ingesteld op <Aan>
Het kan gebeuren dat dunne lijnen en delen met een lichtere afdrukdichtheid vaag worden.
Speciale verwerking
Als de afdrukresultaten op speciale papiersoorten niet naar wens zijn, kunt u de volgende instellingen proberen om de
kwaliteit van de afdrukken te verbeteren.
Speciale afdrukmodus U
Als er tonerspatten zichtbaar zijn rond tekst en patronen op afdrukken, selecteert u <Aan>.
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus U>
<Aan>
Wanneer ingesteld op <Aan>
De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door het type papier (vooral lichtgewicht papier) en de
afdrukomgeving (vooral hoge luchtvochtigheid).
Speciale afdrukmodus V
Wijzig deze instelling als gekrulde of gekreukelde afdrukken worden uitgevoerd.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
selecteer de modus
De instelling activeren
540
<Speciale afdrukmodus V>
Overzicht van menuopties
Deze instelling wordt in de volgende omstandigheden geactiveerd.
● Het papierformaat is ingesteld op <B5>, <A5>, <STMT>, of <EXEC>
● <Type papier> is ingesteld op <Normaal (60-89 g/m²)>, <Normaal L (60-89 g/m²)>, <Gerecycled (60-89 g/
m²)>, <Kleur (60-89 g/m²)>, of <Envelop>
Nadat de instelling is geactiveerd
De afdruksnelheid is lager.
Speciale afdrukmodus X
Wijzig deze instelling als uw afdrukken strepen vertonen.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Modus 4
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus X>
selecteer de modus
Speciale afdrukmodus Z
Wijzig deze instelling als uw afdrukken strepen vertonen wanneer u kopieert of faxt.
Kopiëren
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Modus 4
Fax
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
Modus 4
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
Selecteer <Kopiëren> of <Fax>
<Speciale verwerking>
Selecteer de modus
541
<Speciale afdrukmodus Z>
Overzicht van menuopties
Nadat de instelling is gewijzigd
Door het instellen van <Uit> of <Modus 1>, krijgt u mogelijk afdrukken met strepen. Door het instellen van
<Modus 3> of <Modus 4>, kan dit resulteren in vage contouren, of afbeeldingen die er wat korrelig uitzien. De
afdrukdichtheid wordt lichter naarmate de instelling verandert van <Uit> naar <Modus 4>.
Na het afdrukken vanaf een smartphone of tablet
Als er strepen op afdrukken zichtbaar zijn, wijzigt u de instelling met <Speciale afdrukmodus Z>
<Kopiëren>.
Speciale afdrukmodus B
Wijzig deze instelling als uw afdrukken strepen vertonen nadat u de tonercartridge hebt vervangen of wanneer
u voor het eerst na lange tijd afdrukt.
Uit
Modus 1
Modus 2
Modus 3
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus B>
selecteer de modus
Nadat de instelling is geactiveerd
De afdruksnelheid is lager.
Speciale afdrukmodus C
Wijzig deze instelling als uw afdrukken strepen vertonen wanneer u ontvangen faxen afdrukt.
Uit
Aan
542
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus C>
<Aan>
Nadat de instelling is geactiveerd
● Deze modus heeft een sterker effect dan <Speciale afdrukmodus Z>, maar de afdruksnelheid neemt af.
Speciale afdrukmodus D
Wijzig deze instelling als uw afdrukken strepen vertonen. Ook zal bij het instellen van dit item op <Aan> het
afdrukgeluid worden verminderd.
Kopiëren
Uit
Aan
Afdrukken
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
Selecteer <Kopiëren> of <Afdrukken>
<Speciale afdrukmodus D>
<Aan>
Nadat de instelling is geactiveerd
● Deze modus heeft een sterker effect dan <Speciale afdrukmodus Z>, maar de afdruksnelheid neemt af.
Na het afdrukken vanaf een smartphone of tablet
Als er strepen op afdrukken zichtbaar zijn, wijzigt u de instelling met <Speciale afdrukmodus D>
<Kopiëren>.
Speciale afdrukmodus I
Selecteer alleen <Aan> als papier vaak vastloopt tijdens dubbelzijdig afdrukken op lichtgewicht of gekruld
papier.
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Aan>
543
<Speciale afdrukmodus I>
Overzicht van menuopties
Wanneer ingesteld op <Aan>
Er kunnen witte vlekken verschijnen in afbeeldingen die zijn afgedrukt op papier dat niet lichtgewicht is.
Speciale afdrukmodus J
Als dunne lijnen en vage afbeeldingen ongelijkmatig worden afgedrukt, selecteert u <Aan>.
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus J>
<Aan>
Als ingesteld op <Aan>.
De volgende problemen kunnen zich voordoen.
● Afdrukken zijn minder scherp.
● Bij gebruik van een nieuwe tonercartridge komt er toner op niet-bedrukbare gebieden terecht.
● Toner kan sneller opraken.
Speciale afdrukmodus K
Als toner niet goed hecht en afdrukken flets zijn, selecteert u <Aan>.
Uit
Aan
<Menu>
<Aanpassing/onderhoud>
<Speciale verwerking>
<Speciale afdrukmodus K>
<Aan>
Wanneer ingesteld op <Aan>
De afdruksnelheid is lager.
Fixeereenheid reinigen
Reinig de fixeereenheid nadat een tonercartridge is vervangen of als afdrukken zwarte strepen bevatten.
Fixeereenheid(P. 612)
544
Overzicht van menuopties
Instellingen Systeembeheer
183S-097
Alle instellingen voor systeembeheerinstellingen worden kort toegelicht.
Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ( ).
Als een scherm voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven
Voer de pincode in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
instellen(P. 406)
De pincode van de systeembeheerder
Sterretjes (*)
● Opties gemarkeerd met "*1" hebben per land of regio afwijkende standaardinstellingen.
● Opties gemarkeerd met "*2" gelden alleen voor de MF249dw / MF247dw.
Netwerkinstellingen(P. 545)
Instellingen Systeembeheerderinformatie(P. 545)
Instellingen Apparaatinformatie(P. 546)
Beveiligingsinstellingen(P. 546)
Selecteer land/regio(P. 547)
Instellingen externe UI(P. 548)
Autom. online voor scannen op afstand(P. 548)
Beperk TX-functie(P. 549)
Weergave opdrachtlog(P. 549)
Gebruik als USB-apparaat(P. 549)
Product Extended Survey Program inschak.(P. 550)
Info verbr.art. tonen (RUI/Toner Status)(P. 550)
Instellingen Google Cloudprinter(P. 551)
Adresboek importeren/exporteren(P. 551)
PDL-selectie (Plug and Play)(P. 551)
Update firmware(P. 552)
Adresboek initialiseren(P. 552)
Teller Eco-rapport initialiseren(P. 553)
Menu initialiseren(P. 553)
Initialiseer alle gegevens/instellingen(P. 553)
Netwerkinstellingen
Zie
Netwerkinstellingen (P. 485) .
Instellingen Systeembeheerderinformatie
Kies deze optie om de pincode voor beheerders in te stellen waarmee toegang kan worden verkregen tot
<Netwerkinstellingen> en <Instellingen Systeembeheer>. U kunt de pincode instellen met <Pincode
545
Overzicht van menuopties
systeembeheerder>. U kunt ook de naam van een beheerder registreren.
instellen(P. 406)
De pincode van de systeembeheerder
Pincode systeembeheerder
Typ maximaal zeven cijfers voor de pincode voor de systeembeheerder.
Naam systeembeheerder
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de beheerder.
Instellingen Apparaatinformatie
Typ maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam en de installatielocatie om de machine te identificeren.
Apparaatnaam
Locatie
<Menu> <Instellingen Systeembeheer> <Instellingen Apparaatinformatie> Selecteer
<Apparaatnaam> of <Locatie> Voer <Apparaatnaam> in of <Locatie> ( Tekst invoeren(P. 38) )
<Toepassen>
Beveiligingsinstellingen
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten op IP- of MAC-adressen.
Gebruik TLS
Geef aan of u communicatie met TLS-versleuteling wilt gebruiken.
inschakelen voor de UI op afstand(P. 436)
Communicatie met TLS-versleuteling
Uit
Aan
IPv4-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn ontvangen van
apparaten met opgegeven IPv4-adressen. IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 411)
Uit
Aan
546
Overzicht van menuopties
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Infilter>
<Beveiligingsinstellingen>
<IPv4-adresfilter>
Selecteer <Uit> of <Aan>
IPv6-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn ontvangen van
apparaten met opgegeven IPv6-adressen. IP-adressen opgeven voor firewallregels(P. 411)
Uit
Aan
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Infilter>
<Beveiligingsinstellingen>
<IPv6-adresfilter>
Selecteer <Uit> of <Aan>
MAC-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn ontvangen van
apparaten met opgegeven MAC-adressen. MAC-adressen opgeven voor firewallregels(P. 415)
Uit
Aan
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Infilter>
<Beveiligingsinstellingen>
<MAC-adresfilter>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Selecteer land/regio *1
Geef het land of de regio op waarin de machine wordt gebruikt. De standaardinstelling kan verschillen, aangezien
deze wordt bepaald op het moment dat de machine de eerste keer wordt ingeschakeld.
Oostenrijk (AT)
Wit-Rusland (BY)
België (BE)
Tsjechië (CZ)
Denemarken (DK)
Egypte (EG)
Finland (FI)
Frankrijk (FR)
Duitsland (DE)
Griekenland (GR)
Hongarije (HU)
Ierland (IE)
Italië (IT)
Nederland (NL)
Noorwegen (NO)
Polen (PL)
Portugal (PT)
Rusland (RU)
Saudi-Arabië (SA)
Slovenië (SI)
Zuid-Afrika (ZA)
Spanje (ES)
Zweden (SE)
Zwitserland (CH)
Oekraïne (UA)
Groot-Brittannië (GB)
547
Overzicht van menuopties
Jordanië (JO)
Luxemburg (LU)
<Menu>
Overige
<Instellingen Systeembeheer>
<Selecteer land/regio>
Selecteer een land of regio
Instellingen externe UI
Configureer instellingen voor het gebruik van de UI op afstand. Als u de UI op afstand gebruikt, kunt u
apparaatinstellingen configureren vanaf een webbrowser.
Externe UI gebruiken
Geef op of u de UI op afstand wilt gebruiken. Als u de externe UI gebruikt, kunt u apparaatinstellingen
configureren vanaf een webbrowser. De UI op afstand uitschakelen (P. 434)
Uit
Aan
Beveiligingsinst. toegang via externe UI
Geef op of een pincode vereist is voor toegang tot de UI op afstand. Stel een pincode in van maximaal 7 cijfers.
Alle gebruikers gebruiken een gezamenlijke pincode. Een pincode voor de UI op afstand instellen (P. 408)
Uit
Aan
Toegangspinc. ext. UI
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
via externe UI>
<Aan>
Voer pincode in
<Instellingen externe UI>
pincode (bevestig)
<Beveiligingsinst. toegang
<Toepassen>
Autom. online voor scannen op afstand
Met deze functie kunt u aangeven of u automatisch (zonder het bedieningspaneel te gebruiken) online wilt gaan om
op afstand te scannen.
Uit
Aan
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Uit> of <Aan>
548
<Autom. online voor scannen op afstand>
Selecteer
Overzicht van menuopties
Beperk TX-functie
Hiermee kunt u beperkingen opgeven ten aanzien van het faxen of mailen naar geselecteerde bestemmingen.
Pincode adresboek
Kies deze optie om een pincode in te stellen die moet worden ingevoerd om nieuwe vermeldingen toe te
voegen aan het adresboek of om bestaande vermeldingen te wijzigen. Een pincode instellen voor het
adresboek(P. 424)
Beperk nieuwe bestemmingen
Geef aan of de faxnummers en e-mailadressen die kunnen worden opgegeven als bestemmingen alleen
afkomstig mogen zijn uit het adresboek. Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
Uit
Aan
Beperk opnieuw verzenden vanuit log
Geef aan of het is toegestaan een bestemming te selecteren uit de logboeken met verzonden taken.
gebruikte bestemmingen blokkeren(P. 429)
Eerder
Uit
Aan
Bevestiging sneltoets/TX-kiescode
Kies deze optie om in te stellen of de gegevens van een ingevoerde code voor verkort kiezen moeten worden
weergegeven als deze wordt geselecteerd als een bestemming. Bestemmingen in het adresboek
weergeven(P. 430)
Uit
Aan
Weergave opdrachtlog
Geef aan of u de logboeken met informatie over faxtaken wilt weergeven op het display van de machine en in het
communicatiebeheerrapport.
Uit
Aan
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Weergave opdrachtlog>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Gebruik als USB-apparaat
Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen waarmee de machine kan worden verbonden met een computer.
Uit
549
Overzicht van menuopties
Aan
<Menu> <Instellingen Systeembeheer>
start het apparaat opnieuw op
<Gebruik als USB-apparaat>
Select <Uit> of <Aan>
Product Extended Survey Program inschak.
Hiermee kunt u Product Extended Survey Program in- of uitschakelen (een programma voor het verzamelen van
gebruiksgegevens van de machine).
Uit
Aan
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
<Product Extended Survey Program inschak.>
Selecteer <Uit> of <Aan>
Info verbr.art. tonen (RUI/Toner Status)
Geef aan of u een knop aan de UI op afstand of aan Toner Status wilt toevoegen, waarmee de website voor het kopen
van tonercartridges kan worden weergegeven. U kunt ook opgeven of u Toner Status wilt gebruiken.
Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)
Uit
Aan
Instellingen Toner Status
Uit
Aan
Knop Kopen tonen
Uit
Aan
<Menu> <Instellingen Systeembeheer> <Info verbr.art. tonen (RUI/Toner Status)> Selecteer
<Knop Verbruiksart. kopen tonen (RUI)> of <Instellingen Toner Status> Selecteer <Uit> of <Aan>
Als u <Aan> hebt geselecteerd voor <Instellingen Toner Status>, dient u <Aan> of <Uit> te selecteren voor
<Knop Kopen tonen>.
550
Overzicht van menuopties
Instellingen Google Cloudprinter
Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen.
Google Cloudprinter gebruiken(P. 313)
Google Cloudprinter inschakelen
Uit
Aan
Registratiestatus Google Cloudprinter
Adresboek importeren/exporteren
U kunt een adresboek van een computer importeren of van de machine exporteren.
importeren en exporteren met de bijgeleverde software(P. 168)
Adresboekgegevens
PDL-selectie (Plug and Play)
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat het apparaat wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is
met die taal wanneer het apparaat via Plug and Play wordt aangesloten op een computer. Zie "Installatiehandleiding
MF-stuurprogramma" voor meer informatie.
Netwerk
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine wordt gedetecteerd via het netwerk.
FAX
UFRII LT
UFRII LT (V4)
PCL6*2
USB
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die
compatibel is met die taal wanneer de machine via USB wordt aangesloten op een computer.
UFRII LT
UFRII LT (V4)
PCL6*2
De instelling wordt de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld geactiveerd.
<Menu>
of <USB>
<Instellingen Systeembeheer> <PDL-selectie (Plug and Play)> Selecteer <Netwerk>
Selecteer een paginabeschrijvingstaal Start het apparaat opnieuw op
551
Overzicht van menuopties
<FAX>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een faxapparaat.
<UFRII LT>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een UFRII LT-printer.
<UFRII LT (V4)>
Hiermee wordt de machine gedetecteerd en verbonden als een UFRII LT-printer die compatibel is met XPS
(XML Paper Specification).
<PCL6>*2
Hiermee wordt het apparaat gedetecteerd en verbonden als een PCL6-printer.
Update firmware
Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt
installeren.
● <Via pc>
Selecteer deze optie om de firmware-update op de website van Canon zelf handmatig te installeren.
Raadpleeg de handleiding op de website voor installatie-instructies. Als het apparaat een draadloze LAN
gebruikt, werkt u deze bij met <Via internet> onderaan of gebruikt u een USB-kabel om verbinding te maken.
● <Via internet>
Selecteer deze optie om de firmware-update automatisch te installeren zonder een computer te gebruiken.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren. De machine moet verbinding hebben met
internet voor deze procedure.
● <Versie-informatie>
Selecteer deze optie om gegevens voor de huidige firmware controleren.
Via pc
Via internet
Versie-informatie
Adresboek initialiseren
Selecteer deze optie om de standaardwaarden van het adresboek te herstellen.
(P. 642)
552
Het adresboek initialiseren
Overzicht van menuopties
Teller Eco-rapport initialiseren
Selecteer deze optie om voor de Teller Eco-rapport de standaardwaarden te herstellen.
initialiseren(P. 643)
Teller Eco-rapport
Menu initialiseren
Selecteer deze optie om de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen in één keer herstellen.
initialiseren(P. 640)
Menu
Voorkeuren
Tijdklokinstellingen
Algemene instellingen*2
Kopieerinstellingen
Faxinstellingen
Scaninstellingen
Printerinstellingen
Aanpassing/onderhoud
Instellingen Systeembeheer
Alles initialiseren
Systeembeheer instellingen
Selecteer deze optie om de standaardwaarden voor systeembeheer te herstellen. U kunt alle
systeembeheerinstellingen in één keer herstellen. Menu initialiseren(P. 640)
Netwerkinstellingen
Instellingen Systeembeheerderinformatie
Instellingen Apparaatinformatie
Instellingen beveiliging/externe UI
Autom. online voor scannen op afstand
Beperk TX-functie
Weergave opdrachtlog
Gebruik als USB-apparaat
Product Extended Survey Program inschak.
Info verbr.art. tonen (RUI/Toner Status)
Instellingen Google Cloudprinter
PDL-selectie (Plug and Play)
Alles initialiseren
Initialiseer alle gegevens/instellingen
Selecteer deze optie om alle gegevens van de machine te verwijderen en de standaardinstellingen terug te zetten.
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
Start het apparaat opnieuw op
553
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
<Ja>
<Ja>
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..................................................................................................................................... 555
Papierstoringen verhelpen ............................................................................................................................... 557
Er wordt een foutbericht weergegeven ........................................................................................................... 565
Er wordt een foutcode weergegeven ............................................................................................................... 575
Veelvoorkomende problemen .......................................................................................................................... 581
Problemen met installatie/instellingen ......................................................................................................... 582
Problemen bij het kopiëren/afdrukken ......................................................................................................... 586
Problemen bij het faxen of met de telefoon ................................................................................................. 589
Als u niet goed kunt afdrukken ........................................................................................................................ 591
Het afdrukresultaat is niet goed ................................................................................................................... 593
Het papier krult om of is gekreukeld ............................................................................................................ 599
Papier wordt niet goed ingevoerd ................................................................................................................ 601
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost ......................................................................................... 603
554
Problemen oplossen
Problemen oplossen
183S-098
Als er een probleem optreedt, raadpleegt u dit hoofdstuk om oplossingen te zoeken voordat u contact opneemt met
Canon.
◼ Papierstoringen
Als een document of papier vastloopt, raadpleegt u
papier te verwijderen.
Papierstoringen verhelpen(P. 557) om het vastgelopen
◼ Er wordt een bericht of foutcode weergegeven
Als het scherm een bericht of foutcode (drie cijfers) weergeeft, raadpleegt u de volgende gedeeltes.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575)
◼ Veelvoorkomende problemen
Als u denkt dat het apparaat niet goed werkt, raadpleegt u de volgende gedeeltes voordat u contact opneemt met
Canon.
Veelvoorkomende problemen(P. 581)
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
Problemen bij het kopiëren/afdrukken(P. 586)
Problemen bij het faxen of met de telefoon(P. 589)
◼ Afdrukresultaat is niet goed
Raadpleeg
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 591) als het afdrukresultaat niet naar wens is.
555
Problemen oplossen
◼ Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
Als een probleem blijft optreden, leest u
contactgegevens.
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 603) voor
556
Problemen oplossen
Papierstoringen verhelpen
183S-099
Als het papier is vastgelopen, wordt <Papier vastgelopen.> weergegeven op het scherm. Tik <Volgende> om
eenvoudige oplossingen weer te geven. Als u de procedures op het scherm niet goed begrijpt, raadpleegt u de
volgende gedeeltes om storingen te verhelpen.
MF249dw
● <Open het deksel van de invoer.>
Vastgelopen documenten in de documentinvoer (MF249dw)(P. 558)
● <Sluit het bovendeel.>
<Til het bedieningspaneel op.>
Papier loopt vast in het apparaat(P. 560)
MF247dw / MF237w
● <Open het deksel van de invoer.>
Vastgelopen documenten in de documentinvoer (MF247dw / MF237w)(P. 559)
● <Sluit het bovendeel.>
<Til het bedieningspaneel op.>
Papier loopt vast in het apparaat(P. 560)
Als u het vastgelopen papier gaat verwijderen, moet u het apparaat niet uitschakelen
Als u dat doet, gaan de afdrukgegevens namelijk verloren. Wees extra voorzichtig wanneer u faxdocumenten
ontvangt.
Als het papier scheurt
Zorg dat u alle papierresten verwijdert om te voorkomen dat het apparaat opnieuw vastloopt.
Als zich herhaaldelijk papierstoringen voordoen
● Controleer of het papier en verpakkingsmateriaal volledig zijn verwijderd.
● Waaier de papierstapel uit en tik de uiteinden op een vlak oppervlak om het papier uit te lijnen voordat u het
in het apparaat plaatst.
557
Problemen oplossen
● Controleer of het papier wel geschikt is voor het apparaat.
Papier(P. 666)
● Controleer of er geen papierresten zijn achtergebleven in het apparaat.
Trek het vastgelopen document of papier niet hardhandig uit het apparaat
Hierdoor kunnen inwendige onderdelen beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost(P. 603)
Vastgelopen documenten in de documentinvoer (MF249dw)
Als er documenten in de documentinvoer zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Volg daarna de onderstaande
procedure.
1
Verwijder het vastgelopen document uit de klep van de documentinvoer.
1
Open de klep van de documentinvoer.
2
Zet de hendel in de ontgrendelstand.
3
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
558
Problemen oplossen
2
Verwijder het vastgelopen document uit de binnenste klep van de invoer.
1
Houd de groene knop vast en open de binnenste klep.
2
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
3
Sluit de binnenste klep.
3
Duw de hendel in de vergrendelstand en sluit de klep van de documentinvoer.
Vastgelopen documenten in de documentinvoer (MF247dw / MF237w)
Als er documenten in de documentinvoer zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Volg daarna de onderstaande
procedure.
1
Open de klep van de documentinvoer.
559
Problemen oplossen
2
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
3
Sluit de klep van de documentinvoer.
Papier loopt vast in het apparaat
1
1
Verwijder de tonercartridge.
Zet het bedieningspaneel omhoog.
Het bedieningspaneel kan alleen worden geopend als de documentinvoer volledig gesloten is. Als u het
bedieningspaneel forceert, kan het beschadigd raken.
2
Open de tonerklep met de handgreep aan de rechtervoorzijde van de klep.
560
Problemen oplossen
3
Verwijder de tonercassette.
2
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
3
Controleer of er papier in de documentuitvoerklep vastzit.
1
Trek naar u toe terwijl u de knop (
2
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
) ingedrukt houdt om de uitvoerklep te openen.
561
Problemen oplossen
3
4
1
Sluit de klep van de papieruitvoer.
Controleer of er papier in het apparaat vastzit.
Als er papier tussen de fixeereenheid (
) en de rol (
) zit, trekt u dit voorzichtig naar u toe tot u de
rand van het papier ziet.
2
5
Zodra de rand van het papier zichtbaar is, trekt u het langzaam uit het apparaat.
Controleer of er papier vastzit in de sleuf voor handmatige invoer of de papierlade.
1
Trek vastgelopen papier uit de sleuf voor handmatige invoer.
2
Open de papierklep en verwijder eventueel papier.
562
Problemen oplossen
3
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
4
Plaats papier en sluit de papierklep.
● Ga voor MF237wverder met stap 7.
6
Controleer of er papier in de achterklep vastzit.
1
Open de achterklep.
2
Trek het document voorzichtig uit de invoer.
3
Sluit de achterklep.
7
Installeer de tonercartridge.
563
Problemen oplossen
● Plaats de nokken aan de rechter- en linkerkant (
) in de geulen voor de tonercartridge, en duw de cartridge
volledig in het apparaat.
8
Sluit de tonerklep en laat het bedieningspaneel zakken.
Als u de tonerklep niet kunt sluiten
Controleer of de tonercartridge goed is ingebracht. Als u de klep forceert, kan deze beschadigd raken.
564
Problemen oplossen
Er wordt een foutbericht weergegeven
183S-09A
Als u geen fax kunt verzenden, het geheugen vol is of als er bedieningsproblemen zijn, verschijnt er een bericht op het
scherm. In de volgende lijst worden deze foutberichten toegelicht.
Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge in gebruik. De resterende
inh. van cartr. kan niet correct worden weergegeven.
De gebruikte cartridge is misschien geen originele Canon-tonercartridge.
● Gebruik bij vervanging van tonercartridges bij voorkeur originele Canon-tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 674)
Kan het bestemmingstype van een bestemming die in een groep is
geregistreerd niet wijzigen.
Een geselecteerde bestemming kan niet worden gewijzigd omdat deze is geregistreerd voor
groepskiezen.
● Als u het type bestemming wilt wijzigen dat is ingesteld voor groepskiezen, moet u eerst de opgeslagen
bestemming voor groepskiezen verwijderen. Vervolgens wijzigt u het type bestemming en ten slotte
registreert u de bestemming opnieuw voor groepskiezen.
Kan niet exporteren. Fout tijdens het maken van het bestand.
Het exporteren van het adresboek is mislukt.
● Controleer de USB-kabel tussen het apparaat en de computer.
● Controleer of u toegangsrechten hebt voor de map waarin het adresboek op de computer is opgeslagen.
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de bijgeleverde software(P. 168)
U kunt het adresboek niet openen of bewerken als u geen toegang hebt tot de map waarin het adresboek is
opgeslagen. U hebt geen toegangspermissie. Meld u aan als gebruiker met toegangsrechten of wijzig de
doelmap voor het opslaan van het adresboek.
Kan toegangspunt niet vinden.
Tijdens het automatisch instellen met WPS, is binnen de ingestelde periode geen draadloze router
gevonden.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 327)
De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus(P. 330)
Er is een SSID of netwerksleutel van een draadloze router ingevoerd, maar de invoer is onjuist.
● Controleer de SSID en voer de juiste waarde nogmaals in.
565
Problemen oplossen
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
De draadloze router is niet gevonden als gevolg van onjuiste instellingen van het netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
● Als het probleem blijft optreden, controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Kan niet importeren. Er is een bestandsfout opgetreden.
Het importeren van het adresboek is mislukt.
● Controleer de USB-kabel tussen het apparaat en de computer.
● Controleer of de inhoud van het adresboek dat u wilt importeren juist is.
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de bijgeleverde software(P. 168)
Kan geen RX-gegevens afdrukken.
Een ontvangen document kan vanwege de volgende oorzaken niet worden afgedrukt:
● Er moet een tonercartridge worden vervangen.
● Er is een klep geopend.
● Er is een tonercartridge verwijderd.
● Er is geen papier geladen.
● Er is een document of papier vastgelopen.
● Er is een onbekend probleem.
● Controleer of de bovenstaande problemen optreden. Als er berichten inclusief oorzaken en oplossingen
op het scherm verschijnen, controleert u de inhoud.
Kan de fax niet ontvangen. Zorg dat de fax correct is verzonden door de afz.
Het apparaat van de ontvanger heeft niet binnen 35 seconden gereageerd.
● Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden. Als u een pieptoon hoort, tikt u op <Start ontvangst>
om de fax te ontvangen.
Faxen ontvangen(P. 144)
Kan niet verzenden omdat meer dan één bestemming is opgegeven.
Er zijn beperkingen ingesteld voor het verzenden van faxen naar meerdere bestemmingen.
● Als u meerdere bestemmingen wilt opgeven, moet u <Beperk groepsverzending> instellen op <Uit> of
<Bevestig groepsverzending>. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Groepsverzending blokkeren(P. 432)
566
Problemen oplossen
Kan geen groep opgeven.
Er is een groep opgegeven als bestemming na het indrukken van <Haak>.
● Als u op <Haak> hebt getikt, kunt u geen groepsbestemming meer opgeven. Tik op <Einde> op het scherm
<Geef bestemming op.> en geef bestemmingen op om faxdocumenten te verzenden zonder op <Haak> te
tikken.
Kan Google Cloudpr. niet gebr. Serverauthenticatie mislukt.
Cloudprinter kan geen serververificatie uitvoeren of informatie voor registratie opvragen.
● Controleer of de datum en tijd juist zijn ingesteld.
Instellingen Datum en tijd(P. 502)
Kan Google Cloudpr. niet gebr. Servercommunicatiefout.
Afdrukken via de cloud is niet mogelijk omdat er een fout is opgetreden.
Controleer of het apparaat een correcte verbinding heeft met een draadloze LAN of bekabelde LAN.
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
● Het is mogelijk dat een poort die wordt gebruikt voor afdrukken via de cloud wordt geblokkeerd door een
firewall of een andere beveiligingsmethode. Controleer op uw computer of de 5222-poort beschikbaar is.
● Als er een proxyserver wordt gebruikt op het netwerk, controleert u of de proxyinstellingen op het
apparaat en de server correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
Een proxy instellen (P. 420)
Cart.communicatiefout. Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge
in gebruik.
De tonercartridge is niet goed geïnstalleerd of er is een probleem met de tonercartridge.
● Verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw. Als het bericht aanhoudt nadat u dit een paar keer
hebt gedaan, is de tonercartridge mogelijk defect. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat
hebt gekocht, of met de klantenservice van Canon.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
De gebruikte cartridge is misschien geen originele Canon-tonercartridge.
● Gebruik bij vervanging van tonercartridges bij voorkeur originele Canon-tonercartridges.
Verbruiksartikelen(P. 674)
567
Problemen oplossen
Einde gebruiksduur v. cartr. bereikt. Vervanging aanbev.
De tonercartridge is bijna helemaal leeg.
● We raden u aan de tonercartridge te vervangen.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
Controleer de authenticatie- instellingen.
De verificatiemethode die is ingesteld op het apparaat komt niet overeen met de verificatiemethode die
is ingesteld op de RADIUS-server.
● Controleer dat op dit apparaat en op de RADIUS-server dezelfde verificatiemethode is ingesteld, en stel de
juiste verificatiemethode in.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
Kan geen verbinding maken. Controleer de PSK-instellingen.
De netwerksleutel (PSK) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden gemaakt, is niet
goed ingesteld op de machine.
● Controleer de netwerksleutel (PSK) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u de netwerksleutel hebt gecontroleerd, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
Kan geen verbinding maken in toegangspuntmodus.
Verbinding in de Toegangspuntstand is niet gerealiseerd als gevolg van een fout.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer vervolgens opnieuw. Als u dan nog geen verbinding kunt maken,
probeer dan of het helpt het apparaat kort uit te schakelen.
Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)(P. 296)
Kan geen verbinding maken via draadloos LAN. Zet de hoofdschakelaar UIT
en AAN en configureer de instellingen opnieuw.
De verbinding is mislukt vanwege een fout tijdens het instellen van de draadloze LAN-verbinding.
● Start de machine opnieuw op en geef de instellingen nogmaals op.
● Als het probleem ook blijft optreden nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, controleert u of het
apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
568
Problemen oplossen
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
● Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de draadloze LAN-verbinding hebt gecontroleerd,
controleert u de beveiligingsinstellingen van de draadloze router.
Kan geen verbinding maken via WPS. Wacht even en configureer de
instellingen opnieuw.
Tijdens het automatisch instellen met WPS, is de verbinding door een fout mislukt.
● Wacht even en probeer het daarna opnieuw. Als het probleem blijft optreden, controleert u of de
draadloze router wel ondersteuning biedt voor WPS.
Als WPS wordt ondersteund:
Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
Als WPS niet wordt ondersteund:
Stel het apparaat in met behulp van een andere verbindingsmethode.
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.
Binnen de vooraf vastgelegde tijdsduur kon geen enkel mobiel toestel worden waargenomen.
● Maak opnieuw verbinding en houd hierbij rekening met de tijdslimiet.
Het apparaat met een directe verbinding in de toegangspuntmodus (stand Toegangspunt)
gebruiken(P. 296)
Kan reiniging niet uitvoeren.
Er is papier vastgelopen tijdens het reinigen.
● Verwijder het vastgelopen papier, plaats het papier op de juiste manier en voer de reinigingsprocedure
nogmaals uit.
Papier loopt vast in het apparaat(P. 560)
Fixeereenheid(P. 612)
Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEPinstellingen.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op het apparaat.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op het
apparaat.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
569
Problemen oplossen
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
De verificatiemethode van het apparaat is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op "Open systeem".
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Directe verbinding beëindigd.
Verbinding tussen het apparaat en het mobiele toestel werd verbroken.
● Directe verbinding opnieuw realiseren.
Het apparaat met een directe verbinding in de toegangspuntmodus (stand Toegangspunt)
gebruiken(P. 296)
Plaats de tonercartridge.
De tonercassette is niet of niet juist ingesteld.
● Stel de tonercartridge goed in.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
Het maximum aantal draadloze apparaten dat via directe verbinding is
verbonden, is bereikt. Beëindig enkele verbindingen als u verbinding wilt
maken met andere apparaten.
Het aantal direct verbonden mobiele apparaten heeft het maximum bereikt.
● Om andere apparaten via directe verbinding te verbinden moet u huidige apparaten loskoppelen en
opnieuw proberen te verbinden.
Het apparaat met een directe verbinding in de toegangspuntmodus (stand Toegangspunt)
gebruiken(P. 296)
Geen papier: XXXX*
*
<Lade 1> of <Papierlade> wordt weergegeven voor XXXX.
Er is geen papier geplaatst in de papierlade of in de sleuf voor handmatige invoer.
● Hier plaatst u het papier.
Papier plaatsen(P. 45)
Er is geen papier geladen waarop rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt.
● Rapporten of lijsten kunnen worden afgedrukt op papier van het formaat A4 of Letter. Laad papier van het
formaat A4 of Letter en stel dit formaat in.
Papier plaatsen(P. 45)
570
Problemen oplossen
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Er is geen papier geladen waarop ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt.
● Ontvangen documenten kunnen worden afgedrukt op papier van het formaat A4 of Letter. Laad papier
van het formaat A4 of Letter en stel dit formaat in. Stel ook het type papier in op <Normaal (60-89 g/m²)>,
<Normaal L (60-89 g/m²)>, <Gerecycled (60-89 g/m²)>, of <Kleur (60-89 g/m²)> afhankelijk van het papier
dat is geladen.
Papier plaatsen(P. 45)
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Als u ontvangen documenten afdrukt op ander papier dan het formaat A4 of Letter, kunnen sommige delen
van de afbeelding mogelijk ontbreken of wordt de afbeelding opgesplitst en op verschillende vellen
afgedrukt.
Geen antwoord van de bestemming.
Er kan een netwerkkabel zijn losgeraakt, of er kan iets mis zijn in een schakelaar.
● Controleer de status van de netwerkkabels en schakelaars.
Geen respons van de host.
De machine is niet op de juiste manier verbonden met een netwerk.
● Controleer de instellingen van de machine en het netwerk, en maak opnieuw verbinding.
Verbinding maken met een netwerk(P. 321)
Papier vastgelopen.
Er is papier vastgelopen.
● Verwijder het vastgelopen papier of document, en druk opnieuw af (mogelijk wordt het afdrukken
automatisch verder uitgevoerd).
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
Bereid een cartridge voor.
De tonercartridge moet binnenkort worden vervangen.
● Schud de tonercartridge om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. U kunt het beste de
tonercartridge vervangen als u grote hoeveelheden documenten afdrukt.
Voordat u de tonercartridge vervangt(P. 618)
Tonercartridges vervangen(P. 615)
571
Problemen oplossen
Stel de juiste authenticatie- gegevens in.
De informatie over client-verificatie (sleutelpaar en certificaat, gebruikersnaam en wachtwoord, of CAcertificaat) is niet goed ingesteld.
● Controleer de opgegeven verificatiemethode en verificatie-informatie (sleutelpaar en certificaat,
gebruikersnaam en wachtwoord en CA-certificaat).
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
Frm past niet bij inst
Het papierformaat dat op het bedieningspaneel is geselecteerd, komt niet overeen met het geladen
papierformaat.
● Zorg ervoor dat het formaat papier dat is opgegeven bij <Papierinstellingen> overeenkomt met het
formaat van het geladen papier.
Het geladen papier gebruiken
Zorg ervoor dat <Papierinstellingen> overeenkomt met het formaat van het geladen papier.
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Als u afdrukt vanaf een computer, controleer dan of het papierformaat dat is opgegeven in het
printerstuurprogramma overeenkomt met het geladen papierformaat.
Papier laden zonder de instellingen te wijzigen
Laad het papier met het formaat dat is opgegeven bij <Papierinstellingen>.
Papier plaatsen(P. 45)
Het opgeven en registreren van nieuwe bestemmingen is beperkt.
Alleen bestemmingen die zijn opgeslagen in het adresboek kunnen worden geselecteerd voor het
versturen van een fax of een e-mail.
● Als u een nieuwe bestemming wilt invoeren met het bedieningspaneel, of wilt toevoegen of bewerken in
het adresboek, moet u <Beperk nieuwe bestemmingen> instellen op <Uit>. Neem voor meer informatie
contact op met uw beheerder.
Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen(P. 426)
Hoeveelh. inkt in cartr. kan niet correct worden weergeg.
De tonercartridge is niet goed geïnstalleerd of er is een probleem met de tonercartridge.
● Verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw. Als het bericht aanhoudt nadat u dit een paar keer
hebt gedaan, is de tonercartridge mogelijk defect. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat
hebt gekocht, of met de klantenservice van Canon.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
De gebruikte cartridge is misschien geen originele Canon-tonercartridge.
● Gebruik bij vervanging van tonercartridges bij voorkeur originele Canon-tonercartridges.
572
Problemen oplossen
Verbruiksartikelen(P. 674)
De verbinding met de pc is verbroken. Controleer de verbinding.
De verbinding met de computer is verbroken tijdens het scannen.
● Controleer de verbinding tussen de machine en de computer.
Het gebruik van het apparaat als een scanner voorbereiden (P. 238)
Geheugen is vol.
Het verzenden of ontvangen van een fax is mislukt, of een document kan niet worden gescand vanwege
onvoldoende geheugen.
● Als er een verzend- of afdruktaak in de wachtrij staat, wacht u tot de taak is voltooid.
● Als een ontvangen document in het geheugen is opgeslagen, moet u het document afdrukken of
verwijderen.
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)(P. 152)
● Als u een document met veel pagina's wilt verzenden, verstuur het document dan in kleinere delen.
● Als u een fax wilt verzenden, verlaag dan de resolutie voor het scannen van het document.
Resolutie aanpassen(P. 136)
● Als u wilt scannen, wijzig dan de bestandsindeling om de bestandsgrootte te beperken.
Een bestandsindeling selecteren(P. 267)
Geheugen is vol. Scannen wordt geannul. Wilt u afdrukken?
Het scannen van een document is mislukt vanwege onvoldoende geheugenruimte.
● Geef aan of u wilt afdrukken tot de gescande pagina's of annuleer het scannen. In het laatste geval deelt u
het document op in kleinere delen die u vervolgens scant. U kunt ook de scaninstellingen wijzigen.
Het aantal ingevoerde tekens is onjuist of ongeldige tekens zijn gebruikt.
De netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van een draadloze router is niet goed ingevoerd.
● Controleer de netwerksleutel (de WPA-, WPA2-PSK- of WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de
sleutel opnieuw in op de machine. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw
netwerkapparatuur of neem contact op met de fabrikant.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
573
Problemen oplossen
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
De netwerksleutel (de WEP-sleutel) van een draadloze router waarmee verbinding moet worden
gemaakt, is niet goed ingesteld op de machine.
● Controleer de netwerksleutel (de WEP-sleutel) van de draadloze router en stel de sleutel opnieuw in op de
machine.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
De verificatiemethode van de machine is ingesteld op <Gedeelde sleutel>, maar die van de draadloze
router op "Open systeem".
● Maak opnieuw verbinding door een draadloze router te selecteren of door de WEP-verificatiemethode
handmatig te wijzigen in <Open systeem>.
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
● Wijzig de WEP-verificatiemethode in "Gedeelde sleutel" op de draadloze router en maak opnieuw
verbinding. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van uw netwerkapparatuur of neem
contact op met de fabrikant.
Gebruik externe UI om de benodigde gegevens voor authenticatie in te
stellen.
De IEEE 802.1X-instellingen zijn onjuist.
● Controleer of [Loginnaam] juist is ingesteld.
● Controleer of het selectievakje [Gebruik TLS], [Gebruik TTLS] of [Gebruik PEAP] is ingeschakeld.
● Als TLS wordt gebruikt, moet er een sleutelpaar zijn geregistreerd.
● Als u TTLS of PEAP gebruikt, moeten een gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld.
IEEE 802.1X-verificatie configureren(P. 440)
574
Problemen oplossen
Er wordt een foutcode weergegeven
183S-09C
Als het afdrukken mislukt, u een fax of gescand document niet kunt verzenden of ontvangen of als er een andere fout
optreedt, wordt die fout als een foutcode van drie cijfers weergegeven in een rapport of een bericht op het scherm
<Statusmonitor>. Raadpleeg de volgende informatie om voor een foutcode mogelijke oorzaken en oplossingen weer
te geven. Als u een foutrapport wilt afdrukken, leest u Rapporten en lijsten afdrukken(P. 625) .
#001
Er is een document vastgelopen in de documentinvoer.
● Verwijder het vastgelopen document.
Papierstoringen verhelpen(P. 557)
#003
Een fax kan niet worden verzonden of ontvangen omdat deze te groot is.
● Als u een fax verstuurt: verlaag de resolutie en scan het document opnieuw.
Resolutie aanpassen(P. 136)
● Als u een fax ontvangt: vraag de afzender het document op te delen of een lagere resolutie te gebruiken.
#005
Het verzenden van een fax is mislukt omdat de machine van de ontvanger niet binnen 35 seconden heeft
gereageerd.
● Als het apparaat van de ontvanger is uitgeschakeld of als de lijn bezet is, kan een fax mogelijk niet worden
verzonden. Vraag de ontvanger de status van het apparaat te controleren. Als u een fax naar het
buitenland stuurt, voeg dan pauzes toe aan het faxnummer.
Faxen verzenden(P. 116)
#012
Het verzenden van een fax is mislukt omdat het papier op is in de machine van de ontvanger.
575
Problemen oplossen
● Vraag de ontvanger het papier bij te vullen.
#018
Het verzenden van een fax is mislukt omdat de machine van de ontvanger niet heeft gereageerd
vanwege een bezette lijn of andere oorzaken.
● Als het apparaat van de ontvanger is uitgeschakeld of als de lijn bezet is, kan een fax mogelijk niet worden
verzonden. Vraag de ontvanger de status van het apparaat te controleren. Als u een fax naar het
buitenland stuurt, voeg dan pauzes toe aan het faxnummer.
Faxen verzenden(P. 116)
#022
Het versturen van een fax vanaf een computer is niet toegestaan.
● Als u wilt faxen vanaf een computer, moet u <Toest. faxstuurpr. TX> instellen op <Aan>. Neem voor meer
informatie contact op met uw beheerder.
Faxen via de pc uitschakelen(P. 428)
Het doorsturen van een fax is mislukt omdat de opgegeven bestemming is verwijderd uit het adresboek.
● Sla de doorstuurbestemming opnieuw op. Als de documenten waarvan het doorsturen is mislukt, in het
geheugen blijven, kunt u deze opnieuw doorsturen.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Documenten afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het doorsturen is
mislukt(P. 160)
#037
Het geheugen is vol.
● Als er een verzend- of afdruktaak in de wachtrij staat, wacht u tot de taak is voltooid.
● Als een ontvangen document in het geheugen is opgeslagen, moet u het document afdrukken of
verwijderen.
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)(P. 152)
● Als u een document met veel pagina's wilt verzenden, verstuur het document dan in kleinere delen.
● Als u een fax wilt verzenden, verlaag dan de resolutie voor het scannen van het document.
Resolutie aanpassen(P. 136)
#099
Het afdrukken, verzenden of ontvangen is geannuleerd.
● Wanneer u een bewerking annuleert, wordt deze foutcode weergegeven. Er is echter geen sprake van een
foutsituatie. Voer de bewerking desgewenst opnieuw uit.
576
Problemen oplossen
#752
Het verzenden van een e-mailbericht was niet mogelijk omdat er een onjuiste naam is ingesteld voor de
SMTP-server.
● Corrigeer de naam van de SMTP-server en probeer het opnieuw.
Basisinstellingen voor e-mail configureren(P. 367)
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
Het verzenden van een e-mailbericht was niet mogelijk omdat er een onjuiste domeinnaam is ingesteld.
● Corrigeer de domeinnaam en probeer het opnieuw.
DNS configureren(P. 386)
Het verzenden van een e-mailbericht was niet mogelijk omdat het apparaat niet correct was aangesloten
op een netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en goed is aangesloten op het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
#753
Het mailen of opslaan van gescande gegevens in een gedeelde map is mislukt omdat de LAN-kabel is
losgekoppeld.
● Controleer of de LAN-kabel goed is aangesloten.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
#755
Het mailen of opslaan van gescande gegevens in een gedeelde map is mislukt omdat TCP/IP niet goed
werkt.
● Controleer of de waarden voor <TCP/IP-instellingen> juist zijn ingesteld.
Netwerkinstellingen (P. 485)
Er is geen IP-adres ingesteld.
● Stel het IP-adres op de juiste manier in.
IP-adressen instellen(P. 343)
Het apparaat kan direct na het opstarten niet communiceren met apparatuur in een netwerk omdat er
een wachttijd is ingesteld voor het starten van de communicatie.
● Het apparaat kan niet beginnen te communiceren onmiddellijk nadat het is ingeschakeld. Wacht tot de
ingestelde tijd voor <Wachttijd voor verbinding bij opstart> is verstreken na het inschakelen van het
apparaat en verstuur de gegevens opnieuw.
Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk(P. 385)
577
Problemen oplossen
#801
Tijdens de communicatie met een SMTP-server om een e-mail te versturen, is er een time-outfout
opgetreden op de server.
● Controleer of SMTP juist wordt uitgevoerd in het netwerk.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en goed is aangesloten op het netwerk.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
Tijdens de communicatie met de SMTP-server heeft de server een fout geretourneerd.
● Controleer of de SMTP-server goed is ingesteld.
Een bestemming is niet goed ingesteld.
● Controleer of de bestemming goed is ingesteld.
Tijdens het opslaan van een gescand document in de gedeelde map is er een fout opgetreden in de map.
● Controleer of de gedeelde map goed werkt, evenals de computer waarop de gedeelde map is opgeslagen.
Er is een onjuiste mapnaam of wachtwoord opgegeven bij het opslaan in een gedeelde map.
● Controleer de instellingen van de bestemming.
#802
De naam van de SMTP/POP3-server is niet goed ingesteld.
● Stel de naam van de SMTP/POP3-server goed in.
Basisinstellingen voor e-mail configureren(P. 367)
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
#804
Er zijn geen toegangsbevoegdheden verleend voor de gedeelde map.
● Geef de afzender (gebruikersnaam die is geregistreerd voor de bestemming) een machtiging om naar de
map met opslaglocatie te schrijven. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details.
Er is een onjuiste mapnaam of wachtwoord opgegeven bij het opslaan in een gedeelde map.
● Controleer de instellingen van de bestemming.
#806
Tijdens het opslaan van gegevens in een gedeelde map is de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist
ingevoerd.
● Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als die zijn geregistreerd in een gedeelde map moeten zijn
geregistreerd in het adresboek.
Een gedeelde map instellen als een opslaglocatie(P. 377)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
578
Problemen oplossen
Tijdens het verzenden van een e-mail is een onjuiste bestemming opgegeven.
● Voer het correcte e-mailadres in en verzend het bericht opnieuw. Als de bestemming uit het adresboek is
gebruikt, controleert u of het e-mailadres juist is.
Opslaan in het adresboek(P. 60)
#810
Tijdens de communicatie met de POP3-server om een e-mail te versturen, heeft de server een fout
geretourneerd.
● Controleer of de POP3-server goed is ingesteld.
● Controleer of de mailserver en het netwerk goed functioneren. Neem voor meer informatie contact op
met de netwerkbeheerder.
#813
De aanmeldingsnaam of wachtwoord die worden gebruikt voor de POP3-server zijn niet goed ingesteld.
● Voer de juiste aanmeldingsnaam of wachtwoord in die worden gebruikt voor de POP3-server.
#839
Een gebruikersnaam en een wachtwoord die worden gebruikt voor SMTP-verificatie zijn niet goed
ingesteld.
● Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord juist in.
Basisinstellingen voor e-mail configureren(P. 367)
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
#841
Tijdens het verzenden van een e-mail is een coderingsalgoritme voor de mailserver niet gevonden.
● Schakel het selectievakje [Gebruik TLS voor SMTP] uit voor de SMTP-server.
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
● Voeg het algemene coderingsalgoritme toe aan de instellingen van de mailserver.
Er is een verificatiefout opgetreden tijdens het controleren van een TLS-servercertificaat voor
communicatie met de SMTP-server.
● Gebruik de UI op afstand om te controleren of het CA-certificaat waarmee het TLS-servercertificaat op de
SMTP-server is ondertekend, is geregistreerd op het apparaat.
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
● Controleer of het TLS-servercertificaat op de SMTP-server geldig is.
● Controleer of het TLS-servercertificaat geen zelf-ondertekend certificaat is.
579
Problemen oplossen
#844
De met TLS versleutelde communicatie met een POP3-server is mislukt tijdens het verzenden van een email met POP voor SMTP.
● Controleer de instellingen voor communicatie met TLS-versleuteling op de POP3-server.
● Schakel het selectievakje [Gebruik TLS voor POP] uit voor de POP3-server. Als het probleem blijft optreden,
schakelt u het selectievakje [Gebruik POP-authenticatie voor verzending] uit en kiest u voor de
communicatie-instelling een andere instelling dan POP voor SMTP.
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
Er is een verificatiefout opgetreden tijdens het controleren van een TLS-servercertificaat voor
communicatie met de POP3-server.
● Gebruik de UI op afstand om te controleren of het CA-certificaat waarmee het TLS-servercertificaat op de
POP3-server is ondertekend, is geregistreerd op het apparaat.
Sleutelparen en digitale certificaten verifiëren(P. 458)
● Controleer of het TLS-servercertificaat op de POP3-server geldig is.
● Controleer of het TLS-servercertificaat geen zelf-ondertekend certificaat is.
#846
Het verzenden van een e-mail is mislukt vanwege een POP-verificatiefout.
● Controleer de instelling en probeer het opnieuw.
Communicatie-instellingen voor e-mail configureren(P. 371)
#852
Het apparaat wordt onverwachts uitgeschakeld.
● Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
#995
Een document dat wacht op verzending is geannuleerd.
● Verzend het document eventueel opnieuw.
580
Problemen oplossen
Veelvoorkomende problemen
183S-09E
Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van het apparaat, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u
contact met ons opneemt. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of
met de Canon-helpdesk.
Controleer de volgende punten
Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?
● Als het apparaat is ingeschakeld maar niet reageert, zet u het apparaat uit, controleert u of het netsnoer
goed is aangesloten en zet u het apparaat weer aan. Ga voor meer informatie over het netsnoer naar Aan
de slag.
Meegeleverde documentatie(P. 675)
Zijn het telefoonsnoer, de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?
● Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten. Controleer of u de aansluiting voor het telefoonsnoer
niet per ongeluk voor een andere kabel hebt gebruikt en omgekeerd.
De telefoonlijn aansluiten(P. 114)
Onderdelen en de bijbehorende functies(P. 18)
Is de sluimermodus geactiveerd?
● Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapmodus geactiveerd om stroom te
besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren.
Als u de slaapmodus wilt uitschakelen, drukt u op
.
Wordt er een bericht weergegeven op het scherm?
● Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven.
Er wordt een foutbericht weergegeven(P. 565)
Als het probleem zelfs na controle blijft optreden
Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.
Problemen met installatie/instellingen(P. 582)
Problemen bij het kopiëren/afdrukken(P. 586)
Problemen bij het faxen of met de telefoon(P. 589)
581
Problemen oplossen
Problemen met installatie/instellingen
183S-09F
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 581) .
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding (P. 582)
Probleem met de USB-verbinding(P. 585)
Probleem met de printserver (P. 585)
Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding
Het draadloze LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
● Het draadloze LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden verbonden. De volgende combinaties
zijn wel mogelijk: USB-kabel en een draadloze LAN of een USB-kabel en een bekabeld LAN.
De externe UI wordt niet weergegeven.
● Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
HTTP-communicatie uitschakelen (P. 433)
De UI op afstand uitschakelen (P. 434)
● Als het apparaat is verbonden met een draadloze LAN, controleert u of het Wi-Fi lampje brandt en of het IPadres juist is ingesteld. Start de externe UI vervolgens opnieuw.
Bedieningspaneel(P. 26)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
● Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het
IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
Verbinding maken met een bekabeld LAN(P. 324)
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
● Gebruikt u een proxyserver? Voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de
adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van
de webbrowser.
● Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres
verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel
<IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen (P. 410)
IPv4-adresfilter (P. 546)
IPv6-adresfilter (P. 547)
MAC-adresfilter (P. 547)
Er kan geen verbinding met het netwerk tot stand worden gebracht.
● Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
IP-adressen instellen(P. 343)
● Als u het apparaat op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of het apparaat correct is
geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN (P. 584)
582
Problemen oplossen
U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld.
Netwerkinstellingen
weergeven(P. 351)
U kunt de verbindingsmethode niet afwisselen tussen bekabeld LAN en
draadloze LAN.
● Heeft u ook op het bedieningspaneel van het apparaat gekozen voor bekabeld LAN of draadloze LAN? Dat is
noodzakelijk om het apparaat te laten overschakelen naar uw selectie.
Bekabelde LAN of Draadloze LAN selecteren (P. 323)
U weet niet wat de SSID of netwerksleutel is van de draadloze router waarmee
u verbinding wilt maken. De SSID wordt niet op het scherm weergegeven.
● Kijk of de SSID wordt vermeld op de draadloze router zelf of op de verpakking.
● Controleer de SSID of de netwerksleutel van de draadloze LAN-router met behulp van Canon MF/LBPassistent draadloze verbinding instellen.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
De SSID van de draadloze router die moet worden aangesloten, wordt niet
weergegeven in de lijst met toegangspunten.
● Controleer of de SSID juist is.
De SSID en de netwerksleutel controleren(P. 340)
● Als de SSID van de draadloze router verborgen is (met behulp van een stealth-modus*), stelt u de SSID zo in
dat deze zichtbaar is op de draadloze router.
* Een
modus die de automatische SSID-detectie van andere apparaten uitschakelt.
● Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN (P. 584)
Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter
is aangesloten op het netwerk).
● Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten
niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de
instellingen juist zijn.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de
hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk
waarop het apparaat is aangesloten.
● Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van
de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u
of de instellingen juist zijn.
583
Problemen oplossen
Als het apparaat geen verbinding kan maken met de draadloze LAN
Controleer de status van uw computer.
● Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
● Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed
aangesloten?
● Is de draadloze router ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande
items hebt gecontroleerd:
● Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
● Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het
netwerk.
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
● Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router.
● Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router?
● Zijn er obstakels zoals muren tussen het apparaat en de draadloze router?
● Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven
uitzenden in de buurt van het apparaat?
Voer een van de volgende instellingen opnieuw uit.
De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus(P. 327)
De verbinding instellen met behulp van de WPS PIN-modus(P. 330)
De verbinding instellen door een draadloze router te selecteren(P. 333)
De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven(P. 336)
Wanneer u de verbinding handmatig moet instellen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voert u de vereiste informatie voor de
verbinding van de draadloze LAN handmatig in ( De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen
op te geven(P. 336) ).
● ELKE verbindingsweigering* wordt geactiveerd.
584
Problemen oplossen
● De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
● De stealth-modus wordt geactiveerd.
* Een
functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden
aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.
Als u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
● Het filteren van gegevenspakketten op MAC-adres is ingesteld.
● Als alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de
WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
Probleem met de USB-verbinding
Kan niet communiceren.
● Verander de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
● Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
Probleem met de printserver
U kunt de printserver om op aan te sluiten, niet vinden.
● Zijn de printserver en de computer op de juiste manier met elkaar verbonden?
● Draait de printserver?
● Heeft u de juiste gebruikersrechten om aan te sluiten op de printserver? Als u niet zeker bent, kunt u contact
opnemen met de servicebeheerder.
● Is [Netwerkdetectie] ingeschakeld? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
[Netwerkdetectie] inschakelen(P. 684)
U kunt geen verbinding maken met een gedeelde printer.
● Verschijnt het apparaat op het netwerk tussen de printers van de printserver? Als het niet verschijnt, neem
dan contact op met de beheerder van netwerk of server.
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 685)
585
Problemen oplossen
Problemen bij het kopiëren/afdrukken
183S-09H
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 581) .
Afdruk/kopieerresultaten zijn niet goed. Het papier is gekreukeld of krult om.
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 591)
U kunt niet afdrukken.
● Kunt u een Windows testpagina afdrukken? Als u een Windows testpagina kunt afdrukken, is er geen
probleem met het apparaat of het printerstuurprogramma. Controleer de afdrukinstellingen van uw
toepassing.
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 686)
Als u geen testpagina kunt afdrukken, controleer dan het volgende, afhankelijk van uw omgeving.
Draadloze LAN-verbinding
● Controleer de verbindingsstatus (signaalsterkte) van de draadloze LAN.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
Als de verbinding slecht is, probeer dan het volgende.
● Verander het kanaal op uw draadloze LAN-router. Als u meer dan één router heeft, stel de kanalen dan
zodanig in dat er minimaal vijf kanalen afzonderlijk zijn.
● Als u het draadloos zendvermogen van uw draadloze LAN-router kunt veranderen, verhoog het dan.
● Als de computer is aangesloten op een draadloze LAN, gebruiken de computer en dit apparaat dan
dezelfde SSID van de draadloze LAN-router? In het geval ze verschillend zijn, stel dan voor dit apparaat de
draadloze LAN-verbindingsinstellingen opnieuw in.
Netwerkinstellingen weergeven(P. 351)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 691)
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325)
Als u verbindingsinstellingen reset voor draadloze LAN
● Als draadloze LAN-router selecteert u degene met de SSID waarop de computer is aangesloten.
● Heeft u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort wordt gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 689)
Printerpoorten configureren(P. 358)
● Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als IP-adressen onjuist zijn
ingevoerd, kunt u geen toegang krijgen tot het apparaat. In dat geval moet u met behulp van het
bedieningspaneel <IPv4-adresfilter> of <IPv6-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen (P. 410)
IPv4-adresfilter (P. 546)
IPv6-adresfilter (P. 547)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw conform de Installatiehandleiding MF-stuurprogramma.
586
Problemen oplossen
● U kunt afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u niet kunt afdrukken van andere
computers, moet u contact opnemen met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Bedrade LAN-verbinding
● Heeft u de juiste poort geselecteerd? Als er geen poort wordt gebruikt, maak dan een poort.
De printerpoort controleren(P. 689)
Printerpoorten configureren(P. 358)
● Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MACadres verkeerd invoert, heeft u geen toegang tot het apparaat. In dat geval moet u via het
bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen (P. 410)
IPv4-adresfilter (P. 546)
IPv6-adresfilter (P. 547)
MAC-adresfilter (P. 547)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw conform de Installatiehandleiding MF-stuurprogramma.
● U kunt afdrukken vanaf andere computers op het netwerk? Als u niet kunt afdrukken van andere
computers, moet u contact opnemen met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
USB-verbinding
● Heeft u de juiste poort geselecteerd? Als er geen bruikbare poort is of u het niet zeker weet, installeer dan
het printerstuurprogramma opnieuw conform de Installatiehandleiding MF-stuurprogramma. Als u het
printerstuurprogramma opnieuw installeert, wordt de juiste poort automatisch gemaakt.
De printerpoort controleren(P. 689)
● Is bidirectionele communicatie ingeschakeld? Schakel bidirectionele communicatie in en start de computer
opnieuw.
Bidirectionele communicatie controleren(P. 690)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Sluit aan op een andere USB-poort van de computer.
● Kunt u afdrukken vanaf een USB-poort naar een andere computer? Als u niet kunt afdrukken van andere
computers, moet u contact opnemen met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Via printserver
● Kunt u afdrukken vanaf de printserver? Als u kunt afdrukken vanaf de printserver, controleer dan de
verbinding tussen de printserver en uw computer.
Probleem met de printserver (P. 585)
● Veiligheidssoftware en andere residente software uitschakelen.
● Installeer het printerstuurprogramma opnieuw conform de Installatiehandleiding MF-stuurprogramma.
● Kunt u afdrukken vanaf andere computers via de printserver? Als u niet kunt afdrukken van andere
computers, moet u contact opnemen met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Het afdrukken gaat langzaam. *
● Maak ruimte vrij door gegevens in het geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen(P. 153)
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen(P. 153)
* Als het geheugen bijna vol is, wordt het apparaat trager, net zoals bij een computer. Er is dus geen sprake van een
foutsituatie.
587
Problemen oplossen
U kunt niet afdrukken met Google Cloudprinter.
Google Cloudprinter
gebruiken(P. 313)
Het duurt een tijd voordat het afdrukken start.
● Hebt u afgedrukt op smal papier? Nadat u hebt afgedrukt op smal papier, kan het apparaat afkoelen om de
afdrukkwaliteit te handhaven. Daarom kan het een tijdje duren voordat de volgende taak wordt afgedrukt.
Wacht tot het apparaat klaar is om af te drukken. Het afdrukken wordt uitgesteld tot de temperatuur in het
apparaat is gedaald.
Er wordt een leeg vel afgegeven (niets afgedrukt).
● Trok u het afdichtingstape naar buiten toen u de tonercartridge laadde? Als u het niet naar buiten trok, doe
dat dan alsnog en laad de tonercartridge opnieuw.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
588
Problemen oplossen
Problemen bij het faxen of met de telefoon
183S-09J
Zie ook
Veelvoorkomende problemen(P. 581) .
Problemen bij het verzenden(P. 589)
Problemen bij het ontvangen(P. 590)
Problemen bij het verzenden
Het lukt niet een fax te verzenden.
● Is de externe telefoonlijn bezet? Wacht tot de lijn vrij is.
● Is er een fout opgetreden? Druk het communicatiebeheerrapport af en bekijk de inhoud.
Communicatiebeheerrapport(P. 629)
● Is de telefoonlijn goed ingesteld?
De telefoonlijn aansluiten(P. 114)
● Als u een fax naar het buitenland stuurt, voeg dan pauzes in het faxnummer.
Faxen verzenden(P. 116)
Een fax kan niet worden verzonden naar een eerder gekozen bestemming.
● Hebt u het apparaat uitgeschakeld? In dat geval worden eerdere bestemmingen namelijk gewist.
● Heeft u <Beperk nieuwe bestemmingen> ingesteld op <Aan>? In dat geval zijn de eerder gekozen
bestemmingen nu niet meer beschikbaar.
● Heeft u <Beperk opnieuw verzenden vanuit log> ingesteld op <Aan>? Als dat zo is, kunt u geen eerder
gekozen bestemmingen opgeven.
U kunt een fax niet verzenden via een glasvezelverbinding.
● Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn
gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten.
Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.
De resultaten van een verzonden fax zijn niet naar tevredenheid.
● Reinig de glasplaat of de documentinvoer. Als dit niet helpt, ligt het probleem mogelijk bij het faxapparaat
van de ontvanger.
Glasplaat(P. 608)
Documentinvoer(P. 611)
589
Problemen oplossen
Problemen bij het ontvangen
De resultaten van een ontvangen fax zijn niet naar tevredenheid. Het papier is
gekreukeld of krult om.
Als u niet goed kunt afdrukken(P. 591)
Er kan niet automatisch worden geschakeld tussen de telefoon en de fax.
● Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Fax/tel (auto schakelen)>, <Antwoordapparaat>, of
<Netwerkomschakelaar>.
De ontvangstmodus selecteren(P. 112)
● Misschien is er nog weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Maak ruimte vrij door gegevens in het
geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen(P. 153)
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen(P. 153)
Een fax ontvangen lukt niet automatisch.
● Controleer of de ontvangstmodus is ingesteld op <Fax/tel (auto schakelen)>, <Automatisch>,
<Antwoordapparaat>, of <Netwerkomschakelaar>.
De ontvangstmodus selecteren(P. 112)
● Misschien is er nog weinig ruimte in het geheugen beschikbaar. Maak ruimte vrij door gegevens in het
geheugen af te drukken of te verwijderen.
Documenten in het geheugen controleren/verwijderen(P. 153)
Documenten afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen(P. 153)
U kunt een fax niet ontvangen via een glasvezelverbinding.
● Het apparaat is bedoeld voor gebruik met analoge lijnen. Als u een glasvezelverbinding of IP-telefoonlijn
gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet juist, afhankelijk van de omgeving of aangesloten apparaten.
Neem in dat geval contact op met de provider van de glasvezelverbinding of IP-telefoon.
590
Problemen oplossen
Als u niet goed kunt afdrukken
183S-09K
Probeer de volgende oplossingen als het afdrukresultaat te wensen overlaat, of als het papier gekreukeld is of
omkrult. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canonhelpdesk.
Vlekken aan de rand van
afdrukken(P. 593)
Vlekken en spetters(P. 594)
Een gedeelte van de pagina is
niet afgedrukt(P. 596)
Strepen op afdrukken(P. 593)
Afdrukken zijn vaag(P. 595)
De printdichtheid is
onregelmatig(P. 596)
591
Witte strepen(P. 594)
Afdrukken vertonen witte
stippen(P. 595)
De afdrukken zijn
grijsachtig(P. 597)
Problemen oplossen
Kan een afgedrukte
streepjescode niet
scannen(P. 597)
Afdrukken zijn scheef(P. 601)
Gekreukeld papier(P. 599)
Papier wordt niet ingevoerd of
twee of meer vellen
tegelijk(P. 601)
592
Gekruld papier(P. 599)
Papier loopt vaak vast tijdens
dubbelzijdig afdrukken
(MF249dw / MF247dw)(P. 602)
Problemen oplossen
Het afdrukresultaat is niet goed
183S-09L
Als het apparaat van binnen vies is, kan dit gevolgen hebben voor het afdrukresultaat. Reinig het apparaat zorgvuldig.
Het apparaat reinigen(P. 606)
Vlekken aan de rand van afdrukken
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges
van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen
buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot
genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
[Off]
Strepen op afdrukken
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 666)
Papier plaatsen(P. 45)
● Als het probleem blijft optreden zelfs wanneer u geschikt papier gebruikt, wijzigt u de instelling van
<Speciale afdrukmodus Z>, <Speciale afdrukmodus C> en <Speciale afdrukmodus D>.
Speciale verwerking (P. 540)
● Om vanaf een computer af te drukken, verandert u de instelling voor [Speciale afdrukaanpassing] in het
printerstuurprogramma.
[Modus 1] heeft het minste effect en [Modus 4] heeft het meeste effect. Probeer de instellingen een voor een
uit, beginnend bij [Modus 1]. Hoe groter het effect, des te lichter de afdrukdichtheid is. Bovendien kunnen de
hogere modi resulteren in vage contouren, of afbeeldingen die er wat korrelig uitzien.
593
Problemen oplossen
Heeft u de tonercartridge pas vervangen? Heeft u de printer lange tijd niet
gebruikt?
● Controleer de instelling voor <Speciale afdrukmodus B>.
Speciale verwerking (P. 540)
Witte strepen
Is de glasplaat vuil?
● Reinig de glasplaat en de onderzijde van de documentinvoer.
Glasplaat(P. 608)
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer het niveau van de tonercartridge en vervang deze indien nodig.
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Vlekken en spetters
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 666)
Papier plaatsen(P. 45)
● Controleer de instelling voor <Speciale afdrukmodus U>.
Speciale verwerking (P. 540)
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer het niveau van de tonercartridge en vervang deze indien nodig.
594
Problemen oplossen
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Afdrukken zijn vaag
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer het niveau van de tonercartridge en vervang deze indien nodig.
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Papier(P. 666)
Papier plaatsen(P. 45)
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
Gebruikt u het apparaat in een speciale omgeving (met name een omgeving
met lage temperatuursomstandigheden)?
● Het kan gebeuren dat toner niet goed hecht, waardoor afdrukken er flets uitzien. Controleer de instelling
voor <Speciale afdrukmodus K>.
Speciale verwerking (P. 540)
Afdrukken vertonen witte stippen
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 666)
Papier plaatsen(P. 45)
595
Problemen oplossen
Is de drum in de tonercartridge niet meer goed?
● Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Drukt u een document hoog contrast af?
● Wijzig de instellingen voor [Modus Speciaal afdrukken] in het printerstuurprogramma.
Wanneer ingesteld op [Speciale instellingen 2], krijgt u een lichtere afdrukdichtheid dan [Off] of [Speciale
instellingen 1]. Ook kunnen tekst en lijnen er vaag uitzien.
Een gedeelte van de pagina is niet afgedrukt
Drukt u gegevens af zonder marges?
● Dit symptoom doet zich voor als een marge is ingesteld op Geen in het printerstuurprogramma. Marges
van 5 mm of minder rond de rand van het papier of 10 mm of minder rond de rand van enveloppen vallen
buiten het bedrukbare gebied van het apparaat. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot
genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad
[Geavanceerde instellingen]
[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]
De printdichtheid is onregelmatig
Is de tonercartridge bijna leeg?
● Controleer het niveau van de tonercartridge en vervang deze indien nodig.
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Worden dunne lijnen soms ongelijkmatig afgedrukt?
● Controleer de instelling voor <Speciale afdrukmodus J>.
596
[Off]
Problemen oplossen
Speciale verwerking (P. 540)
De afdrukken zijn grijsachtig
Is <Densiteit corrigeren> in <Kopieerinstellingen> te donker ingesteld?
● Wijzig de instelling zodat de dichtheid lichter is.
Densiteit corrigeren(P. 510)
Staat de printer bloot aan direct zonlicht of een sterke lichtbron?
● Installeer de printer op een geschikte locatie.
Installatie(P. 3)
De machine verplaatsen(P. 623)
Is de tonercartridge lange tijd blootgesteld aan direct zonlicht?
● Bewaar de tonercartridge twee à drie uur op een geschikte locatie en probeer opnieuw af te drukken.
Hiermee is het probleem vaak verholpen. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de
tonercartridge.
Tonercartridges vervangen(P. 615)
Kan een afgedrukte streepjescode niet scannen
Probeert u een streepjescode te scannen die met standaardinstellingen
(fabrieksinstellingen) is afgedrukt?
● Geef in het printerstuurprogramma [Speciale instellingen 1] aan voor het instellen van [Modus Speciaal
afdrukken].
● Wanneer ingesteld op [Speciale instellingen 1], krijgt u een lichtere afdrukdichtheid dan [Off]. Ook kunnen
tekst en lijnen er vaag uitzien.
597
Problemen oplossen
● Er kunnen witte vlekken verschijnen in afbeeldingen als deze functie wordt gebruikt op papier dat niet
lichtgewicht is.
598
Problemen oplossen
Het papier krult om of is gekreukeld
183S-09R
Gekreukeld papier
Is het papier goed geplaatst?
● Als de stapel papier hoger is dan de markering voor het maximale aantal vellen of schuin in de lade ligt,
kunnen er kreukels of vouwen ontstaan.
Papier plaatsen(P. 45)
Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?
● Gebruik nieuw papier dat helemaal droog is.
Papier plaatsen(P. 45)
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.
Papier(P. 666)
● Als het probleem zelfs bij gebruik van het juiste papier aanhoudt, wijzigt u de setting voor <Speciale
afdrukmodus V>.
Speciale verwerking (P. 540)
Gekruld papier
Gebruikt u geschikt papier?
● Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor
het formaat en type papier goed op.
Papier(P. 666)
599
Problemen oplossen
Papier plaatsen(P. 45)
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
● Als u normaal papier (60 t/m 89 g/m²) gebruikt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de volgende
wijziging aan te brengen in het printerstuurprogramma.
[Pagina-instelling] tabblad
[Papiersoort]
[Normaal L [60-89 g/m2]]
● Als het probleem blijft optreden wanneer u geschikt papier gebruikt, wijzigt u de instelling voor <Speciale
afdrukmodus V>.
Speciale verwerking(P. 540)
600
Problemen oplossen
Papier wordt niet goed ingevoerd
183S-09S
Afdrukken zijn scheef
Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?
● Als de papiergeleiders te los of te strak zitten, zijn de afdrukken scheef.
Papier plaatsen(P. 45)
Wordt het papier ingevoerd via de sleuf voor handmatige invoer?
● Plaats het papier in de papierlade.
Papier in de papierlade plaatsen(P. 47)
Drukt u af op omgekrulde enveloppen?
● Strijk de enveloppen glad en druk opnieuw af.
Enveloppen plaatsen(P. 52)
Papier wordt niet ingevoerd of twee of meer vellen tegelijk
Is het papier goed geplaatst?
● Waaier de papierstapel goed uit, zodat de vellen niet aan elkaar blijven plakken.
● Controleer of het papier goed is geplaatst.
Papier plaatsen(P. 45)
● Controleer of het aantal vellen papier dat is geladen, geschikt is en of het juiste papier wordt gebruikt.
Papier(P. 666)
Papier plaatsen(P. 45)
601
Problemen oplossen
● Controleer of er verschillende formaten en soorten papier door elkaar zijn geladen.
Papier loopt vaak vast tijdens dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)
Loopt papier vaak vast, vooral bij gebruik van lichtgewicht of gekruld papier
tijdens dubbelzijdig afdrukken?
● Stel <Speciale afdrukmodus I> in op <Aan>.
Speciale verwerking (P. 540)
602
Problemen oplossen
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost
183S-09U
Als u door het raadplegen van de informatie in dit hoofdstuk een probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of te repareren
Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de garantie vervalt.
◼ Als u contact opneemt met Canon
Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt als u contact met ons gaat opnemen:
● Productnaam (MF249dw / MF247dw / MF237w)
● De naam en gegevens van de dealer waar u het apparaat hebt gekocht
● Details van het probleem (bijvoorbeeld welke bewerking u hebt uitgevoerd en wat het resultaat is)
● Het serienummer (acht alfanumerieke tekens op de achterzijde van het apparaat)
MF249dw / MF247dw
MF237w
603
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud ......................................................................................................................................................... 605
Het apparaat reinigen ....................................................................................................................................... 606
Behuizing ..................................................................................................................................................... 607
Glasplaat ...................................................................................................................................................... 608
Documentinvoer ........................................................................................................................................... 611
Fixeereenheid ............................................................................................................................................... 612
De binnenkant van het apparaat .................................................................................................................. 613
Tonercartridges vervangen .............................................................................................................................. 615
Voordat u de tonercartridge vervangt .......................................................................................................... 618
Tonercartridges vervangen .......................................................................................................................... 620
De machine verplaatsen ................................................................................................................................... 623
Rapporten en lijsten afdrukken ....................................................................................................................... 625
TX-resultaatrapport ...................................................................................................................................... 626
Communicatiebeheerrapport ....................................................................................................................... 629
RX-resultaatrapport ...................................................................................................................................... 631
Statusrapport verbruiksartikelen .................................................................................................................. 632
Eco-rapport .................................................................................................................................................. 633
PCL-lettertypelijst (MF249dw / MF247dw) ..................................................................................................... 634
Adresboeklijst ............................................................................................................................................... 635
Lijst met gebruikersgegevens ....................................................................................................................... 637
Aantal afdrukken weergeven ........................................................................................................................... 638
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden ........................................................................................ 639
Menu initialiseren ......................................................................................................................................... 640
Het adresboek initialiseren ........................................................................................................................... 642
Teller Eco-rapport initialiseren ...................................................................................................................... 643
Alle gegevens/instellingen initialiseren ........................................................................................................ 644
604
Onderhoud
Onderhoud
183S-09W
In dit hoofdstuk wordt het onderhoud van de machine beschreven, inclusief het reinigen van de machine en het
initialiseren van instellingen.
◼ Standaardreiniging
Het apparaat reinigen(P. 606)
● Het apparaat wordt vuil
Behuizing(P. 607)
● Vlekken op originelen of afdrukken
Documentinvoer(P. 611)
● Strepen op afdrukken
Glasplaat(P. 608)
Fixeereenheid(P. 612)
● De binnenkant van het apparaat wordt vuil
apparaat(P. 613)
De binnenkant van het
◼ Tonercartridges vervangen
● Als u het resterende tonerniveau wilt controleren
vervangen(P. 615)
● Tonercartridges vervangen
Tonercartridges
Tonercartridges vervangen(P. 620)
◼ De machine verplaatsen
● Het apparaat verplaatsen voor onderhoud of door een interne verhuizing
machine verplaatsen(P. 623)
◼ Rapporten en lijsten afdrukken
● U kunt rapporten afdrukken met informatie over verzendresultaten of een lijst met
gegevens uit het adresboek Rapporten en lijsten afdrukken(P. 625)
◼ Het totale aantal afgedrukte pagina's controleren
Als u het totale pagina-aantal van de afdrukken wilt controleren
Aantal afdrukken weergeven(P. 638)
◼ Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
Als u de instellingen wilt herstellen
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden(P. 639)
605
De
Onderhoud
Het apparaat reinigen
183S-09X
Maak de machine regelmatig schoon om te voorkomen dat de afdrukkwaliteit afneemt en om de machine veilig en
prettig te kunnen gebruiken. Lees eerst de veiligheidsinstructies door voordat u aan de slag gaat. Onderhoud en
inspecties(P. 10)
Onderdelen die u moet reinigen
Behuizing van het apparaat en de ventilatieopeningen
Behuizing(P. 607)
Rollen in de invoer
Documentinvoer(P. 611)
Binnenkant van het apparaat en fixeereenheid
Fixeereenheid(P. 612)
De binnenkant van het apparaat(P. 613)
Glasplaat en de onderzijde van de invoer
Glasplaat(P. 608)
606
Onderhoud
Behuizing
183S-09Y
Wrijf de behuizing van het apparaat regelmatig schoon, vooral bij de ventilatieopeningen, om het apparaat in goede
conditie te houden.
Alleen de MF249dw / MF247dwzijn uitgerust met ventilatieopeningen.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd. Faxen die zijn ontvangen met de
functie Geheugenontvangst, faxen die wachten op verzending en rapporten die na het verzenden en
ontvangen van faxen automatisch worden afgedrukt, worden niet verwijderd.
2
Reinig de buitenkant van het apparaat en de ventilatieopeningen.
● Gebruik een zachte doek die heel iets is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel dat is verdund
met water.
● Zie
Voorzijde(P. 19) voor de locatie van de ventilatieopeningen.
3
Wacht tot de behuizing van het apparaat helemaal droog is.
4
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
607
Onderhoud
Glasplaat
183S-0A0
Verwijder regelmatig stof van de glasplaat en de onderzijde van de invoer om vlekken op documenten of afdrukken te
voorkomen.
Scangebied reinigen
Als u een bericht wilt weergeven wanneer de glasplaat vuil is, stelt u
<Melden om te reinigen> in op <Aan>.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd. Faxen die zijn ontvangen met de
functie Geheugenontvangst, faxen die wachten op verzending en rapporten die na het verzenden en
ontvangen van faxen automatisch worden afgedrukt, worden niet verwijderd.
2
Open de documentinvoer.
3
Reinig de glasplaat en de onderzijde van de documentinvoer.
● Gebruik een doek die iets met water is bevochtigd om de gebieden schoon te maken. Wrijf de gebieden
vervolgens droog met een zachte, droge doek.
● Naast de glasplaat en de onderzijde van de documentinvoer moet u ook de witte strook (
oppervlak van het doorzichtige kunststof onderdeel (
608
) reinigen.
) en het
Onderhoud
● Wanneer u het transparante kunststof onderdeel schoonveegt (
), let er dan op dat u het kunststof niet
buigt.
Als het probleem aanwezig blijft
Verwijder dan het transparante kunststof onderdeel (
1
Houd de lippen (
) en veeg het schoon.
) aan beide einden van het transparante kunststof onderdeel vast en verwijder het
kunststof onderdeel door behoedzaam eerst het achtereinde op te tillen.
● Het kunststof onderdeel (
) is tamelijk kwetsbaar. Let op dat u het niet buigt wanneer u het
verwijdert.
2
Veeg het scangedeelte schoon (
3
Veeg de achterzijde van het kunststof onderdeel schoon.
).
609
Onderhoud
4
Wacht tot het kunststof onderdeel geheel droog is.
5
Plaats het kunststof onderdeel terug op zijn plaats.
● Controleer of de richting klopt, houd de tabbladen vast en plaats het kunststof onderdeel terug op
zijn plaats door het voorste gedeelte eerst neer te laten.
4
Wacht tot de gebieden helemaal droog zijn.
5
Sluit de documentinvoer voorzichtig.
6
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
610
Onderhoud
Documentinvoer
183S-0A1
Er kan zich stof en grafietpoeder verzamelen op de rol in de invoer, met vlekken op de afdrukken als gevolg. Voer de
onderstaande procedure uit om de invoer te reinigen.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd. Faxen die zijn ontvangen met de
functie Geheugenontvangst, faxen die wachten op verzending en rapporten die na het verzenden en
ontvangen van faxen automatisch worden afgedrukt, worden niet verwijderd.
2
Open de klep van de documentinvoer.
MF249dw
3
Veeg de rol (
MF247dw / MF237w
) in de documentinvoer schoon.
● Gebruik een goed uitgewrongen doek die met water is bevochtigd om de gebieden schoon te maken. Wrijf
de gebieden vervolgens droog met een zachte, droge doek.
MF249dw
MF247dw / MF237w
4
Sluit de invoerklep voorzichtig.
5
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
611
Onderhoud
Fixeereenheid
183S-0A2
Er kan zich vuil verzamelen op de fixeereenheid in het apparaat, met zwarte strepen op afdrukken als gevolg. Voer de
onderstaande procedure uit om de fixeereenheid te reinigen. U kunt de fixeereenheid niet reinigen als de wachtrij van
het apparaat documenten bevat die nog moeten worden afgedrukt. Voor het reinigen van de fixeereenheid hebt u
papier nodig dat groter is dan normaal A4- of Letter-formaat. Leg het papier in de sleuf voor handmatige invoer
voordat u de volgende procedure gaat uitvoeren.
● Er wordt toner verbruikt bij het reinigen. Controleer vooraf of er voldoende toner over is.
● Het kost ongeveer 90 seconden om de fixeereenheid te reinigen.
Het tonerniveau controleren(P. 616)
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer(P. 50)
1
Druk op
2
Tik op <Aanpassing/onderhoud>.
3
Tik op <Fixeereenheid reinigen>.
4
Plaats papier (A4/LTR of groter) in de sleuf voor handmatige invoer en tik op <Start>.
en tik <Menu>.
● Wanneer het reinigingsproces is voltooid en het bericht <Voltooid.> verschijnt, drukt u op
keren naar het <Start> scherm.
612
om terug te
Onderhoud
De binnenkant van het apparaat
183S-0A3
Reinig de binnenkant van het apparaat regelmatig, zodat zich geen tonerpoeder of papierstof in het apparaat
ophoopt.
1
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
schoonmaken.
● Als u het apparaat uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd. Faxen die zijn ontvangen met de
functie Geheugenontvangst, faxen die wachten op verzending en rapporten die na het verzenden en
ontvangen van faxen automatisch worden afgedrukt, worden niet verwijderd.
2
Zet het bedieningspaneel omhoog.
Als u het bedieningspaneel niet omhoog kunt zetten
Zorg ervoor dat de documentinvoer goed is gesloten. Als er een dik origineel zoals een boek op de glasplaat
ligt, verwijdert u dit. Als u het bedieningspaneel forceert, kan het beschadigd raken.
3
Open de tonerklep met de handgreep aan de rechtervoorzijde van de klep.
4
Trek de tonercartridge uit het apparaat.
613
Onderhoud
5
6
Verwijder tonerpoeder/papierstof uit de binnenkant van het apparaat met een
schone, zachte, droge, pluisvrije doek.
Installeer de tonercartridge.
● Plaats de nokken aan de rechter- en linkerkant (
) in de geulen voor de tonercartridge, en duw de cartridge
volledig in het apparaat.
7
Sluit de tonerklep en laat het bedieningspaneel zakken.
Als u de tonerklep niet kunt sluiten
Controleer of de tonercartridge goed is ingebracht. Als u de klep forceert, kan deze beschadigd raken.
8
Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.
614
Onderhoud
Tonercartridges vervangen
183S-0A4
U ziet een bericht op het display van het apparaat als een tonercartridge bijna leeg is. De afdrukkwaliteit neemt flink af
als u dan gewoon blijft afdrukken zonder actie te ondernemen. U kunt het resterende tonerniveau controleren op het
display.
Er wordt een bericht weergegeven(P. 615)
Afdrukken zijn van slechte kwaliteit(P. 616)
Het tonerniveau controleren(P. 616)
◼ Er wordt een bericht weergegeven
Het bericht dat wordt weergegeven, is afhankelijk van de resterende hoeveelheid toner. Het weergegeven bericht
bepaalt of u een vervangende tonercartridge gereed moet hebben of dat u de tonercartridge al moet vervangen.
Tonercartridges vervangen(P. 620)
Voordat u de tonercartridge vervangt(P. 618)
Verbruiksartikelen(P. 674)
<Bereid een cartridge voor.>
Dit bericht betekent dat de tonercartridge met de aangegeven kleur binnenkort moet worden vervangen. Schud
de tonercartridge om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. Vervang de tonercartridge als u dit
bericht ziet net voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.
Opgeven wanneer dit bericht wordt weergegeven
● U kunt een waarde instellen als percentage van de hoeveelheid die over is in de tonercartridge en die dit
bericht op het scherm brengt. Tijd voor melding cartr.voorber. tonen(P. 539)
<Einde gebruiksduur v. cartr. bereikt. Vervanging aanbev.>
Dit bericht geeft aan dat een tonercartridge bijna helemaal leeg is. Het is raadzaam de aangegeven
tonercartridge(s) te vervangen. U kunt doorgaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit kan niet worden
gegarandeerd.
● Als dit bericht wordt weergegeven, wordt de inkomende fax in het geheugen opgeslagen zonder te
worden afgedrukt. Rapporten worden bovendien niet afgedrukt, zelfs als automatisch afdrukken is
ingesteld voor rapporten.
615
Onderhoud
Er wordt een bericht weergegeven
● Als het bericht wordt weergegeven wanneer het apparaat een fax ontvangt of als automatische
rapportuitvoer is ingesteld, worden ontvangen faxen en rapporten op het apparaat opgeslagen zodat
deze niet vervaagd lijken nadat ze zijn afgedrukt.
● Als u verder wilt gaan met afdrukken wanneer de toner bijna op is, stelt u <Afdr. verv. als bijna eind
gebr.dr cart.> in op <Aan>. Afdr. verv. als bijna eind gebr.dr cart. (P. 521)
◼ Afdrukken zijn van slechte kwaliteit
Als uw afdrukken één van de onderstaande kenmerken gaat vertonen, is één van de tonercartridges bijna leeg.
Vervang de bijna lege tonercartridge ook als er geen bericht wordt weergegeven.
Voordat u de tonercartridge vervangt(P. 618)
Tonercartridges vervangen(P. 620)
Witte strepen
Vage afdruk
Ongelijke dichtheid
Tonervlekken en spetters
Witruimte op het origineel is grijs op de afdruk
◼ Het tonerniveau controleren
U kunt het resterende tonerniveau op ieder gewenst moment als volgt controleren. Het is raadzaam dit altijd te doen
voordat u een grote taak wilt gaan afdrukken.
<Apparaatinformatie>
<Cartridgeniveau>
Controleren hoeveel toner er nog in de
tonercartridges zit
Cartridgeniveau
Geeft weer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit Andere interne onderdelen kunnen versleten raken
voordat de toner opraakt.
616
Onderhoud
● De weergegeven hoeveelheid resterende toner kan uitsluitend als schatting worden gezien en kan
verschillen van de daadwerkelijk resterende hoeveelheid toner.
KOPPELINGEN
Verbruiksartikelen(P. 674)
617
Onderhoud
Voordat u de tonercartridge vervangt
183S-0A5
Voer de volgende procedure uit voordat u de tonercartridge vervangt. Misschien wordt het bericht hierna niet meer
weergegeven of is de afdrukkwaliteit beter. Lees vóór u begint de instructies en waarschuwingen voor het hanteren
van de tonercartridge. Onderhoud en inspecties(P. 10)
Verbruiksartikelen(P. 11)
1
Zet het bedieningspaneel omhoog.
Als u het bedieningspaneel niet omhoog kunt zetten
Zorg ervoor dat de documentinvoer goed is gesloten. Als er een dik origineel zoals een boek op de glasplaat
ligt, verwijdert u dit. Als u het bedieningspaneel forceert, kan het beschadigd raken.
2
Open de tonerklep met de handgreep aan de rechtervoorzijde van de klep.
3
Trek de tonercartridge uit het apparaat.
618
Onderhoud
4
5
Schud de tonercartridge 5 of 6 keer (zie onderstaande afbeelding) om de toner
binnenin de cartridge gelijkmatig te verdelen.
Installeer de tonercartridge.
● Plaats de nokken aan de rechter- en linkerkant (
) in de geulen voor de tonercartridge, en duw de cartridge
volledig in het apparaat.
6
Sluit de tonerklep en laat het bedieningspaneel zakken.
Als u de tonerklep niet kunt sluiten
Controleer of de tonercartridge goed is ingebracht.
Als u de klep forceert, kan deze beschadigd raken.
KOPPELINGEN
Tonercartridges vervangen(P. 615)
619
Onderhoud
Tonercartridges vervangen
183S-0A6
Lees de veiligheidsvoorschriften in
tonercartridges gaat vervangen.
1
Onderhoud en inspecties(P. 10) en
Verbruiksartikelen(P. 11) voordat u
Zet het bedieningspaneel omhoog.
Als u het bedieningspaneel niet omhoog kunt zetten
Zorg ervoor dat de documentinvoer goed is gesloten. Als er een dik origineel zoals een boek op de glasplaat
ligt, verwijdert u dit. Als u het bedieningspaneel forceert, kan het beschadigd raken.
2
Open de tonerklep met de handgreep aan de rechtervoorzijde van de klep.
3
Trek de tonercartridge uit het apparaat.
620
Onderhoud
4
5
6
Haal de nieuwe tonercartridge uit de beschermende verpakking.
Schud de tonercartridge 5 of 6 keer heen en weer zoals hieronder aangegeven om de
toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. Leg de cartridge vervolgens op een
vlakke ondergrond.
Trek de afdichtingstape recht uit de cartridge.
● De afdichtingstape is ongeveer 50 cm lang.
Bij het verwijderen van de afdichtingstape
Als er tape achterblijft in een tonercartridge, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van afdrukken,
inclusief faxen. Het is trouwens niet mogelijk om een fax opnieuw af te drukken, aangezien de faxgegevens
direct na het afdrukken automatisch worden verwijderd.
● Trek de afdichtingstape niet schuin of onder een hoek uit de cartridge. Als de tape scheurt, kunt u
misschien niet meer alle tape verwijderen.
621
Onderhoud
● Als de tape vast komt te zitten tijdens het verwijderen, blijf dan trekken aan de tape tot deze volledig is
verwijderd.
7
Installeer de tonercartridge.
● Plaats de nokken aan de rechter- en linkerkant (
) in de geulen voor de tonercartridge, en duw de cartridge
volledig in het apparaat.
8
Sluit de tonerklep en laat het bedieningspaneel zakken.
Als u de tonerklep niet kunt sluiten
Controleer of de tonercartridge goed is ingebracht. Als u de klep forceert, kan deze beschadigd raken.
KOPPELINGEN
Voordat u de tonercartridge vervangt(P. 618)
622
Onderhoud
De machine verplaatsen
183S-0A7
Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen om lichamelijk
letsel te voorkomen. Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat. Belangrijke
veiligheidsinstructies(P. 2)
1
Schakel het apparaat en de computer uit.
● Als u het apparaat uitschakelt, worden gegevens in de wachtrij verwijderd. Faxen die zijn ontvangen met de
functie Geheugenontvangst, faxen die wachten op verzending en rapporten die na het verzenden en
ontvangen van faxen automatisch worden afgedrukt, worden niet verwijderd.
2
Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
● Of de kabels met "*" zijn aangesloten hangt af van uw computeromgeving.
Stekker
Netsnoer
USB-kabel*
LAN-kabel*
Kabel van optionele handset of
externe telefoon*
Telefoonkabel*
3
4
Verwijder de tonercartridges als u de machine over een grotere afstand gaat
transporteren. Tonercartridges vervangen(P. 620)
Open de papierklep en verwijder eventueel papier.
● Als de papiergeleiders zijn uitgeschoven, duw ze dan terug zodat ze in de papierlade passen.
5
Sluit alle geopende kleppen en breng het apparaat naar de nieuwe gebruikslocatie.
623
Onderhoud
● Controleer hoe zwaar het apparaat is en draag het zonder uzelf te overbelasten.
Apparaatspecificaties(P. 661)
● Til het apparaat op aan de handgrepen op de voorkant.
6
Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.
● Raadpleeg "Aan de slag" voor installatie-instructies.
624
Meegeleverde documentatie(P. 675)
Onderhoud
Rapporten en lijsten afdrukken
183S-0A8
U kunt de resultaten van faxtaken bekijken en de instellingen van de machine controleren door rapporten en lijsten af
te drukken.
TX-resultaatrapport
Hiermee kunt u de logboeken van verzonden documenten controleren.
TX-resultaatrapport(P. 626)
Communicatiebeheerrapport
Hiermee kunt u de logboeken van verzonden en ontvangen documenten controleren.
Communicatiebeheerrapport(P. 629)
RX-resultaatrapport
Hiermee kunt u de logboeken van ontvangen faxdocumenten controleren.
RX-resultaatrapport(P. 631)
Statusrapport verbruiksartikelen
U kunt de status controleren van de verbruiksartikelen die in het apparaat zijn geïnstalleerd.
verbruiksartikelen(P. 632)
Statusrapport
Eco-rapport
U kunt informatie controleren zoals het aantal afdrukken per maand, de hoeveelheid verbruikt vermogen en
ook manieren om te besparen. Eco-rapport(P. 633)
PCL-lettertypelijst (MF249dw / MF247dw)
U kunt een lijst afdrukken met de lettertypen die beschikbaar zijn op het apparaat.
lettertypelijst (MF249dw / MF247dw)(P. 634)
PCL-
Adresboeklijst
U kunt een lijst afdrukken om de bestemmingen te controleren die zijn opgeslagen in het adresboek.
Adresboeklijst(P. 635)
Lijst met gebruikersgegevens
U kunt een lijst controleren met de instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 484) ) en met de inhoud die
op het apparaat is opgeslagen. Lijst met gebruikersgegevens(P. 637)
625
Onderhoud
TX-resultaatrapport
183S-0A9
U kunt een TX-resultaatrapport afdrukken om de fax- of e-maillogboeken te controleren op verzonden documenten en
op documenten die naar een gedeelde map zijn gescand. U kunt het rapport afdrukken na elke transmissie of alleen
als er een verzendfout optreedt.
<Menu>
<Uitvoerrapp.>
<Rapportinstellingen>
<Resultaatrapport e-mail/bestand TX>
<Resultaatrapport fax-TX> of
Selecteer de afdrukinstellingen
<Uit>
Selecteer deze optie als u geen TX-resultaatrapporten wilt afdrukken.
<Aan>
Selecteer deze optie om voor elk verzonden document een TX-resultaatrapport af te drukken.
<Alleen bij fout>
Selecteer deze optie om alleen een TX-resultaatrapport af te drukken als er sprake is van een verzendfout.
Voorbeeld: Verzenden van fax
Voorbeeld: Scannen naar e-mail/gedeelde map
626
Onderhoud
Resultaat
"OK" geeft aan dat de transmissie zonder problemen is voltooid en "FT" plus drie cijfers (een foutcode) dat de
transmissie is mislukt ( Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575) ).
Verzonden/Fout
In het geval van e-mail geeft een TX-resultaatrapport informatie over de transmissie tussen het apparaat en
de mailserver, niet tussen het apparaat en de bestemming. Zelfs als de transmissie mislukt, wordt er geen
driecijferige foutcode afgedrukt. Als u de foutcode wilt controleren, drukt u een communicatiebeheerrapport
af ( Communicatiebeheerrapport(P. 629) ).
Een deel van een faxdocument afdrukken in het rapport
Wanneer u <Aan> of <Alleen bij fout> selecteert, kunt u een deel van een faxdocument opnemen in het rapport.
Tik <TX-afbeelding opnemen> om <Aan>.
627
Onderhoud
628
Onderhoud
Communicatiebeheerrapport
183S-0AA
U kunt de fax- en e-maillogboeken van verzonden en ontvangen documenten controleren door een
communicatiebeheerrapport af te drukken. U kunt dit rapport automatisch afdrukken na elke 40 transmissies of
handmatig.
<Menu>
<Uitvoerrapp.>
<Rapportinstellingen>
<Communicatiebeheerrapport>
Selecteer
de afdrukinstelling
<Automatisch afdrukken (40 verzendingen)>
Tik op <Aan> om het rapport automatisch af te drukken na 40 transmissies, of op <Uit> om het rapport
handmatig af te drukken.
<Separaat TX/RX>
Tik op <Aan> om afzonderlijke rapporten af te drukken voor verzonden en ontvangen documenten, of op
<Uit> om verzend- en ontvangstgegevens te combineren in één rapport.
Het rapport handmatig afdrukken
<Menu> <Uitvoerrapp.> <Lijst afdrukken> <Communicatiebeheerrapport> Controleer of
het formaat papier dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<OK>
<Ja>
Voorbeeld:
629
Onderhoud
Resultaat
"OK" geeft aan dat de transmissie zonder problemen is voltooid en "FT" plus drie cijfers (een foutcode) dat de
transmissie is mislukt ( Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575) ). In het geval van e-mail geeft een
communicatiebeheerrapport informatie over de transmissie tussen het apparaat en de mailserver, niet
tussen het apparaat en de bestemming.
630
Onderhoud
RX-resultaatrapport
183S-0AC
U kunt de logboeken van ontvangen faxdocumenten controleren door een RX-resultaatrapport af te drukken. U kunt
het rapport afdrukken na elke transmissie of alleen als er een ontvangstfout optreedt.
<Menu>
<Uitvoerrapp.>
<Rapportinstellingen>
<RX-resultaatrapport>
Selecteer de
afdrukinstelling
<Uit>
Selecteer deze optie als u geen RX-resultaatrapporten wilt afdrukken.
<Aan>
Selecteer deze optie om voor elk ontvangen document een RX-resultaatrapport af te drukken.
<Alleen bij fout>
Selecteer deze optie om alleen een RX-resultaatrapport af te drukken als er sprake is van een ontvangstfout.
Voorbeeld:
Resultaat
"OK" geeft aan dat de transmissie zonder problemen is voltooid en "FT" plus drie cijfers (een foutcode) dat de
transmissie is mislukt ( Er wordt een foutcode weergegeven(P. 575) ).
631
Onderhoud
Statusrapport verbruiksartikelen
183S-0AE
U kunt de status controleren van de verbruiksartikelen die in het apparaat zijn geïnstalleerd.
<Menu>
<Uitvoerrapp.>
<Lijst afdrukken>
<Statusrapport verbruiksartikelen>
Controleer
<OK>
of het formaat papier dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
Tonercartridges vervangen(P. 615)
632
Onderhoud
Eco-rapport
183S-0AF
U kunt informatie controleren zoals het aantal afdrukken per maand, de hoeveelheid verbruikt vermogen en ook
manieren om te besparen.
<Menu> <Uitvoerrapp.> <Lijst afdrukken> <Eco-rapport> Controleer of papier van het
formaat en de soort dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst <OK>
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
Statusrapport verbruiksartikelen(P. 632)
Tonercartridges vervangen(P. 615)
633
Onderhoud
MF247dw)
/
(MF249dw
PCL-lettertypelijst
183S-0AH
U kunt een lijst afdrukken met de lettertypen die beschikbaar zijn op de machine.
<Menu>
<Uitvoerrapp.>
<Lijst afdrukken>
<PCL-lettertypelijst>
Controleer of het formaat
papier dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
Voorbeeld:
634
<OK>
<Ja>
Onderhoud
Adresboeklijst
183S-0AJ
U kunt de lijst met bestemmingen controleren die als <Kiescode>, <Sneltoets> en <Groepskiezen> beschikbaar zijn in
het adresboek door een zogenaamde adresboeklijst af te drukken.
<Menu> <Uitvoerrapp.> <Lijst afdrukken> <Adresboeklijst> Selecteer de instelling die u
wilt afdrukken Controleer of het formaat papier dat op het scherm wordt weergegeven, in het
apparaat is geplaatst
<OK>
<Ja>
Voorbeeld: <Kiescode>
Voorbeeld: <Sneltoets>
Voorbeeld: <Groepskiezen>
635
Onderhoud
KOPPELINGEN
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
636
Onderhoud
Lijst met gebruikersgegevens
183S-0AK
U kunt de lijst met instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 484) ) en de inhoud die op het apparaat is
opgeslagen, controleren door een lijst met gebruikersgegevens af te drukken. Deze lijst bevat het formaat en type
papier dat op het apparaat is geregistreerd, plus de afdrukinstellingen van <TX-resultaatrapport>,
<Communicatiebeheerrapport> en <RX-resultaatrapport>.
<Menu> <Uitvoerrapp.> <Lijst afdrukken> <Lijst met gebruikersgegevens> Controleer of
het formaat papier dat op het scherm wordt weergegeven, in het apparaat is geplaatst
<OK>
<Ja>
Voorbeeld:
KOPPELINGEN
TX-resultaatrapport(P. 626)
Communicatiebeheerrapport(P. 629)
RX-resultaatrapport(P. 631)
Papier plaatsen(P. 45)
637
Onderhoud
Aantal afdrukken weergeven
183S-0AL
U kunt nagaan hoeveel pagina's in totaal voor afdrukken zijn gebruikt. Het totaal omvat faxen, rapporten en lijsten,
plus kopieën en afdrukken van gegevens vanaf computers.
<Apparaatinformatie>
<Controleer tellerstand>
638
Onderhoud
Instellingen terugzetten op de standaardwaarden
183S-0AR
U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):
Menu initialiseren(P. 640)
Het adresboek initialiseren (P. 642)
Teller Eco-rapport initialiseren(P. 643)
Alle gegevens/instellingen initialiseren(P. 644)
639
Onderhoud
Menu initialiseren
183S-0AS
U kunt de instellingen van de machine ( Overzicht van menuopties(P. 484) ) terugzetten op de standaardwaarden.
Afhankelijk van welke instellingen u selecteert, zult u misschien na het initialiseren het apparaat opnieuw moeten
starten.
● Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen
en tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
initialiseren
<Menu initialiseren>
Selecteer het item dat u wilt
<Ja>
Instellingen voor initialisatie
Kies de instelling die u wilt herstellen.
Wanneer <Instellingen Systeembeheer> is geselecteerd
Selecteer de specifieke instellingen voor systeembeheer die u wilt initialiseren en tik op <Ja>.
640
Onderhoud
Te initialiseren instellingen
Selecteer de te initialiseren instellingen.
<Alles initialiseren>
Initialiseert alle instellingen van systeembeheer.
Als de instellingen voor de UI op afstand worden geïnitialiseerd
● De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Na een initialisatie stelt u de
pincode van de UI op afstand opnieuw in. Een pincode voor de UI op afstand instellen (P. 408)
● Met onderstaande procedure kunt u de standaard <Netwerkinstellingen> herstellen.
<Menu> <Netwerkinstellingen>
opnieuw op
<Initialiseer Netwerkinstellingen>
<Alles initialiseren>
Hiermee kunt u alle instellingen herstellen.
641
<Ja>
Start het apparaat
Onderhoud
Het adresboek initialiseren
183S-0AU
U kunt de instellingen van het adresboek terugzetten op de standaardwaarden. Alle gegevens in het adresboek
worden hierbij verwijderd.
Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
KOPPELINGEN
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
642
<Adresboek initialiseren>
<Ja>
Onderhoud
Teller Eco-rapport initialiseren
183S-0AW
U kunt het aantal afdrukken die te zien zijn in het Eco-rapport initialiseren en terugsturen naar de standaardinstelling.
Het aantal afdrukken keert terug naar 0 nadat is geïnitialiseerd.
Als u wordt gevraagd een pincode in te voeren, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste pincode in te
voeren en tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
<Menu>
<Instellingen Systeembeheer>
KOPPELINGEN
Eco-rapport(P. 633)
643
<Teller Eco-rapport initialiseren>
<Ja>
Onderhoud
Alle gegevens/instellingen initialiseren
183S-0AX
Als u alle geregistreerde gegevens en instellingen in één keer wilt wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de
installatielocatie van het apparaat verandert, kunt u geregistreerde gegevens (zoals het adresboek) verwijderen en alle
instellingen ( Overzicht van menuopties(P. 484) ) tegelijk initialiseren. Nadat u alle gegevens/instellingen hebt
geïnitialiseerd, moet u het apparaat opnieuw opstarten.
Als u een scherm voor het invoeren van een pincode ziet, voert u de pincode in met de numerieke toetsen en
tikt u op <Toepassen>. De pincode van de systeembeheerder instellen(P. 406)
<Menu> <Instellingen Systeembeheer>
en start het apparaat opnieuw op.
644
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
<Ja>
<Ja>
Bijlage
Bijlage
Bijlage ................................................................................................................................................................... 646
Software van derden ......................................................................................................................................... 647
Handige functies ............................................................................................................................................... 648
Milieubesparing levert geld op ..................................................................................................................... 649
Efficiënter werken ........................................................................................................................................ 652
Digitaal is beter ............................................................................................................................................ 654
Ongekende mogelijkheden .......................................................................................................................... 657
Technische specificaties .................................................................................................................................... 660
Apparaatspecificaties ................................................................................................................................... 661
Specificaties draadloos LAN .......................................................................................................................... 663
Documenttype .............................................................................................................................................. 664
Scangebied ............................................................................................................................................ 665
Papier ........................................................................................................................................................... 666
Specificaties van de kopieerfunctie ............................................................................................................... 668
Specificaties van de faxfunctie ...................................................................................................................... 669
Specificaties van de scannerfunctie .............................................................................................................. 670
Specificaties van de afdrukfunctie ................................................................................................................ 671
Specificaties voor het verzenden van e-mail (MF249dw / MF247dw) ............................................................. 672
Specificaties voor het scannen naar gedeelde mappen (MF249dw / MF247dw) ........................................... 673
Verbruiksartikelen ............................................................................................................................................ 674
Meegeleverde documentatie ............................................................................................................................ 675
Het gebruik van de Gebruikershandleiding .................................................................................................... 676
Schermindeling van de Gebruikershandleiding ............................................................................................ 677
Bekijken van de Gebruikershandleiding ....................................................................................................... 681
Overige .............................................................................................................................................................. 683
Basisbewerkingen in Windows ..................................................................................................................... 684
Kennisgeving ................................................................................................................................................ 693
645
Bijlage
Bijlage
183S-0AY
Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van dit apparaat, instructies voor het gebruik van de
Gebruikershandleiding, disclaimers, auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie voor klanten.
646
Bijlage
Software van derden
183S-0C0
Klik op het volgende pictogram voor informatie over software van derden.
647
Bijlage
Handige functies
183S-0C1
Het is zeker de moeite waard om de functies uit te proberen die in dit hoofdstuk worden beschreven. De functies zijn
onderverdeeld in vier categorieën: "Milieubesparing levert geld op", "Efficiënter werken", "Digitaal is beter" en
"Ongekende mogelijkheden".
648
Bijlage
Milieubesparing levert geld op
183S-0C2
Dubbelzijdig afdrukken (MF249dw / MF247dw)
U kunt dubbelzijdig afdrukken gebruiken voor kopieën, afdruktaken verzonden vanaf uw computer en zelfs
voor binnenkomende faxen. Aangezien u zo veel minder papier gebruikt, kunt u flink besparen op de
papierkosten. Met de knop <Papierbesp.> kunt u nog veel meer papier besparen door tegelijkertijd dubbelzijdig
af te drukken en meerdere pagina's op één vel af te drukken.
● Dubbelzijdig kopiëren:
Dubbelzijdig kopiëren (MF249dw / MF247dw)(P. 92)
● Papier besparen tijdens het kopiëren:
De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
Schakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken
● Dubbelzijdig afdrukken vanaf uw computer:
(MF249dw / MF247dw)(P. 207)
● Binnenkomende faxen dubbelzijdig afdrukken:
Afdrukken op beide zijden(P. 520)
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
Als u pas echt papier wilt besparen, drukt u meerdere pagina's af op één vel. Zo kunt u 2 of 4 pagina's kopiëren
op één vel papier en maximaal 16 pagina's als u afdruktaken verstuurt vanaf uw computer. Dit is zelfs nog
effectiever als het gecombineerd wordt met dubbelzijdig afdrukken.
● Meerdere pagina's van een document op één vel papier kopiëren:
kopiëren (2 op 1/4 op 1)(P. 95)
● Papier besparen tijdens het kopiëren:
Meerdere documenten op één vel
De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
649
Bijlage
● Meerdere pagina's van een document op één vel papier afdrukken:
afdrukken(P. 211)
Meerdere pagina's op één vel
Slaapmodus
Als u energie en geld wilt besparen, is een zogenaamde slaapstand een onmisbare functie. De stroomtoevoer
naar de machine wordt dan uitgeschakeld als er gedurende bepaalde tijd geen activiteit is waargenomen. De
om
slaapmodus kan automatisch worden geactiveerd, maar ook handmatig als u dat wilt. Druk eenmaal op
het apparaat in de slaapmodus te plaatsen. Druk nogmaals op de toets om het apparaat weer te activeren.
Zie
De slaapstand instellen(P. 76) voor meer informatie over deze functie.
Toner besparen
Wilt u documenten of concepten afdrukken, maar is de afdrukkwaliteit niet zo belangrijk?
U kunt dan een instelling kiezen die minder toner gebruikt. Kijk eens hoe dat bevalt en u kunt eenvoudig toner
en geld besparen.
Zie
Toner besparen(P. 224) voor meer informatie over deze functie.
Faxen zonder papier
Denkt u dat voor faxen papier nodig is? Die oude afdrukken op papier die u altijd maakt, behoren tot het
verleden. Verzend documenten per fax, zoals u ze hebt gemaakt op de computer. Er komt geen papier aan te
pas, dus het gaat snel. En ontvangen documenten worden eerst in het geheugen opgeslagen, zodat u alleen de
documenten die u op papier nodig hebt, kunt afdrukken en u zich geen zorgen hoeft te maken over het papier
dat u moet gebruiken voor directe mailings, enz.
● Documenten vanaf de computer als faxen verzenden:
650
Faxen versturen vanaf uw computer(P. 170)
Bijlage
● Ontvangen documenten in het geheugen opslaan:
(ontvangst in geheugen)(P. 152)
651
Ontvangen faxen in het geheugen opslaan
Bijlage
Efficiënter werken
183S-0C3
Adresboek
Als u faxnummers en e-mailadressen invoert in het adresboek, hoeft u niet steeds alle cijfers van het nummer
of letters van het adres in te voeren als u iets wilt gaan versturen. Door veelgebruikte bestemmingen vooraf op
te slaan als <Sneltoets>, kunt u ze op elk gewenst moment weergeven. U kunt de gegevens in uw adresboek
opslaan op uw computer, zodat u beschikt over een back-up van uw belangrijke contactgegevens.
● Via het Configuratiescherm adressen invoeren in het adresboek:
● Via de computer adressen invoeren in het adresboek:
Opslaan in het adresboek(P. 60)
Adresboek wijzigen via de UI op afstand(P. 479)
● Een adres in het adresboek selecteren als een faxbestemming:
● Een adres in het Adresboek selecteren als e-mailbestemming:
Opgeven vanuit het adresboek(P. 123)
Opgeven vanuit het adresboek(P. 278)
● Adressen in het Adresboek opslaan op uw computer of adressen in het Adresboek die u op uw computer
hebt opgeslagen, exporteren naar het apparaat met behulp van de UI op afstand: Het adresboek
opslaan of laden via de UI op afstand(P. 475)
● Adressen in het Adresboek opslaan op uw computer of adressen in het Adresboek die u op uw computer
hebt opgeslagen, exporteren naar het apparaat met behulp van de meegeleverde software:
Adresboekgegevens importeren en exporteren met de bijgeleverde software(P. 168)
Sneltoetsen voor kopiëren en scannen
Maak gebruik van de sneltoetsen op het Configuratiescherm, zodat u niet steeds dezelfde instellingen hoeft te
configureren. Met de knop <Papierbesp.> kunt u papier besparen door twee of vier pagina's op één vel papier
te kopiëren. Als u een apparaat gebruikt dat geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kunt u dan ook nog op
beide zijden van het vel kopiëren. Gebruik als u gaat scannen de knoppen <Scan -> PC1> en <Scan -> PC2> om
automatisch te scannen naar vooraf ingestelde bestemmingen, scantypen en bestandsindelingen. Plaats het
document en druk op een van deze sneltoetsen om te scannen.
652
Bijlage
● Papier besparen tijdens het kopiëren:
● Documenten eenvoudig scannen:
De knop <Papierbesp.> gebruiken(P. 97)
Scannen met de knop <Scan -> PC>(P. 242)
Beheer op afstand met de UI op afstand
Met de UI op afstand kunt u een heleboel dingen beheren vanaf uw computer, dus zonder dat u naar het
apparaat hoeft te lopen. Via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface in een webbrowser kunt u
eenvoudig instellingen configureren en de status van het apparaat in de gaten houden. U kunt zo efficiënter
werken omdat u niet steeds heen en weer hoeft te lopen.
Zie
De UI op afstand gebruiken (P. 461) voor meer informatie over deze functie.
Snel instellingen in orde maken met intuïtieve bediening
Aan de hand van de voorbeeldafbeelding in het printerstuurprogramma kunt u gemakkelijk op intuïtieve wijze
de pagina-indeling en inbindpositie opgeven, omschakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken,
enzovoort. Door gewoon op items te klikken kunt u in een handomdraai instellingen opgeven en tegelijk kijken
hoe instellingen worden toegepast.
Zie
Een document afdrukken(P. 195) voor meer informatie.
653
Bijlage
Digitaal is beter
183S-0C4
Scannen en e-mailen (MF249dw / MF247dw)
U kunt gescande documenten per e-mail versturen zonder dat u uw computer hoeft aan te zetten. Converteer
het gescande document vanaf het apparaat naar een e-mailbijlage. Als u van de generatie bent die liever een
fax verstuurt dan moeilijk doet met een computer, is deze functie de oplossing.
Zie Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten(P. 251) voor meer
informatie over deze functie.
Scannen en delen (MF249dw / MF247dw)
Stel dat u een papieren exemplaar hebt van een rapport dat moet worden besproken met alle managers. U
kunt het rapport dan scannen, converteren en beschikbaar stellen aan alle deelnemers van de vergadering. U
doet dit door het rapport te scannen naar een gedeelde map in het netwerk. Het is dus niet nodig het rapport
te kopiëren en iedereen een exemplaar te geven. Als het gaat om documenten met honderden pagina's, is dit
uiteraard de enige werkbare oplossing.
Zie Documenten rechtstreeks opslaan in een gedeelde map(P. 258) voor meer informatie over deze
functie.
Selectief scannen
654
Bijlage
Waarom zou je een hele pagina van een krant scannen als je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd bent in een
kop en de bijbehorende foto? In zo'n situatie is ScanGear MF de ideale oplossing. Hiermee kunt u in een
voorbeeld aangeven wat u wilt scannen, waarna de scanner zijn werk doet. Dit is eenvoudiger dan met een
speciaal programma alle overbodige informatie te verwijderen.
● Het gebruik van dit product voor het scannen, afdrukken of op andere wijze reproduceren kan voor
bepaalde documenten en afbeeldingen bij wet verboden zijn en kan leiden tot
aansprakelijkheidstelling of strafrechtelijke vervolging. Als u niet zeker weet of u het apparaat mag
gebruiken voor het scannen, afdrukken of op andere wijze reproduceren van een bepaald document
en/of het gebruik van gescande, afgedrukte of op andere wijze gereproduceerde documenten, dan
dient u vooraf contact op te nemen met een jurist of advocaat.
Zie
Scaninstellingen configureren in ScanGear MF(P. 249) voor meer informatie over deze functie.
Doorzoekbare PDF's
Tekst zoeken in een PDF is mogelijk met een "doorzoekbare PDF*". Wanneer u een origineel scant met zowel
tekst als afbeeldingen, worden de tekstgedeelten in tekstgegevens geconverteerd door OCR. Naast de
mogelijkheid om tekstinformatie te zoeken, kunt u ook benodigde gedeelten kopiëren naar een Excelspreadsheet of Word-document in Microsoft Office. Het is dus niet meer nodig om klantgegevens, adressen
enz. met de hand in te voeren.
*
U kunt geen doorzoekbare PDF maken in de Mac OS-omgeving.
Zie
Scannen vanaf een computer(P. 246) voor meer informatie over scannen vanaf een computer.
Afbeeldingen toevoegen aan een bestaand document
Bepaalde programma's maken het mogelijk om gescande afbeeldingen rechtstreeks te importeren in
documenten waaraan u werkt. Op deze manier hoeft u niet een afzonderlijk programma te openen voor het
ontvangen van de gescande afbeeldingen, waarna u deze exporteert naar het programma waarin u aan het
werk bent.
655
Bijlage
Zie
Scannen met een toepassing(P. 247) voor meer informatie over deze functie.
656
Bijlage
Ongekende mogelijkheden
183S-0C5
Met een smartphone/tablet
Wanneer u snel een voorstel wilt afdrukken dat u hebt opgemaakt op een tablet terwijl u onderweg was naar
een zakenbestemming, of met een smartphone materiaal wilt scannen dat is uitgedeeld op een vergadering,
komen Canon PRINT Business of Canon Print Service goed van pas. Zelfs op plaatsen waar geen draadloze LANrouter is, kunt u draadloos en direct de verbinding met het apparaat tot stand brengen met behulp van een
mobiel toestel.
Zonder pc, snel en makkelijk! Een nog breder scala van mogelijkheden voor werk en ontspanning, met
functionaliteit die gemaakt is voor dit tijdperk van snelheid.
Zie
Kan handig worden toegepast met een mobiel toestel (P. 294) voor meer informatie.
Eenvoudig afdrukken met Google Cloudprinter
Maak vanaf uw laptop of smartphone verbinding met Google Cloudprinter, verstuur uw gegevens en haal de
afdrukken op bij het apparaat. Met dit apparaat, Google Cloudprinter en uw mobiele apparaat kunt u altijd en
overal afdrukken.
Zie
Google Cloudprinter gebruiken(P. 313) voor meer informatie over deze functie.
Draadloos werken
657
Bijlage
Geen kabels, snelle installatie, eenvoudig onderhoud. Als u beschikt over een draadloze LAN-router met WPS,
hoeft u helemaal geen instellingen op te geven en kunt u bijna meteen aan de slag. Geniet van een
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk documentsysteem dat alleen mogelijk is met een draadloze oplossing. Het
systeem is compatibel met IEEE 802.11b/g/n en biedt ook ondersteuning voor WEP en WPA/WPA2-PSK (TKIP/
AES-CCMP) voor een krachtige beveiliging.
Zie
Verbinding maken met een draadloze LAN (P. 325) voor meer informatie over deze functie.
Overal faxen ontvangen (MF249dw / MF247dw)
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het missen van die ene belangrijke fax. Geef een
doorstuurbestemming op en alle binnenkomende faxen worden automatisch naar u doorgestuurd. U kunt zelfs
een e-mailadres instellen als doorstuurbestemming, zodat de fax binnenkomt op uw tablet of smartphone.
Zie
Ontvangen faxen doorsturen(P. 156) voor meer informatie over deze functie.
Posters maken
U kunt een afdruk op één vel uitvergroten om zo een hele grote poster te maken. Een grote poster wordt
afgedrukt op negen vellen. Plak deze aan elkaar in een raster van 3x3 en het resultaat mag er zijn!
Zie
Posters afdrukken(P. 213) voor meer informatie over deze functie.
Boekjes maken (MF249dw / MF247dw)
Sommige documenten verdienen een betere behandeling dan een zielig nietje in de linkerbovenhoek. Met deze
machine kunt u daarom heel eenvoudig boekjes maken. Het printerstuurprogramma zorgt voor de
positionering van de pagina's. U hoeft de pagina's alleen maar te vouwen en in het midden te nieten.
658
Bijlage
Zie
Boekje afdrukken (MF249dw / MF247dw)(P. 215) voor meer informatie over deze functie.
659
Bijlage
Technische specificaties
183S-0C6
De technische specificaties van het apparaat kunnen bij verbeteringen van het apparaat zonder vooraankondiging
worden gewijzigd.
Apparaatspecificaties(P. 661)
Specificaties draadloos LAN (P. 663)
Documenttype(P. 664)
Scangebied(P. 665)
Papier(P. 666)
Specificaties van de kopieerfunctie(P. 668)
Specificaties van de faxfunctie(P. 669)
Specificaties van de scannerfunctie(P. 670)
Specificaties van de afdrukfunctie(P. 671)
Specificaties voor het verzenden van e-mail (MF249dw / MF247dw)(P. 672)
Specificaties voor het scannen naar gedeelde mappen (MF249dw / MF247dw)(P. 673)
660
Bijlage
Apparaatspecificaties
183S-0C7
Type
Persoonlijke desktop
Elektrische aansluiting*1
220 tot 240 V, 50/60 Hz
(De netspanningsvereisten kunnen per land verschillen. Controleer de spanning
van het land waar u het apparaat hebt gekocht.)
Opgenomen vermogen
Maximaal
- MF249dw / MF247dw
1.150 W of minder
- MF237w
1.120 W of minder
Gemiddeld verbruik in de stand-bymodus
- MF249dw / MF247dw
Ongeveer 5,7 W
- MF237w
Ongeveer 5,1 W
Gemiddeld verbruik in de slaapmodus
- MF249dw / MF247dw
Ongeveer 1,3 W (via USB-verbindingen)
- MF237w
Ongeveer 1,2 W (via USB-verbindingen)
Als het apparaat volledig is uitgeschakeld
0,5 W of minder
Opwarmtijd*2
13,5 seconden of minder
(Vanaf het moment van inschakelen (ON) tot het
apparaat overgaat op stand-by)
Gewicht*3
- MF249dw
Ongeveer 13,7 kg
- MF247dw
Ongeveer 12,8 kg
- MF237w
Ongeveer 12,1 kg
Afmetingen
(B x L x H)
- MF249dw
Standaard
390 x 378 x 360 mm
met optionele handset
472 x 378 x 360 mm
- MF247dw / MF237w
Standaard
390 x 371 x 360 mm
met optionele handset
472 x 371 x 360 mm
*1
De verbruikswaarde die op het etiket wordt aangegeven is het gemiddelde stroomverbruik.
*2
Opwarmtijd kan variëren afhankelijk van de gebruikscondities en de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt.
*3
Het gewicht is inclusief gevulde tonercartridges.
*4
Geeft aan dat het geluidsdrukniveau van elke omstaanderpositie lager is dan de ISO 7779 absolute criteria voor het
achtergrondsgeluidniveau.
661
Bijlage
Omgevingsomstandigheden
Temperatuur: 10 tot 30°C
Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen
condensvorming)
Hostinterface
100BASE-TX
10BASE-T
Hi-Speed USB
IEEE 802.11b/g/n (infrastructuurmodus)
LwAd (opgegeven A‑gewogen geluidsvermogensniveau (1 B = 10 dB))
- MF249dw / MF247dw
(gemeten overeenkomstig met ISO 7779,
vastgestelde geluidsemissie overeenkomstig met In standby-modus: Stil*4
Tijdens afdrukken: 6,6 B of minder (1-zijdig)
ISO 9296)
Tijdens afdrukken: 6,6 B of minder (2-zijdig)
- MF237w
Geluid
In standby-modus: Stil*4
Tijdens afdrukken: 6,5 B of minder (enkelzijdig)
LpAm (opgegeven A‑gewogen emissiegeluidsvermogensniveau
(omstaanderpositie))
- MF249dw
In standby-modus: Stil*4
Tijdens afdrukken: Ongeveer 51 dB (enkelzijdig)
Tijdens afdrukken: Ongeveer 52 dB (2-zijdig)
- MF247dw
In standby-modus: Stil*4
Tijdens afdrukken: Ongeveer 52 dB (1-zijdig)
Tijdens afdrukken: Ongeveer 52 dB (2-zijdig)
- MF237w
In standby-modus: Stil*4
Tijdens afdrukken: Ongeveer 51 dB (1-zijdig)
Geschikte documenten
Ondersteunde documentsoorten(P. 664)
Geschikt papier
Papier(P. 666)
Afdrukgebied
Afdrukgebied(P. 667)
Scangebied
Scangebied(P. 665)
*1
De verbruikswaarde die op het etiket wordt aangegeven is het gemiddelde stroomverbruik.
*2
Opwarmtijd kan variëren afhankelijk van de gebruikscondities en de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt.
*3
Het gewicht is inclusief gevulde tonercartridges.
*4
Geeft aan dat het geluidsdrukniveau van elke omstaanderpositie lager is dan de ISO 7779 absolute criteria voor het
achtergrondsgeluidniveau.
662
Bijlage
Specificaties draadloos LAN
183S-0C8
Standaard
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Frequentiebereik
2.412 tot 2.472 MHz
Communicatiemodus
Infrastructuurmodus / Toegangspuntmodus
Beveiliging
Infrastructuurmodus
WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Toegangspuntmodus
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindingsmethode
WPS (Wi-Fi Protected Setup), Handmatige configuratie
663
Bijlage
Documenttype
183S-0C9
◼ Ondersteunde documentsoorten
Glasplaat
Formaat
(B x L)
Documentinvoer
Maximaal 216 x 297 mm MF249dw
Maximumformaat:216 x 356 mm
Minimale grootte: 140 x 127 mm
MF247dw / MF237w
Maximumformaat: 216 x 356 mm
Minimale grootte: 148 x 105 mm
Enkelzijdige documenten
50 t/m 105 g/m²
Gewicht
Dubbelzijdige documenten *
60 t/m 105 g/m²
Papiercapaciteit
1 vel
MF249dw
Maximaal 50 vellen (A4, 80 g/m²)
MF247dw / MF237w
Maximaal 35 vellen (A4, 80 g/m²)
*
Alleen MF249dw.
664
Bijlage
Scangebied
183S-0CA
De grijze gebieden in de onderstaande tabel geven het scangedeelte van het document aan. Zorg ervoor dat de tekst
en afbeeldingen in uw documenten binnen het grijze gebied passen. Het scangedeelte verschilt naargelang de
gebruikte functie en de plaats van de documenten (de documentinvoer of de glasplaat).
Glasplaat
Documentinvoer
Kopie
Het scangebied voor kopiëren kan verschillen van Het scangebied voor kopiëren kan verschillen
het afdrukgebied. Afdrukgebied(P. 667)
van het afdrukgebied. Afdrukgebied(P. 667)
Fax
Scannen
Opslaan op een computer
Opslaan op een computer
Versturen via e-mail/versturen naar een
bestandsserver (MF249dw / MF247dw)
Versturen via e-mail/versturen naar een
bestandsserver (MF249dw / MF247dw)
665
Bijlage
Papier
183S-0CC
◼ Ondersteunde papierformaten
Hieronder ziet u een overzicht van de papierformaten die u in de papierlade en de sleuf voor handmatige invoer kunt
plaatsen.
A4 (210 x 297 mm)*1 *2
B5 (182 x 257 mm)
A5 (148 x 210 mm)
Legal (216 x 356 mm)*1
Letter (216 x 279 mm)*1 *2
Statement (140 x 216 mm)
Executive (184 x 267 mm)
Oficio (216 x 318 mm)*1
Oficio (Brazil) (216 x 355 mm)*1
Oficio (Mexico) (216 x 341 mm)*1
Letter (Government) (203 x 267 mm)
Legal (Government) (203 x 330 mm)
Foolscap (216 x 330 mm)*1
Foolscap (Australia) (206 x 338 mm)
Legal (India) (215 x 345 mm)*1
F4A (216 x 343 mm)*1
Envelop Nr. 10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm)
Envelope Monarch (98,4 x 190,5 mm)*3
Envelope C5 (162 x 229 mm)
Envelope DL (110 x 220 mm)
3x5inch (76 x 127 mm)*3
Aangepast*4
*1 Alleen bij de MF249dw / MF247dwis automatisch dubbelzijdig afdrukken beschikbaar zonder dat u papier hoeft te
vervangen.
*2
Het apparaat kan ontvangen faxdocumenten afdrukken.
*3
U kunt Envelope Monarch en 3x5inch alleen in de sleuf voor handmatige invoer laden.
*4
Laad aangepast papier van 76,2 t/m 216,0 mm in breedte en 210 tot 356,0 mm in lengte in de papierlade. Aangepast
papier met een breedte van 76,2 t/m 216,0 mm en een lengte van 127 t/m 356,0 mm kunt u in de sleuf voor handmatige
invoer leggen.
666
Bijlage
Het papierformaat van het apparaat is standaard ingesteld op A4. Pas de papierinstelling aan als u
papier van een ander formaat gaat gebruiken.
Het type en formaat papier opgeven(P. 56)
◼ Papiersoort en capaciteit per papierbron
In dit apparaat kan chloorvrij papier worden gebruikt.
Papiercapaciteit voor papierlade
Papiercapaciteit voor sleuf voor
handmatige invoer
60 t/m 80 g/m²
250 vel
1 vel
81 t/m 89 g/m²
170 vel
1 vel
90 t/m 105 g/m²
170 vel
1 vel
106 t/m 163 g/m²
100 vel
1 vel
60 t/m 80 g/m²
250 vel
1 vel
81 t/m 89 g/m²
170 vel
1 vel
60 t/m 80 g/m²
250 vel
1 vel
81 t/m 89 g/m²
170 vel
1 vel
60 t/m 163 g/m²
100 vel
1 vel
Etiket
100 vel
1 vel
Envelop
20 vel
1 vel
Papiersoort
Normaal papier*1
Zwaar papier*2
Gerecycled papier*1
Gekleurd papier*1
Bond-papier*3
*1
Alleen bij de MF249dw / MF247dwis automatisch dubbelzijdig afdrukken beschikbaar zonder dat u papier hoeft te vervangen.
*2
Alleen in MF249dw / MF247dwis automatisch dubbelzijdig afdrukken beschikbaar voor dik papier (90 t/m 120 g/m²).
*3
Alleen bij de MF249dw / MF247dwis automatisch dubbelzijdig afdrukken beschikbaar voor Bond-papier 1 (60 t/m 90 g/m²) en Bondpapier 2 (91 t/m 120 g/m²).
◼ Papiersoorten en bijbehorende instellingen
Papier plaatsen(P. 45)
◼ Afdrukgebied
De grijze gebieden in de onderstaande afbeelding geven het afdrukgebied van het document aan.
667
Bijlage
Specificaties van de kopieerfunctie
183S-0CE
Scanresolutie
Tekst/Foto (Snel)
300 x 600 dpi
Tekst/Foto, Foto, Tekst
600 x 600 dpi
Uitvoerresolutie
600 x 600 dpi
Zoompercentage
100% 1:1, Max. 400%, 200%, 141% A5->A4, 70% A4->A5, 50%,
Min. 25%
Kopieersnelheid*
(A4 Normaal 1:1)
MF249dw / MF247dw
27 kpm
MF237w
23 kpm
Capaciteit continu kopiëren
Maximaal 999 kopieën
Eerste kopie
Glasplaat: 9 seconden of minder
Invoer: 14 seconden of minder
(A4)
* De kopieersnelheid op enkelzijdig bedrukt normaal papier van het formaat A4 wordt gemeten tijdens continu kopiëren. Kopieersnelheden
kunnen variëren afhankelijk van de uitvoerresolutie, de papiersoort, het formaat en de invoerrichting van het papier. De kopieersnelheid op
kleinere papierformaten kan lager zijn. Daarnaast kan het apparaat een continue kopieerbewerking tijdelijk onderbreken of de kopieersnelheid
verlagen. Dit gebeurt om de temperatuur in het apparaat aan te passen of de optimale afdrukkwaliteit te behouden.
668
Bijlage
Specificaties van de faxfunctie
183S-0CF
Gebruikte lijn
Openbaar telefoonnetwerk (PSTN)* 1
Communicatiemodus
Super G3, G3
Compressiemethode
MH, MR, MMR
Modemsnelheid
Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Automatische terugval
Transmissiesnelheid
Ongeveer 3 seconden/pagina*2
(ECM-MMR, verzending vanuit het geheugen bij 33,6 Kbps)
Verzenden vanuit geheugen/
ontvangen
Max. ongeveer 256 pagina's*2 (het totale aantal verzonden/ontvangen pagina's)
(Maximum aantal faxtaken dat vanuit het geheugen kan worden verstuurd: 10/
Maximum aantal faxtaken dat in het geheugen kan worden ontvangen: 90)
in geheugen
Faxresolutie
Normaal: 200 x 100 dpi
Fijn: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfijn: 200 x 400 dpi
Kiezen
Sneltoetsen (4 bestemmingen)
Codes voor verkort kiezen
(100 bestemmingen)
Groepskiezen (103 groepen)
Via het adresboek Gewoon kiezen (met numerieke toetsen)
Automatische nummerherhaling
Handmatig opnieuw kiezen
Groepsverzending (114 bestemmingen)
Rapporten
TX-resultaatrapport
Communicatiebeheerrapport
(standaard automatisch na 40 bestemmingen)
RX-resultaatrapport
Type telefoon
Handset (optioneel)/Externe telefoon/Externe telefoon met ingebouwd
antwoordapparaat/Datamodem
*1 Afhankelijk van uw locatie of telefoonverbinding is gegevenscommunicatie wellicht onmogelijk. Neem in dat geval contact op met uw lokale
Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.
*2
Gebaseerd op ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) -standaarddiagram nr. 1, MMR-standaardmodus.
669
Bijlage
Specificaties van de scannerfunctie
183S-0CH
Type
Kleurenscanner
Maximaal scanformaat
Glasplaat: maximaal 216 x 297 mm
Invoer: maximaal 216 x 356 mm
Scanresolutie
Optische resolutie
Glasplaat: maximaal 600 x 600 dpi
Invoer: maximaal 300 x 300 dpi
Softwarematige resolutie
9.600 x 9.600 dpi
Scansnelheid*
Kleur: Ongeveer 4 seconden/vel
Zwart/wit: Ongeveer 3 seconden/vel
(A4, 300 x 300 dpi)
Stuurprogramma
TWAIN
WIA 2.0
ICA
*
Scansnelheid via de glasplaat. De communicatietijd is hier niet in opgenomen.
670
Bijlage
Specificaties van de afdrukfunctie
183S-0CJ
Capaciteit opvangblad*1
Ongeveer 100 vellen (68 g/m²)
(een stapel nieuw papier van A4-formaat)
Afdruksnelheid*2
(A4 Normaal 1:1)
MF249dw / MF247dw
27 ppm
MF237w
23 ppm
Tijd eerste afdruk*3
6 seconden of minder
(A4)
Afdrukresolutie
600 dpi x 600 dpi (equivalent aan 1.200 dpi x 1.200 dpi)
Gradatie
256 gradaties
Tonercartridges
*1
Verbruiksartikelen(P. 674)
Is mogelijk afhankelijk van de installatieomgeving en de gebruikte papiersoort.
*2 De afdruksnelheid op enkelzijdig bedrukt normaal papier van het formaat A4 wordt gemeten tijdens continu afdrukken. Afdruksnelheden
kunnen variëren afhankelijk van de uitvoerresolutie, de papiersoort, het formaat en de invoerrichting van het papier. De afdruksnelheid op
kleinere papierformaten kan lager zijn. Daarnaast kan het apparaat een continue afdrukbewerking tijdelijk onderbreken of de afdruksnelheid
verlagen. Dit gebeurt om de temperatuur in het apparaat aan te passen of de optimale afdrukkwaliteit te behouden.
*3
Kan variëren al naar gelang de uitvoeromgeving.
671
Bijlage
MF247dw)
/
(MF249dw
Specificaties voor het verzenden van email
183S-0CK
Communicatieprotocol
SMTP, POP3*
Bestandsindeling
PDF, PDF (Compact), JPEG, TIFF
Resolutie
JPEG: 300 dpi
TIFF (Zwart/wit): 300 dpi (MMR-compressie)
TIFF (Kleur): 300 dpi (JPEG-compressie)
PDF (Zwart/wit): 300 dpi (MMR-compressie)
PDF (Kleur): 200 dpi (JPEG-compressie)
PDF (Compact): tekst 300 dpi, achtergrond 150 dpi
Besturingssystemen
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Solaris 2.6 of hoger (met Samba 2.2 of hoger)
Mac OS X
Red Hat Linux 7.2 of hoger (met Samba 2.2 of hoger)
Interface
100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructuurmodus)
Kleurmodus
Kleur, zwart-wit
Ingevoerde afbeelding
Tekst, Tekst/Foto, Foto
Papierformaat
A4/A5
* Voor
het verzenden van e-mail kan ook POP3 worden gebruikt, maar alleen als u verificatie gebruikt vóór verzending.
672
Bijlage
MF247dw)
/
(MF249dw
Specificaties voor het scannen naar gedeelde
mappen
183S-0CL
Communicatieprotocol
SMB (TCP/IP)
Bestandsindeling
PDF, PDF (Compact), JPEG, TIFF
Resolutie
JPEG: 300 dpi
TIFF (Zwart/wit): 300 dpi (MMR-compressie)
TIFF (Kleur): 300 dpi (JPEG-compressie)
PDF (Zwart/wit): 300 dpi (MMR-compressie)
PDF (Kleur): 200 dpi (JPEG-compressie)
PDF (Compact): tekst 300 dpi, achtergrond 150 dpi
Besturingssystemen
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Solaris 2.6 of hoger (met Samba 2.2 of hoger)
Mac OS X
Red Hat Linux 7.2 of hoger (met Samba 2.2 of hoger)
Interface
100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructuurmodus)
Kleurmodus
Kleur, zwart-wit
Ingevoerde afbeelding
Tekst, Tekst/Foto, Foto
Papierformaat
A4/A5
673
Bijlage
Verbruiksartikelen
183S-0CR
Hier volgt een richtsnoer voor de geschatte levensduur van de verbruiksartikelen die in dit apparaat worden gebruikt.
Schaf verbruiksartikelen aan bij uw plaatselijke, erkende Canon-dealer. Neem voorzorgsmaatregelen voor gezondheid
en veiligheid in acht wanneer u verbruiksartikelen opslaat en hanteert ( Verbruiksartikelen(P. 11) ).
Voor een optimale printkwaliteit worden originele toner, tonercartridges en onderdelen
van Canon aanbevolen.
● Afhankelijk van de installatieomgeving, het papierformaat of het documenttype moet u verbruiksartikelen
misschien eerder dan aangegeven vervangen.
● Vervangende tonercartridges zijn anders dan de bijgeleverde tonercartridges, dus de capaciteit kan ook
verschillen.
◼ Tonercartridges
Meegeleverde tonercartridges
De gemiddelde capaciteit* van de bij het apparaat geleverde tonercartridge is 900
vel.
* De gemiddelde capaciteit is gebaseerd op de standaard 'ISO/IEC 19752' (de wereldwijde
standaard die door de ISO [Internationale Organisatie voor Standaardisatie] is uitgegeven
met betrekking tot de methode voor het bepalen van het verbruik van tonercartridges voor
monochromatische elektrofotografische printers en multifunctionele toestellen die
printeronderdelen bevatten) bij het afdrukken op papier van A4-formaat met de
standaardinstelling voor afdrukdichtheid.
Vervangende tonercartridges
Voor een optimale printkwaliteit worden originele tonercassettes van Canon
aanbevolen.
Canon Genuine Toner Cartridge Gemiddelde capaciteit van tonercartridge *
Canon Cartridge 737
Bij het vervangen van tonercartridges
2.400 vel
Tonercartridges vervangen(P. 620)
KOPPELINGEN
Tonercartridges vervangen(P. 615)
674
Bijlage
Meegeleverde documentatie
183S-0CS
Het apparaat wordt geleverd met de volgende handleidingen. Raadpleeg deze handleidingen als u iets niet weet.
Aan de slag
Lees eerst deze handleiding. Er worden enkele basisprocedures
beschreven, van het verwijderen van het verpakkingsmateriaal tot
het installeren van het apparaat.
Handleiding voor draadloze LANinstelling
In deze handleiding wordt de procedure beschreven voor het
verbinden van het apparaat met een draadloze LAN-router. De
handleiding bevat ook informatie voor het oplossen van problemen
tijdens het configureren van de instellingen. Lees eerst deze Aan de
slag-handleiding.
Gebruikershandleiding (Deze
handleiding)
In deze handleiding worden alle functies van het apparaat
beschreven. U kunt de handleiding weergeven in een webbrowser. U
kunt informatie bekijken per categorie of een trefwoord invoeren om
alleen pagina's over een bepaald onderwerp te bekijken. Het
gebruik van de Gebruikershandleiding(P. 676)
Gids Instelling
Verzenden (MF249dw /
Deze handleiding beschrijft hoe u instellingen kunt configureren en
hoe u het verzenden van gescande afbeeldingen via e-mail en het
MF247dw)
opslaan van afbeeldingen in gedeelde mappen kunt voorbereiden.
675
Bijlage
Het gebruik van de Gebruikershandleiding
183S-0CU
De gebruikershandleiding is een handleiding die u op de computer, smartphone of een ander apparaat kunt
doornemen.
De gewenste informatie opzoeken
U kunt zoeken naar de gewenste pagina door de volgende twee methoden te gebruiken.
Doorzoek de inhoud
Vind de pagina die u zoekt door het onderwerp te selecteren vanuit [Inhoudsopgave] links van het scherm.
Bovenste pagina(P. 677)
Onderwerppagina(P. 679)
Zoeken op trefwoord
Voer een zoekopdracht uit door een trefwoord in te voeren, zoals "fax" of "draadloze LAN" en de pagina's die
het trefwoord bevatten, worden vervolgens weergegeven. Daarna kunt u in deze lijst met resultaten zoeken
naar de gewenste pagina. U kunt ook zinnen opgeven zoals "verbinding maken met een netwerk". Het zoeken
op trefwoord ondersteunt ook de booleaanse AND-functie om te zoeken naar meerdere trefwoorden.
Zoeken(P. 679)
Systeemvereisten
● Als u niet over Adobe Reader beschikt om de handleidingen in PDF-indeling te bekijken, probeert u een
ander programma zoals PDF Preview van Vivid Document Imaging Technologies.
676
Bijlage
Schermindeling van de Gebruikershandleiding
183S-0CW
De Gebruikershandleiding is opgesplitst in verschillende schermen en de inhoud van elk scherm varieert.
Bovenste pagina
Verschijnt wanneer de Gebruikershandleiding wordt geopend.
Inhoudsopgave
De hoofdstuktitels worden weergegeven.
/
Klik op
te gaan.
om alle items te zien, inclusief de onderliggende andere items. Klik op
/
Klik hierop om te schakelen tussen de inhoudsopgave en de zoekfunctie.
677
om naar de beginlijst
Bijlage
Klik om instellingen op te geven zoals tekstgrootte, opmaak en weergavemethode voor de
Gebruikershandleiding.
Klik hierop als u informatie wilt weergeven over hoe u de Gebruikershandleiding, hoe u een zoekopdracht
uitvoert en andere informatie.
/
Klik hierop om het vorige of volgende onderwerp weer te geven.
Handige functies
Verschillende praktijkvoorbeelden om het apparaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Klik op
/
/
/
om de weergave op categorie weer te geven. Klik op de bewegende weergave voor meer informatie over
elke categorie. U kunt het beeld stoppen door de aanwijzer erop te zetten. Handige functies(P. 678)
[Beknopte Help]
Klik om te zien hoe u problemen kunt oplossen.
[Kennisgeving]
Klik hierop om belangrijke informatie weer te geven waarmee u bekend moet zijn voordat u het apparaat
gaat gebruiken.
Handige functies
Verschillende praktijkvoorbeelden om het apparaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
/
Klik op
om gedetailleerde informatie weer te geven. Klik op
678
om het venster te sluiten.
Bijlage
Klik hierop om het desbetreffende onderwerp weer te geven.
Onderwerppagina
Deze pagina bevat informatie over het configureren en gebruiken van het apparaat.
Navigatie
Zie welk hoofdstukonderwerp u momenteel bekijkt.
/
Klik op
om de verborgen gedetailleerde beschrijvingen weer te geven. Klik op
beschrijvingen te sluiten.
om de gedetailleerde
Klik om naar de betreffende pagina te gaan. Klik op "Terug" in uw webbrowser om terug te gaan naar de
vorige pagina.
Klik hierop om naar het begin van de pagina te gaan.
Zoeken
Klik op
om het zoekscherm weer te geven. Bevat een tekstvak om een zoekopdracht uit te voeren en de
gewenste pagina te vinden.
679
Bijlage
[Voer hier trefwoord(en) in]
Typ hier een of meer trefwoorden en klik op
om de zoekresultaten weer te geven. Zoek pagina's die alle
trefwoorden bevatten door een spatie tussen de trefwoorden te plaatsen. Zoek alleen pagina's met exacte
overeenkomst door de trefwoorden of zinnen in dubbele aanhalingstekens te plaatsen.
Zoekresultaat
Geeft de zoekresultaten weer van de pagina's die de opgegeven trefwoorden bevatten. Zoek in de resultaten
naar de gewenste pagina en klik op de onderwerptitel van de pagina.
● De opgegeven trefwoorden worden in vet schrift weergegeven in de zoekresultaten.
680
Bijlage
Bekijken van de Gebruikershandleiding
183S-0CX
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de
bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de
onderstaande markeringen.
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor
handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg
kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor
een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze
waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn
bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen
hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een
veilig gebruik van dit apparaat moet u deze
waarschuwingen altijd ter harte nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden
uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg
ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen
aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een
juiste bediening van het apparaat en om schade aan het
apparaat of eigendom te voorkomen.
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven.
Het kan ook extra informatie over een procedure
bevatten.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het
apparaat aan.
Toetsen en knoppen in deze handleiding
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Voorbeeld
Type
Toetsen op het bedieningspaneel
<Tijdklokinstellingen>
<Geef bestemming op.>
Instellingen weergegeven op het bedieningspaneel
Knoppen en andere interface-onderdelen die op het computerscherm worden weergegeven [Voorkeuren]
De schermen in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de Gebruikershandleiding afkomstig
van de MF249dw. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in
deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en software kan
ook variëren afhankelijk van hun versie.
681
Bijlage
Illustraties in deze handleiding
Tenzij anders aangegeven, verwijzen de gebruikte illustraties in de Gebruikershandleiding naar de MF249dw.
Als de verschillen erg groot zijn, worden er meerdere illustraties gebruikt en worden deze toegelicht met de
modelnaam van het apparaat, zoals "MFXXXX/MFXXXX".
682
Bijlage
Overige
183S-0E0
In deze bijlage worden basisbewerkingen van Windows beschreven. De bijlage bevat verder disclaimers,
auteursrechtinformatie en andere belangrijke informatie.
683
Bijlage
Basisbewerkingen in Windows
183S-0E1
De printermap weergeven(P. 684)
[Netwerkdetectie] inschakelen(P. 684)
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver(P. 685)
Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven(P. 686)
Een testpagina afdrukken in Windows(P. 686)
De bitarchitectuur controleren(P. 687)
De computernaam controleren(P. 688)
De printerpoort controleren(P. 689)
Bidirectionele communicatie controleren(P. 690)
De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken(P. 691)
◼ De printermap weergeven
Windows Vista
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
[Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] selecteer [Apparaten en Printers].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop op de linker benedenhoek van het scherm
[Apparaten en printers weergeven].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows 10
Klik met de rechtermuisknop op [
en printers].
]
selecteer [Configuratiescherm]
selecteer [Configuratiescherm]
selecteer [Configuratiescherm]
[Apparaten en printers weergeven].
[Hardware en geluid]
[Apparaten
Windows Server 2003
[Start] selecteer [Printers en faxapparaten].
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
dubbelklik op [Printers].
◼ [Netwerkdetectie] inschakelen
Als u Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 gebruikt, schakel dan [Netwerkdetectie] in om de computers op
uw netwerk te bekijken.
Windows Vista
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
[Weergave netwerkstatus en taken]
selecteer [Netwerkdetectie
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] selecteer [Bedieningspaneel] [Weergave netwerkstatus en taken] [Geavanceerde instellingen
voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows 8/Server 2012
Rechtermuisklik op de linker benedenhoek van het scherm selecteer [Configuratiescherm] [Weergave
netwerkstatus en taken] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
Windows 8.1/Server 2012 R2
684
Bijlage
Rechtermuisklik op [Start] selecteer [Configuratiescherm] [Weergave netwerkstatus en taken]
[Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder
[Netwerkdetectie].
Windows 10
Klik met de rechter muisknop [ ] selecteer [Configuratiescherm] [Weergave netwerkstatus en
taken] [Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen] selecteer [Netwerkdetectie inschakelen] onder
[Netwerkdetectie].
Windows Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm]
inschakelen] onder [Netwerkdetectie].
dubbelklik op [Netwerk en delen]
selecteer [Netwerkdetectie
◼ Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver
1
Open Windows Verkenner.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] selecteer [Alle programma's] of [Programma's]
[Accessoires]
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
Windows 10
Klik op [ ]
2
[Windows Verkenner].
selecteer [Verkenner].
selecteer [Verkenner].
selecteer [Verkenner].
Selecteer [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties] op de afdrukserver.
● Als u wilt zien welke computers in het netwerk zijn opgenomen, moet u mogelijk netwerkdetectie
inschakelen of in het netwerk zoeken naar computers.
➠ Gedeelde printers worden weergegeven.
1
685
Bijlage
◼ Het scherm [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] weergeven
Als het [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen] scherm niet automatisch wordt weergegeven nadat u de
dvd-rom hebt geplaatst, volgt u de onderstaande procedure. De stationsnaam van de dvd-rom wordt in deze
handleiding aangegeven als "D:". De stationsletter van het dvd-romstation kan verschillen afhankelijk van de computer
die u gebruikt.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] typ "D:\MInst.exe" in [Zoeken in programma's en bestanden] of [Zoekopdracht starten]
[ENTER]-toets.
druk op de
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de hoek linksonder van het scherm
op [OK]
[Uitvoeren]
Typ "D:\MInst.exe"
klik
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
[Uitvoeren]
Typ "D:\MInst.exe"
klik op [OK]
Windows 10
Klik op [Zoeken op internet en Windows]
zoekresultaten
typ "D:\MInst.exe"
klik op "D:\MInst.exe" weergegeven in de
Windows Server 2003
[Start]
[Uitvoeren]
typ "D:\MInst.exe"
klik op [OK]
◼ Een testpagina afdrukken in Windows
U kunt controleren of het printerstuurprogramma werkt door een testpagina af te drukken in Windows.
1
2
3
Laad A4 -papierformaat in de multifunctionele lade.
handmatige invoer(P. 50)
Open de printermap.
Papier laden in de sleuf voor
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
686
Bijlage
4
Klik op [Testpagina afdrukken] in het tabblad [Algemeen].
➠ De testpagina wordt afgedrukt.
◼ De bitarchitectuur controleren
Weet u niet zeker of op uw computer de 32-bits of 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd, volg dan
onderstaande procedure.
1
Open het onderdeel [Configuratiescherm].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
selecteer [Configuratiescherm].
687
selecteer [Configuratiescherm].
Bijlage
Windows 10
Ga naar stap 2.
2
Open het onderdeel [Systeem].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging]
Windows 10
]
Klik op [
select [Instellingen]
[Systeem]
[Systeem].
[Over].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
Controleer de bitarchitectuur.
Voor 32-bits versies
[32-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.
Voor 64-bits versies
[64-bits besturingssysteem] wordt weergegeven.
◼ De computernaam controleren
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
1
Open het onderdeel [Configuratiescherm].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] selecteer [Configuratiescherm].
Windows 8/Server 2012
Klik met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klik met de rechtermuisknop op [Start]
selecteer [Configuratiescherm].
Windows 10
Ga naar stap 2.
2
Open het onderdeel [Systeem].
688
selecteer [Configuratiescherm].
Bijlage
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klik op [Systeem en onderhoud] of [Systeem en beveiliging]
Windows 10
Klik op [ ]
selecteer [Instellingen]
[Systeem]
[Systeem].
[Over].
Windows Server 2008
Dubbelklik op [Systeem].
3
Controleer de naam van de computer.
Windows Server 2003
1
[Start]
2
Klik op het tabblad [Computernaam] op [Veranderen].
3
Controleer de naam van de computer.
selecteer [Configuratiescherm]
[Systeem].
◼ De printerpoort controleren
1
2
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
689
Bijlage
3
Op het tabblad [Poorten] moet u controleren dat de poort correct is geselecteerd.
Als u een netwerkverbinding gebruikt en het IP-adres van het apparaat hebt veranderd
● Als [Beschrijving] voor de geselecteerde poort op [Canon MFNP poort] staat en het apparaat en de computer
bevinden zich op hetzelfde subnet, wordt de verbinding gehandhaafd. U hoeft geen nieuwe poort toe te
voegen. ls het [Standaard TCP/IP poort], dan moet u een nieuwe poort toevoegen. Printerpoorten
configureren(P. 358)
◼ Bidirectionele communicatie controleren
1
Open de printermap.
De printermap weergeven(P. 684)
690
Bijlage
2
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma voor
dit apparaat en klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].
Controleer dat het selectievakje [Ondersteuning in twee richtingen inschakelen] op
het tabblad [Poorten] is ingeschakeld.
◼ De SSID waarop de computer is aangesloten, bekijken
In het geval de computer is aangesloten op een draadloze LAN-netwerk, klikt u op
om de SSID van de aangesloten draadloze LAN-router weer te geven.
691
,
, of
in de systeemlade
Bijlage
692
Bijlage
Kennisgeving
183S-0E2
◼ IPv6 Ready-logo
De protocolset in dit apparaat heeft het IPv6 Ready-logo Phase-1 verkregen, vastgesteld door het
IPv6 Forum.
◼ Productgegevens die verplicht zijn krachtens COMMISSIEVERORDENING (EG) nr.
801/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by als bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze
netwerkpoorten zijn geactiveerd (indien deze tegelijkertijd beschikbaar zijn).
Naam van het model
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by
MF249dw / MF247dw / MF237w 3,0 W of minder
De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor één willekeurig gekozen apparaat en kunnen
daarom afwijken van de waarde van het gebruikte apparaat. De waarden zijn gemeten zonder dat er optionele
netwerkpoorten waren verbonden en/of geactiveerd.
◼ WEEE- en batterijrichtlijnen
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de
richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen
zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming
met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd =
cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de
genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een
hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de
recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke
stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen
hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit
product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,
afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/
weee, of www.canon-europe.com/battery.
693
Bijlage
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and
set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this
mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its
Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy
efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits
and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use
of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly
recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the
environmental impact of your work with this product at all times.
◼ Disclaimers
● De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
● CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH
STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES
OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP
ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE
VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT
MATERIAAL.
◼ Handelsmerken
Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, Mac OS en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word en Excel zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
iOS een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen, en wordt
onder licentie gebruikt.
Google Cloud Print, Google Chrome en Android zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
Mopria®, het Mopria®-logo en het Mopria® Alliance-logo zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van
Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Elk ongeoorloofd gebruik is strikt verboden.
694
Bijlage
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Het PDF-logo is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde
Staten en andere landen.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
695
Bijlage
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other
countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Alle andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de
respectieve eigenaren.
◼ Copyright
Reproductie van de inhoud van dit document, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming is verboden.
696
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
697
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
698
De software onderhevig aan andere voorwaarden
Zie onderstaande Softwaretabel en betreffende licentievoorwaarden voor meer informatie en bijbehorende
licentievoorwaarden.
Softwaretabel
Softwarenamen
Voorwaarden van de licentie:
Zie pagina
Adobe PDF Scan Library
2
bldimake
5
FreeType
6
snmp
11
Incl
14
JPEG
15
math
16
mDNSResponder
17
mDNSResponder (part of mDNSShared)
21
OpenSSL
22
xpm
26
-1-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
[email protected].
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
-2-
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
-3-
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-4-
bldimake
Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group
All right Reserved.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The above copyright
notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open
Group.
-5-
FreeType
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType
font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This license
was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or
only parts of it, in a program, you must acknowledge
-6-
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',
and `FreeType archive' refer to
the set of files originally
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType
-7-
engine'.
This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project,
including all source
code, binaries and
documentation, unless otherwise stated
in the file in
its
original, unmodified form as distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,
display, copy,
create derivative works
of, distribute and
sublicense the FreeType Project (in both source and object code
forms) and derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file
(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to
the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation.
The copyright
notices of the unaltered,
-8-
original files must be preserved in all copies of source
files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on
the FreeType Project, not just the unmodified files.
If you use
our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use
the name of the other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in your documentation
or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to
accept it.
However, as the FreeType Project is copyrighted
material, only this license, or another one contracted with the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
-9-
o [email protected]
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and wanted additions to the library and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT ---
- 10 -
snmp
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- 11 -
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young ([email protected])"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- 12 -
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission.
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 13 -
Incl
Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.
- 14 -
JPEG
"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".
- 15 -
math
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is
preserved.
copysignf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
- 16 -
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
- 17 -
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not
a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c.
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
- 18 -
d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work
and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
- 19 -
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You
agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name
and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
- 20 -
mDNSResponder (part of mDNSShared)
* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*
and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
*
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
*
software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
- 21 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
[email protected].
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 22 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* ([email protected]). This product includes software written by Tim
* Hudson ([email protected]).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young ([email protected]).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
*
- 23 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young ([email protected])"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 24 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 25 -
xpm
Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE
BULL.
- 26 -
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement