Canon TS-E 24mm f/3.5L, TS-E 90mm f/2.8, TS-E 45mm f/2.8 User manual

Canon TS-E 24mm f/3.5L, TS-E 90mm f/2.8, TS-E 45mm f/2.8 User manual
00_8522(7544)_H1.qxd 10.2.13 4:50 PM ページ 6
TS-E24mm f/3.5L
TS-E45mm f/2.8
TS-E90mm f/2.8
FIN
Käyttöohjeet
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 1
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
Canonin TS-E-objektiivit ovat EOS-kameroihin
suunniteltuja kallistus-/siirto-objektiiveja.
Kallistus-/siirto-objektiivien avulla käyttäjä voi
hallita terävyysaluetta ja kuvattavaa aluetta sekä
korjata kuvan vääristymistä. Nämä ominaisuudet
eivät ole käytettävissä tavanomaisilla
objektiiveilla.
● Jotta saat kaiken hyödyn TS-E-objektiivin
ominaisuuksista, suosittelemme, että käytät
objektiivia sellaisen EOS-kameran kanssa, jossa on
100% etsinkuva (EOS-1-, EOS-1D- tai EOS-1Dssarja) ja että käytät ruudukolla varustettua
lasermattatähyslasia Ec-D ja jalustaa.
● Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOSkameroissa siirto- ja kääntötoiminnoissa voi olla
joitakin rajoituksia.
● Pystykuvauskahvalla varustetuissa EOS-kameroissa
siirto- ja kääntötoiminnoissa voi olla joitakin
rajoituksia.
Ominaisuudet
1. Objektiivia voidaan kallistaa jopa ±8° ja siirtää
jopa ±11mm.
2. Kallistus- ja siirtotoimintoja voidaan käyttää
yhdessä tai erikseen.
3. Kallistus- tai siirtosuuntaa voidaan muuttaa
kääntämällä objektiivia.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 2
a Huomautuksia turvallisuutta varten
a Huomautuksia turvallisuutta varten
● Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
esineeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin
katsominen aurinkoon suoraan objektiivin kautta on
erittäin vaarallista.
● Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä
sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta.
Tällöin objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä
saattaisi aiheuttaa tulipalon.
Huomautuksia käsittelystä
● Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta
lämpimään, kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja
sisäisten osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen
saadaan estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin
ennen kuin viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota
objektiivi pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee
samoin, kun viet objektiivin lämpimästä paikasta
kylmään paikkaan.
● Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan kuten
esimerkiksi autoon, johon aurinko paistaa suoraan.
Kuumuus saattaa aiheuttaa objektiivin epäkuntoon
menemisen.
FIN-2
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 3
Osien nimet
Kallistusasteikko (→ 7)
Infrapunaindeksi (→ 11)
Etäisyysmerkki
Etäisyysasteikko (→ 5, 11)
Kallistusmerkki
Kenttäsyvyysasteikko (→ 11)
Objektiivin
asennusmerkki (→ 5)
Kallistusnuppi (→ 7)
Liitinpinnat
Siirtonuppi (→ 9)
Siirtomerkki
Siirtoasteikko (→ 9)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-3
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 4
Osien nimet
Kallistusmerkki
Kallistusasteikko (→ 7)
Kallistuksen lukitusnuppi (→ 7)
Tarkennusrengas (→ 5)
Vastavalosuojan
asennuspaikka
(→ 13)
Siirtomerkki
Käännön lukinnan
vapautuspainike (→ 10)
Objektiivi
Siirtoasteikko (→ 9)
Siirron lukitusnuppi (→ 9)
Suodattimen asennuskierre
(→ 14)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-4
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 5
1. Objektiivin asennus ja poisto
2. Tarkentaminen
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat
tiedot objektiivin asentamisesta ja
poistamisesta.
● Kun asennat tai poistat objektiivia, varmista, että
kallistus- ja siirto-asteikot ovat asennossa “0”.
● Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja liitinpinnat eivät naarmuunnu.
● Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuuntuvat tai jos
niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena saattaa
olla ruostuminen ja huono liitäntä. Kamera ja
objektiivi eivät kenties toimi oikein.
● Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
● Jos irrotat objektiivin, peitä se pölysuojalla.
Kiinnitä se kunnolla asettamalla objektiivin
asennusmerkki ja pölysuojan -merkki ja
kääntämällä myötäpäivään. Poisto tapahtuu
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Tarkenna TS-E-objektiivi kääntämällä
tarkennusrengasta. (Et voi ottaa kuvia
automaattitarkennuksella.)
● Säädä tarkennus uudestaan sen jälkeen kun
olet käyttänyt kallistusta tai siirtoa.
● Etäisyysasteikko on voimassa vain silloin, kun
kallistusasteikko on asennossa “0”.
FIN-5
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 6
3. Kallistustoiminto
Kallistustoiminto kallistaa objektiivia suhteessa kuvatasoon. Kun kallistusasteikko on asennossa “0”,
tarkennus- ja kuvaustasot ovat samansuuntaiset. Kallistus siirtää tarkennustason eri kulmaan
kuvaustasoon nähden.
● Esimerkki 1
● Esimerkki 2
Jos kuvaat niin, että suurikokoinen kohde on tarkennettuna kokonaan, sinun pitää yleensä käyttää
pientä aukkoa, jotta syväterävyysalue olisi suuri. Kallistamisen ansiosta voit kuitenkin pitää koko
kohteen tarkennettuna, vaikka syväterävyysalue ei riittäisikään (esimerkki 1). Jos taas kallistat
vastakkaiseen suuntaan, voit tarkentaa tietyn osan kohteesta (esimerkki 2).
FIN-6
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 7
Kallistamisen käyttö
Löysää Kallistuksen
lukitusnuppia kääntämällä
sitä nuolen suuntaan.
Säädä kallistusmäärää
kääntämällä kallistusnuppia.
Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Lukitse kallistusmäärä
kääntämällä kallistuksen
lukitusnuppia nuolen
suuntaan.
● Kun kallistat objektiivia, kallistusmekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta näitä osia.
● Jos käytät kallistus- ja siirtotoimintoja samaan aikaan mallissa TS-E24mm f/3,5L, käytä niitä vain
kallistusasteikon vaaleanharmaalla alueella. Jos objektiivin kallistamisessa käytetään muita asetuksia,
tuloksena voi olla vinjetointia.
Jos kallistustoimintoa käytetään yksinään, mikään kallistusasteikon asetus ei aiheuta vinjetointia.
FIN-7
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 8
4. Siirtotoiminto
Siirtäminen siirtää objektiivin optista akselia samansuuntaisesti kuvaustason keskeltä.
Siirtotoiminnon avulla saadaan hyviä tuloksia alla olevissa tilanteissa.
● Jos kuvaat esimerkiksi rakennusta
tavallisella objektiivilla, rakennuksen
yläosa kallistuu kuvan keskustaa
kohden. Jos pidät kameraa
samansuuntaisesti rakennuksen kanssa
ja siirrät objektiivia, voit korjata
kallistumisefektin.
● Kun kuvaat heijastavaa kohdetta, voit
siirtää kameran sellaiseen kohtaan,
jossa kamera ei näy kuvassa, ja sen
jälkeen ottaa kuvan käyttämällä
siirtotoimintoa. Näin kamera ei näy
kuvassa eikä sinun tarvitse muuttaa
kuvan sommitelmaa.
FIN-8
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 9
Siirron käyttö
Löysää siirron lukitusnuppia
kääntämällä sitä nuolen
suuntaan.
Säädä siirtomäärää
kääntämällä siirtonuppia.
Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Lukitse siirtomäärä
kääntämällä siirron
lukitusnuppia nuolen
suuntaan.
● Kun siirrät objektiivia, siirtomekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta näitä osia.
● Jos käytät kallistus- ja siirtotoimintoja samaan aikaan mallissa TS-E24mm f/3,5L, käytä niitä vain
siirtoasteikon vaaleanharmaalla alueella. Jos objektiivin siirrossa käytetään muita asetuksia, tuloksena voi
olla vinjetointia.
Jos siirtomäärä on suuri, valon jakautuminen kuvan eri aluelle saattaa olla erilainen, joten suosittelemme
pienen aukon käyttämistä.
FIN-9
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 10
5. Kääntö
Kääntötoiminnon avulla voit muuttaa kallistuksen tai siirron suuntaa
kääntämällä kallistus-/siirtomekanismia.
Kun objektiivi on asennettuna kameraan, paina käännön lukinnan
vapautuspainiketta bajonettia kohti ja käännä sitten kallistus/siirtomekanismia.
● Mekanismia voidaan kääntää ±90°. Objektiivi napsahtaa 30° välein ja
lukittuu paikalleen 90° asennossa.
● Kun käännät objektiivia, aseta kallistus- ja siirtoasteikot asentoon “0”.
● Huomaa, että jos käännät kallistus-/siirtomekanismia nopeasti samaan
aikaan kun painat käännön lukinnan vapautuspainiketta, siirron
lukitusnuppi saattaa osua sormiisi.
FIN-10
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 11
6. Kenttäsyvyysasteikko
(TS-E24mm f/3,5L)
7. Infrapunaindeksi
(TS-E24mm f/3,5L)
Kuvakentän syvyys on tarkkana näkyvän
kuvakohteen edessä ja takana olevan
tarkennustason etäisyys. Kuvakentän syvyyttä
ilmaistaan alueella etäisyysasteikon alla olevien
kuvakentän syvyysviivojen välissä. Asteikon
luvut ovat F-arvoja ja esimerkiksi jos
kuvausetäisyys on 1,5 m ja aukko on f/8, terävä
alue on alalla noin 1 m – 3 m.
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön
käytettäessä mustavalkoista infrapunafilmiä.
Tarkenna kohteeseen MF-tilassa ja säädä
etäisyyssäätöä sitten siirtämällä
tarkennusrengas vastaavan infrapunaindeksin
merkin kohtaan.
● Kenttäsyvyysasteikko on voimassa vain silloin,
kun kallistusasteikko on asennossa “0”.
● Kenttäsyvyysasteikko on likimääräinen osoitin.
● Infrapunaindeksiasento pohjautuu 800 nm
aaltopituudelle.
● Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät
infrapunafilmiä.
● Käytä punaista suodatinta myös kuvaa
otettaessa.
Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää
infrapunafilmiä. Katso EOS-kamerasi käyttöohjeita.
FIN-11
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 12
8. TS-E -jalustasovite
9. Valotus
(myydään erikseen)
Joissakin kameramalleissa kallistus-, siirto- ja
kääntötoimintoja ei voida käyttää, jos kamera on
asennettu suoraan jalustaan. Asenna tällöin
lisävarusteena saatava TS-E -jalustasovite
kamerassa olevaan kolmijalan kiinnityspaikkaan
ennen kuin asennat kameran jalustaan.
Voit ottaa kuvia automaattivalotuksella (AE), jos
kallistus- ja siirtoasteikot ovat asennossa “0”.
Automaattivalotuksen käyttöä ei suositella, kun
objektiivia kallistetaan tai siirretään, sillä tämä
saattaa aiheuttaa valotusvirheitä.
Suosittelemme, että käytät apunasi niitä
valotusarvoja, jotka ovat käytössä kallistus- ja
siirtoasteikoiden ollessa asennossa “0”. Ota
tämän jälkeen useampi kuva käyttäen
mahdollisimman monia eri valotusasetuksia.
FIN-12
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 13
10. Vastavalosuojat
Objektiivin vastavalosuojat EW-75B II, EW-79B II and ES-65 III pitävät tarpeettoman valon poissa
objektiivista ja suojaavat objektiivia myös sateelta, lumelta ja pölyltä.
Kiinnitä vastavalosuoja seuraavien ohjeiden mukaisesti.
TS-E24mm f/3,5L
Kiinnitä vastavalosuoja hyvin paikalleen kääntämällä sitä
nuolen suuntaan.
1
2
1
TS-E45mm f/2,8 • TS-E90mm f/2,8
1) Paina vastavalosuojassa olevia painikkeita sisäänpäin
ja paina vastavalosuoja objektiivissa olevaan
vastavalosuojan asennuspaikkaan.
2) Vapauta painikkeet niin, että vastavalosuojan kynnet
osuvat bajonetin uriin.
FIN-13
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 14
Vastavalosuojat
● Osa kuvasta saattaa jäädä pois, jos
vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikein.
● Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä
ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta. Älä
käännä pitämällä kiinni vastavalosuojan
kehyksestä, jotta se ei mene rikki.
11. Suodattimet (myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
● Vain yksi suodatin voidaan kiinnittää.
● Käytä Canonin polarisointisuodatinta.
● Säädä polarisointisuodatin ottamalla ensin
objektiivin vastavalosuoja pois.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisin päin
säilytystä varten.
FIN-14
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 15
12. Loittorenkaat
13. Lähikuvaobjektiivit
(myydään erikseen)
(myydään erikseen)
Loittorengas EF12 II tai EF25 II voidaan
kiinnittää suurennoksia varten. Kuvausetäisyys
ja suurennos on näytetty alla.
Lähikuvaobjektiivin 250D tai 500D kiinnittâminen
mahdollistaa lähikuvauksen. Yhteensopivuus
lähikuvaobjektiivien kanssa on seuraavanlainen.
TS-E24mm f/3,5L
TS-E24mm f/3,5L
Tarkennusala (mm)
EF12 II
EF25 II
Lyhyt
etäisyys
171
166
Pitkä
etäisyys
179
167
Suurennuskerroin (×)
Lyhyt
etäisyys
0,62
1,21
Pitkä
etäisyys
0,49
1,10
Tarkennusala (mm)
EF12 II
EF25 II
TS-E45mm f/2,8
• 250D: Ei voi käyttää
• 500D (72mm): 0,25 - 0,09×
TS-E90mm f/2,8
TS-E45mm f/2,8
Lyhyt
etäisyys
239
• 250D: Ei voi käyttää
• 500D (72mm): 0,19 - 0,05×
Suurennuskerroin (×)
Pitkä
Lyhyt
etäisyys etäisyys
299
0,44
Ei voi käyttää
• 250D (58mm): 0,69 - 0,36×
• 500D (58mm): 0,49 - 0,18×
Pitkä
etäisyys
0,27
TS-E90mm f/2,8
Tarkennusala (mm)
EF12 II
EF25 II
Lyhyt
etäisyys
415
373
Pitkä
etäisyys
817
486
Suurennuskerroin (×)
Lyhyt
etäisyys
0,43
0,60
Pitkä
etäisyys
0,14
0,31
FIN-15
19-8522-7544-FIN 10.2.13 4:01 PM Page 16
Tekniset tiedot
TS-E24mm f/3,5L
TS-E45mm f/2,8
TS-E90mm f/2,8
Polttoväli/aukko
24mm f/3,5
45mm f/2,8
90mm f/2,8
Objektiivin rakenne 9 ryhmää, 11 elementtiä 9 ryhmää, 10 elementtiä 5 ryhmää, 6 elementtiä
Pienin aukko
f/22
f/22
f/32
Kulmittain
84°
51°
27°
Kuvakulma
Pysty
53°
30°
15° 11’
(Normaali)
Vaaka
74°
44°
22° 37’
Lähin tarkennusetäisyys
0,3m
0,4m
0,5m
Maks. suurennuskerroin
0,14×
0,16×
0,29×
Kuva-ala
173 × 263mm
150 × 226mm
82 × 123mm
Kallistuksen määrä
±8°
Siirron määrä
±11mm
Yksi aste välillä 0 - ±6°
Kallistusasteikon näyttö (vaaleanharmaa), ±7° ja
Yksi aste välillä 0 - ±8° (vaaleanharmaa)
±8° (punainen)
Yksi mm välillä 0 - ±7mm
Siirtoasteikon näyttö (vaaleanharmaa), ±8 Yksi mm välillä 0 - ±11mm (vaaleanharmaa)
±11mm (punainen)
Kääntömekanismi
Lukittuu kohdissa –90°, 0° ja +90°, napsahtaa 30° välein
FIN-16
19-8522-7544-FIN
12.7.11 11:58 AM
Page 17
Tekniset tiedot
TS-E24mm f/3,5L
Suodattimen halkaisija
Suurin halkaisija ja pituus
Paino
Vastavalosuoja
Objektiivin suojus
Kotelo
78 × 86,7mm
570g
EW-75B II
TS-E45mm f/2,8
72mm
E-72/E-72 II
LP1216
81 × 90,1mm
645g
EW-79B II
TS-E90mm f/2,8
58mm
73,6 × 88mm
565g
ES-65 III
E-58/E-58 II
LP1016
● Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Lisää 21,5 mm laskeaksesi
mukaan E-58/E-72 objektiivin suojuksen ja pölysuojuksen, ja 24,2 mm, kun käytössä on
E-58 II/E-72 II.
● Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
● EF1,4× II/EF2× II-loittorenkaita ei voi käyttää yllä mainittujen objektiivien kanssa.
● Aukkosäädöt on määritetty kamerassa.
● Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canonin standardien mukaisesti.
● Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-17
00-8522(7544)H4_CID_Ver3.3 12.7.11 11:35 AM ページ 1
CT1-8522-004
1208SZ
© CANON INC. 2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement