Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM User's Guide

Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM User's Guide
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
FIN
Käyttöohjeet
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
Canon EF-S18-55mm f/4-5,6 IS STM on
vakiozoom-objektiivi EF-S-objektiiveja
tukeville EOS-kameroille*.
* Objektiivia voidaan käyttää vain yhteensopivissa
EOS-kameroille Katso tietoja yhteensopivuudesta
kameran käyttöohjeesta, tuoteluettelosta tai
Canonin verkkosivuilta.
Kameran laiteohjelmisto
●● Käytä kameran kanssa uusinta laiteohjelmistoa.
Tietoa siitä, onko laiteohjelmisto uusin versio vai ei,
ja tietoa laiteohjelmiston päivityksestä löydät Canonin
verkkosivuilta.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
●● “IS” on lyhennys sanoista “Image Stabilizer” (kuvan
vakaaja).
●● “STM” on lyhennys sanoista “stepping motor”
(askelmoottori).
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
Huomautuksia turvallisuutta varten
Näiden varotoimenpiteiden tarkoitus on
varmistaa, että kameraa käytetään turvallisesti.
Käy nämä varotoimenpiteet läpi huolellisesti.
Perehdy huolellisesti kaikkiin kohtiin riskien ja
henkilövahinkojen estämiseksi.
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman.
Huomio
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa vammoja.
●● Älä jätä kameraa kuumaan tai kylmään paikkaan.
Tämä voi tehdä kamerasta hyvin kuuman tai kylmän,
mikä voi kosketettaessa aiheuttaa palovammoja tai
muita vammoja.
Varoitus
●● Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
valonlähteeseen objektiivin tai yksisilmäisen
peiliheijastuskameran kautta. Tämä saattaa
aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin katsominen
aurinkoon suoraan objektiivin kautta on erittäin
vaarallista.
●● Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä
sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta.
Tällöin objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä
saattaisi aiheuttaa tulipalon.
Huomio
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
●● Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan, kuten
autoon, johon aurinko paistaa suoraan. Kuumuus
saattaa aiheuttaa objektiivin vioittumisen.
FIN-2
Yleiset varotoimet
Huomautuksia käsittelystä
●● Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta lämpimään,
kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja sisäisten
osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen saadaan
estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin, ennen
kuin viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota
objektiivi pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee
samoin, kun viet objektiivin lämpimästä paikasta
kylmään paikkaan.
●● Lue myös kaikki objektiivia koskevat käsittelyohjeet,
jotka on lueteltu kamerasi käyttöoppaassa.
FIN-3
Yleiset varotoimet
Kuvaamiseen liittyviä varotoimia
Objektiivissa on askelmoottori, joka ohjaa tarkennuslinssiä kameran ollessa päällä ja zoomauksen
aikana.
1. Tarkennuslinssin alkutilaan palauttaminen
Objektiivi palauttaa tarkennuslinssin alkutilaan, kun kamera kytketään päälle. Kun objektiivi on kiinnitetty
seuraaviin kameroihin*, tarkennuslinssi palautetaan alkutilaan, kun toimintaa jatketaan automaattisen
virrankatkaisun jälkeen.
●● Alkutilaan palauttamisen aikana objektiivi vuoroin tarkentaa ja epätarkentaa kuvan.
2. Objektiivin lepotila
Kun kamera on päällä, objektiivi siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi, jos se on käyttämättä tietyn ajan.
Objektiivi on myös jatkuvasti lepotilassa silloin, kun kameran automaattinen virrankatkaisutoiminto on aktiivisena.
Tarkennuslinssi ei toimi, kun objektiivi on lepotilassa.
●● Kameralla ei voi tarkentaa tarkennusrengasta kääntämällä, kun objektiivi on lepotilassa.
●● Jos zoomausrengasta kierretään, kun objektiivi on lepotilassa, objektiivi vuoroin tarkentaa ja epätarkentaa.
Lepotilasta poistutaan painamalla laukaisin puoliväliin.
* Koskee seuraavia kameroita:
EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da,
EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL XSi/450D, EOS REBEL T5/1200D,
EOS REBEL T3/1100D, EOS REBEL XS/1000D, EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL
XT/350D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITAL
FIN-4
Osien nimet
Tarkennusmuodon kytkin (→ 6)
Vastavalosuojan
asennuspaikka
(→ 7)
Zoomausasennon merkki (→ 7)
Suodattimen asennuskierre
(→ 10)
Tarkennusrengas (→ 6)
Zoomausrengas (→ 7)
Kuvanvakaajan kytkin (→ 8)
Liitinpinnat (→ 6)
Objektiivin asennusmerkki (→ 6)
●● Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-5
1
Objektiivin asennus ja
poisto
2
Tarkennusmuodon
säätö
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat
tiedot objektiivin asentamisesta ja
poistamisesta.
●● Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja liitinpinnat eivät naarmuunnu.
●● Jos liitinpinnat ovat naarmuuntuneet, likaantuneet
tai niissä on sormenjälkiä, seurauksena voi olla
ruostumista tai huonot liitännät, mikä voi johtaa
toimintahäiriöihin. Jos liitinpinnat likaantuvat,
puhdista ne pehmeällä liinalla.
●● Kiinnitä objektiivin suojus ja pölysuojus, kun
irrotat objektiivin. Kun kiinnität pölysuojuksen,
kohdista objektiivin asennusmerkki pölysuojan
-merkin kanssa ja kierrä myötäpäivään kuvan
osoittamalla tavalla. Poisto tapahtuu suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun haluat kuvata automaattitarkennuksella (AF),
aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon AF.
Kun haluat käyttää manuaalista tarkennusta (MF),
aseta tarkennusmuodon kytkin kohtaan MF ja
tarkenna kääntämällä tarkennusrengasta.
Kun AF-tilaksi on valittu [ONE SHOT], voit tarkentaa
manuaalisesti sen jälkeen, kun automaattitarkennus
on suoritettu painamalla suljinpainikkeen puoliväliin
(Täysiaikainen manuaalinen tarkennus). Joskus
kameran asetuksia täytyy muuttaa.
●● Tarkennusrenkaan kääntäminen nopeasti saattaa
aiheuttaa tarkennuksen toimimisen hitaammin.
●● Kameralla ei voi tarkentaa tarkennusrengasta
kääntämällä, kun kamera on pois päältä.
FIN-6
3
Zoomaus
Zoomaa kääntämällä objektiivin
zoomausrengasta.
●● Suorita zoomaus ennen tarkennusta. Zoomaus
tarkennuksen jälkeen saattaa vaikuttaa
tarkennukseen.
●● Zoomausrenkaan kääntäminen nopeasti saattaa
aiheuttaa hetkellistä epäterävyyttä.
●● Jos zoomausrengasta kierretään, kun kamera
on pois päältä, objektiivi vuoroin tarkentaa ja
epätarkentaa.
●● Zoomaus valokuvan valotuksen aikana aiheuttaa
tarkennuksen viivästymisen, minkä seurauksena
valotuksen aikana tallennetut valojuovat näkyvät
epätarkkoina.
4
Vastavalosuoja
(myydään erikseen)
Vastavalosuoja EW-63C pitää tarpeettoman
valon poissa objektiivista ja suojaa objektiivin
etuosaa sateelta, lumelta ja pölyltä.
Vastavalosuoja kiinnitetään sovittamalla sen
kiinnityskohdan merkki objektiivin edessä olevan
punaisen pisteen kohdalle ja kääntämällä
vastavalosuojaa sitten nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes objektiivin punainen piste on vastavalosuojan
pysäytysmerkin kohdalla. Vastavalosuoja voidaan
kääntää toisin päin säilytystä varten.
●● Osa kuvasta saattaa vinjetoitua (tummua
reunoilta), jos vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikein.
●● Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä
ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta.
Vastavalosuoja voi vääntyä, jos sitä käännetään
pitämällä kiinni läheltä kehystä.
FIN-7
5
Kuvanvakaaja
Kuvanvakaajaa voidaan käyttää AF- tai
MF-tilassa.
Tämä toiminto vakauttaa kuvan parhaalla
mahdollisella tavalla eri kuvausolosuhteissa
(kuten kuvattaessa paikallaan pysyviä kohteita
ja seurattaessa kohdetta).
1 Aseta STABILIZER-kytkin asentoon ON.
●● Jos et aio käyttää kuvanvakaajatoimintoa, aseta
kytkin asentoon OFF.
2Kun suljinpainike painetaan puoleenväliin,
kuvanvakaaja käynnistyy.
●● Varmista, että tähtäimessä näkyvä kuva on
vakaa, ja ota sitten kuva painamalla suljinpainike
pohjaan.
●● Kuvanvakaaja ei kompensoi liikkuvan kohteen
aiheuttamaa epäselvää kuvaa.
●● Kuvanvakaaja ei kenties ole täysin tehokas, kun
kuvataan voimakkaasti tärisevästä ajoneuvosta
tai muusta kulkuneuvosta.
●● Kuvanvakaajan käyttö kuluttaa enemmän virtaa
kuin tavallinen kuvaus, mikä vähentää mahdollisten
kuvien määrää ja lyhentää videon kuvausaikaa.
●● Kun kuvataan paikallaan pysyvää kohdetta,
toiminto kompensoi kameran tärinää joka
suunnassa.
●● Kompensoi pystysuoraa kameran tärinää
kuvattaessa seuraavalla tavalla vaakasuorassa
suunnassa ja vaakasuoraa kameran tärinää
kuvattaessa seuraavalla tavalla pystysuorassa
suunnassa.
●● Kun käytetään kolmijalkaa, Kuvan vakaajasta on
katkaistava virta paristovirran säästämiseksi.
●● Jopa yksijalkaa käytettäessä kuvan vakaaja
toimii yhtä tehokkaasti kuin käsivaralla
kuvattaessa. Kuvausolosuhteista riippuen
on kuitenkin tilanteita, joissa kuvan vakaajan
vaikutus saattaa olla heikompi.
●● Kuvanvakaajatoiminto toimii myös käytettäessä
objektiivia jatkoputken EF12 ll tai EF25 ll kanssa.
●● Kuvanvakaaja toimii, vaikka painaisit kameran
Valinnaisista toiminnoista AF-toiminnolle määritettyä
painiketta.
FIN-8
Kuvanvakaaja
Tämän objektiivin kuvanvakaaja on tarpeellinen seuraavissa olosuhteissa tapahtuvassa
käsivarakuvauksessa.
ON (käytössä)
ON (käytössä)
OFF (pois käytöstä)
●● Hämärässä valaistuksessa, kuten
iltahämärässä tai sisätiloissa.
●● Paikoissa, kuten taidegallerioissa tai
teattereissa, joissa kuvaus salamaa
käyttämällä on kielletty.
●● Tilanteissa, joissa kuvausalusta on heiluva.
●● Tilanteissa, joissa nopeita suljinasetuksia ei voi
käyttää.
OFF (pois käytöstä)
●● Jos kuvataan jatkuvasti liikkuvaa kohdetta.
FIN-9
6
Suodattimet
(myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
●● Vain yksi suodatin voidaan kiinnittää.
●● Jos tarvitaan polarisointisuodatinta, käytä Canonin
pyöröpolarisointisuodatinta PL-C B (58 mm).
●● Irrota vastavalosuoja, kun säädät
polarisaatiosuodatinta.
7
Lähikuvaobjektiivit
(myydään erikseen)
8
Loittorenkaat
(myydään erikseen)
Loittorengas EF12 II tai EF25 II voidaan
kiinnittää suurennusta varten. Kuvausetäisyys ja
suurennus on näytetty alla.
Tarkennusala (mm)
Suurennuskerroin (×)
Lyhyt etäisyys Pitkä etäisyys Lyhyt etäisyys Pitkä etäisyys
EF12 II
EF25 II
18mm
120
128
0,82
0,66
55mm
175
344
0,55
0,23
18mm
55mm
Yhteensopimaton
160
231
0,91
0,51
MF-tilaa suositellaan tarkkaa tarkennusta varten.
Lähikuvaobjektiivin 250D tai 500D (58 mm)
kiinnittäminen mahdollistaa lähikuvauksen.
Suurennos on alla näytetyn mukainen.
●● Lähikuvaobjektiivi 250D: 0,08x - 0,37x
●● Lähikuvaobjektiivi 500D: 0,04x - 0,31x
MF-tilaa suositellaan tarkkaa tarkennusta varten.
FIN-10
Tekniset tiedot
Polttoväli/aukko
Objektiivin rakenne
Pienin aukko
Kuvakulma
Lähin tarkennusetäisyys
Maks. suurennuskerroin
Kuva-ala
Suodattimen halkaisija
Suurin halkaisija ja pituus
Paino
Vastavalosuoja
Objektiivin suojus
Kotelo
18-55mm f/4-5,6
10 ryhmää, 12 elementtiä
f/22-32
Kulmittain: 74° 20′ - 27° 50′, Pysty: 45° 30′ - 15° 40′, Vaaka: 64° 30′ - 23° 20′
0,25 m
0,25x (55 mm:ssä)
Noin 148 x 228 – 59 x 89 mm (0,25 m:ssä)
58 mm
66,5 x 61,8 mm
Noin 215 g
EW-63C (myydään erikseen)
E-58 II
LP1014 (myydään erikseen)
●● Vastaa 29-88 mm:n kokoa 35 mm filmiformaatissa.
●● Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Lisää 24,2 mm, kun mukaan
luetaan objektiivin suojus ja pölysuojus.
●● Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
●● Polttovälin muuttajia ei voi käyttää tämän objektiivin kanssa.
●● Aukkosäädöt on määritetty kamerassa. Kamera kompensoi automaattisesti aukkosäädön vaihtelut
zoomattaessa lähelle tai kauas.
●● Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canonin standardien mukaisesti.
●● Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-11
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU)
sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä
asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa
tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta,
jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä.
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa
www.canon-europe.com/weee.
FIN-12
CT1-8614-000
0716Ni
© CANON INC. 2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement