Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM User's Guide

Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM User's Guide
EF180mm f/3.5L MACRO USM
FIN
Käyttöohjeet
10
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
Canon EF180mm f/3,5L MACRO USM–objektiivi
on EOS-kameroille kehitetty suuritehoinen
makro-objektiivi, jota voidaan käyttää tavallisessa
valokuvauksessa ja lähikuvauksessa aina
suurennussuhteeseen 1:1 saakka eli siis
todellisen kokoisissa suurennoksissa.
• USM on lyhennys sanoista Ultasonic Motor
(ultraäänimoottori).
Ominaisuudet
1. Kelluva järjestelmä ja UD-elementti antavat
selkeät ääriviivat kaikilla tarkennusetäisyyksillä
aina todellisen kokoisesta äärettömyyteen.
2. Ultraäänimoottori (USM) mahdollistaa nopean
ja hiljaisen automaattitarkennuksen.
3. Manuaalinen tarkennus käytettävissä sen
jälkeen, kun kohde on tarkennettu
automaattitarkennuksella (ONE SHOT AF).
4. Canon makrosalaman avulla lähikuvien otto
salamaa käyttämällä käy helposti. Sisäinen
tarkennusmekanismi mahdollistaa AFkuvauksen, kun makrosalama on kiinnitettynä.
5. Loittorenkaiden EF1,4X ll and EF2X ll käyttö
mahdollista.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
a Huomautuksia turvallisuutta varten
a Huomautuksia turvallisuutta varten
• Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
esineeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin
katsominen aurinkoon suoraan objektiivin kautta on
erittäin vaarallista.
• Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä
jätä sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin
suojusta. Tällöin objektiivi ei kokoa
auringonsäteitä, mikä saattaisi aiheuttaa tulipalon.
Huomautuksia käsittelystä
• Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta
lämpimään, kosteutta saattaa tiivistyä
objektiivin ja sisäisten osien pinnalle. Jotta
kosteuden tiivistyminen saadaan estettyä, pane
objektiivi ilmatiiviiseen pussiin ennen kuin viet sen
kylmästä paikasta lämpimään. Ota objektiivin pois
pussista, kun se on lämmennyt. Tee samoin, kun
viet objektiivin lämpimästä paikasta kylmään
paikkaan.
• Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan kuten
esimerkiksi autoon, johon aurinko paistaa suoraan.
Kuumuus saattaa aiheuttaa objektiivin
epäkuntoon menemisen.
FIN-2
Osien nimet
Vastavalosuojan
asennuspaikka (→ 5)
Etäisyysasteikko (→ 6)
Etäisyysmerkki (→ 6)
Kenttäsyvyysasteikko (→ 6)
Tarkennusmuodon kytkin (→ 4)
Objektiivin asennusmerkki
(→ 4)
Suodattimen
asennuskierre
(→ 11)
Liitinpinnat (→ 4)
Tarkennusrengas (→ 4)
Tarkennusalan valintakytkin (→ 5)
Kolmijalan kiinnityspaikka
(→ 10)
Suunnan lukkonuppi (→ 10)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-3
1. Objektiivin asennus ja poisto
2. Tarkennusmuodon säätö
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat
tiedot objektiivin asentamisesta ja
poistamisesta.
• Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja sähköliitinpinnat eivät naarmutu.
• Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuttuvat tai jos
niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena saattaa
olla ruostuminen ja huono liitäntä. Kamera ja
objektiivi eivät kenties toimi oikein.
• Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
• Jos irrotat objektiivin, peitä se pölysuojalla.
Kiinnitä se kunnolla asettamalla objektiivin
asennusmerkki ja pölysuojan K-merkki kuvassa
näkyvällä tavalla ja kääntämällä myötäpäivään.
Poisto tapahtuu suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun haluat kuvata automaattitarkennuksella (AF),
aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon AF.
Kun haluat käyttää vain manuaalista tarkennusta
(MF), aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon
MF ja tarkenna kääntämällä tarkennusrengasta.
Tarkennusrengas toimii aina riippumatta
tarkennusmuodosta.
Kun on tarkennettu automaattitarkennuksella ONE
SHOT AF -tilassa, tarkenna manuaalisesti
painamalla suljinpainike puolitiehen ja
kääntämällä tarkennusrengasta. (Täysiaikainen
manuaalinen tarkennus)
FIN-4
3. Tarkennusalan vaihto
Tarkennusalaksi voidaan valita joko asetus 0,48
metristä äärettömyyteen tai 1,5 metristä
äärettömyyteen. Sopivan tarkennusalan valinta
vähentää automaattitarkennukseen kuluvaa
aikaa.
Jos tarkennetaan automaattisesti säädetyn
tarkennusalan ulkopuolella, objektiivi saattaa
pysähtyä tarkennusalan alussa; mikä ei
kuitenkaan ole oire viasta. Paina suljinpainike
uudelleen puolitiehen.
4. Vastavalosuoja
Vastavalosuoja ET-78 II pitää tarpeettoman valon
poissa objektiivista ja suojaa objektiivia myös
sateelta, lumelta ja pölyltä.
Aseta ja sovita vastavalosuoja paikalleen
objektiivin edessä olevaan asennuspaikkaan ja
kiinnitä vastavalosuoja kääntämällä sitä nuolen
osoittamalla tavalla.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisin päin
säilytystä varten.
• Osa kuvasta saattaa jäädä pois, jos
vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikein.
• Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä
ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta. Älä
käännä pitämällä kiinni vastavalosuojan
kehyksestä, jotta se ei mene rikki.
• Ota vastavalosuoja pois käytettäessä
makrosalamaa.
FIN-5
5. Äärettömyyden
etäisyysmerkki
6. Kenttäsyvyysasteikko
Äärettömyyden etäisyysmerkki
Etäisyysmerkki
Kompensoidaan äärettömään tapahtuvan
tarkennuksen tarkennuspisteen siirtyminen, mikä
on tulosta lämpötilan muutoksesta. Tavallisessa
lämpötilassa ääretön on piste, jossa L-merkin
vertikaalinen viiva on samalla kohdalla kuin
etäisyysasteikon etäisyysmerkki.
Jotta manuaalinen tarkennus äärettömän
etäisyyden kohteisiin olisi tarkka, katso
tähtäimestä samalla, kun käännät
tarkennusrengasta.
Kenttäsyvyys on tarkkana näkyvä etäisyys
kohteen tarkennustason edessä ja takana.
Kenttäsyvyyttä osoittaa etäisyysasteikon alla
oleva alue, joka on kenttäsyvyysasteikon rivien
välissä.
Asteikolla oleva numero on F-luku.
Kenttäsyvyysasteikko on likimääräinen osoitin.
FIN-6
7. Kuvien otto
Tavallinen valokuvaus
Objektiivia voidaan käyttää tavallisessa kuvien
otossa teleobjektiivina.
Lähikuvaus
Lähikuvaus 1-kertaisella (todellisen kokoinen)
suurennoksella on mahdollista (pienin
tarkennusetäisyys on 0,48 m). Pienin
tarkennusetäisyys on etäisyys kohteesta
filmitasoon. Etäisyys objektiivin edestä
kohteeseen (työskentelyetäisyys) on noin 0,25 m.
Tarkennettaessa voidaan antaa etusija
rajaamiselle tai suurennokselle.
[Rajaamisen esivalinta]
Kun katsot tähtäimestä ja rajaat kohteen,
tarkenna AF tai MF-muodolla.
[Suurennoksen esivalinta]
1. Säädä objektiivin tarkennustilan kytkin
asentoon MF.
2. Säädä suurennos.
Katso objektiivilla olevaa suurennusasteikkoa
ja käännä tarkennusrengas halutulle
suurennokselle.
3. Tarkenna kohde.
Katso tähtäimestä ja etsi kameraa eteen tai
taakse siirtämällä tarkennuspiste.
4. Viimeistele tarkennus.
Hienosäädä tarkennus kääntämällä
tarkennusrengasta.
Koska makrokuvissa on erittäin matala
kenttäsyvyys, tarkenna huolellisesti, jotta saadaan
hyvä terävyys.
• Kuvalaatu on heikompi lähellä pienintä aukkoa,
mikä johtuu valon taipumisesta.
• Suurennos tarkoittaa kohteen koon ja vastaavan
polttotason kuvan koon välistä suhdetta.
Etäisyysmerkissä se on merkitty merkillä 1:x.
• Jotta kamera ei pääse tärisemään,
kaukokytkimen ja kolmijalan käyttö on
suositeltavaa (kumpikin myydään erikseen).
• Kenttäsyvyys voidaan tarkistaa painamalla
kameran kenttäsyvyyden painiketta.
FIN-7
8. Valotuksesta
Valotuksen säätö
Kun otetaan kuvia käyttämällä TTL-mittausta,
valotuksen kompensointi objektiivin läpi
tulevan valon mittausta varten ei ole tarpeen.
TTL-mittauksessa AE (automaattinen valotus) on
mahdollinen kaikilla tarkennusetäisyyksillä.
Säädä haluttu kuvaustila ja tarkista sulkimen
nopeus ja aukko ennen kuvan ottamista.
Suurennos ja todellinen f-luku
Kameran näyttämä aukko olettaa, että tarkennus
on säädetty äärettömään. Varsinainen aukko
(todellinen f-luku) tummenee (todellinen f-luku
suurenee) pienemmillä tarkennusetäisyyksillä
(suurennos suurenee). Tämä ei aiheuta
valotusongelmia tavallisessa valokuvauksessa.
Lähikuvauksessa todellisen f-luvun muutosta ei
kuitenkaan voi jättää ottamatta huomioon.
Kun käytetään kädessä pidettävää
valotusmittaria valotuksen säätöön, on
otettava huomioon seuraavassa taulukossa
näkyvä valotustekijä.
Suurennos
1:10 1:5
1:3
Todellinen f-luku
3,8
4
4,3
–
–
+3
2
+3
2
+1 +1 3 +1 3
–
1
2
1
2
+1
Valotustekijä
1
3
(pysäytykset)
1
2
pysäytyksillä
pysäytyksillä –
+
1:2 1:1,5 1:1,2 1:1
4,7
+
5
5,4
5,8
1
1
1
+1 +1 2
• Lähikuvan oikea valotus määräytyy pääasiassa
kohteen mukaan. Siksi suositellaan useamman
kuvan ottamista samasta kohteesta eri
valotuksella.
• Kun otetaan lähikuvia, suositellaan käytettäväksi
aukon esivalintaa AE (Av) tai manuaalista (M)
kuvaustilaa, koska näillä tiloilla kenttäsyvyyden
ja valotuksen säätö käy helposti.
FIN-8
9. Makrosalama
(myydään erikseen)
Canon Macro Ring Lite MR-14EX tai Macro Twin
Lite MT-24EX mahdollistaa täysin automaattisen
makrosalamakuvauksen aina 1-kertaiseen
suurennokseen saakka E-TTL
autosalamamuodolla.
Asenna Macro Lite -sovitin 72C (myydään
erikseen) objektiivin edessä olevaan suodattimen
asennuskierteeseen makrosalamalla tapahtuvaa
kuvausta varten.
Ota Macro Lite -sovitin pois tavallisessa
valokuvauksessa, koska se saattaa aiheuttaa
kuvaan tummat reunat.
• Katso tarkemmat tiedot mallin Canon Macro
Ring Lite MR-14EX tai Macro Twin Lite MT-24EX
käytöstä niiden käyttöohjeista.
• Aukon esivalinnan AE (Av) tai manuaalisen (M)
tilan käyttö on suositeltavaa.
FIN-9
10. Kolmijalan kiinnityspaikan käyttö
Pyörivän kiinnityspaikan säätö
Kolmijalan kiinnityspaikassa oleva suunnan lukkonuppi voidaan löysentää, jotta kiinnityspaikka
voidaan kääntää halutulla tavalla sopivaksi jollekin tietylle kameramallille ja vaaka- ja pystyasennon
muuttamista varten.
Irrottaminen
Irrota objektiivi ensin kamerasta ja sitten kolmijalan kiinnityspaikka objektiivista alla kuvatulla tavalla.
Kiinnitä kolmijalan kiinnityspaikka suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Löysennä suunnan
lukkonuppi.
Käännä kolmijalan
kiinnityspaikkaa ja aseta
kolmijalan kiinnityspaikassa
oleva asennusmerkki objektiivin
vastaavan merkin kohdalle.
Siirrä kolmijalan rengas pois
objektiivin takaa.
Jos kolmijalan asennuspaikan jalka koskettaa kytkintä, löysennä kolmijalan asennuspaikan suunnan
lukkonuppia ja siirrä jalkaa.
FIN-10
11. Suodattimet (myydään erikseen)
12. Loittorenkaat (myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
Loittorengas EF12 II tai EF25 II voidaan
kiinnittää suurennoksia varten. Kuvausetäisyys ja
suurennos on näytetty alla.
• Jos tarvitaan polarisointisuodatinta, käytä Canon
pyöröpolarisointisuodatinta (72 mm).
• Säädä polarisointisuodatin ottamalla ensin
objektiivin vastavalosuoja pois.
EF12 II
EF25 II
Kamera-kohde
etäisyys (mm)
Lähelle
Kauas
477
2930
480
1501
Suurennos
Lähelle
1,09×
1,21×
Kauas
0,07×
0,15×
Manuaalista tarkennusta suositellaan tarkkaa
tarkennusta varten.
FIN-11
13. Loittorenkaat
(myydään erikseen)
Kun loittorengas EF 1,4X II tai EF 2X II kiinnitetään, objektiivin tekniset ominaisuudet muuttuvat
seuraavalla tavalla:
Kohta
Loittorengas EF 1,4X ll asennettuna
Polttoväli (mm)
Aukko
Kuvakulma
Loittorengas EF2X ll asennettuna
252
360
1
3
pysäytyksillä
f/5 – 45
f/7,1 – 64
1
2
pysäytyksillä
f/4,5 – 45
f/6,7 – 64
Vino
9°50’
6°50’
Pysty
5°30’
3°50’
Vaaka
8°10’
5°40’
1,4
2,0
Suurin suurennos (×)
• Kiinnitä loittorengas ensin objektiiviin ja kiinnitä objektiivi sitten kameraan. Irrota se kamerasta
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Jos objektiivi kiinnitetään kameraan
ensin, tuloksena saattaa olla virheellinen toiminta.
• Kun loittorengas EF1,4X II on kiinnitetty, automaattitarkennus on mahdollista 0,8 metristä
äärettömyyteen. Automaattitarkennusta ei voi käyttää kuvattaessa lähempää kuin 0,8 m
etäisyydeltä johtuen tehokkaasta F-luvusta, joten tarkenna tällöin käsin.
• Jos käytetään loittorengasta objektiivissa, joka on asennettu malliin EOS A2/A2E/5, säädä
valotuksen korjaus asentoon -1/2 pysäytys mallissa EF1,4X II tai -1 pysäytys mallissa EF2X II.
• Objektiiviin ja kameraan voidaan kiinnittää vain yksi loittorengas.
FIN-12
14. Lähikuvaobjektiivit
(myydään erikseen)
500D (72 mm) lähikuvaobjektiivin kiinnittäminen
mahdollistaa lähikuvauksen.
Suurennos on 1,48× – 0,36×.
• Lähikuvaobjektiivia 250D ei voi kiinnittää, koska
objektiiville sopivaa kokoa ei ole.
• Manuaalista tarkennusta suositellaan tarkkaa
tarkennusta varten.
FIN-13
Tekniset tiedot
Polttoväli/aukko
180 mm, f/3,5
Objektiivin rakenne
12 ryhmää, 14 elementtiä
Pienin aukko
f/32
Kuvakulma
Vino: 13°40’
Lähin tarkennusetäisyys
0,48 m
Maksimi suurennoskerroin
1×
Näkökenttä
24 × 36 mm (0,48 m:llä)
Suodattimen halkaisija
72 mm
Suurin halkaisija ja pituus
82,5 × 186,6 mm
Paino
1090 g
Vastavalosuoja
ET-78 II
Objektiivin suojus
E-72U/E-72 II
Laukku
LZ1324
Pysty: 7°40’
Vaaka: 11°25’
• Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Lisää 21,5 mm laskeaksesi mukaan E-72U
objektiivin suojuksen ja pölysuojuksen, ja 24,2 mm, kun käytössä on E-72 II.
• Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
• Aukkosäädöt on määritetty kamerassa.
• Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canon standardien mukaisesti.
• Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-14
CT1-8503-004
0812Ni
© CANON INC. 2002
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement