Canon | Laser Shot LBP3200 | Canon Laser Shot LBP3200 instrukcja

Canon Laser Shot LBP3200 instrukcja
Drukarka laserowa
POL
LBP3200
Drukarka laserowa
Podręcznik
użytkownika
Podręczniki do drukarki
Do drukarki dołączono przedstawione niżej podręczniki. Zawierają one szczegółowe informacje istotne
dla użytkownika urządzenia.
CD-ROM
Tym symbolem oznaczono podręczniki w formacie PDF, znajdujące się na dołączonej płycie CD.
• Instalacja
• Podłączenie do komputera
• Sposoby drukowania
• Podstawowe zasady obsługi
• Rozwiązywanie problemów
Wprowadzenie do
pracy z drukarką
Podręcznik
użytkownika
(Niniejszy podręcznik)
CD-ROM
CD-ROM
• Podręcznik w formacie PDF można wyświetlić w programie Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie jest on zainstalowany na komputerze,
należy go pobrać z witryny internetowej firmy Adobe Systems Incorporated.
• Ilustracja zamieszczona na okładce może nieco się różnić od zakupionej drukarki.
Układ podręcznika
Rozdział 1
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
Rozdział 2
Ładowanie i odbieranie papieru
Rozdział 3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
Rozdział 4
Drukowanie dokumentu
Rozdział 5
Konserwacja okresowa
Rozdział 6
Rozwiązywanie problemów
Rozdział 7
Dodatek
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejszy podręcznik nie zawierał żadnych braków lub nieścisłości. Jednak w związku z ciągłym doskonaleniem
naszych produktów w celu uzyskania dokładnej specyfikacji produktu prosimy o kontakt z firmą Canon.
Spistreści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Korzystanie z podręcznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole używane w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyciski używane w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilustracje używane w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skróty używane w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii
vii
vii
viii
viii
Uwagi prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ix
FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Dyrektywa EMC (model 220 - 240 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Bezpieczeństwo lasera (modele 120 V/220 - 240 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Międzynarodowy program Energy Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Znaki towarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Zastrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Ograniczenia prawne dotyczące wykorzystania produktu oraz wykorzystania obrazów . . . xiv
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xvii
Konserwacja i przeglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Rozdział 1
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
Funkcje i zalety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Części i ich funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Widok z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Widok wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Podłączanie przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Włączanie/wyłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Włączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Wyłączanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Podłączenie do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-12
ii
Rozdział 2
Ładowanie i odbieranie papieru
Wymagania dotyczące papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Papier nadający się do użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Format papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Typ papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Skrót nazwy formatu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Obszar drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Papier nie nadający się do użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Przechowywanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Źródło papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Typ źródła papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Pojemność źródła papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Obszar odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Typ obszaru odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Pojemność obszaru odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Wybór obszaru odbioru papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Zmiana na otwór odbioru kopii wydrukiem do góry . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Zmiana na obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii . . . 2-14
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Ładowanie papieru do kasety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Wkładanie papieru do otworu podajnika ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Drukowanie na kopertach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ładowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ładowanie kopert do kasety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
Wkładanie kopert do otworu podajnika ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Drukowanie na papierze niestandardowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
Ładowanie papieru niestandardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-43
Rozdział 3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Po zainstalowaniu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Czynności wykonywane każdorazowo podczas drukowania. . . . . . . . . . . . . . 3-2
Wymagane środowisko systemowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Instalacja oprogramowania CAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Instalacja z płyty CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
iii
Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-16
Instalacja z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-16
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play. . . . . . . . . . . . . . . . . .3-18
Windows XP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-22
Instalacja z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-22
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play. . . . . . . . . . . . . . . . . .3-25
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-28
Drukowanie strony testowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-32
Korzystanie z drukarki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-35
Ustawienia serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-36
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-36
Windows 2000/XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-42
Instalacja na klientach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-46
Instalacja za pomocą funkcji [Kreator dodawania drukarki] . . . . . . . . . . .3-46
Instalacja z poziomu aplikacji [Eksplorator Windows] . . . . . . . . . . . . . . .3-50
Odinstalowanie oprogramowania CAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-51
Rozdział 4
Drukowanie dokumentu
Drukowanie z poziomu aplikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Anulowanie zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Określanie preferencji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji. . . . . .4-7
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki] . . . . . . . .4-9
Windows 2000/XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji. . . . . 4-11
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z folderu [Drukarki]. . . . .4-12
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki] . . . . . . .4-14
Wykorzystanie funkcji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Arkusz [Ustawienia strony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-17
Arkusz [Wykończenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-20
Arkusz [Jakość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-21
Arkusz [Ogólne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-23
Arkusz [Szczegóły] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-23
Arkusz [Udostępnianie]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-24
Windows 2000/XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-24
Arkusz [Ustawienia strony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-25
Arkusz [Wykończenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-28
Arkusz [Jakość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-29
Arkusz [Ogólne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-31
Arkusz [Udostępnianie]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-31
Arkusz [Porty] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-32
Arkusz [Zaawansowane] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-32
iv
Arkusz [Zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Arkusz [Wybór papieru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Wydruk wielu stron na jednym arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
Skalowanie wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
Automatyczne skalowanie dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
Ręczne skalowanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
Określenie niestandardowego formatu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-37
Określenie jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-42
Określenie nasycenia wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-43
Określenie wygładzania obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-44
Przegląd ustawień drukarki / Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . 4-45
Przeglądanie ustawień drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-45
Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-46
Okno stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
Korzystanie z okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
Wyświetlanie okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
Zamykanie okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
Ustawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
Stan drukarki sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-51
Rozdział 5
Konserwacja okresowa
Wymiana kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Przed wymianą kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Wymiana kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z kasetą z tonerem. . . . . . . . . 5-14
Przechowywanie kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
Czyszczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Przenoszenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
Przenoszenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-20
Postępowanie z drukarką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-24
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z drukarką . . . . . . . . . . . . . . . 5-24
Środki ostrożności podczas przechowywania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
Rozdział 6
Rozwiązywanie problemów
Problemy z drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Zacięcia papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Wyświetlenie błędu obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
v
Błąd zespołu utrwalającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-15
Błąd skanera lub błąd obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-16
Problemy z jakością druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-18
Brak wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-23
Problemy z instalacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
Problemy z odinstalowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Odinstalowanie sterownika klasy USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-26
Instalacja poprzez wybór portu USB (jedynie dla Windows 98/Me) . . . . . . . .6-30
Problemy podczas instalacji sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-33
Problemy różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-34
Rozdział 7
Dodatek
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Dane techniczne sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Dane techniczne oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Wymiary każdej części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Akcesoria dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Adapter sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-7
Lokalizacja numeru seryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-10
vi
Wstęp
Dziękujemy za zakup drukarki Canon LASER SHOT LBP3200.
Przed pierwszym uruchomieniem drukarki prosimy o uważne przeczytanie niniejszego
podręcznika w celu zapoznania się z możliwościami urządzenia i sposobami wykorzystania
jego różnych funkcji.
Po zapoznaniu się z podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby
móc korzystać z niego w przyszłości.
Korzystanie z podręcznika
Symbole używane w podręczniku
W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole w celu oznaczenia
procedur, ograniczeń, środków ostrożności podczas obsługi urządzenia oraz
instrukcji, których należy przestrzegać z powodów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Oznacza ostrzeżenie związane z czynnościami, które w przypadku
nieodpowiedniego wykonania mogą prowadzić do śmierci lub
obrażeń ciała. Aby bezpiecznie korzystać z drukarki, należy
zawsze zwracać na nie uwagę.
PAMIĘTAJ
Oznacza przestrogę związaną z czynnościami, które w przypadku
nieodpowiedniego wykonania mogą prowadzić do obrażeń ciała
lub uszkodzenia własności. W celu bezpiecznego korzystania z
drukarki należy zawsze zwracać na nie uwagę.
WAŻNE
Oznacza wymagania i ograniczenia związane z pracą urządzenia.
W celu właściwej obsługi drukarki i uniknięcia jej uszkodzenia
należy dokładnie przeczytać te uwagi.
UWAGA
Oznacza dokładny opis czynności lub zawiera dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące danej procedury. Zalecane jest
zaznajomienie się z tymi uwagami.
Przyciski używane w podręczniku
Poniżej przedstawiono przykładowe nazwy przycisków ilustrujące sposób
prezentacji przycisków w niniejszym podręczniku:
• Przyciski
Przykład:
na ekranie komputera:
[Nazwa przycisku]
[OK]
[Szczegóły]
vii
Ilustracje używane w podręczniku
Ilustracje zawartości ekranu komputera dotyczą obsługi drukarki LASER SHOT
LBP3200 w systemie operacyjnym Windows 2000.
Przyciski, których należy użyć są oznaczone symbolem
poniżej.
, jak pokazano
Jeżeli można nacisnąć kilka przycisków, na ilustracji ekranu komputera
zaznaczone są wszystkie te przyciski. Należy kliknąć przycisk, który odpowiada
żądanej czynności.
5
Kliknij przycisk [Zainstaluj sterownik drukarki].
Kliknij ten przycisk w celu
wywo‡ania operacji.
Skróty używane w podręczniku
W niniejszym podręczniku zastosowano następujące skróty nazw produktów i
modeli:
System operacyjny Microsoft® Windows® 95:
®
®
Microsoft®
Windows®
®
®
System operacyjny Microsoft Windows 98:
System operacyjny
Windows 98
Windows Me
System operacyjny Microsoft Windows 2000:
Windows 2000
System operacyjny Microsoft® Windows® XP:
Windows XP
System operacyjny
Microsoft®
LASER SHOT LBP3200:
viii
Millennium Edition:
Windows 95
Windows®:
Windows
LBP3200
Uwagi prawne
FCC (Federalna Komisja Łączności)
Drukarka laserowa, model F187900
■ Model 120 V
Niniejsze urządzenie jest zgodne z 15 częścią przepisów FCC. Jego eksploatacja jest
dozwolona pod dwoma warunkami: (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, również takie, które
mogą powodować niepożądane skutki.
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzeń
cyfrowych klasy B, w nawiązaniu do części 15 przepisów FCC (Federalnej Komisji
Łączności). Ograniczenia te zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza, używa i może
emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie
będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak
gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się
podjęcie próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:
• Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiornika.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż obwód, do którego
podłączony jest odbiornik.
• Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika
radiowo-telewizyjnego.
Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w sekcji B
15 części przepisów FCC, należy używać ekranowanych przewodów.
Nie należy przeprowadzać żadnych zmian lub modyfikacji urządzenia, o ile nie zaleca
tego podręcznik. W przypadku, gdy tego typu zmiany czy modyfikacje muszą być
przeprowadzone, należy przerwać pracę urządzenia.
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel. (516) 328-5600
ix
■ Model 220 - 240 V
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzeń
cyfrowych klasy A, w nawiązaniu do części 15 przepisów FCC (Federalnej Komisji
Łączności). Ograniczenia te zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami, gdy urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych. Urządzenie
to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie
ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały
radiowe.
Używanie niniejszego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować
zakłócenia, które użytkownik ma obowiązek usunąć na własny koszt.
• Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dla urządzeń klasy A, określonymi w sekcji B
15 części przepisów FCC, należy używać ekranowanych przewodów.
Nie należy przeprowadzać żadnych zmian lub modyfikacji urządzenia, o ile nie zaleca
tego podręcznik. W przypadku, gdy tego typu zmiany czy modyfikacje muszą być
przeprowadzone, należy przerwać pracę urządzenia.
Dyrektywa EMC (model 220 - 240 V)
"Niniejsze urządzenie zostało przetestowane w typowym systemie i uznane za
zgodne z wymaganiami technicznymi dyrektywy EMC."
• Aby
zapewnić zgodność z wymaganiami technicznymi dyrektywy EMC, należy
używać przewodów ekranowanych.
Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą EMC dla nominalnego napięcia
wejściowego 220 - 240 V, 50 Hz, jednakże nominalne napięcie wejściowe dla tego
urządzenia wynosi 220 - 240 V, 50/60 Hz.
Symbol zgodności
na tabliczce znamionowej oznacza, iż uznajemy produkt za
zgodny z odpowiednimi wymaganiami dla nominalnego napięcia wejściowego 240 V,
50 Hz, jednakże nominalne napięcie wejściowe dla tego urządzenia wynosi 220 240 V, 50/60 Hz.
x
Bezpieczeństwo lasera (modele 120 V/220 - 240 V)
Promieniowanie laserowe może być groźne dla człowieka. Z tego względu
promieniowanie laserowe emitowane wewnątrz drukarki jest hermetycznie
izolowane dzięki obudowie ochronnej i pokrywie zewnętrznej. Podczas normalnej
obsługi produktu przez użytkownika nie ma możliwości wydostania się
promieniowania z drukarki.
Niniejsza drukarka została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie z
IEC60825-1:1993, EN60825-1:1994, a w Stanach Zjednoczonych jako urządzenie
klasy 1, zgodnie z przepisami Code of Federal Regulations, 1040.10 Title 21.
Niniejsza drukarka została sklasyfikowana zgodnie z IEC60825-1:1993,
EN60825-1:1994 i uznana jako zgodna z następującymi klasami:
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
(jedynie dla modelu 220 - 240 V)
PAMIĘTAJ
Wykonywanie czynności innych niż opisane w niniejszym podręczniku wiąże
się z ryzykiem narażenia na działanie szkodliwego promieniowania.
xi
Międzynarodowy program Energy Star
Jako uczestnik programu ENERGY STAR firma Canon ustaliła, że
niniejszy produkt spełnia zalecenia programu ENERGY STAR,
dotyczące oszczędzania energii.
Międzynarodowy program ENERGY STAR w zakresie sprzętu
biurowego promuje oszczędność energii w wykorzystaniu
komputerów i innych urządzeń biurowych.
Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów
posiadających funkcje efektywnego zmniejszenia zużycia energii.
Jest on systemem otwartym, w którym właściciele firm mogą
dobrowolnie brać udział.
Program obejmuje sprzęt biurowy, taki jak komputery, monitory,
drukarki, faksy oraz kopiarki. W krajach biorących udział w
programie obowiązują jednakowe standardy oraz logo.
Znaki towarowe
Canon, logo firmy Canon, LASER SHOT oraz LBP są znakami towarowymi firmy
Canon Inc.
Adobe® Acrobat jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pozostałe wymienione w niniejszym dokumencie nazwy produktów i firm mogą
stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli.
Copyright
Copyright 2003 by Canon Inc. All rights reserved.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani przesyłana w żadnej
formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych,
do których zaliczają się fotokopiowanie i nagrywanie, ani poprzez żaden system
przechowywania i pobierania informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
Canon Inc.
xii
Zastrzeżenia
Informacje znajdujące się w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO
NINIEJSZEGO MATERIAŁU, TAK BEZPOŚREDNICH, JAK I DOMNIEMANYCH,
ZA WYJĄTKIEM ZAPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM M.IN.
GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO
OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM
JAKICHKOLWIEK PRAW PATENTOWYCH. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE
LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI ZA STRATY LUB
WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO MATERIAŁU.
xiii
Ograniczenia prawne dotyczące wykorzystania
produktu oraz wykorzystania obrazów
Korzystanie z produktu w celu skanowania, drukowania lub powielania w inny
sposób niektórych dokumentów oraz wykorzystanie obrazów zeskanowanych,
wydrukowanych lub w inny sposób powielonych za pomocą niniejszego produktu
może być zabronione prawnie i pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub
cywilną. Niepełna lista takich dokumentów została przedstawiona poniżej. Lista ta
ma charakter jedynie ogólnej wskazówki. W przypadku braku pewności co do
legalności wykorzystania produktu do skanowania, drukowania lub powielania w
inny sposób określonego dokumentu i/lub wykorzystania obrazów zeskanowanych,
wydrukowanych, lub powielonych w inny sposób, należy uprzednio zasięgnąć
porady prawnej.
xiv
•
Banknoty
•
Czeki podróżne
•
Przekazy pieniężne
•
Etykiety na artykułach spożywczych
•
Kwity depozytowe
•
Paszporty
•
Znaczki pocztowe (opieczętowane lub • Dokumenty imigracyjne
nieopieczętowane)
•
Plakietki identyfikacyjne lub insygnia
•
Znaczki skarbowe (opieczętowane lub
nieopieczętowane)
•
Dokumenty dotyczące przymusowej
służby wojskowej lub poborowe
•
Obligacje lub inne papiery dłużne
•
Czeki lub weksle emitowane przez
agencje rządowe
•
Akcje
•
Prawa jazdy oraz dokumenty
własności
•
Dzieła chronione prawem autorskim/
dzieła sztuki bez pozwolenia
właściciela praw autorskich
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką należy się dokładnie zapoznać z niniejszymi
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Bezwzględne przestrzeganie niniejszych instrukcji pozwoli zapobiec ewentualnym
obrażeniom ciała użytkownika i innych osób lub zniszczeniu mienia. Nie wolno
wykonywać żadnych czynności poza opisanymi w podręczniku, ponieważ może to
spowodować nieprzewidziane wypadki lub obrażenia. Niewłaściwa obsługa
urządzenia może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody wymagające
znacznych napraw, które mogą nie być objęte ograniczoną gwarancją.
Instalacja
OSTRZEŻENIE
• Nie należy instalować drukarki w pobliżu miejsca przechowywania alkoholu,
rozcieńczalnika lub innych łatwopalnych substancji. W przypadku kontaktu
substancji łatwopalnych z częściami elektrycznymi wewnątrz drukarki może dojść do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Na drukarce nie należy umieszczać wymienionych poniżej przedmiotów. W
przypadku kontaktu tych przedmiotów z obszarem wysokiego napięcia wewnątrz
drukarki może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Jeżeli przedmioty te zostaną upuszczone lub wsunięte do wnętrza drukarki, należy
natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania , oraz odłączyć przewód USB , jeżeli
jest on wykorzystywany. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazda
sieciowego i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.
- naszyjniki i inne metalowe przedmioty;
- filiżanki, wazony, doniczki i inne pojemniki wypełnione wodą lub cieczą.
!
ON
OF
F
xv
PAMIĘTAJ
• Nie należy instalować drukarki w miejscach niestabilnych, takich jak niestabilne
podstawy lub nachylona podłoga, ani w miejscach narażonych na nadmierne
drgania, ponieważ może to prowadzić do spadnięcia lub przewrócenia się drukarki, a
tym samym spowodować obrażenia ciała.
• Nie należy blokować szczelin wentylacyjnych drukarki. Szczeliny wentylacyjne mają
zapewnić prawidłową wentylację części roboczych wewnątrz drukarki. Zablokowanie
szczelin wentylacyjnych może spowodować przegrzanie się drukarki, a w
konsekwencji pożar. Nie należy umieszczać drukarki na miękkiej powierzchni, takiej
jak kanapa lub dywan.
• Drukarki nie należy instalować w następujących miejscach:
- wilgotnych lub zakurzonych;
- wystawionych na działanie dymu i pary, na przykład w pobliżu kuchni i nawilżaczy;
- wystawionych na działanie deszczu lub śniegu;
- znajdujących się w pobliżu kranów lub wody;
- wystawionych na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
- wystawionych na działanie wysokich temperatur;
- znajdujących się w pobliżu otwartego płomienia.
• Podczas instalacji drukarki należy delikatnie położyć ją na ziemi lub na innym
urządzeniu, aby uniknąć przytrzaśnięcia rąk, a tym samym obrażeń ciała.
• Przewód USB należy podłączyć we właściwy sposób, opisany w niniejszym
podręczniku. Niewłaściwe podłączenie mogłoby spowodować awarię lub porażenie
prądem elektrycznym.
• Podczas przenoszenia drukarki należy postępować zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w podręczniku, dotyczącymi właściwego sposobu trzymania
urządzenia. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować upuszczenie
drukarki, a tym samym obrażenia ciała.
Zasilanie
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy również
stawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, ani ciągnąć lub nadmiernie
go zginać, ponieważ może to spowodować uszkodzenia elektryczne i doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródła ciepła. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować stopienie się izolacji przewodu zasilającego i
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrymi dłońmi, ponieważ może
to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Nie należy podłączać przewodu zasilającego do wielogniazdowej listwy zasilającej,
ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Przewodu zasilającego nie należy zawijać ani związywać na węzeł, ponieważ może to
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
xvi
• Wtyczkę zasilania należy całkowicie włożyć do gniazda sieciowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
• Nie należy stosować innych przewodów zasilających niż dostarczony z produktem,
ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Generalnie nie należy korzystać z przedłużaczy, ani podłączać przedłużaczy do
wielogniazdowej listwy zasilającej. Jednakże jeżeli konieczne jest użycie
przedłużacza lub podłączenie go do wielogniazdowej listwy zasilającej, można z
niego korzystać na własną odpowiedzialność użytkownika z zachowaniem
następujących zaleceń. Niewłaściwe korzystanie z przedłużacza może spowodować
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy łączyć przedłużacza z innym przedłużaczem.
- Podczas korzystania z drukarki należy się upewnić, że napięcie zasilania jest
zgodne ze wskazanym na tabliczce znamionowej drukarki (znajdującej się z tyłu
urządzenia).
- Należy używać przedłużacza dopuszczającego większe napięcie niż konieczne,
wskazane na tabliczce znamionowej drukarki (znajdującej się z tyłu urządzenia).
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy go rozwiązać i dokładnie włożyć
wtyczkę zasilania do wyjścia przedłużacza, aby zapewnić pewne połączenie
przewodu zasilającego z przedłużaczem.
- Co pewien czas należy sprawdzać, czy przedłużacz się nie przegrzewa.
PAMIĘTAJ
• Nie należy korzystać z zasilania o innym napięciu niż określone w niniejszym
podręczniku, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
• Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze trzymać za wtyczkę
przewodu zasilającego. Ciągnięcie za przewód zasilający może spowodować
odkrycie lub przerwanie żyły kabla, albo uszkodzić przewód zasilający w inny
sposób. Uszkodzenie przewodu zasilającego naraża użytkownika na działanie prądu,
prowadząc do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Dokoła wtyczki zasilania należy zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby ułatwić jej
wyciąganie. Jeżeli w sąsiedztwie wtyczki przewodu zasilającego umieszczone są
jakieś przedmioty, może wystąpić problem z wyjęciem wtyczki w razie nagłego
wypadku.
Obsługa
OSTRZEŻENIE
• Nie należy podejmować prób demontażu ani modyfikacji drukarki. Może to
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym, ponieważ wewnątrz
urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem.
• Niewłaściwie używane urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć
obrażeń, nie należy pozwalać dzieciom na dostęp do wnętrza jakiegokolwiek
urządzenia elektrycznego ani pozwalać im na dotykanie styków elektrycznych lub
odkrytych mechanizmów.
xvii
• Jeżeli drukarka wydaje dziwne dźwięki lub wydobywa się z niej dym, ciepło lub
nietypowy zapach, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania oraz odłączyć
przewód USB, jeżeli jest on wykorzystywany. Następnie należy wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazda sieciowego i skontaktować się punktem sprzedaży, w którym
drukarka została zakupiona.
• W pobliżu drukarki nie należy używać łatwopalnych rozpylaczy. W przypadku
kontaktu rozpylacza z częściami elektrycznymi wewnątrz drukarki może dojść do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego i spowodowania zagrożenia
pożarem, w przypadku przenoszenia drukarki należy zawsze uprzednio wyłączyć
wyłącznik zasilania oraz odłączyć przewód USB. W przeciwnym wypadku przewód
zasilający lub przewód USB może ulec uszkodzeniu, powodując pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
• Nie należy wrzucać spinaczy do papieru, zszywek lub innych metalowych
przedmiotów do wnętrza drukarki. Nie należy również wlewać wody, cieczy lub
substancji łatwopalnych (alkohol, benzen, rozcieńczalnik, itp.) do wnętrza drukarki.
W przypadku kontaktu wyżej wymienionych przedmiotów i substancji z obszarem
wysokiego napięcia wewnątrz drukarki może dojść do pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym. Jeżeli zostaną one upuszczone lub wsunięte do wnętrza drukarki,
należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania oraz odłączyć przewód USB, jeżeli
jest on wykorzystywany. Następnie należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda
sieciowego i skontaktować się punktem sprzedaży, w którym drukarka została
zakupiona.
• Nie należy dotykać metalowej części złącza podczas podłączania lub odłączania
przewodu USB, jeśli wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda
zasilania. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
PAMIĘTAJ
• Na drukarce nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, ponieważ mogłyby one
spaść lub przewrócić się powodując obrażenia ciała.
• Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, np. na noc, dla
bezpieczeństwa należy wyłączyć wyłącznik zasilania. Jeżeli drukarka nie będzie
używana przez znaczny okres czasu, np. w czasie długotrwałego urlopu, należy dla
bezpieczeństwa wyłączyć wyłącznik zasilania z prawej strony drukarki i odłączyć
wtyczkę zasilania.
• Promień lasera może być szkodliwy dla człowieka. Ponieważ promieniowanie
emitowane wewnątrz urządzenia jest całkowicie zatrzymane na obudowie
zabezpieczającej i pokrywach zewnętrznych, promień lasera nie może wydostać się
na zewnątrz w żadnej fazie eksploatacji urządzenia. Należy zapoznać się z poniższymi
uwagami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Nigdy nie należy otwierać pokryw innych niż wymienionych w instrukcjach
podręcznika.
- Nie należy zdejmować etykiety ostrzegawczej znajdującej się na pokrywie skanera
laserowego.
xviii
- Jeżeli promień lasera wydostanie się z drukarki, narażenie się na jego działanie
może spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
Konserwacja i przeglądy
OSTRZEŻENIE
• Podczas czyszczenia drukarki należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania,
odłączyć przewód USB, a następnie odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
Nieprzestrzeganie powyższych czynności może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
• Drukarkę należy czyścić przy użyciu lekko zwilżonej szmatki i łagodnego środku
czyszczącego wymieszanego z wodą. Nie należy używać alkoholu, benzenu,
rozcieńczalnika ani innych łatwopalnych substancji. Przed użyciem należy sprawdzić
właściwości palne detergentu. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z
obszarem wysokiego napięcia wewnątrz drukarki może dojść do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
• Wewnątrz drukarki znajdują się obszary pod wysokim napięciem. Podczas usuwania
zaciętego papieru lub sprawdzania wnętrza drukarki, nie wolno dopuścić, aby
naszyjniki, bransoletki lub inne metalowe przedmioty dotykały wnętrza drukarki,
ponieważ może to spowodować oparzenia albo porażenie prądem elektrycznym.
• Nie wolno spalać ani wrzucać kasety z tonerem do otwartego ognia, ponieważ toner
pozostały w kasecie mógłby się zapalić, powodując oparzenia lub pożar.
• Należy regularnie wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego w celu oczyszczenia suchą
szmatką obszarów znajdujących się dookoła podstawy metalowych wtyków wtyczki
zasilania. Należy także przetrzeć gniazdo sieciowe, aby usunąć kurz i brud. Jeżeli
wtyczka zasilania jest włączona przez dłuższy okres czasu w miejscu wilgotnym,
zakurzonym lub zadymionym, dookoła wtyczki może się zbierać kurz i może ona ulec
zawilgoceniu. Mogłoby to spowodować zwarcie i pożar.
PAMIĘTAJ
• Nigdy nie należy próbować samodzielnej naprawy drukarki, z wyjątkiem instrukcji
zawartych w niniejszym podręczniku. Wewnątrz drukarki nie ma części, które
mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Można ustawiać jedynie te regulatory,
które są opisane w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja może spowodować
obrażenia ciała i/lub szkody wymagające znacznych napraw, które mogą nie być
objęte ograniczoną gwarancją.
xix
• Zespół utrwalający oraz jego otoczenie wewnątrz drukarki nagrzewają się w czasie
pracy. Podczas usuwania zaciętego papieru lub sprawdzania wnętrza drukarki nie
wolno dotykać zespołu utrwalającego ani jego otoczenia, ponieważ może to
spowodować oparzenia lub porażenie prądem elektrycznym.
• Podczas usuwania zaciętego papieru lub wymiany kasety z tonerem należy uważać,
aby nie pobrudzić tonerem rąk lub ubrania. Ewentualne zabrudzenia należy od razu
zmyć zimną wodą. Gorąca woda utrwala toner i uniemożliwia usunięcie powstałych
plam.
• Zacięty wewnątrz drukarki papier należy wyciągać delikatnie, aby toner nie rozsypał
się na papierze i nie dostał się do oczu lub ust. W przypadku dostania się tonera do
oczu lub ust należy je od razu przemyć zimną wodą i natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
• Podczas ładowania papieru lub usuwania zaciętego papieru należy uważać, aby nie
przeciąć sobie dłoni na krawędziach papieru.
• Podczas wymiany zużytej kasety z tonerem należy wyjmować ją ostrożnie, uważając,
aby toner się nie rozsypał i nie dostał do oczu lub ust. W przypadku dostania się
tonera do oczu lub ust należy od razu przemyć je zimną wodą i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Materiały eksploatacyjne
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno wrzucać kasety z tonerem do otwartego ognia, ponieważ toner pozostały w
kasecie mógłby się zapalić, powodując oparzenia lub pożar.
• Nie wolno przechowywać kaset z tonerem ani papieru w miejscach wystawionych na
działanie otwartego ognia, ponieważ toner pozostały w kasecie mógłby się zapalić,
powodując oparzenia lub pożar.
PAMIĘTAJ
Toner i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci. W przypadku spożycia tych materiałów należy natychmiast
skonsultować się lekarzem.
xx
Przed rozpoczęciem pracy z
drukarką
1
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano główne funkcje i podstawowe możliwości drukarki.
Funkcje i zalety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Części i ich funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Widok z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Widok wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Podłączanie przewodu zasilającego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Włączanie/wyłączanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Włączanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Wyłączanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Podłączenie do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
1-1
Funkcje i zalety
■ System wysokiej wydajności drukowania "CAPT"
1
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
Drukarka LBP3200 jest wyposażona w najnowsze oprogramowanie CAPT (Canon
Advanced Printing Technology), pracujące w systemach Windows 98/Me oraz Windows
2000/XP. System ten przetwarza wsadowo dane do druku w komputerze zamiast w
drukarce, umożliwiając drukowanie z dużą szybkością dzięki pełnemu wykorzystaniu
możliwości komputera. Pozwala na skrócenie czasu obciążenia komputera procesem
wydruku. Informacje dotyczące np. braku papieru, czasu pozostałego do zakończenia
drukowania oraz szacunkowy czas do zakończenia drukowania pojawiają się na
wyświetlaczu w czasie rzeczywistym.
■ Interfejs USB w standardzie
Drukarka jest standardowo wyposażona w interfejs USB (Universal Serial Bus),
pozwalający na podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą jednego złącza.
■ Duża szybkość drukowania i drukowanie obrazów o bardzo wysokich
standardach
Szybkość drukowania 18 stron na minutę pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania na
zakończenie druku. Drukarka LBP3200 jest wyposażona w mechanizm druku o
rozdzielczości 600 dpi. Dzięki zastosowaniu funkcji automatycznego wygładzania obrazu
(Automatic Image Refinement) możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiej jakości obrazu
odpowiadającej rozdzielczości 2400 dpi x 600 dpi. Skala szarości wykorzystująca metodę
symulacji koloru pozwala na uzyskanie wysokiej jakości subtelnych obrazów, takich jak
zdjęcia i obrazy graficzne.
■ Obsługa różnych sieci
Jeżeli drukarka jest wykorzystywana jako drukarka sieciowa, jej stan jest wyświetlany
zarówno na serwerze, jak i na klientach. Zadania można wykonywać z poziomu obydwu
typów komputerów.
■ Obsługa różnych typów materiałów
Drukarka obsługuje różne typy materiałów, takie jak zwykły papier, koperty (Koperta C5,
Koperta COM10, Koperta DL, Koperta Monarch), etykiety czy folie. Pomimo iż drukarka
przeznaczona jest dla papieru formatu A4, wyposażona jest ona w tryb redukcji
pozwalający na zmniejszenie dokumentu o większych formatach, np. A3 i B4 do druku w
formacie A4.
Pozwala również na drukowanie na niestandardowym formacie papieru.
1-2
Funkcje i zalety
■ Niskie zużycie energii i szybkie uruchamianie
System utrwalania na żądanie (On-demand Fixing System) firmy Canon pozwala na
mniejsze zużycie energii i szybkie uruchomienie urządzenia. Ta nowatorska technologia
umożliwia natychmiastowe podgrzanie utrwalacza jedynie na czas wydruku, skracając
czas nagrzewania drukarki. Dzięki temu drukarka LBP3200 jest zawsze w stanie
gotowości do pracy. Co więcej, średnie zużycie energii w stanie gotowości wynosi jedyni
ok. 7 W.
Kompaktowa obudowa drukarki zajmuje niewiele miejsca w domu lub w biurze.
Cicha praca oraz bezgłośny stan oczekiwania pozwalają na korzystanie z drukarki nawet
w nocy bez przeszkadzania innym.
■ Prosta konserwacja i okno stanu drukarki
Kasetę EP-27 (EP-27 Cartridge) drukarki LBP3200, zawierającą w sobie toner wraz ze
światłoczułym bębnem, można w prosty sposób wymienić.
Wyświetlane podczas drukowania okno stanu drukarki, dzięki zastosowaniu grafiki i
dźwięku, pomaga w dokładnej ocenie stanu urządzenia, co znacząco podnosi wygodę jej
obsługi.
Funkcje i zalety
1-3
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
■ Kompaktowa obudowa i cicha praca
Części i ich funkcje
W niniejszej sekcji opisano nazwy i funkcje każdej z części, aby ułatwić
użytkownikowi jej odpowiednią obsługę i wykorzystanie wszystkich jej funkcji.
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
PAMIĘTAJ
Nie należy blokować szczelin wentylacyjnych drukarki. Szczeliny wentylacyjne
mają zapewnić prawidłową wentylację części roboczych wewnątrz drukarki.
Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może spowodować przegrzanie się
drukarki, a w konsekwencji pożar.
Widok z przodu
!
&
%
$
A5
B5
EXEC
A4
LG
L
LTR
ON
OF
F
"
#
Taca odbioru kopii wydrukiem do dołu
Pozwala na prosty odbiór papieru.
Obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu
Służy do odbioru papieru stroną zadrukowaną do
dołu. (Patrz str. 2-11.)
Pokrywa wyboru miejsca odbioru
Pozwala na przełączanie między opcją odbioru kopii
wydrukiem do góry oraz opcją odbioru kopii
wydrukiem do dołu. (Patrz str. 2-13.)
1-4
Części i ich funkcje
Wyłącznik zasilania
Służy do włączania/wyłączania drukarki.
(Patrz str. 1-10.)
Kaseta
Pozwala na załadowanie maksymalnie 250 arkuszy
zwykłego papieru (64 g/m2). (Patrz str. 2-9.)
Otwór podajnika ręcznego
Wykorzystywany podczas ręcznego podawania do
druku pojedynczych stron. (Patrz str. 2-9.)
Prowadnica papieru
Pokrywa przednia
Prowadnicę papieru należy ustawić zgodnie z jego
szerokością, aby umożliwić jego prosty odbiór.
Otwierana podczas wymiany kasety z tonerem lub
usuwania zaciętego papieru.
Widok z tyłu
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
!
"
#
%
Gniazdo zasilania
Służy do podłączenia dostarczonego przewodu
zasilającego. (Patrz str. 1-7.)
Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry
Służy do odbioru papieru stroną zadrukowaną do
góry. (Patrz str. 2-12.)
Wskaźnik zasilania
Zapala się, gdy drukarka jest włączona.
Szczelina wentylacyjna
Służy do chłodzenia wnętrza drukarki. Szczeliny
wentylacyjnej nie wolno blokować.
$
Złącze USB
Podłączane do przewodu USB. Przewód USB jest
podłączany do portu USB komputera.
(Patrz str. 1-13.)
Tabliczka znamionowa
Na tej tabliczce znajduje się numer seryjny
umożliwiający identyfikację drukarki. Numer ten jest
wymagany podczas korzystania z serwisu lub
naprawy. Wartość prądu wskazana na tabliczce
znamionowej wskazuje średnie zużycie prądu.
Osłona kasety
Służy do ochrony kasety przed kurzem i brudem z
zewnątrz.
Części i ich funkcje
1-5
Widok wnętrza
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
ON
Prowadnica kasety z tonerem
Przy instalacji kasety z tonerem prowadnica ułatwia
równe włożenie kasety. (Patrz str. 5-5.)
1-6
Części i ich funkcje
Czarna folia
Nie należy zdejmować tej folii.
Podłączanie przewodu zasilającego
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy
•
•
•
•
•
•
•
również stawiać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, ani ciągnąć
lub nadmiernie go zginać, ponieważ może to spowodować uszkodzenia
elektryczne i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródła ciepła. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować stopienie się izolacji przewodu zasilającego i
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrymi dłońmi, ponieważ
może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy podłączać przewodu zasilającego do wielogniazdowej listwy
zasilającej, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Przewodu zasilającego nie należy zawijać ani związywać na węzeł, ponieważ
może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Wtyczkę zasilania należy całkowicie włożyć do gniazda sieciowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Nie należy stosować innych przewodów zasilających niż dostarczony z
produktem, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektsrycznym.
Generalnie nie należy korzystać z przedłużaczy, ani podłączać przedłużaczy do
wielogniazdowej listwy zasilającej. Jednakże jeżeli konieczne jest użycie
przedłużacza lub podłączenie go do wielogniazdowej listwy zasilającej, można z
niego korzystać na własną odpowiedzialność użytkownika z zachowaniem
następujących zaleceń. Niewłaściwe korzystanie z przedłużacza może
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy łączyć przedłużacza z innym przedłużaczem.
- Podczas korzystania z drukarki należy się upewnić, że napięcie zasilania jest
zgodne ze wskazanym na tabliczce znamionowej drukarki (znajdującej się z
tyłu urządzenia).
- Należy używać przedłużacza dopuszczającego większe napięcie niż
konieczne, wskazane na tabliczce znamionowej drukarki (znajdującej się z tyłu
urządzenia).
Podłączanie przewodu zasilającego
1-7
1
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
W niniejszej sekcji opisano procedurę podłączania przewodu zasilającego. Przed
podłączeniem przewodu zasilającego należy zapoznać się z informacjami w części
"Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa," na str. xv.
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy go rozwiązać i dokładnie
włożyć wtyczkę zasilania do wyjścia przedłużacza, aby zapewnić pewne
połączenie przewodu zasilającego z przedłużaczem.
- Co pewien czas należy sprawdzać, czy przedłużacz się nie przegrzewa.
PAMIĘTAJ
• Nie należy korzystać z zasilania o innym napięciu niż określone w niniejszym
podręczniku, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
• Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze trzymać za wtyczkę
przewodu zasilającego. Ciągnięcie za przewód zasilający może spowodować
odkrycie lub przerwanie żyły kabla, albo uszkodzić przewód zasilający w inny
sposób. Uszkodzenie przewodu zasilającego naraża użytkownika na działanie
prądu, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Dokoła wtyczki zasilania należy zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby
ułatwić jej wyciąganie. Jeżeli w sąsiedztwie wtyczki przewodu zasilającego
umieszczone są jakieś przedmioty, może wystąpić problem z wyjęciem wtyczki
w razie nagłego wypadku.
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
WAŻNE
• Nie należy podłączać przewodu zasilającego do dodatkowego gniazda komputera.
• Jedno gniazdo sieciowe powinno być przeznaczone do wykorzystania tylko przez
drukarkę.
• Nie należy podłączać drukarki do zasilacza awaryjnego. W przypadku awarii napięcia
może to spowodować usterkę w działaniu lub poważne uszkodzenie drukarki.
1
Sprawdź, czy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji
Wyłączony.
Drukarka jest wyłączona jeśli przycisk "
ON
OF
1-8
Podłączanie przewodu zasilającego
F
" na wyłączniku zasilania jest wciśnięty.
2
Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazda zasilania.
3
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
sieciowego.
Podłączanie przewodu zasilającego
1-9
Włączanie/wyłączanie drukarki
Wyłącznik zasilania służący do włączania i wyłączania drukarki jest umieszczony z
prawej strony drukarki. Aby zapobiec nieoczekiwanym problemom, należy zawsze
przestrzegać poniższych instrukcji.
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
Włączanie drukarki
Aby korzystać z drukarki, należy włączyć drukarkę przyciskiem " " wyłącznika
zasilania. Po przeprowadzeniu autotestu diagnostycznego drukarka jest gotowa do
pracy.
WAŻNE
• Nie należy włączać drukarki od razu po jej wyłączeniu. Po wyłączeniu drukarki należy
odczekać przynajmniej 10 sekund przed ponownym jej włączeniem.
• Jeżeli drukarka nie działa prawidłowo lub jeśli w oknie stanu drukarki pojawia się
komunikat o błędzie, należy zapoznać się z informacjami w części "Rozwiązywanie
problemów," na str. 6-1.
• Przed włączeniem drukarki należy sprawdzić, czy w otworze podajnika ręcznego nie jest
umieszczony papier. Jeśli w otworze podajnika ręcznego znajduje się papier, włączenie
drukarki może spowodować zacięcie się papieru.
• Jeżeli drukarka jest włączana po raz pierwszy po zainstalowaniu, może się zdarzyć, że
odebrana zostanie czysta kartka. Nie jest to zachowanie nieprawidłowe.
1
Aby włączyć drukarkę, należy nacisnąć przycisk " "
wyłącznika zasilania.
ON
OF
1-10
Włączanie/wyłączanie drukarki
F
Zapali się wskaźnik zasilania, a drukarka rozpocznie autotest diagnostyczny.
Jeżeli autotest diagnostyczny nie wykryje żadnych problemów, drukarka jest
gotowa do pracy.
Wyłączanie drukarki
Aby wyłączyć drukarkę, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
WAŻNE
• Jeżeli drukarka pracuje w sieci, przed jej wyłączeniem należy sprawdzić, czy inne
komputery nie wysyłają danych do drukarki.
• Po wyłączeniu drukarki wszystkie dane znajdujące się w pamięci drukarki zostaną
usunięte. Z tego względu przed wyłączeniem drukarki należy poczekać na zakończenie
wszystkich zadań drukowania.
• Nie należy wyłączać drukarki:
- w czasie drukowania;
- podczas przeprowadzania autotestu diagnostycznego bezpośrednio po włączeniu drukarki.
1
Aby wyłączyć drukarkę, należy nacisnąć przycisk "
wyłącznika zasilania.
"
ON
OF
WAŻNE
Przy wciśniętym przycisku "
wynosi 0 W.
F
" wyłącznika zasilania, zużycie prądu przez drukarkę
Włączanie/wyłączanie drukarki
1-11
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
Podłączenie do komputera
W niniejszej sekcji opisano sposób podłączenia drukarki do komputera.
Ponieważ drukarka jest wyposażona w złącze USB, można ją podłączyć do
komputera za pomocą przewodu USB.
Korzystając z przewodu USB można podłączyć drukarkę do komputera
wyposażonego w port USB.
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
OSTRZEŻENIE
Nie należy dotykać metalowej części złącza podczas podłączania lub odłączania
przewodu USB, jeśli wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda
zasilania. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
WAŻNE
• Przewód USB można podłączać lub odłączać nawet przy włączonym komputerze lub
drukarce. W następujących sytuacjach nie należy jednakże podłączać ani odłączać
przewodu USB, gdyż może to spowodować zakłócenie pracy komputera lub drukarki:
- podczas uruchamiania systemu operacyjnego komputera bezpośrednio po włączeniu
komputera,
- w czasie drukowania.
• Jeżeli przewód USB jest podłączany lub odłączany przy włączonym komputerze lub
drukarce, po odłączaniu przewodu USB należy odczekać przynajmniej 5 sekund przed
ponownym jego podłączeniem. Podłączanie przewodu USB natychmiast po jego
odłączeniu może spowodować zakłócenie pracy komputera lub drukarki.
UWAGA
• Interfejs USB dla tej drukarki obsługuje pełną prędkość USB (odpowiadającą USB 1.1).
Szczegółowe informacje dostępne są w miejscu zakupu drukarki.
• Drukarkę należy podłączać za pomocą przewodu USB do takiego komputera, który
posiada gwarancję producenta na prawidłowe działanie złącza USB.
• W przypadku braku pewności, jaki przewód USB jest obsługiwany przez komputer,
należy skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym komputer został zakupiony.
1-12
Podłączenie do komputera
1
Podłącz końcówkę typu B (kwadratową) przewodu USB do
złącza USB z tyłu drukarki.
2
Podłącz końcówkę typu A (płaską) przewodu USB do portu
USB komputera.
UWAGA
Po podłączeniu przewodu USB zainstaluj oprogramowanie drukarki, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Szczegółowe
informacje znajdują się w części "Instalacja oprogramowania CAPT," na str. 3-4.
Podłączenie do komputera
1-13
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
Przed rozpoczęciem pracy z drukarką
1
1-14
Podłączenie do komputera
Ładowanie i odbieranie
papieru
2
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano typy papieru, których można używać w drukarce, oraz
sposoby ładowania i odbierania papieru.
Wymagania dotyczące papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Papier nadający się do użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Obszar drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Papier nie nadający się do użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Przechowywanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Źródło papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Typ źródła papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Pojemność źródła papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Obszar odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Typ obszaru odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Pojemność obszaru odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
Wybór obszaru odbioru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii . . . . . . . . . . . . . 2-14
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-14
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-24
Drukowanie na kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ładowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-27
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-37
Drukowanie na papierze niestandardowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
Ładowanie papieru niestandardowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-40
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-43
2-1
Wymagania dotyczące papieru
Papier nadający się do użycia
Najlepszą jakość wydruku osiąga się korzystając z papieru zgodnego z poniższymi
specyfikacjami. Niewłaściwy papier może spowodować pogorszenie jakości druku
lub zacinanie się papieru.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
WAŻNE
• Funkcja bezpieczeństwa zapobiegająca uszkodzeniu urządzenia na skutek działania
wysokiej temperatury może w następujących sytuacjach spowodować spowolnienie
wydruku.
- W przypadku zadania ciągłego na ciężkim papierze w rozmiarze B5 lub A5, kopercie
COM10, kopercie DL lub kopercie typu Monarch, prędkość wydruku może spaść do 3
stron na minutę.
- W przypadku zadania ciągłego na zwykłym papierze w rozmiarze B5 lub A5 prędkość
wydruku może spaść do 4 stron na minutę.
• W przypadku drukowania ciągłego należy sprawdzić, czy ilość jednorazowo ładowanego
papieru nie przekracza pojemności drukarki.
Format papieru
Poniżej przedstawiono formaty papieru nadającego się do wykorzystania. Symbol
kółka (O) oznacza, że dany typ papieru może być wykorzystany, a symbol krzyżyka
(X), że dany typ papieru nie może być wykorzystany.
Źródło papieru
Format papieru
2-2
Format
Kaseta
Otwór
podajnika
ręcznego
A4
210,0 mm x 297,0 mm
8,27 cala x 11,69 cala
O
O
B5
182,0 mm x 257,0 mm
7,17 cala x 10,12 cala
O
O
A5
148,0 mm x 210,0 mm
5,83 cala x 8,27 cala
O
O
Legal
215,9 mm x 355,6 mm
8,50 cala x 14,00 cali
X
O
Wymagania dotyczące papieru
Źródło papieru
Format
Kaseta
Otwór
podajnika
ręcznego
Letter
215,9 mm x 279,4 mm
8,50 cala x 11,00 cali
O
O
Executive
184,1 mm x 266,7 mm
7,25 cala x 10,50 cala
O
O
Koperta C5
162,0 mm x 229,0 mm
6,38 cala x 9,02 cala
O
O
Koperta COM10
104,9 mm x 241,3 mm
4,13 cala x 9,50 cala
O
O
Koperta DL
110,0 mm x 220,0 mm
4,33 cala x 8,66 cala
O
O
Koperta Monarch
98,5 mm x 190,5 mm
3,88 cala x 7,50 cala
O
O
Szerokość: 76,2 - 215,9 mm
Wysokość: 127,0 - 355,6 mm
X
O
Papier
niestandardowy
2
Ładowanie i odbieranie papieru
Format papieru
Typ papieru
Poniżej przedstawiono typy papieru nadającego się do wykorzystania. Symbol
kółka (O) oznacza, że dany typ papieru może być wykorzystany.
Źródło papieru
Kaseta
Otwór
podajnika
ręcznego
O
O
O*5
O
[Folie]
O
O
Etykiety
[Gruby papier] [Gruby papier H] *3
O*6
O
Koperta
*4
O
O
Typ papieru
Ustawienie sterownika drukarki
Zwykły papier
(64 - 90 g/m2)
[Zwykły papier] [Zwykły papier L] *1
Gruby papier
(91 - 163 g/m2)
[Gruby papier] [Gruby papier H] *2
Folia
*1 Jeżeli po wybraniu opcji [Zwykły papier] zauważalne jest nadmierne zwijanie się papieru podczas drukowania,
wybierz [Zwykły papier L].
*2 Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
*3 Aby drukować na etykietach, wybierz [Gruby papier]. Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby
papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
Wymagania dotyczące papieru
2-3
*4 Aby drukować na kopertach, wybierz jeden z poniższych formatów papieru: [Koperta C5], [Koperta COM10],
[Koperta DL] lub [Koperta Monarch]. Drukowanie odbywać się będzie w trybie automatycznym. Nie ma potrzeby
ustawiania typu papieru.
*5 Do kasety można ładować gruby papier o maksymalnej gramaturze 128 g/m2. Gruby papier o gramaturze 129 g/m2
lub cięższy należy wkładać przez otwór podajnika ręcznego.
*6 Do kasety można ładować jedynie standardowe etykiety (standardowe karty etykiet).
■ Zwykły papier
Drukarka może drukować na zwykłym papierze o szerokości od 76,2 do 215,9 mm,
wysokości 127,0 do 355,6 mm i gramaturze od 64 do 90 g/m2, w tym na papierze o
standardowych formatach: A4, B5, A5, Legal, Letter oraz Executive.
2
Ładowanie i odbieranie papieru
WAŻNE
Papier formatu Legal może być podawany jedynie przez otwór podajnika ręcznego.
Papieru formatu Legal nie można ładować do kasety.
■ Gruby papier
Drukarka może drukować na grubym papierze o szerokości od 76,2 do 215,9 mm,
wysokości od 127,0 do 355,6 mm i gramaturze od 91 do 163 g/m2, w tym na papierze o
standardowych formatach: A4, B5, A5, Legal, Letter oraz Executive.
WAŻNE
• Papier formatu Legal może być podawany jedynie przez otwór podajnika ręcznego.
Papieru formatu Legal nie można ładować do kasety.
• Do kasety można ładować gruby papier o maksymalnej gramaturze 128 g/m2. Gruby
papier o gramaturze 129 g/m2 lub cięższy należy wkładać przez otwór podajnika
ręcznego.
■ Folia
Drukarka może drukować na foliach formatu A4 oraz Letter.
WAŻNE
Przed załadowaniem folii należy je dokładnie przekartkować, ponieważ mogą się do
siebie przyklejać.
■ Etykiety
Drukarka może drukować na etykietach formatu A4 oraz Letter.
WAŻNE
• Nie należy używać następujących typów etykiet. Użycie nieodpowiednich etykiet może
spowodować trudne do usunięcia zacięcia się papieru lub uszkodzenie drukarki.
- etykiety odklejone lub częściowo wykorzystane;
- etykiety powlekane, które łatwo się odklejają od podkładu;
- etykiety z wystającym materiałem przylepnym.
• Do kasety można ładować jedynie standardowe etykiety (standardowe karty etykiet).
Etykiety innego typu niż standardowy (standardowe karty etykiet) należy wkładać przez
otwór podajnika ręcznego.
2-4
Wymagania dotyczące papieru
■ Koperta
Drukarka może drukować na kopertach następujących formatów: Koperta C5, Koperta
COM10, Koperta DL oraz Koperta Monarch.
WAŻNE
• Poniżej przedstawiono typy kopert nadających się do wykorzystania w tej drukarce.
Koperta DL
110,0 mm x 220,0 mm
(4,33 cala x 8,66 cala)
Koperta Monarch
98,5 mm x 190,5 mm
(3,88 cala x 7,50 cala)
Koperta C5
162,0 mm x 229,0 mm
(6,38 cala x 9,02 cala)
Koperta COM10
104,9 mm x 241,3 mm
(4,13 cala x 9,50 cala)
* Nie można korzystać z kopert posiadających klapkę przy krótszej krawędzi.
• Nie należy używać niżej wymienionych typów kopert. Użycie nieodpowiednich kopert
może spowodować trudne do usunięcia zacięcia się papieru lub uszkodzenie drukarki.
- koperty z zapięciami lub zatrzaskami;
- koperty z okienkiem adresowym;
- koperty z odsłoniętym materiałem przylepnym;
- koperty zgięte lub zmarszczone;
- koperty gorszej jakości, o nierówno sklejonych częściach;
- koperty o nieregularnych kształtach.
• Przed załadowaniem stos kopert należy spłaszczyć, aby pozbyć się pozostałego w nim
powietrza i mocno ścisnąć linie złożenia przy krawędziach.
• Nie należy drukować z tyłu kopert.
• Podczas drukowania na kopertach obniża się prędkość druku.
Skrót nazwy formatu papieru
Poniżej przedstawiono skróty nazw formatu papieru oznaczone na prowadnicy papieru.
Format papieru
Prowadnica papieru
Legal
LGL
Letter
LTR
Executive
EXEC
Koperta C5
ENV. ISO-C5
Koperta COM10
ENV. COM10
Wymagania dotyczące papieru
2-5
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Format papieru
Koperta DL
Koperta Monarch
Prowadnica papieru
ENV. DL
ENV. MONARCH
Obszar drukowania
Poniżej przedstawiono obszar drukowania właściwy dla tej drukarki.
2
■ Zwykły papier / Gruby Papier / Folia / Etykiety
Ładowanie i odbieranie papieru
Nie można drukować na obszarze do 5 mm od każdej krawędzi papieru.
■ Koperta
Nie można drukować na obszarze do 5 mm od każdej krawędzi koperty.
Przed rozpoczęciem drukowania konieczna może okazać się zmiana obszaru drukowania
z poziomu aplikacji.
2-6
Wymagania dotyczące papieru
Papier nie nadający się do użycia
Aby uniknąć problemów takich jak zacięcie się papieru i inne usterki, nie należy
używać niżej wymienionych typów papieru.
Wymagania dotyczące papieru
2-7
2
Ładowanie i odbieranie papieru
WAŻNE
• Łatwo zacinający się papier
- papier zbyt gruby lub zbyt cienki;
- papier o nieregularnym kształcie;
- papier mokry lub wilgotny;
- papier podarty lub uszkodzony;
- papier szorstki, bardzo gładki lub błyszczący;
- papier dziurkowany lub perforowany;
- papier zwinięty lub pognieciony;
- papier specjalnie powlekany (powlekany papier przeznaczony dla drukarek
atramentowych itp.);
- etykiety łatwo odklejające się od podkładu;
- papier uprzednio wykorzystany w kopiarce lub innej laserowej drukarce (druga strona
papieru również nie nadaje się do wykorzystania);
- papier o nierównych brzegach;
- papier pomarszczony;
- papier o zawiniętych rogach;
• Papier, którego jakość zmienia się pod wpływem wysokiej temperatury
- papier zawierający tusz, który topi się, spala, paruje lub wydziela szkodliwe gazy pod
wpływem wysokiej temperatury zespołu utrwalającego (ok. 170 °C, czyli 338 °F);
- papier nieodporny na działanie wysokiej temperatury;
- impregnowany papier kolorowy;
- papier specjalnie powlekany (powlekany papier przeznaczony dla drukarek
atramentowych itp.);
- papier z odsłoniętym materiałem przylepnym;
• Papier, który może spowodować awarię drukarki lub jej uszkodzenie
- kalka maszynowa;
- papier ze zszywkami, spinaczami, wstążkami lub taśmami;
- papier uprzednio wykorzystany w kopiarce lub innej laserowej drukarce (druga strona
papieru również nie nadaje się do wykorzystania.);
• Papier, do którego toner słabo przylega
- papier o szorstkiej powierzchni;
- papier specjalnie powlekany (powlekany papier przeznaczony dla drukarek
atramentowych itp.);
- Papier zawierający grube włókna.
Przechowywanie papieru
W trakcie niewłaściwego przechowywania jakość papieru może ulec pogorszeniu,
nawet jeśli jest on zgodny ze specyfikacją. Papier o obniżonej jakości może być
przyczyną niewłaściwego podawania papieru, zacinania się papieru lub
pogorszenia jakości druku.
Podczas przechowywania i obchodzenia się z papierem należy przestrzegać
poniższych wskazówek.
2
Ładowanie i odbieranie papieru
WAŻNE
• Papier należy przechowywać z dala od wilgoci, ponieważ wilgotne środowisko powoduje
obniżenie jakości papieru.
• Opakowanie służy do ochrony papieru przed zawilgoceniem i wysuszeniem. Papier
należy przechowywać w opakowaniu aż do momentu wykorzystania.
• Papier należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
• Nie należy przechowywać papieru na podłodze, gdzie może się zbierać woda i wilgoć.
• Przechowywany papier należy chronić przed uszkodzeniem fizycznym.
• Nie należy przechowywać stosu papieru w pozycji pionowej, ani układać na sobie zbyt
wielu stosów papieru.
• Papieru nie należy przechowywać w miejscach wilgotnych, suchych lub narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
• Jeżeli występują znaczne różnice temperatury i wilgotności pomiędzy miejscem
przechowywania papieru i miejscem pracy, zapakowany stos papieru należy przenieść
na miejsce pracy przynajmniej na jeden dzień przed drukowaniem, aby umożliwić
dostosowanie się papieru do nowego środowiska. Jeżeli papier jest przenoszony do
miejsca o różniących się znacząco warunkach temperatury i wilgotności, może się on
zwijać lub marszczyć.
2-8
Wymagania dotyczące papieru
Źródło papieru
Typ źródła papieru
Drukarka posiada dwa źródła papieru: kasetę i otwór podajnika ręcznego.
2
Ładowanie i odbieranie papieru
■ Standard
Źródło papieru:
Otwór podajnika ręcznego
Kaseta
Otwór podajnika
ręcznego
Kaseta
A5
B5
EXEC
A4
LG
L
LTR
ON
OF
F
WAŻNE
Przed drukowaniem papieru podawanego z kasety należy sprawdzić, czy w otworze
podajnika ręcznego nie został umieszczony papier. Jeżeli w otworze podajnika ręcznego
znajduje się papier, papier z tego źródła będzie podawany w pierwszej kolejności.
Źródło papieru
2-9
Pojemność źródła papieru
Poniżej przedstawiono pojemność kasety i otworu podajnika ręcznego.
Źródło papieru
Kaseta
Otwór
podajnika
ręcznego
Zwykły papier (64 g/m2)
Ok. 250 arkuszy
1 arkusz
Gruby papier (128 g/m2)
Ok. 100 arkuszy
1 arkusz
Folia
Ok. 100 arkuszy
1 arkusz
Etykiety
Ok. 100 arkuszy
1 arkusz
Koperta
Ok. 20 arkuszy
1 arkusz
Typ papieru
Ładowanie i odbieranie papieru
2
2-10
Źródło papieru
Obszar odbioru papieru
Typ obszaru odbioru papieru
Obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu
Wydruki odbierane w obszarze odbioru kopii wydrukiem do dołu skierowane są
powierzchnią zadrukowaną w dół.
Odbierając papier z obszaru odbioru kopii wydrukiem do dołu należy otworzyć tacę
odbioru kopii wydrukiem do dołu.
WAŻNE
Podczas drukowania oraz bezpośrednio po drukowaniu obszar odbioru kopii wydrukiem
do dołu znacznie się nagrzewa. Podczas wyjmowania papieru lub usuwania zaciętego
papieru należy zachować ostrożność i nie dotykać obszaru odbioru kopii wydrukiem do
dołu oraz jego otoczenia.
UWAGA
W obszarze odbioru kopii wydrukiem do dołu mieści się maksymalnie ok. 100 arkuszy
zwykłego papieru (64 g/m2).
Obszar odbioru papieru
2-11
2
Ładowanie i odbieranie papieru
Drukarka posiada dwa obszary odbioru papieru: "obszar odbioru kopii wydrukiem
do dołu" oraz "otwór odbioru kopii wydrukiem do góry".
Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry
Wydruki odbierane w otworze odbioru kopii wydrukiem do góry skierowane są
powierzchnią zadrukowaną do góry. Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry nadaje
się do drukowania na foliach, kopertach lub etykietach, które łatwo się zwijają,
ponieważ otwór ten pozwala na proste przejście zadrukowanego materiału.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
WAŻNE
• Za każdym razem, gdy arkusz papieru jest wkładany do drukarki, należy wyjąć papier z
otworu odbioru kopii wydrukiem do góry.
• Podczas drukowania oraz bezpośrednio po drukowaniu otwór odbioru kopii wydrukiem
do góry znacznie się nagrzewa. Podczas wyjmowania papieru lub usuwania zaciętego
papieru należy zachować ostrożność i nie dotykać otworu odbioru kopii wydrukiem do
góry oraz jego otoczenia.
Pojemność obszaru odbioru papieru
Poniżej podano liczbę arkuszy, która mieści się w obszarze odbioru kopii
wydrukiem do dołu oraz otworze odbioru kopii wydrukiem do góry.
Obszar odbioru papieru
Typ papieru
Obszar odbioru kopii
wydrukiem do dołu
Otwór odbioru kopii
wydrukiem do góry
Zwykły papier (64 g/m2)
Ok. 100 arkuszy
1 arkusz
g/m2)
Ok. 30 arkuszy
1 arkusz
Ok. 10 arkuszy
1 arkusz
Gruby papier (128
Folia
2-12
Obszar odbioru papieru
Obszar odbioru papieru
Typ papieru
Obszar odbioru kopii
wydrukiem do dołu
Otwór odbioru kopii
wydrukiem do góry
Etykiety
Ok. 10 arkuszy
1 arkusz
Koperta
Ok. 10 arkuszy
1 arkusz
Wybór obszaru odbioru papieru
Aby korzystać z otworu odbioru kopii wydrukiem do góry, należy otworzyć pokrywę
wyboru miejsca odbioru, trzymając ją za krawędź w sposób pokazany na rysunku.
Zmiana na obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu
Aby korzystać z obszaru odbioru kopii wydrukiem do dołu, należy zamknąć
pokrywę wyboru miejsca odbioru trzymając ją za krawędź, jak pokazano na
rysunku.
UWAGA
Jeżeli taca odbioru kopii wydrukiem do dołu jest zamknięta, należy ją otworzyć.
Obszar odbioru papieru
2-13
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Zmiana na otwór odbioru kopii wydrukiem do góry
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym
papierze / etykietach / folii
W niniejszej sekcji opisano procedurę drukowania na zwykłym papierze, grubym
papierze, etykietach oraz folii.
Instrukcje dotyczące drukowania na papierze niestandardowym znajdują się w
części "Drukowanie na papierze niestandardowym," na str. 2-40.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Ładowanie papieru
Papier można załadować do kasety lub otworu podajnika ręcznego. Aby drukować
w trybie ciągłym, należy załadować papier do kasety.
Aby drukować na arkuszu papieru różniącego się formatem lub typem od papieru
znajdującego się w kasecie, należy włożyć papier do otworu podajnika ręcznego.
WAŻNE
• Przed drukowaniem papieru podawanego z kasety należy sprawdzić, czy w otworze
podajnika ręcznego nie został umieszczony papier. Jeżeli w otworze podajnika ręcznego
znajduje się papier, papier z tego źródła będzie podawany w pierwszej kolejności.
• Jeżeli podczas drukowania papier jest pobierany z kasety, nie należy umieszczać
papieru w otworze podajnika ręcznego. Mogłoby to spowodować pobranie papieru z
otworu podajnika ręcznego i być przyczyną jednoczesnego pobrania dwóch arkuszy lub
zacięcia się papieru.
• Nie należy ładować papieru o nierównych krawędziach, pogniecionego lub nadmiernie
zwiniętego. Mogłoby to spowodować zacięcie się papieru lub awarię drukarki.
• Szczegółowe informacje na temat papieru nadającego się do użycia znajdują się w
części "Papier nadający się do użycia," na str. 2-2.
• Papier formatu Legal może być podawany jedynie przez otwór podajnika ręcznego.
Papieru formatu Legal nie można ładować do kasety.
• Drukarka może drukować na foliach formatu A4 oraz Letter.
• Drukarka może drukować na etykietach formatu A4 oraz Letter.
• Nie należy używać następujących typów etykiet. Użycie nieodpowiednich etykiet może
spowodować trudne do usunięcia zacięcia się papieru lub uszkodzenie drukarki.
- etykiety odklejone lub częściowo wykorzystane;
- etykiety powlekane, które łatwo się odklejają od podkładu;
- etykiety z wystającym materiałem przylepnym.
• Do kasety można ładować jedynie standardowe etykiety (standardowe karty etykiet).
Etykiety innego typu niż standardowy (standardowe karty etykiet) należy wkładać przez
otwór podajnika ręcznego.
2-14
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
• Do kasety można ładować gruby papier o maksymalnej gramaturze 128 g/m2. Gruby
papier o gramaturze 129 g/m2 lub cięższy należy wkładać przez otwór podajnika
ręcznego.
Ładowanie papieru do kasety
Aby załadować papier do kasety, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
Papier należy wkładać wzdłuż kasety.
WAŻNE
• Nie wolno wyjmować kasety w trakcie drukowania. Mogłoby to spowodować zacięcie się
papieru lub awarię drukarki.
• Ładując papier do kasety, w której pozostało jeszcze parę arkuszy papieru, należy wyjąć
papier z kasety, a następnie wyrównać razem arkusze wyjęte i dołożone.
• Nie należy dotykać czarnej podkładki gumowej w kasecie. Dotknięcie jej może
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy.
Podkładka
gumowa
• Nie należy podnosić kasety trzymając jedynie za jej tylną część. W przeciwnym wypadku
tylna część kasety mogłaby odpaść.
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-15
Ładowanie i odbieranie papieru
2
1
Wyciągnij kasetę.
2
Przytrzymując dźwignię zwalniającą na prowadnicy papieru w
tylnej części kasety, przesuń prowadnicę papieru do
wskaźnika oznaczającego wybrany format papieru.
A4
LTR
B5
EXEC
ENV. COM10
A5
ENV. DL
ENV. MONARCH
ENV. ISO-C5
Ładowanie i odbieranie papieru
2
UWAGA
Skrót "LTR" oznaczony na kasecie oznacza format Letter, a skrót "EXEC" oznacza
format Executive.
2-16
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
3
Przytrzymując dźwignię zwalniającą na prowadnicy papieru z
jednej strony kasety, przesuń prowadnicę papieru do
wskaźnika oznaczającego wybrany format papieru.
Prowadnice papieru po obu stronach kasety przesuwają się jednocześnie.
2
A5
UWAGA
Skrót "LTR" oznaczony na kasecie oznacza format Letter, a skrót "EXEC" oznacza
format Executive.
4
Przed załadowaniem folii lub etykiet dokładnie przekartkuj je
w małych porcjach i wyrównaj ich krawędzie.
Dokładnie przekartkuj w małych porcjach.
Kilkakrotnie wyrównaj krawędzie
na płaskiej powierzchni
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby nie przeciąć sobie dłoni na krawędziach folii lub
etykiet.
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-17
Ładowanie i odbieranie papieru
A4 B5
LTR EXEC
WAŻNE
• Folie lub etykiety należy dokładnie przekartkować przed załadowaniem.
Niewystarczająco przekartkowane folie czy etykiety mogłyby spowodować
jednoczesne pobranie dwóch arkuszy lub zacięcie się papieru.
• Podczas kartkowania lub wyrównywania folii należy unikać dotykania powierzchni
do druku, trzymając folie za krawędzie.
• Należy uważać, aby nie pobrudzić powierzchni do druku odciskami palców, kurzem
lub tłuszczem. Mogłoby to spowodować gorszą jakość druku.
• Do kasety można ładować jedynie standardowe etykiety (standardowe karty
etykiet). Etykiety innego typu niż standardowy (standardowe karty etykiet) należy
wkładać przez otwór podajnika ręcznego.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
5
Załaduj stos papieru w taki sposób, aby tylne krawędzie
dotykały prowadnicy papieru.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby podczas ładowania papieru nie przeciąć sobie dłoni na
krawędziach papieru.
WAŻNE
• Należy sprawdzić, czy prowadnica papieru jest ustawiona w pozycji
odpowiadającej formatowi papieru. Jeżeli prowadnica papieru nie będzie
prawidłowo ustawiona, może to spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy.
2-18
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
• Problem z podawaniem dwóch arkuszy jednocześnie może występować często,
jeżeli krawędzie stosu papieru nie są gładkie. W takim przypadku należy dokładnie
przekartkować stos papieru, a następnie na płaskiej powierzchni wyrównać
krawędzie stosu papieru.
UWAGA
Aby drukować na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem, należy załadować
papier stroną do druku skierowaną do dołu i górną krawędzią skierowaną do
przodu kasety.
:Kierunek ładowania
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-19
Ładowanie i odbieranie papieru
2
6
Dociśnij stos papieru w sposób pokazany na rysunku, a
następnie sprawdź, czy nie wystaje poza wskaźnik limitu
załadowania, oraz czy jest załadowany pod haczykami na
prowadnicy papieru.
Sprawdź, czy pomiędzy haczykami i stosem papieru pozostało wystarczająco
dużo wolnej przestrzeni. Jeżeli nie ma wolnej przestrzeni, wyjmij parę arkuszy
papieru.
2
Wskaźnik limitu
załadowania
Haczyki
Ładowanie i odbieranie papieru
Haczyk
Wskaźnik limitu
załadowania
Haczyk
WAŻNE
Poniżej przedstawiono pojemność kasety. Należy sprawdzić, czy stos papieru nie
przekracza wskaźnika limitu załadowania znajdującego się na prowadnicy papieru.
Jeżeli stos papieru przekracza wskaźnik limitu załadowania, może to spowodować
niewłaściwe podawanie arkuszy.
- Zwykły papier
Ok. 250 arkuszy (64 g/m2)
- Gruby papier
Ok. 100 arkuszy (128 g/m2)
- Folia
Ok. 100 arkuszy
- Etykiety (standardowe karty etykiet) Ok. 100 arkuszy
2-20
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
7
Zainstaluj kasetę w drukarce.
Mocno pchnij kasetę do drukarki, aż przód kasety zrówna się z powierzchnią
drukarki.
Wkładanie papieru do otworu podajnika ręcznego
Aby włożyć papier do otworu podajnika ręcznego, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
Podczas ładowania papieru do otworu do podawania ręcznego należy upewnić się,
czy papier jest podawany w orientacji pionowej.
WAŻNE
• Do otworu podajnika ręcznego można włożyć jednorazowo tylko jeden arkusz papieru.
• Podczas korzystania z otworu podajnika ręcznego nie jest możliwy wybór opcji
drukowania wielu kopii lub stron. Jeżeli podczas korzystania z otworu podajnika
ręcznego zostanie wybrana opcja drukowania wielu kopii lub wielu stron, drugi arkusz
papieru zostanie pobrany z kasety, bez względu na format czy typ papieru.
• Nie należy dotykać papieru znajdującego się w otworze podajnika ręcznego, ani
wyciągać go podczas drukowania. Mogłoby to spowodować awarię urządzenia.
• W czasie drukowania na grubym papierze o gramaturze 129 g/m2 i cięższym jakość
druku może ulec pogorszeniu.
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-21
Ładowanie i odbieranie papieru
2
1
Przesuń prowadnice papieru do wskaźnika oznaczającego
wybrany format papieru.
Prowadnice papieru przesuwają się jednocześnie.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
ON
OF
A5
B5 EXEC
A4
F
LGL
LTR
UWAGA
Skrót "LGL" oznaczony na otworze podajnika ręcznego oznacza format Legal,
skrót "LTR" format Letter, a skrót "EXEC" format Executive.
2
Trzymając papier w sposób pokazany na rysunku, powoli
wkładaj papier powierzchnią do druku skierowaną do góry, aż
do wyczucia oporu.
Papier po włożeniu jest delikatnie pobierany przez drukarkę.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby podczas wkładania papieru nie przeciąć sobie dłoni na
jego krawędziach.
WAŻNE
• Papier należy wkładać prosto.
• Jeżeli papier zwija się lub ma zawinięte rogi, należy go przed włożeniem
rozprostować.
2-22
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
• Prowadnice papieru powinny być ustawione zgodnie z szerokością papieru. Jeżeli
prowadnice papieru pozostaną ustawione zbyt luźno lub zbyt ciasno, może to
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy lub zacięcia się papieru.
:Kierunek ładowania
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-23
2
Ładowanie i odbieranie papieru
UWAGA
Aby drukować na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem, należy włożyć
papier stroną do druku skierowaną do góry i górną krawędzią skierowaną do tyłu
otworu podajnika ręcznego.
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania
Aby wprowadzić ustawienia sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
1
Ładowanie i odbieranie papieru
2
2
2-24
Wybierz opcję [Drukowanie] w używanej aplikacji. W pozycji
[Nazwa] wybierz nazwę tej drukarki i kliknij przycisk
[Właściwości].
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony], a następnie w opcji
[Format strony] wybierz format dokumentu utworzonego za
pomocą danej aplikacji.
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
3
W opcji [Format wyjściowy] wybierz odpowiedni format
załadowanego papieru.
Aby drukować na foliach lub etykietach, wybierz format [A4] lub [Letter].
Jeżeli format dokumentu jest taki sam, jak format papieru znajdującego się w
kasecie lub otworze podajnika ręcznego, wybierz opcję [Dopasuj do formatu
strony].
Ładowanie i odbieranie papieru
2
WAŻNE
Jeżeli ustawienia [Format strony] i [Format wyjściowy] różnią się od siebie,
drukarka automatycznie drukuje powiększony lub pomniejszony dokument.
4
W opcji [Typ papieru] wybierz typ załadowanego papieru.
W przypadku wydruku na zwykłym papierze wybierz opcję [Zwykły papier],
drukując na grubym papierze lub etykietach wybierz opcję [Gruby papier], a dla
folii opcję [Folie].
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
2-25
UWAGA
• Jeżeli po wybraniu opcji [Zwykły papier] zauważalne jest nadmierne zwijanie się
papieru podczas drukowania, wybierz [Zwykły papier L].
• Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby papier] nie jest
wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
5
Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe
[Właściwości].
Ładowanie i odbieranie papieru
2
6
2-26
Kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć drukowanie.
Drukowanie na zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii
Drukowanie na kopertach
W niniejszej sekcji opisano procedurę drukowania na kopertach.
Ładowanie kopert
podajnika ręcznego. Aby drukować w trybie ciągłym, należy załadować koperty do
kasety.
Aby drukować na pojedynczej kopercie różniącej się typem od papieru w kasecie,
należy ją włożyć do otworu podajnika ręcznego.
WAŻNE
• Przed drukowaniem na kopertach podawanych z kasety należy sprawdzić, czy w
otworze podajnika ręcznego nie został umieszczony papier. Jeżeli w otworze podajnika
ręcznego znajduje się papier, papier z tego źródła będzie podawany w pierwszej
kolejności.
• Jeżeli podczas drukowania koperty są pobierane z kasety, nie należy umieszczać
papieru w otworze podajnika ręcznego. Mogłoby to spowodować pobranie papieru z
otworu podajnika ręcznego i być przyczyną jednoczesnego pobrania dwóch arkuszy lub
zacięcia się papieru.
• Podczas drukowania na kopertach obniża się prędkość druku.
• Poniżej przedstawiono typy kopert nadających się do wykorzystania w tej drukarce.
Koperta DL
110,0 mm x 220,0 mm
(4,33 cala x 8,66 cala)
Koperta Monarch
98,5 mm x 190,5 mm
(3,88 cala x 7,50 cala)
Koperta COM10
104,9 mm x 241,3 mm
(4,13 cala x 9,50 cala)
Koperta C5
162,0 mm x 229,0 mm
(6,38 cala x 9,02 cala)
* Nie można korzystać z kopert posiadających klapkę przy krótszej krawędzi.
• Nie należy używać niżej wymienionych typów kopert. Użycie nieodpowiednich kopert
może spowodować trudne do usunięcia zacięcia się papieru lub uszkodzenie drukarki.
- koperty z zapięciami lub zatrzaskami;
Drukowanie na kopertach
2-27
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Źródłem papieru, do którego można załadować koperty jest kaseta oraz otwór
- koperty z okienkiem adresowym;
- koperty z odsłoniętym materiałem przylepnym;
- koperty zgięte lub zmarszczone;
- koperty gorszej jakości, o nierówno sklejonych częściach;
- koperty o nieregularnych kształtach.
• Przed załadowaniem stos kopert należy spłaszczyć, aby pozbyć się pozostałego w nim
powietrza i mocno ścisnąć linie złożenia przy krawędziach.
• Nie należy drukować z tyłu kopert.
Ładowanie kopert do kasety
2
Ładowanie i odbieranie papieru
Aby załadować koperty do kasety, należy postępować zgodnie z procedurą
opisaną poniżej.
Koperty należy wkładać wzdłuż kasety.
WAŻNE
• Nie wolno wyjmować kasety w trakcie drukowania. Mogłoby to spowodować zacięcie się
papieru lub awarię drukarki.
• Ładując koperty do kasety, w której pozostało jeszcze parę sztuk, należy wyjąć
załadowane koperty, a następnie wyrównać razem koperty wyjęte i dołożone.
• Nie należy dotykać czarnej podkładki gumowej w kasecie. Dotknięcie jej może
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy.
Podkładka
gumowa
2-28
Drukowanie na kopertach
• Nie należy podnosić kasety trzymając jedynie za jej tylną część. W przeciwnym wypadku
tylna część kasety mogłaby odpaść.
1
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Wyciągnij kasetę.
Drukowanie na kopertach
2-29
2
Przytrzymując dźwignię zwalniającą na prowadnicy papieru w
tylnej części kasety, przesuń prowadnicę papieru do
wskaźnika oznaczającego wybrany format papieru.
A4
LTR
B5
EXEC
ENV. COM10
A5
ENV. DL
ENV. ISO-C5
ENV. MONARCH
Ładowanie i odbieranie papieru
2
UWAGA
Poniżej przedstawiono skróty nazw formatu papieru oznaczone na prowadnicy
papieru.
Format papieru
Koperta C5
ENV. ISO-C5
Koperta COM10
ENV. COM10
Koperta DL
Koperta Monarch
2-30
Prowadnica papieru
Drukowanie na kopertach
ENV. DL
ENV. MONARCH
3
Umieść stos kopert na płaskiej powierzchni, spłaszcz je, aby
pozbyć się powietrza pozostałego w stosie i mocno ściśnij
linie złożenia przy krawędziach.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby nie przeciąć sobie dłoni na krawędziach kopert.
4
5
Rozprostuj twarde rogi kopert i wyrównaj zwiniętą
powierzchnię w sposób pokazany na rysunku.
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
Drukowanie na kopertach
2-31
6
Załaduj koperty w taki sposób, aby tylne krawędzie kopert
dotykały prowadnicy papieru.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby podczas ładowania nie przeciąć sobie dłoni na
krawędziach kopert.
WAŻNE
• Należy sprawdzić, czy prowadnica papieru jest ustawiona w pozycji
odpowiadającej formatowi papieru. Jeżeli prowadnica papieru nie będzie
prawidłowo ustawiona, może to spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy.
• Nie można drukować z tyłu kopert.
UWAGA
Aby drukować na kopercie, należy ją załadować stroną do druku skierowaną do
dołu, a klapką do lewej strony kasety.
:Kierunek ładowania
2-32
Drukowanie na kopertach
Przytrzymując dźwignię zwalniającą na prowadnicy papieru z
jednej strony kasety, przesuń prowadnicę papieru do
wskaźnika oznaczającego wybrany format koperty.
Prowadnice papieru po obu stronach kasety przesuwają się jednocześnie.
2
WAŻNE
Prowadnice papieru powinny być ustawione zgodnie z szerokością kopert. Jeżeli
prowadnice papieru pozostaną ustawione zbyt luźno lub zbyt ciasno, może to
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy lub zacięcia się papieru.
Drukowanie na kopertach
2-33
Ładowanie i odbieranie papieru
7
8
Dociśnij koperty w sposób pokazany na rysunku, a następnie
sprawdź, czy nie wystają poza wskaźnik limitu załadowania,
oraz czy są załadowane pod haczykami na prowadnicy
papieru.
Sprawdź, czy pomiędzy haczykami i kopertami pozostało wystarczająco dużo
wolnej przestrzeni. Jeżeli nie ma wolnej przestrzeni, wyjmij parę kopert.
Wskaźnik limitu
załadowania
2
Haczyki
Ładowanie i odbieranie papieru
Haczyk
Wskaźnik limitu
załadowania
Haczyk
WAŻNE
Do kasety można załadować maksymalnie ok. 20 kopert. Należy sprawdzić, czy
koperty nie przekraczają wskaźnika limitu załadowania znajdującego się na
prowadnicy papieru. Jeżeli koperty przekraczają wskaźnik limitu załadowania,
może to spowodować niewłaściwe ich podawanie.
2-34
Drukowanie na kopertach
9
Zainstaluj kasetę w drukarce.
Mocno pchnij kasetę do drukarki, aż przód kasety zrówna się z powierzchnią
drukarki.
Wkładanie kopert do otworu podajnika ręcznego
Aby włożyć kopertę do otworu podajnika ręcznego, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
Podczas ładowania papieru do otworu do podawania ręcznego należy upewnić się,
czy papier jest podawany w orientacji pionowej.
WAŻNE
• Do otworu podajnika ręcznego można włożyć jednorazowo tylko jedną kopertę.
• Podczas korzystania z otworu podajnika ręcznego nie jest możliwy wybór opcji
drukowania wielu kopii lub stron. Jeżeli podczas korzystania z otworu podajnika
ręcznego zostanie wybrana opcja drukowania wielu kopii lub wielu stron, drugi arkusz
papieru zostanie pobrany z kasety, bez względu na format czy typ papieru.
• Nie należy dotykać koperty znajdującej się w otworze podajnika ręcznego, ani wyciągać
jej podczas drukowania. Mogłoby to spowodować awarię urządzenia.
1
Włóż ok. 2 cm krawędzi koperty do otworu podajnika
ręcznego , a następnie przesuń prowadnice papieru,
ustawiając je zgodnie z szerokością koperty .
Prowadnice papieru przesuwają się jednocześnie.
Drukowanie na kopertach
2-35
Ładowanie i odbieranie papieru
2
2
Ładowanie i odbieranie papieru
WAŻNE
• Prowadnice papieru powinny być ustawione zgodnie z szerokością kopert. Jeżeli
prowadnice papieru pozostaną ustawione zbyt luźno lub zbyt ciasno, może to
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy lub zacięcia się papieru.
2
Trzymając kopertę w sposób pokazany na rysunku, powoli
wkładaj ją powierzchnią do druku skierowaną do góry, aż do
wyczucia oporu.
Koperta po włożeniu jest delikatnie pobierana przez drukarkę.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby podczas wkładania koperty nie przeciąć sobie dłoni na
jej krawędziach.
WAŻNE
• Kopertę należy wkładać prosto.
• Koperty zwijające się lub z zagiętymi rogami należy przed włożeniem
rozprostować.
2-36
Drukowanie na kopertach
• Nie można drukować z tyłu kopert.
UWAGA
Aby drukować na kopercie, wkładaj ją stroną do druku do góry, a klapką
skierowaną do lewej strony otworu podajnika ręcznego.
:Kierunek ładowania
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania
Aby wprowadzić ustawienia sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
1
Wybierz opcję [Drukowanie] w używanej aplikacji. W pozycji
[Nazwa] wybierz nazwę tej drukarki i kliknij przycisk
[Właściwości].
Drukowanie na kopertach
2-37
Ładowanie i odbieranie papieru
2
2
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony], a następnie w opcji
[Format strony] wybierz format dokumentu utworzonego za
pomocą danej aplikacji.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia [Koperta C5], [Koperta COM10], [Koperta DL],
[Koperta Monarch] dla opcji [Format strony], ustawienia odpowiedniego typu
papieru zostaną wybrane automatycznie, o ile w opcji [Format wyjściowy] wybrano
ustawienie [Dopasuj do formatu strony]. W takim wypadku nie ma potrzeby
ustawiania opcji [Typ papieru].
3
W opcji [Format wyjściowy] wybierz odpowiedni format
załadowanego papieru.
Jeżeli format dokumentu jest taki sam, jak format papieru znajdującego się w
kasecie lub otworze podajnika ręcznego, wybierz opcję [Dopasuj do formatu
strony].
2-38
Drukowanie na kopertach
WAŻNE
Jeżeli ustawienia [Format strony] i [Format wyjściowy] różnią się od siebie,
drukarka automatycznie drukuje powiększony lub pomniejszony dokument.
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia [Koperta C5], [Koperta COM10], [Koperta DL],
[Koperta Monarch] dla opcji [Format wyjściowy], ustawienia odpowiedniego typu
papieru zostaną wybrane automatycznie. W takim wypadku nie ma potrzeby
ustawiania opcji [Typ papieru].
5
2
Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe
[Właściwości].
Ładowanie i odbieranie papieru
4
Kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć drukowanie.
Drukowanie na kopertach
2-39
Drukowanie na papierze niestandardowym
W niniejszej sekcji opisano procedurę drukowania na papierze niestandardowym.
Ładowanie papieru niestandardowego
Aby korzystać z papieru niestandardowego, należy postępować zgodnie z
procedurą opisaną poniżej. Do otworu podajnika ręcznego można wkładać papier
niestandardowy o szerokości od 76,2 do 215,9 mm i wysokości od 127,0 do 355,6
mm.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
Papier niestandardowy może być podawany jedynie przez otwór podajnika
ręcznego. Papieru niestandardowego nie można ładować do kasety.
Podczas ładowania papieru do otworu do podawania ręcznego należy upewnić się,
czy papier jest podawany w orientacji pionowej.
WAŻNE
• Nie należy ładować papieru o nierównych krawędziach, pogniecionego lub nadmiernie
zwiniętego. Mogłoby to spowodować zacięcie się papieru lub awarię drukarki.
• Szczegółowe informacje na temat papieru nadającego się do użycia znajdują się w
części "Papier nadający się do użycia," na str. 2-2.
• Do otworu podajnika ręcznego można włożyć jednorazowo tylko jeden arkusz papieru.
• Podczas korzystania z otworu podajnika ręcznego nie jest możliwy wybór opcji
drukowania wielu kopii lub stron. Jeżeli podczas korzystania z otworu podajnika
ręcznego zostanie wybrana opcja drukowania wielu kopii lub wielu stron, drugi arkusz
papieru zostanie pobrany z kasety, bez względu na format czy typ papieru.
• Nie należy dotykać papieru znajdującego się w otworze podajnika ręcznego, ani
wyciągać go podczas drukowania. Mogłoby to spowodować awarię urządzenia.
• W czasie drukowania na grubym papierze o gramaturze 129 g/m2 i cięższym jakość
druku może ulec pogorszeniu.
2-40
Drukowanie na papierze niestandardowym
1
Włóż ok. 2 cm krawędzi papieru do otworu podajnika
ręcznego , ta następnie przesuń prowadnice papieru,
ustawiając je zgodnie z szerokością koperty .
Prowadnice papieru przesuwają się jednocześnie.
WAŻNE
• Prowadnice papieru powinny być ustawione zgodnie z szerokością papieru. Jeżeli
prowadnice papieru pozostaną ustawione zbyt luźno lub zbyt ciasno, może to
spowodować niewłaściwe podawanie arkuszy lub zacięcia się papieru.
2
Trzymając papier w sposób pokazany na rysunku, powoli
wkładaj papier powierzchnią do druku skierowaną do góry, aż
do wyczucia oporu.
Papier po włożeniu jest delikatnie pobierany przez drukarkę.
Drukowanie na papierze niestandardowym
2-41
Ładowanie i odbieranie papieru
2
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby podczas wkładania papieru nie przeciąć sobie dłoni na
jego krawędziach.
WAŻNE
• Papier należy wkładać prosto.
• Jeżeli papier zwija się lub ma zawinięte rogi, należy go przed włożeniem
rozprostować.
UWAGA
Aby drukować na papierze firmowym lub papierze z nadrukiem, należy włożyć
papier stroną do druku skierowaną do góry i górną krawędzią skierowaną do tyłu
otworu podajnika ręcznego.
Ładowanie i odbieranie papieru
2
:Kierunek ładowania
2-42
Drukowanie na papierze niestandardowym
Ustawienia sterownika drukarki oraz drukowania
Aby wprowadzić ustawienia sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
2
Wybierz opcję [Drukowanie] w używanej aplikacji. W pozycji
[Nazwa] wybierz nazwę tej drukarki i kliknij przycisk
[Właściwości].
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony], a następnie w opcji
[Format strony] wybierz format dokumentu utworzonego za
pomocą danej aplikacji.
UWAGA
Aby drukować na papierze niestandardowym, należy wcześniej zarejestrować
format papieru niestandardowego. Instrukcje dotyczące rejestracji formatu papieru
niestandardowego znajdują się w części "Określenie niestandardowego formatu
papieru," na str. 4-37.
Drukowanie na papierze niestandardowym
2-43
2
Ładowanie i odbieranie papieru
1
3
W opcji [Format wyjściowy] wybierz odpowiednią nazwę
(format) wkładanego papieru niestandardowego.
Jeżeli format dokumentu jest taki sam, jak format danego papieru
niestandardowego wkładanego do otworu podajnika ręcznego, wybierz opcję
[Dopasuj do formatu strony].
Ładowanie i odbieranie papieru
2
WAŻNE
Jeżeli ustawienia [Format strony] i [Format wyjściowy] różnią się od siebie,
drukarka automatycznie drukuje powiększony lub pomniejszony dokument.
4
W opcji [Typ papieru] wybierz typ wkładanego papieru.
W przypadku wydruku na zwykłym papierze wybierz opcję [Zwykły papier],
drukując na grubym papierze wybierz opcję [Gruby papier].
2-44
Drukowanie na papierze niestandardowym
UWAGA
• Jeżeli po wybraniu opcji [Zwykły papier] zauważalne jest nadmierne zwijanie się
papieru podczas drukowania, wybierz [Zwykły papier L].
• Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby papier] nie jest
wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
5
Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe
[Właściwości].
Ładowanie i odbieranie papieru
2
6
Kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć drukowanie.
Drukowanie na papierze niestandardowym
2-45
Ładowanie i odbieranie papieru
2
2-46
Drukowanie na papierze niestandardowym
Konfiguracja
środowiska pracy drukarki
3
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano procedurę instalacji sterownika drukarki na komputerze oraz
wybór ustawień podczas korzystania z drukarki w środowisku sieciowym.
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Po zainstalowaniu drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Czynności wykonywane każdorazowo podczas drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wymagane środowisko systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Instalacja oprogramowania CAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-16
Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-22
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Drukowanie strony testowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Korzystanie z drukarki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35
Ustawienia serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-36
Instalacja na klientach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-46
Odinstalowanie oprogramowania CAPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-51
3-1
Wstęp
Po zainstalowaniu drukarki
Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać po zainstalowaniu
drukarki.
■ Instalacja sterownika drukarki (Patrz str. 3-4.)
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Sterownik drukarki jest programem, który jest niezbędny do drukowania z poziomu
wykorzystywanej aplikacji. Należy w nim wybrać ustawienia drukowania.
■ Ustawienia środowiska sieciowego (Patrz str. 3-35.)
Jeżeli drukarka pracuje w sieci z wykorzystaniem funkcji udostępniania, należy wybrać
ustawienia komputera i zainstalować sterownik drukarki na klientach.
Czynności wykonywane każdorazowo podczas
drukowania
Poniżej przedstawiono czynności, które należy przeprowadzać każdorazowo
podczas drukowania.
■ Określenie preferencji drukowania
W sterowniku drukarki należy wybrać format papieru, format dokumentu oraz liczbę kopii
wydruku. Jeżeli te preferencje drukowania nie zostaną odpowiednio wybrane, otrzymany
wydruk może okazać się niewłaściwy.
■ Wykonywanie zadań drukowania
Z poziomu aplikacji należy wybrać menu drukowania. Procedura ta różni się w zależności
od wykorzystywanej aplikacji. Dokładne instrukcje znajdują się w podręczniku obsługi do
danej aplikacji.
3-2
Wstęp
Wymagane środowisko systemowe
Do korzystania ze sterownika drukarki wymagane jest następujące środowisko
systemowe.
■ System operacyjny środowiska programowego
• Microsoft Windows 98/Me,
• Microsoft Windows 2000 Server/Professional,
• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition.
- Wymagania systemowe (wymagania minimalne)
* Ponieważ ilość pamięci, która może być w rzeczywistości wykorzystana, zależy od konfiguracji systemowej
komputera lub aplikacji, opisane powyżej środowisko nie gwarantuje drukowania w każdym przypadku.
- Wymagania systemowe (zalecane)
■ Środowisko interfejsu
• USB: USB pełnej prędkości (odpowiednik USB1.1)
UWAGA
Jeżeli wykorzystywany jest dźwięk, na komputerze należy zainstalować syntezator PC
(oraz sterownik syntezatora PCM). Nie należy korzystać ze sterownika głośnika
komputera (np. speaker.drv).
Wstęp
3-3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Instalacja oprogramowania CAPT
W niniejszej sekcji opisano procedurę instalacji oprogramowania CAPT dla
drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.
WAŻNE
• Aby drukować za pomocą tej drukarki, wymagane jest oprogramowanie CAPT.
Oprogramowanie to należy koniecznie zainstalować.
• Jeżeli ilość wolnego miejsca na dysku twardym jest zbyt mała, w trakcie instalacji
pojawia się poniższe okno dialogowe.
W takim przypadku należy kliknąć przycisk [OK], aby przerwać instalację, zwiększyć
ilość wolnego miejsca, a następnie ponownie zainstalować oprogramowanie CAPT.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
UWAGA
Jeżeli drukarka jest wykorzystywana w sieci, należy zapoznać się z informacjami w
części "Korzystanie z drukarki w sieci," na str. 3-35.
Windows 98/Me
UWAGA
Zrzuty ekranu zamieszczone w niniejszej sekcji pochodzą z systemu Windows Me.
Instalacja z płyty CD
1
Sprawdź, czy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji
Wyłączony.
WAŻNE
Nie należy włączać drukarki przed punktem 10 procedury instalacyjnej.
3-4
Instalacja oprogramowania CAPT
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
3
Włącz komputer i uruchom system Windows 98/Me.
4
3
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Jeżeli płyta CD jest już umieszczona w napędzie, wyjmij ją, a następnie włóż z
powrotem.
Menu CD-ROM zostanie automatycznie wyświetlone.
UWAGA
Jeżeli menu CD-ROM nie wyświetli się automatycznie, należy wybrać pozycję
[Uruchom] w menu [Start], wprowadzić polecenie "D:\Polish\CAP4MNU.exe" i
kliknąć przycisk [OK]. (W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony
literą "D:". Napęd CD-ROM może być oznaczony inną literą, w zależności od
używanego komputera.)
5
Kliknij przycisk [Zainstaluj sterownik drukarki].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia języka.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-5
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
2
6
Potwierdź język i kliknij przycisk [OK].
Po zakończeniu przygotowania do instalacji zostanie uruchomiony instalator
oprogramowania CAPT (Canon Advanced Printing Technology).
Pojawi się okno dialogowe [Witamy].
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
7
Kliknij przycisk [Dalej].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Umowa Licencyjna].
8
3-6
Potwierdź treść umowy licencyjnej oprogramowania, a
następnie kliknij przycisk [Tak].
Instalacja oprogramowania CAPT
9
Wybierz opcję [Wykryj automatycznie (zalecane)] i kliknij
przycisk [Dalej].
10
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Kliknij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk " "
wyłącznika zasilania, aby włączyć drukarkę.
ON
OF
F
Instalacja sterownika drukarki i sterownika klasy USB rozpocznie się
automatycznie.
11
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [OK].
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-7
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play
WAŻNE
Przed instalacją oprogramowania CAPT z wykorzystaniem funkcji Plug and Play należy
sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera i czy jest włączona.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows 98/Me.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator dodawania nowego sprzętu].
● Windows Me
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, przejdź do punktu 2.
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, przejdź do punktu 9.
3-8
Instalacja oprogramowania CAPT
● Windows 98
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, kliknij [Dalej], a następnie
przejdź do punktu 2.
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, kliknij [Dalej], a następnie
przejdź do punktu 9.
2
Wybierz opcję [Podaj lokalizację sterownika (zaawansowane)],
a następnie kliknij przycisk [Dalej].
W przypadku systemu Windows 98 wybierz opcję [Wyszukaj najlepszy sterownik
dla urządzenia. (Zalecane).].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające określenie obszaru
wyszukiwania.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-9
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
3
4
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Wybierz opcję [Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia.
(Zalecane).], usuń zaznaczenie pola [Nośnik wymienny
(dyskietka, dysk CD-ROM...)] i zaznacz pole [Określona
lokalizacja].
W przypadku systemu Windows 98 usuń zaznaczenie pola [Stacjach dysków]
oraz [Stacji CD-ROM] i zaznacz pole [Określona lokalizacja].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
5
Kliknij przycisk [Przeglądaj], a następnie wybierz folder.
Jeżeli napęd CD-ROM jest dyskiem [D:], wybierz [D:\Polish\WinMe], a następnie
kliknij przycisk [OK].
W przypadku systemu Windows 98, gdy napęd CD-ROM jest dyskiem [D:],
wybierz [D:\Polish\Win98], a następnie kliknij [OK].
3-10
Instalacja oprogramowania CAPT
6
Sprawdź, czy lokalizacja wyświetlana w polu [Określona
lokalizacja] jest prawidłowa i kliknij przycisk [Dalej].
7
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja sterownika klasy USB.
8
Kliknij przycisk [Zakończ].
Instalacja oprogramowania CAPT
3-11
Sterownik drukarki zostanie wykryty automatycznie. Zaczekaj na zakończenie
procesu.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator dodawania nowego sprzętu].
W przypadku systemu Windows 98 kliknij przycisk [Dalej].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
9
Wybierz opcję [Podaj lokalizację sterownika (zaawansowane)],
a następnie kliknij przycisk [Dalej].
W przypadku systemu Windows 98 wybierz opcję [Wyszukaj najlepszy sterownik
dla urządzenia. (Zalecane)].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające określenie obszaru
wyszukiwania.
3-12
Instalacja oprogramowania CAPT
11
Jeżeli dostarczona z produktem płyta CD zawierająca
oprogramowanie "User Software for LBP3200" nie znajduje
się w napędzie, włóż ją do napędu.
Wybierz opcję [Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia.
(Zalecane).], usuń zaznaczenie pola [Nośnik wymienny
(dyskietka, dysk CD-ROM...)] i zaznacz pole [Określona
lokalizacja].
W przypadku systemu Windows 98 usuń zaznaczenie pola [Stacjach dysków]
oraz [Stacji CD-ROM] i zaznacz pole [Określona lokalizacja].
12
Kliknij przycisk [Przeglądaj], a następnie wybierz folder.
Jeżeli napęd CD-ROM jest dyskiem [D:], wybierz [D:\Polish\WinMe], a następnie
kliknij przycisk [OK].
W przypadku systemu Windows 98, gdy napęd CD-ROM jest dyskiem [D:],
wybierz [D:\Polish\Win98].
Instalacja oprogramowania CAPT
3-13
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
10
13
Sprawdź, czy lokalizacja wyświetlana w polu [Określona
lokalizacja] jest prawidłowa i kliknij przycisk [Dalej].
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
14
15
Kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę
w pole [Nazwa drukarki].
Jeżeli inny sterownik drukarki został już zainstalowany na komputerze, zostanie
wyświetlony komunikat <Czy chcesz, aby programy działające w systemie
Windows używały tej drukarki jako drukarki domyślnej.>. Wybierz [Tak] lub [Nie].
3-14
Instalacja oprogramowania CAPT
16
Kliknij przycisk [Zakończ].
Rozpocznie się kopiowanie plików.
17
Po wyświetleniu okna dialogowego z informacją o
zakończeniu instalacji kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator dodawania nowego sprzętu].
Kliknij przycisk [Zakończ].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
18
3
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-15
Windows 2000
Instalacja z płyty CD
1
Sprawdź, czy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji
Wyłączony.
WAŻNE
Nie należy włączać drukarki przed punktem 8 procedury instalacyjnej.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
2
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
3
Włącz komputer i uruchom system Windows 2000.
4
Zaloguj się jako administrator.
UWAGA
Aby zainstalować sterownik drukarki, wymagane są uprawnienia pełnego dostępu.
5
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Jeżeli płyta CD jest już umieszczona w napędzie, wyjmij ją, a następnie włóż z
powrotem.
Menu CD-ROM zostanie automatycznie wyświetlone.
3-16
Instalacja oprogramowania CAPT
UWAGA
Jeżeli menu CD-ROM nie wyświetli się automatycznie, należy wybrać pozycję
[Uruchom] w menu [Start], wprowadzić polecenie "D:\Polish\CAP4MNU.exe" i
kliknąć przycisk [OK]. (W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony
literą "D:". Napęd CD-ROM może być oznaczony inną literą, w zależności od
używanego komputera.)
6
Kliknij przycisk [Zainstaluj sterownik drukarki].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia języka.
7
Potwierdź język i kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie się przygotowanie do instalacji.
8
Po pojawieniu się poniższego ekranu włącz drukarkę.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-17
Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk " " wyłącznika zasilania.
ON
OF
F
Instalacja sterownika drukarki i sterownika klasy USB rozpocznie się
automatycznie.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
9
Po pojawieniu się poniższego ekranu kliknij przycisk [OK].
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play
WAŻNE
Przed instalacją oprogramowania CAPT z wykorzystaniem funkcji Plug and Play należy
sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera i czy jest włączona.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows 2000.
2
Zaloguj się jako administrator.
UWAGA
Aby zainstalować sterownik drukarki, wymagane są uprawnienia pełnego dostępu.
3-18
Instalacja oprogramowania CAPT
3
Kliknij przycisk [Dalej].
4
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Wybierz opcję [Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego
urządzenia (zalecane)] i kliknij przycisk [Dalej].
UWAGA
Jako nazwa urządzenia może być wyświetlana nazwa [Nieznany].
Instalacja oprogramowania CAPT
3-19
5
Usuń zaznaczenie pola [Stacje dyskietek] oraz [Stacje
CD-ROM], zaznacz pole [Określona lokalizacja] i kliknij
przycisk [Dalej].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
6
7
3-20
Włóż płytę CD zawierającą oprogramowanie "User Software
for LBP3200" do napędu CD-ROM, a następnie kliknij przycisk
[Przeglądaj].
Jeżeli napęd CD-ROM jest dyskiem [D:], wybierz
[D:\Polish\Win2K_XP]. Wybierz [CAP4STK.INF], a następnie
kliknij przycisk [Otwórz].
Instalacja oprogramowania CAPT
8
Sprawdź, czy w polu [Kopiuj pliki producenta z] jest
wyświetlany wybrany folder i kliknij przycisk [OK].
9
Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się kopiowanie plików.
UWAGA
Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Nie znaleziono podpisu cyfrowego],
kliknij przycisk [Tak].
10
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o zakończeniu wyszukiwania
pliku sterownika.
Po pojawieniu się poniższego ekranu kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator znajdowania nowego sprzętu].
Instalacja oprogramowania CAPT
3-21
11
Kliknij przycisk [Zakończ].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
Windows XP
Instalacja z płyty CD
1
Sprawdź, czy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji
Wyłączony.
WAŻNE
Nie należy włączać drukarki przed punktem 8 procedury instalacyjnej.
2
3-22
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
Instalacja oprogramowania CAPT
3
Włącz komputer i uruchom system Windows XP.
4
Zaloguj się jako administrator.
UWAGA
Aby zainstalować sterownik drukarki, wymagane są uprawnienia pełnego dostępu.
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Jeżeli płyta CD jest już umieszczona w napędzie, wyjmij ją, a następnie włóż z
powrotem.
3
Menu CD-ROM zostanie automatycznie wyświetlone.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
5
UWAGA
Jeżeli menu CD-ROM nie wyświetli się automatycznie, należy wybrać pozycję
[Uruchom] w menu [Start], wprowadzić polecenie "D:\Polish\CAP4MNU.exe" i
kliknąć przycisk [OK]. (W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony
literą "D:". Napęd CD-ROM może być oznaczony inną literą, w zależności od
używanego komputera.)
6
Kliknij przycisk [Zainstaluj sterownik drukarki].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia języka.
7
Potwierdź język i kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie się przygotowanie do instalacji.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-23
8
Po pojawieniu się poniższego ekranu włącz drukarkę.
Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk " " wyłącznika zasilania.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
ON
OF
F
Instalacja sterownika drukarki i sterownika klasy USB rozpocznie się
automatycznie.
9
Po pojawieniu się poniższego ekranu kliknij przycisk [OK].
WAŻNE
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz inne systemy operacyjne
posiadają funkcję blokowania dostępu niepowołanych osób w celu ochrony komputera Zaporę systemu Windows. Dlatego też w przypadku korzystania z drukarki w systemie
operacyjnym wyposażonym w Zaporę systemu Windows należy skonfigurować Zaporę
systemu Windows w sposób umożliwiający dostęp. (Przeprowadzenie konfiguracji jest
wymagane tylko w przypadku korzystania z drukarki w środowisku sieciowym.)
Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku "note_ex.pdf", umieszczonym w folderze
[Polish] na dołączonym dysku CD "User Software for LBP3200".
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
3-24
Instalacja oprogramowania CAPT
Instalacja z wykorzystaniem funkcji Plug and Play
WAŻNE
Przed instalacją oprogramowania CAPT z wykorzystaniem funkcji Plug and Play należy
sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera i czy jest włączona.
Włącz komputer i uruchom system Windows XP.
2
Zaloguj się jako administrator.
UWAGA
Aby zainstalować sterownik drukarki, wymagane są uprawnienia pełnego dostępu.
3
Wybierz opcję [Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji
(zaawansowane)], włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200" do napędu
CD-ROM i kliknij przycisk [Dalej].
Instalacja oprogramowania CAPT
3-25
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
1
4
Wybierz metodę wyszukiwania i przeglądany folder.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
❑ Wybierz opcję [Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach].
❑ Usuń zaznaczenie pola [Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk
CD-ROM…)].
❑ Zaznacz pole [Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu].
❑ Kliknij przycisk [Przeglądaj], a następnie wybierz folder.
Jeżeli napęd CD-ROM jest dyskiem [D:], wybierz [D:\Polish\Win2K_XP].
❑ Kliknij przycisk [OK].
5
Sprawdź, czy w polu [Uwzględnij tę lokalizację w
wyszukiwaniu] wyświetlany jest wybrany folder i kliknij
przycisk [Dalej].
Proces instalacyjny będzie wyświetlany na ekranie.
3-26
Instalacja oprogramowania CAPT
UWAGA
Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Instalacja sprzętu], kliknij przycisk
[Mimo to kontynuuj].
6
Po pojawieniu się poniższego ekranu kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator znajdowania nowego sprzętu].
3
Kliknij przycisk [Zakończ].
WAŻNE
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz inne systemy operacyjne
posiadają funkcję blokowania dostępu niepowołanych osób w celu ochrony komputera Zaporę systemu Windows. Dlatego też w przypadku korzystania z drukarki w systemie
operacyjnym wyposażonym w Zaporę systemu Windows należy skonfigurować Zaporę
systemu Windows w sposób umożliwiający dostęp. (Przeprowadzenie konfiguracji jest
wymagane tylko w przypadku korzystania z drukarki w środowisku sieciowym.)
Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku "note_ex.pdf", umieszczonym w folderze
[Polish] na dołączonym dysku CD "User Software for LBP3200".
Instalacja sterownika klasy USB i sterownika drukarki została zakończona.
Instalacja oprogramowania CAPT
3-27
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
7
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon
LBP3200)
Po zakończeniu instalacji oprogramowania CAPT zostanie utworzona ikona i folder
grupy [Canon LBP3200].
■ Windows 98/Me/2000
• Ikona drukarki [Canon LBP3200] będzie wyświetlana w folderze [Drukarki].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
• Skrót do folderu [Canon LBP3200] będzie wyświetlany na pulpicie.
• Grupa [Canon LBP3200] zostanie dodana do listy [Programy] w menu [Start].
3-28
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200)
Po dwukrotnym kliknięciu folderu [Canon LBP3200] na pulpicie zostanie wyświetlona
ikona dla każdej z grup [Canon LBP3200].
• Usuwanie Canon LBP3200
Służy do odinstalowania oprogramowania CAPT z komputera.
Aby uruchomić, kliknij dwukrotnie ikonę. (Patrz str. 3-51.)
• Okno stanu Canon LBP3200
Pokazuje stan drukarki lub zadania drukowania, wykorzystując animację
lub dźwięk.
Z poziomu tego okna można wstrzymać lub anulować zadanie
drukowania.
Aby wyświetlić okno stanu drukarki, kliknij ikonę okna stanu drukarki na
pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję [Canon
LBP3200] w menu podręcznym. (Patrz str. 4-47.)
• Pomoc Canon LBP3200
Zawiera opis oprogramowania CAPT dla tej drukarki.
Aby go otworzyć, kliknij dwukrotnie ikonę.
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200)
3-29
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
■ Windows XP
• Ikona drukarki [Canon LBP3200] będzie wyświetlana w folderze [Drukarki i faksy].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
• Skrót do folderu [Canon LBP3200] będzie wyświetlany na pulpicie.
• Grupa [Canon LBP3200] zostanie dodana do listy [Wszystkie programy] w menu [Start].
3-30
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200)
Po dwukrotnym kliknięciu folderu [Canon LBP3200] na pulpicie zostanie wyświetlona
ikona dla każdej z grup [Canon LBP3200].
• Usuwanie Canon LBP3200
Służy do odinstalowania oprogramowania CAPT z komputera.
Aby uruchomić, kliknij dwukrotnie ikonę. (Patrz str. 3-51.)
• Okno stanu Canon LBP3200
Pokazuje stan drukarki lub zadania drukowania, wykorzystując animację
lub dźwięk.
Z poziomu tego okna można wstrzymać lub anulować zadanie
drukowania. Aby wyświetlić okno stanu drukarki, kliknij ikonę okna stanu
drukarki na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję
[Canon LBP3200] w menu podręcznym. (Patrz str. 4-47.)
• Pomoc Canon LBP3200
Zawiera opis oprogramowania CAPT dla tej drukarki.
Aby otworzyć, kliknij dwukrotnie ikonę.
Po zakończeniu instalacji (Grupa Canon LBP3200)
3-31
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Drukowanie strony testowej
Przed pierwszym użyciem drukarki należy wydrukować stronę testową, postępując
według poniższej procedury.
UWAGA
Zrzuty ekranu wykorzystane w niniejszej sekcji pochodzą z systemu Windows 2000.
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
1
Wyświetl folder [Drukarki] lub [Drukarki i faksy].
Windows 98/Me/2000: Kliknij menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞ [Drukarki].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] ➞ [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Drukarki
i inny sprzęt] ➞ [Drukarki i faksy].
Pojawi się folder [Drukarki] lub [Drukarki i faksy].
3-32
Drukowanie strony testowej
2
Wybierz ikonę [Canon LBP3200], a następnie [Właściwości] z
menu [Plik].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości].
3
Kliknij opcję [Drukuj stronę testową] na arkuszu [Ogólne].
Rozpocznie się drukowanie strony testowej.
Drukowanie strony testowej
3-33
4
Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij
przycisk [OK].
W przypadku systemu Windows 98 kliknij przycisk [Tak].
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
UWAGA
Jeżeli strona testowa nie została poprawnie wydrukowana, należy odinstalować
oprogramowanie CAPT (patrz "Problemy z instalacją," na str. 6-24), uruchomić
ponownie komputer i jeszcze raz rozpocząć procedurę instalacji.
3-34
Drukowanie strony testowej
Korzystanie z drukarki w sieci
Jeżeli drukarka zostanie udostępniona, można jej używać z poziomu innych
komputerów, do których drukarka nie jest bezpośrednio podłączona.
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
W przypadku udostępniania drukarki w sieci, należy wprowadzić poniższe
ustawienia. Komputer podłączony bezpośrednio z drukarką jest nazywany w
niniejszym podręczniku "serwerem druku", a komputery korzystające z drukarki w
sieci są nazywane "klientami".
Korzystając z serwera druku należy wprowadzić następujące ustawienia.
Korzystanie z drukarki w sieci
3-35
Lokalna instalacja na serwerze druku (Windows 98/Me ➞ str. 3-4, Windows
2000 ➞ str. 3-16, Windows XP ➞ str. 3-22)
Ustawienia serwera druku (Sieć) (Windows 98/Me ➞ str. 3-36, Windows 2000/
XP ➞ str. 3-42)
Ustawienia serwera druku (Udostępnianie drukarki) (Windows 98/Me ➞ str.
3-40, Windows 2000/XP ➞ str. 3-43)
Instalacja na klientach (Patrz str. 3-46.)
WAŻNE
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz inne systemy operacyjne
posiadają funkcję blokowania dostępu niepowołanych osób w celu ochrony komputera Zaporę systemu Windows. Dlatego też w przypadku korzystania z drukarki w systemie
operacyjnym wyposażonym w Zaporę systemu Windows należy skonfigurować Zaporę
systemu Windows w sposób umożliwiający dostęp. (Przeprowadzenie konfiguracji jest
wymagane tylko w przypadku korzystania z drukarki w środowisku sieciowym.)
Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku "note_ex.pdf", umieszczonym w folderze
[Polish] na dołączonym dysku CD "User Software for LBP3200".
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
UWAGA
Aby korzystać z drukarki w sieci, zarówno na serwerze druku, jak i na klientach, powinien
być zainstalowany system operacyjny Windows 98/Me lub Windows 2000/XP.
Ustawienia serwera druku
Windows 98/Me
UWAGA
Zrzuty ekranu zamieszczone w niniejszej sekcji pochodzą z systemu Windows Me.
■ Ustawienia sieciowe
1
Kliknij dwukrotnie [Mój komputer] ➞ [Panel sterowania] ➞
[Sieć].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Sieć].
3-36
Korzystanie z drukarki w sieci
2
Wyświetl arkusz [Konfiguracja], a następnie kliknij [Dodaj].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Wybierz typ składnika sieci].
3
4
Kliknij ikonę [Usługa], a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
Wybierz opcję [Udostępnianie plików i drukarek w sieciach
Microsoft Networks], a następnie kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Wybierz typ składnika sieci], a następnie
ponownie okno dialogowe [Sieć].
Korzystanie z drukarki w sieci
3-37
5
Kliknij przycisk [Udostępnianie plików i drukarek].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
6
3-38
Sprawdź, czy została wybrana opcja [Chcę mieć możliwość
udostępniania innym moich drukarek], a następnie kliknij
przycisk [OK].
Korzystanie z drukarki w sieci
7
Wyświetl arkusz [Kontrola dostępu] i wybierz opcję [Kontrola
dostępu na poziomie zasobów] lub [Kontrola dostępu na
poziomie użytkownika].
8
Kliknij przycisk [OK], a następnie ponownie uruchom system
Windows.
Korzystanie z drukarki w sieci
3-39
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
■ Ustawienia udostępniania drukarki
1
Wybierz menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞ [Drukarki].
Zostanie wyświetlony folder [Drukarki].
2
Kliknij prawym przyciskiem ikonę [Canon LBP3200], a
następnie wybierz pozycję [Udostępnianie] z menu
podręcznego.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości].
3-40
Korzystanie z drukarki w sieci
3
Wybierz [Udostępniony jako]. Istnieje możliwość zmiany
wartości pola [Nazwa udziału], oraz wprowadzenia opisu w
polu [Komentarz] i hasła w polu [Hasło], o ile jest ono
wymagane.
UWAGA
• Jeśli w punkcie 7 procedury "Ustawienia sieciowe" została wybrana opcja [Kontrola
dostępu na poziomie użytkownika] (patrz str. 3-39), należy kliknąć przycisk [Dodaj]
i wybrać użytkowników, którzy mogą korzystać z drukarki.
• W polu [Nazwa udziału] nie należy wprowadzać znaków specjalnych ani spacji.
4
Kliknij przycisk [OK].
Ikona drukarki zostaje zamieniona na ikonę drukarki udostępnianej.
Korzystanie z drukarki w sieci
3-41
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Windows 2000/XP
UWAGA
Zrzuty ekranu wykorzystane w niniejszej sekcji pochodzą z systemu Windows 2000.
■ Ustawienia sieciowe
1
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Windows 2000: Wybierz z menu [Start] menu ➞ [Ustawienia] ➞
[Połączenia sieciowe i telefoniczne].
Windows XP: Wybierz z menu [Start] menu ➞ [Panel
sterowania] ➞ [Połączenia sieciowe i internetowe] ➞
[Połączenia sieciowe].
W systemie Windows 2000 pojawi się okno dialogowe [Połączenia sieciowe i
telefoniczne].
W systemie Windows XP zostanie wyświetlone okno dialogowe [Połączenia
sieciowe].
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne],
a następnie wybierz pozycję [Właściwości] z menu
podręcznego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości: Połączenie lokalne].
3-42
Korzystanie z drukarki w sieci
3
Sprawdź, czy wybrano opcję [Udostępnianie plików i drukarek
w sieciach Microsoft Networks], a następnie kliknij przycisk
[OK].
■ Ustawienia udostępniania drukarki
UWAGA
W systemie Windows XP ustawienia udostępniania nie mogą być wprowadzane przy
konfiguracji domyślnej (ustawieniach wprowadzanych natychmiast po instalacji).
Ustawienia udostępniania drukarki wymagają uruchomienia opcji [Kreator konfiguracji
sieci] i włączenia ustawień udostępniania.
Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy online dla systemu Windows.
1
Windows 2000: Kliknij menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞
[Drukarki].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] ➞ [Drukarki i
faksy].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel
sterowania] ➞ [Drukarki i inny sprzęt] ➞ [Drukarki i faksy].
Pojawi się folder [Drukarki] lub [Drukarki i faksy].
Korzystanie z drukarki w sieci
3-43
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Canon LBP3200] , a
następnie wybierz pozycję [Udostępnianie] z menu
podręcznego.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości].
3
Wybierz opcję [Udostępniona jako] (w systemie Windows XP,
opcję [Udostępnij tę drukarkę]). W razie potrzeby zmień nazwę
udziału.
UWAGA
• Ustawienia udostępniania można również zmienić w trakcie instalacji lokalnej.
• W polu [Udostępniona jako] nie należy wprowadzać znaków specjalnych ani spacji.
3-44
Korzystanie z drukarki w sieci
4
Kliknij przycisk [Dodatkowe sterowniki].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Dodatkowe sterowniki].
5
6
W przypadku systemu Windows 2000 wybierz [Windows 95
lub 98], W przypadku systemu Windows XP, wybierz
[Windows 95, 98 i Me], a następnie kliknij przycisk [OK].
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Po pojawieniu się okna dialogowego [Wkładanie dysku] kliknij przycisk [OK].
Korzystanie z drukarki w sieci
3-45
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
7
Jeżeli napęd CD-ROM jest dyskiem [D:], wybierz
[D:\Polish\Win98], a następnie kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie się kopiowanie plików.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
8
Kliknij przycisk [Zamknij].
Ikona drukarki zostaje zamieniona na ikonę drukarki udostępnianej.
Instalacja na klientach
W niniejszej sekcji opisano instalację z sieci jako jeden ze sposobów
zainstalowania sterownika drukarki na klientach.
UWAGA
• Można z niej korzystać zarówno w przypadku klientów z systemem operacyjnym
Windows 98/Me, jak i Windows 2000/XP.
• Jeżeli serwer druku pracuje w systemie Windows 98/Me, nie można przeprowadzić
instalacji z sieci dla systemu Windows 2000/XP.
Instalacja za pomocą funkcji [Kreator dodawania drukarki]
WAŻNE
Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows 2000/XP należy się zalogować
jako administrator.
UWAGA
Zrzuty ekranu wykorzystane w niniejszej sekcji pochodzą z systemu Windows 2000.
3-46
Korzystanie z drukarki w sieci
1
Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] ➞ [Drukarki]. Zostanie
otwarty folder [Drukarki]. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę
[Dodaj drukarkę].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] menu ➞ [Drukarki i faksy] ➞ [Dodaj
drukarkę].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Drukarki
i inny sprzęt] ➞ [Drukarki i faksy] ➞ [Dodaj drukarkę].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kreator dodawania drukarki].
Kliknij przycisk [Dalej].
3
Wybierz opcję [Drukarka sieciowa] i kliknij przycisk [Dalej].
Korzystanie z drukarki w sieci
3-47
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
2
4
W systemie Windows 2000/XP kliknij przycisk [Dalej].
W systemie Windows 98/Me kliknij [Przeglądaj].
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
5
Wybierz katalog dla serwera druku, a następnie kliknij
przycisk [Dalej].
W przypadku systemu Windows 98/Me przejdź do punktu 7.
3-48
Korzystanie z drukarki w sieci
6
Określ, czy ta drukarka ma być drukarką domyślną i kliknij
przycisk [Dalej].
7
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Kliknij przycisk [Zakończ].
UWAGA
Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Nie znaleziono podpisu cyfrowego],
kliknij przycisk [Tak].
Korzystanie z drukarki w sieci
3-49
Instalacja z poziomu aplikacji [Eksplorator Windows]
1
Windows Me/2000/XP: Kliknij menu [Start] ➞ [Programy] (W
przypadku Windows XP [Wszystkie programy]) ➞ [Akcesoria]
➞ [Eksplorator Windows].
Windows 98: Kliknij menu [Start] ➞ [Programy] ➞ [Eksplorator Windows].
Pojawi się okno dialogowe [Eksplorator Windows].
2
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
Wybierz serwer druku w opcji [Moje miejsca sieciowe] (w
Windows 98 w opcji [Otoczenie sieciowe]). Następnie kliknij
dwukrotnie ikonę [Canon LBP3200],
lub przeciągnij i upuść ikonę [Canon LBP3200] do folderu [Drukarki].
3
3-50
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Drukarki]. Należy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z drukarki w sieci
Odinstalowanie oprogramowania CAPT
Odinstalowanie powoduje usunięcie oprogramowania CAPT z komputera.
Oprogramowanie CAPT można odinstalować zgodnie z następującą procedurą.
1
Zamknij wszystkie pliki i programy wymienione poniżej.
• pliki pomocy,
• okno stanu drukarki,
• Panel sterowania,
• inne aplikacje.
2
Otwórz folder [Canon LBP3200] na pulpicie i kliknij dwukrotnie
ikonę [Usuwanie Canon LBP3200].
Pojawi się okno dialogowe [Usuwanie Canon LBP3200].
Okno dialogowe [Usuwanie Canon LBP3200] można również wyświetlić
wybierając menu [Start] ➞ [Programy] (w Windows XP [Wszystkie programy]) ➞
[Canon LBP3200], a następnie klikając pozycję [Usuwanie Canon LBP3200].
Odinstalowanie oprogramowania CAPT
3-51
3
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
WAŻNE
Jeżeli administrator zainstalował sterownik w systemie Windows 2000/XP, tylko
administrator może go odinstalować. Jeżeli sterownik drukarki ma być odinstalowany z
systemu Windows 2000/XP, należy pamiętać, aby zalogować się do systemu Windows
2000/XP jako administrator.
3
Kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie się odinstalowywanie i pojawi się okno dialogowe zawierające prośbę
o ponowne uruchomienie komputera.
Konfiguracja środowiska pracy drukarki
3
4
Kliknij przycisk [OK].
System Windows zostanie ponownie uruchomiony.
UWAGA
• Jeżeli nie można odinstalować oprogramowania CAPT, należy zapoznać się z
informacjami w części "Problemy z odinstalowaniem," na str. 6-25.
3-52
Odinstalowanie oprogramowania CAPT
Drukowanie dokumentu
4
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano procedurę drukowania dokumentów oraz funkcje drukarki.
Drukowanie z poziomu aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Anulowanie zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Określanie preferencji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Windows 2000/XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Wykorzystanie funkcji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Windows 2000/XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-24
Wydruk wielu stron na jednym arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-34
Skalowanie wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-35
Określenie niestandardowego formatu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-37
Określenie jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-42
Określenie nasycenia wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-43
Określenie wygładzania obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-44
Przegląd ustawień drukarki / Przywracanie ustawień domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-45
Okno stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
Korzystanie z okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-47
Wyświetlanie okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-49
Zamykanie okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-49
Ustawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-49
Stan drukarki sieciowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-51
4-1
Drukowanie z poziomu aplikacji
Po zainstalowaniu oprogramowania można przystąpić do wykonywania zadań
drukowania.
W przedstawionej niżej instrukcji opisano procedurę drukowania z aplikacji, na
przykładzie programu Acrobat Reader umieszczonego na dołączonej płycie CD.
1
4
Umieść papier w kasecie lub w otworze podajnika ręcznego.
Drukowanie dokumentu
UWAGA
Instrukcje dotyczące drukowania na zwykłym papierze, grubym papierze,
etykietach i folii znajdują się w części "Drukowanie na zwykłym papierze / grubym
papierze / etykietach / folii," na str. 2-14, instrukcje dotyczące drukowania na
kopertach w części "Drukowanie na kopertach," na str. 2-27, a instrukcje dotyczące
drukowania na papierze niestandardowym w części "Drukowanie na papierze
niestandardowym," na str. 2-40.
2
4-2
W aplikacji Acrobat Reader otwórz plik PDF, który ma zostać
wydrukowany, a następnie wybierz opcję [Page Setup] z menu
[File].
Drukowanie z poziomu aplikacji
4
Określ format i orientację papieru dla dokumentu, a następnie
kliknij przycisk [OK].
Z menu [File] wybierz opcję [Print].
4
Drukowanie dokumentu
3
Spowoduje to uruchomienie sterownika drukarki i otwarcie okna dialogowego
[Print].
Drukowanie z poziomu aplikacji
4-3
5
Z listy rozwijanej [Name] wybierz [Canon LBP3200], a
następnie określ preferencje drukowania.
Drukowanie dokumentu
4
6
W przypadku określania bardziej szczegółowych ustawień
drukowania, kliknij przycisk [Properties].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości].
UWAGA
• Nazwę drukarki wyświetlanej w tym oknie dialogowym można zmienić w folderze
[Drukarki] (w systemie Windows XP w folderze [Drukarki i faksy]).
• Procedura wyświetlania właściwości drukarki może się różnić w zależności od
używanej aplikacji.
4-4
Drukowanie z poziomu aplikacji
7
Określ preferencje drukowania na arkuszach [Ustawienia
strony], [Wykończenie] oraz [Jakość], a następnie kliknij
przycisk [OK].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe [Print].
UWAGA
Zaleca się zatwierdzanie zawartości arkusza [Ustawienia strony] dla każdego
zadania drukowania.
8
Kliknij przycisk [OK].
Drukarka rozpocznie drukowanie.
UWAGA
• Jeżeli podczas drukowania wystąpią problemy, patrz Rozdział 6 "Rozwiązywanie
problemów".
• "Wykorzystanie funkcji drukowania," na str. 4-16 opisuje sposób wykorzystania
funkcji drukarki i sterownika drukarki. Dostosowanie ustawień drukarki i sterownika
drukarki do drukowanego dokumentu pozwoli na optymalne wykorzystanie
możliwości drukarki.
Drukowanie z poziomu aplikacji
4-5
Anulowanie zadania drukowania
W oknie stanu drukarki można anulować, wstrzymać lub wznowić zadanie
drukowania.
1
Rozpocznij drukowanie.
Zostanie wyświetlone okno stanu drukarki.
UWAGA
Okno stanu drukarki może nie zostać otwarte, w zależności od ustawień opcji
[Wyświetl okno stanu drukarki] w menu [Preferencje]. (Patrz "Ustawianie
preferencji," na str. 4-49.)
Drukowanie dokumentu
4
2
Na pasku narzędzi kliknij przycisk oznaczający wybraną
operację.
● Anulowanie zadania drukowania
❑ Kliknij
.
● Wstrzymanie zadania drukowania
❑ Kliknij
.
● Wznowienie zadania drukowania
❑ Kliknij
4-6
.
Anulowanie zadania drukowania
Określanie preferencji drukowania
Oprogramowanie CAPT przeznaczone dla drukarki LBP3200 pozwala na
określenie różnych preferencji drukowania.
Aby określić preferencje drukowania, najpierw wyświetl okno dialogowe
[Właściwości drukarki] lub [Właściwości dokumentu]. W celu wyświetlenia okien
określających właściwości należy postępować zgodnie z poniższą procedurą,
dotyczącą używanego systemu operacyjnego.
Windows 98/Me
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości dokumentu] z poziomu
używanej aplikacji, możliwe jest określenie ustawień dla danego zadania
drukowania.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki] z folderu
[Drukarki], możliwe jest określenie ustawień początkowych dla wszystkich zadań
drukowania.
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu]
z poziomu aplikacji
W niniejszej sekcji opisano procedurę na przykładzie programu Acrobat Reader,
umieszczonego na dołączonej płycie CD.
1
Wybierz opcję [Print] z menu [File] aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Print].
Określanie preferencji drukowania
4-7
Drukowanie dokumentu
4
UWAGA
Procedury drukowania różnią się w zależności od wykorzystywanej aplikacji.
Dokładne informacje dotyczące zadań drukowania znajdują się w podręczniku
obsługi do danej aplikacji.
2
Potwierdź nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk
[Properties].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości dokumentu].
4-8
Określanie preferencji drukowania
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z
folderu [Drukarki]
1
Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] ➞ [Drukarki].
Zostanie wyświetlony folder [Drukarki].
2
Wybierz ikonę [Canon LBP3200], a następnie [Właściwości] z
menu [Plik].
Określanie preferencji drukowania
4-9
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki].
Drukowanie dokumentu
4
UWAGA
Okno dialogowe [Właściwości drukarki] można również otworzyć poprzez kliknięcie
prawym klawiszem myszy ikony [Canon LBP3200] i wybór opcji [Właściwości] z
menu podręcznego.
Windows 2000/XP
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości dokumentu] z poziomu
używanej aplikacji, możliwe jest określenie ustawień dla danego zadania
drukowania.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki] z folderu
[Drukarki], możliwe jest określenie ustawień początkowych dla wszystkich zadań
drukowania.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki] z folderu
[Drukarki], możliwy jest wybór np. papieru niestandardowego.
UWAGA
Aby określić ustawienia drukarki w folderze [Drukarki], wymagane są uprawnienia
pełnego dostępu. Jeżeli okna dialogowego [Właściwości dokumentu] nie można
wyświetlić z folderu [Drukarki], należy je wybrać z poziomu używanej aplikacji.
4-10
Określanie preferencji drukowania
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu]
z poziomu aplikacji
W niniejszej sekcji opisano procedurę na przykładzie programu Acrobat Reader,
umieszczonego na dołączonej płycie CD.
1
Wybierz opcję [Print] z menu [File] aplikacji.
2
Drukowanie dokumentu
4
Potwierdź nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk
[Properties].
Określanie preferencji drukowania
4-11
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości dokumentu].
UWAGA
Okno dialogowe [Właściwości dokumentu] można również otworzyć poprzez
kliknięcie prawym klawiszem myszy ikony [Canon LBP3200] i wybór opcji
[Preferencje drukowania] z menu podręcznego.
Drukowanie dokumentu
4
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości dokumentu]
z folderu [Drukarki]
1
Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] ➞ [Drukarki].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] ➞ [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Drukarki
i inny sprzęt] ➞ [Drukarki i faksy].
Zostanie wyświetlony folder [Drukarki].
4-12
Określanie preferencji drukowania
Wybierz ikonę [Canon LBP3200], a następnie [Preferencje
drukowania] z menu [Plik].
4
Drukowanie dokumentu
2
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości dokumentu].
UWAGA
Okno dialogowe [Właściwości dokumentu] można również otworzyć poprzez
kliknięcie prawym klawiszem myszy ikony [Canon LBP3200] i wybór opcji
[Preferencje drukowania] z menu podręcznego.
Określanie preferencji drukowania
4-13
Wyświetlanie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z
folderu [Drukarki]
1
Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] ➞ [Drukarki].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] ➞ [Drukarki i faksy].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Drukarki
i inny sprzęt] ➞ [Drukarki i faksy].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlony folder [Drukarki].
2
4-14
Wybierz ikonę [Canon LBP3200], a następnie [Właściwości] z
menu [Plik].
Określanie preferencji drukowania
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki].
Określanie preferencji drukowania
4-15
4
Drukowanie dokumentu
UWAGA
Okno dialogowe [Właściwości drukarki] można również otworzyć poprzez kliknięcie
prawym klawiszem myszy ikony [Canon LBP3200] i wybór opcji [Właściwości] z
menu podręcznego.
Wykorzystanie funkcji drukowania
Windows 98/Me
Okno dialogowe [Właściwości drukarki] oraz [Właściwości dokumentu] zawierają
następujące arkusze, umożliwiające określenie różnych funkcji drukowania. Między
arkuszami można się przełączać, klikając poszczególne karty.
W niniejszej sekcji opisano rodzaje preferencji drukowania, które można określić na
każdym arkuszu.
4
• Okno
dialogowe [Właściwości dokumentu]
Drukowanie dokumentu
- Arkusz [Ustawienia strony]
- Arkusz [Wykończenie]
- Arkusz [Jakość]
• Okno
dialogowe [Właściwości drukarki]
- Arkusz [Ogólne]
- Arkusz [Szczegóły]
- Arkusz [Udostępnianie]
- Arkusz [Ustawienia strony]
- Arkusz [Wykończenie]
- Arkusz [Jakość]
UWAGA
Szczegółowy opis funkcji znajduje się w pomocy online.
Pomoc online można wyświetlić w następujący sposób. Aby zamknąć wyświetlane okno
pomocy online, kliknij wewnątrz jego obszaru.
- Naciśnij klawisz [Tab] na klawiaturze, aby wybrać pozycję, która ma zostać
wyświetlona, a następnie naciśnij klawisz [F1].
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie kliknij opcję [Co to
jest?] z menu podręcznego.
- Kliknij przycisk [
] (Pomoc) na pasku [Titlebar], przesuń kursor ze znakiem [?] na
pozycję, która ma zostać wyświetlona, a następnie ją kliknij.
4-16
Wykorzystanie funkcji drukowania
Arkusz [Ustawienia strony]
Arkusz [Ustawienia strony] pozwala na określenie następujących preferencji
drukowania.
Drukowanie dokumentu
4
■ Format strony
Wyświetl menu rozwijane [Format strony], a następnie wybierz żądany format strony.
Można wybrać jeden z następujących formatów:
• A3 (297,0 mm x 420,0 mm, 11,69 cala x 16,54 cala)
• B4 (257,0 mm x 364,0 mm, 10,12 cala x 14,33 cala)
• A4 (210,0 mm x 297,0 mm, 8,27 cala x 11,69 cala)
• B5 (182,0 mm x 257,0 mm, 7,17 cala x 10,12 cala)
• A5 (148,0 mm x 210,0 mm, 5,83 cala x 8,27 cala)
• Letter (215,9 mm x 279,4 mm, 8,50 cala x 11,00 cali)
• Legal (215,9 mm x 355,6 mm, 8,50 cala x 14,00 cali)
• Executive (184,1 mm x 266,7 mm, 7,25 cala x 10,50 cala)
• Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm, 4,33 cala x 8,66 cala)
• Koperta COM10 (104,9 mm x 241,3 mm, 4,13 cala x 9,50 cala)
• Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm, 6,38 cala x 9,02 cala)
• Koperta Monarch (98,5 mm x 190,5 mm, 3,88 cala x 7,50 cala)
• Rozmiar 1 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 2 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 3 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-17
■ Format wyjściowy
Wyświetl menu rozwijane [Format wyjściowy], a następnie wybierz żądany format strony.
Można wybrać jeden z następujących formatów papieru:
• Dopasuj do formatu strony
• A4 (210,0 mm x 297,0 mm, 8,27 cala x 11,69 cala)
• B5 (182,0 mm x 257,0 mm, 7,17 cala x 10,12 cala)
• A5 (148,0 mm x 210,0 mm, 5,83 cala x 8,27 cala)
• Letter (215,9 mm x 279,4 mm, 8,50 cala x 11,00 cali)
• Legal (215,9 mm x 355,6 mm, 8,50 cala x 14,00 cali)
• Executive (184,1 mm x 266,7 mm, 7,25 cala x 10,50 cala)
• Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm, 4,33 cala x 8,66 cala)
• Koperta COM10 (104,9 mm x 241,3 mm, 4,13 cala x 9,50 cala)
4
• Koperta Monarch (98,5 mm x 190,5 mm, 3,88 cala x 7,50 cala)
Drukowanie dokumentu
• Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm, 6,38 cala x 9,02 cala)
• Rozmiar 2 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 1 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 3 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
UWAGA
• Podczas drukowania na papierze, którego format jest taki sam, jak określony w
ustawieniu [Format strony], należy wybrać opcję [Dopasuj do formatu strony].
• Jeżeli wybrany format papieru różni się od ustawienia [Format strony], wydruk zostanie
automatycznie pomniejszony lub powiększony, w celu dopasowania do formatu strony.
• Jeżeli dla opcji [Format strony] wybrano ustawienie format A3 lub B4, a dla opcji [Format
wyjściowy] wybrano [Dopasuj do formatu strony], wydruk zostanie automatycznie
pomniejszony do formatu A4 (domyślnie).
• Jeżeli możliwe jest określenie formatu strony, orientacji oraz liczby kopii wydruku w
używanej aplikacji, nie trzeba wprowadzać ustawień na arkuszu [Ustawienia strony].
■ Liczba kopii
Pozwala na określenie liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.
Kliknij pokrętło [Liczba kopii] lub wprowadź liczbę w polu pokrętła. Możliwe jest określenie
od 1 do 999 kopii wydruku.
■ Orientacja
Pozwala na wybór orientacji pionowej lub poziomej.
W opcji [Orientacja] kliknij [Pionowa] lub [Pozioma].
4-18
Wykorzystanie funkcji drukowania
■ Układ strony (Patrz str. 4-34.)
Na jednym arkuszu papieru można wydrukować wiele stron dokumentu.
Można wybrać opcję 1, 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz).
Po wybraniu 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz) zostanie wyświetlone menu rozwijane
[Kolejność stron], na którym można określić kolejność stron.
■ Skalowanie ręczne / Kolejność stron (Patrz str. 4-35.)
Po wybraniu ustawienia [1 strona na arkusz] dla opcji [Układ strony] zostanie wyświetlone
okno dialogowe [Skalowanie ręczne]. Po wybraniu ustawień 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz)
dla opcji [Układ strony] zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kolejność stron].
• [Skalowanie ręczne]: Jeżeli ustawienia opcji [Format strony] i [Format wyjściowy] są
■ Typ papieru
Służy do określenia typu papieru używanego do wydruku.
Możliwe są następujące opcje.
Typ papieru
Zwykły papier (64 - 90
g/m2)
Ustawienie sterownika drukarki
[Zwykły papier] [Zwykły papier L] *1
Gruby papier (91 - 163 g/m2)
[Gruby papier] [Gruby papier H] *2
Folia
[Folie]
Etykiety
[Gruby papier] [Gruby papier H] *3
Koperty
*4
*1 Jeżeli po wybraniu opcji [Zwykły papier] zauważalne jest nadmierne zwijanie się papieru podczas drukowania,
wybierz [Zwykły papier L].
*2 Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier
H].
*3 Aby drukować na etykietach, wybierz [Gruby papier]. Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby
papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
*4 Aby drukować na kopertach, wybierz jeden z poniższych formatów papieru: [Koperta C5], [Koperta COM10],
[Koperta DL] lub [Koperta Monarch]. Drukowanie odbywać się będzie w trybie automatycznym. Nie ma potrzeby
ustawiania typu papieru.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-19
4
Drukowanie dokumentu
różne, współczynnik skalowania zostanie dopasowany automatycznie, a uzyskany
wydruk będzie odpowiednio powiększony lub pomniejszony. Jeżeli współczynnik
skalowania ma być określony ręcznie, wybierz opcję [Skalowanie ręczne], a następnie
określ jego wartość w polu pokrętła. Możliwy jest wybór wartości z zakresu od 10% do
200%.
• [Kolejność stron]: Jeżeli na jednym arkuszu drukowane jest wiele stron, można określić
ich kolejność.
■ Niestandardowy format papieru (Patrz str. 4-37.)
Poniższe okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku [Niestandardowy
format papieru].
W oknie tym można określić wysokość i szerokość papieru niestandardowego,
różniącego się wymiarami od papieru standardowego.
Dla drukarki LBP3200 można określić maksymalnie 3 niestandardowe formaty papieru.
Drukowanie dokumentu
4
Arkusz [Wykończenie]
Arkusz [Wykończenie] pozwala na określenie następujących preferencji
drukowania.
■ Sortowanie
Jeżeli drukowanych jest wiele kopii wielostronicowego dokumentu, możliwy jest wybór
opcji umożliwiającej otrzymanie posortowanych lub nieposortowanych kopii wydruku.
Jeżeli pole wyboru dla opcji [Sortowanie] nie jest zaznaczone, każda strona dokumentu
będzie drukowana w określonej liczbie kopii.
4-20
Wykorzystanie funkcji drukowania
Jeżeli pole wyboru dla opcji [Sortowanie] zostanie zaznaczone, podczas wydruku kolejne
egzemplarze dokumentu będą sortowane.
■ Preferencje
Poniższe okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku [Preferencje].
Arkusz [Jakość]
Arkusz [Jakość] pozwala na określenie następujących preferencji drukowania.
■ Rozdzielczość
Pozwala na określenie rozdzielczości drukowanych obrazów.
Możliwy jest wybór opcji [600 dpi] lub [300 dpi].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-21
4
Drukowanie dokumentu
Jeżeli jest zaznaczone pole wyboru dla opcji [Drukuj nawet w przypadku wykrycia
niewłaściwego formatu papieru], dokument jest drukowany na aktualnie załadowanym
papierze, bez względu na ustawienia opcji [Format wyjściowy] na arkuszu [Ustawienia
strony].
Jeżeli pole wyboru nie jest zaznaczone, a ustawienia opcji [Format wyjściowy] dla
bieżącego zadania drukowania różnią się od ustawień opcji [Format wyjściowy] dla
ostatnio drukowanego zadania, w oknie stanu drukarki zostanie wyświetlony komunikat.
Spowoduje to zatrzymanie drukowania. Jeżeli jednak zadanie drukowania jest
wykonywane bezpośrednio po włączeniu/wyłączeniu drukarki lub wyjęciu i włożeniu
kasety, komunikat nie zostanie wyświetlony w oknie stanu drukarki, a dokument będzie
drukowany na aktualnie załadowanym papierze, bez względu na ustawienia opcji [Format
wyjściowy].
■ Półtony
Pozwala na wybór sposobu przetwarzania półtonów dla obrazów kolorowych lub w
odcieniach szarości.
[Wzór 1]
Nadaje się do wydruku dokumentów ogólnych.
[Wzór 2]
Podczas wydruku obrazu fotograficznego zwiększana jest jego ostrość.
Stosowany do wydruków obrazów przedstawiających ludzi lub dla podkreślenia
zaciemnienia.
[Wzór 3]
Kolorowe litery i cienkie linie są drukowane wyraźniej.
■ Jasność / Kontrast
Aby określić ustawienia, kliknij pokrętło opcji [Jasność] lub [Kontrast]. Ustawień można
również dokonać przesuwając suwak w prawo lub w lewo. Możliwy jest wybór z zakresu
od -80% do 80%.
■ Szczegóły
4
Drukowanie dokumentu
Poniższe okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku [Szczegóły].
• Aby zmienić ustawienia nasycenia, przeciągnij suwak [Nasycenie wydruku] w prawo lub
w lewo.
• Zaznaczenie pola wyboru opcji [Użyj funkcji oszczędzania tonera] pozwala na
zmniejszenie zużycia tonera.
• Zaznaczenie pola wyboru opcji [Wygładzanie obrazu] spowoduje automatyczne
wygładzenie postrzępionych znaków i grafiki.
WAŻNE
Korzystanie z trybu oszczędzania tonera może spowodować zmniejszenie nasycenia
wydruku i niedokładny wydruk tekstu.
4-22
Wykorzystanie funkcji drukowania
Arkusz [Ogólne]
Wyświetla nazwę drukarki. Pozwala na wydruk strony testowej.
Drukowanie dokumentu
4
Arkusz [Szczegóły]
Pozwala na określenie ustawień portu drukarki, sposobu buforowania oraz na
dodawanie sterowników.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-23
Arkusz [Udostępnianie]
Pozwala na wybranie opcji umożliwiającej udostępnianie lub nieudostępnianie
drukarki.
UWAGA
Jeżeli opcja [Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks] nie została
dodana do ustawień sieciowych, arkusz [Udostępnianie] nie będzie wyświetlany. (Patrz
str. 3-36.)
Drukowanie dokumentu
4
Windows 2000/XP
Okno dialogowe [Właściwości drukarki] oraz [Właściwości dokumentu] zawierają
następujące arkusze, umożliwiające określenie różnych funkcji drukowania. Między
arkuszami można się przełączać, klikając poszczególne karty.
W niniejszej sekcji opisano rodzaje preferencji drukowania, które można określić na
każdym arkuszu.
• Okno
dialogowe [Właściwości dokumentu]
- Arkusz [Ustawienia strony]
- Arkusz [Wykończenie]
- Arkusz [Jakość]
• Okno
dialogowe [Właściwości drukarki]
- Arkusz [Ogólne]
- Arkusz [Udostępnianie]
- Arkusz [Porty]
- Arkusz [Zaawansowane]
- Arkusz [Zabezpieczenia]
- Arkusz [Wybór papieru]
4-24
Wykorzystanie funkcji drukowania
UWAGA
Szczegółowy opis funkcji znajduje się w pomocy online.
Pomoc online można wyświetlić w następujący sposób. Aby zamknąć wyświetlane okno
pomocy online, kliknij wewnątrz jego obszaru.
- Naciśnij klawisz [Tab] na klawiaturze, aby wybrać pozycję, która ma zostać
wyświetlona, a następnie naciśnij klawisz [F1].
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie kliknij opcję [Co to
jest?] z menu podręcznego.
- Kliknij przycisk [
] (Pomoc) na pasku [Titlebar], przesuń kursor ze znakiem [?] na
pozycję, która ma zostać wyświetlona, a następnie ją kliknij.
Arkusz [Ustawienia strony]
Arkusz [Ustawienia strony] pozwala na określenie następujących preferencji
drukowania.
Drukowanie dokumentu
4
■ Format strony
Wyświetl menu rozwijane [Format strony], a następnie wybierz żądany format strony.
Można wybrać jeden z następujących formatów:
• A3 (297,0 mm x 420,0 mm, 11,69 cala x 16,54 cala)
• B4 (257,0 mm x 364,0 mm, 10,12 cala x 14,33 cala)
• A4 (210,0 mm x 297,0 mm, 8,27 cala x 11,69 cala)
• B5 (182,0 mm x 257,0 mm, 7,17 cala x 10,12 cala)
• A5 (148,0 mm x 210,0 mm, 5,83 cala x 8,27 cala)
• Letter (215,9 mm x 279,4 mm, 8,50 cala x 11,00 cali)
• Legal (215,9 mm x 355,6 mm, 8,50 cala x 14,00 cali)
• Executive (184,1 mm x 266,7 mm, 7,25 cala x 10,50 cala)
• Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm, 4,33 cala x 8,66 cala)
• Koperta COM10 (104,9 mm x 241,3 mm, 4,13 cala x 9,50 cala)
• Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm, 6,38 cala x 9,02 cala)
• Koperta Monarch (98,5 mm x 190,5 mm, 3,88 cala x 7,50 cala)
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-25
• Rozmiar 1 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 2 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 3 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
■ Format wyjściowy
Wyświetl menu rozwijane [Format wyjściowy], a następnie wybierz żądany format strony.
Można wybrać jeden z następujących formatów papieru:
• Dopasuj do formatu strony
• A4 (210,0 mm x 297,0 mm, 8,27 cala x 11,69 cala)
• B5 (182,0 mm x 257,0 mm, 7,17 cala x 10,12 cala)
• A5 (148,0 mm x 210,0 mm, 5,83 cala x 8,27 cala)
• Letter (215,9 mm x 279,4 mm, 8,50 cala x 11,00 cali)
4
• Executive (184,1 mm x 266,7 mm, 7,25 cala x 10,50 cala)
Drukowanie dokumentu
• Legal (215,9 mm x 355,6 mm, 8,50 cala x 14,00 cali)
• Koperta COM10 (104,9 mm x 241,3 mm, 4,13 cala x 9,50 cala)
• Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm, 4,33 cala x 8,66 cala)
• Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm, 6,38 cala x 9,02 cala)
• Koperta Monarch (98,5 mm x 190,5 mm, 3,88 cala x 7,50 cala)
• Rozmiar 1 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 2 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
• Rozmiar 3 (Papier niestandardowy, o definiowalnej nazwie) (Patrz str. 4-37.)
UWAGA
• Podczas drukowania na papierze, którego format jest taki sam, jak określony w
ustawieniu [Format strony], należy wybrać opcję [Dopasuj do formatu strony].
• Jeżeli wybrany format papieru różni się od ustawienia [Format strony], wydruk zostanie
automatycznie pomniejszony lub powiększony, w celu dopasowania do formatu strony.
• Jeżeli dla opcji [Format strony] wybrano ustawienie format A3 lub B4, a dla opcji [Format
wyjściowy] wybrano [Dopasuj do formatu strony], wydruk zostanie automatycznie
pomniejszony do formatu A4 (domyślnie).
• Jeżeli możliwe jest określenie formatu strony, orientacji oraz liczby kopii wydruku w
używanej aplikacji, nie trzeba wprowadzać ustawień na arkuszu [Ustawienia strony].
■ Liczba kopii
Pozwala na określenie liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.
Kliknij pokrętło [Liczba kopii] lub wprowadź liczbę w polu pokrętła. Możliwe jest określenie
od 1 do 999 kopii wydruku.
■ Orientacja
Pozwala na wybór orientacji pionowej lub poziomej.
W opcji [Orientacja] kliknij [Pionowa] lub [Pozioma].
4-26
Wykorzystanie funkcji drukowania
■ Układ strony (Patrz str. 4-34.)
Na jednym arkuszu papieru można wydrukować wiele stron dokumentu.
Można wybrać opcję 1, 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz).
Po wybraniu 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz) zostanie wyświetlone menu rozwijane
[Kolejność stron], na którym można określić kolejność stron.
■ Skalowanie ręczne / Kolejność stron (Patrz str. 4-35.)
Po wybraniu ustawienia [1 strona na arkusz] dla opcji [Układ strony] zostanie wyświetlone
okno dialogowe [Skalowanie ręczne]. Po wybraniu ustawień 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz)
dla opcji [Układ strony] zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kolejność stron].
• [Skalowanie ręczne]: Jeżeli ustawienia opcji [Format strony] i [Format wyjściowy] są
■ Typ papieru
Służy do określenia typu papieru używanego do wydruku.
Możliwe są następujące opcje.
Typ papieru
Zwykły papier (64 - 90
g/m2)
Ustawienie sterownika drukarki
[Zwykły papier] [Zwykły papier L] *1
Gruby papier (91 - 163 g/m2)
[Gruby papier] [Gruby papier H] *2
Folia
[Folie]
Etykiety
[Gruby papier] [Gruby papier H] *3
Koperty
*4
*1 Jeżeli po wybraniu opcji [Zwykły papier] zauważalne jest nadmierne zwijanie się papieru podczas drukowania,
wybierz [Zwykły papier L].
*2 Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu [Gruby papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier
H].
*3 Aby drukować na etykietach, papieru wybierz [Gruby papier]. Jeżeli stopień przylegania tonera przy ustawieniu
[Gruby papier] nie jest wystarczający, wybierz [Gruby papier H].
*4 Aby drukować na kopertach, wybierz jeden z poniższych formatów papieru: [Koperta C5], [Koperta COM10],
[Koperta DL] lub [Koperta Monarch]. Drukowanie odbywać się będzie w trybie automatycznym. Nie ma potrzeby
ustawiania typu papieru.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-27
4
Drukowanie dokumentu
różne, współczynnik skalowania zostanie dopasowany automatycznie, a uzyskany
wydruk będzie odpowiednio powiększony lub pomniejszony. Jeżeli współczynnik
skalowania ma być określony ręcznie, wybierz opcję [Skalowanie ręczne], a następnie
określ jego wartość w polu pokrętła. Możliwy jest wybór wartości z zakresu od 10% do
200%.
• [Kolejność stron]: Jeżeli na jednym arkuszu drukowane jest wiele stron, można określić
ich kolejność.
Arkusz [Wykończenie]
Arkusz [Wykończenie] pozwala na określenie następujących preferencji
drukowania.
Drukowanie dokumentu
4
■ Sortowanie
Jeżeli drukowanych jest wiele kopii wielostronicowego dokumentu, możliwy jest wybór
opcji umożliwiającej otrzymanie posortowanych lub nieposortowanych kopii wydruku.
Jeżeli pole wyboru dla opcji [Sortowanie] nie jest zaznaczone, każda strona dokumentu
będzie drukowana w określonej liczbie kopii.
Jeżeli pole wyboru dla opcji [Sortowanie] zostanie zaznaczone, podczas wydruku kolejne
egzemplarze dokumentu będą sortowane.
■ Preferencje
Poniższe okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku [Preferencje].
4-28
Wykorzystanie funkcji drukowania
• Jeżeli jest zaznaczone pole wyboru dla opcji [Drukuj nawet w przypadku wykrycia
niewłaściwego formatu papieru], dokument jest drukowany na aktualnie załadowanym
papierze, bez względu na ustawienia opcji [Format wyjściowy] na arkuszu [Ustawienia
strony].
Jeżeli pole wyboru nie jest zaznaczone, a ustawienia opcji [Format wyjściowy] dla
bieżącego zadania drukowania różnią się od ustawień opcji [Format wyjściowy] dla
ostatnio drukowanego zadania, w oknie stanu drukarki zostanie wyświetlony komunikat.
Spowoduje to zatrzymanie drukowania. Jeżeli jednak zadanie drukowania jest
wykonywane bezpośrednio po włączeniu/wyłączeniu drukarki lub wyjęciu i włożeniu
kasety, komunikat nie zostanie wyświetlony w oknie stanu drukarki, a dokument będzie
drukowany na aktualnie załadowanym papierze, bez względu na ustawienia opcji
[Format wyjściowy].
• Opcja [Buforowanie EMF] pozwala na określenie formatu buforowanego pliku. Jeżeli
pole wyboru zostanie zaznaczone, plik będzie buforowany w formacie metapliku. W
przeciwnym wypadku plik będzie buforowany w formacie RAW.
Jeżeli urządzenie pracuje jako drukarka sieciowa, wówczas zawsze plik buforowany ma
format RAW.
Drukowanie dokumentu
Arkusz [Jakość]
Arkusz [Jakość] pozwala na określenie następujących preferencji drukowania.
■ Rozdzielczość
Pozwala na określenie rozdzielczości drukowanych obrazów.
Możliwy jest wybór opcji [600 dpi] lub [300 dpi].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4
4-29
■ Półtony
Pozwala na wybór sposobu przetwarzania półtonów dla obrazów kolorowych lub w
odcieniach szarości.
[Wzór 1]
Nadaje się do wydruku dokumentów ogólnych.
[Wzór 2]
Podczas wydruku obrazu fotograficznego zwiększana jest jego ostrość.
Stosowany do wydruków obrazów przedstawiających ludzi lub dla podkreślenia
zaciemnienia.
[Wzór 3]
Kolorowe litery i cienkie linie są drukowane wyraźniej.
■ Jasność / Kontrast
Aby określić ustawienia, kliknij pokrętło opcji [Jasność] lub [Kontrast]. Ustawień można
również dokonać przesuwając suwak w prawo lub w lewo. Możliwy jest wybór z zakresu
od -80% do 80%.
■ Szczegóły
4
Drukowanie dokumentu
Poniższe okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku [Szczegóły].
• Aby zmienić ustawienia nasycenia, przeciągnij suwak [Nasycenie wydruku] w prawo lub
w lewo.
• Zaznaczenie pola wyboru opcji [Użyj funkcji oszczędzania tonera] pozwala na
zmniejszenie zużycia tonera.
• Zaznaczenie pola wyboru opcji [Wygładzanie obrazu] spowoduje automatyczne
wygładzenie postrzępionych znaków i grafiki.
WAŻNE
Korzystanie z trybu oszczędzania tonera może spowodować zmniejszenie nasycenia
wydruku i niedokładny wydruk tekstu.
4-30
Wykorzystanie funkcji drukowania
Arkusz [Ogólne]
Wyświetla nazwę drukarki. Pozwala na wydruk strony testowej.
Drukowanie dokumentu
4
Arkusz [Udostępnianie]
Pozwala na wybranie opcji umożliwiającej udostępnianie lub nieudostępnianie
drukarki.
UWAGA
Arkusz [Udostępnianie] nie jest wyświetlany, jeśli nie skonfigurowano odpowiednich
ustawień sieciowych. (Patrz str. 3-42.)
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-31
Arkusz [Porty]
Pozwala na dodawanie, usuwanie i konfigurowanie portu drukarki.
Drukowanie dokumentu
4
Arkusz [Zaawansowane]
Pozwala na określenie ustawień szczegółowych, takich jak czas dostępności
drukarki oraz ustawień buforowania.
4-32
Wykorzystanie funkcji drukowania
Arkusz [Zabezpieczenia]
Służy do potwierdzenia praw dostępu każdego zalogowanego użytkownika.
Drukowanie dokumentu
4
Arkusz [Wybór papieru]
Pozwala na wybór papieru niestandardowego.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-33
Wydruk wielu stron na jednym arkuszu
Na jednym arkuszu papieru można wydrukować wiele stron dokumentu.
1
2
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony].
W opcji [Układ strony] wybierz liczbę stron, która ma być
drukowana na jednym arkuszu.
Można wybrać opcję 1, 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz).
Drukowanie dokumentu
4
3
4-34
Po wybraniu ustawień 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz) dla opcji
[Układ strony] zostanie wyświetlone okno dialogowe
[Kolejność stron]. Wybierz żądaną kolejność stron.
Wykorzystanie funkcji drukowania
UWAGA
• Po wybraniu 2, 4, 8 lub 9 (stron na arkusz) automatycznie zostanie wybrane
ustawienie [Dopasuj do formatu strony] dla opcji [Format wyjściowy],
uniemożliwiając wybór innych ustawień dla tej opcji.
• Opcje menu rozwijanego [Kolejność stron ] różnią się w zależności od orientacji i
liczby stron, które mają być drukowane na jednym arkuszu.
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Skalowanie wydruku
Jeżeli dla opcji [Układ strony] wybrano ustawienie [1 strona na arkusz], można
wybrać skalę wydruku.
Współczynnik skalowania można wybrać ręcznie.
Możliwy jest wybór wartości z zakresu od 10% do 200%.
Automatyczne skalowanie dokumentu
1
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony].
2
W opcji [Format strony] wybierz format dokumentu.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-35
4
Drukowanie dokumentu
Współczynnik skalowania zostanie wybrany automatycznie, jeżeli ustawienia opcji
[Format strony] i [Format wyjściowy] są różne.
3
W opcji [Format wyjściowy] wybierz format papieru.
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Współczynnik skalowania zostanie wybrany automatycznie, w zależności od
ustawień określonych w opcjach [Format strony] i [Format wyjściowy].
Ręczne skalowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu
4
1
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony].
2
W opcji [Format strony] wybierz format dokumentu.
3
W opcji [Format wyjściowy] wybierz format papieru.
4
5
4-36
Zaznacz pole wyboru dla opcji [Skalowanie ręczne], a
następnie wybierz wartość w polu pokrętła.
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wykorzystanie funkcji drukowania
Określenie niestandardowego formatu papieru
Aby określić wymagany format papieru niestandardowego, należy postępować
zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
■ Windows 98/Me
1
Wyświetl arkusz [Ustawienia strony].
2
Kliknij przycisk [Niestandardowy format papieru].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Ustawienia papieru niestandardowego].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-37
3
Wprowadź żądane ustawienia następujących pozycji.
[Lista papierów
niestandardowych]:
Wyświetla nazwy aktualnie zarejestrowanych niestandardowych
formatów papieru.
[Nazwa]:
Wprowadź nazwę niestandardowego formatu papieru, który ma
zostać zarejestrowany. Można wprowadzić maksymalnie 30
znaków.
Domyślnie zarejestrowane są następujące formaty: [Rozmiar 1],
[Rozmiar 2] oraz [Rozmiar 3].
[Jednostka]:
Wybierz jednostki (milimetry lub cale), które mają być używane
do określenia niestandardowego formatu papieru.
[Format papieru]:
Określ wysokość i szerokość niestandardowego formatu
papieru (Wysokość
Szerokość). Określ format papieru
niestandardowego dla orientacji pionowej (Wysokość
Szerokość) w zakresie dopuszczalnych wartości. Dopuszczalne
są wartości w zakresie od 76,2 do 215,9 mm szerokości i od
127,0 do 355,6 mm wysokości.
4
Drukowanie dokumentu
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
■ Windows 2000/XP
1
Wyświetl folder [Drukarki] (w Windows XP: [Drukarki i faksy]),
a następnie kliknij [Właściwości serwera] z menu [Plik].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości: Serwer wydruku].
2
4-38
Wyświetl arkusz [Formularze], a następnie zaznacz pole
wyboru opcji [Utwórz nowy formularz]. Wprowadź żądane
ustawienia następujących opcji.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4
Służy do wprowadzenia nazwy niestandardowego formatu
papieru. W przypadku systemu Windows XP wyświetlana jest
opcja [Nazwa formularza].
[Jednostki]:
Wybierz opcję [Metryczne] lub [Angielskie].
[Rozmiar papieru]:
Określ wysokość i szerokość niestandardowego formatu
papieru (Wysokość
Szerokość). Określ format papieru
niestandardowego dla orientacji pionowej (Wysokość
Szerokość) w zakresie dopuszczalnych wartości.
Dopuszczalne są wartości w zakresie od 7,62 do 21,59 cm
szerokości i od 12,70 do 35,56 cm wysokości.
[Marginesy obszaru
drukarki]:
Wprowadź wartości bezpośrednio. Dopuszczalne są wartości
większe od 0,5 cm.
Po potwierdzeniu ustawień kliknij przycisk [Zapisz formularz],
a następnie kliknij przycisk [Zamknij].
Wybierz ikonę [Canon LBP3200], a następnie [Właściwości] z
menu [Plik].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości drukarki].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-39
4
Drukowanie dokumentu
3
[Opis formularza dla]:
5
Wyświetl arkusz [Wybór papieru], a następnie z listy [Wybrany
papier] wybierz format papieru niestandardowego, który ma
zostać zmieniony.
Drukowanie dokumentu
4
6
4-40
Kliknij przycisk [Zmień papier].
Wykorzystanie funkcji drukowania
7
Z listy [Dostępny papier] wybierz niestandardowy format
papieru, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk
[OK].
8
Drukowanie dokumentu
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-41
Określenie jakości druku
Arkusz [Jakość] pozwala na określenie następujących preferencji drukowania.
1
Wyświetl arkusz [Jakość].
2
Określ ustawienia opcji [Rozdzielczość].
Drukowanie dokumentu
4
Możliwy jest wybór opcji [600 dpi] lub [300 dpi].
3
4
Określ ustawienia opcji [Półtony].
[Wzór 1]
Nadaje się do dokumentów typowych.
[Wzór 2]
Pozwala na wydruk fotografii o nasyconych barwach.
Stosowany do obrazów przedstawiających ludzi lub obrazów o wysokim
kontraście.
[Wzór 3]
Pozwala na uzyskanie doskonałych wydruków kolorowych liter i cienkich
linii.
Określ ustawienia opcji [Jasność] i [Kontrast].
Aby określić ustawienia, kliknij pokrętło opcji [Jasność] lub [Kontrast]. Ustawień
można również dokonać przesuwając suwak w prawo lub w lewo. Możliwy jest
wybór z zakresu od -80% do 80%.
5
4-42
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wykorzystanie funkcji drukowania
Określenie nasycenia wydruku
1
Wyświetl arkusz [Jakość].
2
Kliknij przycisk [Szczegóły].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe].
3
Aby zmienić ustawienia nasycenia, przeciągnij suwak [Nasycenie
wydruku] w prawo lub w lewo.
Zaznaczenie pola wyboru opcji [Użyj funkcji oszczędzania tonera] pozwala na
zmniejszenie zużycia tonera.
WAŻNE
Korzystanie z trybu oszczędzania tonera może spowodować zmniejszenie
nasycenia wydruku i niedokładny wydruk tekstu.
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-43
Drukowanie dokumentu
4
Określenie wygładzania obrazu
Drukarka automatycznie wykrywa i wygładza postrzępione znaki i grafikę.
1
Wyświetl arkusz [Jakość].
2
Kliknij przycisk [Szczegóły].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe].
4-44
3
Zaznacz pole wyboru opcji [Wygładzanie obrazu].
4
Potwierdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wykorzystanie funkcji drukowania
Przegląd ustawień drukarki / Przywracanie
ustawień domyślnych
Wszystkie preferencje drukowania określone na arkuszach [Ustawienia strony],
[Wykończenie] oraz [Jakość] mogą być przeglądane. Można też jednocześnie
przywrócić wszystkie ustawienia domyślne.
W tym celu należy wyświetlić jeden z arkuszy [Ustawienia strony], [Wykończenie]
lub [Jakość], a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą.
UWAGA
Na każdym arkuszu wyświetlany będzie podgląd pozwalający zobaczyć drukowany
obraz.
Przeglądanie ustawień drukarki
Drukowanie dokumentu
1
4
Kliknij przycisk [Podgląd ustawień].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Podgląd ustawień].
Klikając kartę [Ustawienia strony], [Wykończenie] lub [Jakość], można zobaczyć
preferencje drukowania określone na każdym z arkuszy.
Wykorzystanie funkcji drukowania
4-45
2
Kliknij przycisk [OK].
Zostanie ponownie wyświetlony poprzedni arkusz.
Przywracanie ustawień domyślnych
Kliknij przycisk [Przywróć domyślne], aby przywrócić domyślne wartości ustawień.
Możliwe jest przywrócenie wartości domyślnych jedynie dla tego arkusza lub okna
dialogowego, na którym znajduje się przycisk [Przywróć domyślne].
Ustawienia domyślne arkuszy [Ustawienia strony], [Wykończenie] i [Jakość] nie
mogą być przywrócone jednocześnie.
Drukowanie dokumentu
4
4-46
Wykorzystanie funkcji drukowania
Okno stanu drukarki
Okno stanu drukarki pokazuje stan drukarki LBP3200 (np. stan operacji i
informacje o zadaniu drukowania) wykorzystując komunikaty, animacje, dźwięki i
ikony.
UWAGA
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięków na komputerze, należy zainstalować syntezator
PCM oraz sterownik syntezatora PCM.
Korzystanie z okna stanu drukarki
Funkcje okna stanu drukarki są takie same w przypadku systemów Windows 98/
Me oraz Windows 2000/XP.
Szczegółowy opis funkcji znajduje się w pomocy online.
Pasek menu
Ikona
Obszar
komunikatu
Obszar
komunikatu
(pomocniczy)
Zadanie
wydrukowane
Szczegóły
zadania
drukowania
Pasek postępu
Obszar
animacji
Zadanie
oczekujące
Pasek
narzędzi
Obszar
informacji o
zadaniu
Pasek stanu
■ Pasek menu
Menu Zadanie
Służy do wykonania operacji drukowania (wstrzymania, wznowienia
oraz anulowania). Zadania drukowania, do których użytkownik nie ma
praw dostępu, są wyszarzone.
Okno stanu drukarki
4-47
Drukowanie dokumentu
4
Menu Opcje
Służy do określenia ustawień środowiska dla okna stanu drukarki oraz
do wywoływania operacji czyszczenia.
Menu Pomoc
Wyświetla pomoc online.
■ Inne funkcje
Drukowanie dokumentu
4
Ikona
Wyświetla bieżący stan drukarki.
Obszar komunikatu
Wyświetla bieżący stan drukarki wraz z krótkim opisem.
Obszar komunikatu
(pomocniczy)
Wyświetla dodatkowe informacje, np. gdy wystąpi błąd.
Obszar animacji
Pokazuje animowaną grafikę wskazującą bieżący stan
drukarki. Tło grafiki zmienia kolor z niebieskiego
(normalne działanie) na pomarańczowy (gdy wystąpi
błąd) lub na czerwony (gdy wystąpi błąd obsługi).
[Szczegóły zadania :Pasek postępu
drukowania]
Wskazuje zaawansowanie bieżącego zadania
drukowania, pokazując ilość wydrukowanych stron lub
zmieniając tło grafiki.
:Pasek narzędzi
Służy do wykonywania operacji związanych z zadaniem
drukowania (wstrzymania, wznowienia oraz anulowania)
w czasie wydruku. Zadania drukowania, do których
użytkownik nie ma praw dostępu, są wyszarzone.
:Obszar informacji Wyświetla nazwę dokumentu, nazwę użytkownika, nazwę
o zadaniu
komputera, pozostały czas oraz szacunkowy czas
zakończenia bieżącego zadania drukowania.
[Zadanie
wydrukowane]
:Obszar informacji Wyświetla nazwę dokumentu, wynik, właściciela, liczbę
o zadaniu
stron oraz czas zakończenia zadania drukowania.
[Zadanie
oczekujące]
:Pasek narzędzi
Służy do wykonania operacji drukowania (wstrzymania,
wznowienia oraz anulowania) dla zadań oczekujących.
Zadania oczekujące, do których użytkownik nie ma praw
dostępu, są wyszarzone.
:Obszar informacji Wyświetla nazwę dokumentu, stan, właściciela oraz czas
o zadaniu
uruchomienia dla zadań oczekujących.
Pasek stanu
4-48
Okno stanu drukarki
Wskazuje sposób podłączenia drukarki (lokalnej lub
sieciowej). Instrukcje dotyczące obsługi menu są
wyświetlane podczas korzystania z menu.
Wyświetlanie okna stanu drukarki
Aby wyświetlić okno stanu drukarki, należy kliknąć ikonę okna stanu drukarki na
pasku zadań systemu Windows, a następnie opcję [Canon LBP3200] w menu
podręcznym. Jeżeli zainstalowanych jest kilka drukarek LBP3200, wyświetlane jest
menu dla każdego z tych urządzeń.
Okno stanu drukarki wyświetlane jest automatycznie w czasie zadania drukowania
lub gdy wystąpi błąd. Jeżeli nie zostało wybrane ustawienie [Rozpoczęcie
drukowania] dla opcji [Wyświetl okno stanu drukarki] w oknie dialogowym
[Preferencje] w menu [Opcje], okno stanu drukarki nie będzie wyświetlane w czasie
zadania drukowania.
4
Drukowanie dokumentu
Zamykanie okna stanu drukarki
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę okna stanu drukarki na pasku
zadań systemu Windows, a następnie wybrać [Kończy działanie okien stanu
wszystkich drukarek]. Spowoduje to również zniknięcie ikony.
Ustawianie preferencji
Menu Preferencje pozwala na automatyczne wyświetlenie okna stanu drukarki,
wybranie ustawień dźwięku oraz ustawienie monitorowania stanu drukarki z
poziomu okna stanu drukarki.
■ Grupa [Wyświetl okno stanu drukarki]
• Rozpoczęcie drukowania
- Okno stanu drukarki wyświetlane jest automatycznie za każdym razem, gdy
rozpocznie się drukowanie.
• Tylko w przypadku wystąpienia błędu
- Okno stanu drukarki wyświetlane jest jedynie podczas wystąpienia błędów w trakcie
drukowania.
■ Grupa [Ustawienia dźwięków]
• Wszystkie włączone
- Dźwięk jest odtwarzany razem z wyświetlanym komunikatem.
• Włącz tylko gdy wystąpi błąd
- Dźwięk jest odtwarzany jedynie podczas wystąpienia błędów.
• Wyłączone
- Dźwięki nie są odtwarzane.
Okno stanu drukarki
4-49
■ Grupa [Monitor stanu drukarki]
• Zawsze
- Okno stanu drukarki zawsze monitoruje stan drukarki.
• Tylko przy wyświetlaniu okna stanu drukarki
- Okno stanu drukarki monitoruje stan drukarki tylko, jeśli jest wyświetlane.
• Tylko podczas drukowania
- Okno stanu drukarki monitoruje stan drukarki jedynie w czasie drukowania.
■ Wyświetlaj zawsze na wierzchu
Okno stanu drukarki jest wyświetlane zawsze przed innymi oknami na pulpicie.
1
Z menu [Opcje] wybierz [Preferencje].
Drukowanie dokumentu
4
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Preferencje].
2
4-50
Potwierdź każde z ustawień, a następnie kliOMUknij przycisk
[OK].
Okno stanu drukarki
UWAGA
Szczegółowy opis operacji wykonywanych w oknie stanu drukarki znajduje się w
pomocy online.
Stan drukarki sieciowej
Stan drukarki sieciowej może być wyświetlany zarówno w oknie stanu drukarki na
kliencie, jak i na serwerze druku.
Jeżeli serwer druku nie pracuje podczas uruchomienia okna stanu drukarki, stan
ten będzie wyświetlany automatycznie po włączeniu serwera druku.
drukarki dla serwera druku
- Wyświetla stan zarówno lokalnych, jak i zlecanych z poziomu klientów, zadań
drukowania.
- Zadania drukowania mogą zostać wstrzymane, wznowione lub anulowane na
arkuszach [Szczegóły zadania drukowania] oraz [Zadanie oczekujące].
- Odtwarza dźwięk.
- W przypadku serwera druku pracującego w systemie Windows 2000/XP stan
drukarki nie jest wyświetlany, jeżeli żaden użytkownik nie jest zalogowany.
• Stan
drukarki dla klienta
- Zadania drukowania mogą zostać wstrzymane, wznowione lub anulowane na
arkuszu [Szczegóły zadania drukowania] z poziomu klienta w trakcie
drukowania.
- Zadania drukowania nie mogą zostać wstrzymane, wznowione lub anulowane
na arkuszu [Zadanie oczekujące].
- Dźwięk jest odtwarzany jedynie na tym kliencie, którego użytkownik lub nazwa
zostały zweryfikowane przez serwer druku.
UWAGA
Aby wyświetlić stan zadania drukowania zleconego przez sieć, wymagane jest
środowisko, w którym można korzystać z jednego z następujących protokołów:
- TCP/IP,
- NetBEUI.
Jeżeli jedynym wykorzystywanym protokołem jest IPX/SPX, stan zadania nie jest
wyświetlany.
Okno stanu drukarki
4-51
4
Drukowanie dokumentu
• Stan
Drukowanie dokumentu
4
4-52
Okno stanu drukarki
Konserwacja okresowa
5
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano czynności związane z konserwacją drukarki, takie jak
wymiana kasety z tonerem lub czyszczenie drukarki.
Wymiana kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Przed wymianą kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Wymiana kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-12
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z kasetą z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-14
Przechowywanie kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-15
Czyszczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Przenoszenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
Przenoszenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-20
Postępowanie z drukarką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-24
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z drukarką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-24
Środki ostrożności podczas przechowywania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-25
5-1
Wymiana kasety z tonerem
W sekcji tej opisano sposób wymiany oraz postępowania z kasetą z tonerem, a
także środki ostrożności związane z przechowywaniem kasety.
UWAGA
Korzystając z kasety z tonerem EP-27 (EP-27 Cartridge) w tej drukarce można
wydrukować maksymalnie ok. 2500 arkuszy papieru (A4). Liczba arkuszy została
obliczona przy założeniu, że drukowany jest dokument typowy (z 5% pokryciem i
domyślną wartością nasycenia druku). Zużycie tonera zmienia się w zależności od
zawartości dokumentu. Ponieważ dokument, na którym większa część przestrzeni jest
zadrukowana (np. grafiki) powoduje większe zużycie tonera, żywotność tonera
zmniejsza się w przypadku częstego drukowania dokumentów tego typu.
Przed wymianą kasety z tonerem
Konserwacja okresowa
5
Kaseta z tonerem jest zużywalnym materiałem eksploatacyjnym. W przypadku
niewystarczającej ilości tonera mogą pojawiać się białe smugi, a druk może być
zbyt cienki lub nierówny w pionie. W takim przypadku przed wymianą kasety z
tonerem należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą. Możliwe jest
dalsze drukowanie, aż do całkowitego wyczerpania się tonera.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby nie pobrudzić tonerem rąk lub ubrania. Ewentualne
zabrudzenia należy od razu zmyć zimną wodą. Gorąca woda utrwala toner i
uniemożliwia usunięcie powstałych plam.
5-2
Wymiana kasety z tonerem
WAŻNE
• Nie wolno dotykać styków wysokiego napięcia w pokrywie przedniej, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie drukarki.
Styki wysokiego
napięcia
1
Konserwacja okresowa
5
Otwórz pokrywę przednią.
Podczas otwierania pokrywy przedniej włóż dłonie w otwory po obu stronach
drukarki, a następnie powoli i zdecydowanie pociągnij pokrywę.
Wymiana kasety z tonerem
5-3
2
Wyjmij kasetę z tonerem z drukarki.
WAŻNE
• W przypadku dotknięcia lub uszkodzenia bębna znajdującego się wewnątrz kasety
z tonerem jakość druku może ulec pogorszeniu. Należy uważać, aby nie dotknąć
bębna, ani nie otworzyć zabezpieczenia bębna. Nie wolno również chwytać ani
dotykać części, których nie opisano w procedurze. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie drukarki.
Konserwacja okresowa
5
Zabezpieczenie bębna
• Kaset z tonerem nie można wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub silnego światła.
5-4
Wymiana kasety z tonerem
3
Przytrzymaj kasetę z tonerem w sposób pokazany na rysunku,
a następnie delikatnie wstrząśnij nią 5-6 razy, aby
równomiernie rozprowadzić znajdujący się wewnątrz toner.
Należy uważać, aby nie rozsypać tonera.
WAŻNE
• Nierównomierne rozłożenie tonera może spowodować obniżenie jakości druku.
Procedurę tę należy przeprowadzić zgodnie z opisem.
• Kasetą z tonerem należy potrząsać delikatnie; w przeciwnym wypadku toner
mógłby się rozsypać.
Konserwacja okresowa
4
5
Ustaw kasetę z tonerem równo względem prowadnicy, a
następnie dopchnij ją do oporu.
Wymiana kasety z tonerem
5-5
5
WAŻNE
• W przypadku problemów z zamknięciem pokrywy przedniej należy sprawdzić, czy
kaseta z tonerem jest prawidłowo włożona. Jeżeli pokrywa przednia zostanie
zamknięta przy użyciu siły, może to spowodować uszkodzenie drukarki.
• Po włożeniu kasety z tonerem nie należy pozostawiać pokrywy przedniej otwartej
przez dłuższy czas.
5
Konserwacja okresowa
Zamknij pokrywę przednią.
Jeżeli druk jest zbyt cienki nawet po przeprowadzeniu operacji opisanej powyżej, należy
wymienić kasetę z tonerem na nową.
Wymiana kasety z tonerem
Aby wymienić kasetę z tonerem na nową, należy postępować zgodnie z procedurą
opisaną poniżej.
Po wymianie kasety z tonerem należy przeprowadzić operację czyszczenia.
Instrukcje dotyczące operacji czyszczenia znajdują się w części "Czyszczenie," na
str. 5-12.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno spalać ani wrzucać kasety z tonerem do otwartego ognia, ponieważ
toner pozostały w kasecie mógłby się zapalić, powodując oparzenia lub pożar.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby nie pobrudzić tonerem rąk lub ubrania. Ewentualne
zabrudzenia należy od razu zmyć zimną wodą. Gorąca woda utrwala toner i
uniemożliwia usunięcie powstałych plam.
5-6
Wymiana kasety z tonerem
WAŻNE
• Należy używać jedynie kasety z tonerem przeznaczonej dla tej drukarki.
• Nie wolno dotykać styków wysokiego napięcia w pokrywie przedniej, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie drukarki.
Styki wysokiego
napięcia
1
Konserwacja okresowa
5
Otwórz pokrywę przednią.
Podczas otwierania pokrywy przedniej włóż dłonie w otwory znajdujące się po
obu stronach drukarki, a następnie powoli i zdecydowanie pociągnij pokrywę.
Wymiana kasety z tonerem
5-7
2
Wyjmij kasetę z tonerem z drukarki.
3
Wyjmij nową kasetę z tonerem z torebki ochronnej.
Za pomocą nożyczek otwórz torebkę ochronną, uważając, aby nie uszkodzić
kasety z tonerem.
Konserwacja okresowa
5
WAŻNE
• Nie należy wyrzucać torebki ochronnej. Może być ona potrzebna do przechowania
wyjętej kasety z tonerem na czas konserwacji drukarki.
• W przypadku dotknięcia lub uszkodzenia bębna znajdującego się wewnątrz kasety
z tonerem jakość druku może ulec pogorszeniu. Należy uważać, aby nie dotknąć
bębna, ani nie otworzyć zabezpieczenia bębna. Nie wolno również chwytać ani
dotykać części, których nie opisano w procedurze. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie drukarki.
5-8
Wymiana kasety z tonerem
Zabezpieczenie bębna
• Kaset z tonerem nie można wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub silnego światła.
4
Przytrzymaj kasetę z tonerem w sposób pokazany na rysunku,
a następnie delikatnie wstrząśnij nią 5-6 razy, aby
równomiernie rozprowadzić znajdujący się wewnątrz toner.
WAŻNE
• Nierównomierne rozłożenie tonera może spowodować obniżenie jakości druku.
Procedurę tę należy przeprowadzić zgodnie z opisem.
• Kasetą z tonerem należy potrząsać delikatnie; w przeciwnym wypadku toner
mógłby się rozsypać.
Wymiana kasety z tonerem
5-9
Konserwacja okresowa
5
5
Połóż kasetę z tonerem na płaskiej powierzchni, a następnie
wyciągnij taśmę uszczelniającą (długości ok. 45 cm),
jednocześnie przytrzymując kasetę.
Zegnij uchwyt taśmy uszczelniającej w sposób pokazany na rysunku, a następnie
prosto ją pociągnij.
PAMIĘTAJ
5
Konserwacja okresowa
Jeżeli taśma uszczelniająca jest ciągnięta zbyt mocno lub jej wyciąganie
zostanie przerwane, toner może się rozsypać. Gdy toner dostanie się do
oczu lub ust, należy go od razu spłukać zimną wodą i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
WAŻNE
• Taśmy uszczelniającej nie należy ciągnąć po przekątnej, w górę czy w dół. Jeżeli
taśma zostanie przerwana, jej całkowite wyciągnięcie może być bardzo trudne.
• Należy wyciągnąć całą taśmę uszczelniającą z kasety z tonerem. Pozostawienie
części taśmy w tonerze może spowodować obniżenie jakości druku.
5-10
Wymiana kasety z tonerem
• Podczas wyciągania taśmy uszczelniającej należy uważać, aby nie przytrzymywać
dłońmi zabezpieczenia bębna.
Zabezpieczenie bębna
• Po wyjęciu kasety z tonerem z torebki ochronnej należy ją jak najszybciej
zainstalować w drukarce.
• Taśmę uszczelniającą należy przeznaczyć do utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Ustaw kasetę z tonerem równo względem prowadnicy, a
następnie dopchnij ją do oporu.
5
Konserwacja okresowa
6
Wymiana kasety z tonerem
5-11
7
WAŻNE
• W przypadku problemów z zamknięciem pokrywy przedniej należy sprawdzić, czy
kaseta z tonerem jest prawidłowo włożona. Jeżeli pokrywa przednia zostanie
zamknięta przy użyciu siły, może to spowodować uszkodzenie drukarki.
• Po włożeniu kasety z tonerem nie należy pozostawiać pokrywy przedniej otwartej
przez dłuższy czas.
5
Konserwacja okresowa
Zamknij pokrywę przednią.
Następnie należy przeprowadzić operację czyszczenia. Patrz "Czyszczenie," na str.
5-12.
Czyszczenie
Po wymianie kasety z tonerem należy przeprowadzić operację czyszczenia.
1
2
Umieść czysty arkusz papieru (formatu A4 lub Letter) w
otworze podajnika ręcznego lub kasecie.
Kliknij ikonę na pasku zadań i wybierz [Canon LBP3200].
Zostanie wyświetlone okno stanu drukarki.
5-12
Wymiana kasety z tonerem
Kliknij [Opcje] ➞ [Czyszczenie].
Rozpocznie się operacja czyszczenia.
W oknie stanu drukarki zostanie wyświetlony komunikat <Czyszczenie>.
Wysunięcie papieru przez drukarkę i zniknięcie komunikatu oznacza zakończenie
operacji czyszczenia.
WAŻNE
• Czyszczenia nie można przeprowadzać w trakcie drukowania lub wstrzymania
drukowania.
• Po rozpoczęciu operacji czyszczenia nie można jej zatrzymać.
UWAGA
Czyszczenie trwa około 3 minut.
Wymiana kasety z tonerem
5-13
5
Konserwacja okresowa
3
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z
kasetą z tonerem
Kaseta z tonerem składa się z delikatnych części. Nieostrożne obchodzenie się z
kasetą z tonerem może spowodować uszkodzenie kasety lub obniżenie jakości
druku. Podczas wyjmowania lub instalowania kasety z tonerem należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno spalać ani wrzucać kasety z tonerem do otwartego ognia, ponieważ
toner pozostały w kasecie mógłby się zapalić, powodując oparzenia lub pożar.
PAMIĘTAJ
Należy uważać, aby nie pobrudzić tonerem rąk lub ubrania. Ewentualne
zabrudzenia należy od razu zmyć zimną wodą. Gorąca woda utrwala toner i
uniemożliwia usunięcie powstałych plam.
5
Konserwacja okresowa
WAŻNE
• W przypadku dotknięcia lub uszkodzenia bębna znajdującego się wewnątrz kasety z
tonerem jakość druku może ulec pogorszeniu. Należy uważać, aby nie dotknąć bębna,
ani nie otworzyć zabezpieczenia bębna. Nie wolno również chwytać ani dotykać części,
których nie opisano w procedurze. Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki.
Zabezpieczenie bębna
• Kaset z tonerem nie można wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego
lub silnego światła.
5-14
Wymiana kasety z tonerem
• Kasetę z tonerem należy trzymać tak, aby strzałka była skierowana do góry, w sposób
pokazany na rysunku. Nie należy trzymać jej w pozycji pionowej ani odwróconej.
• Nie wolno podejmować prób rozebrania na części ani modyfikacji kasety z tonerem.
• Jeżeli kaseta z tonerem zostanie przeniesiona do środowiska o znacznie różniącej się
•
•
•
Przechowywanie kasety z tonerem
Podczas przechowywania nowej kasety z tonerem, jak i obchodzenia się z kasetą z
tonerem wyjętą z drukarki w celu konserwacji lub transportu należy przestrzegać
poniższych wskazówek.
WAŻNE
• Nie należy wyjmować nowej kasety z tonerem z torebki ochronnej, aż do momentu jej
użycia.
• Po wyjęciu z drukarki kasety z tonerem w celu usunięcia zaciętego papieru lub z
przyczyn serwisowych, należy umieścić kasetę w oryginalnej torebce ochronnej, lub
natychmiast zawinąć ją grubą szmatką.
• Kasety z tonerem nie należy trzymać w pozycji pionowej ani odwróconej. Kasetę z
tonerem należy przechowywać w tej samej pozycji, w jakiej jest zainstalowana w
drukarce.
• Kasety z tonerem nie należy przechowywać w miejscu wystawionym na bezpośrednie
działanie światła słonecznego.
• Kasety z tonerem nie należy przechowywać w miejscu gorącym lub wilgotnym, lub
miejscu, w którym temperatura i wilgotność mogą się znacznie zmieniać.
• Dopuszczalna temperatura w miejscu przechowywania: od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
Wymiana kasety z tonerem
5-15
5
Konserwacja okresowa
•
temperaturze, na zewnątrz i wewnątrz kasety może wystąpić zjawisko kondensacji.
Jeżeli przechowywana w chłodnym miejscu kaseta z tonerem ma być zainstalowana w
ciepłym pomieszczeniu, należy ją pozostawić w torebce ochronnej przez ponad jedną
godzinę, aby umożliwić dostosowanie się kasety do temperatury otoczenia.
Nowa kaseta z tonerem musi posiadać aktualną datę ważności. Data ta jest
umieszczona na opakowaniu.
Zalecane jest wykorzystanie oryginalnych kaset z tonerem firmy Canon.
Kasetę z tonerem należy przechowywać z dala od produktów generujących fale
magnetyczne, np. monitorów lub komputerów.
Kaseta z tonerem jest produktem magnetycznym. Kasetę z tonerem należy
przechowywać z dala od produktów, które mogą zostać uszkodzone przez fale
magnetyczne, np. dyskietek lub dysków. Mogłoby to spowodować uszkodzenie danych.
• Dopuszczalna wilgotność w miejscu przechowywania: od 35 do 85% wilgotności
względnej (bez kondensacji)
• Kasety z tonerem nie należy przechowywać w miejscach narażonych na występowanie
gazów korozyjnych, takich jak amoniak, ani w miejscach, w których powietrze zawiera
znaczne ilości soli lub pyłów.
• Kasetę z tonerem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Kasetę z tonerem należy przechowywać z dala od produktów, które mogą zostać
uszkodzone przez fale magnetyczne, np. dyskietek lub dysków.
■ Kondensacja
Nawet przy wilgotności mieszczącej się w zakresie dopuszczalnych wartości dla
przechowywania krople wody mogą osadzać się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
kasety z tonerem, z powodu różnic temperatury. Osadzanie się kropli wody jest nazywane
zjawiskiem kondensacji. Kondensacja ma negatywny wpływ na jakość kasety z tonerem.
Konserwacja okresowa
5
5-16
Wymiana kasety z tonerem
Czyszczenie drukarki
Jeżeli drukarka jest wykorzystywana przez dłuższy okres czasu, po zauważeniu
kurzu lub brudu na jej powierzchni zewnętrznej należy ja wyczyścić. Podczas
czyszczenia drukarki należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć
porażenia prądem lub awarii drukarki.
OSTRZEŻENIE
• Podczas czyszczenia drukarki należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania,
WAŻNE
• Nie należy używać środków czyszczących innych niż woda lub łagodny detergent
rozcieńczony wodą, ponieważ mogłoby to spowodować odkształcenie lub pęknięcie
części plastikowych drukarki.
• Jeśli używany jest łagodny detergent, należy go rozcieńczyć wodą.
• Nie ma konieczności stosowania smaru ani oleju w tej drukarce. Nie należy stosować
smaru ani oleju.
Czyszczenie drukarki
5-17
5
Konserwacja okresowa
odłączyć przewód USB, a następnie odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
Nieprzestrzeganie powyższych czynności może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie należy używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika ani innych łatwopalnych
substancji. Przed użyciem należy sprawdzić właściwości palne detergentu. W
przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z obszarem wysokiego napięcia
wewnątrz drukarki może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
1
Aby wyłączyć drukarkę, wciśnij przycisk " " wyłącznika
zasilania , odłącz przewód USB , a następnie wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego .
!
ON
OF
F
5
Konserwacja okresowa
2
Mocno wykręć miękką szmatkę zwilżoną w wodzie lub
łagodnym detergencie rozcieńczonym w wodzie, a następnie
zetrzyj brud.
Jeżeli do czyszczenia używany jest łagodny detergent, należy pamiętać o starciu
detergentu miękką szmatką zwilżoną w wodzie.
3
4
5-18
Po usunięciu brudu wytrzyj drukarkę suchą szmatką.
Kiedy drukarka będzie całkowicie sucha, podłącz wtyczkę
przewodu zasilającego do gniazda sieciowego, a następnie
podłącz przewód USB.
Czyszczenie drukarki
Przenoszenie drukarki
Podczas zmiany lokalizacji drukarki lub przenoszenia jej w celu konserwacji należy
postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego i spowodowania zagrożenia
pożarem, w przypadku przenoszenia drukarki należy zawsze uprzednio
wyłączyć wyłącznik zasilania oraz odłączyć przewód USB. W przeciwnym
wypadku przewód zasilający lub przewód USB może ulec uszkodzeniu,
powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
PAMIĘTAJ
tonerem, kasety i osłony kasety. Należy uważać, aby podczas przenoszenia
drukarki nie uszkodzić sobie pleców ani innych części ciała.
• Należy uważać, aby podczas przenoszenia drukarki nie chwytać części innych
niż opisane w tej procedurze (np. przodu lub tyłu drukarki albo obszaru odbioru
papieru). W przeciwnym wypadku drukarka może zostać upuszczona,
powodując obrażenia ciała.
Przenoszenie drukarki
5-19
5
Konserwacja okresowa
• Model 220 - 240 V waży ok. 6,0 kg, a model 120 V waży ok. 6,5 kg, bez kasety z
Przenoszenie drukarki
Aby przenieść drukarkę, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
1
Aby wyłączyć drukarkę, wciśnij przycisk " " wyłącznika
zasilania , odłącz przewód USB , a następnie wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego .
!
5
Konserwacja okresowa
2
3
5-20
ON
OF
F
Wyjmij przewód zasilający.
Zamknij tacę odbioru kopii wydrukiem do dołu, jeżeli jest ona
otwarta.
Przenoszenie drukarki
4
Wyciągnij kasetę.
5
Zdejmij osłonę kasety z tyłu drukarki.
5
6
Konserwacja okresowa
Podczas przenoszenia drukarki trzymaj ją z obu stron w
sposób pokazany na rysunku.
Przenoszenie drukarki
5-21
7
Połóż drukarkę ostrożnie na miejscu instalacji.
PAMIĘTAJ
Drukarkę należy kłaść powoli i ostrożnie. Należy uważać, aby nie zranić dłoni.
8
Zamontuj osłonę kasety z tyłu drukarki.
5
Konserwacja okresowa
9
Zainstaluj kasetę w drukarce.
Mocno pchnij kasetę do drukarki, aż przednia powierzchnia kasety zrówna się z
powierzchnią drukarki.
10
11
5-22
Podłącz przewód zasilający.
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
sieciowego.
Przenoszenie drukarki
Podłącz przewód USB.
● Transport drukarki
W przypadku transportu drukarki, np. przy przenoszeniu jej na inne miejsce,
należy wyjąć kasetę z tonerem, a drukarkę i części zapakować w oryginalnym
opakowaniu wraz z załączonymi materiałami ochronnymi, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.
Jeśli oryginalne opakowanie i materiały do pakowania nie są dostępne,
drukarkę i części należy zapakować przy użyciu innego odpowiedniego do
tego celu kartonu i materiałów do pakowania.
5
Konserwacja okresowa
12
Przenoszenie drukarki
5-23
Postępowanie z drukarką
Drukarka składa się z różnych części elektronicznych i precyzyjnych części
optycznych. Aby obchodzić się z drukarką w sposób właściwy, należy zapoznać się
z poniższą sekcją.
WAŻNE
Metody obchodzenia się z drukarką opisano również w części "Ważne instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa," na str. xv.
Aby zachować wysoką jakość wydruku, należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności.
Konserwacja okresowa
5
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z
drukarką
WAŻNE
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na drukarce, tacy odbioru kopii wydrukiem
do dołu, ani na osłonie kasety, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki.
• Nie należy pozostawiać otwartej pokrywy przedniej na czas dłuższy niż jest to konieczne.
Wystawienie drukarki na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego światła
może spowodować pogorszenie jakości druku.
• Drukarki nie należy narażać na drgania w czasie drukowania, ponieważ może to być
przyczyną obniżenia jakości druku.
5-24
Postępowanie z drukarką
• W czasie drukowania nie należy otwierać pokrywy przedniej. Może to spowodować
uszkodzenie drukarki.
• Należy ostrożnie obchodzić się z tacą odbioru kopii wydrukiem do dołu, pokrywą wyboru
•
•
•
•
miejsca odbioru oraz pokrywą przednią podczas zamykania i otwierania. W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki.
W przypadku konieczności dołączenia pokrywy do drukarki, przed jej dołączeniem
należy wyłączyć wyłącznik zasilania i odczekać, aż drukarka w wystarczającym stopniu
się schłodzi.
Jeżeli drukarka ma nie być używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć
przewód zasilający z gniazda sieciowego.
Z drukarki nie wolno korzystać ani też przechowywać jej w pomieszczeniu, w którym
używane są środki chemiczne.
Podczas drukowania oraz bezpośrednio po wydrukowaniu obszar odbioru kopii
wydrukiem do dołu oraz otwór odbioru kopii wydrukiem do góry znacznie się nagrzewają.
Podczas wyjmowania papieru lub usuwania zaciętego papieru należy zachować
ostrożność i nie dotykać obszaru odbioru kopii wydrukiem do dołu, otworu odbioru kopii
wydrukiem do góry ani ich otoczenia.
Konserwacja okresowa
5
Środki ostrożności podczas przechowywania
drukarki
Jeżeli drukarka przez dłuższy okres czasu nie będzie wykorzystywana, należy ją
przechowywać w następujących warunkach.
• Dopuszczalna
temperatura w miejscu przechowywania: od 0 do 35 °C (od 32 do
95 °F)
• Dopuszczalna
wilgotność w miejscu przechowywania: od 35 do 85% wilgotności
względnej (bez kondensacji)
Postępowanie z drukarką
5-25
Konserwacja okresowa
5
5-26
Postępowanie z drukarką
Rozwiązywanie problemów
6
ROZDZIAŁ
W niniejszym rozdziale opisano sposoby rozwiązywania problemów, takich jak zacięcie się
papieru lub obniżenie jakości druku.
Problemy z drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Zacięcia papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Wyświetlenie błędu obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Błąd zespołu utrwalającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-15
Błąd skanera lub błąd obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-16
Problemy z jakością druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Brak wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Problemy z instalacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
Problemy z odinstalowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Odinstalowanie sterownika klasy USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-26
Instalacja poprzez wybór portu USB (jedynie dla Windows 98/Me) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-30
Problemy podczas instalacji sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-33
Problemy różne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34
6-1
Problemy z drukowaniem
Jeżeli podczas korzystania z drukarki wystąpią problemy, należy spróbować je
rozwiązać za pomocą schematu zamieszczonego poniżej.
Rozwiązywanie problemów
6
6-2
Problemy z drukowaniem
Zacięcia papieru
Jeżeli w trakcie wydruku papier zatnie się w drukarce, w oknie stanu drukarki
zostaną wyświetlone poniższe komunikaty.
OSTRZEŻENIE
Wewnątrz drukarki znajdują się obszary pod wysokim napięciem. Podczas
usuwania zaciętego papieru lub sprawdzania wnętrza drukarki, nie wolno
dopuścić, aby naszyjniki, bransoletki lub inne metalowe przedmioty dotykały
wnętrza drukarki, ponieważ może to spowodować oparzenia albo porażenie
prądem elektrycznym.
PAMIĘTAJ
• Podczas usuwania zaciętego papieru należy uważać, aby nie pobrudzić tonerem
rąk lub ubrania. Ewentualne zabrudzenia należy od razu zmyć zimną wodą.
Gorąca woda utrwala toner i uniemożliwia usunięcie powstałych plam.
• Zacięty wewnątrz drukarki papier należy wyciągać delikatnie, aby toner nie
rozsypał się na papierze i nie dostał się do oczu lub ust. W przypadku dostania
się tonera do oczu lub ust należy je od razu przemyć zimną wodą i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
• Podczas usuwania zaciętego papieru należy uważać, aby nie przeciąć sobie
dłoni na krawędziach papieru.
Zacięcia papieru
6-3
Rozwiązywanie problemów
6
• Zespół utrwalający oraz jego otoczenie wewnątrz drukarki nagrzewają się w
czasie pracy. Podczas usuwania zaciętego papieru lub sprawdzania wnętrza
drukarki nie wolno dotykać zespołu utrwalającego ani jego otoczenia, ponieważ
może to spowodować oparzenia lub porażenie prądem elektrycznym.
WAŻNE
• Nie wolno dotykać styków wysokiego napięcia w pokrywie przedniej, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie drukarki.
Styki wysokiego
napięcia
Rozwiązywanie problemów
6
• Użycie nadmiernej siły może spowodować rozdarcie papieru lub uszkodzenie części
drukarki. Podczas usuwania zaciętego papieru należy go wyciągać we właściwą stronę,
w zależności od umieszczenia papieru.
• Jeżeli papier jest podarty, należy odnaleźć i usunąć wszystkie fragmenty papieru.
• Komunikat o błędzie może nie zniknąć, jeżeli zacięty papier zostanie usunięty bez
otwierania pokrywy przedniej. W takim przypadku należy otworzyć pokrywę przednią, a
następnie ją zamknąć.
6-4
Zacięcia papieru
• Nie należy dotykać rolki transferu, ponieważ może to spowodować obniżenie jakości
druku.
Rolka transferu
• Podczas drukowania oraz bezpośrednio po wydrukowaniu obszar odbioru kopii
wydrukiem do dołu oraz otwór odbioru kopii wydrukiem do góry znacznie się nagrzewają.
Podczas wyjmowania papieru lub usuwania zaciętego papieru należy zachować
ostrożność i nie dotykać obszaru odbioru kopii wydrukiem do dołu, otworu odbioru kopii
wydrukiem do góry ani ich otoczenia.
1
Rozwiązywanie problemów
6
Otwórz pokrywę przednią.
Podczas otwierania pokrywy przedniej włóż dłonie w otwory po obu stronach
drukarki, a następnie powoli i zdecydowanie pociągnij pokrywę.
Zacięcia papieru
6-5
2
Wyjmij kasetę z tonerem z drukarki.
Jeżeli zacięty papier zostanie odnaleziony na tym etapie, przejdź do punktu
następnego, nie usuwając zaciętego papieru.
WAŻNE
• W przypadku dotknięcia lub uszkodzenia bębna znajdującego się wewnątrz kasety
z tonerem jakość druku może ulec pogorszeniu. Należy uważać, aby nie dotknąć
bębna, ani nie otworzyć jego zabezpieczenia. Nie wolno również chwytać ani
dotykać części, których nie opisano w procedurze. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie drukarki.
Rozwiązywanie problemów
6
Zabezpieczenie bębna
• Kaset z tonerem nie można wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub silnego światła.
6-6
Zacięcia papieru
3
Umieść kasetę z tonerem w torebce ochronnej.
4
Otwórz pokrywę wyboru miejsca odbioru.
5
Rozwiązywanie problemów
6
Odchyl do siebie dwie dźwignie zwalniające zespołu
utrwalającego, aby go zwolnić.
Jeżeli zacięty papier zostanie odnaleziony na tym etapie, przejdź do punktu
następnego, nie usuwając zaciętego papieru.
Zacięcia papieru
6-7
6
Powoli wyciągnij papier zacięty w drukarce, w kierunku
oznaczonym na rysunku strzałkami.
Rozwiązywanie problemów
6
WAŻNE
Jeżeli papieru nie można łatwo wyciągnąć, należy przejść do następnego punktu.
Nie wolno usuwać papieru przy użyciu siły.
7
6-8
Powoli wyciągnij papier zacięty w otworze odbioru kopii
wydrukiem do góry w kierunku oznaczonym strzałką.
Zacięcia papieru
8
9
Powoli wyciągnij papier zacięty w obszarze odbioru kopii
wydrukiem do dołu w kierunku oznaczonym strzałką.
Zamknij pokrywę przednią.
10
Rozwiązywanie problemów
6
Wyciągnij kasetę.
Kasetę należy wyciągnąć powoli i całkowicie.
Zacięcia papieru
6-9
11
Powoli wyciągnij papier w kierunku oznaczonym strzałką.
● Jeżeli papier jest pobierany z kasety
❑ Kładąc dłoń na papierze w sposób pokazany na rysunku, powoli wyciągnij
zacięty papier w kierunku oznaczonym strzałką.
WAŻNE
• Usuwając zacięty papier należy pamiętać o przytrzymaniu papieru dłonią.
Usuwanie papieru bez przytrzymywania go dłonią może spowodować jego
podarcie.
• Nie należy dotykać rolki podawania papieru. Dotknięcie jej może spowodować
niewłaściwe podawanie arkuszy.
Rozwiązywanie problemów
6
Rolka podawania
papieru
● Jeżeli papier jest pobierany z otworu podajnika ręcznego
❑ Powoli wyciągnij papier w kierunku oznaczonym strzałką.
6-10
Zacięcia papieru
12
13
Przełóż dźwignie zwalniające zespołu utrwalającego w
pozycję początkową.
Zamknij pokrywę wyboru miejsca odbioru.
14
Otwórz pokrywę przednią.
Podczas otwierania pokrywy przedniej włóż dłonie w otwory znajdujące się po
obu stronach drukarki, a następnie powoli i zdecydowanie pociągnij pokrywę.
Zacięcia papieru
6-11
Rozwiązywanie problemów
6
15
16
Wyjmij kasetę z tonerem z torebki ochronnej.
Ustaw kasetę z tonerem równo względem prowadnicy, a
następnie dopchnij ją do oporu.
Rozwiązywanie problemów
6
6-12
Zacięcia papieru
17
Zamknij pokrywę przednią.
W przypadku zacięcia papieru wkładanego do otworu podajnika ręcznego, po
wykonaniu czynności opisanych w tym punkcie włóż papier do otworu podajnika
ręcznego i ponów operację drukowania.
18
Zainstaluj kasetę w drukarce.
Mocno pchnij kasetę do drukarki, aż przednia powierzchnia kasety zrówna się z
powierzchnią drukarki.
Zacięcia papieru
6-13
6
Rozwiązywanie problemów
WAŻNE
• W przypadku problemów z zamknięciem pokrywy przedniej należy sprawdzić, czy
kaseta z tonerem jest prawidłowo włożona. Jeżeli pokrywa przednia zostanie
zamknięta przy użyciu siły, może to spowodować uszkodzenie drukarki.
• Po włożeniu kasety z tonerem nie należy pozostawiać pokrywy przedniej otwartej
przez dłuższy czas.
Wyświetlenie błędu obsługi
W przypadku problemu z drukarką uniemożliwiającego jej poprawne działanie, w
oknie stanu drukarki zostaną wyświetlone poniższe komunikaty o błędzie obsługi.
Błąd obsługi
Przyczyna
Rozwiązanie problemu
Postępuj zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi
w części (patrz "Błąd zespołu
utrwalającego," na str. 6-15),
Problem związany jest z
aby skontaktować się z
zespołem utrwalającym.
punktem sprzedaży, w którym
drukarka została zakupiona
lub z przedstawicielem obsługi
technicznej.
Rozwiązywanie problemów
6
Problem związany jest
ze skanerem.
Postępuj zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi
w części (patrz "Błąd skanera
lub błąd obsługi," na str. 6-16),
aby wyłączyć drukarkę i
ponownie ją włączyć.
Postępuj zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi
Problem związany jest z w części (patrz "Błąd skanera
drukarką.
lub błąd obsługi," na str. 6-16),
aby wyłączyć drukarkę i
ponownie ją włączyć.
6-14
Wyświetlenie błędu obsługi
Błąd zespołu utrwalającego
Jeżeli wyświetlany jest błąd zespołu utrwalającego, postępuj zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi poniżej, aby skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym
drukarka została zakupiona lub z przedstawicielem obsługi technicznej.
1
Aby wyłączyć drukarkę, wciśnij przycisk " " wyłącznika
zasilania , odłącz przewód USB , a następnie wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego .
!
6
ON
OF
F
WAŻNE
Jeżeli wyświetlany jest błąd zespołu utrwalającego i drukarka została wyłączona,
nie wolno jej ponownie włączać.
2
Skontaktuj się z punktem sprzedaży, w którym drukarka
została zakupiona lub z przedstawicielem obsługi technicznej.
Poinformuj ich o objawach.
Wyświetlenie błędu obsługi
6-15
Rozwiązywanie problemów
Błąd skanera lub błąd obsługi
Jeżeli wyświetlany jest błąd skanera lub błąd obsługi, postępuj zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi poniżej, aby wyłączyć drukarkę i ponownie ją
włączyć. Komunikat może zniknąć.
1
Wyłącz drukarkę, odczekaj minimum 10 sekund, a następnie
ponownie włącz drukarkę.
ON
OF
F
ON
OF
6
F
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli komunikat o błędzie nie jest wyświetlany, oznacza to, że drukarka działa
prawidłowo. Jeżeli komunikat o błędzie nadal jest wyświetlany, przejdź do
następnego punktu.
2
Aby wyłączyć drukarkę, wciśnij przycisk " " wyłącznika
zasilania , odłącz przewód USB , a następnie wyjmij
wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego .
!
6-16
Wyświetlenie błędu obsługi
ON
OF
F
Skontaktuj się z punktem sprzedaży, w którym drukarka
została zakupiona lub z przedstawicielem obsługi technicznej.
Poinformuj ich o objawach.
6
Rozwiązywanie problemów
3
Wyświetlenie błędu obsługi
6-17
Problemy z jakością druku
W przypadku wystąpienia problemu podczas korzystania z drukarki, w zależności
od objawów należy przedsięwziąć następujące kroki.
WAŻNE
• Jeżeli w oknie stanu drukarki wyświetlany jest komunikat, należy skorzystać ze sposobu
rozwiązania problemu odpowiadającego danemu komunikatowi.
• Szczegółowe informacje na temat zacięcia się papieru znajdują się w części "Zacięcia
papieru," na str. 6-3.
• Jeżeli wystąpi problem nie opisany w tej sekcji, lub wskazany sposób rozwiązania
problemu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lub nie można określić problemu,
należy skonsultować się z punktem sprzedaży, w którym drukarka została zakupiona.
6
Przyczyna
W kasecie z tonerem kończy się toner.
Rozwiązywanie problemów
Pojawiają się białe smugi (druk jest zbyt cienki, lub nierówny).
Rozwiąz.
Wyjmij kasetę z tonerem z drukarki i powoli wstrząśnij ją, aby równomiernie
rozprowadzić znajdujący się wewnątrz toner. Jeżeli problem nie ustąpi,
wymień kasetę z tonerem na nową. (Patrz "Wymiana kasety z tonerem," na
str. 5-2.)
Druk jest zbyt cienki na całym obszarze wydruku.
Przyczyna 1 Opcja [Nasycenie wydruku] nie została poprawnie ustawiona.
Rozwiąz.
W sterowniku drukarki przeciągnij suwak opcji [Nasycenie wydruku] w stronę
ustawienia [Duże].
Aby określić ustawienia opcji [Nasycenie wydruku], kliknij przycisk
[Szczegóły] na arkuszu [Jakość], wyświetlając okno dialogowe [Ustawienia
szczegółowe].
Przyczyna 2 Wybrana została opcja [Użyj funkcji oszczędzania tonera].
Rozwiąz.
6-18
W sterowniku drukarki usuń zaznaczenie pola wyboru opcji [Użyj funkcji
oszczędzania tonera].
Aby wybrać ustawienia opcji [Użyj funkcji oszczędzania tonera], kliknij
przycisk [Szczegóły] na arkuszu [Jakość], wyświetlając okno dialogowe
[Ustawienia szczegółowe].
Problemy z jakością druku
Druk jest zbyt ciemny na całym obszarze wydruku.
Przyczyna 1 Opcja [Nasycenie wydruku] nie została poprawnie ustawiona.
Rozwiąz.
W sterowniku drukarki przeciągnij suwak opcji [Nasycenie wydruku] w stronę
ustawienia [Małe].
Aby określić ustawienia opcji [Nasycenie wydruku], kliknij przycisk
[Szczegóły] na arkuszu [Jakość], wyświetlając okno dialogowe [Ustawienia
szczegółowe].
Przyczyna 2 Drukarka jest wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub
silnego światła.
Rozwiąz.
Zastosuj ten sam sposób rozwiązania problemu, jak w przypadku Przyczyny
1. Jeżeli problem nie ustąpi, przenieś drukarkę w miejsce, w którym nie
będzie wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani
silnego światła, lub przesuń źródło silnego światła z dala od drukarki.
Część strony nie została wydrukowana.
Rozwiąz. 1
W sterowniku drukarki usuń zaznaczenie pola wyboru opcji [Skalowanie
ręczne]. Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru współczynnik skalowania
zostanie wybrany automatycznie, w zależności od ustawień określonych w
opcjach [Format strony] i [Format wyjściowy].
Aby określić ustawienia opcji [Skalowanie ręczne], otwórz arkusz [Ustawienia
strony].
Rozwiąz. 2
W sterowniku drukarki zaznacz pole wyboru opcji [Skalowanie ręczne] i
określ odpowiedni współczynnik skalowania, zgodnie z formatem papieru,
który ma zostać wykorzystany.
Aby określić ustawienia opcji [Skalowanie ręczne], otwórz arkusz [Ustawienia
strony].
Przyczyna 2 Papier został załadowany w niewłaściwym miejscu.
Rozwiąz.
Załaduj papier w odpowiednim miejscu. (Patrz "Drukowanie na zwykłym
papierze / grubym papierze / etykietach / folii," na str. 2-14, "Drukowanie na
kopertach," na str. 2-27, "Drukowanie na papierze niestandardowym," na str.
2-40.)
Przyczyna 3 Został wydrukowany dokument bez marginesów.
Rozwiąz.
Obszar drukowania dla tej drukarki nie zawiera obszaru marginesów
obejmującego 5 mm górnego, dolnego, prawego i lewego brzegu papieru. Z
tego względu należy zapewnić danym drukowanym na stronie margines o
wielkości przynajmniej 5 mm.
Problemy z jakością druku
6-19
6
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 1 Współczynnik skalowania nie jest właściwy.
Na zadrukowanym papierze występują plamy w postaci czarnych kropek.
Przyczyna
Zespół utrwalający jest zabrudzony.
Rozwiąz.
Wykonaj operację czyszczenia. (Patrz "Czyszczenie," na str. 5-12.)
Wydruk jest nieprawidłowo ustawiony na stronie.
Przyczyna
Opcje [Margines górny] oraz [Paper Position] w używanej aplikacji nie są
prawidłowo określone.
Rozwiąz.
Określ prawidłowo opcje [Margines górny] oraz [Paper Position] w używanej
aplikacji (dokładne instrukcje znajdują się w podręczniku obsługi do danej
aplikacji).
Następna strona została wydrukowana od połowy strony poprzedniej.
Rozwiązywanie problemów
6
Przyczyna
Opcja [Interlinia] lub [Lines/Page] w używanej aplikacji nie są prawidłowo
określone.
Rozwiąz.
Określ opcje [Interlinia] i [Lines/Page] w używanej aplikacji, tak aby dane
mieściły się na jednej stronie i wydrukuj ponownie (dokładne instrukcje
znajdują się w podręczniku obsługi do danej aplikacji).
Zadrukowany papier marszczy się.
Przyczyna 1 Papier nie jest prawidłowo załadowany do kasety.
Rozwiąz.
Załaduj papier do kasety w prawidłowy sposób. (Patrz "Drukowanie na
zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii," na str. 2-14,
"Drukowanie na kopertach," na str. 2-27.)
Przyczyna 2 Papier został włożony do otworu podajnika ręcznego ukośnie.
Rozwiąz.
Włóż papier do otworu podajnika ręcznego prosto. (Patrz "Drukowanie na
zwykłym papierze / grubym papierze / etykietach / folii," na str. 2-14,
"Drukowanie na kopertach," na str. 2-27, "Drukowanie na papierze
niestandardowym," na str. 2-40.)
Przyczyna 3 Papier jest wilgotny.
Rozwiąz.
6-20
Wymień papier; użyj papieru z nowego opakowania.
Problemy z jakością druku
Nic się nie drukuje na papierze.
Przyczyna 1 Kaseta z tonerem została zainstalowana bez usunięcia taśmy
uszczelniającej.
Rozwiąz.
Wyjmij kasetę z tonerem z drukarki, wyciągnij taśmę uszczelniającą, a
następnie ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. (Patrz "Wymiana kasety z
tonerem," na str. 5-2.)
Przyczyna 2 Zostało pobrane kilka arkuszy papieru na raz.
Rozwiąz.
Wyrównaj stos papieru w odpowiedni sposób i załaduj go ponownie.
Przyczyna 3 Pokrywa przednia nie została całkowicie zamknięta.
Rozwiąz.
Zamknij całkowicie pokrywę przednią.
Wydruk jest całkowicie czarny.
Bęben w kasecie z tonerem uległ zniszczeniu.
Rozwiąz.
Wymień kasetę z tonerem na nową. (Patrz "Wymiana kasety z tonerem," na
str. 5-2.)
Zadrukowane folie są pokryte białym pyłem.
Przyczyna
Folie zostały zadrukowane od razu po zakończeniu drukowania w trybie
ciągłym na innym typie papieru.
Rozwiąz.
W przypadku drukowania w trybie ciągłym na innym typie papieru przed
drukowaniem na foliach, do zadrukowanych folii mogą się przyklejać drobiny
papieru. W takim przypadku należy zetrzeć i usunąć drobiny papieru miękką
szmatką.
Wydruk jest częściowo niewypełniony.
Przyczyna 1 Używany jest niewłaściwy papier.
Rozwiąz.
Wymień papier na taki, który jest obsługiwany przez tę drukarkę. (Patrz
"Wymagania dotyczące papieru," na str. 2-2.)
Przyczyna 2 Papier jest wilgotny.
Rozwiąz.
Wymień papier; użyj papieru z nowego opakowania.
Przyczyna 3 Bęben w kasecie z tonerem uległ zniszczeniu.
Rozwiąz.
Wymień kasetę z tonerem na nową. (Patrz "Wymiana kasety z tonerem," na
str. 5-2.)
Problemy z jakością druku
6-21
6
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Papier się zwija.
Przyczyna 1 Papier jest wilgotny.
Rozwiąz.
Wymień papier; użyj papieru z nowego opakowania.
Przyczyna 2 Używany jest niewłaściwy papier.
Rozwiąz.
Wymień papier na taki, który jest obsługiwany przez tę drukarkę. (Patrz
"Wymagania dotyczące papieru," na str. 2-2.)
Przyczyna 3 Papier jest odbierany w obszarze odbioru kopii wydrukiem do dołu.
Rozwiąz.
Jeżeli używany papier łatwo się zwija, zmień obszar odbioru papieru na otwór
odbioru kopii wydrukiem do góry. (Patrz "Obszar odbioru papieru," na str.
2-11.)
Przyczyna 4 Papier jest zbyt cienki.
Rozwiąz.
Rozwiązywanie problemów
6
W sterowniku drukarki, w opcji [Typ papieru] wybierz ustawienie [Zwykły
papier L].
Aby określić ustawienia opcji [Typ papieru], otwórz arkusz [Ustawienia
strony].
6-22
Problemy z jakością druku
Brak wydruku
W przypadku, gdy nic się nie drukuje podczas wykonywania zadania drukowania z
poziomu aplikacji, należy wykonać następujące czynności.
1
2
Sprawdź, czy w oknie stanu drukarki jest wyświetlany
komunikat o błędzie.
Wydrukuj stronę testową.
● Windows 98/Me
❑ Kliknij okno dialogowe [Właściwości drukarki] ➞ [Ogólne] ➞ [Drukuj stronę
testową].
● Windows 2000/XP
❑ Kliknij okno dialogowe [Właściwości drukarki] ➞ [Ogólne] ➞ [Drukuj stronę
testową].
■ Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie
Można drukować za pomocą oprogramowania CAPT. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia
zostały poprawnie skonfigurowane w używanej aplikacji.
■ Jeżeli występują problemy z wydrukiem strony testowej
Odinstaluj oprogramowanie CAPT, zainstaluj je ponownie i jeszcze raz wydrukuj stronę
testową. (Patrz "Odinstalowanie oprogramowania CAPT," na str. 3-51.)
Brak wydruku
6-23
Rozwiązywanie problemów
6
Problemy z instalacją
Jeżeli występują problemy z instalacją sterownika klasy USB oraz sterownika
drukarki LBP3200, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu
sprawdzenia ich przyczyny.
Rozwiązywanie problemów
6
6-24
Problemy z instalacją
Problemy z odinstalowaniem
Jeżeli nie można odinstalować oprogramowania CAPT za pomocą programu
dezinstalacyjnego utworzonego w trakcie instalacji, lub folder [Canon LBP3200] nie
jest wyświetlany na pulpicie, należy postępować zgodnie z opisaną poniżej
procedurą odinstalowania oprogramowania CAPT za pomocą funkcji [Dodaj/Usuń
programy] (w Windows XP [Dodaj lub usuń programy]).
1
Kliknij menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞ [Panel sterowania] ➞
[Dodaj/Usuń programy].
Windows XP: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Dodaj lub usuń
programy].
Wybierz [Canon LBP3200] w oknie dialogowym [Dodaj/Usuń
programy] (w Windows XP [Dodaj lub usuń programy]), a
następnie kliknij [Zmień/Usuń] (w Windows 98/Me [Dodaj/
Usuń]).
6
Rozwiązywanie problemów
2
UWAGA
Jeżeli pozycja [Canon LBP3200] nie jest wyświetlona w oknie dialogowym [Dodaj/
Usuń programy] w systemie Windows 2000 (w Windows XP [Dodaj lub usuń
programy]), odinstaluj sterownik klasy USB (patrz "Odinstalowanie sterownika klasy
USB," na str. 6-26), a następnie zainstaluj oprogramowanie CAPT.
Jeżeli pozycja [Canon LBP3200] nie jest wyświetlona w oknie dialogowym [Dodaj/
Usuń programy] w Windows 98/Me, zainstaluj oprogramowanie CAPT. (Patrz
"Instalacja poprzez wybór portu USB (jedynie dla Windows 98/Me)," na str. 6-30.)
Problemy z instalacją
6-25
3
Kliknij przycisk [OK].
Rozpocznie się odinstalowywanie i pojawi się okno dialogowe zawierające prośbę
o ponowne uruchomienie komputera.
4
Kliknij przycisk [OK].
Rozwiązywanie problemów
6
System Windows zostanie ponownie uruchomiony.
Odinstalowanie sterownika klasy USB
Odinstalowanie sterownika klasy USB jest wymagane w sytuacji, gdy występują
problemy z ponowną instalacją oprogramowania CAPT po jego odinstalowaniu lub
w przypadku problemów z odinstalowaniem oprogramowania CAPT.
1
2
Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera za
pomocą przewodu USB i czy jest włączona.
Kliknij menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞ [Panel sterowania] ➞
[Dodaj/Usuń programy].
Windows XP: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Dodaj lub usuń
programy].
6-26
Problemy z instalacją
Upewnij się, że pozycja [Canon LBP3200] nie jest wyświetlana
w oknie dialogowym [Dodaj/Usuń programy] (w Windows XP
[Dodaj lub usuń programy] ), a następnie kliknij przycisk [ ].
UWAGA
Jeżeli pozycja [Canon LBP3200] jest wyświetlana w oknie dialogowym [Dodaj/
Usuń programy] (w Windows XP [Dodaj lub usuń programy]), usuń pozycję [Canon
LBP3200] w oknie dialogowym [Dodaj/Usuń programy] (w Windows XP [Dodaj lub
usuń programy]). (Patrz "Problemy z odinstalowaniem," na str. 6-25.)
4
Wybierz menu [Start] ➞ [Ustawienia] ➞ [Panel sterowania], a
następnie kliknij dwukrotnie ikonę [System].
Windows XP Professional: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [System].
Windows XP Home Edition: Kliknij menu [Start] ➞ [Panel sterowania] ➞ [Drukarki
i inny sprzęt] ➞ [System].
Problemy z instalacją
6-27
6
Rozwiązywanie problemów
3
5
Kliknij [Sprzęt] ➞ [Menedżer urządzeń], a następnie kliknij
dwukrotnie [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej].
W systemie Windows 98/Me wyświetl okno dialogowe [Właściwości systemu],
kliknij kartę [Menedżer urządzeń], a następnie kliknij dwukrotnie [Kontrolery
uniwersalnej magistrali szeregowej].
6
Rozwiązywanie problemów
6
Usuń jedynie niżej wyszczególniony sterownik klasy USB z
gałęzi [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej].
W systemie Windows 2000/XP wyświetl [Uniwersalna drukarka USB], a następnie
wybierz [Odinstaluj] z menu [Akcja].
W systemie Windows 98 wybierz [Canon LBP3200], w systemie Windows Me
wybierz [Canon CAPT USB Printer], a następnie kliknij przycisk [Usuń].
6-28
Problemy z instalacją
WAŻNE
• Jeżeli sterownik klasy USB znajduje się w gałęzi [Inne urządzenia], oznacza to, że
instalacja nie została prawidłowo przeprowadzona. Zgodnie z używanym
systemem operacyjnym usuń [Canon LBP3200], [Canon CAPT USB Printer], lub
[Nieznane urządzenie].
• Nigdy nie należy usuwać innych urządzeń ani sterowników urządzeń. W przypadku
usunięcia ich przez pomyłkę system Windows może nie działać poprawnie.
• Jeżeli sterownik klasy USB nie jest prawidłowo zainstalowany, pozycje
[Uniwersalna drukarka USB] (Windows 2000/XP), [Canon CAPT USB Printer]
(Windows Me) lub [Canon LBP3200] (Windows 98) nie są wyświetlane.
7
Po pojawieniu się okna dialogowego [Potwierdzanie
usunięcia urządzenia] kliknij przycisk [OK].
8
Kliknij przycisk [Zamknij].
Okno [Właściwości systemu] zostanie zamknięte.
9
Odłącz przewód USB od komputera, a następnie ponownie
uruchom system Windows.
Po ponownym uruchomieniu systemu Windows zainstaluj ponownie
oprogramowanie CAPT. (Patrz "Instalacja oprogramowania CAPT," na str. 3-4.)
Problemy z instalacją
6-29
Rozwiązywanie problemów
6
Instalacja poprzez wybór portu USB (jedynie dla
Windows 98/Me)
Jeżeli nie można automatycznie wykryć portu USB i występują problemy z
zainstalowaniem oprogramowania CAPT, należy postępować zgodnie z procedurą
opisaną poniżej w celu wybrania portu USB i ponownego zainstalowania
oprogramowania CAPT.
1
Do napędu CD-ROM włóż dostarczoną z produktem płytę CD z
oprogramowaniem "User Software for LBP3200".
Jeżeli płyta CD jest już umieszczona w napędzie, wyjmij ją, a następnie włóż z
powrotem.
Menu CD-ROM zostanie automatycznie wyświetlone.
UWAGA
Jeżeli menu CD-ROM nie wyświetli się automatycznie, należy wybrać pozycję
[Uruchom] w menu [Start], wprowadzić polecenie "D:\Polish\CAP4MNU.exe" i
kliknąć przycisk [OK]. (W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM jest oznaczony
literą "D:". Napęd CD-ROM może być oznaczony inną literą, w zależności od
używanego komputera.)
Rozwiązywanie problemów
6
2
Kliknij przycisk [Zainstaluj sterownik drukarki].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia języka.
6-30
Problemy z instalacją
3
Potwierdź język i kliknij przycisk [OK].
Po zakończeniu przygotowania do instalacji zostanie uruchomiony instalator
oprogramowania CAPT (Canon Advanced Printing Technology).
Pojawi się okno dialogowe [Witamy].
4
Kliknij przycisk [Dalej].
Rozwiązywanie problemów
6
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Umowa Licencyjna].
5
Potwierdź treść umowy licencyjnej oprogramowania, a
następnie kliknij przycisk [Tak].
Problemy z instalacją
6-31
6
Wybierz opcję [Wybierz z listy] i kliknij przycisk [Dalej].
UWAGA
Jeżeli sterownik klasy USB nie zostanie zainstalowany poprawnie, opcja [Wybierz
z listy] będzie wyszarzona, a jej wybór nie będzie możliwy.
7
6
Z listy [Lista portów] wybierz port USB, który będzie używany
dla tej drukarki i kliknij przycisk [Dalej].
Rozwiązywanie problemów
W systemie Windows 98 wybierz "USBPRNXX" (XX: cyfry).
W systemie Windows Me wybierz "USBXXX" (XXX: cyfry).
8
6-32
Kliknij przycisk [OK].
Problemy z instalacją
9
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Zakończ].
Problemy podczas instalacji sieciowej
Nazwa serwera druku lub udostępnionej drukarki nie znajduje się na liście [Udostępnione
drukarki].
6
Przyczyna 1 Serwer druku nie został uruchomiony.
Uruchom serwer druku.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiąz.
Przyczyna 2 Drukarka nie została określona jako drukarka udostępniona.
Rozwiąz.
Określ drukarkę jako drukarkę udostępnioną w oknie dialogowym
[Właściwości drukarki].
Przyczyna 3 Użytkownik nie ma praw dostępu do serwera druku lub drukarki.
Rozwiąz.
Poproś administratora sieci o zmianę uprawnień użytkownika.
Problemy z instalacją
6-33
Problemy różne
Drukarka LBP3200 nie funkcjonuje prawidłowo.
Przyczyna 1 Drukarka LBP3200 nie została określona jako drukarka domyślna.
Rozwiąz.
Określ ją jako drukarkę domyślną.
Przyczyna 2 Oprogramowanie CAPT prawdopodobnie nie zostało prawidłowo
zainstalowane.
Rozwiąz.
6
Aby sprawdzić, czy oprogramowanie CAPT zostało prawidłowo
zainstalowane, drukuj z poziomu aplikacji. W przypadku problemów z
wydrukiem, odinstaluj oprogramowanie CAPT i zainstaluj je ponownie (patrz
"Odinstalowanie oprogramowania CAPT," na str. 3-51, "Instalacja
oprogramowania CAPT," na str. 3-4).
Rozwiązywanie problemów
Nie można korzystać z czcionek Adobe Type Manager (ATM).
Przyczyna 1 Czcionki Adobe Type Manager (ATM) nie są obsługiwane.
Rozwiąz.
Korzystaj z czcionek, które mogą być używane dla tej drukarki.
Menu CD-ROM nie wyświetla się automatycznie.
Przyczyna 1 Nie została wybrana opcja [Wyświetlaj zawsze gdy w napędzie znajduje się
płyta CD] w menu CD-ROM.
Rozwiąz.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD-ROM w [Mój komputer] i
wybierz [Otwórz], aby wyświetlić ręcznie menu CD-ROM. Wybierz opcję
[Wyświetlaj zawsze gdy w napędzie znajduje się płyta CD].
Przyczyna 2 Nie wybrano opcji [Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu] (jedynie w
systemie Windows 98/Me).
Rozwiąz.
6-34
Problemy różne
Wyświetl właściwości napędu CD-ROM z [Menedżera urządzeń] i wybierz
[Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu] na arkuszu [Ustawienia].
Podczas uruchamiania menu CD-ROM występuje błąd "Nie znaleziono pliku na płycie CD".
Przyczyna
Program jest ładowany z dysku twardego.
Rozwiąz.
Usuń plik "CAP4MNU.EXE" z dysku twardego i uruchom menu CD-ROM z
dołączonej płyty CD zawierającej oprogramowanie "User Software for
LBP3200".
W oknie stanu drukarki pojawia się komunikat <Wybrano niewłaściwy format papieru>.
Ustawienia opcji [Format wyjściowy] dla zadania drukowania, które ma zostać
wykonane, różni się od ustawienia opcji [Format wyjściowy] dla zadania
drukowania, które było wykonywane ostatnio.
Rozwiąz.
Sprawdź, czy w kasecie znajduje się właściwy papier, a następnie ponownie
umieść kasetę w drukarce. Drukowanie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli
papier jest podawany przez otwór podajnika ręcznego, potwierdź format
wkładanego papieru, a następnie kliknij przycisk [
] w oknie stanu drukarki.
W przypadku korzystania z funkcji udostępniania drukarki na komputerze wyświetlenie stanu
w oknie stanu drukarki zajmuje dużo czasu.
Przyczyna
Jeżeli serwer wydruku korzysta z systemu Windows XP z dodatkiem Service
Pack 2 lub innego systemu operacyjnego wyposażonego w Zaporę systemu
Windows, komunikacja z komputerami klienckimi jest zablokowana przez
Zaporę systemu Windows.
Rozwiąz.
Uruchom serwer wydruku i wyłącz blokadę Zapory systemu Windows dla
komunikacji z komputerami klienckimi. Szczegółowe informacje można
znaleźć w pliku "note_ex.pdf", umieszczonym w folderze [Polish] na
dołączonym dysku CD "User Software for LBP3200".
Problemy różne
6-35
6
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Rozwiązywanie problemów
6
6-36
Problemy różne
Dodatek
7
ROZDZIAŁ
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne drukarki oraz indeks.
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Dane techniczne sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Dane techniczne oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Wymiary każdej części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Akcesoria dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Adapter sieciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Lokalizacja numeru seryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
7-1
Dane techniczne
Dane techniczne sprzętu
Typ
Stronicowa drukarka biurowa
Sposób drukowania
Metoda elektrofotograficzna (System utrwalania na
żądanie)
Podczas drukowania stron A4 w trybie ciągłym:
18 stron/min.
* Prędkość drukowania może się obniżyć w zależności od
Prędkość drukowania
formatu i typu papieru, liczby kopii wydruku i ustawień
2
Zwykły papier (64 - 90 g/m )
trybu utrwalacza. Jest to funkcja bezpieczeństwa,
zapobiegająca uszkodzeniom spowodowanym
nadmiernym przegrzaniem urządzenia.
Czas nagrzewania
urządzenia
7
Dodatek
Czas uzyskania pierwszej
strony wydruku
Format
papieru
Odbiór kopii wydrukiem do dołu: 10 sekund lub mniej
(20 °C (68 °F) format A4)
Odbiór kopii wydrukiem do góry: 9 sekund lub mniej
(20 °C (68 °F) format A4)
* Okres czasu, po którym dane są przesyłane do drukarki.
Kaseta
A4, B5, A5, Letter, Executive, Koperta C5, Koperta
COM10, Koperta DL, Koperta Monarch
Pojemność: ok. 250 arkuszy (64 g/m2)
Otwór
podajnika
ręcznego
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Koperta C5, Koperta
COM10, Koperta DL, Koperta Monarch, papier
niestandardowy (o szerokości: 76,2 - 215,9 mm i
wysokości: 127,0 - 355,6 mm)
Pojemność:1 arkusz
Kierunek wyjścia
Wydrukiem do dołu / Wydrukiem do góry
Pojemność obszaru
odbioru papieru
Obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu: ok. 100 arkuszy
(64 g/m2)
Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry:1 arkusz
Poziom hałasu
(z pozycji obserwatora)
(natężenie hałasu w
oparciu o ISO9296)
7-2
0 sekund (poniżej 8 sekund, jeśli drukarka jest włączona)
Dane techniczne
W trybie gotowości: Poziom hałasu tła
W czasie drukowania: 55 dB [A] lub mniej
Środowisko pracy
(jedynie dla drukarki)
Temperatura: od 7,5 do 32,5 °C (od 45,5 do 90,5 °F)
Wilgotność: od 5% do 90% wilgotności względnej (bez
kondensacji)
Środowisko
przechowywania
(jedynie dla drukarki)
Temperatura: od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
Wilgotność: od 35% do 85% wilgotności względnej (bez
kondensacji)
Interfejs komputera
głównego
Interfejs USB
* USB pełnej prędkości (odpowiednik USB1.1)
Zasilanie
120 V 50/60 Hz (± 2 Hz)
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Kaseta z
Materiały
eksploatacyjne tonerem
ok. 350 W
ok. 7 W
220 - 240 V
Średnie w trybie pracy:
Średnie w trybie gotowości:
ok. 360 W
ok. 7 W
EP-27 Cartrige
Liczba możliwych stron wydruku: ok. 2500 stron*
* formatu A4 lub Letter
Model 120 V
Drukarka .........................ok. 6,5 kg (bez kasety z tonerem)
Kaseta.................................................................. ok. 0,9 kg
Kaseta z tonerem................................................. ok. 0,7 kg
Waga
Model 220 - 240 V
Drukarka .........................ok. 6,1 kg (bez kasety z tonerem)
Kaseta.................................................................. ok. 0,8 kg
Kaseta z tonerem................................................. ok. 0,7 kg
Dane techniczne oprogramowania
Pozycja
Dane techniczne
Oprogramowanie
wspomagające drukowanie
CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Obszar drukowania
Obszar bez marginesów 5 mm od górnego, dolnego,
prawego i lewego brzegu papieru.
Dane techniczne
7-3
7
Dodatek
Zużycie energii
(w temperaturze 20 °C
(68 °F))
120 V
Średnie w trybie pracy:
Średnie w trybie gotowości:
Wymiary każdej części
■ Drukarka
Kaseta
Osłona kasety
Taca odbioru kopii wydrukiem do dołu
Dodatek
7
7-4
Wymiary każdej części
Akcesoria dodatkowe
Dzięki dodatkowemu adapterowi sieciowemu (AXIS1650) można korzystać z
drukarki LBP3200 podłączonej bezpośrednio do sieci.
Szczegółowe informacje dotyczące adaptera AXIS1650 można znaleźć w witrynie
sieci Web firmy Axis Communications (http://www.axis.com/).
Adapter sieciowy
Dodatkowy adapter sieciowy można podłączyć do drukarki LBP3200 za pomocą
kabla USB. Adapter sieciowy i komputer są połączone w konfiguracji „peer to peer”.
Drukarkę można również podłączyć do komputera za pośrednictwem serwera
wydruku.
Dodatek
7
Akcesoria dodatkowe
7-5
A5
B5
A4
LGL
LTR
ON
OFF
EXEC
OFF
Dodatek
7
UWAGA
• Szczegółowe informacje dotyczące adaptera sieciowego można znaleźć w podręczniku
obsługi dołączonym do adaptera sieciowego.
• Więcej szczegółowych informacji dotyczących adaptera sieciowego można uzyskać u
lokalnego autoryzowanego dealera firmy Canon, u którego została zakupiona drukarka
LBP3200.
7-6
Akcesoria dodatkowe
Indeks
A
E
Adapter sieciowy, 7-5
Anulowanie zadania drukowania, 4-6
AXIS1650, 7-5
Etykieta, 2-4, 2-6, 2-14
F
Błąd obsługi, 6-14
Brak wydruku, 6-23
C
CAPT (Canon Advanced Printing Technology),
3-4
Czarna folia, 1-6
Części i ich funkcje, 1-4
Czyszczenie
Drukarka, 5-17
Zespół utrwalający, 5-12
Folia, 2-4, 2-6, 2-14
Format papieru
Lista formatów papieru, 2-2
Skrót nazwy formatu papieru, 2-5
Ustawianie formatu papieru, 2-25, 2-38, 2-44
Format strony, 4-17, 4-25
Format wyjściowy, 4-18, 4-26
G
7
Dodatek
B
Gruby papier, 2-4, 2-6, 2-14
Grupa Canon LBP3200, 3-28
I
D
Dane techniczne, 7-2
Drukarka
Części drukarki, 1-4
Czyszczenie, 5-17
Problemy z drukarką, 6-1
Przenoszenie drukarki, 5-19
Drukarka sieciowa, 3-47, 4-51
Drukowanie, 2-14, 2-27, 2-40, 4-2
Drukowanie strony testowej, 3-32
Dźwięk, 3-29, 4-47
Dźwignia zwalniająca, 6-7, 6-11
Instalacja
Instalacja w systemie operacyjnym Windows
2000, 3-16
Instalacja w systemie operacyjnym Windows
98/Me, 3-4
Instalacja w systemie operacyjnym Windows
XP, 3-22
Instalacja lokalna, 3-36
Instalacja oprogramowania CAPT, 3-4
J
[Jakość]-arkusz, 4-21, 4-29, 4-42
Indeks
7-7
Kaseta, 1-4, 2-15, 2-28
Klient, 3-35, 3-46
Kolejność stron, 4-19, 4-27
Kontrast, 4-22, 4-30
Koperta, 2-5, 2-6, 2-27
Kreator dodawania drukarki, 3-46
Odinstalowanie, 3-51
[Ogólne]-arkusz, 4-23, 4-31
Okno stanu drukarki, 4-47
Funkcja, 4-48
Nazwa, 4-47
Preferencje, 4-49
Orientacja, 4-18, 4-26
Osłona kasety, 1-5
Otwór odbioru kopii wydrukiem do góry, 1-5,
2-12, 2-13
Otwór podajnika ręcznego, 1-4, 2-9, 2-21, 2-35,
2-41
L
P
Liczba kopii, 4-18, 4-26
Papier
Obszar drukowania papieru, 2-6
Przechowywanie papieru, 2-8
Papier nadający się do użycia, 2-2
Papier nie nadający się do użycia, 2-7
Papier niestandardowy, 2-40, 4-37
Plug and Play
System operacyjny Windows 2000, 3-18
System operacyjny Windows 98/Me, 3-8
System operacyjny Windows XP, 3-25
Pojemność obszaru odbioru papieru, 2-12
Pojemność źródła papieru, 2-10
Pokrywa przednia, 1-5
Pokrywa wyboru miejsca odbioru, 1-4
Pomoc online, 4-16, 4-25
Port drukarki, 4-23, 4-32
[Porty]-arkusz, 4-32
Półtony, 4-22, 4-30
Preferencje, 4-21, 4-28
Preferencje drukowania, 4-7
Problemy różne, 6-34
Problemy z instalacją, 6-24
Problemy z jakością druku, 6-18
Promień lasera, xviii
Prowadnica kasety z tonerem, 1-6, 6-12
Prowadnica papieru, 1-5, 2-16, 2-30, 2-33, 2-35,
2-41
Jakość druku, 4-42
Jasność, 4-22, 4-30
K
Ł
Dodatek
7
Ładowanie papieru
Ładowanie kopert, 2-27
Ładowanie papieru niestandardowego, 2-40
Ładowanie zwykłego papieru / grubego papieru
/ etykiet / folii, 2-14
M
Mapa rozwiązywania problemów, 6-2
N
Nasycenie wydruku, 4-22, 4-30, 4-43
Niestandardowy format papieru, 4-20
Numer seryjny, 7-10
O
Obszar odbioru kopii wydrukiem do dołu, 1-4,
2-11, 2-13
Obszar odbioru papieru, 2-11
7-8
Indeks
R
Rolka podawania papieru, 6-10
Rolka transferu, 6-5
Rozdzielczość, 4-21, 4-29
Uniwersalna drukarka USB, 6-28
Złącze USB, 1-5, 1-13
Ustawienia domyślne, 4-45
[Ustawienia strony]-arkusz, 4-17, 4-25
Ustawienia udostępniania, 3-40, 3-43
S
W
Serwer druku, 3-35, 3-36
Sieć, 3-35
Skalowanie, 4-19, 4-27, 4-35
Skalowanie ręczne, 4-19, 4-27
Sortowanie, 4-20, 4-28
Sterownik drukarki
Instalacja, 3-4
Odinstalowanie, 3-51
Strona testowa, 3-32
Szczegóły, 4-22, 4-30
[Szczegóły]-arkusz, 4-23
Szczelina wentylacyjna, 1-5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, xv
Właściwości drukarki, 4-9, 4-14
Wybór obszaru odbioru papieru, 2-13
[Wybór papieru]-arkusz, 4-33
Wygładzanie obrazu, 4-22, 4-30, 4-44
[Wykończenie]-arkusz, 4-20, 4-28
Wymagania systemowe, 3-3
Wymiary każdej części, 7-4
Tabliczka znamionowa, 1-5
Taca odbioru kopii wydrukiem do dołu, 1-4
Tryb oszczędzania tonera, 4-22, 4-30
Typ obszaru odbioru papieru, 2-11
Typ papieru, 4-19, 4-27
Lista typów papieru, 2-3
Ustawianie typu papieru, 2-25, 2-44
Typ źródła papieru, 2-9
U
[Zaawansowane]-arkusz, 4-32
[Zabezpieczenia]-arkusz, 4-33
Zacięcia papieru, 6-3
Zasilanie
Gniazdo zasilania, 1-5, 1-9
Przewód zasilający, 1-7
Włączanie zasilania, 1-10
Wskaźnik zasilania, 1-5, 1-11
Wyłączanie zasilania, 1-11
Wyłącznik zasilania, 1-4
Zespół utrwalający, 6-4
7
Dodatek
T
Z
Ź
Źródło papieru, 2-9
[Udostępnianie]-arkusz, 4-24, 4-31
Układ strony, 4-19, 4-27
USB
Połączenie USB, 1-12
Port USB, 1-12
Przewód USB, 1-13
Sterownik klasy USB, 3-11, 3-18, 3-24, 6-24,
6-28
Indeks
7-9
Lokalizacja numeru seryjnego
Numer seryjny składa się z czterech liter i sześciu cyfr.
WAŻNE
Etykieta ta jest wymagana w celu sprawdzenia przez personel obsługi technicznej
numeru seryjnego podczas serwisu lub konserwacji. Nie należy jej usuwać.
■ Tył drukarki
F187900
XXXV
50/60Hz
X.XA
No. XXXX000000
MADE IN CHINA
CF5
FC5-XXXX
7
Dodatek
■ Opakowanie (z boku)
LBP3200
8822AXXX[AA]
XXXX000000
7-10
Lokalizacja numeru seryjnego
FA7-7692 (000)
©CANON INC. 2003
MADE IN JAPAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising